HOME & Probate List Grevskabet Langeland Register til Faesteprotokollen
  

     Grevskabet Langeland Register til Faesteprotokollen
     1699-1846 FHL film 517634
      by Aurelia Clemons Feb 28, 2008

 Navn          Hvorfra           Faestested         Forrige Faester         Dato      Folio
A.P. Haugaard      Exam Jurist i Longelse   jord i Longelse 2000    Hans Rasmussen gaard      6 Feb 1832   3
Abraham Heine                    Byggerplads i Snode     Hans Olsen           20 Jun 1830  402
Adam Jochumsen      Hennetved          hus Frellesvig       Mads Hansen Skomager      22Jun 1700   9
Adolph Wengel      Rgmtskirrug         sted Tranekaer som han bebor                9 Oct 1819   173
Agnes Marie Eggers    pottemgr Eggers enke    hus Tranekaer        forv Weskers enke        16 Aug 1821  218
Albert Andersen     gmd Hesselbjerg       byggegrund i Hesselbjerg                  30 May 1733  295
Albert Jensen      hmd i Simmerbolle      gaard i Kulepile      Niels Olsen           1 Jun 1772   205
Albert Jensen      hmd i Simmerbolle      gaard i Kulepile      nyt faestebrev         15 Dec 1798  1
Albert Jensen      i Kulepile         hus sammested No.8     fad: Jens Albretsen       24 Feb 1835  97
Albert Jorgensen                   grd i Clausebolle No.6   Hans Jacob Christensen     5 Apr 1842   286
Albert Madsen      i Hesselbjerg        byggested i Hesselbjerg & Michel Madsen grd         21 Jun 1734  3
Albert Madsen      ridekarl Tranekaer     nyt hus m.jord i Trankr   Hans Gregersen som afstod jord 25 Dec 1804  214
Albert Pedersen     hmd i Vindeby        nyt hus i Herslev                      29 Dec 1744  40
Albert Scheel      forvalter af Tranekaer   sted Tranekaer       inspektor Larsen        1 May 1801   123 (see 66 next)
Albjerg Sigvart Pedersen fra Tidselholt gods     hus i Stoense        Marcus Rasmussen        3 Jan 1790   359
Alsing Hans Jorgensen  hmd i Gl.Skrobelev     jord i Gl.Skrobelev                     23 Jan 1813  426
Anders Andersen     fra Haugbolle        Molle i Hesselbjerg     Frederich Jensen +, = enken   24 Jan 1798  52

Anders Andersen                   Ejendomsgrd i Logelse 174a fad: Anders Pedersen & bro Rasmus Andersen 16 Jan 1748  56
Anders Andersen                   B.Hesselbjerg        Hans Jensen           11 Jul 1801  128
Anders Andersen (Moller) Hesselbjerg         hus Hesselbjerg       Frederich Iversen        30 Sep 1828  324
Anders Andersen     moller i Hesselbjerg    Bryggeplads Hesselbjerg   Lars Knudsen          20 Jun 1830  405
Anders Andersen     skovfoged          hus Snage No.9 han bebor                  7 Jun 1831   437
Anders Andreasen                   hus i Lykkeby        fad: Andreas Rasmussen     9 Aug 1783   325
Anders Blegholm                   hus i Stengade       Hans Nielsen +         4 Nov 1783   325
Anders Christensen                  hus i Helsned        Hans Mortensen +, = enke Maren Nielsdtr 14 Aug 1737    18
Anders Christensen    soldat           hus i Helsned & jord    Andersen Mortensen +      8 Oct 1737   18
Anders Christensen                  hus i Humble                        20 Jan 1777  241
Anders Christensen    hmd i Lejbolle       grd Boetofte 1776      sted?fad: Anders Christophersen 24 Oct 1798  27
Anders Christensen                  hus i Illebolle                       27 Oct 1799  69
Anders Christophersen                grd i Strandby       fad: Christopher Andersen +   1 May 1774   215

Anders Ejlertsen     af Kaedeby         Smedeste i Kaedeby No.18  ...+, = enken          5 Nov 1783   401
Anders Frolich      pa Tranekaer avlsgrd    jord & hus i Corsebolle No.1m                7 Apr 1815   466 & 338 i naeste
Anders Frolich      pa Tranekaer avlsgrd    jord i Tranekaer No 1cc   forpgtr Andersen        5 Jun 1818   135
Anders Hansen      Drejo            Vaaning pa Birkholm     Anders Rasmussen, Jacob Rasmussen 8 Apr 1700  7
Anders Hansen                    Bolig i Tryggelev      Morten Pedersen Vaever+, =enke Kirsten Lauritsdr 5 May 1700  8
Anders Hansen                    hus i Clausebolle                      6 Jun 1708   33
Anders Hansen      Tryggelev          grd som han bebor                      1 May 1719   172
Anders Hansen      Rudkobing          Vejrmolle i Haugbolle    Hans Lauritsen         1 May 1723   293
Anders Hansen      Skrobelev          grd i Fuglsbolle      Gotfred Bonde+ =enken      5 Jun 1725   320
Anders Hansen (Felding) Botofte           sted i Botofte       fad: Hans Felding+       24 Jul 1731  413
Anders Hansen      Lokkeby           grd i Lokkeby        Hans Pedersen          16 Oct 1732  423
Anders Hansen      tjent under Tranekaer    faergestd i Skodsbjerg   Claus Sorensen + =enke     29 Oct 1732  423
Anders Hansen                    hus i Snode         Jorgen Jorgensen +       18 Oct 1747  48
Anders Hansen                    hus i Simmerbolle      Christen Lassen         6 Jan 1756   124

Anders Hansen                    grd i Herslev        Lars Nielsen +         19 Jun 1761  146
Anders Hansen                    hus i Steengade       Hans Nielsen +         26 Feb 1763  159
Anders Hansen      fra Helsned         grd i Hesselbjerg      Laurs Mortensen +        1 May 1774   238
Anders Hansen      fra Helsned         grd i Hesselbjerg      Lars Mortensen +        1 May 1774   714
Anders Hansen                    hus i Hesselbjerg      Christen Laursen        10 Jan 1777  230
Anders Hansen (Lundegaard)              nyt hus Sondenbro                      24 Jan 1799  45
Anders Hansen      af Tryggelev        hus i Nordenbro       Lars Nielsen          1 Oct 1799   64
Anders Hansen      af Birkholm         sted Birkholm        fad: Hans Andersen +      11 Jun 1800  113
Anders Hansen      af Faebech         hus Faebech - gl & ny    fad: smed Hans Olsen +     1 Aug 1800   114
Anders Hansen      af Brandsby         grd Grandsby        mod: Hans Eggertsens enke    4 Nov 1806   245
Anders Hansen      af Ristinge         boel Hesselbjerg      bodker Mads Rasmussen      blank
Anders Hansen      af Spodsbjerg        sted Bagenkop        Niels Madsen + = enken     31 Dec 1810  358
Anders Hansen      af gl.Skrobelev       grd gl.Skrobelev      Jacob Nielsen + = enken     12 Oct 1815  31
Anders Hansen      af Simmerbolle       hus Simmerbolle       mod: Peder Hansen enke     7 Apr 1815   462
Anders Hansen      Smed            hus Faebech No.34      Hans Andersen enke +      30 Jul 1816  71
Anders Hansen      af Ristinge         grd Ristinge No.11     Gotfred Hansen         25 Sep 1818  159
Anders Hansen      af Sondenbro        hus Sondenbro No.76     Rasmus Johansen enke      2 Oct 1820   181
Anders Hansen      hmd Ristinge        parcel Ristinge       Hans Madsen enke        16 Aug 1821  234
Anders Hansen      af Allerup         grd Sondenbro No.14a-b   Jens Andersen Korse       26 Feb 1823  252
Anders Hansen (Kroger)  af Rifbjerg         grd Rifbjerg        fad: Hans Gotfredsen Kroger   18 Apr 1825  281

Anders Hansen (Garnbinder)                            nyt hus Ristinge        16 May 1829  349
Anders Hansen                    boel i Hesselbjerg No.19  Hans Andersen          28 Jan 1840  230
Anders Madsen Hansen                 hus & smedie i Simmerbolle No.13 smed Hans Mads Pedersen enke 10 Jul 1840   237
Anders Jacob Hansen   af Hesselbjerg       hus samme sted No.25    mod: Hans Jacobsen enke     28 Dec 1835  130
Anders Henrichsen    Ennebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   18     
Anders Henrichsen                  grd i Stoense        Jorgen Gotfredsen+       12 May 1757  133
Anders Jacobsen     Korsebolle         ½ grd i Korsebolle     fad: Jacob Andersen       26 Mar 1702  28
Anders Jacobsen     ½ gmd Korsebolle      2.halvprt af grd i Korsebolle fad: Jacob Andersen     11 Mar 1710  45
Anders Jacobsen     Frellesvig         hus i Frellesvig      Peder Nissen +         26 Dec 1729  379
Anders Jacobsen     * i Hov           sted pa Hov         fad: Jacob Madsen        9 Apr 1789   356
Anders Jacobsen     af Hov (skovopsynsmd)    Hollanederihus i Stejtehauge bro: Hans Jacobsen      6 Jan 1790   355
Anders Jacobsen (Aasmolle) soldat fra Fyn      hus Lykkeby         svigerfad: Peder Thomasen    21 Apr 1813  440
Anders Jensen      Skaro            hus & jord pa Birkholm   Jens Christensen + = datter   28 Feb 1718  93
Anders Jensen      Snode            grd i Snode         Lars Olufsen          5 Jan 1729   358
Anders Jensen                    ½ grd i Karsebolle     Rasmus Knudsen         16 Mar 1733  432
Anders Jensen                    grd i Kadsebolle      Rasmus Knudsen +        12 Jan 1737  16

Anders Jensen (Korse)  af Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Jens Korse         20 Dec 1772  353
Anders Jeppesen     gmd i Tullebolle (1737)   grd i Faebech        Mads Rasmussen (overtog grd i Tullebolle) 4 Jan 1743   33
Anders Jeppesen     af Longelse         grd i Ristinge       Hans Jensen +          4 Apr 1787   430
Anders Johansen     bodker Tryggelev      hus i Tryggelev       mod: Johan Andersen enke    17 Mar 1812  396
Anders Jorgensen     Vindeby           grd i Ristinge       Jens Lauritsen +        4 Oct 1706   21
Anders Jorgensen     Skrobelev          grd som han bebor                      1 May 1719   89
Anders Jorgensen                   grd i Helletofte      Jorgen Jeppesen         10 Nov 1752  100
Anders Jorgensen                   grd i Boetofte       Hans Lausen +          20 Jul 1762  154
Anders Jorgensen                   ½ grd i Longelse      fad: Jorgen Rasmussen      12 Apr 1770  201
Anders Jorgensen     af Skrobelev        hus Frellesvig (1787)    Christen Christensen + =enken  27 Oct 1798  15
Anders Jorgensen                   boel Birkholm        Hans Jensen flyttet til Drejo 17 Dec 1808   317
Anders Jorgensen     af Lykkeby         grd Hesselbjer No.4     Mads Madsen enke        29 Oct 1831  465
Anders Jorgensen     af Leibolle         hus sammesteds No.24, 36  mod: Jorgen Pedersen enke+   27 Aug 1839  206
Anders Nielsen Jorgensen (Skov.) af Osterby     grd Vesterby No.1      Jorgen Jensen + = enken     20 Dec 1828  334
Anders Ole Jorgensen   af Longelse         jordlod Sveltekrogen Longelse pastor Ostrup        7 Jun 1831   436

Anders Lauritsen     Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   130
Anders Larsen                    hus i Herslev        Rasmus Hansen +         16 Sep 1738  21
Anders Larsen                    grd i skrobelev       fad: Lars Andersen       20 Jul 1769  193
Anders Larsen (Thoer)                nyt hus Sondenbro                      30 Dec 1802  168
Anders Larsen                    hus i Leibolle No.27, 36  Hans Christophersen Gudbjergs enke  23 Aug 1844   388
Anders Madsen      Tryggelev          ode Byggegrund i Tryggelev                 28 Jan 1705  10
Anders Madsen                    hus i Haubolle       Peder Knudsen +         5 Apr 1752   98
Anders Madsen                    grd i Lykkeby        Lars Jensen           16 Feb 1766  181
Anders Madsen (Pelle)  gmd i Vindeby        3 hus i Vindeby       bebor af Hans Larsen, Iver Johansen & Fiinn Hansen 10 Aug 1769198
Anders Madsen                    hus i Stoense        fad: Mads ...          8 Jan 1783   357
Anders Mathiasen     Tranekaer          grd som han bebor                      1 May 1719   37
Anders Mikkelsen                   grd i Tranekaer       Gotfred Jensen         8 Jan 1748   51
Anders Mogensen     Lindelse          sted i Lindelse       Niels Nielsen          8 Oct 1700   12
Anders Mogensen     af Pederstrup        kober grd i Pederstrup   mod: Mogens Rasmussen enke   19 Dec 1831  498
Anders Mortensen     Strandby          ½ grd som han bebor                     1 May 1719   49
Anders Nielsen      Snode            grd i Snode         Jens Andersen          17 Mar 1703  46
Anders Nielsen                    grd i Illebolle       Rasmus Albretsen+ =enken    22 Nov 1711  61

Anders Nielsen      Skrobelev          grd i Skrobelev       stedfad: Jens Pedersen +    27 Sep 1728  352
Anders Nielsen      Botofte           grd i Faebaek        Rasmus Andersen         3 Jan 1729   357
Anders Nielsen      Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   122
Anders Nielsen                    grd i Nordenbro       Niels Andersen         24 Jul 1763  165
Anders Nielsen      af Windeltorp        grd Windeltorp       fad: Niels Andersen       30 Nov 1798  102
Anders Nielsen      af Nordenbro        sted Bagnkop        Peder Nielsen          30 Dec 1802  169
Anders Nielsen      Stengade          grd Tullebolle       Ole Clausen + =enken      3 Aug 1804   202
Anders Nielsen      af Leibolle         grd Leibolle        fad: Niels Andersen       7 Apr 1815   474
Anders Nielsen      af Leibolle         grd Leibolle        fad: unge Niels Andersen    25 Sep 1818  160
Anders Nielsen      af Leibolle         grd Clausebolle No.9, 27  Gotfred Rasmussen + =enke    23 Sep 1839  199
Anders Nielsen                    hus i Lindelse No.18    Mads Jeppe Nielsen + =enke   6 Sep 1839   223
Anders Nielsen                    hus i Kjaedeby No.45    Peder Christensen        28 Jul 1845  421
Anders Pedersen     * Stoense          grd i Stoense        Niels Hansen          18 Mar 1705  12
Anders Pedersen     Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   4
Anders Pedersen     af Lejbolle         grd Lejbolle        Niels Egelykke         29 Dec 1798  36
Anders Pedersen     af Tranekaer        4 huslodder i Botofte                    22 Dec 1801  141
Anders Pedersen     * Dolbyevad, Resen     hus Leibolle        Niels Flindts enke       3 Aug 1808   305
Anders Pedersen (Bruun) af Botofte         grd Botofte No.9      fad: Peder Hansen Bruun+    2 Feb 1829   338

Anders Rasmussen     Botofte           sted i Botofte       fad: Rasmus Andersen      31 Mar 1701  31
Anders Rasmussen     Perregaard, tjenestekrl   grd i Stengade       Ejler Jorgensen         2 Jun 1725   319
Anders Rasmussen                   Boet i Tryggelev (1742)   Hans Jorgensen +        14 Jan 1748  54
Anders Rasmussen     af Longelse         grd i Torpe         Peder Clausen          22 Jan 1783  336
Anders Rasmussen     af Illebolle        hus i Skrobelev       ... Sergent           6 Apr 1786   336
Anders Rasmussen     af Nordenbro        hus i Tryggelev       Hans Christian Hansen +     3 Jan 1790   438
Anders Rasmussen                   grd Helletofte       Rasmus Mathiasen        1 May 1799   34
Anders Rasmussen     af Herslev         nyt hus Clausebolle No.7b                  31 Dec 1810  356
Anders Rasmussen                   Tvillinghuset Tranekaer No.13 Frederich Christensen +   7 Jun 1831   434 or 439
Anders Rasmussen                   boel i Illebolle No.9b   Hans Larsen Simmerbolle+ =enke 12 Dec 1843  371
Anders Salomonsen                  sted i Tranekaer      Mathias Moller =datter     11 Nov 1735  9
Anders Spinder      Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   15
Anders Stephensen    Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   159
Anders AEroeboe                   hus i Tryggelev       fad: ...            21 Dec 1734  5
Andreas Andersen     af Faebaek         grd i Snode         Thomas Christensen +      19 Jul 1779  288
Andreas Andersen     af Teglbraenderhuset i Corsebolle hus i Leibolle    Mogens Andreasen + =enke    8 Sep 1810   347
Andreas Andersen                   hus Lykkeby         fad: Anders Andersen      22 Dec 1812  410

Andreas Andersen                   hus Lykkeby No.15      fad: Anders Andreasen      28 Dec 1812  416 & next 373
Andreas Andersen     af Humble          grd Humble         svigermod: Hans Hansen enke   28 Jun 1826  295
Andreas Christian Andersen bodker i Tranekaer    hus Strandby        moller Christen Jacobsen    4 May 1816   52
Andreas Christian Andersen bodker i Tranekaer    hus Tranekaer No.19 4b   Peder Brok +          23 Jun 1817  114
Andreas Carstensen                  Reinebjerghuset       Niels Hansen +         8 Jan 1783   309
Andreas Godfredsen    slagter af Lokkeby     jord Hestehauge ved Trankaer                1 Aug 1804   202
Andreas Gotfredsen    hmd slagter i Hestehauge ved Tranekaer grd Botofte   Hans Peder Andersen       30 May 1812  396
Andreas Jensen                    hus i Ennebolle       Johan Jorgensen & hustru    18 Feb 1753  104
Andreas Larsen                    hus i Tranekaer No.1r    Frederich Nielsen Roger + =enke 7 Jun 1831  455
Andreas Mogensen                   hus i Lejbolle       fad: Mogens Jorgensen      18 Jan 1763  157
Andreas Nielsen     gmd Stryno         grd Helsned No.9      gmd Mikkel Nielsen Helsned   18 Aug 1799  106
Andreas Pedersen     Nordenbro Magleby      i Nordenbro Magleby     Peder Rasmussen Waever     4 Apr 1701   32
Andreas Pedersen                   hus i Nordenbro No.1b    Jorgen Hansen Bonde + =enke   21 Sep 1842  299

Andreas Poulsen     teglbraender        hus ved Korsebollegd    Mathias Tommesmd        19 Dec 1727  344
Andreas Rasmussen                  hus i Stengade       Jorgen Hjulmand +        19 Sep 1761  144
Andreas Simonsen     af Longelse         hus gl. Skrobelev      svigerfad: Jacob Jensen     22 Jan 1813  425
Christen Madsen Angelboe               grd i Tryggelev       Hans Knudsen          2 Feb 1777   248
Christen Rasmussen Angelboe Tryggelev        grd som han bebor                      1 May 1719   171
Hans Christensen Angelboe  af Norreballe      grd i Norreballe      fad: Christen Madsen Angelboe  1 Mar 1804   192
Peder Angelboe                    grd i Humble        Oluf Andersen +         26 Oct 1753  102
Anna ...         Longelse          jord i Longelse       = Christian Pryty praest ( Peder Hansen Smed) blank
Anna ...         (e.e. Gregers Knudsen )   hus i Svallebolle (1737)                  6 Sep 1748   78
Anna Christensdtr    (e.e. Mads Larsen )     hus i Ristinge       Erik Jensen enke        9 Nov 1829   363
Ane Cathrine Christensdtr (e.e. matros Jorgen Carlsen Bog) Ristinge hus i Ristinge svig.mod: Carl Bogs enke  2 Feb 1814   461
Ane Christina Hansdtr  Nordenbro          hus i Nordenbro       fad: Hans Lauritsen +      20 Apr 1725  318
Ane Hansdtr e.e. Niels Olsen af Bastemore      jord Hov                          7 Apr 1815   8
Ane Iversdr       Kassebolle         hus i Kassebolle      Rasmus Skraeder (indf 1719)   9 Jun 1715   76
Ane Jorgensdtr                    hus i Tullebolle      Rasmus Mikkelsen enke      11 Aug 1710  49

Ane Christine Larsen   g.Christiaenssaede     Bodstrup sogn                        26 Mar 1820  248 251 176
Ane Christine Larsen   g.Christiaenssaede     jord i Snaremarken     forpgtr Andersen        10 Sep 1821  249
Ane Mikkelsdtr & Karen Mikkelsdtr          hus i Kadeby                        30 Dec 1760  93
Ane Cathrine Nielsdtr  Humble = Hans Pedersen   sted i Humble        fad & svig.fad: Niels Jacobsen Degn +  29 Aug 1724 311
Ane Sophie Pedersdtr   e.e. skraeder Peder Schnell hus i Tranekaer       Mathias Falenkamp        19 Dec 1735  10
Annichen ...       e.e. Casper Dichmand    hus i Bankegrd, Snode    Jorgen Nielsen         27 No 1709   42
Anthon Andersen                   hus i Fodslette       Christopher Skomager +     11 Jul 1763  167
Frederich Antonny    kammertjener Tranekaer   Fryggelev Molle                       15 Feb 1817  109
Antoni Ludvigsen                   grd i Herslev        Mads Skomager          25 Mar 1721  263
Arent Madsen       * Nordenbro-Magleby     grd i Nordenbro-Magleby   Hartvig Meyer          8 Oct 1700   12
Jens Pedersen Auhboe   af Haugbolle        nyt hus i Herslev                      31 Dec 1798  105
Axel Knudsen       Faebak           grd som han bebor                      1 May 1719   35
Jens Hansen Bang     af Tranekaer        hus i Botofte        Peder Pedersen         13 Feb 1819  162
Jens Andersen Barfoed  af Rudkobing        hus Litsemose        Hans Jensen           6 Feb 1810   341
Christen Nielsen Basse  af Tryggelev        grd Nordenbro        Hans Larsen Viemands enke =dtr 21 Jul 1797  89

Hans Christensen Basse                hus i Nordenbro No.41    Hans Pedersen Basse       29 Sep 1834  56
Hans Pedersen Basse   af Nordenbro        hus i Nordenbro       Christen Larsen Bye       30 Sep 1828  320
Hans Rasmussen Basse   Tryggelev          grd i Tryggelev       fad: Rasmus Hansen Basse+    8 Dec 1728   354
Niels Basse                     hus i Sondenbro NO.80    Lars Rasmussen Rojle      23 Aug 1844  392
Christen Bay       af Simmerbolle       grd i Simmerbolle No.7   Niels Gotfredsen+ =enke     29 Sep 1834  71
Hans Jensen Bay     af Rifberg         grd i frellesvig No.4a   Hans Rasmussen enke       29 Sep 1834  70
Jens Hansen Bay     fra Illebolle        grd i Herslev        Hans Pedersen +         16 May 1769  192
Jens Jensen Bay     af Herslev         grd i Herslev        fad: Jens Bay +         27 Mar 1786  382
Jens Jorgensen Bay    staldkarl Tranekaer     hus Botofte No.23-35f    fad: Jorgen Jensen Bay     27 Dec 1805  224 see next prot
457
Jens Larsen Bay                   grd Kulepile No.1 6b 10b  fad: Lars Hansen Bay      26 May 1845  413
Lars Jensen Bay     af Herslev         grd i Herslev No.11     mod: Jens Jensen Bays enke   28 Dec 1835  119
Christian Bech      Frellesvig         sted                            1 May 1719   58
Theodorus Bech      pa Bjerrebygaard      kobt Ejendomsgd i Bjerrebyegaard, Tullebolle  foraeldren+ 12 Oct 1771  252
Jorgen Andersen Benlove af Hov           hus i Hov No.1       Ditlov Hoghs enke +       19 Jul 1825  285
Bendix Rasmussen                   hus i Longelse den gl.Skole (1740)             2 Mar 1748   61

Bernt Hartvigsen     Soegaard tjenestekarl    grd i Sondenbro       Gotfred Bonde          16 May 1724  308
Bernt Joensen                    hus i Tryggelev       Anders Madsen Vester (ind 1719) 21 May 1717  175
Bernt Jorgensen     Illebolle          ½grd i Illebolle      stedfad: Rasmus Lauritsen    31 Mar 1701  30
Bernt Jorgensen                   sted i Ristinge       Hans Christensen + =enke    22 Dec 1707  26
Bertel Christensen                  grd i Helsned        Jens Rasmussen         10 May 1764  170
Bertel Christensen                  grd i Helsned        Jens Rasmussen         5 Jan 1765   174
Bertel Christensen    af Tryggelev        hus Tryggelev No.33     fad: Christen Jensen Moller   22 Jun 1811  367
Jorgen Nielsen Bild   Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   16
Hans Christian Birk   af Rudkobing        hus i Lindelse       Hans Christian + =enke     23 Aug 1734  4
Niels Hansen Birkholm  gmd i Stryno        boelsted pa Birkholm    fad: Hans Nielsen        29 Sep 1834  80
Birthe Jacobsen     e.e. Mads Hansen Post    grd Nordenbro NO.10     fad: Jacob Nielsen       20 Jun 1830  103
Rasmus Christensen Bjerg               grd nye Krobelev No.7a 4b  Hans Hansen enke        16 Dec 1823  267
Jorgen Pedersen Blad   skolemester, Magleby    hus i Nordenbro                       12 Dec 1711  66
Anders Blegholm                   hus i Stengade       Hans Nielsen +         4 Nov 1783   325
Christian Hansen Blegholm              grd i Botofte        Thomas Mathiasen        27 Nov 1699  3
Mikkel Blegholm     Tullebolle         hus i Tullebolle      Jorgen Madsen (indf 1719)    20 Jan 1717  51

