HOME & Probate List Dragsholm Birk - skifteprotokol
  

                        Dragsholm Birk - skifteprotokol
                         Book 1 1804-1827 film 41134
                         Book 2 1828-1829 film 41134
                          Book 3 1829-36 film 41134
                          Book 4 1836-47 film 41134
                        Book 5 1847-1859 FHL film 41135
                        Book 6 1859-1865 FHL film 41135
                          by Aurelia Clemons 3/3


... Moller controlleur    14 Aug 1804  pg 1 2
WIFE:  madame B. Muller
CH:   dau   4 wks
WIFE.SVOGER: chirugus Lind i Nyekjobing
wgd: Smith capitain & tolder
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jacob Adolph Koefod (Jacob Absalon Koefod) forpagter i Ranglemolle  6 Dec 1805    pg 2 3
WIFE:  Caroline Moller
2 CH:  minors
wgd: Simonsen skytten i Sielvegaard
guard: Fraas forvalter i Aagaard
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Cathrine Lemming 50 fraskilde dod i Trinitatis kirk, Kiobenhavn      d.10 Jul 1805/18 Feb 1807     pg 3
HUSB:  Ditlev Goube Morck controlleur (fraskilte)
CH:   Ditlev Grubbe Morch   19 i haandvaerkslaerer i Odense
     Sophie Frederikke Morch 15
     Ane Magdalene Morch 10 begge hiemme hos faderen
guard: capitain & tolder Smith
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Olsdtr 32 i Haunsoe Fiskerhuuse        14 Jul 1807   pg 4
HUSB:  Jesper Jensen hmd
CH:   Kirsten Olsdtr  (? Ole Eriksen gmd i Folleslev) (this is stepdau of Jesper Jensen )
guard: Henrich Nielsen hmd i Haunsoe = ˝SIS of Kirsten Olsdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ole Nielsen ungkarl i Grevinge        27 Jun 1807   pg 4 8 20 21 26 28
MODER:  Dorthe Larsdtr enke = afg. Niels Larsen i Grevinge (guard: Mads Jensen gmd i Tolsager)
BRO:   Jorgen Nielsen i Grevinge (dod) = ... enke 
      CH: Christen Jorgensen 13
         Mads Jorgensen 12
         Lars Jorgensen 10
         Ane Jorgensdtr 15
         Karen Jorgensdtr 6
         Ellen Jorgensdtr 4
         Marie Jorgensdtr 1  (guard: Anders Jensen gmd i Grevinge)
     Lars Nielsen i Gundestrup (dod)
      CH: Jens Larsen 13
         Lars Larsen 10
         Mogens Larsen 8
         Birthe Larsdtr 18  (guard: Niels Mogensen gmd i Plejerup)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Petersen skovrider i Mantshoj        21 May 1807   pg 4
WIFE:  Cathrine Petersen
wgd: Aschlund
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Abelone Phillipsdatter sal. Tommerup enke i Folleslov         10 Nov 1807   pg 6 9
HUSB:  Tommerup degn (dod)
CH:   Cathrine Marie Tommerup = Jens Madsen Brandt seilmagermester i Svendborg, Fyn
     Maren Tommerup = Soren Jensen selv.gmd i Sejeroe
     Bodil Tommerup 16 i praesten Tommerup i Draesoe, Svendborg, Fyen
SVOGER: Lars Jensen gmd i Saerslev
guard: Brinch i Folleslev
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Kirstine Hansdtr i Grevinge   8 Mar 1807    pg 7
HUSB:  Anders Hansen inds hos Hans Nielsen
CH:   Ane Andersdtr 3
BRO:   Niels Hansen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

... enke i Holte      21 Jan 1808    pg 8
HUSB:  Peder Larsen (dod)
CH:   Lars Pedersen 25 = Ane Nielsdtr hmd i Holte, lyder ved regmt i Khvn (she dau of Niels Hansen i Grevinge)
     Maren Pedersdtr 31 = Hans Peder Hansen skovgrd i Nyekobing
     Kirsten Pedersdtr 30 = Ole Hansen inds hattemager i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Margrethe Schov ( Ane Marie Schou) pige hos capt. Fribert i Egeberggd, i Anneborg   8 Apr 1808   pg 9 21 26
HEIRS:  Rasmussen i Khvn
     Jens Hald i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Leopold Theodor Barner kammerjunker ejer til Alkestrup-Egemarkegaard gods     30 Jun 1809  pg 11
WIFE:  Sophie v. Barner
CH:   minors
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Niels Envoldsen hmd i Hunsinge     22 Apr 1809  pg 11
WIFE:  Johanne Marie
CH:   Hans Johansen
WIFE.1HUSB: Rasmus Jensen Leth hmd (the house was his)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Reimert Henrich Sinding skolelaerer i Egebjerg        2 Jan 1810    pg 11 19 109
WIFE:  Kirsten Sindings or Kirstine Sinding
CH:   Andreas Johan Sinding 34 snedker i Nyekiobing
     Jens Faerslov Sinding (dod)
      CH: Carl Henrich Sinding 9 i Khvn
     Niels Faerslov Sinding 19 seminaristed ved Berrstoftsminde, Fyen/Nerrvstrup
     Ane Sophie Sinding = Jensen skolelaerer i Braade ( skolelaerer Jensen Braade i Egeberg sogn)
     Andrea Susanne Sinding = Johan Gotlieb Jacobsen beudtmagersvend i Khvn
     Lovise Sinding = John H. S. Korysvig postmester i Norge (postemester Schuiltz i Kongsborg)
     Scharlotte Dorthea Sinding ugift candikiansen i Khvn (= Lagvag Hertig i Khvn by 8 Aug 1811)
wgd: pastor Walther i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Lisbeth Larsdtr i Skippinge      6 Aug 1810  pg 13
HUSB:  Casper Andersen
CH:   Ole Caspersen  3
     Giertrud Caspersdr    12
     Ane Caspersdr  6
? Christen Larsen & Jens Larsen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Marie Rasmusdtr i Saerslov     9 Oct 1810    pg 13
HUSB:  Jens Olsen inds
CH:   Maren Jensdtr  ˝
BRO:   Mads Rasmussen tien i Holbech
to: Ane Rasmusdtr i Vallekilde
guard: Hans Olsen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Christian Orbek sognedegn i Rorvig      23 Feb 1811   pg 14 17
CH:   Golwn Isack Orbeck (signed: J. J. Orbech)
     Sophie Christine Orbek i Egeberggaard, Ods herred
     Frederikke Pouline Orbek = controleur Mork i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Gotschalk kirkesanger skolelaerer i Overbye   12 May 1811  pg 15 25 28
WIFE:
SON:   Mathias Gotskalk
curator: kiobmand N. K.Schou i Nyekiobing
wgd:   Jorgen Gottskalk smed borger i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peder Jensen skolelaerer i Asminderup Skole   1 Jun 1811  pg 16 25 27
WIFE:
CH:   Jens Henrich Pedersen  14
     Ane Marie Pedersdtr 27  (= Hans Dinesen gmd i Svinninge by 3 Dec 1812)
     Susanne Christiane Pedersdtr 19 (Susanne Christine )
guard: Christen Jensen gmd i Svinninge / Hans Nielsen gmd i Svinninge
wgd: Mork sognefoged i Svinninge / Hans Dinesen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jorgen Stahr Smith/Smidt capitain tolder i Rorvig    1 Oct 1811  pg 22 23 25 27 29 37 53 97 149
CH:   Thor Smith 9
     Jorgen Smith 7
     Marie Smith 15
     Henriette Smith 13
guard: N.K. Schou kiobmand i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hedevig Magdalene Holmann enke i Hoybye       27 May 1813   pg 29 30
HUSB:  Hieronimus skolelaerer (dod) (? Jeronimus)
CH:   .... (dod) = afg. Hulbek skolelaerer
      CH: Pouline Margrethe Hulbek ( Pouline Marie Hulbek - fattig pige)
guard: pastor Brockdorff i Hoibye/ provst Holst i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Johanne Gundsager Rogers/Roggert enkemadame i Wiig      7 Nov 1814    pg 30 33 39
HUSB:  Mical Schmidt Hansen degn (dod) (testament 8 May 1786) ( Michjel Smith Hansen )
BRO:   Ditlev Ludvig Roggert (dod)
      CH:  Caroline Lovise Sisellie Rogert = Philip Borch kiobmand i Ronne
         Hans Nansen Roggert myndig - residence unknown
         Chr. Bernhard Roggert huuslaerer hos kammerharre Rocpstorfs i Khavn
         Pouline Christine Johanne Roggert ugift i Fyen
SIS:   Ida Johanne Roggert (dod) = F. H. Bang praest i Roeskilde
      CH:  Poul Christian Roggert Bang praest i Graested, Kronborg amt
         Ulrikke Leonore Bang = urtekrammer Zimmer i Khvn
         Sisellie Margrethe Moller Bang ugift i Kallundborg
HUSB.SIS: ... (dod)
      CH: Ane Margrethe Axelsdtr enke = afg. Samuel Hessi i Randers
         Regine Axelsdtr enke = afg. kartemagersvend Olsen i Khvn
         Soren Axelsen i Tonderen i Holsteen
         Ane Kirstine Axelsdr = Landern handskemager i Sundbyevester, Amager
guard: provst Bech til Vig-Asmindrup meningheder
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peder Qvist moller i Egeberg Molle, Egeberg     1 Jul 1813/15 Feb 1814  pg 34 38
WIFE:  Mette Olsen
CH:   Peder Christian Qvist  23 hiemme ( Peter Christian Qvist)
     Mette Christine Qvist  = Mortensen skolelaerer i Rorvig
     Ole Qvist    18 hiemme
     Christiane Qvist 15
     Olrikke Qvist  13
     Johanne Qvist  11
     Juliane Marie Qvist 8 alle hiemme
BRO:   Christen Pedersen borger smed i Nyekiobing ( Christian Pedersen )
wgd: pastor Walter i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jacobine Birgithe Bierfreund i Vallekilde      7 Sep 1814    pg 35
HUSB:  Jens Walther sognepraest til Vallekilde-Horve
CH:   Frederich Walther 5
     Jens Nicolai Walther 3
     Elisabeth Margrethe Walther 2
FADER:  Nicolai Bierfreund sognepraest til Werslov-Jordlose meningheder
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Erhart Monster skovrider i Mantshoi, Egeberg      19 Dec 1816  pg 41 42 46 47 48 50 86 175
 (testament
SIS:   frue Ritmesterinde Dormeier
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Poulsdtr i Folleslov 29 Apr 1817   pg 43 45
HUSB:  Jorgensen sognedegn
CH:   Carl Frederich Jorgensen 9
     Georg Jorgensen 7
     Martin Jorgensen ¬
     Kirstine Jorgensen 14
     Helmine Georgine Jorgensen 8
SIS:   ... Poulsdtr = Joachim Holrath gmd i Haimose
guard: Niels Poulsen i Holmstrup 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Sophie Kirstine Hansdtr i Egeberg  11 Dec 1817   pg 46
HUSB:  Jens Larsen Smed selv.hmd
CH:   Lars Jensen
     Hans Jensen - of age
     Ane Kirstine Jensdtr = Soren Hansen i hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Margrethe Jorgensdtr i Nexeloe        18 May 1818   pg 47 53 55
HUSB:  Lars Olsen gaardfaester
CH:;   Jorgen Larsen  4
guard: Jorgen Larsen gmd i Nexlloe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Johan Michal Christian Betz/Bets sognepraest i Grevinge     opbudsboe 14 Jul 1818 pg 48 51 54 76
signed as: Christian Betz
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Nielsdtr ( Marie Nielsdtr ) i Asminderup        17 Oct 1818   pg 52 53 55
HUSB:  Holger Nielsen skolelaerer i Holmstrup
CH:   Johanne Gundsager Nielsen 4
     Peder Christian Nielsen 2 (surnames assumed)
FADER:  Niels Larsen old & feeble (?HUSB hans fader?)
guard: nu skolelaerer Nielsen i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Mette Kirstine Qvist sal. Mortensen i Egebjerg     14 Mar 1820  pg 55 67 74 75
HUSB:  Mortensen skolelaerer & kirkesanger i Rorvig (separated/fraskild)
3 CH:  Holker Lauritz Mortensen 9
     Trine Mortensen 9
     Kirstine Marie Mortensen 7 (surnames assumed)
MODER:  madame Mette Marie Lind i Egeberg Molle (guard: kamer L. Schanderup i Nykjobing)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Stricker capitain eier af Haunsoe Molle, Folleslov  opbudsboe 30 Sep 1820   pg 56 59 86
? Lax v. Kastrup procurator
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Buchhave landinspecteur i Kieldstrup Molle   opbudsboe 17 Jan 1821 pg 61 66 67 75 93 136
CH:  Jensine Frederikke Buchhave (8 - d.19 Feb/12 Mar 1821 pg 66
     ... Buchhave = Bielmann handelsbetjent
      CH: Elise Jacobine Bielmann (3 wks - d.3 Mar 1821/12 Mar 1921 pg 66)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jorgen Christian Larsen kroeman i Faareveile kroe       29 Jan 1821   pg 62 88
WIFE:  Regine Jochumsdtr (? Regine Jensdtr ) (= (forloved) ungkarl Bertel Jacobsen)
CH:   Else Marie Emile Jorgensdtr 4
     (Georgiene Jorgensdtr 3/4 aar - added pg 88 18 Jan 1822)
WIFE.FADER: Jens Jonasen i Marup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Margrethe Lassen i Adelersborg  29 Nov 1820   pg 63
HUSB:  Jens Hjorth forpagter
CH:   Soren Hiorth 19
     Jens Jacob Hiorth 17˝
     Niels Peter Hiorth 5˝
     Johanne Margrethe Hiorth 12˝
     Ane Mette Hiorth 11˝
     Nicoline Hiorth 10˝
     Lovise Hiorth  1˝
BRO:   Jens Lassen forpagter i Gronnesoe
MORBRO: Anders Moller kiobmand i Kallundborg
guard: Richter forvalter i Adelersborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Johannes Schartou/Scharlaus grossiere til Alkestrup-Egemarke   opbudsboe 28 Jun 1821 pg 68 71 99 104 107
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Kjeld Pedersen i Nexeloe/Underue    6 Aug 1821  pg 75
CH:   Peder Kieldsen tommermand i Egeberg
     ... Kieldsdr = Jorgen Larsen gmd i Nexeloe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Pedersen i Folleslov Graesmark       14 Sep 1821  pg 76
WIFE:
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr i Skippinge     16 Oct 1821  pg 76
HUSB:  Hans Pedersen selv.hmd
HEIRS:  of age
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Henrich Rasmussen inds i Hundstrup      27 Oct 1821   pg 81
WIFE:  Birthe Bertelsdtr
CH:   Rasmus Henrichsen 1
guard: Hans Bertelsen hmd i Hundstrup
wgd: Bertel Augustinussen hmd i Hundstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Niels Nielsen hmd i Ellingehuus       27 Oct 1821   pg 81
WIFE:  Ellen Nielsdtr 
CH:   Frederikke Nielsdtr 16
     Christiane Nielsdtr 10 
     Inger Kirstine Nielsdtr 6
     Niels Christian Nielsen 12
     Jens Peder Nielsen    3˝
BRO:   Lars Nielsen hmd i Hoybye
wgd: Jens Pedersen hmd i Ellinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Kirstine Hansdtr i Gudmindrup     28 Oct 1821  pg 83 161 166 176
HUSB:  Morten Christiansen gmd
CH:   minors
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peder Hansen Fischer hmd i Haunsoe   21 Jul 1821  pg 83 85
2WIFE:  Karen Mouritsdr
CH:   Bodil Pedersdtr 21    (= Ole Nielsen hmd i Eskebierg - by 27 Oct 1821)
     Jens Pedersen 11
1WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Ane Pedersdtr 36 = Hans Ivardsen hmd i Folleslov Mark (? Hans Iversen)
     Ole Pedersen 32
wgd: Peder Jensen hmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jens Larsen ungkarl i Ellinge     4 Dec 1821  pg 86
PARENTS:     Niels Larsen = ... i Ellinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peder Andersen indsi Ellinge huse   d.1798 or 1799/24 Nov 1821   pg 86
WIFE:  Ellen Nielsdtr      (=2. Frederich Wappensnas i Hoibye- by 24 Nov 1821)
CH:   Ane Marie Pedersdtr 4
     Nicolai Pedersen 2
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ellen Marie Jensen i Asnaes      10 Dec 1821  pg 88
HUSB:  P. Larsen moller
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Niels Jensen hmd i Horve      20 Jun 1821   pg 89
2WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Jens Nielsen 26 hmd i Horve
     Maren Nielsdtr 29 = Niels Nielsen hmd i Weilebye (by: Jens Jensen gmd i Svinninge)
     Ane Dorthe Nielsdtr 21
1WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr 35
guard: Jens Jensen gmd i Svinninge
wgd: Christen Nielsen Horve gmd / J. Hiorth i Vendekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Anders Andersen hmd i Ellinge, Ellingegrd   7 Feb 1822   pg 91 96 109 111
WIFE:  Marie Jensdtr
CH:   Anders Andersen 19˝
     Peder Andersen  17˝
     Frederich Andersen    13˝
     Mariane Andersdtr 7
curator: Anders Jensen hmd i Ellinge
wgd: Hans Olsen hmd i Ellinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Sidse Johansdtr enke i Haunsoe    29 Jn 1822   pg 91
HUSB:  Peder Jensen selv.gmd (dod)
CH:   Niels Pedersen gmd i Folleslov
     Lars Pedersen gmd i Bierresoe
     Maren Pedersdtr = Peder Brodersen gmd i Nexeloe
     Ane Kirstine Pedersdtr = Ole Jensen gmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Cathrine Goder i Vallekilde    19 Dec 1821  pg 93
HUSB:  Klemp degn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Hansen inds i Folleslov      19 Dec 1821  pg 93
WIFE:
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Nicolaisdr i Hundstrup  24 Feb 1822  pg 94
2HUSB:  Peder Gudmansen inds
CH:   Rasmus Pedersen 37
     Niels Pedersen  36
     Kirstine Pedersdtr    = Christian Jensen i Hundstrup
1HUSB:  Rasmus Poulsen (dod)
CH:   Poul Rasmussen 60 reist til Holsteen for pleire aar soden (dod i ugift stand)
     Bodil Rasmusdtr (dod) = Lind sadelmager i Nykjobing
      CH: Frederich Lind 23
         Wilhelm Lind 19
         Peter Lind 14
         Juliane Lind ugift
         Susanne Lind ugift
guard: Peder Ekberg smed i Anneberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Poul Hiardemaal skolelaerer i Horve       10 Mar 1822  pg 95 98
WIFE:  Johanne Marie Hiardemaal
CH:   Birthe Sophie Hiardemaal 22 tien Nyebjerbye
     Ane Dorthe Hiardemaal 20 hiemme
     Niels Elias Hiardemaal 20 tien Adlersborg
     Johanne Hedevig Hiardemaal 13 hiemme
     Peter Hiardemaal 9˝
guard: Niels Sorensen gmd i Horve & J. Hiorth i Windekilde
wgd: Christen Nielsen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Claus Pedersen aftaegtsmand i Grevinge, Universitets gods    31 May 1822  pg 96
HEIRS:  of age
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Mads Nielsen gmd i Nexeloe  d.29 May 1819/8 Jun 1822    pg 96 98
WIFE:  Kirsten Christiansdtr
CH:   Niels Madsen   15
     Jens Madsen   5
     Kirsten Madsdtr 13
     Johanne Madsdtr 10
     Karen Madsdtr  7
BRO:   Rasmus Nielsen gmd i Favrboe
wgd: Lax v. Stricker i Haunsoe Molle / sognepraest Discher i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Else Nielsdtr enke i Tjornemarken, Folleslov      12 Jun 1822  pg 98
CH:   3 sons & 1 gift datter - all myndige
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Kirsten Hansdtr enke i Egeberg    4 Dec 1822   pg 109 (not in index)
HUSB:  Sinding kirkesanger & skolelaerer (dod)
CH:   Sinding kirkesanger & skolelaerer i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jesper Jensen braendeviinsbraender       opbudsboe 9 Dec 1822  pg 109 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Peter Baun hmd i Ellinge     25 Dec 1822  pg 110
WIFE:  Dorthe Andersdtr
SIS:   Birthe Pedersdtr = Hans Kjerulf smedesvend i Khvn
     Ellen Pedersdtr = Niels Svendsen smedesvend i Khbn
˝SODSK: i Frederiksborg amt
guard: Lars Jensen gmd i Nyegaard
wgd: Mads Nielsen gmd i Tengolemarken
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ritter skovfoged i Holte   opbudsboe 22 Mar 1823      pg 112 115 116 117 124 125 127 128 129 130 131
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Larsen inds i Haunsoe  29 Apr 1823  pg 113
WIFE:
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Nielsen 3/4 aar i Ellinge     7 Jun 1823  pg 113
FADER:  Niels Nielsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Larsdtr i Ellingegaards Grund         11 May 1823   pg 113 141
HUSB:  Soren Madsen hmd  (=2. ... - abt 6 Jan 1825)
7 CH:  Maren Sorensdtr 21
     Ane Sorensdtr 19
     Niels Sorensen  17
     Lars Sorensen  14
     Jacob Sorensen  12
     Lucie Sorensdtr  9
     Eva Marie Sorensdtr 5
guard: Lars Hansen hmd i Ellingegaards grund / Niels Christiansen hmd i Ellingegaards Mark ( Niels Christensen )
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Madsdtr hos svigerson i Musbyeshusene   5 May 1823  pg 113
CH:   ... = Niels Hansen hmd i Muusbyehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Birthe Marie Larsen i Lumbsaas    25 Jun 1823  pg 113 118 (not in index)
HUSB:  Jensen kirkesanger og skolelaerer
4 CH:  Bodil Kirstine Emilie Jensen 8
     Hans Jensen   7
     Elisabeth Jensen 4
     Eregine Kirstine Jensen 1˝
BRO:   Frederich Larsen kleensvend i Nyekiobing
guard: Jorgen Olsen gmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Jensen tjenestepige i Haunsoe Molle      27 Jun 1823   pg 115
FADER:  Jens Jensen hmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Cathrine Larsen i Haunsoe Molle       8 Aug 1823  pg 116 161
HUSB:  Adolf Frederich von Stricker capitain infanterie 
CH:   Charlotte Amalie Stricker 18 ugift
     Frederikke Christiane Stricker 16˝
     Johanne Wilhelmine Stricker 14˝
     Caroline Mathilde Stricker 12 3/4
     Ottine Christiane Stricker 9˝
     Adolpf Frederich Stricker 7
     Borge Thor Carl Stricker 5 - surnames assumed
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Christine Brandt enke i Refsbjerbye/Asnaes   30 Aug 1823  pg 116 118
HUSB:  Brandt sognepraest (dod)
CH:   Georgine Frederikke Brandt = Sorensen sognedegn i Asnaes
     Karen Elise Brandt jomfrue ugift
guard: Christopher Bintken i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Anders Jensen hmd i Musbyshusene      pg 118
CH:  spade son    19 Oct 1823 pg 118   
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Grethe enke hos Ole Madsen hmd i Hoibye       20 Dec 1823   pg 119 127
HUSB:  Kieldorph skolelaerer (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jens Andersen 8 wks i Anneberggaard         28 Dec 1823   pg 120
FADER:  Anders Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Hansen i Kildehusene     pg 120 (not found)**
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Rasmus Mogensen skovfoged i Kongsore      21 Jan 1824  pg 120 154 158
WIFE:  (dod)
CH:   Lars Rasmussen  27 (skovfoged in fathers place by 3 Dec 1825)
     Johan Rasmussen 25
     Bodil Rasmusdtr = Lars Poulsen hmd i Braade
     Lucie Christiane Rasmusdtr ugift
guard: Schanderup i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Dorthea Horrebow enke i Wiig    24 Jan 1824  pg 121 125 143 
HUSB:  Johan Christian Ruhe kirkesanger og skolelaerer (dod) (testament 1 Nov 1814)
HUSB.SIS: mad. Birk enke i Nyekiobing (dod)
      CH: Johan Ditlev Birk iuveteer guldsmed i Khvn
         Borge Birch hos farver Nehammer i Holbek - of age (Borre Birch)
         Peter Lund Birch kancellereraad borgemester i Slagelse
         Helene Frederikke Birch = Richter forvalter i Windekilde
     Ane Marie Ruhe (dod) = Peter Noor skoemagermester i Ringsted
      CH: J.P. Noor skoemager i Ringsted
         ... Noor = Petersen forvalter i Khvn
         Stine Noor ugift
guard: Schou kjobmand i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Pedersdtr i Ellingegaard      14 Feb 1824  pg 124
HUSB:  Goldschmidt forpagter
FADER:  Peder Nielsen gmd i 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Mortensdtr 3 wks. i Kildehusene     16 May 1824  pg 128 (not in index)
FADER:  Morten Hansen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Lucie Hansdtr enke i Kildehusene    16 Jul 1824  pg 130
HUSB:  Hans Pedersen inds (dod)
to: Asmindrup sogns fattighuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Pedersdtr enke i Ellingegaards huse    14 Aug 1824  pg 130
HUSB:  Ole Madsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Boberg skovrider dod i Frederiks hospital, Khvn     25 Oct 1824  pg 131 155 159 160
WIFE:  Giertrud Kirstine Budtz
3 CH:  Leonhardt Severin Boberg 4˝
     Emilie Christine Boberg 6
     Caroline Lovise Boberg 3
WIFE.BRO: H. Budtz snedker i Heiglige
guard: L. Staffeldt kammerjunker
wgd: pastor Gotasche i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Andersdtr i Graesmarken, Folleslov        25 Nov 1824   pg 135
HUSB:  Peder Mortensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peder Larsen 4 i Haunsoe      17 Nov 1824   pg 135
FADER:  Soren Olsen inds.
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Mork/Morch sal Hjorth enke i Faareveile      3 Jan 1825  pg 138 147
HUSB:  Hiorth (dod)
CH:   Johannes Hiorth selv. i Slotsbierbye
     Elisabeth Hiorth (dod) = de Plase/Place jorddomer i Lingbyevester
      CH: Mariane de Plase = Jacobsen toldbetjent i Aarhuus
         Oline de Plase ugift (Olind de Plase?)
STEDDATTER: Barbara Sophie Heining
guard: Gotzsche sognepraesten i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Trine Larsdtr 1˝ i Ellinge  30 Dec 1824  pg 138
FADER:  Lars Johansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Marie Nielsdtr 24˝ dod hos Lars Rasmussen skovfoged i Kongsore      3 Jan 1825    pg 141
FADER:  Nielsen skolelaerer i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Olivarius madame praesteenke i Asnaes      11 Jan 1825  pg 142 146
HUSB:  Olivarius praest (dod)
CH:   ... Olivarius = Buchhave landenspecteur i Dortheaslyst
     Lars Biorn Olivarius urtekraemer & Rademester i Khvn
guard: kiobmand Schou i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Johanne Larsdtr 6 wks i Folleslov      15 Mar 1825   pg 143
FADER:  Lars Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Mads Andersen aftaegtsmand fattiglem i Folleslov       20 Jan 1825   pg 143
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Stine Nielsdtr 12 wks i Anneberg    29 Mar 1825  pg 146
FADER:  Niels Pedersen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Dorthe Pedersdtr enke i Kieldstrup      14 Apr 1825   pg 147
HUSB:  Siang Dychresis (dod)
CH:   Ole Peter Dyschres tien i Tudsenaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Mauritsdtr enke i Hoybye     19 Jun 1825  pg 149
HUSB:  Hans Johansen (dod)
? pleie hos Lars Hermansen hmd i Nyekiobings fattighus, but his kone of Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Cathrine Dorthea Tillkamp i Rorvig   13 Aug 1825  pg 150 160
2HUSB:  Schlutter controlleur
CH:   Sophie Frederikke Schulter 27 ugift hiemme
1HUSB:  Chioung Everts/Evers
CH:   Christian Jochum Everts 40 mahler = ... i Echerenfunds/Echernesurde
     Gustav Frederich Everts 30 kleinsmed i Preusesk Miletair-tjeneste regmt i Baan ve Rinen (29 penske regmt i
Andernach)
     Henriette Everts abt 30 = Ernst Byssehel/Buschel bager i Echernfunde
guard: Petersen faldm. i Nyekjobing / Schou kjobmand i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Johanne Johansdtr i Folleslov     26 Sep 1825  pg 152
HUSB:  Peder Jensen aftagetsmand
CH:   of age
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Soren Olsen hmd i Folleslov      2 Dec 1825  pg 152
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Rasmus Sorensen minor
guard: Peder Hansen i Haunsoe
wgd: Henrich Jacobsen ibid
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Margrethe Jensdtr i Ellingegaards grund     2 Dec 1825  pg 153
HUSB:  Erik Pedersen hmd
CH:   Peder Eriksen  28
     Johan Gustav Eriksen - minor
     Christiane Eriksdtr (guard: Rasmus Sorensen gmd i Gudmindrup)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Kirstine Pedersdtr pigen i Skippinge    2 Jan 1826  pg 155 166
HEIRS:  of age
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hermann Lovenskiold kammerherre desuteret i det kl. Danske Cancellie   7 Jan 1826  pg 155
WIFE:  frue kammerserinde Lovenskiold i Adelersborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Kirstine Hansdtr enke aftaegtskone i Skippinge    23 Dec 1825   pg 155
HUSB:  Peder Christiansen gmd (dod)
CH:   Peder Pedersen gl. gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr i Ellingegaards grund      3 Dec 1825  pg 155
HUSB:  Jens Madsen inds.
CH:   Peder Jensen 21
     Niels Christian Jensen 12
     Maren Jensdtr 17 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Lars Christian Lassen moller i Wiig       29 Jan 1826  pg 158
WIFE:  Marie Georgine Reinsholm sal. Lassen
CH:   minors
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ole Larsen fattiglem hos Peder Pedersen bmd i Tiornemarken, Folleslov  28 Feb 1826  pg 159
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Morten Christiansen gmd i Gudmindrup, Hoibye      17 Jun 1826  pg 161 166 176 (not in index)
WIFE:  Bente Larsdtr (testament 8 May 1823) (=2. Lars Larsen gmd - by 2 Jun 1827)
BRO:   Peder Christiansen gmd i Hoibye (dod) (? Peder Christensen )
      CH: Christian Pedersen 28
         Niels Pedersen 26
         Henrich Pedersen 24
         Ludvig Nicolai Pedersen 22
         Ole Pedersen  17
     Anders Christiansen hmd i Gudmindrup (dod)
      CH: Karen Andersdtr = Peder Nielsen hmd i Gudmindrup (guard: Mads Olsen gmd i Gudmindrup)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hermann Richter ˝ i Windekilde     18 Sep 1826  pg 163
FADER:  inspecteur Richter 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Lars Thomsen aftaegtsmand hos Niels Hansen gmd i Ulstrup     30 Jul 1826  pg 163
CH:   Ane Larsdtr = Niels Hansen gmd i Ulstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Cathrine Margrethe Engelstedt enke hos skolelaerer Christensen i Wallekilde    11 Nov 1826  pg 164 166
HUSB:  ... Engelstadt (dod)
CH:   Johan Christian Engelstadt boende i Nestved
     Johan Gottfred Engelstadt styrmand i Holmstrup/Holkestrup
     Cicilia Elisabeth Engelstadt (dod) = Neumann skovrider i Holmstrup
      CH: Frederich Hermann Neumann abt 10
         Sophie Hedevig Neumann abt 17 ugift
     Ane Jacobine Engelstadt = Hans Christian Morck skraedermester i Kiobenhavn
     Dorthea Sophie Engelstadt ugift tien i Khvn
     Laurine Engelstadt = Christensen kirkesanger og skolelaerer i Wallekilde
guard: Ole Hansen braendeviinsbraender i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Inger Cathrine ... enke i Hojbye  6 Oct 1826    pg 164
HUSB:  Bang klokker (dod)
CH:   Peter Bang
     ... Bang = Hans Madsen hmd skraeder i Hoybye
     ... Bang = Kirchhoff chardegn i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Sidse Jensdtr 2 i Kildehusene        12 Oct 1826   pg 164
FADER:  Jens Rasmussen hmd i Kildehuse, Anneberggrd gods
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Marie 15 wks uaegte barn af Hundstrup    26 Jan 1827  pg 165
MODER:  Karen Nielsdtr pigen i Hundstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Margrethe ...fruentimmer i Folleslov    27 Jan 1827  pg 165 166 176
FADER:  ... skraeder i Rue lb., Fyen (she is born here also)
FORLOVED: Frederich Ferdinand snedker i Folleslov 
ILLEG.CH: Ane Cat - died age 8 days
NOTE: she went to Khvn, returned & had child who died 14 days after.
NOTE: the 2 following people go to this probate
Ane Margrethe i Folleslov   d.3 Dec 1826  pg 166 revisions #2
Ane Cathrine i Folleslov    d.10 Dec 1826  pg 166 revisions #2
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Sophie Jensdtr 3 i Ellingegaards grund      16 Nov 1826  pg 165
FADER:  Jens Pedersen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peder Larsen spade barn i Folleslov       7 Feb 1827  pg 166
FADER:  Lars Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Daniel Larsen aftaegtsmand i Folleslov     4 mar 1827   pg 167
CH:   of age
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Pedersen inds i Folleslov Graesmark    d.1821/7 Apr 1827   pg 167
WIFE:  Christiane Kirstine Nielsdtr  (=2. Christian Johansen inds - by 7 Apr 1827)
CH:   Peder Hansen   11
     Ole Hansen    8
guard: Niels Christiansen inds i Folleslov
wgd: Christian Johansen inds i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Johanne Jensdtr i Folleslov         7 Apr 1827    pg 167
HUSB:  Christian Johansen inds
2 CH:  Jens Christian Christiansen 10
     Christine Marie Christiansdtr 6
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Lucie Rasmusdtr pigen i Kildehusene, Anneberggaarden  24 Mar 1827  pg 167
  (under Hoibye sogns fattigkasse)
STEPFAD:     Hans Jensen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Maren Jensdtr i Ellinge huse      12 Mar 1827  pg 167 168
HUSB:  Stephen Jensen hmd
CH:   Karen Sophie Stephensdtr 8
BRO:   Niels Jensen unge gmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Charlotte Fagel sal. Jorgensen enke i Wiig     4 May 1827  pg 169 174 175 176 177 180 182 184 185
HUSB:  Christian Frederich Jorgensen skibscapitain (dod 19 Feb 1826) (testament)
PLEIESON: Hans Christian Jorgensen abt 15
guard: Reinsholm sognepraesten i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peter Christian Meier skovrider i Mantzhoi   5 May 1827  pg 170 175
WIFE:  ... i Nykjobing
guard: Landsperg skovrider forstcandidet 
wgd: Petersen overkrigs commissair inspecteur
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jensenius Eilertsen 11 days i Weddinge     16 May 1827  pg 175
FADER:  Eilertsen skolelaerer
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Jeremias Egtved i Ellingegaard       29 Jun 1827  pg 176
HEIRS:  of age
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Ane Elisabeth Bergen sal. Erdmann enke i Hoybye     11 Aug 1827  pg 179
HUSB:  Erdmann
CH:   Cathrine Erdmann = Clausen pathuusforvalter i Khvn (begge dod)
      CH: Lauritz Clausen 28 tiene ved det Vestindeske Compagine
         Claudine Clausen ugift tien Ihvn
     Else Kirstine Erdmann = Holst amtsprovst i Hoibye (? E.B. Holst)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Hans Larsen skovfoged i Sonnerup       6 Aug 1827    pg 179
WIFE:
HEIRS:  of age
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jens Mortensen inds 53 fattig i Folleslov    28 Aug 1827  pg 180
STEDSON: Lars Christiansen hmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Peder Nielsen afteagtsmand i Folleslov     12 Sep 1827  pg 181
CH:   Niels Pedersen unge gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Henrich Nielsen = Ane Olsdtr hmd i Haunsoe   15 Sep 1827  pg 182 16(next)
HIS.BRO:     Anders Nielsen (dod)
      CH: Johan Andersen hmd i Hjembek
         ... Andersdtr = Jeppe Pedersen hmd i Hjembek
HIS.SIS: ... Nielsdtr (dod) = Cornelius ...
      CH: Jens Corneliusen hmd i Bjerbye
         Hartvig Corneliusen hmd i Faurboe
         Knud Corneliusen hmd i Faurboe (dod)
          CH:  minors 
         Peder Corneliusen hmd i Faarboe (dod)
          CH:  2 minors
         Johanne Corneliusdr = Christopher Jensen hmd i Faurboe
         Karen Corneliusdr enke = afg. Hans Sorensen hmd i Sandbye
         Ane Corneliusdr enke = afg. Jens Sorensen hmd i Sandbye
         Kirsten Corneliusdr = Niels Olsen hmd i Sandbye
HER.SODSK.CH: Johanne Mogensdtr = Peder Pedersen gmd i Seierbye, Sejero
       Sidse Marie Mogensdtr = Lars Jorgensen hmd i Seierbye, Sejero
HER.˝SODSK.CH: some i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jens Rasmussen fattiglem i Starreklinte   5 Oct 1827    pg 182
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Josine Maria Dorthea Kragh enke    22 Oct 1827  pg 182
HUSB:  provst Bech of Vig-Asmindrup (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jorgen Frederichsen hmd i Ellinge   14 Sep 1827  pg 182 5(next section)
WIFE:  Bodil Mortensdtr
2 CH:  minors
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Jensdtr enke inds i Folleslov       21 Sep 1827  pg 182
HUSB:  Hans Hansen hmd (dod)
CH:   Hans Hansen = ... i Khvn
     other of age?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jorgen Berger Klemp sogndegn i Vallekilde    22 Nov 1827  pg 185 187
CH:   ... Klemp krigsraad & postmester & toldkasserer i Naskou
     Sophie Klemp = Bloch kammerraa i Khvn
     Conrad Klemp hmd i Bjerresoe
     Hans Apollo Klemp 27 copist i Hahlkammeret
     Carl Wilhelm Klemp 25 i Naskov
     Casper Peter Klemp 22 fuldmaegtig i Naskov
guard: Christensen skolelaerer i Vallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Jens Olsen aftaegtsmand i Horve       14 Dec 1827   pg 187 188
WIFE:     Karen Jorgensdtr (dod 4-5 aar siden) (testament)    pg 188
Living with: Christen Jensen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Dorthe Jensdtr 14 days i Attrup    31 Dec 1827  pg 188
FADER:  Jens Olsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Inger Johansdtr i Underue      27 Dec 1827   pg 188
HUSB:  Mads Jensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Larsen aftaegtsenke i Egeberg     24 Dec 1827   pg 188
HUSB:  Lars Rasmussen hmd i Holkerup (dod)
CH:   Rasmus Larsen hmd i Holkerup
     Peder Larsen hmd i Nyrup
     Lars Larsen hmd i Egeberg
     Ellen Larsdtr = Hans Pedersen i Holkerup
     Giertrud Larsdtr = Lars Andersen i Holmstrup
     Ane Larsdtr ugift i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

Karen Marie Jensdtr ˝ i Nykiobings Lyng     21 Dec 1827  pg 188
FADER:  Jens Nielsen fisker hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 1 1804-1827; FHL film 41134]

////////////////////////////////////////END BOOK 1 ////////////////////////////////////////Karen Nielsdtr i Lumbsaas      5 Jan 1828    pg 1
HUSB:  Christopher Andreasen inds
CH:   Andreas Christophersen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Olsdtr aftgskone i Gjeldstrup       7 Jan 1828  pg 1 70 
CH:   Anders Mortensen hmd & skraeder i Gjeldstrup
     Ane Marie Mortensdtr = Jens Jensen grmd i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peter Christian Meier/Meyer ( Peder Christian Meier) skovrider i Mantzhoj     9 Jan 1828  pg 1 11 118 (Bk 1 175)
WIFE:
wgd: Overkrigssammeparse Petersen i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Jens Olsen = Karen Jorgensdtr aftgsmd i Horve      16 Jan 1828  pg 3 77 78 96 (Bk 1 188)
HIS.BRO:     Niels Olsen gmd i Asnaes (dod)
      CH: Sidse Nielsdtr 51 = Niels Christensen gmd i Asnaes
     Jacob Olsen ungkarl i Asnaes (?dod)
HER.SIS: Kirsten Jorgensdtr (dod) = Lars Clausen aftgsmd i Faareveile
      CH: Claus Larsen gmd i Faareveile (dod)
          CH:  Peder Clausen 15
             Jorgen Clausen 13
             Dorthe Clausdr 20 ugift
             Ane Clausdr 17
         Mads Larsen hmd 46 or 56 i Bjergene, Faarevejle
         Maren Larsdtr 52? = Peder Andersen gmd i Faarevejle
         Karen Larsdtr 49 = Poul Jensen gmd i Stubberup
     Sidse Jorgensdtr (dod) = Christen Christensen gmd i Vejlebye, Horve
      CH: Christen Jensen gmd 46 i Horve
         Johanne Cathrine Jensdtr 79? = Peder Pedersen aftgsmd i Kaarup
          CH:  ... Pedersdtr = Jens Nielsen gmd i Kaarup, Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Sorensen hmd i Svinninge        12 Jan 1828   pg 3
WIFE:  
HEIRS:  myndige
FADER:  Soren Pedersen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ole Larsen aftgsmd i Engelstrup       21 Jan 1828   pg 4
WIFE:  Karen Sorensdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Pedersen aftgsmd i Wiig     16 Jan 1828  pg 4 70
2 CH:  Peder Pedersen gmd i Lille Egeberg
     Niels Pedersen hmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Soren Pedersen aftgsmd i Svinninge      16 Jan 1828   pg 4 69
WIFE:
CH:   minors
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Marie Jorgensdtr i Herrestrup   2 Feb 1828  pg 5 (new 5)
HUSB:  Christopher Wilhelm Nielsen inds
CH:   Ane Marie Christophersdtr 10 wks
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jorgen Frederichsen hmd i Ellingehuse      9 Feb 1828  pg 5 51 (Bk 1 pg 182)
WIFE:  Bodil Mortensdtr     (=2. Hans Jensen hmd i Ellingehuse - by 25 Oct 1828)
CH:   Frederich Jorgensen   13
     Morten Jorgensen 9
guard: Lars Hansen hmd i Allingehuuse
wgd: Niels Christensen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr aftgskone i Steenstrup     8 Feb 1828  pg 5 6 49
CH:   Ole Madsen hmd i Hoybye
     Peder Madsen hmd i Lille Egeberg
     Hans Madsen hmd i Hoybye
     Lucie Madsdtr = Lars Andersen hmd i Steenstrup 
     Sidse Madsdtr ugift
guard: Johan Michelsen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Mads Pedersen hyrder i Yderbye
CH:  Lars Madsen barn   7 Feb 1828    pg 5
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ole Andersen inds i Abildore
CH:  Margrethe Olsdtr 5        31 Jan 1828   pg 5
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Nielsen inds fattig. i Kollekolle, Viig      23 Jan 1828  pg 5
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Christensdtr ( Ane Margrethe Christensdtr ) tjenestepige i Alkestrup, Folleslov    29 Feb 1828  pg 6 8 11 36
CH:   Christian Nielsen abt 1˝ , son of Niels Hansen tjened hos oberstlieutenant Rode i Svinninggrd, Tudse herred
STEDFADER: Christen Knudsen hmd i Folleslov bye
PLEIEFADER: Jens Nielsen i Stokkeberg, Hjembek, Grevskabit Lerkenborg gods
PLEIEBRO: Christen Jensen hmd i Jyderup
guard: Rasmus Clausen borger i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Henrichsen inds i Housinge   16 Feb 1828   pg 6
CH:   Peder Jensen 40 inds i Honsinge
     Hans Jensen hmd i Ellinge Lyng
     Maren Jensdtr = Hans Jensen hmd i Ellinge Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Sorensdtr i Kildehusene    10 Feb 1828  pg 6
CH:   Christopher Jensen hmd i Kieldehusene
     ... Jensdtr minor
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr aftgskone 65 i Wallekilde    15 Feb 1828  pg 7
HUSB:  Erik Jorgensen aftgsmd
CH:   Jorgen Eriksen gmd i Wallekilde
     Lars Eriksen hmd i Egemarke
     Peder Eriksen hmd i Skippinge
     Niels Eriksen hiemme
     Ane Cathrine Eriksdtr = Anders Andersen i Wallekilde
     Margrethe Eriksdtr = Christen Madsen i Horve
     Maren Eriksdtr = Hans Jensen i Marke
     Johanne Eriksdtr ugift
     Sidse Eriksdtr
     Ane Eriksdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Andreasen skolelaerer & kirkesanger i Overbye
CH:  Niels Henrich Andresen 10 barn      23 Feb 1828  pg 8 70
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Schou kjobmand
CH:  Ane Schou jomfrue       26 Feb 1828   pg 9 87
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Olsen aftgsmd i Faareveile       25 Feb 1828   pg 9
CH:   Ole Jensen 44
     Jens Jensen hmd i Hjembek
     Mette Jensdtr = Soren Jensen hmd i Faareveile
     Karen Jensdtr = Peder Andersen hmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Christian Frederich Jorgensen = Ane Charlotte Fagel/Vaagel/Vogel skibscapitain      26 Feb 1828  pg 9 20 23 83
126 138 152 (Bk 1 185)
guard: pastor Reinsholm i Viig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Boberg skovrider      27 Feb 1828    pg 10 (Bk 1 pg 160)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jorgen Berger Klemp sogndegn i Wallekilde    28 Feb 1828  pg 10 11 86 (Bk 1 187)
CH:   Conrad Klemp hmd i Bjerresoe
     Hans Jorgen Klemp krigsraad told & consumtions baserer
     Casper Peter Klemp fuldmaegtig
     Carl Wilhelm Klemp horkremmersvend
     H. A. Klemp kopist i Zasl.
     ... Klemp = Bloch kammerraad
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Sorensdtr i Folleslov      d.8 Sep 1827  pg 11 (not in index)
HUSB:  Jens Nielsen inds
HEIRS OF AGE:
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Morten Christiansen gmd i Gudmindrup      1828 pg 12 (not in index) #2
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Margrethe & Johanne Jensdtr i Folleslov   1828 pg 12 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Jensdtr i Ellingegaards huse  10 Apr 1827  pg 12 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Gaarn soemand i Asnaes
CH:  Augusta Henriette Gaarn     1828  pg 12 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Birthe Willumsdtr aftgsenke i Wiig   3 Mar 1828  pg 12 13 32 #13 86
HUSB:  Jens Larsen (dod)
CH:   Willum Jensen i Gundestrup
      CH: Hans Willumsen 22
         Lars Willumsen 14
         Karen Willumsdtr ugift
         Bodil Willumsdtr ugift
         Marie Willumsdtr ugift
     Lars Jensen gmd i Attrup
     Anders Jensen hmd i Wiig
     Niels Jensen gmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Christensen aftgsmd i Folleslov      6 Mar 1828  pg 12 70
CH:   Christen Jensen gmd i Folleslov
     & others
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr aftgskone i Asnaes       6 Mar 1828    pg 13 14 49 #14 86
CH:   Mette Pedersdtr 50 enke = afg. Jorgen Christensen inds i Haunsoe (pg 50 - enke af inds. Biorn Christian Henningsen)
     Else Pedersdtr 45 ugift
guard: Lars Jensen gmd i Asneas / Lars Christensen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Svend Jensen inds i Gudmindrup
CH:  Christian Svendsen 2 i Gudmindrup     31 Mar 1828  pg 13
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Nielsen skolelaerer i Asmindrup
CH:  Christian Wilhelm Nielsen i Asmindrup   3 Apr 1828  pg 13 70 70
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Larsdtr inds i Wiig
CH:  Ellen Larsdtr      23 Mar 1828  pg 13
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Hagen Nielsen fattig. i Windekilde   10 mar 1828  pg 13
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Larses fattig. i Weddinge   2 Apr 1828  pg 13
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Andersen aftgsmd i Herrestrup      24 Mar 1828   pg 13 85
WIFE:  Karen Rasmusdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lucie Larsdtr i Gundestrup  8 Mar 1828   pg 13
HUSB:  Jens Larsen aftgsmd
CH:   Jens Larsen hmd begge af Gundestrup
     Niels Larsen gmd
     Kirsten Larsdtr = Anders Larsen gmd
     Bodil Jensdtr = Mads Madsen hmd alle i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Mette Andersdtr aftgskone i Weilebye      26 mar 1828  pg 13 69
HUSB:  Peder Christensen aftgsmd
CH:   Christen Pedersen gmd i Weilebye
     Ane Pedersdtr = Peder Madsen gmd i Horve
     Dorthe Pedersdtr = Peder Larsen gmd i Weilebye
     Marie Pedersdtr = Niels Madsen hmd i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Pedersen inds hos Niels Larsen hmd i Asmindrup     24 Mar 1828   pg 13 35 48 85 86
WIFE:  Sidse Sivertsdr (=2. Niels Larsen inds i Asmindrup - by 18 Oct 1828)
CH:   Margrethe Sophie Nielsdtr 
FADER:  Peder Svane i Nygaard
SVIGERFADER: Niels Larsen hmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Hansen drengbarn fattig hos Hans Jensen hmd i Staarup   6 Mar 1828  pg 13
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Boje Finch hmd i Ananeberg Mark
CH:  Anders Bojesen i Anneberg Mark      8 Apr 1828  pg 15
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Erik Nielsen aftgsmd i Gundestrup      8 Apr 1828    pg 15
2 CH:  Mette Eriksdtr = ...
     Dorthe Marie Eriksdtr = ...
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

v. Buchvald capitain i Anneberggaard
CH:  Harold Vigo Buchvald i Anneberg      7 Apr 1828  pg 15 70
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd i Lumbsaas
CH:  Maren Jensdtr & Peder Jensen born i Lumbsaas   4 Apr 1828  pg 15
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Praage inds i Folleslov
CH:  Maren Jensdtr i Folleslov   10 Apr 1828   pg 15
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Maren Larsdtr       pg 15 (not found - only in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Larsen        pg 15 (not found - only in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Pedersen inds i Hoybye
CH:  Peder Nielsen i Hoybye      7 Apr 1828  pg 15 70
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christen Nielsen aftgsmd i Ordrup, Faareveile      14 apr 1828  pg 15
WIFE:  Sophie Madsdtr (dod 1˝ years ago)  (testament 25 Jan 1820)
PLEIESON: Jacob Christiansen 47 (?dod)
SIS.CH: Christen Nielaus
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Cathrine Larsdtr i Asmindrup    14 Apr 1828  pg 16
HUSB:  Jorgen Pedersen inds
CH:   Karen Jorgensdtr 8 days
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ellen Pedersdtr i Weilebye  24 apr 1828  pg 16
HUSB:  Peder Jensen aftgsmd
CH:   Ane Pedersdtr = Jens Pedersen gmd i Weilebye
     Johanne Cathrine Pedersdtr = Anders Sorensen bmd i Hestehaugehuset, Vallekilde
     Mette Pedersdtr = Lars Mauritsen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Henrich Nielsen = Ane Olsdtr hmd i Haunsoe, Folleslov      15 Sep 1828  pg 11 16 22 115 (Bk 1 182)
 (testament 11 Apr 1811)
HER.MODER: Ane Rasmusdtr = Ole Mortensen hmd i Haunsoe
HER.MORBRO: Rasmus Rasmussen hmd i Folleslov (dod)
       CH: Johan Rasmussen 64 hmd i Folleslov
          CH: Jens Johansen inds i Folleslov (for his father)
         Ane Rasmusdtr (dod) = Peder Madsen hmd i Folleslov (dod)
          CH:  Christen Pedersen 29 kieldermand gaardskarl i Birgsted
             Peder Pedersen 26 hos Jens Nielsen sognefoged i Folleslov (by: gl. Niels Pedersen gmd i Folleslov)
         Ellen Rasmusdtr (dod) = Ole Olsen hmd i Folleslov (dod)
          CH:  Maren Olsdtr 33 = Niels Nielsen hmd i Urlose, Kallundborg
HER.MORSIS: Marie Rasmusdtr (dod) = Lars Holst hmd i Faurboe (dod)
       CH: Rasmus Holst 72 hmd i Folleslov (guard: gl. Niels Pedersen i Folleslov)
         Christian Holst hmd i Folleslov (dod)
          CH:  Lars Christiansen 40 hmd i Folleslov
             Dorthe Christiansdtr 44 enke = afg. Ole Johansen hmd i Haunsoe
             Margrethe Christiansdtr 30 ugift tien i Saerslov
HER.FADER: Ole Mortensen
HER.FARSIS: Johanne Mortensdtr (dod) = Peder Rasmussen hmd i Sejero (dod)
       CH: Mogens Pedersen hmd i Sejero (dod)
          CH:  Sidse Marie Mogensdtr 38 = Lars Jorgensen hmd i Sejero
             Johanne Mogensdtr 34 =P Pedersen gmd i Sejero Kister?
         Sidse Pedersdtr (dod) of Sejeroe Kistebye
          ILLEG.CH: Niels Jorgensen 70 hmd i Kongstrup, Sejeroe
? Niels Jorgensen hmd i Kongstrup, Sejero
? Niels Christensen hmd i Eskeberg (?15 Sep 1827)
by: Johan Andersen hmd i Hjembek, Jeppe Pedersen hmd i Hjembek, Hartvig Corneliusen hmd i Fharboe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Mikkel Rasmussen aftgsmd fattig. i Wallekilde Huse   24 Apr 1828  pg 16
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Pedersdtr enke aftgskone i Steenstrup     23 Apr 1828   pg 16
HUSB:  Peder Hansen gmd (dod)
CH:   Sidse Pedersdtr = Lars Pedersen gmd i Steenstrup
     Ane Pedersdtr = Niels Hansen gmd i Hoybye
     Bodil Pedersdtr = Jens Pedersen gm i Norae
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Larsdtr aftgskone i Weilebye   14 Apr 1828  pg 16
HUSB:  Christen Jacobsen
3 CH:  Sidse Christensdtr = Christen Pedersen gmd i Weilebye
     Christen Christensen 32 gmd i Weilebye
     Lars Christensen 28 i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Larsen aftgsmd i Weddinge    28 Apr 1828  pg 18
WIFE:  Ane Marie Jorgensdtr
2 CH:  Jorgen Andersen 25 hmd i Weddinge
     Ane Marie Andersdtr 28 = Mads Christensen inds i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ellen Jacobsdtr i Musbyehuse, Anneberggaard grund    28 Apr 1828  pg 18 28 60
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Christen Nielsen 9
     Ane Marie Nielsdtr 8
     Jacob Nielsen 6
     Karen Sophie Nielsdtr 3
     Jens Peter Nielsen 7 wks (dod by 15 Nov 1828)
guard: Niels Jensen hmd i Musbyehuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr i Skippinge      3 May 1828  pg 18
HUSB:  Peder Nielsen aftgsmd
CH:   Karen Pedersdtr 40 = Poul Jensen inds i Skippinge
     Jens Pedersen 30
     Dorthe Pedersdtr 29 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Pedersdtr & Kirsten Pedersdtr born i Oelstrup  3 May 1828   pg 18
FADER:  Peder Larsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Else Marie Andersdtr aftgskone enke i Holkerup        9 May 1828    pg 19
HUSB:  Peder Nielsen (dod)
CH:   Hans Pedersen 47 gmd i Holkerup
     Peder Pedersen 36 hmd smed i Braade
     Jorgen Pedersen 31 tjenestekarl i Braade
     Ane Cathrine Pedersdtr = Lars Olsen hmd i Kollekolle
     Bodil Pedersdtr = Soren hmd i Skaaerup
     Christiane Pedersdtr = Ole Truelsen i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Inger Johansdtr i Underue   10 May 1828  pg 19 59
HUSB:  Mads Jensen inds
CH:   Ane Kirstine Madsdtr 3/4 aar
BRO:   Peder Johansen daglejer i Nykiobing
? Sidse Johansdtr = Morten Nielsen inds i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Hansdtr aftgskone enke hos Niels Jensen gmd i Nakke   7 May 1828  pg 19 25 70
HUSB:  Jens Jensen (dod)
CH:   Lars Jensen hmd i Nakke (dod)
      CH: Jens Larsen 28 or 22
         Hans Larsen 18 or 22
         Henrich Larsen 15 or 16
         Bodil Larsdtr 20 or 26 ugift
         Kirsten Larsdtr 24 = Erik Nielsen tjende hos overkirgscommissari Pedersen i Nakke/ i Nykbg
         Trine Larsdtr 18 ugift
     Ole Jensen 56 gmd i Rorvig
     Niels Jensen 52 gmd i Nakke
     Bodil Jensdtr 49 = Anders Olsen gmd i Nakke
     Ellen Jensdtr 46 = Soren Christensen gmd i Nakke
     Sidse Jensdtr = Anders Madsen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Rasmussen 1 i Starreklinte    5 May 1828  pg 19
FADER:  Rasmus Olsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Sorensdtr i Folleslov      d.8 Sep 1827/5 May 1828    pg 19
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Niels Jensen 23
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Margrethe Mathiasdtr i Folleslov     12 May 1828   pg 20
HUSB:  Jens Frederichsen inds
CH:   Jacob Hansen 3 or 4
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Hans Jensen barn i Jyderup, Wiig    12 May 1828  pg 20
FADER:  Jens Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Jensen 6 wks barn i Taarndrup   12 May 1828  pg 20
FADER:  Jens Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Jensen aftgsmd hos Niels Ibsen gmd i Kjeldstrup, Wiig    13 May 1828  pg 21 56 62
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Morten Larsen 48 gmd i Jyderup
     Peder Larsen 37 hmd i Honsinge
     Jens Larsen 31 hmd i Honsinge
     Hans Larsen 27 hmd i Kieldstrup
     Inger Larsdtr (dod) = Niels Jorgensen hmd i Attrup, Terslov, Slagelse amt
      CH: Kirsten Nielsdtr 16 ugift
         Sidse Nielsdtr 12 or 13
         Stine Nielsdtr 9 or 10
     Karen Larsdtr (dod) = Peder Nielsen hmd i Veddinge
      CH: Niels Pedersen 14
         Karen Sophie Pedersdtr 10
     Ane Larsdtr 32 = Niels Ibsen gmd i Kieldstrup, Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Egtved enkemadame gaardmaner i Ellingegaard     24 May 1828  pg 22 69
CH:   Edle Marie Kristiane Egtved = Jensen propriatair i Ellingegaard
      CH: ... Jensen fuldmaegtig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ellen Pedersdtr fattiglem i Svendstrup Hestehauge    17 May 1828  pg 22
by: Lars Olsen hmd i same
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirstine Rasmusdtr almisselem i Folleslov    26 May 1828  pg 22
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Jacobsdtr enke hos Anders Clausen hmd i Grevinge     24 May 1828  pg 22 69
HUSB:  Mads Jensen (dod)
SIS:   Maren Jacobsdtr enke = afg. Claus Olsen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Gundersen inds i Svinninge    16 May 1828  pg 22
WIFE:  Sidse Jensdtr
2 CH:  Lars Nielsen 2
     Jens Nielsen ˝
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Larsen 4 i Yderbye  28 May 1828   pg 22 69
FADER:  Lars Jensen
MORFADER: Ole Nielsen faestegmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Hansen inds i Bjerresoe Hestehauge  pg 22
CH:  dodfodt pigebarn    b&d.17/19 May 1828   pg 22
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Soren Gudmansen aftgsmd i Herrestrup         21 May 1828   pg 22
3 CH:  Niels Sorensen 35 hmd i Herrestrup
     Christopher Sorensen 37˝ i Asnaes
     Inger Sorensdtr = Hans Christiansen hmd i Odstofte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Kirstine Jensdtr 2 barn i Hojbye      5 Jun 1828  pg 23 69
FADER:  Jens Pedersen inds hos Niels Madsen moller's enke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Giertrud Madsdtr i Ellingegrund    5 Jun 1828  pg 24 29 52
HUSB:  Niels Jorgensen hmd
CH:   Kirsten Nielsdtr 16
     Marie Nielsdtr 12
     Ane Kirstine Nielsdtr 10
     Sophie Nielsdtr 6
guard: Mads Olsen gmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Peder Jorgensen 14 days barn i Kieldehuse        9 Jun 1828    pg 24
FADER:  Jorgen Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Madsdtr i Asnaes       7 Jun 1828    pg 24
HUSB:  Lars Jacobsen fattiglem
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Jorgensdtr i Asmindrup      12 Jun 1828  pg 25 69
FADER:  Jorgen Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten uaegte datter i Asnaes     12 Jun 1828  pg 25 69 (not in index)
MODER:  Bodil Nielsdtr inds i Peder Larsen moller huus i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Larsdtr enke hos Peder Jensen gmd i Tolsager       23 Jun 1828   pg 26 34 61
HUSB:  Niels Nielsen aftgsmd (dod)
CH:   Niels Larsen hmd i Preilerup (dod)
      CH: Lars Nielsen gmd i Holt
         Peder Nielsen 26 ungkarl
     Lars Nielsen 60 hmd i Hove
     Ane Nielsdtr = Erik Madsen gmd i Stubberup
     Kirsten Nielsdtr (dod) = Niels Christensen gmd i Stubberup
      CH: Else Nielsdtr = Christen Larsen inds i Faareveile
         Christen Nielsen 21
         Lars Nielsen 18
     Soren Nielsen 48 moller i Windekilde
     Jens Nielsen gmd i Tolsager (dod)
      Ch: Karen Jensdtr = Peder Jensen gmd i Tolsager
         Lars Jensen 21
         Niels Jensen 19
         Maren Jensdtr 17 or 14 ugift
         Jens Jensen 15
guard: Ulrik Christiansen hmd i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Larsdtr i Hoybye       18 Jun 1828   pg 26
HUSB:  Hans Larsen fattiglem
5 CH:  Ane Hansdtr = Henrich Hansen hmd i Ellingshuse
     Peder Hansen 36 hmd i Lumbsaas
     Ellen Hansdtr 36 = Ole ... hmd i Weddinge
     Margrethe Hansdtr 28 = Niels ... hmd i Gidrup
     Henrich Hansen 25 tien i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Pedersen aftgsmd i Asnaes     20 Jun 1828  pg 26
WIFE:  Else Jensdtr
CH:   Bodil Jensdtr 40 = Lars Christensen gmd i Asnaes
     Sidse Jensdtr = Jens Larsen gmd i Faarevejle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Rasmusdtr aftgskone i Herrestrup, Grevinge    28 Jun 1828  pg 26
HUSB:  Lars Andersen gmd (testament 21 Dec 1811)
CH:   Anders Larsen gmd i Herrested 
     Kirsten Larsdtr vanfore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Christensdtr pigen fruentimmer hos Mads Larsen hmd i Horve        20 Jun 1828   pg 26 30 63 65 87 169
FORLOVED: Jens Madsen tjenestekarl i Asnaes, son of Mads Larsen
ILLEG.CH: Christen Jensen or Jens Christensen     3 Jul 1828   pg 27
     Karen Jensdtr - twins both newborn (age 5 wks - 9 Jul 1828) (dod by 7 Nov 1829)
BRO:   Jorgen Christensen 41 hmd i Stubberup
     Christen Christensen 32 i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bertel Augustinusen aftgsmd i Hundstrup       4 Jul 1828    pg 27
3 CH:  Birthe Bertelsdtr 32 = Jens Torkildsen hmd
     Bodil Bertelsdtr 34 = Lars Jorgensen hmd i Ellingehuse
     Hans Bertelsen 36 hmd i Hundstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Eriksdtr aftgkone hos datter Marthe Nielsdtr i Wiig    2 Jul 1828  pg 27 69
3 CH:  Erik Nielsen 58 smed i Folleslov
     Ole Nielsen hmd i Wiig
     Marthe Nielsdtr enke = afg. Otte Pedersen gmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Marie Nielsdtr 17 wks barn i Ulstrup, Wiig   28 Jun 1828  pg 27
FADER:  Niels Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peter Kjerulff/ Peder Kierulff moller i Egeberg Molle         1 Jul 1828    pg 27 28 45 86
WIFE:  Ulrikke Qvist (signed: Olrikke Kerulf)
CH:   Trine Kjerulff 2 or 20
     Johanne Sophie Kierulff ˝
guard: Jens Nielsen gmd i Underue, Egeberg
wgd: Bent Sorensen mollesvend / Rasmus Clausen borger i Nykiobing
NOTE: he buried i Ouroe kirkegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Jensen aftgsmd i Braade        5 Jul 1828    pg 29
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Niels Pedersen 50 hmd i Girdmindrup, Hoybye
     Lars Pedersen 34 i Underue, Egeberg
     Anders Pedersen 33 horbereder i Khvn
     Jens Pedersen 32 hmd i Braade
     Ane Pedersdtr = Jacob Rasmussen smed i Egeberg
     Sidse Pedersdtr = ... Kieldsen mollebygger i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Larsdtr skal vaere Christensdtr i Weilebye    7 Jul 1828  pg 29 69
HUSB:  Ole Andersen aftgsmd
CH:   Jens Olsen gmd i Weilebye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Soren Larsen aftgsmd hos Peder Sorensen hmd i Overbye      8 Jul 1828  pg 30 69
CH:   Peder Sorensen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Peder Nielsen 18 wks barn i Musbyehuse       12 Jul 1828  pg 31
FADER:  Niels Nielsen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Nielsdtr aftgsenke i Nexeloe   14 Jul 1828  pg 33 69
HUSB:  Broder Pedersen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Sophie Jensdtr 4 barn i Egeberg        22 Jul 1828   pg 34 70
FADER:  Jens Andersen inds hos Ole Larsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Christensdtr i Bjeresoe     19 Jul 1828  pg 34 69
HUSB:  Peder Rasmussen aftgsmd hos Christen Larsen hmd 
CH:   Niels Pedersen 23 tien hos Christen Sorensen gmd i Vejlebye
     Ane Pedersdtr = Mads Larsen hmd i Weddinge
     Inger Pedersdtr = Christen Larsen hmd i Bjeresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Pedersen inds i Asmindrup    23 Jul 1828  pg 34 (not in index)
WIFE:  Lice Sivertsdtr or Lise Siversdr
CH:   Margrethe Sophie Nielsdtr 2
FADER:  Peder Svane gmd i Nygaard
wgd: Niels Larsen i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane enke i Bjergene/Faareveile        4 Aug 1828    pg 35
HUSB:  Lars Madsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Diderik Kjoppen almis. i Faareveile       28 Jul 1828  pg 35
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jorgen Hansen inds i Ulstrup         5 Aug 1828    pg 35
WIFE:  Ane Thomasdtr
SIS:   Dorthe Hansdtr = Niels Michelsen hmd i Attrup
     Kirsten Hansdtr = Henrich Jacobsen hmd i Haunsoe
˝BRO:  Niels Hansen i Odstrup
˝SIS:  Ane Hansdtr = Lars Andersen hmd i Atterup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Hans Pedersen aftgsmd i Draxmolle      4 Aug 1828    pg 35 69
5 CH:  Peder Hansen 49 gmd i Skippinge
     Anders Hansen 46 hmd i Skippinge
     Jens Hansen 44 gmd i Saerslov
     Ole Hansen 37 tjener i Adelersborg
     Karen Hansdtr 32 = Offersen moller i Drasmolle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Nielsen inds (fod i Hehingborg?, Sverrig) i Haunsoe Mark      28 Jul 1828  pg 35 39 120
WIFE:  Ane Hagensdr   (=2. Hans Sorensen hmd i Weddinge - by 5 Jun 1829)
wgd: Peder Hansen hmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Birthe Hansdtr aftgskone enke i Jyderup       7 Aug 1828    pg 36 46 70
HUSB:  Lars Olsen hmd (dod) (testament)
STEDDATTER: Dorthe Andreasdtr 25 hos stedfader Rasmus Rasmussen gmd i Seddinge
guard: Rasmus Rasmussen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd hos Anders Jensen hmd i Ellingehuuse   15 Aug 1828   pg 37 38
CH:   Anders Jensen hmd i Ellingegaards grund (dod - see pg 38)
      CH: Jens Peder Andersen 15 skraederlaer i Khvn
         Maren Jensine Andersdtr 10
         Johanne Severine Birgitte Andersdtr 6 or 7
     Soren Jensen 37 hmd i Rorvig
     Lars Jensen i Callundborg (dod for flere aar siden)
      2 or 3CH:
guard: Rasmus Larsen sognefoged
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jorgen Larsen moller hos Peder Michelsen gmd i Ebbelykke       16 Aug 1828   pg 37 53 78
BRO:   Poul Larsen Moller i Kjeldstrup (dod) = ... = 2. Anders Nielsen gmd i Kjelstrup
      CH: Sidse Poulsdtr 40 = Niels Mortensen gmd i Seddinge
         Bente Poulsdtr 38 = Lars Andersen gmd i Lille Egeberg (? Birthe Poulsdtr )
         Karen Poulsdtr 30 ugift hiemme (guard: Anders Nielsen gmd i Kieldstrup)
SIS:   Sidse Larsdtr (dod) = Peder Michelsen gmd i Ebbelykke
      CH: Lars Larsen 34 gmd i Klindt
         Jorgen Larsen 32 gmd i Gudmindrup
         Poul Pedersen 26 ungkarl hiemme
         Kirsten Larsdtr 38 = Andreas Pedersen gmd i Overbye
         Ane Sophie Larsdtr 36 = Peder Madsen gmd i Eskildstrup
     Maren Larsdtr enke = afg. Anders Olsen gmd i Ordrup
      CH: Ole Andersen 34 hiemme
         Lars Andersen 36 gmd i Lille Egeberg
         Poul Andersen 22 hiemme
         Ane Marie Andersdtr 40 = Peder Christiansen gmd i Weilebye
         Bente Andersdtr 38 = Anders Andersen gmd i Bjerresoe
         Kirsten Andersdtr 34 = Lars Pedersen hmd i Ordrup
         Ane Andersdtr 32 = Ege Madsen gmd i Weilebye
         Bodil Andersdtr 30 = Jens Hansen gmd i Ordrup
         Else Andersdtr 28 ugift hiemme
     Bente Larsdtr (dod) = Jens Jensen gmd i Weddinge (dod)
      CH: Jens Henrichsen 50 aftgsmd i Troninge
         Christian Jensen 40 gmd sognefoged i Byen Maas / gaardkarl i Viskinge Kroe
     Ane Larsdtr (dod) = (above) Jens Jensen i Weddinge (dod)
         Jens Jensen 35 gmd i Tronninge 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Nielsen hmd i Ellingegaards grund     15 Aug 1828  pg 37 70
WIFE:  Sidse Andersdtr
BRO:   Niels Nielsen hmd i Egeberg bye
SIS:   Sidse Nielsdtr = Erik Larsen inds i Gudmindrup
     Karen Nielsdtr = Erik Nielsen hmd i Callundberg Kirken
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Jensen hmd i Ellingegaards huuse     19 Aug 1828  pg 38
WIFE:  Inger Johansdtr
3 CH:  Jens Peder Andersen 15 skraederlaere i Khvn
     Maren Jensine Andersdtr 10 hiemme
     Johanne Severine Birgitte Andersdtr 6 or 7
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Madsdtr i Snaverup       16 Aug 1828   pg 38
HUSB:  Mads Sorensen aftgsmd almis.
2 CH:  Kirsten Madsdtr 38 = Soren Pedersen hmd i Gronlandshuse
     Karen Madsdtr 31 = Anders Hansen hmd i Muusbyehuset
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Margrethe Larsdtr aftgsenke hos Johanne Eriksdtr gdenke i Honsinge    19 Aug 1828  pg 38 57 71
CH:   Anders Madsen 53 gmd i Honsinge (dod by 29 Oct 1828) = enke Johanne Eriksdtr
      CH: Erik Andersen 15
         Peder Andersen 9
         Mads Andersen 5
         Dorthe Andersdtr 20
         Karen Andersdtr 18
         Sidse Andersdtr 12
     Peder Madsen 39 hmd i Wiig (dod by 29 Oct 1828)
      CH: Mads Pedersen 14
         Hans Pedersen 12
         Bodil Pedersdtr 17
         Birthe Pedersdtr 10
         Ane Pedersdtr 7
         Karen Pedersdtr 3/4 aar
     Sidse Madsdtr 51 = Jens Jensen gmd i Honsinge
     Ellen Madsdtr 49 = Hans Christensen gmd i Honsinge
     Karen Madsdtr 45 = Christen Larsen gadehmd i Jyderup
     Maren Madsdtr 36 ugift i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Larsen 6 barn i Asnaes         16 Aug 1828   pg 38
FADER:  Lars Jacobsen inds fattiglem
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Poul Olsen aftgsmd enkemand i Bjerresoe       18 Aug 1828   pg 38 39
CH:   Maren Poulsdtr 40 = Lars Jensen hmd i Bierresoe
     Ane Poulsdtr 38 = Lars Pedersen unge gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Larsdtr 8 barn i Asnaes         23 Aug 1828   pg 39
FADER:  Lars Jacobsen inds fattig.
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christian Kiobenhavner med tilnavn Dinesen tjenestekarl rogter i Egemarke     22 Aug 1828  pg 39 42 168
 (an illeg child without heirs)
? Peder Jensen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Sorensen inds hos Soren Jensen bmd i Folleslov   20 Aug 1828  pg 39
WIFE:  Sidse Sorensdtr
5 CH:  Soren Jensen 27 bmd i Folleslev
     Peder Jensen 16
     Karen Jensdtr 30 = Niels Hansen hmd i Eskeberg
     Ane Jensdtr 28 = Jens Jensen inds i Hjembek
     Johanne Jensdtr 21 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ole Hansen aftgsmd hos Mads Olsen gmd i Asneas    25 Aug 1828   pg 39
WIFE:  Ane
6 CH:  Mads Olsen 34 gmd i Asnaes
     Hans Olsen 32 hmd i Ordrup
     Jens Olsen Smed 30 i Tolsager
     Ane Olsdtr 37 = Peder Jensen gl. gmd i Tolsager
     Sidse Olsdtr 35 = Claus Jensen arvefaester i Asnes
     Maren Olsdtr 28 = Jens Madsen i Asnaes
     Karen Olsdtr 20 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Larsen aftgsmd hos Jochum Poulsen hmd i Windekilde Bjergene, Faarevejle      4 Sep 1828   pg 40
WIFE:  Ane Dorthe Sorensdtr
4 CH:  Maren Andersdtr 14
     Margrethe Andersdtr 7
     Kirsten Andersdtr 6
     Marie Andersdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Thomsen aftgsmd i Ulstrup    2 Sep 1828  pg 40 55 75
CH:   Niels Andersen 36 gmd i Honsinge
     Ane Andersdtr 41 ugift hiemme
     Karen Andersdtr 34 = Svend Andersen muurmester i Kallundborg
     Lisbeth Andersdtr 31 = Christen Benjaminsen slagter i Kallundborg (separated) ( Elisabeth Andersdtr )
     Dorthe Andersdtr 24 = Lars Eriksen gmd i Ulstrup
     Ellen Andersdtr 13 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Birthe Sophie Hansdtr aftgskone i Folleslov     2 Sep 1828    pg 40
HUSB:  Mads Jespersen gmd (dod)
3 CH:  Peder Madsen hmd i Skippinge
     Jesper Madsen gmd i Saerslev
     Jens Madsen 40 gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Madsdtr i Kildshuse, Anneberggrds grund     2 Sep 1828  pg 40
HUSB:  Peder Nielsen inds almis.
CH:   Peder Andersen hmd i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ole Larsen aftgsmd hos Hans Hansen gmd i Faarevejle   2 Sep 1828  pg 40 58 63
WIFE:  Maren Nielsdtr
STEDSON:     Hans Hansen gmd i Faarevejle (not Anders stepson but Anders kiodelige son)
BRO:   Jens Larsen aftgsmd i Riis
SIS:   Kirsten Larsdtr (dod 7-8 yrs siden)
      CH: Else Madsdtr 20 tiene i Slagelse Huuls
         Lisbeth Madsdtr 15 or 16 tiene i Slagelse
SIS.CH: Kirsten Larsdtr = Mads Jensen hmd i Bjergene
     Inger Larsdtr = Bent Larsen hmd i Torpegave, Saebye sogn
      CH: Jens Bentsen ungkarl i Faarevejle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christen Willumsen smed slev.hmd i Skaverup     26 Aug 1828   pg 40 91 129
WIFE:  Maren Larsdtr      (=2. Morten Rasmussen ungkarl i Hoybye - by 4 Jul 1829)
CH:   Jens Laurits Christensen 4
     Ane Kirsten Christensdtr ˝
WIFE.FADER: Lars Jensen gmd i Nyegaard
? Ane Jensdtr - signed
guard: Hans Willumsen borger i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Pedersen aftgsmd i Skaverup      5 Sep 1828    pg 41 70
CH:   Jens Andersen hmd i Ellinge Lyng
     Mette Sophie Andersdtr 40 = Lars Ejlertsen hmd i Skaverup
     Ane Marie Andersdtr 34 = Niels Nielsen toldbetjent i Khvn
     Eva Marie Andersdtr 30 = Lars Jepsen hmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Andersdtr aftgsenke hos Peder Rasmussen hmd i Weddinge    15 Sep 1828  pg 41 70
3 CH:  Ole Rasmussen 54 fattiglem i Weddinge
     Peder Rasmussen 46 hmd i Weddinge
     Anders Rasmussen 44 hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Jensdtr i Haunsoe        11 Sep 1828   pg 41 86
HUSB:  Jens Jacobsen gmd
3 CH:  Peder Jensen 25 i Haunsoe
     Karen Jensdtr 23 ugift
     Else Marie Jensdtr 14 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr i Atterup, Hojerup       10 Sep 1828   pg 41 66 74 87 125
HUSB:  Niels Christiansen aftgsmd
SIS:   Maren Nielsdtr 34 ugift tjenestepige hos Jens Pedersen gmd i Grevinge
guard: Peder Olsen hmd i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Andersen aftgsmd 76 i Wejlebye         6 Sep 1828    pg 41
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Christian Jensen abt 50 sergent i Khvn
     Niels Jensen abt 40 hmd i Bjergene
     Hans Jensen 30 skraeder
     Margrethe Jensdtr 38 = Lars Jensen hmd i Svinninge
     Karen Jensdtr 36 = Poul Larsen hmd i Weilebye
     Ane Jensdtr 23 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirstine Nielsdtr 16 i Skippinge    4 Sep 1828  pg 41 70
FADER:  Niels Madsen aftgsmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr aftgsenke hos Jens Jensen gadehmd i Wiig     8 Sep 1828  pg 41 70
5 CH:  Jens Nielsen 52 i Gronland, Egeberg
     Anders Nielsen 44 i Honsinge
     Kirsten Nielsdtr 49 = Niels Jensen hmd i skovrider Wetlendorps lod
     Ane Nielsdtr 35 = Jens Jensen gadehmd i Wiig
     Sidse Nielsdtr 35 = Hans Jensen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ole Larsen fattiglem hos Hans Madsen gmd i Nyerup    9 Sep 1828  pg 41
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

... Jensdtr fodt et dodi Asnaes   f.d.15/18 Sep 1828    pg 42
HUSB:  Jens Pedersen inds 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Hansen hmd i Skippinge, Universitets gods       15 Sep 1828   pg 42 87
WIFE:  Karen Hansdtr
8 CH:  Peder Andersen 16
     Jens Andersen 14
     Lars Andersen 12
     Hans Andersen 3
     Anders Andersen ˝
     Lisbeth Andersdtr 8
     Kirsten Andersdtr 5
     ... Andersdtr ˝
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Christensdtr enke i Riis    19 Sep 1828  pg 42
CH:   Niels Nielsen 43 inds i Starreklinte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Else Jensdtr enke 84 i Ellinge Lyng, Hoybye   15 Sep 1828  pg 42
1 CH:  Jens Johansen hmd i Ellinge Lyng, Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Christensen aftgsmd i Weddinge         17 Sep 1828   pg 42 70
2WIFE:  Karen Sorensdtr
1WIFE:  Kirsten
CH:   Christen Jensen 33 hmd i Weddinge
     Lars Jensen 26 i Weddinge, tjenesten i Khvn
     Anders Jensen tiene i Saebye bye
     
Mette Jensdtr aftgskone enke i Faareveile    19 Sep 1828  pg 42 70
HUSB:  Peder Pedersen (dod)
CH:   Ane Pedersdtr 38 = Peder Sorensen i Weddinge
     Sidse Pedersdtr 36 = Jens Christensen gl. gmd i Weddinge
? Jeppe Larsen i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Hansdtr i Ellingshuuse     28 Sep 1828   pg 43 (next 119)
HUSB:  Henrich Hansen hmd
CH:   Stine Henrichsdtr 10
     Hans Henrichsen 8
     Jorgen Henrichsen 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Andersdtr enke i Ellinggaards grund      22 Sep 1828   pg 43 87
HUSB:  Hans Boun hmd (dod) (testament 20 Sep 1827)
SIS.CH: Christian Hansen Dyresen i Khvn
? skomagermester Alexander i Lille Lanbierntrote 183 (probably who child living with i Khvn)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Andersdtr fruentimmer 73 hos Ole Nielsen unge gmd i Yderbye    25 Sep 1828  pg 43
SIS.CH: Lucie Olsdtr abt 50 = Hans Jepsen hmd i Staesns herred
     .... Olsdtr = Lars Larsen (unsure about this relationship)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Olsdtr inds hos Peder Sorensen hmd i Svinninge     23 Sep 1828   pg 43 54 73
BRO:   Lars Olsen 34 hmd i Svendstrup Hestehauge
SIS:   Ane Margrethe Olsdtr 26 ugift tien i Khvn
     Inger Olsdtr 24 = Hans Pedersen mollesvend i Hagested Molle (? Jens Pedersen )
     Karen Olsdtr 21 ugift tien Bages Steinske i Nykiobing
˝SIS:  Sidse Olsdtr 9 
STEDMODER: Margrethe Andersdtr i Svendstrup hestehauge
guard: Ole Hansen braendeviinsbraender i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Sophie Sorensdtr 7 & Karen Sorensdtr 3 i Rorvig         22 Sep 1828   pg 43
FADER:  Soren Jensen inds 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Larsdtr enke almisselem i Viig Fattighuus    30 Sep 1828  pg 44
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ingeborg Olsdtr 3 barn i Hove     2 Oct 1828  pg 44
FADER:  Ole Larsen inds i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Johanne Pedersdtr aftgsenke i Folleslov     1 Oct 1828  pg 44 70
HUSB:  Peder Hansen gmd (dod)
CH:   Niels Pedersen 36 gmd i Folleslov
     Jens Pedersen 32
     Ole Pedersen 32 alle i Folleslov
     Maren Pedersdtr = Niels Pedersen gl. gmd i Folleslov
     Marie Pedersdtr = J. Christensen hmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jorgen Larsen aftgsmd i Ledstrup, Egeberg    1 Oct 1828  pg 44 70
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Maren Jorgensdtr = Mads Christian hmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Madsdtr 10 barn i Asnaes        3 Oct 1828    pg 44 70
FADER:  Mads Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Sophie Christensdtr 3 barn i Rorvig    1 Oct 1828  pg 44 70
FADER:  Peder Pedersen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lucie Pedersdtr i Klindt   30 Sep 1828  pg 44
HUSB:  Lars Andersen aftgsmd fattig
CH:   Sidse Larsdtr 32 = Niels Jensen dagaleier i Nykiobing
     Dorthe Larsdtr (dod) = Peder Madsen hmd i Klindt
      CH: Mads Pedersen 13
         Jorgen Pedersen 11
         Anders Pedersen 10
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Jacobsdtr enke i Horve     6 Oct 1828   pg 44 70 (not in index)
CH:   Peder Larsen 30 i Khvn
     Ane Larsdtr = Soren Christensen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Marie Nielsdtr aftgsenke i Skippinge     7 Oct 1828    pg 44 70
ILLEG.CH: Christian 50 hmd i Folleslov
CH:   Mette Jensdtr = Soren Rasmussen hmd i Skippinge
     Ane Dorthe Jensdtr = Ole Andersen gmd i Blaesinge, Slagelse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Jorgensen or Niels Johnsen aftgsmd i Weddinge      13 Oct 1828   pg 44
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Jens Nielsen 22 tiene i Hove
     Ole Nielsen 18 tiene i Hove
     Peder Nielsen 13 i Hove
     Karen Nielsdtr 21 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ole Andersen 66 aftgsmd i Wejlebye   2 Oct 1828  pg 44 69
CH:   Ane Olsdtr 40 = Anders Justesen hmd i Horve
     Anders Olsen 38
     Jens Olsen 35 gmd i Wejlebye
     Christen Olsen 33 hmd i Rumperup
     Lars Olsen 30 
     Peder Olsen 27 gmd i Bjeresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Marie Christensdtr 3 barn i Hoybye    10 Oct 1828  pg 44 70
FADER:  Christen Jensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Hansdtr i Attrup/Allrup     13 Oct 1828  pg 45
HUSB:  Niels Michelsen inds
CH:   Anders Nielsen  13
     Niels Nielsen  6
     Maren Nielsdtr  3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Mortensen fattig i Egeberg Fattighuus   15 Oct 1828  pg 45
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Larsdtr inds almisselem i Svinninge       23 Oct 1828   pg 49
by: Jens Pedersen 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Mads Olsen inds i Abildore  27 Oct 1828  pg 53 70
WIFE:  Margrethe Madsdtr (testament 19 May 1809)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jacob Nielsen inds hos Jens Olsen gmd i Gladstrup    29 Oct 1828  pg 58 70
SIS:   Marie Nielsdtr
      CH: Jacob Johansen hmd i Seddinge
BRO:   Peder Nielsen aftgsmd 82 i Rorvig
˝BRO:  Hans Nielsen 58 i Nykiobings Lyng
˝SIS:  Lucie Nielsdtr enke = afg. Andreas Fuek skomager i Ledstrup
SIS.CH: Lucie Larsdtr = Jens Olsen gmd i Gladstrup
     Niels Larsen hmd i Brendt
     Jens Larsen ungkarl 30 tjenestekarl hos gmd Svend Eriksen i Bognes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Johanne Olsdtr aftgsenke hos Jens Jensen unge gmd i Folleslov      5 Nov 1828  pg 58
CH:   Peder Eriksen 55 gmd i Folleslov
     Ole Eriksen gmd i Folleslov (dod)
      CH: Erik Olsen 21 or 22
         Maren Olsdtr 23 ugift
     Maren Eriksdtr 46 = Christen Jensen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Morten Hansen (dod) = Ane Andersdtr i Kildehusene
CH:  fodt & dod barn    29 Oct 1828   pg 58
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Pedersen inds hos Peder Madsen gmd i Hove     29 Oct 1828  pg 58 (not in index)
BRO:   Soren Pedersen 76 inds i Windekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christian Frederich Langemark inds paa et Resog, Widskende   13 Nov 1828  pg 58 (not in index)
WIFE:  Bodil Pedersdtr i Svinninge
CH:   Kirstine Lovise Christiansdtr 2
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Andersdtr 5 barn i Grevinge   19 Nov 1828  pg 62
FADER:  Anders Christensen inds i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Mortensdtr i Ellingehauge       19 Nov 1828   pg 62 67 
2HUSB:  Hans Jensen hmd
1HUSB:  Jorgen Frederichsen
2 CH:  Frederich Jorgensen 14
     Morten Jorgensen 10
? Lucie Andersdtr fruentimmer
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Andersdtr 3/4 aar i Grevinge  24 Nov 1828  pg 64 
FADER:  Anders Christensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Andersen 12 barn i Asnaes Fattighuus   29 Nov 1828  pg 65
FADER:  Anders Andersen fattiglem
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Sorensdtr 12 barn i Weddinge       27 Nov 1828   pg 65
FADER:  Soren Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Morten Larsen aftgsmd i Jyderup    5 Dec 1828   pg 65 (not in index)
WIFE:  Dorthe Nielsen
5 CH:  Jens Mortensen 55 gmd i Wiig
     Peder Mortensen 52 gmd i Kjeldstrup
     Lars Madsen 40 
     Ane Mortensdtr = Peder Nielsen hmd i Kieldstrup
     Kirsten Mortensdtr = Mads Hansen gmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Sorensdtr aftgskone hos Jens Larsen hmd i Grevinge Lynghuse    9 Dec 1828   pg 66 (not in index)
CH:   Jens Larsen hmd i Grevinge Lynghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jesper Jensen hmd i Haunsoe      11 Dec 1828  pg 66
WIFE:  Karen Pedersdtr
3 CH:  Peder Jespersen 19
     Jens Jespersen 15
     Maren Jespersdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jorgen Andersen aftgsmd hos Ole Pedersen hmd i Folleslov     17 Dec 1828  pg 67 82 136
CH:   Anders Jorgensen 28
     Ingeborg Jorgensdtr = Johan Pedersen hmd i Eskeberg
     Johanne Jorgensdtr = Ole Pedersen hmd i hiemme
     Kirstine Jorgensdtr ugift i Callundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder 1 3/4 uaegte barn i Horve       13 Dec 1828   pg 67
MODER:  Maren Madsdtr pigen
MORFADER: Lange skolelaerer i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren aftgsenke fattig hos Niels Madsen gmd i Staarup     22 Dec 1828  pg 68 (not in index)
HUSB:  Ole Svendsen (dod)
CH:   Peder Olsen hmd i Staarup (dod)
      CH: Lars Pedersen 22
     Marie Olsdtr 50 = Niels Madsen gmd i Staarup
     Bodil Olsdtr (dod) = Christian Nielsen rommander i Loitved Romman 
      5CH: 
     Inger Olsdtr 40 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jeppe Larsen aftagtsmd i Faareveile         30 Dec 1828   pg 68 77
WIFE:  ... (dod?)
SODSK.CH: Mads Peder 60 inds i Horve
     Rasmus Pedersen 58 inds i Horve
     Erik Hansen inds i Starreklinte
WIFE.1HUSB: Mads Larsen (dod)
WIFE.CH:     Mads Madsen b.1784 Faarevejle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Johnsen aftgsmd i Gudmindrup   29 dec 1828  pg 68 (not in index)
3 CH:  Lars Larsen 30 gmd i Gudmindrup
     Anders Larsen 27 tiene i hiemme
     Sidse Larsdtr 25 = Jorgen Larsen gmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Peder Madsen aftgsmd almiss. i Nygaard     29 Dec 1828  pg 68 (not in index)
CH:   Maren Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Nygaard
     Ane Pedersdtr (dod) = Mads Olsen hmd i Tingelemark
      CH: Ole Madsen 24
         Ane Marie Madsdtr 18
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Inger Madsdtr aftgsenke hos Anders Jensen hmd i Pleierup    30 Dec 1828  pg 68 70 (not in index)
SIS:   Dorthe Madsdtr (dod) = Hans Snedker hmd i Grevinge
      2CH: Mads Hansen 40 ungkarl i Sneilerup
         Ane Hansdtr 35 = Niels ... inds i Grevinge
NOTE: pg 70 lists deceased Andersen Inger Andersdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Rasmus Olsen inds i Starreklinte, dod i Alkestrup, fattig af Wllekilde sogn      30 Dec 1828    pg 69
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Svends fattiglem hos Hans Jensen hmd i Asnaes    15 Jan 1829  pg 71
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Sorensdtr 7 barn i Weddinge       10 Jan 1829  pg 71
FADER:  Soren Pedersen inds fattig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ole Larsen aftaegtsmd i Gieldstrup   14 Jan 1829  pg 71 85
CH:   Mads Olsen skolelaerer i Wallekilde
     Sidse Olsdtr = Jens Jensen hmd i Gieldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christen Pedersen aftaegtsmd i Staarup        19 Jan 1829   pg 75 96
CH:   Peder Christensen 54 gmd i Staarup
     Niels Christensen hmd i Hoybye (dod)
      CH: Ole Nielsen 30 i Hoybye
         Mads Nielsen 28 
         Lars Nielsen 23
         Ane Nielsdtr 26 = Johnas hmd i Holbeks Ladegaard
         Sidse Marie Nielsdtr 24 = Marcus Nielsen vagter i Khvn
         Bodil Nielsdtr 21 ugift tiene i Hove
     Bodil Christensdtr 42 = Hans West i Nykiobings Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Niels Larsen aftgsmd hos Niels Andersen hmd i Hove   20 Jan 1829  pg 77 91 131
CH:   Lars Nielsen 37 tiene i Blovstrod / Khvn
     Christen Nielsen 33 or 32 inds i Bjergene
     Karen Nielsdtr 30 = Hans Sorensen inds/hmd i Grevinge
     Dorthe Nielsdtr 27 = Niels Larsen inds i Overbye
     Sidse Nielsdtr 24 or 23 ugift i Hove
     Ane Kirstine Nielsdtr 25 = Niels Andersen hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christense Christensdtr aftgsenke hos Niels Larsen skraeder i Tingslemark     26 Jan 1829  pg 78
CH:   Peder Hansen 40 i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bertel Madsen aftgsmd i Braade   6 Feb 1829    pg 81
WIFE:  Inger Larsdtr
CH:   Mads Bertelsen skraeder i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christian Sorensen 16 wks barn i Horve     28 Jan 1829  pg 81
FADER:  Soren Christiansen inds i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Christiansdtr ( Karen Christensdtr ) enke hos Henrich Christensen hmd i Bjergene         6 Feb 1829pg
81 88 179
HUSB:  Adrian Ravn inds (dod)
CH:   Ane Cathrine Adriansdr Ravn (dod) = Mathias Nielsen hmd i Bjergene
      CH: Frederich Mathiasen 13
         Soren Mathiasen 8
         Christiane Mathiasdtr 15 ( Kirstine Mathiasdtr )
         Maren Mathiasdtr 6
         Karen Sophie Mathiasdtr 14
     Frederikke Christiane Adriansdr Ravn 38 husholderske i Bentzonslund
     Ane Kirstine Adriansdr Ravn 33 i Kajemose
guard: Henrich Christensen hmd i Bjeregene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Birthe Sorensdtr aftgsenke i Asnaes       12 Feb 1829  pg 82 90
HUSB:  Jens Michelsen smed (testament 16 Mar 1811) (dod)
BRO:   Rasmus Sorensen gmd i Tolsager (dod)
      CH: Sidse Rasmusdtr = Peder Nielsen hmd i Asnaes
         Kirsten Rasmusdtr (dod) = Jens inds i Wented
          ILLEG.CH:   Rasmus Madsen 10 or 13 hos Jens Madsen hmd i Ellingelyng
          CH:  ... Jensdtr (dau - name, age & residence unknown)
             ....
         Maren Rasmusdtr = Jens Jensen i Nykiobinge Lyng/Ellingelyng
         Soren Rasmussen 34 or 30 i Khvn
         Lars Rasmussen 33 or 28 hmd i Kollekolle
         Jens Rasmussen hmd i Hove (dod)
          CH:  Rasmus Jensen 16
             Jens Jensen 12
             Mads Jensen 13
             Sidse Rasmusdtr 19 ugift
             Ane Jensdtr 
HUSB.SIS.CH: Maren Nielsdtr = Jens Mortensen hmd i Kjelstrup
       Ane Kirstine Christensdtr = Niels Madsen hmd i Hove
       Johanne Christensdtr enke = afg. Christen Jensen i Faurboe
       Peder Olsen 70 huggar i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Johannes Hansen soemand of Baghuus Luha - dod i Rorvig      12 Feb 1829  pg 82
WIFE:
4 CH:  
NOTE: deceased's name may be Johannes Andersen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Larsen inds hos Margrethe Madsdtr enke i Svinninge     7 Feb 1829  pg 82
CH:   Lars Larsen sognefoged i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Margrethe Arves almisselem i Starreklindte      pg 82
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dine Sivertsdr or Svendine Sivertsdr aftgskone i Bosserup, Egeberg    21 Feb 1829  pg 83
2HUSB:  Peder Andersen aftgsmd
CH:   Morten Pedersen 30 gmd i Bosserup
     Karen Pedersdtr 40 = Jens Pedersen gmd i Braade
     Kirsten Pedersdtr 36 = Jens Sorensen inds i Underue
     Maren Pedersdtr 33 = Christian Christiansen hmd i Rorvig
1HUSB:  Morten ...
CH:   Mads Mortensen 45 hmd i Anneberg
     Bodil Mortensdtr 50 = Morten Larsen bmd i Riis
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christen Pedersen aftgsmd i Ordrup   25 Feb 1829  pg 83 89 178
6 CH:  Peder Christensen 43 gmd i Weddinge
     Niels Christensen 38 hmd i Weddinge
     Jens Christensen hmd i Honsinge (dod)
      CH: Poul Jensen 5 or 4
         Hans Jensen 5 or 4
     Anders Christensen 34 hmd i Ordrup
     Sophie Christensdtr 39 = Peder Mortensen hmd i Honsinge
     Ane Christensdtr 25 = Ole Pedersen hmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Pedersdtr inds i Overbye       2 Mar 1829    pg 84
CH:   ... (dod) = Soren Hansen gmd i Overbye
      CH: Peder Sorensen 13
         Lars Sorensen 12
         Sidse Kirstine Sorensdtr 11
         Niels Sorensen 7
         Bodil Sorensdtr 6
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Inger Larsdtr aftgsenke i Braade       2 Mar 1829    pg 84
CH:   Mads Bertelsen 44 skraeder i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Jensdtr 3/4 aar barn i Hove  5 Mar 1829    pg 84
MODER:  Karen Christensdtr fruentimmer hos Mads Larsen i Horve (dod 1828)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Margrethe Sorensdtr i Gudmindrup    26 Feb 1829  pg 84
HUSB:  Anders Nielsen aftgsmd
5 CH:  Bodil Andersdtr 31 = Jens Andersen hmd i Hoybye
     Kirsten Andersdtr 29 = Lars Jacobsen hmd i Gudmindrup
     Ellen Andersdtr 27 ugift
     Karen Andersdtr 24 = Jens Pedersen hmd i Gudmindrup
     Sidse Andersdtr 20 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse aftgsenke i Hove    27 Feb 1829  pg 84
HUSB:  Jens Sorensen (dod)
3 CH:  Dorthe Jensdtr 48 = Anders Rasmussen hmd i Weddinge
     Mette Jensdtr 45 = Niels Sorensen hmd i Hove
     Niels Jensen 40 hmd i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christiane Caroline Reinhart i Nykiobing    2 Mar 1829   pg 84 (not in index)
HUSB:  Andreas Johansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Rasmusdtr i Ellingehuse      12 Mar 1829  pg 87 114 133
HUSB:  Rasmus Hansen hmd
CH:   Hans Rasmussen 12 or 13
     Niels Rasmussen 9 or 11
     Rasmus Rasmussen 5
     Lars Rasmussen 3/4 aar
     Karen Rasmusdtr 17˝ or 16 ugift ( Karen Sophie Rasmusdtr )
     Maren Kirstine Rasmusdtr 14 ¬    ( Marthe Kirstine Rasmusdtr )
guard: Hans Sorensen gmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Birthe Christensdtr enke fattig hos Lars Pedersen bmd i Orderup, Faareveile  12 Mar 1829   pg 88
HUSB:  Peder Larsen fattig under Wallekilde-Horve (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse aftgskone fattiglem i Nakke   13 Mar 1829  pg 88
HUSB:  Jens Michelsen fattiglem (dod)
by: Jens Pedersen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Christensdtr aftgskone i Bjergene    15 mar 1829  pg 88 (not in index)
CH:   Ane Cathrine Adriansdr (dod) = Mathias Nielsen hmd i Bjergene
      CH: Frederich Mathiasen 16
         Soren Mathiasen 10
         Kristiane Mathiasdtr 17
         Maren Mathiasdtr 7
         Karen Mathiasdtr 2˝
     Frederikke Adriansdr 35 ugift
     Ane Kirstine Adriansdr 30
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Birthe Madsdtr i Abildore      20 Mar 1829   pg 91
HUSB:  Hans Hansen aftgsmd
CH:   Hans Hansen 40 gmd i Abildore
     Margrethe Nielsdtr = Anders Andersen hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Jensdtr aftgsenke i Grevinge    26 Mar 1829  pg 93 165
6 CH:  Peder Madsen i Holmstrup (dod)
      4CH:
     Mads Madsen 53 hmd i Grevinge
     Karen Madsdtr 60 = Jens Thomasen aftgsmd i Pleierup
     Mette Madsdtr 56 = Anders Jensen gmd i Grevinge
     Ane Madsdtr 58 = Hans Hansen gmd i Grevinge
     Marie Madsdtr 50 = Anders Jensen hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Larsdtr aftskone i Wiig bye   21 Mar 1829  pg 93
2HUSB:  Hans Willadsen aftgsmd
1HUSB:  Thyge ...
CH:   Jesper Thygesen 40 hmd i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Hanne Theodora Kristiane Jensen & Mariane Hendrike Jensine Jensen 23 wks born i Borrevang     21 Mar 1829  pg 93
FADER:  Jens Jensen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Nielsen i Engelstrup     23 Mar 1829   pg 93
WIFEI:
4 CH:  minors
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Larsen almis. i Stubberup    30 Mar 1829  pg 94
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil aftgsenke hos Anders Poulsen gmd i Tolsager    3 Apr 1829  pg 94
CH:   Niels Nielsen 60 aftgsmd i Asnaes
     Jens Nielsen 55 hmd i Snertinge
     Birthe Nielsdtr 50 enke = afg Lars Eriksen gmd i Faareveile
     Ane Kirstine Nielsdtr 48 = Henrich Nielsen hmd i Tolsager
     Maren Nielsdtr 47 enke = afg. Frederich Johansen hmd i Horve
     Kirsten Nielsdtr 45 = Anders Poulsen gmd i Tolsager
IS THIS SAME PROBATE: Bodil Nielsdtr i Tolsager        pg 94
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Nielsdtr aftgskone i Attrup   26 Mar 1829  pg 94 165
HUSB:  Jens Larsen aftgsmd i Herrestrup
CH:   Jens Jensen 55 gmd i Attrup
     Soren Jensen spechoker i Khvn (dod)
      CH: Jens Sorensen 23
         Peder Sorensen 17
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christian Pedersen 5 min. barn i Musbyehuse     31 Mar 1829   pg 94
FADER:  Peder Christensen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Larsen aftaegtsmd i Bjeresoe   30 Mar 1829  pg 94
BRO:   Ole Larsen (dod)
      CH: Malene Olsdtr 40 = Johan Frederichsen hmd i Starreklinte
         Dorthe Olsdtr 38 enke inds hos Christen Christensen hmd i Starreklinte
SIS.CH: Maren ... = Anders Andreasen smed i Faurboe Mark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Johanne Larsdtr hos Peder Larsen hmd i Lumbsaas, fattig of Viig sogn  2 Apr 1829  pg 94
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Sorensdtr ( Kirstine Sorensdtr ) i Folleslov     30 Mar 1829   pg 94 96 97 117
HUSB:  Anders Olsen skoemagersvend inds
2 CH:  Jens Christian Andersen 3/4 aar
     Oline Sophie Andersdtr 2
HUSB.MODER: Malene Andersdtr (?could be her moder?)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Christensen gl. aftgsmd i Wejlebye    1 Apr 1829  pg 94
4 CH:  Christen Pedersen 39 gmd i Weilebye
     Ane Pedersdtr 42 = Peder Madsen gmd i Horve
     Dorthe Pedersdtr 36 = Peder Larsen i Weilebye
     Marie Pedersdtr 33 = Niels Madsen hmd i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Marie Christensdtr aftgsenke i Rorvig    9 Apr 1829  pg 95
HUSB:  Peder Madsen (dod)
5 CH:  Christen Pedersen 38 i Khvn
     Mads Pedersen 34 i Kallundborg / gmd i Rorvig
     Mads Pedersen 30 gmd i Rorvig
     Ane Pedersdtr 38 ugift tjener i Nykiobing
     Jens Pedersen 24 en soreise
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Inger Nielsdtr fattiglem i Horve       21 Apr 1829   pg 95
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Johanne Nielsdtr aftgsenke i Wiig      22 Apr 1829   pg 95
CH:   Niels Pedersen unge 40 hmd i Wiig
     Peder Pedersen 46 gmd i Lille Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr aftaegtsenke hos Anders Jensen hmd i Attrup   17 Apr 1829  pg 95
SIS:   Inger Larsdtr enke i Seddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Madsdtr almis. i Rolide        6 Apr 1829    pg 95
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lovise Marie Albertha Brendholdt i Rorvig    9 Apr 1829  pg 95
FADER:  tolder Brendholdt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Michelsdtr aftgsenke i Overbye     20 Apr 1829   pg 95
CH:   Hans Nielsen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Jensen aftgsmd i Kollekolle      7 Apr 1829    pg 95
3 CH:  Hans Pedersen gmd i Kallekolle
     Kirsten Pedersdtr 38 = Mads Pedersen hmd i Seddinge
     Bodil Pedersdtr 37 = Jens Pedersen gmd i Kollekolle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Hansdtr aftgskone i Kieldehuuse       24 Apr 1829  pg 96 143
CH:   Jorgen Hansen hmd i Kildehuus
     Morten Hansen i Kieldehuse (dod)
      CH: Maren Mortensdtr 6
         Trine Mortensdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jacobine Baarsen fattiglem i Faareveile Fattighuus   22 Apr 1829  pg 96
FADER:  Baarsen degn i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Olsen = ... aftgsmd i Horve   27 Apr 1829  pg 96 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Pedersen fattiglem i Bjeresoe         27 Apr 1829   pg 96
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Soren Nielsen inds hos Niels Larsen hmd i Attrup    23 Apr 1829  pg 96
WIFE:  Karen Knudsdtr
CH:   Peder Sorensen 2
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Gregers Andersen aftgsmd i Engelstrup        2 May 1829    pg 97
3 CH:  Hans Gregersen 50 gmd i Preilerup
     Ellen Gregersdtr 47 = Jens Madsen gmd i Engelstrup
     Ane Gregersdtr 45 = Niels Pedersen gmd i Holte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Nielsdtr i Asnaes Fattighuuset         29 Apr 1829   pg 97
HUSB:  Jens Poulsen fattiglem
CH:   Niels Jensen 14
     Hans Jensen 12
     Poul Jensen 9
     Soren Jensen 1
     Karen Jensdtr 5
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Jensdtr i Bjeresoe       15 May 1829   pg 98
2HUSB:  Peder Sorensen aftgsmd
1HUSB:  Lars Jensen hmd 
CH:   Erik Larsen 33 hmd i Windekilde Bjerge
     Jens Larsen 30 hmd i Wejlebye
     Peder Larsen 25 hmd i Bjeresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Andersdtr 5 barn i Faarevejle      14 May 1829  pg 98
FADER:  Anders Larsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr aftgsenke i Bjeresoe        15 May 1829   pg 98
BRO:   Poul Pedersen 66 aftgsmd i Weddinge
SIS:   Dorthe Pedersdtr 62 = Lars Mortensen hmd i Markesdog?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Niels Jensen aftgsmd i Kieldstrup      9 May 1829    pg 98
3 CH:  Lars Nielsen 50 hmd i Stubberup
     Jens Nielsen 43 gmd i Kieldstrup
     Karen Nielsdtr 48 = Lars Ungersen i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Nielsen 3 barn i Grevinge Lynghuse    9 May 1829  pg 98
FADER:  Niels Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Hansen inds i Ulstrup      11 May 1829  pg 98 (not in index)
WIFE:  Lucie Mortensdtr
CH:   Marie Nielsdtr 6 or 7 wks
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Peder Jensen aftgsmd i Bjeresoe Hestehauge      6 May 1829    pg 98
CH:   Dorthe Pedersdtr = Frederich Pedersen hmd i Bjeresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Christensdtr aftgsenke hos Hans Poulsen gmd i Rorvig      12 May 1829   pg 98 113 135
BRO:   Niels Christensen gmd i Rorvig (dod)
      CH: Jens Nielsen 49 fisker i Nykiobing Lyng
         Christen Nielsen 50 hmd i Nakke
         Lars Nielsen 47 slagter i Nykiobing
         Peder Nielsen 40 dagleier i Nykiobing
         Bodil Nielsdtr 36 = Hans Michelsen gmd i Nakke
         Karen Kirstine Nielsdtr 24 = Niels Andersen gmd i Rorvig
         Niels Nielsen 30 ungkarl hiemme i Rorvig
         Ellen Nielsdtr (dod) = Hans Michelsen gmd Nakke
          CH:  Niels Hansen 8
             Ane Marie Hansdtr 11 - begge i Nakke
˝SIS:  Karen Jorgensdtr (dod) = Peder Pedersen i Rorvig
       CH: Christen Pedersen 40 lads i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Sophie Nielsdtr 1 barn i Ellingehuus   18 May 1829   pg 99
PARENTS:     Niels Christiansen hmd = Ane Mortensdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Pedersdtr 70 aftgspige hos gmd Peder Pedersen 's enke i Rorvig  18 May 1829  pg 99 121 136
BRO:   Peder Pedersen gmd (dod) = Abelone Hansdtr gdenke i Rorvig
      CH: Stine Pedersdtr 15
         Marie Pedersdtr 12
         Ane Pedersdtr 10
     Ole Pedersen (dod)
      CH: Hans Olsen 24 i Rorvig
         Peder Olsen 22
         Lars Olsen 19
˝BRO:  Rasmus Pedersen (dod)
      CH: Peder Rasmussen (dod)
          CH:  Jacob Pedersen 19
         Niels Rasmussen
         Dorthe Rasmusdtr
         Ellen Rasmusdtr
         Karen Rasmusdtr = Jacob Olsen Berg hmd i Rorvig
˝SIS:  Sidse Pedersdtr (dod)
      6CH: Niels Christiansen
         Christen Christiansen
         Lars Christiansen
         Kirsten Christiansdtr
         Ellen Christiansdtr
         Dorthe Christiansdtr (dod)
          CH:  Peder Rasmussen Meyer
SIS:   Karen Pedersdtr = Peder Christensen gmd/hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Eilert Hagerup forpagter i Egemarke       17 May 1829  pg 99 100 101 119 124
CH:   Marie Dorthea Hagerup 13
     Ejlert Henning Hagerup 11
     Holger Hagerup 9
     Gotfried Hagerup 7
     Hans Hagerup 5
     Gregers Wilhelm Wetherman Hagerup 4 (? Ammon Wilhelm Hvileman Hagerup?)
BRO:   Gottfred Hagerup commander capitain
? Anette Birgethe Sorensen jomfrue
? Johan Nicolai Jorgensen & Andreas Ellebye
guard: Hjorth forpager i Adlersborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Christian Christiansen i Folleslov       17 May 1829   pg 99
FADER:  Christian Johansen inds i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Henrichsdtr barn i Haunsoe       17 May 1829   pg 99
FADER:  Henrich Jacobsen selv.hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr almiss. i Haunsoe      17 May 1829   pg 99
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Martine Lutzhoft i Alkestrup      17 May 1829  pg 99
FADER:  forvalter Lutzhoft i Alkestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Nielsen aftgsmd enkemd hos Lars Olsen skipper i Rorvig   16 May 1829  pg 99
˝BRO:  Hans Nielsen hmd i Nykiobing Lyng
SIS:   Marie Nielsdtr enke i Seddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Jensen inds i Aastofte      20 May 1829  pg 101 134
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Elisabeth Nielsdtr 5 or 6
     Karen Nielsdtr 2
guard: Jens Jensen unge gmd i Aastofte
wgd: Jens Jensen gl. gmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Birthe Marie Henrichsdtr 2˝ barn i Haunsoe   25 May 1829  pg 113
FADER:  Henrich Jacobsen selv.gmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Poul Sorensen aftgsmd enkemand i Egeberg    29 May 1829  pg 114
CH:   Hans Poulsen 50 gmd i Wiig
     Kirsten Pedersdtr 47 enke = afg. Hans Pedersen gmd i Lille Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Morten Nielsen hmd i Nyrup  1 Jun 1829   pg 118 122 127
2WIFE:  Ellen Madsdtr
1WIFE:
CH:   Johan Mortensen i Nykiobings Lyng (dod)
      CH: Lisbeth Johansdtr 15
         Stine Johansdtr 12
         Niels Christian Johansen 9
         Morten Johansen 7
         Marie Johansdtr 3 hos moder i Grevinge
     Hans Mortensen 24 i kongens tjeneste
     Sophie Mortensdtr = Christian Hansen hmd i Nykiobing Lyng
     Ane Kirstine Mortensdtr = ... i Khvn
     Ane Marie Mortensdtr = Lars Larsen dagleier i Nykiobing
     Christiane Mortensdtr = Daniel Jensen skolelaerer i Holbek
guard: Niels Hvass fattigeminseige i Nykiobing / Soren Poulsen hmd i Aastofte
wgd: Lars Madsen gmd i Klinte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Osle Johansdtr aftgsenke i Hove    3 Jun 1829  pg 119
4 CH:  Johan Michelsen 47 gmd i Asnaes
     Christian Michelsen 44 hmd i Hove
     Hans Michelsen 33 hmd i Bjerjge
     Christopher Michelsen 29 hmd i Faarevejle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Claus Pedersen 9 days barn i Grevinge        4 Jun 1829    pg 121
FADER:  Peder Clausen inds hos Claus Olsen 's enke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr vanvillige i Herrestrup       6 Jun 1829    pg 122 124
BRO:   Mads Larsen 60 hmd i Grevinge
     Jens Larsen 40 aftgsmd i Gundestrup
     Anders Larsen 38 gmd i Herrestrup
SIS:   Ane Larsdtr 62 = Niels Pedersen i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Mads Andersen inds i Steenstrup    7 Jun 1829  pg 122 129
WIFE:  Ane Johansdtr
MODER:  Ellen Andersdtr 50 enke = afg. Anders Pedersen hmd i Kieldstrup
BRO:   Peder Andersen 23 inds i Asnaes
SIS:   Karen Andersdtr 29 = Ole Rasmussen sadelmageri Haunsoe
     Maren Andersdtr 26 = Jeppe Andreasen hmd i Ejbye
     Sidse Andersdtr 24 ugift
     Ane Andersdtr 18
     Kirsten Andersdtr 15
guard: Rasmus Olsen gmd i Hoybye
wgd: Anders Jacobsen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Pedersen inds enkemand i Asmindrup       8 Jun 1829    pg 122
CH:   Peder Pedersen 25 tiene Niels Nielsen gmd i Asmindrup
     Kirsten Pedersdtr = Peder Jensen arbeidsmand i Kallundborg
     Sidse Pedersdtr = Niels Sorensen hmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Marthe Larsdtr i Sonnerup  13 Jun 1829   pg 123
HUSB:  Christen Hansen aftgsmd
CH:   Jens Christensen 38 hmd i Odden
     Hans Christensen 32 hmd i Hoybye
     Lars Christensen 26 hiemme
     Sidse Christensdtr 44 = Willads Larsen i Nykiobing
     Karen Christensdtr 40 = Peder Rasmussen hmd i Svinninge
     Kirstine Christensdtr 29 = Rasmus Larsen i Nykiobings Lyng
     Bodil Christensdtr 32 = Niels Hansen hmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Pedersen aftgsmd i Aastofte   12 Jun 1829  pg 123
WIFE:  Kirsten Jensdtr
4 CH:  Peder Pedersen 45 gmd i Engelstrup
     Jens Pedersen 41 gmd i Hove
     Jens Jensen 39 gmd i Aastofte
     Karen Pedersdtr = Peder Mogensen hmd i Rohde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Soren Pedersen almis. i Faarevejle      16 Jun 1829   pg 124
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Madsdtr ˝ barn i Pleierup       20 Jun 1829   pg 126
FADER:  Mads Pedersen inds hos gmd Peder Nielsen 's enke 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Poulsdtr aftgskone i Holmstrup      22 Jun 1829  pg 126
HUSB:  Hans Hansen (dod)
CH:   Poul Hansen 36 gmd i Holmstrup
     Peder Hansen 32 gmd i Holmstrup
     Karen Hansdtr = Andreas Hansen gmd i Holkerup
     Ane Kirstine Hansdtr = Peder Christensen hmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Hansen inds hos gmd Hans Dinesens enke i Ulstrup, Vig   26 Jun 1829  pg 128 132
WIFE:  Lucie Mortensdtr (signed: Losie Mortensdtr )
CH:   Marie Nielsdtr 15 wks
REL:   Jens Hansen hmd i Ulstrup
wgd: Jens Nielsen gmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Andersen 3 days barn i Weddinge     3 Jul 1829  pg 129
FADER:  Anders Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Larsen inds i Nyegaard     2 Jul 1829   pg 129 142 177
WIFE:  Karen Andersdtr     (=2. Jens Larsen i Nygaard - by 28 Nov 1829)
CH:   Ane Nielsdtr 6
guard: Mads Jacobsen gmd i Hoybye
wgd: Jacob Andersen gmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Nielsen aftgsmd i Gudmindrup      30 Jun 1829   pg 129
2 CH:  Mads Pedersen 50 hmd i Gudmindrup
     Peder Pedersen 47 hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Larsen 1 barn i Hoybye      14 Jul 1829  pg 134
MODER:  Sidse Olsdtr enke = afg. Lars ... hmd
by: Lars Hansen inds 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Nielsdtr aftgsenke i Jyderup       20 Jul 1829  pg 138
CH:   Jens Mortensen 56 gmd i Vig
     Peder Mortensen 52 gmd i Kieldstrup
     Lars Mortensen 40 gmd i Jyderup
     Ane Mortensdtr = Peder Nielsen hmd i Kieldstrup
     Kirsten Mortensdtr = Mads Hansen gmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jacob Krag Hanberg constituterede postmester dod i Hirscholm       4 Aug 1829  pg 138 
WIFE:  Sophie Schmidt hos Johanne Christensdtr aftgsenke i Faareveile (madame Hanberg)
CH:   Christian Hanberg - of age
     Julius Hanberg myndig
     Cathrine Hanberg = Cramer bager i Khvn
     Juliane Hanberg = Hagemeister? bager i Khvn
     Frederikke Hanberg ugift
wgd: Gotzsche pastor
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Poulsdtr aftsenke i Tingslemarke     1 Aug 1829  pg 138 140 182
3 CH:  Poul Jacobsen 48 gmd i Tingslemark
     Ellen Jacobsdtr 53 = Anders Madsen gmd i Gudmindrup     
     Ane Jacobsdtr 50 = Lars Larsen unge gmd i Klindt
     Marie Jacobsdtr 42 = Hans Nielsen gmd i Klindt
     Karen Jacobsdtr (dod) = Rasmus Jensen gmd i Svinninge
      2CH: Jens Rasmussen 16
         Marie Rasmusdtr 10
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Olsdtr aftaegtsenke hos Mads Nielsen gmd i Tingslemark    10 Aug 1829  pg 140 144
CH:   Lars Nielsen hmd i Asmindrup (dod)
      CH: Ane Cathrine Larsdtr ugift
     Mogens Nielsen gmd i Tingslemark (dod) (NOTE: he is listed as child of Lars Nielsen above)
      CH: Niels Mogensen 32 gadehmd i Hoybye
         Ane Cathrine Mogensdtr 30 ugift
         Ellen Mogensdtr 27 ugift
         Kirsten Mogensdtr 26 ugift
     Poul Nielsen slagter i Nykiobing (dod)
      CH: Mogens Poulsen 22
         Niels Poulsen 18
         Lars Poulsen 5
         Ellen Sophie Poulsdtr 19 ugift
         Ane Kirstine Poulsdtr 11
     Jens Nielsen 44 gadehmd i Tingslemark
     Kirsten Nielsdtr = Jens Hansen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Bends' fattig. i Hoibye fattighuus    8 Aug 1829  pg 140
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christen Lavesen inds i Folleslov   5 Aug 1829  pg 140 152
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Ane Marie Christensdtr 30 = Hans Nielsen tien kiobmand Ostermann i Callundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Else Jensdtr i Sneilerup   14 Aug 1829  pg 141
HUSB:  Peder Andersen aftgsmd
CH:   Peder Pedersen 20
     Niels Pedersen 17
     Jorgen Pedersen 15
     Lars Pedersen 13
     Ane Pedersdtr 6
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Giertrud Olsdtr i Weddinge  11 Aug 1829  pg 141
HUSB:  Christen Hansen aftgsmd
CH:   Ole Christensen 44 skolelaerer i Sondersted
     Hans Christensen 43 gmd i Weddinge
     Jens Christensen 35 gmd i Weddinge
     Maren Christensdtr 38 = Christen Pedersen gmd i Weddinge
     Karen Christensdtr 30 = Jens Eriksen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Soren Pedersen gmd i Stubberup        11 Aug 1829   pg 141
3 CH:  Rasmus Sorensen 35 gmd i Gudmindrup
     Peder Sorensen 30 gmd i Stubberup
     Lisbeth Sorensdtr = Hans Michelsen hmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Lavesen almisselem inds i Haunsoe    14 Aug 1829  pg 142
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Andersdtr aftgsenke 77 i Wiig   15 Aug 1829  pg 142 143
3 CH:  Soren Nielsen 40 hmd i Wiig
     Niels Nielsen 30 hmd i Grevinge
     Ane Nielsdtr 48 = Albreth Pedersen hmd i Grevinge
     Maren Nielsdtr (dod)
      5CH: minors
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Marie Jensdtr ( Ane Marie Andersdtr ) enke i Ellingshuse   15 Aug 1829  pg 142 145 156 3
HUSB:  Anders Andersen (dod)
CH:   Anders Andersen 28 tiene i Svinninge
     Peder Andersen 25 tien i Nordruplund
     Frederich Andersen 21 hiemme
     Mariane Andersdtr 14 ugift
guard: Stephen Jensen hmd i Ellingshuse / Hans Olsen hmd i Ellingshuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Hansen hmd i Hundstrup, Anneberggaards Grund   19 Aug 1829  pg 143 11
WIFE:  Karen Madsdtr
4 CH:  Jens Andersen 5
     Soren Andersen 3
     Ane Andersdtr 8
     Sidse Andersdtr 8 days
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Jensdtr i Lumbsaas      18 Aug 1829   pg 143
HUSB:  Hans Andreasen aftgsmd
CH:   Niels Hansen 29 hmd i Lumbsaas
     Hans Hansen 30 ungkarl
     Bodil Hansdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christian Olsen 9 days barn i Hove      17 Aug 1829   pg 143
FADER:  Ole Christiansen inds 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ellen Jensdtr enke i Ellingegaardshuse     17 Aug 1829  pg 143
HUSB:  Fischer chordegn (dod) (testament 14 Dec 1821)
by: Jens Christian Jensen ungkarl i Ellingegaards huse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Hans Hansen & Ingeborg Hansdtr fattiglemmer i Taarndrup, Grevinge    18 Aug 1829  pg 143
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Larsdtr i Kildehusene      17 Aug 1829  pg 143
HUSB:  Jens Olsen inds
ILLEG.CH: Stine ...
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Larsen inds i Faareveile   21 Aug 1829   pg 144 168 211
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Peder Andersen 4 wks
FADER:  Lars Pedersen hmd i Faarevejle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Madsdtr ugift fruentimmer hos Christian Pedersen hmd i Hoibye   20 Aug 1829  pg 144
PARENTS: Mads Larsen = Kirsten hmd (dod)
BRO:   Peder Madsen 50 gadehmd i Housinge
     Lars Madsen 49 hmd i Nyrup
SIS:   Bodil Madsdtr (dod)
      ILLEG.CH: Kirsten ... = Christian Pedersen hmd i Hojbye
           Peder ... 20 tjenestekarl hos Peder Jensen gmd i Honsinge
     Marie Madsdtr = Niels Nielsen gadehmd i Hoibye
     Giertrud Madsdtr enke = afg. Anders Nielsen gadehmd i Housinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Olsen aftgsmd i Weddinge     21 Aug 1829  pg 144
WIFE:  Ulrikke Charlotte Dorthe Hedevig Larsdtr
CH:   Ole Larsen 39 hmd i Windekilde Bjerg
     Jens Larsen 32 hmd i Aastofte
     Niels Larsen 30 hmd i Weddinge
     Anders Larsen 28 hmd i Weddinge
     Ane Larsdtr = Jens Pedersen hmd i Weddinge
     Karen Larsdtr (dod) = Rasmus Andersen hmd i Weddinge
      CH: Anders Rasmussen 16
         Lars Rasmussen 14
         Dorthe Rasmusdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Larsen aftgsmd fattig i Nyegaard     21 Aug 1829  pg 144
WIFE:  Kirsten Larsdtr (NOTE: listed af gdm enke Kirsten Larsdtr i Nyegaard - deceased living with her?)
4 CH:  Lars Nielsen 43 hmd i Nyegaard
     Anders Nielsen 41 hmd i Hoibye
     Dorthe Nielsdtr = Anders Jensen dagleier i Nykiobing Lyng
     Karen Nielsdtr = Jorgen Larsen hmd i Walbye ved Kiobenhavn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christopher Jensen inds i Kildehusene        20 Aug 1829   pg 144
WIFE:  Zahra Madsdtr (?Sarah Madsdtr?)
2 CH:  Peder Christophersen 3
     Kirstine Christophersdtr 1˝
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Hansdtr almis. i Hoibye     21 Aug 1829  pg 145
by: Sophie Hansdtr = Mads Rasmussen hmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Pedersdtr aftgsenke i Hoybye      22 Aug 1829   pg 145
CH:   Peder Olsen 40 brandeviinsbraender i Khvn
     Cathrine Olsdtr = Peder Sorensen gmd sognefoged i Laaland
     Margrethe Olsdtr = Niels Jensen unge. gmd i Nyerup
     Bodil Olsdtr = Hans Madsen hmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Lisbeth Nielsdtr 1 barn i Skippinge     24 Aug 1829  pg 146
FADER:  Niels Henrichsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Madsdtr aftgsenke hos Andreas Jacobsen hmd i Sonnerup   24 Aug 1829  pg 146 155
CH:   Hans Pedersen 37 hmd i Lumbsaas
     Mads Pedersen 22 tiene Poul Pedersen gmd i Sonnerup
     Ane Pedersdtr = Christian Andreasen hmd i Lumbsaas
     Marie Pedersdtr = Peder Pedersen hmd i Anneberg Mark
     Kirsten Pedersdtr = Andreas Jacobsen hmd i Sonnerup
     Karen Pedersdtr 21 ugift
     Birthe Pedersdtr 21 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Bodkers' almis. i Haunsoe   24 Aug 1829  pg 146
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Margrethe Jensdtr aftgsenke i Grevinge     26 Aug 1829  pg 146 149
CH:   Christen Jorgensen 36 gmd i Grevinge
     Mads Jorgensen 34 hmd i Grevinge
     Lars Jorgensen 32 ungkarl hjulmand i Grevinge
     Ane Jorgensdtr = Jens Pedersen gmd i Grevinge
     Karen Jorgensdtr 27 ugift
     Ellen Jorgensdtr 25 ugift
     Marie Jorgensdtr (dod) = Christopher Nielsen smed i Herrestrup
      CH: Marie Christophersdtr 2
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Kirstine Jorgensdtr 8 days barn i Ellingegaardshuse    27 Aug 1829   pg 147
FADER:  Jorgen Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christian Mauritsen aftgsmd i Hoybye      27 Aug 1829  pg 147 165
CH:   Ane Christiansdtr = Lars Hermansen hmd i Hoybye
by: Sidse Marie Madsdtr fruentimmer i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ellen Pedersdtr aftgsenke i Gudmindrup     29 Aug 1829  pg 147
2 CH:  Peder Olsen 45 hmd i Overbye
     Ane Lisbeth Olsdtr = Hans Jensen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Madsen aftgsmd hos Soren Jensen hmd i Vindekilde Bjerge   27 Aug 1829  pg 147
WIFE:  Ingeborg Nielsdtr
3 CH:  Soren Jensen hmd i Vindekilde Bjerge
     Ane Marie Jensdtr = Frederich Hansen vaegter i Adelersborg
     Ane Kirstine Jensdtr ugift tiene i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jacob Michelsen aftgsmd hos Hans Christensen hmd i Hoybye       27 Aug 1829   pg 147
WIFE:  Kirsten Christiansdtr
2 CH:  Jens Jacobsen 20 smedelaere i Hollenderbyen, Amager
     Ane Marie Jacobsdtr = Hans Christensen hmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Envoldsen aftgsmd i Starreklinte        29 Aug 1829   pg 147 153 180
CH:   Christian Pedersen 38 tiene i Gayderup ved Corsoer
     Niels Pedersen 20 tiene i Wallekilde
     Karen Pedersdtr = Niels Rasmussen gmd i Staareklinte
     Ane Pedersdtr 29 ugift tien i Wallekilde
     Maren Pedersdtr 22 ugift tien i Wallekilde
guard: Hans Andersen gmd i Starreklinte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Rasmus Nielsen aftgsmd hos Hans Hansen hmd i Rohde   26 Aug 1829  pg 147
WIFE:  Sidse Jeppesdr
CH:   Niels Rasmussen 30 i Khvn
     Bodil Rasmusdtr = Jens Larsen hmd i Vig
     Kirsten Rasmusdtr = Lars Nielsen gmd i Rohde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Inger Pedersdtr fattiglem i Egeberg       31 Aug 1829  pg 148
by: Soren Nielsen hmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Andersdtr aftaegts enke i Eskildstrup     29 Aug 1829   pg 148
CH:   Niels Madsen 29 gmd i Kieldstrup
     Anders Madsen 25 gmd i Viig
     Peder Madsen 21 gmd i Eskildstrup
     Ellen Madsdtr = Mads Hansen gmd i Eskildstrup
     Sidse Madsdtr = Mads Eriksen hmd i Rohde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Mogens Olsen aftgsmd Jens Larsen gmd i Faareveile   2 Sep 1829   pg 148 167 171 172
WIFE:  Kirsten Olsdtr 
BRO:   Jens Olsen hmd i Faareveile (dod)
      CH: Ole Jensen 45 hmd i Asnaes
         Jens Jensen 38 or 32 hmd i Hjembek
         Mette Jensdtr 43 = Soren Jensen hmd i Faarevejle
         Karen Jensdtr 39 = Peder Andersen gmd i Riis
         Johanne Jensdtr 36 = Soren Andersen hmd i Stubberup
     Lars Olsen 64 aftgsmd i Asnaes
SIS:   Johanne Olsdtr 60 or 63 ugift i Weddinge
     Giertrud Olsdtr (dod) = Christen Hansen aftgsmd i Weddinge
      CH: Ole Christensen 40 or 39 skolelaerer i Sondersted
         Hans Christensen 38 gmd i Weddinge
         Jens Christensen 36 or 34 gmd i Weddinge
         Maren Christensdtr 36 = Christen Pedersen or Mads Larsen gmd i Weddinge
         Karen Christensdtr 30 = Jens Eriksen gmd i Weddinge
˝BRO:  Lars Olsen Post 61 i Asnaes
˝SIS:  Maren Olsdtr (dod) = Jens Larsen hmd i Faarevejle (? Karen Olsdtr )
      CH: Maren Jensdtr 46 = Claus Sorensen hmd i Faareveile
         Karen Jensdtr 52 = Christen Jensen gmd i Horve
         Lars Jensen 48 or 50 hmd i Weddinge
     Inger Jensdtr (dod) = Niels Olsen moller i Windekilde
      CH: Ole Nielsen 52 i Norge
         Maren Nielsdtr 46 = Soren Nielsen moller i Windekilde
         Jens Nielsen 40 or 42 moller i Ordrup
WIFE.CH:     Johanne Hansdtr = Peder Sorensen hmd i Weddinge
      2CH: (guard: Soren Pedersen gmd i Bjeresoe)
     Karen Hansdtr
wgd: Peder Andersen gmd i Faarevejle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Mogensdtr aftagtsenke hos Soren Eriksen gmd i Seddinge   2 Sep 1829  pg 148 156 164
CH:   Niels Eriksen 44 skolelaerer i Hoismark, Laaland
     Kirsten Eriksdtr (dod) = Jens Andersen hmd i Svinninge
      CH: Anders Jensen 23
         Hans Jensen 16
         Maren Jensdtr ugift
         Kirsten Jensdtr ugift
         Ane Marie Jensdtr ugift
         Karen Jensdtr ugift
     Maren Eriksdtr = Lars Olsen gmd i Brendt
     Karen Eriksdtr = Hans Jensen gmd i Svinninge
     Soren Eriksen 33 gmd i Siddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]


