HOME & Probate List BOLLER GODS i Taars, Borglum herred, Hjorring, Den
  

          BOLLER GODS i Taars, Borglum herred, Hjorring, Den
           Section 2 of film, BK 1  1803-1813
               FHL FILM #041536
                  file dated 1/21/90
--------------------------------------------------------------------------------------
 PARISH                PLACES IN PARISH
Taars   Taars, Tranget, Stamhuset, Linholt, Orangelund, Hedegaard, Brodeled Stagsted, Volsdam i Graum, Hatholt, Boller, Boller Molle
Jerslev  Jerslev, Barsebaek, Sterup, Klaestrup, Hojris, Myrlund, Langthjem
Torslev  Skavange, Vangterp, Braa
Vreilev  Hjelmskjaer, Lendestved
Vraa   Stenvad
Serridslev  Kalum
Horby   Horslemark

----------------------------------------------------------------------------------------

Christen Jacobsen gmd i Hilmskiaer  29 Sep 1810  pg 80,97
WIFE:   Dorthe Nielsdtr
CH:    Ellen Christensdtr 15
     Kirsten Christensdtr     11
     Jacob Christensen  9
     Lars Christensen  7
     Ane Marie Christensdtr    5
     Marianne Christensdtr     3
     Christen Christensen     7 wks old on 15 Jul 1811
BRO:   Jens Jacobsen gmd i Sessing
wgd: Jens Andersen Westergaard i Terpet
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Christen Larsen Hiult serv w/ madm Ilum i Lindholt  4 May 810   pg 78,82,90
1WIFE: Hedevig Sorensdtr (dod)
 CH:   Soren Christensen       26 w/ 3rd jydske regmt
     Anders Christensen 24 w/ judske .... lette Dragoner
2WIFE: Marie Christensdtr
 CH:   Christen Christensen     20 serv i Haugen, Horbye
     Peder Christensen  18 serv i Riis, Torslev
     Jens Christensen  16 serv i Dronninglund
     Niels Christensen  13 serv i Lindholt
     Hedevig Christensdtr 15 serv i Riis, Torslev
gd: Christen Christensen Steenbroen de yunger, Soren Christensen Moller i Boller Molle
wgd: Christen Larsen Gaarden i Taars, Jens Faarup i Sessing
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Christen Nielsen gmd i Wangterp, Torslev sogn 11 Mar 1807   pg 40,56
WIFE:   Maren Jacobsdtr
CH:    Sidsel Christensdtr
     Niels Christensen  29
     Kirsten Christensdtr     serv i Knudseye
     Cathrine Christensdtr     22 serv i Dybvad
     Ane Sophie Christensdtr 19 home
wgd: Soren Hansen i Wangkier, Torslev
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Jacob Pedersen gmd i Steenvad, Wraae sogn 27 Nov 1804     pg 16,20
WIFE:   Ane Jensdtr
CH:    Maren Jacobsdtr   13 home
     Christen Jacobsen  7
     Peder Christian Jacobsen   3?
