HOME & Probate List Alsted Herreds Provsti, Soro - skpr
  

         Alsted Herreds Provsti, Soro - skpr
         Book 1 1759-1814 FHL film 41076
         Feb 21, 2004 no index


Simon Christian Plochros sognepraest i Liunge-Braabye      5 Oct 1759   pg 2 
 (former provsten i Tybierg herred)
WIFE:  Ane Christine Klugt? madame (dod - 13 Aug 1755) (wife of herr Plocheros sognpr i Naesbye-Tyvelse)
CH:   Simon Birch Plochros studiosus of Glumsoe?
     Bernt Antoni Plochros
     Anneke Cathrine Plochros
     Marie Kirstine Plochros
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Johanne sal. Winther enke i Munke Biergebye  20 Jan 1759  pg 3
HUSB:  Degn Winther (dod)
6 CH:  Rasmus Winther mons. i Slagelse Latinske skole
     Niels Winther mons. studiosus i condition i Gyrstinge
     Mathias Winther sr. i Khvn
     ... Winther = Hans Henrich Maylanadt/Madslandt degn
     ... Winther = Poul Jensen i Slagelse
     Ane Elisabeth Winther jomfru conditionerende i Schoftelefgaard 
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Elisabeth Winther jomfru i Munke Bierbye      29 Feb 1759  pg 4
SODSK:  madm Madslandt enke i staeden
     Rasmus Winther hover i Slagelse Latenske Skoele 
     Niels Winther studiosos condition hos herr Wederchich i Gyrstinge
     Mathias Winther sr. af Kiobenhavn
     Cathrine Winther = Poul Jensen i Slagelse
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Hans Henrich Maylandt/Meylandt = ... degn i Munke Bierbye    6 Feb 1759   pg 4
WIFE:  Agnethe Maylandt madm (dod by 3 Apr 1759)
3 CH:  Christian Hansen Maylandt
     Hans Ditzel Maylandt
     ... Maylandt - all minor boys
BRO:   Rasmus Winther horrer i Slagelse Latinske Skoele
SIS:   Elisabeth Winther jomfru (?dod)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christen Langemach magister i Munche Biergebye, dod i Jyderup      d.26 Aug 1759 pg 9
WIFE:  Marie sal. Langemach
BRO:   degn Langemach i Svallerup (dod) 
      CH: dau i Svallerup
? Johanne Margrethe Langemach (by: Thomas Torkildsen i Terslose)
cousine: Bruun jomfr i staeden/ Khvn
? magister Lange af Langemach, ?Terslose
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Hans Christian Hammelov sognepraest i Liunge-Braabye  13 Jan 1759  pg 21
WIFE:  madm Hammelev
WIFE.FAD: Buchalf amts forvalter
? Jacob Buchalf amts forvalter fra Hellestrup
 Peder Henningsen Buchalf amts-forvalter
NOTE: of 2 above Buchalf, one is wife's bro. & other is her father.
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Hans Johan Eller skoleholde i Slaglille    d.24 Mar/28 Apr 1762  pg 36
WIFE:  
CH:   Dorthea Eller 5½
     Frederich Wilhelm Eller 5/4 aar
guard: Jens Frederichsen & Peder Olsen i Slaglille
curator: monsr Lund degn i Biernede
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Willads Olsen skoleholder i Liunge  22 Sep 1762  pg 39
WIFE:  Marie Mathiasdtr
CH:   Mathias Willadsen 20
REL:   Niels Bendtsen i Terslose
guard: Jens Knudsen hmd i Liunge
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jacob Windslov sogndegn i Alsted-Fienneslev  d.12 Jan 1762 pg 41
WIFE:  Kirstine Sophie Stub sal. Windslov
CH:   Christian Jacobsen Windslov 10
     Lars Stub Jacobsen Windslov 8
     Jacob Jacobsen Windslov 1
     Cathrine Jacobsen Windslov 12
     Kirsten Jacobsen Windslov 6
     Johanne Jacobsen Windslov 5
REL:   Bejer provst i Glumsoe
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Andreas Keinappel skoeleholder i Alsted    4 May 1763   pg 47
WIFE:  Marie Clausdtr Borch  (? Marie Christine Borch)
MODER:  Else Keinappel i Nyekiobing (dod 8 Apr 1758 i Nyekiobing)
BRO:   Mathias Keinappel vaever borger i Nykiobing (dod 9 Mar 1744) (NOTE: he is eldest son of MODER)
      CH: Hans Jacob Keinappel handskemagersvend i Khvn (dobt 17 Feb 1741 i Nyekiobing)
         Ane Sophie Keinappel i Nyekiobing Falster (dobt 25 Jan 1763?(probably 1743) i Nyekiobing)
wgd: Jens Brinch sognedegn i Sigersted
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Benjamin Aagaard sognedegn i Steenmagle-Steenlille   5 May 1764   pg 54
WIFE:  Marie Nyeborg sal. Aagaard
CH:   Kirstine Marie Aagaard = Gregers Lund i Undlose Molle
     Lovise Aagaard 33 ugift hiemme
     Marie Elisabeth Aagaard = Jacob Windslov monsieur sogndegn i Finderup
     Jens Aagaard 26 studiosus draget til Kiobenhavn
wgd: Stub monsr
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Birgitta Hosum sal. Barskiaer madame      8 Aug 1763   pg 73
HUSB:  Barskiaer herr provst fattig i Sankt Michels sogn, Ringsted, Slagelse herred (dod 1744)
CH:   Johanne Thalia Barkiaer jomfru (her grandmother: mdme Hansen )
? Lembke snedker
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Anders Muller sognepraest ( Andreas Muller) i Alsted-Fienneslev     4 Dec 1760/25 Jul 1765 pg 82
HEIRS:  Peder Muller 25 seigr reist til Soroe
     Niels Stub Muller 24½ seigr reist til Soroe
     Andreas Muller or Anders Muller 23 underofficier i Khvn 
     Bolle Wilhelm Muller 20 conditioner hos Adolph Foss i Soroe
     Christian Frederich Muller 10 hos provstinde Qvist
SIS:   ... Muller (dod 1761) = Hans Christian Bladt sognpr i Aagerso (dod) 
      CH:  Peder Nicolai Bladt i Roeskilde Skole (? Peder Daneke Blads)
         Ane Margrethe Bladt hos sin moster justiceraadinde Stubs i Falster, Laaland
         Hans Blads
guard: Peder Dankel praest
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Soren Lund sognedegn i Slaglille-Biernede   18 Aug 1764  pg 109 142
