HOME & Probate List ASSENS-HINDSGAVL AMTER PROBATE RECORDS, ODENSE, DEN. #49931
  

           ASSENS-HINDSGAVL AMTER PROBATE RECORDS, ODENSE, DEN. #49931
               BOOK 5   (1783-1792)
                 BOOK 6  (1792-1799)


Anders Andersen selv gmd i Fiellerup (died 21 Mar)   1790 20 Apr -   page 269
   WIFE - Ane Kristine Pedersdtr
   3 CHILDREN - Ole Andersen    14
         Ana Marie Andersdtr  12
         Karen Andersdtr   9
   wife's guardian - selv Peder Moller if Fielsted
   BRO - Jorgen Andersen selv i Sletterod
   CHILD of WIFE's 1st md: - Jens Nielsen, of age  
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Anders Jorgensen selv i Aaehuus i Peyrup   1790 21 Jun -         page 278
   WIFE - Kristine Marie Hansdtr
   CHILDREN - Jorgen Andersen  19 apprenticed to Conferenio Raad Klingenberg, Assens
        Hans Peter Andersen 12
        Lars Christian Andersen   8
        Ana Cathrine Andersdtr  16
        Kristine Andersdtr    14
   wife's guardian - Niels Christensen selv i Schalberg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Anders Jensen selv of Roerslev S, Margaard, Wends H.   1785 1 Mar -  page 60
      WIFE - Ane Cathrine Pedersdtr     guardian: selv Moller Lars Andersen i Budgaards Skovmolle
      FADER - Jens Jensen, gmd i Roerslev, under Gyldensteins Gods
      WIFE's 1st md: - sal. Hans Nielsen ,here (Probate 4 Feb 1782)
        3 CHILDREN - 1 son & 2 daus - all under age
               guardian: Claus Nielsen of Roerslev (relative)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Anders Larsen gmd i Kingstrup Ellegaard   1791 18 Oct -         pg 334
   WIFE - Dorthe Pedersdtr
   CHILD - Lars Andersen  27, selv gmd i Store Stermoese, Brendeskilde Soren, Odense Amt
       Peder Andersen  24 home
      Maren Andersdtr 16 home
   BRO - Niels Larsen, selv i Fielsted
   wife's guardian - selv gmd Hans Pedersen, Honkerup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Anders Nielsen selv gmd i Brangstrup, Norre Aabye S.   1789 26 Feb -   page 244
   WIFE - Marie Jorgensdtr
   2 DATTERS - Mariane Andersdtr   11
         Mette Cathrine Andersdtr   3
   WIFE's BRO - Jorgen Jorgensen, Kiong
   RELATIVES - Jorgen Larsen, Hyllegaard i Svendstrup & Christen Rasmussen, Norre Aabye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Anders Pedersen selv gmd i Gadstrup bye, Nore Aabye Sogn   1787 2 Feb -  page 88
   WIFE - Ane Andersdtr
   CHILD - Karen Andersdtr   1/4
   wife's guardian - David Madsen fra Balslef
   STED FADER - selv Jorgen Jorgensen fra Bylerup
   DATTER - Dorthea Andersdtr (is this error or above Karen is error - there was
        only one heir who was datter of the above)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Anders Rasmussen Bodker selv hmd i Kjerbye i Asperup S.   1790 11 Feb -    page 263
   WIFE - Ane Andersdtr
   3 CHILDREN - Rasmus Andersen    18 with Mads Pedersen Skreder i Bubel
         Ane Dorthe Andersdtr 21 serv i Schectrup i Orre S. with hmd D Knudsen
         Maren Andersdtr   12 home
   WIFE's SIS - ............ = Morten Hansen, gmd & selv i Weyrup
   wife's guardian - Jens Rasmussen, Kierbye

Anders Christensen Jyde Bodker selv hmd i Orsberg   1784 26 Jul -   page 17
      WIFE - Kirsten Nielsdtr
      SIS - Giertrud Christensdtr = skoleholderens son Niels Andersen Hald i Nyested, Lolland
        3 datters - ages 10, 8 & 5
      WIFE's CHILDREN - Gorm Pedersen of Schallebolle i Wissenberg
               Hans Pedersen of same
               Ane Cathrine Pedersdtr = Niels Larsen, Orsberg
               Petroniele Pedersdtr , ugifte
               (father probate of 17 Feb 1763)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ana Dorthe Madsdtr i Kjerbyeholm   1790 2 Nov -            page 300
   HUSBAND - Hans Rasmussen, selv gmd of same
   2 CHILD - Anders Hansen   15
        Mads Hansen   10
   BRO - selv Soren Madsen, Baaring
   BRO - selv Hans Madsen i Brangstrup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ana Jorgensdtr i Jndslev   1786 25 Sep - Jndslev (dead about 30 days)     page 102
   HUSBAND - gmd Hans Pedersen of same
   DATTER of 1st md. ( Ole Hansen probate 9 Mar 1765 pg 66)
        Ana Olsdtr   23 = Hans Nielsen gmd i Baaring
         guardian - her father's bro - Peder Hansen of Gadstrup
   3 CHILDREN of this md.
      Ole Hansen     20
      Peder Hansen     13
      Dorthe Marie Hansdtr  8
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ana Larsdtr i Dreslette Bye & Sogn   1790 30 Aug -            page 295
   HUSBAND - Hans Hansen selv hmd i same
   CHILD -  Hans Hansen   13
        Lars Hansen   11
        Jorgen Hansen   9
   BRO - hmd Lars Larsen i Kiong Hoierup     
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ane Cathrine Jespersdtr i huus i Skydeberg   1789 9 Nov -           page 261
   HUSBAND - selv hmd Hans Hansen of same
   CHILDREN - Anders Hansen    7
        Jesper Hansen   2
        Kirsten Hansdtr   5
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ane Clemmensd i Ebberup   1788 21 Feb -              page 126
   HUSBAND - Anders Clausen Bodker, selv hmd i same
   CHILDREN - Claus Andersen     18
        Clemmen Andersen   26
        Maren Andersdtr = Jens Larsen, soldat & serv gmd Jens Larsen, Norbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ane Jensdtr i Rouly bye, Weilbye Sogn   1785 16 Jun -   page 64
      HUSBAND - selv hmd Jens Jensen, Rouley Bye, Weilbye Sogn
      3 CHILDREN - Jens Jensen, hmd i Weylbye
             Karen Jensdtr  34 ugifte
             Dorthe Jensdtr  29 ugifte
      BRO - Niels Jensen Holbeck, gmd i Risum i Asperup Sogn
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ane Margrethe Madsdtr i Kingstrup, Gieldsted S. (dead 30 days)   1791 17 Mar - page 306
   HUSBAND - selv gmd Hans Sorensen
   CHILD -  Mads Hansen   5
        Soren Hansen   3
        Mette Sophie Hansdtr 7
        Ane Cathrine Hansdtr 24 wks
   children's guardian - Mads Larsen selv i Lunge
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ane Margrethe Rasmusdtr i Thuerop   1791 2 May -               page 308, 312
   HUSBAND - hmd Jorgen Pedersen
   MODER - Ane Cathrine Andersdtr = Anders Rasmussen, gmd i Ebberup
   BRO - Anders Rasmussen, 29, serv i Woldtofte
   SIS - Karen Rasmusdtr, 24, serv Friderichsgard
   1/2 SIS - Maren Andersdtr  14 with stedfader Anders Rasmussen, Ebberup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ane Pedersdtr i Krybelye, Fielsted S., Wends Herred   1790 1 Nov - page 299, 305, 315
   HUSBAND - selv Jens Sorensen (dead)
   CHILD -  Peder Jensen   38, selv gmd i Lykkegaard
        Christian Larsen   44, bonde i Fielsted
        Ane Jensdtr  31
        Maren Jensdtr  36 all home
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ane Christensdtr i Kiong   1785 30 Mar -              page 61
      HUSBAND - selv gmd Ole Hansen, Kiong
      HER 1st md: - Anders Madsen (dead)
        CHILDREN - Mads Andersen  25
              Maren Andersdtr 23
              Karen Andersdtr 22
      HER 2ND md: - with HUSBAND
        CHILDREN - Anders Olsen  18
              Hans Olsen  17
              Christen Olsen  14
              Rasmus Olsen  12
              Jacob Olsen 9
              Ane Olsdtr 11
       BRO - Peder Christensen Mahler here of Kiong
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Asmus Gabrielsen Tombye huste-pranger i Aabyelund   1778 7 Nov -  page 70
        with selv gmd Anders Jorgensen i Aabye Lund, Norre Aabye Sogn
        Corporal Asmus Gabrielsen Thombye, Angelm i Holstein #25 Jahr
        of Jutchen Nat'l Regmt i Cpt. Rischers Company i 2 Jahr
      BRO - Christian Gabrielsen of Tombye i Angel (Arrild)
      MODER - Elisabeth Kristine Gabriel
   -------------------------------------------------------------------
    Probate l2 Jan 1779 - Gabriel Pedersen i Thombye pg 73
      WIFE - Kristine Elisabeth Gabriel
      CHILDREN- Christian Gabriel
           Rasmus Gabriel
           Agnette Gabriel = Hans Juchumsen, hmd i Lindborg Bye, Fallensted Sogn
           Margrethe Cathrine Gabriel = Frederich Christian Hansen i Ballig Bye, Strendorph Sogn
           Cathrine Gabriel, udgift i Thombye
   --------------------------------------------------------------------
      SIS - Margrethe Cathrine = Frederich Chr Hansen, Balling (Bollig)
      SIS - Agnethe Gabriels = Hans Jochumsen i Lindberg
      SIS - Christina Gabriels, ugift med moder i Thombye
      BRO - Peder Gabrielsen (dead) of Acild (children ?)
      1/2 BRO - Johan Gabriel, hmd i BohlSchoubye i Bohl Sogn, Gottorph Amt
      1/2 BRO - Peter Gabriel, hmd i Kraslund i Tystrup Sogn (dead)
           married Cathrine Margrethe Henrichsen
          4 CHILDREN: Chr Gabriel 24 i Fouberykke
                 Kristine Gabriel = Peder Ahrent i Kraglund, Tystrup S.
                 Agnethe Kristine Gabriel = Hans Henrich Jorgensen, Holm, Sonder Branily S.
                 Elisabeth Margrethe Gabriel both ugift, Krag-lund
     selected entries:
       1725 26 Jun - Gabriel & Margrethe Pedersdtr, Fusing a son Peter i Kasenburbye
       1741 - confirmation Gabriel Pedersen's son Peter, age 15 Thumbye
       1742 - confirmation of brother Asmus Gabriel  Thumbye
       1723 29 Feb - Gabriel & Agnet Petersen , a son Johan
     guardians: Hans Jorgen Stephensen for Johan
     (Asmus probably died i 1779-80 & this is the final act of probate)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Bodil Rasmusdtr i Holet (Hoed)   1791 31 Jan -   page 305
   HUSBAND - selv gmd Lars Eriksen
   5 CHILD - Jens Larsen
        Erik Larsen
        Rasmus Larsen
        Hans Larsen
        Ane Larsdtr - all minors & home
   BRO - Morten Rasmussen, gmd i Woldtoft
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Clemmen Hansen selv gmd i Caslund, Barlose S. (dead 30 days)   1788 7 Jul - page 154
   WIFE - Maren Jensdtr      guardian: Peder Jensen, gmd i Stubberup, Wedelsborgs gods
   1/2 BRO - Hans Pedersen, selv gmd i Sandagger
   CHILDREN - Judith Clemmensd    12 1/2
        Jens Clemmens       10
        Niels Clemmens       7
        Lars Clemmens       5
        Hans Clemmens       1
   MODER of 1/2 BRO - Karen Clemmensd (dead)
   1/2 BRO - Jens Pedersen (dead)
   signed by Peder Jensen, could this be child of above Jens Pedersen
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Dorthe Andersdtr i Reerslef (Roerslev)   1789 24 Apr -           page 248
   HUSBAND - Anders Hansen, selv gmd 
   2 CHILDREN - Karen Jespersdtr = gmd Peder Madsen, Baaring, Kiersgaard gods
         Kirsten Jespersdtr  19 home
   RELATIVE - Jens Hansen, gmd i Blaneke
   --------------------------------------------------------------
   29 Jun 1779 - Jesper Hansen Lyer, of here
    CHILD - Anders Jespersen (probate 4 Sep 1781)
        Karen Jespersdtr = Peder Madsen, gmd i Baaring
        Kirsten Jespersdtr
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Dorthe Bertelsdtr i Schoushoyrup   1791 1 Aug - (dead 30 days)      page 326
   HUSBAND - Jorgen Nielsen selv 
   CHILD -  Johan Jorgensen  13
        Niels Jorgensen   3
        Stine Jorgensdtr ll
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Dorthe Nielsdtr i Fieldsted     1791 8 Dec -   pg 342
   HUSBAND - selv Lars Jorgensen
   CHILD - Jorgen Larsen
       Maren Larsdtr = selv Hans Poulsen of Kellerup
       Margrethe Larsdtr ugifte & home
   BRO - Anders Nielsen selv gmd here  
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Dorthe Pedersdtr i Hold Bye   1787 25 Apr - (died 19 Sep)      page 111
   HUSBAND - selv hmd Rasmus Mortensen 
   BRO - Anders Pedersen, hmd i Woldtofte
   SIS - Ana Marie Pedersdtr = Henning Hennings Bodker i Woldtofte
   1/2 BRO - Jorgen Pedersen, land soldat  20, serv Jorgen Hansen Ravn i same
   1/2 SIS - Krne (Crne/Erne/?Karen) Pedersdtr  21, serv Henrich skovrider Herdahl
   1/2 SIS - Ana Pedersdtr  18, serv Jens Faald i Sollested
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Dorthe Pedersdtr Holm i Kiersgaard & Holsegaard  1790 8 Apr (died 24 Nov 1789)  page 265
   HUSBAND - hr. krigsraad Waedell til Kiersgaard & Holsegaard
   see documents dated 14 Dec 1753, 1 Feb 1754, 15 Feb 1790
   BRO - Mathias Pedersen i Middelfarth (dead)
     DATTER - ......... = kniplings handler Giokel (died i Husland)
        DATTER - Christiane Gechel = snedker Christian Brun i Lovendahls Strod
              97, Kbhvn (md. Stephen Nicolai 19 Oct 1780, buried i Frue 
              & probated 24 Mar 1790)
   BRO - Herman Pedersen Melhop, praest i Haarslef (dead)
     DATTER - Cathrine Wilandt = Henrich Stenbuch, praest i Ugerslov (dead)
        CHILDREN - Hermann
              Ovidia  (a datter)
              Karen
              Dorthe
              Ana - all under age
   BRO - Peter Pedersen Holst, kiobmand i Bogense (dead)
     CHILDREN - Hans Bryde Holst, kiobmand i Assens
          Niels Henrichsen Holst, farver svend i Kiobanhavn - both of age
   SIS - Sybelle Pedersdtr = Henrichsen (died i Frideritz )
     DATTER - Marie Gregoria Goische = sal. Henrich cancellere raad Hvalsoe's i
           Fridericia
   SIS - Ane Marie Pedersdtr (dead)
     DATTER - Maren Wederking Pejerup, Kiersgaard
   SIS - Birthe Kristine Pedersdtr (dead) = Degne Smidt i Tommerup
     CHILDREN - Kristiane Schmidt = sal. Kaare, Holsegaard
          Marie Gregoria Schmidt (dead)= praesten hr. Jensenius i Weylbye
            CHILDREN - Christian Christopher i Odense Skove
                 Ludvig
                 Niels Krabbe
                 Kristine fra Frederichslund
                 Birthe Kristiana i Nore Aabye
                 Ane Margrethe
   SIS - Ane Pedersdtr (dead) = Bolt Ahrensbach, praeste i Eylbye
     CHILDREN - Erik Ahrensbach, prost i Eylbye
           Peter Mathias Ahrensbach, prost i Tanderup
           Marie Gregoria Ahrensbach = praeste hr. Mygind i Nore Aabye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ellen Christensdtr i Schydeberg  1788 22 Mar - Schydeberg (died 3 Oct 1787)       page 121
   HUSBAND - selv Christen Nielsen (signed Christian Nielsen)
   HUSBAND's BRO - Anders Nielsen i Schydeberg
   CHILDREN - Lars Christensen
        Dorthe Christensdtr
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Else Pedersdtr i Mollerhuus i Kierum Sogn  1786 9 Jun -   page 101
   HUSBAND - hmd Hans Pedersen Bodker, of same
   CHILDREN - Sidsel Hansdtr
        Maren Hansdtr
        Dorthe Hansdtr
        Ane Hansdtr
        Lisbeth Hansdtr
        Peder Hansen  - all under age
   guardian: Anders Jensen i Kierumgaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Frederich Rasmussen Baager selv i Gremmerlykke huus, Indslef S.   1788 2 Jul -  page 250
    (died 9 Jun)
   WIFE - Maren Jorgensdtr (dead 21 Apr)
   CHILDREN - Ingeborg Frederichsdtr     14
        Else Frederichsdtr     11 (? Elisabeth Frederichsdtr)
        Jorgen Frandsen     5
   BRO - Abselon Rasmussen, hmd i Norre Aabye
   interum guardian, Soren Rasmussen, selv i Bubelgaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Giertrud Rasmusdtr i Harrendrup bye  1787 3 Aug   page 107, 132
   HUSBAND - selv Morten Andersen
   5 CHILDREN - Anders Mortensen      19
         Rasmus Mortensen      12
         Hans Mortensen      9
         Ana Dorthe Mortensdtr   13
         Karen Marie Mortensdtr   6
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Hans Hansen selv hmd i Norre Aabye Mark Hedehuuset   1789 14 Mar -   page 246
   WIFE - Karen Henrichsdtr
   2 CHILDREN - Hans Hansen    7
         Kirsten Hansdtr   10 3/4
   wife's guardian - Christen Rasmussen, gmd i Nore Aabye
   children's guardian - Anders Sorensen, gmd i Nore Aabye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Hans Ibsen selv gmd i Schydeberg Thaarup   1786 6 Feb -        page 95
   WIFE - Ane Cathrine Pedersdtr
   8 CHILDREN -
       of 1st md: to deceased Maren Nielsdtr
         Riborg Hansdtr     20
         Niels Hansen       16
         Karen Hansdtr      14
         Jeppe Hansen       12
       of 2nd md: to WIFE
         Maren Hansdtr       8
         Peder Hansen       7
         Jens Hansen        5
         Ana Marie Hansdtr    3 (surnames assumed for children)
    guardian: of 1st 4 - selv Rasmus Nielsen, Naarup i Wenninge s. & gmd Niels Lyders, Froberg
   BRO - gmd & selv Jens Ibsen i Schydeberg
   BRO - gmd Jorgen Ibsen i Gielsted
   WIFE's STEDFADER - gmd Jens Bertelsen i Thaarup, Sandager S.
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Hans Jensen Ereboe, selv i Skydeberg S.   1791 5 May - (dead 30 days)   page 308
   WIFE - Else Sorensdtr
*   CHILD - Hansen  25 i condition with Retmester Schsted, Billesbolle
       Maren Hansdtr = Knud Jensen, here
       Margrethe Hansdtr 16
       Karen Hansdtr 13
       Lisbeth Hansdtr  12
       Johanne Hansdtr    11
   wife's guardian - selv gmd Hans Christensen, Orte
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Hans Jensen selv hmd i Jndslef   1788 21 Apr - (dead 30 days)      page 124
   WIFE - Karen Knudsdtr
   CHILDREN - Jens Hansen     3 1/2
        Mette Hansdtr    1 1/2
   wife's guardian - Soren Knudsen, gmd i Kiersgaards gods i Jndslef
   BRO - Peder Jensen of Balslov Moesegaard, Wedelsborg gods
   BRO - Lars Jensen, gmd i Jndslef, Kiersgaards gods
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Hans Jensen selv gmd i Hjortholm with Peder Larsen, Wedelsborg (30 days)  1791 20 Jun -  pg 319
   WIFE - Ana Pedersdtr
   CHILD -Jens Hansen  5
      Ane Hansdtr  13 (surname assumed)
      Ellen Hansdtr 11
      Maren Hansdtr 9
   wife's guardian - Ole Hansen, gmd i Kionghoyberg
   BRO - selv Niels Jensen, Blangstrup
   BRO - Christian Jensen, forpagter i Nyebolle gaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Hans Olsen ungkarl with gmd Rasmus Larsen i Mulleroed (died 21 Dec 1784)  1785 25 Jan -  pg 20
   SIS - ................
        CHILDREN - Rasmus Larsen of here
              ........ Larsdtr
                SON - Lars Andersen 13 (guard: Lars Larsen i Kiong Hoyrup
                     his father's brother)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Ivar Nielsen selv. hmd in Sletteroed   1784 24 Feb -  page 2
      WIFE - Ane Giertrud Jensdtr
      2 DATTERS - Karen Marie Ivarsdr 17
             Bents Ivarsdr  8
      BRO - Ole Nielsen, gmd & selv. in Sletteroed
      guardian for wife - Jorgen Andersen, of same
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jens Jacobsen Hvalsoe i Barlose praestgd   1787 13 Apr - (died morning before) page 139
   BRO - Henrich Ole Hvalsoe, sognpraest here
   BRO - Henrich Hans Hvalsoe, sognpraeste i Kiong (dead)
     CHILDREN - Jacob Hansen Hvalsoe, student w Henrich Wellius sognpr. i Herlufmagle i
            Sielland  32, to Gudberg, Nyborg Amt, Gudme herred
            (died 10 Sep 1787 - left to Emerentze Margrethe Sophie Warchmeister,
            he was engaged to)
          Valentin Hansen Hvalsoe, bagger i Haderslev 28
          Elisabeth Marie Hvalsoe 26 i Barlose praestegd
          Margrethe Marie Hvalsoe 23 = sognpraest Henrich Hans Jorgen Ammentorp, W. Aabye &
            Aastrup i Fyhn (she is dead?)
          jomfrue Birgethe Sophie Hvalsoe (dead 22 Aug 1787)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jens Jensen hmd i Aabyelund, Lyende huus   1791 14 Oct -        pg 333
   WIFE - Ana Margrethe Michelsdtr
   CHILD -  Jens Jensen   25
        Niels Jensen   14
        Ellen Jensdtr  22
        Maren Jensdtr  20
   wife's guardian - Mads Jorgen, Aabyelund
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jens Michelsen i Froberg Bye   1785 4 Jul -             page 82
    WIFE - Maren Larsdtr   guardian: Peder Madsen, here
    2 SISTERS: Maren Michelsdtr  18 serv. with Lars Nielsen's enke i Mousbye
         Karen Michelsdtr  14 serv. with gmd Anders Christensen, Froberg
    WIFE's FADER - Lars Andersen (Probate 13 Mar 1783)
    WIFE's MODER - .............
    WIFE's BRO - Anders Larsen
    WIFE's SIS - Ana Kristine
    MODER's BRO - Jens Andersen, hmd i Froberg (Fryberg)
    MODER's BRO - Niels Andersen, hmd i Roelhuuse i Wissenberg Sogn
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jens Pedersen selv gmd i Allesvraae (died 23 Oct)   1790 25 Jun -    page 281  
   WIFE - Ana Kristine Jensdtr
   CHILD -  Jens Pedersen   7
        Marie Jensdtr  8
        Ana Johanne Jensdtr 3 1/2
   FADER - gmd Peder Jensen, Moesegaard
   wife's guardian - Moller Jorgen Truelsen, Hybechs Molle
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jens Sorensen selv i Krybely i Fjelsted   1787 3 Aug -        page 108, 318
   WIFE - Ane Pedersdtr
   3 CHILDREN - Peder Jensen, selv gmd i Lykkegaard, Fjelsted S.
         Maren Jensdtr, ugift
         Ana Jensdtr, ugift
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jacob Eriksen selv gmd i Weyrup, Jndslef S.   1788 8 May -    page 132
   WIFE - Ana Marie Larsdtr
   CHILD - Ana Jacobsdtr    2 1/2
   wife's guardian : - Hans Rasmussen, Kiesbyeholm
   BRO - Peder Eriksen i Bubel
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jacob Henrichsen selv gmd i Uldschov, Orte S.   1790 22 Jun -      page 277    
   WIFE - Karen Nielsdtr
   DATTER - Ane Johanne Jacobsdtr   22
   BRO - Anders Henrichsen, here i gaard
   wife's guardian - selv Christen Nielsen, Skydeberg (signed Christian Nielsen)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]


