HOME & Probate List ARTS-SKIPPINGE HERRED PROBATES, HOLBAEK, DENMARK
  
                    ARTS-SKIPPINGE HERRED PROBATES, HOLBAEK,
DENMARK
                            BOOK 1 1801-1830
                            BOOK 2 1830-1839
                            FHL film #49225
                         Book 3 1839-1853 film 49226 
                    Book 4 - 1853-1859 - AO 4399/652 4400/
                    Book 4a - 1859-1864 skifteprotokol - AO


...................................................................................
.....................................
PARISHES in Arts & Skippinge Herreds, Holbaek, Denmark

Aarby  Avnso  Bjergsted Bregninge Follenslev Fuglede,Store & Lille 
Holmstrup  Jorlose  Kallundborg  
Raklev  Rorby  Rosnaes  Sejero   Svallerup  Saerslev  Ubby  Viskinge 
Vaerslev
...................................................................................
.....................................


Niels Jensen inds i Deyevadshuuset   9 Nov 1801  pg 2 #1
WIFE:  Cathrine Jensdtr
SIS:   Dorthe Jensdtr
BRO:   Ole Jensen
     Jens Jensen   - both of age
wgd: Mouritz Jensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Carl Privot inds i Ubberup 9 Nov 1801        pg 2 #3
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Peder Carlsen 7½
REL:   Mads Jensen i Ubberup
wgd: Jens Jensen i Ubberup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Olsen inds i Bjergsted     16 Nov 1801  pg 3 #6
WIFE:  Kirsten Svendsdtr
CH:   Mette Andersdtr 18
gd: Jens Slott
wgd: Soren Jensen inds i Bjergsted
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Eriksen inds i Svebolle, Avnso/Jorlose?      9 Nov 1801  pg 3
#2
WIFE:  Sidsel Christensdtr
gd: Hans Eriksen hmd
wgd: Niels Jensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Jacobsdtr i Kaltred, Bregninge      16 Oct 1801  pg 2 #4
HUSB:  Mads Andersen inds
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Kirstine ... i Bjergsted      16 Nov 1801      pg 3 #5
HUSB:  Soren Jensen inds
CH:   Maren Sorensdtr 36 ugift
gd: Jens Slott
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Henrich Schrue/Schruhr = Lovise Mohnefeldt i Astrup, Bjergsted  
testament 24 Aug/21 Sep 1787  pg 4 #25
no heirs
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jensdtr i Kelleklinte, Ubby   31 Mar 1802  pg 4 #6/9
HUSB:  Andreas Nielsen 
gd: Schaltz skoleholder i Kelleklinte
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Nielsen inds i Logtved, Viskinge      11 May 1802  pg 5 #13
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Niels Jensen   of age
gd: Jens Pedersen hmd i Kelleklinte
wgd: Jens Jensen gmd i L.Fuglede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Birthe Marie ... i Hoyberghuus, Avnso     17 Apr 1802  pg 5 #8 (6)
HUSB:  Rasmus Olsen inds
HEIRS:  Maren Nielsdtr = Anders Nielsen
     ... (dod) = Andreas Nielsen i Kelleklinte
      CH: Christopher Andersen i Thystrup
         Karen Andersdtr i Ubye
     Niels Jensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Svendsen inds i Asminderup, Vaerslev   28 May 1802  pg 6 #15
WIFE:  Elisabeth Hansdtr
2 CH:
BRO:   Jens Andersen gmd i Smakerup
wgd: Lars Nicolaisen i Asmindrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Offer Larsen ( Ove Larsen ) inds i Vaerslev   26 Jul 1802  pg 6 #17
WIFE:  Birthe Olsdtr
CH:   Johanne Offersdr (dod after father's registering)
     Rasmus Offersen  of age
     Lars Offersen  15
wgd: Jens Olsen 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ellen Eriksdtr i Svebolle, Avnso    24 Aug 1802  pg 7 13 #18
HUSB:  Jens Jensen inds
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Olsen inds i Vaerslev  20 Sep 1802  pg 7 16 #19
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Ole Jensen    5
BRO:   Lars Olsen hmd i Ubberup
wgd: Peder Pedersen gmd i Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Jorgensdtr i Torpe, Bregninge       25 Oct 1802  pg 7 #26 (20)
HUSB:  Hans Larsen hmd
CH:   1 son & 1 dau
gd: Jorgen Sorensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Cathrine ... inds ugift i Ubye   d.9/15 Jun 1802    pg 6 
SIS.CH: Niels Jensen skraeder i Ubye
     Karen Jensdtr = Christian Jorgensen i Ubye
     Maren Jensdtr  = Peder Nielsen hmd i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Henrich Wohlfeldt = Ane Elisabeth Linde gaardbeboer i Logtved, Viskinge   
 testament 10 Jun/23 Sep 1802   pg 8
#23
 ( he was born in Saxen Weimar, she was born i Norge )
no children or heirs
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jacob Andersen ungkarl i Bjergsted   30 Oct/8 Nov 1802   pg 9 #19
FADER:  Anders Olsen hmd i Hiembech
FADER.STEPCH:  Hans Christensen gmd i Hiembech
         Christen Jacobsen     gmd i Hoe
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rebecha Theus Hansen indsidereske i Flinterup, Stor.Fuglede   d.28 Jun/9
Nov 1802  pg 11 #20
HEIR:  Soren Christophersen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Christensen inds i St.Jorgensberg, Kallundborg   9 Nov 1802  pg 12
#21
CH:   Ellen Jensdtr
gd: Just Pedersen Skubling borger i Kallundborg (signed: J.E/C. Skabeling)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rasmus Jensen ungkarl i Illerup, Raklev     22 Nov 1802  pg 13 #16
SIS:   Bodil Jensdtr = Lars Madsen gmd i Vollerup
½ SODSK:     minors
STEPFADER: Hans Nielsen gmd i Saltbaek
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Henrich Feldtmann snedkersvend ungkarl i Rorbye Praestegaard   22 Nov 1802 
 pg 14 #14
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Olsen inds i Udbye    20 Dec 1802  pg 14 #10
WIFE:  
HIS.CH: Ole Olsen    gmd i Udbye
STEPCH:
WIFE.CH:     Ole Olsen gmd i Svallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr enke inds i Launnehauge huuset   20 Dec 1802  pg 15 #12
CH:   Niels Andersen hmd i Jorlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Rasmussen inds i Bjergsted    20 Dec 1802  pg 15 #11
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Jensen
     Niels Jensen - both of age
wgd: Anders Johansen gmd i Bjergsted
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ulricha Sophie Levetzau i Stamhuset, Lerchenborg, Aarby     15 Feb 1803 
 pg 16
HUSB:  Christian Cornelius Lerche kammerjunker 
CH:   minors
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Christensdtr i Klovby, Ubby    26 Mar 1803      pg 17 #28
HUSB:  Jacob Terkelsen 
CH:   Rasmus Jacobsen gmd i Klovby
     Lisbeth Rasmusdtr    = Frederich Olsen gmd i Frankerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Jorgensdtr i Hagendrup, Bregninge    9 Mar 1803  pg 17 #29
HUSB:  Hans Pedersen inds i Birkendengaards gods
BRO:   Christen Madsen gmd i Saerslev, Kherr. Neemans gods
     Peder Hansen   gmd i Naursoe, Alkestrup gods
SIS:   Johanne Madsdtr enke = afg. Soren Jensen hmd i Skippinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Olsen Norager = Petrea Regardine/Richardine Floor forpagter i
Stor.Fuglede      testament 25 May 1830 pg 17
#30
no children or heirs
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Gotfried Behrent snedkersvend i Rorbye Praestegaard   29 Aug 1803  pg 18
#7
 (died in hospital i Khvn)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Olsdtr Hoy jomfrue i Westerbyegaard, Jorlose    25 Jan 1804  pg 20
24
BRO:   Christen Hoy (dod)
      CH: Rasmus Hoy    gmd i Freilev
         Karen Hoy    = Niels Pedersen i Tocherup (? Maren Hoy)
     Jorgen Hoy (dod)
      CH: Henrich Hoy   hmd i Freilev
         Dorthe Hoy    ugift
SIS:   Maren Olsdtr boend i Nejested
     Dorthe Hoy    (dod) = ...
      CH: Andreas Rasmussen boe i Khvn
         Ane Kirstine Rasmusdtr = Jens Jensen grovsmed i Nyested
     Karen Hoy (dod) = Rasmus Smed i Kettinge
      CH: Dorthe Rasmusdtr (dod) = Hans Smed i Kiettinge
          ILLEG CH: Jens ..
          CH:  Lars Hansen
             Rasmus Hansen
gd: Peder Johansen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Nielsen inds i Rorbye     24 Sep 1803  pg 20 #2/#31
WIFE:  Johanne Madsdtr fattig
BRO:   Bertel Nielsen hmd i Ulstrup
     Lars Nielsen hmd i Ugerlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

... i Lerchenborg, Aarby   13 Dec 1803      pg 20 #33 (34)
HUSB:  Andreas Hansen (newly remarried)
?    Johanne Marie Hansen
gd: Albret Jensen forpagter (unsure of 1st name)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rasmus Jorgensen inds i Folleslev   10 Aug 1803/6 Feb 1804        
 pg 24
CH:   Ole Rasmussen  gmd i Alleshauge
     Jorgen Rasmussen hmd i Alleshauge
     Ane Rasmusdtr  (dod) = Jorgen Rasmussen gl. hmd i Alleshauge
      CH: Kirsten Jorgensdtr    minor
     Maren Rasmusdtr = Christen Larsen hmd i Folleslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Jensen gmd i Kongstrup, Sejero      3 Jul 1806  pg 26
WIFE:  Lucie Mogensdtr
BRO:   Samuel Jensen hmd & skraeder i Madstrup
SIS:   Sidsel Jensdtr  abt 50 ugift
BRO:   Rasmus Jensen gmd i Madstrup (dod)
      CH: Jens Rasmussen gmd i Madstrup
         Anders Rasmussen gmd i Kongstrup
         Maren Rasmusdtr = Peder Sorensen unge i Sejerbye, all i Sejero
wgd: Poul Jorgensen selv.gmd i Kierbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jacob Absolon Koefoed moller forpagter i Rangle Molle, Holmstrup     24
Feb 1806  pg 6 28 (not on page 6)
WIFE:  Caroline Moller (= 2. Wilhelm Schou - by 24 Jan 1807)
CH:   Hans Jacob Koefoed    2
     Ane Marie Jacobine Koefoed    ¬ dod 24/27 Jan 1807 pg 30
FADER:  Hans Jacob Koefoed i Augerup Molle
WIFE.FADER: Jorgen Moller i Kongens Molle
gd: forvalter Flaas i Aagaard
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Pedersdtr i Jorlose   d.1799/26 Feb 1807       pg 31
HUSB:  Mads Pedersen
CH:   Johanne Madsdtr minor
FADER:  Peder Hansen hmd i Flinterup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sophie Woldgand praeste enke i Rorbye      24 Jan 1810  pg 32 45
CH:   Charlotta Elisa Woldgand 16
     Marie Lovise Cathrine Woldgand  14
     Hedevig Sophie Adelaide Woldgand 12
     Henriette Emilie Kirstine Woldgand 11
     Julie Caroline Woldgand 8
gd: paster Ovre i Rorby & procurator Schaltz i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ambders sognepraest i Wedskende    2 May 1809       pg 32 34 39
49?(48)
CH:   Johan Bernhard Ambders
     Sophie Amalie Ambders enke i Hydevad
     Peter Christian Ambders
     Christopher Herman Ambders avocat i Tonderen (dod)
      CH: Carl Herman Ambders jeguemaester i Nyeborg
         Andreas Ambders bokbinder i Meldorff
         Peter Holst Ambders guldsmed i Sonderborg
         Ane Marie Ambders (dod) = Jeppe Henrichsen i Osterterp, Apen..de
amt
          CH:  Cathrine Henrichsen     fod 30 Jun 1802
             Marie Magdalene Henrichsen fod 12 Oct 1803
?    ... Ambders jomfru i Wedskende
?    Andreas Wilhelm Ambders (dod?) = Cathrine Rauberg (dod), her HEIR: Edel
Margrethe Rauberg jmfru
gd: Ovre forvalter i Birkendegaard & forpagter Selmer i Avnsoegaard 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Henrich Clausen Rauberg pensionist degn i Bjergsted   23 Apr 1810  pg 33
44
HEIR:  Gerhard Oldenborg Rauberg
     Rasmus Salten Rauberg
     Niels Peder Rauberg
     Peder Carl Rauberg
     Erike Marie Rauberg
     Albertine Henriche Rauberg
     Christine Henriche Rauberg = Lund garver i Khvn
NOTE: all of the HEIR: above are listed As brothers & sisters to each other.
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

John Rorbye sognpraest i Ubye     24 Nov 1810  pg 35 42 61
WIFE:  Martha Wedseltoft (dod)
CH:   August Rorby capitain & landinspecteur i Kallundborg
     Ferdinand Henrich Rorby forvalter i Drammen / obrs.krigs Commissair i
Drammen
     Georg Flemming Rorby capitain i Thisted
     Inger Magdalene Rorby = Soeborg/Solberg pastor i Hagested ( Inger Malene
Rorby)
      CH: Christiane Soeborg jomfru
     Amalia Magdalene Christiane Caroline Rorby enke = afg. Bagge/Bappe/Bazze i
Khvn
     Mette Elisabeth Rorby = Struer pastor i Stor.Fuglede
WIFE.BRO: Wedseltoft provst i Raklev
gd: Ibsen kiobmand i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Pedersdtr i Ulstrup, Rosnaes    13 Mar/27 May 1811   pg 41
2 HUSB: Hans Madsen selv.gmd
CH:   Niels Hansen
     Peder Hansen
     Karen Hansdtr
1 HUSB: Niels ...
CH:   Hans N
     Lisbeth Nielsdtr
BRO:   Peder Larsen gmd i Ulstrup 
gd: Rasmus Pedersen hmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johanne Sorensdtr i Aagerup, Rosnaes      17 Aug 1811  pg 43
HUSB:  Jens Hansen selv.gmd
CH:   ... Jensdtr = Rasmus Pedersen i Kongstrup
     Lisbeth Jensdtr minor
? signed: Mads Jensen, Peder Christensen, Lars Melchiorsen
gd: Jorgen Jensen sognefoged i Aagerup & Henrich Jensen hmd i Biornstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Christensen Lund inds i Bregninge   23 Sep 1811  pg 44
REL:   Jens Christian Pedersen i Catraktning
gd: forvalter Ovre i Sanderup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Zimmermann = Ane Kirstine Jensdtr selv.gmd i Saerslev   9 Oct 1811 
 pg 46 60 61 67
CH:   Cicilia Cathrine Marie Zimmerman = Lars Andersen bmd i Snertinge
     Mette Lisbeth Zimmermand = Peder Pedersen Torring selv.gmd i Snertinge
     Maren Zimmerman ugift
REL:   Jens Henrich Christiansen gmd i Troeninge
gd: Thaulov birkedommer i Lovenborg & Lars Andersen bmd i Snertinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Larsdtr i Sejerbye, Sejero   1 Nov 1811  pg 46
HUSB:  Rasmus Jorgensen hmd
CH:   Lars Sorensen
     Soren Pedersen - both of age
gd: Niels Christensen gmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Jorgensen selv.hmd i Sejerbye, Sejero   1 Nov 1811  pg 47
WIFE:  Sidse Larsdtr
CH:   Maren Johansdtr = Anders Larsen bmd i Wester
     Susane Johansdtr
gd: Peder Rasmussen unge inds 
wgd: Peder Mogensen gmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Rasmusdtr i Sejerbye, Sejero    3 Nov 1811  pg 48
HUSB:  Peder Mogensen selv.gmd
CH:   Niels Pedersen
     Rasmus Pedersen
     Mogens Pedersen
gd: Peder Rasmussen i Kongstrup & Hans Rasmussen gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Pedersen hmd i Kongstrup, Sejero      3 Nov 1811  pg 48
WIFE:
HEIR:  Christen Hansen gmd i Kongstrup
     ... Hansdtr = Niels Jorgensen hmd i Kongstrup
     Soren Hansen   25
     ... Hansdtr   = Anders Stephensen
gd: Rasmus Jorgensen 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Pedersdtr i Wester, Sejero    3 Nov 1811  pg 49
HUSB:  Jens Jensen gmd
CH:   Jorgen Jensen  9
     Jens Jensen   ½
     Karen Jensdtr  13
     Sidse Marie Jensdtr 4
gd: Peder Pedersen gl. gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Hansen = Ane Jensdtr inds i Ulstrup, Rosnaes    15 Nov 1811  pg 50
52
  (testament 6 Mar 1801)
HIS.SIS.CH: Soren Andersen gmd i Ulstrup
HEIR:  Ane Nielsdtr = Jens Hansen gmd i Biornstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Cathrine Rasmusdtr i Sejerbye, Sejero   3 Nov 1811  pg 50
HUSB:  Jens Sorensen selv.gmd 
CH:   2 sons (dod)
     Soren Jensen   13
     Ane Jensdtr   15
     Mette Kirstine Jensdtr 
gd: Peder Rasmussen unge i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Andreasen hmd i Saerslev     16 Nov 1811  pg 51
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Ane Hansdtr   15
     Kirsten Hansdtr 11
     Peder Hansen   8
     Lars Hansen   8
gd: Hans Jensen hmd i Follenslev
wgd: Petersen hr. i Faveboe Kroe
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Elisabeth Birch 40 i Raklev      16 Nov 1811  pg 52 88
SIS:   ... Birch = ... degn i Raklev
     Ane Mette Birch 35 jomf. i Kallundborg
     ... Birch (dod) = Feilberg
      CH: Jens Christian Feilberg
         Johanne Marie Feilberg
         Theodere Lovise Feilberg
         Margrethe Elisabeth Feilberg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Pedersen selv.bmd i Saerslev    16 Dec 1811  pg 52
WIFE:  Malene Larsdtr (= 2. Hans Jacobsen - by 26 Jun 1812)
CH:   Peder Olsen   3    dod 3½     26 Jun 1812  pg 59 
     Sidse Marie Olsdtr (age 7 - per 26 Jun 1812)
     Caroline Olsdtr (age 1¬ - per 26 Jun 1812)
BRO:   Christian Pedersen smed i Bieresoe
? Peder Pedersen selv.bmd i Saerslev
wgd: Hans Jacobsen ungkarl i Snertinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christian Falkenberg skolelarer i Bierre, Svallerup   22 Jan 1812  pg 53
WIFE:  Johanne Larsdtr
gd: Ole Pedersen gmd i Bierre
wgd: Morten Christiansen ungkarl soldat ved Danske livregmt 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]


Anders Christophersen inds i Jordlose      22 Jan 1812  pg 53
WIFE:  Margrethe Sorensdtr
BRO:   Jens Christophersen (dod) hmd i Jorlose
      CH: Peder Jensen   16
         Kirsten Jensdtr 13
     Peder Christophersen (dod)
      CH: Sidse Pedersdtr = Seichmann tommermaester i Kallundborg
SIS:   Ane Christophersdtr = Andreas Pedersen gmd i Thystrup
     Mette Christophersdtr  = Hans Jensen hmd i Thystrup
     Sidse Christophersdtr  (dod) = Peder Jensen hmd i Jorlose
      CH: Peder Pedersen  18
         Karen Pedersdtr 20
gd: Lars Pedersen gmd i Jorlose
wgd: Jens Andersen gmd i Jorlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Rasmusdtr tienestepige i Rorbye      d.26 Oct 1810/9 Mar 1812   
 pg 54
ILLEG CH: Karen Pedersdtr      5 , dau of Peder Pedersen smed i Bierre
? Bodil Poulsdtr enke i Bierre - she will take care of the child
gd: Niels Rasmussen hmd i Bierre
wgd: Niels Thomasen gmd i Bierre
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Pedersen selv.gmd i Illerup, Raklev      12 Feb 1812  pg 54
55 68
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Mads Christensen of age
     Peder Christensen    20
curator: postmester Fandes / Ole Larsen sognefoged i Gaasetofte
wgd: Jens Pedersen selv.gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Egede Saabye praest i Varslev     opbuds boe 28 Apr 1812     pg 56
100
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sorensdtr i Ellede, Raklev     25 Apr/25 May 1812   pg 56
2 HUSB: Jens Hansen selv.gmd
1 HUSB: Peder ..
CH:   Kirsten Pedersdtr    28
     Lisbeth Pedersdtr    = Hans Madsen i Ulstrup
gd: Melchior Hansen gmd i Ellede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Michelsen selv.gmd i Ellede, Raklev   17 Jun 1812  pg 58 87 101
107
2 WIFE: Karen Pedersdtr
CH:   Jens Andersen  26 i kongens tieneste
     Mads Andersen  24 i kongens tieneste
     Ole Andersen   22 
     Peder Andersen  18
     Niels Andersen  13
     Sidse Andersdtr 20 ugift
1 WIFE: Sidse Jepsdtr
CH:   Lars Andersen  36 gmd i Illerup
     Peder Andersen  34 gmd i Nyerup
     Anders Andersen 31 matros
     Soren Andersen  29 ungkarl 
     Karen Andersdtr = Lars Jorgensen gmd i Gaastofte / Illerup
     Ane Andersdtr  = Ole Hansen selv.gmd i Raklev
REL:   Lars Pedersen selv.gmd i Nostrup
gd: Jens Olsen
wgd: Christen Madsen gmd i Ellede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jesper Madsen = Marie Jensdtr inds i Aagerup, Rosnaes      29 Jul 1812 
 pg 59 85 86
  (he dod at least by 4 Feb 1814)
HIS.BRO:     Jens Madsen hmd i Aagerup
HIS.SIS:     Sidse Madsdtr = Niels Jensen hmd i Svendstrup
     Ane Madsdtr (dod)
      CH: Ane Madsdtr = Jens Andersen hmd i Vollerup
     Mette Madsdtr (dod)
      CH: Mette Willadsdr = Soren Andersen hmd i Raklev
         Mette Willadsdr = Jorgen Rasmussen hmd i Biornstrup
     Karen Madsdtr = Jens Larsen gmd i Nostrup
HER.FARBRO: Lars Pedersen (dod)
       CH:     ... Larsdtr (dod)
          CH:  Lars Pedersen hmd i Biornstrup
HER.FARSIS: Sidse Pedersdtr (dod)
       CH:     Lars Larsen hmd i Ulstrup
         Ane Larsdtr enke = afg. Jorgen Andersen hmd i Ulstrup
         Anders Larsen (dod) hmd i Bierret, Kallundborg
           CH: Sidse Andersdtr 20 i Khvn
             Ane Andersdtr  ugift
             Ingeborg Andersdtr    ugift / 18 tiene i Ulstrup in
1812
      Margrethe Pedersdtr (dod)
       CH:     Willads Frandsen (dod)
           CH: Mette Willadsdr = Soren Andersen hmd i Raklev
             Mette Willadsdr = Jorgen Rasmussen hmd i Biornstrup
             Mette Margrethe Willadsdr = Melchior Christensen i Raklev
signed: Mads Jensen sognefoged i Aagerup & Ole Larsen i Graasetofte
wgd: Peder Christensen gmd i Aagerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Hansdtr i Asmindrup, Vaerslev       22 Sep 1812  pg 63
HUSB:  Lars Rasmussen inds
CH:   Rasmus Larsen  12½
     Soren Larsen   5
     Dorthe Larsdtr  
gd: Soren Nielsen bmd i Asminderup Mark
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Jyde i Lerchenborg, Aarby     16 Sep 1812  pg 63
gd: Niels Jorgensen sognfoged i Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mogens Pedersen = Ellen Mortensdtr hmd i Sejerbye, Sejero     27 Oct
1812 pg 64 77
CH:   Sidse Marie Mogensdtr  22 (= Johan Jorgen Peder Christian Frederich
Bigle - by 9 Dec 1813) (signed: Frederich
Assens)
     Johanne Mogensdtr         18
gd: Peder Rasmussen gl. , Peder Sorensen unge both gmd i Sejerbye, Mads
Frederichsen sognefoged 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Samuel Jensen ungkarl i Mastrup, Sejero     23 Oct 1812  pg 64
SIS:   Sidsel Jensdtr  ( Sidse Jensdtr )
BRO:   Rasmus Jensen (dod)
      CH: Jens Rasmussen  gmd i Mastrup
         Anders Rasmussen gmd i Kongstrup
         Maren Rasmusdtr = Peder Sorensen unge gmd i Wested
gd: Hans Rasmussen gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lucie Mogensdtr i Kongstrup, Sejero       25 Oct 1812  pg 65
HUSB:  Jorgen Jensen gmd (dod)
? Poul Jorgensen gmd i Sejerbye
 Hans Rasmussen i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Johansdtr i Sejerbye, Sejero   24 Oct 1812  pg 65
HUSB:  Anders Larsen bmd
SIS:   Susanne Johansdtr 43 ugift
gd: Peder Rasmussen unge gmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Hansdtr i Raklev    28 Nov 1812      pg 66
HUSB:  Peder Rasmussen inds
CH:   Rasmus Pedersen 4
     ... Pedersdtr  6
FADER:  Hans Isachsen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Pedersdtr i Bjornstrup, Rosnaes      2 Sep 1812  pg 66 84
HUSB:  Niels Larsen inds selv. with Lars Madsen 's enke
CH:   Maren Nielsdtr  ½
FADER:  Peder Sorensen hmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Sorensen selv.gmd i Snertinge, Saerslev      30 Jan/8 Feb 1813  
 pg 70 80
WIFE:  Ane Nielsdtr  (= 2. Lars Poulsen ungkarl )
CH:   Soren Frands Jensen   9
     Hans Christian Jensen  3
     Ane Margrethe Jensdtr 10
     Bodil Marie Jensdtr 4
BRO:   Christen Sorensen    of age
gd: Lars Jensen selv.gmd i Saerslev
wgd: Willumsen forvalter i Saerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ellen Margrethe West giordmoder i Stor.Fuglede     28 Jun/20 Sep 1813  
 pg 71 82
HUSB:  Niels Larsen
CH:   Karen Sophie Nielsdtr (surname assumed)
gd: Fraas inspector i Brkendgaard
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Poulsen ungkarl i Avnsoegaard, Avnso    14 Jun 1812 (?1813 should
be)    pg 71
MODER:  Karen Pedersdtr
BRO:   Jorgen Poulsen  of age
     Jacob Nielsen  9
SIS:   Sophie Poulsdtr 22
     Ane Lisbeth Poulsdtr 19
     Karen Nielsdtr  7
gd: Christopher Pedersen 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jensen i Badstrup, Aarby     21 Sep 1813      pg 72 84
HUSB:  Soren Sorensen inds
CH:   Jens Sorensen  11½
BRO:   Lars Jensen unge hmd i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Larsdtr i Lerchenborg, Aarby   21 Sep 1813  pg 72 73 84
HUSB:  Johan Jensen tommermand inds
CH:   Frederikke Kirstine Johansdtr   3½
     Ane Marie Johansdtr   1½
gd: Levtensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Jorgensen inds i L.Fuglede     27 Sep 1813      pg 73 84
2 WIFE: Ane Marie Hansdtr
CH:   Johan Olsen   6
     Hans Olsen    3
1 WIFE: Karen Andersdtr (dod)
CH:   Jorgen Olsen   35 hmd i Rugtved
     Anders Olsen   32 hmd i Kelleklinte
     Jens Olsen    31 ungkarl i kongens tieneste
     Lars Olsen    21 tiene i Flinterup
     Rasmus Olsen   26 tiene i Bekeskier
     Margrethe Olsdtr = Anders Nielsen fisker i Tkisoe/Iksioe
     Maren Olsdtr   17 tiene i Stor.Fuglede
wgd: Niels Larsen i Stor.Fuglede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Nielsen gl. = Karen Sorensdtr inds i Sejerbye, Sejero    6 Dec 1813 
 pg 73 74 79 88 105 110
  (he died 28 Mar 1813, she died 11 Feb 1809)
CH:   Soren Jensen   28 selv.gmd (dod 24 Mar 1813) = Ane Olsdtr
      CH: Karen Sorensdtr 1½
     Niels Jensen   24
BRO:   Rasmus Nielsen selv.gmd i Sejerbye
gd: Peder Mogensen selv.gmd i Sejerbye / Niels Christensen gmd i Sejerbye / Schaltz
procurator
wgd: Gronbek i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Christensen selv.gmd i Sejerbye, Sejero      28 Jul/9 Dec 1813  
 pg 76 166
WIFE:  Sidse Kirstine Nielsdtr  (= 2. Anders Pedersen Bagge selv.gmd i Sejerbye
- by 25 Jun 1818)
CH:   Christen Nielsen     12
     Niels Nielsen      4
     Ane Ingeborg Nielsdtr  15
     Sidse Kirstine Nielsdtr 10
     Dorthe Cathrine Nielsdtr 8
BRO:   Anders Christensen selv.gmd i Sejerbye
wgd: Rasmus Nielsen selv.gmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Pedersen hmd i Kongstrup, Sejero     9 Dec 1813  pg 78
WIFE:  Maren Laritzdr
CH:   Jorgen Pedersen gmd i Kongstrup
     Hans Jorgen Pedersen gmd i Mastrup
     Sidse Marie Pedersdtr = Peder Pedersen gmd i Sejerbye
     ... Pedersdtr (dod) = Jens Jensen gmd i Wester
      CH: Jorgen Jensen  10
         Karen Jensdtr  15
wgd: Hans Rasmussen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Olsdtr i Sejerbye, Sejero     d.21 Apr/11 Dec 1813        
 pg 80 84
HUSB:  Peder Rasmussen unge selv.gmd
MODER:  Ane Nielsdtr enke = afg. Ole Sorensen selv. i Sejerbye
SIS:   Ane Olsdtr enke = afg. Soren Jensen selv. i Sejerbye
     Karen Olsdtr
FADER:  Ole Sorensen (dod) = 1. Karen Olsdtr  = 2. Ane Nielsdtr
½ SIS:  Karen Olsdtr 14½ ugift
FADER.BRO: Peder Sorensen
      Soren Sorensen both aftmd i Sejerbye
MODER.REL: Peder Mogensen selv.gmd i Sejerbye ( for Karen Olsdtr )
HUSB.FADER: Rasmus Pedersen i Khvn?
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jensdtr fruentimmer inds i Holmstrup Overdrev   7 Jan 1814  pg 81
83
ILLEG CH: Jens Pedersen ,  son of Ernst Nielsen, who is son of Niels Christian
Beck gmd i Ferslov bye, Egholm gods
NOTE: child's father: Ernst Nielsen ( signed: Erik Nielsen )
gd: Selmer forpagter i Avensoegaard
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Abelone Guldager fodt Hiorth (madame Hansen ) inds i Westerbyegaard,
Jorlose     31 Jan 1814  pg 84 86 97
109 112 117 121
HUSB:  Lorentz Hansen inds kiobmand (? Lorentz Hansen Moller/Lorentz Moller)
CH:   Jens Hiorth  forpagter i Westerbygaard / of Adelersborg
     Nicoline Hiorth = Anders Moller kiobmand i Kallundborg
     Karen Hiorth = Johan August Moller stvendtroller i Groschenboedinger 
     Rasmus Michelsen Hiorth
     Rich Hiorth (? could this be the above child instead?)
gd: Schaltz procurator & Ostenfeld examinations juris
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

David Schreiber sadelmagersvend i Wedskende   15 Feb 1814  pg 86
  with Frederich Colletz, fattig
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ivar Larsen rogter i Lerchenborg, Aarby     18 Feb 1814  pg 87
   (with forpagter Jensen ) fattig
HEIR:  Hans Sorensen sognefoged i Aarbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Pedersdtr i Gaasetofte, Raklev   23 May/23 Jun 1814   pg 88 93
2 HUSB: Soren Hansen selv.gmd
CH:   Ane Sorensdtr  2
1 HUSB: Jens Hansen gmd (dod)
CH:   Peder Jensen   12
     Hans Jensen   4
REL:   Niels Jorgensen gmd i Gaasetofte 
     Anders Olsen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Bronlund Hoyer = Magdalene Rosenkilde snedker i Bregninge      1
Mar 1814  pg 88 107
gd: Lars Christensen sognfoged i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Freisleben skolelaerer i Vollerup, Raklev    11 Mar/25 Apr 1814  pg 88
WIFE:  Ane Kirstine ...
wgd: Rasmus Rasmussen gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Jensdtr inds i Gaasetofte, Raklev     30 Jun 1814  pg 89 90
HUSB:  Jens Nielsen 
BRO:   Hans Jensen (dod?)
      CH: Lars Hansen gmd i Gaasetofte
     Mads Jensen (dod?)
      CH: Lars Madsen gmd i Vollerup
NOTE: BRO's names are assumed.
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Knud Clausen = Kirsten Hansdtr inds i Melbye, Aarby      30 Jun 1814  
 pg 89
4 CH:  Hans Knudsen   15
     Soren Knudsen  12
     Ellen Cathrine Knudsdtr 14
     Karen Knudsdtr  7
HER.BRO:     Soren Hansen hmd 
HER.SIS:     Else Hansdtr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Pedersen inds i Ellede, Raklev       30 Jun 1814  pg 90
WIFE:  Karen Olsdtr (dod)
CH:   Peder Hansen   hmd i Kallerup
     Jens Hansen   gmd i Ellede
     Melchior Hansen gmd
     Mette Hansdtr enke = afg. Jens Jorgensen gmd i Biornstrup
     Maren Hansdtr = Niels Jorgensen gmd i Aagerup
     Karen Hansdtr  = Rasmus Nielsen gmd i Biornstrup
wgd: Jens Hansen gmd i Ellede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Pedersen = Margrethe Andersdtr smed i Stor.Fuglede     9 Aug 1814 
 pg 91
HIS.MODER: Ane Nielsdtr enke = afg. Rasmus Andersen i Flinterup ved Soroe
HIS.BRO:     Niels Pedersen hmd i Bogebierg, Schielsund
HIS.SIS:     Apolone Pedersdtr (dod) = Anders Hansen hmd i Larup, Kurkerup sogn
(no living heirs)
HER.½BRO: Andreas Pedersen gmd i Thystrup
     Rasmus Pedersen  gmd i Thystrup
HER.SIS:     Karen Andreasdtr enke = Soren Buchvold moller i Halstevad Molle
      CH: Christen Sorensen Buchvald 28
         Andreas Sorensen Buchvald 24
         Svend Sorensen Buchvald 19
         Christine Sorensdtr = Anders Moller i Halchvads Molle
         Bodil Sophie Sorensdtr = ... skoleholderen i Gimlinge
gd: Peder Poulsen hmd i Thystrup & Knud Andreasen gmd i Tiorntved
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Else Sorensdtr i Sejerbye, Sejero   14 Jul/17 Sep 1814   pg 91
HUSB:  Niels Jensen hmd 
CH:   Soren Nielsen  7
     Ane Nielsdtr   9
gd: Jens Nielsen unge. i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Mogensen hmd i Sejerbye, Sejero      14 Aug/17 Sep 1814  pg 91
WIFE:  Kirsten Michelsdtr
5 CH:  Mogens Nielsen  13
     Anders Nielsen  9
     Niels Nielsen  2
     Mette Cathrine Nielsdtr 12
     Ingeborg Nielsdtr    6
? Peder Michelsen gmd
gd: Peder Mogensen gmd i Sejerbye
wgd: Niels Jensen hmd 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Pedersdtr i Badstrup, Aarby      18 Jul/1 Oct 1814    pg 92
2 HUSB: Jacob Christensen inds
1 HUSB: Hans Nielsen inds i Badstrup
CH:   Peder Hansen   gmd i Badstrup
     Karen Hansdtr  = Niels Mortensen hmd i Badstrup
     Birthe Hansdtr  = Christen Jorgensen hmd i Badstrup
     Margrethe Hansdtr    = Niels Jensen hmd i Ugerlose
     Karen Hansdtr  28 ugift
     Sidse Hansdtr  25 tiene both i Badstrup
gd: Jorgen Nielsen gmd i Badstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Olsdtr i Illerup, Raklev     16 Nov 1814     pg 94
HUSB:  Lars Andersen selv.gmd
CH:   Ole Larsen    2
     Sidse Larsdtr  4
gd: Melchior Olsen gmd i Kallerup & Ole Larsen sognefoged
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Sorensdtr enke i Sejerbye, Sejero     d.13/22 Dec 1814   pg 97
HUSB:  Mogens Andersen hmd (dod)
CH:   Peder Mogensen  gmd i Sejerbye
     Soren Mogensen  gmd i Mastrup
     Niels Mogensen  hmd i Sejerbye (dod) = ... = 2. Niels Jensen hmd i
Sejerbye
      CH: Mogens Nielsen  13
         Anders Nielsen  9
         Niels Nielsen  2
         Mette Cathrine Nielsdtr 12
         Ingeborg Nielsdtr     6
     Sidse Mir Mogensdtr = Christen Hansen gmd i Kongstrup
     Maren Mogensdtr = Peder Rasmussen gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Hedevig Kyster/Kiister/Kuster enke i Bregninge    d.?1807/21
Nov 1814  pg 97 139
HUSB:  Holm controlleur (dod) (testament 1807)
HEIR:  Ole Jeremias Jacobsen i Lillegrand?
gd: Lund forpagter i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Sorensdtr i Nostrup, Raklev   3 Dec 1814/21 Feb 1815        
 pg 97
HUSB:  Lars Pedersen selv.
CH:   1 son & 3 daus - minors
gd: Christen Sorensen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Sorensen inds i Svendstrup, Raklev     12 Dec 1814/10 Apr 1815   
 pg 100
WIFE:
CH:   Maren Jensdtr
     Ane Jensdtr   = Peder Pedersen selv.gmd i Svendstrup
gd: Soren Hansen selv.gmd i Gaasetofte
gd: Jens Michelsen gmd 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Pedersdtr enke i Ellede     12 Apr 1815  pg 100 107 
HUSB:  Anders Michelsen selv.gmd (dod) (will dated 2 Sep 1813)
CH:   Jens Andersen  29
     Mads Andersen  27
     Ole Andersen   25
     Peder Andersen  21
     Sidse Andersdtr 23   (= Jorgen Jensen i Bjornstrup - by 20 Dec 1815)
     Niels Andersen  17
curator: Lars Pedersen selv.gmd i Nostrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Nielsen Koldt inds i St.Jorgensberg, Kallundborg      19 Jul
1814/29 May 1815    pg 101 103 129
WIFE:  Birgethe Schroder/Schrode (= 2. Lars Larsen murmester i Kallundborg - by
23 Dec 1816)
SIS:   Birthe Nielsdtr Koldt enke with Jacob Sorensen hmd hiulmand i Peterstrup,
Norager, Randers amt (Synder herred)
gd: Kiintsmel procurator i Kallundborg Slots Ladegd
wgd: Lars Larsen i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Nielsdtr i Vollerup, Raklev   10 Apr/29 May 1815       pg 102
HUSB:  Rasmus Rasmussen selv.gmd
CH:   Rasmus Rasmussen 16
     Niels Rasmussen 12½
     Jens Rasmussen  6
BRO:   Niels Nielsen selv.gmd i Svendstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Eriksdtr i Forsinge, Ubby    18 Jul 1815      pg 103
HUSB:  Jorgen Larsen inds
CH:   Erik Larsen   i Kelleklinte
?    Peder Pedersen  gmd i Forsinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Concordia Hoserich/Hoserik frue i Bregninge   3 Aug 1815  pg 104 161
no heirs
? Christian Larsen gmd i Eskeberg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Engelke Berg jomfrue i Bregninge    19 Jun/3 Aug 1815       pg 104
178
no heirs appeared
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Wirring sognedegn i Svallerup   15 Sep/22 Nov 1815   pg 106 113 134
CH:   Hanne Wirring (dod by 20 Feb 1817 - pg 134)
CH:   Karen Johanne Wirring 
     Frederikke Elisa Wirring
     Hendriette Lovise Nicoline Wirring
     Christiane Wirring
     Hans Wirring
gd: Anders Moller kiobmand i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Pedersen rytter ungkarl i Svebolle, Jorlose/Avnso?     21 Feb
1814/21 Dec 1815    pg 109
BRO:   Christen Pedersen    28 tiene i Svebolle
     Hans Pedersen  14 tiene i Svebolle
SIS:   Maren Pedersdtr 19 tiene i Svebolle
gd: Lars Christensen sognefoged i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Olsdtr i Ellede, Raklev     28 May 1816  pg 109
HUSB:  Jens Hansen hmd - i Ladegaardens gods
CH:   Ole Jensen    ½
BRO:   Anders Olsen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Nielsdtr enke i Raklev      30 Jun/1 Jul 1816   pg 112 123
HUSB:  Willars Frandsen hmd (dod) - i Kallundborg Slots Ladegaards gods
CH:   Mette Margrethe Willarsdr (dod) = Melchior Christensen hmd i Raklev
      CH: Ane Mette Melchiorsdr  3
gd: Soren Andreasen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Christensdtr i Sejerbye, Sejero      (?dod 1812) 12 Jul/7 Aug
1816    pg 116
HUSB:  Anders Pedersen hmd
CH:   Anders Andersen 8
? Niels Bladsen (dod) = ... hmd i Sejerbye
  CH:
gd: Rasmus Nielsen selv.gmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Bladsen hmd i Sejerbye, Sejero      d.1813/29 Jan/7 Aug 1816   
 pg 116
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Jorgen Nielsen  17
     Niels Nielsen  13
     Peder Nielsen  11
     Rasmus Nielsen  8
     Hans Jorgen Nielsen   6
     Soren Nielsen  4
     Marie Cathrine Nielsdtr 15
? ... = Anders Pedersen 
  CH: Anders Andersen
gd: Soren Hansen selv.gmd i Gaasetofte
wgd: Anders Pedersen hmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Inger Andersdtr inds i St.Jorgensborg, Kallundborg   6/9 Aug 1816 pg 117
130 132
2 HUSB: Hans Seerup, fodt i Kallundborg (dod 6 yrs)
1 HUSB: Jorgen Jorgensen matros i Randers (dod)
CH:   Jorgen Jorgensen     24 ungkarl i Kallundborg
     Severine Jorgensdtr (dod)
      ILLEG CH: Peter Carl 3 ( Peder Carl )
2HUSB.MODER: Sophie Regine Seerup  (gd: Jens C. Bastrup forgeskipper i
St.Jorgensborg)
curator: A. Omoe kiobmand i Kallundborg (signed: A. Aomoe)
gd: Herbst i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Ibsen selv.gmd i Raklev      20 Apr/18 Sep 1816       pg 119
WIFE:  Karen Olsdtr age 45
CH:   Ane Jensdtr   18
     Sidse Jensdtr  15
     Karen Jensdtr  13
     Maren Jensdtr  8
gd: Jens Olsen selv.gmd i Raklev
wgd: Niels Rasmussen selv.gmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Rasmusdtr i Raklev      27 Sep 1816   pg 121 122
HUSB:  Hans Mortensen hmd - i Kallundborg Slots Ladegaard gods (testament 25 Aug
1816)
MODER:  Maren Rasmusdtr
SIS:   Ane Rasmusdtr  = Christen Pedersen hmd i Ellede
     Mette Rasmusdtr = Rasmus Sorensen hiulmand i Rorbye
BRO:   Hans Rasmussen  aftmd i Vollerup
SIS:   Kirsten Rasmusdtr (dod) = Rasmus Nielsen hmd i Raklev
      CH: Bodil Rasmusdtr 4
         Karen Rasmusdtr 1
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Jensdtr i Raklev   20 Mar/18 Sep 1816       pg 121
HUSB:  Ole Jensen inds
CH:   Jens Olsen    selv.gmd i Raklev
     Margrethe Olsdtr = Jens Hansen hmd i Rorbye
     Karen Olsdtr   = Lars Nielsen gmd i Raklev
     Elle Olsdtr   = Jens Nielsen gmd i Nyerup
     Maren Olsdtr   = Niels Rasmussen gmd i Raklev
     Ane Olsdtr    = Jens Hansen gmd i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Margrethe Willarsdr i Raklelv       4 Nov 1816  pg 124
HUSB:  Melchior Christensen hmd/inds
CH:   Ane Mette Melchiorsdr  3
gd: Soren Andreasen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Pedersen selv.gmd i Vollerup, Raklev    4 Jul/19 Nov 1816      
 pg 125
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Rasmus Olsen   22
     Ane Olsdtr    = Mads Hansen hmd
     Kirsten Olsdtr  = Hans Jorgensen hmd i Vollerup
     Bodil Olsdtr   20 ugift
gd: Niels Mathiasen gmd i Vollerup
curator: Jens Pedersen gmd i Saltbaek
wgd: Rasmus Olsen selv.gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Else Sorensdtr i Ellede, Raklev    14 May/20 Nov 1816       pg 126
2 HUSB: Soren Olsen selv.gmd
CH:   Bodil Sorensdtr 22
1 HUSB: 
CH:   Jens Melchiorsen 39 hmd i Ellede
     Bodil Melchiorsdr = Peder Hansen selv.gmd i Kongstrup
     Maren Melchiorsdr 28 ugift
     Karen Melchiorsdr 27
REL:   Ole Sorensen gmd i Tommerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Christian Pedersen hmd i Breginge     21 Oct/10 Dec 1816      
 pg 128
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Jensen   24
     Christen Jensen 13
     Anders Jensen  8
     Sophie Caroline Jensdtr 16
     Ane Marie Jensdtr    10
REL:   Jens Christensen gmd i Eskeberg
curator: Lars Pedersen hmd i Gammelrand
wgd: Jorgen Andersen gmd i Bregninge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Mauritzen inds i Eskeberg, Bregninge    d.25 Nov/10 Dec 1816 pg 129
WIFE:  Sidse Jensdtr (dod 1 yr)
CH:   Karen Hansdtr  2
SIS:   ... Mauritzdr = Lars Pedersen hmd i Gammelrand, Alkestrup gods
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Magdalene Steenstrup i Vaerslev    9 Jan 1817       pg 131
HUSB:  Lars Saabye sognedegn
CH:   Hans Egede Saabye    3
     Johanne Ulricka Saabye 7
SIS:   ... Steenstrup = Peter Hartmann kirkesanger i Kirkerup, Roskilde
gd: Niels Jorgensen sognefoged i Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Olsen ungkarl i Rorbye      29 Jan 1817      pg 132
MODER:  Cathrine Johansdtr = 2. Ole Madsen hmd i Rorbye
SIS:   Ane Olsdtr    = Jonas Larsen 
     Karen Olsdtr   33 ugift
gd: Herbst cammerheur
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mads Madsen i Bjornstrup, Rosnaes   20 Feb 1817      pg 133 162
CH:   Mads Madsen   32
     Ole Madsen    28
     Ane Madsdtr   20
     Karen Madsdtr  (dod) = Jens Madsen hmd i Aagerup
      CH:  Mads Jensen   9
     Ellen Madsdtr  = Jens Nielsen hmd i Ulstrup
REL:   Jens Madsen hmd i Biornstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Jensen selv.gmd i Nostrup, Raklev      13 Mar 1817      pg 136
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Jens Olsen    of age
     Niels Olsen   ½
     Ane Olsdtr    3
gd: Soren Olsen selv.gmd i Ellede
curator: Anders Jensen selv.gmd i Nostrup
wgd: Peder Jespersen gmd i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Marie Olsdtr i Saerslev      14 Dec 1816/21 Mar 1817       
     pg 137
HUSB:  Niels Knudsen inds
3 CH:  Karen Kirstine Nielsdtr 4
     Marie Nielsdtr      2
     Margrethe Nielsdtr        ½
gd: Peder Madsen gmd i Fauerboe
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Andersdtr i Aagerup, Rosnaes       14 Mar/10 Jun 1817       
 pg 137 140
HUSB:  Mads Jensen selv.gmd sognefoged
CH:   Mette Madsdtr  6
     Anders Madsen  4
     Ane Madsdtr   3
     Lisbeth Madsdtr (at whose birth the mother died just after) dod 30
Jul/5 Aug 1817    pg 142
REL:   Jens Andersen selv.gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Else Pedersdtr i Eskeberg, Bregninge      7/12 Jul 1817     pg 138
HUSB:  Hans Jorgensen hmd inds
CH:   Lisbeth Hansdtr
SIS:   ... Pedersdtr = Peder Eriksen i Folleslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Larsen inds i Svebolle, Avnso/Jorlose?      17 Jun 1817     
 pg 138
CH:   Christen Pedersen    of age
     Maren Pedersdtr 19 ugift
     Hans Pedersen  17½
gd: Lars Christensen sognefoged i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Selmer forpagter i Aunsoegaard, Avnso      29 Jul 1817  pg 140
  (testament 3 Sep 1816)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Hansdtr i Snertinge, Saerslev      5/12 Aug 1817     pg 143
HUSB:  Jorgen Andreasen bmd
CH:   Karen Jorgensdtr 10 
BRO:   Rasmus Hansen gmd i Hjembek (signed: Rasmus Jensen )
HUSB.1WIFE: Karen Jensdtr (dod)
HUSB.CH:     Frederich Jorgensen
     Anders Jorgensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Andersdtr i Kongstrup, Rosnaes      18 Aug 1817  pg 144
HUSB:  Jens Hansen hmd - Kallundborg Slots Ladegaards gods
2 CH:  Karen Jensdtr  4½
     Hans Jensen   ½
SIS:   Ane Andersdtr = Jorgen Melchiorsen hmd i Aagerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Jensen hmd i Kallerup, Raklev       18 Aug 1817      pg 145
WIFE:  Sidse Jensdtr   - i Kallundborg Ladegaards gods
1 WIFE:
CH:   Jens Johansen  24
     Kirsten Johansdtr    26 ugift
gd: Henrich Jensen hmd i Bjornstrup
curator: Jochum Jensen hmd i Kallerup
wgd: Jens Jensen hmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rothe etatsraad ridderi Lerchenfeldt, Kallundborg    opbudsboe 21 Nov
1817     pg 146 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr i Sejerbye, Sejero     28 Oct 1817/24 Jun 1818        
 pg 163
HUSB:  Anders Christensen selv.gmd
CH:   Niels Andersen  14
     Christen Andersen    3
     Jens Peter Andersen   2
     Marie Cathrine Andersdtr 18
     Ingeborg Andersdtr      11
     Ane Lisbeth Andersdtr 9
BRO:   Soren Jensen selv.gmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Sorensdtr giordemoder enke i Sejerbye, Sejero   25 Jun 1818  pg 165
HUSB:  Mogens Andersen (dod)
CH:   Peder Mogensen  gmd i Sejerbye
     Soren Mogensen  gmd i Madstrup
     Niels Mogensen (dod)
      CH: Mogens Nielsen  17
         Anders Nielsen  12
         Niels Nielsen  6
         Mette Cathrine Nielsdtr 15
         Ingeborg Nielsdtr
     Sidse Mogensdtr = Christen Hansen gmd i Kongstrup
     Maren Mogensdtr = Peder Rasmussen gmd i Kongstrup
gd: Niels Jensen hmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Margrethe Hansdtr i Ubye   20 Jun/9 Jul 1818        pg 167 176
HUSB:  Peder Nielsen inds
CH:   Ane Margrethe Pedersdtr ½
FADER:  Hans Cortsen i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Erik Scheel/Schue procurator i Rorby   21/30 Jun 1818        
 pg 167
WIFE:  Abrahamine Christiane ...
CH:   son
wgd: Budde pastor
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sara Christine Frimodt enke i Rorbye      31 Jul 1818      pg 168
HUSB:  Flensborg pastor (dod)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Olsen gmd i Jordlose  13 Aug/16 Sep 1818       pg 168
WIFE:  Bodil Marie Nielsdtr -  under Vaerslev Praestekalds Mensal gods
CH:   Karen Sorensdtr 5½
     Soren Sorensen  13 wks
REL:   Peder Pedersen gmd i Vaerslev
wgd: Jensen sognedegn i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]


Jorgen Pedersen inds i Illerup, Raklev     21 Sep 1818      pg 170
WIFE:  Karen Sorensdtr (dod)
SIS:   Maren Pedersdtr enke = afg. Melchior Abrahamsen hmd i Svenstrup
WIFE.SIS: Bodil Sorensdtr (dod) = Frederich Jensen hmd i Saltbaek (dod)
      CH: Jens Frederichsen hmd i Kjerbye (dod)
          CH:  Soren Jensen 23 hmd i Kjaerbye
             Ane Jensdtr 19 ugift
         Niels Frederichsen lods i Vaerhuus? (gd: Mads Frederichsen i
Sejerbye)
         Anders Frederichsen hmd i Saltbaek (dod) = ... = 2. Mads Larsen
hmd i Saltbaek
          CH:  Jens Andersen  9
             Frederich Andersen    7
             Bodil Andersdtr 13
             Sidse Andersdtr 6
         Mads Frederichsen sognefoged i Sejero
         Marie Frederichsdtr = Anders Pedersen gmd i Kongstrup, Sejero
         Karen Frederichsdtr = Soren Rasmussen gmd i Kongstrup
wgd: Hans Hansen hmd i Ladegaards Marken
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Hansdtr i Badstrup, Aarby    21 Sep 1818      pg 172 182
2 HUSB: Niels Mortensen hmd
1 HUSB:
CH:   Maren Nielsdtr  20
     Morten Nielsen  18 or 19
     Carine Nielsdtr 16
     Niels Nielsen    14
     Sidse Nielsdtr   11
     Peder Nielsen    8
     Karen Nielsdtr (dod) = Jens Johansen i Asnaes
      CH: Ane Kirstine Jensdtr 2
REL:   Peder Hansen gmd i Badstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Henriette Margrethe Feerslov enke i Wedschende     5 Oct 1818  pg 172
247 302 304
HUSB:  Nimb forvalter (dod)
BRO:   Niels Feerslov (dod)
      CH: Ane Cathrine Nielsdtr enke madame = Gottschalk (dod) (gd: Henrich
Rasmussen gmd i Wiskende)
         Johanne Cathrine Nielsdtr = Ambders lavitor i kongelig reatekammer
(? Johanne Cathrine Jorgensdtr)
         Marie Nielsdtr enke  (wgd: Ole Hansen snedker i Wedskende) (?
Marie Jorgensdtr)
         Ane Nielsdtr (dod) = Molgaard gestgiver i Elvindams Molle (signed:
Niels Mollegrd)
          CH:  Peder Molgaard forvalter i Welhgaard (signed: Peder Olsen
)
             Jens Mollgaard fodt 29 Jun 1800
             Christiane Molgaard = Plambek moller i Elvardam
SIS:   Marie Nielsdtr Nimb enke = afg. Mads Elias Frederichsen (wgd: Ole Hansen
i Wedskende)
NOTE: could SIS: Marie Nielsdtr Nimb enke - be same person As Marie Nielsdtr enke
above?)
wgd: Henrich Rasmussen gmd i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Hansen hmd i Nostrup, Raklev       23 Oct 1818  pg 173
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Sidse Andersdtr 13
REL:   Lars Rasmussen hmd i Saltbaek
wgd: Jorgen Jensen hmd i Nostrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Henrich Rodker/Radker/Bother tommersvend     19 Nov 1818     
 pg 174 175
  (no heirs)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lisbeth Christensdtr i Uggelose, Rorby     8/14 Dec 1818 pg 177
HUSB:  Peder Christensen hmd
ILLEG CH: Jens Christian Pedersen  9
gd: Soren Hansen sognefoged i Aarbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Andreas Rutzau/Ratzou sognepraest i Ulstrup, Rosnaes  3 Sep/15 Dec 1818  
 pg 178 202 245 292 305 318 326 346
2 WIFE: Sophie ...  (signed: C.S. sal Riitzou)
CH:   Johanne Marie Rutzov ugift
     Carl Rutzov
     Jacob Rutzov
     Knud Walate Rutzov
1 WIFE:
CH:   Caroline Rutzov = Petersen capitain
     Christence Rutzou (= Frederich Sorensen - 12 Aug 1823)
     Peter Rutzau kiobmand i Kallundborg
     Andreas Rutzou of age
     Frederich Rutzov  of age
     Marie Rutzov ugift
     Poul Rutzov of age
     Adolph Christian Rutzov of age
     Otto Rutzov of age
     Christian Rutzov of age
     Amalia Rutzov ugift
     others not listed
gd: Muhle sognepraest i Rosnaes (signed: U.C.Mule)
wgd: H. Herbst degnret boger i Kallundborg  / Jessen kiobmand i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Hansdtr pige i Melbye, Aarby      30 Apr 1817   pg 180
BRO:   Christen Hansen
SIS:   Maren Hansdtr = Peder Boelsen hmd i Tommerup
     Ane Hansdtr ugift
     Kirsten Hansdtr krobling
STEPFADER: Anders Madsen hmd i Aarbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Kirstine Jorgensdtr i Stor.Fuglede    29 Jul 1817  pg 180
CH:   Mette Cathrine .. = Lars Nielsen gmd i Stor.Fuglede
     Ane Cathrine ... = Mads Andersen hmd i Stor.Fuglede
     Frederikke ... (dod)
      CH: Jacob Sorensen gmd i Stor.Fuglede
         Ane Kirstine Sorensdtr = Jens Larsen gmd i Stor.Fuglede
     Jorgen Allerup  (gd: Lars Nielsen gmd i Stor.Fuglede)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rasmus Pedersen inds i Eskeberg, Bregninge   14 Feb 1817  pg 181
WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Ane Rasmusdtr  = Andreas Jensen hmd i Folleslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Andreas Christensen smedsvend i Asnaes, Aarby      12 Aug 1817     
 pg 181
gd: Niels Jorgensen sognedfoged i Varslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johanne Jensdtr inds i Rumperup, Bregninge    3 Nov 1817 pg 181
CH:   Dorthe Jensdtr = Jacob Pedersen hmd i Rumperup
     Ane Cathrine Jensdtr = Christopher Hansen i Torpe  (her surname assumed)
     Ane Christensdtr minor
     Kirsten Christensdtr   minor
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Jorgensen gmd i Aagerup, Rosnaes      25 Jan 1819     pg 182
194
WIFE:  Maren Hansdtr
PARENTS:     both dead
BRO:   Lars Jorgensen  hmd i Aagerup
     Soren Jorgensen 58 ungkarl i Aagerup
½ SIS:  Kirsten Jorgensdtr enke i Kongstrup
      CH: Lars Pedersen hmd i Aagerup (gd: for mother)
     Lisbeth Jorgensdtr (dod)
      CH: Rasmus Pedersen hmd i Kongstrup
         Ane Pedersdtr (dod)
          CH:  Lisbeth Nielsdtr = Mads Jensen sognefoged i Aagerup
             Hans Nielsen   21 ungkarl i Ulstrup
             Niels Hansen   19 ungkarl i Ulstrup
             Peder Hansen   14 ungkarl i Ulstrup
             Karen Hansdtr  16 ugift
     Maren Jorgensdtr enke i Aagerup  
      CH: Jens Larsen hmd i Aagerup (gd: for his mother)
HEIRS:? Ane Jorgensdtr enke i Aagerup (gd: Christen Madsen gmd i Ellede)
     Ane Madsdtr i Bjornstrup
curator: Hans Madsen gmd i Ulstrup (for Niels Hansen )
wgd: Rasmus Nielsen selv.gmd i Biornstrup / Melchior Jensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Tolderlund forpagter i Westerbyegaard, Jorlose  21 Jan 1819  pg 183
188 199 204
CH:   Albrecht Tolderlund forpagter i Westerbygaard
     Hans Reinhard Tolderlund of age
     Mette Marie Tolderlund jomfrue
     Poul Jacob Tolderlund i Khvn / calichet i Rodbye
     Christiane Sophie Tolderlund = Jorgen Tolderlund forvalter
     Jacob Antonius Tolderlund  (gd: Frands i Birkendegaard)
gd: Fraas inspecteur i Birkendgaard
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jacobsdtr i Alleshauge, Davrup gods    25 Mar/1 Apr 1819      
 pg 184
HUSB:  Erik Sorensen gmd 
CH:   Maren Eriksdtr
     Soren Eriksen  of age
     Karen Eriksdtr
     Ane Margrethe Eriksdtr
     Ole Eriksen
     Ane Eriksdtr
REL:   Jens Jacobsen gmd i Havnso, Follenslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Neergaard proprieteur i Bjernedegaard ved Soroe     opbudsboe 19 Apr
1819 pg 186
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sorensdtr enke i Illerup, Raklev      20 Apr 1819  pg 187 198 203
210 234
HUSB:  Soren Jorgensen hmd (dod)
FADER:  Soren Rasmussen aftmd i Illerup
BRO:   Erik Sorensen gmd 
SIS:   Ane Sorensdtr
HUSB.BRO: Jens Jorgensen gmd i Ubberup
HUSB.SIS: Birthe Jorgensdtr = Jens Nielsen hmd i Melbye
     Kirsten Jorgensdtr = Peder Pedersen hmd i Ubberup
     Ane Jorgensdtr = Niels Christensen hmd i Kaastrup
     Maren Jorgensdtr 22 ugift 
     Rasmus Jorgensen    17½
     Lars Jorgensen (dod) hmd i Ubberup
       CH: Hans Larsen   of age
         Christen Larsen 18
         Ane Larsdtr   = Mads Rasmussen hmd i Ubberup
         Karen Larsdtr  14
? Poul Jorgensen smed
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Pedersen Anholt i Sejerbye, Sejero    16 Jun 1819  pg 188
BRO:   Lars Pedersen 68 gmd i Anholt
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Hansdtr i Saltbaek, Raklev     13 Jun/2 Jul 1819      pg 189
HUSB:  Lars Rasmussen hmd
CH:   Karen Larsdtr  13
     Rasmus Larsen  11
     Ane Larsdtr   5
     Bodil Larsdtr  ¬
REL:   Anders Abrahamsen hmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Jensen tienestekarl i Kaastrup      12 Oct 1818/27 Jul 1819   
 pg 189
MODER:  Birgethe Sorensdtr enke
BRO:   Christen Jensen 19
SIS:   Mette Christine Jensdtr 21 ugift
curator: Christian Jensen hmd i Svebolle
wgd: Jorgen Christensen hmd i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Larsen gmd i Kallerup, Raklev   d.7/11 Aug 1819    pg 190 199 208
209 268
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Mads Olsen    14
     Lars Olsen    10
     Jens Olsen    8
     Hans Olsen    6
BRO:   Peder Larsen   gmd i Biornstrup
     Rasmus Larsen  hmd i Biornstrup
     Niels Larsen   gmd i Biornstrup
gd: prokurateur Nissen i Kallundborg & kjobmand Niels Holst i Langedam
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Nielsen hmd i Alleshauge       23 Jun/24 Sep 1819      pg 196
2 WIFE: Kirsten Christensdtr
CH:   Christen Olsen  5
     Sidse Olsdtr   5
     Lars Olsen    ½
1 WIFE:
CH:   Niels Olsen   20
     Peder Olsen   18
     Soren Olsen   15
     Ingeborg Olsdtr 14
     Jens Olsen    10
gd: Niels Svendsen hmd i Allerhauge
curator: Jorgen Pedersen hmd i Kelleklinte, Ubby
wgd: Niels Pedersen i Kaltred, Bregninge (signed: Soren Pedersen )
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Andersdtr i Jorlose     27 Oct 1819     pg 197
HUSB:  Jens Andersen hmd
CH:   Niels Jensen   22
     Anders Jensen  19
     Christian Jensen 7
     Christiane Jensdtr 16
     Dorthe Jensdtr  12
REL:   Christen Nielsen hmd i Jorlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Olsen hmd i Raklev Praestegd Mark     18/27 Oct 1819    pg 197
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Ole Pedersen   12
     Ane Pedersdtr  3
REL:   Jens Olsen gmd i Vollerup
wgd: Lars Nielsen gmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Willerup fraskilde i Gryde Molle, Bjergsted    30 Oct/10 Nov 1819  
 pg 200 203 209 213 215 219 222 223 230
231 233 241 243 245 277 278
HUSB:  Jorgen Christensen Moller of Kongens Molle (divorced) (dod)
CH:   Christen Jorgensen Moller moller i Rangle Molle (? Jorgen Christen
Jorgensen Moller)
     Marie Elisabeth Jorgensdtr Moller (dod) = Bloch praesten 
      CH: Christen Frederich Bloch
         Christiane Bloch
         Christian Jacobsen Bloch
         Sophie Magdalene Bloch
         Jorgen Theodor Bloch
     Caroline Jorgensdtr Moller = Schou giestgiver/kroemand i Tudse
     Christiane Jorgensdtr Moller = Peder Moller moller i Gryde Molle
     Ane Cathrine Jorgensdtr Moller = Andreas Splittorf moller i Oreso Molle,
Jorlose
     Juliane Marie Jorgensdtr Moller (dod) = Geisler giestgiver/kroemand i Broe
Molle, Holmstrup
      CH: Ane Marie Geisler
         Mathias Jorgen Geisler
     Marthe Sophie Jorgensdtr Moller = Frederich Madsen moller i Kallundborg /
Meerlose
gd: procurater Schonning i Kallundborg & procurator Peetz i Merlosegd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Hansen i Langemark, Buerup, Saebye   11 Nov 1819      pg 202
WIFE:  Maren Jensdtr - i Kattrup gods
CH:   Peder Christensen    23
     Lars Christensen 14
     Lisbeth Christensdtr   20
curator: Peder Christensen hmd i Jorlose (signed: Peder Christiansen )
wgd: Peder Andersen gmd i Jorlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Bredstrup degn i Kelleklinte, Ubby    26 Nov 1819  pg 203 217 279
302 303
HEIR:  Mette Cathrine ... = Lars Birch/Berch muurmester i Kelleklinte
      CH: Soren Birch minor
?    Foch i Tjornelunde
gd: procurator Holm
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Olsdtr qvindemannske i Raklev       5 Dec 1819  pg 204 239 255
HUSB:  Lars Sorensen selv.gmd 
CH:   Soren Larsen
     Maren Larsdtr
     Ane Larsdtr
ILLEG CH: Peder Pedersen     11 
      Soren Henrichsen 7
FADER:  Ole Sorensen gmd i Kallerup
HUSB.SIS: Ane Sorensdtr
HUSB.BRO: Soren Sorensen 
REL:   Ole Madsen hmd i Rorbye (dead by 27 Mar 1821)
gd: Jonas Larsen hmd i Asnaes
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Glase skytte i Saltofte, Ubby     23 Aug 1818  pg 206 232 238
WIFE:  Karen Jensdtr 
CH:   Amalia Glase = Johan Johansen gmd i Svebolle
     Georg Henrich Glase of age
gd: Lars Christensen sognefoged i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirstine Pedersdtr i Lerchenfeldt, Kallundborg      28 May 1818 pg 206
gd: Ole Larsen sognefoged i Gaasetofte
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Johansdtr inds i Ubye     3 Oct 1817       pg 206
?HEIRS: Christen Hansen sognefoged i Jerslev, L.Fuglede
     Niels Nielsen  gmd i Kelleklinte
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Hansdtr inds i Kaustrup     21 Oct 1819  pg 207
CH:   Hans Andersen  hmd i Kaustrup
     Anders Andersen of age
     Bodil Andersdtr = Peder Olsen gmd i Tommerup
     Dorthe Andersdtr 26 ugift
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Otte Jorgensen ungkarl i Tommerup   3 Oct 1818  pg 207
SIS:   Maren Jorgensdtr = Willum Larsen hmd i Kaustrup
     Karen Cathrine Jorgensdtr = Anders Christophersen inds i Kelleklinte
     Ane Margrethe Jorgensdtr 29 ugift
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Michelsen inds i Bregninge     9 Dec 1819     pg 208
WIFE:  Ane Johanne Nielsdtr
CH:   Ane Pedersdtr  2½
gd: Leonhard Jerningsen i Bregninge (signed: Leonhardt Sernersen)
wgd: Holm procurator i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Rasmussen selv.gmd i Raklev   24/29 May 1820         pg 211
WIFE:  Maren Olsdtr  (= 2. Jens Jensen selv.gmd i Raklev - by 30 Jan 1822)
CH:   Mette Nielsdtr  18
     Ane Nielsdtr   16
     Sidse Nielsdtr  14
     Dorthe Nielsdtr 9
     Rasmus Nielsen  7
     Kirsten Nielsdtr 7
     Maren Nielsdtr  4  dod    by 30 Jan 1822  pg 254
     Jens Nielsen   1  (NOTE: not listed in 1822 - pg 254)
REL:   Jens Nielsen gmd i Nyerup
wgd: Jens Olsen gmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Hansdtr i Raklev        11/17 Jul 1820  pg 212
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Soren Hansen   18
     Hans Hansen   15
     Maren Hansdtr  12
     Ane Hansdtr   9
gd: Niels Jorgensen selv.gmd i Gaasetofte
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jacob Christensen = Albertine Marie Nissen i Tommerup      15 Jul/6
Sep 1820   pg 214 217 219 222 223 231 233
240 243 245 246 279 280
  (NOTE: he died previously i Forsinge, she died at this time i Tommerup)
HIS.BRO:     Jens Christensen gmd i Wedbye
      CH: Peder Jensen (gd: for his father)
     Hans Christensen i Khvn
     Peder Christensen (dod) gmd i Love = ... living
      CH: Sidse Pedersdtr = Svend Rygter i Sabyegaard
         Ane Elisabeth Pedersdtr (dod) = Jens Hansen gmd i Tommerup
          CH:  Peder Jensen    20
             Christen Jensen   18
             Johanne Elisabeth Jensdtr 12
             Karen Jensdtr    15
HIS.SIS:     Bodil Christensdtr (dod) = Anders Pedersen gmd i Kuldbye (?
Anders Gron )
      CH: Peder Andersen  gmd
         Niels Andersen
         Anders Andersen
         Frands Andersen
         Lars Andersen - all of age
         Sidse Andersdtr = ...
     Bente Marie Christensdtr enke i Raklev  (gd: Jens Larsen hmd i Raklev
HIS.½BRO: Niels Christensen gmd i Kuldbye
HIS.½SIS: Laurine Christensen
HER.BRO:     Frederich Rasmus Nissen i K.Helsinge
HER.SIS:     Christiane Nissen = Lund smed i Vaerslev
      CH: Jens Christian Lund
         Carl Ludvig Lund
         Frederich Nissen Lund 
         Laurine Margrethe Christensen
HER.½SIS: Elisabeth Sophie Nissen (dod) = Engell forvalter i Skioldnesholm (
Lisbeth Sophie Nissen)
      CH: Marie Engel ugift
         Johan Christian Engell  (? Christian Engel)
         Andreas Engell
gd: Holm procurator i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Kirstine Rasmusdtr i Stor.Fuglede        d.6 Dec 1819/18 Sep
1820 pg 215 237
HUSB:  Soren Rasmussen hmd
CH:   Rasmus Sorensen
     Ole Sorensen - minors
FADER:  Ole Jensen gmd i Stor.Fuglede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Pedersen hmd i Raklev      22 Sep 1820      pg 216
WIFE:  Maren Jacobsdtr
CH:   minors
gd: Christen Pedersen hmd i Ellede
wgd: Anders Olsen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Hansen hmd i Gaasetofte, Raklev        22 Sep 1820   pg 216
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Johanne Sorensdtr
     Karen Sorensdtr - minors
gd: Peder Hansen skovfoged i Svebolle
wgd: Niels Jorgensen selv.gmd i Gaasetofte
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jensdtr i Ulsltrup, Rosnaes   18 Apr/27 Oct 1820       pg 218
HUSB:  Christian Johansen hmd 
2 CH:  Ane Christiansdtr    29
     Karen Christiansdtr   25 both ugift
gd: Jens Jorgensen hmd i Tommerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Lisbeth Jesdr i Sejerbye, Sejero     11 Aug/19 Oct 1820      
 pg 218 221 222
HUSB:  Niels Pedersen selv.gmd
CH:   Ane Nielsdtr   ugift
     Jespersen Christian Hansen  (? stepson, illeg son, ?)
gd: Niels Nielsen Moller selv.gmd  & Soren Rasmussen gmd i Kongstrup, Sejero
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Thomasdtr i Saerslev   19 Jun/3 Nov 1820       pg 220
HUSB:  Peder Jensen bmd 
CH:   Jens Pedersen  minor
HUSB.FADER: Jens ...
gd: Lars Jensen selv.gmd i Saerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Frieborg skoemager i Ubberup   5 Jul/3 Nov 1820        pg 220
282 305 309 
CH:   Christiane Freborg ugift
     Serine Freborg = Winge capitain i Khvn
     Frederikke Freborg ugift
? Juliane Amalia Kruse enke = afg. Lars Jorgensen gmd i Ubberup (has sister i
Khvn ?, or the deceased does)
gd: Jens Jensen hmd i Ubberup & Lars Jorgensen gmd i Ubberup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jensdtr i Ubye     15 Nov 1820      pg 220 249 250 280 300
328
HUSB:  Christen Pedersen hmd/inds 
SIS:   Maren Jensdtr = Rasmus Nielsen gmd i Asnaes, Aarby
BRO:   Niels Jensen   of age
     Jorgen Jensen gmd i Ubye
     Hans Jensen
     Jens Jensen   minors
SIS:   Ane Jensdtr ugift i Asnaes
gd: Christen Andersen gmd i Hove
gd: Ole Rasmussen gmd i Hove, Ods herred
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen aftmd i Vaerslev     17 Jun 1820  pg 221
WIFE:  Ane Nielsdtr
HEIR:  Christen Nielsen hmd i Illerup
     Niels Pedersen gmd i Aarbye
sgd: Christian Nielsen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christian Gotlieb Kratzenstein Stub stonemaler i Kallundborg Ladegaard    
  2 Aug 1816/9 Feb 1820 pg 224
WIFE:  Mette Johanne Smith - i Kallundborg Slots Ladegd gods
CH:   Frederich Gotlieb Kratziastein Stub 7½
WIFE.FADER: Smith amtsprovst i Holbek
WIFE.BRO: .. Smith pastor
? Carl Stub i Kallundborg, Kallundborg Slots Ladegd (signed: C. Stub)
REL:    L.T. her. kommandeur Stub  (signed?: Ole F. Stub)
wgd: Henrich Vilhelm Herbst borger i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Larsen selv.gmd i Ulstrup, Rosnaes    18 Mar 1820      pg 226
WIFE:  Karen Jensdtr 
CH:   Lars Pedersen  5
     Soren Pedersen  2½
     Rasmus Pedersen 12 wks
BRO:   Jens Larsen hmd i Ulstrup
? Ole Larsen selv.gmd i Gaasetofte, Raklev
wgd: Jens Pedersen gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Wilhelm Willumsen forvalter i Sarslevgaarden    25 Sep 1820     
 pg 228
WIFE:  Marie Hammond
CH:   Sophie Frederikke Hansdtr     10
     Lorentz Christian Hansen 7  (SURNAMES ASSUMED)
BRO:   ... Willum i Oste Indies
gd: A. Borgen forpagter i Overberggaard
wgd: Angersbach lieutenant i Jyderup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ellen Pedersdtr i Svebolle, Avnso/Jorlose    1 Dec 1820/2 Feb 1821    
 pg 231
HUSB:  Johan Dideriksen snedker
CH:   Peder Johansen  gmd i L.Fuglede
     Karen Johansdtr = Lars Nielsen hmd i Svebolle
     Ane Kirstine Johansdtr 
      CH: Peder Jensen  (gd: for his mother)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Abel Marie Hammond i Saerslevgaarden       15 Feb 1821     pg 232
235 264 266 267 274 275 277 289 305
2 HUSB: Peter Mortensen selv. (signed: Peder Mortensen )
1 HUSB: Hans Wilhelm Willumsen (dod)
CH:   Lorentz Christian Willumsen
     Sophie Frederikke Willumsen
1HUSB.REL: Peter Willumsen
? Jens Pedersen gmd i Folleslev
 Anders Pedersen gmd i Saerslev
gd: procurator Schonning i Frydendahl gods
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lisbeth Hansdtr i Hagendrup, Bregninge     8 Mar 1821  pg 234 251
HUSB:  Ole Hansen hmd
CH:   Mette Cathrine Olsdtr = Jens Andersen hmd i Hagendrup
     Karen Olsdtr   13
     Hans Olsen    6
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Marie Olsdtr 14 i Saerslev    15 Mar 1821  pg 236
FADER:  Christian Philipsen = Malene Larsdtr i Saerslev (MODER)
SIS:   Caroline Olsdtr 
gd: Anders Pedersen smed i Baerrnige (because his BRO Christen Pedersen is dead)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Nielsen 11½ or 1½ i Raklev    29 May 1820/15 Mar 1821    pg 237
FADER:  Niels Rasmussen selv.gmd i Raklev (dod)
MODER:  Maren Olsdtr = 2. Jens Jensen gmd i Raklev
SIS:   Mette Nielsdtr
     Ane Nielsdtr
     Sidse Nielsdtr
     Dorthe Nielsdtr
BRO:   Rasmus Nielsen  
SIS:   Kirsten Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
REL: Jens Nielsen gmd i Nyerup
gd: Jens Olsen selv.gmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Andersdtr i Jorlose    5 May 1820/22 Mar 1821    pg 238
CH:   Maren Nielsdtr = Rasmus Andersen gmd i Jorlose
     Kirsten Nielsdtr enke
     Soren Nielsen  hmd i Asminderup
     Anders Nielsen  hmd i Melbye
     Ane Nielsdtr   = Christen Jensen hmd i Kaastrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]


Lars Nielsen inds i Jorlose      1 Jun 1820/22 Mar 1821        
 pg 238
HEIRS:  Inger Larsdtr = Ole Hansen gmd i Jorlose
     Jacob Pedersen
     Ane Christiansdtr    minor ( Ane Christensdtr )
     Kirstine Larsdtr = Jens Pedersen hmd i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Olsdtr inds i Rumperup, Bregninge    16 Nov 1820/27 Mar 1821   
 pg 239
CH:   Ole Jensen    i Bregninge
     Lars Jensen   gmd i Rumperup
     Kirsten Jensdtr (dod) 
      CH: Jens Madsen   of age
         Ole Madsen
         Niels Madsen   minors
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Jensen gmd i Lerchenfeldt, Kallundborg     25 Apr 1820/5 Apr
1821         pg 241
WIFE:  Bodil Henrichsdtr
CH:   Karen Christensdtr
     Ane Christensdtr - minors
     Soren Christensen
     Lars Christensen
     Kirsten Christensdtr = Jens Hansen hmd i Ellede
gd: Jens Christensen hmd i Illerup
wgd: Lars Hansen selv.gmd 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Rasmussen bmd i Saltbaek, Raklev      16 Dec 1820/5 Apg 1821    
     pg 242
WIFE:  Mette Pedersdtr
BRO:   Jorgen Rasmussen hmd i Rosnaes Hestehauge
     Anders Rasmussen ungkarl 
     Ole Rasmussen of age
SIS:   Karen Rasmusdtr
wgd: Peder Rasmussen hmd i Svendstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Madsen gmd i Kongstrup, Rosnaes       16 Apr 1821      pg 242
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
BRO:   Peder Madsen   gmd i Ulstrup
     Hans Madsen   gmd i Ulstrup
     Jens Madsen   hmd i Biornstrup
     Maren Madsdtr = Lars Olsen hmd i Hestehaugen
gd: Funder postmaester i Kallundbye
wgd: Peder Christensen gmd i Aagerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jorgensdtr i Aagerup, Rosnaes       14 Apr/13 Jul 1821      
 pg 246
HUSB:  Niels Johansen hmd
CH:   Jorgen Nielsen  minor
gd: Jorgen Andersen gmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Melchiorsen hmd i Aagerup, Rosnaes    14 Apr/6 Sep 1821   pg 247
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Ingeborg Jorgensdtr
     Lisbeth Jorgensdtr
     Hans Jorgensen
     Melchior Jorgensen - minors
BRO:   Lars Melchiorsen hmd i Aagerup
wgd: Jens Hansen selv.gmd i Aagerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Hansen selv.gmd i Ellede, Raklev       19 Jul/8 Oct 1821     
 pg 248
WIFE:  Ane Pedersdtr
2 CH:  Karen Jensdtr  6½
     Ane Jensdtr   4
REL:   Melchior Hansen selv.gmd i Ellede
wgd: Mads Pedersen gmd i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Rasmusdtr i Illerup, Raklev   8 Jan 1822       pg 249 250
HUSB:  Hans Nielsen hmd
CH:;   Ane Hansdtr   6
     Jens Hansen (dod)
     Rasmus Hansen (dod - both after their mother)
gd: Niels Rasmussen hmd i Illerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jensdtr i Aarbye    26 Jan 1822      pg 250 310
HUSB:  Niels Pedersen hmd  (? Niels Mortensen inds - per pg 310)
CH:   Jens Nielsen   drenge
     Karen Nielsdtr (added - per pg 310)
gd: Niels Rasmussen hmd i Aarbye / Morten Nielsen gmd i Aarbye - per pg 310
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Sorensdtr enke i Logtved, Viskinge    28 Jan 1822  pg 252
HUSB:  Poul Pedersen (dod)
CH:   Mette Poulsdtr = Henrich Rasmussen gmd i Widskende
     Karen Poulsdtr = Lars Rasmussen hmd i Logtved
     Ane Poulsdtr = Soren Nielsen gmd i Logtved
     Bodil Poulsdtr (dod) = Niels Pedersen hmd i Bregninge
      CH: Peder Nielsen  13
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Mortensen skolelarer i Kloubye, Ubby      5 Jun 1821/28 Jan
1822     pg 252
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
MODER:  Margrethe Christensdtr = Hans Nielsen hmd i Bronsbye Oster, Khvn
WIFE.FADER: Peder Pedersen gmd i Forsinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Jacobsen = Maren Jensdtr inds i Widskendemark      28 Jan 1822 
 pg 253
CH:   Ane Mette Christensdtr
     Christian Christensen
     Karen Christensdtr
HER.FADER: Jens Sorensen hmd i Wedskinde
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Cecilie Loemann ( Sevilia Hansen ) enke i Avnsoegaard, Avnso   9 May
1820/30 Jan 1822     pg 253 305 308
HUSB:  Christian Hansen forpagter i Steenrandsgaard (dod)
CH:   Carl Christian Hansen
     Peder Christian Hansen
     Asserine Christiane Hansen 42 (with Lichband i Smederup)
     Isach Adolph Hansen   3 (with Hans Jorgensen i Steenrandsgaard
gd: Lund forpagter i Svebolle / Olsen forpagter i Avnsoegaard, nu i Lerchenborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Frederichsen ungkarl i Ubberup      30 Jan 1822      pg 255
264
MODER:  Kirsten Pedersdtr = Jens Jensen hmd i Rorbye
½ BRO:  Frederich Christian Jensen    of age
     Hans Jensen   17
     Jens Jensen   15
gd: Jens Rasmussen hmd i Ubberup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christian Larsen inds i Raklev     1 Feb 1822       pg 256
WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Jens Christian Larsen
     Ellen Charlotte Cathrine Amalia Larsen
     Lars Christian Larsen
gd: Christen Hansen hmd i Raklev
wgd: Rasmus Hansen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Sorensen hmd i Kallundborg Ladegaard   1 Feb 1822      pg 256
WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   Ane Kirstine Andersdtr
REL:   Lund snedker - syg
gd: Peder Torring hmd i Kallundborg
wgd: Petersen arrestfarvern i Kallundborg (signed: Peder Pedersen )
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Danielsen i Vaerslev  1 Feb 1822       pg 257
MODER:  Christiane Nielsdtr
BRO:   Soren Danielsen minor
gd: Peder Pedersen gmd i Raklev
wgd: Mikkel Cortsen hiulmand
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Sorensen gmd i Kallerup, Raklev         1 Feb 1822    pg 257
WIFE:  Else Andersdtr
CH:   minors
BRO:   Ole Sorensen gmd i Kallerup
wgd: Soren Jochumsen i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Andersen 92 i Rorbye Mark     2 Feb 1822       pg 258
CH:   Anders Jensen bodker i Rorbye Mark
     Christiane Rosberg minor
gd: Rasmus Sorensen hiulmand i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Friis skoemager i Widskende   2 Feb 1822       pg 258
WIFE:  Ane Marie Isachsdr
CH:   Wilhelm Friis
     Laurine Friis
     Wilhelmine Friis - minors
FADER:  Soren Friis i Wedskende
wgd: Jens Christensen hmd i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Hansdtr ugift i Ulstrup, Rosnaes      5 Feb 1822     pg 259
MODER:  Ane Larsdtr
BRO:   Anders Hansen
     Lars Hansen
     Hans Hansen - minors?
gd: Peder Olsen gmd i Ulstrup
wgd: Hans Madsen gmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Andersdtr i Westerbyegaard, Jorlose    4 Feb 1822      pg 259
HEIRS:  Ole Jensen    hmd i Westerbyegaards Mark
     Christen Jensen of age
     Ane Cathrine Jensdtr
gd: Christian Jacobsen hmd i Westerbyegaard
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christiane Olsdtr i Logtved, Viskinge       4 Feb 1822 pg 259 262
 with Niels Nielsen hmd
gd: Niels Jorgensen sognefoged i Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Rasmussen inds i Eskeberg, Bregninge    5 Feb 1822      pg 260
WIFE:  Margrethe Clausdr
CH:   Karen Larsdtr  pigebarn
gd: Hans Jorgensen hmd i Eskeberg
wgd: Jorgen Rasmussen bmd i Kaltved
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Jensen inds hmd i Bjornstrup, Rosnaes   5 Feb 1822      pg 260
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Karen Larsdtr  = Jorgen Jensen
     Maren Larsdtr  = Niels Pedersen i Ulstrup  (gd: Johan Pedersen )
     Jens Larsen   of age
     Johan Larsen   of age
     Sidse Larsdtr  = Mads Rasmusen
     Peder Larsen
     Anders Larsen  both of age
     Jorgen Larsen  minor
curator: Christian Johansen 
wgd: Hans Olsen gmd i Biornstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen bmd i Torpe Mark, Kaltred, Bregninge   5 Feb 1822  pg 261
WIFE:  Maren Hansdtr - i Daverup gods
MODER:  Ane Pedersdtr enke
SIS:   Ane Nielsdtr 39 ugift
     Maren Nielsdtr  = Jorgen Knudsen hmd i Faverboe
     Else Nielsdtr (dod) = Anders Christensen inds i Stokkeberg
      CH: Ane Margrethe Andersdtr  9
         Maren Andersdtr      2½
½ BRO:  Peder Sorensen i Norager
     Niels Sorensen  of age
WIFE.FADER: Hans Nielsen i Steenrend
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Jensen inds i Kaltred, Bregninge      5 Feb 1822      pg 262
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Maren Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
     Jens Pedersen
     Ane Margrethe Pedersdtr
     Mette Marie Pedersdtr - all minors
gd: Lars Jensen hmd i Kaltred
wgd: Jorgen Nielsen gmd i Kaltred
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Nielsdtr i Vaerslev      5 Feb 1822    pg 262 266 273 274
HUSB:  Ole Pedersen
FADER:  Niels Jorgensen gmd sognefoged i Vaerslev
SIS:   ... Nielsdtr = Hans Christian Jensen sognefoged i Svallerup
? Anders Sorensen gmd i Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Sorensen gmd i Kallerup, Raklev      6 Feb 1822      pg 263
WIFE:  Else Andersdtr
1 WIFE:
CH:   Soren Hansen
     Bodil Hansdtr
     Karen Hansdtr - minors
BRO:   Ole Sorensen gmd i Kallerup
wgd: Soren Jochumsen i Kollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Nielsdtr i Eskeberg, Bregninge   21 Feb 1822  pg 265
HUSB:  Niels Nielsen smed 
CH:   Niels Nielsen
REL:   Soren Christensen gmd i Rye
gd: Hans Christensen gmd i Isteberg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Svend Olsen smed i Ulstrup, Rosnaes       12 Mar 1822      pg 267
WIFE:  Engel Johanne Froelundsdr (= 2. Jacob Jensen ?/or wgd:)
CH:   Ane Lisbeth Svendsdtr
     Mariane Svendsdtr
     Johanne Mir Svendsdtr
     Jens Svendsen
     Ole Svendsen
gd: Jorgen Andersen selv.gmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Nielsdtr i Aagerup, Rosnaes    25 Jan 1820/29 May 1821       
 pg 270
HUSB:  Jens Hansen selv.gmd
CH:   Hans Jensen   6
     Johanne Jensdtr 4
     Karen Jensdtr  2
BRO:   Jens Nielsen hmd i Nostrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lauritz Schaltz skolelarer i Kalleklinte, Ubby    7 Jun 1821/27 Mar 1822 
 pg 272 294 326
WIFE:  Marie Reinhart  died 25 Nov 1822
WIFE.SIS: Christiane Caroline Reinhardt = Andreas Ditlev Johansen hmd
WIFE.BRO: Ferdinant Flemming Reinhard
     Johan Frederich Reinhard
     Carl Georg Reinhard
WIFE.½SIS: Webekke Carine Reinhard = ...
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Hansdtr i Kongstrup, Sejero   12 Apr 1822  pg 273
HUSB:  Peder Pedersen hmd (dod)
CH:   Jorgen Pedersen
     Hans Jorgen Pedersen - both of age
     Sidse Marie Pedersdtr = Peder Pedersen gmd i Sejerbye
gd: Lars Sorensen skraeder hmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ingeborg Hansdtr i Kongstrup, Sejero     12 Apr 1822   pg 273
HUSB:  Ole Jensen hmd
CH:   Jens Olsen    33
     Else Olsdtr   = Christen Andersen hmd i Asnaes Skov, Lerchenborg
     Ane Cathrine Olsdtr = Lars Sorensen hmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rasmus Gronborg skolelarer i Bjergsted     9 Apr/15 May 1822   pg 274
WIFE:  Ingeborg Gronberg
wgd: Schjonning skolelarer i Bjergsted
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Sorensdtr i Kongstrup, Sejero       4 Dec 1821/12 Apr 1822    
     pg 274
HUSB:  Hans Rasmussen gmd
CH:
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Bertelsdtr i St.Jorgensberg, Kallundborg     6 Jun 1822  pg 276
HUSB:  Peder Sorensen inds
CH:   Bertholine Pedersdtr 
gd: Niels Hoed i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Birthe Sorensdtr i Bjerre, Svallerup      6 Jun 1822  pg 276
HUSB:  Poul Pedersen hmd
CH:   Peder Poulsen
     Niels Poulsen - minors
FADER:  Soren Jensen hmd i Svallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Henrich Frandsen Kock i Holmstrup   25 Mar 1821/23 Jul 1822        
 pg 282
CH:   Lars Henrichsen of age
gd: Peder Olsen sognefoged i Tommerpu
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Fyrster musicant i Kongstrup, Rosnaes/Sejero?      26 Jul 1822  pg 283
WIFE:  Karen Fyrster
CH:   Christen Hansen Fyrster 9
     Johan Bartholomaus Fyrster 7
     Frederich Fyrster    ¬
     Sophie Fyrster  3
gd: Hans Jacobsen gmd i Kongstrup
wgd: Peder Hansen gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Sorensen hmd i Aagerup, Rosnaes      26 Jul 1822      pg 283
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Maren Larsdtr  12
     Karen Larsdtr  9
     Ane Larsdtr   6
     Soren Larsen   3
REL:   Ole Sorensen gmd i Aagerup
wgd: Peder Jensen 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Nielsen aftmd i Ulstrup, Rosnaes      26 Jul 1822      pg 284
CH:   Lars Olsen    49 hmd i Rosnaes Hestehauge
     Jens Olsen    38 bmd i Ulstrup
     Niels Olsen   34 bmd i Dammaested
     Ane Olsdtr    30 ugift
     Mette Olsdtr   29 ugift
gd: Jens Rasmussen gmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mads Jensen hmd i Bjornstrup, Rosnaes      29 Jul 1822  pg 285
WIFE:  Ane Madsdtr
CH:   Jens Madsen   37
     Soren Madsen   35
     Peder Madsen   28
     Karen Madsdtr  21
     Maren Madsdtr  18 - both ugift
wgd: Lars Pedersen hmd i Bjornstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Hansen = Maren Sorensdtr aftmd i Bjornstrup, Rosnaes    7 Mar/26
Jul 1822   pg 285
CH:   Lars Hansen   49 gmd i Bjornstrup
     Hans Hansen   33 i Bjornstrup
     Karen Hansdtr  = Peder Larsen hmd i Bjornstrup
     Ane Hansdtr   38 ugift
? Mads Hansen gmd
gd: Jorgen Jensen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Jensen inds i Nostrup, Raklev      29 Jul 1822  pg 286 
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Peder Andersen  30
     Sidse Andersdtr = Lars Pedersen gmd i Nostrup
     Ane Andersdtr = Jens Olsen gmd i Nostrup
     Karen Andersdtr 21 ugift
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ingeborg Andersdtr i Rosnaes Hestehauge     29 Jul 1822      pg 286
CH:   Jens Jensen   minor
gd: Soren Hansen i Rosnaes Hestehauge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Madsdtr i Uggelose, Rorby   29 Jul 1822      pg 287
HUSB:  Soren Offersen inds (? Soren Ovesen )
CH:   Offer Sorensen   28
     Ane Sorensdtr  = Lars Jensen gmd i Uggelose
     Anders Sorensen  16
gd: Claus Weber gmd i Uggelose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sorensdtr i Ubberup       29 Jul 1822   pg 287 288
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Niels Jensen   minor
gd: Niels Hansen hmd i Ubberup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nordberg i Stor.Fuglede      25 Apr/29 Jul 1822      pg 288
CH:   son
?    Struer sognepraest i Stor.Fuglede
signed: Niels Rasmussen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Poulsdtr i Wedskende  29 Aug 1822      pg 290
HUSB:  Jensen veiepsejtslorer
HEIRS:  minors
REL:   Jensen degn (dod)
gd: Henrich Rasmussen gmd i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Inger Pedersdtr i Rorbye   29 Aug 1822      pg 291
HUSB:  Jens Madsen inds
CH:   Mads Jensen   6
     Peder Jensen   3
gd: Niels Olsen gmd i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Marie Pedersdtr i Sejerbye, Sejero    5 Sep 1822  pg 292 293
HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   Peder Pedersen
     Niels Pedersen
     Rasmus Pedersen
     Hans Jorgen Pedersen
     Soren Pedersen
     Ane Mette Pedersdtr
     Karen Pedersdtr - all minors
REL:   Jorgen Pedersen gmd i Kongstrup, Sejero
? Rasmus Pedersen hmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Christiansen inds i Bregninge      17 Oct 1822  pg 294 325 376
377
WIFE:  Mette Christiansdtr
CH:   Christian Jorgensen   9
     Hans Jorgensen  6
     Ane Marie Jorgensdtr 4
gd: Jens Hansen hmd i Bregninge
wgd: Lars Samuelsen i Bregninge / Jens Pedersen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Reinhart enke i Kelleklinte, Ubby   5 Nov 1822    pg 294 305 326
HUSB:  Lauritz Schaltz skolelaerer (dod)
SIS:   Christiane Caroline Reinhardt = Andreas Ditlov Johansen hmd i Folleslov
½ BRO:  Ferdinand Tlemmen Reinhardt skovfoged i Helsingoer
     Johan Frederich Reinhardt postmester i Hirschholm
     Carl Georg Reinhardt forpagter i Soegaard, new reisdence unknown
½ SIS:  Webekke Carene Reinhardt = Aagesen forvalter
gd: Petersen skovrider i Saltofte (by: Birch muurmester i Kelleklinte)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Hansen ungkarl i Aarbye      21 Nov 1822      pg 295
PARENTS: (both dead)
BRO:   Soren Hansen sognefoged i Aarbye
     Hans Hansen ungkarl
SIS:   Karen Hansdtr = Jens Hansen hmd i Aarbye
     Maren Hansdtr = Lars Nielsen gmd i Aarbye
     Kirsten Hansdtr ugift
gd: Anders Sorensen gmd i Andax
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Jacobsen ungkarl i Ubye      21 Nov 1822  pg 296
STEPFADER: Knud Olsen hmd 
MODER:  Dorthe Jorgensdtr = 2. Knud Olsen hmd (above)
BRO:   Hans Jacobsen  30
½ BRO:  Jacob Knudsen  20
½ SIS:  Ane Knudsdtr   ugift 
curator: Niels Pedersen gmd i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Christensdtr i Isteborg/Eskeberg, Bregninge     23 Jan 1823  pg 297
HUSB:  Niels Nielsen 
SIS:   Barbara Christensdtr 23
     Kirsten Christensdtr     19
½ BRO:  Anders Christensen    14
     Ole Christensen 8
½ SIS:  Ingeborg Christensdtr  11
STEPFADER: Rasmus Nielsen hmd i Ubberup
HUSB.1WIFE: ... (?dod 21 Feb 1822)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Birthe Larsdtr i Rorbye    14/15 Jun 1822         pg 297
HUSB:  Christian Carl Andreas Hammer skolelarer & kirkesanger
CH:   Caroline Margrethe Hammer     6
     Ane Petrine Hammer    5
     Abrahamine Christiane Hammer 1 
REL: Robert Budde pastor i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Nielsdtr i Saltbaek, Raklev   6 Mar 1823       pg 300
HUSB:  Jens Rasmussen hmd?
CH:   Bodil Jensdtr  4
gd: Niels Nielsen gmd i Svendstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Frederichsdtr i Kongstrup, Sejero     23 May 1823  pg 305
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Jensdtr i Stor.Fuglede      25 Jun 1823      pg 305 306 328
HUSB:  Niels Rasmussen skolelaerer
CH:   Rasmus Nielsen  3
     Jens Willum Nielsen 1½
FADER:  Jens Nielsen bmd i Snertinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Clemmensen aftmd i Widskende   30 Jun/3 Jul 1823   pg 306
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Clemmen Jensen 42 hmd 
     Niels Jensen   28
     Mette Cathrine Jensdtr = Niels Marcusen 
     Karen Jensdtr  = Ole Hansen sognefoged i Wedskende
     Sidse Marie Jensdtr = Christen Hansen hmd i Wedskende
     Else Jensdtr 24 ugift
wgd: Ole Hansen sognefoged i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Pedersdtr i Raklev   10 Jul 1823  pg 307
HUSB:  Jens Johansen hmd
CH:   Bodil Jensdtr  minor
FADER:  Peder Henrichsen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Pedersdtr i Kaastrup       24 Jul 1823     pg 307
HUSB:  Peder Pedersen aftmd
CH:   Lars Pedersen
     Bodil Pedersdtr - minors
BRO:   Lars Pedersen gmd i Forsinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Jensdtr i Wedskende      31 Jul 1823      pg 310
HUSB:  Christopher Larsen inds
CH:   Ane Jensdtr   pigebarn
gd: Mouritz Olsen hmd i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jensdtr i Aarbye    31 Jul 1823      pg 310
HUSB:  Niels Mortensen inds
CH:   Jens Nielsen
     Karen Nielsdtr
gd: Morten Nielsen gmd i Aarbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Andersen hmd i Jorlose      7 Aug 1823  pg 311 312
WIFE:  Maren Jensdtr - Flinterupgd gods
CH:   Niels Jensen   of age
     Anders Jensen  of age
     Christiane Jensdtr
     Dorthe Jensdtr
     Christian Jensen - all minors
wgd: Lethin skolelaerer i Jorlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Pedersen vaever inds i Svallerup     7 Aug 1823  pg 311
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Ane Mette Pedersdtr  fodt 1 Jan 1823 (dod 30 Jun 1823)
wgd: Peder Larsen hmd i Svallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sorensdtr i Danerup, Holmstrup   14 Aug 1823  pg 312
HUSB:  Hans Nielsen skovfoged
CH:   Karen Hansdtr
     Niels Hansen
     Maren Hansdtr - minors
gd: Ole Andersen hmd i Hagendrup, Bregninge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Hansdtr i Torpe Mark, Bregninge      21 Aug 1823  pg 313
HUSB:  Anders Sorensen hmd - Daverup gods
CH:   Christian Andersen    not 11 wks
REL:   Soren Hansen hmd i Torpe
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Sorensdtr inds i Meelbye, Aarby      28 Aug 1823  pg 314
  with Niels Hansen hmd
HEIR:  Lars Pedersen gmd i Melbye (? ½ BRO?)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Olsdtr i Bregninge  28 Aug 1823      pg 314
HUSB:  Leonhardt Sennechsen skoemager
CH:   Ane Maren Leonhardtsdr = Kirkeskov skykan i Lovenborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Jacobsen hmd i Kelleklinte, Ubby       8 Sep 1823 pg 315
WIFE:  ... left after his death for Kallundborg
CH:   Jacob Jensen   2½
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Larsdtr i Illerup, Raklev      28 Aug 1823   pg 315
HUSB:  Jens Madsen hmd - age 71
CH:   Jens Jensen   of age
     others minors
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Andersdtr i Tommerup        18 Sep 1823            
 pg 315
HUSB:  Ole Pedersen inds
CH:   Peder Olsen
     Anders Olsen
BRO:   Anders Andersen hmd i Kaastrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Nielsen inds i Kaerby, Rorby   18 Sep 1823  pg 316
WIFE:  Birthe Hansdtr
3 CH:  Niels Jensen
     Ane Jensdtr
     Kirsten Jensdtr - all minors
BRO:   Niels Nielsen gmd i Rorbye
wg: Hans Jorgensen gmd i Kiaerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rasmus Pedersen inds i Kaastrup    d.1813/18 Sep 1823   pg 316
WIFE:
CH:   Kirsten Rasmusdtr = Lars Frederichsen hmd i Kaastrup
     Peder Rasmussen 36 
     Dorthe Rasmusdtr = Jesper Nielsen hmd i Gaasetofte
     Niels Rasmussen 28
     Christen Rasmussen    25
     Ane Rasmusdtr  ugift
wgd: (her fastemand) Peder Pedersen hmd i Kaastrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Christiansen gmd i Jorlose       29 Oct 1823      pg 317
WIFE:  Else Nielsdtr
CH:   Jens Christensen 15
     Niels Christensen    10
     Lars Christensen 6
     Ane Christensdtr 11
BRO:   Henning Christiansen gmd i Jorlose
wgd: Hans Nielsen gmd i Jorlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Ibsdr i Kongstrup, Rosnaes     15 Jan 1824      pg 318
HUSB:  Jens Olsen hmd
?CH:   Ingeborg Melchiorsdr = Peder Sorensen hmd i Aagerup
     Ane Melchiorsdr minor
REL:   Lars Melchiorsen hmd i Aagerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Andersdtr i Illerup, Raklev        27 Jan 1824     pg 321
HUSB:  Niels Madsen hmd
CH:   Lars Nielsen   of age
     Mads Nielsen   of age
     Jens Nielsen   22
     Hans Nielsen   19
     Anders Nielsen  16
     Mette Nielsdtr  14
1 HUSB:
CH:   Ole Larsen    of age
     Margrethe Larsdtr    = Christen Jensen smed
gd: Lars Jorgensen gmd i Illerup
gd: Hans Nielsen hmd i Illerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ellen Jensdtr fruentimmer i Vaerslev       19 Feb 1824     pg 322
CH:   Maren Jensdtr 13
REL:   Jens Sorensen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christian Johansen inds i Ulstrup, Rosnaes   26 Feb 1824      pg 322
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Johan Christiansen hmd i Brennemose
     Ane Christiansdtr 13
     Karen Christiansdtr 12
gd: Hans Nielsen hmd i Ulstrup
wgd: Peder Olsen hmd i Nyerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Larsen aftmd i Kaastrup     15 Mar 1824      pg 323 328
CH:   Mads Pedersen (dod)
      CH: Peder Madsen   minor
? Hans Pedersen gmd i Kaastrup (could this be another son?)
gd: Ole Larsen sognefoged i Gaasetofte 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christian Christensen hmd i Aagerup, Rosnaes         15 Mar 1824  
 pg 323
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Niels Christiansen    15
     Ane Christiansdtr = Jens Jensen hmd
     Karen Christiansdtr   20
wgd: Jens Hansen gmd i Aagerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jacobsdtr i Wiskende/Viskinge   15 Mar 1824      pg 324
CH:   Peder Pedersen  gmd i Wedskende
     Johanne Pedersdtr (dod 4 Dec 1823)
     Anders Pedersen (dod) 
      CH: Karen Andersdtr
         Ane Mette Andersdtr - both minors (gd: Soren Larsen gmd i
Forsinge)
     Jens Pedersen gmd (dod)  
      CH: Karen Jensdtr
         Maren Jensdtr
         Ane Jensdtr
         Niels Jensen   (gd: their REL: Carl Mogensen i Rugtved)
     Maren Pedersdtr = Peder Nielsen gmd i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peter Frederichsen i Svebolle, Jorlose/Avnso?      18 Mar 1824  pg 325
MODER:  Ane ... = Friderik ...
BRO:   Johan Frederichsen    28        (signed: Peder Frederichsen )
SIS:   Bodil Frederichsdtr   = Soren Andersen
BRO:   Soren Frederichsen    25
SIS:   Dorthe Frederichsdtr   ugift
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Frederikke Stephensdtr i Sejerbye, Sejero    d.6 Feb 1823/18 Mar 1824   
 pg 325
HUSB:  Mads Frederichsen hmd
CH:   minors
BRO:   Anders Stephensen hmd i Serjerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Marie Lassen i Svallerup      3 Jun 1823/29 Apr 1824     pg 327
329
HUSB:  J. Gynther parcellist muurmester (? Gynther)
CH:   Hans Gynther   25
     Lauritz Gynther 17
     Martens Gynther 17 twins
     Sophie Gynther  ugift
     Jenne Marie Gynther
gd: Hans Pedersen hmd i Bierre
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Ibsen i Runkevang    17 Nov 1823  pg 328
HEIRS:  of age
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Margrethe Hedevig Bredenbek Klindt inds i Frankerup, Ubby   22 Apr 1824  
 pg 329 332 333
CH:   Lise Dorthe Klindt    21
     Cathrine Margrethe Klindt     20
     Hanne Sophie Klindt   15
     Hans Caspar Klindt    8
     Peder Wilhelm Klindt   7
? Jochum Munch/Mundt (in whose home the deceased died)
      CH: Marie Jorgine Munch (? Marie Jocchine)
REL:   Gottsche forpagter, by his son Martin Gottsche parcellist
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Jensen inds i Ubye      31 May 1824   pg 331
CH:   Jens Pedersen  hmd 
     Christen Pedersen    hmd
     Hans Pedersen  hmd
     Ane Pedersdtr  = Ole Hansen gmd i Seerslev
     Lars Pedersen  (dod)
      CH: Ole Larsen    
         Christian Larsen
         Cathrine Larsdtr - all minors
gd: Lars Madsen hmd i Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sophie Christiansdtr i Wedskende Mark   3 Jun 1824   pg 331 346
HUSB:  Rasmus Mauritzen inds
CH:   Ane Cathrine Rasmusdtr
     Mauritz Rasmusen
     Else Rasmusdtr/Thomasdtr
     Inger Marie Rasmusdtr
     Kirsten Rasmusdtr
ILLEG CH: Soren Sorensen     of age
gd: Lars Hansen i Vaerslev Mark
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Olsen inds i Aarbye   d.18 Apr 1820/1 Jul 1824        pg 333
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Ole Hansen
     Jens Hansen
     Ane Hansdtr
gd: Niels Rasmussen hmd i Aarbye
wgd: Christian Pedersen gmd i Aarbye (WIFE's fastemand)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]


