HOME & Probate List Egholm & Krabbesholm Gods
  

                         Egholm & Krabbesholm Gods 
                     Book 7 1794-1816 Registreringsprotokol 41139
                         1816-1830 Skifteprotokol
................................................................................
Khvn amt, (Volborg)    Gershoj, 
             Kr.Hyllinge (Kr.Hyllinge, Nr.Hyllinge, St.Karleby, Kyndelose)
             Rye   (Bjornemosehuset, Faergehus/Langtved, Jaegerslund, Krabbelundshuet, Langtved & Skov)
             Kr.Sonnerup 
             Saeby  (Biltris, Egholm)
     (Somme)  Svogerslev
          Vor Frue   (Tjaereby)
Fksbg amt, (Horns)    Oro   (Oro, Skovgaard)
             Ferslev (Ferslev, Vejle Mollehuse, Vejleby, Vejlemolle)
             Skiby  (Rogerup, Skiby)
             Vellerup (Vellerup lb & hosp & mark)
Hlbk amt, (Tuse)  Skamstrup   (Skamstrup)
      (Love)  Ruds Vedby  (Enemaerkehuset)
................................................................................

Kirsten Rasmusdtr i Saebye  5 Apr 1794   pg 1
2HUSB:  Ole Andersen gmd 
1HUSB:  Christopher ..
CH:   Ole Christophersen    44 gmd i St.Carlebye
     Maren Christophersdtr  42 = Niels Mogensen gmd i Saebye
     Bodil Christophersdtr  34 = Niels Larsen hmd i Saebye
     Sidse Christophersdtr  (dod) 
      CH: Christopher Larsen    26
         Peder Larsen   20
         Dorthe Larsdtr  23 = Soren Pedersen gmd i Saebye
     Ane Christophersdtr   (dod) = Jens Pedersen hmd i Schibye
      CH: Christopher Jensen    21 tiene Peder Hugger gmd i Biltris 
         Peder Jensen   17 tiene Christen Andersen i Biltris 
         Sidse Jensdtr  24 tiene i stervboe gaarden
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Anders Andersen gmd i Biltris     19 May 1794  pg 4
WIFE:  Kirsten Knudsdtr
CH:   Espen Andersen  11 or 12
     Niels Andersen  8
     Anders Andersen 3
     Lene Andersdtr  16
     Sidse Andersdtr 5
     Karen Andersdtr 16 wks 
gd: Andreas Mogensen gmd i Eybye      wgd: Lars Andersen gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Espensen gmd i Biltris      28 Jul 1794  pg 7
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Peder Larsen   25 hmd & smed i Weilebye
     Espen Larsen 26
     Ane Larsdtr   27
     Birthe Larsdtr  17
     Giertrud Larsdtr 16
grd: Jorgen Christensen gmd i Biltris        wgd: Lars Andersen gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Hansdtr i St.Carlebye      2 Sep 1794   pg 9 
2HUSB:  Christen Sorensen gmd 
CH:   Ole Christensen 33 gmd i St.Carlebye
     Peder Christensen    28 gmd i Ejbye
     Ane Margrethe Christensdtr 29 = Andreas Mogensen gmd i Ejbye
     Ingeborg Christensdtr  19 hiemme
1HUSB:  Ole ...
CH:   Hans Olsen    36 hmd i Kyndelose
     Ane Olsdtr    40 = Peder Hansen hmd i Sonnerup
     Inger Olsdtr   38 = Jorgen Pedersen gmd i Uglestrup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen enke i Baandhuuset  12 Sep 1794    pg 12
2HUSB:  Jens Thogersen skovfogd (dod) (? Jens Olsen Thoyer )
CH:   Karen Jensdtr  = Christen Rasmussen smed i Kr.Hyllinge (signed: Christian Rasmussen )
     Kirstine Jensdtr tiene i kiobmand Albech i Khvn
     Niels Jensen   28 bonde i Langtved (signed: Niels Toysen)
     Ole Jensen    26 tiene som Lagai i Ryegaard (signed: Ole Jensen Thoyer)
     Jens Jensen   21 tiene i Bryggerlouget hos brygger Wiibergi Khvn (signed: Jens Jensen Thoyer)
1HUSB:  Niels Christensen
CH:   Maren Nielsdtr  = Christen Larsen skovrogter i Kokkehuuset
     Cathrine Nielsdtr    tiene hos Byegaards herskab
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Pedersen gmd i Weilebye     21 Oct 1794  pg 15
WIFE:  Ane Dorthe Jensdtr
CH:   Peder Hansen   3
     Ellen Hansdtr  ¬
WIFE.FADER: Jens Knudsen i Sandvadshuuset
grd: Jens Dinesen gmd i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Charlotte Sophie i Kr.Hyllinge   22 Dec 1794   pg 19
2HUSB:  Hans Pedersen gmd 
1HUSB:  Peder ...
CH:   Anders Pedersen 25 hiemme
     Ane Sophie 32 = Ole Johansen vaegter hmd i Egholm (? Ane Sophie Pedersdtr ?)
     Kirsten Pedersdtr    27 tiene i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christen Larsen gmd i Sonnerup        9 May 1795    pg 21
1WIFE:  Else Jacobsdtr
CH:   Jacob Christensen    27
     Christian Christensen  17
     Johanne Christensdtr   21 alle hiemme
     Kirsten Christensdtr   = Peder Sorensen gmd i Bounees, Tudsenees 
SODSK.BARN: Niels Jensen opsgensmand i Trudsholm
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Rasmussen gmd i Sonnerup    4 Jul 1795   pg 24
WIFE:  Karen Eriksdtr
BRO.CH: Jens Madsen   i Weile Mollehuusen
wgd: Christopher Larsen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Jorgensen hmd i Kr.Hyllinge    15 Aug 1795  pg 27
2WIFE:  Bodil Knudsdtr
CH:   Hans Olsen    12 hiemme
1WIFE:  
CH:   Jorgen Olsen   19 tiene hos Anders Corfitzen i Saebye
grd: Peder Ibsen i Kr.Hyllinge
wgd: Ole Jensen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Nielsdtr i Royerup     6 Oct 1795  pg 28
2HUSB:  Peder Jensen gmd 
1HUSB:  Niels ...
CH:   Lars Nielsen   36 hmd i Ferslov
     Lisbeth Nielsdtr 43 = Peder Thygesen gmd i Royerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ellen Jensdtr pige tiene i Ferslev      28 Dec 1795   pg 32
½BRO:  Jorgen Larsen  19 tiene Anders Eriksen i Weilebye
SIS:   Kirsten Jensdtr 30 = Niels Hansen hmd i Kyndbye
grd: Anders Eriksen i Weilebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Nielsdtr i Saebye        30 Dec 1795   pg 33
HUSB:  Rasmus Frandsen hmd 
CH:   Niels Rasmussen 11
     Frands Rasmussen 9
     Lars Rasmussen  2 hos gmd Lars Jensen i Kyndelose
     Ane Rasmusdtr  5 hos gmd Peder Nielsen i Kr.Hyllinge
grd: Peder Nielsen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Clemen Larsen hmd i Saebye 29 Jan 1796   pg 34
WIFE:  Johanne Christensdtr
CH:   Lars Clemensen  17 tiene unge Hans Rasmussen gmd i Saebye
     Sidse Clemensdr 28 hiemme
grd: Ole Christensen hmd i Ferslov         wgd: Christopher Pedersen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Jensen Boesen hmd i Saebye       30 Jan 1796   pg 36
WIFE:  Karen Nielsdtr
BRO:   Peder Jensen (dod)
      CH: Jens Pedersen  16 tiene i Saebye
         Dorthe Pedersdtr 29 enke = afg. Jacob Hansen inds i Weilebye
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Anders Ibsen gmd i Biltris (? Anders Jensen )
      CH: Peder Andersen  32 hmd i Schibye
         Jens Andersen  28 hmd i Schibye
         Birthe Andersdtr 26 = Anders Hansen inds i Ejbye
grd: Anders Ibsen hmd i Biltris  wgd: Niels Poulsen gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Gyde Madsdtr i Ferslov       15 Mar 1796   pg 37 39
HUSB:  Lars Jensen gmd 
CH:   Jens Larsen   10
     Christen Larsen 4
     Maren Larsdtr  6
     Ane Larsdtr   8 hos Mads Jensen gmd i Schibye
FADER:  Mads Jensen gmd i Schibye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Jensen gmd i Kr.Hyllinge         2 May 1796    pg 40
WIFEI:  Mette Jensdtr
CH:   Jens Olsen    10
     Marie Olsdtr   13
     Dorthe Olsdtr  8
     Margrethe Olsdtr 4
     Peder Olsen   1
WIFE.BRO: Jens Jensen hmd i Ordrup/Ovdrup
grd: Peder Jorgensen gmd i Kr.Hyllinge   
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Bodil Simonsdr i Weilebye      3 May 1796    pg 43
HUSB:  Hans Jensen gmd 
CH:   Maren Hansdtr  19 hiemme
grd: Peder Eriksen gmd i Weilebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Israel Mortensen gmd i Nr.Hyllinge  15 Jun 1796  pg 46
WIFE:  Maren Larsdtr
wgr: Soren Jensen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jacob Larsen hmd i Royerup  1 Aug 1796   pg 48
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Lars Jacobsen  29 hiemme
     Soren Jacobsen  21 i laere hos skoemager i Khvn
     Margrethe Jacobsdtr   33 = Niels Hansen hmd i Schibye
     Kirsten Jacobsdtr    31 tiene i Khvn hos Hempel paa Frederichs Hospital
grd: Jacob Hansen i Royerup
wgd: Frederich Winther hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Hansen skraeder i Ferslov        3 Oct 1796    pg 49
WIFE:  Mette Cathrine
BRO:   Hans Hansen (dod)
      CH: Knud Hansen
         Ole Hansen begge myndig
     Niels Hansen (dod)
      CH: Lars Nielsen   myndig
         Anders Nielsen  myndig
         Ingeborg Nielsdtr
wgd: Niels Pedersen gmd i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Pedersen gmd i Saebye         22 Dec 1796   pg 52
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Nielsen  28 hiemme
     Carl Wilhelm Nielsen 22 hiemme
     Inger Nielsdtr  = Rasmus Sorensen gmd i Saebye
curator: Anders Pedersen gl.        wgd: Henrich Pedersen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Andersen hmd i Saebye         26 Jan 1797   pg 54
2WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Mette Marie Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Anders Pedersen hmd i Biltris 
     Niels Pedersen  30 tiene i Saebye
     Karen Pedersdtr = Jens Hansen hmd i Uglestrup
2WIFE.BRO: Lydert Pedersen hmd i Kyndelose
grd: Lars Rasmussen laegdsmand gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Andersdtr i Biltris       8 Feb 1797    pg 56
HUSB:  Jorgen Christensen gmd 
CH:   Hans Jorgensen  17
     Maren Jorgensdtr
     Else Cathrine Jorgensdtr
grd: Peder Andersen inds i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Birthe Jensdtr i Kr.Hyllinge    27 Mar 1797   pg 59
2HUSB:  Niels Thygesen gmd 
CH:   Ane Nielsdtr   20
     Kirsten Nielsdtr 12 begge hiemme
1HUSB:  Lars ...