Johan Jorgensen = Karen Jensdtr i Lillebech, Haarbye Sogn   1791 15 Dec - pg 344, 345
     testament 13 Jan & 4 Mar 1785
   HIS SIS - Margrethe Jorgensdtr (dead) = afg. gmd Soren Andersen, Schydeberg
      5 CHILD - Niels Sorensen gmd i Schydeberg
           Jorgen Sorensen 37 serv i Schydeberg
           Hans Sorensen hmd of same
           Else Sorensdtr = afg. Hans Jensen i Schydeberg
           Dorthe Sorensdtr = Peder Christophersen of Schydeberg
   HIS SIS - Lisbeth Jorgensdtr (dead) = 
      3 CHILD - Christopher Nielsen hmd i Froeberg
           Jorgen Nielsen, Leervads huuset i Wissenberg Sogn
           Ane Nielsdtr = hms Anders Stephensen i Schydeberg
   HIS SIS - Johanne Jorgensdtr (dead) = Hans Rasmussen, Haarbye (dead)
      4 CHILD - Jorgen Hansen gmd i Haarbye
           Find Hansen 25 with broder Jorgen Hansen
           Else Hansdtr = gmd Peder Rasmussen i Nellemoes
           Kirsten Hansdtr = Christen Jorgensen Smed i Acherup 
   HER BRO - Jorgen Jensen gmd i Kiong Hoyrup
        CHILD - Ane Jorgensdtr fodt i Jordlose Sogn
            Jorgen Jorgensen, Jordlose
            Jens Jorgensen, Jordlose (? these assumed to be his)  
   HER BRO - Soren Jensen gmd i Kiong Hoyby (dead)
       CHILD - Niels Sorensen indsidder i Langsted  
   SHE died 24 Oct 1788
   --------------------------------------------------------------
   sold to Johan Clausen & wife, a place called Lillebech, Haarbye Sogn
   15 Apr 1700
   wife died & left a son Johan Johansen 19 Apr 1708
    Johan Clausen married Else Lisbeth Pihl
   ------------------------------------------------------------------
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Johanne Jensdr i Soeholm, Kiong Sogn   1783 30 DEC -       page 1
      HUSBAND - Hans Pedersen Skraeder, selveyer Jordlos hmd
      DATTER - Karen Hansdtr with mother in Haarbye, now with
      HANS SIS -............. = Lars Rasmussen Skraedder, same place
      MODER - .............. = Anders Jacobsen, Inderste in Glensberg Bye
      SIS - ................ = Mads Andersen Lunde, hmd in Gummerup
      (13 Dec 1782 married Hans Pedersen Skraeder of Soeholm & pigen Johanne Jensdtr, of
        Gummerup  in Kiong Kirke)
      (3 Adv 1783 - buried Hans Pedersen of huus in Soeholm, Kiong Sogn, his
       datter living with Lars Rasmussen in Haarby, buried in Haarby)
      (11 Jun 1782 gave huus of Hans Johansen in Holte)   page 1.
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jeppe Larsen Schmidt forpagter of Billesbolle   1792 28 Dec -  pg 338, 345, 349,359
    (dead by 22 Jul 1790) see pg 248 Nellemann
   WIFE - Marie Dorthe Lyders (probate 28 Sep 1789, 17 Aug 1787)
   CHILD - Friderica Lovisa Smidt age 8 in 1789
       Sophie Smidt, Billesbolle age 7 in 1789
   2ND WIFE - Giertrud Cathrine Miltzau (married by 3 Oct 1789)
   BRO - Mads Larsen Smed, hmd under Naestgaard, Godslev Soren, Coldinghuus Amt  
   ? - Soren Larsen Smed i Fieldsted
   wife's guardian - Procurator Hansen
   child's guardian - Christian Moller of Fielsted
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jorgen Poulsen, selv gmd i Bubel Bye, Jnoslev Sogn   1785 6 Sep -   page 92, 110b
   WIFE - Ane Christensdtr
   CHILDREN - Niels Jorgensen   13
        Ane Lisbete Jorgensdtr  21
        Ane Marie Jorgensdtr    11
        Dorthe Jorgensdtr      6
   1/2 BRO - Christen Jorgensen, hmd i Jue, Hierslef Sogn
   guardian for wife - Soren Rasmussen of Bubelgaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Karen Jensdtr (died in Sept), of Rogle in Weilbye Sogn   1784 23 Feb - page 3
      HUSBAND - Knud Andersen Smed, selv hmd of same
      CHILDREN - Jens Knudsen 25 Smed in Rorring
            Anders Knudsen 22 stockblind
            Lars Knudsen l8
            Maren Knudsdtr 14
            Els Marie Knudsdtr 11 (? Else or Elisabeth)
            Marie Kristine Knudsdtr 7
            Kirsten Knudsdtr   5
      1/2 Bro - Hans Jensen, hmd in Striib
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Karen Jorgensdtr i Gremmerlokke, Indslev  1788 21 Apr (dead 30 days)   page 122
   HUSBAND - hmd & herdelrod bagger Frederich Rasmussen
   CHILDREN - Jorgen Frederichsen   5
        Ingeborg Frederichsdtr   14
        Els Frederichsdtr   11 (? Else or Elisabeth)
   guardian: Soren Rasmussen, selv Bubelgaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Karen Larsdtr i Fielsted            1785 28 Feb -         page 57
      HUSBAND - Anders Nielsen, selv gmd i Fielsted
      BRO - Hans Larsen 40 serv here i Fielsted
      BRO - Jorgen Larsen, boede here (dead)
          CHILDREN - Niels Jorgensen  17
               Mette Cathrine Jorgensdtr 14
      SIS - Ane Larsdtr, lived & died here =1. Rasmus =2. Hans Jensen selv gmd i Fielsted
          SON - Mikkel Rasmussen  15
             Maren Rasmusdtr 12
             Dorthe Marie Rasmusdtr 12 home with Stedfader gmd & selv Hans Jensen i Fielsted
             Mette Rasmusdtr 22 serv i Kiobenhavn
             Ane Margrethe Rasmusdtr 20 serv here i home
             Kirsten Rasmusdtr 17 serv i Gremmelykke
             Karen Rasmusdtr (dead)
              CHILD - Ane Cathrine Jespersdtr 2 here, dau of Sogne Fogden
                     Peder Jorgensen Moller's servant here
       Guardian for Child; Jesper Hansen    Guardian for Children of Bro: Ole Nielsen
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Karen Nielsdtr widow of Nache Bye, Tanderup S.   1784 30 Mar -          page 11
      HUSBAND - Jens Pedersen, selv gmd (dead)
      6 CHILDREN - Peder Jensen, gmd i Stubberup under grevskabet Wedelsborg
             Niels Jensen 21
             Jorgen Jensen 17
             Hans Jensen  13
             Maren Jensdtr = gmd Clemmen Hansen i Caslund, Barlose S.
             Giertrud Jensdtr = gmd Anders Larsen of Naes under Brahesborg, Sandager S.
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]


Karen Pedersdtr i Kiong  1788 5 May         page 128
   HUSBAND - self hmd Anders Hansen of same
   CHILD - Hans Andersen      3
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Karen Rasmusdtr of Kierbyeholm i Indslev S. (died 1782)   1784 11 Oct - page 16
      HUSBAND - Rasmus Madsen, selv. of same
      5 CHILDREN - Mads Rasmussen, landmaaeler 28
             Rasmus Rasmussen 21
             Christen Rasmussen 17
             Karen Rasmusdtr = selv Jorgen Andersen i Norre Aabye
             Ane Rasmusdtr 15
      Curator - Hans Madsen, selv. i Weyrup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Karen Stephensdtr i Kjerbye   1791 4 Jul -                page 322
   HUSBAND - selv gmd Niels Jorgensen of same
   CHILD - Ana Kristine Nielsdtr = selv gmd Anders Nielsen, Fieldsted
       Maren Nielsdtr   27 home
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Kirsten Mortensdtr i Gumerup bye, Kiong S. (died 31 Jul l777)   1780/4? 7 Aug    page 7
      HUSBAND - Poul Jacobsen, selv hmd in Gummerup Bye
      No Children
      BRO - Anders Mortensen (dead), in Dreslete
        CHILDREN - Morten Andersen, ungkarl 23 with stedfader Zacarias Enochs, Kiong
             Maren Andersdtr = Mads Frandsen, hmd i Kiemegd Bye, Kierumgd
             Dorthe Andersdtr = Anders Nielsen, Inderste i Orsted
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Kristine Jorgensdtr i Lille Gremmerlykke huuset   1792 13 Feb -      pg 351
   HUSBAND - Hans Jorgen Dreyer, of same
   HER CHILD WITH Peder Hansen, sverbegaard i Odense Amt
   -  Ane Kristine Pedersdtr
   FADER - Jorgen Troelsen Moller, Hybecks Molle
   ? - Morten Madsen Moller, Hylken Molle
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]