Henrich Christensen Blegholm Rudkobing       grd i Torpe         Mads Pedersen Pelle+ =dtr    20 Oct 1731  415
Jorgen Blegholm     kirkeskriver Tranekaer   krohold & jord i Tranekaer                 30 Apr 1708  blank
Rasmus Mikkelsen Blegholm              hus i Tullebolle      Claus Schults enke       13 Apr 1707  23
Stephen Hansen Blegholm               grd i Frellesvig      Soren Eriksen +         2 Apr 1763   162
G. Blom         fuldmaegtig Rudkobing    hus i Kulepile       Peder Christensen enke     29 Sep 1813  445
G. Blom         fuldmaegtig Rudkobing    jord i Kulepile       distr jaeger Heegaard      12 Oct 1815  33
Bodil Christensdtr    Kaedeby           hus i Kaedeby        (indf 1719)           14 Apr 1711  141
Bodil Christensdtr    Kaedeby           hus i Kaedeby                        15 Apr 1711  54
Bodil Larsdtr      Nordenbro          hus som hun bebor                      1 May 1719   193
Christen Hansen Boen   Nordenbro          ½ grd i Nordenbro      fad: Hans Madsen Boen+     20 Jun 1731  409
Christen Hansen Boen   af Nordenbro        nyt hus i Nordenbro                     16 Dec 1747  49
Hans Madsen Boen     Magleby           hans iboende 1/4 grd Blaesenborg              17 Apr 1711  58
Hans Madsen Boen     Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   186
Jens Hansen Boen     af Nordenbro        grd i Nordenbro       bro: Christen Hansen      29 Dec 1743  37
Peder Boen                      hus i Tranekaer       Claus Vaever          8 Jan 1783   307
Hans Hansen Boesgaard  Skrobelev Boesgaard     grd som han bebor                      1 May 1719   85
Niels Boesgaard     studiosus af Skrobelev   grd Haugaard i Longelse   Frederich Andersen + =enke   6 Apr 1815   465

Hans Jacob Thomasen Boesgaard prokurator, Skrobelev jord i Skrobelev & Longelse No.4a 7b fad:         1 Sep 1820   193
Hans Jacob Thomasen Boesgaard prokurator, Skrobelev hus i Gl.Skrobelev     Niels Nielsen +         16 May 1829  351
Hans Jacob Thomasen Boesgaard prokurator, Skrobelev hus i Gl.Skrobelev No.26 29 Jens Pedersen +        7 Jun 1831   450
Hans Jacob Thomasen Boesgaard prokurator, Skrobelev kober jord i Longelse    fra Hans Rasmussen gaard    6 Feb 1832   2
Rasmus Rasmussen Boesgaard              ½grd i Skrobelev      stedfad: Niels Thomasen +    20 Jan 1777  217
Thomas Nielsen Boesgaard gmd i Skrobelev       jord i Skrobelev                      6 Apr 1815   465
Trine Boesgaard     af Longelse         Byggeplads i Longelse    Mads Henrichsen Peirups enke  20 Jul 1833  35
Boje Bojesen                     jord i Hov                         7 Apr 1815   4
Boje Bojesen       i Lohals          jord fra Nygaard      Jens Larsen           13 Feb 1819  165
Boje Bojesen       baadforer fh hmd i Hou   Bryggeplads Vestervaenge Hou Christian Wilhjelm      3 Nov 1836   145
Mickel Bolderin     Skarpretter         hus i Clausebolle      Hans Christian Geltzer +    18 Sep 1736  14
Boldermann        musiker           hus Tranekaer No.30a som han bebor             24 Feb 1820  174
Christen Godtfredsen Bonde gmd Tryggelev      grd i Lindelse       Claus Mikkelsen (indf 1719)   14 Sep 1717  106
Gotfred Bonde      Lindelse          grd i Sondenbro       Peder Henrichsen        30 Jan 1720  234
Hans Bonde        fh gmd           hus Helsned         Hans Christensen        16 Aug 1739  23
Hans Hansen Bonde    af Nordenbro        nyt hus Nordenbro (1796)                  18 Aug 1800  116

Jens Hansen Bonde    gdfaester i Tryggelev    grd i Lindelse (1721)    Christen Gotfredsen +      14 Jan 1735  6
Jens Hansen Bonde    af Nordenbro        hus Nordenbro No.1b     mod: Hans Hansen Bondes enke  7 Jun 1831   440
Jorgen Michelsen Bonde  gmd Humble         sted i Hou         Hans Pedersen          9 Nov 1720   255
Rasmus Gotfredsen Bonde               hus Nordenbro No.55     fad: Gotfred Hansen Bondes enke 7 Jun 1831  441
Rasmus Rasmussen Borre  Magleby           Ode grd i Hennetved     Anders Lauritsen (indf 1720)  12 Sep 1701  125
Christian Hansen Brandt Clausebolle         grd i Clausebolle      fad: Hans Christiansen Brandt + 6 Aug 1804  203
Hans Brandt       praest Lindelse       grd i Illebolle       Kalle Olufsen          2 Sep 1701   36
Hans Christiansen Brandt               grd i Klavsebolle      Jorgen Nielsen +        10 Jan 1761  142
Hans Larsen Broch    fh gmd I Illebolle     hus i Illebolle                       14 Mar 1731  1
Jesper Nielsen Broch   Illebolle          grd i Lindelse       Jens Madsen           28 Feb 1720  236
Lars Hansen Broch    i Helsned          nyt hus i Helsned                      1 Oct 1748   79
Lars Madsen Broch                  hus i Illebolle       bro: Rasmus Madsen Broch+    16 Aug 1814  450 (se pg 29 next)
Morten Broch                     grd i Tranekaer       Jens Christensen        25 Feb 1760  141
Peder Mortensen Broch                hus Tranekaer (1793)    Niels Skraedder+ =enke     15 Dec 1798  27
Rasmus Lauritsen Broch  Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   123

Rasmus Madsen Broch   af Illebolle        hus i Illebolle       mod: Mads Larsen Brochs enke  21 Jul 1813  433
Niels Christensen Broemand  hmd Illebolle      2 jordlod i Illebolle    selv Mads Hansen        29 Apr 1817  104
Peder Christensen Broemand  af Osterby       boel Vindeby No.4      Rasmus Hansen          25 Sep 1818  142
Peder Hansen Broemand                sted i Stoense       Hans Pedersen Broemand     12 Feb 1743  34
Anders Pedersen Bruun  af Botoft          grd Botofte No.9      fad: Peder Hansen Bruun+    2 Feb 1829   338
Christen Jensen Bruun  af Vindeby         grd Vindeby No.1      mod: Jens Christensen Bruuns enke 1 Mar 1809 322
Christian Henrich Rasmussen Bruun          grd i Lindelse No.6     mod: Rasmus Bruuns enke     10 Sep 1817  119
Hans Bruun                      grd Sondenbro        Jens Christensen + =enke    25 Sep 1818  143
Hans Nielsen Bruun                  grd i Skrobelev       Knud Olsen +          7 Oct 1737   18
Hans Pedersen Bruun                 ½ faergested i Spodsbjerg med hus Andreas Hansen =enke   20 Nov 1752  100
Jacob Rasmussen Bruun  Helsned           grd som han bebor                      1 May 1719   144
Jacob Rasmussen Bruun  gmd Helsned & Peder Rasmussen Hesselbjerg grd i Hesselbjerg Jr Andersen Drost & son Rasmus Jorgensen 14 Mar 1725 317
Michel Madsen Bruun                 Byggegrund i Sondenbro                   22 Jul 1720  248
Morten Jensen Bruun   Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   180

Niels Ollufsen Brun                 ½grd i Fuglsbolle      fad: Olluf Rasmussen Brun    26 Apr 1746  44
Olluf Rasmussen Brun   Ejendoms gmd        i Fuglsbolle 1723      Christen Ryemand+, son Niels Ollufsen Brun overtager ½grd 26 Apr
1746 44
Peder Rasmussen Brun   Lindelse          grd Lindelse        Rasmus Nielsen enke (fstbrv)  9 Sep 1700   10
Rasmus Brun                     grd i Lindelse       Jens Larsen +          16 Apr 1757  182
Rasmus Rasmussen Brun  af Lindelse         grd Herslev No.5      Bendix Rs+ =enke        11 Sep 1804  204
Christen Pedersen Bodker gmd Illebolle        grd i Herslev        Laurits Christensen       15 Jun 1703  1
Christen Pedersen Bodker Herslev           grd som han bebor                      11 May 1719  114
Hans Jensen Bodker    hmd i Stengade       jord i Stengade No.8a    gmd Hans Nielsen        5 Jun 1818   130
Jens Jensen Bodker    af Nordenbro        hus Nordenbro No.36 84   fad: Jens Jensen Bodker     7 Jun 1831   429
Jens Sorensen Bodker   Tranekaer          grd i Lejbolle       Christen Johansen Tommermand  16 Mar 1730  386
Joen Nielsen Bodker                 hus i Stoense        Hans Andersen          9 Nov 1713   7
Mads Bodker       hmd i Humble        hus i Helsned        Peder Christensen enke +    11 Feb 1798  93
Mads Andreasen Bodker  hmd ved Asoe teglvaerk   jord Tranekaer                       25 Sep 1818  137
Mads Nielsen Bodker   Havbolle          hus i Havbolle       Hans Thomasen          3 May 1724   307
Peder Bodker       Humble           hus i Humble        Elisabeth Hartvigsdr      12 Dec 1724  313
Carl Bogh                      hus i Ristinge       Jorgen Andersen         7 Nov 1783   428
Jorgen Carlsen Bog    matros hmd i Ristinge    hus enke Ane Cathrine Christensdtr svigermod: Carl Bogs enke 1814    461

Hans Larsen Boghave   af Ennebolle        grd i Ennebolle       Christen Jacobsen +       1777      283
Mads Nielsen Boghave   af Longelse         grd Nordenbro No.7     Lars Carstensen+ =enke     9 Dec 1811   385
Hans Bogvad       skovrider Tranekaer     hus Tranekar som han bebor                 25 Jan 1813  424
Jesper Larsen Bonlokke  Longelse          grd i Sondenbro       Bernt Harvigsen         12 Jan 1729  360
Niels Bonlokke      Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   26
Borge Andersen      af Sondenbro        grd Sondenbro        svigerfad: Mads Michelsen & son Niels Madsen 12 Oct 1815 18
Jonas Pedersen Borkop  degn i Snode        Claus Schotte                        22 Mar 1728  348
Niels Larsen Baagoetofte af Humble          grd i Hesselbjerg      Hans Rasmussen enke       17 Dec 1838  190
Carl Bog                       hus paa Ristinge      Jorgen Andersen         7 Nov 1783   428
Carl Fich        skolelaerer i Simmerbolle  hus i Simmerbolle No.14   Mads Pedersen          29 Dec 1831  462
Carl Hansen       af Longelse         hus i Spodsbjerg      svig.mod: Peder Thosings enke  4 May 1816   62
Carl Knudsen                     hus Longelse                        27 Feb 1799  58
Carl Christian Gotfred Weber skovrider ved Perregrd grd Birgittesminde nu Frederiksgave ved Frellesvig No.1b&c 7 Nov 1816   79
Carsten Christensen                 hus i Nordenbro       Peder Vintapper +        6 Apr 1761   145
Carsten Hansen      af Helsned         hus Helsned No.18      Hans Hansen Tambour       11 Sep 1828  310
Carsten Jensen                    grd i Sondenbro       Christen Jensen +        24 Apr 1739  23
Carsten Johansen     af Kiedeby         hus i Kaedeby        fad: Johan Iversen       12 Jan 1779  399
Carsten Pedersen     Magleby           ½grd i Magleby       stedfad: Hans Larsen      18 Jul 1705  8

Carsten Pedersen     ½gmd i Magleby       2 ½prt grd i Magleby    stedmod: Hans Lauritsens enke  22 Dec 1707  28
Carsten Pedersen     Sondenbro          grd som han bebor                      1 Mar 1719   198
Carsten Rasmussen    af Haubolle         hus i Haubolle hen bebor  fad:              5 Aug 1748   77
Casper Dichmand     hus enke Annichen ...    Bankegrd i Snode      Jorgen Nielsen         27 Nov 1709  42
Casper Otto Grambroe                 hus i Tranekaer       Laurits Andersen        1 May 1724   309
Cathrine         enke af Willum Willumsen  hus Lejbolle hun bebor                   1 May 1719   26
Cathrine         Vindeby e.e. Ludvig     hus i Vindeby h.bygget                   1 Feb 1734   2
Cathrine Stephensdtr                 grd i Botofte        bro: Mogens Casper Stephensen  30 Mar 1726  327
Charlotte Amalia Wardinghausen -Hov, = Erik Eriksen & mod Marie Dorthe -Frihedsbrev sted i Hov         25 Mar 1710  46
Christen Albrektsen   Hesselbjerg         ½grd i Hesselbjerg     bro: Jeppe Albrechtsen     30 May 1723  295
Christen Andersen    Snode            ½ ode grd i Snode      Mads Krog            15 Sep 1701  38
Christen Andersen                  grd i Fuglsbolle      fad: Anders Mikkelsen /bro: Mikkel Andersen 16 Dec 1702  45
Christen Andersen    Fuglsbolle         grd som han bebor                      1 May 1719   102
Christen Andersen    * i Kaedeby         faar Frihedspas                       8 Dec 1772   207
Christen Andersen                  grd i Hagenby        Henrich Pedersen + =enke    20 Dec 1772  208
Christen Andersen    af Lejbolle         grd i Snode         Niels Hansen +         26 May 1773  253

Christen Andersen                  grd i Hesselbjerg      fad: Anders Stephensen     20 Jan 1777  240
Christen Andersen    i Haugbolle         nyt hus Herslev                       27 Oct 1798  6
Christen Andersen    af Sondenbro        grd Sondenbro gl. & ny   Niels Larsen Jydes enke Karen Christensen 11 Dec 1801   150
Christen Andersen    af Longelse         grd Longelse No.5      mod: Peder Henrichsen enke+   15 Sep 1807  282
Christen Andersen    af Hesselbjerg       jord i Illebolle No.9d   fra Lars Pedersen gaard     12 Oct 1815  25
Christen Andersen                  hus i Trellesvig No.23a 26 Claus Madsen enke        6 Sep 1841   271
Christen Andersen                  hus i Ristinge No.16    Anders Hansen Garnbinders enke 6 Sep 1841   268
Christen Bay       af Simmerbolle       grd i Simmerbolle No.7   Niels Gotfredesen+ =enke    29 Sep 1834  71
Christen Christensen   Bagenkop          hus i Bagenkop       Mads Lydriksen         20 Apr 1708  212
Christen Christensen   Bagenkop          hus i Bagenkop       Mads Lydriksen         20 Apr 1708  29
Christen Christensen   Hennetved          sted i Herslev       Jens Madsen           17 Mar 1720  240
Christen Christensen                 hus i Bagenkop       fad: Christen Clausen      28 Jun 1720  247
Christen Christensen   af Herslev         hus i Helsned        Jens Rasmussen Brun       4 Jan 1739   21
Christen Christensen   ladefoged i Brollykke    grd i Ristinge       Jorgen Nielsen =dtr       20 Aug 1772  207
Christen Christensen                 hus i Lindelse       Hans Andersen +         1 May 1774   211
Christen Christensen   af Tryggelev        grd i Nordenbro       Christen Hansen + =enke     2 Apr 1782   441
Christen Christensen   af Kaedeby         ejendomssted i Kaedeby   fad: Christen Jensen      13 Dec 1787  404
Christen Christensen   af Bagenkop         hus i Bagenkob       fad: Christen Jorgensen     17 Aug 1789  461
Christen Christensen                 hus i Humble        Christen Jorgensen + =enke   24 Jan 1799  51
Christen Christensen                 sted Bagenkop 1774     fad: Christen Clausen      5 Sep 1799   59

Christen Christensen   hmd i Humble        jordlod i Humble                      7 Sep 1801   126
Christen Christensen (Thor) af Lindelse       hus i Lindelse       fad: Christen Christensen Thor 17 Mar 1812  391
Christen Christensen   af Illebolle        hus i Clausebolle      svig.fad: Claus Mikkelsen    30 Jul 1816  373
Christen Christensen   af Ryddepletten       hus Frellesvig       Claus Rasmussen =kones sis.dtr 25 Sep 1818  147
Christen Christensen   af Simmerbolle       hus Simmerbolle No.15c   Jochum Henrich Nissen      16 Aug 1821  231
Christen Christensen                 hus i Frellesvig No.16   Claus Rasmussen enke +     6 Sep 1839   221
Christen Christensen                 hus i Kulepile No.9     Peder Rasmussen Skraeder    30 Aug 1843  347
Christen Christensen                 hus i Haugbolle No.27    Hans Madsen Tambours enke    30 Aug 1843  360
Christen Christensen   af Fodslette        hus i Kjaedeby No.30 56m  Peder Jacobsen enke       28 Dec 1835  129
Christen Christophersen Botofte           sted i Botofte       Knud Nielsen          20 Dec 1723  300
Christen Christophersen paa Tranekaer        hus i Aasoe No.1B 1A A   svigfad: Soren Pedersen     10 Feb 1835  92
Christen Clausen     Bagenkop          hus Bagenkop        stedf: Peder Thomasen      26 Mar 1702  28
Christen Clausen (Harre)               hus i Tranekaer       Peder Smed +          10 Nov 1725  323
Christen Clausen     Stryno           grd i Herslev        Oluf Pedersen          20 Mar 1728  347
Christen Clausen     Skrobelev          hus i Krobelev       Rasmus Larsen +         18 Dec 1728  355
Christen Eriksen                   hus i Magleby                        30 Apr 1708  30
Christen Eriksen                   grd i Boetofte       fad: Erik ...          27 Jun 1762  153
Christen Eriksen                   grd i Hesselbjerg No.2   Gotfred Hansen         12 Dec 1802  165
Christen Frederichsen                hus i Stoense        Niels Larsen          8 Jan 1783   286
Christen Gotfriedsen   gmd Tryggelev        ½grd i Tryggelev      Hans Pedersen Lollik      26 Mar 1701  30

Christen Gotfredsen                 ½grd i Tryggelev      Niels Jeppesen +        8 May 1710   46
Christen Gotfredsen (Bonde) gmd Tryggelev      grd i Lindelse       Claus Mikkelsen         14 Sep 1717  106
Christen Gregersen                  hus i Lejbolle                       8 Jan 1783   291
Christen Hanibalsen   af Helsned         hus i Helsned        Hans Christensen        9 Aug 1783   409
Christen Hansen (Blegholm)              grd i Botofte        Thomas Mathiasen        27 Nov 1699  3
Christen Hansen     Simmerbolle         grd i Simmerbolle      mod: Karen Pedersen e.e. Hans Lauritsen 1 Mar 1701 22
Christen Hansen                   grun pa Brikholm      (indf 1719)           17 Sep 1706  92
Christen Hansen     Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   33
Christen Hansen     Botofte           grd som han bebor                      1 May 1719   44
Christen Hansen     Simmerbolle         grd som han bebor                      1 May 1719   74
Christen Hansen     Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   129
Christen Hansen     Bagenkop          sted som han bebor                     1 May 1719   211
Christen Hansen                   grd i Kaedeby        Poul Markusen +         16 Apr 1724  306
Christen Hansen     Kaedeby           1/6 grd i Kaedeby      Jorgen Jensen          8 Apr 1728   350
Christen Hansen     Frellesvig         grd i Frellesvig      Christian Bech         23 Jun 1728  351
Christen Hansen     snedker Rudkobing      sted i Humble        Laurits Madsen + =enke     9 Dec 1728   355
Christen Hansen     Tranekaer          grd i Kulepile       Jorgen Pedersen         10 Jan 1729  358
Christen Hansen     Bagenkop          hus i Bagenkop       fad: Hans Christensen      9 Mar 1729   366
Christen Hansen     Longelse          grd i Longelse       Lars Christensen & Ole Jorgensen With 27 Mar 1731  405

Christen Hansen (Boen)  Nordenbro          ½grd i Nordenbro      fad: Hans Madsen Boen +     20 Jun 1731  409
Christen Hansen (Lollik) Bagenkop          hus i Bagenkop       Hans Christensen        22 Jun 1731  412
Christen Hansen                   grd i Vindeby        Jens Pedersen          12 Mar 1733  2
Christen Hansen     i Frellesvig        sted i Frellesvig      Christian Beck         3 Feb 1736   11
Christen Hansen                   grd i Snode         Mads Krog            27 Dec 1736  16
Christen Hansen     fra Kulepile        hus i Boetofte       Hans Andersen          16 Mar 1737  16
Christen Hansen                   hus i Nordenbro       fad: Hans Christensen +     14 Jan 1739  22
Christen Hansen (Boen)  af Nordenbro        nyt hus i Nordenbro                     16 Dec 1747  49
Christen Hansen                   hus pa Ristinge       Jens Jensen Boen +       21 Feb 1748  60
Christen Hansen     af Haugbolle        grd i Haugbolle       fad: Hans Ditlevsen       1 May 1757   87
Christen Hansen                   grd i Sondenbro       Hans Hansen Jeppesen +     1 Jun 1763   164
Christen Hansen                   grd i Nordenbro       Hans Jensen +          12 Dec 1767  199
Christen Hansen     af Brandsby         grd i Helsned        Rasmus Christensen       12 May 1770  203
Christen Hansen     hmd i Longelse, fodt Spodsbjerg ae 21                          23 Apr 1776  225
Christen Hansen     i Sondenbro         hus i Sondenbro       Christen Pettersen       20 Jan 1777  251
Christen Hansen     af Sondenbro        grd i Sondenbro       Hans Hansen Jeppesen      20 Jan 1777  254
Christen Hansen     smedesvend i Hennetved   Smedehus i Frellesvig    Jorgen Smed           8 Jan 1783   324
Christen Hansen     af Kaedeby         hus i Kaedeby        Christen Rasmussen       4 Nov 1783   401
Christen Hansen     * Boetofte         grd i Longelse       svig.fad: Niels Hansen     3 Jan 1787   351
Christen Hansen (Piil)  af Humble          grd i Humble        fad: Hans Piil         26 Oct 1789  397

Christen Hansen     hmd af Oure, Fyn      hus i Bagenkop       skipper Niels Nissen      1 Mar 1790   462
Christen Hansen     af Ristinge         grd i Ristinge       Jens Michelsen + =enke     29 Oct 1798  473
Christen Hansen     af Strandby         hus Strandby        Jens Albrethsen         1 May 1800   101
Christen Hansen     i Nordenbro         hus Nordenbro        Mads Christen Loth+ =enke    21 Feb 1806  233
Christen Hansen     af Stryno          grd Stryno         Gome Larsen           23 Dec 1812  412
Christen Hansen     af Nordenbro        hus Sondenbro        Rasmus Larsen + =enke      12 Oct 1815  17
Christen Hansen     skovfgd i Illebolle     jordi Illebolle                       12 Oct 1815  27
Christen Hansen     af Gundesgrd, Lejbolle   grd Lejbolle        fad: Hans Jorgensen       12 Oct 1815  36 166
Christen Hansen     af Stengade         hus nye Skobelev No.21   Hans Jorgensen Alsing      29 Apr 1817  106
Christen Hansen     af Lykkeby         jordlod +Ladehus Tranekaer skytten Lissan & Peder Brok   23 Jun 1817  115 308
Christen Hansen     af Gundersgaarde      grd Gundersgaarde, Lejbolle No.8 fad: Hans Jorgensen    24 Jun 1819  180
Christen Hansen     af Botofte         jord Botofte                        9 Oct 1819   169
Christen Hansen     gmd Haugbolle        grd Klaeso, Herslev     Hans Jacobsen          13 Dec 1819  163
Christen Hansen     huslejer i Tevleso     jord i Botofte No.11c                    1 Sep 1820   185 308
Christen Hansen     af Kaedeby         jord i Kaedeby                       1 Sep 1820   192
Christen Hansen (Post)  af Tryggelev        hus Tryggelev        Iver Thomasen Daugaard     1 Sep 1820   196
Christen Hansen (Smed)  Ristinge          nyt hus Ristinge                      1 Oct 1820   212
Christen Hansen                   hus Botofte         Lars Hansen           7 Jul 1823   257

Christen Hansen     gmd Kaedeby Haes.      grd Lindelse No.8      Christian Mikkelsen       27 Jul 1831  459
Christen Hansen                   parce i Lykkeby No.6    Rasmus Mikkelsen Vaever     20 Oct 1838  183
Christen Hansen                   hus i Ennebolle No.15a   Rasmus Andersen         6 Sep 1839   226
Christen Hansen                   grd i Clausebolle No.11   Knud Hansen Snedkers enke+   5 Dec 1842   322
Christen Hansen                   hus i Steengade No.2a    mod: Hans Nielsen enke +    30 Aug 1843  348
Christen Madsen     af Kaedeby         hus Kaedeby No.3b 5l    Soren Ditlevs enke+ jord fra mod: Hans Svendsen enkes grd 4 May
1816 55
Christen Henrichsen                 hus i Faebaek        Peder Jacobsen         8 Jan 1783   295
Christen Hansen Henrichsen af Haugbolle       hus Ristinge No.17     Mikkel Madsen          29 Oct 1831  468
Christen Hexen & son Lars Christensen  Herslev   grd som de bebor                      1 May 1719   115
Christen Iversen     gmd iKorsebolle       ½grd i Lejbolle       Morten Rasmussen        1 Sep 1719   226
Christen Jacobsen                  hus i Korsebolle      Niels Hansen Rogn+ =enke    5 Nov 1709   42
Christen Jacobsen    hmd Korsebolle       hus i Lejbolle       Hans Olufsens enke       11 Mar 1722  283
Christen Jacobsen                  ½grd i Helletofte      Jorgen Jeppesen         16 May 1743  35
Christen Jacobsen                  grd i Ennebolle       fad: Jacob Andersen +      6 Feb 1754   109
Christen Jacobsen                  grd i Kaedeby        Christen Rasmussen +      21 May 1770  blank
Christen Jacobsen                  hus Sondenbro No.75     Anders Larsen Thor       28 Aug 458   458
Christen Jensen     Tullebolle         ½grd i Tullebolle      Kiert Jorgensen +        30 Mar 1700  6
Christen Jensen                   grd i Sondenbro       fad: Jens Jensen        29 Dec 1711  63