3WIFE:  Cathrine Mariager sal. Lund  (=2. Jens Hansen Moller by 11 Jun 1768)
CH:   Lars Peter Lund 8
     Abele Sophie Lund 6
     Dorthe Marie Lund 2
     Johannes Lund 22 wks
1WIFE:  
CH:   Charlotta Amalia Lund 19
2WIFE:  Abele Sophie
CH:   Jonas Lund 12 ( Jonas Sorensen Lund)
BRO:   Hans Lund sogndegn i Rieslev-Fensmark ved Nestved
WIFE.MORBRO: renteskriver Mariager (dod)
REL:   monsr J.H. Muller degn
wgd: msr J. Jacobsen i Slaglille
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Cathrine i Braabye    d.17 Feb 1765  pg 118
HUSB:  Hans Melchior Cassan/Cassou skoleholder
CH:   Ane Marie Hansdtr Cassan 9
     Hans Christian Hansen Cassan 5 (surnames assumed)
guard: Hans Hansen skovfoged
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Dorthe Cathrine Fyhn sal. Wiborg enke i Sarsebro Molle, Slaglille    d.11 Jun 1766 pg 119
HUSB:  Soren Nielsen Wiborg degn til Lidoe-Smorum, Smorum herred, Khvn amt (dod by 12 Jun 1765) (testament)
SIS:   Marie Christine Fyhn (dod) = Fielsted justitzraad i Khvn
      CH: Andreas Fielsted amtmand i Bragnaes, Christiania Stift 
         Hans Fielsted krigsraad & tolder i Praestoe
         Esaias Fielsted assessor & birkedommer i Waloe Stift
         Karen Fielsted enke = afg. Hviid consistorialraad & biskop i Khvn
          CH:  Marie Kirstine Hviid froken = major von Widdersheim i Khvn
         Ane Marie Fielsted (dod) = ... doctor theologie & biskop over Aarhus Stift
          CH:  Mikkel Bildsoe kongel visiteur ved Frederichstads Tolsted i Norge
             Mathias Bildsoe lieutenant ved Soe Etaten
             Andreas Christopher Bildsoe hiemme
             Marie Christine Bildsoe = Medelboe provst i Aarhuus
             Ane Sophie Bildsoe ugift froken hiemme
         Abel Johanne Fielsted = provst J. Hegelund
     Elisabeth Fyhn (dod) = 1. Jonas Jonaesen birkeskriver i Amager = 2. Henrich Steuner capellan i Dom Kirken, Viborg
      CH: Hans Jonaesen degn i Boeslunde, Sielland
         Ane Cathrine Jonaesen (dod) = secretair Lange i Kongsberg
          2 CH:     
         Abel Sophie Jonaesen (dod) = Lund degn til Slaglille-Biernede, Alsted herred = 2. ...
          CH:  Jonas Lund 
         Edward Steuer/Steuner sognepraest i Elmelunde, Moen / Hiertebierg
         2 sons & 2 daus
½BRO:  Hans Fleischer sognepraest i Eggislefmagle (dod)
      CH: Esaias Fleischaer regiments qvartermester ved Siellandske dragon regmt i Vordingborg
         Rasmus Fleischer studiosus i Khvn
         Ingeborg Augusta Fleischer = Ulrich Warming forvalter i Holstein
         Abel Marie Fleischer ugift
         Karen Fleischer ugift
HUSB.HEIR: Frands Madsen borger hattemager i Khavn
      Niels Madsen
HUSB.SIS: ... Nielsdtr (dod?)
      4CH: Edle Kirstine Klem = Peder Stilling degn i Baarsoe-Bildringe, Sielland / Baase
         Niels Sorensen Klem borger kleinsmed i Wiborg / borger kobbersmed i Holstebroe
         Cathrine Klem ugift i Wiborg
         Janneke Klem = Jacob Christ. Fich borger kleinsmed i Wiborg
     ... Nielsdtr (dod?)
      3CH: Else Jorgensdtr = Marcus Brinch/Bring skibs tommermand reisen fra Westindien til Christianshavn
         Sidsel Jorgensdtr = Jorgen Nielsen Muller/Moller moller i Olie Mollen, Christianshavn
         Niels Jorgensen Viborg kobbersmed i Holstebro, Jydland
?    Helene Johanne Fielsted (dod) = secretair Lange
      4CH: 
? brev fra provst Dorschaeus
by: Jens Hansen Rosted
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jonas Andreas Zimmer sognepraest i Alsted-Fieneslov  22 Jun 1767  pg 131 148
WIFE:  Ane Marie Sommer
3 CH:  Jacob Andreas Zimmer 12
     Maren Margrethe Zimmer 10
     Birgethe Cathrine Zimmer 9
wgd: Simon Christian Hochroe sognepraest i Liunge-Braabye / Gregers Zimmer sognepraest i Vetterslov-Homb
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jens Brinch sognedegn i Bringstrup-Sigersted      14 Aug 1767  pg 132
WIFE:  Marie Kirstine Jacobsdtr
4 CH:  Niels Brinch 22
     Dorthe Kirstine Brinch 19
     Johanne Christiane Brink 10
     Ellen Christense Brinch 7
guard: Asmus Tiornelunde skoleholder i Roeskilde 
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Samuel Hansen Moller sognedegn i Slaglille-Biernede  17 Oct 1767  pg 137
WIFE:  Kirstine Svendsen
FADER:  Hans Larsen i Haureberg, Love herred, Siaelland
guard: Tilleman Evartsen/Eversen i Biernede
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Peter Bredal skoleholder i K.Flinterup     8 Apr 1768   pg 138
2WIFE:  Ane Sophie Hiort
CH:   Maren Elisabeth Pedersdtr Bredal
1WIFE:  Maren Elisabeth
CH:   Jens Pedersen 17 skoemager laer i Ringsted / Jens Bredal over 18
     Christen Pedersen 15 kramboe dreng hos kiobmand Ravn i Ravn, Ringsted / Christen Bredal 16
SIS:   ... Bredal = Henrich Buch moller i Sohe Molle, Herrested
guard: N. A. Ravn
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Mette Helvig Clausdtr Noly i Hulbye      21 Apr 1768  pg 140
HUSB:  Christian Cortsen skoleholder
CH:   Johanne Christiansdtr = David Modeman skovfoged i Steensbye, Kallehav, Vordingborg amt
     Ane Christiansdtr (dod) = Andreas Bertelsen nu skrive til Schouter, Amager
      CH: Maren Andreasdtr
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christopher Nyeholm sognepraest i Slaglille-Biernede 22 Jul 1768  pg 142
WIFE:  Else Birgethe Schroder  
2 CH:  
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Karen Petersdtr i Bromme   19 Nov 1768   pg 146
HUSB:  Johan Lynbeck sr.
