HOME & Probate List Egense Gods (Valnaesgaard), Maribo - skifteprotokol
  

     Egense Gods (Valnaesgaard), skifteprotokol
     Book 1 1766-1807 FHL film 41138 (no index)
      by Aurelia Clemons 12/6/05

Frederich Johansen inderste hos Hans Rasmussen hmd's enke i Alstrup   23 Oct 1766  pg 1
2WIFE:  Karen Andersdtr (signed: Karen Hansdtr & Karen Andersdtr )
CH:   Anders Frederichsen hmd i No.3, Alstrup
     Dorthe Frederichsdtr = Johan Hansen hmd i V.Kippinge
     Margrethe Frederichsdtr hiemme
1WIFE:  
CH:   Magdalene Frederichsdtr tiene i Brarup
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Rasmusdtr i No.6 i V.Kippinge      8 Dec 1767   pg 2
HUSB:  Enevold Nielsen hmd
CH:   Hans Enevoldsen 10
     Rasmus Enevoldsen 6
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Raad bmd i grd No.11 i V.Kippinge    2 Apr 1768   pg 4
2WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Maren Nielsdtr 23
     Karen Nielsdtr 22
     Rasmus Nielsen 19
     Kirsten Nielsdtr 18
     Peder Nielsen 12
     Ane Margrethe Nielsdtr 7
1WIFE:  
CH:   Niels Nielsen 27
wgd: Peder Rasmussen bmd i O.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jeppe Sorensdtr hus No.3 i V.Kippinge     14 Apr 1768  pg 6
2WIFE:  Maren Pedersdtr
1WIFE:  
CH:   Soren Jeppesen 7
     Bodil Jeppesdtr 5½
wgd: Jens Andersen Brun hmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jorgen Pedersen inderste i Alstrup  11 Jun 1768  pg 8
WIFE:  Ane Mogensdtr
CH:   Johanne Jorgensdtr = Ole Rasmussen Stub hmd i Alstrup
     Ellen Cathrine Jorgensdtr 27
     Mogens Jorgensen (dod)
      CH: Margrethe Mogensdtr
     Peder Jorgensen (dod)
      2CH: Karen Pedersdtr 11
         Peder Pedersen 6½
guard: Ole Strange sognefoged i O.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Kirsten Rasmusdtr pigen i Gaard No.7 i Vaalse     23 Jun 1768  pg 10
FADER:  Rasmus Stub sognefoged i gaarden No.7 i Vaalse (dod - 25 Jun 1766)
MODER:  Karen Rasmusdtr = STIFFAD: Ole Gregersen nu bmd of gaard
BRO:   Anders Rasmussen hiemme
SIS:   Ane Rasmusdtr = Hans Larsen Lollike sognefoged i Vaalse
     Karen Rasmusdtr hiemme
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Kirsten Hansdtr i huset No.9, Vaalse      30 Dec 1768  pg 11
HUSB:  Niels Jensen smed
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Johanne Marie Eriksdtr i huset No.12, Alstrup     16 Feb 1769  pg 14
CH:   Morten Mortensen 11 hos STIFFAD Mogens Jensen Holse i Alstrup
     ... Mortensdtr (dod)
      CH: Bodil Christensdtr 12 hiemme hos FADER Christen Jensen i Alstrup
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Pedersen inderste ungkarl gl. hos Christen Jensen i Alstrup    16 Feb 1769  pg 16
BRO:   Jorgen Pedersen (dod)
      4CH: Mogens Jorgensen (dod)
          CH:  Margrethe Mogensdtr 11
         Peder Jorgensen (dod)
          CH:  Peder Pedersen 7½
             Karen Pedersdtr 11
         Johanne Jorgensdtr = Ole Rasmussen Stub hmd No.5 i Alstrup
         Ellen Cathrine Jorgensdtr ugift hiemme
SIS:   Margrethe Pedersdtr (dod) = Jens Christensen i No.20, Alstrup
      3CH: Christen Jensen bmd i gaarden No.11, Alstrup
         Bodil Jensdtr = Mogens Jensen Holse bmd i gaarden No.14, Alstrup
         Cathrine Jensdtr = Rasmus Lollike i gaarden No.18, Alstrup
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Christen Hansen skomager i gaarden No.3-4, Alstrup  16 Feb 1769        pg 22
WIFE:  Sidsel Rasmusdtr
MODER:  ... enke = afg. Hans Rasmussen i gaarden No.9, Alstrup
2 BRO:  Rasmus Hansen Smed gmd i No.5, Alstrup
     Jens Hansen hiemme
WIFE.FAD: Rasmus Mogensen bmd i gaarden No.1, V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Anna Maars inderste i gaarden No.14, Vaalse  2 Jun 1769   pg 27
HUSB:  Anders Jeppesen (dod)
CH:   Hans Andersen 17
     Kirsten Andersdtr = Peder Maar bmd i No.14, Vaalse (? Peder Mortensen )
guard: Christen Pedersen Hiulmand i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Los i huset No.7, Alstrup    6 Jun 1769   pg 29
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Morten Los hmd i Gundslov
     Frederich Los hmd i Alstrup & soldat med Norsk Liv-regmt
     Kirsten Nielsdtr tiene i Alstrup
wgd: Rasmus Lolege
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Bosen huset No.?, Vaalse     15 Nov 1769  pg 31
WIFE:  Magdalena Rasmusdtr
CH:   Rasmus Larsen
     Karen Larsdtr
wgd: Jens Jacobsen Vaever bmd i No.17, Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Raad i gaarden No.3-4, Alstrup      18 Nov 1769  pg 33
WIFE:  Ane Hansdtr
½BRO:  Rasmus Nielsen
     Peder Nielsen
½SIS:  Karen Nielsdtr = Lars Raad bmd i V.Kippinge
     Karen Nielsdtr ugift
SIS:   Kirsten Nielsdtr ugift
½SIS:  Ane Margrethe Nielsdtr ugift
FADER:  Niels Raad i V.Kippinge (dod)
WIFE.FADER: Hans Gremmer i O.Kippinge
guard: P. Teisen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jeppe Larsen Moller i gaarden No.13, Alstrup      7 Nov 1769   pg 38
WIFE:  Engel Peitersdtr
CH:   Lars Jeppesen 11
     Anders Jeppesen 7
     Ane Jeppesdtr 13
guard: Rasmus Lollike bmd i Alstrup
wgd: Henning Lollike bmd i No.7, Egense / P. Teisen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Bosen i gaarden No.1, V.Kippinge    8 Feb 1770   pg 43
2WIFE:  Ane Mortensdtr
CH:   Sidsel Rasmusdtr enke = afg. Christen Skomager i gaarden No.3-4, Alstrup
1WIFE:  
CH:   Albret Rasmussen gmd i No.4, V.Kippinge
     Mogens Rasmussen gmd i No.31, Vaalse
     Ane Rasmusdtr = Jens Jeppesen i gaarden No.7, V.Kippinge
     Sille Rasmusdtr ugift & gobroklig
wgd: Peter Teisen skoleholder i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Christen Skoemager i Alstrup     12 Jul 1770  pg 50
WIFE:  Ane Rasmusdtr
HEIRS:  Hans Fynbo
     Peder Hugge (signed: P.O.S.H.)
