HOME & Probate List Bjaergbygaard Gods - skifteprotokol
  

     Bjaergbygaard Gods - skifteprotokol
     Book 1 1787-1850 FHL film 411031
      by Aurelia Clemons 8/19/04

Conrad Zachariassen smedesvend hos Niels Rasmussen smed i Gl.Bierbye   5 Feb 1787  pg 1
BRO:   Mathias Zachariasen hos snecker i Roeskilde
     Hans Zachariasen skraeder holt til Skraeder i Callundborg efter borgemester Leeragers foranskaltning
SIS:   Karen Margrethe Zachariasdtr hos Reengaard i S.Jernlose (guard: H.H. Butenschou) - all minors
guard: Reengaard
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Rasmus Nielsen ungkarl hos Knud Hansen gmd i Svinninge      25 May 1787  pg 4 5
 (fod & dod i Svinninge)
SIS:   Ane Nielsdtr = Just Justesen hmd i Svinninge, Communitets gods
     Dorthe Nielsdtr ugift?
guard: Peder Jensen bondefoged i Svinninge
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Soren Andersen hmd i Bierbye      16 Jul 1787  pg 5
WIFE:  
3 CH:  Kirsten Sorensdtr
     Jens Sorensen
     Niels Sorensen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Sidse Nielsdtr ( Sidsel Nielsdtr ) enke i Bierbye       27 Jul 1787   pg 5
HUSB:  Jens Hiulmand (dod)
CH:   Poul Jensen i Bierbye (deceased with him)
     Mette Jensdtr = C. Schiller sergiant
     Kirsten Jensdtr i Holbech
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Else Nielsdtr i Bierbye    19 Sep 1787  pg 6
HUSB:  Jens Larsen hmd
4 CH:  pigeborn
guard: Hans Ibsen gmd 
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Jensen matros hmd i Stifts Bierbye    6 Nov 1787  pg 6 7 8 9
WIFE:  Sidse Trudesdtr
CH:   Elisabeth Pedersdtr i Khvn
BRO:   Jens Jensen tien i Holbech
guard: Lars Nielsen gmd i Bierbye
wgd: Christen Rasmussen hmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]


Ane Olsdtr i Taarnved        9 Mar 1789    pg 10 11 
HUSB:  Jens Larsen gmd
CH:   Lars Jensen 9
     Karen Jensdtr 10
     Ane Marie Jensdtr 5
     Kirsten Jensdtr 2
BRO:   Jens Olsen gmd i Taarnved
REL:   Jorgen Nielsen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mads Ingvarsen i Bierbye   4 Oct 1721   pg 10 **
CH:   Peder Madsen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Stine en omlobende uggenske, dod i Taarnved   8 Nov 1787  pg 10
 (came from Jyderup hos Anders Larsen )
? Ole Tygesen soldat i Taarnved
WIFE:  ... i Helsingor
(unsure about this probate)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Dorthe Andersdtr i N.Bierbye      29 Aug 1789  pg 12 13 14
HUSB:  Svend Pedersen gmd
4 CH:  Peder Svendsen 9
     Christian Svendsen 7
     Ane Margrethe Svendsdtr 11
     Ellen Svendsdtr 3 
FADER:  Anders .... very old and confined to bed
REL:   Anders Larsen i Nye.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Dorthe Olsdtr inds hos Hans Jacobsen & kone i Bierbye      5 Jan 1789  pg 12
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe Jensdtr i Bierbye      20 Nov 1789   pg 14 15
HUSB:  Lars Pedersen inds
MODER:  Maren Jenses fra Kae
BRO:   Niels Jensen gmd i Hae (? Jens Jensen )
SIS:   Bodil Jensdtr = Anders Christensen
BRO:   Niels Jensen hmd i Hiembek
SIS:   Lisbeth Jensdtr = Jens Espensen i Marke
     Karen Jensdtr = Niels Jensen i Benneboe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Pedersen gev.land-recrut med kron prindsens regiment, dod i Taarnved     21 Nov 1789  pg 15
MODER:  Ane Jensdtr = STIFFAD: Anders Conradsen hmd i Taarnved
BRO:   Jens Pedersen i Bierbye
     Anders Pedersen i Taarnved
     Henrich Pedersen i Hiembek
SIS:   ... Pedersdtr = Peder Nielsen gmd i Holmstrup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Knud Svendsen hmd i Jyderup      1 Dec 1789  pg 15 16 17
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Peder Knudsen 25 
     Maren Knudsdtr 20 tien i Calundborg
wgd: Jens Jensen Kagerup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Marie Jensdtr hos Daniel Leerbek i Tronninge      25 Mar 1788  pg 17
ILLEG.CH: Anders Nielsen 12 i Nye Bierbye (afkald 1794)
guard: Christen Ibsen i N.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Kirsten Pedersdtr enke i Jyderup    28 Jan 1791  pg 17 18 19
HUSB:  Jens Christensen hmd i Jyderup (dod - under Lerchenborg gods)
CH:   Ellen Olsdtr = Niels Jorgensen hmd i Jyderup
     Anders Jensen hmd i Haundrup
     Mette Lisbeth Jensdtr i Broe Molle
     Kirstine Jensdtr i Taarnved
     Ane Dorthe Jensdtr i Holmstrup
     Karen Jensdtr = ... i Hoved, Ods herred
     Peder Jensen hmd i Stokeberg
     Christen Jensen i Kielleklinte
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Andersdtr inds i Jyderup      28 Jan 1791  pg 18
CH:   Jorgen Nielsen gmd i Jyderup
     Lars Nielsen hmd
     Ane Margrethe Nielsdtr = Niels Olsen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Johanne Hansdtr i Gl.Bierbye   16 Jul 1791  pg 19 20
HUSB:  Lars Nielsen gmd
CH:   Niels Larsen 12 (?dod 24 Jul 1791)
guard: Anders Ibsen i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Bodil Hansdtr i Svinninge 31 Oct 1791    pg 21 22 26 27
2HUSB:  Knud Hansen gmd
CH:   Ane Knudsdtr 10
     Marie Knudsdtr 8
     Lars Knudsen 3
1HUSB:  Albret ...
CH:   Sara Albretsdtr 21 (or Sara Albertsdtr)
     Maren Albredtsdtr 18 (or Maren Albertsdtr)
     Anders Albretsen 15 (or Anders Albertsen)
BRO:   Mads Hansen i Gudmonstrup
1HUSB.BRO: Anders Andersen gmd i Bierbye
guard: Soren Jorgensen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Jorgensdtr i Bierbye     10 Dec 1791   pg 23 24 25 28 29 30
2HUSB:  Anders Andersen gmd (dod by 23 Apr 1792 pg 28)
CH:   Lars Andersen 10½
     Niels Andersen 7
     Maren Andersdtr 13½
     Birthe Andersdtr 4½
1HUSB:  Hans ...
CH:   Peder Hansen 19
     Jens Hansen 16
     Ane Hansdtr = Niels Hansen i Friledshuuset
BRO:   Lars Jorgensen gmd i Benneboe, Frydendahls gods
guard: Soren Ingvordsen gmd i N.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Erik Pedersen hmd i Bierbye      24 Feb 1792  pg 26 27 28 
WIFE:  Ane Jeppesdtr or Ane Ibsdtr
3 SIS:  Ane Cathrine Pedersdtr 50 = Christen Rasmussen hmd i Bierbye
     Bodil Pedersdtr 56 enke inds i Bierbye
     Karen Pedersdtr 53 = ... i Khvn
wgd: Jeppe Jensen i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Rasmussen Smed i Gl.Bierbye   22 Nov 1792  pg 30 31 32
WIFE:  Else Hansdtr 22
CH:   Ane Nielsdtr ½
BRO:   Anders Rasmussen hjulmand i Ryde, Horns herred, Ryegaard
SVOGER: Anders Olsen gmd i Bierbye
WIFE.FAD: Hans Ibsen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Christensen i Bierbye      13 Oct 1729  pg 30
CH:   Johanne Nielsdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Sophie Saxesdtr i Bierbye  24 Dec 1792   pg 31 32
HUSB:  Jens Larsen hmd fattig (note: deceased is his 2nd wife)
HUSB.CH:     Lars Jensen (of age & appeared for his father)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Jensdtr i N.Bierbye      12 Mar 1793   pg 33 34
HUSB:  Peder Andersen hmd
4 CH:  Henrich Pedersen 21
     Anders Pedersen 14
     Karen Pedersdtr 19
     Marie Pedersdtr 12
BRO:   Niels Jensen gl. gmd i N.Bierbye (? Niels Jensen Holm)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Svend Sorensen hmd i Jyderup      7 Feb 1793  pg 33 34
WIFE:  Mette Jensdtr
3 SIS:  Maren Sorensdtr 50 = Soren Sorensen gmd i Serslov
     Ane Margrethe Sorensdtr 40 = Christen Madsen gmd i Serslov
     Ane Sophie Sorensdtr 43 = Jens Thomasen hmd i Orebeckshuuse
wgd: Christopher Hansen hmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Inger Larsdtr i Bierbye       5 Apr 1793    pg 34 35
HUSB:  Lars Pedersen hmd
CH:   Maren Larsdtr 4
guard: Niels Hansen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lucie Rasmusdtr i Jyderup   3 Jan 1793   pg 35
HUSB:  Mads Andersen hmd
2 CH:  Karen Madsdtr 21
     Else Madsdtr 18
guard: Peder Andersen i N.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Jensen gmd i Taarnved 16 Apr 1794    pg 36 37 38
WIFE:  Karen Nielsdtr 35    (?=2. Niels Jorgensen Mork i Morke or just guardian for her)
CH:   Jens Jensen 13
     Ane Jensdtr 10
guard: Niels Nielsen gmd i Taarnved & Jens Larsen gmd i Taarnved
wgd: Henning With i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Hansen Bakkerup af Holbeks amt 29 Laeg #43/25 tien Bosniak escadroren, national recrut   2 Oct 1794  pg 38
 (died of lung fever, i recrut Otte Michelsen sted)
WIFE:  Birthe Larsdtr
3 CH:  Maren Andersdtr 8
     Kirsten Andersdtr 5
     Sophie Andersdtr 2
guard: Lars Christensen i Tornved
wgd: Jens Larsen hmd i Tornved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Marie Jensdtr i Nye.Bierbye       18 May 1795   pg 39
HUSB:  Peder Andersen hmd
CH:   Niels Jensen gmd i Syvendekiob
     Kirsten Jensdtr = Jens Rasmussen hmd i Biersted
     Maren Jensdtr = Jens Hansen hmd i Breininge
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mette Marie enke i Jyderup  14 Feb 1795  pg 39
HUSB:  Svend Sorensen hmd (dod)
3 CH:  Soren Andersen 32 soldat hmd i Taarnved
     Ane Andersdtr 42 = Jens Nielsen hmd i Hiembeck
     Johanne Marie Andersdtr 33 = Christen Snecker i Jyderup
guard: Christen Andersen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Kirstine Hansdtr eller Kirsten Andersdtr 42 i Taarnved      15 May 1795  pg 40 41 44
HUSB:   Anders Ibsen gmd
5 CH:  Hans Andersen 12
     Anders Andersen 9
     Jeppe Andersen 5
     Niels Andersen 3
     ... Andersdtr 11
guard: Lars Ibsen i Bierbye / Jens Jensen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Nielsdtr i Bierbye      7 Jul 1795    pg 41 42 43 44 45
HUSB:  Lars Jensen gmd
3 CH:  Jorgen Larsen 16
     Hans Larsen 11
     Karen Larsdtr 14
guard: Lars Ibsen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe Nielsdtr i Taarnved     8 Jul 1796    pg 45 46 47
HUSB:  Niels Pedersen gmd
CH:   Peder Nielsen 17
     Niels Nielsen 3
     Bodel Nielsdtr 15 
     Kirsten Nielsdtr 12
     Bertel Nielsen 11 (? Birthe Nielsdtr )
guard: Niels Olsen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Larsdtr i Gl.Bierbye  20 Aug 1796    pg 46 47
2HUSB:  Lars Jensen gmd
CH:   Maren Larsdtr 18 days
HUSB.3CH:    
FADER:  Lars Ibsen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Bodil Christensdtr i Taarnved        6 Feb 1797    pg 48 49
2HUSB:  Lars Jensen hmd
1HUSB:  Johan 
CH:   Jens Johansen 32 i Smededalig huset
     Johanne Johansdtr 30
     Marie Johansdtr 28
     Maren Johansdtr 21
guard: Jens Hansen hmd i St.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Hansen hmd i Bierbye   26 Oct 1797   pg 49
WIFE:  
CH:   Christen Olsen
     Mette Olsdtr = Isack Isaksen
     Malene Olsdtr = Hans Jensen hmd i Valbye (? Malene Hansen )
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Nielsen gl. gmd i Bierbye    testament 14 Dec 1798  pg 50
WIFE:  Karen Olsdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lisbeth Jensdtr i Jyderup   6 Jul 1799   pg 50 52 53
HUSB:  Jens Nielsen gmd
3 CH:  Sidse Kirstine Jensdtr 13
     Jens Jensen 3
     Niels Jensen nyfodt
BRO:   Hans Jensen & Jorgen Jensen i Holmstrup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Jensen hmd i Taarnved  4 Nov 1799   pg 51 53
WIFE:  Barbra Christophersdtr
CH:   Marie Larsdtr ½
guard: Hans Andersen 
wgd: Henrich Nielsen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ellen Jensdtr i Jyderup       16 Nov 1799   pg 52 53
HUSB:  Niels Jorgensen hmd
CH:   Jens Nielsen 7
     Ane Nielsdtr 3
guard: Peder Jensen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Olsen gmd i Gl.Bierbye      22 Feb 1800  pg 53 54 55 56
WIFE:  Kirsten Nielsdtr 41
5 CH:  Mads Nielsen 15
     Lars Nielsen 14
     Birthe Nielsdtr 11
     Niels Nielsen 8
     Hans Nielsen 4 wks
guard: Jens Hansen gmd i Svinninge
wgd: Soren Jensen i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Larsen hmd i Taarnved  29 Mar 1800  pg 54 56 57
WIFE:  Ingeborg Hansdtr 73
HEIR:  Christen Jensen gmd i Kundbye
WIFE.SVIGERSON: Niels Thomasen i Axelholm
wgd: Anders Ibsen gmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Pedersen hmd i Jyderup     28 May 1800  pg 56 57
WIFE:  Ane Jensdtr
MODER:  Maren Andersdtr = Peder Jensen i Jyderup
BRO:   Christen Pedersen 32 tien Hans Hansen i Jyderup
     Peder Pedersen 26 tien Niels Jensen i Jyderup
     Hans Pedersen 20 tien Henrich Nielsen i Taarnved
SIS:   Ane Margrethe Pedersdtr 29 tien i Jyderup
wgd: Peder Knudsen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Andersdtr i Bierbye  24 Apr 1737   pg 57 
HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Maren Hansdtr (48 - dod 2 May 1785)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Johansdtr i Taarnved  10 Jan 1801  pg 58 59
HUSB:  Ole Lorentzen gmd (signed: Ole Lorensen)
CH:   Lorentz Olsen 13
     Stine Olsdtr 9
     Maren Olsdtr 7
     Hans Olsen 3
guard: Hans Hansen i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Cathrine Pedersdtr i Bierbye  31 Dec 1802   pg 60 61
HUSB:  Christen Rasmussen hmd
CH:   Kirsten Christensdtr = Christen Pedersen hmd i Morkiob/Nokenved
     Ane Christensdtr 26
     Ellen Christensdtr 23
     Peder Christensen 21
guard: Hans Jensen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Soren Ingvorsen gmd i Nye Bierbye   3 Mar 1803  pg 61 62 63
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Peder Sorensen 18
     Albreth Sorensen 14 begge hiemme
guard: Niels Jensen unge gmd i N.Bierbye
wgd: Svend Pedersen gmd i N.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Ibsen hmd i Gl.Bierbye         2 Jun 1803    pg 64 65 66
WIFE:  Mette Larsdtr
CH:   Jeppe Hansen 35 gmd i Gl.Bierbye
     Lars Hansen 21 tien bro.