Christen Jensen                   hus i Nordenbro       Jens Gotfredsen         30 Apr 1714  195
Christen Jensen     Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   200
Christen Jensen                   hus & Slotsmollen, Tranekaer                16 Jan 1763  157
Christen Jensen     skomager i Humble      hus i Humble        Jens Hoy            20 Jan 1777  231
Christen Jensen                   hus i Tryggelev       Rasmus Pedersen         7 Jan 1783   434
Christen Jensen (Brun)  af Vindeby         grd Vindeby No.1      mod: Jens Christensen Bruns enke 1 Mar 1809  322
Christen Jensen     af Skrobelev        grd i Rifbjerg No.8     Rasmus Hansen + =enke      29 Sep 1834  73
Christen Jensen     af Sondenbro        grd sammested No.18a    stedfad: Hans Henrichsen Bruun 3 Jul 1838   167
Christen Jensen                   grd i Haugbolle No.5a    Hans Jacobsen          31 Dec 1840  251
Christen Jeppesen    af Hesselbjerg       grd Hesselbjer No.9     mod: Jeppe Nielsen enke     1 Aug 1809   329 & next 213
Christen Jeppesen    gmd i Hesselbjerg      Byggeplads i Hesselbjerg No.37 Christian Henrich      29 Oct 1831  461
Christen Johansen    Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   204
Christen Johansen    soldat           grd i Lejbolle       Conrad Mejer          24 Oct 1725  322
Christen Johansen    af Nordenbro        hus Nordenbro        Jens Rasmussen Kraemer     7 Jan 1804   185
Christen Johansen                  hus i Kjaedeby No.5a 56n  Hans Peder Hansen + =enke    22 Aug 1840  245
Christen Jorgensen                  grd Herslev         fad: Jorgen Pedersen Guldborre 11 Nov 1699  3
Christen Jorgensen    Herslev           hus i Herslev        Jorgen Pedersen         1 Feb 1701   19
Christen Jorgensen    Bagenkop          hus i Bagenkop       fad: Jorgen Christensen +    29 May 1701  33
Christen Jorgensen    Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   32

Christen Jorgensen    af Faebaek         sted i Longelse       Hans Sorensen          12 Jan 1779  345
Christen Jorgensen                  hus i Tryggelev       Christen Clausen        29 Jan 1799  54
Christen Jorgensen (Smed)              hus & smedie i Clausebolle No.21 fad: smed Jorgen Christophersen 15 Sep 1802  162
Christen Jorgensen    af Sondenbro        nyt hus Lilla Hesselbjerg Mark               17 Dec 1817  82
Christen Jorgensen    slagter           hus gl.Skrobelev No.25   Mads Christensen Larsen     20 Jun 1830  395
Christen Jorgensen    skomager i Longelse     jord i Sdr Longelse No.24  fad: Christian Jorgensen    29 Sep 1834  60
Christen Jorgensen                  hus i Tvillingehaugen, Steengade No.10a Hans Nielsen    28 Aug 1846  471
Christen Jeppesen Jorgensen             hus i Kaedeby No.27     Soren Thomasen enke       27 Aug 1839  216
Christen Knudsen     af Tryggelev        hus i Ostenskov No.30    Lars Jorgensen + =enke     28 Dec 1833  50
Christen Lauridsen    Magleby           hus i Magleby        Morten Pedersen Skraeder    25 Sep 1699  2
Christen Lauridsen    Ristinge          Baltyersbolig i Ristinge  Mads Hansen           26 Jan 1700  5
Christen Lauridsen    Kaedeby           grd i kaedeby        fad: Laurits Christensen    2 Feb 1701   20
Christen Lauridsen    Ennebolle          grd i Ennebolle       mod: Karen Christensdtr     19 Oct 1711  60
Christen Laursen     Ennebolle          grd som han bebor                      1 Jun 1719   18
Christen Lauridsen    Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   162
Christen Laursen     Tryggelev          grd i Tryggelev       Christen Pedersen + & hustru  21 Sep 1720  249
Christen Larsen     Simmerbolle         hus & jord i Simmerbolle  Erik Eriksen +         13 Jan 1724  301
Christen Larsen                   hus i Kaedeby        Hans Jensen +          27 Jul 1736  14

Christen Larsen                   grd i Vesterby       Jens Hansen +          14 Jan 1748  55
Christen Larsen                   sted i Hesselbjerg (1742) Peder Rasmussen +        14 Nov 1748  70
Christen Larsen     Kaedeby           grd i Kaedeby (1733)    Peder Wild +          28 Apr 1748  71
Christen Larsen     i Lejbolle         grd i Lejbolle       fad: Laurs Thomasen       20 Jan 1777  267
Christen Larsen                   grd i Tryggelev       fad: Christen Larsen      7 Jan 1793   465
Christen Larsen                   grd i Lejbolle       nyt fastebrev ud        10 Jan 1777  blank
Christen Larsen                   grd i Lejbolle       fad: Lars Thomasen       21 Dec 1798  36
Christen Larsen     af Nordenbro        hus Nordenbro        svigermod: Jens Hansen Krogs enke 4 May 1816 49
Christen Larsen     af Nordenbro        hus Nordenbro No.43     svigerfad: Peder Rasmussen Larsen 30 Jul 1816    75 370
Christen Larsen     af Lindelse         hus Herslev No.47      svigermod: Frederich Hansen enke 29 Dec 1817  125
Christen Larsen                   grd Herslev No.6      fad: Lars Christensen      6 Feb 1830   377
Christen Larsen     af Botofte         ½grd i Hesselbjerg No.14b  Hans Jensen enke +       29 Dec 1834  84
Christen Larsen     af Kassebolle        grd sammesteds No.5 12   mod: Lars Mortensen enke    24 Feb 1835  99 100
Christen Larsen                   jordlod i Sveltekrogen, Longelse No.2m-n Anders Ole Jorgensen 22 Aug 1840   246
Christen Larsen     hjulmand          hus i Steengade No.12 26-30 31 Morten Mikkelsen +     28 Jul 1845  427
Christen Laursen     af Kaedeby         hus i Kaedeby        Christian Vester+ =enke     8 Sep 1783   402
Christen Laursen     af Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Lars Christensen      15 Jan 1788  457

Christen Lysing                   grd i Magleby        Peder Pedersen         11 Jan 1704  3
Christen Madsen     Humble           grd i Humble        Hans Markussen         3 Nov 1700   15
Christen Madsen     hmd i Hesselbjerg      husbond hold i Hesselbjerg                 3 Jun 1704   6
Christen Madsen     Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   137
Christen Madsen     Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   160
Christen Madsen     Brolykkegaard        grd i Ristinge       Mads Madsen           4 Jun 1725   319
Christen Madsen                   grd i Tryggelev       Hans Madsen+ =enken       19 Nov 1734  5
Christen Madsen                   boel i Tryggelev      Jeppe Pedersen +        14 May 1748  74
Christen Madsen                   grd i Kaedeby        Rasmus Madsen          9 Jan 1766   180
Christen Madsen (Angelboe)              grd i Tryggelev       Hans Knudsen          ? 1777     248
Christen Madsen                   grd i Nordenbro       sognfgd Peder Skou +      4 Nov 1783   444
Christen Madsen     af Torpe          grd i Torpe         stedf: Peder Hansen Smed +   16 Nov 1791  370
Christen Madsen     af Ristinge         grd i Ristinge       moder: Rasmus Hansens enke   8 Aug 1804   205
Christen Madsen     af Ristinge         grd i Ristinge No.3     moder: Rasmus Hansens enke   8 Aug 1804   205 & 372 next prot.
Christen Madsen                   hus Kjaedeby No.24 56i   moder: Mads Christensens enke  28 Dec 1835  129
Christen Madsen                   husi Tranekaer No.32    Hans Henrik Christensen+ =enke 21 Sep 1842  303
Christen Michelsen                  nyt hus i Westerby                     30 Nov 1749  90
Christen Michelsen    af Helsned         smedhus i Helsned                      5 Nov 1783   410

Christen Mikkelsen    af Fuglsbolle        hus Longelse        Lars Madsen           10 Sep 1817  121
Christen Mikkelsen                  grd i Sondenbro No.18    bro: Mads Mikkelsen +      14 Jul 1843  345
Christen Mortensen    af Sondenbro        grd Sondenbro        svigerfad: Ole Pedersen     30 Dec 1802  167
Christen Mortensen    hmd i Tryggelev       hus Nordenbro                        21 Dec 1806  253
Christen Mortensen    af Illebolle        hus i Litzmose No.5     Jacob Christensen        20 Jul 1833  32
Christen Moller                   hus i Humble        Jorgen Oreboe+         15 Jun 1761  146
Christen Nielsen     Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   138
Christen Nielsen (Kudsk) gmd Korsebolle       ½grd i Botofte       Husfogeden           1 Sep 1719   228
Christen Nielsen     hus e. Karen Hansdtr    hus i Humble                        30 Dec 1739  25
Christen Nielsen                   grd i Hesselbjerg (1718)  fad:              14 May 1748  74
Christen Nielsen                   hus i Nordenbro                       14 Feb 1761  145
Christen Nielsen     af Lejbolle         hus i Illebolle                       4 Nov 1783   379
Christen Nielsen (Basse) af Tryggelev        grd Nordenbro        Hans Larsen Videmands enke =dtr 21 Jul 1797  89
Christen Nielsen                   sted Bagenkop (1791)    fad: Niels Pedersen       3 Nov 1799   69
Christen Nielsen     af Skrobelev        hus Vesterby        Ole Poulsen + =enke       17 Mar 1812  392
Christen Nielsen     af Magleby         hus Tryggelev No.1B     Lars Jensen Moller+ =enke    30 Sep 1828  322
Christen Nielsen                   hus Longelse No.18     svigerfad: Jens Skriver     20 Sep 1830  414
Christen Nielsen     af Pederstrup        hus i Vindebye No.19    Jens Hansen Skomager      28 Dec 1835  127
Christen Larsen Nielsen               grd i Kjaedebye No.7    fad: Niels Madsen Xs      4 Oct 1836   138

Christen Nissen     Magleby           hus i Magleby        mod: Ane Henrichsdtr      17 Feb 1701  21
Christen Nissen     Magleby           sted i Magleby       Christian Andreasen + Mads Jacobsen + 3 Mar 1701  23
Christen Nissen     Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   181
Christen Nissen     Magleby           2 sted i Nordenbro     Mikkel Rasmussen + Rasmus Madsen + 1 Apr 1728 349 or 849
Christen Olufsen                   grd i Snode         Hans Nielsen Moller +      1 Oct 1756   126
Christen Pedersen (Bodker) gmd Illebolle      grd i Herslev        Laurits Christensen       15 Jun 1703  1
Christen Pedersen                  ½grd i Strandby       Niels Hansen          15 Mar 1709  35
Christen Pedersen    Strandby          ½grd som han bebor                     1 May 1719   49
Christen Pedersen (Bodker) Herslev         grd som han bebor                      1 May 1719   114
Christen Pedersen    Strandby          grd i Snode         Christian Mumme +        22 Oct 1720  253
Christen Pedersen                  grd i Nordenbro       Peder Gotfredsen +       6 Nov 1722   291
Christen Pedersen                  grd i Humble (1741)     Knud Madsen           4 Jan 1743   33
Christen Pedersen    fra Tranekaer        grd i Kadsebolle      svigerfad: Jens Pedersen    10 Jan 1748  52
Christen Pedersen                  nyt hus i Kaedeby                      15 May 1748  74
Christen Pedersen    i Snode           grd i Snode         Lars Hansen +          20 Jan 1777  258
Christen Pedersen    i Stoense          hus i Stoense        fad: Peder Hansen        20 Jan 1777  260
Christen Pedersen    i Bodstrup         grd i Bodstrup       fad: Peder ... +        20 Jan 1777  271
Christen Pedersen    af Bagenkop         hus Ristinge        svigermod: Jorgen Pedersen enke 18 Sep 1814  460
Christen Peitersen    af Lejbolle         hus i Tranekaer       svigermod: Jorgen Rasmussen enke 10 Sep 1817 123

Christen Pedersen    af Hesselbjerg       grd Illebolle No.2     Hans Jorgen Fyenboe+ =enke   9 Oct 1819   167
Christen Pedersen    af Bodstrup         hus Faebaek No.26      Niels Jeppesen Skraedders enke 29 Mar 1827  300
Christen Pedersen    hmd i Stoense        jord Stoense                        20 Apr 1827  306
Christen Pedersen (Norre) af Marstal        hus Ristinge No.18     Peder Hansen enke        20 Sep 1830  416
Christen Pedersen                  grd i Ristinge No.1 27   Jorgen Jensen Drosts enke    28 Nov 1842  320
Christen Piil      hus e. ... Humble      grd Tryggelev        Peder Hansen Navne       16 May 1829  345
Christen Paulsen ( Christen Poulsen ) af Helsned  hus i Helsned        Anders Rasmussen +       5 Feb 1790   412
Christen Rasmussen    Lollesgaard         grd i Humble        Mikkel Jorgensen        11 Jan 1706  15
Christen Rasmussen    Klausebolle         hus i Klausebolle                      14 Apr 1711  53
Christen Rasmussen    Klausebolle         hus som han bebor                      1 May 1719   70
Christen Rasmussen    Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   132
Christen Rasmussen (Angelboe) Tryggelev       grd som han bebor                      1 May 1719   171
Christen Rasmussen                  grd i Sondenbro       Niels Lauritsen + =enke     27 Mar 1727  284
Christen Rasmussen                  grd i Kaedeby        fad: Rasmus Christensen     23 Mar 1762  151
Christen Rasmussen                  hus i Frellesvig      Knud Nielsen          15 Mar 1763  160
Christen Rasmussen                  grd i Tullebolle      Peder Jacobsen         10 Jun 1766  182
Christen Rasmussen                  grd i Kaedeby        fad: Rasmus Christensen     20 Dec 1768  196
Christen Rasmussen    af Bagenkop         hus & Faergelob, Ristinge  Mogens Kroger+ =enke      7 Dec 1781   425
Christen Rasmussen                  sted i Tranekaer      Christen Andersen + =enke    15 May 1783  311
Christen Rasmussen    af Illebolle        grd i Illebolle       Rasmus Andersen         10 Jul 1784  381

Christen Rasmussen    af Illebolle        grd i Illebolle       fad: Rasmus Mortensen      2 Ar 1788   383
Christen Rasmussen (Moller)             nyg hus Nordenbro                      24 Jan 1799  47
Christen Rasmussen    af Frellesvig        hus Frellesvig       fad: Rasmus Willadsen      22 Aug 1805  221
Christen Rasmussen (Lund) af Herslev        hus Lindelse        Rasmus Madsen          27 Jun 1807  269
Christen Rasmussen    i Nordenbro         hus Nordenbro        Henrich Christensen       21 Jul 1813  441
Christen Rasmussen    af Strandby         hus Strandby No.4      fad: Rasmus Christensen     18 Sep 1814  456
Christen Rasmussen                  Charlottenlundhuset ved Tranekaer Christen Mathiasen + =enke 30 Jul 1816    72
Christen Rasmussen (Kudsk)              jord, Tranekaer                       5 Jun 1818   135
Christen Rasmussen                  hus Tranekaer No.18 37b   Albert Madsen + =enke      20 Jun 1830  382
Christen Rasmussen (Moller)             Bjerrebymolle, Tullebolle No.11 Hans Nicolaisen      20 Jun 1830  387
Christen Rasmussen (Piil)              grd i Humble No.8      fad: Rasmus Hansen Piil     28 Jan 1840  231
Christen Rasmussen                  hus i Guldstav No.20d 37  Hans Hansen           28 Aug 1846  459
Christen Rasmussen                  boel Nordenbro No.34    Niels Andersen + =enke     6 Feb 1830   374
Christen Sorensen                  grd i Vindeby        Jens Christensen        27 Apr 1710  45
Christen Thomasen    Vindeby           grd som han bebor                      1 May 1719   113
Christen Thomasen    Snode            hus i Snode         Claus Schotte +         30 Apr 1731  408
Christian ...      snedker Botofte       Krogehuset, Hov       Erik Nielsen          16 Mar 1703  54
Christian Andreasen   Brolykke          sted i Nordenhuse Magleby  Mads Jacobsen + =enke      14 Feb 1700  20
Christian Beck      Stengade          grd i Frellesvig      Peder Jorgensen         16 Mar 1703  52
Christian Beck      Frellesvig         sted samt jord                       1 May 1719   58

Christian Bertelsen                 hus Klauseboll       gl. Hans Moses enke+      16 May 1829  354
Christian Bertelsen                 hus Klausebolle No.30 29  Hans Moses enke+ & Hans Rasmussen Vaever 29 Sep 1834   65
Christian Bertelsen                 hus i Stengade No.21    Hans Hansen           27 Aug 1839  213
Christian Borchartsen  Nordenbro          hus i Nordenbro       Jorgen Christiansen + =enke   3 Jan 1730   380
Christian Christensen (Hare)             grd i Boetofte       fad: Christian Hare +      18 Dec 1730  1
Christian Christiansen  * Rudkobing         hus i Nordenbro       (indf. 1719)          27 Dec 1691  191
Christian Christiansen                hus i Nordenbro       Christen Boen +         1 Jul 1763   165
Christian Clausen    af Tullebolle        grd Ristinge No.5      Hans Henrichsen         18 Dec 1830  423
Christian Falck     musikus           hus Tranekaer han bebor                   27 Dec 1819  173
Christian Riber Feldt  maler            hus Tranekaer No.14a 22   sadelmgr Palle Mollers enke +  7 Jun 1831   454
Christian Funk      ejer af Sdr Longelse Molle jord i Sdr Longelse No.23  overskovrider Hans Ivarsen   25 Nov 1809  332
Christian Poul Bay Godtfredsen af Stengade     Smedehus samme sted No.19  Gotfred Mikkelsen enke     29 Sep 1834  63
Christian Hansen     Magleby Sondenbro      Byggegrund i Magleby Sondenbro               26 Jul 1706  20
Christian Hansen     Vindeby           ½grd som han bebor                     1 May 1719   113
Christian Hansen     af Vindeby         kober ejendom i Lindelse  Peder Jorgen Pedersen      18 Jul 1798  96

Christian Hansen     fra Fyn           hus Kassebolle No.17    Rasmus Rasmussen enke      11 Dec 1801  145
Christian Hansen (Brandt) Klausebolle        grd Klausebolle       fad: Hans Christiansen Brandt + 6 Aug 1804  203
Christian Hansen     pa Vestergaard       hus Helsned         Niels Marcusens enke +     6 Jul 1807   276
Christian Hansen     af Snode          hus Botofte         fisker Hans Mathiasen + =enke  9 Dec 1811   338
Christian Hansen     smedesvend i Faebaek    skolehuset i Hesselbjerg                  30 May 1812  398
Christian Hansen (Faebek) smed Hesselbjerg     jord Hesselbjerg      gmd Henrich Larsen       25 Sep 1818  144
Christian Hansen     hmd i Helsned        hus i Lindelse No.20    Christen Christensen Thor    1 Sep 1820   182
Christian Hansen (Rask) af Kaedeby         hus Kaedeby No.29 56f    Lars Carstensen +        28 Dec 1833  49
Christian Hansen                   hus i Tryggelev Osterskov No.29 Mads Christensen enke   28 Dec 1835  132
Christian Jacobsen    af Rifbjerg         hus i Rifbjerg No.18    Jacob Dinesens enke       20 Dec 1828  332
Christian Jensen                   grd i Boetofte       Niels Jorgensen         8 Jan 1763   156
Christian Jensen     af Lejbolle         grd Lejbolle No.6      svigermod: Christen Larsen enke 21 Jun 1807  268
Christian Jespersen (Tullebolle)           hus Tranekaer        Niels Botoftes enke       29 Oct 1831  464
Christian Jorgensen   selvejer i Longelse     jord Longelse        Del af Jens Skrivers grd    1 May 1804   198
Christian Jorgensen   Sovertorp          hus Helned No.30      Rasmus Christensen       7 Jun 1831   431
Christian Jorgensen                 grd i Klausebolle No.7a 7e mod: Jorgen Rasmussen Thosings enke +     15 Oct 1841 274

Christian Larsen     af Frellesvig        grd Tullebolle       Christen Rasmussen       5 Dec 1801   140
Christian Larsen     af Herslev         grd Fladmose        Rasmus Pedersen + =enke     21 Jul 1813  432
Christian Larsen     af Simmerbolle       hus Simmerbolle       fad: Lars Poulsen        12 Oct 1815  44
Christian Larsen     af Boetofte         grd i Steengade No.5    Lars Jorgensen + =enke     10 Jul 1837  149
Christian Madsen     af Kaedeby No.19 56k    hus Kaedeby         Johannes Hansen         25 Sep 1824  248
Christian Madsen                   hus Nordenbro No.105    Jens Pedersen Rytter      23 Aug 1844  391
Christian Mikkelsen   fra Sondenbro        hus i Nordenbro       Jens Snedker          28 Nov 1748  80
Christian Mikkelsen   af Lindelse         grd Lindelse        fad: Mikkel Christensen     21 Jan 1813  218
Christian Mikkelsen   af Westerby         grd Westerby No.2      Hans Hansen           1 Sep 1820   195
Christian Mogensen    procurator         grd Humble         Hans Jacobsen +         1 Nov 1798   98
Christian Mogensen                  ½grd Bogoetoftegrd, Humble No.11 mod: Mogens Hansen enke + 10 Jul 1837  151
Christian Mumme     skovrider          grd i Snode         Hans Nielsen          12 Sep 1710  49
Christian Nielsen    af Tranekaer        grd i Nordenbro No.6a 116 117 118b Hans Jorgen Hansen +  27 Dec 1832  21
Christian Nissen     staldkarl Tranekaer     sted i Hov         Jorgen Mikkelsen Bondes enke  21 Jul 1732  422
Christian Pedersen    af Hagenby         hus Hagenby         Rasmus Hansen enke       30 Nov 1798  102
Christian Peitersen   af Stengade         grd Stengade No.7a     fad: Peder Christiansen     2 May 1808   297
Christian Pryty     praest, Longelse hans hustr Ane jord i Longelse    Peder Hansen Smed        26 Mar 1701  27

Christian Rasmussen   af Klausebolle       Tvillinghuset mellen Tranekaer & Stengade Christen Henrichsen 1 May 1800    112
Christian Rasmussen   af Bagnkop         hus Botofte No.21      svigermod: Kaij Johansen enke  3 Dec 1812   418
Christian Rasmussen                 hus i Strandbye, Bammeskov No.9 Jens Henrich Hansen + =enke 6 Sep 1841  292
Christian Rasmussen                 hus i Lejbolle No.25 36   Peder Rasmussen         30 Aug 1843  354
Christian Rasmussen (Bruun)             grd i Lindelse No.6     mod: Rasmus Bruuns enke     10 Sep 1817  119
Christian Frederich Stolpe degn, Humble       jord & Dam i Humble     degn Jorgen Hs Kiaerumgaard +  7 Jul 1732   422
Christian Sorensen    af Litgemose        hus Litgemose No.6     fad: Soren Jensen        16 Aug 1821  246 458
Christopher Andersen   Strandby          sted i Strandby       svigerfad: Anders Mrs      5 Feb 1733   431
Christopher Andersen   Strandby          jord i Tranekaer      Mathias Falenkamps hustru +   3 Feb 1736   11
Christopher Christensen far Ennebolle        hus i Stoense        Peder Nielsen          4 Jan 1741   27
Christopher Hansen    Botofte           grd som han bebor                      1 May 1719   43
Christopher Hansen    i Simmervolle        grd i Simmerbolle      Hans Jorgensen +        2 Oct 1790   369
Christopher Jacobsen   af Kadsebolle        hus i Frellesvig      Lars Jespersen         8 Jan 1783   323
Christopher Jacobsen   kok i Tranekaer       hus i Tranekaer han bebor                  6 Aug 1811   376
Christopher Jorgensen  * Botofte          grd i Longelse       Knud Hansen + =enke Sophie Kallesdr 21 Apr 1700   7
Christopher Jorgensen  Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   97
Christopher Larsen                  hus Longelse for enk del aar siden             27 Feb 1799  58

Christopher Lindemand  skomager          hus i Fodslette (1744)   Hans Madsen +          14 Mar 1738  63
Christopher Pedersen   Hov             sted som han bebor                     1 May 1719   11
Christopher Simonsen   af Vesterby         hus i Stengade       Rasmus Christensen       17 Sep 1811  378
Claus Arntsen      Nordenbro-Magleby      grd i Nordenbro-Magleby   fad: Arnt Clausen        1 Mar 1701   22
Claus Arntsen      Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   181
Claus Christensen    Bagenkop          sted som han bebor                     1 May 1719   209
Claus Christensen    af Stengade         grd Helletoft No.4a     svigerfad: Rasmus Jorgensen   25 Sep 1818  156
Claus Clausen      Vesterby          jord i Vesterby som han tidligere har haft i Leje      7 Apr 1701   33
Claus Clausen      Tryggelev          grd i Snode         Erik Eriksen          17 Dec 1701  40
Claus Clausen      Tranekaer          sted i tranekaer      Jens Olsen +          19 Dec 1706  22
Claus Clausen                    sted i Hou         Mathias Eliasen +        7 Oct 1734   4
Claus Clausen                    grd i Herslev (1751)    Lars Christensen enke      16 Mar 1748  64
Claus Hansen       Tryggelev          hus Tryggelev        Mads Bondes enke        19 Feb 1704  4
Claus Hansen       Tryggelev          hus Tryggelev        Mads Bondes enke        19 Feb 1704  174
Claus Hansen       Lokkeby           grd i Ennebolle       Markus Hansen + =dtr      22 Jan 1730  382
Claus Hansen       Longelse          grd i Herslev        Rasmus Pedersen + =enke     14 Dec 1732  426
Claus Hansen       i Snode           hus i Snode         Vintzent Andersen        20 Jan 1777  266
Claus Hansen       af Stengade         grd i Illebolle       Jacob Jensen + =enke      15 Apr 1790  386
Claus Hansen (Nogel)   af Stengade         grd i Stengade No.8a    fad: Hans Nielsen Nogel     4 Sep 1826   297
Claus Hansen                     grd Humble No.6a      Andreas Andersen        18 Dec 1830  422
Claus Larsen Hansen   af Longelse         hus Longelse        Nicolai Jespersen enke     5 Jan 1803   171
Claus Jacobsen (Harre)  Tranekaer & son Hjeronimus Clausen vejrmolle & hus i Lejbolle Anders Skomagers enke  26 Apr 1723  293
Claus Jacobsen                    hus i Tranekaer No.15 37a Rasmus Jacobsen Skraeders enke + 20 Jun 1830  382
Claus Jensen                     hus i Kulepile                       15 Apr 1711  54
Claus Jensen                     hus i Kulepile       (indf. 1719)          17 Apr 1711  83
Claus Jorgensen (Nagle) Stengade          grd som han bebor                      1 May 1719   54
Claus Jorgensen                   ½grd i Strandby       svigerfad: Hans Stephensen   12 Mar 1770  202
Claus Jorgensen                   grd i Boetofte       Morten Jensen +         20 Jan 1777  223
Claus Larsen       af Boetofte         hus & jord i Boetofte No.10 Hans Rasmussen +        27 May 1741  27
Claus Pedersen Larsen  af Sondenbro        grd Sondenbro        fad: Lars Larsen        9 Dec 1811   384
Claus Pedersen Larsen                grd Sondenbro        fad: Lars Larsen +       16 May 1829  339
Claus Madsen       af Frellesvig        hus Frellesvig       mod: Mads Clausens enke     10 Jul 1801  127
Claus Madsen       af Frellesvig        hus Nordenbro        svigermod: Jesper Jensen enke  3 May 1806   235
Claus Madsen       af Kaedeby         hus Sondenbro        Christen Hansen Jyde      16 Aug 1821  240 370
Claus Michelsen     ny Skrobelev        grd som han bebor                      1 May 1719   86
Claus Michelsen     i Faebaek          grd i Faebaek        Peder Jensen +         20 jan 1777  265