     Ole Strange for sin moders vegne, alle i Alstrup
wgd: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Jorgensdtr enke i Alstrup     12 Jul 1770  pg 52
HUSB:  Jorgen Pedersen inderste (dod)
CH:   Mogens Jorgensdtr (dod)
      CH: Margrethe Mogensdtr
     Peder Jorgensen (dod)
      CH: Peder Pedersen
         Karen Pedersdtr
     Johanne Jorgensdtr = Ole Rasmussen Stub hmd i Alstrup
     Ellen Cathrine Jorgensdtr ugift hos svoger Ole Stub
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Snedker hmd i No.7, Alstrup  12 Jul 1770  pg 54
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jorgen Rasmussen 24 tien Anders Dover bmd
     Ip Rasmussen 20 tien Mogens HOlse
     Karen Rasmusdtr 15
guard: Hans Simonsen Fynbo
wgd: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Ipsen i gaarden No.9, Egense   15 May 1770  pg 57
2WIFE:  Karen Nielsdtr
1WIFE:  
CH:   Rasmus Hansen 22
     Elisabeth Hansdtr 24
guard: Lars Pedersen gmd i No.16, Vaalse
wgd: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Bodil Larsdtr i huus No.7, V.Kippinge     23 Feb 1770  pg 62
2HUSB:  Hans Rasmussen Skraeder hmd
CH:   Lars Hansen
1HUSB:  
CH:   Erik Olsen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Rasmusdtr i Egense    30 Jun 1770   pg 65
HUSB:  Mads Axelsen inderste
BRO.CH: Ole Christensen tiene i Vaalse
     Bodil Christensdtr = Niels Olsen gmd i O.Kippinge
     Ane Christensdtr tiene i Lundby
guard: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Diderik Olsen i gaarden No.10, Egense     25 Jul/31 Oct 1770   pg 68
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Ole Dideriksen 3
     Cathrine Dideriksdtr 7
     Ane Margrethe Dideriksdtr 24 wks
guard: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
wgd: Lars Nielsen Lollike i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Mads Rasmussen i gaarden No.4, Vaalse     24 Mar/10 Nov 1770   pg 74
WIFE:  Elisabeth Lennertsdtr
CH:   Rasmus Madsen 22 tien hiemme
     Lucia Madsdtr tiene i Nyekiobing
     Eleonora Madsdtr 24 hiemme
     Hedvig Madsdtr hiemme
wgd: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Anders Mortensen bmd i gaarden No.13, Alstrup     28 Apr/19 Jul 1770   pg 79
WIFE:  ...   (=2. Ole Larsen )
MODER:  ... = STIFFFAD: Hans Bonde gmd i O.Kippinge ( he signed: H.S.B.)
BRO:   Jens Mortensen tiene bemt Hans Bonde
SIS:   Maren Mortensdtr tiene gemt Hans Bonde
wgd: Christen Jensen i Alstrup
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Mads Jensen Skraeder hmd i No.5, Vaalse    25 Apr/25 Jun 1771   pg 86
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Peder Madsen 21
     Ane Madsdtr enke = afg Ole Jensen i Comelov/Lomelov?
     Kirsten Madsdtr 18 hiemme
     Ellen Madsdtr 16 hiemme
guard: Michel Hansen bmd i Vaalse
wgd: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lisbeth Lorentsdtr i huset No.17, Vaalse       25 Apr/25 Jun 1771        pg 88
HUSB:  Hans Rasmussen Skraeder hmd 
HEIRS:  Lisbeth ... = ... i Kraghauge
     sister of above - name unknown
guard: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Hansdtr i huuet No.10, Vaalse   13/20 Jun 1771 pg 91
2HUSB:  Christen Stub hmd (signed: C.H.S.)
1HUSB:  Hans Moller
CH:   Hans Hansen (dod efter moder)
1HUSB.CH: Jens Hansen Moller soldat hmd i Vaalse
     Ane Hansdtr = Rasmus Andersen hmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Peitersdtr i huset No.2, Vaalse     12 Jun 1771  pg 95
HUSB:  Hans Pedersen Skoemager hmd
2 CH:  Ane Magdalene Hansdtr 3 days
     Maren Hansdtr 1
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Hansdtr i Egense    10/20 Jun 1771 pg 97
2HUSB:  Peder Bruntofte inderste (signed: P.J.S.B.)
CH:   Jens Pedersen 8
1HUSB:  Morten Loiemand
CH:   Ane Mortensdtr 12
guard: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Mads Axelsen inderste i Egense    19 Jun 1771  pg 98
WIFE:  Kirsten Jensdtr
guard: Rasmus Clausen gmd i No.5, Egense
wgd: Hans Lollike sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Peder Hansen Smed i gaarden No.3, V.Kippinge      8 Jun/18 Jul 1771    pg 99
3WIFE:  Maren Nielsdtr  (=2. Jeppe Hansen i Vaalse)
CH:   Christiane Pedersdtr 4½
1WIFE:  
CH:   Hans Pedersen Stub gmd i No.7, Vaalse
2WIFE:  
CH:   Ane Pedersdtr 18
     Jorgen Pedersen 17 tiene i hiemme
     Kirsten Pedersdtr 10 hiemme
wgd: Albret Rasmussen gmd i No.4, V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Zacharias Rasmussen = Bodil Mortensdtr hmd i No.1, V.Kippinge      21 May/18 Jul 1771   pg 106
HIS.FAD:     Rasmus Ellehauge inderst i huset No.1
HER.MOD:     Karen Mogensdtr inderst hos Anders Vaever i Alstrup
HER.BRO:     Rasmus Skytte hmd i Brarup
HER.SIS:     Karen Mortensdtr = Anders Vaever bmd i Alstrup (he signed: A.O.S.V.)
     Johanne Mortensdtr = Frederich Los hmd i Alstrup
     Inger Mortensdtr tiene Anders Vaever ibm.
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Giertrud Nielsdtr pige tiene hos Hans Fynbo gmd i No.17, Alstrup    5 Dec 1770/18 Jul 1771 pg 108
BRO:   Lars Nielsen tien i Sundbye
SIS:   Maren Nielsdtr tiene boemd Jens Hansen i No.9, Alstrup
     Ane Nielsdtr tiene i Eskildstrup
     Elisabeth Nielsdtr tiene Rasmus Smed i Alstrup
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Hansen Skraeder i gaarden No.8, Egense      17 Jun/18 Jul 1771   pg 111
HUSB:  Agt Olsdtr
CH:   Hans Nielsen 22
     Johanne Nielsdtr = Henrich Pedersen smed i O.Kippinge
wgd: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Mogens Olsen inderste i Vaalse    23 Jun/18 Jul 1771   pg 113
WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   Ane Mogensdtr 1½
wgd: Hans Lollike i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Inger Rasmusdtr i huset No.25, Vaalse     d.23 Jun/26 Jul 1771  pg 115
HUSB:  Soren Nielsen Speil hmd
CH:   Niels Sorensen tiene hos en vaever i Maribo
     Hans Sorensen tiene Hans Mortensen i Vaalse
guard: Hans Lollike sognfogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Jensdtr i Vaalse     12/26 Jul 1771 pg 118
TROLOVED: Hans Rasmussen Skraeder hmd
BRO:   Morten Jensen i N.Vedby (dod)
      CH: Lars Mortensen
         Kirsten Mortensdtr
SIS:   Cathrine Jensdtr tiene Ole Gregersen i Vaalse 
HUSB.1WIFE: Lisbeth Lorentzdtr (dod)
guard: Hans Lollike sognfogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Nielsen Reve i gaarden No.9, Vaalse    d.1 Aug/19 Sep 1771  pg 119
HUSB:  Karen Cornelisdtr
BRO:   Hans Nielsen hmd i No.20, Vaalse
SIS:   Ellen Nielsdtr = Rasmus Nielsen Sommer i gaarden No.11, Vaalse
     Maren Nielsdtr (dod) = Soren Skomager (dod) i gaarden No.4, Egense
      CH: Hans Sorensen 22 tiene praest Hr. Flor here paa staedet
         Christen Sorensen hmd i No.2, Egense (signed: C.S.S.)
