HOME & Probate List Egholm Gods
                   
                          Egholm Gods 
                   Book 1 1760-1779 Skifteprotokol film 41139 (pg 1-449)
                   Book 2 1779-1791 Skifteprotokol film 41139 (pg 450 -)
                         Book 3 1791-1833 film 41140
                         Book 4 1833-1850 film 41140
                         Book 5 1816-1830 see Book 7
                        Book 6 1830-1850 film 41140
                           Jul 21-Aug 11 1999


Bodil Marcusdr i Langtved  .../3 May 1760     pg 1 (page 1 is missing)
HUSB:  Peder Aagesen hmd 
CH:   Aage Pedersen 
     Ove Pedersen 
NOTE: probably others but the 1st page of this probate is missing.
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Togersen skovfogd i Skovhuus, Langtved Skov    12 Apr 1760  pg 2
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ane Jensdtr   tiene i Malthe Kroe
     Karen Jensdtr  = Niels Christensen skovfoged i Langtved 
wgd: Peder Pedersen i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Rasmus Rasmussen hmd i Ferslev    29 May 1760  pg 4
WIFE:  Ane Jensdtr
SODSK.BORN:   Niels Christensen gmd i Ferslev
         Jens Christensen gmd i Ferslev
         Abelone Christensdtr = Jens Larsen Bech gmd i Ferslev
         Abelone Eriksdtr = Peder Samuelsen gmd i Ferslev, Svanholms gods 
         Niels Pedersen  hmd i Ferslev
         Rasmus Pedersen gmd i Ferslev
         Ane Eriksdtr   = Niels Sorensen hmd i Weilebye, Svanholms gods 
         Peder Eriksen  gmd i Weilebye
         Niels Larsen   gmd i Weilebye
         Dorthe Larsdtr  = Hans Madsen i Weilebye
         Ane Eriksdtr   = Christen Nielsen inds i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Birthe Sorensdtr i Schougaard     5 Jul 1760   pg 6
HUSB:  Lars Hansen skovfogd 
1 CH:  Hans Larsen   10
grd: Christen Larsen gmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Hans Sorensen gl. enkemand i Schovgaard    5 Jul 1769   pg 7 (not in index)
CH:   Lars Hansen   skovfogden i Schovgaard 
     Giode Hansdtr (dod)
      CH: Jorgen Christensen    12
         Soren Christensen     8
         Kirsten Christensdtr   17
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Sidsel Hansdtr en gl. enke hos Mogens Andreasen gmd i Nr.Hyllinge    16 Sep 1760  pg 8
CH:   Anders Sorensen boende i Nr.Hyllinge (dod)
      CH: Anders Andersen 8
         Inger Andersdtr 10
     Inger Olsdtr = Ole Christensen i Kr.Hyllinge
     Maren Olsdtr   ugift tiene i Ouroe Land 
grd: Jens Bentsen i Nr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Anders Andersen ungkarl ladefoged i Egholm   17 Sep 1760  pg 9
SIS:   Maren Andersdtr = Peder Ibsen hmd i Vindinge, Roeskilde Dom Kirkes goeds 
     Ingeborg Andersdtr (dod)
      CH: Birgethe Sorensdtr hos Henning Madsen i Kragehauge ved Hedehuusene (= Knud Corneliusen i Ballerup, Khvn amt
by 1776 - pg 356)
         Ane Sorensdtr  tiener for deres brod i Tune (= Morten Willumsen hmd i Vadsbye, Vartov Hospitals gods by
1776 - pg 357)
         Maren Sorensdtr tiener for deres brod i Tune
½SIS:  Maren Jensdtr  = Jacob ... matros i Khvn
grd: Carl Rasmusdtr forpagter i Egholm
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Jacobsdtr i Jaegerslund        14 Aug 1758   pg 14
HUSB:  Hans Jorgen Winther skiotten/skovrider
1 CH:  Iver Hansen Winther 6wks 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Arildsen hmd i Giershoy        4 Oct 1760    pg 14
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Lars Nielsen   14 i Gammestrup, Bentsenslunds goeds 
     Soren Nielsen  9 hiemme
     Peder Nielsen  
     Jens Nielsen   1
     Sidsel Nielsdtr 
grd: Niels Ibsen i Giershoy
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Else Ditlefsdr i Kr.Hyllinge     1 Oct 1760   pg 15
HUSB:  Just Hansen hmd 
CH:   Christen Justesen hmd i Wellerup
     Jens Justesen tien i Wellerup
     Hans Justesen 14 tien i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Joen Aagesen gmd i Sonnerup      9 Oct 1760   pg 16
2 Ch:  Ane Joensdr   = Anders Eriksen Moller i Holbech
     Soren Joensen  hiemme
grd: Soren Christiansen i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Olsen gmd i Saebye       12 Dec 1760   pg 19
2WIFE:  Karen Christophersdtr
CH:   Sophie Jensdtr  9
1WIFE:
CH:   Hans Jensen   21
     Ane Dorthe Jensdtr tiener Peder Rasmusen
     Maren Jensdtr  tiener Soren Christiansdtr i Saebye
REL:   Peder Rasmussen i Sonnerup
wgd: Ole Nielsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Larsen gmd i Kr.Hyllinge        19 Jan 1761   pg 21
WIFE:  Inger Olsdtr
CH:   Lars Jensen   
wgd: Jens Larsen i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Marie Pedersdtr i Saebye      3 Mar 1761    pg 22
HUSB:  Hans Pedersen gmd 
3 CH:  Peder Hansen   2
     Ane Margrethe Hansdtr 5
     Karen Hansdtr  ½
FADER:  Peder Ibsen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Kirsten Pedersdtr i Saebye     3 Mar 1762    pg 24
HUSB:  Niels Nielsen gmd 
1 CH:  Lars Nielsen   2
grd: Anders Pedersen unge gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Inger Truelsdr i Ouroe    9 Mar 1761   pg 26
HUSB:  Thomas Olsen gmd 
CH:   Inger Thomasdtr hiemme, ugift
     Karen Thomasdtr = Anders Andersen gmd i Dom-Kirkens goeds 
     Margrethe Thomasdtr   = Jens Hansen gmd i Gamlose
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Giertrud Jacobsdtr i Saebye         25 May 1761   pg 27
HUSB:  Christian Nielsen hmd 
BRO:   Hans Jacobsen  hmd i Tendrup bye, Jydland, Rosenholms goeds 
     Niels Jacobsen  hmd i Hornslet, Rosenholms gods 
SIS:   Mette Jacobsdtr enke = afg. Anders Gundersen i Rye, Sielland 
grd: Ole Winther deignen i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Christen Mogensen hmd i Kr.Hyllinge         3 Apr 1761    pg 27
WIFE:  Kirsten Jochumsdtr
CH:   Peder Christensen    11
     Mogens Christensen    6
guard: Peder Mathiasen Smed i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Rasmus Jensen hmd i Kr.Hyllinge    11 Jun 1761  pg 29
WIFE:  Kirsten Jensdtr
1 CH:  Kirsten Rasmusdtr    3
BRO:   Niels Jensen hugger i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Mette Kirstine Johansdtr i Sonnerup         1 Oct 1761    pg 31
HUSB:  Aage Nielsen gmd / or Ove Nielsen 
CH:   John Aagesen 2 wks (dod ae 5 wks i Kallehuuset, Ottestrup sogn - d.15 Nov 1761)
MODER:  ... = Johan Hass skoemager i Kallehuuset, Ottestrup sogn
grd: Soren Christiansen i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Knudsdtr i Kr.Hyllinge     23 Nov 1761  pg 33
HUSB:  Peder Pedersen Krag inds 
HEIR:  Ole Knudsen i Naeder Draabye, Jaegerspriis gods (dod)
      CH: 2 sons & 2 daus alle i Jaegerspriis gods 
     Peder Knudsen  reyst (by Jens Larsen Moller i Kr.Hyllinge)
STIFDAU:     ... = Niels Jensen hugger hmd i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Pedersen Krag i Kr.Hyllinge   9 Jan 1762   pg 33
2WIFE:  Karen Knudsdtr (dod 23 Nov 1761 pg 33)
1WIFE:
CH:   Peder Pedersen Krag hmd i St.Jorgensbierg ved Roeskilde 
     Jens Pedersen Krag    hmd i Nr.Hyllinge
     Karen Pedersdtr = Niels Jensen hugger i Kr.Hyllinge
2WIFE.BRO: Ole Knudsen (dod 5 aars) hyrde i Slangerup
2WIFE.CH:    Knud Olsen hmd i Nedre Draabye, Jaegerspriis gods 
         Anders Olsen   12 tiene Ole Joensen i Nedre Draabye
         Margrethe Olsdtr tien i Forslef
         Bodil Olsdtr   tien i Jaegerspriises skov
NOTE: in one place it says the Olsen children are Ole Knudsen 's?
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Anders Christensen Kok gmd i Langtved     6 Feb 1762   pg 35
WIFE:  Ane Larsdtr
2 CH:  Christen Andersen    11
     Niels Andersen  2
grd: Peder Pedersen gmd i Lantved 
wgd: Christen Pedersen i Bilteris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Christensen skovfoged hmd i Bondhuuset, Egholm skov    27 Feb 1762  pg 37
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Maren Nielsdtr  1½
     Cathrine Nielsdtr    16 wks 
grd: Ole Knudsen i Langtved 
wgd: Peder Pedersen i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Henningsen Smed hmd i Wellerup         18 May 1762   pg 38
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Soren Larsen   16 tiene i Wellerup
     Henning Larsen 17
     Ane Kirstine Larsdtr 15 tien i Bilteris 
grd: Peder Hansen gmd i Wellerup
wgd: Christopher Hansen i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Jensdtr i Anders Sorensen huus i Saebye         7 Oct 1762    pg 39
HUSB:  Ole Nielsen hugger
CH:   Karen Olsdtr
     Bodil Olsdtr   begge ¬
grd: Ole Rasmussen Frost i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Poul Pedersen gmd i Biltris         16 Feb 1763   pg 40
WIFE:  Mette Olsdtr
BRO:   Anders Pedersen gmd i Biltris 
     Christen Pedersen    hmd i Ferslev (dod)
      CH: Niels Christensen     16
         Peder Christensen     8
         Kirsten Christensdtr   22
         Ane Christensdtr 18
         Giertrud Christensdtr   6
         Bodil Christensdtr    12
wgd: Christen Pedersen gmd i Bilteris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Godert Hermandsen Smid i Biltris   1 Feb 1763   pg 42
WIFE:  Sidse Larsdtr
CH:   Soren Godertsen Smid i Schibye
     Hermand Godersen Smid i Kornerup
     Ane Godersdr   21 ugift hiemme
BRO:   Claus Hermandsen i Khvn
wgd: Christen Madsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Hansdtr Schou i Sonnerup         17 Jul 1758   pg 45
HUSB:  Hans Kruuse hmd (dod)
BRO:   Bertel Hansen Schou   matros reyst til Holland 
SIS:   Marie Hansdtr Schou   = Holvein bogtryker i Flensborg (? Christian Frederich Holvein)
     Cathrine Hansdtr Schou  i Holsteen / nu i Flensborg
     Cicilia Hansdtr Schou tiene i Freiderichsberg bye 
grd: Isach Leondhardt skoeleholder i Sonnerup / Nicolai Henrich Heitmand borger pousemyntmager i Khvn
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Simon Jorgensen ungkarl landsoldat i Egholm  2 May 1763   pg 51
2 BRO;  Lars Jorgensen  hmd i Ferslev
     Christen Jorgensen    hmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Birthe Josephs enke i Wellerups Hospital    12 Dec 1763  pg 52
HUSB:  Peder Jensen (dod)
CH:   Hans Josephsen  hmd i Biltris 
     Niels Josephsen hmd i Biltris 
     Lars Hansen       hmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Thomas Olsen hos Ole Torbensen i Bybiern/Naesbye, paa Ouroe   16 Dec 1763  pg 53 (not in index)
3 CH:  Inger Thomasdtr = Ole Torbensen gmd i Ouroe
     Karen Thomasdtr = Anders Andersen boende i Naesbye /Byebierre, Dom-Kirkens gods 
     Margrethe Thomasdtr   = Jens Hansen gmd i Gamlose, Ouroe, Dom Kirkens gods 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Pedersen hmd i Ferslov     20 Feb 1765  pg 55
WIFE:  Marie Andersdtr
CH:   Peder Nielsen  6
     Bodil Nielsdtr  9
     Karen Nielsdtr  4
     Ane Nielsdtr   2
grd: Jens Christensen gmd i Ferslev / Jens Gaeder i Schibye (signed: Jens Larsen )
wgd: Peter Sidelman degnen i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Valdborg Thomasdtr i Wellerup Hospital     16 May 1765  pg 57 (not in index)
grd: Niels Jensen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Sidse Pouls i Wellerup   18 Jul 1765    pg 57
CH:   Christen Poulsen     26
     Maren Poulsdtr  enke = afg. Peder Samuelsen i Ferslev, tien i Kyndbye
     Marie Poulsdtr  tiene i Skoemager Kroen
     Frederich Poulsen    22 tiene Rasmussen forpagter
     Kirsten Poulsdtr tien Rasmussen forpagter
curator: Soren Andersen i Wellerup ??
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Morten Larsen inds skraeder hos Peder Jensen gmd i Royerup   22 Apr 1765  pg 59
WIFE:  Karen Andersdtr i Schullelov, Svanholms gods (adskildt fra afdod 10 aar)
CH:   Lars Mortensen  22
     Bodil Mortensdtr 20 tien Hans Asmandsen i Manderop
     Maren Mortensdtr 17 or 18 tien Anders .. i Onsveed 
     Kirsten Mortensdtr    12 tiene i Onoved 
WIFE.MODER: Sidse Anderses 
wgd: Peder Jensen i Royerup / Hans Kruuse gmd i Royerup / Rasmus Olsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Jensdtr i Weilemollehuse     25 Mar 1766  pg 65
2HUSB:  Soren Pedersen hmd 
CH:   Jens Sorensen  19 tien Knud Olsen i Langtved 
1HUSB:  Lars Andersen i Wellerup
CH:   Ane Larsdtr enke = afg. Hans Jorgensen i L.Carlebye, Ryegaards gods 
     Karen Larsdtr  = Lars Knudsen hmd i Ferslev, Svansholms gods ( Rasmus Knudsen )
     Mette Larsdtr  = Jens Jensen i Kr.Hyllinge
     Anders Larsen  26 tien i Aubertin Hyllinge
grd: Jens Larsen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Pedersen skovfogd i Biornemose huset, Egholm Skov     25 Mar 1766  pg 67
WIFE:  Maren Pedersdtr
BRO:   Jeppe Pedersen  i Nr.Hyllinge
     Jorgen Pedersdtr (dod)
      CH: Peder Jorgensen i Kr.Hyllinge / forhen gmd i St.Carlebye
         Hans Jorgensen  gmd i Nr.Hyllinge
         Karen Jorgensdtr i Nr.Hyllinge
     Hans Pedersen (dod)
      CH: Peder Hansen   i Wellerup
         Marie Hansdtr  = Christen Sorensen gmd i St.Carlebye (? Maren Hansdtr )
         Karen Hansdtr  = Jens Bendsen i Nr.Hyllinge
         Johanne Hansdtr tiene i Nr.Hyllinge / tien i Kondelose
grd: Soren Joensen gmd i Langtved / Peder Aagesen i Langtved 
wgd: Hans Pedersen i Langtved / Niels Nielsen Kruuse i Biornemoese huuset
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Thomasen gmd i Wellerup     25 Mar 1766  pg 69
2WIFE:  Ane Marie Jensdtr / Maren Jensdtr
CH:   Birthe Larsdtr  6
1WIFE:  Birthe Larsdtr
CH:   Jens Larsen   33 hiemme
     Sidse Larsdtr  = Jacob Hansen gmd i Royerup
     Kirsten Larsdtr (dod) = Jens Graver gmd i Ferslev, Svanholms gods 
      CH: Jens Jensen   4
         Lars Jensen   8
grd: Peder Hansen bondefoged i Wellerup / Peder Thomasen hmd i Wellerup
wgd: Soren Pedersen i Weilemolle huusene / Christen Larsen hmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Pedersdtr i Naesbye paa Ouroe      28 May 1766  pg 73
HUSB:  Ole Andersen gmd 
FADER:  Peder Thomasen i Naesbye paa Ouroe
BRO:   Thomas Pedersen 
      CH: Sidse Thomasdtr 10
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Mathiasen Smed i Kr.Hyllinge  19 Jul 1766  pg 78
2WIFE:  Karen Olsdtr
1WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Mathias Pedersen Smed  33 hmd smed i Jenslev
     Ane Dorthe Pedersdtr   26 or 28 ugift
     Birgethe Pedersdtr        18 or 21 ugift tiene Jens Boesen i Kondelose
grd: Jens Larsen Moller i Kr.Hyllinge
wgd: Anders Larsen i Naesbye paa Ouroe / Jens Pedersen gmd i Kr.Hyllinge (signed: Jens Krag)/ Anders Olsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Marie Bodemann jomfrue hos Skovrider Winther i Jaegerslund ved Langtved     2 Feb 1766   pg 82
 (fod i Faareveile degne boelig) (? Baademann)
SIS:   Ane Margrethe Bodeman (dod) = Ole Henningsen forpagter i Birkholm (signed: Ole Henrichsen )
      CH: Henning Olsen  7
     Sophie Bodemann = Hans Jorgen Winther skovrider i Langtved?
     Kirstine Marie bodemann enke = afg. Anders Hansen Rugaard i Friderichssund 
     Frederikke Bodemann   = Niels Juul degnen i Faareweile
     Christiane Bodemann ugift nu i Frederichssund / i Rye Praestegaard 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Christensen Moller hmd/inds i Sandvadshuset, Egholm Skov     23 Jun 1766   pg 99
WIFE:  Ane Marie Jorgensdtr
CH:   Ellen Jensdtr  = Jens Knudsen i Sandvadshuuset
     Maren Jensdtr  = Soren Nielsen gmd i Ondrop, Odder sogn, Hasse herred, Jylland, Bodsteenseye gods 
grd: Christian Hemmingsen skovfoged i Rygaard (signed: Christian Henningsen)
wgd: Soren Christiansen sognefoged i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jep Pedersen inds hos gmd Jens Bentsen i Nr.Hyllinge ( Jeppe Pedersen )     16 Apr 1766  pg 101
BRO:   Hans Pedersen (dod)
      CH:  Karen Hansdtr  = Jens Bendsen i Nr.Hyllinge
         Peder Hansen   i Wellerup
         Maren Hansdtr  = Christen Sorensen gmd i St.Carlebye
         Johanne Hansdtr tien i Nr.Hyllinge
     Jorgen Pedersen (dod) = Mette Jorgens i Nr.Hyllinge
      CH: Peder Jorgensen hmd i Kr.Nyllinge
         Hans Jorgensen  gmd i Nr.Nyllinge
         Karen Jorgensdtr hiemme
SIS:   .. Pedersdtr (dod)
      CH: Johanne
         Maren
         Ane ... - alle gift i Schullelof
         Hans ...
         Jens ...     - myndige
?grd: Mogens Andersen i ?Ringsted?
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Christen Olsen Skraeder inds i Saebye     16 Jul 1865  pg 102 (not in index)
WIFE:  Ane
CH:   Ole Christensen 1 mo.
grd: Lars Olsen gmd i Saebye / Hans Jensen 
wgd: Christopher Hansen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Nielsen gmd i Saebye      31 May 1766   pg 103
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Niels Jensen   6
     Lisbeth Jensdtr ½
grd: Bent Pedersen gmd i Saebye / Christopher Hansen         wgd: Poul Pedersen hmd i Saebye / Hans Jensen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Anders Sorensen gmd i Saebye         12 May 1765   pg 106
2 CH:  Karen Andersdtr = Peder Rasmussen i hiemme
     Ane Andersdtr  = Lars Pedersen i Khvn
grd: Jens Larsen gmd i Saebye / Hans Henrich Jorgensen smed 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Madsen gmd i Saebye      9 May 1765    pg 109
WIFE:  Inger Nielsdtr
CH:   Ane Jensdtr   1
BRO:   Mads Madsen gmd i Saebye
grd: Hans Henrich Jorgensen i Saebye
wgd: Anders Pedersen gl. gmd i Saebye / Hans Jensen i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Mogensen hmd i Saebye 9 Jul 1766    pg 112
WIFE:  Ane Truelsdr
CH:   Kirsten Jensdtr 3
     Ane Marie Jensdtr 1
grd: Mogens Hansen i Saebye / Christopher Hansen      wgd: Anders Pedersen gl. i Saebye / Hans Jensen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Pedersen hmd i Saebye     13 Oct 1766   pg 114
WIFE:  Johanne Christensdtr
CH:   Ane Larsdtr   4
grd: Niels Mogensen gmd i Saebye      wgd: Poul Larsen i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Kirsten Mogensdtr enke i Skibbye       27 Apr 1767   pg 116
HUSB:  Lars Pedersen hmd (dod)
CH:   Ane Larsdtr   (dod) = 1. Anders Christensen = 2. Soren Joensen gmd i Langtved 
      CH: Christen Andersen     15
         Karen Sorensdtr 3
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Larsdtr i Langtved       23 Dec 1766   pg 123
2HUSB:  Soren Joensen gmd 
CH:   Karen Sorensdtr 3
1HUSB:  Anders Christensen Kock
CH:   Christen Andersen    15 (? Sten Andersen )
MODER:  Kirsten Mogensdtr (dod) = afg. Lars Pedersen 
grd: Peder Sorensen i Rondelosse/Kandelose (signed: P.Pedersen)
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Anders Larsen Dreboe = Sidse Andersdtr hmd i Skibbye  27 Apr 1767  pg 133
HIS.CH: Lars Andersen  12
     Ane Andersdtr  tiene i Torslev paa Jaegerspriis gods 
HER.BRO:     Anders Andersen vaerende i Wellerup hos Niels Jensen 
HER.SIS:     Inger Andersdtr tien i Skibye
grd: Ole Larsen gmd i Skibbye
grd: Ole Larsen gmd i Skibye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Corneliusen ungkarl i Kr.Hyllinge     27 Apr 1767  pg 140
BRO:   Ole Corneliusen gmd i Biltris 
     Cornelius Corneliusen hmd i Kr.Hyllinge
     Hans Corneliusen hmd i Nr.Hyllinge (nu dod) = Birthe Larsdtr 
      CH: Sidse Hansdtr 
SIS:   Sidse Gabriels Corneliusesdr ( Sidse Corneliusdr ) (signed: Sidse Gabriels)
grd: Ole Larsen gmd i Skibye & Peder Pedersen gmd i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Hans Corneliusen hmd i Nr.Hyllinge  27 Apr 1766  pg 146
WIFE:  Birthe Larsdtr
BRO:   Ole Corneliusen i Biltris 
     Cornelius Corneliusen i Kr.Hyllinge
     Jens Corneliusen (dod)
SIS:   Sidse Corneliusdr = afg. Gabriel Knudsen i Kr.Hyllinge
wgd: Peder Pedersen i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Hans Andersen hmd i Naikedams husene      5 Jul 1765   pg 149
WIFE:  Helvig Pedersdtr
CH:   Peder Hansen   3½
WIFE.FADER: Peder Rasmussen here i huuset
grd: Peder Jensen i Royerup    
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Olsen Schonning/Skaaning inds i Weilebye     29 Oct 1766  pg 149
STIFDAT:     Karen Olsdtr   = Peder Christensen i Weilebye
     Inger Olsdtr   = Niels Larsen i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ingeborg Jensdtr i Skibbye     8 Jan 1767    pg 151
HUSB:  Niels Olsen Kruuse hmd 
3 CH:  Jens Nielsen   20
     Niels Nielsen  15
     Peder Nielsen  7
grd: Peder Jensen gmd i Skibye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Dinesen hmd i Ferslov         29 Nov 1766   pg 152
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Bodil Pedersdtr 20
     Giertrud Pedersdtr    13
     Rasmus Pedersen 16
grd: Niels Boesen
wgd: Christen Larsen Bek / Peder Pedersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Hansen hmd i St.Carlebye    4 Jun 1765   pg 154
WIFE:  Ane Hansdtr
grd: Peder Pedersen 
wgd: Boye Endvaldsen
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Nielsen hmd i Nr.Hyllinge        15 Aug 1766   pg 155
WIFE:  Maren Stephensdtr
HEIRS:  Kirsten Jensdtr = Niels Nielsen hmd i Ferslov
     Inger Jensdtr  = Peder Hansen Drejer i Rye
grd: Haagen Jensen i Nr.Hyllinge
wgd: Niels Pedersen i Nr.Hyle / Boye Endvoldsen
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Hans Pedersen hmd i Biltris      29 Jul 1766  pg 157
WIFE:  Karen Jorgensdtr
BRO:   Niels Pedersen  inds i Nr.Hyllinge
     Mads Pedersen  (dod)
      CH: Mads Madsen   gmd i Saebye
         Peder Madsen   i Biltris 
         Ingeborg Madsdtr = Lars Madsen Kruuse i Ferslov
         Jens Madsen   gmd i Saebye (dod)
          CH:  Ane Jensdtr   4
grd: Knud Hansen hmd i 
wgd: Niels Nielsen bondefoged / Hans Christophersen
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Henningsdr i Weilebye      5 May 1766    pg 159
2HUSB:  Lars Espensen hmd 
1HUSB:  Peder Henrichsen (dod)
CH:   Henrich Pedersen     gmd i Nr.Hyllinge
     Ane Pedersdtr  = Niels Pedersen gmd i Saeby
     Peder Pedersen  kleinsmed svend i Khvn
grd: Anders Jensen gmd / Lars Pedersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Margrethe Christensdtr i Sonnerup      27 Jan 1767   pg 161
HUSB:  Lars Madsen hmd 
SODSK.CH: Lars Hansen Smed    i Smedstrup, Soderup sogn
2 BRO:  i Aalborg, Jylland (don't know if living or dead)
grd: Christen Larsen gmd i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Hansen gmd i Wellerup     19 Jun 1767   pg 165
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Bodil Pedersdtr 13
     Ane Marie Pedersdtr   8
     Karen Pedersdtr 6
grd: Peder Eriksen bondefoged i Weilebye / Ole Pedersen / Niels Jensen 
wgd: Sidelmann degn i Ferslov / Mogens Andersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Dorthe Michelsdtr i Weilebye     19 Jun 1767  pg 172
HUSB:  Peder Pedersen gmd 
CH:   Lars Pedersen  25
grd: Peder Eriksen & Lars Pedersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Jensdtr i Weilebye      30 Apr 1767   pg 176
HUSB:  Anders Jensen gmd 
CH:   Borge Larsen hmd i Weilebye 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Espen Rasmussen inds hos Hans Ditlovsen i Royerup   9 May 1767   pg 179 181
WIFE:  Inger Stephensdtr
1WIFE:  Giertrud Jensdtr (dod)
CH:   Ditlev Espensen 43 boende i Carleby, Egholms gods 
     Peder Espensen  40 hmd i Ferslev
     Lars Espensen  34 hmd i Weilebye
     Ane Espensdr   = Ole Jorgensen hmd i Weilebye
wgd: Jens Mortensen i Royerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane enke inds hos Jens Pedersen gmd i Weilebye     27 May 1767  pg 180
HUSB:  Jens Nielsen 
CH:   Niels Jensen   26 tien i Weilebye
     Maren Jensdtr  (dod 5 years) = Peder Christensen hmd i Jenslev, Ryegaards gods 
      CH: Jens Pedersen  10
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Pedersdtr i St.Karlebye    12 Nov 1767   pg 181
HUSB:  Anders Svendsen gmd 
CH:   Niels Andersen  18
     Ole Andersen   9
     Karen Andersdtr = Knud Pedersen i Lyngbye, Letreborg Grevskabs gods 
     Marie Andersdtr 13
BRO:   Hans Pedersen i Kondelosse, Communitetets gods 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Andersen inds i Saebye      3 Feb 1768   pg 183
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Ingeborg Jensdtr 
     ... Jensdtr   (er bort dod siden mandens dod)
grd: Jens Boesen i Saebye
wgd: Ole Nielsen i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Nielsen gmd bondefogd i Biltris     9 Mar 1768   pg 183
WIFE:  Ane Marie Larsdtr
BRO:   ( Mogens Nielsen     -dod)
      CH: Lars Mogensen  hmd i Schibye
         Bodil Mogensdtr = Niels Christiansen hmd i Schibye, Universitetets gods 
     ( Ole Nielsen -dod)
      CH: Ane Olsdtr    = Vogn/Bogn
         Inger Olsdtr   = ... i Saabye, Ledreborg Grevskabs gods 
WIFE.BRO: Niels Moller i Kr.Hyllinge, Universitetets gods (signed: Jens Larsen )
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Christensdtr i Weilebye        15 Jul 1768   pg 186
HUSB:  Mads Larsen hmd 
CH:   Lars Madsen   4
     Peder Madsen   1
grd: Peder Eriksen bondefoged i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Sidse Larsdtr hos Ole Olsen Smed i Biltris   8 Aug 1768   pg 187
CH:   Soren Godertsen Smed i Schibye
     Herman Godertsen smed i Ouroe
     Ane Giodertsdr  = Ole Olsen boende i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Espensen hmd i Ferslov     20 Sep 1768  pg 188
WIFE:  Birgethe Nielsdtr
CH:   Christen Pedersen    14
BRO:   Lars Espensen hmd 
wgd: Lars Hansen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Nielsen skoemager i Englerup      29 Nov 1768   pg 189
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
½BRO:  Lars Nielsen   snedker i Ryegaard (signed: Lars Nielsen Saebye)
½SIS:  Maren Nielsdtr  tiene i Kioge
     Dorthe Nielsdtr = Mathias Nielsen skoemager i Kioge
WIFE.BRO: Peder Pedersen gmd i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Jorgensen hmd i Ferslev     20 Sep 1768  pg 189
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Helene Larsdtr  tiene i Royerup
     Nicolai Larsen  tien i Egholms Molle
     Bodil Marie Larsdtr   hiemme
     Kirsten Larsdtr     hiemme
wgd: Lars Hansen i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Marie Pedersdtr i Ferslov      10 Dec 1768   pg 190
HUSB:  Niels Boesen gmd 
CH:   Bodil Nielsdtr  16
     Kirsten Nielsdtr 12
SIS:   ... = Peder Poulsen i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Amalia Frederichsdtr i Biltris    24 Dec 1768  pg 192
HUSB:  Hans Hemmingsen hmd 
CH:   Kirsten Hansdtr 19 tiene madame von Hams i Roskilde amt
     Maren Hansdtr  17 tiene Thomas Snedker i Roskilde
BRO:   D Frederichsen i Onsved, Svanholms gods 
observer: Christen Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Inger Hansdtr i Saebye    21 Jun 1769   pg 194
HUSB:  Anders Sorensen hmd 
BRO:   Sivert Hansen  gmd i Saebye
SIS:   Ellen Hansdtr      = Hans Pedersen gmd i Saebye
BRO:   Ole Hansen        gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Mogens Andreasen gmd i Nr.Hyllinge      21 Jun 1769   pg 195
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Andreas Mogensen     14
     Peder Mogensen  4
     Sidse Mogensdtr 8
     Ane Mogensdtr  6
½BRO:  Ole Larsen gmd i Schibye
wgd: Hans Jorgensen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Nielsen hmd i Nr.Hyllinge    10 Apr 1769  pg 193
WIFE:  Margrethe Mathiasdtr
CH:   Niels Pedersen  40 gmd i Nr.Hyllinge
     Johanne Pedersdtr    36 = Knud Andersen hmd i Nr.Hyllinge
     Jorgen Pedersen 25 tien i Torschildstrup, Ryegaards gods (signed: Jorgen Nielsen )
     Ane Pedersdtr  20 tien i Nr.Hyllinge
     Kirsten Pedersdtr    tien i Schibye
     Mathias Pedersen     14 tien i Nr.Hyllinge
wgd: Anders Gierlef forvalter i Egholm
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Jensen Busch/Busk hmd i Weilebye        26 Jan 1770   pg 197
2WIFE:  Dorthe Mogensdtr
CH:   Ane Larsdtr   hiemme
1WIFE:
CH:   Maren Larsdtr  = Jens Christophersen gmd i Eybye, Ryegaards gods 
     Cathrine Larsdtr = Anders Poulsen inds i Eybye
     Niels Larsen   21 hiemme
BRO:   Hans Jensen   hmd i Schibye, Universitetes gods 
grd: Christen Christensen gmd 
wgd: Thomas Christensen i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Bendt Andersen gl. hmd i Giershoy   15 Feb 1770  pg 198
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Maren Bendsdr  23 tien i Egholm
     Sidse Bendsdr  17
     Gunel Bendsdr  13
     Marie Bendsdr  10
grd: Niels Nielsen hmd i Gershoy, Universitet gods 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Dorthe Andersdtr i Saebye  30 Oct 1769   pg 199 (not in index)
CH:   Niels Jensen   tien i Wenslev, Svanholms gods 
     Ane Jensdtr   = Ole Hansen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Christensdtr i Langtved        24 Mar 1770   pg 199
2HUSB:  Peder Pedersen gmd 
CH:   Maren Pedersdtr 10
1HUSB:  Soren Nielsen i Branetnaes (dod)
CH:   Niels Sorensen  23 tien i Kondelose
     Anders Sorensen 18 tiene i Wintermolle
     Sophie Sorensdtr 22 tien i Roeskilde
     Ane Sorensdtr  16 tien i Merlose ved Holbek
     Bodil Sorensdtr hiemme
     Marie Sorensdtr 12 i Merlose (? Maren Sorensdtr )
SIS:   ... Christensdtr = Hans Nielsen i Merlose, Holbek
2HUSB.1WIFE: Maren Nielsdtr (dod)
FADER:  Christen ... (dod 24 Jul 1759 - NOTE: unsure if him or 1HUSB)
grd: Soren Christiansen gmd i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Anders Svendsen gmd i St.Carlebye   9 Mar 1770   pg 201 213
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Karen Andersdtr 27 = Knud Pedersen i Lyndbye, Ledreborg gods 