     Birgethe Marie Jacobsdtr 3
REL:   Soren Pedersen i N.Wraae
wgd: Mads Jensen i N.Wraae sogn, Borup
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Jens Christensen i Jerslev    24 Aug 1807     pg 49,53
WIFE:   Mette Andersdtr
CH:    Johanne Jensdtr   = Ole Christensen i Rumnen, Jerslev
     Christen Jensen   30 i his maj krigstieneste i Siaelland
     Jens Christian Jensen     28    "     "     "
     Ane Marie Jensdtr 25 serv i Aalborg
WIFE.BRO: Lars Andersen i Jerslev
gd: Mads Stephensen Ostergd i Jerslev   wgd: Christen Pedersen i Jerslev
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Jens Larsen Kraggaard i Steerup Heedehus, Jerslev  d 15/21 Nov 1803  pg 12
1WIFE: Sophie Christensdtr
 CH:   Lars Jensen     36 serv i Melgaard, Tolstrup sogn
     Ane Jensdtr     = afg. handskemager i Aalborg, Graven
     Maren Jensdtr    = jyndenermalte i Aalborg
     Kirsten Jensdtr   serv i Randers
2WIFE: Karen Sorensdtr
 CH:   Soren Jensen    20 serv i Alstrup
wgd: Christen Andersen i Flysberg
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Jens Pallesen i Brodelead, Taars 19 Feb 1805     pg 22,28
WIFE:   Maren Pedersdtr
CH:    Kirsten Jensdtr   30 or 32 = Jens Jensen i Hyberhus, Tolstrup 
     Peder Jensen    28 i Steirup, Jerslev
     Karen Jensdtr    26 serv home
     Jens Jensen     24 soldat i Khvn
     Christen Jensen   21 "    "
gd: Niels Christiansen Renden i Taars / Peder Jensen i Steerup
wgd: Jens Andersen Westergaard i Torpet / Lars Christensen i Tranget
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Jens Pedersen i Stagsted, Taars 20 Jan 1806     pg 34,49
WIFE:   Ane Christensdtr
CH:    Peder Jensen    29 home
     Else Marie Jensdtr 25 "
BRO:   Peder Poulsen i Lendertved
gd: Jocum Jensen i Dahls Molle / Jens Nielsen sognfoged i Houstrup
wgd: Mads Christensen i Dahlsagger, of Dalsager
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Jens Pedersen Wolsdam hmd i Graum     28 Feb 1810     pg 77,100
WIFE:   Mette Sorensdtr inds
CH:    Karen Jensdtr    w/ REL Jens Schmidt i Boller
gd: Jorgen Jensen i Taars
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Knud Christensen Dall i Klaestrup     14 Mar 1809     pg 36,71
BRO:   Christen Christensen Dall = ... i Klaestrup
     Jesper Christensen = ...   of age, i O.Mellerup
     Lars Christensen Smed = ...  "     i Laesoe
     Anders Christensen  i Bondehost
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Mads Christensen i Horslemark, Horbye sogn 30 Sep 1805     pg 30-2
WIFE:   Kirsten Villadsd
CH:    Ingeborg Madsdtr  25 home
     Jens Madsen     24 "
gd: Thomas Sorensen i Siigen, Horbye  wgd: Christen Simonsen i Horbye praestegd
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Niels Nielsen gmd i Myrlund   15 Jun 1810     pg 78,83
WIFE:   Johanne Jensdtr
CH:    Jens Nielsen    selv.gmd i Tveden
     Peder Nielsen    boende i Taars, of F‘lden
     Kirsten Marie Nielsdtr 20 home
     Karen Nielsdtr   18
     Jens Nielsen    12
WIFE.BRO: Peder Jensen i Bogenshaven
wgd: Iver Jensen i Hiulholm/Huilschov
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Niels Olsen i Klaestrup     31 Jan 1811     pg 87-8,94,96
1WIFE: Maren Christensdtr
 CH:   Christen Nielsen  37 selvr.gmd i Klaestrup
     Thomas Nielsen   28
     Ole Nielsen     26
     Peder Nielsen    23
     Christian Nielsen  18
     Johanne Marie Nielsdtr 28
2WIFE: Ane Jensdtr
wgd: Jens Svennings i Rakkebye / Jens Christensen Dam / Jens Nielsen i Westerkae i Serritslev
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Peder Jensen Brovn fattig i Boller     28 Jan 1805     pg 22
gd: Jens Schmidt i Loth, Jerslev      / Ole Hansen ladefgd i Boller
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Peder Jensen gmd i Wraae, Thorslev sogn  30 Jun 1806     pg 37,58
WIFE: Kirsten Sorensdtr
CH:    Jens Pedersen    10
gd: Niels Madsen i Wraae, Torslev    wgd: Mads Poulsen i Wraae / Peder Christensen i Eugen, Taars
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Peder Nielsen gmd i Tranget, Taars sogn  6 Oct 1804     pg 13,19b
WIFE: Maren Madsdtr
CH:    Else Johanne Pedersdtr    28
     Ane Pedersdtr         26
     Maren Pedersdtr        22
gd: Peder Johansen i Haugen, Taars   wgd: Iver Andersen i Knudsholme, Ugilt sogn
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Peder Nielsen faesten i Hatholt, Taars   6 Apr 1812     pg 106,114,116
1WIFE: ....