wgd: Hr. Flor (signed: L. Floor)
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Hansen Smed i gaarden No.5, Alstrup   d.9 Aug/16 Oct 1771  pg 124
WIFE:  Johanne Jensdtr (=2. Peder Rasmussen landsoldat )
CH:   Jens Rasmussen 8
     Hans Rasmussen 6
     Rasmus Rasmussen 4
     Birthe Rasmusdtr 6 wks
wgd: Anders Olsen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Nielsdtr enke i huset No.7, Alstrup    15 Jan/15 Oct 1771   pg 129
2HUSB:  Niels Los (dod)
1HUSB:  Hans Reve
CH:   Maren Hansdtr = Lars Michelsen hmd i No.7, Alstrup
     Margrethe Hansdtr tiene i Vaalse
? Jens Hansen Reve
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Clausen Erebo i gaarden No.2, Vaalse   21 Oct 1771/9 Jan 1772 pg 131
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Claus Larsen 5
     Sidsel Larsdtr 1½
wgd: Hans Lollike sognfogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jens Obo/AEbo = Ane Nielsdtr i huset No.1, V.Kippinge      31 May 1771/9 Jan 1772 pg 137
CH:   Johanne Jensdtr 3½
HER.1HUSB: Ole Pedersen (dod) = 1. Ane Rasmusdtr (dod) (child of this 1st md: Karen Olsdtr tiene i O.Kipping)
HER.CH: Peder Olsen 
guard: Hans Nielsen Hugge i Vaalse / Peder Vaever i Ravnse & Morten Larsen hmd i Alslov
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Hansen Skomager hmd i No.12, Vaalse   d.1 Nov 1771/2 Apr 1772     pg 142
WIFE:  Ane Malene Pedersdtr
CH:   Ane Malene Rasmusdtr
WIFE.BRO: Hans Pedersen Skomager i Vaalse
wgd: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Bodil Olsdtr Keis indersted i huus No.2, Vaalse    d.26 Jul 1771/26 Mar 1772    pg 144
CH:   Sophie Keis = Morten Gren bmd i No.2, Egense
     Ole Jacob Keis hmd i No.4, Vaalse (signed: Ole Kaisen )
     Karen Rittersdtr Keis (dod) = Hans Pedersen Skoemager hmd i No.2, Vaalse
      CH: Ane Magdalene Hansdtr
         Maren Hansdtr
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Sophie Magdalene Keis i gaarden No.2, Egense      26 Mar 1772  pg 148
HUSB:  Morten Larsen Gren gmd
CH:   Birthe Cathrine Mortensdtr 19
MODER:  Bodil Keis (dod 23 Jan 1771?)
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jens Caspersen hmd i No.14, Vaalse  d.26 Feb/26 Mar 1772  pg 153
WIFE:  Karen Madsdtr
½BRO:  Lennert Jorgensen tiene i Sortso
     Rasmus Jorgensen (dod)
      CH: i Gundslov sogn
     ... Jorgensen i Khvn
WIFE.BRO: Hans Madsen Hiulmand bmd i gaarden No.1, Vaalse
guard: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Pedersdtr i huset No.7, Vaalse  23 Apr 1772  pg 155
2HUSB:  Niels Vinter hmd
1HUSB:  
CH:   Ole Pedersen
guard: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Bodil Jacobsdtr ugift hos Rasmus Reve gmd i gaarden No.9, Vaalse    d.16 Jan/23 Apr 1772  pg 157
FARBRO: Lars Bosen hmd ii No.3, Vaalse (dod)
      CH: Lars Larsen 11
         Karen Larsdtr 15
FARSIS: Margrethe Rasmusdtr = Rasmus Pedersen Jesse hmd i No.15, Vaalse
MORSIS: Ane Hansdtr (dod)
      CH: Karen Jensdtr = Troels Dreisen bmd i No.14, Vaalse
         Kirsten Jensdtr (dod) = 1. Jacob Jespersen =2. Mads Jespersen bmd i No.23, Vaalse
          CH:  Ane Jacobsdtr 15
             Stine Madsdtr 11
MOR½SIS:     Maren Hansdtr = Hans Madsen Hiulmand bmd i No.1, Vaalse
     Karen Hansdtr (dod)
      CH: Kirsten Andersdtr = Ole Erebo bmd i No.2, Vaalse
     Kirsten Hansdtr (dod)
      CH: Karen Nielsdtr = Jens Jacobsen Vaever bmd i No.16, i Vaalse
         Ane Nielsdtr = Claus Olsen Kiep gmd i N.Grimmelstrup
FAR½BRO:     ... (dod)
      CH: Jens Vaever hmd i Taarup
         Hans Thomasen gmd i No.31, Vaalse (dod)
          CH:  Rasmus Hansen 16
             Karen Hansdtr 15
             Maren Hansdtr 12
         Karen Rasmusdtr = Lars Jensen Moller gmd i No.36, Vaalse
STIFFAD:     Lars Nielsen
? Lars Nielsen Reve (signed also)
? Rasmus Reeve
guard: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Davidsen Vaever = Maren Larsdtr i huset #4, V.Kippinge  14 Nov 1771/16 Jul 1772     pg 162
CH:   Lars Hansen 15
guard: Jens Hansen Reve hmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jacob Jensen i gaarden No.25, Vaalse      d.25 Jul/15 Oct 1772  pg 167
WIFE:  Margrethe Mortensdtr
CH:   Jens Jacobsen Vaever bmd i gaarden NO.16, Vaalse
     Morten Jacobsdtr 27 tiene hiemme
     Jorgen Jacobsen landsoldat hiemme
     Karen Jacobsdtr 20 tiene hiemme
     Ellen Jacobsdtr 16 hiemme
     Kirsten Jacobsdtr hiemme
wgd: Hans Lollike sognfogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ole Hansen Clausen i gaarden No.35, Vaalse   18 Mar/29 Oct 1772   pg 173
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Niels Olsen 17
     Ane Olsdtr = Hans Skraeder hmd i No.17, Vaalse (signed: H.R.S.S.)
     Sidsel Olsdtr tiene i Vaalse
wgd: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Olsdtr i Vaalse     d.19 Apr/19 Nov 1772  pg 177
HUSB:  Lars Mortensen inderst
BRO:   Niels Jespersen inderste i Vaalse
BRO.CH: Ane Michelsdtr = Peder Hollender hmd i Vaalse
     Karen Michelsdtr tiene Rasmus Sommer i Vaalse
BRO.SON.SON: Troels Dreisen bmd i Vaalse
BRO.CH: Ole Jespersen bmd i Vaalse
guard: Hans Lollike sognfogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Jensen inderste i Vaalse     22 Feb/27 Nov 1772   pg 178
WIFE:  Sidsel Hansdtr
CH:   Hans Jensen 10
     Jens Hansen 4
     Bodil Hansdtr 11
wgd: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Thomasdtr i huset No.24, Vaalse     27 Nov 1772  pg 179
HUSB:  Hans Rytter
CH:   Maren Rasmusdtr = Peder Rasmussen inderste i Gundslov
     Dorothea Rasmusdtr = Gerhard vaever hmd i Norre Alslov
     Ane Rasmusdtr tiene i Alstrup
     Kirsten Rasmusdtr tiene i Vaalse
guard: Hans Lollike sognfogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Kirsten Jensdtr i No.23, Vaalse    d.12 Apr/10 Dec 1772  pg 181
2HUSB:  Mads Larsen Jespersen bmd
CH:   Stine Madsdtr 12
1HUSB:  Jacob Jespersen
CH:   Ane Jacobsdtr 15
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Jorgensen marbvogter inderste i Vaalse  10 Dec 1772  pg 185
WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Niels Hansen hmd i No.7, Vaalse
     Maren Hansdtr hiemme
wgd: Hans Lollike sognfgd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Mads Jespersen i gaarden No.23, Vaalse     d.22 Feb/25 Mar 1773  pg 186
2WIFE:  Else Jrd         (?=2. Morten Hansen Sommer )
1WIFE:  
CH:   Stine Madsdtr
wgd: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Giertrud Nielsdtr pige hos stivmoder i gaarden No.35, Vaalse  25 Mar 1773  pg 191
STIFMOD:     .... enke = afg. Ole Clausen i No.35, Vaalse
½SIS:  Karen Nielsdtr
FADER:  Niels Mortensen = Maren Larsdtr (dod - 19 Mar 1738) =2. STIFMOD: .... enke = afg. Ole Clausen i No.35, Vaalse
guard: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Jensen Moller i gaarden No.36, Vaalse   25 Mar 1773  pg 192
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Rasmus Larsen Moller 26 hiemme
     Jens Larsen Moller hmd i No.23, Vaalse
     Maren Larsdtr = Hans Mogensen i Egense
     Margrethe Larsdtr 25 hiemme
     Kirsten Larsdtr 10
wgd: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Caroline Mortensdtr i huset No.4, Vaalse    d.19/25 Mar 1773    pg 197
HUSB:  Ole Jacob Keis hmd
CH:   Karen Olsdtr