Lars Casper Mansfeldt & Marie Sophie Exing, selv Kroemd i Haarbye   1783 31 Mar - pg 21
      HIS BRO - Sr Johan Jorgen Mansfeldt, Brockskraerer i Haarbye
      HIS SIS - Sara Kristine Mansfelt, ugift
      HER SIS - Stine Exing = skoeleholder Sr. Ole Tilstrup i Sarup
      HER SIS - Charlotte Exing, ugift i Haarbye Kroe (Guard: Claus Hansen, Assens)
      HER BRO - Christian Exing, boende i Husum (dead)
            3 DATTERS- Charlotte Lovise
                 Marie Sophie
                 Christina Eleonora
      FATHER - Otte Christopher Mansfeldt (dead)
      HIS BRO - Otte Didrich Mansfelt (dead)
            SON - Otte Mansfeldt 12 with hattemager Jochum Schueman
                  Lsange i Taaborg
           Christian V Georg Exing of Huusum i Holstein
           Charlotte Lovise Exing w guard: Sr Claus Hansen i Assens
           Ole Huulegaard (svoger of Christian V Exing/Christian Vilhelm Exing)
      SHE WIDOW of Huulegaard i Haarbye Kroe
      FAETTERS SON - Johan Jorgen Ottesen Mansfeldt i Oure
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Marthe Charlotte Krag, Madme i Hondrup Lund i Gielsted Sogn   1785 25 Jan - pg 67
      HUSBAND - selv gmd snr Christian Schaldemoese
      CHILDREN - Niels Schaldemoes  2
           Ane Medea    6
           Cathrine Lisbeth   4
           Maren Sophie     2 months
      FADER - Herr Krag, Sognepraeste here i Gielsted Sogn
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Mette Hannibalsd i Kingstrup   1790 14 Jan -           page 286
   HUSBAND - selv hmd Peder Sorensen Bodker, here
   3 CHILD - Hans Pedersen   4
        Karen Pedersdtr  2
        Mette Sophie Pedersdtr  6 wks
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Mette Pedersdtr i Gielsted, Thaarup  1786 7 Mar       page 98
   HUSBAND - selv gmd Niels Pedersen
   CHILDREN - Peder Nielsen     6
        Ana Helena  7
        Kirsten Nielsdtr    2
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Margrethe Adamsd i Ackerup   1791 3 Nov -              pg 338
   HUSBAND - Hans Christophersen, bolsmand 
   5 CHILD - Maren Hansdtr  18 serv i Sarup
        Margrethe Hansdtr  16 home
        Karen Hansdtr  14 serv i Sarup
        Ane Hansdtr  10 home
        Dorthe Hansdtr  6 home
   BRO - Peder Adamsen hmd i Slontorn
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Morten Andersen, selv boelsmand i Harndrup   1789 26 Mar -       page 270, 282
   WIFE - Birthe Cathrine Ibsd (Jepsd)
   CHILDREN of 1ST md: to Giertrud Rasmusdtr (probate 26 Mar 1788) 
       - Anders Mortensen     26 serv i Eenrum i Siaelland
        Rasmus Mortensen     15 
        Hans Mortensen     10
        Ane Dorthe Mortensdtr  18
        Karen Marie Mortensdtr  7
   BRO - Lars Andersen, gmd i Harendrup
   wife's guardian - Soren Rasmussen, Bubelgaard
   WIFE's FADER - Jeppe Zachariasen of Ellerup (Ebberup)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Morten Nielsen Moller, Strandmollen ved Assens   1786 18 Sep -    page 209
   SON - Jorgen Mortensen Moller, here i Assens
   DATTER - Peternille = Nicolais Glorfeldt, Assens
   CHILDREN - Maren = Jens Beck Moller i Faurschov Molle
        Johanne = Niels Christiansen Moller i Fredericia (Niels Christensen)
        Marie (dead almost 1 year) = Niels Jensen Holmegaard (Niels Holme)
          CHILDREN - Morten Nielsen  17 or 18
               Ana Nielsdtr  20
   note - obligation fra Niels Jensen i Holme 30 Apr 1773 to his 3 children -
    Jens Nielsen, Morten Nielsen & Ane Nielsdtr
   WIFE - Kristine Marie Jorgensdtr (in 1762)
   1752 i Fridericksgave moller, Flemlose S., Hoed Bye, Assens Amt
   1773 Marie Cathrine Mortensdtr (dead 15 Jan 1770)= Niels Jensen, bonde i Holme, Gieldsted Soren, Wends herr.
      3 CHILDREN -J Nielsen    5
            Morten Nielsen    12 wks
            Ane Nielsdtr   12 wks
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Marie Hedevig Knup i Torslef i Strib   1786 12 Aug -         page 159
   HUSBAND - Christopher Nielsen, forgemand (dead)
   BRO - Nicolai Knub, sognpraest i Fristrup & Schanderup S., Jylland
          living with forvalter Bogh, Billeshauge
          from Frederitz to Giern
   ----------------------------------------------------------------
   probate 19 Nov 1769/ 7 Mar 1770 - Christopher Nielsen of here
       CHILD - Elisabeth Christophersdtr, Strieb i Fyhn
       guardian - forgemand Soren Jens Pagh i Striib
       widow's guardian - Lauritz Ellerup
   ----------------------------------------------------------------
   STED-DATTER - Elisabeth Christophersdtr, Strib i Fyhn
   STED-FADER - Hans Pedersen Tolboe (dead)
   BRO DATTER - Ingeborg Sara Knop
   STED-DATTER - Maren Christophersdtr = Mathias Wingd, borger & gieldsmid i Wejle
   1747 Christopher Nielsen & Knud Jensen Pagh obtained property together. 1753 Knud Jensen Pagh died
    & his wife Ana Barbara & son Jens Knudsen Pagh came for probate.
    (lists many property transactions connected with his life)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Maren Cathrine Nielsdtr i Harendrup   1791 20 Aug - (dead 30 days)      pg 330, 332
   HUSBAND - selv gmd Hans Sorensen of same
   CHILD -  Niels Hansen   6
        Ana Margrethe Hansdtr   7
        Ana Hansdtr     5
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Maren Hansdtr i Kiong   1788 29 Jul -   (dead 30 days )    page 137
   HUSBAND - selv hmd Jacob Jorgensen i Kiong
   CHILDREN - Jorgen Jacobsen    8
        Peder Jacobsen    3
        Ana Jacobsdtr   5
        Giertrud Jacobsdtr   10 weeks
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Maren Jensdtr i Kaslund   1790 9 Aug -                  page 294, 296
   HUSBAND - selv gmd Jorgen Sorensen, here
   5 CHILD - Jens Clemmensen  12
        Niels Clemmensen  7
        Lars Clemmensen  5
        Hans Clemmensen  3
        Judith Clemensd 14
   BRO - Peder Jensen, gmd i Stubberup
   1ST HUSBAND's BRO - Hans Pedersen, Sandagger
   1ST HUSBAND - Clemmen Hansen (probate 7 Jul 1788)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Maren Larsdtr i Ejbye  1787 26 May - i Ejbe ( Ejbye )             page 104
   HUSBAND - selv gmd Rasmus Jorgensen 
   2 DATTERS - Maren Rasmusdtr  8
         Ana Cathrine Rasmusdtr 5
   FADER - Lars Nielsen, selv i Kildbye, Asperup S. (Kjerbye)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Maren Sorensdtr i Causlund sogn  1785 1 Aug (30 days after death)      page 65
      HUSBAND - selv Eskild Jensen
      3 DATTERS - Ane   9
            Johanne   4
            Marie   7 wks
      BRO - Christen Sorensen i Boyslund i Weylbye Sogn
      HUSBAND'S BRO - Ole Jensen, gmd i Royle Bye
              Jorgen Jensen, selv i Lampesgaard
      MODER - Maren Rasmusdtr
      HUSBAND'S SIS - Elisabeth Jensdtr
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Mortensen (dead) of Dreslete    1784 ?
      BRO - Peder
       CHILDREN - Karen Pedersdtr = gmd Niels Pedersen i Glensberg
             Margrethe Pedersdtr 18 serv. Anders Eriksen i Aborre (guard. Niels Pedersen Bierring
               of Falster) = 1784 Rasmus Rasmussen hmd i Abore
             Niels Pedersen Bierring, Falster in Nyekiobing
      SIS - .......... = Hans Christophersen in Kiong (both dead)
        CHILDREN - Christopher Hansen 32, ungkarl serv to Gustav Moller i Kiong Molle
             Hans Mortensen 7 with stedfader hmd Rasmus Pedersen i Gommerup
             Johanne Ibsd = Jens Larsen, Rytter i Holsteen with Holsteenske Rgmt
               in Colding
                CHILD - Dorthe  serv i Orsberg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Niels Diderichsen, selv gmd i Woldtofte bye, Flemlose S.   1788 28 Jan - page 115
   WIFE - Birthe Larsdtr
   CHILDREN - Lars Nielsen, Assens
        Hans Nielsen, Norregaarde
        Anders Nielsen, heimme
        Jorgen Nielsen, heimme
        Birthe Nielsdtr    33
        Mette Nielsdtr    28 both ugift & home (heimme)
   WIFE's DATTER - Maren Nielsdtr , with Lars Christensen i Stenderup (appears in only one place)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Niels Larsen, selv gmd i Orsberg   1788 8 Mar -           page 117
   WIFE - Ane Cathrine Pedersdtr      guardian: Gorm Pedersen i Schallebolle
   BRO - Hans Larsen, serv Lars Nielsen i Orsberg
   BRO - Anders Larsen, hmd i Orsted
   CHILDREN - Peder Nielsen    14
        Lars Nielsen    7
        Ingeborg Nielsdtr 12
        Ane Kristine Nielsdtr 3
        Kirsten Nielsdtr   1
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Niels Mus, selv i Kindstrup bye i Gielsted Sogn   1785 24 Oct -  page 90
   WIFE - Ana Kristine Jensdtr     guardian: Niels Jensen, selv i Holme
   3 CHILDREN - Jens Nielsen  17
         Ana Nielsdtr 19
         Karen Nielsdtr 14
   BRO - Rasmus Mus i Honderup
   STED-SON - Jens Jensen  21 home   curator; Niels Hansen i Honderup (fad: prob. 27 Jul 1765)
   STED-SON - Hans Jensen (dead - probate 13 Jan 1766)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Peder Hansen, selv gmd i Gadstrup bye (died 23 Oct)   1790 25 Nov -   page 303   
   WIFE -  Mariane Christensdtr
   4 CHILD - Hans Pedersen   13
        Christen Pedersen   11
        Mads Pedersen   7
        Maren Pedersdtr  9
   WIFE's STEDFADER - gmd Peder Andersen, Weibye
   WIFE'S BRO - gmd Soren Christensen of Huusbye & gmd Hans Christensen, Weibye  
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Peder Jensen, hmd i Brenderup S. & Marie Rasmusdtr (dead 6 years)   1784 26 Jun -  pg 53
    CHILDREN - Jorgen Pedersdtr  17 serv i Assens
          Christiana Pedersdtr ugifte  20 serv here in house = Ole Knudsen, here
          Mette Pedersdtr = Jorgen Hansen, gmd i Kiostrup
    HIS BRO - Christen Jensen, hmd i Branderup under Kiergaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Peder Jensen, selv hmd i Norre Aabye bye, Norre Aabye S. (d. 17 Feb) 18 Mar 1788 pg 119
   WIFE - Ane Hansdtr
   2 CHILDREN - Jens Pedersen     9 1/2
         Christen Pedersen     5
   WIFE's MODERBRO - Jorgen Jensen, selv gmd, Aabye Markgaard
   BRO - Rasmus Jensen, gmd i Fonschou, Wedelsborg gods
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Peder Jensen selv hmd, Brenderup   1790 30 Sep -          page 296
   CHILD -  Jorgen Pedersen   24
        Mette Pedersdtr = Jorgen Hansen, gmd i Kiodstrup
        Christiane Pedersdtr = Ole Knudsen, here
   BRO - Christen Jensen, here of Brenderup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Peder Mortensen, hmd i Kionghoyrup   1791 29 Oct -            pg 337, 339
   WIFE - Margrethe Larsdtr
   CHILD OF 1ST md: TO Ane Marie Hansdtr : 
      Hans Pedersen, 31 hmd i Werninge
      Ane Pedersdtr = muurmester Frederich Jorgensen i Odense
      Dorthe Pedersdtr 27 serv i Langsted
      Maren Pedersdtr 25 serv i Strandbye  
   CHILD OF THIS MD:
      Anders Pedersen  11 home
   BRO - Hans Mortensen, selv gmd i Langsted
      CHILD - Anders Hansen, gmd here
   wife's guardian - Henrich Henrichsen, faste gmd i Hoyberg (signed Henrich Henningsen)
   guardian - Jens Larsen, Orte skovhuuse selv hmd of same
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Peder Nielsen, selv. gmd in Kierbyeholm   1784 14 Jul -  (died 8 Apr) page 5
      WIFE - Anne Nielsdtr with guardian Lars Nielsen, Kierbye
      CHILDREN - Niels Pedersen  27
            Mads Pedersen  24
            Ane Marie Pedersdtr 22
            Maren Pedersdtr   16
      WIFE md: 1st - Mads Hansen, former eyer here of farm
        CHILDREN - Hans Madsen, nu boende in Indslev Thorup
             Peder Madsen (dead)
      BRO - Lars Nielsen, selv. gmd i Kierbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Peder Pallesen, selv gmd i Svendstrup   1788 16 June - (dead 30 days) page 206
   WIFE - Dorthe Hansdtr           wife's guardian - Hans Hansen gmd i Jnoslef-Thaarup
   CHILD OF 1ST MD. - Giertrud Kristine Pedersdtr  9
   CHILD OF THIS MD. - Hans Pedersen    2
   1st WIFE's BRO - Lars Larsen, boelsmand i Schoushoyrup
   SIS - ............. = Anders Andersen, boelsmand i Eybye
   1ST WIFE - Ana Margrethe Larsdtr (probate 18 Apr 1782)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Palle Christiansen Knudsen Bodker, selv hmd i Brenderup  1792 15 Aug -  page 328, 332, 338
   WIFE - Ana Andersdtr
   FASTER - Ane Nielsdtr (dead) = Jeppe Nielsen, hmd i Aaehoyrup (dead)
     CHILD - Niels Ibsen 30 with stedfader Mathias Rasmussen, hmd i Aaehoyrup
   FARBRO - Ole Knudsen (dead)
     2 CHILD - Knud Olsen, hmd i Brenderup (dead)
          5 CHILD - Anthoni Knudsen (dead), Bojel i Torning Soren, Viborg,Jylland
                CHILD - Christian Ulrick Anthonisen 18, home
               Ole Knudsen, hmd i Weylbye, Stelleshauge gods
               Hans Niculai Knudsen, hmd i Brenterup
               Ingeborg Knudsdtr = afg. Rasmus Sorensen Snedker hmd i Asperup
               Ana Helene Knudsdtr = Peder Marchusen spekhokker, Kbhvn
          Ana Olsdtr (dead) = Peder Jorgensen i Loosvlend huuset, Ruggard
           3 SONS - Jorgen Pedersen, Englerup molle, Ringsted, Siaelland
               Jochum Pedersen, Laaseled huuset
               Ole Pedersen moller, Sallinge lunde molle, Faaborg
   MOSTER - Mette Christensdtr = Niels Jensen, indsidder with Jens Nielsen hmd i Brandbye, Logismose gods
         SON - Jens Nielsen, hmd i Brandbye, Logismose gods
   MOSTER - Karen Jorgensdtr (dead) = Soren Pedersen
        3 CHILD -P Sorensen borger & felboridder i Colding
             Maren Sorensdtr = Jens Christensen skomager i Wedtofte
             Applonne Sorensdtr (dead) = Henning Mortensen
             2 CHILD - Christine Margrethe Henningsd  15 i Flensborg
                  Eva Henningsd    13 serv i Flensborg
   WIFE's BRO - Frederich Andersen moller af Aagaards Molle
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Rasmus Larsen, i Schoyshoyrup   1790 25 Jun -              page 280 
   WIFE - Appollone Hansdtr
   CHILD of 1st md: - Ane Rasmusdtr
   CHILDREN OF THIS md: - Lars Rasmussen  13
              Hans Rasmussen  4
              Ole Rasmussen  1/2
              Ana Marie Rasmusdtr  21
              Mette Rasmusdtr    15
              Karen Rasmusdtr    9    
              Kirsten Rasmusdtr    7
   WIFE's BRO - Rasmus Hansen, here
   guardian for children - Peder Larsen, here
   1ST WIFE'S PROBATE - 11 May 1768
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Rasmus Madsen, gmd i Wejrup bye, Indslef S.   1790 14 Jan -         page 262
   CHILDREN OF 1ST md: - Hans Rasmussen    40 gmd i Kierbyeholm
             Simmon Rasmussen  34 gmd i Brangstrup
   CHILDREN of 2ND md: - Mads Rasmussen    34 i Norre Aabye
             Rasmus Rasmussen    25 i Norre Aabye
             Christen Rasmussen    22 home
             Karen Rasmusdtr = selv gmd Jorgen Andersen, Norre Aabye
             Ane Rasmusdtr = selv gmd Anders Hansen i Roerslef
   CHILDREN of 3RD md: - Lars Rasmussen    5
             Karen Dorthe Rasmusdtr 9
             Maren Rasmusdtr   1/2
   WIFE - Kristine Marie Sorensdtr
   WIFE's FADER - Soren Jensen, hmd i Fyllested
   1ST WIFE - Karen Simmonsd (probate 5 Mar 1755)
   2nd WIFE - Karen Rasmusdtr (probate 11 Oct 1784)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Rasmus Mathiasen, selv Cynedoms huus, selv i Fielsted bye   1788 4 Jan - page 114
   WIFE - Karen Rasmusdtr
   3 CHILDREN - Jorgen Rasmussen   12
         Appelonne Rasmusdtr 8 1/2
         Ane Cathrine Rasmusdtr  5
   BRO/SIS's CHILD - hmd Peder Pedersen i Slettvold
   wife's guardian - Frederich Jensen, hmd i Haarslef
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Rasmus Pedersen, selv gmd i Kiong Bye, Assens Amt   1790 4 May -     page 273
   WIFE - Kirsten Jorgensdtr
   CHILD OF 1ST md: - Maren Rasmusdtr     10
   CHILDREN of THIS md: -  
     Jorgen Rasmussen   4
     Karen Rasmusdtr  2
   BRO - Lars Andersen, boende here i Kiong
   WIFE's FADER - Jorgen Simmonsen, gmd i Snave
   guardians - Jorgen Frederichsen, smed i Kirkesoebye & Jac Jorgensen, gmd i Glemiberg 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Rasmus Rasmussen, selv gmd i Weyrup i Jndslef Sogn   1785 29 Jan -     page 55
      WIFE - Ane Marie Larsdtr
      2 DATTERS - Ane Rasmusdtr  14
            Kirsten Rasmusdtr  1 1/2
      BRO - Christen Rasmussen, gmd i Norre Aabye Sogn
      WIFE's guard: - Peder Hansen i Baaring
      (marriage of Ane Marie Larsdtr & Mads Andersen by 16 Mar 1785)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Jeppe Larsen Smidt s.forpagter i Billesbolle   1790 11 Jul -      page 287
   WIFE - Giertrud Cathrine Miltzald (Milxou)
   1ST WIFE - Marie Dorthe Lyders (probate 28 Sep 1789)
   CHILD (1st Md) - Frederica Lovise Smidt
           Sophie Smidt
   wife's guardian - Henrich Procurator Hansen fram Hamborg gaard
   child guardian - Christian Moller of Fieldsted
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Sevald Nielsen Smid (Evaldt) hmd i Wedell, Ejbye (died 12 Dec 1785) 1786 15 Jan - pg 86
   WIFE - Maren Hansdtr
   CHILD - Ana Sevaldsdatter  3
   WIFE's SVEGER - hmd Anders Hansen of Fjellerup
   guardian : - kroholder Anders Rasmussen of Odense & Christian Andersen gmd of Ejbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Christen Henningsen, aftaegtsmand i Asperup Hedegaard (dead 30 days)  1791 24 May - page 311  
   WIFE - Bodil Christensdtr (dead 2 years)
   WIFE'S CHILD OF 1ST MD 
     Karen Stephensdtr (dead) = Niels Jorgensen, Kierbye 
        CHILD - Ana Kristine Nielsdtr = selv Anders Nielsen, Fielsted
            Maren Nielsdtr, home
     Maren Stephensdtr = Rasmus Larsen Minor i Rorslev
     Christen Stephensen, hmd i Aabyelund
     Margrethe Stephensdtr = afg. fastegmd Niels Andersen, Baaring
     Rasmus Stephensen, serv i this farm
   BRO - Niels Henningsen, Schalberg, Wissenberg S. (dead)
     CHILD - Peder Nielsen, serv Anders Knudsen i Hoime, Sanderup S.
   SIS - Johanne Henningsd (dead 1 year), i Odense
     CHILD - Rasmus Faaborg, prost i Ullerup
         Jacob Faaborg, degn i Gudberg
         Henning Faaborg, rpost i Auernache
         2 datters, residence & names unknown
   SIS - Ingeborg Henningsd (dead) = Hans Plov, with Jorgen Hansen i Bryle
     CHILD - Jorgen Hansen, gmd i Bryle
         Rasmus Hansen, i Siaelland
         Niels Hansen, serv i Kollerup praestegaard i Jylland
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

Christen Hansen, selv gmd i Thuurup (dead 30 days)   1788 2 Jul -     page 135
   WIFE - Mette Kristine Pedersdtr
   CHILDREN - Hans Christensen    11
        Lars Christensen    9
        Ingeborg Christensdtr   21
        Maren Christensdtr   13
   wife's guardian - Jorgen Jorgensen, serv Mollerknappe
   BRO - sonnernes vebne Bertel Hansen, serv i Jyllerup
   BRO - Jorgen Hansen, serv i Barlose
   WIFE's 1st md: to Jeppe Clausen
     CHILD - Peder Jepsen, serv i Mollerknapp
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 5 1783-92; film 49931]

  ------------------------------- END THIS SECTION OF FILM -------------------

           ASSENS-HINDSGAVL AMTER PROBATE RECORDS, ODENSE, DEN. #49931            

                 BOOK 6  (1792-1799)