     Maren Andersdtr 14
     Niels Andersen  21   (afkald pg 213)
     Ole Andersen   10
SIS:   ... Svendsdtr = Erik Christensen i Hyllinge
wgd: hendes foste mand Lars Olsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Anders Pedersen Fyhn/Thyen hos BRO: Hans Pedersen Fyen gmd i Langtved      16 Jan 1770  pg 204 506
1WIFE:  Lisbeth , Niels Bendsens 
CH:   Ane Andersdtr  15 tien i Sonnerup (= Christian Jorgensen skraeder i Ordrup, Friedsholms gods - by 1781 pg 506)
2WIFE:
CH:   son (dod hos moder)
3WIFE:  Sidse Andersdtr i Rye
BRO:   Hans Pedersen Fyen gmd i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ellen Jensdtr i Sandvadshuuset    23 Jul 1770  pg 205
HUSB:  Jens Knudsen hmd 
CH:   Jorgen Jensen  11
     Ane Dorthe Jensdtr 2½
grd: Claus Hofding Moller i Gielling Molle
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Christen Larsen hmd i Englerup    23 Jul 1770  pg 206
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Margrethe Christensdtr  6
grd: Knud Simonsen        wgd: Niels Jensen i Englerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Birthe Jensdtr i Weilebye      23 Aug 1770   pg 207
2HUSB:  Lars Christensen hmd 
1HUSB:  Christopher ...
CH:   Niels Christophersen   = ... hmd i Weilebye
     Jens Christophersen   hiemme
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Mathias Larsen hmd i Biltris     11 Jan 1771  pg 208
2WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Henrich Mathiasen    13
1WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Anders Mathiasen     14
1WIFE.MODER:  ... = Christian Pedersen gmd i Saebye
grd: Christen Pedersen gmd i Biltris by Lars Andersen 
wgd: Anders Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Olsdtr i Weilemolehuset     8 Feb 1771   pg 212
HUSB:  Jens Pedersen gl. hmd 
CH:   Niels Nielsen  26 tien i Wellerup
     Margrethe Elisabeth Nielsdtr  = en Kina farer i Khvn
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Larsdtr enke i Biornemosehuuset, Langtved    12 Apr 1771  pg 213 224
HUSB:  Niels Kruuse (dod)
CH:   Hans Nielsen Kruuse i faeste i hiemme
     Karen Nielsdtr  = Niels Nielsen Smed i Sonnerup
     Maren Nielsdtr  = afg. Peder Tielsen hmd i Langtved ( Peder Tiaesen), tiene i Egholm
     Ane Nielsdtr   hos BRO: / tiene i Egholm
     Mette Nielsdtr  = Hans Jensen hmd i Dragerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Fielting hmd i Langtved        21 May 1771   pg 214
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Maren Pedersdtr 10
     Niels Pedersen  8
     .. Pedersen   5
grd: Jorgen Christiansen faestemand 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Jensen gmd i Naesbye paa Ouroe      29 Jun 1771  pg 215
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Jens Pedersen  4
     Karen Pedersdtr 1½
BRO:   Lars Jensen gmd i Byebiere / Lars Jensen i Naesbye
     Ole Jensen tiene i Roskilde
wgd: Jens Hansen unge gmd i Gamlose, Oen / Niels Nielsen gmd i Byebiere
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Soren Pedersen hmd i Weilemollehuusene        27 May 1771   pg 215
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Jens Sorensen  26
wgd: Christen Andersen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Knud Christensen Smed i Svogerslev  2 Jul 1771   pg 220
2WIFE:  Kirsten Espensdr
1WIFE:
CH:   ... Knudsdtr (dod) = Henrich Envaldsen hmd i Gierninge, Bistrupgaards gods 
      CH: Envold Henrichsen     18 or 19 tiene i Synderbye, Selsoe gods 
         Mette Henrichsdtr         16 or 17 tiene i Glim
wgd: Mikkel Hansen gmd i Svogerslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Kirsten Jensdtr i Biltris      19 Jul 1771   pg 223
HUSB:  Jeppe Pedersen hmd ( Jeppe Pedersen )
CH:   Peder Madsen   i Biltris 
     Jens Madsen   (dod)
      CH: Ane Jensdtr   5
     Ingeborg Madsdtr = Anders Kruuse hmd i Ferslev
?    Mads Madsen   gmd i Saebye
grd: Anders Ibsen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Johansen i Helsingoer      3 Dec 1771   pg 224 (not in index)
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Pedersdtr i Skibbye       30 Sep 1771   pg 226
2HUSB:  Christian Sorensen hmd 
1HUSB:  Peder ...
CH:   Christopher Pedersen 
     Bodil Pedersdtr
FADER:  Hans Madsen hmd i Faerslev, Svanholms gods 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Jensdtr i St.Carlebye      23 Dec 1771  pg 227
HUSB:  Peder Truelsen gmd 
CH:   Lars Pedersen  12 wks 
BRO:   Lars Krag i Skovhuuset
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Olsdtr i Roierup       10 Feb 1772   pg 230
2HUSB:  Jens Nielsen hmd 
1HUSB:  ....
CH:   Lars ... (dod) = ... = 2. Jens Mortensen i Roierup
      CH: Niels Larsen   15 tiene Jens Mortensen i Roierup
HUSB.DAU: .... (dod) = Jens Nielsen i Dahlbye, Svanholms gods 
      CH: Niels Jensen   23 tiene hiemme
CH:   Marie Jensdtr  hiemme
grd: Jens Nielsen i Dahlbye & Jens Mortensen i Roierup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ole Larsen gmd i Skibbye   27 Feb 1772   pg 231
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Kirsten Olsdtr  21
     Maren Olsdtr   18
     Helvig Olsdtr 14
grd: Soren Pedersen Skraeder i Skibye        wgd: Mads Jensen i Skibye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Kirsten Pedersdtr i N.Hyllinge    4 Mar 1772   pg 233
HUSB:  Jens Hansen gmd 
CH:   Hans Jensen   8
     Ane Jensdtr   7
     Peder Jensen   6
     Peder Jensen   3
grd: Jens Pedersen hmd i Nr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Hans Corfitsen hmd i Nr.Hyllinge   4 Mar 1772   pg 235
WIFE:  Maren Sorensdtr
2 CH:  Soren Hansen   3
     Karen Sorensdtr
grd: Jens Pedersen hmd i Nr.Hyllinge
wgd: Jens Hansen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Hansen gmd skovfoged i Skovgaard     12 Mar 1772  pg 236
2WIFE:  Benedicte Jensdtr (=2. Lars Christensen by 1776 - pg 357)
CH:   Maren Larsdtr  8
     Jens Larsen   5
     Lars Larsen   1
1WIFE:
CH:   Hans Larsen   22 (ae 25½ i 1776 afkald - pg 357)
grd: Knud Olsen i Langtved         wgd: Jens Pedersen i Glarmester huuset
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Larsen gmd i Saebye      16 May 1772   pg 239
WIFE:  Karen Nielsdtr
BRO:   Jorgen Larsen  gmd i Biltris 
      CH: Niels Jorgensen tiene here i gaarden
     Anders Larsen  inds i Saebye
½BRO:  Niels Larsen   (dod)
      CH: Niels Nielsen hmd i Ferslev
         Inger Nielsdtr = Anders Pedersen lille gmd i Saebye
½SIS:  Malene Larsdtr (dod)
      CH: Bodil ... = Niels Olsen gmd i Saebye
         Ellen ... = Lars Nielsen hmd i L.Carlebye
SIS:   Ellen Larsdtr (dod)
      CH: Eilert Sorensen gmd i Royerup
         Hans Sorensen   gmd i Skibye
         Niels Sorensen   28 tiene i Juelingegaard 
         Karen Sorensdtr  = Christen Bech gmd i Ferslev
         Ane Sorensdtr   = Christen Olsen gmd i Kyndnelose
½BRO:  Jep Larsen    (dod)
      CH: Peder Ibsen   gme i Biltris 
         Mette Ibsdr = Henrich Pedersen i Nr.Hyllinge
½SIS:  Kirsten Larsdtr = Niels Jensen gmd i Saebye
grd: Jorgen Larsen gmd i Biltris 
wgd: Hans Hemmingsen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars ...  7 Dec 1752   pg 242
CH:   Maren Larsdtr  = Hans Michelsen gmd i Eybye (afkald 26 May 1772 - pg 242)
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Soren Larsen hmd i Weilemollehuusene      4 Aug 1772   pg 242
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr
CH:   Jens Sorensen  22
     Niels Sorensen  12
grd: Lars Olsen i Nr.Hyllinge       wgd: Jens Pedersen unge i Weilemollehuuse
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Otto Christian Hansen hmd i Biltris      8 Aug 1772   pg 243
CH:   Hans Ottesen   8
grd: Christen Pedersen i Biltris 
wgd: Christian Pedersen i Saebye / Jorgen Larsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jorgen Bertelsen inds i Biltris   8 Aug 1772   pg 244
WIFE:  Bodil Jacobsdtr
3 CH:  Jens Jorgensen  5
     Birgethe Jorgensdtr   11
     Mette Jorgensdtr 1½
grd: Christen Pedersen i Biltris 
wgd: Jorgen Larsen i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ingeborg Jensdtr i Ferslov     8 Aug 1772    pg 245
HUSB:  Jens Nielsen Smed hmd 
CH:   Ole Jensen    17
     Karen Jensdtr  16
     Kirsten Jensdtr 7
grd: Christen Larsen Bug?
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jorgen Hansen Moller moller i Egholms Molle  19 Aug 1772  pg 246
WIFE:  Ane Lucie sl. Mollers 
CH:   Hans Jorgensen Moller i Brydebechs Molle, Gissefeldt
     Christian Jorgensen Moller hiemme
     Henrich Jorgensen Moller i Khvn
     Niels Jorgensen Moller  hiemme mollersvend 
     Maren Jorgensdtr (dod 4 aar) = Niels Hemmingsen borger & Bgekhykker i Khvn
      CH: Christiane Marie Hemmingsdr 6 hiemme
         Lovise Hemmingsdr         4 here i moller
     Giertrud Jorgensdtr Moller = 1. Peder Holmsbierg (dod) =2. Jens Reinholt i Dyrelund, Roskilde amt, Khvn
Magistratetet/ Bidstrupgaard gods 
WIFE.1HUSB: Peder Holmsbierg (dod)
wgd: Hans Peter Pohlmann herr i K.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Mette Olsdtr i St.Carlebye     17 Oct 1772   pg 261
HUSB:  Johan Pedersen hmd 
CH:   Ole Johansen   10
     Niels Johansen  6
     Ane Johansdtr  4
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Sigismund Teisner gertner i Egholm      21 Jan 1773   pg 262 483
WIFE:  Karen Pedersdtr sl. Teisner madame
CH:   Samuel Peter Teisner    mister sineno hos den kongel gertner ved Frederichsborg Slots hauge
     Vilhelm Teisner gertner hos borg hautmand Hellesen i Kongsberg, Norge
     Ane Margrethe Teisner  23 condittionerende Kina farer Ronne i Khvn (= Henrich Andersen Moller i Holbek by 1776 -
pg 357)
     Iver Teisner   21 giertner svend hiemme (Iver Christian Teisner - afkald 1777 - pg 483)
     Frederich Teisner/Feisner 19 laerer giertner i Frborg
     Johan Teisner  13
     Birgethe Teisner 11
     Carl Emilius Teisner 5
grd: Hans Hemmingsen tommermand i Biltris / S.Bang birkedommer
wgd: Grenne secretair i Saxenburghuuset
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Svendsdtr i Kr.Hyllinge        11 Feb 1773   pg 273
2HUSB:  Erik Christensen gmd 
1HUSB:  
CH:   Lars Olsen    of age
     Ane Olsdtr    
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Jorgensdtr i Biltris          16 Jan 1773   pg 275
HUSB:  Jorgen Larsen hmd 
BRO:   Hans Jorgensen  gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Eliasdr i Weilebye      15 Feb 1773   pg 276
HUSB:  Hans Jensen hmd 
CH:   Ole Hansen    6
     Niels Hansen   4
     Else Hansdtr   2
     Karen Hansdtr  ½ (? Maren Hansdtr )
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Nielsen Smed hmd i Sonnerup      3 Jun 1773    pg 277
CH:   Karen Nielsdtr  (?dod) = Jens Joensen soemand Drejoe?
NOTE: unsure about this probate, it is too dim to read.
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Nielsen Smed hmd i Kr.Hyllinge      13 Aug 1773  pg 278
WIFE:  Maren Olsdtr ( Karen Olsdtr ?)
1 CH:  Jens Pedersen  2
grd: Thomas Huusum i Kr.Hyllinge      wgd: Anders Olsen gmd i Naesbye, Ouroe
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Poul Pedersen hmd i Saebye 29 Sep 1773   pg 280
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Birthe Poulsdtr 
     Niels Poulsen 
     Maren Poulsdtr 
     Ane Poulsdtr   - alle umyndige
grd: Hans Rasmussen gmd i Saebye      wgrd: Lars Jensen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Kirsten Andersdtr i Skibbye         7 Oct 1773    pg 281
HUSB:  Hans Sorensen gmd 
CH:   Ellen Hansdtr  2
grd: J. Auberlin/Huberlin
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Otto Olsen hos gmd Jens Olsen i Biltris    13 Mar 1774  pg 282
BRO:   Lars Olsen    gmd i Sonnerup
     Ole Olsen    gmd i Rye
     Peder Olsen   (dod - no heirs)
     Hans Olsen    smed i Sonnerup
     Jens Olsen    gmd i Biltris 
SIS:   Ane Olsdtr    = Anders Drejer gmd i Carlebye
     Maren Olsdtr   (dod) = Hans Thomasen gmd i Croyerup
      CH: Karen Hansdtr  10 i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Mette Olsdtr i Biltris       7 Apr 1774    pg 284
HUSB:  Peder Ipsen gmd ( Peder Ibsen ?)
SIS:   Karen Olsdtr   (dod) = Jens Nielsen gmd i Royerup
      CH: Lars Jensen   gmd i Royerup (dod 10 May 1757?) = ... =2. Jens Mortensen gmd i Royerup
          CH:  Niels Larsen   tiene i Royerup (gmd i Biltris - by 11 Dec 1777 pg 425 443)
         Mette Jensdtr  (dod) = Jens Nielsen gmd i Dahlbye, Svanholms gods 
          CH:  Niels Jensen   hiemme i Dahlbye
             Marie Jensdtr  tiene i Biltris (? Maren Jensdtr )
½BRO:  Bendt Olsen (dod uden livs arvingger i et faestehuus her i Egholms gods i Verilemolle)
grd: Christen Pedersen gmd i Biltris / Jens Mortensen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Ipsdr i Sepperup    7 May 1774   pg 290 (not in index)
HUSB:  Poul Larsen gmd 
HEIRS:  Lars Olsen 
     Ole Olsen 
     Jens Olsen 
     Hans Olsen 
     Otte Olsen 
     ... Olsdtr    = Anders Drejer (? Anders Pedersen )
     Karen Hansdtr
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Olsen hmd i Saebye      19 Jul 1774   pg 291
WIFE:  Sidse Nielsdtr
HEIRS:  Niels Olsen   hmd i Saebye (dod)
      CH: Peder Nielsen  16
         Jens Nielsen   14
         Ane Nielsdtr   12
     Lars Olsen    gmd i Saebye
     Christen Olsen  (dod)
      CH: Ole Christensen 9
SIS:   Karen Olsdtr   = Peder Poulsen hmd i Skibye
wgd: Anders Sorensen bodker i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Kirsten Larsdtr i Wellerup     16 Aug 1774   pg 293
2HUSB:  Jens Justesen gmd 
CH:   Christen Jensen 8
     Mogens Jensen  4
1HUSB:  Christen ...
CH:   Valdborg Christensdtr  17
     Jorgen Christensen    13
     Anders Christensen    11
BRO:   Simon Larsen i Wellerup
grd: Christen Andersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Larsen hmd i Biltris     2 Aug 1774    pg 293
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Lars Nielsen   15
     Anders Nielsen  6
     Ingeborg Nielsdtr    10
BRO:   Hans Larsen hmd i Biltris 
wgd: Christen Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Erik Sigismund Gelpke sadelmamger i Kr.Hyllinge    19 Aug 1774  pg 295
WIFE:  Kirstine Elisabeth Gelpke
CH:   Ane Cathrine Gelpke   en lem i det Almindge Hospital i Khvn
     Cicilia Gelpke  hiemme
grd: Thomas Huusum sognedegn i Hyllinge & Iver Aubertin sogndegn i Skibye
wgd: M. Aagesen sognepraest i Rye-Sonnerup Menningheder 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jorgen Larsen gmd i Biltris      14 Mar 1774  pg 301
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Hans Jorgensen  28
     Niels Jorgensen gmd i Saebye
     Henrich Jorgensen    23
wgd: Christen Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ole Olsen = Ane Olsdtr smed i Wellerup     28 Sep 1774  pg 304
HIS.MODER: Kirsten Olsdtr i Carlebye
HER.BRO:     Lars Olsen    fuldmyndig
grd: Jens Jensen              wgd: Niels Olsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Sorensdtr i Weylebye   29 Oct 1773  pg 304 (not in index)
HUSB:  Lars Pedersen gmd 
CH:   Peder Larsen   7
     Soren Larsen   6
     Jens Larsen   3
REL:   Soren Pedersen gl. gmd i Venslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Nielsen gmd i Skibbye  19 Sep 1774   pg 306
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Niels Jensen   gmd i Vellerup
     Kirsten Jensdtr = Jens Nielsen gmd i Saebye
     Peder Jensen   25 hiemme
     Mette Jensdtr  20 hiemme
wgd: Mads Jensen gmd i Skibye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Kragh hmd i Langtved Forgehuus      23 Nov 1774  pg 309
WIFE:  Maren ...
CH:   Johanne Jensdtr 9
     Ane Jensdtr   6
     Jens Jensen   3
REL:   Knud Olsen gmd i Langtved 
wgrd: hendes faestermand Niels Henrichsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Jaeger pensionist i Hiortespringhuuset      12 Nov 1774  pg 310
WIFE:  Kirstine Jaegers 
CH:   Frederich Christian Jaeger    15
     Claus Jaeger   14
     Casper Jaeger  9
     Dorthe Jaeger  10
     Peder Jaeger       4 (surnames assumed)
grd: Knud Olsen gmd i Langtved       wgrd: Jens Sorensen
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Apolona Christensdtr i Ferslov    13 Jan 1775  pg 311
HUSB:  Jens Larsen Bech gmd 
CH:   Kirsten Jensdtr 
     Ane Marie Jensdtr 
     Ane Jensdtr
BRO:   Niels Christensen gmd i Ferslev 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Christen Thomasen hmd i Wellerup   5 Apr 1775   pg 312
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Maren Christensdtr    26 = Jens Justesen gmd i Wellerup
     Kirsten Christensdtr   24 =(troloved) Soren Larsen ungkarl i Wellerup
     Birthe Christensdtr   16 tiene i Wenslev, Svanholms gods 
     Ane Christensdtr 14 tiene i Egholms Molle
     Lars Christensen     5 hiemme
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Kirstine Elisabeth Gielpche/Gielche enke priviligent jordemoder i Kr.Hyllinge  8 May 1775   pg 314 425 443
HUSB:  Erik Sigismundus Gielke/Gielpches sadelmager
CH:   Cecilia Eriksdtr  10 (Cicilia Gielche)
HUSB.CH:     Ane Cathrine Eriksdtr Gielke i Khvn (= John Elvesen besk. i Almindelig Hosp, Khvn - by 18 Dec 1777 pg 425)
grd: Thomas Huusum i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Henrich Thomasen Grenne secretair af Saxenborg huus, Kr.Overdrevet   10 May 1775  pg 342
SIS:   Marie Thomasdtr Grenne  (dod) = Morten Pedersen Laqueis/Laqvai kieldermand (dod) (= 5 Apr 1731 i St.Nicolaj, Khvn)
      CH: Peder Mortensen Alberg skraeder (dobt 26 Jul 1731, St.Nicolaj, Khvn)(dod) = Bodil Jorgensdtr =2. Christen
         Fastrup skraeder i                          Closter Straede
          CH:  Jorgen Pedersen Alberg  6
             Peter Pedersen Alberg   4 (? Peder Pedersen )
         Sidse Marie Mortensdtr Alberg   38 (dobt 1 Aug 1737 Hellig Geistes kirke) enke = afg. Greits/Greefs, i
                          Compagnie Straede (signed: Cecilia Marie Alberg)
         Henrich Mortensen Alberg 36 (dobt 24 Oct 1739 Hellig Geistes kirke) matros i Kongelig tienniste i Timians
                      gade, Nyr Boeder/ Borger gaden #110     (signed: Henrich Mortensen Aler)
         Marie Mortensdtr Alberg  29 (dobt 18 Oct 1745 i same) conditionerende i Kongelige Palce/ i Norre Gaden (?
                      Sidsel Marie Mortensdtr Alberg / Maren Alberg)
         Birthe Lucie Alberg    24 (dobt 1751 i same) hos BRO i Closter Straede #41/ hos efterkommere skraeder X
                      Fastrup i #41 (? Birthe Lovise)
½BRO:  Lars Andersen Hidtzing sr. i Khvn 
SIS.CH: i Khvn
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Maren Nielsdtr    6 Oct 1775       pg 357
HUSB:  Anders Eilertsen
CH:   Christen Hansen Glim   (afkald 1775 - pg 357)
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Niels Christensen hmd i Ferslov    30 Dec 1775  pg 358
 (dod 2 years)
WIFE:  Sidse Jensdtr
3 CH:  Christen Nielsen     6
     Karen Nielsdtr  3
     Niels Nielsen  foed efter faderens doed 
grd: Peder Eriksen 
wgd: Rasmus Pedersen faestemand i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Andersen ungkarl landsoldat tiene Sigvert Hansen gmd i Saebye   14 Feb 1776  pg 359
FADER:  Anders Jensen hmd i Ferslev
MODER:  Birthe Pedersdtr
BRO:   Christen Andersen    hiemme
     Christian Andersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Sidse Christophersdtr i Saebye        25 sep 1775/23 Feb 1776 pg 361
HUSB:  Lars Rasmussen gmd 
CH:   Christopher Larsen    7 or 8
     Peder Larsen   2½
     Dorthe Larsdtr  4
     Karen Larsdtr  
grd: Rasmus Larsen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Jensdtr i Nr.Hyllinge      9 Mar 1776    pg 363
2HUSB:  Peder Pedersen gmd 
SIS:   Maren Jensdtr  = Anders Jorgensen hmd i Manderup, Selsoe gods (? inds Andreas Jorgensen )
     Bodil Jensdtr (dod) = Peder Madsen hmd i Biltris 
      CH: Jens Pedersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Helene Barbra Aubertin pensionist enke i Kr.Hyllinge  22 May 1776  pg 367
CH:   ... Aobertin praest i Kr.Hyllinge (dod)
      CH: Iver Aubertin  sogne degn i Skibye
         Simon Aubertin  skriver karl i Ryegaard 
         Birgethe Margrethe Aaubertin conditionerende i K.Walsoe
         Helene Kirstine Aobertin i Pohlmands huus i Kr.Hyllinge
grd: Pohlmand praest til Hyllinge-Lyndbye / Aagesen / Wulf sognedegn i Selsoe-Schullelov
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Karen Pedersdtr i St.Carlebye     8 Apr 1776   pg 386
HUSB:  Jens Bertelsen gmd 
BRO:   Lars Pedersen  hmd i Ferslev
     Niels Pedersen  hmd i Vilendahls huus, Svandholms gods 
     Lars Bech 
      CH: Karen Larsdtr
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Christensen gmd i Nr.Hyllinge      22 Nov 1776   pg 389
WIFE:  Ingeborg Jensdtr
CH:   Sophie Jensdtr  foed efter sl. mands dod 
FADER:  Christen Hansen gmd i Kiondelose
wgd: Soren Andersen 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Johannes Olsen tienestemand hos Jens Pedersen gmd i Saebye ( Johan Olsen )    10 Dec 1776  pg 392
WIFE:  Karen Rauns i Kr.Hyllinge (18 years siden separeret)
BRO:   Niels Olsen 
     Jorgen Olsen 
     Jens Olsen    gmd i Weilebye (dod) = Karen Jensdtr =2. Lars Pedersen i Weilebye
      2CH:
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Knud Olsen gmd i Langtved      3 Feb 1777    pg 394
WIFE:  Karen Jacobsdtr
5 CH:  Ole Knudsen   9
     Hans Knudsen   5
     Mette Knudsdtr  11
     Kirsten Knudsdtr 8
     Marie Knudsdtr  1
½BRO:  Lars Kragh hmd i Kr.Hyllinge
grd: Jorgen Christensen hmd i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Christopher Adriansen hmd slagter i Ferslov     24 Feb 1777   pg 397
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Adrian Christophersen 
     Gotfred Christophersen 
     Frederich Christophersen 
     Christen Christophersen 
     Jonas Christophersen 
     Sara Christophersdtr
grd: Peder Thomasen unge hmd i Wellerup
wgd: Jens Mortensen gmd i Royerup / Soren Sorensen gmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Hans Hansen gmd i Saebye      24 Jun 1777   pg 400
WIFE:  Ellen Jensdtr
CH:   Maren Hansdtr  10
     Anders Hansen  8
     Kirsten Hansdtr 3
     Jens Hansen   5
     Hans Hansen   1
?OWE:  Hans Hansen   gmd i Giershoy
     Sidse Hansdtr 
     Ane Hansdtr   enke = afg. Jens Christensen i Giershoy
grd: Hans Henrich Jorgensen smed i Saebye
wgd: Ole Hansen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Ipsen = Maren Jensdtr ( Marie Jensdtr ) gmd i Biltris   23 Oct 1777  pg 401
CH:   Karen Pedersdtr spaede (?dod efter)
HIS.MODER: Kirsten Pedersdtr = HIS.STIFFADER: Knud Hansen inds i Wellerup
HIS.SIS:      Mette Ibsdr = Henrich Pedersen gmd i N.Hyllinge
HIS.½SIS: Sidse Knudsdtr      = Ole Jorgensen i N.Hyllinge (signed: Bodil Knudsdtr )
HIS.½BRO: Hans Knudsen  gmd i Wellerup
HER.FADER: Jens Nielsen i Dahlbye
grd: Jens Nielsen hmd inds i Royerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Malene Nielsdtr i Ferslov  13 Aug 1777   pg 409
HUSB:  Lars Bech hmd 
CH:   Ane Marie Larsdtr    22
     Karen Larsdtr      20
     Niels Larsen       17
     Ane Larsdtr       13
grd: Eilert Sorensen gmd i Royerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ingeborg Pedersdtr i Kr.Hyllinge   8 Nov 1777   pg 411
HUSB:  Peder Ipsen gmd 
CH:   Karen Pedersdtr 7
grd: Lars Espensen
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Kirstine Nielsdtr i Kr.Hyllinge         10 Nov 1777   pg 412
HUSB:  Peder Olsen unge gmd 
3 CH:  Ane Marie Pedersdtr   8
     Bodil Pedersdtr     5 or 6
     Christen Pedersen         1½
BRO:   Soren Jensen gmd i N.Hyllinge
grd: Niels Jensen Hugger i Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Knudsdtr i Saebye        18 Nov 1777   pg 415
HUSB:  Hans Pedersen gmd (only listed as Hans Pedersen in 2 places - all rest Anders Pedersen unge gmd )
3 CH:  Peder Andersen  12
     Christen Andersen    9 or 10
     Kirsten Andersdtr    6
BRO:   Christian Pedersen gmd i Saebye ( Christen Pedersen )
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Terchild Bertelsen Moller ladefoged ( Torkild Bertelsen ) tiene forpagter Carstens i Egholm    27 Nov 1777  pg
418 442 (not in index)
FADER:  Bertel Jorgensen     i Giedved, Tolstrup sogn, Voer herred, Skanderborg (dod 16-18 years)
MODER:  Karen Jensdtr enke = afg. Bertel Jorgensen i Giedved, Forstrup, Woer herred, Skanderborg, Aarhus stift
BRO:   Jens Bertelsen  i Giedved (dod 2 years)
      CH: Bertel Jensen  12
         Jens Jensen   11
         Maren Jensdtr  15
     Hans Bertelsen Gedved borger indvaaner i Horsens 
SIS:   Inger Bertelsdtr     ugift tiene i Schaegsmolle, Odder sogn, Aaskier amt
     Maren Bertelsdtr     = Amund Admundsen Boested haarskierer i Khvn 
     Karen Bertelsdtr     = Jens Jensen i Giedved 
grd: Christen Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Sorensen hmd i Hiortesprings huuset, Ryegaards Dyre hauge, Egholms kierke Overdrev      3 Dec 1777   pg
423
WIFE:  Kirstine
grd: Niels Jorgensen i Eenemaerch huuset
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Hans Pedersen    dod - 2 Sep 1777    pg 425 443
CH:   Else Hansdtr   (afkald 9 Jan 1778 - pg 425)
grd: Hans Henningesen
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Marie Nielsdtr i Kocke huu, Langtved Skov   bef. 10 Jan 1778    pg 425
HUSB:  Hans Hansen 
CH:   Ane Marie Hansdtr = Peder Truelsen inds i Saebye (afkald10 Jan 1778 pg 425)
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ane Cathrine Ottesdr i Kr.Hyllinge  23 Feb 1778  pg 425
HUSB:  Herman Giodesen smed 
5 CH:  Otte Hermandsen 19
     Mads Hermandsen 18
     Giode Frederich Hermandsen 15
     Karen Hermandsdr 6
     Julius Henrich Hermandsen 3
grd: Lars Kragh hmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Else Jacobsdtr i Sonnerup      25 Mar 1778   pg 429
HUSB:  Christen Larsen gmd 
CH:   Kirsten Christensdtr   
     Jacob Christensen 
     Johanne Christensdtr 
     Christian Christensen 
grd: Lars Olsen gmd i Sonnerup / Jens Christensen Krag gmd i Sonerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Mogensen hmd i Skibbye      17 Aug 1778  pg 433
WIFE:  Karen Olsdtr
3 CH:  Ane Larsdtr   10
     Mette Larsdtr  8
     Ole Larsen    5
grd: Peder Thomasen unge hmd i Wellerup
wgd: Christen Nielsen gmd i Skibye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Nielsen Krabbe hmd i Skibbye      17 Aug 1778   pg 434
WIFE:  Mette Jensdtr
WIFE.1HUSB: Marcus Holgersen (dod)
WIFE.CH:     Jens Marcusen
     Holger Marcusen
     Ellen Marcusdr = Hans Abrahamsen hmd i Skibye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Jens Kragh/Kach hmd enkemand i Wellerup       28 Sep 1778   pg 435
2 CH:  Sidse Jensdtr  27 hiemme = (troloved) Anders Larsen faestemand i hiemme
     Mette Cathrine Jensdtr 22 tiene malke pige i Sonnerup gaard her i Waldberg herred 
grd: Peder Thomasen hmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Inger Olsdtr i Wellerup       28 Sep 1778   pg 437
HUSB:  Peder Thomasen unge hmd 
CH:   Thomas Pedersen 
     Lars Pedersen  - probably both of age
     Ane Pedersdtr
     Ane Marie Pedersdtr
     Ole Pedersen   alle 3 umyndige
grd: Niels Nielsen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Peder Caspersen braedeviins braender i Khvn  1778 pg 438
SODSK.CH: Hans Nielsen  inds i Weilebye
     Niels Svendsen hmd i Ordrup bye, Trudsholms gods 
     Dorthe Pedersdtr    (dod) = afg. Peder Poulsen i Weilebye
      6CH: Poul Pedersen  gmd i Skibye, Universitets gods 
         Peder Pedersen  gmd i Skibye (dod)
          CH:  Anders Pedersen 5 or 6
         Niels Pedersen  18 tiene i Skibye
         Jens Pedersen  gmd i Weilebye
         Ane Pedersdtr  = Lars Nielsen gmd i Skibye
         Johanne Pedersdtr     = Jens Jorgensen hmd i Ferslov
     Marie Pedersdtr (dod) = Niels Boesen gmd i Ferslev
      2CH: Bodil Nielsdtr  = Christen Jensen Lehr moller her i staden
         Kirsten Nielsdtr 22 ugift hiemme
     Karen Olsdtr   = Peder Christensen gmd i Weilebye
     Inger Olsdtr   = Niels Larsen inds i Weilebye
     Kirsten Svendsdtr    (dod) = afg. Anders Olsen Marbierg sadelmager
      2CH: Svend Andersen Marbierg  sadelmager i Rye, Ryegrds gods 
         Marie Andersdtr Marbierg enke = afg. Peder Caspersen brt.
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Lars Christensen skraeder hmd i Weilebye    5 Oct 1778   pg 444
WIFE:  Karen Nielsdtr
2 STIFSON: Niels Christophersen  hmd i Weilebye
      Jens Christophersen  karl & skraeder i Weilebye
wgd: Niels Christensen gmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Frederich Poulsen hmd i Biltris   14 Jan/30 Nov 1778    pg 445
WIFE:  Maren Bendtsdr  (=2. (troloved) Peder Olsen land soldat i Biltris)
2 CH:  Sidse Frederichsdtr    6 
     Bendt Frederichsen 4
grd: Hans Nielsen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

Ole Andersen gmd i Kr.Hyllinge        23 Jan 1779   pg 448
WIFEI:  Johanne Henningsdr =2. Lars Mogensen land soldat i Saebye
3 CH:  Sidse Olsdtr   22 tiene i Windinge
     Anders Olsen   17 tiene i Saebye
     Bodil Olsdtr   15 tiene i Kornerup
grd: Mads Madsen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 1 1760-1779; film 41139]

////////////////////////////////////////END BOOK 1 ////////////////////////////////////////
Book 2 1779-1791 Egholm gods skp.