BRO:   Christen Petersen borger kiobmand i Soroe
     Jeppe Petersen gmd skovfoged i Suserup
     Peder Petersen i Khvn
     Jorgen Petersen tien i Suserup
     Johan Petersen gmd i Bierbye
SIS:   Dorthe Petersdtr = Soren Hansen sognefoged gmd i Eskildstrup (signed: Soren Petersen )
½BRO:  Peter Jorgensen gmd i Suserup
     Ib Jorgensen tien i Bierbye
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Michael Horst organist i Ringsted   15 Dec 1768  pg 147
2WIFE:  Else Pedersdtr
1WIFE:  Else Nebang
CH:   Anthoinette Horst = Lauritz Severin organist i Ringsted
wgd: Jens Jorgensen
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Philip Ernst Fabritius degn i Alsted      12 Feb 1770  pg 148
WIFE:  Elisabeth Hoyer/Hoijer
4 CH:  Christian Frederich Philipsen 19
     Hans Jacob Philipsen 12 or 13
     Lisbeth Margrethe Philipsdtr 5
     Jonas Andreas Zimmer Philipsen 2 (unsure of Zimmer?)
wgd: Leibst (? C.J. Wardes.  Liebst) 
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Lave Valerius Liebst degn i Pedersborg-Kindertofte   17 Apr 1770  pg 153
3WIFE:  Charlotte Amalia Hoyer/Hoijer
1WIFE:
2WIFE:  Gedsche Fester/Tester (?dod 11 Jun 1767?)
4 CH:  Didrich Christian Liebst i Ploen
     Hans Liebst skoleholder i Alsted
     Maren Liebst = Ip Boesen/Bosen i Haarslev, Skielschior, Fyrendahls gods
     Marie Elisabeth Liebst i Khvn
3WIFE.BRO: Johannes Hoyer i Aalborg
wgd: herr Bosbierg (? S. Rosbierg)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Hans Joachim Winge klokker  10 Apr 1771   pg 161
WIFE:  Beata Cathrine Winge
SIS:   Ellen Cathrine Winge ugift i bagholder Christensen huus i Guldhuuset
SODSK.CH: Ditlev Hviid hos moster hos bagholder Xs 
HEIR:  viintappers son ... i Khvn
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jens Molsted = Christiane Wiwild sognepraest i Alsted-Fienneslov    testament 14 Sep 1768/1772    pg 165
HIS.SIS:     Christine Molsted (elste soster)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Bolette Cathrine Elling frue i Soro      d.25 Mar 1772/26 Jan 1773    pg 165
HUSB:  Johan Ludvig Christian Portoppidan professor theologie ved Soroe Academie, sognpraest i Soroe, Pedersborg &
Kindertofte
CH:   Borge Portoppidan 5 ( Borger Portoppidan)
     Frederikke Sophie Magdalena Portoppidan 3
     Bolette Cathrine Portoppidan 1
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jacob Lund skoleholder i Gyrslinge  4 May 1772/6 Oct 1774  pg 166
TROLOV: Mette Mortensdtr fruentimmer i Thystrup, K.Flinterup (trolov. protested 20 Jul 1772)
      CH: Jacob Lund - dobt 4 Dec 1772 i Christiansborg Slott (afkald 7 May 1783)
BRO:   Johan Henrich Lund degn i Pedersborg
SIS:   Maren Lund = Wejscher hofmohler i Frederichsborg
     Margrethe Lund = Torkild Pedersen forpagter i Fuglebierg gaard
     Antonette Lund ugif i Khvn
guard: procurator Huulegaard of Ringsted
wgd: forvalter Hviig fra Terslose gaard
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Johan Henrich Lund degn i Pedersborg      19 Apr 1773  pg 177
WIFE:  Christina Elisabeth Heinlein
CH:   Laurentze Lund ½ or 2½
guard: Christen Ruud
wgd: Torkild Pedersen
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Mette Nielsdtr i Steenmagle      1 Jun 1773   pg 186
HUSB:  Thomas Neergaard degn
SIS:   ... Nielsdtr madme enke = afg. Reinberg praest i Stifts Bierbye, Ods herred
     Kirstine Nielsdtr = Soren Harding i Slagelse Hospital
     Maren Nielsdtr enke = afg. Langemacke degn Qvuislemarck
½BRO:  Niels Serling degn i Kundbye
      CH: 
SVOGER: Arnt Huulegaard i Roeskilde
? Thomas Madsen Neergaard forpagter (obligation 11 Jun 1758 i Bonderup, Holbaek) - probably above HUSB
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christian Cortsen skoleholder i Fulbye, Biernede    8 Sep 1773   pg 189
CH:   Johanne Christiansdtr = David Modemann skovfoged i Steensbye, Kallehauge sogn, Vordingborg amt
     ... Christiansdtr (dod) = Andreas Bertelsen i hands majst tienste i Holmen
      CH: Maren Andreasdtr = Dines Christian matros 1 Div 4 compag. No.39, Khvn
guard: sr. Ruud
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Thomas Neergaard degn i Steenmagle-Steenlille     16 Nov 1774  pg 191
WIFE:  Margrethe Chorsdtr
SVOGER: Arnt Huulegaard
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christian Rerslev skoleholder i Bromme     4 Feb 1776   pg 198
WIFE:  Johanne
FADER:  Lars Rerslev moller i Roskilde Laaten, Asserup Molle (?signed: Lars Meislev)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Margrethe Berring sal. Wedel i Gyrstinge-Flinterup     Oct 1776    pg 198
HUSB:  Jens Daniel Wedell sognepraeste 
FADER:  Johan Bierring degn i Snoldelov
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Morten Hansen Wadum skoleholder i Pedersborg      3 Jan 1776   pg 198
WIFE:  Johanne Georgia Kirkeberg
2 CH:  Andreas Wadum 5 3/4
     Ane Cathrine Wadum 2
guard: Jochum Zarth Adolph degn i Pedersborg
wgd: M. Rosbierg
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jorgen Svendsen skoleholder i Fienneslovmagle     4 Oct 1776   pg 200
CH:   Ole Jorgensen gmd i Werup, Nilose sogn, Magistratens gods
     Ane Marie Jorgensdtr (dod - no children)
     Abelone Jorgensdtr (dod) = Lars Stub skoleholder i Gilleleye ved Helsingoer
      CH: Maren Larsdtr
     Maren Jorgensdtr (dod - no children)
     Ane Jorgensdtr tien i Khvn
     Dorthe Jorgensdtr 13½? = Peder Frederichsen hmd i Fienneslov
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Charlotta Amalia Hoyer enke madame i Pedersborg    19 Jul 1776  pg 203
HUSB:  Lave Velrius Liebst sognedegn (dod)
BRO:   Christian Hoyer degn i Wallensbeck ved Khvn (dod)
      CH: Hans Nicolai Hoyer hos cancellieraad Haaber i Khvn
     Johannes Hoyer i Khvn
SIS:   Bente Cathrine Hoyer (dod) = Sparre lieutn. i Jydland
     Elisabeth Hoyer madme enke = afg. Fabricius sognedegn i Asted/Fiennneslov
?guard: Hans Johansen
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jens Jacobsen skoeleholder i Slaglille     7 Dec 1775   pg 211 213
WIFE:  Maren Wederking
CH:   Christiane Frederikke Jacobsen 22? jomfru
obligation fra: Jens Wederking general auditeur 11 Dec 1759 i Lellinge-gaard
commissionen over: sal. herr Wederkings stervboe
? Kei Wederking herr i Gyrstinge (dod)
? Ane Margrethe Olsdtr = 1. Eller skoeholder i Slaglille = 2. Ole Jorgensen hmd i Slaglille (pg 39)
guard:  G. Wederking cammerraad / J.Z. Adolph
wgd: J. Schroder skoeleholder i Slaglille
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Cashator Muller inds     15 Apr 1776   pg 213
NOTE: may be part of above Jens Jacobsen skoleholder's probate?