Anders Andersen = Kristine Pedersdtr i Fiellerup   1793 22 Aug -  pg 113
   HER 1st MD. to Niels Jensen -
     CH - Jens Nielsen, gmd i Weirup
   THEIR md: -
     CH - Ole Andersen   18
        Ane Marie Andersdtr   15
        Karen Andersdtr     12 all home
   HIS BRO - Jorgen Andersen, gmd i Sletteroed bye i Fielsted Sogn
   (note - after death of her parents, Karen Pedersdtr = Soren Jensen gmd i Weirup
     & her guardian was Anders Andersen (the deceased) prob. 4 May 1774)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Anders Andersen, ungkarl i Kiong Hojrup bye, Kiong S.   1798 7 May -     pg 316
          age 19, with gmd Anders Hansen (stedfader)
  MODER - Maren Andersdtr = Anders Hansen of same
  SIS - Maren Andersdtr  21
  1/2 BRO - Lars Andersen 26
  1/2 BRO - Hans Andersen
  1/2 SIS - Ane Andersdtr 17
  1/2 SIS - Dorthe Andersdtr 10
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Anders Eriksen selv gmd i Allevraad   1792 16 Jun -          pg 29, 35
   WIFE - Ane Kristine Jensdtr
   FADER - Erik Pedersen selv gmd i Bubbel
   WIFE's CHILD of 1st md: to Jens Pedersen, same
     Jens Jensen   8
     Marie Jensdtr  10
     Ane Johanne Jensdtr 5 all home with moder
   wife's guardian - indsidder Rasmus Hierresen, Indslef
   WIFE's 1st Husband's Fader - Peder Jensen, Balslev Mosegaard
   guardian - Hans Pedersen gmd i Indslef
   guardian - Jens Jensen Hejbeck
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Anders Gormsen, selv gmd i Orsberg   1794 13 Jan -          pg 133
   WIFE - Kristine Marie Pedersdtr
   CH - Gorm Andersen    6
     Birthe Kristine Andersdtr   10
   wife's guard:- Rasmus Andersen i Schydeberg
   guardians - Gorm Jorgensen i Caslund & Envold Jorgensen i Caslund
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Anders Hansen, selv hmd i Orsberg   1792 7 Dec -             pg 64
  WIFE - Ane Hansdtr
  CH - Rasmus Andersen   13 tien. i Erholms gods, here i bye
     Niels Andersen   8 home
  wife's guard.- Mahler Frederich Hej, here i bye
  BRO - Jens Hansen i Lumbye, Odense
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Anders Jorgensen, hmd i Svendstrup bye, Causlund S.   1799 5 Jan -     pg 360
  WIFE - Ane Hansdtr
  1/2 BRO - Hans Jorgensen, gmd i Brangstrup
  1/2 BRO - Peder Jorgensen gmd i Kiodstrup
  1/2 BRO - Anders Jorgensen gmd i Asperup
  1/2 SIS - Kirsten Jorgensdtr = gmd Jorgen Jensen i Lambechsgaard
  1/2 SIS - Ane Jorgensdtr (dead) = gmd Lars Hansen
       CH - Hans Larsen 21
          Ane Margrethe Andersdtr 28 
  wife's guard: - gmd Peder Nielsen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Anders Jorgensen i huus i Roerslef Sogn & bye   1797 3 Jun -        pg 246
  (dead 35 days)
  WIFE - Maren Andersdtr
  CH - Jorgen Andersen   4
     Anders Andersen   1 1/2
  wife's guard:- Hans Andersen hmd of here
  NEAREST REL - hmd Jacob Thomasen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Agatha Nielsdtr i Thorup bye i Schydeberg Sogn   1798 2 Mar -     pg 300,303
  HUSBAND - boelsmand Jens Pedersen of same
  CH OF 1st md: :
     Niels Pedersen   41 boende i Hellehoved, Erholms gods
     Marie Pedersdtr = boelsmand Anders Christensen i Augustenberg
     Margrethe Pedersdtr = hmd Christian Larsen i Orsberg Neder mark
     Ane Pedersdtr (dead) = Christopher Nielsen, hmd i Froberg
       CH - Peder Christophersen   11
          Elisabeth Christophersdtr  22
          Maren Christophersdtr  19
          Agatha Christophersdtr 17
          Johanne Christophersdtr  14
  CH OF THIS md: :
     Ane Cathrine Jensdtr = Jorgen Jacobsen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Andersdtr, i Bubell bye i Indslef Sogn   1795 15 Apr -       pg 184
  HUSBAND - Erik Pedersen, aftaegtsmand i same with gmd Niels Nielsen
  CH - Peder Eriksen, selv gmd i Indslev Thaarup
     Jacob Eriksen, selv gmd i Weirup (dead)=...=(2) Hans Nielsen, Weirup
       CH - Ane Jacobsdtr  9
     Karen Eriksdtr = faeste gmd Jesper Jensen i Eibye
     Maren Eriksdtr = selv gmd Niels Nielsen here i byen
  CH OF 1ST md: to Jacob Mortensen
     Ane Marie Jacobsdtr = faeste gmd Jorgen Jensen i Broe
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Cathrine Andreasdtr, inderste i Sollested bye & Sogn   1796 2 Jul -   pg 222,226
  CH - Christian Nielsen (Seest) Schested 32 i condition i Kringtrup, SaxKiobing i Lolland
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Cathrine Knudsdtr, indsidder i Schydeberg   1798 20 Jun -        pg 328
  CH - Jens Pedersen   40
     Ane Pedersdtr  34
     Mette Pedersdtr (dead)
       CH - Karen Knudsdtr
          Agatha Rasmusdtr
          Kirsten Andersdtr
          Ane Cathrine Andersdtr
  guardian - gmd Jeppe Larsen i Aarup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Dorthe Christophersdtr i Norre Aabye   1794 11 Apr -            pg 141
   HUSBAND - hmd Jens Larsen i same, selv
   CH - Christopher Jensen   4 wks
   guardian - selv gmd Anders Rasmussen i Byllerup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Hansdtr, indsidderske i Haarbye bye & Sogn   1798 6 Sep -     pg 338,351
  guardian - gmd Peder Larsen i Acherup & Jacob Hansen i Elle
          CH - Mads Pedersen
  SODSKENDE BARN - Maren Larsdtr (dead)
            CH - Jens Christensen  16
               Lars Christensen  14 guard: gmd Jacob Hansen i Acherup
  ? - Jens Rasmussen
     CH - Hans Jensen hmd i Haarbye       
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Jacobsdtr, with Morten Jensen, selv gmd i Haarbye bye & Sogn   1798 7 May -  pg 317   
  HUSBAND - faester Rasmus Madsen i same
  CH - Margrethe Rasmusdtr  15
  guardian - Hans Jacobsen gmd i Straerup 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Jensdtr i Norre Aabye Margaard   1792 10 Sep -        pg 44
   HUSBAND - Lars Hansen, selv boelsmand i same
   6 CHILD - Hans Larsen   31 serv i Kiedstrup Molle
        Jens Larsen   30 = ..., selv hmd i Norre Aabye 
        Anders Larsen   26
        Ane Larsdtr  21
        Ane Johanne Larsdtr 17
        Mette Larsdtr  13
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Kristine Jensdtr i Schydeberg S.   1795 9 Jul -            pg 190
  HUSBAND - selv gmd Peder Rasmussen i same
  CH - Jens Pedersen   33
     Hans Pedersen   21 home
     Ane Marie Pedersdtr = faestegmd Willum Larsen i Orsberg
  HUSBAND's BRO - gmd Jens Rasmussen i Lille Fraun i Wileslef S.
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Larsdtr, i Indslef   1798 8 Dec -                 pg 353
  HUSBAND - husfaester Mikkel Pedersen i same
  CH - Jorgen Michelsen  20
     Ane Marie Michelsdtr
  guard: - Ole Hansen gmd i Indslef
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Madsdtr i Eybye   1794 11 Apr -    pg 140
   HUSBAND - faeste hmd Christopher Christiansen i same
   CH - Kirsten Christophersdtr  8
     Maren Christophersdtr  3
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Madsdtr, i Ebberup Mark   1792 22 Nov -             pg 62,68
     HUSBAND- Ole Henrichsen, selv hmd i same
     CH- Henrich Olsen  16 tien. i Saebye
      Ingeborg Olsdtr 15 home
      Maren Olsdtr 13 tien. i Saebye
    HER ILLEG CH. BY Hans Pedersen, Farschou - Hans Hansen tien. i Baugue (Bangoe)
    guardian - Peder Bull, Naarbye, faeste gmd
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Madsdtr, indsider i Rojle Thaarup   1798 1 Dec -         pg 351
  CH - Christen Hansen, gmd i Weilbye
     .. Hansen
     .. Hansen
     ... Hansdtr
     ... Hansdtr
     ... Hansdtr   
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Madsdtr, Roerslev   1792 23 Apr -              pg 11
   HUSBAND - selv Niels Larsen gmd i same
   5 CHILD - Mads Nielsen   5
        Kirsten Nielsdtr  19
        Marie Nielsdtr  13
        Maren Nielsdtr  11
        Bodil Cathrine Nielsdtr 8
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Margrethe Andersdtr i Schydeberg bye & Sogn   1796 3 May -        pg 213
  HUSBAND - selv gmd Niels Hansen i same
  CH - Ane Nielsdtr = Jens Hansen, here
     Ane Cathrine Nielsdtr 19 ugift home
  guardian - selv gmd Christian Nielsen here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Margrethe Hansdtr indsidder i Asperup   1797 6 Dec -          pg 269
  HUSBAND - amtscontoiret Jesper Jorgensen i same
  CH - Jorgen Jespersen  5
     Ane Jespersdtr  7
  SIS - ...... = hmd Lars Jensen of Baaring
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Margrethe Jorgensdtr, with Mu Nielsen i Ramsherreds port ved Assens   1793 6 Jul - pg 100,105
    pg cont. 119,
  HUSBAND - felbreder Jorgen Albretsen (dead)
  guardians - borger & felbreder Niels Andreasen of Assens & bager Soren Madsen Drejer
 HUSBAND's HEIRS:
  BRO - Jens Albretsen (dead)
     CH - Albret Jensen, feldbreder mester of Assens
  BRO - Andreas Jorgen Albretsen (dead)
     4 CH - Niels Andreasen of Assens
         .......... = Nicolaj Pentze(Fontze), borger & verthusholder
         .......... = Jorgen Alberth Glarmester & borger of Assen
         Bodil Andreasdtr (Jorgensdtr)
  SIS's SON - Hans Albreth Been, feldbreder mester, all of Assens
   guardian - Christian Evertz of Assens
 HER HEIRS:
   BRO? - gmd Lars Jorgensen i Baering
   SIS? - Cathrine Hansdtr = gmd Find Hansen i Stubberup
   SIS? - Ane Margrethe Larsdtr = Anders Nielsen i Karuppehuus
   BRO? - Lars Hansen, Stubberup
   BRO? - Isaach Hansen i Hiorthe
   ? - Frederich Skoemager i Orsted
   BRO? - Jochum Frederichsen i Orsted & his bro Hans Frederichsen i Orsted
   SIS? - Mathias Gormsen i Norup
   BRO? - ............(dead) = Christen Nielsen i Blangstrup
     CH -
   SIS? - ............. = Jens Nielsen i Holte
   BRO? - Hans Jorgensen i Thurup
   SIS? - ........... = Anders Andersen i Kiong
   BRO? - Jens Jorgensen i Eglrup
   BRO? - Simon Jorgensen of Thorsinge
   ? - Dorthe = muurmester of Bornholm (not heard from in long time) 
 her guardian was - Soren Madsen Drejer of here  
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Marie Hansdtr, i huus i Orsberg Mark   1796 31 Oct -    pg 227
  HUSBAND - Hans Pedersen selv hmd & deflytter i same
  CH - Peder Hansen   2
  BRO - Peder Hansen faeste gmd i Kingstrup, Gielsted S.
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Marie Larsdtr i Asperup   1796 7 Dec -               pg 229
  HUSBAND - Niels Michelsen i same
  CH - Malene Nielsdtr   12
     Karen Marie Nielsdtr   7
  FADER - selv gmd Peder Larsen i Roerslef with his son Lars Pedersen i same sted               
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Marie Rasmusdtr i Honderup   1794 10 Sep -              pg 151
   HUSBAND - Niels Pedersen, selv hmd i same
   HEIRS - of age & underage
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Nielsdtr, tieneste pigen i Schillinge bye, Kauslund S.  1798 27 Oct - pg 346
  MODER - Karen Johansdtr
  1/2 SIS - Maren Olsdtr  13 both i Sielland
  MORBRO - gmd Jens Johansen i Weilbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Pedersdtr, tienestepige i Flemlose Sogn & Bye   1798 23 Jan -    pg 290
       with gmd Hans Hansen
  SIS - Karen Pedersdtr    11
  1/2 BRO - Rasmus Pedersen   6
  1/2 SIS - Ane Pedersdtr  10
  STEDFADER - Hans Hansen of this home
  guardian - gmd Peder Pedersen of Gummerup
Ane Pedersdtr, tienestepige i Flemlose   1798 20 Jun -         pg 328
  guardians - gmd Hans Hansen of Flemlose & gmd Peder Pedersen of Gummerup
  FADER - Peder Jorgensen (dead)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Rasmusdtr, i Roerslef Sogn & Bye   1797 22 Jun -          pg 249
  HUSBAND - Anders Hansen, selv gmd i same
  CH - Hans Andersen   6 1/2
     Rasmus Andersen   4
     Mads Andersen   3/4
  BRO - landmaaler Mads Rasmussen i Ormehoy
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Rasmusdtr, indsidder i Aulbye   1797 15 Jun -            pg 248
  HUSBAND - (dead)
  BRO - Niels Rasmussen i Aulbye gaard (dead)
     CH - Mads Nielsen, ungkarl tien i Skullinge
       ...... Nielsdtr = indsidder Jens Pedersen of Svendstrup
       ...... Nielsdtr ugifte
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Rasmusdtr, tienestepige with gmd Mads Bertelsen, Weilbye Sogn   1797 20 Jun - pg 248
  CH - Kirsten Larsdtr  3
  guardians - gmd Mads Bertelsen i Weilbye & boelsmd Niels Jacobsen Bodker of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Sophie Moller, jomfrue of Sandager Praestegd   22 Jun 1796 -  pg 222
       died i Assens Kiobstad     
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Christensdtr i Gummerup   1792 18 Aug -               pg 41
   HUSBAND - Joachum Rasmussen, of same
   CHILD - Christen Joachumsen   31 home
   BRO - Erik Hansen faester, Langsmolle, Hovedholms gods
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ane Christophersdtr i Schydeberg S.   1798 5 Sep -              pg 336,339,397
  HUSBAND - Hans Jensen Ladegaard, gmd i same (dead)
  CH - Jens Hansen   3 1/2
     Kirsten Hansdtr  16
     Bodil Hansdtr  9
     Karen Hansdtr  6 
  guardian - selv gmd Mu Jensen i Ladegaard & gmd Anders Nielsen of Aarup
  guardian - gmd Mads Nielsen i Ladegaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

August Lobedantz i Asperup praestegaard for 27 yrs   1793 26 Mar - pg 84,89,127
          was a kiobmand i Fridericia 30 years ago
  CH - Henrich E. Lobedantz, praesten i same (Acherup)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Bertel Jorgensen hmd i Nor Aabye   1793 8 Jul -               pg 100
  WIFE - Ane Andersdtr
  CH - Jorgen Bertelsen   13
     Karen Bertelsdtr  20
     Ane Bertelsdtr  16
     Maren Bertelsdtr  10
  wife's guardian - Jens Bang i Aabyelund
  guardian - Jorgen Larsen (probably his fader)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Bodil Bendesd i Boylund i Weylby Sogn   1793 3 Jan -        pg 74
  HUSBAND - Hans Andersen, selv gmd i same
  CH - Bendix Hansen 15
     Anders Hansen   11
     Ane Hansdtr  13
     Karen Kristine Hansdtr 9  crippled
     Ane Margrethe Hansdtr 5 all home
  (note - gmd Niels Knudsen i Staurbye for his son Hans Nielsens guardian)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Birthe Cathrine Jacobsen i Brenderup   1797 4 Sep -              pg 258
  HUSBAND - Rasmus Jensen skoemager i same (dead)
  CH - Lars Rasmussen, selv hmd i Brenderup
     Jens Rasmussen   12
     Ingeborg Rasmusdtr = hmd Soren Nielsen i Brenderup
     Ane Margrethe Rasmusdtr
     Mette Cathrine Rasmusdtr  both ugifte
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Birthe Sorensdtr i Haarbye Sogn & Bye   1798 23 Feb -           pg 297
  HUSBAND - faesteren Peder Andersen of same
  CH - Anders Pedersen   8
     Soren Pedersen   6
     Elisabeth Kristine Pedersdtr 10
     Ane Pedersdtr  3
  guardian - Mads Larsen gmd i Flemlose
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Christian Jorgensen, hmd i Norre Aabye bye & Sogn   1796 12 May -       pg 216
  WIFE - Karen Pedersdtr
  CH - Jorgen Christiansen  22
     Jens Christiansen   20
     Peder Christiansen   15
     Ane Cathrine Christiansdtr 25 tien Soren Mathiasen i Middelfarth
  BRO - Jorgen Jorgensen hmd I Roelund
  wife's guard:- Jens Bang i Aabyelund 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Christian Muhle, forpagter i Erholm   1796 1 Feb -           pg 209,400
  WIFE - Giertrud Vinhal (Wiinhalt)           
  CH - Mogens Christian   8
     Peter Christiansen 4
     Ane Elisabeth Christiansdtr 7
     Eleonora Hedevig Christiansdtr 6
     Petrine Christiansdtr  5  
  wife's guard:- sognpraest Henrich Krag of Gieldsted
  guardian - forpagter Jens Brasch of Schougaarde
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Christian Nielsen, selv gmd i Schydeberg bye & Sogn   1798 1 Oct -      pg 341
  WIFE - Kirsten Hansdtr
  CH OF 1ST md: to Ellen Christensdtr :
     Lars Christian   26
     Dorthe Christiansdtr
  CH OF THIS 2ND MD:
     Niels Christiansen   8
     Hans Christiansen   4
     Christian Christiansen  1 day
     Ellen Christiansdtr  6
     Karen Christiansdtr  2
  BRO - gmd Anders Nielsen of here
  guardians - gmd Hans Eriksen of Orte, Jens Hansen gmd i Ulschou
  wife's guard: - gmd Peder Hansen of Perup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Christian Ovesen, faeste hmd i Svendstrup   1798 20 Jan -       pg 289,296
  WIFE - Maren Ibsd
  wife's guard:- Jeppe Ibsen hmd i Fons
  SIS - Bodil Marie Ovesd = hmd Peder Madsen i Orslef
  1/2 BRO - Lars Ovesen 14
  1/2 BRO - Hans Ovesen 11
  SIS - Maren Ovesd (dead) = Christopher Larsen i Orsberg
       CH - Ane Dorthe Christophersdtr
  1/2 BRO's MORBRO - Hans Jorgensen hm;d i Gambory
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Charlotte Gram i Kaalsmolle i Assens, Jomfrue   1793 8 May - pg 89,93,105,117,122 127
  SIS - Elisabeth Gram
  SIS - Dorthe Gram
  SIS - Ide Johanne Kiedegaard (Killegaard) fod Gram here i Mutlen
  SIS - Cathrine Dorthe Rud (dead) = TobatsSpinder Rud i Kbhvn
     CH - Christopher Rud
       Peder Rud
       Marie Rud i Kbhvn 
  guard: - kiobmand hr. Gumme Clemmensen i Assens
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]