Inger Nielsdtr i Saebye       27 Jan 1779   pg 450
2HUSB:  Anders Pedersen lille gmd 
CH:   Ane Margrethe Andersdtr 11
     Ellen Andersdtr 5
     Jens Andersen      8
1HUSB:  Jens Madsen (dod 26 Apr 1767)
CH:   Ane Jensdtr   15
grd: Mads Madsen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Jensdtr i Saebye       22 Feb 1779   pg 453
HUSB:  Rasmus Larsen gmd 
6 CH:  Hans Rasmusen  16
     Else Rasmusdtr  15
     Kirsten Rasmusdtr    12
     Ane Rasmusdtr  9
     Niels Rasmusen  5 twins 
     Niels Rasmusen  5 twins 
BRO:   Christen Jensen gmd i Skibye, Selsoe gods 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Hans Larsen Josephsen hmd i Biltris      17 Apr 1779  pg 457
WIFE:  Ane Jensdtr
3 CH:  Knud Hansen   28
     Lars Hansen   22
     Ole Hansen    18
grd: Christen Pedersen gmd i Biltris 
wgd: Hans Henningsen hmd i Biltris (signed: Hans Hemmingsen)
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Johanne Marie Hansdtr i Langtved   16 Jun 1779  pg 459
HUSB:  Peder Larsen gmd 
CH:   Jacob Pedersen  ladefoged ved Hingstrup, Khvn amt
     Morten Pedersen conditionerende i Hamborg Herberg, Roeskilde
     Christian Pedersen    25 hiemme
     Lars Pedersen  23 hiemme
BRO:   Jacob Larsen hmd i Royerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Johanne Christensdtr i Langtved       19 Jun 1779   pg 462
HUSB:  Hans Pedersen Fyhn/Fyen/Fyhngaard/Fyn gmd 
2 CH:  Peder Hansen   10
     Birthe Marie Hansdtr 5
SIS:   ... Christensdtr = Knud Pedersen Askeberg i Kongskoushuus 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Jens Christensen gmd i Ferslov    22 Oct 1779  pg 464
WIFE:  Marie Elisabeth Mortensdtr
CH:   Lars Jensen   25
     Niels Jensen   21
     Christen Jensen 18
     Kirsten Jensdtr 15
BRO:   Niels Christensen gmd i Ferslev
wgd: Jens Olsen i Beltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Niels Nielsen under officier inds hos Hans Rasmussen i Saebye      11 Oct 1779  pg 465
WIFE:  Sidse Knudsdtr
CH:   Wennich Nielsen 5
STEPCH: Ane Knudsdtr
grd: Hans Henrich smed i Saebye
wgd: Ole Nielsen Broyes/Koyes/Hoyes hugger i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Jens Nielsen Smed hmd i Ferslov    30 Oct 1779  pg 471
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Ole Jensen    24
     Karen Jensdtr  22
     Kirsten Jensdtr 14
wgd: Ole Jensen hmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Kirsten Arvigsdr i Saebye      18 May/30 Oct 1779    pg 473
HUSB:  Peder Andersen traeskoemand hmd 
3 CH:  Anders Pedersen 19 or 20
     Niels Pedersen  10 or 11
     Karen Pedersdtr 8
grd: Lars Espensen vaegter i Egholm
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Hans Kruuse hmd i Ferslov/St.Carlebye     27 Nov 1779  pg 475
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Ane Hansdtr   13
     Ane Margrethe Hansdtr  10
     Elisabeth Hansdtr    8
grd: Ole Jensen gmd bondefoged i K.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Peder Olsen gl. gmd i Kr.Hyllinge  11 Dec 1779   pg 477
WIFE:  Lothe Christensdtr
CH:   Niels Pedersen  13
     Anders Pedersen 9
     Ane Sophie Pedersdtr 19
     Kirsten Pedersdtr    10 or 11
BRO:   Jens Olsen gmd i K.Hyllinge
wgd: Hans Pedersen i hiemme
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Nielsdtr i Biltris      22 Dec 1779   pg 480
HUSB:  Anders Olsen Kruuse hmd 
2 CH:  Margrethe Andersdtr   24 tiene i Skibye
     Karen Andersdtr 21 = Marcus Jensen inds i Saebye
grd: Jorgen Christensen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Mette Nielsdtr tieniste i Egholms Molle    17 Mar 1780  pg 483
SIS:   Else Nielsdtr  = Andreas Larsen i Skibye
     Ane Nielsdtr
MODER:  ....  = Jens Pedersen hmd i Osbye, Selsoe gods 
½SIS:  Ane Jensdtr 
     Johanne Jensdtr
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Jens Jensen gmd i Saebye      22 Apr 170    pg 483
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Jens Jensen   22
     Inger Jensdtr  21
     Karen Jensdtr  20
     Knud Jensen   18
     Kirsten Jensdtr 15
     Ole Jensen    12
     Ingeborg Jensdtr 7
1WIFE:
CH:   Ane Jensdtr   29 = Bendt Ipsen hmd i Jenslev
REL?:  Lars Olsen unge gmd i St.Carlebye
wgd: Jens Nielsen 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Nielsdtr i Skibye        14 Oct 1780   pg 487
HUSB:  Christen Nielsen gmd 
CH:   Maren Christensdtr    20
     Niels Christensen    18
     Marie Christensdtr    12
     Christen Christensen   11 hos Axel Jensen i Wellerup
     Peder Christensen    6
SODSK.BORN: Lars Pedersen hmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Jens Nielsen inds i Royerup      25 Nov 1780  pg 490
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Lars Jensen   gmd i Royerup (dod) = ... = Jens Mortensen i Royerup
      CH: Niels Larsen   25 gmd i Biltris 
     Mette Jensdtr (dod) = Jens Nielsen gmd i Dahlbye, Svanholm gods 
      CH: Niels Jensen   30 gmd i Kyndbye, Svanholm gods 
WIFE.CH: Lars Nielsen 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Margrethe Larsdtr i Biltris         6 Dec 1780    pg 493
HUSB:  Anders Pedersen hugger gmd 
CH:   Peder Andersen  32
     Lars Andersen  23
     Ane Andersdtr  28
     Christen Andersen    20
     ... Andersdtr  (dod) = Hans Sorensen gmd i Skibye
      CH: Ellen Hansdtr
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Larsdtr i Nr.Hyllinge     6 Dec 1780    pg 499
2HUSB:  Anders Nielsen gmd 
1HUSB:  
CH:   Anders Andersen 29 gmd i Biltris 
     Andreas Mogensen     26 udriider i Ryegaard 
     Sidse Mogensdtr 22 = Hagen Joensen gmd i St.Carlebye, Ryegrd gods 
     Ane Mogensdtr  18 hiemme
     Peder Mogensen  15
BRO:   Peder Larsen gmd i Langtved 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Sidse Rasmusdtr i Langtved      8 Feb 1781?       pg 502 (not in index)
HUSB:  Lars Peder Wisen? hugger hmd 
½BRO:  Thor Rasmusen  inds i Svenstrup?, Universitetets gods 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Jacobsdtr i Langtved          28 Jul 1781   pg 503
2HUSB:  Jens Christiansen gmd 
1HUSB:  Knud Olsen (dod)
CH:   Mette Knudsdtr  16
     Kirstine Knudsdtr    14 tiid i Sonnerup
     Ole Knudsen   11 hiemme
     Hans Knudsen   8
     Marie Knudsdtr  5
BRO:   Morten Kragh   i Vester Broe, Khvn
1HUSB.BRO: Lars Jensen Krag hmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Jorgen Larsen Gram hmd i Biltris       8 Oct 1781    pg 506
WIFE:  Bodil Andersdtr (?= 2. Niels Poulsen ??)
CH:   Hans Jorgensen  1½
grd: Ole Corneliusen hmd i Weilemolle huusene
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Niels Olsen Svendske inds i Saebye  8 Oct 1781   pg 508
WIFE:  Bodil Nielsdtr      (= (troloved) Lars Christensen hmd i St.Carlebye)
2 CH:  Elisabeth Jensdtr    13
     Ellen Nielsdtr  10
     Jens Nielsen   7 or 8
BRO:   Jorgen Olsen Svendske/Svenske
grd: Bent Pedersen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Boel Sorensdtr ( Bodil Sorensdtr ) i Svogerslev    19 Nov 1781  pg 511
HUSB:  Jorgen Nielsen hugger hmd 
2 CH:  Niels Jorgensen 8
     Mette Jorgensdtr 3
BRO:   Ole Sorensen hugger i K.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Kirsten Larsdtr i Saebye      19 Nov 1781   pg 514
HUSB:  Rasmus Olsen Frost hmd 
CH:   Anders Rasmusen 25 or 26 tiene i Saebye
     Ole Rasmusen   21 or 24 tiene i K.Hyllinge
curator: Anders Pedersen 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Svend Truelsen gmd i Kr.Hyllinge   7 Dec 1781   pg 517
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Ane Svendsdtr  17 or 18
     Jens Svendsen  14 or 15
     Karen Svendsdtr 7
WIFE.CH:     Hans Jensen   19
grd: Hans Jensen Kruse hmd i St.Carlebye
wgd: Peder Nielsen 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Hansdtr i Wellerup      8 Dec 1781    pg 521
HUSB:  Jens Sorensen gmd 
CH:   Soren Jensen   7
     Lars Jensen   3 or 4
     Hans Jensen   ¬
grd: Eilert Sorensen gmd i Royerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Inger Christensdtr ugift fruentimmer i Krabbeslunds huuset      26 Sep 1781   pg 524 738
 (fodt i Langtved)
PARENTS:     Christen Kok/Koch = Johanne? i Langtved 
BRO:   Erik Christensen Kok    i Eybye (dod) - (land soldat i Egholm i 1756)
      CH: Christen Eriksen Kok    hmd i Rye
         Inger Eriksdtr Kok = Christian Jacobsen inds i St.Carlebye
     Lars Christensen Kok    faergemand i Faerge huuset, Langtved (dod by 1756 ) = ... =2. Jens Hansen i Egholms gods
      CH: Maren Larsdtr Koch (6 in 1756) = Mathias Nielsen Liunge kjeldermand i gl.Bere, Khvn
     Anders Christensen Kok   i Langtved (dod after 1756)
      CH: Christen Andersen Kok   tiene i Herskabets gaard, Skibye
SIS:   Maren Christensdtr (dod aft 1756) =1. Soren Nielsen i Bramsnaes, Ryegrd gods =2. Peder Pedersen gmd i Langtved 
      CH: Niels Sorensen  hmd i Englerup
         Anders Sorensen gmd i Eybye
         Sophie Sorensdtr = Lars Jensen i Kyndelose, Communitets 
         Ane Sorensdtr  = Niels Jensen gmd i Taadstrup, Holbech, Erichsholms gods 
         Bodil Sorensdtr = Hans Christensen gmd i St.Grandlose, Erichsholm gods 
         Maren Sorensdtr = Jens Pedersen gmd i Eybye, Ryegaards gods 
         Maren Pedersdtr ugift tiene i Saebye (= Mads Madsen i St.Carlebye - 15 Feb 1788??)
     Karen Christensdtr    (dod aft 1756) = Anders Rasmussen ladefoged i Rye
      CH: Ane Dorthe Andersdtr   tiene i Khvn
½SIS:  Ane Nielsdtr   = Hans Schiotte gmd i Meerlose, Erichsholms gods 
REL?:  Nicolai Kok krigsraad i Bredsted, Holstein (testament 14 Dec 1754)
? Anders Christensen i St.Grandlose
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Lars Olsen gmd i Saebye       4 Feb 1782    pg 535
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Hans Larsen   13
     Birthe Larsdtr  11
     Johanne Larsdtr 9
grd: Bendt Pedersen gmd i Saebye / Lars Rasmussen gmd i Saebye
wgd: Hans Jorgensen i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Hans Hemmingsen tommermand i Biltris         18 Feb 1782   pg 541
CH:   Else Hansdtr       40 = Anders Ibsen/Ipsen bodker i Buuerup, Callundborg amt
     Ane Margrethe Hansdtr  38 = Johan Daniel Commenchii/Kommenchu smed i Raar Vaerk Fabriugvel, Dyhre Huugr, Khvn
     Kirsten Hansdtr     32 = Ole Larsen skoemager i Jyllinge, her paa amtet
     Maren Hansdtr      ugift (grd: Aubertin i Skibye)
BRO:   Christian Hemmingsen
      CH: Henning Christiansen  udriider i Egholm
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Andersdtr i Skibbye       30 May 1782   pg 553
HUSB:  Christopher Larsen skoemager hmd 
CH:   kort efter hendes dod, ved doden var afgangen
FADER:  Anders Pedersen hugger i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Bodil Madsdtr i Saebye    13 Sep 1782   pg 553 (not in index)
HUSB:  Peder Olsen hmd 
CH:   Anders Pedersen skoemager svend i Khvn
grd: Lars Jensen hmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Olsdtr i St.Karlebye  8 Nov 1782    pg 555
HUSB:  Jens Madsen gmd 
2 CH:  Ane Jensdtr   4
     Karen Jensdtr  2½
BRO:   Peder Olsen gmd i St.Carlebye, Lindholms gods 
grd: Ole Christophersen gmd i St.Carlebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Johanne Larsdtr i Ferslev  9 Nov 1782   pg 557 (not in index)
HUSB:  Ole Christophersen hmd 
CH:   Karen Olsdtr   15
     Rasmus Olsen   10
1HUSB:  Rasmus ...
CH:   Ane Rasmusdtr  19
BRO:   Niels Boesen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Hansdtr i Saebye        23 May 1782   pg 558
HUSB:  Hans Christophersen Bodker hmd 
CH:   Ole Hansen Bodker    inds landsoldat i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Marie Hansdtr i Sonnerup      6 Aug 1782    pg 559
HUSB:  Thomas Christensen gaardforsiddern ( Thomas Christiansen ), til rytter regiment i Horsens, Jylland 
CH:   Peder Thomasen  8
     Marie Kirstine Thomasdtr 4
FADER:  Hans Ditlevsen hmd skraeder i Kr.Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Herman Giodersen smed i Kr.Hyllinge     29 Oct 1782/23 Jan 1783      pg 569
2WIFE:  Maren Larsdtr
1WIFE:  Ane Cathrine ... (dod)
CH:   Otte Hermansen Smed   26 = ... i Kyndbye, Svandholms gods ( Ole Hermansen)
     Mads Hermansen  20 or 23 tiene i Hamberg Hovberg, Roeskilde
     Giode Hermansen 20 tiene i Lyndbye
     Julius Henrich Hermansen 10 or 16 hiemme
     Karen Hermansdr 12 or 13 ( Karen Giodersdr ?)
BRO:   Soren Giodesen Smed i Saebye
wgd: Lars Krabe skoeleholder i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Eriksdtr i Weilebye       10 Nov 1781/24 Jan 1783  pg 575
HUSB:  Niels Jensen gmd 
CH:   Erik Nielsen   21 or 23
     Jens Nielsen   15
     Lars Nielsen   6 or 7
     Margrethe Nielsdtr    12 or 13
     Karen Nielsdtr  9 or 10
REL:   Peder Eriksen i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Marie Hansdtr i Weilebye      10 Nov 1781/24 Jan 1783  pg 579
HUSB:  Erik Andersen gmd 
CH:   Anders Eriksen  23/24
     Niels Eriksen  17/16
     Bodil Eriksdtr  21/22 = Lars Larsen gmd i Wenslev, Svandholms gods 
     Karen Eriksdtr  15
SIS:   ... Hansdtr = Lars Pedersen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Birthe Jensdtr i Weilebye      10 Nov 1781/24 Jan 1783  pg 583
2HUSB:  Niels Christophersen hmd 
CH:   Birthe Nielsdtr 11
     Christopher Nielsen   2/4
1HUSB:  Lars Jensen (dod)
CH:   Ane Larsdtr   13/16
SIS:   ... Jensdtr = Jens Andersen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Borge Larsen gmd i Weilebye      7 May 1781/30 Jan 1783 pg 585
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Lars Borgesen  19/21
WIFE.1HUSB: Niels ...
WIFE.CH:     Lars Nielsen   34
     Soren Nielsen  30
     Peder Nielsen  27
     Sidse Nielsdtr  24   
     Jens Nielsen   22
grd: Albrect Pedersen muurmester i Weilebye
wgd: Peder Nielsen i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Hansdtr i Weilebye      22/30 Jan 1783  pg 588
2HUSB:  Lars Pedersen gmd 
CH:   Jorgen Larsen  4/5
1HUSB:  Jens ...
CH:   Kirsten Jensdtr 20
     Ellen Jensdtr  15/16
grd: Erik Andersen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Knudsdtr i Ferslov      28 Feb 1783   pg 590 625
CH:   Peder Andersen  hmd i Ferslov (deceased living with him)
     Hans Andersen  hmd i Weilebye
SIS:   Karen Andersdtr = Ole Hansen House Kraemmer hmd i Ferslov, Svandholms gods 
     Ane Andersdtr  = Ole Pedersen gl. gmd i Dalbye, Svandholms gods 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Andersdtr i Biltris      28 Feb 1783   pg 591
HUSB:  Niels Larsen gmd 
CH:   Jens Nielsen   4
grd: Christen Pedersen i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Christen Larsen Baech/Bech gmd i Ferslov       15 Feb 1781/10 May 1783  pg 596
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Niels Christensen    25/26 hiemme
     Kirsten Christensdtr   15/17
     Peder Christensen    10/12
1WIFE:
CH:   Jorgen Christensen    35 gmd i Skibye
     Kirsten Christensdtr   37 = Mads Jensen gmd i Skibye
     Soren Christensen    30 tiene i Skibye
BRO:   Jens Larsen Baek/Baech hmd i Ferslov
WIFE.BRO: Eilert Sorensen bondefoged i Reyerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Christian Jorgensen Moller i Egholms Molle      16 Apr 1783   pg 599
WIFE:  Cathrine Kirstine sal. Mollers madame
CH:   Anders Jorgensen     5
     Ane Cathrine Jorgensdtr      9
     Bolette Jorgensdtr    7 (taken by Gierlov raadmand)
     Mette Sophie Jorgensdtr 2 or 3
SIS:   ... Jorgensdtr Moller = Jens Reinholdt i Dyrlund gaarden
     Maren Jorgensdtr (dod)  = Niels Henningsen i Khvn
BRO:   Niels Jorgensen boende i Sonder Overdrevs huuset, Dynhave eller Taarnborg gaards gods 
MODER:  Ane Locie sal. Moller
FADER:  Jorgen Hansen Moller (?dod 12 Sep 1772)
WIFE.BRO: Gierlov raadmand byefoged i Roeskilde (? N. Gierlov)
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ole Sorensen Hugger inds hjulmand hos gl. Peder Olsen i Kr.Hyllinge  10 Jun 1783  pg 613
 (hugger of Universitets gods)
WIFE:  Ane Haagensdr  (=2. (troloved) Johan Gabrielsen )
6 CH:  Jens Olsen    19
     Maren Olsdtr   17 tiene i Kornerup
     Ane Margrethe Olsdtr 16 tiene i Rosenkilde, Ryegaard 
     Hans Olsen    8
     Erik Olsen    5 (? Jens Olsen )
     Karen Olsdtr   ½
grd: Christen Jensen gmd i Kyndelose, Ryegaards gods 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Hansdtr i Royerup        5 Jul 1783    pg 615
HUSB:  Peder Jensen gmd 
CH:   ... (dau - dod) = Hans Christophersen hmd i Ferslov
      CH: Christopher Hansen    21 or 24 tiene enkemand Peder Jensen i stedet
         Karen Hansdtr  20 hiemme
     ... (dau - dod)
      CH: Karen Pedersdtr = Ole Jensen gmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Marie Pedersdtr i Ferslov      3 May 1783    pg 619 655
HUSB:  Lars Hansen hmd 
SIS:   Mette Pedersdtr = Rasmus Christophersen inds i Langeslov
     Birthe Pedersdtr enke = afg. Anders Jensen i Fierslov
wgd: Peder Nielsen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Bodil Vallentinsdr i Ferslev     6 Nov 1783   pg 620
HUSB:  Henrich Hansen gmd 
BRO:   Soren Fallentinsen hmd i Synderbye ( Soren Valentinsen)
SIS:   Elisabeth Falentinsen = Jens Christensen hmd i Kyndebye ( Lisbeth Valentinsdr) (? ½SIS)
½BRO:  Frederich Fallentiensen gmd i Dalbye ( Frederich Valentinsen)
     Soren Fallentiensen hmd i Onsvig ( Soren Valentinsen)
     Christen Fallentiensen hmd i Mannerup ( Christen Valentinesen)
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Jens Rasmussen gmd i Saebye         20 Nov 1783   pg 625
WIFE:  Maren Christophersdtr  (=2. Niels Mogensen ungkarl gmd)
CH:   Lars Jensen   3
     Sidse Jensdtr  5
FADER:  Rasmus Larsen foged i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Pedersdtr inds hos gmd Ole Sorensen i Wellerup   20 Dec 1783  pg 629
2HUSB:  Christen Andersen 
2 CH:  Ane Margrethe Christensdtr = Ole Sorensen gmd i Wellerup
     Kirsten Christensdtr   24 tiene i Khvn
1HUSB:  David Johansen (dod)
CH:   Ane Sophie Davidsdtr   = Hans Sorensen gmd i Skibye
     Karen Davidsdtr     = Hans Justensen i Wellerup
BRO:   Thomas Pedersen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Anders Christensen ungkarl druknet i Degnens park, Ferslov   14 Feb 1783  pg 632
BRO:   Peder Christensen    hmd i Ferslov
½BRO:  Niels Christensen (dod) = ... = 2. Rasmus Pedersen hmd i Ferslev
      3CH: 
SIS:   Else Christensdtr    = Ole Hansen hmd i Giershoy, Univers. gods 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Anders Torbensen i Wellerups Hospital     3 May 1784   pg 636
WIFE:  Inger Larsdtr
BRO:   Ole Torbensen  i Ouroe
SIS:   Else Torbensdr  enke = afg. Jens Jorgensen hmd i Ouroe
wgd: Christen Andersen i Wellerup & Rasmus Larsen i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Larsdtr i Biltris       26 Jun 1784   pg 639
HUSB:  Peder Christensen hmd 
2 CH:  Henrich Pedersen     3
     Kirsten Pedersdtr    ½
SIS:   ... Larsdtr = Peder Andersen Dreier gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Pedersdtr i Kr.Hyllinge     25 Sep 1784  pg 641
HUSB:  Peder Stolt inds 
CH:   Christen Stolt  6½
     Peder Stolt   4
SIS:   ... Pedersdtr = Hans Solt inds i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Pedersdtr i Kr.Hyllinge     8 Oct 1784   pg 643
HUSB:  Niels Jensen Hugger hiulmand hmd 
3 CH:  Dorthe Nielsdtr = Anders Ibsen hmd i Eybye
     Johanne Nielsdtr 20/21 hiemme
     Peder Nielsen  14/15
grd: Ole Jensen Fierdings foged i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Kirsten Hansdtr i Saebye      12 Nov 1784   pg 646
HUSB:  Christian Pedersen gmd 
CH:   Hans Christiansen    9
     Karen Christiansdtr 5
BRO:   Lars Hansen gmd i L.Carlebye, Linholms gods 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Niels Jensen gmd i Saebye      4 Jan 1785    pg 649
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
MODER:  Karen Christensdtr enke = afg. Niels Mogensen i Saebye
½BRO:  Anders Jensen  hmd i Ferslov (dod) = Birthe Pedersdtr i Saebye
      6CH: Lars Andersen  hmd i Royerup
         Christen Andersen     gmd i Ferslov
         Christian Andersen    hmd i Ferslov
         Anders Andersen ungkarl hiemme
         Birthe Andersdtr = Hans Rasmussen hmd i Skibye
         Karen Andersdtr = Lars Nielsen hmd i Ferslov
     Hans Jensen   inds i Saebye (? BRO)
     Lars Jensen   gmd i Biltris (dod)
      CH: Margrethe Larsdtr     = Peder Dreier gmd i Biltris 
         Maren Larsdtr  (dod) = Peder Christensen hmd i Biltris 
          CH:  Henrich Pedersen 
             Kirsten Pedersdtr
     Jens Nielsen   gmd i Saebye
SIS:   Maren Jensdtr  enke = afg. Jens Jensen gmd i Saebye
     Helvig Jensdtr = Sigvert Hansen inds i Saebye
½SIS:  Ane Jensdtr   = ... pottemager i Roeskilde
WIFE.BRO: Hans Rasmussen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Anders Sorensen gmd i St.Carlebye   5 Jul 1770   pg 655 (not in index)
CH:   Ole Andersen   26 gmd i Saebye (afkald)
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Hans Nielsen inds hos Niels Tygesen gmd i Weilebye   28 Jul 1784  pg 655
CH:   Niels Hansen   28 ungkarl tiene Hans Sorensen gmd i Skibye
     Marie Hansdtr  (dod 3 yrs) = Erik Andersen gmd i Weilebye
      4CH: Anders Eriksen  24 hiemme
         Niels Eriksen  18
         Bodil Eriksdtr  = Lars Larsen gmd i Wenslov (? Bodil Olsdtr )
         Karen Eriksdtr  16
     Maren Hansdtr  = Johannes Bertelsen bodker i Tollose ( Johan Bertelsen )
     Karen Hansdtr  (dod) =1. Jens Olsen gmd i Weilebye =2. Lars Pedersen gmd i Weilebye
      CH: Kirsten Jensdtr 19 tiene Lars Larsen gmd i Wenslov
         Ellen Jensdtr  15 tiene Erik Andersen i Weilebye
         Jorgen Larsen  5
     Birthe Hansdtr  20 tiene i Wenslov
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Peder Pedersen gmd i Nr.Hyllinge   29 Sep 1784/16 Mar 1785     pg 658
WIFE:  Bente Johnsdr (=2. Anders Nielsen )
CH:   Peder Pedersen  6/5
     Ane Marie Pedersdtr 1/1½
BRO:   Lars Pedersen inds i Ferslov
WIFE.FADER: John Simonsen i St.Carlebye
grd: Jens Hansen gmd i Nr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Dorthe Pedersdtr i Englerup         30 Jul 1785   pg 661
2HUSB:  Jens Eriksen hmd 
1HUSB:  Ole ...
CH:   Christian Olsen 38 hmd i Nr.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ane Sophie Juul/Juel ugift tjenende stuepige i Jaegershuus/Hiortespringshuuset      20 Nov 1784/20 Dec 1785pg
662
BRO:   Christian Rasmus Juul reebslager i Kongl. Residentz Khvn boende gade ( Christen Rasmussen Juel )
SIS:   Christiane Marie Juel/Juul      = Jacob Christensen Nexoe soemand i Khvn
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Rasmus Larsen gmd bondefoged i Saebye        6 Dec 1785/20 Feb 1787  pg 671
2WIFE:  Birthe Andersdtr
CH:   Peder Rasmusen  ½
1WIFE:  Karen Jensdtr (dod)
CH:   Johanne Rasmusdtr    = Christopher Hansen kroemand i Taadstrup Kroe
     Lars Rasmusen  gmd i Saebye
     Karen Rasmusdtr ugift tiene i Holmens Canall, Khvn
     Maren Rasmusdtr = Ole Christophersen gmd i St.Carlebye
     Hans Rasmusen  tiene i hiemme
     Else Rasmusdtr  tiene hendes BRO: Hans Rasmussen i Saebye / tiene i Egholm
     Kirsten Rasmusdtr    tiene i Skibye / tiene i Saebye
     Ane Rasmusdtr  hiemme
     Anders Rasmusen 12 / i Taadstrup Kroe (?twin)
     Niels Rasmusen  tiden hos Hans Slaegt i Thaastrups Kroe (?twin)
     Jens Rasmusen  gmd i Saebye (dod) = ... = 2. Niels Mogensen i Saebye
      CH: Lars Jensen   5
         Sidse Jensdtr  6 or 7
SODSK.BARN: Soren Mortensen gmd i Saebye 
WIFE.BRO: Peder Andersen i Ouroe
grd: Hans Rasmussen gmd i Saebye
wgd: hendes faestemand Jens Pedersen tiene praesten i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Birthe Jensdtr i Ennemerkehuset       5 Mar 1787    pg 677
HUSB:  Frederich Larsen 
2 CH:  Lars Frederichsen    20 laere bodker handvaerk i Khvn
     Ane Frederichsdtr    25 tiene i Khvn
SODSK.BARN: Niels Nielsen hmd i Ordrup
grd: Peder Hansen beboer i Krabeslunds huuset
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Jens Bertelsen hmd i Englerup     7 Mar 1787   pg 680
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Niels Jensen   9
     Caroline Jensdtr 5
SIS:   ... Bertelsdtr = Mads Pedersen hmd i Jenslev
wgd: Lars Pedersen Krag
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Cathrine Kirstine Gierlow sal. Balle i Egholms Molle  22 Mar 1786  pg 684
2HUSB:  Rasmus Pedersen Balle moller
1HUSB:  Christian Jorgensen Moller (dod) ( Christen Jorgensen Moller)
4 CH:  Ane Cathrine Christiansdtr Moller     12 tiid hos hendes MORBRO: Gierlev i Bornenokke, Saltoe
     Andreas Jorgensen Moller 8 hos hans MOSTERS mand her Auberting degn i Skibye
     Mette Sophie Christiansdtr Moller 6 hiemme
     Bollethe Morten Christiansdtr Moller    tiid hos hendes MORBRO Gierlev raadmand byefoged i Roeskilde
SIS:   ... Gierlev = Iver Aubertin herr degn i Skibye
BRO:   Jens Christian Gierlev byefoged tolder i Nyested, Lolland 
     Gierlev birkedommer i Bornenokke, Saltoe
     Gierlev raadmand byefoged i Roeskilde
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ole Borgesen gmd i Weilebye         27 Nov 1786   pg 700
WIFE:  Ane Espensdr
CH:   Borge Olsen       31 ( Borre Olsen )
     Ane Margrethe Olsdtr   26 ugift
     Karen Olsdtr       21
     Ane Olsdtr        10
SODSK.BARN: Christen Pedersen gmd i Biltris 
WIFE.BRO: Lars Espensen i Egholm
grd: Peder Eriksen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Peder Pedersen hmd i Langtved    12 Feb 1787   pg 704
CH:   Peder Pedersen  gmd i Kyndelose
     Niels Pedersen  gmd i Langtved 
     Marie Pedersdtr = Niels Andersen gmd i Eybye
     Sidse Pedersdtr (dod) = Peder Mortensen gmd i Eybye
      CH: Peder Pedersen  8
     Ane Pedersdtr  = Hans Pedersen Fyhn gmd i Langtved 
     Karen Pedersdtr = Jens Pedersen i Saebye
1WIFE:
CH:   Maren Pedersdtr = Mads Madsen i St.Carlebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Hans Hansen = Johanne Kirstine Rasmusdtr skov vogter i Kokkehuuset, Skovgrds vangen   18 May 1787   pg 705
HIS.CH: ... Hansdtr (dod) = Peder Truelsen inds i Saebye
      CH: Marie Pedersdtr
HER.CH: Rasmus Nielsen  hmd i Eybye
     Peder Nielsen  gmd i Jenslov
     Ane Dorthe Nielsdtr = Christen Pedersen gmd i Rye
     Birthe Nielsdtr = Jens Pedersen hmd i Torkelstrup, Ledreborg gods 
     Ane Nielsdtr   = Jorgen Pedersen Moller hmd i Skibye
     Johanne Nielsdtr = Anders Christensen Junker hmd i Sonnerup (surnames of these girls assumed)
grd: Rasmus Frandsen 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Niels Nielsen gmd fierdingsfoged i Wellerup     18 Apr 1787   pg 709
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Niels Christian Nielsen 3
     Hans Nielsen   ¬
     Maren Nielsdtr  11
     Karen Nielsdtr  8
     Ane Marie Nielsdtr    6
WIFE.BRO: Lars Larsen gmd i Skibye, Univers. gods 
grd: Niels Jensen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Christian Pedersen gmd i Saebye    18 Apr 1787  pg 716
3WIFE:  Ellen Hansdtr
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Hans Christiansen    11
     Karen Christiansdtr   7
SODSK.BARN: Soren Mortensen gmd i Saebye
3WIFE.FADER: Hans Rasmussen gl. i Saebye
grd: Lars Rasmussen gmd i Saebye / Lars Hansen gmd i L.Carlebye & Soren Hansen 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Nielsdtr i Sonnerup      6 Jun 1787    pg 721
HUSB:  Ole Olsen hmd 
CH:   Karen Olsdtr   16
SIS:   ... Nielsdtr = Christen Pedersen gmd i Rye
HUSB.SVOGER: Anders Skovfoged i Lindenborg
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Nielsdtr i Sonnerup      17 Oct 1787   pg 724
HUSB:  Hans Olsen Smed 
BRO:   Hans Nielsen Kruuse i Biornemose huuset
SIS:   Maren Nielsdtr  = Jorgen Christiansen Faeder gmd i Jenslov
     Ane Nielsdtr   = Ole Jensen inds i Nr.Hyllinge
     Mette Nielsdtr  = Hans Jensen Rogter i Erichsholm
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Christen Pedersen gmd i Biltris    14 Nov 1787  pg 727
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Margrethe Christensdtr  (= (forloved) Lars Andersen ungkarl udriider i Egholm)
BRO:   Jens Pedersen skraeder hmd i N.Hyllinge
WIFE.BRO: Anders Hansen inds i Jenslov
grd: Henrich Jorgensen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Lars Pedersen hmd i Wellerup     23 Nov 1787  pg 732
WIFE:  Ane Kirstine Larsdtr
3 CH:  Peder Larsen   13 tiene i St.Carlebye hos Soren Larsen gmd 
     Henning Larsen 8
     Ane Marie Larsdtr 1
½BRO:  Hans Pedersen hmd i Rytter huuset/Love Lends huuset
WIFE.BRO: Soren Larsen gmd i St.Carlebye
wgd: Jens Jorgensen hmd i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Christen Andersen Kok ungkarl hos Soren Johnsen i Langtved   23 Jan 1788  pg 734
STEDFAD:     Soren Johnsen gmd i Langtved 
½SIS:  Karen Sorensdtr (dod)
FADER:  Anders Christensen Kok (dod - ?26 Apr 1767) = Ane Larsdtr (dod - 23 Dec 1766 pg 133) i Langtved 
BRO:   Niels Andersen Kok (dod?)
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Hans Jorgensen unge gmd i Saebye       11 Jan 1788   pg 738
WIFE:  Maren Nielsdtr
2 BRO:  Niels Jorgensen gmd i Saebye
     Henrich Jorgensen    gmd i Biltris 
wgd: Jens Nielsen gmd i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Lars Olsen gmd i Sonnerup  14 Feb 1788   pg 743
WIFE:  Ane Dorthe Jensdtr
4 CH:  Jens Larsen   25 hiemme
     Karen Larsdtr  23 vaeve laern i Holbech
     Ane Larsdtr   22 = Peder Sorensen gmd i Beurup, Khvn Stats gods 
     Maren Larsdtr  17 hiemme
BRO:   Hans Olsen Smed hmd i Sonnerup
wgd: Peder Rasmussen gmd i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Lars Larsen hmd i Wellerup  2 Apr 1788   pg 749 776
WIFE:  Inger Hansdtr   (=2. Peder Madsen hmd i Biltris - by 7 Nov 1789)
3 CH:  Hans Larsen   11
     Kirsten Larsdtr 16 tien Peder Drejer i Biltris 
     Sidsel Larsdtr  2
BRO:   Niels Larsen tommermand (?dod)
SIS:   Inger Larsdtr = Christen Nielsen kieldermand i No.182 i Frederichsborg gaden her i Staden boende
½SIS:  Kirstine Larsdtr = Lars Christensen gmd i Kyndelose, Siaelland 
grd: Peder Olsen Smed hmd i Wellerup / Christen Andersen hmd i Wellerup
wgd: Lars Espensen vaegter i Egholm / Niels Jensen gmd i Wellerup / Iver Albertin degn
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Henrich Hansen gmd i Ferslov     25 Jul 1788  pg 752 767
WIFE:  Johanne Pedersdtr  (=2. Rasmus Hansen i Ferslov - by 30 Jul 1788)
CH:   Peder Henrichsen     3½
     Karen Henrichsdtr    ½
FADER:  Hans Christensen Skraeder stokkemand hmd i Ferslov 
grd: Hans Pedersen i Lantved 
wgd: Rasmus Hansen faestemand i hiemme / Peder Hansen moller i Rye Molle / Rasmus Jorgensen hmd i Ferslev
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Knud Simonsen = Karen Larsdtr gaardfolk i Englerup   5 Dec 1788   pg 757
 (she dod 5 Sep 1788)
CH:   Lars Knudsen       24 hiemme
     Simon Knudsdtr  14 hiemme
     Ane Dorthe Knudsdtr   30 tiene i Frederichsberg i Khvn
     Sidse Knudsdtr      = Lars Jensen Moller hmd i Kr.Hyllinge, nu tiene i Khvn Skifte / tiene i Jegersborg
HIS.SIS:     ... Simonsdr = Anders Olsen gmd i Tudsholm or Englerup
HER.BRO:     Jens Larsen gmd i Englerup ved Anders Olsen gmd i sammesteds 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Axel Jensen gmd i Wellerup 29 Jan 1789    pg 762
WIFE:  Karen Knudsdtr
CH:   Lars Axelsen   9
     Knud Axelsen   8
     Jens Axelsen   4
     Sidsel Axelsdr  1
SIS:   ... Jensdtr = Lars Andersen hmd i Lundbye (by: Christen Andersen hmd stokkemand i Wellerup)
wgd: Rasmus Andersen gmd i Wenslov / Christen Andersen hmd stokkemand i Wellerup / Peder Thomasen
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Ole Olsen hmd i Sonnerup   28 Mar 1789   pg 767
2WIFE:  Ane Olsdtr
1WIFE:
CH:   Karen Olsdtr   tiene Christen Pedersen gmd i Rye
1WIFE.SIS: ... = Christen Pedersen gmd i Rye
wgd: Jens Christensen gmd sognefoged i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Larsdtr i Nye Sandvads huuset      6 Oct 1789   pg 771
2HUSB:  Christen Jensen Schonning hmd 
CH:   Bodil Christensdtr    6    (? Bodil Jensdtr )
1HUSB:  Jens Christophersen (dod)
CH:   Sidse Jensdtr  21/22 tiene Hans Larsen gmd i Torchelstrup (? Jens Larsen)
     Lars Jensen   18 tiene Rasmus Nielsen Briz/Brex gmd i L.Carlebye, Linholms gods 
     Peder Jensen   16 tiene gartner dreng i Ryegaard 
BRO:   Niels Larsen gmd i St.Carlebye
SVOGER: Anders Larsen i Pinesoe
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Anders Sorensen Bodker hmd i Saebye         16 Oct 1789   pg 773
WIFE:  Ellen Jorgensdtr - flottede til Kr.Hyllinge i fattige
2 CH:  Birthe Andersdtr 15 tiene degn i Kr.Hyllinge
     Inger Andersdtr 11 hiemme
BRO:   Jacob Sorensen Bodker i Rye
PARENTS:     Soren Bodker = Maren Bentsdr i Rye (begge dod)
wgd: Bent Ibsen hmd i Jenslov
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Larsdtr i Biltris       10 Nov 1789   pg 777
HUSB:  Peder Madsen hmd 
CH:   Lars Pedersen  23/24 tiene i Saebye
     Ane Pedersdtr  26/27 ugift hiemme
     Ellen Pedersdtr 19/21 tiene i Saebye hos Mads Madsen 
     Ane Kirstine Pedersdtr  12 tiene Jorgen Bech i Skibye
SIS:   ... Larsdtr = Nicolai Jensen gmd i Wellerup (signed: Niels Jensen )
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Larsdtr i Gronberg huset    19 Dec 1789  pg 779
HUSB:  Peder Willadsen hmd 
CH:   Maren Pedersdtr 9
SIS:   ... Larsdtr = Henrich Nielsen hmd i Eybye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Sidse Juelsdr i Sonnerup   23 Sep 1789   pg 782
HUSB:  Marcus Pedersen inds 
½SIS:  Ane Dorthe ... = Anders Nielsen gmd i V.Saabye, Aastrups gods 
SIS:   Juliane Juelsdr = Niels Hansen unge gmd i Ordrup, Tudsholms gods 
STIFMODER: Birthe Hansdtr = Lars Hansen i Fuglesangs huuset
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Jensdtr i Kr.Hyllinge      27 Feb 1790  pg 788
HUSB:  Peder Olsen gl. gmd 
5 CH:  Ane Kirstine Pedersdtr  11
     Ane Margrethe Pedersdtr 7
     Niels Pedersen  5
     Ane Pedersdtr  2
     Maren Pedersdtr 10 wks 
HUSB.1WIFE:
HUSB.CH:     Ane Marie Pedersdtr    20
     Bodil Pedersdtr     17
     Christen Pedersen         13
FADER:  Jens Larsen Moller gmd i Kr.Hyllinge, Univers. gods 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Sidse Jensdtr i Wellerup      27 Feb 1790   pg 793
HUSB:  Soren Olsen gmd 
3 CH:  Kirstine Sorensdtr    11
     Dorthe Sorensdtr 8
     Karen Sorensdtr 14 wks 
grd: Rasmus Sorensen gmd bondefoged i Wellerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Stephen Johansen Leonhart ungkarl inds hos Christen Larsen gmd i Sonnerup    22 May 1788/15 Jul 1789     pg
798
BRO:   Morten Johansen Leonhart     nu i Nye Boder, Khvn - matros i Khvn
     Hans Leonhart  bodker ved Gronlandske Kompani(dod 3 years) = Krn
      5CH: Johannes Hansen Leonhart 18½ ( Johan Hansen Leonhart) (?signed: Johannes Jorgensen Leonhart)
         Isach Leonhart      14/18½
         Peder Hansen Leonhart       10/16½
         Ane Kirstine Leonhart       49 = Johannes Johannesen matros i Kristianshavn ( Johan Johansen )
         Ellen Margrethe Hansdtr Leonhart  26½ ugift tiene i Kristianshavn
     Isach Johannesen Leonhart ( Isach Johansen Leonhart) skoleholder i Sonnerup (dod i Falster) = Karen =2. Peder
Jonasen              skoleholder i Sonnerup (listed as Jacob Johansen Leonhart in one place)
      CH: Johannes Isachsen Leonhart 29 ungkarl matros i Holmen Logerende, Khvn
         Elisabeth Isachsdr Leonhart    27 = Mads Pedersen landsoldat i Frederichsborge amts districkts mandskab,
nu i Langtved 
     Jorgen Hansen Leonhart matros i Khvn (dod)
      CH: Johannes Jorgensen Leonhardt    19 i kongl regmins i Nyeboder
SIS:   Marthe Kirstine Johansdtr Leonhart = Nicolaii hmd (nu udskilt), hos BRO Morten Johansen Leonhart i Nyeboder
FADER:  Johannes Isachsen Werdelin skoemager i Roeskilde (dod) = Barbara Jorgensdtr 
      CH: Jorgen Isachsen
         Hans Isachsen
         Isach Isachsen
         Marthe Isachsdr
         Morten Isachsen
Litra:  Jorgen Johansen = Maren Jorgensdtr matros i Holmens kirke
      CH: Johannes     Jorgensen     dobt 21 Sep 1770 i Holmens kirke
     Hans Christian Leonhart = Karen Pedersdtr Hiort skibs bodker i Adelgaden
      CH: Ane Kirstine Hansdtr   dobt 12 May 1761 i Trinitates kirke
         Ellen Margrethe Hansdtr  dobt 17 Nov 1763
         Johannes Hansen dobt 17 Sep 1771
         Peder Hansen       dobt 18 Aug 1773
         Isach Hansen       dobt 11 Feb 1776
SODSK.BARN: Rasmus Hattemager i Roeskilde?
grd: Peder Jonasen skoleholder i Sonnerup
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Else Jensdtr i Lindhuuset  16 Jul 1790   pg 806
2HUSB:  Lars Pedersen hmd 
1HUSB:  Corfits ...
CH:   Niels Corfitsen hmd i N.Hyllinge
     Peder Corfitsen gmd i St.Carlebye
     Anders Corfitsen gmd i Saebye
     Ane Margrethe Corfitsdr = Anders Pedersen i Widelov
     Mette Corfitsdr = Rasmus Pedersen hmd i K.Hyllinge
     Else Cathrine Corfitsdr = Poul Pedersen boende i Klosterhuusene, Roeskilde
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Kirstine Johansdtr ( Kirsten Johansdtr ) i Kyndelose  12 Jan 1790  pg 812
2HUSB:  Niels Andersen uhremager hmd 
1HUSB:  Mads ...
CH:   Apolone Madsdtr enke = afg. Jorgen Wilhelmsen (dod efter 1783) i Svogerslev (Abelone Madsdtr )
     Maren Madsdtr    = Hans Christensen hmd i Svogerslev
     Ane Christiane Madsdtr (dod -?1783) = Christen Madsen rytter i Holbech (? Ane Cathrine Madsdtr )
      CH: Ane Kirstine Christensdtr     16 tiene i Svogerslev
         Mads Christensen          10 hiemme
grd: Anders Larsen ladekarl hmd i Pinesoe huuset, Ryegaard / Soren Olsen gmd i Wellerup
NOTE: Jens Lexen braendehukker i Ryegaard 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Maren Pedersdtr enke i Weilebye       24 Sep 1790   pg 822
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Hans Pedersen  ungkarl gmd i hiemme
     Peder Pedersen  hmd i Royerup
     Giertrud Pedersdtr    40 blind vaerende hiemme
     Ane Pedersdtr  30 i Dom Hensat, Khvn Forbedrings huus 
     Maren Pedersdtr = Jens Dinesen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Margrethe Christensdtr i Biltris       9 Oct 1790    pg 831
HUSB:  Lars Andersen gmd 
CH:   Maren Larsdtr  12 days 
     Margrethe Larsdtr    12 days - til pleie hos Peder Andersen Dreiers kone i Biltris 
FARBRO: Jens Pedersen Skraeder hmd i N.Hyllinge
HUSB.BRO: Peder Andersen = ... i Biltris 
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Karen Svendsdtr i Weilemollehuuset  26 Nov 1790  pg 841
HUSB:  Ole Corneliusen hmd 
CH:   Jens Olsen    22 tiene Ole Sorensen i Wellerup
     Peder Olsen   16/17 tiene Ole Jensen i K.Hyllinge
     Ane Kirstine Olsdtr 23/24 tiene gl. Anders Nielsen i N.Hyllinge
     Johanne Olsdtr  15/16 tiene Jens Skraeder i N.Hyllinge
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

