HOME & Probate List Kalundborg Byfoged Skifte-afkald
  

         Kalundborg Byfoged Skifte-afkald
         Book 39 1579-1807 FHL film 314094
          no index as no page numbers
          by Aurelia Clemons 8/25/2005

Karen Brixdtr barn i Callundborg, paa Stamhuuset, Lerchenborg gods   21 Jul 1758  pg #118
 afkald 3 Nov 1765
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Jorgensen tien sr. Lenert Birch i Callundborg  d.6 Jan 1750  pg #7
 afkald 14 Jan 1750
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Jensen Samsoe i St.Jorgensbierg, Callundborg  29 Mar/30 Apr 1750   pg #21740?
WIFE:  Barbara Marie Pedersdtr
SODSK:  Ole Jensen Nor boende i Orbye
     Jens Jensen i Langemark, Samsoe
     Ane Jensdtr = Christopher Hansen Moller i Holbech (? Harboe, Holbech)
˝SODSK: Mette Jensdtr = Jens Jorgensen i Brunby, Samsoe
     Maren Jensdtr = Willum Willumsen i Pellremark, Samsoe
     Appelone Jensdtr = Rasmus Sorensen i Samsoe
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Wulf i Callundborg    14 Oct 1756   pg #5 #59 ( see pg 169)
HUSB:  Jorgen Jensen Wulf borger skoemager
HUSB.STEPCH: Ane Christensdtr = Zenecha Jensen John borger skoemager i Callundborg (signed: Sinnke Jensen John)
guard: Peter Laurentius Zeuthen  (by: Johan Chuur parugve-mager i Callundborg)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  8 Sep 1749   pg #18 1749
HUSB:  Jens Ipsen 
CH:   Maren Ibsdtr = Ole Jorgensen borger skraeder i Konelige residents Khvn (afkald ) 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Johanne Pedersdtr Bang i Callundborg      afkald 14 Jun 1760 i Aarhuus  pg #18 1760 (see pg 374)
HUSB:  Ole Lauritzen borger bagger
CH:   Mette Margrethe Nielsdtr = Hans Christian Pedersen Toyberg borger reebslager i Aarhuus
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Cicilia Catharina Wulf jomfrue    22 Jun 1759  pg #20 1759 (59)
SVOGER: Lars Brondlund curator
wgd: Peter Laurentius Zeuthen i Khvn    (guard: Johan Chuur parugvemager i Callundborg 11 Jun .- 11 Dec 1756)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Wulff = ... i Callundborg     afkald 11 Jun 1762   pg #20 1762 (62) (see pg 261)
CH:   Johanne Marie Wulff = Christen Friis Hojer/Hoyer residerende capellan i Thorebye menninghed, Lolland
guard: Johan Chuur borger pergvemager i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

1579-1747 diverse aar udtaget af Variapekke (no page numbers here)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Nielsen borgemester i Kallundborg     afkald 23 Nov 1579  no page #
HEIR:  Maren Frandsdtr = Fallentin Clausen burger i Helsingor (afkald)
BRO:   Christopher Nielsen byschriftuir i Kallundborg
     Morten Nielsen
     Morchen Nielsen raaadmand i Helsingor
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Christensen borger i Kallundborg    afkald 1590  pg no page #
? Mads Iversen i Hamborg
 Peder Nielsen i Sonderby
 Poul Christensen i Hanebiirg
 Hans Jorgensen sammes gbrrer
 Oluf Christensen i Vester..umdt?
NOTE: cannot read this old handwriting so just Anders guess!!
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Jorgensdtr i Eygium i Lirum sogn, Norge    afkald 1597  pg no pg #
 (fodt i Assens)
3 BRO:  Jacob Jorgensen fodt i Assums/Assens? nu i Kallunborg
SIS.SON: 
NOTE: cannot read this old handwriting so this is just Anders guess!!
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

....     21 Sep 1618      pg no page #
CH:   Jacob Jorgensen Knudstrup?
HUSB.SIS: vaekrisftes Lyedelse
? Hans Sorensen 's moder?
HARD TO READ OLD HANDWRITING!!!
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Dorthe Thomasdtr i Kallundborg    12 Fbe 1661  pg no pg #
HUSB:  Jacob Jorgensen
CH:   Hans Jacobsen
     Karen Jacobsdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Madsen skraeder i Callundborg  12 Mar 1701  pg no pg #3270
˝BRO:  Mads Madsen i Svenstrup, Raklev
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christopher Vresk/Bresk paa kirks larger, Kallundborg      5 May 1665   pg no pg # 41
HEIR?:  Jens Jensen Samsig kirkeverger
     Jacob Jensen signed
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Jacobsen i Callundborg     1689/afkald 12 Apr 1701         pg #13608
WIFE:  living
CH:   Reinholt Pedersen
     Jacob Pedersen (dod)
     Maren Pedersdtr (dod)
     ... Pedersdtr = Lorents Simensen i Vindekilde, Draxholm
     ... Pedersdtr = Johan Cruth/Smith sigr i Calbr.
? Peder Simensen & Johan Cnuth vitterlighed
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Jacobsen i Callundborg     31 Jul 1689  pg #13558
WIFE:  living
CH:   Jacob Pedersen (dod)
     Maren Pedersdtr (dod)
     Oluf Pedersen (afkald 15 Mar 1701)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Dorthe ... i Kallundborg   19 Jan 1704   pg no pg #
HUSB:  Hans Madsen Skraeder
CH:   Bertel Sorensen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Poul Sorensen i Kallundborg 3 Jan 1702   pg no pg #37689
WIFE:  Gedsk Pedersdtr (2.= Johan Cnuth )
2 SODSK:     (dod?)
WIFE.SIS: ... = Lorentz Simonsen fuldmestig ved Dragholm
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Madsen skraeder i Kallundborg  5 Jul 1703   pg no pg #
WIFE:  Dorthe Sorensdtr
WIFE.˝SIS: Karen Jorgensdtr i Orbye, Samsoe
? Just Pedersen Lefueridtz
 Jorgen Sorensen i Samsoe
 Bertel Sorensen i Samsoe
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Olsen Windekilde raadmand i Callundborg     afkald 8 Jul 1704    pg no pg # /287 #24111
HEIR:  ... = Jorgen Sorensen i Callundborg
      CH: Ane Cathrine Jorgensdtr = Peder Hansen Kioller i Khvn (afkald 8 Jul 1704)
         Peder Jorgensen
? Jens Jensen Snecher borger i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Dorthe Sorensdtr i Kallundborg    afkald 5 Jul 1703    pg #2541
HUSB:  Hans Madsen Schreder (dod)
SIS:   Karen Jorgensdtr i Orbye, Tranebierg sogn, Samsoe
      CH: Peder Jensen underschrifer i Orbye, Tranbierg, Samsoe
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Margrethe Olufsdtr i Kallundborg   afkald 21 Aug 1704   pg #1933
CH:   Maren Jorgensdtr fod i Callingborg = Didrich Jansen Segeleken borger 
? Niels Guldsmid borger indvaaner i Kallundborg
 Lars Hansen borger handelsmand i Kallundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Kallundborg  afkald 30 Oct 1700   pg no pg #
CH:   Lauridtz Hansen Smed
signed:     Peder Ernstsen
     Christian Ernstsen .- Andersen brothers to Kasper Tosten? (perhaps brothers to CH: above?)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Margrethe Olsdtr or Margrethe Olfsdtr i Kallundborg  afkald 5 Jun 1706    pg #13
HUSB:  Jorgen Sorensen (dod)
CH:   Maren Jorgensdtr = Didrich Jansen Segelskorse/Snlgehuus/Segelehus/Segebeken (married 21 Aug/17 Sep 1704 i Nykirken,
Bergen)
? Jorgen Larsen
guard: Lars Hansen Smid i Kallundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmus Vallentin i Jorland/Irland?  11 Feb 1705  pg no pg #
 (under Jens Michelsen leutenant i Khvn)
BRO:   Gabriel Vallentin 
signed: Soren Rasmussen Snedker 19 Feb 1705
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Soren Rasmussen Smed i Kallundborg  18 May 1713  pg no pg #
CH:   Bodil Sorensdtr
     Jens Sorensen Snedker i Horsens
?signed by: Rasmus Sorensen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mads Pedersen skibbyger i Kallundborg     6 Jul 1706   pg no pg # 3517
WIFE:  Ane Jorgensdtr (dod .- 10 Oct 1689)
CH:   Peder Madsen borger skoemager i Callundborg
     Jorgen Madsen i Amsterdam 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Lauridz Johansen handskemager baeger indvaaner i Callundborg  4 Dec 1711   pg no pg #22396 No.18
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jacob Hofmann borger guldsmid i Callundborg  afkald 14 Aug 1716   pg #952 No.17
CH:   Anna Margrete Jacobsdtr Hofman = Jacob Hyphof/Hiiphof sognepraest i Grove-Resen, Findt herred, Jylland, Viborg Stift
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen ... i Kallundborg   18 Oct 1698/30 Nov 1716/ afkald 29 Jun 1718        pg no pg #5191 No.10
WIFE:  ....       (=2. Lauritz Hesselberg i Callundborg)
CH:   Else Marie Jorgensdtr
     ... Jorgensdtr = Rasmus Winther tolder i Randers
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Bertel Petersen i Callundborg     11 Jun 1721  pg no pg #40913 No.13
SIS:   ... Petersdtr = Peter Feilberg
     ... = Vincentz David Fischer apotheker
     ... = Christian Vorndan/Vornchan?
til: Abraham From i Nysted, Laaland
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Larsdtr = Peder Kield Christensen i Kallumborg  8 Nov 1719   pg #60228 No.18
CH:   Kirsten Kieldsdtr
     Giertrud Marie Kielsdtr = Ole Knudsen
HIS.2WIFE: Ane Nielsdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels ... i Callundborg   afkald 6 Feb 1721    pg #41217 No.18
CH:   Kirsten Nielsdtr = Johannes Waxmuth/Wacksmuth rytter under Baron Rantzous Comp, Obrist von Dedens regmt
     ... Nielsdtr = Ole Hansen bager borger i Kallundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jacob Jorgensen Kort = Else Jhds Rytters i Kallundborg     11 Jul 1717/afkald 23 Apr 1719 pg #54941 No.18
CH:   Karen Jacobsdtr Kortes i Fladinge, Fladstrand, Jylland = Zacharias Bolts boend i Khvn
?    Peder Michelsen Vastrup skipper borger i Callundborg til Fladstrand
guard: Johan Pedersen buntmager & Peder Rasmussen
signed: Michel Hansen, J. Thomasen bagsglarmaester, Cathrine Kort
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Henrich Henrichsen Ovoeh? borgemester & raad i Callundborg   28 Jul 1718  pg no pg #
BRO:   Erik Henrichsen (dod)
      CH: Ane Eriksdtr i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Michelsen moller i Oster Molle, Jordlose, Kallundborg amt     25 Jul 1713/afkald 18 Feb 1721  pg no pg #
WIFE:  Karen Jorgensdtr (=2. Hans Hansen Qvist moller i Kallundborg)
CH:   Michel Jensen 4
     Mette Jensdtr 4
? Sophie Schroder enke = afg. Lorentz Braes haver i Mollen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Anders Jensen Hiulmand i Callundborg      20 May 1718/afkald 17 Mar 1724 pg #2409 No.17
CH:   Maren Andersdtr
     Karen Andersdtr (dod)
      CH: Karen Christensdtr
? Laurids Hansen Bastian & Knud Jensen i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christopher Jensen Blands? organist i Callundborg   d.1699/afkald 24 Jul 1723    pg #5026 No.17
CH:   Mashia Maria Christophersdtr = Johan Dierich Muhler/Moller qvartermester ved Soe Etaten i Khvn
     Jens Nicolai Blanx/Blarp?
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ellen Nielsdtr i Callundborg         afkald 23 Dec 1727        pg #21949 No.19
BRO:   Jens Nielsen (dod)
      CH: Elisabeth Jensdtr = Hans Adsersen Holm i Khvn
     Lars Nielsen Birch kiob handelsmand i Callundborg
? Henrich Madsen tiene i Ries, Aads herred hos Anders Christensen & Niels Christensen i Audoroe
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Thomas Jensen borger i Kallundborg  d.14 Jun 1730 pg no pg #
BRO:   Morten Jensen of Westindiske & Genediske Companie i Khvn (dod 25 Nov 1724/5 Aug 1731 i St. Thomas)
      CH: Christen Mortensen
     Poul Jensen borger indvaaner i Khvn 
signed: P. Mariager 30 Jun 1732 for Morten Jensen death.
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Erik Christensen i Callundborg    3 Jun 1712/afkald 11 Jun 1733  pg no pg #
CH:   Mette Marie Eriksdtr (age 21 in 1733)
signed: Niels Bakke
guard: Iver Rasmussen Smed (dod)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Andersen Riiber = Gyde Envoldsdtr i Callundborg  1 Oct 1733   pg #3097 No.17
CH:   Anders Hansen Ribbrer 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Lauridtz Jensen skraeder borger oberformynder i Callundborg   11 Jul 1735  pg #2947 No.17
CH:   Anne Lauridtzdtr = (trolov) Poul Borch underkonstabel ved artilieriet paa Cronborig Kiendis i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Andersen Riibe = Gyde Envolsdtr i Callumborg   afkald 16 Jan 1733   pg #3995 No.17
CH:   Envold Hansen Ribber i Khvn
?signed: T. Gaard, Lauritz Mortensen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Hansen Barfred ladefregets    afkald 1737 & 20 Jun 1739    pg no pg #
2WIFE:  Anna Pedersdtr madme
1WIFE:  
3 CH:  Hans Jensen Barfred 25 felberedersvend i Kallundborg
? Mathias Andersen felbereder & Michel Clemmensen felbereder
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rebecka Henrichsdtr Harboe i Callundborg    afkald 3 Oct 1743/3 Jul 1745  pg #16624 No.18
2HUSB:  Lauritz Hansen Thurou (dod) ( Lars Turoe)
CH:   Hans Lauritzen Thuroe i Callundborg ( Hans Larsen Turoe)
     Marie Larsdtr Turoe = Hans Christian Hoybaerg
1HUSB:  Hans Krusse (dod)
CH:   Henrich Hansen Krusse/Kruse 
     Hans Kruse Rytter ved grev Holches comp, Grev Alfelts regmt
     Marie Krusse
signed: Thoro Lauridtzen Moller 23 Jan 1747
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

/////////////////////// 1768-78 No.135-248 .- Filmed reverse order of #, (149-135)/////////////
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