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

... i huset No.27, Vaalse  d.1 Nov 1773  pg 200
HUSB:  Jens Hansen Moller
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Larsdtr i No.3, Egense     d.11 Nov/23 Dec 1773  pg 200
HUSB:  Hans Mogensen bmd
CH:   Ane Hansdtr
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Margrethe Larsdtr i No.5, V.Kippinge      d.29 Nov/23 Dec 1773  pg 205
HUSB:  Morten Hansen Krog hmd
CH:   Lars Mortensen 15
     Johanne Mortensdtr = Jens Larsen Moller hmd i No.23, Vaalse
     Dorothea Mortensdtr = Christen Sorensen hmd i No.2, Egense
     Maren Mortensdtr 16 tiene i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ole Smed hmd i No.28, Vaalse     2 Mar 1774   pg 206
WIFE:  
HEIR:  ... = Christopher Larsen bmd i Klodskov
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Knud Larsen Vaever i gaarden No.24, Vaalse   25 Jun 1774  pg 206
WIFE:  Margrethe Jorgensdtr
FADER:  Laurits Jorgensen Brygger i Onslov
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Gotfred Mylhausen snedker i huset No.3, Vaalse    4 Jan/24 Mar 1774     pg 206
WIFE:  Maren Ipsdtr
BRO:   Ernst Mylhausen Smed i Klodskov, Falster
     Bertel Mylhausen (dod)
      CH: Margrethe Mylhausen hos MORMOD Mestermands enke i Kraghauge
     Christian Mylhausen i Khvn
wgd: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Vinter hmd i No.7, Vaalse    27 Dec 1774  pg 211
WIFE:  Agt Olsdtr
HEIR:  Rasmus Andersen hmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Bodil Clausdtr i No.29, Vaalse    d.11 Nov 1774/19 Jan 1775    pg 212
HUSB:  Hans Larsen Nicolai bmd
3 CH:  Lars Hansen nu faester af gaarden
     Claus Hansen
     Niels Hansen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Kirsten Hansdtr i No.30, Vaalse    16 Dec 1774/19 Jan 1775     pg 217
2HUSB:  Morten Jensen Thomasen bmd
CH:   Bodil Mortensdtr 11
     Ane Mortensdtr 9
     Gunder Mortensdtr 6
1HUSB:  Hans Thomasen
CH:   Rasmus Hansen 18
     Karen Hansdtr 17
     Maren Hansdtr 15
guard: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Jacob Muller/Miiller hmd i No.22, Vaalse     d.28 Nov 1774/19 Jan 1775    pg 222
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   all dead
guard:  Hans Hiulmand bmd i gaarden No.1, Vaalse (signed: H.M.S.H)
wgd: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Jespersen inderste i Vaalse   17 Nov 1774/19 Jan 1775     pg 225
WIFE:  Johanne Jensdtr
BRO.CH: Ole Jespersen bmd i gaarden No.21, Vaalse
BRO.SON.SON: Troels Dreisen bmd i gaarden No.14, Vaalse
       Rasmus Jensen tiene Jacob Omand i Vaalse
BRO:   Jacob Jespersen (dod)
      CH: Ane Jacobsdtr
SIS:   ... Jespersdtr = 1. Jorgen ....  = 2. Michel Skraeder bmd i No.20, Vaalse
      CH: Rasmus Jorgensen tiene som Laqvei, Khvn
         Hans Michelsen
         Giertrud Michelsdtr - begge hiemme
         Ane Michelsdtr = Peder Hollender hmd i No.8, Vaalse
         Karen Michelsdtr = Ole Jacob Keise hmd i No.4
wgd: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ole Stub i gaarden No.32, Vaalse   30 jan 1775  pg 227
WIFE:  
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ellen Loks inderste i Egense     ?30 Jan 1775  pg 227
BRO:   Niels Lock hmd i O.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Troels Dreisen    12 Jun 1775  pg 227
WIFE:  
MODER:  ... = Hans Hugge bmd i No.10, Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Rasmussen Nebolle of Khvn 3-4 aar siden      22 Jun 1775  pg 228
WIFE:  
CH:   Ane Cathrine Hansdtr
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Sidsel Hansdtr i huset No.5, Vaalse      17 Feb 1775  pg 228
2HUSB:  Lars Mortensen inderste
1HUSB:  Hans ...
CH:   Hans Hansen
     Jens Hansen
     Bodil Hansdtr
guard: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Peder Clausen Vinter hmd i No.33, Vaalse    16 Nov 1775  pg 230
WIFE:  Agt Olsdtr
BRO:   Mogens Clausen myndig
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Christen Drage inderste tiggern    31 Jan 1776  pg 230
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Soren Jensen tommermand i huset No.1, Vaalse      8 Feb 1776   pg 230
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Soren Jensen = Margrethe Strangesdtr hmd i Vaalse   testament 12 Apr 1771/8 Feb 1776         pg 231
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Dorothea Larsdtr i Vaalse  24 Feb 1776   pg 231
HUSB:  Christian Nielsen Bodker inderste
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jeppe Hansen Smed i gaarden No.11, Egense   d.11 Mar/9 Apr 1776  pg 232
WIFE:  Stine Pedersdtr
CH:   Hans Jeppesen 9
STIFDAU:     Karen Hansdtr
     Bodil Hansdtr
BRO:   Hans Hansen i Kuedslov
guard: Jens Hansen Smed i Egense
wgd: Niels Michelsen i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Dorothea Frederichsdtr i huset No.3, Egense  28 Mar 1776  pg 236
2HUSB:  Johan Hansen Vaever hmd
CH:   Margrethe Johansdtr 9
     Frederich Johansen 4
1HUSB:  
CH:   Hans Sorensen 12
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Kirsten Larsdtr i No.10, Egense    d.23 Mar/25 Apr 1776  pg 238
2HUSB:  Ole Clausen bmd
CH:   Diderick Olsen 2
1HUSB:  Diderich Olsen (dod)
CH:   Cathrine Diderichsdtr
     Ane Margrethe Diderichsdtr
guard: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Henningsen landsoldat hmd fattig i No.22, Vaalse      d.14 Apr 1776 pg 242
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Henning Lollike bmd i gaarden No.7, Egense   d.23/25 Apr 1776    pg 243
WIFE:  Johanne Larsdtr
CH:   Hans Henningsen landsoldat hmd i No.22, Vaalse (dod)
      CH: Ane Hansdtr 1
     Anders Henningsen 26 land-rytter
     Rasmus Henningsen 24 landsoldat hiemme
     Karen Henningsdtr hiemme
wgd: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Nielsdtr i No.3, V.Kippinge   d.2/9 May 1776 pg 247
2HUSB:  Jeppe Hansen Smed bmd
1HUSB:  Peder Hansen Smed
CH:   Christiane Pedersdtr 9
guard: Jorgen Clausen i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Vaever i huset No.22, Vaalse   d.14/20 Jun 1776    pg 252
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Karen Hansdtr 8
guard: Lars Lollike bmd i No.37, Vaalse
wgd: Hans Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Kirsten Hansdtr inds i huuset No.35, Vaalse  4 Dec 1776   pg 255
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Andersdtr i huset no.12, Vaalse     21 Jan 1777  pg 255
HUSB:  Enevold Nielsen inds
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Peiter Rasmussen hmd i No.15, Vaalse      d.19 Apr 1776/7 Feb 1777    pg 255
WIFE:  (dod 8 days for hendes mand)
2 CH:  Karen Peitersdtr = Hans Olsen hmd i Vaalse
     Giertrud Peitersdtr ugift
WIFE.CH:     Ole Christensen
guard: Hans Larsen Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Ibsdtr enke i huuset No.2, Vaalse    d.13 Jan/23 Dec 1777  pg 257
HUSB:  Myelhausen snedker (dod)
guard: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Caspersen hmd i No.16, Vaalse  10 Jan/13 Nov 1778   pg 259
CH:   Karen Caspers
wgd: Rasmus Dreisen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Hansdtr i huuset No.20, Vaalse  d.25 Apr/13 Nov 1778  pg 260
2HUSB:  Ole Michelsen hmd
1HUSB:  Christen ...