Maren Nielsdtr 4 wks barn i Weddinge         30 Aug 1829   pg 148
FADER:  Niels Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Peitersen aftgsmd i Skippinge       29 Aug 1829  pg 148
WIFE:  Inger Christiansdtr
5 CH:  Jens Pedersen 40 gmd i Skippinge
     Peder Pedersen 38 gmd i Skippinge
     Christian Pedersen 34 tien i Haunsoe Molle
     Maren Pedersdtr = Niels Christensen hmd i Skippinge
     Kirsten Pedersdtr = Lars Larsen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Jensdtr fattiglem i Egeberg Fattighuus      1 Sep 1829  pg 148
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Stephen Jensen hmd i Ellingegaardsgrund     31 Aug 1829  pg 148 150 176 181 
2WIFE:  Lucie Mortensdtr
CH:   Jens Stephensen 1˝
1WIFE:  Maren Jensdtr (dod 10 Apr 1827)
CH:   Ane Sophie Stephensdtr 10 (? Karen Sophie Stephensdtr )
BRO:   Cornelius Jensen hmd i Hoibye
1WIFE.BRO: Niels Jensen unge gmd i Nyrup
wg: Morten Madsen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Jacobsen inds i Weddinge    5 Sep 1829  pg 149 
WIFE:  Sidse Willadsdr
BRO:   Lars Jacobsen 40 hmd i Weddinge
     Hans Jacobsen 37 hmd i Lille Egeberg
SIS:   Inger Jacobsdtr = Jens Christensen hmd i Holte bye
     Bodil Jacobsdtr = Ole Nielsen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jacob Pedersen aftgsmd i Odstrup    3 Sep 1829  pg 149
WIFE:  Karen Pedersdtr
3 CH:  Anders Jacobsen 29 inds i Attrup
     Peder Jacobsen 26 tien i Frederiksvaerk
     Ane Jacobsdtr 32 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Jorgensen 1˝ days barn i Wejlebye       5 Sep 1829    pg 149
FADER:  Jorgen Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr enke i Svinninge    5 Sep 1829  pg 150 154
HUSB:  Peder Jensen skolelaerer i Asmindrup (dod)
3 CH:  Jens Henrich Pedersen 37 instrumentmagersvend i Khvn
     Ane Marie Pedersdtr = Hans Dinesen gmd i Svinninge
     Susanne Kirstine Pedersdtr ugift tien i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr aftaegtsenke i Weddinge     7 Sep 1829  pg 150
3 CH:  Lars Mortensen 39 gmd i Ordrup
     Morten Mortensen 40 hmd i Weddinge
     Maren Mortensdtr 51 = Jorgen Christensen hmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Olsdtr aftgsenke i Hove     6 Sep 1829  pg 150
CH:   Anders Andersen 45 i Asnaes Fattighuus
     Mads Larsen 43 hmd i Horve
     Mogens Larsen 40 hmd i Aastofte
     Ole Larsen 37 hmd i Hove
     Ane Larsdtr = Peder Madsen inds i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Else Christiansdtr i Herrestrup    9 Sep 1829  pg 152
2HUSB:  Hans Nielsen aftgsmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Christian Nielsen 45 gmd i Grevinge
     Jens Nielsen unge 41 gmd i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Hans Olsen aftgsmd i Skippinge     9 Sep 1829  pg 152
WIFE:  Kirsten Jensdtr
7 CH:  Niels H. Hansen 44 sognefoged i Saerslov
     Ole Hansen 43 brandeviisnbraneder i Nykiobing
     Jens Hansen 31 gmd i Folleslov
     Claus Hansen 27 gmd i Skippinge
     Maren Hansdtr = Lars Nielsen hmd i Skippinge
     Karen Hansdtr enke = afg. Anders Hansen hmd i Skippinge
     Ane Hansdtr = Peder Jensen brandeviinsbrander i Kallundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jeppe Sorensen almisselem i Folleslov sogn   9 Sep 1829  pg 152
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Mortensen aftagtsmd i Folleslov Grasmark     d.31 Aug/9 Sep 1829  pg 152 158 164
WIFE:  (dod)
CH:   Bodil Pedersdtr = Mads Pedersen hmd i Graesmark (dod)
wgd: Niels Jensen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Giertrud Pedersdtr aftgskone i Svendstrup Hestehauge  9 Sep 1829  pg 153
2 CH:  Hans Jensen 30 skolelaerer i Spiellerup bye, Holsteenborg gods
     Jens Jensen 28 skolelaerer i Udbye, Lerkenborg gods
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Holger Nielsen skolelaeber i Asmindrup   
CH:  Christian Wilhelm ¬   9 Sep 1829   pg 153
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Johanne Margrethe Jensen ( Johanne Margrethe Stephensen ) fodt Stephensen enke madame i Ellingegaard   12 Sep 1829 
     pg 154 157 178 179
HUSB:  Jensen forpagter (dod)
CH:   Jens Jensen 55 oberstyrmand ved Asialiske compagne i Khvn
     Johan Wilhelm Jensen 53 i Saebyegaard
     Henrich Jensen 51 ejer i Ellingegaard
     Hans Christian Jensen i Hoveldegaard (dod) = ... = 2. Tonnesen skolelaerer i Eskildstrup
      CH: Johanne Alberthine Jensen 22 ugift hiemme i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lovise Lavesdr i Odstrup   15 Sep 1829  pg 154
HUSB:  Lars Nielsen aftgsmd
CH:   Maren Larsdtr = Hans Olsen hmd i Snielerup
     Dorthe Larsdtr = Morten Nielsen gmd i Odstrup
     Ane Larsdtr = Niels Bentsen inds i Frenderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Madsen aftagtsmd i Skippinge   11 Sep 1829  pg 154
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Nielsen 34 gmd i Skippinge
     Lisbeth Nielsdtr = Jacob Andersen smed i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Madsen ungkarl i Ebbelykke    15 Sep 1829  pg 154 164
MODER:  Lisbeth Olsdtr enke = afg. Mads Olsen gmd i Ebbelykke
BRO:   Niels Madsen gmd i Steenstrup (dod)
      CH: Mads Nielsen 28 gmd i Ebbelykke
         Nicolai Nielsen 26 tiene i Svinninge
         Christopher Nielsen 23 tiene i Ebbelykke
         Ellen Nielsdtr 20 ugift
         Lars Nielsen 17 hos Soren Larsen gmd i Steenstrup
     Ole Madsen hmd i Ebbelykke
SIS:   Sidse Madsdtr = Lars Jensen hmd i Ebbelykke
     Ane Margrethe Madsdtr = Christopher Nielsen gmd i Asmindrup
     Ane Madsdtr = Niels Larsen hmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christopher Michelsen aftgsmd enkemand i Ulstrup    15 Sep 1829  pg 154
CH:   Anders Christophersen hmd i Ulstrup
     Karen Christophersdtr = Lars Madsen gmd i Attrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Anders Larsen fattiglem i Ellings Lyng     23 Sep 1829  pg 155
CH:   Jens Andersen ungkarl i Ellings Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Jacobsdtr aftgsenke i Honsinge   19 Sep 1829  pg 155
CH:   Mette Sorensdtr = Christen Madsen gmd i Honsinge
     Lucie Sorensdtr (dod) = Lars Larsen hmd i Bognaes
      CH: Hans Larsen 28 snedkerlaer i Khvn
         Jens Larsen 22 ungkarl hiemme
         Ellen Larsdtr ugift
     Rasmus Sorensen hmd i Kildehusene (dod)
      CH: Soren Rasmussen 25 inds i Tudsenaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Rasmus Ibsen aftgsmd enkemand i Sonnerup    15 Sep 1829  pg 155
CH:   Jorgen Rasmussen (dod)
      CH: Mads Jorgensen 25 oltapper i Khvn
         Karen Jorgensdtr 27 = Peter Thomasen i Nykiobing
         Ane Jorgensdtr 22 ugift
         Kirsten Jorgensdtr = Peder Jorgensen inds i Lumbsaas
         Sidse Jorgensdtr 15
     Jeppe Rasmussen (dod)
      CH: Anders Jepsen 36 hmd i Ellingehuse
         Lars Jepsen 34 hmd i Skaverup
         Jorgen Jepsen 31 ugift
         Niels Jepsen 27 ugift
         Rasmus Jepsen 24 ugift
     Karen Rasmusdtr (dod)
      CH: Jacob Larsen 37 gmd i Hoybye
         Anders Larsen 33
         Maren Larsdtr 41 = Lars Pedersen aftgsmd i Hoibye
         Kirsten Larsdtr 35 = Jacob Jensen gmd i Asmindrup
         Ane Larsdtr 32 = Niels Pedersen gmd i Weddinge
         Sidse Larsdtr 29 ugift
? Rasmus Larsen sognefoged
by: Margrethe Hansdtr enke = afg. Jacob Nielsen gmd i Sonnerup
     CH: Ib Jacobsen ungkarl i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Sophie Nielsdtr enke i Windekilde      24 Sep 1829  pg 156
HUSB:  Hans Mortensen hattemagersvend i Khvn (dod)
CH:   Johanne Marie Hansdtr gjordemoder i Windekilde (surname assumed)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Dorthe Andreasen i Folleslov      25 Sep 1829  pg 156
HUSB:  Jens Lavesen inds almisselem
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Maren Madsdtr i Hoybye       28 Sep 1829   pg 156
HUSB:  Christian Dam fattiglem
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Stine Larsdtr 5 barn i Steenstrup   29 Sep 1829  pg 156
MODER: Ane Johansdtr enke = afg. Lars Caspersen inds i Steenstrup
MORMOR: ... enke = afg. Johan Pedersen hmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Giertrud Madsdtr i Hoybye   1 Oct 1829   pg 157
HUSB:  Niels Pedersen hmd fattig
HUSB.SVIGERFADER: Ole Larsen aftgsmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Hansen aftgsmd i Weddinge    3 Oct 1829  pg 157
WIFE:  Kirsten Andersdtr
GRO:   Mads Hansen 60 gmd i Gladstrup
STEPDAU:     Johanne Poulsdtr = Ole Larsen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Jensen aftgsmd i Folleslov    2 Oct 1829  pg 157
CH:   Jens Pedersen 59 gmd i Folleslov
     Johan Pedersen 48 gmd i Folleslov
     Karen Pedersdtr = Hans Pedersen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Peder Larsen moller i Asnaes Molle   5 Oct 1829  pg 158 160 165 166 175
CH:   Jorgen Peder Larsen 23
     Lovise Larsen 21 (datter)
     Teodore Larsen 20 (datter)
     Juliane Larsen 18
     Susanne Larsen 16 alle ugift hiemme
guard: Peder Kieldsen mollebygger i Underup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Christen Moller almisselem i Folleslov     5 Oct 1829   pg 158
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Hans Nielsen aftgsmd hos Rasmus Andersen hmd i Gudmindrup    9 Oct 1829  pg 159
WIFE:  Kirsten Hermansdr (testament 28 Aug 1812)
by: Maren Pedersdtr = Peder Pedersen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Madsen aftagtsmand i Tolsager   16 Oct 1829  pg 159
WIFE:  Lisbeth Poulsdtr 
CH:   Jens Jensen 52 gmd i Aastofte
     Poul Jensen 50 gmd i Stubberup
     Anders Jensen 40 gmd i Tolsager
     Margrethe Jensdtr = Jens Hansen hmd i Tolsager
     Johanne Jensdtr = Niels Christensen gmd i Stubberup
     Maren Jensdtr = Peder Sorensen gmd i Alleshave
     Ane Jensdtr = Jens Willumsen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jens Pedersen aftaegtsmd i Tolsager       6 Oct 1829  pg 159
WIFE:  Lisbeth Johansdtr
CH:   Johan Jensen 50 gmd i Lumbsaas
     Peder Jensen gl. 45 gmd i Tolsager
     Ane Cathrine Jensdtr = Niels Hansen sognefoged i Saerslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr i Asnaes   13 Oct 1829  pg 159
HUSB:  Lars Madsen aftgsmd hos Lars Ungersen gmd 
CH:   Inger Larsdtr (dod) = Lars Ungersen gmd i Asnaes
      CH: Peder Larsen 20
         Mogens Larsen 15
         Hans Larsen 12
         Karen Larsdtr 17 alle hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Jorgensdtr 1 barn i Asmindrup       6 Oct 1829  pg 159
FADER:  Jorgen Christian Christiansen inds
FARFADER: Christian Pedersen hmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Madsen almisselem i Weddinge 7 Oct 1829    pg 159
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Jacobsdtr i Store Egeberg    6 Oct 1829  pg 159
HUSB:  Ole Larsen aftgsmd hos Mads Hansen hmd 
SODSK.CH: Ane Jensdtr = Hans Ibsen hmd i Abildore
     Ellen Jensdtr = Peder Jensen hmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Nielsdtr almisselem enke i Odstrup    6 Oct 1829  pg 159
HUSB:  Lars Jensen hmd (dod)
CH:   Peder Larsen hmd i Odstrup
by: Peder Thomasen ungkarl, son of Thomas Jensen gmd i Odstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Hansen skovfoged i Bogense, Fyn - hos skolelaerer Larsen i Ordrup      19 Oct 1829  pg 160
CH:   Lars skolelaerer i Orderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Hansdtr aftgsenke i Glodstrup, Egeberg   20 Oct 1829  pg 164
2 CH:  Jens Hansen 54 gmd i Glodstrup
     Karen Hansdtr = Hans Madsen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Sorensdtr aftgsenke i Abildore   22 Oct 1829  pg 164
CH:   Karen Johansdtr = Lars Michelsen hmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Bodil Nielsdtr enke i Windekilde Bjerge     20 Oct 1829  pg 164
HUSB:  Peder Olsen hmd i Hove (dod)
CH:   Lisbeth Pedersdtr = Mathias Nielsen hmd i Windekilde Bjerge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Jorgen Rasmussen aftgsmd i Stubberup      22 Oct 1829  pg 164 166
CH:   Jens Jorgensen 32 hmd i Stubberup
     Ane Cathrine Jorgensdtr 24 ugift tiene Niels Nielsen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen almis. i Attrup, Grevinge    22 Oct 1829  pg 164
HUSB:  Christen Hansen hmd (dod)
by: Christen Nielsen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr almisselem i Grevinge sogn      pg 164
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Voigt madame aftgskone i Draxmolle   26 Oct 1829  pg 164 175
2HUSB:  Voigt
1HUSB:  Jens Lind moller (dod)
CH:   Knud Frederich Lind 34 instrumentmager i Christiana
     Christian Lind 29 hmd i Saerslov
     Sophie Jensdtr Lind 30 ugift tiene i Khvn
     Johanne Christiane Jensdtr Lind (dod) = Ole Lersche moller i Ordrup (dod)
      CH: Marie Olsdtr 21 tiene skovfoged Sandberg i Holsteinborg
         Jens Carlsen Olsen 18 tien Holsteinborg
         Trine Olsdtr 16 tiene i Faurboe Kroe
         Frederich Olsen 13 i Draxmolle (surnames of these children assumed)
guard: Soren Offersen moller i Draxmolle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Johansdtr inds enke hos Johan Pedersen hmds enke Ane Kirstine Nielsdtr i Steenstrup      29 Oct 1829  pg
166 180
2HUSB:  Mads Andersen inds (dod)
1HUSB:  Lars ...
CH:   Peder Larsen 12 or 10˝ tiene Christen Andersen gmd i Steenstrup
     Niels Larsen 10 or 9
     Maren Larsdtr 8 or 7
MODER: Ane Kirstine Nielsdtr enke = afg. Johan Pedersen hmd i Steenstrup
SIS:   Karen Andersdtr = Ole Rasmussen sadelmager i Haunsoe
2HUSB.MODER: Ellen Andersdtr (guard: Hans Andersen hmd i Kieldstrup)
guard: Niels Jensen unge gmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Johansdtr enke i Steenstrup    29 Oct 1829  pg 166 180
HUSB:  Mads Andersen inds (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Hansen almis. i Faareveile    29 Oct 1829  pg 166
WIFE:  
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Kirsten Olsdtr aftgenke hos Jens Larsen gmd i Faareveile     3 Nov 1829  pg 167 171 174
1HUSB:  Hans Larsen hmd (dod)
CH:   Johanne Hansdtr (dod) = Peder Sorensen u. hmd/bmd i Weddinge
      CH: Soren Pedersen 10
         Hans Pedersen 5
     Karen Hansdtr 24 ugift tien Hans Hansen gmd i Faareveile
guard: Soren Pedersen gmd i Bjeresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Jensen & Christian Jensen tvilling born 29 Oct 1829 i Haunsoe   5 Nov 1829  pg 168
FADER:  Jens Holmstrup = Bodil Pedersdtr hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Marie Nielsdtr almis. enke inds hos Jacob Johansen hmd i Seddinge, under alms of Wiig   9 Nov 1829   pg 171
CH:   Jacob Johansen hmd i Siddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Olsen inds i Weddinge      9 Nov 1829  pg 171
CH:   Ole Nielsen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Ane Marie Hansdtr 6 days barn i Ellingegaards grund   18 Nov 1829  pg 174
FADER:  Hans Jensen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lars Nielsen aftgsmd enkemd i Holmstrup, Hoybye     19 Nov 1829  pg 174
CH:   Niels Larsen 40 hmd i Lumbsaas
     Jacob Larsen 38 hmd i Lumbsaas
     Karen Larsdtr = Mads Jacobsen hmd i Holmstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Lisbeth Nielsdtr aftgsenke hos Hans Pedersen hmd i Holkerup   25 Nov 1829  pg 176 182
CH:   Niels Sorensen (dod) = Christiane Pedersdtr i Khvn
      CH: Peder Nielsen 
         Soren Nielsen 
         Lise Nielsdtr
         ... Niels..
     Peder Sorensen 34 i   (? 40 i Norre Roskilde Kroe )
     Hans Sorensen 28 i Khvn (? 36 )
     Ane Sorensdtr = Hans Pedersen hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Niels Jensen afteagtsmd i Bjeresoe   28 Nov 1829  pg 178
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Ole Nielsen (dod) = Ane Marie Hansdtr 
      CH: Hans Olsen 20 lanadsaneer og tjenesten
         Maren Olsdtr = Anders Mortensen hmd i Svinninge
         Kirsten Olsdtr ugift
     Hans Nielsen 45 hmd i Bjeresoe
     Jens Nielsen 30 hmd i Bjeresoe
     Kirsten Nielsdtr = Peder Hansen hmd i Snuderup
     Maren Nielsdtr = Peder Jensen gmd i Wedbye
     Ane Nielsdtr = Peder Andersen gmd i Wedbye
     Lisbeth Nielsdtr ugift
     Niels Nielsen 48 hmd i Kyndbye, Holmsherred
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Soren Hansen inds i Holkerup      5 Dec 1829  pg 182
WIFE:  Dorthe Olsdtr
3 CH:  Sidse Marie Sorensdtr 13
     Ane Kirstine Sorensdtr 6
     Peder Sorensen 3
MODER: Ane Thyes' enke i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

Sidse Kirstine 10 uaegtebarn hos Ole Olsen hmd i Biergsoe    7 Dec 1829  pg 182
MODER: Marie Andersdtr tiene forpagter Hiort i Adlersborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 2 1828-1829; FHL film 41134]

////////////////////////////////////////END BOOK 2 ////////////////////////////////////////

                         Book 3 1829-1836 film 41134


Peder Larsen moller i Asnaes molle   9 Dec 1829  pg 1 11 14 17 25 30 43 45 49 51 319 (BK2 175)
WIFE:  Caroline Holm i Wallekilde (fraskilde)
CH:   Jorgen Larsen
     Lovise Larsen = Jensen consumtionsbetjent
     Theodore Larsen (dau) minors
     Juliane Larsen
     Susanne Larsen
HEIRS:  minors
guard: procurator Baegger/ mollebygger P.Kieldsen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Mortensdtr i Ellingehuse   12 Dec 1829   pg 2 (BK2 62 67)
2HUSB:  Hans Jensen hmd 
1HUSB:  Jorgen ...
2 CH:  Frederich Jorgensen minor
     Morten Jorgensen minor
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Olsdtr enke i Haunsoe        10 Dec 1829   pg 2
 (testament 9 Feb 1826)
HEIRS:  Henrich Peder Christian = ...
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Ane Marie Jensdtr i Ellingehuse       12 Dec 1829   pg 3 (BK2 156)
CH:   Anders Andersen
     Frederich Andersen
     Peder Andersen
     Mariane Andersdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Pedersdtr ugift fruentimmer 58 hos Peder Olsen gmd i Wiig      19 Dec 1829  pg 5 10
 (note: blind for 10 years)
BRO:   Niels Pedersen 50 gmd i Wiig
     Peder Pedersen 45 gmd i Jyderup
SIS:   Karen Pedersdtr 48 = Peder Olsen gmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Olsen = Karen Jorgensdtr aftgsmd i Horve    22 Dec 1829   pg 5 37 65 106 (BK2 96)
HIS.HEIR: Jacob Olsen
     Niels Olsen (dod)
      CH: Sidse Nielsdtr = Niels Christensen gmd i Asnaes
HER.SIS:     ... Jorgensdtr (dod)
      CH: Peder Clausen
         Jorgen Clausen - minors
         Dorthe Clausdr
         Ane Clausdr  (guard: REL - Mads Larsen hmd i Bjergene)
     ... Jorgensdtr (dod)
      CH: Mads Larsen hmd i Bjergene
         Maren Larsdtr = Peder Andersen gmd i Faarevejle 
         Karen Larsdtr = Poul Jensen gmd i Stubberup
     ... Jorgensdtr (dod)
      CH: Christen Jensen gmd i Horve
         Johanne Cathrine Jensdtr = Peder Pedersen aftgsmd i Kaarup
? Jens Nielsen gmd i Kaarup
? Niels Christensen gmd i Asnaes, Peder Andersen gmd i Faareveile
guard: Mads Larsen hmd i Biergene & Jens Nielsen gmd i Kaarup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Jorgensdtr i Herrestrup/Engelstrup    2 Feb 1828/14 Dec 1829     pg 5 41 (BK2 5)
HUSB:  Christopher Nielsen smed hmd i Engelstrup
CH:   Marie Christophersdtr 2
guard: Christen Jorgensen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Boeberg skovrider i Mantzhoi      30 Dec 1829  pg 6 36 54 65 (Bk2 10)
WIFE:  Giertrud Kirstine Budtz sal Boberg
guard: Bagger procurator
wgd: Goksche pastor i Faarevejle (? D.P. Gotzsche - signed)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Andersen afgsmd i Atterup     28 Dec 1829  pg 6 18
CH:   Soren Madsen 46 gmd i Sneilerup
     Hans Madsen 40 inds avlsbestyrer paa enk gaard under Horbyegaard paa Tudsenaes
     Willum Madsen 31 hmd i Hove
     Ellen Madsdtr = Anders Jensen hmd i Attrup     
     Ane Madsdtr = Niels Jensen gmd i Tudsenaes
     Johanne Madsdtr = Hans Nielsen gmd i Atterup
     Dorthe Madsdtr 33 ugift tien Niels Nielsen gmd i Lyserup under Horbyegaard, Tudsenaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Hansen aftgsmd i Weddinge   28 Dec 1829  pg 6 10
CH:   Ole Christensen skolelaerer i Sondersted
     Hans Christensen gmd i Weddinge
     Jens Christensen gmd i Weddinge
     Maren Christensdtr = Mads Larsen gmd i Weddinge
     Karen Christensdtr = Jens Eriksen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Andersdtr enke i Ellingegaards grund  31 Dec 1829  pg 7 (BK2 43?)
HUSB:  Baun (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Larsen aftgsmd i Guerstrup    25 Jan 1829  pg 7 (not in index - fol 71)
Christen Pedersen aftgsmd i Staarup bye    23 Apr 1829  pg 7 (not in index)
Jeppe Larsen aftgsmd i Faareveile   20 Jan 1829  pg 7 (not in index - fol 77)
Christian Sorensen i Hove  28 Jan 1829   pg 7 (not in index - fol 81)
Lars Larsen inds i Svinninge     7 Feb 1829   pg 7 (not in index - fol 82)
Dine or Siverdine Sivertsdr aftgsenke i Bosserup    23 Feb 1829  pg 7 (not in index - fol 83)
Sidse husenke i Hove     27 Feb 1829   pg 7 (not in index - fol 84)
Birthe Madsdtr aftgsenke i Abildore      24 Mar 1829  pg 7 (not in index - fol 91)
Inger Larsdtr aftgsenke i Braade   2 Mar 1829   pg 7 (not in index - fol 91)
Dorthe Larsdtr aftgsenke i Wiig    21 Mar 1829  pg 7 (not in index - fol 93)
Ane Jensdtr aftgsenke i Grevinge   3 Apr 1829   pg 7 (not in index - fol 93)
Bodil Nielsdtr aftgskone i Atterup  18 may 1829  pg 7 (not in index - fol 94)
Jens Larsen aftgsmd i Bierresoe    24 Apr 1829  pg 7 (not in index - fol 94/97)
Christian Pedersen i Musbyehuse    31 Mar 1829  pg 8 (not in index - fol 94)
Bodil aftgsenke i Tolsager  3 Apr 1829   pg 8 (not in index - fol 94)
Lovise Maria Alberthe Brandholdt   9 Apr 1829   pg 8 (not in index - fol 95)
Peder Jensen aftgsmd i Kollekalde   13 Apr 1829  pg 8 (fol 95)
Ane Marie Christensdtr aftgskone i Rorvig   10 Apr 1829  pg 8 (not in index)
Maren Michelsdtr aftgenke i Overbye      20 Apr 1829  pg 8 (fol 95)
Johanne Nielsdtr aftgsenke i Wiig   22 Apr 1829  pg 8 (fol 95)
Ane Hansdtr aftgskone i Kildehuse   2 May 1829   pg 8 (not in index)
Gregers Andersen aftgsmd i Engelstrup     2 May 1829   pg 8 (fol 97)
Peder Jensen aftgsmd i Biergsoe Hestehave   8 May 1829   pg 8 (fol 98)
Niels Nielsen i Grevinge Lyngkroe   9 May 1829   pg 8 (fol 98)
Niels Jensen aftgsmd i Kieldstrup   5 Jun 1829   pg 8 (fol 98)
Ane Jensdtr aftgskone i Bierresoe   15 May 1829  pg 8 (fol 98)
Peder Nielsen aftgsmd i Rorvig    17 May 1829  pg 8 
Poul Sorensen i Lille Egeberg     1 Jun 1829   pg 8 (fol 114)
Kirsten Larsdtr i Herrestrup     22 jun 1829  pg 8 (fol 122)
Peder Pedersen aftgsmd i Aastofte   26 Jun 1829  pg 8 (fol 123)
Marthe Larsdtr aftgskone i Sonnerup      13 Jun 1829  pg 8 (fol 123)
Karen Poulsdtr aftgskone i Holmstrup      22 Jun 1829  pg 8 (fol 126)
Peder Nielsen inds i Gudmindrup    4 Jul 1829   pg 8 (fol 129)
Dorthe Nielsdtr aftgskone i Jyderup      20 Jul 1829  pg 8 (fol 138)
Ane Olsdtr aftgsenke i Tingslemark  15 Aug 1829  pg 8
Soren Pedersen gmd i Stubberup    11 Aug 1829  pg 8 (fol 141)
Giertrud Olsdtr i Weddinge  11 Aug 1829   pg 8 (fol 141)
Ane Andersdtr i Wiig     1829  pg 8
Ellen Jensdtr i Ellingehuse      18 Aug 1829  pg 8 (fol 143)
Sidse Larsdtr inds i Kildehusene   18 Aug 1829  pg 9 (fol 143)
Maren Madsdtr or Karen Madsdtr i Hoybye    24 Aug 1829  pg 9 (fol 144)
Anders Larsen aftgsmd i Biergine   1829  pg 9 
Sidse Pedersdtr aftgskone i Hoybye  22 Aug 1829  pg 9 (fol 145)
Bodil Mortensdtr i Sonnerup      30 Aug 1829  pg 9 (fol 146)
Margrethe Jensdtr i Grevinge     31 Aug 1829  pg 9 (fol 146)
Christian Mouritsen aftgsmd i Hoybye      28 Oct 1829  pg 9 (fol 147)
Ellen Pedersdtr aftgskone i Gudmindrup     29 Aug 1829  pg 9 (fol 147)
Peder Pedersen aftgsmd i Skippinge  29 Aug 1829  pg 9 (fol 148)
Karen Andersdtr i Eskildstrup     29 Aug 1829  pg 9 (fol 148)
Maren Mogensdtr i Seddinge  21 Sep 1829   pg 9 (fol 148)
Anders Jacobsen inds i Weddinge    8 Sep 1829   pg 9 (fol 149)
Karen Pedersdtr i Svinninge      15 Sep 1829  pg 9 (fol 150)
Karen Olsdtr aftgsenke i Hove     6 Sep 1829   pg 9 (fol 150)
Kirsten Larsdtr i Weddinge  7 Sep 1829   pg 9 (fol 150)
Peder Mortensen aftgsmd i Folleslov      22 Oct 1829  pg 9 (fol 152)
Hans Olsen aftgsmd i Skippinge    9 Sep 1829   pg 9 (fol 152)
Else Christensdtr aftgskone i Herrestrup    9 Sep 1829   pg 9 (fol 152)
Peder Madsen ungkarl i Ebbelykke   18 Oct 1829  pg 9 (fol 1854)
Lovise Lavesdr aftgskone i Odstrup  15 sep 1829  pg 9 (fol 1854)
Christopher Michelsen i Ulstrup    15 Sep 1829  pg 9 (fol 154)
Ane Jacobsdtr i Honsinge   21 Sep 1829   pg 9 (fol 155)
Ane Sophie Nielsdtr enke i Windekilde     27 Sep 1829  pg 9 (fol 156)
Peder Jensen aftgsmd i Folleslov   2 Oct 1829   pg 10 (fol 157)
Peder Hansen aftgsmd i Weddinge    12 Oct 1829  pg 10 (fol 157)
Sidse Jacobsdtr aftgskone i Egeberg      12 Oct 1829  pg 10 (fol 159)
Jens Pedersen aftgsmd i Tolsager   6 Oct 1829   pg 10 (fol 159)
Jens Madsen aftgsmd i Tolsager    16 Oct 1829  pg 10 (fol 159)
Lars Madsen skovfoged i Ordrup    19 Oct 1829  pg 10 (fol 160)
Bodil Nielsdtr i Windekilde Bierge  20 Oct 1829  pg 10 (fol 164)
Ane Hansdtr aftgsenke i Gladstrup   20 Oct 1829  pg 10 (fol 164)
Jorgen Rasmussen aftgsmd i Stubberup      30 Oct 1829  pg 10 
Ane Sorensdtr aftgsenke i Abildore  22 Oct 1829  pg 10 (fol 164)
Niels Olsen inds i Weddinge      13 Nov 1829  pg 10 (fol 171)
Lars Nielsen aftgsmd i Holmstrup   4 Dec 1829   pg 10 (fol 171)
Lisbeth Nielsdtr aftgsenke i Holkerup     8 Dec 1829   pg 10 (fol 176)
Niels Jensen aftgsmd i Bierresoe   1829  pg 10 (fol 178)
Christense Christensdtr aftgskone i Tingslemark    31 Dec 1829  pg 10 (fol 78)
Peder Christensen aftgsmd i Weilebye      1 Apr 1829   pg 10 (fol 94)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen inds i Hoybye   2 Jan 1830   pg 10
WIFE:  Maren Nielsdtr
3 CH:  Niels Jensen 14
     Ole Jensen 10
     Inger Marie Jensdtr 16
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Hansen i Hundstrup   6 Jan 1830   pg 11 24 (BK2 143)
WIFE:  Karen Madsdtr
CH:   Jens Andersen 5
     Soren Andersen 3
     Ane Andersdtr 8˝
     Sidse Andersdtr ˝
REL:   Jens Hansen hmd i Asminderup
guard: Niels Pedersen hmd i Anneberghuse  
wgd: Mads Sorensen aftgsmd / Jens Nielsen ungkarl i Mosbyehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr aftgskone i Rorvig    11 Jan 1830  pg 12
HUSB:  Thomas Olsen
CH:   Niels Thomasen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Frederich Jorgensen skibscapitain   12 Jan 1830  pg 12 39 46 58 60 (BK2 152)
WIFE:  Ane Charlotte Vogel sal Jorgensen (dod) pg 36 (Ane Charlotte Jorgensen )
HEIRS:  Hans Christian Jorgensen chirglar i Nykiobing Kraabstad
guard: Aaagesen fuldmaegtig i Nykiobing / Reinsham pastor i Wig- Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Christiansdtr enke i Windekilde     8 Jan 1830   pg 12 (not in index - fol 179)
CH:   Frederikke Kirstine Adriansdr tjenestepige i Holmstrup
     Ane Cathrine Adriansdr   tjenestepige i Holmstrup
guard: Henrich Christensen hmd i Kaarup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Olsen inds i Faareveile      6 Jan 1830  pg 12 222 246
WIFE:  Ane Jensdtr  (testament 10 Jan 1812)
by: Soren Jensen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Martin Emiil Lutzhoft 9 mo. barn i Alkestrup      17 Jan 1830  pg 14 82
FADER:  Lutzhoft forvalter
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Larsen aftgsmd i Biergene    d.Sep 1828/18 Jan 1830     pg 15 29 (BK2 40)
WIFE:  Ane Dorthe Sorensdtr inds i Windekilde Biergene (=2. Jens Christensen inds i Bjergene - by 25 Feb 1830)
CH:   Maren Andersdtr 16
     Ane Margrethe Andersdtr 12
     Kirsten Andersdtr 8
     Marie Andersdtr 4
guard: Peder Andersen hmd i Biergene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Jacobsen 3 barn i Stokkeberg Skov   21 Jan 1830  pg 16
FADER:  Jacob Jensen opsyermand fattig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Kirstine i Strandhusen         1 Feb 1830    pg 16
HUSB:  Frederich Pedersen fattig inds hos Ole Andersen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Jensen hmd i Kildehusene, Anneberg gods     20 Jan 1830   pg 16
WIFE:  Karen Pedersdtr
SIS:   Kirsten Jensdtr = Niels Olsen hmd i Seddinge
     Ane Jensdtr = Erik Andersen hmd i Jyderup
     Marthe Jensdtr = Peder Pedersen gmd i Lille Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirstine Christensdtr inds i Engelstrup     26 Jan 1830  pg 16 18 23
HUSB:  Mads Madsen inds
CH:   Mads Madsen 9
     Lars Madsen 4
guard: Poul Jensen gmd i Odstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Olsdtr aftgsenke i Gielstrup   26 Jan 1830  pg 16 82
BRO:   Marten Olsen i Holkerup (dod) (? Morten Olsen )
      CH: Anders Mortensen 34 skraeder i Gielstrup
         Ane Marie Mortensdtr (dod) = Jens Jensen i Sneilerup
          CH:  Ane Jensdtr = Jesper Thygesen hmd i Gielstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Sophie 2 uaegte barn i Hove  25 Jan 1830   pg 16
MODER:  ... tiene Mads Larsen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Marie Sorensdtr i Wallekilde   1 Feb 1830  pg 16 22 49 94 108 115 157
HUSB:  Jens Pedersen skoemager inds hos Lars Nielsen gmd i Gielstrup
CH:   Lars Peter Jensen 5 wks
STEDFADER: Johannes Jensen skomagermester i Kallundborg
guard: Bend Bendsen gmd i Wallekilde / Ole Hansen braendeviinsbrander i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christopher Jensen inds i Kildehusene      30 Jan 1830  pg 17 22 (BK2 144)
WIFE:  Sahra Madsdtr ( Sara Madsdtr )
CH:   Peder Christophersen 3˝
     Kirstine Christophersdtr 1 3/4
guard: Jorgen Hansen hmd i Kildehusene
wgd: Jens Olsen inds i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr aftgsenke i Eskildstrup      6 Feb 1830  pg 18 82
CH:   Niels Hansen 40 gmd i Ulstrup
     Mads Hansen (dod)
      CH: Hans Madsen 26 ungkarl i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr aftgskone i Allerup      12 Jan 1830  pg 18 (not in index - fol 95)
Karen Henrichsdtr i Haunsoe      11 Jan 1830  pg 18 (fol 99)
Martine Lytzhoft i Alkestrup     14 Jan 1830  pg 18 (fol 99)
Oste Johansdtr aftgsenke i Hove    7 Jan 1830   pg 18 (fol 119)
Peder Pedersen inds i Asmindrup    8 Jan 1830   pg 18 (fol 122)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jacobsdtr aftgskone i Staarup   9 Feb 1830  pg 19 82
HUSB:  Lars Hansen
3 CH:  Mogens Larsen 50 gmd i Holmstrup
     Ane Larsdtr = Mads Pedersen aftgsmd i Hojbye
     Karen Larsdtr = Christen Andersen gmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mogens Olsen = Kirsten Olsdtr aftgsmd hos Jens Larsen gmd i Faareveile      10 Feb 1830  pg 19 (BK2 pg 179)
HIS.BRO:     Jens Olsen (dod)
      CH: Ole Jensen hmd 
         Jens Jensen
         Mette Jensdtr = Soren Jensen hmd
         Karen Jensdtr = Peder Andersen gmd 
         Johanne Jensdtr = Soren Andersen hmd
HIS.˝BRO: Lars Olsen
HIS.SIS:     Johanne Olsdtr (guard: Hans Christensen gmd)
     Giertrud Olsdtr (dod)
      CH: Hans Christensen gmd 
         Ole Christensen
         Maren Christensdtr = Mads Larsen gmd i Weddinge
         Jens Christensen gmd
         Karen Christensdtr = Jens Eriksen gmd 
HIS.˝SIS: Maren Olsdtr (dod)
      CH: Lars Jensen hmd
         Maren Jensdtr = Claus Sorensen hmd
         Karen Jensdtr = Christen Jensen gmd
     Inger Olsdtr (dod)
       CH: Ole Nielsen 
         Maren Nielsdtr enke = afg. Soren Nielsen moller
         Jens Nielsen moller
HER.CH: Johanne Hansdtr (dod) = Peder Sorensen hmd
      CH: Soren Pedersen
         Hans Pedersen  (guard: Soren Pedersen gmd )
     Karen Hansdtr      (guard: Peder Sorensen hmd & Soren Pedersen gmd )
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Jensen inds i Aastoft     10 Feb 1830   pg 21 (BK2 134)
WIFE:  Maren Jensdtr
2 CH:  minor daus
gauard: Jens Jensen unge gmd i Aastoft
wgd: Jens Jensen gl. gmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jacobsdtr aftsenke i Horve     13 Feb 1830  pg 22 82
CH:   Jacob Jensen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Morten Nielsen hmd i Nyerup      20 Feb 1830  pg 26 40 41 48 (BK2 127)
WIFE:  Ellen Madsdtr      (=2. Erik Eriksen Moller dagleier i Khvn - by 12 Jul 1830)
CH:   Sophie Mortensdtr = Christian Hansen dagleier i Nykiobing Lyng
     Ane Marie Mortensdtr enke = afg. Lars Larsen daglejer i Nykiobing
     Johan Mortensen (dod)
      CH: Niels Christian Johansen
         Morten Johansen
         Lisbeth Johansdtr
         Stine Johansdtr
         Marie Johansdtr
     Hans Mortensen 26˝
     Sophie Mortensdtr
     Ane Kirstine Mortensdtr
     Ane Marie Mortensdtr
     Christiane Mortensdtr = Daniel Jensen skolelaerer i Holbek
guard: Bendt Bendtsen fattigalsmandseige i Nykiobing 
wgd: Lars Madsen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Andersen = Ane Johansdtr inds i Steenstrup     20 Feb 1830  pg 28 (Bk2 180)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Kirsten Christensdtr almis i Rorvig         pg 29
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mogens Nielsen aftgsmd enkemand hos Lars Hansen hmd i Overbye      23 Feb 1830  pg 29 82
 (testament 10 Oct 1816)
by: Hans Madsen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Larsdtr aftgsenke i Braade       23 Feb 1830   pg 29 82
CH:   Lars Poulsen i Braade (dod) = Bodil Rasmusdtr = 2. Niels Pedersen hmd i Braade
      CH: Bodil Larsdtr 19 ugift
         Ane Larsdtr 17
         Maren Larsdtr 15
         Sidse Larsdtr 11
         Marie Larsdtr 2˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Elisabeth Jensdtr ( Lisbeth Jensdtr ) i Atterup     26 Feb 1830  pg 30 33 42
HUSB:  Anders Jacobsen inds
CH:   Peder Andersen 4
     Johanne Andersdtr 6
guard: Ole Jensen hmd i Sneilerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Margrethe Jensdtr fattig i Skippinge         25 Feb 1830   pg 30
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Niels Nielsen aftgsmd i Hoybye     26 Feb 1830  pg 30 82
CH:   Jens Nielsen 25 tien i Steenstrup
     Kirsten Nielsdtr = Anders Pedersen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Voigt madme i Draxmolle    27 Feb 1830  pg 31 (BK2 175)
CH:   Christian Lind hmd
     Knud Frederich Lind i Christiania
     Sophie Lind
     Johanne Christiane Lind (dod) = Lerch
      CH: Frederich Lerch
         Marie Lerch
         Trine Lerch
         Jens Carlsen
guard: moller S.Offersen i Dragsmolle
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Margrethe Nielsdtr i Holkerup     27 Feb 1830  pg 33
HUSB:  Niels Larsen aftgsmd
CH:   Niels Nielsen 45 boer i Kiobenhavn
     Ole Nielsen 33 hmd i Holkerup
     Marie Nielsdtr 48 = Niels Pedersen i Musbyehuse
     Karen Nielsdtr 40 = Johan Styrer bager i Khvn
     Johanne Nielsdtr 39 = Jens Pedersen slagter i Kallundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Kirstine Jensdtr i Asnaes    24 Mar 1830  pg 34
HUSB:  Hans Severin Zacariasen skraeder
CH:   Hans Severin Boldt 24 i Khvn
     Jens Rasmussen 20 i Khvn
     Johanne Henriette 18 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jacobsen aftgsmd i Nyerup     27 Mar 1830  pg 34 83
CH:   Niels Jensen 45 skoemagermester i Nykiobing
     Karen Jensdtr = Peder Egberg i Nyerup
     Lisbeth Jensdtr = Peder Persen i Steenskoven ved Nestved
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Poulsen 1 barn i Skippinge    8 Mar 1830  pg 34
FADER:  Poul Jensen inds fattig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Jensen fattig Hoybye   25 Mar 1830  pg 34
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Madsen aftgsmd i Holmstrup       20 Mar 1830   pg 34 83
CH:   Ane Marie Nielsdtr (dod) = Lars Jensen hmd i Holmstrup
      CH: Niels Larsen 23
         Ole Larsen 21
         Jacob Larsen 14
         Ane Marie Larsdtr 25 ugift
         Sidse Larsdtr 17
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Pedersen aftgsmd i Nakke    11 Mar 1830   pg 34 83
CH:   Soren Olsen 50 tien i Walbye ved Khvn
     Peder Olsen 39 hmd i Nakke
     Ane Olsdtr 53 = Peter Nielsen hmd i Nakke ( Peder Nielsen )
     Bodil Olsdtr (dod) = Peder Hansen hmd i Rorvig
      CH: Stine Pedersdtr 20 ugift tien i Nykiobing
         Marie Pedersdtr 23 hiemme
     Sidse Pedersdtr (dod) = Peder Nielsen hmd i Nakke
      CH: Lars Pedersen 17 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Kierulff moller    18 Oct 1828   pg 35 (not in index - revisions)
Ane Schou jomfrue, dau of kiobmand Schou i Anneberggaard    26 Feb 1828  pg 35 (not in index - BK2 9)
Jorgen Larsen aftgsmd i Ebbelykke   27 Jan 1828  pg 35 (not in index)
Christen Willumsen smed i Skaverup  4 Jul 1828   pg 36 (not in index)
Meier skovrider   1828 pg 36 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Christensdtr i Horve  7 Nov 1828   pg 36 (not in index)
BRO:   Christen Christensen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Christiansdtr almis i Stubberup      12 Apr 1830  pg 36
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johannes Nielsen skoemager fattig i Hoybye   3 Apr 1830  pg 36
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Julius Waldemar 1 dreng fra Fodselestiftelse i Khvn, hos Frederich Ferdinand hmd i Haunsoe    13 Apr 1830  pg 36