CH:   Helvig Larsdtr = Jens Larsen gmd i Sonnerup
grd: Peder Pedersen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Andersen hmd i Kr.Hyllinge       29 Mar 1797   pg 62
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Jacob Larsen   35 inds i Kr.Hyllinge
     Peder Larsen   29 hiemme
wgd: Peder Jorgensen 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Jensen Krag hmd i Kr.Hyllinge  3 May 1797   pg 63
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Ane Marie Larsdtr = Anders Rasmussen unge gmd i Kyndelose
wgd: Niels Thygesen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Knud Pedersen hmd i Ferslov      11 May 1797  pg 65
WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Peder Knudsen  21 hiemme
     Lars Knudsen   17 tiene i Kyndelose
     Jens Knudsen   13 tiene i Saebye
     Anders Knudsen  7 hiemme
grd: Adrian Christophersen hmd i Ferslov (?& Jens Pedersen gmd i Saebye)
wgd: Jens Andersen gmd i Weilbye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Mette Andersdtr i Kr.Hyllinge     17 May 1797  pg 66
HUSB:  Niels Jensen hmd 
CH:   Jens Nielsen   28 tiene i Osbye
     Karen Nielsdtr  = Hans Willumsen hmd i Sonderbye
grd: Christen Rasmussen smed i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Sidse Jorgensen i Saebye      20 May 1797   pg 68
HUSB:  Anders Corfitsen gmd 
CH:   Jorgen Andersen 23 hiemme
grd: Peder Sorensen smed hmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Nielsen gmd i Saebye      29 May 1797   pg 70
2WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Ole Jensen    3
1WIFE:
CH:   Niels Jensen   16
     Margrethe Jensdtr    = Lars Madsen gmd i Saebye
     Karen Jensdtr  22 tiene Lars Madsen gmd i Saebye
grd: Niels Jensen gmd i Wellerup      wgd: Jens Olsen gmd i Schibye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Truelsdr i St.Carlebye     pg 74
3HUSB:  Peder Corfitsen gmd 
CH:   Karen Pedersdtr = Peder Pedersen Raun inds i St.Carlebye
     Else Cathrine Pedersdtr 25 tiene i Khvn
     Mette Pedersdtr 23 hiemme
1HUSB:  Niels ...
CH:   Peder Nielsen  40 gmd i Kr.Hyllinge
     Jens Nielsen   38 gmd i Kr.Hyllinge
     ... Nielsdtr (dod) = Rasmus Frandsen hmd i Saebye
      CH: Niels Rasmussen 12 tiene i Kyndelose
         Frands Rasmussen 10 hos Peder Nielsen gmd i Kr.Hyllinge
         Lars Rasmussen  3 hos Lars Jensen gmd i Kyndelose
         Ane Rasmusdtr  5 hos Peder Nielsen gmd i Kr.Hyllinge
2HUSB:  Jens ...
CH:   Kirsten Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Kyndelose
     Ane Marie Jensdtr = Lars Jensen gmd i Kyndelose
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Rasmus Pedersen hmd i Kr.Hyllinge  2 Oct 1797    pg 76
WIFE:  Mette Corfitsdr
SIS:   Ane Pedersdtr  = Hans Pedersen gmd i Wendinge
½BRO:  Lars Pedersen  hmd i Wellerup (dod)
      CH; Mogens Larsen  60 hmd i Soderup
         Anders Larsen  50 hmd i Sandrudshuuset
         Ane Larsdtr   enke = afg. Peder Jensen Boesen hmd i Biltris 
         Ellen Larsdtr  = Peder Nielsen hmd i Ferslov
½SIS:  Karen Pedersdtr (dod) = Mogens Hansen hmd i Saebye
      CH: Peder Mogensen  50 inds i Saebye
         Niels Mogensen  gmd i Saebye
         Jens Mogensen  hmd i Saebye (dod)
          CH:  Kirsten Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Kyndelose
             Ane Marie Jensdtr = Lars Jensen gmd i Kyndelose
wgd: Ole Jensen Boesen gmd i Lille Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Hansen hmd i Giershoy 1 Mar 1798    pg 78
WIFE:  Maren Nielsdtr
SODSK.CH: Ane Haagensdr = Niels Jacobsen hmd i Rye
     Peder Olsen   inds i Kr.Hyllinge
     Sidse Olsdtr  = Niels Moller gmd i N.Hyllinge
grd: Jens Olsen inds i Giershoy      wgd: Peder Andersen hmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Anders Eriksen gmd i Weilebye     16 May 1798  pg 79
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Erik Andersen  5
     Hans Andersen  
grd: Anders Sorensen gmd i Wellerup         wgd: Peder Jorgensen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christen Sorensen gmd i St.Carlebye         20 Jul 1798   pg 82
CH:   Ole Christensen gmd i St.Carlebye
     Peder Christensen    30 gmd i Ejbye
     Ane Margrethe Christensdtr = Andreas Mogensen gmd i Ejbye
     Ingeborg Christensdtr  = Frederich Pedersen i hiemme
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Margrethe Larsdtr i Biltris         17 Oct 1798   pg 85
HUSB:  Peder Andersen Dreier gmd 
CH:   Lars Pedersen  10
     Anders Pedersen 7
     Maren Pedersdtr 5
     Margrethe Pedersdtr   1½
grd: Peder Christensen hmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Frederichsdtr i Schibye         1 Nov 1798    pg 88
HUSB:  Niels Pedersen hmd 
CH:   Sophie Kirstine Nielsdtr 10
     Frederich Nielsen         3
grd: Jens Frederichsen hmd i Schibye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Jensdtr i Biltris       14 Jan 1799   pg 89
HUSB:  Jorgen Christensen gmd 
FADER:  Jens Hansen i Lille Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Nielsen Troe hmd i Saebye       13 Mar 1799   pg 92
WIFE:  Dorthe Christensdtr
CH:   Marie Margrethe Pedersdtr 3
     Ane Margrethe Pedersdtr 1
grd: Mathias Nielsen i Biltris       wgd: Anders Pedersen gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Larsdtr i Schibye       28 Mar 1799   pg 93
HUSB:  Peder Christensen Hugger hmd 
CH:   Lars Pedersen  10
     Niels Pedersen  6
     Willum Pedersen 3
     Margrethe Pedersdtr   14
     Karen Pedersdtr 4 wks 
grd: Hans Sorensen gmd i Schibye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Andersen uhrmager & hmd i Kyndelose   29 Apr 1799  pg 95
WIFE:  Ane Nielsdtr
SIS:   Birthe Andersdtr = Ole Niels Larsen hmd i Ouroe, Dom Kirkens gods og boer i Naesbye
      CH: Niels Sorensen  27 hmd i Naesbye, Ouroe, Dom kirkens gods (for moder)
     Ane Andersdtr = Mikkel Fisker lille i Snedkersteen
wgd: Niels Nielsen gmd i Ryegaards gods 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Jorgensen gmd i Saebye     21 Sep 1799  pg 97
WIFE:  Sophie Jensdtr
CH:   Jens Nielsen   12
     Karen Nielsdtr  24 hiemme
BRO:   Henrich Jorgensen gmd i Biltris 
wgd: Knud Jensen gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Hansdtr i Saebye       30 Sep 1799   pg 100