Soren Christophersen gmd i Flinterup, Stor.Fuglede   15 Jul 1824  pg 334
336
WIFE:  Cathrine Marie Poulsdtr
CH:   Ingeborg Sorensdtr    = Jens Pedersen hmd i Ubberup
     Ane Margrethe Sorensdtr  ugift
     Anders Poul Sorensen     minor
gd: Niels Nielsen gmd i Flinterup
wgd: Hans Christophersen gmd i Flinterup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Birthe Larsdtr i Ubye        25 May/5 Jul 1824         pg 334
338 
HUSB:  Moller forvalter
CH:   Ahrent Christian Moller 8
     Eilert Hermann Moller 7
     Jens Severin Molle      3
gd: Jens Jensen skolelaerer i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Schnuhr madame i Avnsogaard, Avnso   1823/19 Jul 1824   pg 329 335 340
HEIR:  Ane Margrethe Olsdtr pigen (gd: prokurator Schonning i Kallundborg)
HEIR:  Andreas Monnefeldt (dod - ?22 May 1807)
      CH: Henriette Margrethe Monnefeldt   dobt 1783
         Martin Edvard Monnefeldt dobt 1785
         Clemmentine Charlotte Monnefeldt enke = afg. Brannde klade
fabriqveur - fodt 1787
         Wilhelmine Caroline Monnefeldt ugift fodt 1799
         Jacob Monnefeldt 28  (? fodt 1808 - question if this is his
child)
gd: Richter forvalter i Achlersborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Sorensdtr i Nyerup, Raklev    12 Aug 1824      pg 337 342 346
HUSB:  Peder Pedersen gmd
2 CH:  Ane Pedersdtr  25 ugift
     Karen Pedersdtr = Mads Jensen inds i Nyerup
     Maren Pedersdtr 16
gd: Ole Sorensen gmd i Kallerup & Mads Nielsen hmd 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Margrethe Madsdtr i L.Fuglede   16 Sep 1824  pg 337
HUSB:  Hans Danielsen hmd
CH:   Hans Hansen   13
     Mads Hansen   10
     Bodil Hansdtr  1
gd: Niels Jensen gmd i L.Fuglede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Madsen selv.gmd i Ellede, Raklev      12 Aug 1824   pg 337
CH:   Bodil Christensdtr
     Ane Christensdtr - both of age
curator: Soren Jochumsen gmd i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Hintzer i Svendstrup, Raklev, from Hovedgaarden Lindholm      19
Oct 1824  pg 338
BRO:   Anders Hintzer i Svendstrup (deceased was with him when he died) (?
Andreas Hintzer)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]


Lars Rasmussen i Forsinge, Ubby    9 Nov 1824       pg 339
STEPFADER: Soren Jensen i Forsinge
gd: Peder Pedersen gmd i Forsinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Knud Madsen = Mette Christensdtr hmd i Aagerup, Rosnaes     16 Nov 1824 
 pg 340
CH:   Maren Knudsdtr = Peder Jensen hmd i Kongstrup
     Dorthe Knudsdtr ugift
     Karen Knudsdtr  ugift
     Mette Knudsdtr  ugift
     Mads Knudsen   minor
REL:   Melchior Christensen gmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sara Christine Flensborg i Avnsoegaard, Avnso      14 Dec 1824  pg 341
HEIRS:  Niels Christian Selmer  dobt 2 Apr 1800
     Jacob Christopher Selmer dobt 30 Sep 1803
     Mette Kirstine Selmer  = Jensen forpagter i Lovenborg (md. 28 Sep 1822)
     Cathrine Margrethe Selmer     ? 9 May 1823
curator: Heindh pastor i Wedskende & Olsen forvalter i Lerchenborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Nielsdtr i Tommerup       16 Dec 1824   pg 343
CH:   Niels Nielsen  36 hmd i Andax
     Rasmus Nielsen  33 hmd i Ubberup
     Malene Nielsdtr 40 = Ole Jorgensen
     Karen Nielsdtr  38 = Mads Madsen hmd i Tommerup
     Ane Nielsdtr   29 ugift
     Kirsten Nielsdtr 27 ugift
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Johansdtr enke inds i Svallerup       16 Dec 1824   pg 343
HUSB:  Ole Knudsen (he has been dead 18 years, she i uskiftet boe)
CH:   Maren Olsdtr   = Christen Jensen hmd i Wedskende
     Knud Olsen    57 hmd i Serslev
     Marthe Marie Olsdtr = Peder Mortensen hmd i Svallerup
     Charlotte Olsdtr 48
     Ane Olsdtr enke
     Dorthe Olsdtr = Frederich Iversen hmd i Svallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Melchiorsdr i Raklev Mark    20 Dec 1824  pg 344
HUSB:  Rasmus Hansen hmd
2 CH:  Hans Rasmussen  7
     Ane Rasmusdtr  4
gd: Hans Melchiorsen inds i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Christophersdtr i Vollerup, Raklev    20 Dec 1824  pg 344
HUSB:  Jens Jensen hmd 
CH:   Rasmus Jensen  of age
     Jesper Jensen  minor
curator: Rasmus Olsen unge gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Olsen Moller = Malene Nielsdtr selv.hmd i Ubye  3 Feb 1825  pg 345
349 351 354 355 358 363 391 392
HEIRS:  Peder Wilhelm Pedersen  11
     Niels Christiansen        4
     Ane Mette Pedersdtr   8
     Rakel Kirstine Christiansdtr   6
REL:   Christian Nielsen Halkiaer smed i Ubye
     Hans Jensen hmd i Ubye
signed: Christen Nielsen ( Christian Nielsen )
gd: Peder Boelsen sognefoged & Jens Nielsen gmd both i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Andersen inds i Rorbye      27 Aug 1823/21 Feb 1825    pg 346
WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Christian Johansen    
gd: Niels Hansen hmd i Rorbye
wgd: Anders Eriksen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Inger Christensdtr i Ubberup       2 May 1825 pg 347
HUSB:  Jens Jensen inds hmd 
CH:   Karen Jensdtr      7
     Ane Sophie Jensdtr    5
     Ane Kirstine Jensdtr   2
     Jens Jensen       3
REL:   Christen Rasmussen hmd i Ubberup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Olsen hmd i Jorlose   2 May 1825   pg 347
WIFE:  Mette Christiansdtr
CH:   Hans Jensen   19
     Soren Jensen   17
     Jorgen Jensen  15
     Karen Jensdtr  3
curator: Christen Olsen hmd  (signed: Christen Larsen )
wgd: Niels Poulsen gmd i Jorlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Pedersdtr i Illrup, Raklev     2 May 1825      pg 348
HUSB:  Jens Larsen unge. hmd - Lerchenfeld gods
CH:   ... = Lars Christiansen hmd i Svendstrup (signed: Lars Christensen )
     Soren Madsen   of age
     minors
curator: Lars Christensen 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Pedersen = Birthe Nielsdtr aftmd i Klovbye, Ubby      2 May 1825 
 pg 348 361
HIS.CH:     Karen Sorensdtr = Ole Jensen gmd i Klovbye
HER.SIS:     Ane Nielsdtr (dod) = Niels Larsen hmd i Forsinge
      CH: Niels Nielsen hmd i Klovbye
     Kirsten Nielsdtr (dod)
      CH: Karen Nielsdtr 17 ugift
HER.½BRO: Rasmus Hansen (dod)
      CH: Jens Rasmussen gmd i Klovbye
         Lisbeth Rasmusdtr = Jens Pedersen hmd i Klovbye
         Ane Rasmusdtr = Jens Sorensen hmd i Forsinge
     Niels Pedersen (dod)
      CH: Karen Nielsdtr = Christen Truelsen hmd i Kiaerbye
         Niels Nielsen hmd i Rugtved
         Soren Nielsen gmd i Forsinge
         Peder Nielsen gmd i Rumperup
         Mette Nielsdtr 24 ugift
         Jacob Nielsen (dod)
          CH:  Ellen Jacobsdtr 9
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen hmd i Nyrup, Raklev      2 May 1825    pg 348
WIFE:  Maren Frederichsdtr
CH:   Niels Pedersen  7
     Peder Pedersen  ¬
     Karen Pedersdtr 3
gd: Niels Andersen hmd i Nyerup
wgd: Jens Jensen i Ellede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christian Nielsen ungkarl ( Christen Nielsen ) i Sejero      13/25 May
1825        pg 349 356
ILLEG CH: Jens Christensen , son of Ane Marie Sorensdtr i Sejerbye, dau of Soren
Mogensen gmd i Sejerbye
MODER:  Sidse Kirstine Nielsdtr = 2. Anders Pedersen Backe/Bakke i Sejerbye
(signed: Anders Pedersen Bagge)
SIS:   Ane Ingeborg Nielsdtr = Mogens Nielsen hmd 
     Sidse Kirstine Nielsdtr 20 ugift
     Dorthe Cathrine Nielsdtr 18 ugift
     Niels Nielsen  16
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Jorgensen inds i Hagendrup, Bregninge    2 Jun 1825 pg 350 362
WIFE:  Ane Marie Andersdtr
2 CH:  Anders Hansen  (dod 18 Aug 1825)
     Maren Hansdtr  minor
REL:   Jorgen Jensen gmd i Hagendrup
wgd: Jorgen Andersen arvefaestegmd i Bregninge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Cathrine Marie Wennleth/Wennteth i Ulstrup, Rosnaes   1 Jun 1825  pg 350
381 384 385
gd: Hans Madsen gmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ditmer Gottsche forpagter i Berchendegaard, Vaerselv   1 Jun 1825  pg 350
351 352 355 381 385 392
WIFE:  J.K. sal. Gottsche
CH:   Martin Gottsche (? age 25 on 8 Dec 1826)
signed: C.M. Gottsche
? Margrethe Hedevig Bredenbeck Klintt i Frankerup
gd: Halkjar smed & Hans Jensen hmd i Ubye
curator: Frimodt 
wgd: Niels Jorgensen sognefoged i Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Kirstine Sahl i Bregninge     2 Jun 1825  pg 351 358 359 369 397
398
HUSB:  Smith degn age 43? (signed: E.R.Smith / E.Ch.Smith) (= 2. Ane Marie
Madsdtr - by 17 Jul 1827)
? Inger Hansdtr pigen
? Ostermann kiobmand i Kallundborg
gd: Jorgen Andersen arvefaestegmd i Bregninge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Jensen hmd i Gronningehuus, dod i Almindelig Hosp., Khvn      13
Jul 1825  pg 351
WIFE:  Johanne Cathrine Jensdtr
CH:   Maren Hansdtr  12 or 13
gd: Mathias Pedersen hmd i Broekjob
wgd: Hans Andersen hmd i Benneboe
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Pedersdtr i Raklev   25 Jul 1825  pg 353
HUSB:  Niels Jensen inds
CH:   Jens Nielsen   7
     Lars Nielsen   1½
     Mette Nielsdtr  5
gd: Peder Henrichsen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Christensdtr (? Karen Nielsdtr ) i Ubye      26 Jun/1 Aug 1825  
 pg 353 354 367 368
2 HUSB: Hans Nicolaisen hmd
1 HUSB: Christen Michelsen  NOTE: this could be a first husband or the deceased's
father.
CH:   Karen Christensdtr    15    (? Karen Christiansdtr or Karen Nielsdtr
)
REL:   Lars Olsen gmd i Klovbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Melchiorsdr i Raklev  26 Sep 1825  pg 356
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Kirsten Hansdtr 1
BRO:   Hans Melchiorsen inds i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Sorensdtr i Aarbye   21/29 Sep 1825         pg 357 367 368
HUSB:  Soren Poulsen hmd 
CH:   Soren Sorensen  1 month (dod 14 Oct 1825)
REL:   Mads Sorensen gmd i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen selv.hmd i Vester Sejerbye, Sejero    d.17 Jul 1822/10 Oct
1825   pg 358 368 369 371 372 381
WIFE:  Birthe Michelsdtr  ( Beathe Michelsdtr / Benthe Michelsdtr ) (= 2. Niels
Jensen - by 15 Jul 1826)
CH:   Niels Pedersen  of age
     Soren Pedersen  of age
     Ane Pedersdtr  28
     Jens Pedersen  17
     Rasmus Pedersen 10
BRO:   Jens Nielsen gmd i 
wgd: Niels Jensen hmd i / Niels Michelsen 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Pedersen hmd i Gaasetofte, Raklev     5 Sep/21 Dec 1825   pg 360
WIFE:  Mette Rasmusdtr
CH:   of age & minors
gd: Mads Rasmussen hmd i Svendstrup
wgd: Rasmus Nielsen hmd 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Rasmussen i Svallerup      5 Apr/19 Dec 1825   pg 360
HEIRS:  Niels Jensen gmd i Svallerup
     Rasmus Abrahamsen 20
     Jens Abrahamsen fodt 21 Feb 1808
? Niels Nielsen gmd i Svallerup
curator: Hans Pedersen gmd i Kaastrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Larsen inds i Skarritzholmshuset      21 Dec 1825  pg 362
WIFE:  ?Johanne Hansen (or could be their child?)
CH:   minors
gd: Jens Jorgensen
wgd: Peder Moller moller i Gryde Molle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen soldat i Rugtved, Viskinge    d.1821/19 Jan 1826  pg 363
 (dod i 1st liv regmt.)
WIFE:  Kirstine Jensdtr
CH:   Karen Marie Pedersdtr minor
REL:   Niels Pedersen hmd i Rugtved
wgd: Jacob Sorensen gmd i Forsinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Thomasen inds i Ubye   d.29 Apr 1824/16 Feb 1826    pg 365 391 392
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Peder Olsen   3
gd: Christen Rasmussen gmd i Klovbye
wgd: Jens Andersen hmd i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Larsen unge inds. i Eskeberg, Bregninge      9 Mar 1826  pg 366
WIFE:  Kirsten Madsdtr
CH:   Niels Hansen   of age
     Lars Hansen   of age
     Karen Hansdtr  = Jens Madsen unge gmd
     ... Hansdtr (dod) = Jens Madsen gl. 
      CH: Mads Jensen   8
         Soren Jensen   4
wgd: Jorgen Hansen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Olsdtr inds i Aagerup, Rosnaes   9 Mar 1826  pg 366 391
CH:   Karen Olsdtr   = Hans Nielsen i Ulstrup
     Mette Olsdtr   = Jens Johansen i Raklev
     Ane Olsdtr    ugift
gd: Jens Olsen gmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Jensdtr i Wester     d.30 May 1825         pg 367 368
HUSB:  Niels Jensen selv.hmd sognefoged (testement 5 Jun 1813)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Jensen gmd i Stor.Fuglede     10 Apr 1825      pg 367
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Nielsen bmd i Snertinge, Saerslev     23 Apr 1825  pg 367
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Nielsen skolelaerer i Svebolle   10 Sep 1825  pg 367
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Sorensen gmd i Aagerup  29 Nov 1825  pg 367
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Hansdtr i Raklve    14 Dec 1825      pg 367
HUSB:  Hans Olsen gmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Jorgensen tienestedreng i Ubye        d.22 Nov 1825  pg 367
368
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Pedersen i Rugtved, Viskinge    27 Jun 1826  pg 370
HUSB:  Niels Larsen aftmd
CH:   Mette Nielsdtr  = Niels Mouritzen gmd i Rugtved
     Kirsten Nielsdtr = Peder Christophersen hmd i Rugtved
     Karen Nielsdtr (dod) 
      CH: Rasmus Sorensen of age
     Ane Marie Nielsdtr 44 minor
gd: Soren Nielsen gmd i Logtved
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sophie Holst i Lerchenfeldt, Kallundborg      27 Jun 1826  pg 370
HUSB:  Ahrentz gartner (signed: H.J. Ahrne)
gd: Rasmus Hansen i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Rasmussen aftmd i Illerup, Raklev     27 Jun 1826  pg 371 372
WIFE:  (dod)
CH:   Erik Sorensen  selv.gmd i Illerup
     Maren Sorensdtr = Peder Hansen gmd i Saltbaek
     Karen Sorensdtr = Poul Jorgensen smed i Illerup
     Rasmus Sorensen (dod)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Jensen inds i Hagendrup, Bregninge    26 Jul 1826  pg 372 424 427
464 466
WIFE:  Ellen Hansdtr (dod by 6 Feb 1828) Else Hansdtr i Hagendrup/Torpe,
Bregninge   pg 424 427 459
CH:   Niels Jorgensen gmd i Hagendrup
     Else Jorgensdtr = Lars Poulsen gmd i Alleshauge
     Ane Jorgensdtr = Jorgen Nielsen gmd i Torpe
     Hans Jorgensen (dod)
      CH: Maren Hansdtr (? dod 26 Jul 1826 - per pg 460)
(NOTE: WIFE listed Andersen Ellen Nielsdtr - pg 466, lists both names pg 464)
gd: Jorgen Andersen gmd i Bregninge
wgd: Jorgen Andersen hmd i Hagendrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Inger Andersdtr enke i Stor.Fuglede      5 Oct 1826   pg 373
HUSB:  Ole Jensen gmd (dod)
CH:   Jens Olsen    of age
     Rasmus Olsen   of age
     Ingeborg Olsdtr = Rasmus Hansen vertshuusholder
     Ane Kirstine Olsdtr (dod) = Soren Rasmussen hmd i Stor.Fuglede
      CH: Rasmus Sorensen
         Ole Sorensen
curator: Andreas Greisen i Stor.Fuglede ( Andreas Gregersen )
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Pedersdtr enke inds i Nostrup, Raklev   5 Oct 1826  pg 374
HUSB:  Anders Jensen inds (dod)
CH:   Peder Andersen  gmd i Nostrup
     Sidse Andersdtr = Lars Pedersen gmd i Nostrup
     Ane Andersdtr  = Jens Olsen gmd i Nostrup
     Karen Andersdtr ugift
? signed: Mads Pedersen
gd: Jens Larsen gmd i Nostrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jespersdtr i Torpe, Bregninge       5 Oct 1826  pg 374 375 391
HUSB:  Niels Christian Johansen hmd - i Daverup gods
SIS:   Ellen Jespersdtr = Niels Larsen hmd i Rorbye
     Ane Jespersdtr (dod)
      CH: Jacob Johansen hmd i Ubye
         Lars Johansen  of age
gd: Niels Larsen i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Nielsdtr i Raklev   20 Oct 1826  pg 375
HUSB:  Jorgen Hansen hmd
HEIRS:  minors
gd: Niels Larsen hmd i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mads Jensen gmd i Nyerup, Raklev    22 Sep/20 Oct 1826       pg 375
WIFE:  Karen Pedersdtr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Rasmussen gmd i Nyerup    31 Oct/15 Nov 1826   pg 375
NOTE: could be a probate for his wife instead.
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Madsen aftmd i Svebolle, Avnso/Jorlose?      17 Nov 1826  pg 375
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christen Hansen ungkarl of ag
     Mads Hansen   of age
     Peder Hansen   12
     Ellen Hansdtr  21
     Ane Cathrine Hansdtr 19
     Mette Hansdtr  (dod) = Jens Madsen hmd i Svebolle
      CH: Niels Jensen   12
         Jens Jensen   10
wg: Hans Hansen hmd i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Larsen = Ellen Larsdtr inds i Stor.Fuglede     21 Sep/22 Nov 1826  
 pg 376 377 380 390 396 427
HIS.BRO:     Ole Larsen    59 gmd i Bakkendrup 
     Anders Larsen  53 gmd i Bakkendrup
  SIS:     Mette Larsdtr  43 = Hans Nielsen gmd i Jorlose
HER.SIS:     Christiane Larsdtr 61 = Jorgen Pedersen gmd i Jorlose
     Maren Larsdtr (dod) = Anders Sorensen hmd i Flinterup
      CH: Ane Andersdtr  25
         Sidse Andersdtr 23
         Jens Andersen  17
         Hans Andersen  13
         Lars Andersen  11
         Maren Andersdtr 8
     Karen Larsdtr  54 = Johannes Hansen skoemager i Mullerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Knudsdtr i Vaerslev    d.9 Feb/13 Dec 1826      pg 378
HUSB:  Jacob Pedersen inds
CH:   minors
gd: Jens Pedersen gmd i Bregninge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Madsen inds i Badstrup, Aarby   d.30 Apr/13 Dec 1826  pg 378
WIFE:  Cathrine Nielsdtr
CH:   Karen Hansdtr  6
REL:   Niels Toijesen/Taysen hmd i Ubberup (signed: Niels Thojesen)
wgd: Hans Sorensen hmd i Kaastrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Christensdtr inds i Wedskende       14 Dec 1826      pg 379
CH:   Niels Jensen   sognefoged i Tommerup
     Mette Cathrine Jensdtr = Niels Marcusen gmd i Wedskende
     Karen Jensdtr  = Ole Hansen sognefoged i Wiskende
     Else Jensdtr   = Rasmus Henrichsen hmd i Logtved
     Sidse Marie Jensdtr (dod) = Christen Hansen muurmester i Wedskende
      CH: Christiane Christensdtr
         Karen Sophie Christensdtr
         Ane Marie Christensdtr
         Sidse Cathrine Christensdtr
         Maren Christensdtr - all minors
gd: Peder Hansen ungkarl i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Inger Madsdtr i Nyrup, Raklev     14 Dec 1826      pg 380 382 391
392
2 HUSB: Soren Jespersen gmd
1 HUSB: 
CH:   Christen Nielsen 28
     Niels Nielsen  26
     Anders Nielsen  23
     Jorgen Nielsen  15
     Maren Nielsdtr  33 ugift
     Ane Mette Nielsdtr 20
     Kirsten Nielsdtr 18
? Peder Jespersen gmd i Kallerup
gd: Niels Frederichsen gmd i Nyerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Pedersdtr i Svendstrup, Raklev      14 Dec 1826      pg 380
391
HUSB:  Jens Olsen hmd
CH:   minors
gd: Christen Jorgensen gmd i Saltbaek
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Adolph skrader i Snuderup, Bjergsted   27 Dec 1826  pg 382 ?
  dod i Birkendegaards Mark, Vaerslev
gd: Ole Larsen hmd i Snuderup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jensdtr i Svebolle or Oresoemolle, Jorlose    27 Dec 1826  pg 382
383
HUSB:  Martin Johannsen inds ( Martin Johansen )
CH:   Jacob Martinsen 7
     Maren Martinsdr 7
REL:   Jens Pedersen hmd i Torpe
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sorensdtr i Nyrup, Raklev     31 Oct/18 Nov 1826       pg 387
HUSB:  Christen Rasmussen gmd 
CH:   Rasmus Christensen    3/4 yr.
BRO:   Lars Sorensen gmd i Raklev (eldest bro.)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lene Brenck i Olstrupgaarden      10 Jan 1827  pg 389
MODER:  Brenck madame enke i Folleslev
BRO:   Peter Brinck
     .. Brinck paster i Ubye, Fynn 
SIS:   .. Brinck = Dunchel chirmegn 
     3 ugift
wgd: Thaysen gartner i Skippinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ellen Larsdtr fodt Frederichsdtr enke i Flinterupgaard, Stor.Fuglede   1
May 1825/6 pg 390 392
HEIR:  ... = Frederich Pedersen hmd i Flinterup
      CH:
     ... = Lars Hansen hmd i Flinterup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Nielsen Friis      27 May 1826  pg 391
HEIRS:  of age
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rasmus Hansen hmd i Raklev
CH:   Karen Rasmusdtr    dod. 12 Feb 1826     pg 391 392
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Abrahamsdr i Saltbaek       d.11 Mar 1826    pg 392
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bolette Bachevold jomfrue i Wedskende  8 Jun 1827  pg 393 428 466 521
  (testament 12 Jul/29 Dec 1822)
BRO:   ... Bachvold (dod)
      CH: Bachvold forpagter i Aagaard & forpagter i Soegaard, Sjelland
         Susanna Christine Bachvold enke = afg. Duhl/Juhl i Samsoe
         Ane Dorthe Bachevold = ...
gd: Gotfred Huuneth/Heineth sognpraest i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jensdtr i Gaasetofte, Raklev   12 Jun 1827  pg 394
HUSB:  Christopher Olsen hmd
CH:   Jens Christophersen   ½
REL:   Mads Rasmussen i Svendstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Larsdtr i Ellede, Raklev     12 Jun 1827      pg 394
HUSB:  Soren Jorgensen hmd
CH:   Ane Sorensdtr  5
     Karen Sorensdtr 3/4 yr.
gd: Rasmus Olsen i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Nielsen hmd i Nostrup, Raklev      12 Jun 1827      pg 395
WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Ane Jorgensdtr  3
     Jorgen Jorgensen ½
gd: Anders Jensen hmd/gmd i Kongstrup, Rosnaes
wgd: Lars Pedersen gmd i Nostrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Larsdtr ugift i Uggelose, Rorby       12 Jun 1827     pg 395
418
ILLEG CH: Kirsten ...
SIS:   ... Larsdtr = Niels Jorgensen hmd i Uggelose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Larsdtr i Bredekildehuus    12 Jun 1827      pg 394 395
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Hans Hansen   4½
     Peder Hansen   20 wks
     Bodil Hansdtr  2
gd: Christian Jensen i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Jensen inds i Alleshauge     9 Mar/12 Jun 1827   pg 395 406
BRO:   Jorgen Jensen (dod)
      CH: Niels Jorgensen i Hagendrup - of age
         Hans Jorgensen (dod) = ... = 2. Jens Nielsen hmd i Bregninge
          CH:  Maren Hansdtr  4
         Ane Jorgensdtr = Jorgen Nielsen i Torpe
         Else Jorgensdtr = Lars Poulsen i Alleshauge
     Niels Jensen (dod)
      CH: Jens Nielsen i Raklev - of age
         Else Nielsdtr = Ole Nielsen i Bregninge
     Hans Jensen (dod)
      CH: Jens Hansen i Wedskende - of age
         Ane Hansdtr = ( Ole Pedersen i Smakkerup - assumed this is right
wife)
SIS:   ... Jensdtr (dod)
      CH: Else Larsdtr (dod)
          CH:  Ane Nielsdtr = ( Lars Andersen - assumed this is right
wife)
             Mette Nielsdtr enke
             Karen Nielsdtr enke
? signed: Lars Nielsen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Mortensen hmd i Raklev      18 Jul 1827      pg 398 399
WIFE:  Kirsten Pedersdtr ( ? 12 Oct 1826/7  pg 428)
SIS:   ... Mortensdtr (dod) = Niels Nielsen hmd i Ulstrup
      CH: Mads Jensen   32 ungkarl
         Niels Nielsen  29 or 30 ungkarl
         Kirsten Nielsdtr 24 or 25 ugift
wgd: Jens Johansen i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jacobsdtr i Raklev    25 Jul 1827     pg 399
HUSB:  Jorgen Rasmussen hmd
CH:   Karen Pedersdtr 15
     Sidse Pedersdtr 9
gd: Peder Pedersen arvefaester i Nyerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mads Jensen gmd i Nyrup, Raklev    22 Sep 1826/24 Jul 1827        
 pg 400
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Ole Madsen    3½
REL:   Peder Pedersen i Nyrup
wgd: Ole Sorensen gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Rasmussen gmd i Kongstrup, Sejero     23 Aug 1827  pg 402 403 410
425 457
WIFE:  Maren Mogensdtr
CH:   Rasmus Pedersen 18
     Mette Malene Pedersdtr = Rasmus Michelsen hmd i Kongstrup
     Ane Cathrine Pedersdtr = Ole Sorensen gmd i Kongstrup
     Sidse Kirstine Pedersdtr = Rasmus Pedersen inds i Kongstrup 
     Ane Marie Pedersdtr ugift
     Maren Cathrine Pedersdtr ugift
WIFE.BRO: Peder Mogensen gmd i Sejerbye
NOTE: Rasmus Poulsen listed as husband of a daughter by 23 Dec 1828 - pg 457
gd: Christen Hansen gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Pedersdtr enke i Raklev    31 Jul 1827      pg 400 406
HUSB:  Hans Mortensen hmd (dod)
MODER:  Karen Hansdtr
SIS:   Mette Pedersdtr (dod) = Niels Jensen hmd i Raklev
      CH: Jens Nielsen   7
         Lars Nielsen   4
         Mette Nielsdtr  5
     Maren Pedersdtr (dod) = Jens Johansen hmd i Raklev
      CH: Bodil Jensdtr  6
BRO:   Hans Pedersen hmd i Raklev
wgd: Melchior Christensen hmd i
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Sorensen moller hmd i Sejerbye, Sejero      24 Aug 1827     
 pg 403 408
CH:   Soren Pedersen (dod - no children)
BRO:   Anders Sorensen (dod)
      CH: Ane Margrethe Andersdtr = Anders Rasmussen gmd i Kongstrup
         Dorthe Andersdtr 45 ugift
SIS:   ... Sorensdtr (dod)
      CH: Peder Mogensen gmd i Sejerbye
         Soren Mogensen gmd i Madstrup or Kongstrup?
         Niels Mogensen i Sejerbye (dod)
          CH:  Mogens Nielsen  24 hmd i Sejerbye
             Anders Nielsen  20 tiene i Holmstrup
             Niels Nielsen  15 tiene Niels Pedersen gmd i Sejerbye
             Ingeborg Nielsdtr     ugift
             Mette Cathrine Nielsdtr = Jorgen Nielsen bmd i Sejerbye
         Sidse Marie Mogensdtr = Christen Hansen gmd i Kongstrup
         Maren Mogensdtr enke = afg. Peder Rasmussen gmd i Kongstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Cathrine Elisabeth Naesgaard enke i Selchausdahl, Svallerup    3 Sep
1827 pg 404
HUSB:  Niels Pedersen Holm skibscapitain (dod) (testament 8 Jan 1823/18 Nov
1825) 
HEIR:  Christiane Henriette Selchov = Eger pastor i Svallerup
? proprietair J.C. Selchau
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Nicolai Beirsveund/Bierfreund sognpraest i Vaerslev   14/24 Aug 1827    
     pg 404 407 412 422 427 428 429
431 432 453 464 468 482 525
2 WIFE: Henriette Bersuund (signed: Hendris Jette Barsvund / Jette Beifrunde)
1 WIFE:
CH:   Fritz Biresuund cancelleraad & kongsmester i Holbek
     Niels Bersunnd 27 i Khvn
     Constanse Bersuund ugift i Khvn
     Mariane Bersuund ugift i Khvn
     Caroline Bersuund ugift i Wedelersborg, Fyhn
     Christiane Beersuund = Baslenhoff leutenant forpagter i Bedstrup Ladegaard
     Johanne Bersuund (dod) = Walther sognpraest i Wallekilde
      CH: Niels Walther  17
         Jens Nicolai Walther 14
         Betty Walther  12
REL:   Bersuund/Bierfreund cancellieraad borgemester i Holbek
wgd: Herbst procurator i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Olsdtr i Svendstrup, Raklev   27 Sep 1827  pg 405 420 449 464
2 HUSB: Soren Pedersen selv.gmd 
CH:   Ane Sorensdtr 14
1 HUSB: Ole ...
CH:   Ane Olsdtr    = Jorgen Nielsen hmd i Vollerup
     Hans Olsen (dod)
      CH: Maren Hansdtr  6
         Ane Hansdtr   2½
         Dorthe Hansdtr  ½
gd: Jens Olsen hmd i Svendstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Christian Johansen bmd i Torpe, Bregninge     22 Nov 1827     
 pg 410
WIFE:  Cathrine Sorensdtr
CH:   Johan Nielsen  3/4 yr.
gd: Johan Larsen hmd i Jorlose
wgd: Soren Pedersen 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Hansen inds i Bierre, Svallerup      22 Nov 1827      pg 411
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Soren Hansen   12
BRO:   Peder Hansen i Bierre
wgd: Ole Hansen i Bierre
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Nielsen inds i Badstrup, Aarby      22 Nov 1827  pg 411
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Maren Andersdtr 3
FADER:  Niels Andersen i Aarbye
wgd: Jacob Christensen i Badstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Olsen barn i Nostrup, Raklev   29 Nov 1827      pg 412 415
MODER:  Ane Nielsdtr = 2. Peder Andersen gmd i Nostrup
BRO:   Jens Olsen gmd i Nostrup
SIS:   Ane Olsdtr ugift
½ BRO:  Ole Pedersen   5
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Else Andersdtr i Kallerup, Raklev   23/29 Nov 1827     pg 412 449 508
518
HUSB:  Soren Jochumsen gmd
HEIRS:  minors
REL:   Lars Andersen gmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jorgensdtr i Illerup, Raklev      29 Nov 1827   pg 412
HUSB:  Niels Rasmussen hmd
CH:   Jens Nielsen   21
     Jorgen Nielsen  4
     Karen Nielsdtr  23
     Else Nielsdtr  12
curator: Ole Jorgensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Christensdtr i Ellede, Raklev       29 Nov 1827     pg 413
417
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Ole Jensen    i Ellede
REL:   Jens Christensen hmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Hansen hmd i Ellede, Raklev      29 Nov 1827   pg 413
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Lars Sorensen  of age
     Ane Sorensdtr  21
     Bodil Sorensdtr 17
     Karen Sorensdtr 6
     Maren Sorensdtr 4
gd: Jorgen Hansen hmd i Ellede
wgd: Peder Andersen gmd i Ellede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Madsen gmd i Ulstrup, Rosnaes       29 Nov 1827      pg 414
HUSB:  Ingeborg Larsdtr
CH:   Mads Pedersen  of age
     Rasmus Pedersen of age
     Jens Pedersen  of age
     Lars Pedersen  of age
     Maren Pedersdtr ugift
     Ane Pedersdtr  = Jesper Pedersen gmd i Ellede
     Margrethe Pedersdtr = Lars Jensen hmd i Ulstrup (signed: Lars Jorgensen )
     Karen Pedersdtr ugift
gd: Hans Madsen gmd i Ulstrup
wgd: Soren Jensen i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Andersdtr i Kallerup, Raklev      6 Dec 1827    pg 415 416
HUSB:  Ole Sorensen gmd
CH:   Jens Olsen    of age
     Soren Olsen   tiene postmester Funder
     Bodil Olsdtr   26 ugift
     Ane Olsdtr    23 ugift
     Maren Olsdtr   14
     Anders Olsen   12
     Karen Olsdtr   (dod) = Lars Sorensen gmd i Raklev
      CH: Soren Larsen   6
         Maren Larsdtr  11
         Ane Larsdtr   8
     Mette Olsdtr = ...
curator: Ole Andersen i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Olsen i Svendstrup, Raklev       6 Dec 1827    pg 415
WIFE:  Dorthe Larsdtr
CH:   Maren Hansdtr  6
     Ane Hansdtr   3
     Dorthe Hansdtr  ½
REL:   Jens Olsen gmd i Vollerup
wgd: Jens Rasmussen gmd i Saltbaek
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Erik Sorensen gmd i Alleshauge, Dauerup gods      6 Dec 1827  pg 416
CH:   Soren Eriksen  of age
     Ole Eriksen   of age
     Maren Eriksdtr  = Rasmus Hansen gmd i Rumperup 
     Karen Eriksdtr
     Ane Margrethe Eriksdtr
     Ane Eriksdtr
gd: Hans Jensen gmd i Ellehauge
gd: Madsen forvalter
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Dorthe Nielsdtr i Kjaerbye, Rorby   19 Dec 1827      pg 418
CH:   Niels Sorensen  ungkarl of age
     Peder Sorensen  sandssvage
     Maren Sorensdtr = Hans Jorgen Andersen gmd 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Birthe Rasmusdtr i Bregninge      14 Dec 1827      pg 418 420
HUSB:  Soren Christensen hmd
CH:   Lisbeth Johansdtr    26
REL:   Soren Rasmussen hmd i Skippinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Olsen i Nyrup, Raklev  19 Dec 1827  pg 418 432 455 464
WIFE:  Karen Pedersdtr  (= 2. Rasmus Pedersen - by 22 Dec 1828)
CH:   Karen Larsdtr   fodt Apr 1828
FADER:  Ole Sorensen gmd i Kallerup
WIFE.FADER: Peder Pedersen gmd i Nyerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Pedersdtr i Flinterup, Stor.Fuglede     19 Dec 1827     pg 419
CH:   .... have been under fattig for 6 years
REL:   Hans Pedersen hmd i Bierre
     Mads Pedersen hmd hiulmand i Jeerslev/Serslev?
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Bruun murer i Favrboe, Saerslev      14/29 Dec 1827        
 pg 419
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Margrethe Larsdtr i Svallerup     19 Dec 1827      pg 419
CH:   Christiane Pedersdtr = 
     Ane Pedersdtr  = 
     Sidse Pedersdtr (dod) = 
      CH: Peder Pedersen  of age
     Birthe Pedersdtr (dod) = (? Peder Christensen hmd i Svallerup)
      CH: Jens Pedersen  14
         Ane Pedersdtr  20
(NOTE: following signed as heirs, which daughter do they each belong with)
?    Peder Christensen    hmd i Svallerup
     Niels Sorensen  hmd i Svallerup
     Jens Hartvigsen hmd i Uggelose
     Peder Jensen   hmd i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Sorensdtr i Nyrup, Raklev    28 Dec 1827      pg 420
HUSB:  Peder Andersen arvefaester
CH:   Sidse Pedersdtr 18
     Karen Pedersdtr 15
     Maren Pedersdtr 7
     Anders Pedersen 11
     Soren Pedersen  2
REL:   Niels Jorgensen hmd i Nyerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Sorensdtr i Ellede, Raklev    28 Dec 1827      pg 421 428
HUSB:  Jens Andersen selv.gmd
HEIR:  minor
FADER:  Soren Jensen gmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Jensen hmd i Stor.Fuglede     28 Dec 1827          pg 422
WIFE:  ... over age 70
HEIRS:  of age
wgd: Niels Olsen i Stor.Fuglede  (by: Jens Olsen gmd i Stor.Fuglede)
gd: Andreas Gregersen hmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jonas Pedersen inds i Bregninge    28 Dec 1827      pg 422
WIFE:  Johanne Nielsdtr
gd: Jens Pedersen gmd i Bregninge
wgd: Jens Andersen hmd i Bregninge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jorgensdtr i Asmindrup, Vaerslev     6 Feb 1828      pg 423
HUSB:  Ole Jorgensen hmd
CH:   Jens Olsen    3
     Ane Olsdtr    5
gd: Rasmus Bager i Asmindrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Andersen i Hagendrup, Bregninge     6 Feb 1828  pg 424 427 428
430 432 433 438 458
WIFE:  Ane Larsdtr (dod 13 Apr 1812/21 Apr 1824?) (testament) Ane Larsdtr i
Hagendrup, Bregninge pg 424 427 428
430 432 433 458
MOR.BRO:     Lars Hansen (dod)
      CH: Maren Larsdtr enke i Eskeberg (gd: Soren Hansen gmd i Eskeberg)
         Ellen Larsdtr enke i Kaldred
          CH:  Jorgen Rasmussen gmd i Kaldved (for his mother's
guardian)
         Hans Larsen gmd i Eskeberg (dod)
          CH:  Maren Hansdtr = Jorgen Hansen gmd i Eskeberg
             Ane Hansdtr = Hans Sorensen gmd i Torpe
         Jorgen Larsen hmd i Eskeberg (dod)
          CH:  Hans Jorgensen hmd i Eskeberg
             Lars Jorgensen hmd i Eskeberg (dod)
               CH: Ane Larsdtr    13
                 Jorgen Larsen   11  (gd: Hans Jorgensen hmd i
Eskeberg)
             Sara Jorgensdtr = Peder Christensen hmd i Faaerboe
         Karen Larsdtr (dod)
          CH:  Ane Nielsdtr = Jorgen Andersen gmd i Bregninge
MOR.SIS:     Mette Hansdtr (dod)
      CH: Jorgen Jensen gmd i Hagendrup (dod)
          CH:  Niels Jorgensen gmd i Hagendrup
             Hans Jorgensen inds (dod)
               CH: Maren Hansdtr ugift i Hagendrup (gd: Jorgen
Andersen gmd i Bregninge)
             Else Jorgensdtr = Lars Poulsen i Alleshauge (? Lars
Poulsen gmd i Torpe)
             Ane Jorgensdtr = Jorgen Nielsen gmd i Torpe
         Hans Jensen i Wedskende (dod)
          CH:  Jens Hansen   46 i Birkendegaard
             Ane Hansdtr   = Ole Pedersen i Smakkerup
         Niels Jensen gmd i Kaldred (dod)
          CH:  Jens Nielsen gmd i Kaldred
             Else Nielsdtr = Ole Nielsen hmd i Bregninge
         Else Jensdtr i Wedskende (dod)
          CH:  Else Larsdtr i Rugtved (dod)
               CH: Ane Nielsdtr = Lars Nielsen i Rugtved
                 Mette Nielsdtr enke i Rugtved
                 Karen Nielsdtr = Niels Jorgensen i Wedskende
     Ane Hansdtr (dod) = Lars Hansen i Alleshauge
      CH: Hans Larsen gmd i Alleshauge (dod)
          CH:  Lars Hansen gmd i Alleshauge
             Soren Hansen bmd i Kaldred
             Jens Hansen hmd i Bregninge/Birkendegd
             Maren Hansdtr = Svend Nielsen i Alleshauge
             Ane Hansdtr = Jorgen Sorensen bmd i Kaldred
MOR.BRO:     Jens Hansen hmd i Folleslov (dod)
      CH: Hans Jensen hmd i Folleslov (dod)
          CH:  Ane Hansdtr = Lars Pedersen i Folleslov
WIFE.MODER: Maren Rasmusdtr (dod)
WIFE.MORSIS: Else Rasmusdtr (dod)
         CH:   Mette Cathrine Larsdtr = Poul Andersen hmd i Logtved
             Mads Larsen hmd i Smakkerup
WIFE.MORBRO: Anders Rasmussen sognefoged i Warslov (dod)
         CH:   Kirsten Andersdtr enke = ... gmd i Svallerup (? Kirstine
Andersdtr )
             Ane Cathrine Andersdtr enke = ... gmd i Warslov
             Hans Andersen gmd i Warslov
       Mads Rasmussen gmd i Saerslev (dod)
         CH:   Jens Madsen (dod)
               CH: Karen Jensdtr = Frederich Christophersen i
Biergsted
             Niels Madsen (dod)
               CH: Else Nielsdtr = Peder Jacobsen hmd i Hagendrup
                 Karen Nielsdtr = Christen Olsen i Rumperup
                 Kirsten Nielsdtr ugift i Folleslov
                 Mads Nielsen 30 i Kelleklinte
                 Hans Nielsen 27 i Folleslov
                 Jens Nielsen 10 i Fauerboe
             Ane Madsdtr = Rasmus Ibsen hmd i Fauerboe
? Lars Clausen i Eskeberg (could he be married to one of the girls?)
gd: Hans Christensen gmd i Weddinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Nielsdtr i Asmindrup, Vaerslev     6 Feb 1828      pg 424
HUSB:  Hans Larsen hmd
CH:   Lars Hansen   minor
BRO:   Jens Nielsen i Ubberup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Olsen i Bregninge     11 Feb 1828     pg 425
WIFE:
gd: Jens Andersen hmd i Bregninge
wgd: Jens Pedersen gmd i Bregninge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Nielsen hmd i Sejerbye, Sejero       d.14 Nov 1825/7 Feb 1828   
 pg 425 465
WIFE:  Maren Cathrine Hansdtr
CH:   Niels Jensen   3
gd: Hans Frederichsen hmd i Sejerbye
wgd: Anders Nielsen faestemand i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johanne Margrethe Poulsen i Snuderup, Bjergsted      26 Feb 1828    
 pg 426
HUSB:  AErres/Orres/AEwre inds 
gd: Torkildsen skolelaerer i Warslove
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Jorgen Birch/Birk i Lerchenfeldt, Kallundborg   25 Feb 1828  pg 426
432 448
WIFE:  Karen Christiansdtr i Aagerup (signed: Karen Christensdtr )
HEIRS:  minors
½ BRO:  Rasmus Jensen smed i Lerkenfeld
wgd: Jens Jensen i Aagerup 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Margrethe Pedersdtr i Bjergsted       pg 426
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mads Larsen gmd i Saerslev  15 Feb/1 Mar 1828        pg 427
WIFE:  Ane Bengtsdr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Nielsen i Flinterup, Stor.Fuglede     20 May/30 Jun 1828  pg 431
453 457
BRO:   Peder Nielsen (dod)
      CH: Soren Pedersen hmd i Kloubye
         Niels Pedersen hmd i Bierre
         Hans Pedersen hmd i Klaubye
         Mads Pedersen hmd i Svallerup
         Kirsten Pedersdtr = Jacob Jensen hmd i Kloubye
         Maren Pedersdtr = Hans Pedersen hmd i Kloubye
SIS:   Dorthe Nielsdtr (dod)
      CH: Jacob Jorgensen hmd i Uglerup
         Jorgen Jorgensen i Warslov (dod)
          CH:  Jorgen Jorgensen of age
             Jacob Jorgensen 13
             Ole Jorgensen  11 - both i Waerslov
         Jens Thygesen hmd i Holte, Stevns herred
         Ane Thygesdr = Ole Jorgensen hmd i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Henrich Fischer = Caroline Frederikke Wilhelmine Gedde sognepraest i
Bregninge    15 Sep 1828  pg 433 434
436 441 452 463 467 468 471 476 478 483 489 490 491 493 494 495 499 503 508 514 517
518 520 522 523 524 525 527 532 533 534
539 
CH:   Caroline Fischer - eldest ugift - jomfrue
     Hans Christopher Fischer mollersvend - fra Ringsted Mark af Lars Ulriksen
gmd i Doiringe
     Johan Fischer  ? i Khvn
gd: Edsberg sognepraesten i Svallerup (signed: F.M.Edsberg)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Christensdtr enke i Rorbye       29 Aug 1828   pg 433 434 462
463
HUSB:  Truels Sorensen (dod - 31 Dec 1827?)
CH:   Peder Truelsen i Lerchenberg - of age
     Lucie Truelsdr = Mads Hansen hmd i Svebolle
     Johanne Truelsdr 27 ugift tiene i Kallundborg
     Soren Truelsen 11
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Pedersen = Ane Olsdtr gmd i Saltbaek, Raklev    23 Sep 1828     
 pg 434 448
CH:   Ane Jensdtr   = Soren Pedersen gmd
     Ane Mette Jensdtr    18
     Maren Jensdtr      13
     Dorthe Jensdtr      10
     Hans Jensen       5
gd: Jens Olsen gmd i Wollerup
gd: Rorbye forvalter i Lerchenfeldt
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rordam sognpraest i Kallundborg       1 Oct 1828    pg 435
WIFE:
gd: Pederfeld borgemester cancelleraad i Kallundborg
wgd: Nielsen hr. i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lisbeth Jensdtr i Vollerup, Raklev    22/23 Oct 1828        pg 436
485 
HUSB:  Ole Hansen gmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr enke i Wedskende      29 Oct 1828      pg 436
HUSB:  Anders Mouritzen (dod)
CH:   Maren Andersdtr = Mouritz Olsen hmd
     Marie Andersdtr minor
gd: Jens Jacobsen hmd i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ellen Olsdtr i Nyrup, Raklev         8 Sep/23 Oct 1828        
 pg 436
HUSB:  Jens Nielsen gmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Casper Christensen i Stieltarnehuset?      29 Oct 1828      pg 437
438
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Ole Caspersen  21
     Christen Caspersen    17
     Anders Caspersen 10
     Giertrud Marie Casparsdr = Jens Hansen hmd i Boeslunde
     Ane Caspersdr  ugift
curator: Anders Nielsen smed i Skippinge
wgd: Anders Peder Lorentzen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Nielsdtr enke i Svallerup     29 Oct 1828      pg 436 466
HUSB:  Peder Jensen Love (dod) (? Peder Jensen Larsen )
CH:   Peder Larsen   hmd i Jyderup 
     Niels Larsen   i Hollabye
     Hans Larsen   i Svebolle - all of age
     Birthe Larsdtr  enke
     Mette Larsdtr  enke (gd: Christen Nielsen sognefoged i Svebolle)
     Karen Larsdtr  = Jacob Johansen i Ubye
     Kirsten Larsdtr 25 ugift (gd: Christian Nielsen sognefoged i Svebolle)
     Christen Larsen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Olsdtr i Nyrup, Sjerebye, Sejero       11 Nov 1828     pg 438
475 498 499
HUSB:  Soren Pedersen selv.gmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Hansdtr i Svallerup    29 Oct 1828      pg 438 442
HUSB:  Peder Christensen parcellist
HEIRS:  minors
REL:   Mads Hansen gmd i Jerslev
HUSB.CH: of 1st md: 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Michelsen = Bodil Rasmusdtr gmd i Vollerup, Raklev      27 Nov
1828     pg 438 442 466
CH:   Lars Jensen   of age
     Hans Jensen   of age
     ... Jensdtr minor?
gd: Lars Rasmussen hmd i Saltbaek
curator: Rasmus Olsen gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Jensen i Saltbaek, Raklev     27 Nov 1828      pg 439 466
WIFE:  Sidse Thuesdr
BRO:   Peder Jensen (dod)
      CH: Jens Pedersen  22
         Maren Pedersdtr 24 ugift (gd: Lars Jorgensen hmd i Brennemose)
SIS:   Karen Jensdtr = Jens Nielsen hmd i Saltbek
     Ane Jensdtr = Lars Jorgensen hmd i Brennemose
      CH: Jorgen Larsen  22
         Jens Larsen   14
         Hans Larsen   10
         Peder Larsen   6
         Sidse Larsdtr  16
         Dorthe Larsdtr  12
(NOTE: deceased listed As Ole Nielsen i Saltbek - pg 466)
wgd: Johan Sorensen i Svendstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Christensdtr i Vollerup, Raklev        27 Nov 1828     pg 439
466
HUSB:  Hans Rasmussen hmd
CH:   Rasmus Hansen  15
     Jens Hansen   11
     Christen Hansen 7
     Dorthe Hansdtr  13
     Kirsten Hansdtr 10
(NOTE: deceased listed As Ane Christiansdtr - pg 466)
gd: Peder Larsen gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Jorgensen hmd i Raklev      27 Nov 1828      pg 440 443
WIFE:  Inger Pedersdtr  (= 2. Ole Rasmussen )
CH:   Bodil Hansdtr 16 
gd: Peder Rasmussen hmd i Raklev / Soren Andersen hmd i Raklev
wgd: Ole Pedersen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Olsdtr i Vollerup, Raklev      27 Nov 1828     pg 440
HUSB:  Jorgen Nielsen hmd
?HEIR: Jens Olsen gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Margrethe Hansdtr i Raklev   27 Nov 1828     pg 440
HUSB:  Jens Rasmussen hmd
CH:   Rasmus Jensen  17
     Hans Jensen   14
     Lars Jensen   11
gd: Ole Pedersen i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Jensen i Svendstrup, Raklev    3 Dec 1828          pg 443
CH:   Peder Pedersen  gmd i Stoldysegaarden
     Jens Pedersen  
     minors
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Pedersdtr i Svendstrup, Raklev   3 Dec 1828       pg 443
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   Maren Nielsdtr  8
     Ane Nielsdtr   5
     Bodil Nielsdtr  1
REL:   Peder Pedersen gmd i Stoldyssegaarden
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Christian Adolfsen i Bregninge         3 Dec 1828    pg 444
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Sophie Larsdtr  19
     Magdalene Larsdtr 14
REL:   Josva Adolpsen hmd i Faverboe
wgd: Peder Christensen gmd i Logtved
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr i Kongstrup, Rosnaes    3 Dec 1828       pg 444
HUSB:  Jens Olsen hmd
CH:   Jens Jensen   4
REL:   Melchior Jensen gmd i Kallerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr i Melbye Sonderstrand, Aarby    3 Dec 1828      pg 445
HUSB:  Peder Truelsen inds
CH:   Peder Pedersen  4
gd: Jens Nielsen hmd i Sonderstrand
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Christensdtr i Aagerup, Rosnaes       3 Dec 1828     pg 445
HUSB:  Lars Melchiorsen hmd
CH:   Jens Larsen   23
     Hans Larsen   16
     Melchior Larsen 12
     Christen Larsen 9
     Ingeborg Larsdtr 21
     Ane Larsdtr   17
     Kirsten Larsdtr 6
gd: Peder Andersen gmd i Aagerup (signed: Peder Christensen )
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen i Jorlose     4 Dec 1828      pg 445
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Hans Pedersen  6
     Peder Pedersen  (dod 10 Nov 1828)
REL:   Ole Nielsen hmd i Jordlose
wgd: Henning Christensen gmd i Jordlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Andersen hmd i Svendstrup, Raklev    4 Dec 1828      pg 446
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Ane Jorgensdtr  4
     Mette Jorgensdtr 1
gd: Hans Hansen hmd i Svendstrup
wgd: Soren Andersen hmd i
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Nielsdtr i Jorlose    4 Dec 1828          pg 446
HUSB:  Jacob Jensen hmd
CH:   Jens Jacobsen  9
     Niels Jacobsen  1
     Bodil Jacobsdtr 11
     Ane Marie Jacobsdtr 6
gd: Henning Christensen gmd i Jordlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Breum skolelaerer i Bjergsted     28 Nov/10 Dec 1828       pg 444
465 466
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Caroline Ane Cathrine Breum 5
     Ane Beathe Breum  2
REL:   Breum giaestegiver i Beks Kroe (signed: J.P.Breum)
WIFE.FADER: Peder Pedersen gmd i Forsinge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Christensdtr enke i Sejebye, Sejero    24 Jun/22 Jul 1829  pg 447
482 485 498 501 508 509 514 (not found pg
447)
HUSB:  Soren Pedersen (dod) 
HEIRS:  Jacob Sorensen ungkarl i Khvn / hmd i Sejerbye
     others of age
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jensdtr i Saerslev    10 Dec 1828     pg 447 475 505
HUSB:  Peder Jensen selv.bmd
CH:   Maren Pedersdtr 8
     Niels Pedersen  7
     Peder Pedersen  4
?CH: Jens Pedersen    minor
FADER:  Soren Jensen i Faverboe
HUSB.CH: of 2nd md:
? Soren Sorensen i Saerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Nielsdtr inds i Kajemose, Holmstrup    10 Dec 1828  pg 447 479
BRO:   Niels Nielsen  hmd fattig i Snertinge, Bentzonslund
     Jorgen Nielsen (dod)
      CH: Hans Jorgensen  tommermand i Meelbye
         Niels Jorgensen skredder i Kundbye = ...
         Karen Jorgensdtr = Rasmus Jensen gmd i Kundbye
         Maren Jorgensdtr = Ole Larsen hmd i Frydendahl
     Lars Nielsen hmd i Frydendahl (dod)
      CH: Niels Larsen   inds i Frydendahl
         Jens Larsen   skovfoged i Rugnsberg
         Peder Larsen   24 tiene i Sondersted
         Hans Larsen   22 tiene i Tommerup, Frydendahl
         Christiane Larsdtr = Jorgen Lorentzsen hmd i Tommerup, Frydendahl
         Ane Larsdtr   = Ole Jensen i Kongmose, Kongstrup
     Jens Nielsen (dod)
      CH: Niels Jensen   22 tiene i Ulkestrup ved Tommerup?
         Jens Jensen   25 tiene i Tommerup, Frydendahl
SIS:   Kirsten Nielsdtr (dod)
      CH: Karen Poulsdtr = Vollrath vaever i Casemose (signed: Joachum
Casper Valsaeth)
     Karen Nielsdtr (dod)
      CH: Karen Mathiasdtr = Soren Pedersen skovfoged i Westerbyegaard
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Eriksdtr i Bjere, Svallerup      10 Dec 1828   pg 448
CH:   Abelone Johansdtr = Soren Larsen gmd i Bierre
     Kirsten Johansdtr = Dahl smed
     Ane Johansdtr  26
gd: Niels Thomasen gmd i Bierre
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Nielsdtr enke i Callred, Bregninge     11 Dec 1828      pg 449
461
HUSB:  Niels Sorensen (dod)
CH:   Jorgen Nielsen
     Soren Nielsen smed i Kaldred
     Rasmus Nielsen
     Peder Nielsen i Badstrup
     Niels Nielsen - all of age
     Ane Nielsdtr   = Lars Larsen hmd i Folleslov
     Dorthe Nielsdtr (dod) = Jens Frederichsen i Kaldred
      CH: Dorthe Margrethe Jensdtr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Olsdtr i Svendstrup, Raklev   12 Dec 1828      pg 449 465
HUSB:  Soren Pedersen selv.gmd
CH:   Ane Sorensdtr  ugift
1 HUSB: Ole ...
CH:   Ane Olsdtr = Jorgen Nielsen hmd i Vollerup
     Hans Olsen (dod)
      CH: Maren Hansdtr
         Ane Hansdtr
         Dorthe Hansdtr
gd: Jens Olsen gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Poul Olsen i Stor.Fuglede   15 Dec 1828      pg 450
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Ane Marie Poulsdtr 14
gd: Jens Olsen gmd i Stor.Fuglede
wgd: Christen Hansen i Stor.Fuglede
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Erik Sorensen presteforpagter i Raklev     17 Dec 1828  pg 451 476 482
484
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   Sara Eriksdtr  = Hans Nielsen hmd i Kallerup
     Marie Eriksdtr  ugift  (? Ane Marie Eriksdtr )
     Jorgen Eriksen  minor
gd: Soren Pedersen hmd i Nyerup
wgd: Jorgen Jacobsen geustgiver/vertshusholder i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Olsdtr inds i Bregninge     15 Dec 1828      pg 451
CH:   Lars Christensen 23
     Peder Christensen    20
     Kirstine Lovise Christensdtr 15
     Johanne Christensdtr       10 (girls' surnames assumed)
curator: Raested bodker (? Baavsted)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Andersen gmd i Nyrup, Raklev   1 Sep/17 Dec 1828   pg 451 467 469
471 477 501
WIFE:  (dod)
CH:   Sidse Pedersdtr = (forlovet) Peder Pedersen (eldest dau)
     Karen Pedersdtr
     Maren Pedersdtr
     Anders Pedersen 12 with Hans Nielsen
     Soren Pedersen  4
BRO:   Anders Andersen i Kallerup
WIFE.SIS: ... = Niels Jorgensen hmd i Nyerup
? Peder Andersen i Nostrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Jorgensen i Flinterup, Stor.Fuglede    15 Dec 1828      pg 451
WIFE:  Kirstine Jespersdtr
CH:   minors
gd:   Niels Hansen i Flinterup
wgd: Peder Pedersen i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Larsdtr i Tommerup    17 Dec 1828     pg 452
HUSB:  Niels Iversen inds
CH:   Ellen Kirstine Nielsdtr 3
gd: Niels Larsen hmd i Tommerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lars Rasmussen inds i Asmindrup, Vaerslev    18 Dec 1828      pg 452
WIFE:  Malene Sorensdtr
CH:   Christen Larsen 7
     Mette Larsdtr  12
gd: Hans Rasmussen gmd i Asmindrup (? Claus Rasmussen )
wgd: Jens Madsen gmd i Asmindrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Johan Andersen boisend/bmd i Wedskende Kroe   21 Oct/18 Dec 1828  pg 452
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Marie Nielsdtr i St.Jorgensberg, Kallundborg   18 Dec 1828  pg 453
HUSB:  Niels Olsen 
CH:   minors
REL:   Peder Johansen (syg)
gd: Lars Pedersen inds
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Sorensdtr i Bjornstrup, Rosnaes      22 Dec 1828      pg 454
HUSB:  Peder Hansen
CH:   Jens Pedersen  15
     Lars Pedersen  14
     Soren Pedersen  12
     Maren Pedersdtr 9
     Marie Pedersdtr 6
gd: Jens Olsen i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Christensdtr i Ulstrup, Rosnaes        22 Dec 1828     pg 455
HUSB:  Niels Jacobsen hmd
CH:   Ane Nielsdtr   10
     Maren Nielsdtr  8
     Jens Nielsen   5
REL:   Hans Nielsen hmd i Ulstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Andreas Lauritzen Schram sognepraest i Sejeroe     22 Dec 1828  pg 456
470 483 536 537 539 545
WIFE:  (dod by 27 Jul 1829)
? Winslov sognepraest
? Bodil Cathrine pigen
 Jorgen Hansen karlen
 Sidse Cathrine Nielsdtr
 Peder Mogensen i Sejerbye
 Peder Christensen
gd: Ole Jespersen smed i Foll. / Ole Jorgensen Friis 
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Envoldsdr i Bjergsted       22 Dec 1828     pg 456
CH:   ... = Jacob Jonasen skomager i Biergsted
     minors
gd: Lars Christensen i Bentzonslund & Jens Pedersen i Waerslov (could these be
husbands of daughters?)
gd: Anders Pedersen gmd i Biergsted
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lisbeth Jensdtr i Kallerup, Raklev    23 Oct/22 Dec 1828      pg 456
HUSB:  
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr i Kallerup, Raklev      23 Dec 1828     pg 457 465
HUSB:  Peder Jespersen
CH:   Jesper Pedersen gmd i Ellede
     Jens Pedersen  30 vandtig
     Peder Pedersen  of age
     Hans Pedersen  17
     Karen Pedersdtr = Jens Andersen i Ellede
     Ane Pedersdtr  = Rasmus Rasmussen gmd i Vollerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Gyde Andersdtr i Svebolle, Avnso/Jorlose     3 Sep/24 Dec 1828  pg 460
466 522
CH:   Soren Nielsen  of age
     Christian Nielsen    sognefoged - of age
     Jens Nielsen (dod)
      CH: Niels Jensen   10
         Lars Jensen   7
     Ane Nielsdtr   = Peder Rasmussen gmd i Kaastrup
     Cathrine Nielsdtr    = Niels Jorgensen i Ubye
     Marie Nielsdtr  = Soren Hansen i Svebolle
     Birthe Nielsdtr = Niels Andersen hmd i Rorbye
gd: Hans Larsen with Soren Nielsen i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Inger Madsdtr i Wedskende   24 Dec 1828      pg 461
CH:   Jens Andersen  of age
     Karen Andersdtr 25
     Peder Andersen  15 or 18
gd: Ole Jacobsen i Smakkerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Larsen gmd i Alleshauge,      27 Dec 1828   pg 462
WIFE:  Else Jacobsdtr
CH:   Lars Christensen 
     Christen Christensen   - both of age
     Karen Christensdtr    16
curator: Jens Nielsen gmd i Hangendrup
gd: Madsen godsforvaltermand i Aagaard
wgd: Lars Hansen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Larsen selv.gmd sognefoged i Gaasetofte, Raklev 17/20 Jan 1829  pg 464
WIFE:  Karen Jensdtr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Blok huusholderske i St.Jorgensbjerg, Kallundborg      d.20/23 Aug
1828   pg 464
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen dagleier i St.Jorgensbjerg, Kallundborg     d.23/26 Aug
1828 pg 464
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jorgen Hansen dagleier i St.Jorgensbjerg, Kallundborg     d.6/9 Sep 1828 
 pg 464
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Knudsdtr i Ubberup, St.Jorgensbjerg/Tommerup  d.19/23 Nov 1828   
 pg 464
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Madsdtr i Bregninge   d.13 Nov 1827/8(?12 May 1828)  pg 465 466
HUSB:  Christian Adolphsen inds
CH:   minors
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Olsdtr i Sejerbye, Sejero     22 Sep 1827/8     pg 465 475 498
499 526 536
HUSB:  Soren Pedersen selv.gmd (udskiftet boe)
CH:   Karen Sorensdtr pige i Sejero
2 HUSB: ...
CH:   Niels Jensen (gd: Soren Jensen hmd i Sejerbye)
gd: Soren Nielsen hmd i Sejerbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Morten Mogensen i Snaeveris, Vaerslev      10 Jun 1828  pg 466 526
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Jensdtr i Eskeberg, Bregninge       3 Jun 1828  pg 466
HUSB:  Christian Jensen Moller
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Pedersdtr i Bjornstrup      17 Feb/27 Mar 1829       pg 466
HUSB:  Rasmus Larsen gmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Mathiasen i Vollerup, Raklev   20/30 Mar 1829         pg 467
WIFE:  Bodil Jespersdtr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Jensen inds hmd i Forsinge, Ubby     18/31 Mar 1829        
 pg 467 480 490
CH:   Kirsten Andersdtr = Rasmus Jacobsen gmd i Klovbye
      CH: Anders Rasmussen 13
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Christensdtr   d.13 Aug 1828     pg 470
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Christensdtr enke i Sejerbye, Sejero   d.16 Mar 1828/19 May 1829  
 pg 470 475 477
HUSB:  Soren Pedersen hmd (dod)
BRO:   Jacob Christensen
      CH: Jorgen Christensen (for his father's gd:)
     Jorgen Christensen (dod)
      CH: Christen Jorgensen    33
         Jens Jorgensen  30
         Maren Jorgensdtr ugift
         Kirstine Jorgensdtr    ugift
     Soren Christensen (dod)
      CH: Jacob Sorensen  30
         Peder Sorensen  20
         Rasmus Sorensen 25
         Karen Sorensdtr ugift
         Bodil Cathrine Sorensdtr ugift
SIS:   Lisbeth Christensdtr = Jens Rasmussen
gd: Nielsen procurator i Kallundborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Christensdtr ugift i Sejerbye, Sejero  11 Jun 1829   pg 475 477 482
490 494 498
HEIR:  Peder Sorensen hmd ungkarl i Sejeroe  (testament 19 Apr 1828)
gd: Holm procurator
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Jensdtr enke i Sejerbye, Sejero      d.27 Jul 1828 pg 470 
HUSB:  Christen Michelsen (dod)
CH:   Jens Christensen gmd i Madstrup
     others not listed
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jensdtr      d.31 May 1828        pg 470
FADER:  Jens Sorensen hmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Cathrine Sorensdtr i Sejerbye, Sejero   19 May 1829      pg 470
HUSB:  Niels Pedersen Moller hmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Nielsen ungkarl fattig      d.4 Aug 1829/19 May 1829    pg 470
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Erik Jorgensen hmd i Sejerbye, Sejero      d.8 Aug 1828 pg 470
WIFE:
2 CH:  Jorgen Eriksen  both of age
     ... Eriksen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Christensen hmd i Sejerbye, Sejero    d.9 Aug 1828 pg 470
CH:   Jacob Christensen    i Sjerbye - of age
     others of age & minors, some older
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Rasmussen hmd i Sjerbye, Sejero      d.11 Aug 1828 pg 470
WIFE:
CH:   of age
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Pedersen hmd i Sejerbye, Sejero      d.23 Aug 1828 pg 471
WIFE:
2 CH:  minors
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Rasmusdtr enke i Sejerbye, Sejero     d.14 Aug 1828 (? 24 Aug)   
 pg 471
HEIR:  Peder Pedersen hmd i Sejerbye
     others of age
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Rasmus Nielsen aftmd i Sejerbye, Sejero     19 May 1829  pg 471
CH:   Niels Rasmussen gmd 
     others not listed
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Sorensen unge hmd i Sejerbye, Sejero   19 May 1829  pg 471
WIFE:  ...  (testament 16 Aug 1806)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Jorgensdtr i Sejerbye, Sejero       19 May 1829  pg 471
HUSB:  Jorgen Pedersen hmd  (testament 27 Oct 1812)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Pedersdtr i Kongstrup Mark, Sejero/Avnso?     10 Jun 1829  pg 472
HUSB:  Jens Olsen hmd 
MODER:  Karen Andersdtr enke
SIS:   Ane Pedersdtr  26 ugift
     Lisbeth Pedersdtr    24 ugift
BRO:   Jens Pedersen  19
     Soren Pedersen  14
gd/curator: Soren Jochumsen gmd i Kallerup
wgd: Jens Johansen hmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Sidse Pedersdtr i Svendstrup, Raklev      10 Jun 1829      pg 472
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Bodil Jensdtr  12
     Ane Jensdtr   8
     Maren Jensdtr  5
     Karen Jensdtr  2
     Jorgen Jensen  6
gd: Peder Pedersen selv.gmd i Stoldysgaarden
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ingeborg Jorgensdtr i Svallerup    10 Jun 1829      pg 473
HUSB:  Jens Hansen Gynther muurmester
CH:   Ane Marie Gynther    5
     Frederikke Gynther    1
gd: Hans Pedersen hmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Hartvigsen inds i Bjere, Svallerup    10 Jun 1829      pg 474
WIFE:  Ane Kirstine Nielsdtr
CH:   Niels Andersen  9
     Ane Andersdtr  6
gd: Hans Svendsen hmd i Bierre
wgd: Mads Nielsen hmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Marie Knudsdtr i Saerslev     10 Jun 1829      pg 474
HUSB:  Knud Nielsen inds
CH:   Niels Knudsen  16
     Soren Knudsen  13
     Jens Knudsen   3
gd: Soren Sorensen selv.gmd i Saerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mette Sophie Jensdtr i Bjergsted    11 Jun 1829      pg 474
HUSB:  Soren Sorensen inds hmd
CH:   minor
gd: Hans Hansen hmd i Biergsted
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Svend Olsen inds i Bjergsted       11 Jun 1829     pg 474
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Kirstine Svendsdtr     3½
gd: Soren Sorensen hmd i Biergsted
wgd: Hans Hansen hmd i Biergsted
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jorgensdtr i Klovby, Ubby     15 Jul 1829  pg 480 485 491 493 495
497 498 499 500 501 504
HUSB:  Niels Jensen (dod - 1 Jun 1828)
CH:   Maren Nielsdtr (dod) = Niels Nielsen hmd i Rugtved
      CH: Peder Nielsen  5
     Marie Nielsdtr i Wedskinde Kroe (= Lars Jacobsen i Birkendegaard - by 3
Nov 1829)
     Ane Nielsdtr   minor
gd: Rasmus Jorgensen hmd i Widskinde (by: Christen Rasmussen gmd i Klovbye) /
Nissen procurator
gd: Rasmus Hansen
? Christopher Olsen smed i Klaubye - with whom the deceased was living
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Nielsen inds i Badstrup, Aarby      15 Jul 1829  pg 480
WIFE:  Ane Jacobsdtr
CH:   Niels Sorensen  6
     Jens Sorensen  5
     Maren Sorensdtr 2
gd: Ole Nielsen i Meelbye
wgd: Jacob Hansen i Badstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Carl Petersen hmd i Svebolle, Avnso/Jorlose?      15 Jul 1829  pg 480
WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Lars Carlsen   5
gd: Peder Pedersen hmd i Saerslev
wgd: Christian Jensen i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sophie Johansdtr (? Ane Sophie Jokumsdr) i Tommerup 20 Jul 1829 pg 481
HUSB:  Hans Jorgensen hmd
CH:   Hans Henrich Hansen   14
     Hans Frederich Hansen  11
     Ane Cathrine Marie Hansdtr 7
gd: Mads Pedersen hmd i Tommerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Rasmusdtr i Illerup, Raklev     20 Jul 1829     pg 483
HUSB:  Christen Jepsen hmd
CH:   Rasmus Christensen    11
     Poul Christensen 8
     Mads Christensen 8
     Niels Christensen    5
gd: Hans Rasmussen hmd i Saltbech
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Andersen gmd i Nyrup, Raklev   22/27 Jul 1829         pg 483
(not found 451)
WIFE:  Ane Nielsdtr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Madsen = Kirsten Larsdtr hmd i Illerup, Raklev   29 Jul 1829     
 pg 484
CH:   Mads Jensen gmd i Ellede
     Jens Jensen hmd i Illerup
     others not listed
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Lisbeth Jensdtr Vollerup, Raklev    22 Oct 1828/19 Feb 1829    pg 485 
(not found pg 436 )
HUSB:  Ole Hansen selv.gmd
CH:   Hans Olsen    11
     Jens Olsen    6
     Johanne Olsdtr  13
     Maren Olsdtr   8
gd: Rasmus Pedersen hmd i Kongstrup, Refnaes
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Andersen selv.gmd i Ulstrup, Rosnaes   13 Mar 1821/28 Feb 1829   
     pg 487
WIFE:  Sidse Hansdtr
CH:   Hans Sorensen  24
     Soren Sorensen  21
     Melchior Sorensen 19
     Maren Sorensdtr 16
BRO:   Niels Andersen selv.gmd i Kongstrup, Refnaes
curator: Hans Olsen selv.gmd i Bjornstrup
wgd: Peder Hansen hmd i Bjornstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Anders Andersen inds i Bregninge    29 Sep 1826/10 Sep 1829        
 pg 492
WIFE:  Ane Madsdtr  (= 2. (forlov) Jorgen Pedersen hmd i Tommerup - by 10 Sep
1829)
CH:   Ane Marie Andersdtr
gd: Peder Eriksen i Tommerup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Nielsen gmd i L.Fuglede     10 Sep 1829      pg 492
WIFE:  Birthe Nielsdtr
2 CH:  Niels Nielsen  4
     Dorthe Nielsdtr 5/11 or 5/4 yr.
gd: Johan Hansen gmd i Svebolle
wgd: Rasmus Andersen gmd i Jordlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr inds i Stor.Fuglede    16 Sep 1829      pg 494
CH:   Jens Nielsen   tiene i Bregninge
     Kirsten Nielsdtr = Jens Pedersen smed i Bukkerup?
     Kirstine Nielsdtr    ugift
     Maren Nielsdtr  = Christopher Jensen hmd i Ubye
gd: Jens Holm
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Marie Nielsdtr i Jordlose    16 Sep 1829      pg 493
2 HUSB: Henning Christensen gmd
CH:   Maren Henningsdr 6
1 HUSB: Soren ...
CH:   Soren Sorensen  11
     Karen Sorensdtr 17 or 14
REL:   Jens Rasmussen gmd i Klovbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ole Nielsen hmd i Jordlose  17/23 Sep 1829         pg 495
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Niels Olsen   2
     Lars Olsen    2 twins
gd: Niels Andersen hmd i Smakkerup
wgd: Hans Jorgensen hmd i Rorbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Severin Warthoe = Thomasine Nicoline Ollegaard Smidt amtsprovst sognpraest i
Raklev   6 Oct 1829   pg 496 500
502 509 514 517 520 521 522 523 524 525 527 528 532 533 535 536 537 545 546
? Warthoe fra Lerchenborg
  Warthoe praesten i Sreun
wgd: Nielsen skolelarer i Kallundborg / Lassen skolelarer i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Mortensen hmd i Badstrup, Aarby      14 Oct 1829  pg 497 516
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Morten Nielsen i Badstrup
     Niels Nielsen i St.Jorgensberg
     Peder Nielsen  - all of age
     Karen Nielsdtr (dod) = Jens Johansen skovfoged
      CH: Ane Kirstine Jensdtr 12
     Maren Nielsdtr (dod) = Anders Nielsen (dod), son of Niels Andersen hmd i
Aarbye
      CH: Maren Andersdtr 5
     Karen Nielsdtr  27 ugift
     Sidse Nielsdtr  23 ugift
gd: Niels Andersen hmd i Aarbye
wgd: Niels Jorgensen gmd i Badstrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peter Klejn kammeraad tjendelsmmaster i Aastrup, Bjergsted    28 Oct 1829 
 pg 500
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Marie Julie Weisoe i Viskinge   3 Nov 1829       pg 504
HUSB:  Schionning skolelaerer (signed: H.B. Schioning)
CH:   Andreas Peder Schionning 4
     Marie Elisabeth Schionning 3/4 yr.
gd: Garff skovrader i Lerchenborg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Nielsen hmd i Svebolle, Jorlose/Avnso?   4 Jul/11 Nov 1829   pg 505
WIFE:  Mette Larsdtr
CH:   Lars Jensen   minor
gd: Christen Nielsen gmd sognefoged i Svebolle (signed: Christian Nielsen )
wgd: Hans Larsen gmd i Svebolle
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Jorgensen selv.gmd i Gaasetofte, Raklev     11 Nov 1829   pg 506
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Soren Nielsen
     Lars Nielsen
     Ole Nielsen
     Jens Nielsen
     Jorgen Nielsen
     Hans Nielsen 
     Rasmus Nielsen  - all of age
     Jens Nielsen   18
     Peder Nielsen  15
     Maren Nielsdtr  ugift
     Ane Nielsdtr ugift
wgd: Lars Hansen gmd i Gaasetofte
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Hans Nicolaisen hmd i Ubye  11 Nov 1829      pg 506
2 WIFE: Ane Pedersdtr
CH:   Christen Hansen 4
1 WIFE:  Karen Christensdtr (dod - 5 Aug 1825)
CH:   Christen Hansen (dod)
      CH: Karen Christensdtr ugift
gd: Anders Rasmussen hmd i Klovbye (for Karen Christensdtr ) / Peder Jensen
skomager i Ubye (for Christen Hansen )
wgd: Hans Thuesen i Ubye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Nielsen hmd i Vejlemade, Vaerslev      19 Aug/11 Nov 1829 pg 508
WIFE:  Mette Larsdtr
CH:   Ane Cathrine Nielsdtr  15
     Ane Kirstine Nielsdtr  19
gd: Jens Pedersen gmd i Wedskende
wgd: Peder Nielsen hmd i Wenlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Soren Mathiasen selv.gmd i Svendstrup, Raklev      10/20 Nov 1829    
     pg 509
HUSB:  Karen Nielsdtr
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ellen Olsdtr i Nyrup, Raklev      23 Oct/24 Nov 1829       pg 509
2 HUSB: Jens Nielsen gmd
CH:   Niels Jensen   14
     Lars Jensen   12
     Kirsten Jensdtr 16
     Karen Jensdtr  9
1 HUSB: Niels ...
CH:   Hans Nielsen   22
     Ane Nielsdtr   20
REL:   Lars Jensen hmd i Raklev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Peder Andersen gmd i Nyrup, Raklev    22 Jul/25 Nov 1829      pg 511
WIFE:  Ane Nielsdtr   
CH:   Ole Pedersen   4
MORBRO: Lars Pedersen selv.gmd i Nostrup
wgd: Frands Jorgensen ungkarl i Nyrup
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Frederikke Jensen (salig Jensen) inds i Flinterupgaard, Stor.Fuglede   
 9 Dec 1829    pg 515 526
HUSB:  Jensen (probably dead)
CH:   Frandsen proprietair i Flinterupgd
gd: Schnitger dyrmagr i Sneveris, Vaerslev
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Mogens Mortensen skibstommermand i Sneveris, Vaerslev      9 Dec 1829 
 pg 515
CH:   ... Mogensdtr = Schnitger dyrnlager i Sneveris
     ... Mogensdtr = Thulstrup dyrnlager
(NOTE: unsure about relationships)
gd: Peder Olsen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Cathrine Marie Poulsdtr ( Ane Cathrine Poulsdtr ) enke i Flinterup,
Stor.Fuglede     d.6 Nov/9 Dec 1829   pg
516 520 522 523 524 525
HUSB:  ... gmd (dod)
CH:   Anders Poul Sorensen       of age
     Ane Margrethe Sorensdtr enke
BRO:   Frands Poulsen i Frankerup
(NOTE: minister mistakenly listed deceased As Ane Cathrine Poulsdtr on death
record)
curator/wgd: Niels Nielsen gmd i Flinterup / Nissen procurator
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Maren Sorensdtr i Jerslev, L.Fuglede      16 Dec 1829      pg 517
HUSB:  Lars Andersen aftmd
CH:   Soren Jensen   gmd i Jeerslev
     Karen Jensdtr  = Peder Pedersen hmd i Jeerslev
     Bodil Jensdtr  53 ugift
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Larsdtr i Illerup, Raklev     17 Sep 1828/16 Dec 1829        
 pg 518
HUSB:  Niels Rasmussen hmd
1 CH:  Ane Nielsdtr   1¬ (dod - 5 Dec 1829)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Eriksen = Kirsten Jensdtr hmd i Alleshave     23 Dec 1829     
 pg 519
  (wife dod 23 Aug 1826)
HER.CH: Ane Jensdtr (dod) = Erik Christensen hmd i Alleshuage
      CH: Lisbeth Eriksdtr 3
     Bodil Jensdtr enke = Jens Nielsen i Torpe
HIS.BRO:     Peder Eriksen hmd i Folleslov
     Lars Eriksen hmd i Asmindrup
     Jens Eriksen hmd i Rumperup
     Hans Eriksen (dod)
      CH: Erik Hansen   of age
         Niels Hansen   12
         Ane Margrethe Hansdtr 15
gd: Erik Christensen hmd i Alleshauge
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Jensdtr i Allershauge   23 Dec 1829      pg 519
HUSB:  Erik Christensen hmd
CH:   Lisbeth Eriksdtr 3
REL:   Jens Sorensen hmd i Eskeberg
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Olsdtr i Asmindrup, Vaerslev    23 Dec 1829      pg 520
HUSB:  Jeremias Nielsen inds
HEIR:  Hans Olsen hmd i Widskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jacob Jensen inds i Stenrand, Avnso       d.23 Oct/28 Dec 1829 pg 524
530
  from Hjembek sogn fattig
WIFE:  Maren Nielsdtr
4 CH:  3 of which are under fattig of Hjembek sogn
wgd: Jorgen Mauritzen i Stenrand
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Jens Christensen inds i Bjergsted    1 Feb 1830      pg 523
CH:   Karen Jensdtr  = Jens Rasmusen
     minors
gd: Terchelsen skolelarer
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Eilert Kosboll Schmidt i Bregninge    25 Mar/14 Apr 1830      pg 527
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Hansen hmd i Ubye     28 Apr 1830     pg 529 (not in index)
WIFE:  Ane Nielsdtr
2 CH:  Hans Nielsen       4
     Mette Lisbeth Nielsdtr  5
gd: Peder Jensen gmd i Ubye
wgd: Jorgen Nielsen hmd i Jordlose
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Christensdtr i Holmstrup   28 Apr 1830   pg 529
HUSB:  Niels Pedersen aftmd
CH:   Jens Pedersen  gmd i Svenninge
     Sidse Cathrine Pedersdtr = Jens Pedersen hmd i Kalundborg
     Peder Nielsen (dod) = ... = (?2. Niels Larsen gmd i Holmstrup)
      CH: Peder Pedersen  1
         Karen Pedersdtr 10
         Ane Pedersdtr  6
gd: Peder Pedersen gmd i Broekiob
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Poul Hansen inds i Asnes, Aarby     28 Apr 1830     pg 531 (not in
index)
CH:   Johan Poulsen smed i L.Fuglede
     Niels Poulsen  teglbraender
     Jens Poulsen   of age
     Hans Poulsen   minor
     Ane Kirstine Poulsdtr 
     Mariane Poulsdtr = Anders Jensen smed i Aarbye
gd: Peder Mortensen hmd i Melbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Niels Nielsen inds i Bjergsted     d.4 Aug 1828/28 Apr 1830       
 pg 531
WIFE:  Kirstine Nielsdtr
3 CH:  Lars Nielsen
     Ane Nielsdtr
     Mette Nielsdtr - all minors
gd: Jacob Jensen hmd i Jordlose
wgd: Henning Christensen
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Olsdtr enke i Meelbye, Aarby     5 Mar/5 May 1830  pg 532 (not in
index)
HUSB:  Jorgen Hansen (dod)
CH:   minors
gd: Hans Jorgensen avlsbestgier i Meelbye
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Ane Sorensdtr aftskone i Klovbye     2 May/1 Jun 1830       pg 534
(not in index)
HEIRS:  Soren Pedersen harmsolern? i Klovbye
     Hans Pedersen hmd i Klovbye
     Mads Pedersen hmd i Svallerup? 
     Niels Pedersen hmd i Bjerget?
     Kirsten Pedersdtr = Jacob Jensen gmd i Klovbye (? Maren/Marie Pedersdtr )
     Maren Pedersdtr (dod) = Hans Pedersen hmd i Klovbye
      CH: Mette Lisbeth Hansdtr   13
         Ane Margrethe Hansdtr   10
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Kirsten Jorgensdtr enke.aftg. i Bjere, Svallerup    d.3/10 Jun 1830   
 pg 535
SODSK.CH: Andreas Hansen vertshusholder i Vesterbroe
     Mette Hansdtr = Mads Hansen i Ostskove
     Hans Hansen boende i Baennebo?
     Ane Hansdtr enke i Rorbye (wgd: Niels Hansen forpagter)
     Jorgen Hansen i Lerchenborg Mark, Aarby
STEP.CH:     Karen Nielsdtr (HER.REL: Lars Olsen hmd i Ubye)
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Marie Madsdtr i Bjergsted   d.13 May/30 Jun 1830      pg 537 (not in
index)
HUSB:  Torkildsen kirkesanger skolelarer
CH:   Daniel Ejlert Torkildsen  4
gd: Jacob Henrich Jacobsen skomager i Bjergsted
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Karen Madsdtr i Favrboe, Saerslev   30 Jun 1830      pg 538 (not in
index)
HUSB:  Lars Pedersen inds
CH:   Sidse Johanne Larsdtr 4
gd: Mads Christensen hmd i Favrboe
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Christen Sorensen inds i Snertinge, Saerslev      30 Jun 1830     
 pg 538
WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Soren Christensen    of age
     minors
gd: Ole Nielsen hmd i Serslev
wgd: Christian Jorgensen hmd i Wedskende
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

Bodil Larsdtr i Svenstrup, Raklev   13 Jul 1830  pg 545 (not in index)
HUSB:  Morten Nielsen bmd
[Arts-Skipping Herred; Book 1 1801-30; Film #49225]

...................................................................................
.....................................