? ...    11 Jun         pg ?
Ingeborg Gotschalch
Inger Boerup
guard: Frands Sorensen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Margrethe Kiolsen enke i Callundborg       afkald 14 Jun 1768    pg 55 #135-6
HUSB:  Michel Pedersen Wastrup (dod)
CH:   Peder Wastrup i Khvn
     Ane Birgethe Wastrup
     ... Wastrup = Frands Sorensen Baastrup
     ... Wastrup = Hans S. Baastrup
     ... Wastrup = Anders Hansen Smed
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

...        11 Jun 1768   pg 31 #137
HEIR:  Ane Nielsdtr Knie = Jens Pedersen borger haandskemager i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Bech i Callundborg   8 Feb 1751/afkald 23 Jun 1768  pg 13 18 #138
CH:   Ane Pedersdtr Bech = Jesper Nielsen Ostrop skoemagersvend i Callundborg
     ... Pedersen Bech (dod .- 13 Aug 1751)
     ... Pedersdtr Bech (?dod .- 8 Jul 1752)
guard: Frands Baastrup
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mathias ... = ...  9 Dec 1749 & 6 Jul 1752/afkald 13 Jun 1768    pg 7 #139
CH:   Hans Mathiasen Qvist felberedersvend i Callundborg
     Anders Mathiasen moller
curator: Henrich Phlug
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Jensdtr i Callundborg  18 Dec 1749/afkald 8 Mar 1768  pg 10 4 #140
HUSB:  Mauritz Hoeberg raadmand (dod .- 17 Apr 1764)
CH:   Elisabeth Hoeberg = Jorgen Knag/Knagh i Holbech
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Bache i Callundborg  26 Feb 1767   pg 36 #141 142
CH:   Johan Peter Bache (over 18 in 1768)
     Dorthe Elisabeth Nielsdtr Bache = sr. J. Pipper borgemester (or could be Mads Leerager is husband?)
     ... Nielsdtr Bache = Mads Leerager borgemester i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Birch        27 Sep 1747/afkald 21 Nov 1768   pg 14 #143-4
CH:   Ane Sophie Birch
     Margrethe Cathrine Nielsdtr Birch
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Kaalbrecht i Callundborg   30 Nov 1757/afkald 21 Nov 1768  pg 27 #145
CH:   Ane Giertrud Jorgensdtr Kaalbrecht/Kalbrechts
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Nielsdtr i Callundborg    29 Jan 1765/afkald 18 Nov 1768 pg 42 47 #146
HUSB:  Michel Sorensen (dod)
HEIRS:  Ole Hansen tiene i Ellede
     Dorthe Christophersdtr = Ole Pedersen i Tommerup
? Anders Andersen i Kaastrup (signed)
guard: Niels Christensen Moller
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Bryesen Moller i Callundborg  9 Oct 1751/afkald 23 Dec 1768  pg 14 #147
WIFE:  Mette Iversdtr (dod)
CH:   Peder Pedersen 18 conditioner i Holbech
curator: Feilberg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Mogensen        17 Feb 1758/ afkald 9 Jan 1769   pg 28 #148
SIS:   Marie Mogensdtr = Frederich Hansen Slangerup i Callundborg
guard: Jens Mortensen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Madame Glud i Callundborg  16 Jul 1759   pg 24 #149
HEIR:  Johanne Jacobsdtr fattig i Ringsted
signed: Jorgen Jacobsen Friis
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

///////////// Afkalde 1769-1768-1767 /////////////////////////
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Jespersen borger skipper i Nyel/Callundborg   afkald 27 May 1769   pg 57 #150
WIFE:  Maren Hansdtr Tornmarch
FADER:  Jesper Hansen siger borger i Nyeborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Qvist i Callundborg  22 Sep 1752/afkald 24 Jun 1769  pg 18 #151
WIFE:  ...   (=2. Knud Petersen )
CH:   Karen Michelsdtr Qvist = Hans Christian Bruun borger snedker i Callundborg
guard: Jens Malling 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Rasmusdtr i Callundborg     13 Dec 1760/afkald 11 Dec 1769 pg 32 #152-4
HUSB:  Hans Lauritzen Rudkiobing
CH:   Lars Hansen Rudkiobing borger skipper i Callundborg
     Rasmus Hansen Rudkiobing
     Ole Hansen Rudkiobing sniglingskarl i Callundborg (signed: Rasmus Hansen Rabhobeng)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Matie Tamdrop ?slaegt i Nestved, Selland    11 Dec 1769  pg 3 #155
HUSB:  Gottlieb apoteker i Callundborg (dod)
CH:   Margrethe Elisabeth Gotlieb i Callundborg
BRO:   Broge provst i Klinte, Fyhus Scham herred
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Knie = ...    11 Jun 1769/29 Jan 1770         pg #156
CH:   Kirsten Nielsdtr Knieve = Henrich Ebner i Wedschende
     others
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Margrethe Kiolsen    7 Mar 1768/afkald 3 Jul 1769/29 Jan 1770     pg 55 #157
HUSB:  (dod)
CH:   Ane Birgethe Michelsdtr Wastrup = P. Neergrd
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

...     23 Dec 1769/29 Jan 1770         pg 24 40 #158
Johanne Jacobsdtr ugift ved Christian Sweistrup byef. Ringsted (no heirs .- she may be the deceased)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Jensdtr Faaborg i Callundborg      29 Dec 1769/15 Jan 1770     pg 56 #159-162
2HUSB:  Helgie Bruun kiob handelsmand i Callundborg 
1HUSB:  Casper Vorndran (dod)
CH:   Christian Vorndran
     Jens Woller Vorndran ( Jens Voller Vorndran)
     Peter Vorndran  (signed: P.C. Vorndran)
     Ane Cathrine Vorndran = Johan Daniel Coln tolder i Callundborg & forvalter ved Lerchenborg
MODER:  Karen Jensdtr Woller = afg. Christian Vorndran raadmand i Callundborg
? Anders Faaberg i Callundborg
guard: Jacob Faaberg & Jens Feilberg begge i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Glud madam i Callundborg   30 Oct 1763/afkald 30 Jan 1770  pg 40 #163
HEIRS:  Christian Hoffman stads chirurguis i Callundborg
     Niels Pedersen
     Jens Frandsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jonas Magensen ( Jonas Mogensen ) i Callundborg    afkald 30 Jan 1770   pg 28 #164
SIS:   Karen Christensdtr = Niels Rasmussen Bager seiglingsmand
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Knie = ... i Callundborg     afkald 30 Jan 1770   pg #165
CH:   Lars Nielsen Knie skibskarl
     others
curator: Ole Knie
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Jensdtr i Callundborg     5 Oct 1770   pg #28818 No.18
HEIR:  Willum Larsen Nyder
FADER:  Jens Nielsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Hansen i Callundborg      7 Aug 1761/afkald 21 Jan 1772  pg #167-8
WIFE:  ...   (=2. Henrich Phlug borger glarmaester i Callundborg)
CH:   Stine Christensdtr = Conrad Pflug/Phlug
     Andreas Peder Christensen i Callundborg
guard: Dines With i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

.... i Callundborg      21 Jul 1751/afkald 18 Dec 1771  pg #431 No.21
HUSB:  Michel Clemmendsen felbereder       (=2. ...)
CH:   Cathrine Michelsdtr = Frederich Christian Holmstrup borger indvaahner i Callundborg
MODER:  .... (dod) = afg. Christen Tommerup =1. (dod 14 Dec 1751)
guard: Henrich Phlug glarmester i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Orsloff    22 Dec 1772  pg no pg #
? P. Bagger
by: herr Leerager
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Simon Sorensen snecher i Callundborg      30 Sep 1769/afkald 14 Nov 1772 pg #177
WIFE:  
CH:   Anders Sionsen Gylling 23
curator: Christopher Roslofs/Raaslov i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Enversen & Peder Nielsen     30 Oct 1763  pg #176
to: Peder Jespersen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmus Nicolaisen  25 Jul 1765  pg #176
to: Soren Rasmussen & Kirsten Tonniesdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Sorensen   30 Jul 1765  pg #176
to: Niels Rasmussen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Hansdtr Fages tienestepige   3 Jul 1765   pg #176
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Hoeberg = ... i Callundborg    8 Dec 1772   pg #175
CH:   Jens Hoeberg seiglfaerdig reysen til Bengalen ved skibet Riigernes
guard: Christen Kieldsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Rasmusdtr i Callundborg     13 Dec 1760/afkald 9 Nov 1772  pg #174
HUSB:  Hans Larsen Rudkiobing
CH:   Ane Hansdtr tiene raadmand Gotlieb i Callundborg
     Lars Hansen Rudkiobing  (? Lauritz Hansen Rudkiobing)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Simon Simonsen skipper i Callundborg      15 Sep 1756/afkald 14 Dec 1772 pg #173
CH:   Ane Margrethe Simonsdtr = Jens Betzer indvaner i Callundborg
guard: Anders Andersen Moller
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  19 Dec 1754/afkald 6 Nov 1772  pg #172
HUSB:  Michel Nyerup  (signed: Michel Nyrob)
CH:   Peder Michelsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirstine Paludan i Callundborg    afkald 28 Jan 1772   pg #171
HUSB:  Becker (dod)
CH:   Hans Jochum Becker
     Hans Lars Becker
˝SIS:  Charlotte Paludan (dod)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Charlotte Paludan  11 Dec 1771/afkald 4 Mar 1772  pg #170
SIS:   Sare Paludan
     Margrethe Paludan enke = afg. Soren Ivarsen
     ... Paludan (dod) = Gronberg i Kielle Klinte
      CH: Ana Gronberg
BRO:   Hans Palludan i Callundborg (signed: H.J. Paludan)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

178-201 (1773)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Lind procurator i Callundborg      2 Mar 1773/afkald 21 Jan 1774  pg #201 #199 #197
SIS:   ... Lind (dod) (or ˝SIS: ?)
      CH: Johan Carl Buffa skoleholder i Eibye, Gloestrup sogn
         Julius Buffes/Bussa/Biitha? under officer
         Hans Buffa 
SIS:   Mette Marie Svends (dod)
      CH: Christian Svendsen
         others
BRO:   Jorgen Lind (dod)
      CH: Margrethe Jorgensdtr Lind = Mads Jensen gmd i Steenlille, Helleshgd gods (afkald i Terslose)
? Erenst Gield froken
? Jens Larsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Knud Pedersen i Callundborg      afkald 12 Nov 1773   pg #200
CH:   Iver Knudsdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  23 Aug 1762  pg #198
CH:   Ane Marie Nielsdtr = Christen Olsen vaever? i Khvn
guard: Henrich Rauberg i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirstine Worpels   afkald 9 Oct 1773    pg #194-6
CH:   ...
      CH: Ane Kirstine Bagge = Tage Algreen i Callundborg
     Karen sal. Clemens
wgd: A.A. Moller
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Vorndran madame i Callundborg      16 Jul 1773  pg #191-3
HUSB:  Christian Vorndran raadmand (dod)
CH:   (dau Vorndran .- dod) = Fuglede
      CH: Niels Fuglede i Callundborg
         Hans Fuglede i Khvn
         Christian Fuglede
     ... Vorndran (dod)
      CH: Peter Vorndran
HEIRS:  Christian Vorndran i Callundborg
     Jens Woller Vorndran i Callundborg     (signed: Jens Wolder Vorndan)
     Ane Cathrine Vorndran = Johan Daniel Coln i Callundborg
     Niels Fuglede i Callundborg
     Maren Fuglede = Jens Hansen Kier i Callundborg
? L.C. Vornetran
curator: Jens Wolder Vorndran
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Nielsdtr i Callundborg    29 Jan 1765/afkald 13 Mar 1773 pg #188-90
HUSB:  Michel Sorensen
HEIR:  Jens Hansen tienende i Kaastrup
     Peder Nielsen ungkarl hiemme fra Ystebierg, nu tiene i Gaastofte
     Karen Nielsdtr af Ystebierg = Jacob Egertsen Smed i Tomerup
CURATOR: (MORBRO of Peder Nielsen above) Jens Christensen i Gaastofte
? Christen Nielsen (also signed)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Lars Nielsen Luund i Callundborg   afkald 10 May 1773   pg #187
SIS:   Kirstine Larsdtr = Jorgen Just musketter ved kongen regmt i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Lind procurator i Callundborg      8 Jan 1773   pg #184-6
HEIR:  Johan Carl Buffa skoleholder i Eibye Glostrup sogn, Khvn amt
     Julius Buffa/Busha/Busta?
     Dorthe Svendsdtr = Rasmus Jensen i Schierod, Ramlose sogn, Cronborg amt
     Maren Svendsdtr = Johan Georg Modeschou musqvetter ved kongl Printz Friderichs regmt
     Karen Svendsdtr = Christen Andersen gmd i Schierod, Ramlose sogn
BRO:   ... Lind (dod)
      CH: Hans Corvin/Corsin Lind i Hvidkilde, Fyhn
         Knud Christophersen Lind i Nebollegaard, Falster
         Ole Christian Christophersen Lind riidefoged i Meilgaard, Aarhuus stift, Jylland
BRO:   Jens Lind
      CH: Cornelius Jorgensen Lind tiene David Bergou chirurgis i Roeskilde
         ... Jensen Lind i Callundborg
curator: J. Lind 
signed: J.L. Lind
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Else Margrethe Schougaard i Callundborg    5 Aug 1773   pg 
CH:   Reinholt Zelling
     Ane Dorothea Zelling = J.A. Thorop kammerraad i Khvn
     J. Zelling
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