Bodil Carlsdr i Saebye   23 Apr 1791    pg 845
2HUSB:  Jens Nielsen Klaerker hmd 
1HUSB:  Jeppe Christensen hmd i K.Hyllinge, Univers. gods (dod) ( Jeppe Christensen )
CH:   Christian Ibsen  31 tiene i Roeskilde ( Christen Ibsen)
     Jens Ibsen    28 laer skraeder profession i Ferslov
     Hans Ibsen    25 tiaener i Deiligheden
     Inger Ibsdr 28 (twin with Jens ) = Niels Christensen inds i Saebye
     Maren Ibsdr 19 hiemme
grd: Hans Henrich Jorgensen smed i Saebye
[Egholm Gods skp; Bk 2 1779-1791; film 41139]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////

Ole Sorensen gmd i Wellerup         1791?  pg 2 17 (NOTE: 1st page is missing)
WIFE:  Ane Christensdtr (? Anders Knudsdtr )
CH:   ....
     Anders Olsen   (unsure of first name - too dim to read)
     Ane Marie Olsdtr
     Karen Olsdtr
guard: Jens Sorensen
wgd: Henrich Sorensen
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Hansen hesteskiaerer hmd i Skibbye       4 Nov 1791    pg 3 17
2WIFE:  Birthe Jensdtr
CH:   Ane Margrethe Jensdtr  3
     Karen Jensdtr      7 wks 
1WIFE:
CH:   Else Jensdtr   24 tiene i Ferslov
     Karen Jensdtr  22 tiene i Skibbye
     Sidse Jensdtr  20 tiene i Manderup
BRO:   Peder Hansen vaever i Ostbye (with Jens Sorensen hmd i Skibbye)
1WIFE.BRO: Anders Berentsen hmd i Skibbye, Univ. gods 
wgd: Aubertin degn i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Pedersen gmd i Saebye     2 Dec 1791    pg 5 17
2WIFE:  Ellen Hansdtr
CH:   Sidse Hansdtr  25 hiemme
     Hans Hansen   19 hiemme
1WIFE:
CH:   Peder Hansen   32 hiemme
     Margrethe Hansdtr    = Jorgen Christensen gmd i Skibye (? Jorgen Koulaersen) 
     Marie Hansdtr  = Jens Larsen hmd i K.Hyllinge
BRO:   Jens Pedersen hmd skraeder i N.Hyllinge
wgd: Ole Hansen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Jorgen Winther = Sophie Bademann skovrider i Jaegerslund      4 Jan 1792   pg 7 11
CH:   Anthoni Winther skovrider hiemme
     Karen Sophie Winther   enke = afg. Iver Andersen forpagter i Hornumgaard, Jydland 
1WIFE:
HIS.CH: Iver Frederich Winther  degn i Saebye-Giershoy Menninghede
wgd af madam As: Wulf Michelsen Schou i Branesnaes 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jorgen Hansen Moller i Egholms Molle, Roeskilde amt  5 May 1791   pg 16 81 (not in index)
CH:   ... Jorgensdtr (?dod)
      CH: Christiane Henningsen (= Peter Petersen skipper i Khvn - by 15 Aug 1792)
         Antonette Lovise Henningsen tiene i Bergens huset
? Peder Pedersen skipper i Staden
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Nielsen gmd i Wellerup      24 Oct 1791  pg 17 51
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Niels Jensen   ½
WIFE.FADER: Peder Madsen i Biltris 
guard: Niels Jacobsen bropagter / Ole Nielsen tiene 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Larsen gmd i Biltris     28 Nov 1791   pg 18 99 105
WIFE:  Karen Olsdtr
1 CH:  Lars Andersen  21 or 20 hiemme
WIFE.BRO: Peder Olsen gmd i Ferslov
? Ane Lisbeth nu 22 tiene
guard: Lars Krage hmd i K.Hyllinge (signed Lars Krag)
curator: Lars Jensen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Christensen gmd i Biltris     7 Dec 1791   pg 21 45
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Birthe Nielsdtr 12
     Poul Nielsen   9
     Maren Nielsdtr  2
REL:   Peder Christensen hmd i Biltris 
wgd: Niels Pedersen / Niels Jensen i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Claus Jensen hmd i K.Hyllinge     19 Dec 1791  pg 23 103
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Christian Clausen    9 (? Christen Clausen)
     Soren Clausen  4½
     Henning Clausen 1
     Ellen Clausdr  6
WIFE.BRO: Jens Sorensen
guard: Lars Kelsen hmd i Skibye
guard: Peder Ibsen gmd i K.Hyllinge
wgd: Peder Sorensen hmd i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Bodil Pedersdtr i Biltris  20 Dec 1791   pg 24 47 
HUSB:  Peder Christensen hmd 
CH:   Peder Pedersen  3
guard: Christopher Pedersen hmd/inds i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Jensen Boesen hmd i Biltris   20 Dec 1791  pg 25 (not in index)
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Dorthe Pedersdtr 23
     Ane Pedersdtr  15
     Jens Pedersen  12 tiene i Biltris 
guard: Lars Jensen Boesen hmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

... i Biltris    5 Jan 1792   pg 26 (not in index - too dim to read)
HUSB:  ....
pige: Karen Hansdtr
guard: Jorgen Henrichsen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Olsen Kruuse hmd i Biltris      12 Jan 1792   pg 29 34
2WIFE:  Johanne Nielsdtr
1WIFE:
CH:   Margrethe Andersdtr   34 = Holger Marcusen inds i Banderup?
     Karen Andersdtr 30 = Marcus Jensen hmd i Saebye
wgd: Lars Andersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Hansen gmd i N.Hyllinge     19 Jan 1792  pg 30 35
2WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Peder Jensen   26 tien i K.Hyllinge
     Peder Soren Jensen    23 tiene i Egholm
     Ane Jensdtr   27 tien i Kyndelose
1WIFE:
CH:   Hans Jensen   29 hiemme
guard: Ole Jensen gmd i K.Hyllinge
wgd: Peder Nielsen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Olsen gmd i K.Hyllinge     16 Feb 1792  pg 32 49 
WIFE:  Ane Nielsdtr (? Karen Nielsdtr )
2 CH:  Ole Pedersen   5
     Hans Pedersen  2
guard: Niels Corfitsen gmd i N.Hyllinge / Ole Jensen 
wgd: Israel Torenqvist i K.Hyllinge / Jens Nielsen ungkarl i Giershoy
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Pedersen hugger hmd i Royerup      2 Mar 1792   pg 40 134
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Maren Pedersdtr 32? = Jens Mortensen hmd i Svanholm Gods/Ferslov
     Karen Pedersdtr 9 hiemme
guard: Jens Dinesen gmd i Ferslov, Svanholms gods 
wgd: Eilert Sorensen gmd i Royerup / Ove Pedersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jorgen Rasmussen hmd i Giershoy    3 Mar 1792   pg 41 (not in index)
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hans Jorgensen  hmd i Langtved 
     Rasmus Jorgensen     hmd i Englerup
wgd: Peder Andersen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Jensen gmd i Bakkegaarden, Ferslov Indelokke    5 Mar 1792   pg 42 64 74 264
WIFE:  Karen Pedersdtr
4 CH:  Peder Olsen   12   (afkald age 22 - 13 Dec 1802 - pg 264)
     Ingeborg Olsdtr 6 or 7
     Kirsten Olsdtr  3 
     (Ane Olsdtr   fod siden faders dode -by 30 Apr 1792) (dod 1792 - per pg 264)
FARBRO: Peder Nielsen Smed i N.Hyllinge
wgd: Niels Christensen gmd i Bakkegaarden
wgd: Jens Jorgensen hmd i 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Andersen = Karen Larsdtr hmd i Langtved  16 Apr 1792  pg 62
CH:   Kirsten Hansdtr = Andreas Larsen i Lindholm gods, fohen hmd i L.Carlebye, nu inds i Giestinge
     Johanne Hansdtr 29 tiene i Eybye, Communitets gods 
     Else Hansdtr 25 tiene i Lindholm
guard:(for Kirsten Hansdtr ) Anders Larsen i Pinesoehuuset
guard: Niels Pedersen gmd i Langtved (Hans Pedersen Fyhn i sygdom)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Marie Pedersdtr i Langtved    24 Mar 1792  pg 56 69
HUSB:  Niels Pedersen gmd 
CH:   Christen Nielsen     17
     Jens Nielsen   14
     Maren Nielsdtr  10
     Sidse Nielsdtr  8
     Ingeborg Nielsdtr    5
     Sophie Nielsdtr 2½
     Ane Nielsdtr   2 wks 
FADER:  Peder Pedersen gmd i Marup, Drastrups/Aastrup gods 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Madsen hmd i Biltris      Mar/Apr 1792  pg 77 81
2WIFE:  Inger Hansdtr
1WIFE:
CH:   Lars Pedersen  28 tien i Wellerup
     Jens Pedersen  33 gmd i Wellerup
     Ane Pedersdtr  31 = Peder Hansen gmd i Wellerup
     Ellen Pedersdtr 22 or 24 = Hans Hansen Kruuse hmd i Store Carlebye
     Ane Kirstine Pedersdtr 16 or 22 tien i Store Carlebye
guard: Lars Andersen gmd i Biltris 
wgd: Lars Boesen inds i Biltris / Lars Olsen i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Margrethe Olsdtr i Biltris      3 Jul 1792   pg 78 84
HUSB:  Hans Nielsen gmd 
CH:   Niels Hansen   25
     Ole Hansen    17 begge hiemme
     Hans Hansen   14 tiene i Biltris 
     Ane Marie Hansdtr 10 hiemme
STEDFADER: Peder Thygesen gmd i Royerup (signed: Peder Nielsen Tigesen)
guard: Jens Mortensen gmd i Royerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirsten Jensdtr i Saebye   23 Mar 1792   pg 54 88
HUSB:  Jens Nielsen gmd 
CH:   Niels Jensen   10
     Margrethe Jensdtr    20 or 24 hiemme
     Karen Jensdtr  17 or 19 hiemme
BRO:   Niels Jensen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Christophersdtr i Saebye        10 Oct 1792   pg 82 90 91
2HUSB:  Bendt Pedersen gmd 
CH:   Kirsten Bentsdr 29 = Ole Ottesen hmd i Saebye
     Jens Bendtsen  27
     Ingeborg Bentsdr 24 hiemme enke = afg. Rasmus Jensen 
1HUSB:  Jens Olsen gmd 
CH:   Sophie Jensdtr  40 = Niels Jorgensen gmd i Saebye
     Marie Jensdtr  = Jens Jensen gmd i Saebye
HUSB.BRO: Jens Pedersen 
guard: Peder Rasmussen gmd i Saebye
wgd: Knud Jensen avlskarl hos praesten i Saebye / Peder Andersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Dorthe Jensdtr enke i Sonnerup  13 May 1792   pg 65 94
HUSB:  Lars Olsen gmd (dod)
CH:   Jens Larsen   29 hiemme
     Karen Larsdtr  27½ begge hiemme (note: listed as Jensdtr in 1 place, probably a mistake)
     Ane Larsdtr   26 = Peder Sorensen gmd i Buerup, Magistrats gods 
     Maren Larsdtr  23 = Soren Jensen Daugaard skomager i Rye, Ryegaards god 
HUSB.BRO: Hans Olsen Smed i Sonnerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Olsen gmd i Kr.Hyllinge     26 Mar 1792  pg 59 97
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Jorgen Jensen  30 gmd i Store Carlebye
     Jens Jensen   28 tiene i Store Carlebye
     Niels Jensen   25 hiemme
     Kirsten Jensdtr 21
     Karen Jensdtr  18 tiene i Kyndelose
     Ane Jensdtr   10
guard: Peder Ibsen gmd i K.Hyllinge
wgd: Soren Jensen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Christensen hmd i Store Carlebye     27 Oct 1792  pg 86 (not in index)
WIFE:  Bodil Nielsdtr
BRO:   Thomas Christensen    hmd i Eybye
SIS:   ... Christensdtr = Hans Due hmd i Englerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Eggertsen hmd i Saebye    30 Mar 1792   pg 61 102
WIFE:  Ingeborg Olsdtr
BRO:   Hans Eggertsen  boende i Osbye
SIS:   Ane Eggertsdr  enke = afg. Jeppe ... gmd i Osbye
wgd: Hans Nielsen gmd i Biltris / Peder Olsen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Olsen 70 = Ane Marie Larsdtr gmd i Biltris    testament 9 Jan 1792  pg 104 (not in index)
HIS.SIS:     .... Olsdtr (dod?)
      CH: Karen Hansdtr  20 
         Karen ...    = Peder Jorgensen i K.Hyllinge
          CH:  Ellen Pedersdtr = Jacob Jensen i K.Hyllinge
HER.HEIR: Jens Larsen Moller (dod)
      CH:
     Maren Larsdtr  = Peder Nielsen i Ferslov, Univers. godset
     Ane Larsdtr   = Peder Nielsen i St.Carlebye
signed by: Ane Marie Jensdtr = Peder Jensen 
      .... (dod) = Peder Olsen i Kr.Hyllinge
       CH:      
      ....   = Jens Larsen hmd i K.Hyllinge
      Niels Pedersen gmd i Lyngerup
      Hans Sorensen gmd i Ferslov
      Hans Pedersen hmd i Ferslov
      Anders Pedersen hmd i Saebye
      Peder Jorgensen gmd i K.Hyllinge
      Ole Olsen gmd i Rye
      Hans Olsen smed i Sonnerup
      Jens Larsen (paa egne og min moders og sodskendes vegne)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jorgen Philipsen gmd i Biltris        14 Jan 1793   pg 106 107 133
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
SIS:   Maren Philipsdr tiene i Biltris 
½SIS:  Ane Philipsdr  = Lars Ditlevsen hmd i Store Carlebye
     Karen Philipsdr (dod) = Niels Jacobsen hmd i Rye
      CH: Hans Nielsen   4 hiemme
guard: Niels Corfitsen hmd i N.Hullinge?
wgd: Niels Pedersen gmd i N.Hyllinge / Lars Andersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Poulsen = Karen Olsdtr huusfolk i Skibbye    26 May 1792  pg 72 113
HIS.FORAELDER: Poul Larsen (dod) = Maren Jorgensdtr (dod) hmd i Saebye 
HIS.FARBRO: Peder Larsen     hmd i Saebye (dod)
       CH:     Hans Pedersen  vagter i Egholm
         Lars Pedersen  hmd i Wellerup (dod) = ... =2. Ole Ottesen hmd i Wellerup
          CH:  Peder Larsen   14 or 15
             Henning Larsen 12
             Ane Marie Larsdtr 
         Karen Pedersdtr (in one place she is listed as dead & wife of Lars Borgesen)
         Kirsten Pedersdtr     (dod) = Lars Borgesen hmd i Ferslov (signed: Lars Borresen)
          CH:  Ane Marie Larsdtr     8 hiemme
HIS.FARSIS: Bodil Larsdtr (dod) = Jeppe Jensen hmd i Giershoy
       CH:     Bendt Jepsen hmd i Jenslov
         Jens Jepsen   40 tiene Kramer feldberender for Kudsk i Khvn
         Bodil Jepsdtr = Rasmus Larsen hmd i Giershoi, Univ. godset
HIS.MORBRO: Jens Jorgensen     hmd i N.Hyllinge (dod)
       CH: Peder Jensen   hmd i Saebye
         Ane Jensdtr   = Jens Larsen inds i Thorchildstrup
         Inger Jensdtr  tiene i Lyndbye?
HER.FORAELDER: Ole Nielsen (dod) = Kirsten ... gmd i Saebye (dod)
HER.BRO:     Lars Olsen    gmd i Saebye (dod)
      CH: Hans Larsen   22 ungkarl tiene i Saebye (curator: Peder Nielsen gmd i K.Hyllinge)
         Birthe Larsdtr  tiene i Krabbesholm
         Johanne Larsdtr tiene i Saebye
     Niels Olsen   hmd i Saebye (dod)
      CH: Peder Nielsen  gmd i K.Hyllinge
         Jens Nielsen   gmd i K.Hyllinge (? Hans Nielsen )
         Ane Nielsdtr   = Rasmus Frandsen hmd i Saebye
     Christen Olsen  skraeder inds i Saebye (dod)
      CH: Ole Christensen 
guard: Lars Larsen gmd i Skibbye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johanne Jensdtr i Saebye      10 May 1793   pg 118 120
HUSB:  Soren Pedersen gmd 
CH:   Karen Sorensdtr 4
     Ane Marie Sorensdtr 12 days 
BRO:   Lars Jensen hmd i K.Hyllinge
guard: Ole Hansen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Pedersdtr i Ferslov  29 Apr 1793   pg 109 121
HUSB:  Lars Borgesen hmd 
CH:   Kirsten Larsdtr 9
guard: Lars Nielsen hmd i Wenslov, Svanholms gods 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Jensen unge gmd i Skibbye    29 Apr 1793  pg 110 122 136 150
WIFE:  Marie Olsdtr
CH:   Christiane Pedersdtr   4
     Lars Pedersen      13
     Jens Pedersen      6
     Ane Margrethe Pedersdtr      (born by 8 Feb 1794)
BRO:   Niels Jensen gmd i Wellerup
guard: Lars Pedersen hmd i Skibye
wgd: Christopher Larsen hmd skomager i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Christensdtr i Wellerup        17 Jul 1793   pg 124 126
HUSB:  Jens Justesen gmd 
CH:   Christen Jensen 18
     Jens Jensen   12
     Karen Jensdtr  9
     Kirsten Jensdtr 6
     Ane Jensdtr   3
guard: Soren Larsen hugger inds i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jacob Larsen = Dorthe Knudsdtr inds i Biltris     Registerings Forretning 30 Apr 1792    pg 112 128
going to Hyllinge hos sine foraeldern
NOT a PROBATE: signed by them both
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Andersen?? hmd i Wellerup  27 Dec 1793  pg 131 (not in index)
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Anders Christensen    24 land soldat i Ferslov?
     Birthe Christensdtr   21 tiene i Wellrod 
     Ane Christensdtr 18 tien i Winslov
     Christen Christensen   16 hiemme
guard: Peder Christensen gmd i Weilebye
wgd: Peder Eriksen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Poul Hansen smed hmd i Skibbye        24 Dec 1793   pg 130 142 159
WIFE:  Johanne Christensdtr       (=2. Christen Mortensen - by 29 Dec 1794)
CH:   Hans Poulsen   7
     Christian Poulsen    3 or 2
     Karen Poulsdtr  12
     Ane Poulsdtr   5
     Kirsten Poulsdtr (fodt by 29 Dec 1794)
guard: Jens Olsen gmd i Skibye
wgd: Lars Nielsen gmd i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirsten Rasmusdtr i Saebye     10 May 1794   pg 143
2HUSB:  Ole Andersen gmd 
1HUSB:  Christopher ...
CH:   Ole Christophersen    gmd i Store Carlebye
     ... Christophersdtr (dod) = Lars Rasmussen gmd i Saebye
      CH: Christopher Larsen    26
         Peder Larsen   20
         Dorthe Larsdtr  23 = Soren Pedersen gmd i Saebye
     Maren Christophersdtr  = Niels Mogensen gmd i Seebye
     Bodil Christophersdtr  = Niels Larsen hmd i Saebye
     Ane Christophersdtr   (dod) = Jens Pedersen hmd i Skibye
      CH: Christopher Jensen    27 or 21
         others not listed (born)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Andersen gmd i Biltris     13 Jun 1794  pg 144
WIFE:  Kirsten Knudsdtr
CH:   Espen Andersen  11
     Peder Andersen      8
     Anders Andersen     3
     Lene Andersdtr  16
     Sidse Andersdtr 5
     Karen Andersdtr 16 wks 
BRO:   Anders Mogensen gmd i Ejbye
wgd: Lars Andersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Hansen smed hmd i Weilebye         15 Jun 1794   pg 146
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Frederich Christensen  24 i Ferslov Smede Vaerksted, i Khvn
     Christen Christensen   16 tiene i Wenslov
     Birthe Christensdtr   21 tiene i Wellerup
     Ane Christensdtr 17 tiene i Wenslov
guard: Peder Christensen gmd i Weilebye
wgd: Casper Hansen i Jaegerspris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Bente Jensdtr (? Birthe Jensdtr ) i Schougaard     26 Feb 1794  pg 138 147
2HUSB:  Lars Christensen skovfogd 
CH:   Sidse Larsdtr  19 tiene i Ryegaard 
     Ane Larsdtr   17 tien i Ryegaard 
     Christen Larsen 14
     Hans Larsen   11
     Morten Larsen  9
1HUSB:  Lars ...
CH:   Maren Larsdtr  29 tiene i Rye Praestegaard 
     Jens Larsen   27 tien i Sonnerupgaard 
     Lars Larsen   22 tien i Ryegaard 
BRO:   Lars Krag i K.Hyllinge
guard: Frederich Hansen skovfoged i Buldvadshuuset
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Pedersen gmd i Weilebye     4 Dec 1794   pg 151
WIFE:  Ane Dorthe Jensdtr
2 CH:  Peder Hansen   3 or 4
     Ellen Hansdtr  ½
SIS:   ... Pedersdtr = Jens Dinesen gmd i Ferslov, Svaholms gods 
WIFE.FADER: Jens Knudsen i Sandvadshuset
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Jens Toyessen's enke i Baandhuset       27 Dec 1794   pg 155 173 (?see pg 12-15)
2HUSB:  Jens Olsen Thoyer skovfoged (dod)
CH:   Karen Jensdtr  = Christen Rasmussen smed i K.Hyllinge
     Kirstine Jensdtr tien i Khvn
     Niels Jensen Toyersen  28 hmd i Langtved (signed: Niels Thoysen)
     Ole Jensen Toyersen/Thoyer/Thoger 26 i Herskabets tien i Ryegaard (signed: Ole Thoyer)
     Jens Jensen Toyersen   21 tien i Khvn
1HUSB:  Niels Christensen 
CH:   Maren Nielsdtr  = Christen Larsen skov vogter i Kokke huuset
     Cathrine Nielsdtr    tien i Ryegaards Herskab
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Espensen gmd i Biltris      29 Dec 1794  pg 157
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Peder Larsen   25 hmd smed i Weilebye
     Espen Larsen   26 tien i Biltris 
     Ane Larsdtr   27 = Peder Andersen gmd i Biltris 
     Birthe Larsdtr  17 tien i Biltris 
     Giertrud Larsdtr 16 hiemme
guard: Jorgen Christensen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Pedersen tien i Royerup     afkald 29 Dec 1794   pg 160 (not in index)
MODER:  Margrethe Hansdtr inderste i Royerup
FADER:  Peder Andersen 
(NOT a probate: Hans Pedersen signed it)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Skarlotte Sophie i Kr.Hyllinge    21 Jan 1795  pg 160
HUSB:  Hans Pedersen gmd 
CH:   Anders Pedersen     25 hiemme
     Ane Sophie Pedersdtr   32 = Ole Johansen vogter i Egholm
     Kirstine Pedersdtr        27 tien i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Hansdtr i St.Carlebye      26 Jan 1795  pg 162
2HUSB:  Christen Sorensen gmd 
CH:   Ole Christensen 33 gmd i St.Carlebye
     Peder Christensen    28 gmd i Eibye
     Ane Margrethe Christensdtr 29 = Andreas Mogensen gmd i Ejbye
     Ingeborg Christensdtr  19 hiemme
1HUSB:  Ole Nielsen 
CH:   Hans Olsen    56 hmd i Kyndelose
     Ane Olsdtr    40 = Peder Hansen hmd i Sonnerup
     Inger Olsdtr   38 = Jorgen Pedersen gmd i Ugelstrup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Rasmussen gmd i Sonnerup   18 Sep 1795   pg 163
WIFE:  Karen Eriksdtr
HEIR:  Jens Madsen hmd i Wejlemolle huuse
wgd: Christopher Larsen gmd i Sonnerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Larsen gmd i Sonnerup    19 Sep 1795  pg 167 205 (see pg 21-24)
2WIFE:
1WIFE:
CH:   Jacob Christensen    28
     Christian Christensen  17 ( Christen Christensen ?)
     Kirstine Christensdtr  = Peder Sorensen gmd i Tudsenees 
     Johanne Christensdtr   hiemme
guard: Niels Jensen i Trudsholm
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Nielsdtr i Royerup       14 Nov 1795   pg 170
HUSB:  Peder Jensen gmd 
CH:   Lars Nielsen   hmd i Ferslov
     Elisabeth Nielsdtr    = Peder Thygesen gmd i Royerup 
     Johanne Nielsdtr (dod) = Niels Dinesen gmd i Wenslov
      CH: Dines Nielsen 
         Else Nielsdtr 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Nielsdtr i Saebye    19 Feb 1796   pg 174 (see pg 33-34)
HUSB:  Rasmus Frandsen hmd 
CH:   Niels Rasmusen  11
     Frands Rasmusen 9
     Lars Rasmusen  2
     Ane Rasmusdtr  5
BRO:   Peder Nielsen gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ellen Jensdtr i Ferslov       29 Feb 1796   pg 175
½BRO:  Jorgen Larsen  19 tiene i Weylebye
SIS:   Kirsten Jensdtr 30 = Niels Hansen hmd i Kyndbye
MORFADER: Hans Nielsen i Wejlebye (dod pg 658)
curator: Anders Eriksen
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Gyde Madsdtr i Ferslov       29 Apr 1796   pg 177 (see pg 38-40)
HUSB:  Lars Jensen gmd 
CH:   Jens Larsen   10
     Christen Larsen 4
     Ane Larsdtr   
     Maren Larsdtr
FADER:  Mads Jensen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Bente Jensdtr i Schougaard          afkald 11 Jun 1796    pg 178
2HUSB:  Lars Christensen 
CH:   Jens Larsen   (afkald - tiene i Sonnerup - 11 Jun 1796 - pg 178)
1HUSB:  Lars ...
CH:   Lars Larsen   (afkald - tiene i Ryegaard - pg 178)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Jorgensen hmd i Kr.Hyllinge    22 Jul 1796  pg 178 (see pg 28-29)
WIFE:  Bodil Knudsdtr
CH:   Hans Olsen    13
1WIFE:  Ane Dorthe (dod)
CH:   Jorgen Olsen   20
½BRO:  Niels Nielsen hmd i Ferslov
wgd: Hans Knudsen i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Bodil Simonsdr i Weilebye  29 Jul 1796   pg 179
HUSB:  Hans Jensen gmd 
1 CH:  Maren Hansdtr  
guard: Christen Andersen hmd hugger i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Jensen gmd bondefoged i Kr.Hyllinge    29 Jul 1796  pg 181
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Jens Olsen    10
     Peder Olsen   1
     Marie Olsdtr   
     Dorthe Olsdtr  
     Margrethe Olsdtr 
guard: Peder Jorgensen gl. i K.Hyllinge (signed: Ole Jorgensen )
wgd: Jens Jensen hmd i Oede J.
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Israel Mortensen gmd i N.Hyllinge   7 Oct 1796   pg 183 (see pg 46-48 Lit A)
 (af Fodsel en Svaendsker foed i Findland)
WIFE:  Maren Larsdtr (testament 12 Mar 1792)
HEIR:  Thomas Sorensen tienestekarl 
wgd: Christen Andersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Hansen hmd i Ferslov  12 Dec 1796   pg 184
2WIFE:  Mette Cathrine Jensdtr
BRO:   Niels Larsen   hmd i Biltris (dod)
      CH: Lars Nielsen   42 skraeder inds i K.Hyllinge
         Anders Nielsen  29 skraeder inds i Seebye
         Ingeborg Nielsdtr     33 (hos formynder Christen Andersen stokkemand i Wellerup)
     Hans Larsen   hmd i Biltris (dod)
      CH: Knud Hansen   hmd i Biltris 
         Ole Hansen    hmd i Biltris 
guard: Christen Andersen hugger i Vellerup
?guard: Johan Nicolaisen & Adrian Christophersen begge i Ferslov & Hans Jensen i Ferslov
wgd: Ove Pedersen giertuer i Egholm
NOTE: in one place the BRO are ½BRO??
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Jensen Boesen hmd i Saebye       12 Dec 1796   pg 187 (see pg 36-37)
 (drowned i Ise fiorde)
WIFE:  Karen Nielsdtr 75
BRO:   Peder Jensen Boesen (dod)
      CH: Jens Pedersen  18 tiene i Saebye
         Dorthe Pedersdtr tiene i Egholm
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Anders Ibsen i Biltris 
      CH: Peder Andersen  36 inds i Skibye
         Jens Andersen  29 hmd i Skibye
         Birthe Andersdtr = Anders Hansen inds i Ejbye
WIFE.CH:     Niels Poulsen gmd i Saebye
curator: Hans Rasmussen undertagts mand i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Clemen Larsen hmd ( Klemming Larsen ) i Saebye     12 Dec 1796  pg 189 (see pg 34-35)
 (downed in Isefiordre)
2WIFE:  Johanne Christensdtr
CH:   Lars Klemmingsen 18 ( Lars Clemensen)
     Sidse Klemmingsdr 28 ( Sidse Clemensdr )
1WIFE:
CH:   Ane Larsdtr   = Christopher Pedersen hmd i Biltris 
WIFE.BRO: Ole Christensen i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Knud Pedersen hmd i Ferslov      2 Jun 1797   pg 190 (see pg 65-66)
WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Peder Knudsen  21 i Khvn
     Lars Knudsen   17
     Jens Knudsen   13
     Anders Knudsen  7
BRO:   Jens Pedersen gmd i Saebye
wgd: Hans Jensen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Birthe Jensdtr i Kr.Hyllinge     10 Jun 1797  pg 192 (see pg A 59)
2HUSB:  Niels Thygesen gmd 
CH:   Ane Nielsdtr   19 hiemme
     Kirsten Nielsdtr 13
1HUSB:  Lars Rasmusen
CH:   Hedevig Larsdtr = Jens Larsen gmd i Sonnerup 
BRO:   Lars Jensen gmd i Sonnerup?
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Nielsen gmd i Saebye      19 Jun 1797   pg 194 235 (see pg A 70-74)
2WIFE:  Ane Olsdtr        (=2. Christopher Larsen gmd i Saebye - by 1799 - pg 235)
CH:   Ole Jensen    3
1WIFE:  Kirsten Jensdtr (dod - 28 Nov 1792 - pg 89)
CH:   Niels Jensen   16
     Margrethe Jensdtr    = Lars Madsen gmd i Saebye
     Karen Jensdtr      (= Carl Nielsen i Saebye - by 11 Dec 1799 - afkald pg 235)
guard: Niels Jensen gmd i Wellerup
wgd: Jens Olsen gmd i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Andersen hmd i Saebye         23 Jun 1797   pg 197
2WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Mette Marie Pedersdtr  10
1WIFE:
CH:   Anders Pedersen hmd i Biltris 
     Niels Pedersen  tiene i Saebye
     Karen Pedersdtr = Jens Hansen hmd i Uglestrup
WIFE.BRO: Lyder Pedersen i Kyndelose
guard: Anders Pedersen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Hansen skraeder hmd i Ferslov  23 Jun 1797  pg 198 207 (see pg 184-187)
BRO:   ( Niels Hansen - dod)
      CH: Lars Nielsen   42 inds i Barbenshuuset, Jaegerslund 
         Anders Nielsen  29 skraeder inds i Saebye
         Ingeborg Nielsdtr     33 ugift i Wellerups hospital
guard: Christen Andersen hugger hmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Sidse Jorgensdtr i Saebye  23 Jun 1797   pg 199 (see pg A 68-70)
HUSB:  Anders Corfitsen gmd 
1 CH:  Jorgen Andersen 22
curator: Peder Sorensen
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Andersdtr i Biltris       23 Jun 1797   pg 201 (see pg 56-59)
HUSB:  Jorgen Christensen gmd 
CH:   Hans Jorgensen  17
     Maren Jorgensdtr 14
     Else Cathrine Jorgensdtr 10 
BRO:   Peder Andersen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Truelsdr i St.Carlebye  26 Oct 1797   pg 203 *** (strong feeling for this record) (see pg 74-76)
3HUSB:  Peder Corfitsen gmd 
CH:   Karen Pedersdtr = Peder Pedersen Raun i Store Carlebye
     Mette Pedersdtr = Lars Christensen i N.Hyllinge
     Else Cathrine Pedersdtr 25 tien i Larsbiornstrand, Khvn (guard(hindes sodskendebarn): Truels Bendsen hmd i
N.Hyllinge)
1HUSB:  Niels Olsen i Saebye
CH:   Peder Nielsen  40 gmd i K.Hyllinge
     Jens Nielsen   38 gmd i K.Hyllinge
     ... Nielsdtr   (dod) = Rasmus Frandsen hmd i Seebye
      CH: Niels Rasmusen  
         Frands Rasmusen
         Lars Rasmusen
         Ane Rasmusdtr - all minors 
2HUSB:  Jens Mogensen i Saebye
CH:   Kirsten Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Kyndelose
     Ane Marie Jensdtr = Lars Jensen gmd i Kyndelose
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]


