HOME & Probate List Aalborghus m.fl. Amter skifteprotokol
  

                       Aalborghus m.fl. Amter skifteprotokol
                       Book 3 1708-1721 index - film 42881
             .... Fra 1814 tillige for Aastrup, Borglum og Seilstrup Amter


Maren Johansdtr Budtz i Atterupgaard, Hammer sogn   3 Sep 1708   pg 1
HUSB:  Rasmus Christensen Mule
1 CH:  Ane Margrethe Mule    ungefar aar gammel ( Ane Margrethe Mulle)
FADER:  Johan Butz sognepraest i Dronninglunds Menninghed
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Christen Laursen Etzen i Skorpinge bye & sogn     26 Jul 1709  pg 11
WIFE:  Riborg Block
1 CH:  Laurits Christensen   9 ( Laurs Christensen )
SIS:   Ane Block = afg. Mourits Vinter i Mariager (?she is dead also?)
guard: Peder Eriksen forpagter i Ellidshoj
wgd: Frederich Bloch sognepraeste i Svenstrup-Elishoj Menningheder
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Laurs Jensen or Laurits Jensen or Lars Jensen i Kornumgaard   d.29-30 May 1709    pg 20
WIFE:  Kirsten Albretsdr (testamente) ( Kirstine Albretsdr)
CH:   Christian Larsen     (guard: Mourits Konig i Vllerupgaard)
     Helmich Margrethe Larsdtr     10 (guard: Nicolai Aagaard i Vllrupgaard) (? Helvig Margrethe Larsdtr )
     Karen Marie Larsdtr   8 (guard: Peder Madsen Jensen i Tusted)
     Sidsel Larsen      6 (guard: Anders Larsen i Borglum Kloster (?dod)
? frue Sophie Amalia Wind = enke Anders Scheel captain i Birkelse
? Otto Albretsen
wgd: Anders Paulin Erich i Hioringe
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Anders Olsen eller Anders Olufsen forpagter i Tanum  6 Jun 1708   pg 73
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Ole Andersen   12
     Niels Andersen  10
     Espen Andersen 8
     Karen Andersdtr 7
? Niels Mortensen (dod 2 apr 1696), left 4 children
? Frederich Olsen
WIFE.MODER: Kirsten Knudsdtr = afg. Soren Andersen borgemester i Randers 
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Christen Jensen i Orndrup, Hornum sogn     3 Nov 1710   pg 84
2WIFE:  Ane Cathrine Pedersdtr
CH:   Peder Christensen    7
     Jens Christensen 6
     Christen Christensen   5
     Peder Christensen    15 wks
     Apolone Christensdtr 4
1WIFE:  Apolone Ottesdr (dod)
CH:   Barbra Christensdtr 14
     Maren Christensdtr    12
     Birgethe Christensdtr  10
1WIFE.BRO: Soren Nielsen byrfoget i Skbye
?guard: Knud Ludvig sognepraest i Kornum-Annex sogn
wgd: Christian Soelberg herritsfoged i Aars-Slet herit
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Karen Andersdtr i Langholt  26 Aug 1711   pg 95
HUSB:  Simon Lund forpagter
MODER:  Ane Christensdtr
SIS:   Ane Andersdtr  = Peder Torp i Tisted
     Maren Andersdtr tien i Hogholt
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Jens Jensen foged og forvalter i Birkelse Stamhus   d.16 Mar 1709 pg 109
WIFE:  Pernille Dinesdr     (=2. (forlov) Simon Lund
CH:   Dorthe Jensdtr  10
     Giertrud Jensdtr 9
     Sophie Amalia Jensdtr  7
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Niels Bentsen cancelieraad i Havnoe      14 Sep 1712  pg 122
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