1774 #202-216
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Vorndran i Callundborg     afkald 19 Dec 1774   pg #216
CH:   Maria Fuglede i Khvn
     Niels Fuglede i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Lind procurator i Kallundborg     afkald 9 Jul 1774    pg #214-5
WIFE:  ... (dod)    (testament)
SIS:   ... Lind (dau .- dod)
      CH: Julius Buffa/Biiffa i Kallundborg
         Johan Carl Buffa i Roeskilde
         Karen Buffa tiene i Helsingoer
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ernst Bache i Callundborg  afkald 25 Jun 1774   pg #212
BRO:   J. Bache i Khvn
SIS:   Dorothea Elisabeth Backe = Henrich Schroder i Friderichsha..
˝BRO:  Jorgen Bache borger bagger i Callundborg  (signed: J.W. Bakke/Bukke
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Christensdtr i Callundborg    afkald 1774  pg #207-9
2HUSB:  Henrich Phlug glarmester
1HUSB:  Hans ...
CH:   Andreas Hansen kiobmand i Slagelse
     Hans Hansen skraedersvend i Slagelse
     Ane Kirstine Christensdtr = Conrath Phlug (son of 2nd HUSB) boende i Callundborg
curator: L. Andersen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Lind procurator i Callundborg   2 Mar 1773       pg #206
HEIR:  Mette Marie Jorgensdtr Lind jmfru i Graese Molle = (by 13 Apr 1774) Jacob Hansen Werdelin garver i Friderichsund
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Simon Sorensen borger snedker i Callundborg  afkald 17 Nov 1774   pg #205
CH:   Ane Simonsdtr = Faeder Frederichsen Hoyer soemand i Callundborg (? Peder Frederichsen )
? Mads Leerager borgemester i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Christensen ladefoget i Callundborg   20 Jul 1767/afkald 16 Dec 1774 pg #204
WIFE:  ...   (=2. Niels Bache )
CH:   Christen Pedersen Salling soefarende ungkarl i Callundborg
curator:     Hans Baastrup
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  7 Aug 1761/afkald 22 Feb 1774  pg #203
CH:   Hans Hansen
     Andreas Hansen i Slagelse
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Inger Marie Rasmusdtr Borup i Callundborg   11 Jul 1774  pg #202
˝SIS:  Martha Rasmusdtr Borup = Lars Christensen hmd i Reerslev, Love herred
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Iver Melling tiene Thomas Frandsen i Callundborg    26 Jan 1774  pg #
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Cathrine Marie Abrom/Alrom i Callundborg    4 Sep 1775   pg #21
2HUSB:  Jacob Faaborg
1HUSB:  ... Smidt (dod)
CH:   Anna Smidt enke = afg. Jens Mortensen
     Else Smidt enke = aft Carsten Bagge
     Birthe Smidt = Anders Faaborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mauritz Hoeberg raadmand byefoget i Callundborg    afkald 17 Dec 1775   pg #224
CH:   Ane Elisabeth Hoeberg = J.J. Wildt i Liunge
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... = ... i Callundborg   17 Nov 1770/afkald 1775     pg #223
CH:   Kirsten Olsdtr Norager = Hans Mathiasen Qvist i Callundborg
     ... Olsdtr Norager = Anders Moller
signed: Lars Nicolaj Jorgensen & Peder Olufsen Norager
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christopher Roslef i Callundborg   afkald 4 May 1775    pg #222
WIFE:  
BRO:   Mathias Roslefs raad samtykke   (signed: Mathias Raaslof)
SIS:   ... Roslef (dod)
      CH: Hans Andersen smedesvend i Store Havelse
         Ane Margrethe Andersdtr nu 25 i Ulsted
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

.... i Callundborg      afkald 15 Dec 1770   pg #221
BRO:   Lauritz Hans Ch. Hoyberg
SIS:   Maren Hoyberg
also signed: W. Baches & P. Beroboe?
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Nielsdtr i Callundborg    29 Jan 1765/afkald 18 Jun 1775 pg #220
HUSB:  Michel Sorensen
SIS:   Dorthe Nielsdtr = Rasmus Larsen tiene i Ysterberg (trolov 13 Jun, viede 18 Jun 1775 i Tommerup)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Cathrine Vorndran sal. Venolets i Callundborg     afkald 1775  pg #219
HUSB:  
CH:   Cathrine Hedevig Venolet = Erik Christensen Wibereg?
     ... Venolet provst
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Elisabeth Jensdtr Lovise i Callundborg     13 May 1763/afkald 29 Dec 1775 pg #218
HUSB:  David Jensen Sadelmager
CH:   Peder Frederich Davison boende i Slagelse
     Else Cathrine Davidsdtr
     Jens Davidsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Ottesen Langemack i Callundborg      27 Jul 1769/afkald 9 Dec 1775  pg #233?
WIFE:  (dod .- 31 Jan 1754)
CH:   Hans Otto Chas Langemach i Callundborg
BRO:   Hans Christian Langemach i Callundborg
WIFE.BRO: Wincent Gotlieb raadmand i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afkald 8 Mar 1778    pg #142
HUSB:  (dod)
CH:   Kirstine Schousboll = Johan Christopher Balche uhrmager mester i Callundborg
NOTE: marriage of: Johan Christopher Balcke enkemand uhrmager mester = Kirstine Nielsdtr Schousbolle pigen 9 Mar 1778 i
St.Nicolai, Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Andreas Sorensen or Anders Sorensen smedsvend hos Christen Kieldsen smed i Callundborg  afkald 13 Oct 1776   pg
#241
BRO:   Rasmus Sorensen i Benzonslunds gods
     Soren Sorensen i Saerslev, Benzonslunds gods
     Peder Sorensen i Benzonslunds gods
SIS:   Bodil Pedersdtr = Mads Nielsen hmd i Faurboe, Eegmarch gods
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

.... i Callundborg      30 Nov 1776   pg 
WIFE:  Marie Andersdtr
curator: Henrich Rauberg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Soren Andersen i Callundborg     20 Nov 1776  pg 240
SIS:   Maren Andersdtr = Hans Torkildsen sadelmager i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirstine Marie Boesen i Callundborg      afkald 20 Apr 1776   pg 239
SIS:   Kirstine Boesen jomfru i Ausumgaard, Jylland
     ... Boesen (dod)
      CH: Michel Kiaer capellan i Vor Frue, Callundborg
curator: Niels Bygum Krarup sognepraest i Kirum Menninghed
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Marie Engels i Callundborg  afkald 24 Oct 1776   pg #238
CH:   Johannes Threen Hoboist i Falsterske Regmt i Fridrichshavn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ericha Maria Lyht sal. Rauberg enke i Callundborg   23 Jul 1776  pg #237
HUSB:  Peder Rauberg herredsfoged (dod)
CH:   Christiane Rauberg = P. Gronberg i Kielleklinte
     Henrich Rauberg i Callundborg
     Carl Henrich Rauberg i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Nielsen Tommerup i Callundborg    afkald 1776  pg #234
WIFE:  Dorthe Pedersdtr (=2. Jacob Faaborg )     (testament)
SIS:   Mette Nielsdtr (dod)
      CH: Ane Dorthe Hansdtr = Roel Pedersen i Ubye
         Sidse Marie Hansdtr = Lars Andersen boende i Svallerup
         Niels Hansen boende i Kelleklinte
         Lars Hansen boende i Svallerup
     Maren Nielsdtr (dod)
      CH: Niels Hansen i Khvn
         Peder Hansen Moller of Nykiobing
BRO:   Peder Nielsen boende i Tommerup  (signed: Peder Pagter)
? Niels Svendsen slagter i Khvn & Anders Moller i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Stubs tolder i Callundborg   5 Sep 1755/afkald 2 Aug 1776  pg #227
CH:   Karen Jorgensdtr Stub 
BRO:   Niels Buch i Brandholt, Fyhn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Hoyberg i Callundborg  22 May 1775/afkald 6 Feb 1777  pg #226
HUSB:  Hans Christian Hoyberg (dod)
CH:   Giertrud Hansdtr Hoyberg = Peter Svendsen
     Mogens Hoyberg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Lind procurator i Callundborg      2 Mar 1773/afkald 1776 pg 
SIS:   ... Lind (dod) 
      CH: Margrethe Cathrine Christensdtr = Soren Pedersen Geermann/Giaermand snedkersvend i Broe Molle (married 10
Sep 1776 Holmstrup)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Johan Christian Chuur/Kuur/Cour pareuqvemager i Callundborg   28 Apr 1778  pg #248
BRO:   ( Ole Cuur .- dod)
      CH: Johan Olsen Cuur boende i Khvn
         Julius Kuur/Chuur borger indvaaner i Arendall
         Ane Cathrine Cuur = Stephen Nicolai Capjon/Capion pareuquemager i Nestved
SIS:   (... Cour .- dod)
      CH: Niels Henrichsen Holst i Khvn
         Hans Bryde Holst kob & handelsmand i Assens, Fyen
? Nicolai Nissen i Callundborg
guard: Mads Lerage borgemester
guard: Jacob Wedel i Kiersgaard
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Norager = .... i Callundborg   17 Nov 1770/afkald 22 May 1778 pg #244
CH:   Sidse Marie Olufsdtr Norager = Thomas Jacobsen forpagater i Katterup
     ... Olsdtr Norager = Anders Moller
?: P. Olsen Norager (signed)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Knud Pedersen i Callundborg      afkald 1778  pg 
WIFE:  (dod)
CH:   Iver Knudsdtr 25 condition hos Hans Herlofsen i Arendal
guard: Anders Faaborg i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

1767 #123-34
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... sal. Phlug i Callundborg     22 Jun 1757/afkald 1767 pg #123-4
HUSB:  Henrich Phlug borger glarmester
CH:   Conrat Phlug
     Henrich Phlug .- both of age
curator: Anders Faaborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Pedersen skipper i Callundborg     28 Mar 1760/afkald 29 May 1767 pg #125
SIS:   Malene Pedersdtr = Christen Aagesen borger tommermand i Callundborg
guard: Tolder Stub 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Glud madame i Callundborg  13 Oct 1763/afkald 19 Mar 1767  pg #127
HEIR:  Karen Hansdtr = Claus Tygesen i Callundborg
     Peder Hansen arbeidsmand smedsvend i Nestved
? Jens Evartsen or Jens Edvardsen & Niels Pedersen
guard: Dines With
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... enke i Callundborg    19 Mar 1764/afkald 18 Dec 1767  pg #128
HUSB:  Lars Tobakspinder (dod)
CH:   Ane Johanne Larsdtr
     Else Marie Larsdtr
BRO:   Jens Hansen i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

enke Velten i Callundborg 24 Jul 1764/afkald 30 Aug 1767   pg #129
CH:   Ulrica Antonette Velten = Niels Henrichsen Moller i Taagerup, son of Henrich Nielsen i Taagerup
     Frederich Velten Venuleth sognepraest i Refsnaes
signed: Henrich Nielsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Sorensen i Callundborg     12 Nov 1766  pg #130
HEIR:  ... (dod?) = 1. Rasmus ... =2. Jorgen Christensen 
      CH: Ane Rasmusdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Rauberg herredsfoged i Callundborg    7 Aug 1767   pg #132
WIFE:  E. M. sal Raubere
CH:   Ane Elisabeth Rauberg enke = afg. Envold Peter Holst
     Christiana Rauberg = Rasmus Gronberg herredsfoged i Arts-Skippings herred
     Carl Rauberg
     Henrich Rauberg
     Valborg Cathrine Rauberg = Jacob Krag ober vihcteur i Khvn
wgd: Langemach
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Jorgensen Bakke = ... veiermester i Callundborg      4 Jun 1762/afkald 1767 pg #133
CH:   Jochum Nielsen Bakke
guard: Reinholt Zelling consumptions forpagter i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Svend Svendsen Tomermand i Callundborg     19 Jan 1767  pg #134
WIFE:  (dod?)
CH:   Svend Svendsen laere ved kelinsmed i Khvn
WIFE.BRO: Christen Aagesen tommermand i Callundborg = 
WIFE.SIS: (dod) perhaps married to Christen Aagesen above?
curator: Andreas Zvelch
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Moller i Rachlev    12 Dec 1767   pg 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]