HUSB:  Soren Mortensen gmd 
BRO:   Jens Hansen   gmd i Lille Karlebye
     Lars Hansen   gmd i Lille Karlebye (dod) = ... = 2. Erik Andersen i L.Karlebye
      CH: Christian Larsen 22 tiene hos stiffader
         Hans Larsen   19 hiemme
         Ane Larsdtr   = Jens Larsen gmd i St.Karlebye
         Johanne Larsdtr 16 hiemme
SIS:   Ane Hansdtr (dod) = Ole Pedersen gmd i Uglestrup (dod)
      CH: Lars Olsen    30 tiene i L.Karlebye
         Sidse Olsdtr   = Lars Hansen gmd i Saebye
     Kirsten Hansdtr = Christian Pedersen gmd i Saebye (begge dod)
      CH: Karen Christiansdtr    19 tiene i stervboegaarden
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Mortensen gmd i Royerup     1 Oct 1799   pg 103
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Lars Jensen   27 hiemme
wgd: Eilert Sorensen bondefoged i Royerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Justesen gmd i Wellerup         15 Jan 1800   pg 105
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Mogens Jensen  28 tiene i Roeskilde
     Christen Jensen 24 gmd i Wellerup
     Jens Jensen   18
     Karen Jensdtr  16 hiemme
     Kirsten Jensdtr 12
     Ane Jensdtr   9
grd: Rasmus Sorensen bondefoged i Wellerup
wgd: Albreth Pedersen muurmester i Weilebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Philipsdr i Saebye      13 Mar 1800   pg 108
HUSB:  Rasmus Frandsen hmd 
CH:   Ane Rasmusdtr  1½ hos Lars Ditlovsen hmd i St.Carlebye
grd: Lars Ditlovsen hmd i St.Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Christensen hmd i Biltris    18 Apr 1800  pg 110
3WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Bodil Pedersdtr 7
1WIFE:  
CH:   Henrich Pedersen 20
     Kirsten Pedersdtr    17
2WIFE:
CH:   Peder Pedersen  11
grd: Lars Andersen Drejer gmd i Biltris       wgd: Jens Larsen inds i Giershoy
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christen Nielsen hmd i Schibbye       28 May 1800   pg 111
2WIFE:  Karen Christensdtr
1WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Christensen    54 hmd i Schibbye
     Christian Christensen  28 inds i Jaegerspriis gods 
     Peder Christensen    26 husar ved regimentet
     Maren Christensdtr    36 residence unknown
     Marie Christensdtr    28 tiene i Schibbye
wgd: Jens Olsen gmd i Schibbye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Henrich Jorgensen gmd i Biltris    8 Jul 1800   pg 113
WIFE:  Dorthe Larsdtr
CH:   Jorgen Henrichsen    14
     Lars Henrichsen 12
     Karen Henrichsdtr    20
     Margrethe Henrichsdtr  6½ - alle hiemme
WIFE.BRO: Hans Larsen hmd i Giershoy
grd: Lars Andersen Drejer gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Rasmussen hmd i Schibbye     29 Jul 1800  pg 115
WIFE:  Birthe Andersdtr
CH:   Peder Hansen   19 tiene i Mannerup, Selsoe gods 
     Ane Hansdtr   17 tiene i Schibye
     Karen Hansdtr  9
     Johanne Hansdtr 3 begge hiemme
SIS:   ... = Hans Jorgensen gmd i Ferslev, Egholm gods 
WIFE.BRO: Anders Andersen gmd i Schibye, Egholm gods 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Christensen hmd i Ferslev     4 Aug 1800   pg 117
2WIFE:  Bodil Andersdtr
1WIFE:
CH:   Karen Olsdtr   = Peder Andersen hmd i Giershoy, Egholm gods 
     Rasmus Olsen   hmd i Ferslev, Egholms gods 
wgd: Rasmus Hansen gmd i Ferslev
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Olsdtr i Nr.Hyllinge 27 May 1801    pg 118
HUSB:  Jens Pedersen hmd skraeder
CH:   Margrethe Jensdtr    = Haagen Joensen gmd i St.Karlebye, Ryegaards gods (Haagen Johnsen)
     Peder Jensen   31 hmd i Kyndelose, Universitets godset
     Ole Jensen    28 gmd i Kyndelose, Universitets godset
     Hans Jensen   20 hiemme
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Olsdtr i Saebye         16 Jun 1801   pg 121
HUSB:  Anders Pedersen Drejer hmd 
CH:   Peder Andersen  25 tiene i Schibbye
     Niels Andersen  18 tiene i Saebye
     Jens Andersen  10 hiemme
     Maren Andersdtr 27 = Niels Pedersen hmd i Schibbye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Kierulfs i Sylehuuset      31 Oct 1801   pg 123
HUSB:  Abraham Sortenstiern skytten
CH:   Frederich August Abrahamsen - i amtets arresthuus i Roeskilde
     Susanne Abrahamsdr tiene i Giaevninge
     Iver Abrahamsen
     Mariane Abrahamsdr 6
     Hans Peter Abrahamsen  5  (surnames assumed)
?grd: Iver Michelsen hyrde i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Bodil Andersdtr i Saebye      1 Dec 1801    pg 125
2HUSB:  Niels Poulsen gmd 
CH:   Anders Nielsen  17 tiene i Saebye
     Ole Nielsen   14
     Lars Nielsen   9
     Ane Nielsdtr   19
     Sidse Nielsdtr  12
1HUSB:  Jorgen ...
CH:   Hans Jorgensen  21 hiemme
grd: Hans Jensen gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Sophie Pedersdtr i Egholm     2 Dec 1801   pg 128
HUSB:  Ole Johansen vaegter
CH:   Peder Olsen   16
     Johannes Olsen 9
     Hans Olsen    4
     Ane Olsdtr    12 - (surnames assumed)
BRO:   Anders Pedersen i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Corfitzen gmd i St.Carlebye   28 Apr 1802  pg 131
2WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Hans Corfitz Pedersen 3
1WIFE:
CH:   Karen Pedersdtr = Peder Pedersen inds i Kyndelose
     Else Cathrine Pedersdtr  tiene i Khvn
     Mette Pedersdtr = Lars Christensen inds i Nr.Hyllinge
grd: Lars Jensen gmd i Kyndelose
wgd: Niels Olsen smed i St.Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lene Kirstine Hansdtr i Skibye    1 May 1802   pg 134
HUSB:  Christopher Larsen hmd skomager
CH:   Ole Christophersen    9
     Lars Christophersen   3
     Hans Peter Christophersen 12 dage
     Ane Margrethe Christophersdtr 16
     Ane Christophersdtr 14
     Karen Christophersdtr 7 (surnames assumed)
BRO:   Hans Hansen gmd i Dalbye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Anders Peder Sorensen gmd i Saebye 7 Jul 1802    pg 137
3WIFE:  Karen Poulsdtr
CH:   Lars Andersen  18
     Peder Andersen  15 i laern hos smeden Peder Sorensen i Saebye
     Poul Andersen  9
     Hans Andersen  6
     Niels Andersen  3
1WIFE:  Inger ...
CH:   Jens Andersen  32 tiene i hiemme
     Margrethe Andersdtr   = Peder Sorensen smed & hmd i Saebye
     Ellen Andersdtr 29 ugift som opholder sig gaardens inds Stue, formedelse hinder svagelig helbred.
