HOME & Probate List Fuglebjaerggaard Gods, Soro - Skifteprotokol
  

     Fuglebjaerggaard Gods, Soro - Skifteprotokol
         Book 1 1778-1805 FHL film 41154
         by Aurelia Clemons Sep 2006


Thomas Pedersen Bech kroemand i Fugleberg Kroe     7 Jul 1778   pg 1 5
WIFE:  Frederikke Agneta Harboe
CH:   Bolette Marie Thomasdtr Bech 18
WIFE.1HUSB:   Peder Mathiasen Bruun (dod)
WIFE.CH:     Peder Pedersen Bruun 
guard: Moller procurator birkedommer i Fugleberg
wgd: Ravn birkedommer i Borrenache
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Hans Nielsen hmd slagter i Fugleberg      1 Jul 1779   pg 9
WIFE:  Ane Dorthe
CH:   Ane Marie Hansdtr 5
     Jacob Hansen 2½
guard: Hans Larsen or Jens Larsen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Dorthe Hermansdtr i Fugleberg     13 Oct 1780  pg 18 19
HUSB:  Ole Pedersen gmd
CH:   Inger Hansdtr = Anders Olsen gmd i Sneeslov
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Mette Hansdtr i Fugleberg  13 Oct 1780   pg 22
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   Karen Larsdtr 13
     Peder Larsen 9
     Margrethe Christiane Larsdtr 8
guard: Jens Larsen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Cathrine Bollesdtr i Fugleberg    14 Oct 1780  pg 24 25
HUSB:  Jens Mortensen gmd
BRO:   Hans Bollesen gmd i Sandbye
     Mads Bollesen hmd i Ahrenstoft
SIS:   Karen Bollesdtr = Hans Rasmussen gmd i Kaustrup, Ottestrup gods
     Kirsten Bollesdtr enke = afg. Peder Hansen hmd i Hoem
     Ane Bollesdtr = Christopher gmd i Hoedmsoe/Hietmsoe, alle paa Conradsborg gods
guard: Jens Larsen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Jens Andersen hmd i Fugleberg     1 Nov 1780   pg 28
WIFE:  Birthe Nielsdtr
3 CH:  Niels Jensen 1
     Karen Jensdtr 13
     Kirsten Jensdtr 4
guard: Peder Jensen i Fugleberg
wgd: Jens Larsen
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Folquer Nielsen gmd i Fugleberg    22 Dec 1780  pg 29
WIFE:  Karen Jorgensdtr .        (=2. Knud Larsen )
7 CH:  Niels Folquersen 14
     Christen Folquersen 5
     Jorgen Folquersen 2
     Karen Folquersen 11 
     Kirsten Folquersen 10
     Ane Folquersen 8
     Marie Folquersen 4 wks
BRO:   Peder Nielsen hmd i Fugleberg
? Wolquer Nielsen may be another name for the deceased
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Lars Christensen hmd i Sneeslov    30 Mar 1781  pg 35
WIFE:  Johanne Jensdtr
3 CH:  Mads Larsen 8
     Christen Larsen 3
     Jens Larsen 1
guard: Jens Jensen i Sneeslov
wgd: Jens Sorensen gmd i Sneeslov
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Maren Jensdtr i Benslov   21 Apr 1781   pg 37 38
HUSB:  Jens Hansen inds
FADER:  Jens Jorgensen gmd i Bendslov, Fiurendahls gods
HUSB.BRO: Hans Jorgensen ungkarl tiene i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Helle Hansdtr i Palmevangehuuset   4 Sep 1782   pg 39 40
2HUSB:  Peder Rasmussen
1HUSB:  Peder ...