Chr Frederich v. Bulov/Biilov major i Baaring   1792 1 Oct -  pg 47, 73,85,93,121, 132,
   CHILD OF 1ST md: -
     Frederich Christian Mesting v Bulov, capitain i Roytved
     Christian Frederich Lorche Bulov home
     Lovise v. Bulov  home
   CHILD of 2ND md: :
     Bertel Biilov    17 i Kiobenhavn
     Nicalai Christopher Bulov 13 i Siaelland, Herlufsholms Skoele
     Christian Vilhelm Bulov  12 i Helungoes (Helsingoer)
     Hans Henrich Eisted     11
     Magnus Lytzau Bulov 9
     Cornelius Laesche  8
     Christiane Ernestine Laerche Bulov 16 i Siaelland with kammerherre Svaneschiold
     Ulriche Sophie Laerche von Bulov  14 home
     Ane Margrethe von Bulov  11 with HER MORFADER Henrich Prov Clausen i Asperup
     Sophie Benedicte v. Bulov  6 i Haosteen with gehimmen Raad Kieldsen
     Karen Basse v. Bulov  7 i Jylland with Henrich Clausen praste i Odum
     Cathrine Rasch v. Bulov  4 i Norre Aabye praestegaard
   WIFE - Ane Clausen     guardian - Degn Henrich Heilmann i Asperup (Baaring)
   WIFE's FADER - Henrich provst Clausen i Asperup
   WIFE's BRO - auditorer Hans Clausen i Asperup
   guardian - Johan Basch Clausen
   wife's guard:- sognfoged Niels Jorgensen i Asperup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Christiane Friederiche Hansdtr indsk i Eibye bye & Sogn    1799 8 Jan pg 361,369,380
          with selv gmd Rasmus Jorgensen
  HUSBAND - Poul Jensen i same (dead)
 HER HEIRS:
  1/2 BRO - Henrich Hansen (dead)
       CH - Kirsten Henrichsdtr = Anders Hansen i Luerne, Wigerslef S. 
          Giertrud Henrichsdtr = Erik Eriksen i Brenderup
          Ane Morten Henrichsdtr (dead)
            CH - Henrich Nielsen 33 tien i Mullerup, of age
              Ane Marie Nielsdtr = hmd Peder Nielsen of here
              Kirsten Nielsdtr ugift 21
  1/2 SIS - Karen Hansdtr (dead) i Kingstrup
       CH - Hans Larsen i Kiobenhavn 50
          Niels Larsen hmd i Kingstrup
          Maren Larsdtr = hmd Niels Pedersen of Kingstrup
          Giertrud Larsdtr ugift 30 with above Niels Pedersen
 HUSBAND'S HEIRS:
  SIS - Ane Dorthe Jensdtr = Peder ... i Schaastrup
       CH -Poul Pedersen of Schaastrup
           CH - Peder Poulsen 36 of Schaastrup
              Ane Dorthe Poulsdtr = Hans Olsen gmd of Schaastrup
              Dried Poulsdtr 25 with sister
         Jens Pedersen i Schaastrup (dead)
            CH - Ane Dorthe Jensdtr  21
               Maren Jensdtr   both home
         Ole Pedersen gmd i Schaabye
         Niels Pedersen i Skaastrup
         Karen Pedersdtr = boelsmand Mads Dinesen, hmd i Weflinge Sogn
         Maren Pedersdtr i Middelfarth (dead)
            CH - Peder Rasmussen  35 i Kiobenhavn
               Lars Rasmussen hmd i Harrendrup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]


Claus Nielsen, selv gmd i Roerslef Sogn   1799 30 Apr -         pg 384
  WIFE - Birthe Nielsdtr
  CH - Hans Clausen   25
     Margrethe Clausdtr  22
     Apelone Clausdtr 20
  wife's guard:- gmd Steen Sorensen i Moesegaard
  guardian - gmd Mads Andersen i Fryden
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Conrad Andersen, selv i Meelbye, Kierum Sogn   1792 4 Dec -      pg 63
  WIFE - Ane Marie Nielsdtr
  CH - Niels Conrads   27 here                 
     Anders Conrads   19 tien. gmd Hans Rasmussen i Kierum gaard
     Ane Margrethe Conradsd = Ole Hansen i Holme honge i Tommerup Sogn
     Karen Condradsd 15
  wife's guard. - Christian Nielsen gmd i Naarbye
  guard. - borger Hans Andersen, Assens & Anders Madsen Curator, Anders Rasmussen gmd i Ebberup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Danqvart Moller, landvaesens Commissair & forvalter i Sondergaard    1794 11 Dec -     pg
163,167,181,186,188,196,205,
   ? - frue Assessorinde Laesoe (dead)
   CH - Christian Ernst  13 i Odense Latine Skole
     Margrethe = kiobmand Jens C or Hans Dreyer i Assens
     Ane Marie  19 =? Henrich Smidt, praesten
     Christiane Charlotte 17
     Ane Sophie  15
     Carolina Dorthe  13 all the last 4 at home
   CH OF 1ST md: to Ane Marie Heisagger:
     ........ = kiobmand Christian Faaborg of Odense
       CH - Jacob Faaborg
          Erik Faaborg
   REL - forpagter Moller of Wemmentofte i Sielland
   guardian - kiobmand Christian Faaborg of Odense   
   guardian - birkedomer & procurator Hansen i Hamborggaard
   ?- Henrich kiobmand Drejer i Assens (guardian- his bro Jacob Wilhelm Dreyer,Assens
   ? - monsr Karup
   ? - jomfrue Sophie Eilers
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Dorthe Jensdtr, i Blanche bye i Boleslev Sogn   1794 27 Dec -      pg 166
   HUSBAND -selv hmd Hans Jensen i same
   HER CH - Hans    6
   CH - Jens Hansen    4 weeks
   FADER - Jens Jensen hmd i Boyle
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Dorthe Nielsdtr i Fieldsted   1792 7 Nov - (see pg 342)        pg 61
   HUSBAND - Lars Jorgensen Frydemann, gmd i same
   CH - Jorgen Larsen
      Maren Larsdtr = Hans Poulsen i Fiellerup, i Fielsted Sogn
      Margrethe Larsdtr  ugifte        
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Dorthe Sorensdtr i Skydeberg   1796 21 Dec -                pg 232
  HUSBAND - Peder Christophersen, selv hmd i same
  CH - Soren Pedersen   7
     Christopher Pedersen   2
     Karen Pedersdtr  13
     Margrethe Pedersdtr  10
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Easper Lykke skiotte i hovedgaarden i Friederichslund   1799 28 May - pg 395
  MODER - Augusta Christiane Hansdtr
  SIS - Maren md: (dead) = Hans Nielsen
       CH - Ane Sophie  8
          Karen Hansdtr  6 1/2
          Dorthe Hansdtr  5
  SIS - Christiane md: = hmd Knud Sorensen of Breynemoese Mark
  moder's guard:- Henning Hansen i Bechhuus
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Elisabeth Marie Andersdtr i Schydeberg   1796 29 Mar -             pg 210
  HUSBAND - Rasmus Andersen Drund, gmd i same
  CH -       see under 6 Jun 1791 i Ravneberg herred
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ellen Hansdtr i Lunge   1793 8 Apr -                  pg 86
  HUSBAND - Jens Rasmussen, indsidder i same 
  CH - Rasmus Jensen   4 wks
  FADER - Hans Ditlevsen Smed i Haaro
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Else Nielsdtr, Mollerhuse i Assens   1794 18 Jan -           pg 135
   HUSBAND - Mads Pedersen, hmd i same
   CH - Peder Madsen   22
     dito   20
     dito   15
   guardian - tommermand Peder Johansen i Mollerhuus
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Espen Hansen, selv hmd i Woldtofte bye, Flemlose Sogn   1799 16 Mar - pg 377
  WIFE - Birthe Nielsen
  CH - Hans Espensen   20
     Niels Espensen   13
     Lars Espensen   5
     Mette Espensdtr  10
     Maren Espensdtr  5
  wife's guard:- gmd Hans Nielsen i Flemlose
  guardians - gmd Rasmus Rasmussen of her & Jorgen Pedersen selv i Hold
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Exing i Haarbye, Jomfrue (? Charlotte Exing)  1796 15 Jul  pg 223
  BRO - Christian Exing (dead)
       CH -
  SIS - Eleonore Christine Exing
       5 CH - Bolette Olufsd Filstrup
           Jens Olufs Filstrup
           Mouritz Olufs Filstrup
           Andreas Olufsen Filstrup
           Jacob Olufsen Filstrup
  curator - Claus Hansen i Assens  
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Frederich Wilhelm Hey i Orsberg   1793 9 Jul -              pg 103,105,117
  WIFE - Maren Hansdtr
  SIS - Birthe Marie Hey = Peder Hobsman i Hoybye i Odense
  wife's guard:- Hans Michelsen, here i bye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Forpagter Schmidt i Billesbolle   1792 1 Mai -       pg 19
   WIFE -     = (2) Ludvig Brun forpagter, Katholm i Jydland
   guardians - Christian Moller, Fielsted & Procurator Hansen i Hamborg gaard
   2 CHILD - Friderica Lovisa
        Sop 
   (continued from page 349)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Geerth Hansen, selv boelsmand i Fiellerup, Fieldsted S.   1798 7 Jun - pg 324
  WIFE - Karen Jorgensdtr
  CH - Jorgen Geertsen  27
     Karen Geerthsd
     Grethe Geerthsd = hmd Niels Andersen Snedker i Wedelsborg
     Ane Geerthsd 29 ugift
     Maren Geerthsd = boelsmand Rasmus Andersen of here
  wife's guard:- gmd Niels Hansen of here
  guardian - Jorgen Andersen i Sletteroed ( Karen Geertsen )
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Greve(Germ) Jorgen Trampe,hr kammerherre i Logismoese   1793 15 Mar -  pg 80,87,93,127,156,235
  WIFE - Sophie Amalia Sehested
  CH - Hans Adolph Greve af Trampe 21 tien i grd til Fods
     Fritz Greve af Trampe 21 cardet ved son Etalen begge i Kbhvn
  guardian - forvalter Giestenr Logismoese & Henrich Greve af Trampe Hoystkammer i
            fravelse
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Giertrud Jensdtr i Gummerup   1792 2 Jun -              pg 23, 26
   HUSBAND - selv gmd Christian Johansen of same
   HER ILLEG CHILD - Karen Pedersdtr (dead)= Anders Hansen boelsmd i Kiong 
     CHILD - Hans Andersen  7
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Andersen, boelsmand i Bogelund   1797 2 Nov -            pg 258,266,300
  WIFE - Karen Pedersdtr
  CH OF 1ST MD:
     Bendix Hansen   20 
     Anders Hansen      16
     Ane Hansdtr     18
     Karen Kristine Hansdtr   13
     Ane Margrethe Hansdtr   10
  CH OF THIS MD:
     Peder Hansen      1 3/4
     Bodil Hansdtr     4
     Hans Hansen   (listed 3 Mar 1798)
  NEAREST REL - gmd Niels Knudsen i Staurbye
  wife's guard:- gmd Jorgen Rasmussen i Rogle & Mathias Nielsen gmd here   
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Christiansen, selv gmd i Orte bye & Sogn   1798 16 Nov -        pg 347
  WIFE - Mette Rasmusdtr
  CH - Rasmus Hansen   1 1/2
     Maren Hansdtr  17
     Dorthe Hansdtr  13
  wife's guard:- gmd Hans Eriksen of here
  guardian - gmd Jens Christensen of here & gmd Peder Hansen of Peirup     
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Gotfried Mathiasen Snedker, ungkarl with Lars Albretsen, Wedtofte   1798 5 May - pg 314 334
  SIS - Ane Margrethe Mathiasdtr = skoemager Hans Hytter i Kierteminde
  SIS - Birthe Cathrine Mathiasdtr ugifte, tien i Kierteminde
  SIS - Scharlotte Mathiasdtr ugifte, tien i Kierteminde   
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Hansen i Bogelund   1798 21 May -                 pg 321
  FADER - boelsmand Hans Andersen i same (dead)
  MODER - 
  moder's guard: - gmd Jorgen Rasmussen i Royle
  BRO - Peder Hansen   2
  SIS - Bodil Hansdtr  4 1/2
  1/2 BRO - Bendix Hansen 20 1/2
  1/2 BRO - Anders Hansen   16
  1/2 SIS - Ane Hansdtr  18
  1/2 SIS - Karen Kristine Hansdtr 13
  1/2 SIS - Ane Margrethe Hansdtr   10
  guardian - Niels Knudsen gmd i Stauerbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Hansen, laegdsmand & gmd i Orte   1792 23 Jun -        pg 31,52
   WIFE - Ane Marie Andersdtr
   6 CHILD - Hans Hansen   8
        Anders Hansen   5
        Mads Hansen   3
        Johanne Marie Hansdtr 11
        Birthe Kristine Hansdtr  4 
        Cathrine Hansdtr  1/2
   guardians - Soren Hansen i Dylmoese gmd i Erholmsgd & Anders Hansen, gmd here i Orte
   WIFE's FADER - Anders Pedersen, faeste of gaarden Brenholdt, Erholms gods
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Jorgen Stephensen, selv hmd i Thurup Mark   1795 21 Nov -         pg 198
  WIFE - Ane Marie Nielsdtr
  CH - Dorthe Hansdtr  8
  wife's guard:- Jens Pedersen i Aborre, faestegmd under Brahesborg gods
  BRO - Peder Stephensen i Bolshuuse, Wissenberg S.
  WIFE's BRO - Peder Nielsen tien. to gmd Peder Clausen i Barlose
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Jorgensen, ungkarl i Acherup praestegaard   1798 8 Oct -       pg 344,359
  FASTER - ........... = Hans ....
       CH - Johanne Hansdtr = Hans Jorgensen i Acherup
          Maren Hansdtr = Christen Larsen i Haarbye
  MOSTER - ........... = Niels ....
       CH - Kirsten Nielsdtr (dead) = Zacharias Rasmussen of Brobyevaerk
          CH - Niels Zachariasen  34
            Giertrud Zachariasd = gmd Jens Madsen i Ore
            Ane Elisabeth Zachariasd ugifte
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Jensen Laagaard, selv gmd i Schydeberg S.  1798 25 Aug -     pg 335
  WIFE - Ane Christophersdtr
  CH - Jens Hansen   3 1/2
     Kirsten Hansdtr  16
     Bodil Hansdtr  9
     Karen Hansdtr  6
  wife's guard:- gmd Anders Nielsen i Aarup
  BRO - gmd Mu Jensen i Laagaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Madsen i Bubel with selv Niels Nielsen, hmd   1798 18 Jul -         pg 333
  WIFE - Karen Nielsdtr
  wife's guard:- Anders Christophersen of Bubell  by Niels Nielsen
  guardian - hmd Anders Jensen of Rojle
  CH - Mads Hansen   8
     Ane Kristine Hansdtr 11
     Karen Hansdtr  6
     Maren Hansdtr  3
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Madsen Lysholth, selv hmd i Flemlose   1799 23 May -        pg 391
  WIFE - Ane Marie Thomasdtr
  CH - Mads Hansen   30
     Giertrud Hansdtr  27
     Ane Hansdtr  22
     Dorthe Hansdtr  18
  wife's guard:- unge Hans Nielsen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Madsen, selv gmd i Wejrup bye, Jndslev Sogn   1793 28 Nov -    pg 128
   WIFE - Karen Madsdtr
   CH - Mads Hansen   22
     Peder Hansen   16
     Simon Hansen 9
   BRO - ...........
     CH - Hans Rasmussen, selv gmd i Kierbyeholm
   wife's guard:- Jorgen Truelsen, gaeste moller i Hybechs Molle
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Nielsen selv gmd i Indslef Thaarup   1792 23 Oct -      pg 53,58
   WIFE - Kirsten Pedersdtr
   5 CHILD - Niels Hansen   9
        Kirsten Hansdtr  17
        Karen Hansdtr  12
        Abbelone Hansdtr 7
        Ane Hansdtr  5  all home
   BRO - Rasmus Nielsen, selv gmd i Eybye
   WIFE's STEDFADER - Lars Andersen i Ruggaard Skov Molle
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Ottesen Bremer, hmd of Thurup (foed i Svendborg)   1798 16 May -   pg 319
  WIFE - Birthe Hansdtr (foed i Mulleroed)
          testament - 1792
  no heirs
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Pedersen, selv gmd i Honderup bye, Gielsted S.   1796 20 Jun -    pg 220 
  WIFE - Ane Cathrine Larsdtr