[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Andersdtr aftgsenke i Nakke      30 Mar 1830   pg 36 83
CH:   Anders Olsen 50 gmd i Nakke
     Jens Olsen 48
     Ane Olsdtr 46 = Christopher Jorgensen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sophie Debora Pedersdtr 5 barn i Hoybye     3 Apr 1830  pg 36
FADER:  Peder Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Michelsdtr pige i Saerslevgaard, dod hos Peder Sorensen hmd i Skippinge   14 Apr 1830  pg 37 71
SIS:   Mette Locie Michelsdtr ugift tiene i Weilebye ( Mette Lucie Michelsdtr )
     Johanne Michelsdtr ugift tiene Anders Madsen gmd i Wallekilde
guard: Rasmus Olsen gmd i Bieresoe / Jens Pedersen inds i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Pedersen aftgsmd i Lumbsaas   23 Apr 1830  pg 37 83
CH:   Peder Jorgensen 25 gmd i Lumbsaas
     Mads Jorgensen 22 hieme
     Anders Jorgensen 14
     Bolette Jorgensdtr = Jens Jorgensen hmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Jorgensdtr inds i Starreklindt      5 May 1830  pg 37 83
HUSB:  Erik Hansen inds
CH:   Jorgen Eriksen 33 i Starreklindt
     Sidse Eriksdtr = Henrich Larsen muurmester i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Rasmusdtr 1˝ barn i Asnaes    6 May 1830  pg 37
FADER:  Rasmus Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Rasmusdtr 9 barn i Asnaes    17 May 1830  pg 38
FADER:  Rasmus Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Laurine Sorensdtr i Weilebye      22 May 1830  pg 38
HUSB:  Rasmus Adolphsen aftgsmd
CH:   Rasmus Rasmussen 40 gmd i Weilebye
     Frederich Rasmussen 38 gmd i Flinterup
     Ane Rasmusdtr 36 ugift hiemme
     Mette Rasmusdtr 30 = Lars Andersen gmd i Weilebye
     Johanne Rasmusdtr 28 = Jens Hansen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Madsen aftgsmd i Svinninge    12 May 1830  pg 38
WIFE:  Locie Andersdtr
CH:   Anders Nielsen 36 skolelaerer i Holbek
     Mads Nielsen 28 gmd i Svinninge
     Niels Nielsen 25 hiemme
     Birthe Nielsdtr = Hans Nielsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Stephen Jensen hmd i Ellingehuse    22 May 1830  pg 38 44 (BK2 181)
2WIFE:  Lucie Mortensdtr
1WIFE:  (dod)
CH:   Jens Stephensen
     Karen Sophie Stephensdtr minor
? Niels Jensen & Cariullius Jensen
wgd: Morten Madsen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Knudsen almiss i Folleslov       12 May 1830  pg 38
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen 3 days barn i Heslehave       29 May 1830  pg 39
FADER:  Jens Jensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Madsen hmd i Ellingehuse, Ellingegaardsgrund    24 May 1830  pg 39 138 171
WIFE:  Birthe Larsdtr
CH:   Lars Olsen 19 
     Niels Olsen 17 
     Peder Olsen 14 
     Hans Olsen 12
     Henrich Olsen 6
     Ane Kirstine Olsdtr 15
     Ane Marie Olsdtr 8˝
guard: Rasmus Jepsen hmd i Ellingehuse
wgd: Mads Hansen inds i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Christian Mejer skovrider i Mantzhoi   29 May 1830  pg 39 75 191 194 228 (BK2 108)
WIFE:  
wgd: justitraad Petersen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Christiane Dorthea Frederichsdtr 1 barn i Haunsoe    31 May 1830  pg 40
FADER:  Frederich Ferdinand = ... inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Marie uaegte barn i Folleslov       31 May 1830  pg 40
MODER:  Ane Jorgensdtr fruentimmer tien i Svinninge 
PLEIEFORAELDRENE: Anders Jorgen = ... hmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Olsdtr aftgsenke i Haunsoe   1 Jun 1830  pg 40 83
CH:   Ole Pedersen 45 gmd i Haunsoe
     Soren Pedersen 41 gmd i Folleslov
     Karen Pedersdtr 50 enke = afg. Jesper Jensen hmd i Haunsoe
     Kirsten Pedersdtr 46 = Jens Jensen gmd i Folleslov
     Maren Pedersdtr 45 = Jens Pedersen gmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Adolphsen aftgsmd i Wejlebye       2 Jun 1830  pg 41 83
WIFE:  (dod)
CH:   Rasmus Rasmussen 40 gmd i Weilebye
     Frederich Rasmussen 38 gmd i Flinterup
     Ane Rasmusdtr 36 ugift hiemme
     Mette Rasmusdtr 30 = Lars Andersen gmd i Weilebye
     Johanne Rasmusdtr 28 = Jens Hansen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Jensen 2 mo. barn i Staarup      25 Jun 1830  pg 45
FADER:  Jens Hansen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Rasmussen hmd i Kildehuse, Hoybye     3 Jul 1830  pg 47 71
2WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Rasmus Jensen 8
     Marthe Jensdtr 11
1WIFE:  Bodil Nielsdtr (dod)
CH:   Lars Jensen 24 i kongens tienest i Khvn
     Bodil Jensdtr 28 ugift hiemme / tien Petersen i Egeberggaard
     Ane Jensdtr 22 tien i Khvn
     Maren Jensdtr 18 tiene i Klindt/ tien Jens Nielsen gmd i Ebbelykke
     Marie Jensdtr 12 tien i Nyegaard
2WIFE.BRO: Lars Nielsen hmd i Ellingshuse
guard: Ole Larsen hmd i Asmindrup
wgd: Jacob Nielsen gmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Jensen 2 barn i Asnaes Fattighuse   5 Jul 1830    pg 47
FADER:  Jens Poulsen fattig 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Albrethsen aftgsmd i Atterup       13 Jul 1830  pg 48
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Christen Jorgensen 38 gmd i Atterup
     Mads Jorgensen 34
     Ellen Jorgensdtr (dod) = Niels Pedersen gmd i Holte
      CH: Maren Nielsdtr 20 ugift hiemme
         Ellen Nielsdtr 18 hiemme
     Ane Jorgensdtr 41 = Soren Madsen gmd i Sneilerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Thomasdtr aftgsenke i Gundestrup     15 Jul 1830  pg 49 50 67 90
CH:   Mads Madsen gmd i Atterup (dod)
      CH: Mads Madsen 13 hos Lars Madsen gmd i Atterup (guard: Anders Christophersen smed i Ulstrup)
     Lisbeth Madsdtr = Niels Larsen gmd i Gundestrup
     Ane Madsdtr = Anders Christophersen smed i Ulstrup
     Ellen Madsdtr = Niels Sorensen hmd i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Andersen 7 barn i Kildehusen   29 Jul 1830  pg 50
FADER:  Anders Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Nielsen aftgsmd almiss i Gudmindrup     22 Jul 1830  pg 50
CH:   Maren Olsdtr i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Giertrud Elisabeth Larsdtr enke i Skaverup   19 Aug 1830  pg 51 83
HUSB:  Johan Sorensen aftgsmd (dod)
CH:   Lars Johansen 51 hmd i Ellingegaards grund
     Margrethe Johansdtr 53 = Henrich Bonnelykke
     Inger Johansdtr 49 enke = afg. Anders Jensen hmd i Ellingsgrund
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Hansdtr i Klindt     4 Sep 1830   pg 53
HUSB:  Mads Pedersen aftgsmd
CH:   Lars Madsen unge 35 gmd i Klindt
     Locie Madsdtr 42 = Lars Madsen gl. gmd i Klindt
     Ane Marie Madsdtr 38 = Mads Olsen hmd i Tingslemakr
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Frederich Pedersen inds i Strandhusene     3 Sep 1830  pg 53 54
1WIFE:  Mariane (dod)
CH:   Ole Frederichsen 50 skanesmand i Tudsenaes
     Jens Frederichsen (dod) = Maren Madsdtr i Skaverup
      CH: Mads Jensen 20 tiene i Nykiobing
         Niels Jensen 14 tien i Seistrup
         Ole Jensen 12 tien i Asmindrup
         Lars Jensen 8 hiemme
         Mariane Jensdtr 28 ugift
         Ingeborg Jensdtr 18 tien i Hoybye
         Ane Jensdtr 16 tien i Skaverup
         Kirsten Jensdtr 5 hiemme
2WIFE: Kirsten (dod)
CH:   Peder Frederichsen 40 hmd i Nakke
3WIFE:  Ellen Kirstine (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Andersen 4˝ barn i Kildehusene      21 Aug 1830  pg 53
MODER:  Karen Hansdtr fruentimmeret = Anders Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Andersen ˝ barn i Kildehusene, Asmindrup        2 Sep 1830    pg 53
PARENTS: Anders Rasmussen = Karen Hansdtr inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Pedersdtr aftgsenke i Lumbsaas   6 Sep 1830  pg 54 83
HUSB:  Lars Larsen (dod)
CH:   Peder Larsen 56 gmd i Lumbsaas
     Hans Larsen 50 hiemme
     Lars Larsen 42 gmd i Klindt
     Kirsten Larsdtr 60 enke = afg. Jens Jacobsen gmd i Nyegaard
     Karen Larsdtr 59 enke = afg. Niels Madsen moller i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Svendsdtr ugift fruentimmer i Herrestrup    5 Sep 1830  pg 54 83
FADER:  Hans Svendsen gmd i Herrestrup
BRO:   Svend Hansen ungkarl
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Nielsen hmd i Ellingegrund    8 Sep 1830  pg 54
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Niels Nielsen 14 tien i Ebbelykke
     Hans Nielsen 6
     Ane Marie Nielsdtr 21 hiemme
     Maren Nielsdtr 17 tien i Klindt
     Giertrud Kirstine Nielsdtr 2
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Nielsen aftgsmd i Ledstrup      14 Sep 1830  pg 55 83
WIFE:  Ane Madsdtr (dod)
CH:   Niels Christiansen (dod) = Karen ... i Strandhusene
      CH: Lars Nielsen 18 tien i Underue
         Jens Nielsen 17 tien i Bosserup
         Ane Nielsdtr 10 hiemme
     Mads Christiansen 40 ghmd i Ledstrup
     Lars Christiansen 43 hmd i Ledstrup
     Inger Christiansdtr 33 ugift tien i Ledstrup
     Ane Christiansdtr 30 ugift tien i Kongsore
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Jensen inds fattig i Svinninge       15 Sep 1830  pg 55
WIFE:  Bodil Christiansdtr
CH:   Christen Hansen 34 hmd i Nyegaarde
     Jens Hansen 32 i Svinninge
     Lars Hansen 30 hmd i Svinninge
     Niels Nielsen 27 hmd i Sonnerup
     Peder Hansen 24 tien i Svinninge
     Anders Hansen 15 tiene i Brendt
     Birthe Marie Hansdtr 23 ugift hiemme
     Sidse Hansdtr 19 tien i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Nielsen aftgsmd i Weilebye    11 Sep 1830  pg 55
WIFE:  Maren Stephensdtr
CH:   Else Madsdtr 34 = Jens Larsen hmd i Weilebye
     Ingeborg Madsdtr 26 tiene i nye Biergbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Jensdtr aftgenke i Braade    13 Sep 1830  pg 55
HUSB:  Jens Pedersen gmd i Ledstrup (dod)
CH:   Niels Pedersen 52 hmd i Gudmindrup
     Lars Pedersen 48 hmd i Underue
     Anders Pedersen 36 hmd i Khvn
     Jens Pedersen hmd i Braade (dod)
      CH: Christen Jensen 11
         Anders Jensen 7
         Peder Jensen 5
         Ane Kirstine Jensdtr 2
     Else Pedersdtr (dod)
      CH: Niels Hansen 30 i Braade
         Peder Hansen 28 
         Christian Christensen 24 i Khvn
         Maren Susanne Christensdtr 21 ugift
     Ane Pedersdtr = Rasmus Jacobsen smed i Egeberg
     Sidse Pedersdtr = Peder Kieldsen i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Larsdtr aftgsenke i Hove     16 Sep 1830  pg 55 56 64 88
HUSB:  Jens Jorgensen gmd i Asnaes (dod)
SIS:   Dorthe Larsdtr 53 enke = afg. Soren Mogensen hmd i Hove (guard: Ole Rasmussen gmd i Hove)
     Ane Margrethe Larsdtr (dod)
      CH: Anders Jensen 32 tien i Dortheaslyst
         Hans Jensen 30 hmd i Hove
         Jorgen Jensen 26 hmd i Tolsager
         Lars Jensen 22 tien Jens Jensen gmd i Aastofte
         Ane Jensdtr 24 = Hans Nielsen hos hans fader Niels Christensen gmd i Asnaes
         Inger Jensdtr 18 ugift tien Jens Andersen gmd i Aastofte
guard: Jens Andersen gmd i Aastofte    curator: Ole Rasmussen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Christensen aftgsmd i Wallekilde        22 Sep 1830   pg 56 83
WIFE:  (dod)
CH:   Christen Pedersen 50 gmd i Wallekilde
     Hans Pedersen 42 hmd i Tiornemarke
     Lars Pedersen 40 hmd i Weilebye
     Walborg Pedersdtr enke = afg. Lars Bentsen gmd i Wallekilde
     Christiane Pedersdtr = Peder Christensen hmd i Wallekilde
     Marie Pedersdtr (dod) = Hans Jensen gmd i Faareveile
      CH: Anders Hansen 10 hos Erik Larsen gmd i Faareveile
         Kirsten Hansdtr 19 = Erik Larsen gmd i Faareveile
         Ane Hansdtr 17 ugift 
         Else Hansdtr 15
         Marie Hansdtr 5
         ... Hansdtr 4 - alle i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Christensen aftgsmd i Biergene      23 Sep 1830  pg 56
WIFE:  Ane 
CH:   Ole Pedersen 24 tien i Kaarup
     Karen Pedersdtr 30 = Hans Rasmussen hmd i Biergene
     Kirsten Pedersdtr 21 ugift tien i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Hansdtr i Rorvig    30 Sep 1830  pg 57 64 76
HUSB:  Mortensen skolelaerer
ILLEG.CH: Karen Sophie ... 14
CH:   Christiane Mortensen 10
     Hans Ferdinand Mortensen 8
HUSB.1WIFE: Mette Kirstine Qvist (separarede & nu dod)
HUSB.CH:     Holger Lauritz Mortensen 19 i Khvn     
     Ane Cathrine Methea Mortensen 19 ugift hiemme
     Kirstine Marie Mortensen 17 ugift i Khvn
BRO   Christen Hansen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Jensen aftgsmd i Yderbye     29 Sep 1830  pg 57 83
WIFE:  Ellen (dod)
CH:   Lars Larsen 50 hmd i Nakke
     Kirsten Larsdtr 42 ugift fattiglem i Oddens sogn
     Bodil Pedersdtr 40 = Peder Pedersen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Hansen inds i Asmindrup     29 Sep 1830  pg 57
WIFE:  Marie Olsdtr
CH:   Hans Pedersen 7
     Marie Pedersdtr 6
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Olsen inds i Jyderup
CH:  dodfodt barn   7 Oct 1830   pg 60
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Else Marie Pedersdtr aftgsenke i Haunsoe    8 Oct 1830  pg 60 63 69
HUSB:  Jens Jensen gmd (dod)
CH:   Jens Jensen 52 or 53 gmd i Folleslov
     Ole Jensen 45 or 47 gmd i Haunsoe
     Ane Jensdtr (dod) = Jens Jacobsen selv.gmd i Haunsoe
      CH: Peder Jensen 26 or 28 gmd i Eskeberg (signed: Peter Jensen )
         Marie Jensdtr 22 or 25 ugift hiemme (? Karen Jensdtr )
         Else Marie Jensdtr 17 or 16 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Andreas Nicolaisen aftgsmd i Klindt       18 Oct 1830  pg 62 63 68 73 81 87 88 182
WIFE:  Sidse Madsdtr (dod)
CH:   Rasmus Andreasen 50 boer i Wiig
     Christopher Andreasen 46 gmd i Tingslemark
     Mads Andreasen 41 or 42 eier i Borrevang/Brorevang?
     Nicolai Andreasen (dod)
      CH: Edle Nicolaisdr 25 or 24 = Lars Hansen uhrmager i Nykiobing
         Ellen Nicolaisdr 19 ugift i Klindt  (= (forlovet) Hans Madsen i Klindt/ hmd i Svinninge - by 22 Oct 1830)
     Locie Andreasdtr 59 or 58 = Soren Larsen gmd i Steenstrup ( Lucie Andreasdtr )
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Hermansen aftgsmd i Gudmindrup      18 Oct 1830  pg 62 83
WIFE:  Karen (dod)
CH:   Hans Pedersen 40 hmd i Hoybye
     Peder Pedersen 38 hmd i Gudmindrup
     Lars Pedersen 28 inds i Ellingshuse
     Marie Pedersdtr 35 ugift tien i Gudmindrup
     Kirsten Pedersdtr 33 ugift 
     Bodil Pedersdtr 33 = Mads Madsen hmd i Hojbye
     Sidse Pedersdtr 25 ugift 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Jensdtr 4 wks udobt barn i Biergene   11 Oct 1830  pg 62 63
FADER:  Jens Christensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Jensen aftgsmd i Wiig  23 Oct 1830  pg 63 68
CH:   Hans Madsen 50 hmd i Gudmindrup
     Lars Madsen hmd i Abildore (dod) 
      CH: Jens Larsen 13 i Kvh
         Peder Larsen 7
         Ellen Larsdtr 15 i Kbh
         Johanne Larsdtr 11 hiemme
         Peder Larsen 2 (? Sidsel Larsdtr )
     Peder Madsen 34 gmd i Wiig
     Inger Madsdtr 51 enke = afg. Willum Jensen gmd i Gandestrup
     Karen Madsdtr 40 = Jens Hansen gmd i Holkerup (? Jorgen Hansen hmd i Holkerup)
     Giertrud Madsdtr 38 = Rasmus Rasmussen hmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Sorensen ungkarl inds i Holkerup     28 Oct 1830  pg 64 83
BRO:   Hans Sorensen 40 kieldermand i Khvn
SIS:   Ane Sorensdtr 42 = Hans Pedersen hmd i Holkerup
BRO:   Niels Sorensen spekhoker i Khvn (dod) = Christiane = 2. Peder Bentsen
      6CH:
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Larsdtr i Kildehusene      9 Nov 1830  pg 68 74 91
HUSB:  Jens Johansen hmd (signed: Jens Johnsen)
CH:   Johan Jensen 8˝
     Lars Peder Jensen 7
     Ane Kirstine Jensdtr 3
     Niels Jensen udobt (not listed pg 74 - dod per pg 92)
gurad: Jens Nielsen hmd i Kildehusene / Lars Christiansen hmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Madses almiss i Weddinge     15 Nov 1830  pg 70
HUSB:  Mads ...
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Pernille Mortensdtr inds i Sandbye, Kundbye, dod i Horve     13 Nov 1830  pg 70 75 196
1HUSB:  Niels Pedersen hmd i Svinninge (dod)
CH:   Peder Nielsen hmd i Horve
2HUSB:  Lars Christophersen inds i Sandbye(dod)
CH:   Maren Larsdtr = ... i Narheden, Kallundborg
     Ellen Larsdtr 40 = ... kieldermand i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sophie Poulsdtr aftgsenke i Hoybye   15 Nov 1830  pg 70 83
1HUSB:  Ole Jacobsen gmd i Sonnerup (dod)
CH:   Sidse Olsdtr 50 = Nicolai Jensen gmd i Sonnerup
2HUSB:  Lars Jacobsen gmd i Hojbye (?this looks like it has been crossed out)
2HUSB.CH: Jacob Larsen gmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Giertrud Andersdtr aftgsenke i Ledstrup     23 Nov 1830  pg 73 83
HUSB:  Lars Pedersen (dod)
CH:   Peder Larsen 51 hmd i Strandhusene
     Hans Larsen 44 hmd i Store Egeberg
     Niels Larsen 37 gmd i Lestrup
     Ellen Larsdtr 47 = Lars Nielsen gmd i Glostrup
     Maren Larsdtr 41 = Jens Hansen skolelare i Winde Helsinge, Aagaards gods
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Pedersen aftgsmd i Sneilerup   22 Nov 1830  pg 73 83
WIFE:  Ane Nielsdtr (dod)
CH:   Niels Pedersen 28 tien i Holbek
     Dorthe Pedersdtr 34 = Niels Madsen i Sneilerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Larsen 12 wks barn i Ellingelyng      25 Nov 1830  pg 74
PARENTS: Lars Nielsen = Inger Rasmusdtr i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Nielsen aftgsmd i Ledstrup    6 Dec 1830  pg 76
CH:   Karen Larsdtr (dod) = Jens Johansen hmd i Kildehusene
      CH: Johan Jensen 9
         Lars Peder Jensen 6
         Ane Kirstine Jensdtr 3
         Niels Jensen 3 wks
     Inger Larsdtr 38 = Lars Christensen hmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Pedersdtr ugift fruentimmer hos Peder Pedersen gmds enke i Rorvig     15 Dec 1830  pg 77 (BK2 77)
BRO:   Peder Pedersen (dod) = ..... (wgd: Jens Hansen unge gmd i Rorvig)
      CH: Stine Pedersdtr
         Marie Pedersdtr
         Ane Pedersdtr - alle umyndig
     Ole Pedersen (dod)
      CH: Hans Olsen
         Peder Olsen
         Lars Olsen
˝BRO:  Rasmus Pedersen (dod)
      CH: Peder Rasmussen (dod)
          CH:  Jacob Pedersen (dod)
         Niels Rasmussen myndig
         Dorthe Rasmusdtr = Jens Hansen gmd i Rorvig
         Ellen Rasmusdtr = Lars Madsen gmd i Hojbye
         Karen Rasmusdtr enke = afg. Jacob Ole Berg hmd i Rorvig
˝SIS:  Sidse Pedersdtr (dod)
      CH: Niels Christiansen myndig
         Christen Christiansen myndig ( Christian Christiansen hmd i Rorvig)
         Lars Christiansen myndig
         Kirsten Christiansdtr = Niels Jensen gmd i Nakke
         Ellen Christiansdtr = Christen Pedersen gmd i Rorvig
         Dorthe Christiansdtr (dod)
          CH:  Peder Rasmussen Mejer
     Karen Pedersdtr = Peder Christensen aftgsmd i Rorig
guard: Jens Hansen unge gmd i Rorvig / Peder Christensen aftgsmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr i Lumbsaas   6 Dec 1830   pg 77 92 (BK2 1)
HUSB:  Christopher Andreasen inds
CH:   Andreas Christophersen 3˝
BRO:   Peder Nielsen hmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Olsen aftgsmd i Folleslov    13 Dec 1830  pg 77 83
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Karen Pedersdtr = Peder Jensen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johanne Margrethe Jensen enke madame (fodt Johanne Margrethe Stephensen ) i Ellingegaard         pg 79 (BK2
178)
3 CH:  Hans Jensen
     .. Jensen proprietair i Ellingegaard 
     .. Jensen
NOTE: only says 3 sons of age - above unsure of proprietair being her son
BRO.CH: Johanne Albertine Jensen (ugift - either her or her father?)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Madsdtr or Karen Madsen (madame Christensen ) inds hos Peder Madsen moller i Rorvig     20 Dec 1830  pg 81
84 85 95 96 105 120 202 203 207 214 222 225 226 229 231 232 236 268
HUSB:  Hans Christiansen boyggarknegt i Khvn (dod) (testament 3 Apr 1830)      pg 105 120 202 203 207 214 222
225 226 229 231
BRO:   Peder Madsen 65 moller i Rorvig
     Rasmus Madsen 67 fisker hmd i Rorvig (dod by 27 Dec 1830) = Ane Mogensdtr enke i Rorvig
      CH: Mads Rasmussen 23
         Peder Rasmussen 18
         Niels Rasmussen 14
         Stine Rasmussen 11
     Niels Madsen (dod) 
      CH: Rasmus Nielsen (dod) = Ane Mogensdtr i Rorvig
          CH:  Mads Rasmussen 23 hiemme
             Peder Rasmussen 18 tien i Rorvig
             Niels Rasmussen 14 hiemme
             Stine Rasmusdtr 11
         Mads Nielsen 30 gaardbestyrer af Hans Jensen 's faestegd i Rorvig
SIS:   Ane Madsdtr 71 = Hans Jensen gmd i Rorvig (aftgsmd)
? Kirsten Madsdtr enke = afg. Soren Andersen
guard: Lars Thomasen skipper i Rorvig / Mads Nielsen skipper i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Larsen aftgsmd hos Peder Jorgensen gdbestyrer i Lumbsaas      23 Dec 1830  pg 81 83 84
CH:
PARENTS:
SODSK:
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Mortensdtr fruentimmer almiss hos Rasmus Olsen hmd i Lille Egeberg, Wiig     27 Dec 1830  pg 82
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Jensdtr aftgenke hos Peder Madsen hmd i Eskildstrup    27 Dec 1830  pg 82 83
CH:   Rasmus Rasmussen 53 gmd i Seddinge
     Hans Rasmussen 45 tien i Gundestrup
     Jens Rasmussen (dod)
      CH: Rasmus Jensen 21 tiene i Sedstrup
         Kirsten Jensdtr 14
     Ane Rasmusdtr 36 = Peder Madsen hmd i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Jensen 7 wks barn i Kildehusene      29 Dec 1830  pg 82
FADER:  Jens Johansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Sivertsen aftgsmd i Holkerup   30 Dec 1830  pg 82 83
2WIFE:  Sidse Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen 50 gmd i Holkerup
     Jens Pedersen 46 gmd i Holkerup
     Sivert Pedersen 43 gmd i Holkerup
1WIFE:  Else Jensdtr (dod)
CH:   Bodil Pedersdtr 60 = Lars Jensen gmd i Gielstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Ane Jorgensdtr 1˝ barn i Skaverup   5 Jan 1831  pg 84
FADER:  Jorgen Hansen selv.hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Jensen aftgsmd i Wejlebye    3 Jan 1831  pg 84 188
WIFE:  Ellen Pedersdtr (dod)
CH:   Johanne Cathrine Pedersdtr = Anders Sorensen bmd i Bjerresoe
     Mette Pedersdtr = Jens Mauritsen gmd i Horve
     Ane Pedersdtr = Erik Pedersen gmd i Wejlebye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Kirstine Johansdtr 3/4 aar barn i Sonnerup    10 Jan 1831  pg 84
FADER:  Johan Henrich Larsen skraeder inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Rasmussen aftgsmd i Jyderup   14 Jan 1831  pg 86 188
WIFE:  Dorthe Marie Andersdtr
CH:   Knud Andersen 34 hmd i Jyderup
     Rasmus Andersen 31 hmd i Brendt
     Peder Andersen 29 hmd i Jyderup
     Mads Andersen 26 ungkarl tiene i Seddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Larsdtr aftgsenke i Grevinge   1 Feb 1831  pg 86 188
HUSB:  Jacob Olsen (dod)
CH:   Jens Jacobsen 34 hmd i Grevinge
     Karen Jacobsdtr 40 = Mikkel Olsen hmd i Yderbye
     Sidse Jacobsdtr 37 = Niels Hansen hmd i Marup
     Inger Jacobsdtr 27 = Mads Madsen hmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Pedersen 3/4 aar barn i Egeberggaardshuse     22 Jan 1831  pg 86
FADER:  Peder Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Holst fattig i Folleslov    24 Jan 1831  pg 86
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Jensen aftgsmd i Asnaes     31 Jan 1831  pg 86
WIFE:  Inger Hansdtr
WIFE.ILLEG.CH: 
by: Hans Pedersen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Christine Christiansdtr barn i Haunsoe   2 Feb 1831  pg 87
FADER:  Christian Johansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Jensdtr aftgsenke i Wiig     9 Feb 1831  pg 87 188
1HUSB:  Jens Nielsen (dod)
CH:   Ane Jensdtr 58 = Otte Christophersen hmd i Wiig
2HUSB:  Christopher Simonsen (dod)
CH:   Jens Christophersen 55 hmd i Staarup
     Poul Christophersen 53 gmd i Jyderup
     Dorthe Christophersdtr 51 = Peder Nielsen hmd i Weddinge
     Bodil Christophersdtr 50 = Christen Larsen hmd i Riis
     Giertrud Christophersdtr 48 = Soren Pedersen inds i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Rasmussen 3 barn i Hoybye     8 Feb 1831  pg 87
FADER:  Rasmus Jensen smed
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Pedersdtr aftgskone i Holkerup      3 Feb 1831  pg 87
HUSB:  Christian Larsen
CH:   Hans Christiansen 35 gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Madsdtr fattig i Grevinge    7 Feb 1831  pg 87
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Hansen 10 days barn i Hove    18 Feb 1831  pg 88
FADER:  Hans Jensen iinds hos Christian Michelsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johannes Lund inds sadelmagersvend i Kollekolle     9 Feb 1831  pg 88
 (fattig under Wiig-Asmindrup) hos Nicolai Nielsen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Jensdtr inds i Stokkeberg      12 Feb 1831   pg 88 188
CH:   Jens Jensen 47 gmd i Gielstrup
     Peder Jensen 44 (dod) = ... i Gielleberg
      CH: Hans Pedersen 12
         Christiane Pedersdtr 18
     Lars Jensen 38 hmd i Egeberggaards grund
     Jacob Jensen 36 opsynsmand i Stokkeberg
     Stine Jensdtr 37 = Hans Jensen smed i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Stine Nielsdtr ¬ barn i Hundstrup      11 Feb 1831   pg 88
MODER:  Ane Nielsdtr fruentimmer inds hos Christen Jensen hmd i Hundstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Larsdtr aftgsenke i Jyderup   23 Feb 1831  pg 93 188
CH:   Jens Madsen 36 hmd i Jyderup
     Peder Madsen 28 tien i Khvn
     Sidse Cathrine Madsdtr 30 ugift tien i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Hansen inds i Holkerup      22 Feb 1831  pg 93 161 (BK2 182)
WIFE:  Dorthe Olsdtr      (=2. Hans Hansen hmd i Holkerup - by 15 Nov 1831)
CH:   Sidse Marie Sorensdtr 13
     Ane Kirstine Sorensdtr 6
     Peder Sorensen 3
guard: Peder Andersen gmd i Holkerup 
wgd: Hans Pedersen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Jensdtr 3 barn i Kildehusene  25 Feb 1831   pg 94
FADER:  Jens Johansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Pedersen aftgsmd i Faareveile Mark     24 Feb 1831  pg 94 97 155 243
BRO:   Hans Pedersen gmd i Folleslov (dod) = Karen Pedersdtr i Folleslov
      CH: Peder Hansen 27 hos Ole Christensen gmd i Gundestrup/ Gudmanstrup, Svinninge
         Jens Hansen 24 ungkarl hiemme
         Johan Hansen 22 ungkarl hiemme
         Hans Hansen 19 
         Rasmus Hansen 16
         Karen Hansdtr 29 ugift i Folleslov
guard: Rasmus Hansen skraeder
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Jensen skolelaerer kirkesanger i Braade      11 Mar 1831  pg 99 103 109
WIFE:  Ane Sophie Sinding sal. Jensen
CH:   Jens Henrich Jensen 23 or 24 krambosvend i Slagelse/ handelsbetient i Slagelse
     Christian Wilhelm Jensen 22 bundtmagersvend i Khvn
     Carl Ferdinand Jensen 19 hiemme
     Kirstine Jensen 26 or 27 = Petersen makanicus i Khvn
     Ane Sophie Jensen 24 or 26 ugift i Frederikssund
     Else Marie Jensen 23 or 24 ugift i Wiig
     Nicoline Dorthea Jensen 17 hiemme
curator: Peder Pedersen smed i Braade
wgd: Morten Pedersen gmd i Braade / skolelaerer Sinding i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Johansen aftgsmd i Stareklinte      9 Mar 1831  pg 99
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Jens Pedersen 42 hmd i Tiornemark, Folleslov
     Hans Pedersen 36 hmd i Starekline
     Soren Pedersen 33 ungkarl hos Christen Rasmussen hmd i Stareklinte
     Ane Pedersdtr 29 = Christen Rasmussen hmd i Stareklinte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Nielsen inds i Hausoe Mark    14 Mar 1831  pg 36? 99 146 204 (BK2 120) 
WIFE:  Ane Haagensdr  (=2. Hans Sorensen hmd i Weddinge - (dod by 10 Oct 1831))
? Henrich Jacobsen selv.hmd i Haunsoe Mark
wgd: Niels Pedersen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Larsen = Lucie Mortensdtr hmd i Ellingegaards grund
CH:  dodfodt drengebarn    13 Mar 1831   pg 100
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr aftgsenke i Nakke       16 Mar 1831  pg 100 188
1HUSB:  Hans Larsen gmd i Nakke (dod)
CH:   Peder Hansen 50 hmd i Nakke
     Bodil Hansdtr 51 = Lars Jensen gmd i Nakke
2HUSB:  Hans Hansen gmd i Nakke (dod)
CH:   Hans Hansen 35 gmd i Nakke
     Ane Hansdtr 45 = Peder Pedersen gmd i Nakke
     Ellen Hansdtr 40 = Jens Jensen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Jensdtr enke of Slagelse, dod i Staarup      17 Mar 1831  pg 100 104 135
HUSB:  Rasmus Jensen Gram dagleier i Gammelrand (dod)
CH:   Kirstine Rasmusdtr 30 = Frederich Jacobsen Brandshugger i Grovle bye, Kindertofte sogn, Slagelse
     Ane Marie Rasmusdtr 28 = Hans Larsen hmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bolette Sorensdtr ugift fruentimmer i Ellingehuse    24 Mar 1831  pg 101 189
SODSK.CH: .... (dod)
      CH: Anders Jensen (dod) = ... i Ellingshuse
          CH:  Jens Peder Andersen 17 skraederlaere i Khvn
             Sine Andersdtr 14 
             ... Andersdtr 10
         Soren Jensen 40 hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Hansdtr i Wiig        22 Mar 1831   pg 101 102 169
2HUSB:  Niels Jensen aftgsmd i Wiig
CH:   Erik Nielsen 41 or 40 gmd i Overbye
     Jens Nielsen 35 gmd i Honsinge
     Niels Nielsen 34 gmd i Wiig
     Ane Nielsdtr 40 = Anders Pedersen gmd i Honsinge
     Sidse Nielsdtr 36 = Jens Larsen gmd i Gielstrup
1HUSB:  Erik Vincentsen (dod)
CH:   Rasmus Eriksen (dod)
      CH: Erik Rasmussen 25 or 23 soefarende
         Peder Rasmussen 27 or 22 tien i Brendt
         Jens Rasmussen 18 or 16 tien i Wiig
         Niels Rasmussen 12 hos Jens Larsen i Wiig
         Maren Rasmusdtr 26 = Jens Larsen hmd i Wiig
         Kirsten Rasmusdtr 19 ugift tien i Wiig
     Hans Eriksen (dod) = ... i Rahdt
      CH: Jens Hansen 26 i Frederiksvark
         Rasmus Hansen 17 hiemme
         Niels Hansen 14
         Mads Hansen 9
     Mads Eriksen (dod) = ... i Rahdt
      CH: Erik Madsen 15 tien i Wig
         Mads Madsen 4 or 5
         Ane Kirstine Madsdtr 12
         Sidse Madsdtr 7
guard: Peder Madsen gmd i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Jensdtr 15 barn i Kildehusene       30 Mar 1831  pg 101
FADER:  Jens Nielsen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Nielsdtr aftgskone i Ebbelykke      6 Apr 1831  pg 103
HUSB:  Daniel Pedersen
CH:   Lars Danielsen 50 hmd i Lumbsaas
     Ane Sophie Danielsdr 56 enke = afg. Anders Jensen gmd i Lumbsaas
     Kirsten Danielsdr 46 = Rasmus Thomasen gmd i Ebbelykke
     Sophie Danielsdr 43 = Anders Jensen gmd i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Madsdtr 2 barn i Hoybye   6 Apr 1831  pg 105
FADER:  Mads Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Rasmusdtr ¬ barn i Ellingegaard grund     23 Apr 1831  pg 105
FADER:  Rasmus Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Birthe Marie Larsdtr 5 barn i Svendstrup Hestehauge   8 Apr 1831  pg 105
FADER:  Lars Olsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Niels Jorgensen aftgshmd i Grevinge       13 May 1831  pg 108 111 191
WIFE:  Sidse Hansdtr (dod) (testament 28 Dec 1804)
SIS:   Karen Jorgensdtr (dod) = Jens Rasmussen i Kaltred
      CH: Jorgen Jensen 29 hmd i Kaltred
         Lars Jensen 27 ungkarl i Kaltred
WIFE.SIS: Kirsten Hansdtr (dod) = skolelarer Sinding i Egeberg (dod)
      CH: Sinding skolelaerer 40 i Hoybye
WIFE.˝SIS: Andreasdtr Hansdtr 60 enke = afg. Jens Andersen gmd i Braade
      Else Hansdtr 55 = Jens Larsen hmd i Gielstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Cathrine Pedersdtr barn i Honsinge     16 May 1831  pg 109
FADER:  Peder Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jacobsen selv.gmd i Haunsoe    19 May 1831  pg 111 116 124 127 143 209
WIFE:  Ane Jensdtr (dod)
CH:   Peder Jensen 28 gmd i Eskeberg
     Karen Jensdtr 26 = Jens Hansen gaardbestyrer i Haunsoe
     Else Marie Jensdtr 16 hiemme
guard: Ole Jensen gmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jacob Nielsen aftgsmd i Horve     24 May 1831  pg 111
WIFE:  Locie Adolphsdr
CH:   Niels Jacobsen 35 hmd i Faureboe (Folleslov x'd out)
     Peder Jacobsen 30 hmd i Horve
     Inger Jacobsdtr 24 = Soren Hansen inds i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Rasmussen 3 barn i Ellingegaards grund   20 May 1831  pg 111
FADER:  Rasmus Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Constance Edsberg jomfrue i Eskildstrup     25 May 1831  pg 113 114 143 212 223 236 268
MODER:  .... madame Edsberg hos son Jacob Edsberg prost i Jylland
BRO:   Thomas Edsberg praest i Svallerup, Kallundborg, Arts herred
     Jacob Edsberg Praest i Fjedsted Meninghed ved Fredericia, Jylland
     Johan Edsberg praest i Sondersoe Meninghed, Odense, Fynn
SIS:   Elisabeth Edsberg enke = afg. Cruusberg? chardegn klokker/skolelaerer kirksanger i Holbek
      4CH:
     Trine Edsberg jomfrue vanvillig forteden i Odense hospital
guard: Peder Madsen gmd i Eskildstrup / Jacob Tonnesen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Larsen 2 barn i Abildore     27 May 1831  pg 113
FADER:  Lars Madsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Nielsen aftgsmd i Herrestrup      28 May 1831   pg 114 117 119 178
WIFE:  Else Christiansdtr (x'd out)
FARBRO: Peder Hansen gmd i Gundestrup (dod)
      CH: Kirsten Pedersdtr (dod) = Lars Pedersen gmd i Gundestrup
          CH:  Peder Larsen hmd i Siddinge, Wiig
     Svend Hansen hmd i Herrestrup (dod)
      CH: Karen Svendsdtr = Peder Olsen hmd i Herrestrup
MORSIS: Karen Nielsdtr (dod) = Jens Hansen hmd i Atterup
      CH: Hans Jensen hmd i Gundestrup (dod)
          CH:  Lars Hansen 16 tien i Herredstrup
             Ane Hansdtr 19 = Soren Jensen inds i Atterup/Gundestrup
             Kirsten Hansdtr 17 or 21 ugift
         Dorthe Jensdtr 50 = Jens Nielsen hmd i Atterup/Allerup huse
         Kirsten Jensdtr (dod) = Peder Nielsen spekhoker i Hirscholm
          CH:  Trine Pedersdtr minor
         Ane Jensdtr = Niels Pedersen skovfoged i Aebeltvedshuset, Tudse
         Karen Jensdtr 46 or 48 ugift tiene i Gundestrup
     Maren Nielsdtr (dod) = Thomas Jensen hmd i Gundestrup
      CH: Niels Larsen gmd i Engelstrup
MORBRO: Jens Nielsen gmd i Odstrup (dod)
      CH: Niels Jensen 46 hmd i Atteup
         Ole Jensen 40 hmd i Gundestrup
         Ane Jensdtr 30 = Jens Christensen hmd i Atterup ( Jens Christiansen )
     Soren Nielsen hmd i Klindte, Hoybye (dod)
      CH: Niels Sorensen pensionist i Khvn
         Sidse Sorensdtr = Hans Larsen hmd i Klindt
         Karen Sorensdtr = Peder Madsen hmd i Klindt
         Ane Sorensdtr = Christen Olsen hmd i Kaarup
WIFE:CH:     Christian Nielsen 46 gmd i Grevinge ( Christen Nielsen )
     Jens Nielsen unge 43 gmd i Herredstrup
guard: Jens Nielsen hmd i Atterup & Niels Larsen i Atterup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr aftgsenke i Strandhusene     6 Jun 1831  pg 116 189
HUSB:  Hans Nielsen aftgsmd (dod)
CH:   Hans Hansen 17 tien i Egeberggaard
     Niels Hansen 25 tien i Kbhvn
     Mads Hansen 31 hmd i Egeberg
     Ellen Hansdtr 35 = Lars Rasmussen hmd i Kallekalle
     Sidse Hansdtr 28 = Mads Hansen hmd i Strandhusene
     Ane Hansdtr 27 ugift tien i Gronnehauge
     Kirstine Marie Hansdtr 23 ugift tien i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Olsdtr aftgsenke i Ebbelykke      10 Jun 1831  pg 116 189
HUSB:  Mads Olsen gmd (dod)
CH:   Niels Madsen (dod)
      CH: Mads Nielsen 31 or 34 gmd i Ebbelykke
         Nicolai Nielsen 28 gm di Svinninge
         Christopher Nielsen 25 tien here
         Ellen Nielsdtr 22 ugift hos Soren Larsen gmd i Steenstrup
         Lars Nielsen 19 tien Soren Larsen gmd i Steenstrup
     Ole Madsen 57 hmd i Ebbelykke
     Sidse Madsdtr 65 = Lars Jensen hmd i Ebbelykke
     Ane Margrethe Madsdtr 58 enke = afg. Christopher Nielsen gmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Ane Hansdtr i Ellingehuse   d.9 1828/14 Jun 1831  pg 119 (BK2 43)
HUSB:  Henrich Hansen inds nu i Hoybye
CH:   Stine Henrichsdtr 13
     Hans Henrichsen 11
     Jorgen Henrichsen 6 (surnames assumed - these may not be his children?)
guard: Christian Dam hmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Christensdtr aftgenke i Ledstrup    17 Jun 1831  pg 119 189
HUSB:  Jorgen Larsen (dod)
CH:   Maren Jorgensdtr 30 = Mads Christiansen hmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Olsen almiss i Wiig   13 Jun 1831  pg 119
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Marie Jensdtr 5 days barn i Gieldstrup      15 Jun 1831  pg 119
FADER:  Jens Pedersen skomager
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Michelsen aftgsmd i Overbye    27 Jun 1831  pg 121 189
CH:   Peder Hansen 48 hmd i Overbye
     Lars Hansen 46 hmd i Overbye
     Aesle Hansdtr 40 = Lars Madsen gmd i Overbye
     Soren Hansen 43 gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Breum skolelaerers enke (? Kirstine Breum) i Braade   22 Jun 1831  pg 121 125 175
˝BRO:  Jens Hansen 51 hmd i Klindt
˝SIS:  Maren Hansdtr 55 ugift hos Peder Jensen hmd i Halkerup
SIS:   Bodil ... = Ole Smed i Nyerup, Hojbye (begge dod)
      CH: Hans Olsen = ... hmd i Ellingehuse
         Kirsten Olsdtr = Soren Jensen i Anneberghuse
         Lars Olsen = ... hmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Larsen = Karen Andersdtr inds i Asmindrup
CH:  dodfodt drengbarn   24 Jun 1831   pg 121
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Henrichsdtr inds i Weddinge       4 Jul 1831  pg 121 189
MODER:  Marthe Madsdtr 50 enke = afg. Henrich Jensen i Veddinge
BRO:   Jens Henrichsen 32 hmd i Weddinge
     Lars Henrichsen 28 hmd i Weddinge
     Niels Henrichsen 25 hiemme
     Soren Henrichsen 19 tiene i Weddinge
     Mads Henrichsen 18 tien i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Hansdtr tienested pige i Anneberggaard
CH:  dodfodt pigebarn    4 Jul 1831   pg 121
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Pedersen aftgsmd enkemd i Pleierup     21 Jun 1831  pg 121 165 243
CH:   Ane Marie Madsdtr 32 = Peder Pedersen gmd i Kirke Walsoe
     Elisabeth Cathrine Madsdtr 28 ugift i Farum bye (? Elisabeth Kirstine Madsdtr )
     Karen Marie Madsdtr 25 = Lars Jorgensen hmd i Pleierup
guard: Niels Mogensen gmd i Pleierup / Peder Mogensen gmd i Plejerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Olsdtr aftgenke 50 i Hoybye   12 Jul 1831  pg 122 189
HUSB:  Peder Larsen gmd (dod)
BRO:   Niels Olsen 85 gmd i Ebbelykke
     Rasmus Olsen 70 gmd i Hoybye
SIS:   Sophie Olsdtr 74 enke = afg. Morten Andreasen sognefoged i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Pedersen hmd i Ellingehuse    8 Jul 1831  pg 122 123 162
WIFE:  Ellen Nielsdtr
BRO:   Anders Pedersen hmd i Preilerup (dod)
      CH: Peder Andersen 28˝ hiemme
         Jens Andersen 26¬ tien i Nykiobing
         Hans Andersen 20˝ tien i Herrestrup
         Lars Andersen 13˝ tien i Pleierup
         Karen Andersdtr 31 ugift tien i Frenderup
         Dorthe Andersdtr 14˝ ugift hiemme
         Maren Andersdtr 11 tien i Grevinge
SIS:   Kirsten Pedersdtr (dod) = Lars Larsen or Lars Hansen hmd i Gundestrup
      CH: Lars Larsen 26 hmd i Herrestrup
         Bodil Larsdtr 32 = Niels Svendsen hmd i Hove
         Kirstine Larsdtr 28 or 29 ugift (? Kirsten Larsdtr )
         Karen Larsdtr 27 or 31˝ tiene i Nykiobing
WIFE.1HUSB: Niels Nielsen hmd i Ellingehuse (dod)
WIFE.5CH: minors
guard: Lars Nielsen hmd i Hoybye
guard: Peder Andersen ungkarl i Preilerup & Lars Hansen hmd i Gundestrup & Lars Larsen i Herrestrup
wgd: Niels Nielsen hmd i Wiig / Hans Willumsen broger i Kiobstaden
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Larsdtr aftgsenke i Svinninge       14 Jul 1831  pg 122 189
HUSB:  Jens Petersen gmd (dod) ( Jens Pedersen )
CH:   Peder Jensen 40 gmd i Svinninge
     Sidse Jensdtr 54 = Holger Mortensen gmd i Fraastrup
     Ane Jensdtr 44 enke = afg. Lars Andersen gmd i Asmindrup
     Bodil Jensdtr 42 = Anders Pedersen gmd i Kielstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Olsen aftgsmd i Kallekalle    1 Aug 1831  pg 126
WIFE:  Cathrine Pedersdtr
CH:   Niels Larsen 31 hmd i Egeberg sogn
     Jens Larsen 28 skalboe i Norheden i Khvn
     Ane Larsdtr 26 = Hans Pedersen hmd i Kollekolle
     Hans Larsen 23 tien i Kieldstrup
     Stine Larsdtr 18 ugift tien i Egeberg
     Kirsten Larsdtr 16 ugift tien i Engelstrup
     Peder Larsen 14 tien i Wiig
     Anders Larsen 10 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Andersdtr i Hove    8 Aug 1831   pg 126 219 250
HUSB:  Rasmus Larsen inds
CH:   Lars Rasmussen 2˝
     Anders Rasmussen 10 days (dod by 6 Oct 1832)
guard: Peder Willumsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Hansdtr inds i Hoybye   15 Aug 1831  pg 127 189
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   Jens Madsen 8
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Poulsen inds i Grevinge     13 Aug 1831  pg 127
WIFE:  Sidse Kirstine Hansdtr
CH:   Hans Hansen 9
     Karen Hansdtr 5
     Marie Hansdtr 3
     Maren Hansdtr 27 wks
by: Maren Poulsdtr = Poul Sorensen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Andersdtr i Grevinge     9 Aug 1831    pg 127 189
HUSB:  Lars Larsen brolaegger i Asmindrup
FADER:  Anders Jensen gmd i Grevinge
HUSB.FADER: Lars Olsen hmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Nielsdtr inds enke i Svinninge      15 Aug 1831  pg 127 189
SIS:   Christiane Nielsdtr (dod)
      CH: Jens Christian Pedersen 50 smed i Svinninge
         Johan Wilhelm Pedersen 46 i Nykiobing
         Mikkel Pedersen 44 skomager i Nykiobing
         Claus Peder Pedersen 27 tien i Khvn
         Jacob Pedersen 24 skomagersvend i Holbek
         Ane Lisbeth Pedersdtr ugift i Kbhvn
         Birthe Marie Pedersdtr = ... skomager i Kbhvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr inds i Ulstrup 18 Aug 1831    pg 128 189
HUSB:  Lars Hansen inds
˝BRO:  Hans Nielsen hmd i Hagested
     Jesper Nielsen hmd i Ugerlose
˝SIS:  ... Nielsdtr (dod) = ... i Kbhvn
      CH: 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd i Hermstrup    18 Aug 1831  pg 128 189
BRO:   
by: Niels Larsen hmd i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johan Carlsen hmd i Mosbyhusene    17 Aug 1831  pg 128
WIFE:  Elisabeth Pedersdtr
CH:   Carl Johansen 21 tien i Ellingegaard
     Christian Johansen 14 hiemme
     Stine Johansdtr 25 = Peder Christiansen i Mosbyehuse
     Trine Johansdtr 19 tien i Nykiobing
     Marie Johansdtr 17 tien i Nykiobing
     Kirsten Johansdtr 10 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr i Kieldehusene    18 Aug 1831  pg 128 144 189
HUSB:  Ole Larsen inds
CH:   Maren Kirstine Olsdtr 1˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Pedersen aftgsmd i Yderbye    16 Aug 1831  pg 128
WIFE:  Karen
CH:   Peder Madsen 19 tien i Overbye
     .. Madsen 21 tien i Yderbye
     .. Madsen 16 tien i Overbye
     .. Madsen 10 hiemme
     Sidse Madsdtr 25 = ... i Yderbye
     ... Madsdtr 23 ugift tien i Wiig
     ... Madsdtr 14 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Jochumsdtr i Anneberggaardshuse      20 Aug 1831  pg 128 189
HUSB:  Niels Nielsen hmd
˝BRO:  Lars Jochumsen 30 hmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sophie Olsdtr aftgsenke i Hoybye       15 Aug 1831   pg 128
BRO:   Niels Olsen 83 aftgsmd i Ebbelykke
     Rasmus Olsen 69 gmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Pedersen inds i Hoybye
CH:  dodfodt drengebarn   24 Aug 1831   pg 129
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Andreas Jensen aftgsmd i Holmstrup      23 Aug 1831   pg 129 189
CH:   Lars Andreasen 50 hmd i Holmstrup
     Sidse Andreasdtr 36 = Hans Nielsen hmd i Steenstrup
     Bodil Andreasdtr 52 = Niels Pedersen gmd i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Erik Larsen hmd i Ellingehuse     22 Aug 1831  pg 129
WIFE:  Sidse Nielsdtr
CH:   Lars Eriksen 14 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Frands Mogensen aftgsmd i Seddinge   23 Aug 1831  pg 129 189
WIFE:  Kirsten Sivertsdr (testament 2 Feb 1824)
by: Peder Jensen = Mette Marie Jorgensdtr hmd i Seddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ib Hansen aftgsmd i Grevinge         21 Aug 1831   pg 129 189
CH:   Niels Ibsen 40 gmd i Kieldstrup
     Christen Ibsen 36 gmd i Grevinge
     Peder Ibsen 21 tejenesten ved Husareni
     Inger Ibsdr 44 = Erik Pedersen hmd i Grevinge
     Ane Ibsdr 40 = Lars Larsen gmd i Gundestrup
     Karen Ibsdr 29 = Niels Nielsen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd i Svinninge       22 Aug 1831   pg 129 189
by: Lars Hansen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd i Riis  23 Aug 1831   pg 129
WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Lars Jensen 47 hmd i Orderup
     Niels Jensen 46 inds i Ordrup
     Christen Jensen 43 gmd i Stubberup
     Ane Jensdtr 40 = Peder Christensen hmd i Riis
     Sidse Jensdtr 38 = Soren Pedersen hmd i Windekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Michelsen fattig under Grevinge District     23 Aug 1831  pg 129
by: Mads Olsen inds i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Hansdtr aftgenke i Bosserup    25 Aug 1831  pg 130 195
HUSB:  Jorgen Rasmussen gmd (dod)
CH:   Lars Jorgensen 48 gmd i Bosserup
     Peder Jorgensen (dod)
      CH: Peder Pedersen 12 hos u. Niels Pedersen gmd i Ledstrup
         Ane Pedersdtr 15 ligel
     Rasmus Jorgensen 35 vognmand i Kbhvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Pedersen aftgsmd i Sneilerup   25 Aug 1831  pg 130 145 196
SIS:   Johanne Pedersdtr (dod) = Soren Madsen gmd i Sneilerup/Sneglerup
      CH: Ellen Henrichsdtr 23 = Christen Jorgensen gmd i Atterup
         Sidse Sorensdtr 18 ugift i Sneilerup
         Ane Sorensdtr 16 tien i Atterup
     Maren Pedersdtr (dod) = Niels Mogensen hmd i Sneilerup/Sneglerup
      CH: Anders Nielsen 26 tien i Taarendrup
         Peder Nielsen 19 hiemme
         Sidse Nielsdtr 25 = Lars Andersen i Sneilerup/Sneglerup
guard: Niels Pedersen gmd i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Olsdtr aftgsenke i Brindt       26 Aug 1831   pg 130 189
HUSB:  Ole Larsen (dod)
CH:   Lars Olsen 47 gmd i Brendt
     Ole Olsen 37 bmd i Skoverup
     Ane Olsdtr 49 = Niels Sivertsen i Hestehauge
     Sidse Olsdtr (dod) = Hans Jensen murer i Egeberg
      CH: Ole Hansen 10
         Jens Hansen 8
         Karen Hansdtr 12
         Ane Hansdtr 7
         Kirsten Marie Hansdtr 2
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Andreasen aftmd i Svendstrup Hestehauge      24 Aug 1831  pg 130 341
WIFE:  Malene Nielsdtr
CH:   Mads Pedersen 30 hmd i Nyerup
     Erik Pedersen 29 tien i Kbhvn
     Andreas Pedersen 26 tien i Bidstrupgaard
     Lars Pedersen 22 i skraederlaere i Egeberg sogn
     Jens Pedersen 19 i skraederlaere i Holbek
     Inger Pedersdtr 28 = Jens Jensen hmd i Hestehaugen, Svenstrup
     Bodil Pedersdtr 27 ugift i Svinninge
     Kirsten Pedersdtr 24 = Peder Hansen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Andersdtr 16 wks barn i Ellingshuse     30 Aug 1831  pg 131
FADER:  Anders Jepsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr aftgsenke i Asnaes       29 Aug 1831   pg 131 135 166
HUSB:  Hans Larsen aftgsmd (dod 1819)
CH:   Jens Hansen hmd i Odden (dod) = ... i Yderbye
      CH: Niels Jensen 16
         Lars Jensen 14 or 15
         Hans Jensen 13 - alle hiemme i Yderbye
     Kirsten Hansdtr 46 = Johan Michelsen gmd i Asnaes
     Maren Hansdtr 40 = Rasmus Andersen hmd i Weddinge
guard: Hans Christensen sognefoged i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Larsdtr aftgsenke i Bierresoe       26 Aug 1831  pg 131 189
CH:   Lars Christensen 42 gmd i Bierresoe
     Karen Christensdtr 38 = Christen Pedersen aftgsmd i Wallekilde
     Sidse Christensdtr 34 = Rasmus Madsen gmd i Bierresoe
     Ane Christensdtr 30 = Lars Pedersen gmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Sorensen inds fattig i Skaverup      29 Aug 1831  pg 131
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Thomasdtr ( or Maren Larsdtr ) aftgsenke i Nakke        27 Aug 1831   pg 131 189
CH:   Lars Thomasen 56 skipper i Rorvig
     Jens Thomasen 50 gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Jensen aftgsmd i Wiig      29 Aug 1831  pg 131 169
WIFE:  Dorthe Hansdtr (dod by Nov 1831)
CH:   Erik Nielsen 41 gmd i Overbye
     Jens Nielsen 35 gmd i Honsinge
     Niels Nielsen 34 gmd i Wiig
     Ane Nielsdtr 40 = Anders Pedersen gmd i Honsinge
     Sidse Nielsdtr 36 = Jens Larsen gmd i Gielstrup
WIFE.1HUSB: Erik Vincensen gmd i Wiig (dod)
WIFE.CH:     Rasmus Eriksen (dod)
      CH: Erik Rasmussen
         Peder Rasmussen
         Jens Rasmussen
         Niels Rasmussen
         Maren Rasmusdtr
         Kirsten Rasmusdtr
     Hans Eriksen (dod)
      CH: Jens Hansen
         Rasmus Hansen
         Niels Hansen
         Mads Hansen
     Mads Eriksen (dod)
      CH: Erik Madsen
         Mads Madsen
         Stine Madsdtr
         Sidse Madsdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Pedersen aftgsmd i Kaarup    27 Aug 1831  pg 131
WIFE:  Johanne Cathrine
CH:   Kirsten Pedersdtr 24 = Jens Nielsen gmd i Kaarup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Nielsdtr aftgskone i Gundestrup      30 Aug 1831  pg 132 186 233
HUSB:  Mads Larsen aftgsmd
CH:   Jens Madsen 49 gmd i Engelstrup
     Christen Madsen 47 gmd i Gundestrup
     Anders Madsen 43 here i Gundestrup
     Lars Madsen 38 gmd i Atterup
     Johanne Madsdtr 26 = Jens Johansen hmd i Preilerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Jacobsdtr almis. i Klindt    1 Sep 1831  pg 132
HUSB:  Soren Nielsen (dod)
by: Hans Larsen hmd i Klindt
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Larsen aftgsmd i Weddinge     30 Aug 1831  pg 132 137 168
2WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Larsen 11 or 9 
1WIFE:  (dod)
CH:   Lars Larsen 50 or 49 gmd i Kaarup, Faareveile
     Ole Larsen hmd i Asnaes (dod)
      CH: Birthe Olsdtr 24 = Soren Frandsen inds i Snaertinge, Saerslov
     Karen Larsdtr 51 or 52 = Ole Jensen hmd i Windekilde Bierge/Weddinge
     Bodil Larsdtr 40 or 39 = Soren Nielsen hmd i Bierresoe Hestehauge, Wallekilde
guard: Henrich Larsen gmd i Weddinge / Soren Madsen ungkarl i Weddinge
wgd: Niels Envolsen smed i Widdinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Nielsen aftgsmd i Honsinge    1 Sep 1831  pg 132
WIFE:  Sidse Olsdtr
CH:   Ole Larsen 30 gmd i Honsinge
     Ellen Larsdtr 33 = Niels Nielsen gmd i Wiig
     Birthe Larsdtr 22 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Larsen almiss i Faareveile   31 Aug 1831  pg 132
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Jorgensen reebslager i Hoybye     1 Sep 1831  pg 132 191
CH:   Lars Jorgensen 43 kioibmand i Slagelse
     Ane Christine Jorgensen 45 = Holst overkammerere i Kbhvn
     Kirsten Jorgensen 40 = Sinding skolelarer i Hoybye
     Grethe Elisabeth Jorgensen 38 = Sarting? bodker i Kbhvn
     Mariane Jorgensen 35 = Elias Holm snedker i Nykiobing Kiobstad
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Svendsdtr inds i Asnaes      2 Sep 1831  pg 133
HUSB:  Niels Poulsen inds
CH:   Svend Nielsen 26 boe i Frederiksvaerk
     Peder Nielsen 22 tien Ole Olsen gmd i Hanerup
     Ane Nielsdtr 28 = Svend Nielsen skraeder i Norre Jernlose
     Kirsten Nielsdtr 30 ugift tien i Khvn
     Dorthe Nielsdtr 25 ugift tien i Kongens Lyngbye
     Sidse Nielsdtr 17 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Jensdtr i Grevinge Lynghuse   2 Sep 1831  pg 133 149 174
HUSB:  Christian Andersen inds
CH:   Peder Christiansen 5 wks
FADER:  Jens Larsen hmd i Grevinge Lynghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Inger Nielsdtr aftgskone i Haunsoe   1 Sep 1831  pg 133
HUSB:  Jacob Larsen
CH:   Niels Jacobsen 34 gmd i Haunsoe
     Jens Jacobsen 31 ungkarl hiemme
     Mads Jacobsen 29 hmd i Eskeberg
     Kirstine Jacobsdtr 27 = Peder Jorgensen hmd i Eskeberg
     Lisbeth Jacobsdtr 21 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Henrichsdtr aftgenke i Honsinge      1 Sep 1831  pg 133 189
CH:   Cathrine Larsdtr 44 = Jens Nielsen gmd i Honsinge
     Karen Larsdtr 30 = Mads Larsen hmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Madsen almiss under Wig, i Skaverup    1 Sep 1831  pg 133
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Larsen aftgsmd i Steenstrup   1 Sep 1831  pg 133
CH:   Niels Sorensen
by: Peder Nielsen gmd i Hoybye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Giertrud aftgenke i Wallekilde     5 Sep 1831  pg 134 190
HUSB:  Hans Nielsen aftgsmd (dod)
CH:   Mads Pedersen 53 hmd i Wallekilde
     Niels Pedersen 40 hmd i Ordrup
     Soren Pedersen 43 hmd i Windekilde
     Peder Mortensen 38 hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Nielsen hmd i Nakke   5 Sep 1831   pg 134
WIFE:  Ane
CH:   Lars Jensen 31 hmd i Ballensbrond ved Roeskilde
     Sidse Jensdtr 33 = Niels Johan Jacobsen i Nakke
     Karen Jensdtr 20 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Andersen aftgsmd i Nakke    3 Sep 1831  pg 134 189
CH:   Niels Jorgensen 34 til soes
     Maren Jorgensdtr 50 = Lars Larsen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Hansdtr aftgenke i Klindt    3 Sep 1831  pg 134 190
CH:   Nicolai Nielsen 43 slagter har i Kiobstaeden
     Hans Nielsen 31 gmd i Klindt
     Maren Nielsdtr 35 = Poul Jacobsen gmd i Tingslemark
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Larsdtr aftgsenke i Sonnerup   3 Sep 1831  pg 134 189
HUSB:  Peder Poulsen gmd (dod)
CH:   Poul Pedersen 48 gmd i Sonnerup
     Christen Pedersen 44 gmd i Tingslemarke
     Sidse Pedersdtr 41 = Peder Mortensen gmd i Honsinge
     Ane Sophie Pedersdtr 37 = Johan Henrich Larsen skraedder i Sonnerup
     Kirsten Pedersdtr 34 = Niels Larsen skraeder hmd i Tingslemark
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Nielsen 2˝ barn i Skippinge   3 Sep 1831  pg 134
FADER:  Niels Nielsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Larsdtr 4 wks    barn i Hoybye      5 Sep 1831  pg 135
FADER:  Lars Andersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Sorensdtr aftgsenke i Grevinge      5 Sep 1831  pg 135 190
CH:   Anders Mogensen 52 gmd i Aastofte
     Soren Mogensen hmd i Aastofte (dod)
      3CH:
     Peder Mogensen 45 hmd i Rode
     Karen Mogensdtr 50 = Peder Pedersen gmd i Engelstrup
     Johanne Mogensdtr 37 = Soren Olsen gmd i Engelstrup
     Mette Olsdtr 35 = Anders Olsen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Haroldmeister/Hagemeister muursvend fra Khvn, dod i Mantzhoi 5 Sep 1831    pg 135 138 256
WIFE:  (dod)
CH:
by: Niels Jensen hmd i Mantzhoi
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr aftgsenke i Atterup    6 Sep 1831  pg 136 190
CH:   Lars Jensen 41 hmd i Yderbye
     Niels Jensen 38 tien i Overbye
     Maren Jensdtr 34 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johanne almis. enke i Asnaes      6 Sep 1831  pg 136
HUSB:  Poul Jensen aftgsmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Rasmusdtr aftgsenke i Honsinge      7 Sep 1831  pg 136 190
CH:   Jens Nielsen 34 inds i Honsinge
     Peder Nielsen 30 inds i Sneilerup
     Bodil Nielsdtr 38 ugift tien i Slagelse
by: Anders Pedersen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Christensdtr inds fattig i Atteruphuse      6 Sep 1831  pg 136 190
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr i Bierresoe    8 Sep 1831   pg 137 190
2HUSB:  Soren Bentsen aftgsmd
CH:   Jens Sorensen 26 gmd i Bierresoe
     Bent Sorensen 23 hmd i Wallekilde
1HUSB:  Jens Olsen (dod)
CH:   Ole Jensen 36 hmd i Bierresoe
     Lisbeth Jensdtr 42 enke = afg. Lars Jacobsen
     Sidse Jensdtr 35 = Soren Pedersen gmd i Bierresoe
     Maren Jensdtr 30 = Niels Christiansen hmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirstine Jensdtr aftgsenke ( Kirsten Jensdtr ) i Skippinge    7 Sep 1831  pg 137 190
HUSB:  Hans Olsen (dod)
CH:   Niels Ib Hansen 45 sognefoged i Saerslev
     Ole Hansen 44 braendeviinsbraender i Nykiobing
     Jens Hansen 32 gmd i Folleslov
     Claus Hansen 28 gmd i Skippinge
     Maren Hansdtr = Lars Nielsen hmd i Skippinge
     Karen Hansdtr enke = afg. Anders Hansen hmd i Skippinge
     Ane Hansdtr = Peder Jensen brandevinsbrandner i Kallundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Nielsen aftgsmd i Honsinge    7 Sep 1831   pg 137
WIFE:  Karen 
CH:   Niels Madsen 36 boer i Norheder af Kbhvn
     Lars Madsen 33 tien i Kielstrup
     Anders Madsen 30 tien i Nykiobing
     Peder Madsen 27 hmd i Eskildstrup
     Ellen Madsdtr 26 = Jens Larsen hmd i Honsinge
     Sophie Madsdtr 25 ugift tien i Wiig
     Sidse Madsdtr 20 ugift tien i Honsinge
     Stine Madsdtr 19 tien i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Gudmandsen almiss i Hundstrup       7 Sep 1831  pg 137
by: Christian Jensen Bodker i Hundstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Inger Rasmusdtr 22 wks barn i Ellingegaardsgrund    9 Sep 1831  pg 138
PARENTS: Rasmus Jepsen = Ane Larsdtr hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Pedersen aftgsmd i Hoybye     9 Sep 1831  pg 138
WIFE:  Maren Larsdtr
by: Anders Madsen hmd i Hojbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr aftgsenke i Horve     12 Sep 1831  pg 139 190
CH:   Jens Nielsen 36 hmd i Horve
     Maren Nielsdtr 34 = Anders Larsen hmd i Weilebye
     Ane Dorthe Nielsdtr 30 = Jens Larsen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Johansdtr atgsenke i Tolsager      12 Sep 1831  pg 139 190
CH:   Johan Jensen 50 gmd i Lumbsaas
     Caroline Jensdtr 36 = Niels Hansen sognefoged i Saerslev
     Peder Jensen gmd i Tolsager (dod)
      CH: Jens Pedersen 11
         Hans Pedersen 5
         Severin Pedersen 4
         Lars Pedersen 1
         Grethe Pedersdtr 14
         Marie Pedersdtr 9
         Karen Pedersdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Mortensen hmd i Anneberggaards grund    12 Sep 1831  pg 139
WIFE:  Ane Cathrine Carlsdr
CH:   Kirsten Madsdtr 22 = Niels Nielsen skipper i Anneberg
     Marie Madsdtr 17 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Olsdtr almiss i Bierresoe     13 Sep 1831  pg 140
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Jensdtr aftgsenke i Skaverup   12 Sep 1831  pg 140 190
CH:   Hans Hansen 36 boer i Nykiobinge Lyng
     Henrich Hansen 35 hmd i Hojbye
     Maren Hansdtr = Peder Jorgensen hmd i Rorvig
     Marie Hansdtr (dod)
      CH: dau 4
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Pedersdtr aftgsenke i Staarup      13 Sep 1831  pg 140 190
 (testament 27 Nov 1829)
HERI:  Christen Larsen hmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Christiansen inds i Bjerresoe Mark     17 Sep 1831  pg 140 267 294
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Karen Hansdtr 4
guard: Ole Olsen inds i Bjerresoe / Hans Olsen braendeviinsbraender i Kjobstad
wgd: Ole Andersen i Bjerresoe / Rasmus Jensen i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johan Peter Lange skolelaerer af Hove, i Wallekilde   13 Sep 1831  pg 140 145 256 354 372
SIS:   Frederikke Christiane Marie Lange jomfrue i Spiellerup/Store Hedinge
? Jens Christensen gmd i Vallekilde
by: Bent Bentsen sognefoged i Wallekilde = ... enke
     CH:   ... Bentsdr = Jens Christensen i Wallekilde
guard: Hans Willumsen braendeviinsbraender
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Sorensen aftgsmd i Holte     17 Sep 1831  pg 140 148 253 257
˝BRO:  Lars Sorensen hmd i Gundestrup (dod)
      CH: Bodil Larsdtr 33 = Niels Svendsen hmd i Aastofte/Hove
     Mogens Sorensen gmd i Atterup (dod)
      CH: Niels Mogensen 70 gmd i Pleierup
     Niels Sorensen gmd i Atterup (dod)
      CH: Jens Nielsen i Holte (dod)
          CH:  Mads Jensen 59 fattig i Grevinge
             Ane Jensdtr i Aastofte (dod)
               CH: Soren Jorgensen 16 tiene i Grevinge
             Karen Jensdtr 49 = Niels Jensen hmd i Atterup
         Niels Nielsen gmd i Atterup (dod)
          CH:  Morten Nielsen 47 gmd i Odstrup
             Jens Nielsen 44 skomager i Nykiobing lynd
             Anders Nielsen 42 hmd i Holte
             Niels Nielsen 39 gmd i Plejerup
             Ellen Nielsdtr 37 = Niels Nielsen hmd i Atterup
         Bodil Nielsdtr (dod) = Jens Larsen hmd i Herrestrup
          CH:  Jens Jensen 59 gmd i Atterup
             Soren Jensen spekhoker i Khvn (dod)
               CH: Jens Casper Sorensen 23 tommermand i Khvn
                 Peder Sorensen 21 muursvend i Kbhvn
         Karen Nielsdtr (dod) = Niels Andersen smed i Holte
          CH:  Anders Nielsen 40 skraedder i Odden
             Karen Nielsdtr 42 = Jacob Clausen i Nykiobing
BRO:   Ole Sorensen hmd i Atterup (dod)
      CH: Hans Olsen 40 hmd i Snejlerup/Sneglerup
         Soren Olsen 32 ungkarl i Grevinge / i Nykiobing
         Anders Olsen 26 hmd i Atterup
         Jens Olsen 22 ungkarl tien i Gundestrup
         Karen Olsdtr 50 enke = afg. Soren Mogensen hmd i Aastofte
         Ane Olsdtr 48 = Ole Nielsen gmd i Gundestrup
         Bodil Olsdtr (dod) = Jens Larsen hmd i Engelstrup
          CH:  Christen Jensen 20 ungkarl tiene i Engelstrup
             Maren Jensdtr 18 ugift tiene i Gundestrup
         Ellen Olsdtr 44 enke = afg. Johan Mortensen i Nykiobings Lyng (fraskild)
         Dorthe Olsdtr 24 ugift tien i Engelstrup
SIS:   Karen Sorensdtr 76 enke = afg. Ole Larsen gmd i Engelstrup
      CH: Soren Olsen gmd i Engelstrup (for his mother)
     Dorthe Sorensdtr (dod) = Ole Andersen gmd i Grevinge (dod)
      CH: Anders Mogensen 54 gmd i Aastofte
         Soren Mogensen 50 hmd i Aastofte (dod)
          CH:  Jens Sorensen 7
             Johanne Sorensdtr 12˝
             Ellen Sorensdtr 10
             Kirsten Sorensdtr 8˝ ( Kirstine Sorensdtr )
         Peder Mogensen 48 hmd i Rode, Wiig
         Karen Mogensdtr 46 = Peder Pedersen gmd i Engelstrup
         Johanne Mogensdtr 38 = Soren Olsen gmd i Engelstrup
         Mette Olsdtr 35 enke = afg Anders Olsen gmd i Grevinge
˝SIS:  Kirsten Gregersdtr 60 = Niels Nielsen gmd i Odstrup
     Kirsten Sorensdtr (dod) = Ole Nielsen gmd i Gundestrup
      CH: Jens Nielsen gmd i Atterup (dod)
          CH:  Niels Jensen 30 tien i Asnaes Molle
             Jens Jensen 28 tien i Gundestrup
     Inger Sorensdtr (dod) = Christen Nielsen gmd i Plejerup
      CH: Niels Christensen gmd i Aastofte (dod)
          CH:  Christen Nielsen 53 gmd i Odstrup
             Karen Nielsdtr 58 = Jens Nielsen hmd i Engelstrup
             Bodil Nielsdtr 55 = Hans Andersen gmd i Engelstrup
             Dorthe Nielsdtr 49 = Anders Mogensen gmd i Aastofte
         Ole Christensen hmd i Engelstrup (dod)
          CH:  Jens Olsen 60 hmd i Grevinge Lynghuse
             Christen Olsen 56 hmd i Engelstrup
         Jens Christensen gmd i Grevinge (dod)
          CH:  Christen Jensen 53 gmd i Aastofte
             Mads Jensen 46 gmd i Grevinge
             Bodil Jensdtr 58 = Lars Olsen gmd i Glodstrup
             Dorthe Jensdtr 48 = Anders Hansen gmd i Glodstrup
             Inger Jensdtr 46 = Henrich Nielsen gmd i Weddinge
         Anders Christensen gmd i Grevinge (dod)
          CH:  Inger Andersdtr 46 = Christen Nielsen gmd i Grevinge
             Soren Christensen 65 or 45 gmd i Herredstrup
         Dorthe Christensdtr (dod) = Anders Andersen gmd i Taarndrup
          CH:  Christen Andersen 43 gmd i Taarndrup
             Johanne Andersdtr 40 = Hans Christensen gmd i Grevinge
             Inger Andersdtr 38 = Jens Pedersen gmd i Grevinge
         Karen Christensdtr 69 aftgsenke i Plejerup
     Birthe Sorensdtr (dod) = Anders Jensen gmd i Gundestrup
      CH: Anders Jensen 54 hmd i Atterup
         Soren Jensen 50 inds i Frenderup
         Karen Jensdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Atterup (see above son of Kirsten Sorensdtr) = 2. Lars Jensen gmd i
Atterup)
          CH:  Niels Jensen tien i Asnaes Molle (same Andersen listed above)
             Jens Jensen tien i Gundestrup  (same Andersen listed above)
             Soren Larsen 28 hmd i Gundestrup
             Lars Larsen 24 tien i Grevinge
             Hans Larsen 18 hiemme hos fader Lars Jensen gmd i Atterup
             Mads Larsen 14 tien i Gundestrup
             Mogens Larsen 12 hiemme
             Anders Larsen 8
             Kirsten Larsdtr 26 = Erik Sorensen gmd i atterup
             Sidse Larsdtr 25 hiemme
             Ane Larsdtr 18 tien i Gundestrup
guard: Peder Pedersen gmd i Engelstrup & Niels Mogensen gmd i Pleierup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Bendtsen aftgsmd i Bjerresoe   16 Sep 1831  pg 140 190
WIFE:  Ane Larsdtr (dod)
CH:   Jens Sorensen 26 gmd i Bjerresoe
     Bent Sorensen 23 hmd i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Birthe Jensdtr aftgsenke i Tolsager       17 Sep 1831  pg 141 190
HUSB:  Jens Jacobsen hmd (dod)
CH:   Jacob Jensen 29 hmd i Gierlov ved Slagelse
     Jens Jensen 25 hmd i Tolsager
     Karen Jensdtr 31 = Ole Larsen hmd i Tolsager
     Maren Jensdtr 28 = Niels Nielsen hmd i Aastofte
     Dorthe Jensdtr 26 = Peder Mortensen hmd i Gierlov ved Slagelse
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Casper Wulff aftgsmd i Asnaes     17 Sep 1831  pg 141
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Hans Caspersen Wulff 36 i Khvn
     Marie Caspersdr Wulff 33 = Mads Olsen gmd i Asnaes (surnames assumed)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mogens Larsen aftgsmd i Gudminstrup       17 Sep 1831  pg 141
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Niels Mogensen 33 hmd i Lumbsaas
     Peder Mogensen 28 tien Niels Hansen gmd i Hoybye
     Karen Mogensdtr 26 ugift hiemme
     Kirsten Mogensdtr 24 = Mads Madsen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr aftgsenke i Grevinge    20 Sep 1831  pg 142 190
HUSB:  Christen Hansen (dod)
CH:   Hans Christensen 50 gmd i Grevinge
     Lars Christensen 42 gmd i Grevinge
     Willum Christensen 37 gmd i Svinninge
     Karen Christensdtr 53 = Peder Jensen sognefoged i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Susanne Selmer i Egemarkegaards grund, Folleslov  17 Sep 1831  pg 142 159 185 300 321
HUSB:  Carl Lund inds i Agneshuset, Folleslov
SIS:   Frederikke Selmer (dod) (?no heirs) (this person crossed out in record)
guard: Hans Willumsen braendeviisnbraender i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Christensdtr aftgskone i Horve   19 Sep 1831  pg 142
2HUSB:  Ole Larsen
CH:   Anders Olsen 28 hmd i Taastrup
1HUSB:  Anders Mogensen (dod)
CH:   Christen Andersen 40 hmd i Soderup
     Karen Andersdtr 43 = ... hmd i Bonderup ved Slagelse
     Maren Andersdtr 33 = Mads Justesen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Hansen almiss i Biergene     19 Sep 1831  pg 142
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Nielsdtr aftgsenke i Pleierup      19 Sep 1831  pg 142 190
CH:   Niels Larsen 37 hmd i Pleierup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Jacobsen aftgsmd i Hoybye     19 Sep 1831  pg 142 190
CH:   Jacob Larsen 40 gmd i Hoybye
     Anders Larsen 34 smed i Amager
     Maren Larsdtr 44 enke = afg. Lars Pedersen hmd i Hoybye
     Kirsten Larsdtr 38 = Jacob Jensen gmd i Asmindrup
     Ane Larsdtr 36 = Niels Pedersen gmd i Weddinge
     Sidse Larsdtr 32 enke = afg. Christian Olsen kieldermand i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Larsdtr aftgsenke i Kaarup    20 Sep 1831  pg 143 190
HUSB:  Anders Eriksen (dod)
CH:   Lars Andersen 47 hmd i Kaarup
     Peder Andersen 45 hmd i Biergene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Rasmussen aftgsmd i Juderup   20 Sep 1831  pg 143 190
CH:   Rasmus Sorensen 45 hmd i Lyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Broons' or Sidse Jens kone almiss. i Falleslov  23 Sep 1831  pg 143
HUSB:  Jens ...
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr aftgsenke i Tingslemark       26 Sep 1831  pg 144 190
HUSB:  Lars Nielsen aftgsmd (dod)
CH:   Niels Larsen 34 skruder i Tingslef
     Johan Henrich Larsen 27 skraeder i Sonnerup
     Lars Larsen 26 gmd i Svinninge
     Peder Larsen 24 hmd i Tingslemark
     Anders Larsen 17 tien i Nyerup
     Bodil Larsdtr 31 = Niels Jensen gmd i Tingslef
     Sidse Larsdtr 22 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Andersen aftgsmd i Klindt     26 Sep 1831  pg 144 190
CH:   Dorthe Larsdtr (dod) = Peder Madsen hmd i Klindt
      CH: Mads Pedersen 16 hiemme
         Jorgen Pedersen 14 tien i Nyerup
         Anders Pedersen 13 tien i Nyerup
     Sidse Larsdtr 33 = Niels Jensen dagl. i Nykiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Hansen aftgsmd i Grevinge    24 Sep 1831  pg 144
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Mads Nielsen 35 tien i Khvn
     Niels Nielsen 311 gmd i Grevinge
     Peder Nielsen 24 hiemme
     Jens Nielsen 22 tien i Grevinge
     Hans Nielsen 18 tien i Grevinge
     Karen Nielsdtr 23 ugift hiemme
     Else Nielsdtr 21 ugift tien i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Pedersen aftgsmd ungkarl i Wiig      29 Sep 1831  pg 145 190
by: Niels Pedersen unge gmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Henrich Wulf Klein Curtz provst i Grevinge   20 Sep 1831  pg 145 155 190 205 268
WIFE:  Giertrud Maren Kirstine Holst sal. Curtz (testament)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Pedersen inds i Ellingshuse
CH:  dodfodt drengbarn   29 Sep 1831   pg 145
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Hansen aftgsmd i Bierresoe    29 Sep 1831  pg 146 190
CH:   Lars Pedersen 34 gmd i Bierresoe
     Hans Pedersen 25 tien i Bierresoe
     Maren Pedersdtr 30 = Jacob Nielsen hmd i Bierresoe or Lars Pedersen ungste gmd i Bierresoe
     Karen Pedersdtr 26 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Pedersdtr aftgsenke hos Peder Pedersen gmd i Yderbye    6 Oct 1831  pg 146 152 157 215 267
HUSB:     Ole Larsen gmd (dod)      pg 146 152 157 215 
3 BRO:  Hans Pedersen gmd i Yderbye (dod)
      CH: Karen Hansdtr = Niels Hansen gmd i Overbye
         Sidse Hansdtr = Lars Nielsen moller i Yderbye
         Maren Hansdtr = (forlovet) Peder Larsen gmd i Yderbye
         Lars Hansen gmd i Yderbye
     Lars Pedersen gmd i Yderbye(dod)
      CH: Ane Larsdtr = Blads Larsen hmd i Overbye
         Sidse Larsdtr hiemme
         Hans Larsen uccenformeret hiemme (guard: Peder Pedersen gmd i Yderbye)
     Mads Pedersen hmd i Yderbye (dod)
      CH: Sidse Madsdtr = Niels Andersen hmd i Yderbye
         Jens Madsen ungkarl tien Peder Pedersen gmd i Yderbye/Overbye
         Peder Madsen tien Niels Hansen gmd i Overbye
         Bodil Madsdtr tien i Jagersborg
         Soren Madsen tien sognefogden
         Hans Madsen hiemme
1 SIS:  Dorthe Pedersdtr (dod) 
      CH: Maren Nielsdtr (dod) = Soren Hansen gmd i Overbye
          CH:  Peder Sorensen
             Lars Sorensen
             Niels Sorensen
             Sidse Kirstine Sorensdtr
             Bodil Sorensdtr - alle umyndige hiemme 
HUSB.BRO: Hans Larsen hmd i Overbye (dod)
      CH: Lars Hansen ungkarl tien i Kbhvn
         Niels Hansen tien i Kbhvn
         Karen Hansdtr = Mads Nielsen inds i Rorvig
     Mikkel Larsen gmd i Overbye (dod)
       CH: Peder Michelsen gmd i Yderbye
         Otto Michelsen hmd i Overbye ( Otte Michelsen )
         Ane Michelsdtr = Hans Nielsen hmd i Overbye
         Sidse Michelsdtr = Lars Pedersen inds i Overbye
HUSB.˝SIS: Sidse Larsdtr (dod) = Hans Olsen gmd
       CH: Otto Hansen hmd i Overbye (? Otte Hansen )
         Mette Hansdtr = Mads Larsen gmd i Overbye
         Bodil Hansdtr (dod) 
          CH:  Bodil Nielsdtr tien Soren Hansen gmd i Overbye
             Karen Nielsdtr (dod) = Lars Pedersen hmd i Overbye
               CH: Bodil Larsdtr hiemme
guard: Otte Michelsen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr aftgsenke i Yderbye   11 Oct 1831  pg 149 190
CH:   Bodil Pedersdtr 25 = Lars Hansen gmd i Yderbye
     Ane Pedersdtr 21 = Anders Hansen gmd i Yderbye
NOTE: per pg 190 deceased is Karen Andersdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Hansdtr inds i Hoybye    11 Oct 1831  pg 150 173 272 273 276
HUSB:     Niels Jepsen gmd i Taarntved, Jyderup(dod)       pg 150 173 272 (?150 or 250)
BRO:   Niels Hansen 40 or 41 dagl. i Nykiobing Lyng
     Jacob Hansen 35 hmd i Nakke
SIS:   Kirsten Hansdtr 30 = Lars Jensen hmd i Tronninge, Kundbye (? Kirstine Hansdtr )
     Grethe Hansdtr 38 = Peder Wandel Flindt vaever i Store Heddinge
     Birthe Hansdtr 49 = Ole Madsen hmd i Hoybye
˝BRO:  Christian Hansen 15 i Standhusene
     Peder Hansen 21 or 22 tien i Frederiksvaerk
˝SIS:  Dorthe Hansdtr 22 = Anders Svendsen inds/hmd i Strandhusene
     Stine Hansdtr 18 ugift tien i Nykiobing
     Ane Hansdtr 11 Standhusene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Georg Reinsholm sognepraest til Wiig-Asmindrup   15 Oct 1831  pg 151 155 205 267
WIFE:  Marie Reinsholm (? H. M. Fladberg - per pg 267)
CH:   Rasmus Wilhelm Reinsholm 27 skolelaerer i Wellerslov
     Marie Georgine Reinsholm sal. Lassen 43 enke = afg. Lassen moller i Karleboe
     Ulrikke Eleonore Reinsholm 37 = Ostinfeld moller i Engelstrup
     Ane Charlotte Reinsholm 32 ugift hiemme
     Pauline Christine Reinsholm 28 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Nielsen aftgsmd i Tolsager/Asnaes     15 Oct 1831  pg 151
WIFE:  Maren
CH:   Birthe Nielsdtr 55 aftgsenke hos Peder Jensen gmd i Tolsager
     Kirsten Nielsdtr 46 = Jens Rasmussen smed i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Margrethe Larsdtr inds i Nexeloe      18 Oct 1831  pg 152 190
CH:   Lars Olsen 53 gmd i Nexeloe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Larsen aftgsmd i Holkerup       15 Oct 1831  pg 152 190
CH:   Hans Christiansen 36 sognefoged i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Rasmussen almiss i Biergene   31 Oct 1831  pg 154
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Nielsen ˝ barn i Overbye     24 Oct 1831  pg 154
FADER:  Niels Larsen inds hos Soren Hansen gmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Andersdtr aftgsenke i Weddinge     29 Oct 1831  pg 154 159 197
HUSB:  Poul Jensen gmd (dod)
CH:   Jens Poulsen (dod) = ... = 2. Anders Larsen hmd i Weddinge
      CH: Poul Jensen 24 i Nestved
         Anders Jensen 23 tien i Hove
         Hans Jensen 22 tien i Grevinge
         Peder Jensen 15 tien i Tolsager
         Soren Jensen 10 hiemme
     Johanne Poulsdtr 48 = Ole Larsen gmd i Weddinge
guard: Niels Andersen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Hansdtr aftgsenke almiss i Hoybye    19 Oct 1831  pg 154
CH:   Hans Larsen 50 refermemagter i Nykiobing
     Lars Larsen 36 i Amager
     Maren Larsdtr 54 enke = afg. Hans Jensen hmd i Gundestrup
     Birthe Larsdtr 44 = Mads Hansen hmd i Ellingehuse
     Kirsten Larsdtr 46 = Peder Larsen hmd i Strandhuse
     Bodil Larsdtr 38 = Anders Jepsen hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mette Jensdtr aftgenke i Kollekolle       21 Oct 1831  pg 154 190
CH:   Jens Pedersen 40 gmd i Kollekolle
     Mads Pedersen 30 hmd i Seddinge
     Karen Pedersdtr 44 = Jacob Johansen skoemager i Ellinge Lyng
     Sidse Pedersdtr 38 = Jorgen Christiansen hmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johanne almiss enke i Folleslov    3 Nov 1831  pg 155
HUSB:  Zacharias (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Kirstine Henrichsdtr aftenke i Weilebye      31 Oct 1831  pg 155 184 200 267
˝BRO:  Niels Henrichsen bodker (dod)
      CH: Henrich Nielsen 46 bmd i Kaldere
         Johanne Kirstine Nielsdtr 45 = Jacob Jensen bmd i Torpe
         Ane Cathrine Nielsdtr 38 = Soren Nielsen smed i Kaldev.
SIS:   Johanne Henrichsdtr (dod) = Gottlieb i Kbhvn (dod)
      CH: Jorgen Gottleib 42 skraedder i Folleslov
         Marie Kirstine Gottlieb = Jens Larsen hmd i Rumperup (dod) = ...enke i Rumperup
          CH:  Jorgen Jensen 14
             Jens Jensen 13
             Johanne Jensdtr 9
˝SIS:  Karen Henrichsdtr (dod) = smed Zackariasen i Haunsoe (dod)
      CH: Jens Zachariasen 38 hmd i Haunsoe
         Margrethe Zachariasdr 34 = Mads Jensen hmd i Vejlebye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Madsen skraeder inds i Asnaes   8 Nov 1831  pg 159 190
CH:   Karen Larsdtr (dod) = Lars Madsen hmd i Svinninge
      CH: Niels Sorensen 20 
         Maren Sorensdtr 25 = ... steenhugger i Tudsenaes
         Ane Sorensdtr 22 ugift tien i Wiig
     Inger Larsdtr (dod) = Lars Ungersen gmd i Asnaes
      CH: Peder Larsen 23
         Mogens Larsen 16
         Hans Larsen 14 alle hiemme
         Karen Larsdtr 19 ugift tien i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Andersdtr inds i Haunsoe      9 Nov 1831  pg 161 220 242
HUSB:  Lars Svendsen inds
CH:   Kirstine Larsdtr 12
     Jens Larsen 10
     Peder Larsen 7
     Anders Larsen 4
guard: Jens Jensen hmd i Windekilde bjerge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Hansen aftgsmd enkemand i Abildore     14 Nv 1831  pg 161 190
CH:   Hans Hansen 42 gmd i Abildore
     Margrethe Nielsdtr = Anders Andersen hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Larsdtr 5˝ days barn i Haunsoe      9 Nov 1831  pg 161
FADER:  Lars Svendsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Rasmussen aftgsmd i Bierresoe       9 Nov 1831  pg 161 190
WIFE:  (dod)
CH:   Niels Pedersen 25 hmd i Hiembek
     Inger Pedersdtr 27 = Christen Larsen hmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten aftgenke i Musbyehusene       pg 166
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr aftgsenke i Musbyehusene, Anneberggrund    14 Nov 1831  pg 166 190
2HUSB:  Niels Madsen aftgsmd
1HUSB:  Peder Olsen (dod)
CH:   Peder Pedersen 35 hmd i Musbyehusen
     Sidse Pedersdtr 43 = Rasmus Madsen fisker i Nykiobing
     Margrethe Pedersdtr 39 = Lars Olsen hmd i Rorvig
     Birthe Pedersdtr 37 = Jacob Sorensen skaves i Holmstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Regine Philipsdr almiss i Asnaes      21 Nov 1831  pg 173
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen almiss i Folleslov     21 Nov 1831  pg 173
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Larsen aftgsmd i Holkerup     21 Nov 1831  pg 173
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Ellen Madsdtr (dod) = Anders Pedersen gmd i Holkerup
       CH: Sophie Andersdtr 3˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mette Marie Sorensdtr inds (pigen per pg 181) i Weilebye     25 Nov 1831  pg 173 181 198
HUSB:  Rasmus Hansen gmd nu aftgsmd i Horve (separated)
CH:   Marie Rasmusdtr 5
BRO:   Peder Sorensen gmd i Vejlebye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Poulsen aftgsmd i Hove      26 Nov 1831  pg 177
WIFE:  alive
CH:   Poul Nielsen 40 gmd i Hove
     Ane Nielsdtr 30 = Hans Jensen hmd i Hove
     Maren Nielsdtr 38 = Soren Pedersen gmd i Holdte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Sophie Nielsdtr almiss i Strandhusene   29 Nov 1831  pg 178
HUSB:  Anders Simonsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Larsen aftgsmd i Gundestrup    1 Dec 1831  pg 178 186 233
WIFE:  Ellen Nielsdtr (dod)
CH:   Jens Madsen 49 or 50 gmd i Engelstrup
     Christen Madsen 47 or 48 gmd i Gundestrup
     Anders Madsen 43 or 46 ugift krobling og sindssvag - hiemme
     Lars Madsen 39 or 38 gmd i Atterup
     Karen Madsdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Gundestrup (dod)
      CH: Niels Jensen 9 or 10 hos Mads Andersen gmd i Gundestrup
     Dorthe Madsdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Herrestrup
      CH: Ane Jensdtr 11 or 9˝
         Karen Jensdtr 6 - twin
         Dorthe Jensdtr 6 - twin
     Johanne Madsdtr 27 = Jens Johansen hmd i Preilerup/Pleierup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Madsdtr ugift fruentimmer inds hos Peder Christiansen hmd i Biergene    2 Dec 1831  pg 178 191
ILLEG.CH: .... i Starreklindte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Frederikke Lovise Moiniche i Kieldstrup Molle      3 Dec 1831  pg 181 195
BRO:   Peter Moiniche 35 or 34 i Frederickborg amt
     Henrich Moiniche 33 moller i Fredericksborg amt
     Christian Moiniche 28 moller i Egeberg
SIS:   Lotte Moiniche 34 ugift i Lolland
     Grethe Moiniche 31 = Anders Andersen moller i Kieldstrup Molle
     Line Moiniche 29 ugift i Borrebyegaard
     Stine Moiniche 26 ugift hos birkedommer i Esbonderup, Frederiksborg amt
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Peter Schiodt vaeversvend i Folleslov   5 Dec 1831  pg 181 193 295 354 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Jepsdtr inds enke i Rode     8 Dec 1831  pg 182 190
HUSB:  Rasmus Nielsen (dod)
CH:   Niels Rasmussen 36 tien i Seddinge
     Bodil Rasmusdtr 39 = Jens Larsen hmd i Wiig
     Kirsten Rasmusdtr 34 = Lars Jensen gmd i Rode
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Larsdtr aftgsenke hos Lars Mogensen hmd i Ordrup        15 Dec 1831   pg 185 190
CH:   Niels Henrichsen 20 tien iKaarup
     Karen Henrichsdtr ugift tien i Svinninge Kroe
     Mette Henrichsdtr ugift tien i Kaarup
NOTE: deceased's surname Henrichsdtr x'd out Andreasdtr Larsdtr entered in its place
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirstine Jensdtr i Svinninge      14 Dec 1831  pg 185
HUSB:  Jens Pedersen aftgsmd
CH:   Hans Jensen 40 gmd i Svinninge
     Ane Marie Jensdtr 36 = Anders Nielsen skrader i Asmindrup
     Ane Jensdtr 28 = Jens Pedersen arbeidsmand i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Jacobsdtr aftgenke i Horve   23 Dec 1831  pg 185 188 241
CH:   Jacob Nielsen 30 ungkarl tien i hiemme
     Karen Nielsdtr 37 = Jens Sorensen gmd i Horve
     Maren Nielsdtr 33 ugift tien i hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mette Cathrine i Folleslov Fattighuus      18 Dec 1831  pg 185
HUSB:  Jens Johansen fattig
6 CH:
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Nielsdtr inds i Windekilde Bierge     15 Dec 1831  pg 185
HUSB:  Christen Nielsen inds
CH:   Ane Kirstine Christensdtr 7
     Sidse Christensdtr 5
     Marie Christensdtr 1˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Nielsen inds i Windekilde Bierge    20 Dec 1831  pg 185
WIFE:  Karen Nielsdtr (dod 15 Dec 1831)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Inger Jensdtr barn i Horve  27 Dec 1831  pg 186
FADER:  Jens Madsen inds hos hans moder Birthe Mortensdtr enke = afg. Mads Larsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Pedersen aftgsmd i Herrestrup      4 Jan 1832  pg 191 263 
WIFE:  Marthe Nielsdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Pedersdtr inds enke i Weddinge   17 Jan 1832  pg 192 263
CH:   Ane Nielsdtr 36 = Peder Nielsen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Else Marie Eriksdtr aftgenke i Atterup     23 Jan 1832  pg 192 263
SIS:   Sidse Eriksdtr 42 or 47 = ... i Svinninge
     Ane Eriksdtr 42 = Anders Andersen hmd i Asnaes
STEDSON: Anders Olsen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Christensdtr ugift fruentimmer i Preilerup   24 Jan 1832   pg 192 263
MODER:  Kirsten Andersdtr 47 enke = afg. Christen Henrichsen gmd i Preilerup
BRO:   Anders Christensen 33 ungkarl i Preilerup
     Henrich Christensen 28 tien i Kallekalle
     Niels Christensen 24 tien i Gundestrup
     Jens Christensen 19 hiemme
     Peder Christensen 17 tien i Odstrup
SIS:   Karen Christensdtr 37 = Poul Jensen gmd i Odstrup
     Ane Christensdtr 30 ugift hiemme
     Sidse Christensdtr 25 tien i Hagested
     Kirstine Christensdtr (dod) = Mads Madsen inds i Engeestrup
      CH: Mads Madsen 11
         Lars Madsen 5
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Marie Jensdtr 11 days barn i Honsinge   11 Jan 1832  pg 192
FADER:  Jens Nielsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christiane Svendsdtr 3¬ barn i Gudmindrup    24 Jan 1832  pg 193
FADER:  Svend Jensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Hansdtr fattig enke i Wiig/?Grevinge      4 Feb 1832  pg 193
HUSB:  Lars Olsen inds (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Locie Hansdtr i Grevinge  30 Jan 1832    pg 193
HUSB:  Anders Hansen aftgsmd
CH:   Anders Sorensen 30 hmd i Ellingelyng
     Hans Sorensen 34 i Khvn
     Soren Sorensen 29 tien i Nykiobing
     Ane Kirstine Sorensdtr 36 = Jeppe Andersen hmd i Preilerup
     Dorthe Sorensdtr 25 = Lars Andersen hmd i Grevinge
     Kirsten Sorensdtr 22 = Christopher Nielsen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Larsen 7 wks barn i Abildore   24 Jan 1832  pg 193
FADER:  Lars Madsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Olsdtr i Bierresoe   30 Jan 1832  pg 193 230 241
HUSB:  Henrich Jorgensen inds
2 CH:  Ane Henrichsdtr 6
     Mette Marie Henrichsdtr 2
FADER:  Ole Olsen i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Willads Sorensen aftgsmd i Weddinge       1 Feb 1832  pg 193
WIFE:  Marthe
CH:   Peder Willadsen 34 hmd i Stubberup
     Ingeborg Willadsdr 40 = Lars Pedersen hmd i Holmstrup
     Karen Willadsdr 38 = Peder Andersen hmd i Biergene
     Sidse Willadsdr 36 = Lars Henrichsen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Jensdtr ˝ barn i Torendrup      14 Feb 1832  pg 195
FADER:  Jens Rasmussen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Kirstine Frederichsdtr 3/4 aar barn i Ellingshuse     13 Feb 1832  pg 195
FADER:  Frederich Otto Hansen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Nielsen aftgsmd i Hove      9 Feb 1832  pg 195 263
CH:   Karen Larsdtr 34 = Christen Jensen hmd i Weddinge
     Kirsten Larsdtr 24 = Ole Christiansen hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Nielsen i Hundstrup
CH:  dodfodt drengebarn   17 Feb 1832   
FADER:  Niels Pedersen hmd i Musbyehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Peter Schiolberg skoemagersvend hos Niels Hansen hmd i Rorvig   18 Feb 1832  pg 195
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Pedersen 6 barn i Ellingehuse/Ellingegaards grund     8 Feb 1832  pg 195
FADER:  Peder Pedersen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Jensen 12 barn i Hoybye      20 Feb 1832  pg 196
MODER:  Jens Jensen 's enke inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Pedersen aftgsmd i Skippinge       22 Feb 1832  pg 202
WIFE:  
CH:   Else Rasmusdtr 40 = Jens Pedersen gmd i Skippinge
by: Henrich Jacobsen hmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Olsdtr aftgsenke i Folleslov   27 Feb 1832  pg 203 263
CH:   Karen Pedersdtr = Peder Jensen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Pedersen aftgsmd i Klindt     22 Feb 1832  pg 203 263
WIFE:  Ane Hansdtr (dod)
CH:   Lars Madsen 37 unge gmd i Klindt
     Lucie Madsdtr 44 = Lars Madsen gl. gmd i Klindt
     Ane Marie Madsdtr 40 = Mads Olsen hmd i Tingslemarke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Olsdtr aftgsenke i Nakke      1 Mar 1832  pg 204 263
HUSB:  Jens Jensen hmd (dod)
CH:   Mads Jensen 31 hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Hansen 8 days barn i Honsinge   28 Feb 1832  pg 204
FADER:  Hans Henrich Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Kirstine Mortensdtr 3/4 aar barn i Anneberggaards grund      28 Feb 1832  pg 204
FADER:  Morten Larsen inds hos Niels Pedersen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Christiansdtr aftenke ( Ane Christensdtr ) i Gundestrup   16 Mar 1832  pg 205 263
CH:   Christian Hansen 26 hmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Birthe Marie almiss enke i Biergene       5 Mar 1832  pg 205
HUSB:  Anders Rasmussen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Rigler/Rigter almiss i Folleslov      5 Mar 1832  pg 205
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Nielsen aftgsmd i Hove     22 Mar 1832   pg 205 263
CH:   Poul Larsen 40 hmd i Weilebye
     Jens Larsen 38 hmd i Hove
     Maren Larsdtr 36 = Christen Hansen arbeidsmand i Kallundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Margrethe Larsdtr 10 wks barn i Eskildstrup   21 Mar 1832  pg 205
FADER:  Lars Mortensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Jensdtr ˝ barn i Hove     19 Mar 1832   pg 205
FADER:  Jens Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Jensen hmd i Ellingegaards grund
CH:  dodfodt drengebarn   22 Mar 1832   pg 205
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Rasmussen aftgsmd i Kildehusene, dod i Nykiobing     5 Apr 1832  pg 206
WIFE:  
CH:   Hans Andersen 11
     Johan Andersen 6
     Peder Andersen ¬
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Andersdtr aftgenke i Kjeldstrup      23 Mar 1832  pg 206 263
by: Peder Jensen ungkarl i Kieldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodorf enkemadame almiss hos Lars Hansen hmd i Svinninge     23 Mar 1832  pg 206
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Inger Hansdtr aftgenke i Asnaes    26 Mar 1832  pg 206 263
CH:   Hans Pedersen 34 hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Soren Pedersen 10 wks barn i Gudmindrup      31 Mar 1832  pg 206
FADER:  Peder Sorensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr aftgsenke i Biergene/Windekilde Bierge      4 Apr 1832  pg 206 208 248
HUSB:  Anders Jensen (dod)
CH:   Maren Andersdtr = Jens Jensen hmd i Biergene
     Dorthe Andersdtr = Niels Christiansen sadelmager i Englerup i Horns herred
     Ane Andersdtr (dod) = Lars Svendsen hmd i Haunsoe
      CH: Jens Larsen 10
         Peder Larsen 7˝
         Anders Larsen 5
         Kirstine Larsdtr 12
     Karen Andersdtr 30 tien i Folleslov
     Kirsten Andersdtr 20 tien i Snaertinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren , almiss Ane Knudsen ' enkes datter i Folleslov      26 Mar 1832  pg 206
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Nielsen aftgsmd i Lumbsaas    7 Apr 1832  pg 206
WIFE:  alive
CH:   Peder Pedersen 45 hmd i Lumbsaas
     Lars Pedersen 43 hmd i Lumbsaas
     Niels Pedersen 42 gmd i Lumbsaas
     Kirsten Pedersdtr 36 = Ole Nielsen gmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Madsdtr aftgsenke i Hoybye    4 Apr 1832  pg 206 263
CH:   Ole Nielsen 36 hmd i Holmstrup ved Slagelse
     Mads Nielsen 34 skoroder ved Prinds Ferdinands dragoner
     Christian Nielsen 28 hmd i Hoybye
     Sidse Marie Nielsdtr 30 = Mrchus slagter i Khvn
     Ane Nielsdtr 29 = Jens Olsen hmd i Holbeks Ladegaards huse
     Bodil Nielsdtr 24 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Hansdtr inds enke i Asnaes    11 Apr 1832  pg 207 263 269?
HUSB:  Christian Ulriksen hmd (dod)
CH:   Ulrik Christiansen 52 hmd i Tolsager
     Hans Christiansen 51 hmd i Aastofte
     Peder Christiansen 48 hmd i Aastofte
     Ane Dorthe Christiansdtr 49 = Jens Pedersen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Nielsdtr aftgsenke i Herrestrup      9 Apr 1832  pg 207 263
HUSB:  Peder Andersen (dod)
CH:   Niels Pedersen 51 gmd i Herrestrup
     Kirsten Pedersdtr 42 = Christopher Sorensen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Larsen inds i Faareveile    d.18 Aug 1829/24 Apr 1832   pg 211 244 (BK2 144)
WIFE:  Dorthe Pedersdtr     (=2. Peder Christiansen hmd i Windekilde Bjerge - by Nov 1832)
CH:   Peder Andersen 2˝ nu i Bjergene hos moderen
BRO:   Peder Larsen hmd i Bjergene
     Jorgen Larsen i Horbygaard paa Frederiksborg amt, abt 2˝ morl fra Khvn
wgd: Peder Christiansen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Birthe Hansdtr aftgenke i Rorvig    24 Apr 1832  pg 211 263
HUSB:  Niels Hansen (dod)
CH:   Ane Christense Nielsdtr 32 = Thomas Jensen hmd i Rorvig
     Maren Nielsdtr 25 = Niels Hansen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Michelsdtr 14 barn i Horve    23 Apr 1832  pg 211
FADER:  Mikkel Willadsen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Henrichsen 3/4 aar barn i Hoybye     25 Apr 1832  pg 211
FADER:  Henrich Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Michelsen aftgsmd i Nakke    21 Apr 1832  pg 211 263
by: Peder Frederichsen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen = Karen Nielsdtr inds i Prejlerup
CH:  dodfodt drengebarn   30 Apr 1832   pg 212
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr aftgskone i Hoybye, dod i Staarup      4 May 1832  pg 213
HUSB:  Mads Pedersen aftgsmd
CH:   Lars Madsen 16 i Staarup
     Kirsten Madsdtr 19
     Maren Madsdtr 18
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Nielsen inds i Atterup      4 May 1832  pg 213 235 (BK2 96)
WIFE:  Karen Knudsdtr      (=2. Anders Hansen daglejer - by 11 Sep 1832)
CH:   Peder Sorensen 5
guard: Hans Nielsen gmd i Atterup
wgd: Niels Larsen hmd i Atterup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Hansdtr i Windekilde bjerge   8 May 1832  pg 214
HUSB:  Mads Nielsen inds
CH:   Christen Madsen 3/4 aar
FADER:  Hans Augustinussen hmd i Windekilde Bjerge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Kirstine Andersdtr 5 wks i Ellingegaards grund  15 May 1832  pg 215
FADER:  Anders Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Andersen = Sidse Nielsdtr inds i Sneglerup
CH:  dodfodt pigebarn    29 May 1832   pg 215
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Madsen grdaftgsmd i Faareveile       26 May 1832  pg 215
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Ane Madsdtr 24 tien Hans Christensen gmd i Weddinge
     Peder Madsen 22 tien Mads Larsen gmd i Weddinge
     Mads Madsen 20 tien Christen Larsen gmd i Faareveile
     Johanne Madsdtr 17 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Hansen aftgsmd hos Niels Jensen hmd i Yderbye   2 Jun 1832  pg 219 263
WIFE:  Dorthe
˝SIS:  Karen Lucie Hansdtr = Soren Christensen hmd i Guibon, Oddens sogn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Nielsdtr fattig under Wallekilde Fattigdistrict      6 Jun 1832  pg 219
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Rasmusdtr 1 barn i Asnaes    18 Jun 1832   pg 220
FADER:  Rasmus Anthonsen selv.hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Margrethe Jensdtr i Starreklinte      8 Jun 1832  pg 220
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Niels Jensen 1
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Jensen inds i Hove
CH:  Grethe Hansdtr 7 wks  15 Jun 1832   pg 220
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Olsdtr i Skippinge   18 Jun 1832  pg 220 221 240
HUSB:  Poul Jensen inds
CH:   Niels Poulsen 24 i Hirshholm
     Maren Poulsdtr 19 tien i Wallekilde
     Ole Poulsen 14 tien i Wallekilde
     Jens Poulsen 10 hiemme
STEDFADER: Peder Nielsen aftgsmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr aftgenke i Faarevejle   25 Jun 1832  pg 221 22 246
HUSB:  Mads Olsen aftgsmd (dod)
BRO:   Niels Jensen gmd i Hove
     Soren Jensen hmd i Faareveile
     Hans Jensen gmd i Faareveile (dod)
      6CH: Anders Hansen 14
         Kirsten Hansdtr = Erik Larsen gmd i Faarevejle
         Ane Hansdtr 20 ugift
         Else Hansdtr 17 ugift
         Maren Hansdtr 8
         Lisbeth Hansdtr 6
SIS:   Maren Jensdtr = Lars Madsen hmd i Weddinge
     Lisbeth Jensdtr = Rasmus Pedersen hmd i Faareveile
     Karen Jensdtr = Peder Henrichsen hmd i Asnaes
     Bodil Jensdtr = Hans Hansen gmd i Faareveile
     Johanne Jensdtr = Peder Jorgensen gmd i Riis
HUSB.BRO: Jens Olsen i Bjerresoe (dod)
      CH: Ole Jensen bmd i Bierresoe
         Maren Jensdtr = Soren Pedersen gmd i Bjerresoe
         Lisbeth Jensdtr enke = afg. Lars Jacobsen gmd i Faareveile
         Sidse Jensdtr = Christen Madsen hmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Sorensen faarevagter i Alkestrup     18 Jun 1832  pg 221 263
CH:   Soren Pedersen 29 ungkarl i Folleslov
     Hans Pedersen 27 hmd i Rumperup
     Marie Pedersdtr 22 i Egemarke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Mogensdtr i Ellingehuse     9 Jul 1832  pg 222 230 243/293
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Maren Hansdtr = Rasmus Anthonsen hmd i Asnaes
     Jens Hansen 26 hmd i Holmstrup
     Niels Hansen 18 tien i Gammelraad
     Mogens Hansen 16 tien i Weddinge
     Christian Hansen 12 tien i Hove
     Rasmus Hansen 7 hiemme
     Dorthe Hansdtr (dod)
      CH: Jens Larsen 12
guard: Anders Andersen hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mogens Nielsen aftgsmd i Yderbye    13 Jul 1832  pg 223 263
CH:   Niels Mogensen gmd i Yderbye
     Maren Mogensdtr = Christian Nielsen hmd i Seieroe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Rasmussen 1 barn i Hove     18 Jul 1832  pg 225
FADER:  Rasmus Larsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Christensdtr aftgenke i Taarndrup    27 Jul 1832  pg 225 263
CH:   Christen Andersen gmd i Taarndrup
     Johanne Andersdtr = Hans Christensen gmd i Grevinge
     Inger Andersdtr = Jens Pedersen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Marie Larsdtr 1 barn i Skippinge     21 Jul 1832  pg 225
FADER:  Lars Nielsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Sorensdtr & Kirstine Sorensdtr tvilling born i Bjerresoe   28 Jul 1832  pg 227
FADER:  Soren Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Christensen inds i Windekilde Bjergene   28 Jul 1832  pg 227
WIFE:  Ane Dorthe Sorensdtr
by: Christen Sorensen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen 1 uaegte barn i Weddinge      8 Aug 1832  pg 230
MODER:  Ane Jensdtr ugift fruentimmer, tilhuse hos Johanne Jensdtr pigen i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Jeppesen fattig hos Mikkel Hansen gmd i Yderbye  8 Aug 1832  pg 230 263
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lorentz Raaehave almisse i Stubberup      1 Aug 1832  pg 230
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Henrichsdtr aftgenke i Weddinge       13 Aug 1832  pg 231 232 260
HUSB:  Niels Pedersen aftgsmd i Weddinge (dod)       pg 232 260 
CH:   Sidse Nielsdtr (dod) = Peder Rasmussen hmd i Weddinge
      CH: Bodil Pedersdtr = Christopher Madsen bmd i Weddinge
         Jens Pedersen bmd i Weddinge
     Henrich Nielsen gmd i Weddinge
     Jens Nielsen hmd i Weddinge (dod) = ... = 2. Hans Nielsen gmd i Starreklindt
      CH: Niels Jensen 14 hiemme
         Johan Jensen 11
     Else Margrethe Nielsdtr = Lars Johansen hmd i Ordrup
     Peder Nielsen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Jensen 1 barn i Bjerresoe    12 Aug 1832  pg 231
FADER:  Jens Nielsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Lange aftgsmd i Skippinge     10 Sep 1832  pg 233 263
2 CH:  Mette Marie Jensdtr = Jens Pedersen hmd i Saerslov, Folleslov sogn
     Marie Lisbeth Jensdtr = Lars Jensen gmd i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen i Folleslov   29 Sep 1832  pg 245
HUSB:  Frederich ... fattig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Johansen Kaage fattig i Folleslov     29 Sep 1832  pg 245
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr aftgsenke i Kildehuse    4 Oct 1832    pg 245 263
HUSB:  Hans Jensen hmd (dod)
1HUSB:  Peder Pedersen hmd 
CH:   Anders Pedersen (dod)
      CH: 
2HUSB:  Rasmus hmd
CH:   Soren Rasmussen hmd i Bognaes
     Kirsten Rasmusdtr (dod) = Ole Larsen arbeidsmand i Holbek
      CH: Karen Sophie Olsdtr 3
     Ane Rasmusdtr = Rasmus ... hmd i Kildehusene
     Dorthe Rasmusdtr = Peder Pedersen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Nielsen inds i Folleslov     23 Sep 1832  pg 245
WIFE:  Lisbeth Pedersdtr
3 CH:  Rasmus Sorensen 8
     Marie Sorensdtr 6
     Niels Sorensen 3
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr aftgsenke i Overbye  9 Oct 1832    pg 251 263
CH:   Lars Mortensen hmd i Yderbye
     Sidse Mortensdtr = Peder Michelsen hmd i Overbye
     Niels Mortensen arbeidsmand i Nykjobings Lyng (dod)
      CH:
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Nielsen aftgsmd i Wiig      8 Oct 1832  pg 251 263
CH:   Niels Pedersen gmd i Wiig
     Peder Pedersen gmd i Jyderup
     Karen Pedersdtr = Peder Olsen gmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Andersdtr i Mosbyhuset  31 Oct 1832  pg 252
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Sidse Pedersdtr tien i Khvn
     Ellen Stine Pedersdtr tien i Khvn
     Peder Pedersen tien i Khvn
     Christian Pedersen 23 ungkarl i Hoibye
     Frederich Pedersen 25 tien i Arneberg
     Maren Kirstine Pedersdtr 22 hiemme
     Christiane Marie Pedersdtr 19 tien i Anneberg
     Wilhelm Pedersen 16 hiemme
     Lise Pedersdtr 12
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Margrethe Rasmusdtr i Stubberup       3 Nov 1832  pg 252 264
MODER:  Ellen Larsdtr enke = afag. Rasmus Mogensen inds i Stubberup
BRO:   Christian Rasmussen 20 ungkarl i Faareveile
SIS:   Dorthe Rasmusdtr 24 tien i Hove
     Sara Rasmusdtr = Johan ... hmd i Hagested
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Inger Hansdtr aftgenke i Yderbye    10 Oct 1832  pg 252 263
CH:   Hans Olsen 25 hmd i Yderbye
     Inger Olsdtr 30 = Hans Larsen smed i Yderbye
     Dorthe Olsdtr 24 = Lars Jensen hmd i Yderbye
     Sidse Olsdtr 28 = Niels Nielsen gmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Madsdtr aftgsenke i Atterup   31 Oct 1832  pg 252 264
HUSB:  Jorgen Albreth aftgsmd (dod)
CH:   Christen Jorgensen gmd i Atterup
     Mads Jorgensen hmd i Grevinge
     Ane Jorgensdtr = Mads Andersen gmd i Sneglerup
     Ellen Jorgensdtr (dod) = Niels Pedersen gmd i Holte (dod)
      CH: Maren Nielsdtr = Christen Nielsen gmd i Odstrup
         Ellen Nielsdtr i Holte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Christensen 8 days barn i Kollekolde    8 Nov 1832  pg 253
FADER:  Christen Madsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Andersen ˝ barn i Anneberggaardshuse   16 Nov 1832  pg 253
FADER:  Anders Jensen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johan Jensen Kaage aftgsmd i Folleslov     22 Nov 1832  pg 257 264
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Birthe Johansdtr = Lars Christensen hmd i Faurboe
     Maren Johansdtr = Jorgen Christensen hmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Pedersdtr i Honsinge     17 Nov 1832   pg 257 264
HUSB:  Hans Olsen inds
MODER:  Maren ... = Jens Andreasen hmd i Honsinge
˝SIS:  Bodil Jensdtr (dod)
      CH: Kirsten ... 14 tien i Honsinge
     Giertrud Jensdtr 38 i Khvn
     Johanne Jensdtr = Jens Nielsen inds i Honsinge
     Maren Jensdtr 24 tien i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr i Hoybye     7 Dec 1832   pg 260
HUSB:  Christen Jensen inds
CH:   Peder Christensen 13
     Christian Christensen 9
     Sidse Marie Christensdtr 3
     Stine Christensdtr ˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Pedersdtr fattig enke i Svinninge     3 Dec 1832  pg 260 264
HUSB:  Christian Frederich Langemark inds (dod)
CH:   Niels Larsen 10
     Stine Christiansdtr 6
     Marie Christiansdtr 3˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Olsen aftgsmd i Ebbelykke    4 Dec 1832  pg 260
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Ole Nielsen hmd i Ebbelykke
     Jens Nielsen gmd i Ebbelykke
     Kirsten Nielsdtr (dod) = Niels Pedersen gmd i Lumbsaas
      CH: Peder Nielsen 18 tien i Ebbelykke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr inds i Hove    29 Dec 1832  pg 262 267
HUSB:  Peder Madsen inds i Windekilde Lynge (dod)
CH:   Karen Pedersdtr 25 tien i Asnaes
     Dorthe Hansdtr 16 tien i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Madsdtr aftgsenke i Lumbsaas   31 Dec 1832  pg 262 264
CH:   Christopher Andreasen gmd i Lumbsaas
     Ellen Andreasdtr 40 tien i Lumbsaas
     Peder Andreasen skolelaerer i Overbye
     Karen Andreasdtr = Peder Nielsen hmd i Lumbsaas
     Lucie Andreasdtr (dod) = Ole Nielsen gmd i Lumbsaas
      CH: Ane Olsdtr 8
     Daniel Andreasen gmd i Overbye
      CH: Christopher Danielsen 16
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Pedersdtr 6 uaegte barn hos Ane Jensdtr i Strandhusen    21 Jan 1833  pg 264
MODER:  Caroline Losie Anthonsdr
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Constanse Sophie Petersen 18 wks barn i Asnaes Molle  20 Jan 1833  pg 264
FADER:  Petersen moller
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Nielsdtr aftgsenke i Ulstrup      16 Jan 1833  pg 264 265 322 336
CH:   Niels Hansen (dod)
      CH: Maren Nielsdtr 4 hos Niels Jensen gmd i Ulstrup
guard: Hans Madsen gmd i Seistrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Jensdtr inds i Kaarup      26 Jan 1833  pg 264
HUSB:  Christian Jorgensen Lund
CH:   Jens Christian Lund 42 smed i Faarevejle
     Karen Haunlov Christiansdtr 31 = Jens Nielsen hmd i Kaarup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Hansen aftgsmd hos Hans Larsen 's enke i Nakke   1 Feb 1833  pg 264 266 270 274
CH:   Hans Larsen gmd i Nakke (dod Dec 1832) = Ane Kirstine Andersdtr, dau of Anders Olsen gmd i Nakke
      CH: dodfodt barn
BRO:   Willum Hansen bmd i Nakke (dod)
      CH: Ane Willumsdtr 31 or 34 tien i Nakke
     Hans Hansen gmd i Nakke (dod)
      CH: Hans Hansen 32 or 37 gmd i Nakke
         Ellen Hansdtr 34 or 42 = Jens Jensen gmd i Nakke
         Ane Hansdtr (dod) = Peder Pedersen gmd i Nakke (dod)
          CH:  Hans Pedersen 26 gmd i Nakke
             Peder Pedersen 14 or 13 dovstum i Khvn
             Lars Pedersen 11 or 10 hiemme
             Karen Pedersdtr 28 or 27 or 22= Niels Thomasen gmd i Rorvig
             Bodil Pedersdtr 22 or 17 hiemme
             Marie Pedersdtr 19
guard: Lars Pedersen sognefoged i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr aftgsenke 83 i Ledstrup      1 Feb 1833   pg 265 270
1HUSB:  Rasmus Mortensen smed (dod)
CH:   Morten Rasmussen 57 dyelaege i Svendstrup Hestehauge
     Jens Rasmussen 56 smed i Asnaes
     Jacob Rasmussen 54 smed i Egeberg
     Niels Rasmussen 52 smed i Ledstrup
     Daniel Rasmussen 50 boer i Khvn
     Christopher Rasmussen 48 skolelaerer i Svinninge udenbirks
     Dorthe Kirstine Rasmusdtr 46 = Niels Pedersen gmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Pedersen ungkarl i Snejlerup         1 Feb 1833    pg 265
FADER:  Peder Andersen aftgsmd i Snejlerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Malene Hansdtr aftenke i Grevinge Lynghuse  5 Feb 1833   pg 265 270
HUSB:  Niels Hansen hmd (dod)
CH:   Hans Nielsen 31 gmd i Stareklinte
     Ane Nielsdtr 50 = Lars Pedersen hmd i Holte
     Karen Nielsdtr (dod) = Jens Christensen hmd i Grevinge Lynghuse
      CH: Niels Jensen 17 tien i Herrestrup
         Christen Jensen 6 hiemme
         Kirsten Jensdtr 22 ugift hiemme
         Ane Jensdtr 19
         Karen Jensdtr 12
         Marie Jensdtr 10
         Sidse Jensdtr 8
         Mette Jensdtr 1˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Eiler Hagerup forpagter i Egemarke   1 Mar 1833  pg 267 (BK2)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Else Jensdtr aftgsenke i Asnaes    25 Feb 1833  pg 267 298
HUSB:  Jens Pedersen aftgsmd (dod)
CH:   Bodil Jensdtr = Lars Christensen gmd i Asnaes
     Sidse Jensdtr = Jens Larsen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Peter Mortensen 8 days barn i Anneberggaards huse      1 mar 1833  pg 267
FADER:  Morten Larsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Larsdtr barn i Nyrup  28 Feb 1833  pg 267
FADER:  Lars Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr aftgsenke i Ledstrup    4 Mar 1833  pg 268 270 272 298
CH;   Inger Larsdtr = Christen Nielsen hmd i Ledstrup
     Karen Larsdtr (dod) = Jens Johansen hmd i Keldehusene
      CH: Johan Jensen 11
         Peder Jensen 8
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Pedersdtr aftgskone i Faareveile     9 Mar 1833  pg 268 270
2HUSB:  Niels Nielsen aftgsmd
CH:   Ane Cathrine Nielsdtr = Hans Sorensen hmd i Bierresoe
1HUSB:  Lars Evensen i Faareveile (dod)
CH:   Peder Larsen glarmester i Windekilde
     Ellen Larsdtr = Soren Nielsen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Larsdtr fattig enke i Horve  7 Mar 1833    pg 268
HUSB:  Christen Hellesen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Larsen 2¬ barn i Overbye      11 Mar 1833  pg 269
FADER:  Lars Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Jensdtr fattig i Wallekilde Pastoret   11 Apr 1833  pg 269
HUSB:  Peder Pedersen aftgsmd i Bierresoe (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dorthe Sophie Engelstad i Wallekiilde      10 Apr 1833  pg 269 271
BRO:   Engelstad campstorist i Nykjobing
SIS:   Cecilia Elisabeth Engelstad (dod) = Neumann skovrider i Holmstrup
      CH: Frederich Hermann Neuman 
         Sophie Hedvig Neuman
     Ane Jacobing Engelstad = Hans Christian Morch skraedermester i Khvn
     Laurine Engelstad = Christensen skolelaerer kirkesanger i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Else Kisbomsdatter fattig i Hoibye   3 Apr 1833  pg 269
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Hansen aftgsmd i Holmstrup    5 Apr 1833  pg 269 270
CH:   Poul Hansen gmd i Holmstrup
     Karen Hansdtr = Andreas Hansen gmd i Holkerup
     Peder Hansen gmd i Holmstrup
     Ane Kirstine Hansdtr = Peder Christensen hmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Madsen aftgsmd i Rode  11 Mar 1833  pg 269 270
CH:   Peder Hansen 34 bmd i Tolsager
     Niels Hansen 32 gmd i Aastofte
     Jens Hansen 28 gmd i Rode
     Hans Hansen 26 hmd i Rode
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd i Lumbsaas     11 Apr 1833  pg 269
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Bodil Jensdtr = Anders Pedersen hmd i Weddinge
     Karen Jensdtr 28 i Holbek
     Lars Jensen 22 tien i Oddens sogn
     Ane Jensdtr hiemme
by: Christen Andersen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Pedersen fattig i Folleslov   14 Mar 1833  pg 269
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Abel Cathrine Andersdtr aftgsenke i Asnaes   26 Apr 1833  pg 270 271
CH:   Soren Larsen 30 smed i Nakke
     Christian Larsen 28 bodker i Asnaes
     Jorgen Larsen 26 skoemager i Ellinge
     Bodil Larsdtr 24 tien i Nykiobing
     Dorthe Larsdtr 21 = Anders Madsen hmd i Asnaes
by: Jens Madsen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Ibsdr fattig i Wiig    16 Apr 1833  pg 270
CH:   ... = Jens Madsen hmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Sorensen aftgsmd i Folleslov      18 Apr 1833   pg 270 298
CH:   Ane Hansdtr enke i hiemme
     Hans Hansen 31
     Karen Hansdtr 29
     Soren Hansen 23
     Morten Hansen 22
     Peder Hansen 20
     Kirsten Hansdtr 18
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Henrichsdtr i Gundestrup     26 Apr 1833  pg 270 298
HUSB:  Niels Christensen aftgsmd
CH:   Henrich Pedersen tiene i Roeskilde
     Christian Nielsen 27 hmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Sorensen 14 days barn i Abildore      25 Apr 1833  pg 270
FADER:  Soren Jensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Hansdtr aftsenke i Nyegaard  4 May 1833    pg 270 298
HUSB:  Mads Larsen (dod)
CH:   Lars Madsen gmd i Hoibye
     Ane Madsdtr = Hans Jensen hmd i Ellinge Lykken
     Boel Madsdtr = Peder Andersen gmd i Gunderup ( Bodil Madsdtr )
     Soren Madsen gmd i Nyegaard
     Sidse Hansdtr ugift
     Maren Hansdtr ugift
     Niels Hansen 10
     Ane Kirstine Hansdtr
     Karen Sophie Hansdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jacob Laursen aftgsmd i Hoibye Haunsoe     6 May 1833  pg 271 298 
SODSK:  ... (dod)
      CH: Niels Jacobsen gmd i Haunsoe
         Jens Jacobsen myndig
         Mads Jacobsen myndig
         Ellen Kirstine Jacobsdtr = 
         Lisbeth Jacobsdtr =
˝SODSK: ... (dod)
      CH: Ane Mette ... (dod) = Niels Olsen
          CH:  Peder Nielsen 19
             Else Nielsdtr ugift
             Ane Sophie Nielsdtr
             Sidse Nielsdtr
             Lars Nielsen 8
         Karen .. = Peder Madsen hmd i Tjornemark
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Olsdtr aftgsenke i Kjeldstrup       10 May 1833  pg 271 298
HEIRS:  Hans Larsen hmd i Kieldstrup
     Jens Larsen hmd i Honsinge
by: Niels Ibsen gmd i Kjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Pedersen aftgsmd i Nakke    2 May 1833  pg 271 298
WIFE:  Boel Rasmusdtr ( Bodil Rasmusdtr )
CH:   Ellen Rasmusdtr = Hans Nielsen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Marie Andersdtr 4 barn i Weddinge     6 May 1833  pg 271
FADER:  Anders Bendixen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Sorensdtr aftgsenke i Ledstrup      15 Mfay 1833 pg 271 298
HUSB:  Lars Andersen aftgsmd (dod)
CH:   Jens Larsen 28 tien i Sollerup
     Hans Larsen 21 tien
     Ellen Larsdtr = Mads Jensen hmd i Lesstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christopher Sorensen aftgsmd i Nakke      9 May 1833  pg 271 298
CH:   Niels Christophersen 22 hos moller Petersen i Nyekobing
     Peter Christophersen 11 hiemme
by: Hans Nielsen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Laursdr i Strandhusen   3 Jun 1833   pg 272 
HUSB:  Hans Jensen fattiglem i Skaverup (fraskildt)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr aftgsenke ( Kirstine Larsdtr ) i Wallekilde   27 May 1833  pg 272 298
HUSB:  Lars Madsen aftgsmd (dod)
HEIRS:  Ole Jensen 36 gmd i Skippinge
     Mads Jensen 34 gmd i Wallekilde
     Erik Jensen 30 hmd i Weilebye
     Hans Jensen 31 gmd i Wallekilde
     Maren Jensdtr 40 = Jens Hansen bmd i Saerslykken  
     Jens Larsen tiene i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Prelindr pigen i Overbye   29 May 1833  pg 272
FADER:  alive almiss
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Hansdtr pigen i Herredstrup
ILLE.CH: dodfodt barn    30 May 1833   pg 272
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Madsen inds i Abildore
CH:  drengebarn fodt & dobt     31 May 1833  pg 272
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Olsdtr almiss enke i Faareveile, dod i Wallekilde     5 Jun 1833  pg 273
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Hansen 14 days barn i Ellingelyng    7 Jun 1833   pg 273
FADER:  Hans Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Jensen 87 aftgsmd enkemand i Strandhusene, Egeberg     11 Jun 1833  pg 274 298
CH:   Karen Larsdtr = Ole Andersen hmd i Ellinge Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Nielsen 3/4 aar barn i Herstrup  15 Jun 1833   pg 275
FADER:  Niels Christian inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Madsdtr aftgsenke i Hove      25 Jun 1833  pg 276 278 323
HEIRS:  Ole Rasmussen 54 gmd i Hove (dod 3 Dec 1833) = ... (= 2. Jens Pedersen gmd i Hove - by 22 Jul 1834)
     Niels Rasmussen 52 hmd i Hove
     Poul Rasmussen 49 hmd i Hove
     Lisbeth Rasmusdtr (dod) = Hans Sorensen aftgsmd i Asnaes
      CH: Karen Andersdtr = Peder Willumsen gmd i Asnaes
         Sidse Andersdtr (dod) = Rasmus Larsen gmd i Hove
          CH:  Lars Rasmussen 3
         Niels Andersen 25 ungkarl i Hove
         Maren Hansdtr 18 ugift
     Karen Rasmusdtr = Niels Willumsen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Jensen aftgsmd 53 i Hove     3 Jul 1833  pg 279 280 292 312
WIFE:  Ane Andersdtr
SIS:   Karen Jensdtr = Peder Henrichsen hmd i Asnaes
     Maren Jensdtr = Lars Madsen hmd i Weddinge
     Ane Jensdtr (dod - bornlos)
     Lisbeth Jensdtr = Rasmus Peder Jorgensen hmd i Faareveile 
BRO:   Hans Jensen gmd i Faareveile (dod)
      CH: Kirstine Hansdtr = Erik Larsen gmd i Faareveile
         Ane Hansdtr 10
         Else Hansdtr 17 or 11
         Anders Hansen 15
         Maren Hansdtr 12
         Lisbeth Hansdtr 6
SIS:   Bodil Jensdtr = Hans Hansen gmd i Faareveile (?dod by Mar 1833)
BRO:   Soren Jensen 47 hmd i Faareveile
SIS:   Johanne Jensdtr = Peder Jorgensen gmd i Riis (? Lisbeth Jensdtr ) 
guard: Anders Hansen gmd i Hove
wgd: Poul Jensen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd 91 ( Jens Laursen) i Nakke     29 Jul 1833  pg 281 298
CH:   Jens Jensen 53 gmd i Nakke
     Soren Jensen 48 skipper i Rorvig
     Lars Jensen 42 gmd i Nakke
     Ane Jensdtr enke = afg. Lars Baerildsen i Nyekiobing
     Sidse Jensdtr = Lars Danielsen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Larsen inds 47 i Underue     8 Aug 1833  pg 281 307 325
WIFE:  Maren Jensdtr      (=2. Jens Jensen hmd i Underue - by 22 Jul 1834)
CH:   Sidse Larsdtr 17 (18 ugift i 1834)
     Jacob Larsen 19     (21 in 1834)
     Jens Larsen 14      (16 in 1834)
     Dorthe Larsdtr 11    (13 in 1834)
     Niels Larsen 7      (10 in 1834)
     Ane Marie Larsdtr 4   ( 6 in 1834)
     Maren Sophie Larsdtr 2  ( 3 in 1834)
     Inger Kirstine Larsdtr  ( ˝ by 27 Apr 1834)
FADER:  Lars Larsen hmd i Underue
wgd: Niels Jensen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Hansdtr i Nyerup     16 Sep 1833  pg 282 298
HUSB:  Erik Madsen inds
BRO:   Peder Hansen hmd i Nakke
SIS:   Kirsten Hansdtr 20 tien i Gunderup
BRO:   Christian Hansen 17 hiemme
SIS:   Maren Hansdtr 14
MODER:  ... enke = afg. Hans Westesen i Nyekiobing Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Birthe Sophie Pedersdtr i Asmindrup       10 Sep 1833  pg 282 286
HUSB:  Niels Larsen aftgsmd hmd (testament 15 Jun 1825)
to: Lise Sivertsdr = Niels Pedersen ungkarl i Nyegaard
by: Niels Larsen hmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Caroline Holm, madame Caroline Larsen i Wallekilde   9 Sep 1833  pg 282 284 291 295 299 319
HEIR:  Hans Jensen gmd i Wallekilde
guard: Hans Willumsen brandeviinsbrander
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Nicolaisdr i Steenstrup     14 Sep 1833  pg 282
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Maren Jensdtr = Peder Christensen hmd i Staarup
     Ane Jensdtr enke = afg. Lars Andreasen sognefoged i Odden
     Ellen Jensdtr = Soren Jensen smed i Lumbsaas
     Dorthe Jensdtr = Niels Larsen hmd i Hojbye
     Kirsten Jensdtr 36 hiemme
     Sophie Jensdtr = Peder Larsen gmd i Yderbye
     Nicolai Jensen 45 gmd i Stenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Sophie Hansdtr 7 wks uaegtebarn i Nakke      15 Aug 1833  pg 282
MODER:  Mette Kirstine Nielsdtr pigen inds i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Pedersdtr enke inds i Folleslov Mark     5 Oct 1833   pg 282 285 288 314
HUSB:  Soren Nielsen inds (dod)
CH:   Niels Sorensen 4
     Marie Sorensdtr 7
FADER:  Peder Thomasen hmd i Eskebjerg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Larsen 14 days barn i Skaverup      7 Sep 1833  pg 282
FADER:  Lars Hansen revirse inds
by: Hans Madsen hmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Poul Pedersen aftgsmd i Weddinge    21 Sep 1833  pg 282 298
SIS.CH: Sidse Marie Larsdtr = Christen Rasmussen hmdi Bjerresoe
     Morten Larsen hmd i Marked
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Hansen aftgsmd 74 i Sonnerup      29 Aug 1833  pg 282 298
CH:   Jens Christensen 40 hmd i Odden
     Hans Christensen 38 hmd i Hoybye
     Lars Christensen 31 hmd i Nyerup
     Sidse Christensdtr = Willads Larsen i Nyekiobing
     Kirstine Christensdtr = Rasmus Larsen i Nyekiobing Lyng
     Karen Christensdtr = Peder Rasmussen hmd i Svinninge (fraskildt) i Svinninge
     Bodil Christensdtr = Niels Hansen hmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Andersdtr enke i Kildehusene    15 Nov 1833  pg 283 298
HUSB:  Morten Hansen selv.hmd (dod)
CH:   Maren Mortensdtr 10
     Ane Cathrine Mortensdtr 6 (surnames assumed)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane enke i Rorvig     pg 283
HUSB:  Lars Michelsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Madsdtr aftgsenke i Nakke     18 Nov 1833  pg 283 298
HUSB:  Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Pedersen 47 gmd i Yderbye
     Inger Pedersdtr (dod) = Peder Pedersen hmd i Nakke
      CH: Peder Pedersen 17
         Ane Marie Pedersdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Olsdtr fattig enke i Rorvig    1 Nov 1833  pg 283
HUSB:  Lars Michelsen (dod)
by: Lars Hansen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Carl Jochumsen inds i Braade      14 Nov 1833  pg 283 327 332
WIFE:  Else Jensdtr
CH:   Ane Marie Carlsdr 20 tien i Siddinge ( Ane Marie Carldr 18)
     Ellen Kirstine Carlsdr 16     ( Ellen Kirstine Carlsdr 14)
     Maren Carlsdr 12
     Niels Carlsen 10
     Karen Sophie Carlsdr 8   ( 6)
     Bertine Carlsdr 6     (3 - 18 Jul 1834)
BRO:   Lars Jochumsen hmd i Abildore
wgd: Jens Nielsen hmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christiane Olsdtr nyfodt i Adelersborg     16 Oct 1833  pg 283
MODER:  Maren Jensdtr tjenestepige 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Daniel Danielsen skolelaerer i Nakke, Rorvig      22 Nov 1833  pg 283 287
WIFE:  Kirsten Nielsdtr (testamment 1 Feb 1802)
BRO:   Lars Danielsen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johanne Larsdtr aftgsenke i Asnaes   25 Nov 1833  pg 283 289 290
HUSB:  Caspar Wulf skoemager (dod)
CH:   Hans Caspersen boende i Khvn 
     Marie Caspersdr = Mads Olsen gmd i Asnaes
guard: Poul Jensen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marie Eriksdtr tjenestepige i Adlersborg    21 Oct 1833  pg 283 286 291 313
ILLEG.CH: Niels Abrahamsen 3
FADER:  Erik Jensen hmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Pedersen 5 i Gudmindrup     25 Oct 1833  pg 283
FADER:  Peder Nielsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Sorensdtr aftgsenke i Overbye       17 Nov 1833  pg 283 298
HUSB:  Soren Nielsen gmd (dod)
CH:   Karen Larsdtr = Niels Christophersen sognefoged
     Kirstine Larsdtr = Niels Hansen hmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Madsdtr i Hove     3 Dec 1833   pg 284
HUSB:  Niels Rasmussen aftgsmd
CH:   Rasmus Nielsen gmd i Hove
     Lisbeth Nielsdtr = Niels Jensen hmd i Hove
     Ane Nielsdtr (dod) = Hans Sorensen hmd i Veddinge
      CH: Soren Hansen 23
         Dorthe Hansdtr 18
     Maren Nielsdtr (dod) = Peder Hansen hmd i Weddinge
      CH: Karen Pedersdtr 11
         Hans Pedersen 9
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Frederikke Juliane Margrethe Lund inds i Augaardshuset, Folleslov    17 Sep 1833  pg 284 293 320
BRO:   Carl Lund
SIS:   Lorentze Margrethe Lund (dod) = Simon Frederich Behah uhrmager i Khvn
      CH: Frederikke Beha
         Christian Beha
         Hanne Beha
         Sophie Beha
         Georgine Behae
     ... Lund (dod) = N. H. Fisker kleinsmedmester i Holbek
      CH: Gundersine Johanne Fisker ugift
         Edle Johanne Kirstine Fisker
         Emilie Nicoline Fisker
         Abelonius Christian Fisker 22
         Christian Frederich Fisker 16 (surnames assumed
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Peter Christiansen 1 barn i Herrestrup   4 Dec 1833  pg 284
FADER:  Christian Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Ane Larsdtr aftgsenke i Abildore    17 Dec 1833  pg 288 298
HUSB:  Hans Larsen gmd (dod)
CH:   Anders Pedersen 39 gmd i Abildore
     Lars Pedersen 35 tien i Listrup?
     Peder Hansen 32 ungkar tien i Konpore?
     Jens Hansen 30 tien hiemme
     Niels Hansen 25 hmd i Hojbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mette Marie 1˝ uaegte hos Peder Andreasen hmd i Honsinge    23 Dec 1833  pg 289 (not in index)
MODER:  Karen Nielsdtr pigen
by: Peder Jensen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Skandrup fattig. i Hundstrup     9 Jan 1834  pg 295
by: Rasmus Pedersen hmd i Hundstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johanne Madsdtr i Horve    1 Jan 1834   pg 295
ILLEG.CH: Jens Jensen fodt 29 Dec 1834 (unsure who died, this child or her)
FADER:  Mads Pedersen inds i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Constance Alexandrine Edsberg jomfrue i Eskildstrup  11 Jan 1834   pg 296 315
 (? 14 Jul 1832)
MODER:  Johanne Margrethe Trosel hos Hans Jacob Edsberg i Pjedsted ved Fredericia
BRO:   Thomas Edsberg sognpraest i Svallerup ved Callundborg
     Hans Jacob Edsberg praest i Piedsted/Ridsted (herr Jacob Edsberg)
     Johan Henrich Edsberg praest i Sandersoe ved Odense (? Johan Edsberg)
SIS:   Elisabeth Edsberg enke = afg chordegn Crentesberg i Holbek (Betty Edsberg enke = afg. Cruusberg skolelaerer)
     Ane Cathrine Edsberg vanvittig i Odense hospital 
? Ache braendeviinsbraender i Kjobstaeden
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Peter Petersen 8 mo. i Asminderup     15 Jan 1834  pg 296
FADER:  Peder Nielsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Nielsen fattig ungkarl i Grevinge    13 Jan 1834  pg 296 297
by: Peder Olsen hmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Jensdtr i Bjerresoe  15 Jan 1834   pg 296 (not in index)
HUSB:  Ole Olsen aftgsmd
CH:   Hans Olsen 48 hmd i Bjergbye
     Christen Olsen 47 i Kbhvn
     Jens Olsen 40 hmd i Hjembek
     Jeppe Olsen 29 hmd i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Olsen hmd i Hundstrup  11 Feb 1834  pg 297 370
WIFE:
CH:   Niels Hansen 50
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen barn i Hundstrup         pg 297 **
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johan Michelsen aftgsmd i Steenstrup      15 Feb 1834  pg 297 370
CH:   Hans Johansen i Steenstrup
     Soren Johansen ungkarl i Steenstrup 
     Peder Johansen gmd i Jyderup
     Maren Johansdtr = Mads Mortensen i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr fattig i Bierresoe   12 Feb 1834  pg 297
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr i Nyerup  24 Jan 1834  pg 297 370
HUSB:  Lars Nielsen aftgsmd
by: Lars Pedersen hmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Karen Hansdtr 3 wks i Wiig  14 Feb 1834  pg 297
FADER:  Hans Ottesen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Larsdtr aftgsenke hos Mads Pedersen gmd i Pleierup    11 Feb 1834  pg 297 299 330 359
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Mads Pedersen gmd i Pleierup
     Lars Pedersen hmd i Atterup
     Ane Pedersdtr = Jens Pedersen gmd i Atterup
     Maren Pedersdtr = Anders Hansen inds i Engelstrup (? Marie Pedersdtr )
     Karen Pedersdtr (dod) = Jens Larsen unge gmd i Gundestrup
      CH: Lars Jensen 13
         Niels Jensen 11
guard: Lars Larsen gmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Rasmusdtr tjenestepigen i Egemarke Hovedgaard   21 Feb 1834  pg 297 302 322 346
BRO:   Peder Rasmussen 34 hmd i Honsinge
SIS:   Maren Rasmusdtr 30 ugift i Svinninge
     Inger Rasmusdtr 27 tien i Aggersvold
     Ane Cathrine Rasmusdtr 15 tien Ole Michelsen i Starreklinte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marten Larsen tjenestekarl     pg 297
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Hansdtr fattig i Holkerup    12 Feb 1834  pg 297
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Olsen barn i Bierresoe      31 Jan 1834  pg 297
FADER:  Ole Hansen inds i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Olsen i Reesrruve       pg 297
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Olsdtr aftgsenke i Atterup    3 Feb 1834  pg 297 370
HUSB:  Lars Nielsen gmd (dod)
CH:   Ole Larsen gmd i Honsinge
     Ellen Larsdtr = Niels Nielsen gmd i Wiig
     Birthe Larsdtr = Mads Jensen gmd i Atterup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sine Jensdtr 8 days barn i Hundstrup      12 Feb 1834  pg 297
FADER:  Jens Nielsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Lassen aftgsmd i Kieldstrup   24 Feb 1834  pg 298
WIFE:  Henriette Mork
CH:   Johannes Wolbye Lassen 20
     Jorgen Lassen 16
     Christian Lassen 7
     Stine Lassen 22 ugift conditionerende i Khvn
     Lise Lassen 18 hos moller Pedersen i Asnaes
     Trine Lassen 13 hos moller Pedersen i Asnaes
     Hanne Lassen 10
     Gine Lassen 9 begge hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Larsdtr almiss i Stubberup       d.17 Feb 1834  pg 300
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Pedersdtr fattig i Kaarup    d.20 Feb 1834 pg 300
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Cathrine Carlsdr enke i Musbyehusene, Anneberg gods     3 Apr 1834  pg 301 303 336 361
HUSB:  Mads Mortensen hmd
CH:   Kirstine Madsdtr = Niels Nielsen skipper i Rorvig/Musbyehusene
     Marie Madsdtr 20 tien i Nyekiobing
guard: Ole Larsen gmd i Staarup / Niels Carlsen smed i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Madsdtr aftgskone i Starreklinte      10 Mar 1834  pg 301
HUSB:  Hans ...
CH:   Johanne Hansdtr = Hans Pedersen hmd i Starreklinte
     Ane Hansdtr = Jens Zakariasen hmd i Haunsoe
by: Soren Pedersen ungkarl i Starreklinte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Sorensdtr aftgsenke i Odstrup      14 Mar 1834  pg 301 370
CH:   Peter Nielsen skraedder i Sneilerup
     Soren Nielsen hmd i Atterup
     Lars Nielsen gmd i Odstrup
     Rasmus Nielsen tien i Grevinge
     Maren Nielsdtr 23 tien i Neilerup
     Sara Nielsdtr 20 tien i Atterup
     Thomas Nielsen 16 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Jensdtr spadebarn i Gundestrup      23 Mar 1834  pg 301
FADER:  Jens Olsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr barn i Herredstrup   10 Mar 1834  pg 301
FADER:  Niels Christensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Christiansen hmd i Ellingehuse      3 Apr 1834  pg 301 303?
WIFE:  Ane Mortensdtr 
CH:   Ingeborg Nielsdtr = Hans Andersen hmd i Udbye
     Sidse Nielsdtr = Niels Bondersen hmd i Jyderup udenherred
     Morten Nielsen  28 inds hiemme
     Peder Nielsen 26 hmd i Ellingehuse
     Christian Nielsen 23 tien i Hoibye
     Ane Marie Nielsdtr 18 tien Niels Hansen gmd i Yderbye
     Karen Nielsdtr 17 tien i Lumbsaas
     Hans Nielsen 13 hiemme
     Niels Nielsen 10
     Maren Nielsdtr 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Olsdtr aftgsenke i Vindekilde Bjerg     7 Apr 1834  pg 303 370
HUSB:  Peder Christensen aftgsmd (dod)
CH:   Karen Pedersdtr = Hans Rasmussen hmd i Windekilde Bjerge
     Ole Pedersen tien i Korup
     Kirsten Pedersdtr 28 tien i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Madsen uaegtebarn i Gundestrup      5 Apr 1834  pg 303
MODER:  Kirsten Hansdtr fruentimmer
MORFAD: Hans Pedersen hmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Rasmusdtr aftgsenke i Glostrup     8 Apr 1834  pg 304 370
HUSB:  Niels Jensen (dod)
CH:   Rasmus Nielsen gmd i Glostrup
     Ane Nielsdtr = Niels Jensen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marthe Lise Gulberg jomfrue i Overbye, Oddens      10 Apr 1834  pg 304 339 371
guard: Mads Christophersen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Nielsen aftgsmd i Folleslov    23 Apr 1834  pg 305 370
WIFE:
CH:   Niels Jensen 18
     Marie Jensen = Ole Larsen hmd i 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Jepsdtr i Egeberg    23 Apr 1834  pg 305 307 331
2HUSB:  Christen Pedersen inds
CH:   Peder Christensen 16
     Stine Christensen 14
1HUSB:  Jens ...
CH:   Hans Jensen myndig
     Lars Jensen myndig
     Karen Jensdtr 24
     Soren Jensen 18
guard: Ole Hansen hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Ottosdr i Abildore   24 Apr 1834  pg 305 370
7 CH:  4 sons & 3 datter gift
     Otto Nielsen gmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Abelone fattiglem i Egeberg Fattighuus    29 Apr 1834   pg 306
by: Niels Mortensen gmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Lisbeth Andersdtr aftgsenke i Siddinge   5 May 1834  pg 306 370
CH:   Maren Olsdtr = Jens Nielsen hmd i Siddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Sophie Larsdtr i Asmindrup    27 apr 1834  pg 306 370
HUSB:  Peder Nielsen inds
MODER:  Sidse Nielsdtr enke = afg. Lars Jensen hmd i Asminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Pedersdtr (enke?) i Haunsoe   5 May 1834  pg 306 329 334 348
HUSB:  Jesper Jensen hmd 
CH:   Peder Jespersen 24 husar i Kbhvn
     Jens Jespersen 19 or 21 tien iFolleslov
     Maren Jespersdtr 21 or 23 hiemme
BRO: Ole Pedersen hmd i Havnsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Sorensdtr aftgsenke i Engelstrup    6 May 1834    pg 306 370
CH:   Anders Olsen (dod)
      CH: Peder Andersen 11
         Ole Andersen 7
         Ane Andersdtr 5 - alle hos Lars Olsen gmd i Grevinge
     Soren Olsen 41 gmd i Engelstrup
     Mads Olsen 35 inds i Herredstrup
     Sidse Olsdtr = Peder Sorensen gmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lisbeth Nielsdtr enke i Tingslemark       28 Apr 1834  pg 306 370
HUSB:  Jens Larsen gmd (dod)
CH:   Niels Jensen gmd i Tingslemark
     Maren Jensdtr = Niels Jensen gmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marthe Madsdtr aftgsenke i Lumbsaas       4 May 1834  pg 306 370
HUSB:  Mads Larsen (dod)
CH:   Lars Madsen tien i Lumbsaas
     Hans Madsen hmd i Lumbsaas
     Niels Madsen tien i Nyekiobing
     Bodil Madsdtr 22 tien i Nyekiobing
     Karen Madsdtr 20 tien i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Nielsen aftgsmd i Horve    5 May 1834  pg 306 370
CH:   Niels Christensen skolelaerer i Wallekilde
     Kirsten Christensen = Jens Christensen smed i Bjerrsoe
     Inger Christensdtr = Jens Olsen gmd i Weilebye
     Rasmus Christensen sognefoged i HOrve
     Maren Christensdtr = Hans Madsen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Cathrine Jensdtr i Wiig      11 May 1834  pg 308
HUSB:  Niels Pedersen aftgsmd
CH:   Ane Nielsdtr = Niels Larsen hmd i Wiig
     ... Nielsdtr = Hans Ottosen inds i Wiig
     Peder Nielsen gmd i Wiig
     Karen Nielsdtr 22 ugift
     Sidse Nielsdtr 21 ugift
     Bodil Nielsdtr 19 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Jensen hmd i Hundstrup    9 May 1834  pg 308
WIFE?:
by: Jens Christensen hmd i Hundstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Larsdtr aftgsenke i Grevinge      14 May 1834  pg 308 370
CH:   Inger Larsdtr enke = afg. Lars Christensen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Pedersen fattiglem i Grevinge Fattighuus     9 may 1834  pg 308
by: Inger Andersdtr pigen i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Andersdtr aftgenke i Weddinge       22 May 1834  pg 309 370
CH:   Jens Pedersen myndige
     Ane Pedersdtr = Peder Jensen gmd i Weddinge
     Kirsten Pedersdtr = Jens Pedersen hmd i Faareveile
     Bodil Pedersdtr = Jens Christensen gmd i Weddinge
     Karen Pedersdtr 40 ugift
     Maren Pedersdtr 29 ugift
     Peder Pedersen (dod)
      CH: Maren Pedersdtr 15
         Mads Pedersen 10
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Jensen sognepraest i Grevinge       25 May 1834  pg 309 322 334 338 340 344 349 350 356 374 380 394 401
409 411 412 420 421 422 423
WIFE:  Cathrine Eleonora Wellerup sal. Jensen 
SIS:   E. Jensen enke = afg. Schmit/Smith sadelmager i Khvn
     Cathrine Jensen (dod) = Jacob Petersen skomagermester i Khvn (dod)
      CH: Sophie Jacobine Jacobsen
         Else Margrethe Jacobsen
guard: N.B. Schow kirkesanger skolelaerer i Grevinge 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Nielsen aftgsmd i Holkerup    28 May 1834  pg 312
WIFE:  Kirstine Larsdtr
CH:   Sidse Hansdtr enke
     Inger Hansdtr = Hans C. Mogensen i Nyekiobing (separated)
     Kirsten Hansdtr = Anders Jensen hmd i Skaved?
     Maren Hansdtr = Peder Hansen gmd i Holmstrup
     Ane Margrethe Hansdtr ugift i Kallundborg
     Karen Hansdtr = Jens Hansen hmd i Gjelstrup
     Andreas Hansen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Nielsdtr pigen hos Peder Nielsen gmd i L.Egeberg    12 Jun 1834  pg 317 328 331 334 345 367 405
SIS:   Lucie Nielsdtr = N.Staarup moller i Nyegaard
     Karen Nielsdtr ugift 
˝SIS:  Kirsten Christensdtr ugift tien iKaarup
SIS:   Bodil Nielsdtr (dod)
      CH: Sidse Hansdtr 17 tien i Staarup
         Maren Hansdtr 15 hos Peder Jensen gmd i Nyerup
         Niels Hansen 12  hos Peder Jensen gmd i Nyerup
         Ane Kirstine Hansdtr 10 hos Hans Jensen hmd i Ellingelyng
         Karen Sophie Hansdtr 6 hos Jens Jacobsen 's enke i Nyegaard
         Hans Pedersen 3 hos Peder Jensen i Nyerup
BRO:   Peder Nielsen gmd i Lille Egeberg
guard: Lars Madsen gmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christiane Nielsdtr i Folleslov       8 Jun 1834    pg 317 328 
HUSB:  Christian Johansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Andersen 2 barn i Svinninge    15 Jun 1834  pg 317
FADER:  Anders Pedersen
FARFADER: Peder Andersen aftgsmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Sivertsen aftgsmd i Seddinge   11 Jun 1834  pg 317 326 335 363
WIFE:  Ane Nielsdtr (dod) (testament )
BRO:   Niels Sivertsen arvefaester i Hestehoven
SIS:   Kirsten Sivertsen aftgsenke = afg. Frands Mogensen hmd i Seddinge (signed: Kirsten Sivertsdr)
     Bodil Sivertsen aftgsenke = afg. Nilaus Henrich Henrichsen gmd i Kollekolle
     Margrethe Sivertsen = Lars Larsen hmd i Bognaes
WIFE.BRO: Anders Nielsen gmd i Kielstrup
WIFE.SIS: Karen Nielsdtr enke = afg. Niels Nielsen i Seistrup
     Kirsten Nielsdtr (dod) 
      CH: Marie Nielsdtr 6 hos Niels Jensen gmd i Ulstrup
WIFE.BRO: Jens Nielsen gmd i Staarup
     Mogens Nielsen (dod)
      CH: Soren Mogensen 25 i Siddinge
         Erik Mogensen 19 i Kollekolle
         Christen Mogensen 16 i Siddinge
         Maren Mogensdtr 30 ugift i Rorvig
         Karen Mogensdtr 22 i Siddinge
by: Lars Pedersen gmd i Siddinge
? Soren Olsen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Hansdtr aftgenke i Overbye     5 Jul 1834  pg 318 371
HUSB:  Peder Sorensen gmd (dod)
CH:   Kirsten Pedersdtr = Hans Pedersen gmd i Yderbye
     Andreas Pedersen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Larsdtr aftgsenke i Windekilde Bjaerge   21 Jun 1834  pg 318 370
HUSB:  Hans Nielsen hmd (dod)
CH:   Frederich Hansen 37 hmd i Windekilde Bjerge
     Niels Hansen 33 bmd bedemand i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Pedersdtr i Anneberghuse/Hundstrup      8 Jul 1834  pg 318 371
HUSB:  Hans Bertelsen hmd 
CH:   Peder Hansen 19
     Soren Hansen 13
     Stine Hansdtr 11
     Christian Hansen 7
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian 1 barn i Kallekalle    2 Jul 1834    pg 318
 (fra Fodldestiftelsen i Khvn)
by: Peder Hansen tommermand i Kollekolle
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Larsen aftgsmd i Egeberg     9 Jul 1834  pg 318 371
CH:   Lars Jensen smed i Egeberg
     Ane Kirstine Jensdtr = Soren Hansen hmd i Egeberg
     Hans Christian Jensen smed i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Maren Nielsen 3/4 aar uaegtebarn i Herrestrup   26 Jun 1834  pg 318
MODER:  Maren Nielsdtr inds i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Morten Nielsen hmd ( Martin Nielsen ) i Ulstrup, Universitets gods    17 Jun 1834  pg 318 326 332 337
WIFE:  Ane Thomasdtr
SIS:   Bodil Nielsdtr (dod)
      CH: Kirsten Larsdtr = Bent Rasmussen snedker i Egnen ved Frederiksvaerk/ Nallerod, Maurne sogn
guard: Hans Willumsen braendeviinsbraender
wgd: Mads Larsen gmd i Ulstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Andersen aftgsmd i Steenstrup     18 Jun 1834  pg 318 370
WIFE:
CH:   Lars Pedersen gmd i Steenstrup
     Christopher Pedersen gmd i Steenstrup
     Lucie Larsen (x'd out)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Larsen 10 barn i Ellingehuse       18 Jul 1834  pg 322
FADER:  Lars Jorgensen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr i Aastofte       24 Jul 1834   pg 326
HUSB:  Anders Jensen aftgsmd
CH:   Maren Andersdtr = Mads Pedersen gmd i Jyderup
     Kirsten Andersdtr = Jens Mortensen gmd i Wiig
     Bodil Andersdtr = Niels Nielsen inds hmd i Asnaes
     Ane Andersdtr = Peder Nielsen gmd i Aastofte
     Jens Andersen gmd i Aastofte
     Niels Andersen hmd i Jyderup
     Lars Andersen hmd i Aastofte
     Karen Andersdtr (dod) = Ole Nielsen hmd i Wiige
      CH: Niels Olsen 18
         Karen Olsdtr 20
     Ane Marie Andersdtr (dod) = Rasmus Eriksen hmd i Wiig
      CH: Niels Rasmussen 16
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Eriqine Kirstine Jensen 12 barn i Lumsaas    24 Jul 1834  pg 326
FADER:  Jensen skolelaerer
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Larsen 7 mo. barn i Sneilerup      30 Jul 1834  pg 329
FADER:  Lars Andersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Andersdtr fattiglem i Weddinge      d.31 Jul 1834     pg 332 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Pedersen fattig i Skippinge   20 Aug 1834  pg 336
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Andersdtr aftgenke i Holkerup       12 Sep 1834  pg 340 371
HUSB:  Peder Sorensen gmd (dod)
HEIR:  Lars Pedersen hmd i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Andersdtr i Allerup      pg 340**
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Jensdtr i Atterup    12 Sep 1834  pg 340
HUSB:  Soren Jensen inds
CH:   Jens Sorensen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Andersen aftgsmd i Boserup    17 Sep 1834  pg 340 371
 CH:   Morten Pedersen gmd i Borsarup
     Kirsten Pedersdtr = Jens Sorensen hmd i Underue
     Karen Pedersdtr = Niels Pedersen gmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr fattig i Asnaes Fattighuse     6 Oct 1834  pg 341
by: Niels Hansen hmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johan Bie Aagesen kromand sognefoged i Nyekroe     8 Oct 1834  pg 341 342 353 383 388 375 451
2WIFE:  Karen Marie Jensen sal. Aagesen (signed: Marie S. Aagesen)
CH:   Nicoline Severine Aagesen 13
     Charlotte Kirstine Nielsine Aagesen 4
     Nicolai Severin Aagesen 8
     Christian Ludvig Aagesen 5 (surnames assumed)
1WIFE:
CH:   Ane Kirstine Aagesen 22 ugift i Frederiksborg
     Agathe Johanne Aagesen 18 ugift hiemme (surnames assumed)
BRO:   Rasmus Aagesen i Nyekiobing
guard: Aagesen examinatus juris i Nyekiobing
wgd: Nielsen skolelarer kirkesanger i Asminderup /J. Bruun kjobmand i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johanne Nielsdtr enke i Egeberg Fattighuse   4 Oct 1834  pg 341
by: Morten Pedersen gmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Malene Nielsdtr aftgsenke i Svendstrup Hestehauge    8 Oct 1834  pg 341 345 347&352 357 365 367
HUSB:  Peder Andreasen (dod)
CH:   Inger Pedersdtr 30 or 41 = Jens Jensen hmd i Svendstrup Hestehave
     Erik Pedersen 31 or 35 tien i Khvn
     Mads Pedersen 32 hmd i Nyerup, Hoibye
     Bodil Pedersdtr (dod) = Christen Langemark inds
      CH: Erik Christensen
         Lars Christensen
         Andreas Christensen
         Jens Christensen
         Kirsten Christensdtr (surnames assumed)
         (NOTE: per pg 352 & 357 the children should be:
         Niels Larsen 12˝
         Kirsten Christiansdtr 8˝
         Ane Marie Christensdtr 5) ( Ane Marie Christiansdtr )
     Andreas Pedersen 29 or 31 i Khvn ( Anders Pedersen )
     Lars Pedersen 25 or 26 i Frederiksvaerk
     Jens Pedersen 22 i Holbek
     Kirsten Pedersdtr 27 or 30 = Peder Hansen hmd i Svinninge
curator: Mads Pedersen hmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Larsdtr aftgsenke i Orderup   27 Sep 1834  pg 341 371
HUSB:  Hans Madsen gmd (dod) (testament 25 Sep 1809)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Otto Ludvig Wilhelm Ostenfeld moller aftgs i Engelstrup Molle, Grevinge      24 Sep 1834  pg 341 350
WIFE:  Ulrikke Eleonore Reinsholm sal. Ostenfeld (testament)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Olsen Post aftgsmd i Asnaes    13 Oct 1834  pg 345
WIFE:  (testament 18 Apr 1809)
by: Ole Nielsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Andersdtr aftgenke i Grevinge       22 Oct 1834  pg 346 371 375
CH:   Bodil Jensdtr = Lars Olsen gmd i Glostrup
     Dorthe Jensdtr = Anders Hansen i Glostrup
     Inger Jensdtr = Henrich Nielsen i Viddinge
     Christen Jensen gmd i Aastofte
     Mads Jensen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Andreas Nielsen aftgsmd ( Anders Nielsen ) i Gudminderup     29 Oct 1834  pg 349 371
CH:   Bodil Andersdtr = Lars Jacobsen hmd i Gudmindrup
     Kirsten Andersdtr = Jens Andersen hmd i Hoibye
     Ellen Andersdtr = Morten Frederichsen hmd i Horbye
     Karen Andersdtr = Jens Pedersen hmd i Gudmindrup
     Sidse Andersdtr = Hans Mogensen hmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Julie Dorthea Christiane Frederichsdtr barn i Haunsoe      11 Nov 1834  pg 353
FADER:  Frederich Ferdinand selv.hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Larsen aftgsmd i Horve  3 Nov 1834   pg 353 371
CH:   Anders Olsen hmd i Hadstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Rasmussen aftgsmd i Windekilde Bjerge    3 Nov 1834  pg 353 371
CH:   Mariane Olsdtr = Peder Larsen hmd i Bjergene
     Bodil Marie Olsdtr = Peder Even Larsen glarmester i Bjergene
     ... Olsdtr = Mads Pedersen hmd i Bjerresoe Hestehave
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen hmd i Haunsoe   15 Nov 1834  pg 355
WIFE:
3 CH:  Peder Jensen 27
     Ane Jensdtr 29 = Mads Nielsen hmd i Faurboe
     Karen Jensdtr 22 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Madsen ungkarl i Nexeloe    22 Nov 1834   pg 355 366 376
MODER:  Kirsten Christensdtr 55 = Peder Christian Christensen selv.gmd i Nexeloe
BRO:   Niels Madsen 27 hiemme
SIS:   Kirsten Madsdtr 24 ugift
     Johanne Madsdtr 21 ugift
     Karen Madsdtr 19 ugift
˝SIS:  Ane Marie Pedersdtr 11
guard: Thomasen moller i Havnsoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Birthe Larsdtr fattig i Gudminderup       11 Dec 1834  pg 356
by: Christian Jensen hmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Borre Rasmussen aftgsmd i Rorvig    2 Dec 1834  pg 356
WIFE:  Birthe Larsdtr
CH:   Rasmus Borresen hmd i Rorvig
     Ane Borresdr = Anders Pedersen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Madsen inds i Holkerup      28 Nov 1834  pg 356 371
˝BRO:  Jens Larsen hmd i Brindt
     Mads Larsen hms i Kieldstrup
     Andreas Larsen gmd i Holkerup
     Peder Larsen gmd 
˝SIS:  Ellen Larsdtr enke = afg. Jorgen Larsen tommermand i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christen Wildmann fattig i Wiig    29 NOv 1834  pg 356
by: Jacob Christiansen snedker i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirstine Marie Hansen fodt Kirstine Marie Olsen or Christine Marie Olsen i Ordrup, Faareveile   7 Dec 1834  pg
356 369 406
HUSB:  Jens Hansen skolelaerer
CH:   Wilhelmine Nathalie Theodora Hansen 3˝
     Carl Willum Theobald Hansen 8 days
FADER:  Hans Jensen smed i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Nielsen aftgsmd i Nyerup     13 Dec 1834  pg 357 371
SODSK.BN: Jens Nielsen hmd i Terplemark
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Jepsen hmd i Ellinghuse
CH:  dodfodt pigebarn    16 Dec 1834   pg 357
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Andersdtr ( Ane Marie Andreasdtr ) i Strandhusene   17 Dec 1834  pg 358 371
HUSB:  Peder Jensen inds
CH:  Niels Pedersen hiemmedobt    17 Dec 1834  pg 358
FADER:  Anders Andreasen hmd i Strandhusene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Sorensdtr aftgsenke i Folleslov      19 Dec 1834  pg 359 360 365 378 430 435 438 445 446 449 453
CH:   Soren Jensen 33 bmd i hiemme, Folleslov
     Peder Jensen 23
     Ane Jensdtr 35 = Jens Jensen gmd 37 i Tornved Jyderup (? hmd )
     Johanne Jensdtr 26 = David Frost bmd i Knudbye sogn
     Karen Jensdtr (dod) = Niels Hansen bmd i Kaltred mark, Bregninge
      CH: Jens Nielsen 15
         Niels Nielsen 13
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Olsdtr aftgsenke i Skippinge   5 Jan 1835  pg 361 362 365 379
HUSB:  Peder Pedersen gmd (dod)
CH:   Jens Pedersen 18
     Niels Pedersen 15 begge hiemme
BRO:   Lars Olsen hmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Eriksdtr i Eskildstrup      10 Jan 1835  pg 362
HUSB:  Lars Mortensen inds
CH:   Morten Larsen 6
     Peder Larsen 5
     Margrethe Larsdtr 1˝
     2 udobt tvillinger - 1 dreng & 1 pige
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Bladsdr aftgenke i Hoibye     29 Jan 1835  pg 365 426
CH.CH:
by: Mads Larsen gmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Larsdtr aftgsenke i Jyderup   18 Jan 1835  pg 365 366 367 381
HUSB:  Ole Christophersen (dod)
CH:   Peder Olsen gmd i Wiig
     Niels Olsen (dod)
      CH: Lars Nielsen 21 ungkarl
         Ane Nielsdtr = Hans Pedersen gmd i Jyderup
         Dorthe Nielsdtr ugift
     Kirsten Olsdtr enke = afg. Jens Rasmussen gmd i Kjeldstrup (pg 368 - signed Karen Olsdtr )
wgd: Peder Pedersen gmd i Kieldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Kirstine Larsdtr 14 days barn i Eskildstrup    23 Jan 1835  pg 365
FADER:  Lars Mortensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Andreas Lund skolelaerer i Sonnerup, Hoibye   7 Feb 1835  pg 366 400
WIFE:  Ane Margrethe Lund
CH:   Christen Lund 30 mekanicus i Khvn
     Marie Lund 27 tien i Fyen
     Rikke Lund 25 tien i Haunsoe
     Stine Lund 26 tien i Khvn
     Jane Lund 22 hiemme
     Lovise Lund 14
     Frederich Lund 17 i Johnstrup semmineur
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christian Madsen 4 barn i Nakke    5 Feb 1835  pg 366
FADER:  Mads Nielsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Pedersen inds i Brendt
CH:  dodfodte pigebarn fodt 16 Feb 1834    20 Feb 1835  pg 367
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

August Jensen 25 wks barn i Anneberghuse    18 Feb 1835  pg 367
FADER:  Jens Torkildsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Inger Christiansdtr aftgenke i Skippinge    16 Feb 1835  pg 367 426
CH:   Christen Pedersen 37 ungkarl i Skippinge
     Kirsten Pedersdtr = Lars Larsen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Hansdtr fattig i Faareveile   25 Feb 1835  pg 371
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Pedersen barnet i Klint, dod i Hoiby   25 Feb 1835  pg 371 (not in index)
FADER:  Peder Madsen hmd i Klint
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Sophie Christiansdtr barn i Alkestrup  25 Mar 1835   pg 373
FADER:  Christian Johansen i Alkestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirstine Jensdtr aftsenke i Bjerresoe    20 Mar 1835   pg 373 426
CH:   Christen Rasmussen hmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr aftgsenke i Rorvig      4 Mar 1835  pg 373 426
CH:   Birthe Nielsdtr = Niels Christiansen hmd i Rorvig
     ... Nielsdtr = Niels Jorgensen dagleier i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Pedersen inds i Horve  8 Mar 1835   pg 373 426
CH:   Peder Madsen myndig
     Ane Marie Madsdtr = Rasmus Andersen hmd i Horve
     Johanne Madsdtr = Jens Sorensen inds i Horve
     Margrethe Madsdtr = Anders Olsen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Pedersdtr pigen fattig i Folleslov       25 Mar 1835   pg 373
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Hansen aftgsmd i Faareveile   20 Mar 1835  pg 373
WIFE:
CH:   Hans Nielsen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Rasmussen 14 days barn i Asnaes      31 Mar 1835  pg 375
FADER:  Rasmus Hansen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Nielsdtr dau of Niels Abraham Jensen inds i Nyegaard  14 Apr 1835  pg 380 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Cathrine Nielsen i Herredstrup   25 Apr 1835  pg 381 426
FADER:  Nielsen skolelaerer
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Rasmusdtr aftgsenke i Skippinge      27 Apr 1835  pg 381 426
CH:   Henrich Jacobsen hmd i Haunsoe
     Lars Jacobsen gmd i Faareveile (dod)
      CH: Jens Larsen 20
         Karen Larsdtr 16
         Lisbeth Larsdtr 13
         Ole Larsen 6
     Mette Marie Jacobsdtr (dod)
      CH: Jorgen Larsen 14 i Starreklindte
     Rasmus Jacobsen gmd i Skippinge (dod)
      CH: Ane Cathrine Rasmusdtr 10
         Maren Rasmusdtr 8
         Karen Rasmusdtr 6
     Else Rasmusdtr = Jens Pedersen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Karen Andersdtr fattiglem i Egeberg Fattighuse     7 May 1835   pg 383 (not in index)
BRO:   Ole Andersen fattiglem in same
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Mogensen inds i Skaverup
CH:  dodfodt son  2 May 1835   pg 383
FADER: Mogens Madsen hmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Christian Pedersen fattig i Hoibye    3 May 1835   pg 383
NOTE: Jens is x'd out in this entry
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Johan Carlsen 11 wks barn i Muusbyehusene    18 May 1835  pg 383
FADER:  Carl Johansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Christiansdtr i Nexeloe       19 May 1835   pg 383 393 412
2HUSB:  Peder Christian Christensen selv.gmd
CH:   Ane Marie Pedersdtr 12
1HUSB:  Mads Nielsen (dod)
CH:   Niels Madsen 27 ungkarl i hiemme
     Kirsten Madsdtr 26 ugift
     Johanne Madsdtr 23 ugift (= Niels Christensen bmd i Thorslunde - by Jun 1835)
     Karen Madsdtr 20 ugift
     Jens Madsen (dod)
BRO:   Eskild Christiansen bmd i Bjergsted
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Mads Bendsen aftgsmd i Holmstrup  12 May 1835   pg 383 426
WIFE:
CH:   Hans Madsen tien i Lumbsaas
     Soren Madsen hmd i Holmstrup
     Lars Madsen 21 tien i Rorvig
     Niels Madsen 18 tien i Nakke
     Karen Madsdtr enke = afg. Lars Madsen hmd i Lumbsaas
     Sidse Madsdtr 16 tien i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Andersen fattiglem i Egeberg       pg 383 **
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Margrethe Madsdtr jordemoder aftgsenke ( Margrethe Madsdtr ) inds hos Jens Pedersen hmd i Abildore   23 May
1835   pg 387 390 391 404
HUSB:  Mads Olsen (dod) (testament)
SIS.DAU.CH: Jens Pedersen hmd i Seddingehuse, Wiig
HUSB.SIS.CH: Peder Larsen gmd i Overbye
       Mads Larsen gmd i Overbye
HUSB.BRO.CH: Jens Jacobsen hmd i Grevinge
       Sidse Jacobsdtr = Niels Hansen hmd i Odstrup
       Inger Jacobsdtr = Mads Madsen hmd i Gundestrup
       Karen Jacobsdtr enke = aft Nikke? Olsen i Yderbye
curator: Niels Nielsen hmd i Abildore
by: Jens Pedersen hmd i Siddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Olsdtr aftgsenke i Bjergene    29 May 1835  pg 387 426
CH:   Anders Pedersen hmd i Veddingehus
     Niels Pedersen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Larsen skolelaerer kirkesanger i Horve        23 May 1835   pg 387 396 402
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Lars Hansen 20 vaever i Wallekilde
     Franzine Larsen 15
     Wilhelm Theodor Larsen 9
     Fritz Julius Larsen 6 (surnames assumed except for Lars Hansen )
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Wilhelmine Dorthea Buchwald 12, datter af captain v. Buchwald til Anneberggaard      27 May 1835  pg 387 427
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Pedersdtr 1, dau of Peder Pedersen hmd i Anneberg    10 Jun 1835  pg 390
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lars Jensen fattig i Skippinge   10 Jun 1835   pg 390
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Andersdtr aftgenke i Yderbye   15 Jun 1835  pg 391 426
CH:   Anders Nielsen hmd i Yderbye
     Sidse Nielsdtr = Anders Pedersen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ellen Madsdtr aftgsenke i Steenstrup      26 Jun 1835  pg 394 426
CH:   Lars Pedersen gmd i Steenstrup
     Christopher Pedersen gmd i Steenstrup
     Lucie Pedersdtr = Lars Madsen i Nyerup
     Ane Pedersdtr = Jens Olsen i Gudmindrup
     Sidse Pedersdtr = Mads Olsen i Gieldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Madsen fattig i Oddens Fattighuus     25 Jun 1835  pg 394
by Ole Madsen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Karsgaard Thomasen moller i Lumbsaas, Hoibye    11 Apr 1835  pg 397
WIFE:  Johanne Christiansdtr
CH:   Ane Kirstine Thomasen 2
     hansine Caroline Thomasen ¬
BRO:   P.K. Thomasen moller i Haunsoe Molle (unsure about 1st initial)
     Jorgen Andersen Thomasen
     Ole Thomasen
wgd: Peder Jensen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Thomasen i Lumbsaas    19 Jul 1835  pg 401 426
MODER:  Juliane Christiansdtr = Peder Jensen moller i Lumbsaas
SIS:   Hansine Caroline Thomasen 3/4 aar
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Pedersen aftgsmd i Hoibye     16 Jul 1835  pg 401 403 415 
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Niels Hansen gmd i Hoibye
     Hans Hansen (dod)
      CH: Stine Hansdtr 18 ugift
     Kirsten Hansdtr 19 hiemme
     Mette Marie Hansdtr 19
wgd: Niels Nielsen gmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Christian Nielsen 11 wks barn i Windekilde Bjerg      23 Jul 1835  pg 401
MODER:  Maren Jensdtr enke i Windekilde
by: ... = Jens Hansen i Nyekiobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Olsen aftgsmd i Nyegaard     26 Jul 1835  pg 401 426
CH:   Kirsten Pedersdtr 30 ugift tiene i Sonnerup
     Hans Pedersen 29 hiemme
     Ole Pedersen 27 tien i Seistrup
     Peder Pedersen 25 tien i Tingslemark
     Jens Pedersen 24 tien i Wiig
     Lars Pedersen 19 tien i Nyekiobing
     Maren Sophie Pedersdtr 16 tien i Nyekiobing
     Mads Pedersen 12 tien i Wiig
     Niels Pedersen 7 tien hos Cam
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Bentsen tjenestekarl i Stubberup      2 Aug 1835  pg 402
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen inds i Glostrup      5 Aug 1835  pg 402 403 411 413 415
WIFE:  Kirsten Nielsdtr i Holkerup (fraskildte)
CH:   Niels Peder Jensen 1˝
MODER:  Malene Hansdtr enke = afg. Jens Jensen gmd i Glostrup
SIS:   Karen Jensdtr pigen i Glostrup
BRO:   Hans Jensen muur i Skaverup
BRO:   Niels Larsen gmd i Holkerup (? Fader of his wife?)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Nielsen aftgsmd i Yderbye    9 Aug 1835  pg 402 426
CH:   Inger Pedersdtr = Mads Pedersen gmd i Rorvig
     Bodil Pedersdtr = Lars Michelsen gmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Pedersdtr fattig i Wiig     20 Aug 1835  pg 403
by: Jacob Christiansen snedker i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Jensdtr inds hos Niels Mogensen i Lumbsaas    30 Aug 1835  pg 404 426
CH:   Stine Pedersdtr 8
     ... Pedersdtr 3/4 aar
by: Peder Jorgensen gmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hansine Caroline Thomasen i Lumbsaas      30 Aug 1835  pg 404 426
MODER:  Juliane Christiansdtr = Peter Jensen moller i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Jensen aftgsmd i Aastofte    15 Oct 1835  pg 406 426
CH:   Jens Andersen gmd i Aastofte
     Niels Andersen hmd i Jyderup
     Lars Andersen gmd i Skippinge
     Maren Andersdtr = Mads Pedersen gmd i Jyderup
     Kirsten Andersdtr = Jens Mortensen gmd i Wiig
     Bodil Andersdtr = Niels Nielsen hmd i Asnaes
     Ane Andersdtr = Peder Nielsen gmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Margrethe Andersdtr enke fattiglem i Folleslov   15 Sep 1835  pg 406
HUSB:  Christen Knudsen (dod)
by: Niels Jensen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Sorensdtr fruentimmeret i Grevinge
ILLEG.CH: dod efter fodselem     13 Sep 1835  pg 406
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Sophie Rasmusdtr 1 barn i Asnaes     10 Oct 1835  pg 406
FADER:  Rasmus Anthon hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Nielsen 3/4 aar barn i Ellingehuse    18 Oct 1835  pg 406
FADER:  Niels Jensen 
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Madsen aftgsmd i Klint     18 Nov 1835   pg 410
WIFE:
CH:   Lars Hansen hmd i Nyerup
     Sidse Marie Hansdtr sindesvag i Klindt
     ... Hansdtr = Niels Larsen hmd i Klindt
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Poulsen aftgsmd i Aastofte   18 Nov 1835  pg 410 426
?    Ane Jensdtr fruentimmer i Aastofte (?dod) (testament)
curator: Jens Jensen gmd i Aastofte
by: Niels Andersen ungkarl i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Anders Larsen fattig i Hoibye     1 Dec 1835  pg 411
by: ... = Ole Mogensen murer i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Hansen 8 days barn i Honsinge       27 Nov 1835  pg 411
FADER:  Hans Henrich Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Pedersdtr aftgsenke i Rorvig   1 Dec 1835  pg 411 417 418 434
HUSB:  Peder Poulsen (dod) (testament)
CH:   ... Pedersdtr (dod) = Soren Jensen skipper
      CH: none living
BRO:   Ole Pedersen hmd i Nakke (dod)
      CH: Soren Olsen myndig
         Peder Olsen hmd i Nakke
         Ane Olsdtr = Peder Nielsen hmd i Nakke
         Sidse Olsdtr (dod) = Peder Nielsen above
          CH:  Lars Pedersen 23
SIS:   Karen Pedersdtr (dod) = Anders Mortensen hmd i Rorvig
      CH: Niels Andersen 59
         Sidse Andersdtr = Ole Olsen hmd i Rorvig
     Bodil Pedersdtr (dod) = Niels Christensen gmd i Rorvig
      CH: Christen Nielsen hmd i Nakke
         Jens Nielsen fisker i Nyekjobing
         Lars Nielsen slagter i Nyekiobing
         Ellen Nielsdtr (dod) = Hans Michelsen gmd i Nakke
          CH:  Niels Hansen 16
             Ane Marie Hansdtr 18
         Peder Nielsen dagleier i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Helene Marie Fladberg sal. Reinsholm enke i Engelstrup Molle 5 Dec 1835    pg 412 429
HUSB:  Reinsholm sognepraest (dod)
5 CH:  Wilhelm Reinsholm 25
     Rikke Reinsholm enke = afg. Ostenfeld moller
     Marie Reinsholm enke = afg. Lassen proprituer
     Ane Charlotte Reinsholm 37 ugift hiemme
     Pouline Reinsholm 31 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Hansdtr fattig i Windekilde Bjerge      23 Dec 1835  pg 414
SVIGERSON: Anders Mortensen i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Conrad Klemp fattig i Bjerresoe    23 Dec 1835  pg 414
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Larsen aftgsmd i Holkerup    22 Dec 1835  pg 414 426
CH:   Niels Nielsen i Kjobenhavn
     Ole Nielsen hmd i Holkerup
     Ane Marie Nielsdtr = Niels Pedersen hmd i Anneberghuse
     Johanne Nielsdtr = Jens Pedersen slaged i Kallundborg
     Karen Nielsdtr = Stover/Stiiven bager i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Larsen aftgsmd i Hove      10 Dec 1835  pg 414 426
WIFE:
CH:   Dorthe Nielsdtr = Anders Madsen hmd i Hove
     Bodil Nielsdtr = Lars Madsen gmd i Engelstrup
     Hans Nielsen 35 hmd i Kieldstrup
     Karen Nielsdtr = Jens Schou mollersvend i Engelstrup
     Inger Nielsdtr 20 or 26 ugift tien i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ole Bentsen fattiglem i Hoibye Fattighuus    10 Dec 1835  pg 414
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Ibsen aftgsmd i Tingslemark   11 Dec 1835  pg 414
WIFE:  
CH:   Anders Pedersen hmd i Yderbye
     Ane Pedersdtr = Johan Eriksen hmd i Tengslemark
     Kirstine Pedersdtr = Lars Jochumsen hmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Madsen aftgsmd i Korup     29 Dec 1835  pg 414 418 419 432
WIFE:  Bodil Pedersdtr (dod) 
CH:   Johanne Rasmusdtr enke = afg. Jens Larsen sognefoged i Faareveile (wgd: Peder Andersen gmd i Faareveile)
     Maren Rasmusdtr = Lars Andersen hmd i Korup
     Jens Rasmussen gmd i Faareveile (dod)
      CH: Christen Jensen 22
         Peder Jensen 18
         Jens Jensen 14
         Jorgen Jensen 12
         Johanne Jensdtr 20 ugift
         Bodil Kirstine Jensdtr 4
WIFE.1HUSB: Christen Nielsen gmd i Faareveile
WIFE.CH:     Niels Christensen aftgsmd i Faareveile
     Ane Christensdtr aftgenke = afg. Niels Jensen gmd i Bjerresoe (wgd: Niels Peter Thomasen hmd i Faareveile)
guard: Jens Pedersen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Pedersen fattig i Egeberggaardshuse    3 Jan 1836  pg 416
by: Ole Nielsen hmd i Egebergaardshuse
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Christiansdtr i Hoibye      7 Jan 1836  pg 416
HUSB:  Frederich Morch dagl. inds
CH:   Christian Morch 4
     Ane Marie Morch 4 
     Ane Cathrine Morch 1˝
     2 datters ( 1 called Christiane Morch)- udobt 8 days old (dod - 8 & 13 Jan 1836 pg 419)
ILLEG.CH: Peder 10 hos Hans Nielsen dagl. i Nyekiobing Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Hansen aftgsmd i Wiig      16 Jan 1836  pg 418
WIFE:
CH:   Rasmus Hansen hmd i Wiig
     Hans Rasmussen hjulmand i Wiig
     Niels Rasmussen avlsbestyrer i Wiig
     Hedevig Rasmusdtr (dod) = Anders Pedersen gmd i Hove
      CH: ?
     Inger Rasmusdtr = Lars Nielsen hmd i Ellingelyng
     Ane Rasmusdtr (dod) = Jens Madsen gmd i Sneilerup
      CH: 2 sons & 1 datter
     Kirsten Rasmusdtr = Niels Nielsen hmd i Viig
     Birthe Rasmusdtr = Ole Pedersen gmd i Jyderup
     Lisbeth Rasmusdtr = Mads Jensen gmd i Viig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Christiansdtr 1 3/4 aar barn i Folleslov      27 Jan 1836  pg 420
FADER:  Christian Johansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Daniel Pedersen aftgsmd i Ebbelykke       30 Jan 1836  pg 421
CH:   Ane Sophie Danielsdr = Anders Jensen gmd i Lumbsaas
     Lars Danielsen aftgsmd i Lumbsaas
     Sophie Danielsdr = Anders Jensen gmd i Tolsager
     Kirsten Danielsdr (dod) = Rasmus Thomasen gmd i Ebbelykke
      CH: Peder Rasmussen 11
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Dines Christian Mineche/Moiniche moller i Egeberg Molle     10 Feb 1836  pg 421 427 438 441
WIFE:  Ulrikke Moineche fodt Qvist / fodt Lind (signed: Olrikke Monneke) 
CH:   Oline Wilhelmine Moiniche 6
     Peder Hjerulf Moiniche 5
     Frederich Ludvig Moiniche 2
guard: Hans Jensen muurmester i Egeberggaardshuse
wgd: Bagger procurator i Nyekjobing
by: Lars Jensen hmd i Egeberggaardshuse
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Jensdtr 1˝ barn i Faareveile      8 Feb 1836  pg 421
FADER:  Jens Clausen tjenestekarl
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rasmus Pedersen aftgsmd i Holkerup   1 Feb 1836  pg 421
 (testament 12 Apr 1827)
HEIR?: Hans Nielsen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Erik Jensen aftgsmd i Stubberup    20 Feb 1836  pg 422
CH:   Hans Eriksen gmd i Faareveile
     Ane Eriksdtr = Jorgen Hansen gmd i Ordrup
     Johanne Eriksdtr 29 ugift
     Else Eriksdtr = Niels Jensen gmd i Stubberup
     Karen Eriksdtr (dod)
      ILLEG CH: Jens Nielsen 7
by: Lars Christensen hmd i Riis
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen aftgsmd i Atterup     11 Feb 1836  pg 422
CH:   Soren Jensen gmd i Atterup
     Karen Jensdtr = Niels Jensen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Pedersen hugger ungkarl i Honsinge     26 Feb 1836  pg 429 430 431 436
BRO:   Mads Pedersen gmd i Honsinge
     Jens Pedersen hmd i Lille Egeberg
SIS:   Else Pedersdtr = Jens Madsen hmd i Jyderup
     Bodil Pedersdtr = Jens Christian Nielsen hmd i Haunsoe
     Karen Pedersdtr = Jens Ottesen hmd i Wiig
˝BRO:  Anders Pedersen 19 ungkarl i Honsinge
˝SIS:  Ane Pedersdtr = Niels Poulsen hmd i Svendstrup Hestehaven
     Dorthe Pedersdtr 25 or 28 ugift
     Kirsten Pedersdtr 23 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Wilhelm Michelsen 6˝ fattig barn i Nakke    29 Feb 1836  pg 430
by: Jens Henrichsen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr aftgsenke i Seistrup       5 Mar 1836  pg 431
CH:   Maren Mortensdtr = Ole Madsen gmd i Svinninge
     Ane Mortensdtr = Morten Pedersen gmd i Bosserup
     Ellen Mortensdtr = Rasmus Nielsen gmd i Glostrup
     Bodil Mortensdtr = Anders Jacobsen hmd i Ulstrup
     Karen Mortensdtr (dod)
      CH: 
     Lucie Mortensdtr (dod)
      CH: 
     Mette Mortensdtr = Niels Jensen gmd i Ulstrup
     Kirsten Mortensdtr = Hans Madsen gmd i Seistrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Jensen uaegte barn i Horve       2 Mar 1836    pg 431
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]


Christen Larsen inds i Kildehusene
CH:  dodfodt drengbarn   18 Mar 1836   pg 432
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr aftgsenke i Lumbsaas    24 Mar 1836  pg 432
CH:   Peder Pedersen hmd i Lumbsaas
     Lars Pedersen hmd i Lumbsaas
     Kirsten Pedersdtr = Ole Nielsen gmd i Lumbsaas
     Niels Pedersen (dod)
      CH: Kirsten Nielsdtr 16
         Ane Marie Nielsdtr 14
         Karen Nielsdtr 11
         Dorthe Nielsdtr 6
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Kirstine Andersdtr aftgenke i Honsinge   16 Apr 1836  pg 432
HUSB:  Anders Pedersen hmd (dod)
CH:   Sidse Andersdtr enke = afg. Jens Christensen hmd i Hove
     Johanne Andersdtr = Lars Andersen hmd i Jyderup
     Kirsten Andersdtr = Claus Madsen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Pedersdtr i Yderbye   4 Apr 1836   pg 432
HUSB:  Hans Larsen inds hos Niels Pedersen hmd
CH:   ... Hansdtr 1
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Christiane Mortensdtr pige hiemme i Steenstrup     6 Apr 1836  pg 432
MODER:  ... enke = afg. Morten Madsen aftgsmd i Steenstrup
SIS:   Bodil Mortensdtr = Lars Larsen gmd i Steenstrup
˝SIS:  Lucie Mortensdtr = Lars Larsen i Ellingelyng
     Ane Mortensdtr ugift
     Karen Mortensdtr = Anders Hansen i Ellingslyng
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Madsdtr aftgsenke i Bognaes   9 Apr 1836  pg 432
HUSB:  Anders Hansen gmd (dod)
CH:   Hans Andersen gmd i Lumbsaas
     Jens Andersen hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Jensen inds i Hoibye
CH:  dodfodt drengebarn   13 Apr 1836   pg 432
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Nielsen 3 uaegte barn i Honsinge     30 Mar 1836  pg 432
MODER:  Sophie Nielsdtr
MORBRO: Mads Pedersen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Jensen fattig i Wiig   8 May 1836   pg 435
by: Jacob Christensen snedker i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Henrich Bonnelykke muurmester i Asmindrup    9 May 1836  pg 435 452
WIFE:  Margrethe Johansdtr
CH:   Trine Henrichsdtr ugift tien i Callundborg
     Christiane Henrichsdtr = ... reebslager i Callundborg
     Stine Henrichsdtr = Dines Dinesen hmd i Varsinge
     Marie Elisabeth Henrichsdtr ugift tien hiemme
     Ane Marie Henrichsdtr = Peder Jensen hmd i Svinninge
     Johanne Severine Henrichsdtr ugift tien i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Inger Larsdtr aftgsenke i Seddinge   10 May 1836  pg 435
HUSB:  Peder Andersen hmd (dod)
by: Niels Olsen hmd i Siddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Inger Christensdtr i Wallekilde    23 Apr 1836  pg 435 444
HUSB:  Anders Larsen hmd 
FADER:  Christen Hansen aftgsmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Hansdtr i Hoibye     12 May 1836  pg 436
HUSB:  Jens Jensen inds
CH:   Hans Jensen 10
     Christian Jensen 5˝
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Christophersdtr fattig i Grevinge    11 May 1836  pg 436
CH:   Ole Nielsen ungkarl i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Lorents Sorensen degn & skolelaerer i Asnaes      19 May 1836  pg 436
WIFE:
CH:   Wilhelmine Elisa Christine Sorensen 23
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Jensen 2 barn i Sneglerup    20 May 1836  pg 436
FAER:  Jens Madsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Mogensdtr aftgsenke ( Kirstine Monsdr) i Nyegaard    11 Jun 1836  pg 437
HUSB:  Arel Larsen (dod)
CH:   Kirstine Arelsdr = Christian Hansen bundtmager i Nyegaard
by: Soren Madsen gmd i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Maren Nielsdtr fattig i Hoibye     21 May 1836  pg 437
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Pedersdtr uaegte barn i Honsinge   12 Jun 1836  pg 438
MODER:  Dorthe Pedersdtr
MORBRO: Mads Pedersen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Karen Nielsdtr aftgsenke i Asminderup      17 Jun 1836  pg 438 439 440 447
HUSB:  Jens Madsen (dod)
CH:   Mads Jensen gmd i Asminderup
     Ane Kirstine Jensdtr = Hans Larsen hjulmand hmd i Egeberg Mark
     Sidse Marie Jensdtr = Dyresen skoemager i Nyekjobing
     Inger Margrethe Jensdtr 25 ugift tiene i Nyekjobing
     Maren Sophie Jensdtr 19 ugift tien i Skaverup
     Nicoline Jensdtr 14 tiene i Asminderup
guard: Jens Hansen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Jensen tjenestedreng i Ellingsgaard    22 Jun 1836  pg 439
BRO:   Christen Jensen 23
SIS:   Karen Jensdtr ugift
     Ane Jensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Nielsdtr i Asnaes     7 Jul 1836   pg 441
HUSB:  Niels Nielsen aftgsmd
CH:   Sidse Marie Nielsdtr 32 = Jorgen Jensen hmd i Asnaes
     Caroline Nielsdtr 28 = Mons Pedersen muurmester i Asnaes
     Niels Nielsen 35 hyrekudsk i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hanne Elise Jensdtr 14 wks barn i Sonnerup   5 Jul 1836  pg 441
FADER:  Jens Hansen opsynsmand
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Julius Birch 2˝ barn i Folleslov      7 Jul 1836  pg 441
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Marie Pedersdtr i Svinninge    11 Jul 1836  pg 442
HUSB:  Hans Nielsen aftgsmd
CH:   Jens Hansen gmd i Svinninge
     Maren Hansdtr = Peder Jensen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Niels Nielsen = Sidse Pedersdtr aftgsmd i Braade    separation 11 Jul 1836     pg 442 444
HIS.SIS: Ingeborg Nielsdtr
HIS.MOD: Karen Michelsdtr
wgd: Morten Pedersen gmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hanne Olsdtr barn i Hoibye 21 Jul 1836    pg 444
PLEIEFADER: Soren Thomasen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jens Pedersen aftgsmd i Svinninge   14 Jul 1836  pg 444
CH:   Hans Jensen gmd i Svinninge
     Marie Jensdtr = Anders Nielsen hmd i Eskildstrup
     Ane Jensdtr = Jens Pedersen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Margrethe Elisabeth Hansdtr aftgsenke i Sonnerup    18 Jul 1836  pg 444
HUSB:  Jacob Nielsen gmd (dod)
CH:   Kirsten Madsdtr = Hans Christian Jensen inds i Svinninge
by: Ib Jacobsen gmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr i Holkerup    18 Aug 1836  pg 445
BRO:   Christian Jensen
SIS:   Karen Jensdtr ugift 
˝BRO:  Hans Jensen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr aftgsenke i Staarup    30 Aug 1836  pg 445
CH:   Hans Larsen 38 hmd i Staarup
     Niels Larsen 35 gmd i Frenderup
     Ane Larsdtr 33 tien i Khvn
     Inger Marie Larsdtr 30 = Anders Madsen hmd i Hoibye
     Kirsten Larsdtr 26 = Simon Pedersen i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Bodil Sorensdtr aftgsenke i Overbye       1 Aug 1836  pg 445
HUSB:  Otto Hansen hmd (dod)
CH:   Sidse Ottosdr 40 = Peder Olsen hmd i Overbye
     Ane Ottosdr 30 = Lars Hansen hmd i Overbye
     Inger Ottosdr 26 - Lars Pedersen hmd i Overbye (surnames of children assumed)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jorgen Nielsen skolelaerer i Herredstrup, Grevinge   27 Jul 1836  pg 445 447
WIFE:  Ane Cathrine Andersdtr
CH:   Henriette Nielsen 35 i Herredstrup
     Christopher Nielsen 33 gmd i Grevinge
     Frederikke Bine Nielsen 29
     Amalia Nielsen 31 = Rasmussen i Kongsore Skov
     Ludvig Nielsen 27 smed i Engelstrup
     Sophas Nicolai Nielsen 23 smedsvend
     Bodil Kirstine Nielsen 15
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Marthe Nielsdtr aftgsenke i Jyderup       2 Aug 1836  pg 445
HUSB:  Mads Christophersen gmd (dod)
CH:   Christopher Madsen i Weddinge
     Niels Madsen i Preilerup
     Jens Madsen i Sneilerup
     Lars Madsen i Grevinge
     Sidse Madsdtr = Anders Nielsen i Skaverup
     Karen Madsdtr = Thye Andersen inds i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Peder Nielsen 17 wks barn i Asnaes   22 Aug 1836  pg 445
FADER:  Niels Pedersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Ane Jensdtr aftgsenke i Atterup    3 Sep 1836  pg 446 448 449
HUSB:  Jens Jensen aftgsmd (dod)
CH:   Karen Andersdtr 30 = Mads Pedersen inds i Kirke Sonnerup
     Bodil Jensdtr 26 = Anders Pedersen hmd i Weddinge (? Kirsten Jensdtr )
     Lars Jensen 24 or 25˝ tien i Odden
     Ane Jensdtr 16 or 15 tien Niels Christophersen i Odden
HUSB.CH:     Soren Jensen gmd i Atterup
     Karen Jensdtr = Niels Jensen hmd i Ovebye / Jyderbye, Odden
guard: Soren Nielsen hmd i Atterup & Christen Jorgensen
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Kirsten Madsdtr aftgsenke i Steenstrup     2 Sep 1836  pg 446
CH:   Hans Nielsen hmd i Steenstrup
     Peder Nielsen aftgsmd i Gudmindrup
     Niels Nielsen hmd i Tengslemarke
     Mads Nielsen i Steenstrup
     Kirsten Nielsdtr ugift
     Sidse Nielsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Frederich Otto Hansen i Ellingshuse
CH:  dodfodt drengebarn   6 Sep 1836   pg 446
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Conradsen aftgsmd i Grevinge   1 Sep 1836  pg 446
CH:   Kirsten Sorensdtr = Ole Jensen gmd i Sneglerup
     Maren Sorensdtr = Jens Jacobsen hmd i Grevinge
     Jens Sorensen (dod)
      CH: Jens Jensen 14
         Hans Jensen 11
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Rahr skolelaerer i Folleslov      21 Sep 1836  pg 447
 (testament)
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Jensine Marie Jorgensdtr barn i Nyerup     6 Oct 1836  pg 450
FADER:  Jorgen Jacobsen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Soren Nielsen opshmd i Trundholm    8 Oct 1836  pg 450
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Niels Peder Sorensen 6 3/4 aar
     Mads Sorensen 4 ˝
     Ane Sophie Sorensdtr 10¬
     Sidse Kirstine Sorensdtr 9
     Maren Sorensdtr ˝
guard: Jens Nielsen gmd i Honsinge
wgd: Anders Larsen gmd i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Hans Hansen inds i Hoibye   9 Oct 1836   pg 451 453
WIFE:  Sidse Pedersdtr i Steenstrup   (=2. Mikkel Jorgensen hmd i Klindt - by 22 Nov 1836)
CH:   Ellen Kirstine Hansdtr 19 ugift
BRO:   Niels Hansen gmd i Hoibye
WIFE.SIS: Maren Pedersdtr
wgd: Hans Larsen hmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