Claus Michelsen     fra Rifbjerg        hus i Klauseboll      Rasmus Madsen +         10 Jan 1790  368
Claus Mortensen     vaever i Tranekaer     hus i Tranekaer       Rasmus Skomaer +        8 Jan 1783   307
Claus Nielsen                    grd i Faebaek        Niels Hansen Stougaard     4 Jan 1756   124
Claus Nielsen      af Nordenbro        grd Nordenbro        fad: Niels Clausen       31 Dec 1810  361
Claus Nielsen                    hus Spodsbjerg       svigerfad: Jorgen Christophersen 5 Jun 1818  128
Claus Ovesen                     grd i Stengade       Mads Jensen           4 May 1783   318
Claus Pedersen      tjenestekarl Rudkobing   grd i Torpe         Hans Nielsen Pelle + =enke   28 Apr 1730  392
Claus Pedersen      af Boetofte         udflyttet grd i Dyngebek  Mogens Johansen +        3 Jan 1783   453
Claus Pedersen      af Tranekaer        nyt hus Botofte                       21 Apr 1818  137
Claus Rasmussen & fad: Rasmus Claus  Longelse    grd som de bebor                      1 May 1719   99
Claus Rasmussen     af Klausebolle       hus i Boetofte       Mads Ladefoged         8 Jan 1783   301
Claus Rasmussen     skraedder, Tranekaer    hus Frellesvig       Rasmus Pedersen         1 May 1797   85
Claus Rasmussen     af Klausebolle       grd Klausebolle       fad: Rasmus Rasmussen      10 mar 1801  121
Claus Rasmussen     fra Drejo          grd Helsned         Christen Clausen        1 May 1801   122
Claus Rasmussen     af Herslev         grd Humble No.15      svigermod: sognef Jens Drostes enke 26 Jan 1806   230
Claus Rasmussen     af Nordenbro        hus Faebaek         murermester Niels Sorensen   31 Dec 1810  352
Claus Rasmussen     Faebaek           grd Faebaek         Jens Mikkelsen         30 May 1812  402
Claus Rasmussen     sognefoged i Humble     det gl.Skolehus Humble                   4 May 1816   51

Claus Peder Rasmussen                grd Litzmose No.4      Rasmus Hansen Strand      5 Apr 1842   288
Claus Rubeksen      af Lykkeby         grd Lykkeby No.5a 6c    bro: Jens Rubeksen + =enke   30 May 1812  404
Claus Schotte      gmd Snode          sted i Snode        Anders Spinder +        27 Mar 1722  285
Claus Sorensen      Tranekaer Slotsmolle    ½faergested i Spodsbjerg  Jorgen Hansen +         29 Jul 1721  274
Claus Thomesen      fra Kalusebolle       grd i Helsned        Rasmus Jorgensen        2 Feb 1745   40
Claus Thommasen                   sted i Bagenkop       svigermod: Christen Hansen enke 12 Dec 1803  175
Claus Thommasen     fra Bagenkop        boel Bagenkop        Christen Nielsen        31 Dec 1812  421
Claus Thommasen     gmd Klausebolle       Smaaholmene ved Kalusebolle                 23 Jun 1817  113
Dall           skolelaerer i Skrobelev   kober jogd i Longelse    fra Hans Rasmussen 's grd    6 Feb 1832   2
Daniel Andersen     i Helletofte        grd i Helletofte      Jorgen Christensen +      20 Jan 1777  214 or 264
Daniel Christensen    af Kadsebolle        hus i Frellesvig      Peder Rytter+          29 Nov 1777  323
Daniel Hansen                    grd i Humble (1759)     Jorgen Prinds          12 Jun 1764  170
Daniel Jorgensen (Rosenvind) pottemager       hus Tranekaer No.10 han bebor                7 Jul 1823   259
Daniel Nielsen      tjenestekrl Korsebollegrd  grd i Lejbolle       Hans Jorgensen Smed+ =enke   4 Jun 1727   336
Daniel Thomsen      Nordenbro          hus i Nordenbro       Anders Zeitch          19 Jan 1706  191
Daniel Thomsen      Nordenbro          hus i Nordenbro       Claus Orreboe          29 Mar 1730  387
Iver Thomassen Davgaard fra Bejleegnen       hus i Tryggelev han bebor                  17 Feb 1817  85
Hans Olsen Degn     far Svendstrup       grd i Svendstrup      fad: Ole Jensen Degn +     31 Dec 1799  107

Jacob Jensen Deign                  grd i Steengade som han bebor                20 Jan 1777  280
Jacob Nielsen Deign   Humble           jord i Humble        Niels Jacobsen         9 Nov 1705   15
Jorgen Clausen Deign                 hus Frellesvig       Jens Jorgensen Skraeder     1 Apr 1721   264
Mads Mikkelsen Deign   af Sondenbro        grd i Sondenbro       mod: Mikkel Degns enke     17 Feb 1817  80
Casper Dichmand     hus e. Annichen ...     Bankegaard i Snode     Jorgen Nielsen         27 Nov 1709  42
Dines Christian Andersen  af Vindeby        ½grd i Vindeby       fad: Anders Madsen har den anden ½grd 20 Dec 1772  354
Dines Christian Andersen  af Vindeby        grd i Vindeby        fad: Anders Madsen       13 Jan 1777  375
Dines Christian Andersen  af Vindeby        3 hus i Vindeby       Find Hansen, Hans Phillup Lauersen, Iver Johansen 16 Oct 1777 374
Dines Christensen    af Helsned         hus Humble No.32      Hans Johansen Fynboe +     10 Jan 1809  321
Dines Christiansen                  nyt hus Sondenbro                      24 Jan 1799  45
Dines Gregersen     af Lejbolle         hus Lejbolle No.23     mod: Gregers Nielsen enke    16 Aug 1821  230
Dines Hansen       af Spodsbjerg        grd Longelse No.8 41    Niels Larsen Boghave      4 Apr 1815   474 (& 367 next)
Dines Jorgensen     Illebolle          ½grd i Illebolle      Lars Pedersen          15 Jan 1706  16
Dines Jorgensen     Sondenbro          2 byggegrunde i Sondenbro  Rasmus Pedersen + =dtr     9 Apr 1721   265
Dines Simonsen      Sondenbro          jord i Sondenbro      Hans Hansen Rojle        12 Dec 1727  342
Ditlev Frederich Grube  parykmager         hus Hesselbjerg       Mads Mortensen & H Jeppesens enke 30 May 1812    408
Ditlev Hansen      af Haugbolle        grd Vindeby         svigermod: Rasmus Olsen enke  13 Jun 1797  88
Ditlev Henrich Hoeg   skomager          hus Lejbolle (1786) & hus Hov  Christen Rasmussen & Lars Mikkelsen 11 Nov 1796    81
Ditlev Henrich Hoeg   skomager          hus Hov           Niels Rasmussen         19 Dec 1798  42
Ditlev Jeppesen     avlsforvalter pa Westergrd grd nye Skrobelev      Thomas Nielsen Boesgaard    25 Sep 1818  158 251
Ditlev Lissau      distrikts jaeger      hus Hesthaugen Tranekaer No.1c 37d skytten Jorgen Hansen + 17 Apr 1815  179
Ditlev Mathiesen                   hus i Boetofte       fad: Mathias Ditlevsen     11 Jan 1748  53
Ditlev Nielsen      Nordenbro          hus i Nordenbro       Rasmus Madsen +         3 Apr 1730   389
Dorthea Caspersdr    ene             hus i Hagenby                        6 Jun 1708   32
Dorthea Rasmusdtr    e.e. Hans Fogedgaard, Sondenbro grd i Sondenbro som hendes mand fradode        23 Dec 1739  19
Drost          son af forpagter Drost i Holmegrd grd Tryggelev    Peder Hansen Navne       18 Sep 1821  250
Hans Hansen Drost                  hus Longelse        Jens Snedker +         10 Feb 1799  57
Hans Jensen Drost    af Humble          hus Humble         Christen Christensen      16 Aug 1821  241
Jens Rasmussen Drost                 ½grd Humble Bondegaard   stedfad: Erik Madsen + mod:den anden ½grd 12 Apr 1765   175
Jorgen Andersen Drost  Hesselbjerg         Bondegaarden m.m. i Humble forpgtr Jens Madsen       24 Jan 1725  315
Jorgen Andersen Drost & stedson Peder Rasmussen  Hesselbjerg grd som de bebor                 1 May 1719   155
Rasmus Clausen Drost                 smedie i Humble       Hans Mikkelsen         10 Jun 1830  395
Rasmus Clausen Drost   af Humble          hus i Humble No.38 4    Mads Mortensen +        29 Sep 1834  58
Rasmus Jorgensen Drost  Humble           ½af Bondegaarden m.m. i Humble fad: Jorgen Andersen Drost+ 7 Dec 1726  330
Rasmus Jorgensen Drost  ½ gmd i Humble       2 halvpart af grd Bondegrd fad: Jorgen Andersen Drost +  29 Apr 1730  392
Rasmus Pettersen Drost                grd i Humble        Rasmus Moller +         20 Jan 1777  230
Niels Dyreborg      degn, Bostrup        sted som han bebor                     1 May 1719   31
Edel Nielsdtr      Vindeby           hus i indeby som hun har bygget               13 Mar 1733  2
Niels Rasmussen Egelykke af Lejbolle         grd i Lejbolle       fd: Rasmus Egelykke       16 Aug 1775  270
Rasmus Christiansen Egelykke             grd i Lejbolle       Niels Larsen +         16 Jul 1742  31
Gotfred Pedersen Egemose af Herslev         grd Herslev No.8      Lars Rasmussen + =enke     1 May 1815   2 (next 175)
Peder Pedersen Egemose  af Herslev         grd i Herslev No.7     Peder Larsen Egemose enke +   28 Dec 1833  43
Peder Pedersen Egemose  gmd i Herslev        grd i Lindelse No.5     Lars Pedersen          9 Sep 1845   445
Agnes Marie Eggers    e.e. pottemager Eggers   hus i Tranekaer       forvalter Vaedskers enke    16 Aug 1821  218
Emanuel Gotlieb Eiler  musikus, Tranekaer     hus i Tranekaer                       29 Dec 1817  123

Peder Eiler                     boel Tranekaer (1792)    Niels Hansen +         12 Nov 1798  260
Eiler Hansen       smed fra Tryggelev     nyt hus & smedie i Kaedeby                 14 Jul 1736  13
Eiler Jorgensen     Stengade          grd som han bebor                      1 May 1719   53
Eiler Pedersen (Holm)  skovfoged          hus Paregaards Klintemark  Lars Knudsen          25 Sep 1824  279
Eiler Rasmussen     af Nordenbro        grd Nordenbro No.15 94   svigerfad: Peder Nielsen    5 Dec 1801   139
Eiler Rasmussen     af Nordenbro        hus Humble         Niels Pedersen         30 Jul 1816  70
Eiler Pedersen      Frellesvig         grd i Faebaek        Rasmus Jorgensen        26 Apr 1729  372
Ellen Kirstine Jorgensdtr e.e bmd Rasmus Jensen   jord Fuglsbolle No.15    Lars Nielsen Kjaer       6 Feb 1830   376
Ellen Madsdtr      Kaedeby           byggegrund i Kaedeby                    28 Jul 1723  298
Ellen Nisdr       skolekone Lindelse     byggeplads i Vindeby                    10 Nov 1732  425
Hans Pedersen Elnegaard hmd Sondenbro        jord Sondenbro No.24b                    17 Feb 1817  177 251 81
Lars Pedersen Elnegaard Tryggelev          sted i Bagenkop       Knud Jorgensen + =enke     5 Sep 1807   280
Emanuel Gotlieb Eigler musikus, Tranekaer      hus Tranekaer                        29 Dec 1817  123
Emilie Staack                    hus lejlighed Tranekaer   Bang & jmfr Jordan       7 Nov 1845   452
Erik Carstensen     af Kaedeby         hus Hesselbjerg 38     Mads Christensen Posts enke   12 Oct 1815  10
Erik Christensen                   grd i Nordenbro       Niels Olsen +          16 Sep 1755  123
Erik Christensen                   grd i Nordenbro       Niels Olsen +          10 Jul 1764  171
Erik Christophersen   Botofte           grd i Botofte        fad: Christopher Hansen     30 Mar 1728  348
Erik Eriksen       Stoense           hans gaard bortfaestes   til ....?            24 Dec 1701  40

Erik Eriksen = Charlotte Wardinghausen & hendes mod Marie Dorthe fra Hou  Frihedsbrev pa sted i Hou      25 Mar 1710  46
Erik Eriksen       Simmerbolle         hus som han bebor                      1 May 1719   74
Erik Hansen       Skebjerg          grd i Skebjerg       fad: Hans Eriksen        15 Oct 1705  62
Erik Hansen       Illebolle          grd i Egemose        Hans Hansen + =enke       18 Jan 1721  257
Erik Hansen       Stengade          grd i Bammeskov       Rasmus Skriver+ =enke      28 mar 1787  312
Erik Hansen                     grd Illebolle (1778)    Peder Jensen          27 Oct 1798  68
Erik Hansen                     boel i Hou Tornemosestedet No.18 mod: Hans Olsen enke   4 Oct 1836   138
Erik Jacobsen      af Lejbolle         selv grd i Lejbolle 16abc selv. Jacob Nielsen + =enke   25 Mar 1806  235
Erik Jensen       Svalebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   27
Erik Jensen                     grd Nordenbro No.13     Peder Mortensen         7 Sep 1830   411
Erik Jespersen                    hus i Faebaek        Morten Hansen          8 Jan 1783   293
Erik Jorgensen      far Lejbolle        grd i Stoense        Rasmus Andersen +        7 Nov 1745   43
Erik Laursen       gmd sognef i Stoense afstar grd til Mads Jorgensen & faesterhus i Stoense enke Ane Cathrine  28 Jul 1774  209
Erik Madsen       Ristinge          sted som han bebor                     1 May 1719   165
Erik Madsen       Ristinge          grd i Ristinge       Laurits Pedersen +       1 Mar 1721   259

Erik Madsen                     grd Bondegaard i Humble                   12 Apr 1758  134
Erik Rasmussen      Nordenbro          hus som han beboer     (indf. 1719)          1 Oct 1696   191
Erik Rasmussen      Nordenbro          2 fag hus i Nordenbro                    6 Feb 1729   362
Erik Rasmussen      i Lejbolle         grd i Lejbolle       fad: Rasmus Eriksen       30 Dec 1735  11
Erik Willumsen      i Nordenbro         hus i Nordenbro       Johan Willumsen         20 Jan 1777  250
Hans Nielsen Erreboe                 grd i Lokkeby        Hans Olsen           26 Apr 1712  64
Gotfred Rasmussen Ertelykke  af Klausebolle     grd i Klausebolle      fad: Rasmus Nielsen Ertelykke  12 Oct 1815  34
Hans Johansen Ertelykke gmd i Simmerbolle      hus i Klausebolle      Johan Jorgen Eriksen      9 Jan 1810   337
Peder Ertemand                    grd i Klausebolle      Daniel Hansen          13 Apr 1707  23
Ertemand Pedersen                  hus i Frellesvig      Svend Gregersen murermester =dtr 22 Mar 1736 16
Ertemand Pedersen    hmd i Frellesvig      et andet hus i Frellesvig  Christian Bechs enke      16 Jun 1737  17
Lars & Niels Gotfredsen Eskebaek gmd i Simmerbolle jord Ravnerod                        8 Sep 1810   348
Fr. von Hedemann     exam jur.          grd i Brolykke No.5a 12   inspektor Albrecht Scheel =dtr 10 Jan 1842  281
Christian Falck     musikus           hus Tranekare han bebor                   27 Dec 1819  173
Ludvig Falck       musikus           hus Tranekare han bebor                   12 Feb 1819  165

Mathias Falenkamp    forpagter, Tranekaer    jord i Tranekaer      Hans Thomasen enke       16 Nov 1713  40
Mathias Falenkamp    forpagter, Tranekaer    Tullebolle sogns Korntiende                 1 May 1719   36
Mathias Falenkamp    forpagter, Tranekaer    jord i Tranekaer      Salomon Andersen        22 Oct 1720  254
Anders Hansen Felding  Botofte           sted i Botofte       fad: Hans Felding +       24 Jul 1731  413
Peder Hansen Felding   af Boetofte         boel i Boetofte       Claus Larsen +         13 Sep 1747  47
Felding (see also Falling)
Christian Riber Feldt  maler            hus Trankaer No.14e 22   sadelmgr Palle Mollers enke   7 Jun 1831   454
Carl Fich        skolelaerer, Simmerbolle  hus Simmervollg No.14    Mads Pedersen          29 Dec 1831  462
Jens Hansen Fisker    af Botofte         hus Hov           Jens Jespersen + =enke     1 May 1800   113
Jens Hansen Fisker    hmd i Hov          jordlod Hov                         7 Apr 1815   477
Niels Christensen Flindt (kb Pedersen ) Skytte h.e. hus Lejbolle (1782)     hmd August Snedker       15 Sep 1798  37
Niels Pedersen Flindt (kb Christensen ) Skytte h.e. hus Lejbolle (1782)     hmd August Snedker       15 Sep 1798  37
Niels Jorgensen Flintegaard af Sondenbro      grd i Sondenbro No.17    fad: Jorgen Nielsen Flintegaard 31 Dec 1812  417
Hans Fogedgaard     hus e. Dorthea Rasmusdtr  den grd i Sondenbro som hendes mand fradode         23 Dec 1737  19
Hans Hansen Fogedgaard  af Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Hans Rasmussen Fogedgaard 11 Dec 1801  152
Hans Hansen Fogedgaard                grd i Sondenbro No.5    mod: Hans Hansen Fogedgaards enke 28 Mar 1840    234
Hans Rasmussen Fogedgaard af Sondenbro       grd Sondenbro No.12     fad: Rasmus Larsen Fogedgaard 30 Sep 1828   319

Lars Hansen Fogedgaard  af Sondenbro        grd i Sondenbro (1739)   moderen:            9 Jan 1748   52
Rasmus Larsen Fogedgaard               grd i Sondenbro       fad: Lars Fogedgaard      1 Oct 1799   60
Frants Christian Hansen af Basselykke        hus i Sondenbro No.35    Christian Hansen Long + =enke  24 Feb 1835  98
Frants Jorgensen     af Stoense         grd i Stoense No.6     fad: Jorgen Frandsen +     10 Oct 1835  108
Frants Krag       praest Magleby       2 byggegrunde i Magleby   Mads Jespersen         17 Feb 1701  21
Frants Krag       praest Magleby       Oen Bago i Magleby     Clement Nielsen         13 Sep 1701  36
Frants Wanner      fra Hammerith (Slesvig)   nyt hus Nordenbro                      23 Sep 1818  145
Frederich Antonnij    Kammertjener, Tranekaer   Tryggelev Molle                       15 Feb 1817  109
Frederich Christensen                sted i Hou         Michel Larsen          12 Nov 1742  32
Frederich Nissen Frederichsen            hus i Nordenbro No.86 102  hhv. Jens Rasmussen fad: Frederich Hansen 28 Jul 1845   415
Frederich Funck     gaardejer af Fuglsbolle   grd i Fuglsbolle NO.7a   Knud Jacobsen + =enke      10 Feb 1835  89
Frederich Hansen     i Haubolle         grd i Haubolle       Michel Jensen +         20 Jan 1777  239
Frederich Hansen     skovfoged, Nordenbro    hus Nordenbro        Jorgen Madsen Post       17 Jul 1802  160
Frederich Hansen     af Botofte         hus Botofte         mod: Hans Gotfredsens enke   25 Sep 1818  148 458
Frederich Hansen                   hus Lindelse No.16     Niels Hansen Lundbye      10 Jul 1837  154
Frederich Hansen     af Korsebolle        hus i Lykkeby No.17     Jens Pedersen Jensen      6 Nov 1837   162
Frederich Iversen    af Oure           hus Hesselbjerg       Hans Christensen Thors enke   1 May 1797   87
Frederich Jensen                   grd i Stoense        Anders Henrichsen +       28 Sep 1766  183
Frederich Kisum     pa Stensgaard        huslod i Hov                        7 Apr 1815   476

Frederich Christian Myhre  bager Tranekaer     hus Tranekaer han bebor                   30 Jul 1816  74
Frederich Christian Myhre  bager Tranekaer     jord Tranekaer                       5 Aug 1818   129
Frederich Nielsen                  hus Tranekaer        Poul Sadelmager + =enke     8 Jan 1783   306
Frederich Nielsen    af Illebolle        jordlod i Sondenbro No.18b svigermod: gmd Christen Jeppesens enke 22 Jun 1811 367
Frederich Nielsen    af Nordenbro        hus Nordenbro        stedfad: Christen Christensen  29 Sep 1813  444
Frederich Nielsen    hmd i Nordenbro       hus Vesterby        Rasmus Rasmussen        16 Aug 1821  217
Frederich Pedersen    Styrmand          ½faergested Spodsbjerg No.17 Hans Bruuns enke       16 Aug 1814  452 278 251
Frederich Pedersen    gmd i Stoense        byggeplads i Stoense No.27a Peder Knudsen         19 Jun 1827  303
Frederich Pedersen    af Tranekaer        hus i Lykkeby No.18     Anders Jacobsen enke +     10 Feb 1835  93
Frederich Christian Rasmussen ridekarl, Tranekaer  hus Tranekaer        Lars Ditlov           15 Jun 1815  9
Anders Frolich      pa Tranekaer avlsgaard   jord & hus i Korsebolle No.1m                7 Apr 1815   466 (next 338)
Anders Frolich      pa Tranekaer avlsgaard   jord i Tranekaer No.1cc   forpgtr Andersen        5 Jun 1818   135
Christian Funk      ejer af Sdr Longelse Molle jord Sdr Longelse No.23   overskovrider Hans Ivarsen   25 Nov 1809  332
Frederich Funck     gaardejer af Fuglebolle   grd i fuglsbolle No.7a   Knud Jacobsen + =enke      10 Feb 1835  89
Peter Anthon Funck    exam juris.         hus Boetofte No.28     Frederich Hansen +       29 Sep 1834  66

Thomas Frederichsen Funk af Tranekaer        grd Kaedeby                         30 Sep 1828  322
Jens Fynboe       Bastemose          byggegrund i Lejbolle    Karen Bodker +         13 Mar 1705  11
Christian Hansen Faebek smed, Hesselbjerg      jord Hesselbjerg      gmd Henrich Larsen       25 Sep 1818  144
Jacob Pedersen Faelling               hus i Boetofte No.29 35   fad: Peder Pedersen Faelling  6 Sep 1841   260
Peder Pedersen Faelling               hus i Boetofte       Hans Jorgen Nielsen       28 Sep 1818  152
Faelling (see also Felding)
G. Blom         fuldmaegtig, Rudkobing   hus Kulepile        Peder Christensen enke     29 Sep 1813  445
Rudkobing        fuldmaegtig, Rudkobing   jord i Kulepile       distriktjaeger Heegaard     12 Oct 1815  33
Anders Hansen Garnbinder               nyt hus Ristinge                      16 May 1829  349
Georg Theodor Sasse   smed            hus i Lindelse No.3b 30   Hans Thomasen Smed + =enke   6 Sep 1839   222
Morten Gerster      murersvend, Tranekaer    nyt hus Tranekaer No.1g                   29 Apr 1817  108
Giode Nielsen      praest, Lindelse      grd i Lindelse       Hans Gummesen Brandt+ &
Giode Nielsen      praest, Lindelse      4/5grd i Illebolle     Kalle Olsen m.m.        13 Apr 1707  24 108
Giode Nielsen      praest, Lindelse      sted i Illebolle      Karen Iversdr          30 Apr 1716  108
Hans Phillip Glauman   skaeder fh Lakaj      nyt hus i Tranekaer                     22 Aug 1738  20
Gomme Pedersen      gmd Hesselbjerg       grd Ristinge        gmd Gregers Christensen     25 May 1805  210
Gotfred Andersen     Tryggelev          hus i Nordenbro       Arent Madsen +         6 Mar 1730   384
Gotfred Andreasen    af Boetofte         grd i Boetofte No.6     mod: Andreas Gotfredsens enke  26 Jan 1835  86
Gotfred Bonde      Lindelse          grd Sondenbro        Peder Henrichsen        30 Jan 1720  234
Gotfred Christensen                 hus i Hagenby        Rasmus Hansen          7 Jul 1709   41