 CH:   Niels Pedersen   over 40 i N.Sundbye
     Jens Pedersen    over 30 serv w/ 3 jydske inf regmt = ... i Randse
     Thomas Pedersen   "    "     "     "     "     "
2WIFE: Ane Christensdtr
 CH:   Christen Pedersen  23 home
gd: Jens Christian Christensen     wgd: herr Munk i Lundholt / Jens Sorensen
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Peder Poulsen i Lendestved, Wreilev sogn  8 Mar 1809     pg 66-8
1 WIFE: ....
 CH:   Christen Pedersen  36
2 WIFE: Ane Thomasdtr
wgd: Christen Jensen Molholm i Wrejlef
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Poul Simonsen hmd i Langthiem, Jerslev sogn     19 Sep 1811     pg 98,114
WIFE:   Mette Christensdtr - old & crippled
SIS:   Ane Simonsdr (dod)
       CH:  Christen Poulsen  serv i Kiettrup, Ulsted
gd: Mathias Baltzersen sognfgd i Svenum  wgd: Hans Christensen i Molholm
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Soren Christensen i Boller Molle  14 Feb 1812    pg 103-5,115
WIFE:   Maren Pedersdtr
CH:    Christian Sorensen 31 home
wgd: Jens Nielsen i Svenstrup, Taars
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Ane Christensdtr i Tranget    25 Feb 1808     pg 59-61
HUSB:   Christen Nielsen
CH:    Niels Christensen  17
     Kirsten Christensdtr     13
BRO:   Niels Christensen i Hiult
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Ane Marie Pedersdtr i Barsebech 23 Mar 1805     pg 25,28
HUSB:   Mads Larsen
CH:    Peder Christian Madsen    14
     Lars Madsen     11
     Johan Madsen    8
     Christiane Madsdtr 6
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Ane Pedersdtr i Steerup, Jerslev sogn   8 Aug 1808     pg 62,64
HUSB:   Peder Nielsen gmd
SODSKENDE.CH: Mads Christensen Wrangdrup aftaegtsmd i W.Bronderslev
       Johanne Christensdtr inds
gd: Ove Olsen gmd i Steerup / Lars Christensen i Boller
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Helvig Sorensdtr Heegaard i Hedegrd, Taars 20 Jun 1805     pg 26,29
HUSB:   Mads Larsen
no children
˝ BRO:  Niels Nielsen Ulsiig boende i Lendum sogn
˝ SIS:  Maren Nielsdtr (dod) i Wittrup
       CH:  Anders Nielsen   25 serv i Eskiaer, Steensberg
          Ane Nielsdtr    = Peder Jensen Steen i Weibye
gd: Christen Christensen i Taars
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Inger Christensdtr i Steerup, Jerslev sogn 23 Mar 1807     pg 45,51
HUSB:   Stephen Nielsen Kraggaard
CH:    Christen Stephensen 24
     Niels Stephensen  20
     Sidsel Stephensdtr = Christen Christensen boende i Kratteting
     Ane Cathrine Stephensdtr serv w/ Peder Pergaard i Sterup
REL:   Christen Christensen i Kratteting
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Karen Jensdtr i Brodeledet, Taaars     20 Jul 1809     pg 68-71
HUSB:   Jens Jensen
CH:    Kirsten Marie Jensdtr     newborn
BRO:   Peder Jensen Westergaard i Steerup
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Karen Simonsdtr i Steerup    6 Feb 1810     pg 76,88,101
HUSB:   Peder Jensen Gronborg
CH:    Mette Kirstine Pedersdtr
     Jens Pedersen    protempore serv i Westergrd, Calum
? Peder Simonsen of Steenum
gd: Jens Larsen i Steerup