  Book 2 1830-39


Wendslov sognepraeste i Sejero
DAU:   Rekke Winslov    d.1832/15 Mar 1833   pg 180 181
     Johanne Wendslov = Kjollns/Kolelen kroemand i Sejero d.1832/15 Mar
1833    pg 180 181
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Severin Warthoe = ... amtsprovst i Raklev  10 Aug 1830  pg 3 9 11 12 15
16 17 18 23 29 30 32 34 40 54 60 69 (? pg
14)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Nielsen hmd i Nostrup, Raklev   9 Aug 1830  pg 2 (pg 212)
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Niels Jensen   10
     Jens Jensen   6
     Ellen Jensdtr  13
gd: Lars Nielsen i Nostrup
wgd: Frandsen? i Flinterupgaard
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Bodil Jepsdtr i Gaasetofte, Raklev   9 Aug 1830  pg 2 (pg 213)
HUSB:  Niels Andersen hmd
CH:   Peder Nielsen  of age
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jensen selv.gmd i Ellede, Raklev      9/11 Aug 1830 pg 2 4 (pg
211)
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Anders Jensen  of age
     Jens Jensen   of age
     Maren Jensdtr  = Jens Pedersen hiulmand i Ellede
     Mette Jensdtr  = Jens Christensen 
     Ane Jensdtr
     Karen Jensdtr  - both ugift
wgd: Soren Jespersen i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Sorensdtr i Jerslev, L.Fuglede      9 Aug 1830  pg 2 6 31?
HUSB:  Lars Andersen aftmd
CH:   Soren Jensen gmd i Jerslev
     Ane Jensdtr = Peder Pedersen hmd i Jerslev
     Bodil Jensdtr  sielssange
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Madsen hmd i Illerup, Raklev 9/18 Aug 1830  pg 3 8 9
WIFE:
CH:   Lars Nielsen   of age
     rest are minors
wgd: Jensen skraedermester i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Hansdtr i Melbye, Aarby     9 Aug 1830       pg 3 (pg 211)
HUSB:  Christen Nielsen hmd
gd: Anders Jensen skraeder i Melbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Boje Bojesen i Ulstrup, Rosnaes    11 Aug 1830  pg 3 29 (pg 209) (? pg
14)
WIFE:  Ane Christophersdtr
BRO:   Peder Bojesen (dod)
      CH: Peder Asenus Bojesen   26 (? Peder Asmus Boiesen) (signed:
Peder Boyesen)
         Jorgen Boiesen  12
         Cathrine Mattae Boiesen 18 (? Cathrine Mathia Boiesen)
     Christen Bojesen (dod)
      CH: Sidse Marie Christensdtr Bojesen = ... i Hjembek
         Trine Christensdtr Bojesen tiene i Kallundborg
SIS:   Christiane Bojesen (dod) = Sostrup/Laesterp degn 
      CH: Peder Sostrup Skiotte i Amager
         Dorthe Sostrup ugift i Khvn
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Lars Sorensen inds i Svallerup     11 Aug 1830  pg 4 (pg 213)
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Larsen   3½ 
gd: Peder Jensen hmd i Asnes Skov, Aarby
wgd: Christen Andersen i Asnes
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Hansen hmd i Bjornstrup, Rosnaes     11 Aug 1830  pg 4 (pg 220)
WIFE:  Karen Jacobsdtr
7 CH:  Hans Pedersen  of age
     Jens Pedersen  18
     5 minors
gd: Niels Hansen gmd i Kongstrup, Rosnaes
wgd: Peder Larsen i Aagerup, Rosnaes
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Pedersen hmd i Bregninge     12 Aug 1830  pg 5
WIFE:  Sophie Poulsdtr
CH:   Peder Nielsen  of age
     Ole Nielsen
     Jens Nielsen
     Bodil Nielsdtr
     Mette Nielsdtr
REL: Lars Pedersen hmd i Welbye
wgd: Jorgen Andersen i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Marie Sorensdtr i Bjergsted    16 Aug 1830  pg 6 (pg 225)
HUSB:  Morten Sorensen inds
gd: Lars Larsen gmd i Bjergsted
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Nielsen forpagter i Bjere, Svallerup    18 Aug 1830  pg 7 31 (pg
223)
WIFE:  Sidse Marie Andersdtr
2 CH:  Ane Jensdtr   1½
     Kirsten Jensdtr 6 wks
REL:   Niels Nielsen gmd i Bjere
wgd: Anders Larsen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Soren Rasmussen selv.gmd i Kongstrup/Sejeby, Sejero   18 Aug 1830  pg 7
80 94 101 (pg 213)
CH:   Ole Sorensen   tiden i Westgare? / Kongstrup
     Jens Sorensen  hmd i Kongstrup
     Rasmus Sorensen gmd i Kongstrup
     Niels Sorensen  tiene 
     Soren Sorensen  boende i Stor.Fuglede
     Bodil Sorensdtr = Hans Rasmussen gmd i Kongstrup
     Karen Sorensdtr = Topeslen snedker i Stor.Fuglede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jacobsen inds i Kelleklinte, Ubby     d.12 Jun 1822/18 Aug 1830  
 pg 8 (pg 216)
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Jacob Jensen   9
gd: Ole Nielsen hmd i Kjelleklinte
wgd: Erik Larsen hmd i Kjelleklinte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jensen vejbetient i Wedminde/Wedemark?     18 Aug 1830  pg 8 (pg 221)
WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Jens Gabriel Jensen   16
     Charlotte Amalia Jensen 15
     Karen Jensdtr        3
gd: Peder Nielsen inds i Bjergsted
wgd: Larius 
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Olsdtr i Sejerby, Sejero      26 Aug 1830  pg 9 (pg 202)
CH:   Christian Nielsen
     Sidse Kirstine Nielsdtr 21 or 26= 
     Christiane Nielsdtr = Christian Johansen 
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Andreas Lauritzen Schram = ... sognepraest i Sejerby, Sejero 21 Jul/30 Aug
1830    pg 10
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Pedersen Dalgreen skroder i Kajemose, Holmstrup       30 Aug 1830 
 pg 11 18 (pg 224) (? pg 14)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Malene Sorensdtr i Asmindrup, Vaerslev     6 Oct 1830  pg 12 (pg 209)
2 CH:  Mette Larsen   13
     Christen Larsen 8
gd: Claus Rasmussen i Asmindrup & Hans Andersen gmd i Verslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Rasmussen Faxoe hmd i Bjergsted      5 Mar/6 Oct 1830       
 pg 13
2 HEIRS:     of age
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Sorensen inds i Snertinge, Saerslev      10 Nov 1830  pg 16
87 100 190
WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Soren Christensen    19 or 20 (? Soren Christiansen )
     Jens Christian Christensen      11
     Johanne Marie Christensdtr 14
     Bodil Marie Christensdtr 8
WIFE.BRO: Christian Jorgensen hmd i Wedemarke/Wedskende(?Vejlemade, Vaerslev)
gd: Ole Nielsen bmd i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Nielsen hmd i L.Fuglede      17 Nov 1830  pg 17 18
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Niels Olsen
     Johan Olsen   20
     Peder Olsen   10
     Hans Olsen    6
     Lars Olsen    2
     Karen Olsdtr   13 (unsure of 1st name - could be Maren or Mette )
     Birthe Olsdtr  2
gd: Soren Andersen gmd i L.Fuglede
wgd: Peder Andersen hmd i L.Fuglede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Jensdtr i Kongstrup, Sejero   17 Nov 1830  pg 17
HUSB:  Jens Andersen hmd
CH:   Mads Jensen   18 i Kongstrup
     Ane Jensdtr   minor
curator: Mads Jensen sognefoged i Aagerup, Rosnaes
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Olsdtr i Melbye, Aarby     17/29 Nov 1830  pg 18 20/23 (? pg 14)
HEIRS:  Johanne Jorgensdtr = Hans Olsen hmd i Badved
     Marie Jorgensdtr 25
     Ane Jorgensdtr 23
     Bodil Jorgensdtr 14
gd: Hans Jorgensen avlsbestyrer i Stenrand, Avnso
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Inger Nielsdtr i Stor.Fuglede     17 Nov 1830      pg 19 (pg 3)
HUSB:  Peder Mathiasen hmd
CH:   Marie Sophie Pedersdtr  2 or 3
gd: Niels Andersen bmd i Felnoed?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Andersen tjenestekarl i Raklev         23 Nov 1830   pg 20
HEIRS:  Ane Jonasdr/Iversdr/Jensdtr ?
     .... (dod) = Soren Jochumsen
      CH:
     Lars Andersen
     Jens Larsen
     Jens Andersen
     Hans Andersen
NOTE: above are the ones who signed the probate.
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Esleatte/Ejlert Haskall Smith (Ertert Christopher Kunsboll Schwedt) sogndegn i
Bregninge      20 Nov 1830  pg 21
23 (? pg 14 18)
BRO:   Truels Smith amptsprovst i Holbek (dod)
      CH: Daniel Smith inds i Horslunde/provst
         Ane Dorthe Smith ugift
         Clara Smith enke = Mesaneing Marstrand i Khvn (? Petrene Smith)
         Ingeborg Smitte enke = Flas/Flos degn i Khvn
         Mette Smith = Hejlmann kammeraad i Ringsted (? Hedmann)
         Frederikke Smith = Vaes koncelleraad i Skielund? (? Voss)
         Helene Smette = Benter? krigesasessor i Khvn
     Casper Wilhelm Smith (dod)
      CH: son  student i Khvn
SIS:   Cathrine Kirstine Smith enke = Widel/Wedd sognepraest i Evesdrup/Everdrup
     Mette Johanne Smith = ...
     Karen Smith (dod)
      CH: son Schonbed/Schoubae kirkesanger i Dalbye
         son Schonbed/Schouboe i Butterup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Susanne Johansdtr i Sejerby, Sejero       20 Nov 1830  pg 21 92
HEIRS:  Soren Nielsen hiusmandsvend i Ordrup / Biorupenaes
     Ane Nielsdtr   25 ugift
     Christian Adolph Andersen 18 (? Hans Christian Andersen )
gd: Niels Jensen hmd i Sikkerup/Sokkerup/Sonnerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Birthe Michelsdtr i Svendstrup, Raklev    20 Nov 1830   pg 21
HUSB:  Hans Rasmussen hmd
CH:   Maren Jensdtr
REL:   Soren Nielsen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Johan Hansen aftmd i Ubye   20 Dec 1830  pg 24
WIFE:  Johanne Pedersdtr 
CH:   Jacob Johansen  gmd i Ubye
     Peder Jensen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Rasmussen hmd i Illerup, Raklev      20 Dec 1830  pg 24
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Jens Nielsen   w/ curator: Jorgen Larsen hmd i Illerup
     Jorgen Nielsen  minor
     Else Nielsdtr
     Karen Nielsdtr  = Jens Rasmussen i Saltbaek, Raklev
wgd: Lars Andersen unge gmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jorgen Sorensen inds i Ubberup     22 Dec 1830      pg 25 (pg 14)
3 CH:  Maren Jorgensdtr enke = Jens Nielsen i Ubberup
     Dorthe Jorgensdtr 21 ugift
     Hans Jorgensen  of age
gd: Niels Nielsen smed i Islelasp/Ubberup?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Pedersen hmd i Kelleklinte, Ubby      22 Dec 1830  pg 25
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Soren Jensen hmd i Svallerup (dod)
      CH: Peder Sorensen hmd i Svallerup
         Jens Sorensen  of age
         Ane Sorensdtr
         Bodil Sorensdtr
         Karen Sorensdtr - all ugif
         Bodil Sorensdtr (dod)
          CH:  Peder Poulsen  8 (gd: Morten Pedersen smed i Bjere)
     Hartvig Jensen inds i Ubye
     Anders Jensen hmd i Logtved, Viskinge
     Bodil Jensdtr 
      CH: Jens Hansen hmd i Smidstrup
         Maren Hansdtr = Ole Nielsen bmd i Bjergsted
wgd: Hans Christophersen smed i Kelleklinte
     CH: Christen Hansen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Hansdtr enke i Bjaere, Svallerup     22 Dec 1830  pg 26 31 (? pg
14)
HUSB:  Anders Jorgensen gmd (dod)
BRO:   Ole Hansen gmd (dod)
      CH: Hans Olsen    hmd i Biere
         Niels Olsen   ungkarl i Biere
         Ane Kirstine Olsdtr = Jens Christensen hmd i Biere
         Ane Olsdtr    
         Maren Olsdtr   = Jens Pedersen hmd i Biere ( or Marie Olsdtr )
SIS:   Karen Hansdtr (dod)
      CH: Lars Pedersen  gmd i Bjere
         Kirsten Pedersdtr     = Soren Hansen hmd i Ubye
     Dorthe Hansdtr (dod)
      CH: 
     Ane Hansdtr (dod)
      CH: Peder Hansen   gmd i Kjose/Bjere (dod)
          CH:  Hans Pedersen  2 
             Maren Kirstine Pedersdtr 4
         Hans Hansen (dod)
          CH:  Soren Hansen   16
         Karen Hansdtr enke = Anders Pedersen smed i Bjere
gd: Lars Pedersen gmd i Bjere & Niels Nielsen gmd i Bjere
wgd: Hans Olsen hmd i Bjere
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Knudsdtr i Bregninge  22 Dec 1830  pg 26 (? pg 14) (pg 215)
HUSB:  Jorgen Nielsen inds
SIS:   Ane Knudsdtr enke = Rasmus Sorensen i Kaldred, Bregninge
      CH: Knud Rasmusen
     Ane Knudsdtr (dod)
      CH: Jens Andersen i Bregninge
         Niels Andersen inds i Bregninge
         Knud Andersen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Pedersdtr enke i Gaasetofte, Raklev   15/22 Dec 1830        
 pg 28 75 (23 30)
HUSB:  Christen Jorgensen (dod) (testament)
BRO:   Jorgen Nielsen ungkarl (dod) - his probate included with hers on
pg 75
     Lars Nielsen bmd i Illerup
     Ole Nielsen gmd i Raklev
     Jens Nielsen ungkarl
     Hans Nielsen ungkarl
     Soren Nielsen
     Rasmus Nielsen
     Jens Nielsen   19
     Peder Nielsen  17
SIS:   Maren Nielsdtr  21 ugift
     Ane Nielsdtr   10
FARBRO: Lars Jorgensen gmd i Illerup
      CH: Peder Larsen hmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Wilhelm Adolph Wasoe/Weesor sognpraest provst i Bregninge    14 Dec
1830/6 Jan 1831     pg 30
WIFE:  
2 CH:  
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Olsen skovfoged i Gadesberg Skov, Vaerslev    9 Apr 1830/9 Feb
1831 pg 33 (pg 206)
WIFE:  Ane Christensdtr (testament - 3 Apr 1830 Stokkeberg Skov, Holbek amt)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Larsen inds i Asnaes Skov, Aarby     11/13 Apr 1831    pg 34
WIFE:  Cecilia Johansdtr 
1 CH:  Johan Albrecht Pedersen
WIFE.BRO: Niels Johansen slagter i Lerchenberg
WIFE.SIS: ... Johansdtr i Khvn
gd: Peder Olsen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Melchiorsen i Nyrup, Raklev    13 Apr 1831  pg 35
WIFE:  Kirsten Pedersdtr (unsure of her last name)
6 CH:  minors
gd: Soren Olsen i Ellede
wgd: Jens Nielsen gmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Sorensdtr i Nyrup, Raklev    13 Apr 1831  pg 35 41 (20)
HUSB:  Niels Jorgensen hmd
CH:   Ane Nielsdtr = Hans Jensen hmd i Rorby
     Jorgen Nielsen
     Mette Nielsdtr
gd: Niels Andersen hmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Else Hansdtr i Braendemose, Raklev   13 apr 1831  pg 35
HUSB:  Lars Sorensen hmd
CH:   Maren Larsdtr  = Jens Hansen hmd i Illerup
     Kirsten Larsdtr = Jens Rasmussen hmd i Raklev
     Dorthe Larsdtr  25 ugift  (listed also As Dorthe Hansdtr & signed same)
     Hans Larsen   = ...
gd: Soren Larsen hmd i Illerup & procurator Nielsen i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Rasmussen hmd i Wallerup(Svallerup?)    13 Apr 1831  pg 36
2 WIFE: Bodil Jensdtr
CH:   Ane Hansdtr   2
1 WIFE:
CH:   Jens Hansen   18
     Christen Hansen 10
     Dorthe Hansdtr  16
     Kirsten Hansdtr 12
gd: Peder Larsen i Illerup
wgd: Jens Jensen hmd Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Nielsen hmd i Saltbaek, Raklev       13 Apr 1831  pg 37 (29)
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Sidse Jensdtr  21
     Kirsten Jensdtr 14
gd: Hans Rasmussen hmd i Saltbaek
wgd: Jens Jensen unge gmd i Saltbaek
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Jensdtr i Raklev    13 Apr 1831   pg 37 (32)
HUSB:  Soren Christensen hmd
CH:   Christen Sorensen    4 or 7
gd: Jens Sorensen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Johansdtr i Badstrup, Aarby   13 Apr 1831      pg 38 57
HUSB:  Jens Larsen aftmd hmd
MODER:  Ellen Pedersdtr enke = afg Johan Conrad Jensen smed i Lerchenberg
BRO:   Jens Johansen hmd i Asnaes Skov
     Hans Johansen hmd i Svebolle (dod)
      CH: Niels Hansen   19
         Soren Hansen   14
SIS:   Sidse Johansdtr = Lars Sorensen hmd i Melbye
     Birthe Johansdtr = nu enkemand
gd: Christian Nielsen sognefoged i Svebolle & Lars Pedersen gmd i Melbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Envoldsen hmd i Praestegaards Mark, Raklev    13 Apr 1831  pg 38
(19)
WIFE:  Sidse Jorgensdtr (= 2. (forlov) Jens Rasmussen i Kallundborg)
3 CH:  Marie Sorensdtr / Maren Sorensdtr 8
     Karen Marie Sorensdtr  6
     Ane Marie Sorensdtr   1
REL: Soren Envoldsen gmd i Rastrup (?Regstrup, Holmstrup)
gd: Lars Jorgensen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Jorgensen inds i Meilbye, Aarby     13 Apr 1831  pg 39 58 
WIFE:  Sidse Johansdtr
CH:   Jorgen Andersen 10
REL:   Niels Jorgensen hmd i Aarby
wgd: Jens Larsen hmd i Bastrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Olsen gmd i Stor.Fuglede, Flinterupgd gods     2 Feb/13 Apr 1831  
 pg 39 43 46 (24)
WIFE:  Ane Nielsdtr ( Kirsten Nielsdtr - per pg 43)
CH:   Inger Jensdtr
BRO:   Rasmus Olsen boedforpagter i Kallundborg / Khvn
MODER:  Inger Andersdtr (dod - 5 Oct 1826)
SIS:   Ingeborg Olsdtr = Rasmus Hansen skoveforpagter i Kallundborg
wgd: Niels Nielsen gmd i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Johansen hmd i Svebolle      13 Apr 1831  pg 39
2 CH:  
gd: Christian Nielsen gmd sognefoged i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Christensdtr i Gaasetofte, Raklev     18 Apr 1831      pg 40
HUSB:  Niels Andersen
CH:   Christen Nielsen
     Kirsten Nielsdtr
gd: Jens Christensen hmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Nielsen inds i Bastrup, Aarby       13 Apr 1831  pg 40 (32)
WIFE:  Maren Nielsdtr 
CH:   Niels Sorensen  3
gd: Peder Hansen gmd i Bastrup
wgd: Jorgen Nielsen hmd i Asnaes Skov 
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Nielsen Moller selv.gmd i Sejerby, Sejero     3 May 1831  pg 42
55 59 80 81
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Niels Nielsen  of age
     Sidse Cathrine Nielsdtr = Niels Pedersen hmd i Sejerby
wgd: Jens Jensen gmd i Sejerby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Johanne Pedersen jordemoder i Aarby       20 May 1831  pg 43 54 170
no heirs
? signed: Hans Olsen sognefoged i Aarby
gd: Soren Madsen gmd i Aarbye & Niels Mortensen gmd i Aarby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Sorensen inds i Svallerup       d.31 Apr/9 May 1831   pg 43
78
WIFE:  Maren Jensdtr
MODER:  Ane Pedersdtr ( Ane Poulsdtr) enke = afg. Soren Jensen hmd i Svallerup
(gd: Jens Hansen i Svallerup)
3 SIS:  Bodil Sorensdtr 27 ugift
     Ane Sorensdtr  24
     Karen Sorensdtr 19
gd: Jens Jorgensen hiulmand i Wexebo
wgd: Niels Larsen hmd i Uggerlose, Rorby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Bodil Cathrine Pedersdtr i Sejerby, Sejero   29 Mar/24 May 1831  pg 44
(30)
HUSB:  Mogens Pedersen hmd 
FADER:  Peder Sorensen selv.gmd i Sejerby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Hansdtr i Aagerup, Rosnaes    23/25 May 1831            
 pg 45 53
2 HUSB: Jens Hansen selv.gmd (testament 19 Sep 1825 - newly married age 60)
1 HUSB: Niels Jorgensen gmd i Aagerup (dod) - no children
no children or heirs
2HUSB.CH: Hans Jensen   10
     Johanne Jensdtr 8
     Karen Jensdtr  6 (NOTE: this ages are in 1825)
BRO:   Peder Hansen i Kollerup (dod)
      CH: Melchior Pedersen hmd i Kongstrup
         Jens Pedersen hmd i Ellede
         Maren Pedersdtr = Niels Jensen hmd i Raklev
         Ane Pedersdtr = Jens Madsen hmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ellen Jensdtr enke i Store Fuglede   1 Jun 1831  pg 48 (24)
HUSB:  Peder Pedersen (dod)
CH:   Ane Marie Pedersdtr = Christen Svendsen hmd i Stor.Fuglede
     Ane Pedersdtr
     Karen Marie Pedersdtr
gd: Andreas Greasen hmd i Stor.Fuglede (signed: Andreas Gregersen? )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Pedersdtr i Stor.Fuglede      1 Jun 1831       pg 48 (18)
HUSB:  Christen Hansen hmd
CH:   Hans Christensen of age
     Ole Christensen of age
     Peder Christensen
     Ane Kirstine Christensdtr
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Jensdtr i Bjaere, Svallerup       1 Jun 1831  pg 49 (32)
HUSB:  Claus Clausen inds
4 CH:  Lars Clausen
     Karen Sophie Clausdr
     Ane Marie Clausdr
     Maren Kirstine Clausdr
gd: Frederich Hansen gmd i Buddrup (Buttrup/Buddinge?)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Karen Jacobsdtr i Flinterup, Stor.Fuglede    1 Jun 1831  pg 49 (29)
HUSB:  Jens Sorensen hmd
4 CH:  Jacob Jensen   11
     Peder Jensen   8
     Niels Jensen   1
     Mariane Jensdtr 6
REL:   Hans Jacobsen kjomand i Jerslev, L.Fuglede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Frederich Rasmussen gmd i Flinterup, Stor.Fuglede    1 Jun 1831  pg 50
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Jacob Frederichsen    5
     Christiane Frederichsdtr 26 wks
BRO:   Rasmus Rasmussen gmd i Wejlsbye (Vesterbye, Jorlose?)
wgd: Jens Jensen gmd i Jsteberg?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Hansdtr enke i Rugtved, Viskinge     1 Jun 1831  pg 51 (27)
HUSB:  Jens Larsen (dod)
CH:   Maren Jensdtr (dod)
      CH: Ane Mette Christensdtr  15
         Karen Christensdtr         9
         Christen Christensen        12
      ILLEG CH: Hans Nielsen         21
     Niels Jensen of age
     Ane Jensdtr = Peder Jensen hmd i Rugtved
gd: Niels Jensen hmd i Wedekende
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Marie Borupsdatter i Bjergsted   1 Jun 1831  pg 52 (42)
HUSB:  Christian Nielsen hmd
CH:   Ane Dorthe Christiansdtr 6
FADER:  Borup sadelmager i Holbek
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Larsen hmd i Nyrup, Raklev    1 Jun 1831  pg 53
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Lars Hansen   minor
gd: Hans Olsen aftmd i Raklev
wgd: Soren Christensen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Erik Jensen hmd/inds dod i Romerup Overdrev, Bregninge    31 May 1829/1
Jun 1831  pg 53 (41)
WIFE:  Karen Albrechtsdr i Wedskende
CH:   Lars Eriksen   minor
gd: Melchior Pedersen hmd i Kongstrup
wgd: Hans Nielsen hmd i Wedskende
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Johan Conrad Jensen smed i Leesbersberg     5 Jul 1831  pg 56
WIFE:  Ellen Pedersdtr 
CH:   Jens Johansen  hmd i Asnaes Skov, Aarby
     Hans Johansen  hmd i Svebolle (dod)
      CH: Niels Hansen   19
         Soren Hansen   14
     Sidse Johansdtr = Jens Larsen aftmd i Budstrup
     Birthe Johansdtr = Lars Sorensen hmd i Melbye 
     Maren Johansdtr (dod) = Jens Larsen hmd i Badstrup
MORBRO: Jens Nielsen thehandker (dod)
gd: Christian Nielsen sognefoged i Svebolle
wgd: Lars Pedersen gmd i Melbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Pedersdtr i Kelleklinte, Ubby       1 Jun 1831  pg 57
HUSB:  Rasmus Rasmussen hmd
2 CH:  Anders Rasmussen 5
     Maren Rasmusdtr 9
REL:   Anders Pedersen i L.Fuglede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Johansen = Ane Nielsdtr inds i Svebolle, Jorlose      5 Feb/6 Jul
1831   pg 58
2 CH:  Niels Hansen   20
     Soren Hansen   14
FADER:  Johan Conrad Jensen smed i Lerchenborg (dod)
SIS:   Maren Johansdtr i Badstrup (dod)
gd: Christian Nielsen sognefoged i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Madsdtr i Bjornsdrup, Rosnaes   1 Aug 1831       pg 59 
HUSB:  Mads Hansen inds
CH:   Mads Madsen   5 mo.
MODER:  ... enke = afg. Mads Madsen gmd i Bjornstrup
REL:   Rasmus Nielsen i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Pedersen i Nostrup, Raklev    1/6 Aug 1831 pg 64
2 WIFE: Sidse Andersdtr
CH:   Peder Larsen   9
     Maren Larsdtr  5
     Karen Larsdtr  2
1 WIFE: ... (dod)
CH:   Rasmus Larsen  21
     Karen Larsdtr  25
     Sidse Larsdtr  23
     Maren Larsdtr  20 - all ugift (? Marie Larsdtr )
curator: Christen Moller selv.gmd i Nostrup
gd: Christen Sorensen bmd i Raklev
wgd: Frandsen arvefaestegmd i Nyrup (signed: Frands Jorgensen )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Christensen hmd i Jordlose    27 Sep 1831      pg 67
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   ... Hansdtr (dod)
      CH: Anders Jensen  17
         Jens Jensen   15
         Christen Andersen     12
         Henrich Andersen 10 (unsure of 1st name)
gd: Christen Nielsen sognefoged i Jorlose
wgd: Christian Jensen hmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Nielsdtr i Jorlose   27 Sep 1831      pg 67
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   Johanne Marie Larsdtr  7½
gd: Christen Nielsen sognefoged i Jorlose (gd: Rasmus Andersdtr i Jorlose)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Christensen i Praestegaard Mark, Svallerup    20/27 Sep 1831    
 pg 68
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Jens Pedersen  18
     Lars Pedersen  6
     Ane Pedersdtr  = Niels Pedersen i Svallerup
WIFE.MODER: ... enke (nu dod) = afg. Niels Andersen hmd i Jerslev, L.Fuglede
gd: Peder Jorgensen hmd i Svallerup
curator: Jens Hasloegaard inds i Uggelose (signed: Jens Hartvigsen )
wgd: Christen Jensen sognefoged i Jorlose
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Christensen inds i Svallerup       27 Sep 1831  pg 68 (60)
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Lars Andersen  4
gd: Niels Christensen hmd i Jorlose (by Christen Nielsen sognfoged i Jorlose)
wgd: Anders Hansen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Jorgensen parcellist i Praestegaards Mark, Svallerup   27 Sep 1831 
     pg 69
WIFE:  Lisbeth Jensdtr
3 CH:  Bodil Andersdtr 8
     Jorgen Andersen 5
     Hans Andersen  1
gd: Peder Rasmussen gmd i Tommerup
wgd: Niels Nielsen i Rugtved
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Rasmusdtr i Flinterup, Stor.Fuglede     27 Sep 1831  pg 70
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Jens Jensen   9
     Mette Jensdtr  18
     Sidse Jensdtr  13
gd: Peder Larsen hmd i Badstrup (? Aarby)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Johan Olander smed i Stenrand Mark, Avnso    27 Sep 1831  pg 71
WIFE:  Ane Marie Nielsdtr
3 CH:  Svend Johansen  17
     Frederich Johansen    16
     Anders Johansen 12
gd: Jorgen Rasmussen i Stenrand
wgd: Niels Mouritzen gmd i Rugtved, Viskinge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Pedersdtr i Eskebjerg, Bregninge     27 Sep 1831  pg 71
CH:   Peder Jorgensen
     Lisbeth Jorgensdtr    = Niels Jacobsen i Havnsoe (? Lisbeth Pedersdtr
)
     Ane Jorgensdtr  19 ugift          (? Ane Pedersdtr )
gd: Koex Andersen gmd i Eskeberg (? Brox/Knox )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Jensdtr i Kallerup    27 Sep 1831      pg 71
HUSB:  Melchior Olsen gmd
CH:   Jens Melchiorsen
     Ole Melchiorsen - all of age
     Ane Melchiorsdr = Jens Olsen gmd i Nallerup
     Johanne Melchiorsdr
     Marie Melchiorsdr
     Kirsten Melchiorsdr
     Karen Melchiorsdr
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Sorensen hmd i Raklev     27 Sep 1831  pg 72
CH:   Soren Christensen    of age
     Jens Christensen of age
     Soren Christensen    18
     Hans Christensen 14
     Kirsten Christensdtr   28 ugift
     Maren Christensdtr    = Hans Olsen i Nyrup
gd: Jens Sorensen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Sorensdtr i Saerslev         29 Sep 1831   pg 73
HUSB:  Morten Larsen inds
CH:   Lars Mortensen  4 (? Morten Larsen )
gd: Hans Sorensen hmd i Bjensoe
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Andreas Severin Lyendenblad kirkesanger skolelaerer i Saerslev      28
Sep 1831  pg 73 (34)
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Johanne Marie Lindenblad = (forlov) Niels Peter Loth assistent/ nu
skolelaerer kirkesanger i Saerslev
     Severin Christian Lendenblad skolelaerer kirkesanger i Svebolle
gd: Soren Sorensen gmd i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Andersen selv.gmd i Ellede, Raklev    12 Oct 1831  pg 74 127
WIFE:  Bodil Christensdtr
CH:   Christen Pedersen    4
     Karen Pedersdtr 13 wks fodt 7 Oct 1831
BRO:   Jens Andersen selv.gmd i Ellede (eldest full brother)
wgd: Lars Andersen selv.gdm i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Sorensen hmd nu inds. i Eskeberg, Bregninge    24 Oct 1831  pg 74
(45) 179
WIFE:  Birthe Wilhelmsdr
CH:   Johanne Marie Jensdtr  15
WIFE.CH:     Peder Rasmussen
gd: Morten Olsen bmd i Sejero
wgd: Christian Hansen 
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lovise Christensdtr i Ulstrup, Rosnaes     24 Oct 1831  pg 76
HUSB:  Rasmus Jorgensen inds
gd: Rasmus Nielsen hmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Melchior Olsen hmd i Kallerup     24 Oct 1831  pg 76 108 (51)
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ole Melchiorsen 8
     Sidse Melchiorsdr    10
gd: Peder Olsen gmd i Ulstrup
wgd: Mads Jensen gmd i Bjornstrup
NOTE: index lists Ole Melchiorsen on pg 76 also, must be an error.
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Marie Nielsdtr i Bjere, Svallerup      24 Oct 1831  pg 77
CH:   Mette Nielsdtr = Jens Hansen hmd i Svebolle
     Ane Kirstine Nielsdtr (dod) = Hartvig Jensen hmd i Ubye
      CH: Niels Andersen  11
         Ane Andersdtr  8
         Anders Madsen  2
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jorgen Nielsen aftmd i Vollerup, Raklev     24 Oct 1831  pg 77
WIFE:  Dorthe Knudsdtr
3 CH:  minors
gd: Jens Olsen gmd i Wollerup, Raklev
wgd: Lars Jensen i Aagerup, Rosnaes
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Andersen inds i Snuderup, Bjergsted    24 Oct 1831  pg 77 85
WIFE:  Johanne Dorthe Larsdtr / Johanne Jadieadsdr
MODER:  Johanne ... enke = afg. Anders Hansen boende i Svinninge
SIS:   Ane Marie Andersdtr = Jens Jepsen hmd i Morkiob
gd: Christen Mortensen bmd i Snuderup
wgd: Jadsha Adolfsen i Tuusboe/Faaskov(?Favrbo) (signed: Jodsaa Adolfsen) (Jadsua)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Pedersdtr inds i Bjergsted   26 Oct 1831      pg 79
BRO:   Jens Pedersen  14
SIS:   Ane Pedersdtr  20
gd: Frands Jensen gmd i Hagnsdrup
    CH: Peder Frandsen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Hansen Gynther murmester parcellist i Praestegd Mark, Svallerup   9
Nov 1831  pg 82 (48)
2 WIFE: Frederikke Dorthe Sorensdtr
CH:   Ane Marie Gynther    7
     Frederikke Gynther    3 
1 WIFE:  Ingeborg Jorgensdtr (dod - 10 Jun 1829)
CH:   Hans Frederich Gynther  27 tiene i Wemmelose Molle
     Lorentz Gynther 25 tiene i Khvn
     Mette Sophie Gynther   35 ugift tiene i Khvn
     Ane Marie Gynther    30 tiene i Flinterupgaard, ugift
REL:  Peder Jorgensen hmd i Svallerup
wgd: Thomas Hermansen apsynsmand i Philipsdahl
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Ane Pedersdtr i Uggelose, Rorby    23 Nov 1831  pg 85
HUSB:  Jens Hartvigsen inds
CH:   minors
gd: Soren Nielsen unge gmd i Uggelose
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Sorensen inds i Alleshove    23 Nov 1831  pg 85 (42)
WIFE:  Maren Jensdtr (? Marie Jensdtr )
3 CH:  Peder Pedersen  12
     Jens Pedersen  11
     Niels Pedersen  7
gd: Ole Sorensen hmd i Rumperup, Bregninge
wgd: Lars Hansen gmd i Alleshove
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mette Hansdtr i Rumperup, Bregninge       17 Nov 1831  pg 85
HUSB:  Lars Larsen aftmd
SIS:   ... Hansdtr (dod)
      CH: Jens Jensen hmd i Gammelrand
     Ellen Hansdtr (dod)
      CH: Hans Jorgensen (dod)
          CH:  Maren Hansdtr  10
         Niels Jorgensen gmd i Hagendrup
         Ane Jorgensdtr = Jorgen Nielsen gmd i Torpe
         Else Jorgensdtr = Lars Poulsen gmd i Alleskov
gd: Jorgen Nielsen gmd i Hagendrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Pedersen aftmd i Holmstrup    23 Nov 1831  pg 86
WIFE:  Kirsten Bertelsdtr
CH:   Peder Nielsen (dod)
      CH: Peder Pedersen  2½
         Ane Pedersdtr  8
         Karen Kirstine Pedersdtr 12
BRO:   Peder Pedersen gmd i Brokob
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Bodil Henrichsdtr i Gaasetofte, Raklev     23 Nov 1831  pg 88 (67)
CH:   Jens Christensen
     Lars Christensen - both of age
     Karen Christensdtr (dod)
      CH: Christen Nielsen 6
         Dorthe Kirstine Nielsdtr 3
     Ane Christensdtr ugift i Lerchenfeld, Kallundborg
gd: Jens Christensen hmd i Illerup (this could be the first son?)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Olsen = Ane Pedersdtr inds i Bregninge      24 Nov 1831  pg 88
HIS.BRO:     Niels Olsen (dod)
      CH: Ane Nielsdtr (dod)
          CH:  Hans Andersen  of age
             Niels Andersen  of age
             Ane Marie Andersdtr = Jens Nielsen gmd i Rumperup
             Maren Andersdtr = ? Jacob Sorensen gmd i Torpe ?
             Mette Marie Andersdtr = Anders Pedersen gmd i Hagendrup
             Johanne Andersdtr = ... i Eskeberg
HIS.SIS:     Else Andersdtr (dod)
      CH: Hans Jensen gmd i Bregninge (dod) = ? Ingeborg Sorensdtr enke ?
          CH:  Else Hansdtr ugift
HER.CH: Dorthe Hansdtr enke i Bregninge
     Maren Hansdtr (dod)
      CH: Hans Jensen   bmd
         Christen Jensen hmd i Bregninge
         Anders Jensen  all of age
         Caroline Jensdtr = Jorgen Frandsen i Loetved, Viskinge
         Ane Marie Jensdtr = ...
     Anders Hansen (dod) (NOTE: see above under HIS.SIS: ?)
      CH: Hans Andersen  of age
         Niels Andersen  of age
         Ane Marie Andersdtr = 
         Maren Andersdtr = 
         Mette Marie Andersdtr = 
         Johanne Andersdtr     = ... i Eskeberg
     Soren Larsen hmd i Bregninge (dod)
      CH: Lars Sorensen hmd i Bregninge (dod)
          CH:  Ane Larsdtr   2
         Peder Sorensen of age
         Maren Sorensdtr = 
         Ane Margrethe Sorensdtr = 
?    ... = Jacob Sorensen gmd i Torpe (which of the above is he married to?)
gd: Christen Skraeder hmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Pedersdtr enke i Sejerby, Sejero      29 Nov 1831  pg 90 (47)
HUSB:  Rasmus Nielsen (dod)
CH:   Niels Rasmussen gmd i Sejerbye
     Ane Cathrine Rasmusdtr (dod) = Ole Isacksen hmd i Sejerbye
      CH: Isach Olsen   of age
         Rasmus Olsen   18
         Ane Kirstine Olsdtr 20
         Dorthe Marie Olsdtr 14
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Margrethe Larsdtr fruentimmer ugift i Sejerby, Sejero    29 Nov 1831 
 pg 90
BRO:   Anders Stephensen    of age
SIS:   Sidse Marie Stephensdtr (dod)   
      CH: Jens Christensen of age
         Karen Christensdtr    = ...
         Kirsten Christensdtr   26
         Sidse Kirstine Christensdtr 21
         Ane Christensdtr 14
         Dorthe Marie Christensdtr 16
         Maren Cathrine Christensdtr 12
     Frederikke Cathrine Stephensdtr (dod)
      CH: Dines Madsen   hmd i Sejerbye
         Frederich Madsen 19
         Bodil Kirstine Madsdtr 15
         Mariane Madsdtr 14
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Marie Stephensdtr i Sejerby, Sejero    29 Nov 1831  pg 91
HUSB:  Christen ...
CH:   Jens Christensen of age
     Karen Christensdtr    = Soren Pedersen gmd i Sejerby
     Kirsten Christensdtr   22
     Sidse Christensdtr    21
     Ane Christensdtr 18
     Dorthe Christensdtr   15
     Maren Cathrine Christensdtr 13
gd: Dines Madsen hmd i Sejerby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Nielsen gmd i Hagendrup, Bregninge     3/30 Nov 1831 pg 92 98 115
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Hans Jensen   of age
     Ane Jensdtr   = Hans Jensen bmd i Logtved
     Karen Jensdtr  24 ugift
     Maren Jensdtr  20 ugift
wgd: Soren Pedersen hmd i Favrbro/Faashoe/Hagendrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Svendsen = Ane Christensdtr inds i Alleshave   5 Dec 1831  pg 93
CH:   Peder Pedersen  of age
     Christen Nielsen of age
     Ellen ...    = Envold Christensen i Ellede (? Ellen Nielsdtr or Ellen
Pedersdtr )
     Kirsten ...   = Peder Nielsen i Asnaes (? Kirsten Nielsdtr or Kirsten
Pedersdtr )
     Karen ...    17 ugift
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Sophie Christiansdtr i Bjergsted      13 Dec 1831  pg 94 (74)
HUSB:  Christen Mortensen inds
CH:   Poul Christensen ungkarl (? Peder Christensen gmd i Donnerup, Holmstrup)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Andersen aftmd i Aarbye     13 Dec 1831  pg 94 (76)
CH:   Lars Nielsen   
     Ole Nielsen   hmd
     Karen Nielsdtr = Niels Pedersen gmd
     Anders Nielsen (dod)
      CH: ... Andersdtr 4
     Ane Nielsdtr
gd: Peder Hansen gmd i Bastrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Madsen = Johanne Hansdtr aftmd i L.Fuglede    13 Dec 1831  pg 95
(37)
CH:   Peder Nielsen  of age
     Hans Nielsen   20
     Maren Nielsdtr enke
     Ole Nielsen   14 minors
     Ane Kirstine Nielsdtr = ...
     Mads Nielsen (dod)
      CH: Anders Madsen 2
gd: Niels Hansen bmd i Giorlov
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Johansen = Mette Sorensdtr i Flinterup, Stor.Fuglede    13 Dec 1831 
 pg 96 102
CH:   Johan Christian Pedersen     20 
     Christiane Pedersdtr   18
     Ellen Marie Pedersdtr       11
gd: Johan Christiansen hmd i Svebolle (dod)
curator: Qvad/AEaade i Smakkerupgaard (? signed: P.N. Grave)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Hansen = Ane Michelsdtr hmd i Flinterup, Stor.Fuglede   21 Dec 1831 
 pg 96 108
 (she died 18 Feb 1821) (he died 21 Mar thereafter)
HIS.SIS:     Inger Hansdtr = Rasmus Pedersen hmd i Bjere
     Kirsten Hansdtr (dod)
      CH: Hans Nielsen   of age
         Maren Nielsdtr  = Johan Henrich Pedersen hmd i Tommerup
         Mette Nielsdtr  = Lars Hansen hmd i Ubberup
         Johanne Nielsdtr (dod) = Hans Nielsen hmd i Kjarbye
          CH:  Johanne Hansdtr 2
     Johanne Hansdtr = Johan Nielsen hmd i Flinterup
     Ane Hansdtr   = Ole Nielsen hmd i Thystrup
HER.BRO:     Jorgen Michelsen hmd i Flinterup (dod)
      CH: Niels Jorgensen (dod)
          CH:  Peder Nielsen  5
             Stine Nielsdtr 11
         Jens Jorgensen 20
         Soren Jorgensen 18
         Ane Cathrine Jorgensdtr 32 = Ole Christensen hmd i Flinterup (?
Ane Cathrine Nielsdtr )
         Bodil Jorgensdtr 22 ugift
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Nielsdtr i Bjaere, Svallerup   21 Dec 1831  pg 98
CH:   Niels Madsen   of age
     Christen Madsen of age
     Peder Madsen
     Mads Madsen   both minors
     Ane Madsdtr   = Hygers skraedermester
     Karen Madsdtr  ugift
gd: Emddsen skraeder i Bjaere (Emeldsen/Envoldsen?)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Jensen aftmd i Favrboe, Saerslev      21 Dec 1831  pg 99 (64)
WIFE:  Ane Bertelsdtr
BRO:   Jens Jensen gmd i Eskeberg (dod) = 2. Boes Andersen gmd (? Belx?)
      CH: Maren Jensdtr  24 ugift
     Bodil Jensdtr = Hans Jensen hmd i Rumperup
     Lisbeth Jensdtr (dod) = Jeppe Sorensen hmd i Rumperup (NOTE: these 2 also
listed As SIS.DAUS:)
      CH: Jens Jepsen of age
wgd: Mads Jensen bmd i Serslevgd
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Larsdtr enke i Bjergsted     30 Dec 1831  pg 103
HUSB:  Bernt smed (dod)
CH:   Lars Christiansen         19
     Mette Sophie Christiansdtr    21 ugift
gd: Christopher Gotfredsen sognefoged i Bjergsted
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Pedersdtr i Bjornstrup, Rosnaes      17 Feb 1829/13 Feb 1832   
 pg 104
HUSB:  Rasmus Larsen selv.gmd 
CH:   Ane Rasmusdtr  20
     Lars Rasmussen  17
     Hans Rasmussen  12
FADER:  Peder Sorensen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ellen Pedersdtr i Asnaes Skov, Aarby      14 Feb 1832  pg 106 167
HUSB:  Johan Jensen (dod 1½ yrs) (probate for both of them on pg 167)
CH:   Jens Johansen  i Asnaes Skov (deceased living with him)
     Hans Johansen (dod) i Svebolle
      CH: Niels Hansen   of age
         Soren Hansen   16    (gd: Christian Nielsen sognefoged i
Svebolle)
     Sidse Johansdtr = Jens Larsen hmd i Badstrup
     Birthe Johansdtr = Lars Sorensen hmd i Melbye
      CH: Jens Larsen i Badstrup
gd: forvalter Bille
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Thomasen hmd inds i Svallerup       16 Feb 1832  pg 106 (86)
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Sorensen  7
gd: Rasmus Jensen bmd i Bjere
wgd: Stephen Johannes Jensen i Uggelose, Rorby ( Johannes Jensen slagter )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Hansen = Ane Hansdtr aftmd i Axelholm, Holmstrup      17 Feb 1832 
 pg 107 166 169
HER.1HUSB: Niels Thomasen (dod)
HER.CH: Niels Nielsen inds (dod) i Skambehusene, Kajemose = ... = 2. Rasmus
Snedker i Lojtved or Uglrup
      CH: Niels Nielsen  10
     Sophie Nielsdtr = Hans Christensen gmd i Tjornelunde (NOTE: pg 170 lists
her As child of Niels Nielsen also)
HIS.½SIS:   Johanne Sophie Mogensdt? = Saabye skomagermester i Kallundborg
       Ane Marie Lennecksdr = Lars Dahl skomagermester i Kallundborg
HIS.½BRO:   Jens Mogensen gmd i Holmstrup
       Niels Mogensen gmd i Morkiob
? Niels Christensen i Axelholm
gd: Hans Christensen gmd i Tjornlunde / Rasmus Sorensen hmd i Uglerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Bodil Rasmusdtr i Gaasetofte, Raklev      11 Apr 1832  pg 108 179 181
HUSB:  Lars Hansen selv.gmd
Ch:   Lars Larsen   of age
     Karen Larsdtr  24 ugift  
     Maren Larsdtr  21    ( Mette Larsdtr - listed in one place )
REL:   Jorgen Rasmussen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Olsen selv.gmd i Bjornstrup, Rosnaes    17 Feb/15 Mar 1832  pg 108
WIFE:  Giertrud Hansdtr
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Jens Jensen skolelaerer & kirkesanger i Ubye      16/28 Mar 1832    
     pg 108 269
WIFE:  Maren Cathrine Norregaard
2 CH:  Jens Frederich Jensen  10
     Birgethe Elisabeth Jensen 16 (NOTE: ages are dated Sep 1835)
BRO:   Hans Jensen skolelarer i Spiellerup, Marvede sogn, by Nestved, Soro
gd: Peder Jorgensen
wgd: Hans Mortensen skolelarer i L.Waldbye, Slagelse
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mads Andersen hmd i Wallerup      11 Apr 1832  pg 110
HEIRS:  minors
gd: Jens Andersen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Pedersdtr i Ellede, Raklev   3 Jan/11 Apr 1832   pg 110 (82)
CH:   Peder Pedersen  of age
     Maren Pedersdtr minor
gd: Peder Jensen gmd i Elle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Sorensen hmd i Raklev  11 Apr 1832      pg 110 (93)
WIFE:  Sidse Andersdtr
CH:   Anders Jensen  3/11 yr. (? 3/4)
REL:   Soren Sorensen sognefoged i Ellede
wgd: Lars Nielsen i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Nielsen bmd i Snertinge, Saerslev     falletboe 27 Feb 1839 pg 111
399 402 (374) (not found pg 111)
? Peder Christensen (dod) = ... (dod) i Vejlebye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Cathrine Andersdtr i Saltbaek, Raklev      11 Apr 1832  pg 111 179 181
HUSB:  Christen Jorgensen gmd
CH:   Jens Christensen 
     Jorgen Christensen    both of age
     Maren Christensdtr    = Peder Larsen hmd i Illerup
     Karen Christensdtr    = Jens Christensen hmd i Illerup
     Mette Christensdtr    = ...
     Ane Christensdtr = ...
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Knud Christensen bmd i Torpe, Bregninge     11 Apr 1832  pg 112 (86)
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Christen Knudsen of age
     Jorgen Knudsen  13
     Peder Knudsen  9
     Sidse Knudsdtr  = Christen Hansen hmd i Saerslev
     Else Knudsdtr  20 ugift     
     Mette Knudsdtr  15
gd: Niels Madsen gmd i Kaldred
wgd: Jorgen Nielsen gmd i Callud(Kaldred?)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Hansen hmd i Nyrup    11 Apr 1831  pg 113
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Ane Olsdtr    3
gd: Christen Rasmussen gmd i Nyrup
wgd: Niels Andersen hmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Eriksen rogter i Logtved, Viskinge    24 Dec 1831/11 Apr 1832   
 pg 113 179
CH:
gd: Peder Pedersen hmd i Logtved
? Rasmus Rasmussen hmd i Rostad - signed
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Christensen hmd i Aarbye        11 Apr 1832   pg 114
2 WIFE: Ane Marie Jacobsdtr
1 WIFE: ... (divorced)
CH:   Maren Pedersdtr 32 
     Dorthe Pedersdtr 36 - both ugift
REL:   Anders Christensen hmd i Koustrup
wgd: Christian Jensen hmd i Aarby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Rasmussen gmd i Alleskove     12 Apr 1832  pg 116 (91)
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Peder Olsen   of age
     Kirsten Olsdtr  = Christen Nielsen hmd i Alkshove
     Ane Olsdtr    30 ugift
     Sidse Olsdtr   24
gd: Lars Hansen unge gmd i Alleshove
wgd: Lars Hansen gl. gmd i Alkshove
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Rasmussen Faxoe hmd i Hagendrup, Bregninge     12 Apr 1832  pg 117
WIFE:  Maren Hansdtr
2 CH:  Karen Larsdtr      12
     Ane Sophie Larsdtr    9
REL:   Christian Adolfsen hmd i Bregninge
wgd: Ole Pedersen i Hagendrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Jorgensen gmd i Hagendrup    10 Mar/12 Apr 1832   pg 118
WIFE:  Sidse Nielsdtr
CH:   Hans Nielsen   5
gd: Lars Poulsen gmd i Alkshave
wgd: Jorgen Nielsen gmd i Torpe
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Nicolai Bjersvend/Biersvend/Bierfreund = ... sognepraest i Vaerslev   2
May 1832  pg 119 125 138
1 WIFE:
CH:   Christiane Augusta Bersvend (? Constance Augusta Bierfruend)
     Mariane Martha Bersvend   (? Marie Mathaea Bierfruend)
     Caroline Nicolaisdr Bersvend ( Caroline Bierfruend)
     Christiane Sophie Bierfreund = Badenhof leutenant forpagter i Bjdstrup
Ladegd
     ... (dod) = Walthoe/Walther
      CH: Frederich Walthoe
         Jens Nicolai Walthoe
         Charlotte Margrethe Walthoe (? Elisabeth Margrethe Walther)
2 WIFE: Hendriette Biersvend
?    Niels Jorgensen sognefoged hmd Vaerslev (also)
?    Bersvend cancelleraad byefoged i Nyeborg
REL:   Bierfreund cancelliraad borgermester i Nyborg
wgd: Herbst toldpropritair i Kallundborg / Loichau i Wokkende
wgd: Agent Hansen i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Sorensen gmd i Vollerup, Raklev       10 May 1832  pg 123 126
(54)
WIFE:  Karen Andersdtr (dod - 12 Dec 1827)
CH:   Soren Olsen   of age
     Jens Olsen    of age
     Ane Olsdtr    = Jens Nielsen gmd i Nyrup
     Anders Olsen   14
     Maren Olsdtr   18
     Mette Olsdtr   = Ole Andersen gmd i Kolkerup/Kallerup/Skallerup
     Karen Olsdtr (dod) = Lars Sorensen gmd i Raklev
      CH: Soren Larsen   10
         Maren Larsdtr  14
         Ane Larsdtr   11
NOTE: index lists deceased As Soren Olsen, As does the heading of probate - WRONG.
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Melchior Christensen hmd i Raklev   10 May 1832  pg 124 165 (83)
2 WIFE: Mette Hansdtr
5 CH:  minors
     Melchior Melchiorsen (age ¬ 11 Dec 1832) born after father's death
1 WIFE:
CH:   Ane Mette Melchiorsdr
gd: Soren Andersen hmd i Raklev / Lars Jensen hmd i Raklev
wgd: Christen Nielsen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Larsdtr fruentimmer ugift i Nostrup, Raklev    23 May 1832  pg 126
175 179
BRO:   Rasmus Larsen  22
SIS:   Karen Larsdtr  = Mads Jensen hmd i Nostrup 
     Maren Larsdtr  21
½ BRO:  Peder Larsen   10
½ SIS:  Maren Larsdtr  6
     Karen Larsdtr  3
STEPMODER: ... = 2. Ole Jensen gmd i Nostrup 
HEIRS:? Mette Jensdtr = Lars Nielsen hmd i Nostrup (all these HEIRS: listed on pg
126, from here down)
     Christiane Christensdtr (dod) = Mads Larsen hmd i Saltbaek
     Lars Nielsen (dod) i Nostrup
      CH: minors  (gd: Anders Hansen hmd)
     Peder Larsen hmd i Ulstrup, Rosnaes (or Uldrup)
     Mads Larsen (dod) i Saltbaek
curator: Soren Jochumsen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Inger Jacobsdtr i Forsinge, Ubby    29 May 1832  pg 130 (115)
HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   Jorgen Pedersen     4
     Ane Marie Pedersdtr   7
gd: Niels Jensen gmd i Forsinge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Johanne Rasmusdtr i Ulstrup, Rosnaes      29 May 1832  pg 130 (112)
HUSB:  Soren Jorgensen hmd
CH:   Ane Sorensdtr  13
     Mette Sorensdtr 11
     Maren Sorensdtr 7
     Karen Sorensdtr 4
     Anders Sorensen 9
     Rasmus Sorensen 16 wks
REL:   Jens Rasmussen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Edel Frederikke Engelbrecht i Saerslev     d.26/29 May 1832   pg 131
159
HUSB:  Jens Christian Lund kammeraad
2 CH:  Henrich Christian Selchou ljer & fladerskrem/flobeks kuren i Khvn
     Cathrine Marie Selchou enke = Bjlsted konteraperteur i Saerslev (signed:
Biested)
      2 CH:
? giestgiver Selchou
gd: Christian Gronbeck selv. i Saerslevgaard
wgd: P. Leth skolelaerer kirkesanger i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Henrich Fischer = ... sognepraest i Bregninge   9 Jul 1830/18 Jun
1832     pg 132
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Jacob Christensen inds i Rorbye, dod i Synchehus i Kallundborg      19
Jun 1832  pg 134 (117)
WIFE:  Karen Pedersdtr
3 CH:  Peder Jacobsen  7
     Maren Jacobsdtr 10
     Birthe Jacobsdtr 2
gd: Anders Andersen hmd i Rorbye
wgd: Mads Hansen i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Nielsdtr i Gaasetofte, Raklev   21 May/19 Jun 1832   pg 135 (113)
HUSB:  Jens Nielsen bmd
CH:   Maren Jensdtr  16 wks.
gd: Ole Jensen gmd i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Sorensdtr i Illerup, Raklev    8/19 Jun 1832     pg 136 (120)
HUSB:  Jens Larsen hmd
2 CH:  minors
gd: Melchior Sorensen hmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Pedersen inds i Saltbaek, Raklev      d.30 Aug 1831/19 Jun 1832  
 pg 136
WIFE:  Dorthe Jensdtr  (signed: Dorthe Pedersdtr )
CH:   Jens Jensen   ¬
gd: Peder Hansen gmd i Saltbek
wgd: Jens Madsen i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mads Larsen = Ane Bendsdr gmd i Saerslev    19 Jun 1832  pg 137 163 176
CH:   Lars Madsen   of age
     Lisbeth Madsdtr = Christen Hansen smed i Bjergsted (signed: Christian
Hansen )
     Maren Madsdtr = Mads Jensen gmd i Walkkelde/Walkende
     Kirsten Madsdtr = Jens Pedersen gmd i Horve
     Karen Madsdtr  20
     Ane Madsdtr   18 both ugift
gd: Christen Bendsen gmd i Skippinge (dod by Dec 1832) & Jens Christensen gmd i
Wallekilde
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Frederichsdtr i Forsinge, Ubby      19/28 Jun 1832    pg 137
HUSB:  Niels Jensen inds
CH:   Ane Kirstine Nielsdtr 2
STEPFADER: Peder Hansen gmd
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Jorgen Hansen hmd i Meilbye, Aarby   18 Jul 1832  pg 142 (110)
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Hans Jorgensen  ¬
gd: Niels Jorgensen gmd i Melbye (not related)
wgd: Christen Pedersen 
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Nielsen hmd i Asmindrup      12 Jun 1829/5 Jul 1832     pg 142
WIFE:  Karen Sommerest?
BRO:   Soren Jensen i Asmindrup
     other SODSK.
wgd: Hans Nielsen hmd i Asmindrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Johanne Bruun i Rangle Molle, Holmstrup   18/27 Apr/12 May 1832 pg 143
HUSB:  Christen Moller moller
CH:   Johanne Marie Moller       19
     Marie Georgine Moller  16
     Henriette Nicoline Moller 13
HUSB.FADER: Moller justistsraad i Roeskilde
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Sorensdtr i Uggelose, Rorby   19 Jul 1832  pg 143 (127)
HUSB:  Jens Nielsen aftmd
CH:   Maren Jensdtr = Christen Hansen hmd i Uggelose
     Soren Jensen   14
     Niels Jensen   11
     Ane Jensdtr   15
     Karen Jensdtr  11
REL:   Jorgen Sorensen hmd i Uggelose
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Christensen inds i Ubye, dod i Tommerup      d.6 May 1831/21 Aug
1832    pg 146 (129)
WIFE:  Ane Hartvigsdr
gd: Hartvig Jensen hmd i Ubye
wgd: Niels Andersen hmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Pedersen inds i Flinterup, Stor.Fuglede      23 May/21 Aug 1832  
 pg 146
WIFE:  Ane Margrethe Sorensdtr
2 CH:  Soren Larsen   7
     Poul Larsen   5    
gd: Peder Pedersen hmd i Flinterup
wgd: Ole Jorgensen hmd i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Pedersen = Karen Rasmusdtr hmd i Weste Sejerby, Sejero   15 Sep 1832 
 pg 146 152 153 170
CH:   Rasmus Hansen  home
     Bodil Hansdtr  25 ugift
gd: Anders Pedersen hmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Olsen = Ellen Hansdtr i Kongstrup, Sejero     13 Sep 1832  pg 148
149
CH:   Ellen Sorensdtr = Mogens Sorensen i Mastrup
     Jens Christian Sorensen moller i Bergstrup (signed: Jens Christian
Baarup?)
     Ane Oline Sorensdtr = Mogens Sorensen gmd i Bergstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Jorgensen inds i Vollerup, Raklev     2 Oct 1832  pg 149
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Jorgen Hansen  20
     Karen Hansdtr  17
     Ole Hansen    12
     Anders Hansen  7
     Lars Hansen   4
gd: Rasmus Olsen gmd i Vollerup
wgd: Jens Olsen gmd i Vollerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Sophie Hansdtr i Raeddrup    24 Sep 1832  pg 149
HUSB:  Anders Henrichsen hmd
4 CH:  
gd: Soren Nielsen hmd i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Andersen ungkarl i Raklev     20 Jul/3 Oct 1832   pg 150 (126)
MODER:  Ane Hansdtr?
SIS:   Kirstine Andersdtr = Jens Larsen gmd i Saltbek
     Karen Andersdtr ugift
     Else Andersdtr (dod) = Soren Jochumsen gmd i Kallrup
      CH: Karen Sorensdtr 12
         Peder Sorensen  9
         Maren Sorensdtr 7
BRO:   Hans Andersen hmd i Nyrup 
?    Lars Andersen i Raklev
wgd: Soren Olsen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Karen Nielsdtr i Jllerup   8 Oct 1832   pg 150 (104)
HUSB:  Christen Jepsen bmd
SIS:   Dorthe Nielsdtr ugift
     Kirsten Nielsdtr ugift
gd: Peder Sorensen hmd i Saltbek
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mette Nielsdtr enke i Svendstrup, Raklev    8 Oct 1832  pg 151
HUSB:  Mads Rasmussen hmd (dod)
CH:   Jens Madsen   24
     Rasmus Madsen  20
     Lars Madsen   14
     Niels Madsen   11
     Karen Madsdtr  = Jens Nielsen hmd i Svendstrup 
     Ane Madsdtr   = Christopher Hansen hmd i Gaasetofte
     Sidse Madsdtr  17
gd: Peder Pedersen gmd i Svendstrup & Christopher Olsen hmd i Gaasetofte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Bodil Larsdtr i Nostrup, Raklev    28 Sep/15 Oct 1832   pg 152 155
(130)
2 HUSB: Peder Olsen selv.gmd
CH:   Maren Pedersdtr 3/4 yr.
1 HUSB: Jorgen Nielsen inds
2 CH:  Jorgen Jorgensen 6
     Ane Jorgensdtr  8
1HUSB.FADER: Niels Andersen hiulmand i Nyerup
2HUSB.FADER: Ole Jorgensen hmd i Mollerup/Wollerup?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirstine Mortensdtr i Kajemose, Rorby      5 Nov 1832  pg 152
HUSB:  Jens Andersen inds
CH:   Niels Jensen   7
REL:   Ole Mortensen hmd i Calsensborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Pedersdtr i Ubye    7 Nov 1832   pg 153
HUSB:  Lars Olsen hmd inds  (signed: Lars Larsen )
CH:   Maren Larsdtr  minor
REL:   Peder Karlsen sognefoged i Ubye (signed: Peder Moelsen/Poelsen?)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Jensen aftmd i Aarbye    14 Nov 1832  pg 154
WIFE:  Ane Margrethe Nielsdtr
BRO:   Jens Jensen gmd i Kamstrup/Skamstrup (dod)
      CH: Jens Jensen
         Ole Jensen
         Mads Jensen
         Niels Jensen
         Lars Jensen
         Peder Jensen - all of age
SIS:   Kirstine Jensdtr = Hans Andersen aftmd i Kunstrup
      CH: Johanne Jensdtr = Mads Christensen Bmd i Saltbek
         Dorthe Jensdtr = Niels Andersen hmd i Aarbye
BRO:   Peder Jensen (dod)
      CH: Jens Pedersen gmd i Ubberup
         Barbara Pedersdtr = Johannes Nielsen gmd i Tommerup
SIS:   Bodil Jensdtr (dod) = Jens Jorgensen hmd i Andox
      CH: Jens Jensen bmd i Saltbek
         Dorthe Jensdtr (dod)
          CH:  Maren Jorgensdtr 14
             Kirsten Jorgensdtr    10
         Malene Jensdtr = Jorgen Pedersen hmd i Andox
         Ane Jensdtr (dod)
          CH:  Ane Willumsdtr  19
             Dorthe Willumsdtr     17
         Bodil Jensdtr = Lars Jensen hmd i Idsberg
WIFE.CH: Anders Jorgensen
     Ellen Jorgensdtr
wgd: Soren Mortensen gmd i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Olsdtr i Uggelose, Rorby      20 Apr/14 Nov 1832   pg 155 (109)
HUSB:  Hans Jacobsen inds
CH:   minors
gd: Anders Pedersen hmd i Uggelose
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Thomasen hmd i Vejlemade/Wedskinde?      19 Aug/4 Dec 1832  
 pg 158 (136)
WIFE:  Maren Jensdtr
2 CH:  Jens Christensen 10
     Kirsten Christensdtr   15
gd: Niels Marcusen/Thomasen gmd i Welmende
wgd: Christian Rasmussen i Welminde
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jensen hmd i Flinterup, Stor.Fuglede    4 Dec 1832  pg 159 (136)
2 WIFE: Maren Christiansdtr
1 WIFE: 
CH:   Mette Jensdtr  18
     Sidse Jensdtr  14
     Jens Jensen   10
REL:   Rasmus Jensen bmd i Svallerup
wgd: Lars Jensen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Hansen hiulmand i Store Fuglede    5 Dec 1832  pg 160 179
2 WIFE: Dorthe Hansdtr nu til huse i Raklev
1 WIFE: 
CH:   Hans Christensen of age
     Ole Christensen 22
     Peder Christensen    17
     Kirstine Christensdtr  13
gd: Rasmus Hansen bmd i Bjere
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Nielsen = Mette Jensdtr hmd i Nostrup, Raklev   5 Dec 1832  pg 126
161 (inside another probate pg 126)
4 CH:  Jens Larsen   4
     Maren Larsdtr  11
     Ane Larsdtr   9
     Karen Larsdtr  6
gd: Anders Hansen hmd i Nostrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mads Larsen = Christiane Christensdtr hmd i Saltbaek, Raklev   5 Dec 1832 
 pg 163
HER.CH: Jens Andersen  23
     Frederich Andersen    22
     Sidse Andersdtr 20 ugift
HIS.BRO:     Peder Larsen hmd i Ulstrup, Rosnaes
HIS.SIS:     Lisbeth Larsdtr (dod)
      CH: Ingeborg Jorgensdtr 26 ugift
gd: Jens Jensen gmd i Ubberup (for HER.CH:)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Poulsen gmd i Alleshave      7 Dec 1832  pg 164 (123 - 10 Nov)
WIFE:  Else Jorgensdtr (signed: Ellen Jorgensdtr )
Ch:   Lars Larsen   of age
     Jens Larsen   of age
     Ane Larsdtr   = Peder Hansen gmd i Alleshave
     Maren Larsdtr
     Ellen Larsdtr
     Mette Larsdtr
     Kirsten Larsdtr
curator: Lars Hansen gl. gmd i Alleshave
wgd: Jorgen Nielsen gmd i Torpe, Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Rasmussen = Ellen Olsdtr hmd i Raklev   11 Dec 1832  pg 166
2 CH:  Rasmus Hansen  15 or 14
     Ane Hansdtr   12
gd: Christopher Olsen hmd i Gaasetofte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Bodil Jensdtr enke i Bjornstrup, Rosnaes    17 Dec 1832  pg 169
HUSB:  Mads Madsen (dod)
CH:   ... Madsdtr (dod 9 Aug 1832) = Mads Hansen gmd i Bjornstrup
      CH: Mads Madsen
BRO:   Mads Jensen sognefoged i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

C. F. Jacobsen major kiobmand i Sejebye, Sejero     27 Dec 1832  pg 172
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Olsen = Ane Andersdtr hmd i Nostrup, Raklev    28 Dec 1832  pg 173
4 CH:  Peder Olsen
     Ole Jorgensen hmd i Nostrup
gd: Peder Olsen gmd i Nostrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Pedersdtr i Andax     15 Jan 1833  pg 178 (148)
HUSB:  Jorgen Sorensen hmd
CH:   Anders Jorgensen 10
     Jens Jorgensen  5
     Hans Peter Jorgensen 2
     Karen Jorgensdtr 7  ( or Ane Jorgensdtr )
gd: Jorgen Pedersen hmd i Andex
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mette Marie Sorensen i Svenstrup, Raklev    21 Jan 1833  pg 179
HUSB:  Lorentzen moller (testament 25 Mar 1814)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jensen inds i Wedskende      25 Feb 1833  pg 180
WIFE:  Ane Margrethe Thomasdtr/Flanndr
FADER:  Jens Pedersen hmd i Uglerup
wgd: Collads sadelmager i Weskende
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Sorensen aftmd inds i Bjergsted      d.9 Oct 1831/28 Mar 1833   
 pg 180
WIFE:  Maren Jacobsdtr
2 CH:  Soren Larsen   17
     Christen Larsen 13
gd: Christian Slott gmd i Bjergsted
wgd: Hans Jacobsen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Jensdtr aftenke i Brokiob, Holmstrup    d.9 Mar 1832/15 Mar 1833   
 pg 180 182 (110)
appeared: Peder Mortensen gmd i Brokiob
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Sorensen inds i Bregninge     30 Apr 1833  pg 182 (149)
WIFE:  ...  (= 2. (trol) Jens Hansen Moller smed i Klovbye)
CH:   Inger Marie Larsdtr   2¬
gd: Jens Pedersen hmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Nielsdtr i Badstrup, Aarby, dod i Svallerup   20 Apr 1833  pg 182
(146)
HUSB:  Niels Jacobsen inds
2 CH:  Niels Nielsen  3/4 yr.
     Maren Nielsdtr  8
REL:   Espen Hansen gmd i Bjere
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Margrethe Nielsdtr i Love   d.29 Nov 1829/7 May 1833    pg 184 (160)
HUSB:  Rasmus Nielsen inds
CH:   Ane Kirstine Rasmusdtr  3
gd: Hoed moller i Aagerup Molle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Rasmusdtr enke i Raklev     30 Apr 1833  pg 183 214 (145) 
HUSB:  Hans Sorensen hmd (dod 29 Sep 1832)
CH:   Peder Hansen   of age home
     Mette Hansdtr  = Anders Larsen bmd i Raklev (signed: Anders Jensen )
     Mette Hansdtr  = Lars Jensen hmd i Raklev
     Maren Hansdtr  = Mads Pedersen inds i Bjornstrup
     Dorthe Hansdtr  19
     Mads Hansen   16
     Karen Hansdtr  = Niels Jensen inds i Raklev
     Lars Hansen   i hand mejestets tjeneste
     Soren Hansen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Pedersdtr i Wedskende      6/21 May 1833     pg 184
CH:   Ane Johansdtr  = Soren Nielsen hmd i Melbye
     Karen Johansdtr = Christen Pedersen hmd i Wedskende
     Jorgen Johansen of age
     Mette Johansdtr ugift
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Jensdtr fruentimmer ugift i Vaerslev      d.8 Apr/21 May 1833 
 pg 185 (151)
 with Mikkel Cast hiulmand (signed: M. C. Hansen )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mads Hansen slev.gmd i Bjornstrup, Rosnaes   31 May/5 Jun 1833   pg 185
WIFE:  Karen Jensdtr
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Nielsdtr i Raklev     20 Jun 1833  pg 185
HUSB:  Hans Sorensen unge selv.gmd
2 CH:  Maren Hansdtr  18 (? Mariane Hansdtr )
     Soren Hansen   10
gd: Ole Nielsen gmd i Bastrup, Aarby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Birchedahl = Karen Christensdtr i Oresoe Mollehuus, Jorlose     29
Jun 1833  pg 186 204 (165)
CH:   Christen Jensen 13
     Malene Jensdtr 11
     Maren Jensdtr  18
1 WIFE:
CH:   Hans Jensen   smed i Uggelose
     Frederich Jensen hmd i Svebolle
     Cathrine Jensdtr 22 ugift
     Lisbeth Jensdtr 18
gd: Christen Christensen hmd i Jordlose
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Rasmusdtr i Svallerup      24 Jul 1833  pg 187 (168)
HUSB:  Peder Jacobsen aftmd
2 CH:  Kirsten Pedersdtr    21
     Jacob Pedersen  16
gd: Niels Svendsen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Inger Andersdtr i Raklev    23 Jul 1833  pg 187
HUSB:  Jens Olsen hmd
CH:   Ole Jensen    1¬
REL:   Lars Jensen gl. hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Andersen Wiborg i Meelby, Aarby    24 Jul 1833  pg 188 (163)
WIFE:  Ane Hansdtr
BRO:
2 SIS:  married
gd: Niels Nielsen gmd i Mielbye
wgd: Peder Jensen hmd i Asnaes Skov, Aarby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Jensen skolelaerer i Eskeberg, Bregninge     25 Jul 1833  pg 189
190 341
WIFE:  Dorthe Cathrine Tejsner/Tejesen
CH:   Frederich Christian Jensen         16 (age 20 in 1837)
     Jens Wilhelm Jensen   10 (age 8 in 1837)
     Mathea Hedevig Jensen 4 (age 14 in 1837)
     Wilhelmine Marie Jensen  1½ (age 6 in 1837)
BRO:   Lars Jensen gmd i Snertinge
wgd: Thusen/Teisen gartner i Skippinge (signed: J.F. Taysen)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Hansen selv.gmd i Gaasetofte, Raklev    24 Apr/21 Aug 1833  pg 189
193 199 200 217
CH:   Lars Larsen   of age
     Karen Larsdtr  25 or 26
     Mette Larsdtr (= (forlov) Rasmus Rasmussen i Illerup - by 10 Sep 1833)
gd: Rasmus Olsen gmd i Vollerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Inger Pedersdtr i Saerslev  30 May/25 Jul 1833       pg 189 (163)
HUSB:  Peder Nielsen inds
CH:   Henrich Pedersen of age
     Bodil Marie Pedersdtr 27 ugift
     Maren Pedersdtr 22 ugift
curator: Niels Pedersen i Stupperup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Pedersen selv.gmd i Svendstrup, Raklev         5 May/21 Aug
1833         pg 190 201 (180 156)
2 WIFE: Ane Jensdtr
CH:   Jens Sorensen  3
     dodfodt barn (by 12 Dec 1833)
1 WIFE:
CH:   Ane Sorensdtr  18
?CH:   Ane Hansdtr
     Karen Hansdtr (or Maren Hansdtr )
     Dorthe Hansdtr
gd: Jens Olsen hmd i Svendstrup & Peder Pedersen gmd i Svendstrup
wgd: Rasmus Hansen hmd i Raklev / Niels Andersen i Ondres (signed: Niels Rasmussen
)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Johansdtr i Badstrup, Aarby   29 Aug 1833  pg 192 214 (172)
2 HUSB: Jens Larsen aftmd
1 HUSB: Anders Jorgensen i Melbye 
CH:   Christian Christensen  16  (? Christen Christensen )
     Jorgen Andersen 14
REL: Jens Johansen hmd i Mielbye (for children of 1st md.)
? Rasmus Larsen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Andersdtr i Mielbye   11 Sep 1833      pg 193 (173)
3 CH:  Johanne Olsdtr  = Peder Frederichsen snedker i Meilbye
     Ane Dorthe Olsdtr 20 ugift
     Maren Olsdtr   17
REL: Lars Pedersen aftmd i Meelbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Jensen Wibye i Stor.Fuglede    14 Oct 1833  pg 194
WIFE:  Christiane Webye
2 CH:  Christian Hansen Wibye
     Johannes Hansen Wibye - both of age
wgd: procurator Holst
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Hans Jacobsen inds i Uggelose, Rorby      11 Sep 1833  pg 194
2 WIFE: Maren Jensdtr
1 WIFE:
5 CH:
gd: Espen Hansen i Bjere
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Henrichsdtr i Jorlose      8/15 Oct 1833     pg 195 (177)
HUSB:  Jens Hansen hmd
2 CH:  Lars Jensen   10
     Hans Jensen   6
gd: Rasmus Andersen gmd i Jorlose
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Rasmus Olsen selv.gmd i Wollerup, Raklev    15 Oct 1833  pg 196
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Ole Rasmussen  20
     Anders Rasmussen 18
     Jens Rasmussen  6
     Ane Rasmusdtr  = Jesper Nielsen gmd i Vollerup
     Sidse Rasmusdtr 11
gd: Melchior Hansen hmd i Ellede / Soren Olsen
wgd: Rasmus Rasmussen gmd i Vollerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Jensen ungkarl i Gaasetofte, Raklev   15 Oct 1833   pg 197
BRO:   Hans Jensen   sendsfrag/sendsvage
½ SIS:  Ane Sorensdtr  22 ugift
STEPFADER: Soren Hansen selv.gmd i Graasetofte
gd: Jens Nielsen bmd i Gaasetofte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Hansen hmd i Ellede, Raklev    15 Oct 1833  pg 199
4 WIFE: Kirsten Olsdtr
1 WIFE: Sidse Olsdtr (dod - 28 May 1816)
CH:   Ole Jensen        (gd: Jens Melchiorsen gmd i Ellede)
     others not listed
gd: Peder Larsen hmd i Ellede
wgd: Jens Olsen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Birthe Marie Olsdtr i St.Jorgensberg      24 Oct 1833  pg 200
HUSB:  Jorgen Christensen inds
HEIRS:  minors
gd: Carl Lund
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Giertrud Christiansdtr Bang enke i Holmstrup      26 Oct 1833  pg 200
239
  with skovrider Neumann
HUSB:  Poul Pedersen skovfoged (dod) - NOTE: pg 239 is for both of them.
BRO:   Claus Bang i Hellevad sogn, Assens amt
     ... Bang borger & bager i Assend (dod)
      CH: Niels Bang? i Fulsted bye, Assens amt
SIS:   Ellen Cathrine Bang (dod)
      CH: Frederich Siegfred Herdahl of age
         Jens Carl Herdahl (dod)
          CH:  Heelnaes Christian Herdahl    27
             Emanuel Herdahl      25 (signed: L.E. Herdahl)
             Christian Moller Herdahl     20
             Wilhelm Herdahl      19
         Sophie Herdahl      49
         Christian Herdahl         49
         Sophie Herdahl enke
     Christiane Bang enke
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Olsen = Maren Pedersdtr hmd i Svendstrup, Raklev      4 Nov/3 Dec
1833   pg 201 211 (180)
CH:   Peder Larsen   of age
     Ane Larsdtr   = Peder Jensen hmd i Velling/Vollerup
     Maren Larsdtr  21
     Dorthe Larsdtr 18
gd: Jens Olsen gmd i Vollrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Marie Andersdtr i Bregninge   12 Dec 1833  pg 201 (183)
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:
REL:   Christen Andersen hmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Nielsdtr i Bjaere, Svallerup       18 Dec 1833      pg 203
CH:   Niels Pedersen  hmd i Bjere
     Sidse Pedersdtr = Lars Samuelsen bmd i Calleed
     Mette Pedersdtr 27
     Maren Pedersdtr 25
gd: Niels Svendsen gmd
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Larsen = Karen Madsdtr aftmd i Eskeberg, Bregninge     23 Dec 1833 
 pg 205
  (he died 24 Feb 1826)
CH:   Niels Hansen   bmd i Callred
     Jens Hansen   of age
     Karen Hansdtr  = Jens Madsen gmd i Eskeberg
     Ane Hansdtr   (dod) = Jens Madsen gmd i Eskeberg
      CH: Mads Jensen   15
         Soren Jensen   11
REL: Niels Hansen bmd i Callred/Caltred
? Lars Hansen - signed
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jorgensen hmd i Ubberup      17/24 Dec 1833         pg 206
(188)
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Maren Jensdtr  20
     Ane Jensdtr   18
     Kirsten Jensdtr 17
     Dorthe Jensdtr  15
     Karen Jensdtr  13
     Christen Jensen 10
     Jorgen Jensen  9
     Soren Jensen   3
REL:   Rasmus Jorgensen hmd i Kjerby, Rorby
wgd: Jorgen Pedersen gmd i Ubbrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Marie Anliem enke i Bregninge      30 Dec 1833  pg 207
HUSB:  Niels Olsen inds (dod)
SIS:   Marie Elisabeth Anliem = Mellerup provst sognpraest i Greve/Gread
     other SODSK & SODSK.CH - but not listed
gd: Christian Nielsen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Johanne Jorgensdtr i Eskeberg, Bregninge    27 Dec 1833  pg 207 (147)
CH:   Kirsten ..    24 ugift
     Sidse ..     19
     Maren ..     12
gd: Hans Jorgensen hmd i Eskeberg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Larsen aftmd i Bjaere, Svallerup      30 Dec 1833  pg 208 (154)
BRO:   Jens Larsen   hmd i Svallerup (dod)
      CH: Peder Jensen hmd i Ubye
SIS:   Mette Larsdtr = Soren Jensen hmd i Svallerup
½ SIS:  Ane Larsdtr = Claus Pedersen hmd i Bjere
SIS:   Kirsten Larsdtr (dod) = i Khvn
      CH: Peder ..
         Frands ... - of age
? SIS.CH: Soren Jensen (but is probably an error & should be SIS.HUSB.)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Jensen hmd i Svebolle, Jorlose/Avnso   22 Jan 1834  pg 209 (185)
WIFE:  Dorthe Jensdtr
4 CH:  Sidse Pedersdtr 18
     Dorthe Pedersdtr 13
     Karen Sophie Pedersdtr 8
     Ane Margrethe Pedersdtr 6
gd: Peder Poulsen hmd i Svebolle
wgd: Niels Christensen hmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jensen hmd i Vollerup, Raklev   18 Feb 1834  pg 210
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Rasmus Jensen  of age
     Jorgen Jensen  of age (or Jesper Jensen ved regementet)
     Hans Jensen   5
gd: Rasmus Olsen gmd i Vollrup & Rasmus Rasmussen gmd i Vollrup
wgd: Ole Andersen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Marie Nielsdtr i Bjaere, Svallerup    22 Jan 1834  pg 210 236 248
(181)
CH:   Ane Pedersdtr  24
     Maren Pedersdtr 20
     Karen Pedersdtr 16
     Ole Pedersen   14 or 13
gd: Anders Hansen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mathias Pedersen = Maren Jensdtr hmd i Raklev      4 Sep 1833/19 Feb
1834     pg 212 (174)
CH:   Johanne Mathiasdtr = Soren Jorgensen hmd i Ulstrup
     Ane Mathiasdtr  17
     Peder Mathiasen soldat i Khvn
gd: Lars Andersen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Larsdtr i Bjornstrup, Rosnaes      28 Feb/9 Apr 1834   pg 214
(188)
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH::   Maren Hansdtr  5
     Peder Hansen   ½
gd: Rasmus Larsen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Pedersen hmd i Asnaes Skov, Aarby   7 May 1834  pg 215
WIFE:  Karen Rasmusdtr
2 CH:  Jens Christensen
     Christen Christensen   minors
gd: Niels Pedersen hmd i Hedvigslyst
wgd: Christen Berrsen hmd i Badstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Jacobsdtr i Bjergsted      10 Apr 1834  pg 215 248 (187)
2 HUSB: Hans Sorensen inds (or Hans Simonsen)
1 HUSB:
CH:   Soren ...    17 3/4
     Christen ...   14
BRO:   Hans Jacobsen i Verslev
     Rasmus Jacobsen i Asmindrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Jespersdtr i Sejerby, Sejero       25 Apr/5 May 1834   pg 215
HUSB:  Rasmus Pedersen selv.gmd
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christian Bedsted/Bidsted sognepraest i Vaerslev-Jorlose     14 Feb 1835 
 pg 216 246 248 250 265 289
 (note: not found on pg 216)
HEIR:  Nicoline Tryde/Fryde/Trade jmfru  (signed: G.N. Tryde)
gd: Traas/Fraas inspector i Warslovgaarden
signed: Rasmus Hansen & Soren Sorensen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Pedersdtr i Praestemark, Svallerup     8 Apr/14 May 1834   pg 216
247 (191)
HUSB:  Niels Pedersen parcellist
2 CH:  Maren Nielsdtr  4
     Birthe Nielsdtr 1½
gd: Peder Jorgensen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Nielsen matros soemand i Sjerbye, Sejero     21 Jul 1834  pg 219
MODER:  Sidse Kirstine Nielsdtr = Anders Pedersen i Sejero
SIS:   Ane Ingeborg Nielsdtr = Mogens Nielsen hmd i Sejebye
     Sidse Kirstine Nielsdtr = Mogens Pedersen hmd i Sejebye (? Sidse Cathrine
Nielsdtr )
     Dorthe Cathrine Nielsdtr = Jorgen Rasmussen hmd i Sejerby
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Henrichsen inds i Bodstrup/Aarbye    12 Aug 1834  pg 220
WIFE:  Ane Marie Jacobsdtr
1 WIFE:
CH:   Anders Andersen 13
     Ane Andersdtr  15
     Bodil Marie Nielsdtr 9 (note surname is different on this one)
gd: Hans Pedersen hmd i Badstrup
wgd: Christen Jensen gmd i Arebye (signed: Christian Jensen )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Madsen inds i Romperup, Bregninge     12 Aug 1834  pg 220 (192)
WIFE:  Sidse Marie Ovesdr?
BRO:   Ole Madsen i Snuderup, Bjergsted
     Hans Madsen tiene i Kallundborg
     Anders Madsen hmd i Jordlose
gd: Hans Nielsen hmd i Bregninge
wgd: Jens Larsen gmd i Breginge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Nielsdtr i Asnaes Skov, Aarby       30 Jul 1834  pg 220 (199)
HUSB:  Anders Nielsen inds
2 CH:  Niels Andersen  2
     Kirsten Andersdtr    4 wks
REL:   Lars Nielsen hmd i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Mortensen inds i Aarbye     19 Aug 1834  pg 221
CH:   Lars Nielsen
     Rasmus Nielsen
     Peder Jensen
     Peder Pedersen
     Anders Nielsen
     Hans Larsen
NOTE: the 3 with surnames other than Nielsen are probably married to daughters.
NOTE: none of these listed Anders his children, only signed - assumed
relationships.
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Jensdtr enke.aftg. i Svallerup, dod i Kjaerbye, Rorby   30 Jul/19
Aug 1834  pg 222 237 247
HUSB:  Ole Jorgensen aftmd (dod)
CH:   Christiane Olsdtr    minor
gd: Jens Jensen hmd i Gioslev & Jens Hansen bmd i Kjerbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Torpe Hansen sognpraest i Bregninge    d.20 Jul/25 Aug 1834 pg 222
228 231 234 244 245 248 251 275 279 281
283 285 286 289 298 300 301
WIFE:  madam Hansen
CH:   Hansen candidat theo. of age
SIS.CH: Hans Christian Hansen
gd: Morten Peder Hansen i candidatus Latin Theologe i Khvn Raise (by: skolelaerer
Thye)
wgd: Frimodt/Trimodt godsforvalter i Birchendegaard
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Larsen hmd i Illerup, Raklev   7 Apr/14 Oct 1834   pg 224 (190)
WIFE:  Maren Christensdtr
6 CH:  minors
gd: Jens Christensen hmd i Illerup
wgd: Poul Jorgensen smed
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Rasmusdtr i Sejerbye, Sejero       24 Oct 1834 pg 225 229 247
HUSB:  Peder Rasmussen selv.gmd (testament 18 Jun 1832)
FADER:  Rasmus Nielsen i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jensen dreng 10 i Rofsnaes Hestehauge, Rosnaes   16 Oct 1834  pg 225
(189)
 with Soren Hansen gmd
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Cathrine Marie Larsdtr ( Kirsten Marie Larsdtr ) i Flinterup, Stor.Fuglede  
  d.15 Jun 1825/3 Nov 1834    pg
226 248 (210)
HUSB:  Hans Olsen underassesor
CH:   Hans Larsen   10
gd: Niels Nielsen gmd i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

... Thomasen/Tamm/Tauun forpagter i Melbyegaarden    5 Nov 1834  pg 226
247
CH:   Johanne Kirstine Thomasen/Thone ugift i Lerchenborg
     ... Thomasen artsforvalter i Lerchenborg (signed: F. Taunn)
     Hedevig Cathrine Thonser = Hans Henrich Black aftmd i Herslev (signed:
Bloch)
     Kirstine Thom = Jorgensen tommermester i Melbye (signed: J. Jorgensen )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Clausdr i Badstrup, Aarby    d.19 Oct/8 Nov 1834  pg 227 230 232
234 235 242 244 247 249 254 255 263
HUSB:  Frederich Hansen gmd
CH:   Mette Frederichsdtr
gd: Otte Nissen procurator i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lisbeth Nielsdtr i Aagerup  10/17 Nov 1834         pg 229
HUSB:  Niels Jensen sognefoged
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Jensen selv.gmd i Saerslev    24 Nov 1834  pg 230 235 250 267
WIFE:  Johanne Jensdtr 
2 CH:  Jens Larsen   bmd i Snertinge
     Karen Jensdtr  = Niels Sorensen , with his mother ... enke = afg. Soren
Sorensen gdbruger i Saerslev
wgd: Gronbech/Gronberg selv. i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Larsen i Aarbye     9 Dec 1834   pg 232
CH:   Lars Nielsen   hmd i Aarbye
     Kirsten Nielsdtr = Rasmus Nielsen hmd i Aarbye
     Giertrud Nielsdtr    (dod) = Peder Jensen hmd i Kjaerbye
      CH: Lars Pedersen  9
         Kirsten Pedersdtr     5
         Ellen Pedersdtr 1
     Dorthe Nielsdtr = Hans Larsen hmd i Kjerbye Mark
     Ane Nielsdtr   = Peder Pedersen hmd i Rorbye
     Karen Nielsdtr  (dod) = Anders Nielsen hmd i Asnes Skov
      CH: Niels Andersen  2
         Kirsten Andersdtr     ½
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Johansen aftmd i Kjelleklinte       30 Dec 1834  pg 238 240
(215)
WIFE:  Christiane Nielsdtr
CH:   Maren Nielsdtr (dod) = Ole Eriksen gmd i Rugtved
      CH: Erik Olsen    2
     Ane Mette Nielsdtr (dod) = Soren Andersen gmd i Rugtved
      CH: Anders Sorensen 17
         Niels Sorensen  13
         Karen Sorensdtr 18
         Mette Sorensdtr 10
         Ane Sorensdtr  = Niels Henrichsen gmd i Wedskende/Wedsminde 
gd: Niels Jensen i Kjelleklinte
wgd: Christian Christophersen i Kjelleklinte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Olsen Wedel selv.bmd i Snertinge, Saerslev    31 Dec 1834  pg 241
(197)
WIFE:  Mette Kirstine Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen      of age
     Ellen Kirstine Pedersdtr 13
gd: Anders Nielsen Gronfeld hmd i Holmstrup
wgd: Ole Pedersen gmd i Holmstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Nielsdtr i Melbye, Aarby     13 Jan 1835  pg 242
HUSB:  Lars Pedersen aftmd
CH:   Hans Pedersen  gmd i Stenstrup?
     Mads Pedersen (dod) = .... (? Ane Marie Hansdtr )
      CH: Peder Madsen
         Ane Cathrine Madsdtr
         Ane Kirstine Madsdtr
         Kirsten Madsdtr
wgd: John Soeborg?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Hansen ungkarl i Kallerup, Raklev     13 Jan 1835   pg 243 245 249
252 253 254 255
MODER:  Maren Olsdtr enke = 2. afg. Anders Andersen aftmd i Kallerup
BRO:   Soren Hansen   boende i Kullrup
SIS:   Maren Hansdtr  = Mads Pedersen gmd i Kallrup 
½ SIS:  Karen Hansdtr enke = afg. Niels Pedersen i Nyrup
½ BRO:  Peder Hansen i Khvn amt./ gmd i Kongstrup
? Jens Pedersen - signed
moder.gd: Ole Andersen gmd i Ellede
wgd: Ole Andersen gmd i Kallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kattrup/Bullrup sognepraest i Tommerup     17 Jan/11 Feb 1835  pg 245
WIFE:  Bolette Elisabeth Bergsikaid/Bergsmose
CH:   
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Thygesdr i Ubye      16 Feb 1835      pg 246
HUSB:  Ole Jorgensen hmd
CH:   Tyge Olsen    of age
     others minors
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Kirstine Sorensdtr i Hagendrup   d.1834    pg 247
CH:?   Jeppe Jensen bodker i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Bertelsdtr i Saerslev   d.1834     pg 247
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mads Pedersen inds i Melbye, Aarby   11/22 Apr 1835         pg 253
278 (223)
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
4 CH:  Peder Madsen   2
     Ane Kirstine Madsdtr 14
     Ane Cathrine Madsdtr 10
     Kirsten Madsdtr   4
gd: Hans Pedersen gmd i Kanstrup
wgd: Niels Nielsen gmd i Melbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Rasmussen aftmd hmd i Kongstrup, Sejero     3 Jul 1837  pg 254
334 344 (not on page 254) (31)
WIFE:  Ane Margrethe Andersdtr (dod - 19 Jun 1834)
CH:   Rasmus Andersen 31 hmd i Asnaes
     Peder Andersen  26 i Folleslev
     Niels Andersen  20 i Soefarslev
     Karen Andersdtr 29 ugift
WIFE.1HUSB: Peder Christensen
HER.CH: Christen Pedersen (dod)
      CH: Christen Christensen   8
     Mette Marie Pedersdtr 33 ugift
gd: Peder Christensen gmd i Kongstrup & Ole Jorgensen Frus/Forii gmd sognefoged
(signed: Ole Jorgensen Friss)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Christensdtr i Bodstrup, Aarby      18 May 1835  pg 254 257 263
HUSB:  Frederich Hansen aftmd 
gd: procurator Nissen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Rasmusdtr i Kongstrup, Rosnaes      d.2 Mar 1835     pg 254
HUSB:  Niels Hansen gmd
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Christensen inds i Skamstrup/Kamstrup      16 Jun 1835  pg 256
(210)
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
SODSK.CH: Niels Nielsen hmd i Smakerup, Viskinge
     Maren Rasmusdtr = Niels Nielsen hmd i Moller
     Maren Pedersdtr 20 tiene i Kallundborg
gd: Hans Sorensen gmd i Kamstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Cathrine Andersdtr i Favrboe, Saerslev   16 Jun 1835  pg 256
HUSB:  Niels Hansen inds
CH:   Anders Nielsen  9
     Ane Margrethe Nielsdtr 7
REL:   Johan Andersen hmd i Hjembek (signed: Johan Andreasen )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Nielsen hmd i Nyrup, Raklev   16 Jun 1835  pg 257
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Niels Pedersen  15
     Karen Pedersdtr 13
     Maren Pedersdtr 10
gd: Jens Jensen ungkarl
wgd: Rasmus Sorensen i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Sophie Jacobsdtr i Stor.Fuglede       27 Apr 1836  pg 257 281
(not found page 257/275)
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Jacob Nielsen  9
     Else Nielsdtr  17
REL:   Hans Jacobsen i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Nielsdtr i Svendstrup, Raklev   1 Jul 1835  pg 258 (224)
HUSB:  Soren Rasmussen hmd
CH:   Ane Sorensdtr  ¬
gd: Lars Nielsen gmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Pedersen dreng i Bjornstrup, Rosnaes   4 Jul 1835      pg 259
(210)
SIS:   Sidse Pedersdtr = Mads Hansen gmd i Bjornstrup
     Karen Pedersdtr = Rasmus Olsen hmd i Skallerup
BRO:   Anders Pedersen of age
SIS:   Maren Pedersdtr 15
gd: Soren Andersen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Andersen aftmd i Saltbek, Raklev      8 Jul 1835  pg 260
WIFE:
BRO.SON:     Jens Jensen   12 with Jens Jensen i Saltbek
wgd: Anders Nielsen hmd i Saltbek
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Carl Johansen tjenestekarl i L.Fuglede     9 Jul 1835  pg 260
BRO:   Christen Hansen hmd i Hagendrup
SIS:   Else Hansdtr (dod) = Peder Christensen i Hallebye
      CH: Hans Pedersen  14
         Christian Pedersen    11 ( Christen Pedersen )
     Maren Johansdtr = Anders Christian Jensen hmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Holm skolelaeren i Bjaere   7 Jul 1835       pg 260 (223)
WIFE:  Dorthe Moller
CH:   Ane Elisabeth Holm = Ole Peder Faltenberg (signed: Ole Peder Sbaltenborg)
wgd: Mads Andersen bmd i Bjere
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Leonhardt Sonnechsen i Bregninge    24 Jan/9 Jul 1835   pg 261 (218)
2 WIFE: Ane Mortensdtr
CH:   Sennich Leonhardt 4
     Levesine Hendrike 6 wks
1 WIFE:
CH:   Ane Senechsdr  = H. Henningsen sadelmagermester i Kallundborg
     Karen Sennecksdr (dod) = Johan Klug skomagermester i Kallundborg
      CH: Henrich Herman Klug    13
         Trine Klog    18 (female)
         Frederikke Wilhelmine Klog 6
wgd: Hans Jensen gmd i Lojtved
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Hansen hmd i Nostrup, Raklev       14 Jul 1835  pg 262 (217)
WIFE:  Ane Jensdtr
2 CH:  Maren Andersdtr 5
     Kirsten Andersdtr    2
gd: Peder Olsen i Ulstrup
wgd: Anders Hansen i Nostrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Nielsen forpagter i Praestegaard, Raklev      29 Jun/11 Aug 1835  
 pg 264 294 (230)
WIFE:  Sara Marie Eriksdtr (Sara Margrethe Eriksdtr )
CH:   Niels Hansen   14
     Soren Hansen   9
     Erik Hansen   7
     Hans Hansen   1
     Mette Marie Hansdtr 13
gd: Ole Pedersen hmd i Raklev & Jens Christensen hmd i Svallerup (dod)
wgd: Lars Jorgensen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Wilhelmine Therine Rosanette Grell tjenestepige i Flinterupgaard,
Stor.Fuglede      14 Oct 1835  pg 265 (232)
FADER:  Grell forpager i Fagsenbierg?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Hans Hansen bmd i Raklev   9 Nov 1835   pg 265 (235)
2 WIFE: Karen Jensdtr
1 WIFE:
6 CH:  Hans Hansen   of age i Raklev Mark
     Sidse Hansdtr  = Christen Nielsen i Raklev
     Maren Hansdtr  27 ugift
     Ane Hansdtr   24 ugift
     Ane Hansdtr   14
     Karen Hansdtr  11
REL:   Lars Jensen gmd i Raklev
wgd: Allerup i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Kope Stjernholm sognedegn i Aarbye    9 Nov 1835  pg 267 308
WIFE:  Ane Marie Lorentz    (testament 31 Dec 1831)
?    Larsen kirkesanger skolelarer i Lerchenborg
     madme Tonulz/Fannlz?
gd: aessestent Pedersen i Aarby
wgd: Petersen kirkesanger skolelaerer i Stor.Fuglede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Marie Jorgensdtr i Krogstrup, Sejero      23 Nov 1835  pg 269 (243)
HUSB:  Soren Pedersen hmd
CH:   Jorgen Sorensen 4
     Karen Sorensdtr 3
     Bente Sorensdtr 1
? Jorgen Nielsen gmd i Kongstrup
gd: Christen Jorgensen hmd i Kongstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Karen Jensdtr i Svendstrup, Raklev   8 Dec 1835  pg 271 (240)
2 HUSB: Hans Rasmussen hmd
1 HUSB:
CH:   Jens Andersen  of age
     Sidse Andersdtr 22
     Kirsten Andersdtr    19
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Jorgensdtr i Raklev   8 Dec 1835   pg 272 (235)
HUSB:  Jens Rasmussen hmd
CH:   Maren Sorensdtr 13
     Karen Sorensdtr 10
     Ane Marie Sorensdtr 6 or 5
     Peder Soren Jensen      3½
REL:   Niels Jacobsen hmd i Benbo?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Willumsdtr pige i Skamstrup/Baastrup, Aarby    22 Dec 1835     
 pg 273
BRO:   Jens Willumsen  of age
     Soren Willumsen hmd i Taarnved (dod)
      CH: Karen Marie Sorensdtr   13
         Maren Kirstine Sorensdtr 11
         Mette Kirstine Sorensdtr 10 or 8
         Maren Sorensdtr      6
SIS:   Maren Willumsdtr = Jens Jensen hmd i Ubberup
     Ane Willumsdtr = Anders Pedersen gmd i Tommerup (? Hagendrup)
½ SIS:  Maren Nielsdtr 23
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Jensdtr pige i Bregninge     30 Dec 1835  pg 274
SIS:
gd: Jeppe Christensen hmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Jepsen bmd/hmd i Illerup, Raklev    29 Dec 1835  pg 274 284 287
(244)
2 WIFE: Kirsten Jorgensdtr  (? Kirsten Jepsdtr )
1 WIFE
3 CH:  
REL:   Hans Rasmussen hmd i Saltbek
wgd: Niels Nielsen i Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Poulsdtr enke i Kajemose, Holmstrup    2 Apr 1836  pg 278 311
HUSB:  Casper Valenth skoven/vaever (dod 8 May 1835 - pg 233)
BRO:   Niels Poulsen (dod) = ...., her REL: Jens Frederichsen gmd i Kundbye
      CH: Jens Nielsen   17 tiene i Kundbye?
         Mathias Nielsen 11 home i Holmstrup
         Johanne Nielsdtr 30 ugift i Holmstrup (= Niels Larsen hmd i
Holmstrup - by 20 Dec 1836)
         Pouline Nielsdtr 25 or 24 ugift tiene i Callundborg
         Kirstine Nielsdtr     22 ugift i home
         Mariane Nielsdtr 20 tiene i Jyderup
SIS:   Maren Poulsdtr (dod) = Jorgensen sognedege i Folleslev (dod)
      CH: Carl Frederich Jorgensen of age
         Georg Jorgensen of age
         Mathias Jorgensen         19 (or Morten Jorgensen /
Morthen Jorgensen )
         Marie Wilhelmine Jorgensen = Peder Pedersen arbeidsmand i
Kallundborg
         Alhed Kirstine Jorgensen 38 = Lars Peder Sommer haarskriver i
Odense (? Lars Peder Tomms/Somms/Sorensen )
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Jensen i Sejero     d.6 May 1835  pg 278
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Pedersdtr i Bregninge      11 May 1836  pg 282 321
HUSB:  Jeppe Christensen inds
CH:   Frederich Jensen of age
     2 minors
gd: Ole Pedersen hmd i Bjergsted & Jacob Pedersen hmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Jacobsdtr i Bjornstrup, Rosnaes      22 May 1836  pg 282 (261)
HUSB:  Soren Sorensen hmd 
3 CH:  Soren Sorensen  5
     Peder Sorensen  5
     Jacob Sorensen  3
gd: Peder Larsen hmdi Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Jensen hmd i Raklev      19 Mar/24 May 1836       pg 284
(254)
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Christen Christensen   4 wks
gd: Niels Olsen hmd i Raklev
wgd: Hans Jensen hmd i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Pedersen aftmd i Meelbye, Aarby      10/26 May 1836    pg 285
292 320
½ BRO:  Jens Pedersen  gmd i Bregninge
     Soren Pedersen  hmd i Torpe
     Niels Pedersen  aftmd i Aarby
SIS:   Karen Pedersdtr = Niels Jorgensen hmd i Badstrup
½ SIS:  Ellen Pedersdtr (dod)
      CH: Jens Johansen  hmd i Asnaes Skov
         Birthe Johansdtr enke = afg. Lars Sorensen hmd i Melbye
         Sidse Johansdtr (dod)
          ILLEG CH: Christen Christiansen 18 (signed: Christian
Christensen )
          CH:  Jorgen Andersen 15
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Hansdtr i Torpe, Bregninge     2 Jun 1836       pg 286 298
(244)
HUSB:  Hans Sorensen hmd/bmd
CH:   Lars Hansen   of age i Bjergsted
     Jacob Hansen   17 3/4
     Hans Hansen   16
     Jorgen Hansen  8
     Ellen Hansdtr  23
     Mariane Hansdtr 15
     Bodil Hansdtr  12
gd: Johan Pedersen hmd i Eskeberg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Pedersdtr enke.aftg. i Ubye    26 Jul 1836      pg 293 317 321
HUSB:  Hans Sorensen gmd (dod)
CH:   Peder Hansen gmd i Ubye
     Christiane Hansdtr (dod) = Rasmus Jacobsen gmd i Klarbye = 2. Maren
Hansdtr (below)
      CH: Ane Lisbeth Rasmusdtr   19
         Kirsten Rasmusdtr         17
     Maren Hansdtr = Rasmus Jacobsen gmd i Klarbye (above)
     Martiane Hansdtr = Peder Christensen gl. gmd i Ubye
     Olive Petrea Marie Hansdtr = Christian Pedersen gmd i Tommerup (? Oline
Petrea Hansdtr )
     Mette Hansdtr  ugift (= Peder Madsen bmd i Jerslev - by 29 Dec 1836)
? Dorthe Hansdtr = Christian Pedersen gmd 
gd: Ole Sorensen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Jensdtr i Ulstrup, Rosnaes    27 Jul 1836      pg 295 (263)
2 HUSB: Hans Jensen selv.gmd
CH:   Peder Hansen   11
     Karen Hansdtr  14
     Kirsten Hansdtr 9    
1 HUSB:
CH:   Lars Pedersen  21
     Soren Pedersen  19
     Rasmus Pedersen 17
curator: Anders Jensen gmd i Kongstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Jensdtr i Illerup    1/13 Sep 1836     pg 300 320 (3)
HUSB:  Hans Nielsen hmd
3 CH:  sons - minors
gd: Erik Sorensen gmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Marie Christophersdtr i Rorby Mark, Rorby    26 Oct 1836      pg 305
HUSB:  Jens Christiansen hmd  (signed: Jens Christensen )
CH:   Ane Sophie Jensdtr    5
     Maren Jensdtr      9 wks
REL:   Soren Pedersen gmd i Arebye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Pedersen = Maren Dorup aftmd inds i Romperup, Bregninge   9 Nov 1836 
 pg 306
?    Christen Andersen hmd - who took care of them in his house
no heirs
gd: Peder Nielsen gmd i Romprup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Peder Lorentzen i Vejlemaese(?Vejlemade, Vaerslev)    29 Nov 1836 
 pg 307
CH:   Maren Andersdtr = Lundblad skomager i Callied (her suname assumed)
STEPSON:     Christen Caspersen
wgd: Peder Christensen gmd i Dorup(? Donnerup, Holmstrup)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Frands Sorensen hmd i Raklev      29 Nov 1836      pg 307 (5)
WIFE:  Maren Pedersdtr  (signed: Maren Jensdtr )
2 CH:  Peder Frandsen  7
     Maren Frandsdtr 5
gd: Lars Sorensen hmd i Raklev
wgd: Rasmus Hansen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Pedersen sogndegn i Sejero  d.1829/29 Nov 1836   pg 308 (14)
WIFE:
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Nielsdtr i Svendstrup, Raklev      14 Dec 1836  pg 309
HUSB:  Ole Jensen selv.gmd
CH:   Bodil Olsdtr   3
     Maren Olsdtr (dod - no heirs, youngest dau)
gd: Jens Nielsen = Ane Nielsdtr bmd i Graastofte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Pedersen gmd i Kallerup, Raklev      20 Dec 1836  pg 312
WIFE:  Maren Jensdtr
2 CH:  Jens Pedersen  3
     Kirsten Pedersdtr    
BRO:   Jesper Pedersen gmd i Ellede
?    Ane Jensdtr (dod - 23 Dec 1828) - children Ane Pedersdtr, Karen Pedersdtr,
Hans Pedersen & Jens Pedersen
wgd: Christen Moller moller i Skambeks Molle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Buhl sognpraest i Aarbye     23 Dec 1836  pg 314
WIFE:  Christiane Paascke
CH:   Hans Buhl studiosus theologie
curator: Hjorth sognepraest i Tommerup (signed: N.S. Hjort)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Michelsdtr fruentimmer 70 ugift i Langedam, Rosnaes    22 Dec 1836 
 pg 314
  with Simon Holst's parents
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Pedersdtr enke i Langedam, Rosnaes   8/22 Dec 1836 pg 314 320
(15)
HUSB:  Niels Holst (dod)
CH:   Simon Holst   of age
     Lovise Holst = Niels Moller i
     Petrine Holst 31 ugift
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Mette Nielsdtr i Kongstrup, Rosnaes       27 Dec 1836  pg 315 320
(13)
HUSB:  Anders Jensen selv.gmd
CH:   Niels Andersen  7
     Peder Andersen  5
     Jens Andersen  2
     Maren Andersdtr 10
     Karen Andersdtr 4
     Ane Andersdtr  1
BRO:   Rasmus Nielsen i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Jorgensen inds i Ubye      29 Dec 1836   pg 316
WIFE:  Maren Gynthersdr
CH:   Thye Olsen ungkarl
     others not listed
wgd: Hans Pedersen hmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Nielsen bmd i Saerslev  2 Mar 1836/25 Jan 1837         pg 319
(253)
WIFE:  Kirsten Mouritzdr (testament 27 Mar 1829 - newly married) (= 2. Erik
Pedersen by 3 Nov 1837)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jorgen Nielsen tjenestekarl ungkarl i Kongstrup, Rosnaes     24 Jan 1837 
 pg 319 335 385?
BRO:   Christen Nielsen
     Niels Nielsen
SIS:   Kirsten Nielsdtr = Jens Pedersen hmd
BRO:   Anders Nielsen  i kongens tieneste
SIS:   Ane Mette Nielsdtr 31 (= Soren Jespersen i Nyrup (NOTE: pg 335 lists her
As ugift)
     Maren Nielsdtr  = Soren Hansen hmd
gd: Soren Jespersen i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Georg Christian Gronbek selv. ( Christian Georg Gronbek) i Saerslevgaard   
  14 Mar 1837  pg 321 324 326 327 329
330 338 340 350 352 356 359
WIFE:  madame Gronbek
WIFES.SVOGER: Jensen forpagter i Ellinge
? Mariane ... madame = Ladensak 
  CH: Nicolai Ladensack
? Niels Mortensen , for his sister Johanne Mortensdtr
gd: Rasmus Jensen gmd i Sarslev
wgd: procurator Bagger i Nyekiobing
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Madsdtr enke i Kjelleklinte, Ubby      29 Jun 1837  pg 323 (22)
HUSB:  Hans Jensen inds (dod)
CH:   Jorgen Hansen  18
     Dorthe Hansdtr  22
gd: Jorgen Pedersen hmd i Kelleklinte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Hansen selv.gmd i Nostrup, Raklev     24 Mar/12 Apr 1837  pg 325
326 329 330 332 338 342 343 348 350 351
356 357
? J.P. Hammer
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christen Larsen inds i Jordlose    12 Jun 1837      pg 330 (32)
WIFE:  Ane Larsdtr
4 CH:  Mathias Christian Christensen    4
     Maren Sophie Christensdtr 7
     Ane Kirstine Christensdtr 2
     Johanne Kirstine Christensdtr ½
gd: Lars Nielsen hmd i Jordlose
wgd: Ole Pedersen gmd i Jordlose
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Sorensdtr pige i Jordlose    29 Jun 1837      pg 332 367 384
BRO:   Soren Sorensen      19
½ SIS:  Maren Henningsdr     13
STEPFADER: Henning Christensen gmd i Jordlose (signed: Hening Christiansen )
curator: Jens Rasmussen gmd i Klarbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Hansdtr enke.aftg ( Kirstine Hansdtr ) i Flinterup, Stor.Fuglede   
  5 Jul 1837  pg 336 367
CH:   Karen Jacobsdtr (dod) = Jens Sorensen hmd i Flinterup
      CH: 3 children
     Ane Jacobsdtr (dod) = Niels Jensen hmd i Flinterup
      CH: 2 children
     Lars Jacobsen (dod) = ... = 2. Rasmus Jorgensen i Stor.Fuglede
      CH: Soriane Larsdtr
     Hans Jacobsen
     Niels Jacobsen
     Soren Jacobsen - all of age
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jensen inds i Vaerslev      5 Jul 1837       pg 336 (37)
WIFE:  Bodil Sorensdtr
CH:   Soren Jensen
     Jens Jensen   of age
gd: Soren Jacobsen hmd i Vaerslev
wgd: Niels Sorensen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Olsen inds i Raklev   20 Jul 1837      pg 337
CH:   Ole Hansen    17
     Karen Marie Hansdtr 11
gd: Lars Jorgensen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Sorensdtr fruentimmer ugift i Svendstrup, Raklev  26 Jul 1837  pg 339
½ SIS:  Ane Olsdtr (dod)
      CH: Ole Nielsen   15
½ BRO:  Hans Olsen (dod)
      CH: Ane Hansdtr   12½
         Maren Hansdtr  16
         Dorthe Hansdtr  11
     Jens Sorensen 8
STEPFADER: Rasmus Nielsen selv.gmd i Svendstrup
gd: Andreas Nielsen hmd i Saltbek
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Hansen inds i Eskeberg, Bregninge     8 Jan 1835/10 Oct 1837    
 pg 342 (40)
WIFE:
CH:   Lovise Larsdtr  2½
gd: Niels Hansen bmd i Calhed
wgd: Jens Christensen gmd i Eskeberg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Pedersen smed i Raklev      21 Nov 1837  pg 343 350 365 (46)
WIFE:  Karen Beck/Back
REL:   Jorgen Pedersen gmd i Raklev
gd: Ole Jensen gmd i Nostrup
wgd: Peder Jensen skoven i Wedskende
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Pedersen inds i Tommerup      28 Nov 1837      pg 346
2 WIFE: Ane Rasmusdtr
CH:   Rasmus Olsen   10
     Dorthe Olsdtr  6
     Kirsten Olsdtr  3
     Maren Olsdtr   1
1 WIFE: Dorthe Andersdtr (dod)
CH:   Peder Olsen   18
     Anders Olsen   17
gd: Soren Pedersen hmd i Ubberup
wgd: Christen Rasmussen hmd i Bjerbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Pedersen inds i Kanstrup     28 Nov 1837      pg 346 (46)
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
2 CH:  Peder Pedersen  4 mo.
     Karen Marie Pedersdtr 2½
gd: Soren Pedersen    i Illerup
wgd: Rasmus Nielsen hmd i Smakkerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Michelsen hmd i Sejerbye, Sejero     1 Dec 1837  pg 347
WIFE:  Mette Marie Poulsdtr
CH:   Jorgen Nielsen  17
     Poul Jorgen Nielsen 12
     Ane Ingeborg Nielsdtr = Rasmus Nielsen fisker & bondforer i Sejerbye
     Mette Kirstine Nielsdtr 14
     Marie Cathrine Nielsdtr 8
     Ane Marie Nielsdtr 6
     Kirsten Nielsdtr   3
? Anders Poulsen ungkarl i Sejerbye
gd: Rasmus Michelsen hmd i Sejerbye
wgd: Rasmus Poulsen inds i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Marie Cathrine Hansdtr i Wester, Sejero     1 Dec 1837  pg 348
2 HUSB: Anders Nielsen hmd
CH:   Karen Andersdtr 8
     Sidse Kirstine Andersdtr 3
     Jens Andersen  ½
1 HUSB: Jens Nielsen (dod - 7 Feb 1828)
CH:   Niels Jensen   13
gd: Hans Frederich Michelsen hmd & Jorgen Hansen selv.gmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Dorthe Nielsdtr i Ellede, Raklev    14 Dec 1837      pg 350 (26)
CH:   Jens Pedersen hiulmand i Ellede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Pedersen tjenestekarl i Jordlose      8 Oct/13 Dec 1837   pg 350
(41)
STEPFADER: Hans Waelholm
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Nielsen hmd i Saerslev      14 Dec 1837      pg 351
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Karen Jensdtr  minor
gd: Soren Nielsen hmd i Saerslev
wgd: Lars Madsen gmd i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Pedersen gmd i Saltbek, Raklev       27 Dec 1837  pg 352 (51)
WIFE:  Kirsten Jensdtr
3 CH:  Jens Jensen   5
     Peder Jensen   3
     Hans Jensen   1
gd: Erik Sorensen gmd i Illerup
wgd: Hans Nielsen gmd i Gaasetofte
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Maren Larsdtr fruentimmer ugift i Nostrup, Raklev    27 Dec 1837  pg 353
367 381
BRO:   Rasmus Larsen  of age
½ BRO:  Peder Larsen   15 or 10
SIS:   Karen Larsdtr  = Mads Jensen hmd i Nostrup
½ SIS:  Maren Larsdtr  11
     Karen Larsdtr  8
STEPFADER: Ole Jensen gmd i Nostrup
gd: Hans Hansen bmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Olsen tjenestekarl i Bregninge      28 Dec 1837  pg 355
½ BRO:  Jens Olsen skoven i Jyderup
½ SIS:  Dorthe Olsdtr 17 tiene i Hoed
gd: Christen Jensen hmd i Bregninge, with his brother Hans Jensen bmd i Loetved
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Soren Jensen inds i Romperup, Bregninge     29 Dec 1837      pg 356
(40)
2 SODSK:     minors
STEPFADER: Jens Hansen hmd i Romperup
gd: Jens Jensen hmd i Romperup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Johanne Olsdtr i Melbye, Aarby     29 Dec 1837  pg 356 (52)
HUSB:  Peder Frederichsen hmd
gd: Peder Hansen hmd i Melbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Elisabeth Kirstine Vinkelmann enke i Annsoegaard    28 Jan/14 Feb 1838  
 pg 362 (58)
HUSB:  Detmar Gothjelm forpagter
SIS:   ... Vinkelmann (dod)
      CH: Hans Peter Klint
         Vilhelm Peter Klint
gd: Jens Larsen hiulmand i Ansoegaard
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]