2WIFE:  Mette Jensdtr (children all dead)
WIFE.BRO: Niels Poulsen gmd i Saebye
grd: Soren Mortensen gmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Hansen Thygesen gmd i Weilebye      12 Jul 1802  pg 140
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Envold Nielsen  27
     Peder Albreth Nielsen  18
     Kirsten Nielsdtr     = Hans Hansen snedker i Weilebye
     Dorthe Nielsdtr     24 tien i Weilebye
     Johanne Nielsdtr     = Soren Madsen inds i Weilebye
     Karen Nielsdtr      28 i Khvn
wgd: Albreth Pedersen muurmester i Weilebye (signed: Albrech Pedersen )
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Sidse Jensdtr i Freslov       18 Aug 1802   pg 143
2HUSB:  Rasmus Dinesen hmd 
CH:   Peder Rasmussen 19 i laern skoemager i Khvn
1HUSB:  Niels Christensen
CH:   Christen Nielsen 33 hmd i Schibye
     Niels Nielsen  27 hmd i Wellerup
     Karen Nielsdtr  = Peder Larsen hmd i Overberglund 
curator: Niels Larsen gmd i Ferslov, Svandholms gods 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christian Olsen hmd i Nr.Hyllinge   14 Sep 1802  pg 145
WIFE:  Bodil Poulsdtr
CH:   Christen Christiansen  19
     Peder Christiansen    14
     Soren Christiansen    11 (surnames assumed)
grd: Ole Pedersen inds i St.Carlebye
wgd: Peder Nielsen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Andersdtr i Saebye    13 Oct 1802   pg 147
HUSB:  Jens Jensen hmd 
CH:   Jens Jensen   23 tien i Saebye
     Sophie Jensdtr  27 = Ole Rasmussen inds i Saebye
     Ane Cathrine Jensdtr 25 tien i Saebye
     Ane Dorthe Jensdtr 20 tien i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Andersen Nyeborg hmd & skomager i Saebye     13 Oct 1802  pg 149
WIFE:  Marie Bendtsdr
CH:   Anders Pedersen 12
     Lars Pedersen  3
grd: Christopher Larsen gmd i Saebye
wgd: Lars Rasmussen gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Andersdtr tieneste som majerske hos hr. forpagter Lassen i Egholm     5 Dec 1802   pg 151 153
 (fodt i Bakkerup ved Knapstrup, Holbech amt)
BRO:   Lars Andersen  gmd i Dramstrup, Knapstrup gods (dod) = ... = 2. Niels Olsen hmd i Dramstrup
      CH: Jens Larsen   14
         Peder Larsen   11
½BRO:  Niels Andersen  27 tien Jeppe Larsen gmd i Benneboe, Frydndahls gods (ved 1st stedmoder)
½SIS:  Ane Andersdtr 28 tiene Frederich Pedersen gmd i St.Carlebye (ved 2nd stedmoder)
½BRO:  Jacob Andersen  14 tiene i Morkiob, Morkegaards gods (ved 3rd )
½SIS:  Ane Andersdtr  10 tien i Bakkerup (ved 3rd also)
? Peder Olsen gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Sidse Michelsdtr i Nr.Hyllinge    (dead abt 17 years) 16 Feb 1803 pg 155
HUSB:  Soren Jensen gmd 
CH:   Jens Sorensen  37 gmd i Jenslov
     Peder Sorensen  31 tien i Skibbye
     Ole Sorensen   23 hiemme
     Kirsten Sorensdtr    34 = Anders Nielsen hmd i Jenslov
     Ane Sorensdtr  25 = Soren Nielsen inds i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Olsdtr i Ferslov    3 May 1803   pg 160
HUSB:  Niels Jensen
CH:   Ole Nielsen   8
     Jens Nielsen   7
     Ane Nielsdtr   3
     Karen Nielsdtr  1
BRO:   Hans Olsen i St.Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Madsen gmd i Weilebye  14 May 1803   pg 162
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Peder Jensen   8
     Ane Jensdtr   24
     Karen Jensdtr  22
BRO:   Mads Madsen gmd i Saebye (signed: Lars Madsen )
wgd: Albreth Pedersen muurmester hmd i Weilebye (Alrect Pedersen)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Larsen gmd i St.Carlebye     26 May 1803  pg 165
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Ane Olsdtr    2
FADER:  Lars Olsen i hiemme?
WIFE.FADER: Ole Christophersen gmd i St.Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christian Sorensen Skraeder hmd i Biltris   d.24/25 Jul 1803    pg 168 215
WIFE:  Ane Margrethe Pedersdtr
CH:   Peder Christiansen    26 tien i Ploskaskroen paa landevein imellem Khvn og Koge
     Soren Christiansen    11 tiene i Skibye
     Ane Christiansdtr    21 tien i St.Carlebye
     Kirsten Christiansdtr  18 tien i Skibye
     Karen Christiansdtr   14 tien i Skibye
grd: Niels Pedersen hmd i Biltris 
wgd: Peder Andersen hugger gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Dorthe Jensdtr i Weilebye     7 Sep 1803   pg 170
2HUSB:  Jens Nielsen gmd 
CH:   Ane Kirstine Jensdtr 7
     Ane Marie Jensdtr 5
     Jens Jensen     2
1HUSB:  Hans ...
CH:   Ellen Hansdtr  10 hos MORBRO Peder Jensen skoleholder i V.Saabye
BRO:   Peder Jensen skoleholder i Vester Saabye
?REL:  Jens Knudsen
grd: Erik Pedersen hmd i Weilebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Borge Olsen gmd i Weilebye  13 Sep 1803   pg 173
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Ole Borgesen   12
     Inger Borgesdr  3
?REL:  Peder Larsen Smed i Weilebye
wgd: Peder Eriksen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Anders Nielsen hmd i Wellerup     d.13/14 Sep 1803    pg 177 215
WIFE:  Bente Johnsdr
CH:   Maren Andersdtr 12 hos Erik Andersen gmd i L.Carlebye, Lindholms gods 
grd: Jens Sorensen gmd i Wellerup
wgd: Niels Jensen gmd i Wellerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Birthe Jensdtr i Ferslov      29 Dec 1803   pg 179
HUSB:  Soren Christiansen hmd 
CH:   Jens Sorensen  15 tien i Ferslov
     Hans Sorensen  3
     Karen Sorensdtr 14 tien i Svanholms gods 
grd: Christen Jensen hmd i Ferslov 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Erik Nielsen hmd i Weilebye      19 Jun 1804  pg 181
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Eriksen   16 tiene i Wenslov
     Niels Eriksen  tien i Ferslov
     Ole Eriksen   4
     Ane Eriksdtr   19 tien i Weilebye
     Karen Eriksdtr  9
grd: Jens Nielsen gmd i Weilebye
wgd: Anders Larsen gmd i Weilebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christen Rasmussen hmd i Wellerup  19 Jun 1804   pg 182
WIFE:  Birthe Ottesdr
CH:   Ane Christensdtr 7
     Karen Christensdtr    2
FADER:  Rasmus Eriksen inds i Wellerup
WIFE.BRO: Niels Ottesen hmd i Wellerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Bendtsen hmd i Nr.Hyllinge    25 Jun 1804  pg 184
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Hans Jensen   41 inds i Biltris 
     Bendt Jensen 36 hiemme
     Peder Jensen   32 inds i N.Hyllinge
     Jens Jensen   28 tiene i Ejbye
     Birthe Jensdtr  45 = Peder Nielsen gmd i Jenslov
     Sidse Jensdtr  23 tiene i Trudsholm
wgd: Niels Thygesen hmd i N.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Hansdtr i Schibbye     26 Jun 1804   pg 185
HUSB:  Ole Pedersen gmd 
CH:   Niels Olsen   3 wks 
grd: Hans Sorensen gmd i Schibye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Rasmus Olsen hmd i Weilemollehusene      6 Jul 1804   pg 188
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Ole Rasmussen  13 tien i Ferslov
     Henrich Rasmussen    4
     Marie Rasmusdtr 10
     Ane Rasmusdtr  7 (surnames assumed)
BRO:   Ole Pedersen inds i Saebye
wgd: Niels Nielsen i Wellerup, hendes faestemand 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Marie Truelsdr i Nr.Hyllinge    5 Sep 1804    pg 189
HUSB:  Hans Jensen hmd 
CH:   Jens Hansen   2
     Karen Hansdtr  ¬ (surnames assumed)
FADER:  Truels Bentzen hmd i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Rasmus Frandsen hmd i Saebye     9 Oct 1804   pg 192 215
3WIFE:  Ane Kirstine Christensdtr
CH:   Maren Rasmusdtr 3
     Johanne Rasmusdtr    1
1WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Rasmussen 18 tien i Kyndelose, Egholms gods 
     Frands Rasmussen 16 tien i Kyndelose
     Lars Rasmussen  8 hos Lars Jensen i Kyndelose
     Ane Rasmusdtr  13 hos Peder Nielsen gmd i Kr.Hyllinge
2WIFE:  Maren Philupsdr
CH:   Ane Rasmusdtr  6 hiemme
grd: Peder Nielsen i Kr.Hyllinge & Christen Nielsen gmd i Saebye
wgd: Christen Pedersen hmd i Lyndbye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hartvig Sorensen gmd i Wellerup       1 Oct 1805    pg 194
2WIFE:  Ane Margrethe Christensdtr
CH:   Ole Soren Hartvig 10
     Christen Hartvigsen 3
     Ane Kirstine Hartvisdr 7 hos Hans Sorensen gmd i Schibye
BRO:   Rasmus Sorensen bondefogden i Wellerup
WIFE.FADER: Christen Andersen inds i Wellerup
NOTE: some of these children are from his 1st marriage.