CH:   Hans Pedersen gmd i Brorup, Forslov gods
     Anders Pedersen (dod - no children)
     Birthe Pedersdtr (dod) = Peder Hemmingsen or Peder Herlufsen smed i Windstrup 
      2CH: Ane Kirstine Pedersdtr ugift tiene i Forslov
         Sidse Cathrine Pedersdtr ugift hiemme
guard: Niels Christensen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Lars Sorensen ungkarl land soldat hos Ole Sorensen gmd i Fugleberg   22 Mar 1785  pg 43
BRO:   Ole Sorensen gmd i Fugleberg
SIS:   Ane Sorensdtr = Niels Nielsen hmd i Fugleberg
     Dorthe Sorensdtr ugift i Fugleberg
guard: Peder Nielsen hmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Kirsten Jensdtr i Fugleberg      15 Apr 1786  pg 47
HUSB:  Iver Christensen hmd
CH:   Jacob Iversen 16
guard: Niels Christensen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Peder Jensen gmd i Fugleberg     25 Mar 1786  pg 49 50
WIFE:  Karen Jensdtr
4 CH:  Kirsten Pedersdtr 19
     Jorgen Pedersen 9
     Niels Pedersen 6
     Jens Pedersen 2
BRO:   Hans Jensen gmd i Fugleberg
wgd: Niels Andersen ungkarl (probably married WIFE)
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Niels Nielsen i Fugleberg  22 Feb 1787   pg 55 113 (see pg 320)
WIFE:  Ane Sorensdtr (dod - 20 Aug 1785)
CH:   Karen Nielsdtr 12    (= Rasmus Mortensen i Gumperup by 1791)
BRO:   Jens Nielsen i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Maren Andersdtr i Fugleberg      8 Mar 1787   pg 66 67
HUSB:  Iver Christensen hmd
CH:   Maren Kirstine Iversdtr 3 wks
guard: Niels Christensen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Margrethe Lange i Fugleberg      1 Aug 1787   pg 68 69
2HUSB:  Wilhelm Cornelius Linsing snedker hmd 
ILLEG.CH:    Johan Petersen Lange inderst i Store Haldagermagle
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Niels Jorgensen gmd i Neblerod    18 Jan 1788  pg 73 74
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Jorgen Nielsen 28
     Hans Nielsen 19
     Rasmus Nielsen 9
     Else Nielsdtr = Ole Andersen gmd i Kielrod, Gunderslevholms gods
FADER:  Jorgen Pedersen i Neblerod, Haldager lille (farm to son unkarl Niels Jorgensen in 1748)
WIFE.BRO: Niels Rasmussen gmd i Winstrup
guard: Thomas Mortensen
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Karen Olsdtr i Fugleberg   10 Dec 1788   pg 84 85
HUSB:  Peder Nielsen hmd skomager
CH:   Ole Pedersen 9
     Niels Pedersen 8
     Jorgen Pedersen 7 wks
     Bodil Marie Pedersdtr 5
     Henricke Pedersdtr 3
REL:   Lars Bondesen hmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Knud Jorgensen = Marie Jacobsdtr gmd i Haldagermagle   10 Jun 1789  pg 86 87 91
(NOTE: she died by 13 May 1789 & he is still living)
HIS.BRO:     Ole Jorgensen gmd i Eskildstrup
     Hans Jorgensen gmd i Esholte
     Erik Jorgensen hmd i Haldagermagle, alle i Gyldenholm gods
     Peder Jorgensen gmd i Hyllerup, Praesten Limso annexgaard
HIS.SIS:     Sidsel Jorgensdtr = Ole Rasmussen hmd i Esholte, Gyldenholms gods