     Anders Hansen 20 tien Lars Ibsen gmd i Gl.Bierbye
     Hans Hansen 18 hiemme
     Else Hansdtr 28 = Anders Pedersen Smed i Gl.Bierbye
     Johanne Hansdtr 27 ugift tien Anders Smed
     Mette Hansdtr 25 = Soren Jacobsen i Gl.Bierbye
     Ane Margrethe Hansdtr 23 ugift tien i Hiembek
wgd: Jens Olsen i Gl.Bierby
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Jensdtr i Taarnved       20 Sep 1803   pg 67 68 69 70
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Jens Hansen 26
     Hans Hansen 22 tien i Jyderup
     Jacob Hansen 20
     Henrich Hansen 12
     Gotfred Hansen 8
     Johanne Hansdtr 18 - alle hiemme
guard: Henrich Nielsen gmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Cathrine Trolle i Bierbye Vandmolle       19 Dec 1803   pg 70 71 80 81
 (var af Svensk fodsel)
HUSB:  Hans Andersen moller
HUSB.SIS.CH: Jens Wilhelm Mejer Moller i Jaegerspriis Molle
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Jensen Spillemand hmd i Gl.Bierbye       4 Feb 1804    pg 72 73
WIFE:  Kirsten Jepsdtr
CH:   Jens Jensen 39 hmd i Taarnved
     Niels Jensen 33 hmd i Taarnved
     Ane Jensdtr 30 = Niels Sorensen hmd i Gislinge
     Bodil Jensdtr 23 = Hans Pedersen hmd i Gl.Bierbye
wgd: Lars Ibsen gmd i Gl.Bierbyeb
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jacob Hansen hmd i Aseskouhuset ved Bierbye, dod i Helsingoer Hospital      11 Apr 1804  pg 73 74 75 76
WIFE:  Margrethe Madsdtr
CH:   Kirsten Jacobsdtr ½
guard: Nicolai Christiansen gmd i N.Bierbye / Mads Jensen i Bierbye
wgd: Henrich Pedersen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Hansen i Tornved    5 Nov 1744   pg 73
BRO:   Hans Hansen 
     Jacob Hansen
     Henrich Hansen
     Niels Hansen
SIS:   Cathrine Hansdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Olsen hmd i Skubberodshuset ved Jyderup Mark   29 May 1804  pg 74 75 77 78
WIFE:  Maren Jensdtr
2 SIS:  Maren Olsdtr 60 = Hans Knudsen Portner i Khvn
     Ane Olsdtr 57 = Jens Olsen hmd skovfoged i Bierbyegaard, i Gl.Bierbye
wgd: Peder Pedersen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Poulsen i Bierbye    26 Jan 1745   pg 76
CH:   Poul Larsen
     Karen Larsdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Bodil Hansdtr i Taarnved Skov     8 Oct 1804  pg 78 79 80
HUSB:  Ole Poulsen hmd
CH:   Hans Olsen 16 tien Peder Jensen gmd i Jyderup
guard: Lars Hansen hmd i Taarnved Skov
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Diderichsen gmd i Nye Bierbye   14 Oct 1805  pg 82 83 84 91 92 93 94
WIFE:  Inger Andersdtr ( Inger Rasmusdtr x'd out)
3 CH:  Ane Larsdtr 22 ugift   (= Jens Nielsen i N.Bierbye - by 23 Dec 1805)
     Bodil Larsdtr 18 ugift
     Marthe Larsdtr 14 ugift - alle hiemme
guard: Niels Jensen gl. gmd i N.Bierbye
wgd: Anders Larsen gmd i N.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Nielsen ladefoged i Bierbyegaard     13 Sep 1746  pg 83 (not in probates)
SIS:   Karen Nielsdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Olsen hmd i Jyderup   2 Nov 1805   pg 85 97 98
WIFE:  Marie Sorensdtr
HEIRS:  i Callundborg
wgd: Hans Hansen hmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Olsen hmd i Gl.Bierbye     15 Nov 1805   pg 86 90 92
WIFE:  Ane Margrethe Jepsdtr
CH:   Niels Jensen 27 hiemme
wgd: Mads Jensen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Bertelsdtr i Taarnved         9 Dec 1805    pg 87 94
HUSB:  Anders Ibsen gmd
CH:   Lars Andersen 9
HUSB.CH:     Lisbeth Andersdtr
     Hans Andersen
     Anders Andersen
HUSB.BRO: Lars Ibsen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jensen gmd i Bierbye  24 Dec 1749   pg 90 (not found in probates)
CH:   Niels Nielsen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Olesen Moller i Bierbye Molle      30 Apr 1750  pg 94 (not in actual probates)
CH:   Ane Margrethe Pedersdtr (= Lars Hansen moller i Frydendahls Molle - by 7 Apr 1785)
     Mette Marie Pedersdtr  (= Anders Jensen gmd i Jyderup - by 7 Apr 1785)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Hansdtr i Bierbye       23 Apr 1806   pg 98 99
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   Hans Larsen 18 tien i Skielskior
     ane Marie Larsdtr 14
     Mette Kirstine Larsdtr 7
guard: Mads Jensen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Nielsen gmd i Schillested   1 Sep 1751   pg 99 (not found in probates)
CH:   Birthe Andersdtr (= Lars Hansen gmd i Schiellested - by 6 Apr 1785)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Hansen gl. hmd i Gl.Bierbye   25 Aug 1806  pg 100 101
WIFE:  Kirsten Olsdtr
BRO.CH: Ane = Knud Roed i Baasnes
     Karen = ... i Tudse bye
guard: Mads Jensen gmd i Bierbye
wgd: Hans Pedersen i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Jensen hmd i Gl.Bierbye    16 Mar 1807   pg 102 103
WIFE:  Ane Nielsdtr (signed: Ane Hansdtr )
CH:   Lene Hansdtr = Frederich Pedersen hmd i Taarnved / Jyderup
     Karen Hansdtr 30
     Ellen Hansdtr 29
     Inger Hansdtr 25 alle ugift
guard: Hans Pedersen hmd i Bierbye
wgd: Mads Jensen i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Jensdtr i Gl.Bierbye   1 Jul 1808   pg 103 104 118 119
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Ingeborg Nielsdtr 4
     Karen Nielsdtr 17 wks (not listed in 1811 - probably died)
guard: Jens Pedersen selv.gmd i Gl.Bierbye / Lars Ibsen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Marie Larsdtr i Bierbye       16 Jan 1809   pg 104 105
HUSB:  Jens Johansen hmd
2 CH:  Bodil Jensdtr 19
     Lars Jensen 15
REL:   Hans Larsen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Hansen gmd i Jyderup   17 Apr 1809  pg 105 107
WIFE:  Karen Svendsdtr
CH:   Hans Hansen 8
     Frands Hansen 6
     Ane Kirstine Hansdtr 3
guard: Peder Moller skolelaerer i Jyderup
wgd: Gotzsche sognepraesten
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Bodil Hansdtr i Jyderup    18 May 1809  pg 107 109
2HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Soren Hansen 18
     Karen Hansdtr 6
1HUSB:  Peter
CH:   Hans Peter Petersen 20 (signed: Hans Peter Hansen )
guard: Christen Nielsen smed i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Christensen = Maren Andersdtr hmd (murdered) i Taarnved 30 Jul 1809   pg 109 132 133
CH:   Christen Jensen 30 tien i Bentsondslund (34 hmd i Bentsonslund i 1814)
     Kirsten Jensdtr 25 tien i Snertinge (29 fra Qvandlose i 1814)
MURDERERS: Niels Rasmussen & Niels Willumsen i Taarnved
guard: Jens Pedersen hmd i Taarnved / Lars Hansen Bodker hmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Hansdtr i Friheden       27 Nov 1810   pg 110 111
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   Hans Nielsen 20
     Anders Nielsen 17
     Jens Nielsen 15
     Maren Nielsdtr 14
     Marie Nielsdtr 12
     Niels Nielsen 8
     Karen Nielsdtr 5
     Ane Margrethe Nielsdtr 3
     Ane Kirstine Nielsdtr 2 mo.