Sidse Marie Hansdtr i Skaverup    9 Nov 1836   pg 453 (not in index)
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Karen Sophie Hansdtr 12
     Ane Kirstine Hansdtr 10
     Sidse Marie Hansdtr 8˝
     Sidse Hansdtr 7
     Line Hansdtr 5˝
     Karen Hansdtr 2
[Dragsholm Birk, Holbaek skifteprotokol; Book 3 1829-1836; FHL film 41134]

////////////////////////////////////////END OF BOOK 3 ////////////////////////////////////////

                            Book 4 1836-47


Henrich Bonnelykke muurmester i Svinninge  23 Nov 1836   pg 1
WIFE:  Margrethe Johansdtr
wgd: Peder Jensen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Lorentz Sorensen degn skolelaerer i Asnaes   3 Jun 1836   pg 1
WIFE:  Georgine Frederikke Brandt sal. Sorensen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Nielsen aftmd i Trundholmen   23 Nov 1836  pg 1
WIFE:  Kirsten Pedersdtr     (=2. Peder Nielsen )
CH:   Niels Pedersen Sorensen
     Mads Sorensen
     Ane Sophie Sorensdtr
     Sidse Kirstine Sorensdtr
     Maren Sorensdtr - minors
Jens Nielsen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen = Sidse Pedersdtr aftmd i Braade     separation 25 Nov 1836 pg 2 22 23 55 63 65 66 70 81 83 85 87
92
HIS.SIS: Ingeborg Nielsdtr i Braade
? Peder Jacobsen bmd
wgd: Morten Pedersen gmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Unger Mogensen aftmd i Seddinge    25 Nov 1836  pg 2 15
CH:   Lars Ungersen gmd i Asnaes
     Peder Ungersen i Khvn
     Svend Ungersen i Lollickshusene
     Ane Ungersdr = Niels Jensen i Nykjobings Lyng
     Karen Ungersdr (dod) = Lars Jochumsen hmd i Abildore
      CH: Marie Larsdtr = Mads Pedersen hmd i Seddinge
         Lucie Larsdtr ugift
         Karen Larsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Dines Moinechen moller i Egeberg Molle    25 Nov 1836  pg 3
WIFE:  Ulrikke Qvist sal. Moinechen (? Ulrikke fodt Lind - she signs Qvist)
CH:   Oline Wilhelmine Moinechen 7
     Peder Kjerulf Moinechen 5˝
     Frederich Ludvig Moinechen 2 3/4
     Christian Moinechen ˝
guard: Hans Jensen muurmester i Egeberggaardshuse
wgd: Bagger procurator i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Clausen aftgsmd i Faareveile  29 Dec 1836   pg 6 15
CH:   Mads Larsen hmd i Bjergene
     Hans Larsen gmd i Faareveile (dod)
      CH: Peder Hansen 24 ungkarl i Faareveile
         Ane Hansdtr = Christen Nielsen bmd i Faareveile
     Maren Larsdtr = Peder Andersen gmd i Faareveile
     Karen Larsdtr = Poul Jensen gmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen inds i Asminderup     d.28 Sep 1830/26 Nov 1836   pg 6 8
WIFE:  Marie Olsdtr
CH:   Hans Pedersen 14
     Marie Pedersdtr 12 3/4
guard: Christian Harms murer i Asminderup
wgd: Niels Rasmussen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Sidse Sorensdtr aftgsenke i Folleslov      6 Dec 1836  pg 6 7
guard: Soren Jensen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Sorensdtr aftgsenke i Holmstrup      7 Dec 1836  pg 7 15
CH:   Morten Andersen 54 gmd i Holmstrup
     Inger Andersdtr 52˝
     Peder Andersen i Holmstrup
     Jens Andersen i Hoibye
     Bole Andersdtr = Lars Clausen hmd i Hoibye
     Ane Andersdtr = Rasmus Hansen i Ellingehuse
     Maren Andersdtr 32 tien i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Steens enke almiss i Folleslov   10 Dec 1836  pg 8
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lucie Jensdtr aftenke i Vig      19 Dec 1836  pg 8 117
HUSB:  Jacob Christensen snedker
CH:   Jens Jacobsen skolelarer i Munk Bjergbye
     Ane Jacobsdtr 22
     Lucie Jacobsdtr 18
     Jacobine Jacobsdtr 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Madsdtr aftenke i Hove      10 Dec 1836  pg 8 15
CH:   Inger Mortensdtr = Jorgen Madsen gmd i Asnaes
     Peder Mortensen hmd i Asnaes
     Karen Mortensdtr (dod) = Christen Olsen gmd i Hove
      CH: Karen Christensdtr = Willads Pedersen hmd i Hove
         Ane Christensdtr 26 ugift
         Ole Christensen 24
         Kirsten Christensdtr 22 ugift
         Niels Christensen 21
         Sidse Christensdtr 18
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johan Lovensen almiss (? Johan Sorensen ) i Asnaes   22 Dec 1836  pg 9
by: Jens Madsen ungkarl i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Nielsdtr aftenke i Asminderup       22 Dec 1836  pg 9
HUSB:  Jens Madsen (dod)
CH:   Mads Jensen
     Ane Kirstine Jensdtr
     Sidse Marie Jensdtr
     Inger Margrethe Jensdtr ugift
     Maren Sophie Jensdtr ugift
     Nicoline Jensdtr ugift
?    Christian Dyresen skoemager
     Hans Larsen
guard: Jens Hansen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftenke i Atterup     22 Dec 1836  pg 10
HUSB:  Jens Jensen aftmd (dod)       pg 10 14 (BK3 422)
CH:   Lars Jensen ungkarl i Overbye
     Karen Andersdtr
     Bodil Jensdtr
     Ane Jensdtr ugift
?    Anders Pedersen hmd i Weddinge
     Niels Jensen hmd i Yderbye
HUSB.CH: Soren Jensen gmd i Atterup
     Karen Jensdtr
guard: Soren Nielsen hmd i Atterup 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johannes Carlsen undertold & consumtionsbetjent i Aarhuus Kjobstad  2 Sep 1836    pg 11
WIFE:  Birthe Sophie Benner sal. Carlsen  (=2. (forlov) Enevoldsen kirkesanger skolelarer i Asnaes)
CH:   Emilie Ane Marie Carlsen 11
     Johanne Caroline Augusta Carlsen 9
guard: Hjorth forpagter i Adelersberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftenke i Lumbsaas     29 Mar 1836  pg 14 (BK3 432)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Kirstine Andersdtr aftgsenke i Honsinge 17 mar 1836   pg 14 (BK3 432)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christiane Mortensdtr pige i Steenstrup     11 Apr 1836  pg 14 (BK3 432)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Daniel Pedersen aftmd i Ebbellykke   1 Feb 1836  pg 14 (BK3 421)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Jensen aftmd i Stubberup     26 Feb 1836  pg 14 (BK3 422)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Christensdtr ( Inger Christiansdtr ) i Horve  2 May 1836    pg 14 (BK3 435)
CH:   Christen Hansen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Jensdtr aftenke i Ebbellykke      27 Dec 1836  pg 14 15
HUSB:  Niels Olsen (dod)
CH:   Ole Nielsen aftmd i Gjeldstrup
     Jens Nielsen gmd i Ebbellykke
     Kirsten Nielsdtr (dod) = Niels Pedersen gmd i Lumbsaas
      CH: Peder Nielsen 23
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Madsdtr aftenke i Bognaes    21 NOv 1836  pg 14 (BK3 432)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Nielsdtr aftenke i Serstrup   11 Mar 1836  pg 14 (BK3 431)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Svane Buchner murer almisse i Starreklinte   30 Dec 1836   pg 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Nielsen aftmd i Staarup    29 Dec 1836   pg 14 15
CH:   Lars Madsen gmd i Staarup
     Niels Madsen 34 tien i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Andersen almiss i Horve   25 Dec 1836   pg 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Pedersen aftmd i Holkerup    21 Nov 1836  pg 14 (BK3 421)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftenke i Staarup     21 Nov 1836  pg 15 (BK3 445)
HEIRS: Hans Larsen & Anders Madsen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Pedersdtr i Yderbye/Odden    3 Mar 1836  pg 15 (BK3 432)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Sorensdtr aftgsenke i Overbye       21 Nov 1836  pg 15 (BK3 445)
HEIRS:  Peder Olsen, Lars Hansen & Lars Pedersen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Helene Marie Reinsholm fodt Helene Marie Fladberg i Engelstrup      31 Dec 1836  pg 15
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Larsdtr aftenke i Seddinge    21 May 1836  pg 15 (BK3 435)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen aftmd i Svinninge    14 Jul 1836  pg 15 (BK3 444)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Christensen inds i Windekilde Bjerge  d.28 Jul 1832/10 Mar 1836     pg 15
by: H. Larsen sognefoged i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Madsdtr aftenke i Steenstrup      9 Sep 1836  pg 15 (BK3 446)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Mogensdtr aftenke ( Kirstine Mogensdtr ) i Nyegaard   21 Nov 1836  pg 15 (BK3 437)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Olsen aftmd i Windekilde Bjerg       6 Jan 1836  pg 15 
CH:   Albrecht Larsen 52 skovfoged i Delnode
     Ole Larsen 49 hmd i Bjergene, Windekilde
     Niels Larsen 46 hmd i Bjergene, Windekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marthe Nielsdtr aftenke i Jyderup   27 Nov 1836  pg 15 (BK3 425)
HEIRS: Thyge Andersen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Elisabeth Hansdtr aftgsenke i Sonnerup    18 Jul 1836  pg 15 (BK3 444)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen tjenestedreng i Ellingegaard   29 Jun 1836  pg 15 (BK3 439)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Conradsen aftgsmd i Grevinge 13 Dec 1836   pg 15 (BK3 446)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Christiansdtr inds i Hoibye  24 Feb 1836   pg 15 (BK3 416)
HUSB:  Frederich Morch
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Nielsdtr smedenke aftenke i Folleslov   18 Jan 1837  pg 16 17 25 43
HUSB:  Ferdinand Frederichsen Scheel/Saveal? smed (dod)
CH:   Frederich Ferdinandsen inds i Haunsoe (signed: Frederich Ferdinand)
     Margrethe Ferdinandsdr = Lars Svendsen hmd i Kaagehuset, Folleslov
     Thale Marie Ferdinandsdr enke = Christen Thye vaefer i Nyeboder i Khvn
     Ane Kirstine Ferdinandsdr (dod) = Anders Nielsen hmd i Reerslov
      CH: Niels Andersen 12
         Peder Andersen 7
         Ane Marie Andersdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Jensen 4, dau of Jensen skolelarer i Lumbsaas  7 Jan 1837  pg 16
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Marie Pedersdtr 3/4 aar, dau of Peder Pedersen inds i Wallekilde     21 Jan 1837  pg 16
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Madsen i Nexeloe    8 Apr 1836   pg 16 (BK3 430)
? Peder Christian Christensen selv.gmd i Nexeloe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Christiansdtr i Nexeloe    18 Apr 1836  pg 16 (BK3 414)
HUSB:  Peder Christian Christensen selv.gmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Larsen gmd i Nexeloe      19 Jan 1837  pg 16 56
WIFE:  Mariane Kjeldsdr
CH:   Lars Jorgensen gmd 36 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Christensdtr aftgsenke i Preilerup   8 Jan 1837    pg 16 55
CH:   Christen Larsen hmd i Jyderup
     Mads Larsen hmd i Jyderup
     Jens Larsen hmd i Honsinge
     Lars Larsen tienestekarl i Honsinge
     Ane Larsdtr = ... hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Nielsen fattig i Steenstrup    19 Jan 1837  pg 16
by: Peder Michelsen aftgmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Pedersen Rahr skolelaerer kirkesanger i Folleslov      31 Dec 1836  pg 16 19 56
WIFE:  Mette Cathrine Frederichsen (testament )
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mette Jorgensdtr almiss i Windekilde Bjerge   15 Jan 1837 pg 16
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr aftenke i Gudminderup       1 Feb 1837  pg 17 18 19 30 50?
HUSB:  Soren Madsen (dod)
CH:   Rasmus Sorensen 36 hmd i Gudminerup
     Peder Sorensen 32 or 31 gmd i Gudminderup
     Mads Peter Sorensen 29 hmd i Gudminderup
     Jens Sorensen 26 or 27 tien i Onslov, Slagelse
     Maren Kirstine Sorensdtr 24 = Lars Christensen hmd i Nyerup
     Sidse Marie Sorensdtr 24 ugift
     Sophie Sorensdtr 20 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johan Boyesen 5, son of Boye Finch? hmd i Anneberggaardshuse 22 Jan 1837   pg 17
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Madsdtr aftenke i Ledstrup    25 Jan 1837  pg 17
HUSB:  Mads Hansen aftmd
CH:   Karen Madsdtr enke = afg. Peder Pedersen gmd i Ledstrup
     Maren Madsdtr = Hans Larsen hmd i Egeberg
     Hans Madsen 38 gmd i Ledstrup
by: Peder Hansen hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Nielsdtr fattig i Weddinge    26 Jan 1837  pg 17
HUSB:  Christen Olsen afthmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Olsdtr aftenke i Holkerup    4 Feb 1837  pg 18 55
CH:   ... (dod) = Anders Pedersen gmd i Holkerup
      CH: Karen Sophie Andersdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Andersdtr aftgsenke i Asminderup     21 Feb 1837   pg 19 55
CH:   Hans Andersen hmd i Svinninge
     Peder Andersen hmd i Skaverup
     Bodil Andersdtr = Jens Christian Pedersen smed i Svinninge
     Lars Andersen (dod)
      CH: Anders Larsen 23 ungkarl i Asminderup
         Jens Larsen 21
         Grethe Larsdtr 18 ugift
         Bodil Larsdtr 14
         Ane Larsdtr 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Larsen avlsbruger i Nyekjobing      18 Feb 1837  pg 19 (not in index)
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Laurits Hansen 3
guard: Soren Larsen avlsbruger i Nyekjobing
wgd: Hans Jensen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hansdtr 10, stepdau of Poul Jensen inds i Skippinge    18 Feb 1837  pg 19
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Rasmusdtr Aftgskone i Korup      25 Feb 1837   pg 19
HUSB:  Ole Hansen aftmd
CH:   Karen Olsdtr = Jacob Sorensen hmd i Faareveile
     Mads Olsen
     Christen Olsen hmd i Korup
     Mette Olsdtr = Niels Hansen hmd i Langemark
     Margrethe Olsdtr 26 ugift
     Kirsten Olsdtr = Hans Larsen inds i Skudderlose
     Ane Lucie Olsdtr (dod)
      CH: Marie Hansdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Hansen i Ordrup    4 Apr 1837    pg 20 33 36 40 
HUSB:  Hjorth skolelaerer
CH:   Marie Frederikke Hjorth 7
     Peder Christian Hjorth 4
     Caroline Olesine Hjorth 1 3/4 aar
guard: Lars Mortensen gmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr i Aastofte   8 Mar 1837   pg 20
HUSB:  Peder Andersen inds
CH:   Stine Pedersdtr 11
     Marie Pedersdtr 6
     Ane Pedersdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr aftenke i Gudminderup       10 Apr 1837  pg 20 26 51 
HUSB:  Mads Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Madsen 15 tien i Folleslov
     Daniel Madsen 9 hos Jens Olsen gmd i Gudminderup
BRO:   Jens Pedersen gmd i Haunsoe
HUSB.BRO: Peder Pedersen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr fattig i Vig  1 Apr 1837   pg 20
by: Jacob Christensen snedker i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bendt Olsen aftmd i Hoibye  5 Apr 1837   pg 20 56
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
by: Peder Pedersen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen aftmd i Gundestrup    24 Mar 1837  pg 20 24 26 41
BRO:   Ole Pedersen svaitfar/svatzor i Khvn
SIS:   Kirsten Pedersdtr enke i Gundestrup = afg. Hans Pedersen smed i Herrestrup
guard: Peder Jensen sognefoged i Gundestrup
wgd: Hans Hansen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Jensen 8 days, son of Jens Jensen inds i Grevinge     6 Apr 1837  pg 20
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Hansen aftgsmd i Ledstrup   27 Feb 1837   pg 20 56
CH:   Karen Madsdtr enke
     Maren Madsdtr = Hans Larsen hmd i Egeberg
     Hans Madsen gmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Andersdtr i Steenstrup        pg 23 82 **
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Larsen fattig i Skippinge    18 Apr 1837  pg 24
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Pedersen gmd i Bjerresoe     19 Apr 1837  pg 24
CH:   minors
guard: Thomasen moller , Niels Pedersen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Hansdtr enke i Hove/Horve    18 Apr 1837  pg 24 26 27 42 46
HUSB:  Hans Henrich Larsen skolelaerer kirkesanger (dod)
CH:   Lars Hansen Larsen 22 vaever i Asnaes
     Franzine Larsen = Neumann skolelarer i Horve (Tranzine Larsen )
     Wilhelm Theodor Larsen 11
     Fritz Julius Larsen 8 (? Niels Julius Larsen )
guard: Rasmus Christensen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Jensen aftmd i Folleslov     12 Apr 1837  pg 24 56
CH:   flere
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Wilhelmsen Jorgensen Lund aftmd i Korup    29 Apr 1837  pg 25
CH:   Karen Haunlov Christiansdtr = Jens Nielsen hmd i Korup
     Jens Lund Christiansen smed i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dine Cathrine Lange enke i Folleslov         25 apr 1837   pg 25 56
HUSB:  Johan Gotfred Moller handskemager i Nestved (dod)
CH:   Trine Henriette Moller = Jens Hansen gmd i Folleslov
     Marie Frederikke Moller = Ernst Hoffmann vaever i Bokkerskov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Jensdtr i Abildore      22 Apr 1837   pg 25
HUSB:  Jens Nielsen aftmd
CH:   Peder Jensen skomager i Ledstrup
     Kirsten Jensdtr = Peder Jensen hmd i Abildore
     Maren Jensdtr = Soren Hansen arbeidsmand i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Ane Cathrine Pedersdtr aftenke i Weddinge    18 May 1837  pg 27 56
CH:   Anders Bendixen hmd i Weddinge
     Hans Bendixen hmd i Tjornemarke
     Giertrud Bendixdr = Ole Larsen skraedder i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Sorensdtr i Horve     18 May 1837  pg 27 31 32 57
HUSB:  Jens Jensen aftmd
BRO:   Niels Sorensen (dod)
      CH: Peder Nielsen gmd i Horve
         Ane Marie Nielsdtr = Christen Madsen hmd i Horve
         Karen Nielsdtr 20 ugift
         Inger Nielsdtr 14
     Peder Sorensen aftmd i Bjeresoe
guard: Anders Andersen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Christian Carlsen kludekraemmer inds i Weddinge 13 May 1837   pg 27
WIFE:
CH:   Bodil Hansdtr ugift
     Kirsten Hansdtr ugift
     Gjathe Hansdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Hanne Elise Jensdtr 11 days, dau of Jens Christian Hansen opshusmd i Sonnerup   24 May 1837  pg 28
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Karen Larsdtr i Nakke     25 May 1837  pg 28
HUSB:  Hans Nielsen inds
CH:   Karen Hansdtr 3 wks
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Pedersen 11, son of Peder Pedersen hmd i Anneberghuse    31 May 1837  pg 28
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Svend Pedersen = Marie Nielsdtr , their dodfodt drengebarn i Holkerup  24 May 1837  pg 28
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Nielsen aftmd i Gjeldstrup     19 May 1837  pg 28
CH:   Ole Olsen hmd i Gjeldstrup
     Peder Olsen 18 ungkarl i Gjelstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Theodor Beck skolelaerer kirksanger i Egeberg 30 May 1837   pg 28 34
WIFE:  Cicilie Cathrine Schou sal. Bech
CH:   Hans Bech 21
     Sophie Bech 17
     Jensine Bech 17
     Christian Bech 19
     Caroline Bech 15
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Johansen 19 wks, hos Poul Jensen inds i Skippinge     22 May 1837  pg 28
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Larsen matros fattig i Rorvig       27 May 1837  pg 28
by: Niels Pedersen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Pedersen Post aftmd i Honsinge      1 Jun 1837  pg 28 36 45 62 63 71
WIFE:  Ane Sophie Larsdtr (dod)
BRO:   Niels Pedersen (dod) 
      CH: ... Nielsdtr (dod) = Johan Nielsen hmd i Honsinge
          CH:  Karen Sophie Johansdtr 10
     Anders Pedersen (dod)
      CH: Kirsten Andersdtr = Claus Madsen hmd i Honsinge (? Hans Madsen hmd i Honsinge)
         Sidse Andersdtr enke = afg. Jens Christensen hmd i Hove (wgd: Hans Madsen hmd or Claus Madsen i Honsinge)
         Johanne Andersdtr = Lars Andersen inds i Honsinge eller Jyderup Lyng
SIS:   Kirsten Pedersdtr (dod) = Niels Jensen degn skolelarer i Berser, Samsoe
      CH:
     Birthe Pedersdtr = ... i Samsoe
      CH: ... = Jens Blok hmd i Traneberg, Samsoe
     Karen Pedersdtr (dod) i Kallundborg
      CH: Else Nielsdtr or Else Moller enke = Jochum Pedersen kludekraemmer i Kallundborg (?= Jens Jochumsen )
         Johanne Marie Pedersdtr = Ole Mortensen hmd i Bentsonslund
WIFE.BRO: Jens Larsen gmd i Honsinge
wgd: Johan Kleig skoemagermester i Rorvig?
? Peder Christensen drengen der 8 aar i huus (guard: Andreas Thomasen or Anders Thomasen gmd i Honsinge)
by: Peder Rasmussen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Kirstine Jensdtr i Ulkerup    5 Jun 1837  pg 29 37 38 54
HUSB:  Jens Pedersen aftmd
CH:   Hans Jensen 39 gmd i Skaverup, Asminderup
     Peder Jensen 37 gmd i Ulkerup, Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Hansen 1˝, uaegte son i Honsinge     5 Jun 1837  pg 29
MODER:  Maren Rasmusdtr i Honsinge
MORBRO: Peder Rasmussen unge hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Marie Nielsdtr 3˝, dau of Niels Jensen inds i Asminderup      6 Jun 1837  pg 30
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Madsen ungkarl inds i Rorvig   22 Jun 1837  pg 31 56
FADER:  Mads Nielsen hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Olsen ungkarl i Rorvig      12 Jun 1837  pg 30 56
FADER:  Ole Pedersen hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Madsdtr aftenke i Asnaes    29 Jun 1837  pg 33 34 35 44
CH:   Soren Madsen 49 hmd i Tolsager
     Niels Madsen 47 hmd i Hove
     Jens Madsen 43 or 45 hmd i Asnaes
     Ole Madsen gmd i Hove (dod) = Sidse Larsdtr
      CH: Ole Olsen 11
     Maren Madsdtr (dod) = Soren Olsen smed i Hove
      CH: Mads Sorensen 10
         Peder Sorensen 8
         Jens Sorensen 6
guard: Soren Olsen smed i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Marie Christiansdtr & Kirstine Christiansdtr uaegte barn i Skippinge   27 Jun 1837   pg 33
MODER:  Sidse Olsdtr i Skippinge
MORFADER: Ole Jensen gmd i Skippinge
by: Christian Nielsen ungkarl i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Andersen aftmd i Starreklinte  13 Jul 1837  pg 35 56
CH:   Johanne Hansdtr = Hans Pedersen hmd i Starreklinte
     Ane Hansdtr = Jens Zacariasen hmd i Haunsoe
by: Soren Pedersen hmd i Starreklinte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Hansen aftgsmd i Starreklinte      pg 35 **
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Johansdtr aftenke i Wallekilde      11 Jul 1837  pg 35 56
HUSB:  Mogens Larsen hmd (dod)
CH:   Kirsten Mogensdtr = Niels Eriksen hmd i Wallekilde
by: Hans Madsen hmd i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Kirstine Pedersdtr aftenke i Stubberup      11 Jul 1837  pg 35 56
HUSB:  Niels Madsen hmd (dod)
CH:   Peder Nielsen hmd i Windekilde Bjerge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Jensen = Sidse Nielsdtr inds , their dodfodt drengbarn i Glostrup     17 Jul 1837  pg 35
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen aftmd i Ulkerup     3 Aug 1837  pg 36 37 38 54
WIFE:  Ellen Kirstine Jensdtr (dod)
CH:   Hans Jensen 39 gmd i Skaverup
     Peder Jensen 37 gmd i Ulkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Weddinge    21 Aug 1837  pg 38 156 188
HUSB:  Peder Christensen aftmd
CH:   Karen Pedersdtr 25 i Aaagaard
     Jens Pedersen 21 tien i Weddinge
     Sophie Pedersdtr 17 hiemme
     Jorgen Pedersen 15 tien i Weddinge
     Christen Pedersen 12 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Rasmussen inds i Jyderup     19 Aug 1837  pg 38 48 53 57
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Sidse Jensdtr 9
     Hans Jensen 5
guard: Rasmussen skolelarer i Hove
wgd: Jens Madsen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Clemensdr i Honsinge  31 Aug 1837    pg 39 50
2HUSB:  Hans Michelsen aftmd
1HUSB:  Rasmus Michelsen hmd i Honsinge
CH:   Maren Rasmusdtr = Jorgen Larsen aftmd i Steenstrup
     Karen Rasmusdtr = Soren Madsen hmd i Windekilde Bjerge/Bjergene, Adlersborg gods
     Ane Rasmusdtr (dod) = Rasmus Hansen hmd i Ellinge Kohave
      CH: Karen Sophie Rasmusdtr 24 ugift
         Hans Rasmussen 19
         Niels Rasmussen 17
         Rasmus Rasmussen 14
         Maren Kirstine Rasmusdtr 21 (Marthe Kirstine Rasmusdtr )
     Ingeborg Marie Rasmusdtr = Anders Jacobsen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr aftenke i Nakke      6 Sep 1837  pg 39 56
CH:   Niels Pedersen gmd i Rorvig
     Jens Pedersen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Christensdtr aftgsenke i Rorvig     1 Oct 1837   pg 40 56
CH:   Karen Pedersdtr ugift tien i Rorvig
by: Christian Pedersen i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen tjenestekarl i Nyekroe      28 Aug 1837  pg 39 56
FADER: Peder Stephensen Winding i Asminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Hansdtr almiss i Asnaes   7 Sep 1837    pg 39
by: Ole Rasmussen inds i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Louise Dorthea Marie uaegtebarn hos Soren Clausen i Haunsoe   1 Oct 1837  pg 40
MODER:  Sidse Margrethe Sorensdtr fruentimmeret
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Gundersdr i Svinninge   3 Oct 1837   pg 42
HUSB:  Ole Pedersen aftmd inds
CH:   Grethe Olsdtr = Christian Lindenblad i Stokkeberg
     Bodil Olsdtr = Jacob Hansen hmd i Sonnerup
     Marthe Olsdtr enke = afg. Lars Nielsen gmd i Underue
     Sidse Olsdtr = Christopher Nielsen gmd i Svinninge
     Elisabeth Olsdtr (dod) = Frederich Morch i Nyekjobing
      CH: Line Morch 16
         Jacob Morch 15
     Ane Olsdtr = Peder Sorensen hmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Larsdtr aftenke i Tengslemarke      10 Oct 1837  pg 42 56
CH:   Niels Mogensen hmd i Hoibye
     Ellen Mogensdtr = Mads Hansen gmd i Tengslemarke
     Kirsten Mogensdtr ugift
     Ane Johanne Mogensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr inds i Folleslov      25 Oct 1837  pg 45 47 49 57
HUSB:  Morten Pedersen inds
CH:   Jens Nielsen 2 3/4 aar
BRO:   Jens Jensen inds i Folleslov Mark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Nielsdtr fattig i Horve, Vallekilde 25 Oct 1837   pg 45
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Marie Adolphsdr 14 days, dau of Adolph Larsen inds i Skippinge      18 Oct 1837   pg 45
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Olsen aftmd i Weddinge      16 Nov 1837  pg 47 56
CH:   Ole Sorensen hmd i Windekilde Bjerge
     Christen Sorensen hmd i Hove
     Dorthe Sorensdtr (dod) = Niels hmd i Hove
      CH: Peder Nielsen 14
         Mads Nielsen 11
         Sidse Marie Nielsdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Svendsen hmd i Haunsoe Mark    22 Nov 1837  pg 48 57
WIFE:  Sidse Nielsdtr
FADER:  Svend Jensen i Hove Mark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Sophie Nielsdtr 11 wks, dau of Niels Jensen inds i Folleslov    22 Nov 1837  pg 48
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Peder Rasmussen 2, son of Rasmus Andersen inds i Jyderup      5 Dec 1837  pg 51
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Andersen fattig i Grevinge Fattighuse  6 Dec 1837    pg 51
by: Christen Ibsen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Niels Andersen hmd i Ellinge    4 Dec 1837    pg 51
WIFE:
CH:   Anders Nielsen 22 ungkarl 
     Jens Nielsen 20
     Peder Nielsen 18
     Marie Nielsdtr ugift
     Karen Sophie Nielsdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Christensen aftgsmd i Faareveile        14 Dec 1837   pg 51 56
SIS:   Ane Christensdtr enke
˝BRO:  Jens Rasmussen (dod)
      CH:  Johanne Rasmusdtr enke
         Maren Rasmusdtr = Lars Andersen hmd i Korup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Nielsen ungkarl i Strandhusene       23 Dec 1837  pg 54 117
MODER:  Ane Pedersdtr enke = afg. Niels Hansen i Braadhusene
SIS:   Dorthe Nielsdtr = ... i Khvn
     Margrethe Nielsdtr = Anders Andreasen hmd i Strandhusene
     Marie Nielsdtr = Niels Jensen smed i Lerchenborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mathias Nielsen fattig i Folleslov   31 Dec 1837  pg 55
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftenke i Ordrup      14 Jan 1838  pg 57 81
CH:   Peder Pedersen 22
     Jens Pedersen 20
     Ane Marie Pedersdtr 14
     Christen Pedersen 9
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jorgensdtr aftenke i Rorvig    16 Jan 1838  pg 57 81
HUSB:  Hans Nielsen hmd (dod)
CH:   Jens Hansen moller 40 i Rorvig
     Ane Hansdtr 38 = Jens Andersen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Madsen fattig i Vig   26 Jan 1838  pg 57
by: Carl David skoemager i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Nielsen 4 wks, son of Niels Nielsen hmd i Anneberghuse   2 Feb 1838  pg 57
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Marie Hansdtr 14 days, uaegtebarn of Ane Marie Hansdtr pigen i Taarndrup      17 Jan 1838  pg 57
by: Niels Pedersen hmd i Grevinge Lynghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Larsdtr 15 wks, dau of Lars Larsen inds i Jyderup     10 Jan 1838  pg 57
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Pedersen 5, son of Peder Pedersen inds i Asnaes 26 Jan 1838   pg 57
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Olsdtr aftenke i Asminderup  18 Jan 1838   pg 57 81
HUSB:  Hans Larsen aftmd (dod)
CH:   Sidse Hansdtr = Christian Hansen murer i Asminderup
     Lars Hansen skolelarer i Laugebek
     Peder Hansen (dod)
      CH: Hans Pedersen 15
         Marie Pedersdtr 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen aftmd fattig i Herredstrup     9 Jan 1838  pg 57
by: Niels Larsen gmd i Frennerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Christiansdtr 5 wks, hos Hans Jensen hmd i Gundestrup   20 Mar 1838   pg 58
FADER:  Christian Knudsen inds i Ullerup, Horbye, Tudsenaes
by: Peder Larsen gmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Rasmusdtr 3, dau of Rasmus Andersen inds i Asnaes     11 Feb 1838   pg 58
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Madsdtr i Abildore   19 Mar 1838  pg 58 162 164 169?
HUSB:  Lars Madsen inds
CH:   Ane Kirstine Larsdtr 10 
     Karen Marie Larsdtr 4
     Karen Sophie Larsdtr 2 (? Ellen Sophie Larsdtr - pg 164)
     Ane Margrethe Larsdtr ¬
guard: Anders Pedersen gmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jensen 3/4 aar, uaegte barn of Sophie Jensdtr i Weilebye      28 Feb 1838  pg 58
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen aftmd fattig i Kildehusene    10 Mar 1838  pg 58
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Rasmussen aftgsmd i Herredstrup      8 Feb 1838  pg 58 82
CH:   ... Pedersdtr = Jens Nielsen gl. gmd i Herredstrup
by: Niels Larsen gmd i Frennerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Thrine Dandenel/Dandinele i Folleslov    22 Feb 1838   pg 58 64 66 73 75 78 84 86 87 94 100 110 111 113 117 119
120 123 127 133 135 137 142 150
HUSB:   Jens Pedersen skoemager
CH:   Hans Peter Jensen 2
FADER:  Dandinel muurmester i Saerslov (signed: Dandenell)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Begtrup Holst sognepraest i Hoybye     21 Apr 1838  pg 59 61 86
WIFE:  Else Kirstine Erdmann/Ertmann sal. Holst
CH:   Carl Wilhelm Holst kjobmand i Aalborg (dod) (testament 28 Apr 1820)
      CH: Erika Kirstine Holst ugift
         Margrethe Adamine Juliane Holst
     Ane Elisabeth Holst (dod) = S.C.Ottesen lostor i Bregninge, paa Aeroe
      CH: Otto Carsten Ludvig Ottesen 25
         Carl Wilhelm Rhealff Ottesen 22
         Sophie Birgethe Ottesen ugift
     Jacobine Marie Holst = Brummersted gjestgever i Hillerod (? i Nykjobing)
     Christophine Holst = Henningsen wiune consul i Khvn (? sognpr i Nosholm)
     Hans Gjorup Holst sognepraest i Eggerslovmagle, Sjelland
     Lovise Frederikke Holst = Claudi transtitions i Grydsbek ved Lenvig
     Ernst Henrich Holst sognepraest i Jyderup-Walsoelille, Sjelland
     Sophie Charlotte Hylleborg Holst = Bagger procurator i Nykjobing
     Christian Linde Holst gerserat leguller i Hoybye, Sjelland
NOTE: girls surnames are assumed
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Jacobsdtr 6, dau of Jacob Clausen inds i Herredstrup    6 May 1838  pg 59
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Marie Jacobsdtr 4, dau of Jacob Clausen inds i Herredstrup    21 Apr 1838   pg 59
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jacobsen inds i Horve  26 Apr 1838  pg 59 81
by: Rasmus Christensen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Sorensen aftgsmd i Asnaes     30 Mar 1838  pg 59 81
CH:   Maren Hansdtr 24 = Lars Sorensen snedker i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Svendsen 3/4 aar, son of Svend Hansen gdbst i Herredstrup      26 Apr 1838  pg 59
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Jacobsdtr 2˝, dau of Jacob Clausen gmd i Herredstrup   30 Mar 1838  pg 59
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Jensdtr 2, dau of Jens Madsen inds i Gundestrup      5 Apr 1838  pg 59
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Laurits Carl Sorensen 1 3/4, son of Sorensen skolelarer i Jyderup   30 Mar 1838   pg 59
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mette Madsdtr i Skippinge   24 apr 1838  pg 59 81
HUSB:  Christen Christophersen inds (? Christian Christophersen)
CH:   Mads Christiansen
     Christopher Christiansen bmd i Tiornemark
     Lisbeth Christiansdtr = Anders Eriksen bmd i Tjornemark
     Karen Christiansdtr = Peder Nielsen inds i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Nielsdtr aftenke 86 i Faareveile     23 Apr 1838  pg 59 81
CH:   Hans .. (dod)
      CH: Jens Hansen i Faareveile
         Lars Hansen gmd i Faareveile
         Hans Hansen ungkarl i Faareveile
     Ane Sophie Hansdtr = Hans Pedersen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen hmd 43 i Muusbyehusen/Anneberghuse    6 May 1838  pg 59 60 63 81 102 103
WIFE:  Kirsten Madsdtr     (=2. Henrich Hansen - by 3 Sep 1839)
BRO:   Hans Nielsen soemand i Store Brandstrade No.94, Khvn
SIS:   Chrstiane Nielsdtr = Jorgen Jensen Joendahl hmd i Ulkestrup, Kongsdahl
     Bodil Nielsdtr = Hans Poulsen hmd i Ulkestrup/Hjembek / Kagerup, Knabstrup
     Karen Nielsdtr ugift tien i Snaertinge
guard: Hans Larsen hmd i Staarup (? skraedder)
wgd: Lars Christophersen molle forpagter i Nyekjobing (signed: Lars Christensen ) / nu gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Frederich Christian Hansen aftmd i Ellingehuse   8 May 1838  pg 60 81
WIFE:  Caroline
CH:   Frederich Otto Hansen i Rasghuset
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Larsen aftmd i Steenstrup    9 May 1838  pg 60 85
WIFE:  Maren Rasmusdtr (testament 30 may 1834)
3 BRO:
WIFE.CH:     Inger Kirstine Madsdtr = Ole Hansen hmd i Nyekjobing/Langhusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Pedersdtr 1, dau of Peder Mathiasen inds i Tolsager   8 May 1838    pg 60
by: Rasmus Nielsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Jensdtr aftenke i Nakke     10 May 1838  pg 60 82
HUSB:  Mads Brode (dod)
CH:   Lars Madsen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Rasmussen 2˝, son of Rasmus Pedersen inds i Bjerresoe   6 May 1838  pg 60
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Jensen aftmd i Gudminderup     9 May 1838  pg 60 81
WIFE:
CH:   Niels Olsen hmd i Hoibye
     Mads Olsen hmd i Gjoldstrup
     Jens Olsen gmd i Gudminderup
     Karen Olsdtr = Christen Hansen gmd i Rorvig
     Ane Cathrine Olsdtr = Lars Madsen u. gmd i Klindt
     Lisbeth Olsdtr = Peder Sorensen gmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Sivertsdr i Bognaes     23 May 1838  pg 61 82
HUSB:  Lars Larsen aftmd
BRO:   Niels Sivertsen hmd i Svendstrup hestehave
SIS:   Bodil Sivertsdr aftenke = afg. Nilaus Henrichsen i Kollekolle
     Kirsten Sivertsdr aftenke = afg. Frands Mogensen i Seddinge
STEDSON:     Jens Larsen hmd i Bognaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Andersdtr aftgsenke i Tengslemark     20 May 1838  pg 61 82
HUSB:  Peder Ibsen (dod)
CH:   Anders Pedersen i Odden
     Ane Pedersdtr = Johan Eriksen i Tengslemark
     Kirstine Pedersdtr = Lars Jochumsen hmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Nielsdtr fruentimmer i Vig Fattighuus   28 May 1838  pg 62 82
CH:   Niels Hansen 15 hos Anders Pedersen gmd i Honsinge
     Ane Marie Hansdtr 15
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Hansdtr , dau of Hans Iversen aftmd i Folleslov  28 May 1838  pg 62
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Pedersdtr , dau of Peder Pedersen inds i Folleslov Tjornemarke     4 Jun 1838  pg 63
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Christensen 1˝, uaegte barn af Kirsten Nielsdtr i Asnaes    4 Jun 1838    pg 63
by: Niels Poulsen inds i Asnaes (could be her father?)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Andersen inds i Yderbye    12 May 1838   pg 61 64 82
WIFE:
CH:   none
FADER:  Anders Pedersen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ergine Kirstine Nielsdtr 2˝, dau of Nicolai Pedersen i Hoibye      6 Jun 1838  pg 65
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Nicolaisen aftmd i Rorvig     20 Jun 1838  pg 65
WIFE:
CH:   Lars Hansen gmd i Rorvig
     Maren Hansdtr = Peder Madsen moller i Rorvig
     Margrethe Hansdtr = Peder Olsen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Christensdtr 1, dau of Christen Pedersen inds i Gundstrup    15 Jun 1838   pg 65
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Pedersen 7, son of Peder Pedersen inds i Ledstrup     7 Jun 1838  pg 65
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr 23 i Svinninge, under Hoibye fattig     23 Jul 1838  pg 66 82
MODER:  Sidse Hansdtr enke = afg. Jens Michelsen i Svinninge
BRO:   Niels Jensen inds i Svinninge
     Anders Jensen 26 tien i Borrevang
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Lucie Nielsdtr 5, dau of Niels Pedersen hmd i Asnaes     13 Jul 1838  pg 66
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Olsen gmd i Nexeloe, Folleslov       2 Jul 1838  pg 65 67 74
2WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Lars Larsen 19 hiemme
     Ole Larsen 11
     Margrethe Larsdtr 7
1WIFE:
CH:   Jorgen Larsen 24 ungkarl i Nexeloe
2WIFE.FADER: Niels Nielsen gmd i Gislinge
2WIFE.BRO: Niels Larsen gmd i Gislinge
guard: Lars Jorgensen gmd i Nexeloe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Poulsen = Ane Eriksdtr hmd i Wallekilde, deres dodfodt datter  5 Jul 1838     pg 66
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Madsen inds i Engelstrup     19 Jul 1838  pg 66 94 100
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Lars Pedersen 10
     Karen Pedersdtr 15
guard: Anders Pedersen hmd i Frennerup
wgd: Hans Nielsen gmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christensen skolelaerer i Egeberg, hans udobte datter         pg 66
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Pedersen aftmd i Rorvig      1 Aug 1838  pg 70 82
CH:   Rasmus Larsen hmd i Rorvig
     Lars Larsen tien i Nyekobing
     Ane Larsdtr = Christen Jensen gmd i Rorvig
     Maren Larsdtr = Jorgen Hansen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Mortensen ungk fattig i Wiig    2 Sep 1838  pg 70 82
BRO:   Christen Mortensen 38 pottemager i Reerslov sogn, Love herred
SIS:   Ane Mortensdtr = Ole Larsen hmd i Ondlose
     Sidse Mortensdtr = Poul gartner i Khvn
by: Morten Larsen gmd i Yderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Madsen aftmd i Folleslov      20 Aug 1838  pg 70 86 118
WIFE:  Margrethe Andersdtr (testament 20 Dec 1815)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Olsdtr , uaegte barn af Karen Christensdtr i Horve/Folleslov     14 Sep 1838  pg 73
MODER:  Karen Christensdtr
MORFAD: Christen Christensen aftgmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Kirstine Nielsdtr 3/4 aar, dau of Niels Hansen gdbest i Rorvig   5 Oct 1838  pg 73
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Jensdtr i Weddinge/Faareveile   9 Nov 1838  pg 73
HUSB:  Jens Christensen aftmd
CH:   Jens Jensen gmd i Widdinge
     Sp Jensdtr = Mads Larsen i Korup
     Niels Jensen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen aftmd 83 i Svinninge    15 Oct 1838  pg 73 82
CH:   Jens Larsen 53 gmd i Svinninge
     Anders Larsen 52 hmd i Kollekolle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Christensdtr aftgsk 78 i Rorvig        27 Sep 1838   pg 73 82
CH:   Niels Andersen 36 gmd i Rorvig
     Ane Andersdtr = Niels Olsen sognefoged i Rorvig
     Marie Andersdtr = Mads Larsen inds i Rorvig
     Karen Andersdtr = Jens Larsen smed i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Andersdtr aftenke i Staarup  2 Nov 1838   pg 73 (not in index)
CH:   Anders Pedersen hmd i Staarup
     Ole Pedersen hmd i Staarup
     Ellen Pedersdtr = Lars Henrichsen i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sine Pedersdtr 4, dau of Peder Jensen gdbest i Kjeldstrup    2 Oct 1838  pg 73
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Svendsdtr aftgsenke i Herredstrup     28 Nov 1838  pg 76 82
HUSB:  Peder Olsen (dod)
CH:   Ane Pedersdtr = Niels Christensen hmd i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Larsen aftmd i Underue      3 Dec 1838  pg 76 77 80 90
CH:   Lars Larsen (dod)
      CH: Jacob Larsen 26
         Jens Larsen 20
         Niels Larsen 18 or 14
         Sidse Larsdtr 23 or 22
         Dorthe Larsdtr 17
         Ane Marie Larsdtr 10
         Maren Sophie Larsdtr 8 or 9
         Ane Kirstine Larsdtr 4 or 5
guard: Morten Pedersen gmd i Braade & Jens Jensen 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Magdalene Hansdtr aftgenke (Malene Hansdtr ) i Glostrup     6 Dec 1838  pg 76 77 79 86
HUSB:  Jens Jensen gmd (dod)
CH:   Hans Jensen 41 hmd i Skaverup
     Niels Jensen gmd (dod) = ... enke i Folleslov
      CH: Ane Kirstine Nielsdtr 7 (guard: Hans Jensen hmd i Skaverup)
     Jens Jensen (dod)
      CH: Niels Peder Jensen 4 hos Niels Larsen gmd i Holkerup
     Sidse Jensdtr 49 = Niels Mortensen gmd i Egeberg
     Ane Jensdtr 35 = Ole Madsen gmd i Grevinge
     Karen Jensdtr 32 = Lars Larsen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Larsen aftmd i Asnaes      17 Dec 1838  pg 78 82
CH:   Rasmus Pedersen (dod)
      CH: Niels Rasmussen 14
         Anders Rasmussen 12
         Kirsten Rasmusdtr 7
         Peder Rasmussen 5
         Maren Rasmusdtr 3
by: ... = Lars Hansen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rikke Pedersdtr i Egeberg   14 Dec 1838  pg 78 80 91
HUSB:  Niels Jensen inds
CH:   Inger Margrethe Nielsdtr 3 wks    14 Dec 1838 pg 78
BRO:   Morten Pedersen 24 i kongens tjeneste
     Peder Pedersen 22 i Ledstrup
     Christian Pedersen 17 i Glostrup
SIS:   Ane Pedersdtr ugift
guard: Christen Olsen gdbest i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christiane Poulsdtr 49 i Windekilde Bjerge   21 Dec 1838  pg 79 82 93 97 98 116
HUSB:  Peder Hansen inds
BRO:   Hans Poulsen 53 hmd i Hjembek
SIS:   Maren Poulsdtr 47 = Christen Olsen gmd i Folleslov
˝BRO:  Frederich Poulsen 24 or 26 ungkarl tien i Saerslov / i Windekilde Bjerge
     Jochum Poulsen hmd i Windekilde Bjerge (dod)
      CH: Hans Jochumsen 21 or 23 ungkarl
         Poul Jochumsen 17 or 16 ungkarl
         Karen Sophie Jochumsdtr 19 or 18
         Marthe Sophie Jochumsdtr 14
         Marie Jochumsdtr 7
˝SIS:  Pouline Poulsdtr 33 = Ole Larsen hmd i Windekilde Bjerge
guard: Hans Larsen sognefoged 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hansdtr 1, dau of Hans Jensen hmd i Pleierup   27 Dec 1838  pg 79
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mikkel Willadsen aftgsmd i Horve   29 Dec 1838  pg 79
WIFE:  Ane Kirstine Olsdtr
CH:   Peder Michelsen 32
     Lars Michelsen 28
     Ane Michelsdtr 18 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Sorensen aftgsmd 75 i Honsinge      pg 79 82
CH:   Niels Olsen 22 ungkarl i Ellingegaard
     Maren Olsdtr 36 = Johan Nielsen hmd i Honsinge
     Sophie Olsdtr 32 = Jens Sorensen hmd i Ellingelyng
     Ellen Olsdtr 29 = Niels Madsen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Madsdtr 67 i Kildehusene     22 Dec 1838  pg 79
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Jens Jensen 30 hmd i Underue
     Marie Jensdtr 40 = Frederich Svendsen hmd i Ellingelyng
     Ane Jensdtr 28 = Peder Christensen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Nielsdtr aftenke i Horve     31 Dec 1838  pg 79 82
HUSB:  Soren Christensen (dod)
CH:   Anders Sorensen 50 hmd i Bjerresoe hestehave
     Christen Sorensen 47 gmd i Tiornslund
     Peder Sorensen 45 gmd i Weilebye
     Jens Sorensen 39 hmd i Weilebye
     Mette Marie Sorensdtr (dod)
      CH: Maren Rasmusdtr 12
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Christiansdtr aftgsenke i Gudmindrup  4 Jan 1839    pg 82 117
CH:   Kirsten Hansdtr = Rasmus Sorensen gmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ingeborg Christiansdtr i Ledstrup  28 Jan 1839   pg 83 117
HUSB:  Jacob Pedersen inds
CH:   Peder Jacobsen 1
     Martha Marie Jacobsdtr 3
ILLEG.CH: Karen Sophie Sorensdtr 10
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Olsdtr 4, dau of Ole Rasmussen inds i Asnaes   15 Jan 1839  pg 83
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Brodersen gmd i Nexeloe        24 Jan 1839   pg 83 118
WIFE:  Maren Pedersdtr (testament)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Christensen aftgsmd i Lumbsaas     15 Feb 1839   pg 85 117
CH:   Niels Pedersen 30 tien i Nykg
     Christian Pedersen 26 tien i Nyerup
     Sidse Pedersdtr 28 ugift
     Ane Pedersdtr 21 ugift
     Maren Pedersdtr 19 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Stine Hansdtr, dau of Hans Sorensen aftmd i Grevinge  13 Feb 1839  pg 85
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Hansen hmd i Borrevang Mark    28 Feb 1839  pg 86
WIFE:
CH:   Mads Hansen tiene i Holbek
     Kirsten Hansdtr = Lars Christensen hmd i Nyerup
     Ane Hansdtr (dod) = Lars Pedersen hmd i Nyerup
      CH: Inger Marie Larsdtr 7 or 8
by: Jorgen Andersen i Borrevang
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Madsen ungkarl fattig i Honsinge      24 Feb 1839  pg 86
 (under fattig af Hoibye sogn)
by: Mads Pedersen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Nielsen aftmd i Hove   20 Feb 1839  pg 86
WIFE:  Margrethe Olsdtr
CH:   Niels Olsen smed i Rorvig
     Ole Olsen skraedder i Rorvig
     Peder Olsen dyrlage i Holbek
     Soren Olsen smed i Hove
     Marie Olsdtr = Christen Olsen aftmd i Hove
     Cathrine Olsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr fattig i Wallekilde-Horve fattighus   8 Mar 1839   pg 87
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Cathrine Marie Kruse sal. Bang i Engelstrup Molle   30 Mar 1839   pg 87 88 89 90 95 97 99 118
HUSB:  J.E. Bang borger capitain supercargo i Holbek (dod)
CH:   Carl Wilhelm Bang moller af Wendts Molle, Knabstrup
     Karen Sophie Bang = C.W. Hansen procurator i Friderkslund/Tvilhedslund/Frichedslund
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mariane Wilhelmine Hansdtr 3 wks, dau of Hans Jacobsen inds i Egeberggaardehuse      20 Mar 1839  pg 87
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Olsen aftmd i Jyderup      5 Mar 1839  pg 87 118
CH:   Ane Rasmusdtr = ... hmd i Horve
by: Morten Larsen gmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Mortensdtr aftenke i Tengslemarke     18 Mar 1839  pg 87 118
HUSB:  Niels Larsen hmd (dod)
CH:   Jens Hansen skoemager i Kundbye
     Karen Hansdtr = Christen Nielsen hmd i Tengslemark
     Inger Nielsdtr ugift
     Sidse Nielsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sivert Larsen 2, son of Lars Nielsen inds i Egeberg   5 Mar 1839  pg 87
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Marie Jensdtr tjenestepige hos Mads Jacobsen gmd i Hoibye    31 Mar 1839  pg 89 118
BRO:   Lars Jensen hmd i Asminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Stubberup    7 Jun 1839   pg 90 99 109
HUSB:  Jens Jensen inds
CH:   Ane Jensdtr 21 or 22 tien i Khvn
     Johanne Jensdtr 6 hos Hans Nielsen gmd i Kundbye
     Karen Xop Jensdtr 2˝ hiemme
BRO:   Soren Jensen bmd i Folleslov graesmark/Faareveile?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Larsdtr 5, dau of Lars Hansen inds i Hoibye    22 Apr 1839  pg 90
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Jensen fattig i Grevinge     7 Jun 1839  pg 90
by: Peder Christensen tjenestekarl i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen aftmd i Vig   27 Apr 1839  pg 90 118
CH:   Jens Nielsen hmd i Seddinge
     Niels Nielsen hmd i Vig
     Ellen Nielsdtr enke = afg. Jens Pedersen i Ellingehuse
     Ane Nielsdtr = Niels Lavesen inds i Bjergene
     Ane Kirstine Nielsdtr = Niels Johansen i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Rasmussen aftgsmd i Hoibye    22 Mar 1839  pg 90 118
CH:   Rasmus Pedersen 18 tien i Ebbelykke
     Soren Christian Pedersen 11 hiemme
     Mette Marie Pedersdtr 24 tien i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen 13 barn hos Jens Pedersen aftmd i Folleslov       pg 93 97
PARENTS: Peder Jensen (dod) = .... (dod) gmd i Folleslov
SIS:   minor
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Madsen aftmd i Grevinge Lynghuse      1 Jul 1839  pg 94
WIFE:  Dorthe Nielsdtr 
CH:   Mads Jensen 44 hmd i Egences
     Niels Jensen 36 boer i Tronninge
     Peder Jensen 35 boede i Grevinge Lynghuse
     Hans Jensen 26 boende i Gundestrup
     Maren Jensdtr 42 = Peder Jensen hmd i Egeberg
     Ane Jensdtr 40 = Peder Truelsen i Tudsenaes
     Karen Jensdtr 38 = Peder Jensen
     Bodil Jensdtr 29 = Mads Jorgensen hmd i Grevinge/Tudsenaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Pedersen aftmd i Horve      3 Jul     1839   pg 96 118
CH:   Peder Madsen (dod)
      CH: Anders Pedersen 20
         Christen Pedersen 18
         Peder Pedersen 12
         Ane Pedersdtr = Rasmus Pedersen gmd i Hove
         Karen Pedersdtr ugift
         Johanne Pedersdtr ugift
     Christen Madsen (dod)
      CH: Ane Christensdtr = Jens Pedersen hmd i Horve
         Karen Christensdtr = Anders Larsen hmd i Weilebye
         Maren Christensdtr ugift
     Niels Madsen gmd i Horve
     Bodil Madsdtr = Mads Larsen hmd i Bjergene
     Ane Kirstine Madsdtr = Jens Christensen bmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Dorthe Lund dovstinet fruentimmer fattig i Skaverup     18 Jul 1839  pg 97
 (under fattig of Hoibye)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Birthe Jensdtr aftenke i Hove     29 Jul 1839  pg 97 98 101 110 114
HUSB:  Jens Hansen (dod)
CH:   Jens Larsen 37 gmd i Hove
     Lisbeth Larsdtr (dod) = Rasmus Nielsen gmd i Asnaes
      CH: Lars Rasmussen 9
         Peder Rasmussen 5
         Anders Rasmussen 3
         Maren Rasmusdtr 1
     Ane Kirstine Larsdtr 30 = Niels Madsen gmd i Hove (? Kirsten Larsdtr )
     Maren Larsdtr 27 = Anders Hansen gmd i Hove
     Sidse Jensdtr 17 ugift
     Lars Jensen 14
guard: Mads Olsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Larsdtr aftenke i Asnaes  22 Jul 1839   pg 97 118
HUSB:  Erik Clausen aftmd (dod)
CH:   Claus Eriksen gmd i Sneglerup (dod)
      CH: Erik Clausen 16
         Peder Clausen 14
         Lars Clausen 12
         Karen Clausdr 10
     Kirsten Eriksdtr = Mads Pedersen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Mortensdtr 3¬,fodt i Asnaes, pleiedatter af Schou skolelarer i Grevinge   26 Jul 1839  pg 97
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jensen aftmd i Nyerup  2 Aug 1839   pg 98 118
CH:   Soren Jensen 54 hmd i Nyrup
     Hans Jensen 38 hmd hjulmand i Nyrup
     Marie Jensdtr 51 = Lars Olsen hmd i Klindt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen aftmd i Svinninge     17 Aug 1839  pg 99 118
2WIFE:  Sarah Hansdtr
CH:   Peder Jensen 31 hmd i Svinninge
     Mads Jensen 27 = ... here
     Lars Jensen 24 tien i Nykbg
     Anders Jensen 22 tien i Nykbg
     Sidse Jensdtr 32 = Christian Pedersen i Kildehuse
     Karen Jensdtr 28 ugift tien i Kjeldstrup
     Stine Jensdtr 25 = Christen Madsen i L.Egeberg Lyng
     Marie Jensdtr 21 ugift tien 
1WIFE:  Sidse Christensdtr
CH:   Maren Jensdtr 50 enke = afg. Peder Rasmussen i Asminderup
     Christen Jensen 48 ghmd i Hoibye
     Hans Jensen 45 hmd i Ellingelyng
     Niels Jensen 40 hmd i Asminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Pedersen i Hoibye fattighus    15 Aug 1839  pg 99
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Aastofte    30 Aug 1839  pg 100 103 106 107
2HUSB:  Peder Andersen aftmd
CH:   Ole Pedersen 36 or 38 hmd i Morkjob, Frydendal
     Peder Pedersen 32 or 34 hmd i Hove
1HUSB:  
CH:   Sidse Pedersdtr (dod) = Peder Jensen hmd i Wallekilde Bjerge/Stubberup (? Sidse Jensdtr )
      CH: Jens Peter Pedersen 10 hiemme
     Jens Pedersen 40 aftmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Kirstine Johnsdr aftenke i Brendt      11 Sep 1839  pg 102 118
HUSB:  Hans Thomasen (dod)
CH:   Thomas Hansen opokloker i Khvn
     Johnas Hansen skolelarer i Kundbye
     Hans Hansen skolelaerer i Thorslunde
     Christian Hansen skraedder i Sonestrup hestehave
     Ane Hansdtr = Frederich Christian Olsen snedker i Kjaerbye, Kallundborg
     Marie Hansdtr = Niels Larsen hmd i Brendt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr i Overbye    8 Sep 1839   pg 102 103 118
HUSB:  Peder Larsen aftmd
CH:   Hans Pedersen 31 gmd i Overbye
     Christian Pedersen 28 gdbest i Yderbye
     Lars Pedersen 25 hmd i Ebbellykke
     Bodil Pedersdtr 27 = Jorgen Madsen i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftenke i Steenstrup  19 Sep 1839   pg 103 118
HUSB:  Niels Christensen (dod)
CH:   Jens Nielsen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Jensdtr aftenke i Gieldstrup     16 Sep 1839  pg 103 105 108 116
HUSB:  Lars Jensen gl. (dod)
CH:   Jens Larsen 48 gmd i Gjeldstrup
     ... Larsdtr (dod)
      CH: Bodil Olsdtr 23 or 25 ugift
guard: Mads Bertelsen hmd i Braade (skraedder)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Christiansdtr enke i Anneberghuse or Hundstrup 23 Sep 1839   pg 105 108
HUSB:  Hans Olsen of Hundstrup (dod)
CH:   Niels Hansen 27 soldat i Khvn
     Kirsten Andersdtr tiene i Nyekjobing
BRO:   Peder Christiansen hmd i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Marie Hansdtr 4, dau of Hans Jensen inds i Tjornemarke      24 Sep 1839  pg 105
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lovise Sophie Kirstine Christiansdtr i Bjergene   24 Sep 1839   pg 105 118
HUSB:  Christopher Eriksen of Adelersborg
ILLEG.CH: Karen Sophie Hansdtr 6
CH:   Peder Christophersen 4
     Erik Christophersen 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen aftmd i Abildore     28 Sep 1839  pg 106 118
CH:   Niels Jensen skoemager i Ordstrup
     Maren Jensdtr = ... arbeidsmand i Kjobenhavn
     Kirsten Jensdtr = Peder Jensen i Abildore
by: Jens Pedersen gmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Nielsdtr aftenke i Horve     1 Oct 1839  pg 106 107 108
HUSB:  Frederich Johansen (dod)
CH:   Lars Frederichsen 33 hjulmand i Horve
     Niels Frederichsen 29 or 30 tien i Wallekilde
     Peder Frederichsen 26 or 27 tien i Bregninge
     Anders Frederichsen 24 tien i Weilebye
     Jens Frederichsen 19 tien i Sonerup
     Ane Marie Frederichsdtr = Lars Andersen gmd i Horve
     Bodil Frederichsdtr 17 ugift
guard: Jens Nielsen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Madsen 1 3/4 aar uaegte barn i Holkerup    3 Oct 1839    pg 106
MODER:  Ane Kirstine Nielsdtr
MORFAD: Niels Jensen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Larsen ˝, son of Lars Pedersen i Holkerup     3 Oct 1839  pg 106
MORFAD: Niels Jensen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Jensdtr aftenke i Asnaes     24 Oct 1839  pg 109 118
HUSB:  Ole Christensen (dod)
CH:   Mads Olsen hmd i Jyderup
     Jens Olsen gmd i Asnaes
     Niels Olsen hmd i Seddinge
     Karen Olsdtr enke = afg. Erik Jensen gmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Hansdtr i Asnaes    1 Nov 1839   pg 110 113 119
HUSB:  Rasmus Anthonsen inds/hmd
CH:   Anthon Rasmussen 14
     Jacob Rasmussen 11
     Karen Sophie Rasmusdtr 2˝
guard: Hans Jensen hmd i Ellinge Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Nielsdtr enke i Soeholmshuset, Ellingegaard    16 Nov 1839  pg 111 120 123
2HUSB:  Jens Pedersen (dod)
1HUSB:  Niels Nielsen
CH:   Niels Christian Nielsen 31 hmd i Abildore
     Jens Peter Nielsen 22 hiemme
     Frederikke Nielsdtr 34 = Jens Andersen hmd i Hoibye
     Christiane Nielsdtr 28 ugift tien i Asnaes
     Inger Kirstine Nielsdtr 26 or 25 = Jens Larsen vaever i Nyekjobing
1HUSB.BRO: Lars Nielsen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Marie Jensdtr 13 wks, uaegte son of Dorthe Larsdtr fruentimmer i Ledstrup      16 Nov 1839  pg 111
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Pedersdtr aftenke i Bjerresoe hestehauge      12 Nov 1839  pg 111 112
HUSB:  Niels Andersen (dod)
BRO:   Soren Pedersen (dod)
      CH: Peder Sorensen hmd i Skippinge
SIS:   ... Pedersdtr (dod)
      CH: Peder Mathiasen hmd i Bjerresoe
by: Anders Sorensen hmd i Bjerresoe hestehauge
by: Anders Sorensen hmd i Bjerresoe hestehauge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Otto Olsen 7 days, son of Ole Pedersen aftmd i Wallekilde    6 Nov 1839  pg 111
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Andersdtr fattig i Bjergene   15 Dec 1839   pg 113
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Andersdtr aftgsenke i Asminderup    8 Dec 1839    pg 113
by: Rasmus Andersen hmd i Brendt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Nielsen aftmd i Nakke     24 Nov 1839  pg 113 115 134
WIFE:  Cathrine Larsdtr
BRO:   Jens Nielsen fisker i Nykjobing Lyng
     Lars Nielsen slagter hmd i Nykjobing
     Peder Nielsen hmd i Nykjobing
˝BRO:  Niels Nielsen gmd i Rorvig
SIS:   Ellen Nielsdtr (dod) = Hans Michelsen gmd i Nakke
      CH: Niels Hansen 26
         Ane Marie Hansdtr 22 ugift
˝SIS:  Bodil Nielsdtr (dod) = Hans Michelsen gmd i Nakke
      CH: Christian Hansen 26
         Ellen Hansdtr 14
         Bodil Kirstine Hansdtr 12
         Line Hansdtr 9
     Stine Nielsdtr = Niels Jorgensen gmd i Rorvig
guard: Hans Michelsen
wgd: Peder Olsen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen hmd i Asnaes   18 Dec 1839  pg 114
WIFE:  Dorthe
CH:   Hans Jensen 14
     Jens Jensen 10
     Lovise Jensdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Jensen almiss i Ordrup      31 Dec 1839  pg 117
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Jorgensdtr aftenke i Weddinge     13 Jan 1840  pg 118 156
HUSB:  Anders Larsen (dod)
CH:   Jorgen Andersen hmd i Weddinge
     Ane Marie Andersdtr 40 = Mads Christensen inds i Syndersted, Merlose herred
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Nielsdtr aftenke i Rorvig    10 Jan 1840  pg 118 156
by: Peder Jensen skipper i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Pedersen 2 3/4 aar, son of Peder Mogensen hmd i Ellingehuse     21 Jan 1840  pg 119
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Larsen 4 days, son of Lars Olsen inds i Eskildstrup    17 Jan 1840  pg 119
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Hansdtr i Windekilde Bjerge   24 Jan 1840  pg 120
HUSB:  Mads Nielsen enkemand tiene i Nyekjobing (forloved)
CH:   Christen Madsen 
FADER:  Hans Augustinusen i Windekilde Bjerge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jensen hmd i Ellingehuse = Maren Jensdtr i Underue     separation 7 Feb 1840 pg 120 121 122 131 147 148
HER.CH: Sidse Larsdtr
HIS.SIS:     Ane Jensdtr = Peder Christiansen hmd i Kildehusene ( Peder Christensen )
HIS.SVAGER: Frederich Svendsen i Ellingehuse
? Westi Pedersen smed i Hoibye
wgd: Peder Clausen i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Andersdtr i Nyegaard     22 Jan 1840     pg 120 156
HUSB:  Anders Jensen hmd
CH:   Stine Andersdtr 42 = Boie Finsk hmd i Anneberghuse
     Karen Andersdtr 40 = Jens Larsen hmd i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen 3 wks, son of Niels Pedersen inds i Underue/Asnaes     24 Jan 1840  pg 120
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Stephen Larsen 5, son of Lars Larsen hmd i Ellingehuse      26 Jan 1840  pg 120
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Hansen inds i Yderbye      8 Feb 1840  pg 122 156
SIS:   ... Hansdtr enke = afg. Peder Michelsen i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Rasmusdtr aftgsenke i Underue  19 Feb 1840   pg 123 156
HUSB:  Peder Jensen hmd (dod)
CH:   Anders Pedersen 58 hmd i Holkerup
     Jens Pedersen 57 hmd i Underue
     Niels Pedersen 56 hmd i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jochum Carlsen aftgsmd i Abildore  10 Mar 1840   pg 124 131 142
CH:   Carl Jochumsen hmd i Braade (dod) = ... = 2. Peder Henrichsen hmd i Braade
      CH: Niels Carlsen 16
         Ane Marie Carlsdr 20 or 23
         Ellen Kirstine Carlsdr 21
         Maren Carlsdr 18
         Karen Sophie Carlsdr 12
         Birthine Carlsdr 8
     Lars Jochumsen 49 hmd i Abildore
     Ole Jochumsen 46 hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Peter Hansen uaegte barn of Ane Marie Rasmusdtr fruentimmer i Folleslov   8 Mar 1840  pg 125
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jacob Gerhard Sandberg toldbetjent i Rorvig      9 Mar 1840  pg 125 132 158
FADER:  Sandberg toldcontrolleur i Munkeboe, Odense, Fyen
guard: Schlutter toldcontrolleur i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Charlotte Jensdtr jordemoder fattig i Hoibye 24 Mar 1840   pg 126 130 143
CH:   Hans Larsen 45 kobbersmedmester i Studiostvadet, Khvn
     Christopher Larsen (dod) = ... = 2. Niels Mogensen hmd i Hoibye
      CH: Holen Christophersen 28 i Walloe, Kjoge
         Niels Christophersen 26 i Walloe, Kjoge
         Peder Christophersen 18 i Walloe, Kjoge
         Lars Christophersen 14 i Walloe, Kjoge
         Elisabeth Christophersdtr ugift i Walloe
         Ane Marie Christophersdtr ugift i Walloe
         Karen Christophersdtr ugift i Walloe
     Bolette Larsdtr (dod)
      CH: Caroline Wilhelmine Holm = ... i Fyen
by: Nicolai Pedersen gmd i Stuarup
guard: Niels Mogensen hmd i Hoibye / Clausen kjobemand i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Nielsdtr aftenke i Asnaes    19 mar 1840  pg 126 156
HUSB:  Niels Nielsen (dod)
CH:   Birthe Nielsdtr 63 aftenke = afg. Jens Nielsen hmd i Tolsager
     Kirsten Nielsdtr 53 = Jens Rasmussen smed i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Pedersdtr aftenke i Folleslov       25 Mar 1840  pg 126 156
CH:   Niels Jensen gdbest i Folleslov
     ... Jensdtr = Ole Olsen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johan Rasmussen aftgsmd i Folleslov       15 Apr 1840  pg 127 156
CH:   Hans Johansen hmd i Folleslov
     Jens Johansen hmd i Thorslunde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hansdtr i Bjerresoe   10 Apr 1840  pg 127 136 138 145 147 156
HUSB:  Hans Nielsen aftmd (testament 12 Jul 1815)
BRO:   Frederich Hansen hmd i Tepperup, Merlose sogn (dod)
      CH: Anders Frederichsen i Johnstrup
         Johanne Frederichsdtr i Sonnerup
         Ane Elisabeth Frederichsdtr (dod)
          CH:  Birgethe Herslov i Roeskilde
             Thomasine Herslov
             Ane Sophie Herslov
˝SIS:  Ane Sophie Hansdtr (dod) = Peder Larsen i Holbek
      CH: Lars Pedersen hmd i Bjerresoe
     Sidse Hansdtr ugift i Holbek
HUSB.BRO: Ole Nielsen hmd i Bjergene (dod)
      CH: Kirsten Olsdtr = Anders Mortensen inds i Gudmanstrup
         Maren Olsdtr = ... i Tjornelunde
     Niels Nielsen kalvekudsk i Svanholm, nu hmd i Svanholms gade / Kundbye
HUSB.SIS: Ane Nielsdtr = Peder Andersen hmd i Teglhusene, Falkenhoi
HUSB.˝BRO: Jens Nielsen hmd i Bjerresoe
HUSB.˝SIS: Kirsten Nielsdtr = Peder Hansen hmd i Snuderup
      Lisbeth Nielsdtr (dod) = Jens Peter Thomasen i Faareveile
       CH: Niels Jensen 10
         Peder Jensen 7
         Ane Kirstine Jensdtr 4
         Karen Jensdtr 3/4 aar
by: Lars Pedersen hmd i Bjerresoe
guard: Jens Peter Thomasen i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Malene Olsdtr i Starreklinte      12 Apr 1840  pg 127 156
HUSB:  Johan Frederichsen inds
CH:   Ane Cathrine Rasmusdtr 22 ugift
     Bodil Kirstine Johansdtr 18 ugift 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen aftmd i Faareveile    15 Apr 1840  pg 127 128 156
CH:   Ane Kirstine Nielsdtr = Hans Sorensen hmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Olsen 5, son of Ole Michelsen inds i Starreklinte     4 Apr 1840  pg 127
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Stine Hansdtr 9 wks, dau of Hans Sorensen aftmd i Grevinge      6 Apr 1840    pg 127
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Christiansdtr fattig i Nakke  17 Apr 1840   pg 128
CH:   Mads Nielsen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Horve      24 Apr 1840  pg 128
HUSB:  Ole Madsen inds
CH:   Mads Olsen 3
   Lars Olsen 1 day    22 Apr 1840   pg 128
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Kirstine Christensdtr aftgsenke i Hove  27 Apr 1840   pg 128 151
HUSB:  Niels Madsen hmd (dod)
CH:   Christen Nielsen 39 smedesvend i Waldbye, Khvn
     Mads Nielsen 27 tien i Nykjobing
     Soren Nielsen 26 hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Madsdtr i Hove        pg 128 129 131
HUSB:  Niels Rasmussen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Frederich Hansen sadelmagersvend ugift i Faareveile   20 Apr 1840  pg 128 156
MODER:  Sidse Johansdtr enke = afg. Hans Andersen skovfoged i Kolaas
BRO:   Anders Hansen 24 3/4 aar i Khvn
     Christian Hansen 21 tien i Riis
     Hans Peter Hansen 18 tien i Folleslov
SIS:   Caroline Hansdtr 16 ugift tien i Wallekilde
     Else Marie Hansdtr 13 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen aftmd i Aastofte     18 Apr 1840  pg 128 146
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Maren Jensdtr 66 = Svend Jensen hmd i Hove
     Niels Jensen 62 aftmd i Hove
     Karen Jensdtr 51 = Lars Pedersen hmd i Sneilerup
     Jens Jensen 50 gmd i Aastofte
     Peder Jensen 48 hmd i Honsinge
     Ane Jensdtr (dod)
      4CH: Peder Pedersen 24 hmd i Weddinge
         Jens Pedersen 21 tien i Hove
         Ane Marie Pedersdtr 16 tien i Weddinge
         Christen Pedersen 9 tien i Weddinge
     Kirsten Jensdtr 44 = Christopher Michelsen hmd i Ordrup
     Niels Jensen (dod)
      2CH: Lisbeth Nielsdtr 17
         Karen Nielsdtr 13
by: Niels Nielsen hmd i Aastofte
guard: Peder Jensen hmd i Honsinge
wgd: Ole Nielsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sorensdtr aftgsenke i Ovebye   18 Apr 1840  pg 128 156
HUSB:  Lars Pedersen gmd (dod)
CH:   Hans Larsen 34 gmd i Overbye
     Peder Larsen 32 hmd i Kollekolle
     Lars Larsen 26 ugift hiemme
     Soren Larsen 22 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Hansdtr aftenke i Korup     27 Apr 1840  pg 128 153 154
HUSB:  Peder Larsen gmd (dod)
CH:   Lars Pedersen 45 or 48 hmd i Windekilde Bjerge
     Mette Pedersdtr 49 or 50 pigen i Korup
     Ane Cathrine Pedersdtr 40 = Ole Andersen gmd i Ordrup
     Lucie Pedersdtr 36 = Poul Andersen gmd i Korup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Rasmussen aftgsmd i Hove     25 Apr 1840  pg 128 129 131 151 155?
WIFE:  Bodil Madsdtr (dod)
CH:   Maren Nielsdtr (dod) = Peder Hansen hmd i Weddinge
      1 CH: Hans Pedersen 16
     Inger Nielsdtr (dod) = Peder Christiansen hmd i Windekilde Bjerge (? Inger Rasmusdtr )
      1CH: Ane Pedersdtr 11
     Rasmus Nielsen gmd i Hove (dod)  (guard Anders Eriksen gmd i Hove & Peder Hansen hmd i Weddinge)
      4CH: Ane Rasmusdtr 19
         Mads Rasmussen 17
         Maren Rasmusdtr 11
         Kirstine Rasmusdtr 7
WIFE.1HUSB: Mogens Larsen (dod)
WIFE.CH:     Lisbeth Mogensdtr 57 = Niels Jensen aftmd i Hove
     Karen Mogensdtr (dod) = Peder Mortensen hmd i Aastoft (? Karen Nielsdtr )
      3 CH:     Mogens Pedersen 35 hmd i Tolsager
         Lars Pedersen 28 = ... i Khvn
         Mads Pedersen 18 tien i Asnaes
     Ane Mogensdtr (dod) = Hans Sorensen hmd i Weddinge (dod) (? Ane Nielsdtr )
      3 CH:     Ane Hansdtr (dod) = Peder Sorensen i Taarndrup
          2CH: Ane Pedersdtr 12
             Soren Pedersen 9
         Soren Hansen 29 hmd i Weddinge (?dod by Nov 1840)
          CH:  Hans Sorensen 5
             Niels Sorensen 4
             Mads Sorensen 3/4 aar
         Dorthe Hansdtr 23 ugift
guard: Niels Willumsen gmd i Hove / Niels Jensen aftmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Jensdtr fattig i Grevinge   28 Apr 1840  pg 129
CH:   Morten Nielsen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Hansdtr i Hoibye     d.11 Mar 1836/3 May 1840    pg 130
HUSB:  Jens Jensen inds
CH:
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Nielsen ungkarl i Folleslov    4 May 1840  pg 131 157
BRO:   Jens Nielsen hmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Henrich Lage arbeidsmand of Batjendorf, Holsteen, dod i Bjerresoe  4 May 1840     pg 131 133 137?
WIFE:  Thrine Lage i Batjendorff, Kjel
CH:   Grethe Lage
     Asmus Lage
     Jochum Lage
BRO:   Peter Lage gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Rasmusdtr aftgsenke i Klindt   22 May 1840  pg 133 157
HUSB:  Thomas Nicolaisen gmd (dod)
CH:   Rasmus Thomasen gmd i Ebbelykke
     Andreas Rasmussen gmd i Lille Egeberg
     Bodil Thomasdtr = Peder Andersen hmd i Holmstrup
     Ellen Thomasdtr = Mads Larsen gmd i Klindt
     Christopher Thomasen gmd i Klindt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Hansen 2, son of Hans Hansen = Maren Nielsdtr inds i Hoibye    13 May 1840  pg 133
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Frederich Jensen almisse i Folleslov      31 May 1840  pg 133 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Nielsen aftmd i Bjerresoe     26 Jun 1840  pg 135 136 138 145 157
WIFE:  Karen Hansdtr (dod)
˝BRO:  Jens Nielsen hmd i Bjerresoe
˝SIS:  Kirsten Nielsdtr = Peder Hansen i Snuderup
     Lisbeth Nielsdtr (dod by Nov 1840) = Jens Thomasen i Faareveile
      CH: Niels Jensen 10
         Peder Jensen 7
         Ane Kirstine Jensdtr 4
         Karen Jensdtr 3/4 aar
BRO:   Ole Nielsen (dod)
      CH: Kirsten Olsdtr = Anders Mortensen i Gudminstrup
         Maren Olsdtr = Jens Hansen i Tjornelunde
     Niels Nielsen i Kundbye 
SIS:   Ane Nielsdtr = Peder Andersen i Teglhusene/Falkenhoi
WIFE.BRO: Frederich Hansen i Tjepperup (dod)
      CH: Andreas Frederichsen 52 hmd i Johnstrup ( Anders Frederichsen )
         Johanne Frederichsdtr = Niels Eilertsen smed i Sonnerup
         Ane Elisabeth Frederichsdtr = Peder Herslov skoemager i Roeskilde (begge dod)
          CH:  Birgethe Herslov
             Thomasine Herslov
             Ane Sophie Herslov
WIFE.˝SIS: Ane Sophie Hansdtr (dod)
       CH: Lars Pedersen i Bjerresoe
      Sidse Hansdtr i Holbek (guard: Lars Pedersen hmd i Bjerresoe)
WIFE.BRO.CH: .... = Anders Mortensen inds i Svinninge
by: Jacob Larsen hmd ii Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Engeline Nielsdtr 3, dau of Niels Christensen inds i Asnaes   4 Jul 1840  pg 135
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Larsdtr i Taarndrup      17 Jun 1840  pg 135 157
HUSB:  Jens Rasmussen inds
CH:   Ellen Jensdtr 15
     Birthe Jensdtr 12
     Ane Marie Jensdtr 6
ILLEG.CH: Karen Nielsdtr 26 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lisbeth Larsdtr i Bjerresoe      8 Jul 1840  pg 135 138
HUSB:  Mads Olsen aftmd
CH:   Rasmus Madsen 40 gmd i Bjerresoe
     Karen Madsdtr 42 = Ole Pedersen gmd i Bjerresoe
     Lisbeth Madsdtr 25 = Claus Hansen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Otte Christophersen aftgsmd fattig i Wig   29 Jun 1840   pg 135
CH:   Jens Ottesen hmd i Wiig 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen inds i Faareveile   29 Jun 1840   pg 135 157
CH:   Niels Pedersen (dod)
      CH: Kirsten Nielsdtr 21
         Sidse Nielsdtr 18
         Johanne Nielsdtr 16
         Peder Nielsen 23
         Jens Nielsen 11
     Else Pedersdtr (dod) = Niels Olsen i Folleslov
      CH: Jens Nielsen myndig
     Ane Pedersdtr = Rasmus Pedersen hmd i Hjembek
     Maren Pedersdtr = Ole Hansen i Uglerup, Tudsenaes
     Johanne Pedersdtr = Jorgen Christensen bmd i Weddinge
     Sidse Pedersdtr = Jens Christian Lunds smed i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Larsdtr aftenke i Hove     12 Jul 1840  pg 136 157
HUSB:  Soren Mogensen hmd (dod)
CH:   Lars Sorensen hmd i Hove
     Niels Sorensen 22 tien i Hove
     Ane Cathrine Sorensdtr = Anders Pedersen hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Sophie Pedersdtr 23 i Nyegaard      10 Jul 1840  pg 136 157
MODER:  Maren Pedersdtr aftenke = afg. Peder Olsen hmd i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Hansdtr aftenke i Rorvig   18 Jul 1840  pg 139 157
HUSB:  Lars Christensen lads (dod)
CH:   Inger Marie Larsdtr = Mads Nielsen skipper i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jorgensen aftmd i Starreklinte       19 Jul 1840  pg 139 157
WIFE:  (dod)
CH:   Maren Jensdtr = Rasmus Jensen gmd i Starreklinte
     Lars Jensen (dod)
      CH: Jorgen Larsen tien i Kottred
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen aftmd i Steenstrup    20 Jul 1840  pg 139 157
WIFE:  Ellen Nicolaisdr (dod)
CH:   Niels Jensen ugift (dod i Krigen 1801)
     Peder Jensen ugift (dod)
     Nicolai Jensen 52 gmd i Steenstrup
     Maren Jensdtr 56 = Peder Christensen hmd i Nysgaard
     Ane Jensdtr 51 = Mads Christophersen gmd i Overbye
     Ellen Jensdtr 48 = Soren Jensen smed i Lumbsaas
     Dorthe Jensdtr 46 = Niels Larsen hmd i Hoibye
     Sophie Jensdtr 41 = Peder Larsen gmd i Yderbye
     Kirsten Jensdtr (dod) = Mads Larsen gmd i Nakke (no children)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Rasmusdtr fattig i Hoibye   20 Jul 1840  pg 139
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Hansen aftmd i Hoibye  12 Aug 1840  pg 139 157
BRO:   Peder Hansen gmd i Steenstrup (dod)
      CH: ... Pedersdtr = Niels Hansen gmd i Hoibye
         ... Pedersdtr = Lars Pedersen gmd i Steenstrup
         ... Pedersdtr = Jens Pedersen gmd i Nakke
SIS:   Maren Hansdtr (dod) = Mads Larsen i Nyegaard
      CH: Hans Madsen gmd i Nyerup (dod)
          CH:  minors
         Lars Madsen gmd i Hoibye
         Soren Madsen gmd i Nyegaard
         Bodil Madsdtr = Peder Andersen gmd i Gudminderup
         ... Madsdtr = Hans Jensen hmd i Ellingslyng
by: Christen Andersen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Johnsen aftmd i Underue      31 Jul 1840  pg 139 157
CH:   Erik Madsen inds i Staarup
     Peder Madsen 26 tjenestekarl
     Lars Madsen hmd i Underue
     Maren Madsdtr = Mads Hansen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Pedersen inds i Nakke      7 Aug 1840  pg 139 141
CH:   Peder Pedersen 30 ugift i Nakke
     Edle Margrethe Pedersdtr (dod) = Peder Jacobsen gmd i Rorvig
      CH: Lars Pedersen 3
         Christiane Dorthe Pedersdtr 8 or 7
         Ellen Cathrine Pedersdtr 6 or 5
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Cathrine Pedersdtr 4 wks, dau of Peder Nielsen hmd i Gudminderup      8 Aug 1840  pg 139
by: Peder Pedersen ungkarl i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Christophersdtr aftgsenke i Weddinge  5 Aug 1840    pg 139 157
HUSB:  Soren Olsen (dod)
CH:   Christen Sorensen hmd i Hove
     Ole Sorensen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Larsdtr aftenke i Ulstrup     5 Sep 1840  pg 140 157
HUSB:  Peder Jensen hmd (dod)
CH:   Lars Pedersen inds i Ellingelyng
     Peder Pedersen 22 tiene i Borrevang
     Niels Pedersen 19 tiene i Borrevang
     Hans Pedersen 13 hos Niels Hansen i Ulstrup
     Kirsten Pedersdtr 24 ugift
by: Lars Madsen gmd i Bogrnes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Augustinusdr aftgsenke i Anneberghuse   19 Aug 1840   pg 140 151
HUSB:  Niels Larsen Flindt hmd i Tengslef (dod)
CH:   Niels Nielsen 49 hmd i Anneberghuse
     Morten Nielsen 37 hmd i Steenstrup
     Bodil Nielsdtr 48 = Nielsen naalemager i Khvn
     Kirsten Nielsdtr 46 = Niels Jensen hmd i Honsinge
     Sidse Nielsdtr 44 = Christian Meshmann meelhandler i Khvn
     Kirstine Nielsdtr 42 = Niels Madsen inds i Hoibye 
     Karen Nielsdtr 40 = Lars Christensen hmd i Gudmindeup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Kirstine Jensdtr pige barn i Folleslov Fattighuse     24 Aug 1840  pg 140
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Olsdtr aftenke i Hove      10 Sep 1840  pg 140 157
HUSB:  Christen Andersen gmd (dod)
CH:   Anders Christensen gmd i Hove
     Lisbeth Christensdtr = Anders Eriksen gmd i Hove
     Maren Christensdtr = Jens Larsen hmd i Herredstrup
     Ane Christensdtr = Jens Larsen gmd i HOve
     Karen Christensdtr = Soren Henrichsen i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Peter Larsen 17 wks uaegte barn i Asnaes      16 Aug 1840  pg 140
MODER:  Karen Nielsdtr
MORFAD: Jens Rasmussen inds i Farenderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen Faareveile inds i Windekilde Bjerge    30 Sep 1840  pg 140 151 187
WIFE:  Else Andersdtr
CH:   Niels Peter Pedersen 3/4 aar
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Michelsen aftmd i Overbye   3 Oct 1840    pg 140 157
CH:   Lars Pedersen 33 hmd i Hoibye
     Karen Pedersdtr 30 = Jacob Pedersen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Andersen ungkarl 17 , son of Anders Jepsen hmd i Ellingehuse     28 Oct 1840   pg 144
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Andersdtr i Bjerresoe   22 Oct 1840   pg 144
HUSB:  Rasmus Christophersen aftmd
CH:   Christopher Rasmussen 16 tien i Wallekilde
     Anders Rasmussen 15 tiene i Draxmolle
     Niels Rasmussen 9 hiemme
     Karen Rasmusdtr 25 = Hans Andersen bmd i Bjerresoe
     Birthe Rasmusdtr 22 tien i Bjerresoe
     Lisbeth Rasmusdtr 19 tien i Bjerresoe
     Marie Rasmusdtr 10 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Birthe Madsdtr aftenke i Hove     4 Nov 1840  pg 149 157
HUSB:  Niels Poulsen gmd (dod)
CH:   Poul Nielsen gmd i Hove
     Maren Nielsdtr = Anders Poulsen gmd i Hotte
     Ane Nielsdtr = Hans Jensen hmd i Hove
     Karen Nielsdtr (dod) = Niels Rasmussen hmd i Hove
      CH: Rasmus Nielsen 27 i Hove
         Sidse Nielsdtr = Mads Pedersen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Jensdtr i Abildore   30 Oct 1840  pg 149
HUSB:  Peder Jensen aftmd
CH:   Jens Pedersen bodker i Abildore
     Karen Pedersdtr = Fritz Olsen skoemager i Nyekjobing
     Maren Pedersdtr = Christian Larsen hmd i Hoibye
     Ane Pedersdtr ugift
     Sidse Pedersdtr = Anders Hansen smed i Hestehaven
     Svend Pedersen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Bendixdr i Bjergene 6 Nov 1840    pg 149
HUSB:  Niels Pedersen inds
CH:   Maren Nielsdtr ugift hiemme
     Giertrud Nielsdtr tien i Khvn
     Ane Margrethe Nielsdtr hiemme
     Niels Nielsen inds i Wallekilde
     Karen Nielsdtr hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Christensen aftgsmd i Rorvig 30 Oct 1840   pg 149 157
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Christen Pedersen 48 gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Pedersen 10, son of Peder Sorensen inds i Ordrup    7 Nov 1840    pg 150
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Madsdtr aftenke i Gjeldstrup   18 Nov 1840  pg 152 153 157
HUSB:  Lars Larsen (dod)
CH:   Mads Larsen i Nykjobing
     Lars Larsen 
     Niels Larsen (dod)
      CH: Jens Nielsen 18
         Ane Nielsdtr ugift
by: Lars Rasmussen hmd i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Hansen 2, son of Hans Andersen bmd i Wallekilde      1 Dec 1840  pg 153
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Olsen aftmd i Bjerresoe      29 Nov 1840  pg 153 156 157
CH:   Hans Olsen hmd i Bjergbye
     Erik Olsen hmd i Hjembek
     Jens Olsen hmd i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Andersdtr aftgsenke i Wiig     7 Dec 1840  pg 155 157
CH:   Karen Nielsdtr = Anders Jensen i Nykjobing
     Kirstine Nielsdtr = Niels Pedersen hmd i Korup
     Ellen Nielsdtr = Jacob Christiansen i Vig
     Sidse Nielsdtr = Soren Sorensen hmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Nielsdtr fattig i Hundstrup   13 Dec 1840  pg 155
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen inds i Tallerup     8 Dec 1840    pg 155
WIFE:
CH:   Lars Larsen 10
     Karen Marie Larsdtr 5
BRO:   Niels Jensen inds i Hanehoved, Meelbye, Oddens Hestemark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Pedersen aftmd i Yderbye     9 Dec 1840  pg 155 157 158
CH:   Bodil Larsdtr = Christen Hansen hmd i Yderbye
     Sidse Larsdtr = Lars Michelsen gmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Andersdtr aftgsenke i Gudminderup 7 Dec 1840    pg 155 157
CH:   Lars Hansen uhrmager i Nyekjobing
     Anders Hansen i Ellingelyng
     Sidse Hansdtr (dod) = Peder Nielsen hmd i Gudminderup
      CH: Maren Pedersdtr 12
         Hans Pedersen 10
         Niels Pedersen 7
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Pedersen aftmd i Bjerresoe     3 Dec 1840  pg 155 157
CH:   Sidse Pedersdtr = ...
     Lisbeth Pedersdtr tien i Holbek
     Maren Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Bjerresoe
by: Erik Eriksen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Edle Marie Christiane Egtved sal. Jensen i Ellingegaard        pg 156 158
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen aftmd i Frennerup     19 Dec 1840  pg 156 158
BRO:   Lars Nielsen aftmd i Herredstrup
SIS:   Ane Nielsdtr aftenke i Holte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Poulsen 3/4 aar, uaegte barn i Weddinge      23 Dec 1840  pg 156
MODER:  Maren Jochumsdtr aftenke inds 
by: Hans Christensen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Edel Marie Christiane Egtved i Ellingegaard      27 Dec 1840  pg 156 158
HUSB:  Henrich Jensen proprieteir of Lerchenborg
CH:   Hans Albrecht Jensen myndig
     Johan Stephen Wilhelm Jensen
     Ane Christine Jensen = Esmarch pastor i Jylland
     Henriette Marie Jensen enke = afg. Laadsporg skovrider 
     Caroline Mathilde Jensen ugift
     Christian Georg Jensen myndig
     Jensine Amalie Jensen ugift
     Carl Frederich Jensen myndig
     Ludvig Ferdinand Jensen
     August Emil Jensen
     Willum Rudolph Jensen myndig
     Harald Henrich Jensen minderar.
     Mariane Lovise Sophie Jensen ugift (? Mariane Lucie Sophie Jensen )
FADER:  Hans Jeramias Egtved = Ane Forslov i Ellingegaard
(NOTE: perhaps all the above children are his from previous md?)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Larsdtr aftenke i Engelstrup    14 Jan 1841  pg 158 192
HUSB:  Christen Pedersen gmd (dod)
CH:   Lars Madsen hmd i Weddinge
     Mads Nielsen hmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Larsdtr i Anneberghuse     14 Jan 1841  pg 158 176 177 178 
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Anders Nielsen 27 tien i Nakke
     Kirsten Nielsdtr = Lars Larsen hmd i Kodehusen
     Sidse Marie Nielsdtr ugift
guard: Ole Olsen gmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Peder Hansen 14 days, uaegte barn i Windekilde Bjerge   18 Jan 1841   pg 158
MODER:  Maren Nielsdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirstine Christiansdtr fattig i Ellingshuse 15 Jan 1841   pg 158
HUSB:  Jacob Michelsen (dod)
by: Jens Jacobsen smed i Ellinghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hansdtr aftenke i Overbye    20 Jan 1841  pg 158 161 164
HUSB:  Niels Hansen gmd (dod)
CH:   Marie Nielsdtr = Peder Hansen gmd i Overbye
     Bodil Nielsdtr 20 ugift
     Karen Nielsdtr 18 ugift
     Sidse Kirstine Nielsdtr 16 ugift
guard: Ole Nielsen gmd i Overbye / Lars Larsen gmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Pedersdtr aftenke i Rorvig    15 Jan 1841  pg 158 192
HUSB:  Peder Christensen aftmd (dod)
CH:   Christen Pedersen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen aftmd i Honsinge     8 Jan 1841  pg 158 192
CH:   Lars Nielsen hmd i Steenlille
     Dorthe Nielsdtr = Peder Andersen hmd i Honsinge
     Maren Nielsdtr ugift
     Sophie Nielsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Peter Madsen 4˝, son of Mads Nielsen inds i Ellingehuse   28 Jan 1841  pg 161
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Olsen aftmd i Hove      26 Jan 1840/1     pg 161 163
2WIFE:  Ane Marie Olsdtr
CH:   Karen Marie Christensdtr 8 or 10
1WIFE:
CH:   Ole Christensen 30 inds i Tolsager
     Niels Christensen 27 inds i Asnaes
     Karen Christensdtr 33 = Willads Pedersen hmd i Hove
     Ane Christensdtr 31 ugift
     Kirsten Christensdtr 29 = Jens Nielsen skraeder hmd/inds i Asnaes
     Sidse Christensdtr 24 ugift
BRO:   Jens Olsen gmd i Asnaes
wgd: Soren Olsen smed i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Regine Broining/Breuning i Faareveile   20 Feb 1841  pg 162 165 185 199
HUSB:  P. H. Benner skolelaerer degne dannebrogsmand
CH:   Birthe Sophie Benner = Enevoldsen skolelarer i Asnaes
     Hedvig Christine Benner = Bahneberg cancelliraad i Frederiksborg
guard: Loschou kammeraad i Vindekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Michelsen aftmd i Braade    2 Feb 1841    pg 162
CH:   Mads Hansen hmd i Glostrup
     Anders Hansen hmd i Herredstrup
     Kirsten Hansdtr ugift
by: Jens Christian Jensen hmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Madsdtr i Abildore      d.Mar 1838/22 Feb 1841  pg 162 192
HUSB:  Lars Madsen inds
CH:   Ane Kirstine Larsdtr 13
     Karen Marie Larsdtr 6
     Ellen Sophie Larsdtr 5
     Ane Margrethe Larsdtr 3
guard: Anders Pedersen gmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Iversen aftmd i Abildore    17 Feb 1841   pg 162 192
WIFE:  (dod)
CH:   Ane Madsdtr (dod) = Peder Nielsen gmd i Abildore
      CH: Maren Pedersdtr ugift
     Bodil Kirstine Pedersdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mathias Nielsen aftmd i Bjergene    7 Feb 1841  pg 162 192
by: Christen Rasmussen bmd i Overdrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Madsen aftmd i Asnaes     12 Feb 1841   pg 162 192
CH:   Mads Pedersen gmd i Asnaes
     Jens Pedersen gmd i Hove
     Soren Pedersen gmd i Holte (dod)
      CH: Peder Sorensen 18
         Karen Sorensdtr ugift
         Luse Sorensdtr ugift
     Rasmus Pedersen skolarer i Jyderup
     Ane Pedersdtr = Hans Pedersen gmd i Hove
     Inger Pedersdtr = Jens Hansen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Pedersdtr 2 3/4 aar, dau of Jonas Mogensen hmd i Ellingehuse     25 Feb 1841   pg 163
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Peder Nielsen 8 days, son of Niels Mogensen gmd i Overbye      24 Feb 1841  pg 163
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mette Marie Sivertsdr 9, dau of Sivert Christiansen hmd i Ellingehuse  1 Mar 1841  pg 164
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Olsen aftmd i Aastofte      7 Mar 1841  pg 165
WIFE:
CH:   Ole Jorgen Pedersen hmd i Grevinge
     Sidse Pedersdtr = Peder Larsen hmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Pedersen , son of Peder Pedersen hmd i Ellingelyng    5 Mar 1841    pg 165
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Pedersen Frederichsen 1, son of Frederich Ferdinand snedker i Haunsoe/Folleslov  4 Mar 1841   pg 165
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Johansdtr aftenke i Svinninge     5 Mar 1841  pg 165 193 
HUSB:  Henrich Bonnelykke (dod)
CH:   Sidse Henrichsdtr = Anders Jensen i hiemme
     Ane Henrichsdtr = Peder Jensen hmd i Svinninge
     Hanne Henrichsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Marie Nielsdtr 3/4 aar, dau of Niels Pedersen inds i Weddinge   4 Mar 1841  pg 165
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Andersen 5, son of Anders Jensen hmd i Anneberghuse   24 Apr 1841   pg 168
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Andersen 14 days, son of Anders Jensen inds i Hove        18 Apr 1841   pg 168
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jeppe Larsen fattig i Folleslov    26 Apr 1841  pg 168
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Cathrine Nielsdtr 1, dau of Niels Mortensen inds i Weddinge   24 Mar 1841  pg 168
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Christensdtr i Herredstrup 18 Mar 1841   pg 168 193
HUSB:  Soren Christensen aftmd
CH:   Inger Sorensdtr = Jens Hansen hmd i Gundestrup
     Karen Sorensdtr = Hans Pedersen gmd i Pleierup
     Ane Sorensdtr = Mads Olsen gmd i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Pedersdtr aftenke i Engelstrup     9 Apr 1841    pg 168 192
CH:   Jens Christian Rasmussen hmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Hansen aftmd i Korup   27 Apr 1841  pg 168 143
CH:   Christen Olsen hmd i Korup
     Mads Olsen gmd i Skuldelov, Soro amt
     Mette Olsdtr = Niels Hansen hmd i Buorup, Katrup
     Margrethe Olsdtr = Hans Hansen inds i Buorup, Katrup
     Karen Olsdtr (dod) = Jacob Sorensen hmd i Faareveile
      CH: Christen Jacobsen 23
         Jens Jacobsen 21
         Karen Jacobsdtr 16
         Soren Jacobsen 15
         Lars Jacobsen 11
         Marie Jacobsdtr 8
     Kirsten Olsdtr (dod) = Hans Jensen i Skuldelov
      CH: Kirsten Hansdtr 6 or 7
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Jensen 4, son of Jens Larsen i Rode    23 Apr 1841  pg 168
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jochum Madsen Elvers 55 skib matros i Faareveile    11 May 1841  pg 169
WIFE:  ... i Elmshorn, Grevskabet Rantzou
CH:   ... = Jyster skipper i Elmshorn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Madsdtr i Riis     10 May 1841  pg 169 175
2HUSB:  Svend Jensen aftmd
1HUSB:  Jorgen ...
CH:   Mads Jorgensen gmd i Weddinge
     Mette Marie Jorgensdtr = Soren Madsen hmd i Weddinge
     Bodil Jorgensdtr = Ole Nielsen hmd dorder i Weddinge
     Ane Margrethe Jorgensdtr = Mads Madsen hmd/inds i Ordrup
     Karen Jorgensdtr ugift tien i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Olsdtr aftenke i Stubberup    14 May 1841  pg 169 171 181 183
HUSB:  Erik Jensen (dod)
BRO:   Jens Olsen gmd i Asnaes
     Niels Olsen bodker i Seddinge (?Vig)
     Mads Olsen hmd i Jyderup (? Vig)
     Christen Olsen hmd i Hove (dod)
      CH:  Karen Christensdtr = Villads Pedersen hmd i Hove
         Ane Christensdtr ugift
         Ole Christensen hmd i Tolsager
         Niels Christensen inds i Asnaes
         Kirsten Christensdtr = Jens Nielsen inds i Asnaes
         Sidse Christensdtr ugift
         Ane Marie Christensdtr ugift
by: Niels Jensen gmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Pedersdtr aftenke i Atterupshuse     14 May 1841  pg 169 193
HUSB:  Jacob Pedersen (dod)
CH:   Anders Jacobsen hmd i Atteruphuse
     Peder Jacobsen tiene i Khvn
     Ane Jacobsdtr 44 i Grevinge Fattiehuus
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Morten Larsen mollersvend ungkarl tien Birch moller i Nyekjobing/Kjeldstrup    21 May 1841  pg 169 170 174
MODER:  Karen Hansdtr enke = afg. Lars Andersen hmd i Kjeldstrup
SIS:   Kirsten Larsdtr 37 = Niels Pedersen hmd i Weddinge
     Ane Larsdtr 35 = Lars Andersen hmd i Frolund, Korsoer
BRO:   Anders Larsen 30 = ... hmd i Vig
SIS:   Marie Larsdtr 27 ugift
BRO:   Hans Larsen 24 or 25 ugift tien i Aastofte
wgd: Niels Pedersen i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Andersdtr fruentimmer inds hos Jens Larsen 's enke i Horve  2 Jun 1841    pg 170 173 189
ILLEG.CH: Jens Carlsen ˝
BRO:   Lars Andersen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Jorgensdtr aftenke i Riis    2 Jun 1841  pg 170 171 180
HUSB:  Jorgen Pedersen (dod)
CH:   Maren Jorgensdtr enke(dod by 23 Oct 1841) = afg. Christen Sorensen gmd i Weddinge
      CH: Jens Christensen gmd i Weddinge (for his mother)
         Bodil Christensdtr = Jens Jensen gmd i Weddinge (? Bodil Jensdtr )
         Maren Christensdtr = Lars Nielsen gmd i Weddinge (? Maren Jensdtr )
     Bodil Marie Jorgensdtr enke = afg. Jens Rasmussen i Weilebye
      CH: Christen Jensen ungkarl (for his mother)
     Peder Jorgensen gmd i Riis (dod)
      CH: Jens Pedersen gmd i Faareveile
         Anders Pedersen gmd i Riis
         Soren Pedersen 26
         Sophie Pedersdtr (dod) = Hans Nielsen hmd i Faareveile
          CH:  Niels Peter Hansen 1
         Maren Pedersdtr 24 ugift
     Ellen Jorgensdtr (dod) = Niels Sorensen i Faareveile
      CH: Jens Nielsen gmd i Weddinge
         Soren Nielsen 23
         Maren Nielsdtr = Anders Pedersen gmd i Riis (above)
         Karen Nielsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Kirstine Mortensdtr 1 3/4 aar, dau of Morten Larsen hmd i i Anneberghuse      27 May 1841  pg 170
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Margrethe Jensdtr fattig i Faareveile    8 Jun 1841  pg 171
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Olsdtr fattig i Faareveile 8 Jun 1841    pg 171
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Christiansen tjenestekarl i Kongrove  7 Jun 1841    pg 171 193
FADER:  Christian Jensen hmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Carl Willum Theobald Hansen 6 3/4 aar, son of J. Hansen skolelarer i Sonnerup   12 Jun 1841  pg 173
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Hansen aftmd i Skandrup Mark   19 Jun 1841  pg 173 174
CH:   Jorgen Hansen hmd i Skandrup Mark
     Morten Hansen (dod)
      CH: Maren Mortensdtr 16
         Ane Cathrine Mortensdtr 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Larsdtr aftenke i Grevinge    19 Jun 1841  pg 173
CH:   Ane Marie Larsdtr 8˝
by: Hans Hansen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen 1¬, son of Niels Larsen inds i Holte   17 Jun 1841  pg 173
FARFAR: Lars Pedersen hmd i Holte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Sivertsdr i Holkerup  13 Jun 1841  pg 173
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Karen Sophie Jensdtr 1˝
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Mortensen 7, son of Morten Larsen i Anneberghuse      23 Jun 1841  pg 174
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr aftenke i Strandhusene      26 Jun 1841  pg 174 193
HUSB:  Niels Hansen hmd (dod)
CH:   Dorthe Nielsdtr = ... arbeidsmand i Khvn
     Marie Nielsdtr = ... smed i Lerchenborg
     Margrethe Nielsdtr = Anders Andreasen hmd i Strandhusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen 1 day, uaegte barn of Marie Pedersdtr fruentimmer i Starreklinte 28 Jun 1841   pg 174
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johan Nielsen 8 days, son of Niels Johansen inds i Lumbsaas   30 Jun 1841  pg 174
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hansdtr fruentimmer fattig i Bjergene   30 Jun 1841  pg 174
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen hmd i Anneberghuse    13 Jul 1841  pg 176 177 178 179
WIFE:  Dorthe Larsdtr (dod)
CH:   Anders Nielsen 27 ungkarl tien i Nakke
     Kirsten Nielsdtr = Lars Larsen hmd i Strandhusene
     Sidse Marie Nielsdtr ugift
guard: Ole Olsen i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Jacobsen = Ane Pedersdtr inds i Brendt, hans dodfodt pigebarn   24 Aug 1841  pg 177
HIS.FADER: Jacob Larsen gmd i Brendt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Larsen aftmd i Rorvig  6 Aug 1841   pg 177 193
BRO:   Jacob Larsen aftmd i Rorvig
by: Peder Jacobsen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Christensen 1˝, son of Christen Jensen inds i Ordrup       8 Aug 1841    pg 177
FARFAR: Jens Christensen i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Jensen 3 wks, son of Jens Jorgensen inds i Svinninge   8 Aug 1841  pg 177
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Pedersdtr i Honsinge  27 Jul 1841  pg 177 193
HUSB:  Jens Andreasen aftmd
CH:   Johanne Jensdtr = Jens Nielsen hmd i Honsinge
     Maren Jensdtr = Anders Madsen inds i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Sorensen aftgsmd i Staarup    31 Aug 1841  pg 177 193
WIFE:
8 CH:  Rasmus Larsen sognefoged i Hoibye
     Niels Larsen hmd i Hoibye
     Peder Larsen gmd i Staarup
     Mads Larsen gmd i Klindt
     Morten Larsen hmd i Anneberghuse
     Sidse Larsdtr = Christopher Thomasen i Klindt
     Lars Larsen skraeder i Tengslemark
     Christian Larsen hmd i Hoibye
1WIFE:  Maren Nielsdtr (dod)
CH:   Soren Larsen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Kirstine Nielsdtr 14 days, dau of Niels Hansen i Hoibye      25 Aug 1841  pg 177
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Madsen aftmd i Bjergene      16 Aug 1841  pg 177
WIFE:
BRO:   Hans Madsen i Wallekilde (dod)
      CH:
SIS:   ... enke = afg. Jens Larsen i Horve
˝BRO:  Niels Madsen (dod)
      CH: Peder Nielsen i Bjergene
by:N Larsen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Christophersen 8, son of Christopher Larsen gdbest i Lumbsaas 28 Aug 1841   pg 177
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Olsen fattig i Weddinge    12 Aug 1841  pg 177
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Hansdtr aftenke i Gundestrup   20 Sep 1841  pg 178 193
HUSB:  Peder Jensen aftmd (dod)
CH:   Jens Pedersen gmd i Seistrup
     Maren Pedersdtr = Jens Pedersen hmd i Abildore
     Ane Pedersdtr = Lars Andersen gmd i Steenstrup
     Bodil Pedersdtr = Christian Pedersen parcellist i Torpe, Breininge sogn
     Kirsten Pedersdtr = Lars Madsen gdbest i Jyderup
     Ellen Pedersdtr = Hans Willumsen gmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Larsdtr aftenke i Lille Egeberg     11 Oct 1841  pg 178 193 
HUSB:  Anders Jensen (dod)
CH:   Mads Andersen hmd i Eibyehuse, Ryegaard
     Lars Andersen hmd i Dramstrup, Knabstrup
     Ane Andersdtr aftenke i Honsinge
     Sidse Andersdtr (dod) = Peder Madsen hmd i Lille Egeberg
      CH: Niels Pedersen 20 hjelpslam i Aakevpebye?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sophie Nielsdtr 4 mo., dau of Niels Rasmussen gdbest i Lumbsaas  5 Sep 1841  pg 178
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Jorgensdtr aftenke i Weddinge       5 Sep 1841  pg 178 193
HUSB:  Christen Sorensen gmd (dod)
CH:   Jens Christensen gmd i Weddinge
     Bodil Christensdtr = Jens Jensen gmd i Weddinge
     Maren Christensdtr = Lars Nielsen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Kirstine Christiansdtr 6 wks, barn i Ulkerup  7 Oct 1841    pg 178
MODER:  Sidse Marie Nielsdtr fruentimmer
by: Mads Hansen hmd i Strandhusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Sorensdtr i Asnaes   8 Oct 1841   pg 178
HUSB:  Rasmus Hansen hmd
CH:   Hans Rasmussen 18
by: Lars Olsen hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Nielsdtr aftenke i Frennerup   17 Sep 1841  pg 178 193
HEIR:  Ane Pedersdtr = Jens Nielsen gl. gmd i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Julius Richard Hansen ˝, son of Hansen skolelarer i Sonnerup/Asminderup   11 Sep 1841  pg 178
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Madsen 14 days, son of Mads Larsen inds i Asnaes      14 Sep 1841  pg 178
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Kirstine Jensdtr 14, dau of Jens Jensen hmd i Hoibye    31 Aug 1841  pg 178
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lisbeth Poulsdtr aftenke i Tolsager       21 Oct 1841  pg 179 181 184 198 245
HUSB:  Jens Madsen gmd (dod)
CH:   Sidse Jensdtr 66 enke = afag. Mathias Christensen gmd i Asnaes
      CH: Christen Mathiasen hmd i Asnaes (for his mother)
     Jens Jensen 64 gmd i Aastofte
     Poul Jensen 62 gmd i Stubberup
     Margrethe Jensdtr (dod) = afg. Jens Hansen i Tolsager
      CH: Ane Kirstine Jensdtr = Jens Larsen inds i Frederiksborg bye
         Hans Jensen 30 hmd i Aastofte
         Karen Jensdtr = Ole Christensen hmd i Tolsager/Asnaes ( Karen Kirstine Jensdtr )
         Sidse Jensdtr 24 ugift
         Maren Jensdtr 19 ugift
         Lars Jensen 16 or 15
     Johanne Jensdtr 58 enke =afg Niels Mortensen gmd i Stubberup (? Niels Christensen )
      CH: Jens Nielsen gdbest i Stubberup (for mother)
     Maren Jensdtr = Soren Hansen gmd i Alleshave
     Ane Jensdtr = Peder Eriksen gmd i Weddinge
     Anders Jensen 52 gmd i Tolsager
guard: Hans Jensen hjulmand i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Pedersen aftmd i Svinninge     11 Oct 1841  pg 179 193
WIFE:  (dod)
CH:   Grethe Olsdtr = Christian Wernnik i Stokkeberg
     Bodil Olsdtr = Jacob Hansen hmd i Sonnerup
     Martha Olsdtr enke = afg. Lars Nielsen gmd i Underue
     Sidse Olsdtr = Christopher Nielsen gmd i Svinninge
     Ane Olsdtr = Peder Sorensen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Jensdtr i Ellinge Lyng      7 Dec 1841  pg 186 201 215 245
HUSB:  Hans Jensen unge hmd
CH:   Niels Hansen 24 tjene i Honsinge
     Jens Henrich Hansen 13 hiemme  
     Ane Hansdtr 20 ugift tien i Nyekjobing
     Sidse Hansdtr 19 ugift tien i Honsinge
     Karen Hansdtr 18 ugift hiemme
     Martha Hansdtr 9 hiemme
BRO:   Hans Jensen gl. hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen inds i Biergene/Windekilde Bjerge     14 Oct 1841  pg 181 187
WIFE:  Else Andersdtr
CH:   Niels Peter Pedersen 1
guard: Anders Bendixsen hmd i Wedinge
wgd: Mads Madsen hmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johan Henrich Voss praest i Asnaes   11 Nov 1841  pg 182 183 206
WIFE:  Johanne Frederikke Linnemann sal. Voss
CH:   Caroline Henriette Marie Frederikke Voss ugift
     Sophus Borge Bartmann Mohn Voss 23 landmand i Asnaes
     Emilie Julie Sophie Charlotte Voss ugift
     Sofronia Augusta Leopoldine Voss ugift
     Constance Ottilde Dagman Voss ugift
     Nanna Thomathia Voss ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Jensdtr aftenke i Sneglerup       5 Nov 1841  pg 182 183 187 197
HUSB:  Mads Larsen gmd (dod)
CH:   Niels Madsen 42 tiene i Wiig
     Ellen Madsdtr 36 ugift 
     Jens Madsen hmd i Eskildstrup (dod)
      CH: Karen Jensdtr 20 ugift i Eskildstrup
         Jens Jensen 18 
         Kirsten Jensdtr 17
         Mads Jensen 14
         Ane Jensdtr 11 ugift
         Peder Jensen 5
by: Anders Nielsen gmd i Sneglerup 
guard: Christen Madsen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen 21 tiene hos Jens Nielsen hmd i Tengslemark   10 Nov 1841   pg 182 193
FADER:  Jens Nielsen gl. hmd i Tengslemark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Giertrud Larsdtr aftenke i Braade   24 Nov 1841  pg 185 192
HUSB:  Hans Michelsen hmd (dod)
CH:   Mads Hansen hmd i Glostrup
     Anders Hansen hmd i Ledstrup
     Ane Hansdtr = Jens Christian Jensen hmd i Braade
     Kirsten Hansdtr ugift tien i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Caroline Trolle fodt Moller enke i Rorvig    3 Dec 1841  pg 185
HUSB:  Trolle kongelig ranhekammersbut (dod)
CH:   Charlotte Wilhelmine Trolle = P. Taarup skomagermester i Storeheddinge
     Johan Christian Ernst Trolle toldbetjent i Holstebroe
     Severine Lovise Trolle ugift
     Carl Ludvig August Trolle toldbetjent i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Henrich Gottlieb Sinding 12, son of skolelarer Sinding i Hoibye 26 Nov 1841   pg 185
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peter Hartvig Benner i Faareveile  26 Nov 1841   pg 185 199
WIFE:  Ane Regine Breuning (dod)
CH:   Hedevig Christine Benner = Bahneborg cancellieraad i Frederiksberg
     Birthe Sophie Benner = Enevoldsen skolelarer i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Madsen 14 , son of Mads Olsen inds i Jyderup      20 Nov 1841  pg 185
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Weddinge       25 Nov 1841   pg 186 188
HUSB:  Peder Christensen aftmd
CH:   Jens Pedersen 24  
     Jorgen Pedersen 18 
     Christen Pedersen 16  
     Karen Pedersdtr = Soren Christensen inds i Kirkehelsinge, Love herred 
     Sophie Pedersdtr 21
HUSB.BRO: Anders Christensen hmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Michelsen aftmd i Honsinge Lyng      5 Dec 1841  pg 186 187 190 196 209 216 245
BRO:   Christopher Michelsen i Ulstrup (dod)
      CH: Anders Christophersen hmd i Uldstrup
         Karen Christophersdtr = Lars Madsen gmd i Atterup / tien i Kvhn/ Honsinge lyng
     Jens Michelsen i Svinninge (dod)
      CH: Niels Jensen hmd i Svinninge
         Anders Jensen tjenestekarl i Ellingegaard
SIS:   Bodil Michelsdtr = Rasmus Olsen aftmd i Lille Egeberg
      CH: ... Rasmusdtr = Peder Jensen i Lille Egeberg
     Kirsten Michelsdtr (dod) = Lars Hansen aftmd i Vig
      CH: Karen Larsdtr enke = afg. Jens Larsen hmd i Vig
˝BRO:  Mads Olsen hmd i Preilerup
     Niels Christiansen hmd i Elling Lynge (dod)
      CH: Morten Nielsen inds i Klindt
         Peder Nielsen hmd i Ellingehuse
         Christian Nielsen hmd i Ellingehuse
         Hans Nielsen 23 tien i Bjerresoe
         Niels Nielsen 18 tien i Overbye
         Ingeborg Nielsdtr = Hans Andersen i Udbye ved Kallundborg
         Sidse Nielsdtr = Niels Bundesen i Jyderup ved Hjembek, Jyderup
         Marie Nielsdtr ugift tien i Adelersborg
         Karen Nielsdtr = Morten Pedersen tien i Adelersborg (? Morten Nielsen )
         Maren Nielsdtr 15 i Ellingehuse
     Christian Michelsen i Honsinge (dod)
      CH: Niels Christiansen i Ellinge huse (dod) (NOTE: probably same person Andersen ˝BRO above?)
          CH:
         Karen Christiansdtr (dod) 
         Peder Christiansen i Windekildebjerg (dod)
          CH:  Ane Pedersdtr 14
             Anders Pedersen minor
             Christian Pedersen minor
         ... Christiansdtr (dod) = afg. Lars Nielsen i Riis
          CH:  Niels Larsen hmd i Windekilde bjerge
             Christen Larsen ungkarl i Riis
             Karen Larsdtr = Christian Jensen i Ellingehuse
             Sidse Larsdtr enke = afg. Peder Andersen gmd i Riis
             Inger Larsdtr ugift hiemme
             Hans Larsen gmd i Riis (dod)
               CH: Hans Hansen ˝
˝SIS:  Karen Michelsdtr (dod)
      CH: Jorgen Hansen (dod)
          CH:  Niels Jorgensen hmd i Standhusene/i Egeberg
             Hans Jorgensen minderar.
             Jens Jorgensen minderar.
             Ane Jorgensdtr = Niels Pedersen hmd i Gjeldstrup
             Karen Jorgensdtr 33 ugift
         Sidse Hansdtr = Lars Larsen gmd i Gjelstrup
          CH:  Anders Larsen gmd i Gjedstrup (for his mother)
         Karen Hansdtr (dod) = Mads Nielsen hmd i Engelland, Egeberg
          CH:  H. Madsen sadelmager i Nyekjobing
             Ane Madsdtr = Peder Hansen inds i Egeberggardshuse
             Karen Madsdtr = Holst dreier i Nyekjobing
             Sidse Madsdtr = Peder Pedersen gmd i Brendt
             Dorthe Madsdtr 34 tien i Khvn
by: Peder Jensen hmd i Honsinge
? Peder Larsen gmd i Vig
guard: Claus Madsen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Nielsdtr aftenke i Stareklinte      6 Dec 1841  pg 186 193
HUSB:  Thomas Jensen hmd (dod)
CH:   Jens Peter Thomasen hmd i Faareveile
     Ellen Thomasdtr = Lars Pedersen hmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Hansdtr aftenke i Jyderup    12 Nov 1841  pg 186 191 194 207 269
HUSB:  Rasmus Sorensen hmd (dod)
CH:   Peder Rasmussen skolelarer i Hove
     Sidse Rasmusdtr 45 ugift hiemme
     Jens Rasmussen (dod) = ... = 2. Hans Jacob Larsen hmd i Ulstrup
      CH: Sidse Jensdtr 13˝
         Hans Jensen 9˝
by: Lars Jensen ungkarl i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mette Marie Moller sal. Lind enke i Egeberg Molle    15 Dec 1841  pg 187 193
HUSB:  Linds moller (dod)
CH:   Christiane Lind enke = afg. Bentzen kongelig kudsk i Khvn
     Marie Lind = Rosenkildle oltepper i Khvn
     Ulrikke Lind = Andreasen moller i Egeberg Molle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen hmd fattig i Haunsoe   19 Dec 1841  pg 187 192 221
WIFE:  Johanne Marie Jensdtr
CH:   Karen Marie Pedersdtr 4
BRO:   Lars Andersen hmd i Haunsoe
wgd: Jens Hansen selv.gmd i Haunsoe
NOTE: Folleslov sogn fattig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Nielsen aftmd i Hoibye    31 Oct 1841   pg 192 193
BRO:   Nielsen skolelarer i Asminderup
SIS:   Marie Nielsdtr = Jorgen Pedersen hmd i Brendt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Larsen aftmd i Hoibye/Overbye 31 Dec 1841   pg 192 193 195 208 213
BRO:   Lars Larsen gl. gmd i Yderbye
     Blads Larsen hmd i Overbye
SIS:   Karen Larsdtr = Soren Jensen hmd i Yderbye
     Sidse Larsdtr (dod) 
      CH: Lars Jensen gmd i Overbye
         Soren Jensen hmd i Abildore, Egeberg
         Jens Jensen gmd i Abildore, Egeberg
BRO:   Anders Larsen hmd i Steenstrup (dod)
      CH: Elisabeth Andersdtr = Lars Hansen hmd i Steenstrup
         Karen Andersdtr 20 ugift i Steenstrup
˝BRO:  Erik Larsen hmd i Seierod (dod)
      CH: Maren Eriksdtr 60 ugift i Seieroe
     Mikkel Larsen hmd i Faareveile (dod)
      CH: Johan Michelsen gmd i Asnaes
         Christopher Michelsen hmd i Faareveile/Ordrup
         Christen Michelsen hmd i Asnaes ( Christian Michelsen )
         Hans Michelsen (dod)
          CH:  Niels Hansen mollersvend i Engelstrup Molle
˝SIS:  Bodil Larsdtr i Grevinge (dod)
      CH: Jens Jacobsen hmd i Grevinge
         Karen Jacobsdtr enke = afg. Mikkel Olsen hmd i Yderbye
          CH:  Jens Michelsen (for moder)
         Sidse Jacobsdtr = Niels Hansen hmd i Odstrup
         Inger Jacobsdtr = Mads Madsen hmd i Gundestrup
by: Lars Pedersen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Olsdtr i Hove   8 Jan 1842  pg 194 200 224
HUSB:  Rasmus Larsen gdbest inds 
CH:   Sidse Marie Rasmusdtr 7
     Jens Rasmussen 4
     Ane Rasmusdtr 9 wks
CH:  Ane Rasmusdtr 3/4 aar         8 Aug 1842    pg 221
   Sidse Marie Rasmusdtr         pg 206?
   Ole Rasmussen 5mo       31 Dec 1843   pg 276
   Ane Rasmusdtr 24 min  31 Dec 1843  pg 276
guard: Ole Nielsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Pedersdtr aftenke i Vig    12 Jan 1842   pg 194 236
HUSB:  Ole Rasmussen hmd (dod)
CH:   Niels Olsen 20 tien i Grevinge
     Ellen Olsdtr = Jens Madsen i Gundestrup
     Ane Marie Olsdtr ugift
     Mette Christine Olsdtr 13˝
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Frederichsdtr 16 ( per index - ugift fruentimmer) fattig i Hoibye      17 Jan 1842  pg 194
by: Ole Madsen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Olsen aftmd i Underue  16 Jan 1842  pg 198 236
2WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Madsen hmd i Underue
     Ole Madsen tiene i Abildore
     Bodil Madsdtr = Soren Olsen hmd i Kildehusen
     Inger Madsdtr ugift i Vig
     Maren Madsdtr ugift i Eskildstrup
     Stine Madsdtr hiemme
     Rasmus Madsen 14
     Sivert Madsen 12
1WIFE:  Bodil
CH:   Ingeborg Madsdtr = Morten Rasmussen dageleye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Sophie Neymann, dau of Neumann skolelarer i Horve     27 Jan 1842  pg 198
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christiane Svendsdtr 4 i Gudminderup      2 Feb 1842  pg 199
FADER:  Svend Jensen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Frederich Jorgensen 1, son of Jorgen Larsen inds i Gudminderup      15 Feb 1842  pg 199
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Olsdtr i Kildehusene  15 Feb 1842  pg 200 236
2HUSB:  Jens Johansen hmd
1HUSB:  Niels
CH:   Ane Nielsdtr = Jens Nielsen gmd i Engensegareden
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Andreasen selv.hmd i Wig       19 Feb 1842   pg 200 245 330
WIFE:  Johanne Jorgensdtr (testament - 12 Aug 1815 - Rasmus Andreasen kroemand = Johanne Jorgensdtr i Svinninge,
Asminderup)
BRO:   Christopher Andreasen gmd i Tengslemark
     Mads Andersen gmd i Borrevang
     Nicolai Andreasen gmd (dod)
      CH: Edele Nicolaisdr = Lars Hansen uhrmager i Nyekjobing
˝BRO:  Jens Rasmussen gmd (dod)
      CH: Bodil Jensdtr = Rasmus Larsen hmd i Kjelstrup
         Sidse Jensdtr = Mads Pedersen hmd i Hestehaven
         Peder Jensen gmd i Kjeldstrup
         Ane Jensdtr ugift i Kjeldstrup
˝SIS:  Karen Jensdtr (dod) = Thomas Nicolaisen gmd i Klindt
      CH: Andreas Thomasen gmd i L.Egeberg
         Rasmus Thomasen gmd i Ebbelykke
         Bodil Thomasdtr = Peder Andersen hmd i Holmstrup
         Ellen Thomasdtr = Mads Larsen gmd i Klindt
         Christopher Thomasen gmd i Klindt
     Sidse Jensdtr (dod) = Lars Sorensen gmd i Staarup
      CH: 
     Lucie Andreasdtr (dod) =1. Mads Christensen gmd i Steenstrup =2. Niels Madsen gmd i Ebbelykke
      CH: Hans Madsen gmd i Leistrup
         Mads Nielsen gmd i Ebbelykke
         Nicolai Nielsen gmd i Svinninge
         Christopher Nielsen gmd i Svinninge
         Ellen Nielsdtr = Jens Hansen opsyersmand i Sonnerup
         Lars Nielsen gmd i Tenslemark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Kirstine Andersdtr 9 & Niels Andersen 3 or 1 i Ellingehuse   19 Feb 1842   pg 200
PARENTS: Anders Hansen = Karen Marie Jorgensdtr hmd 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Rasmussen 8, barn i Ellingehuse      27 Feb 1842  pg 201
STEDFADER: Christian Nielsen hmd
by: Ane Marie Nielsdtr fruentimmer
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr enke i Gudminderup    16 Mar 1842  pg 202 203 232
HUSB:  Jorgen Madsen gmd (dod) ( ? Jorgen Michelsen - pg 232)
CH:   Kirsten Jorgensdtr enke = afg. Christopher Jensen gmd i Kollekolle
     Karen Jorgensdtr enke = afg. Niels Jensen arvefester i Svendstrup Hestehaven
     Ane Jorgensdtr = Hans Andersen gmd i Lumbsaas  (? Jens Nielsen gmd i Steenstrup)
     Ellen Jorgensdtr = Jens Nielsen gmd i Steenstrup
     Mads Jorgensen gmd i Gudminderup (dod) = ... = 2. Lars Larsen gmd i Gudminderup
      CH: Jorgen Madsen 13
by: Jens Nielsen hmd i Svendstrup Hestehauge
guard: Lars Larsen unge gmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Andersen 1 , son of Anders Jensen hmd i Anneberghuse   14 Mar 1842   pg 202
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Hansen barn i Bjerresoe         pg 202
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Hansen 3 days uaegte barn i Bjerresoe   8 Mar 1842  pg 202
MODER:  ...
MORFAD: Ll Jensen aftmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Boline Larsdtr 1 , datter af Lars Pedersen mollersvend i Lumbsaas      14 Mar 1842  pg 202
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen aftmd i Braade      4 Mar 1842  pg 202 236
CH:   Svend Jensen hmd i Gundestrup
     Else Jensdtr = Peder Henrichsen hmd i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Madsdtr aftenke i Ledstrup    17 Mar 1842  pg 202 203 225
HUSB:  Peder Pedersen gmd (dod)
CH:   Jens Pedersen 39 hmd i Seddinge/Seistrup = ... Pedersdtr, dau of Peder Jensen aftmd i Seddinge
     Peder Pedersen 37 gmd i Ledstrup
     Lars Pedersen 33 tiene i Svanholm, Horns herred, Jaegerspriis
     Christian Pedersen 15
     Ane Marie Pedersdtr 33 tien i Nyekjobing
     Sidse Pedersdtr 27 ugift i Rode
     Ingeborg Pedersdtr 23 tien i Gjelstrup
     Maren Pedersdtr 21 ugift tien i Abildore
? Kirsten Andersdtr fruentimmer i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Larsen skolelarere i Staarup, his udobte datter 5 wks      10 Mar 1842  pg 202
by: Larsen skolelarer i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Olsen aftmd i Abildore     12 Mar 1842   pg 202 236
CH:   Ole Madsen (dod)
      CH: 
     Lars Madsen gmd i Abildore
     Ane Madsdtr = Anders Larsen hmd i Braade
     Kirstine Madsdtr 50 ugift
     Sidse Madsdtr 39 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Andersen skomager hmd i Jyderup    6 Mar 1842    pg 202 266
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Kirsten Rasmusdtr 4
     Sidse Marie Rasmusdtr 2
by: Thyge Andersen hmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Hansdtr aftenke i Braade      27 Mar 1842  pg 204
HUSB:  Jens Andersen gmd (dod)
CH:   Lars Jensen gmd i Seddinge
     Anders Jensen hmd i Skaverup
     Ane Jensdtr = Hans Andersen gmd i Braade
     Maren Jensdtr = Jens Pedersen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Olsen aftmd enkemand i Bjerresoe     30 Mar 1842  pg 204 236
CH:   Ole Jorgensen gmd 
     Kirsten Jorgensdtr enke (dod) = afg. Ole Pedersen gmd i Bierresoe
      CH: Jorgen Olsen 20
         Peder Olsen 18
         Hans Olsen 15
         Jens Olsen 13
         Sidse Olsdtr 25
     Maren Jorgensdtr (dod) = Christian Pedersen gmd i Bjerresoe
      CH: Jens Christiansen hmd i Horve
         Hans Christiansen hmd i Bjerresoe
         Ole Christiansen hmd i Bjerresoe
         Sidse Christiansdtr = Niels Pedersen hmd i Wallekilde
         Lisbeth Christiansdtr 28 tien i Draxmolle
         Maren Christiansdtr = Christen Hansen hmd i Folleslov
         Dorthe Christiansdtr 23 ugift tien i Saerslov
         Marie Christiansdtr 20 ugift tien i Adelersborg
         Jorgen Christiansen 26 tien i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Hansen 2, son of Hans Pedersen inds i Sonnerup   22 Mar 1842  pg 204
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Madsdtr aftenke i Rorvig    20 Mar 1842   pg 204
HUSB:  Niels Pedersen gmd (dod)
CH:   Mads Nielsen skipper i Rorvig
     Peder Nielsen gmd i Rorvig
     Hans Nielsen skipper i Nyekjobing
     Jens Nielsen soemand myndig
     Sidse Nielsdtr ugift
     Birthe Nielsdtr = Peder Jensen Leds i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen aftmd enkemd i Rorvig   20 Mar 1842  pg 204
WIFE:  (dod)
PLEIESON: Mads Pedersen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Andreasen 25 ungkarl, son of Andersen prov. i Borrevang     30 Mar 1842   pg 204 236
BRO:   Jorgen Andreasen ungkarl
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Nielsdtr 1, dau of Niels Nielsen hmd i Anneberghuse    24 Mar 1842  pg 204
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Pedersdtr i Brendt, Asminderup      23 Mar 1842  pg 204 212 219 268
HUSB:  Jens Larsen snedker aftmd
CH:   Lars Jensen 42 unge gmd i Odden/Overbye
     Kirsten Jensdtr 39 enke = afg. Durclop i Sct. Croix, West Indies
      4CH: (per letter of 1839 to her parents)
     Peder Jensen 34 hmd i Brendt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Marie Christiansdtr 7 mo., dau of Christian Christensen inds i Gundstrup     11 Apr 1842    pg 205
Jens Christiansen 8 mo., son of same     23 Apr 1842   pg 205
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jensen 1 , son of Jens Nielsen inds i Atterup   14 Apr 1842  pg 205
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jacob Larsen tjenestekarl i Nyekjobing, begrav. i Asminderup   23 Apr 1842  pg 205 236
FADER:  Lars Nielsen hmd i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Rasmusdtr aftgsenke i Ordrup   6 Apr 1842  pg 205
HUSB:  Lars Pedersen gmd
HEIR:  Peder Larsen gmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Larsen mollersvend i Nyekjobing, begrav. i Asminderup    23 Apr 1842  pg 205 236
FADER:  Lars Jensen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lise Pedersdtr tjenestepige i Anneberggaard   23 Apr 1842  pg 205 236
FADER:  Peder Pedersen hmd i Anneberghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Jensdtr 3/4 aar , dau of Jens Nielsen hmd i Hundstrup   3 Apr 1842  pg 205
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Kirstine Mortensdtr 14 days, dau of Morten Larsen hmd i Anneberghuse   17 Apr 1842   pg 205
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Andersen 2, son of Anders Madsen inds i Honsinge Lyng      5 Apr 1842    pg 205
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Svend Jensen inds i Gudminderup    18 Apr 1842  pg 205
CH:   Niels Svendsen 19 tien i Nyegaard
     Sidse Marie Svendsdtr 10
     Inger Kirstine Svendsdtr 8  (dod - age 9 16 Feb 1843 - pg 243)
by: Peder Pedersen unge hmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Marie Rasmusdtr 7, dau of Rasmus Larsen gdbest i Hove   15 Apr 1842  pg 205 
MODER:  (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Thomas Olsen aftmd i Rorvig      14 Apr 1842  pg 205 236
WIFE:  Ane Nielsdtr (dod)
CH:   Niels Thomasen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Andersen moller i Lumbsaas, hans dodfodt barn        28 Apr 1842   pg 206
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Christophersen aftgsmd enkemand i Tiornemark, Skippinge   4 May 1842    pg 206 236
CH:   Mads Christiansen hmd i Reerslov
     Christopher Christiansen bmd i Tjornemarke
     Lisbeth Christiansdtr = Anders Eriksen gmd i Tiornemarke
     Karen Christiansdtr = Peder Nielsen gmd i Svinninge
     ... Christiansdtr (dod)
      CH: Sidse Olsdtr = Christian Nielsen snedker i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Larsdtr aftenke i Nyegaard   4 May 1842  pg 206 231
HUSB:  Jens Jacobsen gmd (dod)
CH:   Dorthe Jensdtr enke = afg. Ole Larsen gmd i Staarup
     Jacob Jensen 48 gmd i Asminderup (dod by 26 Nov 1842) = ... (testament - no children)
     Lars Jensen 43 gmd i Nyegaard
     Peder Jensen 40 gmd i Nyerup
     Maren Jensdtr = Hans Nielsen hyerkudsk i Khvn ( Marie Jensdtr )
     Sidse Kirstine Jensdtr = Peder Andersen gmd i Hoibye ( Sidse Jensdtr )
     Ane Jensdtr enke = afg. Ole Pedersen gmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Nielsen aftmd i Sneglerup     27 Apr 1842  pg 206
WIFE:
CH:   Ane Larsdtr = Jacob Pedersen hmd i Eskildstrup
     Karen Larsdtr = Peder Nielsen hmd i Sneglerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Madsen 4˝, uaegte barn i Asnaes      25 Apr 1842  pg 206
MODER:  Ane Christensdtr = Jens Nielsen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Hansen ungkarl i Grevinge?    12 May 1842  pg 206 236
by: Niels Rasmussen hmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Rasmusdtr aftgsenke i Rorvig   22 May 1842  pg 207 216
HUSB:  Jacob Olsen Berg snedker (dod)
CH:   Peder Christian Berg bundtmager i Nyekjobing paa Falster
     Ellen Cathrine Jensdtr = Christian Larsen resreveleds i Rorvig ( Ellen Cathrine Jacobsdtr )
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Laurine Christensen fodt Engelsted i Skippinge/Vallekilde   19 May 1842   pg 207 245 248 277 
HUSB:  Niels Christensen skolelaerer kirkesanger (testament 30 Dec 1831)
PLEIESON: Peder Christensen dobt Peder Jepsen
Notarized by: Johanne Frederikke Voss & Johanne Gottefrede Engelstad
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen 2, son of Jens Pedersen inds i Wallekilde, fra Folleslov 21 May 1842   pg 207
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen gmd i Nakke, Nyekjobing kirkegods     19 May 1842  pg 207 210 233
WIFE:  Birthe Madsdtr
CH:   Ane Margrethe Pedersdtr 21 hiemme
     Anders Pedersen 19 hiemme
     Lars Pedersen 16
     Sidse Marie Pedersdtr 14
BRO:   Hans Nielsen gmd i Asanes
wgd: Mads Nielsen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Mortensen aftmd i Gundestrup      27 May 1842  pg 208
CH:   Anders Christensen hmd i Gundestrup
     Niels Christiansen hmd i Herredstrup
     Jens Christiansen gadehmd i Atterup
     ... Christensdtr = Lars Jensen gmd i Atterup
     ... Christensdtr = Soren Nielsen hmd i Atterup
     ... Christensdtr = Hans Johansen hmd i Atterup
     .... (dod) = ... = 2. Jens Madsen gmd i Sneglerup
      CH: ... 10
by: Peder Olsen hmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr i Kildehusene      4 Jun 1842  pg 210
HUSB:  Rasmus Jensen hmd
CH:   Peder Rasmussen 17
by: Peder Pedersen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Peder Nielsen 4 i Weddinge,Faareveile, son of Niels Pedersen daglerer i Nyekjobing      2 Jun 1842  pg
210
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Jorgensen aftmd i Wallekilde   5 Jun 1842  pg 211 237
CH:   Jorgen Eriksen hmd i Wallekilde
     Lars Eriksen hmd i Saerslov
     Niels Eriksen hmd i Wallekilde
     Margrethe Eriksdtr enke = afg. Niels Madsen gmd i Horve
     Johanne Eriksdtr = Hans Peter Andersen dreier i Stokkeberg
     Sidse Eriksdtr = Jens Eriksen hmd i Eskebeg mark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Jorgensen son of Jorgen Eriksen aftgsmd i Wallekilde       pg 211 237 **
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Karen Sorensdtr aftgenke i Weddinge       11 Jun 1842  pg 212 237
HUSB:  Niels Olsen (dod)
CH:   Sidse Nielsdtr = Jens Christensen inds i Windekilde bjerg
     Ole Nielsen hmd i Weddinge
     Mads Nielsen hmd i Windekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Willadsen ˝ , son of Willads Pedersen inds i Asnaes   9 Jun 1842  pg 212
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Nielsdtr 15 wks, dau of Niels Larsen hmd i Asnaes   15 Jun 1842  pg 216
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Hansen 1, son of Hans Jensen inds i Ordrup     25 Jun 1842  pg 217
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Andersdtr 3, dau of Anders Pedersen inds i Yderbye   18 Jun 1842   pg 217 237
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen aftmd i Asnaes      22 Jun 1842  pg 217 240 
WIFE:  Bodil Andersdtr (dod)
CH:   Niels Nielsen hmd i Weddinge/Asnaes
     Jens Nielsen hmd i Asnaes
     Ane Nielsdtr = Peder Nielsen hmd i Asnaes
     Karen Nielsdtr 22 ugift i Asnaes
     Lars Nielsen 24 soldat i 1st liveregmt / smed i Vig
     Lisbeth Nielsdtr 18 ugift i Aastofte
     Marie Nielsdtr 16 
     Stine Nielsdtr 14 or 13 tien i Vig
     Birthe Nielsdtr 9 or 8 hiemme
     Maren Sophie Nielsdtr 6
REL: Rasmus Nielsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Hansdtr aftenke i Jyderup    7 Jul 1842  pg 218 220 230 269
HUSB:  Ole Larsen Holm (dod 8 years ago) (testament 15 Jul 1809)
SIS:   Margrethe Hansdtr (dod) = Hans Jensen i Hammersholte ved Frederiksborg/Herlov
      CH: Ane Hansdtr = Soren Hansen hmd i Hammersholte, Herlov
         Hans Hansen vertshuusholder i Khvn
         Jens Hansen inds (dod) = ... i Karleboe Overdrev, Hirscholms birk
          CH:  Rasmus Jensen 7
             Soren Jensen 3 - hiemme
HUSB.BRO: Peder Larsen hmd/bmd i Tolsager (dod)
      CH: Lars Pedersen hmd tommer i Faareveile
         Jens Henrich Pedersen gmd i Asnaes
         Niels Pedersen ugift hmd i Wallekilde
         Peder Pedersen ugift myndig i Asnaes
         Else Marie Pedersdtr = Anders Pedersen hmd i Tolsager
     Christen Larsen aftmd i Weddinge
     Jens Larsen Holm fattig i Warthou
HUSB.SIS: Else Larsdtr = Niels Sorensen hmd i Jyderup
     Sidse Larsdtr (dod) enke = afg. Christen Christensen i Weilebye
      CH: Christen Christensen hmd i Horve
         Lars Christensen i Khvn
         Sidse Christensdtr = Christen Pedersen gmd i Weilebye, Horve sogn
HUSB.˝SIS: Johanne Cathrine Johansdtr = Niels Madsen hmd i Gudmindrup/Horve (? Ane Cathrine Johansdtr )
      Ane Johansdtr = Jens Pedersen aftmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Nielsdtr 10 wks, uaegte dau of fruentimmeret Bodil Nielsdtr i Hoibye      10 Jul 1842  pg 219
by: Niels Poul hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Peder Jensen 2˝, uaegte barn of Bodil Hansdtr fruentimmer i Ordrup      10 Jul 1842  pg 219
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Sivert Hansen ˝, uaegte barn of Karen Nielsdtr fruentimmer i Asnaes     14 Jul 1842  pg 220
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Marie Andersdtr i Rorvig, her uaegte udbote barn    3 Aug 1842    pg 221
FADER: Anders Olsen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Christensen aftgsmd i Honsinge     6 Sep 1842    pg 222 237
PLEIESON: Rasmus Jensen gmd i Honsinge
FARBRO.DAT: ... = Jens Nielsen gmd i Underue
      ... i Grouland, Egeberg sogn
FARSOS.SON: Hans Greisen gmd i Preilerup
FARBRODAT: ... = Mads Olsen aftmd i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen inds i Gundestrup, hans dodfodt drengebarn     30 Aug 1842  pg 222
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirstine Madsdtr 21 ugift fruentimmer i Underue     26 Aug 1842  pg 222 237
MODER:  Kirstine Jensdtr aftenke = Mads Olsen hmd i Underue
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Madsdtr 1, dau of Mads Pedersen hmd i Lumbsaas      31 Aug 1842  pg 222
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lucie Jensdtr i Hoibye    7 Sep 1842   pg 222 226 230 234 243 247 250 251 256
HUSB:  Jacob Andersen selv.grdbrugger
CH:   Anders Jacobsen gmd i Steenstrup
     Lars Jacobsen gmd i Hoibye
     Hans Jacobsen gmd i Hoibye
     Mads Jacobsen gmd i Hoibye
     Karen Jacobsdtr = Rasmus Jensen smed i Hoibye
      CH: Jacob Diderik Dorgels ungkarl (stepson of Rasmus Jensen smed)
     Marthe Jacobsdtr = Ib Rasmussen gmd i Svinninge
     Jens Jacobsen (dod)
      CH: Mads Jensen gmd i Atterup/Gundestrup
         Ane Jensdtr = Henrich Pedersen gmd i Staarup
     Peder Jacobsen (dod)
      CH: Marie Pedersdtr = Nicolai Nielsen gmd i Sorup/Svinninge
         Anders Pedersen tien i Brendt
         Marthe Pedersdtr 29 ugift
         Rasmus Pedersen 20 or 22 ugift tien i Brendt
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Agnete Andersdtr aftgsenke i Nyegaard    5 Oct 1842    pg 222 237
2HUSB:  Lars Jensen gmd (dod)
CH:   Maren Larsdtr = Morten Rasmussen smed i Skaverup
     Bolette Larsdtr = Jens Pedersen gmd i Seistrup
     Mads Larsen gmd i Hoibye
     Jens Larsen gmd i Nyegaard
1HUSB:  Mads Nielsen gmd 
CH:   Kirsten Madsdtr = Nicolai Jensen gmd i Steenstrup
     Ane Madsdtr = Ole Olsen hmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Larsen aftmd i Asminderup    10 Oct 1842  pg 222 237
WIFE:  Birthe Sophie Pedersdtr (dod) (testament 15 Jun 1825 - married 31 years with no children)
? Lise Sivertsdr pigen = Niels Pedersen ungkrl i Nyegaard ?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Madsen gdbstr i Glostrup, hans dodfodte drengebarn     30 Aug 1842  pg 222
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jensen aftgmd i Rorvig     16 Oct 1842   pg 223 228 245 277
WIFE:  Ane Madsdtr (testament 19 Jan 1816)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Andersen aftgsmed i Stubberup      18 Oct 1842   pg 223 237
CH:   Jorgen Eriksen or Jorgen Jensen gmd i Stubberup
     Erik Jensen hmd i Jyderup
     Anders Jensen 28
     ... Jensdtr = Anders Jensen hmd i Kallundborg Ladegaards Mark
     Kirsten Jensdtr (dod) = Christen Nielsen gmd i Faareveile
      CH: Kirsten Christensdtr 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Olsen aftmd i Folleslov     12 Oct 1842  pg 223 237
WIFE:  (dod)
CH:   Jens Nielsen hmd i Folleslov
     Peder Nielsen tien i Folleslov
     Lars Nielsen 19 tien i Folleslov
     Else Kirstine Nielsdtr = ... i Bjergsted
     Sidse Nielsdtr ugift tien 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen aftmd i Bognaes     1 Nov 1842  pg 226 229 241
3WIFE:  Ane Nielsdtr
2WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Maren Jensdtr = Ole Jochumsen hmd i Egeberg
1WIFE:  Lucie Larsdtr
CH:   Ane Jensdtr = Lars Jensen hmd i Svinninge
     Karen Jensdtr 50 = (skilt) Lars Jensen smed i Tolsager /she is ugift i Tolsager, Asnaes
     Peder Jensen hmd i Uldstrup (dod)
      CH: Lars Pedersen 29 = ... inds/hmd i Ellinge Lyng
         Peder Pedersen 25 tien i Nyekjobing
         Niels Pedersen 20 tien i Asminderup
         Hans Pedersen 15 tien i Weddinge
         Kirsten Pedersdtr 27 ugift tien i Svinninge
guard: Lars Madsen gmd i Bognaes
wgd: Henrich Christensen gmd i Kollekolle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Madsen aftmd enkemand i Nakke   3 Nov 1842  pg 228
CH:   Sidse Larsdtr = Peder Pedersen hmd i Nakke
     Mads Larsen gmd i Nakke
     Niels Larsen hmd i Rorvig
     Bodil Kirstine Larsdtr = Lars Larsen inds i Nyekjobing
     Jens Larsen 21 tien i Rorvig
     Karen Larsdtr (dod) = Hans Nielsen tjenestekarl
      CH: Karen Hansdtr 5 i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lucie Hansdtr fattig ugift fruentimmer i Yderbye   29 Nov 1842   pg 233 237
SIS:   ... (dod) = Ole ...
      CH: Inger Olsdtr = Niels Jensen hmd i Yderbye
         Hans Olsen hmd i Yderbye
         Sidse Olsdtr = Niels Nielsen gmd i Yderbye
         Dorthe Olsdtr = Hans Larsen smed i Yderbye
BRO:   Lars Hansen (dod)
      CH: Niels Larsen hmd sognefoged i Odens sogn
         Hans Larsen smed i Yderbye = Dorthe Olsdtr (above)
by: Niels Jensen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Larsen inds i Abildore, Egeborg      17 Dec 1842  pg 234 237
CH:   son
by: Hans Christiansen sognefoged
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Olsdtr i Engmosegaarden, Hoibye      4 Dec 1842  pg 234 235 245 277 322 323 342 351
HUSB:  Niels Madsen aftmd (testament 14 Mar 1834)
SIS:   Inger Olsdtr (dod) = Jens Johansen hmd i Kildehusene
      ILLEG.CH:   Ane Nielsdtr = Jens Nielsen gmd i Engmosegaaden
             Kirsten Nielsdtr ugift tien i Nyekjobing
     Bodil Olsdtr (dod) = Christen Nielsen bommand i Loytved
      CH: 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Cathrine Jensdtr aftenke i Tiornemark, Folleslov    31 Dec 1842  pg 236 277
HUSB:  Lars Mogensen vandmand (dod)
CH:   Peder Larsen vandemand hmd i Weilebye
     Jens Larsen hmd i Faareveile Mark
     Ane Margrethe Larsdtr = Henrich Christensen hmd i Bjergene
     Trine Larsdtr = Jens Peter bmd i Snertinge
     Marie Larsdtr = Peder Jensen hmd i Bjergene
     Stine Larsdtr = Peder Jensen unge hmd i Bjerge
     Johanne Larsdtr enke = afg. Christopher Christensen bmd i Tjornemarke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johan Severin Ritter skovfoged i Grevinge Skov     31 Dec 1842  pg 236 237 245 250 258 259 260 
WIFE:  Ida Marie Stephensen sal. Ritter
CH:   Mikkel Herman Ritter skovfoged i Damstrup ved Fredersborg/ Grevinge skov
     Ane Dorthea Ritter = Brusen/Bruns landmand i Laaland
     Sophie Christiane Ritter 25 ugift hiemme
guard: Hans Hansen gmd i Grevinge / Moller Houmann i Engelstrup Molle
wgd: Wellendorf skovrider i Maritzhoi
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Marie Jensen sal. Hjorth ( Madame Marie Hjorth) i Egemarke, Folleslov    21 Dec 1842  pg 236 239 290 339
HUSB:  Jacob Hjorth forpagter
CH:   Jens Frederich Ferdinand Hjorth 11
     Julius Theodor Hjorth 10
     Cathrine Hedevig Elisabeth Hjorth 8 (? Cathrine Elisabeth Hjorth)
     Christian Emil Hjorth 5
     Christiane Marie Hjorth 2
guard: Bonneoie pastor i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Malene Nielsdtr aftenke i Vig     29 Dec 1842  pg 236 237
HUSB:  Ole Pedersen gmd (dod)
CH:   Ellen Olsdtr = Peder Larsen gmd i Vig
     Kirsten Olsdtr = Hans Pedersen hmd i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Nicoline Pedersdtr 20 min, dau of Peder Johansen inds i Asminderup   26 Dec 1842  pg 236
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Andersen 2 wks, son of Anders Rasmussen inds i Weddinge     22 Dec 1842   pg 236
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Agathe Oline Gjorup sal. Larsen ( Agnete Oline Gjorup Larsen) i Staarup      22 Jan 1843  pg 239 243 270 
HUSB:  Larsen skolelaerer
CH:   Lars Christian Jorgen Brochner Larsen 13 (? Lars Christian Broctmer Larsen )
     Jens Sophus Larsen 11
     Ida Lucie Larsen 9
     Giertrud Augustine Olavia Larsen 7 (? Giertrud Augustve Larsdtr )
     Carl Peter Theodor Larsen 5
     Hans Frederich Julius Larsen 3
     Ole Willum Georg Larsen 3 wk  (dod 14 wks - 9 Mar 1843 - pg 248)
guard: Jensen fuldmgtg i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Michelsen aftmd i Hove    5 Jan 1843  pg 239
BRO:   Johan Michelsen gmd i Asnaes
     Christopher Michelsen hmd i Ordrup
     Hans Michelsen (dod)
      CH: Niels Hansen mollersvend i Engelstrup
         Hans Hansen i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Nielsen ungkarl i Stareklindte       18 Jan 1843  pg 239 240
FADER:  Niels Madsen residence unknown
MODER:  Ane Sorensdtr fattig i Stareklindte
SIS:   Ane Nielsdtr = Lars Hansen hmd i Hoibye
     Karen Nielsdtr ugift i Stareklindte
     Bodil Nielsdtr = ... i Nestved
BRO:   Niels Nielsen soldat i West Indies
NOTE: fattig of Windekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen aftmd i Hove  13 Jan 1843  pg 239
WIFE:  Met 
CH:   Else Nielsdtr = Peder Pedersen hmd i Hove
     Ane Nielsdtr 24 ugift tien i Sneglerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Marie Nielsdtr ˝, dau of Niels Pedersen inds i Weddinge     13 Jan 1843   pg 239
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Olsdtr fattig i Grevinge     7 Feb 1843  pg 240
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Jensen aftmd i Tolsager      30 Jan 1843  pg 240
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Jens Madsen gmd i Gundestrup
     Anders Madsen hmd i Hove
     Maren Madsdtr = Jens Jensen i Tolsager
     Lars Madsen gmd i Tolsager
     Karen Madsdtr 32 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Nicolai Pedersen i Oster, son of Peder Pedersen hmd i Ellingehuse    20 Jan 1843  pg 240 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Olsen aftmd enkemand i Asminderup     9 Feb 1843  pg 242 277
WIFE:  Margrethe Larsdtr
CH:   Anders Larsen ungkarl inds i Asminderup
     Jens Larsen ungkarl daglerer i Nyekjobing
     Lars Larsen hmd i Skaverup
     Peder Larsen ungkarl i Frederiksvaerk
     Johanne Larsdtr = Lars Jensen hmd i Asminderup
     Stine Larsdtr = Soren Mogensen tommer i Seddinge
     Ellen Larsdtr ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Marie Nielsdtr 8 days i Mantzhoi       pg 243
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Andersdtr aftgsenke i Yderbye     10 Feb 1843   pg 243 277
HUSB:  Anders Andreasen hmd (dod)
CH:   Anders Andersen soemand
     Kirsten Andersdtr = Jens Jacobsen hmd i L.Egeberg
     Maren Andersdtr ugift i Yderbye
by: Ib Jacobsen gmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr 4 wks, dau of Niels Jensen styrmand i Rorvig    24 Feb 1843  pg 246
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Pedersen hmd i Wallekilde    d.19 Nov 1842/25 Feb 1843    pg 246 271 (not in index)
WIFE:  Karen Larsdtr      (=2. Ole Pedersen - by 2 Dec 1843)
CH:   Lars Pedersen 4
guard: Rasmus Christensen gmd i Horve
wgd: Erik Eriksen gmd i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Pedersen aftmd i Ellingehuse   3 Mar 1843  pg 247 277
WIFE:  (dod)
CH:   Peder Eriksen daglerier i Nyekjobing
     Johan Gustov Eriksen hmd i Tengslemark
     Christiane Eriksdtr = Christian Pedersen hmd i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen aftmd i Lumbsaas   3 Mar 1843    pg 247
WIFE:  
CH:   Jens Pedersen gmd i Ledstrup
     Lars Pedersen gmd i Seddinge
     Peder Pedersen gmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen aftmd i Holmstrup/Sonnerup     14 Mar 1843  pg 248 249 277 317?
2WIFE:  Karen Nielsdtr (? Lucie Johansdtr )
1WIFE:  Lucie Danielsen (? Lucie Johansdtr ) (? Karen Nielsdtr )
CH:   Inger Larsdtr 40
     Niels Larsen 36 hmd i Weddinge
     Marie Larsdtr 37 = Jens Johansen hmd i Kildehuse
     Ole Larsen 34 hmd i Holmstrup
     Sidse Larsdtr 25 = Hansen snedker i Svinninge
     Jacob Larsen 23 soldat i Vestindian
wgd: Peder Nielsen gmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Sophie Danielsdr enke i Lumbsaas     23 Mar 1843   pg 250
HUSB:  Anders Jensen gmd faester of Niels Jorgensen 's gaard i Lumbsaas(dod)
CH:   Maren Andersdtr = Peder Johansen gmd i Lumbsaas
     Helen Andersdtr = Niels Hansen gmd i Lumbsaas
     Niels Andersen hmd i Lumbsaas
     Jens Andersen (dod)
      CH: Sophie Oline Jensdtr ugift
         Hans Jensen 14 or 19
     Bolette Andersdtr (dod) = Jens Jorgensen gmd i Lumbsaas
      ILLEG.CH: Anders Jensen 15
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr enke i Gudmindrup     26 Mar 1843  pg 251 277
HUSB:  Svend Jensen inds (dod)
CH:   Niels Svendsen 20 tien i Nyekjobing
     Sidse Marie Svendsdtr 12
FADER:  Niels Pedersen aftmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Christensdtr i Weddinge    17 Apr 1843   pg 251 256 274 314
HUSB:  Jens Jensen gmd nu inds/aftmd
CH:   Sopie Jensdtr 12˝
     Christen Jensen 10
     Karen Marie Jensdtr 7 or 6 
     Ellen Jensdtr 4 (? Else Jensdtr )
     Maren Jensdtr ˝
? Jens Pedersen ungkarl i Sneglerup
 Karen Pedersdtr
 Maren Pedersdtr
NOTE: are the 3 above step-children of Jens Jensen ?
guard: Jens Christensen gmd i Weddinge
guard: Mads Nielsen hmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Larsen 2, son of Lars Olsen inds i Svendstrup Hestehauge    27 Mar 1843  pg 251
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