CH:   Christiane Christensdtr 28 ugift
guard: Jorgen Jorgensen Vaever gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Jensen Smed i huuset No.39, Vaalse    d.15 Jan/19 Apr 1779  pg 261
HUSB:  Margrethe Hansdtr
2 CH:  Jens Nielsen 5
     Hans Nielsen 2
BRO:   Ludvig Jensen gmd i N.Vedbye
wgd: Lars Lollike gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Marie Larsdtr i gaarden No.4, Vaalse      d.9 Dec 1778/19 Apr 1779    pg 263
HUSB:  Rasmus Madsen gmd
CH:   Lisbeth Rasmusdtr 7
     Lars Rasmussen 3
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Bodil Larsdtr i huset No.22, Vaalse      24 Jan 1780  pg 266
HUSB:  Lars Pedersen Gremmer/Gremmen hmd
BRO.CH: Johan Henrich soldat i Sundbye
     Lars Andersen soldat i Sundbye
BRO:   Anders Larsen hmd skoemager i Byeskov bye, Wennerslund gods (dod)
      2CH: umyndige sonner
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Rasmusdtr i gaarden No.7, V.Kippinge    d.5 Oct 1779/12 Jan 1780    pg 268
HUSB:  Jens Jeppesen gmd
BRO:   Albret Rasmussen inds i V.Kippinge
     Mogens Jorgensen gmd i Vaalse
SIS:   Sille Rasmusdtr inds i V.Kippinge
½SIS   Sisle Rasmusdtr = Rasmus Boesen gmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Larsdtr i gaarden No.15, Vaalse     22 Mar/8 Dec 1780   pg 269
HUSB:  Lars Frandsen gmd
½BRO:  Peder Larsen tiene i Orehoved
BRO:   ( Niels Larsen - dod)
      CH: Lars Nielsen bye smed i Egense
         Kirsten Nielsdtr tiene i Wedbye
BRO.CH: Ane Kirstine ...
     Ane Marie ... begge tiene i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Andersen Prier gmd i gaarden No.2, V.Kippinge   26 Jan /6 Dec 1780   pg 271
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Peder Hansen 16
     Morten Hansen 12
     Maren Hansdtr 10
     Ane Cathrine Hansdtr 7
BRO:   Niels Andersen gmd i O.Kippinge
WIFE.BRO: Jens Kiep
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jens Hansen Reve gmd i No.8, V.Kippinge    d.25 May/6 Dec 1780  pg 272
WIFE:  Margrethe Jensdtr
7 CH:  Rasmus Reve gmd i No.6, Kippinge
     Anders Jensen gmd i No.9, Kippinge (?dod) = ... enke
     Hans Jensen tiene i gaarden No.9, V.Kippinge
     Jens Jensen 13 hiemme
     Kirsten Jensdtr = Niels Drage/Dragn gmd i No.1, V.Kippinge
     Karen Jensdtr 16
     Ane Jensdtr 11
wgd: Hans Lollike
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Anders Jensen gmd i No.9, V.Kippinge      d.22 Jun /6 Dec 1780  pg 275
WIFE:  Else Pedersdtr
BRO:   Rasmus Reve i V.Kippinge (his eldest bro)
wgd: Hans Larsen Lollike sognefogd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Mette Marie Hamejer i gaarden No.1, V.Kippinge     d.12 Jun/7 Dec 1780   pg 277
HUSB:  Niels Drage gmd
CH:   Johan Frederich Nielsen 1
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Sophie Rasmusdtr i gaarden No.6, V.Kippinge  21 Jan 1781  pg 279
HUSB:  Rasmus Jensen Reve gmd
CH:   Jens Rasmussen 9 days (?dod - age 8 wks & 5 days)
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Johanne Nielsdtr i gaarden No.1, Egense    24 Nov 1781  pg 279
HUSB:  Jens Hansen Smed gmd
BRO:   Hans Nielsen Hugge gmd
     Rasmus Nielsen Sommer gmd
½SIS:  ... = Jens Ibsen gmd i Egense
½SIS.CH:     Johanne Jensdtr 11 hos Jens Ibsen gmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Rasmusdtr i gaarden No.33, Vaalse     d.23 May/23 Nov 1781  pg 281
HUSB:  Hans Larsen Lollike sognefoged
3 CH:  Rasmus Hansen 12
     Lars Hansen 3
     Sare Hansdtr 6
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Else Larsdtr i huset No.1, V.Kippinge     26 Nov 1782  pg 284
HUSB:  Jens Bruun hmd
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Boesen gmd i No.11, V.Kippinge     d.22 Dec 1782/4 Feb 1783    pg 285
WIFE:  Sidsel Rasmusdtr
CH:   Rasmus Rasmussen 11
     Bodil Rasmusdtr 3
     Ane Rasmusdtr fodt by 19 Apr 1783
BRO:   Anders Poulsen gmd i Vaalse
wgd: Niels Drage gmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Pedersen Skovfogd i huset No.16, Vaalse      30 May 1782/14 Feb 1783     pg 288
WIFE:  Christiane Pedersdtr
3 CH:  Peder Hansen 6
     Maren Hansdtr 3
     Hans Hansen 4 mo - fodt after fader dod
REL:   Rasmus Dreisen gmd i Vaalse
wgd: Christen Hansen sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Mortensen hmd i huset No.7, Vaalse    2 May 1782/4 Feb 1783 pg 289
WIFE:  Kirsten Madsdtr
REL:   Christen Hansen sognefogden i Vaalse
wgd: Peder Madsen Skraeder hmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Christian moller of Lundbye, dod i No.2, Egense  d.9 Jan/20 Mar 1782   pg 290
CH:   Mette Hansdtr = Lars Nielsen Smed hmd i No.2, Egense
     Jorgen Hansen i Mark Mollen, Nyekiobing
     Johannes Hansen hmd i Vaalse   ( Johan Hansen )
     Karen Hansdtr = Anders Krog gmd i Slosse, Lolland
     Ane Hansdtr tiene i Nobbele gaard, Falster
     Rasmus Hansen hmd i Onslov/Sorup
SON.SON:     Hans Erends abt 9 i Ravnse
guard: Henrich Nicolaisen i Skance huuset, Nyekiobing
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Larsen Lollike i gaarden No.33, Vaalse  18 Sep 1782/14 Oct 1783     pg 294 1783/#5
CH:   Lisbeth Hansdtr = Niels Michelsen gmd i No.28, Vaalse
     Rasmus Hansen 12
     Sare Hansdtr 7
     Lars Hansen 3
BRO.CH: Lars Christophersen gmd i Kloskov
guard: Christen Hansen i Vaalse 
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Malene Pedersdtr i huset No.18, Vaalse   24 Feb/16 Oct 1783   pg 296 1783/#6
2HUSB:  Rasmus Jensen