Karen Pedersdtr enke i Vollerup, Raklev     22 Nov 1837/20 Feb 1838   
 pg 363 (56)
HUSB:  Rasmus Olsen selv.gmd
CH:   Anders Rasmussen 22
     Jens Rasmussen  10
     Ane Rasmusdtr  = Jesper Nielsen gmd i Vollerup
     Sidse Rasmusdtr 15 home
curator: procurator Holm i Callundborg
gd: Jens Melchiorsen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Jensen hmd i Verslev   20 Feb 1838      pg 363 (54)
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   ... Jensdtr (dod) = Peder Truelsen i Verslev
      CH: 2 minors
     Peder Jensen
     Jens Jensen 
gd: Jens Jensen hmd i Verslev
wgd: Jorgen Offersen hmd i Verslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Knudsdtr i Lerchenborg, dod i Vedbye      d.31 Aug 1831/27 Feb
1838     pg 365
HUSB:  Lars Hansen kudsk
CH:
gd: Jorgen Olsen i Lerchenborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ole Hansen selv.gmd i Raklev      27 Feb 1838      pg 366
WIFE:  Ane Andersdtr
BRO:   Rasmus Hansen  hmd i Raklev
     Jorgen Hansen  hmd i Ellede
SIS.CH: Karen Melchiorsdr
gd: Lars Sorensen hmd i Ellede
wgd: Jens Andersen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Hansdtr i Asnes Skov, Aarby    20 Feb 1838  pg 367 381
2 HUSB: Johan Frederich Olsen hmd
1 HUSB:
CH:   Hans Larsen
REL:   Niels Sorensen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Marie Andreasdtr ( Ane Marie Andersdtr ) i Holmstrup     22 May 1838 
     pg 368 395 (72)
HUSB:  Jorgen Johansen inds
ILLEG.CH: Karen Kirstine ...   3¬
     Ane Cathrine ...    2 - with Maren Hansdtr i Jydrup
FADER: Andreas Johansen tommermand i Ondlose
? Ane Johansdtr pigen i Kongens Molle
  Maren Johansdtr pigen i Jyderup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Andersen aftmd i Brokjob, Holmstrup    22 May 1838  pg 368 390
WIFE:  Karen Madsdtr
BRO:   Jeppe Andersen  gmd i Brokjob
     Niels Andersen  hmd i Jyderup
     Anders Andersen hmd i Benneboe (dod)
      CH: Anders Andersen 14
         Jorgen Andersen 12
         Kirsten Andersdtr     22 ugift
SIS:   Lisbeth Andersdtr = Christen Nielsen smed i Jyderup
½ BRO:  Lars Andersen smed i Ondlose
gd: Jeppe Andersen gmd i Brokjob
wgd: Jacob Pedersen hmd i Brokjob
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christian Ludvig Sindrup/Sandberg sognpraest i Bregninge     20 Feb/6
Mar 1838   pg 368
WIFE:  Elisabeth Splied/Splud
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Jensdtr i Verslev      28 May 1838        pg 369 (71)
HUSB:  Peder Truelsen hmd
CH:   Mette Marie Pedersdtr  6
gd: Jens Jensen hmd i Verslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Olsdtr enke i Ulstrup, Rosnaes      6 Jun 1838  pg 370 386 401
HUSB:  Hans Nielsen aftmd (dod)
CH:   Karen Hansdtr (dod) = Rasmus Nielsen hmd i Ulstrup
      CH: Niels Rasmussen 8
         Hans Rasmussen  3/4 yr.
         Maren Rasmusdtr 3/4 yr.
gd: Soren Andersen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ellen Jensdtr i Steinrand Mark, Avnso       13 Jun 1838 pg 370 (70)
CH:   Christian Larsen of age
     others minors
REL:   Christian Jensen hmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ellen Larsdtr enke i Jerslev      6 Mar/13 Jun 1838       pg 370
HUSB:  Anders Pedersen gmd (dod)
CH:   ... Andersdtr (dod) = Rasmus Jensen i Vesterbygaard, Jorlose
      CH: 2 daus - minors
     Ane Marie Andersdtr = Christen Pedersen gmd i Jerslev
     Ane Andersdtr  = Peder Olsen i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Jensdtr i Romperup, Bregninge      8 Apr 1837/13 Jun 1838    
 pg 371
HUSB:  Jens Nielsen
CH:   Niels Jensen   2½
FADER:  Jens Olsen gmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Pedersdtr enke.aftg i Romperup, Bregninge     14 Jun 1838  pg 372
CH:   Rasmus Hansen  gmd i Bregninge
     Bodil Hansdtr enke = afg. Lars Nielsen gmd i Eskeberg
     Ane Hansdtr enke = Peder Hansen gmd i Aarbye
     Maren Hansdtr  = Niels Madsen sognefoged i Eskeberg
     Kirsten Hansdtr = Erik Jensen gmd i Eskeberg
     Jorgen Hansen (dod)
      CH: Kirsten Jorgensdtr - minor
gd: Johan Pedersen hmd i Eskeberg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Hans Hansen slagter/stuglre i Svendstrup, Raklev     14 Jun 1838    
 pg 372 374 375 (88)
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Hans Hansen
     Frederich Hansen - both of age
     Niels Hansen   3
     Peder Hansen   1
     Maren Hansdtr  13
BRO:   Claus Hansen hmd i Tommerup
WIFE.CH:     Rasmus Sorensen i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lisbeth Larsdtr enke i Broekiob, Holmstrup   30 Jun 1838  pg 373 392
HUSB:  Peder Pedersen aftmd (dod)
CH:   Lars Pedersen  gmd i Broekiob
     Maren Pedersdtr = Jens Pedersen gmd i Grydemosegaard
     Ane Malene Pedersdtr = Ole Andersen gmd i Kajemose
     Dorthe Cathrine Pedersdtr = Ole Sorensen gmd i Brokiob
     Karen Pedersdtr (dod) = Ove Poulsen sognefoged i Kajemose
      CH: Poul Ovesen  20
     Mette Kirstine Peder 28 or 20 ugift
gd: Jens Poulsen gmd i Brydemosegaard & Andersen skolelarer i Brokjob
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Anders Hellsted/Ikekested Larsen skolelarer kirkesanger i Raklev     31
Jul 1838  pg 374 (81)
WIFE:  Mette Cathrine Pedersdtr
CH:   Jens Larsen   17   (? signed: Jens Andersen Lassen)
     Peder Larsen   15
     Anders Breadstrup Larsen 4
     Ane Elisabeth Larsdtr  7
     Maren Marie Larsdtr   10
gd: Mads Pedersen mauer i Callundborg
wgd: L.Dahl skomagermester i Kallundborg 
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Marie Jensdtr i Favrbo, Saerslev      31 Jul 1838  pg 375 389
(74)
HUSB:  Josva Adolfsen aftmd (testament 3 Jun 1836) (? Josas/Johan?)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Sorensdtr enke.aftg i Bregninge      2 Aug 1838  pg 376
½ BRO:  Peder Sorensen gmd i Jordlose
     Hans Sorensen hmd i Vedskende (dod)
      CH: Soren Hansen   hmd i Vedskende
         Christiane Hansdtr = Christian Jorgensen sadelmager i Vedkende
         Ane Margrethe Hansdtr 22 ugift
SIS:   Maren Sorensdtr (dod)
      CH: Christian Andersen hmd i Bregninge
     Else Sorensdtr = Lars Andersen gmd i Bregninge
½ SIS:  Mette Sorensdtr (dod) = Jens Nielsen i Callad
      CH: Niels Jensen   = ... gmd i Calhed
         Mette Jensdtr (dod) = Peder Eriksen hmd i Vaerslev
          CH:  Jens Christian Pedersen 9
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Lars Olsen skovforpager i Asmindrup Skov    3 Sep 1838  pg 377 396 398
SIS:   Kirsten Olsdtr (dod)
      CH: Niels Jensen Toftegaard i Hagsted Molle
         Jens Jacob Moller i Holbek
         Ane Sophie Jensdtr = Jens Gregersen gmd i Kundbye
         Karen Marie Toftegaard = Petersen forvalter i Ostedrup/Glostrup
         Marthe Jacobine Moller = Jens Christensen gmd i Skippinge (below)
BRO:   Christen Olsen gmd i Gudmanstrup
      CH: Jorgen Christensen gmd i Skippinge
gd: procurator Holm i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Madsdtr i Vollerup, Raklev    30 Oct 1838  pg 379 380
HUSB:  Ole Hansen selv.gmd
BRO:   Jens Madsen   hmd i Melrup
     Soren Madsen   hmd i Bjornstrup
     Peder Madsen   i Bjornstrup
SIS:   Maren Madsdtr  = Melchior Larsen
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Ane Sorensdtr i Oludas/Andrup?     22/25 Oct 1838         pg 379
(93)
HUSB:  Niels Nielsen inds
CH:   Niels Nielsen  of age
     Soren Nielsen
     6 more - minors
REL:   Hans Christensen gmd i Isbberg
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christian Velsoe i Jerslev, L.Fuglede      1 Nov 1838  pg 380 (86)
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Jens Peder Christiansen      11
     Karen Sophie Pedersdtr  14
     Ane Margrethe Pedersdtr 8
gd: Anders Pedersen gmd i Saerslev
wgd: Soren Sorensen gmd i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Rasmus Nielsen hmd fisker i Sejerby, Sejeroe      20 Nov 1838  pg 382
WIFE:  Ane Ingeborg Nielsdtr
CH:   Ane Marie Rasmusdtr 10 or 1
REL:   Jorgen Nielsen gmd i Kongstrup
wgd: Rasmus Pedersen hmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Niels Nielsen inds i Klovbye, Ubby   27 Nov 1838  pg 383 (96)
WIFE:  Ane Magdalene Christiansdtr
CH:   Marie Nielsdtr  1½
gd: Jens Andersen hmd i Klovbye
wgd: Jens Olsen i Klovbye
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Peder Carstensen i Rynkevang, Aarby       5 Dec 1838  pg 385 (87)
WIFE:  Maren Pedersdtr
? Hans Christensen 
wgd: Jens Larsen hmd i Rynkevang
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Karen Hansdtr i Ulstrup, Rosnaes       6 Dec 1838    pg 386 401 402
HUSB:  Rasmus Nielsen hmd
CH:   Niels Rasmussen 8
     Hans Rasmussen  3/4 yr.
     Karen Rasmusdtr 3/4 yr.
gd: Soren Andersen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jacob Pedersen hmd i Olstruphuus    13 Dec 1838  pg 388 (85)
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Maren Sophie Jacobsdtr = Hans Espensen styrmand i Kallundborg
     Peder Christian Jacobsen     boer i Khvn
     Bodil Maren Jacobsdtr = J. Bech skomager i Bregninge
     Karen Jacobsdtr (dod) = Hans Jorgensen hmd i Lojtved
      CH: Mariane Hansdtr
         Sidse Marie Hansdtr
         Karen Hansdtr
wgd: Teisner arvefaster i Olsterpgaard
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Kirsten Nielsdtr i Hagendrup, Bregninge     18 Aug/19 Dec 1838  pg 389
401 (89)
HUSB:  Soren Jensen Fugle
8 CH:  Christen Sorensen    15 (? Christian Sorensen ) kokkelarn
     Hans Christian Sorensen 6    kokkelarn with Ole Larsen gmd i Snuderup
     Lars Peder Sorensen   2½
     Cathrine Sorensdtr    20
     Marie Sorensdtr 17
     Maren Sorensdtr 12
     Kirsten Sorensdtr    12
     Sidse Marie Sorensdtr 9
REL:   Jorgen Nielsen gmd i Hagendrup
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Christiane Nielsdtr Brede enke i Vedskende   28 Dec 1838  pg 394 (97)
HUSB:  Albrecht Christiansen inds (dod)
CH:   Christen Albrechtsen of age
     Soren Albrechtsen
     Niels Albrechtsen
     Inger Marie Albrechtsdr ugift
? signed: Christen Rasmussen , Rasmus Abrahamsen , Niels Meileksen?
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Jens Hansen selv.gmd i Krogstrup, Sejero    31 Dec 1838  pg 396
WIFE:  Frederikke Andersdtr (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Sidse Nielsdtr i Hagendrup, Bregninge      14 Feb 1839  pg 397 (100)
2 HUSB: Jens Pedersen gmd
1 HUSB:
CH:   Hans Nielsen
REL:   Jorgen Nielsen gmd i Torpe
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

H.J.K. Mehl sognpraest i Raklev    24 Jun 1839  pg 403
WIFE:  Christiane Wormslev
CH:
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

Joioa/Isiac/Josva Adolfsen aftmd i Favrboe, Saerslev  9 Apr 1839  pg 403
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr (dod - 3 Jun 1836) (testament)
appeared: Claus Nielsen hmd i Favrboe
[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225]

//////////////////////////////////////// end of film
////////////////////////////////////////
                      Arts-Skippinge herreder, skifteprotokol
                         Book 3 1839-1853 film 49226
....................................................................

Jens Olsen hmd i Rugtved   2 Jul 1839   pg 2
WIFE:  Margrethe Jensdtr 
5 CH:  Ole Jensen    14
     Jens Jensen   11
     Karen Jensdtr  21
     Cathrine Jensdtr 18
     Ane Lisbeth Jensdtr 5
REL:   Jorgen Olsen hmd i Rugtved
wgd: Peder Raelsen sognefoged i Ubye ( signed: Peder Moelsen)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johan Jacob Christopher Selmer forpagter i Aistrup, Astrupgaard     22
Jun 1839  pg 2 30 31 32 34 45 54
? Ane Marie Sorensdtr fruentimmer (mother of his illeg child below)
CH:   Christian Selmer 2½?
gd: Peder Pedersen avlsbestyrer i Steensrandgrd / M. Olsen moller i Kongens Molle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Mette Jensdtr i Saltbek      2 Jul 1839   pg 3
HUSB:  Anders Nielsen bmd 
3 CH:
gd:   Niels Rasmussen gmd i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Nielsen hattemagersvend af Holbek, soldat dod i Ladmosehuus, Wedeskende
Kro    13 Jul 1839    pg 4 13 16 37
SIS:   Sidsel Marie Nielsdtr enke (?dod 23 Nov 1838) = afg. Jorgen Jensen Schow
moller i Skibelunds Molle, Jylland/Sahl
(?FAESTER)
BRO:   Jorgen Nielsen hattemagermester i Holbek
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Samuel Teisner arvefaester i Ostrupgaard, Bregninge, Daauerup gods   8
Jul 1839   pg 4 6 7 9 10 12 15 16 21 28
29 30 38 
WIFE:  Ellen Hansdtr
CH:   Hans Peder Teisner    11
     Johan Vilhelm Teisner 5
     Frederich Christian Teisner    3
     Carl Emil Teisner (dod)
     Dorthe Sophie Teisner  13
BRO:   Johan Frederich Teisner planteur i Skippinge Plantage (signed: Taysen)
     Christian Frederich Teisner skolsgartner i Frederiksberg  
     Carl W. Teisner kroemand i Esrom (? giestgiver)
SIS:   Margrethe Hedvig Teisner sal. Lassen i Esrom ved Frederiksberg
      CH: Christian Lassen
     Dorthe Cathrine Teisner enke = afg. Jensen skolelarer i Eskeberg
? Maren Pedersdtr = Carl Hansen
? Ellen Jacobsdtr
gd: Ollgaard commissaer
wgd: Torkildsen kirkesanger i Bjergsted
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Hansen hmd i Gaasetofte     d.13 Mar 1836/19 Aug 1839   pg 8
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Hans Peder Sorensen   5
gd: Niels Mortensen sognefoged i Roebye?
wgd: Niels Jensen hmd i Joleberg?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Olsdtr i Vallerup   9 Sep 1839   pg 10
HUSB:  Carl Gustavsen hmd
1HUSB:  Jens ...
CH:   Peder Jensen   of age
1HUSB:  Hans ...
CH:   Jorgen Hansen
     Ole Hansen
     Anders Hansen
     Lars Hansen
     Karen Hansdtr (surname assumed for her)
gd: Rasmus Olsen gmd i Vallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ingeborg Larsdtr i Nyrup   18 Sep 1839  pg 11
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Karen Nielsdtr  9
     Ane Nielsdtr   4 (surnames assumed)
REL:   Lars Melchiorsen gmd i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Birthe Madsdtr i Ubberup      8 Oct 1839    pg 14
SIS:   .... Madsdtr (dod)
      CH: Jens Andersen hmd i Klorbye
         Jens Hansen Moller smed
         Sidse Andersdtr - ugift
½ BRO:  Niels Olsen (dod)
      CH: Frands Nielsen  27
         Ane Kirstine Nielsdtr 24 ugift
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lisbeth Olsdtr i Jordlose      19 Nov 1839   pg 17
HUSB:  Henrich Mortensen hmd
? Ole Jensen ungkarl i Svebolle
 Christen Pedersen i Roptved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Larsen tienestekarl i Thystrup or Storefuglede  27 Nov 1839  pg 18
BRO:   Frederich Larsen
½ SIS:  Frederikke Larsdtr
gd: Niels Fks gmd i Thystrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sigfred Hensbold      pg 18 (cannot find)
DAU:
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Nielsen bmd i Snesberg      falletboe 27 Nov 1839 pg 19
?DAU.CH:     Karen Nielsdtr husholdereske? (? Zine Nielsdtr)
? Peder Christensen = ... (both dead) 
   CH:     i Vejlebye
probably not a probate because signed by Jens Nielsen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johanne Hansdtr i Svallerup/Poullerup Praestemark    21 Nov 1839  pg 20
30
HUSB:  Jens Jensen parcellist/hmd
CH:   Jens Jensen   
     Hans Jensen
     Niels Jensen   - all of age
     Ane Jensdtr   20
     Maren Jensdtr  25 - both ugift
REL:   Christen Pedersen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Cathrine Nielsdtr i Sipsbye   16 Dec 1839  pg 21
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Niels Jensen
     Peder Jensen
     Sidse Kirstine Jensdtr
gd: Peder Pedersen gmd i Tipebye / Jens Nielsen Tommerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Jensdtr i Meelbye       24 Dec 1839   pg 24
HUSB:  Johan Frederich Olsen inds.
CH:   Ane Kirstine Johansdtr
REL:   Peder Jensen hmd i Meelbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Pedersdtr i Bedstrup     30 Dec 1839   pg 25
CH:   Inger Pedersdtr 26
     Maren Pedersdtr 24
     Ellen Pedersdtr 14
     Niels Pedersen  i husor regmt
gd/BRO: Jens Pedersen  hmd i Kjerbye (or could be the oldest of the children?)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Jensdtr i Ubye        30 Dec 1839   pg 25
CH:   Jens Larsen (dod)
      CH: Malene Jensdtr 21 ugift
         Mette Jensdtr   17
     Maren Larsdtr = Johannes Andersen hmd i Ubye
     Birthe Larsdtr = Peder Jensen hmd i Ubye
gd: Niels Christian hmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jacob Hansen aftaegtsmand i Bodstrup      30 Dec 1839  pg 26
CH:   Peder Jacobsen  of age
     Hans Jacobsen  of age
     Karen Jacobsdtr = Anders Jorgensen gmd i Skadstrup
     Ane Jacobsdtr  = Jens Pedersen hmd i Skadstrup
     Maren Jacobsdtr = Lars Andersen hmd i Skodstrup
     Kirstine Jacobsdtr    23
     Sidse Marie Jacobsdtr 20
gd: Peder Sorensen bodker i Uggelose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Pedersen tienestekarl i Steinrandsgaard      d.15 Feb 1836/30 Dec
1839   pg 27
WIFE:  
gd: Peder Pedersen i Storefuglede
wgd: Anders Sorensen i Storefuglede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Margrethe Madsdtr i Torpe      31 Dec 1839   pg 27
CH:   Mads Andersen  of age i Torpe
     Maren Andersdtr = Jorgen Christian i Hallebyesd
     Karen Andersdtr (dod) = Poul Pedersen hmd i Rugtved
      CH: Soren Poulsen  17
         Maren Poulsdtr  20
         Marie Poulsdtr  8
         Caroline Poulsdtr 6
         Ane Margrethe Poulsdtr 6
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Marie Pedersdtr af Falstang      24 Feb 1840  pg 29
HUSB:  Hans Christian Colding hmd i Rosefuglede
CH:   Jens Christian Hansen  14
     Jens Peder Hansen    16
     Anders Hansen  14
     Karen Marie Hansdtr 10
gd: Peder Pedersen smed i Storefuglede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johan Frederich Dames consisteriulrans pastor & sognepraeste til Ubye  11
Mar 1840  pg 30 32 48 50 71 72 76
WIFE:  Marie Elisabeth Heineth (dod 18 May 1826)
CH:   Hedvig Cathrine Frederikke Dame enke = afg. Amundin sognpraest i
Birkendegaard
     Henriette Beatine Dame = von Biilov/Bulav major ved 2 Jydske infantrie
regmt
     Lovise Theodore (dod 10 Jan 1830) = Svendsen proprieteir/forvalter i
Lundegaard paa Skuddinge Mark, Khvn
      CH: Andreas Frederich Svendsen  15 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Nielsen Hoed skovfoged i Asmindrup Skov      15 Apr 1840  pg 31
33 35 44 70 87 101
WIFE:  Karen Johansen (dod 13 Oct 1834)
CH:   Niels Jensen Nielsen    15
     Else Margrethe Nielsdtr ugift i Herscholm
     Ane Sophie Nielsdtr = Peter Wilhelm Klint forpagter i bemelte skovehuus
     Marie Kirstine Nielsdtr  tiene i Kbhvn
     Nicoline Hedevig Nielsdtr tiene i Kallundborg Ladegaard
½ BRO:  Lars Nielsen gmd i Hoed
gd: Jens Nielsen gmd i Aarbye (dod by 28 Sep 1841) = Ane Mathie Svendsdtr
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Madsen selviergmd i Bjornstrup      15 Apr 1840  pg 31
WIFE:  Mette Rasmusdtr (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Nielsen inds i Meelbye      20 May 1840  pg 32
WIFE:  Inger Rasmusdtr
CH:   Ane Marie Sorensdtr 13
gd: Anders Jensen hmd i Ulstrup Mark
wgd: Claus Hansen hmd i Tomerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Erik Sorensen gmd i Illerup         16 Jun 1840   pg 34
WIFE:  Ane Olsdtr (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Jensdtr i Asnaes Skov      26 May 1840  pg 34
HUSB:  Niels Christensen inds
CH:   Poul Nielsen   22
     Jens Nielsen   18
     Ane Kirstine Nielsdtr = Lars Jensen hmd i Kallerup
BRO:   Jens Jensen hmd i Fouinge?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Nielsen smed i Isleberg/Rskeberg?     17 Jun 1840  pg 35
WIFE:  Barbara Christensdtr
CH:   Christen Nielsen 14
     Niels Nielsen  12
     Ane Nielsdtr   16
     Kirsten Nielsdtr 8
     Karen Nielsdtr  6
gd: Jens Pedersen gmd i Ubberup
wgd: Rasmus Nielsen hmd i Ubberup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Jacobsdtr i Aagerup       1 Jul 1840    pg 36
HUSB:  Lars Melchiorsen hmd
2 CH:  Jacob Larsen   10
     Karen Larsdtr  1?
gd: Lars Pedersen i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Pedersdtr i Nyrup   1 Jul 1840   pg 36
HUSB:  Lars Hansen hmd
1HUSB:  Jens ...
CH:   Melchior Jensen 24
     Peder Jensen       22
     Rasmus Jensen      20
     Lisbeth Jensdtr     = Jens Christensen hmd i Vallerup
     Anders Jensen      13
gd: Rasmus Hansen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Grethe Christiansdtr i Badstrup         2 Jul 1840    pg 37
53
HUSB:  Poul Hansen (dod)
CH:   Hans Poulsen   of age (? i Biornsted)
     Emma Frederikke Christiansdtr = Anders Olsen biskensvend i Khvn (? Emma
Frederikke Poulsdtr ?)
     Marie Christensdtr    32/33 ugift (? Marie Hansdtr )
gd: Jens Pedersen gmd i Badstrup
gd: Thim gmd i Skodstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Rasmussen aftaegtsmand i Thystrup     9 Jul 1840  pg 38 62
CH:   Rasmus Larsen (dod)
      CH:  Niels Rasmussen 11
     ... Larsdtr   = Christopher Christophersen i Blesinge
     Ane Larsdtr   = Christen Jensen gmd i Bjerre
gd: Hans Poulsen gmd i Thystrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Sorensen i Torp       pg 44 (cannot find)
WIFE:
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Carl Emil Teisner i Oldrupgaard    14 Jul 1840  pg 44
FADER:  Samuel Teisner i Oldrupgaard (dod)
MODER:  Edel Hansdtr (Ellede Hansdtr ) (signed: Ellen Hansdtr )
BRO:   Hans Peder Teisner
     Johan Vilhelm Teisner
     Frederich Christian Teisner
SIS:   Dorthe Sophie Teisner
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]


Hedevig Larsen sal. Hinthe i Lerchenfeldt    22 Jul 1840  pg 45
HUSB:  Andreas Hintze (dod) (testament)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Jensen hmd i Kallerup  12 Aug 1840  pg 47
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Karen Madsdtr
     Kirsten Madsdtr
REL:   Hans Jensen hmd i Biornstrup
wgd: Ole Andersen gmd i Skallerup?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mathias Olsen gmd i Saerslev      22 Oct 1840  pg 49
CH:   Svend Mathiasen i Khvn of age
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Jensen avlsbestyier i Hagendrup      28 Oct 1840  pg 50
WIFE:  Ane Dorthe Christiansdtr
CH:   Ane Cathrine Hansdtr 2
REL:   Hans Jensen gmd i Loitved
wgd: Peder Larsen ungkarl i Sorninge
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Madsen Illerup, dod i Slesvig   9 Dec 1850  pg 381 (50 149 not
found)
 (?laege 50 #149)
MODER:  Ane Olsdtr enke = afg. Mads Hansen hmd i Illerup
SIS:   ... Madsdtr = Mads Jensen i Illerup
     ... Madsdtr = Hans Christensen hmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Jensen inds i Gaamtofte      11 Nov 1840  pg 51 80
WIFE:  Bodil Nielsdtr i Rorbye
CH:   Oline Jensine Olsdtr 1
BRO:   Jorgen Jensen hmd/bmd i Gaasetofte Mark/Gaamtofte
wgd: Peder Nielsen gmd i Svallerup / Elling collecteur i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Jensen hmd i Illerup   11 Nov 1840  pg 52
WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Jens Larsen   4
     Soren Larsen   2
     Lars Larsen   4 wks
gd: Jens Nielsen hmd i Illerup
wgd: Jens Larsen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Thomas Madsen soldat ved forst live regmt i Khvn    29 Oct 1839/16 Dec
1840    pg 55 71 94
½ BRO:  Peder Pedersen  hmd i Jordlose
SIS:   Ellen Madsdtr  = Johan Henrichsen hmd i Jordlose (? Johan Hansen )
BRO:   Lars Madsen   
SIS:   Ane Margrethe Madsdtr (dod) = Niels Nielsen hmd i Ongtved
      CH: Wilhelm Nielsen 2
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jensen i Uggelose       pg 56 (cannot find)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Hansen ungkarl i Aagerup     21 Dec 1840  pg 57 98
½ BRO:  Mads Hansen   gmd i Bjornstrup
     Jens Hansen   ungkarl i Bjornstrup
SIS:   Karen Hansdtr  21
½ SIS:  Maren Hansdtr  = Jens Larsen hmd i Bjornstrup
     Kirsten Hansdtr 29 ugift
     Lisbeth Hansdtr = Jens Jensen gmd i Vollerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Marie Smed enke i Vedskende      22 Dec 1840  pg 57
HUSB:  Nimb smed?(dod)
CH:   Frederich Madsen
     Christen Madsen
     Jorgen Madsen - der skib opholde sig i Khvn
     Maren Madsdtr  = Peder Nielsen hmd i Vallehaue ved Frydendahl (unsure
of his last name)
gd: Lars Andersen hmd i Vedskende
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Sorensen hmd i Illerup      22 Dec 1840  pg 58
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Maren Larsdtr  = Jens Hansen i Isleberg 
     Dorthe Larsdtr  = Niels Eriksen hmd i Asmindrup
     Birthe Larsdtr  (dod) = Peder Christensen hmd i Tommerup
      CH: Christen Pedersen     of age
         Maren Pedersdtr  
     Kirsten Larsdtr = Jens Rasmussen hmd i Raklev
     Hans Larsen (dod)
      CH: Maren Hansdtr 16
gd: Soren Larsen hmd i Illerup
wgd: Niels Jensen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johan Marthen ( ? Johan Morten ) i Svebolle   23 Dec 1840  pg 59
CH:   Morthen Johansen  ( Morten Johansen )
     Anders Johansen i Svebolle
     Mariane Johansdtr
     Ane Johansdtr      - ugift
gd: Rasmus Larsen i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Andersdtr i Tommerup     29 Dec 1840   pg 60
HUSB:  Peder Olsen aftaegtsmand (dod)
CH:   Niels Pedersen
     Ole Pedersen
     Jens Pedersen  - all of age
     Anders Pedersen (dod)
      CH: Hans Andersen  8
         Peder Andersen  6
         Dorthe Andersdtr 8
         Sidse Andersdtr 5
         Kirsten Andersdtr     4
     Maren Pedersdtr 29
     Johanne Pedersdtr    27
     Kirsten Pedersdtr    22
gd: Rasmus Hansen hmd i Kaastrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ingeborg Larsdtr enke i Ulstrup    28 Dec 1840  pg 60
HUSB:  Peder Madsen gmd
CH:   Lars Pedersen  of age
     Karen Pedersdtr ugift
     Margrethe Pedersdtr   = Lars Pedersen gmd
gd: Hans Jensen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Pedersdtr enke i Klovbye    29 Dec 1840  pg 61
HUSB:  Hans Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Nielsen  hmd i Klovbye
     Ole Nielsen   (dod) = .... (wgd: Jens Salomonsen gmd i Klovbye)
      CH: Lars Olsen    13
         Niels Olsen   13
     Karen Nielsdtr  = Ole Sorensen hmd i Jaerslev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Andersen aftaegtsmand i Vaerslev      31 Dec 1840  pg 64
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Rasmus Hansen  of age
     Niels Hansen   of age
     Bodil Hansdtr  = Jens Jensen gmd i Vaerslev
     Else Hansdtr   = Jens Pedersen gmd i Kjerbye
     Kirsten Hansdtr (dod)
      CH: Niels Pedersen  25
         Peder Christian Pedersen 22
         Kirsten Pedersdtr     19
         Bodil Pedersdtr 18
         Dorthe Pedersdtr 15
gd: Jens Mortensen gmd i Kjerbye
wgd: Rasmus Hansen sognefoged i Verslev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Jensen selv.gmd i Aagerup     3 Feb 1841  pg 65 66 75 100
WIFE:  Lisbeth Nielsdtr (dod) (testament 10 Nov 1834)
1WIFE:
CH:   Anders Madsen  28
     Mette Madsdtr  = Soren Madsen gmd i Aagerup
     Ane Madsdtr   26 ugift
2WIFE:
CH:   Jens Madsen   18
     Niels Madsen   12
     Ane Madsdtr   16
REL:   Jens Jensen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Larsen hmd i Kiarbye     25 Feb 1839/12 Jan 1841  pg 65 100
WIFE:  Ane Clausdr
4 CH:  Lars Pedersen  11
     Soren Pedersen  8
     Claus Pedersen 7
     Jens Pedersen  4
gd: Jens Nielsen hmd i Kiarbye
wgd: Jens Pedersen gmd i Kiaerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Pedersdtr tienestepige i Refsnaes Praestegrd   9 Feb 1841  pg 67
BRO:   Peder Pedersen hmd i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Madsen selv.gmd i Bjornstrup, Refsnaes sogn    1 Feb 1841  pg 67
101 108
WIFEI:  Mette Rasmusdtr (=2. Peder Hansen gmd i Bjornstrup - by 10 Jun 1842)
CH:   Mads Pedersen  16
     Soren Pedersen  10
BRO:   Jens Madsen aftaegtsmand i Ulstrup (eldest bro)
wgd: Mads Jensen selv.gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Frederich Christian Pedersen forpagter i Funeboe Kroe    6 Jun 1841 
 pg 71
WIFE:  Sidse Cathrine Onsoe sal. Pedersen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]


Maren Madsdtr enke i Svebolle, dod i Kaastrup      27 May 1841  pg 71
91
2HUSB:  Niels Olsen i Kanstrup
1HUSB:  Nielsen skolelarer (dod 11 Oct 1825?)
CH:   Carl Ferdenant Nielsen of age
     Ane Kirstine Nielsdtr  = ...
REL:   Peder Madsen sognefoged gmd i Brabye/Raabye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Christophersen aftaegtsmand i Rugtved   8 Jun 1841  pg 72 93
CH:   Niels Pedersen  hmd i Ringtved
     Ane Pedersdtr 21 ugift (gd: Niels Mauritsen gmd i Rugtved)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Jensdtr enke i Saerslev        10 Jun 1841   pg 73 81 84 97
2HUSB:  Jens Nielsen aftaegtsmand (dod)
CH:   Karen Jensdtr      (= Jacob Henrichsen i Callred/Bregninge - by 22
Jul 1841)
1HUSB:  Mads ...
CH:   Peder Madsen   hiulmand i Hjembek/Aggersvold
     Jens Madsen   hmd i Funeboe/Foneboe
     Anders Madsen  ungkarl i Vallekilde
? Lars Madsen  gmd i Saerslev (not listed as a child on pg 97)
gd: Jens Madsen hmd i Tureboe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Dorthe Sorensdtr i Asnaes skov   15 Jun 1841   pg 74
HUSB:  Hans Madsen hmd
2 CH:  Soren Hansen   4
     Ane Mette Hansdtr 11
gd: Niels Poulsen teglbrender i Asnes Skov
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Sorensen hmd i Ulstrup         14 Jun 1841   pg 74 92
WIFE:  (dod)
2 CH:  Niels Pedersen  17
     Ane Pedersdtr  15
? Larsen skolelarer - Maren Larsdtr, Peder Larsen, Jens Larsen skolelarer
gd: Rasmus Larsen gmd i Bjornstrup / Peder Larsen hmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Rasmussen hmd i Racklov      7 Jul 1841  pg 80
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Hans Jensen
     Lars Jensen
     Rasmus Jensen - all of age
wgd: Rasmus Olsen gmd i Vallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Sorensen aftaegtsmand i Ubye       4 Aug 1841    pg 83 96
CH:   Lars Olsen    gmd i Ubye
     Soren Olsen   hmd i Ubye
     Niels Olsen (dod) = ... = 2. Jens Danielsen gmd i Ubye
      CH: Ole Nielsen   15
         Ane Nielsdtr   10
     Maren Olsdtr   = Carl Johansen i Ubye (signed: Chordt Johansen )
     Karen Olsdtr   (dod) = Niels Nielsen hmd i Ubye
      CH: Anders Nielsen  10
         Niels Nielsen  9
     Ane Olsdtr    (dod) = Christen Pedersen gmd i Frankerup?
      CH: Anders Christensen    10
gd: Chordt Johansen / Christian Pedersen 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jonasen smed i Rorbye/Raabye       4 Aug 1841  pg 83
WIFE:  Johanne Margrethe Mathiasdtr (dod)
CH:   Mads Rasmussen  smed i Hallebyeoe
     Lovise Marie Rasmusdtr = Peder Madsen sognfoged
     Mariane Rasmusdtr  = Carl Ferdinant Nielsen smed
     Johanne Margrethe Rasmusdtr
     Ane Marie Rasmusdtr - begge ugift
gd: Hansen kirksanger skolelarer i Rorbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Madsdtr i Svendstrup 10 Aug 1841    pg 84
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Soren Jensen   11 
gd: Jens Madsen hmd i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Christensen hmd i Raklev     10 Aug 1841  pg 84
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Madsen   ½
gd: Jens Christensen hmd i Vallerup
wgd: Ole Pedersen snedker i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Kirstine Emmerichsdr i Hedevigslyst Mark      10 Aug 1841  pg 85
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Jens Jensen   14
     Niels Jensen   3
     Karen Marie Jensdtr 10
gd: Hans Frederich Schacht hmd i Hedevigslyst
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Melchiorsen selv.gmd i Ellede   11 Aug 1841  pg 86 101
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Anders Olsen   10
     Jens Olsen    4½
     Karen Olsdtr   7
BRO:   Jens Melchiorsen gmd i Ellede
? Peder Jensen aftagtsmand i gaarden
wgd: Rasmus Larsen gmd i Biornstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Pedersen gl. hmd i Svendstrup       18 Oct 1841  pg 89
WIFE:  Karen Jensdtr
2 CH:  Mette Jensdtr  12
     Sidse Jensdtr  8
gd: Jens Jensen gmd i Soelbek
wgd: Jorgen Jensen bmd i Gaasetofte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Vilhelmine Theodore Vestermann sal. Stinch i Ulstrup,Refsnaes      26
Oct 1841  pg 90 94
HUSB:  Stinch/Steuchs sognpraest i Rander Skov 
CH:   Ole Hermann Theodor Stinch 21 (dod)
     Bernth Stinch  19
     Clara Vilhelmine Stinch 23
     Cornelle Stinch 14  (surnames assumed)
(NOTE: these children may not be hers but just his!)
? Vestermann gravsiner i Khvn
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Eriksdtr i Bjerre        29 Aug 1839/15 Nov 1841  pg 91
2HUSB:  Niels Christiansen inds.
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]


Bramsen skolelaerer i Holmstrup    10 Dec 1841  pg 96
WIFE:  Petre Marie Elkiaer sal. Bramsen
CH:   minors
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Hansen selv.gmd i Aagerup     22 Nov 1873/18 Jan 1842    pg 98
(not in index)
CH:   Hans Jensen   i here (? Hans Jensen Hansen )
     Johanne Jensdtr = Peder Sorensen hmd i Nyrup
     Karen Jensdtr  21 
gd: Ole Hansen gmd i Vallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Edel Johanne Frolandsdatter (Engel/Enger Johanne ) i Ulstrup     20 Jan
1842   pg 99 110
2HUSB:  Jacob Jensen smed
1HUSB:  Svend ...
CH:   Jens Svendsen  hmd i Biornstrup
     Ole Svendsen   hmd i Ulstrup
     Ane Svendsdtr  = Svend Nielsen Lisberg skriver i Ebeltofte
     Johanne Marie Svendsdtr 25 ugift
gd: Jorgen Andersen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Nielsdtr / Ane Kirstine Nielsdtr i Raklov       2 Feb 1842   
 pg 100 105
HUSB:  Anders Larsen hmd
SIS:   Dorthe Nielsdtr 
gd: Lars Jorgensen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr enke i Tranemose under Raklov     14 Feb 1842   pg 100
104
HUSB:  Hans Hansen hmd (dod 9 Nov 1825) 
CH:   Ane Hansdtr   = Hans Pedersen hmd i home/Raklev
     Karen Hansdtr  18 ugift
STEDDAU:     Maren Hansdtr
gd: Hans Hansen bmd i Trankier?/Tranemose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Christensen hmd i Aagerup    15 Feb 1842  pg 100
WIFE:  Bodil Rasmusdtr (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Jensen ungkarl i Eskeberg    8 Mar 1842  pg 101 103
BRO:   Mads Jensen   
½ BRO:  Anders Jensen  11
½ SIS:  Karen Jensdtr  = Peder Andersen hmd i Eskeberg
(More heirs that are not listed)
gd: Niels Hansen bmd i Kalhed
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Jorgensdtr i Rorbye Mark    29 Apr 1842  pg 102
HUSB:  Henrich Hansen hmd
CH:   Jorgen Henrichsen    2
REL:   Niels Nielsen hmd i Smakkerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Nielsen skolelarer i Klovbye         29 Apr 1842   pg 102
WIFE:  Petrea Marie Traas sal. Nielsen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Cecilie Johansdtr i Asnaes Skov/Hedevigslyst         11 May 1841  
 pg 103 128
HUSB:  Hans Frederich Schacht
CH:   Johan Albrecht Pedersen 14
     Ane Kirstine Frederichsdtr    10
     Ane Margrethe Dorthe Frederichsdtr     7
REL:   Niels Johansen slagter i Lerchenborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christiane Nielsdtr aftaegtsenke i Kjelleklinte    20 May 1842  pg 103
120
CH:   Ane Mette Nielsdtr (dod) = afg. Soren Andersen gmd i Rugtved
      CH: Anders Sorensen of age
         Niels Sorensen  of age
         Mette Sorensdtr 19
CH:       Ane Sorensdtr  (dod) = Niels Henrichsen gmd i Rugtved/Wedskende
          Ch:  Soren Nielsen  8
             Henrich Nielsen 4
(NOTE: Ane Sorensdtr is listed both as a daughter of Ane Mette Nielsdtr & the
deceased)
gd: Niels Jensen gmd i Kjelleklinte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Nielsdtr tienestepigen af Aagerup hos Ole Nielsen gmd i Raklev   24
May 1842  pg 103 120
 (NOTE: pg 120 - of Raklev, dod i Aagerup)
SIS:   Ane Nielsdtr   22 ugift
REL:   Peder Larsen hmd i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Sorensdtr aftaegtsenke i Svallerup       11 May 1842   pg 103
104 124 128
CH:   Soren Hansen (dod)
      CH:
     Lisbeth Sorensdtr = Niels Nielsen gmd i Svallerup
     Karen Sorensdtr ugift
gd: Anders Jensen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Nielsdtr i Illerup       26 May 1842   pg 105 128
HUSB:  Ole Rasmussen selv.gmd
CH:   Peder Olsen   18
     Niels Olsen   11
     Jorgen Olsen   8
     Anders Olsen   2½
     Maren Olsdtr   22
     Karen Olsdtr   15
curator: Jesper Nielsen i Taelbek?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen selv.gmd i Sipebye, Sejero     23 Nov 1837/1 Jun 1842    
 pg 107
2WIFE:  Bodil Cathrine Jorgensdtr
CH:   Jens Jensen
1WIFE:  Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Jorgen Jensen  selv.gmd i Sipsbye
     Karen Jensdtr  = Rasmus Pedersen selv.gmd i Sipsbye
     Hans Jorgen Jensen    ungkarl
     Peder Jensen   inds.
     Johanne Jensdtr = Niels Nielsen inds.
     Margrethe Kirstine Jensdtr 16
gd: Jorgen Jensen gmd i Sipsbye
wgd: Ole Jorgensen Furs/Friis? sognfoged i Sipsbye?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Madsdtr i Rugtved        10 Jun 1842   pg 108
HUSB:  Niels Jacobsen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Andersen hmd i Daarup Mark     17 Jun 1842  pg 109
CH:   Jorgen Olsen
     Anders Olsen
     Karen Olsdtr   (dod 6 Dec 1841) = Henning Christensen gmd i Jordlose
(signed: Henning Christian )
     Ane Olsdtr    = Jens Nielsen gmd i Kaldbye
     Marie Olsdtr   (dod) = Offer Jorgensen bmd i Bjergsted
      CH: Else Offersdr 21
         Bodil Marie Offersdr 17
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Schiorning Hiort sognepraeste i Tommerup     29 Jun 1842  pg 110
WIFE:  Karen Cathrine
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Birthe Pedersdtr i Rorbye   29 Jun 1842  pg 112
CH:   Soren Nielsen  hmd i Aarbye
     Peder Nielsen  gmd i Rorbye
     Niels Nielsen  of age
     Karen Nielsdtr  = Anders Jorgensen gmd i Stedstrup
     Lisbeth Nielsdtr = Ole Hansen hmd i Jaerslev
     Maren Nielsdtr  (dod) = afg. Rasmus Frederichsen hmd i Frankerup
      CH: Soren Rasmussen 16
         Niels Rasmussen 5 or 6
         Lisbeth Rasmusdtr     13
         Ane Rasmusdtr  11
         Johanne Rasmusdtr     3
gd: Hans Nielsen hmd i Frankerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Madsen aftaegtsmand i Fansboe       12 Jul 1842  pg 114
WIFE:
CH:   Peder Nielsen  hmd i stadet
     Mads Nielsen   kongens tieneste
     Bodil Nielsdtr  = Peder Pedersen hmd i Torp (signed: Peiter Peitersen)
     Kirsten Nielsdtr = Lars Olsen hmd i Romperup
     Karen Nielsdtr  = Peder Mortensen mollersvend i Hankier Molle
     Mette Nielsdtr  ugift 
wgd: Peder Knudsen gmd i Vrensted?
gd: Lars Olsen hmd i Ramperup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Pedersen hmd i Kallred      12 Jul 1842  pg 115
WIFE:  Maren Jensdtr
2 CH:  Christen Jensen
     Mariane Jensdtr - minors
REL:   Christen Pedersen hmd i Vidskende
wgd: Jens Jorgensen hmd i Loitved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Hansdtr enke i Hagendrup     14 Jul 1842  pg 116
HUSB:  Jens Nielsen arvfaestegmd (dod)
CH:   Hans Jensen (dod) = ... = 2. Peder Larsen gmd i Hagendrup
      CH: Ane Cathrine Hansdtr 4
     Ane Jensdtr (dod) = Hans Jensen gmd i Loitved
      CH: Jens Hansen   16
         Niels Hansen   13
         Peder Hansen   9
         Maren Hansdtr  22
         Ane Hansdtr   20
         Bodil Marie Hansdtr    7
     Karen Jensdtr  = Niels Andersen hmd i Bregninge
     Maren Jensdtr  = Peder Andreasen hmd i Hagendrup (? Peder Andersen )
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Olsdtr i Loitved       6 Aug 1842    pg 116 126
HUSB:  Peder Christensen aftaegtsmand
BRO:   Hans Olsen    bmd i Honside, Flakkeberg
     Henrich Olsen  hmd i Tjerebye
SIS:   Margrethe Olsdtr = Niels Jacobsen hmd i Tierebye
     Marie Olsdtr   enke
gd: Hans Jensen gmd i Loitved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Andersdtr i Flinterupgaards Mark     30 Sep 1842  pg 117 128
HUSB:  Anders Greisen hmd ( Anders Gregersen )
BRO:   Jens Andersen  toldbetient i Khvn
     Soren Andersen  (dod)
      CH: Anders Sorensen
         Jens Sorensen
         Peder Sorensen skovforpagter ved Snertinge Skov
         Ane Sorensdtr = Peder Jensen hmd i Saebye
         Christiane Sorensdtr ugift
         Ingeborg Sorensdtr  ugift
         Sidse Marie Sorensdtr ugift
½ BRO:  Niels Hansen   = ...
     Anders Pedersen of age (? hmd i Rorbye)
     Jens Jensen   of age
SIS:   Inger Andersdtr (dod)
      CH: Rasmus Olsen   gmd i Storefuglede
         Jens Olsen    (dod)
          CH:  Inger Jensdtr 17
         Ingeborg Olsdtr = Rasmus Hansen vertshmd i Kals/Kalt.
½ SIS:  Kirsten Rasmusdtr (dod)
      CH: Rasmus Sorensen tiene i Storef.
         Ole Sorensen   of age
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Olsen i Ronstrup       pg 117
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Nielsen hmd i Raklov         22 Aug 1842   pg 117
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Karen Rasmusdtr
gd: Lars Jorgensen gmd i Raklev
wgd: Niels Pedersen skraedder
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Christensdtr aftaegtsenke i Kaastrup/Skanstrup        6 Sep
1842    pg 118 123
HUSB:  Peder Olsen aftaegtsmand (dod)
CH:   Ole Pedersen   of age
     Ane Pedersdtr
REL:   Jens Nielsen hmd i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christiane Berg i Bjaere   16 Sep 1842  pg 119
HUSB:  Hansen skolelaerer & kirksanger (signed: M. Hansen )
CH:   Hans Hansen   6½
     Peder Hansen   6
     Sophie Magdalene Hansdtr 8
     Ane Dorthe Hansdtr    3
REL:   Dallerup sognepraeste i Egeberg
gd: Hans Larsen gmd i Bjere
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Pedersen hmd i Sejerbye         d.28 Aug 1840/29 Nov 1842    
 pg 122 128
WIFE:  Ane Mette Pedersdtr
2 CH:  Marie Cathrine Jensdtr 9
     Ane Ingeborg Jensdtr 3
BRO:   Niels Pedersen hmd i Sejerbye
WIFE.FARBRO: Christen Jensen i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Dideriksdatter i Bjergsted    17 Oct 1842  pg 122
BRO:   Diderik Dideriksen (dod)
      CH: Frands Dideriksen of age
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Adolf Christian Jorgensen hmd i Nostrup     d.12 Jan/30 Nov 1842 pg 123
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:
gd: Mads Jensen hmd i Nostrup
wgd: Soren Hansen hmd 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marie Jensdtr i Bjergsted        23 Dec 1842   pg 123
HUSB:  Thomas Mathiasen inds. ( Thomas Madsen ) fattig
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Frandsdtr aftaegtskone i Funeboe/Faneboe Mark      28 Dec 1842  
 pg 123 132
HUSB:  Niels Madsen hmd 
CH:   Peder Nielsen  hmd i Faneboe
     Mads Nielsen   tiene i Frederiksvaerk
     Bodil Nielsdtr  = Peder Pedersen hmd i Torpe
     Karen Nielsdtr  = Peder Mortensen mollersvend i Hanvsoe Molle
     Kirsten Nielsdtr = Lars Olsen skraeder hmd i Romperup
     Mette Nielsdtr  ugift
gd: Christen Larsen gmd i Funeboe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Jacobsdtr i Broekiob  29 Dec 1842  pg 124
CH:   Jacob Pedersen  bmd i Broekiob Mark
     Maren Pedersdtr = Niels Christophersen arbeidsmand i Kalundberg
     Ane Lisbeth Pedersdtr (dod)
      CH: minors
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Madsen i Hedevigslyst Mark       24 Jan 1843   pg 126 134
2WIFE:  Ane Jensdtr
1WIFE:
CH:   Soren Hansen   7
     Ane Mette Hansdtr 13
BRO:   Jens Madsen arbeidsmand i Kallundborg
wgd: Jorgen Jensen bmd i Gamtofte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr i Raklov    21 Feb 1843  pg 127 158
HUSB:  Lars Jorgensen selv.gmd
2CH:   Jorgen Larsen  6
     Karen Larsdtr  8
gd: Lars Sorensen hmd i Rachlev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Pedersdtr i Serslov      24 Feb 1843   pg 128
HUSB:  Hans Koldsen Jacobsen selv.gmd (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Thorsen moller i Seieroe        11 Aug 1842   pg 128
mundige arvinger (see pg 256?)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirstine Marie Ovre      2 Jan 1842   pg 129 (see pg 256?)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Kirkerup enke i Jordlose        23 Mar 1842   pg 129
HUSB:  Lithins skolelarer
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Jorgensen hmd i Meelbye Mark      4 Apr 1843    pg 129
WIFE:  Ane Sophie Olsdtr    (=2. (forlov) Anders Frederichsen i Maelbye)
CH:   Maren Pedersdtr 1
gd:   Anders Hansen hmd i Meelbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christian Nielsen hmd i Haaedhedshuset, Philipsdahls Mark    d.1827/11
Apr 1843  pg 130 133
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Niels Christiansen    inds i Bjere
     Rasmus Christiansen   hmd i Rorbye
     Kirsten Christiansdtr  = Niels Nielsen hmd i Frankerup
     Ane Kirstine Christiansdtr = Niels Pedersen hmd i Bjere
wgd: Jens Madsen smed i Philipsdahls Mark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Rasmussen tienestemand enkemand i Ulstrup       28 Jun 1843  
 pg 133
BRO:   Ole Rasmussen  hmd i Rachlev
     Jorgen Rasmussen (dod)
      CH: Hans Jorgensen
SIS:   Karen Rasmusdtr
? Jens Olsen i Nastrup
gd: Niels Olsen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr i Saerslev      d.11 Mar/1 Jun 1843    pg 133
HUSB:  Jens Hansen boelsmand (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Rasmussen selv.gmd i Illerup       18 Jul 1843   pg 135 159
CH:   Peder Olsen   20
     Niels Olsen   12
     Jorgen Olsen   9
     Anders Olsen   3½
     Maren Olsdtr   = Peder Nielsen
     Karen Olsdtr   17
BRO:   Rasmus Rasmussen gmd i Gamtofte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Hansen kudsk i Ubye Praestegrd         30 Jun 1843   pg 135
gd: Niels Jorgensen sognefoged gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Jensen bmd i Raklev     25 Sep 1843   pg 137
WIFE:  Mette Hansdtr
MODER:  Maren Sorensdtr enke = afg. Jens Jensen gmd i Ellede
BRO:   Jens Jensen   hmd i Nostrup
SIS:   Mette Jensdtr  = Jens Christensen bmd i Svendstrup
     Maren Jensdtr  = Jens Pedersen hmd i Ellede
     Ane Jensdtr   = Peder Hansen bmd i Brerup/Skremp
     Karen Jensdtr  28 ugift
wgd: Niels Andersen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Jespersen aftaegtsmand i Skallerup       7 Aug 1843    pg 137
144
CH:   Jesper Pedersen gmd i Ellede
     Hans Pedersen  myndig
     Peder Pedersen  (dod)
      CH:  Jens Pedersen  12
         Kirsten Pedersdtr     13
     Ane Pedersdtr  = Ole Hansen gmd i Wallerup
     Karen Pedersdtr = Jens Andersen gmd i Ellede
gd: Melchior Sorensen i Skallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Olsen ungkarl i Illerup        18 Jul 1843   pg 137 142
PARENTS:     Ane Nielsdtr (dod) = afg. Ole Rasmussen selv.gmd i Illerup (26
May 1842)
BRO:   Niels Olsen   12
     Jorgen Olsen   9
     Anders Olsen   4
SIS:   Maren Olsdtr   = Peder Nielsen gmd i Illerup
     Karen Olsdtr   17
REL:   Rasmus Rasmussen gmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Frederichsdtr i Nyrup      3 Oct 1843       pg 139
2HUSB:  Jens Jensen arvefaestebmd
CH:   Frederich Jensen
1HUSB:  Peder ...
CH:   Niels Pedersen
     Peder Pedersen  begge myndige
     Karen Pedersdtr
gd: Niels Frederichsen gmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jensen avlefisker i Ulstrup      3 Oct 1843    pg 140
CH:   Karen Nielsdtr  14
? Mads Jensen gmd i Ellede
gd: Niels Hansen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Larsdtr i Allelshove/Alleshave  13 Oct 1843  pg 141 159
HUSB:  Peder Hansen faestegmd
5 CH:  Lars Pedersen  8
     Mette Marie Pedersdtr 11
     Maren Pedersdtr   9
     Ane Marie Pedersdtr 6
     Else Cathrine Pedersdtr 4
REL:   Jens Larsen i Alleshove
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jensen smed i Nyrup     19 Oct 1843   pg 142
WIFE:  Ane Marie Nielsdtr
2 CH:  Jens Rasmusen  
     Jorgen Rasmussen i Khvn - begge myndige
gd: Christian Willesrann (signed: Christian Willerfrogn)
wgd: Jens Madsen gmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Rasmusdtr i Aagerup   24 Oct 1843  pg 144
HUSB:  Lars Nielsen selv.gmd
CH:   Soren Larsen   15
     minors
REL:   Mads Jensen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Larsen tienestekarl i Bjergsted      26 Oct 1843  pg 145 146 159
BRO:   Anders Larsen  19
½ SIS:  Lisbeth Larsdtr 28
gd: Morten Christensen i Bjergsted / Anders Christensen i Bjergsted
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Nielsen gmd i Saltbek         3 Nov 1843    pg 146 156
2WIFE:  Maren Melchiorsdr
CH:   Melchior Andersen 3
     Ane Andersdtr     1½
1WIFE:
CH:   Jens Andersen  8
     Niels Andersen  4
     Ane Andersdtr  6 - these all go the Raklev sogn fattig.
gd: Peder Nielsen     hmd i Raklev
wgd: Jens Olsen gmd i Kallerup / Niels Olsen gmd i Skallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Marie Pedersdtr i Sejerbye       8 Nov 1843    pg 147
HUSB:  Hans Christensen hmd
CH:   Christen Hansen myndig
     Peder Hansen   18
     Ane Cathrine Hansdtr 25 ( Ane Kirstine Hansdtr )
     Marie Cathrine Hansdtr 20
gd: Jens Sorensen hmd i Kongstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Pedersdtr aftaegtsenke i Thystrup        10 Nov 1843   pg 149
CH:   Jens Rasmussen  gmd i Thystrup
     Peder Rasmussen gmd i Giorlev
     Ane Kirstine Rasmusdtr = Soren Poulsen gmd i Thystrup
     Bodil Marie Rasmusdtr (dod) = Anders Andreasen hmd i Svallerup 
      CH: Hans Andersen  9
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Andersen inds i Rorbye         9 Nov 1843    pg 149
CH:   Ane Jensdtr
SIS:   ... Andersdtr = Henrich Jensen bodker i Rorbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Rasmusdtr i Aagerup      10 Nov 1843   pg 149 155
HUSB:  Lars Nielsen selv.gmd
4 CH:  Soren Larsen   16
     Jens Larsen   12
     Hans Larsen   7
     Karen Larsdtr  10
gd: Mads Jensen selv.gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Larsdtr i Gaasetofte  10 Nov 1843   pg 150
HUSB:  Rasmus Rasmussen fastegmd
CH:   Lars Rasmussen  10
REL:   Lars Larsen gmd i Gaaretofte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen faestebmd i Saltbek       21 NOv 1843   pg 151
WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   Jens Jensen   20
     Christen Jensen 12
     Jorgen Jensen  8
     Mette Jensdtr  18
     Ane Jensdtr   16
     Dorthe Marie Jensdtr 14
     Bodil Jensdtr  3
curator: Lars Jensen hmd i Isteberg
wgd: Poul Jorgensen smed i Illerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johanne Kirstine Aarsen/Aariis/Armi enke af Holbek, dod i Gammelrand   13
Nov 1843  pg 151
HUSB:  Wold/Wald brandevinsbraender i Holbek (dod)
CH:   ... = Grotrian forpagter i Gammelsand (? Gerhard/ A. Grotrine)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Helene Eriksdtr enke i Eskeberg      13 Nov 1843  pg 151
HUSB:  Christen Jensen aftaegtsmand (dod)
CH:   Erik Christensen hmd i Alleshaad 
     Jens Christensen hmd i Jyderup
     Maren Christensdtr    = Hans Hansen hmd i Jyderup
     Inger Marie Christensdtr = Stephen Andersen hmd i Eskeberg
     Christiane Christensdtr 45 
gd: Peder Jespersen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Nielsdtr i Bjornstrup      21 Nov 1843  pg 152
HUSB:  Lars Rasmussen selv gmd
CH:   Peder Larsen   14 wks
     Karen Larsdtr  9
     Maren Larsdtr  6
     Lisbeth Larsdtr 3
gd: Niels Larsen aftaegtsmand i Biornstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Cathrine Marie Selchau sal. Bersted/Bilsted i Serslov      23 Nov 1843 
 pg 153 160 161 165 167 168 172 171 177
179 185 190 197 200
2HUSB:  Ole Severin Bilsted landinspecteur ( dod 30 Sep 1822)
CH:   Hans Frederich Bilsted (dod ugift by 30 Apr 1844) maler i Serslev
     Jacob Severin Bilsted bager i Nestved
     Eline Frederikke Bilsted = Daniel Wienrich gmd i Bjergsted (? David
Henrich / Daniel Henrich )
     Cathrine Marie Bolsted = Iversen toldmagerline i Hiorting/Hiasberg?
     Ollegard Sophie Bolsted = Jens Larsen inds/hmd i Serslev/Funeboe
1HUSB:  Lund
CH:   Jens Christian Lund (dod) = ... = 2. Hochoene toldbetient i Middelfort
      CH: Hans Frederich Jens Lund 14    (fodt 4 Nov 1830)
     Jorgen Henrich Lund (dod) = Eline Selchau i Hillerod, Frederiksborg - gd:
Ladensack grandeer/gmd i Serslev
      CH: Hans Frederich Theodor Lund        19 or 17
         Ludvig Henrich Carstensen Lund 16 or 14
         Lovise Henriette Lund   10
     Niels Andreas Lund kiobmand i Nestved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Olsen selv.gmd i Ellede        29 Nov 1843   pg 154 159
WIFE:  Bodil Sorensdtr
CH:   Maren Sorensdtr
     Bodil Sorensdtr
gd: Soren Jensen gmd i Raklev
wgd: Soren Olsen aftaegtsmand i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Larsdtr i Gaasetofte     pg 156
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Sorensdtr i Vaerslev     30 Dec 1843   pg 157
HUSB:  Johan Rasmussen inds (unsure of his last name)
CH:   
gd: Niels Sorensen i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hartvig Jensen i Ubye        30 Dec 1843   pg 158
CH:   Jens Hartvigsen hmd i Uggelose
     probably others not listed
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Jensen i Thystrup    1843  pg 159
myndig arvinger
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jensen    d.8 May 1843  pg 159
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Rasmussen   d.2 May 1843  pg 159
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Frederich Bilsted maler i Bjergsted (? soldat i Snertinge?)       
 14 Mar 1844   pg 159 165 203
MODER:  madme Bilsted (dod - 30 Jan 1844)
BRO:   Jacob Severin Bilsted 
SIS:   Ellen Frederikke Bilsted = Daniel Weinrich gmd i Bjergsted (? Daniel
Henrich )
     Cathrine Marie Balsted = 
     Ollgaard Sophie Bilsted = Jens Larsen hmd i Saerslev
½ BRO:  Jens Christian Lund (dod)
      CH: Hans Frederich Jens Lund 15
     Jorgen Henrich Lund (dod)
      CH: Hans Frederich Theodor Lund 19
         Ludvig Henrich Constentin Lund 16
         Lovise Henriette Lund   10
     Niels Andreas Lund    kiobmand i Nestved
FADER:  Bolsted landinspecteur i Bjergsted (dod)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Dorthe Pedersdtr i Svebolle    d.9 Dec 1843/27 Apr 1844       
 pg 160 188
HUSB:  Jeppe Larsen hmd ( Jeppe Larsen )
CH:   Lars Jepsen   hmd i Svebolle
     Peder Jepsen   22 tiene i Tydeke Mollen
     Jacob Jepsen   22 tiene i Kallundborg
     Kirsten Jepsdtr = Anders Jensen i Hallebyore
     Sidse Elisabeth Jepsdtr 23 tiene i Ubberupgaard
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Christophersen inds. i Klovbye         1 Jan/Jun 1840/16 Mar
1844    pg 160 188
WIFE:  Lisbeth Olsdtr
CH:   Ane Marie Pedersdtr
FADER:  Christopher Olsen smed i Klovbye
wgd: Ole Jensen hmd i Klovbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Nielsen ind i Vejlemade/Vidskende     d.12 Nov 1827/22 May 1844  
 pg 162
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Jorgen Larsen  of age
     Maren Larsdtr
wgd: Niels Jorgensen i Loitved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Nielsen inds i Snertinge        d.27 May 1838/28 May 1844    
 pg 163 188
WIFE:  Kirsten Kirstine Nielsdtr
3 CH:  Niels Peder Jensen    17
     Jorgen Jensen  11
     Maren Jensdtr  20
gd: Hans Svendsen skreder hmd i Hagendrup
wgd: Frederich Jorgensen hmd i Donerup Mark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Nielsen aftaegtsmand i Eskeberg      28 May 1844  pg 163
CH:   Maren Madsdtr  = Ole Nielsen gmd i Eskeberg
     Niels Madsen (dod)
      3 CH:     
gd: Rasmus Hansen gmd i Romperup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Marie Jacobsdtr (or Mette Marie Jorgensdtr ) i Donerup Mark    
d.14 Nov 1843/22 May 1844    pg 163 188
HUSB:  Frederich Jorgensen hmd
4 CH:  Maren Hansdtr  22
     Karen Frederichsdtr   20
     Ane Cathrine Frederichsdtr 16
     Birthe Cathrine Frederichsdtr 10 (unsure of 1st name)
gd: Conrad Weinrich/Henrich i Donerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jensen tienestekarl i Bjornstrup     30 May 1844  pg 163 175 188
MODER:  Ellen Madsdtr
BRO:   Mads Jensen   arbeidsmand i Kallundborg
     Jens Jensen   arbeidsmand
SIS:   Mette Jensdtr  = ...
     Karen Jensdtr  = ...
     Maren Jensdtr  = ...
     Dorthe Jensdtr  ugift
signed by: Soren Pedersen, Rasmus Madsen, Christian Pedersen - could be husbands of
the daughters above
gd: Jorgen Jensen gmd i Biornstrup
wgd: Mads Hansen gmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Nielsen hmd i Storefuglede     d.24 Apr 1838/28 May 1844    
 pg 163 188
WIFE:  Lisbeth Jensdtr/Hansdtr (unsure of surname)
CH:   Niels Christiansen    hmd i Storefuglede
     Bodil Marie Nielsdtr = Ole Nielsen hmd i Storefuglede
     Sidse Christiansdtr    hos Lars Jepsen
wgd: Anders Larsen bmd i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Petrea Elisabeth Madsdtr i Storefuglede     15 Jul 1844  pg 166
HUSB:  Niels Sorensen inds.
CH:   Soren Nielsen  9
     Karen Marie Nielsdtr 3
gd: snedker Fagerlin i Storefuglede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Hansen hmd i Raklev     18 Jul 1844        pg 167
2WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Maren Rasmusdtr 11
1WIFE:
CH:   Ane Rasmusdtr  24   (?= Jorgen Jensen hmd i Vollerup)
gd: Jorgen Hansen hmd i Ellede
wgd: Ole Nielsen i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Sorensen = Johanne Sophie Hansdtr sognfoged selv.gmd i Ellede   8
Aug 1844  pg 168 169 170 184 198
CH:   Soren Sorensen      18
     Hans Christian Sorensen      5 
     Ane Mette Sorensdtr   16
     Maren Sophie Sorensdtr  13 or 12
     Karen Sorensdtr     7
REL:   Lars Sorensen selv.gmd forpagter i Ellede
BRO:   Hans Sorensen bmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Madsen = Birthe Pedersdtr bmd i Svendstrup    26 Aug 1844  pg 169
179
CH:   Jens Rasmussen  24
     Karen Rasmusdtr = Mads Knudsen i Svendstrup
     Maren Rasmusdtr ugift
curator: Jens Pedersen i Ubberup
gd: Niels Pedersen skraedder i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Nielsdtr i Snertinge   16 Oct 1844  pg 171 186 187 191 205 206 223
232 238 
2HUSB:  Lars Villadsen selv.gmd
CH:   Jens Larsen   bmd i Hjembek
     Peder Larsen   hmd/bmd i Snertinge
1HUSB:  Jens ...
CH:   Hans Christian Jensen  myndig   (gd: Niels Mortensen gmd i 
Snertinge/Saerslev)
     Soren Frands Jensen (dod)
      CH: Christen Sorensen     14
         Johanne Sorensdtr     6
     Ib C. Jensen (note: probably not another child/ just Hans Christian
Jensen above - missing on lists)
MODER:  Bodil Marie Jensdtr  = Frederich Christophersen skovforpagter i Tudse
? Johan Larsen gmd
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Pedersen arvefaestegmd i Nyrup      16 Sep/30 Oct 1844  pg 172
WIFE:  Karen Pedersdtr (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Nielsen aftaegtsmand i Eskeberg      5 Nov 1844   pg 173
CH:   Niels Madsen   sognefoged gmd i Eskeberg (dod)
      CH: Peder Nielsen  11
         Kirsten Nielsdtr 16
         Ane Nielsdtr   7
     Maren Madsdtr  = Ole Nielsen gmd i Eskeberg
gd: Rasmus Hansen gmd i Romperup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Sorensdtr i Biornstrup      7 Nov 1844  pg 174
FADER:  Soren Jorgensen hmd i Biornstrup
? Jens Rasmussen & Jens Jorgensen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Jensdtr i Ulstrup       d.28 Jul 1842/5 Nov 1844 pg 174 188
HUSB:  Peder Larsen hmd (? Lars Jensen hmd )
CH:   Lars Pedersen  baggenkiedel
     Jens Pedersen  kokkelaere
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Nielsen hmd i Vaerslev      9 Nov 1844  pg 176 188
2WIFE:  Mette Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Niels Pedersen  hmd i Kjelleklinte
     Bodil Pedersdtr = Rasmus Pedersen hmd i Ubye (? Christen Pedersen )
wgd: Soren Larsen hmd i Kjarbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christopher Gotfredsen aftaegtsmand i Bjergsted     15 Nov 1844  pg 177
CH:   Gotfred Hansen Christophersen 30 i Khvn
     Karen Marie Christophersdtr    = Thomas i Khvn
     Ane Cathrine Christophersdtr   ugift tiene i Khvn
     Sidsel Christophersdtr      = Christian Stephensen murer i
Kallundborg
     Christiane Christophersdtr    = Jorgen Larsen gmd i Bjergsted
     Dorthe Christophersdtr      = Lars Rasmussen hmd i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jensen skomager i Saerslev       13 Dec 1844   pg 180
WIFE:  Ane Margrethe Rasmusdtr
BRO:   Rasmus Jensen  i Khvn
     Jens Jensen   i Khvn
wgd: Niels Larsen hmd i Brebo?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Pedersdtr i Torpe       13 Dec 1844   pg 181
HUSB:  Christian Pedersen bmd
4 CH:  Ane Christensdtr
     Bodil Christensdtr
     Ellen Christensdtr
     Kirsten Christiansdtr  ( Kirsten Christensdtr )
REL:   Hans Willumsen gmd i Grevinge
gd: Lars Jorgensen gmd i Torpe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Pedersdtr i Alleshave    13 Dec 1844   pg 181
HUSB:  Lars Christensen gmd
5 CH:  Christen Larsen 13
     Niels Peder Larsen    11
     Jens Peder Larsen    3
     Ane Sophie Larsdtr 8
     Else Marie Larsdtr 6
gd: Mads Pedersen gmd i Alleshave
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christiane Jeppesdr aftaegtsenke ( Christiane Jepsdtr ) i Kaastrup    17
Dec 1844  pg 182 193 233
CH:   Rasmus Hansen  bmd/gmd i Rynkevange
     Sidse Hansdtr (dod) (? Karen Hansdtr )
     3 CH: Hans Andersen  13
         Peder Andersen  11
         Dorthe Andersdtr 13
REL:   Niels Pedersen arbeidsmand i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Rasmussen arvefaestegmd i Nyrup    17 Dec 1844  pg 182 189
2WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Peder Christensen    6
     Ane Christensdtr 17
     Lisbeth Christensdtr   8
1WIFE:
CH:   Rasmus Christensen    23
ILLEG CH: Mads Rasmussen fodt 17 Oct 1844 (son of tienestepige Maren
Christophersdtr, dau of Christopher Madsen gmd i
Nyrup)
curator: Jens Rasmussen gmd i Ulstrup
wgd: Niels Hansen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Christiansdtr ( Kirsten Christensdtr ) i Hagendrup    16 Jan 1845 
 pg 186
HUSB:  Christian Frolech hmd  ( Christian Frolich)
CH:   Hans Henrich Frolech   8
     Christian Peder Christiansen        3
     Maren Sophie Christiansdtr    12
     Bodil Marie Christiansdtr     10
     Johanne Cathrine Christiansdtr  7
REL:   Niels Christensen gmd i Benneboe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Nielsen = Margrethe Larsdtr tommermand i Snertinge     31 Jan 1845 
 pg 187 207
CH:   Jens Jensen   professon & forsterlev for Jonstrup Semmarnie
     Knud Jensen   skolelaarer i Eskeberg (dod)
     Lars Jensen   gmd i Snertinge/Svestrup
     Niels Jensen   skolelarer i Eskeberg (dod)
      CH: Frederich Christian Jensen     of age
         Jens Vilhelm Jensen 15½
         Mather Hedevig Jensen 18
         Vilhelmine Marie Jensen 14
     Johanne Jensdtr = Haagen Hansen smed i Eskeberg
     Sidse Jensdtr  (dod)
      CH: Rasmus Nielsen  
         Willum Nielsen  of age
signed: F. Jensen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Kirstine Jensdtr i Jordlose    18 Mar 1845      pg 189 214
HUSB:  Andreas Lauritz Lithin murer ( Andreas Lars Lithin)
FADER:  Jens Frederichsen smed i Kallred
gd: Knud Jensen gmd i Kallred
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Hansen hmd i Jordlose  18 Mar 1845  pg 189 206 233
2WIFE:  Lovise Pedersdtr (dod)
1WIFE:
CH:   Lars Jensen   21
     Hans Jensen   17 or 18
1WIFE.1HUSB: Anders Pedersen
1WIFE.CH: Peder Andersen tiene i Thystrup 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Jorgensen Moller moller i Ranglemolle     18 Mar 1845  pg 189
191 192 194 198 206 214 215 216 218 222
224 227 232 234 238 240 243 249 252 253 256 257 280 298 304 312 324 331 332 336
1WIFE:  ...
CH:   Hanne Marie Moller (dod) = Johan Nicolai Jorgensen proprietair til
Cathrinesdal
      CH: Ane Marie Jorgensen  - minor
     Georgine Marie Moller = Splittorff moller i Oreso Molle (? Splithoff)
     Henriette Nicoline Moller = Johan Nicolai Jorgensen proprietore i
Castenshabs/Cathrinesdahl (see above)
ILLEG.CH: Christen Jorgensen Moller  minor (born 16 Oct 1844) - son of fruentimmer
Ane Marie Larsdtr huusholderiske
REL: Nissen procurator
? Niels Jorgensen gmd i Jyderup, his enke
REL:   Niels Larsen gmd i Uglerup, by his svigerson Nissen procurator
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christiane Hansdtr enke i Ubberup   1845 pg 193 233
HUSB:  Hans Nielsen (dod)
CH:   Niels Hansen   15
     Marie Hansdtr  19
     Sidse Hansdtr  17
gd: Peder Hansen hmd i Ubberup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bertel Stinke/Struer sognpraest i Store & Lillefuglede      17 May 1845 
 pg 195
HEIR:  Niels Johansen Struer provst i Fyhn (? Romes)
     Caroline Magdalene Stanise = Lars Hesselborg kiobmand i Kallundborg
     Elisabeth Magdalene Stornise = Johansen amtsforvalter i Lerchenberg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Jorgensen hmd i Flinterup Mark      13 May 1845   pg 195 219
WIFE:  Bodil Bertelsdtr (?dod 9 Aug 1844)
CH:   Jorgen Olsen   myndig
     Karen Olsdtr   43 ugift
gd: Anders Larsen i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Olsen = Karen Jensdtr hmd i Alleshave     separation 14 May 1845 
 pg 195 225
HER.FADER: Jens Frandsen hmd i Alleshave
gd: Johan Nielsen i Torpe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Jensdtr i Illerup        21 May 1845   pg 196
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Niels Jensen   10
gd: Jens Jensen arbeidsmand i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Lund smed i Uggelose/Jordlose      3 Jun 1845  pg 197 217
WIFE:  Bodil Hansdtr
ILLEG CH: ....  (?26 Feb 1845) - child of fruentimmer Inger Marie Christiansdtr i
Asmindrup
BRO:   Jeremias Nielsen hmd i Rorbye
½ SIS:  Johanne Jorgensdtr    = Jens Pedersen hmd i Smakkerup
WIFE.BRO: Rasmus Hansen vertshuusholder i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Sorensen selv.gmd i Kongstrup, Sejeroe      30 May 1845  pg 197
310 331
WIFE:  Ane Rasmusdtr (uskifte boe)
CH:   Anders Rasmussen myndig
     Rasmus Rasmussen i kongen tieneste
     Hanne Rasmusdtr  ugift ( Maren x'd out) (or Karen Rasmusdtr )
     Marie Cathrine Rasmusdtr (dod) = Jorgen Hansen inds i Madstrup
      CH: Rasmus Jorgensen 3
gd: Jens Sorensen hmd i Kongstrup
wgd: Niels Jensen gmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Larsen hmd i Svendstrup    3 Jun 1845  pg 197
WIFE:  Ane Johansdtr
CH:   Karen Christensdtr    
gd: Melchior Larsen hmd i Svendstrup
wgd: Johan Christiansen hmd 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Dorthe Jensdtr enke i Kanstrup     17 Jul 1845  pg 209
HUSB:  Mads Rasmussen aftaegtsmand (dod)
HEIRS:  Anders Nielsen  gmd i Ubberup
     Jens Larsen   i Kanstrup
     Mads Knudsen   i Svendstrup
     Niels Madsen   
     Mads Pedersen  of age
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Pedersen aftaegtsmand i Svallerup     18 Jul 1845  pg 209 221
WIFE:  Ellen Jensdtr
BRO:   Soren Pedersen  hmd i Klovbye (dod)
      CH: Peder Sorensen  hmd i Jordlose/Rorbye
         Niels Sorensen  bmd i Rorbye/Raebye
         Ane Sorensdtr  = Soren Sorensen gmd i Kjerbye
         Maren Sorensdtr = Soren Jensen hmd i Klovbye/Islerbye/Horbye?
         Ole Sorensen   hmd i Jorslev (dod)
          CH:  Hans Olsen    15
             Anders Olsen   11
             Niels Olsen   8
     Hans Pedersen hmd i Klovbye
     Niels Pedersen hmd i Bjere
SIS:   Kirsten Pedersdtr    = Lars Pedersen gmd i Klovbye
     Maren Pedersdtr = Hans Pedersen hmd i Klovbye (dod)
      CH: Mette Lisbeth Hansdtr = Jens Hansen hmd i Jordlose
         Ane Margrethe Hansdtr = Jens Andersen hmd i Klovbye
wgd: Peder Jensen hmd i Rorbye / Anders Hansen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christian Hartmann inds. dod i Lundehuset      d.24 Jun 1837  pg 210
WIFE:  Ane Jorgensdtr i Flinterup 
CH:   Christiane Frederikke Hartmann 17
REL:   Johannes Saleman Hartmann rebslager i Kallundborg
wgd: Hans Larsen gmd i Flinterup 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Melchiorsen hmd i Vallerup        18 Jul 1845   pg 210
WIFE:  Ane Jensdtr
4 CH:  Jens Olsen    14
     Melchior Olsen 12
     Peder Olsen       3
     Bodil Olsdtr       6
gd: Jens Olsen gmd i Ballerup
wgd: Jens Olsen gmd i Vallrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Nielsdtr enke i Tommerup         22 Jul 1845   pg 211 220
HUSB:  Hans Jensen aftaegtsmand (dod)
CH:   Niels Hansen   gmd i Tommerup
     Christen Hansen gmd i Kongstrup
     Jens Hansen   (dod)
      CH: Peder Jensen   myndig
         Ole Jensen    18
         Kirsten Jensdtr = Rasmus Rasmussen gmd i Tommerup?
         Karen Jensdtr  23 ugift
     Dorthe Jensdtr  = Rasmus Hansen gmd i Korntrup
     Karen Hansdtr  = Hans Jacobsen gmd i Kongstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Rasmusdtr i Aagerup       22 Jul 1845   pg 211
HUSB:  Anders Larsen hmd
2 CH:  Lars Andersen  6
     Jens Andersen  3
gd: Lars Sorensen/Soind? hmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Pedersdtr i Gaasetofte      22 Jul 1845  pg 212
HUSB:  Soren Hansen selv.gmd
CH:   Jens Sorensen
     Jorgen Sorensen
     Soren Sorensen  - myndige 
     Ane Sorensdtr
     Maren Sorensdtr
gd: Lars Nielsen gmd i Ollerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr enke i Ubberup         22 Jul 1845   pg 213
HUSB:  Niels Jensen aftaegtsmand (dod)
CH:   Anders Nielsen  myndige
     Maren Nielsdtr  = Niels Sorensen gmd i Ubberup
     Ane Nielsdtr   24
     Niels Nielsen  17
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Jensen avlesbestyrer i Ellede   24 Sep 1845  pg 216 233
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 5
BRO:   Christian Jensen gmd i Kallundborg
WIFE.FADER: Ole Hansen sognefoged i Visekinde
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Margrethe Pedersdtr i Flinterup Mark       4 Oct 1845    pg 217
HUSB:  Jens Sorensen hmd
CH:   Kirsten Jensdtr     13
     Dorthe Marie Jensdtr   10
     Maren Jensdtr      7
     Ane Marie Jensdtr    3
REL:   Niels Pedersen hmd i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Jorgensdtr i Bregninge      18 Nov 1845  pg 219
HUSB:  Lars Larsen hmd
CH:   Niels Larsen   myndige
     Maren Larsdtr
     Johanne Marie Larsdtr
gd: Jens Andersen i Bregninge
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bolette Elisabeth Annis/Akke i Svallerup    d.18 Apr 1845 pg 220
HUSB:  Edsberg sognepraeste
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Jensdtr aftaegtsenke i Bjerre      31 Dec 1845  pg 225
CH:   Hans Nielsen   gmd i Bjerre
     Niels Nielsen  gmd i Rorbye
     Sidse Nielsdtr  (dod) = Lars Andersen gmd sognefoged i Svallerup
      CH: Niels Larsen   12½
         Jens Larsen   10½
     Jens Nielsen (dod)
      CH: Ane Jensdtr   16
         Kirsten Jensdtr 15
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Olsdtr aftaegtsenke i Raklev  22 Mar 1845  pg 226
HUSB:  ... (dod) testament
CH:   Rasmus Nielsen
     Mette Nielsdtr (dod) = Anders Jensen selv.gmd i Kongstrup
      CH: Niels Andersen
         Peder Andersen
         Jens Andersen
         Maren Andersdtr
         Karen Andersdtr
         Ane Andersdtr - alle 3 ugift
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sara Nielsdtr enke i Forsinge     19 Jan 1846      pg 227 242
HUSB:  Jens Nielsen aftaegtsmand (dod)
CH:   Jens Jensen   gmd i Frankerup
     Niels Jensen   (dod)
      CH: Jens Nielsen   12
         Ane Kirstine Nielsdtr 16
         Karen Nielsdtr   8
     Sidse Marie Jensdtr = Soren Hansen inds i Ubye Mark
     Maren Jensdtr  = Jens Christensen gmd i Ubye
by: Jens Jensen gmd i Frankerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lovise Kasse/Kaisen/Kam aftaegtsenke i Widskende Kroe      21 Jan 1846 
 pg 230 232 259
2HUSB:  Worm/Vorm giestgiver (dod) (Vorm)
CH:   ... Worm = Jensen giestgiver i Bjergsted
     Mathias Worm
1HUSB:  Langemark
CH:   Frederich Langemark
     Nicoline Langemark = 
     Susanne Langemark = 
     Mette Marie Langemark = 
     Dorthe Langemark = 1. Hansen kirkesinger i Fugleberg (separated) =2.
Helbert Christensen smed i Hyllested (H.H.
Christensen )
     Christian Langemark = ... i Ods Herred
      CH: Kirsten Lovise Langemark
         Marie Langemark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Nielsdtr i Illerup       29 Jan 1846   pg 231
HUSB:  Niels Nielsen bmd
4 CH:  Jens Nielsen   16
     Niels Nielsen  12
     Peder Nielsen  7
     Rasmus Nielsen  3
     Bodil Nielsdtr  10 (NOTE: these could be a daughter's children?)
BRO:   Rasmus Nielsen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen uremaamohe i Ubye     d.24 Aug 1842/24 Jan 1846   pg 231
WIFE:  Sophie Magdalene Christensdtr
wgd: Peder Rasmusen? hmd
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen inds i Storefuglede    25 Feb 1846  pg 233
BRO:   Lars Jensen (dod)
      CH: Frederich Larsen myndig
         Frederikke Larsdtr    22
gd: Frederich Nielsen gmd i Storefuglede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Pedersen aftaegtsmand i Snertinge     27 Nov 1845  pg 233
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Pedersen aftaegtsmand i Snertinge     7 Apr 1846  pg 234
CH:   Alhed Margrethe Jensdtr 12½
gd: Niels Thomasen bmd i Taacherd?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Thomas Pedersen Reakekelde rogter i Kallundborg Ladegaard    d.2 Dec
1845/7 Apr 1846    pg 234 260
BRO:   Peder Pedersen Knise/Knip/Prep 45 i Haarbye/Hansbye, Bange sogn,
Skanderborg
SIS:   Kirstine Pedersdtr    = Ole Sorensen snedker i Qvollrup/Keordrup?,
Aarhuus (? Kirsten Pedersdtr )
     Kirsten Marie Pedersdtr 50 ugift tiene i Oferding, Aarhuus
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Pedersen hmd i Raklov      11 Apr 1846  pg 235 266
WIFE:  Kirsten Larsdtr     (wgd: Lars Jorgensen gmd i Raklev)
MODER:  Kirsten Pedersdtr (dod)
MORBRO: Peder Jensen   aftaegtsmand i Ellede
FADER:  Peder Pedersen (dod)
FARBRO: Niels Pedersen (dod)
      CH: Hans Nielsen   hmd i Meelbye
         Christen Nielsen hmd i Rynkevang
         Peder Nielsen  i Hedevigslyst
         Soren Nielsen  i Hedevigslyst
         Inger Nielsdtr  = Niels Rasmussen hmd i Hedevigslyst
         Maren Nielsdtr  = Peder Sorensen i Snertinge Skov
     Christen Pedersen (dod)
      CH: Jens Christensen soldat i Vestindeses
         Inger Christensdtr    26 ugfit
FARSIS: Dorthe Pedersdtr (dod)
      CH: Anders Larsen  hmd i Uggelose
         Ane Margrethe Larsdtr 36 ugift
         Karen Larsdtr  28 ugift
         Johanne Larsdtr 22 ugift
         Inger Andersdtr (dod) = Jens Olsen hmd i Raklev
          CH:  Ole Jensen    13
     Ane Pedersdtr aftaegtsenke i Meelbye
FARBRO: Lars Pedersen  bmd i Meelbye
     Peder Pedersen  i Uggelose
gd: Peder Nielsen gmd i Badstrup Mark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marie Hansdtr i Meelbye         18 Apr 1846   pg 236 266 273

2HUSB:  Soren Nielsen hmd
CH:   Lars Sorensen  8
     Maren Sorensdtr 5
1HUSB:  Mads ...
CH:   Hans Peder Madsen    13
     Ane Cathrine Madsdtr 25
gd: Hans Pedersen gmd i Kaastrup/Skanstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Pedersdtr i Vollerup   15 Apr 1846  pg 237 251 266 273
HUSB:  Rasmus Olsen selv.gmd
5 CH:  Ole Rasmussen  12
     Peder Rasmussen 9
     Niels Rasmussen 4
     Maren Rasmusdtr 20
     Karen Rasmusdtr 2
REL:   Soren Pedersen gmd i Aarbye
     Hans Pedersen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Rasmusdtr i Bjornstrup      4 May 1846  pg 238 263
2HUSB:  Peder Hansen selv.gmd (testament 27 Apr 1846)
CH:   Peder Pedersen  5
1HUSB:  Peder ...
CH:   Mads Pedersen  myndig
     Soren Pedersen  14
curator: Jens Madsen aftaegtsmd i Ubberup
gd: Mads Jensen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Hansdtr aftaegtsenke i Smakkerup      30 May 1846  pg 240 255
CH:   Peder Olsen   44 hmd i Rugtved
     Ane Olsdtr    = Christopher Jorgensen hmd i Smakkerup 
     Hans Olsen (dod)
      CH: Karen Kirstine Hansdtr  20 
? Christopher Jacobsen hmd i Smakkerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Marie Cathrine Jensdtr i Sejerbye   10 Jun 1846  pg 240
HUSB:  Peder Pedersen selv.gmd 
CH:   Peder Pedersen  4
     Jens Pedersen  2
     Rasmus Pedersen 7 mo.
gd: Jens Christensen gmd i Madstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Pedersen i Sejerbye  10 Jun 1846  pg 241
FADER:  Peder Pedersen selv.gmd
MODER:  Marie Cathrine Jensdtr (dod)
BRO:   Peder Pedersen
     Jens Pedersen
gd: Jens Christensen gmd i Madstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Pedersdtr i Sveballe         pg 242
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Nicolaisen aftaegtsmand i Asmindrup    30 Jun 1846  pg 244
CH:   Christen Larsen (dod) = ... = 2. Niels Pedersen gmd i Kjerbye
      CH: Soren Christensen     7
         Karen Christensdtr    18
         Maren Christensdtr    18
         Ane Christensdtr 17
         Kirsten Christensdtr   14  (? Karen Christensdtr )
         Birthe Marie Christensdtr 11
         Else Christensdtr     8
         Cathrine Marie Christensdtr 7
         Bodil Marie Christensdtr 3
     Christian Larsen (dod)
      CH: Jens Christiansen     11
     Karen Larsdtr = Peder Pedersen hmd i Asmindrup
gd: Niels Pedersen gmd i Kjerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Nielsdtr i Jordlose      (30 Jun) 1846  pg 244
HUSB:  Jens Larsen inds
CH:   Jens Pedersen
     Hans Pedersen
     Niels Pedersen  i Khvn
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Frederikke Christiane Adriansdr ugift fruentimmer i Holmstrup      1
Jul 1846  pg 245 256
SIS:   Ane Kirstine Adriansdr = Niels Larsen hmd i
Skaareshusene/Korslundehus/Storckhusene?
     Ane Cathrine Adriansdr (dod) = Mathias Nielsen i Bjergene
      CH: Christiane Mathiasdtr = Soren Pedersen hmd i Bjergene, AEddersborg
         Karen Sophie Mathiasdtr  20 ugift
         Frederich Mathiasen        hmd i Uggelose/Rorbye
gd: Christopher Carstensen hmd i Hordahl, Holmstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Hansen inds i Meelbye   30 Jun 1846  pg 245 248 249 252 261
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Hans Olsen    2
     Ole Olsen    (fodt efter fader's dod)
gd: Hans Rasmussen i Meelbye / Hans Rasmussen gmd i Aarbye
wgd: Rasmus Nielsen i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Larsen hmd i Ulstrup   3 Jul 1846   pg 246 266 273 
WIFE:  Ane Henrichsdtr     (=2. Jens Pedersen i Ulstrup - by 1847)
CH:   Karen Jensdtr  12
REL:   Johan Pedersen hmd i Ulstrup (? Jens Pedersen )
wgd: Ole Andersen gmd i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Larsdtr i Hagendrup   9 Jul 1846   pg 247 266
HUSB:  Jorgen Nielsen selv.gmd
4 CH:  Niels Peder Jorgensen       6
     Lars Pedersen Jorgensen      4
     Johanne Jorgensdtr        8
     Ane Margrethe Jorgensdtr 2
gd: Jens Larsen gmd i Alleshave
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Pedersdtr i Svebolle     17 Jul 1846  pg 248
CH:   Niels Larsen   hjulmand i Svebolle
     Karen Larsdtr  (dod)
      CH: Christian Pedersen    myndig
         Lars Pedersen  myndig      
         Mette Kirstine Pedersdtr = Jesper Christensen inds i Bjergsted 
(signed: Jorgen Christiansen )
         Kirsten Pedersdtr     20
gd: Christen Nielsen bmd i Svebolle (signed: Christian Nielsen )
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Henriette Ladensack i Serslovgaard   1846?     pg 248 315? 323 (cannot
find on pgs 248 & 315)
3 CH:  minors
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ida Emilie Rahr/Rohr i Goteberghuusene/Bregninge    d.12 Jun 1845/24 Aug
1846   pg 250
 (fodt 30 Oct 1844 i Fodsehospisbersen i Khvn)
MODER:  Ida Cathrine Elise Rohr jomfrue i Khvn (dod)
MORBRO: Christian Emil Rahr sahlmagbey i Vestindein
     August Rahr kokhabirekok i Khvn
     Andreas Rahr     tobakesakvitter i Khvn
     Laaese Rahr = Schnieder ... i Nestved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Hansen selv.gmd i Kongstrup Rosnaes    24 Aug 1846  pg 252
WIFE:  Ane Pedersdtr (uskiftet boe)
CH:   minors
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Kirstine Jorgensdtr enke i Asmindrup   30 Sep 1846  pg 253
HUSB:  Soren Jensen hmd (dod)
CH:   Jorgen Sorensen 17
     Jens Sorensen  17
     Ane Lisbeth Sorensdtr 19
gd: Lars Jensen hmd i Madstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Nielsen i Meelbye       d.3 Apr 1837/18 Nov 1846 pg 254 266
WIFE:  
CH:   Jens Thomas Hansen    myndige (signed; Jans Turo Hansen )
     Ole Hansen    (dod)
      CH:  Ole Olsen    4
         Hans Olsen    2
gd: Rasmus Nielsen hmd i Aarbye
wgd: Hans Pedersen i Kallerup/Skallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Birthe Nielsdtr aftaegtenke i Kjelleklinte, Ubye    8 Dec 1846  pg 255
CH:   Maren Jorgensdtr 30  (? Marie Jorgensdtr )
gd: Jens Pedersen hmd i Kjelleklinte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

... enke i Brokob/Braskiob, under Jyderup fattig    12 Dec 1846  pg 256
HUSB:  Jens Herman Tyberg snedker (dod)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Andersdtr i Ubye   16 Dec 1846      pg 256 263
HUSB:  Hans Andersen aftaegtsmand (testament 20 Dec 1829)
CH:   Ane Nielsdtr (dod) = Peder Jorgensen gmd i Ubye
      CH: Niels Pedersen  21
         Ane Johanne Pedersdtr 23 ugift
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Pedersen = Mette Malene Pedersdtr kromand i Sejerbye, Sejero   4
Jan 1847  pg 262 266 267 270 271 276 285
292
5 CH:  Peder Andersen  8
     Jens Andersen  6
     Niels Andersen  4
     Ane Johanne Andersdtr 10
     Inger Petrea Andersdtr 2 (unsure of middle name)
?    Inger Andersdtr enke = afg. Peder Thorsen
REL:   Peder Rasmussen gmd i Sejesbye (by: Ole Jorgensen Friis sognefoged )
gd: Huneth sognepraesten
wgd: Peder Pedersen gmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Rasmusdtr enke i Daarup Mark   30 Dec 1846  pg 262
HUSB:  Rasmus Hansen (dod)
CH:   Hans Rasmussen  hmd i Jyderup
     Sidse Marie Rasmusdtr = Niels Jensen hmd i Svenninge
     Maren Rasmusdtr = Ole Hansen i stadet
     Christiane Rasmusdtr 40 ugift ( ? Christense Rasmusdtr )
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Nielsen selv.hmd i Sejesbye   4 Jan 1847  pg 263 271 276 289
WIFE:  Bodil Kirstine Madsdtr  (dod 15 Oct 1846)
CH:   Niels Peder Pedersen   8
     Mads Frederich Pedersen (dod 21 Dec 1846)
     Frederikke Pedersdtr   5
? Nielsen slager i Kallundborg
? Jens Nielsen Vester gmd
gd: Jens Nielsen gmd i Sejerbye
gd: Ole Jorgensen Friis sognefoged
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johan Nicolai Ladensack i Saerslevgaard     12 Feb 1847  pg 265 268 271
272 273 277 278 279 280 282 286 295 299
300 305 321
WIFE:  Larsine Jacobine Marie Moller sal. Ladensack (1st listed As jomfrue)
CH:   Johan Nicolai Ladensack fodt 24 Apr 1847, dobt 14 May 1847 (1st listed As
illeg child)
MODER:  Mariane Maarslet sal. Landensack enkemadam
SIS:   Marie Judette Cathrine Ladensacke = Johan Stephen Vilhelm Jensen gmd i
Asmindrup, Ods herred 
     Maren Rasmine Ladensacke = Anthon Selchau i Holbek
     Elisabeth Julie Ladensach     ugift (= Ebbesen gartner i
Tonessholm/Taarnholm, Corsaer - by 20 Dec 1847)
     Jensine Mariane Ladensach 40 ugift
     Henriette Ladensack enke (dod 21 Jan 1847) = afg. Christian Georg Gronbeck
i Saerslevgaard
      CH: Henrich Christian Gronbech     22 i Holbeck
         Jens Peder Gronbech    19
         Nicolai Kunidtz Gronbech 12 ( Nicolai Lauridtz Gronbek)
         Martine Christine Emilie Gronbeck 14
         Christiane Georgine Gronbeck 10
gd: Soren Sorensen sognefoged i Saerslev
wgd: Grandjean godsforvalter i Egemark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Christensdtr i Svendstrup    12 Apr 1847  pg 269 (not in index)
HUSB:  Frederich Madsen faestehmd
MODER:  Ane Pedersdtr enke = afg. Niels Leeholm i Saltbek
BRO:   Peder Nielsen  22 tiene i Ulstrup
     Jens Nielsen   20 tiene i Kongstrup
SIS:   Ane Margrethe Nielsdtr = Hans Christensen inds i Kaastrup
     Karen Nielsdtr  26
     Bodil Nielsdtr  22
gd: Christen Jensen gmd i Saltbek
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mogens Pedersen hmd i Sejerbye     30 Mar 1847  pg 271 279 285 291
WIFE:  Sidse Kirstine Nielsdtr (dod 28 Oct 1846)
2 CH:  Niels Mogensen  15
     Ane Johanne Mogensdtr 12
? Jorgen Pedersen kromand i Sejerbye
REL:   Niels Pedersen gmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Nielsen hmd i Sejerbye      ?30 Mar 1847 pg 271 
CH:   Jens Nielsen   gmd i Vister
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jensen hmd i Jordlose      15 May 1847      pg 274
WIFE:  Ane Johansdtr
CH:   Peder Rasmussen 10
     Christen Rasmussen    5    (? Christian Rasmussen )
     Ane Kirstine Rasmusdtr 13
REL:   Ole Jensen hmd i Lojtved
wgd: Johan Johansen sognefoged i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Jensdtr i L.Fuglede   19 May 1847  pg 275
CH:   Lisbeth Rasmusdtr    (dod) = Anders Christensen gmd i L.Fuglede
      CH: Jens Andersen  myndig
         Hans Andersen  myndig
         Ane Kirstine Andersdtr 19  (? Ane Cathrine Andersdtr )
         Karen Andersdtr   15
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Christensdtr i Vollerup         27 May 1847   pg 276
HUSB:  Christen Hansen faestegmd  (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Nielsen inds i Bjerre      19 May 1847  pg 276 300
WIFE:  Ellen Marie Pedersdtr
2 CH:  Hans Rasmussen  6
     Soren Peder Rasmussen  3
BRO:   Ole Nielsen i Bjerre
wgd: Hans Larsen gmd i Bjerre
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Henriette Ladensack sal. Gronbech i Serslovgrd     17 Jun 1847  pg 278
284 305 323
CH:   Henrich Christian Gronbek     23
     Jens Peter Gronbeck   19
     Nicolai Lorents Gronbech 13
     Marlene Christiane Emilie Gronbech 11
     Christiane Georgine Gronbech
gd: Johan Vilhelm Jensen forpagter i Asmindrup
?  enkemadame Ladensach 
gd: Lutzthoft land...commesair
wgd: Grandjean godsforvalter, Jensen gaardeier, Selchou kjobmand i Holbek
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jensen i Hallebyeoer, Holmstrup     19 Jun 1847  pg 279
WIFE:  Mette Kirstine Caspersdr
CH:   
gd: Niels Pedersen i Holmstrup
wgd: Jeppe Pedersen i Axelholm ( Jeppe Pedersen )
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Pedersen tienestekarl i Svallerup     16 Jul 1847  pg 280
BRO:   Jens Pedersen  i Bolstrup/Badstrup
SIS:   Ane Pedersdtr  (dod) = Niels Pedersen hmd i Oerune
      CH: Maren Nielsdtr  17
         Birthe Nielsdtr 14
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Andersen aftaegtsmand i Jordlose     21 Jul 1847  pg 281
CH:   Jacob Jensen   (deceased died at his place)
     Peder Jensen
     Jens Jensen
     Mads Jensen
     Niels Jensen
     Karen Jensdtr  = Soren Pedersen hmd i Kallundborg Lyng
gd: Nissen 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Pedersen i Ulstrup    12 Aug 1847  pg 281
WIFE:  Lisbeth Madsdtr (dod 13 Jul 1847?)
CH:
(NOTE: unsure whose probate this is - looks like her's)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Mogensen i Madstrup, Seieroe   13 Aug 1847  pg 281 282 284 287 289
298 301
WIFE:  Kirsten Jensdtr (testament 27 Jan 1843) ( Kirstine Jensdtr )
CH:   Mette Cathrine Sorensdtr = Soren Pedersen hmd i Seierbye
     Ane Cathrine Sorensdtr = Christen Jensen hmd i Madstrup
     Ane Marie Sorensdtr enke = afg. Peder Sorensen hmd i Seierbye 
      CH: Jens Christensen 
     Mogens Sorensen gmd i Madstrup (dod 13 Aug 1847) = Ane Oline Sorensdtr 
(gd: Ole Jorgensen Friis sognefoged)
gd: Nissen procurator i Kallundborg
wgd: Lutzhoft landvaesencommesair
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Grams skovfoged pensionist inds. i Ubberup     14 Sep 1847  pg 283
WIFE:  Ane Marie Jeppesdr i Tandstrup Skovfogedhuus (dod 8 Jan 1837) (testament
1835) ( Ane Marie Jepsdtr )
WIFE.BRO: Christen Jeppesen hmd i Raklev Mark ( Christian Jepsen / Christen
Jepsen)
     Jens Jeppesen bodker i Svebolle
HEIR:  Frimacht/Frimedt godsforvalter
? Jens Pedersen (signed)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mogens Sorensen selv.gdm i Mastrup, Seieroe      1 Oct 1847  pg 284
WIFE:  Ane Olsen Sorensdtr (uskifte boe)
?FADER: Soren Mogensen (dod) (testament 27 Jan 1843)
? Jens Christensen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johanne Jeppesdr i Uggelose      5 Nov 1847  pg 285
HUSB:  Niels Ofersen
2 CH:  Ane Kirstine Nielsdtr  2
     Hansine Marie Karen Nielsdtr ¬
REL:   Jeppe Henrichsen gmd i Uggelose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Nielsen skraeder i Forsinge    5 Nov 1847  pg 286
WIFE:  Kirsten Larsdtr ( Kirstine Larsdtr - signed)
CH:   Niels Jensen   3½ or 5½
     Karen Marie Jensdtr ½
gd: Peder Larsen gmd i Forsinge
wgd: Lars Giertsen? gmd i Forsinge (signed: Lars Geertsen)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Sorensen gmd eller bmd i Saltbek     9 Nov 1847  pg 286 306
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Soren Jorgensen 3 in 1848
REL:   Lars Sorensen bmd i Hallebyore
WIFE.FADER: Jens Jensen i Brennemose?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Hansen Mastrup gardehuser, dod i Khvn   d.24 Jul 1846 pg 287
WIFE:  Bodil Nielsdtr tiene i Kjellenenlegaard/Lhdepedahl (uskifte boe)
CH:   Hans Christian Nielsen  3
BRO:   Anders Hansen opsynsmand i gaard i Havnsoe?
wgd: Niels Larsen smed i Rugtved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Pedersen snedker i Raklov     30 Nov 1847  pg 287 
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Peder Olsen 14   (? Jens Peder Nielsen )
     Peder Olsen   12
SIS:   ... Pedersdtr = Peder Hansen hmd i Raklev
wgd: Hansen rakslager i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Sophie Birch sal. Petersen i Faveboe Kroe      7 Dec 1847  pg 288
304 308 314
2HUSB:  Lorents Petersen giestgiver (dod)
CH:   Frels Petersen giestgiver (dod) (? Frets Petersen /Fuels Petersen / Frch
Petersen / Trels Pedersen)
      CH: Christian Lorents Petersen     19
         Carl Anthon Petersen   16
         Thora Emilie Petersen 11 
     Nicoline Petersen = Holm giestgiver i Faveboe Kroe
1HUSB:  
CH:   Peder Larsen   kiobmand i Kallundborg ( Peter Larsen )
     Jens Larsen   byfoged i Hasle, Bornholm ( Jens Birch Larsen )
     Soren Larsen   proprieteir i Svanholm,Lerchenfeld, /Funeboe Kroe
gd:   O.L.Omoe kiobmand i Kallundborg
gd: Lutzhoft landveisinecommeseir i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]