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Rasmus Dinesen hmd i Ferslov     24 Oct 1805  pg 197
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Anders Rasmussen 2
1WIFE:  Sidse Jensdtr (dod)
CH:   Peder Rasmussen 23 skoemagersvend i Khvn
REL:   Rasmus Sorensen gmd i Wenslov
wgd: Christen Sorensen gmd i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Hansdtr i Saebye        11 Nov 1805   pg 199
HUSB:  Hans Jensen gmd 
Ch:   Hans Hansen   18
     Jens Hansen   11
     Kirsten Hansdtr 14
     Karen Hansdtr  10
     Mariane Hansdtr 6
grd: Niels Poulsen gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Thygesen gmd i Royerup     25 Nov 1805  pg 203
WIFE:  Lisbeth Nielsdtr
CH:   Ole Pedersen   21 husar ved regimentet i Holstein
     Niels Pedersen  22
     Jorgen Pedersen 16 begge hiemme
     Ane Pedersdtr  28 = Anders Pedersen hmd i Schibye Old 
     Karen Pedersdtr 18
     Margrethe Pedersdtr   13 begge hiemme
grd: Lars Jensen gmd i Royerup
wgd: Jens Jacobsen gmd i Royerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Johanne Nielsdtr i Biltris          30 Nov 1805   pg 206
HUSB:  Ole Hansen hmd 
½BRO:  Anders Nielsen  hmd i Rye (dod)
      CH: Jens Andersen 56 hmd i Torchildstrup
     Bendt Nielsen hmd i Rye (dod)
      CH: Stine Bendtsdr 53 (dod) = Soren Jacobsen i Rye
½SIS:  Mette Nielsdtr  = Johannes Svendsen hmd i Rye (begge dod)
      CH: Ole Johannesen 53 vaegter i Egholm
     Ane Andersdtr  = Christen Jorgensen huuden hmd i Tochildstrup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Birthe Andersdtr i Saebye      6 Dec 1805    pg 209
HUSB:  Peder Jensen hmd 
CH:   Jorgen Pedersen 25 ved kongens regiment i Helsingor
     Dorthe Pedersdtr 22 hiemme
ILLEG.CH: Niels Hansen  29 tien i Saebye
SIS:   ... = Jens Jensen hmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Rasmussen gmd i Saebye         18 Dec 1805   pg 211
2WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Sidse Larsdtr  18 hiemme
1WIFE:  Sidse Christophersdtr
CH:   Christopher Larsen    36 gmd i Saebye
     Peder Larsen   32 hiemme
     Dorthe Larsdtr  34 = Soren Pedersen gmd i Saebye
BRO:   Niels Rasmussen gmd i Saebye
wgd: Jens Pedersen unge gmd i Saebye
 
Christen Andersen gmd i Ferslov   10 Apr 1806   pg 216
WIFE:  Kirsten Bundesdr
CH:   Erik Christensen 22
     Anders Christensen    8
     Jens Christensen 3
     Ane Marie Christensdtr 10
     Apolone Christensdtr 5 - alle hiemme
     Maren Christensdtr    26 = Hans Jensen gmd bondefoged i Saebye
wgd: Aagesen herr. degn i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Christophersen hmd i Weilebye      16 Jul 1806  pg 220
2WIFE:  Ane Christensdtr
1WIFE:  Dorthe Jensdtr 
CH:   Christopher Nielsen   25 soldat ved Danske Liv Regiment i Khvn
     Birthe Nielsdtr 35 = Peder Knudsen hmd i Ferslov
wgd: Hans Christophersen i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Bentsen hmd i Kr.Hyllinge    27 Jul 1806  pg 222
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Anders Hansen  24 ved Regimentet i Helsingor
     Lisbeth Hansdtr 30 tiene Peder Mollr gmd i Kr.Hyllinge
grd: Peder Moller gmd i Kr.Hyllinge
wgd: Hans Pedersen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Dorthe Olsdtr i Saebye       27 Jul 1806   pg 223
HUSB:  Anders Pedersen gmd 
CH:   Karen Andersdtr 9
     Kirsten Andersdtr    7
     Ane Andersdtr  1
BRO:   Ole Hansen gmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Pedersen hmd & skraeder i Schibye    8 Aug 1806   pg 227
2WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Ane Nielsdtr   ½
1WIFE:  Ane Margrethe Frederichsdtr
CH:   Frederich Nielsen    10 tiene Ole Pedersen i Schibye
     Sophie Kirstine Nielsdtr 18 tien Jens Pedersen gmd i Saebye
grd: Ole Pedersen gmd i Schibye      wgd: Ole Nielsen gmd i Schibye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Olsdtr i Saebye         22 Aug 1806   pg 229
2HUSB:  Christopher Larsen gmd 
CH:   Jens Christophersen   8
     Lars Christophersen   5
     Sidse Christophersdtr 2
1HUSB:  Jens Nielsen
CH:   Ole Jensen    12
BRO:   Jens Olsen gmd i Schibye, Universitetes gods 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Aage Pedersen gartner i Egholm    24 Jul 1807  pg 232
WIFE:  Johanne Hansdtr (she signs as the widow)
CH:   Peder Aagesen 25 conditionerende i Khvnn (? Agesen)
2WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Andreas Aagesen 36 hiulmand i Hillerod, Gron Olds Overdrev
     Birthe Aagesdr 40 tiene capt. Barfoed i Khvn
     Niels Aagesen  35 borger i Khvn = .... (for tie aar siden er dod)
      CH: Frederich Christian Aagesen 15 (dod i Rye)
         Bodil Aagessen? 3 (dod i Rye)
         Peder Aagesen?   1 (dod i Rye)
3WIFE:  Birthe Andersdtr
CH:   Andreas Aagesen 1 (dod i Rye)
wgd: Lars Andersen unge gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Elisabeth Nielsdtr i Royerup         7 Aug 1807    pg 237
HUSB:  Peder Nielsen Thygesen gmd 
CH:   Ole Pedersen   28
     Niels Pedersen  25
     Jorgen Pedersen 17
     Ane Pedersdtr  = Anders Pedersen hmd i Schibye Old 
     Karen Pedersdtr 21
     Margrethe Pedersdtr   14 - alle hiemme
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Johansen vaegter i Egholm     19 Nov 1807  pg 239
WIFE:  Kirsten Larsdtr
1WIFE:  Ane Sophie Pedersdtr
CH:   Peder Olsen   24
     Johannes Olsen 13 ( Johan Olsen )
     Hans Olsen    10
     Ane Olsdtr    17 tien i Piile Molle, Kioge (surnames assumed)
grd: Anders Pedersen hmd i Weilebye
wgd: Niels Pedersen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Bendsdr i Kr.Hyllinge     7 Jan 1808   pg 242
HUSB:  Peder Ibsen gmd 
CH:   Ane Marie Pedersdtr 14 hiemme (surname assumed)
BRO:   Truel Bendtsen hmd i K.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Hansdtr enke i Kr.Hyllinge    d.18/23 Feb 1808    pg 247
HUSB:  Hans Bentsen hmd (dod)
CH:   Anders Hansen  25 soldat ved kongens regiment i Helsingoer
     Lisbeth Hansdtr 33 hiemme
grd: Peder Pedersen gmd i Kr.Hyllinge (signed: Lars Pedersen )
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Soren Jensen gmd i Nr.Hyllinge        28 Mar 1808   pg 248
2WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Jorgen Sorensen 5
     Niels Sorensen  1
     Sidse Sorensdtr 3
1WIFE:  Sidse Michelsdtr (dod)
CH:   Jens Sorensen  40 gmd i Jenslov
     Peder Sorensen  35 tien BRO i Jenslov
     Ole Sorensen   28 hiemme
     Kirsten Sorensdtr    39 = Anders Nielsen hmd i Jenslov
     Ane Sorensdtr  30 tiene Christen Madsen sadelmager i Roeskilde
grd: Thomas Sorensen gmd i Nr.Hyllinge
wgd: Peder Nielsen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Pedersdtr i Weilebye     29 Mar 1808   pg 251
HUSB:  Peder Eriksen gmd 
CH:   Erik Pedersen  45 hiemme
     Peder Pedersen  44 gmd i Ordrup, Trusholms gods 
     Jens Pedersen  34 hmd i Weilebye
     Anders Pedersen 34 hmd i Weilebye
     Christen Pedersen    32 hmd i Wellerup
     Maren Pedersdtr 38 = Soren Bek hmd i Ferslov
     Ane Pedersdtr  36 = Johan Andersen hmd i Weilebye, Svaenholm gods 
grd: Albret Pedersen hmd muurmester i Weilebye (Albreck Pedersen )
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Inger Jensdtr i Wellerup      31 Jul 1809   pg 254
HUSB:  Ole Andersen gmd 
CH:   Anders Olsen   37 hmd i Weilebye
     Jens Olsen    34
     Lars Olsen    19
     Johanne Olsdtr  = Lorentz Olsen hmd i Qvandlose/Qvemdlose?