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Elisabeth Pedersdtr enke i Fienneslovmagle   d.26 Sep 1776 pg 216
HUSB:  Mikkel Henrichsen Horst organist i Ringsted (dod) (testament)
SODSK.CH: Mads Christensen i Braabye (dod)
      CH: Jorgen Madsen
         Christen Madsen i Braabye
         Peder Madsen i Suiserup?
         Anders Madsen i Liunge
         Cathrine Madsdtr = (trolov) Jens Jensen hmd i Fienneslovmagle (she was servant to deceased for 11 years)
     Magdalena Christensdtr ? (dod)
      CH: ... = .. i Leerbeck, Jydland
         Anders Larsen hollaender i Chgelse
         Karen Larsdtr = Poul Larsen i Suserup
         Christen Larsen bossemager i Braabye
     Bodil Christensdtr ? (dod)
      CH: Christen Jacobsen i Boroe
         Christian Jacobsen i Liunge
     Marie Christensdtr ?(dod) = ... i Khvn
      CH: 
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Frederich Thornam degn i Gyrstinge-Flinterup      20 Jan 1777  pg 218
2WIFE:  Else Christine Petersen
CH:   Maren Thornam 15
1WIFE:  Maren Sorterup (dod)
CH:   Peder Thornam 30 studiosus chirurgia i Khvn
     Jacob Thornam 29 sognepraest i Orslev, Siaelland
     Mads Jens Thornam 22 valersvend i Petersburg, Rusland
     Soren Thornam 21 hiemme / skoleholder i Haldagger Lille, O.Flakkeberg herred
guard: Reeborg forvalter i Soroe
wgd: D. Wedel sognepraest
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Marqvardt Ottesen sognedegn i Munke Bierbye  19 Mar 1779  pg 228
WIFE:  Charlotte Hedvig
CH:   minors
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

... Hansteen sal. Muller i Pedersborg     d.Oct 1779   pg 228
HUSB:  Muller capellan (? Wulf Christopher Muller capellan i Pedersborg ?)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Andreas Kyhl skoleholder i Liunge   22 Apr 1783  pg 228
WIFE:  Ida Sophie Beyer
CH:   Jens Severin Kyhl abt 1
FADER:  Henrich Kyhl/Kijhl kiobmand i Kioge
WIFE.FAD: provst Beyer 
? seigr Kyhl skoleholder i Herluflille (may be the deceased?)
guard: Faith
wgd: Mahling Beyer seyer sognepraest i Bringstrup-Sigersted
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Niels Albeck sognepraest i Bierrebye-Bromme  19 Feb 1783  pg 232
WIFE:  Christiane (uskifte boe)
CH:   minors
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jens Holm skoleholder i K.Flinterup      12 Jul 1783  pg 232
?WIFE:  Mette Lund enke (? Mette sal. Lunds )
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Margrethe Pedersdtr Preen i Odemarks Hospital   5 May 1783   pg 235
HUSB:  Johan David Bruun skoleholder
3 CH:  Soren Johansen Bruun commander-sergeant i infantrie comp., = ... i Slesvig
     Mette Marie Bruun = Hans Jorgensen sergeant i Christiania (? Ane Marie Bruun = Rohr sergeant i Friderichsaert,
Norge)
     Mette Margrethe Bruun = 1. afg. Odderbeck sognedegn i Nordrup-Sonnerup Norre = 2. Niels Biorn procurator i Slagelse
SIS:   ... Pedersdtr Preen = Ogelbye praest i Weskinde
BRO:   Anders Schytte seigr i Saebye, Love herred
guard: degn Petersen i Bierrebye-Bromme
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Mathias Hoyth/Hoijth skoleholder ugift i Slaglille   28 Apr 1783  pg 236 247
FADER:  Otto Madsen Hoyth
?FARFAR:     Mathias Claus Hoyth = ... skoleholder i Slaglille (both dead)
FARBRO: Peder Madsen Hoyth vaever i Thisted (dod) (? Peter Hoyth )
      CH: Jens Pedersen Hoyth snedker i Hvorup, Sundbye, Wensyssel ( Jens Petersen Hoyth)
         Mads Pedersen Hoyth = ... skraeder i Ikast, Hammerum herred, Viborg ( Mads Petersen Hoyth)
         Ingeborg Marie Pedersdtr Hoyth = Moller muurmester i Nyekiobing, Morsoe ( Ingeborg Marie Petersdtr )
FAR.½BRO: Mads Christensen Mideholm borger i Thisted
HEIRS:  all i Thiested, Jylland
? Kirstine Damgaard sal. Rasmussen i Soroe
guard: Jochum Zarth Adolph
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Wilhelmina Augusta Hoppmann i Bringstrup-Sigersted   7 Mar 1783   pg 246
HUSB:  herr Seyer Malling Beyer/Beijer sognepraest  
9 CH:  Levin Henrich Beyer 12
     Peder Grove Beyer 11
     Frederich Christian Beyer 5
     Hans Gustav Beyer 1
     Eccardine Lovise Beyer 10
     Regina Beyer 9
     Conradina Augusta Beyer 8
     Ane Chirstine Beyer 7
     Constance Henrietta Beyer 6
FADER:  Levin Henrich Hopmann i Khvn
HUSB.FAD: provst Beyer i Glumsoe
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ide Sophie Brenneke sal. Trane enke i Herluvmagle   24 Jul 1784  pg 251
HUSB:  Lauritz Trane degn (dod)
3 CH:  Nicoline Trane 16 hos Danneskiold i Gissenfeldt
     Friderica Lovisa Trane 10
     Friderica Christiane Trane 6 ( Christiane Trane )
SIS:   ... Brenneke = Diveno kleinsmed i Soroe
HUSB.BRO: Trane skoleholder i Store Hallager
guard?: Simonsen forpagter i Soroe Store Ladegaard & Hans Johansen skraeder i Pedersborg
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Carl Wilhelm Frost degn i Gyrstinge-Flinterup     19 Jun 1781  pg 259
WIFE:  enke pension of Slagelse Skole (? Else Kirstine sal. Thornam)
? Anders Kruse i Orslev Vester
 Claus Jespersen tien Mogens Jensen i Gyrstinge
 Peder Jespersen tien Hans Hansen gmd i Frenderup
 Ole Jespersen tien i Gyrstinge
 Niels Hansen i Orslev Vester
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Johan David Bruun skoleholder i Odemarks Hospital   23 Apr 1784  pg 269
WIFE:  (dod pg 235)
CH:   Soren Johansen Bruun sergeant i Slesvigske Infanterie Regmt, Bechtolsheims compagnie
     ... Johansdtr Bruun = 1. Odderbeck i Nordrup (dod) = 2. procurator Biorn i Slagelse
