HOME & Probate List Arts Herreds Provisti, skifteprotokol
  
                    Book 1 1804-1806 film 41086

Johan Samuel Wolgand sognepraest til Rorbye 11 Jan 1804   pg 1 thru 192
WIFE:  Mette Sophie Hansen sal. Wolgand
CH:   Charlotte Elisabeth Sophie Wolgand     9
    Marie Lovise Cathrine Wolgand   7
    Hedevig Sophie Adelheida Wolgand 5
    Henriette Cathrine Wolgand     3
    Julie Caroline Wolgand  2
FADER: Johan Samuel Wolgand provsten til Rorbye
gd: Carl Uldrich Amunden sognepraest i Tomerup
? Marie Elisabeth Moller huusjomfrue
gd: Christian Moller huus & avlsforvalter (signed: Christen Moller)
wgd: Schaltz procurator i Callundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 1 1804-6; film 41086]

////////////////////////////////////////END THIS SECTION FILM////////////////////////////////////////

                   Arts Herreds Provsti, skifteprotokol
                     Book 2 1806-1807 film 41086
             (also 1789-1823 Arts herred - pg # bottom of pg & numbered backwards)


Johan Samuel Wolgand sognepraest til Rorbye - cont.     pg 3
see above Book 1 for all information
[Arts Herreds Provisti; Book 2 1806-1807; film 41086]

Ane Elisabeth sal. Holst enke i Rorby        17 Jan 1807   pg 25
HUSB:  Endvold Peter Holst sogneprest (dod)
½ SIS: Walborg Cathrine Rauberg enke (dod) =afg. Krog reisiter i Khvn
      CH:  Amalia Magdalene Krog ugift i Khvn
         Petronelle Cathrine Krog  ugift i Khvn
         Jacobine Cathrine Krog   = Hans Poludon/Paludan stempalpapiers comisair i Khvn
½ BRO: Henrich Claus Rauberg (dod)
      CH:  Gerhardt Oldenborg Rauberg i Khvn
         Rasmus Salten Rauberg    i Khvn
         Niels Peter Rauberg    til Soes 4 yrs.
         Peter Carl Rauberg    laere i Khvn
         Kirstine Henriette Rauberg = Lund garver i Khvn
         Ericke Marie Rouberg
         Albertine Marie Rouberg i Kiel
½ SIS: Frederikke Rauberg ugift i Vartov, Khvn
    Christiane Rauberg = afg. Gronberg kammeraad i Kielleklinte (pg 38)
      CH:  Rasmus Gronberg skoleholder i Biersted
         Christian Gronberg    handelsmand i Kallundborg
         Hans Gronberg  conditionerende hos forvalter Lund i Lekkenborg
         Frans Jochum Gronberg hos Niels Nielsen udflotter fra Tiornelnde
         Rikke Marie Gronberg = Henneberg herredsfoged i Hallenslovgaarden
         Ellen Kirstine Gronberg  = Boemann kjobmand i Kallundborg
         Ane Margrethe Gronberg  hos Rasmus Gronberg i Biersted
    Elisabeth Kirstine Rauberg sal. Gronberg enke = afg. Gronberg kammeraad herredfoged i Kielleklinte
? Frederich Christian Teisner (dod before 1811)
  CH: Samuel Teisner
     Margrethe Hedevig Teisner
     Dorthe Cathrine Teisner
    (STEDFAD of CH: Tysen)
gd: Brastrup degn i St.Fuglede (signed: Bradstrup)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 1806-1807; film 41086]

////////////////////////////////////////
NEED TO REREAD & CHECK PG 33-48 - could be probates here that need more time to decipher.

--------------------------------------------------------------------
New page numbering on this section of the film

Ane Olsdtr jomfrue i Westerbyegaard         31 May 1803   pg 1
BRO/SIS.CH:   Maren Olsdtr
         Jens Rasmusen
         Lars Rasmusen
         Rasmus Rasmusen
         Dorthe Hoy
? Rasmus Hoy, Maren Hoy, Henrich Hoye, Dorthe Hoy, Maren Olsdtr, Anders Rasmussen, Jens Jensen, Jens Hoy, Lars Hoy,
Rasmus Hoy - pg 38
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Jorgensen inds i Folleslev   16 Aug 1803  pg 1
CH:   Kirsten Jorgensdtr    ugift
gd: Ole Rasmussen gmd i Alleshauge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jacob Absolom Koefoed moller i Rangel Molle  24 Feb 1806  pg 1 6 19 20 42 438 396 380 334 296 250 199
CH:   Hans Jacob Koefoed    2    dobt 10 May 1804 i Rangle Molle
    Ane Marie Jacobine Koefoed ugift    27 Jan 1807   pg 1
REL:  Koefoed moller i Aaurup Molle
gd: Fraas inspecteur i Birkendegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Jensen gmd i Konstrup, Seieroe     19 Mar 1806  pg 1
HEIR:  Sidse Jensdtr  ugift
gd: Niels Moller i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Marie Jacobine Koefoed i Rangle Molle   27 Jan 1807  pg 1 16 19 42 438 111
HEIR:  Hans Jacob Koefoed    3 dobt 10 May 1804
STEDFADER: Moller Koefoed i Aurup Molle
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Pedersdtr i Jordlose  26 Feb 1807  pg 1 6 16 20
HUSB:  Mads Pedersen hmd
CH:   Johanne Madsdtr ugift ( Johanne Pedersdtr - pg 16) (dod 1812 pg 27)
gd: Soren Hansen gmd i Jordlose (? Soren Johansen )
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johanne Marie Riitzou ( Ane Marie Bronstrup sal. Riitzou) i Ulstrup   8 Sep 1808  pg 1 30
HUSB:  Riitzau pastor
CH:   Caroline Riitzou
    Christenze Rutzou      ugift 
    Peder Rutzou       17
    Andreas Rutzou  15    
    Frederich Rutzou     13
    Ane Marie Rutzou ugift
    Poul Rutzou   9
    Adolph Rutzou  8 (Adolphine x'd out)
    Otto Rutzou   6
    Christian Rutzou 4
    Amalia Rutzou  ugift (not listed on page 30)
gd: Wesseltoft provst i Racklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Henrich Clausen Rauberg i Biergsted      13 Feb 1807  pg 2 31(no pg #)
HEIRS: minors etc in Holsbroen/Holsteen? with 2 of age heirs
    Gerhart Oldenberg Rauberg
    Rasmus Salten Rauberg
    Christine Henriette Rauberg = Gustav Lund garver i Khvn
    Niels Pedersen Rauberg i Khvn
    Eriche Marie Rauberg i Kiel
    Peder Carl Rauberg i Khvn
NOTE: heirs are all Bro/Sis to each other.
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Hedevig Kiister enke i Breigninge     27 Apr 1807  pg 2 31
HUSB:  Holm controleur ved Gronlandske handel (dod)
HEIRS: i Frederiksborg
gd: Over forvalter i Birchendegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]