REL:   Jens Hansen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Willum Jorgensen Smed = Ellen Pedersdtr i Taarnved      falleds boe 16 Jan 1811 pg 111 126 127
CH:   Karen Willumsdtr
     Inger Cathrine Willumsdtr
guard: Jens Pedersen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Rasmussen (murderer) i Taarnved      16 Jan 1811  pg 113
(& Niels Willumsen (murder) i Taarnved
Jens Christensen 's children guard: Jens Pedersen hmd
Jens Olsen gl. gmd
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jensen unge gmd i Nye.Bierbye       25 Jan 1811  pg 114 115 119 120
WIFE:  Karen Poulsdtr
CH:   Ane Lisbeth Nielsdtr = Andreas Jensen hmd i Sorninge
     Lars Nielsen 28 or 26
     Ellen Nielsdtr 21
     Ane Nielsdtr 19 begge hiemme
guard: Anders Larsen gmd i N.Bierbye / Jens Poulsen hmd i Svebolle
wgd: Svend Pedersen gmd i Ny.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Willumsen (murder) i Taarnved       delinqvaentens 16 Jan 1811   pg 114 127 128
WIFE:  Ellen Pedersdtr
(also Niels Rasmussen (murder) i Taarnved
Jens Christensen 's childrens guard: Jens Pedersen hmd
Jens Olsen gl. gmd
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Ibsen gmd i Taarnved     4 Mar 1811   pg 115 118 121 122
2WIFE:  Mette Jorgensdtr
1WIFE:  Maren Bertelsdtr (dod - 22 Jan 1806)
CH:   Hans Andersen 31
     Anders Andersen 25
     Jeppe Andersen 22
     Niels Andersen 19
     Lars Andersen 14 alle hiemme
     Lisbeth Andersdtr = Christen Nielsen smed i Jyderup
BRO:   Lars Ibsen gmd i GlBierbye
wgd: Jens Jorgensen hmd i Biergsted / Soren Jorgensen gmd i Broekiob
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Larsen gmd i Gl.Bierbye      24 Mar 1812  pg 123 124
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Dorthe Hansdtr 8
     Anders Hansen 6
     Niels Hansen 5
     Jeppe Hansen 1
guard: Lars Ibsen gmd i Bierbye
wgd: Lars Jensen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ellen Clausdtr i Taarnved  4 Apr 1812   pg 124 126 132 133
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Peder Pedersen 1½  (dod age 1½  19 Apr 1812   pg 126)
BRO:   Niels Clausen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Hansen soldat i Bierbye    28 Apr 1812  pg 126
HEIRS:  alle myndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Pedersdtr i Nye.Bierbye   28 Apr 1812   pg 126 128 130 133
HUSB:  Svend Pedersen gmd
CH:   Dorthe Svendsdtr 20
BRO:   Soren Pedersen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Jensdtr    20 Mar 1760  pg 130 i guardian ship records
2HUSB:  Jens Jensen gmd 
CH:   Karen Jensdtr (dod by 11 Mar 1785)
1HUSB:  Niels Jensen gmd (dod)
CH:   Niels Nielsen (afkald 11 Mar 1785)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Pedersen hmd i Bierbye      d.12 Sep/7 Nov 1812      pg 130 131 133
2WIFE:  Mette Rasmusdtr
CH:   Rasmus Larsen 17
1WIFE:
CH:   Maren Larsdtr 23
guard: Niels Clausen gmd i Bierbye
wgd: Lars Peder Sorensen hmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mette Hansdtr i Taarnved      30 Jun 1814   pg 133 134
HUSB:  Ole Jeppesen hmd
CH:   Margrethe Olsdtr 19
guard: Hans Ibsen hmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mads Jensen gmd sognefoged i Gl.Bierbye     12 Oct 1814  pg 134 135 137 138
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Niels Madsen 14
     Ane Madsdtr 9
     Jens Madsen 6
BRO:   Jens Jensen hugger hmd i Gl.Bierbye
wgd: Mads Hansen (enkes tilkommende mand)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Pedersen inds i Taarnved     d.1812/29 Oct 1814   pg 130 136 137 138
3WIFE:  Malene Envoldsdtr
1WIFE:
CH:   Peder Nielsen 36 gmd i Taarnved
     Bodil Nielsdtr = Rasmus Rasmussen i Callundborg
     Kirsten Nielsdtr 30 tien i Bierbyegaard
     Birthe Nielsdtr 22 tien i Callundborg
     Niels Nielsen 21 soldat i Khvn
2WIFE:
CH:   Jens Nielsen 17 tien i Holmstrup
     Jacob Nielsen 15 tien i Taarnved
wgd: Hans Envoldsen gmd i Holmstrup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Dorthea Andersdtr i Frieheden, Bierbye     20 Apr 1815  pg 138 139
HUSB:  Christen Olsen hmd
CH:   Anders Christensen 23
guard: Anders Andersen hmd i Wented
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Poul Pedersen hmd i Nye.Bierbye       16 Jun 1815   pg 139 140
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Kirsten Poulsdtr 9
     Ingeborg Poulsdtr 6½
     Karen Poulsdtr 1½
FADER:  Peder Nielsen
wgd: Jacob Hansen gmd i Kundbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Poul Jensen aftgsmd i Gl.Bierbye   d.18 May 1816 pg 141
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe 28 or 29 i Skarresoehuus, Jyderup    31 Jan 1817  pg 141 155 158 163
 (fodt paa den kongelige Fodsalstiftelse i Khvn)
HUSB:  Christen Madsen hmd
no heirs appeared
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Sorensdtr i udflytter huus, Bierbye Mark     24 Mar 1817  pg 141 142 151 153
HUSB:  Mads Nielsen hmd
CH:   Lars Madsen 4
     Jens Madsen 1½
ILLEG.CH: Karen Jensdtr 10
SVOGER: Jens Hansen gmd i Gislinge
guard: Jens Hansen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Andersdtr i Taarnved     6 Apr 1817    pg 143 144 155 158 164
  (fod i Stevns herred, Helsted sogn, Tostrup bye)
HUSB:  Jorgen Hansen Lynge muurmester inds 
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Hansen ladefoged hmd i Bierbyegaard       14 Oct 1817   pg 145 146 148 149 151 153 154
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Jensen 24 ladefoged i hiemme
     Marie Jensdtr 21
     Ane Jensdtr 19
     Karen Jensdtr 16
     Lars Jensen 13
BRO:   Niels Hansen hmd i Friheden/Bierbye
wgd: Lars Jensen unge selv.gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Scheletzdtr/Schellertsdtr/Schiellensdtr inds i Gl.Bierbye    20 Nov 1817  pg 147 148 172 175
HUSB:  Niels Hansen tien i Knudstrup (fraskilte)
CH:   Casper Nielsen 8
ILLEG.CH: Birthe Marie Jensdtr 2, dau of afdode Jens Larsen
guard: Lars Jensen selv.gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Rasmusdtr i Gl.Bierbye  27 Mar 1818  pg 150 151
2HUSB:  Lars Peder Sorensen hmd
CH:   Christen Larsen 24
     Lars Larsen 20
     Peder Larsen 14
1HUSB:  
CH:   Christiane = Mads Jensen hmd i Nye Bierbye
guard: Lars Andersen gmd i Nye Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Jensdtr i Gl.Bierbye  19 Jun 1818  pg 152 153
HUSB:  Ole Nielsen hmd
CH:   Ane Olsdtr 5½
     Niels Olsen 5 wks
FADER:  Jens Jensen inds i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Pedersdtr enke hos Peder Jensen Vaever hmd i Taarnved   16 Apr 1819  pg 154 158
HUSB:  Jens Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Jensen
     Cathrine Elisabeth Jensdtr = Mads Pedersen
     Margrethe Jensdtr = Jens Christian Frederichsen
     Maren Jensdtr = Christen Hansen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Jensen inds hos Peder Jorgensen gmd i Jyderup  29 May 1819  pg 155 158
BRO:   Christen Jensen
     Hans Jensen
     Jorgen Jensen
SIS:   ... Jensdtr = Christian Thomasen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Pedersdtr enke hos Jens Hansen gmd i Gl.Bierbye      15 Nov 1819   pg 156 157 159 160 161 164 168
HUSB:  Soren Jensen aftgsmd (dod)
CH:   Margrethe Sorensdtr = Jens Olsen gmd i Taarnved (nu i Jyderup - 1820)
     Karen Sorensdtr = Jens Hansen gmd i Gl.Bierbye (nu faester af hiemme)
     Maren (dod) = Mads Nielsen hmd i Gl.Bierbye
      CH: Lars Madsen 11
         Jens Madsen 10
         Karen 13 (ILLEG)
     Mette Sorensdtr = Jens Jacobsen gmd i Hoed
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Marie Andersdtr i Adserskovshuset   21 Nov 1819  pg 157 158
HUSB:  Hans Pedersen skovfoged i Morke Skov (fraskildte)
BRO:   Soren Andersen hmd skovfoged i Taarnved Skov
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Madsdtr enke i Nye Bierbye   21 Dec 1819  pg 158
HUSB:  Niels Jensen gmd (dod)
CH:   Lars Nielsen gmd i Nye Bierbye
     Ane Nielsdtr = Jens Jensen
     ... Nielsdtr = Andreas Jensen (?by Hans Jensen ) 
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Sorensdtr i Jyderup   16 Mar 1820   pg 159 160
HUSB:  Peder Pedersen inds
CH:   Soren Pedersen hmd i Reerslov
     Christian Pedersen bmd i Torpe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Jepsen ungkarl i Nye.Bierbye  14 Aug 1820   pg 159 162 163
MODER:  ... = STEDFAD: Peder Svendsen hmd i Nye Bierbye
BRO:   Anders Jepsen i Benneboe Mark (signed: Anders Ipsen )
     Jorgen Jepsen 17 i Gl.Bierbye
     Niels Jepsen 12 hiemme
½BRO:  Jeppe Pedersen 6 hiemme
guard: Lars Ibsen aftgsmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Hartvigsdtr i Nye Bierbye    d.22 Mar 1821 pg 165 168
HUSB:  Jens Jorgensen hmd (?dod)
CH:   Mads Jensen hmd i Nye Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ingeborg Pedersdtr i Taarnved        4 Apr 1821    pg 165
ILLEG.CH: Jorgen Andersen 1, son of Anders Jorgensen ungkarl
FADER:  Peder Knudsen hmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christiane Pedersdtr hos Peder Knudsen hmd i Taarnved      21 Apr 1821  pg 166
HUSB:  Peder Peder Hansen garder i krigstienesten
CH:   Ane Kirstine Pedersdtr 3 hos Hans Hansen Boje hmd i Gl.Bierbye, barnets pleiefader
HUSB.FADER: Peder Knudsen hmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Olsdtr i Nye Bierbye  3 May 1821   pg 167 168
HUSB:  Niels Jensen aftgsmd
3 CH:  Hans Nielsen gmd i Nye Bierbye
     Jens Nielsen gmd i Nye Bierbye
     Margrethe Nielsdtr = Peder Nicolaisen hmd i Vented
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Pedersdtr hos Peder Knudsen hmd i Taarnved     20 Jun 1821  pg 167 168
HUSB:  Hans Rasmussen tienestekarl
FADER:  Peder Knudsen hmd i Taarnved
SIS:   Ane Cathrine Pedersdtr = Niels Nielsen hmd i Holmstrup Mark
     Mariane Pedersdtr ugift tien i Axelholm (these 2 sisters x'd out)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Hansen ungkarl tienestekarl hos Henrich Pedersen gmd i Gl.Bierbye      10 Oct 1821  pg 167 173 174 175
½BRO:  Christian Hansen hmd i Nokkenved
     Anders Hansen i Khvn
BRO:   Hans Hansen hmd i Gl.Bierbye
     Niels Hansen 31 tien i Gl.Bierbye
     Christen Hansen hmd i Morke
     Lars Hansen 23 i Jyderup
guard: Henrich Pedersen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Larsen gmd i Taarnved  12 Mar 1822  pg 169 171 175
2WIFE:  Karen Knudsdtr
CH:   Knud Jensen 31 ungkarl hiemme
     Jens Jensen 26 inds i hiemme
     Christen Jensen 20 hiemme
1WIFE:
CH:   Karen Jensdtr = Lars Christophersen hmd i Jyderup
     Lars Jensen gmd i Taarnved
     Ane Marie Jensdtr = Jens Nielsen hmd i Viinhuset, Frydendahl
     Kirsten Jensdtr (dod) = Emmik Jensen Glom hmd i Sorninge
      CH: Ane Cathrine Emmiksdtr
wgd: pastor Gotzsche i Jyderup / kirkesanger Petersen i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jorgensen hmd knunebinden/kurriebinder/kurremager i Jyderup    17 Aug 1822  pg 172 177 180
2WIFE:  Mette Marie Hansdtr
CH:   Hans Nielsen 22
     Jorgen Nielsen 18
     Lars Nielsen 13
     Niels Nielsen 10
     Karen Nielsdtr 16
1WIFE:
CH:   Jens Nielsen 26
     Ane Nielsdtr 25
guard: Christen Nielsen smed i Jyderup
wgd: Jens Larsen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Jensdtr i Gl.Bierbye  3 Jan 1823   pg 174
HUSB:  Jens Jensen Kragerup inds
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Olsen gmd i Taarnved  d.10 Jun 1822  pg 175 176
WIFE:  uskifteboe
CH:   2 myndige sonnen & en gift datter
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Hansen hmd bodker i Gl.Bierbye      10 Apr 1823  pg 176 180
4 CH:  Hans Larsen
     Anders Larsen
     Niels Larsen
     Lars Larsen - alle myndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Nielsdtr i Gl.Bjerbye   17 May 1823  pg 176 177 180
3HUSB:  Christen Rasmussen hmd
1HUSB:  Soren Enevoldsen gmd (dod)
CH:   Peder Sorensen = ... hmd i Gl.Bierbye
     Albreth Sorensen bontromt for 6 or 7 aar siden
2HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Maren Pedersdtr (dod) = Christian Pedersen smed i Syvendekiob
      CH: Trine Christiansdtr 20
         Peder Christiansen 18 (signed: Peder Christian )
         Ane Kirstine Christiansdtr 17
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Pedersen gmd i Skamstrup, hos Rasmus Pedersen gmd i Jyderup    22 May 1823  pg 176
CH:   Mariane Jensdtr ½
BRO:   Rasmus Pedersen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Andersdtr i Gl.Bierbye        2 Aug 1823    pg 178 179 180
HUSB:  Ole Nielsen Kagerup hmd
CH:   Maren Olsdtr 4
     Lars Olsen 1½   (dod age 2½  12 Jun 1824   pg 184)
FADER:  Anders Christensen gmd i Marke
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Nielsdtr enke i Gl.Bierbye    12 Jul 1823  pg 178 180
HUSB:  Hans Jensen hmd (dod)
CH:   Lene Hansdtr = Frederich Pedersen hmd i Jyderup
     Ellen Hansdtr = Niels Pedersen hmd i Bierbye
     Inger Hansdtr = Peder Jacobsen hmd i Eggetslovmagle
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Jensdtr enke i Taarnved     19 Dec 1823  pg 179 180 
HUSB:  Jens Olsen gmd (dod - ?pg 176)
CH:   Ole Jensen
     Jens Jensen - both of age
     ... Jensdtr = Peder Nielsen
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Larsdtr i Gl.Biergbye      31 Mar 1824  pg 181 182 183 184 185 186 187
HUSB:  Ole Andersen gmd
2 CH:  Ane Olsdtr 3
     Karen Sophie Olsdtr 11 days
BRO:   Lars Jensen unge selv.gmd i Gl.Bierbye
HUSB.MODER: Sidse Rasmusdtr enke
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Ipsdtr enke inds i Jyderup        18 Jan 1825   pg 186
HUSB:  Claus hmd (dod)
CH:   Ane Margrethe Clausdtr = Hans Jacobsen hmd i Skurresoe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lisbeth Nielsdtr i Jyderup  3 Jan 1825   pg 186
HUSB:  Soren Andersen Vaever hmd - uskiftet boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jensen aftgsmd i Nye.Bierbye   25 May 1825  pg 186 187
CH:   Hans Nielsen gmd i Nye Bierbye
     Jens Nielsen - myndig
     Margrethe Nielsdtr = ...