  CH - Peder Hansen   18
     Lars Hansen   16
     Ane Marie Hansdtr   10
  wife's guard:- Niels Larsen faeeste gmd i Fielsted
  CLOSEST REL - Jens Nielsen faeste gmd i Brenderup under Grevskabet Gyldensteen
        - Niels Nielsen gmd i Emtekild under Grevskabet Wedelsborg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Rasmussen, forige beboer i Korup gaarden, Indslef S.   1797 9 Nov -  pg 259
  WIFE - Maren Pedersdtr
  CH - Rasmus Hansen   13 1/2
     Anders Hansen   11
     Ane Marie Hansdtr 19 1/2
     Maren Hansdtr    8
  wife's guard:- gmd Niels Larsen i Kierbye
  NEAREST REL - gmd Hans Andersen i Baaring
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Christophersen faester i Acherup bye, Haarbye S.   1797 28 Jul -     pg 254
  WIFE - Johanne Johansdtr
  CH - Maren Hansdtr = hme Niels Larsen i Woldtofte Mark
     Margrethe Hansdtr  tien. i Surup
     Karen Hansdtr  tien i Sarup
     Ane Hansdtr  tien i Norre Brobye
     Dorthe Hansdtr  home
  REL - gmd & udflytter Lars Christophersen i Schalleberg
  wife's guard:- gmd Peder Hansen i Kiong Hoyberg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hans Christophersen, selv i Skydeberg   1793 8 Aug -              pg 107
   WIFE - Ane Pedersdtr
   CH - Peder Hansen   7
     Christopher Hansen   2
     Karen Hansdtr  4
     Mette Hansdtr  1/2
   WIFE's BRO - Jens Pedersen i et udflyt huus uden for byen
   guardian - Hans Jensen gmd here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Hager Cathrine Lobedanz jomfr. i Acherup praestegaard   1799 11 Mar -  pg 375,384,398
  BRO - hr. August Lobedanz (dead)
       CH - Henrich (Erich) Lobedantz, sognepraeste i Haarbye Sogn, Acherup
  SIS - madame Finger i Fridericia (dead)
       CH - Jens Finger praest i Wind & Winding Sogn, Jylland
          Henrich Joachim Finger, astensangs praest med den tydske kirke
            i Fridericia
          Madm Thomasen i Fridericia (dead)
            CH - Henrich provst Thomasen i Weilbye
               madm Buhl i Fridericia = commision of Raadmand
               madm Deichman i Colding = borgrmester
               madm Ingversen i Fridericia = apotheque
          madm Fog i Faaborg (dead) = ...... (dead)
            CH - David Fog   guard:- Apotheque Ingversen, above
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Henning Andersen, selv hmd i Kiong Hoyrup bye, Kiong S.   1796 28 Dec - pg 233
  WIFE - Margrethe Larsdtr
  SIS - Ane Marie Andersdtr = Lars Andersen hmd i Norbye, Kilum Sogn
  SIS - Ane Andersdtr  30 tien i Brahesborg
  1/2 BRO - Hans Andersen 14 tien Jens Jensen i Holte
  guardian - gmd Soren Henningsen, here & gmd Jens Henningsen i Norbye, Kierum S.
  wife's guard:- gmd Henrich Henningsen i Hoyberg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Inger Olsdtr pigen with selv Soren Rasmussen i Bubelgaard   1793 2 Sep -    pg 118
   MODER - Ane Rasmusdtr = Peder Nielsen i Kiodstrup
   BRO - Rasmus Dejen i Hoyrup, hmd
   SIS - Eoch Olsdtr = Lars Bodker i Bubel
   SIS - Ane Olsdtr tien i Kiodstrup
   SIS - Maren Olsdtr tien here i gaarden
   SIS - Dorthe Olsdtr = Morten Rasmussen i Fyllested   
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Christian Bang, selv hmd i Orsberg   1792 4 Jun -        pg 25
   WIFE - Maren Bundesdatter
   CHILD -  Mikkel Jensen   16 apprenticed to wife's fader i Caslund
        Christian Jensen   11 home
   WIFE's FADER - Bunde Jorgensen Smed i Caslund     
   BRO - Jochum Christiansen Haess, hmd i Orsberg
   WIFE's FORLOVEDE - Lars Michelsen, ungkarl i Faurschou
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Hansen, ungkarl i Fielsted Sogn & Bye   1797 30 Mar -       pg 240
  MODER - Apolone Pedersdtr = gmd Hans Madsen i same
  BRO - Peder Hansen   26 i condition i Nordruplund, Slagelse i Sielland
  SIS - Ellen Hansdtr = Hans Abrahamsen Prip i Lille Lange
  SIS - Ane Margrethe Hansdtr = gmd Rasmus Sorensen i Kiostrup
  SIS - Maren Hansdtr  28 ugift home
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Ibsen, selv gmd i Schydeberg Sogn & bye   1798 27 Apr -     pg 311
  WIFE - Ane Marie Jorgensdtr
  wife's guard:- gmd Jeppe Larsen i Aarup
  CH - Jeppe Jensen   21
     Hans Jensen   17 1/2 home
     Maren Jensdtr = gmd Hans Hansen i Caslund
     Ane Cathrine Jensdtr = gmd Hans Hansen i Gaunbye
  BRO - gmd Jorgen Ibsen i Gieldsted   
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Knudsen Smed, selv hmd i Baaring bye, Asperup S.   1797 16 Feb -  pg 237
  WIFE - Birthe Olsdtr
  BRO - Lars Knudsen i Zineberglund i Jylland - of age
  1/2 BRO - Anders Knudsen Smed i Weilbye - of age
  SIS - Maren Knudsdtr = hmd Niels Thomasen i Kustrup
  SIS - Else Marie Knudsdtr  ugift & tien i Roile Thaarup
  SIS - Marie Kristine Knudsdtr  u gift & tien i Blanke
  FARBRO - Hans Andersen i Woldbye
  1/2 BRO - Hans Knudsen   6  (could be Lars Knudsen)
  1/2 BRO - Knud Knudsen   2 1/2
  1/2 SIS - Karen Knudsdtr  10
  STEDFADER - Poul Knudsen, hmd i Royle
  wife's guard:- Offer Nielsen, gmd i Risum
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Larsen, ungkarl i Wedtofte bye & Sogn   1799 28 Feb -       pg 371,379,402
  STEDFADER - sognefogden Mads Andersen of same
  1/2 BRO - Christen Larsen   22 with curator gmd Anders Jensen of Hesle
  1/2 SIS - Birthe Larsdtr  24
  1/2 SIS - Dorthe Larsdtr  18
  1/2 SIS - Maren Larsdtr  12  guard:- Knud Madsen gmd of Molleballe, Wedtofte S. 
  MORBRO - sognefoged Christopher Gaagerup i Orsted
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Madsen, selv boelsmand i Kierbye bye, Asperup Sogn   1797 16 Feb - pg 236
  WIFE - Mette Larsdtr
  CH - Mads Jensen   3
     Jens Jensen   14 days
     Ane Jensdtr  15
  wife's guard:- gmd Hans Larsen i Eibye
  REL - gmd Anders Jorgensen i Baaring  & gmd Ph Jorgensen of same
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Nielsen, selv gmd i Weirup bye, Indslef Sogn   1798 30 Mar -    pg 305
  WIFE - Kristine Marie Sorensdtr
  CH - Rasmus Jensen   7
     Niels Jensen   1/2
  wife's guard:- gmd Hans Rasmussen i Kierbyeholm
  guardian - gmd Jacob Nielsen i Indslef Thorup
  WIFE's 1ST HUSBAND - Rasmus Madsen
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Pedersen Skoemager, selv hmd i Schydeberg Sogn & Bye   1797 13 May - pg 241
  WIFE - Ane Cathrine Jensdtr
  CH - Jens Jensen   26 home
     Peder Jensen   21 home
     Ane Lisbeth Jensdtr  tien i Assens
     Ane Marie Jensdtr   tien i Gumby
  wife's guard:- gmd Christian Nielsen of here
  guardian - Hans Jensen Langaard, gmd of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jens Rasmussen gmd i Gummerup   1793 20 Aug -               pg 111,121
   WIFE -
   CH - Rasmus Jensen   15
     Peder Jensen   10
     Dorthe Jensdtr = Lars Eriksen i Hod
     Karen Jensdtr = Rasmus Madsen tien here i gaarden
     Ane Jensdtr  22
     Kirsten Jensdtr  13
   wife's guard:- gmd Mads Pedersen Heerby, gmd Lars Pedersen i Haarbye 
   guardian - Rasmus Frederichsen i Kiong, gmd
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jacob Jensen, selv hmd i Kierbye bye, Asperup Sogn   1799 4 Mar -    pg 373
  WIFE - Ane Andersdtr
  BRO - Niels Jensen  47 hmd i Baaring
  SIS - Dorthe Marie Jensdtr 40
  wife's guard:- gmd Jens Rasmussen of here
  guardian - gmd Christen Andersen i Baaring
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jacob Nielsen selv hmd i Eybye byes mark   1797 28 Jun -         pg 252
  WIFE - Karen Rasmusdtr
  CH - Maren Jacobsdtr  4 1/2
  REL - gmd Niels Andersen i Balslef
  wife's guard:- hmd Rasmus Nielsen i Eibye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Johan Bogtelmann skoemager i Kingstrup, faeste hmd   1797 2 Aug -  pg 255
  WIFE - Else Bendixd
  CH - Frands Johansen boende i Kingstrup  (from former marriage)
     Jochum Frandsen hmd ibdm (signed Jochum Johansen)
  wife's guard:- Hans Sorensen
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Johan Knudsen, of Asperup Sogn & Bye, hmd   1798 8 Feb -         pg 294
  WIFE - Marie Hansdtr
  CH OF 1ST MD:
     Knud Johansen   36 
  CH OF THIS 2ND MD:
     Hans Johansen   19
     Jorgen Johansen  15
     Ane Johansdtr  16
  guardian - Lars Pedersen tommermand of here
  wife's guard:- Hans Hansen of here
  (? has wife remarried to Niels Jorgensen?)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Johan Nielsen, aftaegtsmand i Gieldsted Thorup   1798 23 May -      pg 322
  ? - gmd Peder Nielsen i Gieldsted Thaarup
     Rasmus Andersen i Kramoesborg i Fieldsted S.
     ungkarl Niels Davidsen i Eibye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Johan Nielsen, hms i Lunge bye i Gielsted Sogn   1796 14 May -      pg 217,225
  CH- .......(dead) = Mads Hansen, faeste gmd i Gielsted Thaarup
     CH - Hans Madsen   21
       Niels Madsen   10
       Giertrud md:  18
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Johanne Andersdtr i Haarbye   1797 1 Jul - (died 28 June)         pg 256
  HUSBAND - hmd Anders Madsen (dead)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jochum Jochumsen, faesteren i Baaring, Asperup S.   1795 12 Aug -     pg 194
  WIFE - Ane Clausdtr
  CH - Ingeborg Jochumsdtr  19 home
  wife's guard:- Christian Andersen, gmd here
  guardian - gmd Niels Jensen i Fonschou   
  (note - to datter Karen Margrethe Rasmusdtr after fader Rasmus Rasmussen Lund 2 Feb 1773, widow's
   1st mand, & after brother Rasmus Rasmussen (dead))
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Albrechsen & wife i Assens   1794 12 Mar -          pg 139,144
   HER BRO - Jens Jorgensen i Egerup
   HER SIS - Maren Jorgensdtr (dead) = ......., Kbhvn
     CH - ........... ?d =..........., Kbhvn
   HER SIS - Malena Jorgensdtr (dead)= Gorm Pedersen Dreier i Assens
     CH - Mathias Gormsen 26  i Naarup
   HER 1/2 BRO - Rasmus Jorgensen i Blangstrup (dead)=...=(2) Christen Nielsen i Blangstrup
     CH - ..... Rasmussen
        ..... Rasmusdtr
   HER 1/2 BRO - Hans Jorgensen i Thurup
   HER 1/2 BRO - Simon Jorgensen i Thorsinge
   HER 1/2 SIS - Dorthe Jorgensdtr = Anders Andersen i Holte
   HER 1/2 SIS - Karen Jorgensdtr = Jens Nielsen hmd i Holte
   ? - .......... = Anders Nielsen i Karuphuus
   ? - .......... = Find Hansen i Stubberup
   ? - Lars Hansen i Stubberup
   ? - Isach Hansen i Hiorte
   HER ? - Hans Frederichsen i Orsted
   HER ? - Jochum Frederichsen
   HIS BRO - Andreas Albretsen i Assens
   HIS BRO - Jens Albretsen i Assens
   HIS BRO - Jorgen Albretsen i Assens
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Andersen, hmd i Gielsted Taarup, Gielsted S.   1795 (between 27 Nov -19 Dec) pg 202
  WIFE - Agnete Hansdtr
     Testament 25 Jan 1793 - no living heirs
  left huus to these 2 good men - Jorgen Rasmussen skoelholder i Gielsted
                 & gmd Hans Jorgensen i Gillsted Taarup 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Jensen, faestern & wife Karen Hansdtr, Kionghojrup, Kiong Sogn   1799 25 Apr - pg 382
  HIS BRO - .......
       CH - Niels Sorensen  40 i Longsted
  HER CH OF 1ST md: to Jorgen Pedersen? :
       Hans Jorgensen  50 hmd of here
       Ane Jorgensdtr = gmd Anders Hansen i Orsted Hojberg
       Maren Jorgensdtr = gmd Jens Mortensen of here
       Karen Jorgensdtr = Jorgen Pedersen of here 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Mortensen Moller i Vor Kiobstaed Assens   1797 10 Feb -          pg 240
  WIFE - Karen Moller
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Mortensen Moller of Strand Molle i Assens   1797 27 Nov -     pg 265
  WIFE - Karen Johansdtr
  CH - Morten Jorgensen  14
     Johan Jorgensen  12
     Niels Jorgensen   9
  SIS - ......... = brand inspecteur sr. Gloerfeldt of Assens
  wife's guard:- Henrich byefoged Nellemann of Assens
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Nielsen, selv gmd i Etterup, Rorup S.   1795 31 Dec -       pg 209
  WIFE - Ane Nielsdtr
  CH OF 1ST MD:
     Jorgen Jorgensen selv gmd i Andebolle i Wissenberg S.
     Niels Jorgensen selv i Etterup, Korup S.
  CH OF THIS MD:
     Niels Jorgensen   24
     Niss Jorgensen 22
     Hans Jorgensen   20 twin
     Rasmus Jorgensen   20 twin
  BRO - Mikkel Nielsen i Rold
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Nielsen, selv hmd i Lynge bye, Gieldsted Sogn   1798 22 Dec -   pg 356
  WIFE - Ane Dorthe Jacobsdtr
  CH - Ane Cathrine Jorgensdtr  7
     Jacobine Jorgensdtr  4
     Maren Jorgensdtr  2
  wife's guard: - hmd Jens Rasmussen i Lunge
  guardian - sognfoged Ole Jensen i Lunge
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Jorgen Pedersen, ungkarl with selv hmd Andreas Pedersen i Skydeberg S.   1796 6 Jun - pg 218
  MODER - Ane Gregersdtr living here in the house
  BRO - Andreas Pedersen, selv hmd here
  BRO - Gregers Pedersen skoleholder i Hechetolle  34
  SIS - Ane Kristine Pedersdtr  26 ugift here
  moder's guardian - Jens Pedersen hmd here
  guardian - selv Rasmus Andersen Drud here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Knud Andersen, selv hmd i Kiong Hojrup Mark, Kiong Sogn   1799 25 Apr -  pg 383,395
  WIFE - Margrethe Larsdtr
  BRO - Jorgen Andersen gmd i Kiong Hojrup (died)
  BRO - Peder Andersen gmd i Kionghojrup
  SIS - Ane Andersdtr (dead) i Egte bye, Jylland
       3 CH - Anders Hansen   21
           Ane Kristine Hansdtr 23
           Karen Hansdtr   16
  wife's guard:- Henrich Henningsen
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Knud Andersen Smed selv hmd i Royle, Weylbye Sogn   1794 18 Apr -     pg 142,145
   WIFE - Kirsten Hansdtr
   CH OF THIS MD:
     Hans Knudsen   6
     Karen Knudsdtr  8
   CH OF 1st md: with Else Pedersdtr:
     Anders Knudsen Smed i Weilbye
   CH OF 2ND md: with Karen Jensdtr:
     Jens Knudsen Smed i Baaring
     Lars Knudsen ugift i Zinneborglund i Jyllund
     Maren Knudsdtr = Niels Thomasen hmd i Kustrup
     Else Marie Knudsdtr tien Niels Hansen i Stunbye
     Marie Kristine Knudsdtr tien byefoged Bluhme i Sundelfort
     Kirsten Knudsdtr tien Rasmus Knudsen here i byen
   BRO - Hans Andersen hmd i Woldbye
   wife's guardian - Rasmus Hansen, gmd i Staurbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