Wilhelm Ambders = Xne Rauberg pastor i Wedskende      1 Aug 1807  pg 2 31
HIS.BRO: Johan Bernhardt Ambders
     Peder Christian Ambders
HIS.SIS: Sophie Amalia Ambders
HIS.BRO: Christopher Hornernen Ambders (dod)
      CH:  Carl Ambders
         Andreas Ambders
         Peder Holst Ambders
         Ane Marie Ambders (dod)
          CH: Ane Cathrine 8
             Marie Magdalene 7
HER.SIS: Edel Margrethe Rauberg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Sorensdtr i Breigninge      1792 pg 3 15 17 23 42 47 424 
HUSB:  Jacob Adolph hmd
CH:   Sidse Cathrine Frandsdtr (= Peder Nielsen gmd i Bjergsted - 1815)
gd: Jensen skoleholder i Wedskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Teisner forpagter i Astrupgaard    8 Feb 1800  pg 3 15 17 22 23 42 47 440 396 358
WIFE:  ...   (=2. J.F. Taysen)
CH:   Georg Flemming Teisner  dobt 14 Aug 1787 
    Christian Frederich Teisner        dobt 12 Jul 1791
    Carl Wilhelm Teisner   dobt 29 oct 1792
    Samuel Teisner      dobt 20 Jul 1799
    Margrethe Hedevig Teisner     (= Larsen i Annissegaard - by 1811 pg 22)
    Dorthe Cathrine Teisner      (= Olsen skolelarer - by 1817 pg 358)
NOTE: children's surnames listed as Teischer pg 22
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rauberg i Ubye    1766      pg 3 15 17 18 23 27 42 47 440
WIFE:  Martha Juul Gruntvig  d.1790  pg 4
CH:   Adel Margrethe Rauberg  (Edel Margrethe Rauberg)
    Ane Rauberg  d.1793  pg 4
?  Cathrine Rauberg   (dod 23 Apr 1811) = Ambders pastor     pg 42  
BRO:  ... Rauberg studiosus d.1793  pg 47
gd: Dame pastor i Ubye forhen Svallerup5
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Jacob Paludan provste i Artz herred    1783/1793   pg 4 15 18 27
WIFE:  provstinde Paludan   1796   pg 4
CH:   Ane Elisabeth Paludan
    Lars Paludan 1784   pg 4
gd: Holst pastor i Callundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Amundin pr. i Svallerup    1804 pg 4 18 22 23 42 47 440
WIFE:
CH:   Birgethe Amundin jomfrue
    Ane Amundin   
    Charlotte Amundin         pg 15 402
    Frederich Nicolai Amundin
BRO:  Amundin pastor i Tommerup (dod by 1814)
gd: Dame pastor i Ubye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Jensdtr     12 Jan 1790  pg 5 16 19 24 42 52
HUSB:  ....  (=2. Case Cathrine Andersdtr)
CH:   Maren Madsdtr  
gd: Peder Sorensen i Mastrup, Seiero
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Sorensen   22 Jul 1788      pg 5 16 19 27
CH:   Kirsten Rasmusdtr   1788   pg 5
    Bodil Rasmusdtr (? i Seieroe)   
gd: Ole Christensen
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Larsdtr i Seieroe?    24 Oct 1798  pg 5 16 22
CH:   Lars Jorgensen  dobt h.3 k. 1790     
gd: Peder Hansen
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Jensdtr ( Karen Sorensdtr per pg 438)  22 Oct 1800  pg 5 16 19 24 42 48 438 396 380 334 296 250
199 141 109
HUSB:  Christen Hansen hmd
CH:   Christine Christensdtr       ( Kirstine Christensdtr /Christiane Christensdtr)
    Hans Christian Christensen     dobt 9 Sep 1797 (dobt Dom Septuagesma)
gd: Ole Christensen & Jorgen Pedersen
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Christensen ( Peder Christiansen ) i Seieroe   18 Jan 1804  pg 5 16 19 24 42 48 438 396 380 334
296 250 199 141 109
WIFE:  Ingeborg Pedersdtr   1805   pg 5
CH:   Christen Pedersen     dobt 2 s. efter h3k.d. 1798    (of age 1816 - pg 424)
    Mette Marie Pedersdtr                
MODER: Ingeborg Pedersdtr   22 Jul 1805 pg 42
gd: Niels Christensen gmd (dod by 1814) & Anders Christensen gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Cathrine Andersdtr i Seieroe?      10 Nov 1802  pg 6 16 18 22 27
CH:   Anders Nielsen  dobt 29 Feb 1792     
    Jens Nielsen       1 s.d. 1794   
gd: Peder Sorensen
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Hoy jomf. i Westerbyegaard     25 Jan 1804  pg 6 16 19 24 33 34 38 42 48 438 402 396 380 334 310
270
BRO:  Christen Hoy (dod)
      CH:  Rasmus Hoy gmd i Freilev
         Karen Hoy = Niels Pedersen i Tocherup
    Jorgen Hoy (dod)
      CH:  Henrich Hoy hmd i Freilev
         Dorthe Hoy    ugift tiene (to Christiansholms overformy. 1819)
SIS:  Dorthe Hoy (dod pg 33)  pg 16 
      CH:  Andreas Rasmussen i Khvn
         Ane Kirstine Rasmusdtr = Jens Jensen grovsmed i Nyested
    Maren Olsdtr   i Nysted
    Karen Hoye (dod) = Rasmus Smed i Kiettinge
      CH:  Dorthe Rasmusdtr (dod) = Hans Smed i Kiettinge (her surname assumed)
          CH: Jens Hansen
             Lars Hansen
             Rasmus Hansen (surnames assumed)
BRO:  Jens Rasmussen  (? Jens Hoy)
    Lars Rasmussen  dobt 1789 (? Lars Hoy)
    Rasmus Rasmussen dobt 1798 (? Rasmus Hoy) (could these 3 be same as 3 above them?/or brothers of Dorthe
Rasmusdtr?)
gd: Gronberg > Peder Johansen gmd i Kielleklindte (dod by 1814)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ulricha Sophie Levetzau/?Levitzoi ( Sophie Ulrikke Levetzau)  14 Sep 1807  pg 6 8 17 20 22 25 438 396
380 334 109 296 250 199 141
HUSB:  Lerch kammerherre
CH:   Christian Albreth Lerch  dobt 11 May 1791
    Georg Flemming Henrich Lerch    dobt 26 Jun 1792
    Frederikke Lovise Lerche      
    Hedevig Augusta Lerche  (dod - 20 Jan 1816 - pg 424)
    Cornilie Sophie Lerche  (Caroline Sophie Lerche) (= v. Krogh kammerjunker 1820 pg 252)
    Emilie Christiane Lerche (Emilie Christine Lerche)
    Henriette Wilhelmine Lerche
    Sophie Lerche
? Georg Flemming Teisner
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Jensen inds i Steenrande Mark     1 Sep 1801    pg 11
BRO:  Ole Jensen    i Askvad, Selchuusdahls gods
    Jens Jensen   i Store Fuglede, Selchusdahls gods
SIS:  Dorthe Jensdtr  = ... i Roskilde
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Eriksen Recude Sloter huus i Svebolle Mark    19 Oct 1801  pg 11
CH:   Henrich Pedersen 38 i Roskilde
    Christian Pedersen    29 soldat i Deyevadehuuset
    Niels Pedersen  20 husar ved Regmt
gd: Hans Eriksen hmd i Svebolle
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Carl Privats ind i Ubberup  22 Oct 1801  pg 11
CH:   Peder Karl    7½
gd: Mads Jensen gmd i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Dorthe Jacobsdtr i Kalderod      14 Oct 1801  pg 11
HUSB:  Mads Andersen inds 
CH:   Ole Madsen    22
    Jorgen Madsen  20
    Anders Madsen  18
    Ane Madsdtr   14
gd: Jens Slott i Biergsted
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Kirstine ... i Biergsted      2 Nov 1801  pg 11
HUSB:  Soren Jensen inds
CH:   Maren Sorensdtr 36
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Olsen inds i Biergsted     2 Nov 1801  pg 11
CH:   Mette Andersdtr 18
gd: Jens Slott i Biergsted
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Gotfred Behrendtz tommersvend fod i Kionningsberg    12 Mar 1802  pg 11
BRO:  ... i Kioningberg
SIS:  Eleonore Behrendtz
    Cathrine Behrendtz
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Birthe Marie Jensdtr i Hoyberg     26 Mar 1802  pg 11
HUSB:  Rasmus Olsen hmd
BRO:  Niels Jensen   i Kiellertz
½ SIS: ...   = Christopher hmd i Thyetrup
    Karen Andersdtr
    ...   = Andreas Nielsen i Kielleklinte
gd: Anders Nielsen i Kielleklinte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jensdtr i Kielleklinte      29 Mar 1802  pg 11
HUSB:  Andreas Nielsen inds
CH:   Karen Andersdtr 2½
    Niels Andersen  4 wks
gd: Schaltz skoleholder
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Olsen i Ubye   30 Mar 1802  pg 11
WIFE:  Mette Olsdtr
HEIR:  Ole Olsen gmd i Svallerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Rasmussen i Biergsted  26 Mar 1802  pg 11
CH:   Jens Jensen   23
    Niels Jensen   20
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Jensdtr inds i Cammehaunhuuset   14 Apr 1802  pg 12
HUSB:  Christen Nielsen (dod)
HEIR:  Niels Andersen  hmd i Jordlose
CH:   Jens Andersen  hmd i Jordlose
    Kirstine Andersdtr    = Jens Nielsen inds i Lennckuden
    Ellen Andersdtr = Jens Nielsen Waenslef
    Maren Andersdtr = Hans Gudmand hmd i Svinninge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Nielsen i Ragtved    17 Apr 1802  pg 12
WIFE:  Karen Jensdtr inds
CH:   Niels Jensen   25
    Jens Jensen   16
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Henrich Falckman snedkersvend hos Woldgaard i Rorbye  2 May 1802  pg 12
no heirs
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Svendsen inds i Asminderup    8 May 1802  pg 12
CH:   Peder Sorensen  13
    Anders Sorensen 2½
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Jensen ungkarl i Illerup    11 May 1802  pg 12
SIS:  Bodil Jensdtr  =
    Ane Jensdtr   13
BRO:  Jens Jensen   11
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Offer Larsen inds i Waerslef      22 May 1802  pg 12
CH:   Niels Offersen  hmd
    Rasmus Offersen gmd
    Lars Offersen  tiene i Forsinge 1½
    Johanne Offersdr 4½
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ellen Eriksdtr inds i Svebolle     2 Jun 1802  pg 12
HUSB:  Jens Jensen inds
ingen arvinger
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens C. Andersen ungkarl pranger i Biergsted      15 Jun 1802  pg 12
FADER:
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Robche Flous Hansen indsiderske i Flinterup  21 Jun 1802  pg 12
CH:   Mette Rasmusdtr 11
    Marie Andersdtr 9
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Christensen inds     23 Jul 1802  pg 12
CH:   Ellen Jensdtr  
    Niels Jensen   3
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Olsen inds i Wanslef   14 Aug 1802  pg 12
CH:   Ole Jensen    5
gd: Lars Olsen i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Elisabeth Larsdtr forpagter enke    3 Sep 1802  pg 12
 (testament)
HEIRS: i Christiania, Norge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christian Cornelius Lerche = Ulricha Sophie Lovetzau til Lerchenborg   testament 1802     pg 13
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johan Henrich Schanks = Lovise Mohnefeldt til Astrup  testament 21 Sep 1787 pg 13
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Jorgensdtr i Torpe   18 Oct 1802  pg 13
WIFE:
CH:   Jorgen Hansen  8
    Karen Hansdtr  14 wk?
gd: Jorgen Sorensen
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Hummer inds i Aarbye  8 Mar 1803  pg 13
CH:   Ane Christine Nielsdtr  4
    Lars Nielsen       12 wks
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Christensdtr inds i Kloubye    21 Mar 1803  pg 13
HUSB:  Rasmus Jacobsen gmd
CH:   Rasmus Jacobsen gmd
    Lisbeth Jacobsdtr     = Frederich Olsen gmd
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Jorgensdtr i Hagendrup     8 Feb 1803  pg 13
HUSB:  Hans Pedersen inds
SIS:  ... Jorgensdtr (dod)
      CH:  Christen Madsen gmd i Saerenslef
         Karen Madsdtr  = Peder Hansen gmd i Hauensoe
         Johanne Madsdtr i Folleslef
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Olsen Norager = Petrea Regentine Hove forpagter i Store Fuglede   testmt 1803  pg 13
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Nielsen inds i Rorbye     14 Sep 1803  pg 13
BRO:  2 of age
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Christensen inds i Aarbye    5 Oct 1803  pg 13
CH:   Karen Rasmusdtr 10
    Christen Rasmussen    20
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Andreas Hansen = Kirstine Toystrup inds pensionist i Lerchenberg     13 Dec 1803  pg 13
CH:   Johanne Andreasdtr  (surname assumed)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Jorgensdtr i Uggerlose      30 Dec 1803  pg 13
HUSB:  Anders Pedersen inds.
CH:   Niels Andersen  4 wks
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Morten Jensen inds i Eskeberg     30 Dec 1803  pg 13
arvingeren ubekinedte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Henrich Clausen Rauberg i Biergsted      13 Feb 1807  pg 14 35
7 CH:  G. Oldenborg Rauberg
    R. Falten Rauberg
    Niels Peter Rauberg
    Peder Carl Rauberg
    Kirstine Henriette Rauberg = Lund
    Ericha Marie Rauberg
    Albertine Hendriette Rauberg
gd: Gronberg i Biergsted
gd: G.O. Rauberg & R.F. Rauberg (signed: O.G. Rauberg)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Hedevig Kiister/Kyster enke       27 Apr 1804   pg 14 34 38 45 444 416 414 406 400 350 348
HUSB:  Holm controleur ved den Gronlandske handes (testament)
HEIRS: i Frideriksborg
    Johannes Jacobsen i Lyngbye
      CH:  Ole Jeramias Jacobsen i Lyngbye 14
    Engel Berg  ugift
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ambders pastor = Christiane Rauberg i Wedskende     1 Aug 1807  pg 14 35 402
HEIRS: Edel Margrethe Rauberg
    Johan Berhard Ambders   of age
    Sophie Amalie Ambders enke i Hiidesad
    Peder Christian Ambders      of age
    Christopher Harmon Ambders (dod)
      CH:  Carl Ambders Tignemaester
         Andreas Ambders  bogbinder
         Peder Holst Ambders gulds.
    Ane Marie Ambders (dod) = Jeppe Henrichsen (Jep Henrichsen )
      CH:  Ane Cathrine Henrichsen
         Marie Magdalene Henrichsen
gd: Ovre forvalter i Birkendegaard / Daner pastor i Ubye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lund = Marie Elisabeth Johansdtr inds i Bregninge    11 Sep 1809  pg 14 31 36
HIS.HEIR:    Henrich Lund i Khvn - inds.
         Jens Christian Pedersen praeste paa Moen, i Bregninge
         Lars Jensen
         Frands Christian
         Jens Christian  begge i Ilorvet/Horvet?
         Giertrud Jensdtr = Hans Ivaldsen i Holmstrup
         Ane Lund     = Borgesen i Khvn
HIS.DAU:         name unknown
HEIR:  Lund   controleur i Khvn
BRO.CH: ...   = Koll kammerraad i Khvn
gd: Jens Christian Pedersen i Bregninge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Schiott/Schott secretare i Bregninge      30 Sep 1809  pg 14 32 36
CH:   Ditlev Schiodt (Ditlev Balthecser Schiotte) ( Ditlev Balteser Schiott) 
gd: Schmidt degn i Bregninge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Malene Woldgand/Voldgaard/Wolgand madame praeste enke i Rorbye      25 Dec 1809  pg 14 20 25 32 36
43 49 248 248 296 436 378 334 196 141 109 
5 CH:  Elisabeth Scharlote Sophie Woldgaard 15 ( Charlotte Elisa Woldgaard) (= Nielsen skolelarer i Kallundbory
1819 pg       270)
    Lovise Marie Cathrine Woldgaard   14 ( Marie Lovise Cathrine Woldgaard)
    Hedevig Sophie Adelaide Woldgaard 11 (= Rordam praesten 1815) pg 422
    Henriete Emilie Scharlote Woldgaard ( Henriette Emilie Christine Woldgaard 9 / Henriette Emilie Cat  
 Woldgand)
    Julie Caroline Woldgaard/Woldgand 8
gd: Ovre pastor i Rorbye 
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Jyde i Lerchenberg    28 Dec 1809  pg 14 34 41
gd: Niels Jorgensen sognefoged i Waerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johanne Pedersdtr  overformy 6 Feb 1807  pg 16
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Gronberg Hedevigslyst   1798     pg 17
HUSB:  Svendsen forpagter
CH:   Rasmus Svendsen dobt 29 Jan 1794 
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Cathrine Rauberg i Wedskenede     23 Apr 1811  pg 18
HUSB:  Ambores pastor
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Pedersdtr i Ulstrup    7 May 1811  pg 20 25 36 43 48 438 402 380 358 334 296 250 196 141 111 109
HUSB:  Hans Madsen selv.gmd
CH:   Hans Nielsen   15 dobt 9 Apr 1797    (of age 6 Feb 1816 - pg 424)
    Lisbeth Nielsdtr (?= Mads Jensen sognefoged - 1817 pg 358)
    Niels Hansen   13 dobt 24 Nov 1799
    Peder Hansen   7  dobt 9 Sep 1804
    Karen Hansdtr
? Niels Jorgensen i Aagerup (dod 20 Sep 1819)
gd: Peder Larsen gmd i Ulstrup & Rasmus Pedersen hmd i Konstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johanne Sorensdtr i Aagerup      17 Aug 1811  pg 20 25 36 43 49
HUSB:  Jens Hansen selv.gmd
CH:   Karen Jensdtr  = Rasmus Pedersen i Kongstrup
    Lisbeth Jensdtr i Aagerup (= Ole Hansen i Aagerup - 1816 pg 422)
gd: Henrich Jensen hmd i Biornstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Rasmusdtr i Seieroe/Seierbye    3 Nov 1811  pg 20 25 43 49 52 436 394 378 332 296 248 196 139 111
107
HUSB:  Peder Mogensen selv.gmd
CH:   Niels Pedersen  dobt 24 S. eft T. 1795
    Rasmus Pedersen dobt 20 S. eft Trin 1801/1811
    Mogens Pedersen dobt Trin 1804
gd: Peder Rasmussen Kongstrup i Sieroe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Pedersdtr i Wester, Seieroe   3 Nov 1811  pg 21 25 37 43 49 436 394 378 358 332 294 248 196 139
107
HUSB:  Jens Jensen selv.gmd
CH:   Jorgen Jensen Seierbye dobt 1 s. eft Nye aar 1800
    Karen Jensdtr
FADER: Peder Pedersen (dod 1813)
gd: Peder Pedersen Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Elisabeth Birk i Rachlev   8 Feb 1811  pg 21 26 37 43 52
SIS:  Ane Mette Birk i Rachlev
HEIRS: Jens Christian Feilberg
    Johanne Marie Feilberg
    Theodore Luvite Feilberg
    Margrethe Elisabeth Feilberg    
gd: Freiborg degn i Raklev (? Feilberg)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Bodil Cathrine Rasmusdtr i Seierbye      3 Nov 1811  pg 21 26 36 43 49 436 402 394 378 332 294 248
194 139 107
HUSB:  Jens Sorensen selv.gmd
CH:   Soren Jensen   fodt 19 s.eft.T. 1798
    Ane Jensdtr        (?= Hans Pedersen 1819 pg 270)
    Mette Christine Jensdtr  ( Mette Kirstine Jensdtr )
gd: Peder Rasmussen i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Pedersen selv.bmd i Saerslev/Jordlose   16 Dec 1811  pg 21 26 37 43 49 436 394 378 332 294 248 194
139 107
WIFE:  Malene Larsdtr
CH:   Peder Olsen        fodt 6 Jun 1808 (dod 1812 pg 27)
    Sidse Marie Olsdtr    (dod 14 Mar 1821)
    Caroline Olsdtr
REL:  Christian Pedersen Smed i Bierrusoe ( Christen Pedersen i Bjerresoe)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johanne Margrethe Moller i Birkendegaard    3 Jan 1811  pg 21 26 27 37 39 43 44 50 434 402 394 376
332 294 246 194 111
HUSB:  Neergaard forpagter / proprietair flytter til Biernedegaard, Soro amt by 1811 
CH:   Peder Sadelin Neergaard dobt 26 Jul 1731
    Johan Thomas Neergaard  dobt 11 Apr 1744
    Ane Margrethe Neergaard
    Niels Christian Engel Neergaard dobt 20 May 1798
gd: F. Moller kiobmand i Callundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Bodil Rasmusdtr tienestepigen i Rorbye     9 Mar 1812  pg 26 43 50 434 394 376 330 294 246 194 137
105
CH:   Karen Pedersdtr 5 i Rorbye Praestegrd
gd: Niels Rasmussen hmd i Bierre
..............
Bodil Rasmusdtr tieneste qvinde Rorbye     25 Sep 1810  pg 33 34 40
ILLEG CH: Karen Pedersdtr
gd: Niels Rasmussen hmd i Bierre
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Sorensdtr i Ellede    25 May 1812  pg 26 40 44
HUSB:  Jens Hansen selv.gmd
CH:   Kirsten Pedersdtr     28 i Ellede ( Kirstine Pedersdtr ) (?= Soren Andersen i Kagsbeks Molle)
gd: Melchior Hansen gmd i Ellede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Marie Johansdtr i Seierbye, Seieroe      24 Oct 1812  pg 26 44
HUSB:  Anders Larsen selv.gmd
SIS:  Susane Johansdtr Seirbye 43 (= Anders Larsen above HUSB - 1813)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peter Zimmermann i Saerslev      24 Dec 1812  pg 27 43 50 434
WIFE:  Ane Christine Jensdtr 24 Dec 1812   pg 43 376 294
CH: Maren Zimmermann 18? i Saerslev (= Hans Kjolsen moller i Kallundborg 1820 pg 252)
gd: Thoulov birkedommer i Lovenborg / Lars Jensen slgd i Saerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Kirstine Dorthe Slangerup i Ubye      9 Jan 1812  pg 27 40 43 50
HUSB:  Borchsenius/Borchsenius degn 
CH:   Otto Frederich Borchseneus  fod 11 Sep 1801
    Carl Wilhelm Borchsenus dobt 16 May 1803
    Gabriel Elias Borchseneus dobt 17 S.eft.Tri 1807
    Wilhelmine Caroline Borchsenius
    Marteline Hansine Borchsinius
(to Gisselfelde Klosters overformynder 1816 - pg 422)
gd: Bager forpagter i Smakkerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Poulsen ungkarl i Aunsoegaard      14 Jan 1812  pg 27 35 40 44 50 434 392 376 330 310 292 246
193 137 105
BRO:  Jorgen Poulsen  myndig
SIS:  Sophie Poulsdtr 22
½BRO:  Jacob Nielsen  9    dobt 16 Nov 1810/1800
½SIS:  Ane Elisabeth Nielsdtr 17     (?= Jorgen Nielsen hmd i Rorbye)
    Karen Nielsdtr  7
gd: Christopher Pedersen gmd i Kielbeklundse/Kielleklinte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mads Christensen inds i Lojtved    24 Mar 1810  pg 32 34 38
WIFE:  ...
CH:   pige   8
    Jens Madsen   5½
    Christen Madsen 2
gd: Ole Hansen sognefoged i Wedskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Dorthe Larsdtr i Seierbye   2 Mar 1810  pg 32 36
HUSB:  Rasmus Jorgensen hmd
CH:   ... Rasmusdtr  = Anders Larsen Wester i Saudoe?
    Susane Rasmusdtr 11 (surnames assumed)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johannes Jorgensen hmd ( Johan Jorgensen ) i Seierbye      29 Nov 1809  pg 32 36
CH:   Susanne Johansdtr
    Maren Johansdtr = Anders Larsen bmd 
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Pedersen selv.hmd i Kongstrup, Seieroe  6 Jan 1809  pg 32 36
CH:   Christen Hansen i Kongstrup 
    Soren Hansen   soldat i Khvn
    Maren Hansdtr  = Niels Jorgensen hmd i Kongstrup
    Bodil Hansdtr  = Anders Stephensen i Khvn
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Falkenberg skolelarer i Bierre     9 Aug 1807  pg 32 34 40
WIFE:  fattig
gd: Peder Nielsen gmd i Kallerup / Ole Pedersen gmd i Biere
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Rasmusdtr i Seieroe    1 May 1810  pg 32 36 332
HUSB:  Peder Mogensen selv.gmd
CH:   Niels Pedersen  14
    Rasmus Pedersen 9    dobt 1801
    Mogens Pedersen 6    dobt 1804
BRO:  Peder Rasmussen i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Bodil Rasmusdtr i Seieroe   3 Jun 1810  pg 32 
HUSB:  Soren Sorensen gmd (unsure of his 1st name)
CH:   Soren Sorensen  11
    Rasmus Sorensen 6
    Niels Sorensen  3
    Ane Sorensdtr  14
    Mette Christine Sorensdtr 7 (surnames assumed)
BRO:  Peder Rasmussen unge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johan Rorbye = ... pastor i Ubye    19 Aug 1810  pg 32 41 #7
HEIRS: ... Rorbye capetain & landinspecteur
    Ferdinandt Henrich Rorbye ober krigs commisseur
    Georg Flensburg Rorbye capitain
    Amelie Magdalene Christine Caroline Bugge
    Inger Malene Rorbye = Soeborg pastor
    Mette Elisabeth Rorbye = Struer pastor
gd:   Rorbye capitain
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Jorgensen gmd i Biornstrup    Oct 1810/8 Feb 1819  pg 33 306 (1819) 298 272 252
WIFE:  ... (uskifte boe)
CH:   Karen Jensdtr  =
    Maren Jensdtr  =
    Jorgen Jensen  28
    Melchior Jensen 25
    Hans Jensen   23
    Christen Jensen 17    dobt 1802
gd: Lars Jorgensen gmd i Illerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Olsen inds i Biergsted      24 Apr 1810  pg 33
HEIRS: of age
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Hansdtr i Asminderup  21 May 1810  pg 33 34 41
HUSB:  Lars Rasmussen inds
CH:   Rasmus Larsen  10
    Soren Larsen   2½
    Johan Larsen   ½ (? Hans Larsen ) (not listed on pg 41 - ?died)
    Dorthe Larsdtr  7½
gd: Peder Olsen sognefoged i Tommerup? / Soren Nielsen bmd udflotter paa Asminderup mark
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]