Mads Frederich Pedersen i Sejerbye, dod i Saltbek    d.21 Dec 1846/17 Dec
1847   pg 290
FADER:  Peder Nielsen hmd = MODER: ... i Sejerbye (both dod)
BRO:   Niels Pedersen  8
SIS:   Frederikke Pedersdtr   5
gd: Jens Nielsen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jacob Olsen aftaegtsmand i Snertinge      20 Dec 1847  pg 293
CH:   Ole Jacobsen   hmd i Snertinge?
     Kirstine Marie Jacobsdtr = Lars Hansen hmd i Kaarkerup
     Ane Margrethe Jacobsdtr = Christen Jorgensen hmd i Kongstrup, Sejeroe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Mette Nielsdtr aftaegtsenke i Eskeberg   20 Dec 1847  pg 294
CH:   Lars Hansen   hmd i Bjergsted
     Hans Hansen   inds i Terslose
     Jorgen Hansen  i Hiembek
     Ane Hansdtr (dod) = Hans Sorensen hmd i Hjembek
      CH: Ellen Hansdtr  
         Bodil Hansdtr
     Maren Hansdtr  (dod) = Jorgen Hansen gmd i Eskeberg
      CH: Karen Jorgensdtr = Peder Larsen i Eskeberg (unsure of her 1st
name)
NOTE: in 1 place Lars Hansen & Hans Hansen & Jorgen Hansen are listed as Ane
Hansdtr 's children.
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Larsen i Asmindrup    22 Dec 1847  pg 297
BRO:   Peder Larsen   22
SIS:   Karen Larsdtr  24
½ BRO:  Erik Larsen   mundig
½ SIS:  Margrethe Kirstine Larsdtr = Niels Pedersen hmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Jensdtr i Meelbye       12 Jan 1848   pg 298
CH:   Anders Nielsen  myndig
     Kirstine Nielsdtr    = .... inds 
     Maren Nielsdtr
gd: Lars Jensen sognefoged i Frankerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Kirstine Pedersdtr i Holmstrup      4 Feb 1848  pg 299
HUSB:  Ole Nielsen inds
CH:   Ane Marie Olsdtr 4½
gd: Niels Nielsen hmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Philip Christopher Fraas forvalter indspecteur i Philipsdahl, ved Grevskabet
Lerchenborg      4 Apr 1848  pg
300 334 339 348 350 353 359 360 364
WIFE:  Marie Elisabeth Kofod (dod) ( Marie Elisabeth Kofoed)
CH:   Hans Fraas        cand.ph. i Philipsdahl
     Carl Fraas    i Loitvedgaard & Vidskendegaard
     Ane Petrine Fraas = Berchmann (Borchiemus) horkremmer i Khvn ( Ane Petrea
Fraas)
     Wilhelmine Jacobine Sophie Fraas ugift jomfru i Khvn
     Serine Philipine Fraas = Strech/Skrike logatevneraad ridder af Donneberg,
Khvn
     Ludvig Christopher Fraas kongentieneste
? Christian Kofoed i Kongstedgaard, Frederiksborg amt
gd: Baudsen godsforvalter i Aagaard
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Nielsen bmd i Kongstrup Refsnaes     12 Apr 1848  pg 301 312 332
WIFE:  Ane Mortensdtr (uskiftet boe)
CH:   Soren Andersen  7½
     Ane Andersdtr  2
REL:   Niels Nielsen bmd i Kongstrup
wgd: Ollgaard amthorsetaemaglig i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Christensdtr i Meelbye Nordstrand      25 Apr 1848  pg 301
HUSB:  Christen Jensen inds.
CH:   Johan Christiansen    2½ ( Johan Christensen )
     Niels Christiansen    1½
     Christiane Christiansdtr 9
     Ane Christiansdtr    5
BRO:   Soren Christensen smed i Meelbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Pedersen selv.gmd i Kongstrup, Sejero       25 May 1848  pg 302
(? 22 Nov 1837/30 Nov 1846)
2WIFE:  Karen Christensdtr (signed: Karen Sorensdtr )
CH:   Ane Sorensdtr  19
     Maren Sorensdtr 15
     Christen Sorensen    11
1WIFE:
CH:   Ole Sorensen   myndig
     Soren Sorensen  myndig
     Jorgen Sorensen myndig
     Maren Sorensdtr = Jens Christensen gmd i Madstrup
     Dorthe Cathrine Sorensdtr = Peder Rasmussen inds i Sejerbye
gd: Peder Larsen hmd i Sejerbye
wgd: Jens Christensen gmd i Madstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Nielsen selv.gmd i Hagendrup         26 May 1848   pg 303
305 308 331
WIFE:  Maren Jorgensdtr
4 CH:  Niels Peder Jorgensen  8
     Lars Peder Jorgensen   6
     Johanne Jorgensdtr    10
     Ane Margrethe Jorgensdtr 
BRO:   Niels Nielsen gmd i Kaltred/Hagendrup
WIFE.FADER: Jorgen Sorensen gmd i Kaltred
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marie Nielsdtr enke i Vedskende Mark    15 Jun 1848  pg 304
HUSB:  Poul Johansen (dod)
CH:   Peder Poulsen  21
     Johanne Poulsdtr 28
gd: Jens Jacobsen hmd i Vedskende
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]


Ane Larsdtr i Storefuglede  20 Feb 1844/22 Jun 1848     pg 306
HUSB:  Johan Andersen hmd
CH:   Ane Cathrine Johansdtr
gd: Anders Larsen i Jeerslev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christian Jorgensen Schultz fra Brendstrup, Haderslev amt, dod i Rorbye
Praestegrd    22 Oct 1847/30 Jun 1848pg
307
BRO:   Thomas Jorgen Schultz 
     Lev Jorgensen Schultz (? hrr Jorgen Schultz)
     Johannes Jorgensen Schultz
     Hans Clausen Schultz - all i Boendstrup, Haderslev amt
SIS:   Marie Margrethe Schultz = Jorgen Pedersen i Boendstrup
gd: Poulsen sognepraest i Rorbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Mette Larsdtr i Torpe   12 Jul 1848  pg 308
HUSB:  Lars Jorgensen faestegmd (uskift boe)
CH:
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Pedersen selv.gmd i Vester Sejeroe    26 Jul 1848  pg 311 332
WIFE:  Marie Cathrine Rasmusdtr
CH:   Maren Rasmusdtr = Rasmus Nielsen inds i Sejerbye
     Ane Rasmusdtr  21
     Kirsten Rasmusdtr    17
gd: Soren Pedersen faester i Sejerbye
wgd: Niels Rasmussen gmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Christensen hmd i Illerup     18 Aug 1848  pg 313
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Maren Jensdtr  15
gd: Hans Larsen bmd i Illerup
wgd: Jens Christensen hmd i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Sorensen aftaegtsmd i Rorbye   19 Sep 1848      pg 317
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Soren Madsen   25
     Hans Madsen   20
     Mads Madsen   17
     Jens Peter Madsen 11
     Frederich Madsen 8
     Maren Madsdtr  = ...
     Ellen Marie Madsdtr 14
     Ane Marie Madsdtr 36 or 26?
gd: Niels Poulsen hmd i Uggelose
wgd: Jorgen Madsen gmd i Rorbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Mortensen aftaegtsmand i Aarbye      19 Sep 1848  pg 317 319 330
341 359
2WIFE:  Ane Madsdtr (dod)
CH:   Maren Nielsdtr  23
     Bodil Nielsdtr 12
1WIFE:
CH:   Jens Nielsen   gmd myndig
     Karen Nielsdtr  = Rasmus Larsen gmd i Aarbye  
BRO:   Soren Mortensen faestegmd i Aarbye
gd: Lars Jensen sognefoged i Frankerup 
gd: Christen Jensen gmd i Aarbye (signed: Christian Jensen )
(NOTE: pg 342b - lists BRO: Jorgen Jensen hmd i Nostrup As only heir - is there
something missing)
(Page numbers seem to indicate nothing is missing)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Rasmusdtr enke i Kongstrup Sejeroe     21 Sep 1848  pg 318
HUSB:  Rasmus Sorensen selv.gmd (dod)
CH:   Anders Rasmusen
     Rasmus Rasmussen myndig
     Johanne Rasmusdtr    32 ugift
     Marie Cathrine Rasmusdtr (dod) = Jorgen Hansen inds i Madstrup
      CH: Rasmus Jorgensen 3
gd: Niels Jensen gmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Pedersdtr i Svallerup     8 Nov 1848    pg 319 332
HUSB:  Poul Pedersen (uskiftet boe)
CH:   Sidse Cathrine Poulsdtr 20
gd: Jens Larsen gaardbestyrer i Thystrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ellen Knudsdtr i Badstrup      10 Nov 1848   pg 320 
HUSB:  Jens Nielsen inds.
CH:   Niels Jensen   17
BRO:   Hans Knudsen hmd i Meilbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Vilhelmine v. Krogh sal. Lerche greve til Lerchenberg, dod i Khvn?  
  9 Nov 1848  pg 320
WIFE:  Lerche greve til Lerchenberg Raangnrdern
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Andersen inds i Svebolle    21 Dec 1848  pg 327
WIFE:  Else Jensdtr
CH:   Maren Rasmusdtr 2
gd: Christen Jorgensen hmd i Jordlose
wgd: Jens Christensen hmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jensen hmd i Ellede  19 Dec 1848  pg 327
WIFE:  Sidse Andersdtr 
CH:   Jens Rasmussen  4
gd: Hans Jensen hmd i Vollerup
wgd: Hans Rasmussen hmd i Saltbek
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen i Rynkevang    22 Dec 1848  pg 328
WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Jens Jensen   gmd 
     Ole Jensen
     Maren Jensdtr  = Lars Pedersen gmd i Rorbye
     Ane Jensdtr
gd: Lars Pedersen gmd i Rorbye
wgd: Jens Hansen gmd sognefoged i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Jensdtr enke i Meilbye         22 Dec 1848   pg 329
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Anders Nielsen  hmd i Skov Hastrup ved Roeskilde
     Kirstine Nielsdtr    = Poul Sorensen i Halkaegaard/Halvegaard ved
Nestved
     Maren Nielsdtr  25 ugift i Kallundborg
gd: Niels Jensen hmd i Uggelose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Andreasdtr aftaegtsenke i Bjerre     29 Dec 1848  pg 330
BRO:   Peder Andreasen 40
     Lars Andreasen  (dod)
      CH: Jens Larsen   myndig
         Peder Larsen   24 i Tienesten
         Andreas Larsen  20
         Karen Marie Larsdtr 11
SIS:   Bodil Andreasdtr (dod)
      CH: Rasmus Pedersen 14
gd: Rasmus Svendsen hmd i Bjerre / Jens Rasmussen gmd i Thystrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Madsen selv.gmd i Aagerup    8 Jan 1849   pg 331
WIFE:  Mette Madsdtr
CH:   minors
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Nielsdtr i Saerslov       11 Apr 1849   pg 332
HUSB:  Jens Pedersen inds.
CH:   Niels Peder Jensen        15
     Ane Margrethe Jensdtr  17
     Kirsten Jensdtr     12
     Sidse Cathrine Jensdtr  8
gd: Lars Madsen gmd i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Clemen Jensen = Johanne Madsdtr hmd i Kaastrup        13 Apr 1849  
 pg 333 336 349
HER.BRO:     Christen Madsen bmd/gmd i Soberg
HER.½BRO: Jens Madsen   aftaegtsmand i Tjornelunde
HER.½SIS: Ane Madsdtr (dod)
      CH: Jens Peder Hansen     soefarende i Khvn (gd: Jens Jorgensen
hmd i Kaastrup)
     Sidse Madsdtr (dod) 
      CH: Johanne Marie Jensdtr = Peder Hansen hmd i Kaastrup
HIS.1WIFE:
HIS.CH: Jorgen Clemensen hmd i Ubye 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Cathrine Andersdtr aftaegtsenke i Vaerslov     2 May 1849  pg 333
337
CH:   Peder Andersen  myndig
     Anders Andersen myndig
     Abelone Andersdtr = Niels Jensen sognefoged i Tommerup 
     Ane Andersdtr  (dod) = afg. Jens Jensen parcellist i Frankerup
      CH: Karen Jensdtr       21
         Ane Lisbeth Jensdtr    17
         Sidse Marie Jensdtr    12
gd: Niels Jensen sognefoged i Tommerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lisbeth Hansdtr i Ellede      7 Jun 1849    pg 335
HUSB:  Ole Andersen selv.gmd
CH:   Anders Olsen   gmd i Ellede
     Peder Olsen
     Niels Olsen   18½
     Karen Olsdtr   = Niels Nielsen hmd i Nyrup
     Ane Olsdtr    23 ugift
? Jens Andersen gmd i Ellede
gd: Soren Hansen gmd i Kallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Christensen hmd i Kjelleklinte         3 Jul 1849    pg 336
WIFE:  Lisbeth Hansdtr
CH:   minors
gd: Lars Olsen u. af Ubye
wgd: Jens Christensen hmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Pedersen aftaegtsmand i Kongstrup Sejeroe    16 Jul 1849  pg 338
353 354
BRO:   Hans Jorgen Pedersen       gmd i Madstrup
SIS:   Sidse Marie Pedersdtr (dod) = (? Peder Pedersen )
      CH: Peder Pedersen  hmd i Sejerbye
         Rasmus Pedersen hmd i Svebolle
         Niels Pedersen  hmd i Sarisingehuset, Tommerup
sogn/Samsingehuset/ nu i Ubberupgaard
         Hans Jorgen Pedersen   tiene i Hannsoe
         Karen Pedersdtr 27 tiene i Nixsloe
         Ane Mette Pedersdtr 40 ugift i stervbosted
gd: Peder Pedersen hmd i Sejerbye & Ole Jorgensen Friis sognefoged i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Thomasen afteagtsmand i Eskeberg     27 Jul 1849  pg 339
WIFE:  Senne Brixsdr (dod 26 Nov 1840)
CH:   Peder Pedersen  i Khvn
     Soren Pedersen
     Lisbeth Pedersdtr    (dod) = Soren Nielsen hmd i Folleslev
      CH: Niels Sorensen  19
         Maren Sorensdtr 21 ugift
     Maren Pedersdtr = Hans Christensen hmd i Eskeberg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen selv.gmd i Gaasetofte      27 Jul 1849   pg 340
WIFE:  Kirsten Olsdtr
2 CH:  Jens Jensen   15
     Ole Jensen    15 twins
BRO:   Soren Jensen selv.gmd i Raklev
wgd: Lars Sorensen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Jensen Nastrup soldat i slaget ved Fredericia 14 Aug 1849   pg 342

 (H.A. 50 #140)
BRO:   Jorgen Jensen hmd i Nostrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Nielsdtr i Braendemose, Raklev      16 Aug 1849  pg 342
HUSB:  Ole Jensen avlsbestyrer
8 Ch:
gd: Jorgen Larsen bmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Jorgensen hmd i Bjornstrup  17 Aug 1849   pg 343
2WIFE:  Johanne Mathiasdtr
1WIFE:
CH:   Ane Sorensdtr  = Jens Mortensen hmd i Ulstrup
     Anders Sorensen 27
     Maren Sorensdtr 21 ugift
     Karen Sorensdtr 19 ugift
REL:   Lars Jorgensen gmd i Nyrup
wgd: Lars Madsen gmd i Kongstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Christian Knudsen gaardejer i Kallerup, af Love  21 Sep 1849  pg 344
347 348 361 368 370 372 373
FADER:  Knud Nielsen   skovfoged i Hallebyore/Halbiore
SVIGERSON af FADER: Hans Larsen i Hallebyore / or Soren Sachamann (?SVOGER)
? signe: Erik Frandsen
(NOTE: deceased listed As Niels Knudsen gaardejer i Kallerup - pg 361)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen Svebolle af 1st reservebatallion 1 Comp N.26    d.17 Apr/12
Oct 1849  pg 346
MODER:  (dod)
BRO:   Anders Jensen  hmd i Ubberupgaards Mark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Larsen Meelbye af 3 liver inf.batt. 1 comp #17 i skipib paa Oypper
Banke 1 Nov 1849    pg 347
WIFE:  Christiane Olsdtr (or Christense Olsdtr ) i Kjaerbye
BRO:   Peder Larsen   i Meelbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Henry Melchiorsen ( Jens Melchiorsen Raklev) 11 amts, fodt i Raklov, dod i
Augustenberg    29 Oct 1849  pg
346 350 380    (3 live inf. bat. 1st Comp #66, Laegs 50 #138)
MODER:  Mette Hansdtr enke = afg. Melchior Christensen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Jensen selv.hmd i Saerslov       30 Oct 1849   pg 346 350 ?
WIFE:  Cathrine Andersdtr
CH:   Peder Pedersen  ¬
gd: Ole Larsen hmd i Svinninge
wgd: Niels Pedersen hmd i Snertinge?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Else Sorensdtr i Torpe    22 Dec 1849  pg 351
HUSB:  Hans Sorensen hmd
CH:   Ane Marie Hansdtr = Hans Svendsen hmd i Hagendrup (signed: Soren Svendsen
)
     Soren Hansen   minor
gd: Rasmus Frandsen bmd i Torpe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Sorensdtr enke inds. i Ellede         31 Dec 1849   pg 352
HUSB:  Jens Jensen selv.gmd (dod)
CH:   ... Jensdtr   = Jens Pedersen hmd i Ellede
     probably others not listed
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Mouritsdr fruentimmer i Vedskende     18 Feb 1850  pg 353
ILLEG CH: Niels Olsen 2
FADER:  Mourits Olsen hmd i Wedskende
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jacobsdtr i Sejerbye  19 Feb 1850  pg 354 360 ?
CH:   Thor Olsen (Thue Olsen )
     Jacob Christian Olsen
     Thor Olsen    - all myndig
     Kirsten Olsdtr
     Ane Marie Olsdtr
gd: Jacob Christensen Olsen
gd: Ole Jorgensen Friis sognefoged i Sejeroe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Nielsdtr enke i Raklov Trammen      20 Feb 1850  pg 356 368 369
371 393
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod)
CH:   Jens Nielsen   minor
REL:   Lars Nielsen hmd i Racheberg
?gd: Jens Jensen hmd i Raklev
by: Lars Jensen hmd i stedet
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jeppesen aftaegtsmand ( Jens Jepsen ) i Rumperup      26 Feb 1850 
 pg 356 360?
SODSK.CH: Fught veengsiglssoner i Hagendrup
MORBRO.CH.CH: Bodil Marie Nielsdtr     15
       Karen Sophie Nielsdtr 10
       Peder Nielsen    13
REL:   Knud Jensen gmd i Kallred
signed: Niels Pedersen & Knud Jensen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Larsdtr (Ane Mette Larsdtr ) i Hagendrup     11 Mar 1850  pg 357
HUSB:  Jens Pedersen selv.gmd (uskifte boe)
CH:
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Mette Larsdtr fruentimmer i Kjelleklinte      14 Mar 1850  pg 358
BRO:   Hans Larsen   
     Niels Larsen
     Anders Larsen
     Peder Larsen
½ BRO:  Lars Christensen
SIS:   Karen Larsdtr  = Niels Nielsen hmd i Kjelleklinte
     Ane Larsdtr   (dod) = Mads Pedersen gmd i Storefuglede
      CH: Inger Marie Madsdtr 23 ugift
         Karen Madsdtr    = Christian Sorensen hmd i Lillefuglede (
Christen Sorensen )
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Sorensdtr i Nyrup    d.4 Feb 1847/18 Mar 1850        pg 358
HUSB:  Anders Clausen (uskift boe)
CH:   Lars Andersen  myndig
     Maren Andersdtr minor
gd: Hans Nielsen gmd i Nyerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Jensdtr i Gaasetofte  30 Apr 1850  pg 360 
HUSB:  Hans Nielsen selv.gmd
6 CH:  Niels Hansen   11
     Jens Hansen   5
     Maren Hansdtr  15
     Ane Hansdtr   14
     Karen Hansdtr  13
     Bodil Hansdtr  8  ( Sidsel Hansdtr ? not sure of 1st name)
gd: Christen Jensen bmd i Saltbek
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Rasmusdtr i Kallred      6 May 1850    pg 361
HUSB:  Jens Frederichsen smed
CH:   Rasmus Jensen  i Kongens tieneste
     Hans Jensen   
     Niels Jensen   19
     Frederich Jensen 17
     Peder Jensen   17?
     Ellen Jensdtr  = Lars Andersen hiulmand i Vilrus Mark
gd: Knud Rasmussen i Rorperup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Andersen aftaegtsmand i Ubye   14 May 1850  pg 362
WIFE:  Kirsten Andersdtr (dod 13 Dec 1846)
WIFE.1HUSB: Niels Sorensen gmd i Ubye
WIFE.CH:     Ane Nielsdtr (dod) = Peder Jorgensen gmd i Ubye
      CH: Niels Pedersen  minderinerige   
         Ane Johanne Pedersdtr = Jens Jorgensen gmd i Badstrup
PLEIESON: Lars Hansen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Mette Jensdtr dod i Storefuglede      d.22 May 1847/25 May 1850   
 pg 363
HUSB:  Jens Nielsen nu i Vollerup in 1850
CH:   Sidse Marie Jensdtr   
gd: Anders Andersen hmd i Sonberp (signed: Anders Andreasen )
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Knudsen selv.gmd i Faurboe    18 May 1850  pg 363 371 373 375
WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Knud Pedersen  13
     Henrich Pedersen     5
     Ane Marie Pedersdtr   15
     Maren Sophie Pedersdtr  11
     Christiane Pedersdtr   2
REL:   Jens Olsen bmd i Romperup
wgd: Jacob Jensen hiulmand i Faurboe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Pedersen gmd i Jordlose      1 Jun 1850  pg 366
WIFE:  Ane Mortensdtr
CH:   Jens Peder Larsen    11
     Ane Kirstine Larsdtr 5
gd: Jens Pedersen gmd i Jordlose
wgd: Niels Pedersen gmd i Banrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lovise Sophie Faester/Foster i Holmstrup       pg 367 425
HUSB:  Neumann skovrider
BRO:   Frederich Faester     maler/mabermester i Saerslev
     Hans Faester    byfoged i Skive (dod)
      CH: Hanne Faester  (? Hanne Frederikke Faester)
         Charlotte Faester
         Amalie Faester
         Jess Emil Faester hattemager i Khvn?
         Valdemar Faester gardsiordsvend
         Viggo Faester blokkenslagersvend i Khvn?
SIS:   Margrethe Faester (dod) = Magdahl fuhdimytig i Khvn
      CH: Oluf Magdahl  pharm: i Khvn ( Ole Mygdal)
         Jess Magdahl   cand.theologieo      Mariane Magdahl ugift
         Charlotte Sophie Magdahl = Moller foerstendr i Flakkeberg Pastehut
         Elisabeth Mygdal = Rodker/Ruthov bankassistent i Khvn
         Mariane Mygdahl - ugift
         Diderche Magdahl 
     Elisabeth Helene Faester (dod) = Reingaard sognepraeste i Sonder Jernlose
      CH: August Nicolai Reingaard sadelmager i Serslev
         Jens Jess Reingaard  vaever i Gisnninghuset, Havnstrup sogn
         Frederikke Antonette Reingaard husholderske i Lovenborg 
(Antonette Frederikke Reingaard)
(NOTE: signed by Peter Birch)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Kirstine Pedersdtr i Sejerbye       17 Jun 1850  pg 367
HUSB:  Anders Poulsen selv.gmd
CH:   Ane Petrine Andersdtr 7
gd: Thor Pedersen moller i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Hansen aftaegtsmand i Uggerlose     1 Jul 1850  pg 369 376 378
WIFE:  Dorthe Offersdr
CH:   Jens Andersen  aftaegtsmand i Uggerlose
     Niels Andersen  hmd i Svallerup
     Hans Andersen  gmd i Uggerlose
     Maren Andersdtr = Niels Jensen hmd i Uggerlose Mark
     Ane Andersdtr  = Christian Sorensen hmd i Uggerlose ( Christen Sorensen
)
     Magdalene Andersdtr = Niels Sorensen gmd i Bjere Mark
wgd: Christen Sorensen hmd i Uggerlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Jorgen inds i Forsinge    1 Jul 1850  pg 369
WIFE:  Ane Beate Breum
CH:   Niels Christensen    1¬
REL:   Jens Jorgensen skovfoged gmd i Storefuglede
wgd: Larsen skoleholder kirkesanger i Klarbye Skole
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]


Cathrine Olsdtr aftaegtsenke i Klaebye     29 Jul 1850  pg 371
CH:   Niels Sorensen  bmd i Rorbye
     Peder Sorensen  hmd i Jordlose
     Ole Sorensen   hmd i Jeerslev (dod)
      CH: Hans Olsen    19
         Anders Olsen   16
         Niels Olsen   13
     Ane Sorensdtr  = Soren Sorensen gmd i Kjaerbye
     Maren Sorensdtr = Soren Jensen hmd i Klovbye
gd: Jens Salomonsen gmd i Klovbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Larsdtr i Hagendrup   10 Aug 1850  pg 372
HUSB:  Jens Pedersen selv.gmd
3 CH:  Niels Peder Jensen    10
     Jorgen Jensen  7
     Jens Peder Jensen    3
REL:   Lars Larsen gmd i Tobblerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Nielsen Ellede af 1 reserve batt. 4 comp. #11b  11 Oct 1850  pg 375
WIFE:  Kirsten Pedersdtr i Ellede, Raklev sogn
2 CH:  small
WIFE.FADER: Peder Jensen gl. hmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Larsen hmd or inds. i Bjergsted      18 Nov 1850  pg 376
WIFE:  Jacobine Weinrich
CH:   Cathrine Sophie Pedersdtr 8
BRO:   Henrich Larsen i Flinterup
WIFE.BRO: Daniel Veinreich gmd i Bjergsted
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Pedersen aftaegtsmand i Ubberup      7 Nov 1850  pg 376 379
CH:   Lars Pedersen  i Kallundborg
     Bodil Pedersdtr (dod) = Niels Hansen gmd i Tommerup
      CH: Kirsten Nielsdtr
         Ane Nielsdtr
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Sorensen hmd i Bjere  20 Nov 1850   pg 377
CH:   Soren Pedersen
     Peder Pedersen  myndig
     Ane Pedersdtr  = Henrich Sorensen
     Bodil Pedersdtr 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Christensen Svallerup af Svallerup sogn, af 4th Forsten.. batt.  25
Nov 1850  pg 378
FADER:  Christen Larsen gmd i Svallerup
BRO:   Jens Christensen ungkarl hiemme
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Jensen bmd i Gaasetofte        22 Nov 1850   pg 379
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Jorgensen 11
     Karen Jorgensdtr 14
     Sidse Jorgensdtr 8
     Ellen Jorgensdtr 6
     Ane Jorgensdtr  4
gd: Melchior Larsen bmd i Svendstrup
wgd: Jens Nielsen bmd i Kanstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Hansen hmd i Jordlose  4 Dec 1850   pg 380
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Hans Larsen       15
     Johanne Marie Larsdtr  26
     Ane Marie Larsdtr    12
gd: Lars Michelsen i Svebolle
wgd: Peder Jensen hmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Nicoline Jensine Lovise Nielsdtr i Jordlose   20 Dec 1850  pg 381
HUSB:  Christen Jensen
CH:   Jens Christian Christensen         19
     Ane Marie Christensdtr  23
     Nicoline Tabre Christensdtr    17
gd: Niels Pedersen hmd i Jordlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Nielsen gmd i Nyrup, Kallundborg sognekaldet Mensalgods   31 Dec
1850 pg 383
WIFE:  Else Marie Hansdtr
CH:   Niels Hansen   12 or 13
     Soren Hansen   10
     Ane Hansdtr   14
     Ellen Marie Hansdtr 3/4 yr.
REL:   Peder Andersen hmd i Kallerup 
wgd: Hans Sorensen hmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Jorgensen = Ane Jorgensdtr hmd i Ubye   31 Dec 1850  pg 383
CH:   Jorgen Larsen
     Niels Larsen   fortider i Kongens tieneste
     Ane Cathrine Larsdtr = Jens Christensen bmd i Jordlose
     Ane Marie Larsdtr 25 ugift
     Ellen Larsdtr    20 ugift
gd: Peder Jensen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marie Hansdtr enke i Brokiob    31 Dec 1850  pg 384
2HUSB:  Jens Hansen (dod)
1HUSB:  
CH:   Hans Fredrichsen
     Ole Fredrichsen - begge myndige og fortider i konges tieneste
     Maren Kirstine Frederichsdtr = Niels Hansen hmd i Kongens Tieneste
? Jens Frederichsen fuhlmagter i Langemarch
gd: Peder Mortensen gmd i Brokiob
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Birthe Jeppesdr ( Birthe Jepsdtr ) i Frankerup     9 Jan 1851   pg 385
HUSB:  Hans Henrich Hansen hmd
CH:   Hans Hansen   13
gd: Hans Jeppesen gmd i Alleshauge  ( Hans Jepsen )
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Pedersen Rachlev dragon af Holbek 50 #179    16 Jan 1851  pg 386
BRO:   Jorgen Pedersen
     Soren Pedersen
SIS:   ... Pedersdtr  = Christian Jeppesen i Raklev
     ... Pedersdtr  = Niels Christian i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Pedersen Jordlose suggrur i Husum, af Bjergsted bye, Holbek amt  21
Jan 1851  pg 386
? Bodil Marie Andersdtr enke = afg. Lars Pedersen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Andersdtr i Melbye      23 Jan 1851   pg 386
HUSB:  Christen Pedersen hmd
CH:   Jorgen Christensen        17
     Ane Kirstine Christensdtr     11
     Kirsten Christensdtr       14
     Maren Sophie Christensdtr     5
gd: Hans Jorgensen gmd i Rynkevang
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Melchior Jensen tienestemand i Raklev        29 Jan 1851   pg 387
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Jens Melchiorsen 3/4 yr.
     Kirsten Melchiorsdr 3
REL:   Peder Jensen hmd i Nyrup
WIFE.FADER: Niels Andersen gmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Andersen Hjembek af Saerslev, recrut af 4 dragon regmt dod i Nestved  
  30 Jan 1851  pg 387
WIFE:  Lisbeth Larsdtr af Saerslev
FADER:  Anders Pedersen hmd i Hjembek
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Larsdtr i Raklev    7 Feb 1851   pg 388
HUSB:  Willads Sorensen inds. (signed: Villads Sorensen )
CH:   Lars Willadsen  12
     Soren Willadsen 3½
     Maren Willadsdr /4
BRO:   Jens Larsen hmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jensen selv.hmd i Torpe        11 Feb 1851   pg 388
WIFE:  Ane Cathrine Hansdtr
CH:   Jens Peder Rasmussen   1½
     Karen Marie Rasmusdtr 4
REL:   Jens Frederichsen smed i Kaltred
wgd: Mads Nielsen bmd i Kaltred
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bille forpagter i Meelby   20 Feb 1851   pg 389
WIFE:  (uskiftet bo)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Nielsdtr i Nyrup       28 Feb 1851   pg 389
HUSB:  Rasmus Jensen arvefaestegmd
CH:   Niels Rasmusen      7½
     Ane Mette Rasmusdtr   11
     Karen Rasmusdtr     9
     Kirsten Rasmusdtr         4
REL:   Jesper Nielsen gmd i Vallerup (unsure of his 1st name)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Andersen snedker hmd i Holmstrup, under Baronet Adebasting    7
Mar 1851  pg 391
WIFE:  Bartholdine Elisabeth Soeborg
CH:   Sophie Elisabeth Rasmusdtr
gd: Peder Hansen bmd i Brokiob
wgd: Ludvig Soeborg i Borgensmolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Sorensen i Ulstrup       14 Mar 1851   pg 392
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Soren Jensen   myndig
     Lars Jensen   myndig
     Kirsten Jensdtr = Anders Jensen bmd i Ulstrup
     Karen Jensdtr  25
gd: Jens Andersen gmd i Ellede
wgd: Jens Rasmussen gmd i Ulstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Nielsen hmd i Ubye   d.13 Jan/5 Apr 1851  pg 393
WIFE:  Lisbeth Hansdtr
CH:   Jens Jorgensen  
     Hans Jorgensen
     Niels Jorgensen
REL:   Jacob Nielsen gmd i Wedskende
gd: Henning Nielsen hmd i Ubye
wgd: Jens Christensen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Pedersen smed hmd i Storefuglede, Aagaards gods      16 Apr 1851 
 pg 394 459
2WIFE:  Ane Marie Nielsdtr
CH:   Sidse Pedersdtr 17 hiemme 
     Caroline Pedersdtr 12 (? Cathrine Pedersdtr )
     Anders Pedersen 8
1WIFE:
CH:   Peder Pedersen  hmd smed i Bjaere
     Jens Pedersen  bmd smed i Rorbye
     Rasmus Pedersen hiemme
     Niels Pedersen  tiene i Bjaere
     Ane Kirstine Pedersdtr = Niels Pedersen hmd i Svallerup Praestemark
     Birthe Marie Pedersdtr 21 ugift tiene i Uggerlose
wgd: Peder Nielsen i Svallerup Praestemark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Dorthe Larsdtr i Bjergsted  16 Apr 1851  pg 396 459
HUSB:  Ole Nielsen hjulmand ( Ole Pedersen per pg 459)
ILLEG.CH: Hans Rasmussen
gd: Jens Larsen hmd i Meelbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Nielsen inds/hmd i Nyrup        23 Apr 1851   pg 396
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Niels Nielsen  3
     Anders Nielsen  2
STEDFADER: Christopher Madsen gmd i Nyrup
WIFE.FADER: Ole Andersen i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johanne Marie Svendsdtr i Bjornstrup         30 Apr 1851   pg 397
HUSB:  Mads Hansen hmd
CH:   Karen Madsdtr  5
REL:   Jens Svendsen hmd i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Nielsdtr i Loitved   30 Apr 1851   pg 398 (not in index)
HUSB:  Niels Jorgensen hmd (testament)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Sorensdtr i Torpe      1 May 1851    pg 398
HUSB:  Lars Mortensen hmd
CH:   Soren Larsen   13
     Jorgen Larsen  5
     Karen Larsdtr  8
     Maren Sophie Larsdtr 3
REL:   Niels Christian Sorensen i Daurup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Nielsen hmd i Ubye    6 May 1851       pg 399 412
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Niels Jensen
     Peder Jensen   myndige
     Soren Jensen   umyndige
gd: Peder Christensen hmd i Ubye
wgd: Niels Pedersen hmd i Bjerre, Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Pedersen hmd i Uggelose      10 May 1851      pg 400
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Peder Jensen    2
     Ane Margrethe Jensdtr 6
½ BRO:  Soren Hansen i Meelbye (probably ½BRO of children)
wgd: Peder Jensen bmd i Uggerlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Jensen hmd i Kjaerbye         13 May 1851   pg 401
WIFE:  Mette Jacobsdtr
CH:   Jens Pedersen
     Karen Pedersdtr
     Maren Pedersdtr
     Birthe Mir Pedersdtr - minors
gd: Hans Jensen hmd i Kjaerbye
wgd: Soren Jensen i Kjaerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marie Nielsdtr i Holmstrup    14 May 1851  pg 402
HUSB:  Knud Lars Nielsen snedker
FADER:  Niels Pedersen hmd i Holmstrup
SIS:   Karen Marie Nielsdtr 26 ugift
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Poulsen gmd i Thystrup      14 May 1851  pg 402
WIFE:  Maren Pedersdtr (uskift bo)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Rasmussen aftaegtsmand i Kloubye      23 May 1851  pg 403
WIFE:  
HEIRS:  Soren Larsen   gmd i Koubye
     Peder Hansen   gmd i Koubye
     Christen Larsen gmd i Kjaerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johannes Henrichsen gmd i Svebolle ( Johan Henrichsen )     20 May 1851 
 pg 403
WIFE:  Ane Kirstine Jensdtr
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Thomasen gmd i Isteberg     d.19 Mar/30 May 1851  pg 404
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Ane Kirstine Jorgensdtr 9
     Dorthe Marie Jorgensdtr 7
BRO:   Thomasen moller i Havnsoe Molle (signed: P.K. Thomasen )
wgd: Niels Pedersen hmd i Kaastrup?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Larsen gmd i Svallerup       2 Jun 1851    pg 405 459
WIFE:  Ane Margrethe Truelsdr
CH:   Jens Christensen
     Truels Christensen
     Lars Christensen - alle myndig
     Maren Christensdtr    28 ugift 
gd: Anders Abrahamsen bmd i Svallerup
wgd: Hans Pedersen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr i Flinterup   3 Jun 1851   pg 406 418
HUSB:  Christen Andersen gmd (uskift bo)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Nielsdtr i Storefuglede, Flinterupgaards gods  10 Jun 1851   pg 407
459
2HUSB:  Frederich Nielsen gmd
CH:   Jens Frederichsen    17
     Johan Frederichsen    14
     Frederikke Frederichsdtr 12
     Maren Frederichsdtr   9
     Johanne Frederichsdtr  5
1HUSB:  
CH:   Inger Jensdtr
BRO:   Lars Nielsen gmd i Uggerlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Hermansen gmd i Bjaere, Aagaards gods     12 Jun 1851   pg 408
WIFE:  Ane Simonsdr
BRO:   Thomas Hermansen aftaegtsmand i Bjaere
     Hans Hermansen (dod)
      CH: Herman Hansen  myndig
         Peder Hansen   hiemme
         Marie Sophie Hansdtr = Jens Madsen hmd i Rye/Bye
         Ane Marie Hansdtr ugift
SIS:   Marie Hermansdr enke = afg. Christian Lund skibstommermand i Nibe
wgd: Soren Christensen gmd i Bjaere
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Ingeborg Nielsdtr i Sejerbye    19 Jun 1851  pg 409
HUSB:  Hans Jorgen Nielsen hmd
CH:   Rasmus Hansen  10
     Ane Marie Hansdtr 7
     Mette Kirstine Hansdtr 5
gd: Rasmus Pedersen hmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Sorensen af Ellede (HA 50 #556), dod i Augustenberg    27 Jun 1851 
 pg 410 448
BRO:   Hans Christian Sorensen 12
     Lars Sorensen  gmd i Raklev (not listed with children on pg 448)
SIS:   Ane Marie Sorensdtr 17
     Maren Sophie Sorensdtr 19
     Karen Sorensdtr   21
FARBRO: Hans Sorensen bmd i Raklev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Andersen = Karen Hansdtr hmd i Jordlose     28 Jun 1851  pg 411
HIS.BRO:     Hans Andersen  bmd i Buerup
HER.SIS:     Johanne Marie Nielsdtr = Anders Olsen    hmd i Svallerup
     Dorthe Nielsdtr = ... i Malmoe, Sverrig
gd: Christopher Sorensen bmd i Dalbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johannes Splittorff moller i Oresoe Molle   1 Jul 1851   pg 412
WIFE:  (uskift bo)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Andersen tienestekarl i Aarbye       4 Jul 1851  pg 412
STEDFAD:     Frederich Nielsen smed i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Rasmussen tienestemand i Loitvedgaard, dod i Loitved    4 Jun 1851 
 pg 412
WIFE:  Ane Dorthe Hansdtr
CH:   Johanne Marie Nielsdtr
gd: Hans Svendsen hmd i Hagendrup
wgd: Niels Larsen hiulmand i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Henrichsen hmd i Asnaes Skov       4 Jul 1851  pg 413
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Ane Margrethe Sorensdtr 13½
REL:   Jorgen Olsen hmd i Meelbye
wgd: Jens Nielsen hmd i Hedevigslyst
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Hansen gmd i Svallerup     22 Jul 1851  pg 414
WIFE:  Ane Grethsdr (signed: Ane Gertsdr )
CH:   Hans Christian Andersen 16
     Lars Peder Andersen   4
     Mariane Andersdtr 13
BRO:   Jens Hansen smed i Svallerup
wgd: Peder Jorgensen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Caspersen hmd i Weilmaen   21 Jul 1851  pg 414 459
WIFE:  Karen Kirstine Henrichsen
3 CH:  Dorthe Marie Christensdtr     17
     Mette Marie Christensdtr 11
     Else Margrethe Christensdtr    8
gd: Anders Caspersen i Jyderup
wgd: Niels Christensen i Biornstrup?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Birthe Marie Nielsdtr i Eskeberg, of Alkestrup gods   30 Jul 1851  pg 415
BRO:   Peder Nielsen  15
SIS:   Karen Sophie Nielsdtr 12
gd: Knud Jensen gmd i Kaltred
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Dorthe Johansdtr i Asmindrup      31 Jul 1851  pg 416 459
3HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Ane Dorthe Pedersdtr
1HUSB:  Jens ...
CH:   Jens Jensen   23 i Militare tieneste
     Karen Marie Jensdtr 21
2HUSB:  Niels Pedersen (dod)
CH:   Maren Nielsdtr  18
gd: Jens Jorgensen bmd i Uggerlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Jensen aftaegtsmand i Asmindrup        31 Jul 1851   pg 416
CH:   Kirsten Sorensdtr    = Hans Nielsen hmd i Asmindrup
     Ane Sophie Sorensdtr ugift
gd: Niels Pedersen i Asmindrup (signed: Niels Pehrs?)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Pedersen hmd i Ubye, ved 2 lille infanteri batt., dod i Flensberg 1850 
  31 Jul 1851  pg 417
WIFE:  Ane Mette Jensdtr
2 CH:  Peder Christian Nielsen 2
     Nielsine Nielsdtr 1
WIFE.FAD: Jens Pedersen hmd i Ubye
gd: Niels Jensen i Svallerup Praestemark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marcusdr i Svallerup      2 Aug 1851    pg 419 460
HUSB:  Peder Pedersen bmd
MODER:  Cathrine Christiansdtr enke = 1. afg. Marcus Sorensen or Thomasen gmd i
Svallerup =2. Hans Pedersen gmd i Svallerup
SIS:   Else Marcusdr = Lars Olsen bmd i Svallerup
     Johanne Marcusdr = Niels Larsen hmd i Svallerup
     Marcesline Marcusdr 21 ugift hiemme
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lisbeth Rasmusdtr i Kjaerby         19 Aug 1851   pg 419 460
HUSB:  Jens Pedersen hmd
CH:   Dorthe Jensdtr = Jorgen Christensen parcellist i Bjaerbye
     Mette Cathrine Jensdtr 23 ugift
gd: Christen Larsen gmd i Kjaerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jensen gmd/bmd i Svallerup Praestemark      20 Aug 1851  pg 420
460
WIFE:  Ane Mette Nielsdtr
CH:   Mette Nielsdtr  = Jens Andersen gmd i Svallerup
     Ellen Nielsdtr  = Niels Christophersen gmd i Svallerup
wgd: Lars Larsen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Margrethe Nielsdtr i Asmindrup, Birkendegaards gods     4 Sep 1851  
 pg 421 460 467
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Jens Christian Nielsen  17
     Ane Kirstine Nielsdtr = Peder Larsen hmd i Asmindrup
     Bodil Nielsdtr  = Soren Sorensen hmd i Asmindrup
gd: Ole Hansen i Asmindrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Pedersen selv.gmd i Aagerup, Rosnaes sogn     1 Sep 1851  pg 421
WIFE:  Marie Pedersdtr (uskift boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johan Johansen gmd i Svebolle     16 Sep 1851  pg 422
WIFEi:  Ane Christensdtr
CH:   Johan Johansen  5
     Christen Johansen    2
     Anders Johansen 1
     Johanne Kirstine Johansdtr 4
gd: Hans Larsen gmd i Rorup/Burup?
wgd: Peder Pedersen gmd i Rumperup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Larsdtr i Jerslev/Saerslev     23 Sep 1851  pg 423
2HUSB:  Christen Olsen gmd
1HUSB:  Mads ...
CH:   Lars Madsen   hmd i Jerslev
     Ane Margrethe Madsdtr 33 = Ole Hansen hmd i Jerslev
     Maren Madsdtr    30
gd: Christopher Gaetsen gmd i Jerslev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Jensen hmd i Kjaere      9 Oct 1851  pg 424
WIFEI:  Maren Pedersdtr
CH:   Peder Christensen    hmd i Ulstrup
     Niels Christensen    hmd i Bjaere
     Ane Margrethe Christensdtr = Lars Hansen hmd i Bjere
     Maren Christensdtr    26 ugift
     Mette Kirstine Christensdtr 23
gd: Soren Rasmussen gmd i Kirkehelsinge?
wgd: Jens Jensen hmd i Bjere
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Margrethe Pedersdtr i Rorbye       d.29 Dec 1844/14 Oct 1851    
     pg 427
HUSB:  Jorgen Nielsen inds.
CH:   Peder Jorgensen 8
gd?: Jens Pedersen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Birthe Hansdtr i Forsinge      20 Oct 1851   pg 427 460
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Christen Jensen 5
     Ane Marie Jensdtr 11
     Else Marie Jensdtr 9
gd: Soren Clausen hmd i Frankerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jorgensdtr i Faurboe, Saerslev         24 Oct 1851   pg 428
450
 (?released from Frederiks Hospital on 18 Jul)
3HUSB:  Soren Sorensen bmd
1HUSB:  Peder ...
CH:   Lars Pedersen  22
2HUSB:  Lars ...
CH:   Sidse Marie Larsdtr ugift
gd: Jens Jorgensen hmd i Jyderup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Olsen gmd i Andat/Andax     24 Oct 1851  pg 429
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Ole Rasmussen  15
     Kirsten Rasmusdtr    ugift
     Ane Rasmusdtr  = Peder Andersen inds i Ubberup 
     Kirsten Rasmusdtr    ugift
     Birthe Marie Rasmusdtr
     Maren Rasmusdtr
gd: Ole Hansen gmd i Aarbye
wgd: Hans Hansen arbeidsmand i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Olsen inds i Skt.Jorgensberg   27 Oct 1851  pg 430
WIFE:  Maren Christensdtr (signed: Maren Christiansdtr )
wgd: Lutzhoft procurator
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Rasmussen hmd i Holmstrup    d.10 Sep 1848/ 27 Oct 1851   pg 430
  (?dod 21 May 1845 ?)
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Christiane Nielsdtr 5
gd: Rasmus Nielsen bmd i Taarnved
wgd: Peder Hansen ungkarl i Holmstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Just = Maren Jensdtr gmd i Bjerre     25 Oct 1851  pg 431 459 460
462 481 482 487 490 525
HEIR:  Petrea Marie Pedersdtr minor
HIS.SODSK.CH: Soren Christensen gmd i Bjerre
          CH: Jorgen Sorensen
gd: Lars Jensen gmd i Storefuglede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sabine Marie Sandstod ( Marie Sabrine Sandstod) i Axelholm    29 Oct 1851 
 pg 431
HUSB:  Hatzdesdev hmd murer (signed: Hutzelsulev)
CH:   Peder Christian Hathelnder 2½
REL:   Hans Larsen arbeidsmand i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr i Asmindrup  30 Oct 1851   pg 431 (not in index)
HUSB:  Lars Jensen inds
2 CH:  Jens Larsen   8
     Maren Kirstine Larsdtr 5
gd: Jens Jensen hmd i Asmindrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Henning Struch pastor i Ulstrup Praestegrd, Rosnaes/Refsnaes    31
Oct 1851  pg 432 466 468 473 523 527
CH:   Clara Struck jomfrue
     ? 2 girls - minors 
? Sophie Bertelsen
gd: Lutzhoft procurator & Barner propritair i Kallundborg Ladegaarden
(signed: Schultz)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Pedersdtr i Svallerup      31 Oct 1851  pg 433
HUSB:  Rasmus Larsen hmd
CH:   Lars Rasmussen  22
     Christian Rasmussen   16
     Peder Rasmussen 9
     Karen Rasmusdtr 19 ugift
     Ane Kirstine Rasmusdtr 14
     Kirsten Rasmusdtr    9
gd: Frederich Pedersen gl. gmd i Uby
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Andersdtr i Eskeberg     1 Nov 1851    pg 434
2HUSB:  Lars Jensen hmd
CH:   Christen Peder Larsen  12
     Rasmus Larsen  4
     Else Marie Larsdtr 10
     Karen Sophie Larsdtr 7
1HUSB:  Christen ...
CH:   Johanne Marie Christensdtr 18 of Alkestrup
gd: Peder Carlsen i Svinninge & Niels Torkildsen hmd i Wedskende
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Jensdtr i Vollerup      4 Nov 1851    pg 435
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   Rasmus Nielsen  2
     Ane Nielsdtr   7½
REL:   Lars Jensen gmd i Vollerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Cathrine Christensdtr i Ubye       5 Nov? 1851   pg 436
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Jens Jensen   myndige
     Karen Jensdtr  
gd: Peder Jensen hmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jeppesen aftaegtsmand i Rumperup, Bregninge    5 Nov 1851  pg 436
BRO.CH: Fugl vangfogtsfover
MOR.BRO:     Niels ... (dod)
      CH: Bodil Marie Nielsdtr   17
         Karen Sophie Nielsdtr   12
         Peder Nielsen       15
gd: Bertel Nielsen i Kaltred / Knud Jensen
signed: Niels Pedersen & Peder Andersen gmd i Falleslev, Christen Larsen son of
Lars Jensen i Dronsperup, Knud Jensen, Peder
Andersen i Rumperup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Nielsdtr i Jordlose       14 Nov 1851   pg 438 460
HUSB:  Lars Larsen hmd
CH:   Soren Larsen   7
     Niels Peder Larsen    5
     Karen Sophie Larsdtr   12
     Ane Lisbeth Larsdtr   10
     Kirstine Larsdtr     3  ( Christine Larsdtr /Charlene Larsdtr )
REL:   Peder Nielsen hmd i Jordlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Andersdtr i Bjornstrup      12 Nov 1851  pg 438
HUSB:  Jorgen Andersen gmd (uskift bo)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Olsen hmd i Svallerup         2 Dec 1851    pg 439
WIFE:  Johanne Marie Nielsdtr
CH:   Sidse Marie Andersdtr  3
gd: Peder Jacobsen i Svallerup
wgd: Jens Andersen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Larsdtr i Jordlose      25 Nov 1851   pg 439
HUSB:  Niels Nielsen aftaegtsmand
CH:   Niels Nielsen  15
     Christen Nielsen 12
     Kirsten Nielsdtr 18
     Karen Marie Nielsdtr 7
     Dorthe Nielsdtr 5
gd: Mads Larsen hmd i Jordlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Andersen gmd i Torpegaard, Bregninge  5 Dec 1851   pg 440 452 463
481 489 529 534
4 CH:  Niels Poul Taarning Andersen
     Olava Wilhelmine Margrethe Andersen
     Stanfine Marie Andersen
     Marie Johanne Frederikke Andersen
? Henrich Jensen gmd i Jyderup (gd:his stedson: Frederich Stoltze)
? Johan Nielsen i Torpe, Lars Olsen 's enke i Klbrg, Omoe kiobmand i Klbrg, Rasmus
Frandsen i Torpe
gd: Holm arvefaester i Kaltredgaard
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Hansen hmd i Svallerup         11 Dec 1851   pg 441
WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Hans Jensen   15 or 13
     Ane Mette Jensdtr 9
gd: Jens Pedersen hmd i Graslov
wgd: Peder Olsen hmd i Bjere
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jorgensen tienestekarl af Rorbye, dod hos Jens Jensen hmd i Badstrup  
  15 Dec 1851  pg 441
SIS:   Maren Jorgensdtr = Jens Jensen hmd i Badstrup
     Ane Kirstine Jorgensdtr = Christian Nielsen hmd i Badstrup
     Ane Jorgensdtr  = Jorgen Pedersen hmd i Svallerup
BRO:   Peder Jorgensen hmd i Meelbye (dod) = ... = 2. Arboe Fredrichsen/Troelsen
i Melbye
      CH: Maren Pedersdtr 10
?gd: Lars Jorgensen hmd i Balstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Olsen aftaegtsmand i Rumperup, Bregninge      17 Dec 1851  pg 442
CH:   Ole Jensen    gmd i Rumperup
     Kirsten Jensdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Loitved
      CH: Niels Jensen   (?dod 3 Sep 1851)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Nielsdtr i Aarbye       19 Dec 1851   pg 443
HUSB:  Rasmus Larsen gmd
CH:   Lars Rasmussen  6
     Maren Rasmusdtr 3
     Karen Rasmusdtr ¬
BRO:   Jens Nielsen gmd i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jorgensen bmd i Svebolle     19 Dec 1851      pg 444
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
CH:   Jorgen Peder Jensen 3/4 yr.
BRO:   Lars Jorgensen gmd i Skaerod, Kronborg district
wgd: Jens Jorgensen sognfoged gmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ellen Kirstine Christophersdtr i Rumperup    27 Dec 1851  pg 445
HUSB:  Hans Johansen hmd
signed: Peder Larsen i Bregninge?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Cathrine Nielsdtr i Sejerbye   d.2 Apr 1850/24 Dec 1851    pg 445
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen  myndig
     Jens Nielsen   25
     Niels Nielsen  9
     Kirsten Nielsdtr 15
     Ane Ingeborg Nielsdtr 5
gd: Jens Madsen hmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Sorensdtr i Kjelleklinte     27 Dec 1851  pg 446
HUSB:  Peder Jensen gmd
BRO:   Niels Sorensen  myndig af Kjelleklinte
SIS:   Ane Sorensdtr  (dod) = Niels Henrichsen i Vidskende
      CH: Soren Nielsen  17
         Henrich Nielsen 13
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Marie Hansdtr tienestepige i Thystrup  29 Dec 1851  pg 446 (not in
index)
MODER/STIFMODER?: ... enke = afg. Hans Christian hmd i Storefuglede
BRO:   Jens Peder Hansen    27 i Tornved
     Anders Hansen  25 i Lokegaard
     Christian Hansen (dod)
      CH: Christiane Christiansdtr 2  (Christiane Christensdtr )
½ BRO:  Jens Christian Hansen  12
     Peder Hansen   9
gd: Jorgen Hansen hmd i Vindehelsinge
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Jensen tienestekarl i Orsoe Molle, Jordlose  29 Dec 1851  pg 448
BRO:   Frederich Jensen hmd i Svebolle
SIS:   ... Jensdtr   = Mads Larsen i Svebolle
     Cathrine Jensdtr = Hans Bercheddel smed i Uggerlose
     Malene Jensdtr = Hans Andersen gmd i Uggerlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Olsen i Sct.Jorgensberg      31 Dec 1851  pg 450
2WIFE:  Maren Christensdtr (signed: Maren Christiansdtr)
1WIFE:
CH:   Peder Olsen   14
     Johanne Marie Olsdtr   17
gd: C. Wernileth kiobmand i Kallundborg
wgd: Gyth
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Sorensen tienestemand i Eskeberg        30 Dec 1851   pg 450
CH:   Bodil Marie Nielsdtr   23
SIS:   ... enke = afg. Ole Jacobsen hmd 
      CH: Jacob Olsen (for his mother)
gd: Isach Sorensen hmd i Taarnved
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Nielsen bmd eller parcellist i Sejerbye      8 Apr 1847/16 Jan
1852     pg 450
WIFE:  Ane Kirstine Nielsdtr
CH:   Niels Pedersen  18½
     Soren Pedersen  15
     Rasmus Pedersen 13
     Anders Pedersen 7
     Bodil Cathrine Pedersdtr 11
BRO:   Niels Nielsen hmd baadsorei Sejerbye
wgd: Jorgen Sorensen ungkarl i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Nielsen hmd i Thystrup  21 Jan 1852  pg 453
WIFE:  Dorthe Larsdtr
CH:   Hans Olsen    tiden med Jngranes corprol i Khvn
      CH: Lars Hansen ungkarl i Flinterup
     Kirsten Olsdtr  = Niels Madsen hmd i Bjere
     Karen Olsdtr   = Lars Christian hmd i Bjerre
wgd: Jens Henrichsen gmd i Thystrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Larsen inds i Kaiemose, Holmstrup     10 Feb 1852  pg 454
WIFE:  Karen Marie Hansdtr
CH:   Lars Jensen   9
     Ane Marie Jensdtr 16
gd: Hans Christian Nielsen gmd i Lillefuglede
wgd: Jens Christensen gmd i Axelholm
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Christensen gmd i Alleshave       21 Jan 1852   pg 454
2WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Kirsten Larsdtr 3
1WIFE:
CH:   Christen Larsen myndig
     Niels Peder Larsen    17
     Jens Peder Larsen    10
     Ane Sophie Larsdtr 15
     Else Marie Larsdtr 13
BRO:   Christen Christensen gmd i Allehave
WIFE.FADER: Hans Jepsen gmd i Alleshave
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jorgensen hmd i Lojtved Mark  d.25 Aug 1851/10 Feb 1852    pg 455
WIFE:  Ane Dorthe Hansdtr    (=2. Ole Nielsen hjulmand i Bjergsted) (? Ane
Dorthe Larsdtr )
SIS:   Ane Jorgensdtr  = Christen Mortensen bmd i Snuderup
     Karen Jorgensdtr enke = afg. Lars Nielsen inds i Wedskende
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mathias Simonsen bmd i Jordlose    13 Feb 1852  pg 457
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Christian Mathiasen   24 i Khvn
     Hans Christian Mathiasen  18 
     Niels Peder Mathiasen 15
     Jens Frederich Mathiasen 11
     Ane Marie Mathiasdtr 7
REL:   Hans Simonsen fisker i Maesoe ( Mathias x'd out)
wgd: Rasmus Jensen hmd i Westerbyegaards Tvede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Jensen gmd i Loytved  14 Feb 1852   pg 457
WIFE:  Sidse Jensdtr
cH:   Jens Christian Hansen  25
     Niels Hansen   22
     Peder Hansen   18
     Soren Hansen   9
     Maren Hansdtr  = Peder Rasmussen smed i Ubberup
     Ane Hansdtr   = Jorgen Rasmussen bmd i Widskende
     Ane Mette Hansdtr 12
gd: Christen Jensen hmd i Bregninge
wgd: Christen Christensen gmd i Kaastrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Claus Peter Wilhelm Baagoe propreteir i Bregninge    19 Jan 1852  pg 460
WIFE:  Jacobine Baagoe (uskift boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr i Flinterup, Selchausdahls gods      29 Mar 1852  pg 460
(see 406 3 Jun 1851)
HUSB:  Christen Andersen gmd
CH:   Anders Christensen    12
     Ane Mette Christensdtr 17
     Maren Christensdtr      15
     Ellen Christensdtr      10
REL:   Niels Jensen hiulmand i Isteberg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Frandsen bmd i Loitved        31 Mar 1852   pg 461
WIFE:  Caroline Jensdtr
CH:   Anders Christian Jorgensen of age
     Ane Sophie Jorgensdtr = Jens Johansen bmd i Hiembek Mark
     Maren Jorgensdtr 22
     Karen Marie Jorgensdtr 14
     Caroline Jorgensdtr 12
gd: Jens Frandsen gmd i Eskeberg
wgd: C. Frans i Widskendegaard
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Nielsen gmd i Nyrup      1 Apr 1852    pg 463
WIFE:  Ane Olsdtr (uskift boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Pedersen faestegmd i Aarbye   1 Apr 1852  pg 463
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Lars Nielsen   22
     ... Nielsdtr   = Peder Larsen arbeidsmand i Kallundborg
     ... Nielsdtr   = Henrich Larsen hmd i Flinterup
     ... Nielsdtr   = Lars Jensen gmd i Aarbye (NOTE: assumed last 3 married
to daughters)
curator: Peder Larsen arbeidsmand i Kallundborg
wgd: Lutzhoft i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ellen Madsdtr i Ubberup       15 Apr 1852   pg 467
HUSB:  Anders Nielsen gmd
HEIRS:  alle myndig
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Kirstine Nielsdtr i Kaastrup    19 Apr 1852  pg 468
HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   Ole Nielsen   9
     Maren Nielsdtr  11
     Bodil Marie Nielsdtr 3
     Ane Marie Nielsdtr 1
BRO:   Carl Nielsen smed i Rorbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Jensen tienestekarl i Jordlose       19 Apr 1852  pg 469 515
BRO:   Peder Jensen   tiene i Beke Kroe
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Svend Nielsen hmd i Alleshave     19 Apr 1852  pg 470
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Svendsen
     Niels Svendsen
     Soren Svendsen
     Else Cathrine Svendsdtr
     Lisbeth Svendsdtr
     Birthe Marie Svendsdtr
     Ane Marie Svendsdtr (?dod 9 Mar 1852 i Khvn)
     Ane Sophie Svendsdtr ugift
     Maren Sophie Svendsdtr
? signed: Lars Jacobsen, Soren Hansen, Soren Jorgensen, Jens Jensen - NOTE: could
be married to daughters
wgd & gd: Lars Hansen gl. gmd i Alleshave
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Pedersen selv.gmd i Aagerup   20 Apr 1852  pg 471
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Sorensen  4
     Karen Sorensdtr 3/4 yr.
½ BRO:  Hans Hansen i Ulstrup/Webye?
wgd: Jens Larsen hmd i Aagerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marie Hansdtr i Jerslev      21 apr 1852  pg 472
HUSB:  Lars Pedersen inds.
FADER:  Hans Christensen smed i Jerslev
BRO:   Peder Hansen   myndig i Terslose
     Niels Hansen   21 i Khvn
SIS:   Maren Hansdtr  ugift
½ BRO:  Christen Hansen smed i Kloubye
½ SIS:  Maren Kirstine Hansdtr i Lillefuglede
(NOTE: last 2 are her father's children)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Mette Nielsdtr ugift fruentimmer i Kjaerbye     3 May 1852  pg 474
BRO:   Niels Nielsen  hmd & smed
     Jorgen Nielsen  tiene i Orslev
SIS:   Ane Kirstine Nielsdtr 30 tiene i Himsttope?
     Kirsten Nielsdtr 21
gd: Soren Larsen hmd i Kjaerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Nielsen bmd i Gaasetofte     27 Apr 1852  pg 474
2WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Jorgen Jensen  15
     Jens Jensen   13
     Christen Jensen 10
     Peder Jensen   5
     Ane Jensdtr   19
     Karen Jensdtr  7
1WIFE:  Ane Nielsdtr (dod - 19 Jun 1832)
CH:   Maren Jensdtr  20
REL:   Ole Nielsen gmd i Raklev
wgd: Niels Nielsen hmd i Illerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jorgensen tienestekarl i Badstrup     3 May 1852  pg 475
BRO:   Peder Jorgensen (dod)
      CH: Maren Pedersdtr
SIS:   Maren Jorgensdtr = Jens Jensen hmd i Badstrup
     Ane Kirstine Jorgensdtr = Christian Nielsen i Badstrup ( Christen Nielsen
)
     Ane Jorgensdtr  = Jorgen Pedersen hmd i Svallerup
gd: Lars Jorgensen hmd i Badstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Jensen selv.hmd i Sejerbye   d.1845/6 May 1852   pg 476 541
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Niels Sorensen  16
     Rasmus Sorensen 12
     Jens Peder Sorensen   9
     Bodil Cathrine Sorensdtr = Hans Jorgen Nielsen hmd i Sejerbye
     Johanne Sorensdtr    = Fogh parcellist i Nixeloe (signed: B.N. Fogh)
     Mette Cathrine Sorensdtr enke = Niels Jensen todmand i Kaastrup
     Ellen Kirstine Sorensdtr 23 tiene Soren Hansen gmd i Alleshave ( Ellen
Cathrine Sorensdtr )
     Ane Marie Sorensdtr 20 hiemme
wgd: Dines Madsen hmd i Sejerbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Olsen ungkarl i Ellede        11 May 1852   pg 478
MODER:  Kirsten Pedersdtr = Anders Olsen gmd i Ellede
BRO:   Jens Olsen    15
SIS:   Karen Olsdtr   18
½ BRO:  Ole Andersen   6
gd: Jens Melchiorsen sognefoged i Ellede
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Henrich Knudsen slagter i Vedskende       14 May 1852  pg 479 484 491
509
WIFE:  Maren Pedersdtr
MODER:  .... (? spaekhokerhandel i Skulsbekhusene, Hjembek Mark)
wgd: Hass kammer i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Pedersen smed i Meelbye     17 May 1852  pg 480
WIFEI:  Maren Pedersdtr
CH:   Christiane Rasmusdtr 6
BRO:   Jens Pedersen hmd i Hedevigslyst Skov
wgd: Niels Jorgensen gmd i Meelbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ellen Kirstine Steenbach enkemadame i Eskeberg Mark   27 May 1852  pg 483
513 521 531
CH:   Niels Mikkel Steenbach kiobmand i Dyrefjord i Island
     Henrich Steenbach capetainlieutnent i Sostertan (dod)
      CH: Henrich Charles Steenback     13
         Christine Sophie Steenback 7
     Daniel Andreas Steenbach snedker i Aalborg
     Christense Steenbach sal. Thorsteensen enke = afg. A. Thorsteensen
syssilmand, nu i Reosnaes paa Island
     Frederikke Steenback sal. Ausgeirsen enke = afg. Ausgeirsen kiobmand, nu i
Stikkelsholm, Irland
     Jensine Steenback sal Hjaltelin = Hjaltelin kiobmand i Stikkelsholm,
Island
     Caroline Mathilde Steenback ugift i Khvn
BRO:   Ost urtekraemmer i Khvn (AEst)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Sorensen hmd i Flintrup     28 May 1852  pg 484 541
WIFE:  Margrethe Sorensdtr
CH:   Giertrud Andersdtr    27
     Ane Andersdtr  25
     Maren Andersdtr 16
     Karen Andersdtr 11
     Mariane Andersdtr 7
REL:   Hans Sorensen gmd i Jerslev
wgd: Lars Sorensen hmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ingeborg Nielsdtr i Jordlose/Jerslev         2 Jun 1852    pg 485
541
HUSB:  Jeppe Pedersen gmd ( Jeppe Pedersen )
CH:   Niels Peder Jepsen    16 wks
BRO:   Christen Nielsen inds i Lojre ved Roeskilde
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Sorensdtr i Klovbye      3 Jun 1852    pg 486
HUSB:  Lars Larsen gmd
MODER:  Christense Olsdtr ( Christiane Olsdtr ) = Mads Pedersen gmd i Uggelose
BRO:   Hans Sorensen  gmd i Jordlose
½SIS:  Ane Mette Mortensdtr 14
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Bodil Marie Larsdtr i Kaltred     10 Jun 1852  pg 488
HUSB:  Jens Pedersen gmd (uskift boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Rasmusdtr i Tommerup Fattighus         17 Jun 1852   pg 488
BRO:   Hans Rasmussen  vertshusholder i Kallundborg?
     Jens Rasmussen  hmd i Ubberup
     Lars Rasmussen  hmd i Svallerup (dod)
      CH: Rasmus Larsen  gmd i Aarbye
         Dorthe Larsdtr  = Niels Jensen hmd i Rosnaes?
         Karen Larsdtr  22 ugift tiene i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Marie Svendsdtr tienestepige af Alleshave, dod i Khvn    28 Jun 1852 
 pg 489 512
MODER:  Maren Hansdtr enke = afg. Svend Nielsen hmd i Alleshave
BRO:   Hans Svendsen
     Niels Svendsen
     Soren Svendsen
SIS:   Else Cathrine Svendsdtr
     Lisbeth Svendsdtr
     Birthe Marie Svendsdtr
     Ane Sophie Svendsdtr
     Maren Sophie Svendsdtr
     
Ane Nicoline Hedevig Hansen i Aarbygaard    28 Jun 1852  pg 489
HUSB:  Mulerth/Medentz arvefaester
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christiane Christiansdtr i Ubberup      2 Jul 1852    pg 491
HUSB:  Niels Jensen hmd
½BRO:  Niels Christensen    21 tienestekarl i Flinterup
     Jens Christensen 5
½SIS:  Marie Christensdtr    ugift
     Bodil Christensdtr    ugift
     Sidse Margrethe Christensdtr 14
     Ane Christensdtr ugift
MORBRO: Niels Jensen hmd i Asnaes Skov
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Kirstine Hansdtr i Jordlose  2 Jul 1852    pg 492
HUSB:  Christian Andersen dreier
CH:   Hans Pedersen  myndig
     Ellen Pedersdtr = Jeppe Larsen hmd i Svebolle
     Dorthe Pedersdtr (dod)
      CH: Peder Pedersen  2
? Hans Pedersen hmd i Hestehavehuset
gd: Jeppe Larsen hmd i Svebolle
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Johanne Pedersdtr i Badstrup, Univeristets gods   5 Jul 1852  pg 493
HUSB:  Jens Jorgensen gmd
CH:   Ane Mette Jensdtr 2½
gd: Peder Jorgensen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Poulsen gmd i Thystrup, Aagaard gods   8 Jul 1852  pg 494
WIFE:  Ane Kirstine Rasmusdtr
CH:   Soren Sorensen  13
     Lars Sorensen  10
     Ane Sorensdtr  7
gd: Jens Jorgensen sognefoged gmd i Storefuglede
wgd: Jens Rasmussen gmd i Thystrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Jorgensen i Badstrup         17 Jul 1852   pg 495
WIFE:  Karen Nielsdtr (uskift boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen bmd i Frankerup      27 Jul 1852  pg 495
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Jens Jensen   14
     Jorgen Jensen  5 3/4
     Karen Marie Jensdtr 12
     Mariane Jensdtr 4
gd: Jens Christensen gmd i Uby
wgd: Jorgen Jorgensen bmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirstine Hansdtr i Snertinge      d.15 Dec 1851/28 Jul 1852   pg 497
HUSB:  Christian Nielsen bmd
2 CH:  Birthe Sophie Henriette Christiansdtr enke = afg. Niels Nielsen gmd i
Storeklinte (signed: Birthe Christiansdtr )
     Christiane Christiansdtr = Niels Andersen vognmand i Holbek
wgd: Lars Jensen i Storeklinte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Johansen skrader i Bjere, Svallerup    24 Apr 1852  pg 498
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Jens Peder Larsen    myndig
     Niels Larsen   14
     Carl Larsen   16
     Johanne Kirstine Larsdtr 13
     Mariane Larsdtr 9
wgd: Hans Hansen gmd i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lange sognepraeste i Vedskende     12 Jul 1842/24 Apr 1852    pg 498
WIFE:  (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sorine Moller jomfrue ( Serine Moller ) i Lerchenberg      29 Jul 1852 
 pg 498 534
HEIRS:  .... (dod) = Thomasen forpagter i Lerchenborg
      CH: Anthon Thomasen 
     ... Bang avlsforvalter og sin svoger Simonsen fisker i Maesoe
     ... enke = afg. Ditmar skibsmagler
SIS:   Hanne Moller jomfrue
     Jens Moller   af Rangster Kroe
     ...   = F. Moller skipper i Kallundborg
signed: F. Tornne/Tomm / H. Simonsen, L. Jacobsen / E.L. Roeskild
gd: Jacobsen kiobmand i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Jeppesen hmd hjulmand i Storefuglede ( Lars Jepsen )    24 Aug 1852 
 pg 499 534
WIFE:  Sidse Christiansdtr (fraskilde - i aegteskab i Gjorlov Ornum)
CH:   Johanne Larsdtr ugift i Storefuglede
     ... Larsen    5 or 6 i Storefuglede (claims deceased is not child's
father)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Birthe Nielsdtr i Rorbye   8 Sep 1852   pg 500 542
2HUSB:  Soren Madsen gmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Niels Nielsen  hmd i Rorbye
     Anders Nielsen  21
     Dorthe Nielsdtr 27 ugift
HUSB.BRO: Peder Madsen sognefoged i Rorbye
gd: Niels Jorgensen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Charlotte Helene Bille enkemadame i Meelbyegaard    11 Sep 1852  pg 501
HUSB:  Jonas Bille forpagter (testament 1851)
HUSB.CH:     Rosine Juliane Magdalene Bille jomfrue (= Anthon Ludvig Andreas
Ingermann avlsbestyrer)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sidse Rasmusdtr i Thystrup     13 Sep 1852   pg 502
HUSB:  Jens Pedersen hmd
6 CH:  Marie Jensdtr      24 ugift (unsure of 1st name)
     Ane Jensdtr       20
     Karen Marie Jensdtr   22
     Sophie Jensdtr      18
     Caroline Jensdtr     16
     Christine Jensdtr         12
REL:   Jonas Rasmussen gmd i Dalbye?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Hansen gmd i Kaastrup  27 Sep 1852  pg 503
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Karen Jensdtr  7
BRO:   Johan Hansen
     Soren Hansen   ungkarl i Kaastrup
MODER:  ... (dod 13 Dec 1843)
REL:   Peder Hansen gmd i Bjornstrup
wgd: Jorgen Pedersen gmd i Ubberup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Johan Frederich Taysen planteur i Leirhuus, Bregninge      4 Oct 1853 
     pg 504 539 540 541
WIFE:  Dorthe Randern (dod)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Jensen aftaegtsmand i Jaerslev      27 Sep 1852  pg 504
CH:   Hans Sorensen  gmd i Jerslov
     Ole Sorensen   bmd i Loytved, Love herred
     Anders Sorensen (dod)
      CH: Giertrud Andersdtr ugift
         Ane Andersdtr ugift
         Maren Andersdtr
         Karen Andersdtr
         Mariane Andersdtr - alle ugift
gd: Soren Sorensen bmd i Uggerlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Marie Hansdtr i Storefuglede      5 Oct 1852       pg 505
HUSB:  Niels Larsen gmd
CH:   Lars Nielsen   13
     Ane Marie Nielsdtr ugift
gd: Jens Hansen gmd i Hjembek
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ellen Kirstine Jensdtr i Meelbye    8 Oct 1852  pg 506
HUSB:  Ole Pedersen bmd
CH:   Ane Marie Olsdtr 2½
REL:   Lars Jensen iinds i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Peter Andersen drengebarnet i Svallerup      d.6 Aug/12 Oct 1852 
 pg 506
MODER:  Ane Gertsdr = STEDFAD: Niels Pedersen gmd i Svallerup
BRO:   Hans Christian Andersen 17
SIS:   Mariane Andersdtr ugift
FADER:  Anders Hansen gmd i Svallerup (dod - 22 Jun 1851)
STEDFADER's.CH: Anders Nielsen
REL:   Jens Hansen smed i Svallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr enke i Romperup        12 Oct 1852   pg 507
HUSB:  Mads Dideriksen aftaegtsmand (dod)
CH:   Kirsten Madsdtr = (fraskilde fra) Rasmus Jensen i Romperup
wgd: Jens Madsen gmd i Eskeberg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Sorensen selv.gmd i Gaasetofte       12 Oct 1852  pg 508
WIFE:  Sidse Madsdtr
CH:   Mads Jensen   10
     Anders Jensen  7
     Peder Jensen   3
     Karen Jensdtr  3
     Ane Mette Jensdtr ¬
FADER:  Soren Hansen aftaegtsmand i Gaasetofte
wgd: Niels Madsen hmd i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Poulsdtr i Isteberg    15 Oct 1852  pg 509
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Jens Jensen   5
     Else Marie Jensdtr 7
     Mette Marie Jensdtr  2
BRO:   Soren Poulsen hmd i Aarbye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Jorgensen gmd i Ronkevang     1 Nov 1852  pg 511
WIFE:  Karen Pedersdtr
Ch:   Peder Hansen   15
     Jorgen Hansen  13
     Jens Hansen   9
     Niels Hansen   5
     Karen Hansdtr  10
     Maren Hansdtr  2
gd: Niels Jorgensen gmd i Meelbye
wgd: Niels Pedersen hmd i Ronkevang
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Kirsten Rasmusdtr i Ulstrup      4 Nov 1852  pg 513
HUSB:  Anders Rasmussen inds.
CH:   Jens Andersen  7
     Rasmus Andersen 2½
     Kirsten Andersdtr    11
     Mette Andersdtr 9
     Karen Andersdtr 5
FADER:  Rasmus Jensen hmd i Svendstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Hansen selv.gmd i Bjornstrup, Rosnaes      3 Nov 1852    pg 513
WIFE:  Sidse Pedersdtr (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Peder Hansen ungkarl i Jordlose       12 Nov 1852   pg 514
MODER:  Ane Pedersdtr enke = afg. Hans Nielsen gmd i Jordlose
SIS:   Dorthe Hansdtr  = Christen Nielsen gmd i Jordlose
     Marie Hansdtr  = Hans Christensen gmd i Wedbye
     Karen Hansdtr  = Niels Hansen hmd i Jordlose
     Sophie Hansdtr  ugift
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Jensen ungkarl i Jordlose        12 Nov 1852   pg 515
BRO:   Peder Jensen   48 i Jordlose
     Jens Jensen   42 i Gjorlov, Ornum
     Niels Jensen   32 i Saltofte
     Jacob Jensen   (dod)
      CH: Mette Kirstine Jensdtr  10
         Lovise Marie Jensdtr   8
         Ane Sophie Jensdtr    6
SIS:   Karen Jensdtr = Soren Pedersen hmd i Isteberg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Nielsen hmd i Holmstrup     12 Nov 1852  pg 516
WIFE:  Ane Cathrine Sorensdtr
CH:   Jens Jorgensen  2
gd: Peder Christensen hmd i Snertinge
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Jensen tienestemand i Kaastrup      16 Nov 1852  pg 517
WIFE:  Mette Cathrine Sorensdtr
CH:   Soren Peder Nielsen   1
gd: Lars Jensen inds i Aarbye
wgd: F. Jensen snedker i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rachel von Enken Thuroe/Thusoei Ostrup/Astrup/AEstrup       25 Nov
1852 pg 518
SIS:   Ane Marie Thusoe = Mortensen forpagter i Astrup
     Giertrud Marie Thusoe enke = afg. Soren Pedersen smeteqvartnemand i
Seoitsten?
½SIS:  Ane Methea Falde/Fulde/Falche = Christen Olsen kalstepensvend i Slops?
     Kirstine Jevlomine Thuroe = Soren Christensen moller i Hong
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Christen Nielsen = Karen Jensdtr hmd i Gaasetofte    26 Nov 1852  pg 519
CH:   Niels Christensen    22
     Jens Christensen 5
     Marie Christensdtr    18 ugift
     Bodil Christensdtr    16
     Sidse Margrethe Christensdtr 13
     Ane Christensdtr 7
HIS.1WIFE:
HIS.CH: Ole Christensen 28 i Khvn
     Karen Sophie Christensdtr 30 i Khvn
     Maren Christensdtr    26 ugift i Khvn
HER.BRO:     Niels Jensen hmd
gd: Lars Jorgensen gmd i Raklev / Niels Jensen 
?gd: Hans Nielsen i Gaasetofte Mark
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Jensen hmd i Ubye      30 Nov 1852   pg 521
WIFE:  Ane Helvigsdatter/Hedvigsdr
CH:   Peder Jorgensen hmd i Ubye
     Jens Jorgensen  hmd i Melby
     Cathrine Jorgensdtr   = Jorgen Hansen hmd i Jordlose
     Bodil Jorgensdtr 30 ugift
     Ane Jorgensdtr  21 ugift
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Larsen leirhmd i Mineslund   2 Dec 1852  pg 522
WIFE:  Ane Cathrine Hansen
CH:   Hans Christian Rasmussen 13
     Lars Rasmussen  9
     Ane Kirstine Rasmussen  14
     Bodil Cathrine Rasmussen 6½
     Birthe Cathrine Rasmussen     2
gd: Rasmus Larsen i Kallundborg
wgd: Christen Andersen hmd i Mineslund
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Hans Christensen parcellist i Svallerup Praestemark      4 Dec 1852   
 pg 523
WIFE:  Ane Dorthe Sorensdtr (uskift boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Hansen hmd i Jordlose     9 Dec 1852   pg 524 (not in index)
WIFE:  Kirstine Larsdtr (signed: Kirsten Larsdtr )
CH:   Maren Jorgensdtr 23 ugift
     Ane Jorgensdtr  21 ugift
gd: Christen Rasmussen gmd i Jordlose
wgd: Hans Nielsen gmd i Jordlose
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Andersdtr (? Holmsdr ) i Bjere      20 Dec 1852  pg 525
HUSB:  Peder Johansen gmd (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Andersdtr i Kaltved   13 Dec 1852   pg 525
HUSB:  Soren Jensen bmd (uskifte boe)
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Maren Hansdtr pigen i Saltbek        23 Dec 1852   pg 526
MODER:  Dorthe Larsdtr = STEDFAD:     Andreas Watkens hmd i Saltbek
(Welkens/Wilkens?)
SIS:   Ane Hansdtr   ugift
     Dorthe Hansdtr  ugift
gd: Rasmus Rasmussen gmd i Kallerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ole Nielsen ungkarl i Ubberup     30 Dec 1852  pg 532 (not in index)
BRO:   Lars Nielsen unge    ungkarl i Ubberup
SIS:   Ane Nielsdtr       = Jorgen Jensen bmd i Ubberup
½BRO:  Jens Nielsen       19 i Ubberup
     Peder Nielsen      14
½SIS:  Maren Nielsdtr      ugift
STEDMOD: ... enke = afg. Niels Larsen gmd i Ubberup
curator: Iver Larsen hmd i Ubberup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Claus Poulsen afteagtsmand i Bjerre         31 Dec 1852   pg 533
WIFE:  Ane Larsdtr (dod)
HEIR:  Lars Andersen  fortiden i Gluskstadt
gd: Ole Jepsen hmd i Flinterup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Rasmus Jensen Thystrup af Thystrup tieneste soldat, dod i Khvn      31
Dec 1852  pg 534
FADER:  Jens Rasmussen gmd i Thystrup
SIS:   Ane Marie Jensdtr
     Maren Jensdtr  - begge ugifte
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Sophie Jensdtr afteagtsenke i Daurup Skovfogedhuus   31 Dec 1852  pg 538
554 556
CH:   Jens Jensen   hmd i Svinninge
     Peder Jensen   hmd i Svinninge
     Ane Marie Jensdtr = Peder Hansen gmd i Faurboe
     Margrethe Jensdtr    = Carl Meyer skovfoged i Daurup Skov
     Christen Jensen i Holbek (dod)
      CH: Jens Christensen 21 i Khvn
         Marie Christensdtr    = ... i Khvn
         Margrethe Christensdtr  = ... i Holbek
         Kirstine Christensdtr   ugift
         Sophie Christensdtr    ugift
     Sophie Jensdtr (dod)
      CH: Jorgen Jensen
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Johansdtr i Svebolle   18 Jan 1853  pg 539
HUSB:  Niels Christensen inds. (signed: Niels Christiansen )
CH:   Ane Dorthe Nielsdtr   10
REL:   Mathias Johansen hmd i Jyderup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr (aftaegtsenke?) i Ubberup       31 Dec 1852   pg 539
549 552
HUSB:  Jens Jensen hmd
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mikkel Sorensen tienestemand i Birchendegaard      13 Dec 1852  pg 539
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mette Andersdtr i Bjerre      d.15 Nov 1852/4 Feb 1853 pg 541
HUSB:  Peder Johansen gmd
CH:   Niels Pedersen  ½
REL:   Jens Hansen hmd i Bachendrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Mads Hansen selv.gmd i Bjornstrup   28 Feb 1853  pg 542
WIFE:  Sidse Pedersdtr 
CH:   Mads Madsen   13 
     Peder Madsen   6
     Ane Madsdtr   ugift
     Bodil Madsdtr  10
gd: Jens Larsen hmd i Bjornstrup
wgd: Hans Rasmussen i Bjornstrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Lars Nielsen hmd af Nyrup, i Jelsted      18 Feb 1853  pg 543
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Jens Larsen   6
     Karen Larsdtr  2½
gd: Jens Melchiorsen hmd i Ellede
wgd: Peder Jensen hmd i Nyrup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Lauritz Schmidt = Kirsten Rasmusdtr arvefaester i Kaastrup ( Jens Lars
Schmidt)   8 Mar 1852/3  pg 544 545
549 551 
CH:   Christen Schmidt chordegen i Kaastrup ( Christian Schmidt)
     Andrea Schmidt = Simon Holst gaardeier i Kongstrup
HER.CH: Ane Cathrine Schmidt
     Kirsten Holst
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Johansen hmd i Bjergsted    27 Dec 1849/18 Mar 1853    pg 545
WIFE:  Kirstine Pedersdtr
CH:   Peder Jorgensen 12
     Lars Jorgensen  10
     Karen Marie Jorgensdtr  7
     Mette Cathrine Jorgensdtr     5
REL:   Johan Christian Andersen hmd i Nyrane?
wgd: Lars Pedersen hjulmand i Saerslev
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Johansdtr i Jordlose   21 Mar 1853  pg 546
2HUSB:  Hans Hansen hmd
1HUSB:  Rasmus Jensen
CH:   Peder Rasmussen 17
     Christian Rasmussen   12 ( Christen Rasmussen )
     Ane Kirstine Rasmusdtr ugift
gd: Hans Larsen gmd i Buerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Halvor Pedersen smed i Kaastrup       22 Mar 1853   pg 547
WIFE:  Caroline Pedersdtr
CH:   Soren Peder Halvorsen  10
     Erik Peder Halvorsen   5
     Ane Marie Halvorsdr    11
     Christiane Halvorsdr 7
gd: Christen Christensen gmd i Kaastrup (?REL)
wgd: E.J. Roeskilde kjobmand i Kallundborg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Soren Andersen gmd i Eskeberg        22 Mar 1853   pg 548
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Hans Sorensen  23
     Ole Sorensen   21
     Jens Sorensen  17   
     Anders Sorensen 11
     Maren Sophie Sorensdtr 14
REL:   Brix Andersen gmd i Eskeberg
wgd: Jens Jensen hmd i Eskeberg
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Anders Christensen gmd i Lillefuglede        29 Mar 1853   pg 550
2WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Rasmus Andersen 14
     Ane Lisbeth Andersdtr 7
1WIFE:
CH:   Jens Andersen  32 hmd i Lillefuglede
     Hans Andersen  28 hiemme
     Ane Kirstine Andersdtr = Jens Nielsen hmd i Jordlose
     Karen Andersdtr ugift
wgd: Niels Andersen bmd i Jerslov
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Pedersen tjenestekarl i Lerchneborg    2 Apr 1853  pg 551
BRO:   Jens Pedersen hmd i Kjaerbye (dod)
      CH: Jacob Jensen   20 tienestekarl i Kallundborg
         Hans Peder Jensen     10
         Kirstine Jensdtr ugift
SIS:   Ane Pedersdtr (dod) = Jens Andersen i Uggelose
      CH: Hans Jensen   38 i Khvn
         Ane Jensdtr (dod) = Jorgen Pedersen i Svallerup
          CH:  Jens Jorgensen  22
             Christen Jorgensen    14
             Peder Jorgensen 7
             Mette Jorgensdtr ugift
             Maren Jorgensdtr ugift
         Maren Jensdtr = ... i Khvn
         Malene Jensdtr = Ole Sigvardsen i Kallundborg
     Ane Marie Pedersdtr (dod) = Simon Jensen i Petersminde
      CH: Christen Simonsen 19 tiene i Forsinge
     Mette Pedersdtr = Christen Madsen hmd i Bjerre
      CH: Peder Christensen ungkarl i Bjerre (for his mother)
     Karen Pedersdtr (dod) = Peder Michelsen i Badstrup
      CH: Niels Pedersen  boende i Skt.Jorgensbjerg
         Inger Pedersdtr = Lars Poulsen i Kallundborg Lyng
         Marie Pedersdtr = Soren Pedersen i Kaastrup
         Ellen Pedersdtr = Christen Christensen i Asnaes skov?
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jens Jensen = Karen Jensdtr hmd i Ubberup    7 Apr 1853  pg 552
 (testament 25 Oct 1838)
HIS.MODER: Dorthe Christensdtr
HIS.BRO:     Christen Jorgensen    hmd i Meelbye Sonderstend
     Niels Jorgensen smedesvend i Romperup
HER.BRO:     Jens Jensen (dod)
      CH: Peder Jensen   hmd i Ubberup
         Karen Jensdtr  ugift tiene i Isteberg
HER.½BRO: Rasmus Pedersen (dod)
      CH: Ane Rasmusdtr  = Soren Larsen hmd i Asminderup
gd: Jens Pedersen yngste gmd i Ubberup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Jorgen Larsen gmd i Isteberg      8 Apr 1853  pg 553
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Jorgensen 14
REL:   Hans Larsen arbeidsmand i Skt.Jorgensbjerg
wgd: Ole Pedersen gmd i Tommerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Karen Jensdtr aftagtsenke i Uby       11 Apr 1853   pg 555
CH:   Ane Cathrine Christiansdtr = Lars Pedersen hmd i Ubye
     Jens Christiansen (dod)
      CH: minors
     Marie Christiansdtr   = (separaret fra) Jens Larsen hmd i Ubye
gd: Frederich Pedersen gmd i Ubye
sep.gd: Peder Rasmussen gmd i Ubye
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ernestine Christiane Laurine Aalborg i Snertinge    11 Apr 1853  pg 555
HUSB:  Rasmus Jacobsen smed
signed by: Jacob Rasmussen
gd: A. Hansen uhrmager
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Niels Nielsen hmd i Axelholm      28 Oct 1851/14 Apr 1853    pg 555
WIFE:  Ane Sophie Jensdtr
CH:   Hans Nielsen   14
     Jens Peder Nielsen    9
gd: Peder Birch sognefoged i Holmstrup
wgd: Jens Christensen gmd i Axelholm / Peder Jensen 
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

Ane Larsdtr i Ubberup        20 Apr 1853   pg 557
2HUSB:  Ole Rasmussen gl. hmd
CH:   Karen Olsdtr   ugift
1HUSB:  Mads ...
CH:   Lars Madsen   hmd i Meelbye Sonderstrnad
     Hans Madsen   33 tiene i Berchendegd
     Rasmus Madsen  30 hmd i Tommerup
[Arts-Skippinge Herred spr; Bk 3 1839-1853; film 49226]

////////////////////////////////////////END OF
FILM////////////////////////////////////////

     Ars-Skippinge Herred skifteprotokol
     Book 4 - 1853-1859 - AO 4399/652 4400/
     Book 4a - 1859-1864 skifteprotokol - AO