HER.CH: Ane Marie Nielsdtr = Jorgen Poulsen gmd i Haldagermagle, Giaedenholms gods
     Ellen Christiansdtr = gl. Niels Jensen gmd i Halagermagle, Giaedenholms gods
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Hans Jorgensen hmd i Snerslov     5 Mar 1790   pg 92 93
WIFE:  Kirsten Hansdtr
BRO:   ( Christopher Jorgensen - dod)
      CH: Jorgen Christophersen gmd i Sneslov
         Sidse Christophersdtr = Knud Jensen gmd i Agerlose
     ( Ole Jorgensen - dod)
      CH: Jorgen Olsen inderste i Lund, Gunderslovholm gods
         Karen Olsdtr = Niels Issachsen inderst i Hollose
         Maren Olsdtr = Peder Sorensen inderste hos Peder Hansen i Reinstrup
SIS:   Ane Jorgensdtr (dod) = Mathias Nielsen i Ryeholmshuuset, Forslov gods
      CH: Christopher Mathiasen 22
         Niels Mathiasen 17
         Maren Mathiasdtr 28
         Ellen Mathiasdtr 26
         Sidse Mathiasdtr 24
         Ane Marie Mathiasdtr 20
         Mette Mathiasdtr 18
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Jens Larsen gmd i Fugleberg      14 Dec 1789  pg 94 108
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Lars Jensen 12
     Jorgen Jensen 10
     Jacob Jensen 5
BRO:   Ole Larsen gmd i Fugleberg
WIFE.FADER: Peder Jorgensen gmd i Ravneberg
guard: Ole Sorensen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Kirsten Olsdtr i Fugleberg  6 Apr 1790   pg 97
HUSB:  Ole Larsen gmd
CH:   Jacob Olsen 26
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Anders Berentsen hmd i Fugleberg   10 Jun 1790  pg 100 102 105
WIFE:  Maren Olsdtr
SIS:   Inger Berntsdtr (dod)
      CH: Peder Jensen gmd i Fugleberg
         Jens Mortensen gmd i Fugleberg
         Hans Mortensen hmd i Snaeslev
         Ane Marie Jensdtr = Anders Jorgensen hmd i Fugleberg
     Karen Berntsdtr (dod)
      2CH: Jorgen Christophersen gmd i Snaeslev/Sneeslev
         Sidse Christophersdtr = Knud Jensen gmd i Arlose/Arense
½SIS:  Maren Berntsdtr (dod)
      3CH: Niels Pedersen gmd i Arlose
         Kirsten Pedersdtr = Jens Sorensen hmd i Fugleberg
         Maren Pedersdtr = Hans Jensen hmd i Snaeslev/Sneslov
?    Margrethe Henrichsdtr = Anders Nielsen hmd i Sneslov
     Inger Pedersdtr (dod) = Christen Sorensen hmd i Sneslov = 2. ...
      CH: Soren Christensen 8
         Maren Christensdtr 10
         Ane Christensdtr 3
         Karen Christensdtr 1
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Ole Pedersen inds i Fugleberg     27 Dec 1790  pg 103
WIFE:  (dod)
CH:   Ane Olsdtr 7½
WIFE.BRO: Hans Jensen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Kirsten Olsdtr i Fugleberg  27 Dec 1790   pg 106
HUSB:  Ole Larsen gmd
CH:   Jacob Olsen 27
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Maren Hansdtr i Fugleberg  12 Nov 1804   pg 109 153 157
HUSB:  Ernst Hansen Smed hmd
CH:   Knud Ernstsen 7
FADER:  Hans Jorgensen i Esholt
HUSB.1WIFE: Karen Pedersdtr (dod - 10 Dec 1793)
HUSB.CH:     Hans Ernstsen
     Axel Ernstsen 24
     Peder Ernstsen (dod 2 yrs ?)