Anders Christophersen inds ( Anders Christensen ) i Jordlose  23 Oct 1810  pg 33 34 40
HEIRS: myndige
gd: Lars Pedersen gmd i Jordlose
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Nielsen enke inds i Aarbye    28 Dec 1810  pg 34
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Olsen inds i Asminderup     25 Dec 1810  pg 34
HEIRS: myndige
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Christine Jensdtr enke selv. i Herslov   12 Sep 1811  pg 34
HUSB:  Peder Zintesensman (dod)
3 DAU: all nu er givte
gd: arvingers maend
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christian Pedersen selv.gmd i Illerup     2 Dec 1811  pg 34 38
HEIRS: 2 myndige
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Christensen inds i Ubberup    7 Dec 1811  pg 35 38
WIFE:
CH:   ... Pedersen   2½
    myndige
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christine Jensdtr inds i Jaerslev   4 Jul 1811  pg 35
myndige arvinger
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Hansen = Ane Jensdtr i Ulstrup      15 Nov 1811  pg 37
myndige arvenger
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Andersen hmd i Saerslev      16 Nov 1811  pg 37
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ivar Larsen tienestekarl i Lerchenberg     21 Mar 1812  pg 38
gd: Hans Sorensen sognefoged i Aarbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

... i Hiorthoy    8 Apr 1812   pg 38
HUSB:  Diderich Sorensen Bierring 
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Michelsen selv. i Ellede    11 May 1812  pg 38 45 53
2WIFE: Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Lars Andersen
    Anders Andersen
    Soren Andersen
    Peder Andersen -all myndige 
    Karen Andersdtr = ...
    Mads Andersen  myndig
    Jens Andersen
    Ole Andersen
    Peder Andersen  all myndig
    Niels Andersen  15
    Sidse Andersdtr 22
gd: Lars Pedersen gmd i Nostrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johan David Schreiber sadelmagersvend i Wedskende    15 May 1812  pg 38 45 #4 53
gd: Ole Hansen sognefoged i Wedskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]


Marie Larsdtr i Lerchenberg      13 May 1812  pg 38
HUSB:  Johan Jensen tommermand
CH:   Ane Marie Johansdtr  8 wks
    Frederikke Kirstine Johansdtr 2
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]