1779-92 #249-356
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rachel von Endtens i Callundborg   5 Jun 1780/afkald 28 Jan 1791  pg #356b
HUSB:  Christen Thuro borger faergeskipper
CH:   Soren Christensen Thuroe
curator: Jens Thuroe skipper i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Marie Sorensdtr i Callundborg     13 jun 1772/28 May 1791     pg #356a
TO:   Niels Taastrup borger hestemoller i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... enke i Callundborg    9 Jun 1785/afkald 3 Sep 1792   pg #355
CH:   Jacob Toftegaard (dod)
      CH: Jens Jacob Toftegaard mollersvend tiene i Draxmolle, Ods herred
curator: Anders Faaborg kiobmand i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Christian Langemach kiobmand i Callundborg    31 Jul 1779/afkald 1792     pg #354
WIFE:  ...   (=2. Herrichend tolder i Callundborg)
CH:   Eggert Langemach i kongl Siellandske Jaeger Corps i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christian Langemach kiobmand i Callundborg   11 Jul 1772/afkald 28 Jul 1792 pg #353
CH:   Ane Susanne Theodose Langemach = August Ludvig Rorbye landinspecteur i Flinterup gaard
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Nielsdtr Moller i Callundborg      13 Apr 1761/afkald 5 Nov 1792  pg #352
HUSB:  Jorgen Kiolsing
CH:   Hans Martin Kiolsing forvalter i Ostergaards gods, Fyhn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Casper Klemp controleur i Callundborg     afkald 21 Dec 1791   pg #351
CH:   B. Klemp i Vallekilde
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christian Hansen Langemack kiobmand i Callundborg   afkald 27 Aug 1791   pg #350
2WIFE:  Anna Host
CH:   Christen Host Langemach corporal ved Husarene i Roeskilde (fodt 14 Mar 1766 i Kalundborg)
1WIFE:  
CH:   Hans Otte Langemach   (afkald 14 Jan 1781)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Jorgensen Saabye i Callundborg      4 Aug 1790/afkald 23 Mar 1791  pg #349
BRO:   Jens Jorgensen Saabye borger sadelmager i Callundborg
SIS:   Ane Jorgensdtr Saabye (dod)
      CH: Otto Mandrup Horup/Hoerup tobaksspindersvend i Aalborg
         Peder Jorgensen Hoerup (? Peter Jorgen Hoerup)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Jorgensen borger vognmand i Callundborg      afkald 4 Aug 1790    pg #344-8
BRO:   ( Jorgen Jorgensen .- dod)
      CH: Hans Jorgensen tiene i V.Saabye
         Peder Jorgensen gmd i V.Saabye
         Jorgen Jorgensen gmd i K.Saabye, Ledreborg Grevskabet, Roeskilde amt
     Peder Jorgensen hugger i K.Saabye
     Jens Jorgensen borger sadelmager i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Pernille Rhode i Callundborg     afkald 2 Aug 1790    pg #343
HUSB:  Jens Wolder Vorndran herr kiobmand
SIS:   Bodil Kirstine Rhode i Honneberggaard
curator: H.C. Dramer
? Soren Smith i Honneberggaard
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Birk snedker = ... i Callundborg     6 Jul 1784/afkald 30 Jun 1789  pg #341
CH:   Marie Kirstine Birk = Peter Christian Host Feilberg studiosus theologie & skoleholder i Biergsted, Bregninge
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Christian Langemach kiobmand i Callundborg    31 Jul 1779/afkald 1789     pg #340
WIFE:  ...   (=2. Tolder Herrschend )
CH:   Hans Ottesen Langemach i Aarhuuske Inf regmt i Callundborg
     Rasmus Falten Langemach studiosus theologie i Callundborg  (signed: R.S. Langemach)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Margrethe Olufsdtr Norager i Callundborg      30 Dec 1788/afkald 10 Aug 1789 pg #339
HUSB:  Anders Andersen Moller
CH:   Johanne Margrethe Andersdtr Moller = Niels Peter Neergaard forvater i Liliendahl 
     Ole Andersen Moller
? Soren Nielsen Moller signed
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ellen Cathrine Pedersdtr i Callundborg     afkald 8 Aug 1789   pg #338
HUSB:  Thor Jorgensen
˝SIS:  Willemeke Nielsdtr = Peder Pedersen matros i 3 Devis. 2 Comp No.80
     Mette Pedersdtr = Soren Jensen borger indvaaner i Callundborg
     Maren Pedersdtr = Peder Dam borger tommermand i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Marie Jensdtr i Callundborg    afkald 1788  pg #337
HUSB:  Jens Madsen Moller consumptions betient
MODER:  Birthe Nielsdtr enke = afg. Soren Jensen gmd, nu i Svebolle, Aunsoe sogn
BRO:   Niels Jensen gmd i Svebolle
     Soren Jensen i Khvn
     Johan Jensen Smed i Meelbye, Aarbye
SIS:   Ellen Jensdtr = Johan Ibbsen Smed i Svebolle
     Lene Jensdtr = Jorgen Hansen Smed i Gudum ved Slagelse
     Frederikke Jensdtr = Peder Frandsen gmd i Bastrup
     Lise Jensdtr = Anders Pedersen gmd i Svebolle
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Cathrine Coln i Callundborg    afkald 12 Jan 1789   pg #336
CH:   Ludvig Georg v. Coln 18 in May
BRO:   Christian Vorndran kiobmand i Kalundborg
     Jens Volder Worndran kiobmand i Kalundborg     (signed: Jens Wolder Vorndran)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  30 Dec 1778/afkald 17 May 1788 pg #335
HUSB:  Anders Andersen Moller
CH:   Marie Elisabeth Andersdtr Moller = Soren Nielsen borger veiermoller i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmus Iversen borger handelsmand i Callundborg    afkald 1788  pg #333
CH:   Jens Milling Rasmussen
     ... Rasmusdtr = Anders Faaborg iob & handelsmand i Callundborg
curator: Peder Herschind/Herskind kiob & handelsmand i Aarhuus
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Frederich Holmsted Langemak i Callundborg   afkald 2 May 1787   pg #328-31
MODER:  ... = N. Falk i Kalundborg
SIS:   J.L. Langemach sl. Honsberg
˝BRO:  Hans Ottesen Langemach i Callundborg
BRO:   J.C.H. Langemach (unsure about 1st names)
guard: N. Falk
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Lambertsen musicantsvend tiene i Callundborg   26 Jan 1787/afkald 3 Jan 1788      pg #327
 (fodt 1757? i Birckenes?)
FADER:  Hans Lambertsen or Hans Lambrecht i Quars, Als
MODER:  Ulriche Antonette Hanses
guard: Johan Dithlef Breckling lieutenant i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmus Salten i Callundborg      2 Mar 1787   pg #326
?    Leerager borgemester
? N. Falk
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Aagesen tommermand i Callundborg   afkald 6 Jan 1788   pg #325
WIFE:  
CH:   Aage Peter Christensen tommersvend hiemme (signed: Aage Peder Christensen )
curator: J.C. Kiszting or H. Kiszting
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Lind = ... i Callundborg    19 Aug 1784/afkald 1787     pg #325
CH:   ... Lind (dod) = J. Werdeliin =2. ... i Friderichssund?
      CH: Hans Jorgen Werdeliin
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Bennesdtr enke i Callundborg  28 Sep 1777/afkald 1787     pg #324
HUSB:  Soren Andersen (dod)
CH:   Jens Pedersen skraedersvend nu i Callundborg
curator: A. Dietmann skraeder i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rauberg herredsfoged i Callundborg  7 Aug 1767/afk 16 Feb 1787   pg #323
WIFE:  Ericha Marie Rauberg (dod .- 23 Jul 1776)
CH:   Karen Elisabeth Christine Rauberg sal. Gronberg = Gronberg i Kjelleklinte
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Moller i Marche-Molle  30 Oct 1763/afkald 22 May 1787  pg #322
CH:   Ane Cathrine Hansdtr = Hans Jacob Bechmann skovfoged i Hebe Rye huusene, Aagaards gods
? Jens Evertzen & Niels Pedersen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

1786 #314-321
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Petronelle Ronde i Callundborg    testament/afkald 18 Aug 1786  pg #321
HUSB:  Jens Wolder Vorndran kiobmand
SIS:   Maren Rohde (dod) = Vincentz Torsleff veier & maaler i Ebbeltoft
      CH: Hans Buchstrup
         Erasmine Edelchatrine Torsleff
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Pedersen Moller = Ane Johansdtr i Callundborg   afkald 18 Aug 1786   pg #320
CH:   Jens Jensen Moller mester skraeder i Callundborg
     Johan Jensen Moller i Helsingoer
HER.BRO: Johan Johansen Zitzse maester Faelhreder i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Margrethe Olufsdtr Norager i Callundborg      30 Dec 1778/afkald 1786     pg #317
HUSB:  Anders Andersen Moller borger & handelsmand 
CH:   Frederich Andersen
     Anders Andersen Moller junior borger handelsmand i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Marie Thestrup dod i Friderichs Hospital, Khvn   afkald 4 Jan 1787    pg #316
MODER:  Olegaard Thestrup = afg. Mathias Thestrup kiobmand i Callundborg
wgd: N. Falk
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Hansen vognmand i Callundborg    1 Mar 1773/afkald 5 Jul 1786   pg #315
CH:   Hans Christensen borger bager i Callundborg
? Christen Nielsen Tommerup (dod .- 8 Jun 1776)
curator: Johan Angersbach i Callundborh
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christian Hansen Langemak borger handelsmand i Kallundborg   26 Jul 1769/afkald 1785         pg #314
WIFE:  ...   (=2. N. Falk)
CH:   S.S. Langemak i Khvn (unsure of 1st names)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Edele Kirstine Sorensdtr enke i Callundborg  afkald 27 Sep 1785       pg #313
HUSB:  Jorgen Lund skipper (dod)
?HEIRS: Peder Klestrup
     Soren Klestrup
     Mette Nielsdtr
     Soren Andersen
     Kirsten Andersdtr
? J.Westrup? i Giesegaard
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christiane Bager i Callundborg    5 Feb 1785   pg #312
˝BRO:  Anders Bagge i Callundborg
     Hans Frederich Bagge faergeskipper
curator: A. Windersleff
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Inger Marie Lonborg i Callundborg   afkald 28 Dec 1785   pg #311
SIS:   ... Lonborg (dod)
      CH: Anna Paludan i Christianshavn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Magdalena Clausen i Callundborg      3 Feb 1786   pg #310
? Frederich Adam Brochenhuus conferenceraad
curator: Reinholt Zelling
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Lund = ... i Callundborg       pg 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Henrich Clausen Rauberg i Callundborg        afkald  pg #309
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Lind procurator i Callundborg         testament/afkald 19 Aug 1784   pg #306-8
BRO:   Jorgen Lind (dod)
      CH: Margrethe Jorgensdtr Lind = Mads Jensen i Callundborg
         J. Lind i Callundborg
         Cornelius Lind i Khvn   (afkald 1783)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Inger Marie Lonborg jomfrue i Callundborg   8 Jul 1784   pg #299-305
SIS:   ... Lonborg (?dod)
      CH: C.C. Lonborg = ... i Callundborg
     Christine Lonborg sal. Paludan (dod) = Hans Paludan sognpraest i Kaarevigen, Norge
      CH: J.S. or H. Paludan i Vognserup
         Johan Paludan cand. s.s. Minist i Tommerup
     Mette Christense sal. Paludans  (afkald #299)
     Maren Lonborg = Tjnddahl? i O.Torslev?
wgd: S. Smidts capelland i Pederborg=Kindertofte Menningheder
? Peder Paludan sognepraest i Tommerup Praestegield i Siaelland
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg     afkald 11 Dec 1784    pg #298
HUSB:  Niels Taastrup
CH:   Mette Boyesen = Lauritz Jacob Moller sognedegn i Aarbye
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ole Norager = ... i Callundborg    17 Nov 1770/afkald 2 Oct 1784  pg #297
CH:   Hans Olsen Norager nu 25 i Callundborg
signed also: P.O. Norager
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Cathrine Mathiasdtr i Callundborg     22 May 1760/afkald 24 Jun 1784 pg #296
HUSB:  Henrich Pflug glarmester
CH:   Mathias Henrichsen Pflug borger glarmester i Odense
signed also: C. Pflug
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Paludan madame i Callundborg   afkald 13 Mar 1783   pg #295
HUSB:  Niels Palludan kiobmand
CH:   O. Palludan i Egeberggaard
     Elisabeth Paludan = Pruser? i Callundborg
curator: Zelling
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afkald 4 Mar 1783    pg #293
CH:   Christian Kruger i Khvn
     Lars Kryger i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Nielsdtr i Callundborg    29 Jan 1765/afkald 17 Mar 1784 pg #292
HUSB:  Michel Sorensen
HEIR:  Hans Andersen boende i Ysteberg, Tommerup
     ... Andersdtr (dod)
      CH: Kirsten Madsdtr i Tommerup, nu tiene i Kaastrup
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rauberg herredsfoged i Callundborg   7 Aug 1767/afkald 10 Mar 1784 pg #290
CH:   Frederikke Rauberg fattig
     Henrich Rauberg monsr.
guard: Mads Leerager borgemester i Callundbor
by: Jens Betzer fattiges forstander i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Birgethe Margrethe Bache i Callundborg     testament 20 Apr 1781/afkald 10 Feb 1784     pg #289
HUSB:  Simon Jensen i Khvn
BRO:   Ernst Bache
PARENTS: (dod)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]


Salten amtsforvalter i Khvn      afkald 7 May 1783    pg #288
SIS:   ... Salten (dod) = ....
      CH: Karen Jensdtr Falten/Salten = Richardt Glodstrup kiob & handelsmand i Callundborg
BRO:   Eggert Rasmussen bagholder i Khvn (dod)
guard: Rasmus Salten
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Tommerup i Callundborg    afkald 31 Dec 1782   pg #287
CH:   Dorthe Christensdtr = Jorgen Christian Alleriis/Allerup i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Jorgensen mollersvend tiene hos Peder Olsen Norager i Callundborg     afkald 3 Oct 1782    pg #286
FADER:  Jorgen Nielsen i Wordingborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Andersdtr i Callundborg     afkald 23 May 1782   pg #285
HUSB:  Hans Jensen Bodker
CH:   ... = Johan Braiel borger muurmester i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  30 Dec 1778/afkald 13 Jul 1782 pg #284
HUSB:  Anders Andersen Moller
CH:   Niels Andersen Moller i Callundborg
     Karen Sophie Andersdtr Moller = Niels Thostrup borger hestemoller i Callundborg (signed: Niels Taastrup)
     ... Andersdtr Moller = Jens Lassen Brendstrup i Callundborg (svoger of Niels Andersen Moller)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Christensen borger skipper i Callundborg   afkald 18 Sep 1782   pg #283
CH:   Ane Marie Christensdtr = Niels Madsen borger indvaaner i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans ... = ... i Callundborg     25 Feb 1752 & her 10 Dec 1755/afkald 21 Sep 1782 pg 282
CH:   Mette Marie Hansdtr = Rasmus Sparre the-handler i Khvn
FADER:  ... (dod .- 16 Nov 1752)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ernst Bache apotechersvend i Callundborg    14 Mar 1774/afkald 24 Apr 1782 pg #281 
BRO:   Niels Bache
     Johan Peter Bache
     Dorthe Elisabeth Bache = Pipper general auditeur i Christiania
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  19 Jun 1764/afkald 22 Mar 1782 pg #280
HUSB:  Hofmann (dod .- 13 Jun 1779)
CH:   Anna Marie Hofmann (dod)
     Gottlieb Hoffman chirurgisvend i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Else Kirstine Hansdtr i Callundborg      afkald 19 Mar 1782   pg #279
SIS:   .... Hansdtr
      CH: P. Kalde i Khvn
signed: Karen Matisdtr i Callundborg Andreasdtr her svigerson Henrich Phlug Bager
wgd: Henrich Pflug bager
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Drude Cathrine i Callundborg     29 Sep 1781/afkald 1782     pg #278
HUSB:  Hans Muller (dod)
CH:   Hans Hansen Moller 23 malersvend i Callundborg
curator: Frederich Slangerup kiobmand i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Hermandsen hos Jens Kiaer i Callundborg     afkald 21 Jul 1781   pg #270-7
BRO:   Hans Hermandsen 25 on 9 Jun districhet i Vester Leche i Nykiobings skoele, Falster
     Jens Kiaer i Callundborg
˝BRO:  Niels Hansen hos bro i Holbech
     Herman Hansen borger kiobmand i Holbech
SIS:   ... Hermandsdtr = Peter Riiberg controleur i Holbech
˝SIS:  ... Hansdtr = Soren Christian Orsted apothequer i Rudkiobing, Langeland
     ... Hansdtr = Anders Sandoe borger kiobmand i Holbek
˝BRO:  Jens Hansen Kiaer borger kiobmand i Callundborg
signe: Hans Kiaer borger kiobmand i Rudkiobing
MODER:  ... = STEPFAD: Augustinus Flor residerende capellan i Holbek
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Lind procurator i Callundborg      afkald 7 Mar 1782   pg #269
SIS:   ... Lind (dod)
      CH: ... = Morten Lindeblad
HEIR:  Jens Jorgensen LInd boende i Hassegads Molle, Roeskilde
? J. Kreisberg
curator: J. Lund
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christian Langemak i Callundborg   11 Jul 1772/afkald 14 Jun 1781 pg #266
CH:   Karen Langemak = A.N. Konsberg i Callundborg
     Hans Otto Langemak
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Valloe stifts     afkald 17 Jun 1781   pg #265
CH:   Anders Jensen hmd i Endelov
     Mette Jensdtr i Callundborg
     Karen Jensdtr (dod)
guard: Jacob Rosted i Billesborg, Valloe Stift
curator: Hans Madsen bondefoged i Tessebolle
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