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Henrich Smit Aarhuus degn i Bringstrup-Siersted    14 Dec 1786  pg 269
WIFE:  Ane Marie Reimer (dod) (testament)
SIS:   Charlotte Amalia Aarhuus = H. P. Thiim byeskriver i Hillerod, Frederichsborg
BRO:   Simon Petrus Aarhuus degn i Kierte, Fyhn
WIFE.SIS.CH: J. N. Krag i Khvn
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]


Elisabeth sal. Fabricius enke i K.Fienneslov      18 Jun 1787  pg 271
HUSB:  Fabricius degn i Alsted (dod)
CH:   Christen Frederich Fabricius i Hobroe, Jylland
     Hans Jacob Fabricius sadelmagermester i Toyhuuset, Khvn
     Jonas Andreas Fabricius i Khvn
     Elisabeth Margrethe Fabricius = Reimert skoleholder i K.Fienneslov
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christen Ruud sognedegn i Slaglille-Biernede      17 Sep 1787  pg 274
WIFE:  Mette Marie sal. Ruud
CH:   Ellen Kirstine Ruud = Leth skoleholder i K.Spnnerup, Friderichsborg
     Ane Sophie Ruud hiemme
guard: J. Schou forpagter i Biernede
wgd: herr J. Wildt degn i Liunge
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jens Molsted sognepraeste i Alsted-K.Fienneslev    2 Mar 1788   pg 281 318 321
WIFE:  Annike Cathrine Plochros/Plochroes
CH:   Hans Christian Molsted 21 studiosus
     Simon Christian Molsted 18 i Herlufsholms Skole
     Ane Kirstine Molsted 20 hos MORFAD: herr Plochros sognpraest i Lynge
WIFE.FADER: H. Plochros herr sognepraest i Liunge-Braabye
NOTE: ages & children only given in 1796 document.
guard: Andreas Christian Faith sognepraeste i Slaglille-Biernede
wgd: Hensemann pastor i Alsted
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Nicolai Brorsen sognpraest i Steenmagle-Steenlille   27 Apr 1788  pg 281
 (testament 30 Jun 1779)
SIS:   Barbara Hedevig Brorsen jomfru
     Cathrine Margrethe Brorsen jomfru ( Grethe Brorsen)
     Christiane Sophie Brorsen enke = afg. herr Albek
BRO.CH: Maria Brorsen jomfrue i Finderup
guard: C. Boegh
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Reimert skoleholder i K.Fienneslov  17 Aug 1788  pg 282
WIFE:  
CH:   
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ulrice Cassovsdatter i Orslev-Underskov    22 Apr 1788  pg 282
HUSB:  Christen Lind skoleholder
3 CH:  Ole Christensen Lind 31  (signed: Ole Lind )
     Marie Sophie Christensdtr Lind 19
     Frederikke Lovise Christensdtr Lind 15
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Marie Christiane Henriette Ottesen i Bromme Skole   8 Jul 1788   pg 284
HUSB:  Bille skoleholder
by: Christopher Nyeholm i Bromme Skole
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ole Knapsted Frost skoleholder i Braabye    15 Jan 1789  pg 284
WIFE:  Ane Cathrine Baii
2 CH:  Ane Kirstine Olsdtr 19
     Andrea Olsdtr 15 (surnames assumed)
WIFE.BRO: Christen Baii kiobmand i Skielskior (by his svoger: Niels Jespersen Bruun i Skielskior)
wgd: Wildt degn i Liunge (by: Jens Jensen Duhster/Duster skoleholder i Braabye)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Elisabeth Margrethe sal. Reimert enke i Alsted     1 Dec 1788   pg 286
HUSB:  Johan Daniel Reimert skoleholder i K.Fienneslev (dod)
2 CH:  Christian Lemb 6 (? Christian Lemb Reimert?)
     Lovisa Reimert 4 (surname assumed)
guard: Liebst skoleholder i Alsted
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Friderica Conradine Roed/Rhoed i Liunge    29 mar 1790  pg 288 293
HUSB:  H. C. Plochros sognepraest 
BRO:   Knud Becker Roed (dod)
      CH: Lyder Roed i Khvn
     Jens Weibel Roed forpagter (dod)
      CH: Lyder Roed controleur i Randers
         Lars Weibel Roed forpagter i Julinge (guard: Schiott)
SIS:   Sophie Frederikke Moller praest enke i Terslov (dod)
      CH: Casper Moller sognepraest i Wollerslev
         Lyder Roed Moller hoff & stadsmitts procurator i Khvn
         Jens Sander Moller forpagater i Naesbyeholm
         Christian Frederich Moller samst
         Ane Marie Moller jomfrue
         Marie Cathrine Moller jomfrue i Wollerslev Praestegaard
     Christence Roed jomfrue i Naesbyeholm  ( ? Marie Christence Roed)
     Helena Malina Rosted praestenke i Herfolge, Khvn
     Sophie Magdalena Roed jomfrue hos sognepr. Plochros i Liunge
?guard: forpagter Neergaard i Juellinge
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christen Lind skoleholder i Orslev-Underskoven, Bringstrup   4 Dec 1789   pg 290
CH:   Ole Lind 33 i Basnaes gaard
     Marie Sophie Lind 21 = Thomas Ingvorsen skoleholder
     Frederikke Lovise Lind 14 i Orslev
guard: Cassou degn i Orslov ved Skielskior / Ferdinand Anthon Sorensen i L.Svenstrup
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jens Dyrster/Dyster/Dijster skoleholder i Braabye   14 May 1791  pg 294
CH:   minors
guard: Wildt seigr
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Sophie Magdalene Roed jomfrue hos Plochroes i Liunge  8 Mar 1792   pg 298
  (testament 30 Mar 1792 of Naesbyeholm)
SIS:   Christense Roed ugift
     Frederikke Conradine Roed (dod pg 288) = H. Plochroes
guard: professor Holst & sognpraeste Hauendorph
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jens Daniel Vedell/Wedel sognpraest i Gyrsting-Flinterup    3 Jul 1792   pg 299
WIFE:  Petrine Anna Lucie Vederkink/Wederkinch (testament) ( Ana Petrine Lucie Wederkinch)
BRO:   Nissenius Vedel degn i Asminderod (dod)
      4CH: 
     Gregorius Vedel kiobmand (dod)
      CH: ... Vedel = Bierring skoleholder i Uggerlose (? C.N. Bierring)