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Rasmussen aftgsmd i Jyderup   25 Oct 1824  pg 186
WIFE:  uskifte boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christen Hansen hmd i Taarnved     13 Mar 1825  pg 186
WIFE:  uskiftet boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Nielsen gmd (hanged himself) i Gl.Bierbye     1 Jun 1826  pg 187 190 196
WIFE:  Ane Cathrine Nielsdtr
CH:   Niels Larsen 
     Anders Larsen
     Christian Larsen
     Jorgen Larsen - alle myndige
     Ane Margrethe Larsdtr = Anders Hansen bmd i Benneboe Mark
w.guard: Rasmus Ottesen gmd sognefoged
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Marie uaegte barn of Marie Larsdtr fruentimmer i Taarnved    22 Sep 1826  pg 187
MODER:  Marie Larsdtr fruentimmer
MODERS.STEDFADER: Hans Jensen Husar hmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Frederich Jensen drengebarn hos Johan Otto Mathiasen bmd ii Taarnved   11 Oct 1827  pg 196
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mads Nielsen hmd haugekarl i Gl.Bierbye    26 Aug 1827  pg 196
WIFE:  uskiftboe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Soren Andersen skovfoged hmd i Taarnved     3 Mar 1828  pg 196
WIFE:  uskiftboe
4 CH:
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christen Jensen Dreier hmd i Jyderup      17 Jan 1828  pg 196
WIFE:  uskiftboe
4 CH:  2 sons & 2 datter, 3 of which are myndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Dorthe Jorgensdtr pigen i Gl.Bierbye      2 May 1828  pg 197
FADER:  Jorgen Hansen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ellen Jensdtr i Taarnved Mark        30 Nov 1828   pg 197 199
HUSB:  Anders Eriksen gmd/bmd
2 CH:  Ellen Kirstine Andersdtr 2
     Christian Andersen 18 wks
BRO:   Jens Larsen skovfoged i Laerkehusene ved Frydendahl
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Andreasen hmd i Gl.Bierbye    14 Mar 1828  pg 197
WIFE:  uskiftboe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Marie 1 1/4 , dau of Niels Larsen ladefoged & Ane Jensdtr pigen i Bierbye      16 Apr 1828  pg 197
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mette Marie Hansdtr enke i Jyderup      17 Aug 1828   pg 197
HUSB:  Niels Jorgensen hmd fattig
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Soren Pedersen gmd i Gl.Bierbye    6 Mar 1828  pg 197
WIFE:  Johanne Hansdtr
3 CH:  Niels Sorensen 23
     Ane Margrethe Sorensdtr 21
     Johanne Marie Sorensdtr 13
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Kirstine Thomasdtr i Aseskoushuset, Bierbye  22 Mar 1829  pg 200
HUSB:  Lars Nielsen hmd - uskift boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Stephensdtr i Jyderup  23 Jan 1769   pg 200 205 in overformynder
HUSB:  Hans Pedersen
DTR.SON:     Svend Pedersen (afkald 29 Oct 1787)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Barbara Christophersdtr i Taarnved Mark   24 Mar 1829   pg 200 201
2HUSB:  Hans Jensen Husar hmd
CH:   Ane Cathrine Hansdtr 28
     Jens Hansen 24
1HUSB:  Lars Jensen (dod)
CH:   Marie Larsdtr 30 ugift
guard: Hans Hansen bmd i Taarnved & Peder Christophersen gmd i Taarnved Mark
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christiane Pedersdtr hos pleiefader Peder Nielsen gmd i Taarnved     12 Jun 1829  pg 202
MORBRO & PLEIEFADER:   Peder Nielsen gmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Andersen hmd i Taarnved      28 Aug 1829  pg 202 206
2WIFE:  Ane Bentsdtr
1WIFE:  Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Peder Jensen inds i Morke
     Anders Jensen 28 fattig i Bierbye sogn
     Ole Jensen 27 tienestekarl
     Niels Jensen 23 tienestekarl
guard: Niels Andersen gmd i Taarnved
wgd: Ole Nielsen Tambour hmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peter Christian Jensen 10 wks hos Hans Nicolai Hansen smed i Taarnved, son of Jens Larsen skoemager & pigen Kirsten
Pedersdtr i Bierbye   30 Jul 1829  pg 202
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Nielsdtr i Nye Bierbye 21 Nov 1829    pg 204 205 208
HUSB:  Anders Pedersen gmd
CH:   Ane Margrethe Andersdtr = Christen Pedersen gmd i Kajemose
     Niels Andersen 27 hiemme
     Dorthe Andersdtr 24 ugift hiemme
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Kirstine Thomasdtr i Aseskoushuset ved Gl.Bierbye    31 Dec 1829  pg 209
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   Karen Marie Larsdtr 10
     Niels Larsen 8
     Jens Larsen 6
BRO:   Rasmus Thomasen gmd i Saerslev
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christian Pedersen hmd/parcellist i Jyderup Mark    11 Jan 1830  pg 211 216 218
WIFE:  Maren Jensdtr uskift boe
4 CH:  Hans Christiansen 9
     Ane Kirstine Christiansdtr 7
     Peder Christiansen 5
     Jens Christiansen 2
BRO:   Rasmus Pedersen gmd i Jyderup
wgd: Claus Christensen hmd i Cathrineberghusene ved Bentzonslund
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Hansdtr enke hospitals og fattiglem i Bierbye Hospital   6 Feb 1830  pg 211
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Sophie Hansdtr i Gl.Bierbye   20 Jan 1830  pg 211
FADER:  Niels Jensen gmd i N.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Sophie Hansdtr pigebarnet i N.Bierbye   18 Mar 1830  pg 211
FADER:  Hans Nielsen gmd i N.Bierbye
MORFAD: Anders Pedersen smed i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Peder Larsen hmd i Gl.Bierbye   22 Feb 1830  pg 211
WIFE:  uskiftboe
CH:   Peder Larsen 39
     Jens Larsen 36
     Birthe Larsdtr (dod)
      CH: 2 umyndige sons
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Margrethe Andersdtr i Taarnved        30 May 1830   pg 211 212 214
HUSB:  Jens Jensen Rytter hmd
CH:   Ole Jensen 36 = ... bodker i Vented
     Niels Jensen 33 ugift
     Bodil Jensdtr 23 ugift tien i Knabstrup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Pedersen Jyde hmd i Gl.Bierbye      14 Jul 1823  pg 178 211
WIFE:  Ellen Nielses  (=2. (forlov) Jens Jensen enkemand hmd i Taarnved - by 25 Jun 1830)
CH:   Maren Kirstine Nielsdtr 13
WIFE.ILLEG.CH: Ane Jacobsdtr 19
guard: Niels Jensen Skraeder hmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Nielsen Tambour hmd i Gl.Bierbye      15 Jun 1830  pg 211
WIFE:  uskiftboe
4 CH:  Ane Olsdtr 20
     Mette Kirstine Olsdtr 16
     Hans Olsen 12
     Jens Olsen 8
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Dorthe Andersdtr 25 i Nye Bierbye      1 Jul 1830    pg 212
FADER:  Anders Pedersen gmd i N.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe Sophie Larsdtr i Gl.Bierbye      10 Oct 1830   pg 214
HUSB:  Ole Jensen transkoemand hmd
CH:   Jens Olsen 22
     Karen Olsdtr 19
     Ane Kirstine Olsdtr 16
     Maren Olsdtr 15
     Niels Olsen 13
     Johanne Olsdtr 9
     Ane Sophie Olsdtr 4
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Kirsten Nielsdtr i Gl.Bierbye     21 Aug 1830  pg 214 218
2HUSB:  Henrich Pedersen gmd
CH:   Hans Henrichsen hiemme, myndig
1HUSB:  Niels Olsen (dod)
CH:   Mads Nielsen hmd i Gl.Bierbye
     Lars Nielsen hmd i Gl.Bierbye
     Birthe Nielsdtr = Svend Nielsen hmd i Tommerup
     Niels Nielsen hmd i Jyderup Mark
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Hansen 35 tienestekarl ungkarl hos Soren Pedersen gmds enke i Gl.Bierbye      11 Oct 1830  pg 215 216
MODER:  Ane Hanses enke i Morke, under fattig of Bierbye-Morke fattig.
BRO:   Hans Hansen hmd i Morke
SIS:   Maren Hansdtr = Hans Stephensen hmd i Kundbye
BRO:   Anders Hansen hmd i Holmstrup
     Jeppe Hansen hmd i Morke
SIS:   Kirsten Hansdtr (dod) = Niels ...
      CH: Rasmus Nielsen i Tommerup, myndig
         Karen Nielsdtr ugift tien i Lovenborg
guard: Lars Jensen selv.gmd / Niels Rasmussen hmd i Morke (probably father of Kirsten 's children)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Sidse Nielsdtr i Frihedshuset ved Bierbye    22 Aug 1830  pg 214
HUSB:  Niels Hansen hmd
4 CH:  1 son & 3 datter alle myndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christen Olsen hmd i Friheden/Frihedeshuset     2 Oct 1830    pg 214 
2WIFE:  uskiftboe
CH:   Ole Christensen 14
     Ane Christensdtr 7
1WIFE:  Dorthe Andersdtr (dod)
CH:   Anders Christensen hmd i Tommerup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Jenses enke almiselem i Bierbye Hospital      4 Apr 1831  pg 218
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Nielsdtr i Taarnved Mark      2 Jun 1831  pg 220 221
HUSB:  Rasmus Nielsen bmd
9 CH:  Niels Rasmussen 20
     Anders Rasmussen 18
     Soren Rasmussen 14
     Ane Margrethe Rasmusdtr 10
     Peder Rasmussen 12
     Mette Marie Rasmusdtr 8
     Christiane Rasmusdtr 6
     Jens Rasmussen 3
     Hans Rasmussen ½
BRO:   Jens Nielsen hmd i Uggelose
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Jensen gmd (hanged himself) i Taarnved   27 Apr 1831  pg 218 219 235 236
WIFE:  Else Margrethe Nielsdtr (signed: Else Jensdtr ) (=2. (forlov) Lars Pedersen ungkarl i Skiellensted - by 16 Dec
1831)
CH:   Marie Jensdtr 13
     Ane Lisbeth Jensdtr 11
     Jens Jensen 9
     Niels Jensen 6
     Ole Jensen (born by 16 Dec 1831)
BRO:   Peder Nielsen gmd i Taarnved
WIFE.FADER: Niels Jensen aftgsmd i Hoed
guard: Lars Jensen gmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren spade pigebarn i Skarresoehuset     8 May 1831   pg 220
MODER:  Maren Christensdtr fruentimmer
MORBRO: Hans Christensen hmd i Skarresoehuset ved Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jensen gmd i Nye.Bierbye     1 Jun 1831  pg 220 222 224
WIFE:  Ane Elisabeth Christensdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr ugift  (= Peder Jorgensen inds hos sin fader Jorgen Pedersen gmd i Tveden - by 16 Jul 1831)
     Jens Nielsen 17 hiemme
BRO:   Thomas Jensen Skraeder hmd i Morke
wgd: Niels Hansen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Hansdtr enke i Tornvedshuus med Gl.Bierbye    28 Aug 1831  pg 225 228 230 238 239 248
HUSB:  Christen Jensen hmd (dod) (? Birthe Larsdtr 4 Oct 1825 - pg 248 ??)