.... i Callundborg      afkald 10 Jan 1781   pg #264
HUSB:  Tolder Jorgen Stub 
BRO:   ... (dod)
      CH: Maren Pedersdtr Moller = Jens Christensen Thuroe skipper i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg     afkald 20 Mar 1780    pg #259
HEIR:  Hans Buffa
1765 til: Soren Rasmussen, Niels Rasmussen & Kirsten Tonnesdtr
1776 til: Peder Engel
? Peder Jespersen (7 May 1779) i Callundborg
? Ludvigsen krigsraad i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Barbara von Endtens i Callundborg   afkald 9 Jun 1780    pg #260
HUSB:  Christen Thuroe
CH:   Jens Thuroe borger skipper i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette Cathrine Moller i Callundborg      afkald 4 Sep 1780    pg #261
2HUSB:  Niels Taastrop/Thaastrop
1HUSB:  
CH:   Soren Boysen i Callundborg
     Jorgen Colbrect Boyessen i Slagelse    (afkald #262)
? Soren Sorensen
curator: J.H. Betzer
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Gorthe Andersdtr Moller i Callundborg     30 Dec 1778/afkald 24 Jun 1780 pg #264
HUSB:  Christen Thuroe borger faerge-skipper
FADER:  Anders Moller
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Nielsdtr Linne i Callundborg  afkald 31 May 1779   pg #258
2HUSB:  Niels Bache
1HUSB:  
CH:   Christen Pedersen Salling i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Lind procurator i Callundborg afkald 15 Nov 1779/8 Jan 1780 pg #256-7
HEIR:  Maren Svendsdtr = Johan Georg Moderskov mosqveteer i Saelland inf regmt i Frederichsborg
     Christian Svendsen (dod)
     Karen Svendsdtr = Christen Andersen gmd i Schiaerod
     Dorthe Svendsdtr = Rasmus Jensen hmd i Ullerod
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Anders Moller i Callundborg      30 Dec 1778/afkald 1 Feb 1779  pg #255
CH:   Mette Cathrine Andersdtr Moller = Jens Rasmussen Lassen indvaaner i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christian Hofman chirurgus i Callundborg    afkald 1779  pg #254
WIFE:  (dod)
CH:   Gotlieb Hofman
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christopher Roslev/Roslef Moller i Callundborg     23 May 1775/afkald 25 Feb 1779 pg #253
WIFE:  
BRO:   Mathias Hansen Roslev/Roslof
SIS:   Johanne Marie Roslef (dod) = Anders Hansen Smed i Cregome
      CH: Ane Margrethe Andersdtr p. i Olsted Kirke = Lars Christensen landsoldat i Olsted bye, Friderichsborg (md.
27 Dec 1779/ 22 Feb 1779 i L.Lyndbye)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Tommerup i Callundborg    afkald 1779  pg #252
WIFE:  ...   (=2. Hans Jorgensen indvaaner)
CH:   Karen Christensdtr = Christen Andersen i Kallundborg
? Jorgen Christophersen Gotskacx
? Niels L. Birch & Willum Lassen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Evartsen i Callundborg      31 Oct 1763/afkald 6 Jun 1778  pg #250
Til:   Peder Jespersen
by: Ludvigsen krigsraad bytrget
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Jensen = ... skoemager i Callundborg   afkald 11 Nov 1778   pg #249
CH:   Birthe Marie Jensdtr = Ole Olsen Bonde boende i Osterbye, Samsoe
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Bache = ... i Callundborg    afkald 12 Dec 1778    pg #248
CH:   Birgethe Margrethe Bache jomfru  
     Ernst Bache (dod )
guard: Jens Malling
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Sabine Borthig = Christian Ahrent Pashou i Callundborg     afk 20 Feb 1749         pg #1
Soren Hansen Kiolsen     afkald 30 Nov 1750   pg #2
Ellen Mouritzdtr = Christen Jensen i Khvn   afk 19 Jun 1743    pg 
Olave Margrethe Sletting = Nimb herr      afk 9 May 1749 pg 
Johan Christian Wastrup   12 Mar 1743   pg 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Casper Vaever    24 Aug 1750  pg #3
7 DAU:  ... Caspersdtr = Mads Pedersen vaever
     other ugift?
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Talle Jensdtr = Torch trompetter i Callundborg     7 Jul 1749   pg 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  3 Mar 1749   pg #4
Jens Christiansen bagger
Rasmus Christiansen bager     
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Dorthe Nielsdtr = Simon Simonsen skipper i Callundborg     23 Jun 1745  pg 
Peder Jorgensen   10 Feb 1745  pg 
Ane Marie Aalum   9 Aug 1743   pg 
Anders Andersen Moller    8 Jun 1748   pg 
Stine Jensdtr = Michel Qvist   afkald 14 Dec 1743
Ane Margrethe Andersdtr = Hans Pedersen       afkald 18 Mar 1743
Hans Christian Abrum       afkald 17 Jul 1748
Cathrine Michelsdtr = Michel Clemendsen i Callundborg    afk 11 Dec 1748
Lars Pedersen Moller   afk 11 Dec 1748
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Lars Jensen Thuroe i Callundborg  11 Jun 1750   pg 
Christen Jensen Thuroe i Callundborg     11 Jun 1750  pg 
Christen Calludan
  CH:  
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

.... i Callundborg      20 Jun 1749   pg #5
Vincentz Gotlieb afk 20 Jun 1759
Kirsten Pedersdtr ved Magnus Biorn i Haderslev
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Henrich Hansen Kruuse   afk 3 Jul 1745
Hans Hansen        afk 23 Jan 1747
Marie Thuroe = Hans Christian Hoyeberg i Callundborg    afk 25 Nov 1743
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Mette Jensdtr = Hans Nielsen Seyerboe i Callundborg   afk 16 Feb 1750
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  30 Jun 1749  pg #6
Karen Larsdtr = Lars Hansen    afk 30 Jun 1749
Marie Elisabeth Jensdtr = Elias Pachel i Callundborg    afk 19 Mar 1745
Dorthea Sigvartsdtr = Jorgen Larsen feldbereder i Callundborg    afk 14 Mar 1750
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Else Marie Jensdtr enke i Christiania     12 Sep 1750  pg #7
Frederich Worpel i Callundborg  afk 31 Mar 1749
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  25 Jan 1745  pg #8-13
Cathrine Velten
6SIS.CH:     ... i Randers  (guard: Huge Lund)    afk 3 Mar 1749
4SIS.Ch:     ... i Staub ge i Jylland afk 5 Apr 1745
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  25 Sep 1749  pg #14
Michel Michelsen
Jens Michelsen
Gyde Michelsdtr
Christian Paludan Bech
Hans Bech
Ellen Bech        afk 9 Jun 1749
Niels Bortig i Khvn
Jacob Borthig i Khvn       afk 4 Jun 1740
Giertrud Borthig = Knudsen cancelior i Khvn     afk 20 Dec 1751
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Callundborg   12 Oct 1750  pg #15
Ole Schou i Khvn afk 12 Oct 1750
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  19 NOv 1750  pg #16a
Jonas Hegman i Ebbeltoft afk 19 Nov 1750
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  2 Jan 1761   pg #16b
Ingeborg Gotskalks = Jens Clausen degn i Waerslef  afk 2 Jan 1761
Johanne Pedersdtr     (by: Hiort birkedommer i Frydendal)    afk 23 Dec 1758
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Ibsen         afk 1 Sep 1760
HEIRS:
guard: Lars Mogensen forstander
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Birgethe Alrom = Jens Due i Khvn    afk 11 Dec 1760
Dorthe Birgethe Rasmusdtr = Ole Zeuften deign    afk 9 Oct 1759
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Pedersdtr Moller = Stub tolder i Callundborg    afk 11 Dec 1756 #17
Peder Pedersen Moller i Callundbor     afk 2 Apr 1756
Ingeborg Alrom = Ole Carlsen i Schielschior     afk 16 Jun 1760
Dodo Lauritzen i Helsingoer    afk 24 Aug 1753
Ernst Gotlieb i Callundborg    afk 20 Jul 1753
Susanne Gotliev = Christian Langemach i Callundborg     afk 22 Dec 1752
Helvig Larsdtr = Peter Hofmeister i Khvn  afk 7 Dec 1763
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Birthe Hansdtr = Johan Henrich Gerchsteen afk 22 Jan 1763
Jens Rasmussen Milling i Callundborg    afk 5 Mar 1759
Elisabeth Rasmusdtr Milling = Anders Faaborg i Callundborg afk 29 Jul 1757
Ane Marie Torsdtr = Rasmus Svenborg i Callundbor  afk 6 Jun 1757  #18
Karen Torsdtr = Lars Petersen bosserskiotter    afk 20 Dec 1759 #19
Hans Severin Borthig i Callundborg     afk 2 Jun 1752  #20
Christian Carl Borthig i Callundborg    afk 23 Aug 1755
Lucia Tomina Borthig = Qvist i Ruute cameret    afk 22 Aug 1759
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Giertrud Rosenkilde = Henrich Stitzer i Khvn    afk 28 Dec 1756 #21
Anders Mathiasen Moller i Callundbor    afk 24 May 1753 #22
Johanne Mathiasdtr = Michel Clemmendsen i Callundborg    afk 24 May 1753 #23
Ane Cathrine Mathiasdtr = Henrich Phlug i Callundborg    afk 23 Jun 1758
Soren Hoeberg Chinafrer  afk 22 Nov 1759 #24
Johan Boye Hoeberg i Khvn     afk 4 Jan 1762  #25
Birgethe Hoeberg = Niels Brendoe afk 4 Jan 1762  #26
Jens Hoeberg ved svoger Vincentz Gotlieb i Callundborg        afk 28 Apr 1764
Frederikke Lovise Hoeberg = Vincentz Gotlieb i Callundborg afk 9 Apr 1756
Ingeborg Hoeberg = Jens Ortved i Holbek  afk 29 Jun 1762 #27
Marie Helvig Hoeberg = Soren Rosberg i Savoe    afk 19 Jul 1762 #28
Abraham Funch i Callundborg    afk 22 Dec 1762
Ane Margrethe Solltvedel i Haderslef    (curator Federsen raadmand ibm)  afk 18 Dec 1756 #29
Christen Larsen afk 19 Jul 1762
Jacob Ulrich Wulf i Callundborg  afk 7 Dec 1759
Niels Wulf i Khvn     afk 19 Jun 1759
Maren Wulf = Lars Brondlund i Friderichsborg    afk 1 Aug 1753
Ane Cathrine Wulf i Callundborg  afk 9 Jun 1764
Johanne Marie Wulf = Hoyer i Torebye    afk 11 Jun 1762
Sidsel Cathrine Wulf myndig ved Peter Zeuften i Khvn    afk 11 Dec 1759 #52
Detlef Bech i Callundborg     afk 31 Sep 1761
Iver Milling i Callundborg    afk 14 Oct 1758
Peder Milling i Callundborg    afk 18 Feb 1758  #30a
Margrethe Miling = Michel Balle i Callundborg    afk 29 Mar 1758
Maren Milling = Smith deign i Ubye     afk 12 Jun 1763
Ane Birgethe Alrum = Jens Due i Khvn    afk 11 Dec 1760
Ingeborg Alron = Ole Carlsen i Skielskior  afk 16 Jun 1760
Mette Margrethe Nielsdtr = Hans Christian Pedersen i Aarhuus     afk 16 May 1755 #30b
Karen Nielsdtr = Martin Bohm skraeder i Callundborg     afk 9 Jun 1757  #30c
Abraham Funch i Callundborg    afk 22 Dec 1762
Detlef Bech i Callundborg     afk 31 Sep 1761
Knud Nielsen Sejerboe i Callundborg    afk 30 Sep 1756 #31
Jorgen Nielsen Seierboe i Callundborg   afk 9 Aug 1756  #32
Peder Nielsen Seirboe i Callundborg    afk 20 Aug 1756 #33
Lucia Borthig = Jacob Qvist i Rentte Cammert    afk 22 Aug 1759
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Willumche Stephensdtr = Nicolai Nissen i Callundborg    afk 19 Dec 1757
Marie Stephensdtr = Weygaard postmester i Callundborg    afk 16 Jun 1759
Mette Kirstine Stephensdtr = Anders Svelg i Slagelse    afk 18 Jun 1763
Hans Dryer i Langelund  afk 13 Oct 1755 #34
Christian Hamon Dreyer i Odense  afk 13 Oct 1755  #35
Sara Drier = Jacob Ramus i Odense afk 13 Oct 1755  #36
Walborg Drejer = Scheebye i Ostrup     afk 10 Oct 1755 #37
Hans Dreir i Odense    afk 24 Oct 1755 #38
Aronoldius Dreyer i Khvn afk 24 Oct 1755 #39
Hans Hansen Dreier i Wedelsb.   afk 13 Oct 1755  #40
Jacob Hansen & Woldborg Dreir ved Hans Dreir & Christian Stitzer i Odense  afk 31 Dec 1755 #41
Giertrud dreier = Orbech i Odense afk 13 Oct 1755  #42
Karen Rasmusdtr = Hans Andersen i Kioge  afk 4 Oct 1755  #43
Anders Rasmussen i Saeder     afk 23 Oct 1755  #44
Sidsel Rasmusdtr ved son Rasmus Jesersen soldat   afk 29 May 1756 #45
Hans Knudsen i Khavn   afk 24 Oct 1755 #46
Peder Helsinge bagersvend i Kh.  afk 24 Oct 1755  #47
Leene Pedersdtr i Jyderup ved Barner amtm.     afk 25 Oct 1755 #48
Aniche enke i Rislev ved son Soren Lund deign i Slaglille  afk 24 Oct 1755 #49a
Marie Elisabeth Johansdtr = Johan Wandel i Soroe  afk 10 May 1763 #49b
Dorthe Christence = Bishof deign i Corsor afk 27 Jun 1763 #49c
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Wendel Christensdtr = Fich i Qverkebye   afk 1755     #50
Maren Hansdtr = Peder Jacobsen i K.Vaerlose     afk 24 Oct 1753 #51
Baltzen Jensen Bruun   afk 3 Jun 1760
Ane Mette Jensdtr = Jens Mortensen betient i Cb.?  afk 28 Jun 1762
Jens Rasmussen bager   afk 16 Apr 1758
Stephen Rasmussen skoem. i Slagelse    afk 30 Jan 1758
Christian Rasmussen bager i Terslov    afk 16 Jan 1758
Niels Rasmussen bager skibsmand i Callundborg    afk 20 Jan 1759
Ane Kirstine Rasmusdtr = Rudolph Lange i Boeslund (Terslose x'd out)     afk 28 Feb 1758
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Gultzaus procurator (dod) = Ane Elisabeth Krag paa hends sons veigne     afk 9 Jun 1761
Christen Pedersen i Svenborg   afk 15 Apr 1760  #53
Anders Pedersen i Svenborg    afk 15 apr 1760  #54
Sidsel Pedersdtr = Johan Olsen Livqvarde  afk 4 May 1760  #55
Hans Jensen Hoyer ved hans moster jomfrue Saede   afk 25 Oct 1763 #56
Johan Christian Hoyer ved Teilgaard skoleholder i Bierbye  afk 19 Aug 1763 #57
Edel Marie Hoyer = Anders Falcksen i Khbn afk afk 28 Sep 1763    #58
Else Cathrine Hoyer    afk 27 Sep 1763 #59
Regina Zacharia Hoyer   afk 26 Sep 1762 #60
Ane Cathrine Hoyer    afk 26 Oct 1762 #61
Sidsel Isachsdtr = Anders Vaever i Saeder afk 23 Jan 1764 #62
Karen Rasmusdtr ved Hans Drejer i Endeslev     afk 23 Jan 1764
Rasmus Jespersen Thein i Khvn
Niels Jespersen matros i Florden
Anders Jespersen i Tune
Maren Pedersdtr = Johan Michel Tommermand afk 10 Dec 1763 #63
Soren Lund deign i Slaelille
Hans Rasmussen Lund
Peder Rasmussen Lund   afk 21 Dec 1763 #64
Ane Kirstine Hogts = Hochst farver
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Hansdtr = Peder Jacobsen  afk 1763     #65
Niels Pedersen i Norkier, Jylland afk 4 Apr 1764  #66
Anders Pedersen i Aarhuus     
Marie Pedersdtr = Mads Andersen Smed i Jyll     afk 4 Apr 1764  #67
Soren Hoeberg ved sin svoger Vincentz Gotlieb    afk 22 Apr 1764 #68
Johan Boye Junge Hoeberg ved Jens Ortved i Holbek  afk 28 Apr 1764 #69
Niels Brendoe i Khvn ved Vincentz Gotlieb i Callundborg   afk 28 Apr 1764 #70
Marie Helvig Hoeberg = Soren Rosberg i Soeroe    afk 4 Apr 1764  #71
Ingeborg Hoeberg = Jens Ortved i Holbek  afk 28 Apr 1764 #72
Frederikke Lovise Hoeberg = Vincentz Gotlieb    under 2 Apr 1765 afk 17 Apr 1764 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Christensdtr   2 Mar 1743   pg #1
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Larsen hos Weygaard   3 Dec 1749   pg #2
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Anders Rasmussen hos apotecheren   29 Nov 1749       pg #3
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Calundborg   28 Jan 1750  pg #4
HUSB:  Hans Hansen hattemager
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Jensen Samsing    4 May 1750   pg #5
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  5 Dec 1750   pg #6
HUSB:  Jens Nielsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Jorgensen hos Leenert Birch   14 Jan 1750  pg #7
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  6 Jul 1752   pg #8
HUSB:  Lauritz Kleinsmed
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  11 Jul 1752  pg #9
HUSB:  Jorgen Tvedes
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  2 Apr 1756   pg #10
HUSB:  Torkild Jensen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