3 CH:  Niels Rasmussen 9
     Jens Rasmussen 7
     Morten Rasmussen 4
1HUSB:  
CH:   Ane Malene Rasmusdtr 15
BRO:   Hans Pedersen hmd i No.1, Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Giertrud Christensdtr i huuset No.2, Vaalse  15 Jand/16 Oct 1783  pg 298 #7
HUSB:  Peder Rasmussen hmd
CH:   Niels Pedersen 4
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Rasmusdtr i gaarden No.11, V.Kippinge   26 Apr 1784  pg 299 #1
MODER:  Sidsel Rasmusdtr = STEDFAD: Lars Hansen gmd
FADER:  Rasmus Boesen (dod)
      CH: Rasmus Rasmussen
         Bodil Rasmusdtr
FARBRO: Anders Poulsen gmd i No.34, Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

... i huuset i Redsle Skov  20 Sep 1784   pg 299 #2
HUSB:  Peder Madsen skovfogden
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Act Olsdtr i huuset No.36, Vaalse   9 Dec 1783/8 Jan 1784  pg 300 #3
2HUSB:  Hans Nielsen Winter hmd
1HUSB:  Niels Vinter hmd i No.7, Vaalse - fra gaarden No.8, Egense (?dod 1772)
CH:   Hans Nielsen Skraeder gmd i Egense
     ... Hansdtr (dod)
      CH: Ole Frederichsen 15 hos grovsmed Niels Pedersen i Saxkiobing
         Malene Frederichsdtr 18 tiene Lars Frandsen gmd i Vaalse
guard: Ole Kaader hmd i O.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Pedersdtr i gaarden No.6, Egense      10 Mar/4 Nov 1784   pg 302 
HUSB:  Hans Rasmussen gmd
CH:   Peder Hansen 2½
     Inger Hansdtr 4
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Rasmusdtr i gaarden No.6, Vaalse     14 Jul/4 Nov 1784   pg 304 #5
HUSB:  Rasmus Hemmingsen gmd
CH:   Rasmus Rasmussen 3
BRO:   Anders Rasmussen
guard: Christen Hansen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Rasmusdtr i gaarden No.3, Egense     14 Jan/25 Nov 1785   pg 307 #1
HUSB:  Rasmus Hansen gmd
2 CH:  Ane Rasmusdtr 3
     Karen Rasmusdtr 1
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Hansdtr i gaarden No.1, Vaalse      4 Sep/25 Nov 1785   pg 311 #1
HUSB:  Hans Madsen Hiuelmand gmd
½BRO:  Rasmus Hansen (dod)
SIS:   Karen Hansdtr (dod)
     Kirsten Hansdtr (dod)
½SIS:  Ane Hansdtr (dod)
guard: Christen Hansen & Niels Michelsen gmd i Vaalse, Lars Hansen Smed gmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Andersen Green gmd i gaarden No.2, Egense     25 Aug/25 Nov 1785   pg 315
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Anners Hansen 3 (? Anders Hansen )
½BRO:  Michel Maarsen hmd i Vaalse
wgd: Jens Hansen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Lollike gmd i No.37, Vaalse   1 May 1786/15 May 1787 pg 319 #1
WIFE:  Maren Hansdtr
7 CH:  Hans Larsen 15 hiemme
     Jorgen Larsen 11 tiene i Vaalse
     Niels Larsen 8 hiemme
     Soren Larsen 6
     Ane Marie Larsdtr = Hans Brodt gmd i Vaalse
     Margrethe Larsdtr 18 tiene Troels Sommers enke i Vaalse
     Kirsten Larsdtr 11 hiemme
guard: Rasmus Sommer & Morten Hansen Sommer i Vaalse (signed R.N.S.S.)
wgd: Jens Hansen Lollike i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Morten Prier/Srier/Erier gmd i No.2, V. Kippinge    21 Jun 1786/15 May 1787     pg 321 #2
WIFE:  Ane Hansdtr
½SIS:  Karen Olsdtr = Jens Hansen Kiep gmd i Egense
½BRO:  Claus Larsen 22 tiene i Egense
½SIS:  Sidsel Larsdtr 20 tiene 
wgd: Rasmus Jensen gmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ole Reis i No.4, Vaalse   3 Sep 1787   pg 323 #1
WIFE:  
wgd: Peder Hollaender
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Morten Krog hmd i V.Kippinge     11 Oct 1787  pg 323 #2
WIFE:  
guard: Anders Rasmussen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

... i huuset No.23, Vaalse  4 Mar 1788   pg 323 #3
HUSB:  Peder Brunt
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Johan Schomager i huuset No.43, Vaalse     27 Mar 1788  pg 323
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Rasmussen gmd i gaarden No.6, Egense   25 Jul 1788  pg 324 #5
2WIFE:  Ane Pedersdtr
1WIFE:  
CH:   Peder Hansen 6
     Inger Hansdtr 8
1WIFE.BRO: Jorgen Pedersen Stub gmd i Vaalse
      Hans Pedersen Stub gmd i Vaalse
wgd: Niels Markesen fra Rodegaard, Wennerslunds gods / Niels Rasmussen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Michelsen gmd i No.28, Vaalse      25 Feb/25 Jul 1788   pg 328 #6
WIFE:  Lisbeth Hansdtr
CH:   Rasmus Nielsen 25
     Hans Nielsen 14
     Lars Nielsen 12
     Jens Nielsen 9
     Peder Nielsen 6
     Karen Nielsdtr = Morten Jacobsen gmd i Vaalse
     Marie Nielsdtr
BRO:   Lars Hansen Smed gmd i Egense
wgd: Anders Nielsen i N.Wedebye
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Jensen Borresen hmd i No.27, Vaalse   6 Nov 1788   pg 333 #7
WIFE:  Maren Pedersdtr
FADER:  Jens Stub (dod)
FARBRO: ... Stub (dod)
      CH: ... Stub (dod)
          CH:  Rasmus Stub
             Ane Stub
FARSIS: Lisbeth Stub (dod)
      CH: Maren Stub
MODER:  ... (dod)
MORBRO: ... (dod)
      CH: Margrethe ...
         Kirsten ...
guard: Hans Reve gmd i Kippinge
wgd: Jeppe Pedersen i O.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Christen Pedersen Hiulmand i huuset No.44, Vaalse   6 Nov 1788   pg 333 #8
WIFE:  Else Mette Rasmusdtr
CH:   Hans Christensen
     Sidsel Christensdtr enke
     Giertrud Christensdtr (dod)
      CH: Niels Pedersen 8
guard: Peder Rasmussen hmd i Vaalse
wgd: Rasmus Nielsen i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Jensdtr i gaarden No.14, Vaalse     7 Nov 1788   pg 335 #9
HUSB:  Rasmus Dreisen gmd    (signed: R.M.S.D.)