kamerraad Baager i Brahesholm, herridsfoged   1797 24 Nov -   pg 262,268,272 278,298,314,350,393
  WIFE - frue Juliana Didericha Bagger fod Gierslef
  CH OF 1ST MD:
     ......... = sogn praeste Henrich Mumme fra Gammelbye
     ......... = praesten Henrich Siersted i Huusbye i Jylland
     ......... = preasten Henrich Friis i Jysvom i Jylland
     Frederich Siegfried Bagger, officer i Hauoverske tremeste  24
  CH OF THIS MD:
     Andreas Christian Bagger 18  her eldest son
     Jens     16 academiet i Kiobenhavn
  wife's guard: - kamerraad & amtforvalter Willermoese of Odense
  guardian - Henrich Riessesthal fra Syllested
  wife's guard: - sognpr. Henrich Hviid fra Orsted & canc.raad Hillerup,i Bramstrup 
  guardians - constitutioner & fuldmagter Henrich Byefoged Nellemann i Assens
  guardian - Henrich Lacoppidun fra Soebye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Kammerherre Juell,hr. ridder til Billeshauge i Odense   1793 21 Mar - pg 81,84
  CH - Hans Rudolph Juell,  l9 Tors i Lyneberg 
  guard: - Henrich kammer herre (F.)Juel til Thorsinge
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Andersdtr i Jarleberg huus, Orsberg Mark   1796 16 Sep -      pg 224
  HUSBAND - Niels Hansen, selv hmd i same
  CH - Hans Nielsen   5
     Kirsten Nielsdtr  9
     Ane Marie Nielsdtr 1 1/2
  FADER - Anders Rasmussen i Fulshuusens i Orelund
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Clemmensd i Sandager bye & Sogn   1798 12 Jun -       pg 325,329
          with gmd Hans Pedersen, her son
  CH - Hans Pedersen, selv gmd i same, 40
     Jens Pedersen  37
     Clemmen Hansen (dead) = ... = (2) gmd Jorgen Sorensen of Laslund
       CH - Jens Clemmensen  19
          Niels Clemmensen  17
          Lars Clemmensen  13
          Hans Clemmensen  11
          Judith Clemmensd 22
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Hansdtr & Appelone Hansdtr, pige i Inslef Thaarup bye   1796 8 Oct -  pg 226
  FADER - Hans Nielsen, selv hmd i same (dead)
  MODER - ....... = Peder Eriksen, selv i Inslef Thaarup
  BRO - Niels Hansen   12
  SIS - Kirsten Nielsdtr  15
  SIS - Ane Nielsdtr  10 both ugift
  1/2 SIS - Maren Pedersdtr
  FADER's BRO - Rasmus Nielsen, selv gmd i Eibye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Hansdtr i Gremmerlykke huuset, Jndslef S.   1792 8 Aug -    pg 39,46,59,62
   HUSBAND - Hans Sorensen, selv hmd of same
   CHILD -  Ane Hansdtr = Peder Christiansen borger & braenderins mand i Kbhvn
        Maren Hansdtr = self hmd Hans Jorgensen i Bubbel
        Ane Marie Hansdtr = faeste gmd Christen Jorgensen i Haare
        Ane Zejverine Hansdtr 28 infirm, at home
        Sara Hansdtr 17 serv with sister i Kbhvn
        Karen Margrethe Hansdtr 15 home
   BRO - Jens Hansen, selv gmd i Balsbo Mosegaard
   BRO - Anders Hansen selv gmd i Roerslef
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Hansdtr i Lykkegaard i Fieldsted Sogn   1793 14 Jun -       pg 96,109
  HUSBAND - Peder Jensen, selv i same
  CH - Mette Marie Pedersdtr   3
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Hansdtr, Schydeberg   1793 4 Oct -                pg 123,126
   HUSBAND - Niels Ibsen, i same
   HUSBAND's BRO - Mads Ibsen, selv i Faurschou
   1ST md: CH:  
     Ane Hansdtr (dead) = Jorgen Hansen, fastegmd i Schydeberg
        CH- Karen Jorgensdtr  home
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Hansdtr, with hmd Peder Mortensen i Kjerbyeholm   1793 15 Feb -       pg 77
  HUSBAND - Niels Jorgen, indsidder i same
  CH - Jorgen Nielsen   2
     Ane Cathrine Nielsdtr 8
  BRO SON (? his or hers) - Jorgen Poulsen i Baaring
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Henrichsdtr i Heeden, Norre Aabye mark   1798 13 Jan -         pg 289,295
  HUSBAND - boelsmand Jens Jorgensen i same, selv.
  CH OF 1ST MD:
     Hans Hansen   14
     Dir Hansdtr  20 (? Dorthe or Birthe or Kirsten ?)
  BRO - hmd Jens Henrichsen i Kustrup
  guardian - gmd Hans Rasmussen i Aulbyegaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Jepsdtr, i Flemlose bye & Sogn   1799 23 May -      pg 389 
  HUSBAND - Jacob Hansen, selv gmd i same
  CH - Hans Jacobsen   15
     Jeppe Jacobsen  10
     Niels Jacobsen   8
     Kirsten Jacobsdtr  13
  guardian - Ole Hansen gmd i Drevlette
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Marie Jensdtr & Maren Jensdtr i Lunge   1792 20 Feb -          pg 5
   BRO - Ole Jensen, selv i Lunge
   SIS - Ane Cathrine Jensdtr = selv Hans Nielsen, Honderup
   SIS - Mette Jensdtr = selv Mads Madsen i Lunge
   SIS - Hannibaline Jensdtr 17
   MODER - Christiane Nielsdtr
   moder's guardian - selv Mads Larsen i Lunge
   FADER - Jens Olsen, selv i Lunge (pro. 17 Apr 1789)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Nielsdtr i Kionghoyrup bye, Kiong Sogn   1798 7 May -       pg 315
  HUSBAND - Niels Hansen, hmd i same
  CH - Niels Nielsen   13
     Hans Nielsen   11
     Peder Nielsen   9
     Geerth Nielsen  7
     Hans Nielsen   3
     Jens Nielsen   1
     Mette Nielsdtr  5
  BRO - Jorgen Nielsen of Strandbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Nielsdtr i Eybye   1793 5 Jun -                  pg 94, 97
  HUSBAND - Niels Larsen, selv gmd of same
  1ST md: CH -
     Niels Jorgensen   37 faeste gmd i Byllerup
     Mads Jorgensen   27 faeste gmd i Kingstrup
     Rasmus Jorgensen   19/21 tien here i gaard
     Ane Jensdtr  24 = hmd Rasmus Nielsen, here
  THIS md: CH -
     Jorgen Nielsen   18/19 home
  guardian - Rasmus Nielsen selv gmd here   
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen Pedersdtr i Weilbye Broegaard   1799 21 Jan -            pg 368,375
  HUSBAND - selv gmd Hans Jorgensen i same
  SIS - Birthe Pedersdtr = hme Jens Henrichsen i Kuustrup
  SIS - Maren Pedersdtr 68 = ..(dead) with above Jens Henrichsen
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Karen West Moller foed Laesoe i Sondergaarde   1793 18 Apr -    pg 143,156,179
       page cont. 195,235,246 died i Provstiegd ved Assens
   HUSBAND - assessor Moller (dead)
   HEIRS : ........... = Henrich forvalter Danqvart Moller fra Sondergaard
        5 CH- Christian Ernst
           Christiana Carlotte  guardian: rel. forvalter Kamp,Erholm
   DATTER .............
     CH -............. = Henrich kiobmand Jorgen Drejer of Assens 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Kirsten Andersdtr of Sollested Sogn   1797 7 Jul -             pg 253
  HUSBAND - hmd Jens Nielsen i same
     testament - no heirs - 1787
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Kirsten Hansdtr i Kiong Sogn & bye   1797 29 May -            pg 244
  HUSBAND - Soren Hansen, selv hmd i same
  CH - Karen Sorensdtr  5
     Birthe Sorensdtr  3
     Ane Sorensdtr  7 wks
  guardian - gmd Lars Hansen i Helnes & Hmd Johan Christophersen Wiibye of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Kirsten Jensdtr i Baaring   1798 9 May -                 pg 318
  HUSBAND - hmd Johan Karstensen of same
  CH OF 1ST MD:
     Karen Jorgensdtr  32
  CH OF THIS 2ND MD:
     Karsten Johansen  19
     Mette Marie Johansdtr  21
  BRO - ..............
     CH - Jorgen md:, gmd i Roerslef
  guardian - Peder Madsen, gmd i Wedelslhauge
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Kirsten Knudsdtr i Royle   1794 31 Jul -                  pg 151
   FADER - afg. Knud Andersen Smed
   1/2 BRO - Anders Knudsen Smed i Weilbye
   BRO - Jens Knudsen Smed i Baaring
   BRO - Lars Knudsen
   SIS - Maren Knudsdtr = Niels Thomasen of Kustrup
   SIS - Else Marie Knudsdtr
   SIS - Marie Kristine Knudsdtr
   1/2 BRO - Hans Knudsen   6
   1/2 SIS - Karen Knudsdtr
   FARBRO - Hans Andersen i Woldbye
   STEDMODER - Kirsten Hansdtr i Rogle   guardian: - Rasmus Hansen i Staubye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Kirsten Pedersdtr i Kuustrup bye, Weylbye Sogn   1797 21 Aug -       pg 256
  HUSBAND - Daniel Madsen, hmd i same
  CH - Mads Daniels   14
     Rasmus Hansen Daniels  3 1/2
     Marie Danielsd  16
     Ane Danielsd  5
  guardian - boelsmand Rasmus Hansen i Roerslef 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Kristine Pedersdtr i Haarbye S.& bye   1795 25 Jul -             pg 192
  HUSBAND - selv hmd Jorgen Pedersen
  CH - Jacob Jorgensen  12 wks
  guardian (REL?) - Rasmus Pedersen i Baerholm i Kiong S.
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Bech selv gmd i Fielsted   1794 3 Feb -            pg 136
   WIFE - Karen Nielsdtr
   CH - Annichen Larsdtr 6
     Maren Larsdtr   5
   REL - sr Jens Bech i Breld
   wife's guard:- Henrich Birkedommer Hansen i Haniborggaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Hansen, boelsmand i Glendsberg, Kiong Sogn   1797 23 Feb -     pg 239
  WIFE - Maren Rasmusdtr
  CH - Hans Larsen of age
  wife's guard:- Jacob Jorgensen of Glendsberg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Hansen, boelsmand i Norre Aabye Margaard, Norre Aabye S.   1798 13 Jan - pg 287,297,354
  CH - Hans Larsen   37
     Jens Larsen   36
     Anders Larsen   32 home
     Ane Larsdtr  26 home
     Ane Johanne Larsdtr 22 = Lars Nielsen gmd i Harrendrup
     Mette Larsdtr  18 home
  guardians - gmd Jorgen Jorgensen i Byllerup & gmd Mads Jorgensen i Gumborg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Hansen, ungkarl i Gielsted taarup bye   1798 5 Sep -        pg 337
  BRO - Anders Hansen, gmd i Gielsted taarup (dead)
       CH - Ellen Andersdtr  20
  SIS - Karen Hansdtr =
       CH - Erik Rasmussen  25 tien. i Caslund
  SIS - Mette Cathrine Hansdtr = Nis Olsen, hmd i Kingstrup       
  1/2 SIS - Maren Hansdtr = gmd Lars Larsen i Huusby
  1/2 SIS - Ane Hansdtr (dead) = Peder Rasmussen i Taarup
       CH - Lars Pedersen  29
          Mette Pedersdtr = gmd Jorgen Andersen i Schydeberg
          Ane Cathrine = gmd Peder Nielsen i Taarup
  guardian - gmd Mads Pedersen i Taarup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Lorentsen, with selv Peder Hansen i Bubel tilforendehuus   1798 5 Dec - pg 353
  WIFE - Ane Larsdtr
  CH - Lars Larsen   5
     Ane Cathrine Larsdtr   11
     Ane Marie Larsdtr   8
     Maren Larsdtr     3
  wife' guard: Poul Andersen i Gremmerlykke
  guard: - Peder Hansen i Bubell, above
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Pedersen, indsidder i Byllerup   1799 6 Mar -            pg 375
  WIFE - Ane Jorgensdtr
  wife's guard:- Jens Bang i Aabyelund
  CH - Ane Cathrine Larsdtr   31
     Marie Larsdtr     30
  guardian - gmd Anders Rasmussen i Byllerup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Pedersen Moller i Thurup Molle   1799 22 Feb -           pg 371
  WIFE -
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Rasmussen hmd i Aabyelund   1792 25 May -            pg 22
   WIFE - Ane Nielsdtr
   CHILD - Niels Larsen    15
   WIFE's BRO - Rasmus Jacobsen hmd of grevskaboul gejldensteen gods, Ulle Huuse
   wife's guardian - Jens Jensen Bang, selv gmd i Aabyelund
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Lars Rasmussen Snedker i Kingstrup, selv hmd, Gielsted S.   1792 11 Jun - pg 28, 38,43,56
   WIFE - Karen Hansdtr (dead)
   CHILD -  Niels Larsen, faeste hmd i Kingstrup  34
        Hans Larsen 38, last heard of 12 yrs ago i Kbhvn,Ballerup bye i Siaelland
          tient ved Huzar Corpiet i Siaelland
        Maren Larsdtr 39
        Giertrud Larsdtr 26 both home
   guardian - Rasmus Jorgensen, selv gmd i Eybye 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mads Ibsen , selv gmd i Faueschou bye, Kierte Sogn   1793 16 Dec -  pg 129,132
   WIFE - Karen Jensdtr
   CH - Jens Madsen   23
     Inger Madsdtr = Rasmus Nielsen, selv gmd i Narup i Weininge Sogn
     Kirsten Madsdtr = Christopher Caspersen, selv boelsmd i Erkemolslund i Wissenberg Sogn
     Karen Marie Madsdtr   19 home  
   BRO - Jorgen Ibsen i Gielsted, Erholm gods, gmd
   wife's guard:- Knud Hansen, fastergmd under Erholms gods i Orsberg
   guardian - sr Jens Bech i Fauerschov Molle 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mads Johansen, selv hmd i Boebiergs huuset i Kiong S.   1794 9 Oct -   pg 151
   WIFE - Kirsten Svendsd
   CH - Johannes Madsen  2
     Maren Madsdtr     1/2
   wife's guard:- Jorgen Svendsen i Koppenbergs huuset i Flemlose Sogn
   guardian - Rasmus Nielsen, faestegmd i Daerup i Flemlose Sogn
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mads Madsen & wife Ane Christensdtr, indsidder i Logismoese gods, Flemlose S   1798 7 Apr - pg 363
        testament confirmed - no heirs
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mads Pedersen, ungkarl i Gadstrup, Norre Aabye S.   1792 17 Oct -    pg 51
   MODER - Mariana Christensdtr = Peder Christensen i same
   BRO - Hans Pedersen   15
   BRO - Christen Pedersen   13
   SIS - Maren Pedersdtr  11
   FADER - Peder Hansen, selv i Gadstrup (prob. 25 Nov 1790)
   his guardian - Soren Christensen
   STEDFADER OF Hans & Christen - Jorgen Jensen (prob. 11 Jun 1788) & MODER - Maren Larsdtr
     CHILD - Christen Jorgensen
         Agatha Jorgensdtr
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mads Tonnesen, inderste i Honderup   1794 11 Apr -         pg 144
   WIFE - Kristine Sorensdtr
   CH - Tonnes Madsen i Kiobenhavn, of age
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