7 CH:  Hans Christensen hmd i Skarresoehuset
     Ane Marie Christensdtr = Anders Jepsen hmd i Snuderup
     Christen Christensen tien i Fauerboe Kroe / nu faester af fadernshuset (? Christen Hansen )
     Maren Christensen 28 ugift
     Peder Christensen 24 hiemme / tien i Faurboe Kroe
     Karen Christensdtr 20 ugift hiemme
     Anders Christensen 17 tien i Velhelmsdall
guard: Soren Christensen Snedker bmd i Syvendekiob
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Jensen hmd traeskoemand i Gl.Bierbye       27 Aug 1831   pg 225 228 237 238 311
WIFE:  Birthe Sophie Larsdtr (dod)
7 CH:  Jens Olsen 23 / traeskemand i Bjergbye by 1837
     Karen Olsdtr 20
     Ane Kirstine Olsdtr 16
     Maren Olsdtr 15
     Niels Olsen 14
     Johanne Olsdtr 10
     Ane Sophie Olsdtr 5
BRO:   Lars Jensen vaever hmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christen Jensen ungkarl hos sin broder Knud Jensen gmd i Taarnved    25 Aug 1831  pg 225
BRO:   Knud Jensen gmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Larsdtr i Gl.Bierbye   1 Sep 1831   pg 230
FADER:  Lars Jensen gmd i Gl.Bierby
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mads Jensen hmd i Ny.Bierbye    8 Sep 1831    pg 230
WIFE:  uskift boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Christensdtr i Taarnved Mark   15 Sep 1831  pg 230
HUSB:  Jens Pedersen hmd - uskift boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jeppesen gmd i Taarnved        5 Sep 1831    pg 230 248 263
WIFE:  (testament 1 Dec 1826)
SVOGER: Ole Hansen hmd i Hoybye, Ods herred
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Rasmus Ottesen gmd i Gl.Bierbye   7 Sep 1831    pg 230 241
WIFE:  Karen Larsdtr
2 CH:  Hans Rasmussen 18
     Maren Rasmusdtr 16
BRO:   Jens Ottesen gmd i Sorninge
WIFE.BRO: Hans Larsen bmd i Sondersted
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ellen Olsdtr i Jyderup    18 Sep 1831   pg 233 248 263
HUSB:  Jorgen Nielsen gmd
CH:   2 sons & 2 datter - 1 gift
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Jorgensdtr i Jyderup Mark   19 Sep 1831  pg 233
HUSB:  Ole Jorgensen hmd
CH:   Jorgen Olsen 21
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Knud Larsen hmd (hanged himself) i Gl.Bierbye      16 Sep 1831  pg 233
WIFE:  uskift boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Nielsdtr i Gl.Bierbye     28 Sep 1831   pg 233
HUSB:  Hans Pedersen lagdsmand hmd - uskift boe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Margrethe Carlsdtr i Svinninge Mark       31 Oct 1831  pg 234 235 240 241
HUSB:  Knud Hansen gmd
CH:   Bodil Knudsdtr = Niels Michelsen bmd i Hoed
     Dorthe Knudsdtr = Carl Christiansen snedker i Stokkeberg Mark
     Carl Knudsen 30 hiemme
     Hans Knudsen 21 hiemme
curator: Ole Carlsen bmd i Svinninge ( Niels Michelsen i Hoed x'd out) 
guard: Rasmus Jensen gmd i Svinninge
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jorgen Nielsen gmd i Jyderup      6 Nov 1831  pg 235 248
WIFE:  Ellen Olsdtr (dod see pg 233 235)
4 CH:  Niels Jorgensen
     Ole Jorgensen - all of age
     Ane Jorgensdtr = Lars Mouritsen hmd i Jyderup
     Maren Jorgensdtr enke = afg. Hans Pedersen hmd i Svinninge
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jeppe Jensen gmd i Schillested    25 Nov 1779  pg 242
WIFE:      (=2. Lars Eliasen gmd i Schillested by 11 Jun 1782/6 Apr 1785)
CH:   Ellen Jepsdtr  (= Niels Michelsen i Noxskoved? by 29 Oct 1795)
     Karen Jepsdtr
     Mette Jepsdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Knud Jensen gmd i Taarnved  1 Jan 1832   pg 242 245
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
2 CH:  Lars Knudsen 5
     Karen Knudsdtr 2½
BRO:   Lars Jensen gmd i taarnved
wgd: Peder Pedersen gmd i Snertinge
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Jensen Rytter hmd i Taarnved  2 Jan 1832    pg 245 246 247
2WIFE:  Ellen Hansdtr
1WIFE:
3 CH:  Ole Jensen hmd bodker i Wented
     Niels Jensen tien i Slagelse
     Bodil Jensdtr ugift tien i Knabstrup
guard: Niels Andersen gmd i Taarnved
wgd: Morten Jensen hmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christian Pedersen i Jyderup     6 Apr 1779   pg 246 in overformynder only
CH:   Ane Margrethe Christiansdtr    (= Niels Olsen hmd i Jyderup - afkald 8 Apr 1785)
STIFCH: Jorgen Nielsen  (afkald 8 Apr 1785)
     Lars Nielsen   (afkald 9 Apr 1785)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Olsen 11 i Gl.Bierbye  11 Jan 1832  pg 247
MODER:  ... enke = FADER: Ole Nielsen Tambour hmd (dod) i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Knudsen hmd i Taarnved      1 Feb 1832  pg 247 263 276
WIFE:  uskift boe
CH:   minors
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Else Hansdtr i Gl.Bierbye   26 Apr 1832  pg 249 262
HUSB:  Anders Pedersen smed
2 CH:  Jens Andersen gmd i Nye Bierbye
     Niels Andersen smed i Gl.Bierbye
     Ane Nielsdtr = Hans Nielsen gmd i Nye Bierbye (? Ane Andersdtr ?)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Jensen Vaerer hmd i Jyderup Mark      1 Apr 1832  pg 249 266 270 276
WIFE:  Ane Cathrine Olsdtr i uskift boe
4 CH:  Jens Hansen 15
     Lars Hansen 14
     Ane Margrethe Hansdtr 11
     Anders Hansen 10
FADER:  Jens Hansen hmd i Bierbye
wgd: Anders Hansen hmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johan Otte Mathiasen bmd i Taarnved Mark    15 Apr 1832  pg 249 254 256
WIFE:  Ane Marie Jorgensdtr
CH:   Christian Johansen ungkarl i Taarnved Mark   22 Feb 1832  pg 249
     Niels Johansen ungkarl i Taarnved Mark    3 Apr 1832   pg 249
6 CH:  Jens Johansen hmd hiulmand i Holmstrup
     Mathias Johansen hiemme
     Jorgen Johansen 19 hos broder i Holmstrup
     Karen Marie Johansdtr = Rasmus Jorgensen vaever i Holmstrup Overdrev
     Ane Johansdtr 17 hiemme
     Ane Cathrine Johansdtr pigen      21 Apr 1832   pg 249
      ILLEG.CH: Christian Nielsen 7 wks (dod 18 May 1832 pg 250)
wgd: Rasmus Nielsen bmd i Taarnved Mark
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Nielsen Kagerup hmd i Gl.Bierbye      11 May 1832  pg 249 263 264 276
3WIFE:  uskift boe
CH:
1WIFE:
CH:
2WIFE:
CH:
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Hansen hmd i Bierbye      5 Apr 1780   pg 250
WIFE:      (=2. Niels Thomasen i Bierbye - formynder 8 Apr 1785)
CH:   Johanne Andersdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Larsdtr i Gl.Bierbye      27 May 1832  pg 250 251 258 260
HUSB:  Jorgen Hansen gmd
CH:   Niels Jorgensen gmd i Syvendekiob
     Johanne Jorgensdtr ugift
     Hans Jorgensen 17½
     Anders Jorgensen 15½
     ... Jorgensdtr (dod)
      CH: Maren Kirstine ½ (dod by 28 Dec 1832)
         Dorthe Marie 2½ (not listed pg 258)
         Maren Marie 4
BRO:   Lars Jensen selv.gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Rasmus Andersen Smed i Bierbye    18 Mar 1780  pg 250
CH:   Christian Rasmussen
     Rasmus Rasmussen
     Ane Elisabeth Rasmusdtr
     Sidse Margrethe Rasmusdtr     (afkald 30 Mar 1785)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Jensen gmd i Gl.Bierbye      22 Jun 1832  pg 252 253 260 262
3WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Anders Larsen myndig hiemme
     Mette Larsdtr = Niels Jorgensen gmd i Syvendekiob
     Niels Larsen myndig hiemme
     Margrethe Larsdtr ugift hiemme
     Peder Larsen myndig hiemme
     Ellen Larsdtr ugift hiemme
1WIFE:  
CH:   Jorgen Larsen = ... hmd i Nye Bierbye
     Hans Larsen = ... bmd i Sondersted
     Karen Larsdtr enke = afg. Rasmus Ottesen gmd i Bierbye
2WIFE:
CH:   Maren Larsdtr (dod)= Ole Andersen gmd i Gl.Bierbye
      CH: Ane Olsdtr 11
         Karen Sophie Olsdtr 8
? Jorgen Pedersen gmd, by his son Peder Jorgensen gmd i Allerup
guard: Lars Jensen selv.gmd i Gl.Bierbye
wgd: Mads Hansen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Larsen hmd i Kollehuset under Gl.Bierbye     29 Jun 1832  pg 254
WIFE:  uskift boe
CH:   ... Andersen 17
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Claus Nielsen gmd i Bierbye      5 Aug 1780   pg 254
CH:   Niels Clausen  (afkald 8 Apr 1785)
     Ole Clausen
     Birthe Clausdtr
     Maren Clausdtr
     Ellen Clausdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mette Rasmusdtr i gl.Bierbye      16 Aug 1832  pg 254
2HUSB:  u. Peder Hansen hmd
1HUSB:  Lars Pedersen Foged (dod)
CH:   Rasmus Larsen hmd i Thorslunde
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Christensen hmd i Gl.Bierbye   26 Jul 1832  pg 254 275
WIFE:  Karen Jensdtr i uskift boe
2 CH:  Jens Pedersen 11
     Christen Pedersen 7
BRO:   Soren Christensen i Svinningegaard
WIFE.FADER: Jens Hansen hmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Sorensen Rogter hmd (hanged self) i Gl.Bierbye   29 Aug 1832  pg 256 278
WIFE:  Dorthe Christensdtr
CH:   Christian Jensen 26
     Niels Jensen 24
     Hans Jensen 10
     Christiane Jensdtr 21 ugift
     Ane Marie Jensdtr 18 ugift
     Karen Jensdtr 15
wgd: Jens Manderup hmd i Ondlose
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Bendtsdtr enke i Gl.Bierbye, dod som lem i Bierbye Hospital   8 Sep 1832  pg 256
HUSB:  Ole Nielsen Tambour hmd (dod)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Nielsen tienestekarl hos Ole Andersen gmd i Gl.Bierbye   26 Aug 1832  pg 256
FADER:  Niels Rasmussen hmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Else Nielsdtr i Taarnved   30 Nov 1832  pg 257 258 262 268
2HUSB:  Lars Pedersen gmd
1HUSB:  Jens Jensen (dod)
CH:   Marie Jensdtr 14
     Ane Lisbeth Jensdtr 12
     Niels Jensen 10 (see pg 219?)
     Jens Jensen 10
     Ole Jensen 1½
1HUSB.BRO: Peder Nielsen gmd i Taarnved (perhaps her brother?)