Jens Sorensen selv.gmd i Snertinge   1 Jun 1812  pg 39 111
WIFE:  
CH:   Ane Margrethe Jensdtr   8
    Soren Frands Jensen        7
    Bodil Marie Jensdtr    2
    Hans Christian Jensen       1
gd: Christen Sorensen hmd i Snertinge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Marie Jensdtr enke inds. i Aagerup   9 Jan 1812  pg 39 45 53
HUSB:  Jesper Madsen (dod)
HEIRS: Jens Madsen   gmd i Aagerup
    Sidse Madsdtr  = ...
    Ane Madsdtr   = ...
    Mette Villadsdr =
    Mette Willadsdr =
    Karen Jensdtr  = Lars Pedersen
    Lars Larsen   myndig
    Ane Larsdtr   =
    Sidse Andersdtr 36 farvaerende
    Ane Andersdtr  34 ugift
    Ingeborg Andersdtr    30 ugift
    Mette Willadsdr =
    Mette Margrethe Willadsdr = 
gd: Jens Madsen hmd i Aagerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Marie Pedersdtr i Biornstrup    22 Aug 1812   pg 39 #13 326
HUSB:  Niels Larsen inds
CH:   Maren Nielsdtr  ½
gd: Peder Sorensen hmd i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Jacobsen bmd i Saerslev      22 Sep 1812  pg 39 #14
 (testament)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Jensdtr inds i Badstrup     22 Dec 1812  pg 39 #15
HUSB:  Soren Sorensen inds.
3 CH:  umyndige
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Egede Saabye pastor i Waerslov     obbuds boe - 7 Oct 1801    pg 39 #16 45 420 414
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mogens Pedersen = Ellen Mortensdtr hmd i Seierbye    19 Oct 1812  pg 39 #17 44 52
CH:   Sidse Marie Mogensdtr 22
    Johanne Mogensdtr       18
gd: Peder Rasmussen gl. selv.gmd i Seieroe & Peder Sorensen unge i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Olsen drengen i Saerslev     26 Jun 1812  pg 40 #6
MODER: Malene Larsdtr
SIS:  Sidse Marie Olsdtr  (?dod 15 Mar 1821 - pg 201)
    Caroline Olsdtr
gd: Christen Pedersen i Bierresoe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Johansdtr i Seiersoe  24 Oct 1812  pg 41 #10
HUSB:  Anders Larsen bmd
SIS:  Susane Johansdtr i Seierbye (?= Anders Larsen above in 1813?)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Marie Hansdtr i Raklev    28 Nov 1812  pg 41 #11
HUSB:  Peder Rasmussen hmd
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Christine Jensdtr enke i Saerslev     9 Oct 1811  pg 41 #12 392 330
HUSB:  Peder Zimmermann (dod)
CH:   Maren Zimmermann 18
gd: Thanlou birkedommer i Lovenborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Christensen selv.gmd i Seieroe      9 Dec 1813  pg 44 #80 50 432 392 374 346 340 330 292 270
246 193 137 105
WIFE:  Sidse Christine Nielsdtr
CH:   Christen Nielsen dobt 1801 D. sexagesima (age 17 in 1818) 
    Niels Nielsen  dobt 1 Jan 1809      (age 9 in 1818)
    Ane Ingeborg Nielsdtr 15
    Sidse Christine Nielsdtr 10        (? Sidse Cathrine Nielsdtr )
    Dorthe Cathrine Nielsdtr 8
BRO:  Anders Christensen gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Olsdtr i Saerbye/Seierbye       11 Dec 1813   pg 44 #86 51 432 392 374 328 292 246 193 137
105
HUSB:  Peder Rasmussen unge gmd
SIS:  Karen Olsdtr   15 i Seierbye
gd: Peder Mogensen selv.gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Larsen tienestekarl i Lerchenborg     21 Mar 1812  pg 45 #2
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Sorensen selv.gmd i Snertinge   1 Jun 1812  pg 45 #5 51 52 430 390 372 328 290 244 191 135 103
WIFE:
CH:   Ane Margrethe Jensdtr   8
    Soren Frands Jensen        7    dobt 6 Dec 1804
    Bodil Marie Jensdtr    2
    Hans Christian Jensen       1    dobt 30 Sep 1810
gd: Christen Sorensen hmd i Snertinge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Pedersdtr i Biornstrup      22 Aug 1812  pg 45 #7 51 53 430 390 372 290 244 191 135 103
HUSB:  Jens Larsen inds
CH:   Maren Nielsdtr 1½
gd: Peder Sorensen hmd i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ellen Margrethe West/Vest giordemoder i Store Fuglede      19 Jan 1813  pg 45 #9 51 53 430 390 372
326 290
CH:   Karen Sophie ... 9½   (= Anders Hansen gmd i Reerslev)
gd: Jesper Lars Faeub?/ Fraas inspecteur i Birkendegrd
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Broadlund Hoyer = Margrethe Rosenkilde inderste i Bregninge     21 Jun & 16 Jul 1813  pg 45 #10
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Jensdtr ugift i Holmstrup       2 Nov 1813    pg 46 #11 51 52 422
ILLEG.CH:  Jens Pedersen     1½    dobt 19 Apr 1812 (son of Ernst Nielsen i Faerslov bye, Svandholm,
Frederiksborg amt)
gd: Selmer forpagter i Aunsoegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Nielsen gl. = Karen Sorensdtr inds i Seieroe   28 Mar 1813  pg 46 #12 442 416 414 412
CH:   Soren Jensen (dod)
      CH:  Karen Sorensdtr 1½
    Niels Jensen   24
gd: Rasmus Nielsen i Seierbye & Peder Mogensen i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Pedersen ungkarl i Svebolle    18 Dec 1813  pg 46 #13 442 420 414
BRO:  Christen Pedersen     24
    Hans Pedersen  11
SIS:  Maren Pedersdtr 17
gd: Jorgen Svendsen hmd i Svebolle
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jorgensdtr i Seierbye      4 Nov 1802  pg 50 #79 392 376 310
HUSB:  Peder Rasmussen
CH:   Jorgen Pedersen dobt 1s.i.faeste 1800
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Hansen i Gaasetofte   31 Oct 1810  pg 51 #87 432 422 392 374 328 292 252 244 193 135 103
WIFE:  Ane Pedersdtr (dod 5 Oct 1814) = 2. Soren Hansen selv. i Gaasetofte
CH:   Peder Jensen   dobt 19 Apr 1802
    Hans Jensen   dobt 8 Jul 1810
gd: Niels Jorgensen gmd i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Rasmussen i Svendstrup     6 Apr 1811   pg 432 #89 390 374 328 290 244 191 135 103
CH:   Soren Rasmussen dobt 22 May 1809
gd: Peder Pedersen gmd 
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Knud Clausen = Kirsten Hansdtr i Melbye    30 Jun 1814  pg 51 #97 53 430 390 372 358 326 290 242 191
132 111 101
CH:   Hans Knudsen       15 dobt 20 Jan 1799
    Soren Knudsen       12 dobt 19 Aug 1804
    Ellen Cathrine Knudsdtr  14
    Karen Knudsdtr      7
gd: Soren Hansen i Melbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Pedersdtr i Gaasetoft   5 Oct 1814  pg 51 #102 446 428 390 326 288 242 189 132 101
HUSB:  Soren Hansen selv.
CH:   Peder Jensen   12
    Hans Jensen   4
    Ane Sorensdtr  2
gd: Niels Jorgensen selv.gmd i Gaastofte & Anders Olsen hmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Olsdtr ( Karen Olsdtr ) i Illerup   16 Nov 1814  pg 51 #104 446 428 390 370 326 288 242 189
132 101
HUSB:  Lars Andersen selv.gmd
CH:   Ole Larsen    2 dobt 22 Nov 1812
    Sidse Larsdtr  4
gd: Melchior Olsen gmd i Kallerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Pedersen selv.gmd ( Hans Petersen ) i Kallerup   17 Mar 1814  pg 51 #106/43 446 444 428 388 370 324
288 242 201 189 132 101
CH:   Soren Hansen   dobt 20 Nov 1803
    Ole Hansen    dobt 14 Jan 1810
    Maren Hansdtr  (= .. 1816)
gd: Lars Pedersen selv.gmd i Kongstrup / Jens Pedersen selv. i Kongstrup & Anders Pedersen i Rynkevang
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Henriette Emilie Charlotte Titgen/Tetgen/Tittgen ( Henrike Emilie Charlotte Tittgen) i Smakkerupgaarden   
20 Dec 1814 pg 51 #109 446 444 428 388 358
HUSB:  Qvade forpagter
CH:   Frederich Jorgen Qvade  23
    Carl Ulrich Qvaede 16
gd: Ovre forvalter i Snuderup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Iver Larsen tienestekarl i Lerchenborg     27 Mar 1812  pg 53 #8     
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Else Sorensdtr i Seierbye   14 Jul 1814  pg 53 #10
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Soren Nielsen  7
    Ane Nielsdtr   9
gd: Jens Nielsen hmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Mogensen hmd i Seierbye     14 Aug 1844  pg 446 #11
WIFE:
CH:   Mogens Nielsen  13
    Anders Nielsen  9
    Niels Nielsen  2
    Mette Cathrine Nielsdtr 12
    Ingeborg Nielsdtr     6
gd: Peder Mogensen gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Pedersdtr i Badstrup  9 May 1814  pg 446 #12
HUSB:  Jacob Christensen ind.
HEIRS: Karen Hansdtr  28
    Sidse Hansdtr  25
gd: Jorgen Nielsen gmd i Badstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Brondlund Hoyer = Margrethe Rosenkilde i Bregninge    21 Jun & 16 Jul 1813  pg 442 #3 414
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Abelone Guldager Hansen madam i Westerbyegaard     6 Jan 1814   pg 442 #6 416 414 412 400
HUSB:  Hansen kjobmand
HEIRS: Karen Hjort = Moller controlleur i Helsingoer
    Nicoline Hjort = Anders Moller kjobmand i Kallundborg
    Rasmus Hjort organist i Skelskjor
    Jens Hjort forpt. i Adelersborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Sorensen hmd i Svendstrup    12 Dec 1814  pg 442 #7
WIFE:
CH:   Maren Jensdtr  ugift
    Ane Jensdtr   = Peder Pedersen gmd i Svendstrup
gd: Soren Hansen i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Sorensdtr i Seieroe  13 Dec 1814  pg 442 #8 416 414 406 400 356 346 344
HEIRS: Peder Mogensen  gmd
    Soren Mogensen  gmd
    Niels Mogensen  hmd (dod)
      CH:  Mogens Nielsen  13
         Anders Nielsen  9
         Niels Nielsen  2
         Mette Cathrine Nielsdtr 12
         Ingeborg Nielsdtr      6
    Sidse Marie Mogensdtr = Christen Hansen gmd 
    Maren Mogensdtr = Peder Rasmussen gmd
gd: Niels Jensen hmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Henrich Wolfeldt/Voldfeldt forpagter i Logtvedgaard  25 Jan 1815  pg 426 #112 422 418 414 388 370 324
288 240 201 189 132 99
CH:   Jacob Wolfeld  11½   dobt 18 Sep 1803
    Peder Christian Wolfeld  8    dobt 31 May 1807
    Henrich Wolfeld ¬    fodt 26 Dec 1814
    Ane Lisbeth Woldfeld 9
    Kirsten Woldfeld 6½
    Ane Sophie Woldfeld    3½
gd: Henrich Rasmussen gmd i Wedskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Sorensdtr i Nostrup  28 Feb 1815  pg 426 #116 418 414 388 370 324 288 240 186 131 99
HUSB:  Lars Pedersen gmd
CH:   Rasmus Larsen  4    dobt 16 Dec 1810
    Karen Larsdtr  9
    Sidse Larsdtr  7
    Maren Larsdtr  3
gd: Christen Sorensen hmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Sorensen inds i Svendstrup    10 Apr 1815  pg 426 #120 418 414 388 368 324 286 240 186 131 99
WIFE:  ...
CH:   Maren Jensdtr
gd: Soren Hansen selv.gmd i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Margrethe Henrichsen i Waerslev      24 Apr 1815  pg 426 #121 422 418 414 388 368 358 322 286
240 186 131 99
HUSB:  Bjerfreund/Biersreund sognepraesten
CH:   Frederich Ludvig Bierfreund        33
    Soren Henrichsen Bierfreund             30
    Niels Henrichsen Bjerfreund             16   dobt 3 Aug 1799 
    Constance Auguste Bjerfreund    28
    Mariane Mathie Bjerfreund         23
    Caroline Bjerfreund        20
    Christiane Sophie Bjerfreund        19
    ... Bjerfreund (dod) = Walther
      CH:  Frederich Walther         6    fodt 7 Jan 1810
         Jens Nicolai Walther   4    fodt 22 Aug 1811
         Elisabeth Margrethe Walther        2
gd: Fraas inspecteur i Birkendegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Nielsdtr i Vollerup  29 May 1815  pg 424 #129 418 414 402 386 368 322 286 252 238 186 131 99
HUSB:  Rasmus Rasmussen selv.gmd
CH:   Niels Rasmussen 16    dobt 16 Jan 1799
    Rasmus Rasmussen 12½   dobt 15 Sep 1802
    Jens Rasmussen  6    dobt 4 Sep 1808
gd: Niels Nielsen selv.gmd i Svendstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Pedersdtr enke i Ellede     20 Dec 1815  pg 424 #132 418 414 402
HUSB:  Anders Michelsen selv.gmd (dod)
CH:   Jens Andersen  29
    Ole Andersen   25
    Mads Andersen  27
    Peder Andersen  21
    Niels Andersen  17    dobt 20 Jan 1799
    Sidse Andersdtr = Jorgen Jensen
gd: Lars Pedersen selv.gmd i Nostrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Christiansen i Seieroe      of age in 1816 pg 424 #19
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Ernstdr i Forsinge   22 May 1815  pg 416 #10 414
HUSB:  Jorgen Larsen inds.
CH:   Erik Larsen   39 hmd i Kjelleklinte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Nielsen Kold inds i Callundborg Skt Jorgensberg     19 Jul 1814  pg 416 #4 414 410 400
SIS:  Birthe Nielsdtr enke i Pederstrup bye, Randers amt
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Engelke Berg i Bregninge   20 Dec 1814  pg 414 #6 406 400 356 346 344
HEIRS: ... Hansen kiobmand i Khvn
    ... Borchsenius cacretair i Khvn
    Jacob Jacobsen i Khvn
gd: Smith degn i Bregninge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Concordia Hoserich frue i Bregninge      30 may 1815  pg 414 #7 406 400 350 348
gd: Soren Andersen arvefaester i Bregninge
gd: Jorgen Andersen arvefaester i Bregninge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Wirring/Virring sognedegn i Svallerup  3 Sep 1815   pg 414 #8 406 400 352 348
WIFE:  Dorthe Johanne Langberg (also listed as dead in 1817)
CH:   Karen Johanne Wirring   18  (? Worring)
    Hans Wirring   15
    Frederikke Elise Wirring 13
    Henriette Lovise Wirring 10
    Christiane Wirring 6
gd: Anders Moller kiobmand i Callundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Olsdtr i Ellede    27 May 1816  pg 412 #1 400 386 368 322 286 238 186 131 97
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Ole Jensen    fodt 14 Jan 1816
gd: Anders Olsen hmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Jensen selv.gmd i Seierbye   19 Jun 1816  pg 412 #3 400 398 386 366 320 284 238 185 129 97
CH:   Karen Sorensdtr
gd: Rasmus Nielsen gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Christensdtr i Seierbye       14 Jul 1816   pg 412 #4 400 386 366 320 284 236 183 129 95
HUSB:  Anders Pedersen hmd (? Andreas Pedersen )
CH:   Anders Andersen 8    dobt Trin 1808
gd: Rasmus Nielsen gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Blasen/Blusen? hmd i Seierbye      29 Jun 1816  pg 412 #5 400 386 366 358 320 284 236 201 183
127 95 76
WIFE:  
CH:   Jorgen Nielsen  17
    Niels Nielsen  13    dobt 1803
    Peder Nielsen  11    dobt 1805
    Rasmus Nielsen  8    dobt 1807
    Hans Jorgen Nielsen    6    dobt 1809