Gotfried Christensen   af Kaedeby         hus Helsned No.17      svigermod: Mikkel Jcs enke   4 May 1816   61
Gotfried Frandsen    af Stoense         grd i Bodstrup       Hans Thomasen          2 Mar 1783   293
Gotfried Hansen     Kaedeby           ½grd som han bebor     fad: Hans Markusen       1 May 1719   139
Gotfried Hansen                   grd i Nordenbro       Jens Pedersen          6 Sep 1741   28
Gotfried Hansen                   grd Boetofte        Christian Hare +        12 Jun 1757  134
Gotfried Hansen                   grd i Humble        Christen Pedersen        24 Sep 1768  195
Gotfried Hansen                   grd i Humble        Christen Pedersen        24 Sep 1768  235
Gotfried Hansen     af Nordenbro        hus i Nordenbro       fad: Hans Gotfredsen +     29 Dec 1789  448
Gotfried Hansen     hmd i Kaedeby        jord i Kaedeby       Christen Christensen      28 Jun 1802  159
Gotfried Hansen                   kober ejendom i Kaedeby   Christen Christensen      17 Jun 1802  156
Gotfried Hansen     af Lindelse         hus i Lindelse       snedker Rasmussen        31 Dec 1810  357
Gotfried Hansen     hmd i Nordenbro       grd Ristinge        Hans Jensen enke        19 Sep 1816  77
Gotfried Hansen                   hus gl.Skrobelev No.27   Jens Rasmussen + =enke     20 Jun 1830  381
Gotfried Jensen     fra Svendstrup       grd i Tranekaer       Soren Sorensen         16 Oct 17145  43
Gotfried Jensen     fra Tryggelev        grd i Lykkeby        Oluf Hansen +          16 Apr 1748  70
Gotfried Jeppesen    Humble           hus Hagenby         Michel Pedersen         24 Dec 1804  213
Gotfried Jespersen                  grd i Longelse       Christopher Jorgensen      26 Aug 1752  99
Gotfried Johansen    Nordenbro          grd i Nordenbro       Hans Pedersen          29 Jan 1729  361
Gotfried Johansen                  grd i Nordenbro       Niels Madsen +         6 Oct 1739   24
Gotfried Jorgensen                  hus i Tryggelev       Jorgen Kok           14 Nov 1736  15

Godfred Jorgensen    af Kaedeby         hus Illebolle No.26     Anders Christensen       7 Jul 1823   258
Godfred Jorgensen (Kroyer) af Illebolle       hus i Illebolle No.22ab   Peder Hansen Christensen    28 Dec 1833  47
Godfred Jorgensen    af Lykkeby         grd i Lykkeby No.6d 7a   mod: Jorgen Rasmussen enke   26 Oct 1835  111
Godfred Larsen      af Tryggelev        hus Tryggelev        Knud Pedersen + =enke      1 Nov 1798   100
Godfred Madsen      Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   136
Godfred Madsen      Helsned           grd som han bebor                      1 May 1719   145
Godfred Madsen      Kaedeby           grd i Helsned        Christen Nielsen        24 Apr 1729  372
Godfred Madsen      i Hesselbjerg        grd i Hesselbjerg      fad: Mads Godfredsen +     20 Jan 1776  413
Godfred Madsen      af Frellesvig        hus i Stengade       svigerfad: Peder Madsen     7 Apr 1815   463
Godfred Madsen      af Humble          hus Humble         fad: Mads Gotfredsen      30 Jul 1816  72
Godfred Madsen                    1/4grd Bammeskov No.8c   Mads Christensen        30 Jun 1823  256
Godfred Madsen      hmd Humble         jord Humble No.6c 35                    16 May 1829  348
Godfred Madsen      af Steengade        hus i Steengade No.22    Peder Madsen Thurbes enke +   29 Sep 1834  62
Godfred Mikkelsen    smed af Longelse      hus & smedie Stengade    Peder Olsen Smeds enke     7 Jan 1804   186
Godfred Nielsen     Lindelse          hus som han bebor                      1 May 1719   110
Godfred Nielsen                   grd i Nordenbro       Niels Hansen Ploug +      20 Mar 1792  450
Godfred Nielsen     * Tryggelev         grd i Nordenbro       Niels Hansen Ploug +      9 Feb 1793   465
Godfred Nielsen                   hus Hov No.17        Mads Christensen        5 Jun 1818   126
Godfred Nielsen     i Hov            sted Pibemaalet, Hov No.18a                 19 Jul 1825  283

Gotfred Pedersen     Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   182
Gotfred Pedersen                   grd i Lykkeby        fad: Peder Jensen        22 Dec 1762  155
Gotfred Pedersen (Egemose) af Herslev        grd Herslev No.8      Lars Rasmussen + =enke     1 May 1815   2 (next 175)
Gotfred Pedersen     af Helsned         hus Ristinge        Hans Mathiasen + enke      30 Jul 1816  69
Gotfred Pedersen                   hus Gulstav v.Sondenbro No.20 Borge Andersen +       16 May 1829  347
Gotfred Rasmussen    tjenstekar Brolykkegrd   grd i Sondenbro       Thomas Nissen + =enke      10 Dec 1732  428
Gotfred Rasmussen                  grd i Hesslebjerg      fad: Rasmus Godfredsen +    8 Jul 1754   114
Gotfred Rasmussen (Ertelykke) af Klausebolle    fad: Rasmus Nielsen Ertelykke                12 Oct 1815  34
Gotfred Simonsen     Sondenbro          grds som han bebor                     1 May 1719   196
Gotfred Simonsen     Sondenbro          jord i Sondenbro      Hans Hansen & Christen Rasmussen 11 Dec 1727  341
Gotfred Thomasen     Tryggelev          ½grd i Tryggelev      Hans Pedersen Lollik      26 Mar 1701  30
Gotfred Thomasen     Tryggelev          hus som han bebor                      1 May 1719   177
Jorgen Goth       godsinspektor        kober grd i Brandsby    Michel Larsen +         12 Dec 1793  9
Casper Otto Gramboe                 hus i Tranekaer       Laurits Andersen        1 May 1724   309
Gregers Christensen   inds Tranekaer       grd i Botofte        Peder Rasmussen + =dtr     30 Sep 1729  375
Gregers Christensen   gmd i Ristinge       grd Hesselbjerg       gmd Gomme Pedersen       25 May 1805  219
Gregers Christensen   selv overtager sted     i Hesselbjerg        Rasmus Drost Madsen + =enke   15 Jan 1809  321
Gregers Hansen      af Snode          hus Snode          mod: Hans Smeds enke      22 Jun 1802  156 (next 167)

Gregers Jorgensen                  grd Stengade        Hans Nielsen          1 Jul 1808   299
Gregers Knudsen     tjenestkarl Vestergaard   grd i Hesselbjerg      Peder Madsen          9 Dec 1720   256
Gregers Knudsen     Lejbolle          hus som han Hans bygget                   20 Aug 1723  299
Gregers Knudsen     Lejbolle          sted i Svalebolle      Hans Knudsen          14 Sep 1724  312
Gregers Knudsen     hus e. Anne ...       hus i Svalebolle (1737)                   6 Sep 1748   78
Gregers Nielsen     af Lejbolle         hus i Lejbolle       mod: Niels Gregersen enke    11 Nov 1796  79
Ditlov Frederich Grube  parykmager         hus i Hesselbjerg      Mads Mortensen & H Jeppesens enke 30 May 1812    408
Jens Hansen Graae    Rifbjerg          byggegrun i Rifbjerg                    17 Jun 1700  9
Mads Rasmussen Guldborg af Illebolle        grd i Humble        Jorgen Hansen Lydrich      16 Dec 1798  104
Niels Madsen Guldborg                grd i Humble No.13 58 61  mod: Mads Guldborgs enke    17 Dec 1844  400
H.P.F. Hansen      fuldmaegtig, Nedergrd    grd Lykkeby         Jorgen Nielsen =dtr       17 Sep 1821  248
H.C. Rafn        moller i Snode       jord i Snode        Mathias Schiothe praest+    23 Dec 1803  176
Hans ...         h.e. Kirsten i Hesselbjerg byggegrund i Hesselbjerg                  7 Dec 1725   324
Hans Adolf Albretsen                 huslejlighed i Helletofte No.7 Rasmus Hansen enke     10 Jul 1840  239
Hans Andersen                    hus i Botofte        Claus Skraeder         22 Dec 1707  27 (indjord 1719)
47

Hans Andersen                    sted i Botofte       Christen Felding        30 Apr 1709  37 (indf 1719) 45
Hans Andersen      fra Drejo          ½boel pa Birkholm      Jens Larsen =dtr naar hun bliver Voksen 28 Sep 1744    38
Hans Andersen      skomager i Humble      ejendomshus i Humble han bebor svigerfad: Rasmus Skraeder+ 15 May 1748  73
Hans Andersen                    grd i Skrobelev (1744)   svigerfad: Peder Nielsen Pelle & son N Pedersen 10 Jan 1748  53
Hans Andersen                    grd i Stoense        fad: Anders Pedersen      19 Feb 1753  104
Hans Andersen                    grd i Hesselbjerg      Jacob Mrs+           20 May 1763  164
Hans Andersen                    hus i Tryggelev       Jens Rasmussen +        5 Jan 1765   186
Hans Andersen      fra Botofte         grd i Lejbolle       Daniel Nielsen         28 Feb 1767  185
Hans Andersen      i Faebaek          grd i Faebaek        Claus Nielsen +         20 Jan 1777  261
Hans Andersen      af Helsned         hus i Helsned        Anders Christensen       3 Jan 1790   411
Hans Andersen (Lader)                hus Tryggelev (1764)    Jens Rasmussen +        24 Jan 1799  50
Hans Andersen                    hus Nordenbro        Peder Christensen Bolkar +   1 Oct 1799   63
Hans Andersen                    boel Hesselbjerg      svigerfad: Morten Jensen     27 Dec 1806  255 (next 366)
Hans Andersen      af Boetofte         jord i Bammeskov      gmd Thomas Hansen        12 Oct 1815  35
Hans Andersen      af Skattebolle       grd i Stoense        Hans Christensen        1Sep 1820   203
Hans Andersen                    boel Birkholm        Peder Pedersen         17 Jul 1830  409

Hans Andersen      af Ristinge         hus i Ristinge No.21    Mads Larsen enke        20 Jul 1833  30
Hans Andersen                    hus i Humble No.39 6d    Peder Hansen Smed        6 Nov 1837   163
Hans Jacob Andersen                 hus i Boetofte No.35 18b 35b Peder Hansen         6 Sep 1839   225
Hans Peter Andersen                 grd Botofte         fad: Anders Christensen     1 May 1809   324
Hans Peder Andersen   gmd i Botofte        hus Hertehaugen ved Tranekaer slagter Andreas Gotfredsen  30 May 1812  397
Hans Andreasen      af Longelse         grd i Stoense        Erik Jorgensen         24 Sep 1779  284
Hans Andreasen      af Bostrup         hus Klausebolle (1786)   Thomas Jorgensen        29 Oct 1798  16
Hans Andreasen      kammertjener Tranekaer   Vindmollen Slots molle Tranekaer              9 Mar 1803   172
Hans Christian Axelsen  Svalebolle         grd i Svaleboll       Erik Jensen           2 May 1731   408
Hans Christian Birk   af Rudkobing        hus i Lindelse       Hans Christian + =enke     23 Aug 1734  4
Hans Bonde        gmd             hus i Helsned        Hans Christensen        16 Aug 1739  23
Hans Brandt       praest Lindelse       4/5 grd i Illebolle     Kalle Olufsen          2 Sep 1701   36
Hans Bruun                      grd Sondenbro        Jens =enke           25 Sep 1818  143
Hans Bogvad       skovrider Tranekaer     hus Tranekaer han bebor                   25 Jan 1813  424
Hans Carstensen     af Kaedeby         hus Kaedeby         Christen Laursen+        25 Jan 1790  406
Hans Peder Carstensen                hus i Kaedeby No.43                     30 Aug 1843  363
Hans Christensen     Lindelse          grd i Hennetved       Hans Pedersen + =enke Ane Rasmusdtr 15 Jun 1701   34
Hans Christensen     Kulepile          ½grd i Kulepile       Jorgen Stran + =enke      24 Dec 1701  40

Hans Christensen     Bagenkop          hus i Bagenkop       fad: Christen Hansen      26 Mar 1702  28
Hans Christensen                   hus i Bagenkop       Thomas Rasmussen + =enke    13 May 1709  39
Hans Christensen     smed, Bagenkop       hus i Bagenkop han bebor                  29 Jun 1710  49
Hans Christensen     Kulepile          grd som han bebor                      1 May 1719   81
Hans Christensen     Bagenkop          sted son han bebor                     1 May 1719   212
Hans Christensen                   hus i Nordenbro       Anna Nisses           3 May 1720   244
Hans Christensen     * Korsebolle        sted i Helsned       Rasmus Michelsen + =enke    1 Jun 1723   296
Hans Christensen     soldat, Nordenbro      hus som han har bygget                   18 Jan 1724  301
Hans Christensen     Lindelse          hus i Lindelse       Godfred Nielsen enke+      20 Dec 1728  356
Hans Christensen     Bagnekop          hus i Bagenkop       fad: Christen Clausen      9 Mar 1729   365
Hans Christensen                   grd i Kulepile       Christen Hansen         16 Apr 1736  12
Hans Christensen     fra Fuglsbolle       grd i Longelse (1739)    Hans Hansen +          6 Feb 1743   34
Hans Christensen                   grd i Vesterby (1745)    Mikkel Larsen +         14 Jan 1748  55
Hans Christensen                   ejendomsgrd i Pederstrup  Peder Rasmussen         4 May 1765   176
Hans Christensen (Thoer) af Nordenbro        hus i Hesselbjerg      Hans Jeppesen+ =enke      3 Jan 1790   423
Hans Christensen     af Snode          Honsebjerghuset (1793)   svigerfad: Rasmus Hansen +   27 Oct 1798  42
Hans Christensen (Orrebo)              hus Tryggelev for en del ar siden              24 Jan 1799  49
Hans Christensen                   hus Kaedeby         mod: Christen Hansen enke    5 Jan 1803   170
Hans Christensen     af Naestebolle       grd Klausebolle       svigerfad: Peder Larsen     6 Jan 1804   184

Hans Christensen     af Sondenbro        grd Trygelev No.12     svigerfad: unge Hans Madsen   7 Feb 1804   189 (next 368)
Hans Christensen (Angelboe) af Norreballe      grd Norreballe       fad: Christen Madsen Angelboe  1 Mar 1804   192
Hans Christensen (Oberst) selv. i Fuglsbolle    jord i Fuglsbolle                      23 Jun 1809  329
Hans Christensen     skraedder, Hennetved    hus Lindelse        Peder Post +          20 Dec 1809  334
Hans Christensen     Botofte           grd Stoense         Jens Olsen +          18 Jan 1810  338
Hans Christensen     af Bagenkop         grd Bagenkop        Jens Christensen enke      21 Jul 1813  441
Hans Christensen     af Gudbjerg         hus Lejbolle        Anders Pedersen Dalbyewads enke 16 Aug 1814  450
Hans Christensen     hmd Kaedeby         grd Kaedeby         Peder Jacobsen         29 Apr 1817  100
Hans Christensen     af Kaedeby         grd Helsned No.2      Hans Nielsen + =enke      23 Jun 1817  111
Hans Christensen     af Kassebolle        jord Illebolle No.9a    Rasmus Nielsen i Sophienlyst+  19 Jun 1827  302
Hans Christensen                   boel Kaedeby Haes      Thomas Frederichsen Funk + =enke 31 Dec 1829 358
Hans Christensen                   jord Kaedeby Haes No.3d   Hans Madsen           19 Dec 1831  476
Hans Christensen                   hus Aaso No.1de & Korsebolle 1h fad: Christen Rasmussen  29 Oct 1831  469
Hans Christensen (Piil) af Bagenkop         Fladmosegrd i Fuglsbolle No.1 Christen Larsen       28 Apr 1834  51
Hans Christensen (Basse)               hus i Nordenbro No.41    Hans Pedersen Basse       29 Sep 1834  56
Hans Christensen     af Hesselbjerg       boel sammested No.23    Andreas Andersen + =enke    10 Feb 1835  91

Hans Christensen                   hus i Sondenbro No.38    Claus Madsen + =enke      21 Sep 1842  296
Hans Christensen                   hus i Simmerbolle No.16   Christian Larsen enke      30 Aug 1843  349
Hans Christensen     hjulmand          hus i Sondenbro No.38    Christen Hansen enke      28 Jul 1845  414
Hans Christensen                   hus & jord i Sondenbro No.19 gmd Claus Peder Larsen    28 Aug 1846  457
Hans Henrich Christensen i Tranekaer         hus Tranekaer        hans hustru Sophie Ivarsen   20 Jun 1830  402
Hans Jacob Christensen  af Klausebolle       grd Klausebolle       fad: Christen Hansen      3 May 1807   265
Hans Jorgen Christensen af Henninge         hus Lindelse No.15     Jens Hansen Post        3 Apr 1826   290
Hans Christiansen (Brandt)              grd i Klausebolle      Jorgen Nielsen +        10 Jan 1761  142
Hans Christiansen    af Klausebolle       grd i Lykkeby No.5b 6a 7e  unge Jens Jensen        12 Jan 1839  195
Hans Christopher Christiansen i Herslev       grd i Herslev        stedfad: Hans Madsen +     20 Jan 1777  280
Hans Christophersen                 grd i Tranekaer       Mikkel Pedersen         12 Apr 1763  162
Hans Christophersen   af Frellesvig        nyt hus nederste Tingmark, Tranekaer            16 Aug 1821  232
Hans Clausen       Tryggelev          grd i Tryggelev       Peder Mogensen         13 Nov 1700  17
Hans Clausen       Tryggelev          grd som han bebor                      1 May 1719   173
Hans Clausen       karl pa Nygaard       sted Hou          Jorgen Bondes enke Susanne ... 1 May 1745   41
Hans Clausen                     hus i Bagenkop       Rasmus Clausen+         2 Oct 1765   179
Hans Clausen       af Longelse         grd i Longelse       Mathias Hansen         17 Jan 1790  371

Hans Rudbeck Clausen                 hus i Longelse       Bendix Rasmussen        20 Jan 1777  217 282
Hans Danielsen      Hou             Kragehuset i Hou                      19 Apr 1711  59
Hans Diderichsen     Stoense           grd som han bebor                      1 Jun 1719   2
Hans Ditlevsen                    grd i gl.Skrobelev No.10  Anders Hansen + =enke      28 Dec 1835  115
Hans Hansen Eggertsen  af Brandsby         grd i Kaedeby (1796)    Jorgen Nielsen         25 Jul 1798  96
Hans Eilertsen      af Tryggelev        grd Kaedeby         Peder Mikkelsen + =enke     27 Oct 1798  66
Hans Eriksen       Pederstrup         grd i Pederstrup      Niels Lauritsen         25 Sep 1697  94
Hans Eriksen                     hus i Frellesvig      Niels Lollik          ? ? 1755    118
Hans Eriksen       af Illebolle        grd Illebolle No.7     fad: Erik Hansen +       21 Aug 1827  305
Hans Findsen       Snode            grd som han bebor                      15 Jan 1719  14
Hans Fogedgaard     h.e. Dorthe Rasmusdtr i Sondenbro grd i Sondenbro hendes mand fradode         23 Dec 1737  19
Hans Frantsen                    Revsebjerghuset ved Helletofte No.1g Peder Andersen + =dtr 28 Dec 1835  123
Hans Christophersen Frederichsen           hus pa Hou         Frederich Christensen      8 Jan 1783   285
Hans Phillip Gluman   skraeder fh Lakaj      nyt hus i Tranekaer                     22 Aug 1738  20
Hans Gotfredsen     Korsebolle         sted i Botofte       Christen Nielsen Kudsk     10 Mar 1722  282
Hans Gotfredsen                   sted i Hesselbjerg     Gregers Knudsen         4 Oct 1722   289
Hans Gotfredsen     Hesselbjerg         grd i Hesselbjerg      Morten Mortensen        20 May 1724  309

Hans Gothfredsen     af Tryggelev        hus i Tryggelev       Hans Madsen +          5 Feb 1777   252
Hans Gothfredsen                   hus i Boetofte       Ditlov Mathiasen +       8 Jan 1783   306
Hans Gothfredsen                   hus Illebolle        Hans Mortensen         16 May 1829  351
Hans Gregersen      af Snode          hus Snode No.32       fad: Gregers Hansen       30 Sep 1828  330
Hans Gregersen                    grd i Hesselbjerg No.12   Gregers Christensen ene     7 Nov 1842   316
Hans Hansen                     ½Eigemose stedet      fad: Hans Andersen       5 Sep 1699   1
Hans Hansen       Bagenkop          hus i Bagenkop       fad: Hans Jensen +       4 Mar 1700   6
Hans Hansen       Fodslette          grd i Herslev        Gotfried Hansen + =enke Maren Christensdtr 4 Oct 1700   11
Hans Hansen       Skebjerg          grd i Lokkeby        Hans Jorgensen Svin       26 Mar 1702  28
Hans Hansen       Eigemose          ½ af Eigemosegaard     fad: Hans Andersen       17 Mar 1703  53
Hans Hansen       * Botofte          sted i Lejbolle       Hans Pedersen          16 Oct 1703  2
Hans Hansen       Stoense           grd Slughaugen i Stoense  Peder Andersen +        16 Mar 1704  4
Hans Hansen       Longelse          ½grd i Longelse       fad: Hans Jorgensen       18 Jul 1705  8
Hans Hansen       Vindeltorp         grd i Vindeltorp      fad: Hans Madsen        22 Mar 1706  17
Hans Hansen       sognefoged         grd Boesgaard i Skrobelev  sognefgd Rasmus Jensen + =enke         2 Jan 1712 63
Hans Hansen       Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   25
Hans Hansen       Svalebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   28

Hans Hansen       Frellesvig         grd som han bebor                      1 May 1719   57
Hans Hansen       Lokkeby           grd som han bebor                      1 May 1719   63
Hans Hansen       Rifbjerg          ½grd som han bebor                     1 May 1719   77
Hans Hansen (Boesgaard) Skrobelev Boesgard     grd som han bebor                      1 May 1719   85
Hans Hansen       Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   98
Hans Hansen       Eigemose          grd som han bebor                      1 May 1719   125
Hans Hansen       Brandsby          grd som han bebor                      1 May 1719   148
Hans Hansen       Nordenbro          sted som han bebor                     1 May 1719   178
Hans Hansen       Frellesvig         ½grd i Frellesvig      Jorgen Hansen          23 Oct 1719  222
Hans Hansen       Lokkeby           sted i Faebaek       Rasmus Clausen         16 Mar 1720  239
Hans Hansen                     hus i Tryggelev       Anders Vester +         23 Sep 1721  276
Hans Hansen       sognefoged Brandsby     bygge hus i Brandsby                    9 Oct 1721   276
Hans Hansen       Rudkobing          grd i Sondenbro       Hans Madsen Fogedgaard     30 Mar 1723  293
Hans Hansen (Smed)    Faebaek           nyt hus & smedie i Faebaek                 3 May 1723   294
Hans Hansen (Krojger)  Ristinge          ½sted i Ristinge      fad: Hans Hansen        20 Dec 1723  300
Hans Hansen       ½ gmd Frellesvig      2 halpart af sin grd    Jorgen Hansen          25 Jan 1724  302
Hans Hansen       Kaedeby           hus i Humble        Karen Bodkers          1 Feb 1724   302
Hans Hansen       Humble           grd i Helsned        Knud Jessen           16 Jun 1725  321
Hans Hansen       Rifbjerg          sted i Rifbjerg       fad: Hans Hansen +       21 Sep 1726  329
Hans Hansen       Sondenbro          grd i Sondenbro       fad: Hans Madsen +       10 Dec 1732  427
Hans Hansen                     grd i Ristinge       Rasmus Hansen +         12 Dec 1735  10

Hans Hansen       far Lykkeby         hus i Steengade       skomager Claus Jacobsen     18 Feb 1736  12
Hans Hansen       soldat           hus i Humbel samt jord                   7 May 1737   17
Hans Hansen                     grd i Fuglsbolle      Christen Andersen +       12 Feb 1741  27
Hans Hansen                     grd i Boetofte       Niels Hansen +         2 Oct 1741   28
Hans Hansen       * Svalebolle        sted i Humble        Hans Pedersen Taasinge     11 Dec 1744  39
Hans Hansen                     grd i Sondenbro (1732)   fad: Hans Jeppesen+       16 Feb 1748  59
Hans Hansen                     grd i Tryggelev       Mads Godfredsen +        21 May 1753  106
Hans Hansen                     grd i Skrobelev       Niels Hansen Bruun +      13 Jan 1761  140
Hans Hansen                     ½grd i Frellesvig      fad: Hans Hansen        23 Mar 1762  152
Hans Hansen                     hus i Nordenbro       fad: Hans Pedersen +      12 Jan 1763  156
Hans Hansen                     grd i Vesterby       Hans Christensen +       12 Sep 1763  167
Hans Hansen       i Klausebolle        grd i Klausebolle      Erik Thomasen +         24 Dec 1773  209
Hans Hansen       hmd af Oure         grd i Brandsby       Hans Henrichsen som overtog H.Hs. hus i Oure 9 Mar 1774  209
Hans Hansen       af Rifbjerg         grd i Klausebolle      Rasmus Madsen          1 May 1774   313
Hans Hansen       af Magleby         grd i Nordenbro       Hans Mortensen         26 Aug 1775  247
Hans Hansen       i Hesselbjerg        grd i Hesselbjerg      Gotfred Rasmussen        20 Jan 1776  413
Hans Hansen       i Nordenbro         hus i Nordenbro       fad: Hans ...          20 Jan 1776  439
Hans Hansen       af Haubolle         grd i Hesselbjerg      Peder Jacobsen + =enke     4 Aug 1781   416
Hans Hansen (Ryemand)  af Longelse         grd i Longelse       fad: Hans Christensen Ryemand  4 Jan 1782   347