2HUSB.BRO: Svend Pedersen gmd i Skjellingsted (? Svend Pedersen 's enke)
guard: Lars Olsen gmd i Kundbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Frederica Hansdtr i Jyderup      2 Apr 1781   pg 258
HUSB:  Frederich Jacobsen Lassen
CH:   Inger Maren Frederichsdtr     (afkald 11 Dec 1799)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Carl Frederich Klein godsforvalter i Bjergbyegaard   21 Apr 1833  pg 264 267
WIFE:  Lovise Jacob Klein
2 CH:  umyndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Olsen hmd i Taarnved   8 Apr 1833   pg 264 271
WIFE:  Ane Pedersdtr uskift boe
2 CH:  Bodil Marie Hansdtr 17
     Ole Hansen 16
guard: Jens Hansen gmd i Taarnved
wgd: Lars Jensen gmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Rasmusdtr 18 ugift fruentimmer i Bjergbye     20 May 1833  pg 264 267
FADER:  Rasmus Ottesen sognefoged gmd i Bjergbye (dod)
MODER:  Karen Larsdtr
BRO:   Hans Rasmussen 20
½BRO:  Anders Hansen 27
     Niels Hansen 26
     Jeppe Hansen 22
½SIS:  Dorthe Hansdtr 32 = Ole Andersen gmd i Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Pedersdtr i Taarnved  11 May 1833  pg 265
HUSB:  Hans Nicolai Hansen smed hmd
SIS:   Ane Pedersdtr 63 enke = afg. Anders Frederichsen hmd i Sorninge/ i Skamstrup
wgd: Claus Frederichsen Henrichsen hmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Nielsen hmd i Bierbye  22 May 1833   pg 265
3WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Hans Olsen 8
     Anders Olsen 6
1WIFE:
CH:   Niels Olsen 15 hos Niels Olsen gmd i Nyebierbye
     Ane Olsdtr ugift
2WIFE:
CH:   Maren Olsdtr ugift
guard: Ole Jorgensen hmd i Kundbye
wgd: Niels Nielsen bmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Hansdtr 8 slegfred dau of Hans Henrichsen inds (dod), son of Henrich Pedersen gmd i Bjergbye    24 May
1833   pg 268
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Kirstine Hansdtr 19 i Gl.Bierbye   31 May 1833  pg 268
FADER:  Hans Nielsen hmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Madsdtr 15 i Nye Bierbye      5 Dec 1833  pg 273
FADER:  Mads Jensen hmd i N.Bierbye (dod)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Hansen gmd i Taarnved  6 Dec 1833   pg 273 277 282 283 
WIFE:  Mette Jorgensdtr
3 BRO:  Jens Hansen 58 gmd i Taarnved
     Henrich Hansen 43 hmd i Taarnved
     Gotfred Hansen 38 skovfoged i Norager
1 ½BRO: Christopher Hansen 60 gmd i Nye Hagested
1 SIS:  Johanne Hansdtr 43 = Peder Jorgensen hmd i Benneboe
WIFE.BRO: Soren Jorgensen gmd i Broekjob
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Pedersen hmd laegdsmand i Gl.Bjergbye   23 Jan 1834  pg 276
CH:   Peder Hansen 40 hmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Nielsen hmd i Jyderup      28 Mar 1834  pg 278
WIFEI:
3 CH:  umyndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Henrich Pedersen gmd i Gl.Bjergbye   6 Jun 1834  pg 280 288 290 295
WIFE:  (dod)
BRO:   Anders Pedersen Taarnved gaardskarl i Knabstedsgaard, Khvn (dod)
      7 CH: Daniel Peter Tornved 28 malermester i Ringsted
         Ane Sophie Tornved 26 ugift tien Winther i Khvn
         Charlotte Amalia Tornved 24 ugift tien i Khvn
         Karen Kirstine Tornved 24 ugift tien i Khvn
         Jens Christian Tornved 20 i Malerlaer i Khvn
         Marie Kirstine Tornved 18 ugift tien i Khvn
         Christian Frederich Tornved 17 kobbersmedlaere ii Khvn 
SIS:   Marie Pedersdtr enke = afg. Jacob Hansen gmd i Kundbye 
guard: Lars Nielsen hmd i Aseskovshuset, Gl.Biergbye
wgd: Jens Hansen gmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Inger Hansdtr enke fattig i Jyderup       21 Nov 1834  pg 284
HUSB:  Jorgen Hansen hmd (dod)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Hansdtr enke i Gl.Biergbye Mark     2 Dec 1834  pg 284 285 296
HUSB:  Soren Pedersen gmd (dod)
CH:   Niels Sorensen 29 hiemme
     Ane Margrethe Sorensdtr = Niels Andersen gmd i Svinninge
     Johanne Marie Sorensdtr 20 ugift hiemme
BRO:   Lars Hansen hmd i Riishusene, Morkjob
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jorgen Hansen 84 hmd fattig i Jyderup      17 Nov 1834  pg 284
CH:   Hans Jorgensen hmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Andersen i Svinninge         9 Dec 1834    pg 290
CH:   Christen Andersen gmd i Svinninge
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe Nielsdtr i Gl.Bjergbye     31 Dec 1834  pg 293
HUSB:  Christen Christensen hmd (testament 25 Mar 1834)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Else Madsdtr i N.Biergbye   6 Oct 1835   pg 295
HUSB:  Anders Mortensen hmd
CH:   alle myndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Marie Poulsdtr 7 days, Illeg i Bierbye      16 Sep 1835  pg 295
FADER:  Poul Pedersen ungkarl i Bierbyegaard
MODER:  Karen Jensdtr pigen hos Lars Hansen hmd i Taarnved Mark
by: Niels Jensen skytte
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Pedersdtr i Jyderup       3 Dec 1835    pg 298 307
HUSB:  Peder Jorgensen gmd
8 CH:  Mariane Pedersdtr = Niels Eriksen gmd i Holmstrup
     Ane Kirstine Pedersdtr = Mathias Jensen snedker i Jyderup
     Ane Cathrine Pedersdtr ugift hiemme
     Jorgen Pedersen 19 hiemme
     Johanne Marie Pedersdtr hiemme
     Birthe Sophie Pedersdtr hiemme
     Karen Marie Pedersdtr hiemme
     Ane Lisbeth Pedersdtr hiemme
BRO:   Rasmus Pedersen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Hansen hmd i Gl.Biergbye     22 Jan 1836  pg 300
WIFE:
2 CH:  
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Henrichsdtr i Gl.Bjergbye    18 Jan 1836  pg 300 306
HUSB:  Jens Larsen hmd
1 CH:  Ole Jensen ½   (dod - 3 Jan 1837      pg 311)
FADER:  Henrich Nielsen hmd i Taarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jorgensen gmd i Jyderup     29 Jan 1836  pg 301 308
WIFE:  Sidse Rasmusdtr (signed: Sidse Jorgensdtr )
2 CH:  Rasmus Nielsen 17
     Karen Kirstine Nielsdtr 15
BRO:   Ole Jorgensen parcellist i Jyderup
creditor: Ane Jorgensdtr = Lars Mouritzen hmd i Jyderup
guard: Rasmus Pedersen gmd i Jyderup
wgd: Peder Jorgensen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Eriksen gmd i Taarnved     18 Aug 1836  pg 304 310
2WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Hans Andersen 7
     Ane Cathrine Andersdtr 4
     Ellen Margrethe Andersdtr 3
     Christian Erik Andersen ½
1WIFE:
CH:   Ellen Kirstine Andersdtr i pleie hos Lars Hansen gl. gmd i Hoed
BRO:   Niels Eriksen gmd i Holmstrup
     Jens Eriksen bmd i Hoed
2WIFE.FADER: Jens Hansen gmd i Taarnved
wgd: Lars Hansen gmd i Hoed / Jens Larsen i Laerkehusene ved Frydendahl
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Hansen Kudsk hmd i Gl.Bjergbye         pg 306 ** (not found)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Cathrine Jensdtr i Gl.Bjergbye      16 Feb 1837   pg 311 313
HUSB:  Christen Larsen hmd
CH:   Lars Christensen 26 tien i Benzonslund
     Christen Christensen 28 tien i Bjergbyegaard
     Nilaus Christensen 9 hiemme
guard: Niels Jensen skraeder hmd i Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Cathrine Christensdtr i Gl.Bjergbye       18 Feb 1837   pg 311 318 320
HUSB:  Jeppe Hansen gmd
CH:   Hans Jepsen 28 hiemme
     Ane Lucia Jepsdtr 42 vanfoer - begge hiemme
BRO:   Ole Christensen sognefoged i Gudmanstrup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Jensdtr 10 i Gl.Bjergbye     3 Mar 1837  pg 311
PLEIEFADER: Hans Nielsen hmd i Gl.Bierbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Andersen gmd i Nye.Bjergbye    5 Apr 1837  pg 314 319
WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Anders Larsen 24 hiemme
     Lars Larsen 22 tien Ole Andersen gmd i gl.Biergbye
     Inger Marie Larsdtr 19 ugift hiemme
     Ane Sophie Larsdtr 16 ugift tien Hans Christensen gmd i Reistrup
     Hans Larsen 13 hiemme
     Dorthe Kirstine Larsdtr 11
SODSK.BRN: Lars Jensen gmd i Tornved
wgd: Ole Andersen gmd i Gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mads Jensen 4wk son of Jens Madsen tjenestekarl hos Mads Hansen gmd i Gl.Bjergbye     25 Apr 1837  pg 314
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Sophie Frederikke Hansdtr 2 i gl.Bjergbye      21 Apr 1837   pg 314
PLEIEFADER:   Christian Svendsen hmd i Gl.Biergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Lisbeth Hansdtr i Tornved Mark   24 May 1837  pg 316
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   ... Larsdtr = 
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Nielsen gmd i Nye.Bjergbye    4 Sep 1837  pg 316 325 374
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Lars Jensen 29 i Rongstedlund
     Niels Jensen 26 hiemme
     Inger Marie Jensdtr 16 hiemme
guard: Hans Nielsen gmd i Nyebiergbye
wgd: Hans Mogensen gmd i Morkjob (? Hans Hansen hmd i Morkiob)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Nielsdtr 23 i gl.Biergbye       1 Jul 1837    pg 316
FADER:  Niels Jensen Skraeder hmd i Gl.Biergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Jensen hugger hmd af Skarritzsoehuset, Jyderup   15 Jul 1837  pg 316 323 327
WIFE:  Ane Marie Nielsdtr
CH:   Jorgen Olsen 4
FADER:  Jens Corneliusen hmd i gl.Biergbye
BRO:   Niels Jensen tjenestekarl i Bjergbye
wgd: Rasmus Michelsen 
wgd: Rasmus Michelsen hmd i Bjergbye / Frederich Langemark i Gryde Molle
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mads Nielsen hmd i Gl.Bjergbye     20 Oct 1837  pg 318
WIFE:
5 CH:  
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Mortensen hmd i Nye Bjergbye         28 Jan 1838   pg 320
WIFE:  (dod)
CH:   Mads Andersen skraeder i gl.Bjergbye
     ... Andersdtr = 
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Adelhe Frederichsdtr i Gl.Bjergbye      10 Mar 1838   pg 320
HUSB:  Niels Jensen Skraeder hmd
HEIRS:  myndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mette Nielsdtr i Tornved      23 Feb 1838   pg 320 326
HUSB:  Lars Jensen gmd
3 CH:  Christian Larsen 30 gmd i Tornved
     Ole Larsen 28 hiemme
     Kirsten Marie Larsdtr 14 ( Kirstine Marie Larsdtr )
REL:   Salomon Nielsen sognefoged i Tornved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Hansdtr i Gl.Bjergbye     29 Apr 1838  pg 324
2HUSB:  Peder Larsen Kagerup hmd
CH:   Ane Marie Pedersdtr 3
1HUSB:  Ole ...
CH:   Hans Olsen 13 tien i Bjergbye
     Anders Olsen 10 tien i Bjergbye
ILLEG.CH: Frederikke Johannesdtr 17
BRO:   Anders Hansen hmd i Sandbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Jorgensen hmd i Tornved     1 May 1838  pg 325 328
WIFE:  Karen Hansdtr
2 CH:  Niels Pedersen 4
     Ane Kirstine Pedersdtr 2
REL:   Jorgen Jensen hmd i gl.Biergbye
wgd: Jens Hansen gmd i Tornved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Bodil Marie Nielsdtr 17 i gl.Biergbye      1 Oct 1838  pg 327
FADER:  Niels Hansen haugemand hmd i gl.Biergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Bodil Pedersdtr i Gl.Bjergbye     24 May 1838  pg 327
HUSB:  Christen Christensen hmd
FADER:  Peder Willumsen gmd i Syvendekjob
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Larsen hmd i Gl.Bjergbye     12 Sep 1838  pg 327 329
2WIFE:  Johanne Jensdtr
1 CH:  Jens Peder Jensen 3/4 aar (? Jens Peter Jensen ) (dod age 1½ - 26 Jan 1840 - pg 334)
1WIFE:  Maren Henrichsdtr (dod - 29 Oct 1836) - to Ane Margrethe Johansdtr i Benzonslund
BRO:   Hans Larsen hmd i Benzonslund
wgd: Niels Jensen Skraeder i gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Sorensdtr i Gl.Bjergbye Mark   28 Jan 1830  pg 331 334
HUSB:  Jens Hansen gmd
3 CH:  Hans Jensen gmd i gl.Biergbye
     Lars Jensen gmd i gl.Biergbye
     ... Jensdtr = Jens Jensen gmd i Uggerlose, Baroniet Lovenborg gods
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Henrichsdtr i Tornved         10 Feb 1839   pg 331 332
HUSB:  Niels Andersen gmd
CH:   Ane Nielsdtr 26 hiemme
     Ole Nielsen 23 hiemme
     Else Nielsdtr 18 hiemme
     Jens Nielsen 16 hiemme
BRO:   Mads Henrichsen gmd i Benneboe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Kirstine Nielsdtr 17, dau of Niels Nielsen parcellists enke i Jyderup Mark      10 May 1839  pg 333