Rasmus Pedersen hmd i Kr.Hyllinge   13 Dec 1797  pg 205 208 (se pg 76-78)
WIFE:  Mette Corfitsdr
SIS:   Ane Pedersdtr  = Hans Pedersen gmd i Wendinge
½BRO:  Lars Pedersen  i Wellerup (dod)
      CH: Mogens Larsen  hmd i Soderup, Flyng sogn
         Anders Larsen  hmd i Sandvadshuuset
         Ane Larsdtr   enke = afg. Peder Jensen Boesen hmd i Biltris (wgd: Christen Andersen )
         Ellen Larsdtr  = Peder Nielsen hmd i Ferslov
½SIS:  Karen Pedersdtr = Mogens Hansen hmd i Saebye (begge dode)
      CH: Peder Mogensen  inds i Seebye
         Niels Mogensen  gmd i Saebye
         Jens Mogensen  hmd i Saebye (dod)
          CH:  Kirsten Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Kyndelose
             Ane Marie Jensdtr = Lars Jensen gmd i Kyndelose
? Niels Corfitsen
wgd: Espen Larsen i Hylliinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Eriksen gmd i Weilebye     22 Sep 1798  pg 208 (see pg 79-82)
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Erik Andersen  5
     Hans Andersen  2
     Sidse Marie Andersdtr (fod siden mand dode)
SIS:   ... Eriksdtr = Lars Larsen inds i stervboe gaarden
WIFE.SVOGER: Peder Larsen hmd smed i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Sorensen gmd i St.Carlebye      24 Sep 1798  pg 212 (see pg 82-85)
CH:   Ole Christensen gmd i St.Carlebye
     Peder Christensen    gmd i Ejbye
     Ane Margrethe Christensdtr = Andreas Mogensen gm i Ejbye
     Ingeborg Christensdtr  = Frederich Pedersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Frederichsdtr i Schibbye         5 Nov 1798    pg 215
HUSB:  Niels Pedersen hmd 
CH:   Frederich Nielsen    3
     Sophie Kirstine Nielsdtr 10
BRO:   Jens Frederichsen hmd i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Pedersen gmd i Saebye         21 Dec 1798   pg 216 218
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Nielsen  31 tiene i Khvn/ tien i Roeskilde
     Carl Wilhelm Nielsen   24 hiemme
     Inger Nielsdtr  = Rasmus Sorensen gmd i Saebye
BRO:   Anders Pedersen gmd i Saebye
WIFE.BRO: Henrich Pedersen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Margrethe Larsdtr i Biltris         21 Jan 1799   pg 219
HUSB:  Peder Andersen Dreier gmd 
CH:   Lars Pedersen  10
     Anders Pedersen 7
     Maren Pedersdtr 5
     Margrethe Pedersdtr   1½
BRO:   Peder Christensen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Larsdtr i Biltris       1 Apr 1799    pg 220
HUSB:  Peder Christensen hugger hmd 
CH:   Lars Pedersen  10
     Niels Pedersen  6
     Willum Pedersen 3 (? Poulsen?)
     Margrethe Pedersdtr   14
     Karen Pedersdtr 4 wks 
guard: Hans Sorensen gmd i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jacob Larsen hmd i Royerup     1 Apr 1799    pg 221 
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Lars Jacobsen  31 or 39 hmd i Royerup
     Soren Jacobsen  23 skoemager laere i Khvn
     Margrethe Jacobsdtr   35 = Niels Hansen hmd i Skibye
     Kirsten Jacobsdtr    33 conditonennde i Friderichsberg gaden, Khvn
guard: Jens Jacobsen gmd i Royerup
wgd: Frederich Winther skraeder hmd i Royerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Henrich Pedersen gmd i N.Hyllinge      10 Oct 1799   pg 222
WIFE:  Mette Jepsdtr
3 CH:  Peder Henrichsen     aftaart gaarden
     Ane Henrichsdtr = Jens Pedersen hmd i Egbye
     Karen Henrichsdtr    = Jorgen Jensen inds i N.Hyllinge
wgd: Soren Andersen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Jorgensen gmd i Saebye    10 Oct 1799   pg 224
WIFE:  Sophie Jensdtr
2 CH:  Jens Nielsen   12
     Karen Nielsdtr  23 - begge hiemme
BRO:   Henrich Jorgensen gmd i Biltris 
wgd: Knud Jensen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Nielsen hmd i Saebye     11 Oct 1799   pg 226
WIFE:
CH:   no names listed 
BRO:   Mathias Nielsen hmd i Biltris 
     Rasmus Nielsen  
wgd: Mathias Pedersen inds i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Hansdtr i Saebye       25 Oct 1799   pg 227 233
HUSB:  Soren Mortensen gmd 
BRO:   Jens Hansen   gmd i L.Carlebye
     Lars Hansen   gmd i L.Carlebye (dod) = ... =2. Erik Andersen gmd i L.Carlebye
      CH: Christian Larsen     22 tien hos stiffader Erik Andersen i L.Carlebye
         Hans Larsen   19 hiemme
         Ane Larsdtr   = Jens Larsen gmd i Stor.Carlebye
         Johanne Larsdtr hiemme
SIS:   Ane Hansdtr   = Ole Pedersen gmd i Uglestrup (begge dod)
      CH: Lars Olsen    30 tien i L.Carlebye
         Sidse Olsdtr   = Lars Hansen gmd i Saebye
     Kirsten Hansdtr = Christian Pedersen gmd i Saebye (begge dod) =(?2. Jens Larsen gmd i Saebye)
      CH: Karen Christiansdtr    19 tien i stervboet
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Mortensen gmd i Royerup     26 Oct 1799  pg 230
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Lars Jensen   27 hiemme
wgd: Ejlert Sorensen i Royerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Andersen uhrmager hmd i Kyndelose    26 Oct 1799  pg 232 233
WIFE:  Ane Nielsdtr
SIS:   Ane Andersdtr (dod) = Mikkel Michelsen (?dod)
      CH: Andreas Michelsen     inds i Helsingoer
         Birthe Kirstine Michelsdtr tien i Helsingoer
         Anthonette Michelsdtr   tien i Helsingoer
SIS:   ... Andersdtr (dod)
      CH: Niels Sorensen  i Ouroe/ af Nesbye
wgd: Winther degn i Saebye / Ove Pedersen gartner i Egholm
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Nielsdtr i Kr.Hyllinge         30 Jan 1800   pg 234
2HUSB:  Peder Nielsen gmd 
1HUSB:  Svend Truelsen
2 CH:  Jens Svendsen  34 hmd i St.Carlebye
     Karen Svendsdtr = Jens Jensen inds i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Justesen gmd i Wellerup     14 Mar 1800  pg 235 252 453
WIFE:  Sidse Olsdtr       (=2. Mathias Pedersen gmd - by 2 Nov 1801)
1WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Mogens Jensen  abt 30 tien i Roeskilde
2WIFE:  Maren Christensdtr
5 CH:  Christen Jensen gmd i Wellerup
     Jens Jensen   20 hiemme
     Karen Jensdtr  15 hiemme
     Kirsten Jensdtr 13
     Ane Jensdtr   9
BRO:   Hans Justesen gmd i Wellerup
wgd: Albreth Pedersen muurmester i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Nielsen hmd i Schibbye    15 Aug 1800  pg 241
2WIFE:  Karen Christensdtr
1WIFE:
CH:   Niels Christensen    hmd i Skibye
     Christian Christensen  28 inds i Horsveds Skov, Jaegerspriis gods, hos svigerfader Christen Andersen i Barakker
     Peder Christensen    24 staaenda som husar ved Jaegersborg
     Maren Christensdtr    = ... i Khvn
     Marie Christensdtr    33 tien i Skibye
wgd: Rasmus Jensen hmd i Landaynishuset?
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Philipsdr i Saebye   21 Mar 1800   pg 240 
HUSB:  Rasmus Frandsen hmd 
CH:   Ane Rasmusdtr  1½
SIS:   ... Philipsdr = Lars Ditlevsen i St.Carlebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Christensen hmd i Biltris    26 Sep 1800  pg 243
3WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Bodil Pedersdtr 7½
     Peder Pedersen  ¬ (fodt efter fadernes dod)
1WIFE:  Maren Larsdtr (dod)
CH:   Henrich Pedersen     20 tiene Lars Andersen Dreier gmd i Biltris 
     Kirsten Pedersdtr    17 tien i Biltris 
2WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Peder Pedersen  12 tien i Krabbesholm
WIFE.FADER: Jens Larsen hmd i Giershoy
guard: Lars Andersen Dreier gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Henrich Jorgensen gmd i Biltris       26 Sep 1800   pg 244
WIFE:  Dorthe Larsdtr
CH:   Jorgen Henrichsen    14
     Lars Henrichsen 12
     Karen Henrichsdtr    20
     Margrethe Henrichsdtr  6½
WIFE.BRO: Hans Larsen hmd i Giershoy
guard: Lars Andersen Drejer gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Christensen hmd i Ferslov     26 Sep 1800  pg 245
2WIFE:  Bodil Olsdtr
1WIFE:
CH:   Rasmus Olsen   31 hmd i Egholms gade
     Karen Olsdtr   = Peder Andersen hmd i Giershoy
wgd: Ole Johansen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Rasmussen hmd i Schibbye     4 Oct 1800   pg 246
WIFE:  Birthe Andersdtr
4 CH:  Peder Hansen   19 tien i Mannerup, Selsoe gods 
     Ane Hansdtr   17 tiene i Skibye
     Karen Hansdtr  9
     Johanne Hansdtr 3
SIS:   ... Rasmusdtr = Hans Jorgensen gmd i Ferslev
wgd: Christopher Jensen i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Nielsen gmd i Wellerup     d. 18 Apr 1787     pg 248 265 290 (not in index)
WIFE:  ...       (=2. Rasmus Sorensen- by 17 Jun 1803)
CH:   Karen Nielsdtr  = Jochum Jensen slagtermester i hiemme (afkald 15 Jun 1801 Khvn - pg 248)
     Ane Marie Nielsdtr = Frands Pedersen gmd i Eibye (afkald 24 Dec 1802 - pg 265)
     Niels Christian Nielsen i Wellerup (afkald 17 Jun 1803 - pg 290)
curator: Niels Jensen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Olsdtr i N.Hyllinge  7 Sep 1801   pg 248
HUSB:  Jens Pedersen skraeder hmd 
CH:   Peder Jensen   hmd i Kyndelose
     Ole Jensen    gmd i Kyndelose
     Hans Jensen   hiemme
     Margrethe Jensdtr    = Haagen Johnsen gmd i St.Carlebye
SIS:   ... Olsdtr = Anders Nielsen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Pedersen Drejer = Ane Olsdtr hmd i Saebye    7 Sep 1801   pg 249 250
CH:   Peder Andersen  25 tiene i Skibye
     Niels Andersen  18 tien i Saebye
     Jens Andersen  10 tien i K.Hyllinge
     Maren Andersdtr = Niels Pedersen hmd skraeder i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Bodil Andersdtr i Saebye   16 Dec 1801   pg 252
2HUSB:  Niels Poulsen gmd 
CH:   Anders Nielsen  17 tien i Saebye
     Ole Nielsen   14
     Lars Nielsen   9
     Ane Nielsdtr   19
     Sidse Nielsdtr  12
1HUSB:  Jorgen Gram hmd i Biltris (dod)
CH:   Hans Jorgensen  21
guard: Hans Jensen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Sophie Pedersdtr i Egholm    27 mar 1802   pg 255
HUSB:  Ole Johansen vaegter
CH:   Peder Olsen   16
     Johannes Olsen 8 ( Johan Olsen )
     Hans Olsen    4
     Ane Olsdtr    12
BRO:   Anders Pedersen ungkarl i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Nielsen hmd i Ferslov  1802  pg 257 (not in index)
WIFE:  Birthe Nielsdtr
FADER:  Niels Hansen Thygesen gmd i Weilebye (afkald 29 Mar 1802)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johanne Christensdtr i Langtved      d.19 Jun 1779    pg 258 (not in index)
2HUSB:  Christian Olsen 
1HUSB:  Hans Pedersen Fyhn i Langtved, Ryegaard (dod - 18 Apr 1793)
CH:   Birthe Marie Hansdtr = Christen Nielsen  (afkald 26 Aug 1802 - pg 258)
guard: Soren Joensen gmd 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Sidse Jensdtr i Ferslov       15 Oct 1802   pg 258
2HUSB:  Rasmus Dinesen hmd 
CH:   Peder Rasmusen  19 laere skomager i Khvn
1HUSB:  Niels Christensen i Ferslov (dod)
CH:   Christen Nielsen     35 hmd i Skibye
     Niels Nielsen  inds i Wellerup
     Karen Nielsdtr  = Soren Pedersen hmd i Oureberg Lund 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Pedersen gmd i Saebye         20 Oct 1802   pg 260
2WIFE:  Maren Poulsdtr
CH:   Lars Andersen  18 tiene i gaarden
     Peder Andersen  17 tien i Saebye
     Poul Pedersen  10 hiemme
     Hans Pedersen  8
     Anders Andersen (foed siden fadernes dod)
1WIFE:
CH:   Margrethe Andersdtr   = Peder Sorensen Smed i Saebye
     Ellen Andersdtr 27 ugift inds i gaarden
     Jens Andersen  32 tien i garden
WIFE.BRO: Niels Poulsen gmd i Saebye
guard: Soren Mortensen gmd 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Andersen hmd skomager i Saebye      20 Oct 1802  pg 262
WIFE:  Marie Bendtsdr
CH:   Anders Pedersen 12
     Lars Pedersen  3
guard: Christopher Larsen gmd i Saebye
wgd: Lars Rasmussen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christian Olsen hmd i N.Hyllinge   25 Oct 1802  pg 265
WIFE:  Bodil Poulsdtr
CH:   Christen Christiansen  19 tien i N.Hyllinge
     Peder Christiansen    14 tien i N.Hyllinge
     Soren Christiansen    11 hiemme
BRO?:  Ole Pedersen inds i L.Carlebye
wgd: Niels Thygesen inds i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lene Kirstine Hansdtr i Skibbye    27 Oct 1802  pg 267
2HUSB:  Christopher Larsen hmd skomager
CH:   Ole Christophersen    10 hos Niels Olsen smed i St.Carlebye
     Ane Margrethe Christophersdtr   17 tien i Skibbye
     Ane Christophersdtr   15 hiemme
1HUSB:  
3 CH:  Karen ...d 
     Lars ...s 
     Hans Peter ...s 
BRO:   Hans Hansen gmd i Dalbye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Thygesen gmd i Weilebye     27 Oct 1802  pg 269
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Envold Nielsen  27 hiemme
     Peder Albreth Nielsen  18 hiemme
     Karen Nielsdtr      28 ugift i Christianshavn
     Kirsten Nielsdtr         = Hans Hansen snedker i Weilebye
     Dorthe Nielsdtr     24 tien i Weilebye
     Johanne Nielsdtr         = Soren Madsen inds i Weilebye
wgd: Albreth Pedersen muurmester i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Andersdtr i Saebye       29 Oct 1802   pg 272
HUSB:  Jens Jensen hmd 
CH:   Jens Jensen       23 tien i Saebye
     Ane Sophie Jensdtr    = Ole Rasmussen inds i Saebye
     Ane Cathrine Jensdtr   25 ugift tien i Saebye
     Ane Dorthe Jensdtr    hiemme
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Andersdtr meierske tien i Egholm, dod hos Peder Olsen gmd i Biltris    7 May 1803   pg 273 276
HUSB:  Jens Nielsen tiene i L.Carlebye (separeret)
FADER:  Anders Larsen gmd i Knapstrups gods (?dod)
BRO:   Lars Andersen gmd i Dramstrup, Knapstrup gods (dod)
      CH: Jens Larsen   14
         Peder Larsen   11 (guard: Niels Olsen hmd i Dramstrup)
½BRO:  Niels Andersen  27 tien i Benneboe, Frydendahls gods 
½SIS:  Ane Andersdtr  28 tien Ole Bosen i L.Carlebye
½BRO:  Jacob Andersen  14 tiene i Morkiob, Morkegaards gods 
½SIS:  Ane Andersdtr  10 hiemme
STIFFADER: Soren Christiansen hmd i Bakkerup, Knapstrup gods 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Madsen gmd i Weilebye  19 Sep 1803   pg 276
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Peder Jensen   29 or 39
     Ane Jensdtr   24 begge hiemme
     Karen Jensdtr  20 or 21 tien i L.Carlebye
guard: Lars Madsen gmd i Saebye
wgd: Albreth Pedersen muurmester i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Olsdtr i Ferslov       8 Sep 1803    pg 280
HUSB:  Niels Jensen hmd 
CH:   Ole Nielsen   8
     Jens Nielsen   7
     Ane Nielsdtr   3 hos Hans Sorensen gmd i Ferslov
     Karen Nielsdtr  1 hiemme
BRO:   Erik Olsen i Lindegaard 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Larsen gmd i Store Carlebye       7 Oct 1803    pg 281
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Ane Olsdtr    2
     Kirsten Olsdtr  3 wks 
FADER:  Lars Olsen inds i St.Carlebye
WIFE.FADER: Ole Christophersen gmd i St.Carlebye
wgd & handes faestemand: Jens Andersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Borge Olsen gmd i Weilebye  7 Oct 1803   pg 284
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Ole Borgesen   13
     Inger Borgesdr  3
guard: Peder Larsen smed i Weilebye
wgd: Peder Eriksen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Corfixen gmd ( Peder Corfitsen) i Store Carlebye     29 Oct 1803  pg 287
2WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Hans Corfix Pedersen   1
     Ane Pedersdtr      (fode siden faderens dod)
1WIFE:
CH:   Karen Pedersdtr = Peder Pedersen inds i Kyndelose
     Else Cathrine Pedersdtr tien i Khvn
     Mette Pedersdtr = Lars Christensen inds i N.Hyllinge
BRO:   Anders Corfixen i Saebye
guard: Lars Jensen gmd i Kyndelose
wgd: Niels Olsen smed i St.Carlebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Dorthe Jensdtr i Weilebye     17 Nov 1803  pg 290
2HUSB:  Jens Nielsen gmd 
CH:   Ane Kirstine Jensdtr   7
     Ane Marie Jensdtr    5
     Jens Jensen       2 ( unsure of his first name)
1HUSB:  Hans Pedersen gmd i Weilebye (dod)
CH:   Ellen Hansdtr  hos MORBRO
REL:   Jens Knudsen svaghed 
guard: Hans Pedersen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Cathrine Frederichsdtr i Skibye     (afkald of children 16 Feb 1804) pg 292
2HUSB:  Anders Knudsen hmd i Skibye
1HUSB:  Christian ...
CH:   Rasmus Christiansen   skomager svend i Kioge
     Agnte Johanne Christiansdtr = Christen Andersen hmd i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Birthe Jensdtr i Ferslov      24 Feb 1804   pg 292
HUSB:  Soren Christiansen hmd 
CH:   Jens Sorensen  15 tien i Ferslov
     Hans Sorensen  3 hiemme
     Karen Sorensdtr 14 tien Ole Sorensen gmd i Svanholms gods 
BRO;   Jens Jensen gmd i Ordrup (by: Eilert Sorensen fogden i Royerup)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Rasmus Olsen i Weilemollehusene    20 Jul 1804  pg 293
WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Ole Rasmusen   13 tien i Ferslov
     Henrich Rasmusen 4
     Marie Rasmusdtr 10
     Ane Rasmusdtr  7
BRO:   Ole Pedersen inds i Saebye
wgd & faestemand: Niels Nielsen i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Erik Nielsen hmd i Weilebye     6 Aug 1804    pg 294
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Ane Eriksdtr   19 tien Anders Larsen gmd i Weilebye
     Hans Eriksen   14 tiene i Ferslov
     Niels Eriksen  11 tiene i Ferslov
     Ole Eriksen   5
     Karen Olsdtr   8
BRO:   Jens Nielsen gmd i Weilebye
wgd: Anders Larsen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Marie Truelsdr i N.Hyllinge         5 Sep 1804    pg 295
HUSB:  Hans Jensen hmd 
CH:   Jens Hansen   2
     Karen Hansdtr  4 or ¬
FADER:  Truels Bentsen i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Rasmussen hmd i Wellerup   24 Sep 1804  pg 297
WIFE:  Birthe Ottesdr
CH:   Ane Christensdtr 7
     Karen Christensdtr    2
FADER:  Rasmus Eriksen inds i Wellerup
wgd: Niels Ottesen hmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Rasmus Dinesen hmd i Ferslov     12 Nov 1805  pg 298
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Anders Rasmusen 2
1WIFE:  Sidse Jensdtr (dod)
CH:   Peder Rasmusen  23 skoemager svend i Khvn
WIFE.FADER: Hans Knudsen hmd i Wellerup
guard: Rasmus Sorensen gmd i Wenslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Christophersen hmd i Weilebye      13 Oct 1806  pg 299
2WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christen Nielsen     16 wks (siden mandens dod havde fodt)
1WIFE:  Dorthe Jensdtr 
CH:   Christopher Nielsen   25 tien i Hagelsoe Molle
     Birthe Nielsdtr = Peder Knudsen hmd i Ferslov
wgd: Hans Christophersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Dorthe Olsdtr i Saebye       16 Oct 1806   pg 300
HUSB:  Anders Pedersen gmd 
CH:   Karen Andersdtr 9 ?
     Kirsten Andersdtr    7
     Ane Andersdtr  1
guard: Ole Hansen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Rasmus Frandsen = Ane Kirstine Christensdtr hmd i Saebye    18 Oct 1806  pg 301
CH:   Maren Rasmusdtr 6
     Johanne Rasmusdtr    4 hiemme
1WIFE:  Ane Nielsdtr (dod)
CH:   Niels Rasmusen  17 tien i Kyndlose (guard: Lars Jensen gmd i Kyndelose)
     Frands Rasmusen 16 tien i N.Hyllinge
     Lars Rasmusen  12 tien i Kyndelose
     Ane Rasmusdtr  tien Rasmus Frandsen gmd i Ejbye
2WIFE:  Maren Philipsdr (dod)
CH:   Ane Rasmusdtr  8 hos Lars Ditlovsen hmd i St.Carlebye
HER.MODER: Maren Hansdtr enke i Lyndbye
1WIFE.BRO: Peder Nielsen gmd i K.Hyllinge
2WIFE.SIS: ... Philipsdr = Lars Ditlovsen hmd i St.Carlebye
guard: Christen Nielsen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Hansdtr i Saebye        26 Oct 1806   pg 304
HUSB:  Hans Jensen gmd 
CH:   Hans Hansen   17
     Jens Hansen   13
     Kirsten Hansdtr 15  ( Kisten Hansdtr )
     Karen Hansdtr  9
     Mariane Hansdtr 7
guard: Niels Poulsen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Olsdtr i Saebye         30 Oct 1806   pg 305
2HUSB:  Christopher Larsen gmd 
CH:   Jens Christophersen   8
     Lars Christophersen   6
     Sidse Christophersdtr  3
1HUSB:  Jens Nielsen gmd i Saebye (dod)
CH:   Ole Jensen    13
BRO:   Jens Olsen gmd i Skibye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Rasmussen gmd i Saebye         2 Nov 1806    pg 306
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Sidse Larsdtr  19 hiemme
1WIFE:  Sidse Christophersdtr 
CH:   Christopher Larsen    36 gmd i Saebye
     Peder Larsen   33 hiemme
     Dorthe Larsdtr  = Soren Pedersen gmd i Saebye
BRO:   Niels Rasmussen gmd i Saebye
wgd: Jens Pedersen unge gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Thygesen gmd i Royerup         4 Nov 1806    pg 308
WIFE:  Elisabeth Nielsdtr
CH:   Ole Pedersen   26
     Niels Pedersen  25
     Jorgen Pedersen 17
     Margrethe Pedersdtr   14
     Karen Pedersdtr 19 alle hiemme
     Ane Pedersdtr  28 = Anders Pedersen hmd i Skibye
wgd: Lars Jensen gmd i Royerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Andersen gmd i Ferslov    14 Nov 1806  pg 309
WIFE:  Kirsten Bondesdr
CH:   Erik Christensen     25 (? Erik Andersen in one place, signed: Erik Christensen )
     Anders Christensen    9
     Jens Christensen     4
     Ane Marie Christensdtr 11
     Apelone Christensdtr 5 - alle hiemme
     Maren Christensdtr    = Hans Jensen gmd i Saebye
wgd: Aagesen degnen i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Pedersen hmd skraeder i Schibbye     23 Nov 1806  pg 311
2WIFE:  Maren Andersdtr (signed: Marie Andersdtr )
CH:   Ane Nielsdtr   1
1WIFE:  Ane Margrethe Frederichsdtr
CH:   Frederich Nielsen    11 tien Ole Pedersen gmd i Skibye
     Sophie Kirstine Nielsdtr tien Jens Pedersen gmd i Saebye
BRO:   Ole Pedersen gmd uflotter i Skibbye
wgd: Peder Hansen i Egholm
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hartvig Sorensen gmd i Wellerup       27 Nov 1806   pg 312
WIFE:  Ane Margrethe Christensdtr
CH:   Ole Sorensen Hartvigsen 11 (listed as Ole Soren Hartvigsen in 1 place)
     Christen Hartvigsen   4
     Ane Kirstine Hartvigsdr 7
BRO:   Rasmus Sorensen gmd i Wellerup
wgd: Christen Andersen inds i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Nielsen hmd i Wellerup     27 Nov 1806  pg 313
WIFE:  Bente Johnsdr (signed: Bent Jensdtr )
CH:   Maren Andersdtr 12
guard: Jens Sorensen gmd i Wellerup
wgd: Niels Jensen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Birthe Andersdtr i Saebye      11 Dec 1806   pg 315
HUSB:  Peder Jensen hmd 
CH:   Jorgen Pedersen 27 tien Lars Madsen gmd i Saebye
     Niels Pedersen  31 tien Jens Hansen gmd i Saebye
     Dorthe Pedersdtr 24 hiemme
SIS:   ... Andersdtr = Jens Jensen hmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Aage Pedersen gartner i Egholm        2 Feb 1808    pg 316 318
2WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Peder Aagesen  26 tien hiulmands svend i Khvn
1WIFE:  Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Andreas Aagesen 37 hmd huulmand i Gronolds Overdrev, Hillerod 
     Birthe Aagesdr  40 ugift tien i Khvn
wgd: Lars Andersen gmd i Biltris?
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirsten Bendsdr i Kr.Hyllinge     26 Feb 1808  pg 318
HUSB:  Peder Ibsen gmd 
CH:   Ane Marie Pedersdtr   14 
BRO:   Truels Bentsen hmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Hansdtr i Kr.Hylllinge  26 Feb 1808   pg 320
HUSB:  Hans Bentsen hmd 
CH:   Anders Hansen  25
     Lisbeth Hansdtr 
guard: Peder Pedersen gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Johansen vaegter i Egholm     4 Apr 1808   pg 320
2WIFE:  Kirsten Larsdtr
1WIFE:  Ane Sophie Pedersdtr
CH:   Peder Olsen   24
     Johannes Olsen 15 or 13
     Hans Olsen    10
     Ane Olsdtr    17
guard/rel: Poul Andersen moller i Egholms Molle
wgd: Niels Pedersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Elisabeth Nielsdtr enke i Royerup   12 Apr 1808  pg 322
HUSB:  Peder Nielsen Thygesen gmd (dod)
CH:   Ole Pedersen   28 ved husar regmt
     Niels Pedersen  25
     Jorgen Pedersen 17 - begge hiemme
     Ane Pedersdtr  23 = Anders Pedersen hmd i Skibye Old 
     Karen Pedersdtr 21
     Margrethe Pedersdtr   14 begge hiemme
guard: Jens Nielsen gmd i Royerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Pedersdtr i Weilebye     25 May 1808   pg 323
HUSB:  Peder Eriksen gmd 
CH:   Erik Pedersen  45
     Peder Pedersen  44 gmd i Ordrup, Trudsholms gods 
     Jens Pedersen  34 hmd i Weilebye
     Anders Pedersen 34 hmd i Weilebye
     Christen Pedersen    32 hmd i Wellerup
     Maren Pedersdtr 38 = Soren Bek hmd i Ferslov
     Ane Marie Pedersdtr 36 = Johan Andersen hmd i ..., Svanholm gods 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Soren Jensen gmd i N.Hyllinge     20 Jun 1808  pg 324
2WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Jorgen Sorensen 5
     Niels Sorensen  1
     Sidse Sorensdtr 3
1WIFE:  Sidse Michelsdtr (dod)
CH:   Jens Sorensen  gmd i Jenslov, Ryegaards gods 
     Peder Sorensen  tien BRO Jens Sorensen
     Ole Sorensen   28 hiemme
     Kirsten Jensdtr = Anders Nielsen hmd i Jenslov
     Ane Sorensdtr  30 tien i Ryegaard 
guard: Thomas Sorensen gmd i N.Hyllinge
wgd: Peder Nielsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Inger Jensdtr i Wellerup      31 Jul 1809/13 Jan 1810  pg 326
HUSB:  Ole Andersen gmd 
CH:   Anders Olsen   37 hmd i Weilebye
     Jens Olsen    34 hmd i Weilebye
     Lars Olsen    19 hiemme
     Johanne Olsdtr  = Lorentz Olsen hmd i Qvandlose, Holbek amt
     Maren Olsdtr   
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Pedersen hmd i Biltris, Woldborg herred      30 Jan 1810  pg 327 337 353
WIFE:  Birthe Olsdtr
CH:   Peder Jensen   35
     Ole Jensen    31
     Maren Jensdtr  = Peder Olsen hmd i Skibye Old 
     Birthe Jensdtr  = Peder Dreier hmd i Biltris 
wgd: Christopher Hansen hmd i Biltris (signed: Christopher Pedersen )
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Larsdtr i Egholm, Woldborg herred, Rervkilde amt     10 Mar 1810   pg 328
HUSB:  Peder Pedersen gartner
CH:   Johanne Pedersdtr    1
guard: Peder Andersen hmd i Egholm
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Andersen gmd i Biltris, Voldborg herred    5 Mar 1810   pg 328 337 353
WIFE:  Ane Larsdtr
BRO:   Peder Andersen  i Biltris 
     Lars Andersen  gmd i Skullelov
SIS:   Kirsten Andersdtr    (dod) 
      CH: Ellen Hansdtr = Soren Pedersen hmd i Skibye
wgd: Hans Pedersen dodsfoged i Egholm (by: Lars Johnsen inds i N.Hyllinge)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Marcusdr i Ferslov, Horns herred, Frederiksborg amt    16 Mar 1810  pg 329
HUSB:  Johan Nicolaisen hmd 
CH:   Simon Johansen  25
guard: Lars Jensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirsten Christensdtr i Ferslov        ... (cannot read date) 1810    pg 330
HUSB:  Lars Jensen hmd 
CH:   Jens Larsen   22 i Weilebye
     Ane Cathrine Larsdtr = Jens Pedersen gmd i Weilebye
     Kirsten Larsdtr ugift i Roeskilde
     Ane Larsdtr   = Jorgen Hansen inds i hiemme
HUSB.BRO: Hans Jensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirsten Nielsdtr i Wellerup, Frederiksborg amt    8 Oct 1810    pg 331
HUSB:  Hans Nielsen hmd 
CH:   Karen Sophie Hansdtr   8
guard: Rasmus Sorensen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Pedersen hmd i Biltris    4 Jan 1811    pg 332
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Peder Nielsen  12
     Kirsten Nielsdtr 10
REL:   Anders Pedersen hmd i Biltri
wgd: Hans Jensen Dreyer gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Pedersen gmd i Kr.Hyllinge       9 Jan 1811    pg 334
WIFE:  Ane Pedersdtr
BRO:   Jens Pedersen  gmd i Wellerup
SIS:   Ane Pedersdtr  = Peder Hansen hmd i Wellerup
     Ellen Pedersdtr = Hans Hansen hmd i St.Carlebye
     Ane Kirstine Pedersdtr = Christen Jensen hmd i Wellerup
wgd: Jacob Jensen hmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Andreasen rogter i Biltris, Woldborg herred, Roeskilde amt     16 Feb 1810 (?1811)   pg 335
BRO:   Hans Andreasen  gmd i Kyndbye
     Lars Andreasen  gmd i Wenslov
½BRO:  Mads Andreasen  hmd i Orsved 
½SIS:  Sidse Andreasdtr enke i Wenslov
     Bodil Andreasdtr = Soren Sorensen hmd i Ferslov
     Johanne Olsdtr  tien i Egholm
guard: Hans Pedersen ladefoged i Egholm
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Jensdtr i N.Hyllinge  4 Apr 1811   pg 336
HUSB:  Bendt Jensen hmd 
CH:   Jens Bendtsen  14
     Niels Bendtsen  10
     Sidse Marie Bendtsdr   6
     Karen Bendtsdr  2
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Jensen Dreier gmd i Biltris, Voldborg herred, Roeskilde amt    18 May 1811  pg 338
2WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Ole Hansen    5
     Karen Marie Hansdtr 3
     Margrethe Hansdtr    1
1WIFE:
CH:   Jens Hansen   9
BRO:   Ole Jensen gmd i Kyndelose
wgd: Peder Andersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Rasmus Sorensen gmd i Wellerup, Horns herred, Frederiksborg amt     18 May 1811  pg 339 351
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Sidse Rasmusdtr = Soren Christian Pedersen gmd i Kyndelose
     Sophie Rasmusdtr 19 ugift  (? Ane Sophie Rasmusdtr )
     Niels Soren Rasmusen   15
     Ane Margrethe Rasmusdtr 10
guard: Jens Nielsen gmd i Royerup
wgd: Hans Michelsen gmd i Eybye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Sorensen gmd i K.Hyllinge, Woldborg herred, Roeskilde amt     1 Jun 1811   pg 342
WIFE:  Mette Johansdtr
CH:   Hans Jensen   11
     Ole Jensen    7
     Ellen Jensdtr  4
     Maren Jensdtr  1½
WIFE.STEDFADER: Anders Larsen 
guard: Hans Hansen gmd i Kr.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirsten Pedersdtr i Ferslov, Horns herred, Frideriksborg amt  15 Jun 1811  pg 343
HUSB:  David Nielsen gmd 
CH:   Peder Davidsen      20
     Niels Christian Davidsen          11
     Anders Johansen Davidsen     3
     Bodil Marie Davidsdtr  17
     Mette Sophie Davidsdtr  15
     Ellen Marie Davidsdtr  9
     Karen Davidsdtr     7
BRO:   Anders Pedersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johanne Nielsdtr i Royerup, FErslov, Horns herred, Frideriksborg amt  3 Jul 1811   pg 344 451
HUSB:  Lars Jensen gmd 
CH:   Jens Larsen   9
     Lars Larsen   6
     Bodil Larsdtr  3
     Karen Larsdtr  ½
FADER:  Niels Larsen gmd i Ferslov, Svanholms gods 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Marie Cathrine Adriansdr i Nakkedam, Ferslov, Horns herred, Frideriksborg amt  3 Jul 1811   pg 346
HUSB:  Christian Winther skytten
CH:   Hans Nicolaj Christiansen Winther 15