David Plesner Gotsche/Gotzsche sognepraest til Faareveile    14 Apr 1843  pg 251 254 275
WIFE:  Lovise Augusta Schmidt sal. Gottsche
CH:   Frederich Wilhelm Julius Gottsche
     Metholine Charlotte Gottzsche ugift
     Sophie Amalie Gottsche
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Mortensdtr aftenke i Asnaes   8 Apr 1843   pg 251 277
HUSB:  Peder Madsen hmd (dod)
CH:   Mads Pedersen 29 i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Olsen selv.hmd i Hoibye      27 Mar 1843  pg 251
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Jensen skolelarer i Lumbsaas
     Rasmus Jensen smed i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hermannsdr aftenke i Nyerup   5 Apr 1843  pg 251 277
HUSB:  Hans Madsen hmd (dod)
CH:   Lars Hansen hmd i Nyrup
     Bodil Hansdtr = Niels Larsen hmd i Klindt
     Sidse Marie Hansdtr dovstum
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Andersdtr aftgsenke i Tolsager 1 May 1843    pg 253
HUSB:  Mads Jensen gmd (dod)
CH:   Jens Madsen gmd i Gundestrup
     Anders Madsen hmd i Hove
     Maren Madsdtr = Jens Jensen gmd i Tolsager
     Karen Madsdtr ugift hiemme
     Lars Madsen gmd i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Sivertsdr aftgsenke i Kollekolle     29 Apr 1843  pg 253
HUSB:  Nicolai Hansen gmd (dod)
SIS:   Kirsten Sivertsdr aftenke i Seddinge
BRO:   Niels Sivertsen (dod)
      CH: Karen Sophie Nielsdtr = Lars Pedersen hmd i Seddinge
         Birthe Marie Nielsdtr = Mads Madsen hmd i Svendstrup Hestehauge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Madsen aftmd inds i Skippinge   20 Apr 1843  pg 253
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Olsen aftmd i Lumbsaas     5 May 1843  pg 253 277
WIFE:  (dod)
CH:   Niels Jorgensen gmd i Lumbsaas
     Sidse Jorgensdtr = Lars Pedersen hmd i Lumbsaas
     Lars Jorgensen gmd (dod)
      CH: Kirsten Larsdtr 14
         Karen Larsdtr 11
     Jens Jorgensen (dod)
      CH: Anders Jorgensen 15
by: Peder Johansen gmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Larsdtr aftenke i Staarup    13 May 1843  pg 254 255 263 319
HUSB:  Ole Hansen hmd (dod) (testament 6 May 1833)
STEPCH: Hans Olsen (dod)
      CH: Hugo Bernhardt Olsen 11 i Nykjobing
         Ane Mathilde Olsen 14˝
guard: C. Hansen skraedermester bundtmager i Nyekjobing / C. Monk skoemager i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Larsen aftmd i Weilebye   9 May 1843  pg 254 277
2WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Ellen Christiansdtr = Peder Pedersen hmd i Jernlose
     Ane Christiansdtr = Ole Jensen hmd i Bjergsted
     Bodil Christiansdtr = Lars Jensen hmd i Bjerresoe
     Anders Christensen bmd i Weilebye
     Lars Christiansen inds i Svinninge
1WIFE:  Eln 
CH:   Hans Christiansen hmd i Svinninge
     Maren Christiansdtr = Christen Pedersen aftmd i Wallekilde
     Niels Christiansen hmd i Eskeberg (dod)
      CH: Ellen Nielsdtr = Moeberg sadelmager i Kallundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Hansen afthmd i Staarup      11 May 1843  pg 254 255 263 265 314
2WIFE:  Bodil Larsdtr (dod) (testament 6 May 1833)
1WIFE:  Ane Cathrine Jensen 
CH:   Hans Olsen skraeder i Nyekjobing = ... = 2. Hansen skraeddermester i Nyekjobing
      CH: Hugo Bernhardt Olsen 11
         Ane Mathilde Olsen 14˝
?BRO:  C. Hansen skraeddermester i Nyekjobing
guard: Christian Morch skoemager i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Stine Madsdtr ugift fruentimmer i Honsinge   13 May 1843  pg 254 277
MODER:  Karen Christensdtr enke = afg. Mads Nielsen hmd i Honsinge
BRO:   Anders Madsen inds i Honsinge
     Peder Madsen gmd i Eskildstrup
     Lars Madsen ungkarl i Kjeldstrup
     Niels Madsen hmd i Boelslunde ved Roeskilde
SIS:   Sidse Madsdtr ugift tien i Hoibye
     Sophie Madsdtr = Mads Olsen inds i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Larsen aftmd i Bognaes      16 May 1843  pg 255 277
WIFE:  Lucie Sorensdtr (dod)
CH:   Ellen Larsdtr = Christen Andersen gmd i Faarndrup
     Jens Larsen hmd i Bognaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Jensdtr i Hove     16 May 1843  pg 256
HUSB:  Svend Jensen aftmd
CH:   Karen Svendsdtr = Niels Rasmussen hmd i Hove
     Ane Svendsdtr = Anders Jensen inds i Hove
     Kirsten Svendsdtr 26 ugift
     Maren Svendsdtr 24 ugift
     Lars Sendsen
     Niels Svendsen hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Birthe Pedersdtr aftenke i Tjornemarke     27 May 1843  pg 257
HUSB:  Jens Pedersen bmd (dod)
CH:   Niels Jensen myndig
     Marie Jensdtr = Ole Larsen hmd i Eskeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Hansen inds i Haunsoe, hans dodfodt son      21 May 1843  pg 257
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Olsdtr aftenke i Kjeldstrup       5 Jun 1843  pg 257 277
2HUSB:  Jens Rasmussen gmd (dod)
CH:   Sidse Jensdtr = Mads Pedersen hmd i Hestehave
     Peder Jensen gmd i Kjelstrup
     Ane Jensdtr 37 ugift
     Bodil Jensdtr = Rasmus Hansen hmd i Kjeldstrup
1HUSB:  Peder Pedersen gmd (dod)
CH:   Dorthe Pedersdtr = Peder Pedersen urmager i Kjelstrup
     Kirsten Pedersdtr = Hans Nielsen hmd i Holkerup
     Sophie Pedersdtr = Mads Jensen gmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Danielsdr i Folleslov         7 Jun 1843    pg 257
HUSB:  Jens Pedersen aftgsmd
CH:   Jens Jensen gmd i Folleslov
     Lars Jensen gmd i Folleslov
     Johanne Jensdtr = Niels Jensen gmd i Folleslov
     Ole Jensen hmd i Folleslov
     Peder Jensen (dod)
      CH: Johanne Pedersdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Olsen aftmd i Bjerresoe      29 May 1843  pg 257 277
WIFE:  Lisbeth Larsdtr (dod)
CH:   Karen Madsdtr = Ole Pedersen gmd i Bjerresoe
     Rasmus Madsen gmd i Bjerresoe
     Lisbeth Madsdtr = Claus Hansen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Poulsdtr 24 min., dau of Poul Jorgensen inds i Lumbsaas      29 May 1843  pg 257
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peter Christian Clausen 3/4 aar, son of Johan Wilhelm Clausen smedesvend i Ellingehuse 1 Jun 1843    pg 257
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Theodore Adeleide Lorentzen 3 3/4, dau of Lorentzen skolelarer i Braade      7 Jun 1843  pg 257
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Pedersen fattig i Faareveile      2 Jun 1843  pg 257
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Sorensen 4 i Overbye   15 Jun 1843  pg 258 277
FADER:  Soren Christophersen inds
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Jensdtr aftenke i Sneglerup   28 Apr 1843  pg 253258 277
HUSB:  Lars Nielsen hmd (dod)
CH:   Ane Larsdtr 48 ugift i Sneglerup
     Karen Larsdtr = Peder Nielsen hmd i Sneglerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Christiansen 1, son of Christian Nielsen inds i Skippinge  29 Jun 1843   pg 259
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christiane Pedersdtr 25 wks, dau of Peder Johansen = Karen Jensdtr inds i Asminderup   20 Jun 1843  pg 259
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Nielsdtr i Ellingehuse     24 Jun 1843  pg 259
HUSB:  Lars Nielsen aftmd
CH:   Niels Larsen hmd i Honsinge
     Christen Larsen hmd i Klindt
     Lars Larsen hmd i Ellingehuse
     Maren Larsdtr = Mads Nielsen hmd i Ellingehuse
     Inger Marie Larsdtr = Jeppe Rasmussen hmd i Uggerlose
     Ellen Kirsten Larsdtr = Anders Olsen hmd i Ellingehuse
ILLEG.CH?: Mads Hansen? ved kongens slotte?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Margrethe Hansdtr aftenke i Hove     5 Jul 1843  pg 260 277
HUSB:  Niels Larsen aftmd (dod)
CH:   Dorthe Nielsdtr = Anders Madsen hmd i Hove
     Ane Margrethe Nielsdtr = Erik Eriksen hmd i Preilerup
     Bodil Nielsdtr = Lars Madsen hmd i Vistrup
     Hans Nielsen hmd i Kjeldstrup
     Karen Nielsdtr = Jens Shor hmd i Engelstrup
     Inger Nielsdtr = Jens Jorgensen hmd i Windekildebjerge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jensen = Morten Andersdtr inds i Stubberup, hans dodfodt son    6 Jul 1843  pg 260
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Hansen 3 wks, son of Hans Larsen inds i Korup      4 Nov 1843  pg 265
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthea Pedersdtr enke i Sonnerup   11 Jul 1843  pg 261 278
HUSB:  Hans Larsen skovfoged (dod)
CH:   Karen Jensdtr = Niels Jorgensen gmd i Lumbsaas
     Ane Margrethe Hansdtr = Anders Nielsen i Steenstrup (her surname assumed)
     Marthe Kirstine Hansdtr = Lars Larsen unge gmd i Gudminderup (her surname assumed)
     Jens Hansen skovfoged i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marthe Pedersdtr aftenke i Weddinge/Stubberup      29 Jul 1843  pg 261 278
HUSB:  Willads Sorensen (dod)
CH:   Ingeborg Willadsdr = Niels Larsen bodker i Windekildebjerge
     ... Willadsdr (dod) = Lars ...
      CH: Maren Larsdtr 13
         Lisbeth Larsdtr 11
         Mads Larsen 8
     Karen Willadsdr (dod)
      CH: Ane Pedersdtr 25 ugift
         Lars Pedersen 21 (or Soren Pedersen )
         Bodil Pedersdtr 14
         Maren Kirstine Pedersdtr 8
         Anders Pedersen 7
     Peder Willadsen hmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Birthe Sorensdtr i Windekildebjerge       13 Aug 1843  pg 262
HUSB:  Mads Jensen aftgsmd
CH:   Jens Madsen hmd i Windekildebjerge
     Lars Madsen gmd i Bognaes
     Karen Madsdtr = Erik Larsen hmd i Windekildebjerg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Olsdtr aftenke i Jyderup   7 Aug 1843  pg 262 278
HUSB:  Ole Nielsen hmd (dod)
CH:   Niels Olsen smed i Rorvig
     Ole Olsen skraeder i Rorvig
     Marie Olsdtr enke = afg. Christen Olsen hmd i HOve
     Peder Olsen dyelage i Holbek
     Soren Olsen smed i Hove
     Cathrine Olsdtr = Knud Andersen hmd i Jydrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Morten Larsen aftmd i Riis  5 Aug 1843   pg 262
WIFE:  Bodil Mortensdtr
CH:   Lars Mortensen gmd i Tolsager
     Christen Mortensen hmd i Riis
     Karen Mortensdtr = Niels Jensen hmd i Bjergene
by: Henrich Larsen sognefoged i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Madsdtr aftenke i Skaverup/Ebbelykke   15 Aug 1843  pg 262 278
HUSB:  Lars Nielsen aftmd i Skaverup(dod)
CH:   Niels Larsen hmd i Ebbelykke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Andersdtr aftgsenke i Glostrup, Egeberg    21 Aug 1843   pg 262 264
HUSB:  Mads Hansen gmd (dod)
CH:   Sidse Madsdtr = Anders Pedersen gmd i Abildore
     Hans Madsen hmd i Tolsager
     Karen Madsdtr 36 ugift
     Kirsten Madsdtr = Grondahl arbeidsmand i Charlottenlund
     Inger Madsdtr (dod) = Lars Madsen gdbest i Abildore
      CH: Karen Kirstine Larsdtr 16
         Marie Larsdtr 9
         Ellen Sophie Larsdtr 8
         Ane Margrethe Larsdtr 6
wgd: Niels Larsen
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Gjolbye sognepraest til Vig-Asmindrup   5 Aug 1843  pg 262 276
WIFE:  Christiane Marie Baadsgaard sal. Gjolbye (? Christiane Marie Bundsgaard)
CH:   Graves Nicolaus Gjolbye 35 i Agatsel i Horsens
     Niels Bertelsen Gjolbye 33 cand. theol. i Udbye
     Christian Peter Frederich Gjolbye 28 hiemme
     Hans Koefoed Gjolbye 25 handelsbetjent i Roeskilde
     Wilhelm Ludvig Gjolbye 23 handelsbetjent i Corsoer
     Borge Sophus Gjolbye 21 hanadelsbetjent i Holbek
     Jacob Theodor Gjolbye 19 uhrmagerlaer i Salgelse
     Ditlev Julius Waldemar Gjolbye 16 hiemme
     Ane Marie Gjolbye = Linddahl cand. juris. i Kjbhor.
     Nicoline Severine Heerstrup Gjolbye 30 ugift
     Ottilie Augusta Emilie Gjolbye 17
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Jensen aftmd i Horve     5 Aug 1843  pg 262
WIFE:  
CH:   Sidse Christensdtr 26 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sophie Mortensdtr 3, dau of Morten Pedersen inds i Windekilde bjerge    5 Sep 1843  pg 263
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Christiansdtr 2 days, dau of Christian Larsen inds i Haunsoe    21 Aug 1843  pg 263
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Jorgensdtr i Skippinge    20 Apr 1843  pg 253 263
HUSB:  Ole Hansen inds aftmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Larsdtr i Skippinge   10 Oct 1843  pg 264
HUSB:  Niels Henrichsen inds
CH:   Karen Sophie Nielsdtr 17
     Christian Nielsen 13
     Lars Nielsen 9
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Rasmussen aftgsmd i Wig      24 Oct 1843  pg 265 279 298
WIFE:  Bodil Nielsdtr (dod)
CH:   Bodil Larsdtr = Peder Larsen hmd i Seddinge
     Niels Larsen gmd i Vig
     Peder Larsen gmd i Vig
     Mads Larsen gmd i Ulstrup
     Ellen Larsdtr 45 ugift i Vig
     Lars Larsen gmd i Vig
     Kirsten Larsdtr = Peder Larsen gdbest i Vig
guard: Niels Larsen gmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Rasmussen aftgshmd i Lille Egeberg    20 Oct 1843  pg 265
WIFE:  Marie Hansdtr
BRO:   Carsten Rasmussen (dod)
      CH: Rasmus Carstensen i L.Egeberg - myndig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christine Jensdtr 11 , dau of Jens Hansen skovfoged i Sonnerup      28 Aug 1843  pg 263
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen inds i Atterup      4 Nov 1843  pg 266 287 303
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Ellen Marie Jensdtr 6
BRO:   Niels Nielsen hmd i Ellingelyng
wgd: Ole Jensen hmd i Grevinge Lynghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Madsen ungkarl i Stubberup   13 Nov 1843   pg 266
BRO:   Jens Madsen gmd i Tolsager (dod)
      CH: Jens Jensen gmd i Aastofte
         Poul Jensen gmd i Stubberup
         Margrethe Jensdtr (dod) = Jens Hansen hmd i Tolsager
          CH:  Kirstine Jensdtr = Jens Larsen dagl. i Frederiksborg
             Hans Jensen hmd i Hove
             Karen Jensdtr = Ole Christensen hmd i Asnaes
             Sidse Jensdtr ugift tien i Tolsager
             Maren Jensdtr ugift tien i Asnaes
             Lars Jensen 17 tien i Asnaes
         Johanne Jensdtr enke = afg. Niels Christensen gmd i Strobly?
         Maren Jensdtr = Soren Hansen gmd i Alleshou
         Anders Jensen gmd i Tolsager
         Ane Jensdtr = Peder Eriksen gmd i Weddinge
     Erik Madsen gmd (dod) = Ane Nielsdtr i Stubberup
      CH: Hans Eriksen gmd i Weddinge (dod)
          CH:  minors
         Margrethe Eriksdtr (dod) = Niels Jensen gmd i Weddinge 
          CH:
         Karen Eriksdtr = Christen Jensen gmd i Stubberup?
         Maren Eriksdtr = Peder Nielsen hmd i Rorup
         Ane Eriksdtr (dod) = Hans Nielsen hmd i Faareveile
          CH:  2 ugift datters
         Mads Eriksen hmd i Windekildebjerge
         Kirsten Eriksdtr = Jens Christensen gmd i Weddinge
         Lars Eriksen ungkarl hiemme
         Niels Eriksen bestyer gaarden for Erik Madsen's enke i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Larsen aftmd i Riis      6 Nov 1843  pg 266 278
WIFE:  Bodil Christophersdtr
CH:   Jens Christensen hmd i Faareveile
     Jens Christensen hmd i Faareveile
     Inger Christensdtr = Peder Rasmussen hmd i Weddinge
     Sine Christensen = Ole Pedersen hmd i Korup
     Christen Christensen i Frederikmck
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christine Marie Olsdtr 6 days, dau of Ole Nielsen inds i Gundestrup   5 Nov 1843  pg 266
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen eller Jens Peter Willumsen ( Jens Peder Pedersen ) soemand or skibshannmand of Rorvig, dod i Brasilien 
13 Nov 1843   pg 267 273 341 333
MODER:  Bodil Willumsdtr 61 ugift fruentimmer i Rorvig
˝BRO:  Anders Pedersen hmd soemand i Rorvig
     Mads Pedersen gmd i Rorvig
˝SIS:  Marthea Kirstine Pedersdtr = Niels Larsen inds i Rorvig
     Sidse Pedersdtr = Mads Rasmussen hmd/inds i Rorvig
˝BRO:  Wilhelm Pedersen soemand i Rorvig
     Hans Christian Pedersen tien i Khvn
     Niels Pedersen 20 soemand i Rorvig
     Jens Pedersen 15 i Rorvig
guard: Niels Pedersen Bryde hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Andersdtr ugift fruentimmer i Gudmindrup    20 Nov 1843   pg 267 278
BRO:   Peder Andersen gmd i Gudminderup
     Jens Andersen (dod)
      CH: Hans Jensen i Gudminderup
         Christian Jensen i Gudminderup
         Jacob Jensen i Gudminderup
         Niels Jensen 24 i Gudminderup
         Sidse Jensdtr 22 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Jensdtr fruentimmer fattig i Overbye   26 Nov 1843  pg 269 278
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Mortensdtr aftenke i Abildore      6 Dec 1843  pg 272 278
HUSB:  Peder Larsen gmd (dod)
CH:   Sidse Pedersdtr = Niels Nielsen hmd i Gjeldstrp
     Ane Pedersdtr = Jens Jensen gmd i Abildore
     Lars Pedersen (dod) (no children)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Larsdtr aftenke i Qniben, Oddens     5 Dec 1843  pg 272 274
3HUSB:  Peder Hansen lods (dod) (? Lars Peder Hansen )
CH:   Kirsten Pedersdtr 23 ugift tien i Overbye
1HUSB:  Hans Larsen skradder i Overbye
CH:     CH: Karen Hansdtr = Mads Nielsen gmd i Rorvig
         Niels Hansen arbeidsmand i Westenbroe N.10, Khvn
         Lars Hansen dagleier i Nyekjobing
2HUSB:  Peder Nielsen inds (dod)
      CH: Bodil Pedersdtr = Peder Madsen gmd i Vig
guard: Hans Larsen hmd i Qniben
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Pedersen 4 days, son of Peder Henrichsen inds i Ordrup   10 Dec 1843  pg 273
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Andreasen aftgsmd i Engelstrup     13 Dec 1843   pg 273 278
2WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Anders Madsen gmd i Honsinge
     Mads Madsen hmd i Engelstrup
1WIFE:  Ane (dod)
CH:   Soren Madsen i Vig
     Maren Madsdtr (dod) = Jens Mortensen aftmd i Tolsager
      CH: Ane Jensdtr = Jens Rasmussen hmd i Taarndrup
         Sidse Jensdtr ugift i Asnaes
         Maren Jensdtr ugift tien i Asnaes
         Morten Jensen 25 tien i Grevinge
         Niels Jensen mindre i Asnaes
     Sidse Madsdtr (dod) = Christen Pedersen hmd i Grevinge
      CH: Sidse Pedersdtr = ... gmd i Faareveile
         Ane Pedersdtr tien i Sneglerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftenke i Gielstrup    23 Dec 1843  pg 275
HUSB:  Jesper Thygesen hmd (dod)
CH:   Ane Kirstine Jespersdtr = Peder Nielsen hmd i Gudmindrup
     Birthe Sophie Jespersdtr = Niels Hansen hmd i Gjeldstrp
     Karen Jespersdtr ugift
     Sidse Jespersdtr (dod) = Schrader arbeidsmand i Kallundborg
      ILLEG.CH: Pedersine Severine Naess 8
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Thomasdtr i Ulstrup    22 Dec 1843  pg 275 278
HUSB:  Jens Hansen gadehmd
BRO:   Niels Thomasen moller (dod)
      CH: Peder Thomasen braendeviinsbraender i Nyekjobing
         Ane Marie Thomasen = Clausen gjaestgv i Dannen
         Sophie Thomasen = Christian Busch i Nyekjobing
         Inger Kirstine Thomasen = Mads Jorgensen bondforer i Fed?
˝SIS:  Bodil Thomasdtr = Henrich Jacobsen snedker i Nyekjobing?
     Karen Thomasdtr = Mads Olsen gmd i Preilerup
     Maren Thomasdtr (dod) = Christen Hansen hmd i Eskildstrup
      CH: Jens Christensen dagleier i Holbek
         Peder Christensen hmd i Skovheden af Roeskilde
     Maren Thomasdtr = Jorgen ... hmd i Knutbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Jensdtr 4, dau of Jens Jensen aftmd i Weddinge   16 Dec 1843  pg 275
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Mogensen fattig i Ulstrup     30 Dec 1843  pg 275
CH:   Mogens Jensen
     Lars Jensen
     Maren Jensdtr
     Johanne Jensdtr
deceased is under Vig-Asminderup sogn fattig.
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Nielsdtr ugift fruentimmer i Brendt    19 Dec 1843  pg 275 278
FADER:  Niels Pedersen afthmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Larsen aftmd i Egeberg  23 Dec 1843  pg 275 278
BRO:   Hans Larsen gmd i Abildore (dod)
      CH: Peder Hansen tien i Egeberg
         Jens Hansen i Abildore
         Niels Hansen tien i Hoibye
SIS:   Ellen Larsdtr (dod) = Mads Olsen gmd i Asnaes
      CH: Lars Madsen gmd i Abildore
         Kirstine Madsdtr ugift i Abildore
         Sidse Madsdtr ugift i Abildore
         Karen Madsdtr enke = afg. Anders Larsen hmd i Braade
by: Mads Hansen hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Jensdtr aftenke i Weddinge    30 Dec 1843  pg 276 278
HUSB:  Niels Jensen aftmd (dod)
CH:   Kirsten Nielsdtr = gartner i Frederiksborg
     Jens Nielsen ungkarl i Weddinge
     Peder Nielsen boesidden i Kallundborg
ILLEG.CH: Sidse Ludvigsdr 25 ugift i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Grevinge Lynge      21 Jan 1844  pg 278 288 303
HUSB:  Jorgen Nielsen inds 
CH:   Marie Jorgensdtr 3 mo.
guard: Ole Jensen hmd i Grevinge Lynghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr aftenke i Faaerveile/Weddinge   18 Jan 1844  pg 278 330
HUSB:  Jens Jensen hmd i Haunsoe (dod)
CH:   Anders Jensdtr = Mads Nielsen hmd i Tavenboe
     Karen Jensdtr = Christopher Eriksen hmd i Faareveile
     Peder Jensen inds i Haunsoe (dod)
      CH: Karen Marie Pedersdtr 6
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Henriette Wilhelmine Brinch ugift fruentimmer huusjomfrue i Skippinge/Folleslov    4 Jan 1844    pg 278 330
ILLEG.CH: Christian Jensen handelsbetjent i Slagelse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Hansen fattig i Vig      8 Jan 1844    pg 278 330
CH:   Karen Larsdtr enke = afg Niels Larsen hmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sophie Christiane Ritter ugift fruentimmer i Engelstrup     24 Jan 1844  pg 278 330
MODER:  Ane Marie Stephensen enke = afg. Rithern skovfoged 
SIS:   Ane Dorthea Rither = Beuin landmand i Laaland
BRO:   Rutter skovfoged i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Kirstine Nielsdtr i Soeholmshuset, Ellingegaards grund    13 Jan 1844  pg 278 279 315
HUSB:  Jens Peder Nielsen hmd
CH:   Giertrud Lise Sophie Jensdtr 2˝
     Niels Jensen 20 wks
FADER:  Niels Jorgensen hmd i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Marie Rasmusdtr i Horve     25 Jan 1844  pg 279 330?
HUSB:  Peder Nielsen aftmd
CH:   Jens Pedersen gmd (dod)
      CH: Marie Jensdtr 17 i Weilebye
     Erik Pedersen gmd i Weilebye (dod)
      CH: Jens Eriksen 13
     Niels Pedersen hmd i Horve (dod)
      CH: Jens Nielsen 3
     Rasmus Pedersen gmd i Horve
     Kirsten Pedersdtr = Christen Christensen hmd i Horve
     Karen Pedersdtr = Mads Hansen gmd i Horve
     Maren Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Horve
     Ane Pedersdtr (dod) = Peder Sorensen gmd i Weilebye
      CH: Soren Pedersen 11
         Jens Pedersen 9
         Erik Pedersen 7
         Anders Pedersen 5
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Asnaes     3 Feb 1844   pg 280 326 354
HUSB:  Christen Mathiasen hmd / nu gmd 1845
CH:   Jens Christensen 18 kudskeildne? i Kallundborg
     Christen Christensen 14
     Peder Christensen 10 or 11
     Julie Dorthea Christensdtr 4
guard: Hans Jensen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Christensen 1 son of Christen Madsen inds i Honsinge      4 Feb 1844    pg 280
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen 6 wks, son of Niels Mortensen inds i Weddinge   6 Feb 1844  pg 280
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Andersdtr aftenke i Kjeldstrup     13 Feb 1844   pg 282 332 350
HUSB:  Anders Pedersen hmd (dod)
CH:   Karen Andersdtr = Ole Rasmussen hmd i Haunsoe
     Sidse Andersdtr = Peder Espensen arbeidsmand i Khvn
     Kirsten Andersdtr = Morten Olsen hmd i Kjeldstrup
     Ane Andersdtr (dod) = Jeppe Andreasen hmd i Eibye, Horns herred
      CH: Andreas Jepsen 10
         Maren Jepsdtr 7
     Maren Andersdtr (dod) = Jeppe Andreasen hmd i Eibye, Horns herred
      CH: Marie Jepsdtr 20 ugift tien i Ordrup
     Peder Andersen tien i Slagelse
guard: Poul Andersen gdbest i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen hmd i Horbye bye, Merlose herred      14 Feb 1844  pg 282
WIFE:  (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mathilde Elise Houmann 8 mo., dau of Houmann moller i Engelstrup     14 Feb 1844  pg 282
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Andersen mollersvend inds i Overbye  12 Feb 1844   pg 282 284 301
WIFE:  Stine Christophersdtr
CH:   Niels Nielsen 2
WIFE.FADER: Christopher Jacobsen hmd i Overbye
guard: Jens Andersen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Andersen 1˝, son of Anders Larsen inds i Korup        14 Feb 1844   pg 282
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Madsdtr i Overbye, Oddens       15 Feb 1844   pg 283 330
HUSB:  Jens Christensen afthmd (testament 10 mar 1828)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Michelsen aftmd i Overbye     6 Feb 1844  pg 282
by: Lars Jensen unge gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Madsdtr aftenke 85 i Rorvig    16 Feb 1844  pg 284 328
HUSB:  Hans Jensen gmd (dod) (testament 19 Jan 1816)
BRO:   Rasmus Madsen hmd i Rorvig (dod)
      CH: Mads Rasmussen gadehmd i Rorvig
         Peder Rasmussen ungkarl i Rorvig
         Niels Rasmussen i Rorvig - myndre
         Karen Kirstine Rasmusdtr 24 ugift tien i Khvn
     Niels Madsen hmd i Rorvig (dod)
      CH: Mads Nielsen gmd i Rorvig
     Peder Madsen 78 moller hmd i Rorvig
      CH: Niels Pedersen moller (for his father)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Sophie Nielsdtr 8 fattig i Asnaes     21 Feb 1844  pg 284
FADER:  Niels Nielsen aftmd i Asnaes
BRO:   Jens Nielsen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen aftmd i Rorvig      16 Feb 1844  pg 284 330
BRO:   Jacob Hansen hmd i Sonnerup
     Niels Hansen arbeidsmand i Helsingoer
by: Henrich Nielsen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Henrichsdtr ugift fruentimmer i Weddinge      5 Mar 1844  pg 285 330
FADER:  Henrich Nielsen aftmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr ugift fruentimmer 81 i Gjeldstrup      5 Mar 1843/4? pg 285 300 305
BRO:   Lars Jensen gmd i Gjeldstrup (dod)
      CH: Niels Larsen 42 gdbest i Gjeldstrup
         Jens Larsen 28 ungkarl i Gjeldstrup
         Giertrud Larsdtr 39 = Andreas Hansen gmd i Holkerup
         Else Larsdtr 38 = Anders Pedersen gmd i Holkerup
         Sidse Larsdtr 32 ugift i Gjeldstrup
SIS:   Margrethe Jensdtr (dod) = Lars Jensen gmd i Gjeldstrup
      CH: Jens Larsen 53 gmd i Gjeldstrup - ugift
         Ane Larsdtr (dod)
          ILLEG.CH: Bodil Olsdtr 29 or 27 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Elisabeth Jensdtr i Faareveile     28 Feb 1844  pg 285 330
HUSB:  Rasmus Pedersen aftmd
CH:   Maren Rasmusdtr = Jens Christensen hmd i Faareveile
ILLEG.CH: Jens Jorgensen inds i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Christian Hansen eller Hans Christian Axelholm fattig i Wig   6 Mar 1844    pg 285 336/330
by: Jens Larsen hmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen fattig 46 i Egeberggaards huse   3 Mar 1844  pg 285 330
MODER:  Else Hansdtr enke = afg. Jens Nielsen aftmd i Egeberggaardshuse
BRO:   Jacob Jensen hmd i Egeberggaardehuse
     Jens Christian Jensen i Braade
     Anders Jensen i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen aftmd i Ellingehuse   1 Mar 1844  pg 285 330
WIFE:  Luise  (? Lucie or Louise?)
CH:   Lars Nielsen hmd i Ellingelyng
     Sidse Nielsdtr = Peder Pedersen hmd i Ellingehuse
     Stine Nielsdtr = Soren Jensen hmd i Abildore
Christian Jensen hmd i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Jensen 14 days, son of Jens Peder Andersen skraeder i Ellingehuse      3 Mar 1844  pg 285
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Rasmusdtr enke fattig i Horve   8 Mar 1844  pg 286
HUSB:  Jens Hansen inds (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Andersdtr enke i Bjergene   11 Mar 1844   pg 286 330
HUSB:  Jens Pedersen inds (dod)
CH:   Anders Jensen hmd i Bjergene
     Mads Jensen hmd i Faareveile
     Maren Jensdtr = Christen Andersen hmd i Hjembek
HUSB.HEIRS: i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Andersdtr , dau of Anders Jensen hmd i Anneberghuse     11 Mar 1844   pg 286
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Andersdtr aftgsenke i Strandhusene   7 Mar 1844    pg 286 330
HUSB:  Hans Specth (dod)
CH:   Sophie Hansdtr enke = afg. P. Mark feldbereder i Wordingborg
     Rasmus Hansen arbeidsmand i Khvn
     Nicoline Hansdtr
     Christiane Hansdtr
     Maren Hansdtr = Hans Pedersen opsyurmand i Strandhusene
     Stine Hansdtr (dod) = Rasmus Hansen arbeidsmand i Nykjobing, Falster
      CH: 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Marie Jochumsdtr i Nyerup    12 Mar 1844  pg 286 331
HUSB:  Niels Hansen inds/tjenestekarl
FADER:  Jochum Madsen fisker i Nyekjobing Lyng
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Nielsdtr ugift fruentimmer i Faareveile      6 Mar 1844  pg 286 330
PLEIEFADER: Jens Lund smed i Faareveile (?STEDFADER?)
SIS:   Sidse Nielsdtr = Niels Pedersen hmd i Soebye, Vallenslev sogn, Love herred
     Johanne Nielsdtr 20 ugift i Weddinge
BRO:   Jens Nielsen 14 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Boline Nielsdtr 24 min., dau of Niels Hansen inds i Weddinge   12 Mar 1844  pg 287 330
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ida Marie Stephensen eller Bagger sal. Ritter enke i Engelstrup     27 Feb 1844  pg 285 287 289 301 316 328 333
351
HUSB:  Johan Severin Ritter skovfoged (dod)
CH:   Ane Dorthea Ritter = Bruun landmand i Hundschye? grevskabet Knuthenborg, Lolland
     Ida Severine Ritter (dod)
      ILLEG.CH: Laurine Marie Ritter 2 i Grevinge
     Mikkel Hermann Ritter skovfoged i Grevinge
guard: Schov skolelarer i Frandrupgaarden/Trulderup/Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Hansen inds i Weddinge
CH:  dodfodt pigebarn & Hans Henrich Larsen      14 Mar 1844  pg 287
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Louise Jensdtr i Hoibye   20 Apr 1843   pg 287 (not in index)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Severine Henrichsdtr ugift fruentimmer i Svinninge    19 Mar 1843  pg 287 288 300 318
SIS:   Ane Marie Henrichsdtr = Peder Jensen hmd murer i Svinninge
     Marie Elisabeth Henrichsdtr = Anders Jensen dagleier i Nyekjobing
˝SIS:  Cathrine Kirsten Henrichsdtr 44 ugift tien i Kallundborg
     Christiane Henrichsdtr = Jens Henrich Hansen reebslager i Kallundborg (? Hans Henrich Hansen )
     Kirstine Henrichsdtr = Dines Dinesen hmd i Forsinge bye, ved Kallundborg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Jensdtr i Rorvig    25 Mar 1844   pg 290 (not in index)
HUSB:  Niels Jensen aftmd (testament 17 Nov 1834)
BRO:   Peder Jensen (dod)
      CH: Jens Pedersen hmd i Rorvig
         Hans Pedersen hmd i Sonnerup
         Christen Pedersen hmd i Rorvig
SIS:   Maren Pedersdtr (dod)
      CH: Maren Pedersdtr = Soren Jensen skipper i Rorvig
         Sidse Pedersdtr ugift tien i Rorvig
         Bodil Pedersdtr tien i Khvn - ugift
         Marie Pedersdtr = ... gmd i Skrollelov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Nielsen aftgmd i Atterup     30 Mar 1844  pg 290 331
WIFE:  (dod)
CH:   Hans Nielsen gmd i Atterup
     Ane Nielsdtr = Niels Jorgensen hmd i Aastofte
     Karen Nielsdtr = Christian Nielsen hmd i Gundestrup?
     Maren Nielsdtr = Christen Andersen hmd i Horbye, Tudsenaes
     Niels Nielsen gmd i Atterup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Cathrine Juliana Hansdtr 20 wks, dau of Hans Jacobsen inds i Skaverup     7 Apr 1844  pg 293
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Margrethe Madsdtr 3, dau of Mads Jensen inds i Skaverup  3 Apr 1844   pg 293
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Marie Nielsdtr 8 days hos Niels Jensen hmd i Mantzhoi      6 Apr 1844   pg 293
MORBRO: Hans Nielsen hmd i Egeberggaardshuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Larsdtr enke i Hoibye   10 Apr 1844   pg 293 381
HUSB:  Mads Jensen hmd (dod)
CH:   Anders Madsen hmd i Nakke
     Lars Madsen eukker erspinedeus i Kiel
     Dorthe Madsdtr = Christen Hansen arbeidsmand i Khvn
     Marthe Madsdtr = Als ved 2nd jydsk kosern
     Ane Madsdtr (dod) = Thyge Thygesen dagleier i Nyekjobing
      CH: Dorthe Madsdtr ugift tien i Koben
     Peder Madsen (dod) = Christiane Johansdtr
      CH: 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen aftmd i Rorvig      11 Apr 1844  pg 293 297 301 306 326
WIFE:  Karen Jensdtr (dod - 24 Mar 1844) (testament 17 Nov 1834)
SIS:   Engel Jensdtr (dod) = Jens Larsen gmd i Nakke
      CH: Jens Jensen gmd i Nakke
          CH:  Lars Jensen
         Soren Jensen skipper i Rorvig
         Lars Jensen gmd i Nakke
         Ane Jensdtr enke = afg Lars Bertelsen brandeviinsbrander i Nyekjobing
         Sidse Jensdtr = Lars Danielsen gmd i Nakke
     Ane Margrethe Jensdtr (dod) = Jacob Andersen smed i Ore
      CH: Trine Jacobsdtr = Jens Nielsen gl. skipper i Rorvig
         Karen Sophie Jacobsdtr (dod) = Jens Nielsen gl. Skipper i Rorvig
          CH:  Peder Jensen skipper i Islund ved Foster? / Rorvig
             Christen Jensen styrmand paa en Russe med Kupe?/ Rorvig
             Karen Sophie Jensdtr 22 or 23 ugift
WIFE.BRO: Peder Jensen (dod)
      CH: Jens Pedersen hmd i Rorvig
         Hans Pedersen hmd i Svinninge
         Christen Pedersen aftmd i Rorvig
         Maren Pedersdtr = Soren Jensen skipper i Rorvig
         Sidse Pedersdtr 39 ugift i Rorvig
         Bodil Pedersdtr ugift tien i Khvn
         Marie Kirstine Pedersdtr = Jorgen Jensen gmd i Skullelov, Horns herred
         (their ˝BRO: P. Olsen brandevinsbrander i Nyekjobing)
guard: Niels Hansen gmd i Rorvig
wgd: Bagger procurator i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Madsen fattig i Vig   2 Apr 1844   pg 293 331
CH:   Niels Pedersen i Rorvig - myndig
by: Peder Nielsen gmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sophie Margrethe Sparre sal. Ulrik enkefrue i Mantzhoi    pg 293 331
HUSB:  Ulrich juststrand forstinspecteur ved Soro Academie(dod)
CH:   Justus Sigismund Ulrich skovrider i Jaegerspriis
     Niels Brach Ulrick skovrider ved Grevskabet Bregentved
     Carl Christian Ulrich skovrider i Walloe stift
     Georg Christian Ulrich mollebygger tommermester i Slagelse
     Erasmus Ditlev Frederich Ulrich cappellen i Folleslov
     Cathrine Elisabeth Salome Ulrich = Wellendorf skovrider
     Bolette Cathrine Ulrich enke = afg. Lund ardersmed i Khvn
     Elise Georgine Ulrich = Sorensen slagtermester i Soroe
     Christine Marie Ulrich 44 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Larsdtr aftenke i Asminderup       16 Apr 1844  pg 295 331
HUSB:  Ole Andersen hmd (dod)
CH:   Karen Olsdtr enke = afg. Jens Hansen hmd i Asminderup
     Bodil Olsdtr = Hans Pedersen hmd i Svinninge
     Anders Olsen skolelarer i Tudse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Cathrine Pedersdtr aftenke i Kollekolle   28 Apr 1844  pg 296 331
HUSB:  Lars Olsen hmd (dod)
CH:   Niels Larsen hmd i Braade
     Jens Larsen i Strandveien ved Khvn
     Hans Larsen inds i Frenderup
     Peder Larsen tien i Nyekjobing
     Anders Larsen 23 i Khvn
     Ane Larsdtr = Hans Pedersen hmd i Nyekjobing Lyng
     Stine Larsdtr 29 tien i Nyekjobing
     Kirsten Larsdtr = Jens Andersen hmd i Engelstrup
by: Niels Nielsen hmd i Kallekalle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Pedersdtr ugift fruentimmer inds i Braade     18 Apr 1844  pg 296 306 307 308 309
SIS:   Sidse Pedersdtr 64 = (fraskildt) Niels Nielsen aftmd i Braade
BRO:   Morten Pedersen 56 gmd i Braade
     Mads Pedersen (dod) = Ellen Madsdtr i Abildore
      CH: Peder Madsen 30 or 31 hjulmand i Abildore
         Niels Madsen 28 or 29 gmd i Seddinge
         Karen Madsdtr 26 = Lars Olsen grdbst i Holkerup
         Hans Madsen 24 landhuushold. Eodten?, Jylland
         Lars Madsen 21 hiemme
         Marie Sophie Madsdtr 18 or 19 ugift (? Maren Sophie Madsdtr )
         Jens Madsen 15 or 14 hiemme
˝BRO:  Anders Pedersen 48 gmd i Holkerup
˝SIS:  Ane Cathrine Pedersdtr 47 or 46 ugift i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Cathrine Sorensdtr aftgsenke i Honsinge   29 Apr 1844  pg 297 331
HUSB:  Ole Christensen hmd/aftmd (dod)
CH:   Karen Olsdtr = Hans Nielsen inds i Snuderup, Breigninge 
     Ane Olsdtr = Frederich Ove inds i Snuderup, Breigninge 
     Hans Olsen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Sorensen aftgsmd i Klindt      6 May 1844   pg 297 331
WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   Hans Christiansen hmd i Gjeldstrup
     Dorthe Christine Christiansdtr 30 tien i Nyekjobing
     Karen Christiansdtr = Christian Jacobsen skraedder i Ulstrup
     Ane Marie Christiansdtr 23 ugift tien i Lumbsaas
     Laus Christiansen 21 tien i Odden
     Peder Christiansen 19 tien i Klindt
     Niels Christiansen 12 hiemme
     Soren Christiansen hmd i Klindte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Jensdtr aftenke i Jyderup   12 May 1844   pg 297 331
HUSB:  Christen Pedersen hmd (dod)
CH:   Bodil Christensdtr = Mads Olsen hmd i Jyderup
     Jens Christensen hmd i Holt
     Peder Christensen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Hansen selv.hmd i Egeberg    9 May 1844  pg 297 332
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Hans Sorensen tien i Khvn
     Jens Sorensen tien i Tolsager
     Peder Sorensen 9 hiemme
     Lisbeth Sorensdtr = ...
     Sophie Sorensdtr 23 ugift tien i Egeberg
     Ane Sorensdtr 19 tien i Nyekjobing
     Ane Marie Sorensdtr 15 tien i Glostrup
     Line Sorensdtr 11 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Marie Larsdtr 7, dau of Lars Hansen aftmd i Hoibye     14 May 1844  pg 297
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Stine Madsdtr 1mo. , dau of Mads Madsen inds i Vig   14 May 1844  pg 297
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Mogensdtr aftenke i Ellingehuse      18 May 1816/44    pg 298 331
HUSB:  Hans Andersen hmd (dod)
CH:   Anders Hansen 43 hmd i Ellingehoshave
     Sidse Cathrine Hansdtr 40 ugift hiemme
     Marie Hansdtr 30 ugift tien i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Margrethe Madsdtr, dau of Lars Madsen inds i Skaarup      pg 298
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Else Nielsdtr fattig enke i Wig       pg 298 331
HUSB:  Mads Christensen smed (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Pedersen aftmd i Faareveile    16 May 1844  pg 298 331
WIFE:  Maren
CH:   Anders Larsen (dod)
      CH: Peder Andersen 15 tien i Ordrup, Hove
     Peder Larsen (dod)
      CH: Lars Pedersen 18 tien i Adelersborg
         Inger Pedersdtr 24 ugift 
     Jorgen Larsen melkekudsk ved Khvn
Hans Jorgensen hmd i Faaerveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen i Ellingekaehave, hans dodfodte pigebarn      18 May 1844  pg 298
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Olsdtr aftenke i Sneglerup    5 Jun 1844   pg 299
HUSB:  Jens Hansen hmd (dod)
CH:   Ane Cathrine Jensdtr = Peder Nielsen hmd i Sneglerup
     Ole Jensen (dod) = 
      CH: Jens Olsen tiene i Kjeldstrup
         Johanne Olsdtr ugift tien i Sneglerup
         Kirsten Olsdtr 14 tien i Kjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Christophersen aftgsmd i Staarup    24 May 1844   pg 299
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Bodil Jensdtr = Lars Jensen hmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sophie Hansdtr fodt 11th, dau of Hans Madsen inds i Lumbsaas    22 May 1844  pg 299
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Elisabeth Hansen sal. Langervad i Rorvig     3 Jun 1844  pg 299 304
HUSB:  Johannes Carl Langevad toldbetjent
CH:   Christian Langevad 16 
     Hans Ferdinand Langevad 9˝ hiemme
     Marie Juliane Alexandric Langerod 7˝
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen afthmd i Lumbsaas     5 Jun 1844  pg 299 331
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Karen Pedersdtr 26 ugift hiemme
     Christen Pedersen hmd i Lumbsaas
     Peder Pedersen 28 i Seddinge
     Niels Pedersen 25 tiene i Yderbye
     