SIS:   ... Vedel = Vindekilde praest i Dansk Holsteen
     ... Vedel ugift hos samme praest
     ... Vedel enke = afg. chirurgus Fertig i Vemmeltofte
BRO:   Poul Vedell provst i Jylland (dod)
      CH: 
wgd: A. C. Faith sognepraest i Slaglille-Biernede
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Birgithe Dorthea Hylling sal. Frost enke hos Hans Abrahamsen hmd i Liunge    10 Jan 1793  pg 301 304
HUSB:  degn
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Peter v. Behring skoleholder i Pedersborg   11 Jan 1793  pg 302
WIFE:  Ane Cathrine sal. Behring
BRO:   Frederich v. Behring controleur i Kierteminde, Fyhn
SIS:   Sophie v. Behring enke i Norge
SIS.CH: Vitus Deichman v. Behring i Norge
guard: Jacob Abraham sognefoged i Pedersborg / Adolph degn i Pedersborg
wgd: Trompetter Thorsen
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Karen Sophie Mathiasen i Alsted    1 Feb 1794   pg 304
HUSB:  Hans Liebst skoleholder
CH:   Ane Cathrine Liebst 20
     Christian Liebst 15
     Friderica Liebst 12
     Wilhelmine Augusta Liebst 9
     Hans Liebst 6 (surnames assumed)
BRO:   Christian Mathiasen borger skoemager i Soroe
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Marie i Odemark Hospital   19 Mar 1794   pg 306 313
HUSB:  Andreas Olsen Moller skoleholder
3 CH:  Birthe Moller = Jesper Nielsen kleinsmed i Soroe
     Else Marie Moller tien i Walloe, Khvn (guard: Haundorph ) (afkald 1795)
     Jorgen Moller = ... tommermand i Nordrup
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Jensdtr i Braabye Skole      19 Mar 1794  pg 306
HUSB:  Andreas Severin Lindenblad skoleholder
CH:   Jens Andreasen 7 (surname assumed)
FADER:  Jens Jorgensen gmd i Braabye
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Karen Olivarius sal. Kierulf enke i Slots Bierrebye-Sludstrup      15 Oct 1794  pg 308 310
HUSB:  Peder Kierulf sognepraeste (dod)
CH:   Kierulf kiobmand i Slagelse (? Johan Arent Kierulf ?)
     Mikkel Peter Kierulf skoleholder i Liunge
     Charlotte Amalia Kierulf = Otto Liitken/Lutken degn i Tiistrup/Finstrup
     Holger Kierulf sognepraest i Balling-Wolling, Viborg stift
     Dorthea Kierulf (dod) = Ole Beyrholm skoleholder i Khvn
      CH: Dorthea Bejerholm umyndige
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Cathrine Marie Jorgensen dod i Pedersborg   7 Dec 1794   pg 310 313
HUSB:  Christian Ursin sognepraest i Kyndbye
CH:   Axel Ursin 30
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Johannes Plenge sognepraest i Terslose-Schielleberg  10 Dec 1795  pg 313 321
1WIFE:  Giertrud Themsen (dod 27 Oct 1742/7)
CH:   Dorthea Eleonora Plenge = Jens Berentsen Lange i Kokkegaden No.24, Nyeborg, Khvn
     Ane Andreasdtr Blickfeld Plenge ae 7 in 1742, ? Ane Johanne Plenge tien i Opsloe Hospital i Norge
2WIFE:  Lucretia Drachart, dau of Biorn Christian Drachart sognepraest i Uleborg-Rosted, Riber stift
CH:   Johannes Plenge procelains handler i Khvn
     Cathrine Margrethe Plenge = Soren Lund degn i Sigersted
? Maria Blickfeld enke (dod 11 Feb 1762) = afg. Christen Nielsen Haarbye i Aarhuus
     CH: ?Anna Johanna Plenge
guard: Jens Hansen gmd i Sigersted / Jeppe Jensen gmd sognfogedi Sigersted
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Mette Marie sal. madme Ruud enke i Pedersborg, Soroe  21 Sep 1796  pg 322
HUSB:  Ruud degn (dod)
CH:   Ellen Kirstine Ruud = Leth degn i Esbonderup, Holboe Herred, Siaelland (afkald 1791)
     Ane Sophie Ruud ugift hiemme
     more (dod)
guard: Edsberg
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Simon Christian Plochroes sognepraest i Liunge     8 May 1797   pg 325
SON.CH: Inger Plochroes = Brandt hospitals praesten i Randers
by: madme Molsted
guard: Andreas Bryndum capelan
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Emanuel Walther sognepraest i Steenmagle    20 Jun 1797  pg 325 342 354 356
WIFE:  Ane Christiane Halboe sal. Walther
3 CH:  Karen Henriette Margrethe Walther 7 in Aug
     Laurine Christiane Walther 5
     Christian Lauritz Walther 5
BRO:   Niels Walther sognepraest i Egeberg, Ods herred
guard: Broch degn i Nidlose
wgd & svoger: Alexander Holm provst sognepraest i K.Helsinge-Drysselberg
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Hans Jorgen Wilsgaard/Wildsgaard/Weilsgaard sognpraste ugift i Alsted-Finnerslev      12 Sep 1798  pg
333 365
 (testament 8 Jan 1794)
HEIRS:  Ancher Borch Hansen sognepraest i Allerslev
     Cathrine Haj jomfrue
? Welleja sognpr i Nesbye-Tyvelse
 Johan Andreas Borch sogndegn i Glumsoe-Bavelse
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Andreas Christian Faith sognepraest provst i Slaglille-Biernede     27 Nov 1798  pg 335 346 355 357 364 365 366
WIFE:  Dorthea Elisabeth Jessen sal. Faith
CH:   Erik Johan Christopher Faith 19
     Christian Frederich Faith 17 begge i Khvn
     Anders Tamdrup Faith 15
     Daniel Faith 7
     Giertrud Cathrine Else Faith 18
     Ane Marie Faith 17
     Johanne Hedevig Christine Faith 11
     Dorthea Elisabeth Faith 10
     Andrea Henriette Faith 9
BRO:   herr Christen Faith skraedermester i Slagelse
guard: Hojer/Hoyer kirkesanger i Slaglille (? F.C. Hoyer)
wgd: Reeberg forvalter i Soroe
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Cathrine Beate Ogler sal. Winge enke hos Pallemon Foght bodker i Pedersborg   14 May 1800  pg 363 366 375
HUSB:  Winge klokker (dod)
SIS:   Ane Marie Jessen froken i Khvn
      CH: Giertrud Cathrine Else Jessen 20
         Johanne Hedevig Christine Jessen 19?