    Soren Nielsen  4    dobt 1811
    Maren Cathrine Nielsdtr 15  (? Marie Cathrine Nielsdtr )
? Anders Pedersen selv. i Seierbye
gd: Soren Hansen selv.gmd i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Ibsen selv.gmd i Raklev     20 Apr 1816  pg 412 #6 384 364 318 282 236 183 127 95
CH:   Ane Jensdtr   18
    Sidse Jensdtr  15
    Karen Jensdtr  13
    Maren Jensdtr  8
gd: Jens Olsen selv.gmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Rasmusdtr i Raklev   24 Oct 1816  pg 410 #8 400
HUSB:  Hans Mortensen hmd
MODER: Maren Rasmusdtr
SIS:  Ane Rasmusdtr  =
    Mette Rasmusdtr =
BRO:  Hans Rasmussen  myndig
SIS:  Karen Rasmusdtr (dod) = Rasmus Nielsen hmd i Rorbye
      CH:  Bodil Rasmusdtr 4
         Karen Rasmusdtr 4
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Nielsdtr enke i Raklev?     6 Jun 1816   pg 410 #9 400 384 364 318 282 236 183 127 95
HUSB:  Villars Frandsen hmd (dod) (? Willads Frandsen )
CH:   ... Villarsdr (dod) = Melchior Christensen i Raklev
      CH:  Ane Mette Melchiorsdr 3
? Thaysen arvefaester i Olstrupgaard
gd: Soren Andersen hmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Margrethe Villarsdr i Raklev  6 Jun 1816   pg 410 #10 400
HUSB:  Melchior Christensen hmd
CH:   Ane Mette Melchiorsdr
gd: Soren Andersen hmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Pedersen selv.gmd i Vollerup   4 Jul 1816   pg 410 #11 400 384 364 318 282 236 181 127 95
CH:   Ane Olsdtr    = Mads Hansen hmd i 
    Kirsten Olsdtr  = Hans Jorgensen hmd
    Bodil Olsdtr   20 ugift
    Rasmus Olsen   22
gd: Niels Mathiasen gmd i Vollerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Else Sorensdtr i Ellede   14 May 1816  pg 410 #12 400 384 364 318 282 234 181 127 93
HUSB:  Soren Olsen selv.gmd
CH:   Jens Melchiorsen 39
    Bodil Melchiorsdr = Peder Hansen gmd i Kongstrup
    Maren Melchiorsdr     28  (?dod abt 1823)
    Karen Melchiorsdr     27    (= Mads Jensen gmd i Isteberg 1820 pg 252)
    Bodil Melchiorsdr     22 (? Bodil Sorensdtr ) - pg 384) (= aft 1823)
gd: Ole Sorensen gmd i Tommerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Christian Pedersen inds i Bregninge   18 Oct 1816  pg 410 #13 00
CH:   Hans Jensen   24
    Christen Jensen 13
    Anders Jensen  8
    Sophie Caroline Jensdtr 16
    Ane Marie Jensdtr     10
gd: Jens Christensen gmd i Eskeberg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Mauritzen = Sidse Jensdtr inds ( Hans Mouritsen) i Eskeberg    28 Nov 1816  pg 410 #14 400 384
364 316 282 234 181 125 93
CH:   Karen Hansdtr  2
gd: Lars Pedersen hmd i Gammelrand
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Rasmussen hmd i Raklev      10 Jan 1816  pg 408 #16 400
CH:   Rasmus Jensen  28
    Mette Jensdtr  25
    Anders Jensen  22
    Jens Jensen   20
    Karen Jensdtr  18
    Lars Jensen   16
    Niels Jensen   5
gd: Jens Jensen gmd i Ellede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Rasmusdtr i Raklev  10 Jan 1816  pg 408 #17 400
HUSB:  Rasmus Nielsen hmd
CH:   Bodil Rasmusdtr 3
    Karen Rasmusdtr 7 wks
gd: Hans Rasmussen gmd i Vollerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Elise Rude jomfrue i Kallundborg Slots Ladegaard    30 Jun 1815  pg 408 #18 400
HEIR:  Kasse frue justetsraadenke i Khvn
    Vallentin madamme i Khvn
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Dorthe Sorensdtr i Lerchenfeldt    5 Dec 1815   pg 408 #19 400
MODER: Karen Andersdtr
BRO:  Lars Sorensen  myndig
    Soren Sorensen  myndig
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Rasmussen hmd i Svendstrup    18 Apr 1816  pg 408 #20 400 382 362 316 280 234 181 125 93 76
CH:   Jens Larsen   17    dobt 20 Apr 1805 (? 30 Apr 1815 dobt)
    Rasmus Larsen  6    dobt 9 Sep 1810
gd: Mads Rasmussen hmd i Svendstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Frederichsen hmd i Saltbek   17 May 1816  pg 408 #21 400
CH:   Jens Andersen  7
    Frederich Andersen    5
    Bodil Andersdtr 11
    Sidse Andersdtr 2
gd: Jens Pedersen gmd i Saltbek
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Malene Steenstrup (Magdalene Steenstrup) i Vaerslev  1 Jun 1816   pg 406 #6 400 362 352 348 316 280 234
179 125 93
HUSB:  Lars Saabye sogndegn
CH:   Johanne Ulrikke Saabye 7
    Hans Egede Saabye      5 fodt 11 Aug ...
gd: Niels Jorgensen gmd i Vaerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Inger Andersdtr inds i Skt.Jorgensberg    6 Aug 1816   pg 404 #7 400 352 348
HUSB:  Hans Seerup (dod)
CH:   Jorgen Jorgensen 23
    Sophie Regine Serups enke
DAU's.SLEGFREDBARN: Peder Carl 3 under Kallundborg Fattigvohuus Frusorgelse
gd: forligelsescommissair Herbst
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Andersdtr i Kongstrup      10 Oct 1816  pg 404 #8 400 360 350 348 314 278 232 176 123 90
HUSB:  Jens Hansen hmd
    Karen Jensdtr  4
    Hans Jensen   ¬    dobt 1816
gd: Jorgen Melchiorsen hmd i Aagerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Jensen selv.gmd i Nostrup     21 Oct 1816  pg 404 #9 400 362 352 348 314 280 232 179 125 93
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Jens Olsen    20
    Niels Olsen   14 days
    Ane Olsdtr    3
gd: Soren Olsen gmd i Ellede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johan Olsen ungkarl i Rorbye     30 Jul 1816  pg 404 #10 400 352
MODER: Cathrine Johansdtr = 
SIS:  Ane Olsdtr    30= Jonas Larsen
    Karen Olsdtr   40 ugift
gd: Herbst i Kalundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mads Madsen = Maren Olsdtr inds Bjornstrup  16 Jun/30 Dec 1816   pg 404 #11 400 360 348 314 278 232
176 123 90
CH:   Mads Madsen   32 or 38
    Ole Madsen    28
    Else Madsdtr   = Jens Jensen hmd
    Karen Madsdtr  (dod)
      CH:  Mads Jensen   4 (?dod)
    Ane Madsdtr   20
gd: Jens Madsen hmd i Aagerup / Bjornstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Bodil Marie Olsdtr i Faurboe, Saerslev    23 Nov 1816  pg 404 #12 400 352 348
HUSB:  Niels Knudsen inds.
CH:   Karen Kirstine Nielsdtr  4
    Marie Nielsdtr  2
    Margrethe Nielsdtr    ½
gd: Peder Madsen gmd i Fauerboe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Frederich Arsen/Assen/Assens i Seierbye    9 Dec 1816   pg 404 #13 400 356 346 344
HEIR:  Ellen Marie Frederichsdtr     4
gd: Jorgen Jensen gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Nielsen gmd i Seierbye      18 Jun 1816  pg 400 #3 386 368 358 322 310 286 238 185 129 97
CH:   Niels Jensen   28
BRO:  Rasmus Nielsen unge selv.gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Rasmusdtr i Kongstrup, Refsnaes     21 Jun 1797  pg 384 #163 358
HUSB:  Jens Pedersen gmd
CH:   Kirsten Jensdtr
    Maren Jensdtr
gd: Lars Hansen gmd i Kaastrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Hansen gmd i Ulstrup  19 Sep 1798  pg 384 #155 358
CH:   Ane Nielsdtr
    Lisbeth Nielsdtr
gd: Jens Hansen gmd i Bjornstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Margrethe Pedersdtr i Ulstrup     10 Apr 1802  pg 384 #157 358
HUSB:  Peder Madsen gmd
CH:   Maren Pedersdtr
    Jens Pedersen  fodt 8 Nov 1801
gd: Jens Pedersen gmd i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Bodil Sorensdtr i Kallerup  23 Sep 1803  pg 382 #159 358 348
HUSB:  Johan Jensen hmd
CH:   Kirstine Johansdtr
gd: Hans Pedersen gmd i Kallerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Larsen hmd i Biornstrup     30 May 1815  pg 382 #160 362 316 280 234 181 125 111 93
WIFE:
CH:   Mads Hansen   dobt 29 Nov 1804
    Maren Hansdtr
    Kirsten Hansdtr
    Lisbeth Hansdtr
    Jens Hansen   fodt 4 Feb 1812
gd: Jens Larsen selv.gmd i Bjornstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Else Pedersdtr i Eskeberg  12 Jul 1817  pg 362 #171 350 348 314 278 232 179 125 90
HUSB:  Hans Jorgensen inds
CH:   Lisbeth Hansdtr 10 wks
gd: Peder Eriksen i Folleslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Andersdtr i Aagerup   30 Jul 1817  pg 360 #172 350 348 314 278 232 179 123 90
HUSB:  Mads Jensen sognefoged
CH:   Anders Madsen  4    dobt 11 Dec 1812
    Mette Madsdtr  6
    Ane Madsdtr   3
    Lisbeth Madsdtr nyelig fodt (dod   5 Aug 1817    pg 350 #12 348)
gd: Jens Andersen selv.gmd i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Hansdtr i Snertinge      12 Aug 1817  pg 360 #175 350 348 314 278 232 179 123 76
HUSB:  Jorgen Andersen bmd ( Jorgen Andreasen )
CH:   Karen Jorgensdtr 10 (dod 1823)
gd: Rasmus Hansen gmd i Hjembek
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Pedersen inds i Eskeberg    14 Feb 1817  pg 356 #4 346 344
WIFE:
CH:   Ane Rasmusdtr  = Andreas Jensen hmd i Folleslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johan Henrich Rodker tommersvend i Faureboe Kroe    24 Mar 1817  pg 356 #7 346 344
 ( hiemme i Altona)
gd: Schrodder i Saerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Hansdtr pigen i Meelbye     30 Apr 1817  pg 354 #8 346 342
SIS:  Sidse Hansdtr  26
    Maren Hansdtr  23 (= by 1818)
    Ane Hansdtr   20
BRO:  Christen Hansen 15
gd: Hans Jorgensen tommermester i Meelbye / Anders Madsen hmd i Aabye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Kirstine Jorgensdtr i Storefuglede   29 Jul 1817  pg 354 #9 344
CH:   Ane Cathrine ... = Lars Pedersen gmd i Storefuglede
    Mette Cathrine ... = Mads Andersen hmd
    Frederikke ... (dod) (NOTE: listed pg 344 as SONS BORN for children)
      CH:  Jacob Sorensen  myndig
         Ane Kirstine Sorensdtr = Jens Larsen gmd i Flinterup (her surname assumed)
    Jorgen Akkerby/Atterby/Allerby mundige
gd: Lars Nielsen i Storefuglede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Andreas Christiansen smedsvend i Asmindrup  12 Aug 1817  pg 354 #10 346 344
gd: Niels Jorgensen sognefoged i Vaerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Erik Scheel ... i Rorbye    6 Aug 1817   pg 354 #11 346 344 113 80
WIFE:  (testament)
CH:   Erik Wilhelm Robert Scheel     dobt 22 Feb 1818
gd: Fraas inspecteur / Budde sognepraest i Rorbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Johansdtr indsidderske i Ubye     3 Oct 1817   pg 354 #12 346 338 304 298 256
HEIRS: Christen Hansen i Jerslov myndig
    Niels Nielsen  gmd i Kielleklinte
gd: Jens Jensen gmd i Ubye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johanne Jensdtr indsidderske i Romperup    3 Nov 1817   pg 354 #13 346 344
CH:   Ane Cathrine ... = Christopher Hansen i Torpe
    Dorthe ... = Jacob Pedersen i Rumperup
    Ane Christensdtr 30
    Kirsten Christensdtr   21
gd: Jacob Pedersen gmd i Rumperup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sara Christine Flensborg i Aunsoegaard    10 Nov 1817  pg 354 #14 346 338 304 298 266 252 222 203
167 145 73
CH:   Ane Cathrine Flensborg Selmer (dod)
      CH:  Niels Christian Selmer  17
         Johan Jacob Christopher Selmer  13
         Mette Christine Selmer  16
         Cathrine Margrethe Selmer     12
gd: Heinatz/Hemeth pastor i Vedskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Larsen inds i Svebolle     17 Jun 1817  pg 350 #7 348
CH:   Christen Pedersen     myndig
    Hans Pedersen  17½
    Maren Pedersdtr 19
gd: Lars Christensen sognefoged i Svebolle
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Selmer forpagter i Aunsoegaard    29 Jul 1817  pg 350 #10
 (testament 1816)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johan Jensen hmd i Kallerup bye    26 Mar 1817  pg 350 #15
CH:   Jens Johansen  24
    Karen Johansdtr 26
gd: Henrich Jensen hmd i Bjornstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rothe etatsraad ridder? i Lerchenfeldt    21 Nov 1817  pg 350 #16
mange creditorers
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Pedersen = Karen Jorgensdtr ( Karen Sorensdtr ) inds i Illerup  21 Sep 1817  pg 346 #5 344
HIS.SIS: Maren Pedersdtr = ...
HER.SIS: ... Jorgensdtr (dod)
      CH:  Soren Jensen   23
         Ane Jensdtr   19
         Niels Frederichsen    myndig
         ( Anders Frederichsen - dod)
          CH: Jens Andersen   9
             Frederich Andersen    7
             Bodil Andersdtr  13
             Sidse Andersdtr  6
         Mads Frederichsen     myndig
         Marie Frederichsdtr    = ...
         Karen Frederichsdtr    = ...
gd: Mads Larsen hmd i Salbek & Mads Frederichsen sognefoged i Sejerbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Albertine Marie Nissen enke of Tommerup    13 Feb 1818  pg 346 #3 339 304 298 266 252 222 203 163 145
115 80
HUSB:  Jacob Christensen (dod)  (? Jacobsen )
BRO:  Frederich Nissen sognefoged i Kirke Helsinge
SIS:  Christiane Lorentzia Nissen = Lund smed i Waerslev (? Knud Lund)
      Ch:  Jens Christian Lund    
         Ludvig Lund
         Frederich Nissen Lund
½ SIS: Lisbeth Sophie Nissen (dod) = Engel forvalter
      CH:  Christian Engel  27
         Andreas Engel 20
         Marie Engel 28 ugift
HUSB.BRO: Jens Christensen    i Wedbye, myndig
     Hans Christensen    i Khvn, myndig
     Peder Christensen    i Love (dod) (? Christen Christensen )
      CH:  Sidse Pedersdtr = Svend i Saebyegd
         Ane Lisbeth Pedersdtr (dod) = Jens Hansen gmd i Tommerup
          CH: Peder Jensen   17
             Christen Jensen  16 or 10
             Johanne Elisabeth Jensdtr 11
             Karen Jensdtr   9 (unnamed datter)
HUSB.SIS: Bodil Christensdtr (dod) = Anders Pedersen gmd i Kuldbye
      CH:  Peder Andersen  36
         Niels Andersen  30
         Anders Andersen 29
         Frands Andersen 25
         Lars Andersen  22
         Sidse Andersdtr = Mads Christensen gmd i Love
     Benthe Marie Christensdtr enke i Reerslov (Bente Marie Christensdtr / Bents Christensdtr )
HUSB.½BRO: Niels Christensen gmd i Kuldbye?
      Laurine Christensen i Tommerup
gd: Christian Engel & Jens Christensen gmd i Wedbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Tolderlund forpagter i Westerbyegaard  27 Feb 1818  pg 346 #4 338 308 298 274 252 228 175 111
CH:   Albrecht Jolderlund    forpagter
    Jens Antonius Tolderlund 25 styrmand  (? Jacob Antonius Tolderlund)
    Hans Reinhard Tolderlund 24 urtekraemmer
    Mette Marie Tolderlund  22    