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen ˝, son of Jens Hansen inds i Windekilde 22 May 1844   pg 299
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Zerina Luise Wilhemine Philipsen sal. Holm i Ellingegaard    28 May 1844  pg 299 302 380
HUSB:  Jacob Holm proprietair cand.juris
CH:   Zerine Christiane Sophie Marie Holm 1˝ by 3 Feb 1846
BRO:   Philip Frederich Wilhelm Philipsen i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jacobsen fattig i Horve      21 Jun 1844  pg 300
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jensen inds i Hoibye, dod i Svinninge  5 Jul 1844    pg 300
WIFE:  Sophie Nielsdtr
CH:   Lucie Hansdtr 4
     Ole Hansen 2
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Nielsdtr fattig i Horve    2 Jul 1844  pg 300 331
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen inds i Braade   20 Jun 1844  pg 300
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Lars Christian Larsen ¬
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Hansdtr fattig i Folleslov    5 Jul 1844  pg 300
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Michelsdtr aftenke i Nakke    6 Jul 1844  pg 300
HUSB:  Christen Pedersen (dod)
CH:   Peder Christensen gmd i Nakke
     Niels Christensen tien i Nakke
     Inger Marie Christensdtr = Jens Andersen gmd i Nakke
     Bodil Christensdtr = Hans Andersen hmd i Nakke
     Ellen Christensdtr 22 ugift tien i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ulrik Christiansen aftgsmd i Tolsager    9 Jun 1844    pg 300 331
WIFE:  Sidse Christensdtr
CH:   Christian Ulricksen hmd i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Gregersdtr aftenke i Odstrup      13 Jul 1844  pg 301 331
HUSB:  Niels Nielsen gmd (dod)
CH:   Hans Nielsen gmd i Engelstrup
     Anders Nielsen inds i Gundestrup
     Christen Nielsen gmd i Odstrup
     Mette Nielsdtr enke = afg. Niels Rasmussen hmd i Vig
     Giertrud Nielsdtr = Lars Nielsen gmd i Holte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Rasmusdtr aftgsenke i Faareveile   16 Jul 1844   pg 301 331
HUSB:  Niels Hansen (dod)
CH:   Hans Nielsen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Hansdtr i Honsinge    13 Aug 1844  pg 305 331
2HUSB:  Lars Thygesen aftmd
1HUSB:  Peder Hansen hmd (dod)
CH:   Hans Pedersen hmd i Vig
     Johanne Pedersdtr = Mads Jensen hmd i Vig
     Sidse Pedersdtr = Jens Hansen gdehmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Sophie Jensdtr 2 days, dau of Jens Otto Christiansen inds i Veddinge    10 Aug 1844  pg 305
by: Lars Jensen aftmd i Viddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Larsen hmd i Anneberghuse   10 Aug 1844   pg 305 345 358
WIFE:  Ane Thygesdatter     (=2. Niels Sorensen - by 13 Aug 1845)
CH:   Peder Pedersen ˝ - child added 17 Apr 1845
FADER:  Lars Olsen hmd i Klindt huse
WIFE.FADER: Thyge Madsen gmd i Staarup
wgd: Ole Olsen gmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Andersdtr 9 wks , uaegte barn i Windekildebjerg     1 Aug 1844    pg 305
MODER:  Maren Poulsdtr fruentimmer
by: Jens Nielsen aftmd i Windekildebjerge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Sorensdtr i Wig/Honsinge      d.1841/7 Sep 1844   pg 307 325
HUSB:  Hans Larsen smed inds
CH:   Lauritz Hansen 2 3/4 aar
guard: Jens Hansen gmd i Rode
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Madsdtr aftenke i Asminderup     8 Sep 1844  pg 307 331
HUSB:  Christopher Nielsen gmd (dod)
SIS:   Sidse Madsdtr enke = afg. Lars Jensen hmd i Ebbelykke
     Ane Madsdtr = Niels Larsen hmd i Ebbelykke
BRO:   Ole Madsen aftmd i Ebelykke
     Niels Madsen (dod)
      CH: Mads Nielsen gmd i Elbelykke
         Nicolai Nielsen gmd i Svinninge
         Christopher Nielsen gmd i Svinninge
         Lars Nielsen gmd i Tingslemark
         Ellen Nielsdtr = Jens Hansen skovfoged i Sonnerup
Ole Jacobsen gmd i Asminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Niels Madsen aftmd i Kjeldstrup    8 Sep 1844  pg 307 331
CH:   Peder Nielsen 32 gmd i Kjeldstrup
     Niels Nielsen 30 ungkarl tien i Anneberg
     Mads Nielsen 18 hiemme
     Hans Nielsen 14
     Karen Nielsdtr 27 tien i Kjeldstrup - ugift
     Ane Kirsten Nielsdtr 25 hiemme
     Bodil Nielsdtr 21 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peter Christian Christensen selv.gmd ( Peder Christian Christensen ) i Nexeloe     2 Oct 1844    pg 310 312
336
2WIFE:  Else Marie Jensdtr
CH:   Kirsten Pedersdtr 7
     Jens Pedersen 5
     Ane Pedersdtr 3
     Christen Pedersen 4 mo. (dod - 6 Oct 1844 pg 310)
1WIFE:  Kirsten Christensdtr (Kirstem Christiansdtr )(fraskildt)(dod - 4 Apr 1835) (?=2. Mads Nielsen )
CH:   Ane Marie Pedersdtr 20 ugift hiemme
STEPDAU:     Karen Madsdtr (FADER: Mads Nielsen - dod 27 Jul 1822)
?2WIFE.BRO: Niels Jensen bmd & Jens Jensen unge i Folleslov
REL:   Hans Christensen bmd i Svinninge
guard: Niels Pedersen gl. gmd i Folleslov 
wgd: Lars Jorgensen selv.gmd i Nexeloe
+
Christen Pedersen 4mo., son of afg. Peder Christian Christensen selv.gmd i Nexeloe    6 Oct 1844   pg 310 364
MODER:  Else Marie Jensdtr enke = afg. Peder Christian Christensen selv.gmd i Nexeloe (=2. Soren Pedersen i Nexeloe - by 16
Oct 1845)
˝SIS:  Ane Marie Pedersdtr 20 ugift i Nexeloe
SIS:   Kirsten Pedersdtr 7
BRO:   Jens Pedersen 5
SIS:   Ane Pedersdtr 3
guard: Hans Christensen bmd i Svinninge / Niels Jensen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Christensen fattig hos Niels Rasmussen hmd i Grevinge    4 Oct 1844    pg 310
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Frederichsen ungkarl fattig i Overbye      14 Oct 1844  pg 319 331
by: Lars Hansen gmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ulrikke Charlotte Dorothea Hedevig Andersdtr Rist aftgsenke i Weddinge      18 Oct 1844  pg 319 331
HUSB:  Lars Olsen gmd (dod)
CH:   Ole Larsen hmd i Bjergene
     Jens Larsen i Faareveile - myndig
     Niels Larsen i Faareveile - myndig
     Andreas Larsen i Faareveile - myndig 
     Ane Larsdtr = Jens Pedersen hmd i Weddinge
     Anders Larsen 39 inds i Nexeloe
     Lars Larsen hmd i Weddinge
     Karen Larsdtr (dod) = Rasmus Andersen hmd i Weddinge
      CH: Karen Larsdtr 25 ugift
by: Hans Christensen gmd i Widdinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Jorgensdtr i Lumbsaas     26 Oct 1844  pg 320 331
HUSB:  Peder Larsen aftmd 
CH:   Dorthe Pedersdtr = Christopher Andersen gmd i Lumbsaas
     Peder Pedersen gmd i Lumbsaas
     Sidse Pedersdtr Mads Christiansen smed
     Kirsten Pedersdtr 27 ugift
     Lars Pedersen hmd i Ebbelykke
     Niels Pedersen 19 tien i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Rasmusdtr aftgsenke i Klindt   30 Oct 1844  pg 320 331
HUSB:  Lars Sorensen gmd i Staarup(dod)
CH:   Rasmus Larsen sognefoged i Horbye/Hoibye sogn
     Niels Larsen hmd i Hoibye
     Peder Larsen gmd i Staarup
     Mads Larsen gmd i Klindt
     Morten Larsen hmd i Anneberghuse
     Lars Larsen hmd i Tengslemark
     Christen Larsen hmd i Hoibye
     Sidse Larsdtr = Christopher Larsen gmd i Tenglerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Olsdtr ugift fattig i Rorvig    18 Nov 1844  pg 321 331
by: Niels Hansen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Cathrine Larsdtr i Horve      8 Nov 1844  pg 321 331
2HUSB:  Rasmus Jensen aftmd
1HUSB:  Herman (dod)
CH:   Kirsten Hermansdtr = Peder Anthonsen hmd i Stokkeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Cathrine Augustiniusdr aftgsenke i Brendt    24 Nov 1844   pg 321 331
HUSB:  Hans Nielsen hmd (dod)
CH:   Dorthe Hansdtr = Rasmus Andersen hmd i Brendt
     Maren Hansdtr = Niels Rasmussen mollersvend i Holbek
     Ane Cathrine Hansdtr = Jorgen Wigtmann bozmajer i Holbek
     Jens Hansen tien brandeviinsbrander Thomasen
     Mads Hansen gadehmd i Kjeldstrup 
     Christian Hansen 25 i Frederikesvaerk
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Kirstine Pedersdtr i Anneberghuse     25 Nov 1844  pg 321 331
HUSB:  Anders Christensen hmd 
FADER:  Peder Pedersen aftmd i Anneberghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jensen aftmd i Horve   11 Nov 1844  pg 321 322 342? 348
CH:   Mads Hansen gmd i Horve/Hove
     Hans Hansen gmd i Fauerboe
     Maren Hansdtr (dod) = Lars Jensen gmd i Horve
      CH: Jens Larsen 11
         Ane Larsdtr 7
         Marie Larsdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Hermansdr aftenke i Gudminderup     4 Nov 1844  pg 321 331
HUSB:  Hans Nielsen gadehmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Pedersdtr aftenke i Hove    14 Nov 1844  pg 321 331
HUSB:  Soren Hansen aftmd (dod)
CH:   Hans Sorensen hmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Madsdtr i Pleierup      11 Nov 1844   pg 321
HUSB:  Jens Thomasen aftmd
BRO:   Peder Madsen hmd i Holmstrup (dod)
      CH: 2 son & 2 dau
     Mads Madsen hmd i Qvorup/Herredstrup (dod)
      CH: Mads Madsen 36 hmd i Herredstrup
         Jens Madsen hmd i Staurup
         Hans Madsen inds i Grevnge
         Karen Madsdtr 34 i Grevinge
         Ane Madsdtr 32 ugift i Grevinge
         Maren Madsdtr = Peder Madsen hmd i Asnaes
         Dorthe Madsdtr ugift tien i Grevinge
SIS:   Mette Madsdtr enke =afg. Anders Jensen gmd i Grevinge
     Ane Madsdtr = Hans Hansen gmd i Grevinge
     Maren Madsdtr enke = afg. Anders Jensen hmd i Hove
by: Niels Nielsen gmd i Pleierup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jacobsen 7, son of Jacob Larsen selv.hmd i Bjerresoe    30 Oct 1844  pg 321 331
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peder Pedersen 1¬, son of Peder Sorensen inds i Lumbsaas      31 Oct 1844  pg 321
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Giertrud Madsdtr aftenke i Honsinge      10 dec 1844  pg 322
HUSB:  Soren Clausen gdhmd (dod)
CH:   Ellen Sorensdtr pigen i Honsinge
     Marie Sorensdtr = Jens Mogensen smed i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jensen aftmd i Yderbye      27 Nov 1844  pg 322
WIFE:
CH:   Hansen skolelarer i Sonnerup
     Sidse Kirstine Hansdtr = Soren Michelsen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Madsen aftmd i Engmosegaarden       6 Dec 1844  pg 322 323 342 352
WIFE:  Marie Olsdtr (dod) (testament 4 Dec 1842 - pg 255) (? Maren Olsdtr )
BRO:   Ole Madsen hmd i Store Lyngbye ved Frederiksvaerk
     Anders Madsen i Nyerup (dod) = ... , sister to Hans Andersen gmd i Nyerup
      CH: Mads Andersen 22 or 24 inds/hmd i Nyerup
         Peder Andersen 4 or 6
         Sidse Marie Andersdtr 17 ugift hiemme
     Jacob Madsen (dod) i Khvn
      CH: Peder Jacobsen 17 tien i Store Lyngbye
         Maren Jacobsdtr 13 
         Ane Jacobsdtr 10 hos Anders Pedersen i Olsted Bjerg sogn
WIFE.CH:     Ane Nielsdtr = Jens Nielsen gmd i Egmosegaard (? Marie Nielsdtr )
     Karen Nielsdtr (dod) = Christian Nielsen bmd i Loitved Banumn, Arts-Skippinge herred
      CH: Karen Sophie Christiansdtr 29 ugift hiemme
         Ole Christiansen tien i Khvn
         Caroline Christiansdtr 24 ugift tien i Kallundborg
         Juliane Christiansdtr 22˝ ugift hiemme
     Kirsten Nielsdtr 23 ugift i Nyekjobing
by: Jens Nielsen gmd i Engmosegaarden
guard: Lars Madsen gmd i Staurup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Sorensdtr enke i Stareklindte   10 Dec 1844  pg 322 (not in index)
HUSB:  Niels Madsen almis (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peder Nielsen 5 days, son of Niels Marcussen inds i Skaverup    10 Dec 1844  pg 322
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peder Nielsen uaegte son of ugift fruentimmer Sidse Pedersdtr i Tjornemark     10 Dec 1844  pg 322
by: Peder Pedersen bmd i Tjornemark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Christophersen aftgsmd i Bjerresoe      6 Dec 1844        pg 322 332
WIFE:  (dod)
CH:   Karen Rasmusdtr 23 = Hans Andersen hmd i Hove
     Birthe Rasmusdtr 23 ugift tien i Bjerresoe
     Lisbeth Rasmusdtr 19 ugift tien i Faareveile Kroe
     Christopher Rasmussen 20 tien i Egemarke
     Anders Rasmussen 15 tien i Bjerresoe
     Niels Rasmussen 12 i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Sivertsdr aftgsenke i Seddinge, Vig   13 Dec 1844  pg 324 330
HUSB:  Frands Pedersen aftmd (dod) (testament 14 Nov 1823 - Frands Mogensen signed)
HUSB.BRO.DAU: Mette Marie Jorgensdtr = Peder Jensen hmd i Seddinge - Andersen of 1823 (? = Soren Madsen hmd Andersen of 1844)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Larsdtr aftenke i Gudminderup     19 Dec 1844  pg 324
HUSB:  Jacob Jorgensen hmd (dod)
CH:   Lars Jacobsen hmd i Gudminderup
     Jorgen Jacobsen skolelarer i Sonnerup ved Kallundborg
under fattig of Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Pedersen aftmd i Vig  20 Dec 1844  pg 324 325 359
WIFE:  Ane Cathrine Jensdtr (dod)
CH:   Ane Nielsdtr = Niels Larsen hmd i Seddinge, Vig
     Maren Nielsdtr = Hans Ottesen gdbest i Rode 
     Peder Nielsen unge gmd i Vig
     Karen Nielsdtr 33 or 34 ugift tiene i Vig (= Lars Pedersen gmd i - by 13 Aug 1845)
     Sidse Nielsdtr = Poul Andersen gmd i Kjeldstrup
     Bodil Nielsdtr 30 or 29 ugift tien i Vig 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peter Christiansen 10, son of Christian Pedersen hmd i Anneberg Mark      15 Dec 1844   pg 324
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Henrichsdtr ugift fruentimmer i Nyerup/Hoibye 29 Dec 1844   pg 329 357
MODER:  Inger Christensdtr aftenke = afg. Henrich Pedersen hmd i Hoibye
BRO:   Lars Henrichsen hmd i Hoibye
SIS:   Marie Henrichsdtr 28 ugift i Hoibye
guard: Staarup moller i Nyegaard
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Pedersen ungkarl i Weddinge    29 Dec 1844  pg 329 332
MODER:  Ane Nielsdtr i Weddinge = 2. Jens Jensen aftmd i Weddinge
SIS:   Karen Pedersdtr 18 ugift tien i Rorup
     Maren Pedersdtr 14 ugift hiemme hos stedfader
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Jensdtr aftenke i Vig      17 Jan 1845  pg 332 371
HUSB:  Peder Skaarup hmd (dod)
CH:   Hans Pedersen hmd i Jyderup Lyng
     Karen Pedersdtr ugift fattig i Vig
     Soren Peder hmd i Staurup
     Hans Pedersen hmd i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Helene Sophie Moller enke i Hoibye   24 Jan 1845  pg 332 376
HUSB:  Moller procurator
CH:   Conrad Lauritz Moller brsteper af Salomons Apothek i Khvn
     Fransicus Moller under kums paa Bistrupgaard
     Hanne Kirstine Moller = (fraskildt) Poulsen skrader i Hoibye
Niels Mogensen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Andersdtr 12 days, dau of Anders Andersen grdbst i Bjerreso  2 Jan 1845    pg 332
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Nielsdtr i Asnaes/L.Egeberg   16 Jn 1844/5 pg 332
HUSB:  Niels Nielsen inds
CH:   Ane Nielsdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Peder Olsen 5, son of Ole Nielsen aftmd i Weddinge     7 Jan 1845  pg 332
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Olsen aftmd i L.Egeberg     1 Jan 1845  pg 332 376
WIFE:  Bodil Rasmusdtr
˝BRO:  Peder Olsen (dod)
      CH: Jorgen Pedersen hmd i Grevinge
         Sidse Pedersdtr = Peder Larsen hmd i Aastofte
by: Peder Jensen hmd i L.Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jochum Emilius Houmann 8 mo, son of Houmann moller i Engelstrup     12 Feb 1845  pg 333
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Nielsdtr fruentimmer i Egemarkes gade/Skippinge    11 Feb 1845  pg 334 386
MODER:  Maren Pedersdtr enke = afg. Niels Christensen hmd i Skippinge
BRO:   Christian Nielsen tommer inds i Skippinge
     Niels Nielsen 16 tien i Skippinge
SIS:   Mette Marie Nielsdtr = Peder Olsen hmd i Eskeberg
     Ane Cathrine Nielsdtr 20 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Brendholdt tolder ( Peter Brendholdt) i Rorvig 6 Feb 1845    pg 334 340 376
WIFE:  Marie Kirstine Ache sal. Brendholdt (testament 28 Jun 1830)
SIS:   Marie Brendholdt enke i Fyen
BRO:   Jorgen Brendholdt i Brenderup sogn, Odense amt, Fyen
     Soren Brendholdt (dod)
      CH:
     Hans Brendholdt (dod)
      CH: 
NEPHEW: Jens Jorgen Brendholdt fuldmegtig i Rorvig
wgd: Bagger procurator i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Andersdtr aftgsenke i Asmindrup   12 Feb 1845   pg 335 338 361
HUSB:  Niels Nielsen gmd (dod)
CH:   Anders Nielsen gmd i Sneglerup
     Hans Nielsen gmd i Asnaes
     Karen Sophie Nielsdtr = Lars Andersen gmd i Skippinge
     Dorthe Margrethe Nielsdtr = Christen Andersen smed i Skippinge
     Ane Marie Nielsdtr = Mads Nielsen gmd i Svinninge
     Inger Lisbeth Nielsdtr = Peder Rasmussen gmd i Riis
     Niels Nielsen arvefaestegmd i Asminderup
     Peder Nielsen gmd i Nakke (dod)
      CH: Ane Margrethe Pedersdtr = Lars Andersen gmd i Glostrup
         Anders Pedersen 23 i Nakke
         Lars Pedersen 19 i Nakke
         Marie Pedersdtr 18 or 16 ugift i Nakke
     Lars Nielsen gmd i Underue (dod)
      CH: Anders Larsen 23 i Underue 
         Peder Larsen 21 i Underue 
         Niels Larsen 12 or 13 i Underue
         Ane Marie Larsdtr 18 i Underue
     Maren Kirstine Nielsdtr (dod) = Mads Nielsen gmd i Svinninge
      CH: Lars Madsen 18 i Svinninge
         Niels Madsen 13 or 14
         Ane Cathrine Madsdtr 17 or 15 ugift ( Ane Kirstine Madsdtr )
     Sidse Cathrine Nielsdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Stareklindte
      CH: Maren Kirstine Nielsdtr 8
         Trine Nielsdtr 7
         Marie Nielsdtr 6
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Nielsdtr aftenke i Bjerresoe   12 Feb 1845  pg 335 376
HUSB:  Niels Madsen hmd (dod)
CH:   Maren Nielsdtr 41 = Ole Jorgensen gmd i Bjerresoe
     Karen Nielsdtr 39 = Christian Rasmussen inds i Teglmarket
     Sidse Nielsdtr 36 = Ole Jensen hmd i Bjerresoe
     Else Nielsdtr 32 = Christen Andersen hmd i Bjerresoe
     Maren Nielsdtr 26 = Lars Andersen gmd i Wallekilde
     Jens Nielsen 27 i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Pedersen aftmd i Faareveile   15 Feb 1845  pg 337 376
WIFE:  (dod)
CH:   Maren Rasmusdtr = Jens Christensen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Larsen ungkarl tien hos Peder Christian Christensen selv.gmd's enke i Nexeloe   16 Feb 1845  pg 338 339
365
˝BRO:  Lars Larsen 26 ungkarl i Nexeloe 
     Ole Larsen 18 i Nexeloe 
˝SIS:  Margrethe Larsdtr 15 i Nexeloe
STEDMODER: ... enke = afg. Lars Olsen i Nexeloe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Nielsen fattig i Overbye    4 Mar 1845  pg 340 376
BRO:   Jens Nielsen arvefaestehmd i Svendsbye Hestehave
     Lars Nielsen hmd i Velebye, Gislinge, Tudse herred
     Soren Nielsen tiene i Gundestrup
˝SIS:  Karen Nielsdtr = B. D. Wigger hattemager i Nyebrg?
by: Peder Hansen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr 3, dau of Niels Nielsen inds i Asnaes   18 Jun 1845  pg 341 or 349
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Sophie Sorensdtr 19 ugift fruentimmer i Truedholmshuset   13 Mar 1845  pg 342 343 358 367
MODER:  Kirsten Pedersdtr = 1. Soren Nielsen (?dod 1836) = 2.P Nielsen hmd i Trundholmshuset
SIS:   Sidse Kirstine Sorensdtr 18 or 17 ugift hiemme
BRO:   Niels Peder Sorensen 15 i Hoibye
     Mads Sorensen 13
SIS:   Maren Sorensdtr 9
˝BRO:  Soren Pedersen 6
     Henrich Pedersen 4
guard: Jens Nielsen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Birthe Nielsdtr 5 wks, dau of Niels Pedersen inds i Asnaes    14 Mar 1845  pg 342
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Christiansen 1 days, son of Christian Larsen inds i Haunsoe  12 Mar 1845   pg 342
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Olsdtr enke i Yderbye      25 Mar 1845  pg 343
HUSB:  Mads Pedersen inds (dod)
CH:   
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen hmd i Montzhoi      22 Apr 1845  pg 343 346
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Hans Nielsen 30 murer hmd i Egeberghuse
     Niels Nielsen 28 tien i Seddinge
     Peder Nielsen 26 inds i Montzhoi
     Karen Sophie Nielsdtr 24 ugift
     Ane Kirstine Nielsdtr 22 ugift
     Sidse Marie Nielsdtr 40 ugift
by: Peder Jensen murer i Mantzhoi
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Nielsen inds hos Jens Nielsen gadehmd i Egeberg  25 Mar 1845  pg 343 360 371
WIFE:  Sidse Sivertsdr (dod)
CH:   Karen Sophie Larsdtr 5 hos Niels Jensen hmd i Gronland
BRO:   Jens Nielsen gadehmd i Egeberg
WIFE.STEPFAD: Niels Jensen hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Madsdtr aftenke i Honsinge    27 Mar 1845  pg 343 376
HUSB:  Peder Madsen hmd (dod)
SIS:   Sophie Madsdtr aftenke i Lumbsaas
BRO:   Niels Madsen (dod)
      CH:
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Line Caroline Hjorth 10, dau of Hjorth skolelarer i Ordrup    19 Mar 1845  pg 343
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Wilhelmine Natalia Theodora Hansen 14, dau of Hansen skolelarer i Sonnerup    27 Mar 1845  pg 343 376
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christiane Pedersdtr i Egebergaardhuse     25 Jun 1845  pg 349 350 372
HUSB:  Hans Jacobsen inds
CH:   Kirsten Marie Hansdtr 12
     Jacob Hansen 9
FARBRO: Jens Jensen gmd i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Nielsdtr aftenke i Engelstrup      3 Apr 1845  pg 344 376
HUSB:  Mads Andersen hmd (dod)
CH:   Anders Madsen gmd i Honsinge
     Mads Madsen hmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Jensdtr aftenke i Bjerresoe   31 Mar 1845  pg 344 376
HUSB:  Jens Larsen hmd (dod)
CH:   Lars Jensen hmd i Bjerresoe
     Ole Jensen hmd i Bjerresoe
     Jens Jensen tien i Alkestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Pedersen aftmd i Anneberghuse       2 Apr 1845  pg 344 360 405
WIFE:  (dod)
CH:   Sidse Marie Pedersdtr 
     Christian Pedersen 40 hmd i Anneberghuse
     Wilhelm Pedersen 30 tien i Vig
     Frederich Pedersen 38 i Khvn
     Christiane Pedersdtr = Hjorth skolelarer i Ordrup ( Kirstine Pedersdtr )
     Maren Kirstine Pedersdtr 36 ugift under Hoibye fattig
guard: Morten Rasmussen smed i Skavrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Christiansdtr i Weilebye   5 Apr 1845    pg 345 376
2HUSB:  Peder Pedersen aftgsmd
1HUSB:  Jens (dod)
CH:   Christen Jensen hmd i Hjembek
     Maren Jensdtr = Niels Pedersen hmd i Hjembek
     Peder Jensen tien i Svinninge
     Sophie Jensdtr = Soren Jacobsen inds i Weilebye
by: Peder Jensen ungkarl i Weilebye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Madsdtr fattiglem i Svinninge       11 Apr 1845   pg 345
HUSB:  Morch arbeidsmand (fraskildt)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Oluf Peter Jensen , son of Jens Peder Jensen skoemagersv. i Rorvig    13 Apr 1845  pg 345
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Nielsen fattig i Grevinge    18 Apr 1845  pg 346
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johan Frederichsen fattig i Stareklindte    4 May 1845   pg 346
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Nielsdtr aftenke i Svinninge      23 Apr 1845  pg 346
HUSB:  Jens Hansen gmd (dod)
CH:   Lars Jensen inds i Stareklindte
     Hans Christian Jensen hmd i Svinninge
     Sidse Marie Jensdtr 41 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sophie Larsdtr , dau of Lars Hansen inds i Hoibye     20 Apr 1845  pg 346
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Pedersen aftmd i Eskildstrup   27 Apr 1845  pg 346
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:    Frederich Larsen hmd sognefoged i Vig
     Peder Larsen hmd i Rode
     Christen Larsen hmd i Ledstrup
     Mads Larsen gmd i Eskildstrup
     Soren Larsen hmd i Weddinge
     Henrich Larsen avlsforvalter i Edelgave
     Bodil Larsdtr = Mads Pedersen gmd i Bogens
     Ane Larsdtr = Niels Pedersen hmd i Eskildstrup
     Karen Larsdtr = Hans Madsen gmd i Eskildstup
     Johanne Larsdtr 26 ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Jacobsen inds i Horve, his udobte son   25 Apr 1845  pg 346
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Jensen aftmd i Folleslov     28 Apr 1845  pg 346 347 362 377
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr (dod)
CH:   Sidse Sorensdtr (dod) = 1. Jens ... (fraskildt) = Peder Jensen bmd i Saerslov
      CH: Ane Jensdtr = Niels Pedersen unge gmd i Folleslov
         Maren Jensdtr (dod) = Peder Jensen bmd i Saerslov
          CH:  Maren Pedersdtr 23 ugift ( Marie Pedersdtr )
             Niels Pedersen 22
             Peder Pedersen 20
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Cathrine Mogensdtr fattig i Tingslemark   15 May 1845  pg 347 376
BRO:   Niels Mogensen hmd i Hoibye
SIS:   Kirsten Mogensdtr ugift here
     Ellen Mogensdtr = Mads Hansen gmd i Tengslemark
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr i Nyerup     23 May 1845  pg 347
HUSB:  Niels Jensen aftmd
CH:   Jens Nielsen gmd i Staarup
     Niels Nielsen gmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Kirstine Mortensdtr aftenke i Jyderup    25 May 1845  pg 347 376
HUSB:  Mads Pedersen gmd (dod)
CH:   Morten Madsen hmd i Grevinge Lynghuse
     Niels Madsen inds i Jyderup
     Christian Madsen fattig hos Morten Madsen
     Anders Madsen hmd i Asnaes (dod)
      CH: Peder Andersen 11
     Ellen Madsdtr = Niels Nielsen inds i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Peter Nielsen 8 mo, son of Niels Jensen tjenestekarl i Egemark, dod i Skippinge   31 May 1845  pg 347
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Pedersdtr aftenke i Wallekilde     9 May 1845  pg 347 376
HUSB:  Rasmus Jorgensen hmd (dod)
4 CH:  Christen Rasmussen 50 tien i Khvn
     Karen Rasmusdtr = Jens Eriksen hmd i Wallekilde
     Sidse Rasmusdtr = Christen Lauenblad hjulmand i Espegart, Slagelse
     Johanne Marie Rasmusdtr = Niels Pedersen hmd i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Michelsen aftmd i Abildore    21 May 1845  pg 347 376
WIFE:  Karen Michelsdtr
CH:   
by: Lars Larsen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peder Andersen 10 wks, son of Anders Hansen gdbest i Haunsoe  28 May 1845   pg 347
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Nielsen aftmd i Grevinge    9 May 1845  pg 347 376
WIFE:  (dod)
CH:   Maren Rasmusdtr = Lars Madsen hmd i Grevinge Lynghuse
     Margrethe Rasmusdtr = Lars Larsen hmd i Sneglerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Andersen aftgsmed i Honsinge  21 Jun 1845   pg 349 376
CH:   Giertrud Jensdtr 50 enke = afg. Hans Christensen hmd i Kalbye, Samsoe
     Johanne Jensdtr = Jens Nielsen hmd i Honsinge
     Maren Jensdtr = Anders Madsen hmd i Hestehaven
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Julius Pedersen 9 wks, son of Peder Pedersen snedkersv & inds i Hoibye    20 Jun 1845  pg 349
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Jensdtr i Haunsoe   14 Jun 1845  pg 349 354 363
2HUSB:  Hans Bendixsen inds i Tjornemarken
1HUSB:  Anders Larsen hmd i Tjornemarke
ILLEG.CH: Jens Andersen 39 inds i Bjerresoe
CH:   Lars Andersen 27 tien i Adelersborg
     Ole Andersen 22 tien i Pamprup, Bregninge
     Else Marie Andersdtr 17 3/4 tien i Eskeberg, Bregninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Jensen selv.hmd enkemand i Kildehusene      28 Jun 1845  pg 351 376
CH:   Peder Rasmussen 21 tien skovfoged Froelich
by: Peder Pedersen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Larsen aftmd snedker i Brendt/Gudminderup     8 Aug 1845  pg 355 356 368 407
CH:   Lars Jensen 45 unge gmd i Overbye
     Peder Jensen 37 hmd/hulemand i Brendt
     Kirsten Jensdtr enke = afg. Dunlop capitain i St. Croix, Westindien
by: Lars Larsen gmd i Gudminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Nielsdtr i Anneberg      11 Aug 1845   pg 356
HUSB:  Lars Jensen aftmd
CH:   Jens Larsen hmd i Vig
     Niels Larsen tien i Rode
     Karen Larsdtr = Lars Pedersen i Ellinge
     Maren Larsdtr = Jens Pedersen hmd i L.Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Hansen aftmd i Seddinge     8 Aug 1845   pg 356 (not in index)
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Jorgen Jensen gmd i Seddinge
     Kirsten Jensdtr (dod) = Ole Clausen i HOnsinge
      CH: Niels Olsen hmd i Svendstrup Hestehave
     Hans Jensen (dod) = Inger Larsdtr 
      CH: Ane Hansdtr 12
         Stine Hansdtr 8
         Maren Hansdtr 4
         Hans Hansen 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Lisbeth Jensdtr aftenke i Weddinge     16 Aug 1845  pg 360 376
HUSB:  Hans Pedersen hmd (dod)
CH:   Ole Hansen tien i Hove
     Soren Hansen tien i Westerbyegaard
     Jens Hansen (dod) = Karen Christensdtr
      CH: Maren Jensdtr 12
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Christensdtr i Stareklinte  19 Aug 1845   pg 360
HUSB:  Lars Jensen inds
CH:   Rasmus Ib Larsen 3
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen fattig i Egeberg      15 Aug 1845  pg 360 376
CH:   Jens Larsen 23 hmd i Asnaes, fortaden i Helsingoer
     Marie Larsdtr = ... i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Pedersen 6wks i Tjornemarke   28 Aug 1845  pg 360
MODER:  Ane Olsdtr fruentimmer
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Larsdtr ugift fruentimmer i Abildore   26 Aug 1845  pg 360 376
MODER:  Ane Andersdtr enke = afg. Lars Madsen hmd i Abildore
CH:   Jens Larsen 21 hiemme (might be son of the mother, thus brother to deceased)
˝BRO:  Hans Ottesen ungkarl i Abildore
SIS:   Johanne Larsdtr 24 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Andersen aftgsmd i Svinninge  15 Sep 1845   pg 361 376
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Stine Larsdtr = Mads Hansen gmd i Hoibye
     Sidse Larsdtr 35 tien i Hoibye - ugift
by: Ole Hansen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Hansen hmd i Anneberhuse, hans dobt datter    10 Oct 1845  pg 362
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Laurits Albert Severin Hansen 1, son of Hansen skolelarer i Sonnerup   27 Sep 1845  pg 362
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Christian Pedersen 1 day, son of Ane Marie Pedersdtr fruentimmer i Nexeloe     15 Sep 1845  pg 362
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Andersen aftgsmd i Holkerup 27 Oct 1845   pg 366 376
CH:   Peder Andersen hmd i Holkerup
     Ane Andersdtr = Niels Jensen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Andersdtr aftgsenke i Bosserup     27 Oct 1845   pg 366 376
HUSB:  Peder Andersen hmd (dod)
CH:   Anders Pedersen skomager i Khvn
     Niels Pedersen 42 sddainsmadsvend i Holbek
     Hans Pedersen hmd i Bosserup
     Jacob Pedersen inds i Ledstrup
     Dorthe Pedersdtr 30 tien i Khvn ugift
     Maren Pedersdtr = Mou underofficer i Khvn
     Grethe Pedersdtr 24 tien i Svinninge - ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Jensdtr i Nakke     23 Oct 1845  pg 366 376
HUSB:  Anders Olsen aftmd
CH:   Jens Andersen gmd i Nakke
     Lars Andersen gmd i Glostrup
     Hans Andersen hmd i Nakke
     Niels Andersen ungkarl i Nyekjobing
     Marie Andersdtr = Niels Jensen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen aftmd i Atterup      29 Oct 1845  pg 366 371
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Soren Larsen hmd i Gundestrup
     Lars Larsen hmd i GrevingeH Larsen hmd i Audeboe
     Mads Larsen 25 tien i Morse
     Mogens Larsen 24 tien i Audeboe
     Anders Larsen 21 tien i Atterup
     Kirsten Larsdtr = Peder Andersen gmd i Atterup
     Ane Larsdtr ugift
     Sidse Larsdtr ugift fattig
     Maren Larsdtr 12
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Morten Christensen Bjergsted inds hos Soren Andersen 's enke i Stubberup    22 Oct 1845   pg 366 376
WIFE:  Maren Rasmusdtr (separated)
CH:   Christian Mortensen 3
     Ane Sophie Mortensdtr 21 wks
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Johansen Leth or Hans Johansen Lonborg or Lindberg fattig i Vig   4 Nov 1845  pg 367 376
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Hansdtr aftenke i Jyderup   3 Nov 1845  pg 367 369 382
HUSB:  Peder Hansen (dod)
CH:   Karen Pedersdtr 24 = Lars Madsen hmd i Honsinge/Jyderup
     Ane Pedersdtr 43 = Jens Hansen hmd i Ellingelyng
     Hans Pedersen 40 gmd i Jyderup
     Jens Pedersen 38 tien i Nyekjobing/ tien i Jyderup
     Kirsten Pedersdtr 32 = Soren Jensen gmd i Atterup (? Lars Jensen )
     Marie Pedersdtr 35 ugift ( Maren Pedersdtr )
     Lars Pedersen 28 molleforpagter i Asnaes Molle
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Andersdtr aftgsenke i Folleslov  4 Nov 1845    pg 367 369
HUSB:  Ole Madsen gmd (dod) (testament 20 Dec 1815)
BRO:   Lars Andersen gmd i Folleslov
     Jens Andersen aftmd i Folleslov
     Jorgen Andersen gmd i Torpegaard
HUSB.SIS: Margrethe Madsdtr = Lars Jensen gmd i Rumperup
     Maren Madsdtr (dod) = Niels Henrichsen i Bregninge 
      CH: Johanne Nielsdtr = Jacob Jensen bmd i Torpe
         Henrich Nielsen 6 i Kallred
         Cathrine Nielsdtr = Jens Christophersen bmd
      ILLEG.CH: Line Johansdtr
     Giertrud Madsdtr (dod) = Anders Nielsen hmd i Hjembek
      CH: Johan Andersen hmd i Hjembek
         Dorthe Andersdtr = Jeppe Pedersen hmd i Hjembek
         Kirsten Andersdtr enke = afg. Jorgen Jensen i Skjelskior
HUSB.BRO: Jens Madsen (dod)
       CH: 2 sons & 5 piger
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr 23 wks, dau of Peder Christensen inds i Hoibye   2 Dec 1845  pg 371
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Michelsdtr aftenke i L.Egeberg      18 Nov 1845  pg 371 376
HUSB:  Rasmus Olsen hmd (dod)
CH:   Ellen Rasmusdtr = Peder Jensen hmd i L.Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Andersen inds i Hoibye     26 Nov 1845   pg 371 375
WIFE:  Karen Jensdtr or Karen Hansdtr
CH:   Sophie Hansdtr 4
     Christen Hansen ˝
FADER:  Anders Hansen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Olsen smed i Overbye   13 Nov 1845  pg 371 373 375 402 432
WIFE:  Mette Olsdtr  (=2. Soren Jensen hmd i Overbye - by 29 May 1847)
CH:   Trine Marie Jensen 17 (Trine Mariane Jensdtr )
     Ole Peder Jensen 12 
     Karen Kirstine Jensdtr 10 or 8
     Marie Sophie Jensdtr 5 
by: Peder Hansen gmd i Overbye
guard: Mads Olsen i Asnaes
wgd: Lars Larsen gmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jensen aftmd ungkarl i Sneglerup, Grevinge     2 Dec 1845  pg 371 375 377 381
 (testament 24 NOv 1843)
SIS:   Ane Jensdtr 70 ugift here
PLEIEDATTER: Kirsten Olsdtr = Anders Nielsen gmd i Senglerup
(? FADER: Jens Nielsen gmd i Sneglerup (dod) - pg 384
(guard: Christen Olsen hmd i Engelstrup)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Andersen gdbestyrer i Aastofte, hans dodfodt son    28 Nov 1845   pg 371
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Jensdtr aftgenke i Aastofte   16 Dec 1845  pg 372 376
HUSB:  Peder Olsen hmd (dod)
CH:   Jorgen Pedersen hmd i Grevinge
     Sidse Pedersdtr (dod) = Peder Larsen hmd i Aastofte
      CH: Kirsten Pedersdtr 15
         Lars Pedersen 13
         Ane Pedersdtr 11
         Trine Pedersdtr 4
         Stine Pedersdtr 2
         Peder Pedersen 1
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jacob Andersen gdbruger i Hoibye  22 Dec 1845   pg 373 374 375 378 388 392 394 395 397 399 401 402 404 405 430
432 442 443 445 449
WIFE:  Lucie Jensdtr (dod)
CH:   Anders Jacobsen gmd i Steenstrup
     Hans Jacobsen gmd i Hoibye
     Lars Jacobsen gmd i Hoibye
     Mads Jacobsen gmd i Hoibye
     Karen Jacobsdtr = Rasmus Jensen smed i Hoibye
     Marthe Jacobsdtr = Ib Rasmussen gmd i Svinninge
     Jens Jacobsen (dod)
      CH: Mads Jensen gmd i Atterup
         Ane Jensdtr = Henrich Pedersen gmd i Staarup
     Peder Jacobsen (dod)
      CH: Marie Pedersdtr = Nicolai Nielsen gmd i Svinninge (? Maren Pedersdtr )
         Anders Pedersen tien i Svinninge
         Marthe Pedersdtr 33 ugift tien i Ledstrup
         Rasmus Pedersen 25 or 23 tien i Asminderup
creditor: Jacob Diderik Dorgel gmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Jensen 4, son of Jens Nielsen inds i Asnaes   6 Jan 1846  pg 377
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sophie Christiansdtr 6 wks, dau of Christen Hansen inds i Weddinge    2 Jan 1846    pg 377
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christopher Jorgensen aftmd i Nakke, Rorvig 12 Jan 1846   pg 377 420
WIFE:  Ane Olsdtr (testament 25 Feb 1816)
SIS:   Sidse Jorgensdtr (dod) = Mads Madsen
      CH: Lars Madsen gmd i Nyerup
         Peder Madsen hmd i Klindt
         Jochum Madsen fosker i Nyekjobing Lyng
˝BRO:  Mikkel Jorgensen i Klindt
˝SIS:  Karen Sophie Jorgensdtr = Mogens Madsen i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Cathrine Jensdtr i Hove      12 Jan 1846  pg 378 387 410
HUSB:  Rasmus Larsen aftmd (dod)
CH:   Rasmus Larsen arvefaeste gmd i Hove
      CH: Lars Rasmussen 17
         Jens Rasmussen 8
guard: Ole Nielsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jorgen Mortensen ungkarl fattig i Rorvig    13 Jan 1846  pg 378 420
˝BRO:  Soren Madsen hmd i Holmstrup
     Hans Madsen ungkarl i Lumbsaas
     Lars Madsen dagleier i Nyekjobing
˝SIS:  Sidse Madsdtr tien i Khvn
SIS:   Stine Mortensdtr = Soren Hansen hmd i Hoibye
     Marie Mortensdtr = Jens ... hmd i Drugerup ved Holbek
by: Niels Pedersen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Rasmusdtr enke fattig i Folleslov     14 Jan 1846  pg 378 420
HUSB:  Christen Larsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Ernstdtr (? Sidse Eriksdtr ) fattig i Horve   12 Jan 1846   pg 378 420
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Jensen ungkarl i Asmindrup   19 Jan 1846  pg 379 417
MODER:  Bodil Andersdtr = Jens Christian Pedersen smed i Svinninge
˝SIS:  Johanne Jensdtr = Lars Olsen gadehmd i Hove
     Ane Jensdtr (enke by 22 Dec 1846) = Peder Christian Jensen gdhmd i Svinninge
     Kirsten Jensdtr = Jens Christensen or Christophersen smed i Svinninge / ugift hiemme
˝BRO:  Peder Jensen gdhmd murer i Svinninge
     Jacob Jensen 22 tien i Svinninge
     Jens Jensen 20 smedsvend i Svinninge
     Lars Jensen i Egeberg sogn (dod) = ... enke inds i Braade, Egeberg (? Ane Jensdtr )
      CH: Lars Christian Larsen 2 i Holkerup
by: Anders Larsen ungkarl i Asmindrup
wgd: C. W. Jensen sognefoged i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Kirstine Davidsdr i Folleslov     20 Jan 1846   pg 379 420
HUSB:  Mads Frederichsen inds fattig
by: Ulrikk capellan 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Jacobsen fattig aftmd i Asnaes       27 Jan 1846  pg 379 420
WIFE:  (dod)
CH:   Christen Larsen 25 tien i Aastofte
     Marie Larsdtr ugift hiemme
     Maren Larsdtr tien i Sneglerup ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Hansdtr fattig i Svinninge    17 Jan 1846  pg 379 420
HUSB:  Jens Michelsen hmd (dod)
CH:   Niels Jensen inds i Svinninge
     Anders Jensen inds i Ellingehuse
by: Mads Nielsen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Margrethe Kirstine Christensdtr i Abildore  2 Feb 1846    pg 380
HUSB:  Peder Christensen aftmd
CH:   Christen Hansen gadehmd i Nakke
     Ane Hansdtr = Anders Pedersen hmd i Holkerup
     Kirsten Hansdtr 48 tien i Rorvig - ugift
     Margrethe Hansdtr = Christian Jorgensen gadehmd i Abildore
     Sidse Hansdtr = Peder Madsen hmd i Abildore
     Maren Hansdtr = Peder Pedersen smed i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr enke i Holte   7 Feb 1846   pg 382 420
HUSB:  Bente Sorensen hmd (dod)
CH:   Peder Bentsen gmd i Faxinge, Praesto
     Anders Bentsen gmd i Holte
     Lars Bentsen tien i Khvn
     Jens Bentsen tien i Faxinge, Praesto
     Sara Bentsdr = Peter Olsen hmd i Holte
     Ane Bentsdr = Peder Albrechtsen hmd i Holte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Frederich Otto Hansen fattig inds i Husbye/Nyekjobing      3 Feb 1846  pg 382 420
WIFE:  Sophie Nielsdtr
CH:   Niels Peder Frederichsen 17 tien i Pedersberg, Soro
     Hans Frederichsen 13 hiemme
     Ellen Kirstine Frederichsdtr 6
ILLEG.CH: Jens Jensen 20 tien Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Nielsen aftmd i Stubberup     11 Feb 1846  pg 382
WIFE:  Ellen Andersdtr
CH:   Anders Larsen (dod)
      CH: Ane Kirstine Andersdtr = Carl Eilertsen smed i Weddinge
         Karen Sophie Andersdtr 18 ugift
         Mads Peder Andersen 14
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sara Pedersdtr aftenke i Grevinge   11 Feb 1846  pg 382 420
HUSB:  Peder Larsen (dod)
CH:   Erik Pedersen hmd i Grevinge Lynghuse
     Hans Pedersen hmd i Honsinge
     Jens Pedersen gmd i Grevinge
     Lars Pedersen hmd i Sneglerup
     Johanne Pedersdtr (dod) = afg. Anders Madsen gmd i HOnsinge
      CH: Erik Andersen tiene i Nyekjobing
         Peder Andersen tien i Vig
         Karen Andersdtr = Peder Olsen baggerkarl i Nyekjobing
         Mads Andersen mollersvend i Svinninge Molle
         Sidse Andersdtr 23 ugift tien i Nyekjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Madsen aftmd i Ellingelyng    23 Feb 1846  pg 384 420
WIFE:  Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Peder Jensen hmd i Hoibye
     Maren Jensdtr = Niels Poulsen skoemager
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Christiansen aftgsmd i Gudmindrup   25 Feb 1846   pg 384 420
CH:   Christian Nielsen hmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen aftmd i Abildore     24 Feb 1846  pg 384 421 
WIFE:  Ellen Jensdtr (dod)
CH:   Svend Pedersen 38 hmd i Honsinge bjerg/Kangeparten?
     Sidse Pedersdtr = Anders Hansen smed i Hesthaven
     Maren Pedersdtr = Christen Larsen hmd i Hoibye   (? Marie Pedersdtr )
     Karen Pedersdtr = Fritz Olsen skoemager i Nyekjobing
     Ane Pedersdtr 25 ugift tien doctor Moller i Nyekjobing
     Jens Pedersen 40 bodker hmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peter Christiansen ungkarl i Asminderup/Asnaes    14 Feb 1846   pg 384 420
SIS:   Bodil Christiansdtr = Jens Pedersen hmd i Braade
     Maren Christiansdtr = Jens Magrethe hmd i Hoibye
BRO:   Jorgen Christiansen hmd i Asminderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Larsen inds i Folleslov, hans dodfodte pigebarn       pg 385
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen aftmd i Kildehuus     24 Feb 1846  pg 385 391 423
WIFE:  Sidse Madsdtr (dod - 1835)
CH:   Inger Marie Jensdtr = Frederich Svendsen hmd i Hoibye/Ellingehuse
     Jens Jensen 43 hmd i Ellingelyng/Ellingehuse
     Ane Margrethe Jensdtr = Peder Christensen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Henriette Margrethe Morch sal. Lassen mollerenke i Kjelstrup Molle  2 Mar 1846    pg 386 390 395 397 398 400 401
403 404 411 412
HUSB:  Soren Lassen moller (dod) (? Soren Larsen )
CH:   Ellen Kirstine Lassen = Rasmussen spekhoker i Khvn
     Johannes Waldbye Lassen tommersv. i Nederbye/Kundbye / tommermand
     Else Margrethe Lassen = Schou molleforpagter i Nyekjobing ( Ellen Margrethe Lassen)
     Christiane Wilhelmine Lassen 25 ugift (dau) ( Wilhelmine Cathrine Lassen / Cathrine Wilhelmine Larsen )
     Jorgen Maurits Lassen 27 mollersvend i Waerslov Molle, Hagsted / Ouroe Molle
     Johanne Christiane Lassen 23 tien i Hagested Molle
     Laurine Regine Lassen 21 hiemme  (= Jens Jensen gmd i Preilerup - by 29 Jun 1846)
     Laurits Christian Lassen 19 mollersvend i Kjeldstrup Molle ( Christian Laurits Lassen)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Larsdtr aftenke i Abildore    13 Mar 1846  pg 387 420
HUSB:  Hans Pedersen gadehmd i Holkerup (dod)
CH:   Lars Hansen hmd i Abildore
     Niels Hansen hmd i Herredstrup?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Nielsdtr 2 uaegte barn i Svendstrup Hestehavn  18 Mar 1846  pg 387
MODER:  Karen Sophie Larsdtr
MORFADER: Lars Olsen inds i Svendstrup Hestehavn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Nielsdtr aftenke i Gjelstrup      20 Mar 1846  pg 387 388 418
HUSB:  Ole Nielsen hmd (dod)
CH:   Ole Olsen 33 arvefaster i Gjeldstrup
     Peder Olsen 26 inds i Gjeldstrup, for tiden i Holland paa en soereise
     Niels Olsen (dod)
      CH: Ane Kirstine Nielsdtr tien i Gjeldstrup - ugift
         Lars Nielsen 15 tien i Gjeldstrup
         Niels Nielsen 12 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Rasmusdtr 1 day, dau of Rasmus Madsen hmd i Asnaes  11 Mar 1846   pg 387
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Hansen 9 days, son of Hans Rasmussen inds i Skippinge     2 Apr 1846  pg 390
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Jensen aftmd i Atteruphuse   4 Apr 1846  pg 391 392 435
WIFE:  Ellen Madsdtr (dod)
CH:   Jens Andersen 34 hmd i Udbye, Tudsenaes
     Anders Andersen 30 hmd i Sondersted uden herreds / Udbye?
     Johanne Andersdtr = Peder Madsen hmd i Atterup
     Niels Andersen 28 hmd i Kidserup, Tudsenaes
     Ane Andersdtr 21 ugift tien i Sonnerup/Hoibye sogn
     Lars Andersen 17 tien i Tinselmark, Hoibye
guard: Lars Larsen gmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Nielsen aftmd i Kjelstrup    12 Apr 1846  pg 391 420
WIFE:  (dod)
CH:   Poul Andersen gmd i Kjeldstrup
     Lars Jacob Andersen gadehmd i Rode
     Christian Andersen moller i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Jensdtr aftenke i Gjeldstrup   22 Apr 1846  pg 391 392 420
HUSB:  Mads Rasmussen hmd (dod)
BRO:   Peder Jensen (dod)
      CH: Jens Pedersen hmd i Underue
         Anders Pedersen hmd i Holkerup
         Niels Pedersen hmd i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jorgensen ungkarl fattig i Odden     4 Apr 1846  pg 391 420
BRO:   Jeppe Madsen i Overbye
SIS:   Maren Madsdtr = Christen Jensen hmd i Hoibye
     Sidse Madsdtr ugift tien i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen aftmd i Rode   2 Apr 1846   pg 391 420
SIS:   Sidse Jensdtr = Andreas Andreasen skoemager i Nyekjobing
     Ellen Jensdtr enke = afg. Jens Pedersen hmd i Preilerup
BRO:   Lars Jensen (dod)
      CH: Dorthe Larsdtr = Niels Nicolaisen hmd i Trostrup
         Jens Larsen hmd i Rode
         Ane Larsdtr = Hans Larsen dagleier i Seyero?/byen
         Maren Larsdtr = Henrich Andersen hmd i Bregns?
         Karen Larsdtr = Ole Nielsen hmd i Holkerup
         Lars Larsen tien i Egeberg gaard
         Morten Larsen 21 gdbest i Eskildstrup
         Ane Kirstine Larsdtr 
     Morten Jensen (dod)
      CH: Dorthe Madsdtr = Jens Larsen hmd i Rode (above)
     Jens Jensen (dod)
      CH: Dorthe Jensdtr = Lars Olsen hmd i Eskildstrup
by: Jens Larsen hmd i Rode
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Larsdtr aftenke i Vallekilde    14 Apr 1846  pg 392 420
HUSB:  Bendt Bentsen aftmd (dod)
CH:   Lisbeth Bentsdr = Jens Christensen gmd i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Sorensen aftgsmd i Ellinge Rohave     18 Apr 1846  pg 392 420
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Else Sorensdtr 32 ugift tien i Asnaes Molle
     Soren Sorensen hmd i Hoibye
     Ellen Sorensdtr 23 = Ole Madsen inds i Staarup
     Ane Marie Sorensdtr 21 ugift tien i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Hansen gmd aftmd i Skippinge   28 Apr 1846  pg 393 420
CH:   Jorgen Eriksen gmd i Skippinge
     Sidse Eriksdtr = Bucehover muurmester i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Rasmussen 3, son of Rasmus Nielsen i Riis     29 Apr 1846  pg 393
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lisbeth Pedersdtr aftenke i Anneberghusene   28 Apr 1846  pg 393 420
HUSB:  Johan Carlsen aftmd (dod)
CH:   Ellen Kirstine Johansdtr = Peder Christensen hmd
     Carl Johansen hmd i Anneberg
     Trine Johansdtr = Nicolai Jensen i Anneberg
     Christian Johansen i Lumbsaas (?dau)
     Kirsten Johansdtr 23 ugift tien i Anneberg
     Marie Johansdtr = Carl Frederichsen hmd i Hoibye/Husbye?
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen 1˝, son of Jens Jorgensen hmd i Hoibyelyng     26 Apr 1846  pg 393
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen 10 wks, son of Niels Pedersen inds i Asnaes    28 Apr 1846  pg 393
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christopher Rasmussen ungkarl i Faareveile   3 May 1846  pg 393 420
SIS:   Karen Rasmusdtr = Hans Andersen hmd i Faaerveile
     Lisbeth Rasmusdtr 23 ugift tien i Saerslov
BRO:   Anders Rasmussen 20 tien i Snellinggaaden
SIS:   Marie Rasmusdtr 17 ugift
BRO:   Niels Rasmussen 13 tien i Wallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr aftenke i Yderbye     9 may 1846  pg 394 420
HUSB:  Anders Poulsen aftmd (dod)
CH:   Maren Andersdtr = Niels Hansen gmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dryde Sophie Christensdtr aftgsk i Rorvig  5 Jun 1846    pg 394 420
HUSB:  Peder Pedersen hmd (dod)
BRO:   Lars Christensen hmd (dod)
      CH: Karen Larsdtr (dod) = Jens Nielsen unge skpr i Rorvig
          CH:  Niels Jensen 27 styrmand i Rorvig
             Marie Jensdtr ugift
             Karen Jensdtr ugift
             Stine Jensdtr ugift
     Thomas Christensen lods (dod)
      CH: Christen Thomasen hmd i Nakke (dod)
          CH:  Morten Christensen 17 tien i Nakke
         Ane Thomasdtr (dod) = Jens Pedersen hmd i Rorvig
          CH:  Peder Jensen 19 i Soefort?
             Ellen Jensdtr ugift
         Ellen Thomasdtr = Frederich Lind sadelmager i Nygaard
SIS:   Maren Christensdtr (dod) = Anders Brode gmd i Rorvig
      CH: Ane Andersdtr enke = afg. Niels Olsen sognefoged i Rorvig
         Maren Andersdtr = Jens Larsen smed i Rorvig
         Marie Andersdtr = Mads Larsen gmd i Rorvig
         Niels Andersen gmd i Rorvig (dod)
          CH:  Caroline Nielsdtr ugift
             Stine Nielsdtr ugift
             Andreas Nielsen 15
             Christian Nielsen 10
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen 1, son of Niels Olsen inds i Ordrup   4 May 1846    pg 394
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Marie Larsdtr 11 wks, dau of Lars Pedersen inds i Folleslov   6 May 1846  pg 394
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Larsen ˝, son of Lars Larsen inds i Jyderup    12 May 1846  pg 394
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Madsen 2 , son of Mads Christensen inds i Hoibye      2 Jun 1846  pg 394
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Nicolai Jensen aftmd i Sonnerup    16 May 1846  pg 394 396
WIFE:  Sidse Olsdtr
CH:   Jens Nicolaisen 35 gmd i Sonnerup
     Ole Nicolaisen (dod)
      CH: Nicolai Olsen 12˝ i Kollekolle, Vig
         Stine Olsdtr 9 i Kollekolle, Vig
     Maren Nicolaisdr (dod) = afg. Jacob Larsen gmd i Hoibye
      CH: Lars Jacobsen 25 or 24 gmd i Hoibye
         Jens Peder Jacobsen 22 tien i Sonnerup
         Jorgen Jacobsen 20 tien i Nyekjobing
         Niels Jacobsen 17 tien i Asminderup / Staarup
         Christen Jacobsen 15 or 16 tien i Nyerup ( Christian Jacobsen )
         Nicolai Jacobsen 12 tien i Hoibye
         Anders Jacobsen 9 or 10 i Hoibye
wgd: Poul Pedersen i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Jensen 1, son of Jens Pedersen selv.gmd i Folleslov    4 May 1846  pg 394
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Adler baron of Adeler         6 May 1846    pg 394
WIFE:  Bertha baronesse af Adler fodt kumtess of Mallke
CH:   Sophie Hedevig Lovenskjold fodt Barenesse of Adeler enke = afg. Lovenskjold kammerherre
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Jensen aftmd i Anneberghuse   20 May 1846  pg 394
WIFE:  Kirsten Olsdtr (testament 7 Oct 1828)
BRO:   Rasmus Jensen (dod)
      CH: Anders Rasmussen (dod) 
          CH:  Peder Andersen 15 tien i Ledstrup
             Johan Andersen tiene i Sv. Hestehave
         Peder Rasmussen 22 tien i Nyekjobing
by: Niels Sorensen hmd i Anneberghuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jensen hiemmedobt, son of Jens Hansen inds i Nyrup     11 Jun 1846  pg 395
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Madsen aftmd i Overbye  1 Jul 1846   pg 396 420 (not in index)
WIFE:  (dod)
CH:   Sidse Olsdtr = Otto Nielsen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Eriksen skibsdreng 15 of Arendahl    8 Jul 1846  pg 397
FADER:  Eriksen skipper of Arendal
by: Elef Thomasen skipper of Arendal
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Michelsen aftmd i Nyrup      7 Jul 1846  pg 396 420
BRO:   Anders Michelsen aftmd i Steenstrup
     Johan Michelsen (dod)
      CH: Soren Johansen 48 hmd i Ulkerup
         Maren Johansdtr = Hans Andersen gmd i Nyrup
         Hans Johansen (dod)
          CH:  Niels Hansen 16 i Steenstrup
             Peder Hansen 12 
             Johan Hansen 11
             Soren Hansen 9
             Ane Kirstine Hansdtr ugift - alle i Steenstrup
     Niels Michelsen (dod)
      CH: Maren Nielsdtr = Poul Pedersen gmd i Ebbelyke
         Karen Nielsdtr = Lars Larsen hmd i Tengslemark
         Ellen Nielsdtr = Niels Jorgensen gmd i Lumbsaas
         Stine Nielsdtr = Lars Larsen gmd i Gudmindrup
     Jorgen Michelsen (dod)
      CH: Niels Jorgensen 38 gmd i Rorvig
         Maren Jorgensdtr = Lars Madsen gmd i Staarup
SIS:   Bodil Michelsdtr (dod)
      CH: Niels Hansen gmd i Lumbsaas
         Mads Hansen gmd i Tengslemark
         Lars Hansen hmd i Steenstrup
         Jorgen Hansen hmd i Klinte
         Maren Hansdtr = Christopher Larsen gmd i Lumbsaas
     Ane Kirstine Michelsdtr = Lars Danielsen aftmd i Lumbsaas
by: Mads Andersen ungkarl i Nyrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Pedersdtr hmdenke i Nygaard   30 Jun 1846  pg 396 420
HUSB:  Peder Olsen hmd (dod)
CH:   Lars Pedersen inds i Staarup
     Hans Pedersen tien i Nyekjobing
     Ole Pedersen hmd i Hoibye
     Peder Pedersen karlen i Nygaard
     Jens Pedersen karlen i Nykjobing
     Mads Pedersen soldat i Khvn
     Niels Pedersen 19 karlen i Honsinge
     Kirsten Pedersdtr = Mads Christensen inds i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftkone i Underue     8 Jul 1846   pg 397 420
CH:   Christian Jensen gmd i Underue
     Niels Jensen gmd i Nakke
     Anders Jensen hmd i Underue
     Jens Jensen hmd i Hestehave
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Carlsdr i Ellingelyng         12 Jul 1846   pg 397
HUSB:  Hans Jensen hmd
ILLEG.CH: Johan Frederichsen Falster 22
     Albertine Falster = Andersen snedker i Horbye, Tusenaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mette Olsdtr aftenke i Wallekilde/Hove, dod i Bjerresoe     12 Jul 1846  pg 397 398 434
HUSB:  Peder Jensen gmd i Bjerresoe (dod)
CH:   Soren Pedersen gmd i Bjerresoe (dod)
      CH: Maren Sorensdtr
         Ane Sorensdtr
         Sidse Sorensdtr - alle ugift
     Karen Pedersdtr (dod) = Ole Jensen hmd i Bjerresoe
      CH: Jens Olsen 25 ungkarl i Bjerresoe
         Peder Olsen 20 urmager i Bjerresoe
         Mads Olsen 16
         Karen Olsdtr = Jorgen Christensen hmd i Horve ( Jorgen Christiansen )
         Sidse Olsdtr ugift  (= Rasmus Olsen hmd i Bjerresoe - by 29 May 1847)
     Maren Pedersdtr (dod) = Rasmus Rasmussen gmd i Weilebye
      CH: Sidse Rasmusdtr
         Karen Rasmusdtr
         Laurine Rasmusdtr - alle ugift
     Jens Pedersen gmd sognefoged i Horve
guard: Jens Sorensen gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Pedersen aftmd i Overbye    26 Jul 1846  pg 398
WIFE:  Kirsten Larsdtr (testament 13 Jun 1832)
by: Anders Danielsen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Michelsdtr enke fattig i Vallekilde    2 Aug 1846  pg 400 420
HUSB:  Ole Nielsen hmd (dod)
CH:   Niels Jensen hmd i Vallekilde
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Nielsdtr ugift fruentimmer i Steenstrup      4 Aug 1846  pg 400 420
BRO:   Peder Nielsen aftmd i Gudmindrup
     Hans Nielsen aftmd i Steenstrup
     Niels Nielsen hmd i Tingslemark
SIS:   Kirsten Nielsdtr pigen i Steenstrup fattighuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Hansdtr uaegte barn i Hoibye     27 Aug 1846  pg 401
MODER:  Kirsten Hansdtr fruentimmer i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Marie Christensdtr 1 day, uaegte dau of Karen Larsdtr fruentimmer i Bjerresoe  9 Aug 1846    pg 401
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Peder Eriksen 4 wks, son of Erik Hansen inds i Hoibye   7 Aug 1846   pg 401
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Sorensdtr 1, dau of Soren Olsen inds i Kildeshusene    8 Aug 1846  pg 401
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peter Kisbye fattig i Viddinge     14 Aug 1846  pg 401 420
HEIRS:
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Petrea Nielsine Jacobsdtr uaegte barn i Hoibye     25 Aug 1846  pg 401
MODER:  Jacobine Jacobsen fruentimmer
by: Rasmus Jorgensen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ulrikke Qvist sal. Andreasen i Egeborg        15 Aug 1846   pg 401
3HUSB:  Andreasen moller
CH:   Niels Peter Qvist Andreasen 8
     Andreas Nicolai Andreasen 7
     Stine Andreasen 4
     Severin Hans Theodor Valdemar Andreasen 1
1HUSB:  Kjerulff moller
CH:   Trine Kjerulff ugift
     Sophie Kjerulff ugift
2HUSB:  Moinichen moller (dod)
CH:   Oline Vilhelmine Moinichen ugift
     Peter Kjaerulff Moincken 15
     Ludvig Moincken 13
     Christian Moincken 10
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ulrikke Qvist i Egeberg    10 Dec 1846  pg 401 414
3HUSB:  Andreasen moller
CH:   Niels Peter Qvist Andreasen
     Andreas Nicolai Andreasen
     Severin Hans Theodor W. Andreasen
     Stine Andreasen
1HUSB:  Kjerulff
CH:   Trine Kjarulff
     Sophie Kjerulff
2HUSB:  Moinicke
     Oline Wilhelmine Moinicke
     Peter Kjerulff Moinicke
     Ludvig Moiniche
     Christian Moinicke
guard: Nicolai Andreasen moller / Hans Jensen muurmester i Egeberggaardshuse
FADER of umyndige born: Andreasen propritair i Stokkevang
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Caroline Christine Hansdtr 8 wks, dau of Hans Larsen smed i Vig     14 Nov 1846  pg 408
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Claus Sorensen aftgsmd i Faareveile       18 Sep 1846  pg 403 420
WIFE:
CH:   Lars Clausen 30 inds i Faareveile
     Maren Clausdr = Mads Jensen hmd i Faareveile
by: Hans Christensen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Laurentze Discha i Folleslov 13 Sep 1846   pg 403
HUSB:  Dischech provst (testament 14 Jul 1815)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Pedersdtr aftenke i Nakke    11 Sep 1846  pg 403 420
HUSB:  Nicolai Andreasen gdbest (dod)
CH:   Edle Nicolaisdr = Lars Hansen uhrmager i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christen Olsen undkarl i Ellingehuse      16 Sep 1846  pg 403 420
MODER:  Bodil Pedersdtr
BRO:   Peder Olsen karlen i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Willumsen skovlober i Sonstrup Hestehave     2 Oct 1846   pg 404
STEDDATTER: Karen Sophie Jensdtr
by: Peder Larsen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mette Marie Jensdtr 8, dau of Jens Jensen i Folleslov      5 Oct 1846  pg 404
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Christian Andersen 10 wks, son of Anders Christensen hmd i Anneberghuse 5 Oct 1846    pg 404
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Hansen fattig i Faareveile   13 Oct 1846  pg 405 420
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jorgine Nielsdtr 2 days, dau of Niels Larsen inds Ellingehuse    9 Oct 1846  pg 405
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peter Olsen 3/4 aar, son of Ole Nielsen hmd i Nykjobinglyng    22 Oct 1846  pg 405
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Caroline Henrichsen aftk i Weddinge       23 Oct 1846  pg 405
HUSB:  Christen Larsen aftmd
CH:   Mads Christensen hmd i Faareveile
     Jens Christensen skraeder i Viddinge
     Frederich Christensen ungkarl i Faareveile
     Cathrine Christensdtr = Hans Jensen gmd i Faareveile
     Karen Sophie Christensdtr = Lars Nielsen hmd i Viddinge
     Frederikke Marie Christensdtr ugift    
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Hansen aftmd 77 i Svinninge    22 Oct 1846  pg 405 421
CH:   Hans Larsen 46 skolelarer i Staurup
     Soren Larsen 39 vertshuusholder i Khvn
by: Bodil Olsdtr = Hans Pedersen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Jensdtr aftenke hos Niels Larsen gmd i Asnaes   13 Oct 1846  pg 405 409 430
HUSB:  Mathias Christensen gmd (dod)
CH:   Peder Mathiasen 40 hmd i Asnaes
     Karen Mathiasdtr = Jens Nielsen gmd i Korup
     Ane Mathiasdtr = Rasmus Nielsen hmd i Hove/Asnaes
     Johanne Mathiasdtr ugift
     Christen Mathiasen gmd (dod)
      CH: Jens Christensen 21
         Christen Christensen 16 or 17
         Peder Christensen 12
         Julie Dorthea Christensdtr 7
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Larsdtr aftenke i Ordrup     6 Nov 1846  pg 406 415 438
HUSB:  Anders Olsen gmd (dod)
CH:   Lars Andersen 54 gmd i L.Egeberg
     Ole Andersen 52 gmd i Ordrup
     Poul Andersen 47 hmd i Korup
     Ane Marie Andersdtr (dod) = Peder Christensen gmd i Veilebye
      CH: Christen Pedersen 41 gmd i Veilebye
         Ole Pedersen 33 gmd i Bjerresoe
         Lars Pedersen 31 gmd i Bjerresoe
         Jens Pedersen 27 gmd i Veilebye
         Anders Pedersen 21 or 22 ungkarl gmd i Veilebye  (? Poul Pedersen )
         Karen Pedersdtr ugift
         Hans Pedersen 26 gmd ungkarl i Horve
         Ane Marie Pedersdtr (dod) = Jens Sorensen gmd i Bjerresoe
          CH:  Ane Jensdtr 13
             Sidse Jensdtr 10
     Ane Andersdtr (dod) = Erik Madsen gmd i Veilebye
      CH: Kirsten Eriksdtr ugift
     Bente Andersdtr (dod) = Anders Andersen gmd i Bjerresoe
      CH: Anders Andersen 25 gmd i Bjerresoe
         Margrethe Andersdtr = Lars Madsen gmd i Saerslov
         Bodil Andersdtr = Jens Pedersen gmd i Veilebye
         Maren Andersdtr ugift i Bjerresoe
         Ane Andersdtr ugift i Bjerresoe
     Kirsten Andersdtr = Lars Pedersen hmd i Bjergene ( Kirstine Andersdtr )
     Bodil Andersdtr = Jens Hansen gmd i Faareveile
     Else Andersdtr (enke by 14 Nov 1846) = Jorgen Jensen gmd i Stubberup
guard: Peder Larsen hjulmand i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Hansdtr i Stokkeberg Skov     10 Nov 1846  pg 407
HUSB:  Jacob Jensen opsyrsmand
CH:   Jens Jacobsen 22
     Peder Jacobsen 18
     Christian Jacobsen 14
     Carl Jacobsen 12
     Ludvig Jacobsen 5
     Marie Jacobsdtr ugift
     Sophie Jacobsdtr ugift
     Christine Jacobsdtr ugift
     Line Jacobsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Larsdtr i Sneglerup, dod i Gundestrup    14 Nov 1846  pg 408
HUSB:  Niels Jensen inds
CH:   Lars Nielsen 11 days (dod 14 days     18 Nov 1846 - pg 410)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Christiansen aftgsmd i Starreklinte  16 Nov 1846   pg 408 421
CH:   Christian Pedersen hmd i Eskeberg
     Peder Pedersen hmd i Skippinge
     Ole Pedersen arbeidsmand i Nexeloe
     Sidse Pedersdtr enke = afg. Rasmus Hansen i Holmstrup
     Karen Pedersdtr = Jorgen Pedersen gmd i Starreklinte
     Ane Kirstine Pedersdtr = Mads Olsen hmd i Restinge 
     Bodil Kirstine Pedersdtr = Niels Jensen inds i Asnaes Fattighus
     Ane Pedersdtr = Peder Christiansen aftmd i Starreklinte
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Hansdtr aftenke i Preilerup       25 Nov 1846  pg 410 421
HUSB:  Anders Pedersen hmd (dod)
CH:   Hans Johansen hmd i Atterup
     Marthe Johansdtr enke = afg. Niels Andersen hmd i Gjeldstrup
by: Erik Eriksen hmd i Preilerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Soren Madsen aftmd i Asnaes      24 Nov 1846  pg 410 421
CH:   Karen Sorensdtr enke = afg. Niels Pedersen hmd i Asnaes
     Kirsten Sorensdtr = Jens Henrichsen hmd i Widdinge
by: Jens Pedersen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Dorthe Pedersdtr aftk i Staarup       4 Dec 1846  pg 411 421
CH:   Lars Madsen vertshuusholder i Khvn
     Christian Madsen spisavert i Khvn
     Sidse Marie Madsdtr = Hansen snedkersvend i Khvn
     Kirstine Madsdtr = Hans Sorensen baadsporer i Nykjobing
     Sophie Madsdtr = Anders Pedersen hmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Marie Pedersdtr 4, dau of Peder Pedersen inds i Folleslov      7 Dec 1846  pg 411 
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Dorthea Nielsdtr 3 wks, dau of Niels Eriksen inds i Grevinge    7 Dec 1846  pg 411
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Larsen aftmd i Faareveile     25 Nov 1846  pg 411 419
CH:   Lars Jensen 28 or 30 ungkarl i Faareveile
     Jens Jensen 18 or 17 ungkarl i Faareveile
     Maren Jensdtr ugift
     Dorthe Jensdtr ugift
     Sidse Jensdtr ugift
     Johanne Marie Jensdtr ugift
by: Christen Larsen gmd i Faareveile
wgd: Christen Nielsen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Peder Pedersen 9 wks, uaegte barn i Riis      30 Nov 1846  pg 411
MODER:  Ane Larsdtr fruentimmer
FADER:  Peder Jorgensen ungkarl
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Andersen aftgsmd i Jyderup    27 Nov 1846  pg 411 421
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Hans Nielsen 22
     Niels Peder Nielsen 13
     Ane Nielsdtr ugift
     Karen Nielsdtr ugift
     Giertrud Marie Nielsdtr ugift
     Kirstine Nielsdtr ugift
by: Jens Jensen hmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peder Larsen 2˝, son of Lars Larsen hmd i Kildehusen   7 Dec 1846   pg 411
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Larsdtr ugift fruentimmer i Holkerup   25 Nov 1846  pg 411 421
MODER:  Lucie Larsdtr enke = afg. Ole Andersen gmd i Holkerup
BRO:   Niels Larsen aftmd i Holkerup
by: Lars Olsen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Kirstine Christensdtr aftgsenke i Asnaes     13 Dec 1846   pg 416 421
HUSB:  Ole Jensen hmd i Murkjaer, Asnaes (dod)
CH:   Karen Olsdtr = Hans Olsen hmd i Viddinge
     Ane Olsdtr = Mads Nielsen ghmd i Asnaes
     Maren Olsdtr = Peder Christensen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Anders Pedersen 1˝, son of Peder Rasmussen inds i Honsinge  31 Dec 1846   pg 419
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Olsdtr aftk i Asminderup     31 Dec 1846  pg 419 421
CH:   Ole Jensen hmd i Asmindrup
     Anders Jensen 25 ungkarl i Seistrup
     Sidse Cathrine Jensdtr ugift i Anneberg Skov
     Lars Jensen 17 i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Sorensen aftgsmd i Overbye    22 Dec 1846  pg 419 421
CH:   Marie Pedersdtr = Peder Madsen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Pedersen 7 barn i Bjergene    4 Jan 1847  pg 421
PLEIEFADER: Jens Nielsen inds i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr aftenke i Skaverup     16 Jan 1847  pg 422
HUSB:  Lars Sorensen gmd (dod)
SIS.CH: Hans Jensen gmd i Skaverup
     Peder Jensen gmd i Ulkerup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Jensdtr enke 80 fattig i Ellingehuse    21 Jan 1847  pg 422
WIFE:  Jens Pedersen inds (dod)
by: Ole Pedersen hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Johanne Nielsdtr 36 i Kjeldstrup    18 Jan 1847  pg 422 428
HUSB:  Lars Madsen inds
CH:   Niels Peter Larsen 3 days
guard: Peder Nielsen gmd i Kjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirstine Jensdtr 1 wk, dau of Jens Clausen inds i Weddinge    30 Jan 1847  pg 423
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sophie Pedersdtr 2, dau of Peder Mogensen hmd i Ellingehuse   30 Jan 1847   pg 423
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Nielsen 's enke fattig i Weilebye     21 Jan 1847  pg 423
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mogens Larsen aftmd 66 i Holmstrup   22 Jan 1847  pg 423
CH:   Anders Mogensen gadehmd i Lumbsaas
     Ane Mogensdtr = Rasmus Pedersen hmd i Lumbsaas
     Karen Mogensdtr = Morten Andersen gmd i Holmstrup
     Sophie Mogensdtr = Peder Hansen unge gmd i Holmstrup
     Kirsten Mogensdtr = Jens Madsen inds i Hoibye
     Lucie Mogensdtr = Peter Bosje/Boeje i Anneberghuse
     Maren Mogensdtr = Niels Nielsen hmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Rasmus Larsen fattig i Jyderup     21 Jan 1847  pg 423
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sophie Madsdtr aftenke 88 i Lumbsaas      29 Jan 1847  pg 423
HUSB:  Lars Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Larsen hmd i Lumbsaas
     Maren Larsdtr = Peder Nielsen inds i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Christiansdtr 78 i Hoibye        6 Feb 1847    pg 424
HUSB:  Lars Hermansen aftgsmd
CH:   Maren Larsdtr = Mads Nielsen smed i Nakke
     Dorthe Larsdtr (dod) = Lars Pedersen hmd i Nyrup
      Ch: Christian Larsen 15 tien i Steenstrup
         Lars Peter Larsen 11
         Ane Larsdtr ugift
     Else Larsdtr = Niels Nielsen hmd i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Pedersdtr aftenke 92 i Honsinge      8 Feb 1847  pg 424
CH:   Peder Mortensen gmd i Honsinge
     Henrich Mortensen skovbetjent i Jyderup
     Marie Mortensdtr enke = afg. Jens Nielsen hmd i Rode
     Karen Mortensdtr = Johan Pedersen gmd i Holoekolle
     Ane Mortensdtr (dod) 
      CH: Peder Pedersen hmd i Ellingehuse
         Morten Pedersen 26 tien i Oddens Skov
         Hans Pedersen 25 tien i Stubberup
         Mads Pedersen 19 tien i Ellingegaard
         Kirsten Pedersdtr = Niels Nielsen hmd i Atterup
         Maren Pedersdtr 20
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Birthe Madsdtr fattig i Horve    27 Feb 1847   pg 425
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Caroline Nielsdtr 1˝, dau of Niels Rasmussen hmd Ellingelyng   27 Feb 1847  pg 425
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Erik Nielsen fattig 78 i Frorsinge, Ubye sogn      23 Feb 1847  pg 425
by: Hans Ottesen gmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Jacobsdtr 70 enke i Gudminderup      18 Feb 1847  pg 425
HUSB:  Anders Madsen gmd (dod)
CH:   Mads Andersen gmd i Gudminderup
     Jacob Andersen 27 hiemme
     Marie Andersdtr = Jens Hansen gmd i Gudminderup
     Kirsten Andersdtr = Jens Rasmussen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Jensen inds i Asnaes, hans dodfodte drengebarn   4 Mar 1847  pg 425
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jensen inds 47 i Stubberup    13 Mar 1847  pg 425
WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Inger Jensdtr 16
     Sophie Jensdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Peder Hansen 17 wks, son of Hans Poulsen hmd i Windekilde Bjerge 1 Mar 1847    pg 425
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jacob Hansen 2, son of Hans Jacobsen inds i Skaverup  4 Mar 1847  pg 425
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Sophie Frederikke Andersdtr 3, dau of Anders Jensen inds i Ellingelyng      15 Feb 1847    pg 425
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lisbeth Jepsdtr 5˝, dau of Jeppe Jonas inds i Folleslov     13 Feb 1847  pg 425
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen inds 67 i Windekilde Bjerge    12 Feb 1847  pg 425
WIFE:  Karen Mortensdtr
CH:   Maren Kirstine Nielsdtr 14
     Christian Nielsen 11
     Karen Sophie Nielsdtr 9
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sidse Christiansdtr aftgsenke 76 i Nyerup      18 Mar 1847   pg 425
HUSB:  Lars Madsen hmd (dod)
BRO:   Lars Christensen aftmd i Pleierup
     Jens Christensen hmd i Engelstrup
     Niels Christensen aftmd i Ledstrup
SIS:   Lucie Christensdtr (dod) = Anders Christiansen hmd i Gundestrup
      CH: Kirstine Christensdtr = Soren Hansen hmd i Nyerup
         Marie Christensdtr = Jens Olsen hmd i Vig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Giertrud Agustine Olavia Larsen 11 i Staarup      18 Mar 1847  pg 426
FADER:  Hans Larsen skolelarer i Staarup
BRO:   Lars Christian Jorgen Brachner Larsen 17 i Nykjobing
     Jens Xophus Larsen 16
     Carl Peter Theodor Larsen 4
     Hans Frederich Julius Larsen 7
SIS:   Ida Lucie Larsen 14
˝BRO:  Ole Willum Gjerup Larsen 1
MODER:  (dod 29 Nov 1845?)
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mads Peder Christensen 7, son of Christen Pedersen gadehmd i Pleierup 24 Mar 1847   pg 426
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peder Sorensen ungkarl 18 i Trundholmmosen    1 Apr 1847  pg 426
MODER:  Kirsten Pedersdtr = Peder Nielsen opsymmand i Tundholm mosen
SIS:   Sidse Kirstine Sorensdtr 14 ugift tien i L.Egeberg
BRO:   Mads Sorensen 15 tien i Vig
SIS:   Maren Sorensdtr 11
˝BRO:  Soren Pedersen 8 
     Henrich Pedersen 6
˝SIS:  Ane Sophie Pedersdtr 2
guard: Jens Nielsen gmd i Homenge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Pedersdtr 3, dau of Peder Nielsen inds i Holte   26 Apr 1847  pg 427
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Jensdtr 4˝, dau of Jens Olsen inds i Weddinge 9 Apr 1847    pg 427
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Eriksen 4, son of Erik Mogensen inds i Seddinge  12 Apr 1847  pg 427
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Maren Pedersdtr i Haunsoe   16 Apr 1847  pg 427
HUSB:  Jens Pedersen aftmd
CH:   Karen Sophie Jensdtr = Dardanell muurer i Saerslve
     Johanne Jensdtr = Niels Pedersen gmd i Haunsoe
     Lisbeth Jensdtr 22 ugift hiemme
     Ane Jensdtr 18 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Hansen 5, son of Hans Jensen inds i Pleierup   10 Apr 1847  pg 427
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Peder Rasmussen 2 mo, son of Rasmus Nielsen inds i Ledstrup   11 Apr 1847   pg 427
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ole Andersen 70 fattig i Egeberg  14 Apr 1847   pg 427
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Nielsen aftgmd i Horve      16 Apr 1847  pg 427 428
CH:   Rasmus Pedersen gmd i Horve
     Jens Pedersen (dod) = ... = 2. Christen Pedersen gmd i Weilebye
      CH: Marie Jensdtr 20 hiemme
     Erik Pedersen (dod) = ... = 2. Christen Pedersen gmd i Weilebye
      CH: Jens Eriksen 17
     Niels Pedersen (dod) = ... = 2. Lars Christensen i Svinninge Mark
      CH: Jens Nielsen 7 
     Ane Pedersdtr (dod) = Peder Sorensen gmd i Weilebye
      CH: Soren Pedersen 14
         Jens Pedersen 12
         Erik Pedersen 10
         Anders Pedersen 8
     Kirsten Pedersdtr = Christen Christensen hmd i Horve
     Karen Pedersdtr = Mads Hansen gmd i Horve
     Maren Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Poul Pedersen aftgmd 85 i Grevinge   21 Apr 1847  pg 427
CH:   Lars Poulsen gmd i Grevinge
     Niels Poulsen
     Ellen Poulsdtr = Jens Madsen i Lynghavn
     Maren Poulsdtr enke =afg Claus Eriksen gmd i Sneglerup
     Kirsten Poulsdtr = Hans Nielsen aftmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Nielsdtr aftenke 74 i Glostrup   1 May 1847  pg 428
HUSB:  Jens Jensen gmd (dod)
CH:   Niels Jensen gmd i Glostrup
     Jens Jensen hmd i Frederiksvaerk
     Inger Jensdtr (dod) = Hans Hansen hmd i Ordrup
      CH: Jens Hansen 22 i Ordrup
         Niels Hansen 15 i Ordrup
     Ane Jensdtr = Hans Hansen hmd i Ordrup
     Karen Jensdtr = Lars Jorgensen gmd i Borserup
     Kirsten Jensdtr ugift hos Peder Nielsen gmd i Holdt
     Birthe Marie Jensdtr ugift hos Lars Jorgensen gmd i Borserup
     Johanne Jensdtr ugift hos Niels Jensen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Jensen aftsgaardmd i Horve    6 May 1847  pg 430
PLEIESON: Niels Larsen hmd i Weilebye
BRO:   Peder Jensen aftmd i Weddinge
     Maren Jensdtr = Niels Enevoldsen smed i Stubberup
     Kirsten Jensdtr enke = afg. Christen Hansen hmd i Svinninge
     Niels Jensen (dod)
      CH: Mads Nielsen tien i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lars Christensen fattig 68 i Hoibye     17 May 1847   pg 430
by: Rasmus Larsen sognefoged i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Louise Sine Adolphsdr enke i Horve      8 May 1847    pg 430
HUSB:  Jacob Nielsen smed (dod)
CH:   Frederich Jacobsen hmd i Eskebjerg
     Jens Christensen bmd i Svinninge
     Niels Jacobsen hmd i Faurboe
     Inger Jacobsdtr = Soren ... skoemager i Faurboe
     Peder Jacobsen smed i Horve
by: Mads Pedersen ungkarl i Horve
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jens Nielsen 4, son of Niels Olsen inds i Strandhusene      20 May 1847  pg 431
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Andersdtr enke 80 i Skippinge  20 May 1847   pg 432
HUSB:  Peder Pedersen hmd (dod)
CH:   Jens Pedersen hmd i Faureboe
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Dorthe Larsdtr aftenke 78 i Gudminderup     24 May 1847  pg 432
HUSB:  Ole Jensen gmd (dod)
CH:   Mads Olsen (dod)
      CH: Jens Peter Madsen 21 i Gudmindrup
         Niels Madsen 17 i Gjeldstrup
         Ole Madsen 10 i Gjeldstrup
     Niels Olsen hmd i Hoibye
     Cathrine Olsdtr = Lars Madsen gmd i Klint
     Karen Olsdtr (dod) = Christen Hansen gmd i Rorvig
      CH: Hans Christensen i Rorvig - myndig
     Lisbeth Olsdtr = Peder Sorensen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Nielsen fattig i Folleslov    21 May 1847  pg 432
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hansdtr enke i Skippinge     30 May 1847  pg 435 436 438
HUSB:  Peder Hansen gmd (dod)
CH:   Lisbeth Pedersdtr = Lars Jorgensen gmd i Skippinge/ Nexsloe
     Peder Pedersen 37 sindssvage
by: Jens Hansen gmd i Saerslev
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Giertrud Kirstine Pedersdtr 6, dua of Peder Rasmussen inds i Honsinge  4 Jun 1847  pg 437
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jacob Christensen aftgsmd i Ordrup 12 Jun 1847   pg 437
WIFE:  Johanne Marie Henrichsdtr
CH:   Mads Jacobsen 22 tien i Noragergaard
     Ane Jacobsdtr 24 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Peder Hansen aftmd i Overbye      15 Jun 1847  pg 437 438
WIFE:  Lucie Jacobsdtr
CH:   Lars Pedersen tien i Overbye
     Mads Pedersen 24 tien i Overbye
     Daniel Pedersen 20 tien i Yderbye
     Hans Pedersen 16 tien i Yderbye
     Ellen Pedersdtr ugift tien i Overbye
     Stine Pedersdtr ugift tien i Overbye
     Dorthe Pedersdtr = Peder Madsen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Inger Larsdtr fraskildt 68 i Folleslov     16 Jun 1847  pg 438
HUSB:  Soren Clausen smed (fraskildt)
CH:   Lars Sorensen smed i Anneberggaard
     Sidse Sorensdtr = Kramer sadelmager i Kallundborg
     Christiane Sorensdtr tien i Kallundborg
     Karen Sorensdtr tien i Kundbye
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]


Lars Carl Johansen 2, son of Johan Anthon inds i Strandhusene      23 Jun 1847  pg 438
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Marie Louise Hansen 1˝, dau of Hansen skolelarer i Faareveile      18 Jun 1847  pg 438
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ellen Nielsdtr 2 mo uaegte barn i Gudmindrup      27 Jun 1847  pg 440
MODER:  Stine Nielsdtr
MORBRO: Anders Nielsen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Kirsten Nielsdtr enke 92? i Rorvig   30 Jun 1847  pg 440 441 443 454
HUSB:  Daniel Danielsen skolelarer i Nakke (dod) (testament 11 Feb 1839)
SIS:   Karen Nielsdtr (dod) = Morten Christophersen gmd i Kjerup? =1. Mads Nielsen gmd i Staarup
      CH: Dorthe Mortensdtr (dod) = Niels Christensen gmd i Staarup
          CH:  Niels Nielsen moller i Nygaard
             Christen Nielsen gmd i Taarndrup
         Lars Madsen gmd i Staarup
         Niels Madsen 
     Ane Nielsdtr (dod) = Peder Jensen gmd i Nakke
      CH: Jens Pedersen gmd i Nakke
         Niels Pedersen gmd i Rorvig
          CH:  Ane Nielsdtr = Jens Nielsen inds i Rorvig
     Maren Nielsdtr (dod) = Soren Larsen gmd i Steenstrup 
      CH: Mads Sorensen i Khvn
         Bodil Sorensdtr = Peder Nielsen gmd i Hoibye
         Dorthe Sorensdtr (dod) = Niels Carlsen smed i Steenstrup =1. Peder Olsen hmd i Steenstrup
          CH:  Lucie Christophersdtr = Andersen skomager i Lerchenborg
             Ane Marie Nielsdtr = Peder Christensen hmd i Steenstrup
             Kirsten Nielsdtr = Soren Nielsen hmd i Steenstrup
             Maren Nielsdtr = Soren Nielsen hmd i Lerchenborg
             Lars Pedersen arbeidsmand i Waldbye
             Soren Nielsen inds i Gudmindrup
         Maren Sorensdtr (dod) = Frederich Clausen hmd
          CH:  Thyge Frederichsen 25 mollersvend i Kongens Molle
             Claus Frederichsen 23 i Lerchenberg
             Soren Frederichsen 31 i Stavern
             Ane Marie Frederichsdtr = Offer Olsen gmd i Warslov
     Marie Nielsdtr (dod) = Lindegaard kudsk (no children)
BRO:   Niels Nielsen i Hoibye (dod) (no children)
     Mads Nielsen gmd i Engemosegaarden (dod)
      CH: Ole Madsen hmd i Olsted
         Jacob Madsen (dod) 
          CH:  
         Jens Madsen i Khvn (dod)
          CH:  
         Anders Madsen hmd i Nyerup (dod)
          CH:  Mads Andersen i Nyerup
             Sidse Marie Andersdtr ugift i Nyrup
             Jens Peter Andersen 8˝ hiemme
SIS:   Maren Nielsdtr (dod)
      CH: Niels Sorensen gmd i Steenstrup (dod)
          CH:  Anders Nielsen gmd i Steenstrup
             Lars Nielsen gmd i Steenstrup
             Maren Nielsdtr = Lars Pedersen hmd i Ebbellykke
             Brocie Nielsdtr = Jens Nielsen hmd i Gudmindrup
             Maren Nielsdtr (dod) = Frederich Clausen
               CH:
HUSB.BRO: Lars Danielsen gmd i Nakke
     Hans Danielsen i Helsingoer (dod)
      CH: Ferdinand Danielsen vaever i Gurre ved Helsingoer
         Fritz Danielsen sadelmager er tilhus
         Dorthe Lovise Danielsen ugift i Gurre
         Charlotte Danielsen ugift i Helsingoer
HUSB.SIS: ... Danielsdr (dod) = Jens Thomasen gmd i Nakke
       CH: Thomas Jensen skipper i Rorvig
         Lars Jensen skipper i Rorvig
         Daniel Jensen hmd i Nakke
         Karen Sophie Jensdtr = Hans Pedersen gmd i Nakke
     Sophie Danielsdr = Christen Hansen hmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Lucie Larsdtr aftenke 75 i Ellinghuse      26 Jun 1847  pg 440
HUSB:  Niels Nielsen hmd (dod)
CH:   Lars Nielsen hmd i Honsinge
     Sidse Nielsdtr = Peder Pedersen hmd i Ellingehuse
     Stine Nielsdtr = Soren Jensen hmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Laurits Peder 11, pleiebarn fodt i Fodselstiftelsen i Khvn, i Ellingehuse   16 Jul 1847   pg 443
hos Peder Pedersen inds i Ellinghuse
by: Lars Johansen hmd i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Johannes Moller forstund. skovfoged i Ulkerup/Anneberg Skov    25 Jul 1847  pg 445 450 452
WIFE:  Johanne Kirstine Thorine Moller sal. Moller
CH:   Frederich Carl Christian Mollr 7˝ i Mantzhoi
     Alfred Severin Nicolai Moller 6˝
     Johannes Moller 5 hos bedstefader gerhere Moller i Khvn
guard: Wallendorf skovrider i Mantzhoi
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Hans Christiansen aftgsmd 83 i Abildore       28 Jul 1847   pg 447
CH:   Christen Hansen gadehmd i Nakke
     Ane Hansdtr = Anders Pedersen hmd i Holkerup
     Kirsten Hansdtr 49 tien i Rorvig
     Margrethe Hansdtr = Christen Jorgensen gadehmd i Abildore
     Sidse Hansdtr = Peder Madsen hmd i Abildore
     Maren Hansdtr = Peder Pedersen smed i Braade
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Jacob Larsen aftmd 86 i Rorvig    29 Jul 1847  pg 447 (not in index)
CH:   Maren Jacobsdtr = Soren Jensen hmd i Rorvig
     Peder Jacobsen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Sara Hansdtr aftenke 69 i Svinninge       3 Aug 1847  pg 452
HUSB:  Jens Nielsen hmd (dod)
CH:   Sidse Jensdtr = Christian Pedersen hmd i Anneberg Mark
     Peder Jensen 39 hmd i Svinninge
     Mads Jensen 35 hmd i Nykjobing Lyng
     Karen Jensdtr = Lars Christiansen hmd i Hoibye Lyng
     Lars Jensen 30 hmd i Svinninge
     Anders Jensen 28 hmd i Jyderup Mrak
     Marie Jensdtr = Wilhelm hmd i Bjergene
     Stine Jensdtr (dod) = Christen Larsen hmd i Honsinge
      CH: Ane Christensdtr ugift
         Peder Christensen 11
         Marie Christensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Ane Sophie Larsdtr 90 aftenke i Rorvig     15 Aug 1847  pg 453
HUSB:  Hans Nicolaisen gmd (dod)
CH:   Lars Hansen 54 sognefoged i Rorvig
     Margrethe Hansdtr = Peder Olsen hmd i Nakke
     Maren Hansdtr (dod) = Peder Madsen moller i Rorvig
      CH: Niels Pedersen 31 moller i Rorvig
     Daniel Hansen skibsforer i Khvn (dod)
      CH: Hans Peter Nicolai Hansen 18 billedhuggerlerling i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Bodil Nielsdtr 32 ugift fruentimmer i Vig    8 Aug 1847  pg 453
BRO:   Peder Nielsen gmd i Vig
SIS:   Ane Nielsdtr = Niels Larsen hmd i Vig
     Maren Nielsdtr = Hans Ottesen arvefaester i Vig
     Karen Nielsdtr = Lars Pedersen gmd i Vig
     Sidsel Nielsdtr = Poul Andersen gmd i Kjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Frederich Pedersen aftmd i Bjerresoe     10 Sep 1847   pg 453
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Peder Frederichsen 37 mollesvend i Mierlose Molle
     Jens Frederichsen 32 mollesvend i Buttrup Molle
     Hans Frederichsen 29 arbeidsmand i Bjerresoe hestehave
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Karen Hansdtr 39 i Folleslov      16 Aug 1847  pg 453
HUSB:  Jeppe Jensen inds
CH:   Ane Marie Jepsdtr 8 3/4
     Jens Christian Jepsen 3 3/4
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Mette Pedersdtr fattig i Skippinge   19 Aug 1847  pg 453
HUSB:  Christopher Andreasen hmd fattig
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Jensen 20˝ ungkarl i Anneberghuse, son of Jens Jensen hmd i Ellingehuse 14 Aug 1847   pg 453
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Laurits Carl Sorensen 8 3/4, son of Sorensen skolelarer af Jyderup    Aug 1847   pg 454
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Christian Qvade ungkarl fattig i Faareveile 23 Sep 1847   pg 454
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

Niels Christian Hansen 1, barn i Atterup    20 Sep 1847  pg 454
MODER:  Ane Margrethe Andersdtr = Hans Olsen gmd
[Dragsholm Birk, Holbaek; Book 4 1836-47; film 41134]

////////////////////////////////////////END BOOK 4 - & Film ////////////////////////////////////////
     Dragsholm Birk - skifteprotokol
     Book 5 1847-1859 FHL film 41135
     Book 6 1859-1865 FHL film 41135
     by Aurelia Clemons Nov 2006

Niels Johannes Moller forstkandidat i Annebjaerg    20 Oct 1847  pg 1 6 19 52 54
? Rasmus Nielsen smed i Ledstrup
? Bagger procurator i Nykjobing
? Soren Madsen gmd i Nygaard
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Christiansdtr ˝, illeg dau of Christian Hansen ungkarl i Udby & Sidse Andersdtr i Pleierup      23 Oct 1847
pg 2
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr enke i Rorvig    d.28 Oct 1847 pg 3 15 25 32 40 41 45 50 53 57 62 68 74 76 77 78 81 82 94 97 100
102 118 121 124* 128 135 147 199
HUSB:  Daniel Danielsen skolelaerer i Nakke (dod ?16 Sep 1847)   (testament 4 Feb 1839)
SIS:   Karen Nielsdtr (dod)
      CH: .... (dod)
          CH:  Niels Nielsen Nygaard moller i Staarup
             Anders Nielsen gmd i Taarndrup
             Lars Madsen gmd i Staarup
             Niels Madsen i Khvn
     Ane Nielsdtr (dod)
      CH: Jens Pedersen gmd i Nakke
         Niels Pedersen gmd i Nakke
     Maren Nielsdtr (dod)
      CH: Mads Sorensen i Khvn
         Bodil Nielsdtr = Peder Nielsen gmd i Hoibye
         Dorthe Sorensdtr (dod)
          CH:  Lucie Christophersdtr = Andersen skoemager i Lerchenborg
             Ane Marie Nielsdtr = Peder Christensen hmd i Steenstrup
             Kirsten Nielsdtr = Soren Nielsen hmd i Steenstrup
             Maren Nielsdtr = Soren Nielsen hmd i Lerchenborg
             Lars Pedersen i Waldbye
             Soren Nielsen inds i Gudmindrup
         Niels Sorensen (dod)
          CH:  Anders Nielsen gmd i Steenstrup
             Lars Nielsen gmd i Steenstrup
             Maren Nielsdtr = Lars Pedersen hmd i Ebbellykke
             Brocie Nielsdtr = Jens Nielsen hmd i Gudmindrup
         Maren Nielsdtr (dod)
          CH:  Thyge Frederichsen mollersvend i Kongens Molle
             Claus Frederichsen i Lerchenborg
             Soren Frederichsen i Stavanger, Norge
             Ane Marie Frederichsdtr = Offer Olsen gmd i Wierslev
BRO:   Mads Nielsen (dod)
      CH: Ole Madsen hmd i Olsted
         Anders Madsen (dod)
          CH:  Mads Andersen i Nyrup
             Jens Peder Andersen 8˝
             Sidse Marie Andersdtr ugift i Nyrup
HUSB.BRO: Lars Danielsen gmd i Nakke
     Hans Danielsen (dod)  (? gmd i Nakke)
      CH: Ferdinand Danielsen vaever i Gurre ved Helsingoer
         Fritz Danielsen i Helsingoer
         Lovise Danielsen ugift i Gurre
         Charlotte Danielsen ugift i Helsingoer
HUSB.SIS: ... Danielsdtr (dod) = Jens Thomasen gmd i Nakke
      CH: Thomas Jensen skipper i Rorvig
         Lars Jensen skipper i Rorvig
         Daniel Jensen hmd i Nakke
         Maren Sophie Jensdtr = Hans Pedersen gmd i Nakke
     Sophie Danielsdtr = Christen Hansen hmd i Nakke
?HEIR:  Jens Jensen brandeviinsbrander i Nykjobing
?    Niels Pedersen gmd i Rorvig
      CH: Ane Nielsdtr = Jens Nielsen inds i 
     Jens Pedersen gmd i Nakke
     Hans Pedersen u. gmd i Nakke
? Jens Jensen, Jens Pedersen gmd & Niels Pedersen, Soren Nielsen hmd & Peder Christensen inds i Steenstrup
?guard: Anders Nielsen gmd i Steenstrup
guard: Knudsen procurator i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Larsen 70 aftgsmd i Grevinge   d.9 Nov 1847  pg 4
WIFE:  
CH:   Lars Madsen 30 hmd i Grevinge
by: Mads Jensen gmd i Atterup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Christophersdtr 80 aftgsenke i Windekilde Bjerge     d.4 Nov 1847  pg 4 24 
HUSB:  Erik Hansen hmd (dod)
CH:   Christopher Eriksen ins i Bjergene
     Ane Eriksdtr = Mads Eriksen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Kjaerulf Moineche ungkarl i Egeberg Molle    d.31 Oct/1 Nov 1847   pg 4 5 107 121 168
BRO:   Frederich Ludvig Moiniche 14 i Egebergsmolle
     Christian Moineche 12
SIS:   Ane Wilhelmine Moiniche 18 i Skaverup
˝SIS:  Trine Kjerulf 22 ugift i Ouroe
     Sophie Kierulf 20 ugift i Ledstrup
˝BRO:  Niels Peder Qvist Andreasen 10 i Nykjobing     ( Niels Peter Qvist Andreasen )
     Andreas Nicolai Andreasen 8 i Egeberg Molle
     Severin Hanne Theodor Waldemar Andreasen 2     (or Severin Hanns Theodor Waldemar Andreasen )
˝SIS:  Stine Andreasen 4
STEPFAD:     N. Andreasen moller i Egeberg Molle
guard: Hans Jensen muurmester i Egeberggaardshuse & Mads Andreasen gmd/braendeviinsbraender i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Andersen gdbruger i Hoiby    31 Jul 1847  pg 5
til: Jacob Diderik Dorga
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Madsen aftgshmd 65 i Vig     d.7 Nov 1847  pg 5 24
WIFE:  Sidse Jensdtr 
CH:   Mads Madsen 34 hmd i Wiig
     Jens Madsen 18 tiene i Seddinge
     Lisbeth Madsdtr ugift tiene i Nykjobing
     Sidse Madsdtr tiene i Nykjobing
     Marie Madsdtr tiene i Wiig
     Dorthe Madsdtr hiemme
     Ellen Madsdtr tiene i Yderbye
     Maren Madsdtr tiene i Hoiby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Margrethe Larsdtr 80 i Holkerup    26 Nov 1847  pg 6
HUSB:  Jens Larsen aftgsmd
CH:   Ane Jensdtr = Rasmus Jacobsen hmd i Holkerup
     Stine Jensdtr = Jens Madsen hmd i Underue
     Karen Jensdtr = Jens Larsen hmd i Gjeldstrup
     Bodil Jensdtr (dod) = Rasmus Jacobsen hmd i Holkerup (above)
      CH: Ane Marie Rasmusdtr 12 hiemme
         Maren Kirstine Rasmusdtr 10
         Peder Rasmussen 7
         Line Margrethe Rasmusdtr 4
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Dastrup sognepraest 78 i Egebjerg      d.28 Nov 1847      pg 6 7 12 27 34 41 43 47 53 58 64 78 90
95 109 131 133 138 139 140 
BRO.CH: Hans Lorentz Dastrup snedkermester i Holbek/Egeberg, son of Ane Marie Dastrup
SIS.CH: Ane Marie Berg = Hans Lorentz Dastrup snedkermester i Holbek
     Cecilie Marie Berg = Niels Jacobsen smed i Holbek, Cathrinedahls gods
     Christiane Berg or Christine Berg (dod) = Hansen skolelaere i Bjerre ved Kallundborg
      CH: Sophie Magdalene Hansen 13 i Bjerre
         Hans Hansen 12
         Ane Dorthe Hansdtr 8
         Peter Hansen 6
     Ane Dorthe Berg = Jens Peder Meilann/Mejlann gaardeier i Karsoe/S.Laasoe? ved Appenrode
SIS.CH: Lorentz Bertelsen bmd i Hoiert i det Harnegske?/ Appenrode
˝BRO:  Jens Wilhelm Dastrup
˝SIS:  Ane Marie Elisabeth Dastrup
     Else Marie Schotz
guard: Peter propritor i Egeberggaarden / Hans Jensen muurmester i Egeberg & Ole Larsen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Nielsen aftgsmd 87 i Svinninge      d.2 Dec 1847  pg 15 24
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr aftgenkee i Skippinge      18 Jun 1847  pg 16
HUSB:  Peder Hansen gmd (dod)
CH:   Peder Pedersen
     Lisbeth Pedersdtr = Lars Jorgensen gmd i Nexeloe
guard: Jens Hansen gmd i Saerslov
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen aftgsmd 87 i Holkerup   d.12 Dec 1847 pg 17 24
CH:   ... Jensdtr = Rasmus Jacobsen hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen aftgsmd i Horve     20 Dec 1847  pg 17 39
CH:   Rasmus Pedersen gmd i Horve
     Karen Pedersdtr = Mads Hansen gmd i Horve
     Maren Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Horve
     Kirsten Pedersdtr = Christen Christensen
     Ane Pedersdtr (dod) = Peder Sorensen gmd i Weilebye
      CH: Soren Pedersen 15 i Weilebye
         Jens Pedersen 13
         Erik Pedersen 12
         Anders Pedersen 10
     Jens Pedersen (dod)
      CH: Marie Jensdtr 21 ugift i Weilebye
     Erik Pedersen (dod)
      CH: Jens Eriksen 17 i Weilebye
     Niels Pedersen (dod) = ... = 2. Lars Christensen hmd i Svinninge
      CH: Jens Nielsen 7 i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Hansdtr aftgenke 73 i Egeberggaardshuse      d.23 Dec 1847 pg 19 24
HUSB:  Jens Nielsen hmd (dod)
CH:   Anders Jensen hmd i Nykjobing Lyng
     Jens Christian Jensen hmd i Braade
     Jacob Jensen hmd i Egeberggaardshuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

madame Hanneberg fattiglem i Faarevejle    d.24 Dec 1847 pg 19 24
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Margrethe Andersdtr aftgsenke i Follenslev   30 Dec 1847  pg 19
HUSB:  Ole Madsen (dod 5 Nov 1845)
BRO:   Jorgen Andersen gmd i Torpegaard
     Jens Andersen aftgsmd i Folleslov
     Lars Andersen gmd i Folleslov
HUSB.SODSK: Margrethe Madsdtr = Lars Jensen gmd i Romperup
     Maren Madsdtr (dod) = Henrich Nielsen
      CH: Johanne Nielsdtr = Jacob Jensen i Torpe
         Henrich Nielsen i Kaltred
         Ane Cathrine Nielsdtr = Jens Christophersen bmd i Kaltred
         Lene Rafstedsdtr = Jens Jensen hmd i Reesoe
     Giertrud Madsdtr (dod) = Anders Nielsen hmd i Hjembek
      CH: Johan Andersen hmd i Hjembek
         Kirsten Andersdtr enke = afg. Jorgen Jensen i Skjelskior
         Ane Cathrine Andersdtr (dod) = Niels Hansen inds i Tystofte
          CH:  Anders Nielsen
         Dorthe Andersdtr (dod) = Jeppe Pedersen hmd i Hjembek (no children)
     Jens Madsen (dod)
      CH: Johan Jensen skovfoged i Snaeversis
         Christen Jensen inds i Eskeberg
         Karen Jensdtr = Anders Larsen gmd i Svenstrup
         Margrethe Jensdtr enke = afg Rasmus Andersen i Bregninge
         Ane Jensdtr ugift i Kallundborg
         Marie Jensdtr = Frederich Pedersen hmd i Gammelrands Mark
         Kirsten Jensdtr = Mads Andersen hmd i Bjergsted
? Peder Jensen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

... enke i Vejleby      21 Jan 1847   pg 22 (see pg 423)
HUSB:  Mads Nielsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr aftgskone i Skaverup   16 Aug 1847  pg 22 (see pg 422)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr fattig i Ellingehuse   21 Jan 1847  pg 22 (see pg 422)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Andersdtr enke i Jyderby/Yderbye    d.29 Dec 1847 pg 22 24
HUSB:  Hans Hansen aftgsmd (dod)
CH:   Anders Hansen 50 under fattigforsorgelse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mogens Larsen aftgsmd i Holmstrup   27 Jan 1847  pg 22 (see pg 423)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Hansdtr aftgenke 74 i L.Egeberg     d.31 Dec 1847 pg 22 24
HUSB:  Soren Rasmussen hmd (dod 17 Jan 1843)
SIS:   Ellen Hansdtr enke = afg. Anders Jensen hmd i Pleierup
     Kirsten Hansdtr (dod) = Johan Pedersen hmd i Pleierup
      CH: Hans Johansen 40 hmd i Atterup
         Marthe Johansdtr (dod)
          ILLEG.CH:   Stine tiene i Khvn
BRO:   Lars Hansen hmd i Herrestrup (dod)
      CH: Lars Larsen hmd i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Larsen i Jyderup   21 Jan 1847   pg 22 (see pg 423)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Andersdtr aftgsenke i Skippinge      20 May 1847  pg 23 (see pg 432)
by: Ole Hansen sognefoged i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr i Glostrup   1 May 1847   pg 23 (see pg 428)
CH:   Niels Jensen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Madsdtr i Horve    27 Feb 1847   pg 23 (see pg 425)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Larsdtr aftgskone i Gudmindrup     24 May 1847  pg 23 (see pg 432)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Erik Nielsen fattig i Vig  23 Feb 1847   pg 23 (see pg 425)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Jensdtr aftgskone i Gudmindrup      18 Feb 1847  pg 23 (see pg 425)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Christiansen aftgsmd i Abildore      28 Jul 1847  pg 23 (see pg 447)
HEIRS:  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Nielsen fattig i Follenslev   21 May 1847  pg 23 (see pg 432)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Larsdtr or Inger Hansdtr i Follenslev  16 Jun 1847  pg 23 (see pg 438)
HUSB:  Soren Clausen smed    (faskild)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Christiansen aftgsmd i Holdt   d.22 Jan 1852 pg 23 24
WIFE:  Sidse Andersdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen aftgsmd i Horve      6 May 1847   pg 23 (see pg 430)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen inds i Stubberup     13 Mar 1847  pg 23 (see pg 425)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Christiansen aftgsmd i Ordrup      12 Jun 1847  pg 23 (see pg 437)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Christensen fattiglem i Hojby  17 May 1847  pg 23 (see pg 430)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lovise Adolphsdtr enke i Horve/Hove      8 May 1847   pg 23 (see pg 430)
HUSB:  Jacob Nielsen smed (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Larsdtr aftgsenke i Ellingehuse     26 Jun 1847  pg 23 (see pg 440)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Pedersdtr aftgskone i Honsinge      8 Feb 1847   pg 23 (see pg 424)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen inds i Vindekilde Bjaerge     12 Feb 1847  pg 23 (see pg 425)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Andersen fattiglem i Egebjerg   14 Apr 1847  pg 23 (see pg 427)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Hansen aftgsmd i Overbye    15 Jun 1847  pg 23 (see pg 437)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Poul Pedersen aftgsmd i Grevinge   21 Apr 1847  pg 23 (see pg 427)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Christiansdtr aftgskone i Nyrup     18 Mar 1847  pg 23 (see pg 426)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sophie Madsdtr aftgskone i Lumbsaas      24 Jan 1847  pg 23 (see pg 423)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Pedersen aftgsmd i Overby    26 Jul 1846  pg 24 (see pg 398)
WIFE:   (testament 8 Feb 1810)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Larsdtr aftgskone i Rorvig     15 Aug 1847  pg 24 (see pg 453 or 463)
HEIRS:  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Nielsdtr fruentimmer i Vig   8 Aug 1847   pg 24 (see pg 453)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Qvade almisse ungkarl i Faarevejle      23 Sep 1847  pg 24 (see pg 454)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederich Pedersen aftgsmd i Bjerresoe     10 Sep 1847  pg 24 (see pg 453)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Larsen aftgsmd i Rorvig     29 Jul 1847  pg 24 (see pg 447)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Henrichsdtr 28 ugift i Veddinge    d.3 Jan 1848  pg 24 70
FADER:  Henrich Nielsen aftgsmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen aftgsmd 83 i Odstrup   d.16 Jan 1848 pg 25 70
CH:   Maren Larsdtr = Hans Olsen hmd i Sneglerup
     Ane Larsdtr enke = afg. Niels Bentzen hmd i Frenderup
     Dorthe Larsdtr = Morten Nielsen gmd i Odstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Pedersdtr fattig i Skippinge  14 Aug 1847  pg 24 (see pg 453)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen ungkarl i Ellingehuse  14 Aug 1847  pg 24 (see pg 453)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sara Hansdtr aftgenke i Svinninge   3 Aug 1847   pg 24 (see pg 452)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Olsdtr i Nexeloe     d.10/14 Jan 1848    pg 25
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Peder Pedersen snedkermester i Kallundborg
     Ole Pedersen kornmandeersorgernt dannebrogmd ved 1st Linerskorf bataillon i Khvn
     Line Pedersdtr = Peder Sorensen hmd i Store Fuglede
     Marie Pedersdtr = During muursvend i Khvn
     Karen Lisbeth Pedersdtr = Peder Larsen skomager i Starreklinte
     Ane Kirstine Pedersdtr (dod)
      ILLEG.CH:   Willum Herberg
             A. M. Herberg begge i Khvn
     Birthe Sophie Pedersdtr = Anders Rasmussen inds i Nexeloe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Bertelsdtr i Anneberghuse   d.26 Jan 1848 pg 25
2HUSB:  Jens Terkildsen
CH:   Bodil Jensdtr 24 tiene i Khvn
     Henrich Jensen 21 tiene i Nyrup
     Frederikke Sophie Jensdtr 18 i Khvn
     Stine Jensdtr 12 hiemme
     Marie Jensdtr 8
1HUSB:  Henrich Rasmussen
CH:   Rasmus Henrichsen 28 i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Andersdtr 70 i Egeberg     d.25 Jan 1848 pg 25 70 
HUSB:  Jens Pedersen Underue aftgshmd  (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Sorensen aftgsgmd 88 i Gudmindrup     d.27 Jan 1848 pg 27 71
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr (dod)
CH:   Soren Hansen 56 hmd i Hoibye
     Jens Hansen 48 gmd i Gudmindrup
     Ane Hansdtr ugift hos Jens Hansen above
     Bodil Hansdtr enke = afg. Frederich Larsen tommermand i Nykjobing
     Dorthe Hansdtr = Peder Eriksen hmd i Nykjobing grund
     Stine Hansdtr = Niels Jensen hmd i Steenstrup
     Kirsten Hansdtr = Rasmus Sorensen hmd i Gudmindrup
     Karen Hansdtr = Soren Madsen gmd i Nygaard
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr enke fattig i Rorvig Fattighuse  d.4 Feb 1848  pg 28 71
HUSB:  Soren Larsen Smed i Nakke (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen inds 64 i Veddinge   d.28 Jan 1848 pg 28 67
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Maren Jensdtr 21 hiemme
guard: Jens Christensen gmd i Weddinge
wgd: Anders Larsen bmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Jensdtr i Ellingehuse     d.6 Feb 1848  pg 28
HUSB:  Sivert Christiansen hmd
CH:   Karen Sivertsdtr 13˝
     Peder Christian Sivertsen 10
     Jens Sivertsen 6
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Andreasen aftgsmd 74 i Lumbsaas      d.18 Feb 1848 pg 29 71
WIFE:  Bodil Hansdtr (dod)
CH:   Niels Hansen 51 hmd i Lumbsaas
     Hans Hansen hmd i Odden (dod)
      CH: ... Hansdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen aftgsmd i Faarevejle   23 Feb 1848  pg 29
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Lars Jensen 30 ungkarl i Ordrup
     Jens Jensen 14
     Maren Jensdtr ugift
     Dorthe Jensdtr ugift
     Sidse Jensdtr ugift
     Johanne Jensdtr ugift
wgd: Christen Nielsen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirstine Nielsdtr 84 aftgenke i Steenstrup   d.20 Feb 1848 pg 29 71
HUSB:  Johan Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Johansen gmd i L.Egeberg
     Niels Johansen hmd i Skaverup
     Sidse Johansdtr = Morten Nielsen hmd i Steenstrup
     Kirsten Johansdtr = Johan Anthon i Strandhuusene
     Ane Johansdtr (dod)) = Lars Caspersen inds i Steenstrup
      CH: Peder Larsen 29 tiene i Svinninge
         Niels Larsen 27 tiene i Nykjobing
         Maren Larsdtr tiene i Underup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Hansen aftgsmd 70 i Hove     d.21 Feb 1848 pg 29 31 69
WIFE:  Sidse Hansdtr (dod)
CH:   Dorthe Madsdtr = Soren Olsen smed/svend? i Hove
     Karen Madsdtr = Frederich Hansen hmd i Gudmindrup
     Maren Madsdtr (dod) = Peder Hansen hjulmand/hmd i Gudmindrup
      CH: Henrich Pedersen 6
         Sidse Pedersdtr 9
         Marie Pedersdtr or Leni Pedersdtr or Sine Pedersdtr 3
? Mads Madsen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Olsen 22 ungkarl, son of Ole Nielsen i Abildore      d.12 Feb 1848 pg 29 71
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


Bodil Kirstine Larsdtr 10, illeg dau of Jette Zachariasdtr & Lars Hansen hmd i Asnaes  d.3 Mar 1848  pg 31
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 32 tjenestepige i Borrevang     d.4 Mar 1848  pg 31 71
BRO:   Hans Pedersen tiene i Borrevang - myndig
     Lars Pedersen hmd i Ellingelyng
     Peder Pedersen tiene i Nykjobing - myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Hansen 46 tjenestekarl i Egebjerg Praestegrd   d.7 Mar 1848  pg 31 71
BRO:   Niels Hansen hmd i Hoiby
     Jens Hansen tiene i Abildore
˝BRO:  Anders Pedersen gmd i Abildore
     Lars Pedersen hmd i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Rasmussen illeg son of Margrethe Pedersdtr fruentimmer i Follenslev      d.1 Mar 1848  pg 32
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Andersen fattig i Svendstrup Hestehave      d.9 Mar 1848  pg 32 71
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Severin Zachariasen aftgsmd 77 i Asnaes      d.13 Mar 1848 pg 35 71
WIFE:  (dod)
CH:   Severin Zachariasen inds i Asnaes
     Jens Zachariasen i Khvn
     Johanne Henriette Zachariasen = Rasmus Madsen hhmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Marie Ludvigsdtr 1˝, illeg dau of Johanne Pedersdtr inds i Vallekilde   d.9 Mar 1848  pg 35
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Sorensen smed 39 i Annebjerghuse     d.13 Mar 1848 pg 35 71
WIFE:  Ellen Hansdtr
CH:   Jens Henrich Larsen 14
     Hans Larsen 13
     Peder Larsen 10
     Karen Kirstine Larsdtr 6
     Ane Marie Larsdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Nicolai Jensen aftgsmd i Sonnerup   1 Jul 1846/15 Mar 1848 pg 35
WIFE:  Sidse Olsdtr
CH:   Jens Nicolaisen gmd i Sonnerup
     Ole Nicolaisen (dod)
      CH: Nicolai Olsen
         Stine Olsdtr
     Maren Nicolaisdtr (dod) = 
      CH: Lars Jacobsen gmd i Hoibye
         Jens Peter Jacobsen
         Jorgen Jacobsen
         Niels Jacobsen
         Christian Jacobsen
         Nicolai Jacobsen
         Anders Jacobsen
wgd: Henrich Larsen gmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Peder Sorensen ungkarl i Trundholmshuset     6 Apr 1847/15 Mar 1848 pg 37
MODER:  Kirsten Pedersdtr = Peder Nielsen gmd i Trundholme
BRO:   Mads Sorensen
SIS:   Maren Sorensdtr
     Sidse Kirstine Sorensdtr
˝BRO:  Soren Pedersen
˝SIS:  Ane Sophie Pedersdtr
guard: Jens Nielsen gmd i Honsinge (perhaps bro of Peder Nielsen above?)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jensdtr i Staarup   d.15 Mar 1848  pg 38
HUSB:  Peder Larsen aftgsmd
CH:   Jorgen Pedersen 26 tiene i Hoibye?
     Lars Pedersen 30 tiene
     Jens Pedersen 32 tiene i Brondbyevester
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen 79 fattiglem i Vallekilde    d.24 Feb 1848 pg 38 71
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Pedersdtr 76 i Gudmindrup     d.10 Apr 1848 pg 39
HUSB:  Hans Larsen aftgsmd
CH:   Lars Hansen 52 hmd hugger i Gudmindrup
     Christen Hansen 50 hmd hugger i Staarup
     Peder Hansen 44 hmd i Gudmindrup
     Henrich Hansen 36 hmd skibstommermand i Underup
     Sidse Hansdtr = Rasmus Andersen hmd i Nykjobinglyng
     Ane Hansdtr = Bent Sorensen hjulmand i Nykjobing
     Kirsten Hansdtr = Christopher Pedersen daglere i Nykjobing
     Karen Hansdtr = Peder Larsen slagter i Nykjobinglyng
     Bodil Hansdtr = A. Hoyer snedker i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Dorthe Sorensdtr 60 i Vindekilde Bjaerge      d.7 Apr 1848  pg 39
HUSB:  Rasmus Pedersen aftgsmd
CH:   Marie Andersdtr 22 i Hove
     Kirsten Andersdtr 27 i Stubberup
     Ane Margrethe Andersdtr 30 i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Andersen aftgsmd 75 i Follenslov     d.11 Mar 1848 pg 39 71
CH:   Peder Jensen gmd i Folleslov
     Rasmus Jensen tjenestekarl i Alkestrup
     Anders Jensen (dod)
      CH: Karen Marie Andersdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Nielsdtr i Kjeldstrup     4 May 1847   pg 39
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Eriksdtr 47 i Follenslev    d.15 Mar 1848 pg 39 71
HUSB:  Niels Jensen inds    (testament 3 Dec 1840)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Marie Pedersdtr , dau of Peder Pedersen inds i Skippinge     d.1 Apr 1848  pg 39
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

udobt 3 wks, child of Frederich Johansen inds i Ordrup     d.19 Mar 1848 pg 39
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Jensdtr aftgsenke i Vindekilde Bjerge     d.3 May 1848  pg 40 71
HUSB:  Ole Madsen hmd (dod)
CH:   Karen Rasmusdtr = Peder Sorensen hmd i Bjergene
     Ane Cathrine Rasmusdtr = Niels Larsen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Nielsen aftgsmd 84 i Lumbsaas  d.29 Apr 1848 pg 40 71
2WIFE:  Maren Nielsdtr
1WIFE:  Maren Hansdtr (dod)
CH:   Niels Madsen 46 i Slagelse
     Kirsten Madsdtr = Lars Andersen i Hoibyelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mariane Elisabeth Andersdtr 85 enke i Asnaes      d.17 Apr 1848 pg 40 71
HUSB:  Soren Madsen hmd (dod)
CH:   Kirsten Sorensdtr = Jens Henrichsen hmd i Weddinge
     Karen Sorensdtr enke = afg. Niels Pedersen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Boyesdtr 22 pigen, dau of Boye Finch hmd i Annebjerghuse     d.2 May 1848  pg 40 71
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jensen aftgsmd 74 i Seddinge  d.25 Apr 1848 pg 40 44 45 68 106 127
WIFE:  (dod)  (testament 15 Jan 1830)
SIS:   Karen Jensdtr (dod) = Peder Madsen gmd i Honsinge
      CH: Mads Pedersen 52 gmd i Honsinge
         Jens Pedersen 48 hmd i L.Egeberg
         Bodil Pedersdtr = Jens Christian Nielsen hmd i Haunsoe
         Else Pedersdtr = Jens Madsen hmd i Jyderup
         Karen Pedersdtr = Jens Ottesen hmd i Wiig
BRO:   Hans Jensen hmd i Honsinge (dod)
      CH: Jens Hansen 33 hmd i Horbye sogn
         Hans Hansen 20 tiene i Bognaes
         Karen Hansdtr ugift i Honsinge
         Ane Hansdtr ugift
         Else Hansdtr tiene i Horbye sogn
˝SIS:  Marthe Jensdtr (dod) = Jens Jorgensen hmd i Honsinge
      CH: Niels Jensen 76 tiene/hmd i Honsinge
         Jorgen Jensen 60 hmd i Svinninge
BRO:   Niels Jensen hmd i Ledstrup
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Soren Annaberg hmd i Underue  
      CH: Jens Sorensen hmd i Underue    (? Jens Jorgensen )
         Peder Sorensen gmd i Rogit? (dod)
          CH:  Rasmus Pedersen ungkarl i Ledstrup
             Jacob Pedersen ungkarl i Ledstrup
BRO:   Jens Jensen i Holbek
STEPCH: Bodil Olsdtr
BRO:   Niels Jensen = Ane Cathrine Olsdtr hmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Larsen ( Jens Peder Larsen ) ungkarl inds 28 i Nakke     d.15 May 1848 pg 42 71
by: Daniel Larsen gmd i Nakke / Lars Hansen sognefoged i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr i Folleslov  d.8 Aug 1847  pg 42
HUSB:  Jeppe Jonas Holm inds  (or Jeppe Jensen Holm)
HEIRS:  minors
guard: Jorgen Pedersen gmd i Snertinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Peder Madsen 5, illeg son of Marie Madsdtr & Jens Hansen gmd i Rode     d.10 May 1848 pg 42
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Dorthe Christiansdtr 66 i Asnaes      d.21 May 1848 pg 43 71
2HUSB:  Jens Pedersen aftgsmd
1HUSB:  Ole Sorensen hmd i Asnaes
CH:   Christiane Olsdtr = Hans Olsen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Larsdtr 72 aftgsenke i Veddinge     d.24 May 1848 pg 43 72
2HUSB:  Ole Jensen hmd
1WIFE:  Mads Larsen (dod)
CH:   Soren Madsen 42 hmd i Weddinge
     Birthe Madsdtr = Lars Hansen vever i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Jensen 10 son of Peder Larsen i Veddinge      d.24 May 1848 pg 43 72
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Svane aftgsmd 80 i Nygaard   d.17 May 1848 pg 43 71
by: Christen Larsen gmd i Nygaard
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Mortensen 4˝, illeg son of Sidse Madsdtr & Morten Pedersen i Odden, i Vig      d.29 May 1848  pg 44
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Margrethe Rasmusdtr i Starreklinte  d.26 May 1848 pg 44
HUSB:  Hans Andersen aftgsmd
CH:   Ane Sophie Hansdtr = Lars Nielsen gmd i Hoed i Jydsinge
     Ane Hansdtr = Hans Jorgensen hmd i Eskebjerg Grasemark
     Niels Hansen gmd i Starreklint
     Kirsten Hansdtr = Rasmus Nielsen hmd i Bjergene
     Inger Lisbeth Hansdtr = Jens Larsen inds i Arnakke Kundbye sogn
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Pedersen aftgsmd 44 i Kildehusene    d.27 May 1848 pg 44
WIFE:  Dorthe Pedersdtr (testament)
PLEIEDAU: Johanne Margrethe Sorensdtr 9
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Peter Jensen 10 days?, son of Jens Larsen inds i Veddinge     d.5 Jun 1848  pg 45
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Jensen 28 fattiglem i Staarup  d.8 Jun 1848  pg 45 72
FADER:  Jens Hansen hmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Olsdtr 68 aftgsenke i Hoibye  d.14 Jun 1848 pg 45 47 66
HUSB:  Hans Pedersen gmd (dod)
CH:   Kirsten Hansdtr = Lars Jensen inds/hmd i Skaverup, i Krigstjenesten
     Mette Marie Hansdtr 26 or 32 ugift hiemme
guard: Peder Nielsen moller i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Carl Christian Nicolas Eilertsen 6 wks, son of Ludvig Eilertsen snedker i Veddinge    d.22 Jun 1848  pg 46
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirstine Larsdtr 87 aftgsenke i Holkerup    d.26 Jun 1848 pg 46 72
1HUSB:  Andreas Hansen i Holkerup
CH:   Hans Andreasen hmd i Underue
2HUSB:  Hans Nielsen gmd (dod)
CH:   Andreas Hansen gmd i Holkerup
     Sidse Hansdtr enke = afg. Jens Pedersen hmd i Braade
     Inger Hansdtr enke = afg. Hans Mogensen hmd i Nykjobing
     Ane Hansdtr enke = afg. Mohr i Aarhuus
     Kirsten Hansdtr (dod) = Niels Jensen hmd i Skaverup
      CH: Jens Nielsen 18 i Holkerup
         Hans Nielsen 15 hiemme
         Stine Nielsdtr 25 hiemme
         Marie Nielsdtr 13 hiemme
     Karen Hansdtr (dod) = Jens Larsen hmd i Gjeldstrup
      CH: Marie Jensdtr 15 i Ledstrup
         Hans Jensen 13 hiemme
         Lars Jensen 10
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Rasmusdtr 1 1/4, dau of Rasmus Madsen hmd i Asnaes   d.29 Jun 1848 pg 46
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Christensdtr enke i Plejerup  d.25 Jun 1848 pg 46
HUSB:  Peder Andersen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Christensdtr 84 aftgsenke i Plejerup   d.25 Jun 1848 pg 46 72
HUSB:  Peder Andersen gmd (dod)
CH:   Anders Pedersen hmd i Frenderup
     Inger Pedersdtr = Hans Christiansen aftgsmd i Assminderup
     Johanne Pedersdtr = Ole Jensen hmd i Pleierup
     Karen Pedersdtr = Lars Nielsen gmd i Odstrup
     Ane Pedersdtr hiemme
     Hans Pedersen gmd i Pleierup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Nielsdtr 82 i Plejerup     d.23 Jun 1848 pg 46 72
2HUSB:  Lars Christensen aftgsmd (? Lars Nielsen )
CH:   Sidse Larsdtr = Niels Andersen gmd i Preilerup
1HUSB:  Anders Larsen (dod)
CH:   Karen Andersdtr = Ole Simonsen dagl i Nykjobing
     Ole Andersen 58 hmd i Tudsenaes
     Peder Andersen hmd i Tudsenaes (dod)
      CH: Anders Pedersen 18
         Niels Pedersen 16
     Bodil Andersdtr = Ole Larsen hmd i Asnaes
     Kirsten Andersdtr = Lars Nielsen hmd i Pleierup
     Ellen Andersdtr residence unknown
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Cathrine Rasmusdtr 1, dau of Rasmus Larsen inds i Vig   d.10 Jul 1848 pg 48
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johan Christian Ostergaard doctor theologia & sognepraest i Odden, dod i Khvn  d.20 Jul 1848 pg 48 51
     (testament 1 Aug 1845 age 65)
SIS:   Marie Christine Ostergaard (dod) = Momme krimer assessor (dod)
      CH: Edvard Ferdinand Mosman/Momme/Mounnae? gaardner i Klindt = Ane Marie Jensdtr
         Carl Momme? brygger i Khvn
         4 daus - names unknown
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr 47 i Veddinge  d.27 Jul 1848  pg 49 63
2HUSB:  Jens Jensen aftgsmd
CH:   Bodil Pedersdtr hiemme
     Else Pedersdtr
1HUSB:  Peder Jensen i Engelstrup (dod)
CH:   Maren Pedersdtr tiene i Faareveile
     Karen Pedersdtr tiene i Faareveile
guard: Mads Nielsen hmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr enke i Engelstrup    d.27 Jul 1848 pg 49 63
2HUSB:  Jens Jensen
1HUSB:  Peder Jensen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Larsdtr 87 aftgsenke i Asnaes or Vig      d.31 Jul 1848 pg 50 72
HUSB:  Lars Pedersen hmd (dod)
CH:   Dorthe Larsdtr = Jens Olsen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Larsdtr 67 fattig i Overbye      d.8 Aug 1848  pg 50 72
ILLEG.CH:    Niels Zachariasen inds i Yderbye
         Karen Jacobsdtr = Ole Michelsen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 74 enke i Aastofte      d.12 Aug 1848 pg 50 72
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Ane Marie Pedersdtr = Niels Hansen gmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Hansdtr 3, dau of Hans Jensen lods inds i Rorvig     d.11 Aug 1848 pg 50
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Pedersdtr 35 i Sonnerup     d.12 Aug 1848 pg 50
HUSB:  Niels Pedersen inds
CH:   Christine Nielsdtr 1
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr, illeg dau of Sidse Andersdtr pigen i Vig     d.21 Aug 1848 pg 51
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jensdtr 64 i Nygaard  d.23 Aug 1848  pg 51
HUSB:  Peder Christensen aftgsmd
CH:   Kirsten Pedersdtr = Soren Pedersen hmd i Nygaard
     Christiane Pedersdtr = Soren Nielsen gadehmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jensdtr i Nygaard   d.23 Aug 1858  pg 51
HUSB:  Peder Christen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Jensdtr 19 pigen, dau of Jens Isachsen hmd i Starreklinte   d.16 Aug 1848 pg 52 72
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Hansen 1 1/4, son of Hans Rasmussen inds i Vindekilde Bjaerge     d.13 Sep 1848 pg 52
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen aftgsmd 69 i Ellingelyng      d.1 Sep 1848  pg 52 72
WIFE:  Bodil Nielsdtr (dod)
CH:   Jens Larsen 42 hmd i Wiig
     Niels Larsen 36 tiene i Brendt
     Maren Larsdtr = Jens Pedersen hmd i Egeberg
     Karen Larsdtr = Lars Pedersen hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen aftgsmd 70 i Vig    d.31 Aug 1848 pg 52 72
WIFE:  Malene Hansdtr (dod)
CH:   Peder Larsen 44 gmd i Wiig
     Sidse Larsdtr = Jens Hansen hmd i Svinninge
     Maren Larsdtr (dod) = Peder Jensen gmd i Kjeldstrup
      CH: Jens Pedersen - all minors
         Niels Pedersen
         Rasmus Pedersen
         Lars Pedersen
         Peder Pedersen
         Stine Pedersdtr
         Karen Pedersdtr
         Line Pedersdtr
         Kirsten Pedersdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Rasmussen 8 days, son of Rasmus Andersen inds i Follenslov    d.14 Sep 1848 pg 53
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Larsdtr 33 i Braade  d.14 Sep 1848  pg 53 184
HUSB:  Niels Pedersen inds
CH:   Lars Peter Nielsen 3
guard: Johan Rasmussen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Pedersen son of Peder Christiansen hmd i Ellingehuse     29 Sep 1848  pg 54
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Madsen 62 ungkarl i Gundestrup     d.3 Oct 1848  pg 56 72
BRO:   Christen Madsen gmd i Gundestrup
     Jens Madsen gmd i Engelstrup
SIS:   Johanne Madsdtr = Jens Madsen gmd i Sneglerup
     Karen Madsdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Gundestrup
      CH: Niels Jensen 20 sindssvaug
     Dorthe Madsdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Herredstrup
      CH: Ane Jensdtr ugift
         Karen Jensdtr
         Dorthe Jensdtr
BRO:   Lars Madsen myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr fruentimmer fattig i Skippinge   d.4 Oct 1848  pg 57
3 ILLEG CH:
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Rasmusdtr enke i Follenslev   d.6 Oct 1848  pg 57 72
HUSB:  Niels Sorensen hmd (dod)
CH:   Soren Nielsen hmd i Saerslov
     Jens Nielsen hmd i Folleslov
     Christian Nielsen hmd i Folleslov
     Rasmus Nielsen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Jorgensen 80 enke i Vig    d.19 Oct 1848 pg 59 61 73 75 108 120 122
HUSB:  Rasmus Andreasen kromand i Nykroe, Vig (dod)    (testament 18 May 1845)
PLEIEDT:     Johanne Jensdtr
BRO:   Anders Jorgensen tommermand i Nykjobing
     Niels Jorgensen (dod)
      CH: Jens Andreas Jorgensen myndig i Jylland
SIS:   Dorthe Jorgensdtr (dod) = Henrich Harup murer i Lyngbye
      CH: Jorgen Nielsen Harup muurmester i Lyngbye
         Gotfred Harup snedkersvend i Khvn
         Frederich Harup tommermester i Sollerod
         Jens Christian Harup muurmester i Lyngbye
         Lars Harup muursvend i Lyngbye
BRO.SON.CH: Caroline Jorgensen (dod - testament)
       PLEIEBRN: Johanne Jensdtr i Holbek
HUSB.BRO: Mads Andreasen gandeier/gaardeier/brandeviinsbraender i Nykjobing
     Christopher Andreasen aftgsmd i Tingslemark
HUSB.˝BRO: Jens Rasmussen gmd i Kieldstrup (dod)
      CH: Sidse Jensdtr = Mads Pedersen arvefaester i Svendstrup Hestehave
         Bodil Jensdtr = Rasmus Hansen hmd i Kieldstrup
         Dorthe Jensdtr = Lars Hansen hmd i Kieldstrup
         Peder Jensen gmd i Kieldstrup (dod)
          CH:  Niels Pedersen
             Jens Pedersen
             Rasmus Pedersen
             Lars Pedersen
             Peder Pedersen
             Stine Pedersdtr
             Karen Pedersdtr
             Lene Pedersdtr
             Kirsten Pedersdtr     (? alle i Viig - guard: Peder Larsen gmd i Viig)
HUSB.BRO: Nicolai Andreasen hmd i Braade (dod)
      CH: Edle Nicolaisdtr = Lars Hansen uhrmager i Nykjobing
HUSB.˝SIS: Karen Rasmusdtr (dod) = Thomas Nicolaisen gmd i Klindt
      CH: Andreas Thomasen aftgsmd i L.Egeberg
         Bodil Thomasdtr = Peder Andersen hmd i Holmstrup
         Ellen Thomasdtr = Mads Larsen gmd i Klindt
         Christopher Thomasen gmd i Klindt
         Rasmus Thomasen gmd i Ebbelykke (dod)
          CH:  Peder Rasmussen 24 ungkarl i Ebbellykke
             Kirsten Rasmusdtr 15
             Jens Rasmussen 11
             Stine Rasmusdtr 9
             Karen Rasmusdtr 7 hos Jens Larsen gmd i Nygaard
     Sidse Rasmusdtr (dod) = Lars Sorensen gmd i Staarup
      CH: Rasmus Larsen sognefoged i Hoibye
         Niels Larsen hmd i Hoibye
         Morten Larsen hmd i Anneberghuse
         Lars Larsen hmd i Tingslemark
         Christian Larsen hmd i Hoibye
         Sidse Larsdtr = Christopher Thomasen gmd i Klindt
         Mads Larsen gmd i Klindt
         Peder Larsen gmd i Staarup
HUSB.SIS: Lucie Andreasdtr (dod) = 1. Mads Christiansen gmd =2. Niels Madsen gmd = 3. Soren Larsen gmd i Steenstrup
      CH: Hans Madsen gmd i Seistrup
          CH:  Mads Hansen (for his father)
         Mads Nielsen gmd i Ebbellykke
         Nicolai Nielsen gmd i Svinninge
         Christopher Nielsen gmd i Svinninge
         Ellen Nielsdtr = Hansen skovfoged i Sonnerup Skov
         Lars Nielsen gmd i Tingslemark
guard: Niels Christophersen bmd i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Boye Finck gartner aftgsmd i Annebjerghuse   d.22 Oct 1848 pg 61 72
WIFE:  Christine Andersdtr
CH:   Peter Frederich Boyesen 31 hmd i Anneberghuse
     Hans Boyesen 28 i krigstjeneste
     Jens Boyesen 26 i krigstjeneste
     Anders Boyesen 19 tiene i Anneberggaard
     Johan Boyesen 11 hiemme
     Ane Margrethe Boyesen tiene i Anneberg
     Maren Boyesen 14 hiemme
     Stine Boyesen 8
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Madsen 2 days, son of Mads Madsen inds i Gniben      d.22 Oct 1848 pg 61
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederich Ferdinand Jorgensen 3˝, son of Jorgen Jacobsen inds i Vig   d.1 Nov 1848  pg 62
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lisbeth Hansdtr 32 fruentimmer i Herredstrup      d.9 Nov 1848  pg 62 72
ILLEG.CH:    dodfodt pigebarn
BRO:   Svend Hansen gdbest i Herredstrup
MODER:  Dorthe Hansdtr enke = afg. Hans Svendsen gmd i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marthe Madsdtr 69 aftgsenke i Veddinge     d.9 Nov 1848  pg 63 72
HUSB:  Henrich Jensen aftgsmd (dod)
CH:   Jens Henrichsen hmd i Weddinge
     Lars Henrichsen hmd i Weddinge
     Niels Henrichsen hmd i Weddinge (dod)
      CH: Lisbeth Nielsdtr 16
         Maren Nielsdtr 12
         Karen Nielsdtr 6
     Soren Henrichsen hmd i Weddinge
     Mads Henrichsen porterer i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Sophie Christensdtr fattiglem i Veddinge    d.7 Nov 1848  pg 64 72
by: Hans Christensen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Caroline Nielsdtr 6 wks, dau of Niels Pedersen inds i Veddinge     d.21 Nov 1848 pg 64
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr 30 i Jyderup      d.19 Nov 1848 pg 64 90
HUSB:  Lars Nielsen inds
CH:   Dorthe Lucie Larsdtr 14 days
guard: Peder Nielsen gmd i Kieldstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Peter Larsen 10 days, son of Lars Madsen hmd i Ellingelyng     d.13 Nov 1848 pg 64
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen 1 day, son of Jens Larsen inds i Lumbsaas     d.24 Nov 1848 pg 64
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Jensdtr enke i Faarevejle    d.20 Nov 1848 pg 64 72
HUSB:  Jens Larsen gl. aftgsmd (dod)
CH:   Lars Jensen tiene i Faareveile
     Jens Jensen i Faareveile
     Maren Jensdtr i Faareveile
     Dorthe Jensdtr i Faareveile
     Sidse Jensdtr i Faareveile
     Johanne Marie Jensdtr ibid
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Nielsen aftgsmd i Lumbsaas    d.7 Dec 1848  pg 65 72
WIFE:  Bodil Michelsdtr (dod)
CH:   Lars Hansen hmd i Steenstrup
     Niels Hansen gmd i Lumbsaas
     Mads Hansen gmd i Tingslemark
     Jorgen Hansen hmd i Klindt
     Maren Hansdtr = Christopher Larsen gmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen inds i Skippinge     d.5 Dec 1848  pg 65
WIFE:  
CH:   minors
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Pedersen 22 krobling & sindssang, son of Peder Nielsen aftgsmd i Asnaes   d.11 Dec 1848 pg 65 72
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Pedersen aftgsmd i Bjerresoe      d.1 Dec 1848  pg 65 72
CH:   Ane Rasmusdtr = Hans Olsen hmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Hansen aftgsmd i Skaverup    d.9 Dec 1848  pg 65
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Hans Sorensen dagl i Nykjobing
     Peder Sorensen dagl i Nykjobing
     Maren Sorensdtr = Johan Larsen hmd i Skaverup
     Marie Sorensdtr tiene i Khvn
     Stine Sorensdtr = Peder Jacobsen arbeidsmand i Nykjobing
     Ane Sorensdtr tiene i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

dodfodt son of Soren Nielsen inds i Gudmindrup     d.6 Dec 1848  pg 65
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Claus Madsen aftgsmd 75 i Honsinge  d.18 Dec 1848 pg 66
WIFE:  
CH:   Maren Clausdtr = Christen Andersen fattig i Nakke
     Kirstine Clausdtr ugift
     Ellen Clausdtr = Jorgen Hansen hmd i Hoibyelyng
     Sidse Clausdtr = Christen Hansen hmd i Steenstrup
     Ane Kirstine Clausdtr = Lars Hansen hmd i Honsinge
     Karen Clausdtr = Jens Olsen hmd i Glostrup
     Peder Clausen hmd i Underue (dod)
      4CH: 
     Niels Clausen hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

udobt 19 days, dau of Niels Larsen inds i Svinninge  d.13 Dec 1848 pg 66
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen 11 mo, son of Niels Madsen inds i Horve  d.21 Dec 1848 pg 70
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen 3 days, son of Niels Sorensen inds i Yderby    d.25 Dec 1848 pg 70
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen tjenestedreng i Borrevang     d.2 Dec 1848  pg 70 72
? Lars Nielsen hmds enke i Nyrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Hansen aftgsmd i Glostrup    d.30 Jan 1849 pg 74 116
1 CH:  Anders Jensen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Christensen moller i Ordrup, nu inds i Riis   d.15 Jan 1849 pg 74 116
WIFE:  
CH:   Jens Jorgensen 30 i Kallundborg
     Lars Jorgensen 9
     Christen Jorgensen 12
     Kirstine Jorgensdtr = Niels Olsen skraeder i Weddinge
     Marie Jorgensdtr 17 hiemme
     Trine Jorgensdtr 7
     Karen Jorgensdtr 5
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Hansdtr i Lumbsaas   d.7 Jan 1849  pg 74
HUSB:  Rasmus Michelsen
CH:   Niels Rasmussen gmd i Lumbsaas
     Hans Rasmussen inds i Lumbsaas
     Ane Rasmusdtr = Lars Johansen hmd i Lumbsaas
     Inger Marie Rasmusdtr = Jens Johansen hmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Hansdtr 63 enke i Kieldstrup  d.10 Jan 1849 pg 74 75 110
HUSB:  Niels Pedersen gmd (dod)
CH:   Peder Nielsen u. 35 gmd i Kieldstrup/Wiig
     Johanne Nielsdtr (dod) = Lars Madsen inds i Kieldstrup
      CH: Niels Peder Larsen 2 hiemme
     Ane Nielsdtr = Jens Larsen gmd i L.Egeberg
     Karen Nielsdtr = Peder Nielsen gdbest i Holdt
guard: Hans Madsen 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Andersen aftgsmd 85 i Hove   d.16 Jan 1849 pg 74 116
CH:   Peder Pedersen skraeder i Hove
     Ole Pedersen hmd i Morkjob
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

dodfodt illeg dau of Ane Hansdtr fruentimmer i Strandhusene   d.11 Jan 1849 pg 74
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen 32 i Egebjerg Molle   d.12 Feb 1849 pg 75 115
WIFE:  Kirstine Nielsdtr
CH:   Niels Peder Larsen 14 i Fierslov, Horns herred
     Ane Dorthe Larsdtr 9 ibid
     Marie Larsdtr 6 i Egeberg Molle
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Nielsen aftgsmd 61 i Ordrup    d.13 Feb 1849 pg 76 116
CH:   Ane Olsdtr = Lars Nielsen gmd i Weddinge
     Niels Olsen gmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Nielsdtr 72 enke i Engelstrup      d.16 Feb 1849 pg 79 116
HUSB:  Hans Andersen aftgsgmd (dod)
CH:   Anders Hansen 41 gmd i Engelstrup
     Bodil Hansdtr = Jens Christian Rasmussen hmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr 81 aftgsenke i Abildore     d.12 Feb 1849 pg 79 104
HUSB:  Niels Nielsen gmd (dod)
CH:   Niels Nielsen 58 hmd i Abildore
     Peder Nielsen 51 hmd i Abildore
     Willum Nielsen u. 47 gmd i Abildore
     Karen Nielsdtr (dod) = Otte Nielsen gmd i Abildore
      CH: Niels Ottesen 36 or 32 hiemme / i kongens tjeneste
         Jens Ottesen 29 or 26 hiemme
         Hans Ottesen 19 i smedelaere
         Lars Ottesen 18 or 17 hiemme
         Kirstine Ottesdtr ugift
         Christian Ottesen 14
     Ellen Nielsdtr = Sivert Pedersen gmd i Holkerup
     Ane Nielsdtr = Jacob Jensen hmd i Egeberggaardshuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Carl Christian Jorgensen 8 mo, son of Jorgen Jacobsen inds i Vig    d.19 Feb 1849 pg 80
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Gregers Johannes Discher/Dirchen provst 77 i Follenslov     d.20 Feb 1849 pg 81 126 158
WIFE:  Dorthe Marie Pettersen  (testament 11 Dec 1848)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Madsdtr 1 1/4, illeg dau of Mads Hansen ungkarl & Johanne Pedersdtr bg af Snertinge, i Skippinge     d.4
Mar 1849     pg 82
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Jensen 6, illeg son of Maren Nielsdtr fattiglem i Riis    d.13 Mar 1849 pg 82
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirstine Nielsdtr 1˝, dau of Niels Larsen hmd i Skippinge    d.25 Feb 1849 pg 82
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr 77 enke i Svenstrup Hestehave/Faareveile    d.12 Mar 1849 pg 82 116
HUSB:  Jens Willumsen skovlober (dod)  (testament)
SIS.CH: ... = Peder Larsen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Sorensen 2, son of Soren Olsen i Kildehusene    d.8 Mar 1849  pg 82
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr 38 krobling i L.Egebjerg      d.16 Mar 1849 pg 84 116
BRO:   Jens Larsen gmd i L.Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Pedersdtr 84 i Kieldstrup     d.17 Mar 1849 pg 84
HUSB:  Frederich Lavesen aftgsmd
CH:   Grethe Frederichsdtr = Peder Jacobsen gdbest i Asmindrup
     Bodil Frederichsdtr = Hans Sorensen hmd i Asmindrup
     Ane Frederichsdtr (dod) = Daniel Andersen hmd i Braade
      CH: Karen Sophie Danielsdtr 11 or 17 i Braade
         Ane Marie Danielsdtr 7 i Braade
     Lisbeth Frederichsdtr 51 ugift hiemme
     Peder Frederichsen hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Eilertsen = Kirstine Sophie Daust sal Eilertsen skolelaerer i Weddinge, she i Faareveile     separation
22 Mar 1849   pg 84 92
her.gd: Jens Jensen skraeder i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Knagh Bech skolelaerer 68 i Vig     d.20 Mar 1849 pg 84 86 91 94 96 100 101 102 103 112
WIFE:  Else Marie Jensen sal Bech    (or Ane Marie Jensdtr sal Bech)
BRO:   Peder Theodor Bech skolelaerer i Egeberg (dod)
      CH: Hans Bech uhrmagersvend i Khvn
         Christian Bech urtekraemmersvend i Khvn
         Sophie Bech 28 ugift i Holbek
         Josine Bech 28 ugift i Khvn
         Caroline Bech 25 ugift i Svinninge
SIS:   Cathrine Dorthe Ollegaard Bech = J. Tonnesen skolelarer i Eskildstrup
wgd: Sinding skolelarer i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Hansdtr aftgsenke i Veddinge   d.25 Mar 1849 pg 89 116
HUSB:  Lars Larsen (dod)
CH:   Hans Larsen myndig i Jylland
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sorensdtr 83 enke i Hojby     d.27 Mar 1849 pg 89 117
HUSB:  Jens Olsen smed (dod)
CH:   Rasmus Jensen smed i Hoibye
     Peder Jensen skolelarer i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr 65 enke i Gudmindrup     d.12 Apr 1849 pg 89 116
2HUSB:  Jens Andersen gmd (dod)
CH:   Hans Jensen 36 gmd i Gudmindrup
     Christian Jensen 32 hmd i Gudmindrup
     Jacob Jensen 30 i Gudmindrup
     Niels Jensen 28 gmd i Steenstrup
     Sidse Jensdtr 27 myndig
1HUSB:  Lars Mogensen gmd (dod)
CH:   Lars Larsen gmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jensdtr 83 enke i Veddinge   d.31 Mar 1849 pg 89 116
HUSB:  Lars Madsen hmd (dod)
CH:   Mads Larsen gmd i Weddinge
     Christen Larsen hmd i Bjergene
     Jens Larsen inds i Weddinge
     Ane Larsdtr = Hans Rasmussen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Madsen aftgsmd 94 i Annebjaerg      d.13 Apr 1849 pg 89 116
STEPCH: Peder Pedersen hmd i Anneberghuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

dodfodt son of Lars Pedersen inds i Tjornemarken    d.2 Apr 1849  pg 89
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

dodfodt dau of Ludvig Eilertsen snedker i Veddinge   d.16 Apr 1849 pg 90
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr 70 aftgsenke i Gudmindrup     d.27 Apr 1849 pg 92 116
HUSB:  Lars Jensen hmd (dod)
by: Anders Nielsen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Andersdtr 1, dau of Anders Jensen inds i Nexeloe   d.1 May 1849  pg 93
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Petersen 9, son of Petersen bager i Vindekilde    d.9 May 1849  pg 93
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr 78 enke i Grevinge   d.8 May 1849  pg 93 116
HUSB:  Niels Hansen aftgsmd (dod)
CH:   Peder Nielsen hmd i Taarndrup
     Niels Nielsen gmd i Grevinge
     Lars Nielsen hmd i Sneglerup
     Hans Nielsen tiene i Bognaes
     Karen Nielsdtr = Peder Olsen hmd i Gunder...
     Else Nielsdtr = Peder Andersen hmd i Odstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Jeppesen aftgsmd 75 i Overbye  d.13 May 1849 pg 93 116
CH:   Jeppe Madsen hmd i Overbye
     Maren Madsdtr = Christen Jensen hmd i Horbye/Hoibye
     Sidse Madsdtr = Hans Jensen i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mariane Kjeldsdtr 65 enke i Skippinge     d.6 May 1849  pg 93 116
HUSB:  Jorgen Larsen gmd i Nexelo (dod)
CH:   Lars Jorgensen selv.gmd i Nexeloe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

dodfodt dau of Poul Nielsen tjenestemd i Ris      d.6 May 1849  pg 93
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Madsdtr 27 pigen i Vig     d.19 May 1849 pg 94 116
MODER:  Sidse ... = FADER: Mads Nielsen aftgsmd i Wiig (dod)
BRO:   Mads Madsen hmd i Wiig
     Jens Madsen 18 i Seddinge
SIS:   Sidse Madsdtr ugift tiene i Nykiobing
     Lisbeth Madsdtr = ... i Nykjobing
     Ellen Madsdtr = ... i Tingslemark
     Maren Madsdtr ugift tiene i Hoibye
     Marie Madsdtr ugift tien i Wiig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 82 enke i Gudmindrup     d.18 may 1849 pg 94 116
HUSB:  Mogens Larsen hmd (dod)
CH:   Niels Mogensen hmd i Lumbsaas
     Peder Mogensen hmd i Ellingshave
     Karen Mogensdtr = Christian Iversen inds i Hove
     Kirsten Mogensdtr = Mads Madsen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