     Maren Olsdtr   25
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Pedersen hmd i Biltris     30 Sep 1809   pg 257
WIFE:  Birthe Olsdtr
CH:   Peder Jensen   35 tid i Kongens tieneste
     Ole Jensen    31 hiemme
     Maren Jensdtr  39 = Peder Olsen hmd i Schibye Old 
     Birthe Jensdtr  = Peder Dreier hmd i Biltris 
wgd: Christopher Pedersen hmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Marcusdr i Ferslov  16 Jan 1810    pg 258
HUSB:  Johan Nicolaisen hmd 
CH:   Simon Johansen 25 i kongens tieneste i Khvn
grd: Lars Jensen hmd i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christen Andersen gmd i Biltris   19 Feb 1810   pg 259
WIFE:  Ane Larsdtr
BRO:   Peder Andersen  hugger i Biltris 
     Lars Andersen Dreier gmd i Skullelov
SIS:   Kirsten Andersdtr    (dod)
      CH: Ellen Hansdtr = Soren Pedersen sadelmager i Skibye
wgd: Lars Johnsen inds i N.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Larsdtr i Egholm        10 Mar 1810   pg 261
HUSB:  Peder Pedersen gartner
CH:   Johanne Pedersdtr    1
grd: Peder Andersen hmd i Egholm
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Nielsdtr i Wellerup         6 Oct 1810    pg 262
HUSB:  Hans Nielsen hmd 
CH:   Karen Sophie Hansdtr 8
REL:   Rasmus Sorensen gmd i Wellerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Rasmus Sorensen gmd bondfoged i Wellerup    22 Jan 1811  pg 263
WIFE:  Bodil Pedersdtr 
CH:   Sidse Rasmusdtr = Soren Christian Pedersen gmd i Kyndelose
     Sophie Rasmusdtr 19 hiemme
     Niels Soren Rasmussen  15
     Ane Margrethe Rasmusdtr 10
CHILDREN's.½SIS: .... = Ole Nielsen gmd i Royerup
wgd: Hans Michelsen gmd i Eybye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Andreasen rygter i Biltris    12 Feb 1811  pg 265
BRO:   Hans Andreasen  gmd i Kyndbye
     Lars Andreasen  gmd i Wenslov, Svandholms gods 
½SIS:  Johanne Olsdtr  tiene i Egholm
½BRO:  Mads Andreasen  hmd i Onsved, Svansholms gods 
½SIS:  Sidse Andreasdtr enke i Wenslov
     Bodil Andreasdtr = Soren Sorensen hmd i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Soren Christiansen hmd i Ferslov   13 Feb 1811  pg 266
2WIFE:  Johanne Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Jens Sorensen  22
     Hans Sorensen  10
     Karen Sorensdtr 20
gd: Hans Jorgensen gmd i Ferslov
wgd: Niels Christensen hmd i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Jensen Dreier gmd i Biltris       5 Mar 1811    pg 267
2WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Ole Hansen    5
     Karen Marie Hansdtr 3
     Margrethe Hansdtr    1
1WIFE:  
CH:   Jens Hansen   9
BRO:   Ole Jensen gmd i Kyndelose
WIFE.FADER: Niels Olsen hmd smed i St.Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Johanne Nielsdtr i Royerup     6 May 1811    pg 269
HUSB:  Lars Jensen gmd 
CH:   Jens Larsen   9
     Lars Larsen   6
     Bodil Larsdtr  3
     Karen Larsdtr  ½ (surnames assumed)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]


Kirsten Pedersdtr i Ferslov         6 May 1811    pg 271
HUSB:  David Nielsen gmd 
CH:   Peder Davidsen  20
     Niels Christian Davidsen     14?
     Anders Johansen Davidsen 3
     Bodil Marie Davidsdtr 17
     Mette Sophie Davidsdtr 15
     Ellen Marie Davidsdtr 9
     Karen Davidsdtr   7 (surnames assumed)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Sorensen gmd i Kr.Hyllinge       28 May 1811   pg 272
WIFE:  Mette Johansdtr
CH:   Hans Jensen   11
     Ole Sorensen Jensen   7
     Ellen Jensdtr  4
     Maren Jensdtr  1½
WIFE.STEDFADER: Anders Larsen hmd i St.Carlebye
grd: Hans Hansen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Olsen hmd i Weilemollehusene   17 Jun 1811  pg 274
WIFE:  Sidse Sorensdtr
CH:   Peder Jensen   7
     Soren Jensen   2
     Karen Sophie Jensdtr 10
     Kirsten Jensdtr 6
     Maren Jensdtr 4
BRO:   Peder Olsen hmd i Eibye
WIFE.FADER: Soren Andersen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Soren Madsen hmd i Wellerup      17 Jun 1811  pg 275
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Jens Sorensen  10
     Mads Sorensen  6
     Lars Sorensen  3
grd: Anders Corneliusen gmd 
wgd: Henning Larsen hmd i Wellerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Marie Cathrine Adrians i Nakkedam   17 Jun 1811  pg 276
HUSB:  Christian Winther skytte
CH:   Hans Nicolai Christiansen     15
     Niels Peter Christiansen          13
     Ane Sophie Jacobine Christiansdtr 12
     Marte Regine Christiansdtr 7
     Mariane Johanne Christiansdtr  4 (surnames assumed)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Henrichsen gmd i Nr.Hyllinge      15 Jul 1811   pg 277
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christen Pedersen    14
     Henrich Pedersen 5
     Karen Sophie Pedersdtr  10
     Kirsten Pedersdtr    7
WIFE.BRO: Lars Christensen hmd i Kyndelose
grd: Peder Nielsen gmd i Kyndelose
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Moller gmd i Nr.Hyllinge    15 Jan 1812  pg 279
HEIR:  Maren Nielsdtr  = Jens Nielsen inds i hiemme (probably his daughter?)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Eriksen hmd i Weilebye     26 Apr 1812  pg 280
HEIRS:  alle myndige
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Knudsdtr i Biltris          8 Jun 1812    pg 280
2HUSB:  Hans Christophersen gmd 
1HUSB:  Anders Andersen
CH:   Espen Andersen   26
     Peder Andersen  25 begge i militair tieneste 
     Anders Andersen 21 hiemme
     Sidse Andersdtr 24 ugift hiemme
     Lehne Andersdtr = Jens Hansen hmd i Saebye
grd: Jens Hansen hmd i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Birthe Ottesdr i Wellerup  29 Jul 1812   pg 283
HUSB:  Christen Pedersen hmd 
1HUSB:  Christen Rasmussen hmd 
CH:   Ande Christensdtr    14
     Karen Christensdtr    9
grd: Anders Corneliusen gmd i Wellerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Marie Pedersdtr i K.Hyllinge   19 Sep 1812  pg 284
HUSB:  Peder Pedersen gmd 
CH:   Ludvig Pedersen (dod)
      CH: Karen Marie Ludvigsdr i hiemme
     Peder Pedersen  32 tiene i Kr.Hyllinge
     Frederich Pedersen    gmd i Skullelov bye = ...
     Sidse Pedersdtr = Peder Hansen faester i den saakaldte Decleghed ved Ryegaard 
     Hans Pedersen  26 hiemme
     Niels Pedersen  24 i Khvn
     Lars Pedersen  22 tiene i Decligheden
     Christian Pedersen    19 hiemme
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Nielsdtr i K.Hyllinge 9 Mar 1813    pg 287
2HUSB:  Jens Nielsen gmd 
CH:   Ane Marie Jensdtr 16
     Karen Jensdtr  12
1HUSB:  Peder Olsen
CH:   Hans Pedersen  23
curator: Johannes Nielsen parcellist i Weilemollehuusene ( Johan Nielsen )
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Andersen hmd i Ferslov     16 Aug 1814  pg 289
WIFE:  Ane Larsdtr (surname assumed from initials when signed)
CH:   Anders Pedersen 16
     Hans Pedersen  15
     Soren Pedersen  7
     Kirsten Pedersdtr    19
     Ane Pedersdtr  10
grd: Niels Pedersen gmd i Ferslov
wgd: Peder Larsen Smed hmd i Weilebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Borgesen hmd i Ferslov      21 Jan 1815  pg 290
2WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   Jens Larsen   19
     Peder Larsen   14
     Hans Larsen   8
1WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Ane Marie Larsdtr    29 tiene i Skibye Kroe
grd: David Nielsen inds i Ferslov     wgd: Niels Larsen gmd i Ferslov (P Jensen x'd out)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Olsen smed i Biltris      pg 291 295 (see pg 365 368)
FORLOVED: Marie Rasmusdtr pigen
1WIFE:  Ane Dorthe Jensdtr (dod - see pg 365)
CH:   Anders Olsen   8
     Johanne Margrethe Olsdtr 5
     Peder Olsen   4
grd: Christen Olsen inds i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Johanne Christensdtr i Wellerup       28 Oct 1815   pg 293
2HUSB:  Andreas Jensen gmd 
CH:   Karen Andreasdtr 9½
     Jens Andreasen  5
1HUSB:  Morten Jensen tiene i gaard i Norheden af Roeskilde Kroe (fraskilte)
CH:   Ellen Mortensdtr 21 ugift
BRO:   Peder Christensen gmd i Ramsoemagle
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Pedersdtr i Nr.Hyllinge Mark         24 May 1816   pg 294 295
HUSB:  Anders Pedersen gmd 
CH:   Soren Christian Andersen 8½
     Karen Marie Andersdtr 4
     Ane Sophie Andersdtr 1½
FADER:  Peder Jensen gmd i Nr.Hyllinge Mark
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Mette Jensdtr i Kr.Hyllinge         12 Mar 1817   pg 296 297 301
2HUSB:  Hans Hansen gmd 
1HUSB:  Ole Jensen gmd 
CH:   Jens Olsen    30
     Peder Olsen   22
     Marie Olsdtr   = Christian Pedersen gmd i Eybye
     Margrethe Olsdtr ugift
grd: Hans Pedersen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Jorgensdtr i Ferslov   2 Apr 1817   pg 297 (entry x'd out)
HUSB:  Peder Pedersen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Dorthe Larsdtr i Biltris      13 May 1817   pg 299 303
2HUSB:  Peder Jorgensen gmd 
1HUSB:  Henrich ...