     Niels Peter Christiansen Winther      13
     Ane Sophie Jacobine Christiansdtr Winther 12?
     Marthe Regine Christiansdtr Winther 7
     Mariane Johanne Christiansdtr Winther   4
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Henrichsen gmd i K.Hyllinge, Voldborg herred, Roeskilde amt    30 Aug 1811  pg 347
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christen Pedersen    14
     Henrich Pedersen     5
     Karen Sophie Pedersdtr 10
     Kirsten Pedersdtr    7
guard: Peder Nielsen gmd i Kyndelose
wgd: Lars Christensen gmd i Kyndelose
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Soren Madsen hmd i Wellerup, Horns herred, Frideriksborg amt  20 Dec 1811  pg 349
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Jens Sorensen  10
     Mads Sorensen  6
     Lars Sorensen  3
guard: Anders Corneliusen gmd i Wellerup
wgd: Henning Larsen hmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Soren Christiansen hmd i Ferslov, Horns herred, Frideriksborg amt    2 Jan 1812   pg 350
3WIFE:  Johanne Pedersdtr
2WIFE:  
CH:   Soren Sorensen  36 tien i Dalbye
     Jens Sorensen  22 tien i Khvn
     Hans Sorensen  10
     Karen Sorensdtr 20 tiene i Ferslov
BRO:   Jens Jensen gmd i Ordrup
wgd: Niels Christensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Olsen i Weilemollehuuse         12 Feb 1812   pg 351
WIFE:  Sidse Sorensdtr
CH:   Peder Jensen   
     Soren Jensen   
     Karen Sophie Jensdtr 
     Kirsten Jensdtr 
     Maren Jensdtr
BRO:   Peder Olsen hmd i Eybye
WIFE.FADER: Soren Andersen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirsten Knudsdtr i Biltris          2 Oct 1812    pg 353 361
2HUSB:  Hans Christophersen gmd 
1HUSB:  Anders Andersen 
CH:   Espen Andersen      26
     Peder Andersen      25 begge i militair tieneste
     Anders Andersen     21 hiemme
     Sidse Andersdtr 24 ugift hiemme
     Lehne Andersdtr = Jens Hansen hmd i Saebye
guard: Jens Hansen hmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Birthe Ottesdr i Wellerup      3 Nov 1812    pg 355
2HUSB:  Christen Pedersen hmd 
1HUSB:  Christen Rasmussen (dod 24 Sep 1804)
CH:   Ane Christensdtr 14 i Wellerup Hospital
     Karen Christensdtr    9 i Knapstrup
1HUSB.BRO: Jens Rasmussen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Moller gmd i Nr.Hyllinge   4 Dec 1812    pg 357
WIFE?:  Maren Nielsdtr enke = afg. Jens Nielsen i Nr.Hyllinge
nu faester: Rasmus Hansen 
wgd: Peder Hansen i 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Marie Pedersdtr i Kr.Hyllinge   4 Dec 1812   pg 358
HUSB:  Peder Pedersen gmd 
CH:   Ludvig Pedersen (dod)
      CH: Karen Marie Ludvigsdr
     Hans Pedersen  26
     Niels Pedersen  24
     Lars Pedersen  22
     Christian Pedersen    19
     Sidse Pedersdtr = Peder Hansen i Deilighede, Ryegaard 
guard: Frederich Pedersen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Nielsdtr i Kr.Hyllinge  5? Jan 1813   pg 359 361 363
2HUSB:  Jens Nielsen gmd 
2 CH:  Ane Marie Jensdtr    16
     Karen Jensdtr      12
1HUSB:  
CH:   Hans Pedersen  - myndige
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Andersen vaegter hmd i Ferslov, Horns herred, Frideriksborg amt  13 Oct 1813  pg 362
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Anders Pedersen 16
     Hans Pedersen  15
     Soren Pedersen  7
     Kirsten Pedersdtr    19
     Ane Pedersdtr  10
guard: Niels Pedersen gmd i Ferslov
wgd: Peder Larsen smed hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Olsen = Maren Jensdtr hmd smed i Wellerup, Frederiksborg amt   testament 5 Apr 1812  pg 364
 (witnesses: Hans Nielsen hmd i Willerup, Johannes Olsen hmd i Biltris)
no children
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Borgesen hmd i Ferslov         16 Nov 1815   pg 365
WIFE:  Ane Marie Jensdtr
curator: David Nielsen inds 
wgd: Niels Larsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Olsen = Ane Dorthe Jensdtr smed i Biltris     she d.1814/9 Nov 1815  pg 365 368 (see pg 291)
CH:   Anders Olsen 
     Peder Olsen 
     Johanne Margrethe Olsdtr
WIFE(FORLOVED): Ane Marie Rasmusdtr fruentimmeret af Wellerup, steddatter af Niels Nielsen hmd i ibid 
CH:   Ole Olsen    (fodt 5 Jan 1816)
guard: Christen Olsen & Niels Nielsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johanne Christensdtr ( Johanne Christiansdtr ) i Wellerup       25 Nov 1815   pg 366 367 399
HUSB:  Andreas Jensen gmd 
CH:   Ellen Mortensdtr     (uaegte barn 24 ugift - 5 Jan 1825)
     Jens Andreasen      (14 - 5 Jan 1825)
     Karen Andreasdtr     (18 - 5 Jan 1825)
guard: Peder Christensen gmd i Ramsoemagle
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Jacobsen gmd i Roierup, Frederiksborg amt     15 Jan 1817  pg 370 (not in index)
WIFE:  Kirsten Christensdtr
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Pedersdtr i Weilebye Mark       1 Feb 1817    pg 371 384 451
HUSB:  Ole Pedersen gmd 
CH:   Bodil Marie Olsdtr    18 (? Marie Olsdtr )
     Karen Olsdtr       11
     Bodil Olsdtr       8 - alle ugift
guard: Anders Pedersen gmd i Kyndbye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jorgen Nielsen hmd i Weilebye     12 Mar 1817  pg 372 375
WIFEI:  Inger Jensdtr
CH:   Niels Jorgensen 4
     Marie Kirstine Jorgensdtr 4 mo
guard: Hans Nielsen hmd i Wenslov
wgd: Jens Christensen gmd 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Jorgensdtr i Ferslov      2 Apr 1817    pg 373 380
2HUSB:  Peder Pedersen hmd 
1HUSB:  Niels Olsen hmd 
CH:   Ellen Marie Nielsdtr
BRO:   Frands Nielsen hmd i Ordrup
guard: Ole Winther hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Hansdtr i Weilebye      10 May 1817   pg 374 378
HUSB:  Lars Pedersen gmd 
4 CH:  Hans Larsen   22
     Niels Larsen   12
     Kirsten Larsdtr 16
     Karen Marie Larsdtr 5 - alle hiemme
FADER:  Hans Jensen i Weilebye
guard: Peder Knudsen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Winther skytte i Nakkedamshuset     16 May 1817  pg 376 379 382
2WIFE:  Ane Marie Pedersdtr i Roeskilde
CH:   Hans Jorgen Winther   5
1WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Jacob Winther  smed i Eybye (dod)
      CH: Niels Jacobsen Winther  skoemager i Kyndelose/Kyndelov
         Ane Sophie Winther    = Jens Teilhus hmd i Eybye
         Anders Winther  trompeter ved artillerie i Khvn
         Johanne Marie Winther   ugift i Khvn
     Ole Winther   i Ferslov 
     Frederich Winther    i Ferslov
     Christian Winther    boende i Nakkedamshusene (? snedker)
guard: Jens Nielsen gmd i Roierup 
wgd: Ole Nielsen gmd i Roierup / Adrian Christophersen slagter i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Olsdtr i Weilebye        24 May 1817   pg 377 381
HUSB:  Casper Kiolholdt hmd 
CH:   Ane Caspersdr  17 tien Soren Olsen gmd i Wenslov
SVOGER: Niels Thomasen hmd i Wenslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Christensdtr i Weilebye         24 May 1817   pg 378 384
HUSB:  Anders Pedersen hmd 
?    Ole Christensen hmd i Poerup near Helsingoer
guard: Casper Kiolholdt i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Casper Kolholdt bodker hmd i Weilebye     7 Nov 1818   pg 385
2WIFE:  Bodil Andersdtr
1WIFE:  Ane Olsdtr (dod)
CH:   Ane Caspersdr  18½
2WIFE.FADER: Anders Pedersen hmd i Ferslov
guard: Niels Thomasen hmd i Wenslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Jensen Graver huslever i Wellerup        26 Nov 1818   pg 387
2WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Sidse Larsdtr  5½
1WIFE:  Sidse Svendsdtr
CH:   Jens Larsen   30
guard: Jens Nielsen gmd i Wellerup
wgd: Mathias Pedersen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Jensen gmd i Roierup  13 Jan 1820   pg 388 390 451
2WIFE:  Abelone Jensdtr
CH:   Johanne Larsdtr 3
1WIFE:
CH:   Jens Larsen   18
     Lars Larsen   14
     Bodil Larsdtr  12
     Karen Larsdtr  9    (guard: her SVOGER Jens Knudsen gmd i Roierup - 6 Mar 1832)
1WIFE.BRO: Anders Pedersen gmd sognefoged i Kyndbye
wgd: Niels Christensen Buk/Bek gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Pedersen 21 wks. i Wellerup   d.27 Oct 1820/1 Mar 1821    pg 391 
FADER:  Peder Pedersen hmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Larsen hugger hmd i Roierup      31 Mar 1821   pg 391
WIFE:
HEIRS:  myndige
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Madsen hmd i Wellerup 2 Feb 1822    pg 392
WIFE:  Else Nielsdtr
CH:   Karen Larsdtr  11
WIFE.BRO: Peder Nielsen inds i Wellerup
wgd: Soren Christensen hmd i Willerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Mathias Pedersen gmd i Wellerup    22 Jul 1821  pg 392
BRO:   Ole Pedersen   smed i N.Hyllinge
½SIS:  Maren Hansdtr  = Hans Jensen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Hansen hmd i Wellerup      17 Dec 1821  pg 392
WIFE:  (uskift boe)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Cathrine Nielsdtr 14 i Ferslov  13 May 1822  pg 393
FADER:  Niels Olsen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Larsdtr i Ferslov        17 Sep 1822   pg 393
2HUSB:  Hans Jorgensen hmd 
1HUSB:  Peder Andersen gmd i Biltris og siden hmd i Ferslov
5 CH:  Kirsten Pedersdtr    27 ugift
     Anders Pedersen 24
     Hans Pedersen  23
     Ane Pedersdtr  18 ugift
     Soren Pedersen  16
BRO:   Peder Larsen smed hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Soren Olsen 11 wks i Weilbye     15 May 1822  pg 394
MODER: Kirsten Andersdtr, ugift datter af Anders Jensen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane i Weilebye       pg 395
MODER:  Maren Jensdtr, yngst datter af Jens Rasmussen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Pedersen Bech 27 i Ferslov    8 Jan 1823   pg 395
FADER:  Peder Bech gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Winther hmd i Ferslov  8 Jun 1823   pg 395 398
WIFE:  (testament 25 May 1810)
BRO:   Christian Winther    snedker i Nakkedam
     Frederich Winther    skraeder i Ferslov (signed: Frederich Vetter/Vetten)
     Jacob Winther  (dod)
      CH: Niels Jacobsen  hmd i Giershoi
         Ane Sophie Jacobsdtr = Jens Christian Teglhus hmd i Kyndelose
         Anders Jacobsen tiene i Khvn
         Johanne Marie Jacobsdtr = John Sorensen poitner i Khvn
½BRO:  Hans Winther
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Soren Christensen Bech hmd i Ferslov      8 Jan 1824   pg 395
WIFE:  Maren Pedersdtr
2 CH:  Karen Sorensdtr 27 ugift
     Jens Sorensen  14
BRO:   Niels Christensen Bech gmd i Ferslov
wgd: Anders Pedersen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Pedersen gmd i Weilebye Mark   9 Oct 1824   pg 396 397
2WIFE:  Gundil Nielsdtr
CH:   Lisbeth Larsdtr 7
     Marie Larsdtr  3
1WIFE:  Karen Hansdtr (dod - 12 Jun 1817)
CH:   Hans Larsen   30
     Kirsten Larsdtr 23 ugift
     Niels Larsen   20
     Karen Marie Larsdtr 13
WIFE.STEDFADER: Hans Jensen aftaegtsmand i Wenslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Pedersdtr i Tierebye   5 Jan 1825   pg 399
HUSB:  Jacob Hansen inds, former gmd 
HUSB.is-guardian for: Andreas Hansen ( Andreas Jensen ) 's born i Wellerup, from their mother Johanne Christiansdtr
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Jensen gmd i Wellerup   7 Mar 1825    pg 399 401 402
WIFE:  Maren Jensdtr  (?=2. Jens Larsen gmd i Wellerup - by 19 Nov 1825)
CH:   Karen Marie Christensdtr 5
     Ellen Marie Christensdtr 3
     Ane Kirstine Christensdtr     3/4 yr.
BRO:   Hans Jensen i Roierup
WIFE.FADER: Jens Svendsen afteagtsmand i Gierlov
guard: Hansen forvalter i Egholm
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johan Nicolaisen hmd i Ferslov    9 May 1825   pg 400 401
2WIFE:  Ane Dorthe Andersdtr
CH:   Karen Lisbeth Johansdtr 4
1WIFE:
CH:   Simon Johansen  fuldmy. i Roeskilde
2WIFE.BRO: Lars Andersen hmd i Ferslov
wgd: Martinius Kjobenhavn inds i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Rasmussen hmd i Wellerup     17 Jul 1825  pg 401 403
WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Rasmus Olsen   6
     Ane Sophie Olsdtr 3
     Karen Olsdtr   3 mo
STEDFADER: Niels Nielsen hmd i Wellerup
wgd: Jens Jensen hmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Soren Hartvigsen gmd i Wellerup    pg 404 451
CH:  Bodil Olsdtr   6 wks  d.17 Feb 1826         pg 404
   Bodil Olsdtr     pg 451
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Olsdtr i Wellerup       7 Oct 1826    pg 404 405 409 416
HUSB:  Niels Nielsen hmd 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Eilertsen gmd i Roierup        14 Oct 1826   pg 404 408 409 416
WIFE:  Ane Kirstine Christophersdtr
CH:   Sidse Marie Nielsdtr   13
     Kirsten Nielsdtr         10
     Ellen Marie Nielsdtr   6
     Niels Eilert Nielsen   (10 wks - 1 Mar 1827) (afkald 13 Jan 1845 - pg 68)
SVOGER:     Moller Nielsen ( Ole Nielsen moller) i Selsoe Molle ( signed: Ole Nielsen )
wgd: Lars Christophersen gmd sognfoged i Sonnerup
guard: Jens Knudsen gmd i Roierup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Nielsen hmd i Wellerup     1 Nov 1826   pg 405 408 409 416
WIFE:  Karen Olsdtr (dod 4 Nov 1826)
CH:   Birthe Nielsdtr 21 ugift (guard: hendes fasters mand Jens Rasmussen gmd i Weilebye)
WIFE.1HUSB: Rasmus Olsen i Weilemollehusene
WIFE.CH:     Ole Rasmusen   (dod)
      CH: Rasmus Olsen   7
         Ane Sophie Olsdtr 4
         Karen Olsdtr   1¬
     Marie Rasmusdtr = Christen Frederichsen inderste i Wellerup
     Ane Rasmusdtr  = Hans Gundersen inderste i Weilebye
     Henrich Rasmusen 28
guard: Jens Rasmusen
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Jensdtr 24 i Weilebye      9 Nov 1826   pg 405
FADER:  Jens Rasmussen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Jensen hmd i Wellerup     28 Nov 1826  pg 406 418
WIFE:  Sophie Pedersdtr
CH:   Soren Andersen  12
     Karen Marie Andersdtr 10
     Ane Cathrine Andersdtr 4
BRO:   Peder Jensen gmd i Wellerup
wgd: Ole Sorensen gmd i Wellerup (signed: Ole Soren Hartvigsen)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Margrethe Hansdtr i Weilebye, dod i Ferslov   21 Dec 1826   pg 406 407
HUSB:  Jens Nielsen gmd 
CH:   Hans Jensen   i Weilebye, myndige
curator: Henning Larsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Pedersen tjenestekarl hos Christen Andersen gmd i Wellerup     27 Dec 1826  pg 406 412
MODER:  enke = afg. Peder Hansen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johanne Nielsdtr i Wellerup         2 Dec 1826    pg 406 407
2HUSB:  Peder Nielsen hmd 
1HUSB:  Soren ...
CH:   Jens Sorensen  inderste i Wellerup
     Lars Sorensen  ungkarl i Wellerup
     Mads Sorensen  (dod - 20 Dec 1811)
curator: Anders Corneliusen
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Marie Andersdtr i Ferslov      22 Nov 1826   pg 406
HUSB:  Frederich Christensen hmd 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Hansen hmd i Weilebye      27 Dec 1826  pg 406 412 415 429
WIFE:  Karen Nielsdtr (dod 16 Jan 1827)
6 CH:  Ane Pedersdtr  32 ugift
     Niels Pedersen  30
     Karen Pedersdtr = Jens Christophersen inds i Biltris 
     Jens Pedersen  24
     Peder Pedersen  17
     Lars Pedersen  12
     Hans Pedersen  (dod 23 Dec 1825)
WIFE.SOSTER: ... Nielsdtr = Anders Jensen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Dorthe Christensdtr i Ferslov        27 Dec 1826   pg 407
HUSB:  Lars Jensen hmd 
CH:   myndige
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Jensen tjenestekarl 40 i Wellerup     5 Jan 1827   pg 407 409 427
BRO:   Niels Jensen   37
SIS:   Karen Jensdtr  enke =1. afg. Christen Andersen gmd i Wellerup (=2. Niels Mortensen gmd i Wellerup - by 29 Dec
1827)
BRO:   Anders Jensen  (dod)
      CH: Soren Andersen  12
         Karen Marie Andersdtr 9
         Ane Cathrine Andersdtr 3
     Peder Jensen   32
     Hans Jensen   (dod)
SIS:   Margrethe Jensdtr    ugift (= Jeppe Andersen gmd i Eybye ( Jeppe Andersen ) - by 29 Dec 1827)
½BRO:  Soren Jensen   50
FORAELDER: Jens Sorensen = Ane Cathrine Nielsdtr aftaegtsmand i Birkelse jurisdiction(begge dod)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johanne Madsdtr i Wellerup     16 Jan 1827   pg 407 420 426
HUSB:  Soren Christensen hmd 
CH:   Karen Sorensdtr = Carl Christian Hildestrom smed i Svinninge Mark, Holbech amt
     Christen Sorensen    (dod) = ...., sister to Peder Nielsen inds i Wellerup
      CH: Christen Christensen   4
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Poulsdtr i Wellerup Mark    5 Jan 1827   pg 407 413 425
HUSB:  Niels Olsen hmd 
CH:   Poul Nielsen   1
HUSB.FADER?: Ole Nielsen gmd i Roierup (child's bedstefader)
SVOGER: Anders Nielsen hmd i Schullelov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lisbeth Nielsdtr i Weilebye         2 Jan 1827    pg 407 417 428
HUSB:  Erik Pedersen hmd 
CH:   Ane Marie Eriksdtr    18½ ugift
     Peder Eriksen      15½
     Niels Eriksen      12½
     Karen Eriksdtr      9½
HUSB.BRO: Jens Pedersen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Nielsdtr enke i Weilebye    19 Jan 1827  pg 408 429 (not in index)
HUSB:  Peder Hansen hmd (dod)
CH:   Ane Pedersdtr 
     Niels Pedersen  of age
     Karen Pedersdtr = Jens Christophersen 
     Jens Pedersen 
     Peder Pedersen 
     Lars Pedersen 
BRO:   Lars Nielsen gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Andersen gmd i Wellerup   23 Feb 1827  pg 409 410 417
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Bodil Christensdtr        13
     Dorthe Marie Christensdtr     8
     Sophie Christensdtr      10    d.2 Mar 1827   pg 410
BRO:   Soren Andersen gmd i Saebye
wgd: Jens Nielsen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Christensdtr i Weilebye    2 Mar 1827   pg 410 (not in index)
HUSB:  Niels Larsen hmd 
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Sophie Christensdtr i Wellerup        pg 410
FADER:  Christen Andersen gmd (dod)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christopher Nielsen gmd i Roierup   7 Mar 1827   pg 412 413 424 429?
WIFE:  Abelone Jensdtr
MODER:  Bodil Christophersdtr enke = afg. Niels Larsen hmd i Saebye
SIS:   Ane Nielsdtr   = Peder Jensen hugger hmd i Saebye
     Karen Nielsdtr  (dod) = Peder Jorgensen gmd i Biltris (dod)
      CH: Dorthe Pedersdtr 6
         Niels Jorgen Pedersen   3
         Lars Pedersen  2
         Ane Marie Pedersdtr ¬
BRO:   Lars Nielsen   33 i Ostbye
SIS:   Kirsten Nielsdtr 28 ugift  (= Peder Larsen gmd i Biltris - by 13 Jul 1827)
½BRO:  Jens Nielsen   49 i Saebye
wgd: Anders Pedersen sognefoged i Kyndbye / Jens Nielsen gmd i Roierup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Pedersdtr i Ferslov  7 Jun 1827   pg 418 420 421 (not in index)
2HUSB:  Peder Christensen Bech/Beck gmd 
1HUSB:  Ole Jensen gmd i Ferslov
CH:   Peder Olsen   48 hmd i Weilemollehusene
     Ingeborg Olsdtr = Lars Jacobsen gaardeier i Schullelov (NOTE: Niels Jacobsen x'd out)
     Kirsten Olsdtr  (dod) =1. David Nielsen gmd i Ferslov =2. Ole Pedersen hmd i Weilemollehusene
      CH: Kirsten Davidsdtr     16 ugift
         Peter Olsen   11  ( Peder Olsen )
         Karen Marie Olsdtr 7
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Envold Nielsen hmd i Weilebye     25 Jan/31 Dec 1827   pg 428
WIFE:
CH:   minors 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Sophie Christensdtr i Ferslov        11 Jan 1828   pg 430
HUSB:  Niels Peter Winther hmd saehlmager/sadelmager?
CH:   Lars Christian Nielsen Winther  2 (afkald 13 Jan 1845 - pg 68)
FADER:  Christen Nielsen i Enemarkehus 
guard: Peder Christensen gmd i Roierup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Sorensdtr i Wellerup      3 Jun 1828    pg 431 432
HUSB:  Christian Christiansen hmd 
MODER:  Kirsten Hansdtr = Henning Larsen parcellist i Weilebye
SIS:   Kirsten Sorensdtr    24 ugift
½BRO:  Peder Henningsen 10
½SIS:  Johanne Kirstine Henningsdr 19 ugift
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Pedersen Ravn hmd i Weilebye   23 Jun 1828  pg 431 434
2WIFE:  Bodil Mortensdtr
CH:   Marie Sophie Olsdtr   7
     Niels Peter Olsen         4
     Ane Kirstine Olsdtr   ½
1WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Birthe Olsdtr  23 ugift
     Peder Olsen   18
     Karen Olsdtr   15 
     Frederich Olsen 12
BRO:   Peder Pedersen hmd i Kyndelose
WIFE.FADER: Morten Nielsen hmd i Englerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Marie Jensdtr enke i Ferslov       30 Jun 1828   pg 432 433
HUSB:  Lars Borgesen hmd (dod)
HEIRS:  Hans Larsen 
     Jens Larsen   - begge of age
     Peder Larsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Pedersen hmd i Ferslov        pg 433
CH:   Johanne Marie Pedersdtr ugift
      CH: Johanne Marie Pedersdtr     1½   illeg  19 Feb 1829   pg 433
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Kirstine Nielsdtr i Weilebye     5 Sep 1828   pg 433 (not in index)
HUSB:  Hans Hansen snedker hmd 
HEIRS:  of age
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane i Willerup       pg 433
HUSB:  Ole Pedersen hmd 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Larsen Kruse hmd i Weilebye      14 Mar 1829   pg 433
WIFE:  Karen Christensdtr (dod - 27 Feb 1827)
CH:   Sidse Nielsdtr  = Anders Pedersen gmd i Weilebye
     Niels Nielsen  (dod)
      CH: Frederich Nielsen     16
         Henrich Nielsen 14
         Lars Nielsen   9
         Karen Kirstine Nielsdtr 6
     Karen Nielsdtr  45 separaret fra Christopher Nielsen hmd i Wellerup
     Ane Marie Nielsdtr = Hans Nielsen hmd i Bonderup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Larsen hmd smed i Weilebye       16 Nov 1828   pg 433
WIFE:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Eriksen hmd i Wellerup    pg 433
CH:   Erik Hansen  15   d.18/21 Dec 1828     pg 433
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Sophie Olsdtr 7 i Wellerup        5 Jul 1829    pg 435
Karen Olsdtr 4¬ i Wellerup   25 Oct 1829    pg 435
STIFFADER: Jens Jensen hmd i Wellerup
FADER:  Ole Rasmussen hmd i Wellerup (dod - 1 Dec 1825)
FARMODER: Karen Olsdtr i Wellerup (dod - 24 Mar 1827)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Nielsen gmd i Weilebye      6 Sep 1829   pg 435
HEIRS:  Jens Jensen   of age
     Hans Jensen 
     Niels Nielsen 
     ...   = Niels Nielsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Sorensen gmd almindig sygdom i Weilebye      18 Jan 1830  pg 435 437
WIFE:  Ane Kirstine Jensdtr
CH:   Niels Jensen   4    (afkald 13 Jan 1845 - pg 68)
BRO:   Hans Sorensen gmd i Kr.Hyllinge (or N.Hyllinge)
wgd: Jens Jensen unge gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Jacobsen hmd i Roierup     22 Aug 1829   pg 435
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Hans Jensen ungkarl tjenestekarl i Weilebye  18 Feb 1830  pg 436 439
BRO:   Jens Jensen   unge gmd i Weilebye
SIS:   ... Jensdtr   = Niels Nielsen 
     ... Jensdtr   enke = afg. Jens Sorensen
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Rasmusdtr i Ferslov      5 Mar 1830    pg 436
HUSB:  Ludvig Aagesen vaever hmd 
MODER:  Ane Margrethe Larsdtr enke = afg. Lars Nielsen aftaegtsmand i Ejbye
SIS:   Kirstine Marie Rasmusdtr 31 ugift ( Sidse Marie Rasmusdtr x'd out)
BRO:   Lars Rasmusen      24
SIS:   Ane Marie Rasmusdtr   16
MODERS.SODSKENDEBARN: Peder Hansen smed i Ferslov
wgd: Christian Larsen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Abelone Christensdtr i Wellerup Mark      30 May 1830  pg 437
HUSB:  Niels Olsen hmd 
MODER:  Kirsten Bondesdr = Peder Nielsen gmd i Ferslov
BRO:   Anders Christensen    hmd i Ferslov
     Jens Christensen 
SIS:   Marie Christensdtr    = Niels Soren Rasmussen gmd i Wellerup (signed: Niels Sorensen )
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Olsen parcellist i Biltris   8 May 1830   pg 437 (not in index) (entry x'd out)
 ( under skiftejurisdictioner i Khvn amt)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Soren Christensen hmd i Wellerup   26 Apr 1830  pg 437
WIFE:
HEIRS:  myndig
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Margrethe Pedersdtr ugift i Wellerup    30 Sep 1831  pg 440 (not in index)
FADER:  Peder Nielsen hmd 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Pedersdtr i Roierup  12 Sep 1831   pg 440 (not in index)
HUSB:  Christen Madsen hmd (unsure about his 1st name)
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Pedersen hmd i Wellerup    pg 440
CH:   Marie Olsdtr ugift
      CH: Ane Olsdtr  4 wks  23 Sep 1831   pg 440
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ellen Eilertsdr i Ferslov  29 Mar 1831   pg 439 440
HUSB:  Niels Christensen Beck gmd 
CH:   Ernst Nielsen Bech (dod) = ... =2. Peder Christensen Beck gmd i Ferslov (? or children's stepfaders broder?)
      CH: Jens Pedersen Ernstsen  20 (illeg)
         Kirsten Ernstsdr 12
         Ellen Marie Ernstsdr   8
     Hans Nielsen Bech (dod) = ... , dau of Ole Nielsen gmd i Roierup
      CH: Ane Kirstine Hansdtr   13
         Karen Sophie Hansdtr   10
         Hans Hansen        9
         Bodil Hansdtr       6
         Sidse Marie Hansdtr    4
         Christopher Hansen         2
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Henning Larsen hmd i Weilebye Mark  14 Mar 1831  pg 439 448
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Johanne Henningsdr    23 = Lars Jorgensen enke boende
     Peder Henningsen 14
BRO:   Peder Larsen hugger hmd i Wielbye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Lars Knudsen hmd i Ferslov  11 Jan 1831   pg 439
WIFE:
CH:   umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Eriksen tjenestekarl i Wellerup     9 Sep 1830   pg 439
BRO:   ( Anders Eriksen- dod)
      CH: Erik Andersen  inderste i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christopher Nielsen hmd i Wellerup  14 Jun 1830  pg 439 450
2WIFE:  Karen Nielsdtr      (=2. Niels Pedersen hmd i Wellerup - by 30 Dec 1831)
CH:   Niels Christophersen   13
1WIFE:
CH:   Maren Christophersdtr  16
?2WIFE.CH: Anders Pedersen ungkarl i Weilebye
REL:   Peder Knudsen gmd i Weilebye
wgd: Lars Hansen smed i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Nielsdtr i Weilebye  23 Sep 1830   pg 439 (not in index)
HUSB:  Jens Hansen hmd 
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Abelone Jensdtr i Ferslov  19 Apr 1831   pg 439 444 (not in index)
2HUSB:  Peder Christensen Bech gmd 
1HUSB:  Lars Jensen gmd i Roierup?
CH:   Johanne Larsdtr 15
BRO:   Soren Jensen gmd i Schibby?
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Anders Corneliusen ( Andreas Corneliusen) gmd i Wellerup    24 Aug 1831  pg 440 450 (not in index)
CH:   ... Andersdtr  = Anders Andersen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Maren Thomasdtr i Weilebye     27 Aug 1831   pg 440 450
HUSB:  Jens Christensen gmd 
CH:   Thomas Jensen  of age
     ... Jensdtr   = Poul Andersen 
     ... Jensdtr   = Lars Nielsen 
     ... Jensdtr   = Hans Larsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ole Nielsen hmd i Weilebye Mark    21 Aug 1831  pg 440
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Svend Jacobsen tjenestekarl hos Jens Larsen gmd i Wellerup   9 Aug 1831   pg 440 450
FARBRO: Jens Svendsen aftaegtsmand i Giershoi
      CH: ... Jensdtr = Jens Larsen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Nielsdtr ( Karen Jorgensdtr x'd out) i Wellerup      17 Aug 1831  pg 440 444 (not in index)
HUSB:  Andreas Jensen gmd 
BRO:   Jens Nielsen   hmd i Rye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ane Margrethe Rasmusdtr i Wellerup  7 Oct 1831   pg 442 446 (not in index)
HUSB:  Ole Soren Hartvigsen gmd (signed: Ole Sorensen )
CH:   Rasmus Olsen   9
     Soren Olsen   7
     Ane Olsdtr    6
     Bodil Olsdtr   3    (dod      ae 3  6 Feb 1832    pg 451)
     Karen Marie Olsen   5 wk   30 Oct 1831   pg 442 451
BRO:   Niels Soren Rasmussen gmd i Wellerup (signed: Niels Sorensen )
½BRO:  Peder Nielsen gmd i Feerslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Jensen hmd i Ferslov     29 Aug 1831  pg 440 442 443
WIFE:  Kirsten Olsdtr (dod)
CH:   Ole Christensen 49 hmd i Alleslov
     Niels Christensen    36 hmd i Steenlose
     Karen Christensdtr    = Soren Madsen hmd i Sonderbye
     Kirsten Christensdtr   26 ugift
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Peder Knudsen gmd i Wellerup/Weilebye    20 Oct 1831   pg 442 450
WIFE:  
CH:   Anders Pedersen 
     Lars Pedersen  i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Bodil Marie Olsdtr i Weilebye     27 Dec 1831  pg 450
HUSB:  Jens Jensen hmd 
CH:   umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Jens Christensen gmd i Weilebye    2 Jan 1832   pg 451
CH:   Thomas Jensen  of age
     ... Jensdtr   = Poul Andersen 
     ... Jensdtr   = Lars Nielsen 
     ... Jensdtr   = Hans Larsen 
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Johannes Nielsen hmd i Wellerup    15 Jan 1832  pg 451
WIFE:
CH:   umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Marie Olsdtr i Wellerup     16 Jan 1832  pg 442 451 (not in index)
FADER:  Ole Soren Hartvigsen gmd i Wellerup (signed: Ole Sorensen )
MODER:  .... (dod - 14 Dec 1831)
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ellen Jensdtr i Wellerup      9 Jul 1832    pg 452 453
HUSB:  Hans Eriksen hmd 
3 CH:  Maren Hansdtr  20½ ugift
     Anders Hansen  10½
     Ole Hansen    4½   (afkald - 17 Jan 1846 - pg 76)
guard: Niels Soren Rasmussen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Margrethe Nielsdtr i Weilebye        10 Apr 1832   pg 452
HUSB:  Anders Jensen hmd 
CH:   ... Andersdtr  = Peder Jensen i Weilebye
     ... Andersdtr  = Christen Jensen i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Christen Jensen hmd i Wellerup    21 Jul 1832  pg 452
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Karen Sophie Jensdtr i Weilebye    22 Dec 1832  pg 453 454 (not in index)
HUSB:  Jens Jensen gmd 
2 CH:  Ane Marie Jensdtr    6
     Hans Jensen       1½
MORBRO: Hans Sorensen gmd i N.Hyllinge
HUSB.SVOGER: Niels Nielsen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Ellen Jensdtr i Wellerup      28 Jan 1833   pg 455
HUSB:  Ole Soren Hartvigsen gmd 
CH:   Ellen Margrethe Olsdtr  8 wks 
FADER:  Jens Pedersen sognefoged i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