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Kirsten Jensdtr i Schavange   3 Feb 1812     pg 102
HUSB:   Niels Larsen faester (dod)
CH:    Lars Nielsen    nu i gaarden
     Jens Nielsen    of age
     Johanne Nielsdtr  = afg. Stephen Andersen i Krogen Molle
     Ane Margrethe Nielsdtr = afg. Soren Andersen i Westergrd, Thrye
     Ane Nielsdtr    = Jens Frederichsen i Bierget
     Inger Marie Nielsdtr = Mads Christensen i Wang
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Maren .... Westergaard i Calum  21 Jun 1811     pg 97
HUSB:   Niels Westergaard
CH:    Jens Nielsen    of age i Calum
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Maren Carstensd i Klaestrup, Jerslev    8 Mar 1806     pg 35,54
HUSB:   Knud Christensen Dahl hmd
CH:    Jorgen Jensen    40+ i Khvn
     Jens Christian Jensen     30 serv i Dryuen, Jerslev
     Ane Jensdtr     last heard of i Khvn
gd: Poul Larsen i Klaestrup  wgd: Mathias Baltzersen
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Maren Christensdtr i Hoyriis   21 Feb 1807     pg 38,43,55,59
HUSB:   Thomas Larsen (dod)
CH:    Lars Thomasen    42 = Maren Jorgensdtr i W.Bronderslev (serv i Klarupgrd)
     Jens Thomasen Hoyriis 40 home - i Krattet, Jerslev
     Christen Thomasen Hoyriis 28 w/ Norske Livergmt i Khvn
     Johanne Kirstine Thomasdtr  36 serv w/ Mathias sognfgd i Svenum
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Maren Jorgensdtr i Calum     d 19/21 Jun 1803  pg 10
HUSB:   Jens Jensen Koldbroe
CH:    Jens Jorgensen   6
     Jorgen Jorgensen  3
     Else Jorgensdtr   8
REL:   Niels Jorgensen i Aarup, Wreilef sogn
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Maren Larsdtr i Taars 7 Jul 1807     pg 46-8
HUSB:   Niels Poulsen
CH:    Lars Nielsen    26
     Christen Nielsen  22
gd: Mads Andersen hmd i Taars
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Maren Mouritsd i Wolsdam     1 Dec 1810     pg 85-6
HUSB:   Peder Ottesen selv.
CH:    Niels Pedersen   29 = .... selv.gmd i Hvidsted
     Otte Pedersen    23 w/ his maj slaarmls krigshaer
     Mourits Pedersen 19 serv i S.Wraae
     Johanne Pedersdtr  unmd
     Marie Pedersdtr   "
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Margrethe Jensdtr i Tranget   d 14/19 Feb 1811  pg 89,91,94
HUSB:   Niels Christensen Smed
CH:    Christen Nielsen  25 or 28
     Ane Marie Nielsdtr = Soren Christensen i Taerpet
     Maren Nielsdtr   = Iver Hansen i Schyven,Schoven, Wreilev
     Kirsten Nielsdtr  = Soren Christensen gryberhen i Torslev
     Helvig Nielsdtr = Niels Pedersen i Boget, Taars
     Ane Nielsdtr    16 home
BRO:   Peder Jensen i Wangkiaer
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

Birgethe Jensdtr/Birthe Jensdtr i Stamhuset     23 Mar 1804     pg 42
HUSB:   Christen Thomasen hmd
CH:    Jens Pedersen    40
     Thomas Christensen 23
     Maren Christensdtr 32 = Jens Johansen hmd i Undaraare
     Else Johanne Christensdtr 30 = Christen Pedersen gmd i Svenum
     Helene Christensdtr 28 serv i Holte bye, Serritslev
     Karen Christensdtr 21 home
gd: herr capt von Lassen i Aas
[Boller gods; BK 1 1803-1813; film 41536]

======================== END OF CARDS/FILM ==========================