dodfodt son of Peder Pedersen inds i Follenslov    d.15 May 1849 pg 94
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peder Jensen illeg son of Sidse Marie Pedersdtr i Veddinge     d.31 May 1849 pg 95
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr 73 aftgsenke i Hove      d.17 Jun 1849 pg 95 117
HUSB:  Jorgen Olsen hmd (dod)
CH:   Niels Jorgensen hmd i Hove
     Lisbeth Jorgensdtr = Jens Christensen hmd i Svinninge 
     Maren Jorgensdtr ugift tiene i Holdt
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 81 aftgsenke i Nakke     d.14 Jun 1849 pg 95 117
HUSB:  Willum Hansen gmd (dod)
CH:   Ane Willumsdtr = Lars Madsen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen aftgsmd i Bierresoe   d.9 Jun 1849  pg 95 116 185
WIFE:  Ane Poulsdtr
CH:   Peder Larsen 27
     Poul Larsen 24
     Sidse Larsdtr = Soren Pedersen gmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christian Kugleberg illeg son of Ane Jensdtr fruentimmer i Underue     d.29 May 1849 pg 95
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Jeppesdtr i Yderby   d.17 Jun 1849  pg 95
HUSB:  Peder Larsen aftgsmd
CH:   Anders Pedersen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Jensen 2 wk, illeg son of Sophie Jensdtr i Ordrup   d.8 Jun 1849  pg 95
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr i Bierresoe   d.17 Jun 1849  pg 96
HUSB:  Peder Sorensen aftgsmd
CH:   Soren Pedersen 24 i Feldten
     Peder Pedersen 20 tiene i Bierresoe
     Niels Pedersen 16 tiene i Bierresoe
     Anders Pedersen 13 tiene i Bierresoe
     Maren Pedersdtr 22 ugift hiemme
     Margrethe Pedersdtr 19 tiene i Haunsoe
     Ane Pedersdtr 11 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr 76 enke i Tingslemark      d.25 Jun 1849 pg 96 117
HUSB:  Anders Olsen hmd (dod)
by: Soren Christensen hmd i Tingslemark
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Rasmusdtr 8˝, dau of Rasmus Nielsen hmd i Kildehusene   d.29 Jun 1849 pg 96
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jacobsdtr 87 aftgsenke i Herredstrup/Grevinge d.26 Jun 1849  pg 96 117
HUSB:  Claus Olsen gmd (dod)
CH:   Jacob Clausen gmd i Herredstrup
     Ole Clausen aftgsmd i Lumbsaas
     Anders Clausen hmd i Grevinge Lynghuse
     Maren Clausdtr enke = afg. Mads Andersen gmd i Gundestrup
     Peder Clausen (dod)
      CH: Claus Pedersen 18 i Grevinge
         Ellen Pedersdtr 21 ugift i Grevinge
         Marie Pedersdtr 16 ugift i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Andersen ungkarl 73 i Rorvig  d.4 Jul 1849  pg 96 117
SIS:   Sidse Andersdtr = Ole Olsen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Larsen gartner i Annebjerggaard     d.21 Jul 1849 pg 97 156
WIFE:  
FADER:  Lars Olhsen/Ohlssen/Ohleson inds i Jordberga nr Ystad/Usted, Sverig
wgd: Christian Buchwaldt i Annebergaard
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Nielsdtr 70 fattig i Asnaes   d.8 Jul 1849  pg 97 117
HUSB:  Anders Andersen inds
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Pedersdtr 65 enke i Faarevejle      d.6 Jul 1849  pg 97 98 153
HUSB:  Mads Madsen aftgsmd (dod)
CH:   Peder Madsen ins i Windekilde
     Mads Madsen inds i Weddinge, for tiden i militarietjensten
     Johanne Madsdtr = Peder Nielsen smed i Faareveile
     Ane Madsdtr ugift i Amager/Khvn
guard: Hansen skolelarer i Faareveile
guard for Mads Madsen kone: Mads Jorgensen gmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Jorgensdtr 75 fattigenke of Skippinge, i Vallekilde    d.15 Jul 1849 pg 97/98 117
HUSB:  Jens Jensen i Skippinge (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Larsdtr 50 i Ordrup  d.12 Aug 1849  pg 99 129
HUSB:  Hans Jensen inds
CH:   Lars Hansen 13 tiene i Faareveile
     Soren Hansen 10 tiene i Faareveile
     Ane Hansdtr 20 ugift
     Maren Hansdtr 17 ugift
     Ane Cathrine Hansdtr 8
guard: Peder Larsen hmd i Windekilde Bjerge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Andersen 2mo., illeg son of Maren Andersdtr i Faarevejle      d.6 Aug 1849  pg 99
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr & udobt Pedersen, illeg twins of Johanne Nielsdtr fruentimmer i Folleslov     d.1 Aug 1849  pg 99
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Madsdtr 77 enke of Bjergene, i Bjerresoe     d.24 Jul 1849 pg 99 117
HUSB:  Christen Sorensen hmd (dod)
CH:   Ane Christensdtr = Hans Sorensen hmd i Torped
     Mads Christensen arbeidsmd i Teglvaerket ved Starreklint
     Karen Christensdtr = Jens Pedersen hmd i Bjergenen
     Kirsten Christensdtr = Peder Hansen hmd i Asnaes
     Jens Christensen arbeidsmd i Teglmarket?
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Sophie Jensdtr 6, dau of Jens Clausen inds i Veddinge   d.7 Aug 1849  pg 99
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Christensen inds fattig i Weddinge     d.31 Jul 1849 pg 99 117
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Olsen 20 tiene i Faareveile
     Marie Olsdtr ugift
     Hans Olsen 15 tiene i Faareveile
     Christen Olsen 13 tiene i Faareveile
     ... Olsdtr ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Olsen 58 aftgsmd i Vejleby   d.25 Jul 1849 pg 99 117
WIFE:  Maren Antonsdtr
CH:   Rasmus Pedersen tiene i Horve
     Ole Pedersen 13 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Christiansen aftgsmd 72 i Grevinge Lynghuse    d.30 Sep 1849 pg 100 117
SIS:   Bodil Christiansdtr enke = afg. Hans Jensen hmd i Svinninge
STEPCH: Ellen Andersdtr = 
by: Peder Jensen hmd i Grevinge Lynghuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Hansen fattig i Asnaes     d.21 Aug 1849 pg 100 117
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Christensen 20 matros of Rorvig, i Fartlepool  d.16 Aug 1849 pg 100 117
MODER:  Ane Pedersdtr = STEPFAD: Jens Larsen lods i Rorby
SIS:   Karen Sophie Christensdtr ugift i Resseloen?
     Sidse Marie Christensdtr ugift i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Olsdtr 67 aftgsenke i Svendstrup      d.17 Oct 1849 pg 101 117
WIFE:  Niels Sivertzen arvefaester (dod)
CH:   Karen Sophie Nielsdtr = Lars Pedersen gmd i Siddinge
     Marie Nielsdtr = Peder Pedersen gmd i Lumbsaas
     Ane Margrethe Nielsdtr (dod) = Mads Madsen arvefaester i Svendstrup Hestehave
      CH: Mads Peder Madsen 12 
         Lars Madsen 10
         Ane Madsdtr 8
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Larsdtr 81 i Gudmindrup     d.1 Oct 1849  pg 101
HUSB:  Mads Olsen gmd
CH:   Lars Madsen gmd i Hove (dod)
      CH: Ole Larsen 14 hiemme
         Stine Marie Larsdtr 21 ugift hiemme
         Marie Larsdtr 13
     Niels Madsen gmd i Honsinge
     Mads Madsen gmd i Hove
     Jorgen Madsen gmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr 76 i Holkerup  d.24 Oct 1849  pg 102
HUSB:  Niels Larsen aftgsmd
CH:   Lars Nielsen hmd i Svinninge
     Soren Nielsen hmd i Braade
     Kirsten Nielsdtr ugift hiemme
     Bodil Nielsdtr = Lars Madsen gmd i Svinninge
     Karen Nielsdtr = Niels Jensen murer i Gjeldstrup
     Sidse Nielsdtr = Peder Madsen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Kirstine Jorgensdtr 70 ugift fattig i Faarevejle Fattighuse    d.25 Oct 1849 pg 102 117
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Poulsdtr aftgsenke i Follenslov    d.31 Oct 1849 pg 102 117
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Trine Dorthe Nielsdtr 28, dau of Niels Pedersen hmd i Annebjerghuse   d.18 Oct 1849 pg 102 117
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christopher Andreasen 75 almisselem i Skippinge    d.20 Oct 1849 pg 102 117 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Larsen 4 days, son of Lars Jensen inds i Asnaes     d.26 Nov 1849 pg 103
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Michelsen 28 inds i Yderby   d.3 Dec 1849  pg 103 189 199
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Ane Andersdtr 1˝
guard: Jens Michelsen gmd i Yderbye
wgd: Niels Olsen ungkarl i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Poulsdtr 78 aftgsenke i Lumsaas      d.23 Nov 1849 pg 103 117
HUSB:  Jorgen Jensen gmd (dod)
CH:   Poul Jorgensen 42 hmd i Lumbsaas
     Peder Jorgensen u. gmd i Lumbsaas
     Jens Jorgensen 36 hmd i Hoibyelyng
     Ane Jorgensdtr = Peder Larsen hmd i Lumbsaas
     Kirsten Jorgensdtr = Hans Madsen inds i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Pedersen 14 days, son of Peder Pedersen inds i Jyderup   d.3 Dec 1849  pg 103
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Sophie Hansdtr 68 fruentimmer ugift i Glostrup     d.15 Nov 1849 pg 103 117
by: Christen Andersen gmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jensdtr i Stubberup  d.22 Nov 1849  pg 103
HUSB:  Niels Enevoldsen sned & aftgsmd
CH:   Mads Nielsen smed i Marke
     Jens Nielsen smed i Stubberup
     Maren Nielsdtr = Rasmus Jensen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Pedersdtr 14 days, dau of Peder Pedersen inds i Jyderup  d.7 Dec 1849  pg 104
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Marie Hansdtr 2 days, dau of Hans Jensen inds i Gundestrup     d.7 Dec 1849  pg 104
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Iversen aftgsmd 78 i Follenslov Grusmark     d.5 Dec 1849  pg 104 117
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen aftgsmd 81 i Herredstrup     d.8 Dec 1849  pg 104 117
     (testament 8 Jun 1836)
by: Niels Jensen 24 ungkarl i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Hansdtr 74 aftgenke i Kieldstrup     d.6 Dec 1849  pg 104 117
HUSB:  Niels Hansen hmd (dod)
CH:   Sara Nielsdtr i Kjeldstrup = (separated) Anders Madsen arbeidsmand tiene i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Flora Johanne Fuur 2, dau of Eqvilibrisst Fuur i Follenslov   d.8 Dec 1849  pg 107
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen inds i Asnaes  d.15 Dec 1849  pg 109 117 149 151 206
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Marie Pedersdtr 54 aftgsenke i Eskilstrup    d.18 Dec 1849 pg 111 117
HUSB:  Lars Pedersen hmd (dod)
SIS:   Ane Pedersdtr enke = afg. Niels Pedersen gadehmd i Ulstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Larsdtr 55 aftgsenke i Hoiby      d.19 Dec 1849 pg 111 114 133 163
HUSB:  Jacob Jensen gmd i Asmindrup (dod)     (testament 19 Aug 1839)
BRO:   Jacob Larsen gmd i Hoibye (dod)
      CH: Lars Jacobsen 28 gmd i Hoibye
         Jorgen Jacobsen 23 or 24 i Hoibye
         Niels Jacobsen 20 or 21 tiene i Staarup
         Christian Jacobsen 18 tiene i Nyrup
         Nicolai Jacobsen 16 i Hoibye
         Anders Jacobsen 13 i Hoibye
     Anders Larsen smed i Amager
SIS:   Sidse Larsdtr enke i Khvn
     Ane Larsdtr = Niels Pedersen gmd i Weddinge
     Maren Larsdtr aftgsenke = afg Lars Pedersen hmd i Hoibye
HUSB.BRO: Lars Jensen gmd i Nygaard
     Peder Jensen gmd i Nyrup
HUSB.SIS: Ane Jensdtr = Diderik Jacobsen gmd i Nyrup
     Dorthe Jensdtr enke = afg. Ole Larsen gmd i Staarup
      CH: Peder Olsen (for his mother)
     Sidse Jensdtr = Peder Andersen gmd i Hoibye
     Maren Jensdtr = H. Nielsen kyerkudsk i Khvn
? Jacob Jensen gmd i Nyrup (listed Andersen Andreas heir)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Rasmusdtr 85 enke i Faarevejle  d.18 Dec 1849 pg 112 118 154
HUSB:  Lars Pedersen aftgsmd (dod)
CH:   Jorgen Larsen 53 boende i Khvn/Frederiksberg
      CH: Jens Jorgensen i Ordrup (for his father)
     Anders Larsen (dod)
      CH: Peder Andersen 20 tiene i Folleslov/Alleshauge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Larsdtr 4 wks, dau of Lars Larsen inds i Frenderup  d.25 Dec 1849 pg 114
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr aftgsenke i L.Egebjerg      d.30 Dec 1849 pg 114 119 152
HUSB:  Poul Rasmussen gmd (dod)
BRO:   Peder Nielsen gmd i Wiig (dod)
      CH: Niels Pedersen gmd i L.Egeberg
         Erik Pedersen bmd i Jyderup
         Christen Pedersen 30 gdbest i Wiig
         Lars Pedersen 28 inds i Rode
         Maren Pedersdtr = Mads Andersen gdbest i Kieldstrup
         Sophie Pedersdtr 20 or 19 ugift hiemme
     Jens Nielsen hmd i Rode (dod)
      CH: Morten Jensen hmd i Rode
         Niels Jensen 32 tiene i Khvn/ i Militarietjenesten
         Maren Jensdtr 30 ugift i Khvn
         Karen Jensdtr 27 ugift tiene i Wiig
         Ane Jensdtr 22 ugift tiene i Jyderup
SIS:   Bodil Nielsdtr (dod) = Lars Jensen hmd i Ellingelyng 
      CH: Jens Larsen hmd i Wiig
         Niels Larsen inds i Kollekolle
         Maren Larsdtr = Jens Pedersen gadehmd i L.Egeberg
         Karen Larsdtr = Lars Pedersen hmd i Ellingelyng
     Karen Nielsdtr (dod) = Hans Jensen gadehmd i Honsinge
      CH: Jens Hansen inds i Nyrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Madsen 5 days, son of Mads Madsen inds i Yderup  d.27 Dec 1849 pg 114
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Andersdtr 84 aftgsenke i Svinninge    d.22 Dec 1849 pg 114 118
HUSB:  Niels Madsen gmd (dod)
CH:   Mads Nielsen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr 50 enke i Frenderup    d.18 Jan 1850 pg 118 157
HUSB:  Niels Bentsen aftgsmd (dod)
CH:   Karen Nielsdtr = Lars Hansen hmd i Frenderup
     Niels Nielsen 22 i militairtjeneste
     Soren Nielsen 20 tiene i Kieldstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johannes Christian Waldemar Byrger 5 wk, son of Karen Sophie Andersen i Veddinge     d.3 Jan 1850  pg 118
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 35 i Riis      d.8 Jan 1850  pg 118 157 199
HUSB:  Hans Hansen inds (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henriette Jacobine Schultz ( Jacobine Henriette Schultz) 50 jomfrue i Egebjerg      d.21 Jan 1850  pg 121 147
157 199
     (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peter Wilhelm Hansen 10 wks, son of Hansen skolelaerer i Faarevejle   d.21 Jan 1850 pg 121
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Hansdtr dau of Hans Hansen inds i Skippinge   d.13 Feb 1850 pg 124
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Larsen aftgsmd 83 i Gudmindrup      d.11 Feb 1850 pg 124 158
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Larsen aftgsmd 73 i Steenstrup      d.21 Feb 1850 pg 124 158
CH:   ... Hansdtr = Lars Larsen hmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr 62 fattig i Folleslov Lynghus  d.8 Feb 1850  pg 124 158
HUSB:  Lars Sorensen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Nielsen fattig i Veddinge   d.6 Feb 1850  pg 124 158
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Andersen aftgsmd fattig 67 i Strandhuse  d.12 Feb 1850 pg 124 158
WIFE:  
CH:   Niels Olsen hmd i Strandhusene
     Lars Olsen hmd i Eskildstrup
STEPCH: Frederikke Nielsdtr i Strandhusene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Otto Hansen aftgsmd 83 i Overby    d.18 Feb 1850 pg 124 158
WIFE:  Bodil Sorensdtr (dod)
CH:   Sidse Ottesdtr = Peder Olsen hmd i Overbye
     Ane Ottesdtr = Lars Hansen hmd i Yderbye
     Inger Ottesdtr = Lars Pedersen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Hansen gmd 71 aftgsmd i Glosstrup    d.28 Feb 1850 pg 126 158
WIFE:  Dorthe Jensdtr (dod)
CH:   Christen Andersen 36 gmd i Glostrup
     Jens Andersen 38 skraedersvend i Nykjobing
     Christiane Andersdtr = Peder Jensen hmd i Strandhusene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Rasmusdtr 88 enke i Vig      d.4 Mar 1850  pg 126 158
HUSB:  Rasmus Hansen gmd (dod)
CH:   Rasmus Rasmussen 65 hmd i Wiig
     Hans Rasmussen 55 hjulmand i Wiig
     Niels Rasmussen 49 gmd i Wiig
     Kirsten Rasmusdtr = Niels Nielsen hmd i Wiig
     Inger Rasmusdtr = Lars Nielsen hmd i Honsinge
     Karen Rasmusdtr = Anders Pedersen gmd i Hove
     Birthe Rasmusdtr = Ole Pedersen aftgsmd i Jyderup
     Lisbeth Rasmusdtr = Mads Jensen gmd i Wiig
     Hedevig Rasmusdtr (dod) = Anders Pedersen gmd i Hove
      CH: Peder Andersen 23 inds i Asnaes
         Niels Andersen 22 i Hove
         Sidse Marie Andersdtr ugift
         Ane Kirstine Andersdtr ugift
         Trine Andersdtr ugift
         Karen Sophie Andersdtr ugift
     Ane Rasmusdtr (dod) = Jens Madsen gmd i Sinderup?
      CH: Niels Jensen 23 i krigstjenesten
         Mads Jensen 20 i Sneilerup
         Maren Jensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Jensdtr 92 enke i Aastofte   d.2 Mar 1850  pg 126 158
HUSB:  Jens Larsen (dod)
CH:   ... Jensdtr = Peder Christiansen hmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Sophie Nielsdtr dau of Niels Larsen inds i Honsinge    d.4 Mar 1850  pg 126
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sophie Koefoed aftgsenke i Skippinge      d.3 Mar 1850  pg 126 158
HUSB:  Peder Eriksen hmd (dod) (testament 5 Apr 1834)
SIS:   ... Koefoed enke = afg. Mads Jensen gmd i i huset
      CH: Ane Kirstine Madsdtr = Lars Pedersen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Orsted sal. Hasle or Denken i Asnaes, dod i Khvn   d.30 Mar 1850 pg 127 158
HUSB:  Soren Niels Peter Hasle pastor i Asnaes  (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Hansen son of Hans Hansen inds i Skippinge  d.3 Apr 1850  pg 127
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christiane Andersdtr 74 fattig aftgskone i Underud   d.6 Apr 1850  pg 127 158
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Nielsdtr 83 i Underue      d.7 Apr 1850  pg 127
HUSB:  Hans Andreasen afgtsmd
CH:   Peder Christensen hmd i Underue
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Emilie Wellendorf 22, dau of Wellendorf skovrider i Mantzhoj  d.6 Apr 1850  pg 127
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederich Lavesen aftgsmd 83 i Kieldstrup   d.10 Apr 1850 pg 127 130 165
CH:   Peder Frederichsen 39 hmd i Ellingelyng
     Margrethe Frederichsdtr = Peder Jacobsen gmd i Asmindrup
     Bodil Frederichsdtr = Hans Sorensen hmd i Asmindrup
     Lisbeth Frederichsdtr 53/51 ugift hiemme
     Ane Frederichsdtr (dod) = Daniel Andersen hmd i Groulandshuset/Holkerup
      CH: Karen Sophie Danielsdtr 12 or 11
         Ane Marie Danielsdtr 8 or 7
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Kirstine Olsdtr 71 i Bierresoe      d.7 Apr 1850  pg 127
HUSB:  Mads Pedersen inds
CH:   Sidse Marie Pedersdtr = Sorensen skolelaerer i Gioderup med Corsoer (? Sidse Marie Madsdtr )
     Johanne Pedersdtr = Peder Larsen snedker i Bierresoe    (? Johanne Madsdtr )
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen aftgsmd 69 i Atterup Overdrevshuse    d.8 Apr 1850  pg 127 158 235
WIFE:  Dorthe Jensdtr  (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Nielsen son of Niels Mogensen inds i Ulstrup  d.29 Mar 1850 pg 127
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Sophie Christine Hansen dau of Christiane Marie Moreh i Rorvig  d.11 Apr 1850 pg 128
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Amalie Louise Zythphen Adeler dau of Zythphen Adeler baron i Adelersborg   d.16 Apr 1850 pg 129
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sorensdtr dau of Soren Larsen inds i Bjaergeso   d.7 Apr 1850  pg 129
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen son of Jens Andersen inds i Hove      d.20 Apr 1850 pg 129
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Jacobsdtr 61 enke i Overby   d.19 Apr 1850 pg 129 158
HUSB:  Peder Hansen aftgsmd (dod)
by: Niels Pedersen ungkarl i Overby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jensdtr 76 aftgsenke i Faarevejle    d.18 Apr 1850 pg 129 158
HUSB:  Claus Sorensen hmd (dod)
by: Hans Jensen inds i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Kirstine Jensdtr 27 i Hove   d.18 Apr 1850 pg 129 134 169
HUSB:  Hans Pedersen inds
CH:   Peder Hansen 8
     Ane Marie Hansdtr 6
     Marie Sophie Hansdtr 4
     Jens Hansen 1
guard: Rasmussen skolelaerer i Hove
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr 85 i Skippinge  d.29 Apr 1850  pg 131
HUSB:  Hans Jensen aftgsmd
CH:   Jens Hansen hmd i Skippinge
     Ane Mette Hansdtr 45 ugift hiemme
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Nielsdtr dau of Niels Christensen inds i Starreklinte   d.15 Apr 1850 pg 131
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Erik Andersen, son of Anders Hansen inds i Tolsager  d.23 Apr 1850 pg 131
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Larsdtr 74 enke i Veddinge  d.21 Apr 1850 pg 131 158/148
HUSB:  Hans Jensen gmd (dod)
CH:   Lars Hansen gmd i Weddinge
     Jens Hansen gmd i Weddinge
     Karen Hansdtr = Hans Nielsen bmd i Hallenslov, Love herred
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Danielsen aftgsmd 70 i Lumbsaas      d.20 Apr 1850 pg 131 158
by: Mads Christiansen smed i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Madsdtr 46 inds fruentimmer ugift i Prejlerup  d.16 May 1850 pg 132 158
by: Peder Larsen gmd i Preilerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen aftgsmd 77 i Frenderup  d.5 May 1850  pg 132 158
WIFE:  Karen Jensdtr (dod)
CH:   Lars Jensen inds i Svendstrup Hestehae
     Kirsten Jensdtr enke = afg. Peder Larsen hmd i Frenderup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen son of Peder Larsen inds i Rorvig    d.14 May 1850 pg 132
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Larsdtr 74 i Yderby  d.15 May 1850  pg 132
2HUSB:  Soren Jensen aftgsmd
1HUSB:  Niels Larsen
CH:   Jens Nielsen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen drengen i Vallekilde  d.15 May 1850 pg 132 192
MODER:  Karen Larsdtr = STIFFAD: Ole Pedersen hmd i Wallekilde
˝SIS:  Ane Marie Olsdtr 6
     Kirsten Olsdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Christensen aftgsmd 84 i Pleieruphuse   d.4 May 1850  pg 132 158    
CH:   Sidse Larsdtr = Niels Andersen gmd i Preilerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Andersdtr 82 i Bjergene     d.7 May 1850  pg 132
HUSB:  Hans Augustinusen aftgsmd
CH:   Jens Hansen 48 hmd i Bjergene
     Bodil Hansdtr (dod) = Mads Nielsen arbeidsmand i Hove
      CH: Christen Madsen 19 i smedlaere? i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Andersdtr 96 enke i Kieldstrup      d.18 May 1850 pg 132 158
HUSB:  Peder Pedersen gmd (dod)
CH:   Peder Pedersen uhrmager i Kieldstrup
     Anders Pedersen gmd i Kieldstrup (dod)
      CH: Mads Andersen gdbest i Kieldstrup
         Stine Andersdtr ugift
     Birthe Pedersdtr = Peder Jensen gl. gmd i Rode
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Nielsen aftgsmd 89 i Folleslev  d.19 May 1850 pg 132 158
CH:   Maren Olsdtr = Hans Hansen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Christiansdtr 32 i Starreklinte     d.21 May 1850 pg 133
WIFE:  Soren Pedersen inds
CH:   Ane Marie Sorensdtr 10 1/4
     Peder Sorensen 7 3/4
     Soren Sorensen 5˝
     Karen Sophie Sorensdtr 2 3/4
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirstine Nielsdtr 75 i Rorvig     d.1 Jun 1850  pg 133
HUSB:  Lars Nielsen aftgsmd
CH:   Mads Larsen 48 gmd i Rorvig
     Jens Larsen 46 lods i Rorvig
     Niels Larsen 40 lods i Rorvig
ILLEG.CH: Niels Larsen hmd i Nygaard (dod)
      CH: Ane Nielsdtr = Jens Nielsen inds i Nygaard
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Pedersdtr 84 enke i L.Egeberg      d.11 Jun 1850 pg 135 159
HUSB:  Lars Madsen gmd (dod)
CH:   Jens Larsen gmd i L.Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ida Charlotte Hjorth dau of Otto Hjorth skolelarer i Ordrup   d.23 Jun 1850 pg 135
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Peder Hansen son of Hans Jensen aftgsmd i Vallekilde    d.24 Jun 1850 pg 135
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Pedersen aftgsmd 80 i Hoiby   d.23 Jun 1850 pg 135 159
2WIFE:  Ane Larsdtr (dod)
CH:   Kirsten Madsdtr ugift
     Maren Madsdtr = Christen Andersen hmd i Aastofte
     Lars Madsen hmd i Ellingehuse
1WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Peder Madsen hmd i Ellingelyng
     Anders Madsen hmd i Hoibye (dod)
      CH: Stine Andersdtr ugift
         Sophie Andersdtr ugift
         Peder Andersen 13
         Lars Andersen 10
     Hans Madsen bodker i Hoibye
     Karen Madsdtr = Niels Mogensen hmd i Hoibye
     Ellen Madsdtr (dod) = Mads Sorensen hmd i Gudmindrup
      2CH: minors
     Ane Madsdtr = Jens Olsen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr 17, dau of Sophie Andersdtr aftgsenke i Skaverup  d.16 Jul 1850 pg 138
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr 70 ugift fruentimmer i Overby   d.12 Jul 1850 pg 138 159
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Eriksdtr 45 i Starreklinte  d.3 Jul 1850  pg 138 159
HUSB:  Mads Larsen inds
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr 54 aftgsenke i Svinninge   d.7 Jul 1850  pg 138 159
HUSB:  Anders Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Andersen 18 tiene i L.Egeberg
     Sidse Andersdtr ugift tiene i Nykjobing
     Ane Andersdtr ugift tiene i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Peder Svendsen illeg son of Svend Pedersen & Ane Marie Rasmusdtr tiene i Adelersborg    d.7 Jul 1850  pg
138
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Andersen inds kudsk 84 fattiglem i Haunsoe   d.19 Jul 1850 pg 139
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Olsdtr 77 i Hove    d.23 Jul 1850  pg 139
HUSB:  Ludvig Steen inds
CH:   Bodil Jensdtr = Jens Jorgensen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Christensen Kiaer skipper 65 i Rorvig   d.30 Jul 1850 pg 139 149 177 188 194 198 234
2WIFE:  Rebekka Olsen sal. Kiaer
CH:   Morten Jensen Kiaer toldbetjent i Rorvig
1WIFE:  Stinne Bejer
CH:   Giertrud Kirstine Kiaer = Clausen or Ovesen snedkermester i Rudkjobing
     Sidse Sophie Kiaer enke = afg. Mads Madsen skoemagermester i Wendsyssel, Thisted Amt
     Christian Nielsen Kiaer 40 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Magdalene Biilow, dau of Biilow proprietaer i Asnaes   d.22 Jul 1850 pg 139
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Nielsen aftgsmd i Vallekilde   d.25 Jul 1850 pg 139 159
CH:   Hans Olsen ungkarl i Wallekilde
     Ane Olsdtr = Knud Hartvigsen i Steenhusene pa Fyen ved Kirteminde
     Karen Olsdtr = Lars Hansen gmd i Haunsoe
     Maren Olsdtr = Rasmus Nielsen hmd i Walekilde
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen son of Niels Olsen inds i Horby     d.31 Jul 1850 pg 140
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Pedersdtr enke i Vejleby     22 Jul 1850  pg 144 147
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Niels Pedersen myndig i Weilebye
     ... Pedersdtr (dod) = Hans Hansen gmd i Faurboe
      CH: Peder Hansen
         Lars Hansen - umyndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bulow i Strandet, Fjends herred    fallitbo 19 Aug 1850  pg 145
WIFE:  .. Hasle, frue Bulow i Asnaes Praestegrd
WIFE.BRO: P. Hasle pastor i Asnaes
     Hasle proprietair til Lovegaard
? Munster forvalter i Emilsminde
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hasle    fallitbo 19 Aug 1850  pg 145
HUSB:  F. Biilow fh. Strandet, Fjends Henrichsdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen 10 i Vallekilde     15 May 1850  pg 134 145
MODER:  Karen Larsdtr = STIFFAD: Ole Pedersen hmd i Wallekilde
˝SIS:  Ane Marie Olsdtr 6
     Kirstine Olsdtr 3
FADER:  Peder Pedersen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Sorensen aftgsmd i Bjerresoe byes Mark      d.6 Aug 1850  pg 146 166
WIFE:  (dod)
7 CH:  Soren Pedersen 29
     Peder Pedersen 20
     Niels Pedersen 16
     Anders Pedersen 15 or 13
     Maren Pedersdtr 26 ugift
     Margrethe Pedersdtr 18
     Ane Pedersdtr 13
SIS:   ... Sorensdtr = Lars Pedersen u.gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Michel Pedersen aftgsmd 72 i Yderby      d.2 Oct 1850  pg 148
WIFE:  
CH:   Jens Michelsen gmd i Yderbye
     Soren Michelsen gmd i Yderbye
     Anders Michelsen (dod)
      CH: Ane Andersdtr 3 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Jensdtr dau of Jens Larsen inds i Bjergeso     d.29 Sep 1850 pg 149
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Nielsdtr 77 aftgsenke i Faarevejle   d.4 Nov 1850  pg 149 150 180 208
HUSB:  Lars Eriksen gmd (dod)
CH:   Lars Larsen gmd i Ordrup
     Peder Larsen ungkarl i Faareveile
     Bodil Larsdtr = Jens Pedersen gmd i Faareveile
     Maren Larsdtr 34 ugift
     Johanne Marie Larsdtr = Christian Jensen skovfoged i Axelholm
     Ane Larsdtr (dod) = Lars Jensen gmd i Hove
      CH: Karen Larsdtr = Wilhelm Larsen skoemager i Horve
         Johanne Marie Larsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen aftgsmd 64 i Kieldstrup      d.20 Oct 1850 pg 149
WIFE:  Sidse Pedersdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Juliane Marie Hoffmeier sal. Hansen enke i Alkestrup  d.26 Oct 1850 pg 149
HUSB:  Hansen proprietaer i Assendrup (dod)
(see Love herred probates)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Johansdtr 84 aftgenke i Abildore     d.14 Oct 1850 pg 149 159
by: Jens Jensen gmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lisbeth Mogensdtr 70 i Hove      d.29 Oct 1850 pg 149 151 206 231 239
HUSB:  Niels Jensen aftgsmd 
SIS:   Karen Mogensdtr (dod) = Peder Mortensen aftgsmd i Aastofte
      CH: Mogens Pedersen parcel i Tolsager
         Lars Pedersen steenhugger i Norge
         Mads Pedersen smed i Odden, nu i kongens tjeneste/ i Overbye
     Ane Mogensdtr (dod) = Hans Sorensen hmd i Weddinge
      CH: Soren Hansen hmd i Weddinge (dod)
          CH:  Hans Sorensen 
             Niels Sorensen
             Mads Sorensen  (guard: Mogens Pedersen parc)
         Ane Hansdtr (dod) = Peder Sorensen hmd i Faarendrup
          CH:  Soren Pedersen 22 i Hove
             Ane Pedersdtr ugift i Tolsager
         Dorthe Hansdtr = Christen Jacobsen hmd i Faareveile
˝BRO:  Rasmus Nielsen gmd i Hove (dod)
      CH: Ane Rasmusdtr = Mads Eriksen gmd i Hove (dod by pg 232) =2. Jens Henrich Jensen i Hove
         Maren Rasmusdtr = Lars Andersen gmd i Aastofte
         Mads Rasmussen i kongens tjeneste / i Yderbye
         Kirstine Rasmusdtr ugift (guard: Lars Andersen gmd i Tolsager)
˝SIS:  Ingeborg Nielsdtr (dod) = Peder Christiansen hmd i Bjergene (her surname assumed)
      CH: Ane Pedersdtr ugift
     Maren Nielsdtr (dod) = Peder Hansen hmd i Weddinge     (her surname assumed)
      CH: Hans Pedersen i kongens tjeneste i Faareveile
? Anders Eriksen - signed with heirs
HUSB.BRO: Peder Jensen aftgsmd i Hove/Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Johansen aftgsmd 53 i Hoiby   d.9 Nov 1850  pg 149 159
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Nielsdtr 76 aftgsenke fattig i Lumbsaas     d.7 Oct 1850  pg 149 159
HUSB:  Mads Nielsen aftgshmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr i Follenslov  d.12 Nov 1850  pg 150 
HUSB:  Lars Larsen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Caroline Rasmusdtr illeg dau of Rasmus Christensen ungkarl & Ane Marie Carlsdtr i Svinninge    d.19 Nov 1850 pg
150
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Pedersen aftgsmd i Skippinge  d.15 Nov 1850 pg 150 159
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 32 i Hove      d.20 Nov 1850 pg 150 160 175
HUSB:  Hans Pedersen inds 
BRO:   Mads Pedersen hmd i Wiig
     Jens Pedersen tienestekarl i Kieldstrup
     Hans Pedersen i militaritjenesten ungkarl i Kieldstrup
SIS:   Karen Pedersdtr = Hans Eriksen gmd i Kieldstrup
     Ane Pedersdtr = Lars Madsen inds i Kieldstrup
     Maren Pedersdtr = Peder Hansen hmd i Honsinge
     Stine Pedersdtr ugift i Kieldstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Frederichsen illeg son of Frederich Svendsen ungkarl & Sidse Andersdtr i Atterup  d.29 Nov 1850  pg 151
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr 83 i Hundstrup    d.3 Dec 1850  pg 151 159
HUSB:  Rasmus Pedersen hmd
CH:   Stine Pedersdtr = Henndt? arbeidsmand i Khvn
     Marie Pedersdtr = Pedersen arbeidsmand i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johannes Ludvig Mortensen son of Morten skibsbygmester i Hundstrup   d.3 Dec 1850  pg 152
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Sorensen aftgsmd 67 i Taarndrup     d.12 Dec 1850 pg 155 159
WIFE:  (dod)
CH:   Sidse Pedersdtr = Niels Hansen hmd i Taarndrup
     Birthe Pedersdtr ugift tiene i Tolsager
     Ane Pedersdtr tiene i Grevinge
     Soren Pedersen 20 tiene i Hove
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Pedersdtr 84 aftgsenke i Herrestrup     d.17 Dec 1850 pg 156 159
HUSB:  Jens Hansen hmd (dod)
CH:   ... Jensdtr = Christian Hansen hmd i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Olsdtr i Preilerup    d.24 Dec 1850  pg 157
HUSB:  Niels Pedersen aftgsmd
CH:   ... Nielsdtr = Jens Jensen gmd i Preilerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Jensen aftgsmd i Skippinge    d.17 Dec 1850 pg 157
WIFE:  Ane Jensdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Andersen aftgsmd 59 i Steenstrup     d.24 Dec 1850 pg 157 239
WIFE:  
CH:   ... Larsdtr = Soren Pedersen hmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen son of Jens Nielsen tjenestekarl i Aastofte, Asnaes    d.27 Dec 1850 pg 157
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Hellesdtr ( Sidse Hansdtr ) aftgenke i Brent, Asmindrup      d.26 Dec 1850 pg 157 159
HUSB:  Anders ... (dod)
CH:   Soren Andersen gmd i Brent, Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Marie Hansdtr dovstum fattigl i Nyrup  d.29 Dec 1850 pg 157
BRO:   Lars Andersen gadehmd i Nyerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Hansdtr 18, dau of afg. Hans Johansen hmd i Folleslov   d.4 Jan 1851  pg 159
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Pedersdtr 46 i Starreklinte   d.1 Jan 1851   pg 159 181
HUSB:  Christen Rasmussen hmd
CH:   Ole Christensen 23
     Jens Peder Christensen 17
     Rasmus Peter Christensen 7
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen gmd 60 i Folleslov   d.8 Jan 1851  pg 159 161
WIFE:  Ane Lisbeth Christensdtr
CH;   Jens Nielsen 14
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Pedersen 22 i Rorvig      d.12 Jan 1851 pg 159
FADER:  Peder Rasmussen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Andersdtr i Svendstrup     d.23 Jan 1851 pg 160
HUSB:  Anders Jensen aftgsmd
CH:   ... = Christopher Christophersen hmd i Svenstrup Hestehave
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Otto Hjorth skolelarer i Ordrup    d.18 Jan 1851 pg 160
WIFE:  Christiane Petersdtr sal. Hiorth
CH:   Peter Christian Hiorth 19
     Amalie Hiorth 11
     Amanda Hiorth 8
     Sine Hiorth 3
     Ida Hiorth 13 wks         (dod ae 1/4 - 7 Feb 1851 - pg 162)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

udobte son of Hans Nielsen hmd i Faarevejle  d.12 Jan 1851 pg 160
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Rasmussen hmd i Bierresoe  d.14 Jan 1851 pg 160 162
WIFE:  Sidse Marie Larsdtr
CH:   Rasmus Christensen 18 tiene i Adelersborg
     Dorthe Christensdtr 22 tiene i Horne?
     Kirsten Christensdtr 21 tiene i Bierresoe
     Karen Christensdtr 8 hiemme
     Maren Christensdtr 4 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Bertelsen aftgsmd 51 i Grevinge     d.27 Jan 1851 pg 161
by: Jacob Larsen hmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Olsdtr 41? i Yderby  d.26 Jan 1851  pg 161
HUSB:  Hans Larsen inds smed
CH:   Ane Marie Hansdtr 18 ugift hiemme
     Inger Hansdtr 16 
     Lars Hansen 15 tiene i Yderbye
     Niels Hansen 11
     Peder Hansen 7
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Peder Nielsen son of Niels Nielsen gmd i Starreklinte   d.31 Jan 1851 pg 161
Lars Peder Andersen, son of Anders Jensen inds i Nykobing     d.27 Jan 1851 pg 161
Lars Peder Nielsen son of Niels Madsen inds i Horve  d.29 Jan 1851 pg 161
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen aftgsmd 84 i Asnaes   d.28 Jan 1851 pg 161
by: Ole Christensen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

udbote dau of Mejeribestyrer Reiersen i Egemarkke   d.24 Jan 1851 pg 161
Ane Hansdtr dau of Hans Pedersen gmd i Horve      d.2 Feb 1851  pg 162
Christian Christiansen, son of Christian Nielsen tommermand i Skippinge     d.23 Feb 1851 pg 162
Ida Hjorth dau of Otto Hjorth skolelarer i Ordrup   d.7 Feb 1851  pg 162
Jens Pedersen Jensen son of Jens Pedersen gmd i Follenslov   d.15 Feb 1851 pg 162
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacobine Jacobsen 27 fattig i Vig   d.5 Mar 1851  pg 162
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Peder Sonnichsen son of Sonnichsen sadelmag. i Skippinge      d.22 Feb 1851 pg 162
Karen Jensine Cecilie Nielsdtr dau of Niels Poulsen inds i   d.10 Feb 1851 pg 162
Mads Nielsen son of Niels Madsen inds i Horve     d.6 Feb 1851  pg 162
Niels Peder Christian Larsen son of Lars Nielsen bmd i Faarevejle    d.16 Jan 1851 pg 162
Niels Sorensen son of Soren Olsen inds     d.3 Feb 1851  pg 162
Willum Pedersen son of Peder Andersen inds i Aastofte      d.9 Mar 1851  pg 162
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen aftgsmd 60 i Gudmindrup     d.24 Feb 1851 pg 162
by: Jorgen Madsen gmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Clausen aftgsmd 73 i Haunsoe  d.25 Feb 1851 pg 162
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sophie Nielsdtr 74 enke i Overby   d.19 Feb 1851 pg 162 209
HUSB:  Lars Hansen gmd (dod)
CH:   Niels Larsen sognefoged i Overbye
     Hans Larsen smed i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Pedersen aftgsmd 94 i Riis    d.13 Mar 1851 pg 167 239
CH:   Jens Hansen hmd i Ordrup
     Mette Hansdtr = Lars Christensen hmd i Riis
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Mogensdtr 77 fattig enke i Ellinghuse     d.11 Mar 1851 pg 167
HUSB:  Lars Jensen murer (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Andersdtr 58 i Horve  d.17 Mar 1851  pg 169 179
HUSB:  Jens Michelsen hmd
CH:   Anders Jensen (dod)
      CH: Bodil Marie Andersdtr 7 i Horve
         Karen Marie Andersdtr 6 i Horve
     Ane Jensdtr = Peder Sorensen gmd i Weilebye
     Marie Jensdtr = Lars Frederichsen hmd i Horve
     Peder Jensen hmd i Horve
     Karen Jensdtr 24 ugift hiemme
     Jens Jensen 17 i Horve
     Maren Jensdtr 15
guard: Ole Andersen hmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Sorensdtr 22 i Bjerreso     d.20 Mar 1851 pg 169 183
HUSB:  Jorgen Olsen
MODER:  Maren Jensdtr enke = afg. Soren Pedersen i Bjerresoe
SIS:   Ane Sorensdtr 18 ugift
     Sidse Sorensdtr 12
guard: Jens Pedersen sognefoged i Horve
wgd: Jens Sorensen gmd i Bierresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Olsen aftgsmd i Ellingehuse   d.29 Mar 1851 pg 170 199
WIFE:  Sidse Hansdtr
CH:   Bodil Hansdtr = J. Jacobsen skoemager i Nykjobing (unsure of his 1st name)
     Ole Hansen gmd i Svinninge
     Trine Hansdtr = Soren Madsen gmd i Holmstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Jensen son of Jens Olsen hmd smed i Bjerreso     d.30 Mar 1851 pg 170
Lars Pedersen son of Peder Larsen gmd i    d.27 Mar 1851 pg 170
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen aftgsmd 86 i Glostrup  d.2 Apr 1851  pg 170
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Lars Larsen gmd i Glostrup
     Niels Larsen hmd i Egeberg
     Ane Kirstine Larsdtr = Lars Hansen i Nykjobing Lyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Gregersen inds ungkarl i Abildore/Braade    d.31 Mar 1851 pg 170 176 191 198 218 223
MORFAD: Jorgen Nielsen gmd i Braade (dod)
MORFAD.BRO: Eilert Nielsen (dod)
       CH: Johan Eilertsen (dod)
          CH:  Karen Johansdtr = Niels Pedersen hmd i Abildore (dod)
               CH: Sidse Nielsdtr = Soren Jensen hmd i Abildore (dod)
                   CH:  Niels Sorensen inds i Holkerup
                      Jens Sorensen 22 tiene i Ellinge
                      Lars Sorensen tiene i Holkerup
                      Sidse Kirstine Sorensdtr 23 = Niels Nielsen hmd i Gjeldstrup/ i militarie
                      Ane Sorensdtr 17 i Savinge?
         Christen Eilertsen (dod)
          CH:  Mathias Christensen (dod)
               CH: Niels Mathiasen 38 hmd i Kierslov/Waerslov
                 Sidse Mathiasdtr = Jacob Pedersen or Jacob Petersen hmd i Ledstrup
                 Ane Mathiasdtr = Christian Nielsen hmd i Holkerup
                 Karen Mathiasdtr 29 tiene i Eskildstrup
             Margrethe Kirstine Christensdtr (dod) = Hans Christiansen hmd i Abildore
               CH: Christen Hansen 59 hmd i Nakke
                 Ane Hansdtr = Anders Pedersen aftgsmd i Holkerup
                 Margrethe Hansdtr = Christen Jorgensen or Christian Jorgensen hmd i Abildore
                 Kirsten Hansdtr myndig ugift i Rorvig
                 Sidse Hansdtr = Peder Madsen hmd i Abildore
                 Maren Hansdtr enke = afg. Peder Pedersen smed i Braade
             Ane Christensdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Abildore
               CH: Ane Nielsdtr = Andreas Larsen gmd i Holkerup
             Sidse Christensdtr (dod) = Anders Larsen hmd i Braade
               CH: Karen Andersdtr = Christian Larsen or Christen Larsen inds i Braade
         Lars Eilertsen (dod)
          CH:  Sidse Larsdtr (dod) = Peder Larsen gmd i Abildore
               CH: Niels Pedersen hmd i Braade    ( Anders Pedersen x'd out)
             Ane Larsdtr (dod) =1. Peder Andersen gmd =2. Hans Larsen i Abildore
               CH: Lars Pedersen hmd i Skaverup
                 Anders Pedersen gmd i Abildore
                 Jens Hansen tiene i Abildore
                 Niels Hansen hmd i Horbye/Hoibye
         Hans Eilertsen gmd i Abildore (dod)
          CH:  Sidse Hansdtr (dod) = Jens Michelsen hmd i Asmindrup
               CH: Anders Jensen tienestekarl i Ellingsgaard
                 Niels Jensen hmd i Svinninge
             Maren Hansdtr = Christen Larsen bodker i Asnaes
             Kirsten Hansdtr = Soren Johansen hmd i Ulkerup
             Ane Hansdtr = Jens Peter Andersen hmd i Ellingelyng
             Lars Hansen hmd i Asnaes
             Karen Hansdtr = Lars Pedersen gadehmd i Heimbek
             Peder Hansen hmd i Kildehuse
             Niels Hansen hmd i Asmindrup
         Sidse Eilertsdtr (dod) = Niels Jacobsen gmd i Asmindrup
          CH:  Eilert Nielsen gmd i Egeberg
             Niels Nielsen skovfoged i Kongsdahl
             Maren Nielsdtr enke = afg. Jens Rasmussen i Kildehuse
             Jacob Nielsen gmd i Asmindrup (dod)
               CH: Peder Jacobsen gmd i Asmindrup
                 Ole Jacobsen gmd i Asmindrup
                 Wilhelm Jacobsen ungkarl i Egeberg
         Niels Eilertsen (x'd out)
FARBRO: Anders Nielsen (dod)
      CH: Niels Andersen faergemand i Kidserup (dod)
          CH:  Knud Nielsen 46 hmd i Kidserup
             Niels Nielsen 42 hmd i Losserup/Kidserup
         Morten Andersen arbeidsmand i Holbek (dod)
          CH:  Karen Marie Mortensdtr = Moses Jacobsen gmd i Halzerskovlund, Brenderup sogn/kjobmand i Bogense,
Fyenn
         Ane Andersdtr (dod) = Rasmus Olsen hmd i Uglerup
          CH:  Morten Rasmussen 38 gmd i Losserup
FARSIS: Bodil Nielsdtr (dod) = Poul Jorgensen gmd i Kidserup
      CH: Birthe Poulsdtr (dod) = Soren Larsen gmd i Kidserup
           CH: Bodil Sorensdtr = Lars Jorgensen gmd i Udbye
             Maren Sorensdtr (dod) = Dines Jorgensen i Kidserup
               CH: Jorgen Dinesen 17
                 Peder Dinesen 15 or 16
                 Gregers Dinesen 13
                 Morten Dinesen 11
                 Birthe Dinesdtr ugift
                 Maren Dinesdtr ugift
             Bodil Sorensdtr = Lars Jorgensen gmd i Udbye
guard: Lars Jorgensen gmd i Udby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Rasmusdtr 73 aftgsenke i Steenstrup   d.27 Mar 1851 pg 170
HUSB:  Jorgen Larsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Jensen selv.gmd i Havnso     d.29 Mar 1851 pg 170 187
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr
CH:   Jens Olsen selv.gmd i Alleshauge (Haunsoe x'd out)
     Peder Olsen gdbest i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Pedersen fattig i Weileby    d.27 Mar 1851 pg 170
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Rasmusdtr dau of Rasmus Madsen gmd i Bjaergeso  d.24 Mar 1851 pg 170
Ane Sophie Pedersdtr dau of Peder Sorensen hmd i Bjaergene   d.2 Apr 1841  pg 172
Jens Peder Hansen son of Hans Jensen hmd i Ordrup   d.29 Mar 1851 pg 172
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Jensen inds i Asnaes  d.4 Apr 1851  pg 172
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Madsdtr 55 i Bjerreso      d.5 Apr 1851  pg 172 260
HUSB:  Ole Pedersen gmd
CH:   Karen Rasmusdtr = Christen Madsen bmd i Kaarup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Larsen hmd 46 i Anneberghuse      d.8 Apr 1851  pg 172 242
WIFE:  Hanne Albertine Nielsdtr (=2. Johan Olsen hmd )
CH:   Marie Mortensdtr 14
     Stine Mortensdtr 5
     Sine Mortensdtr 3
     Trine Dorthe Mortensdtr 3/4 aar  (dod ae 3 - 29 Mar 1853 - pg 242)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Cathrine Nielsdtr 33 i Kaarup      d.7 Apr 1851  pg 173 201
HUSB:  Emil August Lundt gmd
MODER:  ... enke = afg. Niels Gudmann i Kundbye
SIS:   Karen Marie Nielsdtr = Hans Jensen skytte i Lovenborg
BRO:   Jens Nielsen tommermand i Kundbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen soldat 25, son of Niels Nielsen inds i Skippinge      d.6 Apr 1851  pg 173
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jensdtr 79 aftgenke i Holkerup      d.14 Apr 1851 pg 173
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Rasmussen skovfoged 54 i Kongsore     d.15 Apr 1851 pg 173 187
WIFE:  Amalie Nielsen sal. Rasmussen
CH:   Rasmus Rasmussen 24
     Carl Nicolai Rasmussen 22
     Ane Marie Rasmussen 20 ugift
     Bolette Christine Rasmussen 17
     Jorgen Wilhelm Rasmussen 13
     Niels Peter Rasmussen 11
     Trine Rasmussen 9
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Olsen aftgsmd 80 i Gudmundrup  d.13 Apr 1851 pg 173
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Jensdtr dau of Jens Madsen inds i Gundestrup   d.7 Apr 1851  pg 173
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Hansdtr aftgenke i Gjeldstrup      d.11 Apr 1851 pg 173 199
HUSB:  Lars Larsen gmd (dod)
CH:   Lars Larsen gmd i Glostrup
     Ane Larsdtr = Hans Christiansen sognefoged i Holkerup
     Anders Larsen gmd i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Nielsdtr i Yderby   d.10 Apr 1851  pg 173
HUSB:  Hans Pedersen aftgsmd
CH:   Mads Hansen hmd i Odden
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Jensen aftgsmd 62 i Stubberup     d.10 Apr 1851 pg 173
WIFE:  Karen Eriksdtr
BRO:   Lars Jensen hmd i Ordrup
     Niels Jensen hmd i Riis
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Peder Christensen hmd i Riid
      CH: Niels Pedersen 21 skoemagersvend i Kallundborg
         Christen Pedersen 19 i Weddinge
     Sidse Jensdtr = Soren Pedersen hmd i Windekilde
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


Anders Pedersen Andersen i Adelersborg     d.19 Apr 1851 pg 174
MODER:  Marie Lund
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jacobsdtr 20, dau of Jacob Nielsen hmd i Bjerresoe     d.11 May 1851 pg 174
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr 72 fattig enke i Follenslov    d.27 Apr 1851 pg 174
HUSB:  Henrich Christophersen inds (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Pedersdtr dau of Peder Frederichsen hmd i Ellingelyng    d.7 May 1851  pg 174
Carl Christian Sonnichsen son of Sonnichsen sadelmag. i Skippinge    d.9 May 1851  pg 174
Jorgen Peder Waldemar Moller son of Marie Jochumsdtr i Weddinge     d.19 Apr 1851 pg 174
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Henrichsen 33 ungkarl almisse i Follenslov Graesmark     d.11 Apr 1851 pg 174
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ingeborg Pedersdtr enke fattig i Ordrup    d.18 Apr 1859 pg 174
HUSB:  Hans Carlsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Madsen aftgsmd 80 i Jyderup   d.25 Apr 1851 pg 174
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Andersdtr 82 fattiglem i Hoiby      d.21 Apr 1851 pg 174
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Nielsdtr 79 aftgsenke i Aastofte     d.22 Apr 1851 pg 174
HUSB:  Jens Nielsen hmd
by: Niels Nielsen hmd i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen aftgsmd 83 i Vig    d.12 May 1851 pg 175
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen aftgsmd 74 i Kjeldstrup     d.15 Apr 1851 pg 174
by: Jens Hansen hmd i Kjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Sorensen aftgsmd i Bjerreso   d.14 Apr 1851 pg 174 199 
     (testament 11 Jun 1848)
STEPCH: Peder Larsen hmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jensen hmd 66 i Faarevejle   d.30 Apr 1851 pg 174
WIFE:  Ane Cathrine Pedersdtr 
CH:   Johanne Marie Sorensdtr 17
     Ane Sophie Sorensdtr 11
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Esilie Hansdtr dau of Hansen skovfoged i Sonnerup Skov  d.19 Apr 1851 pg 174
Sidse Marie Pedersen dau of Peder Pedersen gdbest i Skippinge      20 Apr 1851  pg 174
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Jensen ungkarl 39 hos Jorgen Jensen gmd's enke i Stubberup    d.13 May 1851 pg 175
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Jensdtr 22, dau of Jens Eriksen hmd i Vallekilde    d.16 May 1851 pg 175
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Andersen hmd i Vejleby, dod begrav/Lazaret i Slesvig   d.25 Dec 1850 pg 175
WIFE:  Bodil Andersdtr
CH:   Soren Pedersen 13
     Anders Pedersen 9
     Ane Pedersdtr 6
     Karen Marie Pedersdtr 4
guard: Niels Madsen gmd i Weilebye
wgd: Niels Andersen Sorensen bmd i Bieresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Christensen gmd i Horve    d.20 May 1851 pg 175 186 207
WIFE:  Maren Madsdtr
6 CH:  Maren Rasmusdtr 20 hiemme
     Ane Marie Rasmusdtr 18
     Christen Rasmussen 13
     Ane Kirstine Rasmusdtr 11
     Margrethe Rasmusdtr 9
     Jens Rasmussen 4
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Pedersen fattig i Veddinge   d.28 May 1851 pg 175
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Hansen hmd i Ordrup Mark, dod i Stubberup Mark  d.1 Jun 1851  pg 178 199
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Maren Jensdtr = Hans Hansen hmd i HOve
     Marie Jensdtr ugift
     Else Jensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Christensdtr 82 enke i Bjerresoe     d.31 May 1851 pg 178 239
HUSB:  Peder Larsen hmd (dod)
SIS.CH: Johanne Christensdtr = Christen Pedersen 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Hansdtr i Egeberg Molle    d.31 May 1851 pg 178 239
HUSB:  Andreasen moller (testament)
˝SIS:  Kirsten Nielsen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Kirstine Jensdtr dau of Jens Nielsen inds i Asnaes    d.11 Jun 1851 pg 180
Niels Olsen son of Ole Christiansen hmd i Vallekilde  d.10 Jun 1851 pg 180
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Engvoldsen aftgsmd 82 i Klindt      d.11 Jun 1851 pg 180
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Nielsen aftgsmd 72 i Ulstrup      d.15 Jun 1851 pg 182
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Jensen aftgsmd 76 i Gundestrup      d.17 Jun 1851 pg 182 199
CH:   ... Madsdtr (dod)
      CH: Ane Christensdtr = Anders Nielsen gmd i Herredstrup
HEIRS:  Anders Jensen gmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Nielsen son of Niels Christophersen inds i Overby     d.19 Jun 1851 pg 182
Ole Pedersen son of Peder Clausen gmd i Weddinge    d.19 Jun 1851 pg 182
Peder Nielsen son of Niels Peder Nielsen inds i Skippinge    d.12 Jun 1851 pg 182
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Jensen 62 aftgsmd ungkarl i Underue   d.23 Jun 1851 pg 184 188 205 233
BRO:   Jens Jensen (dod)
      CH: Jens Jensen 29 arbeidsmd i Nykjobing    (tommersvend)
         Sidse Jensdtr = Jens Peder Larsen hmd i Rorvig
SIS:   Kirsten Jensdtr 70 ugift (? Karen Jensdtr )
     Ane Jensdtr (dod) = Ole Nielsen or Niels Olsen hmd i Holkerup
      CH: Jens Madsen 47 gmd i Underue
         Niels Madsen 43 tiene i Kongsore
         Marie Madsdtr ugift
         Mads Olsen (dod)
          CH:  Mads Madsen 2
         Sidse Olsdtr = Ole Jensen hmd i Braendt
         Ane Kirstine Olsdtr ugift
HEIR:  Karen Jensdtr
STEPFAD:     ....
?PLEIEFAD: Peder Nielsen
?SIS:  Ane Jensdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Marie Jensdtr dau of Jens Nielsen hmd i Skippinge     d.27 Jun 1851 pg 184
Niels Christian Jacobsen son of Jacob Pedersen inds i Lidstrup     d.21 Jun 1851 pg 184
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Pedersen arbejdsmd 32 i Adelersborg Teglvaerk  d.17 Jun 1851 pg 184
WIFE:  
CH:   Henriette Mortensdtr 12˝
     Ane Marie Mortensdtr 8˝
     Peder Mortensen 6
     Christian Mortensen 3
     Karen Sophie Mortensdtr 3/4 aar
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Hansdtr 85 aftgskone i Steenstrup    d.21 Jun 1851 pg 184
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Hansen aftgsmd 74 i Rorvig      d.26 Jun 1851 pg 184
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Olsdtr 88 aftgsenke i Ellingehuse    d.30 Jun 1851 pg 186
HUSB:  Hans Olsen aftgsmd (dod)
CH:   Ole Hansen gmd i Svinninge
     Bodil Hansdtr = P. Jacobsen skoemager i Nykjobing
     Trine Hansdtr = Soren Madsen hmd i Holmstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Madsen 17, son of Mads Pedersen aftgsmd i Bjergene   d.10 Jul 1851 pg 187
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sorensdtr 83 fattig enke i Hojby      d.30 Jul 1851 pg 187
WIFE:  Peder Jensen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Nielsdtr 44 fattig i Hoiby   d.16 Jul 1851 pg 187
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen aftgsmd 77 i Grevinge Lynghuse   d.17 Jul 1851 pg 187
CH:   Ane Jensdtr = Morten Madsen hmd i Grevinge Lynghuse
     Maren Jensdtr = (fraskille) Lars Larsen hmd i Herredstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen sognefgd dannebergsmand 87 i Folleslov  d.10 Jul 1851 pg 187 199
CH:   Niels Jensen sognefoged i Folleslov
     Johanne Jensdtr = Ole Olsen gmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Thyge Frederichsen mollefopagter i Asnaes pg 287
CH:  Jens Peder Frederichsen     d.24 Jul 1851 pg 187
   Marie Elisabeth Frederichsen d.24 Jul 1851  pg 187
   Frederich Johan Frederichsen  d.25 Jul 1851 pg 187
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Olsdtr fattig i Vallekilde   d.23 Aug 1851 pg 188
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirstine Pedersdtr dau of Peder Hansen hmd i Weddinge  d.12 Jul 1851 pg 187
Hans Peter Sorensen son of Soren Pedersen bmd i Folleslov     d.9 Aug 1851  pg 188
Jens Madsen son of Mads Jensen hmd i Faarevejle    d.25 Jul 1851 pg 188
Karen Marie Nielsdtr dau of Niels Jensen inds i Horve      d.13 Aug 1851 pg 188
Maren Sophie Olsdtr dau of Ole Jensen gmd i Stubberup      d.2 Aug 1851  pg 188
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sorensdtr enke i Hojby  d.30 Jul 1841  pg 189
HUSB:  Peder Jensen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Pedersen hmd 46 fattig i Anneberghuse eller Kildehuse     d.27 Aug 1851 pg 189
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Ibsen son of Ib Andersen inds i Ellinge huse   d.3 Sep 1851  pg 189
Peder Christiansen illeg son of Ane Pedersdtr & Christian Larsen i Hojby, i Abildore   d.28 Aug 1851  pg 189
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Andersen aftgsmd i Engelstrup  d.6 Sep 1851  pg 189
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Nielsdtr 70 i Anneberghuse   d.1 Sep 1851  pg 189
HUSB:  Niels Pedersen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Svend Jensen aftgsmd 80 i Asnaes   d.28 Aug 1850 pg 189
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Mortensdtr 70 aftgsenke i Hoibylyng    d.14 Sep 1851 pg 190
HUSB:  Niels Christensen aftgsmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Jensdtr 50 i Weileby    d.21 Sep 1851 pg 190 199
HUSB:  Peder Larsen hmd     (testament 18 Apr 1834)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Willadsen aftgsmd 80 i Horve      d.15 Sep 1851 pg 190
WIFE:  Bodil Christiansdtr
CH:   Peder Rasmussen (dod)
      CH: Niels Pedersen 25
         Christian Pedersen 23
         Lars Pedersen 20
         Mads Pedersen 17
         Ole Pedersen 15
     Ane Rasmusdtr = Peder Jensen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen aftgsmd 71 i Haunsoe  d.21 Sep 1851 pg 191
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Madsen son of Mads Nielsen hmd i Faarevejle  d.27 Sep 1851 pg 191
Ane Marie Larsdtr dau of Lars Sorensen smed i Anneberghuse   d.29 Sep 1851 pg 192
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen aftgsmd 70 fattig i Bjerreso    d.2 Oct 1851  pg 192
Maren Larsdtr dau of Lars Andersen gmd i Horve     d.6 Oct 1851  pg 194
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Mortensdtr 70 aftgsenke hos Morten Jensen hmd i Rode   d.9 Oct 1851  pg 193 195 231
HUSB:  Jens Nielsen hmd (dod)
CH:   Morten Jensen 36 = ... hmd i Rode
     Maren Jensdtr 32 = Hans Peder Jensen arbeidsmand i Khvn
     Karen Jensdtr 29 ugift tiene i Wiig
     Ane Jensdtr 25 ugift hiemme
     Niels Jensen 35 or 32 ugift condition i Khvn
guard: Niels Pedersen gmd i L.Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Jorgensdtr 26, dau of Jorgen Rasmussen i Uglerup, i Starreklinte     d.18 Oct 1851 pg 194
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Johansen hmd 73 i Ellingehuse  d.13 Oct 1851 pg 194
WIFE:  Ane Cathrine Olsdtr
CH:   Stine Larsdtr = Peder Pedersen hmd i Ellingshuse
     Marie Larsdtr = Knudsen toldassusent i Khvn
     Rasmus Larsen i Khvn
     Inger Sophie Larsdtr = Niels Holm daglere i Kallundborg
     Johan Larsen skraeder i Khvn
     Ole Larsen hmd i Ellingehuse
     Lars Larsen hmd i Ellingehuse
     Niels Larsen i militaire tjenesten
     Peder Larsen inds i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Frederichsdtr 82 i Kjeldstrup      d.20 Oct 1851 pg 194
HUSB:  Hans Andersen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Andersdtr 49 i Ordrup      d.9 Oct 1851  pg 194 195 201 239
HUSB:  Peder Larsen gmd
CH:   Kirsten Pedersdtr 19 ugift hiemme
     Bodil Pedersdtr 16
     Lars Peder Pedersen 10
     Christen Pedersen 7
guard: Mads Andersen gmd i Sneglerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Larsdtr dau of Lars Olsen inds i Kildstrup  d.10 Nov 1851 pg 195
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen fattig 54 i Skippinge   d.22 Oct 1851 pg 195
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen bodker 62 i Bjergene   d.7 Nov 1851  pg 195 196
2WIFE:  Ingeborg Willadsdtr
1WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Ane Sophie Nielsdtr = Jens Jorgensen hmd i Kaarup/Ordrup
     Sidse Marie Nielsdtr 23 ugift i Skippinge
     Johanne Nielsdtr 16 i Kaarup
     Lars Nielsen 21 i Wallekilde
     Jens Frederich Nielsen 18 i Wallekilde
     Christian Nielsen 13 hiemme
2WIFE.CH: Soren Larsen
     Maren Kirstine Larsdtr
wgd: Peder Willadsen hmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

udobt illeg son of Maren Madsdtr & Peder Pedersen hmd i Ellingelyng, i Jyderup      d.25 Oct 1851  pg 195
MODER:  Maren Madsdtr = (separated) Ole Madsen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Larsdtr 16, dau of Lars Johansen hmd i Stubberup   d.18 Nov 1851 pg 196
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Marie Jensdtr inds i Bierreso Hestehave     d.18 Nov 1851 pg 196
HUSB:  Christen Andersen hmd i Wedhoi
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Henrichsen son of Henrich Hansen hmd i Anneberghuse      d.6 Dec 1851  pg 197
Johanne Marie Larsdtr dau of Ane Kirstine Hansdtr i Vallekilde     d.27 Nov 1851 pg 197
Ludvig Jacob Sorensen son of Sorensen skolelarer i Jyderup   d.21 Nov 1851 pg 197
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Jensen aftgsmd 88 i Bjergene   d.1 Dec 1851  pg 197
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Madsdtr 79 enke i Grevinge   d.14 Dec 1851 pg 197 199
HUSB:  Anders Jensen gmd
CH:   Jens Andersen gmd i Grevinge
     Lars Andersen hmd i Grevinge
     Mads Andersen gmd i Gundestrup (dod)
      CH: Karen Madsdtr = Claus Andersen gdbest i Gundestrup
     Ane Andersdtr = Lars Poulsen gmd i Grevinge
     Marie Andersdtr = Christen Sorensen hmd i Grevinge
     Dorthe Andersdtr = Jens Larsen hmd i Atterup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Larsen son of Lars Nielsen inds i Gundestrup  d.28 Nov 1851 pg 197
udobt son of Lars Carlsen inds i Jyderup    d.11 Dec 1851 pg 197
Ane Kirstine dau of Niels Christiansen hmd i Skippinge     d.10 Dec 1851 pg 198
Dorthe Svendsdtr dau of Svend Andersen inds i Wiig   d.31 Dec 1851 pg 198
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Olsdtr fattig enke i Riis    d.27 Dec 1851 pg 198
HUSB:  Jens Larsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

jordemoder Hjardemaal i Vindekilde  d.26 Dec 1851 pg 198 209
CH:   Birthe Sophie Hjardemaal = Anders Pedersen hmd i Bjergbye
     Ane Dorthe Hjardemaal = Jacob Jacobsen hmd i Faareveile
     Johanne Hedevig Hjardemaal = Ferdinand Michelsen gmd i Hagested
     Peter Hjardemaal hmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mariane Maarsleth sal. Ladensach 77 enke i Asmindrup  d.31 Dec 1851 pg 198 199 203 214
HUSB:  Johan Henrich Ladensach (dod)
CH:   Marie Judithe Cathrine Ladensach = Johan Jensen forpagter i Asmindrup
     Julie Elisabeth Ladensach = Thomas Nicolai Etlevsen/Etlafsen gartner i Taarnborg
     Jensine Mariane Ladensach ugift i Asmindrup
     Maren Rasmine Ladensach = Anthon Selchau kjobmand i Fredensborg/ af Istre ved Hirschholm
     Henriette Ladensach (dod) = Gronbech til Saerslovgaarden
      CH: Henrich Christian Gronbech moller i Nykjobing
         Peter Gronbech skraedersvend i Khvn
         Nicolai Gronbech 17 mollersvend i Nykjobing
         Martine Gronbech 19 ugift i Wernersminde
         Christiane Georgine Gronbech 15 i Taarnborg
? Henriette Christiane Gronbech madame
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jensen son of Jens Sorensen hmd i Skippinge   d.23 Dec 1851 pg 198
Birthe Sophie Carlsdtr, dau of Carl Frederich Olsen inds i Wallekilde  d.3 Jan 1852  pg 199
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Eriksen hmd i Vallekilde     17 Mar 1851  pg 199
WIFE:  Karen Rasmusdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Mortensdtr enke i Bjergene   d.5 Jan 1852  pg 199
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Sophie Madsdtr 15 i Horby    d.3 Jan 1852  pg 199
MODER:  ... enke = afg. Mads Johansen inds i Hoibye/Horbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Olsen son of Ole Nielsen inds i Egeberg     d.10 Jan 1852 pg 201
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jensdtr 67 aftgsenke i Staarup      d.16 Jan 1852 pg 201 209
HUSB:  Jens Christophersen hmd (dod)
CH:   Bodil Jensdtr = Soren Jensen hmd i Staarup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Sorensen almisse 77 i Folleslov Fattighuus     d.14 Jan 1852 pg 201
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Christiansen aftgsmd 86 i Holdt      28 Jan 1852  pg 203 204
WIFE:  Sidse Andersdtr (testament 20 Sep 1828)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Marie Poulsen dau of Poul Jochumsen i Stubberup     d.23 Jan 1852 pg 203
Mads Nicolai Pedersen son of Peder Pedersen inds i Rude     d.29 Jan 1852 pg 203
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Andersen aftgsmd 85 i Starreklinte    d.9 Feb 1852  pg 204
WIFE:  Margrethe Rasmusdtr (dod)
CH:   Ane Sophie Hansdtr enke = aft. Lars Nielsen gmd i Holdt?
     Ane Hansdtr = Hans Jorgensen bmd i Eskeberg Grasmark
     Kirsten Hansdtr = Rasmus Nielsen hmd i Windekilde Bjerge
     Inger Hansdtr = Jens Larsen inds i Bjergbye
     Niels Hansen gmd i Starreklinte
     Christen Hansen hmd i Hjembek (dod)
      CH: Peder Christensen 20 i Frederiksverk
         Karen Marie Christensdtr ugift ibid
         Sidse Christensdtr ugift ibid
     Marie Hansdtr (dod) = Lars Hansen bodker i Hjembek
      CH: Hans Larsen 20 i Aggersvold
         Soren Larsen 18 i Avesnakk
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Nielsdtr i Grevinge  d.11 Feb 1852  pg 204
HUSB:  Soren Jorgensen aftgsmd
CH:   Ane Sorensdtr = Christen Olsen hmd i Grevinge
     Else Sorensdtr = Hans Nielsen hmd i Asnaes
     Bodil Sorensdtr = Anders Jensen hmd i Asnaes
     Anders Sorensen hmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen aftgsmd 70 i Holkerup  d.3 Feb 1852  pg 204
CH:   Lars Nielsen 49 hmd i Svinninge
     Soren Nielsen 39 hmd i Braade
     Kirsten Nielsdtr 47 enke = afg. Jens Jensen gdbest i Glostrup
     Bodil Nielsdtr = Lars Madsen gmd i Svinninge
     Karen Nielsdtr = Niels Jensen hmd i Gieldstrup
     Sidse Nielsdtr = Peder Madsen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sophie Nicoline Jorgensdtr dau of Jorgen Nielsen ins i Skippinge    d.9 Feb 1852  pg 204
Ane Marie Wilhelmsdtr illeg dau of Ane Jensdtr & Wilhelm Rasmussen ungk i Rude      d.12 Feb 1852  pg 205
Christian Wilhelmsen son of Wilhelm Bormeth hmd i Windekilde Bjerge   d.24 Feb 1852 pg 205
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Thomasen aftgsmd 77 i Pleierup      d.14 Feb 1852 pg 205
? Niels Nielsen gmd i Pleierup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr 74 enke i Mantzhoi      d.16 Feb 1852 pg 205
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod0
CH:   Hans Nielsen hmd i Egeberggaardshuse
     Niels Nielsen tiene i Seddinge
     Peder Nielsen tiene i Glostrup
     Sidse Marie Nielsdtr = Jacob Jensen murrer i Usserod
     Karen Sophie Nielsdtr tiene i Brendt
     Ane Kirstine Nielsdtr = Peder Olsen i Mantzhoi Mark
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Peder Nielsen son of Niels Sorensen hmd i Tjornemarke   d.15 Feb 1852 pg 205
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Pedersdtr inds i Holkerup      d.28 Feb 1852 pg 207
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Madsen gmd i Leistrup  2 Mar 1852   pg 207
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jorgensdtr enke i Havnsoe    d.3 Mar 1852  pg 207
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Andersdtr aftgsenke i Hove    d.Mar 1852   pg 208
HUSB:  Niels Jensen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Rasmusdtr dau of Rasmus Nielsen hmd i Riis  d.4 Mar 1852  pg 208
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Nielsdtr enke i Wiig  d.14 Mar 1852  pg 208 272
HUSB:  Lars Jacobsen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Jensdtr i Weddinge  d.4 Mar 1852  pg 208
HUSB:  Anders Rasmussen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Cathrine Nielsdtr dau of Niels Jensen gmd i Stubberup      8 Mar 1852   pg 208
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Larsdtr enke i Gudmindrup   10 Mar 1851  pg 208
HUSB:  Jacob Jensen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Larsen fattiglem i Bjerreso   13 Mar 1852  pg 208
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen hmd i Bjerreso     28 Jun 1851  pg 186 208
WIFE:  Ellen Thomasdtr
CH:   Hans Frederich Larsen 11
     Thomas Peter Larsen 8
     Karen Sophie Larsdtr 3/4 aar
guard: Jens Thomasen hmd i Faareveile
wgd: Jens Michelsen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Madsen ungkarl i Yderby     d.22 Mar 1852 pg 208
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Michelsen aftgsmd i Ebbelykke      d.12 Mar 1852 pg 208
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Rasmussen aftgsmd i Seddinge      d.12 Mar 1852 pg 208
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr enke i Stubberup     d.8 Apr 1852  pg 209 229
HUSB:  Erik Madsen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henriette Margrethe Larsen or Lassen enkemadame i Kieldstrup Molle   13 Apr 1852  pg 209 211 212 214 220 221 222
242 258 311 320 330
HUSB:  Soren Lassen moller (dod)
CH:   Johannes Voldbye Lassen or Larsen tommermand i Kallundborg
     Jorgen Lassen kromand i Tudse Kro
     Lauritz Christian Lassen mollersvend i Nymolle
     Ellen Kirstine Lassen (dod) = Rasmussen spekhoker i Khvn
      CH: Johan Herman Rasmussen 2 i Khvn
     Elise Margrethe Lassen = Jensen molleforpagter i Kallundborg    (? Thomas Jensen - signed)
     Laurine Regine Marie Lassen = Jens Jensen gmd i Stubkjaer, Bording sogn, Ringkjobing amt
     Cathrine Vilhelmine Lassen (dod) = Harold Wange tjene
      CH: Louise Wilhelmine Wange i Khvn
     Johanne Christiane Lassen = Hans Peter Poulsen spekhoker i Khvn
signed: S.w. Lassen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr enke i Gudmindrup   d.1 Apr 1852  pg 209
HUSB:  Peder Hansen aftgsmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hansen son of Hans Pedersen inds i Hove Lyng   d.29 Mar 1852 pg 209
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Mortensdtr i Stubberup     d.31 Mar 1852 pg 209
HUSB:  Jorgen Christensen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Hansdtr enke i Klindt      d.26 Apr 1852 pg 210 272
HUSB:  Lars Nielsen aftgsmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Aagesen i Starreklinte    d.22 Apr 1852 pg 210
HUSB:  Christen Nielsen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Sorensdtr enke i Egebjerg   d.13 Apr 1852 pg 210 211
HUSB:  Hans Hansen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Larsen aftgsmd i Overby     d.15 Apr 1852 pg 210 272
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Thygesdtr aftgsenke i Holkerup  d.30 Apr 1852 pg 211
HUSB:  Ole Andersen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Georgine Camilla Hagemann dau of Hagemann handskem. i Khvn, dod i Alkerup    d.5 May 1852  pg 211
Lisbeth Clausdtr dau of Claus Hansen i Skippinge    d.30 Apr 1852 pg 211
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Jacobsdtr fattig i Tengslemark     d.4 May 1852  pg 211
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Peder Olsen i Haunso  d.30 Apr 1852  pg 211
PLEJEFAD: Ole Rasmussen sadelmager
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Pedersen fattig i Faarevejle      23 Apr 1852  pg 211
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Madsen inds i Svendstrup    d.17 May 1852 pg 212
WIFE:  Maren Jensdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Eriksdtr fattiglem i Frenderup  d.18 May 1852 pg 212
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bent Christensen sognef gmd i Skippinge    d.15 May 1852 pg 212 213
WIFE:  Johanne Olsdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Christiansen ungkarl i Hombeck, dod i Haugsore    d.24 Apr 1852 pg 212
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Sophie Mortensdtr dau of Morten Pedersen inds i Gudmindrup Lyng  1 Jun 1852   pg 212
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Hansdtr i Ellinge   d.3 Jun 1852  pg 212
HUSB:  Sivert Christiansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christiansen ungkarl i Hornbek, dod i Kongsore  d.24 Apr 1852 pg 212
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Madsen son of Mads Poulsen hmd i Ellingelyng   1 Jun 1852   pg 212
udobte son of Carl Thomasen inds i Ellingehuse     d.16 May 1852 pg 212
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Wilhelm Larsen ungkarl i Hornbek, dod i Kongsore    d.24 Apr 1852 pg 212
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Larsen gmd i Faarevejle   d.15 May 1852 pg 212 214
WIFE:  Else Nielsdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Thygesdtr aftgsenke i Jyderup     d.16 Jun 1852 pg 214
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Pedersen son of Peder Rasmussen gmd i Riis   d.21 Jun 1852 pg 214
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Christensdtr aftgsenke i Rorvig      d.7 Jul 1852  pg 220
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen aftgsmd i Folleslov   d.17 Jul 1852 pg 220 272
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Larsdtr i L.Egeborg  d.29 Jul 1852  pg 220 221 242
2HUSB:  Andreas Thomasen aftgtsmd
1HUSB:  Peder Pedersen
CH:   Lars Pedersen hmd i Svinninge
     Peder Pedersen (dod)
      CH: Peder Pedersen 18 i Klindt
         Karen Pedersdtr 19
         Stine Pedersdtr 10
     Anders Pedersen myndig i Khvn
     Bodil Pedersdtr 47 ugift i L.Egeberg
guard: Nicolai Nielsen gmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Christensen aftgsmd i Weddinge      d.1 Aug 1852  pg 220
WIFE:  Karen Jorgensdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peter Frederichsen hmd i Ellinge Lyng     d.8 Jul 1852  pg 220
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Michelsen aftgsmd i Lumbsaas      d.10 Jul 1852 pg 220
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Sophie Eline Sorensdtr dau of Soren Olsen hmd i Kildehusene    d.13 Aug 1852 pg 221
Karen Sophie Madsdtr dau of Mads Hansen hmd i Underod      d.10 Aug 1852 pg 221
Lars Peter Jensen son of Jens Larsen vejmand i Veddinge     d.12 Aug 1852 pg 221
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jensen inds i Riis, dod i Stubkjaer, Bording sogn     d.1 May 1852  pg 221
WIFE:  Lisbeth Sorensdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Christophersdtr fattiglem i Rorvig    d.7 Aug 1852  pg 221
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Christiansen arvefaestbmd i Weileby   d.7 Sep 1852  pg 222 229
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Christiansdtr aftgsenke fattigl i Svinninge   d.30 Aug 1852 pg 222
HUSB:  Hans Jensen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Pedersdtr enke i Hove  d.15 Sep 1852  pg 222 272
HUSB:  Soren Christiansen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen son of Jens Rasmussen inds i Taarndrup   d.4 Oct 1852  pg 222
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Sorensdtr i Weddinge     d.27 Aug 1852 pg 222
HUSB:  Lars Jacobsen bmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen aftgsmd i Lumbsaas       d.3 Oct 1852  pg 222
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Rasmussen tjenestedreng son of Rasmus Nielsen hmd i Vallekildehuse     d.28 Aug 1852 pg 222
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Olsen aftgsmd i Tolsager   d.7 Sep 1852  pg 222
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Madsdtr aftgsenke i Eskildstrup     d.6 Oct 1852  pg 223 224
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen fattiglem i Asmindrup   d.19 Oct 1852 pg 223
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Olsen hmd i Kildehusene     d.5 Oct 1852  pg 223
WIFE:  Sara Madsdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Larsdtr aftgsenke i Bjergene  d.14 Oct 1852 pg 223
HUSB:  Anders Jensen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Christophersdtr fattiglem i Wiig     d.5 Oct 1852  pg 223
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen fattiglem i Aastofte   d.13 Oct 1852 pg 223
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Madsen aftgsmd i Klindt     d.13 Oct 1852 pg 223 226
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Mortensen hmd uhrmager i Stareklinte   d.4 Oct 1852  pg 223 272 351 369 388
WIFE:  Inger Elisabeth Soestrom (testament)
PLEIESON/SIS.CH: Frederich Jorgensen    (?dod by 1855)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jensen son of Jens Jensen inds i Hove  d.13 Oct 1852 pg 223
Peter Nielsen son of Niels Jensen gmd i Stubberup   d.11 Oct 1852 pg 223
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr aftgsenke i Aastofte   d.16 Nov 1852 pg 224
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Olsdtr i Faarevejle     d.18 Nov 1852 pg 224 226
HUSB:  Anders Pedersen gmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Caroline Augusta Wederkind aftgsenke i Ellingehuse   d.30 Oct 1852 pg 224
HUSB:  Hans Frederich Sorensen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Giertrud Larsdtr i Weddinge      d.19 Oct 1852 pg 224 235
HUSB:  Henrich Larsen gmd    (testament 12 Jul 1858)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Nielsdtr i Faarevejle     d.13 Nov 1852 pg 224
HUSB:  Mads Peder Christensen bmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Juliane Jensdtr dau of Jens Peder Andersen hmd i Ellingehuse  d.13 Nov 1852 pg 224
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr i Haunso  d.12 Oct 1852  pg 224 227 239
HUSB:  Peder Nielsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Madsdtr i Svinnigne  d.5 Nov 1852  pg 224
HUSB:  Jens Andersen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Cathrine Marie Pedersdtr dau of Peder Nielsen inds i Honsinge   d.10 Nov 1852 pg 224
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Larsdtr aftgsenke i Hoiby    d.12 Nov 1852 pg 224
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen inds ungkarl i Faarevejle     d.20 Nov 1852 pg 225 227 244 255
      (testament 25 Mar 1844)
MODER:  ... enke = afg. Lars Eriksen
BRO:   Erik Larsen (dod)    (? Erik Nielsen )
      CH: Lars Eriksen 19
         Jens Eriksen 17
         Hans Eriksen 15
         Niels Peter Eriksen 10
         Ane Marie Pedersdtr ugift
˝BRO:  Peder Larsen skraeder i Ordrup
˝SIS:  Bodil Larsdtr = Jens Pedersen gl. gmd i Faareveile
     Maren Larsdtr ugift
     Johanne Larsdtr = Christian Jensen skovfoged i Axelholm
     Ane Larsdtr (dod) = Lars Jensen gmd i Horve
      CH: Karen Larsdtr = Vilhelm Larsen skomager i Horve
         Johanne Marie Larsdtr ugift
˝BRO:  Lars Larsen gmd i Ordrup
     Christian Jensen skovfoged
SIS.CH: Ellen Marie Nielsdtr
?    Jens Pedersen 's pleieson Hans Eriksen i Faareveile
guard: Lars Pedersen bmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peter Christensen i Asnaes  23 Nov 1852   pg 225
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Clausdtr i Preilerup   d.27 Nov 1852  pg 226 237
HUSB:  Niels Nielsen inds
CH:   Ane Nielsdtr umyndig
guard: Lars Andersen hmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Christensdtr, dau of Christen Jacobsen hmd i Faarevejle   22 Nov 1852  pg 226
Nis Peter Jensen son of Jens Jorgensen hmd i Hoiby Lyng     d.2 Dec 1852  pg 227
Rasmus Jensen son of Jens Pedersen gmd i Veileby    d.1 Dec 1852  pg 227
Hans Christensen illeg son of Trine Christensdtr tjenestepige i Folleslov    d.29 Nov 1852 pg 228
Lars Christophersen son of Christopher Poulsen inds i Jyderup      d.5 Dec 1852  pg 228
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Pedersdtr i Kaarup   d.4 Dec 1852  pg 228 257
BRO:   Lars Pedersen hmd i Bjergene
˝SIS:  Ane Cathrine Pedersdtr enke = afg. Ole Andersen gmd i Ordrup
     Lucie Pedersdtr (dod) = Poul Andersen hmd i Skaarup
      CH: Jens Poulsen 12
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Nielsdtr i Horve    d.5 Dec 1852  pg 228
HUSB:  Christian Hansen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr inds i Sneglerup     d.19 Dec 1852 pg 229
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen son of Lars Olsen inds i Eskildstrup    d.13 Dec 1852 pg 229
Lars Larsen son of Lars Jensen inds i Egeborggaardshuse     d.15 Dec 1852 pg 229
Rasmus Jensen son of Jens Andersen gmd i Bjerreso   d.10 Dec 1852 pg 229
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hansen aftgsmd i Ellingegaardshuse    d.15 Dec 1852 pg 229
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Larsen aftgsmd fattig i Staarup     d.13 Dec 1852 pg 229
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr 75 i Brendt   d.20 dec 1852  pg 234
HUSB:  Peder Hansen aftgsmd
HEIRS:  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henriette Mortensdtr 14, dau of Morten Pedersen hmd's enke i Hoibylyng     d.19 Dec 1852 pg 234
Ane Hansdtr dau of Hans Eriksen parc i Grevinge    d.22 Dec 1852 pg 235
Frederich Jensen son of Jens Andersen gmd i Bjerreso  d.9 Jan 1853  pg 235
Jorgen Peder Rasmussen son of Rasmus Andersen inds i Folleslov     d.22 Dec 1852 pg 235
Pouline Christine Jensdtr dau of Jens Frederichsen inds i Staarup    d.26 Dec 1852 pg 235
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Sivertsen inds i Holkerup, Egeberg    d.2 Jan 1853  pg 235
3 CH:  Ane Hansdtr 7
     Sivert Hansen 5
     Anders Hansen 3
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Pedersen inds 34 i Jyderup   d.22 Dec 1852 pg 235
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   Hans Pedersen 2
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Jensen aftgsmd i Skippinge   d.23 Dec 1852 pg 235 269
     (testament 15 NOv 1847)
HEIR:  Sennich Jensen Sonnichsen sadelmager
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Nielsdtr fattig i Bjergene, Faarevejle      d.18 Dec 1852 pg 235
HUSB:  Jens Christensen fattiglem
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidsel Nielsdtr i Asnaes   d.19 Dec 1852  pg 235
HUSB:  Niels Christensen aftgsmd
HEIRS:  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Wilhelmine Sophie Hansdtr dau of Hans Andersen bmd i Wiig    d.26 Dec 1852 pg 235
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jensen gmd i Folleslov     7 May 1850/Jan 1853   pg 236
WIFE:  Karen Nielsdtr   (anm. til Egemarke gods - 17 May 1850 pg 61)
CH:   Ane Marie Pedersdtr 17
guard: Ole Olsen gmd i Folleslov
wgd: Soren Daniel Hein i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Andersdtr aftgsenke i Abildore  d.9 Feb 1853  pg 238
HUSB:  Lars Madsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Larsdtr enke i Glostrup    d.23 Jan 1853 pg 238
HUSB:  Lars Nielsen aftgsmd (dod)
CH:   Lars Larsen gmd i Glostrup
     Niels Larsen hmd i Egeberg
     Ane Kirstine Larsdtr = Lars Hansen i Nykjobing Lyng
     Ane Marie Larsdtr = Willum Nielsen gl. gmd i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Olsdtr 33 i Asnaes   d.9 Feb 1853  pg 238
HUSB:  Wilhelm Eilertsen inds
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederich Danielsen inds 74 or 79 fattig i Folleslov  d.8 Feb 1853  pg 238
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Sorensen aftgsmd i Faarevejle      d.8 Feb 1853  pg 238
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Jeppesen gmd i Starreklinte  d.12 Feb 1853 pg 238 244
WIFE:  Karen Pedersdtr (testament)
WIFE.CH:     Christian Christensen
myndig arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Madsdtr i Weddinge   d.3 Feb 1853  pg 238 241
HUSB:  Jens Nielsen hmd
1 CH:  Niels Peder Jensen 1 3/4 aar
guard: Hans Madsen aftgsmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Marie Larsdtr dau of Lars Juliussen hmd i Skippinge    d.20 Jan 1853 pg 238
Karen Sophie Olsdtr dau of Ole Pedersen hmd i Kaarup  d.29 Jan 1853 pg 238
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Nielsdtr i Nygaards Stampemolle     d.30 Jan 1853 pg 238
HUSB:  Niels Nielsen Staarup forpagter
3 CH:  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Justesen hmd i Horve  d.7 Feb 1853  pg 238 242
WIFE:      (testament)
HEIRS:  minors
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Sophie Jorgensdtr tjenestepige i Nykobing, dod i Asmindrup    d.9 Feb 1853  pg 238
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Johansdtr 77 aftgsenke i Asnaes     d.13 Feb 1853 pg 238
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Theodor Christopher Staarup 23 i Nygaards Stempemolle      d.31 Jan 1853 pg 238
FADER:  Niels Nielsen Staarup forpagter 
3 myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Marie Dorthe Jensen dau of J. Jensen skraeder i Faarevejle  d.17 Feb 1853 pg 239
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Larsdtr i Folleslov  d.25 Feb 1853  pg 239 246
HUSB:  Mads Larsen ind
4 CH:  Lars Peder Madsen 8
     Maren Kirstine Madsdtr 5
     Jens Madsen 3
     Soren Peter Madsen ˝
guard: Jacob Larsen hmd i Folleslov
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Marie Andersdtr 80 aftgsenke i Jyderup     d.25 Feb 1853 pg 239
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Boyesen gartner 30 ungkarl i Anneberghuse     d.25 Feb 1853 pg 239
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Andersen inds 62 i Jyderuplyng      d.2 Mar 1853  pg 239
HUSB:  Johanne Andersdtr
CH:   Mads Larsen 37 ugift
     Peder Larsen 35 ugift
     Anders Larsen 25 ugift
     Kirsten Larsdtr 22 ugift
     Sidse Larsdtr 19 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Olsdtr aftgsenke i Weddinge    d.17 Mar 1853 pg 240
CH:   Else Sorensdtr enke = afg. Peder Sorensen hmd i Haunsoe
     Peder Sorensen myndige
     Jens Sorensen myndige
     Niels Sorensen myndige
     Mads Sorensen myndige
     Kirsten Sorensdtr (dod)
      CH: Soren Larsen myndige
         Jens Larsen myndige
         Birthe Sophie Larsdtr ugift
         Stine Larsdtr ugift
     Dorthe Sorensdtr (dod) = Rasmus Olsen hmd i Bjerresoe
      CH: Sidse Marie Rasmusdtr ugift
         Ane Rasmusdtr ugift
         Soren Rasmussen 20
         Jens Rasmussen 18
         Niels Rasmussen 10
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr 55 fattig aftgsenke i Hoiby Mark     d.10 Mar 1853 pg 240
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Sophie Jacobsen dau of Jacob Larsen hmd i Bjerreso    d.27 Feb 1853 pg 240
Birthe Sophie Jacobsdtr barn af Bjerreso    d.5 Mar 1853  pg 240
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Mortensen aftgsmd i Starreklinte     d.15 Mar 1853 pg 240
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Christensen, son of Soren Jensen hmd i Horve   d.5 Mar 1853  pg 240 269
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Madsdtr i Bjerreso   d.27 Feb 1853  pg 240
HUSB:  Jacob Larsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Olsdtr 17, dau of Ole Larsen hmd i Bjergene   d.12 Mar 1853 pg 240
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lisbeth Christensdtr     18 Mar 1853   pg 240
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Petrea Nielsdtr illeg dau of Sidse Marie Nielsdtr i Egeberg    d.16 Mar 1853 pg 240
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Hansen inds 40 i Rorvig     d.14 Mar 1853 pg 240 246 271 335
WIFE:  Bodil Kirstine Olsdtr
CH:   Ellen Kirstine Nielsdtr 14
     Ane Marie Nielsdtr 13
     Karen Sophie Nielsdtr 8
     Line Nielsdtr  (probably died - not on pg 271)
     Hans Christian Nielsen 5
REL:   Peder Hansen inds i Rorvig
wgd: Niels Rasmussen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Oline Nielsdtr dau of Niels Hansen inds i Rorvig     d.19 mar 1853 pg 240
Thomas Peder Martinsen son of Martin Frederichsen inds i Skippinge   d.11 Mar 1853 pg 240
Christine Johanne Christiansdtr illeg dau of Karen Marie Christophersdtr i Tjornemarken      d.6 Mar 1853  pg
240
Cathrine Carlsdtr, dau of Carl Frederich Olsen inds i Wallekilde    d.17 Mar 1853  pg 241
Johanne Marie Eriksdtr dau of Erik Olsen gmd i Skippinge    d.18 Mar 1853 pg 241
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Madsen fattiglem 47 i Hoiby    d.20 Mar 1853 pg 241
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Larsdtr enke i Hoiby      d.24/29 Mar 1853    pg 242
HUSB:  Peder Andersen aftgsmd (dod)
CH:   Margrethe Pedersdtr = Christian Pedersen i Nykjobing Lyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Frederichsen hmd i Ellingelyng      26 Mar 1853  pg 242
WIFE:  Kirsten Larsdtr - uskiftebo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Thrine Dorthe Mortensdtr i Anneberghuse    d.29 Mar 1853 pg 242
STEDFAD:     Johan Olsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr dau of Niels Nielsen inds i Preilerup   d.8 Apr 1853  pg 244 247
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Jorgensen jordemoder i Folleslov  d.2 Apr 1853  pg 244
HUSB:  Jorgen Henrich Gottlieb
1 HEIR: Johan Jorgen Jorgensen snedker i Lerchenborg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Marie Pedersdtr enke i Faarevejle    d.30 Mar 1853 pg 244 245
HUSB:  Ole Olsen hmd (dod)
CH:   Niels Olsen hmd i Honsinge
     Ole Olsen i Faareveile
     Lisbeth Olsdtr = Niels Pedersen hmd i Hjembek
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Margrethe Nielsdtr i Ordrup   d.3 Apr 1853  pg 244
HUSB:  Lars Johansen hmd 
CH:   Ane Margrethe Larsdtr = Peder Pedersen hmd i Ordrup
     Maren Kirstine Larsdtr ugift
     Sidse Marie Larsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen aftgsmd 76 i Gjeldstrup      d.31 Mar 1853 pg 244 245
CH:   Hans Larsen hmd i Gjeldstrup
     Niels Larsen hmd murer i Riis
     Lars Larsen gmd i Gjeldstrup
     Dorthe Larsdtr = Hans Jensen muurmester i Egeberg
     Marie Larsdtr = Hans Christiansen hmd i Gjeldstrup
     Christiane Larsdtr = Lars Pedersen hmd i Gjeldstrup
     Ane Larsdtr = Ole Olsen baadforer i Gjeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Andersen fattiglem 57 i Grevinge Lynghuse     d.2 Apr 1853  pg 244
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jacobsen jomfru i Grevinge Praestegrd   d.14 Apr 1853 pg 245 248 250 252 254 266 289
     (testament 18 Feb 1853)
BRO:   Hans Jacobsen kjobmand i Nestved
     Anders Jacobsen vertshuusholder i Khvn/Nestved? (dod)
      5CH: Sophie Jacobsen
         Georg Jacobsen
         Christian Jacobsen
         Jacob Jacobsen
         Anders Jacobsen - all minors 
SIS:   Stine Marie Jacobsen enke = faver Verdelin/Werdelin i Fredriksvaerk
      CH: Karen Marie Verdelin
         Ane Elisabeth Verdelin - both myndige
     Bine Jacobsen (dod) = Svabak vertshuusholder i Vordingborg
      CH: Sophie Svabak  ( Marie Vilhelmine Svabach) - all minors
         Frederich Svabak     ( Frederich Ferdinand Svabach )
         Caroline Amalia Svabach
         Ludvig Willum Svabach
      4CH:     
guard: Bagger procurator i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anna Kuhn dau of Emilius Kuhn i Dyrlaeg, i Weddinge  d.14 Apr 1853 pg 245
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Rasmusdtr aftgsenke fattig i Ellingehuse     d.13 Apr 1853 pg 245
HUSB:  Soren Sorensen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Madsen aftgsmd 87 i Rorvig   d.18 Apr 1853 pg 245
HEIR:  S. Pedersen moller i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederich Hansen hmd i Bjergene    d.26 Apr 1853 pg 246 260
WIFE:  Ane Marie Jensdtr
7 CH:  Karen Frederichsdtr pigen     (dod 29 Apr 1853)
     Karen Frederichsdtr i Bjergene   (dod 29 Apr 1853)
     3 of age & 4 minors
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Sorensdtr 54 fruentimmer i Grevinge   d.25 Apr 1853 pg 246
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen hmd i Folleslov Graesmark    d.20 Apr 1853 pg 246 248
2WIFE:  Mette Marie Hansdtr
CH:   Hans Peter Pedersen 2˝
1WIFE:  
CH:   Soren Pedersen 19
     Niels Pedersen 16
     Mette Marie Pedersdtr 13
BRO:   Lars Nielsen hmd i Rumperup
wgd: Peder Hansen gmd i Kaltved
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Petrine Jensdtr dau of Jens Pedersen skomager i Folleslov    d.21 Apr 1853 pg 246
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Willumsdtr fruentimmer ugift i Rorvig  d.17 May 1853 pg 247
HEIR:  Mads Pedersen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Rasmusdtr enke i Horve    d.11 May 1853 pg 247
HUSB:  Jens Christensen gmd (dod)
2 CH:  Rasmus Jensen myndige
     Christen Jensen myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Frederichsdtr dau of Frederich Hansen i Bjergene     d.29 Apr 1853 pg 247
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr 78 fattig i Egeberg by     d.1 May 1853  pg 247
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Andersdtr 58 fruentimmer ugift i Steenstrup   d.30 Apr 1853 pg 247
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Hansen fattiglem i Wallekilde      d.1 May 1853  pg 247
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Christian 84 aftgenke i Horve      d.22 May 1853 pg 248
CH:   Anders Madsen i Wallekilde (dod)
      CH: Mads Andersen 25
         Christian Andersen 23
         Marie Andersdtr = 
     Ane Rasmusdtr =
     Peder Rasmussen (dod)
      CH: Niels Pedersen 28
         Christian Pedersen 26
         Lars Pedersen 23
         Mads Pedersen 21
         Ole Pedersen 19
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Rasmusdtr 85 aftgsenke i Wallekilde   d.21 May 1853 pg 248
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hansen aftgsmd 71 i Ordrup    d.20 May 1853 pg 248 260
6 myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Andersen gmd 40 i Aastofte   21 May 1853  pg 248 253
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Soren Nielsen 5
     Dorthe Marie Nielsdtr 1˝
BRO:   Jorgen Jensen hmd i Tolsager
? Claus Jacobsen
wgd: Niels Jensen gdbest i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Kirstine Jensen dau of Jens Nielsen bmd i Stubberup    d.16 May 1853 pg 248
Sidse Marie Nielsen dau of Anders Nielsen gmd i Jyderup     d.20 May 1853 pg 248
udobt son of Peder Madsen tjenstekarl i Folleslov   d.17 May 1853 pg 248
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr 86 aftgsenke i Abildore      d.7 Jun 1853  pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Larsdtr 50 fruentimmer ugift i Nakke   d.29 May 1853 pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Jensdtr 62 i Hove   d.25 May 1853  pg 250
HUSB:  Poul Rasmussen aftgsmd
HEIRS:  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Jacobsdtr 70 fattig i Starreklinte   d.5 May 1853  pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Madsdtr 62 aftgsenke i Holkerup     d.2 Jun 1853  pg 250
HUSB:  Jorgen Hansen (dod)
CH:   Hans Jorgensen hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Poulsdtr 35 i Ellingehuse    d.5 Jun 1853  pg 250 252
HUSB:  Lars Madsen hmd     i uskiftebo
CH:   Ane Sophie Larsdtr 11
     Sidse Marie Larsdtr 3
     Ellen Kirstine Larsdtr 3
     Karen Larsdtr 3/4 aar
? Niels Poulsen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen aftgsmd 73 i Weddinge   d.9 Jun 1853  pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Jensen inds 60 i Asnaes     d.13 Jun 1853 pg 250 269
CH:   Rasmus Madsen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Peter Nielsen son of Niels Rasmussen arbejdsmd i Horve  d.15 Jun 1853 pg 250
Niels Peter Sorensen son of Soren Pedersen fattiglem i Riir   22 May 1853  pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Pedersen aftgsmd i Skippinge  d.26 May 1853 pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Poulsen aftgsmd 82 i Aastofte      d.15 Jun 1853 pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Rasmussen 55 fruentimmer ugift i Yderby     d.23 May 1853 pg 250
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Cathrine Elisabeth Salome Ulrich sal. Wellendorf i Mantzhoy   d.19 Jun 1853 pg 251 258
HUSB:  Hans Chr. Eggert Wellendorf skovrider justitsraad - uskifteboe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Erik Jensen hmd 64 i Weileby     d.23 Jun 1853 pg 251 254
WIFE:  Margrethe Christiansdtr
CH:   Christian Eriksen 24
     Lisbeth Eriksdtr = Jens Andersen smed i Faurboe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Nicoline Larsdtr dau of Lars Christian Hansen hmd i Hoibylyng      d.23 Jun 1853 pg 251
Ane Christophersdtr dau of Christopher Eriksen fattiglem i Faarevejle  d.25 Jun 1853 pg 252
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirstine Jensdtr 70 aftgsenke i Underud    d.30 Jun 1853 pg 252
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Marie Poulsdtr dau of Poul Nielsen hmd i Skippinge Mark      d.23 Jun 1853 pg 252
Karen Marie Christensdtr, dau of Christen Hansen gmd i Wallekilde     d.26 Jun 1853 pg 252
Mads Christensen son of Christen Nielsen hmd i Aastofte     d.12 Jun 1853 pg 252
Niels Peter Jensen son of Jens Jensen hmd i Folleslov Lyng   d.15 Jul 1853 pg 252
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Henrichsdtr fruentimmer ugift fattig i Hoiby   d.14 Jul 1853 pg 252
MODER:  Inger Christensdtr aftgskone i Hoibye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Nielsdtr 85 fattig i Honsinge      d.8 Jul 1853  pg 252
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


Poul Nielsen 74 fattig gadehmd i   d.11 Jul 1853 pg 252
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jorgensen 81 aftgsmd i Grevinge     d.29 Jun 1853 pg 252
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Laurine Pedersen dau of Peder Pedersen snedker i Asnaes   d.26 Jul 1853 pg 254
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Larsen aftgsmd 84 i Asnaes    d.18 Jul 1853 pg 254
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jensen aftgsmd 87 i Kjeldstrup      d.27 Jul 1853 pg 254
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Madsdtr 74 i Skaverup      d.30 Jul 1853 pg 254
HUSB:  Anders Nielsen aftgsmd  - uskifte boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Nielsdtr 68 i Sneglerup    d.8 Aug 1853  pg 255
HUSB:  Jorgen Rasmussen aftgsmd (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Andersen aftgsmd 74 i Strandhusene    d.4 Aug 1853  pg 255
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Jensdtr aftgsenke i Viig, dod i Hove   d.6 Aug 1853  pg 255
HUSB:  Mads Nielsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jacobsdtr 91 fattig i Bjerreso  d.7 Aug 1853  pg 256
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Andersdtr i Weileby    d.21 Aug 1853 pg 256 259
HUSB:  Peder Pedersen bmd
CH:   Birthe Sophie Pedersdtr 14 days
guard: Lars Christiansen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Peter Nielsen son of Niels Nielsen inds i Folleslov    d.7 Aug 1853  pg 256
Mette Marie Nielsen dau of Niels Olsen inds i Ordrup  d.13 Aur 1853 pg 256
Marie Sophie Juliane Mortensdtr illeg dau of Ane Pedersdtr i Folleslov      d.12 Aug 1853 pg 256
Maren Sophie Jorgensdtr dau of Jorgen Hansen bmd i Weddinge   d.22 Aug 1853 pg 256
Maren Sophie Malling dau of Malling moller i Horve   d.14 Aug 1853 pg 256
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen hmd i Skippinge     d.9 Aug 1853  pg 256
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Jensdtr 70 i Gundestrup  d.31 Aug 1853 pg 257
HUSB:  Peder Christensen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Madsen hmd 62 i Faarevejle    d.31 Aug 1853 pg 257
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Mads Jensen 23
     Maren Jensdtr = Hans Peder Hansen hjulmand i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Conrad Madsen 3 i Skippinge   d.9 Sep 1853  pg 257
PLEJEFAD: Wilhelm Gottschalk smed
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 46 i Atterup    d.7 Sep 1853  pg 257
HUSB:  Christen Christensen inds     - uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen Larsen son of Lars Johansen bmd i Stubberup   d.26 Aug 1853 pg 257
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Hansdtr 67 aftgenke i Yderby, Oddens sogn    d.23 Sep 1853 pg 258 269
HUSB:  Peder Michelsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Andreasen aftgsmd i Underud   d.28 Sep 1853 pg 258 269
WIFE:  Ellen Nielsdtr (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Larsen son of Kirsten Larsdtr i Windekilde    d.11 Sep 1853 pg 258
Frederich Nielsen son of Niels Christensen inds i Weileby    d.1 Oct 1853  pg 259
Ole Christian Andersen, son of Anders Jacobsen inds i Brendt  d.3 Oct 1853  pg 259
Peder Pedersen son of Peder Olsen inds i Bjerreso   d.19 Sep 1853 pg 259
Ane Kirstine Dorthe Pedersdtr dau of Peder Nielsen inds i Honsinge   d.21 Oct 1853 pg 260
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Pedersdtr 30 fruentimmer ugift i Asnaes      d.6 Oct 1853  pg 260
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Pedersdtr fattig enke i Hoibye     d.24 Oct 1853 pg 260
HUSB:  Jacob Sorensen inds (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Boline Jensine Larsdtr dau of Lars Pedersen inds i Nakke    d.14 Oct 1853 pg 260
Ferdinand Christiansen, son of Christian Jorgensen inds i Tolsager   d.24 Sep 1853 pg 260
Hans Jensen son of Jens Jensen inds i Aastofte     d.26 Oct 1853 pg 260
Lars Peter Christensen, son of Christen Pedersen hmd i Weddinge     d.6 Oct 1853  pg 260
Soren Pedersen son of Peder Olsen inda i Bjerreso   d.3 Oct 1853  pg 260
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Larsen aftgsmd 79 i Skaverup   d.31 Oct 1853 pg 260
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Martha Pedersdtr 61 i Haunso     d.24 Oct 1853 pg 260
HUSB:  Anders Pedersen hmd
6 CH:  5 of age & 1 minor
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Poul Hansen aftgsmd 83 i Skippinge  d.19 Oct 1853 pg 260
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Andersen gmd 31 i Bjerreso   d.2 Nov 1853  pg 261 262 270 397
WIFE:  Sidse Olsdtr
CH:   Anders Andersen 13
     Bente Marie Andersdtr 8
     Karen Andersdtr (not listed pg 397)
     Maren Andersdtr 4
NOTE: ages listed pg 397 - 1856
guard: Jens Christensen gmd i Vallekilde
wgd: Jens Sorensen gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Andersdtr i Bjerreso   d.2 Nov 1853  pg 261
FADER:  Anders Andersen gmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Marie Nielsen dau of Niels Christensen skraeder i Ordrup      d.4 Nov 1853  pg 261
Jorgen Peder Olsen son of Ole Christiansen hmd i Wallekilde   d.2 Nov 1853  pg 261
Karen Andersdtr, dau of Anders Andersen gmd i Bjerreso     d.10 Nov 1853 pg 261
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Mogensen hmd i Ordrup  d.2 Nov 1853  pg 261 277
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Karen Larsdtr 25 ugift
     Ane Larsdtr 20 ugift
     Kirsten Larsdtr = Henrich Hansen hmd i Weddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Olsdtr dau of Ole Christiansen hmd i Wallekilde      d.7 Nov 1853  pg 261
Ole Rasmussen son of Rasmus Olsen hmd i Bjerreso    d.6 Nov 1853  pg 261
Peder Rasmussen son of Rasmus Olsen hmd i Bjerreso   d.11 Nov 1853 pg 261
Peder Larsen 17, son of Lars Pedersen hmd i Folleslov      d.1 Nov 1853  pg 261
Sidse Marie Olsdtr dau of Ole Nielsen hmd i Bjerreso  d.15 Nov 1853 pg 261
Thrine dau of Ole Christiansen hmd i Wallekilde    d.9 Nov 1853  pg 261
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Marie Jensen i Sonnerup     d.12 Nov 1853 pg 261 283 335
HUSB:  Jens Hansen skolelarer
4 CH:  Kirstine Marie Rosalia Hansen 17 or 16
     Peder Villium Richard Hansen 10 or 11
     Albertine Natalie Hansen 7
     Jens Albert Severin Hansen 1 or 2
REL:   Koniche kjobmand i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Pedersen hmd i Rorvig    d.10 Nov 1853 pg 261 282
2 myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr 33 or 88 fattiglem i Wiig     d.22 Nov 1853 pg 262
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Lisbeth Nielsen dau of Niels Poulsen hmd i Weddinge     d.25 Nov 1853 pg 262
Ane Mathilde Dyresen dau of Dyresen skoemager i Nykjobing, dod i Overby     d.14 Dec 1853 pg 262
Boline Larsdtr dau of Niels Larsen inds i Klindt    d.8 Dec 1853  pg 262
Caroline Nielsen dau of Niels Christensen skraeder i Ordrup   d.16 Nov 1853 pg 262
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Christensdtr i Weileby     d.28 Nov 1853 pg 262
HUSB:  Jens Olsen gmd
CH:   Jens Jensen myndig
     Ane Jensdtr = Niels Pedersen gmd i Veilebye
     Maren Jensdtr = Lars Pedersen hmd i Veilebye
     Kirsten Jensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Christiansen son of Christian Pedersen hmd i Wallekilde  d.6 Dec 1853  pg 262
Jens Larsen son of Lars Jensen inds i Asmindrup    d.6 Dec 1853  pg 262
Maren Sophie Nielsdtr dau of Niels Larsen lejer i Ellingelyng      d.18 Dec 1853 pg 262
Kirsten Hansdtr dau of Hans Rasmussen inds in Lumbsaas     d.22 Dec 1853 pg 265
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Pedersdtr aftgsenke i Nexelo  d.28 Nov 1853 pg 262 263 281 290 297 336
HUSB:  Peder Brodersen gmd (dod)
BRO:   Niels Pedersen gl. gmd i Folleslov
      CH: Peder Nielsen gmd i Folleslov (for his father)
     Lars Pedersen gmd i Bjerresoe (dod)
      CH: Jens Larsen i Haunsoe
         Ane Pedersdtr (dod) = Peder Sorensen hmd i Bjerresoe
          CH:  Soren Pedersen myndig i Bjerresoe/ inds i Skippinge     
             Peder Pedersen myndig tiene i Skippinge
             Niels Pedersen myndig tiene i Veilebye
             Anders Pedersen 17 tiene i Saerslov
             Maren Pedersdtr ugift
             Margrethe Pedersdtr ugift
             Ane Pedersdtr ugift
         Karen Larsdtr = Rasmus Jensen bmd i Saerslov
         Peder Larsen hmd i Weilebye
         Soren Larsen hmd i Bjerresoe
         Sidse Larsdtr ugift i Bjerresoe
SIS:   Ane Kirstine Pedersdtr enke = afg. Ole Jensen gmd i Haunsoe
      CH: Peder Olsen gmd i Haunsoe (for his mother)
guard: Lars Pedersen gmd i Bjerresoe 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Nielsen fattiglem 81 i Svinninge      d.14 Dec 1853 pg 262
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen gmd 56 i Bjerreso    d.26 Dec 1853 pg 265 270
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Karen Larsdtr = Lars Pedersen gmd i Nakke
     Maren Larsdtr ugift
     Christen Larsen 13
     Ane Larsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Sorensen 89 almisselem i Folleslov    d.20 Dec 1853 pg 265
WIFE:  (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Sophie Mogensdtr dau of Mogens Larsen hmd i Hove     d.20 Dec 1853 pg 265
Christian Pedersen son of Peder Nielsen hmd i Haunso  d.24 Dec 1853 pg 266
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Andersen hmd bodker 72 i Folleslov    d.25 Dec 1853 pg 266 273
WIFE:  Karen Jensdtr
2 CH:  
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Boldt Severin Zachariasen 47 fattiglem i Asnaes  d.28 Dec 1853 pg 266
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Carlsdtr, dau of Carl Frederich Olsen inds i Wallekilde    d.29 Dec 1853  pg 266
Rasmus Jensen son of Jens Andersen hmd i Bjerreso   d.18 Dec 1853 pg 266
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Jorgensdtr i Ordrup Mark    d.1 Jan 1854  pg 267 269 335
HUSB:  Niels Olsen hmd
CH:   Hans Nielsen 6
     Jorgen Nielsen 4
     Marie Sophie Nielsdtr ˝ (? Maren Sophie Nielsdtr )
guard: Hans Jorgensen hmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ingeborg Sorensdtr 66 i Lumbsaas   d.7 Jan 1854  pg 267
HUSB:  Ole Christensen aftgsmd -udkift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Jorgensen son of Jorgen Christensen hmd i Skippinge  d.6 Jan 1854  pg 267
Karen Marie Nielsdtr dau of Niels Clausen hmd i Skippinge     d.4 Jan 1854  pg 267
Lars Jorgen Jorgensen son of Jorgen Christensen hmd i Skippinge     d.8 Jan 1854  pg 267
Lars Pedersen Christensen, son of Christen Pedersen hmd i Weddinge   d.4 Jan 1854  pg 267
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen aftgsmd 75 i Frenderup      d.5 Jan 1854  pg 267
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Jensen son of Jens Christensen gmd i Vallekilde     d.12 Jan 1854 pg 268
Anders Jensen son of Jens Olsen hmd i Skippinge    d.24 Jan 1854 pg 268
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Hansdtr 81 i Rorvig  d.29 Jan 1854  pg 268
HUSB:  Ole Jensen aftgsmd    -uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Caroline Andersdtr i Riis  d.29 Jan 1854  pg 268
FADER:  Anders Pedersen gmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Augustinusen aftgsmd 89 i Bjergene    d.16 Jan 1854 pg 268
WIFE:  Maren Andersdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Eline Kugleberg dau of Hans Nielsen Kugleberg inds i Underud Mark     d.21 Jan 1854 pg 268
Karen Marie Jensdtr dau of Jens Jensen inds i Folleslov  d.9 Jan 1854  pg 268
Karen Marie Nielsdtr dau of Niels Christiansen hmd i Skippinge     d.19 Jan 1854 pg 268
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hansen gmd i Weddinge  d.14 Jan 1854  pg 268 270 272
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Maren Larsdtr ugift
     Ane Larsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lauritz Ludvig Christensen, son of Niels Christian Christensen hmd i Nakke    d.8 Jan 1854  pg 268
Lisbeth Jensdtr dau of Jens Christensen gmd i Vallekilde    d.12 Jan 1854 pg 268
Ole Jensen son of Jens Olsen hmd i Skippinge      d.19 Jan 1854 pg 268
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marthe Jorgensdtr 76 enke i Ordrup  19 Jan 1854  pg 268 272
HUSB:  Soren Pedersen hmd (dod)
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Pedersen hmd 81 i Nexelo    d.12 Jan 1854 pg 268 334
CH:   Birthe Sophie Pedersdtr = Anders Rasmussen i Nexeloe    (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Olsdtr 30 i Bjerreso  d.11 Jan 1854  pg 268 273
HUSB:  Rasmus Olsen hmd hjulmand         -uskiftboe
CH:   Christen Rasmussen 2
REL:   Jens Olsen inds i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Peter Jorgensen son of Jorgen Christensen hmd i Skippinge   d.16 Jan 1854 pg 268
Karen Sophie Jensdtr dau of Jens Olsen hmd i Skippinge     d.24 Jan 1854 pg 269
Anders Jensen son of Jens Andersen inds i Hove     d.6 Feb 1854  pg 270
Albreth Rasmussen Knap son of Baltazer Knap smed i Wiig     d.19 Feb 1854 pg 270
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Nielsdtr 89 fattig i Hoiby    d.9 Feb 1854  pg 270
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Hansdtr dau of Hans Madsen inds i Yderby    d.17 Feb 1854 pg 270
Frederich Pedersen son of Peder Pedersen ablsleestyrer i Skippinge   d.13 Feb 1854 pg 270
Jens Christian Christiansen son of Christian Olsen hmd i Skippinge   d.8 Feb 1854  pg 270
Jens Christiansen son of Christian Nielsen hmd i Skippinge   d.19 Feb 1854 pg 270
Jens Frederich Pedersen son of Peder Frederichsen gmd i Wallekilde   d.2 Feb 1854  pg 270
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Larsdtr 86 aftgsenke i Asnaes      d.17 Feb 1854 pg 270 272
HUSB:  Lars Olsen (dod)
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen son of Peder Jonasen hmd i Teglvaerket, Starreklinte   d.17 Feb 1854 pg 270
Thomasene Ludvigne Griiner dau of Gruner godsejer i Egemarke  d.7 Feb 1854  pg 270
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Peter Nielsen lejehmd 26 i Skippinge   d.17 Feb 1854 pg 270
WIFE:  uskift boe
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr enke fattig i Egeberg      d.21 Feb 1854 pg 271
HUSB:  Niels Nielsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Peder Jensen son of Jens Pedersen hmd i Hestehaven     d.18 Feb 1854 pg 271
Peder Pedersen son of Peder Hansen inds i Grevinge   d.20 Feb 1854 pg 271
Jens Madsen son of Mads Larsen inds i Folleslov    d.25 Feb 1854 pg 272
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Rasmusdtr i Bjergene   d.24 Feb 1854 pg 272
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Maren Nielsdtr 22 ugift
     Karen Nielsdtr 20 ugift
     Rasmus Nielsen 17
     Ane Marie Nielsdtr 13
     Lars Nielsen 10
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Nielsdtr 93 i Weddinge     d.25 Feb 1854 pg 272
HUSB:  Lars Nielsen smed aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Madsen 66 fattiglem i Lumbsaas      d.24 Feb 1854 pg 272
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Madsdtr 71 aftgsenke i Skaverup     d.27 Feb 1854 pg 272
HUSB:  Jens Frederichsen drejer (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Knudsdtr 74 almisse enke i Asnaes    d.27 Feb 1854 pg 272
HUSB:  Mads Pedersen fattig (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Sorensen aftgsmd 86 i Asmindrup     d.1 Mar 1854  pg 272
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Jensdtr aftgsenke i Grevinge Lynghuse  d.18 Mar 1854 pg 273
HUSB:  Jens Olsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Christian Jensen son of Jens Hansen hmd i Skippinge     d.4 Mar 1854  pg 272
Emme Sophie Andersen, dau of Frederich Andersen skytte kongeh. L.Egemark, i Folleslov    d.12 Mar 1854  pg 273
Hans Hansen 28 tjenestekarl son of Hans Sorensen aftgsmd i Grevinge   d.19 Mar 1854 pg 273
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Peder Pedersen 1˝ i Bjergene   d.6 Mar 1854  pg 273
PLEJEFAD: Jacob Jacobsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

illeg udobt child of Marie Kirstine Christensdtr i Folleslov  d.9 Mar 1854  pg 273
Jens Christensen, son of Soren Jensen hmd i Horve   d.5 Mar 1854  pg 273
Lisbeth Olsdtr dau of Ole Olsen gmd i Haunso      d.9 Mar 1854  pg 273
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Margrethe Nielsdtr 77 aftgsenke i Steenstrup      d.6 Mar 1854  pg 273 282
HUSB:  Morten Madsen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Olsen son of Ole Olsen gmd i Haunso   d.6 Mar 1854  pg 273
Christian Andersen, son of Anders Olsen inds i Ellingehuse   d.2 Apr 1854  pg 274
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Kirstine Larsdtr 39 i Ellingehuse    d.29 Mar 1854 pg 274 285
HUSB:  Anders Olsen inds
CH:   Bodil Kirstine Andersdtr 15
     Ole Andersen 13 or 14
     Sidse Cathrine Andersdtr 11 or 12
     Jens Peter Andersen 9
     Lars Andersen 6
     Christian Andersen 3   (probably died - not listed pg 285)
guard: Lars Larsen hmd i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Nielsdtr 55 enke i Faarevejle  d.31 Mar 1854 pg 274 277 281 334
HUSB:  Christen Larsen gmd (dod)
CH:   Niels Christensen 27
     Lars Christensen 26 or 25
     Jens Peder Christensen 23
     Karen Christensdtr 20 or 21 ugift
     Soren Christensen 17 or 18
guard: Lars Nielsen bmd i Faareveile
durator: Christen Nielsen gmd sognefodted i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Olsdtr 69 fruentimmer fattig i Gudmindrup    d.1 Apr 1854  pg 274
HEIR:  Peder Larsen hmd i Gudmindrup (x'd out)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christensen aftgsmd 79 i Ledstrup    d.1 Apr 1854  pg 274
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Rasmussen son of Rasmus Jensen hmd i Svendstrup Hestehave  d.31 Mar 1854 pg 274
Peder Larsen son of Lars Larsen inds i yderby   d.22 Mar 1854 pg 274
Soren Larsen 15, son of Lars Pedersen hmd i Overby  d.24 Mar 1854 pg 274
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Andreasdtr 88 aftgskone i Yderby      d.9 Apr 1854  pg 275
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Pedersdtr 57 i Skaverup     d.14 Apr 1854 pg 275 282
HUSB:  Niels Johansen hmd    (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Robertz i Haunsoe      d.14 Apr 1854 pg 275
PLEIEFAD: Ole Rasmussen sadelmager
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Pedersdtr 89 aftgsenke i Lumbsaas     d.17 Apr 1854 pg 275
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Erik Madsen gmd 62 i Vejlebye     d.9 Apr 1854  pg 275 286
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Kirsten Eriksdtr ugift
     Ane Marie Eriksdtr 13
     Hans Eriksen 21 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Jensdtr dau of Jens Christiansen hmd i Horve   d.10 Apr 1854 pg 275
Jens Peter Jensen illeg son of Maren Christensdtr i Folleslov      d.12 Apr 1854 pg 275
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Eriksdtr 46 ugift fruentimmer i Ordrup    d.5 Apr 1854  pg 275 280 318
BRO:   Hans Eriksen gmd i Faareveile (dod)
      CH: Jens Hansen 19 or 22
         Erik Hansen 18 or 19
SIS:   Karen Eriksdtr ugift (dod)
      CH: Jens Nielsen 25
     Else Eriksdtr (dod) = Niels Jensen gmd i Stubberup
      CH: Jens Nielsen 17˝
         Giertrud Nielsdtr 16
         Ane Marie Nielsdtr 14
     Ane Eriksdtr enke = afg. Jorgen Hansen gmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Boline Madsdtr dau of Mads Madsen inds i Gniben, Odden  d.5 Apr 1854  pg 275
Lars Peter Christiansen son of Christian Nielsen soldat i Folleslov   d.12 Apr 1854 pg 275
Laurtiz Thyge Nielsen son of Niels Sorensen parc i Staarup   d.15 Apr 1854 pg 275
Line Henrichsdtr 19, dau of Henrich Hansen inds i Hoiby     d.6 Apr 1854  pg 275
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Hansen hmd matros i Holkerup  d.3 Apr 1854  pg 275 293
WIFE:  Oline Jacobine Olsdtr
2 CH:  minors
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

dodfodt son of Jens Jensen = Karen Larsdtr hmd i Gjeldstrup   d.6 Apr 1854  pg 275
Hans Christian Christensen, son of Christen Hansen hmd i Folleslov   d.23 Apr 1854 pg 276
Jens Nielsen son of Niels Larsen hmd i Siddinge    d.17 Apr 1854 pg 276
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Mortensen aftgsmd 73 i Kjeldstrup     d.25 Apr 1854 pg 276
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Margrethe Jensdtr = Lars Olsen inds i Taarndrup
     Ane Jensdtr 26 ugift
     Karen Jensdtr 23 ugift
     Morten Jensen 18
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jorgensdtr 79 aftgsenke i Siddinge    d.21 Apr 1854 pg 276 281
HUSB:  Jens Hansen gmd (dod)
myndig arving
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Peter Pedersen son of Peder Madsen hmd i Folleslov    d.24 Apr 1854 pg 276
Peder Christian Strue son of Stue skomager i Bjerreso      d.25 Apr 1854 pg 276
Stine Larsdtr dau of Lars Madsen hmd i Jyderup     d.29 Apr 1854 pg 276
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Olsen gmd i Glostrup     d.22 Apr 1854 pg 276 300
BRO:   Willum Olsen skolelarer i Ordrup, Thaastrup
SIS:   Birthe Olsdtr enke = afg. Christen Olsen i Tolsager
      CH: Kirsten Christensdtr = Niels Jensen hmd i Kjeldstrup, Wiig
wgd: Niels Larsen hmd i Seistrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Hansen son of Hans Jensen gmd i Gudmindrup    d.5 May 1854  pg 277
Lars Peter Nielsen son of Niels Andersen inds i Sneglerup    d.4 May 1854  pg 277
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Hansdtr 56 i Folleslov  d.8 May 1854  pg 280
HUSB:  Lars Pedersen (Kaiemose) hmd   uskifte boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr aftgskone i Bjergene   d.9 May 1854  pg 280 331
CH:   Jens Frederichsen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hansine Petrine Larsdtr 6 i Egeborg      d.10 May 1854 pg 280
PLEJEFAD: Peder Pedersen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Andersen, illeg son of Sophie Jensdtr i Hove   d.12 May 1854 pg 280
Jorgen Christensen, son of Christen Hansen hmd i Folleslov   d.4 May 1854  pg 280
Maren Sophie Nielsen dau of Niels Olsen hmd i Ordrup  d.4 May 1854  pg 280
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Hansen pensionist 64 i Asmindrup     d.12 May 1854 pg 280 288
WIFE:  Thrine Rasmusdtr sal. Hansen
CH:   Ane Christine Mathilde Hansen 10
     Hansine Petrrea Hansen 4
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jensen hmd skraeder 62 i Rorvig     d.9 May 1854  pg 280
WIFE:  
CH:   Sidse Marie Sorensdtr = Peder Christensen gmd i Rorvig
     Karen Johanne Sorensdtr = Hans Jensen skipper i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Christensen, son of Christen Andersen arbeidsmd i Windekilde   16 May 1854  pg 281
Eline Cecilie Jochumsdtr dau of Jens Jochumsen inds i Hoiby   d.15 May 1854 pg 281
Ib Rasmussen son of Mads Rasmussen gmd i Hoiby     d.22 May 1854 pg 281
Kirstine Sicilie Andreasdtr, dau of Andreas Olsen inds i Rorvig     d.19 May 1854 pg 281
Maren Christine Larsdtr dau of Lars Larsen gmd i Wiig      d.20 May 1854 pg 281
Maren Sorensdtr dau of Soren Pedersen gmd i Nexelo   d.18 May 1854 pg 281
Rasmus Christensen, son of Christen Jorgensen hmd i Folleslov      d.15 May 1854 pg 281
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Jensdtr enke i Hove   d.23 May 1854 pg 282 309
HUSB:  Niels Sorensen gmd (dod)
˝SIS:  Maren Jensdtr (dod) = Peder Nielsen gmd i Horve
      CH: Ane Pedersdtr 16
         Marie Pedersdtr 12
         Jens Pedersen 10
     Inger Jensdtr = Peder Larsen hmd i Bjerreso
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Pedersdtr dau of Peder Eriksen hmd i Kjeldstrup  d.25 May 1854 pg 282
Frederich Christensen, son of Soren Andersen arbeidsmd i Windekilde   d.24 May 1854 pg 282
Karen Marie Christensdtr, dau of Soren Andersen arbejdsmand i Windekilde     d.21 May 1854 pg 282
Niels Peter Jensen son of Jens Pedersen gmd i Folleslov     d.27 May 1854 pg 282
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Andersen aftgsgmd 83 i Holkerup     d.23 May 1854 pg 282 284 292 294 299 322
CH:   Ane Marie Pedersdtr = Johan Rasmussen gmd i Holkerup
     Soren Pedersen (dod) = ..., dau of Andreas Larsen gmd i Holkerup 
      CH: Soren Sorensen 36 skomagersvend i Holbek
         Anders Sorensen 15 i Holkerup
         Christian Sorensen 10 i Holkerup
         Ane Kirstine Sorensdtr 8 i Holkerup
guard: Niels Jensen u.hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Kirstine Jeppesdtr i Ellingelyng     d.7 Jun 1854  pg 283
HUSB:  Thomas Christophersen inds    i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Madsen son of Mads Jensen hmd i Faarevejle    d.7 Jun 1854  pg 284
Amanda Hjorth dau of Otto Hjorth skolelarer i Ordrup  d.24 Jun 1854 pg 286
Ane Kirstine Hansdtr dau of Hans Pedersen parc i Aastofte    d.23 Jun 1854 pg 286
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Christensdtr i Horve    d.30 Jun 1854 pg 286 289
HUSB:  Lars Justesen hmd    uskift boe
CH:   Niels Larsen 18 or 17
     Ane Larsdtr 13
guard: Jacob Nielsen hmd i Vallekilde
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Eilert Nielsen gmd 80 i Egeberg    d.23 Jun 1854 pg 286 331
WIFE:      (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Hartvigsdtr i Faarevejle     d.17 Jun 1854 pg 286 287 335
HUSB:  Anders Pedersen gmd
CH:   Else Kirstine Andersdtr 8 days/ 1 mo
HUSB.4CH:
guard: Jens Pedersen gl. hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Andersen, son of Anders Olsen hmd i Ellingehuse   d.14 Jun 1854 pg 286
Karen Jensine Grenaae dau of Lauritz Edvard Grenaae skomagersvend i Asnaes    d.26 Jun 1854 pg 286
Lars Peter Nielsen son of Niels Nielsen inds i Overbye     d.26 Jun 1854 pg 286
Maren Frandsdtr dau of Frands Nielsen smed i Nexelo  d.9 Jun 1854  pg 286
Maren Pedersen dau of Peder Madsen gmd i Kaarup    d.14 Jun 1854 pg 286
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen hmd 36 i Wiig      d.22 Jun 1854 pg 286 327
WIFE:  Ellen Madsdtr
CH:   Peder Nielsen 12 or 13
BRO:   Rasmus Nielsen smed i Ledstrup
wgd: Niels Madsen hmd i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jensen hmd i Abildore      d.16 Jun 1854 pg 286 288 291 335
3WIFE:  Dorthe Madsdtr
CH:   Anders Sorensen 4
1WIFE:  
CH:   Niels Sorensen 31 hmd i Engelstrup or Anders Sorensen i Grevinge
     Sidse Kirstine Sorensdtr enke = afg. Niels Nielsen hmd i Gjelstrup/Khvn
     Jens Sorensen 24 3/4 tiene i Khvn
     Ane Sorensdtr ugift i Holbek
     Lars Sorensen 17 3/4
2WIFE:  
CH:   Carl Christian Sorensen 10
     Caroline Sorensdtr minor or Karen Eline Marie Sorensdtr 7
BRO:   Jens Jensen gmd i Abildore
wgd: Soren Jensen opsynsmand i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Petersen dau of Peter Jensen hmd i Starreklinte    d.6 Jul 1854  pg 287
Ane Marie Nielsdtr dau of Niels Pedersen parc i Aastofte    d.18 Jul 1854 pg 288
Hans Hansen 22, son of Hans Andersen hmd i Svinninge  d.12 Jul 1854 pg 288
Karen Marie Nielsdtr dau of Niels Jensen hmd i Asmindrup    d.13 Jul 1854 pg 288
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen aftgsmd 59 i Overby    d.14 Jul 1854 pg 288
WIFE:  Ane Madsdtr
CH:   Jens Larsen gmd i Overby
     Sidse Kirstine Larsdtr = Niels Jensen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Rasmussen hmd 79 i Gundestrup      d.15 Jul 1854 pg 288 293
WIFE:  Sidse Marie Hansdtr
CH:   Giertrud Nielsdtr = Christian Christensen inds i Gundestrup
     Kirsten Nielsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Larsdtr 69 aftgsenke i Holkerup     d.22 Jul 1854 pg 289 328
HUSB:  Ole Andersen gmd (dod)
CH:   Lars Pedersen bmd i Skaverup
     Bodil Olsdtr = Lars Pedersen bmd i Skaverup
     Sidse Olsdtr = Anders Hansen gmd i Holkerup
     Lars Olsen gmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Pedersdtr aftgsenke i Stubberup     d.6 Aug 1854  pg 292 306 362
HUSB:  Peder Sorensen gmd (dod - 23 Dec 1845)
CH:   Sidse Marie Pedersdtr 18 (= Hans Christensen gmd i Stubberup)
     Soren Pedersen 17
     Jens Pedersen 15 (dod 30 Jan 1855)
     Karen Sophie Pedersdtr 11
     Jorgen Pedersen 10
HUSB.BRO: Rasmus Sorensen gmd i Gudmindrup
guard: Hans Christensen faester
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Jacobsdtr i Holdt   d.11 Aug 1854  pg 293
HUSB:  Jens Christensen hmd       uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen hmd 66 i Rorvig     d.2 Aug 1854  pg 293 295 319
WIFE:  Ane Thomasdtr (dod)
CH:   Peder Jensen myndig
     Ellen Jensdtr 32 ugift
guard: Niels Pedersen moller i Rorvig / Soren Hansen hmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Christensen 58 aftgsmd fattig i Jyderup     d.4 Aug 1854  pg 293
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