SIS.CH: Ane Jacobsdtr
     Stine Madsdtr
guard: Jens Jacobsen & Ole Jespersen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

..... i No.2 huuset, V.Kippinge    9 Jan 1789   pg 337
HUSB:  Peder Rasmussen Brock hmd
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jens Brun hmd i No.1, V.Kippinge   9 Jan 1789   pg 337
WIFE:  
wgd: Niels Olsen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

... i huuset No.5, Egense  21 Mar 1789   pg 337
HUSB:  Rasmus Andersen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Christiane Pedersdtr pige i gaarden No.20, Vaalse   2 Jan/4 Mar 1790    pg 337
½BRO:  Hans Pedersen gmd i Vaalse
     Jorgen Pedersen gmd i Vaalse
½SIS:  Kirsten Pedersdtr 28
     Ane Pedersdtr (dod)
      CH: Peder Hansen 7
         Inger Pedersdtr 10
FARBRO: Peder Rasmussen Snedker hmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Olsdtr i gaarden No.19, Vaalse  4 Mar 1790   pg 338
HUSB:  Lars Olsen hmd
CH:   Maren Zachariasdtr 25
     Bodil Larsdtr 10
     Ole Larsen 7
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Morten Jacobsen gmd i No.25, Vaalse      2 Jun 1789/31 Mar 1790 pg 339
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Jacob Mortensen 4½
     Maren Mortensdtr 2
BRO:   Jens Jacobsen gmd i Vaalse
wgd: Anders Nielsen gmd i N.Wedebye
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Mogensen fra gaarden No.19, Vaalse, inds i huset ved gaarden No.3, Egense      27 Mar 1790   pg 343
WIFE:  Karen Nielsdtr  
CH:   Rasmus Hansen 33 gmd i Egense 
     Karen Hansdtr = Lars Jeppesen selv. i Alstrup
     Giertrud Hansdtr = Hans Nielsen gme i Egense
     Ane Hansdtr 22 tiene i Wedebye
     Maren Hansdtr 9 tiene i hiemme
?WIFE.BRO: Niels Olsen i Lommelov (?skraeder)
guard: Rasmus Larsen Moller gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Stub opsugtsmand i gaarden No.29, Vaalse     21 Jan 1791  pg 346
WIFE:  
CH:   Lars Larsen Stub 19
     Ane Larsdtr 21
     Maren Larsdtr 10 alle hiemme
guard: Rasmus Jensen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Jorgensen gmd i gaarden No.27, Vaalse   30 Aug 1791  pg 347
WIFE:  Ane Marie Larsdtr
CH:   Jorgen Hansen 2
     Maren Hansdtr ½
BRO:   Lars Jorgensen gmd i Gunderslev
wgd: Jens Lollike gmd i Vaalse (signed: Jens Hansen )
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Larsdtr i gaarden No.19, Vaalse     4 Oct 1791   pg 348
HUSB:  Lars Olsen
FADER:  Lars Davidsen i Bregninge, Cortzelitze gods
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Jorgensen Brodt/Bradt gmd i No.27, Vaalse     14 Dec 1791  pg 349
HUSB:  Ane Marie Larsdtr
CH:   Jorgen Hansen 2½
     Maren Hansdtr 1
guard: Lars Jorgensen gmd i Gunderslev
wgd: Jens Hansen Lollike gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Cornelius Hansen hmd i No.15, Vaalse      26 Oct 1791  pg 350
WIFE:  
2 CH:  Hans Corneliusen 6
     Lars Corneliusen 1/4 aar
guard: Ole Corneliussen
wgd: Simon Mortensen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Stoffersen hmd i No.24, Vaalse      2 Jan 1792   pg 351
WIFE:  
CH:   Ane Hansdtr
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Rasmussen Smed gmd i No.12, Vaalse   30 Jan 1792  pg 351
WIFE:  
CH:   
guard: Erik Rasmussen i Alstrup
wgd: Rasmus Nielsen Sommer gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Inger Hansdtr i gaarden No.17, Vaalse    28 Mar 1792   pg 351 354
HUSB:  Jorgen Clausen gmd (?signed: Jorgen Hansen )
4 CH:  Hans Jorgensen 27 hiemme
     Johanne Jorgensdtr = Rasmus Himmingsen gmd i Vaalse ( Johanne Hansdtr )
     Karen Jorgensdtr 21   ( Karen Hansdtr )
     Ane Jorgensdtr 14    ( Ane Hansdtr )
guard: Jeppe Hansen Smed gmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Frandsen i gaarden No.15, Vaalse     6 Jun 1792   pg 353
WIFE:  
CH:   
guard:  Hans Pedersen
wgd: Jorgen Rasmussen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Hansdtr ( Inger Hansdtr x'd out) i huuset No.2, Vaalse  16 Jul 1792  pg 354
HUSB:  Peder Snedker hmd
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Margrethe Mortensdtr enke i Gaarden No.25, Vaalse   26 Aug 1792  pg 355 360
HUSB:  Jacob Claus of gaarden No.19, Vaalse (dod)
6 CH:  Jens Jacobsen gmd i Vaalse (signed: Jens Jacobsen Vaever)
     Morten Jacobsdtr (dod)
      CH: Jacob Mortensen 7
         Maren Mortensdtr 4
     Jorgen Jacobsen (dod)
      CH: Ane Marie Jorgensdtr 3
     Karen Jacobsdtr = Morten Thomasen gmd i Vaalse
     Ellen Jacobsdtr = Rasmus Christensen selv. i Alstrup (? Rasmus Larsen )
     Kirsten Jacobsdtr = Mogens Clausen gmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Rasmussen Smed i gaarden No.12, Vaalse     20 Nov 1792  pg 357 359 (see pg 350)
WIFE:  Cathrine Diderichsdtr
CH:   Diderich Rasmussen 7
     Rasmus Rasmussen 3
     Sophie Rasmusdtr 1
guard: Erik Rasmussen i Alstrup / Lars Olsen i Vaalse
wgd: Rasmus Nielsen gmd i Vaalse 
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Pedersen Frandsen gmd i No.15, Vaalse   22 Nov 1792  pg 358 359
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Rasmus Larsen 12
     Claus Larsen 9
     Maren Larsdtr 8
     Sidsel Larsdtr 4
     Birthe Larsdtr 3
wgd: Jorgen Rasmussen gmd i Lundbye
guard: Hans Pedersen hmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Larsen 11 hos Rasmus Himmingsen gmd   29 Dec 1792  pg 360
MODER:  Karen Rasmusdtr = Rasmus Himmingsen gmd
received from probate 4 Nov 1784 heir
MORMOR: Karen Rasmusdtr = Ole Greisen hmd
MORBRO: Anders Rasmussen hmd
MOSTER: Ane Rasmusdtr (dod) = Hans Lollike gmd
      CH: Rasmus Hansen
         Lars Hansen
         Sara Hansdtr
guard: Christen Hansen sognefoged i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Jorgensen tienestekarl hos Anders Boesen gmd i V.Kippinge     14 Mar 1793  pg 362
FADER:  Jorgen Hansen i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Niels Olsen Drage gmd i No.1, V.Kippinge    4 May 1793   pg 362 365
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Johan Frederich Nielsen 14
     Anders Nielsen 4
     Ole Nielsen 1½
     Karen Marie Nielsdtr 9
     Maren Nielsdtr 8
guard: Jeppe Hansen Smed gmd i V.Kippinge
wgd: Hans Sorensen Reve gmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Madsen inds i No.1, Vaalse    31 May 1793  pg 363
WIFE:  Ellen Christensdtr
SIS.CH: Bodil Pedersdtr 33 i Brarup bye, Wennerslunds gods
guard: Lars Olsen byesmed i Vaalse
wgd: Rasmus Madsen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lisbeth Rasmusdtr i gaaren No.4, Vaalse    30 Jul 1793  pg 365
FADER:  Rasmus Madsen gmd i No.4, Vaalse
MODER:  Maren Larsdtr (dod - 19 Apr 1779)
BRO:   Lars Rasmussen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Larsdtr i huuset No.33, Vaalse      8 Nov 1794   pg 366
HUSB:  Niels Sorensen hmd
CH:   Inger Nielsdtr 14
guard: Jens Hansen i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Bodil Mogensdtr i gaarden No.34, Vaalse    19 Jan 1795  pg 367 370
HUSB:  Anders Jensen gmd
CH:   Peder Andersen 3
     Ane Andersdtr ½
FADER:  Mogens Rasmussen gmd i Vaalse
guard: Mogens Jorgensen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Maren Rasmusdtr i gaarden No.26, Vaalse    20 Jan 1795  pg 368 383
HUSB:  Hans Larsen gmd
CH:   Rasmus Hansen 22 i kongl. tieneste
     Kirsten Hansdtr = Rasmus Andersen inds i Vaalse/ gmd i Egense