Hans Hansen       af Lykkeby         grd i Klausebolle      Hans Rasmussen + =enke     2 Apr 1782   321
Hans Hansen                     hus i Nordenbro       fad: Hans ...          5 Sep 1783   443
Hans Hansen       af Helsned         grd i Hesselbjerg      Jorgen Nielsen         28 Apr 1785  416
Hans Hansen       af Stengade         grd i Skrobelev       Mads Thonnesen         5 Apr 1788   343
Hans Hansen       af Rudkobing        hus Kulepile        Jacob Rasmussen         14 Feb 1798  94
Hans Hansen       skomager i Kaedeby     kober ejendom i Kaedeby   Christen Christensen      14 Mar 1798  55
Hans Hansen       fra Hjortholm gods     hus Astraede senere byggeplads i Snode, atterbyttet med hus i Stoense   Cathrine Marie Lars
Vaever          27 Oct 1798         44
Hans Hansen (Drost)                 hus Longelse        Jens Snedker +         10 Feb 1799  57
Hans Hansen (Bonde)   af Nordenbro        nyt hus Nordenbro (1796)                  18 Aug 1800  116
Hans Hansen (Fogegaard) af Sondenbro        grd Sondenbro        fad: Hans Rasmussen Fogedgaard 11 Dec 1801  152
Hans Hansen (Fogegaard) af Vesterby         hus nye Skrobelev      Anders Rasmussen Stougaard+   1 Jul 1802   159
Hans Hansen (Kvindebjaerg) selvejer af Fuglsbolle  ny grd i Nordenbro No.20                  5 Jan 1804   178
Hans Hansen       selvejer Lykkeby      hus Rifbjerg        Mads Hansen           1 May 1804   196
Hans Hansen (Kaiser)   hmd i Sondenbro       hus Sondenbro        Lars Christensen        3 May 1806   236
Hans Hansen       i Klausebolle        grd Klausebolle       fad: Hans Hansen Snedker    3 Jan 1807   256
Hans Hansen       af Lykkeby         hus Stengade        Mikkel Madsen +         1 Apr 1807   262
Hans Hansen       af Klausebolle       nyt hus Klausebolle                     21 Apr 1807  263

Hans Hansen       af Nordenbro        hus Nordenbro No.25     Christen Broholm        1 May 1807   264
Hans Hansen       af Vesterby         grd Vesterby        fad: Hans Hansen        25 Jan 1808  291
Hans Hansen       Frellesvig         grd Frellesvig No.2a    mod: Hans Hansen enke+     1 Sep 1808   307
Hans Hansen       af Tryggelev        grd Nordenbro No.17     Mads Mortensen =steddr     31 Dec 1810  362
Hans Hansen       i Hennetved         hus Vindeby         skovfoged Rasmus Larsen     14 Mar 1812  390
Hans Hansen       hmd i Ny Skrobelev     jord i Nye Skrobelev                    23 Jan 1813  429
Hans Hansen       af Lindelse         grd Lindelse        fad: Hans Jensen        12 Oct 1815  21
Hans Hansen       af Humble          boel Hesselbjer No.18    svigermod: Jeppe Strangesens enke 4 May 1816 61 458
Hans Hansen       af Lejbolle         hus Lejbolle        Mads Clausen          17 Feb 1817  94
Hans Hansen       af Tressebolle       hus Stoense No.32c     svigerfad: Christen Pedersen Broemand 19 Feb 1817  98
Hans Hansen       af Humble          grd Hesselbjerg       svigerfad: Hans Larsen Kiellemand 23 Jun 1817    110
Hans Hansen       af Klausebolle       grd gl.Skrobelev No.9ab   Rasmus Jorgensen Alsing     10 Sep 1817  117
Hans Hansen (Thor)    af Nordenbro        hus Nordenbro        fad: Hans Hansen Thor      29 Dec 1817  124
Hans Hansen       af Helsned         hus Kaedeby No.22 56b    Soren Hansen Kjellemand     14 Oct 1823  265
Hans Hansen       af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg No.5    Anders Hansen +         19 Dec 1829  358
Hans Hansen (den unge)  gmd Hesselbjerg       hus Hesselbjerg No.33    Christian Michelsen       17 Jul 1830  408
Hans Hansen       af Lindelse         grd Lindelse No.3a     fad: Hans Jensen +       19 Dec 1831  475
Hans Hansen       af Bagenkop         hus pa Suldstav No.37 20  Niels Rasmussen + =enke     29 Sep 1834  55
Hans Hansen       af Kulepile         hus sammesteds No.7     fad: Hans Hansen        10 Jul 1837  156

Hans Hansen       af Drejo          bole pa Birkholm      Niels Hansen          30 Dec 1837  165
Hans Hansen       af Tryggelev        grd i Haugbolle No.3a    Rasmus Hansen Korse       3 Jul 1838   166
Hans Hansen       af Sonderby Molle      grd i Illebolle NO.8    Hans Jacob Rasmussen      1 Nov 1839   82
Hans Hansen (Fogedgaard)               grd i Sondenbro No.5    mod: Hans Hansen Fogedgaards enke 23 Mar 1840    234
Hans Jensen Hansen                  hus i Nye Skrobelev No.19  Hans Hansen Ostens enke     10 Jul 1840  240
Hans Jorgensen Hansen  skytte i Tranekaer     grd i Strandby       forvalter Jacob Smidt      9 Feb 1733   438
Hans Nielsen Hansen   af Kaedeby         grd i Kaedeby No.3a     mod: Hans Svendsen enke     16 Aug 1821  242
Hans Christian Hansen                hus i Tryggelev       Hans Madsen           26 Jul 1763  166
Hans Henrich Hansen                 grd i gl.Skrobelev No.11  mod: Hans Henrich Rasmussen enke 28 Dec 1835 117
Hans Henrich Hansen   af Herslev         grd i Herslev No.12     Lars Christopher Rasmussen Guldborgs enke 28 Dec 1835 118
Hans Jacob Hansen    af Spodsbjerg        hus Spodsbjerg       fad: Hans Andersen Rytter    5 Jun 1818   133
Hans Jorgen Hansen    skov & jagtbetjent     ny grd i Tranekaer     = Cathrine Sophie Bech     1 May 1745   41
Hans Jorgen Hansen    af Nordenbro        grd Nordenbro        fad: gl. Hans Hansen      30 Sep 1828  316
Hans Jorgen Hansen                  hus & smedie Nordenbro No.86 mod: Hans Marcusens enke   20 Jun 1830  400
Hans Jorgen Hansen    af Snode          grd i Snode No.11      fad: Hans Nielsen        29 Sep 1834  75
Hans Peder Hansen    af Kjaedeby         grd sammesteds No.6a    mod: Hans Eilersens enke    20 Oct 1838  184

Hans Peder Hansen                  ½ Spodsbjerg Faergelob & hus fad: Hans Lauritsen+ mod: ...lever 21 Jan 1759 134
Hans Peter Hansen                  hus Kaedeby No.5      Lars Larsen           17 Jul 1830  411
Hans Peter Hansen    hmd Kaedeby         jord Kaedeby No.44     vaever Anders Hansen      29 Oct 1831  462
Hans Philip Hansen    smed            hus med Smedie i Stoense No.28ab sivgerfad: Rasmus Gotfredsen 21 Sep 1842   315
Hans Henrichsen                   grd i Brandsby No.5     Hans Madsen + =enke       28 Sep 1767  186
Hans Henrichsen     gmd i Brandsby       hus i Oure         Hans Hansen som overtog H.Hs. grd i Brandsby 9 Mar 1774  209
Hans Henrichsen     af Humble          hus i Humble        fad: Rasmus Nielsen       20 Mar 1781  391
Hans Jacobsen                    hus i Lindelse       Maren Lauritsdr+ e.e. Soren Jyde 30 Dec 1708 34
Hans Jacobsen      Lindelse          grd som han bebor                      1 May 1719   107
Hans Jacobsen      Lindelse          hus som han bebor                      1 May 1719   111
Hans Jacobsen      tjenstekarl Nordenbrogrd  grd Sondenbro        Hans Hansen Rojle        1 Apr 1730   390
Hans Jacobsen                    hus i Sondenbro       Mads Andersen          28 Apr 1754  113
Hans Jacobsen                    grd i Humble        Markus Pedersen +        30 Jul 1755  119
Hans Jacobsen      af Nordenbro        hus i Nordenbro       Niels Christensen Norris +   15 Jan 1790  449
Hans Jacobsen      skraeder af Kulepile    hus Rifbjerg NO.22     Thomas Jorgensen + =enke    30 May 1812  409
Hans Jacobsen      af Snode          hus Snode          svigerfad: Claus Hansen     29 Sep 1813  443
Hans Jacobsen      selvejer i Herslev     grd Kaeso          Niels Hansen          29 Apr 1817  102
Hans Jacobsen      gmd i Herslev        grd i Haugbolle       Christen Hansen         13 Feb 1819  163

Hans Jacobsen      hmd Snode          grd i Botofte        Peder Johansen Pilegaard    13 Feb 1819  164
Hans Jacobsen      af Snode          bole Honsebjerg Hou No.23  Hans Christensen        6 Feb 1830   378
Hans Jacobsen      smed            nyt hus med Smedie i Sondenbro No.8             21 Sep 1842  297
Hans Jacob Jacobsen   smed i Snode        hus i Snode         Peder Nielsen Smed+ =enke    3 Nov 1836   144
Hans Mikkel Jacobsen   af Lykkeby         grd Lykkeby No.10      Hans Christensen + =enke    1 Sep 1820   186
Hans Jensen       Rifbjerg          ½grd i Kulepile       Jorgen Jensen Strand      21 Mar 1701  24
Hans Jensen       hmd Magleby         husbonhold i Magleby                    16 Jun 1704  6
Hans Jensen       Humble           hus i Bagenkop       Claus Xs+ =enke Giertrud Christensdtr 30 Apr 1708  31
Hans Jensen       Nordenbro          hus samt jord        (indf 1719)           1 May 1717   190
Hans Jensen       Rifbjerg          ½grd son han bebor                     1 May 1719   78
Hans Jensen       Kaedeby           hus som han bebor                      1 May 1719   140
Hans Jensen       Bagenkop          sted som han bebor                     1 May 1719   211
Hans Jensen       fra Faarevejle gods     grd i Snode         Lars Pedersen Smed+ =enke    25 Feb 1729  364
Hans Jensen       Lokkeby           grd i Lokkeby        Mikkel Nielsen + =enke     29 Mar 1729  368
Hans Jensen       Lejbolle          sted i Lejbolle       Niels Jorgensen         8 Apr 1729   369
Hans Jensen       tjenestekarl Brolykkegrd  grd i Nordenbro       Jens Stephensen +        18 Nov 1729  376
Hans Jensen       Snode            sted i Snode        Mads Hansen +          26 Jun 1731  409
Hans Jensen (Oroboe)                 hus i Humble        Sara Jensdtr +         16 Feb 1736  12
Hans Jensen                     grd i Kulepile (1741)    Mads Kiaer           6 Mar 1748   62

Hans Jensen                     ½grd pa Ristinge      fad: Jens Rasmussen +      18 Jul 1748  76
Hans Jensen       Helsned           hus i Helsned        Lars Brock           1 Feb 1752   97
Hans Jensen                     grd i Lindelse       Jens Hansen +          29 Mar 1752  98
Hans Jensen       i Lindelse         grd i Lindelse       stedfad: Hans Jensen +     24 Dec 1773  210
Hans Jensen       i Hesselbjerg        hus i Hesselbjerg      Rasmus Lergraver        20 Jan 1777  241
Hans Jensen                     hus i Litzemose       Mads Kiaer           8 Nov 1783   330
Hans Jensen       smed pa Ristinge      hus pa Ristinge       Christen Hansen         5 Feb 1783   426
Hans Jensen       af Herslev         grd i Herslev        Anders Hansen          6 May 1785   381
Hans Jensen       af Birkholm         sted pa Birkholm      fad: Jens ...          20 Jan 1789  464
Hans Jensen                     grd i Ristinge       Hans Jorgensen =dtr       5 Jan 1793   470
Hans Jensen       moller, Kindeballe     jordlod Kindeballe                     29 May 1806  238
Hans Jensen       af Skrobelev        hus Stengade No.24     vaever Jens Jacobsen =steddtr  23 Jan 1810  339
Hans Jensen       af Vindeby         grd Illebolle        Christen Rasmussen + =enke   22 Jun 1811  373
Hans Jensen (Sioe)    faergekarl         jord i Hou                         7 Apr 1815   3
Hans Jensen (Bodker)   hmd af Stengade       jord Stengade No.8a     gmd Hans Nielsen        5 Jun 1818   130
Hans Jensen       af Nordenbro        grd Nordenbro No.9 98    sognef Jens Rasmussen + =enke  25 Sep 1818  141
Hans Jensen       af Stengade         hus Trankaer        Lars Ditlovsen         1 Sep 1820   183
Hans Jensen       af Havbolle         bole Hesselbjerg      svigerfad: Jens Madsen Laerke  16 Aug 1821  220
Hans Jensen (Drost)   af Humble          hus Humble         Christen Christensen      16 Aug 1821  241

Hans Jensen       af Hesselbjerg       ½grd Hesselbjerg      Henrich Larsen         14 Oct 1823  262
Hans Jensen (Bay)    af Rifbjerg         grd i Frellesvig No.4a   Hans Rasmussen enke       29 Sep 1834  70
Hans Jensen                     hus i Klausebolle No.18   mod: Jens Gotfredsens enke   24 Feb 1835  97
Hans Jensen                     grd Lykkeby No.5a      Claus Rubecksens enke      8 Dec 1842   325
Hans Jensen                     grd Bogotoft ved Humble No.10 Mikkel Hansen        28 Feb 1843  338
Hans Jensen                     grd i Stoense No.7 6b?   Jens Jensen Nielsen enke    8 May 1844   374
Hans Christopher Jensen               hus i Lindelse han bebor                  6 Mar 1748   62
Hans Christophersen Jensen (Korse) gmd i Nordenbro  boel Bagnekop        Jens Pedersen          21 Jul 1813  442
Hans Jeppesen      Sondenbro          jord i Sondenbro      Hans Hansen Rojle        12 Dec 1727  342
Hans Jeppesen                    gaards part, i Hesselbjerg Mads Madsen           19 Oct 1739  24
Hans Jeppesen                    ½grd i Humble        fad: Jeppe Clausen       24 Mar 1762  152
Hans Jeppesen      selvejerbmd Illebolle    grd Illebolle No.3     Rasmus Hansen          22 Jun 1811  372
Hans Jeppesen      Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   205
Hans Nielsen Jeppesen  gmd Korsebolle       grd i Lykkeby        Hans Knudsen          1 Sep 1719   225
Hans Jespersen                    grd i Simmerbolle      Peder Thomasen +        8 Sep 1754   116
Hans Johansen                    hmd i Longelse       stedfad: Jesper Skov      12 Jun 1743  35
Hans Johansen      i Svalebolle        grd i svalebolle      fad: Johannes Jorgensen     1 May 1774   212

Hans Johansen      af Boetofte         grd i Klausebolle      Rasmus Ortelykke        20 Aug 1787  333
Hans Johansen      gmd i Bostrup        hus i Botofte (1794)    Jacob Rasmussen         15 Dec 1798  28
Hans Johansen (Ertelykke) gmd Simmerbolle      hus Klausebolle       Johan Jorgen Eriksen      9 Jan 1810   337
Hans Johansen (Hjelting) fra Egnen ved Cappeln.   hus Botofte No.25      Poul Eriksen + =enke      16 Mar 1814  446
Hans Johansen      far Kullerup        jordlod Kaedeby       selv.hmd Gotfred Hansen + =enke 12 Oct 1815  15
Hans Johansen (Kallerup) i Kaedeby          hus Kaedeby         Mikkel Andersen         30 Jul 1816  71
Hans Johansen      hmd Magleby         jord Nordenbro                       25 Sep 1818  149
Hans Johansen      skovfoged          hus Osterhuse, Hou som han bebor              1 Sep 1820   207
Hans Thomasen Johansen                grd Simmerbolle No.8    fad: Johan Jorgen Es      9 Nov 1829   359
Hans Jorgen Johansen   af Hennetved        hus Lindelse        Hans Hansen Drost        22 Jun 1811  266
Hans Jorgensen (Smed)  * Lejbolle         grd i Lejbolle       Mads Nielsen + =enke Margrethe Henrichsdtr 15 Mar 1701  27
Hans Jorgensen (Svin)  i Lykkeby          ode sted i Faebaek     Peder Jensen, Christen Hansen Gregersen    4 Jun 1701 33
Hans Jorgensen      * Illebolle         grd i Simmerbolle      Hans Jensen +          10 Feb 1706  17
Hans Jorgensen      Frellesvig         hus i Frellesvig      fad: Jorgen Pedersen Skraedder 30 Apr 1708  30
Hans Jorgensen      Nordenbro          sted Magleby        Mathis Ditlevsen        30 Jul 1709  37
Hans Jorgensen                    hus i Botofte        Niels Hansen +         22 Jun 1709  40
Hans Jorgensen (Smed)  Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   24

Hans Jorgensen      Simmerbolle         grd som han bebor                      1 May 1719   73
Hans Jorgensen & fad: Jorgen Jorgensen  Herslev   grd som han bebor                      1 May 1719   118
Hans Jorgensen      Frellesvig         hus & jord i Frellesvig                   1 May 1710   216
Hans Jorgensen      Illebolle          sted i Fladmose       Thomas Pedersen         19 Nov 1722  291
Hans Jorgensen                    grd i Tullebolle      Rasmus Iversen +        16 May 1740  26
Hans Jorgensen                    grd i Lejbolle       Anders Rasmussen +       23 Aug 1742  31
Hans Jorgensen                    grd i Herslev        Hans Larsen +          14 Mar 1748  64
Hans Jorgensen                    grd i Ennebolle       Jorgen Pedersen         22 Jan 1763  158
Hans Jorgensen                    grd i Simmerbolle      Rasmus Nielsen Strand +     20 Jul 1769  193
Hans Jorgensen                    grd i Longelse       gl. Jorgen Rasmussen      20 Jan 1777  216
Hans Jorgensen      i Longelse         grd i Longelse       Jorgen Rasmussen        20 Jan 1777  282
Hans Jorgensen      af Stengade         grd i Boetofte                       4 Jun 1783   311
Hans Jorgensen      af Illebolle        hus i Illebolle                       8 Nov 1783   380
Hans Jorgensen                    hus i Litzemose       Peder Rasmussen         10 Nov 1783  328
Hans Jorgensen      af Frellesvig        grd i Lejbolle       Lars Andersen +         24 Mar 1784  297
Hans Jorgensen      fra Fyn           grd i Illebolle       Jorgen Larsen Smed +      20 Mar 1792  389
Hans Jorgensen (Lyderich) snedker          hus Stoense (1780)     Mathias Wulff +         27 Oct 1798  45
Hans Jorgensen      af Nordenbro        hus Lykkeby (1794)     Rasmus Hansen          27 Oct 1798  23
Hans Jorgensen      af Klausebolle       hus Lykkeby         svigermod: Hans Madsen enke   7 Jan 1804   186
Hans Jorgensen      af Sondenbro        hus Humble         Knud Jensen           19 May 1806  237

Hans Jorgensen      snedker           koberhus i Hesselbjerg   Mads Hansen           7 Jul 1808   301
Hans Jorgensen (Olderup) soldat           hus Lejbolle        Henrich Knudsen         7 Oct 1812   415
Hans Jorgensen (Alsing) hmd i gl.Skrobelev     jord gl.Skrobelev                      23 Jan 1813  426
Hans Jorgensen      af Strandby         grd Strandby No.3      mod: Jorgen Hansen enke +    17 Feb 1824  269
Hans Jorgensen      af Boetofte         hus Boetofte No.15b 16a   mod: Jorgen Hansen enke     11 Sep 1828  313
Hans Jorgensen                    hus Tranekaer No.16 37e   Soren Sorensen Bays enke    7 Jun 1831   453
Hans Jorgensen                    boel i Ristinge No.10    Niels Hansen          12 Jan 1839  197
Hans Jorgensen                    grd i Klausebolle No.4   Jorgen Hansen enke+       27 Dec 1842  327
Hans Madsen Jorgensen                grd i Sondenbro No.19 83  Claus Pedersen Larsen      24 Dec 1844  406
Hans Soren Jorgensen   af Helsned         grd Tryggelev No.11     Jens Hansen + =enke       20 Dec 1828  336
Hans Kiertsen      Kulepile          sted i Kulepile       Rasmus Mortensen        20 Jul 1730  397
Hans Kiertsen      Kulepile          ½grd som han bebor                     1 May 1719   80
Hans Kiaer        Tryggelev          hus i Tryggelev       Anders Vesters enke       12 Jun 1729  374
Hans Knudsen       Tryggelev          ½grd i Tryggelev      Morten Kock           25 Jun 1701  35
Hans Knudsen       ½gmd i Tryggelev      2 halvpart af grd i Tryggelev farbro: Morten Kock     16 Dec 1708  34
Hans Knudsen       Svalebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   28
Hans Knudsen       Lokkeby           grd som han bebor                      1 May 1719   66
Hans Knudsen       Tryggelev          grd som han bebor                      1 May 1719   171
Hans Knudsen                     grd i Tryggelev       stedfad: Oluf Rasmussen +    17 Feb 1760  141

Hans Koel        Humble           hus i Humble                        12 Apr 1711  53
Hans Koel        Humble           hus i Humble        (indf 1719)           17 Apr 1711  134
Hans Korse        af Stoense         grd i Stoense        Peder Hviid+ =dtr        4 Mar 1783   289
Hans Krojer       Ristinge          sted son han bebor                     1 May 1719   166
Hans Larsen       Nordenbro          hus i Nordenbro       (indf 1719)           1 May 1716   194
Hans Larsen       Lidsemose          hus som han bebor                      1 May 1719   71
Hans Larsen       Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   121
Hans Larsen                     sted i Frellesvig      Nicolai Caspersen        23 Oct 1722  290
Hans Larsen & Peder Lauritsen Helsned        2grd i Helsned       fad: Laurits ...+        23 Jun 1723  297
Hans Larsen       moller Vestergrd Molle   sted i Snode        Christen Smed          12 Jan 1724  301
Hans Larsen       Lejbolle          hus i Lejbolle       Willum Willumsen enke +     8 Jun 1728   351
Hans Larsen       Magleby           grd i Magleby        Jens Rasmussen + =enke     9 Mar 1729   366
Hans Larsen (Broch)   gmd Illebolle        hus i Illebolle bygget                   14 Mar 1731  1
Hans Larsen (Broch)   fra Skebjerg        grd i Boetofte (1740)    Oluf Martensen         5 Jan 1742   29
Hans Larsen                     hus ved Spodsbjerg & ½faergelob Lars Faergemand+      2 Oct 1748   78
Hans Larsen                     hus i Frellesvig      Jorgen Smed           12 Sep 1754  117
Hans Larsen                     sted i Vindeby       Peder Hansen Nielsen +     10 Mar 1763  159

Hans Larsen                     grd i Kaedeby        Christen Larsen         10 Aug 1766  183
Hans Larsen (Bogehave)  af Ennebolle        grd i Ennebolle       Christen Jacobsen +       ? 1777     283
Hans Larsen       af Haubolle         grd i Hesselbjerg      Hans Madsen +          27 Mar 1786  421
Hans Larsen       af Bagenkop         hus Bagnekop        skraeder Peder Christensen +  2 Mar 1796   75
Hans Larsen                     hus Illebolle        Lars Andersen          3 Feb 1799   56
Hans Larsen       af Sondenbro        grd Nordenbro        Peder Rasmussen + =enke     7 Jan 1804   185
Hans Larsen       af Spoetofte        hus Simmerbolle       Albrect Johansen        1 Jul 1807   272
Hans Larsen (Kaad)                  kober sted Humble      Rasmus Hansen Piil       9 Dec 1808   319
Hans Larsen       af Hennetved        hus Humble         Jens Olsen +          18 Sep 1814  455
Hans Larsen       af Illebolle        hus Illebolle No.27 33   Rasmus Christensen =steddtr   29 Apr 1817  101
Hans Larsen       hmd Simmerbolle       hus Illebolle        Ole Pedersen          26 Feb 1823  253
Hans Larsen       hmd Simmerbolle       hus Illebolle        Ole Pedersen          14 Oct 1823  261
Hans Larsen       af Korsebolle        grd Norreballe No.13    Christen Christensen Piil+ =enke 18 Dec 1830 419
Hans Larsen                     hus Snode No.34       mod: Lars Clausens enke     7 Jun 1831   456
Hans Larsen       af Longelse         grd i Simmerbolle No.5   Christopher Hansen       27 Mar 1833  23
Hans Larsen       af Hagenby         hus i Kassebolle No.11   Rasmus Mogensen         20 Jul 1833  31
Hans Larsen       af Lindelse         grd i Lindelse No.7a 13b  mod: Lars Hansen Justs enke   10 Feb 1835  90
Hans Larsen                     grd i Lykkeby No.9     mod: Lars Hansen enke      16 May 1839  202
Hans Larsen       af Helsned         jordlod i Vindeby No.18   Lars Gotfredsen+ =enke     10 Jul 1840  240

Jens Jacob Larsen                  grd i Illebolle       mod: Lars Taerskers enke    1 Mar 1790   385
Jens Jacob Larsen    fra Illebolle        Kvindebjerggrd i Herslev  Hans Pedersen +         1 Feb 1792   388
Hans Jorgen Larsen    af Illebolle        grd i Illebolle       bro: Hans Jacob Lauersen+ moderen lever 1 Feb 1792 388
Hans Peder Larsen    af Klausebolle       grd sammesteds No.1     Morten Jensen Larsen + =enke  27 Aug 1839  217
Hans Madsen                     ½grd Sondenbro Magleby   Anna Jensdtr          3 Oct 1699   2
Hans Madsen                     byggegrund i Fodslette                   6 Jun 1708   32
Hans Madsen                     grd i Sondenbro       Mads Jepsen           28 Jun 1710  48
Hans Madsen (Boen)    Magleby Nordenbroe     1/4grd Blaesenbor hans i boende               17 Apr 1711  58
Hans Madsen       Stoense           hus som han bebor                      1 May 1719   9
Hans Madsen       Botofte           grd som han bebor                      1 May 1719   44
Hans Madsen & Mogens Hansen  Vindeltorp       grd som han bebor                      1 May 1719   89
Hans Madsen & fad: Mads Pedersen  Vindeby      grd som han bebor                      1 May 1719   112
Hans Madsen (Ormstrup)  Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   123
Hans Madsen       Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   126
Hans Madsen       Fodslette          hus som han bebor                      1 May 1719   169