Niels Jensen hmd i Ferslov  9 Mar 1833   pg 456
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 3 1791-1833; film 41140]

////////////////////////////////////////END Book 3 ////////////////////////////////////////

Anders Christensen gmd i Ferslov   29 May 1833  pg 2 3 4
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Karen Andersdtr 8½
FADER:  Christen Pedersen gmd i Kyndbye
wgd: Thomasen proprietair i Torp Ladegaard 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Johannes Nielsen hmd ( Johan Nielsen ) i Wellerup  31 May 1833   pg 2 7 (see 451)
WIFE:  Margrethe Andersdtr
2 CH:  Niels Johannesen 13 ( Niels Johansen )
     Jens Johannesen 10 ( Jens Johansen )
guard: Peder Pedersen hmd i Wellerup
wgd: Lars Hansen smed i Wellerup / Ole Hansen 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Niels Jensen hmd i Ferslov  3 Apr 1833   pg 2 6 (see pg 456)
2WIFE:  Ellen Hansdtr
1WIFE:  Maren Olsdtr (dod)
CH:   Ole Nielsen   38 tien i St.Jorgensberg, Roeskilde
     Ane Nielsdtr   31 ugift tien i Olsted, Frederiksborg
wgd: Anders Christensen gmd i Ferslov / Ole Hansen 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Hans Jorgensen hmd i Ferslov     1 Jun 1833   pg 3 8 38?
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 10
guard: Ludvig Aagesen vaever i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Soren Pedersen 13 i Weilebye     16 Aug 1833  pg 5
STEDFADER: Erik Pedersen hmd 
HEIR:  Niels Pedersen 
guard.for.deceased: Hans Hansen snedker i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Maren Pedersdtr i Ferslov      23 Sep 1833   pg 5
2HUSB:  Jacob Larsen hmd 
1HUSB:  Soren Christensen Bek
CH:   Jens Sorensen    23
     Karen Sorensdtr   26 ugift
BRO:   Christen Pedersen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Niels Hansen hmd aftaegtsmd i Ferslov     2 Oct 1833   pg 5 9 18 (pg 9 too dim to read- got wife & children but
not sure of them)**
WIFE:  Ane Sophie Jensdtr
CH:   Karen Marie Nielsdtr   17 ugift
     Hans Jorgen Nielsen        15 (? - unsure of 1st & 2nd names)
     Jens Nielsen       13
     Niels Nielsen      10½
     Dorthe Nielsdtr     9 or 8 (? Sidse Nielsdtr )
guard: Jens Rasmussen gmd i N.Hyllinge (?WIFE's.SIS.CH:)
wgd: Mads Jensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Peder Henningsen 16 drengen i Weilebye Mark  5 Nov 1833   pg 6 8
MODER:  Kirsten Hansdtr enke = afg. Henning Larsen parcellist i Weilebye
SIS:   Johanne Henningsdr = Lars Jorgensen hmd/parcellist i Weilebye
½SIS:  Kirsten Sorensdtr         29 ugift
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ellen Jensdtr i Wellerup      31 Dec 1833   pg 7 (see 455)
HUSB:  Ole Soren Hartvigsen gmd (signed: Ole Sorensen )
CH:   Ellen Margrethe Olsdtr (dod 20 May/31 Dec 1833 pg 8)
HUSB.1WIFE: Margrethe Rasmusdtr (dod - 13 Mar 1832)
HUSB.CH:     Rasmus Olsen   
     Soren Olsen   
     Ane Olsdtr
guard: Jens Pedersen 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Anders Jensen hmd i Weilebye     12 Sep 1834  pg 10 17
2WIFE:  Karen Marie Larsdtr
CH:   Niels Andersen  10 mo
1WIFE:  ... (dod - 18 Jul 1832)
CH:   ... Andersdtr  = Christen Jensen hmd i Wielebye
     umyndige
wgd: Niels Olsen 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jorgen Henrichsen gmd i Ferslov    11 Sep 1834  pg 10 13 14 15 16 18 19
Karen Larsdtr enke i Ferslov     7 Oct 1834   pg 10 13 14 15 16 18 19
HUSB:  Jorgen Henrichsen gmd (dod)
1 CH:  Maren Jorgensdtr 10
HER.FORAELDER: Lars Jensen = ... aftaegtsmand i Ferslov Mark
HIS.BRO:     Lars Henrichsen gmd i Schibbye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Simon Larsen hmd i Ferslov  11 Feb 1835   pg 19 (not in index)
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens Andersen 10 or 20 krobling i Ferslov   6 Mar 1835   pg 19
FADER:  Anders Jensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens ... i Wellerup     bef 9 Mar 1835 pg 19
WIFE:  ....  (=2. Niels Larsen gmd i Wellerup - by 9 Mar 1835)
CH:   Peder Madsen Jensen   - minor
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ane Nielsine Larsen i Weilebye        pg 20
PLEIEFADER: Hans Larsen hmd 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Margrethe Jorgensdtr sal. Olsen i Ferslov      20 Jun 1835   pg 20 23
HUSB:  Niels Olsen hmd 
CH:   Jens Nielsen   21
     Birthe Kirstine Nielsdtr = Hans Olsen inds i Mannerup
     Ane Cathrine Nielsdtr 12
guard: Jorgen Hansen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Dorthe Marie Christensdtr i Wellerup      guardianship change 4 Apr 1836 pg 21
STEDFADER: Niels Mortensen gmd 
SIS:   Bodil Christensdtr
(NOT a PROBATE)
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Karen Marie Jensdtr i ...      pg 21
MODER:  Johanne Olsdtr (fraskilde)
FADER:  Jens Borresen (fraskilde)
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Lars Jensen hmd almisselem i Ferslov      14 Jul 1835  pg 21
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Peder Pedersen tjenestedreng i Wellerup, drowned i Holbeks Fjord    1 Apr 1836   pg 21
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Rasmus Madsen ungkarl i Ferslov    19 Oct 1836  pg 21
FADER:  Mads Jensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Christen Jensen gmd i Weilebye    17 Sep 1836  pg 21
WIFE:  Ane Marie Andersdtr
2 CH:  Maren Christensdtr    7
     Jens Christensen     4
FADER:  Jens Rasmussen aftaegtsmand i Weilebye
wgd: Rasmus Andersen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Anders Larsen gmd i Weilebye     6 Feb 1837   pg 23 28
CH:   Lars Andersen 
     Anders Andersen 
     Karen Marie Andersdtr = Peder Larsen 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Hans Hansen 18 i Ferslov      6 Jan 1837    pg 23
STEDFADER: John Johnsen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Anders Larsen hmd i Ferslov      17 Mar 1837  pg 24
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ane Pedersdtr i Wellerup      25 Mar 1837   pg 24
HUSB:  Hans Nielsen hmd 
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens Nielsen gmd i Roierup  9 Apr 1837   pg 24
WIFE:
2 CH:  sons myndige
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Kirsten Bondesdr i Ferslov     23 Apr 1837   pg 24
HUSB:  Peder Nielsen gmd 
CH:   Anders Christensen    hmd i Weilebye
     Ane Marie Christensdtr = Niels Sorensen kromand i Wellerup
     Maren Christensdtr    (dod)
      CH: Christian Hansen 
         Anders Hansen 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Mads Larsen hmd i Ferslov  7 May 1837   pg 25
WIFE:  Ane Sophie Jensdtr
MODER:  Margrethe Jensdtr enke = afg. Lars Madsen gmd i Saebye, =2. Peder Pedersen sognefoged i Saebye
BRO:   Peder Larsen   gmd i Karlebye
     Jens Larsen   gmd i Ferslov
SIS:   Kirsten Larsdtr = Thomas Nielsen hmd i Gaershoi Mark
BRO:   Lars Larsen   gmd i St.Karlebye
½SIS:  Ane Marie Pedersdtr ugift here
wgd: Mads Jensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Frederich Lymuth hmd i Wellerup    14 Aug 1837  pg 26 27
WIFE:  Lisbeth Sorensdtr
2 SIS:  ... Lymuth    = Winzenz theater i Khvn
     ... Lymuth    i Khvn
guard: Niels Soren Rasmussen gmd i Wellerup (signed: Niels Rasmussen )
wgd: Peder Christensen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Christen Pedersen hmd i Wielebye   15 Dec 1837  pg 27 28
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Peder Christensen    10
guard: Niels Pedersen hmd i Schibbye
wgd: Peder Jensen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Soren Clemensen smed hmd i Ferslov  15 Jan 1838  pg 28 29 30 31
WIFE:  Kirsten Jensdtr
½SIS:  3 - but names & residence unknown
STEDFADER: ... i Avedore = Johanne enke af Niels Pedersen hmd i Avedore, Khvn amt
guard: Jens Pedersen gmd i Ferslov
wgd: Jens Larsen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Marie Pedersdtr i Ferslov      4 Aug 1838    pg 30
HUSB:  Jens Larsen hmd 
3 CH:  umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Kirsten Andersdtr i Weilebye Mark      22 Mar 1839   pg 31 35
2HUSB:  Peder Jensen parcellist
CH:   Anders Pedersen 6
     Niels Pedersen  4
1HUSB:  Anders Jensen inds i Weilebye (dod - 25 Sep 1830?) 
CH:   Ane Marie Andersdtr   14
     Jens Andersen      11
MORBRO:     Lars Nielsen gmd i K.Hyllinge
1HUSB.FADER: Jens Andersen aftaegtsmand i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jorgen Jorgensen hugger hmd i Wellerup, nu inds i N.Hyllinge, Roskilde amt    10 Apr 1839  pg 32 34 36 37 42 44
3WIFE:  Johanne Jensdtr
1WIFE:  Ane Sorensdtr (dod - abt 13 years)
CH:   Maren Jorgensdtr 18 ugift
2WIFE:  Margrethe Larsdtr (dod)
CH:   Soren Larsen Jorgensen 15
STIFDAU:     Lene Kirstine Olsdtr
SODSK.CH: Niels Truelsen gmd sognefoged i N.Hyllinge
2WIFE.BRO: Hans Larsen inds i N.Hyllinge/hmd i Kyndelose
wgd: Casper Olsen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Anders Pedersen hmd i Ferslov     12 Sep 1839  pg 36
WIFE:
6 CH:  mundige
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Karen Jensdtr i Wellerup      12 May 1840   pg 37 43 44 62
2HUSB:  Niels Mortensen gmd 
CH:   Christen Nielsen     11
1HUSB:  Christen Andersen gmd (dod - 31 May 1827)
CH:   Bodil Christensdtr    = Jens Nielsen gmd i Qvarmlose, Holbek amt
     Dorthe Marie Christensdtr ugift
BRO:   Peder Jensen unge gmd i Wellerup
guard: Soren Jensen hmd i Koldhuset, Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ole Jensen ungkarl hos Peder Jensen parcellist i Weilebye Mark     17 Jun 1840  pg 39 40 41 47 49
MODER:  Karen Hansdtr enke = afg. Jens Olsen aftgtmd i Wenslov
BRO:   Hans Jensen   24 tiene i Roierup
     Lars Jensen   22 tiene i Roierup
SIS:   Karen Jensdtr  = Peder Jensen parcellist i Weilebye Mark
     Dorthe Jensdtr  ugift tiene i Khvn
     Ane Margrethe Jensdtr ugift tiene i Weilebye
FARBRO: Ole Pedersen gmd i Onsved 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens Pedersen gmd i Weilebye     16 Jul 1840  pg 41
WIFE:
CH:   Peder Jensen   parcellist
     Anders Jensen  ungkarl
     Jens Jensen   i Weilebye
     Maren Jensdtr  = Casper Olsen hmd i Biltris 
     Karen Jensdtr  = Christopher Jensen hmd i Skibye
     Bodil Marie Jensdtr = Jens Nielsen hmd i Ferslov
     Kirsten Jensdtr = Peder Olsen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Christian Nielsen Winther skytte i Nakkedamshus    13 Dec 1840  pg 45 46 51
2WIFE:  Maren Andersen Lund 
CH:   Marie Laura Andrea Winther    = Soren Hansen vaever i Skibye Mark
     Christian Anders Winther     26 tiene i Khvn Stoldkarl (? Anders Christian Winther)
     Karen Marie Winther        = Bjergen skolelarer i Stubbekjobing, Falster
     Ane Elisabeth Winther       21 hiemme
     Jacob Winther      18 hiemme
     Ole Winther       16 tommerlare i Udesandbye
1WIFE:  Marie Cathrine Adrians (dod)
CH:   Hans Nicolai Winther       45 skytte i Ugelose Skov, Frederiksborg amt
     Niels Peter Winther        43 sadelmager i Ferslov
     Sophie Jacobine Winther = Stephensen muursvend i Roeskilde
     Marthe Regine Wither   ugift tien i Frederiksberg gaden #25, Khvn
     Mariane Winther     = Knud Hansen parcelist i Skibye Mark
wgd: Peder Christensen gmd i Roierup
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Thomas Jensen gmd i Weilebye     23 Feb 1841  pg 48 53
WIFE:  Karen Andersdtr
5 CH:  Anders Thomasen 14
     Marie Kirstine Thomasdtr 12
     Sidse Marie Thomasdtr 10
     Christen Thomasen    10
     Maren Thomasdtr 2  (dod by 19 Jul 1841)
WIFE.FADER: Anders Pedersen aftgsmd i Weilebye
guard: Rasmus Andersen gmd i Weilebye
wgd: Andreas Larsen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ane Marie Johansdtr i Weilebye    28 Aug 1841  pg 54
HUSB:  Rasmus Christensen hmd 
CH:   Soren Rasmussen (unsure about this one??)
     Christen Rasmusen
curator: Jens Pedersen gmd sognefoged i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Else Pedersdtr enke i Ferslov        29 Aug 1841   pg 54
HUSB:  Anders Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Andersen  hmd i Ferslov
     Niels Andersen  hmd i Ferslov
     Hans Andersen  hmd i Ostbye
     Bodil Andersdtr = Peder Nielsen parcellist i Vielemollehus 
     Karen Andersdtr = Hans Larsen hmd i Ferslov
     Mette Marie Andersdtr = Jens Pedersen hmd i Roierup
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens Larsen hmd i Ferslov  7 Dec 1841   pg 54 57
WIFE:  Karen Hansdtr
5 CH:  Johanne Jensdtr 15
     Lars Jensen   12
     Abelone Jensdtr 10
     Christopher Jensen    7
     Hans Jensen   4
BRO:   Lars Larsen inds i Ferslov
wgd: Peder Hansen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Erik Andersen gmd i Weilebye     18 Jan 1842  pg 55 57 59 60
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Niels Eriksen  7
     Kirsten Eriksdtr 5
     Anders Eriksen  4
     Ane Eriksdtr   3
     Maren Eriksdtr  1
     ... Eriksen   13 wks 
1WIFE:  Kirsten Simonsdr (dod)
CH:   Ane Eriksdtr       ugift
     Sidse Marie Eriksdtr   ugift
½BRO:  Anders Andersen gmd i Wellerup
1WIFE.BRO: Hans Simonsen gmd i Weilebye
wgd: Hans Larsen parcellist in Weilebye Mark / Jens Jensen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens Hansen hmd i Weilebye  2 Sep 1842   pg 59 62
3 CH:  Hans Jensen   50
     Peder Jensen   47
     Ingeborg Jensdtr = Lars Nielsen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Peder Jensen unge gmd i Wellerup, Horns herred, Frederiksborg amt       ?afkald? 10 Dec 1842   pg 61 76
WIFE:
WIFE.BRO: Niels Pedersen gl. gmd i Torkildstrup, Saabye, Roeskilde amt
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Soren Hansen hmd i Ferslov     29 Nov 1842   pg 61
WIFE:
2 SOSTERBORN:
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Anders Rasmussen hmd i Wellerup Mark         23 Feb 1843   pg 62
WIFE:
2 CH:  umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ole Frederich Christophersen hmd i Wellerup     30 Dec 1842   pg 62
WIFE:
CH:   ... Olsdtr    8
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Svend Jensen rygter hmd i Wellerup  14 Mar 1843  pg 62
WIFE:
CH:   minors 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Karen Henrichsdtr i Ferslov         10 Oct 1843   pg 63
HUSB:  Peder Hansen smed hmd 
6 CH:  minors 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Lisbeth Hansdtr i Ferslov      18 Nov 1843   pg 63 65 76
HUSB:  Soren Nicolaisen gmd 
CH:   Hans Sorensen  27   (afkald 24 Dec 1846 - pg 81)
     Karen Sorensdtr 23 ugift
     Ane Sorensdtr  18 ugift
     Kirsten Sorensdtr    13
BRO:   Anders Hansen hmd i Skibbye Old 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Lars Hansen tjenestekarl i Roierup  24 Jul 1844  pg 66 67
SIS:   Karen Hansdtr  = Lars Olsen gmd i Roierup
BRO:   Hans Hansen   20 tiene Hans Larsen gmds enke i Skibbye
guard: Rasmus Hansen gmd i Roierup
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens Nielsen gmd i Wellerup      13 Jan 1845  pg 67 68 76 83
WIFE:  Mette Marie Jensdtr
CH:   Niels Jensen   32 hiemme  
     Jens Jensen   30 tiene i Roierup
     Lars Jensen   28 hiemme
     Peder Jensen   24 hiemme
     Christian Jensen     23 i Khvn
     Hans Jensen   20 hiemme
     Ole Jensen    17 hiemme    (afkald 17 Jan 1847 - pg 83)
     Ane Margrethe Jensdtr = Rasmus Andersen gmd i Weilebye
     Kirsten Jensdtr = Christian Christiansen hmd i Wellerup
     Karen Juliane Jensdtr = Lars Andersen hmd i Ferslov
     Ane Jensdtr   26 ugift
wgd: Niels Larsen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Peder Christensen hmd i Roierup  pg 72
CH:   Ane Kirstine Pedersdtr pigen
      ILLEG.CH:   Maren Jensdtr 3/4 aar 6 Mar 1845    pg 72
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Bodil Olsdtr i Ferslov       20 Apr 1845   pg 72 74 76 83
HUSB:  Christian Larsen gmd 
CH:   Lars Christiansen    25
     Kirsten Christiansdtr  = Johan Jorgensen gmd i Vendlov/Wenslov
     Karen Christiansdtr   = Rasmus Larsen gmd i K.Hyllinge
     Maren Christiansdtr   21 ugift 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Kirsten Christiansdtr enke i Ferslov         27 Jan 1846   pg 76 82
HUSB:  Morten Jensen hmd (dod)
HEIRS:  Ole Knudsen hmd i Ferslov
     Lars Larsen hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Morten Jensen hmd i Ferslov      29 Dec 1845  pg 76
WIFE:
2 CH:  Ane Kirstine Mortensdtr = Ole Knudsen hmd i Ferslov
     Ane Margrethe Mortensdtr = Lars Larsen inds i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Karen Hansdtr i Roierup       18 Jun 1846   pg 77 79 82
HUSB:  Lars Olsen gmd 
3 CH:  Jens Larsen   10
     Johanne Larsdtr 5
     Ole Nielsen Larsen  12 wks  d.9 Aug 1846   pg 77
REL:   Ole Larsen skovfoged i Saltesoe
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Cathrine Jensdtr i Ferslov     19 Sep 1846   pg 79
HUSB:  Anders Jensen hmd 
5 CH:
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Peder Nielsen gmd i Ferslov Mark       15 Nov 1846   pg 79 81 83 84
WIFE:  Sidse Pedersdtr
4 CH:  Niels Pedersen  8
     Kirstine Pedersdtr    4
     Anders Pedersen 2
     Peder Nielsen Pedersen  9 wks 
BRO.DAU: ...   = Biorn Larsen gmd i Ferslov
WIFE.BRO: Henrich Pedersen hmd i Roeskilde Mark
wgd: Ole Andersen 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Jens Madsen hmd i Weilebye  14 Jan 1847   pg 83 84 85
WIFE:  Ane Caspersdr
4 CH:  Ane Marie Jensdtr    13
     Lene Kirstine Jensdtr  11
     Karen Margrethe Jensdtr 7
     Hans Jensen       5
BRO:   Mads Madsen hmd i Saebye
wgd: Lars Andersen gmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Karen Jensdtr enke i Ferslov         24 Feb 1847   pg 83
HUSB:  Simon Larsen hmd (dod)
CH:   Maren Simonsdr  = Anders Hansen hmd i Ferslov
     Ellen Simonsdr  = Andreas Andersen i Kyndbye
     Else Simonsdr  = Arved Christiansen i Wenslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Lars Nielsen gl. hmd i Weilebye       29 Apr 1848   pg 86 104 107 109
WIFE:  Inger Jensdtr
3 CH:  myndige
guard: Rasmussen forvalter
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Marie Hartz sal. Jorgensen ( Maren Hartz) i Wellerup Mark    29 Jul 1848  pg 86 87 90 100 104
HUSB:  Niels Jorgensen gmd 
BRO:   Carl Hartz    forpagter i Bernstofs Hovgaard ved Khvn
     Frederich Hartz     ejer af gaarden Kapdrup, 2 miel fra Haderslev
SIS:   Amalie Hartz   = Elgstrom sadelmagermester i Nestved 
     Margrethe Hartz = Christiansen i Apenrode
     Augusta Hartz  ugift i Apenrode
     Johanne Margrethe Cathrine Hartz (dod 21 Aug) i Altona =1. Ballhorn =2. Weinsohn 
      CH: Henrich Bollhorn i Altona, gr.Marienstrase No.33
         Henriette Ballhorn = Sprinekhorn i Altona
     Erne Hartz    enke (dod) = afg. Monsen gaardeier i gaarden Ultang, Frands miel fra Haderslev
      CH: ...   i Apenrade, Flensborg og Haderslev
guard: Jens Larsen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ane Nielsdtr i Wellerup       22 Dec 1848   pg 90 96 104 109/110
HUSB:  Niels Olsen hmd 
2 CH:  Karen Marie Nielsdtr   17
     Ole Nielsen       5
BRO:   Anders Nielsen gmd i Sonderbye
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Christian Christiansen hmd i Wellerup     25 Mar 1849  pg 90 104 109 110
2WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Ane Margrethe Christiansdtr    18 ugift
     Niels Christiansen        15
     Sidse Marie Christiansdtr     13
     Mette Marie Christiansdtr     13
     Maren Christiansdtr        10
     Karen Sophie Christiansdtr    8
     Kirstine Christiansdtr      5
1WIFE:  Ane Marie Nielsdtr (dod)
CH:   Ane Christiansdtr         27 ugift (her BEDSTEMODER: Margrethe Jensdtr enke (dod 1827) = afg. Peder Thomasen
inds i Ordrup)
2WIFE.BRO: Niels Jensen gmd i Wellerup
1WIFE.BRO: Niels Pedersen hmd i Sonnerup
guard: Niels Mortensen gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Niels Pedersen 11 i Ferslov         2 Jul 1849    pg 93 97 104
FADER:  Peder Nielsen gmd i Ferslov (dod - 28 Dec 1846)
MODER:  Sidse Pedersdtr = STEDFADER: Ole Andersen gmd i Ferslov
BRO:   Anders Pedersen 5
     Peder Nielsen Pedersen  3
SIS:   Kirstine Pedersdtr    7
½BRO:  Lars Peder Olsen     1
guard: Biorn Larsen gmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Ole Soren Hartvigsen gmd i Wellerup      31 Jul 1849  pg 93 99 100 109 110
2WIFE:  Kirsten Johansdtr
CH:   Grethe Kirstine Olsdtr 15
1WIFE:  Ane Margrethe Rasmusdtr (dod)
CH:   Rasmus Olsen   26
     Soren Olsen   25
     Ane Margrethe Olsdtr 22 ugift
BRO:   Christen Harvigsen hmd i Ferslov
guard: Niels Soren Rasmussen gmd i Wellerup
wgd: Niels Pedersen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Inger Jensdtr enke i Weilebye        27 May 1850   pg 104 107 109
2HUSB:  Lars Nielsen gl. hmd (dod)
CH:   Bodil Larsdtr  = Anders Olsen hmd i Ferslov
     Sidse Larsdtr  = Hans Andersen inds i Saebye
     Niels Larsen   22
1HUSB:  Jorgen Nielsen hmd i Weilebye (dod)
CH:   Niels Jorgensen hmd i Weilebye
     Marie Kirstine Jorgensdtr (dod) = Hans Christensen hmd i Ostbye
      CH: Jorgen Hansen  4
         Ane Marie Hansdtr 7
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