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Margrethe Andersdtr i Tornved   4 Feb 1840  pg 334 340 345
HUSB:  Ole Wulfsen hmd
CH:   Anders Olsen 5
BRO:   Jens Andersen bmd i Benneboe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christian Carstensen 3/4 aar, slegfredson af Karen Jensdtr, dau of Jens Hansen gmd i Tornved    2 Nov 1839  pg
334
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Margrethe Frederichsdtr enke i Jyderup     13 May 1839  pg 334
HUSB:  Christen Jensen Dreier hmd (dod)
CH:   Ane Christensdtr 40 = Christen Larsen hmd i hiemme
     Jens Christensen 37 = ... i Khvn
     Ernstine Christensdtr 35 enke i Widskende
     Jorgen Christensen 35 i Khvn
guard: Peder Jorgensen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Hansen hmd opsynsmand i Skoven Friheden ved Bjergbyegaard     26 Apr 1840  pg 335 338 341 342
2WIFE:  Sidse Nielsdtr (dod)
CH:   Ane Nielsdtr = Anders Christensen i hiemme
     Lars Nielsen 23 soldat ved 1st livregmt i tjenste (?dod - 15 May 1841 pg 342)
     Mette Marie Nielsdtr ugift
     Johanne Nielsdtr ugift
1WIFE:
CH:   Maren Nielsdtr = Peder Pedersen hmd i Aagerup
     Ane Marie Nielsdtr = Rasmus Michelsen hmd i gl.Bjergbye
     Niels Nielsen hmd i Saerslev
     Karen Nielsdtr = Soren Larsen hmd i Adamshoi ved Ringsted
     Ane Margrethe Nielsdtr = Hans Frederichsen gmd i Riislov ved Nestved
     Ane Kirstine Nielsdtr = Peder Larsen hjulmand i gl.Bjergbye
BRO:   Hans Hansen Kudsk gmd i Tornved
WIFE.BRO: Jens Hansen aftgsgmd i gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Sidse Kirstine Jensdtr i Jyderup    11 Sep 1840  pg 337
2HUSB:  Ole Jorgensen hmd
1HUSB:  Jorgen Christensen hmd i Holmstrup
CH:   Jacob Jorgensen 25 hiemme
     Marie Lisbeth Jorgensdtr ugift tien i Buerup
     Karen Kirstine Jorgensdtr ugift tien i Hjembek
     Johanne Sophie Jorgensdtr ugift i Jordlose
BRO:   Jens Jensen hmd i Jordlose
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Ingeborg Larsdtr i Gl.Bjergbye      4 Sep 1841    pg 340 345 343 344 346
HUSB:  Jens Dam gartner hmd (signed: J.C. Dam)
1 CH:  Christian Jensen Dam 1/4 aar
BRO:   ... i Lolland
guard: Mads Hansen gmd i Gl.Biergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Jepsen hmd fattig i Tornved    4 Mar 1841  pg 340
WIFE:
HEIRS:  myndige
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Svendsen hmd i Nye.Bjergbye      4 Jan 1841    pg 340
WIFE:  
CH:   Jeppe Pedersen hmd i Sorninge
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Inger Marie Larsdtr i Nye Bjergbye      8 Jul 1841    pg 342 343
HUSB:  Jens Nielsen gmd
1 CH:  Ane Marie Jensdtr 3/4 aar
BRO:   Lars Larsen ungkarl i Nye Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Nielsen gartner hmd i Gl.Bjergbye     23 Jul 1841  pg 343
WIFE:  uskift boe
CH:
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Kirsten Jensdtr enke i N.Bjerbye       20 Feb 1842   pg 346 349
HUSB:  Ole Clausen hmd (dod)
1 CH:  Niels Olsen ungkarl i Kundbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Clausen hmd i Nye.Bjergbye     14 Feb 1842  pg 346 349
WIFE:  Kirsten Jensdtr (dod by 21 Jul 1842)
1 CH:  Niels Olsen ungkarl i Kundbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Sorensen hmd i Gl.Bjergbye/Tornved Mark         16 Jan 1842   pg 346 349
WIFE:  Sidse Carlsdtr
1 CH:  Ane Pedersdtr 4 (guard: Lars Pedersen arbeidsmand i Kallundborg)
3 CH:  2 ugift dau & 1 fuldmyndig son
wgd: Rasmus Nielsen gmd i Tornved Mark
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Nielsdtr enke i Tornved Mark   29 Mar 1842  pg 347 349
HUSB:  Ole Jepsen hmd (dod)
CH:   Maren Andersdtr = Carsten Carstensen inds i hiemme
HUSB.CH:     Margrethe Olsdtr (dod) = Jens Pedersen inds i Skarrehusene
      CH: Peder Jensen 18 tien Hans Hansen kudsk i Tornved
         Ole Jensen 14 hiemme
         Karen Marie Jensdtr ugift
guard: Niels Andersen smed i Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Andersdtr i Gl.Bjergbye    6 Apr 1842  pg 347 348
HUSB:  Jens Hansen rogter hmd
5 CH:  Karen Kirstine Jensdtr ugift
     Hans Jensen 14
     Anders Jensen 8
     Ane Sophie Jensdtr 4
     Johanne Sophie Jensdtr 1
BRO:   Peder Andersen hmd i Aunsoegaard
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe Clausdtr i Tornved   14 May 1842  pg 349 409 413
HUSB:  Henrich Nielsen hmd
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Larsdtr enke i Gl.Bjergbye       7 Jul 1842    pg 349
HUSB:  Rasmus Ottesen gmd (dod)
CH:   Jeppe Hansen gdbestyrer i Gl.Bierbye
     other of age
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Henrich Hansen hmd i Tornved Mark, Jyderup   14 Oct 1842  pg 351 380
WIFE:  Birthe Poulsdtr
CH:   Ane Margrethe Henrichsdtr 22 ugift in 1845
     Karen Marie Henrichsdtr 14 in 1845
BRO:   Jens Hansen gmd i Tornved
wgd: Niels Andersen parcellist i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Rasmus Pedersen gmd i Jyderup     12 Oct 1842  pg 351 352 353
WIFE:  Bld Jensdtr  (? Bodil Rasmusdtr )
CH:   Jens Rasmussen 24 hiemme
     Maren Rasmusdtr ugift hiemme
     Ane Cathrine Rasmusdtr ugift hiemme
guard: Peder Jorgensen gmd i Jyderup
wgd: Hans Jorgensen gmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Hansen Rogter ugift tien i Bjergbyegaard    21 May 1843   pg 354
BRO:   Hans Hansen bmd i Hesselberg
     Jens Hansen bmd i Taagerup
SIS:   Marie Hansdtr = Ole Henrichsen bmd i Riisberg
     Maren Hansdtr = Lars Christensen hmd i Taagerup
guard: Lars Jensen selv.gmd i Gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Sidse Poulsdtr i Jyderup Mark     3 Apr 1843  pg 354
HUSB:  Anders Hansen hmd
CH:   4 umyndige & 1 mindre son
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Marie Nielsdtr fattiglem af hospitalet i Gl.Bjergbye     20 Mar 1844  pg 355
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jorgen Jensen hmd i Gl.Bjergbye    17 Nov 1843  pg 355
WIFE:
CH:   minors
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Marie Lynge fattiglem af hospitalet i Gl.Bjergbye    20 Mar 1844  pg 355
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Andersdtr 25, dau of Anders Hansen hmd i Jyderup Mark   28 Jun 1843  pg 355
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ole Jorgensen hmd i Jyderup      12 Feb 1844  pg 355
2WIFE:  Kirsten Andersdtr
1WIFE:  Johanne Jorgensdtr (dod)
CH:   Jorgen Olsen 34 tien i Biergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jeppe Hansen gmd i Gl.Bjergbye     2 Apr 1844  pg 356 365 370
WIFE:  Johanne Jorgensdtr
CH:   Hans Jepsen 6
     Karen Marie Jepsdtr 4
     Ane Cathrine Jepsdtr 2½
BRO:   Anders Hansen gmd i Ondlose
wgd: Niels Andersen smed i Gl.Biergbye / Lars Larsen 29 i N.Biergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johanne Cathrine Jensdtr i Ny.Bjergbye     28 May 1844  pg 360 363 377
HUSB:  Jens Nielsen gmd
CH:   Niels Jensen 1½
HUSB.1WIFE: Inger Marie Larsdtr (dod - 13 Sep 1841)
HUSB.CH:     Ane Marie Jensdtr
FADER:  Jens Jensen gmd i Skamstrup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Peder Sorensen fattiglem af hospitalet i Gl.Bjergbye    14 Jul 1844  pg 363
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Madsen 57 sye jomfru paa Bjergbyegaard      13 Jan 1845  pg 367 369 371
BRO:   Rasmus Madsen 37 arbeidsmand i Korsoer
SIS:   Kirsten Madsen enke = afg. Christen Pedersen arbeidsmand i Khvn
     Johanne Madsen enke = afg Sorensen vagtmester i Slagelse
     Ane Madsen (dod) = Christen Balle gartner i Slagelse (dod)
      CH: Frederich Michelsen Balle 30 bagersvend i Skielskior (? Fritz Balle )
         Fkek Sophie Balle = Hans Larsen arbeidsmand i Slagelse
guard: Ottosen kirkesanger skolelaerer i Bjergbye
wgd: Christopher Christensen ladefoged i Bjergbyegaard
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jensen skovfoged skytte i Tornved Skov      3 Feb 1845  pg 371
WIFE:
7 CH:  Jens Nielsen 32 arbeidsmand i Nestved
     Hans Nielsen 29 skaldkarl i Sveballegavn
     Lars Nielsen 26 gmd i Gunderslevlille, Soro amt
     Christen Nielsen 23 ungkarl i hiemme
     Ane Lisbeth Nielsdtr = Ole Olsen 41 hmd i Ulstrup, Love herred
     Karen Nielsdtr 17 ugift
     Maren Kirstine Nielsdtr 16 ugift
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]


Jorgen Breiil/Breiol/Breid hmd murer i Gl.Bjergbye   1 Mar 1845  pg 373 384
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Gotfred Jorgensen Breul 30 i Terslose Mark
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Margrethe Rasmusdtr 23 i Tornved      13 Sep 1845  pg 374 384
FADER:  Rasmus Nielsen gmd i Tornved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Frands Frandsen bodker hmd i Gl.Bjergbye    2 Jul 1845  pg 374 381
WIFE:  Karen Jensdtr
5 CH:  Lars Frandsen 13
     Frands Frandsen 11
     Christian Frandsen 9
     Jens Frandsen 5
     Maren Frandsdtr 1½
BRO:   Hans Frandsen hmd i Benneboe
wgd: Christian Jensen hmd i Syvendekiob
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Knudsen 18 or 19 ungkarl i Tornved     18 Sep 1845  pg 374 375 385 393
MODER:  Dorthe Pedersdtr = STEDFADER: Christian Larsen gmd i Tornved
SIS:   Karen Knudsdtr 16 ugift
½BRO:  Niels Christiansen 11
FARBRO: Lars Jensen aftgsmd i Tornved
? Niels Olsen, Ane Kirstine Olsdtr & Mette Cathrine Olsdtr alle af Tornved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Jensen Husar hmd i Tornved, Jyderup    27 Oct 1845  pg 376 377 384
2WIFE:  Mette Jensdtr
1WIFE:
CH:   Ane Cathrine Hansdtr = Johan Jensen gmd i Lisesdal under Ulvig bye, Ondlose, Frydendals gods
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Larsen hmd i Gl.Bjergbye Mark, Stiftsbjergbye   23 Oct 1845  pg 376 378 391 392 396
WIFE:  Sidse Marie Jorgensdtr (testament)
MODER:  Ane Cathrine Nielsdtr aftgskone enke = afg. Lars Nielsen gmd i Bjergbye
BRO:   Jorgen Larsen i Stiftsbjergbye
     Anders Larsen hmd i Tornved
SIS:   Margrethe Larsdtr = Anders Hansen inds i Kundbye
BRO:   Christian Larsen (dod) = Dorthe i Gislinge
      CH: ... Christiansdtr tiene i Kundbye
         ... Christiansdtr hiemme
wgd: Jens Madsen gmd i Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Cathrine Jensdtr i Askeskov under gl.Bjergbye bye      22 Nov 1845  pg 377
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   Birthe Larsdtr = Jens Julius Olsen hmd i Jyderup
     Ellen Larsdtr = Ole Henrichsen hmd i Ny.Bjergbye
     Karen Marie Larsdtr 22 ugift tien i Hesselberggaard, Love herred
     Ane Sophie Larsdtr 19 ugift i hiemme
     Niels Larsen 24 tiene i gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe Hansdtr i Jyderup Mark        12 Nov 1845   pg 377 379
HUSB:  Niels Andersen parcellist
2 CH:  Hans Nielsen 17
     Ane Kirstine Nielsdtr 10
SIS:   ... Hansdtr = Niels Hansen hmd i Morked
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Mette Sophie Larsdtr i Gl.Bjergbye   14 Nov 1845  pg 377
HUSB:  Niels Rasmussen hmd
2 CH:  Bodil Nielsdtr 39 ugift
     Maren Nielsdtr = Niels Larsen inds i gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Rasmussen hmd fattig i Gl.Bjergbye    5 Jan 1846  pg 383
WIFE:  Mette Sophie Larsdtr (dod Nov 1845)
CH:   Maren Nielsdtr = Niels Larsen inds i gl.Bjergbye
     Bodil Nielsdtr 40 ugift hiemme
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Corneliussen hmd i Gl.Bjergbye       23 Jan 1846  pg 384
WIFE:  
CH:   Niels Jensen tienestemand i Gl.Bjergbye
     Jens Jensen hmd i Sandbye
     Kirstine Jensdtr = Christian Krokau skomager i Winted
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christiane Maxdtr i Tornved      28 Feb 1846  pg 386 387 450
HUSB:  Jens Nielsen smed hmd
CH:   Max Milianus Jensen 5
     Juliane Sophie Frederikke Jensdtr 3
     Caroline Jensdtr 23 wks
FADER:  Mx Christiansen smed i Svebolle
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christen Larsen hmd i Gl.Bjergbye  5 Mar 1846   pg 386
2WIFE:  Marie Andersdtr
1WIFE:
CH:   Christen Christensen hmd i Tornved
     Lars Christensen hmd i Hjembek
     Nilaus Christensen 18 tien i Bjergbyegaard
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Hansen hmd i Gl.Bjergbye     26 Jun 1846  pg 388