 Hanne Elise Splittorff     pg see Tamm
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Conrad Barner (von Barner) kammerjunker forhen fuldmagtig i Lottevd, i
Kallundborg Slots Ladegaard   29 Apr 1853 pg 2 13 13 16 22 53 66 70
CH:    Christian Frederich Theodor Barner
BRO:   Christian Barner eiere af Kallundborg Ladegaard
     Theodor Barner jaegermester til Eskildstrup (? L.T. Barner )
SIS:   Frederikke Michaeline v. Barner froken
guard: C. v. Barner propraetair
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Olsen aftmd i Logtved     d.29 Apr 1852/3 May 1853 pg 3 34 63
WIFE:   Mette Marie Pedersdtr (d. 5 Oct 1850)
CH:    Soren Pedersen
     Ole Pedersen
     Jens Pedersen myndige
     Lars Pedersen
     Niels Pedersen
     Rasmus Pedersen
     Peder Pedersen militairtjeneste i Kjobenhavn
     Christen Pedersen (?dod)
       CH: Mette Kirstine Christensdtr umyndige i Svebolle
     Dorthe Pedersdtr = Niels Jensen gmd
guard: Christen Pedersen gmd i Logtved, Soren Pedersen hmd i Wedskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Jensdtr aftenke i Svallerup 3 May 1853  pg 4
HUSB:   Peder Christensen gmd (dod 1847)  (testament 8 Nov 1816)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Jensen hmd i Hedevigslyst  d.26 Apr/9 May 1853  pg 4
WIFE:   Karen Frederichsdtr
CH:    Jens Jensen 27 i Meelbye
     Niels Jensen 15 hiemme
     Karen Marie Jensdtr ugift
wgd: Christen Larsen hmd i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Laurits Schmidt arvefaestergmd i Kaastrup  14 May 1853 pg 5 6 10 13
31 52 59
WIFE:   Kirsten Rasmusdtr (dod) (testament 27 Jan 1852)
CH:    Andrea Schmidt = Simon Holst gaarderer i Kongstrup
       CH: Kirsten Holst umyndig
     Chr Schmidt gaarderer i Kaastrup (? 10 Jun 1853 - pg 13)
       CH: Ane Cathrine Schmidt umyndige
?     Andreas Rasmussen (?dod)
       CH: Sidse Marie Andreasdtr = Anders Jensen inds i Slagelse Mark
         Ane Andreasdtr = Ole Larsen i Gudum, Slagelse
? Nehammer kiobmand i Slagelse
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Jeppesen hmd hjulmand i Storefuglede   d.13 Aug 1852/31 May 1853pg
7
WIFE:   Sidse Christensdtr (forsepararede) = 2. Christen Henrichsen hmd i
Reersoe/Reerslov Ornum
CH:    Johanne Larsdtr 
     Anders Larsen 10
guard: Stephen Jeppesen i Flinterup
wgd: Ole Nielsen hmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mikkel Sorensen rogter i Birchendegaard    d.23 Sep 1852/30 May 1853pg
7
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Morten Andreas Jorgensen hmd i Holmstrup  d.7 Jan/1 Jun 1853   pg 9
WIFE:   Ane Marie Jensdtr
CH:    Jorgen Christian Mortensen 1
     Karen Marie Mortensdtr 6
     Karen Sophie Mortensdtr 4
BRO:   Frederich Jorgensen hmd i Storeklinte
wgd: Lars Thomasen i Holmstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Marie Johansdtr i Badstrup Sonderstrand     3 Jun 1853   pg 10
HUSB:   Jens Larsen unge hmd
3 CH:   Hans Jensen 20
     Niels Jensen 18
     Jorgen Jensen 13
guard: Peder Andersen gmd i Waenslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Jensen (Ubberup) fuldn i slaget med Felsted i Meelby Sonderstrd  
4 Jun 1853    pg 12
WIFE:   Birthe Nielsdtr
CH:    Ane Marie Jorgensdtr 6
guard: Christen Jensen hmd i Ubberup
wgd: Hans Nielsen hmd i Gaasetofte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Henrich Hansen hmd murer i Rorbye   d.5 Mar/14 Jun 1853   pg 13
2WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:    Niels Henrichsen 10
     Gotfred Henrichsen 8
     Hans Peter Henrichsen 3/4 aar
     Kirsten Henrichsdtr 6
     Marie Henrichsdtr 4
1WIFE:   (d. 29 Apr 1842)
CH:    Jorgen Henrichsen 18
guard: Niels Nielsen hmd i Smakkerup & Peder Hansen hmd i Bregninge
wgd: Peder Nielsen hmd i Svallerup Praestemark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Rasmus Jensen ungkarl af Thystrup, dod i Kiobenhavn   d.1851/27 Jun 1853
pg 15
FADER:  Jens Rasmussen gmd i Thystrup
SIS:   Ane Marie Jensdtr (dod)
     Maren Jensdtr
guard: Lars Sorensen gmd i Thystrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Serine Moller jomfrue i Lerchenborg  29 Jun 1853    pg 16
BRO:   Jacob Moller
SIS:   Ane Margrethe Guldager Splittorff (dod)
       CH: Andrea Splittorff = H.P. Simonsen fisker i Maesoe
         dau (dod) = Taesen? forpagter i Meelbgaard
          CH: Anthon Severin Emil Tausen/Tamm
         Edel Splittorff = T.L. Bang forvalter i Aunsogaard
     Edel Moller enkemadame = Ditmar/Ditmer 
     Hanne Moller jfr
     Emilie Moller = F. Moller skipper i Kallundborg
guard: L. Jacobsen kjobmand i Kallundborg
wgd: E.F. Roeskilde kjobmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Melchiorsen hjulmand hmd i Aagerup    17 May/1 Jul 1853  pg 18
WIFE:   Ane Mette Nielsdtr
CH:    Jens Larsen 49 hmd i Aagerup
     Hans Larsen 41 hmd i Kallerup
     Melchior Larsen 38 hmd i Svendstrup
     Jacob Larsen 22 i kongens tjeneste i Kbhvn
     Niels Larsen 10 hiemme
     Christen Larsen (dod)
       CH: Karen Christensdtr 9
     Ingeborg Larsdtr (dod) = Niels Nielsen i Ellede
       CH: Karen Nielsdtr 22
         Ane Nielsdtr 18
     Ane Larsdtr = Jorgen Larsen hmd i Aagerup
     Kirsten Larsdtr = Jorgen Sorensen hmd i Kallerup
     Karen Larsdtr ugift
wgd: Jens Pedersen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Marie Andersdtr i Bjergsted  18 Jul 1853   pg 19 33 166 187 242
284 300 421
HUSB:   Niels Hansen inds/hmd
4 CH:   Ole Jensen
     Anders Jensen
     Maren Hansdtr = Ditmann muurmester
     Ane Marie Jensdtr umyndig
HUSB.FAD: Hans Nielsen hmd i Bjergsted (dod - ? 15 Dec 1837) = Ane Christensdtr
enke age 76 i Daurup
? Oline Madsen enkefrue = afg Madsen kammerraad huus i Bjergsted sogn
wgd: Jorgen Larsen bmd i Bjergsted
guard: Anders Pedersen gmd i Hagendrup, Jacob Sorensen gmd i Torpe
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Pedersen tjenestemand i Lerchenborg  9 Jul 1853  pg 19 20
BRO:   Jens Pedersen (dod?)
       CH: Jacob Jensen
         Hans Peter Jensen
         Kirsten Jensdtr
SIS:   Ane Pedersdtr (dod?)
       CH: Hans Jensen
         Ane Jensdtr (dod) = Jorgen Pedersen i Svallerup
          CH: Jens Jorgensen
            Christen Jorgensen
            Peder Jorgensen
            Mette Jorgensdtr
            Maren Jorgensdtr
         Maren Jensdtr
         Malene Jensdtr
     Ane Marie Pedersdtr (dod?)
       CH: Christen Simonsen
     Mette Pedersdtr = Christen Madsen i Bjerre
     Karen Pedersdtr (dod?)
       CH: Niels Pedersen i St. Jorgensbjerg
         Inger Pedersdtr = Lars Poulsen i Kallundborg Lyng
         Marie Pedersdtr = Soren Pedersen i Kaastrup
         Ellen Pedersdtr = Christian Christensen i Asnaes Skov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Sorensen tjenestekarl i Lerchenborg   22 Jul 1853 pg 21 48
SIS:   Ane Sorensdtr (dod) = Hans Nielsen hmd i Hembek
       CH: Soren Hansen hmd i Eskeberg
         Else Marie Hansdtr ugift
         Maren Hansdtr ugift
     Cathrine Sorensdtr (dod)
       CH: Johan Nielsen hmd i Torpe
     Margrethe Sorensdtr = Lars Pedersen aftghmd i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Jensen hmd i Bregninge   d.23 Apr/20 Aug 1853  pg 22
WIFE:   Karen Hansdtr
CH:    Jens Christian Frederich Jensen 13 
     Ane Sophie Jensdtr 12
guard: Anders Olsen hmd i Eskeberg
wgd: Knud Jensen gmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Andersen arvefaester i Torpegaard  19 Jul 1853 pg 22 103 120
     (testament)
CH:    Niels Poul Taarning Andersen 19
     Olava Wilhelmine Margrethe Andersen = Holm arvefaster i Kattredgaard
     Staufine Marie Andersen ugift
     Marie Johanne Frederikke Andersen ugift
guard: C. Holm arvefaster i Kattredgaard & Lutzhoft kommissair i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Sorensdtr tjenestepige i Aarbye    22 Aug 1853 pg 23
MODER:  Kirsten Pedersdtr (d.27 May 1848 ?)
STEPFAD: Peder Pedersen gmd i Aarbye
FADER:   (skifte 31 Dec 1846)
BRO:   Jens Sorensen 24
SIS:   Ane Sorensdtr ugift
curator: Jens Pedersen hmd i Ulstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Pedersdtr i Aarbye   22 Aug 1853  pg 24
2HUSB:  Peder Pedersen gmd
1HUSB:  Soren Pedersen gmd i Aarbye (d.31 Dec 1846 ?)
CH:    Jens Sorensen
     Karen Sorensdtr (?dod)
     Ane Sorensdtr
curator: Jens Pedersen hmd i Ulstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Marie Christensdtr tjenestepige i Asminderup d.1 Jun/22 Aug 1853  
pg 25
MODER:  Karen Clausdr = STEPFAD: Peder Nielsen gmd i Asmindrup
BRO:   Christen Christensen 13
     Peder Christensen 10
SIS:   Karen Christensdtr ugift
     Dorthe Christensdtr ugift
FADER:  Christen Christensen gmd i Asmindrup (d. 5 Jul 1845)
guard: Lutzhoft tiendekommiesair i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mads Pedersen gmd i Ubberup   d.9 Aug/7 Sep 1853   pg 26
WIFE:   Kirsten Hansdtr
CH:    Peder Madsen 7
     Jens Madsen «
     Karen Madsdtr 10
     Dorthe Madsdtr 4
BRO:   Hans Pedersen i Ubberup
guard: Niels Christensen gmd i Irtsberg/Isteberg
wgd: Peder Hansen gmd i Bjornstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Jensen hmd i Asminderup   d.19 Jun/9 Sep 1853   pg 27
WIFE:   Lisbeth Jensdtr
CH:    Anders Hansen 17 «
     Kirsten Marie Hansdtr 12
     Ane Caroline Hansdtr 5
guard: Soren Sorensen bmd i Asminderup
wgd: Jacob Jensen bmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Rasmussen hmd i Svendstrup    d.14 Aug/19 Sep 1853  pg 28
2WIFE:  
CH:    Karen Sorensdtr ugift
1WIFE:  
CH:    Ane Sorensdtr ugift
BRO:   Rasmus Pedersen gmd i Svendstrup
wgd: Lars Sorensen hmd i Ellede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sigvard Olsen bmd i Ubye   d.18 Aug/23 Sep 1853  pg 29 86
WIFE:   Maren Hansdtr
10 CH:  Ole Sigvardsen af Kallundborg
     Niels Sigvardsen 42 hmd i Ubye
     Soren Sigvardsen 39 i Logtvedgaard
     Jorgen Sigvardsen 35 i Uggelose
     Peder Sigvardsen 22 hiemme
     Hans Olsen Sigvardsen 5
     Maren Sigvardsdr = Peder Nielsen hmd i Asnaes Skov
     Kirsten Sigvardsdr ugift i Ubye
     Ane Sigvardsdr 11
     Mette Lisbeth Sigvardsdr 9
guard: Ole Olsen aftgsmd i Uggelose
wgd: Lars Olsen gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Helene Jorgensen i Gammelrand   d.16 Feb 1844/24 Sep 1853    pg 31
HUSB:   Anders Jensen inds
2 CH:   Johan Andersen 15
     Ane Margrethe Andersen ugift
REL:   Andreas Jorgensen hmd i Gammelrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Nielsen ungkarl skrader i Ubberup   d.22 Nov 1852/29 Sep 1853  pg
31
FADER:  Niels Larsen = MODER:  Maren Olsdtr 
BRO:   Lars Nielsen
SIS:   Ane Nielsdtr
FAR.CH:  
BRO:   Jens Nielsen
     Peder Nielsen
SIS:   Maren Nielsdtr
? Jorgen Jensen hmd i Ubberup
guard: Iver Larsen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Nielsen hmd i Smakkerup   4 Oct 1853  pg 33 (251?)
WIFE:   Sidse Jorgensdtr
CH:    Niels Nielsen 20
     Karen Marie Nielsdtr 15
     Peder Nielsen 13
guard: Rasmus Nielsen i Smakkerup
wgd: Frands Diderichsen hmd i Smakkerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Laura Splittorff i Rangle Molle  24 Jul/20 Oct 1853   pg 34
MODER:  Splittorff enkemadame
BRO:   Andreas Antonies Splittorff 16
     Johan Emil Splittorff 12
     Christen Jorgen Johannes Splittorff 11
     Wilhelm August Splittorff 7
SIS:   Ane Cathrine Splittorff 14
     Christine Marie Splittorff 8
     Henriette Nicoline Conradine Splittorff 3
     Johanne Georgine Splittorff 2
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Andersdtr i Kaltred     25 Oct 1852/25 Oct 1853 pg 35
HUSB:   Soren Jensen bmd
CH:    Cathrine Sorensdtr = Soren Knudsen hmd i Smakkerup Markk
     Mette Marie Sorensdtr = Jens Christensen hmd i Hjembek
     Karen Marie Sorensdtr ugift
     Kirsten Sorensdtr ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Emilie Wilhelmine Finck i Kaltredgaard   28 Oct 1853    pg 36
HUSB:   Georg Holm arvefaester
CH:    Jacob Ludvig Ferdinant Holm 9
     Marie Cecilie Nicoline Holm 15
     Cecellia Octavia Holm 7
     Emma Wilhelmine Natalia Christine Holm 5
     Mathilde Cornelia Holm 5
REL:   Westphal mellraper i Skullerup Molle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Jacobsdtr i Badstrup   d.24 Jun/31 Oct 1853  pg 37
HUSB:   Soren Jensen hmd
CH:    Hans Sorensen 3
     Jacob Sorensen 9
     Soren Sorensen 7
     Maren Sorensdtr 5
REL:   Christen Jacobsen hmd i Aarbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Clausen hmd i Nyerup    d.12 Sep/9 Nov 1853  pg 38 63
2 CH:   Lars Andersen 41 inds i Nyerup
     Maren Andersdtr 39 ugift
REL:   Niels Nielsen hmd i Ellede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Axel Moller Morch Drastrup toldassistent i Lundehuset ved Kallundborg   9
Nov 1853 pg 38 92
WIFE:   
guard: Teieres/Teisner tommermester
wgd: Brice toldassistent
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christiane Laurine Aalborg i Snertinge   d.12 Feb/11 Nov 1853  pg 39
HUSB:   Jacob Rasmussen smed
guard: A. Hansen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jensdtr aftenke i Ubye   d.7 Mar/12 Nov 1853  pg 41
HUSB:   Christian Jorgensen gmd (dod)
CH:    Marie Christiansdtr umyndige
     Ane Cathrine Christiansdtr (dod) = Lars Pedersen hmd i Ubye
HEIRS:  Karen Marie Jensdtr 
     Mette Jensdtr
     Rasmus Hansen gmd i Rorbye
     Peder Christophersen bmd i Udbye
     Jens Danielsen gmd i Ubye
     Peder Rasmussen gmd i Ubye
guard: Frederich Pedersen unge gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Thuesdr hmdsenke i Kongstrup   d.8 Mar/14 Nov 1853  pg 42 94
HUSB:   Jens Olsen hmd (dod)
PLEIE:  Dorthe Nielsdtr = Jens Pedersen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lucie Christophersen i Wedskende    d.14 Jun/16 Nov 1853  pg 43
HUSB:   Peder Andersen skomager (fraskild) (? fattig i Sonderup sogn, Soro)
CH:    Caroline Lovise Andersen = Jens Andersen skomager i Slagelse
     Ane Margrethe Dorthea Andersen = J.R.Puick/Pugh bodker i Widskende
     Birthe Kirstine Andersen ugift
     Emilie Christine Andersen ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Larsdtr enke i Ronkevang  d.6 Jul/18 Nov 1853  pg 44
HUSB:   Jens Jensen aftmd (dod)
BRO:   Jens Larsen hmd i Hjembek
SIS:   Karen Larsdtr (dod)
       CH: Jens Hansen sognefoged i Aarbye
         Ole Hansen bmd i Jerslov
     Sidse Larsdtr (dod)
       CH: Lars Simonsen 32 i Svallerup
         Bodil Simonsdr = Jens Olsen hmd i Bjerresoe
     Ane Larsdtr enke = Lars Andersen hmd i Wallekilde
       CH: Anders Larsen gmd i Uggelose
«SIS:   Maren Larsdtr (dod)
       CH: Jens Jorgensen myndig i Kbhvn
         Christen Jorgensen hmd i Kongstrup paa Seyeroe
         Maren Jorgensen (dod)
          CH: Jorgen Sorensen 22 i Seyerby/Seyeroe?
            Karen Sorensdtr ugift
            Ane Sorensdtr ugift
         Bodil Kirstine Jorgensen = Christensen skolelaerer i Wallekilde
«BRO:   Bendt Larsen (dod)
       CH: Christen Bendtsen boende i Kuldbye
         Bodil Bendtsdr ugift
         Lars Bendtsen boende i Eskeberg
TIL:   Jens Jensen aftgmd i Ronkevang (per skifte 22 Dec 1848)
       4CH:    Jens Jensen
         Maren Jensdtr = Lars Pedersen
         Ole Jensen
         Ane Jensdtr
guard: Jens Hansen sognefoged, Christensen skolelarer i Wallekilde
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Marie Dorthe Christensdtr i Bjerre d.19 Sep/18 Nov 1853   pg 46
HUSB:   Carl Rosenqvist skomager
guard: Peder Andersen hmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Pedersdtr aftgsenke i Svallerup    19 Nov 1853 pg 47
CH:    Hans Larsen sognefoged i Jerslov
     ... Larsdtr (dod)
       CH: Henrich Rasmussen hmd i Svebolle
         Lars Jensen i Svebolle
     ... Larsdtr = Jens Christensen bmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Christensen = Karen Christensdtr hmd i St.Jorgensbjerg   22 Nov 1853 
     pg 47
TIL:   Niels Pedersen gaardkarl i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Pedersen hmd i Kjelleklinte     28 Nov 1853   pg 49
WIFE:   Ane Kirstine Madsdtr or Kirstine Madsdtr
CH:    Christen Jensen 11
     Karen Jensdtr 8
     Mette Cathrine Jensdtr 6
REL:   Anders Pedersen hmd i Ubye
wgd: Niels Jorgensen gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Madsen, barn of Mads Pedersen gmd i Ubberup   28 Nov 1853    pg
50
MODER:  Kirsten Hansdtr enke = afg. Mads Pedersen (d. by 7 Sep 1852) i Ubberup
BRO:   Peder Madsen 8
     Karen Madsdtr 10
     Dorthe Madsdtr 5« ?
guard: Niels Christensen gmd i Isteberg
wgd: Peder Hansen gmd i Bjornstrrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Inger Andersdtr aftgenke i Seyerbye  29 Nov 1853  pg 51
HUSB:   Peder Thorsen moller (dod)
CH:    Anders Pedersen gmd i Seyerbye
     Thor Pedersen moller i Seyerbye
     Mette Malene Pedersdtr (dod)
       CH: Peder Andersen 13
         Jens Andersen 11
         Niels Andersen 9
         Ane Johanne Andersdtr ugift
         Inger Petrine Andersdtr ugift
     Sidse Kirstine Pedersdtr (dod)
       CH: Ane Petrine Andersdtr ugift
guard: Peder Pedersen gmd i Seyerbye, Anders Poulsen gmd i Seyerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Nielsdtr i Rorbye    (?8 Sep 1852)/6 Dec 1853 pg 52
HUSB:   Soren Madsen gmd
CH:    Niels Nielsen myndig
     Anders Nielsen 
     Dorthe Nielsdtr umyndig
BRO:   Anders Nielsen
guard: Niels Jorgensen gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Morten Larsen hmd i Storefuglede     9 Dec 1853   pg 54
WIFE:   Kirsten Jensdtr
CH:    Sidse Marie Mortensdtr 3
     Johanne Mortensdtr 3/4 aar
REL:   Jens Larsen hmd i Lillefuglede
wgd: Soren Jensen hmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Eriksen selv.gmd i Klovbye    d.18 Oct/24 Nov 1853/9 Dec 1853  pg
54 173
WIFE:   Ane Larsdtr
CH:    Lars Olsen 11
     Erik Olsen 9
     Lisbeth Olsdtr ugift
REL:   Soren Eriksen gmd i Alleshave
wgd: Niels Larsen gmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Sorensen hmd hjulmand i Badstrup   12 Dec 1853 pg 55
WIFE:   
CH:    Anders Jorgensen
     Jens Jorgensen
     Niels Jorgensen
     Karen Jorgensdtr
     J. Lindemann
guard: Soren Rasmussen & Niels Sorensen i Badstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Nielsdtr i Tommerup  d.31 Oct/13 Dec 1853  pg 56
HUSB:   Johan Pedersen hmd
CH:    Peder Jensen 36 hmd i Gaasetofte
     Kirsten Jensdtr = Rasmus Rasmussen gmd i Gaasetofte
     Karen Jensdtr ugift
     Johanne Johansdtr ugift
guard: Hans Nielsen bmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Jorgensdtr i Bjerre   (see Aagaard gods 1850) 13 Dec 1853   pg
57
HUSB:   Jens Jensen hmd
CH:    Peder Jensen 21
     Bodil Sophie Jensdtr ugift
curator: Lars Jorgensen bmd i Loier Molle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Pedersen aftenke i Gammelrand    16 Dec 1853 pg 58
HUSB:   Brix Pedersen hmd (dod)
CH:    Kirsten Brixdtr = Hans Christensen i Gammelrand
     Karen Marie Brixdtr 
guard: Jens Pedersen i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jeppe Pedersen bmd i Axelholm   21 Dec 1853    pg 61
WIFE:   Ingeborg Caspersdr
CH:    Jens Jeppesen myndig
     Christian Jeppesen myndig
     Sophie Jeppesdr = Frederich Schroder snedker i Kallundborg
wgd: Christian Klyaloe/Kluver gmd i Holmstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Christensen af Hor dalshusene i Benzonslund  22 Dec 1853 
     pg 65 150
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Dorthe Randern gift Taysen i Bregninge     pg 66
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jacob Jensen faestebmd i Torpe  23 Dec 1853 pg 66
WIFE:   Johanne Kirstine Nielsdtr
CH:    Niels Jacobsen gmd i Eskeberg
     Kirsten Jacobsdtr = Diderik Hansen sognefoged i AEskeborg
     Ane Jacobsdtr = Johan Larsen i Torpe
     Jens Jacobsen
guard: Frederich Jensen aftmd i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johan Frederich Taysen = Dorthea Randern plantieur i Bregninge   23 Dec
1853   pg 66
CH:    Christian Frederich Teisner forstraad slotsgartner i Frederiksborg
     Carl Wilhelm Teisner apotheqvern (dod - ?13 Jan 1849)
       CH: Christian Teisner
         Rise Teisner (? Rise Dorthea Teisner)
     Samuel Teisner (dod)
       CH: Hans Peter Teisner   (signed: Hans Peter Taysen)
         Johan Wilhelm Teisner
         Christian Frederich Teisner umyndig
         Dorthe Sophie Teisner = Frederich Sorensen hmd i Gammelrand
     Margrethe Hedevig Teisner sal. Larsen enkemadame
     Dorthea Cathrine Teisen sal. Jensen enkemadame i Kundby
curator: Jens Andersen sognefoged i Svebolle
guard: Kastrup proprietuir i Olstrupgaard, Christen Christensen hmd i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Nielsdtr i Waerslov  22 Dec 1853  pg 66
HUSB:   Rasmus Hansen sognefoged (i uskift boe)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johanne Marie Larsdtr i Svebolle    24 Dec 1853 pg 69
HUSB:   Jens Pedersen inds
«BRO:   Hans Larsen 18 i Jordlose
«SIS:   Ane Marie Larsdtr ugift
guard: Lars Michelsen hmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Pedersdtr i Ellede    27 Dec 1853  pg 70
HUSB:   Jens Andersen gmd
CH:    myndige & umyndige
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Frantz Snege/Frita Siege schafer i Benzonlund  31 Dec 1853 pg 72 99
SIS:   Sockia Siege
husband: Peter Omoe forpagter i Benzonslund
guard: Peter Birch sognefoged i Holmstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Jorgensen = Mette Marie Larsdtr gmd i Torpe   6 Jan 1854  pg 72 86
143
CH:    Soren Larsen i Torpe
     Christen Larsen
     Ane Larsdtr
     Maren Larsdtr = Peder Nielsen gmd i Kaltred
     Karen Marie Larsdtr = Jorgen Christensen hmd i Hjembek
     ... Larsdtr (dod?) = Jens Pedersen i Kattred
       CH: Ane Marie Jensdtr = Peder Jeppesen i Kattred
         Mette Marie Jensdtr umyndig
?     Peder Hansen gmd i Kattred (could this be husband of Ane Larsdtr above?)
guard: Christen Larsen , Lars Pedersen of Kallred?
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Samuel Teisner arvefaester i Olstrupgaard   31 Jan 1854  pg 73
WIFE:   Ellen Hansdtr =2. Christen Christensen hmd i Svebolle
CH:    Hans Peter Teisner 23
     Johan Wilhelm Teisner 20
     Christian Frederich Teisner 17«
     Dorthea Sophie Teisner = Frederich Sorensen i Gammelrand
?     J.F. Taysen (dod - contract 18 Dec 1826)
guard: Jens Andersen sognefoged i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Frandsen aftmd i Alleshave   10 Feb 1854     pg 74 161
CH:    ... Jensdtr = Christian Larsen hmd i Alleshave
     ... Jensdtr = Gottschalck i Skippinge
WIFE.CH: Kirstine Pedersdtr , dau of Peder Olsen aftghmd i Alleshave
? Ole Rasmussen gmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Dorthe Rasmusdtr i Widskende Mark  10 Feb 1854  pg 75
2HUSB:  Christen Poulsen hmd
CH:    Dorthe Christensen 20 ugift
     Ane Christensen 17 ugift
1HUSB:  Morten ...
CH:    Offer Mortensen 25 
guard: Niels Rasmussen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Eline Frederikke Bilsted i Bjergsted  31 Jul 1850/10 Feb 1854  pg 76
HUSB:   Daniel Weinreich gmd (signed: Daniels Veinreich)
CH:    Jens Christian Lund Weinresch 18 (signed: Jens Christian Lund Veinreich
Torkildsen )
     Cathrine Marie Weinresch 10
     Eline Frederikke Weinresch 4
REL:   Lund kjobmand i Nestved
curator: Torkildsen skolelarer i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Pedersen hmd i Rugtved  d.11 Dec 1853/17 Feb 1854  pg 77
WIFE:   Karen Jorgensdtr
SIS:   Ane Pedersdtr = Lars Jensen hmd i Badstrup
     Sophie Pedersdtr (dod)
       CH: Niels Pedersen 14
     Karen Marie Pedersdtr ugift ( Karen Pedersdtr )
«SIS:   Bodil Marie Pedersdtr ugift
wgd: Ole Jensen inds i Rugtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Hansen gmd i Ubye     d.13 Jan/17 Feb 1854     pg 78
WIFE:   Mette Kirstine Christophersdtr
CH:    Anders Larsen 6
REL:   Diderik Hansen gmd sognefoged i Eskeberg
wgd: Niels Christophersen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Jacobsdtr i Eskeberg   17 Feb 1854 pg 79
HUSB:   Diderik Hansen sognefoged gmd ( i uskifte boe)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Andersen selv.gmd i Illerup     20 Feb 1854  pg 79
WIFE:   Mette Jespersdtr (i uskifte boe)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Kirstine Birch i Holmstrup    d.3 Apr 1852/21 Feb 1854  pg 80
HUSB:   Peder Willumsen skraeder (signed: N.P. Willumsen )
CH:    Hans Frederich Julius Willumsen 12
     Marie Dorthea Willumsen 11
     Johanne Wilhelmine Willumsen 4
guard: Peter Cuilmose jarnhandler i St.Jorgensbjerg (signed: Peter Culmsei )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Olsen hmd i Logtved  d.31 Dec 1852/28 Feb 1854  pg 81
2WIFE:  Marie Jensdtr
1WIFE:  
CH:    Ole Nielsen 23
     Lars Nielsen 17«
     Sidse Marie Nielsdtr = Troels Madsen tjinestemand i Logtvedgaard
     Kirstine Nielsdtr ugift 
     Maren Sophie Nielsdtr ugift  ( Maren Nielsdtr )
2WIFE.CH: Christen Jensen
       Mariane Jensdtr
guard: Lars Olsen hmd i Logtved, Johan Larsen hmd i Skippinge
wgd: Jens Jensen hmd i Logtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Nielsen skrader inds i Holmstrup d.21 Dec 1853/24 Feb 1854  pg 81
WIFE:   Karen Marie Pedersdtr
CH:    Niels Olsen 6
HIS.CH:  Ane Marie Nielsdtr 11
guard: Lars Larsen hmd i Sorninge
wgd: Peter Birch sognefoged i Holmstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Marie Jensdtr i Tommerup   d.12 Jan/28 Feb 1854     pg 83
HUSB:   Hans Christian Larsen hmd
CH:    Jens Peter Hansen «
BRO:   Thomas Jensen gmd i Qvandlose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jensdtr i Rugtved     d.10 Jan/1 Mar 1854 pg 84
HUSB:   Niels Nielsen unge hmd
CH:    Niels Nielsen 20
     Maren Nielsdtr 14
curator: Soren Nielsen hmd i Waerslov
guard: Johan Jensen hmd i Rugtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Jensen hmd i Wollerup  d.16 Dec 1853/23 Feb 1854 pg 84
WIFE:   Dorthe Knudsdtr
CH:    Jorgen Larsen 20
     Jens Larsen 16
     Ane Mette Larsdtr 10
curator: Mads Jensen gmd i Ellede
wgd: Jesper Nielsen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Pedersdtr i Bregninge  3 Mar 1854  pg 85
HUSB:   Niels Jensen inds
CH:    Jens Peter Larsen 5 (illeg)
     Jens Christian Nielsen 3
guard: Rasmus Pedersen hmd i Tudse
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Jensdtr i Bjergsted  d.10 May 1853/2 May 1854  pg 87
HUSB:   Niels Sorensen hmd
CH:    Jens Nielsen 17
     Ellen Sophie Nielsdtr = Lars Nielsen inds i Bjergsted
     Maren Kirstine Nielsdtr ugift
guard: Christian Jorgensen hmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Olsdtr enke i Nyerup  3 May 1854  pg 88 96 101 102 116 119 121 166
HUSB:   Jens Nielsen gmd (dod)
CH:    Peder Jensen 24 ved dragonregimentet i Flensborg
     Ole Jensen
     Anders Jensen
     Lars Jensen
     Ellen Jensdtr
HUSB.CH: Niels Jensen i Gaasetofte
      Lars Jensen gmd i Gaasetofte 
      Kirsten Jensdtr = Niels Sorensen gmd i Rachlov
      Karen Jensdtr ugift
curator: Niels Frederichsen gmd i Nyerup
guard: Jens Olsen gmd i Kallerup & Soren Jensen sognefoged i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Margrethe Pedersdtr i Svallerup Praestemark   d.1 Mar/3 May 1854  
pg 89
HUSB:   Niels Jensen arvefaeste hmd
CH:    Peder Nielsen 13
     Hans Nielsen 8
     Jens Nielsen 2
     Ane Johanne Nielsdtr 10
     Karen Sophie Nielsdtr 4
REL:   Lars Pedersen hmd i Kallundborg Hestehave
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Rasmussen aftghmd i Svallerup   d.22 Apr/5 May 1854     pg 90
139
WIFE:   Inger Nielsdtr 84
WIFE.CH: ... = Peder Sorensen hmd i Svallerup (? signed: Bodil Marie Hansdtr )
BRO:   Henrich Rasmussen (dod)
       CH: Lars Henrichsen hmd i Waerslov Skovbanker
         Ane Dorthea Henrichsdtr = Christen Pedersen hmd i Svallerup
     Peder Rasmussen (dod)
       CH: Anders Pedersen gmd i Nyerup
         Rasmus Pedersen hmd i Ubberup
SIS:   Maren Rasmusdtr (dod)
       CH: Dines Dinesen hmd i Forsinge
          CH: Ane Dinesdr for her father
     Johanne Rasmusdtr (dod)
       CH: Jorgen Jorgensen hmd i Bjergsted
         Rasmus Jorgensen hmd i Storefuglede
         Maren Jorgensdtr = Jens Christensen hmd i Bjergsted Mark
         Kirsten Jorgensdtr ugift
     Mette Rasmusdtr (dod)
       CH: Niels Larsen residence unknown
         Maren Larsdtr = Jorgen Pedersen hmd i Ubye Mark
guard: Lars Hansen
also signed: Jens Danielsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Christensen = Sidse Pedersdtr aftgsmd i Bjerre   9 May 1854   pg
91 141
     (testament 14 Mar 1832)
HIS.«SIS: Ane Christensdtr = Hans Pedersen hmd i Svallerup
      Maren Christensdtr = Abraham Christensen aftgmd i Uggelose
       CH:    ... = Peder Frederichsen i Uggelose
HER.BRO: Peder Pedersen (dod)
       CH:    Maren Pedersdtr = Christen Svendsen hmd i Storefuglede
         Karen Marie Pedersdtr = Krarup/Kragrup forvalter i Morkegaard
      Hans Pedersen (dod)
       CH:    Peder Hansen hmd i Svallerup
         Lars Hansen 28 inds i Jordlose
         Karen Hansdtr = Peder Jensen hmd i Jordlose
HER.SIS: Ellen Pedersdtr (dod)
       CH:    Jens Pedersen hmd i Jordlose
         Maren Pedersdtr = Peder Christian Bell bmd i Bjerre
         Karen Pedersdtr = Jorgen Hansen hmd i Bjerre
      Ane Pedersdtr (dod)
       CH:    Peder Madsen (dod)
          CH: Hans Pedersen 16
         Maren Madsdtr = Peder Hansen unge gmd i Ubye
      Karen Pedersdtr (dod)
       CH:    Maren Madsdtr ugift
guard: Peder Frederichsen hmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Rasmussen gmd i Tommerup  d.24 Mar/15 May 1854  pg 93
WIFE:   Ane Nielsdtr
CH:    Rasmus Pedersen 3
     Niels Pedersen 1
REL:   Niels Rasmussen gmd i Sundstrup
wgd: Niels Hansen gmd i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ingeborg Dorthe Lovise Rafn i Rachlov Praestegrd   17 May 1854    pg
95
HUSB:   paster Poulsen Kongenhavn? (i uskifte boe)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Cathrine Jensdtr enke i Svallerup    d.12 Jan/26 May 1854  pg 96
HUSB:   Peder Nielsen hmd (dod)
CH:    Niels Pedersen
     Anders Pedersen
     Jens Pedersen of Svallerup
     Karen Pedersdtr (dod) = Niels Olsen i Bjerre
      CH: Ole Nielsen 21
         Jens Nielsen 20
         Anders Nielsen 13
         Niels Nielsen 9
         Hans Nielsen 6
         Ane Marie Nielsdtr 18 ugift
     Ane Marie Pedersdtr = Jens Christensen arbeidsmd i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Hansen drengebarn i Gaasetofte  d.17 Jan/1 Jun 1854     pg 97
FADER:  Hans Nielsen selv.gmd i Gaasetofte
BRO:   Niels Hansen 15
SIS:   Maren Hansdtr ugift
     Ane Hansdtr ugift
     Karen Hansdtr ugift
     Sidse Hansdtr ugift
guard: Ole Nielsen gmd i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Frederich Teisner drengen i Svebolle  d.13 May/1 Jun 1854  pg
98
MODER:  Ellen Hansdtr = Christen Christensen hmd i Svebolle
BRO:   Hans Peter Teisner 22
     Johan Wilhelm Teisner 19
SIS:   Dorthea Sophie Teisner = Frederich Sorensen hmd i Gammelrand
guard: Jens Andersen sognefoged i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Marie Nielsdtr 5 pigebarn i Kaastrup   d.3 Mar/2 Jun 1854   pg
100
FADER:  Niels Olsen gmd i Kaastrup
BRO:   Ole Nielsen 10
SIS:   Maren Nielsdtr 12
     Ane Marie Nielsdtr 5
guard: Carl Nielsen smed i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Nielsdtr i Svallerup  d.24 May/9 Jun 1854  pg 102
HUSB:   Christopher Jensen hmd
CH:    Peder Christophersen 3
     Sidse Marie Christophersdtr 10 wks
FADER:  Niels Larsen hmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Marie Petrea Nielsen fodt Fraas enkemadame i Ubye    13 Jun 1854   pg
103 147 175
CH:    Christian Sophus Nielsen
     Theodor Christopher Nielsen
     Elise Sophie Nicoline Nielsen
     Christiane Hansine Nielsen
     Marie Petrea Nielsen
guard: Andersen skolelaerer i Ubye & Gram frovalter i Norager
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Hansdtr i Kjelleklinte  22 Jun 1854  pg 104
2HUSB:  Lars Pedersen hmd
CH:    Mehe Cathrine Larsdtr
     Karen Sophie Larsdtr
     Dorthe Larsdtr
1HUSB:  Mads ...
CH:    Maren Madsdtr i Kloubye
     Ane Madsdtr i Udbye 
     Bodil Marie Madsdtr
     Ane Margrethe Madsdtr
guard: Rasmus Nielsen bmd i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Sorensdtr i Rachlov    23 Jun 1854  pg 105
HUSB:   Hans Christensen inds
CH:    Soren Hansen 7
REL:   Willads Sorensen inds i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Rasmus Olsen gmd i Wollerup   d.15 Jun/26 Jun 1854  pg 106 125 153 155
CH:    Ole Rasmussen 20 gmd i Wollerup
     Maren Rasmusdtr = Ole Nielsen inds/gmd i Wollerup
     Niels Rasmussen 12
     Peder Rasmussen (dod - 22 Nov 1837 ?)
     Karen Rasmusdtr 10
REL:   Lars Larsen gmd i Gaasetofte
MOD.REL: Jens Pedersen hmd i Ulstrup
curator: Jens Rasmussen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Hansdtr i Logtved     d.15 Apr/26 Jun 1854    pg 107
2HUSB:  Ole Pedersen hmd
CH:    Niels Olsen 20
     Jens Olsen 18
     Kirsten Olsdtr 14
1HUSB:  Lars Rasmussen Fasoe i Hagnedrup (d. 12 Apr 1832)
CH:    Karen Larsdtr ugift
     Ane Sophie Larsdtr ugift
guard: Frederich Christensen hmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Marie Jensdtr pige i Thystrup   d.26 Mar 1853/30 Jun 1854  pg 108
FADER:  Jens Rasmussen gmd i Thystrup
SIS:   Maren Jensdtr
MODER:  (?dod - 21 Jul 1835)
BRO:   Rasmus Jensen (?dod - 27 Jun 1853)
guard: Lars Sorensen gmd i Thystrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Madsen gmd i Aarbye 26 Jun 1854  pg 108
WIFE:   Karen Jorgensdtr (i uskiftet boe - registeringe pg 295)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Claus Clausen hmd i Badstrup  d.24 Jun/6 Jul 1854   pg 109
2WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:    Soren Clausen 22 tjene i Klbg
     Christian Clausen 17
     Anders Clausen 11
     Ane Kirstine Clausdr ugift
1WIFE:  Lars Clausen 38 hmd i Love
     Karen Sophie Clausdr = Niels Andersen hmd i Uggelose
     Ane Marie Clausdr = Nicolai Larsen smed i Torpe, Love herred
     Maren Kirstine Clausdr = Mads Hansen hmd i Kirkehelsinge
curator: Anders Olsen gmd i Badstrup
wgd: Jens Nielsen hmd i Hedevigslyst
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Henning Nielsen hmd i Ubye  d.22 May/10 Jul 1854    pg 110
WIFE:   Johanne Christensdtr
BRO:   Jacob Nielsen gmd i Widskende
     Marcus Nielsen
«BRO:   Jorgen Nielsen (?dod)
       3CH:    Jens Jorgensen
         Hans Jorgensen
         Niels Jorgensen umyndig
     Jens Nielsen
     Peder Nielsen
     Soren Nielsen
SIS:   Mette Nielsdtr
«SIS:   Ane Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
?     Niels Knudsen
       CH: Peder Nielsen
     Soren Andersen
     Niels Larsen
TIL: Anders Olsen aftmd i Ubye (by sifte 23 Sep 1847)
wgd: Jens Christensen bmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Jensen = Kirsten Pedersdtr aftmd i Eskeberg    d.1 May & 24 Jun/12
Jul 1854 pg 112 148 175
CH:    Peder Jensen (dod)
       Ch: Anders Pedersen 20
         Kirsten Pedersdtr 18
     Jens Jensen hmd i Eskeberg
     Dorthe Jensdtr (dod) = 1. Jens Sorensen ?, =2. Hans Olsen hmd i Eskeberg
       CH: Lars Jensen 24 residence unknown
         Peder Jensen militaire tiene i Glejarstadt?
         Jens Hansen 17
         Ole Hansen 14
         Karen Marie Hansdtr = Mads Nielsen i Alleshave
         Ane Nielsdtr (?illeg)
     Maren Jensdtr (dod) = Niels Pedersen hmd i Eskeberg
       CH: Johanne Nielsdtr 19
         Peder Nielsen 14 ( Jens Peter Nielsen )
     Bodil Jensdtr enke = afg Soren Andersen gmd i Eskeberg
     Lisbeth Jensdtr = Soren Pedersen hmd i Eskeberg
wgd: Soren Pedersen hmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Nielsen hmd i Badstrup   12 Jul 1854  pg 112
2WIFE:  Bodil Jacobsdtr
CH:    Niels Jensen 5
     Ane Kirstine Jensdtr 9
     Karen Marie Jensdtr 7
     Ane Sophie Jensdtr 2
1WIFE:  
CH:    Maren Jensdtr 17
     Christiane Jensdtr 14
guard: Svend Pedersen / Soren Pedersen hmd i Svallerup & Anders Olsen gmd i
Badstrup
wgd: Christen Jacobsen hmd i Aarbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Mette Mathiasdtr i Bjerre  14 Jul 1854  pg 113 207
HUSB:   Jens Pedersen hmd
3 BRO & 2 SIS: who left children
SIS:   Johanne Marie Mathiasdtr (dod) (? Johanne Margrethe Mathiasdtr )
       CH: Mads Rasmussen smed i Dalby
         Karen Marie Rasmusdtr = Peder Madsen sognefoged i Rorbye
         Ane Marie Rasmusdtr = Soren Christiansen i Svebolle (? Soren
Christensen )
         Johanne Margrethe Rasmusdtr = Jens Christiansen i Svebolle
         Mariane Rasmusdtr = Carl Frederich Nielsen smed i Rorbye
BRO:   Christian Mathiasen (dod)
       CH: Lars Christiansen hmd i Bjerre
         Johannes Christiansdtr hmd i Langemark
         Ane Christiansdtr = Frands hmd i Frihedslund
         Cathrine Christiansdtr = Jens Knudsen skraeder i Jordlose
         Karen Christiansdtr (dod) = Niels Larsen hmd i Bjerre
          CH: Christian Nielsen 19 or 21 tiene i Aagaard, nu i Sogaard
«SIS:   Kirstine Mathiasdtr (dod)
       CH::    Grethe Borgen = ... i Hong
         Stine Borgen = Lindhardt vaever i Norager Skov
HUSB.CH: Peder Jensen (dod) = .... = Niels Larsen
       CH:    Kirstine Pedersdtr (dod efter fader)
      ... Jensdtr
      ... Jensdtr
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Rasmussen aftmd i Rachlov  d.29 Jun/13 Jul 1854  pg 113 125
WIFE:   Inger Pedersdtr
SIS:   Karen Rasmusdtr
BRO.CH:  Hans Jorgensen hmd i Nostrup
     Mette Margrethe Jorgensdtr = Jens Olsen aftmd i Nostrup
wgd: Peder Hansen hmd i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Sorensen hmd i Badstrup   d.27 Feb/14 Jul 1854  pg 114
WIFE:   Maren Olsdtr
CH:    Karen Marie Nielsdtr ugift
     Ane Kirstine Nielsdtr ugift
BRO:   Anders Sorensen parcellist i Frankerup
wgd: Jens Hansen hmd i Aarbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Henning Christensen gmd i Jordlose  d.15 May/21 Jul 1854  pg 115
WIFE:   Ane Kirstine Frederichsdtr
CH:    Jens Christian Henningsen 11
     Niels Peder Henningsen 9
     Ole Henningsen 7
guard: Jens Christensen arbeidsmand i Kallundborg
wgd: Frederich Jensen aftmd i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jensen aftgsmd i Rachlov  26 Jul 1854    pg 116
CH:    Lars Nielsen myndig
     Peder Nielsen myndig
     Jens Nielsen hmd i Isteberg
     Jens Nielsen 17 
NOTE: Yes there are 2 sons named Jens Nielsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Christiansdtr i Eskeberg  d.12 Jul/28 Jul 1854  pg 117
2HUSB:  Jens Frandsen gmd
CH:    Christen Jensen 18
     Anders Jensen 11
     Ane Marie Jensdtr 14
     Karen Sophie Jensdtr 9
1HUSB:  Rasmus ...
CH:    Jorgen Rasmussen 33 hmd i Romperup
     Jens Rasmussen 28
     Niels Rasmussen 23
     Bodil Rasmusdtr = Hans Andersen hmd i Snuderup
guard: Anders Pedersen bmd i Stokkeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johan Frederich Schak/Schacht hmd i Asnaes Skov   d.5 Jul/29 Jul 1854 
pg 118 175
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:    Christian Flemming Schack 3
1WIFE:  
CH:    Henrich Schack skomager i Jordlose (signed: H. Schaeht)
     Hans Frederich Schack i Asnaes Skov   (signed: H.F. Schacht)
wgd: Niels Jensen hmd i Mineslund
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Mikkelsdr i Axelholm    19 Aug 1854   pg 121 424
HUSB:   Ole Sorensen gmd ( i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Hansdtr i Ulstrup     d.5 Apr/25 Aug 1854  pg 121 175
HUSB:   Lars Pedersen hmd
Ch:    Peder Larsen 17
     Karen Larsdtr 13
     Bodil Larsdtr 2
FADER:  Hans Melchiorsen bmd i Kallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Larsdtr i Svebolle  4 Sep 1854  pg 122
HUSB:   Peder Christensen hmd
CH:    Lars Michelsen 30 hmd i Widskende
     Jens Pedersen 24 soldat i Husuum?
     Carl Christian Pedersen 20 tiene i Kjobenhavn
     Christen Pedersen 17
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Jensdtr i Bjornstrup   7 Sep 1854    pg 123
HUSB:   Jens Andersen gmd
CH:    Anders Jensen 8 wks
REL:   Jens Andersen gmd i Ellede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Andreasdtr i Flinterup  9 Sep 1854   pg 125
HUSB:   Anders Larsen bmd  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Rasmus Olsen selv.gmd i Wollerup    14 Sep 1854    pg 125 152
WIFE:   Ane Pedersdtr (d. 25 Jan 1846)  (testament 29 Jan 1853)
CH:    Ole Rasmussen
     Peder Rasmussen (dod)
     Niels Rasmussen
     Maren Rasmusdtr = Ole Nielsen
     Karen Rasmusdtr 
guard: Lars Larsen gmd i Gaasetofte & Jens Pedersen hmd i Ulstrup
curator: Jens Rasmussen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Andreasdtr i Eskeberg  26 Sep 1854  pg 126
HUSB:   Brix Andersen gmd (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Christensen i Rugtved     d.9 Jun/27 Sep 1854  pg 126 126
HUSB:   Poul Pedersen hmd
CH:    Hans Jensen hmd i Asminderup
HUSB.1WIFE: ... (d. 9 Jul 1836)
HUSB.CH: Soren Poulsen
      Maren Poulsdtr
      Ane Marie Poulsdtr
      Ane Margrethe Poulsdtr
      Caroline Poulsdtr
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Jorgensen selv.gmd i Rachlov     d.12 Sep/28 Sep 1854    pg 127
159
WIFE:   Karen Melchiorsdr  (testament 12 Nov 1853)
CH:    Jorgen Larsen
     Karen Larsdtr ugift
BRO:   Ole Jorgensen hmd i Nostrup
guard: Jens Jorgensen gmd i Badstrup
wgd: Jens Melchiorsen gmd i Ellede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jeppe Larsen hmd i Svebolle     3 Oct 1854    pg 128
2WIFE:  Ellen Pedersdtr
CH:    Anders Peter Jeppesen 3«
1WIFE:  
CH:    Lars Jeppesen hmd i Svebolle
     Peder Jeppesen boende i Stokkeberg
     Jacob Jeppesen 32 boende i Kjobenhavn
     Sidse Elisabeth Jeppesdr = Jens Jensen murer i Kallundborg
     Kirsten Jeppesdr = Anders Jensen i Haslebyeore
wgd: Hans Pedersen hmd i Kallundborg Hestehavehuus
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Eriksen hmd i Waerslov   29 Sep 1854    pg 128
3WIFE:  Maren Jensdtr
CH:    Lars Pedersen 19
     Jacob Pedersen 18
     Jens Pedersen 16
     Stis Pedersen 9
     Christen Jorgensen Pedersen 3
     Mette Marie Pedersdtr 20 ugift
     Margrethe Pedersen 15
     Bodil Pedersdtr 7
1WIFE:  
CH:    Erik Pedersen boende i Slesvig
     Frederich Pedersen myndig i Waerslov
     Sidse Cathrine Pedersdtr = Peder Lauge gmd i Bjerresoe
     Ane Margrethe Pedersdtr = Anders Jensen hmd i Buerup Mark
     Else Pedersdtr = Hans Brondel inds i Kjaerbye Mark
2WIFE:  
CH:    Jens Christian Pedersen 24 i Svallerup
wgd: Michel Cort Hansen hjulmand i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Poul Pedersen hmd i Bjornstrup  d.10 Jul/9 Oct 1854  pg 129
WIFE:   Maren Hansdtr
CH:    Sidse Cathrine Poulsdtr
guard: S.J. Meyer forvalter i Refsnaesgaard
wgd: Lars Rasmussen gmd i Bjornstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johanne Nielsdtr i Badstrup   13 Oct 1854    pg 131
2HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:    Elise Wilhelmine Jensen 12
1HUSB:  
CH:    Peter Thim 19
     Irenaeus Thim 16
curator: Hans Nielsen hmd i Badstrup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgensen or Ingersen sognepraest i Bregninge  12 Oct 1854 pg 131
WIFE:   Charlotte Jorgensen  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Pedersen ungkarl sindesvag i Ubye  d.14 Feb 1851/11 Oct 1854  pg
131 175
STEPMOD: Maliane Rasmusdtr enke = afg Peder Christensen gmd (d.16 May 1849) i Ubye
12 SODSK: 4 myndige
«BRO:   Hans Pedersen 
guard: Jens Jacobsen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hanne Margrethe Sorensdtr pigebarn i Asnaes Skov   d.10 Jan/17 Oct 1854 
pg 132
MODER:  ... (?dod - 4 Jul 1851) = STEPFAD: Jorgen Andersen hmd i Asnaes Skov
FADER:  Soren Henrichsen hmd i Asnaes Skov (?dod - 21 May 1845)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Christensen i Skarsholm  d.15 Oct/23 Oct 1854  pg 133
2HUSB:  Jens Jorgensen hmd 77
CH:    Jorgen Jensen 36 hiemme
     Cathrine Marie Jensdtr ugift 
1HUSB:  Jorgen ...
CH:    Christen Jorgensen hjulmand i Lerchenfeldt
     Bodil Sophie Jorgensdtr = Lars Jorgensen bmd i Loyes Molle
     Jens Jorgensen 48
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Jensdtr enke i Svendstrup    23 Oct 1854   pg 134
HUSB:   Peder Pedersen aftmd (dod)
CH:    Rasmus Pedersen gmd i Svendstrup
     Jens Pedersen gmd i Svendstrup
     Soren Pedersen (dod)
       CH: Ane Sorensdtr
         Karen Sorensdtr
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Nielsdtr tjenestepige i Ubye Praestegrd   d.4 Jun/27 Oct 1854   pg
134
FADER:  Niels Christiansen hmd i Bjerre Tornemose
MODER:  (?dod)
BRO:   Ole Nielsen 28 tiene i Aagaard
     Christian Nielsen 19 tiene i Ulstrup
SIS:   Margrethe Nielsdtr ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Pedersdtr i Wedskende   d.27 Sep/2 Nov 1854   pg 136 175
2HUSB:  Jacob Nielsen gmd
CH:    Ane Jacobsdtr 16
     Sidse Kirstine Jacobsdtr 14
     Maren Marie Jacobsdtr 12
1HUSB:  Niels Hansen
CH:    Hans Nielsen 20
     Peder Nielsen 18«
REL:   Jens Pedersen selv.gmd i Widskende
curator: Anders Olsen gmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Svendsen aftmd i Alleshave    d.1 Feb/1 Nov 1854 pg 136
CH:    ... Christensdtr = Jens Jensen hmd i Alleshave
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Jensen = Nicoline Olsdtr hmd i Bjergsted 16 Nov 1854     pg 145
254
HIS.BRO: Christen Jensen (dod)
       CH:    Niels Christensen smed i Logtved
HER.CH:  Jens Jacobsen hmd i Bjergsted
     Hans Jacobsen ungkarl i Bjergsted
HIS.«BRO: Christen Nielsen (dod)
       CH:    Niels Christensen smed i Logtved
         Christen Christensen 17 tiene i Westerbyegaard
         Karen Christensdtr = Hans Jacobsen hjulmand i Waldbye ved Slagelse
         Mette Marie Christensdtr ugift tiene i Slagelse
      Mads Nielsen hmd i Kaltred (dod - no children / testament) = .... enke
HIS.«SIS: Mette Marie Nielsdtr (dod)
       CH:    Christen Hansen smed i Klouby
         Marie Hansdtr = Lars Jensen hmd i Lillefuglede
         Ane Mette Hansdtr = ...
HIS.«BRO: Niels Jensen hmd i Bjergsted (dod)
       CH:    Ole Nielsen hmd i Bjergsted
         Lars Nielsen bmd i Badstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Marie Christophersen pigebarn 4mo i Svallerup   d.31 Jul/20 Nov
1854   pg 146
FADER:  Christopher Jensen hmd i Svallerup
MODER:  Sidse Nielsdtr (d. 9 Jun 1854)
BRO:   Peder Christophersen 3«
MORFAD:  Niels Larsen hmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Hansen selv.gmd i Kongstrup 27 Nov 1854    pg 150
WIFE:   Bodil Jensdtr ( i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Christensen gmd i Flinterup   d.6 Nov/5 Dec 1854   pg 151
WIFE:   Mathilde Stahl
CH:    Christen Pedersen 17«
     Hans Peter Petersen 16
guard: Jorgen Larsen gmd i Flinterup
wgd: Hans Hansen bmd i Windehelsinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Rasmussen ungkarl i Wollerup    d.2 Apr/6 Dec 1854 pg 154
BRO:   Ole Rasmussen i Wollerup
     Niels Rasmussen 12
SIS:   Maren Rasmusdtr = Ole Nielsen bmd i Wollerup
     Karen Rasmusdtr ugift
FADER:  Rasmus Olsen gmd i Wollerup(dod?)
MODER:  Ane Pedersdtr (d. 25 Jan 1846)
guard: Lars Larsen gmd i Gaasetofte
curator: Jens Rasmussen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Fleming Chr Tamm forpagter i Meelbygaard  14 Dec 1854    pg 156 176
180 ?188 191 199 221 230 264 410
WIFE:   Hanne Eline Spettorff
CH:    Anton Severin Emil Tamm
guard: herr Bang forpagter i Aunsogaard (signed: F.L. Bang?)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Madsen faestegmd i Saerslev   8 Dec 1854  pg 156 222
WIFE:   Margrethe Andersdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Claus Schnelckloth mergelgraver i Westerbygaard     14 Dec 1854  pg
157
SODSK:  Adam Schneeslot
     Wiebke Schnechlot = Denk i Malen, enke Wiesen
«SODSK:  Sielike, enke Stoltenberg
     Grethje, enke Wiesen
     Trine = Hans Stoltenberg - all i Holsteen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Marie Nielsdtr 3 pigebarn i Kaastrup  d.7 Oct/15 Dec 1854  pg 158
FADER:  Niels Olsen gmd i Kaastrup
BRO:   Ole Nielsen 10
SIS;   Maren Nielsdtr 12
     Bodil Marie Nielsdtr (dod?)
MODER:  (?dod)
guard: Carl Nielsen smed i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johannes Nielsen arvefaestergmd i Tommerup   22 Dec 1854    pg 162
WIFE:   Barbara Pedersdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Pedersen ungkarl i Badstrup     d.24 Apr/28 Dec 1854   pg 162
MODER:  Ane Pedersdtr = STEDFAD: Anders Olsen gmd i Badstrup
FADER:  Peder Jacobsen gmd i Badstrup (dod 13 Jul 1848)
BRO:   Lars Pedersen 20
SIS:   Maren Pedersdtr 16 ugift
     Mette Kirstine Pedersdtr 12
     Inger Pedersdtr 10
guard: Hans Nielsen bmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mathilde Cornelia Holm 6 pigebarnet i Kaltredgaard  d.29 Sep/29 Dec 1854 
     pg 163
FADER:  Holm proprietuer i Kaltredgaard
BRO:   Jacob Ludvig Ferdinand Holm 10
SIS:   Marie Cicilia Nicoline Augusta Holm 16
     Emma Wilhelmine Nathalia Christence Holm 13
     Camilla Octavia Holm 8
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Nielsdtr i Forsinge  28 Dec 1854    pg 163
HUSB:   Soren Jensen hmd  (=1. ... (dod 21 Jun 1842))
CH:    Niels Sorensen 11
HUSB.CH: Henrich Sorensen
      Mette Sorensdtr
REL:   ... = Niels Jensen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Henrich Jorgensen = Kirsten Rasmusdtr snedker i Lerchenborg Nordstrand  
11 Oct/30 Dec 1854   pg 130 165
CH:    Niels Christian Jorgensen 27 or 29 tiene i Lerchenborg
     Carl Sophus Jorgensen 25 snedker i Kjobenhavn
     Jorgine Bertholine Sophie Jorgensdtr ugift tien i Khvn
wgd: Carl Johan Jensen smed
? Lars Jorgensen gmd i Torpe
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Sorensen gmd i Bjerre   15 Jan 1855    pg 170
2WIFE:  Malene Andersdtr
CH:    Peder Nielsen 20
     Ane Mette Nielsdtr ugift
     Bodil Nielsdtr ugift
     Ane Sophie Nielsdtr ugift
     Maren Kirstine Nielsdtr ugift
1WIFE:  
CH:    Soren Nielsen 38 hiemme
     Jens Nielsen 36 gmd i Ulstrup
guard: ... = Lars Johansen gmd i Bjerre
wgd: Soren Christensen gmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Larsen gmd i Eskeberg  2 Feb 1855  pg 171
2WIFE:  Sidse Marie Nielsdtr
CH:    Karen Marie Jensdtr 6
1WIFE:  ... (d. 13 Mar 1848)
CH:    Margrethe Jensdtr 7
guard: Niels Larsen gmd i Eskeberg
wgd: Peder Nielsen gmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Sorensdtr i Aagerup     d.5 Jan/6 Feb 1855 pg 172
HUSB:   Mads Pedersen selv.gmd  (i udkiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Hansdtr i Rachlov     6 Feb 1855   pg 172
HUSB:   Ole Nielsen selv.gmd   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Hansen gmd i Saerslov    12 Feb 1855    pg 174
WIFE:   Ane Cathrine Jensdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Sorensen gmd i Uggelose   22 Feb 1855    pg 174
WIFE:   Kirsten Larsdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Nielsen drengebarn i Kjelleklinte, Uby   10 Mar 1855    pg 175
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jorgensdtr pigebarn i Kallerup, Rachlov   10 Mar 1855   pg 175
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Pedersdtr ?fruentimmer i Eskeberg  d.24 Nov 1854/10 Mar 1855  pg
175
? Kirsten Rasmusdtr = Jens Jensen aftmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Carl Christian Jorgensen barnet i Bjergsted  d.12 Dec 1854/10 Mar
1855   pg 175
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Jensen selv.gmd i Aagerup    3 Mar 1855   pg 176 (see pg 244
registeringsprot)
WIFE:   Kirsten Larsdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Madsen = Margrethe Andersdtr gmd i Saerslov   13 Mar 1855    pg
176 189 192 222 230 231 232 260 283 408 425
CH:    Mads Larsen reise til Jylland
     Jens Larsen 14
     Christen Larsen 13
     Ane Marie Larsdtr ugift
     Benthe Marie Larsdtr ugift
     Laura Sophie Larsdtr ugift
BRO:   Anders Madsen i Wallekilde
     Peder Madsen hjulmand i Hjembek Mark
curator: Jens Christensen gmd i Vallekilde
NOTE: not sure about these being HIS brother, but they are brothers to each other.
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Sorensdtr aftenke i Storfuglede  d.12 Mar/23 Mar 1855  pg 177
HUSB:   Christen Andreasen (dod)
CH:    Soren Christensen gmd i Bjerre
     Andreas Christensen (dod)
       CH: Jens Andreasen 35
         Christen Andreasen 32
         Lars Andreasen 26
     Jens Christensen gmd i Storefuglede (dod) = ... enke (?=2. Peder Jensen
gmd i Storefuglede)
       CH: Christian Jensen 22
         Andreas Jensen 14
         Lars Jensen 10
         Peder Jensen 7
         Karen Sophie Jensdtr ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jensdtr aftgsenke i Wester Seyerby    3 Apr 1855   pg 178 283
CH:    Jens Nielsen gmd i Seyerbye
     Rasmus Nielsen ungkarl
     Soren Nielsen ungkarl
     Peder Nielsen (dod)
       CH: Niels Pedersen umyndige
         Frederikke Pedersdtr fattig
     Kirsten Nielsdtr
     Ane Nielsdtr
     Ane Marie Nielsdtr 
     Ane Cathrine Nielsdtr ugift
guard: Dines Madsen hmd i Seyerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Marie Hansdtr i Ubye   27 Apr 1855    pg 180
HUSB:   Jorgen Andersen hmd
CH:    Caroline Marie Jorgensdtr
     Ane Marie Christine Jorgensdtr
FADER:  Hans Nielsen hmd i Logtved
HUSB.FAD: Anders Christophersen afthmd i Uye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Mette Pedersdtr i Ubye 18 May 1855    pg 181
HUSB:   Anders Nielsen gmd
2 CH:   Peder Andersen 6
     Ane Kirstine Andersdtr 4
REL:   Peder Jacobsen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kr Larsdtr i Svendstrup   21 May 1855  pg 182
2HUSB:  Niels Jensen hmd
1HUSB:  
3 CH:   Niels Pedersen 36 hmd i Illerup
     Karen Pedersdtr = Christen Hansen hmd i Rorbye
     Maren Pedersdtr 31 ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Larsdtr aftgenke i Svallerup    21 May 1855    pg 183 226
HUSB:   Anders Larsen aftgmd (dod)
CH:    Hans Andersen (dod) = Maren Olsdtr enke i Kjarbye 
       CH: Jens Hansen gmd i Asminderup
         Ole Hansen 24 i Kjaerbye
         Lars Hansen 19 i Kjaerbye
         Niels Hansen 17 i Kjaerbye
         Kirsten Hansdtr ugift
         Ane Hansdtr ugift
         Hans Hansen 12
     Lars Andersen (dod)
       CH: Niels Larsen 22 i Svallerup
         Jens Larsen 21 i Svallerup
         Anders Larsen 12
         Hans Larsen 10
     Jens Andersen unge gmd i Svallerup
     Bodil Andersdtr = Jens Andersen gl. gmd i Svallerup
     Sidse Andersdtr = Lars Christensen gmd i Bjerre
guard: Niels Christophersen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Larsen gmd i Bjerre  22 May 1855    pg 184 479
WIFE:   Birthe Kirstine Larsdtr (i uskiftet bo 14 May 1855) 
CH:    Lars Hansen 24 hiemme
     Niels Hansen 15
     Karen Marie Hansdtr 20 ugift
guard: Niels Nielsen gmd i Dalby
wgd: Jens Nielsen gmd i Hong
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Nicolaisdr aftgsmd i Rorbye     26 May 1855  pg 184 242
HUSB:   Peder Hansen hmd aftgsmd
CH:    Morten Pedersen gmd i Uggelose
     Hans Pedersen hmd i Kallundborg Lyng
     Christen Pedersen
     Maren Pedersdtr (dod)
       CH: Jens Hansen hmd i Asmindrup
         Peder Hansen
         Mette Marie Hansen
     Ane Pedersdtr = Christen Andersen i Kaastrup
     Karen Pedersdtr
     Cathrine Pedersdtr
SIS:   Mette Marie = ... i Kjelleklinte
HUSB.CH: Mads Pedersen aftgmd i Kaltred
      Niels Pedersen i Rorby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jensdtr i Mineslund Mark  29 May 1855    pg 185
HUSB:   Christen Andersen leiehmd
CH:    Jens Peter Christensen 11
     Niels Christensen 6
     Ane Sophie Caroline Christensdtr 3 1/4
     Karen Kirstine Christensdtr 7 wks
REL:   Hans Larsen hmd i Kallundborg Lyng
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Jochumsen aftmd i Kallerup     26 Jun 1855   pg 195
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:    Jens Sorensen 22
     Else Sorensdtr 24 ugift
     Karen Sorensdtr 19 ugift
1WIFE:  
CH:    Maren Sorensdtr 30? ugift
     Sidse Sorensdtr 32 ugift
guard: Lars Andersen gmd i Rachlov & Jens Larsen gmd i Saltbek
wgd: Lars Jensen hmd i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Hansdtr i Ubberup   31 May 1855   pg 186
HUSB:   Rasmus Larsen hmd
2 CH:   Christen Rasmussen 6
     Ane Rasmusdtr 8
BRO:   Jens Hansen hmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Abrahamsen bmd i Svallerup   d.12 Mar/11 Jun 1855  pg 189
WIFE:   Kirsten Jensdtr
CH:    Ane Lisbeth Andersdtr 16«
guard: Hans Pedersen gmd i Svallerup
wgd: Jens Jensen gmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Christensdtr enke i Daurup Mark  2 Jun 1855    pg 189 243
HUSB:   Hans Nielsen aftmd (dod)
CH:    Niels Hansen hmd i Bjergsted
     Hans Hansen (dod)
       CH: Kirsten Hansdtr = Lars Frederich Pedersen hmd i Daurup
also signed: Jacob Sorensen & Anders Pedersen 
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jesper Pedersen selv.gmd i Ellede   13 Jun 1855  pg 192 194 239 275
WIFE:   Ane Pedersdtr
CH:    Peder Jespersen 34 hmd i Ellede
     Jens Jespersen 31 gmd i Ellede
     Hans Jespersen 29 i Kjobenhavn
     Ane Marie Jespersdtr ugift  (= Niels Olsen inds i Ellede)
WIFE.CH: Karen Jensdtr
wgd: Moller skolelarir i Rachlov / Knudsen procurator
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Olsdtr i Snertinge 26 Jun 1855    pg 194 202
HUSB:   Niels Pedersen hmd
CH:    Ane Sophie Nielsdtr = Hans Jonassen inds
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Rasmusdtr i Seyerbye  d.17 Oct 1754/28 Jun 1855  pg 196
HUSB:   Rasmus Nielsen selv.hmd
CH:    Kirsten Rasmusdtr 4
     Sidse Kirstine Rasmusdtr 1
guard: Niels Jensen gmd i Madstrup?
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Stine Kohler enke i Seyerbye   28 Jun 1855  pg 198
HUSB:   Lars Nielsen hmd (dod)
CH:    Niels Larsen 14
     Lisbeth Larsdtr 10
guard: Niels Nielsen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Jensen gmd i Snertinge    28 Jun 1855    pg 199
WIFE:   Ellen Marie Jensen (i uskiftet boe)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Christensdtr tjenestepige i Bjerre Skole 4 Jul 1855  pg 200
BRO:   Niels Christensen smed i Aunsogaard
SIS:   Mariane Christensdtr = Henrich Hansen tommermand i Gammelrand
     Ane Sophie Christensdtr ugift
«BRO:   Jacob Moller 26 smed i Kloubye
«SIS:   Ingeborg Christensdtr = Soren Mortensen hmd i Hedevigslyst
     Ane Margrethe Moller = Niels Andersen tjenestekarl i Ubye
guard: Niels Christensen smed i Rugtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Nielsen inds af Logtved, dod i Granisonshospitalet, Kjobenhavn  
d.May 1851/31 Jul 1855    pg 202
WIFE:   Ane Sophie Pedersdtr
CH:    Christian Ludvig Andersen 6
     Elise Caroline Andersdtr 7
REL:   Niels Jensen hmd i Logtved
wgd: Christen Hansen inds i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mads Pedersen gmd i Faurboe   3 Aug 1855  pg 204
WIFE:   ...  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Nielsen leiehmd i Storefuglede    d.29 May/18 Aug 1855   pg 205
WIFE:   Bodil Marie Christiansdtr
CH:    Niels Olsen 11
     Christian Olsen 5
REL:   Jens Nielsen hmd i Storefuglede
wgd: Niels Christiansen inds i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Larsen selv.gmd i Rumperup    18 Aug 1855  pg 205
HUSB:   Bodil Marie Larsdtr (i uskiftet bo - see registering pg 375)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Mathiasen i Asnaes Skov   23 Aug 1855   pg 206
HUSB:   Soren Peter Sorensen skovfoged ( Soren Peder Sorensen )  (i uskiftet
bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Jensen hmd i Asnaes Skov eller Mineslund 9 Aug 1855  pg 204
WIFE:   Else Marie Nielsdtr
CH:    Niels Pedersen 10
     Jens Christian Pedersen 3
     Karen Marie Pedersdtr 6
     Petrine Pedersdtr 5mo
REL:   Christen Jensen hmd i Kallundborg Lyng
wgd: Jens Andersen hmd i Asnaes Skov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christiane Christiansdtr i Bregninge  31 Aug 1855    pg 207 
HUSB:   Jeppe Christiansen inds 
guard: Jacob Pedersen hmd i Bregninge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Jorgensen hmd i Birchendegaards mark   4 Sep 1855  pg 210
WIFE:   Ane Dorthe Hansdtr
CH:    Hans Jorgen Sorensen 30 hmd i Waerlov
     Christian Sorensen 23
     Soren Sorensen 12
     Ane Sophie Margrethe Sorensen enke = afg Peder Jensen inds i Bregninge
     Karen Cathrine Sorensdtr ugift
     Else Marie Sorensen ugift
     Marie Sorensen ugift
guard: Christian Jorgensen sadelmager i Widskende Mark
wgd: Christian Fugl smed i Waerslov Skovbondern
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Rasmussen aftgshmd i Badstrup   4 Sep 1855  pg 212
2WIFE:  Karen Albrechtsdr
CH:    Soren Albrecht Christensen 21
     Jorgen Christensen 16
     Mariane Christensdtr 17
1WIFE:  
CH:    Rasmus Christensen hmd i Uggelose
     Hans Christensen hmd i Caiemose
     Karen Christensdtr = Ole Nielsen hmd i Asnaes Skov
     Jens Christensen (dod)
       CH: Christen Jensen 5
         Ane Marie Jensdtr 7
         Maren Jensdtr 2
wgd: Rasmus Abrahamsen hjulmand i Meelbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Pedersen aftmd i Jerslov  7 Sep 1855  pg 213 332
WIFE:   Karen Jensdtr
WIFE.CH: ... = Christopher Sorensen hmd
BRO:   Johan Pedersen hmd i Ods herred (dod - no children)
     Christen Pedersen ungkarl (dod)
guard: Christen Pedersen gmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Dorthe Andersdtr i Ubye Mark   10 Sep 1855    pg 214
HUSB:   Frederich Pedersen gmd
CH:    Karen Marie Jensdtr = Anders Nielsen gmd i Ubye
     Ane Mette Jensdtr umyndige
guard: Jens Andersen smed i Ougtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Peter Jorgensen drengebarn i Alleshave   11 Sep 1855    pg 215
BRO:   Niels Peter Jorgensen 15
SIS:   Johanne Jorgensdtr 17
     Ane Margrethe Jorgensdtr 11 begge ugifte
MORBRO:  Jens Larsen gmd i Alleshave
guard: Niels Nielsen gmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Christophersen ungkarl i Kaastrup, dod i Holbek     d. 19 May/17
Sep 1855  pg 217
MODER:  Abelone Nielsdtr = STEDFAD: Christen Nielsen gmd i Kaastrup
SIS:   Birthe Christophersdtr = Jens Nielsen hmd i Svendstrup
     Ane Christophersdtr 25 ugift
guard: Ole Pedersen hmd i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Sorensdtr i Wallerup d.3 Feb/1 Oct 1855   pg 218
HUSB:   Niels Jorgensen inds
CH:    Soren Nielsen 8
     Lars Nielsen 3
     Karen Nielsdtr 5
guard: Hans Jensen hmd i Svendstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johan Frimodt kammeraad godsforvalter i Lerchenborg 18 Sep 1855    pg
218
WIFE:   N.C. Trimodt enkefru   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Sorensdtr i Aagerup     d.5 Jan/5 Oct 1855  pg 219
HUSB:   Mads Pedersen selv.gmd
CH:    Mette Madsdtr 2«
?BRO:   Mads Sorensen i Aagerup
MODER:  Mette Madsdtr enke = afg Soren Madsen aftg i Aagerup
HUSB.BRO: Soren Pedersen i Bjornstrup
guard: Anders Madsen selv.gmd i Aagerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Jensen ungkarl i Storefuglede   9 Nov 1855  pg 223
BRO:   Lars Jensen hmd i Buerup
     Jens Jensen inds i Jerslov
     Rasmus Jensen inds i Gjorlov
SIS:   Maren Jensdtr ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Jensen inds i Bregninge  d.14 Aug/29 Oct 1855  pg 223
WIFE:   Ane Sophie Margrethe Sorensdtr
CH:    Maren Elisabeth Jensen 1
WIFE.FAD: Soren Jorgensen hmd i Birchendegaards Mark
guard: Christen Olsen hmd i Svebollsgaius Mark
wgd: Christian Fugl smed i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Christensen gmd i Rorbye 9 Nov 1855   pg 224
WIFE:   Ane Marie Jensdtr
CH:    Peter Christian Pedersen 2
     Ane Lisbeth Pedersdtr 6
REL:   Lars Christensen gmd i Love
wgd: Jens Olsen gmd i Blaesinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Larsdtr ugift fruentimmer i Logtved 12 Nov 1855    pg 227 291
STEDFAD: Ole Pedersen hmd i Logtved (md: 22 aar siden)
SIS:   Sophie Larsen = Hans Jensen inds i Logtved
«BRO:   Niels Olsen 20
     Jens Olsen 19
«SIS:   Kirsten Olsdtr 15
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Pedersen aftmd i Bjerre   12 Nov 1855    pg 228
SODSK:  Hans Christian Jensen i Svallerup
     Peder Pedersen smed i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Nielsdtr i Lillefuglede   13 Nov 1855   pg 229
2HUSB:  Jens Nielsen gmd
CH:    Niels Peter Jensen 21
     Christen Jensen 18
     Lars Jensen 12
1HUSB:  Niels ...
CH:    Niels Nielsen 30 hmd i Lillefuglede
     Dorthe Nielsdtr = Soren Pedersen bmd i Jordlose
curator: Christen Nielsen sognefoged i Jordlose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Jensdtr enke i Hagendrup     22 Nov 1855   pg 230
HUSB:   Niels Nielsen aftmd (dod)
CH:    Niels Nielsen gmd i Kaltred
     Jorgen Nielsen (dod)
       CH: Niels Peter Jorgensen 16
         Johanne Jorgensdtr ugift
         Ane Margrethe Jorgensdtr ugift
     Maren Nielsdtr = Rasmus Christiansen aftmd i Eskeberg (? Rasmus
Christensen )
     Margrethe Nielsdtr (dod)
       CH: Niels Nielsen 27 i Romperup
     Kirsten Nielsdtr (dod)
       CH: Christian Fugl smed i Waerslov
         Hans Christian Fugl 22 i Hagendrup
         Lars Peter Fugl 19
         Cathrine Fugl = Jens Birk Davidsen smed i Romperup
         Marie Fugl = Niels Jorgensen hmd i Rorby
         Maren Fugl = Christian Davidsen smed i Wedby
         Kirsten Fugl ugift
         Sidse Marie Fugl ugift
guard: Niels Nielsen hmd i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Jensen selv.gmd i Aagerup  22 Nov 1855      pg 232
WIFE:   Kirsten Larsdtr
CH:    Jens Hansen 3
     Maren Hansdtr 15
     Kirsten Hansdtr 12
     Karen Hansdtr 10
     Ane Hansdtr 8
     Johanne Hansdtr 6
guard: Jens Pedersen hmd i Wollerup
wgd: Mads Larsen gmd i Aagerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Larsdtr i Andax  26 Nov 1855    pg 234
2HUSB:  Lars Christensen gmd
CH:    Anders Larsen 13
     Sidse Cathrine Larsdtr 17
1HUSB:  Anders Sorensen
CH:    Mette Marie Andersdtr ugift
ILLEG.CH: Jens Olsen 29
guard: Jens Pedersen gmd i Ubberup & Peder Larsen hmd i Alleshave
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirstine Larsdtr enke i Axelholm     17 Nov 1855   pg 235
HUSB:   Sandstod snedker (dod)
CH:    Carl Christian Sandstod 16
     Nicoline Jensine Sandstod = Hans Larsen vogter i Kallundborg
     Larsrine Kirstine Sandstod = Christen Olsen muursvend i Kallundborg
     Henriette Marie Sandstod = Hutselsidder murer i Axelholm Mark
     Elise Sandstod = Hans Madsen hmd i Axelholm Mark
     Lovise Sandstod = Thrane skomager i Kjbh
     Karen Marie Sandstod ugift
     Cathrine Sandstod ugift
     Johanne Sandstod ugift
     Mine Sabine Sandstod (dod)
       CH: Peter Christian Hulselssoder? 5 (? Hutselsidder )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Christensen ungkarl tjenestekarl i Westerbygaard     29 Nov
1855    pg 237
«BRO:   Niels Christensen smed i Logtved
«SIS:   Ane Marie Johansdtr ugift
SIS:   Mette Marie Christensdtr ugift
     Karen Christensdtr = Anders Jacobsen hjulmand i Waldbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Pedersdtr i Thystrup 30 Nov 1855    pg 239 246 278 281
2HUSB:  Niels Jacobsen faestegmd
1HUSB:  Jens ...
CH:    Hans Jensen hmd i Windehelsinge Mark
     Jens Jensen 28 tiene i Thystrup
     Anders Jensen 25 i Thystrup
     Malene Jensdtr (dod) = Niels Jensen gmd i Dalbye
       CH: Niels Nielsen 5
         Jens Nielsen 3
         Ane Kirstine Nielsdtr 12
     Birthe Kirstine Jensdtr ugift
2HUSB.BRO: Jens Jacobsen gmd i Flinterup
guard: Knudsen procurator
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Poulsen gmd i Greydenmosegaard?  1 Dec 1855  pg 239
WIFE:   ...  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Marie Nielsdtr tjenestepige i Augerup Molle    7 Dec 1855   pg
244
MODER:  ... enke = afg Niels Nielsen hmd i Gudum Mark
BRO:   Rasmus Nielsen inds i Steenstrup Mark, Liunge
     Christopher Nielsen hmd i Nedlose Mark
SIS:   Kirsten Nielsdtr = Peder Jensen inds i Waarby ved Slagelse
     Else Nielsdtr = Niels Frandsen inds i Sorterup ved Slagelse
     Sophie Nielsdtr ugift hiemme
guard?: Ibsen moller i Augerups Molle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Rasmussen = Karen Jensdtr aftmd i Jordhuset ved Bjergsted   13 Dec
1855   pg 247 309
CH:    Christen Jensen hmd i Jordhuset
     Jens Jensen 38 hmd i Jyderup
     Rasmus Jensen (dod)
       CH: Jens Rasmussen 21
         Karen Marie Rasmusdtr ugift
         Caroline Rasmusdtr ugift
         Ane Rasmusdtr ugift
     Maren Jensdtr (dod) = Peder Christensen gmd i Bjergsted
       CH: Karen Pedersdtr = Peder Jorgensen hmd i Bjergsted Mark
         Ane Margrethe Pedersdtr ugift
         Kirsten Pedersdtr ugift
         Dorthe Pedersdtr 8
     Ane Margrethe Jensdtr = Jens Olsen hmd i Jyderup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Rasmus Sorensen drengebarn i Seyerbye   13 Dec 1855    pg 248
MODER:  Johanne Nielsdtr
BRO:   Niels Sorensen 19
     Jens Peter Sorensen 13
SIS:   Ellen Kirstine Sorensdtr ugift
     Ane Marie Sorensdtr = Soren Hansen inds i Seyerbye
     Bodil Cathrine Sorensdtr = Hans Jorgen Nielsen bondforer i Seyerbye
     Mette Cathrine Sorensdtr enke = afg. Niels Jensen hmd i Meelbye
     Johanne Sorensdtr = Fog bmd i Nexeloe
curator: Hans Jorgen Nielsen
wgd: Dines Madsen hmd i Seyerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bente Mikkelsdr aftgsenke i Seyerbye 13 Dec 1855    pg 249 284 292
HUSB:   Niels Jensen aftmd (dod Dec 1852)
CH:    Soren Pedersen hmd i Kongstrup
     Niels Pedersen
     Rasmus Pedersen
     Jens Pedersen (dod)
       CH: Maren Cathrine Jensdtr
         Ane Ingeborg Jensdtr
     Ane Pedersdtr
HUSB.BRO: Jorgen Jensen (dod)
       CH:    Rasmus Jorgensen 44 hmd i Asmindrup
         Jens Jorgensen 35 tiene i Lerchenborg
         Maren Jorgensdtr 50 = ... i Norheden af Kjbh
         Dorthe Jorgensdtr = ... i Saerslov Mark
         Kirsten Jorgensdtr ugift i Seyeroe
         Ane Marie Jorgensdtr = ... i Snertinge
      Jens Jensen (dod)
       CH:    Jorgen Jensen gmd i Seyerby
         Jens Jensen kompe (? Jens Jensen gmd i Wester Seyerbye )
         Hans Jorgen Jensen hmd i Seyerbye
         Peder Jensen hmd i Seyerbye
         Karen Jensdtr = Rasmus Pedersen gmd i Seyeroe
         Johanne Jensdtr = Niels Nielsen hmd i Seyerbye
         Margrethe Kirstine Jensdtr = Jens Madsen matros i Seyerbye
HUSB.SIS: Kirsten Jensdtr enke = afg Niels Nielsen aftgmd i Seyerbye
?     Christen Jensen hmd i Wester Seyerbye
     Hans Jorgen Nielsen baadforer i Seyerbye
guard: Soren Pedersen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Christensen hmd i Eskeberg 14 Dec 1855    pg 250
WIFE:   Maren Pedersdtr alderdom svagelighed
BRO:   Niels Christensen hmd i Svinninge
     Anders Christensen (dod)
       CH: Christen Andersen 11
         Hans Andersen 8
SIS:   Ellen Christensdtr = Knud Rasmussen hmd i Romperup
WIFE.BRO: Soren Pedersen hmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Abraham Christensen aftmd i Uggelose 14 Dec 1855    pg 251
WIFE:   Maren Christensen
CH:    Rasmus Abrahamsen
     Jens Abrahamsen
     Kirsten Abrahamsdr = Peder Frederichsen i Uggelose
     Bodil Abrahamsdr ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Nielsen hmd i Meelbye Sonderstrand  15 Dec 1855    pg 251
2WIFE:  Ane Jensdtr
CH:    Niels Sorensen 15
     Hans Sorensen 6
     Ane Kirstine Sorensdtr 3
1WIFE:  
CH:    Maren Sorensdtr = Jens Larsen inds i Badstrup
     Bodil Marie Sorensdtr 23 ugift
     Ane Marie Sorensdtr 18 ugift
REL:   Niels Nielsen hmd i Asminderup Mark
wgd: Lars Madsen hmd i Meelbye Sonderstrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Pedersen hmd i Mineslund    19 Dec 1855   pg 253
WIFE:   Ane Jensdtr
CH:    Peder Jensen 13
     Lars Jensen 9
     Ellen Cathrine Jensdtr 15
REL:   Niels Pedersen aftmd i Badstrup Mark
wgd: Jens Andersen hmd i Mineslund
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Pedersen vaever i Rachlov  17 Dec 1855    pg 253 311
BRO:   Mathias Petersen skomager i Kallundborg
«BRO:   Peter Christian Gronbek boende i Oster Tversted, Hjorring amt
«SIS:   Boline Gronbek (dod) = Hoybye smedemester i Kallundborg (? J. Hoybye)
       CH: Carl Hoijbye 15
         Wilhelm Hoijbye 11
         Julius Hoijbye 6
         Hermann Hoijby 5
         Marie Hoijbye 16 (? Marthe Hoybye )
         Camilla Hoyby 12
         Hanne Hoijby 4
         Laura Hoybye 1
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Hansdtr pigen i Gaasetoft 20 Dec 1855    pg 256
FADER:  Hans Nielsen selv.gmd i Gaasetofte
BRO:   Niels Hansen 17
SIS:   Ane Hansdtr ugift
     Karen Hansdtr ugift
     Sidse Hansdtr ugift
guard: Melchior Larsen bmd i Svendstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jacob Jacobsen aftmd i Kaiemose   24 Dec 1855   pg 257
HEIRS:  Hans Christensen
     Jens Hansen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jensen gmd i Andax    24 Dec 1855   pg 258
WIFE:   Kirsten Nielsdtr
BRO:   Mads Jensen
     Lars Jensen
     Peder Jensen
«BRO:   Ole Jensen
SIS:   Kirsten Jensdtr
«SIS:   Dorthe Jensdtr (dod)
       CH: Ane Nielsdtr
         Kirsten Nielsdtr
HEIR:   Johanne Jensdtr = Mads Christensen
wgd: Niels Hansen gmd i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Sofie Mortensdtr 7 pigebarn i Holmstrup  27 Dec 1855    pg 259
MODER:  Ane Marie Jensdtr = STEDFAD: Jens Hansen hmd i Holmstrup
BRO:   Jorgen Christian Mortensen 3
SIS:   Karen Marie Mortensdtr 10
FADER:  Morten Andreas Jorgensen hmd i Holmstrup (dod - 7 Jun 1853)
guard: Frederich Jorgensen hmd i Stareklinte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Pedersdtr inds enke i Saltbeck   31 Dec 1855    pg 269
HUSB:   Niels Pedersen Qvarkebye (dod)
CH:    Peder Nielsen hmd i Saltbek
     Jens Nielsen inds i Ellede
     Bodil Nielsdtr ugift
     Karen Nielsdtr = Lars Jensen hmd i Wollerup
     Ane Margrethe Nielsdtr enke tiene i Svanholm
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Olsdtr i Tommerup   29 Dec 1855    pg 263 273 421
2HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:    Karen Pedersdtr 15
     Ellen Pedersdtr 11
1HUSB:  Hans ...
CH:    Peder Hansen gmd i Kloubye
     Maren Hansdtr = Hans Christensen gmd i Kaastrup
     Hansine Hansdtr ugift
2HUSB.BRO: Lars Jensen gmd i Aarbye
guard: Jens Olsen gmd i Kloubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Brockenhammer sadelmager i St.Jorgensbjerg     31 Dec 1855   pg 269
     (fodt i Tydskland)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Jensdtr i Flinterup  18 Jan 1856    pg 269 421
3HUSB:  Jens Jacobsen gmd
1HUSB:  Jacob Sorensen
CH:    Christian Jacobsen 38 boende i Slagelse
     Soren Jacobsen 33 tiene i Slagelse
     Karen Jacobsdtr 36 ugift
2HUSB:  Frederich Rasmussen
CH:    Jacob Frederichsen 30 i Slagelse
     Laurine Frederichsdtr 25 ugift
guard: Jorgen Nielsen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lisbeth Eriksdtr enke i Aarbye  25 Jan 1856  pg 272 284 301 304 314 322
322 323 325 333 352 362 368 370 376 379 403 411
HUSB:   Christian Jensen gmd (dod 22 Dec 1855) (testament 8 Aug 1853)
SIS:   Maren Eriksdtr (dod)
       CH: Kirstine Johansdtr = Soren Larsen gmd i Bierre
          CH: Johan Sorensen
            Hans Peder Sorensen
         Ane Johansdtr enke = afg Vilhelm Jorgensen mollersvend i Slagelse
         Abelone Johansdtr (dod)
          3CH:   Erik Dalmann eller Carlsen grovsmedsvend i Kjobenhavn
( Dahlmann)
            Johanne Carlsdr eller Dalmann = Jens Nielsen hmd i Badstrup
              CH:   Michel Jensen drengen
            Christine Carlsdr eller Dahlmann = Peder Johansen smed i
Rye (? Hans Peter Johansen )
BRO:   Peter Eriksen (dod)
       CH: Adolf Frederich Petersen spekhoker i Kjobenhavn
         Frederikke Petersen = Jens Petersen kandkikker/vandkiggersvend i
Kbhvn
          CH: Adolf Petersen
            Edvard Petersen
TIL:   Ole Hansen gmd i Aarbye
       CH: Hans Olsen
         Marie Sophie Olsen
     Soren Mortensen gmd i Aarbye (guard: Jens Christian Pedersen i Ubye)
?     Jens Nielsen hmd i Bierre
guard: Niels Jensen hmd i Badstrup, Mohr procurator
also signed: Niels Nielsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Mogensdtr i Seyerbye d.20 Dec 1854/1 Feb 1856   pg 279
HUSB:   Christian Nielsen hmd
CH:    Niels Mogensen Christiansen 24
     Johan Daniel Christiansen 17
     Soren Christiansen 14
     Lars Christiansen 11
curator: Jens Sorensen baadforer i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Rasmussen bmd vaever i Meilbye  2 Feb 1856  pg 280
WIFE:    (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Frederich Andersen hmd vaever i Sunderup d.22 Dec 1855/8 Feb 1856   pg
280
WIFE:   Kirsten Jensdtr
CH:    Anders Christian Frederichsen 14
     Jens Daniel Frederichsen 8
guard: Henrich Andersen hmd i Daurup
wgd: Peter Olsen sognefoged i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Rasmussen inds i Romperup     22 Feb 1856   pg 284 358 421
538
WIFE:   Karen Sophie Hansdtr   (? signed: Karen Sophie Andersdtr )
CH:    Karen Marie Jorgensdtr 8
     Jorgen Jorgensen dobt 18 Jul 1856
nu.havende: Jens Rasmussen
guard: Ole Jensen gmd i Romperup
wgd: Jens Frandsen gmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Malene Kirstine Knudsen or Malene Kirstine Jensdtr enke i Snertinge   7
Mar 1856     pg 285 335 347
HUSB:   Lars Knudsen slagter (dod 1832)
CH:    Christian Knudsen instrumentmager i Kjobenhavn
     Henrich Knudsen eller Henrich Andersen (dod) = Maren Pedersdtr enke 
       CH: Peter Henrichsen 27 i Kbhvn = ..., datter af Niels Larsen hmd i
Gaasetofte
         Lars Henrichsen 24 i Altona
         Ane Kirstine Henrichsdtr ugift
guard: H. Kjolsen gjaestgiver i Faurboe Kro
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Marie Jensdtr pigebarnet i Kaltred    4 Mar 1856   pg 285
FADER:  Jens Pedersen aftmd i Kaltred
SIS:   Ane Marie Jensdtr = Peder Jeppesen bmd i Kaltred
MODER:  (dod)
MORFAD:  Lars Jorgensen = Mette Marie Larsdtr gmd i Torpe (skifte 14 Nov 1854)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Villadsen aftmd i Kjelleklinte  5 Mar 1856    pg 285 367 
CH:    Lars Pedersen
     Anders Pedersen hmd i Ubye
     ... Pedersdtr (dod?)
       CH: Peder Nielsen
?     Peder Hansen skrader i Bjergsted
also signed: Jens Jensen hmd i Kjelleklinte 
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jacob Jensen = Johanne Kirstine Nielsdtr bmd i Torpe   8 Mar 1856  pg
286 359 376 386 398
CH:    Niels Jacobsen myndige
     Jens Jacobsen myndige
     ... Jacobsdtr = Johan Larsen
     Kirsten Jacobsdtr (dod) = Diderik Hansen sognefoged i Eskeberg
       CH: Hans Dideriksen
         Jens Peter Dideriksen umyndige
         Bodil Marie Dideriksdr
         Maren Sophie Dideriksdr
         Kirsten Dideriksdr
         Trine Marie Dideriksdr
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Knudsen hmd i Smakkerup  18 Mar 1856    pg 287
WIFE:   Ane Cathrine Sorensdtr
CH:    Ane Marie Sorensdtr 2
guard: Christen Knudsen hmd i Torpe
wgd: Soren Jensen bmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Hansen matros af Aagerup  18 Mar 1856   pg 288 303
MODER:  Lisbeth Jorgensdtr enke = afg Hans Olsen i Nortrup/Nostrup?
BRO:   Jens Hansen
SIS:   Karen Hansdtr 12
guard: Niels Jensen gmd i Nortrup
wgd: Lars Jorgensen gmd i Nyerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Christensen gmd i Bjergsted   22 Mar 1856    pg 288
WIFE:   Karen Nielsdtr
CH:    Christen Jorgensen hmd i Bregninge
     Henrich Jorgensen i Havnsoe
     Christian Jorgensen hiemme
     Mette Marie Jorgensdtr = Frederich Olsen i Kallundborg
     Frederich Jorgensen 26« dovstum
     Christine Jorgensdtr = Jens Christian Lund Weinrech (?signed: Jens
Christian Veinreich)
     Niels Jorgensen umyndige
     Christiane Jorgensdtr
? Jorgen Christensen eller Weinreich
wgd: Jens Pedersen gmd i Ubberup (signed: Jens Petersen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Andersen hmd hjulmand i Asminderup Mark  26 Mar 1856    pg 290
302 329 485
WIFE:   Ellen Jensdtr (i uskiftet bo 24 Apr 1856)
8 CH:   Jorgen Larsen 20
     Soren Peter Larsen 18  ( Soren Peder Larsen )
     Jens Larsen 11
     Lars Larsen 9
     Hans Larsen 6
     Morten Peder Larsen 4
     Karen Sophie Larsdtr 14
     Maren Larsdtr 12
BRO:   Jens Andersen bmd i Kaltred
wgd: Hans Jensen smed i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Jensdtr i Asmindrup  1 Apr 1856  pg 293 365
HUSB:   Ole Pedersen selv.gmd
6 CH:   Peder Olsen 13
     Rasmus Olsen 10
     Jens Olsen 8
     Karen Olsdtr 6
     Ingeborg Olsdtr 4
     Ane Marie Olsdtr 3/4 aar
FADER:  Jens Pedersen gmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Pedersen aftmd i Svallerup  4 Apr 1856 pg 294
WIFE:   Ane Christensdtr
BRO:   Johan Pedersen (dod)
       CH: Peder Johansen 
         Niels Johansen
         Hans Johansen
         Karen Johansdtr
         Bodil Johansdtr
guard: Peder Johansen & Soren Pedersen hmd i Svallerup
wgd: Hans Pedersen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Rasmussen hmd i Ubberup  5 Apr 1856   pg 295
WIFE:   Karen Andersdtr
CH:    Rasmus Nielsen 11
     Ane Nielsdtr 13
guard: Christen Rasmussen hmd i Wedskende
wgd: Christen Andersen hmd i Kaastrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Nicoline Hedevig Hansine Miilertz fodt Gram i Aarbygaard  d.11 Feb
1852/8 Apr 1856     pg 297
HUSB:   J.C. Miilerts arvefaester
2 CH:   Amalie Nicoline Mulerts 9
     Ane Johanne Hansine Miilerts (dod 29 Mar 1854)
BRO:   Gram godsforvalter i Norager
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Johanne Hansine Miilertz 4 pigebarnet i Aarbygaard  d.29 Mar 1854/8
Apr 1856     pg 299
FADER:  J.C. Miilerts arvefaester i Aarbygaard
SIS:   Amalie Nicoline Miilertz 9
guard: Soren Gram
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Sivertsdr ugift fruentimmer i Svebolle    14 Apr 1856   pg 304
CH:    Henrich Henrichsen 12 fattig
guard: Niels Sorensen bmd i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Cathrine Andersdtr i Skidsminde  d.8 Oct 1855/19 Apr 1856  pg 305
HUSB:   Jorgen Rasmus Nielsen hmd
CH:    Ane Cathrine Jorgensen «
BRO:   Christian Andersen hmd i Hjembek
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Olsen hmd i Ubye   d.1854/23 Apr 1856 pg 306
2WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:    Ole Larsen 23 i militairtjeneste
     Anders Larsen 20
     Niels Larsen 18
     Christen Larsen 15
1WIFE:  
CH:    Jens Christian Larsen 44 vaever i Ubye
wgd: Jens Christensen hmd skraeder i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Hansdtr i Logtved, dod i Traellose, Tybjerg herred  d.May 1855/25 Apr
1856   pg 308 316
HUSB:   Jens Olsen gmd i Traellose
CH:    Ole Jensen 1
     Maren Sophie Jensdtr 1
FADER:  Hans Bendtsen gmd i Traellose
HUSB.BRO: Niels Olsen ungkarl i Traellose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Nielsen Forsinge (faldt i slapt ved Surholdt) i Forsinge, haldt i slaget
ved Idstedt   28 Apr 1856  pg 308
WIFE:   Sidse Marie Nielsdtr
CH:    Jorgen Peter Nielsen 6
guard: Niels Nielsen gl. hmd i Rugtved
wgd: Niels Jensen hmd i Waerslov Skovbanker
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Peder Sorensen skovfoged i Asnaes Skov  9 May 1856  pg 312 379
401 411
WIFE:   Karen Mathiasdtr eller Geisler (dod 1855)
CH:    Grethe Dorthea Sorensen 32 ugift
     Juliane Marie Sorensen = Philip Andersen vognmand i Holbek
WIFE.CH: Mathias Christian Simonsen (dod)
       5CH:    Christian Mathiasen 29 i Kjobenhavn
         Hans Christian Mathiasen 23 i Kbhvn
         Niels Peter Mathiasen 19
         Jens Frederich Mathiasen 15
         Ane Marie Mathiasen 13
      Hans Peter Simonsen myndig fisker i Maesoe
      Nicoline Simonsen ugift
      Mariane Frederikke Simonsen = Niels Pedersen skovfoged i Askevad, Sabye
sogn
WIFE.1HUSB?: Simonsen moller i Hallenslov Molle (skift 26 Nov 1814)
guard: Jacobsen kjobmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Jensen hmd i Axelholm   13 May 1856   pg 313
WIFE:   Karen Marie Nielsdtr
CH:    Niels Christensen 3
     Kirstine Marie Christensdtr 1«
REL:   Jens Peder Christensen hmd i Stokberg
wgd: Mads Jochum Madsen bmd i Axelholm
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Jensen = Dorthe Jensdtr aftmd i Meelby Sonderstrand   16 May 1856 
     pg 315
3 CH:   Maren Jorgensdtr = Niels Jorgensen hmd i Meelbye Mark
     Bodil Kirstine Jorgensdtr = Jens Larsen hmd i Meelbye
     Kirsten Jorgensdtr 34 ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Jensdtr i Svallerup Praestemark   16 May 1856  pg 315 387
HUSB:   Jens Pedersen parcellist i Svallerup Praestegaardsmark (separated)
CH:    Jens Jensen 19
     Lars Jensen 17
     Christen Jensen 10
     Birthe Sophie Jensen 21 ugift
     Kirsten Jensdtr 12
guard: Hans Jensen bmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Else Marie Madsdtr i St.Jorgensbjerg 14 Sep 1855    pg 216
HUSB:   Soren Jorgensen hmd (i uskiftet bo)
CH:    Ole Sorensen 13
REL:   Peder Nielsen gmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Pedersdtr aftenke i Jerslov   23 May 1856    pg 318 406 418
HUSB:   Peder Jensen aftmd (dod)
CH:    Lars Nielsen 25 ungkarl i Jerslov
     Jens Christian Nielsen 22
     Karen Nielsdtr = Hans Christian Hansen hmd i Jerslov
     Christiane Jensdtr ugift
guard: Jens Jensen gmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Nielsen gmd i Ubberup   27 May 1856    pg 319
WIFE:   Ane Josephsdr
BRO:   Johannes Nielsen gmd (dod)
       CH: Christen Johannessen gmd i Isteberg
         Ole Johannessen 31 i Tommerup
         Ellen Johannesdr = Peder Pedersen gmd i Widskende
         Ane Johannesdr 20 ugift
wgd: Jens Pedersen yngste gmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Pedersen fattiglem sindssvage i Kongstrup d.24 Apr/31 May 1856  pg
320
by: Rasmus Sorensen gmd
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Larsdtr pigen fruentimmer i Romperup    5 Jun 1856   pg 321
FADER:  Lars Jensen aftmd i Romperup
SIS:   Maren Christensdtr enke = afg Lars Poulsen gmd i Eskeberg
     Ane Christensdtr = Ole Madsen gmd i Eskeberg
BRO:   Christen Larsen gmd i Romperup (dod)
       CH: Ole Christensen 7
         Ane Margrethe Christensdtr 4
         Christen Christensen 3/4 aar
MODER:  (dod)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Hansen aftmd i Asnaes Skov   6 Jun 1856  pg 322
WIFE:   
CH:    Niels Jorgensen hmd i Asneas Skov
     Maren Jorgensdtr = Niels Pedersen hmd i Asnaes Skov
     Jens Jorgensen i Kjobenhavn (dod)
       CH: 
     Karen Jorgensdtr = Hans Nielsen hmd i Asnaes Skov
     Dorthe Jorgensdtr = Peder Poulsen hmd i Kallundborg Lyng
wgd: Niels Jensen hmd i Asnaes Skov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Caroline Sophie Jensdtr enke i Logtved   27 Jun 1856    pg 323 390
HUSB:   Jorgen Frandsen aftmd (dod)
CH:    Anders Christian Jorgensen 23 tiene ved 3 bataillon i Altona
     Ane Sophie Jorgensdtr = Jens Johansen hmd i Torpe
     Karen Marie Jorgensdtr 18 ugift
     Maren Jorgensdtr = Christian Henrichsen i Logtved
     Caroline Jorgensdtr 16 ugift
BRO:   Christen Jensen hmd i Bregninge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Sorensdtr 9 pigebarn i Svendstrup  d.5 Mar 1855/27 Jun 1856   pg
324
MODER:  Ane Sorensdtr = STEDFAD: Hans Jensen hmd i Svendstrup
SIS:   Ane Sorensdtr 22 ugift
FADER:  Soren Rasmussen selv.hmd i Svendstrup ( skifte - 19 Sep 1853)
guard: Rasmus Pedersen gmd i Svendstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Rasmussen gmd i Uggelose  4 Jul 1856  pg 325
2WIFE:  Ane Larsdtr
CH:    Jens Nielsen 12
     Sidse Nielsdtr 11
     Ane Mette Nielsdtr 8
1WIFE:  
CH:    Peder Nielsen 27
     Ole Nielsen 21
     Rasmus Nielsen 16
     Soren Nielsen 14
     Ane Lisbeth Nielsdtr = Jens Willumsen hmd i Uggelose
     Sidse Marie Nielsdtr 23 ugift
     Maren Nielsdtr 18 ugift
BRO:   Jacob Rasmussen hmd i Uggelose
2WIFE.BRO: Jens Larsen 
wgd: Hans Jensen bmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Marie Nielsen i Lerchenborg Nordstrand   5 Jul 1856  pg 328 397
HUSB:   Niels Jensen smed
guard: Carl Jensen smed & L.W. Jensen
 Niels Jensen = Ane Marie Nielsen smed i Lerchenborg Nordstrand   27 Dec
1856   pg 328 397 509
CH:    Carl Johan Jensen smed i Lerchenborg Nordstrand
     Lars Peter Wilhelm Jensen studiosus i Kjobenhavn
     Jens Hermann Jensen 17 3/4
     Louise Emilie Jensen ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Christophersdtr enke i Frankerup   8 Jul 1856   pg 329 378 455
HUSB:   Niels Nielsen aftmd (dod)
CH:    Johanne Nielsdtr = Soren Jorgensen bmd i Frankerup
     Andreas Nielsen myndig residence unknown
guard: Peder Hansen gmd i Kloubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Larsen selv.gmd i Gaasetofte   11 Jul 1856    pg 329
WIFE:   Maren Nielsdtr   (i uskift bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Christensen ( Anders Christiansen ) inds i Bjergsted  d.19 Feb/14
Jul 1856     pg 330 347 362 368
WIFE:   Karen Pedersdtr   (testament 15 Feb 1856)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Madsen aftmd i Saltbek    16 Jul 1856    pg 330
PLEIESON: Christian Christensen hmd i Saltbek
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Larsdtr aftenke i Ulstrup    21 Jul 1856  pg 331
WIFE:   Peder Olsen aftmd (dod)
CH:    Lars Hansen gmd i Ulstrup
     Hans Hansen hmd i Ulstrup
     Anders Hansen (dod)
       CH: Maren Andersdtr 25 ugift
         Kirsten Andersdtr 23 ugift
     Ole Pedersen 40 tiene i Ulstrup
     Soren Pedersen (dod)
       CH: Jens Sorensen 8
         Karen Sorensdtr 5
guard: Soren Hansen bmd i Nostrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christopher Jensen gl. gmd i Kjelleklinte  21 Jul 1856   pg 331
WIFE:   Karen Pedersdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Larsen ungkarl i Illerup    22 Jul 1856   pg 332
MODER:  Ane Jorgensdtr = STEDFAD: Hans Larsen bmd i Illerup
BRO:   Soren Larsen 18
     Lars Larsen 16
guard: Jens Nielsen hmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Pedersen = Karen Jensdtr aftgmd i Jerslov    22 Jul 1856    pg
332
HER.CH:  Kirsten Jensdtr = Christopher Sorensen hmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Rasmusdtr i Svallerup    d.13 Jun/26 Jul 1856  pg 334
HUSB:   Christian Andersen inds
CH:    Anders Peter Christiansen 1«
     Karen Kirstine Christiansdtr 4
BRO:   Mads Rasmussen hmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Marie Pedersdtr i Kjaerbye     d.9 Feb/29 Jul 1856   pg 335
HUSB:   Jens Johansen inds
CH:    Peder Jensen «
guard: Hans Jensen hmd i Kjaerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Kirstine Hansdtr 8 pigebarnet i Seyerbye  29 Jul 1856    pg 336
FADER:  Hans Jorgen Nielsen hmd fisker
BRO:   Rasmus Hansen 15
SIS:   Ane Marie Hansdtr ugift
MODER:  (skifte 19 Jun 1851)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Larsen selv.gmd i Romperup    6 Aug 1856   pg 337 (497 x'd
out)
WIFE:   Marie Frederichsdtr
CH:    Ole Christensen 7
     Christen Christensen 1
     Ane Margrethe Christensdtr 4
FADER:  Lars Jensen aftmd i Romperup
wgd: Lutshoft trindskommissair i Kallundborg / Fugl
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Larsen ungkarl i Svebolle   8 Aug 1856   pg 339 437
MODER:  Karen Sorensdtr = STEDFAD: Rasmus Nielsen hmd i Svebolle
BRO:   Jens Larsen 36 ungkarl i Svebolle
     Ole Larsen 34 hmd i Weilemam?
     Soren Larsen 30 hmd i Asminderup
SIS:   Bodil Larsdtr = Jeppe Nielsen hmd i Widskende Mark
     Maren Larsdtr 26 ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Jensen tjenestemand kammen fra militairtjeneste i Ellede  9 Aug 1856 
     pg 340
WIFE:   Ane Sorensdtr
FADER:  Jens Pedersen inds i Illerup
BRO:   Anders Jensen 32
SIS:   Karen Jensdtr 23 ugift
     Maren Jensdtr 19 ugift
guard: Anders Olsen gmd lagdsmand i Ellede
wgd: Frederich Slott/Stot sofaefer i Gaasetofte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Olsen aftmd/arbeidsmd i Faurboe    8 Aug 1856  pg 340
WIFE:   Johanne Frandsdtr
CH:    Ole Nielsen 26 tjenestekarl
     Jens Nielsen 22 tjenestekarl
     Karen Nielsdtr (?dod) = Niels Larsen gmd i Eskeberg
       CH: Ane Marie Nielsdtr ugift
         Maren Nielsdtr ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Pedersen gmd i Frankerup    d.2 Aug/18 Aug 1856   pg 341
2WIFE:  Petrea Hansdtr
CH:    Hans Christiansen 20
     Peder Christiansen 13
     Ane Christiane Christiansdtr 22 ugift
     Ane Christiansdtr 16 ugift
1WIFE:  
CH:    Anders Christiansen 27
guard: Peder Christiansen smed i Ubye
wgd: Peder Hansen gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Sorensdtr aftgenke i Kloubye  12 Aug 1856    pg 341 394
HUSB:   Ole Jensen aftmd (dod)
CH:    Maren Olsdtr = Niels Olsen sognefoged i Kloubye
     Sidse Olsdtr (dod)
       CH: Peder Nielsen
         Ole Nielsen mindre
         Rasmus Nielsen
         Soren Nielsen
         Lisbeth Nielsdtr = Jens Willumsen i Uggelose
         Sidse Marie Nielsdtr
         Maren Nielsdtr
     ... Olsdtr (dod) = Anders Sorensen gmd i Uggelose
       CH: Ane Malene Andersdtr
guard: Jacob Rasmussen hmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Jensdtr i Flinterup 19 Aug 1856     pg 343
HUSB:   Jorgen Larsen gmd
CH:    Jens Peder Jorgensen 7
     Ane Kirstine Jorgensdtr 5
BRO:   Lars Jensen gmd i Hong
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Margrethe Olsdtr i Rorbye    22 Aug 1856  pg 345 400
2HUSB:  Soren Madsen hmd
1HUSB:  Jens ...
CH:    Jens Jensen 64 inds i Illerup
     Hans Jensen 52 hmd i Kjaerbye
     Mads Jensen 50 hmd i Rorbye
     Ole Jensen 49 gmd i Rorbye
     Christen Jensen (dod)
       CH: Rasmus Christensen 19
         Jens Christensen 18
         Soren Christensen 16
         Hans Christensen 12
     Ellen Jensdtr 62 enke = afg Morten Sorensen hmd i Rorbye
       CH: ... = Niels Pedersen smed i Badstrup
     Christiane Jensdtr = Ole Jensen hmd i Rorbye
     Maren Jensdtr enke = afg Soren Jochumsen hmd i Kallerup
     Dorthe Jensdtr = Jorgen Jensen hmd i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Margrethe Rasmusdtr aftgenke i Svallerup   26 Aug 1856    pg 347
CH:    Ole Nielsen hmd i Ulstrup
     Rasmus Nielsen (dod)
       CH: Hans Rasmussen 16
         Soren Peder Rasmussen 13
     Karen Nielsdtr enke = afg Niels Larsen hmd i Thystrup
     Kirsten Nielsdtr enke = afg Lars Larsen hmd i Bjerre
     Ane Kirstine Nielsdtr 42 ugift
guard: Lars Soren gmd i Thystrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Pedersdtr i Jordlose 20 Sep 1856    pg 350 351 410 444
3HUSB:  Anders Madsen hmd
CH:    Ane Marie Andersdtr ugift   (= Niels Pedersen hmd i Logtved)
1HUSB:  Niels Nielsen Faxoe (dod 1823/2 Jan 1824)
4 CH:   Ane Kirstine Nielsdtr = Soren Poulsen hmd i Logtved, Love herred
     (the other 3 CH: must be just his children ?)
2HUSB:  Niels Nielsen i Jordlose (dod 1827, 1828 eller 1829)
1HUSB.«SIS: Ingeborg Sorensdtr (dod 1826) = Jens Pedersen gmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Madsen tjenestekarl i Kaastrup 2 Oct 1856  pg 354 493
BRO:   Rasmus Madsen (dod)
       CH: Jens Rasmussen tiene i Skambeks Molle
         Karen Rasmusdtr = Mads Knudsen hmd i Svendstrup
         Maren Rasmusdtr ugift
     Peder Madsen (dod) = ... enke i Kaastrup
       CH: Jens Pedersen 22 
         Lars Pedersen 18
         Mette Pedersdtr = Jens Hansen gmd i Kaastrup
SIS:   Maren Madsdtr = Jens Pedersen gmd i Ubberup
     Ellen Madsdtr (dod)
       CH: Jens Nielsen hmd i Kaastrup
         Kirsten Nielsdtr enke = afg Jens Sorensen inds i Ubberup
         Karen Nielsdtr enke = afg Jorgen Christensen gmd i Bjergsted
         Maren Nielsdtr = Peder Jensen hmd i Smakkerup
         Ane Nielsdtr = Anders Christensen bmd i Gaasetofte
     Ane Madsdtr = Jens Larsen inds i Ronkevang
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johanne Sorensdtr i Kattred     d.5 Jun/3 Oct 1856 pg 355
HUSB:   Niels Sorensen hmd
CH:    Jorgen Nielsen 10
FADER:  Soren Sorensen bmd i Torpe
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Marie Nicoline Therkelsen fodt Hoyer i Bjergsted    4 Oct 1856  pg
356
WIFE:   Torkildsen skolelaerer  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Larsdtr aftenke i Svallerup  9 Oct 1856  pg 356
WIFE:   Peder Rasmussen aftmd (dod)
CH:    Lars Pedersen 31 hmd i Svallerup
     Peder Pedersen 24 tjenestekarl i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Nielsen hmd i Kallerup   9 Oct 1856   pg 357 371
WIFE:   .... 
CH:    Christen Hansen 43 i Kjobenhavn
     Lars Hansen 39 hmd i Kongstrup
     Niels Hansen 29 i Kongstrup
     Karen Hansdtr = Anders Hansen hmd i Kongstrup
     Ane Hansdtr ugift
wgd: Melchior Pedersen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Jensen i Snertinge  11 Oct 1856    pg 359
MODER:  Karen Kirstine Nielsdtr = Frederich Jorgensen hmd i Daurup
BRO:   Niels Peter Jensen 30
SIS:   Maren Jensdtr ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jacobsen gmd i Thystrup/Bjerre  11 Oct 1856    pg 359 401 419 426
433 449 455 456 470 501 504 545
2WIFE:  Ane Jensdtr
1WIFE:  Bodil Pedersdtr (skifte 15 Feb 1856)
MODER:  Bodil Christensdtr enke = afg Jacob Christensen gmd i Flinterup
SODSK:  Jens Jacobsen gmd i Thystrup / gmd i Flinterup
     Peder Jacobsen gmd i Thystrup / i Flinterup
     Kirstine Jacobsdtr ugift
     Mariane Jacobsdtr ugift
     Ane Jacobsdtr = Lars Christensen gmd i Svebolle  (? Lars Christiansen )
STEPCH:  Anders Jensen i Mullerup
     Jens Jensen ungkarl i Reersoe
2WIFE.FAD: Jens Rasmussen gmd i Thystrup 
guard: Nissen procurator / Knudsen procurator
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jacob Jensen = Johanne Kirstine Nielsdtr bmd i Torpe    2 Apr 1856  pg
361 385
CH:    Niels Jacobsen
     Jens Jacobsen
     Johan Larsen alle myndige
guard: Diderik Hansen sognefoged i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Holm tjenestemand i Reilipsdal?   14 Oct 1856  pg 361
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Truelsen rogter i Lerkenfeldt  27 Oct 1856    pg 367 463
     (fodt paa Falster)
guard: Rasmus Jensen ladefoged i Lerchenfeldt
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Sophie Jensdtr i Jordlose Mse  19 Nov 1856    pg 372
HUSB:   Christopher Nielsen hmd
CH:    Ane Kirstine Christophersdtr 3
FADER:  Jens Jensen gmd i Fremved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Jensen bmd i Saltbek  20 Nov 1856    pg 373 388
WIFE:   Kirsten Jensdtr
CH:    Jens Christensen 16
     Ole Christensen 7
     Kirsten Christensdtr 18 ugift
     Karen Christensdtr 15
     Ane Christensdtr 5
BRO:   Jens Jensen hmd i Illerup
wgd: Hans Nielsen gmd i Gaasetofte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Rasmussen selv.gmd i Wollerup   21 Nov 1856    pg 374 421
WIFE:   Maren Jensen
CH:    ( Niels Rasmussen - x'd out)
     Ane Olsdtr 1
guard: Ole Nielsen gmd i Wollerup
wgd: Jens Rasmussen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Carl Christian Sandstod ungkarl i Reistrup   25 Nov 1856    pg 376
SIS:   Nicoline Jensine Sandstod = Hans Larsen vogter i Kallundborg
     Laurine Kirstine Sandstod = C. Olsen muursvend i Kallundborg
     Henriette Marie Sandstod = Hutzelsidder murer i Reistrup
     Elise Sandstod = Hans Madsen hmd i Reistrup
     Lovise Sandstod = Thrane skomager i Kjobenhavn
     Karen Marie Sandstod ugift
     Cathrine Sandstod ugift
     Johanne Sandstod ugift
     Mine Sabine Sandstod (dod) = Hutzelsidder murer
       CH: Peter Christian Hutzelsidder 6
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jorgensen aftmd i Kloubye 28 Nov 1856    pg 381 421 464 528 509
WIFE:   Maren Nielsdtr (dod )  (testament 14 Sep 1831)
BRO:   Jens Jorgensen gmd i Tommerup (dod)
       CH: Niels Jensen gmd i Riis, Ods herred
         Jens Jensen tiene i Kbhvn
         Maren Jensdtr = Jens Olsen gmd i Alleshave
SIS:   Sophie Jorgensdtr (dod)
       CH: Soren Jorgensen bmd i Frankerup
         Jorgen Jorgensen bmd i Uby Mark
         Peder Jorgensen bmd/hmd i Ubye
         Karen Jorgensdtr = Hans Christophersen bmd i Frankerup
         Maren Jorgensdtr = Lars Olsen gmd i Frankerup
     Maren Jorgensdtr (dod)
       CH: Jorgen Clemmensen hmd tommermand i Ubye
WIFE.SIS: Lisbeth Nielsdtr (dod)
       CH:    Jacob Rasmussen hmd i Uggelose
         Niels Rasmussen (dod)
          CH: Peder Nielsen 26
            Ole Nielsen 22
            Soren Nielsen 15
            Rasmus Nielsen 17
            Jens Nielsen 11
            Ane Lisbeth Nielsdtr = Jens Willumsen hmd i Uggelose
            Sidse Marie Nielsdtr 23 ugift
            Maren Nielsdtr 19 ugift
            Sidse Nielsdtr 12
            Ane Mette Nielsdtr 9
         Maren Rasmusdtr (dod)
          CH: Niels Olsen 32 hmd i Smakkerup
            Cicilie Marie Olsdtr = Claus Frederichsen hmd i
Lerchesminde
            Mette Lisbeth Olsdtr = ... i Eynen af Roeskilde
       Sara Nielsdtr (dod)
       CH:    Niels Jensen (dod)
          CH: Jens Nielsen 22
            Ane Kirstine Nielsdtr = 
            Karen Nielsdtr 20 ugift
         Jens Jensen (dod)
          CH: Jens Jensen 17
            Karen Marie Jensdtr ugift
            Jorgen Jensen 9
            Mariane Jensdtr 9
         Maren Jensdtr = Jens Christensen gmd i Ubye
         Sidse Marie Jensdtr = Soren Hansen bmd i Badstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Madsen gmd i Aagerup  8 Jan 1849/3 Dec 1856    pg 383
WIFE:   Mette Madsdtr
CH:    Mads Sorensen 13
     Ane Sorensdtr (dod) = Mads Pedersen gmd i Aagerup
       CH: Mette Madsdtr
guard: Soren Jensen gmd i Ulstrup
wgd: Jens Nielsen tommermand i Aagerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Jorgensen tjenestekarl ungkarl i Bregninge    12 Dec 1856 pg
389 535
BRO:   Christen Jorgensen hmd i Gammelrand
     Henrich Jorgensen 38
     Frederich Jorgensen 27
     Niels Jorgensen umyndige
SIS:   Mette Marie Jorgensdtr = Frederich Olsen arbeidsmand i Kallundborg
«SIS:   Christiane Jorgensdtr = Jens Christian L.Weinrich gmd i Bjergsted 
(signed: Jens Christian Veinreich)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Madsen aftmd i Kaastrup   20 Dec 1856    pg 392
WIFE:   Maren Jensdtr
CH:    Mads Hansen gmd i Jordlose
     Hans Hansen (dod)
       CH: Marie Hansen 18 ugift
         Frederikke Hansen 16 ugift
         Caroline Hansen 13
         Signe Hansen 10
         Johanne Hansen 3
     Niels Hansen (dod)
       CH: Ane Nielsen 20 ugift
         Karen Marie Nielsen 18 ugift
         Dorthea Nielsen 17 ugift
     Jens Hansen tiene i Kallundborg
     Christen Hansen tiene i Kallundborg
     Peder Hansen boende i Kallundborg
     Kirsten Hansdtr = Ole Jensen hmd i Kaastrup
     Karen Hansdtr = Niels Clausen gmd i Andax
wgd: Christen Christensen gmd i Kaastrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Larsen inds i Jordlose    27 Dec 1856    pg 395
«BRO:   Peder Larsen gmd i Windehelsinge
     Niels Larsen hmd i Drosselberg
SIS:   Maren Larsdtr enke = afg Morten Larsen i Gjorlov
       CH: Morten Larsen (signed: Lars Mortensen gmd i Gjorlov)
     Kirsten Larsdtr (dod)
       CH: Margrethe Nicolaisdr = Niels Pedersen hmd i Dalbye
STEDSON: Hans Pedersen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Frederich Johansen hmd i Storefuglede     31 Dec 1856  pg 407
WIFE:   Kirsten Pedersdtr
CH:    Ane Kirstine Frederichsdtr 2
guard: Jorgen Nielsen gmd i Storefuglede
wgd: Jens Jorgensen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Jensen drengebarn i Waerslov   31 Dec 1856    pg 408
BRO:   Jens Jensen 19
SIS:   Sidse Jensdtr = Peder Olsen gmd i Waerslov
     Karen Marie Jensdtr = Christen Jacobsen hmd i Torpe
     Else Marie Jensdtr ugift
     Birthe Marie Jensdtr ugift
PARENTS: Jens Jensen = Bodil Pedersdtr gmd i Waerslov (skifte 18 Dec 1850)
guard: Rasmus Hansen sognefoged i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jacobsdtr i Kjelleklinte    d.3 Nov 1856/21 Jan 1857 pg 414
HUSB:   Christen Pedersen inds  (i uskiftet bo)
CH:    Jacobine Christine Christensdtr 11
     Maren Christensdtr 9
guard: Lars Nielsen hmd i Westerbygaards Tvede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Nielsdtr aftgenke i Svendstrup 20 Jan 1857  pg 413 416
HUSB:   Soren Mathiasen (dod)
CH:    Rasmus Sorensen gmd i Kongstrup
     Jens Sorensen gmd i Smedstrup/Svendstrup
     Mads Sorensen gmd i Illerup
     Jesper Sorensen gmd i Eskeberg
     Peder Sorensen gmd i Wollerup
     Ane Thomasdtr = Jens Nielsen gmd i Smedstrup/Svendstrup?
       CH: Sidse Jensen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Sophie Klindt i Asminderup  30 Jan 1857  pg 416 420 447
HUSB:   Wilhelm Klindt spekhoker (testament)
BRO:   Niels Nielsen Hoed 30 snedkersvend i Eskeberg
SIS:   Else Margrethe Nielsen eller Hoed = L. Neye snedker i Frederiksberg
       CH: Karen Wilhelmine Nicolie Neye
         Amalie Marie Sof Nielsine Jacobine Neye
         Laura Lodovine Christine Neye
     Marie Kirstine Nielsen eller Hoed = Theodor Koefoed snedkersvend i
Kjobenhavn
       CH: Theodora Margrethe Sof Ottoline Koefod 3«
         Wilhelm Niels Edvard Koefoed «
guard: Clausen gaardeier i Asminderupgaard
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Sorensen hmd i Svallerup  29 Jan 1857    pg 415
WIFE:   Sidse Hansdtr
CH:    Else Marie Pedersdtr 14?
guard: Anders Nielsen hmd i Bjerre
wgd: Hans Pedersen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christiane Jensdtr i Holmstrup    11 Mar 1857   pg 421
HUSB:   Knud Nielsen snedker (?signed: Knud Larsen Nielsen )
CH:    Niels Peder Nielsen 4
guard: Rasmus Hansen hmd i Hollbyede/Ibollelyede?
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Sorensen = Ane Larsdtr aftmd bodker i Uggelose Mark    19 Mar 1857 
     pg 422 494
      (testament 11 Jul 1824)
HIS.BRO: Soren Sorensen (dod)
       CH: Jens Sorensen hmd i Rorbye
         Karen Sorensdtr = Peder Melchiorsen hmd i Uggelose
HER.BRO: Rasmus Larsen hmd i Svallerup
      Jens Larsen (dod)
       7 CH:   Lars Jensen ungkarl i Badstrup
         Jorgen Jensen
         Christian Jensen
         Sidse Marie Jensdtr
         Karen Jensdtr
         Ane Jensdtr 
         Maren Jensdtr - alle umyndige
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Sorensen = Ane Mikkelsdr (dod 1854) aftmd i Axelholm  19 Mar 1857 pg
423 459
HEIR:   Soren Olsen ved hmd Rasmus Hansen i Bjergbye
     Karen Marie Olsdtr = Hans Jensen gmd i Axelholm, 
     Ane Cathrine Olsdtr ( Ane Cathrine Sorensdtr )
     Ane Sophie Olsdtr ( Ane Sophie Sorensdtr )
     Johanne Kirstine Olsdtr ( Johanne Kirstine Sorensdtr ) = Niels Peter
Hansen Norup vaever inds i Axelholm, 
guard: Lars Larsen gmd i Axelholm / Jens Christensen gmd i Axelholm (dod)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Marie Tobiasdr i Bjerre   20 Mar 1857    pg 424 450
2HUSB:  Christen Olsen gmd (testament 18 Feb 1857)
1HUSB:  Christen ...
CH:    Peder Christensen 26 muuersvend i Wallenslov Skov?
     Jens Christensen 18 hiemme
     Maren Christensdtr = Peder Hjort hmd i Tystrup
     Ane Christensdtr = Peder Jensen hmd slagter i Svallerup
     Bodil Christensdtr = Christian Nielsen fragtmand i Kallundborg
     Mette Sophie Christensdtr = Gotthard snedker i Slagelse
     Karen Sophie Christensdtr ugift tiene i Kbhvn
     Kirsten Christensdtr ugift hiemme
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Jensdtr i Kallerup d.20 Mar/1 Apr 1857   pg 427
HUSB:   Jens Hansen inds
FADER:  Jens Andersen gmd i Ellede
BRO:   Mads Jensen gmd i Ellede
     Jens Jensen bmd i Kallerup
SIS:   Karen Jensdtr = Jens Rasmussen gmd i Wollerup
     Ane Jensdtr (dod) = Jens Andersen gmd i Bjornstrup
       CH: Anders Jensen 3
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Madsen = Kirsten Olsdtr aftmd i Bjerre  7 Apr 1857  pg 428 493
      (testament 24 May 1837 & 26 Nov 1856)
HER.SIS: Kirsten Olsdtr = Lars Christiansen hmd i Bjerre 
HER.BRO: Hans Olsen underofficerer ved Raketiorglet i Frederiksvaerk
       CH: Lars Hansen
? Niels Andersen
 Hans Olsen
 Niels Olsen
 Hans Olsen
? Lars Jensen hmd i Bjerre Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Jensen aftmd i Romperup   6 Apr 1857  pg 428 497
WIFE:   Margrethe Madsdtr (dod)
CH:    Christen Larsen gmd i Romperup (dod)
       CH: Maren Christensdtr enke = afg Lars Poulsen gmd i Eskeberg
         Ane Christensdtr enke = afg Ole Madsen gmd i Eskeberg
     Christen Larsen (dod)
       CH: Ole Christensen 8
         Ane Margrethe Christensdtr 5
         Christen Christensen 1 3/4
     Christen Larsen gmd i Romperup
guard: Niels Madsen gmd i Romperup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Cathrine Nielsdtr i Kongstrup paa Seyeroe   18 Apr 1857    pg
430
HUSB:   Mads Jensen gmd   (testament Sep 1856)
BRO:   Niels Nielsen hmd
     Mogens Nielsen skraeder (?dod)
       CH: Christen Nielsen Mogensen 
         Anders Mogensen
         Mette Kirstine Mogensdtr (? = Jorgen Pedersen kromand i Seyero)
     Anders Nielsen arbeidsmand (dod) = ... =2. Fraugaard slagtermester i
Kallundborg
       CH: Diderik Struve Nielsen 
         Ane Elisabeth Claudine Nielsen
         Johanne Kirstine Laurine Nielsen
SIS:   Ingeborg Nielsdtr = Anders Pedersen gmd i Seyerbye
«SIS:   Ane Kirstine Nielsdtr = Jorgen Sorensen bmd i Seyerbye
     Bodil Cathrine Nielsdtr (?dod) = Jens Nielsen gmd i Tyneberg paa Seyero
       CH: Niels Jensen 
         Peder Jensen
         Sidse Kirstine Nielsdtr
«BRO:   Jorgen Nielsen hmd
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Christensen gmd i Axelholm 2 May 1857  pg 432
WIFE:   Karen Andersdtr   (i uskiftet bo - 21 May 1845)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Vilhelmasen enkemadame i Lerchenborg   7 May 1857  pg 433 (see
reg pg 12)
WIFE:   F.M. Vilhelmann gartner (dod)
HEIR:   Marie Kirstine Danskert jomfrue myndig per 25 May 1850
guard: Beck godsinspecteur
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Pedersen gmd i Bregninge  27 Sep 1856    pg 352 434 
2WIFE:  Karen Jensdtr (i uskiftet bo)
CH:    Niels Jensen 12
     Jens Christian Jensen 7
     Hans Jensen 5
     Karen Sophie Jensdtr 19 ugift
     Nielsine Jensdtr 13
1WIFE:  
CH:    Peder Jensen 32 gmd i Bregninge
     Frederikke Lovise Jensdtr = Peder Pedersen hmd i Meelby Sonderstrand
     Maren Marie Jensdtr = Philip Qvade i Wollerup
     Ane Marie Jensdtr = (separated) Jens Jeppesen smed i Tommerup
     Margrethe Elisabeth Jensdtr = Peder Jensen inds i Eskeberg
wgd: Jorgen Sorensen gmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Beate Breum i Forsinge 27 May 1857    pg 436 449 509 526
HUSB:   Niels Christian Larsen gdbest
CH:    Niels Peter Christensen
     Lars Andersen Larsen
     Caroline Marie Larsen
     Beate Amalie Larsen
MODER:  ... = Soren Nielsen
guard: Jens Jorgensen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Jorgensen hmd i Eskeberg  29 May 1857    pg 438
WIFE:   
BRO:   Jens Soren Jorgensen hmd i Pillemark
BRO.CH:  Jens Christian Bendtsen hmd i Pillemark
BRO:   Rasmus Jorgen Jorgensen hmd i Besser
     Johannes Jorgensen hmd i Tanderup
SIS:   Birthe Kirstine Jorgensdtr = Soren Rasmussen gmd i Tanderup
WIFE.CH: Niels Hansen hmd i Eskeberg Lyng
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Hansen = Bodil Nielsdtr enke aftmd i Jerslov   29 May 1857   pg
438 499
CH:    Lars Andersen (dod)
       CH: Hans Larsen
         Christen Larsen
     Christian Andersen i Jerslov
     Ane Andersdtr = Anders Pedersen hmd i Lillefuglede
     Margrethe Andersdtr = Lars Olsen hmd i Logtved
     Karen Andersdtr = Peder Larsen gmd i Lillefuglede
     Lisbeth Andersdtr = Hans Jorgensen hmd i Jordlose
     Maren Andersdtr = Hans Andersen hmd i Selchousdal
     Mette Andersdtr umyndige
guard: Lars Jacobsen gmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Petersen = Else Marie Petersen fodt Ostermann arvefaester i
Widskendegaard    4 Jun 1857  pg 439 531 545 641 653
      (testament 13 Feb 1846)
CH:    Henrikke Kirstine Petersen = C. Fraas arvefaester gaardeieri
Widskendegaard
     Maren Petersen (dod) = R. Bache kjobmand (?dod) i Widskendegaard, bro to
Bache pastor i Jyderup
       CH: Soren Peter Bache 16    ( Soren Pedersen Bache)
         Peder Erasmus Bache 12
         Christine Bache 18 ugift  (? Christine Jensine Bache)
         Marie Bache 14 ugift
SVOGER: Omoe kjobmand i Kallundborg (?svoger of R. Bache perhaps)
? Ostermann arvefaester i Kjelleklintegaard
guard: Bache pastor i Jyderup (? J.A. Bache)
wgd: Lund kjobmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Nielsen aftmd i Warslov Skovbanken  6 Jun 1857  pg 440
CH:    Anders Sorensen
     Ane Marie Sorensen umyndige
STEPCH:  Jorgen Andersen hmd i Waerslov Skovbaaker
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jacob Ludvig Ferdinand Holm 12-13 i Kaltredgaard     8 Jun 1857   pg
441
FADER:  Holm proprietair i Kaltredgaard
MODER:  ... (dod - skift 28 Oct 1853)
SIS:   Mathilde Cornelia Holm ( dod - skifte 29 Dec 1854)
     Marie Cicilia Nicoline Holm 15
     Camilla Octavia Holm 10
     Emma Wilhelmine Nathalia Christiane Holm 16
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Sofie Jacobsdtr i Wollerup    8 Jun 1857   pg 442
HUSB:   Rasmus Jensen hmd
CH:    Niels Hansen 17 (illeg)
     Jens Rasmussen 10
     Soren Rasmussen 5
     Ane Rasmusdtr 14
     Maren Rasmusdtr 13
     Lisbeth Rasmusdtr 8
BRO:   Niels Jacobsen hmd i Kongstrup
guard: Peder Sorensen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jorgensen hmd i Waerslov Skovbanker  12 Jun 1857    pg 445
WIFE:   Ane Larsdtr  (i uskiftet bo 1 Sep 1856)
2 CH:   Jorgen Nielsen 8
     Sidse Marie Nielsdtr 16 ugift
BRO:   Jens Jorgensen hmd i Uggelose
wgd: Morten Nielsen hmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Larsdtr i Svallerup  7 Nov 1857  pg 498
HUSB:   Hans Jensen hmd
CH:    Lars Jensen 18 i Ods herred (illeg)
     Mads Christian Hansen 14
     Jacob Hansen 12
     Lars Peter Hansen 3
     Niels Christian Hansen 1/4 aar
     Laurine Hansdtr 7
guard: Hans Hansen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jensen hmd i Isteberg   3 Jul 1857  pg 452
WIFE:   Maren Jorgensdtr
CH:    Jens Nielsen 30
     Jorgen Nielsen 24
     Ellen Nielsdtr 27 ugift
     Mette Nielsdtr 20 ugift
guard: Jens Jensen hmd i Ubberup
wgd: Niels Christensen gmd i Isteberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Olsdtr i Ubberup    3 Jul 1857   pg 453
HUSB:   Jacob Nielsen inds
CH:    Ole Jacobsen 3
     Bodil Marie Jacobsdtr 6
     Dorthe Jacobsdtr (dod efter moderen)
BRO:   Niels Olsen inds i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Pedersdtr aftenke i Ellede    8 Jul 1857   pg 457 521 545 568
HUSB:   Jesper Pedersen gmd (dod)
CH:    Jens Jespersen bmd i Ellede
     Peder Jespersen hmd i Ellede
       CH: Peder Pedersen 10
         Christen Pedersen 2
         Ane Marie Pedersdtr 4
         Margrethe Pedersdtr 10
     Hans Jespersen myndig i Kjobenhavn
     Ane Marie Jespersdtr = Niels Olsen inds i Ellede
     Ane Jensdtr = Niels Nielsen hmd i Illerup
       CH: Jens Nielsen 9
         Hans Nielsen 7
         Lars Nielsen 4
         Jesper Nielsen 2
     Karen Jensdtr 42 ugift
guard: Jens Melchiorsen gmd i Ellede
wgd: Peder Larsen gmd i Ellede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mathias Christian Simonsen eller Mathias Simonsen bmd i Jordlose  d.13
Feb 1852/10 Jul 1857  pg 460
WIFE:   Karen Hansdtr (=2. Jens Garff bmd i Jordlose)
CH:    Christian Mathiasen 30 i Kbhvn
     Hans Christian Mathiasen 23 i Hirschholm
     Niels Peter Mathiasen 20 hiemme
     Jens Frederich Mathiasen 16 hiemme
     Ane Marie Mathiasdtr 12 ugift
? Karen Mathiasen = Soren Peter Sorensen skovfoged i Asnaes Skov (dod - skifte 20
Jan 1857)
curator: H.P. Simonsen vaever i Marsoe
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christopher Jensen selv.gmd i Kjelleklinte     13 Jul 1857   pg 461
WIFE:   Ane Nielsdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Samuelsen afthmd i Kaltred   15 Jul 1857    pg 462 538 582
2WIFE:  Sidse Pedersdtr
CH:    Maren Sophie Sorensdtr = Martin Madsen i Kaltred
     Dorthea Sorensdtr 20 ugift  ( Sor Sorensdtr )
1WIFE:  
CH:    Niels Sorensen hmd i Bjergsted
     Jens Sorensen 40 residence unknown
     Lisbeth Sorensdtr = Christian Kliiwer gmd i Holmstrup
     Ane Sorensdtr = Lars Christensen bmd i Love Mark
     Kirstine Sorensdtr = Wigaes snedker i Hallebyore (? Christian Keyuer)
     Karen Sorensdtr enke = afg Jens Uggelose i Waerslov
     Marie Sorensdtr ugift i Kjobenhavn
wgd: Enevold Christiansen hjulmand i Kaltred
TIL: Niels Pedersen hmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Bodil Hansdtr aftgenke i Eskeberg  24 Jul 1857     pg 466 478
HUSB:   Lars Nielsen gmd (dod)
CH:    Niels Larsen gmd i Romperup
     Hans Larsen gmd i Rugtved
     Peder Larsen gmd i Eskeberg
     Jens Larsen gmd i Eskeberg (dod)
       CH: Margrethe Jensdtr 8
         Karen Marie Jensdtr 7
     Ane Larsdtr = Lars Andreasen gmd i Kloubye
     Maren Larsdtr = Soren Jensen bmd i Uby
     Laurine Larsdtr = Jens Jeppesen gmd i Romperup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Henrichsdtr i Storefuglede     d.22 May/22 Jul 1857   pg 466
HUSB:   Rasmus Olsen gmd  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Jensdtr aftenke i Andax    24 Jul 1857  pg 468 482
HUSB:   Hans Madsen (dod)
CH:    Mads Hansen gmd i Jordlose
     Hans Hansen (dod)
       CH: Marie Hansen 18 ugift
         Frederikke Hansen 16 ugift
         Caroline Hansen 13
         Signe Hansen 10
         Johanne Hansen 3
     Niels Hansen (dod)
       CH: Ane Nielsen 20 ugift
         Karen Marie Nielsen 18 ugift
         Dorthe Nielsen 17 ugift
     Jens Hansen boende i Kallundborg
     Christen Hansen boende i Kallundborg
     Peder Hansen boende i Kallundborg
     Kirsten Hansdtr = Ole Jensen hmd i Kaastrup
     Karen Hansdtr = Niels Clausen gmd i Andax
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Christensen gmd i Jerslov 24 Jul 1857    pg 468
WIFE:   Ane Mette Pedersdtr
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Kirstine Pedersdtr i Bjergsted   27 Jul 1857  pg 469
2HUSB:  Ole Hansen hmd
CH:    Jorgen Hansen 2«
1HUSB:  Jorgen Christiansen hmd i Bjergsted 
CH:    Peder Jorgensen 15
     Lars Jorgensen 14
     Karen Marie Jorgensdtr 12
     Mette Cathrine Jorgensdtr 9
guard: Christian Andersen hmd i Nyrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Peter Holm gjaestegiver i Faurbo Kro 3 Aug 1857   pg 471 524
WIFE:   
CH:    Waldemar Holm mindre
guard: J.C.H. Kjolsen
wgd: P. Lassen ( Peder Larsen ) kjobmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Hansen hoker i Saerslev    3 Aug 1857   pg 471 472 516 559 561
         (testament 11 Jul 1857)
SODSK:  Hans Hansen smed i Snertinge Mark
       CH: Peder Christian Hansen 1«
         Christine Marie Hansdtr 8
     Bodil Marie Hansdtr = Lars Willadsen aftmd i Saerslov
       CH: Christian Larsen 11
FADER:  Hans Pedersen smed (dod) = STEDMOD: Maren Frederichsdtr
lanvaerge: Mayntz gaardeier/proprietair i Saerslov
guard: Henrich Rasmussen sognefoged i Saerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mads Jensen aftmd i Snertinge    7 Aug 1857   pg 472 520
WIFE:   Else Knudsdtr
3 CH:   Jens Peder Madsen 29 hmd i Faurboe
     Lars Christian Madsen 19 i Storeheddinge
     Karen Marie Christiane Madsdtr ugift i America
guard: Anders Olsen hmd skomager i Eskeberg = ... 
wgd: Jens Hansen snedker i Ordrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Frederichsen smed aftmd i Kaltred   22 Aug 1857    pg 474
?WIFE:  Christiane Stoltenberg
CH:    Hans Jensen skraeder i Kaltred
     Niels Jensen smed i Kaltred
     Frederich Jensen hmd i Raarup, Ods herred
     Peder Jensen 20 skomagersvend i Skanderborg
     Rasmus Jensen (dod)
       CH: Jens Peter Rasmussen 10
         Karen Marie Rasmusdtr 12
     Dorthe Jensdtr = Jens Jensen hmd i Ubye
     Ellen Jensdtr enke = afg Lars Andersen hmd i Asminderup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johan Diderik Lembke aftmd i Badstrup Sonderstrand  31 Aug 1857    pg
475 512
WIFE:   Kirsten Nielsdtr (dod for 7 aar siden)
CH:    Ane Margrethe Johansdtr = Lars Nielsen i Badstrup Sonderstrand
     Marie Johansdtr (dod) = 
       CH: Hans Jensen 23 i Kongens tjeneste ved 3 battaillan i Altona
         Niels Jensen 21 tiene i Lerchenborg
         Jorgen Jensen 17
     Caroline Johansdtr (dod)
       CH: Carl Wincentsen 18 i Westerbygd (signed: Carl Vinsen)
         Thrine Christiansdtr 12
     Ane Sophie Johansdtr = Peder Andersen gmd i Waerslov
     Ane Johansdtr = Jens Jensen hmd i Badstrup Mark
? Anders Nielsen i Badstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mads Jensen ungkarl af Ubberup, dod ved 2nd Jaegercorp i Gluckstadt    
1 Sep 1857    pg 476 516 633
FADER:  Jens Rasmussen hmd i Ubberup
BRO:   Rasmus Jensen 26 tiene i Kbhvn
SIS:   Dorthe Marie Jensdtr ugift mindre
     Maren Jensdtr 16 ugift
? Boisen moller i Kallundborg
guard: Soren Pedersen gmd i Tommerup, brother of Christen Pedersen arbeidsmand i
Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Hansen aftmd i Gaasetofte   9 Sep 1857   pg 477 510
CH:    Jorgen Sorensen gmd i Gaasetofte
     Soren Sorensen tiene i Kallundborg
     Jens Sorensen gmd i Gaasetofte (dod)
       CH: Mads Jensen 15
         Anders Jensen 12
         Peder Jensen
         Karen Jensdtr 9
         Ane Mette Jensdtr 5
     Ane Sorensdtr = Hans Hansen hmd i Gaasetofte
     Maren Sorensdtr ugift  (= Niels Jensen hmd i Gaasetofte - by 28 Nov
1857)
guard: Lars Nielsen gmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Sophie Jorgensdtr i Torpe  9 Sep 1857  pg 478 491
HUSB:   Jens Johansen hmd
CH:    Christen Jensen 11
     Jens Christian Jensen 6
MORBRO:  Christen Jensen hmd i Bregninge
FARBRO: Rasmus Frandsen bmd enkemand i Torpe
HUSB.BRO: Johan Jorgensen hmd i Eskeberg
HUSB.BRO: Soren Johansen skraeder i Folleslov Tjornemark
HUSB.SIS: Mariane Johansdtr i Eskeberg
guard: Christian Henrichsen gmd i Logtved / 
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Jensen rogter i Augerup Molle  11 Sep 1857     pg 478 524
534
MODER:  Karen Jorgensdtr enke = afg Jens Rasmussen inds i Alsted (? Karen
Jespersdtr )
BRO:   Frederich Jensen 38 tjene ugift i Alsted under Soroe Kirk
     Jens Jorgensen Jensen 27 ugift i Kbhvn
     Niels Jensen 45 = .. i Jydstrup ved Birgsted/ ? Jyderup ved Ringsted
SIS:   Ellen Jensdtr = Jens Jensen hmd i Kandstrup ved Soro
     Maren Jensdtr = Jorgen Jorgensen inds i Alsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Knudsen aftmd i Logtved  18 Sep 1857    pg 481 533
WIFE:   Kirsten Johansdtr (separated 3-4 aar siden)
CH:    Niels Sorensen 20
     Soren Peter Sorensen 7
     Mette Marie Sorensdtr 13 ugift
? Peder Larsen hmd i Logtved
curator: Jens Nielsen hmd i Badstrup
guard: Ole Nielsen hmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Pedersen hmd i Illerup   26 Sep 1857    pg 482
WIFE:   Maren Pedersdtr
CH:    Peder Pedersen 8
     Maren Pedersdtr 12
guard: Hans Carl Madsen hmd i Rachlov
wgd: Anders Pedersen bmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Rasmusdtr enke i Kongstrup Seyeroe  29 Sep 1857    pg 483 509
HUSB:   Jorgen Jensen hmd (dod)
CH:    Rasmus Jorgensen 46 hmd i Asminderup
     Jens Jorgensen 36 tjenestekarl i Lerchenborg
     Dorthe Jorgensdtr = Jorgen Nielsen hmd i Saerslov
     Ane Marie Jorgensdtr = Lars Pedersen hmd i Snertinge
     Kirsten Jorgensdtr 39 ugift
     Maren Jorgensdtr enke i Kjobenhavn
guard: Rasmus Rasmussen gmd sogenforstander i Seyerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Larsen smedssvend i Eskeberg  2 Oct 1857  pg 484
BRO:   Jens Larsen 
     Peder Larsen i Windinge, Fyen
FADER:  Lars Pedersen hmd i Folleslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Jensdtr i Kaastrup   9 Oct 1857 pg 484
HUSB:   Mads Nielsen hmd
CH:    Niels Madsen 15
     Mads Madsen 9
     Mette Marie Madsdtr 22 ugift
     Ane Madsdtr 5
guard: Rasmus Pedersen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Hansdtr i Nyerup     20 Oct 1857  pg 487
HUSB:   Lars Andersen hmd
CH:    Lars Peter Andersen 5
     Hansine Andersen 8
     Caroline Andersen 3
guard: Soren Jorgensen hmd i Kaastrup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Jorgensen faestegmd i Ubye     21 Oct 1857  pg 488
2WIFE:  Dorthe Jacobsdtr
CH:    Jorgen Pedersen 23
1WIFE:  
CH:    Niels Pedersen gmd i Svallerup
     Ane Johanne Pedersdtr (dod) = Jens Jorgensen gmd i Badstrup
       CH: Ane Mette Jensdtr 8
BRO:   Niels Jorgensen gmd i Uby
wgd: Peder Jacobsen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Nielsdtr eller Kirstine Nielsdtr fruentimmer pige i Jerslov    
2 Nov 1857    pg 496 511
MODER:  Sidse Larsdtr = STEPFAD: Christian Hansen gmd i Jerslov
SIS:   Else Nielsdtr = Knud Jensen gmd i Buerup
     Magdalene Nielsdtr = Lars Madsen hmd i Jerslov
     Cathrine Nielsdtr = Niels Larsen gmd i Storefuglede
     Maren Nielsdtr 48 ugift hiemme
     Bodil Nielsdtr (dod)
     Ane Nielsdtr (dod)
FADER:  Niels Mogensen (dod)
FARBRO:  Hans Mogensen (dod)
? Johan Jensen gmd i Lillefuglede
guard: Niels Andersen bmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Birthe Nielsdtr i Kjaerbye  11 Nov 1857    pg 501 545
HUSB:   Soren Jensen parcellist
CH:    Hans Sorensen 22 tiene i Korsoer
     Niels Sorensen 16
     Lars Sorensen 10
     Maren Sorensdtr 20 ugift
     Marie Sorensdtr 7
BRO:   Jens Nielsen parcellist i Kjaerbye
HUSB.1WIFE: Ane Jorgensdtr (skifte 18 Sep 1830)
HUSB.CH: Jorgen Sorensen i Kjaerbye
      Jens Sorensen i Kjaerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Nielsen = Christiane Christiansdtr (dod Jan 1848) aftmd i Faurboe Mark
11 Nov 1857   pg 502 552
CH:    Christian Hansen bmd i Bjergsted
     Niels Hansen (dod)
       CH: Anders Nielsen hmd i Faurboe
         Ane Cathrine Nielsdtr 23 ugift
         Karen Marie Nielsdtr 19 ugift
         Giertrud Kirstine Nielsdtr 16
guard: Lars Nielsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Andersdtr i Bjornstrup d.20 Sep/14 Nov 1857  pg 503
HUSB:   Lars Rasmussen selv.gmd (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Sorensen fastegmd i Forsinge     14 Nov 1857  pg 503
WIFE:   Bodil Christophersdtr  (i uskiftet bo - 21 May 1845)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Jensdtr 68 i Ellede     23 Nov 1857  pg 503 583
HUSB:   Soren Jorgensen inds/aftmd/hmd (dod 16 Feb/24 Jul 1858)
ILLEG.CH: Ane Sorensdtr tjenete i Kallundborg Ladegaard
guard: Jens Melchiorsen gmd i Ellede
wgd: Jens Andersen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Sorensen inds i Tommerup  23 Nov 1857    pg 504
WIFE:   Sidse Marie Hansdtr
guard: Soren Pedersen Carlslund hmd i Tommerup
wgd: Korte muursvend i Tommerup (signed: Kiister)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Rasmus Eriksen hmd i Romperup  25 Nov 1857    pg 507 571 653
CH:    Jens Rasmussen 30 inds i Romperup
     Niels Rasmussen 26 tiene i Daurup
     Bodil Rasmusdtr = Hans Andersen hmd i Snuderup
     Jorgen Rasmussen (dod)
       CH: Jorgen Jorgensen 1«
         Karen Marie Jorgensdtr 10
guard: Ole Jensen gmd i Romperup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Jorgensen hmd i Ulstrup   25 Nov 1857    pg 508
WIFE:   Lisbeth Johansdtr
MODER:  Ane Olsdtr enke = afg Jorgen Nielsen inds i Bregninge
BRO:   Niels Jorgensen 34 hmd i Ulstrup
     Peder Jorgensen 27 hmd i Smakkerup Mark
     Ole Jorgensen 19
     Lars Jorgensen 16
     Hans Peter Jorgensen 13
     Jorgen Jorgensen 10
     Frederich Jorgensen 7
SIS:   Ane Marie Jorgensdtr = Lars Johansen hmd i Widskende
also signed: Christian Pedersen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Jensen ungkarl tjenestekarl i Rorbye  2 Apr/25 Nov 1857    pg 509
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Augusta Marie Ane Tamm aftenke i Snuderup   3 Dec 1857   pg 512
HUSB:   Lechtbank hmd (dod)
CH:    Marie Augusta Lechtbank (dod) = Ole Frandsen hmd i Snuderup
       CH: Mariane Kirstine Frandsdtr 32 ugift
         Johanne Fransine Frandsdtr = Christian Nielsen hmd i Storeklinte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Jensdtr aftenke i Uggelose  30 Nov 1857  pg 512 532
WIFE:   Jacob Nielsen aftmd (dod)
CH:    Lisbeth Jacobsdtr 49 fruentimmer ugift
guard: Christian Sorensen hmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Jorgensen hmd i Seyerbye    12 Dec 1857  pg 514
WIFE:   Ane Kirstine Nielsdtr
CH:    Sidse Marie Larsdtr 14
     Ane Lisbeth Larsdtr 9
REL:   Hans Pedersen aftmd i Seyerby
wgd: Niels Pedersen gmd i Seyerby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Hansen aftmd hiulmand i Bregninge     14 Dec 1857  pg 516 549
550 620
WIFE:   (name not given)
CH:    Kirsten Jensdtr = Jacob Sorensen skomager i Snertinge
     Hans Peter Jensen boende i Kjobenhavn
     Ane Kirstine Jensen = Erik Christensen arbeidsmand i Christianshavn
     Maren Sophie Jensdtr = ... boende i Kbhvn
     Mette Marie Jensen = Peder Jensen vaertshuusholder i Blegdammen ved
Kjobenhavn
? Christian Hansen hmd sogneforstander i Bregninge
wgd: Jorgen Larsen bmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Melchjorsen = Mette Margrethe Melchjorsdr leiehmd i Rachlov
Tranemose   21 Dec 1857   pg 518
CH:    Melchjor Andersen 14
     Jens Andersen 5
     Kirsten Andersdtr 12
     Karen Andersdtr 10
     Ane Andersdtr 7
     Maren Andersdtr 2
guard: Soren Hansen hmd i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ellen Pedersdtr i Jordlose 21 Dec 1857    pg 519
HUSB:   Jens Pedersen gmd  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Jensen ungkarl i Rorbye     23 Dec 1857   pg 521
BRO:   Anders Jensen gmd i Asminderup
     Jens Jensen 39 boende i Kbhvn
«SIS:   Karen Jensdtr ugift - (of fathers 2nd md.)
     Ane Lisbeth Jensdtr ugift ( fathers 2nd md.)
     Sidse Marie Jensdtr ugift ( fathers 2nd md.)
«BRO:   Hans Jensen 16   (of fathers 3rd md.)
«SIS:   Ane Marie Jensdtr ugift (of fathers 3rd md.)
guard: Peder Andersen gmd i Waerslov & Jorgen Jensen gmd i Asminderup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Andersen Saltbek usovant af Holbek Amts 50 Laegd No.13, dod i Kbhvn  
24 Dec 1857   pg 523 616
BRO:   Niels Andersen 20 i garnison paa Christiansoe
SIS:   Ane Andersdtr 22 ugift
«BRO:   Melchior Andersen 17 i Kallerup
«SIS:   Ane Andersdtr 16 ugift
guard: Niels Rasmussen gmd i Svendstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Cathrine Pedersdtr i Snertinge  30 Dec 1857    pg 530
2HUSB:  Peder Christensen inds
CH:    Caroline Pedersdtr = Jens Mortensen hmd i Svinninge
     Christiane Pedersdtr 20 ugift
1HUSBS:  
CH:    Niels Nielsen hmd i Saerslov
     Ane Sophie Nielsdtr = Jens Frederichsen rogter i Saerslov
     Bodil Marie Jorgensdtr = Lars Mortensen hmd i Hjembek
     Jorgen Nielsen (dod)
       CH: Jens Jorgensen 7 or 2
     Hans Peder Egidius? 28 boende i Kbhvn
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Nielsen gmd i Forsinge   11 Jan 1858    pg 539
WIFE:   Margrethe Pedersdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Giertrud Jensdtr aftenke i Holmstrup 31 Dec 1857  pg 538 553
HUSB:   Hans Enevoldsen (dod)
CH:    Karen Hansdtr = Jens Frederichsen bmd i Langemark
     Jens Hansen (dod)
       CH: Ane Cathrine Jensdtr 18
         Maren Sophie Jensdtr 16
guard: Birch sognefoged i Holmstrup / Christian Kliiver gmd i Holmstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Pedersdtr i Svallerup Mark     31 Dec 1857  pg 537
2HUSB:  Jens Rasmussen gmd
1HUSB:  Peder ...
CH:    Christian Pedersen gmd i Ubye
     Marie Pedersdtr = Hans Nielsen bmd i Ubye  (? Maren Pedersdtr )
     Bodil Pedersdtr (dod) = Lars Rasmussen bmd i Svallerup Praestemarke
       CH: Peder Larsen 7
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lars Frederich Pedersen hmd i Bjergsted   2 May 1856/19 Jan 1858   pg
539 653
WIFE:   Kirsten Hansen ?
CH:    Laurine Marie Larsen 3
guard: Jacob Hansen hmd i Skippinge
wgd: Hans Andersen skraeder i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Brixdtr i Gammelrand Mark?   27 Jan 1858    pg 540
HUSB:   Hans Christensen hmd
CH:    Christen Hansen 4
guard: Jens Pedersen aftmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Pedersen = Ane Marie Hansdtr gmd enke i Holmstrup   29 Jan 1858  pg
541 548 599 621
CH:    Peder Olsen bmd i Hallebyore
     Hans Christian Olsen myndig
     Christian Olsen myndig
     Niels Olsen myndig
     Jens Olsen mindre
     Anders Olsen umyndige
     Karen Marie Olsdtr = 
     Ane Kirstine Olsdtr = 
     ... Olsdtr = Jorgen Nielsen
?     Niels Andersen
     Jens Frederich Olsen (these 2 signed - probably husbands of Karen & Ane
Olsdtr )
guard: Niels Knudsen gmd i Gudmandrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Andrea Nielsine Nielsen i Casemose, dod i Alsted-Flinterup   d.13 Feb
1857/29 Jan 1858    pg 542
HUSB:   Jacob Peter Svendsen muursvend
CH:    Hans Peder Svendsen 9
     Jacob Andreas Svendsen 3
     Ingerline Marie Christine Svendsen 1
HER.CH:  Ludvig Bunger 16
     Lovise Brun 12
guard: Peder Mortensen gmd i Brokjob
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Frederich Johansen gmd i Waerslov   (?21 May 1845)/30 Jan 1858    pg
543
WIFE:   Birthe Marie Larsdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jorgensdtr i Romperup   d.15 Sep 1847/5 Feb 1858   pg 543
HUSB:   Lars Nielsen hmd
CH:    Jorgen Larsen 17
     Ane Marie Larsdtr 19
     Karen Sophie Larsdtr 14
     Maren Kirstine Larsdtr 11
BRO:   Soren Jorgensen hmd i Alleshave
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Dorthe Nielsdtr i Aagerup    12 Feb 1858  pg 544 
HUSB:   Lars Jorgensen hmd
CH:    Niels Larsen 32 inds i Aagerup
     Maren Larsdtr = Jens Nielsen inds i Rachlov
     Karen Larsdtr 27 ugift
guard: Lars Pedersen gmd i Aagerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Nielsen Nyrup menig af 3 Linuinfanterie Battalion af Badstrup Mark, dod
i Altona    d.21 Oct 1857/17 Feb 1858   pg 545
WIFE:   Ane Kirstine Nielsdtr
CH:    Karen Marie Jorgensdtr 3
     Nielsine Jorgensdtr 1
REL:   Niels Nielsen hmd i Nyrup
wgd: Mads Jensen bmd i Badstrup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Jacobsen = Karen Mathiasdtr aftmd invalid i Waerslov  8 Mar 1858 
pg 547 617
CH:    Soren Jorgensen 50 hmd i Kaastrup
     Mathias Jorgensen 51 hmd i Tommerup (dod 19 Jun 1858)
       CH: Lars Mathiasen 17
         Kirsten Mathiasdtr 9
     Jacob Jorgensen 35 hmd i Waerslov
     Jens Jorgensen (dod)
       CH: Jorgen Jensen 19
         Peder Jensen 12
         Christen Jensen 10
         Frederich Jensen 9
         Ane Marie Jensdtr 15
     Christiane Jorgensdtr (dod)
       CH: Martine Nielsdtr 22 ugift
         Boline Nielsdtr 16 ugift
     Karen Jorgensdtr = Jens Pedersen hmd i Buerup
     Ane Jorgensdtr 32 ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Johan Pohlman Faber capellan i Refsnaes Praestegd   16 Mar 1858 pg 549 
BRO:   M.I.Faber skibscapitain i Kbhvn
     Jul. Faber paperhandler i Kbhvn
     A.D. Faber fuldmagtig i Indenrigsen indsterst
SIS:   A.L. Faber = Simonsen juststsmmester
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jacob Hansen aftmd i Warslov   24 Mar 1858    pg 550
2WIFE:  Ingeborg Sorensdtr
CH:    Soren Peter Jacobsen 3 3/4
     Karen Marie Jacobsen 12
     Hanne Marie Jacobsen 11
     Ane Kirstine Jacobsen 8
     Ane Cathrine Jacobsen 2«
     ane Marie Jacobsen 1/4 aar
1WIFE:  
CH:    Hans Jacobsen 44 inds i Frankerup
     Peder Jacobsen 34 snedkersvend i Kbhvn
guard: Lars Jorgensen bmd i Widskende Mark
wgd: Christian Hansen hmd i Waerslov Skovbanker
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Mette Pedersdtr i Wester Seyerbye   9 Apr 1858  pg 554
2HUSB:  Christen Jensen hmd
CH:    Jens Christensen 10
1HUSB: Jens ...
CH:    Marie Kirstine Jensdtr 24 ugift
     Ane Ingeborg Jensdtr 18 ugift
BRO:   Soren Pedersen fisker i Seyerbye
2HUSB.BRO: Ole Jensen hmd i Seyerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Hansen aftmd i Widskende   14 Apr 1858    pg 556
STEPCH:  Lars Jorgensen bmd i Widskende
BRO:   Niels Hansen (dod)
       CH: Peder Nielsen hmd i Westerbygaards Hovmark
         Karen Nielsdtr = Peder Nielsen hmd i Buerup Mark
         Ane Nielsdtr (dod)
          CH: Soren Larsen 15 tiene i Jordlose
            Peder Larsen 11
            Karen Sophie Larsdtr 19 ugift
            Ane Lisbeth Larsdtr 16
            Kirstine Larsdtr 8
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Margrethe Hedevig Hansen fodt Mogensen i Svallerup  1 May 1858  pg
557
HUSB:   Hansen skolelaerer
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]