         Ane Marie Jessen 19
         Dorthea Elisabeth Jessen 12
         Andrea Henriette Jessen 11
         Daniel Jessen 9
         Erik Johan Christopher Jessen 21 lieutenant Anders la suite i Trangvebar, Ostindine
         Christian Frederich Jessen 19 apothak i Khvn (surnames assumed for all here & above)
         Andreas Tamdrup 17 hos Aagaard conditor i Khvn
SIS.CH: Jens Severin Tillerup/Thillerup i Holsteen / commander sergeant i Rendsborg
     Knud Tillerup/Thillerup i Jaegerspriis / consumtions betient i Roeskilde
guard: Zahle sognepraeste i Slaglille / Pallemon Fogh bodker i Pedersborg
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Cathrine Mejer dod i Ringsted   10 Jan 1801  pg 365
HUSB:  Cardes degn
CH:   Niels Henrichsen Cardes over 33
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christen Frederich Hoyer kirkesanger skolelaerer ugift i Slaglille   6 Sep 1800   pg 366 367
MODER:  Johanne Marie de Leth enke = afg. Faedder Hoyer sognpraeste i Junget-Thorum, Viborg Stift, Jylland (Koustrup Molle,
Thyeland)
SIS:   Kirstine Birgethe Hoyer = Hans Lillelund kiobmand i Lemvig
     Maren Linde Hoyer
     Mette Cathrine Hedevig Hoyer ugift, both i Koustrup Molle, Hassing herred, Thisted
? Jesper Hoyer (testament i Roerholm 1 Jul 1800)
by: Peder Reeberg
guard: Peder Lillelund cancellieraad i Oeland
wgd: Lauritz Hoyer (skifte 1 Jul 1800 i Westergaard, Hassing, Refs herred, Thisted)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Dorothea Elisabeth Jessen sal. Faith enke i Slaglille      10 Apr 1801  pg 371 376
HUSB:  Faith provst (dod)
CH:   Erik Johan Christopher Faith lieutinant Anders la Svits i Tranqveboe
     Christian Frederich Faith urtekraemmer i Khvn
     Andreas Tamdrup Faith hos en conditor i Khvn
     Daniel Faith hos sin bestemoder frue etatzmadinde Jessen i Khvn
     Giertrud Cathrine Faith sammesteds
     Ane Marie Faith hos herr Beckes i Alsted
     Johanne Hedevig Faith hos sin bestemoder frue etatzraadinde Jessen i Khvn
     Dorthea Elisabeth Faith sammesteds
     Andrea Henriette faith sammesteds
SIS:   Jessen froken (signed: A.M. Jessen - ?Ane Marie Jessen?)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Cicilie Lerke/Lerche sal. Petersen i Munkebjergbye     29 Jun 1801  pg 373
HUSB:  Petersen sognedegn (signed: P. Petersen )
CH:   Jorgen Petersen 19 studiosus
     Kirstine Marie Petersen 18 jomfrue
curator: M. Werdelin skoleholder i Munkebjergbye
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Jacob Ulrich Hansen Grundtvig praest i Pedersborg   18 Sep 1801  pg 376
WIFE:  Ane Marie
HEIRS:  
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Marie Adolph sal. Grundtvig enke i Munke Bjergbye Praestegaard, dod i Pedersborg   15 Jul 1802   pg 381 419
440
HUSB:  Jacob Uldrich Hansen Grundtvig praeste paa Kysten Guinea (dod)
CH:   Cathrine Marie Grundtvig 4
PARENTS:     Jochum Zarth Adolph = Ane Marie Beck skolelaerer sognedegn i Pedersborg/Stifts Biergbye
?    Gruntvig faerver i Khvn
     Otto Grundtvig soekrigs kommissair (brother of faerver)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Michael Peter Kjerulf skoleholder i Liunge   31 Oct 1803  pg 383
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Peder Kjerulf 12
     Frederich Kjerulf 10
WIFE.FAD: Jens Nielsen hmd i Steenstrup
guard: Vilth degn (? J.F. Wildt )
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Mads Bergenhammer Sommer sognepraeste i Steenmagle-Steenlille, dod i Khvn    10 Nov 1803  pg 385 389 391 399 401
402 403 407
WIFE:  Marie Christine Klingberg sal. Sommer
CH:   Lauritz Christian Sommer fodt 21 Oct 1799, daab 14 Dec 1799
guard: Moller forpagter i Steenmagle / nu i Benzonseye ved Roeskilde
wgd: herr Leerbech capellan i Steenmagle
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christian Ursin sognepraest i Kyndbye-Krogstrup, Horns herred      20 Mar 1804  pg 385 397 402 405
WIFE:  Cathrine Marie Jorgensdtr (dod)
CH:   Axel Ursin studiosus i Sanct Hans Hospital i Khvn
BRO:   Nicolai Henrich Ursin sognpraest i Gyrstinge
SIS.CH: Johanne Kirstine Bang jomfrue i Gyrstinge Praestegaard 
WIFE.FAD: Bang justitsraad borgemester i Khvn (unsure abt Bang being this same person)
? Leerbech capellan i Steenmagle
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Cathrine Elisabeth Kieldschov sal. Ursin i Grystinge  31 Mar 1804  pg 391
HUSB:  Nicolai Henrich Ursin sognepraest
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Mikkel Peder Kierulf skoleholder i Liunge   14 Nov 1804  pg 394
WIFE:  Karen Jensdtr sal. Kierulf
CH:
BRO:   Johannes Bient Kierulf kiobmand i Slagelse
wgd: Niels Jensen sognefoged
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Marine Josephe Walloer/Valeur enke i Englerups Molle  30 Apr 1805  pg 400 401 420
HUSB:  Walloer praest (dod)
CH:   Walloer skraedermester i Khvn
     Marie Walloer = ... i Holmen, Khvn
     Karen Walloer = Dreier i Khvn
     Kirstine Walloer = Diderich Bech hos Nissen professor i Soroe, nu i Khvn
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Kirsten Nielsdtr i Odemarks Hospital      3 May 1806   pg 411
HUSB:  Andreas Olsen Moller skolelaerer
CH:   Hans Madsen 36 hmd i Skaflelevgaard
HUSB.CH:     Birthe Sophie Andreasdtr = Jesper Nielsen borger kelinsmedmester i Soroe
     Else Marie Andreasdtr af Augustenborg Lovisa Augusta
     Jorgen Andreasen snedker i Slagelse (surnames assumed)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Andreas Olsen Moller skolelaerer i Odemark Skole    9 May 1806   pg 412 416
WIFE:  Kirsten Nielsdtr (dod)
CH:   Birthe Sophie Moller 49 = Jesper Nielsen kleinsmed i Soroe
     Jorgen Andreasen Moller 40 = Lisbeth Nielsdtr i Slagelse
     Else Marie Moller ugift 42 i Holsteen
WIFE.CH:     Hans Madsen hmd i Skaftelevgaard
guard: Werdelin skolelarer i Munkebjergbye
