1771 CENSUS, Holbaek, Denmark
  NOTE: Columns: 1-married mans name, 2-his occupgation, 3-his age, 4-his 1st etc marriage, 5-wife's age, 6-wife's 1st etc
marriage

FILM: 039618 IF library 20 Apr 1994

                        AARBYE SOGN, ARTZ HERRED, HOLBAEK

Lerchenborg gaard og Tilliggende huuse

hr. Johan D. Coln     forvalter ved Lerchenb.  38  1  22  1  flytter til Callundborg
Mr. Castensen       forpagter         51  1  52  1
Mr. Mithe    mandskork hos hans inds. de Lerch. 50  1  26  1
Jens Ladefoged      hos forpagteren      63  1  50  1  flytter bort.
Mr. Reinhart/Runhart   Styltk          42  2  36  1
Niels Sorensen      skovfoged         34  1  41  1
Christian Skyvfoged    dito           64  2  42  1
Rasmus Nielsen      tiener hos Madm Wum    38  1  30  1
Poul Carlsen       snedtcter         56  1  50  1
Niels Jensen       skraeder         31  1  33  1

Aarbye
Praesten ugift

Mr. Johan Saabye     degn           39  1  27  1
Rasmus Hansen       gmd            64  1  60  1
Soren Hansen       gmd            61  2  35  1
Jens Christophersen    gmd            63  1  43  1
Ole Nielsen        gmd            64  2  26  1
Hans Andersen       gmd            40  2  31  1
Anders Hansen       jligemand         63  1  58  1
Lars Pedersen       jligemand         38  1  38  1
Hans Olsen        jligemand         40  1  30  1
Hans Nielsen       jligemand         37  1  39  2
Anders Jensen       jligemand         52  1  31  1
 huusmand
Mads Jensen        hmd og Skraeder      64  1  74  2
Jorgen Larsen       tiene Madm Wiim      50  1  52  1
Peder Sckarp       smed           38  1  48  1
Hans Hansen        hmd arbeider hos boedn  57  1  46  1
Christian Frick      lililedes         36  1  44  1
Hans Madsen        ligiledes         43  2  25  1
Peder Svendsen      ligiledes         65  2  48  2
Jens Rasmussen      hmd            43  1  48  1
Mads Madsen        hmd            72  2  40  1
Christen Sokjan      hmd            60  1  56  1
Peder Wiibe        hmd            34  2  34  1
Soren Christensen     hmd            31  1  35  2
Carl Waldberg       hmd            43  1  43  1
Christen Hansen      skoeflicker        35  1  57  1

Meelbye

Soren Sorensen      gmd            37  1  29  1
Christen Pedersen     gmd            33  1  26  1
Mads Christophersen    gmd            60  2  32  1
Hans Sorensen       gmd            39  1  33  1
Jeppe Olsen        gmd            36  1  58  2
Peder Madsen       gmd            45  1  57  3
Peder Jensen       gmd            36  1  30  1
Mathis Jacobsen      gmd            36  1  28  2
Rasmus Nielsen      gmd            24  1  46  2
Nicholai Nielsen     gmd            32  1  48  2
Lars Sorensen       gmd            50  1  30  1
Peder Nielsen       gmd            50  1  67  2
Peder Sorensen      gmd            56  1  36  1
Mads Larsen        gmd            52  2  54  1
Peder Pedersen      gmd            25  1  28  1
 huusmand
Jorgen Pedersen      arbejder hos boende    33  1  34  1
Anders Olsen       arbejder hos boende    69  3  49  1
Peder Rasmussen      arbejder hos boende    32  1  30  1
Peder Olsen        arbejder hos boende    46  2  36  1
Lars Larsen        arbejder hos boende    37  1  36  1
Hans Jensen        arbejder hos boende    37  1  43  2 x
Christian Pedersen    arbejder hos boende    65  3  39  1
Mathias Ns        arbejder hos boende    30  2  26  1
Peder Lukartsen/Eeekartsen? smed          40  3  32  1
Soren Madsen       arbeider hos boeden    40  1  40  1
Rasmus Andersen      arbeider hos boeden    64  1  62  1
Anders Hansen       arbeider hos boeden    63  2  28  1
Niels Hansen       arbeider hos boeden    61  3  30  1
Christopher Jensen    arbeider hos boeden    58  1  68  2
Christen Hjulmand     hmd boed         34  1  42  2
Anders Pedersen      hmd boed         90  3  66  2

Bastrup

Niels Frandsen      gmd            48  2  33  1
Soren Jensen       gmd            38  2  25  1
Peder Madsen       gmd            52  1  47  1
Anders Pedersen      gmd            27  1  22  1
Peder Pedersen      gmd            21  1  18  1
Arndt Svendsen      gmd            63  1  60  1
Peder Frandsen      gmd            45  2  30  1
Lars Sorensen       gmd            37  1  56  2
Lars Hansen        gmd            40  1  49  3
Rasmus Pedersen      gmd            49  1  54  2
Peder Jensen       gmd            34  1  58  2
Henrich Rasmussen     smed           25  1  24  1
Jorgen Christensen    hmd            42  1  24  1
Niels Jensen       hmd            36  1  27  1
Soren Jensen       hmd            40  1  48  1
Lars Pedersen       hmd            36  1  21  1
Soren Hansen       hmd            31  1  27  1
Jorgen Sorensen      hmd            60  1  58  2
Morten Olsen       hmd            59  1  48  1
Andreas Jensen      hmd            33  2  27  1
gl. Lars Sorensen     hmd            68  1  54  1
Peder Andersen      hmd            71  2  48  1
Hans Nielsen       hmd            22  1  18  1
Christopher Christensen  hmd            50  2  63  2
Ole Eillertsen      hmd            28  1  26  1
Anders Christensen    hmd            35  1  44  1
ung. Lars Sorensen    hmd            33  1  40  2

widowers col. 1-mans name, 2-occupation, 3-his age, 4-how long widower, 5-how many children with his last wife

 Meilbye
Jens Madsen        hmd fattig        70  1  13  jngen
Mikkel Sorensen      hmd            50  1  1/4th
Peder Rasmussen      hmd            64  1  1 1/2

widows col. 1-last husbands name, 2-his occupation, 3-how she lives, 4-her age, 5-how many times widowed, 6-how long
widowed, 7-children left after last man
xxx - means lots of info. not taking

 Lerchenborg
general Christian Greve af Lerche xxx xxx        58  1   13 -
sl. Peder Wiim   fodun forvalter med Lerchbg xxx    56  1   3  6
 Aarbye
Anders Nielsen      gmd i sogn  her af gaard    60  1   4  -
Sigvartis Andersen    hmd     fattig       54  1   10 3
Soren Larsen       gmd     hos afgift     63  1   8  -
Peder Peder Scksam    hmd     af fattige casten 72  1   8 -
 Meelbye
Anders Ibsen       gmd     oph af grd     70  2   7  -
gl. Peder Sorensen    hmd     arbejder      55  1   1  -
Jens Nielsen       hmd     arbejder      54  2   1/4 1
Peder Chaspersen     hmd     arbejder      42  1   1/4 4
Niels Pedersen      hmd     arbej.       40  1   8  -
 Bastrup
Hans Nielsen       hmd     fattig       55  1   6  2
Ole Olsen         hmd     fattig       70  1   15 -
Peder Jorgensen      gmd     hos casgisl    94  1   32 -
Niels Andersen      gmd     fattige casha   72  2   20 1
Peder Larsen       hmd     fattig casse    80  2   4  -

  -------------- end parish - 29 Apr 1771 of P. Hensburg--------