Hans Madsen       Tryggelev          hus som han bebor                      1 May 1719   173
Hans Madsen (Boen)    Nordenbro          hus som han bebor                      1 May 1719   186
Hans Madsen       Sondenbro          hus som han bebor                      1 May 1719   200
Hans Madsen (Nafne)   gmd Illebolle        jord i Illebolle      Hans Lauritsen Brock      29 Jul 1721  274
Hans Madsen       Nordenbrogaard       grd i Nordenbro       Peder Rasmussen Vaever +    3 Feb 1725   316
Hans Madsen       Ristinge          grd i Pederstrup      Erik Eriksen + =enke Ane Pedersdtr 13 Jul 1726   328
Hans Madsen       Hjortholm          grd i Brandsby       Jorgen Johansen         16 Apr 1729  369
Hans Madsen       Lejbolle          sted i Lejbolle       Conrad Mejer +         13 Feb 1730  383
Hans Madsen       Frellesvig         hus i Rifbjerg       Jacob Knudsen          14 Aug 1730  398
Hans Madsen       Sondenbro          grd i Sondenbro       Rasmus Thomasen         10 Dec 1732  427
Hans Madsen (Korse)                 grd i Nordenbro       Mads Madsen           30 Dec 1734  6
Hans Madsen                     hus i Snode         Christen Bryder         4 Jan 1746   43
Hans Madsen                     hus i Tryggelev (1729)   Rasmus Larsen +         20 Mar 1748  65
Hans Madsen                     grd i Herslev        Christian Clausen +       12 Feb 1757  128
Hans Madsen                     grd i Litzemose       Mads Hansen +          21 Jan 1759  137
Hans Madsen                     hus i Stengade       Erik Maler +          13 Mar 1763  161
Hans Madsen                     hus i Tryggelev       Jens Madsen +          30 Dec 1763  166
Hans Madsen (Lind)                  ejendomsgrd i Lindelse   fad: Mads Hansen = ...     14 Oct 1766  178
Hans Madsen       af Ristinge         grd pa Ristinge       fad: Mads Hansen        1 Aug 1775   355
Hans Madsen                     grd i Litzemose                       20 Jan 1777  275

Hans Madsen                     grd i Kindballe       Mads Nielsen +         ? 1777     433
Hans Madsen       af Vindeby         grd i Frellesvig      Peder Jorgensen + =enke     7 Apr 1783   317
Hans Madsen                     hus i Stengade       Maler ...            5 Nov 1783   325
Hans Madsen                     hus i Hesselbjerg                      5 Nov 1783   417
Hans Madsen       * pa Hou          grd i Snode         Hans Nielsen +         16 Jan 1793  469
Hans Madsen                     hus Nordenbro (1791)    Niels Christensen + =enke    1 Oct 1799   62
Hans Madsen       af Osterby         hus Stengade        Peder Christiansen       10 Feb 1801  127
Hans Madsen       af Pederstrup        grd Rifbjerg        Jens Madsen           2 Jul 1807   273
Hans Madsen       af Humble          grd Sondenbro        Christen Larsen Thor + =enke  27 Jul 1807  279
Hans Madsen                     hus Kaedeby         Hans Hansen Skomager+ =enke   23 Jan 1813  429
Hans Madsen       skomager Frellesvig     hus Tranekaer        skomager Sudermann       7 Apr 1815   475
Hans Madsen       gmd i Rifbjerg       grd i Longelse       Jorgen Hansen Ryemand      17 Feb 1817  88
Hans Madsen       gmd i Longelse       grd i Fuglsbolle      Mads Madsen           1 Oct 1820   211
Hans Madsen       skomager Tranekaer     jord Tranekaer                       16 Aug 1821  221
Hans Madsen       gmd i Longelse       grd Fuglsbolle       Mads Madsen           16 Aug 1821  233
Hans Madsen       gmd i Fuglsbolle      grd Lykkeby No.3a      Jens Gotfredsen         30 mar 1824  274
Hans Madsen       bmd Kaedeby Haes      jord i Haes Kaedeby                     20 Jun 1830  405
Hans Madsen       af Litzemose        grd i Litzemose No.1    mod: Mads Hansen enke +     27 Dec 1832  19
Hans Madsen                     hus i Lindelse       Mads Nielsen Gade        6 Sep 1839   224
Hans Madsen                     hus i Tryggelev No.34?   Hans Pedersen Skomagers enke  10 Jul 1840  242
Hans Madsen       fra Tryggelev        grd i Hesselbjerg (1747)  Jorgen Hansen          24 Mar 1848  66

Hans Mortensen Madsen  af Tryggelev        grd i Ennebolle No.5    Hans Sorensen          9 Sep 1837   160
Hans Philip Madsen    af Stoense         grd Stoense         fad: Mads Jorgensen       7 Nov 1806   246
Hans Markussen      Humble           grd i Kaedeby        Nicolai Holst          3 Nov 1700   14
Hans Markussen      Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   134
Hans Mathiasen      af Vindeby         hus i Vindeby        fad: Mathias ....        5 Apr 1783   377
Hans Mathiasen                    hus pa Ristinge       Erik Jensen           7 May 1783   426
Hans Mathiasen                    hus Vindeby (1781)     fad: ...            3 Apr 1791   2
Hans Mathiasen                    hus pa Ristinge       Erik Jensen           ? 1792     467
Hans Mathiasen      Lejbolle          2 jorlodder i Boetofte                   15 Jul 1801  130
Hans Mathiasen                    1/4 grd Bammeskov No.8b   Mads Christensen        30 Jun 1823  256
Hans Melchiorsen                   ejendomsgrd i Lejbolle   mod: Melchior Nielsen enke Ane Jacobsdtr 18 Jul 1754   114
Hans Mikkelsen      Illebolle          bolig i Illebolle      fad: Mikkel Nielsen Skytte   22 Apr 1700  8
Hans Mikkelsen      Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   34
Hans Mikkelsen      Sondenbro          ½grd i Sondenbro      stedfad: Christen Johansen +  20 Nov 1729  377
Hans Mikkelsen      Vindeby           grd i Vindeby        Christen Thomasen        17 Nov 1730  400
Hans Mikkelsen                    grd i Sondenbro       Christen Johansen +       20 Jan 1739  22
Hans Mikkelsen      smedesvend Sondenbro    Smedie i Humble       smed Rasmus Mikkelsen + =enke  1 Nov 1797   91
Hans Mikkelsen      hmd af Aasoe fra 1818    hus sammesteds No.1cgee   fad: Mikkel Hansen       29 Sep 1834  67

Hans Mikkelsen      selvejer af Longelse    kober 1827 grd i Longelse  Rasmus Hansen          19 Dec 1831  477
Hans Mikkelsen      i Aasoe           jord Aasoe                         28 May 1827  301
Hans Mikkelsen                    jord Tranekaer                       5 Jun 1818   136
Hans Mikkelsen                    hus i Strandby       Hans Bodker +          17 Feb 1762  149
Hans Mikkelsen      mensal bonde i Humble    kirkejord i Humble     fader: Mikkel Nielsen      20 Jan 1777  238
Hans Mikkelsen      i Strandby         hus i Strandby                       8 Jan 1783   300
Hans Mikkelsen      af Helsned         grd i Helsned        fader: Mikkel ... +       12 Dec 1784  410
Hans Mogensen      Illebolle          hus i Illebolle       Poul Andersen          30 Apr 1708  30
Hans Mogensen                    grd i Herslev        Peter Laursen          28 Mar 1774  226
Hans Mogensen                    hus Hesselbjerg No.14c 36  Christen Hansen Smeds enke   30 Aug 1843  358
Hans Mortensen      fra Ristinge        grd i Helsned        Gotfried Andersen        4 Jan 1744   37
Hans Mortensen                    grd i Nordenbro       Rasmus Per Nielsen +      16 Jul 1748  75
Hans Mortensen                    grd i Stengade       Christen Henrichsen       5 Jan 1765   172
Hans Mortensen                    grd i Kaedeby        fader: Morten Hansen      20 Feb 1769  352
Hans Mortensen      af Nordenbro        sted Bagenkop        svigerfad: Thomas Rasmussen+  28 Nov 1797  91
Hans Mortensen (Jyde)                hus Nordenbro        Jorgen Pedersen         1 Oct 1799   64
Hans Mortensen      af Illebolle        hus Illebolle        fader: Morten Hansen      9 Dec 1811   387
Hans Peder Mortensen   af Tranekaer        hus Frellesvig       Hans Larsen +          31 Dec 1797  93
Hans Nicolaisen                   hus Bjerebyhuse 1798 nyt fb fader: Nicolai Hansen     7 Mar 1806   234
Hans Nielsen       Tranekaer          grd i Lokkeby        Tonnes Hansen          24 Mar 1701  26

Hans Nielsen       Snode            grd i Snode         Jens Andersen          17 Mar 1703  45
Hans Nielsen (Pelle)                 grd i Torpe         bro: Jorgen Nielsen Pelle    18 Jun 1710  47
Hans Nielsen (Erreboe)                grd i Lokkeby        Hans Olsen           26 Apr 1712  64
Hans Nielsen       Stoense           hus i Stoense        Niels Kylle           3 Nov 1715   8
Hans Nielsen       Tressebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   20
Hans Nielsen       Torpe            grd som han bebor                      1 May 1719   84
Hans Nielsen       Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   130
Hans Nielsen       Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   203
Hans Nielsen                     sted pa Birkholm      Mads Thomasen          24 May 1719  91
Hans Nielsen                     grd i Humble        Niels Hansen + =enke      1 Oct 1722   289
Hans Nielsen       skraedder Hennetved     sted i Vindeby       Rasmus Rasmussen        30 Mar 1733  433
Hans Nielsen (Bruun)                 grd i Skrobelev       Knud Olsen +          7 Oct 1737   18
Hans Nielsen (Moller)                grd i Snode         Anders Jensen          18 Nov 1737  18
Hans Nielsen       af Ristinge         grd i Helsned        Peder Larsen          4 Jan 1745   40
Hans Nielsen                     hus i Haubolle       Rasmus Christensen +      14 May 1748  73
Hans Nielsen                     grd i Illebolle       Rasmus Hansen +         17 Mar 1757  129
Hans Nielsen                     hus i Stengade       Peder Pauk           28 Mar 1761  145
Hans Nielsen                     hus i Stengade       Hans Skraeder+         17 Jan 1763  157
Hans Nielsen                     grd i Snode         Oluf Hansen + =enke       7 Jan 1783   290
Hans Nielsen                     hu i Tryggelev       fad: Niels ...         1 Apr 1783   436
Hans Nielsen       selvejer i Sondenbro    grd i Sondenbro       Thomas Jensen          11 Nov 1783  455

Hans Nielsen       pa Birkholm         sted pa Birkholm      Niels Nielsen +         4 Feb 1787   463
Hans Nielsen       af Tryggelev (28 aar)    grd i Snode         Gotfred Nielsen         1 Feb 1795   471
Hans Nielsen       af Stengade         hus Stengade (1794)     Lars Hansen           ? 1798     21
Hans Nielsen       af Kaedeby         hus Kaedeby         mod: Niels Johansen enke    16 Jul 1801  133
Hans Nielsen       fra Humble         grd Helsned         Bertel Diderk Christensen    5 May 1804   198
Hans Nielsen       gmd i Stengade       nyt hus Stengade                      1 May 1808   297
Hans Nielsen                     nyt hus Botofte                       22 Jun 1811  364 (next 178)
Hans Nielsen       avlsforvalter Tranekaer   grd Botofte No.3      svigerfad: Jens Jcs Skriver   17 Sep 1811  381
Hans Nielsen       af Tryggelev        hus Tryggelev        svigermod: Hans Andersen enke  21 Jul 1813  439
Hans Nielsen       af Bonlokke         grd Longelse No.9      Lars Christensen + =enke    24 Sep 1817  106
Hans Nielsen       af Nordenbro        hus Odermose Nordenbro   fad: Niels Nielsen       17 Feb 1820  174
Hans Nielsen       af Ristinge         nyt hus Ennebolle No.1b                   1 Sep 1820   197
Hans Nielsen       mollerkarl Hesselbjerg Molle hus Hesselbjerg No.31   Jens Hansen Smed+        6 Jul 1831   447
Hans Nielsen       af Tranekaer        hus i Stengade NO.9     Christen Hansen Slagers enke  28 Dec 1835  124
Hans Nielsen                     boel pa Kaedeby Haes No.6b                 20 Oct 1838  186
Hans Nielsen                     hus i Klausebolle No.20 35 Rasmus Andreasen        28 Jul 1845  429

Hans Nielsen                     hus pa Hou No.1k      Rasmus Hansen          28 Jul 1846  432
Hans Nielsen                     boel Boetofte No.13     skovf Peder Qvist Jensen enke  9 Sep 1845   450
Hans Christopher Nielsen               grd Klaesoe, Herslev No.3  Christen Hansen enke      18 Mar 1837  146
Hans Jorgen Nielsen   af Tranekaer        hus i Botofte        snedker Hans Sorensen      11 Dec 1801  142
Hans Hansen Nissen    af Ristinge         hus i Ristinge       mod: Niels Rasmussen Nissens enke Dorthe Pedersdtr 23 Jun 1802158
Hans Hansen Nissen    hmd Ristinge        faergelobet i Ristinge   Christen Rasmussen       1 Nov 1802   177
Hans Oldermand      Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   5
Hans Olufsen       Vindby           grd Lokkeby         Jorgen Rasmussen        7 Sep 1705   62
Hans Olufsen       Vindby           grd Lokkeby         Jorgen Rasmussen        16 Sep 1705  14
Hans Olsen                      grd Lokkeby         Peder Hansen          15 Mar 1709  35
Hans Olsen        gmd Lokkeby         grd i Skrobelev       fad: Ole Hansen +        26 Apr 1712  64
Hans Olufsen       gmd Korsebolle       ½grd i Lejbolle       Morten Rasmussen        1 Sep 1719   227
Hans Olufsen       h.e. Karen Andersdtr Lejbolle hus i Lejbolle      Jorgen Lauritsen        26 Jul 1721  273
Hans Olufsen       Ennebolle          grd i Faebaek        Laurits Christophersen     28 Feb 1722  281
Hans Olufsen                     grd i Ennebolle       Henrich Andersen        20 Feb 1759  138

Hans Olufsen                     hus med smedie i Faebaek  Oluf Pedersen          23 Dec 1762  155
Hans Olsen        i Humbel          hus i Humble                        20 Jan 1777  232
Hans Olsen                      grd i Stoense (1776)    Jacob Olsen + =enke       13 Oct 1798  43
Hans Olsen        af Stoense         nyt hus Hov (17940                     27 Oct 1798  41
Hans Olsen (Degn)    fra Svendstrup       grd Svendstrup       fad: Ole Jensen Degn+      31 Dec 1799  107
Hans Olsen        af Illebolle        hus Herslev         Hans Christensen Strynboe+   1 May 1809   325
Hans Olsen        fra Heldager        hus Snode          Peder Frandsen + =enke     17 Fb 1817   96
Hans Ottesen       urtekraemer i Kbhvn     hus Kulepile NO.10a 6c 21? Toldinspektor Blom       3 Apr 1826   291
Hans Pedersen      Lokkeby           ½grd i Lokkeby       Peder Jensen Fynbo       28 Mar 1701  30
Hans Pedersen      Frellesvig         sted i Stengade       Laurits Jeppesen Svarrer    4 Mar 1701   23
Hans Pedersen      Tryggelev          ode byggegrund Kinderballe, Tryggelev            31 mar 1701  31
Hans Pedersen      Tressebolle         grd i Faebaek        Frands Henrichsen        26 Dec 1702  47
Hans Pedersen      Tryggelev          grd Nordenbro, Magleby   Peder Nielsen +         7 Sep 1705   14
Hans Pedersen      Stoense           hus som han bebor                      1 May 1719   7
Hans Pedersen      Hov             grd som han bebor                      1 May 1719   10
Hans Pedersen      Stengade          grd som han bebor                      1 May 1719   53
Hans Pedersen & fad: Peder Jorgensen  Herslev    grd som han bebor                      1 May 1719   116
Hans Pedersen      Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   183
Hans Pedersen      Korsebolle         Ostre ende af hus i Lejbolle Niels Bonloche        26 Mar 1721  263

Hans Pedersen      Hov             ½grd i Snode        Claus ...            12 Apr 1721  266
Hans Pedersen      Bostrup           grd i Bostrup        fad: Peder Hansen        26 Jun 1722  288
Hans Pedersen      forpagter Nyegaard     grd i Stoense        Hans Dideriksen+ =enke     24 Feb 1724  302
Hans Pedersen = Ane Cathrine Nielsdtr  Humble    sted i Humble        fad & svigfad: Niels Jacobsen Degn + 29 Aug 1724  311
Hans Pedersen      Nordenbro          hus i Nordenbro       Johan Henrichsen +       2 Aug 1729   375
Hans Pedersen      Vesterby          sted i Lindelse       Johan Nagel +          27 Jun 1731  410
Hans Pedersen      Tranekaer          hus i Tranekaer       Jorgen Andersen         1 Aug 1731   414
Hans Pedersen (Sudder)  Tryggelev          hus i Tryggelev       Rasmus Rasmussen +       12 Jun 1732  421
Hans Pedersen      Humble           hus i Humble han bebor   Niels Jacobsen Degn+ =dtr Ane Cathrine Nielsdtr 1 Feb 1734   438
Hans Pedersen                    kober jord i Humble af Degn Christian Frederich Stolpe i Humble 5 Nov 1738   21
Hans Pedersen      i Nordenbro         hus i Nordenbro       Peder Larsen          26 Jan 1744  38
Hans Pedersen                    sted i Herslev (1734)    Anthoni Ludvigsen        4 May 1748   71
Hans Pedersen      i Kaedeby          jord i Kaedeby       Ejler Smed           2 Oct 1748   79
Hans Pedersen (Bruun)                ½faergested i Spodsbjerg m.hus Andreas Hansen + =enke   20 Nov 1752  100
Hans Pedersen                    hus i Tryggelev       Gotfred Kock +         16 Feb 1762  145

Hans Pedersen                    grd i Illebolle       Iver Nielsen +         4 Jun 1761   146
Hans Pedersen      af Lykkeby         hus i Stengade       Hans Sorensen          4 Mar 1783   322
Hans Pedersen      af Helsned         grd i Helsned        fad: Peder Madsen +       28 Aug 1783  410
Hans Pedersen                    grd af Boetofte       Mads Jensen +          6 Sep 1783   310
Hans Pedersen      hmd af Lindelse       hus i Lindelse       Jorgen Hansen          1 Mar 1790   385
Hans Pedersen      af Lindelse         hus i Lindelse       Jorgen Hansen          1 Mar 1790   466
Hans Pedersen      af Lindelse         sted i Lindelse       fad: Peder Nielsen +      16 Jan 1793  467
Hans Pedersen      af Tranekaer        grd Lejbolle (1792)     Jens Mrs+ =enke         29 Jan 1796  73
Hans Pedersen      af Illebolle        hus Botofte         svigerfad: Mathias Pedersen   8 Sep 1810   345 (& next 374)
Hans Pedersen      kusk pa Tranekaer      nyt hus Korsebolle No.1b                  16 Aug 1814  453
Hans Pedersen      af Magleby         hus Nordenbro        Jorgen Lindebjergs enke     12 Oct 1815  16
Hans Pedersen (Lakkendrup) af Gudbjerg       hus Nordenbro        svigerfad: Jens Andersen    4 May 1816   46
Hans Pedersen      hmd Emmerbolle       jord Hvidsten Frellesvig                  4 May 1816   64
Hans Pedersen (Elnegaard) hmd Sondenbro       jord Sondenbro No.24b                    17 Feb 1817  81 177 251
Hans Pedersen      af Snode          grd Snode No.8       fad: Peder Jorgensen      17 Feb 1824  270
Hans Pedersen      af Herslev         grd Hesselbjerg       Peder Madsen          23 Jan 1826  287
Hans Pedersen      af Fodslette        grd Kaedeby No.10a 47    Hans Eggertsen & kone +     30 Jul 1828  309
Hans Pedersen (Basse)  af Nordenbro        hus Nordenbro        Christen Larsen Bije      30 Sep 1828  320

Hans Pedersen      af Skebjerg         grd i Stengade No.4     Niels Hansen          25 Sep 1832  16
Hans Pedersen                    hus i stengade No.22    Gotfred Madsen + =enke     10 Jul 1837  156
Hans Nielsen Pedersen                hus i Stengade No.14 3c3l  Peder Hansen Skomagers enke   23 Aug 1844  382
Hans Christopher Pedersen              grd i Stoense NO.17     Niels Hviid +          18 Apr 1767  185
Hans Christopher Pedersen af Stoense        hus Snode          Sigismund Kruses enke      22 Jun 1802  157
Hans Jorgen Pedersen   af Lejbolle         hus i Botofte (1792)    Hans Peder           15 Dec 1798  29
Hans Jorgen Pedersen   sognefoged i Botofte    jordlod i Botofte                      3 Jan 1801   119
Hans Jorgen Pedersen   Klausebolle         grd Klausebolle No.12    fad: Peder Rasmussen      28 Aug 1809  330
Hans Mads Pedersen    smed af Lindelse      Smedie Simmerbolle     Smed Christen Jespersen     1 May 1800   110
Hans Poulsen                     hus i Longelse       fad: Poul Nielsen +       6 Mar 1748   62
Hans Povelsen      Frellesvig         hus som han bebor                      1 May 1719   61
Hans Povelsen      af Tressebolle       grd Tressebolle No.2a    fad: Povel Hansen        12 Oct 1815  37
Hans Rasmussen      Pusselokke         grd i Rifbjerg       Niels Mortensen +        18 Mar 1721  260
Hans Rasmussen      Tranekaer          grd i Tranekaer       Thomas Ladefoged +       7 May 1721   269
Hans Rasmussen      Ristinge          grd i Ristinge       fad: Rasmus Hansen       11 May 1722  287
Hans Rasmussen (Basse)  Tryggelev          grd i Tryggelev       fad: Rasmus Hansen Basse+    8 Dec 1728   354
Hans Rasmussen      Lokkeby           hus i Lokkeby        Jens Hansen Trommeslager    25 Jul 1730  398
Hans Rasmussen                    hus i Skrobelev                       26 Mar 1734  3
Hans Rasmussen                    ½grd i Nordenbro (1743)   Oluf Smed +           26 Jan 1748  58
Hans Rasmussen                    den anden ½grd sammested  Lars Olufsen =dtr        3 Feb 1748   58

Hans Rasmussen      bodker           hus i Strandby han bebor                  7 Mar 1748   62
Hans Rasmussen                    nyt hus i Lindelse                     19 Oct 1750  92
Hans Rasmussen                    hus i Nordenbro       Christen Pedersen        15 Sep 1751  95
Hans Rasmussen                    grd i Klausebolle      Jorgen Pedersen +        20 May 1753  105
Hans Rasmussen                    grd Faebaek         Hans Rasmussen         20 Mar 1763  162
Hans Rasmussen (Krog)                hus i Rivbjerg       Jesper Jorgensen        11 May 1764  170
Hans Rasmussen      fra Skovsbo gods      grd i Humble No.4      Mads Jensen           12 Sep 1767  188
Hans Rasmussen      i Sondenbro         grd i Sondenbro       Rasmus Hansen          20 Jan 1777  245
Hans Rasmussen                    nyt hus i Boetofte                     8 Jan 1783   303
Hans Rasmussen                    hus i Hesselbjerg                      6 Nov 1783   417
Hans Rasmussen      i Hesselbjerg        grd i Hesselbjerg      fad: Rasmus ... +        8 Jan 1784   418
Hans Rasmussen      Sondenbro          hus i Sondebro       Lars Pedersen Vintapper+ =enke 11 Nov 1796  76
Hans Rasmussen (Pank)                nyt hus gl.Skrobelev (1768)                 27 Oct 1798  10
Hans Rasmussen      ungkarl af Frellesvig    grd i Frellesvig (1791)   Rasmus Hansen +         15 Dec 1799  12
Hans Rasmussen      pa Tranekaer        boel Tranekaer No.11    svigerfad: Rasmus Nielsen    9 Jul 1801   125
Hans Rasmussen                    grd Bammerskov No.7     svigerfad: Peder Thomasen udfl grd fra Tranekaer 7 Mar 1804 192
Hans Rasmussen      af Snode          hus Ennebolle        snedker Andreas Rasmussen    29 Dec 1805  225
Hans Rasmussen      af gl.Skrobelev       grd gl.Skrobelev      fad: Rasmus Hansen       17 Jul 1808  302

Hans Rasmussen      vaever af Illebolle     hus Klausebolle       Anders Hansen Mose+ =enke    9 Dec 1811   389
Hans Rasmussen      fra Frorup         hus Kalusebolle No.15 32  svigerfad: Rasmus Jorgensen Brobye 7 Apr 1815    469
Hans Rasmussen      af Longelse         hus gl.Skrobelev      Rasmus Hansen Panck & hust+   12 Oct 1815  32
Hans Rasmussen      af Tryggelev        boel Hesselbjerg No.21   Jens Jensen Hogs enke      4 May 1816   60
Hans Rasmussen      af Herslev         hus Humble         Christen Christensen      4 May 1816   54
Hans Rasmussen      af Stengade         hus Stengade        fad: Rasmus Pedersen      9 Aug 1816   76
Hans Rasmussen      af Stengade         hus Stengade No.7c     gmd Christen Pedersen      25 Sep 1818  151 214
Hans Rasmussen      af Ristinge         grd Helsned NO.8      Claus Rasmussen         16 Jun 1823  254
Hans Rasmussen (Fogedgaard) af Sondenbro      grd Sondenbro No.12     fad: Rasmus Larsen Fogedgaard 30 Sep 1828   319
Hans Rasmussen      af Holme          grd Humble No.16 34b    Rasmus Rasmussen + =enke    9 Nov 1829   260
Hans Rasmussen      af Vesterby         sted i Kaedeby NO.5b    Christen Madsen Pedersen    25 Sep 1832  9
Hans Rasmussen      af Helsned         boel i Hesselbjerg No.22  Niels Hjortholm+        20 Jul 1833  29
Hans Rasmussen      af Tranekaer        hus Tranekaer NO.17 37f   Frederich Christian Rasmussen  24 Feb 1835  96
Hans Rasmussen                    hus i Lindelse NO.14    Hans Jorgen Johansen Wilhelms enke 27 Aug 1839   210
Hans Rasmussen                    hus i Tranekaer No.25    Christen Pedersen enke     28 Aug 1846  474
Hans Clausen Rasmussen                hus i Longelse NO.21    Claus Larsen Hansen Rubek    6 Sep 1839   229
Hans Gotfredsen Rasmussen              grd i Sondenbro NO.12    Hans Rasmussen Fogedgaard + =enke 21 Oct 1846    476
Hans Madsen Rasmussen                hus Kinderballe No.38    Hans Nielsen enke        20 Jun 1830  385
Hans Christian Rasmussen               hus i Longelse No.16b    Rasmus Gotfredsen        28 Mar 1844  394