madame Stitzer i huus i Haarbye   1797 17 Nov -         pg 261,269,318
  CH - Christian Frederich Stitzer   45 til Soes fra Stige
     Ane Biade = Niels Willumsen i Assens
     Ane Elisabeth Stitzer (dead)
       CH - Hans Christian Svannekilde  15
  guardian - gmd Jorgen Sorensen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mikkel Jorgensen, inds. with Henrich Mathiasen i Aalsboe (dead 7 yrs)   1794 15 Jul - pg 150 
   WIFE - Kirsten Pedersdtr
   CH OF 1ST MD:
     Dorthe Lisbeth Michelsdtr
     Ane Cathrine Michelsdtr = Erik Pedersen Skibskarl fra Middelforth
     Christiane Michelsdtr
-  CH OF THIS md: ?:
     Karen Michelsdtr  ugifte
     Ellen Michelsdtr  ugifte
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mikkel Madsen, inderste i Flemlose   1797 8 Aug -            pg 256
  WIFE -
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mette Andersdtr, Kiong   1792 20 Jul -                pg 36
   HUSBAND - Mads Andersen, selv gmd, i Kiong
   CHILD -  Anders Madsen
   BRO - Anders Andersen
   STEDFADER - Ole Hansen Hoeburg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mette Kristine Haagensd, Assens   1792 2 Jul -           pg 34
   HUSBAND - Peder Jensen of same
   CHILD - Kristine Pedersdtr 5 home
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mette Kristine Jensdtr i Haarbye bye & Sogn   1798 28 Jun -         pg 329
  HUSBAND - kroemand Jacob Hvalsoe i same
  CH - Jens     10
     Peder Lobedantz  7
     Jorgen Ellegaard  4 (died .. Jun 1799)
     Dorthe Johanne Helene  12
  BRO - gmd Mads Jensen i Naarup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mette Madsdtr i Udbye Bye & Sogn   1798 23 May -            pg 321
  HUSBAND - hmd Hans Hansen i same
  CH - Mads Hansen   1
     Ane Marie Hansdtr  4
  guardian - gmd Jorgen Hansen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mogens Muhle of Schougaarde i Assens amt,forpagter   1795 18 Jan -  pg 175,199
  WIFE - Mette Margrethe Evalds
  CH - Frederich Sigfried Muhle  17 (OF 1ST MD)
     Carl Adolph Muhle  10 (OF THIS MD) 
  1/2 BRO on fader's side - Christian Muhle, forpagter i Erholm
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Margrethe Andersdtr i Moesegaard, Balslef S.   1795 23 May -          pg 187
  HUSBAND - Jesper Jacobsen, faeste i same
  CH - Jacob Jespersen  6
     Ane Margrethe Jespersdtr 4
     Maren Jespersdtr   2  
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Margrethe Andersdtr, indsidder i huus i Weilbye Sogn & Bye   1797 30 Nov -  pg 268,276
  HUSBAND - Hans Goresen, gmd i same
  CH - Gores Hansen fra Faeroe
     Anders Hansen   32 til soes, last heard from 4 yrs ago & don't know
            if living or dead
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Margrethe Madsdtr i Harndrup   1792 16 Mar -               pg 7
   HUSBAND - selv Niels Jacobsen of same
   2 CHILD - Mads Nielsen   5
        Elisabeth Nielsdtr  8
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Morten Hansen, selv boelsmd i Weirup, Indslef Sogn   1795 21 Jan -    pg 176
  WIFE - Dorthe Rasmusdtr 
  HIS HEIRS:
     SIS - Maren Hansdtr = Mads Pedersen, selv hmd i Baaring, Asperup S.
       CH - Morten Madsen
  HER HEIRS:
     SIS - Ane Rasmusdtr = David Knudsen, hmd i Skostrup i Ore S.
     BRO - Anders Rasmussen i Kierbye (dead)=...=(2) Jacob Jensen i Kierbye
       3 CH - Rasmus Andersen
           Ane Dorthe Andersdtr = Lars Pedersen, hmd i Skostrup, Ore S.
           Maren Andersdtr           
  wife's guardian - Jens Nielsen, here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Morten Jorgensen Elled, selv gmd i Acherup bye, Haarbye S.   1795 19 Dec -    pg 206
  WIFE - Kirsten Larsdtr
  SODSKENDE CH - gmd Peder Hansen, here
  wife's guard:- gmd Peder Larsen here
     testament 1785 - no living heirs
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Marie Larsdtr i Gadstrup Mark, Norre Aabye Sogn   1797 17 May -     pg 243
  HUSBAND - Jorgen Sorensen, selv hmd i same
  SIS - Karen Larsdtr = hmd Mads Jorgensen i Royle Thaarup
  SIS - Ane Larsdtr ugift tien i Roelund
  guardian - gmd Jens Bang i Aabyelund, Gudstrup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Marie Madsdtr i Byllerup   1793 10 Mar -                pg 91
  HUSBAND - Jorgen Nielsen, gmd i same
  CH - Mads Jorgensen   23
     Niels Jorgensen   20
     Else Jorgensdtr = Hans Nielsen, indsider here i bye
     Dorthe Jorgensdtr  32 home
  (note - David Madsen of Ralslev fra Peder Ipsen of Emtekild for his sis Ane Cathrine Ipsdtr hos
     sin Sted-fader Mads Davidsen)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Marie Nielsdtr i Woldbroe, Gamtofte S.   1795 25 Jun -          pg 189
  HUSBAND - selv gmd Hans Hansen i same
  CH - Niels Hansen   6 wks
     Ane Hansdtr  12
     Sidsel Hansdtr 9
     Johanne Hansdtr   7
     Maren Hansdtr   4  
  FADER - Niels Andersen i Aborre
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Marie Olsdtr of Baaring, Asperup Sogn   1793 22 Nov -Met        pg 128
   HUSBAND - selv Jorgen Nielsen of same
   CH - all of age
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Marie Pedersdtr, indsidder with son i Kronborg, Korup S.   1798 12 Jun - pg 325
  CH - hmd Niels Hansen i same
     (this is only child listed - there may be more)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Andersdtr, i Longe   1792 18 Feb -                pg 1
   HUSBAND - Niels Nielsen, selv gmd of same
   CHILD - Niels Nielsen  31 serv Peder Andersen, here
       Anders Nielsen  29 home
       Hans Nielsen  18 home
       Maren Nielsdtr 24 home
       Kirsten Nielsdtr 22 home
       Ane Nielsdtr 20
       Karen Nielsdtr 11 both home
   HUSBAND's BRO - Mads Nielsen, fastebonde i Harndrup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Andersdtr, i Kaerbye   1795 27 Nov -                pg 201
  FADER - Anders Rasmussen (dead)
  MODER - Ane Andersdtr = Jacob Jensen
  BRO - Rasmus Andersen   25
  SIS - Ane Dorthe Andersen = Lars Pedersen hmd i Skortrup, Ore S.
  (note - she is heir after Morten Hansen's enke Dorthe Rasmusdtr i Weirup - fader's side)
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Espensdtr of Kingstrup bye, Gieldsted Sogn   1799 4 Mar -   pg 372,389
  HUSBAND - indsidder Jens Hansen of same
  CH OF 1ST MD:
     Karen Gregersdtr  23
  CH OF THIS 2ND MD:
     Hans Jensen   18
  BRO - Espen Andersen of here, gmd
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Hansdtr i Top gaarder i Orte Sogn   1798 29 Mar -   pg 303,307,309 320,384
  HUSBAND - Mads Hansen Top (dead) of same
  CH - Jorgen Madsen Top  44
     Hans Madsen Top  43
     Mathias Top, skipper i Stige 42
     Kirsten Madsdtr 41 = hmd Jorgen Hansen i Wiedde
     Ane Marie Madsdtr 39 = hmd Morten Nielsen i Kandekilde i Wissenberg Sogn
     Johanne Cathrine Madsdtr 35 = gmd Jep Larsen i Weirup i Ubberud Sogn
     Maren Madsdtr 23 ugift home
  BRO - Anders Brendholt i Brendholt gaarden
  guardian - selv gmd Hans Simonsen of Froeberg & gmd Lars Larsen of Lunde
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Jensdtr i Maasegrd   1797 12 Aug -                pg 256
  HUSBAND - hmd Hans Rasmussen Skraeder of same
  CH: - Ane Lisbeth = hmd Frederich Christiansen i Svendstrup
     Ane Dorthe = Peder Rasmussen i Moesgrd
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Jorgensdtr, i Roerslef Sogn & Bye   1797 3 Jun -          pg 247
  HUSBAND - Jacob Thomasen, hmd i same
  CH: - Jorgen Jacobsen
     Karen Jacobsdtr  16
     Thomas Jacobsen   14
  guardian - Christian Jacobsen hmd of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Larsdtr i Boelsted i Froberg bye, Orte S.   1796 2 May -     pg 210
  HUSBAND - Niels Hansen, selv boelsmand i same
  CH: - Hans Nielsen   4
     Jens Nielsen   1 1/2
     Karen Nielsdtr  8 1/2
     Dorthe Nielsdtr  6 1/2
  BRO - selv gmd Anders Larsen here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Larsdtr i Woldtofte bye, Flemlose Sogn   1798 28 Jun -      pg 332
  HUSBAND - hmd Anders Rasmussen i same
  CH: - Rasmus Andersen   5
  BRO - hmd Niels Larsen i Aalsboe, represented by gmd Peder Rasmussen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Nielsdtr i Kiistrup bye, Weilbye Sogn   1798 20 Mar -       pg 302
  HUSBAND - Hans Andersen i same
  CH: - Anders Hansen   5
     Niels Hansen   3
     Ane Hansdtr  1/2
  BRO - hmd Anders Nielsen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Nielsdtr i Rojle bye, Wejlbye S.   1798 20 Dec -          pg 355,363
  HUSBAND - slev gmd Jens Bertelsen i same
  CH: OF 1ST MD: 
     Niels Pedersen   6
  CH: OF THIS 2ND MD:
     Maren Jensdtr  1
  guardians - gmd Mathias Nielsen i Bogelund with Hans Rasmussen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Maren Rasmusdtr, with selv Jorgen Nielsen i Eibye   1797 1 Jul -          pg 253
  HUSBAND - Hans Knudsen, huusfaester i same
  CH: - Jacob Hansen   6
  FADER - indsidder Rasmus Pedersen i Fielsted
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Mu Nielsen gmd i Ramsherreds port ved Assens   1798 18 Mar -     pg 301
  5 CH: - Hans Mus, snedker mester i Assens
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Andersen, aftaegtsmand i Eibye bye & Sogn   1798 29 May -      pg 322
          with gmd Jorgen Hansen
  WIFE - Ane Marie Hansdtr
  CH: - Anders Nielsen   6
     Karen Marie Nielsdtr 10
     Maren Nielsdtr  8
     Ane Nielsdtr  3
  BRO - gmd Jorgen Andersen i Sletteroed
  wife's guard:- gmd Jorgen Pedersen i Kingserup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Andersen Wadelee, gmd i Etterup by, Boyrup Sogn   1799 26 Aug -    pg 403
  WIFE - Ane Pedersdtr
  CH: - Anders Nielsen   10
     Peder Nielsen   4
     Rasmus Nielsen   1/2
     Ane Nielsdtr  13
     Ane Cathrine Nielsdtr 7 
  BRO - selv gmd Henrich Andersen Wadelee of Lille Pederstrup gaard, Frostrup Korup S.
  wife's guard:- Henrich forvalter Kamp of Erholm
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Hansen, selv boelsmand i Froberg   1798 12 Jan -          pg 286,292
  WIFE - Ane Kristine Larsdtr
  wife's guard: gmd Rasmus Hansen of Schalleberg with gmd Jorgen Bertelsen of here
  CH: OF 1st MD:
     Hans Nielsen   5
     Jens Nielsen   3
     Karen Nielsdtr  10
     Dorthe Nielsdtr  7
  CH: OF THIS MD:
     Lars Nielsen   1
  guardian - Hans Simonsen, gmd of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Jorgensen, ungkarl with hmd Rasmus Pedersen, Causlund S.   1796 29 Mar -    pg 209
  1/2 BRO - hmd Hans Michelsen i Stoubye
  1/2 BRO - Jorgen Michelsen i Schrillinge (dead)
       CH: - Peder Jorgensen tien borger & tommermand Hans Larsen i Middelforts
          Mikkel Jorgensen faeste hmd i Skeillinge
          Lars Jorgensen hmd i Stoubye
          Mette Margrethe Jorgensdtr = faestehmd Peder Hansen here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Jensen i Flenstofte, pensionist   1792 27 Mar -       pg 8, 12, 26,67,69
   SIS - Elisabeth Jensdtr (dead) = Peder Larsen, Torschen i Bresten Sogn, Torkild Hans, Jydland
     5 CHILD - Jens Pedersen 37 gmd i Torschen bye i Bredsten Sogn
          Ane Pedersdtr = Knud Pedersen gmd i Lumschou, Norrup Soren, Engelsholm gods, Jydland
          Margrethe Pedersdtr 28 home
          Maren Pedersdtr 24 serv Pedersholm, Weyle
          Karen Pedersdtr 20 serv i Hollund i Osted Soren, Jerlev Hans, Jydland
   SIS - Ane Jensdtr = Jorgen Jensen vertshuusmand i Fridericia
   SIS - Karen Jensdtr = Lars Christiansen skoemager i Fridericia (? Lars Christensen)
   SIS - Maren Jensdtr = Peder Jensen skovfoged, Leerbech i Jydland
   SIS - Mette Jensdtr (fod Toschen) = Christian Johan Pedersen vaegter i Horsens
   SIS - Else Jensdtr = Jens Jespersen i Radmes, Husum i Slesvig
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Jensen of Weirup   1798 16 May -  (? age 1/2 yr)         pg 320
  FADER - selv gmd Jens Nielsen of same (dead)
  MODER - Kristine Marie Sorensdtr
  moder's guard:- gmd Hans Rasmussen i Kierbyeholm
  guardian - gmd Jacob Nielsen i Indslef Thorup
  BRO - Rasmus Jensen   7
  1/2 BRO - Lars Rasmussen 14
  1/2 SIS - Karen Dorthe Rasmusdtr 12
  1/2 SIS - Maren Rasmusdtr  9
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Nielsen, hmd i Moesgaard i Balslef S.   1795 5 Feb -        pg 178
  WIFE - Maren Olsdtr
  CH: - Niels Nielsen   4
  wife's guardian - Soren Steensen of Gieldberg
  BRO - Jorgen Nielsen i Fous
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Nielsen i Skydeberg with selv Jens Ibsen (died 18 Feb)   1793 1 Mar -  pg 77,110
  BRO/SIS -..........................
     CH: - Christen Jensen = ........, Kiong
       Maren Jensdtr = afg. Mathias Meyer i Assens
          CH: - Jens Meyer, skoemagermester i Assens
       Cathrine Jensdtr (dead)
          CH: - Jens Christophersen i Langsted
       Maren Jacobsdtr (dead)
          CH: - Peder Hansen = ...., Smejrup
            Kirsten Hansdtr = Anders Hansen i Heile
       Ane Cathrine Jacobsdtr (dead)
          CH: - Niels Christensen i Kiobenhavn
            Christen Christensen i Kiobenhavn
            Ane Marie Jorgensdtr = ..... i gaarden
  ? - ............. = Jens Ibsen i Skydeberg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Pedersen, selv hmd & skoemager i Kiong bye & Sogn  1798 14 Jun -  pg 326
  WIFE - Ane Jorgensdtr
  CH: - Peder Nielsen   22
     Ane Nielsdtr  28
     Else Nielsdtr  24
     Johanne Nielsdtr  18
  wife's guard: - gmd Jorgen Jensen of here
  guardian - gmd Mads Andersen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Niels Sorensen, inderste with Lars Pedersen, hmd - fattige   1797 1 Jul -      pg 256
  WIFE -
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ole Hansen, hmd i Causlund with selv gmd Hans Nielsen   1793 8 May -         pg 90
  WIFE - Maren Rasmusdtr
  SIS - Karen Hansdtr (dead) = Soren Andersen, Svendstrup
     CH: - Hans Sorensen 25 tien. gmd Jens Bertelsen i Skrillinge
       Anders Sorensen 22 tien. Lars Hansen i Svendstrup
       Ane Marie Sorensdtr 18 tien. Rasmus Andersen i Woedbye
  WIFE's guardian (? new husband) - Hans Nielsen, selv gmd i Causlund
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ole Jensen, selv gmd i Sletteroer bye, Fellsted S.   1796 4 May -   pg 215
  WIFE - Ane Margrethe Nielsdtr
  CH: - Niels Olsen   5
     Jens Olsen   3
  BRO - selv gmd Soren Jensen i Fiellerup
  wife's guard:- Henrich kammerraad Hansen i Hamborggaard
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Ole Myhol, selv hmd i Asperup Sogn & Bye   1794 14 Nov -      pg 155,200
   WIFE - Karen Larsdtr
   CH: - Andreas Olsen   25 i Lissabon
     Dorthe Olsdtr  19
   wife's guard:- Hans Hansen gmd i here 
   guardian - Niels Michelsen fra here & Jorgen Sorensen selv gmd here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Offer Hansen, selv gmd i Brangstrup   1795 15 Nov -         pg 197,202
  WIFE - Karen Rasmusdtr
  STIF CH: - Hans Nielsen   23  (CHILDREN OF gmd Niels Hansen (dead) 17 Mar 1779)
       Rasmus Nielsen   19
       Niels Nielsen   17
       Ane Cathrine Nielsdtr 21
  CH: - Lars Offersen   3
     Maren Offersd  6
  wife's guard:- Mads Rasmussen i Moesegaard
  NEAREST REL - Niels Offersen, here
  guardian - Jorgen Nielsen Smed i Balslef for Niels Hansen's children
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Peder Jorgensen, ungkarl & tien to Stedfader,Brangstrup i Norre Aabye  1793 12 Nov  pg 125
   MODER - Karen Pedersdtr = Hans Madsen i Brangstrup, Norre Aabye Sogn
   BRO - Anders Jorgensen, gmd i Baaring
   BRO - Hans Jorgensen 15 home
   1/2 BRO - Jorgen Hansen 11 home
   SIS - Maren Jorgensdtr = Anders Christophersen gmd i Bubel
   SIS - Karen Jorgensdtr = gmd Hans Hansen i Asperup
   MORBRO - Jorgen Rasmussen tiend here i gaarden
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Peder Larsen, Aalsboe bye i Rorup Sogn with hmd Niels Larsen   1799 11 May - pg 388,399
  BRO - Niels Larsen, hmd above
  SIS - Maren Larsdtr (dead) = hmd Anders Rasmussen i Woldtofte 
       CH: - Rasmus Andersen  6
  SIS - Kirsten Larsdtr (dead) = hmd Hans Pedersen of Hoed
       CH: - Lars Hansen 10
          Peder Hansen  7
          Karen Hansdtr 17
          Ane Hansdtr 13
  SIS - Karen Larsdtr  50           
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Peder Nielsen, indsidder i Fyllested   1799 9 Jan -            pg 363
  WIFE - Birthe Andersdtr
  wife's guard - Niels Andersen i Asperup
  CH: - Niels Pedersen   40
     Anders Pedersen   6
     Birthe Pedersdtr  2
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Peder Pedersen hmd i Eibye     1798       pg (between 311-4)
  SODSKENDE - ............
          CH: - Hans Hansen
            Peder Hansen foed i Ringe  
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Peder Pedersen, selv hmd i Mollerhuus   1798 29 Dec -           pg 359
  WIFE - Ane Hansdtr
  CH: - Peder Pedersen   1
     Ane Marie Pedersdtr 7
  wife's guard:- hmdd Hans Pedersen i Mollerhuus
  guardian - Johan Thomasen i Beerlose 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Peter Carstens Junior, ungkarl i Kragsberg i Lunge   1798 7 Aug -   pg 334,339
  ? FADER - Carsten Petersen i Molleren Morten Madsen i Jyloren Molle, i same
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Hansen = Maren Andersdtr, boelsmand of Roerslef bye & S.   1796 9 Sep -   pg 401
       testament - no living heirs
  i nyt egteskab, da skal pigen Marie Danielsd 
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Hansen, aftaegtsmand i Myllerup bye, Barlose Sogn   1799 25 May - pg 392
  WIFE - Birthe Larsdtr
  BRO - Mads Hansen i Foedermoese (dead)
       CH: - Anders Madsen   23
          Hans Simon Madsen 16
          Rasmus Madsen   13
          Lars Madsen   10
          Johanne Madsdtr
          Karen Madsdtr
          Cathrine Madsdtr
          Morten Madsdtr
  SIS - Kirsten Hansdtr = Niels Pedersen gmd i Barlose
  SIS - Maren Hansdtr = gmd Rasmus Jorgensen i Bucherup
  SIS - Johanne Hansdtr (dead) = gmd Lars Hansen i Orsberg
       CH: - Rasmus Larsen  29
          Hans Larsen  32
          Niels Larsen  31
  wife's guard: gmd Hans Jorgensen i Thaarup    
  guardian - selv gmd Jorgen Christensen of Fauerschou - for CH: of bro - Moster
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Hansen, i Orte   1794 12 Feb -                   pg 139
   CH: - all of age
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Hansen, selv gmd i Thurup bye & sogn   1798 18 Oct -        pg 345
  WIFE - Mette Cathrine Simonsd
  CH: - Karen Rasmusdtr   21
  wife's guard:- gmd Morten Simonsen i Myllerup
  guardian - gmd Peder Bertelsen i Emtekier
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Jensen, skoemager i Brendrup bye   1793 8 Jul -          pg 101
  WIFE - Birthe Cathrine Jacobsdtr
  CH: - Lars Rasmussen   22
     Jens Rasmussen   7
     Ingeborg Rasmusdtr = Soren Nielsen bager here
     Ane Margrethe Rasmusdtr 15
     Mette Cathrine Rasmusdtr 10
  wife's guardian - gmd Abselon Andreasen of Fyllested
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Knudsen, selv gmd i Rojle bye, Wejlbye S.   1798 24 Dec -      pg 357,366
  WIFE - Ane Kristine Jorgensdtr
  CH: OF 1ST MD:
     Knud Rasmussen, sognfoged of here 30
     Hans Rasmussen gmd of here  29
  CH: OF THIS 2ND MD:
     Jorgen Rasmussen     9
     Peder Rasmussen      6
  guardian - gmd Niels Knudsen i Stauerbye
  wife's guard:- gmd Jens Madsen i Woldbye
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Larsen, selv hmd i Kingstrup bye, Gielsted S.   1796 10 Jun -   pg 219,228
  WIFE - Maren Andersdtr
  CH: - Anders Rasmussen   35 tiend i Kiobenhavn
     Lars Rasmussen   30 tien. i Lykkegaard i Haarslef S.
     Christen Rasmussen   28 tien. i Pugl Molle
     Karen Marie Rasmusdtr 22 ugift & tien here i bye
  wife's guard:- selv Jens Jensen here -- selv hmd Jens Andersen of Kingstrup
  BRO - gmd Jeppe Larsen i Serslef under Grenskabet Gyldensteen
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Rasmus Larsen, selv gmd i Mulleroed bye, Dreslette Sogn   1799 21 Sep -  pg 406
  WIFE - Ane Rasmusdtr (dead)
  HIS CH: OF 1ST MD:
     Lars Rasmussen   20 with curator gmd Rasmus Larsen i Strierup
  CH: OF THIS MD:
     Rasmus Rasmussen   4
     Karen Rasmusdtr  11
     Margrethe Rasmusdtr  9
     Birthe Rasmusdtr  7
     Ane Rasmusdtr  5
  HER BRO - gmd Rasmus Madsen of Brodegaard, Dreslette S.
  HER BRO - gmd Hans Madsen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Soren Andersen i Baaring, selv gmd   1792 23 Apr -         pg 9
   WIFE - Maren Christensdtr
   2 CHILD - Ane Kristine Sorensdtr = molleren Peder Larsen i Schou Mollen i Weuflinge Sogn
        Christiane Sorensdtr  15
   BRO - Hans Andersen gmd i Baaring
   wife's guardian - gmd Hans Christensen i Baaring
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Soren Gormsen, indsidder i Orsberg   1792 5 Mar -       pg 5
   BRO - Anders Gormsen
   BRO - Jorgen Gormsen i Caslund (dead)
     6 CHILD - Gorm Jorgensen gmd i Caslund
          Hans Jorgensen (dead)
           CHILD - Kirsten Hansdtr  9
          Envald Jorgensen gmd i Caslund
          Dorthe Jorgensdtr (dead) = Niels Michelsen hmd i Rorups
           2 SONS - Mikkel Nielsen 15
                Jorgen Nielsen 12
          Karen Jorgensdtr = Jorgen Simons i Caslund
          Ane Marie Jorgensdtr, serv i Kierte praest
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Soren Hansen Gyes & wife Kristine Rasmusdtr of Wejlbye Sogn, & Striib   1799 22 Jan -  pg 371
  CH: - Rasmus Sorensen Gys of Striib
     Ane Sorensdtr = Knud Jensen Pagh of Stougaard
     Ane Morten Sorensdtr = Johan Abrahamsen Prip i Schifland, Stenderup Strand, Haderslef
       huus Amt
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Soren Madsen, hmd i Honderup   1793 21 Sep -              pg 120
   WIFE - Ane Nielsdtr
   CH: - Ane Dorthe Sorensdtr   2
   guardian - Lars Nielsen i Fielsted
   wife's guard - Jorgen Nielsen i Fielsted
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Sidsel Marie Nielsdtr i Nache bye, Tandrup Sogn   1794 27 Jun -     pg 14
   HUSBAND - selv gmd Niels Jensen off same
   CH: - Jens Nielsen   7 wks
     Ane Nielsdtr  8
     Karen Nielsdtr  6
     Maren Nielsdtr  5
     Marie Nielsdtr  2
   guardian - Niels Christensen of Schalbierg i Wissenberg Sogn
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Simon Knudsen i Thorup bye, hmd   1793 8 Mar -            pg 79
  WIFE - Ane Marie Michelsdtr
  1ST md CH: Jorgen Simonsen = ..., here              
        Johanne Marie Simonsdr = Knud Nielsen, hmd i Mygelund
  THIS md CH: (2) - Knud Simonsen  24
           Hans Simonsen  23
           Mikkel Simonsen  21
           Niels Simonsen  19
           Peder Simonsen  15
           Birthe Simonsdr 9                    
  wife's guard.- Mads Jorgensen, Mygind
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Simon Larsen, indsider i Wedtofte bye & sogn   1798 4 Dec -     pg 352,369
        with smed Niels Andersen
  CH: - Maren Simonsd  4
  WIFE's BRO - gmd Niels Nielsen i Kierte
  wife's guard: - Niels Andersen, above
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Tigre Wagener Suhr, Kierte   1793 8 Apr -            pg 85
  HUSBAND - Andreas Henrichsen, skoemager i same
  CH: - Johanne Christiane Andreasdtr  12
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Christen Sorensen, ungkarl i Wedtofte bye & Sogn   1799 26 Mar -       pg 379,402
  BRO - Lars Sorensen   28
  SIS - Karen Sorensdtr = gmd Hans Christensen of here
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Christopher Hansen i Gummerup   1793 29 Oct -                 pg 124
   WIFE - Maren Nielsdtr
   CH: - Niels Christophersen   1 1/2
   guardian - Rasmus Moesgaard from here
   wife's guard:- Hermand Johansen, Gumtrup
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

Zacharias Enochsen, selv hmd i Kiong   1795 25 Apr -       pg 185
  WIFE - Kirsten Pedersdtr
  STED SON - Morten Andersen
  CH: - Anders Zachariasen Smed i Jordlose
     Maren Zachariasd = Poul Christophersen, hmd here i byen
     Karen Zachariasd u gift, tien Peder Hansen i Hoyberg i Kiong S.
  wife's guard:- hmd Lars Pedersen i Glamsberg
[Assens-Hindsgavl amt, Odense; Bk 6 1792-9; film 49931]

--------------------------------END ----------------------------