OO Geertsen Rafn   12 Aug 1756  pg #11
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  19 Jun 1757  pg #12
HUSB:  Bendt Faerslev
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Hansdtr hos Langemach      9 Oct 1759   pg #13
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Soren Nielsen Knie    afk 2 Nov 1765  pg #73
Rasmus Michelsen Balle i Callundborg    afk 24 May 1765 pg #74
Marie Elisabeth Johansdtr = Wandel i Soeroe     afk 30 Apr 1765 pg #75
Dorthe Christense Langeland = Bishof deign i Corsor     afk 24 May 1765 pg #76
Jorte Marie Jorgensdtr ved foraeldernes  pg #77
Jens Jensen ved stifmoder     pg #78
Lauritze Lauritzdtr til stiffader Peter Moller   pg #79
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Anna Bays arvinger     afk 12 Nov 1765         pg #80
Ingeborg Hansdtr afk 12 Nov 1765 pg #81
Anders Andersen i Kaarstrup    afk 21 Mar 1765  #82
Christen Jensen i Yste Berig   afk 21 Mar 1765  #83
Anders Hansen i Kaastrup & Niels Hansen i Tommerup afk 21 Mar 1765 pg #84
Hans Andersen i Ysteberig     afk 21 Mar 1765  #85
Peder Christophersen i Kaastrup  afk 21 Mar 1765  #86
Lars Christensen i Tommerup    afk 21 Mar 1765  #87
Christopher Nielsen i Kaastrup  afk 21 Mar 1765  #88
Christen Nielsen i Kaastrup    afk 21 Mar 1765  #89
Dorthe Andersdtr = Peter Petersen i Naschou     afk 6 Aug/20 Oct 1765  #90
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Rasmusdtr = Anders Henrichsen i Tornved    afk 28 Jun 1765 #91
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Tonis Hansen i Wedbye       afk 15 Jun 1765  #92
Cornelius Hansen i Herslev    afk 15 Jun 1765  #93
Maren Hansdtr = Peder Olsen i Vedbye    afk 15 Jun 1765 #94
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Hansdtr = Christian Svendsen i Khvn afk 20 Aug 1765 #95
Dorthe Andersdtr = Jens Hansen i Vads herred    afk 8 Jul 1765  #96
Margrethe Tonesdtr enke i Calb.  afk 27 Jun 1765  #97
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Mogensen i Vedbye      afk 15 Jul 1765  #98
Tonnis Mogensen i Kragerup    afk 15 Jul 1765  #99
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette Mogensdtr enke i Callundbg afk 27 Jun 1765  #100
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Sorensen ved Justrd Lassen i Aakier afk 21 Sep 1765 #63/101
Morten Simonsen "
Jens Simonsen "
Ane Simonsdtr '
Jens Rasmussen "
Jens Jensen "
Ane Margrethe Sorensdtr "
Niels Sorensen "
Michel Sorensen "
Rasmus Sorensen "
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Sorensdtr i Biereager, Jylland    afk 18 Sep 1765 #102
Margrethe Jensdtr = Jorgen Skraeder i Biereager   afk 3 Aug 1765  #103
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Sara Caspersdtr & Dorthe Caspersdtr    afk 9 NOv 1765  #65/104-5
Inger Caspersdtr = Poul Pedersen i Steege afk 20 Nov 1765 #106
Cathrine Caspersdtr i Gierlev       afk 30 Nov 1765 #107
Maren Bendixdtr = Jens Pedersen i Norkier afk 29 Jun 1765 #108
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Pedersdtr = Mads Hansen Smed i V.Gronning   afk 1765         #66-7
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Nielsen Bache i Norge    afk 11 Dec 1766  #43/111
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Margrethe Hoeberg = Hertel auditeur    afk 11 Dec 1765 #52/112
Otto Hoeberg i Lovenborg     afk 11 Aug 1766  #113
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Artille Hansdtr = Christopher Brun     afk 7 Jun 1766  #61/114
Maren Magnusdtr      afk 8 Mar 1766  #115
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette Caspersdtr = Rasmus Smith i Everdrup     afk 30 May 1766 #52/65/119
Dodo Lauritzen  afk 25 Jul 1766 #120e
Christen Lauritzen    afk 25 Jul 1766 #121f
Johanne Nielsdtr     afk 12 Mar 1766 #50/62/116a
  CH:  Jens Olsen
     Maren Olsdtr = ...
     Cathrine Olsdtr = ...
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Larsen hos stedfad Jacob Moeser    #4/117b
Karen Brixdtr  #29/34/118e
Peder Larsen   afk 24 Jan 1766 #42/51/122g
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Conrat Phlug i Callundborg    #26/30/123
Henrich Phlug i Callundborg        #26/30/124
Malene Pedersdtr = Christen Aagesen i Callundborg  afk 29 May 1767 #31/37/125
Peder Hansen smedsvend  afk 24 Jan 1767 #40/50/126
Karen Hansdtr = Claus Tygesen   afk 19 Mar 1767  #40/50/127
Ane Johanne & Else Marie afk 20 Dec 1767 #42/51/128
Ulrich Antonette Velten = Niels Henrichsen Moller  afk 30 Aug 1767 #45/54/129
Ane Rasmusdtr  afk 16 Nov 1767 #50/63/130
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Wolborg Cathrine Rauberg = Krag i Khvn   afk 28 Aug 1767 #54/70/131
Cathrine retters Christiane Rauberg = Gronberg h.f.     "
Carl Rauberg i Khvn    afk 7/10 Aug 1767         " /132
Henrich Rauberg  "
Elisabeth Rauberg = afg. Holstes "
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jochum Bache   afk 5 Dec 1767  #37/43/133
Svend Svendsen  afk 7 Jan 1767  #37/68/134
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Waestrup i Khvn       afk 20 Feb 1768  #55/72/135
Birgethe Waestrup = Frands Baastrup    afk 14 Jun 1768 "/136
Kirsten Wastrup = Hans Baastrup i Callundborg    afk 14 Jun 1768 "
Margrethe Wastrup = Anders Madsen i Callundborg   afk 14 Jun 1768 #55/72/136
Ane Nielsdtr Knie = Jens Pedersen hanskemager i Callundbg  afk 11 Jun 1768 .  #31/11/137
Ane Bek = Jesper Nielsen skoemager i Callundborg  afk 23 Jun 1768 #13-17/10-13-17/138
Hans Mathiasen i Callundborg   afk 13 jun 1768  #7/6-16/139
Elisabeth Hoeberg = Knagh i Holbek     afk 8 Mar 1768  #10-43/7-52/140
Johan Peter Bache i Norge     afk 31 Jul 1767  #36/43/141
Elisabeth Bache = Piper auditeur i Christiania   afk 20 Feb 1769 #36/43/142
Ane Sophie Birch afk 21 Nov 1768 #4/5/143
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Birch     afk 21 Nov 1768         pg #5
HEIR:  Margrethe Cathrine Birch
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Kaalbret   afk 21 Nov 1768         pg 31
HEIR:  Anna Giertrud myndig
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 18 Nov 1768         pg #59
HUSB:  Michel Sorensen
HEIRS:  Ole Hansen med curator
     Dorthe Christophersdtr = Ole Pedersen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 23 Dec 1768         pg #14 or 74
HUSB:  Peder Boyesen
HEIR:  Peder Pedersen i Holbek
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jonas Magnusen    afk 9 Jan 1769     pg #33
HEIR:  Marie Magnusdtr or Mogensdtr = Frederich Slangerup
     Karen Christensdtr = Niels Rasmussen i Callundborg afk 30 Jan 1770
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... enke i Callundborg    afk 16 Jul 1759         pg #26
HUSB:  Tolder Glud (dod)
HEIR:  Johan Jacobsdtr ved fattigs insp i Ringsted
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