    Poul Jacob Tolderlund       myndig kuteket/katelot?
    Christiane Sophie Tolderlund = ... procurantstermester i Tolderlund
gd: Fraas inspecteur i Birkendegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Henriette Margrethe Fierslov/Feerslov/Feerlov enke i Wedskende     22 May 1818  pg 346 #5 336 302
298 264 252 220 69 145 167 203
HUSB:  Nimb (dod) (testament)
HEIRS: Johanne Cathrine Jorgensdtr = ...
    Ane Cathrine Jorgensdtr enke
    Ane Jorgensdtr (dod) = Niels Molgaard 
      CH:  Peder Mollgaard 25
         Jens Mollgaard  17
         Christiane Molgaard = Plambek i Elversdams Molle
    Marie Jorgensdtr = (fraskilde) Mads Elias smed (? Mads Eliasen) ( Maren Jorgensdtr )
gd: Schonning prokurator i Wedskende/Arenakke
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christine Pedersdtr pigen ( Christiane Pedersdtr tienestepige) i Lerchenfelt 28 May 1818    pg 346 #6
336 302 298
gd: Ole Larsen sognefoged i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Andreas Rutzau/Riitzau sognepraest i Refsnaes     4 Aug 1818   pg 346 #7 336 302 298 264 252 220 203
167 145 73
1WIFE:
CH:   Peder Rutzau   26
    Andreas Rutzau 25
    Frederich Rutzau 23
    Marie Rutzau 21 ugift
    Poul Rutzau  19
    Adolph Christian Rutzau 18
    Otto Rutzau   16
    Christian Rutzau 14
    Amalia Rutzow  12
    Caroline Rutzow = Petersen capt.
    Christence Rutzou 28 ugift
2WIFE:
CH:   Johanne Marie Rutzau   7
    Carl Rutzau   3
    Jacob Rutzau   2
    Knud Waldemar Rutzow ½
REL:  Peder Rutzau
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Glases enke skytte/skyte i Saltofte      23 Aug 1818  pg 346 #8 336 300 298 264 252 208 201
CH:   Carl Carlsen Glase myndig
    Georg Henrich Glase     myndig
    Amalia Glase = Johan Johansen gmd i Svebolle
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Otto Jorgensen ungkarl (? Ole Jorgensen ) i Tommerup  25 Sep 1818  pg 346 #9 336 300 298 256
SIS:  Karen Jorgensdtr 28 ugift  (? Ane Margrethe Jorgensdtr )
    Marie Jorgensdtr = Willum Larsen hmd i Kaastrup (? Maren Jorgensdtr )
    Karen Cathrine Jorgensdtr = Anders Christophersen inds i Kelleklinte
gd: Willum Larsen hmd i Kaastrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Jensdtr i Seierbye, Seieroe    24 Jun 1818  pg 346 #1 312 276 176 123 111 90
HUSB:  Anders Christensen selv.gmd
CH:   Niels Andersen  dobt 2 S.efter Paaske 1804
    Christen Andersen     dobt 6 S. eft Trin 1812
    Jens Peder Andersen    dobt 3 S. i Faeste 1816
    Marie Cathrine Andersdtr
    Ingeborg Andersdtr
    Ane Lisbeth Andersdtr
gd: Soren Jensen selv.gmd i Sejerbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Sorensdtr i Sejerbye  25 Jun 1818  pg 346 #2
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Olsen gmd i Jordlose  16 May/16 Sep 1818   pg 346 #4 344 312 276 230 176 123 89
CH:   Karen Sorensdtr 5½
    Soren Sorensen  13 wks  dobt 18 Jun 1818
REL:  Peder Pedersen gmd i Warllose
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Hansen inds hmd i Nostrup   23 Oct 1818  pg 346 #6 340
CH:   Sidse Andersdtr 1 or 13
gd: Lars Rasmussen hmd i Saltbek
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Margrethe Hansdtr i Ubye   20 Jun/3 Dec 1818        pg 346 #7 312 276 230 175 121 89
HUSB:  Peder Nielsen inds
CH:   Ane Margrethe Pedersdtr  ½
gd: Hans Cortsen gmd i Ubye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lisbeth Christensdtr i Uggelose    8/14 Dec 1818 pg 346 #8 340
HUSB:  Peder Christensen hmd
CH:   Jens Christian Pedersen  9
gd: Soren Hansen sognefoged i Aarbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Hansdtr i Badstrup   2 May/29 Dec 1818    pg 346 #10 344
HUSB:  Niels Mortensen hmd
CH:   Maren Nielsdtr  20
    Morten Nielsen  19
    Cathrine Nielsdtr     16
    Niels Nielsen  14
    Sidse Nielsdtr  11
    Peder Nielsen  8
    Ane Christine Jensdtr 2
gd: Peder Hansen gmd i Badstrup & Jens Johansen i Asnaes
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Jensdtr i Seierbye       8 Feb 1818    pg 344 #12 230
HUSB:  Anders Christensen gmd
CH:   Niels Andersen  14    dobt 1804
    Christen Andersen     6    dobt 1812
    Jens Peder Andersen    2    dobt 1816
    Marie Cathrine Andersdtr 18
    Ingeborg Andersdtr      11
    Ane Lisbeth Andersdtr 9
gd: Soren Jensen i Sigerbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Olsen selv.gmd i Sejerbye    24 Jun 1818  pg 344 #16 340 312 274 230 175 121 89
WIFE:  Maren Elisabeth Jesdr (=2. Niels Pedersen gmd i Seierbye) ( Maren Elisabeth Jensdtr )
CH:   Jens Christian Hansen   ( Jess Christian Hansen dobt 13 S.eft Hellig 3 Kong. 1808)
gd: Soren Rasmussen selv.gmd i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Margrethe Knudsdtr i Flinterup  8 Dec 1795   pg 312 #189 274 228
HEIR:  Ingeborg Sorensdtr    (? = 1811? pg 201)
gd/BRO?: Niels Nielsen braekren i Faaxoe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Marie Hansdtr i Lillefuglede   24 May 1817  pg 310 #190 274 228 175 121 111 89
HEIR:  Johan Olsen   dobt 24 Jun 1804
    Ellen Margrethe Nielsdtr
?STEDFADER: Niels Larsen hmd
gd: Niels Hansen bmd i Gjorslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Jensen tienestekarl i Kaastrup     11 Sep 1818  pg 308 #2 298
BRO:  Christen Jensen 19
SIS:  Mette Cathrine Jensdtr 21
gd: Christian Jensen hmd i Svebolle
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Poulsen gmd i Snertinge     19 Sep 1818  pg 308 #3 298 272 228 175 121 89
WIFE:
CH:   Jens Larsen   4    dobt 1814
    Peder Larsen   1½    dobt 1817
gd: Erik Poulsen hmd i Snertinge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Jorgensen gmd i Aagerup     25 Jan 1819  pg 308 #4 298 250
 (testament)
BRO:  Lars Jorgensen  myndig
    Soren Jorgensen myndig
½SIS:  Kirsten Jorgensdtr    myndig
    Lisbeth Jorgensdtr (dod)
      CH:  Rasmus Pedersen
         Ane Pedersdtr (dod)
          CH: Lisbeth Nielsdtr = Mads Madsen? sognefoged i Aagerup
             Hans Nielsen   21 ungkarl
             Niels Hansen   15
             Peder Hansen   14
             Karen Hansdtr   16
    Karen Jorgensdtr enke
HEIRS: Christen Madsen gmd i Elede     myndig
    Ane Madsdtr enke
gd: Hans Madsen gmd i Ulstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jacobsdtr i Alleshauge     25 Mar 1819  pg 306 #6 298 272 228 173 121 89
HUSB:  Erik Sorensen gmd
CH:   Maren Eriksdtr  ugift
    Soren Eriksen  20
    Karen Eriksdtr
    Ane Margrethe Eriksdtr
    Ole Eriksen   12    dobt 1807
    Ane Eriksdtr
gd: Jens Jacobsen gmd i Haunsoe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Pedersen Anholt i Seieroe    26 Apr 1819  pg 306 #7
BRO:  Lars Pedersen gmd i Anholt
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Hansdtr i Saltbek   14 Jun 1819  pg 306 #8 298
HUSB:  Lars Rasmussen hmd
CH:   Karen Larsdtr  13
    Rasmus Larsen  11
    Ane Larsdtr   5
    Bodil Larsdtr  ¬
gd: Anders Abrahamsen hmd i Ulstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Nielsen hmd i Alleshauge     28 Jun 1819  pg 306 #9 298
1WIFE:
CH:   Niels Olsen   20
    Peder Olsen   18
    Soren Olsen   15
    Ingeborg Olsdtr 14
    Jens Olsen    10
2WIFE:
CH:   Christen Olsen  5
    Sidse Olsdtr   5
    Lars Olsen    ¬
gd: Niels Svendsen hmd i Alleshauge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Olsen hmd i Raklev   12 Oct 1819  pg 306 #10 298 272 228 173 121 86
CH:   Ole Pedersen   12    dobt 1806
    Ane Pedersdtr  3    (probably died before 1821 - pg 173)
gd: Jens Olsen gmd i Vollerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Andersdtr i Jordlose   24 Dec 1819  pg 306 #11 298
HUSB:  Jens Andersen hmd
CH:   Niels Jensen   22
    Anders Jensen  19
    Christen Jensen 7
    Christiane Jensdtr 16
    Dorthe Jensdtr  12
gd: Christen Olsen hmd i Jordlose
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Hansen hmd i Jordlose    9 Nov 1819   pg 304 #12 298
CH:   Peder Christensen     23
    Lars Christensen 14
    Lisbeth Christensdtr   20
gd: Peder Christensen hmd i Jordlose
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Larsen hmd/gmd i Kallerup     7 Aug 1819   pg 300 #10 298 262 252 220 203 161 145
CH:   Mads Olsen    14
    Lars Olsen    10
    Jens Olsen    8
    Hans Olsen    6
gd: Peder Larsen & Rasmus Larsen gmd i Bjornstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Marie Willerup/Wellerup i Gryde Molle     16 Sep 1819  pg 300 #10 298 262 252 218 203 161 145
CH:   Christen Moller moller
    Marie Elisabeth Moller (dod) = Bloch praesten
      CH:  Christen Frederich Bloch 11
         Christiane Bloch 9
         Christian Jacobsen Bloch 7
         Sophie Magdalene Bloch 5
         Jorgen Theodor Bloch 3 ( Georg Theodor Bloch)
    Caroline Moller = Schou gjaestgiver i Tudse
    Christiane Moller= Peter Moller moller i Gryde Molle ( Peder Moller)
    Ane Cathrine Moller = Splittorft moller? i Onsoe Molle ( Ane Caroline = Splattorf)
    Juliane Marie Moller (dod) = Geisler moller i Bromolle ( Johanne Marie )
      CH:  Ane Marie Geisler     6
         Mathias Jorgen Geisler  1
    Sophie Moller = Madsen moller i Kallundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Bredstrup degn i Kelleklinte  18 Oct 1819  pg 300 #11 298 260 252 218 203 167 145 80 75 69
 (testament)
HEIR:  ... = Birk muurmester i Kelleklinte
      CH:  Soren Birk    dobt 16 Aug 1814
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Olsdtr i Raklev    5 Dec 1819   pg 300 #12 298 260 252 208 201
CH:   Peder Pedersen  11
    Soren Henrichsen 7
gd: Ole Madsen hmd i Rorbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Madsdtr i Kollerup   19 Jun 1816  pg 270 #198 226 201 173 119 86
HUSB:  Hans Sorensen gmd
CH:   Bodil Hansdtr
    Soren Hansen   dobt 6 Aug 1803 
    Karen Hansdtr
gd: Lars Madsen selv.gmd i Nostrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Jespersdtr i Nyerup   19 Oct 1815  pg 268 #201 252
HUSB:  Rasmus Christensen gmd
CH:   Christen Rasmussen    dobt 13 Oct 1802 
    Karen Rasmusdtr      (= Jens Rasmussen gmd i Ulstrup 1820 - pg 252)
gd: Peder Jespersen gmd i Kallerup & Soren Jespersen i Nyrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels ... = ... i Nyerup   10 Nov 1817  pg 268 #203 226 173 119 86
CH:   Hans Nielsen   dobt 31 May 1807
    Ane Nielsdtr
    Niels Nielsen  dobt 23 Jun 1816
gd: Jens Olsen gmd & Lars Sorensen gmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Jorgensen = Ane Sorensdtr hmd i Illerup     3 Apr 1819   pg 262 #6 252 208 201
HER.FAD:     Soren Rasmussen afteagtsmand i Illerup
HIS.BRO:     Jens Jorgensen gmd i Ubberup
HIS.SIS:     Birthe Jorgensdtr = Jens Nielsen hmd i Meelbye
     Kirsten Jorgensdtr = Peder Pedersen hmd i Ubberup
     Ane Jorgensdtr = Niels Christensen hmd i Kaastrup
     Maren Jorgensdtr 22 ugift
HIS.BRO:     Rasmus Jorgensen     17½
     Lars Jorgensen hmd i Tommerup (dod)
      CH:  Christen Larsen 18
         Hans Larsen   myndig
         Ane Larsdtr   = Mads Rasmussen hmd i Ubberup
         Karen Larsdtr  14 
gd: Mads Rasmussen hmd i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Kirstine Rasmusdtr i Storefuglede     6 Dec 1819   pg 260 #11 252 208 201
CH:   Rasmus Sorensen 5
    Ane Sorensdtr  2
gd: Ole Jensen gmd i Storefuglede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Andersdtr i Jordlose  9 Jan 1820   pg 260 #12 252 208
CH:   Maren Nielsdtr  = ...
    Soren Nielsen  myndig
    Kirsten Nielsdtr enke
    Anders Nielsen  myndig
    Ane Nielsdtr   = ...
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Nielsen inds i Jordlose      9 Mar 1820  pg 260 #13 252 206
CH:   Inger Larsdtr  = ...
    Kirsten Larsdtr = ...
    Maren Larsdtr  (dod)
      CH:  Jacob Pedersen  myndig
    Karen Larsdtr  (dod)
      CH:  Ane Christensdtr minor
gd: Jacob Pedersen hmd i Hallebye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Jensen gmd i Gaasetofte   19 Apr 1820  pg 260 #14 252 208 201
CH:   Jens Christensen myndig
    Lars Christensen 
    Soren Christensen     
    Karen Christensdtr    32 ugift
    Kirsten Christensdtr   = ...
    Ane Christensdtr 19 ugift
gd: Jens Christensen hmd i Illerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lauritz Schaltz hmd i Kelleklinte   9 May 1820   pg 260 #15 252 218 203 161
HEIR:  Randrup provstinde i Kbhvn ( Brandrup)
gd: Peder Christophersen gmd i Kielleklinte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Dorthe Olsdtr inderste i Rumperup   13 May 1820  pg 260 #16 252 206 201
CH:   Lars Jensen   myndig
    Ole Jensen    myndig
    Kirsten Jensdtr (dod)
     CH:  Jens Madsen   myndig
         Ole Madsen    16
         Niels Madsen   14
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Jensdtr i Ubye     21 May 1820  pg 258 #17 252 216 203 167 145 75 69
HUSB:  Christen Pedersen inds.
BRO:  Niels Jensen   myndig
    Jorgen Jensen  18
    Hans Jensen   13
    Jens Jensen   9
SIS:  Maren Jensdtr  = Rasmus Nielsen gmd i Asnaes
    Ane Jensdtr   ugift
gd: Jens Jensen gmd
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Friberg/Frieberg skomager i Ubberup   23 Jun 1820  pg 258 #18 252 216 203 167 145 75 69
CH;   Christiane Nielsdtr    ugift
    Serine Nielsdtr = Winge capitain
    Frederikke Nielsdtr        29 ugift
gd: Jens Jensen hmd i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ellen Pedersdtr i Svebolle  4 Aug 1820   pg 258 #19 252 206
HUSB:  Johan Diderichsen inds.
CH:   Peder Johansen  myndig
    Karen Johansdtr = ...
    Ane Kirstine Rasmusdtr enke
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Henrich Frandsen Koch arbeidsmand fra Holmstrup sogn  13 Oct 1820  pg 258 #20 252 216 203 161 145
CH:   Lars Henrichsen myndig
    Frands Jorgen Hansen   myndig
    Mette Cathrine Henrichsdtr = ...
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Rasmussen bmd i Saltbek     26 Oct 1820  pg 258 #21 252 206 201
BRO:  Jorgen Rasmussen myndig
SIS:  Karen Rasmusdtr 
SON?:  Anders Rasmussen myndig
    Ole Rasmussen  23
gd: Jorgen Rasmussen hmd i Hestehauge?
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