     Ane Hansdtr 15 hiemme
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jorgen Hansen i gaarden No.17, Vaalse     28 Jan 1795  pg 369
3 CH:  Johanne Jorgensdtr = Rasmus Himmingsen gmd i Vaalse
     Karen Jorgensdtr = Hans Pedersen gmd i Vaalse
     Ane Jorgensdtr 18 tiene Lars Smed gmd i Vaalse
guard: Jorgen Pedersen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jorgen Hansen tiene ungkarl hos Christen Hansen sognefogden i Vaalse  23 Jun 1795  pg 371
SIS:   Margrethe Hansdtr = Christen Hansen sognefogden i Vaalse
½BRO:  Peder Hansen gmd i Maibolle i Lolland
     Romer Hansen or Reimer Hansen (dod) = .... i Rorbech
      7CH: Jens Reimertsen 16
         Hans Reimertsen 14
         Bertel Reimertsen 10
         Johanne Reimertsdtr 
         Bende Reimertsdtr
         Ane Reimertsdtr 
         Maren Reimertsdtr - alle hiemme
     Hans Larsen gmd i Sousmarche
     Jens Larsen 23 ungkarl i Woenesse
½SIS:  Giertrud Larsdtr ugift tiene i Maibolle
guard: Christen Hansen sognefogden i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ane Marie Larsdtr i gaarden No.5, V.Kippinge      23 Jun 1795  pg 372 380
HUSB:  Niels Jacobsen gmd
3 CH:  Jacob Nielsen 22
     Hans Nielsen 18 begge hiemme
     Maren Lovise Nielsdtr = Jens Jensen gmd i V.Kippinge
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Nielsen i gaarden No.8, Egense      4 Jul 1795   pg 373 381
WIFE:  Giertrud Hansdtr
6 CH:  Niels Hansen 5
     Ane Hansdtr
     Johanne Hansdtr
     Bodil Hansdtr
     Karen Hansdtr 
     Margrethe Hansdtr
WIFE.nu.faestemand: Jens Nielsen
guard: Rasmus Hansen gmd i Egense / Mogens Clausen gmd i Egense
wgd: Claus Hansen Skoemager gmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Morten Hansdtr i huuset No.18-19, Vaalse    18 Aug 1795  pg 374 379
HUSB:  Lars Olsen hmd
MODER:  Ane Hansdtr = Jens Andersen gmd i V.Kippinge
BRO:   Peder Hansen gmd i Egense
     Morten Hansen gmd i Vaalse
SIS:   Ane Cathrine Hansdtr ugift hiemme
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Hansen i gaarden No.3, Egense      2 Oct 1795   pg 375 381
2WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Hans Rasmussen 8
     Niels Rasmussen 6
     Lars Rasmussen 5
     Anders Rasmussen 3
1WIFE:  
CH:   Ane Rasmusdtr
     Karen Rasmusdtr
WIFE.faestemand: Lars Larsen
? Frederich Rasmussen ungkarl i Alstrup
guard: Rasmus Nielsen ungkarl i Vaalse (? Rasmus Michelsen )
wgd: Jens Rasmussen gmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Margrethe Strangesdtr enke i huuset No.18-19, Vaalse  29 Oct 1795  pg 375 384
HUSB:  Soren Jensen hmd (dod)
BRO:   Ole Strange inds i Alstrup (? Niels Strange)
      CH: Niels Olsen (for his father)
HUSB.FARBRO: Hans Larsen Lollich (dod)
       CH:     Rasmus Hansen
         Lars Hansen
         Lisbeth Hansdtr
         Sara Hansdtr
      Ole Larsen (dod)
       CH: Niels Olsen
         Lisbeth Olsdtr
      Christopher Larsen (dod)
       Ch: Hans Christophersen (dod)
          CH:  Rasmus Hansen
             Karen Hansdtr
         Lars Christophersen
         Niels Christophersen
         Karen Christophersdtr
         Lisbeth Christophersdtr
      Niels Larsen (dod)
       CH: Lisbeth Nielsdtr
         Birthe Nielsdtr
guard: Rasmus Nielsen for his moder & others
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Kirsten Pedersdtr i gaarden No.29, Vaalse   16 Nov 1795  pg 377 383
HUSB:  Lars Larsen gmd
CH:   Lars Larsen 2
     Karen Larsdtr 3 wks (dod by 3 Jan 1796)
BRO: Jorgen Pedersen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Jorgen Hansen inds i gaarden No.17, Vaalse   22 Dec 1795  pg 378
CH:   Johanne Jorgensdtr = Rasmus Himmingsen gmd i Vaalse
     Karen Jorgensdtr = Hans Pedersen gmd i Vaalse (? Hans Clausen)
     Ane Jorgensdtr ugift tien i Vaalse
guard: Jorgen Pedersen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ole Nielsen i V.Kippinge   22 Dec 1795   pg 380
MODER:  Kirsten Jensdtr = STEDFAD: Jens Pedersen gmd i No.1, V.Kippinge
BRO:   Anders Nielsen
SIS:   Karen Marie Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
½BRO:  Johanne Frederich Jensen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Bodil Andersdtr i Egense   23 NOv 1796   pg 387
HUSB:  Mogens Mortensen hmd
CH:   Anders Mogensen 4
     Ane Mogensdtr 12
     Karen Mogensdtr 11
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Ole Rasmussen hmd i No.20, Vaalse   19 Feb 1797  pg 387
WIFE:  Kirsten Hansdtr
SODSK:  
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Rasmus Clausen gmd i No.5, Egense   10 Mar 1797  pg 387
2WIFE:  Karen Jacobsdtr
CH:   Dorthe Rasmusdtr = Niels Jeppesen inds i Egense
     Hans Rasmussen 17 hiemme
1WIFE:  
CH:   Ane Rasmusdtr = Rasmus Jensen Omand gmd i Vaalse
     Margrethe Rasmusdtr = Rasmus Pedersen hmd i Vaalse
guard: Rasmus Reve gmd i Vaalse / Rasmus Jacobsen gmd i Vaalse
wgd: Claus Hansen gmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Nielsen Hugge gmd i No.10, Vaalse     6 Oct 1798   pg 389
WIFE:  Bodil Mortensdtr
5 CH:  Niels Hansen 11
     Rasmus Hansen 7
     Jens Hansen 4
     Hans Hansen ½
     Kirsten Hansdtr 15
BRO:   Rasmus Nielsen Sommer gmd i Vaalse
wgd: Morten Jensen gmd i Vaalse
wgd: Morten Jensen gmd i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Thomas Madsen hmd i No.8/9, V.Kippinge     13 Jun 1799  pg 392
WIFE:  Ellen Madsdtr
CH:   Hans Thomasen
     Karen Thomasdtr
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Sidsel Rasmusdtr i gaarden No.11, V.Kippinge      25 Jan 1803  pg 392
2HUSB:  Lars Hansen Boesen selv.gmd
CH:   Hans Larsen 10
1HUSB:  Rasmus Jensen Boesen (dod)
CH:   Rasmus Rasmussen Boesen 31 boende of 1/4 part of Kred-Lodden
     Bodil Rasmusdtr 23 = Hans Hansen Ellehauge i V.Kippinge, Communitets gods
? Anders Rasmussen Boesen i V.Kippinge
guard: Lars Hansen
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Karen Rasmusdtr i gaarden No.4, V.Kippinge   20 Jul 1803  pg 395
HUSB:  Hans Albretsen gmd    ( Hans Albrechtsen)
CH:   Jens Hansen 23
     Else Hansdtr 21
     Rasmus Hansen 19
     Bodil Hansdtr 17
     Morten Hansen 15
     Ane Hansdtr 11
BRO:   Rasmus Andersen i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lisbeth Rasmusdtr i Vaalse?      24 Oct 1804  pg 397
HUSB:  Hans Pedersen Skomager hmd
CH:   Karen Hansdtr 31 = Mogens Pedersen inds
     Ane Hansdtr 24 hiemme
     Rasmus Hansen 21
     Peder Hansen 17
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Hans Albretsen selv.gmd i No.4, V.Kippinge   2 Jan 1805   pg 399 408
WIFE:  Karen Rasmusdtr (dod - 20 Jul 1803)
CH:   Jens Hansen 24  
     Else Hansdtr 22
     Rasmus Hansen 20
     Bodil Hansdtr 18 (= Hans Mortensen )
     Morten Hansen 15
     Ane Hansdtr 12
WIFE.BRO: Rasmus Andersen jordbruger i Egense
guard: Hans Rasmussen gmd i Egense
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

Lars Olsen hmd i Vaalse   19 Jul 1806   pg 406
2WIFE:  Margrethe Andreasdtr
CH:   Birthe Larsdtr 9
     Andreas Larsen 6
     Ane Malene Larsdtr 3
1WIFE:  
CH:   Bodil Larsdtr 26
     Ole Larsen 24
2WIFE.BRO: Julius Jensen skovfoged i Vaalse Vester Skov
guard: Peder Larsen muurmester i Valoness
wgd: Jorgen Pedersen Skraeder i Vaalse
[Egense (Valnaesgaard) Gods, Maribo skpr; Book 1 1766-1807, FHL film 41138]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////