..er Jespersen skipper    afk 27 May 1769         pg #76
FADER:
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Qvist     afk 24 Jun 1769         pg #18
HEIR:  Karen Qvist = Hans Brun i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Rasmusdtr i Callundborg     afk 11 Dec 1769         pg #39
HUSB:  Hans Rudkiobing
CH:   Ane Hansdtr   afk 9 Nov 1772
HEIRS:  Lars Hansen
     Rasmus Hansen
     Ole Hansen alle i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 11 Dec 1769         pg #2
HUSB:  Gotlieb apot.
HEIR:  Margrethe Elisabeth Tambr Gotlieb
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Knie      afk 11 Jun 1769         pg #11
HEIR:  Kirstine Nielsdtr = Hendr Ebuer
     Lars Knie i Callundborg afk 30 Jan 1770
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Wastrup    afk 3 Jul 1769     pg #72
HEIR:  Ane Birgethe Wastrup = Poul Neergr i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Glud madam & Jens Evertzen  afk 23 Dec 1769         pg #26 & 50
HEIR:  Johanne Jacobsdtr i Ringsted
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 28/29 dec 1769       pg #75
HUSB:  Bruns kiobmand
HEIRS:  Christian Vorndran
     Jens Woller Vorndran
     Peder Vorndran all i Callundborg
     Cathrine Corndran = Coln tolder
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Evertsen & Niels Pedersen    afak 30 Jan 1770    pg #50
HEIR:  ... = Chirurgus Hofman i Callundborg
     Peder Jespersen byefogeden paa kongens vegne        afk 11 Dec 1772/1779
     Anders Jensen i Wallo goeds    afk 1781
     Karen Jensdtr i Wallo gods
     Mette Jensdtr i Wallo gods alle ved farv. Rodsted
     Ane Cathrine = Hans Bechmann skovfoged   afk 22 May 1787
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Clemendsen & Christen Tommerups hustrue     afk 18 Dec 1771     pg #8 12
HEIR:  Cathrine Michelsdtr = Frederich Christian Holmstrup
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Hansen i Volden   afk 30 Dec 1770         pg #42
CH:   Anders Peter Christensen i Callundborg
     Ane Kirstine Christensdtr = Conrath Phlug i Callundborg   afk 21 Jan 1772
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Charlotte Paludan jomfrue i Callundborg    afk 1770-2       pg #75
SIS:   ... Paludan (dod) = Gronberg i Kielleklinte
      CH: Ane Gronberg hiemme
     Sara Paludan i Carbech
     Margrethe Paludan enke i Khvn
˝SIS.CH:     Hans Jochum Becher
     Hans Low Becher begge i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Pedersdtr i Callundborg     afk 6 Nov 1772     pg #21
HUSB:  Michel Nyrup
CH:   Peder Michelsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Simon Simonsen skipper i Callundborg      afk 14 Dec 1772         pg #28
CH:   Ane Margrethe Simonsdtr = Jens Betzer i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mouritz Hoeb raadmand i Callundborg      afk 8 Dec 1772     pg #52
CH:   Jens Mouritzen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Michel Sorensen i Callundborg     afk 11 Dec 1772         pg #63
HEIR:  Niels Rasmussen i Jyll
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Hansdtr Fage i Callundborg   afk 11 Dec 1772         pg #64
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmus Nicolaisen i Callundborg    afk 11 Dec 1772     pg #61
HEIRS:  Soren Rasmussen i Holsteen
     Karen Tonesdtr/Tonnisdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Simon Sorensen Snedker    afk 14 Nov 1772         pg #74
CH:   Anders Simonsen i Callundborg
     Ane Simonsdtr = Faeder Frederichsen Hoyer i Callundborg   afk 17 Nov 1774
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Lind procurator    d.1772/afk 1773         pg #79
FADER:  Jens Lind (x'd out)
?    Jorgen Lind skoleholder i Steenlille
BRO.CH: Cornelius Jorgensen Lind battallion chirarigus i Khvn , son of J. Lind (1776 i Randers)    #7-9
     Jens Lind
     Ole Christ Lind i Meilgaard, Jylland.   afk 11 Jan 1774 #1-3 #19x'd out
BRO:   Christopher Lind i Guldborg, Lolland
      CH: Hans Corvin Lind = Johanne Olsdtr i Hvidkilde, Fyen, (d. 4 Jan 1777 i Maybolls)
         Knud Lind i Moen, Falster, Klintle gods
SIS:   Mette Marie Lind (dod .- 1771?)
      CH: Karen Svendsdtr = Christen Andersen gmd i Schiered/Schiaerod, Ramlose sogn, Cronberg amt
         Maren Svendsdtr = Johan Moderschou soldat (musqveteer i Frederiksborg? .- 22 Jan 1780)
         Dorthe Svendsdtr = Rasmus Jensen hmd i Schiered
         Christian Svendsen fod i Schiaerod, Croneburg amt (d.26 dec 1771 i Rendsburg) Ole Christian eller Ch
Schweensen inquisition & sententia i Husby herred, Flensburg
HEIRS:  Johan Carl Bufsa skoleholder i Eibye
     Julius Buffa i Roeskilde         afk 21 Jan 1774
     Christian Svendsen    afk 23 Oct 1773
     Hans Buffa
BRO.CH: Margrethe Jorgensdtr Lind = Mads Jensen i Steenlille    afk 29 Dec 1773 #9
     Mette Marie Jorgensdtr Lind (?dod .- 11 Dec 1775) = Jacob Werdelin garver i Friderichsund   afk 18 Jan 1775 #6
      CH: Jens Jacobsen Werdelin hos Mads Jens or Margrethe Cathrine Lind i Soro (unsure of this line)
SIS.CH: Margrethe Cathrine Christensdtr = Soren Gaermand i Broemolle, Callundborg
     Jens Lind    afk 1781
     Karen Buffa   afk 1782
? P. Brouman i Frederichsborg amtstue (for Morderschou)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Lars Nielsen Lund  afk 16 May 1773         pg #81
HEIRS:  Jorgen Just musqvet. i Khvn (? under #187)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten Nielsdtr i Callundborg    afk 9 Jan 1773     pg #59
HUSB:  Michel Sorensen
HEIRS:  Karen Nielsdtr = Jacob Egertsen i Tommerup
     Peder Nielsen i Ystebierg
     Jens Hansen i Kaastrup
     Dorthe Nielsdtr af Tomerup = Rasmus Larsen i Ystebierg   afk 18 Jun 1775
     Kirsten Madsdtr i Tommerup sogn ved morbro Hans Andersen i Ystebierg     afk 1784
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Woller sal. Vorndrans      afk 7 Sep 1773     pg #82
HUSB:  Christian Vorndran (dod)
HEIRS:  Christian Vorndran i Callundborg
     Jens Woller Vorndran i Callundborg
     Cathrine Vorndran = Tolder Coln i Callundborg
     Niels Fuglede i Callundborg
     Maren Fuglede = Jens Kier i Callundbor
     Peter Vorndran i Callundborg
     Christian Fuglede i Khvn
     Hans Fuglede i Khvn
     Marie Fugled i Khvn        afk 19 Dec 1774
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirsten enke i Callundborg  afk 8 Oct 1773 pg #83
HUSB:  Hans Frederich Worpel (dod)
HEIRS:  Karen Jensdtr enke = afg. Clemmend Knudsen i Callundborg
     Hans Frederich Bagge i Callundborg
     Ane Kirstine .... = Tage Algreen i Callundborg   (?he dod afk 1778)
      CH: 4 minors, 3 selv
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Cathrine Geermans/Giermans i Callundborg      afk 3 Jul 1773 pg #45 & 67
HEIR:  Ane Marie ... = Christen Olsen i Khvn
     Kirsten Nielsdtr = Balche uhrmager i Khvn afk 1778
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Knud Petersen hestemoller  afk 12 Nov 1773         pg #49
HEIRS:  Iver Knudsdtr i Ahrendal 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Marte Danielsdtr   afk 11 Jul 1774         pg #3
HEIRS:  Inger Marie 
˝SIS.of.HEIR.above: Marta Rasmusdtr = Lars Christensen i Reerslev
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Hansen vertshuusmand     afk 22 Feb 1774         pg #42
HEIRS:  Hans Madsen Hansen i Khvn
     Anders Christensen Hansen i Slagelse (brother of Hans Madsen Hansen )
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Christensen vognmand  afk 16 Dec 1774         pg #69
HEIR:  Christen Pedersen i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 30 Dec 1774         pg #84
HUSB:  Henrich Phlug glarmester
HEIRS:  Ane Kirstine = Conradt Phlug generaliter i Callundborg
     Anders Christensen Hansen i Slagelse
     Hans Madsen Christensen Hansen i Khvn
     Anders Christensen Hansen i Slagelse 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ernst Bache apotechersvend  afk 19 Jun 1774     pg #86
HEIRS:  Jorgen Bache bager i Callundborg
     Dorthe Elisabeth Bache = Henrich Schroder i Friderichshald
     Jochum Bache studen i Khvn
BRO:   Niels Bache       afk 1782
     Johan Peter Bache
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Margrethe Lind i Helsingoer      afk 25 Jun 1774         pg #87
HEIRS:  Johan Carl Buffa i Roeskilde
     Julius Buffa i Roeskilde
     Karen Buffa i Helsingoer
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Susana Gotlieb & Christian Langemach      afk 9 Dec 1775 pg #20 & 73
HEIR:  Hans Otte Langemach i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 29 Dec 1775         pg #48
HUSB:  David Sadelmager
HEIR:  Hans Casper i Slagelse
     Jens ... i Slagelse
     Else Cathrine .. i Slagelse hos hendes brodere
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Cathrine Vorndran  afk 19 Jun 1775         pg #54
HEIR:  Cathrine Hedevig = Erik Christensen Weebborg/Wuborg i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Marie Tuhroe enke  afk 15 Dec 1770         pg #88
HUSB:  Hans Christian Hoyeberg (dod)
HEIRS:  Lars Hoyberg i Callundborg
     Giertrud Hoyberg = Peter Svendsen i Khvn  afk 1777
     Mogens Hoyberg i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christopher Roslef      afk 4 May 1775     pg #89
HEIR:  Hans Andersen i Stoere Hvalsoe
BRO.CH: Ane Margrethe Andersdtr = Lars Andersen      afk 1779
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette enke i Callundborg   afk 16 Jun 1775         pg #74
HUSB:  Ole Norager (dod)
HEIR:  Kirsten Olsdtr = Hans Mathiasen i Callundborg
     Sidse Marie = Thomas Jacobsen   afk 1778
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mouritz Hoeberg raadmand      pg #52
HEIR:  Ane Elisabeth = ... deign i ...
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Stub tolder      afk 2 Aug 1776     pg #91
HEIR:  Karen Stub myndig
     Maren Moller = Jens Thuro (unsure if married to him or came with him)
curator: Niels Buch
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Nielsen Tommerup  afk 28 Jun 1776         pg #92
HEIRS:  Peder Nielsen i Tommerup
     Peder Hansen i Nyekiobing
     Niels Hansen i Khvn
     Lars Hansen i Svall.
     Niels Hansen i Kielleklint
     Sidsel Marie = Lars Andersen i Svalerup
     Dorthe = Roel Pedersen i Ubye
BRO.CH: Karen Christensdtr = Jorgen Gotskalk
     Dorthe Christensdtr = Jorgen Allerup    afk 1782
HEIR:  Hans Christensen bager i Callundborg    afk 1786
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Eriche Marie i Callundborg  afk 1 Feb 1777     pg #93
HUSB:  Rauberg herredsfoget
HEIRS:  Henrich Rauberg i Callundborg
     Christiane Rauberg = Gronberg herredsfoget i Kielleklinte
     Elisabeth Rauberg    afk 1787
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Marie ... enke i Callundborg     afk 24 Oct 1776         pg #94
HUSB:  Peter Engels (dod)
HEIR:  Elisabeth Sophie = Johanis Trein i Khvn
     Christiana = Faaborg fuldmaegtig
     Ane Dorthe = ...
     Peter Engel       afk 14 Mar 1780
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Kirstine Marie Boesen jomfru hos capelan Kiaer     afk 20 Apr 1776         pg #95
HEIRS:  Kierstina Boesen i Jylland
curator: Niels Krarup
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Soren Andersen    afk 30 Nov 1776         pg #96
SIS:   Marie Andersdtr = Hans Torkildsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Anders Sorensen Smedesvend  afk 13 Oct 1776         pg #97
HEIRS:  alle myndige
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Johan Christian Chuur pareuqvemager      afk 8 May 1778     pg #101
HEIRS:  Ane Cathrine Kuhr = Capion i Nestved
     Hans Bryde Holst i Assens
     Niels Henrich Holst i Kioge
     Julius Kuhr i Arendal ved commissionair Nicolai Nissen
     Johan Chuur 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Jensen = ... sniglingsmand i Callundborg     afk 11 Nov 1779         pg #44 & 71
CH:   Birthe Marie Jensdtr = Ole Olsen i Samsoe
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Hansen Willumsen vognmand  afk 12 Jan 1779         pg #80
CH:   Karen Christensdtr = Jorgen Gotskalch
     Dorthe Christensdtr = Jorgen Allerup    afk 1782
HEIR:  Hans Christensen bager i Callundborg    afk 1786
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christian Hofman   afk 5 Jun 1779     pg #53 & 104
CH:   Gotlieb Hofmann med curator
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Margrethe Olsdtr i Callundborg  afk 1 Feb 1779     pg #103
HUSB:  Anders Moller
CH:   Mette Andersdtr = Jens Lassen
     Gorte Andersdtr = Christen Thuroe afk 1780
     Niels Andersen      afk 1782
     Karen Sophie Andersdtr = N. Tostrup
     Anders Andersen i Callundborg   afk 1786
     Frederich Andersen ved fader   
     Marie Andersdtr = Soren Nielsen Moller   afk 1788
     Ole Andersen Moller   afk 1789
     Johanne Andersdtr = Niels Peter Neergaard
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Nielsdtr    afk 31 May 1779         pg #107
HUSB:  Niels Bache
CH:   Christen Pedersen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Chr. Turoe faergeskarl    afk 9 Jun 1780     pg #108
CH:   Jens Thuroe
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette Cathrine i Callundborg     afk 4 Dec 1780     pg #109
HUSB:  Niels Tostrup/Taastrup
HEIRS:  Soren Boyesen
     Jorgen Kolbrecht
CH:   Mette Boyesen = Lars Jacob Moller degn   afk 1784
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christian Langemach kiobmand         afk 14 Jun 1781 pg #73
CH:   Karen Langemach = Konsberg farver
     Frederich Holmsted Langemach med curator  afk 1785
     Frederich Holmsted & stiffad Falch amtsf.
     Christen Host Langemach fri corporal    afk 1791
     Ane Susanna Theodora Langemach = August Ludvig Rorbye land inspecteur    afk 1792
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Hermandsen kiobmandskarl hos Kier    afk 21 Jul 1781         pg #111
HEIRS:  Jens Kier i Callundborg
     Anders Sundoe i Holbech
     Orsted apot. i Rudkiobing
     Rusberg control. i Holbek
     Hermand Hansen i Holbek
     Floer herr i Holbek
     Niels Hansen i Holbek
     Hans Hermandsen i Holbek
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... enke i Callundborg    afk 18 Jan 1782         pg #112
HUSB:  Hans Moller (dod)
HEIRS:  Hans Hansen Moller malersvend i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mathias Kleinsmed  afk 22 Mar 1782         pg #1
CH:   Else Marie Mathiasdtr
     ... Mathiasdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 22 Mar 1782         pg #53 & 104
HUSB:  Christian Holman
CH:   Ane Marie Christiansdtr
     ... Christiansen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Seirboe, Niels Seirboe, Ane Mette     afk 21 Sep 1782         pg #15 19 27
HEIR:  Mette Marie Hansdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 23 May 1782         pg #114
HUSB:  Hans Bodker
CH:   ... Hansdtr = Breil muurmester
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Jorgensen mollersvend      afk 3 Oct 1782     pg #115
FADER:  Jorgen Nielsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmussen boegholder i Khvn      afk 7 May 1783     pg #110
HEIR:  Karen Jensdtr Salten = Richart Hansen Glodstrup
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Bache = ...  afk 10 Feb 1784         pg #43
HEIR:  Birthe Margrethe Bache = Jensen boegh.
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rauberg herredsf.  afk 10 Mar 1784         pg #70
HEIR:  Frederikke Rauberg ved fattiges forstander
     Elisabeth Rauberg    afk 1787
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... i Callundborg  afk 4 Mar 1784     pg # none
HUSB:  Kruger skraeder
HEIRS:  alle myndig
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Paludan    afk 4 Mar 1784     pg # none
HEIRS:  alle myndig
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Kirstine Mathiasdtr   afk 24 Jun 1784         pg #38
HUSB:  Pflug glarmester
CH:   Mathias Henrichsen Pflug
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette enke      afk 2 Oct 1784     pg #74
HUSB:  Ole Norager
CH:   Hans Olsen Norager
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Inger Marie Lonborg jomfrue      afk 13 Jul 1784         pg #119
HEIRS:  madam Paludan i Soroe
     Hans Paludan i Kaarevigen, Norge
     Peder Paludan i Tommerup
     Meldahl provst i Oster Torslev
     Peder Paludan i Tommerup
     Johan Paludan i Khvn ved bro Peder Paludan
     Hans Paludan i Wognserup
     capitain Lonborg
SIS.CH: Ane Paludan i Khvn ved curator Peder Paludan    afk 1786
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... enke i Callundborg    afk 1783-4       pg #121
HUSB:  Jorgen Lind (dod)
HEIRS:  Cornelius Lind i Khvn
     Jens Lind
     Mads Jensen
     Hans Jorgen Werdelin   afk 1787
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jorgen Lund = Edel Cathrine Sorensdtr skipper     afk 27 Sep 1785     pg #123
HEIRS:  Wibiche Rauberg i Fyhn ved Henrich Rauberg
     Klestrup indspecteur
     Soren Nielsen Klestrup
     Peder Klestrup
     Mette Nielsdtr
     Soren Andersen
     Kirsten Andersdtr
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Stephen Clausen consumptions forpagter     afk 20 Feb 1786         pg #23
HEIRS:  Ane Magdalena Clausen med curator Reinholt Zelling
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christiane Bagge      afk 8 Jul 1785  pg #124
˝BRO:  Andreas Bagge med curator Winderslef herr.
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Marie Thestrup      afk 4 Jan 1787     pg #100
MODER:  Ollegaard Thestrup i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Pedersen Moller = Ane Johansdtr      afk 18 Aug 1786         pg #128
CH:   Johan Jensen i Helsingoer
     Jens Jensen i Khvn
HER.BRO:     Johan Zidtso i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Pernille Rohden   afk 16 Sep 1786         pg #130
HUSB:  Jens Wolder Vorndran kiobmand
SIS.CH: Hans Buchtrup/Bucstrup
     Erasmine Edel Cathrine Torself
SIS:   Bolette Rohde ved curator      afk 1789
HEIR/CURATOR?: Soren Schmidt
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans fra Marched Molle    22 May 1787       pg #41
HEIR:  Ane Cathrine = Hans Bechmann skovfoged   afk 22 May 1787
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Bennesdtr enke     afk 20 Dec 1787         pg #98
HUSB:  Soren Sorensen (dod)
CH:   Jens Pedersen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmus Salten    afk 2 Mar 1787     pg #131
HEIR:  Hans Boeslod (NOTE: this may not be Anders name?)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Lambretsen   afk 3 Jan 1788     pg #132
FADER:  Hans Lambretsen
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Frederich Holmsted Langemach     afk 2 May 1787 pg #133
MODER:  madam Falk
HEIRS:  Christen Host Langemach
     Hans Otto Langemach
     madam Konsberg
     Susanne Theodora Langemach    afk 1788
     Christiane Falk
     Nicoline Falk
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette Pedersdtr   afk 13 Feb 1788         pg #22
HEIR:  Jens Hansen Betzer
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rasmus Iversen    afk 4 Jun 1788     pg #55
HEIR:  Jens Rasmussen Milling
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Cathrine Vorndran enke  afk 12 Jan 1789         pg #126
HUSB:  Coln tolder (dod)
CH:   Ludvig Georg Coln studiosus med curator Jens Wolder Vorndran
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Marie Jensdtr  afk 19 Jun 1788         pg #134
HUSB:  Jens Madsen
MODER:  Birthe Nielsdtr
SODSK:
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Christian Langemach kiobmand   afk 8 Jan 1789     pg #105
CH:   Frederich Hans Ottesen Langemach (? fendrik Hans Ottesen Langemach)
     Rasmus Salten Langemach studiosus
     fendrik Eggert Langemach     afk 1792
curator: Herscheid tolder
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Birk = Ane Johansdtr snedker  afk 30 Jun 1789         pg #120
CH:   Marie Kirstine Nielsdtr = Peter Christen Host Feilberg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Jorgensen vognmand       afk 4 Aug 1790      pg #136
BRO:   Jens Jorgensen
     Peder Jorgensen
     ( Jorgen Jorgensen .- dod)
      CH: Jorgen Jorgensen
         Peder Jorgensen
         Hans Jorgensen
         Anders Jorgensen afk 1793
SIS.CH: Otto Mandrup Horup    afk 1791
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Casper Klemp controleur   afk 21 Dec 1791         pg #139
CH:   Klemp degn i Wallekilde
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Maren Nielsdtr    afk 5 Nov 1791     pg #40
HUSB:  Jorgen Kiolsing
CH:   Hans Martin Kiolsing
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... enke i Callundborg    afk 3 Sep 1792     pg #125
HUSB:  Christopher Roslev
SON.CH: Jens Jacob Toftegaard med curator
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Soren Sorensen & Karen Nielsdtr = Soren Moller i Hestemolle   afk 22 Sep 1792         pg #29 & 46
CH:   Marie Sorensdtr ?= Niels Taastrup i Hestemolle (?dod)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Rachel von Endten  afk 28 Jan 1791         pg #108
HUSB:  Christen Thuroe faergeskipper
CH:   Soren Christensen Thuroe med curator
     Jacobi Thuroe (female)  afk 1794
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Barbara sal. Lindrups    afk 1793        pg #106
CH:   Marie Lindrup
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Poul Nielsen vertshmd    afk 2 Jun 1794     pg #127
CH:   Karen Poulsdtr = Christen Salling skipper
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Soren Ditlev Hansen matros    10 Nov 1801    pg #1
FASTER: Petronelle
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Magdalene Clausen jomfrue i Callundborg  12 Dec 1801  pg #2
HEIR:  Maren Holm = J.J. Hoy skoleholder i Kallundborg
signed: Holm & Herbst Andersen vitterlighed
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Pagel  15 May 1802       pg #3
WIFE:  Barbara Pagels
CH:   Jens Pagel
     Else Marie Pagel
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Lassen      12 Jun 1802       pg #4
WIFE:  Mette Cathrine Lassens
CH:   Ane Margrethe Lassen = Hiorth forpagter
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