O.G. Krantzenstern Stub maeler    11 Feb 1820  pg 258 #1 252 224 171 117 85
CH:   Frederich Gotlech Kratzenstein Stub 7½
gd: Stub commandeur i Kallundborgs Leigt
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Larsen selv.gmd i Ulstrup    18 Oct 1820  pg 258 #2 252 224 169 117 85
CH:   Lars Pedersen  5    dobt 1814
    Soren Pedersen  2½    dobt 1817
    Rasmus Pedersen 12 wks  dobt 1819
gd: Jens Larsen hmd i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

H.W. Willumsen selv. i Saerslev    25 Sep 1820  pg 258 #3 252 224 169 115 82
WIFE:  Abel Marie Hammond (dod 5 Aug 1822?) = 2. Mortensen selv. i Saerslev
CH:   Lorentz Christian Willumsen    7
    Sophie Frederikke Willumsen    10
gd: Borgen forpagter i Overberg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Rasmussen gl. i Seierbye    25 Jan 1821  pg 258 #4
CH:   Rasmus Pedersen myndig
    Peder Pedersen  myndig
    Soren Pedersen  
    Karen Pedersdtr =
    Ane Kirstine Pedersdtr = 
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Pedersdtr tienestepige i Lerkenfeld  29 May 1818  pg 256 #2
gd: Ole Larsen sognefoged i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Hansdtr inds i Kaastrup     22 Oct 1819  pg 256 #4
CH:   Hans Andersen  myndig
    Anders Andersen myndig
    Bodil Andersdtr =
    Dorthe Andersdtr ugift
gd: Hans Andersen hmd i Kaastrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Pedersen hmd i Raklev      29 Nov 1819  pg 256 #5 252
CH:   Karen Pedersdtr 6
    Sidse Pedersdtr 2
gd: Christen Pedersen hmd i Ellede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Michelsen inds i Bregninge   9 Dec 1819   pg 256 #6
CH:   Ane Pedersdtr  2½
gd: Leonardo Svinningsen? i Bregninge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jensdtr i Ulstrup   18 Apr 1820  pg 256 #7 252
HUSB:  Christian Johansen hmd
CH:   Ane Christiansdtr     ugift
    Karen Christiansdtr    ugift
gd: Jens Jorgensen hmd i Tommerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Rasmussen selv.gmd i Raklev   24 May 1820  pg 254 #8 252 226 171 119 86
WIFE:
CH:   Mette Nielsdtr  18
    Ane Nielsdtr   16
    Sidse Nielsdtr  14
    Dorthe Nielsdtr 9
    Rasmus Nielsen  7    dobt 1813
    Kirsten Nielsdtr 7    ( Kirstine Nielsdtr )
    Maren Nielsdtr  4    (dod 30 Jan 1822 - pg 201)
    Jens Nielsen   1    (dod 15 Mar 1821 - pg 171)
gd: Jens Nielsen gmd i Nyerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Nielsen aftaegtsmand i Waerslov     17 Jun 1820  pg 254 #9
BRO:  Christen Nielsen myndig
    Lars Nielsen (dod)
      CH:  Maren Larsdtr = ...
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Thomasdtr i Saerslov  19 Jun 1820  pg 254 #10 252 224 171 117 85
HUSB:  Peder Jensen bmd
CH:   Jens Pedersen  1 3/4 yr. dobt 1819
gd: Lars Jensen selv.gmd i Saerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Hansdtr i Raklev     11 Jul 1820  pg 254 #11 252
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Sidse Hansdtr  ugift
    Soren Hansen   18
    Hans Hansen   15
    Maren Hansdtr  12
    Ane Andersdtr  9
gd: Niels Jorgensen selv.gmd i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Hansen hmd i Gaasetofte     16 Sep 1820  pg 254 #12 252
CH:   Johanne Sorensdtr     6
    Karen Sorensdtr 3½
gd: Peder Hansen skovfoged i Trustrup Skov
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Elisabeth Jesdr ( Maren Lisbeth Jesdr ) i Seierbye    2 Oct 1820   pg 254 #13 252 224 171 117
85
HUSB:  Niels Pedersen selv.gmd
CH:   Jes Christian Hansen   13
    Ane Nielsdtr       2
gd: Niels Nielsen Moller gmd i Seierbye & Soren Rasmussen gmd i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christian Larsen inds i Raklev    20 Dec 1819  pg 218 #8 203 159 145
CH:   Jens Christian Larsen   12
    Ellen Charlotte Amalia Larsen minor
    Lars Christian Larsen   3
gd: Christen Hansen hmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Abel Marie Hammond i Saerslev     27 Jan 1821  pg 216 #13 203 161 143
HUSB:  Mortensen selv.
CH:   Christian Willumsen    9
    Sophie Willumsen minor
gd: Borgen forpagter i Overberg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Sorensen i Kallundborg Ladegards Mark      14 Feb 1821  pg 216 #14 203 159 145
CH:   Ane Kirstine Andersdtr  8
gd: Peder Torring hmd i Kallundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mortensen skolelarer i Kloubye    20 Feb 1821  pg 216 #15 203 159
WIFE:
½ BRO: Niels Hansen   10
½ SIS: Karen Hansdtr  18
gd: Jensen skolelarer i Ubye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Hansdtr enke i Kongstrup, paa Seieroe  8 Mar 1821   pg 216 #16 203 159
HUSB:  Peder Pedersen hmd i Kongstrup (dod)
CH:   Jorgen Pedersen myndig
    Hans Jorgen Pedersen   myndig
    Sidsel Marie Pedersdtr = Peder Pedersen gmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Sorensdtr enke i Logtved    29 Mar 1821  pg 214 #17 203 159 145 115 82
HUSB:  Poul Pedersen (dod)
CH:   Mette Poulsdtr  =
    Kirsten Poulsdtr =
    Ane Poulsdtr   =
    Bodil Poulsdtr  (dod) = Niels Pedersen hmd i Bregninge
      CH:  Peder Nielsen  13
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Andersen inds i Rorbye      20 Apr 1821  pg 214 #18 203 151 145
CH:   Jens Jensen   bodker ved Aagaard
    Johanne Jensdtr =
    Grethe Jensdtr (dod) = Rossing degnen i Windehelsinge
      CH:  Christiane Rossing 13
gd: Rasmus Sorensen hiulmand i Rorbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jensdtr i Wedskende  24 Apr 1821  pg 214 #19 203 159 145
HUSB:  Christen Jacobsen inds.
CH:   Ane Mette Christensdtr  5
    Christian Christensen       2 ( Christen Christensen ?)
    Karen Christensdtr         13 days/wks
    Hans Nielsen       16
REL:  Jens Sorensen hmd i Widskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Hansdtr i Ulstrup   2 May 1821   pg 214 #20 201 153 145
BRO:  Anders Hansen  16
    Lars Hansen   11
    Hans Hansen   8
STEDFADER: Peder Olsen hmd i Ulstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Jensen inds i Biornstrup     3 May 1821   pg 214 #21 201 153 145
CH:   Karen Larsdtr  =
    Maren Larsdtr  =
    Sidse Larsdtr  22 ugift
    Johan Larsen   myndig
    Jens Larsen   myndig
    Peder Larsen   19
    Anders Larsen  17
    Jorgen Larsen  15
gd: Christian Johansen hmd i Ulstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Andersdtr i Westerbyegaard Hovmark   4 Jun 1821   pg 214 #22 201 153 145
CH:   Christen Jensen myndig
    Ole Jensen    myndig
    Ane Cathrine Jensdtr 23 ugift
gd: Christian Jacobsen hmd i Westerbyegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Jacobsen inds i Widskende  22 Jul 1821  pg 214 #23 201 155
CH:   Ane Mette Christensdtr  5
    Christian Christensen       2½
    Karen Christensdtr         ½
gd: Jens Sorensen hmd i Widskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christiane Olsdtr pigen i Logtved   27 Jul 1821  pg 212 #24 201 145
gd: Niels Jorgensen sognefoged i Waerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Gronberg skolelarer i Biergsted    1 Aug 1821   pg 212 #25 201 157
WIFE:
CH:   Christiane Marie Gronberg 13
gd: Lars Larsen gmd i Biergsted
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Friis skoemager i Widskende   3 Aug 1821   pg 212 #26 201 155 145
CH:   Laurine Nielsdtr Friis  12
    Wilhelm Nielsen Friis 6
    Wilhelmine Nielsdtr Friis 5
REL:  Soren Friis skoemager i Widskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ingeborg Andersdtr / Ingeborg Hansdtr / enke i Kongstrup, Seieroe    15 Sep 1821  pg 212 #27 201 159
HUSB:  Ole Jensen hmd (dod)
CH:   Jens Olsen    myndig
    Else Olsdtr = Christen Andersen hmd i Hedberg/Heiberg, Lerchenborg
    Ane Cathrine Olsdtr = Lars Sorensen hmd i Seierbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Rasmussen inds i Eskeberg    24 Sep 1821  pg 212 #28 201 151 145
CH:   Karen Larsdtr  5
gd: Hans Jorgensen hmd i Eskeberg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Nielsdtr i Waerslev  2 Oct 1821   pg 212 #29 201 159
HUSB:  Ole Pedersen pramager?
CH:   Ane Lisbeth Olsdtr    8
    Else Marie Karen Sophie Olsdtr 3/4 yr. (surnames assumed)
gd: Hans Christian Jensen sognefoged i Svallerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Cicilie Hansen enke i Steenrandegaard     18 Oct 1821  pg 212 #30 201 167 145 78 75 67
HUSB:  Hansen forpagter (dod)
CH:   Carl Christian Hansen   dobt 16 Feb 1806
    Peder Christian Hansen       dobt 31 Oct 1807
    Asserine Christiane Hansen
    Isaac Adolph Hansen dobt 28 Jul 1819
gd: Olsen forpager i Aunsoegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Danielsen i Waerslev  4 Nov 1821   pg 212 #31 201 151
BRO:  Soren Danielsen 10
gd: Peder Pedersen gmd i Waerslev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Sorensen gmd i Kallerup     22 Nov 1821  pg 212 #32 201 157 145
2WIFE:
CH:   Karen Hansdtr  1
1WIFE:
CH:   Jens Hansen   29
    Lars Hansen   22
    Bodil Hansdtr  21
    Soren Hansen   18
    Karen Hansdtr  14
gd: Ole Sorensen gmd i Kallerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Sorensdtr i Kongstrup, Seieroe     24 Nov 1821  pg 210 #33 201 157
HUSB:  Hans Rasmussen gmd
CH:   Rasmus Hansen  15
    Soren Hansen   13
    Jorgen Hansen  11
    Peder Hansen   7
    Anders Hansen  3
    Jens Hansen   9 days
    Marie Cathrine Hansdtr 16
    Larine Kirstine Hansdtr 9
    Ane Cathrine Hansdtr 4
REL:  Jens Rasmus Jensen gmd i Mastrup
gd: Anders Rasmussen gmd i Kongstrup, Seieroe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Olsdtr i Raklev    25 Nov 1821  pg 210 #34 201 157 145 115 82
HUSB:  Lars Sorensen gmd
CH:   Maren Larsdtr  5
    Ane Larsdtr   3
    Soren Larsen   ½    dobt 5 Aug 1821
gd: Niels Frederichsen gmd i Nyerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Frederichsen ungkarl i Ubberup     6 Dec 1821   pg 210 #35 201 155 145
½ BRO: Frederich Christian    myndig
    Hans Jensen   minor
    Jens Jensen   minor
gd: Jens Rasmussen hmd i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jensdtr i Aarbye    4 Dec 1821   pg 210 #36 201 155 145
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Jens Nielsen   1½
REL:  Niels Rasmussen hmd i Aarbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Bodil Rasmusdtr i Illerup  11 Dec 1821  pg 210 #37 201 157 145
HUSB:  Hans Nielsen hmd
CH:;  Ane Hansdtr   6
    Rasmus Hansen  3
    Jens Hansen   8 days
gd: Niels Rasmussen hmd i Illerup/Itterup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Jensen ind i Kaltred  16 Dec 1821  pg 210 #38 201 153 145
CH:   Maren Pedersdtr 15
    Karen Pedersdtr 10
    Jens Pedersen  8
    Ane Margrethe Pedersdtr 6
    Mette Marie Pedersdtr 2
gd: Lars Jensen hmd i Kaltred
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Nielsen hmd ( Peter Nielsen ) i Torpe  30 Dec 1821  pg 210 #39 201 153 145
SIS:  Maren Nielsdtr  = Jorgen Knudsen Taideske M./Taeuerhue Mk.?
    Ane Nielsdtr   30 ugift
½ BRO: Niels Sorensen  22
    Peter Sorensen  28 or 25 ( Peder Sorensen )
½ SIS: Else Nielsdtr  (dod) = Anders Christensen inds i Stokkeberg
      CH:  Ane Margrethe Andersdtr  9
         Maren Andersdtr      2½
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lisbeth Hansdtr i Hagendrup      7 Mar 1821   pg 206 #11 201
HUSB:  Ole Hansen
CH:   Mette Cathrine Olsdtr = Jens Andersen hmd i Kongstrup
    Karen Olsdtr   13
    Hans Olsen    6
gd: Jens Andersen hmd i Hagendrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Marie Olsdtr i Saerslev     15 Mar 1821  pg 206 #12 201
MODER: Malene Larsdtr = 
SIS:  Caroline Olsdtr minor
gd: Anders Pedersen smed i Bierrebye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Nielsen i Raklev    15 Mar 1821  pg 206 #13 201
MODER: Maren Olsdtr = ...
SIS:  Mette Nielsdtr  minors
    Ane Nielsdtr
    Sidse Nielsdtr
    Dorthe Nielsdtr
BRO:  Rasmus Nielsen
SIS:  Kirsten Nielsdtr
    Marie Nielsdtr
REL:  Jens Nielsen gmd i Nyerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jorgensdtr i Aagerup  14 Apr 1821  pg 205 #14 201
HUSB:  Niels Johansen hmd
CH:   Jorgen Nielsen  minor
REL:  Jorgen Nielsen gmd i Ulstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Melchiorsen hmd i Aagerup   14 Apr 1821  pg 205 #15 201
CH:   Ingeborg Jorgensdtr    minors
    Lisbeth Jorgensdtr    
    Hans Jorgensen
    Melchior Jorgensen
gd: Lars Melchiorsen hmd i Aagerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Madsen gmd i Kongstrup  16 Apr 1821  pg 205 #16 203
HEIRS: Hans Madsen
    Jens Madsen
    Peder Madsen
    Lars Olsen - alle myndig
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Hansen selv.gmd i Ellede     14 Jul 1821  pg 205 #17 201
CH:   Karen Jensdtr  6½
    Ane Jensdtr   4
REL:  Melchior Hansen selv.gmd i Ellede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Nielsdtr barnet i Raklev    2 Dec 1821   pg 205 #18 145
MODER: Maren Ottosdr (unsure of her surname)
SIS:  Mette Nielsdtr  minors
    Ane Nielsdtr   
    Sidse Nielsdtr  
    Dorthe Nielsdtr 
    Kirsten Nielsdtr 
BRO:  Rasmus Nielsen
gd: Jens Nielsen selv.gmd i Nyerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Nielsdtr i Aagerup   29 May 1821  pg 203 #1 201 169 115 82
HUSB:  Jens Hansen selv.gmd 
CH:   Hans Jensen   6    dobt 1814
    Johanne Jensdtr 4
    Karen Jensdtr  2
REL:  Jens Nielsen hmd i Nastrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Pedersen hmd i Seierbye     13 Sep 1821  pg 203 #3
WIFE:  (testament)
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Jorgensdtr i Eskeberg      27 Mar 1822  pg 165 #8 145 67
HUSB:  Kofod inds. (Koefode)
CH:   Ane Margrethe Kofod = Winsents Andersen udflotter gmd i Kundbye (Vincent Andersen)
    Jorgen Frederich Kofoed  26
    Grethe Sophie Kofod    24
    Hans Milius Kofod     18
    Ane Kirstine Kofod    16
    Thrine Kofod   14
    Christen Kofod      7
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Frederichsdtr i Kongstrup, Sejeroe   6 Jun 1822   pg 165 #9 145 67
HUSB:  Soren Rasmussen gmd 
CH:   Rasmus Sorensen 28
    Ole Sorensen   26
    Jens Sorensen  18
    Niels Sorensen  14½
    Soren Sorensen  14½
    Karen Sorensdtr 30
    Bodil Sorensdtr 24
gd: Anders Pedersen hmd i Kongstrup, Sejeroe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Jacobsen i Kjelleklinte     12 Jun 1822  pg 165 #10 145 67
CH:   Jacob Jensen   1¬
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Schnuler/Schnechr/Schnuter? madame i Aunsoegaard    22 Jun 1822  pg 165 #11 145 73
 (testament)
HEIRS: Henriette Margrethe Monefeldt ugift
    Clemmentine Charlotte enke = afg. Braner klodefabriqueru
    Wilhelmine Caroline ugift