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Christopher Ernst Pallesen skolelaerer i Forgaars   16 May 1806  pg 413 417
WIFE:  Gunild Kirstine Christensdtr
4 CH:  Kirstine Pallesen/Pallesdtr = Niels Madsen hmd i Biernede Huusene / inds i Fuldbye ( Kirsten Pallesdtr)
     Ane Sophie Pallesen ugift tien i Khvn (? Sophie Petersen )
     Kirsten Pallesen = Christen Olsen hmd i Wielsted
     Peter Pallesen 20 i skroderlaer i Soroe (all surnames assumed except this one)
     Jens Christopher Pallesen (dod) = Ane Christensdtr (wgd: Hans Olsen kroemand i Standerklemen
      2CH: Frederikke Jensdtr 7 or 8 (dobt 1799 i Gyrstinge)
         Frederich Jensen abt 5 or 6 (dobt 1801 Gyrstinge)
guard: Monster sognepraest i Munke Bjergbye
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Gunild Kirstine Christensdtr enke i Wielsted Mark   17 Jun 1806  pg 415 417
HUSB:  Pallesen skoleholder (dod)
CH:   Kirsten Pallesen = Christen Olsen hmd i Wielsted Mark
     Peter Pallesen i Soroe
(NOTE: rest of children listed under HUSB probate)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Jensdtr i K.Fienneslov Skole   d.18 Dec 1806/16 Jan 1807    pg 423 430
HUSB:  Hans Hoyer skolelaerer (signed: Hoye)
4 CH:  Susanne Margrethe Hoye 21 ugift tien i Eegeskovgaard, Fyhn
     Maren Hoye 12 hiemme
     Anders Hoye 10
     Jens Hoye 6
guard: Bekkes sognepraeste i Alsted (signed: Becher)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Peter Petersen sognedegn i Munkebjergbye-Bromme    16 Feb 1807  pg 424 442
WIFE:  Ane Cecilia Lerche (dod -? 7 Sep 1800)
CH:   Kirstine Marie Petersen = Johan Krumhar borger braendeviinsbraender vognmand i Slagelse
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Anders Larsen skolelaerer i Borod   24 Oct 1807  pg 431 434
WIFE:  Ane Cathrine Frederichsdtr
CH:   Christian Andersen 14 wks
FADER:  Lars Andersen snedker i Fensmark
WIFE.MODER: ... = Frederich Christiansen gmd i Terslose
WIFE.BRO: Frederichsen skolelarer i Doyringe (? Christian Frederichsen )
guard: Edsberg sognepraest i Pedersborg
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Frederich Hoff sognepraest i Gyrstinge     26 Oct 1807  pg 432 438
SIS.CH: Conrad Christian Gronbeck collecteur i Khvn 
     Frederikke Christiane Gronbech ugift i Khvn
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Mads Thornam i Liunge    30 Dec 1807   pg 435
HEIR:  Maren Thornam jomfru i Liunge, Soro
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

August Frederich Pauli studiosus hos bager Lund i Munkebiergbye     28 Apr 1808  pg 436 443
BRO:   Johannes Georg Pauli degn i Wibye, Fyhn (eldest bro)
     Carl Johannes Pauli i Randers
     Johan Ludvig Pauli degn
     Johan Gotfrid Pauli i Gudme
SIS:   Caroline Pauli i St.Ballsgaard, Jylland
     Pauli = Preyest
FADER:  Esben Lund borger bager i Soro (? may be father of bager Lund i Munkebiergby)
? Lovise Lund jomfru
guard: Christian Poulsen kiobmand
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

degn enke i Munkebjergbye  23 Dec 1809   pg 445
HEIR:  Krumhas i Slagelse
guard: Edsberg sognepraest i Pedersborg
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Edvard de Place sognedegn i Steenmagle     21 Apr 1810  pg 445
WIFE:  Ane Olsdtr
3 CH:  Edvard de Place ved Forstvaeseunt i Alhuskov?, Frederichshaab, Jylland
     Ole Mourits de Place urtekraemer i Khvn
     Ane Cathrine de Place = Oxenboll skovfoged i Lovehaugehuuset ved Soroe
wgd: Find herr i Steenmaagle
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Ane Elisabeth Hoeberg i Liunge    d.31 Oct/1 Nov 1810   pg 447
HUSB:  Johan Jorgen Wildt degn
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Johan Jorgen Wildt sognedegn i Liunge-Braabye     1 Jun 1811   pg 447 456 459
WIFE:  Ane Elisabeth Hoeberg (dod)
11 CH:  Marie Wildt = Stabel byeskriver i Slagelse
     Soren Hoeberg Wildt 27 handelbetient i Slagelse
     Frederich Christian Wildt 25 hiemme
     Andreas Wildt 23 mollebygger i Gyldenholm
     Jens Barfred Wildt 12 (or Jens Bagfred Wildt)
     Sophie Magdalene Wildt 16
     Maurits Hoeberg Wildt 36 ( Mourits Hoeberg Wildt)
     Frederikke Juliane Wildt = Morch brygger i Khvn
     Johannes Wildt 29 stuespeller i Khvn
     Niels Severin Wildt 21 mollersvend i Rode Viaermolle ved Khvn Veim
     Caroline Margrethe Wildt 14 hos svoger i Slagelse
SVIGERINDE: Ane Hoeberg
WIFE.SIS: Hoeberg jomfrue i huuset
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Soren Andreasen Lund sognedegn i Bringstrup-Sigersted, Soro   21 Nov 1811  pg 451
WIFE:  (dod)
CH:   Johannes Andreas Lund 23
guard: hovkraemmer i Hjornet af Gestorva-Frederichsberggarden No.36
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Johan Wilhelm Cardes sogndegn i Alsted-K.Fienneslov  6 Jan 1812   pg 452 457
WIFE:  Ane Cathrine Mejer (dod)
CH:   Niels Henrichsen Cardes/Carder controleur i St.Jav i Vestindien
SIS.CH: Ane Cathrine Halling i Christianshavn
? Kirsten Nielsdtr enke = afg. Niels Knudsen here i stedet
guard: Simonsen herr moller i Fienneslov Molle (signed: Adolph Simonsen)
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

Susanne Elisabeth Haaber enke i Soroe     5 Dec 1812   pg 457 458
HUSB:  Haabes praest (dod) (pension of Glostrup-Wallensbek sognekald)
CH:   Adam Frederich Haaber
     Cathrine Marie Haaber = Olsen jevlehandler
     Eva Cathrine Haaber = Tronier kiobmand i Soroe (signed: W.? Tronier)
     Johanne Josepha Haaber enke
     Johanne Othine Haaber = Moller skovridder
     Barbara Birgethe Haaber (dod)
      2CH: Frederich Wilhelm Mannel
         Johanne Maunel
guard: Johannes Stephensen Hoyer skoemagermester
[Alsted Herreds Provsti, Soro skpr; Book 1 1759-1814; FHL film 41076]

////////////////////////////////////////END OF ESTATE & FILM ////////////////////////////////////////