Peder Jensen parcellist i Wellerup Mark    9 Mar 1850   pg 104?
WIFE:
4 CH:  4 minors 
[Egholm Gods skpr; Book 4 1833-1850; film 41140]

////////////////////////////////////////END Book 4 ////////////////////////////////////////
Book 6 1830-50 

Ane Dorthe Nicolaisdr i N.Hyllinge  26 Apr 1830  pg 2
HUSB:  Frederich Christiansen hmd 
CH:   Nicolai Frederichsen   19
     Karen Marie Frederichsdtr     15
     Ane Sophie Frederichsdtr 12
BRO:   Lars Nicolaisen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Rasmussen ungkarl i N.Hyllinge         16 Feb 1830   pg 2 4
MODER:  ... enke = afg. Rasmus Hansen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ole Hansen hmd i Biltris   15 May 1830   pg 2
WIFE:  Ane Marie Christensdtr (testament 10 May 1816)
wgd: Bernhardt Madsen smed i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Soren Christian Christensen ungkarl 18 i Biltris    19 Mar 1830  pg 2
 (illeg)
MODER:  ...   = Jesper Hansen 
STEDFAD:     Jeppe Hansen i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Soren Jorgensen hmd i N.Hyllinge   15 Jun 1830  pg 2
WIFE:
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Marie Christensdtr i K.Hyllinge         26 Jul 1830   pg 3
HUSB:  Peder Jorgensen hmd 
CH:   Christen Jorgen Pedersen     15
     Peder Pedersen  11
     Jorgen Pedersen 8
     Jens Pedersen  2
SIS:   ... Christensdtr = Anders Nielsen hmd i Jenslov
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Andersen 18 i Biltris          7 Aug 1830    pg 3
FADER:  Anders Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Bendtsdr 22 i K.Hyllinge    14 Aug 1830  pg 3
FADER:  Bendt Jensen hmd 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Maren Jensdtr 15 i Biltris      22 Nov 1830  pg 4 5 10 17
SIS:   Karen Marie Jensdtr
FADER:  Jens Pedersen gmd i Biltris (dod - ?19 Apr 1827)
MODER:  ... (dod - 12 Dec 1820/14 Jan 1821)
MORFAD: Anders Pedersen hmd i Biltris (dod by 14 Feb 1832)
FARBRO: Anders Pedersen gmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Pedersen hmd i N.Hyllinge    21 Dec 1830  pg 4
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Sidse Hansdtr i Biltris       1 Dec 1830    pg 4 14 15
HUSB:  Lars Andersen gmd 
CH:   Anders Larsen  36 gmd i Schibbye
     Kirsten Larsdtr = Peder Larsen unge gmd i St.Karlebye
     Ane Larsdtr   = Jens Nielsen gmd i Kyndbye
     Ellen Marie Larsdtr 23 ugift
BRO:   Hans Hansen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Rasmus Hansen i N.Hyllinge  d.19 Jun 1829/29 Dec 1830    pg 4
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Maren Rasmusdtr (d.21 Jan 1830)
      ILLEG.CH: Jacob    5
     Hans Rasmusen  (d.14 Feb 1830)
     Jens Rasmusen
guard: Ole Sorensen
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Jeppe Nielsen smed ( Jeppe Nielsen ) i Biltris     31 Dec 1830  pg 6
WIFE:  Ane Jensdtr
BRO:   John Nielsen aftaegtsmand i Helsingborg
SIS:   ... Nielsdtr   = Carsten pajiermagersvend i Osholms Pajerfaebriger 
WIFE.CH:     Jens Hansen   hmd i Benderup Old 
guard: Bernhardt Madsen smed i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Niels Mathiasen hmd i Biltris     31 Dec 1830  pg 6 10
WIFE:  Else Kirstine Sorensdtr (= Jesper Hansen i Onsved)
CH:   Karen Marie Nielsdtr 
     Kirsten Nielsdtr
guard: Lars Mathiasen hmd i Weilebye
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Anders Pedersen hmd i N.Hyllinge   8 Jan 1831   pg 7
2WIFE:  Kirsten Hansdtr (=2. Soren Godertsen - signed Soren Giodersen)
CH:
1WIFE:
CH:   Soren Christian Andersen     
     Karen Marie Andersdtr
1WIFE.FADER: sygdom
1WIFE.BRO: Jens Pedersen gmd i N.Hyllinge
2WIFE.FADER: Hans Jensen aftgtsmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Jensen i K.Hyllinge   8 Jan 1831   pg 8
MODER:  ... = STEDFADER: Lars Hansen gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Christensdtr i N.Hyllinge     8 Jan 1831   pg 8
2HUSB:  Niels Truelsen gmd sognefoged 
1HUSB:  Peder Henrichsen 
CH:   Christen Pedersen    34 hmd i N.Hyllinge
     Karen Sophie Pedersdtr 30 ugift
     Kirsten Pedersdtr    26 ugift
     Henrich Pedersen     24
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Jensen ungkarl i K.Hyllinge       pg 8 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Jensen Dreier gmd i Biltris       d.5 Mar 1811/16 Jan 1831     pg 10
CH:   Karen Hansdtr 
     Margrethe Hansdtr - minors (guard: their ½BRO: Jens Hansen gmd i Biltris)
BRO:   Ole Jensen gmd i Kyndelose (dod - by 1831)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Stine eller Judithe Kirstine Christensen sal. Nielsen i Egholm     15 Aug 1831  pg 10
HUSB:  Johannes Nielsen pensionist portner
HEIRS:  myndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Nicolaisen hmd i Biltris     23 Aug 1831  pg 10 12 97
WIFE:  Sidse Larsdtr
CH:   Lars Larsen   2
SODSK.CH: Niels Nielsen gmd i N.Hyllinge
wgd: Lars Jorgensen hendes faestemand 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ole Pedersen hmd i Weilemollehus       22 Sep 1831   pg 10 15 25
2WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Frederich Christian Olsen     7
     Kirsten Olsdtr  5
1WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Peder Olsen   15
     Karen Marie Olsdtr 12½
BRO:   Lars Pedersen hmd i Gjershoy
WIFE.BRO: Jens Pedersen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Nielsen gmd i K.Hyllinge    25 Aug 1831  pg 10 12 15
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Karen Pedersdtr 29 ugift
     Jens Pedersen  25
     Lars Pedersen  22
     Inger Pedersdtr 18
     Maren Pedersdtr 15 or 16
     Ane Marie Pedersdtr 14
wgd: Tolou Mortensen 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Olsen hmd i Weilemollehus       8 May 1830    pg 10 33
 (Fredksbg Amts Laegd 54 - begravet i Wellerup sogn)
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ole Pedersen hmd smed i N.Hyllinge  4 Feb 1832   pg 15
WIFE:
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Larsen gmd i Biltris          22 Jan 1832   pg 15 22 97
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Christopher Pedersen   3
SVOGER: Lars Pedersen gmd i Saebye (?dod by 6 Mar 1834)
WIFE.BRO: Lars Nielsen hmd i Ostbye
guard: Anders Pedersen gmd i Biltris/ aftaegtsmand by 3 Mar 1848
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Jensdtr enke i K.Hyllinge       18 Apr 1832   pg 17 19
HUSB:  Christen Rasmussen smed hmd (dod)
CH:   Jens Christensen     45 boende i K.Hyllinge
     Rasmus Christensen    41 hmd i Wibye
     Karen Sophie Christensdtr = Niels Jensen hmd i Vebye
     Ane Margrethe Christensdtr 28 ugift
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Rasmusdtr i K.Hyllinge     2 Apr 1832   pg 17 19
HUSB:  Christian Pedersen gmd 
CH:   Marie Sophie Christiansdtr    17
     Sidse Kirstine Christiansdtr   15
     Rasmus Christiansen        13
     Boline Christiansdtr   11
BRO:   Frederich Rasmussen hmd i N.Hyllinge
guard: Peder Pedersen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Olsen skraeder hmd i N.Hyllinge      12 May 1833  pg 19 24
WIFE:  Johanne Jensdtr     (=2. Peder Olsen - by 30 Dec 1834)
CH:   Inger Kirstine Hansdtr  7?
     Christen Andersen Hansen     5
     Johanne Marie Hansdtr  3
     Hans Hansen       7 wks 
BRO:   Lars Olsen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Jens Nielsen gmd i K.Hyllinge     17 May 1833  pg 19 20 21 22
2WIFE:  Ane Sorensdtr      (=2. Jens Nielsen - by 24 Dec 1833)
1WIFE:  Ane Nielsdtr (dod)
CH:   Ane Marie Jensdtr (dod)
      CH: Ingeborg Andersdtr    12
         Ane Marie Andersdtr 9
     Karen Jensdtr  = Rasmus Andreasen inds i K.Hyllinge
WIFE.BRO: Hans Sorensen gmd i N.Hyllinge
wgd: Niels Nielsen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Birthe Jensdtr i Biltris      3 Jun 1833    pg 20 22
HUSB:  Peder Andersen Dreier hmd 
CH:   Jens Pedersen  27½
     Birthe Marie Pedersdtr = Lars Hansen tommermand i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Sorensdtr enke i K.Hyllinge   3 Oct 1834   pg 24
HUSB:  Thomas Pedersen hmd (dod)
HEIRS:  myndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Anders Jensen hmd i Weilebye     12 Sep 1834  pg 24 (not in index)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Christen Pedersen hmd i N.Hyllinge      19 Jul 1834   pg 24 26
WIFE:  Abelone Hansdtr
CH:   Peder Christensen    14
     Niels Christensen    11
     Ane Sophie Christensdtr 8
     Hans Christensen     4
BRO:   Henrich Pedersen hmd i N.Hvalsoe
wgd: Niels Pedersen 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Pedersen gmd i K.Hyllinge        30 May 1835   pg 25
WIFE:
HEIRS:  myndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Andersen gmd i Biltris         24 May 1835   pg 25
WIFE:  Christiane Carlsdr
CH:   Anders Larsen  gmd i Schibbye
     ... Larsdtr   = Peder Larsen gmd i Store Karlebye
     ... Larsdtr   = Johan Christopher Nielsen gmd i Kyndbye
     ... Larsdtr   = Ole Hansen hmd i Sonderbye
NOTE: Lars Andersen signed so perhaps this is a probate for his wife??
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Maren Andersdtr enke ( Maren Knudsdtr x'd out) i N.Hyllinge      1 Jul 1835    pg 25 29
HUSB:  Lars Hansen hmd (dod)
CH:   Ane Larsdtr   = Jens Boesen inds i Bjerget ved Roeskilde
     Maren Larsdtr  ugift
     Hans Larsen   42 boende i N.Hyllinge
     Margrethe Larsdtr    (dod) = Jorgen Jorgensen hmd i Vellerup
      CH: Frands Jorgensen     17
         Soren Jorgensen 10
     Kirsten Larsdtr = Peder Sorensen arbeidsmand i Roeskilde
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Kirsten Christiansdtr i Biltris       19 Aug 1835   pg 26 27 29
HUSB:  Jeppe Jensen hmd ( Jeppe Jensen )
CH:   Ane Jepsdtr   = Peder Larsen gmd i St.Karlebye
     Jens Jepsen   17
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Larsdtr i Biltris       10 Sep 1835   pg 26 28 30
HUSB:  Lars Caspersen gmd 
CH:   Ane Larsdtr   ugift
     Kirsten Larsdtr ugift
     Lars Larsen   14
     Ane Kirstine Larsdtr 
     Jens Larsen   10
     Johanne Larsdtr 
     Anders Larsen  5
     Christian Larsen     3
BRO:   Rasmus Larsen hmd i L.Karlebye
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Pedersen tjenestekarl hos Andersen moller i Egholm Molle      10 Sep 1835  pg 26
fra militairler
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Marie Hansdtr i N.Hyllinge        9 Nov 1835    pg 28 52(too dim to read)
HUSB:  Hans Larsen hmd 
CH:   Ane Kirstine Hansdtr   6
? Hans Peter Hansen gmd i Rye?
guard: Niels Nielsen 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Andersen Dreier hmd i Biltris         15 Jan 1836   pg 30
WIFE:  (dod - 23 May 1834)
CH:   Birthe Marie Pedersdtr
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Hansen hmd i Weilemollehus       7 May 1836    pg 30
WIFE:
FADER:  Hans Jensen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Jens Pedersen gmd i K.Hyllinge  pg 30
CH:   Niels Jensen 21 wks 11 Mar 1836    pg 30
MODER:  .... enke = afg. Peder Nielsen gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Sidse Jensdtr i Biltris       2 Jul 1836    pg 31 32
2HUSB:  Peder Jensen unge hmd 
CH:   Peder Knudsen Pedersen  13
1HUSB:  Peder Knudsen hugger hmd i Biltris 
CH:   Ane Marie Pedersdtr   = Jens Pedersen hmd i Bukkerup, Magistrates godset
     Lars Pedersen      35 parcelstet i Herloflille, Ravnstrups gods 
guard: Bernhart Madsen smed i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Olsen parcellist i Biltris   21 Nov 1836  pg 33 (not in index)
WIFE:  Sidse Sorensdtr
CH:   Ane Pedersdtr  24 ugift
     Ingeborg Pedersdtr    22 ugift
     Karen Pedersdtr 18
     Sophie Pedersdtr 17
     Kirstine Pedersdtr    12
STEDFADER: Peder Christensen Bech gmd i Ferslov
WIFE.CH: Peder Jensen (of her 1st marriage)
wgd: Jens Nielsen 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Hansen gmd i K.Hyllinge     18 Dec 1836  pg 34 39
WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   Hans Rasmus Hansen    15
guard: Ole Andersen gmd i K.Hyllinge
wgd: Rasmus Jensen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Andersen gmd i Biltris      8 Mar 1837   pg 35 82 88
CH:   Peder Hansen 
     Anders Hansen  - minors 
BRO:   Lars Andersen gmd i Saebye (dod - by 8 Mar 1837)
     Poul Andersen kraemmer hmd i Saebye (?dod - by 21 Jan 1844)
guard: Jens Olsen hmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Kirsten Hansdtr i K.Hyllinge     13 Apr 1837  pg 35
2HUSB:  Lars Nielsen gmd 
CH:   Ingeborg Larsdtr = Hans Sorensen gmd i N.Hyllinge
     Karen Larsdtr  ugift
     Rasmus Larsen  24
     Erik Larsen   23
1HUSB:  Rasmus Dinesen
CH:   Anders Rasmusen 33 hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Jensen hmd i Biltris     18 May 1837   pg 37
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hans Pedersen  21 i militair tjeneste
     Jens Pedersen  19
     Christen Pedersen    19
     Ane Margrethe Pedersdtr 15
     Christian Pedersen    5
BRO:   Ole Jensen gmd i Biltris 
wgd: Anders Pedersen gmd i Biltirs 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Caspersen gmd i Biltris     6 Jul 1837   pg 39 40 42 44 45 90
WIFE:  (dod)
8 CH:  Ane Larsdtr   19   (= (forlov) Rasmus Willumsen ungkarl - by 15 Jul 1837)
     Kirsten Larsdtr 17
     Lars Larsen   15
     Ane Kirstine Larsdtr 13
     Jens Larsen   11
     Johanne Larsdtr 8
     Anders Larsen  6
     Christian Larsen     4
WIFE.BRO: Rasmus Larsen hmd i L.Karlebye
? Johanne Rasmusdtr enke = afg. Lars Nielsen i L.Karlebye
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Truels Bentsen hmd i N.Hyllinge    29 Sep 1837  pg 43 45
Bodil Nielsdtr enke i N.Hyllinge       12 Oct 1837   pg 44 45
HUSB:  Truels Bentsen hmd (dod)
CH:   Niels Truelsen  gmd sognefoged i N.Hyllinge
     (... - dod)
      CH: Jens Hansen   gmd i Biltris 
     Jorgen Truelsen hmd i Skibbye
     Ole Truelsen   hmd i Nykiobing
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Marie Pedersdtr i Ferslov  4 Aug 1838   pg 46 (not in index)
HUSB:  Jens Larsen hmd 
3 CH:  minors 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Else Hansdtr i K.Hyllinge 11 Jul 1838    pg 46
HUSB:  Jorgen Christensen bodker hmd 
3 CH:  myndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Jens Hansen 22 karlen i Biltris       4 Dec 1838    pg 46 47
FADER:  Hans Jorgensen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Kirstine Andersdtr tjenestepige i Egholm    22 Sep 1838  pg 46
MODER:  Kirsten Hansdtr = STEDFADER: Soren Godertsen hmd i N.Hyllinge (signed: Soren Giodersen)
BRO:   Peder Andersen  16
SIS:   Mariane Andersdtr 15
     Ane Sophie Andersdtr 12
½BRO:  Soren Christian Andersen     29 i N.Hyllinge
½SIS:  Bodil Marie Sorensdtr 8
MORBRO: Niels Hansen hmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Larsdtr i K.Hyllinge, Hyllinge, Roeskilde amt  12 Feb 1838(?1839)   pg 47 48
HUSB:  Peder Nielsen hugger hmd (testament 4 Jun 1813)
no children
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Sorensdtr i K.Hyllinge  24 Feb 1839   pg 48 50
HUSB:  Jens Nielsen gmd udflytter
BRO:   Hans Sorensen  gmd i N.Hyllinge
SIS:   Sidse Sorensdtr enke = afg. Peder Olsen i Veilemollehus 
BRO:   Jens Sorensen  (dod) = ... =2. Hans Simonsen gmd i Weilebye
      CH: Niels Jensen   13 hiemme 
     Anders Sorensen (dod) = ... =2. Rasmus Andreasen hmd i Wenslov Mark
      CH: Ingeborg Andersdtr    17 ugift here
         Ane Marie Andersdtr 15 tiene i Saebye
         Karen Sophie Andersdtr 13 hiemme
         Sidse Andersdtr  12 hiemme
wgd: Peder Jensen i Weilemolle
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Pedersen Skive gartner ( Lars Petersen Skive) i Gieddesdahl    27 May 1839  pg 50 51
CH:   Peder Adolph Skive
guard: Ole Jensen gmd i Biltris / Rasmus Willumsen 
by: Jens Pedersen hmd i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Soren Mathiasen ungkarl i Biltris   19 Feb 1836  pg 30 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Frederich Rasmussen skreadder hmd i N.Hyllinge      1 Feb 1840   pg 53
WIFE:  
CH:   umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Jensdtr i Wellerup   14 May 1840   pg 54 (not in index)
2HUSB:  Niels Mortensen gmd 
CH:   Christen Nielsen     11
1HUSB:  Christen Andersen gmd (dod - 31 May 1827)
CH:   Bodil Christensdtr    = Jens Nielsen gmd i Qvarmlose, Holbeks amt
     Dorthe Marie Christensdtr ugift
BRO:   Peder Jensen unge gmd i Wellerup
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Nielsdtr i K.Hyllinge  29 Sep 1840   pg 56 57
HUSB:  Peder Jorgensen gl. hmd 
3 CH:  Niels Pedersen  7
     Ole Pedersen   5
BRO:   Jens Nielsen udflyttern gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Frandsen K.Hyllinge, ugift recruit af Roeskilde amts 43-203, dod i Garnisons, Khvn     3 Jul 1841   pg 58
(not in index)
FADER:  Frands Nielsen hmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Kirsten Larsdtr i K.Hyllinge    2 Jul 1841    pg 58
HUSB:  Lars Simonsen hmd 
CH:
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Jensen hmd i N.Hyllinge     10 Mar 1841  pg 58
WIFE:
CH:   myndige umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Sophie Andersdtr pigen 15 i Biltris   28 Sep 1841  pg 59
?FADER: Anders Pedersen gmd i Biltris (probably his illeg child?)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Maren Olsdtr pigen 27 i N.Hyllinge  1 Nov 1841   pg 59
FADER:  Ole Sorensen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Bodil Rasmusdtr i N.Hyllinge    24 Jun 1842   pg 59 80
HUSB:  Niels Nielsen gl. gmd 
CH:   Niels Nielsen      23 i Vestindien i Militair tjeneste
     Johanne Marie Nielsdtr  20 ugift
     Ole Nielsen       18
BRO:   Ole Rasmussen gmd i Gievninge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Frands Nielsen hmd i K.Hyllinge    17 May 1842  pg 59 63
2WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jorgen Frandsen 12
1WIFE:  Maren Larsdtr (dod)
CH:   Ane Frandsdtr  (dod) = Jens Larsen hmd i Webye
      CH: ... Jensen    not over 18
         ... Jensdtr   minor
         ... Jensdtr   minor
         ... Jensdtr   minor
     Lars Frandsen  27
     Sidse Frandsdtr = Lars Nielsen inds i Svogerslov
     Karen Frandsdtr = Lars kroemand i Lundhuuskroen, Khvn
     Niels Frandsen  24 tiene i Khvn
     Gunild Frandsdtr ugift tiene i Khvn
guard: Lars Nielsen hmd i Biltris 
wgd: Soren Henrichsen inds i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ole Jensen gmd i Biltris, Saebye, Khvn amt  18 Jul 1842   pg 61 62
WIFE:  Amalie Sorensdtr (testament)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Marie Frederichsdtr tjenestepige hos Jens Pedersen gmd i N.Hyllinge     6 Nov 1842   pg 64
FADER:  Frederich Christian Crane hmd i ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Pedersdtr i K.Hyllinge  24 Jan 1843   pg 65 71
HUSB:  Ole Andersen gmd 
SIS:   Maren Pedersdtr (dod)
      Christian   Erik Andersen  (dod)
          CH:  Ane Eriksdtr   ugift
             Sidse Marie Eriksdtr ugift
             Niels Eriksen  9
             Kirsten Eriksdtr 5
             Maren Eriksdtr  4
             Ane Eriksdtr   3
             Anders Eriksen  3
             Hans Eriksen   2
         Anders Andersen gmd i Wellerup
         Lars Andersen  gmd i Weilebye
         Karen Marie Andersdtr = Peder Larsen hmd i Weilebye
     Ane Cathrine Pedersdtr (dod)
      CH: Lars Jorgensen  hmd i Biltris 
         Karen Jorgensdtr ugift
         Peder Jorgensen boend i K.Hyllinge Skolehuus 
     Ellen Pedersdtr = Jacob Jensen inds i K.Hyllinge
     Sidse Pedersdtr (dod)
      CH: Jorgen Pedersen (dod)
          CH:  Simon Jorgensen hmd i Wenslov Mark
             Kirsten Jorgensdtr     ugift
         Ane Pedersdtr  = Johan Andersen hmd i Weilebye
         Karen Pedersdtr (dod)
          CH:  Ane Pedersdtr  ugift
             Kirstine Pedersdtr    ugift ( Kirsten Pedersdtr )
             Peder Pedersen  13
             Sidse Marie Pedersdtr 11
             Birthe Marie Pedersdtr 7
             Ane Margrethe Pedersdtr 5
             Jorgen Pedersen   3
         Sidse Marie Pedersdtr = Soren Pedersen bodker i Weilebye
         Niels Pedersen  smed i Weilebye
         Lars Pedersen  hmd i Ferslov
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ole Sorensen gmd i N.Hyllinge     28 Jfan 1843  pg 67 68
WIFE:  Margrethe Hansdtr 
CH:   Lars Christian Olsen       36
     Johanne Marie Olsdtr   = Niels Jensen gmd i Jenslov
     Jorgen Olsen       12
wgd: Hans Truelsen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Peder Jorgensen = Karen Nielsdtr gmd i Biltris     26 Feb 1843  pg 71 81 (not in index)
CH:   Dorthe Pedersdtr
     Lars Pedersen 
     Ane Marie Pedersdtr - minors 
guard: Rasmus Willumsen gmd i Biltris / Jens Hansen gmd i Biltris 
(NOTE: this is a changing of guardians?)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Sorensen gmd i N.Hyllinge    7 May 1843   pg 73 97
2WIFE:  Ingeborg Larsdtr
CH:   Margrethe Hansdtr    16
1WIFE:  Margrethe Olsdtr (dod - 24 Nov 1825))
CH:   Ole Hansen    24
     Soren Hansen   20
     Mette Sophie Hansdtr 23 ugift
     Birthe Kirstine Hansdtr 18
guard: Jens Olsen hmd i Skibbye
wgd: Jens Nielsen udflyt gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Kirsten Pedersdtr i N.Hyllinge, K.Hyllinge sogn, Khvn      3 Jun 1843   pg 76
HUSB:  Niels Hansen hmd (testament)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Bodil Henrichsdtr i N.Hyllinge    28 Jun 1843  pg 77 97
HUSB:  Niels Pedersen gmd 
3 CH:  Soren Christian Nielsen 22
     Bodil Nielsdtr  17
     Peder Nielsen  14
BRO:   Soren Henrichsen inds i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Sophie Pedersdtr i K.Hyllinge, Hyllinge, Horns herred, Khvn amt  2 Aug 1844   pg 82
HUSB:  Frederich Ludvig Pedersen hmd (testament 15 Jul 1844) 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Frederikke Sophie Frederichsdtr i K.Hyllinge         27 Apr 1845   pg 83 86 87
HUSB:  Anders Christiansen hmd (? Anders Christensen )
CH:   Kirstine Andersdtr    13
guard: Niels Pedersen gmd i N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Karen Christiansdtr i Biltris        10 Sep 1845   pg 83 93
2HUSB:  Hans Nielsen gmd 
CH:   Jens Hansen   18
1HUSB:  Hans Christophersen gmd i Biltris (dod)
CH:   Kirsten Hansdtr = Ole Nielsen gmd i Biltris 
     Ellen Marie Hansdtr = Christian Ludvig Pedersen hmd i K.Hyllinge
     Ane Hansdtr   27 ugift     (= Hans Rasmus Hansen gmd i K.Hyllinge - by 11 Jun 1846)
½SIS:  ... = Jens Hartvig Rasmussen gmd i Saebye
MODER:  Ellen Hansdtr (dod abt 10 yrs) = Jens Hansen gmd i Saebye
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Simonsen hmd i K.Hyllinge    21 Jun 1845  pg 83 87
CH:   Peder Larsen   (dod)
      CH: Lars Pedersen  i Khvn, myndig
     Jens Larsen   aftaegtsmand i Torstholm ved Saeingelose, Khvn amt
     Ane Margrethe Larsdtr = Soren Larsen hmd i K.Hyllinge
     Ane Larsdtr   = Hans Marcusen tommermand i Roeskilde (? Hans Mathiasen ?)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Christen Hansen gmd i K.Hyllinge   25 Feb 1846  pg 89 92 96 97
WIFE:  Christiane With
3 CH:  Mette Christensdtr    27 ugift
     Hans Christensen     25
     Jens Christensen     19
guard: Christian Pedersen gmd i K.Hyllinge
wgd: Rasmus Larsen gmd i K.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Nielsdtr i Biltris       18 May 1846   pg 90 96
HUSB:  Rasmus Olsen parcellist
5 CH:  3 myndige & 2 umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Lars Andersen gmd i Biltris, Saebye, Khvn amt     31 May 1846  pg 90 91 95 96
WIFE:  Christiane Carlsdr (testament 29 Oct 1841) (=2. Jens Andersen gmd i Biltris - by 5 Sep 1846 - pg 95)
PLEIEDATTER: Sidse Marie Olsdtr 9 (her REL: Anders Larsen gmd i Skibbye)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Mette Marie Olsdtr pigen hos BRO Niels Olsen i N.Hyllinge    30 Jun 1846  pg 95
BRO:   Niels Olsen   hmd i N.Hyllinge
MODER:
SODSK:
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Johannes Olsen huusbeboer i K.Hyllinge     27 Oct 1847  pg 97
 (?fattig?)
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Poul Andersen mollefaster i Egholm Molle       1 Aug 1848    pg 97 103 105 107 109 115
WIFE:  Bodil Knudsen sal. Andersen 
CH:   Cathrine Marie Andersen = Jens Peter Holm moller i Roeskilde
     Ane Marie Andersen    = Wilhelm Kornerup gaardeier af Nygaard ved Roeskilde
     Anders Andersen     19 avlsforvalter i Morup ved Soroe
     Karen Dorthe Andersen  16 ugift
     Mariane Andersen     14    (dobt kaldet: Marie Ane Andersen )
     Knud Andersen      11
REL:   Andreasen godsforvalter i Giershoigaard (? Anders Andersen )
wgd: Petersen forpagter i Lindholm
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Casper Olsen hmd i Biltris      20 Aug 1848  pg 102
WIFE:  Maren Jensdtr
2 CH:  umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Ane Sophie Andersdtr 22 i N.Hyllinge         23 Oct 1849   pg 105
STEDFAD:     Soren Godertsen hmd N.Hyllinge
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Pedersen parcellist pranger i Biltris      21 Aug 1849   pg 105 107
WIFE:
5 CH:  Rasmus Hansen      gmd i Roierup
     Christian Ludvig Hansen gmd i Saebye
     Peder Hansen       tommersvend i Biltris 
     ... Hansdtr       = Hans Nielsen gmd i Biltris 
     Niels Peter Hansen        ungkarl i Biltris 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Jens Hansen gmd i N.Hyllinge    5 Feb 1850    pg 107 114
WIFE:
3 CH:  Hans Jensen   hmd i Giershoi
     Niels Jensen   ungkarl i N.Hyllinge
     Frederich Jensen 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Bodil Olsdtr i K.Hyllinge  20 Sep 1850   pg 114
HUSB:  Jens Madsen gmd 
1 CH:  minor
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Hans Nielsen gmd i K.Hyllinge     7 Sep 1850   pg 114
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   minors 
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

Inger Christiansdtr i N.Hyllinge   12 Jul 1850  pg 114
HUSB:  Christian Andersen hmd 
4 CH:  1 myndige/ 3 umyndige
[Egholm Gods skpr; Book 6 1830-1850; film 41140]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////