    Jacob Monefeldt 28
gd: Olsen forpagter i Aunsoegaard
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Andreas Severin Torche/Furche/Froche i Tommerup    25 Jun 1822  pg 165 #12 145 67
 (? dod paa Reisen)
FADER: Thorch pastor i Naesbye/i Samsoe
gd: Fosch praesten i Samsoe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Christiansen inds i Bregninge     4 Sep 1822   pg 165 #13 145 73
WIFE:
CH:   Christian Jorgensen    4½
    Hans Jorgensen  2
gd: Jens Hansen hmd i Bregninge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Schaltzes enke skolelarer i Kjelleklinte   16 Oct 1822  pg 165 #14 145 71
SIS:  ... = A? hmd i Folleslev
½ BRO: Frederich Reinhardt    myndig
    Ferdinant Reinhardt "
    Carl Reinhardt    "
½ SIS: Webekke Reinhardt  "
gd: Petersen skovrider i Saltofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Christensdtr i Isteberg      21 Dec 1822  pg 165 #15 145 75 67
HUSB:  Niels Nielsen smed
SIS:  Barbara Christensdtr   23
    Kirsten Christensdtr        19
½ BRO: Anders Christensen    14
    Ole Christensen 8
½ SIS: Ingeborg Christensdtr   11
gd: Rasmus Nielsen hmd i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Nielsdtr i Isteberg   19 Jan 1822  pg 155 #21 145
HUSB:  Niels Nielsen smed
CH:   Niels Nielsen  10
gd: Soren Christensen gmd i Rye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peter Norberg af Storefuglede     21 Jan 1822  pg 155 #22 143
 (afdode var svendsk. af fodsel, og ingan arvinger)
gd: Struer sognepraesten i Storefuglede
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Birthe Sorensdtr i Bjerre  22 Jan 1822  pg 155 #24 145
HUSB:  Poul Pedersen hmd
CH:   Peder Poulsen  3
    Niels Poulsen  17 wks
gd: Soren Jensen hmd i Svallerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Jensen inds i Nostrup     25 Jan 1822  pg 153 #31 143
CH:   Peder Andersen  30
    Sidse Andersdtr =
    Ane Andersdtr  =
    Karen Andersdtr 21
gd: Lars Pedersen gmd i Nostrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Nielsen inds/aftaegtsmand i Ulstrup    26 Jan 1822  pg 151 #34 143
CH:   Lars Olsen    49
    Jens Olsen    38
    Niels Olsen   34
    Ane Olsdtr    30 ugift
    Mette Olsdtr   29 ugift
gd: Jens Rasmussen gmd i Ulstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Madsdtr i Uggerlose      19 Feb 1822  pg 151 #38 143
HUSB:  Soren Offersen inds.
CH:   Offer Sorensen  28
    Anders Sorensen 16
    Ane Sorensdtr  = ...
gd: Claus Weber? gmd i Uggerlose
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ingeborg Andersdtr i Refsnaes Hestehauge   11 Mar 1822  pg 151 #39 143 113 76
CH:   Jens Jensen   6    dobt 1816
gd: Soren Hansen ladefoged i Refsnaes Hestehauge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Svend Olsen smed i Ulstrup  11 Mar 1822  pg 151 #40 145
CH:   Ane Lisbeth Svendsdtr   ugift
    Mariane Svendsdtr     
    Johanne Marie Svendsdtr
    Jens Svendsen  
    Ole Svendsen   - all minors
gd: Jorgen Andersen selv.gmd i Ulstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Bertelsdtr i Skt.Jorgensbjerg      14 May 1822  pg 151 #41 145 115 82
HUSB:  Peder Sorensen inds.
CH:   Bertholine Pedersdtr   ugift
gd: Niels Hoed i Kallundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Poulsdtr i Wedskende  23 May 1822  pg 149 #42 143
HUSB:  Jensen inds.
CH:   Jens Gabriel Esaias Jensen 8
    Charlotte Amalia Jensen 6
gd: Henrich Rasmussen gmd i Vedskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Marie Pedersdtr i Sejerbye   28 Aug 1822  pg 149 #43 143
HUSB:  Peder Pedersen selv.gmd 
CH:   Peder Pedersen  19
    Niels Pedersen  15
    Rasmus Pedersen 13
    Hans Jorgen Pedersen   9
    Soren Pedersen  3
    Ane Mette Pedersdtr    16
    Karen Pedersdtr 3
gd: Jorgen Pedersen gmd i Kongstrup, Sejeroe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Sorensdtr i Ubberup   30 May 1822  pg 149 #44 143
HUSB:  Jens Nielsen inds.
CH:   Niels Jensen   minor
gd: Niels Hansen gmd i Ubberup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Inger Pedersdtr i Rorbye   30 May 1822  pg 149 #45 143
HUSB:  Jens Madsen inds
CH:   Mads Jensen   
    Peder Jensen   - minors
gd: Niels Olsen gmd i Rorbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Forster inds mussikant i Kongstrup, Refsnaes      1 Jun 1822   pg 149 #46 145
CH?:  Christen Hansen Forster  9
    Johan Bartholomaus Forster 7
    Frederich Froster     ¬
    Sophie Forster  3
gd: Hans Jacobsen gmd i Kongstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Sorensen hmd i Aagerup      1 Jun 1822   pg 149 #47 145
CH:   Maren Larsdtr  12
    Karen Larsdtr  9
    Ane Larsdtr   6
    Soren Larsen   3
gd: Ole Sorensen gmd i Aagerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Hans Hansen i Bjornstrup   18 Jun 1822  pg 149 #48 143
WIFE:  Maren Sorensdtr (dod)
CH:   Lars Hansen   49
    Hans Hansen   33
    Karen Hansdtr  = 
    Ane Hansdtr   ugift
gd: Jorgen Jensen gmd i Bjornstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mads Jensen inds i Bjornstrup     18 Jun 1822  pg 149 #49 143
CH:   Jens Madsen   37
    Soren Madsen   35
    Peder Madsen   28
    Karen Madsdtr  21
    Maren Madsdtr  18
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Lars Jacobsen ungkarl i Ubye     29 Oct 1822  pg 147 #50 143
MODER: Dorthe Jorgensdtr
BRO:  Hans Jacobsen  30
½ BRO: Jacob Knudsen  20
½ SIS: Ane Knudsdtr   ugift
gd: Niels Pedersen gmd i Ubye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ole Hansen ungkarl i Aarbye      19 Nov 1822  pg 147 #51 143
BRO:  Soren Hansen   myndig
    Hans Hansen   myndig
SIS:  Karen Hansdtr  =
    Maren Hansdtr  =
    Kirsten Hansdtr ugift
gd: Anders Sorensen gmd i Andax
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Birthe Larsdtr i Rorbye   15 Jun 1822  pg 147 143 113 80
HUSB:  Hammer skolelarer & kirksanger
CH:   Caroline Margrethe Hammer     6
    Ane Petrine Hammer    5
    Abrahamine Christiane Hammer 1
gd: Budde sognepraesten i Rorbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Niels Andersen gmd i Nyerup      22 Sep 1812  pg 113 #255 80
CH:   Jorgen Nielsen  dobt 30 Jun 1811
    Maren Nielsdtr
    Ane Mette Nielsdtr
    Kirsten Nielsdtr
    Mads Nielsen   i Nyerup, of age
by: Collin sognepraest i Kallundborg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Jensdtr i Storefuglede     3 Jul 1823   pg 78 #244 75 65
HUSB:  Rasmussen skolelarer
CH:   Rasmus Nielsen  dobt 10 Mar 1820
    Jens Willum Nielsen    dobt 14 Dec 1821
gd: Jens Nielsen bmd i Snertinge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Christiansen gmd i Jordlose     3 Jul 1823   pg 78 #246 75 65
CH:   Jens Christensen 15    dobt 9 Jan 1803
    Niels Christensen     10    dobt 23 Jun 1813
    Lars Christensen 6    dobt 18 Jul 1817
    Ane Christensdtr 11
gd: Henning Christensen gmd i Jordlose
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Ditlov Severin Torche     d.19 Jun 1822 pg 76 #1
FADER: Thorche praest i Naesbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Melchiorsdr i Ellede  d.27 Mar 1823 pg 76 #2
HUSB:  Soren Sorensen
BRO:  Jens Melchiorsen myndig
SIS:  Bodil Melchiorsdr     =
    Karen Melchiorsdr     =
½ SIS: Bodil Sorensdtr      =
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Jorgensdtr i Snertinge     d.19 Jun 1823 pg 76 #3
FADER: Jorgen Andreasen bmd i Snertinge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Pedersen vaever i Svallerup   2 Jan 1823   pg 75 67
WIFE:
CH:   Ane Mette Pedersdtr    ½
gd: Peder Nielsen hmd i Svallerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mette Pedersdtr i Saltbek  20 Jan 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Nielsen i Flinterup     21 Jan 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Dorthe Larsdtr i Svallerup    9 Feb 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Dorthe Andersdtr i Hagendrup     15 Feb 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jensdtr i Eskeberg   18 Feb 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Larsen i Bregninge   19 Feb 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mads Svend Nielsen i Aunsoegaard    14 Mar 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Nielsen i Ubye   23 Mar 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Melchiorsdr i Ellede  27 Mar 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Olsdtr i Bregninge  12 Apr 1823  pg 75 65
HUSB:  Leonhard Sinaichsen skomager
CH:   Ane Marie Sennichsen = skytten Kirkeskov i Lovenberg
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Abrahamsen i Ulstrup      22 Apr 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Giertrud Kirstine Jensdtr i Asmindrup     26 Apr 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Abrahamsdr i Uggerlose     29 Apr 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Andersdtr i Aarbye    5 May 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Else Jensdtr i Bjergsted   24 May 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Cathrine Nielsdtr i Saerelov     10 Jun 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Jorgensdtr i Snertinge     19 Jun 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Mette Pedersdtr i Svallerup    4 Jul 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Madsen i Bjergsted   11 Aug 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Jensdtr i Ulsltrup   28 Aug 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ellen Madsdtr i Svallerup  1 Sep 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jorgen Sorensen i Ubye    4 Sep 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Sophie Hermansdr i Rorbye    4 Oct 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Karen Nielsdtr i Ubye    11 Oct 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Sorensdtr i Raklev   4 Nov 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christen Jensen i Jeerslev  8 Nov 1823   pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Soren Ibsen i Rynkevang (NOTE: Olsen x'd out)     17 Nov 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Johanne Pedersdtr i Wedskende     28 Nov 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Anders Sorensen i Torpe   11 Dec 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Mikkel Clausen i Kelleklinte     13 Dec 1823  pg 75
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Sidse Nielsdtr i Saltbek   1 Mar 1823   pg 75 #2 67
HUSB:  Jens Rasmussen hmd
CH:   Bodil Jensdtr  4
gd: Niels Nielsen gmd i Svendstrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Clemensen aftaegtsmand i Wedskende    3 Jul 1823   pg 75 65
CH:   Niels Jensen   28
    Mette Cathrine Jensdtr =
    Karen Jensdtr  =
    Sidse Marie Jensdtr =
    Else Jensdtr   ugift
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Pedersdtr i Raklev   10 Jul 1823  pg 75 #7 65
HUSB:  Jens Johansen hmd
CH:   Bodil Jensdtr  minor
gd: Peder Henrichsen hmd i Raklev
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Pedersdtr i Kaastrup     24 Jul 1823  pg 75 #8 65
HUSB:  Peder Pedersen aftaegtsmand
CH:   Lars Pedersen  myndig
    Bodil Pedersdtr ugift
gd: Lars Pedersen gmd i Forsinge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Kirsten Jensdtr i Weskende  31 Jul 1823  pg 75 #11 65
HUSB:  Christopher Larsen inds
CH:   Ane Jensdtr   minor
gd: Mourits Olsen hmd i Wedskende
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Jensdtr i Aarbye    31 Jul 1823?  pg 75 #12 65
HUSB:  Niels Mortensen inds
CH:   Jens Nielsen   2
    Karen Nielsdtr  4
gd: Morten Nielsen gmd i Aarbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Andersen hmd i Jordlose     12 Aug 1823  pg 75 #13 65
CH:   Niels Jensen   26
    Anders Jensen  23
    Christiane Jensdtr 20
    Dorthe Jensdtr  16?
    Christian Jensen 10
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Sorensdtr i Dauerup   14 Aug 1823  pg 75 #14 63
HUSB:  Hans Nielsen skovfoged
CH:   Karen Hansdtr  6
    Niels Hansen   3
    Maren Hansdtr  2
gd: Ole Andersen hmd i Hagendrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Hansdtr i Torpe    21 Aug 1823  pg 75 #15 63
HUSB:  Anders Sorensen hmd
CH:   Christian Andersdtr    11 wks
gd: Soren Hansen hmd i Torpe
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Dorthe Andersdtr i Tommerup      18 Sep 1823  pg 75 #16 63
HUSB:  Ole Pedersen 
CH:   Peder Olsen   4
    Anders Olsen   2
gd: Anders Andersen hmd i Kaastrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Rasmus Pedersen inds i Kaastrup    18 Sep 1823  pg 75 #17 63
CH:   Peder Rasmussen myndig
    Niels Rasmussen myndig
    Christen Rasmussen    myndig
    Kirsten Rasmusdtr     =
    Dorthe Rasmusdtr =
    Ane Rasmusdtr  ugift
gd: Peder Rasmussen hmd i Kaastrup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Jens Nielsen inds i Kjaerbye     18 Sep 1823  pg 75 #18 63
CH:   Niels Jensen   6
    Ane Jensdtr   4
    Kirsten Jensdtr 1½
gd: Hans Jorgensen gmd i Kjaerbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Marie Larsen of Aalborg      1822? pg 73 #4
HUSB:  Gynther
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Peder Larsen aftaegtsmand i Kaastrup     24 Apr 1823  pg 71 #7
CH:   Mads Pedersen (dod)
      CH:  Peder Madsen   6
gd: Ole Larsen sognefoged i Gaasetofte
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Jacobsdtr aftaegtskone i Wedskende    23 Jul 1823  pg 71 #8
CH:   Peder Pedersen  gmd i Wedskende
    Johanne Pedersdtr     ugift
    Anders Pedersen (dod)
      CH:  Karen Andersdtr 17
         Ane Mette Andersdtr 15
    Marie Pedersdtr (dod) = Niels Pedersen hmd i Rugtved
    Jens Pedersen  gmd i Badstrup (dod)
      CH:  Karen Jensdtr  15
         Maren Jensdtr  13
         Ane Jensdtr   11
         Niels Jensen   9
    Maren Pedersdtr = Peder Nielsen gmd i Rorbye
gd: Soren Larsen gmd i Forsinge
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Christian Christensen inds i Aagerup     17 Nov 1823  pg 71 #9
CH:   Maren Christiansdtr    = Jens Jensen hmd i Aagerup
    Karen Christiansdtr    ugift
    Niels Christiansen    16
gd: Jens Jensen hmd i Aagerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Ane Ibsdr i Kongstrup    26 Nov 1823  pg 71 #10
HUSB:  Jens Olsen hmd
STEDDAT:     Ingeborg Melchiorsdr = Peder Sorensen hmd i Aagerup
     Ane Melchiorsdr ugift
gd: Lars Melchiorsen hmd i Aagerup
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

Maren Sorensdtr inds i Meelbye    18 Aug 1823  pg 63 #23
gd: Lars Pedersen gmd i Malbye
[Arts Herreds Provisti; Book 2 (1806-1807) 1789-1823; film 41086]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////