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Wilhelm Cornelius hmd snedker i Fugleberg   25 Jan 1791  pg 110
WIFE:  Marie Kirstine Solomonsdtr
CH:   Kirstine Marie Corneliusdtr 7½
guard: Hans Jensen gmd i Fugleberg
wgd: Klyver forvalter Frurendale
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Maren Pedersdtr i Palmevangehuuset  13 May 1791  pg 112
2HUSB:  Peder Rasmussen hmd
CH:   Johan Philob Jacobsen i Nysoe
     ... Jacobsdtr = Peder Hansen Bech i Halagergaarde
     Thomas Andersen Bomholt i Nestved
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Lars Hansen gmd i Fugleberg      15 Feb 1792  pg 114 -118
WIFE:  Karen Nielsdtr
BRO:   Niels Hansen hmd i Arlose, Forslov gods
SIS:   Dorthe Hansdtr = ... i Slagelse
WIFE.BRO: Jens Nielsen gmd i Fugleberg
guard: Knud Larsen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Christen Jensen gmd i Bendslev    29 May 1792  pg 119 122
WIFE:  Sidse Hansdtr
4 CH:  Lars Christensen 22 hiemme
     Hans Christensen 20 tiene i Benslov
     Christopher Christensen 17 hiemme
     Ellen Christensdtr 24 tiene i Suldinge Molle
WIFE.SVOGER: Jens Hansen hmd i Eggerslovmagle
guard: Henrich Hansen gmd i Benslov / Ole Sorensen i Fugleberg
wgd: Hans Jensen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Kirsten Hansdtr i Sneeslev  19 Sep 1792   pg 120
HUSB:  Hans Jorgensen hmd
SIS:   ... Hansdtr (dod)
      CH: Jens Sorensen 25 hmd i Haarslov
BRO:   ( Hans Hansen - dod pg 92?)
      CH: Hans Hansen 25 ungkarl tiene i Bendslov
         Anders Hansen 24 i Teenestofte
         Jorgen Hansen 18 tiene i Bendslov
         Christopher Hansen 14 tiene i Bendslov
         Karen Hansdtr 20
         Kirsten Hansdtr begge hiemme
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Peder Nielsen hmd i Fugleberg     6 Mar 1793   pg 124
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Karen Pedersdtr 18 tiene i Lund
     Sidse Pedersdtr 8
     Peder Pedersen newborn
guard: Thomas Christophersen i Fugleberg
wgd: Ole Sorensen i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Rasmus Jorgensen gmd i Fugleberg   15 May 1793  pg 126 -132
2WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Peder Rasmussen 14
     Ane Marie Rasmusdtr 11 or 18
1WIFE:  
CH:   Inger Marie Rasmusdtr 23 tiene i Fugleberg
guard: Hans Jensen gmd i Fugleberg
wgd: Niels Christensen gmd i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Karen Pedersdtr i Fugleberg      12 Oct 1793  pg 133
2HUSB:  Erentz Hansen smed or Ernst Hansen or Erentz Samuelsen
CH:   Hans Erentsen 20 tiene i Khvn
     Peder Erentsen 17
     Axel Erentsen 14
1HUSB:  Axsel Olsen
CH:   Rasmus Axelsen 30 smed i Lille Haldager/Haldagerlille
     Lars Axselsen 27 smedsvend tiene i Khvn
     Marie Kirstine Axelsdtr 23 hiemme
guard: Anders Pedersen i Fugleberg / Lars Hansen i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Margrethe Jensdtr i Fugleberg     d.26 Apr/12 May 1794  pg 144 145
HUSB:  Ole Sorensen gmd
CH:   Sidse Olsdtr 12
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Helvig Jensdtr i Kokholmshuset    13 Feb 1795  pg 147
HUSB:  Peder Jensen hmd
CH:   Sidse Pedersdtr 19 tiene i Koummerup
     Johanne Pedersdtr 16 tiene Jacob Hansen i Benslov
     Jens Pedersen 14 tiene hos Jacob Hansen
     Hans Pedersen 8 tiene i Hyllested
guard: Villads Hansen hmd i Kockholmshuset
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Niels Jacobsen hmd i Bendslev     18 Apr 1796  pg 148
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Jacob Nielsen 30
     Lars Nielsen 27
     Hans Nielsen 25
wgd: Anders Olsen gmd i Bendslov
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

Peder Andersen hmd i Fugleberg    15 Sep 1799  pg 150 -152
WIFE:  Kirsten Folquarsdtr
CH:   Maren Pedersdtr fodt by 9 Jun 1800
FADER:  Anders Pedersen hmd i Fugleberg
wgd: Knud Larsen i Fugleberg
[Fuglebjaerggaard Gods, Soro - skifteprot; Book 1 1778-1805; FHL film 41154]

////////////////////////////////////////END OF ESTATE ////////////////////////////////////////