4 CH:  Jorgen Henrichsen    31
     Lars Henrichsen 28
     Karen Henrichsdtr 
     Margrethe Henrichsdtr  begge ugift
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Mathias Nielsen hmd i Biltris     16 Mar 1818  pg 304
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   Lars Mathiasen  36 hmd i Weilebye
     Niels Mathiasen 34 inds i Eibye
     Soren Mathiasen 26 hiemme
wgd: Peder Jorgensen gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Neldeblad forvalter     opbudsboer 14 Mar 1818 pg 305
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Jensen gmd i Nr.Hyllinge    8 Oct 1818   pg 305 309
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Nielsen   32
     Peder Nielsen  27
     Niels Nielsen  24
     Hans Nielsen   21
     Jorgen Nielsen  18
     Ane Nielsdtr   16
BRO:   Jorgen Jensen hmd i Saebye Mark
wgd: Peder Jensen gmd i N.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Pedersen Skraeder gmd i Kr.Hyllinge   9 Oct 1819   pg 306 311
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr (dod)
CH:   Ludvig Pedersen (dod)
      CH: Karen Marie Ludvigsdr 13
     Peder Pedersen  39 gmd i Saebye
     Frederich Pedersen    38 gmd i Schallelov
     Sidse Pedersdtr 36 = Peder Hansen i Kiabberkandshuset, Ryegaards gods 
     Hans Pedersen  34 hmd i Biltris 
     Niels Pedersen  32 i Khvn
     Lars Pedersen  29 i Khvn hos Moslev Sanne
     Christian Pedersen    27 i hiemme
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Kirstine Andersdtr i Biltris   12 Dec 1820  pg 314 317 322
HUSB:  Jens Pedersen gmd 
CH:   Maren Jensdtr  6
     Karen Marie Jensdtr 3
BRO:   Anders Pedersen gmd parcellist i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Marie Nielsdtr i Biltris      16 Aug 1820   pg 314 316
HUSB:  Ole Pedersen Ravn parcellist
CH:   Birthe Olsdtr  14
     Peder Olsen   9
     Karen Olsdtr   6½
     Frederich Olsen 4
     Inger Marie Olsdtr 2
BRO:   Morten Nielsen i Englerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Andersdtr age 1¬ i Nr.Hyllinge  11 May 1821  pg 318
FADER:  Anders Pedersen gmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jorgen Jensen hmd i Kr.Hyllinge       7 Mar 1821    pg 318
WIFE:  i uskiftet boe
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Sophie Hansdtr 14 days i Biltris   9 Mar 1821    pg 318
HUSB:  Hans Pedersen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Olsen gmd i Biltris  27 Jul 1821   pg 318 320
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Pedersen  29
     Else Kirstine Pedersdtr 28 ugift
     Lars Pedersen  26
     Ole Pedersen   18
WIFE.BRO: Soren Pedersen gmd i Saebye
SODSK.BARN: Niels Andersen gmd i Sonderbye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Andersen age 1 i Biltris    19 Mar 1821  pg 318
FADER:  Anders Pedersen gmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Marie Jorgensdtr tienestepige hos Ole Andersen gmd i Kr.Hyllinge  1 Jan 1822   pg 321
FADER:  Jorgen Thomasen hmd i Lyndbye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Hansdtr i Nr.Hyllinge      d.4 Oct 1804/18 Dec 1821    pg 321
MODER:  Maren Truelsdr (dod 5 Sep 1804)
HUSB:  Hans Jensen Dreier hmd 
BRO:   Jens Hansen   karl i Biltris 
grd: Truels Bentsen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Hansen hmd i Nr.Hyllinge     10 Nov 1821  pg 321
WIFE:  ... i uskift boe
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Thomas Larsen Holm husbesidder i Kr.Hyllinge      26 Nov 1822  pg 322 325 328
 (?dobt 5 sondag efter Trin 1764 i Leerup, Wenneberg herred, Hjorring amt, Jylland)
2WIFE:  Sophie Magdalene Fagerberg sal. Holm gjordemoder
1WIFE:  Mette Jorgensdtr af Ruudberg
CH:   Lars Thomasen boend i Hjorring 
FADER:  Lars Thomasen af Wenneberg herred, Hjorring amt
2 BRO:  Anders Larsen Moller    vertshusholder i Aalborg
     ... Larsen
2 SIS:  ... Larsdtr   = Christian Nielsen i Ruuberg, Hjorring amt
     ... Larsdtr   all i Jylland 
WIFE.CH:     Johan Christian Hoffmann uhrmager i Saebye
grd: Peder Nielsen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Beate Hansen i Egholm  2 Feb 1822   pg 325 330
HUSB:  Voss gartner (uskift boe)
8 CH:  minors 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Larsdtr i Ferslov        d.10 Sep 1822  pg 325
HUSB:  Hans Jorgensen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]


Niels Pedersen ungkarl 21 fattig hos FADER i Kr.Hyllinge    d.16 Mar 1822 pg 325
FADER:  Peder Nielsen gmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]


Peder Knudsen hmd i Biltris      d.23 Aug 1822 pg 325 359
WIFE:  ...
CH:   Lars Pedersen
     Ane Marie Pedersdtr = Jens Pedersen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Christophersen gmd i Biltris   26 Mar 1823  pg 326
WIFE:  Karen Christiansdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 9
     Ellen Marie Hansdtr 7
     Ane Hansdtr   5
WIFE.FADER: Jens Hansen gmd i Saebye
grd: Peder Jorgensen gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Olsdtr i Egholm Molle  d.27 Oct 1823  pg 330 330
HUSB:  Poul Andersen moller (testament 21 Jan 1799)
SIS:   Marie Olsdtr   = Christen Nielsen inds i Englerup
      CH: Lars Christensen gmd sognefoged i Englerup 
     Karen Olsdtr (dod)
      CH: Bodil Jensdtr = Ole Hansen hmd i Orsted 
         Margrethe Jensdtr = gmd i Roeskilde
BRO:   Jens Olsen (dod)
      CH: Kirsten Jensdtr tiene i Khvn, ugift ( Kirstine Jensdtr )
         Karen Jensdtr  = Christen Rasmussen smed i Kr.Hyllinge
         Niels Jensen (dod)
          CH:  Jens Nielsen   28 tien i Vester Saabye
         Jens Jensen (dod)
          CH:  Jens Jensen   15 i Khvn
             ... Jensdtr   ugift i Khvn
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Marie Jensdtr 4 mo. i Weilemollehus       29 Jul 1825   pg 331
 (uaegte barn)
MODER:  Karen Sophie Jensdtr
STEDFAD:     Peder Olsen (? MODERS.STIFFADER:)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jorgen Pedersen 3 3/4 i Kr.Hyllinge         21 May 1825   pg 331
FADER: Peder Nielsen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Margrethe Olsdtr i Nr.Hyllinge    29 Oct 1825  pg 331 333
HUSB:  Hans Sorensen gmd 
CH:   Ole Hansen    7
     Mette Sophie Hansdtr 6
     Soren Hansen   3
     Birthe Kirstine Hansdtr ½
BRO:   Jens Olsen hmd i Skibye Old 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Sophie Magdalene Fagerberg enke giordemoder & husbisidderne i Kr.Hyllinge    22 May 1824  pg 331
HUSB:  Thomas Larsen Holm (dod 30 Dec 1823)
CH:   Johan Christian Hoffman uhrmager i Saebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christen Rasmussen hmd & smed i Kr.Hyllinge  16 Apr 1824  pg 331
WIFE:  
4 CH:  2 sons - myndige
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Anders Moller Andersen 5 days i Egholm Molle      23 Jun 1826  pg 333
FADER:  Moller Andersen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Sophie Andersdtr 12 i Nr.Hyllinge     5 Mar 1826   pg 333
FADER: Anders Pedersen gmd 
MODER:  Kirsten Pedersdtr (dod 8 Aug 1816)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Saabye Houg 1 & 4 mo i Egholm  14 Dec 1826  pg 333
FADER: Houg forvalter
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Christopher Pedersen hmd i Biltris       16 Apr 1826  pg 333
WIFE:  ...