 Else Hansdtr i Asminderup  21 Apr 1858    pg 557
HUSB:   Ole Pedersen gmd  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Jensen hmd i Romperup Overdrev  5 May 1858  pg 558 619
WIFE:   Maren Larsdtr i Romperup (dod)    pg 558
CH:    Jens Jensen 31 inds i Romperup
     Niels Jensen 28
     Christian Jensen 21
     Hans Jensen 15
     Bodil Jensdtr = Soren Sigvardsen hmd i Widskende
     Maren Jensdtr = Jacob Peter Jorgensen hmd i Romperup
guard: Ole Jensen gmd i Romperup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ole Andersen gmd i Kaiemose   1 May 1858  pg 558
WIFE:   Ane Malene Pedersdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Christiansen hmd i Ubye    10 May 1858   pg 559
WIFE:   Ane Mette Sorensdtr
BRO:   Soren Christiansen hmd i Ubye
SIS:   Maren Christiansdtr = Christen Henrichsen hmd i Flinterup
     Christiane Christiansdtr (dod)
       CH: Ane Nielsdtr 30 tiene i Svallerup Kro
         Maren Nielsdtr 24 i Ubye
guard: Christian Pedersen gmd i Ubye
wgd: Peder Jensen hmd i Ubye Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Pedersdtr i Bjerre    22 May 1858  pg 563
HUSB:   Jorgen Hansen hmd
CH:    Hans Peter Jorgensen 6
     Jens Christian Jorgensen 4
     Carl Christian Jorgensen 2mo
guard: Jens Pedersen hmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Jensen bmd i Uggelose  22 May 1858     pg 564 588
2WIFE:  Ellen Pedersdtr
CH:    Peder Jorgensen 19
     Anders Jorgensen 13
     Ane Kirstine Jorgensen 9
1WIFE:  
CH:    Jens Jorgensen 27 tiene i Kbhvn
guard: Niels Jensen hmd i Ubberup
wgd: Niels Andersen sognefoged i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Olsen faestegmd i Jerslov   25 May 1858   pg 565 653
WIFE:   Ane Mette Pedersdtr
CH:    Ole Peder Christensen 1«
BRO:   Niels Olsen gmd i Svallerup
WIFE.BRO: Niels Pedersen gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Margrethe Hansdtr i Rachlov  31 May 1858     pg 566
HUSB:   Erik Hansen inds
CH:    Christiane Eriksen 1«
FADER:  Hans Carl Madsen hmd
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Poul Sorensen gmd i Lillefuglede  31 May 1858    pg 567 ?575
WIFE:   Mariane Jensdtr
CH:    Christine Frederikke Kirstine Andersdtr 24
     Christian Christopher Andersen 21
     Soren Andersen 18
curator: Jens Jorgensen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Christian Olsen kaldet Jens Bille hmd i Rorbye 27 Jul 1858    pg
584 597 605 
2WIFE:  Kirsten Olsdtr
1WIFE:  
CH:    Ane Sophie Jensen = Jorgen Pedersen arbeidsmand i Kjobenhavn
     Maren Jensen 23 ugift
curator: Anders Pedersen hmd i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mette Marie Andersdtr i Hagendrup   1 Jun 1858  pg 568
HUSB:   Anders Pedersen selv.gmd (i uskiftet bo)
CH:    
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ellen Marie Pedersdtr i Bjerre Mark    d.13 May/4 Jun 1858   pg 569
2HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:    Rasmus Jensen 6«
     Jens Peter Jensen 4
     Elise Marie Jensdtr «
1HUSB:  Rasmus Nielsen
CH:    Hans Rasmussen 16
     Soren Peter Rasmussen 14
BRO:   Johan Pedersen hmd i Bakkendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Larsen gmd i Forsinge   21 Aug 1858    pg 597 
WIFE:   Kirsten Pedersdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christian Nielsen tommermand i Saerslov  24 Jun 1858  pg 573 579 610 645
651 655 
WIFE:   Marie Nielsen
BRO:   Rasmus Nielsen eier af Haarby Molle, Slaerkden?, Assens, Fyen
     Hans Nielsen hmd i Kyng, Assens
SIS:   Dorthe Nielsen = ... i Waltofte, Assens
BRO:   Peder Nielsen i Davinde Mark, Fyen
SIS:   Ane Nielsen = ... i Davinde Mark, Fyen
     Ellen Kirstine Nielsen = i Davinde Mark, Fyen
     Marie Nielsen = Ole Gotfredsen tommermester i Birkum Mark, Odense
BRO:   Erik Nielsen tommermand i Randers
     Anders Nielsen residence unknown
guard: Hansen uhrmager (signed: A. Hansen ?)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Rasmus Pedersen smed i Uggelose 30 Jun 1858    pg 574
WIFE:   Marie Nielsdtr
BRO:   Peder Pedersen
     Jens Pedersen
     Niels Pedersen alle myndig
SIS:   Ane Kirstine Pedersen = Niels Pedersen i Bjerre
     Birthe Marie Pedersen = Christopher Nielsen i Jordlose Mark
«BRO:   Anders Pedersen 16
«SIS:   Sidse Pedersen 24
     Caroline Pedersen 18
WIFE.FAD: Niels Larsen aftm i hiemme
curator: Jens Sorensen smed i Storefuglede
wgd: Hans Jensen bmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Jensdtr i Tommerup  d.6 Jun 1857/1 Jul 1858   pg 576
HUSB:   Jens Sorensen hmd
CH:    Jens Jensen 3
     Soren Jensen 2
guard: Niels Pedersen hmd i Meelbye Sonderstrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Larsdtr i Eskeberg   1 Jul 1858  pg 577 653
2HUSB:  Anders Nielsen inds
CH:    Lars Peter Andersen 16
     Maren Kirstine Andersdtr 21 ugift
     Laurine Andersdtr 17 ugift
     Ellen Kirstine Andersdtr 12
1HUSB:  Lars Pedersen
CH:    Kirsten Larsdtr = Jens Andersen hmd i Eskeberg
     Else Marie Larsdtr = Jens Larsen hmd i Folleslov
guard: Frederich Jacobsen hmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Christensen gmd i Saltbek    3 Jul 1858  pg 578 635
WIFE:   Karen Nielsdtr
CH:    Niels Jorgensen 22 reise med et barkskib fra Kjobenhavn, tiene i
Australien
     Karen Jorgensdtr 24 tiene i Wollerup
     Sidse Jorgensdtr 20 hiemme
     Ane Jorgensdtr 15
     Bodil Jorgensdtr 9
     Christen Jorgensen 5
guard: Mads Sorensen gmd i Illerup
wgd: Jesper Nielsen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Margrethe Christiansdtr pigen i Rorbye    23 Jul 1858    pg 579
588
ILLEG.CH: Frederich Christian Henrichsen 10, i pleie hos Anders Andersen hmd i
Svebolleguien?
     Peder Funder 4
     Christiane Rebekka Petrea Funder 1 or 6
FADER:  Christian Hansen bmd i Bjergsted
SVOGER:  Anders Andersen hmd i Svebollegmin? 
? Peter Christiansen & pigen Ane Kirstine Christiansen
? Bodil Larsdtr enke = afg Jeppe Nielsen hmd i Widskende - ?takes Peder Funder
 O.M. Thram kjobmand i Kallundborg - took Ane Margrethe Christensdtr til pleie
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jeppe Nielsen hmd i Widskende    23 Jul 1858  pg 581
2WIFE:  Bodil Larsdtr
1WIFE:  
CH:    Christian Jeppesen tiene i Kbhvn
     Jens Jeppesen tiene i Kbhvn
     Hans Jeppesen 20«
     Mette Cathrine Jeppesdr 14
guard: Peder Nielsen hmdi Widskende
wgd: Rasmus Nielsen hmd i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Jensdtr i Ronkevang   28 Jul 1858    pg 584
HUSB:   Jens Jensen gmd
CH:    Jens Soren Jensen 5
     Ane Jensdtr 2
BRO:   Hans Jensen gmd 
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jensen gmd i Eskeberg   30 Jul 1858    pg 586
WIFE:   Ane Jensdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Cathrine Jensdtr enke i Saerslov     31 Jul 1858  pg 587 594 623
HUSB:   Hans Larsen hmd (dod)
CH:    Ellen Marie Hansdtr 32
     Jens Hansen 38 hmd i Madstrup paa Seyeroe
     Karen Marie Hansdtr = Soren Jensen hmd i FrausingFrausberg? pr Silkeborg
     Kirsten Marie Hansdtr = Mads Jensen hmd i Kyndby/Ryndby, Horns herred
guard: Hans Kjolsen aftmd i Saerslov, hos svigerson Jens Jensen gmd i Saerslov
guard: Liitzhoft kommissair i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Jensen aftmd i Forsinge  4 Aug 1858  pg 589
WIFE:   Ane Willumsdtr
CH:    Bodil Marie Sorensdtr = Jacob Olsen hmd i Forsinge (? Bodil Sorensdtr )
     Ane Marie Sorensdtr 13 or 15
guard: Rasmus Jensen hmd i Widskende
wgd: Niels Larsen smed i Forsinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jorgensen leiehmd i Ulstrup   4 Aug 1858  pg 590 617
WIFE:   Maren Johansdtr
MODER:  Ane Olsdtr enke = afg Jorgen Nielsen inds i Bregninge
BRO:   Peder Jorgensen 27 hmd i Smakkerup Mark
     Ole Jorgensen 19
     Lars Jorgensen 16
     Hans Peter Jorgensen 13
     Jorgen Jorgensen 10
     Frederich Jorgensen 7
SIS:   Ane Marie Jorgensdtr = Lars Johansen hmd i Widskende
wgd: Hans Sorensen hmd i Ulstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Sorensdtr aftsenke i Thystrup   6 Aug 1858  pg 591
HUSB:   Poul Sorensen gmd (dod)
CH:    ... = Jens Rasmussen gmd i Thystrup
     Soren Sorensen mindre
      umyndige
curator: Jens Jorgensen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 C.C. Lerche gehrimeconferentsraad greve i Lerchenborg   16 Jun 1858 pg
570 591
3WIFE:  frue  (? 29 Jun 1854)
1WIFE:  
CH:    Christian v. Lerche grev kammerjunker (dod)
       CH: Christian Albrecht af Lerche kammerherre af Gronskabet Lerchenborg
         Louise of Lerche (dod)
          CH: Louis Flemming Christian Ludvig Lerche umyndig
     Louise af Lerche comtesse (dod)
       CH: Otto Diderik Schack greve til Greskabet Lerckenborg
     Cornelia Lerche comtesse = ... v. Kragh kammerherre forrige amtmand fra
Tonder Amt
     Henriette af Lerche comtesse enke = afg .. v. Tillisch lubinetspirtair?
kammerherre
     Emma af Lerche comtesse ugift myndig
     Sofie af Lerche comtesse ugift myndig
2WIFE:  Wilhelmine v. Krogh gemalinde (dod)
CH:    Ferdinand Lerche grev eier af Astrup
     Wincentz af Lerche hofjaegermester greve eier af Lerchesminde (Vincent
Lerche)
       CH: L.F.C.L. Lerche
     Wilhelm af Lerche grev cand.phil. myndig til Birchendegaard
     Carl Christian Lerche grev mindre i Benzonsdal (unsure which wife he is
from?)
? Schack grev kammerherre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Cathrine Jensdtr enke i Saerslov    14 Aug 1858    pg 594 587 623
HUSB:   Hans Larsen hmd (dod)
CH:    Ellen Marie Hansdtr 
     ... = Soren Jensen
     ... = Mads Jensen
     Kirstine Marie Hansdtr (x'd out)
     Jens Hansen i Madstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jeppe Holm Jonassen inds i Snertinge  17 Aug 1858    pg 594
WIFE:   Jensine Christiane Jensdtr
CH:    Ane Marie Jeppesdr 3
guard: Vilhelm Nielsen bodker i Snertinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Olsen aftmd i Ubye  18 Aug 1858    pg 595
     (testament 11 Sep 1857)
TIL:   Lars Simonsen hmd i Ubye
       STEPCH: Ellen Pedersdtr 17 tjestepigen i Ubye
PLEIEDATTER: Ane Jacobsdtr tiene i Ubye
guard: N. Beck forpagter i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Nielsen gmd i Romperup   30 Aug 1858    pg 598
WIFE:   Ane Pedersdtr
CH:    Ane Pedersdtr = Erik Pedersen tommermand i Romperup
       CH: Peder Eriksen
     Ane Marie Pedersdtr = Peder Dilling i Torpe
     ... = Peder Lage gmd i Bjerreso
       CH: Hans Peter Lage
     Ane Cathrine Pedersdtr (dod)
       CH: 
WIFE.BRO: Jorgen Pedersen
guard: Anders Pedersen gmd i Hagendrup
wgd: Jorgen Pedersen gmd i Snertinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Larsen hmd i Bjergsted    1 Sep 1858  pg 600
WIFE:   Ane Nielsdtr 
BRO:   Rasmus Larsen hmd i Svallerup
SIS:   Ane Cathrine Larsdtr (dod) = Jorgen Jensen hmd i Svallerup
       CH: Ane Mette Jorgensdtr 18
         Sidse Cathrine Jorgensdtr 17
         Lars Jorgensen 12
wgd: Hans Nielsen gmd i Lillefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christiane Frederichsdtr i Bjergsted 2 Sep 1858  pg 601
HUSB:   Anders Olsen hmd
CH:    Sophie Frederiksine Andersdtr 3
     Karen Marie Andersdtr 1
REL:   Jens Frederichsen gjaestgiver i Kbhvn
by: Torkildsen skolelarer i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ellen Jespersdtr aftgenke i Rorbye  13 Sep 1858     pg 603
HUSB:   Niels Larsen afthmd (dod)
CH:    Jens Nielsen 48 arbeidsmand i Kallundborg
     Maren Nielsdtr = Jens Pedersen hmd i Rugtved
     Ane Nielsdtr = Ole Christensen arbeidsmand i Kbhvn
     Johanne Nielsdtr = (frasepareret) Soren Albrechtsen hmd i Ramtres?,
Jylland
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jens Peitersen hmd i Faurboe  d.26 Dec 1848/20 Sep 1858   pg 603
WIFE:   Lisbeth Andersdtr
CH:    Niels Peter Jensen 13
     Karen Kirstine Jensdtr 16
guard: Christian Jensen hmd i Svinninge
wgd: Peder Christensen hmd i Snertinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Hans Pedersen = Ane Hansdtr hmd i Bjornstrup    20 Sep 1858  pg 604
625
CH:    Ane Hansdtr 24
     Karen Hansdtr 20 begge ugift hos Soren Hansen hmd i Rachlov
     Hans Hansen 14
HIS.CH:  Peder Hansen 26 hmd i Nyerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Margrethe Christiansdtr i Wollerup   30 Sep 1858    pg 607
HUSB:   Peder Sorensen gmd
CH:    Soren Pedersen 4
     Karen Pedersdtr «
FADER:  Christian Hansen aftmd i Wollerup (dod)
guard: Jens Olsen gmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Marie Jacobsdtr i Badstrup    2 Oct 1858  pg 609
HUSB:   Niels Jensen hmd
CH:    Hans Peter Nielsen 8
     Jens Nielsen 6
     Maren Kirstine Nielsdtr 11
     Ane Nielsdtr 2
HUSB.BRO: Christen Jensen tjenestekarl i Badstrup
guard: Anders Jorgensen gmd i Badstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christine Nielsdtr i Lillefuglede   1 Oct 1858  pg 609 614
HUSB:   Hans Jensen gmd
CH:    Bodil Marie Hansdtr 10
     Maren Kirstine Hansdtr 5
FADER:  Niels Andersen aftmd i Lillefuglede
       CH: ... = Ole Jorgensen gmd i Fremved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Sidse Olsdtr i Kaastrup   d.31 Jul 1857/6 Oct 1858  pg 612
HUSB:   Jens Jacobsen hmd
CH:    Niels Jacobsen 4
     Ane Margrethe Jacobsen 3
     Sidse Marie Jacobsen 1
guard: Hans Larsen hmd i Kallundberg Lyng
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Pedersdtr i Bregninge   11 Oct 1858    pg 613
2HUSB:  Hans Jensen hmd   (testament 31 Mar 1858)
1HUSB:  Peder ..
CH:    Ane Marie Pedersdtr = Jens Nielsen hmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Nielsen gmd i Jordlose  7 Oct 1858  pg 615
WIFE:   Kirsten Olsen (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Soren Sorensen gmd i Kjerbye   25 Oct 1858    pg 616
WIFE:   Ane Sorensdtr    (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christen Andersen hmd i Rorby Mark    18 Nov 1858   pg 624
WIFE:   Karen Christiansdtr
CH:    Anders Christensen 14
     Maren Christensdtr 10
     Ane Marie Christensdtr 7
guard: Niels Jensen bodker i Rorbye
wgd: Peder Christiansen hmd i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Larsen hmd i Illerup  22 Nov 1858    pg 625
WIFE:   Maren Pedersdtr
CH:    Niels Peter Nielsen fodt 24 Sep 1858
REL:   Lars Nielsen hmd i Svendstrup
       CH: Jens Larsen hmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Madsdtr i Kloubye   d.29 Oct/24 Nov 1858    pg 627
HUSB:   Lars Larsen gmd
CH:    Karen Larsdtr 6
     Ane Larsdtr 4
     Rasmus Larsen 3
     Maren Larsdtr 5 wks
BRO:   Lars Madsen hmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Lisbeth Nielsdtr i Brokjob  d.25 May/24 Nov 1858    pg 628
HUSB:   Soren Rasmussen hmd
CH:    Niels Sorensen 16
     Hans Sorensen 14
     Ane Sorensdtr 11
     Rasmus Sorensen 9
     Jens Sorensen 5
     Marie Sorensdtr 2
guard: Lars Larsen hmd i Sorninge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Dorthe Christensdtr i Kjaerbye  24 Nov 1858    pg 630
HUSB:   Christen Madsen gmd (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Carl Christian Jorgensen 3mo drengebarnet i Bjerre    29 Nov 1858  pg
630
FADER:  Jorgen Hansen hmd i Bjerre Mark = MODER: ... (?dod - 22 May 1858)
BRO:   Hans Peter Jorgensen 6
     Jens Christian Jorgensen 4
guard: Jens Pedersen hmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Rasmussen arbeidsmand af Silkeborg  d.20 Jan 1855   pg 631 654
WIFE:   Ane Hansdtr nu i St.Jorgensbjerg
4 CH:   Ane Jorgensdtr 15
     Karen Marie Jorgensdtr 12
     Dorthea Marie Jorgensdtr 11
guard: Jens Soensen arbeidsmand i St.Jorgensbjerg (? Jens Sorensen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Carl Christiansen aftmd fattig i Bregninge   8 Dec 1858  pg 631
STEPCH:  Peder Larsen hmd i Bregninge
FOSTER:  Amalie enke = afg. Hans Hansen hmdi Bregninge, nu i Kundby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Anders Nielsen bmd i Ubberup  9 Dec 1858   pg 632
WIFE:   Birthe Hansdtr
CH:    Ane Andersdtr 16
     Mads Andersen 15
     Karen Andersdtr 12
     Bodil Marie Andersdtr 10
     Hans Andersen 7
guard: Niels Sorensen gmd i Ubberup
wgd: Niels Hansen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Jorgen Nielsen Garff skovfoged i Jordlose  23 Dec 1858    pg 636
CH:    Jens Jorgensen Garff bmd i Jordlose   (signed: Jens Garff)
     Maren Sophie Jorgensdtr = Hans Hansen smed i Snertinge
     Niels Jorgensen Garff til Utah, Nordamerica (?dod)
guard: Lars Christiansen bmd i Jordlose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Rasmus Madsen hmd/aftmd i Svallerup  24 Dec 1858    pg 637
WIFE:   Karen Poulsdtr
CH:    Mads Rasmussen i Svallerup
     Jens Rasmussen hmd i Kjaerbye Mark
     Ane Cathrine Rasmusdtr 36
     Sidse Rasmusdtr (dod) = Christian Andersen hmd i Svallerup
       CH: Karen Kirstine Christiansdtr 6
         Anders Peder Christiansen 4
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Truelsen hmd i Waerslov  27 Dec 1858    pg 638
2WIFE:  Birthe Jensdtr
CH:    Soren Pedersen 10
     Petrine Pedersen 6 wks
1WIFE:  
CH:    Mette Marie Pedersdtr 27 ugift
BRO:   Rasmus Truelsen hmd i Aarbye
wgd: Rasmus Hansen sognefoged i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Lisbeth Larsdtr i Bregninge Mark   27 Dec 1858  pg 639
HUSB:   Peder Nielsen inds
CH:    Karen Marie Andersdtr 14 (illeg)
     Lars Pedersen 6
     Jens Pedersen 3
     Henning Pedersen 1
guard: Anders Larsen tjenestemand i Kongens Molle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Pouline Sofie Frederikke Jacobsen fodt Egholm i Klouby Skole  28 Dec 1858 
     pg 640
HUSB:   Jorgen Ferdinand Jacobsen skolelaerer  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Christoffer Jensen hmd i Svallerup   31 Dec 1858    pg 644
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:    Jens Christian Christophersen 1«
1WIFE:  
CH:    Peder Christophersen 8
BRO:   Jens Jacobsen hmd i Rye
wgd: Andreas Jensen hmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Maren Pedersdtr i Ubye    10 Feb 1859    pg 649
HUSB:   Hans Pedersen hmd
CH:    Soren Jensen 16
REL:   Niels Jensen hmd i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Ane Andersdtr i Bjornstrup  d.22 Sep 1857/26 Jan 1859  pg 645
HUSB:   Lars Rasmussen selv.gmd
2 CH:   Niels Larsen 1
     Maren Larsdtr 8
FADER:  Anders Jorgensen aftmd i Bjornstrup
HUSB.1WIFE: ... (skifte 21 Nov 1843)
HUSB.CH: Peder Larsen
      Karen Larsdtr
      Maren Larsdtr
      Lisbeth Larsdtr
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Mathias Henrich Bramsen skolelaerer i Holmstrup   d.14 Nov 1841 & 22 Dec
1858/28 Jan 1859    pg 648
WIFE:   Petra Marie Bramsen fodt Elkjaer
CH:    Christian Nicolai Bramsen 36 vaever i Hallebyore
     Marie Sophie Bramsen 28 tiene i Holmstrup
     Cicilie Marie Bramsen = Peder Moller snedker i Kundbye
     Hans Henrich Bramsen 40 i Kbhvn
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Poul Hansen = Marie Jensdtr hmd i St.Jorgensbjerg   27 Jan 1859    pg
647
?CH:   Maren Kirstine Hansen pigebarnet
curator: Soren Jensen
guard: Christen Hansen arbeidsmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Kirsten Andersdtr i Bjerre   31 Jan 1859  pg 648
HUSB:   Jacob Jensen gmd  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Frederich Hansen Kjaer tugthuuspange? i Axelholm   20 Feb 1859    pg
649
MODER:  Marthe Marie Bager = STEDFAD: Mads Jochum Madsen bmd i Axelholm
BRO:   Christian Hansen Kjaer skraeder i Holmstrup
     Hans Christian Madsen myndig
SIS:   Marie Elisabeth Kjaer myndig
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Christensen gmd i Casemose   31 Jan 1859    pg 649
WIFE:   Ane Cathrine Pedersdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Andreas Joachim Lundblad or Andreas Jochum Olsen skomager i Kaltred    
d.16 Aug 1858/11 Feb 1859   pg 650 655
WIFE:   Maren Andersdtr
CH:    Niels Christian Andreasen 27 i Holbek Amts Sygehuus
     Ole Andreasen 25 hmd i Kaltred
     Caroline Andreasdtr 19
     Soren Andreasen 16
curator: Jens Christophersen gmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Waldmar Clausen hoker i Saerslov   fallitboe 23 Feb 1859    pg 652
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Gunild Rasmusdtr aftenke i Kjaebye  8 Mar 1859  pg 654
HUSB:   Frands Jensen aftmd i Hagendrup (dod)
CH:    ... = Jacob Nielsen bmd i Kjarbye
     Christen Frandsen
       CH: Gunild Signe 8-9
     Jorgen Frandsen (dod)
       CH: 3 myndige
         1 datter (dod)
          CH: 2 umyndige born
HUSB.CH: Peder Frandsen gmd i Hagendrup
      Birthe Frandsdtr enke = afg Soren Pedersen aftmd i Kjaerby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Niels Jensen hmd i Badstrup    d.31 Dec 1858   pg 654
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Karen Olsdtr i Ellede  18 Mar 1859   pg 654
HUSB:   Jens Jespersen gmd (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

 Peder Nielsen tjenestekarl i Snuderupgaard    8 Mar 1859  pg 654
MODER:  Ane Jensdtr enke = afg Niels Pedersen / Niels Jacobsen ? hmd i Kundby
Svarade i Sandby
BRO:   Niels Nielsen myndig kirtssaasolker? i Chorle Morland?
     Jens Nielsen myndig tiene i Frederiksberg
     Jacob Nielsen bmd i Jyderup Mark
SIS:   Karen Nielsdtr = Jens Troelsen? i Christianshavn
     Inger Marie Nielsdtr = Peder Nielsen ? i Sandby
     Ane Christine Nielsdtr = ... teglbrader i Frederichsmind?
     Mette Marie Nielsdtr 26 tiene i Vesterbro
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4 1853-1859; AO]

////////////////////////////////////////END OF BOOK
////////////////////////////////////////

         Ars-Skippinge Herred
         Book 4a - 1859-1864 skifteprotokol - AO

 Niels Jensen hmd i Badstrup   d.31 Dec 1858/30 Mar 1859     pg 1
WIFE:   Ane Kirstine Nielsdtr
CH:    Maren Kirstine Jensen 9 wks
guard: Soren Pedersen gmd i Nyerup
wgd: Mads Jensen bmd i Badstrup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Waldemar Clausen i Saerslov   fallitbo 6 Apr 1859   pg 2 11 20 25 31
35 58 62 70 78 87
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Jensen gmd i Widskende   6 Apr 1859  pg 3 6
WIFE:   ( Dorthe Pedersdtr signed)
SIS:   Ane Kirstine Jensdtr = Peder Jensen gmd i Uby
     Karen Kirstine Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Rorbye
     Ane Jensdtr = Soren Mortensen gmd i Aarby
     Ane Marie Jensdtr = Niels Poulsen gmd i Svallerup
guard: Jens Christian Pedersen gmd i Ubye
wgd: C. Fraas gaardeier i Widskendegaard
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ole Pedersen selv.gmd i Asminderup  23 Apr 1859    pg 3
WIFE:   Sidse Rasmussen
CH:    Peder Olsen 15
     Rasmus Olsen 12
     Jens Olsen 10
     Karen Olsdtr 8
     Ingeborg Olsdtr 6
     Ane Marie Olsdtr 3
FADER:  Peder Jensen aftmd (dod) = ... enke (75 in 1842)
guard: Jens Pedersen gmd i Ubberup
wg: Niels Hansen gmd i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Jorgensen hmd i Kongstrup paa Seyerby   30 Apr 1859  pg 7
WIFE:   Ane Margrethe Jacobsdtr
CH:    Jorgen Christensen 32 i Dragoe
     Ane Marie Christensdtr 28
     Karen Christensdtr 25«
guard: Hjort landmand i Kallundborg   
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Wilhelm Christian Constantin Giessing hoker i Eskeberg   3 May 1859  pg
8
FADER:  Hans Nicolai Giessing kjobmand i Slagelse = MODER: ...
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Larsdtr i Illerup     d.4 Jan/9 May 1859 pg 9 382
HUSB:   Jesper Larsen selv.gmd
CH:    Soren Jespersen 8    (fodt 2 Aug 1850)
     Bodil Jespersen 6  (fodt 26 Mar 1853)
     Karen Jespersen 2« (not listed page 382 - died?)
     Karen Jespersen 4mo (yes - 2 children named Karen Jespersen ) (fodt 1
Jan 1859 )
BRO:   Soren Larsen hmd i Rachlov Mark
FADER:  Lars Sorensen gmd i Rachlov (dod) = Karen Olsdtr enke (testament 29 Sep
1854)
?     Jens Larsen gmd i Illerup
     Karen Larsdtr i Illerup
     Rasmus Larsen gmd i Illerup
guard: Ole Larsen selv.gmd i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Nielsen tommermand i Saerslov   13 May 1859    pg 11 25 61
67
WIFE:   
? Niels Pedersen gmd i Folleslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Cathrine Rasmusdtr i Smakkerup   d.6 May/14 May 1859  pg 12
HUSB:   Soren Hansen hmd  (i uskiftet bo)
CH:    Hans Sorensen 27
     Rasmus Sorensen 24
     Karen Kirstine Sorensdtr 10
guard: Mouritz Rasmussen hmd i Asminderup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Frederikke Jensdtr i Meelby Sonderstrand  d.18 Jan 1858/21 May 1859  pg
13
HUSB:   Peder Pedersen hmd
CH:    Niels Peter Pedersen 14
     Karen Marie Pedersen 13
     Dorthea Sophie Pedersen 12
     Ane Cathrine Pedersen 8
     Sophie Frederikke Pedersen 4
     Lars Peder Pedersen 6
BRO:   Peder Jensen gmd
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jacob Henrichsen gmd i Kjaerby  26 May 1859    pg 14 74
WIFE:   Dorthe Pedersdtr
CH:    Jens Jacobsen 24
     Peder Jacobsen 17«
     Niels Jacobsen 15
guard: Christian Henrichsen skovfoged i Svendstrup
wgd: Niels Andersen hmd i Kjaerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ole Jensen bmd i Svendstrup   16 Jul 1859    pg 22
WIFE:   Ane Andersdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Severine Nielsdtr i Saerslov   d.18 Nov 1858/27 May 1859  pg 16
HUSB:   Lars Pedersen hjulmand
CH:    Karen Kirstine Larsen 9
     Jens Peter Larsen 5
     Christiane Dorthea Larsen (dod hos moder)
FADER:  Niels Jensen hmd i Klouby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Johan Madsen hmd i Widskende   30 May 1859    pg 17
WIFE:   Maren Jensdtr
CH:    Jens Peter Johansen 1«
BRO:   Hans Madsen hmd i Kaltred
wgd: Niels Jensen hmd i Smakkerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Olsen gmd i Svallerup   31 May 1859    pg 18
WIFE:   Maren Christensdtr
CH:    Christen Peter Nielsen 4 ( Christen Peder Nielsen )
     Maren Sophie Nielsen 3
     Ane Mette Nielsen «
BRO:   Anders Olsen gmd i Widskende
wgd: Lars Christensen gmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen gmd i Romperup   1 Jun 1859  pg 19 60 74 79
WIFE:   Ane Pedersdtr
CH:    Ane Marie Pedersdtr = Peter C. Dilling tommermand i Torpe
     Ane Pedersdtr = Erik Pedersen tommermand i Romperup
     ... = Peder Lage gmd i Bjerresoe
       CH: Hans Peter Lage mindre
          CH: Rasmus Lage
     Ane Cathrine Pedersdtr (dod) = Soren Jensen gmd i Byberg, Ouroe
       CH: Else Marie Sorensdtr fodt 6 Jun 1842
         Ane Sorensdtr fodt 1847
guard: Anders Pedersen gmd i Hagendrup / Kastrup gaardeier i Torpe
wgd: Jorgen Pedersen gmd i Snertinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Andersen i 2nd Jagerscorpse 4 Comp i Gluckstadt, af Kongstrup d.1 Sep
1857/20 Jun 1859    pg 20
FADER:  Anders Jensen gmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Hansdtr i Kongstrup, Refsnaes sogn  28 Jun 1859    pg 21
HUSB:   Rasmus Sorensen selv.gmd (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Pedersdtr i Badstrup 28 Jun 1859    pg 21
HUSB:   Niels Pedersen unge bmd
CH:    Jens Peter Nielsen 14
guard: Niels Pedersen hmd i Meelby Sonderstrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Larsen aftmd i Romperup   9 Jul 1859  pg 22 70 92
CH:    Niels Peter Larsen
guard?:  Lars Olsen hmd i Romperup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Mouritzen tjenestekarl i Svebollegaun    23 Jul 1859      pg
23
MODER:  Karen Andersdtr enke = afg Mouritz Olsen hmd i Widskence
BRO:   Ole Mouritzen myndig kudsk i Lerchesminde
SIS:   Karen Marie Mouritzdr = Lars Sorensen hmd i Kjelleklinte
BRO:   Anders Mouritzen tiene i Hallenslov Molle
SIS:   Mariane Mouritzdr (dod)
       CH: Niels Olsen 12
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Johansen skraeder inds i Storefuglede   20 Jul 1859    pg 23 58
BRO:   Lars Johansen (dod)
       CH: Jens Peter Larsen 30 i Bjerre
         Niels Larsen 26
         Carl Larsen 23 i SVallerup
         Johanne Christine Larsdtr 20
         Mariane Larsdtr 16
SIS:   Karen Johansdtr = Lars Larsen hmd i Bjerre
       CH: Lars Larsen hmd i Bjerre
     Maren Johansdtr = Jens Jensen inds i Svebolle/Orero Mollehuus
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Jensen aftmd i Asminderup  23 Jul 1859    pg 24
HEIRS:  Jorgen Andersen hmd i Kloubye
     Maren Jensdtr
     ... = Lars Jensen hmd i Asminderup
       CH: umyndige born
     Niels Jensen
curator: Niels Christiansen hmd i Asminderup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Poul Hansen arbeidsmand i St.Jorgensbjerg 2 Aug 1859   pg 25 
WIFE:   Marie Jensdtr (dod 18 Apr 1855)
CH:    Hans Hansen 18
     Karen Sophie Hansen 14
     Maren Christine Hansen 11
BRO:   Christen Hansen arbeidsmand i Kallundborg (St.Jorgensbjerg x'd out)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Kirstine Larsdtr aftenke i Flinterup  29 Jul 1859    pg 24
HUSB:   Niels Nielsen gmd (dod)
CH:    Lars Nielsen gmd i Uggelose
     Niels Nielsen gmd i Flinterup
     Bodil Nielsdtr = Mads Pedersen gmd i Storefuglede
     Ane Marie Nielsdtr = Frederich Nielsen gmd i Thystrup
     Ane Nielsdtr (dod) = Frederich Nielsen gmd i Storefuglede
       CH: Jens Frederichsen 25
         Johan Frederichsen 22
         Frederikke Frederichsdtr = Niels Jorgensen gmd i Lillefuglede
         Maren Frederichsdtr 17
         Johanne Frederichsdtr 14
         Inger Jensdtr = Soren Jensen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Margrethe Hedevig Mogensen i Svallerup    10 Aug 1859    pg 27
HUSB:   Hansen skolelaerer
CH:    Christian Hansen 16
     Lauritz Sophus Hansen 14«
     Johan Frederich Hansen 5«
     Carl Jacob Hansen 2«
     Caroline Christine Hansen 12«
     Henrikke Mariane Hansen 9
BRO:   Mogensen skolelaerer i Maareskov i Fyen
?HUSB.1WIFE: (skifte 30 Sep 1842)
?HUSB.CH: Peder Hansen
      Ane Dorthea Hansen
guard: Niels Christophersen gaardeier moller i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Pedersdtr i Ubye     12 Aug 1859  pg 28
HUSB:   Hans Pedersen hmd
CH:    Soren Jensen umyndige
guard: Niels Jensen i Rorbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Rasmus Hansen bmd i Bjerre 15 Aug 1859     pg 29 54 96
WIFE:   Christiane Olsdtr (dod) (testament 28 Dec 1831/6 May 1856)
HIS.BRO: Christen Hansen (dod)
       CH: Peder Christensen vognmand i Kallundborg
         Ole Christensen hmd i Flinterup
         Hans Christensen hmd i Storefuglede
         Ane Kirstine Christensdtr = Jens Pedersen hmd i Thystrup
HERS:   Ole Jensen gmd i Thystrup
       CH: Rasmus Olsen 2«
     Lars Pedersen inds i Bjerre
buard: Nissen procurator (for Ole Jensen i Thystrup)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Nielsen gmd i Jordlose 18 Aug 1859    pg 30
WIFE:   Ane Dorthea Hansdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Andersdtr aftenke i Kasemose  26 Aug 1859     pg 31
HUSB:   Anders Pedersen (forseparerede)
CH:    Ane Cathrine Olsdtr = Jens Thomasen gmd i Sorninge
     Ane Marie Olsdtr = Anders Hansen gmd i Skamstrup
     Karen Olsdtr (dod)
       CH: Ole Larsen 17 tiene i Kasemose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Marie Christensdtr pigen i Widskende     20 Aug 1859  pg 31
CH:    Karen Marie Jacobsdtr 13 wks
FADER:  Christen Pedersen hmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Johanne Sophie Stahl i Holmstrup   31 Aug 1859    pg 33
HUSB:   Christian Hansen Kjaer skraeder
CH:    Christiane Nicoline Kjaer 8
     Carl Christian Kjaer 3
BRO:   Christian Stahl gmd i Love
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Hansdtr i Ubye     d.25 May/7 Sep 1859   pg 34
HUSB:   Jens Hansen inds  (signed: Jens Hansen Uby )
CH:    Hans Christian Jensen 6
     Ane Dorthe Jensdtr 4
FADER:  Hans Nielsen hmd i Flinterup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Marie Jensdtr i Kaltred    12 Sep 1859    pg 35
HUSB:   Peder Jeppesen gmd
CH:    Bodil Marie Pedersdtr 6
     Mette Marie Pedersdtr 4
     Lars Peter Pedersen 3
     Ane Lisbeth Pedersdtr 1
FADER:  Jens Pedersen aftmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen gmd i Asminderup  11 Sep 1859    pg 35
WIFE:   Karen Clausdr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Nicolai Johansen hmd i Rorbye   14 Sep 1859   pg 36 99 100 101 139
2WIFE:  Kirstine Nielsdtr
1 CH:   Karen Marie Nicolaisdr 8«
1WIFE:  
3 CH:   Ane Cathrine Nicolaisdr 29 tiene i Strandgaarden ved Mullerup, Love
herred
     Maren Nicolaisdr 27 i Windehelsinge  
     Ane Kirstine Nicolaisdr 21 i Trustrupgaard/ tiene i Rorbye ( Ane Kirstine
Johansdtr )
guard: Christen Enevoldsen hmd i Rorbye
wgd: Jacob Nielsen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Andersen inds i Svallerup  17 Sep 1859    pg 37
2WIFE:  Maren Madsdtr
1WIFE:      (skifte 26 Jul 1856)
CH:    Anders Peder Christiansen 5  
     Karen Kirstine Christiansdtr 7
1WIFE.BRO: Mads Rasmussen hmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Pedersdtr aftenke i Lillefuglede   26 Sep 1859    pg 38 51
HUSB:   Peder Andersen hmd (dod)
CH:    Hans Olsen hmd i Lillefuglede
     Niels Olsen hmd i Saeby
     Johan Olsen hmd i Jerslov
     Peder Olsen hmd i Langemark
     Lars Olsen hmd i Selchausdal
     Maren Olsdtr = Lars Sorensen hmd i Fremved
     Birthe Olsdtr (dod) = Jens Olsen hmd i Hjembek
       CH: Oline Jensdtr not Caroline Jensdtr 10
         Hans Peter Jensen not Jens Peter Jensen 6
         Johan Frederich Jensen not Frederich Eiskens Jensen 4
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Bodil Rasmusdtr ugift fruentimmer tjenestepige i Bentzonslund  10 Oct 1859 
     pg 40 66
FADER:  
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Carl Christiansen aftmd i Bregninge  30 Sep 1859    pg 39
? Christen Christensen gmd i Bregninge
guard: Moller kjobmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Larsen gmd i Jordlose 8 Oct 1859   pg 40
WIFE:   Karen Jorgensdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Jensen hmd i Wollerup  15 Oct 1859    pg 40
WIFE:   Karen Nielsdtr
CH:    Jens Larsen 8
     Niels Larsen 5
BRO:   Jens Jensen hmd i Rachlov Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ole Sorensen gmd i Brokjob 19 Oct 1859    pg 42 93 136
2WIFE:  Ane Larsdtr
CH:    Soren Olsen 17 (18 by 10 Jul 1860)
1WIFE:  
CH:    Jens Olsen 23
curator: Lars Pedersen gmd i Brokjob
guard: Peder Mortensen gmd i Brokjob
wgd: Anders Larsen bmd i Bjergbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen tjenestekarl i Snuderupgaard    26 Oct 1859    pg 43
MODER:  Ane Jensdtr enke = afg Niels Pedersen hmd i Kundby
BRO:   Niels Nielsen
     Jens Nielsen
     Jacob Nielsen bmd i Jyderup
SIS:   Karen Nielsdtr
     Inger Marie Nielsdtr
     Ane Christine Nielsdtr
     Mette Marie Nielsdtr
wgd: Jens Frederichsen sognefoged i Kundby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mathias Pedersen inds i Storefuglede  31 Oct 1859    pg 44 47
WIFE:   Sidse Pedersdtr
CH:    Mathias Peder Mathiasen 7 wks
REL:   Peder Johansen bmd i Reerslov
wgd: Jens Sorensen smed i Storefuglede (? married to the WIFE?)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]