Karen Larsdtr 74 i Stubberup     d.18 Aug 1854 pg 293
HUSB:  Poul Jensen aftgsmd   uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Sophie Hansdtr 15, dau of Hans Hansen gmd i Folleslov  d.31 Jul 1854 pg 293
Lars Jensen son of Jens Poulsen gmd i Hove    d.4 Aug 1854  pg 293
Maren Sorensdtr dau of Soren Nielsen hmd i Hove    d.11 Aug 1854 pg 293
Niels Olsen son of Ole Nielsen inds i tolsager     d.27 Jul 1854 pg 293
Peder Hansen son of Hans Peder Pedersen hmd i Staarup      d.9 Aug 1854  pg 293
Sidse Marie Andersdtr, dau of Anders Jensen gmd i Gundestrup  d.13 Aug 1854 pg 293
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Larsen 3, son of Lars Madsen gmd i Tolsager  d.7 Aug 1854  pg 293 303 336
FADER:  Lars Madsen gmd = afg. MODER: Karen Larsdtr (dod - 10 Sep 1847)
BRO:   Niels Larsen 7
guar: Peder Larsen hmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Madsdtr 80 aftgsenke i Nyrup      d.21 Aug 1854 pg 295 328
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Nielsen hmd 61 i Weddinge   d.24 Aug 1854 pg 295 331
WIFE:  (testament)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Olsen hmd i Svinninge      d.20 Aug 1854 pg 295 315
WIFE:  Karen Pedersdtr
2 CH:  Lars Nielsen 15
     Mads Nielsen 6
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Nielsen son of Niels Jensen gmd i Stubberup   d.6 Aug 1854  pg 293
Jens Hansen son of Hans Jensen sognefoged i Aastofte   d.15 Aug 1854 pg 295
Niels Pedersen son of Peder Pedersen hmd i Svinninge   d.24 Aug 1854 pg 295
Hans Lauritz Pedersen son of Peder Jensen inds i Nakke     d.31 Aug 1854 pg 296
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Nielsen gmd 65 i Yderby     d.27 Aug 1854 pg 295 313
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Peter Sorensen 7
     Lars Thomas Sorensen 4
     Boline Sorensdtr 2
     Ane Kirstine Sorensdtr 3/4 aar
BRO:   Lars Nielsen hmd i Yderbye
wgd: Niels Larsen lode i Gniben
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr 74 aftgskone i Vejleby      d.29 Sep 1854 pg 296 329
1 myndig arving
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Rasmussen gmd 64 i Veileby   d.29 Aug 1854 pg 296 302
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Sidse Rasmusdtr 28 ugift
     Karen Rasmusdtr = Niels Christensen hmd i Veilebye
     Laurine Rasmusdtr 20 ugift
WIFE.BRO: Jens Pedersen sognefoged i Horve
wgd: Niels Madsen gmd i Veilebye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen aftgsmd i Honsinge   d.11 Sep 1854 pg 299
WIFE:  
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Pedersen 25 tjenestepige hos Blaedel forpagter i Naesgaard    d.15 Sep 1854 pg 300 334
3 myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Peder Knudsen son of Knud Olsen arbejdsmd i Bjergene    d.12 Aug 1854 pg 299
Caroline Amalie Jochumsen dau of Marthe Sophie Jochumsdtr i Adelersborg  d.19 Sep 1854 pg 300
Maren Kirstine Nielsen dau of Niels Madsen arbejdsmd i Horve  d.16 Sep 1854 pg 300
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Carsten Jacobsen aftgsmd 94 i Vejleby     d.21 Sep 1854 pg 300 305 342
SIS:   Ane Jacobsdtr (dod) = Ole Pedersen hmd i Bjerresoe
      7CH: Kirsten Olsdtr = Stephen Jorgensen gmd i Sandby
          CH:  Sidse Stephensdtr = Jens Nielsen hmd i Sandby
         Peder Olsen hmd i Veileby (dod)
          CH:  Maren Pedersdtr = Anders Frederichsen hmd i Veileby
         Lisbeth Olsdtr = Johan Larsen hmd i Sandby
         Karen Olsdtr = Ole Andersen hmd i Bjerresoe
         Maren Olsdtr = Niels Jensen hmd i Vallekilde
         Walborg Olsdtr = Jorgen Jensen bmd i Kaltred
         Hans Olsen hmd i Stareklint
?        Johanne Stephensdtr = Soren Lorentzen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen skomager hmd i Folleslov     23 Sep 1854  pg 300 322
  (bester Flakkebjergs Herreds Skifteret)
WIFE:  Ane Margrethe Frandsdtr
CH:   Hans Peter Jensen 19
     Frandsine Marie Jensdtr 4
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen 1 mo. dod i Grevinge  d.16 Sep 1854 pg 300
PLEJEFAD: Niels Sorensen dreier i Engelstrup
MODER:  Sidse Kirstine Sorensdtr fruentimmer i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jensen gmd 49 i Faarevejle   d.22 Sep 1854 pg 300 307 334 336
WIFE:  Lisbeth Andersdtr    (testament)
SIS:   Maren Jensdtr (dod) = afg. Niels Hansen hmd i Uglerup
      CH: Peder Nielsen hmd i Vedby, Love herred
         Peter Nielsen hmd i Vedby, Love herred
     Karen Jensdtr = Christen Pedersen hmd i Uggerlose pa Holbek
     Lisbeth Jensdtr = H.P. Petersen tommer i Kallundborg
BRO:   Rasmus Jensen hmd i Widskende
     Soren Jensen hmd i Torsing/Forsing, Udby sogn pr Kallundborg
STEPCH: Jens Eriksen mindre
     Niels Peder Eriksen 16
     Ane Marie Eriksdtr 13
HEIR:  Henrich Christiansen hmd i Vedby
guard: Henrich Christensen hmd i Veilebye
curator: Hansen skolelarer i Faareveile / Lars Larsen gmd i Ordrup
wgd: Lars Nielsen bmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Petra Kirstine Kornerup sal Olsen 52 enke i Faarevejle Praestegrd    d.17 Sep 1854 pg 300 305 316 345 350 355 389
HUSB:  Jorgen Gad Olsen sognepraest i Vammen (dod)    (testament 22 Aug 1851)
PLEIEBN:     Rasmus Kornerup 12 or 9 i Randers, son of Christian Kornerup
     Georgie Olsen 13 or 10 i Faareveile Praestegrd, dau of afg. Melchior Johan Olsen handelsbetjent
guard: Garde provst i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sophie Larsdtr 25 fruentimmer ugift i Hoiby  d.23 Sep 1854 pg 300
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Nielsen hmd i Honsinge     d.3 Oct 1854  pg 303
WIFE:  
2 CH:  minors
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birgithe eller Birthe Larsdtr 85 aftgsenke i Rorvig  d.4 Oct 1854  pg 303 331
myndig arving
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hansen hmd i Ellingehuse     d.2 Oct 1854  pg 303 329
WIFE:  Ane Olsdtr
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Larsen son of Lars Hansen hmd i Pleurup  d.5 Oct 1854  pg 303
Ludvig Daus Blaedel, son of Blaedel forpagter i Naesgaarden    d.30 Sep 1854 pg 303
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Olsdtr 64 enke i Ellingehuse   d.13 Oct 1854 pg 305 329
HUSB:  Lars Hansen hmd (dod)
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Cathrine Pedersdtr aftgsenke i Bjerreso Hestehave    d.8 Oct 1854  pg 305 311 348
HUSB:  Anders Sorensen (dod)
CH:   Soren Andersen 32 tiene i Bjerresoe
     Peder Andersen myndig tiene i Horve
     Anders Andersen myndig tiene i Wognserup
     Frederich Andersen 22 tiene i Bjerresoe
     Jens Andersen 16 tiene i Skippinge
     Bodil Andersdtr = Peder Larsen hmd i Veilebye
     Marie Andersdtr = Mads Pedersen hmd i Horve
     Ane Andersdtr = Soren Larsen hmd i Bjerresoe
     Sidse Andersdtr 20 ugift
guard: Peder Sorensen gmd i Veileby / Anders Christiansen sognefoged i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Jensen son of Jens Jorgensen bmd i Kaarup    d.7 Oct 1854  pg 305
Karen Jensdtr dau of Jens Poulsen gmd i Hove      d.15 Oct 1854 pg 305
Maren Rasmusdtr dau of Rasmus Anthonsen hmd i Asnaes  d.10 Oct 1854 pg 305
Kirsten Jensdtr dau of Jens Madsen hmd i Asnaes    d.16 Oct 1854 pg 307
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen hmd i Gjeldstrup, dod i Khvn   10 Oct 1854  pg 305
WIFE:  Sidse Kirstine Sorensdtr uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


Meta Engel sal. Langhoff 46 i Ordrup      d.10 Oct 1854 pg 307
HUSB:  ( Hans Ludvig ) Langhoff skolelarer
CH:   Hans Ludvig Langhof 20˝
     Henrich Erik Langhof 19
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Margrethe Svendsdtr enke i Gundestrup     19 Oct 1854  pg 309
HUSB:  Mads Nielsen hmd (dod - 17 Dec 1853 i Ods herreds gods fol.67)
CH:   Ole Christiansen (dod)
      CH: Oline Wilhelmine Christiansen i Khvn
     Jens Madsen myndig
     Dorthe Christiansdtr = Hans Larsen hmd i Kjelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Pedersdtr 89 i Aastofte     d.19 Oct 1854 pg 310 388
HUSB:  Christen Jensen gmd
CH:   Ole Madsen gmd i Grevinge
     Niels Madsen gmd i Hove
     Kirsten Madsdtr = Mads Pedersen gmd i Snertinge
     Karen Madsdtr (dod)
      CH: Karen Madsdtr = Christen Nielsen hmd i Aastofte
         Mads Madsen myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Mogensen aftgsmd 71 i Hoibye   d.20 Oct 1854 pg 310
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Larsen aftgsmd 86 i Weddinge     d.16 Oct 1854 pg 310
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Madsdtr aftgsenke i Nyrup    d.27 Oct 1854 pg 312
HUSB:  Morten Nielsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Margrethe Brinck jomfrue i Skippinge      d.21 Oct 1854 pg 312 314 317 371 393
SIS:   Leopoldine Sophie Brinck (dod) = Lage Dunckell procteserende i Skippinge
      CH: Jens Georg Dunckel gmd i Skippinge
         Regine Emilie Dunckell = Jorgensen proprietuer i Refsnaes pr Callundborg/Sostrupgaard
         Cathrine Wilhelmine Dunckell = Christian Edvard Peetz fuldmaegtig i Roeskilde
     Wilhelmine Brinck (dod)
      CH: Christian Jensen kjobmand i Slagelse
BRO:   Peter Brinck toldbetjent i Nakskov, Maribo/ i Khvn
     Jens Brinck praest i Fyen (dod)
      CH: Juliua Brinck 36 skovrider i Palsgaard
         August Brinck 35 exam.juris i Slagelse
         Carl Brinck 34 cand.pharm i Khvn
         Ferdinand Brinck 28 forvalter i Jerslovgaard, Veile
         Jens Brinck 23 postfuldmaegtig i Veile
         Julie Brinck ugift i Preetz
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Marie Christensdtr, dau of Christen Jorgensen hmd i Faarevejle   d.25 Oct 1854 pg 312
Anders Larsen 6, son of Lars Andersen gmd i Aastofte    d.27 Oct 1854 pg 212
Ulrikke Larsdtr 2, dau of Anders Larsen gmd i Aastofte  d.27 Oct 1854 pg 312
Hans Sorensen son of Soren Pedersen gmd i Bjerreso   d.4 Nov 1854  pg 314
Jens Andersen, son of Anders Hansen gmd i Hove     d.6 Nov 1854  pg 314
Jens Pedersen Nielsen son of Niels Olsen gmd i Ordrup      d.3 Nov 1854  pg 314
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johan Pedersen aftgsmd 75 i Musbyhusene    d.14 Nov 1854 pg 314 328
     (testament 8 Jan 1827)
HEIR:  Niels Nielsen hmd i Musbyehusene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen aftgsmd 92 i Rorvig   d.5 Nov 1854  pg 314 328
HEIR:  Mads Larsen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen aftgsmd 88 i Steenstrup     d.9 Nov 1854  pg 314 328
HEIR:  Jens Jacobsen hmd i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen son of Niels Larsen hmd i Egeborg      d.1 Nov 1854  pg 314
Maren Sophie Sorensdtr dau of Soren Pedersen gmd i Bjerreso    d.27 Oct 1854 pg 314
Niels Eduard Hansen son of Jens Hansen smed i Ellinge Lyng   d.7 Nov 1854  pg 314
Niels Olsen son of Ole Olsen hmd i Kjelstrup      d.30 Oct 1854 pg 314
Peter Johan Pedersen son of Peder Nielsen hmd i Hojby Lyng   d.6 Nov 1854  pg 314
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Mikkelsen aftgsmd 85 i Steenstrup    d.11 Nov 1854 pg 315
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Pedersen hmd 53 i Honsinge    d.11 Nov 1854 pg 315 322
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Peder Hansen 25
     Marie Hansdtr 22
     Trine Hansdtr 19
     Christian Hansen 13
     Lars Hansen 11
     Hans Hansen 7
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Christian Theodor Staarup son of Niels Christian Luaritz Staarup inds i Nygaards Molle    d.15 Nov 1854 pg
315 329
Hans Poul Jensen son of Jens Nielsen hmd i Skippinge  d.12 Nov 1854 pg 315
Jens Peter Olsen son of Ole Olsen hmd i Ordrup     d.7 Nov 1854  pg 315
Jens Peter Christensen, son of Christen Frederichsen hmd i Trendstrup Hestehave     d.8 Nov 1854  pg 315
Karen Marie Sorensdtr dau of Soren Pedersen gmd i Bjerreso   d.9 Nov 1854  pg 315
Lars Andersen, son of Anders Larsen hmd i Aastofte   d.9 Nov 1854  pg 315
Niels Olsen son of Ole Olsen hmd i Ordrup   d.9 Nov 1854  pg 315
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr 84 fattiglem i Hoiby  d.16 Nov 1854 pg 315
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Larsdtr fattiglem i Skippinge      d.7 Nov 1854  pg 315
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Larsdtr enke i Holmstrup    d.13 Nov 1854 pg 315
HUSB:  Ole Larsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Cloumann 71 aftgsenke i Nakke   d.25 Nov 1854 pg 316
HUSB:  Christen Nielsen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Christiansdtr dau of Christian Andersen hmd i Gundestrup  d.23 Nov 1854 pg 316
Mads Christensen 19˝, son of Christen Madsen gmd i Gundestrup     d.25 Nov 1854 pg 316
Anders Pedersen 21, son of Peder Mortensen aftgsmd i Aastofte     d.30 Nov 1854 pg 317
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Hansdtr 12 i Glostrup      d. 2 Dec 1854 pg 317
FADER:  Hans Jensen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Hansdtr enke i Skippinge    d.23 Nov 1854 pg 317
HUSB:  Peder Johansen aftagtssmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Jensdtr aftgsenke i Honsinge  d.26 Nov 1854 pg 317
HUSB:  Niels Sorensen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Pedersen hmd i Asnaes  d.3 Dec 1854  pg 317 328
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Christen Hansen 28 tiene i Silkeborg
     Peder Hansen 25 tiene i Silkeborg
     Karen Hansdtr 31 ugift
     Dorthe Hansdtr 19 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Hansen smed hmd 32 i Ellingelyng     d.29 Nov 1854 pg 317 333
WIFE:  Giertrud Kirstine Nielsdtr
CH:   Karen Marie Hansen 1
guard: Christian Nielsen hmd i Hoibylyng
wgd: Hans Jensen i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Johansen hmd 60 i Kildehusene  d.1 Dec 1854  pg 317 
2WIFE:  Ane Marie Larsdtr
1WIFE:  
CH:   Johan Jensen myndig
     Lars Peter Jensen myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Poulsen son of Poul Jensen gmd i Asnaes      d.6 Dec 1854  pg 317
Niels Pedersen Rasmussen son of Rasmus Jensen hmd i Svendstrup Hestehave     d.3 Dec 1854  pg 317
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christian Lauritz Staarup inds i Nygaards Molle      d.24 Nov 1854 pg 317
WIFE:  Sidse Kirstine Hansdtr  (testament 7 Jan 1854)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen aftgsmd 79 i Preilerup     d.6 Dec 1854  pg 317
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


Ole Christensen hmd i Starreklinte  d.29 Nov 1854 pg 317
WIFE:      uskift boe
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Hansdtr dau of Ane Hansdtr i Skippinge  d.3 Dec 1854  pg 318
Rasmus Poulsen son of Poul Jensen gmd i Asnaes     d.14 Dec 1854 pg 319
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen moller i Engelstrup Molle     d.6 Dec 1854  pg 318 324 325 515
WIFE:  Ane Kirstine Olsdtr
2CH:   Lauritz Larsen 5
     Marie Larsen 4
BRO:   Jacob Larsen kraemer i Nykro
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Sorensen hmd 55 i Hoibylyng  d.17 Dec 1854 pg 319
WIFE:  Sophie Olsdtr
CH:   Soren Andersen myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Jensdtr 74 i Skaverup  d.15 Dec 1854 pg 319
HUSB:  Peder Andersen hmd
myndig arvinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr 38 i L.Egebeerg     d.9 Dec 1854  pg 319 326
HUSB:  Jens Larsen gmd
CH:   Kirsten Jensdtr 11
     Marie Jensdtr 9
     Ane Jensdtr 8
     Bodil Jensdtr 6
     Lars Jensen 4
     Maren Kirstine Jensdtr 2
guard: Peder Nielsen gmd i HOldt
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Madsdtr 80 enke i Hoiby     d.13 Dec 1854 pg 319
HUSB:  Hans Hansen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Pedersen hmd 49 i Hove      d.8 Dec 1854  pg 319
2WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Maren Hansdtr 14˝
     Ane Hansdtr 10
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Kirstine Hansdtr 35 i Kongsore      d.11 Dec 1854 pg 319
HUSB:  Jens Christensen ledvogter
CH:   Hans Jensen 3˝
     Christen Jensen 3˝
     3 udobt born
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Pedersen gmd 45 i Riis     d.20 dec 1854 pg 320 330 331
WIFE:  Maren Nielsdtr  (? Marie Nielsdtr )
5 CH:  Johanne Marie Andersdtr 16
     Ellen Sophie Andersdtr 13
     Karen Kirstine Andersdtr 10
     Niels Peter Andersen 5
     Jens Christian Andersen 1˝
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr aftgsenke i Engelstrup  d.17 Dec 1854 pg 320
HUSB:  Anders Jensen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Larsdtr 77 aftgsenke i Jyderup      d.18 Dec 1854 pg 320 329
HUSB:  Hans Pedersen (dod)
CH:   Peder Hansen hmd i Kjelstrup (dod)
      CH: Lucie Hansdtr = Ole Larsen gmd i Jyderup (x'd out)
         Hans Pedersen myndig i Kjelstrup
         Anders Pedersen mindre i Asnaes
         Stine Pedersdtr = Niels Nielsen hmd i Odstrup
     Lucie Hansdtr = Ole Larsen gmd i Jyderup
     Rasmus Hansen hmd i Kjelstrup
     Niels Hansen hmd i Taarndrup
     Lars Nielsen hmd i Kjelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Peter Nielsen son of Niels Rasmussen inds i Horve Fattighuset   d.14 Dec 1854 pg 320
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Peter Larsen 4 i Weddinge    d.15 Dec 1854 pg 320
STEDFAD:     Henrich Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederikke Nicoline Pedersdtr dau of Peder Nielsen hmd i Starreklinte  d.21 Dec 1854 pg 322 324
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Olsen aftgsmd 73 i tingslemark      d.22 Dec 1854 pg 322
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marthe Sophie Jochumsdtr 82 enke i Weddinge  d.26 dec 1854 pg 322
HUSB:  Mads Jensen fattiglem (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Madsen ungkarl 23 i Ellingehuse     d.27 Dec 1854 pg 322
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Sophie Pedersen illeg dau of Ane Kirstine Pedersdtr tjenestepige i Folleslov     d.18 Dec 1854 pg
322
Peder Larsen son of Lars Andersen gmd i Horve   d.25 Dec 1854 pg 322
Ulrikke Sophie Christiansdtr, dau of Christian Pedersen hmd i Svendstrup Hestehave    d.24 Dec 1854  pg 322
Erik Larsen son of Lars Jensen hmd i Asnaes  d.29 Dec 1854 pg 323
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Elisabeth Vogt sal Bang i Grevinge Praestegaard    d.30 Dec 1854 pg 323
HUSB:  Laurits Bang praest consistorialraad
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Holger Nielsen skolelarer 73 i Asmindrup    d.30 Dec 1854 pg 323 330 331
2WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Ane Nielsen = Jacob Larsen kromand i Nykroe
     Grethe Nielsen ugift hiemme
     Christiane Nielsen = Morten Jorgensen gmd i Honsinge
1WIFE:  
CH:   Stine Nielsen 3 i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Kirstine Jorgensdtr i Nakke   d.31 Dec 1854 pg 323
HUSB:  Lars Larsen hmd     uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen Staarup forpagter 60 i Nygaards Stampemolle    d.30 Dec 1854 pg 323
CH:   Cecilie Laurine Staarup = Jorgen Gotschalck smedemester
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Larsen son of Lars Jensen hmd i Asnaes    d.30 Dec 1854 pg 323
Rasmus Peter Christophersen son of Christopher Larsen hmd i Tingslemark Lyng    d.31 Dec 1854 pg 323
Anders Jensen 16, son of Jens Andersen hmd i Fraenderup    d.6 Jan 1855  pg 324
Anders Larsen son of Lars Jensen hmd i Asnaes     d.1 Jan 1855  pg 324
Anders Peter Christensen, so of Christen Andersen gmd i Glostrup    d.8 Jan 1855  pg 324
Ane Christiansdtr, dau of Christian Ulriksen hmd i Tolsager   d.17 Jan 1855 pg 324
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Olsdtr enke i Engelstrup     1 Jan 1855   pg 324 325
HUSB:  Jens Larsen moller (dod) 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sorensdtr 83 or 85 aftgsenke i Hoiby    d.9 Jan 1855  pg 324 329 358
HUSB:  Rasmus Olsen (dod)
CH:   Ole Rasmussen 66 hmd i Haunso
     Niels Rasmussen 61 hmd i Gudmindrup
     Morten Rasmussen 57 hmd i Skaverup     (?smed)
     Henrich Rasmussen 51 hmd i Holmstrup
     Mads Rasmussen 43 or 48 gmd i Hojby
     Peder Rasmussen 46 tiene i Hojby
     Ib Rasmussen gmd i Svinninge (dod)
      CH: Niels Ibsen 21
         Rasmus Ibsen 18
         Jens Ibsen 15 or 13
     Else Rasmusdtr = Jorgen Sorensen gmd i Hojby
     Inger Marie Rasmusdtr ugift i Khvn
     Maren Rasmusdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Kundby
      CH: Jens Nielsen 30 gmd i Lumbsaas
         Rasmus Birkedal 20˝ i Hojby
9 HEIRS:     7 myndige & 2 umyndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Larsdtr 60 1/3 i Ellingehuse  d.18 Jan 1855 pg 324 489 498
HUSB:  Anders Jepsen hmd
CH:   Lars Andersen 42 hmd i Ellingelyng
     Ib Andersen 32 hmd i Nyerup
     Peder Andersen 30 inds i Ellingehuse
     Jorgen Andersen 25 soefert 6 aar
     Rasmus Andersen 21 tiene i Hoibye
     Inger Kirstine Andersdtr = Nicolai Rasmussen snedkersvend i Nykjobing
     Karen Andersdtr = Johan Wilhelm Clausen smed i Klindt
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Hansen hmd 46 i Herredstrup     d.6 Jan 1855  pg 324 330
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Mariane Christiansdtr 24
     Jens Christiansen 17
     Hans Christiansen 14
     Peter Christiansen 11
     Marie Christiansdtr 9
     Ludvig Christiansen 4
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Kirstine Nielsdtr dau of Nicolai Pedersen gmd i Staarup  d.1 Jan 1855  pg 324
Hendriksine Pedersdtr 20, dau of Peder Nielsen gmd i Lumbsaas   d.14 Jan 1855 pg 324
Jens Jorgensen son of Jorgen Jensen hmd i Starreklinte     d.9 Jan 1855  pg 324
Johanne Marie Elisabeth Pedersdtr dau of Peder Hansen hmd i Jyderup   d.1 Jan 1855  pg 324
Kristiane Mortensdtr dau of Morten Jensen opsyngsmd i Strandhusene Annebergskov     d.9 Jan 1855  pg 324
Niels Nielsen son of Niels Larsen lods i Gniben, Yderby     d.17 Jan 1855 pg 324
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Madsen aftgsmd i Overby     d.4 Jan 1855  pg 324
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Pedersdtr 42 fattig i Hoiby      d.30 Dec 1854 pg 324
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Sorensen hmd i Jyderup     d.3 Jan 1855  pg 324 388
4 myndige arvinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Peder Rasmussen i Bjergene   d.8 Jan 1855  pg 324
STEDFAD: Anders Rasmussen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Christine Christophersdtr dau of Christopher Larsen hmd i Fugslemarklyng      d.5 Jan 1855  pg 324
Bodil Jensdtr 26, dau of Jens Olsen aftgsmd i Glostrup     18 Jan 1855  pg 325
Bodil Kirstine Poulsen dau of Poul Jensen hmd i Bjergene    d.18 Jan 1855 pg 325
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Giertrud Jensdtr 70 i Horve      d.25 Jan 1855 pg 325
HUSB:  Jens Nielsen hmd
1 myndige arving
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ingeborg Nielsdtr 60 ugift fruentimmer i Egebjerg   d.26 Jan 1855 pg 325 32?
     (testament 12 Jul 1844)
1 HEIR: Anders Andersen hmd i Egebjerg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen aftgsmd 80 i Engelstrup      d.20 Jan 1855 pg 325 388
1 HEIR: Niels Jensen tjenestekarl i Engelstrup Molle
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Pedersen bmd i Hoiby Mark    d.28 Jan 1855 pg 325 388
WIFE:  
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Jensdtr 48 i Folleslov    d.17 Jan 1855 pg 325 331 333
2HUSB:  Ole Olsen gmd
CH:   Anders Olsen 19
     Ane Kirstine Olsen 16
     Jens Olsen 11
     Maren Sophie Olsdtr 2
1HUSB:  Anders ...
CH:   Karen Marie Andersdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr 61 i Hove Lyng     d.23 Jan 1855 pg 325
HUSB:  Poul Christensen hmd
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Olsdtr 67 i Abildore  d.29 Jan 1855  pg 325
HUSB:  Niels Nielsen hmd
4 myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Line Lise Salome Hansdtr dau of Hans Nielsen opsynsmd i Klinte     d.19 Jan 1855 pg 325
Mariane Christensdtr, dau of Christen Andersen gmd i Glostrup      d.21 Jan 1855 pg 325
Maren Larsen dau of Jens Larsen inds i Veddinge    d.27 Jan 1855 pg 325
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Jensen 33 i Kjeldstrup     d.20 Jan 1855 pg 325 328
HUSB:  Christian Hansen gmd
1 umyndig arving
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Pedersen inds 40 i Kollekolle      d.24 Jan 1855 pg 325 340 349
WIFE:  Bodil Hansdtr
SIS:   Ane Christine Pedersdtr = Poul Nielsen gmd i Seddinge
     Bodil Pedersdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Viig
      CH: Niels Jensen 10
         Peder Jensen 7
         Lars Jensen 5
         Ane Jensdtr 11
˝SIS:  Karen Pedersdtr = Niels Nielsen gmd i Eskildstrup 
guard: Niels Nielsen gmd i Eskildstrup
wgd: Rasmus Nielsen gmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jensen fattiglem 82 i Faarevejle     d.17 Jan 1855 pg 325
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Larsen staldknaegl i Adelersborg     d.19 Jan 1855 pg 325
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen 14˝ i Stubberup     d.30 Jan 1855 pg 328
BRO:   Soren Pedersen 18
     Jens Pedersen 10
SIS:   Sidse Marie Pedersdtr = Hans Christensen gmd i Stubberup
     Karen Sophie Pedersdtr 11
˝BRO:  Peder Pedersen umyndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Peder Pedersen son of Peder Jensen hmd i Bjergene     d.25 Jan 1855 pg 328
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jacob Brinck skolelaerer 60 i Nakke   d.31 Jan 1855 pg 328 334 352
WIFE:  Ovine Emmerentze Juliane Brinck  
CH:   2 minors
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Andersen smed i Skippinge  d.27 Jan 1855 pg 328 358
HUSB:  Dorthe Margrethe Nielsdtr
4 CH:  Birthe Cathrine Christensdtr 24 ugift
     Ane Marie Christensdtr 22 ugift
     Maren Kirstine Christensdtr 20 1/4
     Karen Sophie Christensdtr 14˝
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hermansen aftgsmd 87 i Hoiby   d.2 Feb 1855  pg 329
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Cathrine Nielsdtr 39 i Hoibylyng   d.12 Feb 1855 pg 330 372
HUSB:  Jens Jorgensen hmd
4 CH:  Sidse Kirstine Jensdtr 14˝
     Jorgen Jensen 12
     Hanne Jensdtr 8
     Peder Jensen 2
BRO:   Ole Nielsen fisker i Nykjobing Lyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Cathrine Nielsine Nielsdtr 18, dau of Niels Hansen hmd iHoiby      d.12 Feb 1855 pg 330
Elisabeth Juliane Sorensdtr dau of Soren Lars Pedersen bmd i Folleslov      d.1 Feb 1855  pg 330
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Cornelius Jensen aftgsmd 79 i Hoiby      d.4 Feb 1855  pg 330
2 HEIRS:     Karen Sophie Stephensdtr = Jens Hansen hmd i Hoiby
     Jens Stephensen inds i Kunigehuse?
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henriette Bine Vogt 84 i Grevinge Praestegaard     d.5 Feb 1855  pg 330 388
     (testament 19 Jan 1851)
1 HEIR: ? pastor Bang i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Christensen i Wallekilde     d.5 Feb 1855  pg 330
STEPFAD:     Christian Rasmussen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Sivertsen 28 i Fraadstrup   d.9 Feb 1855  pg 330
STEDFAD: Niels Nikolaj Gustavsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Nielsen i Bjergene   d.28 Jan 1855  pg 330
PLEJEFAD: Lars Pedersen arbejdsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Frederichsen illeg son of Ane Nielsdtr i Jyderup     d.12 Feb 1855 pg 330
Niels Henrich Nielsen son of Soren Nielsen inds i Veddinge   d.7 Feb 1855  pg 330
Peder Larsen son of Lars Larsen hmd i Jyderup     d.10 Feb 1855 pg 330
Peder Madsen 27, son of Mads Pedersen gmd i Plejerup  d.8 Feb 1855  pg 330
Sidse Marie Nielsdtr dau of Niels Larsen gmd i Asnaes      d.7 Feb 1855  pg 330
Ane Marie Sorensdtr dau of Soren Hansen hmd i Holkerup     d.25 Feb 1855 pg 331
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Larsdtr i Bjerreso Hestehave  d.21 Feb 1855 pg 331 339
HUSB:  Soren Nielsen hmd
4 CH:  Ane Lucie Jensdtr = Jens Olsen smed i Bjerresoe Hestehave
     Peder Jensen ladefoged i Adelersborg
     Mette Marie Jensdtr (dod) = Christen Andersen i Vedby
      CH: Sidse Kirstine Christensdtr 11 
     Karen Sophie Sorensdtr 20 ugift
guard: Peder Nielsen hmd i Starklinte
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Marie Jensen dau of Jens Otto Christensen skraeder i Veddinge   d.10 Feb 1855 pg 331
Dorthe Marie Jensdtr dau of Jens Pedersen gmd i Engelstrup   d.22 Feb 1855 pg 331
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Christensen sognef gmd i Hove  22 Feb 1855  pg 331
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Olsdtr 80 aftgsenke i Staarup     d.18 Feb 1855 pg 331
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lisbeth Pedersdtr i Stareklinte    d.18 Feb 1855 pg 331
HUSB:  Hans Olsen hmd      uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Line Pedersdtr dau of Peder Jensen gmd i Nyrop     d.21 Feb 1855 pg 331
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Christiansdtr 66 i Vallekilde      d.10 Feb 1855 pg 331 350 353
HUSB:  Christen Pedersen aftgsmd
CH:   Christian Pedersen or Christen Pedersen hmd i Horve
     Hans Peter Pedersen myndig i Nykjobing
     Soren Pedersen hmd i Stokkebjerg
     Ane Pedersdtr = Niels Knudsen hmd i Marke     (? Ane Christensdtr )
     Johanne Pedersdtr = Jorgen Henrich Gottlieb skraeder i Folleslov  ( Johanne Christensdtr = Jorgen Hansen Gottlieb)
     Bodil Pedersdtr (dod)  (? Bodil Christensdtr )
      CH: Karen Marie Pedersdtr 6 i Hjembek
HUSB.CH:     Niels Christensen hmd i Veilebye
     ... Christensdtr = Jens Sorensen gmd i Bjerresoe
guard: Soren Pedersen / Jens Sorensen gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Johansen skovlober/skovbetjent skytte ungkarl i Ellingelyng    d.20 Feb 1855 pg 331 332 371 412
SIS:   Ane Johansdtr (dod) = Thomas Rasmussen i Christiania
      CH: 
     Ane Lisbeth Johansdtr i Ulesos, Jarnarck, Norge
     Johanne Johansdtr i Ulesos Jarnvaerk, Norge
     Andria Johansdtr i Fossum Mark, Norge   (Andrea Johansen )
BRO:   Anders Johansen for. i Christiania
     Johannes Johansen kobmand i Christiania
by: Christopher Poulsen 's kone
HEIRS:  i Norge, 1 of family i Khvn
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen 14 ungkarl i Stubberup      31 Jan 1855  pg 332 364
BRO:   Soren Pedersen 17 i Stubberup
     Jorgen Pedersen 10
SIS:   Sidse Marie Pedersdtr = Hans Christensen gmd i Stubberup
     Karen Sophie Pedersdtr ugift
˝BRO:  Peter Pedersen or Peder Pedersen 23        
MODER:  Maren Pedersdtr enke = afg. Peder Sorensen (dod - 23 Dec 1845) gmd i Stubberup
FARBRO: Rasmus Sorensen gmd i Gudmindrup
guard: Soren Nielsen gmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen aftgsmd hos Hans Ottesen hmd i Overby  d.27 Feb 1855 pg 332
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Pedersen gmd 59 i Holkerup   d.6 Mar 1855  pg 333 345
WIFE:  Else Larsdtr   (testament)
CH:   8 umyndige 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Jensen son of Jens Hansen hmd i Gundestrup    d.3 Mar 1855  pg 333
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johan Gustav Eriksen hmd 58 i Tingslemark   d.10 Mar 1855 pg 333 336 
WIFE:  Ane Pedersdtr
8 CH:  Peder Johansen myndig
     Jens Johansen 23
     Hans Johansen 19
     Soren Johansen 12
     Oline Mette Margrethe Johansdtr = Anders Madsen hmd i Hoiby
     Sophie Johansdtr 26 ugift
     Christiane Johansdtr 17
     Wilhelmine Johansdtr 10
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Rasmusdtr 74 enke fattig i Herrestrup     d.7 Mar 1855  pg 333
HUSB:  Anders Pedersen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Andersen gmd 47 i Aastofte    d.4 Mar 1855  pg 333 336
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Lisbeth Larsdtr 5
     Karen Marie Larsdtr 4
BRO:   Jens Andersen hmd i Asnaes
wgd: Anders Eriksen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Christensen skraedersvend 28 ungkarl i Riis    d.7 Mar 1855  pg 333
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Pedersdtr 33 i Asnaes      d.7 Mar 1855  pg 333 334 336
HUSB:  Hans Madsen hmd
CH:   Ole Peter Hansen 5
     Christian Hansen 2
BRO:   Jens Pedersen hmd i Seddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Sorensen hmd 53 i Svinninge  d.2 Mar 1855  pg 333 349
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Ole Pedersen 10 - 11
     Villum Pedersen 9
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Madsen hmd i Hove Lyng     d.20 Mar 1850 pg 334 332
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Niels Andersen myndig
     Ane Marie Andersdtr = Hans Olsen hmd i Jyderup
     Karen Andersdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Jensen aftgsmd 81 i Ellingelyng      d.12 Mar 1855 pg 334
WIFE:  
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Nielsen son of Niels Andersen hmd i Ellingelyng   d.15 Mar 1855 pg 334
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Henrichsen tjenestekarl 30 i Nyrup   d.7 Mar 1855  pg 334
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Nielsen hmd 41 i Weddinge   d.18 Mar 1855 pg 334
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Peder Mortensen 12
     Niels Mortensen 9
     Maren Mortensdtr 6
     Marie Mortensdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Christensdtr enke i Herredstrup     8 Mar 1855   pg 334
HUSB:  Jens Larsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

udobt son of Jens Hansen hmd i Skippinge    d.6 Mar 1855  pg 334
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Mortensen aftgsmd 73 i Horve     d.16 Mar 1855 pg 334
CH:   Bodil Christensdtr = Christen Jensen hmd i Horve
     Jens Christensen hmd i Horve
     Niels Christensen inds i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Mogensen gmd i Aastofte/Faareveile   d.24 Apr 1855 pg 337 341 343 376 381 384 388 392 398 403 406 411
CH:   Niels Andersen (dod - 19 Jul 1853)
      CH: Soren Nielsen 7
         Dorthe Marie Nielsdtr 3
     Lisbeth Andersdtr enke = afg. Peder Jensen gmd i Faareveile
     Dorthe Andersdtr = Lars Nielsen bmd i Faareveile
     Ane Andersdtr = Jorgen Jensen hmd i Tolsager
     Ellen Andersdtr = Lars Jensen parc i Aastofte
?HEIR:  Dorthe Jensdtr = Claus Jacobsen gmd i Faareveile/Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Kid Jensdtr dau of Jens Christensen ledvogter i Kongsoer Skov  d.13 Jan 1855 pg 342
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr enke i Folleslov   6 May 1855   pg 343 346 373 374 398
HUSB:  Hans Pedersen gmd (dod)
CH:   Peder Hansen gmd i Gudmindrup
     Jens Hansen gmd i Folleslov
     Johan Hansen bmd i Torped/Folleslov
     Hans Hansen hmd i Haunsoe
     Rasmus Hansen gmd i Kjelstrup
     Karen Hansdtr = Jens Sorensen hmd i Haunsoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Larsdtr (Else Marie Larsdtr) i Glostrup Overdrev   3 Apr 1855   pg 349 355 357 365 369 380 389 
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   Lars Nielsen 7
     Hans Peder Nielsen 1
BRO:   Jens Christian Hansen hmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Nielsen sognef gmd i Faarevejle    25 Apr 1855  pg 349 352
WIFE:  Ane Clausdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Jorgensdtr i Rorvig  4 Jun 1855   pg 350
HUSB:  Lars Villumsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen ungkarl i Kollekolle   12 Jun 1855  pg 350 365 378
MODER:  Bodil Pedersdtr enke = afg. Jens Pedersen 
BRO:   Jens Jensen 35 ugift hiemme
     Peder Jensen 32 ugift tiene i Honsinge
     Niels Jensen 30 ugift tommer i Kjeldshus Overdr, Weslov/Vaerslov Molle
     Hans Jensen 28 ugift gartner i S.Kallundborg Ladegaard
SIS:   Maren Jensdtr 25 ugift hiemme
     Mette Marie Jensdtr 21 ugift hiemme
?: Mads Pedersen hmd i Siddinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Hansen hmd i Holkerup  11 Jul 1855   pg 352
WIFE:  Dorthe Olsdtr  - i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen gmd i Horve   3 Jun 1855   pg 352
2WIFE:  Lisbeth Pedersdtr
CH:   Else Jensdtr 16 ugift
     Maren Jensdtr 15
     Niels Jensen 12
     Hans Jensen 10
     Karen Kirstine Jensdtr 7
1WIFE:  
CH:   Anders Jensen 30 hiemme
     Jens Jensen 28 i Faareveile
     Peder Jensen 22 hiemme
     Ane Sophie Jensdtr = Jens Christiansen hmd i Horve
BRO:   Anders Jensen bmd i Gislinge
wgd: Carl Nicolai Pedersen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Christensen hmd i Steenstrup  9 Jul 1855   pg 352 501
WIFE:  Ane Marie Nielsdtr    - i uskift boe
3 CH:  Peder Pedersen 9
     Niels Peter Pedersen 7
     Ane Dorthe Pedersdtr 3
FADER:  Christen Pedersen aftgsmd i Hoiby (signed: Christen Jensen )
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Christiansdtr aftgsenke i Hoiby     27 Jul 1855  pg 355 377
HUSB:  Johan Frederichsen smed (dod)
CH:   Ane Marie Johansdtr aftgsenke = afg. Soren Mogensen hmd i Storeklinte
     Sidse Johansdtr enke = afg Hans Andersen skovfoged i Kolaas Skov
     Dorthe Johansdtr = Ole Andersen aftgsmd i Hoiby
     Stine Johansdtr = Christian Pedersen gmd i Hoiby
     Bodil Johansdtr = B. Larsen sognefoged i Hoiby  (? Rasmus Larsen )
     Else Johansdtr = Westi Pedersen smed i Hoiby    (signed: Westi Petersen )
     Christiane Johansdtr = Mads Jacobsen gmd i Hoiby
     Frederikke Johansdtr = P. Nielsen smoller
     Sophie Johansdtr (dod)
      CH: Peder Larsen 38 gl. gmd i Hoiby
         Jacob Larsen 35 kromand i Nykro
         Johan Larsen 30 hmd i Brente
         Ane Larsdtr = Christian Aagesen hmd i Hoibye
         Karen Larsdtr ugift i Hoiby
         Jens Larsen (dod)
          CH:  Lauritz Jensen 6 i Engelstrup Molle
             Marie Sophie Jensdtr i Engelstrup Molle
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Bollesdtr enke i Underud    17 Jun 1855  pg 357 424
HUSB:  Peder Clausen hmd (dod)
CH:   Mads Pedersen 24
     Hans Pedersen 22 i Khvn
     Peder Pedersen 20
     Christian Pedersen 16
guard: Hans Christiansen sognef dannebrogsmand i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Larsen gmd i Nygaard      11 Aug 1855  pg 359 
WIFE:  Karen Pedersdtr i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Hansen hmd i Kildehusene    16 May 1855  pg 359
WIFE:  Ane Hansdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Stine Pedersdtr i Rorvig   27 Jul 1855   pg 359
HUSB:  Niels Jensen skipper
4 CH:  Peder Nielsen 10
     Lauritz Nielsen 7
     Christian Nielsen 7
     Marie Nielsdtr 4
? Lars Olsen gl. gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Jensdtr i Abildore   27 Mar 1855   pg 360 370
HUSB:  Christian Pedersen hmd
2 CH:  Hans Peter Christiansen 10    ( Hans Peder Christensen )
     Jens Christiansen 2 wks
BRO:   Nicolai Jensen hmd i Anneberghuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Sorensen hmd i Hove   3 Sep 1855   pg 365
2WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Soren Hansen myndig
     Sidse Hansdtr ugift
1WIFE:  
CH:   Karen Hansdtr (dod) = Niels Larsen dagl i Nykjobing
      CH: Vilhelm Nielsen 8
         Carl Nielsen ˝
guard: c. Holtzer moller i HOve
wgd: Mads Madsen i Hove
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jensdtr fruentimmer ugift i Underue   25 Sep 1855  pg 366 379
BRO:   Jens Jensen (dod)
      CH: Jens Jensen 34 arbeidsmand i Nykjobing
         Sidse Jensdtr = Peder Larsen hmd i Rorvig
SIS:   Ane Jensdtr (dod)
      CH: Jens Madsen 52 gmd i Underue
         Niels Madsen 46 tjenestekarl i Holkerup
         Mads Olsen hmd i Ulstrup (dod)
          CH:  Mads Madsen 5
         Marie Madsdtr 42 ugift
         Sidse Olsdtr = Ole Jensen hmd i Brendt
         Ane Kirstine Olsdtr = Morten Jensen hmd i Holkerup
guard: Ole Nielsen aftgsmd i Holkerup 
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Madsdtr i Hoiby    19 Apr 1855   pg 367
HUSB:  Lars Henrichsen hmd   
CH:   Ane Marie Larsdtr 20 ugift
BRO:   Peder Madsen hmd i Overby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Larsdtr i Faarevejle  testamente 8 Mar 1855  pg 368
2HUSB:  Jens Pedersen gmd         (md: 27 aar/? 2WIFE)   (testament 21 Mar 1845)
CH:   ... dau (?dod 3 aar)
? Hansen skolelarer & Lars Hansen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen soldat af 4 jaegercorp 4 comp. i Stubberup     17 Oct 1855  pg 368 383
MODER:  Karen Eriksdtr (dod)
MORSIS: Ane Eriksdtr enke = afg. Jorgen Hansen gmd i Ordrup
     Else Eriksdtr (dod) = Niels Jensen gmd i Stubberup
      CH: Jens Nielsen 19
         Giertrud Nielsdtr ugift
         Ane Marie Nielsdtr ugift
MORBRO: Hans Eriksen gmd i Faareveile (dod)
      CH: Jens Hansen 22
         Erik Hansen 20
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Jensdtr i Asnaes    d.Mar 1849/16 Nov 1855 pg 369 389
HUSB:  Ole Nielsen parcellist
CH:   Maren Olsdtr = Jens Nielsen gmd i Hove
     Lisbeth Olsdtr (dod) = Rasmus Larsen gmd i Hove
      CH: Maren Rasmusdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Nielsen hmd i Egeborghuse     1 Jun 1855   pg 370
WIFE:  Karen Jensdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henrich Christensen hmd i Bognaes   25 Oct 1855  pg 374
WIFE:  Maren Larsdtr  i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Nielsdtr i Tolsager      d.1 Nov 1855  pg 379
HUSB:  Lars Mortensen gmd    i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen hmd i Horve   4 Dec 1855   pg 381 395
CH:   Karen Larsdtr = Wilhelm Larsen skomager i Horve
     Johanne Marie Larsdtr 28 ugift tiene i Adelersborg
     Jens Larsen 24 i Horve
     Ane Larsdtr 18 ugift i Horve
     Marie Larsdtr 15 ugift i Horve
guard: Hans Hansen gmd i Haunsoe & Lars Larsen gmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Nielsdtr i Holkerup  11 Dec 1855   pg 381
HUSB:  Niels Jensen gmd -    i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Marie Sorensdtr i Nakke     8 Aug 1855   pg 384
HUSB:  Lars Pedersen skipper hmd
CH:   Ane Kirstine Larsdtr 8
BRO:   Christen Sorensen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Willadsdtr/Villadsdtr aftgsenke i Asnaes      6 Jan 1856   pg 385 400
**HUSB: Peder Rasmussen gmd (dod)
CH:   Willads Pedersen hmd i Stareklinte
     Peder Pedersen hmd i Saerslov
     Morten Pedersdtr (dod) i Stareklinte = ... = 2. N.P. Willumsen murer i Skippinge
      CH: Marie Mortensdtr 13
         Peder Mortensen 10
         Christian Mortensen 8
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Christiansen hmd i Ledstrup   7 Jan 1856   pg 385
WIFE:  Maren Jorgensdtr     i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ingeborg Willadsdtr aftgenke i Bjergene    14 Jan 1856  pg 386 413
**HUSB: Niels Larsen bodker hmd (dod)
CH:   Soren Larsen 34 i Khvn
     Maren Kirstine Larsdtr 20
BRO   Peder Willadsen hmd i Bjergene/Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Pedersen gmd i Skippinge  15 Dec 1855  pg 388 398
WIFE:  Dorthe Jensdtr  i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Pedersen aftgsmd i Bjerresoe   27 Nov 1855  pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Larsdtr enke i Jyderup      11 Aug 1855  pg 388
HUSB:  Niels Sorensen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Pedersen gmd i Pleierup     15 Dec 1855  pg 388
WIFE:  Karen Sorensdtr i uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Christensen smed aftgsmd i Bjerresoe   16 Oct 1855  pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Pedersen hmd i Haunsoe     29 Oct 1855  pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirstine Jorgensen i Hoiby  21 Feb 1856   pg 388
HUSB:  Sinding skolelarer    uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Hansen hmd i Hoiby   31 Aug 1855   pg 388
WIFE:  Ane Kirstine Larsdtr   i uskift boe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Mogensdtr i Anneberghuse    12 Mai 1855  pg 388
HUSB:  Peder Boyesen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jensdtr enke i Grevinge     30 Nov 1855  pg 388
HUSB:  Niels Nielsen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christensen aftgsmd i Asnaes  18 Apr 1855  pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Pedersdtr enke i Bjerresoe   7 Apr 1855   pg 388
HUSB:  Frederich Pedersen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Sorensen hmd i Folleslov   11 Nov 1855  pg 388
WIFE:  Marie Christensdtr    i uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Mogensdtr aftgskone i Engelstrup     15 Apr 1855  pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Nielsdtr aftgskone i Honsinge      30 may 1855  pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Christiansen tjenestekarl i Klindt    30 Nov 1855  pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Andersen aftgsmd i Skaverup   7 Nov 1855   pg 388
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Nielsen gmd i Jyderup     22 Feb 1856  pg 389 391 475
WIFE:  Line Lethang/Linn Lethan uskift bo     (=2. Jens Larsen hmd i Svinninge)
2 CH:  Jacob Nielsen 5
     Niels Peder Nielsen 3
guard: Petersen kammerraad landersinecommission i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Frederich Frolich skovfoged pensionist i Kildehusene     10 Mar 1856  pg 389 415
WIFE:  Rebecca Elisabeth Frolich enke = afg. Frolich skovfoged i Langeboe Skole ved Vordingborg
CH:   Fritz H. Frolich grossever i Christiania, Norge  
     Carl Ferdinand Frolich skovfoged i Lysbrod ved Silkeborg, Jylland
     Lovise Frolich = Hansen skolelaerer i Langebek
by: Jens Johansen 's enke/kone i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Olsen hmd i Glostrup  7 Jan 1856   pg 389
WIFE:  Karen Clausdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jorgensen gmd i Bosserup     22 Feb 1856  pg 389 406
WIFE:  Karen Jensdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Madsen gmd i Abildore  18 Feb 1856   pg 389
WIFE:  Karen Marie Hansdtr   uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Madsen gmd i Nexelo  9 Feb 1856   pg 389 397
WIFE:  Ane Marie Christensdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Larsdtr i Kjelstrup  d.18 Mar 1856  pg 390 394 398 403 408 412 414 417 419 421 425 429 431 432 433 434 438
519 520
HUSB:  Rasmus Hansen gmd
FADER:  Lars Mortensen aftgsmd i Jyderup/Eskildstrup
BRO:   Peder Larsen gmd i Jyderup
     Morten Larsen hmd i Jyderup
SIS:   Kirstine Larsdtr enke = afg. Peder Frederichsen hmd i Ellingelyng
     Karen Larsdtr = Mads Jensen hmd i Honsinge
     Ane Larsdtr = Peder Andersen hmd i Jyderup
HUSB.CH:     Hans Peter Rasmussen umyndig
guard: Christian Hansen gmd i KJeldstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Pedersen gmd i Asnaes  16 Apr 1856   pg 392
WIFE:  Karen Nielsdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Andersen gmd i Aastofte     26 Apr 1856  pg 394 395
WIFE:  Karen Larsdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Pedersdtr enke i Svinninge      d.14 Apr 1856 pg 396 411
HUSB:  Hans Dinesen gmd (dod)
CH:   Peder Hansen 42 hiemme
     Mads Hansen 38 hiemme
     Jacob Hansen 36 hiemme
     Maren Hansdtr 40 ugift hiemme   (= Peder Pedersen i Honsinge - Madsdtr 9 May 1856)
     Ane Hansdtr 43 ugift hiemme
guard: Hans Pedersen hmd i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Larsdtr i Yderby    12 Apr 1856   pg 399
HUSB:  Andreas Peter Pedersen gmd    ( Andreas Peder Pedersen )
CH:   Maren Kirstine Andreasdtr 1
BRO:   Hans Larsen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Marie Grunersdtr i Skaverup   31 Mar 1856  pg 401
2HUSB:  Mads Jensen gl. hmd   (testament 21 May 1845)
CH:   Valentin Madsen 12
     Inger Marie Madsdtr 17
1HUSB:  Valentin ...
CH:   Peder Valentinsen 31 hmd i Nykjobinglyng
     Jens Henrich Valentinsen 24 tiene i Svinninge
     Maren Valentinsdtr = Jens Hansen hmd i Nykjobinglyng
BRO:   Jens Henrich Gundersen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Nielsen aftgsmd i Holkerup    4 Jun 1856   pg 402 418
CH:   Niels Olsen 14 i Flakkeberg Instituttet
guard: Lars Pedersen hmd i Holkerup / Lars Larsen parc i Eskildstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen skipper i Rorvig    24 Jun 1856  pg 404
WIFE:  Ane Nielsen
CH:   Christian Nielsen 6
     Jens Peter Nielsen 5
guard: P.O. Kragh kjobmand i Nykjobing
wgd: Bagger procurator i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Marie Magdalene Frederichsen i Herrestrup    testament 15 Aug 1854  pg 405
HUSB:  Sverin Christian Lindenblad skolelaerer
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


Lars Jochumsen hmd i Abildore     6 May 1856   pg 405
WIFE:  Ane Mortensdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Marie Magdalene Frederichsen i Herrestrup       5 Jun 1856    pg 405 432
HUSB:  Severin Christian Lindenblad skolelarer  (testament 15 Aug 1854)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Pedersen hmd i Eskildstrup   17 May 1856  pg 406
WIFE:  Birthe Marie Larsdtr   - i usk.bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Larsdtr i Svendstrup Hestehave      20 Aug 1855  pg 406
HUSB:  Jens Pedersen hmd
CH:   Laurette Petera Marie Jensdtr 3/4 aar
guard: H. Jensen sognefoged i Svinninge (signed: Ole Jensen )
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen hmd i Yderby  d.4 Jun 1851  pg 407
WIFE:  Ane Kirstine Jacobsdtr
CH:   Karen Marie Jensdtr 15
     Niels Jensen 13
     Lars Jensen 9
guard: Soren Larsen gmd i Yderby
wgd: Mads Jacobsen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marthe Nielsdtr eller Maren Nielsdtr i Wallekilde   19 Apr 1856  pg 408
2HUSB:  Anders Madsen gmd
CH:   Niels Peter Andersen 12
1HUSB:  Anders Madsen gmd
CH:   Mads Andersen 28
     Marie Andersdtr = Ole Christensen hmd i Storeklinte
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Pedersdtr i Aastofte   13 May 1856   pg 409
HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Peder Nielsen 1/4 aar
BRO:   Soren Pedersen inds i Taarndrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Hansdtr myndig pigen i Soringe, Asminderup     7 Aug 1856   pg 412
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen bmd i Stubberup     d.5 Aug 1856  pg 412 428
WIFE:  Bodil Larsdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Hansen i Faarevejle  29 Jan 1856   pg 415 434
MODER:  Sidse Marie Pedersdtr (dod - 29 Apr 1850) = Hans Jorgensen hmd i Faaerveile
FADER:  Hans Jorgensen hmd i Faareveile
BRO:   Lars Hansen 17
SIS:   Maren Hansdtr 14 
guard: Peder Larsen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Rasmusdtr enke i Asmindrup    1 Oct 1856   pg 416
HUSB:  Niels Nielsen gmd (dod 1852)
CH:   Lars Nielsen 17
     Niels Rasmus Nielsen 6
     Bodil Kirstine Nielsdtr 16
     Sidse Marie Nielsdtr 14
     Trine Mathilde Nielsdtr 12
HUSB.BRO.CH:   Anders Larsen gmd i Underue
wgd: Petersen kammeraad landr. i Svinninge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Kirstine Pedersdtr i Folleslov      28 Jun 1856  pg 417
HUSB:  Kn. Soren Bech skraeder
CH:   Diderikke Bech 5
ILLEG.CH:    Sophie Jorgensen 8
guard: Martin Andersen hmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Andersdtr i Vejleby  2 Jul 1856   pg 419 450
HUSB:  Jens Pedersen gmd         uskift bo
CH:   Peder Jensen 15
     Ane Marie Jensdtr 17
     Maren Jensdtr 13
     Bente Marie Jensdtr 7
     Ane Jensdtr
guard: Jens Christensen i Vallekilde
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bente Poulsdtr i L.Egeberg  d.9 Jun 1856  pg 419 422
HUSB:  Lars Andersen gmd         uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Tonnesen = Cathrine Dorthe Ollgaard Bech sal Tonnesen skolelarer i Eskildstrup   testament 6 Jul 1849  pg
419 484
HER.CH: Johanne Albertine Jensen = Jens Christian Fischer Bentzen kjobmand i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jensen gmd i Atterup  19 Aug 1856   pg 419 422
WIFE:  Kirsten Pedersdtr    uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christiane Pedersdtr Hjorth enke i Ordrup   28 Oct 1856  pg 420 451 468
HUSB:  Otto Hjorth skolelarer (dod 18 Jan 1851)
CH:   Peter Christian Hjorth 24     (HUSB's of former marriage?)
     Ane Amalia Hjorth 17
     Sine Hjorth 8
ILLEG.CH: Ludvig August Hansen 21
guard: Niels Olsen gmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Andersdtr i Bjerreso Hestehave      11 May 1858  pg 420
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Claus Hansen gmd i Skippinge     14 Nov 1856  pg 421 431 454
WIFE:  Lisbeth Madsdtr (dod)
CH:   Hans Peter Clausen 18  ( Hans Peder Clausen)
     Lars Clausen 16
     Christian Clausen 14
     Ane Kirstine Clausdtr 9
REL:   Lars Andersen bmd i Skippinge
guard: Z Christiansen sognefoged i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr fruentimmer pige i Veddinge  15 Nov 1856  pg 422 445
BRO:   Jens Pedersen hmd i Weddinge (dod)
      CH: Maren Jensdtr = Jens Larsen skomager i Veddinge   (? Marie Jensdtr )
     Niels Pedersen hmd i Stubberup (dod)
      CH: Mads Pedersen hmd i Weddinge
         Maren Pedersdtr = Peder Larsen hmd i Faareveile
SIS:   Ane Pedersdtr (dod) =1. Niels ... = 2. Peder Jensen aftgsmd i Weddinge
      CH: Mads Nielsen hmd i Weddinge
         Niels Pedersen dagl i Nykjobing
         Karen Pedersdtr
         Maren Pedersdtr begge ugift i Weddinge
     Kirsten Pedersdtr = Jens Pedersen skraeder hmd i Faarevejle 
     Bodil Pedersdtr (dod) = Jens Christensen unge gmd i Veddinge
      CH: Peder Jensen ungkarl i Weddinge
         Christen Jensen 23 i militairtjeneste
     Maren Pedersdtr (dod) = afg. Peder Sorensen gmd i Stubberup
      CH: Soren Pedersen 18 i Stubberup
         Jorgen Pedersen 12
         Sidse Marie Pedersdtr = Hans Christensen gmd i Stubberup
         Karen Sophie Pedersdtr 13
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen hmd i Yderby  22 Aug 1856   pg 424
WIFE:  Ane Dorthe Larsdtr
CH:   Niels Larsen 10
     Hans Larsen 8
     Mads Peter Larsen 5
BRO:   Niels Nielsen gmd i Yderby
wgd: Niels Larsen lods i Gniben
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr i Ordrup     8 Sep 1856   pg 426
HUSB:  Soren Jacobsen hmd
CH:   Jens Sorensen 2
ILLEG.CH: Dorthe Kirstine Larsdtr 7
FADER:  Jens Jensen hmd i Bjergene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jacobsen unge gmd i Hoiby    d.13 Nov 1851 pg 427
WIFE:  Inger Marie Hansdtr
CH:   Jacob Larsen 14
     Jens Peter Larsen 5˝
guard: Lars Larsen gl. gmd i Gudmindrup
wgd: Peder Hansen parc i Hoiby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Larsen gmd i Staarup  d.21 Oct 1856  pg 427 431
WIFE:  Ane Thomasdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Jorgensen gmd i Grevinge   d.12 Oct 1856 pg 427 428
WIFE:  Karen Hansdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen sognf hmd i Overby    8 Dec 1856   pg 429 434 435
2WIFE:  Ane Cathrine Christophersdtr   (=1. Lars Nielsen sognf hmd (dod))
CH:   Line Nielsdtr 10
     Christine Nielsdtr 9
     Lise Nielsdtr 6
     Hans Nielsen 3
     Mads Peter Nielsen 1
     Ane Nielsen   (14 wks by 30 Mar 1857)
1WIFE:  
CH:   Lars Nielsen 27
     Ane Marie Nielsdtr 22 ugift
     Sidse Kirstine Nielsdtr 19 ugift
     Karen Sophie Nielsdtr 14
     Dorthe Nielsdtr 13
guard: Hans Larsen smed i Yderbye
wgd: Hans Ottesen hmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marthe Kirstine Pedersdtr i Rorvig  16 Dec 1853  pg 429
HUSB:  Niels Larsen hmd lods
CH:   Bodil Kirstine Nielsdtr 18 ugift
     Jens Peter Nielsen 13
     Lauritz Nielsen 8
     Ane Sophie Nielsdtr 6
HUSB.BRO: Mads Willum Pedersen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen unge skipper i Rorvig   31 Dec 1856  pg 431 444
2WIFE:  Ellen Kirstine Pedersdtr
CH:   Peder Jensen 26 matros i Rorvig
     Ane Jensdtr 20 ugift
1WIFE:  
CH:   Niels Jensen skipper i Rorvig
     Ane Marie Jensdtr ugift
     Karen Sophie Jensdtr
     Ellen Kirstine Jensdtr
BRO:   Hans Hansen gmd i Nakke
wgd: Niels Jorgensen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Borge Bisbrogh Langhoff skolelaerer i Ordrup      27 Apr 1856  pg 432
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Marie Jorgensdtr i Jyderup   22 Jul 1856  pg 432
HUSB:  Peder Hansen bmd
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen aftgsmd i Nyrup     19 Dec 1856  pg 432
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Pedersdtr enke i Svinninge      15 Apr 1856  pg 432
HUSB:  Hans Jensen gmd (dod)
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr i Hoiby    12 Jun 1856   pg 432
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Eriksdtr aftsenke i Stubberup      28 May 1856  pg 432
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Larsdtr aftgskone i Yderby  1 Jul 1856   pg 432
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Mortensen aftgsmd i Kjeldstrup      12 Aug 1856  pg 432
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Andersen aftgsmd i Hoiby    3 Apr 1856   pg 432
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen aftgsmd i Svinninge    9 Apr 1856   pg 432
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen hmd i Skaverup  22 Apr 1856   pg 432
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen Staarup forpagter i Nygaards Molle    30 Dec 1854  pg 432
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Cornelius Jensen aftgsmd i Hoiby   5 Feb 1855   pg 432
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Jensdtr i Overby     15 Jul 1856   pg 432
HUSB:  Mads Christophersen gmd
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr i L.Egeberg      7 Jul 1856   pg 432
HUSB:  Niels Pedersen gmd
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Grethe Christine Madsdtr dau of Mads Madsen arvefaester i Svendstrup Hestehave      6 Oct 1856   pg 433
MODER:  Sidse Larsdtr (dod 28 Mar 1857)
BRO:   Niels Madsen 6˝
guard: Niels Larsen gdbest i Gjelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Christensen gmd i Grevinge    d.28 Jan 1857 pg 434 436
WIFE:  Johanne Andersdtr    uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr aftgenke i Ellingelyng     17 Mar 1857  pg 436 487 491 494
3HUSB:  Hans Jensen hmd (dod)
1HUSB:  Jens ...
CH:   ... (dod) =R Anthonsen hmd i Asnaes
      CH: Anthon Rasmussen i Khvn
         Jacob Rasmussen i Veileby
         Karen Sophie Rasmusdtr i Khvn
     Kirsten Jensdtr (dod)
      CH: Jens Larsen myndig
2HUSB:  Mads ...
CH:   Kirsten Madsdtr (dod)
      CH: Christen Larsen 37 hmd i Grevinge
     Ane Madsdtr = Hans Andersen hmd i Grevinge
3HUSB.CH:    Niels Hansen 43 hmd i Svebolle
     Mogens Hansen 40 hmd i Ellingelyng
     Christen Hansen or Christian Hansen 36 hmd i Bregninge
     Rasmus Hansen 31 hmd i Ellingelyng
     Jens Hansen hmd i Holmstrup (dod)
      CH: Ane Kirstine Jensdtr 29 i Holmstrup
         Inger Marie Jensdtr 28 i Holmstrup
         Lars Peter Jensen 20 i Holmstrup  
     Maren Hansdtr (dod) = Rasmus Anthon hmd i Asnaes 
      CH: Anthon Rasmussen 31 i Khvn
         Jacob Rasmussen 29 smed? i Vejleby
         Karen Sophie Rasmusdtr 19 ugift i Khvn
     Dorthe Hansdtr (dod)
      CH: ... son udrider i Norheden af Soro
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Pedersen hmd i Honsinge     16 Mar 1857  pg 436
WIFE:  Ane Jacobsdtr      uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Sorensen hmd i Skippinge    2 Dec 1856   pg 436
WIFE:  Ellen Jensdtr  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Nielsdtr gmdenke i Riis     23 Mar 1857  pg 437 453 477
HUSB:  Anders Pedersen gmd
CH:   Johanne Marie Andersdtr 18
     Ellen Sophie Andersdtr 15
     Karen Kirstine Andersdtr 12
     Niels Peter Andersen 7
     Jens Christian Andersen 3
BRO:   Soren Nielsen gmd i Skippinge/Stubberup
guard: Lars Hansen gmd i Faarevejle
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen dreng i Soholmshuset, Hoiby    14 Apr 1857  pg 440
FADER:  Jens Peder Nielsen hmd i Soholmshuset
SIS:   Ane Nielsdtr ugift
MODER:  Ane Kirstine Nielsdtr (dod - 10 Oct 1844)
BEDSTEFAD: Niels Jorgensen hmd i Ellingehuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christensen inds i Asnaes    21 Jan 1857  pg 440
WIFE:  Lisbeth Larsdtr uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christensen skolelarer i Egeberg     3 Mar 1857   pg 440
WIFE:  Wilhelmine Marie Bohse sal. Christensen  uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Madsen gmd i Wiig   6 Nov 1851   pg 440
WIFE:  Bodil Pedersdtr
6 CH:  Peder Pedersen 17
     Jens Pedersen 8
     Niels Pedersen 5
     Ane Marie Pedersdtr 23 ugift
     Stine Pedersdtr 14
     Karen Sophie Pedersdtr 12
SODSKBN:     Hans Jorgensen hmd i Holkerup
wgd: Bagger procurator i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Else Kirstine Erdmann sal Holst 91 enke i Hoiby    d.30 Apr 1857 pg 442 451 458 459 461 484 493 550
HUSB:  Erik Begtrup Holst provst (dod)
CH:   Carl Vilhelm Holst (dod)
      CH: Erikke Kirstine Holst = C.V.A. Hummel capitain i Hoiby/Khvn (Norrebro No.6 B&E)
         Chistiane Holst = Holm/Helms apotheker i Varde
     Ane Elisabeth Holst (dod) = Ottesen pastor     
      CH: Otto Ottesen gaardeire i Frederiksborg/Teglgaarden ved Hillerod   (? Otto Ottesen)
         Carl Ottesen urtekr. i Khvn
         Sophie Birgitte Ottesen = Iver Petersen skipper i Oro
     Jacobine Holst = Brummestest/Brummerstedt gjastgiver i Hillerod
     Christophine Holst enke = afg. Henningsen consul i Flensborg
     Lovise Frederikke Holst = Claudi kammerraad/justitsraad strand. i Lemvig
     Ernst Henrich Holst sognepraest i Borup
     Sophie Charlotte Holst = Bagger procurator i Nykjobing
     Christian Linde Holst sognepraest til Agersoe-Omoe
     Hans Gjorup Holst sognepraest i Egitsomagle/Egitslovmagle (dod)
      CH: Erik Begtrup Holst praestesvend/practisernede lage i Korsoer
         Else Kirstine Holst ugift
         Augusta Holst
         Betty Holst
         Amalie Holst
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Jorgensdtr i Lumbsaas      22 Nov 1855  pg 443
HUSB:  Henrich Rasmussen hmd
CH:   Rasmus Peder Henrichsen 11
     Ib Henrichsen 3
BRO:   Niels Larsen gmd i Sonnerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Larsen hmd lods i Gruben/Gniben, Oddens      d.1852/3 Apr 1857    pg 447
WIFE:  Inger Nielsdtr 
CH:   Niels Hansen 18
     Bodil Hansdtr 16
     Lars Hansen 15
     Thomas Hansen 13
     Jens Hansen 10
     Mads Hansen 9
BRO:   Peder Larsen gmd i Yderbye
wgd: Niels Olsen hmd i Yderbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Christophersen gmd 53 i Overby      d.19 May 1857 pg 448 452 478 548
MODER:  Sidse Madsdtr enke = afg. Christopher Nielsen gmd =2. afg. Daniel Andersen 
BRO:   Niels Christophersen hmd/gmd i Overby (dod 19 Sep 1856) = Karen Larsdtr inds
      CH: Bodil Nielsdtr ugift hos stedfader & FARBRO Hans Christophersen
     Peder Christophersen gmd i Yderby
     Lars Christophersen gmd i Nakke
SIS:   Sidse Christophersdtr = Erik Nielsen gmd i Overby
BRO:   Hans Christophersen gmd i Overby (dod 19 Sep 1857) = Karen Larsdtr
      CH: Niels Hansen 15
         Christopher Hansen 10
         Lars Hansen 9
         Ane Kirstine Hansdtr 7
         Dorthe Hansdtr 12
     Soren Christophersen gmd i Overby
˝BRO:  Christopher Danielsen gmd i Overby
HEIR:  Antonette Christiane Petersen pigen ugift (?SODSK/MOR.SODSK?)
guard: Niels Hansen gmd i Overby
wgd: Peder Rasmussen gmd i Overby & Andersen skolelarer
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Andersen aftgsmd i Ellingelyng      15 Jun 1857  pg 453 467 548
WIFE:  Ane Andersdtr (dod)
CH:   Anders Jensen 19˝ tiene i Steenstrup
     Hans Jensen 15 or 13 reist til Amerika
     Bodil Jensdtr 35 or 30 under fattig i Hoiby
     Maren Jensdtr 33 ugift reist til Amerika  
     Trine Jensdtr 26 reist til Amerika
     Ane Marie Jensdtr 23 tiene i Tolsager
guard: Christopher Nielsen gmd i Grevinge
by: Mogens Hansen hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen hmd i Gjelstrup, dod i Khvn   d.1 Aug 1853  pg 456
WIFE:  Sidse Kirstine Sorensdtr i Braadstrup (dod 1857)
CH:   Niels Peder Nielsen 6˝  
FADER:  Niels Nielsen aftgsmd i Gjelstrup
wgd: Niels Sorensen dreier i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Hansen gmd 36 i Yderby      12 Jun 1857  pg 457 548
WIFE:  Ane Kirstine Hansdtr
CH:   Hans Jensen 14
     Ane Kirstine Jensdtr 9 or 10
     Christopher Jensen 7 or 8
SODSKBN:     Anders Nielsen gdbest i Yderby
wgd: Niels Hansen gmd i Overbye
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen gmd 76 i Vig  d.10 May 1857  pg 457 549
WIFE:  Bodil Larsdtr  uskift bo
CH:   Lars Nielsen myndig
     Ellen Nielsdtr ugift
     Stine Nielsdtr
     Marie Nielsdtr
by: F. Larsen sognefoged i Viiv
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Olsen ungkarl 35 i Bjerreso  d.26 Apr 1857 pg 459 476 487 497 550
FADER:  Ole Pedersen gmd
BRO:   Jens Olsen gmd i Bjerresoe
     Peder Olsen hmd i Bjerresoe
     Hans Olsen ungkarl i Bjerresoe  (or dod by pg 497)
SIS:   Sidse Olsdtr = Niels Pedersen gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Nicolausdtr ( Johanne Nilausdtr) aftgsenke i Faarevejle Mark  15 Sep 1857  pg 460 506 545
HUSB:  Peder Mortensen hmd (dod)
FARBRO: Rasmus Madsen (dod)
      CH: Maren Rasmusdtr (dod) 
          CH:  Anders Larsen hmd i Ordrup
         Johanne Rasmusdtr enke = afg. Jens Larsen gmd i Faareveile
         Jens Rasmussen (dod)
          CH:  Christen Jensen i Weileby - alle myndige
             Peder Jensen
             Jens Jensen
             Jorgen Jensen
             Bodil Kirstine Jensdtr
     Jens Madsen (dod)
      CH: Niels Jensen gmd i Stubberup
FARSIS: Johanne Madsdtr (dod)
      CH: Jens Jorgensen hmd i Stubberup
     Helvig Madsdtr (dod)
      CH: Soren ... (dod)
          CH:  Sidse Sorensdtr = Jens Clausen inds i Weddinge
     Ane Madsdtr (dod)
      CH: Johanne Larsdtr i Tornemark - myndig
     Kirsten Madsdtr (dod)
      CH: Lars Christensen hmd i Faareveile
MORBRO: Niels Jensen (dod)
      CH: Jens Nielsen gmd i Hove
         Ole Nielsen hmd i Aastofte
         Mads Nielsen tiene i Hove
         Karen Nielsdtr aftgsenke i Weddinge
HUSB.BRO: Morten Mortensen hmd i Veddinge
     ... = Johanne Rasmusdtr enke i Faareveile
      CH: Jens Jensen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Larsen unge gmd 54 i Gudmindrup      7 Sep 1857   pg 460 466 546
WIFE:  Marthe Kirstine Hansdtr uskift bo
5 CH:  Hansine Marie Larsdtr 24 ugift
     Sidse Cathrine Larsdtr = Niels Nicolaisen hmd i Lumbsaas
     Line Dorthe Larsdtr 17 ugift
     Ane Marie Larsdtr 13
     Karen Sophie Larsdtr 9
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Nielsen parc 74 i Asnaes     15 Aug 1857  pg 461 544
2WIFE:  Marie Andersdtr
CH:   Niels Olsen 2
1WIFE:  
CH:   Maren Olsdtr = Jens Nielsen gmd i Hove
     Lisbeth Olsdtr (dod) = Rasmus Larsen gmd i Hove
      CH: Maren Rasmusdtr 5
wgd: Anders Larsen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Jensdtr i Svendstrup Hestehave      10 Jan 1857  pg 462
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Jens Christian Jensen 15
     Ane Marie Jensdtr 13
     Christine Ulrikke Jensdtr 8
     Sidse Jensdtr 3
guard: Jens Jensen hmd i Gjelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Olsen hmd i Ellstrup, fra Augustenborg Lazaret d.1 May 1849/1857     pg 463
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Mads Madsen 8
guard: Morten Jensen hmd i Holkerup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Nicolai Andreasen parc 44 i Egebjerggaardsmark     26 Sep 1857  pg 464 466 472 483 488 490 493 498 499 502 514
516 517 543
WIFE:  Maren Rasmussen     (=2. Svend Andreasen or Svend Andersen hmd i L.Egeberg)
CH:   Niels Peter Qvist Andreasen 19       (signs: Qvist Andreasen )
     Andreas Nicolai Andreasen 17 3/4
     Severin Hanne Theodor Waldemar Andreasen 12    
     Ane Marie Christine Andreasen 15
FADER:  Mads Andreasen i L.Egeberg         
wgd: Hans Hansen hmd i Underue / P. Henrichsen bodker hmd i Braade / Soren Pedersen gmd i Bjerresoe
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Christophersen gmd 45 i Overby      12 Oct 1857  pg 468 472 544
WIFE:  Karen Larsen   uskift bo
CH:   Niels Hansen 14
     Ane Kirstine Hansdtr 7
     Lars Hansen 9
     Christopher Hansen 10
     Dorthe Hansdtr 12
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen gmd 52 i Odstrup     12 Oct 1857  pg 468 472 544
WIFE:  Karen Pedersdtr uskift bo
4 CH:  Niels Larsen myndig hiemme
     Kirsten Larsdtr 22 ugift
     Peder Larsen 15
     Christen Larsen 10
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Nielsen aftgsmd 75 hos Peder Jacobsen gmd i Braade    20 Oct 1857  pg 469 491 542
WIFE:  Sidse Pedersdtr (separated 22 aar)
SIS.CH: Anders Andersen 41 hjulmand hmd i Egeberg
     Niels Andersen 36 i Khvn
     Ane Andersdtr 42 = Peder Nielsen hmd i Underue
     Karen Andersdtr 39 enke = afg. Anders Nielsen hmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Larsen hmd 78 fattig i Hoiby     9 Oct 1857   pg 469 473 543
CH:   Lars Christensen hmd i Nyrup (dod)
      CH: Soren Larsen 30 hmd i Nyrup
         Niels Larsen 27 i Nykjobinglyng
         Lars Larsen 26 i Nyborg
     Soren Christensen hmd i Tingslemark
     Peder Christensen hmd i Kildehusene
     Niels Christensen hmd i Ellingelyng
     Mads Christensen inds i Hoiby
     Ane Sophie Christensdtr 36 ugift
     Bodil Christensdtr 26 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Olsen hmd 50 i Bjerreso Hestehave    17/28 Sep 1857 pg 471 473 492 544
3WIFE:  Kirsten Pedersdtr or Kirsten Andersdtr
CH:   Peder Rasmussen 1
1WIFE:  
CH:   Sidse Marie Rasmusdtr 23 ugift
     Soren Rasmussen 22
     Jens Rasmussen 21
     Ane Rasmusdtr 18 ugift
     Niels Rasmussen 15
2WIFE:  
CH:   Christen Rasmussen 5
BRO:   Jens Frederichsen bmd i Svinninge
curator: Jens Pedersen gmd i Horve
guard: Jens Frederichsen bmd i Svinninge
wgd: Niels Jensen gmd i Riis
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sara Rasmusdtr i Riis    2 Apr 1855   pg 471
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Karen Nielsdtr 33 ugift
guard: Peder Larsen skraedder i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen hmd i Bognaes  26 Oct 1857   pg 473 545
WIFE:  Sidse Pedersdtr uskift bo
6 CH:  Ane Margrethe Jensdtr 18 ugift
     Lucie Jensdtr 14
     Marie Jensdtr 12
     Bodil Cathrine Jensdtr 9
     Hans Jensen 6
     Stine Jensdtr 3
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen hmd 51 i Bjerreso     16 Nov 1857  pg 473 543
WIFE:  Bodil Christiansdtr   uskift bo
5 CH:  Jens Larsen 24
     Anders Larsen 22
     Christian Larsen 12
     Maren Kirstine Larsdtr 19 ugift
     Karen Marie Larsdtr 10
by: Niels Poulsen i Horve
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christensen gmd 38 i Tolsager      2 Nov 1857   pg 473 481 543
WIFE:  Sidse Poulsdtr      uskift bo
3 CH:  Marie Nielsdtr 9
     Karen Nielsdtr 7
     Maren Nielsdtr 4
BRO:   Ole Christensen gmd i Honsinge
wgd: Jens Poulsen gmd i Hove
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Jespersen gaardejer i Gundestrup Faergegrd   5/23 Nov 1857 pg 474 501 542
WIFE:  Mette Olsen sal Jespersen     uskift bo
4 CH:  Hans Christian Jespersen myndig hiemme
     Jens Bernhardt Jespersen myndig hiemme
     Ole Peter Jespersen 23
     Caroline Marie Jespersdtr 17 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Madsen hmd 67 i Ellingelyng   16 Sep 1857  pg 474 544
2WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Anders Pedersen 11
1WIFE:  
CH:   Peder Pedersen hmd i Ellingehuse
     Kirsten Pedersdtr = Niels Nielsen bmd i Jyderup
     Morten Pedersen inds i Ellingelyng
     Hans Pedersen hmd i Lumbsaas
     Mads Pedersen tjenestekarl i Khvn
     Maren Pedersdtr = Frederich Svendsen i Grevinge Fattighuus
guard: Niels Mortensen gmd i Holmstrup
wgd: Soren Andersen hmd i Hoibylyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sivert Pedersen 69 gmd i Holkerup   5 Dec 1857   pg 475 543
WIFE:  Ellen Nielsdtr  uskift bo
4 CH:  Jens Sivertsen myndig
     Sidse Sivertsdtr = Rasmus Pedersen gmd i Ledstrup
     Else Marie Sivertsdtr = Jens Nielsen gmd i Fraadstrup
     Ane Kirstine Sivertsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Rasmussen hmd 30 i Jyderup   14 Dec 1857  pg 476 541
WIFE:  Sidse Marie Andersdtr  uskift bo
CH:   Ane Andersdtr 9
     Stine Andersdtr 6
     Side Marie Andersdtr 10 wks
     Peder Andersen 3
by: Peder Andersen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Madsen gmd 71 i Sneglerup/Attruphuse   10/18 Dec 1857 pg 476 478 542
2WIFE:  Dorthe Pedersdtr uskift bo
CH:   Ane Nielsdtr 28 ugift
     Karen Nielsdtr = Lars Larsen hmd i Grevinge Lynghuse
     Maren Nielsdtr 21 ugift
1WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Lars Nielsen hmd i Pleierup
     Peder Nielsen hiemme
     Bodil Nielsdtr = Anders Larsen hmd i Preilerup
BRO:   Hans Jensen aftgsmd i Gundestrup (dod)   ****
      CH: Ane Hansdtr = Soren Larsen hmd i Gundestrup
         Kirsten Hansdtr = Jens Madsen hmd i Atterup
         Lars Hansen hmd i Pleierup
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Soren Nielsen hmd i Tronninge
      CH: Marie Sorensdtr enke = afg Christen Olsen hmd i Buttrup
         Niels Sorensen hmd i Buttrup (dod)
          CH:  Lars Nielsen
             Soren Nielsen
             Hans Nielsen
             Peder Nielsen
             Henrich Nielsen
             Karen Marie Nielsdtr
             Mette Kirstine Nielsdtr
         Mette Sorensdtr = ... i Khvn
BRO:   Jens Madsen hmd i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Andersen hmd i Jyderup     14 Dec 1857  pg 476
WIFE:  Sidse Marie Andersdtr
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Jensdtr enke i Attruphuse   14 Nov 1857  pg 478 521 541
HUSB:  Jens Nielsen hmd (dod)  (testament 25 Nov 1828)
BRO:   Hans Jensen aftgsmd i Gundestrup (dod)
      CH: Ane Hansdtr (enke by 1858) = Soren Larsen hmd i Gundestrup 
         Kirsten Hansdtr = Jens Madsen hmd i Atterup
         Lars Hansen hmd i Pleierup
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Soren Nielsen hmd i Tronninge
      CH: Marie Sorensdtr enke = afg. Christen Olsen hmd i Buttrup
         Niels Sorensen hmd i Buttrup (dod)
          CH:  Lars Nielsen ungkarl i Buttrup
             Soren Nielsen myndig i Buttrup
             Hans Nielsen 24 i Buttrup
             Peder Nielsen 17 i Buttrup
             Henrich Nielsen or Frederich Nielsen 14 i Buttrup
             Karen Marie Nielsdtr or Maren Marie Nielsdtr myndig
             Mette Kirstine Nielsdtr 12
         Mette Sorensdtr (enke by 1858) = Gudmann arsifenert? i Khvn 
by: Jens Madsen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen unge gmd 65 i Grevinge      9 Nov 1857/24 Dec 1857 pg 478 481 541
2WIFE:  Karen Larsdtr  uskift bo
CH:   Karen Jensdtr 20 ugift
     Niels Jensen 14
     Stine Jensdtr 12
     Hans Jensen 6
     Peter Jensen 3
1WIFE:  
CH:   Peder Jensen myndig
     Dorthe Jensdtr = Hans Eriksen hmd i Grevinge
     Ane Jensdtr = Jens Mortensen hmd i Odstrup
     Marie Jensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Johansen gmd i L.Egeborg    8/21 Dec 1857 pg 478 482 541
WIFE:  Stine Erichsdtr uskift bo
2 CH:  Lene Pedersdtr ugift
     Sophie Pedersdtr = Peder Andersen inds i L.Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Nielsen gmd 72 i Odstrup    2 Dec 1857/14 Jan 1858 pg 481 483 540
WIFE:  Dorthe Larsdtr  uskift bo
CH:   Niels Mortensen gmd
     Soren Mortensen gmd i Allerup
     Hans Mortensen hmd i Grevinge Lynghuse
     Jens Mortensen hmd i Odstrup
     Ane Mortensdtr = Jens Jensen hmd i Gundestrup
     Lovise Mortensdtr 24 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Andreas Nicolai Andreasen i Egeborghuse    30 Jan 1858  pg 483
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Pedersdtr i Rorvig   d.8 Jan 1858  pg 483
HUSB:  Mads Pedersen gl. gmd       uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen Andersen i Nyrop    30 Jan 1858  pg 483
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jorgensen hmd 64 i Rorvig    11 Feb 1858  pg 483 540
2WIFE:  Maren Hansdtr  uskift bo
CH:   Maren Kirstine Pedersdtr = Lars Larsen bmd i Eskildstrup
     Vilhelmine Pedersdtr 22 ugift
     Hans Pedersen 18
1WIFE:  
CH:   Marie Pedersdtr = Peder Rasmussen hmd i Kildehusene
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Ulrich Tornesen skolelarer i Eskildstrup     16 Oct 1856  pg 484
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Jensen ungkarl i Aastofte    4 Mar 1857   pg 484
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-185 .Jens Olsen i Khvn
         Jorgen Olsen inds i Folleslov
         Lars Olsen tomersvend?
         Peder Olsen myndig
SIS:   Maren Jensdtr (dod)
      CH: myndige datter
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 41135]

Christen Christensen hmd 68 i Horve      26 Mar 1864  pg 230
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
11CH:  Christen Christensen hmd i Saerslov
     Lars Christensen hmd i Stubberup
     Rasmus Christensen hmd i Stareklinte
     Peder Christensen tiene i Veileby
     Jens Christensen tiene i Egemarke
     Erik Christensen tiene i Tudse
     Niels Christensen soldat
     Ole Christensen soldat
     Karen Christensdtr ugift
     Marie Christensdtr ugift
     Sidse Christensdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 41135]

Karen Christensdtr 65 i Weddinge   26 mar 1864  pg 230
HUSB:  Jens Eriksen gmd
6 CH:  Hans Jensen hmd i Skaverup
     Christen Jensen myndig hiemme
     Niels Jensen myndig hiemme
     Ane Jensdtr myndig hiemme
     Kirsten Jensdtr myndig hiemme
     Karen Jensdtr 24
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 41135]

Sidse Andersdtr aftgsenke i Hove   26 mar 1864  pg 230
HUSB:  Jens Christensen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 41135]

Lars Johansen hmd 56 i Lumbsaas    27 Mar 1864  pg 230
3 CH:  Line Larsdtr = Peder Larsen hmd i Hoiby
     Maren Sophie Larsdtr enke = afg. Jorgen Jensen inds i Lumbsaas
     Johan Larsen 24
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 41135]

Christen Nielsen gmd 55 i Odstrup   29 mar 1864  pg 230 235 241
WIFE:  Bodil Jensdtr
3 CH:  Ane Marie Christensdtr 22 ugift
     Niels Christensen 20
     Jens Peder Christensen 12
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 41135]

Jens Larsen aftgsmd 66 i Honsingelyng     29 Mar 1864  pg 230
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 41135]

Marie Lisbeth Lange 66 i Wallekilde      30 Mar 1864  pg 230
HUSB:  Peder Jensen aftgsmd
CH:   Ane Marie Pedersdtr 23 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftepr; Book 6 1859-1865; FHL film 411film 41135]

Lars Andersen gmd i Steenstrup    18 Mar 1857  pg 484
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Jensdtr 65 aftgsenke i Frandstrup    3 Apr 1857   pg 484 551
HUSB:  Holger Mortensen gmd (dod)
CH:   Lars Jorgensen myndig
by: Jens Holgersen gmd i Fraadstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen drengen i Aastofte   18 Apr 1857  pg 484
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Sophie Christensdtr 28 i Gundestrup   18 Jun 1857  pg 484 547
HUSB:  Jens Jensen hmd
MODER:  Karen Nielsdtr = Christen Madsen aftgsmd i gundestrup
SIS:   Ane Kirstine Christensdtr = Soren Nielsen hmd i Gundestrup
     Dorthe Christensdtr = Peder Andersen gmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Olsdtr 61 i Grevinge  14 Jul 1857   pg 484 546
HUSB:  Anders Olsen gmd
2 CH:  Peder Andersen gmd i Gundestrup
     Ane Andersdtr = Jens Pedersen gmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Madsdtr 91 enke i Ebbelykke   31 Jul 1857  pg 484 546
HUSB:  Lars Jensen hmd (dod)
HEIRS:  Mads Nielsen gmd i Ebbelykke
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Hansdtr 49 i Svinninge/Sonnerup     17 Sep 1857  pg 484 544
HUSB:  Mads Olsen gmd
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Lisbeth Christensdtr enke i Folleslov   21 Sep 1857  pg 484 543
HUSB:  Niels Pedersen gmd (dod)
CH:   Jens Peter Nielsen 20
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Larsdtr enke i Hove   25 Apr 1857   pg 484 550
HUSB:  Hans Sorensen hmd (dod)
CH:   Sidse Hansdtr = Mads Jensen hmd i Hove
     Soren Hansen   (? 14 Dec 1855)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Nielsdtr i Staarup    6 Jul 1857   pg 484
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Christensdtr enke i Pleierup  6 Feb 1857   pg 484
HUSB:  Jens Andersen gmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Thomasen aftgsmd 77 i Nakke   23 Apr 1857  pg 484 550
CH:   Hans Pedersen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Hansen hmd 59 i Staarup     2 Sep 1857   pg 484 545
CH:   Kirstine Jacobsdtr = Mads Jacobsen hmd i Yderby
     Maren Sophie Jacobsdtr = Jens Frederich Jensen
     Ane Jacobsdtr = Christian Poulsen hmd i Jaegerspriis
     Ane Marie Jacobsdtr 25 ugift tiene i Oddens Praestegrd
     Christiane Jacobsdtr 16 i Staarup
     Niels Jacobsen 19 i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Mortensdtr aftgsenke i Fraadstrup    21 Feb 1857  pg 484
HUSB:  Niels Pedersen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Pedersen aftgsmd 81 i Jyderup  19 Oct 1847  pg 484 542
CH:   Jens Madsen hmd i Horve
     Anders Madsen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Larsen hmd 51 i Gundestrup   28 Jan 1858  pg 486 538
WIFE:  Ane Hansdtr   uskift bo
4 CH:  Hans Sorensen tiene i Grevinge
     Maren Sorensdtr 24 ugift
     Ane Sorensdtr 22 ugift
     Jens Sorensen 19 tiene i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christiane Hansdtr i Honsinge     Mar 1853/18 Mar 1858  pg 487
2HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:   Karen Jensdtr 29 ugift
     Inger Kirstine Jensdtr 27 ugift
1HUSB:  
CH:   Henrich Frederich Jepsen hmd i Wiig    
     Poul Jensen hmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Pedersdtr 53 i Wallekilde    d.14 Feb 1858 pg 488 538
HUSB:  Lars Andersen gmd         uskift bo
CH:   Anders Larsen 24 hiemme
     Peder Larsen 17
     Ane Marie Larsdtr ugift
     Maren Larsdtr ugift
     Karen Sophie Larsdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henrich Jorgensen tjenestekarl 40 i Haunsoe  22 Feb 1858  pg 489 494 497 499 503 507 512 513 518
WIFE:  Christiane Nielsdtr
BRO:   Christen Jorgensen hmd i Bjergsted
     Frederich Jorgensen ungkarl i Bjergsted
˝BRO:  Niels Jorgensen 17 i Bjergsted
SIS:   Mette Marie Jorgensdtr = Frederich Olsen tjenestmand i Kallundborg
˝SIS:  Christiane Jorgensdtr = Jens Christian Weinreich/Veinveich i Bjergsted
? Peder Olsen gmd
guard: Nissen procurator i Kallundborg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]


H.L. Dastrup     tilsynsmand 19 May 1858     pg 490
WIFE:  Ane Marie Berg sal. Dastrup
CH:   
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Andersdtr i Faarevejle     11 May 1858  pg 490
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Andersen gmd i Gundestrup    22 Mar 1858  pg 490
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Olsen ungkarl i Bjerreso     d.10 May 1858 pg 493 514 532
FADER:  Ole Pedersen gl. gmd i Bjerreso (x'd out)
SIS:   Sidse Olsdtr = Niels Pedersen gmd i Bjerreso
BRO:   Peder Olsen hmd i Bjerreso
     Jens Olsen gmd i Bjerreso
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen hmd 70 i Brendt     16 Apr 1858  pg 495 522 534
WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Hans Ludvig Nielsen myndig i Sverrig
guard: Hansen procurator i Nykjobing
by: Jorgen Rasmussen i Brendt
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Cathrine Andersdtr i Starreklinte     13 Apr 1858  pg 496
HUSB:  Frederich Poulsen hmd
CH:   Ane Kirstine Frederichsdtr = Niels Andersen inds i Storeklinte
     Sophie Frederichsdtr 13
     Else Marie Frederichsdtr 12
FADER:  Anders Jeppesen aftgsmd i Snuderup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bel Larsdtr i Ellingehuse  18 Feb 1858   pg 498
HUSB:  Anders Jeppesen hmd
CH:   Lars Andersen hmd i Ellingelyng
     Ib Andersen hmd i Nyrup
     Peder Andersen inds i Ellingehuse
     Rasmus Andersen 21 i Hoiby
     Jorgen Andersen i Sofart
     Inger Kirstine Andersdtr = Nicolai Rasmussen snedkersv i Nykjobing
     Karen Andersdtr = Johan Vilhelm Clausen smed i Klindt
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Emilius Kuhn dyrlaege gmd 47 i Weddinge    7 Jun 1858   pg 498 519 534
WIFE:  Johanne Marie Heslov/Herlov sal. Kuhn       uskift bo
8 CH:  Johan Nicolai Henrich Kuhn 21 snedkersvend
     Ane Sophie Frederikke Kuhn 17˝ i Soro
     Otto Christian Kuhn 18 i Fyn
     Marie Henriette Kuhn 14˝ hiemme
     Andrea Kuhn 13
     Lovise Kihn 11˝
     Betsy Kuhn 10
     Sally Emilie Kuhn 8
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Jensdtr 41 i Glostrup  14 Mar 1858  pg 500 537
HUSB:  Niels Larsen hoker hmd
5 CH:  Karen Nielsdtr 19 ugift
     Christian Nielsen 16
     Lars Peder Nielsen 15
     Marie Nielsdtr 12    (could be same person Andersen Dorthe Marie Nielsdtr below?)
     Dorthe Marie Nielsdtr 9 (could be same person Andersen Dorthe Marie Nielsdtr above?)
     Bodilline Nielsdtr 1
REL:   Jens Andersen gaarderer i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Adolphine Pomritzine Cathrine Schjerfig/Scherfiz i Borrevang  10 Jan 1858  pg 501 539
HUSB:  Peder Louborg Jensen proprietaer      uskift bo
5 CH:  Jess Adolph Jensen 
     Peter Lovberg Jensen
     Harriet Jensen
     Marie Sophie Caroline Jensen
     Anna Emmetz Jensen    - alle umyndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Andersdtr i Holkerup  7 Apr 1858   pg 501 535
HUSB:  Hans Jensen gmd uskift bo
4 CH:  Karen Hansdtr = Hans Ottesen hmd i Abildore
     Jens Hansen myndig hiemme
     Anders Hansen myndig hiemme
     Else Marie Hansdtr 21 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Mortensdtr aftgsenke i Abildore      11 Aug 1858  pg 502
HUSB:  Lars Jochumsen hmd (dod)
CH:   Peder Larsen 20
     Anders Larsen 18
     Karen Larsdtr 14
HUSB.BRO: Ole Jochumsen hmd i Egeberg
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peter Jensen skolelaerer 68 i Lumbsaas     16 Aug 1858  pg 503 505 508 532
2WIFE:  Elisabeth Mouritzen sal. Jensen
CH:   Carl Jensen 33 kjobmand i Slagelse
     Soren Jensen 22 i Lumbsaas
     Birthe Marie Jensen = Jensen maler i Nykjobing
     Cecilie Jensen 28 ugift i Slagelse
1WIFE:  
CH:   Hans Jensen 41 kjobmand i Slagelse
     Emilie Jensen (dod) = Poul Lysen/Lyssing hobrist i Khvn
      CH: Waldemar Lysen/Lyssing 20 i Svendborg
         Ferdinand Lysen/Lyssing 17 i Slagelse
         Betty Lysin/Lyssing 17 or 15 i Slagelse
         Carl Lysin/Lyssing 12 i Lumbsaas
         Dorthe Lysin 9 i Slagelse     (not listed pg 532)
         Hans Lysen/Lyssing 7 i Lumbsaas
         Emil Lysen 1 or ˝ i Khvn
     Lise Jensen (dod) = Larsen hjule & karthmager i Svendberg
      CH: Soren Larsen 20 i Khvn  (? Soren Jensen )
         Julie Larsen 14 i Maribo (? Juliane Larsen )
guard: Peder Pedersen u.gmd i Lumbsaas
wgd: Larsen skolelarer i Skaarup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Pedersdtr 60 i Rode  21 Aug 1858   pg 504 533
2HUSB:  Peder Jensen gl. gmd   uskift bo
CH:   Lars Pedersen minder i Khvn
     Jens Pedersen minder i Khvn
     Hans Pedersen hiemme
     Christian Pedersen hiemme
     Maren Kirstine Pedersdtr 15
1HUSB:  
CH:   Anders Larsen tommer i Nykjobing
     Peder Larsen tiene i Jyderup
     Karen Larsdtr = Lars Nielsen gmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Pedersen hmd 58 i Braade     6 Sep 1858   pg 504 535
WIFE:  Bodil Christensdtr or Bodil Christiansdtr     uskift bo
5 CH:  Ane Dorthe Jensdtr = Lars Peter Andersen i Strandhusene
     Lise Jensdtr = Peder Pedersen Monsted i Strandhusene
     Stine Jensdtr 19
     Peder Christian Jensen 22
     Niels Jensen 17
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Olsen gaardejer i Asnaes     12 Aug 1858  pg 505 509
2WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   Jens Peter Madsen 13
     Ane Marie Madsdtr 11
     Maren Sophie Madsdtr 7 or 9
     Ole Peter Madsen 5 or 6
1WIFE:  
CH:   Hans Madsen parc i Honsinge
     Sidse Marie Madsdtr = Hans Nielsen hmd i Tingslemark/Hoiby
     Karen Madsdtr = Mads Christensen hmd i Hoiby
     Stine Madsdtr = Peder Andersen gmd i Gundestrup
     Johanne Madsdtr 22 ugift
     Janne Madsdtr 20 ugift      (Jane Madsdtr )
guard: Hans Jensen sognefoged i Aastofte
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Larsen gmd i Vejlby  1 Aug 1858   pg 507 513
WIFE:  Sidse Kirstine Hansdtr  usskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Jensen parc 36 i Aastofte    5 Jul 1858   pg 507 530
WIFE:  Ellen Andersdtr
CH:   Dorthe Marie Larsdtr 14 ( Dorthe Marie Jensdtr 13)
     Ane Larsdtr 12  ( Ane Jensdtr 12 )
     Maren Kirstine Larsdtr 10     ( Maren Kirstine Jensdtr 10 )
     Hans Larsen 7      ( Hans Jensen 7 )
FARBRO: Lars Andersen gmd i Skippinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christensen pens.skolelarer i Vallekilde     30 Jul 1858  pg 509
WIFE:  Bodil Kirstine Jorgensdtr     uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Hansdtr 58 i Folleslov    8/11 Aug 1858 pg 510 529
HUSB:  Hans Jorgensen hmd
3 CH:  Lars Hansen myndig
     Maren Hansdtr = Jens Jensen hmd i Skippinge
     Hans Peter Hansen 16
REL:   Hans Hansen gmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Jensen gaardejer i Honsinge  17 Sep 1858  pg 511 522
2WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Hans Rasmussen 12
     Jens Rasmussen 10
     Peder Rasmussen 8
     Mads Rasmussen 6
     Dorthe Rasmusdtr 5
     Marie Rasmusdtr 3
1WIFE:  
CH:   Niels Rasmussen 21 hiemme
     Ane Rasmusdtr 19
     Karen Rasmusdtr 17
curator: Hans Pedersen gmd i Jyderup & Soren Hansen gmd i Honsinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Christensdtr i Vejleby   1 Oct 1858   pg 513
HUSB:  Jacob Rasmussen hmd smed
CH:   Marie Sophie Ernstine Jacobsdtr 4
     Rasmus Jacobsen 1˝
guard: Jens Larsen hmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Jorgensen gmd 30 i Honsinge       4 Feb 1858   pg 513 538
WIFE:  Christiane Nielsdtr
CH:   Holger Christian Mortensen 6
     Jorgen Peter August Mortensen ˝
BRO:   Lars Jorgensen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen hmd i Veddinge i Riis      lavebred. 13 Apr 1857/9 Nov 1858         pg 513 519
WIFE:  Maren Mogensdtr
? Jesper Pedersen ungkarl i Riis
wgd: Peder Mogensen gmd i Riis
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Giertrud Gregersdtr i Herrestrup   d.8 Dec 1858  pg 515
HUSB:  Jacob Clausen gmd    uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederich Nicolai Andreasen skolel kirkesang i Overby      12 Feb 1859  pg 518
WIFE:  Wilhelmine Elise Andreasen    uskift bo
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Jorgensen gmd 26 i Nyrop    17 Jan 1858  pg 519
MODER:  Else Andersdtr
by: tiene Jens Larsen i Nyrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Andreas Larsen aftgsmd 74 i Holkerup      4 Feb 1858   pg 519 538
CH:   Jens Andreasen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Larsdtr 64 enke i Hove      17 Apr 1858  pg 519 534
HUSB:  Poul Jensen gmd (dod)
CH:   Jens Poulsen gmd i Hove
     Niels Poulsen 24 hiemme
     Sidse Poulsdtr = Peder Madsen gmd i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Marie Jensdtr ugift fruentimmer i Rorvig      25 Mar 1858  pg 519 536
BRO:   Niels Jensen skipper i Rorvig
SIS:   Karen Sophie Jensdtr 35 ugift
     Kirstine Jensdtr 30 ugift
˝BRO:  Peder Jensen myndig   (surname assumed)
˝SIS:  Ane Jensdtr 22  (surname assumed)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johan Michelsen aftgsmd 76 i Asnaes      25 May 1858  pg 519 532
CH:   Niels Johansen gmd i Asnaes
     Hans Johansen skomager i Asnaes
     Anders Johansen smed i Asnaes
     Inger Johansdtr = Anders Rasmussen hmd i Asnaes
     Karen Johansdtr = Niels Andersen hmd i Hove
     Lisbeth Johansdtr = Hans Madsen tommermand i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Mortensdtr 65 enke i Seistrup     27 Mar 1858  pg 519
HUSB:  Hans Madsen gmd (dod)
CH:   Mads Hansen myndig
     Christian Hansen 21
     Sidse Kirstine Hansdtr = Jens Hansen gmd i Kollekolle
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Danielsen aftgsmd i Nakke    29 Apr 1858  pg 519 533
CH:   Daniel Larsen gmd i Nakke
     Enger Marie Larsdtr = Peder Jensen gmd i Nakke
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen skipper i Nakke     3 Dec 1858   pg 519
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Nielsdtr pigen i Honsinge    18 Mar 1857  pg 519
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Rasmussen ungkarl 40 i Wiig   2 Feb 1858   pg 519
HEIR:  Jens Larsen hmd i Viig  (testament 28 Jan 1858)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Hansen gadehmd 57 i Rorvig    10 May 1858  pg 519 532
HEIR:  Niels Pedersen matros  (testament 9 May 1858)
by: Hans Jensen lods i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Pedersen hoker hmd i Egeberggaardshuse   12 Aug 1858  pg 519 529
WIFE:  Ellen Hansdtr  (testament 31 Dec 1848)
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Christensen aftgsmd i Herrestrup     22 Nov 1858  pg 519
myndige arvinger
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Nielsdtr 80 aftgsenke i Asmindrup    23 Jan 1858  pg 519 538
HUSB:  Lars Jensen (dod)    (testament 13 Aug 1856)
HEIR:  Peder Nielsen hmd i Asmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Jorgensen hmd i Seiero, found dead i Ordrup Naes    10 Nov 1858  pg 525
 (see Arts-Skippige herreds skifte)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen hmd skrodder i Asnaes  21 Nov 1858  pg 525
WIFE:  
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Nielsdtr fattig enke i Honsinge     29 Nov 1858  pg 525
HUSB:  Mads Nielsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Andersen gmd i Gudmindrup    1 Dec 1858   pg 525
WIFE:  Bodil Madsdtr
CH:   Anders Pedersen myndig hiemme
     Sidse Pedersdtr = Christian Jensen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen skipper i Nakke, dod i Khvn   3 Dec 1858   pg 525
WIFE:  Ane Kirstine Sorensdtr  (testament 1 Oct 1851)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Ibsdtr 71 i Grevinge Lynghuse      3 Dec 1858   pg 525
HUSB:  Erik Pedersen hmd
4 CH:  Peder Eriksen snedker i Nykjobing
     Hans Eriksen hmd i Grevinge
     Niels Eriksen hmd i Grevinge
     Karen Eriksdtr = Hans Mortensen i Grevinge
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Giertrud Gregersdtr 59 i Herrestrup      8 Dec 1858   pg 525
HUSB:  Jacob Clausen gmd
5 CH:  Claus Jacobsen gmd i Aastofte
     Inger Jacobsdtr = Niels Andersen prcl i Herrestrup
     Mads Jacobsen 28 hiemme
     Else Marie Jacobsdtr 20 hiemme
     Kirstine Jacobsdtr 17 hiemme
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Nielsdtr 30 i Honsinge     17 Dec 1858  pg 525
HUSB:  Niels Madsen inds
3 CH:  Stine Nielsdtr 8
     Inger Marie Boline Nielsdtr 4
     Jens Christian Nielsen 12 wks
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Jensen hmd 77 i Viig  18 Dec 1858   pg 525
WIFE:  Ane Nielsdtr
7 CH:  Jens Jensen - alle myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Rasmusdtr 34 i Stareklints Teglvaerk   20 Dec 1858  pg 525
HUSB:  Jorgen Nielsen arbeidsmd
4 CH:  Ane Marie Jorgensdtr 8
     Sophie Nicoline Jorgensdtr 5
     Ane Kirstine Jorgensdtr 2˝
     Niels Peter Jorgensen 17 wks
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr 66 i Yderby  21 Oct 1858   pg 526
HUSB:   Michel Hansen 
by: Soren Larsen gmd i Yderby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Jensen selv. almiss i Frenderup     23 Oct 1858  pg 526
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Johanne Andersdtr aftgsenke i Jyderup     1 Nov 1858   pg 526
HUSB:  Lars Andersen (dod)
5 CH:  Mads Larsen
     Peder Larsen
     Kirsten Larsdtr
     Sidse Larsdtr
     Anders Larsen - alle myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Oc 24 ungkarl, son of Ole Jensen hmd i Bjerresoe      4 Nov 1858   pg 526
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hansen hjulmand 61 i Overby   7 Nov 1858   pg 526
CH:   Maren Larsdtr myndige
     Sidse Larsdtr myndige
by: Soren Hansen i Yderby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Madsdtr 24 i Viig    7 Nov 1858   pg 526
FADER:  Mads Jensen gmd i Viig
BRO:   Jens Madsen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Mogensdtr 71 enke i Riis    9 Nov 1858   pg 526
HUSB:  Peder Nielsen (dod)
HEIR:  Jesper Pedersen gmd i Riis
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Nielsen aftgsmd 86 i Ellingehuse     22 Nov 1858  pg 526
SON:   ...
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Soren Christensen aftgsmd 91 i Herrestrup   20 Nov 1858  pg 526
CH:   Inger Sorensdtr = Jens Hansen hmd i Gundestrup
     Karen Sorensdtr enke = afg. Soren Pedersen gmd i Pleierup
     Ane Sorensdtr = Mads Olsen hmd i Herrestrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Nielsen 64 i Horve  13 Nov 1858   pg 526
HUSB:  Jens Sorensen gmd
5 CH:  Inger Jensdtr = Christen Pedersen gmd i Horve
     Karen Jensdtr = Peder Pedersen hmd i Horve
     Peder Jensen 28
     Jens Jensen 23
     Lisbeth Jensdtr 19 ugift -     (surnames assumed)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Andersen aftgsmd i Hoiby     22 Sep 1858  pg 527
WIFE:  Dorthe Jensdtr
4 CH:  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Dorthe Sophie Teisen 32 i Honsinge  23 Sep 1858  pg 527
HUSB:  Frederich Sorensen hmd
4 CH:  Ane Sophie Sorensen 8
     Soren Sorensen 6
     Christian Sorensen 4
     udobt Sorensen 8 days
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Morten Andersen gmd 76 i Holmstrup  28 Sep 1858  pg 527
WIFE:  Karen Mogensdtr
2 CH:  Niels Mortensen myndige
     Lars Mortensen myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Nielsen aftgsmd i Egeberggaardshuse    28 Sep 1858  pg 527
by: Peder Hansen hmd i Egeberghuset
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Sophie Christensdtr 35˝ i Veileby     29 Sep 1858  pg 527
HUSB:  Jacob Rasmussen smed hmd
2 CH:  Maren Sophie Ernestine Jacobsdtr 4
     Rasmus Jacobsen 1˝
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Hansen aftgsmd 79 i Nakke    30 Sep 1858  pg 527
CH:   Lars Pedersen  myndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Sophie Andersdtr 70 enke i skaverup   11 Oct 1858  pg 527
HUSB:  Lars Eilertsen (dod)
CH:   Bodil Larsdtr = Niels Marcussen skraeder i Brendt
     Dorthe Larsdtr ugift myndig
by: Jacob Larsen i Skaverup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Hansen 65 gmd sognefoged i Rorvig     13 Oct 1858  pg 527
WIFE:  Ane Marie Olsdtr
3 CH:  Peder Larsen myndig
     Lucie Larsdtr = Hans Christensen gmd i Rorvig
     Ane Sophie Larsdtr 24 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Marie Madsdtr 50 i Honsinge   13 Oct 1858  pg 527
HUSB:  Niels Larsen hmd
4 CH:  Hans Peter Nielsen hmd i Honsinge
     Mads Christian Nielsen 18 i L.Egeberg
     Jens Nielsen 14
     Christian Nielsen 7
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Jacobsdtr 99 i Kollekolle    15 Oct 1858  pg 527
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Marie Pedersdtr = Jens Nielsen hmd i Svendstrup Hestehave
     Kirsten Pedersdtr = Niels Larsen inds i Kollekolle
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Mortensdtr i Ellingehuse    21 Oct 1858  pg 527
HUSB:  Lars Larsen hmd
CH:   Jens Stephensen hmd i Ellingehuse
     Morten Larsen 20
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henrich Christian Harms murer i Asmindrup   20 Aug 1858  pg 528
WIFE:  Sidse Hansdtr
8 CH:  Hans Henrichsen - alle myndige
     Marie Henrichsdtr 
     Maren Henrichsdtr
     Grethe Henrichsdtr
     Stine Henrichsdtr
     Johan Henrichsen
     Trine Henrichsdtr
     Peter Anthon Henrichsen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen aftgsmd 63 i Kaarup   24 Aug 1858  pg 528
WIFE:  Maren Eriksdtr  (testament 17 Jul 1835)
HEIRS:  Mads Jensen hmd i Kaarup
     Lisbeth Hansdtr 23 i Kaarup
by: Soren Nielsen gmd i Stubberup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr 68 enke i Skippinge   26 Aug 1858  pg 528
HUSB:  Anders Hansen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mette Nielsdtr 76 fattig i Skippinge      29 Aug 1858  pg 528
HUSB:  Soren Rasmussen fattig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Kirsten Olsdtr aftgsenke i Ledstrup      1 Sep 1858   pg 528
by: Jens Larsen hmd i Ledstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Clausen aftgsmd 71 i Lumbsaas   4 Sep 1858   pg 528
by: Jorgen Madsen gmd i Lumbsaas
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christian Olsen hmd 44 i Skippinge  13 Sep 1858  pg 528
WIFE:  Maren Pedersdtr
3 CH:  Hans Christiansen 15
     Peder Christiansen 12
     Niels Peder Christiansen 6
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Rasmus Jensen gmd 45 i Honsinge    17 Sep 1858  pg 528
2WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Hans Rasmussen 12
     Jens Rasmussen 11
     Peder Rasmussen 8
     Mads Rasmussen 6
     Dorthe Rasmusdtr 5
     Marie Rasmusdtr 3
1WIFE:  
CH:   Niels Rasmussen 21
     Ane Rasmusdtr 19
     Karen Rasmusdtr 17
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Mortensen selv.hmd 60 i Weddinge     16 Sep 1858  pg 528
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Karen Larsdtr = Niels Pedersen skomg i Hove
     Ane Larsdtr = Jacob Hansen skomg i Engelstrup
     Hans Larsen myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen ungkarl soldat 2 Jaegerscorp of Hoibylyng, dod i Khvn  22 Aug 1858  pg 528
MODER:  ... enke = afg. Peder Nielsen i Hoibylyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Christensen pens skolelarer 66 i Wallekilde   30 Jul 1858  pg 529
WIFE:  Bodil Kirstine Christensdtr
CH:   Christen Peter Carl Christensen 4
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Larsen gmd 52 i Veileby    1 Aug 1858   pg 529
WIFE:  Sidse Kirstine Hansdtr
2 CH:  Lars Andersen 19˝
     Niels Andersen 15
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Mortensdtr 78 enke i Abildore   7 Aug 1858   pg 529
HUSB:  Lars Jochumsen hmd (dod)
CH:   Peder Larsen 20 tiene i Abildore
     Anders Larsen 17 tiene i Holkerup
     Karen Larsdtr 14
by: Rasmus Nielsen smed i Abildore
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lucie Larsdtr 67 ugift fruentimmer i Rorvig  7 Aug 1858   pg 529
by: Lars Larsen lode i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Larsen aftgsmd 90 i Engelstrup      9 Aug 1858   pg 529
by: Hans Nielsen gmd i Engelstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Bladsen/Bendsen 14 i Overby   10 Aug 1858  pg 529
FADER:  Blads Larsen hmd
BRO:   Lars Peter Bladsen/Bendsen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Olsen gaardeier 67 i Asnaes   12 Aug 1858  pg 529
2WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   Jens Peter Madsen 13
     Ane Marie Madsdtr 11
     Maren Sophie Madsdtr 9
     Ole Peter Madsen 5
1WIFE:  
CH:   Hans Madsen hmd i Honsinge
     Sidse Marie Madsdtr = Hans Nielsen hmd i Tingslemark
     Karen Madsdtr = Mads Christensen hmd i Hoiby
     Stine Madsdtr = Peder Andersen gmd i Gundestrup
     Johanne Madsdtr 22 ugift
     Janne Madsdtr 20 ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jensdtr aftgsenke 78 i Yderby      13 Aug 1858  pg 529
HUSB:  Mads Pedersen (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Claus Henrich Qvaade aftgsmd 88 i Faareveile      15 Aug 1858  pg 529
by: Anders Larsen gmd i Faareveile
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Jensdtr 16, dau of Jens Nielsen hmd i Svenstrup Hestehave      7 Aug 1858   pg 530
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lisbeth Hansdtr 48 i Bjerresoe    5 Jul 1858   pg 530
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Ane Lisbeth Jensdtr 20
     Maren Sophie Jensdtr 17
     Anders Jensen 14
     Christen Jensen 8
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Margrethe Madsdtr 72 enke i Folleslov     4 Jul 1858   pg 530
HUSB:  Lars Olsen hmd (dod)
CH:   Mads Larsen 31
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Marie Jorgensdtr 56 i Ellingehuse    26 Jul 1858  pg 530
HUSB:  Anders Hansen hmd
CH:   Birthe Marie Andersdtr 13
     Hans Andersen 24
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Christensen tjenestekarl i Hove     18 Jul 1858  pg 530
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Larsen ungkarl 28 i Sonnerup   26 Jul 1858  pg 530
FADER:  Lars Jochumsen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Nielsen ungkarl 22 i Asnaes   25 May 1858  pg 531
by: Poul Jensen gmd i Asnaes
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Birthe Rasmusdtr i Jyderup  8 Jun 1858   pg 531
HUSB:  Ole Pedersen   uskift bo
by: Christian Hansen hmd i Jyderup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Peder Olsen hmd 76 i Holdt  10 Jun 1858   pg 531
WIFE:  Sara Bentzdtr
CH:   Soren Pedersen tjenestekarl i Pleierup
     Jorgen Pedersen tiene i Odstrup
by: Anders Bentsen gmd i Holt
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Olsdtr 68 aftgs i Sonnerup   11 Jun 1858  pg 531
by: Peder Larsen gmd i Tigslemark
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Margrethe Andersdtr 71 aftgskone i Svendstrup Hestehave   13 Jun 1858  pg 531
by: Jens Pedersen hmd i Svendstrup Hestehave
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Sorensen gmd 64 i Hoiby    16 Jun 1858  pg 531
WIFE:  Else Rasmusdtr      (testament 16 Dec 1845)
CH:   Niels Jorgensen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ellen Nielsdtr 71 almisse i Folleslov     15 Jun 1858  pg 531
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Madsdtr fattig enke i Hoiby   20 Jun 1858  pg 531
WIFE:  Niels Allerup (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Frederikke Marie Andersen 22 3/4, dau of Anders Andersen bmd i Horve  28 Jun 1858  pg 531
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jacob Larsen aftgsmd 74 i Brendt    12 May 1858  pg 532
WIFE:  
CH:   Anders Jacobsen myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Marie Sorensdtr 64 i Asminderup    14 May 1858  pg 532
HUSB:  Niels Hansen aftgsmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen aftgsmd 65 i Folleslov      16 May 1858  pg 532
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Hansdtr 76 enke i Gudmindrup  26 Apr 1858  pg 533
HUSB:  Hans Madsen hmd (dod)
by: Lars Olsen hmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Dorthe Nielsdtr 58 i Horve    27 Apr 1858  pg 533
HUSB:  Jens Larsen hmd
3 CH:  Lars Jensen 21
     Niels Jensen 24
     Karen Jensdtr 26
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Nielsen aftgsmd 72 or 62 i Steenstrup   28 apr 1858  pg 533
CH:   Lars Hansen hmd i Honsinge
     Peder Hansen hmd i Honsinge
     Stine Hansdtr = Rasmus Andersen hmd i Steenstrup
     Sidse Marie Hansdtr = Jens Jacobsen hmd i Blekingelyng?
by: Jens Andersen i Steenstrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Hansen gmd 62 i Nakke  29 Apr 1858   pg 533
WIFE:  Lucie Nielsdtr
CH:   Hans Hansen myndig
     Karen Hansdtr = Andreas Nielsen gmd i Rorvig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Thomas Christophersen fattig 77 i Skippinge  1 May 1858   pg 533
CH:   Hans Albrecht Thomasen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Lars Pedersen aftgsmd 64 i Overby   8 May 1858   pg 533
by: Morten Jensen hmd i Overby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Bodil Larsdtr aftgsenke i Riir    9 Apr 1858   pg 534
HUSB:  Christen Nielsen (dod)
by: Peder Henrichsen hmd i Ordrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Larsdtr fattig enke i Bjergene      9 Apr 1858   pg 534
HUSB:  Peder Larsen (dod)
4 CH:  umyndige
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Karen Jensdtr 74 i Jyderup  16 Apr 1858   pg 534
HUSB:  Niels Jensen 
CH:   Niels Nielsen myndig
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Larsen aftgsmd 82 i Gundestrup      16 Apr 1858  pg 534
WIFE:  Dorthe Olsdtr
CH:   Bodil Jensdtr = Mads Madsen hmd i Holmstrup?
by: Hans Jensen hmd i Gundestrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Henrich Nielsen aftgsmd 76 i Yderby      18 Apr 1858  pg 534
by: Lars Larsen hmd i Yderby
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Nielsen tjenestekarl 26 i Folleslov    21 Apr 1858  pg 534
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jorgen Gottlieb inds 69 i Folleslov      22 Apr 1858  pg 534
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Sidse Larsdtr 72 almis.enke i Folleslov    23 Apr 1858  pg 534
HUSB:  Frederich Danielsen hmd (dod)
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Inger Jensdtr 46 i Storeklinte    30 Mar 1858  pg 535
HUSB:  ... Rasmussen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Knud Peter Holm cand.medicien 41 i Ellingegaard    1 Apr 1858   pg 535
by: Holm propr.
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Andersdtr 70 aftgsenke i Anneberghuse   3 Apr 1858   pg 535
HUSB:  Johan Pedersen hmd (dod)
by: Niels Nielsen hmd i Anneberghuse
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Olsen aftgsmd 76 i Glostrup   4 Apr 1858   pg 535
by: Niels Larsen hmd i Glostrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Pedersen aftgsmd 82 i Gudmindrup     8 Apr 1858   pg 535
by: Anders Pedersen gmd i Gudmindrup
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Maren Pedersdtr 62 i Anneberghuse   15 Mar 1858  pg 536
HUSB:  Anders Jensen gl. hmd
9 CH:  Peder Andersen tiene i Khvn
     Christen Andersen tiene i Khvn
     Ane Marie Andersdtr = Hans Andersen hmd i Nakke
     Karen Andersdtr = Sivert Christiansen hmd i Gjelstrup
     Inger Margrethe Andersdtr = Jens Andersen mollersvend i Asnaes
     Ellen Kirstine Andersdtr tiene i Nykjobing
     Bolette Sophie Andersdtr tiene i Rorvig
     Rikke Andersdtr hiemme
     Anders Andersen 21 tiene i Nykjobing
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Mads Eriksen hmd 64 i Bjergene    18 Mar 1858  pg 536
WIFE:  Ane Eriksdtr
BRO:   Jens Eriksen
SODSK:
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christen Jacobsen skrodder hmd 54 i Ulstrup  21 Mar 1858  pg 536
WIFE:  Karen Christiansdtr
9 CH:  Peder Jacobsen 24
     Lars Jacobsen 20
     Karen Johanne Jacobsdtr 17
     Maren Sophie Jacobsdtr 14
     Christiane Jacobsdtr 12
     Ellen Kirstine Jacobsdtr 9
     Christian Jacobsen 7
     Niels Jacobsen 5
     Christopher Jacobsen 2
BRO:   Anders Jacobsen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ane Kirstine Sorensdtr 69 i Preilerup     18 Mar 1858  pg 536
HUSB:  Jeppe Andersen hmd
CH:   Soren Jeppesen hiemme uumyndig?
     Kirsten Jeppesdtr ugift
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Jens Peter Jensen 27 i Klinthuse   21 Mar 1858  pg 536
MODER:  ... enke = afg. Jens Hansen hmd
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jorgensen hmd 78 i Ellingehuse      22 Mar 1858  pg 536
CH:   Kirsten Nielsdtr = Peder Jensen hmd i Svinninge
     Sophie Nielsdtr = Niels Larsen i Ellingehuse
     Marie Nielsdtr = Niels Larsen i Ellingelyng
by: Hans Jensen hmd i Ellingelyng
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Hans Christiansen aftgsmd 80 i Aastofte    24 Mar 1858  pg 536
by: Jens Jensen gmd i Tolsager
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Pedersen aftgsmd 76 i Holkerup     19 Feb 1858  pg 537
CH:   Peder Andersen  of age
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Niels Jensen aftgsmd 84 i Kollekolle      24 Feb 1858  pg 537
by: Hans Nielsen gmd i Kollekolle
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Anders Justesen aftgsmd 66 i Horve  28 Feb 1858  pg 537
WIFE:  
CH:   Ane Andersdtr = Niels Jensen gmd i Horve
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Ole Jensen fattig 77 i Stareklinte  28 Feb 1858  pg 537
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Christine Andreasdtr 60 aftgenke i Anneberghuse    5 Mar 1858   pg 537
HUSB:  Boje Fink (dod)
CH:   Peder Bojesen
[Dragsholm Birk, Holbek - skiftpr; Book 5 1847-1859; FHL film 41135]

Stine Niel