CH:   Peder Christophersen   myndige
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Marie Frederichsdtr i Biltris Mark       30 Dec 1826   pg 334 345 349
HUSB:  Soren Jensen parcellist
CH:   Lars Sorensen 6    30 Dec 1826    pg 334
     Frederich Sorensen     7    20 Jan 1827   pg 334
     Jens Sorensen  13
     Ane Sophie Sorensdtr 11
     Kirstine Sorensdtr    10
     Karen Sorensdtr 4
     Peder Sorensen  1½
grd: Jens Nielsen gmd i Wellerup
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Larsdtr i Biltris       27 Dec 1826   pg 334 337 344
2HUSB:  Lars Nicolaisen hmd 
1HUSB:  Niels Pedersen hmd i Biltris 
CH:   Peder Nielsen  28
     Kirsten Nielsdtr 26 ugift
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Nielsdtr i Biltris      10 Jan 1827   pg 334 336 342 347
HUSB:  Peder Jorgensen gmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Marie Bendtsdr i Kr.Hyllinge     2 Jan 1827   pg 334
HUSB:  Peder Larsen hmd 
CH:
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Marcusdr i Biltris   1 Jan 1827   pg 334 352
HUSB:  Peder Jensen gl. hmd 
CH:   Karen Pedersdtr 17
     Hans Pedersen  14
     Jens Pedersen  10
     Christen Pedersen    10 twins 
     Ane Margrethe Pedersdtr 6½
BRO:   Jens Marcusen selv. i Mollerlodten, Weilebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Larsdtr i Kr.Hyllinge      16 Jan 1827  pg 334 340
HUSB:  Frands Nielsen hmd 
CH:   Ane Frandsdtr  = Jens Larsen inds i Boeshave
     Sidse Frandsdtr = Lars Nielsen inds i Svogerslev
     Lars Frandsen  22
     Karen Frandsdtr 16
     Gundil Frandsdtr 12
     Niels Frandsen  10
     Peder Frandsen  8
BRO:   Peder Larsen gmd i St.Carlebye
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Niels Mathiasen hmd i Biltris     7 Jan 1827   pg 334 362 364
WIFE:  Else Kirstine Sorensdtr
CH:   Karen Marie Nielsdtr   14
     Kirsten Nielsdtr     12
BRO:   Lars Mathiasen hmd i Weilebye
wgd: Jeppe Nielsen smed i Biltris ( Jeppe Nielsen )
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Jorgensen = Karen Nielsdtr gmd i Biltris     8 Feb 1827   pg 334 336 342 347 
CH:   Dorthe Pedersdtr 6
     Niels Jorgen Pedersen  4
     Lars Pedersen  2
     Ane Marie Pedersdtr 7 wks 
HIS.BRO: Jorgen Jorgensen hugger i Nr.Hyllinge / ny hmd i Wellerup
HER.BRO: Christopher Nielsen gmd i Roierup
     Lars Nielsen   hmd skraeder i Ostbye Mark
grd: Peder Larsen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jens Pedersen gmd i Biltris      27 Feb 1827  pg 338 343
2WIFE:  Margrethe Henrichsdtr
1WIFE:  Ane Kirstine Andersdtr (dod 14 Jan 1821)
CH:   Maren Jensdtr  12
     Karen Marie Jensdtr 9
SIS:   Margrethe Pedersdtr
1WIFE.FADER: Anders Pedersen hmd i Biltris 
wgd: Anders Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Hansdtr i Nr.Hyllinge      23 Jul 1827  pg 346 347 348 349 351
HUSB:  Hans Jensen gmd 
CH:   Kirsten Hansdtr = Anders Pedersen hmd i Nr.Hyllinge
     Jens Hansen   31
     Ane Hansdtr   29 ugift
     Peder Hansen   27
     Niels Hansen   22 i kongl. militair tjineste
     Ole Hansen    17
½BRO:  Ole Pedersen smed i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Hansdtr 12 wks i Biltris   1 Dec 1827   pg 347
HUSB:  Hans Larsen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Jensen hmd Skolelaerer i Biltris      4 Dec 1827   pg 347
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Bondosdr i Nr.Hyllinge  15 Feb 1828   pg 351
HUSB:  Hans Pedersen hmd ladefoged 
CH:
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Andersen gmd i Biltris         31 Jan 1828   pg 351 357 360
WIFE:  Else Kirstine Pedersdtr
CH:   Peder Hansen   2½
     Anders Hansen  ½
BRO:   Lars Andersen gmd i Saebye
wgd: Ole Jensen gmd i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Mads Andersen gmd i Kr.Hyllinge       3 Feb 1828    pg 351 355 358 360
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Madsen   20
     Niels Andersen Madsen  16
     Kirsten Madsdtr 14
     Sidse Marie Madsdtr 6
BRO:   Rasmus Andersen hmd i Eybye
wgd: Peder Nielsen
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Sophie Larsdtr 3/4 yr. i Biltris      23 Apr 1828  pg 353
FADER:  Lars Nielsen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Dorthe Pedersdtr i Biltris          29 May 1828   pg 353 355
HUSB:  Jens Jensen hmd 
CH:   Jacob Jensen   16
?ILLEG.CH: Ane Marie Mortensdtr = Jeppe Christensen mollebygger i Halbyeore
BRO:   Hans Jensen inds i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Christian Sorensen 6 wks i Nr.Hyllinge  29 Apr 1828  pg 353
FADER:  Soren Larsen gmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Trine Jensdtr 7 i Biltris  12 Jul 1828   pg 355
FADER:  Jens Pedersen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Lars Larsen 4 wks i Biltris      10 Oct 1828  pg 356
FADER:  Lars Nicolaisen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Rasmus Hansen gmd i Nr.Hyllinge    24 Sep 1828  pg 356 360
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Hans Rasmussen  24 ligger ved kgl. militair tjeneste
     Jens Rasmussen  23
     Maren Rasmusdtr 19 ugift
     Ane Marie Rasmusdtr 16
     Sidse Rasmusdtr 13
     Lars Rasmussen  9
     Niels Rasmussen 7
REL:   Ole Sorensen gmd i Nr.Hyllinge
wgd: Lars Olsen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Karen Pedersdtr 17 i Biltris     8 Jan 1829   pg 359 364
FADER:  Peder Jensen gl. hmd 
MODER:  Maren Marcusdr (dod 14 Apr 1828)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Anders Pedersen hmd i Nr.Hyllinge      27 May 1829   pg 360 361
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Kirstine Andersdtr    12
     Peder Andersen  8
     Mariane Andersdtr 7
     Ane Sophie Andersdtr 3
1WIFE:  Kirsten Pedersdtr (dod 23 Apr 1816)
CH:   Soren Christian Andersen 22
     Karen Marie Andersdtr 18 ugift
1WIFE.FADER: Peder Jensen aftaegtsmand i Nr.Hyllinge
2WIFE.FADER: Hans Jensen gmd i Nr.Hyllinge
wgd: Ole Pedersen hmd smed i Nr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Larsdtr i Biltris        16 Jul 1829   pg 361 364
HUSB:  Ole Jensen gmd (testament 16 Mar 1822)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Jeppe Nielsen hmd & smed i Beltris ( Jeppe Nielsen )  29 Oct 1829  pg 362
 (fodt i Sverrig)
WIFE:  Ane Jensdtr
BRO:   ... smed i Suudsontten, Skaane
SIS:   ...   = ... Carstensen svned i Paprinhaberghen, Khvn
WIFE.CH: Jens Hansen hmd i Bonderup Old 
grd: Bernhardt Madsen smed i Biltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ane Dorthe Nicolaisdr i Nr.Hyllinge      12 Dec 1829  pg 364
HUSB:  Frederich Christiansen hmd 
CH:
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Jensen 30 i Kr.Hyllinge     18 Jan 1830  pg 364
STEDFAD:     Lars Hansen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Maren Rasmusdtr 20 i Nr.Hyllinge   25 Jan 1830  pg 364
FADER:  Rasmus Hansen gmd (dod)
MODER:  enke
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Hans Eriksen hmd i Wellerup      1815  pg last one
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Peder Olsen smed i Wellerup      1 Oct 1815       pg last
WIFE:  (testament)
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Olsen smed i Beltris   11 Oct 1815   pg last
by: Christen Olsen inds hmd i Beltris 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Johanne Christensdtr i Wellerup    Oct 1815    pg last
HUSB:  Andreas Jensen gmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Pedersen Trigaard hmd i Ferslov      17 Apr 1816  pg last
2WIFE:
1WIFE:
CH:   ... Olsdtr    = Niels Larsen gmd i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Kirsten Pedersdtr i Nr.Hyllinge Mark      25 Apr 1816  pg last
HUSB:  Anders Pedersen gmd 
3 CH:  minors 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

... i Weilebye    25 Jun 1816  pg last
HUSB:  Thomas Pedersen hmd 
2 CH:  daus - gift
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Else Marie Hansdtr i Weilebye     13 Jul 1816  pg last
HUSB:  Anders Olsen hmd 
MODER:  Karen Johanne Davidsdtr enke = afg. Ole Frigaard i Ferslov
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

Ole Jensen abt 1 i Biltris      11 Aug 1816  pg last
FADER:  Jens Jensen hmd 
[Egholm & Krabbesholm; Bk 7 1794-1816 Regr & 1816-1830 skpr; film 41139]

////////////////////////////////////////END SECTION OF FILM////////////////////////////////////////