... von Hatten lieutenant ugift, dod i Amtoft     29 Jul 1709  pg 122
 (?dod 30 Apr 1707 i Amtaft i Hankerved i Aalborhuus)
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Soren Hansen forpagter paa Nor-Elkier     d.11 Sep 1710/30 May 1714    pg 135 205
 (dod paa Nor-Eljaer i Vendsyssel - imelbjers ugift)
BRO:   Hans Hansen   monsr i Froslevgaard, Morsoe 
½BRO:  Christen Nielsen Elkiaer i Raunholt (guard: Lars Bage/Bugge i Eistrup)
SIS:   Johanne Hansdtr (dod) = afg. Gert Christensen i Saebye
      CH: Hans Gertsen
         Ane Gertsdr   i Froslevgaard
? Ane Giertsdr = Jens Larsen sergiant i kongl. majtz tienniste
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Jens Rodstheen Dyre 16 juncher i Bratskov   d.21 Dec 1712 pg 135
FADER:  Palle Dyre justitsraad (dod - 31 Jul 1709)
MODER:  Margrethe Rodsteen = STIFFADER: major Rantzou 
SIS:   Sophie Amalia Dyre    8 jomfrue
     Edle Dyre    6 jomfrue
½SIS:  Elisabeth Margrethe Ranzou    2
FADER.SIS: Agathe Dyre  jomfr
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Jens Wisberg kammerraad ugift i Osteraar Ganser    5 Jun 1713   pg 138
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Helena Sorensdtr Klog i Nibe     d.29 May 1710 pg 147
HUSB:  Niels Jlkjaer/Ilkiaer birkefoged i Nibe
CH:   Knud Thot Ilkiaer    10
     Tyge Thombsen Ilkiaer 6
     Cathrine Marie Ilkiaer  8
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Rasmus Christensen Mulle i Atterupgaard, Hammer sogn  21 Jun 1714  pg 157
2WIFE:  Maren Pedersdtr Holst
CH:   Else Margrethe Mulle   2
     Christen Rasmusen         14 wks
1WIFE:  Maren Johansdtr Budtz (dod)
CH:   Ane Margrethe Mulle   7
SIS:   Margrethe Mulle (dod 5 Jun 1703)
      CH: Christen Ryberg
1WIFE.FADER: Johan Budts sognepraest i Dronninglund sogn
2WIFE.MODER: Susanne Lucasdr enke = afg. Peder Holst 
?WIFE.BRO: Peder Pedersen Holst sognepraest i Emb-Serritslev
wgd: Otte Albretsen forpagter i Cornumgaard?
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Jens Mortensen forpagter i Aaes Hovedgaard, Vendsysel      d.11 May 1714 pg 198 227
WIFE:  Maren Pedersdtr
4 CH:  Morten Jensen  18
     Peder Jensen   12
     Jens Jensen   10
     Palle Jensdtr   3
? Christen Thomasen, stifson of Niels Lerch (deceased was his guardian)
guard: Jorgen Birch i Knudseje & Hans Poulsen i Vreilev Closter
wgd: Lars Pedersen i Skarved
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Hans Peitersen Normand = Else Christensdtr Normans capitajn i Gierumsgaard    7 Apr 1714   pg 214
CH:   Peiter Hansen Norman carnet leutenant = .... (guard: Rasmus Jensen degn i Aadsted)
      CH: Margrethe Hansdtr Norman = Rasmus Jensen degn i Aadsted (? Frederich Jensen Galskiot)
         Peiter Peiter Norman
     Anders Hansen Normand
? Hans i Eling (dod) = ...  (wgd: West Jensen Brye monsr herritsskriver i Hioring ( Andreas Paulin ?)
? Kirsten Rasmus Galskiottes
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Christian Larsen (el Christian Laursen / Christian Lassen) herredsfoged gaardforpagter i Aggersborggaard, Ole & V.Hands
herred     d.23 Feb 1715 pg 233
2WIFE:  Ane Engelbretsdr
CH:   Lars Christiansen    5
     Albret Christiansen 3  (Albret Christiansen Lasen)
     Jorgen Christiansen   2    ( Jorgen Christiansen Lassen)
     Christian Christiansen  5 wks  ( Christian Christiansen Lassen)
     Sidsel Christiansdtr   10
     Dorthe Christiansdtr   9
     Ane Christiansdtr    8
     Maren Christiansdtr   7
1WIFE:  (dod)
CH:   Lorens Hammer Christiansen     24 ( Lorents Hammer or Lorents Christian Hamer)
     Eiler Christiansen    23  ( Eiler Christian Larsen or Lassen)
     Daniel Christiansen   20  ( Daniel Christiansen Hammer or Daniel Christian Hamer)
     Cathrine Christiansdtr      26
     Ane Margrethe Christiansdtr    16
BRO:   Stephen Larsen i Hvid Molle, Randers
     Jens Larsen i Helstrup, Randers
     Rasmus Larsen i Helstrup, Randers
     Anders Larsen i Hede Molle, Meilsom herred
SVOGER: Otte Pedersen herreds skriver i Meilsom herred
? Erik Emmiksen
wgd: Hans Richartsen i Logstor
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Palle Jensen 6 i Aas, Taars sogn   20 May 1717  pg 254
FADER:  Jens Mortensen i Ares, Taars sogn (dod)
MODER:  Maren Pedersdtr madame
BRO:   Morten Jensen  21
     Peder Jensen   15
     Jens Jensen   13
guard: Hans Poulsen forpager i Wreilev Closter & Jorgen Birch forpagter i Kundshye
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Georg Diderich von Fischer eller Gerhard Diderich Vischer capitajn i Willerupgaard    31 Oct 1716   pg 256
 (falden i Slaget i Skaane i Marts 1710 - ? Gerhart Diderichsen)
WIFE:  Dorthe Cathrine Giedde/Idde/Gedde (brollup i Rensborg May 1711)
WIFE.1HUSB: Giord Christopher Unger i Willerup (dod - 22 Mar 1707) (? Georg Christopher Unger)
WIFE.CH: Kirstine Unger jomfrue
? Barbara Sophie Unger jomfrue
WIFE.1HUSB.BRO: Wulf Abraham Unger
WIFE.FADER: ... Gedde cancellieraad & amtmand
? Frederich Christian Gedde capitain
guard: Berhart Henrich von der Lippe obrist lieutenant 
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Christian Berg moller i Ridemands Molle    2 Sep 1717   pg 294
WIFE:  (dod)
2 CH:  Hans Christian Berg   11½
     Dorthe Elisabeth Berg  6½
WIFE.SIS: Mette Pedersdtr i Svendstrup Molle
guard: Christopher Brun/Braun borgeri Niibe & Gustinus borger bager i Aalborg
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Ide Margrethe Malteken/Molteken i Hals     1 Aug 1718   pg 324
HUSB:  Henrich Wolters capitain i Hals
2 CH:  Christopher Henrich Wolters    10
     Ester Ane Cathrine Wolters 11
SIS:   ... Molteken = Ove Giedde Budde capitain
FADER:  Christopher Henrich von Malchen obriste (dod) (? Malch)
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Otte Ahrenfeld, commandeur i Knifholt     2 Aug 1720   pg 327
CH:   Lau Ahrenfeldt  secretair  (? Lave Ahrenfeldt)
     Steen Hondorph Ahrenfeldt juncher
     Hans Lorents Ahrenfeldt juncher
     Agatha Kirstine Ahrenfeldt    = Peter Reedtz ritmester hos regimente
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