FADER:Mads Andersen Herrestrup 2 Jul 1802      pg #5
CH:   Christen Aabye Herrestrup 18 med curator  (signed: Christen Madsen Herrestrop)
curator: Hans Nielsen hmd i Callundborg
guard: Asmussen farver
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

... Paludan = ... i Callundborg   22 Jun 1802   pg #7
CH:   Christiane Caroline Paludan = Engelhardt Robsahm degn skolelaerer i Stege  
     son
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Wilhelm Hejn skraeder i Callundborg    13 Jul 1802   #8
DAU:   Ane Magrethes Modrene arv.
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Christian Langemach   14 Mar 1796/1 Nov 1802 pg #9
CH:   Hans Otto Langemach & Rasmus Salten Langemach   
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Anders Andersen Moller = Ane Marie Baastrup sal. Moller i Callundborg  27 Jul 1802/11 Jun 1803     pg #10 14
CH:   Frandsine Bertholine Moller = J.C. Voigt districts chirurgus i Callundborg
     ... Moller = Neergaard forpagter i Birkendegaard
MOD.FARBRO: Hans i Baastrup = ...
MOD.MOSTER:
FARBRO:
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

J.W. Vorndran = Magdalene Fellumb i Callundborg    30 Apr 1803  pg #11
CH:   Caspar Vorndran med curator    (fod /dobt 16 Jan 1784 Frue kirk, Callundborg)
HER.BRO:     Fellumb byefoged i Ebbeltoft
HIS.BRO:     Christian Vorndran kiobmand i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen enke i Callundborg   24 Nov 1802   pg #12
HUSB:  Abraham Funch (dod)
BRO.CH: Cathrine Elisabeth Frandsdtr med curator  
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Volder Vorndran = Magdalena Fellumb    1 Jun 1803   pg #13
CH:   Caroline Kirstine Vorndran = Lund fuldmaegtig i Khvn    
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Christensdtr Klokker   10 Aug 1803   pg #15
CH:   Marie Christensdtr = Poul Christensen maltviorer? i Khvn      
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Charlotte Sophie Johansdtr         17 Dec 1803   #16
CH:   Johansen natmand
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jacob Faaborg i Callundborg      11 Dec 1803  pg #17
HEIR:  Elisabeth Mette Faaborg fra Ebbeltoft, i Aarhuus hospital
guard: Jorgen Kiaer hosp.forstander i Aarhuus
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Johansen batlschoe? i Callundborg  8 Apr 1803    #18
CH:   Kirsten Pedersdtr = Jens Bagge bodker
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Andreas Rindom bodkersvend i Callundborg    testament 14 Jan 1803/25 Aug 1804    #19-23
˝BRO:  Soren Rendom branedeviinsbraender i Khvn
˝SIS:  Mette Magdalene Arevold/Arevad = Niels Bech tobaksspinder tobaks-fabriqueur i Khvn  
˝BRO:  Peder Rindom braendeviinsbrander i Khvn 
     Jens Arevald   (guard: Saabye hosp.forstander i Khvn)
?    Christiane Nielsdtr Lund i Callundborg myndig (perhaps wife?)
curator: Johannes Harhorn borger handelsmand i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Christensen Ostermann  11 Dec 1804   pg #24
SIS:   Engel Cathrine Ostermann med curator
     Ellen Cathrine Lund med curator
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Henrich Ostermann  18 Dec 1804  pg #26
CH:   Niels Dyrelune Ostermann 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Plum krigsraad    23 Dec 1804  pg #27
CH:   Dines Christian Plum soecapetain  i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Pernille Rasmusdtr i Callundborg   22 Dec 1804  pg #28
SIS.CH: Dorthe Aarestrup = Lars Jensen Lund skoemager i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Proyser froken i Khvn    d.11 Oct 1804/23 Nov 1804    pg #29
CH:   Fk Lovise Pruser/Proyser froken med vaerge Palludan forpagter    
SIS:   
? Denneskiol Samsoe
? O. Paludan i Adelersborg
guard: Chr. Vorndran & Chr. Lauritzen i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen enke i Callundborg   22 Jan 1805   pg #30
HUSB:  Hoeberg raadmand (dod)
CH:   Ane Elisabeth Hoberg = Weldti Liunge degn 
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Sophie Holst      17 Jan 1805   #31
HUSB:  Moller (?dod)
CH:   Else Marie Moller i Khvn med curator Schou     
     Johanne Marie Moller med curator Angersbach
     Else Moller med curator Angersbach
curator: Hans Adam Gotlieb Schou
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Frolund skraeder    12 Mar 1805   pg #34
CH:   Jacob Frolund  
     Mette Marie Frolund
     Johanne Frolund
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Karen Hoeberg i Callundborg      29 Mar 1805       pg #104?
HUSB:  Mouritz Hoeberg raadmand byefoged (dod)
CH:   Marie Elisabeth Hoeberg med curator    15 Apr 1805   #35
     Ane Hoeberg/Hoyberg jomfru med curator
     Ane Elisabeth Hoeberg = Johan Jorgen Wildt degn i Liunge-Braabye, Soro
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Jens Smith snedkersvend  12 Apr 1805   #36
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Taastrup hestemoller  12 Aug 1805   pg #38
CH:   Mette Cathrine Taastrup = Peder Wederkinch degn i Fyhn   
     Peder Boyesen Taastrup i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Niels Bakke i Callundborg  23 Oct 1805       pg #40
WIFE:  ...   (=2. Niels Jensen Kolds)
CH:   Johanne Cathrine Bakke = Anders Rasmussen Branstrup i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Henrich Christopher Ostermann i Callundborg  30 Sep 1796/14 Sep 1804     #41
2WIFE:  Kirsten sal. Ostermann or Kirstine Dyrlund
CH:   Else Marie Ostermann med curator Smith kroemand i Ugelose
     Jens Christian Ostermann (dod) ( Jens Christensen Ostermann)
     Niels Dyrlund Ostermann borger handelsmand i Callundborg
1WIFE:  
CH:   Edele Cathrine Nicoline Ostermann (dod) = Jens Christensen Lund maler i Callundborg (dod)
      CH: Ellen Cathrine Lund umyndig
     Engel Cathrine Ostermann (guard: svoger Peter Fuglede kiobmand)
curator: Soren Smith i Uggerlose
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

( Soren Aabye/Obye )     9 Dec 1805   pg #42
CH:   Christen Sorensen Aabye/Obye eller Herrestrup med curator i Slagelse     
til:   ... enke = afg. Niels Mortensen i Callundborg
curator: Diechmann cancellieraad byefoged
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Engelbreth Jensen matros i Sommer   16 Jan 1806  pg #43
SIS:   Mariane Christiansdtr = Michel Pedersen matros   
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Hansen tiene i Callundborg      27 May 1806  pg #44
BRO:   Lars Hansen toldbetient i Callundborg   
     Hans Hansen kudsk i Callundborg
     Jens Hansen i Hallenslov
SIS:   Ane Hansdtr = Frederich Christensen gmd i Hallenslov
     Karen Hansdtr = Jens Michelsen i Hong
     Dorthe Hansdtr = Christopher Larsen hmd i Hallenslov
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Peder Rasmussen Moll i Callundborg  6 Jan 1807   #50
CH:   Kirstine Moll enke = afg. Steenfeldt postmester i Callundborg
     Hans Pedersen i Arendahl
wgd: Herbst
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Ane Mette Jensdtr  12 Jun 1807  pg #51
HEIR:  Barbara Abrahamsdtr med vaerge Jens Fuglsang thev handler i Khvn  
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Else Nielsdtr    26 Jul 1807  pg #52
CH:   Niels Nielsen i Callundborg    
     Lars Nielsen i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Else Smith      18 Jan 1807  pg #54
CH:   Christian Carstensen bagersvend i Schielskior   
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Wilhelmine sal. Linds    27 Nov 1807   pg #55
CH:   Bagge politesbetient
     Jens Bagge bodker
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Stenfeldt postmester     16 Jul 1808   pg #57
CH:   Niels Thomasen Steenfeldt med curator   
     Ane Steenfeldt = Madsen distr. chirurg i Nyekiobing, Falster
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

A. Faaborg kiobmand     21 Jul 1808   pg #59
CH:   ... = Frederich Mylerth kiobmand i Callundborg   
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Casper Vorndran candidatsus      5 Sep 1808       pg #60
SIS:   ... = Lund controlleur i Khvn
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Hans Otto Langemach = Gerhardine Frederikke Oldenborg betient      3 Sep 1806   pg #61
CH:   N.G. Langemach soelieutenant   
     C. Hansen Langemach handlerbetient
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Soren Sorensen Moller i Callundborg      15 Apr 1809  pg #62-5
CH:   Soren Peder Sorensen mollersvend  
     Niels Taderup Sorensen
     ... Sorensdtr = Christen Kaarup kiobmand i Callundborg
     ... Sorensdtr = P. Dandanes hatatemager i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Christen Nicolaisen marihandiser i Khvn    8 May 1800       pg #2
SIS:   ... = Henrich Bonlykke muursvend i Callundborg
     ... = Hans Junge slagter i Callundborg
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Sigvart Pallesen Neergaard procuator i Callundborg   30 Apr 1805  pg #2
CH:   Soren Thomasen Sigvartsen
     Ane Marie Lisbeth Sigvartsdtr
BRO:   Neergaard forpagter i Birkendegaard
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

Mette Cathrine Betzer i Callundborg      18 Mar 1801/13 Jul 1802     pg #1
HUSB:  ... Hein 
CH:   Ane Margrethe (dod)
[Kalundborg Byfoged Skifte-afkald; Book 39 1579-1807; FHL film 314094]

////////////////////////////// END OF FILM ////////////////////////////////////