WIFE:  Ane Marie Cathrine Hansdtr fattig af Stiftsbjergbye sogn
CH:   Hans Jensen (dod) = ... hmd i Jyderup Mark
      4 CH: 
     Lars Jensen 28 hmd i Frederiksborg amt
     Ane Jensdtr = Christian hmd i Thorslunde
     Karen Jensdtr = Jens Larsen skomager i gl.Bjergbye
     Marie Jensdtr = Hans Frederichsen hmd i gl.Bjergbye
     Maren Jensdtr 26 ugift tien i Khvn
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Karen Jensdtr enke i Gl.Bjergbye       16 Aug 1846   pg 388 392 394 396 399 400
HUSB:  Frands Frandsen bodker hmd (dod)
5 CH:  Lars Frandsen 14
     Frands Frandsen 12 (hos Hans Jorgensen gmd i Bjergbye)
     Christian Frandsen 10
     Jens Frandsen 6
     Maren Frandsdtr 2½
BRO:   Hans Frandsen hmd i Benneboe
? Cathrine Hansdtr enke = afg. Jens Hansen hmd i Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Marie Larsdtr 18 tienestepige i Ny.Bjergbye    30 Jul 1846  pg 388 399 
FADER:  Lars Henrichsen hmd i gl.Bjergbye = MODER: Sara Nielsdtr
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Jorgensen hmd i gl.Bjergbye    4 Dec 1846  pg 394 400
WIFE:  Birthe Larsdtr
2 CH:  Ane Margrethe Hansdtr = Christian Stoltze arbeidsmand (fraskildte by 6 Mar 1847)
     Karen Hansdtr = Niels Olsen hmd i Morke
guard: Anders Jorgensen inds i Bjergbye/ Jens Nielsen hmd skraeder i Bjergbye
wgd: Jens Andersen bodker / Peder Larsen hjulmand i Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Jensdtr dau of Jens Nielsen parc. i Jyerup       pg 395 (not on this page)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Sorensen Bognaes hmd i Bjergbye      6 Dec 1846  pg 396 399 405 410 411
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Nielsen Bognaes 52 hmd i Jyderup
     Bodil Nielsdtr = Peder Nielsen hmd i Engelstrup, Soro amt
     Ane Nielsdtr ugift hiemme
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jacob Pedersen 56 tjenestekarl hos C. Andersen gmd i Svinninge      8 Jan 1847  pg 398
SODSK.BRN:
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Johan Gotfred Lehmann hmd tommermand i Gl.Bjergbye   2 Jun 1847  pg 401 406
WIFE:  Margrethe Jacobsdtr
2 CH:  Johan Christian Lehmann = ... i Bjergbye
     Johan Gotfred Lehmann 19 tien Lars Larsen gmd i gl.Bjergbye
curator: Niels Nielsen & Hans Hansen hmd i gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Kirstine Hansdtr tienestepige i Gl.Bjergbye     21 Sep 1847  pg 402
ILLEG.CH: dau - 7 days old
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Nielsen hmd i Gl.Bjergbye    14 Nov 1847  pg 402 407
WIFE:  
CH:   Jens Hansen 44 hmd i Benneboe
     Niels Hansen 40 hmd i Gudmanstrup
     Rasmus Hansen 29 inds i Altonagaarden
     Anders Hansen 22 i gl.Bjergbye
     Ane Hansdtr enke = afg. Hans Pedersen hmd i Jettesminde ved Frydendal
     Marie Hansdtr = Jens Madsen gmd i gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Jensen hmd parcellist i Jyderup      23 Nov 1847  pg 402 405
WIFE:  Ane Lucie Frandsdtr or Ane Lovise Frandsdtr
7 CH:  Lars Jensen 27 hmd i Jyderup Mark
     Jens Jensen 24 tien i Khvn
     Hans Jensen 19 tien i hiemme
     ane Jensdtr ugift tien i Jyderup
     Cathrine Jensdtr ugift tien i Nybjergbye
     Karen Jensdtr 11 hiemme
     Stine Jensdtr 6
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Jensdtr enke i Gl.Bjergbye     7 Jan 1848  pg 403 405 410 411
HUSB:  Niels Sorensen Bognaes hmd (dod)
CH:   Jens Nielsen Bognaes hmd i Jyderup
     Bodil Nielsdtr = Peder Nielsen hmd i Engelstrup, Soro amt or Engelstoft, Praesto amt
     Ane Nielsdtr ugift i hiemme
? Niels Rasmussen gmd i Stareklinte
guard: Anders Larsen gmd i gl.Biergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Niels Jensen 19 ungkarl i Jyderup      16 Dec 1847   pg 403 407
FADER:  Jens Nielsen Bognaes hmd i Jyderup
? Ane Henrichsdtr (signed)
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Nielsen hmd i Askeskovshuset ved Bjergbye Mark   24 Mar 1848  pg 407 408
2WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Ane Kirstine Larsdtr 12
     Ane Marie Larsdtr 8
1WIFE:  Ane Kirstine Thomasdtr (dod)
CH:   Niels Larsen 26 nu i militair tjeneste
     Jens Larsen 24 nu i militair tjeneste
     Karen Marie Larsdtr 28 ugift hiemme
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Nielsdtr i Tornved       1 May 1848    pg 408
HUSB:  Hans Hansen bmd
CH:   Jens Hansen 34 ungkarl i Tornved
     Maren Kirstine Hansdtr = Hans Frederich Pedersen smed i Brokiob
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Pedersen 14, son of Peder Larsen hjulmand hmd i Bjergbye      18 May 1848  pg 408
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Henrich Nielsen hmd i Tornved     24 Jun 1848  pg 409 413
WIFE:  Birthe Clausdtr (?dod)
CH:   Claus Henrichsen 54 inds i Tornved
     Kirsten Henrichsdtr (dod) = Poul Hansen hmd i Praesteskov ved Kattrup, Saebye sogn (? Poul Jensen )
      CH:  Hans Poulsen 18 tien i Loytved
      ILLEG.CH: Jens Sorensen 26 tien i Kattrup
     Lars Henrichsen 44 hmd i gl.Bjergbye
     Andreas Henrichsen 40 hmd i Nybjergbye
     Ole Henrichsen 38 hmd i Nybjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Christen Jensen gmd i Gl.Bjergby    25 Apr 1849  pg 414 440 447
WIFE:  Marthe Larsdtr
5 CH:  Lars Christensen 30 hiemme 
     Christen Christensen 27 = Lars Mortensen i Sorninge, Skamstrup - i militair tjenester paa Als
     Jens Christensen 21 tien i Holbek / hiemme by 1850
     Niels Claus Christensen 17 hiemme
     Karen Sophie Christensdtr 28 ugift hiemme (= Jens Pedersen inds i N.Bjergby - by 1850)
curator: Christen Hansen gmd i gl.Bjergby & Jens Olsen hmd i Morke
wgd: Ole Andersen gmd i gl.Bjergby
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Lars Pedersen gmd i Tornved      31 Jul 1849  pg 415 416 421 425 430 431 432 434 450 
WIFE:  Birthe Nielsdtr
BRO:   Svend Pedersen gmd i Skjellingsted (dod) = ... = 2. Hans Jensen gmd i Sorninge
      CH: Peder Svendsen 30 bmd i Sorninge
         Hans Peder Svendsen 26 ungkarl bmd i Sorninge ( ? Hans Svendsen )
         Birthe Svendsdtr = Niels Rasmussen Sorninge 27 soldat i militair tjeneste i Fyen
         Johanne Margrethe Svendsdtr ugift  (= 
     Niels Pedersen hmd i Dramstrup bye, Knabstrup gods (dod - ?1844)
      CH: Christian Svendsen Nielsen 14
         Hans Nielsen 12
         Laurine Marie Nielsdtr 9
SIS:   Ane Sophie Pedersdtr = Henrich Johansen gmd i Morke
     Birthe Pedersdtr (dod) = Lars Olsen gmd i Kundbye
      CH: ane Hansine Petrine frost = Jorgen Andersen gmd i Kundbye
         Sophie Dorthe Frost = Jens Andreasen gmd i Skjellingsted
         Hans Peder Larsen 11
     Johanne Pedersdtr (dod) = Niels Andersen hjulmand i Kundbye (dod)
      CH: Peder Nielsen hmd i Bakkehusene, N.Jernlose
         Birthe Sophie Nielsdtr ugift tien i Tudse
PARENTS: Peder Nielsen = Birthe gmd i Skjellingsted (both dead)
wgd: Claus Henrichsen hmd i Tornved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Pedersen 19 ungkarl i Tarnved         25 Mar 1849   pg 414 434
 (an illeg child)
MODER:  Cathrine Olsdtr = Ole Wulfsen hmd i Tornved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Cathrine Rasmusdtr 29 pige i Jyderup    21 Aug 1849  pg 420 428
MODER:  Bodil Jensdtr enke = afg. Rasmus Pedersen gmd i Jyderup
BRO:   Jens Rasmussen 31 inds i Jyderup / hmd i Jyderup
SIS:   Maren Rasmusdtr = Hans Hansen inds i Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Marie Nielsdtr i Gl.Bjergbye       23 Aug 1849   pg 420 423
HUSB:  Rasmus Michelsen hmd
2 CH:  Jens Peder Rasmussen 18
     Niels Rasmussen 15
BRO:   Niels Nielsen hmd i Fauerboe
SVOGER: Anders Christensen hmd i Skoven Friheden, Bjergby
curator: Niels Jensen u. hmd i gl.Bjergbye
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Ane Sophie Andersdtr 11, uaegte barn af Maren Olsdtr = (nu) Jens Sorensen hmd i Gl.Bjergbye    22 Aug 1849  pg
420 
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Rasmussen 6days, uaegte barn of Maren Rasmusdtr i Gl.Bjergby    8 Aug 1849  pg 420
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Birthe Sophie Andersdtr ½, illeg child of Karen Pedersdtr, dau of Peder Nielsen gmd i N.Bjergbye      12 Dec
1849   pg 423
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Dorthe Rasmusdtr i Gl.Bjergby     7 Nov 1849  pg 423 428
HUSB:  Mads Andersen skraeder hmd
CH:   Jens Madsen 17 tien i Bjergbyegaard
     Anders Madsen 14 tien i Bjergby
     Peder Christian Madsen 9
     Rasmus Pedersen Madsen 6 
     Ellen Kirstine Madsdtr 13
     Else Marie Madsdtr 3
BRO:   Niels Peder Rasmussen snedker i gl.Bjergby
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jorgen Hansen hmd i Tornved      10 Nov 1849  pg 423 428
WIFE:  Ane Larsdtr
5 CH:  Johan Peder Jorgensen 22 tien i Morke
     Hans Jorgensen 15 tien i Benneboe
     Lars Jorgensen 4 hiemme
     Karen Jorgensdtr 19 ugift tien i Benneboe
     Ane Marie Jorgensdtr 9 
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Maren Nielsdtr i Gl.Bjergbye      16 Nov 1849  pg 423
HUSB:  Peder Hansen gl hmd fattig
CH:   Hans Pedersen 42 hmd i Wented
     Else Pedersdtr = Christen Cort hmd i Fugledshuset ved Kongsdal
     Ane Marie Pedersdtr = Niels Larsen skraeder hmd i Nokkenved
     Maren Pedersdtr = Peder Hansen inds i Bjergby
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Henriette Wilhelmine Jorgensdtr i Jyderup      13 Jan 1850   pg 430 432
HUSB:  Jorgen Nielsen hjulmand hmd
5 CH:  Jens Christian Jorgensen 12
     Niels Jorgensen 2  (? Christian Jorgensen )
     Ane Marie Jorgensdtr 17 ugift
     Johanne Kirstine Jorgensdtr 10
     Maren Sophie Jorgensdtr 6
guard: Jens Pedersen slagter hmd i Jyderup
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Pedersen hmd fattig i Gl.Bjergby      2 Feb 1850  pg 431
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Kirsten Hansdtr = Jens Haagensen avlsbestyrer i Wilhelmsdal
     Karen Hansdtr = Niels Larsen hmd i Uglerup
     Margrethe Hansdtr = Niels Jensen hmd i Jyderup
     Bodil Hansdtr = Jens Olsen hmd i Jyderup
     Ane Sophie Hansdtr = Jens Jensen bmd i Reerslov
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Frederiksine Lovise Langemark ugift fruentimmer i Jyderup, dod hos Jorgen Pedersen skovf i Saltofte     26 Feb
1850   pg 434 441 445 450
ILLEG.CH: Hans Peter Kynsbek 6 under Bregninge-Bjergsted commune, son of Hans Peter Kynsbek matros i Kallundborg
FADER:  Frederich Langemark hmd i Jyderup Mark
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Anders Hansen bmd i Tornved      15 Mar 1850  pg 437 442 447 450 451
WIFE:  Karen Eriksdtr
CH:   Marie Andersdtr = Ole Nielsen inds i Bregninge, i militair tjeneste i Als
     Hans Andersen (dod) = Karen Jensdtr , dau of Jens Hansen gmd i Tornved , i hiemme (wgd: her bro Niels Jensen gmd i
Morke)
      CH: Hans Hansen 5
         Niels Hansen 3
         Jens Hansen 1
     Jens Andersen 32 arbeidsmand i Holbek
? Jens Nielsen smed i Westerbygaard, svigerson of Max Christensen smed i Svebolle
guard: Morten Jorgensen hmd i Tornved
wgd: Christen Nielsen skovfoged i Tarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Caroline Pedersdtr fattiglem lem i Stiftsbjergbye Hospital    26 Mar 1850  pg 440
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Hans Ipsen tienestemand enkemand fattig i Jyderup    29 May 1850  pg 441
CH:   Hans Hansen 22 tjenestekarl i Benneboe
     Ane Margrethe Hansdtr 28 = Jens Christiansen inds i Benneboe
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Jens Nielsen = Johanne Jensdtr smed hmd i Tornved    separation 22 Jul 1850     pg 444
wife.guard: Rasmus Sorensen gmd i Tarnved
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

Peder Christophersen gmd i Tarnved   8 Jul 1850  pg 444 451 452
WIFE:  Johanne Mortensdtr
CH:   Morten Pedersen 22 inds i Tornved / til militair tjested ved armen i Slesvig by 3 Jan 1851
     Ane Lisbeth Pedersdtr = Niels Pedersen gmd i Tornved
curator: Niels Jensen gmd i Morke
[Bjergbygrd gods, Holbek skpr; Book 1 1787-1850; FHL film 44103]

////////////////////////////////////////END OF SECTION ////////////////////////////////////////