 Bodil Pedersdtr i Svallerup Praestegaards Mark  d.7 Nov 1851/8 Nov 1859 
pg 45 74
HUSB:   Lars Rasmussen parcellist
CH:    Peder Larsen 9
BRO:   Christian Pedersen gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Sorensdtr ugift fruentimmer tjenestepige i Uby Praestegd  10 Nov 1859 
     pg 47 81 139 152
CH:    Ane Cathrine Andersdtr 2
REL:   Soren Olsen hmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Jorgensen selv.hmd i Alleshave  28 Nov 1859    pg 48
WIFE:   Sidse Marie Olsdtr
CH:    Ole Hansen 8
BRO:   Soren Jorgensen hmd i Alleshave
wg: Peder Hansen gmd i Alleshave
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Pedersdtr enke i Rachlov Mark  30 Nov 1859    pg 50 63
HUSB:   Ole Pedersen selv.hmd
2 CH:   Peder Frandsen 31 hmd i Nyerup
     Maren Frandsdtr 29 i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Soren Sorensen hmd i Snertinge  30 Nov 1859    pg 50
WIFE:   Ane Jacobsdtr (i uskiftet bo)
CH:    Knud Henrich Sorensen 17«
     Niels Peter Sorensen 16
     Soren Sorensen 14
     Jacob Sorensen 11 1/4
     Lars Sorensen 7
     Inger Sophie Sorensen 10
FADER:  Soren Sorensen bmd i Saerslov
wgd: Jacob Nielsen gmd i Saerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mathias Henrich Bramsen = Petra Marie Elkjaer sal Bramsen skolelaerer i
Holmstrup   2 Dec 1859   pg 52
CH:    Hans Henrich Bramsen
     Christian Nicolai Bramsen
     Cicilie Marie Bramsen = (? Peder Moller snedker i Kundby )
     Marie Sophie Bramsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Frands Jensen aftmd i Hagendrup   d.6 Sep 1847/1 May 1858/7 Dec 1859 pg
55
2WIFE:  Gunild Rasmusdtr af Kjaerbye (dod)
CH:    Niels Frandsen myndig
     Peder Frandsen i Hagendrup
     Jens Frandsen myndig
     Rasmus Frandsen myndig
     Ane Frandsdtr = ...
     Maren Frandsdtr = ...
     Ane Margrethe Frandsdtr enke
     Karen Frandsdtr = Jacob Nielsen i Kjaerbye
     Christen Frandsen (dod)
       CH: Gunild Signe Christensdtr 7 (surname assumed)
1WIFE:  
CH:    Jorgen Frandsen (dod)
       CH: Anders Christian Jorgensen myndig i Logtved
         Maren Jorgensdtr = Christian Henrichsen gmd i Logtved
         Karen Marie Jorgensdtr 22 i Logtvved
         Ane Sophie Jorgensdtr (dod)
          CH: Christen Jensen 13 i Torpe
            Jens Christian Jensen 8 i Torpe
     Birthe Frandsdtr enke
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Bodil Jorgensdtr aftenke i Brokjob  8 Dec 1859  pg 57
HUSB:   Niels Olsen hmd (dod)
CH:    Ane Kirstine Nielsdtr = Lars Larsen hmd i Sorninge Mark
     Lisbeth Nielsdtr (dod) = Soren Rasmussen hmd i Borkjob Mark
       CH: Niels Sorensen
         Hans Sorensen
         Rasmus Sorensen
         Jens Sorensen
         Ane Sorensdtr
         Marie Sorensdtr umyndige
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Pedersen Smed hmd i Bjerre   7 Dec 1859   pg 57
CH:    Ane Jensdtr 30
     Maren Jensdtr = Jens Christian Jensen i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Birthe Nielsdtr i Kjerbye    14 Dec 1859  pg 59
HUSB:   Soren Jensen parcellist
CH:    Hans Sorensen mindre
     Niels Sorensen 
     Maren Sorensdtr 
     Marie Sorensdtr umyndig
     Lars Sorensen umyndig
curator: Jens Pedersen gmd i Kjaerbye
guard: Jens Nielsen hmd i Kjaerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Rasmus Jorgensen hmd i Jerslov  29 Dec 1859    pg 65
2WIFE:  Ane Marie Rasmusdtr
CH:    Johanne Mette Rasmusdtr 19
     Rasmus Rasmussen 17
     Lars Rasmussen 13
1WIFE:  
CH:    Jens Rasmussen 49 hmd i Logtved
     Carl Rasmussen 41 hmd i Svebolle
     Ane Mette Rasmusdtr 45 ugift i Svebolle
wgd: Hans Rasmussen hmd i Kjelleklinte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Bodil Marie Rasmusdtr ugift fruentimmer i Benzonslund   31 Dec 1859  
pg 66
FADER:  Rasmus Andersen hmd i Jyderup
SIS:   Ane Sophie Rasmusdtr 30 tiene i Lovenborg
? Jens Pedersen karlen i Benzonslund
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Soren Nielsen hmd i Widskende   31 Dec 1859    pg 66
HUSB:   Marie Elisabeth Christensdtr
CH:    Ane Marie Sorensdtr 22 ugift
     Karen Sorensdtr 20 ugift
     Ellen Sorensdtr 17
     Peder Sorensen 11
     Anders Sorensen 3
     Hans Sorensen 1
BRO:   Christian Nielsen inds i Meelbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Frederich Pedersen hmd i Bjergsted   10 Mar 1859/31 Dec 1859   pg
69
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Sorensdtr i Kongstrup  d.13 Jan 1860   pg 70
HUSB:   Lars Madsen sognefoged gmd  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Marie Jacobsdtr i Bjerre   d.29 Dec 1859/3 Feb 1860  pg 73
HUSB:   Lars Pedersen inds
CH:    Hans Peter Larsen 1«
FADER:  Jacob Jensen aftmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Pouline Sophie Frederikke Jacobsen fodt Egholm i Klouby Skole  22 Feb 1860 
     pg 74
HUSB:   Jacobsen skolelaerer
CH:    Jorgen Jacobsen 4«
     Ferdinand Egholm Jacobsen 2«
BRO:   Jens Egholm snedker i Aarhuus (eldest bro)
guard: Steffensen bager i Uby (signed: Stephensen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen hmd i Faurboe   2 Mar 1860  pg 76 112
WIFE:   Karen Christensdtr (separated 6 Jun 1859)
CH:    Rasmus Pedersen 22
     Maren Sophie Pedersdtr 26
     Henriette Marie Pedersdtr 24
?HIS.CH: Ane Kirstine Pedersdtr 19
     Karen Dorthea Pedersdtr 17
     Niels Peder Pedersen 14
guard: Jacob Jensen hjulmand i Faurbo
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Frederich Johansen gmd i Waerslov   10 Mar 1860    pg 77
WIFE:   Birthe Marie Larsdtr   (i uskiftet bo - 18 Jan 1858)
CH:    Bodil Marie Frederichsdtr 11
guard: Peder Andersen gmd i Waerslov
wgd: Peder Christiansen gmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Poulsen smed i Illerup   d.18 May 1859/17 Mar 1860  pg 78
WIFE:   Dorthe Marie Jensen
CH:    Poul Nielsen 3«     (dod 4 Oct 1859)
     Karen Margrethe Nielsen 2
     Niels Poul Nielsen 1/4 aar 
WIFE.BRO: Jens Jensen gdbest i Saltbek
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Christiansen = Ane Marie Pedersdtr hmd i Westerbygaards Tvede 20
Mar 1860     pg 79 117
CH:    Lars Christiansen 21 i Kbhvn
     Jens Christiansen 25 i Kbhvn
     Carl Christiansen 12
     Maren Sophie Christiansen 18
curator: Jens Jensen
guard: Christopher Pedersen hmd i Herslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Charlotte Jorgensdtr i Ubye   d.23 Nov 1859/20 Apr 1860   pg 83
HUSB:   Niels Christensen skraeder
CH:    Jorgen Nielsen 3«
     Sidse Marie Nielsdtr 6
guard: Morten Pedersen hmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Frederich Christensen hmd i Eskeberg  7 Apr 1860  pg 83 124 140 168
2WIFE:  Karen Pedersdtr (dod 19 Apr 1859)
CH:    Jens Frederichsen 24 hiemme
     Rasmus Frederichsen 20
     Niels Frederichsen 18
     Lars Frederichsen 12
1WIFE:  Maren Jensdtr
CH:    Christen Frederichsen boend i Ods herred
     Adolf Frederichsen 44 5-6 aar siden reist til Zion i America
     Peder Frederichsen 31 hmd i Eskeberg = Kirsten Andersdtr
     Kirsten Frederichsdtr = Peder Olsen
     Maren Frederichsdtr = Ole Christensen vognemandskarl i Kbhvn
guard: Poul Hansen snedker i Eskeberg / Hans Johansen hmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Pedersdtr i Svallerup Praestegaards Mark 15 May 1860    pg 84
100 102 105 107 108
3HUSB:  Frederich Madsen parcellist
1HUSB:  Jacob ...
CH:    Peder Jacobsen myndig i Weileby
     Jens Jacobsen formand ved krudtnorket paa Frederiksvaerk
2HUSB:  Peder ..
CH:    Niels Pedersen hmd i Bjerre
     Ole Jensen inds i Bjerre
guard: Knudsen procurator
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Henrichsdtr i Kaltred  24 May 1860    pg 85
HUSB:   Anders Johansen bmd
CH:    Karen Marie Andersdtr 13
     Niels Andersen 11
     Maren Sophie Andersen 8
     Ane Marie Andersen 5
guard: Jens Nielsen gmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Henrich Nielsen = Mette Jensdtr aftmd i Kaltred    24 May 1860    pg
86 116
CH:    Kirsten Henrichsdtr (dod) = Anders Johansen bmd i Kaltred
       CH: Karen Marie Andersdtr 13
         Niels Andersen 11
         Maren Sophie Andersen 8
         Ane Marie Andersen 5
guard: Jens Nielsen gmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ole Hansen gmd i Jordlose  24 May 1860    pg 86 98
2WIFE:  Bodil Marie Hansdtr
CH:    Inger Marie Olsdtr 20  (signed: Inger Marie Olsen )
     Ane Marie Olsdtr 17
     Hans Olsen 15
     Niels Olsen 11
     Karen Kirstine Olsdtr 8
1WIFE:  
CH:    Lars Olsen 33 hmd i Jordlose
     Dorthe Olsdtr 43
     Maren Olsdtr = Peder Hansen gmd i Jordlose
     Hans Olsen (dod)
       CH: Ane Marie Hansdtr 12
         Inger Marie Hansdtr 8
guard: Thostesen skolelaerer i Jordlose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Nielsdtr i Svallerup  15 Jun 1860  pg 89
HUSB:   Niels Rasmussen hmd
BRO:   Niels Nielsen (dod)
       CH: Peder Nielsen 51 tiene i Kjelleklintegaard
         Maren Nielsdtr = Peder Rasmussen hmd i Westerbygaards Tvede
         Karen Nielsdtr = Jorgen Olsen hmd i Jerslov Mark
     Hans Nielsen (dod)
       CH: Peder Hansen hmd i Bjerre
SIS:   Birthe Nielsdtr (dod)
       CH: Jens Pedersen arbeidsmand i Uby Mark
         Maren Pedersdtr = Lars Hansen gmd i Uby Mark
         Kirsten Pedersdtr (dod)
          CH: Niels Andersen 17 i Svallerup
            Mariane Andersdtr 20 i Rorby
            Sidse Andersdtr 23 i Storefuglede
         Ane Margrethe Pedersdtr = Jens Nielsen hmd i Badstrup   (
Margrethe Pedersdtr )
     Sidse Marie Nielsdtr (dod)
       CH: Ole Pedersen hmd i Svallerup
         Ane Pedersdtr (dod)
          CH: Peder Christiansen 30
            Lars Peter Pedersen 21
            Jens Peter Christensen 17
            Christen Christensen 17 3/4
            Jens Peter Christensen 10
         Maren Pedersdtr = Jens Nielsen hmd i Waerslov
         Karen Pedersdtr 42 tiene i Egeberg, Ods herred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Eg. Vulff forpagter i Saltoftegaarden   4 Jun 1860  pg 89
WIFE:   Aneke Cathrine Vulff   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen hmd i Widskende   22 Jun 1860    pg 91
WIFE:   Bodil Marie Larsdtr (i uskiftet bo 14 May 1857)
2 CH:   Jens Pedersen 4
     Cathrine Marie Pedersen 5
REL:   Soren Nielsen arbeidsmand i St.Jorgensbjerg ved Kallundborg
wg: Morten Nielsen hmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Nielsen = Mette Christensdtr aftmd i Svendstrup    27 Jun 1860 pg
92 114
CH:    Jens Larsen hmd i Illerup
     Jorgen Larsen hmd i Svendstrup
     Ane Larsdtr = Anders Jensen hmd i Svendstrup
     Mads Larsen (dod)
       CH: Niels Peter Nielsen 2
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Pedersen aftmd i Kaltred   29 Jun 1860    pg 93 96 101 127
WIFE:   Bodil Marie Larsdtr (dod ? 29 Dec 1857)
CH:    Ane Marie Jensdtr (dod) = Peder Jeppesen bmd i Kaltred
       CH: Bodil Marie Pedersdtr 7
         Mette Marie Pedersdtr 5
         Lars Peter Pedersen 4
         Ane Lisbeth Pedersdtr 2
BRO:   Anders Pedersen gmd i Hagendrup
       ?CH:    Ane Marie Andersen i Hagendrup
         Maren Andersen i Hagendrup
         Mette Cathrine Andersen i Hagendrup
         Ellen Marie Andersen i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Nielsen gmd i Uggelose    19 Jul 1860    pg 94
WIFE:   Karen Jensen (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Olea Petrea Marie Hansdtr (? Olina Petrea Hansdtr ) enke i Frankerup  13
Jul 1860     pg 94 121
HUSB:   Christian Pedersen gmd (dod)
CH:    Ane Christiane Christiansdtr
     Hans Christiansen
     Ane Christiansdtr
     Peder Christiansen umyndige
curator: Peder Hansen gmd i Ubye (by: Jorgen Andersen gmd i Klouby)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Olsen selv.gmd i Waerslov  19 Jul 1860    pg 95
WIFE:   Sidse Kirstine Jensdtr
CH:    Bodil Marie Pedersdtr 9
     Ane Marie Pedersdtr 7
     Else Marie Pedersdtr 5
     Karen Sophie Pedersdtr 2
guard: Peder Christian Pedersen bmd i Frankerup
wgd: Rasmus Hansen sognefoged i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Sorensdtr i Kaastrup   4 Aug 1860    pg 102
HUSB:   Jens Skjellingsted? (separated)
CH:    Soren Jensen 24 inds i Kjaerbye
     Karen Kirstine Jensen = Jens Sorensen hmd i Kjaerbye
     Maren Johansdtr 42-48 i Amager
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Nielsen gmd i Jordlose    5 Sep 1860  pg 104
WIFE:   Karen Sophie Breum Hansen   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Kirstine Nielsdtr i Daurup Mark    10 Sep 1860   pg 104
170
2HUSB:  Frederich Jorgensen hmd
1HUSB:  Jens ...
CH:    Niels Peder Jensen 34 boende i Gammelrand Mark?
     Maren Jensdtr 3 aar siden tiene i Sogaart ved Ringsted/ i Kbhvn
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Johansen hoker honsekraemmer i Jordlose Mark  14 Sep 1860    pg
105
WIFE:   Sidse Clemmens
CH:    Hanne Nielsen 13
     Karen Nielsen 8«
     Ane Margrethe Nielsen 6
FADER:  Johan Frederichsen hmd i Aunsogaard
wgd: Johan Jensen gmd i Lillefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Eskild Christiansen (Eskild Christensen ) aftmd i Bjergsted  22 Sep 1860 
     pg 106 139
     (testament 22 Dec 1853)
PLEIEDATTER: Kirsten Jensdtr
         ILLEG.CH: Jens Christian Christensen eller Andersen 10 (dobt Jens
Christian Andersen )
              Lars Jorgensen 5
guard: Torkildsen skolelaerer i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Peder Breum Jensen 14 i Jordlose   d.25/27 Sep 1860    pg 108
FADER:  Jens Pedersen gmd i Jordlose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen hmd i Rachlov    18 Oct 1860    pg 110 
WIFE:   Ane Marie Sorensen
CH:    Niels Pedersen 3
guard: Moller skolelaerer i Rachlov
wgd: Niels Sorensen hmd i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen ungkarl tjenestekarl i Tommerup  23 Oct 1860    pg 111
144
FADER:  Niels Knudsen hmd (dod) = STEPMOD: Sidse Pedersdtr enke i Ubberupgaards
Mark
«BRO:   Niels Nielsen 24 tiene i Kaastrup
     Christian Nielsen 21
«SIS:   Birthe Marie Nielsdtr 19
     Maren Nielsdtr 17
«BRO:   Anders Nielsen 15
«SIS:   Mette Nielsdtr 13
     Ane Nielsdtr 11
«BRO:   Ole Nielsen 9
? signed: Peder Olsen & Niels Olsen (probably sons of Ole Pedersen gmd i Tommerup)
guard: Niels Madsen hmd i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen aftmd i Rachlov   25 Oct 1860    pg 112
CH:    Niels Pedersen 31 hmd i Rachlov
     Jens Pedersen 25 tiene i Racklov
     Ole Pedersen 19 tiene i Racklov
     Anders Pedersen 17«
     Ane Pedersdtr = Jens Jensen bmd i Saltbek
     Rasmus Pedersen 22 i militeirtjeneste paa Frederiksvaerk
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Pedersen murer i Storefuglede   28 Nov 1860  pg 115 145 165
WIFE:   Maren Nielsdtr
SIS:   Karen Pedersdtr (dod)
       CH: Frederich Jacobsen 30 i Kallundborg
         Jorgen Jacobsen 37 tiene i Slagelse
         Christopher Jacobsen 23-24 sindssvag & fattiglem i Uby
         Maren Jacobsdtr = Soren Jensen hmd i Waerslov
         Ane Jacobsdtr 27 tien i Kbhvn
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Mikkelsdr aftenke i Kaltred  21 Nov 1860    pg 118
HUSB:   Mads Jensen (dod)
CH:    Hans Madsen hmd i Kaltred
     Niels Madsen hmd i Weilemaen
     Jens Madsen smed i Bjerre
     Soren Madsen hmd i Svallerup
     Anders Madsen i Logtvedgaard
     Johan Madsen hmd i Widskende (dod) 
       CH: Jens Peter Johansen 3
     Karen Madsdtr = Niels Jensen hmd i Snuderup
     Sidse Marie Madsdtr = Jens Halvorsen hmd i Uggelose
guard: Niels Sorensen inds i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Christophersen gmd i Jerslov   21 Nov 1860    pg 119
WIFE:   Ane Jorgensdtr
CH:    Christoffer Henrich Christiansen 10
     Peter Geert Christiansen 7
     Anders Christiansen 3
     Magdalene Christiansdtr 6
     Ane Kirstine Christiansen 1
guard: Peder Christophersen gmd i Ubye
wgd: Jens Christian Pedersen gmd i Uby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mads Jensen skraeder hmd i Tommerup    23 Nov 1860  pg 120
WIFE:   Maren Andersdtr
CY:    Anders Madsen 16
     Jens Madsen 10
     Kirsten Madsen 15
guard: Peder Jensen bmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peter Petersen snedker i Lerchenborg Nordstrand    opbudsbo 24 Dec
1860/d.30 Nov 1861   pg 134 138 158 162 164 209 257 264 269 278 **
WIFE:   Ane Jacobsen sal Ane Petersen (separation)
CH:    Carl Theodor Wilhelm Petersen 25
     Christiane Caroline Petersen (Caroline Christiane Petersen )
     Jensine Sophie Petersen
     August Petersen umyndig
     Ernst Petersen umyndig
     Catheigkee Emilie Petersen umyndig
guard: Hans Larsen i Lerchenborg Nordstrand 
curator: Niels Pedersen koerbetjent i Kbhvn
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Rasmus Nielsen = Kirsten Nielsdtr enke hmd i Aarbye  (dod 9 aar siden) 28
Nov 1860 pg 123 147
CH:    Ane Rasmusdtr = Frederich Nielsen smed i Aarbye  (? Frederich Pedersen )
     Kirsten Rasmusdtr = Niels Johansen hjulmand i Aarby
     Karen Rasmusdtr = Jens Hansen tommermand i Helsingoer
     Ellen Rasmusdtr 22 ugift tiene i Kbhvn
     Maren Rasmusdtr (dod) =2. Christen Jensen hmd i Kallundborg Lyng
       CH: Hans Olsen 16
         Ole Olsen 15
         Ane Christensdtr 12
         Dorthea Christensdtr 8
         Jens Peter Christensen 4
guard: Hans Rasmussen gdbest i Aarby Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Kirstine Nicolaisdr ugift fruentimmer i Flinterup Fattighuus   3 Dec
1860   pg 126 146
FADER:  Nicolai Johansen hmd i Rorby (dod)
SIS:   Ane Cathrine Nicolaisdr 29 residence unknown
     Maren Nicolaisdr 27 tiene i Mullrup
«SIS:   Karen Marie Nicolaisdr 10
? Lars Jensen hmd (dod) = Marie Langeberg enke i Flinterup
   CH: Maren Larsdtr
guard: Christen Enevoldsen hmd i Rorby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Jorgensen inds i Ellede   5 Dec 1860  pg 126
WIFE:   Maren Jensen
CH:    Maren Jensen 12
     Niels Jensen 6
REL:   Niels Jorgensen hmd i Rachlov
wgd: Jorgen Jensen hmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Pedersdtr i Saerslov  12 Dec 1860    pg 129
HUSB:   Lars Johansen hmd
CH:    Christen Larsen 21
     Peder Larsen 18
     Lars Larsen 11
     Ole Larsen 6
REL:   Peder Pedersen saddelmager i Snertinge (signed: Peter Petersen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Johanne Clausdr aftenke of Bregninge, Saerslov   18 Dec 1860  pg 131
149 233 250
HUSB:   Jens Hansen hmd hjulmand (dod)
CH:    Hans Peter Jensen myndige
     Ane Kirstine Jensen 
     Maren Sophie Jensen 
     Mette Marie Jensen i Kbhvn (all )
     Kirsten Jensen = Jacob Sorensen skomager hmd i Snertinge
guard: Peder Larsen hmd i Snertinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Rasmus Larsen selv.gmd i Kallerup   15 Dec 1860    pg 131
WIFE:   Ane Madsdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Soren Jensen leiehmd/arbeidsmd i St.Jorgensbjerg   17 Dec 1860    pg
131 140 184
WIFE:   Ane Christensdtr
CH:    Jens Sorensen
     Hans Sorensen
     Ane Cathrine Sorensdtr i Tygbierg?
BRO:   Christian Jensen matros i skib sailer paa America & Australien
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Jorgensen gmd i Kaltred   20 Dec 1860    pg 132
WIFE:   Maren Jeppesdr
CH:    Soren Peter Pedersen 5
     Jorgen Pedersen 3
     Ane Pedersdtr 7
guard: Jorgen Rasmussen aftmd i Kaltred
wgd: Jens Jeppesen gmd i Romperup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Mette Rasmusdtr ugift fruentimmer i Nyerup 21 Dec 1860    pg 133
143 165
FADER:  Rasmus Jensen parcellist i Nyerup Mark (dod) = STEDMOD: Ane Jensdtr
SODSK:  Niels Rasmussen 16«
     Karen Rasmusdtr 18«
     Kirsten Rasmusdtr 13
curator: Jesper Nielsen gmd i Wollerup
? Soren Pedersen gmd i Nyerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Pedersdtr i Rachlov     24 Dec 1860  pg 135
HUSB:   Niels Pedersen hmd skraeder
CH:    Peder Nielsen 24 3/4 i militairtjeneste i Altona
     Soren Nielsen 17
BRO:   Ole Pedersen hmd i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Olsdtr aftenke i Bjergsted    27 Dec 1860    pg 135
HUSB:   Niels Sorensen hmd (dod)
CH:    Soren Nielsen hmd skovfoged i Astrup
     Hans Christian Jochumsen inds i Bjergsted
     Cathrine Nielsdtr = Niels Peter Eskoldsen hjulmand i Lynge, Frederiksborg
amt
     Ane Lisbeth Nielsdtr (dod)
       CH: Niels Peter Frederichsen 8
         Karen Marie Frederichsen 2«
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Sorensen selv.gmd i Gaasetofte    12 Jan 1861    pg 138
WIFE:   Sidse Madsdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Larsen skolelaerer kirkesanger i Ulstrup  30 Jan 1861    pg 138
WIFE:   Frederikke Theodora Larsen  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Louise Marie Lundgreen i Holmstrup   d.21 May 1860   pg 139
 ( ? Louise Marie Skov)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Birthe Birgethe Petersen i Jordlose  d.16 Dec 1860   pg 139
 (? Birthe Andersdtr )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Jensdtr enke i Ubye    d.25 Apr 1860   pg 139
  (? Kirsten Nielsdtr )
HUSB:   Niels Larsen hmd i Forsinge (dod)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Caroline Marie Hansen i Store & Lille Fuglede  d.11 Apr 1860   pg 140
 (? Christine Marie Hansen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Dorthe Kirstine Nielsen i Kjaerbye, Rorbye    d.23 May 1860   pg 140
 (? Dorthe Kirstine Christensen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Nielsen hmd i Jordlose    26 Feb 1861 pg 140 176
2WIFE:  Ane Kirstine Andersdtr  (=2 Jens Larsen skraeder hmd i Jordlose)
CH:    Niels Peter Jensen 8
1WIFE:  
CH:    Ane Kirstine Jensen = Christen Espensen hmd i Kirkehelsinge (signed:
Christen Esbensen)
     Karen Jensen = Jens Jensen i Nord Amerika
HEIRS:  Jens Jensen for his svigermoder Maren Nielsdtr enke = afg Anders Pedersen
murer i Storefuglede
guard: L. Thastum skolelaerer i Jordlose
wgd: Hans Andersen hmd i Halleby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Hansdtr i Kallerup  27 Feb 1861    pg 141
HUSB:   Anders Hansen selv.hmd
3 CH:   Maren Pedersdtr 13 (illeg)
     Hans Andersen 4
     Jens Andersen (dod 2 days after his mother)
BRO:   Lars Hansen hmd i Kallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Larsen hmd i Brokjob 13 Mar 1861    pg 148
WIFE:   Christine Olsdtr
CH:    Johan Peder Nielsen myndig
     Lars Nielsen myndig
guard: Peder Larsen hmd i Dramstrup
wgd: Ole Olsen hmd i Tornved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Rasmussen hmd i Kloubye  16 Mar 1861    pg 149
WIFE:   Karen Christensdtr
CH:    Rasmus Nielsen 31
     Maren Nielsdtr = Soren Larsen inds i Bjerre
     Ane Marie Nielsdtr 22 ugift
     Karen Nielsdtr 17
     Mette Nielsdtr 15
     Lisbeth Nielsdtr 9
guard: Peder Rasmussen gmd i Uby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Larsen hmd i Bjerre  d.1860/18 Mar 1861   pg 140 151 165
2WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:    Lars Peder Nielsen 7
1WIFE:  
CH:    Christian Nielsen 28
signed: Hans Sorensen
guard: Ole Larsen hmd i Gjorlov
wgd: Lars Sorensen bmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maximilianus Christiansen smed i Svebolle  19 Mar 1861    pg 152 201
WIFE:   Karen Nielsdtr (dod)
CH:    Christian Maxsen gmd i Jordlose  (? Christian Maxen )
     Albertine Henriette Maxsen = Rasmus Johansen hmd i Svebolle (? Rasmus
Johannesen)
     Christiane Margrethe Maxsen (dod) = Jens Nielsen smed i Taarnved
       CH: Maximilianus Jensen 20
         Juliane Sophie Frederikke Jensen 18 ugift
         Caroline Jensdtr 15
guard: Jorgen Nielsen gmdi Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mads Pedersen gmd i Faurboe   20 Mar 1861    pg 154
WIFE:   Maren Pedersdtr   (i uskiftet bo - 19 Jul 1855)
CH:    Peder Madsen 22
     Jens Madsen 20
     Ane Kirstine Madsdtr 15
REL:   Peder Pedersen hmd i Faurbo
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Hansen hmd i Ellede  20 Mar 1861    pg 154
WIFE:   Lisbeth Nielsdtr eller Elisabeth Nielsdtr (dod 1849)
CH:    Niels Jorgensen 50 hmd i Rachlov
     Hans Jorgensen 47 arbeidsmand i Kallundborg
     Ole Jorgensen 42 inds i Ellede
     Soren Jorgensen (dod)
       CH: Sophus Jorgensen 11 (son)
         Elisabeth Jorgensen 6
     Jens Jorgensen (dod)
       Christian Niels Jensen 6
         Maren Jensen 12
? Hans Melchiorsen 
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Pedersen hmd i Seyerby   22 Mar 1861    pg 156
CH:    Anders Andersen hmd i Hjembek
     Niels Peder Andersen hmd i Thorslunde
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Mathiasen Lindorff von Westen hmd smed i Ellede   20 Mar 1861 pg
155 212
WIFE:   Bodil Pedersdtr (dod)
CH:    Ane Nielsdtr = Jens Melchjorsen hmd i Kallerup
     Ellen Sophie Nielsdtr = Jens Melchjorsen i Ellede
     Maren Nielsdtr = Ole Jorgensen inds i Ellede
     Lars Nielsen (dod)
       CH: Jens Larsen 14
         Karen Larsdtr 11
     Peder Nielsen (dod)
      CH: Martine Pedersdtr 29 i Aarhuus  (= Christian Asmussen kjobmand i
Silkeborg)
? Hans Melchjorsen gmd i Ellede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Andersen hmd i Kloubye    23 Mar 1861    pg 157
WIFE:   Ane Margrethe Hansdtr
6 CH:   Inger Marie Jensdtr = Rasmus Olsen i Waerslov
     Else Jensdtr = Jens Christensen i Widskende
     Maren Sophie Jensdtr mindre
     Niels Jensen umyndig
     Kirsten Marie Jensdtr umyndig
     Anders Jensen myndig
curator: Jens Hansen Moller smed i Kloubye
NOTE: unsure which husband goes with which daughter ??
wgd: Soren Jensen hmd i Klouby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Larsen gmd i Flinterup   30 Mar 1861   pg 160 206 223 318
2WIFE:  Ane Mette Christensdtr  (=2. Soren Pedersen gmd i Flinterup)
CH:    Lars Jorgensen umyndige
1WIFE:  Maren Jensdtr ( sluttet 19 Aug 1856)
CH;    Ane Kirstine Jorgensdtr
     Jens Peter Jorgensen
1WIFE.BRO: Rasmus Larsen tomrer
2WIFE.FAD: Christen Andersen gmd i Flinterup 
wgd: Lars Jensen gmd i Hong
guard: Rasmus Larsen gdbest i Hallenslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Soren Nielsen ungkarl i Waerslov    30 Mar 1861    pg 160
MODER:  Johanne Rasmusdtr enke = afg Niels Hansen gmd i Waerslov
BRO:   Rasmus Nielsen gmd i Waerslov
SIS:   Else Marie Nielsdtr 25 ugift
     Birthe Marie Nielsdtr 20 ugift
     Ane Marie Nielsdtr 17«
curator: Rasmus Hansen gmd i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Jensen hmd i Illerup  30 Mar 1861 pg 161
WIFE:   Ane Sorensdtr (i uskiftet bo 29 Oct 1860)
CH:    Sidse Hansdtr 13
     Niels Hansen 7
     Maren Hansdtr 5
     Soren Hansen 4
     Jens Hansen 2
     Hanne Hansen 1/4 (female)
BRO:   Jens Jensen hmd i Illerup
wgd: Mads Sorensen gmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 P. Pedersen = Ane Jacobsen snedker i Lerchenborg Nordstrand   separation
30 Mar 1861   pg 162 164 190
Her.guard: Nissen procurator
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Madsen hmd fisker i Seyerbye  9 Apr 1861  pg 162 185 274
WIFE:   Maren Sophie Nielsdtr (dod 1855)
CH:    Niels Madsen Andersen 35 i Kallundborg
     Jens Andersen 32 tiene i Kallundborg
     Daniel Andersen 30 hmd i Seyerby
     Ane Cathrine Andersdtr = Hans Larsen hmdi Aarby
     Kirsten Andersdtr = Peder Frederichsen hmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Svendsen aftmd i Bjerre   25 Nov 1861    pg 203 162** 
WIFE:   Ane Nielsdtr (dod)
HEIRS:  Ane Sophie Rasmussen
curator: Rasmus Pedersen 
guard: Soren Christensen gmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Jensen aftmd i Widskende  16 Apr 1861    pg 163 264 287 315 315
WIFE:   Karen Hansdtr (dod by 28 Oct 1862)
CH:    Carl Nielsen 29 i Port Kelig i America 
     Karen Sophie Nielsdtr = Jacob Jensen hmd i Widskende
WIFE.CH: Christian Andersen i Kjobenhavn (ved Lars Rasmussen hmd i Widskende)
guard: Christian Jorgensen hmd fragtmand i Widskende Mark
wgd: Hans Peter Nielsen inds i Widskende Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Marie Nielsdtr aftenke i Kjelleklinte 17 May 1861    pg 165 204
HUSB:   Jens Christophersen (dod)
CH:    Christopher Jensen (dod) = .... enke
      CH: Ane Kirstine Christophersdtr 14
         Christiane Christophersdtr 11
     Niels Jensen (dod)
       CH: Jens Nielsen 27 ungkarl i Frankerup
guard: Peder Jensen gmd i Kjelleklinte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Nielsdtr enke i Bjerre   18 May 1861  pg 166
HUSB:   Hans Svendsen aftmd (dod)
CH:    Karen Sophie Hansdtr (dod) = Rasmus Nielsen (dod) =2. Anders Jensen hmd i
Torpegave
       CH: Niels Rasmussen 18«
         Ane Sophie Rasmussen 20«
         Marie Rasmusdtr 17 i Love herred
         Ane Kirstine Andersdtr 8
by: Anders Nielsen bmd i Torpegaavn
curator: Rasmus Pedersen hmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Jensen gmd i Wollerup 17 May 1861    pg 166
WIFE:   Lisbeth Hansdtr   ( i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]


 Ane Cathrine Mortensdtr i Uby  4 Jun 1861  pg 167
HUSB:   Anders Pedersen hmd
CH:    Morten Andersen 27 tiene i Kjelleklintegaard
     Soren Andersen 23 tienestekarl i Jerslov
     Niels Andersen 21 tjenestekarl i Uby
     Jacob Andersen 16
     Ane Mette Andersdtr 14
guard: Christopher Mortensen bmd i Jerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Mette Nielsdtr i Svallerup    d.2 Feb/10 Jun 1861 pg 170
HUSB:   Soren Madsen leiehmd 
CH:    Niels Peter Sorensen 5
BRO:   Jorgen Nielsen hmd i Jordlose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Else Jorgensdtr aftenke i Alleshave  18 Jun 1861    pg 171 227 275 338
HUSB:   Lars Poulsen (dod)
CH:    Jens Larsen gmd i Alleshave
     Lars Larsen gmd i Svallerup
     Kirsten Larsdtr = Peder Hansen gmd i Alleshauge
     Ellen Larsdtr = Niels Madsen gmd i Romperup
     Ane Larsdtr (dod) = Peder Hansen above
       CH: Lars Pedersen 25
         Birthe Marie Pedersdtr = Hans Hansen gmd i Alleshave
         Maren Pedersdtr 26 ugift
         Ane Marie Pedersdtr 23 ugift
         Else Cathrine Pedersdtr 21 ugift
     Maren Larsdtr (dod)
       CH: Niels Peter Jorgensen 21
         Johanne Jorgensdtr = Hans Christensen bmd i Stokkeberg
         Ane Margrethe Jorgensdtr 16
     Mette Larsdtr (dod) = Jens Pedersen gmd i Hagendrup
       CH: Niels Peter Jensen 21
         Jorgen Jensen 17«
         Jens Peter Jensen 14«
guard: Jens Pedersen gmd i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Hansen ungkarl i Eskeberg     18 Jun 1861  pg 172 223 249
       (testament 7 May 1861)
BRO:   Diderik Hansen sognefoged i Eskeberg
       CH: Jens Peder Dideriksen 10-11
SIS:   Karen Hansdtr = Jens Jorgensen gmd i Faurbo
     Ane Hansdtr = Jens Andersen bmd i Kaltred
BRO:   Lars Hansen (dod) = ... =2. Jens Nielsen gmd i Uby
       CH: Anders Larsen 11-12 i Uby
SIS:   Kirsten Hansdtr (dod)
       CH: Sidse Marie Madsdtr 21
         Ane Kirstine Madsdtr 18
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Nielsen selv.hmd i Snertinge   2 Jul 1861  pg 174
2WIFE:  Marie Hansdtr
CH:    Niels Knudsen Christiansen 7
1WIFE:  
CH:    Birthe Sophie Henriette Christiansen enke = afg Niels Nielsen gmd i
Storeklinte
     Christiane Christiansen = Niels Andersen vognmand i Holbek
guard: Knudsen procurater i Kallundborg
wgd: Hans Pedersen gmd i Skippinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Sidse Andersdtr i Kjelleklinte  26 Jun 1861    pg 174
HUSB:   Jacob Knudsen hmd
CH:    Mette Cathrine Jacobsdtr 12
     Anders Jacobsen 7
     Lars Peter Jacobsen 1«
guard: Niels Andreasen parcillist i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Kirstine Christiansdtr 1 pigebarnet i Jerslov   6 Jul 1861  pg 177
MODER:  Ane Jorgensdtr = 2. Lars Christensen gmd i Jerslov
BRO:   Christopher Henrich Christiansen 10«
     Peter Geert Christiansen 8
     Anders Christiansen 3«
SIS:   Magdalene Christiansdtr 6«
FADER:  Christian Christophersen i Jerslov (skifte 21 Nov 1860)
guard: Peder Christophersen gmd i Ubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Caroline Marie Jorgensdtr 11 pigebarnet i Ubye   14 Jul 1861   pg 178
FADER:  Jorgen Andersen hmd i Uby
SIS:   Ane Marie Christine Jorgensdtr 9
guard: Hans Nielsen hmd i Logtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hermann Peter Christensen molleforpagter i Snertinge     15 Jul 1861 
pg 179
WIFE:   Nielsine Dorthea Mathilde Christensen  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Jensdtr i Ubberup    19 Jul 1861   pg 179
HUSB:   Jens Eriksen hmd
CH:    Jorgen Jensen 9
     Jens Jensen 8
     Hans Peter Jensen 6
     Kirstine Jensdtr 13
     Mette Marie Jensdtr 11
BRO:   Christen Jensen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Frederich Pedersen gmd i Ubye Mark    20 Jul 1861   pg 180 
WIFE:   Ane Madsdtr
BRO:   Lars Pedersen gmd i Klouby
SIS:   Karen Pedersdtr enke = afg Christopher Jensen gl. gmd i Kjelleklinte, her
bro Peder Jensen gmd i Kjelleklinte
«BRO:   Johan Pedersen (dod)
       CH: Peder Johansen i Hallenslov
         Karen Johansdtr = Jens Jensen i Svallerup
         Sidse Johansdtr myndig
     Jens Pedersen (dod)
       CH: Karen Jensdtr enke
         Ane Mette Jensdtr = Christian Jacobsen
     Niels Pedersen myndig
«SIS:   Ane Kirstine Pedersdtr enke i Uby
       CH: ... = Jens Christian Pedersen gmd i Ubye
«BRO:   Mads Pedersen myndig
     Christen Pedersen (dod)
       CH: Karen Christensdtr = Peder Larsen
         Dorthe Christensdtr = Soren Christophersen 
«SIS:   Christiane Pedersdtr (dod)
       CH: Peder Nielsen myndig
         Ane Nielsdtr myndig
«SIS:   Ane Jensdtr = Jens Henrichsen
«BRO:   Christopher Jensen (dod)
       CH: Mads Soren Christophersen umyndig
         Ane Kirstine Christophersdtr
         Karen Marie Christophersdtr 
WIFE.FAD: Mads Pedersen
WIFE.BRO: Jorgen Madsen 
guard: Peder Jensen gmd i Kjelleklinte (? «BRO:)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ellen Madsdtr aftenke i Bjornstrup  26 Jul 1861    pg 183
HUSB:   Jens Nielsen hmd (dod)
CH:    Jens Jensen arbeidsmand i Kallundborg
     Dorthe Jensdtr i Bjornstrup
     Mette Jensdtr = Christian Pedersen hmd i Ulstrup
     Karen Jensdtr = Soren Pedersen schafer i Refsnaesgaard
     Maren Jensdtr = Rasmus Madsen hmd i Svendstrup
     Mads Jensen i Kallundborg (dod)
       CH: Laura Madsen 19 i Kbhvn
         Elfriede Madsen 16 i Kallundborg (female)
         Peder Madsen 13
         Ole Peder Madsen 11
? Mads Madsen af Bjornstrup (dod - 29 Dec 1817)
also signed: Hans Rasmussen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Holgersdr enke i Kongens Molle  24 Aug 1861    pg 185 219 275
HUSB:   Daniel Wulff (dod - sluttet 20 Dec 1828)
CH:    Jorgen Christian Wulff tommermand i Straeds Molle
     Jacobine Moller = Christian Slott gmd i Bjergsted
     Hans Jacob Moller (dod)
       CH: Marie Moller 22 i Bjergsted ( Karen Marie Moller 24 )
         Peter Moller 21 i Fyen ( Jorgen Peter Moller 23)
         Lise Moller 19 i Widskende ( Ane Elisabeth Moller 22 )
         Camilla Moller umyndig formeentlig? ( Henriette Emilie Moller 20)
         Martin Christian Moller 18 i Nyberg ( Martin Christen Moller 18)
         Marius Moller 15    ( Georg Marius Moller 17)
         Georgine Moller 14   (Georgine Marie Moller 16)
         Anders Moller 16    ( Anders Christian Moller 15)
                  ( Hans Christian Moller 11 )
     Marie Georgine Moller (dod) = Friis gardeier bager i Gadbjerg i Jylland
       3CH:    Jorgine Clausine Friis = P. Gothschalk i Stige ved Odense
         Sophie Magdalene Friis 22 i Aasum ved Odense
         Anna Henriette Friis 20 i Tommerup pr Odense
guard: H.P. Sorensen smed i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Sorensdtr i Eskeberg  13 Aug 1861    pg 185
HUSB:   Jens Frandsen gmd  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Birthe Andersdtr aftenke i Ubye Mark 31 Aug 1861    pg 186 205 213
HUSB:   Peder Christensen gmd (dod)
CH:    Ane Pedersdtr = Christen Pedersen gmd i Jerslov  (? Peder Christensen )
     Dorthe Jacobsdtr enke = afg Peder Jorgensen gmd i Uby
       CH: Jorgen Pedersen gmd i Uby (for his mother)
     Peder Jacobsen gmd i Svallerup
     Ane Marie Pedersdtr (dod) = Anders Nielsen i Uby
       2CH:    Peder Andersen
         Ane Kirstine Andersdtr
?     Ane Marie Lisbeth under Callundborg Overformynderi
SVIGERSON: Anders Nielsen gmd i Uby = Karen Marie Jensdtr enke
guard:  Peder Nielsen gmd i Bjergsted, after bro Anders Nielsen gmd i Ubye (d. 8
Oct 1861)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Rasmus Hansen Moller farver i Rangle Molle    3 Sep 1861  pg 188
WIFE:   Gerhardine Moller fodt Witter
CH:    Carl Christian Wilhelm Moller 3
     Laura Hansine Moller 2
guard: Harnes F. Larsen hoker i Karsholte
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Sorensen hmd/aftmd i Kloubye  19 Sep 1861    pg 189 274 361
WIFE:   Bodil Olsdtr
CH:    Peder Jorgensen hmd i Klouby
     Soren Jorgensen hmd i Waerslov
     Christian Jorgensen hmd i Uby
     Mette Lisbeth Jorgensdtr = Jens Jensen hmd i Logtved
     Dorthe Jorgensdtr (dod) = Anders Larsen hmd i Uby
       CH: Lars Andersen
         Soren Andersen
         Ane Andersdtr
         Christiane Andersdtr
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Christensen smed aftmd i Jerslov   15 Oct 1861    pg 192 274
CH:    Christen Hansen smed i Kloubye
     Peder Hansen smed i Igelso
     Niels Hansen tiene i Engelsberggaarden ved Wiborg
     Marie Kirstine Hansdtr = Lars Jensen hmd i Lillefuglede
     Maren Hansdtr 25 ugift
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Jorgensdtr i Hedevigslyst Mark  d.23 May 1860/18 Oct 1861  pg 193
HUSB:   Hans Nielsen hmd
CH:    Ane Hansdtr = Jens Jensen hmd i Badstrup
     Kirsten Hansdtr = Ole Madsen hmd i Hedevigslyst Mark
     Karen Margrethe Hansdtr = Lars Jacobsen tjenestemand i Lerchenborg
     Marie Hansdtr 25 ugift
     Niels Hansen 23
     Hans Hansen 21
     Dorthe Hansen 13
     Lars Peter Hansen 11
     Jens Hansen 8
BRO:   Niels Jorgensen hmd i Mineslind Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Peter Kastrup i Alstrupgd   19 Oct 1861   pg 194
WIFE:   Martine Marie Kastrup  (testament 4 Apr 1840) (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Sidse Kirstine Nielsdtr i Seyerbye    31 Oct 1861  pg 194
2HUSB:  Anders Pedersen Bakke aftmd
1HUSB:  Niels Christensen 
CH:    Dorthe Cathrine Nielsdtr = Jorgen Rasmussen gmd i Seyerby
     Ane Ingeborg Nielsdtr 60 enke = afg Mogens Nielsen hmd i Seyerby
     Sidse Kirstine Nielsdtr (dod)
       CH: Ane Johanne Mogensdtr 21 ugift
         Niels Mogensen (dod)
          CH: Mogens Peter Nielsen 1
?guard: Jens Sorensen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 H. Andersen gmd i Uggelose  1 Nov 1861    pg 195
WIFE:   Bodil Marie Jorgensdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 August Illemann schafer i Widskende Mark 6 Nov 1861   pg 196 237
2WIFE:  Elsebeth Hass (dod 1 Jan 1853)
CH:    Mathias Illeman 43 schafer i Mineslund (signed: M.H. Illemann)
     Hans Illemann 41 schafer i Lerchenborg (signed: H.C. Illemann)
     Thrine Illemann = Lars Pedersen bmd i Widskende
1WIFE:  
CH:    August Henrich Illemann (d. 4 Aug 1861) skovfoged i Gravensteen i Slesvig
(August Wilhelm Illemann )
       CH: August Wilhelm Illemann   fodt 7 May 1841
         Elise Illemann     fodt 15 Jul 1847 (alle i Lundtoft herreds
overformynderi i Slesvig)
         Christian Frederich Illemann     fodt 6 Apr 1850
         Mathias Hansen Illemann     fodt 27 Jan 1853
         Christine Frederikke Illemann     fodt 14 Jan 1855
         Frederich Nissen Illemann  fodt 21 Apr 1857
         Anne Maria Sophie Illemann fodt 27 Mar 1859
guard: Christian Hansen gmd i Widskende
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Inger Marie Jensdtr i Aarby   d.1 Sep 1860/19 Nov 1861   pg 197
HUSB:   Lars Jensen hmd
CH:    Jens Larsen 10
     Ellen Kirstine Larsdtr 8
     Niels Peter Larsen 6
     Maren Sophie Larsdtr 4
     Hans Christian Larsen 3
     Soren Peter Larsen 1
FADER:  Jens Nielsen hmd i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Nielsdtr i Nyerup   d.12 Sep/19 Nov 1861  pg 198 474
HUSB:   Peder Frandsen hmd
CH:    Mette Pedersdtr 4
FADER:  Niels Jacobsen
guard: Soren Nielsen hmd i Nyerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Cathrine Sorensdtr i Romperup   d.22 Sep/20 Nov 1861  pg 200
HUSB:   Jens Birk Davidsen smed (signed Jens Birch)
CH:    Julius Peter Jensen 13
     Jens Birk Jensen 10
     Kirstine Marie Jensdtr 18« tiene i Ods herred
     Margrethe Jensdtr 16«
     Sophie Jensdtr 8«
BRO:   Christian Sorensen Fugl hmd smed i Waerslov Skovbanker
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Soren Mikkelsen aftmd i Bjerre  20 Nov 1861    pg 201 229
CH:    Sidse Marie Sorensdtr = Peder Clemensen hmd i Bjerre
     Mads Sorensen
     Ane Sorensdtr = Knud Pedersen 5 aar siden ere reiste til America
guard: Hans Olsen hmd i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]


 Rasmus Jensen inds i Eskeberg   2 Dec 1861  pg 210 275
CH:    Marie Rasmusdtr = Jens Mathiasen gmd i Romperup
     Karen Sophie Rasmusdtr = Jens Nielsen hmd i Folleslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Sophie Nielsdtr i Ubberup   d.27 Apr/2 Dec 1861  pg 211
HUSB:   Jorgen Nielsen hmd
5 CH:   Ane Kirstine Jorgensdtr 13«
     Niels Christian Jorgensen 10
     Jorgen Jorgensen 8
     Christen Jorgensen 5
     Jens Peter Jorgensen 2«
FADER:  Niels Simonsen ? or Niels Christian Jorgensen - both signed.
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Nielsen gmd i Ubye    5 Dec 1861   pg 215 247
2WIFE:  Karen Marie Jensdtr
1WIFE:  Ane Mette Pedersdtr (skifte 18 May 1855)
CH:    Peder Andersen
     Ane Kirstine Andersdtr umyndige
     Ane Dorthea Andersdtr
     Ane Mette Andersdtr
MODER:  Karen Andersdtr
SVIGERMODER: Birthe Andersdtr aftenke i Uby (aftgkontract 1845)
guard: Peder Nielsen gmd i Bjergsted
wgd: Ole Nielsen gmd i Uby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Nielsdtr i Steenrande Mark     9 Dec 1861   pg 221
HUSB:   Jacob Larsen hmd
CH:    Ane Marie Jacobsdtr 28
     Jens Peter Jacobsen 21
     Julius Jacobsen 19
     Hans Peter Jacobsen 16
     Dorthea Jacobsdtr 15
     Mette Marie Jacobsen 11
     Hanne Marie Jacobsen 9
guard: Jens Nielsen gmd i Logtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Margrethe Jensdtr pigebarnet i Eskeberg  14 Dec 1861    pg 226
«SIS:   Karen Marie Jensdtr 13
FARMOD: Bodil Hansdtr i Eskeberg (? 16 Sep 1857)
guard: Niels Larsen gmd i Romperup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Helene Rasmusdtr i Lerchenborg/Meelby Nordstrand   20 Dec 1861    pg
230
HUSB:   Niels Olsen hmd
CH:    Ane Cathrine Holst 24 (illeg ) i Kbhvn
     Ole Peter Nielsen 8
     Jens Barent Nielsen 7
BRO:   Johan Jochum Rasmussen hmd i Waerslov
guard: Lutzhoft herre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Pedersen drengebarn i Kaltred 23 Dec 1861    pg 231
MODER:  Maren Jeppesdr = Niels Jensen gmd i Kaltred
BRO:   Soren Peter Pedersen 6
SIS:   Ane Pedersdtr 8
FADER:  Peder Jorgensen gmd i Kaltred (d. - 20 Dec 1860)
guard: Jorgen Rasmussen aftmd i Kaltred
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Poulsen bmd i Waerslov Skovbanker  24 Dec 1861    pg 232
WIFE:   Ane Jensdtr
2 CH:   Poul Pedersen 10
     Birthe Marie Pedersdtr 10
guard: Anders Olsen gmd i Widskende
wgd: Rasmus Hansen gmd i Waerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 J.E. Herlov kjobmand i Faurbo Kro   fallitbo 7 Jan 1862     pg 234
236 243 251
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Rasmussen bmd i Svallerup 9 Jan 1861   pg 236 327
WIFE:   Marcoline Marcusdr
CH:    Rasmus Jensen 4
     Caroline Jensen 2
     Jensine Jensen 3/4 aar
guard: Hans Hansen gmd i Svallerup
wgd: Hans Pedersen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Sophie Christensdtr fruentimmer i Friistrup Skovfogedhuus    31
Jan 1862     pg 240
     (testament 2 Nov 1861)
HEIR:   Christiane Caroline Mathilde Hansen 12, datter af Ole Hansen skovfoged i
Friistrup Skov
MORBRO:  Niels Jensen gmd dannebrogsmand i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Marie Christensen i Frustrup Skovfogedhuus   d.22 Sep 1860/31 Jan
1862   pg 242
HUSB:   Ole Hansen skovfoged
CH:    Christiane Caroline Mathilde Hansen 12
? Karen Sophie Christensen
guard: Niels Jensen gaardeier dannebrogsmand i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Mette Jensdtr i Uby   5 Feb 1862  pg 244
2HUSB:  Christian Jacobsen selv.hmd
1HUSB:  Niels Pedersen i Uby (d.- 31 Jul 1851)
CH:    Peder Christian Nielsen 13
     Nielsine Nielsdtr 11
guard: Lars Pedersen gmd i Klouby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Christensdtr aftenke i Svebolle    6 Feb 1862  pg 246 305
HUSB:   Anders Jensen (dod)
CH:    Jens Andersen sognefoged i Svebolle
     Niels Andersen i Egnm af Slagelse
     Johannes Andersen i Svebollegavn
     Christian Andersen hmd i Jordlose
     Karen Marie Andersdtr = Hans Larsen sognefoged i Jerslov
     Ane Kirstine Andersdtr = Soren Hansen gmd i Svebolle
     Cicilie Andersdtr = Mads Nielsen gmd i Axelholm
     Hanne Margrethe Andersdtr (dod) = Niels Hansen hmd i Svebolle
       CH: Anders Nielsen 23 tiene i Ods hedder
         Hans Christian Nielsen 22 i Kbhvn
         Jens Nielsen 20 i Jordlose
         Rasmus Otte Nielsen 17
guard: Niels Sorensen bmd i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Cathrine Nielsdtr fruentimmer inds (illeg) i Svebolle   6 Feb 1862 
     pg 247 306 355
CH:    ... datter (dod i Egum af Kjobenhavn)
«BRO:   Frederich Nielsen smed i Aarby
     Michel Nielsen myndig
«SIS:   Maren Nielsdtr = Henrich Rasmussen hmd i Svebolle
     Cathrine Nielsdtr myndig ugift tien i Hallebyore
     Juliane Nielsdtr = Christian Hansen murer i Uglerup
guard: Jens Andersen sognefoged i Svebolle & Henrich Rasmussen hmd i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Sorensen hmd i Kallerup  d.9 Jun 1858/15 Feb 1862  pg 253
WIFE:   Kirsten Larsdtr
CH:    Jens Jorgensen 18 tiene i Tryggevelde
     Peder Jorgensen 15
     Karen Jorgensdtr 7
     Soren Jorgensen 4
guard: Ole Sorensen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Jensen = Dorthe Olsdtr aftmd i Asminderup    12 Feb 1862    pg
251 314 323
CH:    Jens Pedersen hmd i Asminderup
     Ole Pedersen gmd i Asminderup (dod)
       CH: Peder Olsen 18« ungkarl i Faurbo
         Rasmus Olsen 16
         Jens Olsen 13
         Karen Marie Olsdtr 10
         Ingeborg Olsdtr 9
         Ane Marie Olsdtr 6
     Christiane Pedersdtr = Niels Jensen gmd i Kaltred
     Ane Pedersdtr = Ole Hansen vaever i Smakkerup
     Karen Pedersdtr = Niels Nielsen hmd i Aagerup
 ? Peder Andersen bmd i Kallerup  pg 251 314 351 **
guard: Jens Pedersen gmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Nielsen tjenestekarl ungkarl i Alleshave  24 Feb 1862    pg 254
318 332 365 444
FADER:  Niels Hansen skraeder hmd i Rachlov
BRO:   Jens Peter Nielsen 22 mindre (= Kirsten Larsdtr )
SIS:   Ane Sophie Nielsen 24 mindre
curator: Christian Willadsen inds i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Poulsdtr aftenke i Svallerup   5 Mar 1862  pg 255
HUSB:   Rasmus Madsen aftmd (dod)
CH:    Mads Rasmussen hmd i Svallerup
     Jens Rasmussen hmd i Asminderup
     Sidse Rasmusdtr (dod)
       CH: Anders Peter Christiansen 8
         Karen Kirstine Christiansdtr 9
     Ane Cathrine Rasmusdtr = Peder Andersen tommermand i Kjobenhavn
guard: Niels Pedersen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Jensen hmd i Rachlov  7 Mar 1862  pg 256
WIFE:   Ane Jensdtr
2 CH:   Jens Larsen 17 3/4
     Peder Larsen 12«
REL:   Hans Jensen hmd i Wollerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Rasmussen aftmd i Seyerbye    14 Mar 1862    pg 257 275 363 365
447
     (testament 18 Oct 1858)
SIS:   ...
       CH: Jens Nielsen gmd i Seyerby
     ... enke = afg Rasmus Sorensen i Kongstrup
       CH: Rasmus Rasmussen gmd i Kongstrup
         Anders Rasmussen gmd i Kongstrup
         Johanne Rasmusdtr i Kongstrup ugift
         Marie Cathrine Rasmusdtr (dod)
          CH: Rasmus Jorgensen 16 i Madstrup
     ... enke = afg Peder Mogensen
       CH: Peder Pedersen gmd i Seyerbye
         Soren Pedersen baadforer i Seyerby
         Jorgen Pedersen kromand i Seyerby
         Anders Pedersen (dod)
          CH: Peder Andersen 22 i Seyerby
            Jens Andersen 20 i Seyerby
            Niels Andersen 18 i Seyerby
            Ane Johanne Andersdtr = Niels Jorgensen inds i Seyerby
            Inger Petrine Andersdtr 16
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Christensdtr i Snuderup   14 Mar 1862    pg 259
HUSB:   Jens Jacobsen hmd
2 CH:   Jens Peter Jensen 3
     Jacobine Kirstine Jensen 5«
guard: Anders Andersen gaardeier i Snuderupgaard
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ellen Larsdtr enke i Kallerup   19 Mar 1862    pg 260
HUSB:   Hans Nielsen hmd (dod)
CH:    Lars Hansen hmd i Kallerup
     Niels Hansen 35 i Kjbh
     Ane Hansdtr 38 ugift
     Karen Hansdtr (dod) = Anders Hansen hmd i Kallerup
       CH: Maren Pedersdtr 14
         Hans Andersen 5
     Maren Rasmusdtr = Anders Hansen i Kallerup (above)
     Christen Hansen 48 i Kjbh
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Caroline Pedersdtr i Kaastrup    20 Mar 1862  pg 261
2HUSB:  Anders Hansen Birkedal smed  (signed: Anders Hansen Birchedahl)
CH:    Karen Kirstine Andersen 8
1HUSB:  Halvor Pedersen smed i Kaastrup
CH:    Erik Peter Halvorsen 13
     Christiane Dorthea Halvorsen 16
     Ane Marie Halvorsen 20
BRO:   Jens Pedersen hmd i Farubo
curator: Christen Christensen gmd i Kaastrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ingeborg Nielsdtr i Ubye    19 Mar 1862  pg 261
HUSB:   Hans Andersen hmd  (i uskiftet bo)
CH:    
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Hansdtr aftenke i Hedevigslyst  20 Mar 1862    pg 263
HUSB:   Niels Pedersen (dod)
CH:    Maren Nielsdtr 42 ugift
     Sophie Frederikke Nielsen = Hans Frederich Schacht hmd i Hedevigslyst
     Kirstine Nielsen = Hans Hansen hmd i Hedevigslyst
     Ane Hansdtr = Jens Andersen Roch? skafer for 14 aar siden er reist til
America
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Jensen ungkarl tjenestekarl i Svallerup  21 Mar 1862    pg 263
310
BRO:   Hans Jensen hmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Jensen bmd i Romperup 31 Mar 1862  pg 266
WIFE:   Maren Kirstine Pedersdtr
CH:    Maren Sophie Jensdtr 5
     Ane Marie Jensen 2
BRO:   Lars Jensen gmd i Romperup
wgd: Jens Peter Nielsen gmd i Folleslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Sidse Marie Jensdtr i Badstrup  2 Jan 1862  pg 234 272
HUSB:   Soren Hansen bmd  (i uskiftet bo)
2 CH:   Ane Kirstine Sorensdtr 20
     Sara Jensine Christine Sorensdtr 12«
guard: Jens Christensen gmd i Uby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Marie Jensdtr i Asminderup  10 May 1862    pg 275
HUSB:   Peder Jorgensen
CH:    Niels Pedersen 10
guard: Rosenqvist skomager i Bjerre
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Johan Frederich Knudsen selv.hmd i Torpe  25 Jun 1862    pg 277 285
326 338
WIFE:   Sidse Marie Sorensdtr
2 CH:   Soren Peter Frederichsen 12
     Johan Frederich Knudsen 4
BRO:   Hans Christensen hmd i Wallekilde
WIFE.FAD: Soren Nielsen hmd i Saerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Jensdtr i Frankerup   1 Jul 1862  pg 278 364
2HUSB:  Christen Madsen parcellist
CH:    Jens Christensen 13
1HUSB:  Jens Jensen
CH:    Hans Jensen 20
     Ane Marie Jensdtr 16
guard: Jorgen Jensen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Rasmus Larsen gmd i Bjornstrup    26 Jun 1862  pg 278
WIFE:   Maren Jensdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirstine Clausen i Snuderup   2 Jul 1862  pg 280
HUSB:   Jens Pedersen hmd
2 CH:   Claus Peter Jensen 7«
     Line Jensdtr 6«   (? Luce Jensdtr )
BRO:   Jens Clausen hmd i Jyderup
SIS:   Ane Marie Clausen pigen i Snuderup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Birthe Marie Jensdtr i Flinterup    d.4 May/14 Jul 1862  pg 281
HUSB:   Peder Jensen inds
2 CH:   Bodil Kirstine Pedersdtr 6
     Jens Pedersen 2
FADER:  Jens Hansen hmd i Flinterup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Rossing Thomas Pedersen tjenestekarl i Westerbygaard    8 Jul 1862 
     pg 281 364
HEIRS:  Jacob Pedersen hmd i Windehelsinge
     Niels Pedersen hmd i Reersoe
     Maren Pedersdtr ugift i Kirkehelsinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Pedersdtr i Ubberup     d.23 Mar/17 Jul 1862   pg 283
HUSB:   Niels Sorensen hmd
2 CH:   Peder Nielsen 33
     Ane Nielsdtr 29 or 20
guard: Niels Sorensen bmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Christiansen selv.hmd i Asminderup  23 Jul 1862    pg 283 364
WIFE:   Karen Andersdtr
2 CH:   Christian Nielsen 14
     Bodil Marie Nielsen 11
guard: Henrich Andersen hmd i Asminderup
wgd: Niels Andersen hmd i Kjaerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Olsdtr i Kallerup 30 Jul 1862  pg 286 314 351 363 367 373
HUSB:   Peder Andersen bmd/parcellist
CH:    Soren Pedersen 6
     Ane Mette Pedersen 1
FADER:  Ole Andersen gmd i Kallerup
guard: Soren Hansen gmd i Kallerup & Hans Rasmussen Gronberg bmd i Kallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Dorthe Jensdtr i Svebolle 2 Aug 1862   pg 287 364
3HUSB:  Mads Jensen hmd
CH:    Jens Peter Madsen 27 tiene i Buddinge
1HUSB:  
CH:    Maren Mortensdtr = Jens Hansen hmd i Bregninge Mark
2HUSB:  
CH:    Sidse Pedersdtr = Hans Damon? smed i Svebolle
     Dorthe Pedersdtr = Rasmus Jacobsen hmd i Svebolle
     Ane Margrethe Pedersdtr = Hans Sorensen hmd i Svebolle
ILLEG.CH: Bodil Marie Nielsdtr 30 tiene i Kbhvn
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Hansdtr aftenke i Widskende Mark   2 Aug 1862  pg 287 314 314
HUSB:   Niels Jensen aftmd (dod 1861)
CH:    Karen Sophie Nielsdtr = Jacob Jensen hmd i Widskende Mark
     Karen Nielsdtr (dod)
       CH: Christian Andersen myndig i Kbhvn
     Carl Nielsen reist til America
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Dorthe Olsdtr i Tommerup  4 Aug 1862  pg 288
HUSB:   Jens Sorensen hmd
CH:    Hans Rasmussen 10 (illeg)
     Niels Jensen 3
     Dorthea Jensdtr 19 wks
guard: Hans Larsen hmd i Kallundborg Lyng
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Larsen gmd i Klouby   4 Aug 1862  pg 289
2WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:    Ane Marie Larsdtr 11 wks
1WIFE:   (d. 24 Nov 1858)
4 CH:   Karen Larsdtr 9
     Ane Larsdtr 8
     Rasmus Larsen 6
     Maren Larsdtr 4
guard: Lars Madsen hmd i Jerslov
wgd: Niels Olsen sognefoged i Kloubye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Pedersen aftmd i Torpe   5 Aug 1862   pg 291 340
CH:    Ane Christiansdtr = Hans Olsen hmd i Bregninge
     Kirstine Christiansdtr = Peder Christensen hmd i Svinninge
     Ellen Christiansdtr = Henrich Jensen hmd tommermand i Faurbo Mark
     Kirsten Christiansdtr = Hans Christian Eriksen inds i Alleshave
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Jespersen pigebarnet i Illerup 7 Aug 1862  pg 292
FADER:  Jesper Larsen gmd i Illerup
BRO:   Soren Jespersen   fodt 2 Aug 1851
SIS:   Bodil Jespersdtr  fodt 26 Mar 1853
     Karen Jespersdtr  fodt 1 Jan 1859
MODER:  Karen Larsdtr (d. - 9 May 1859)
guard: Peder Eriksen gmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Marie Jensdtr 2 pigebarnet i Romperup   8 Aug 1862   pg 293
MODER:  Maren Kirstine Pedersdtr = Peder Nielsen bmd i Romperup
SIS:   Maren Sophie Jensdtr   fodt 18 Aug 1857
FADER:  Jens Jensen selv.bmd i Romperup (skift 31 Mar 1862)
guard: Lars Jensen gmd i Romperup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Pedersdtr i Ronkevang   14 Aug 1862    pg 294
2HUSB:  Niels Nielsen gmd
1HUSB:  
6 CH:   Peder Hansen myndig
     Jorgen Hansen mindre
     Karen Hansen
     Jens Hansen mindre
     Niels Hansen umyndige
     Maren Hansdtr umyndige
REL:   Niels Pedersen hmd i Meelby Sonderstrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Pedersdtr aftenke i Romperup   15 Aug 1862  pg 296 301 302 312 347
351
HUSB:   Peder Nielsen gmd (dod) (testament 28 Sep 1860)
BRO:   Niels Pedersen bmd i Sandby (dod)
       CH: Niels Peder Nielsen 1
         Kirsten Marie Nielsen 2-3
     Jorgen Pedersen gmd i Snertinge
     Jens Pedersen gmd i Folleslov
SIS:   Cathrine Pedersdtr = Hans Jorgensen gmd i Faurboe
       CH: Peder Hansen 25
         Sidse Marie Hansdtr 2 ugift
         Rasmus Hansen 22
         Jens Peter Hansen 20
         Karen Marie Hansdtr 18 ugift
         Jorgen Hansen 17
         Ole Hansen 12
         Niels Peter Hansen 6
     Karen Pedersdtr = Rasmus Nielsen Benedichtsen gmd i Weilby Mark ved
Greenaa, Jylland
     Margrethe Pedersdtr enke = afg Thor Olsen i Lindeberg, Horbye sogn
SIS.CH:  Caroline Thomasdtr , datter af Thomas Jacobi/Jacobsen gaardeier/gmd i
Stokkeberg 
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Bodil Larsdtr aftenke i Rorbye  20 Aug 1862    pg 297 323 365
HUSB:   Jorgen Madsen hmd (dod)
CH:    Jens Jensen 37 hmd i Uggelose
     Ole Jorgensen 27 tiene i Rorbye
     Mads Jorgensen 25
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Sophie Christiansdtr i Saerslov   25 Aug 1862    pg 297
HUSB:   Jens Pedersen hmd
CH:    Christian Jensen 13 (illeg)
     Niels Peter Jensen 8
     Maren Kirstine Jensdtr 3
guard: Jens Jensen gaardeier i Saerslov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Jacobsen Thastum skolelaerer i Jordlose  25 Aug 1862    pg 297
WIFE:   Severine Thastum  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Hansen hmd i Kjelleklinte    26 Aug 1862  pg 299 333
WIFE:   Ane Christensdtr (dod)
CH:    Hans Larsen 33 boende i Kjobenhavn
     Dorthe Larsen = Christopher Pedersen hmd i Svebolle Mark/Kjelleklinte 
(Dorthea Larsen )
     Mariane Larsen 25 tiene i Kjobenhavn
     Karen Larsen 23 hiemme
BRO:   Christen Hansen gmd i Tommerup (? Christian Hansen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Poul Larsen bmd/gmd i Casemose  8 Sep 1862  pg 300 306
WIFE:   Ane Marie Sorensdtr
CH:    Maren Sophie Poulsen umyndig
     Ane Lisbeth Poulsen umyndig
TIL:   Christian Larsen ungkarl i Bjergbye (signed: Niels Christian Larsen )
     Jens Larsen ungkarl i Hoed
guard: Mads Larsen gmd i Casemose
wgd: Christian Larsen gdbest i Forsinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Marie Pedersdtr i Ubye Mark   26 Sep 1862    pg 303
HUSB:   Hans Nielsen bmd
BRO:   Christian Pedersen gmd i Uby
SIS:   Bodil Pedersdtr (dod) = Lars Rasmussen parcellist i Svallerup Praestegrd
       CH: Peder Larsen  ( fodt 2 Dec 1850 )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Beate Amalie Larsen 7 pigebarnet i Frosinge   8 Sep 1862    pg 300
364
FADER:  Christian Larsen gdbest i Forsinge (signed: Niels Christian Larsen )
MODER:  Ane Beate Breum (dod - 28 Dec 1857)
BRO:   Niels Peter Christensen 13
     Lars Andersen Larsen 5«
SIS:   Caroline Marie Larsen 9
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Jacobsen gmd i Eskeberg  25 Sep 1862    pg 303
WIFE:   Kirstine Jacobsen  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Thomasen gmd i Holmstrup  29 Sep 1862    pg 306
WIFE:   Ane Margrethe Estesdr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Olsen hmd i Alleshave   29 Sep 1862    pg 308
2WIFE:  Karen Hansdtr
1WIFE:  
CH:    Kirstine Pedersdtr 21 i Saedremarn?
curator: Christian Larsen hmd i Hove (signed: Christen Larsen )
wgd: Christen Nielsen hmd i Torpe
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lisbeth Poulsdtr i Logtved 30 Sep 1862    pg 311
HUSB:   Niels Carlsen hmd
CH:    Kirsten Hansdtr = Lars Mortensen hmd i Torpe
     Ane Nielsdtr = Hans Christian Larsen hmd i Tommerup
     Karen Nielsdtr = Jacob Larsen hmd i Steenrand
     Niels Hansen hmd i Logtved Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Jorgensen parcellist i Uby Mark   30 Sep 1862    pg 312
WIFE:   Sophie Hansdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Soren Sorensen bmd i Torpe   18 Oct 1862   pg 314
WIFE:   Kirstine Rasmusdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Hansen aftmd i Kaltred   23 Jun 1862  pg 276 318 319
CH:    Else Christensdtr = Soren Jensen aftmd i Kaltred
     Karen Christensdtr = Jacob Nielsen hmd i Vallekilde
     Ane Marie Christensdtr (dod)
       2CH:    Niels Christensen 5
         Sophie Christensen 3
     Birthe Christensdtr (dod)
       2CH:    Sophie Andersdtr (dod)
          1CH: ... datter
         Inger Andersdtr = Peder Pedersen i Weilebye
     Sophie Christensdtr (dod)
       3CH:    Peder Christensen myndig inds i Jyderup
         Maren Christensdtr = Anders Markussen i Bennebo
         Inger Larsdtr 23
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Sorensdtr i Kallerup 28 Nov 1862    pg 320
HUSB:   Peder Olsen inds
CH:    Lisbeth Pedersdtr 6
REL:   Soren Hansen gmd i Kallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Pedersen ungkarl i Rachlov  2 Dec 1862  pg 321 349 361 401
SIS:   Karen Pedersdtr 41 ugift i Kallundborg
     Maren Pedersdtr 43 ugift tiene i Fredericia
BRO:   Hans Pedersen (dod)
       CH: Peder Hansen 22 tiene i Ubberup/ i Andax? 
         Jens Hansen 20« tiene i Ubberup
         Christen Hansen 16 i Ubberup
«SIS:   Barbara Pedersdtr = Peder Hansen hmd i Rachlov
guard: Rasmus Pedersen hmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ellen Lind i Lerchenborg  3 Dec 1862   pg 322 364
CH:    Magdalene Lind sal Ipland i Langenfelde
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Hansdtr aftenke i Bjornstrup   13 Dec 1862    pg 325
HUSB:   Peder Larsen (dod)
CH:    Jens Pedersen 50 hmd i Ulcherup/Ulstrup
     Hans Pedersen 48 hmdi Rachlov Mark
     Soren Pedersen gmd i Aarby (dod)
       CH: Jens Sorensen 33
         Ane Sorensdtr 23-24
     Ane Pedersdtr (dod) = Rasmus Olsen gmd i Vollerup
       CH: Niels Rasmussen 19
         Maren Rasmusdtr = Ole Nielsen gmd i Vollerup
         Karen Rasmusdtr 18
         Ole Rasmussen (dod)
          CH: Ane Olsdtr 5
     Mads Pedersen (dod) bmd = .... enke i Bjornstrup
       CH: Karen Madsdtr 30 = Peder Olsen i Bjornstrup
         Mette Madsdtr 23
         Jens Madsen 19
         Ane Madsdtr 16
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Marie Jorgensdtr i Holmstrup   21 Jan 1863    pg 326
HUSB:   Lars Pedersen hmd
CH:    Ane Marie Caroline Larsen 5«
REL:   Hans Knudsen i Vedby
guard: Mads Jochum Madsen bmd i Axelholm
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Christensen i Vaerslev   d.12 Jun 1862/23 Jan 1863  pg 329
HUSB:   Anders Larsen lejehmd
CH:    Christiane Andersen 13
     Marie Andersen 8
     Jens Andersen 2
guard: Hans Saaby skomager i Saerslev
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Soren Jensen Fugl bmd i Hagendrup, Bregninge  27 Jan 1863     pg 329
365 370 448
WIFE:   Margrethe Henriette Christiane Fugl   (testament 2 Jan 1849)
CH:    Cathrine Sorensdtr (dod) = Jens Birch Davidsen smed i Rumperup
       CH: Kirstine Marie Birck
         Ane Margrethe Birck
         Julius Peter Jensen Birck
         Jens Birck
         Ane Sophie Birck
     Marie Sorensdtr = Niels Jorgensen hmd i Rorby
     Christian Sorensen Fugl smed myndig
     Maren Sorensdtr = Christian Davidsen smed i Vedby (illeg)
     Kirsten Sorensdtr Fugl myndig ( Kirsten Sorensen )
     Sidse Marie Sorensdtr = Soren Nielsen i Glatvod
     Hans Christian Sorensen Fugl myndig
     Lars Peter Sorensen Fugl myndig
     Ane Sophie Sorensdtr Fugl mindre  (signed: Sophie Fugl)
     Ole Sorensen Fugl 18
     Jens Sorensen umyndig
     Karen Sorensen umyndig
     Soren Fugl umyndig
     Henriette Petrine Fugl umyndig
     Maren Sorensdtr 
guard: Niels Peter Jensen hmd i Gammmelrand Mark ( Niels Peder Jensen )
wg: Jens Henrichsen bmd i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Andersen lejehmd i Hedevigslyst Mark  27 Jan 1863    pg 331 441
WIFE:   Ane Hansdtr  (testament) (signed: Ane Hansen )
BRO:   Niels Andersen (dod?)
       CH: Trine Nielsdtr
         Karen Marie Nielsdtr
guard: Morten Pedersen hmd i Uggelose
wgd: Mads Jensen hmd i Badstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Olsen smed i Vaerslev   fallitbo 7 Feb 1863  pg 335 342 344 347
358 430
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Rasmus Sorensen inds i Asminderup/Assendrup   d.18 Feb 1859/13 Mar 1863 
     pg 344
WIFE:   Ane Kirstine Olsdtr
CH:    Karen Kirstine Sorensen 5
guard: Lars Sorensen hmd i Assendrup
wgd: Jacob Olsen hmd i Forsinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Jensen hmd i Asminderup   19 Mar 1863    pg 345 365
WIFE:   Birthe Marie Pedersen
CH:    Peder Pedersen 2
guard: Jens Hansen gmd i Assendrup & Jens Jensen hmd i Ellede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mariane Jensdtr i Sneveriis Skov   20 Mar 1863    pg 346 407
HUSB:   Johan Jensen skovlober
CH:    Marie Rasmusdtr (illeg) (dod) = Peter Christian Rasmussen smedesvend i
Slagelse
       5CH:    Frederikke Christiane Rasmusdtr 15 alle i Slagelse
         Maren Sophie Emilie Rasmussen 18
         Caroline Amalie Rasmussen 12
         Peder Christian Rasmussen 10
         Vilhelm Frederich Rasmussen 9 ( Frederich Wilhelm Rasmussen )
     Peder Johansen 40 i Slagelse
     Carl Johansen 26 i Amager
     Maren Kirstine Johansen = L. Jacobsen maler i Jyderup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Troels Christensen hmd i Svallerup  24 Mar 1863    pg 349 392
WIFE:   Ane Jorgensdtr
4 CH:   Niels Truelsen 13
     Christen Peter Truelsen 10
     Jorgen Peter Truelsen 4
     Marthe Marie Truelsen 7
     Thora Christine Troelsen  (fodt 10 Jun 1863)
BRO:   Jens Christensen gmd i Svallerup
wgd: Niels Jorgensen hmd i Rorby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Hansdtr i Nyrup Fattighuus    31 Mar 1863  pg 354
HUSB:   Anders Olsen inds
CH:    Ane Jorgensdtr = Christen Sorensen inds i Raklev Tranemose
     Mette Jorgensdtr myndig i Kjobenhavn
     Hans Andersen myndig i Kbhvn
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Cathrine Nielsdtr inds (illeg) i Svebolle d.8 Nov 1861/31 Mar 1863  
     pg 355 360
FADER:  Niels Pedersen i Nyrup
SODSK:  Frederich Nielsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Mikkelsen hmd i Asminderup  31 Mar 1863    pg 355
2WIFE:  Ane Andersdtr
CH:    Bodil Marie Christensen 12
     Karen Marie Christensen 9
1WIFE:  
CH:    Niels Christensen hmd i Ubberup
     Soren Christensen boende i Nimtoft pr. Greenaae
2WIFE:  
CH:    Maren Christensen 24 tiene i Buerup
     Johanne Marie Christensen 21 tiene i Ubberup
     Peder Christensen 17 3/4
guard: Soren Sorensen bmd i Asminderup
wgd: Soren Larsen hmd i Asmdrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Larsdtr 10 pigebarn i Klouby    31 Mar 1863  pg 357 404
MODER:  Maren Madsdtr (skifte 4 Aug 1862) = FADER: Lars Larsen gmd (skifte 24 Nov
1858) 
SODSK:  Ane Larsdtr 9
     Rasmus Larsen 7
     Maren Larsdtr 4«
«SIS:   Ane Marie Larsdtr umyndig
STEDFAD: Peder Jensen gmd i Klouby
guard: Lars Madsen hmd i Jerslev
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mette Henrichsdtr i Bjergsted  31 Mar 1863    pg 358
HUSB:   Peder Pedersen hmd
CH:    Hans Peter Pedersen 22  (signed: Niels Peder Pedersen )
     Niels Pedersen 18    (signed: Niels Peter Pedersen )
     Sidse Marie Pedersdtr 20
     Ane Lisbeth Pedersdtr 13
     Ane Kirstine Pedersdtr 8
guard: Ole Nielsen hmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Jorgensdtr enke i Badstrup     31 Mar 1863  pg 359 405
HUSB:   Jens Jensen hmd (dod)  (testament 26 May 1852)
SIS:   Ane Kirstine Jorgensdtr = Christian Nielsen hmd i Meelby
     Ane Jorgensdtr = Jorgen Pedersen hmd i Svallerup
BRO:   Peder Jorgensen (dod) = ... =2. Anders Frederichsen inds i
Badstrup/Meelby
       CH: Maren Pedersdtr 22
? signed also: Hans Jorgensen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Sophie Clausdr i Uggelose  1 Dec 1862/8 May 1863    pg 362
HUSB:   Niels Andersen hmd
CH:    Kirsten Kirstine Nielsdtr 19
     Jens Peter Nielsen 17
     Ane Marie Nielsdtr 15
     Ane Sophie Caroline Clausine Nielsdtr 9
     Soren Peter Nielsen 6
BRO:   Lars Clausen hmd i Love Mark
(NOTE: per index - Kirsten Kirstine Clausdr i Uggelose  pg 362 )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]


 Ane Marie Nielsdtr i Storefuglede   d.22 Sep 1862/28 May 1863  pg 368
HUSB:   Peder Nielsen hmd
CH:    Niels Pedersen 15
     Maren Kirstine Pedersdtr 12
     Jens Peder Pedersen 10
     Marie Sophie Pedersen 6
     Laurits Christian Pedersen 4
BRO:   Christian Nielsen hmd i Rorby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Pedersdtr i Wollerup  d.2 Apr/6 Jun 1863   pg 369
HUSB:   Peder Pedersen hmd
CH:    Peder Pedersen 13
     Ane Pedersdtr 10
     Karen Pedersdtr 8
     Lars Pedersen 6
     Mads Pedersen 2«
BRO:   Anders Pedersen hmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lauritz Jensen bager hoker i Eskeberg    fallitbo 10 Jun 1863    pg
372 377 384 389 393 397 423
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Haagen Frik Hansen smed i Eskeberg  16 Jun 1863    pg 374 374 379 380
415 418 424 425 429 433
WIFE:   (dod)
CH:    Nielsine Henriette Caroline Hansen 21 ( Nielsine Caroline Henriette
Hansen )
     Ane Cathrine Hansen 19  (signed: Katrine Hansen )
     Rasmus Hansen 17
     Jens Christian Hansen 13
curator: Niels Mathiasen selv.gmd i Faurbo/ Jens Mathiasen gmd i Romperup
guard: Jensen gaardeier i Eskeberg / Jens Willum Nielsen smed i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Sorensen hmd i Rachlov   27 Jun 1863    pg 376
WIFE:   Bodil Christensdtr
CH:    Christen Hansen 8
     Ole Hansen 7
     Anders Hansen 4
     Karen Hansen 1 1/4
FADER:  Soren Hansen gmd i Kallerup
wgd: Niels Christensen inds i Rachlov Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Sorensen hmd i Kallerup     pg 376 **
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Nielsen aftmd i Uby    28 Jul 1863  pg 378 401 
CH:    Niels Nielsen hmd i Uby
     ..... (dod) = Niels Christiansen gmd i Uby
       CH: Maren Kirstine Nielsdtr 15
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Pedersen leiehmd i Saerslev  28 Jul 1863     pg 378 425 483
WIFE:   Johanne Marie Michelsdtr (dod 11 aar siden)
CH:    Lisbeth Pedersdtr = Jorgen Nielsen inds i Bregninge/ i militairtjeneste i
Felten
     Christian Pedersen 18 (dod 8 Jun 1864)
     Stine Pedersdtr 15
     Peder Pedersen reise til America
guard: Jens Sorensen hmd i Skippinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Jorgensen hmd i Kongens Mollehuus  4 Sep 1863  pg 380
WIFE:   Inger Marie Rasmusdtr
CH:    Jorgen Pedersen 27 i Kjobenhavn
     Christian Pedersen 21 i Storefuglede
     Mads Pedersen 13
     Carl Pedersen 8
     Ane Kirstine Pedersen = Anders Nielsen housekraemmer i Gislinge
     Marie Hedevig Pedersen 31 hiemme
     Christiane Pedersen 23 i Faurbo Kro
     Maren Sophie Pedersen 17
guard: Jens Rasmussen bmd i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Nielsen gmd i Eskeberg   4 Sep 1863  pg 381
WIFE:   Dorthe Marie Jorgensdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Peter Jensen ungkarl 57-88 af Hagendrup, dod i Kbhvn   d.29 Aug/7
Sep 1863     pg 382 397
FADER:  Jens Pedersen gmd i Hagendrup
MODER:  (dod)
BRO:   Jorgen Jensen 20 hjemme
     Jens Peter Jensen  fodt 30 May 1847
guard: Ole Nielsen gmd i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mads Rasmussen ungkarl i Holmstrup/Buerup  12 Sep 1863    pg 384 421
MODER:  Else Kirstine Nielsdtr = STEDFAD: Jens Larsen hmd i Buerup
FADER:  (dod)
SIS:   Ane Marie Rasmussen 23
BRO:   Niels Rasmussen 14
     Soren Peter Rasmussen 11
     Christian Rasmussen 8
curator: Peder Andersen gmd i Buerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Hansen inds i Wollerup    19 Sep 1863    pg 385
WIFE:   Ane Andersdtr
CH:    Jorgen Christiansen 18
BRO:   Niels Hansen inds i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christiane Christoffersdr i Bjergsted   28 Sep 1863    pg 385 463
2HUSB:  Jorgen Larsen bmd
CH:    Johanne Jorgensdtr mindre
1HUSB:  
CH:    Niels Christiansen
     Maren Christine Christiansdtr 26 myndige
     Ane Marie Sophie Christiansdtr = Jens Frandsen Braband, son of Hans Peter
Braband bodker i Meelby Sonderstrand
     Mariane Christiansdtr = Jochum Rasmussen tommermand i New York, America
guard: Hans Jacobsen hmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Nielsen selv.gmd i Tommerup     d.21 Jun 1862/29 Sep 1863   pg
387
     (testament 19 Apr 1862)
?BRO:   Jeppe Nielsen jaeger af Schaltenborg (dod by 29 Sep 1863) = Ane
Marie Elisabeth Boisen
       CH: Otto Diderik Nielsen  (fodt 25 Mar 1843 i Mageltonder)
         Vilhelm Nielsen  (fodt 22 Oct 1845)
         Frederikke Rosine Juliane Nielsen (fodt 10 Dec 1847)
         Niels Ibsen Nielsen  (fodt 10 Jun 1852)
         Christian Nielsen   (fodt 10 May 1855)
     Christen Nielsen gmd i Kaastrup
guard: Hans Christian Thomasen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Larsen gmd i Svallerup   22 Oct 1863    pg 390 417 419 453
WIFE:   Maren Nielsen
CH:    Ane Lisbeth Larsdtr mindre
     Lars Peter Larsen umyndige
     Hans Larsen  umyndige
     Laura Thrine Marie Larsen  fodt 7 Mar 1864
BRO:   Jens Larsen gmd
WIFE.FAD: Niels Andersen sognefoged i Bjerre
curator: Peder Nielsen gmd i Svallerup Mark
wgd: Niels Andersen sognefoged i Bjerre / Hans Hansen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mette Kirstine Mogensdtr i Seyerbye  7 Oct 1863  pg 390
HUSB:   Jorgen Pedersen kroeder laegdsmand
CH:    Ane Johanne Pedersen 16
     Peder Mogensen Pedersen 14
     Niels Christian Thomas Pedersen 3
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Pedersen leiehmd i Rachlov     22 Oct 1863  pg 391
WIFE:   Karen Madsdtr
CH:    Peder Nielsen 27
     Soren Nielsen 20
curator: Holm snedkermester i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Sorensdtr i Asminderup  d.31 Jul/23 Oct 1863  pg 392
HUSB:   Lars Sorensen bmd  (i uskiftet bo)
3 CH:   
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Jorgensdtr ugift fruentimmer i Kjaerby, dod i Sygehuset, Kallundborg buried
i Rorby   3 Nov 1863    pg 395 479
CH:    Jens Jorgensen 7 i Buerup
     Jacobine Olsen 11 i Kaltred
BRO:   Soren Jorgensen hmd i Kaastrup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Jacobsen ungkarl i Uggelose     3 Nov 1863   pg 395 403
MODER:  Ane Marie Hansdtr enke = afg Jacob Rasmussen hmd i Uggelose
6SODSK:  Maren Jacobsen = Hans Christian Jensen i Badstrup
     Ane Lisbeth Jacobsen
     Christiane Jacobsen
guard: Frederich Mathiasen hmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirstine Jensdtr i Svebolle    7 Nov 1863    pg 396 448
HUSB:   Lars Jensen inds
4 CH:   Jens Peter Larsen 11
     Gyde Marie Larsen 10
     Maren Sophie Larsen 8
     Sidse Cathrine Larsen 4
guard: Jens Andersen smed i Svebolle
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Madsen gmd i Kjaerby  10 Nov 1863  pg 398 399 410 425 445 458
WIFE:   Dorthe Christensdtr (d.27 Oct 1858)
CH:    Jens Christensen
     Peder Christensen 30 i militairtjeneste
     ... = Niels Christensen
     ... = Anders Jensen gmd i Asminderup
     Christen Christensen mindre - i militairtjeneste
     Jorgen Christensen alle i Kjaerby
     Maren Christensen 17 (age 18 11 Jan 1864)
curator: Jens Christensen
guard: Christen Christensen gmd i Kjaerbye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Marie Christensdtr ugift frt tjenestepige i Asnaes Skov 21 Nov 1863 
     pg 400
CH:    Jens Peter Hansen 1 (illeg)
FADER:  Christen Pedersen hmd i Widskende Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Jensen tommermand i Aarby  27 Nov 1863  pg 405 413 422
CH:    Jens Jensen boende i Kjobenhavn
     Christian Jensen hmd i Rorbye
     Kirsten Jensdtr = John Bell tommermand i Bjerre
     Ane Sophie Jensdtr = Niels Jensen hmd i Aarbye
     Dorthe Marie Jensdtr 30 ugift
     Karen Jensdtr = Anders Andersen hmd i Aarby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Jensdtr i Svendstrup  30 Nov 1863  pg 409
HUSB:   Jens Pedersen gmd  (i uskiftet bo)
CH:    
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ellen Sophie Nielsdtr i Badstrup    9 Dec 1863    pg 409
HUSB:   Ole Sorensen gmd
CH:    Soren Peter Sorensen 1/4 aar
FADER:  Niels Poulsen teglbraender i Asnaes Skov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christian Jorgensen gmd i Forsinge   19 Dec 1863    pg 411
WIFE:   Ane Kirstine Frederichsdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Jacobsen hmd i Steenrande Mark  22 Dec 1863    pg 412
WIFE:   Ane Cathrine Nielsdtr
CH:    Jorgen Jacobsen 7
     Jacobine Jacobsen 5
     Karen Marie Jacobsen 2
guard: Jens Jacobsen hmd i Asminderup
wgd: Christian Jorgensen hmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Christensen hmd i Svallerup Mark   23 Dec 1863    pg 413
WIFE:   Ane Kirstine Nielsdtr
CH:    Niels Christian Jensen 3
guard: Peder Christensen hmd i Flinterup
wgd: Lars Nielsen vaegter i Kallundbor
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Jorgensen selv.gmd i Bjornstrup   28 Dec 1863  pg 414
WIFE:   Maren Andersdtr   (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Jensen soldat 17 Inf. Reg. 4 Comp No.195 i Badstrup    3 Feb 1864
pg 420 422
WIFE:   Kirsten Jensdtr   (i uskiftet bo)
3 CH:   age 5 & under
MODER:  ... = 2. Mathias Christian Eriksen gmd i Badstrup Mark
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Bodil Marie Hansen 2« barn i Ubberup/Tommerup  19 Feb 1864  pg 425
FADER:  Hans Pedersen gmd i Ubberup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jorgen Albrechtsen bmd i Bjergsted   8 Mar 1864  pg 426
WIFE:   Maren Johansdtr
CH:    Jens Christian Albrecht Jorgensen
     Hans Peter Jorgensen
     Agathe Johanne Marie Jorgensen
     Mathilde Emilie Jorgensen
guard: Jorgen Jorgensen skomager i Bjergsted
wgd: Jorgen Larsen bmd i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Christensdtr i Ubberup     9 Mar 1864   pg 428
2HUSB:  Rasmus Pedersen hmd
1HUSB:  Jens ...
CH:    Christen Jensen 40 hmd i Ubberup
     Soren Jensen 34 arbeidsmand i Kallundborg
     Ane Jensdtr 48 enke = afg Hans Pedersen i Ubberup
     Karen Jensdtr = Hans Nielsen hmd i Gaasetofte
     Maren Jensdtr (dod) = Mads Nielsen hmd i Kaastrup
       CH: Niels Madsen 21
         Mette Marie Madsdtr 28
         Mads Madsen 15
     Kirsten Jensdtr (dod) = Jens Eriksen hmd i Ubberup
       CH: Jorgen Jensen 12
         Jens Jensen 10
         Hans Peter Jensen 8
         Kirsten Kirstine Jensen 16
         Mette Marie Jensen 14
     Jorgen Jensen (dod)
       CH: Ane Marie Jorgensen 17
guard: Mathias Nielsen hmd i Meelbye Sonderstrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Johanne Larsdtr aftenke i Eskeberg  9 Mar 1864  pg 429
HUSB:   Jens Christensen (dod)
CH:    Lars Jensen 4 hmd i Eskeberg
     Lisbeth Jensdtr = Jens Jensen hmd i Eskeberg
     Mariane Jensdtr = Ole Jensen gmd i Romperup
     Marie Jensdtr = Peder Larsen bmd i Asserup, Steenmagle sogn
     Christen Jensen (dod)
       CH: Jens Christensen hmd i Asserup
         Lars Christensen boende i Kjobenhavn
         Hans Christensen i militairtjeneste
         Marie Christensdtr 23 i Kbhvn
         Sidse Marie Christensdtr 21 i Kjbh
         Sophie Christensen 20 i Steenmagle sogn
         Kirstine Christensdtr 17 i Skuerup, Steenlille sogn
         Johanne Christensdtr 8 i Skuerup
guard: Peder Mathiasen gmd i Eskeberg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Larsen i Aagerup/Kaastrup 12 Mar 1864  pg 431
HUSB:   Anders Jensen hmd
CH:    Ane Jensen 6
     Ingeborg Jensen 4
     Kirsten Jensen 3
     Karen Jensen 6wks
BRO:   Jacob Larsen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Hansen gmd i Tommerup   14 Mar 1864  pg 432 489
WIFE:   Maren Nielsdtr
CH:    Ane Nielsdtr = Hans Peter Olsen i militairtjineste
?     Mads Olsen gmd i Kaastrup
     Peder Jensen gmd i Bregninge
? Bodil Jensdtr enke = afg Christen Hansen gmd i Kongstrup
  CH:  Ole Christensen
guard: Jens Pedersen gmd i Ubberup
wgd: Jens Peter Nielsen sognefoged i Kaastrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Jacobsen aftmd i Nyerup  16 Mar 1864  pg 438 472
CH:    Sidse Nielsdtr = Soren Nielsen hmd i Nyerup
     Karen Nielsdtr (dod) = Peder Frandsen hmd i Nyerup
       CH: Mette Pedersdtr 6
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Cathrine Andersdtr aftenke i Kaastrup 19 Mar 1864    pg 440
HUSB:   Peder Jorgensen (dod)  (testament)
HEIRS:  Hans Nielsen
     Christen Nielsen
     Soren Hansen
     Mads Olsen , & hendes son.datter Dorthe Hansdtr
     Maren Nielsdtr enke = afg Niels Hansen i Tommerup
     Karen Nielsdtr (dod) = Rasmus Hansen gmd i Waerslov
       CH: Niels Peter Rasmussen 26 i militairtjeneste
         Hans Peter Rasmussen 22 hjemme
         Jorgen Peter Rasmussen 20 i Kbhvn
         Maren Rasmusdtr = Anders Pedersen i Waerslov
         Kirstine Rasmusdtr 24 hiemme
         Bodil Marie Rasmusdtr 17
         Sophie Rasmusdtr 15
wgd: Jens Peter Nielsen sognefoged i Kaastrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Larsdtr i Uby Mark    26 Mar 1864   pg 440
HUSB:   Soren Jensen bmd
CH:    Ole Sorensen 10«
     Jens Sorensen 8
     Bodil Marie Sorensen 6
     Maren Sophie Sorensen 4
     Lars Sorensen 1
BRO:   Hans Larsen gmd i Rugtved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Peter Nielsen tjenestedreng i Kjelleklintegaard   29 Mar 1864  pg
442
MODER:  Oline Christiane Olsen = STEDFAD: Lars Pedersen arbeidsmand i Kallundborg
Hestehave
SIS:   Ane Marie Nielsen tiene i Kbhvn
     Johndine Kirstine Nielsen tiene i Kbhvn
guard: Hjort landmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Carl Moller vaeversvend i Bromolle  d.5 Aug 1863/31 Mar 1864   pg 444
guard: Moller landmand i Kallundborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Danielsen gmd i Ubye  31 Mar 1864    pg 442
WIFE:   Ane Pedersdtr (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Madsen gmd i Kaastrup 31 Mar 1864    pg 443
WIFE:   Sidse Hansen (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ole Pedersen gmd i Tommerup   31 Mar 1864    pg 443
WIFE:   Karen Madsen (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Cathrine Andersen sal Qaade i Saltoftegaard    31 Mar 1864    pg
443
HUSB:   Wilhelm Qvade forpagter (i uskiftet bo)
CH:    
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Nielsdtr i Bjerre   23 Apr 1864   pg 445
HUSB:   Peder Pedersen leiehmd
CH:    Mariane Pedersen 13«
     Niels Peter Pedersen 8«
     Ane Sophie Pedersen 4
BRO:   Jens Nielsen hmd i Love
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Pedersen 18 Inf.Regim. paa Gammelrand Mark    21 Apr 1864    pg
445
WIFE:   
1 CH:   
MODER:  ... = STEDFAD: Christen Pedersen gmd i Loitved
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hans Nielsen arbeidsmand/tjinestemand i Lerchenborg  d.23 Feb 1860/13 May
1864   pg 448
WIFE:   Ane Nielsdtr boende i Asnaes Skov
CH:    Karen Sophie Nielsen 6
BRO:   Christian Nielsen inds i Melby
wgd: Peder Nielsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mads Nielsen hmd i Uggelose    d.7 Apr 1860/17 May 1864  pg 449
WIFE:   Maren Nielsdtr
CH:    Maren Sophie Madsdtr 13
BRO:   Niels Nielsen gmd i Rorby
wgd: Mads Madsen gmd i Uggelose
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Nielsen gmd i Kaastrup 20 May 1864  pg 450
WIFE:   Abelone Nielsdtr  (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jens Madsen gmd i Kaastrup d.11 Mar/2 Jun 1864   pg 451
WIFE:   Sidse Hansen
CH:    Christen Jensen 7«
     Karen Jensen 5«
guard: Lars Jensen gmd i Aarby
wgd: Soren Hansen gmd i Tommerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Maren Sorensdtr i Eskeberg 9 Jul 1861/3 Jun 1864  pg 454
HUSB:   Jens Frandsen gmd
CH:    Frands Peder Jensen 8
     Niels Jensen 7
FADER:  Soren Jorgensen gmd i Kjaerby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Anders Jorgensen aftmd i Bjornstrup    4 Jun 1864   pg 456
CH:    Jens Andersen gmd i Bjornstrup
     Maren Andersen enke = afg Anders Jorgensen gmd i Bjornstrup
     Peder Andersen umyndig
     Ane Andersen (dod) = Lars Rasmussen gmd i Bjornstrup
       CH: Niels Larsen 6
         Maren Larsen 15
     Mads Andersen selv.gmd i Bjornstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Peder Hansen tjenestekarl rogter i Kallerupgd  4 Jun 1864  pg 456
BRO:   Hans Hansen i Refsnaes sogn, afreist derfra
guard: Peder Pedersen parcellist i Kallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Mogens Christensen hmd i Kongstrup paa Seyeroe 8 Jun 1864  pg 457
WIFE:   Ane Cathrine Pedersdtr (dod 1854)
CH:    Christen Mogensen inds i Kongstrup
     Peder Mogensen hmd i Thorslunde
     Marie Mogensdtr (dod) = Peder Rasmussen hmd i Kongstrup
       CH: Rasmus Peter Rasmussen 6
guard: Soren Sorensen hmd i Kongstrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Martin Andersen arvefaestegmd i Meelby     16 Jun 1864  pg 460
WIFE:   Ane Marie Andersen (i uskiftet bo)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Nielsen aft/hmd i Snuderup   14 Jun 1864  pg 459
CH:    Niels Nielsen 17
     Ane Marie Nielsdtr 13
guard: Peder Olsen gaardeier sognefoged i Bjergsted
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Kirsten Larsdtr i Rachlov    d.14 May/20 Jun 1864   pg 461
HUSB:   Hans Pedersen gmd/inds
CH:    Anders Hansen 11 1/4
     Peder Hansen 1 1/4
     Ane Hansen 9
     Johanne Hansen 6
FADER:  Lars Andersen gmd i Rachlov
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Polly Annette Jensdtr i Reistrup Skov     30 Jun 1864  pg 465
FARBRO:  Lars Christiansen hmd i Ulkestrup, Ondlose sogn
     Peder Christiansen i Tommerup med Frydendal
MORBRO:  .... (dod) = .... = 2. STEDFAD: Vett hmd i Hallebygaard
       CH: Marie
by:    Hans Madsen hmd i Reistrup  (testament 15 Apr 1864)
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Nielsdtr i Kjelleklinte     pg 466 479
HUSB:   Christopher Jensen gmd
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Hermann Peter Christensen molleforpagter i Snertinge Molle   d.26 May
1861/1 Jul 1864     pg 466
WIFE:   Nielsine Dorthea Mathilde Christensen
CH:    Peter Ferdinand Christensen 25
     Christian Waldemar Christensen 23
     Ane Sophie Henriette Elisabeth Christensen 21 ugift
     Frederikke Mathilde Ida Christensen 10 
     Carl Wilhelm Christensen 17
     Peter Thorvald Christensen 13
guard: Jorgen Pedersen gmd i Snertinge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Dorthe Eriksdtr i Illerup    d.7 May/2 Jul 1864 pg 468
HUSB:   Jorgen Nielsen parcellist
CH:    Rasmus Erik Jorgensen 10
     Karen Jorgensen 8
     Bodil Jorgensen 6
guard: Peder Eriksen gmd i Illerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Charlotte Marie Sivertsen 30? jomfru i Lerchenborg  4 Jul 1864  pg 470
ILLEG.CH: (unsure if she had the child or she was the child - of Fodselstiftelser
i Kbhvn)
MODER:  ... enke = afg Schaltz krigsassessor i Kjobenhavn
MORBRO: Beck inspecteur i Lerchenborg
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Peter Jensen ungkarl i Hagendrup   4 Jul 1864  pg 470
FADER:  Jens Pedersen gmd i Hagendrup
BRO:   Jorgen Jensen mindre
     Jens Peter Jensen umyndig
curator: Ole Nielsen gmd i Hagendrup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Larsdtr i Kjaerby   d.17 May/5 Jul 1864   pg 472
HUSB:   Jacob Andersen hjulmd
CH:    Bodil Marie Jacobsen 12
     Jens Peter Jacobsen 4
     Christen Jacobsen «
FADER:  Lars Jensen aftmd i Kjaeby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Rasmussen parcellist i Svallerup Praestegdsenge     7 Jul 1864 pg
475
WIFE:   Michaeline Marie Scherg sal Rasmussen
CH:    Peder Larsen 1
wgd: Soren Pedersen gmd i Svallerup / Christian Pedersen gmd i Uby
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christopher Jensen selv.gmd i Kjelleklinte     8 Jul 1864   pg 477
479 489
WIFE:   Ane Nielsdtr (dod)
CH:    
BRO:   Peder Jensen selv.gmd i Kjelleklinte
WIFE.BRO: Niels Nielsen gmd i Svallerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Marie Larsen i Meelby  9 Jul 1864  pg 478
HUSB:   Hans Hansen inds
CH:    Niels Peter Hansen (dod 29 Jun 1864)
     Ane Hansen 15 (illeg)
     Hanne Larsen 10  (illeg)
guard: Lars Pedersen bmd i Meelby (signed: Peder Larsen )
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Ane Sophie Christoffersdr enke i Uggelose 22 Jul 1864    pg 480
HUSB:   Niels Jensen aftmd (dod)
HEIRS:  Frederich Mathiasen
     Anders Nielsen
     Jens Hansen i Uggelose
     Jens Peter Nielsen
     Soren Nielsen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Jacob Pedersen ungkarl af 3 Inf Reg 6 Comp No.209 i Waerslov  25 Jul 1864 
     pg 481
MODER:  Maren Jensdtr
14 SODSK: Frederich Pedersen
      Jens Christian Pedersen
      Grethe Pedersdtr tiene i Holbek
      Marie Pedersdtr = ... i Granlose i Holbek
guard: J. Eriksen
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Karen Sorensen Fugl 9« barn i Hagendrup  26 Jul 1864    pg 481
MODER:  Margrethe Christiane Henriette Fugl enke = afg Soren Fugl bmd i Hagendrup
(skifte 9 Jun 1863)
SIS:   Cathrine Sorensdtr (dod)
       CH: Kirstine Marie Birch 22
         Ane Margrethe Birch 19
         Julius Peter Jensen Birch 16
         Jens Birch 13
         Ane Sophie Birch 11
     Marie Sorensdtr = Niels Jorgensen hmd i Rorby
BRO:   Christian Sorensen Fugl smed i Waerslov
SIS:   Maren Sorensen Fugl = Christian Davidsen smed i Wedby
     Kirsten Sorensen Fugl 37 ugift
     Sidse Marie Sorensen Fugl = Soren Nielsen arbeidsmand ved kalkbrundet
Glatved med Greenaa
BRO:   Hans Christian Sorensen boende i Kjbh
     Lars Peter Sorensen hmd i Ondlose
SIS:   Ane Sophie Sorensen 24 ugift
BRO:   Ole Sorensen 20
     Jens Sorensen 13
SIS:   Henriette Petrine Fugl 2
BRO:   Soren Fugl 7
1/2SIS:  Maren Sorensdtr = Rasmus Jorgensen arbeidsmand i Kjobenhavn (?illeg)
guard:  Niels Peter Jensen hmd i Gammelrand
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Hansen hmd smed i Kloubye   28 Jul 1864    pg 484 487
WIFE:   Ane Sophie Sorensdtr
SIS:   Marie Kirstine Hansdtr = Lars Jensen hmd i Lillefuglede
«SIS:   Maren Hansen 28 ugift tiene i Uby
«BRO:   Peder Hansen smed i Igelsoe ved Holbek
     Niels Hansen 33 i militairtjeneste
wgd: Soren Jorgensen prc i Frankerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Christen Svendsen hmd i Storefuglede   30 Jul 1864  pg 485
WIFE:   Maren Hansdtr
CH:    Peder Christensen 29 soldat ved 3 Inf Regmt
     Jens Christensen afreiste til Fyen
guard: Lars Jensen gmd i Storefuglede
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Lars Peter Jorgensen ungkarl i Bregninge  1 Aug 1864    pg 485
MODER:  Ane Olsdtr enke = afg Jorgen Nielsen inds i Bregninge
BRO:   Ole Jorgensen 23 i militairtjeneste
     Hans Peter Jorgensen 20 i Lugtved
     Jorgen Jorgensen 16
     Frederich Jorgensen 14
     Peder Jorgensen hmd i Asminderup
SIS:   Marie Jorgensdtr (dod)
       CH: Peder Larsen 12
         Jorgen Larsen 8
guard: Anders Hansen snedker i Bregninge
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Sidse Kirstine Hansdtr i Frankerup   d.31 Jan/2 Aug 1864  pg 487
HUSB:   Soren Nielsen hmd
CH:    Hans Peter Sorensen 12
     Niels Peter Sorensen 9
guard: Lars Olsen gmd i Frankerup
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

 Niels Larsen aftmd i Svallerup  10 Aug 1864    pg 488
WIFE:   Maren Mortensdtr (dod 1859)
CH:    Peder Nielsen hmd i Svallerup
     Ane Nielsdtr = Lars Nielsen hmd i Rachlov
     Sidse Nielsdtr (dod) = afg Christopher Jensen hmd i Svallerup
       CH: Peder Christophersen 13
     Karen Nielsdtr = Niels Jorgensen hmd i Rachlov
REL:   Jens Jacobsen hmd i Rye
[Ars-Skippinge herred skpr; Book 4a 1859-1864; AO]

//////////////////////////////////////// END OF BOOK
////////////////////////////////////////