Christen Christensen Toftgaard ugift hos BRO Soren Christensen i Borup, Ingstrup sogn d.22 Apr 1721   pg 362
 (hafd qvittered Hovgaard, Aabye sogn, Birkelse Stamhuus goeds)
BRO:   Soren Christensen Toftgaard    i Borup, Ingstrup
     Peder Christensen    birke dommer til Gisselsved-Eggede Skoue Birk, i Vester Eggede, Sielland
SIS:   Margrethe Christensdtr  = Thomas Larsen i Toftgaard, Jetsmark
      CH: Lars Thomasen i Toftgaard
         Jens Thomasen i Toftgaard
     Maren Christensdtr    = Peder Larsen i Refheed, Aabye
     Mette Christensdtr    = Mads Jensen i Nyborg, Wadum
?guard: Poul Nielsen i Taars
[Alborghus skpr; Book 3 1708-1721; film 42881]

//////////////////////////////////// END OF FILM ////////////////////////////////////////

Lauritz Cock herr  6 Oct 1683   pg 11
WIFE:  Margrete Skytte
CH:   Christian Lauritsen Coch , nu i hans alders fierde aar
     Matthus Lauritsen Coch, end icke fuldtet aar gl (Mathias Lauritsen Cock)
WIFE.FADER: Mads Schytte herr praepohitas over S.Herred & praest til Harby
WIFE.FARBRO: Diderick Skytte herr praest i Soche?
wgd: Christian Friis herr praest i Bodum
NOTE: only card found for this film
[Aalborghus skpr; film 43046]