Hans Christian Rasmussen af Skebjerg         grd Hesselbjerg No.16a   Hans Larsen Kjelleman & Hans Hansen Bogotoftes enke 29 Oct 1831 
464
Hans Henrich Rasmussen  hmd i Humble        grd i gl.Skrobelev (1786)  Hans Hansen Bruun        28 Oct 1798  7
Hans Jacob Rasmussen   selv.bmd i Illebolle    grd i Illebolle       Lars Larsen           20 Jun 1811  376
Hans Jorgen Rasmussen  af Birkholm         hus Birkholm        fad: Rasmus Larsen       20 Sep 1828  332
Hans Simonsen      braendevinskarl Tranekaer jord i Korsebolle                      30 Jul 1816  73
Hans Stephensen                   grd i Strandby       Hans Jorgen Hansen Skovbetjent 4 Jan 1745   41
Hans Svendsen      af Tryggelev        grd i Hesselbjerg      Hans Andersen          18 Dec 1789  423
Hans Sorensen      Bremerholm         grd Frellesvig       Lars Nielsen          25 Oct 1725  324
Hans Sorensen (Kiaeldemand)             hus i kaedeby        Hans Mikkelsen + =enke     6 Feb 1748   59
Hans Sorensen      i Ennebolle         grd i Ennebolle       Niels Hansen          20 Jan 1776  256
Hans Sorensen                    hus i Boetofte       Soren Lollich          4 Sep 1783   303
Hans Sorensen      af Helletofte        grd Ennebolle        Soren Hansen          1 Sep 1820   206
Hans Jorgen Sorensen                 hus i Ennebolle NO.17    Jorgen Olsen          6 Sep 1841   266
Hans Ospen Sorensen                 hus i Stengade No.23    Hans Rasmussen         20 Jun 1830  383
Hans Thomasen      Tranekaer          hus i Tranekaer       Nicolai Caspersen        29 Apr 1701  33
Hans Thomasen      Tranekaer          hus i Botofte        Niels Lollik +         29 Dec 1731  418
Hans Thomasen      af Longelse         hus Rifbjerg (1791)     Jens Thamboes +         15 Oct 1798  5
Hans Thomasen      af Helsned         ½grd Helsned No.6      Lars Hansen           25 Jan 1808  289 (& next 370)
Hans Thomsen                     grd i Bostrup No.2     Jacob Christensen        31 Aug 1767  189

Hans Thomsen       smed i Lindelse       hus i Lindelse       Hans Larsen enke +       30 Sep 1828  325
Hans Thomsen                     hus i Kaedeby NO.18     Hans Panks & Niels Bodkers enker+ 28 Aug 1846 464
Hans Jacob Thomsen (Boesgaard) prokurator Skrobelev jord i Skrobelev & Longelse No.4a 7b  fad:...       1 Sep 1820   193
Hans Jacob Thomsen (Boesgaard) prokurator Skrobelev hus i gl.Skrobelev     Niels Nielsen +         16 May 1829  351
Hans Jacob Thomsen (Boesgaard) prokurator Skrobelev hus i gl.Skrobelev No.26 29 Jens Ps+ &          6 Feb 1832   2
Hans Jacob Thomsen (Boesgaard) prokurator Skrobelev kober jord i Longelse   fra Hans Rasmussen gaard    6 Feb 1832   2
Hans Thomesen      i Bodstrup         grd i Bodstrup       Jacob Christensen        20 Jan 1777  268
Hans Thygesen      * Nordenbro         sted i Nordenbro      Jens Post +           27 Oct 1789  448
Hans Thygesen      i Nordenbro         skovfogedhuset Guldstav   Jens Jensen Hog         30 May 1812  400 (se 21 next)
Hans Andersen Thygesen  bmd i Nordenbro       jord i Nordenbro                      12 Feb 1804  190
Hans Wittenkamp     bager i Tranekaer      hus Tranekaer No.1m 6b   bager F.C. Myhres enke     1 Sep 1845   439
Hans Oreboe       Lokkeby           grd som han bebor                      1 May 1719   65
Hans Oreboe                     hus i Tryggelev       Gotfried Thomesen        8 Oct 1734   5
Christen Clause Harre                hus i Tranekaer       Peder Smed +          10 Nov 1725  323
Hans Christian Christensen              grd i Botofte        fad: Christen Harre +      18 Dec 1730  1
Jacob Harre       Osterby           grd som han bebor                      1 May 1719   105

Claus Jacobsen Harre & son Hjeronimus Clausen -skomager Tranekaer- vejrmolle & hus i Lejbolle Anders Skomagers enke 26 Apr 1723 293
P.C. Hasenkam      sadelmager         hus Tranekaer No.17 33   matrialforvalter Waedschers enke 19 Jul 1825 283
Jacob Jensen Hauge                  grd i Illebolle       bro: Mads Jensen Hauge+     16 May 1769  192
Peder Christensen Hauge Fodslette          grd som han bebor                      1 May 1719   169
A.P. Haugaard      i Longelse         jord i Longelse       Hans Rasmussen gaard      6 Feb 1832   3
Jens Hansen Haugaard   Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   128
Mogens Haugaard     praest Humble        ode sted i Humble      Rasmus Smed           26 Jan 1700  4
Mogens Haugaard     praest Humble        ode grdd i Humble      Mads Gotfredsen         27 Dec 1702  49
Mogens Pedersen Haugaard studiosus degn       sted i Bodstrup       degn Niels Dyeborg       10 Jul 1736  13
Fr. von Hedemann     exam. jur.         grd i brolykke No.5a 12   inspektor Albrecht Scheel =dtr 10 Jan 1842  281
Heien Rasmussen     i Lindelse         kobt ejendoms molle Ennebolle Molle Niels Jorgensen i Tressebolle 28 Apr 1750 90
Heien Sigismund & Levin Bendixen gaestgivere af Odense gaestgivergrd Tranekaer Ludvig Pinguely        14 Jul 1819  166 177 251
Heien Sigismund     gaestgiver i Tranekaer   hus i Tranekaer No.10    Peder Eilertsen         20 Jul 1833  36
Heien Sigismund     gaestgiver i Tranekaer   ½grd iBammeskov No.8    Mads Christensen Birket+    29 Sep 1834  74
Helsned Bymand                    skolhuset No.25                       25 Sep 1818  138 213
Hendrich Andersen    gmd i Ennebolle       byggeplads til et hus i Ennebolle              3 Nov 1756   127
Henrich Christensen   Lykkeby           grd som han bebor                      1 May 1719   63
Henrich Christensen (Blegholm) Rudkobing      grd i Torpe         Mads Pedersen Pelle+ =dtr    20 Oct 1731  415

Henrich Christensen   af Sondenbro        hus Nordenbro        Niels Jorgensen         22 Oct 1811  355
Henrich Christensen   i Nordenbro         hus Nordenbro No.53?    Hans Madsen Korres enke     21 Jul 1813  434
Henrich Hansen                    hus i Tranekaer       Thomas Moller+         16 Sep 1746  42
Henrich Hansen      * Lindelse         grd i Haubolle       Laurs Sorensen + =enke     10 Apr 1783  482
Henrich Hansen      af Ennebolle        grd i Svalebolle      Johannes Hansen         7 Jan 1790   362
Henrich Hansen      skoleholder Hesselbjerg   grd Ristinge        mod: Anders Jeppesens enke   15 Jun 1806  240
Henrich Hansen      af Egelykke         grd i Ennebolle NO.1a    Soren Rasmussen enke      27 Mar 1833  25
Henrich Hansen                    hus i Humble No.37 6b    Mikkel Pedersen + =enke     28 dec 1835  131
Henrich Jacobsen                   1/6 part pa Birkholm    Jens Henrichsen         9 Apr 1711   92
Henrich Jacobsen                   1/6 part pa Birkholm    farbro: Jens Henrichsen     19 Apr 1711  58
Henrich Jensen                    hus i Tullebolle      Mads Kiaer           28 Dec 1739  25
Henrich Jensen                    grd i Hesselbjerg (1740)  Rasmus Jorgensen        20 Apr 1748  71  
Henrich Jensen                    hus i Vindeby        Jacob Jacobsen + =enke     9 Jun 1783   378
Henrich Jensen      af Sondenbro        grd Sondenbro No.11     mod: Jens Larsen enke      5 Jun 1818   131 369
Henrich Jorgensen    af Birkholm         hus Birkholm        mod: Jorgen Nielsen enke    1 May 1801   120
Henrich Knudsen     * Emmerbolle        hus i Lybolle        Willum Johansen +        1 Oct 1790   361
Henrich Larsen                    grd i Nordenbro       Peder Christensen & Jens Kaarse 11 Jan 1739  22
Henrich Larsen      af Sondenbro        grd Hesselbjerg       svigerfad: Johan Hansen Pilegard 20 Dec 1809 333

Henrich Pedersen     staldkarl pa Tranekaer   grd i Hagenby        stedfad: Mads Rasmussen +    13 Mar 1741  blank
Henrich Pedersen     af Snode          hus Snode No.33       fad: Peder Clausen       30 Sep 1828  331
Henrich Pedersen     af Humble          hus Humble No.40      Hans Mikkelsen Smed       20 Jun 1830  394
Henrich Rasmussen                  boel pa Birkholm      fad: Rasmus Jensen       ? 1756     128
Henrich Rasmussen                  grd i Humble        Hans Nielsen enke        27 Jun 1730  395
Henrich Rasmussen                  hus i Bagenkop       Hans Christensen +       20 Jan 1766  181
Henrich Rasmussen    Sondenbro          hus Sondenbro No.34     Jens Larsen Hansen +      20 Jun 1830  391
Henrich Thomasen     af Helsned         grd Helsned No.4      mod: Thomas Clausens enke 26 Mar 1817     99 369
Henrich Peder Christian Zielfeldt skomager i Tranekaer hus i Tranekaer han bebor Jorgen Rasmussen        16 Aug 1821  223
Henrich Peder Christian Zielfeldt skomager i Tranekaer hus i Tranekaer No.6ef han bebor Jorgen Rasmussen enke 17 Jun 1831   433
Herman Jensen      af Bagenkop         hus i Bagenkop       Rasmus Jacobsen + =enke     3 Feb 1783   460
Herman Christian Nielsen forpagter pa Knepholm    hus i Nordenbro No.38    Peder Rasmussen Nik       29 Sep 1834  57
Herslev Bysmed                    hus til Skole        Peder Rasmussen +        17 Oct 1712  66
Mads Hansen Hesselberg                hus i Stengade NO.11    Christopher Simonsen+ =enke 27 Aug 1939    214
Christen Hexen & son Lars Christensen Herslev    grd som de bebor                      1 May 1719   115

... Heyneth       forpagter pa Knepholm h.e. Pauline ... kober grd Rolighed i Tryggelev Lojtnant N. Grae 1 Sep 1808 318
Hans Johansen Hjelting  far egnen ved Cappeln    hus Botofte No.25      Poul Eriksen +         16 Mar 1814  446
Hjeronimus Clausen & fad: Claus Jacobsen Harre - Tranekaer - vejrmolle & hus Lejbolle Anders Skomagers enke   24 Apr 1723  293
Niels Hjortholm     moller Haugbolle Molle   boel Hesselbjerg No.22   Hans Jensen           18 Dec 1830  424
Knud Gregersen Hjulmand Lejbolle          hus i Lejbolle       Rasmus Eriksen         16 Dec 1719  232
Mads Hansen Hjulmand   gmd i Humble        hus i Humble        Mads Larsen som overtog M.H.'s grd 2 Oct 1748    (79aar)
Rasmus Madsen Hjulmand  Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   119
Ejler Pedersen Holm   skovfoged          hus Paeregaard Kintemark  Lars Knudsen          25 Sep 1824  279
Peder Ejlertsen Holm                 hus i Boetofte No.28 35a  exam jur P.A. Funch+ =enke   6 Sep 1841   263
Niels Nielsen Holtzmose               grd i Snode         fad: Niels Holtzmose      4 Apr 1782   287
Jens Jensen Hou     af Lejbolle         hus i Lejbolle No.29    Lars Nielsen + =enke      3 Apr 1828   294
Peder Hvid                      hus i Klausebolle      Rasmus Slagter         9 Jul 1783   328
Peder Rasmussen Hviid                grd Snode No.15       fad: Rasmus Pedersen Hviid   15 Sep 1819  167
Rasmus Hviid       Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   5
Ditlev Henrich Hoeg   skomager          hus Lejbolle 1785 & hus Hou Christen Rasmussen & Lars Mikkelsen 11 Nov 1796  81
Ditlev Henrich Hoeg   skomager          hus Hov           Niels Rasmussen         19 Dec 1798  42

Jens Jensen Hog     hmd i Guldstavhuset, Sondenbro boel Hesselbjerg    Johan Carstensen Smed      30 May 1812  405
Nicolai Hog       skomager i Lejbolle     hus i Lejbolle       Christian Wulf         11 Nov 1796  80
Rasmus Nicolaisen Hog                hus Lejbolle NO.31     fad: skomager Nicolai Hogh   7 Jun 1831   456
Peder Michelsen Hojte  af Kaedeby         grd i Kaedeby        fad: Michel Jorgensen Hojte   14 Nov 1789  405
Ingeborg Jensdtr     Hesselbjerg         byggegrund i Hesselbjerg                  7 Dec 1725   324
Inger Christensdtr    e.e. Jesper Jessen, Kaedeby hus i Kaedeby                        14 Aug 1748  77
Inger Jensdtr      Hesselbjerg         hus i Hesselbjerg      (indfort 1719)         30 Jun 1714  160
Inger Lauritsdr & Marie Hartvigsdr -Havbolle    hus som de bebor                      28 Jun 1723  297
Inger Mortensdtr                   hus i Tryggelev       Bodil Rasmusdtr & Kirsten Rasmusdtr 29 Dec 1739   25
Mads Jensen Isack                  grd i Humble        fd: Jens Isack         20 Dec 1763  168
Iver ...         h.e. Karen ... Illebolle  hus i Illebolle       Ole Andersen Strynoboe     17 Oct 1712  67
Iver Andersen      af Nordenbro        hus Nordenbro        svigerfad: Jens Mortensen    1 May 1797   86
Iver Christensen                   grd i Lejbolle       fad: Christen Iversen+     2 Nov 1756   126
Iver Knudsen       Kassebolle         hus i Kassebolle      mod: Ane Iversdr        27 Apr 1716  76
Iver Knudsen       af Rifbjerg         grd Kulepile        Peder Navne+ =enke       7 Jan 1804   187
Iver Mortensen                    ½grd i Nordenbro      stedfad: Rasmus Jorgensen Vaever+ 9 Jul 1751 94

Iver Nielsen                     grd Stoense         Jorgen Smed+          10 Apr 1711  52
Iver Nielsen       Illebolle          grd & jord i Illebolle   Niels Rasmussen + =enke     10 Mar 1730  385
Iver Olsen        af Snode          grd i faebaek        Salomon Jacobsen + =enke    31 Dec 1782  363
Iver Thomasen (Davgaard) far Vejle egnen       hus Tryggelev han bebor                   17 Feb 1817  85
Jacob Andersen      Ennebolle          grd i Ennebolle       Jorgen Hansen          29 Mar 1700  6
Jacob Andersen      Ennebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   17
Jacob Andersen                    sted i Hov         Rasmus Bundesen         2 Jul 1724   310
Jacob Andersen      af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg No.3    mod: Anders Hansen enke     29 Apr 1817  99
Jacob Andreasen     af Stoense         hus Lykkeby No.13      Hans Jorgensen + =enke     1 Sep 1820   189
Jacob Borgesen                    grd i Ennebolle NO.6 19   Lars Hansen           12 Dec 1843  367
Jacob Christensen                  sted ved Korsebolle     Peder Jacobsen         5 Jan 1743   33
Jacob Christensen (Skriver)             grd i Strandby (1733)                    28 Mar 1748  67
Jacob Christensen                  grd i Lejbolle       Niels Pedersen +        13 May 1763  164
Jacob Christensen    af Bagenkop         hus i Bagnekop       fad: Christen Christensen    1 Apr 1793   461
Jacob Christensen    af Tullebolle        hus Litzemose        skraeder Jens Andersen Barfod  17 Mar 1812  389
Jacob Christensen                  grd Longelse No.10     mod: Christen Hansen enke+   30 Sep 1828  327
Jacob Dinesen      af Kadsebolle        hus i Rifbjerg       Knud Iversen +         1 Mar 1790   368
Jacob Eriksen      i Lejbolle         tilskodet grd i Lejbolle  mod:              27 Oct 1798  35

Jacob Jensen Eriksen   af Lejbolle         grd Lindelse No.9      Peder Clausen Johansen     19 Dec 1831  474
Jacob Hansen       i Svallebolle        ½grd i Svallebolle     fad: Hans Hansen        17 Oct 1741  29
Jacob Hansen       af Ennebolle        grd Ennebolle NO.3     fad: Hans Jorgensen +      1 Dec 1802   165
Jacob Hansen       hmd Hennetved        grd Humble No.18a 31a 60  Rasmus Jensen Smed +      25 Jan 1813  429
Jacob Hansen       af Helsned         hus Helsned No.16      fad: Hans Andersen       4 May 1816   59
Jacob Madsen Hansen   af Illebolle        grd i Illebolle No.4    mod: Hans Jorgen Larsen enke  4 Aug 1838   178
Jacob Harre       Osterby           grd som han bebor                      1 May 1719   105
Jacob Jacobsen                    hus i Vindeby        Hans Nielsen +         12 Mar 1763  160
Jacob Jensen (Lollik)  Lindelse          hus i Faebaek        Rasmus Jensen          16 Jun 1729  374
Jacob Jensen (Hauge)                 grd i Illebolle       bro: Mads Jensen Hauge+     16 May 1769  192
Jacob Jensen (Deign)                 grd i Stengade som han bebor                20 Jan 1777  280
Jacob Jensen       skraedder          hus Skebjerg Oldenbjerghus No.9 fad: Jens Hansen      7 Jun 1831   451
Jacob Jorgensen                   hus i Ennebolle NO.18    fad: Jorgen Pedersen      21 Sep 1842  311
Jacob Jorgensen                   grd i Osterby        Christen Christensen + =dtr   30 Apr 1708  31
Jacob Jorgensen     Stengade          ½grd som han bebor                     1 May 1719   52
Jacob Knudsen                    ½grd i Kulepile       Jesper Poulsen +        2 May 1719   80
Jacob Knudsen      bmd Kulepile        hus i Kulepile       Laurits Hansen +        24 Aug 1726  329
Jacob Knudsen      Rifbjerg          hus i Kulepile                       14 Aug 1730  399
Jacob Lauersen                    grd i Hesselbjerg      Rasmus Jorgensen +       1 May 1774   214

Jacob Laursen      Stengade          grd i Skebjerg       Erik Hansen + =enke       24 Oct 1731  416
Jacob Laursen                    grd i Hesselbjerg      Rasmus Jorgensen +       1 May 1777   236
Jacob Rasmus Larsen   af Torpe          grd Frellesvig No.1a    Niels Jorgensen Tjorned+ =enke 12 Oct 1815  41
Jacob Madsen                     sted pa Hov         Claus Clausen+         20 Jan 1763  158
Jacob Madsen                     ejendomsgrd i Tryggelev   moderen:            21 Nov 1766  183
Jacob Madsen       af Hesselbjerg       grd i Hesselbjerg      Rasmus Hansen          ? 1777     412
Jacob Madsen                     grd i Lejbolle No.3     mod: Mads Christensen enke   31 Jul 1832  3
Jacob Mikkelsen     af Sondenbro        jordlod i Sondenbro No.1d  smed Niels Hansen        17 Sep 1811  378 (& next 177)
Jacob Mortensen                   grd i Hesselbjerg      fad: Morten Mortensen      6 Feb 1761   144
Jacob Nielsen (Degn)   Humble           jord i Humble        Niels Jacobsen         9 Nov 1705   15
Jacob Nielsen      Ennebolle          hus som han bebor                      1 May 1719   20
Jacob Nielsen                    hus i Torpe         fad: Niels Hansen        20 Jan 1777  221
Jacob Nielsen      af Torpe          mensal grd i Skrobelev   Hans Andersen + = enke     8 Jan 1784   340
Jacob Nielsen      af Nordenbro        grd i Nordenbro       fad: Niels Nissen        18 Apr 1787  446
Jacob Nissen Nielsen                 grd i Lindelse No.8     Christen Hansen         9 Sep 1837   161
Jacob Olsen                     grd i Stoense        Frederich Jensen + =enke    12 Nov 1771  205
Jacob Olufsen      Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   3

Jacob Pedersen      Klavsebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   69
Jacob Pedersen                    byggeplads i Kaedeby                    18 Jul 1735  8
Jacob Pedersen (Klinte)               nyt hus i Kaedeby                      20 Jul 1737  17
Jacob Pedersen      af Kaedeby         grd i Kaedeby                        30 Jan 1789  404
Jacob Pedersen      smed i Snode        2 huslodder         Moller Rafn           9 Oct 1819   171
Jacob Pedersen (Faelling)              hus i Boetofte No.29 35   fad: Peder Pedersen Faellig   6 Sep 1841   260
Jacob Christopher Henrich Picke  murersvend     nyt hus Tranekaer                      29 Apr 1817  108
Jacob Rasmussen     STryno           ½hus & jord Birkholm    stedson: Lars Jensen      4 Nov 1715   91
Jacob Rasmussen (Brun)  Helsned           grd som han bebor                      1 May 1719   194
Jacob Rasmussen     Bagenkop          sted som han bebor                     1 May 1719   212
Jacob Rasmussen (Brun) & Peder Rasmussen gmd Helsned & Hesselbrg        grd i Hesselbjerg -Jorgen Andersen Dros & son Rasmus Jorgensen 
14 Mar 1725       317
Jacob Rasmussen     soldat Spotofte       grd i Strandby       Hans Knudsen + =enke      24 Dec 1733  437
Jacob Rasmussen                   bolig i Snode        Rasmus Rasmussen Thuroe +    16 Aug 1743  35
Jacob Rasmussen                   hus Klausebolle (1760)   Rasmus Hansen +         25 Oct 1798  16
Jacob Rasmussen     selvejer af Osterhuse    jordlod i Hou                        7 Apr 1815   7
Jacob Salomonsen     af Faebaek         hus Botofte         Jesper Rasmussen +       18 Jul 1801  136
Jacob Schmidt      forvalter Tranekaer     grd i Svendstrup      Jens Rasmussen         16 Dec 1717  214

Jacob Schmidt      forvalter Tranekaer     grd Strandby        Jens Rasmussen         6 Jan 1719   214
Jacob Stephensen     af Hou           hus sammested NO.1B     Jacob Rasmussen         24 Aug 1839  207
Jacob Sorensen                    grd i Tressebolle No.3   mod: Soren Jensen enke     18 Mar 1837  148
Jacob Willumsen     i Faebaek          grd i Faebaek        Hans Rasmussen         20 Jan 1777  268
Jens Albertsen      gmd Kulepile        nut hus Kulepile                      20 Dec 1806  252
Jens Alexandersen                  hus Skrobelev (1783)    Hans Svendsen          8 Jul 1794   10
Jens Allexandersen                  hus i Skobelev       Hans Svendsen          8 Jul 1794   339
Jens Andersen                    boel pa Birkholm      Anders Jensen          16 Sep 1750  92
Jens Andersen                    grd i ny Skrobelev     Lars Hansen           16 Aug 1758  136
Jens Andersen                    hus Nordenbro        Anders Hansen          1 Oct 1799   62
Jens Andersen (Barfoed) skraedder af Rudkobing   hus Litzemose        Hans Jensen           6 Feb 1810   341
Jens Andersen (Korse)  af Sondenbro        grd Sondenbro        fad: Anders Jensen Korse    21 Jul 1813  438
Jens Andreasen      af Nordenbro        nyt boelsted Ristinge No.9d                 18 Dec 1830  420
Jens Christian Andreasen af Bodstrup         hus Klausebolle (17910   Salomon Andersen +       27 Oct 1798  17
Jens Christensen     Lindelse          grd i Vindeby        Mads Henrichsen Rasmus Madsen  6 Nov 1700   16
Jens Christensen                   nyt hus i Longelse                     30 Dec 1750  92
Jens Christensen                   grd Vindeby         fad: Christen Hansen      10 Mar 1763  160
Jens Christensen                   grd i Vesterby       fad: Christen Larsen      20 Aug 1768  191
Jens Christensen                   grd i Bindeby        Christian Hansen        20 Jan 1777  227
Jens Christensen     * i Magleby         hus i Nordenbro       Johan Hansen +         20 Jul 1784  444

Jens Christensen     af Bagenkop         hus i Bagenkop       Peder Jensen +         ? 1790     463
Jens Christensen     af Sondenbro        grd Sondenbro        mod: Christen Hansen Jeppesens enke 17 Mar 1812   392
Jens Christensen     af Lindelse         hus Lindelse        Hans Pedersen + =enke      12 Oct 1815  22
Jens Christensen     af Haugbolle        Bygninger & jord fra grd i Longelse No.19 Christen Hansen enke 4 May 1816   63 372
Jens Christensen     af Hesselbjerg       2 huslodder         Mads Hansen           ? 1817     105
Jens Christensen     af Hesselbjerg       hus i Haugbolle No.28    Niels Jorgensen         10 Feb 1835  94
Jens Christensen                   hus i Stengade No.21    Christen Bertelsen + =enke   21 Sep 1842  301
Jens Clausen       af Sondenbro        hus Sondenbro        svigermod: Dines Christiansen enke 17 Feb 1817   81
Jens Rasmussen Clausen  af Humble          grd i Sondenbro No.6    Rasmus Jensen + =enke      3 Nov 1836   140
Jens Andersen Eggertsen               grd i Brandsby No.7     mod: Anders Hansen Eggertsens enke 15 Oct 1841   276
Jens Eriksen       far Ristinge        hus Frellesvig       Hans Mogensen          1 May 1800   109
Jens Eriksen       af Lejbolle         grd i Faebaek No.9     Claus Rasmussen + =enke     9 Jul 1838   168
Jens Fynboe       Bastemose          byggegrund i Lejbolle    Karen Bodker +         13 Mar 1705  11
Jens Gotfredsen     Nordenbro          hus som han bebor                      1 May 1719   192
Jens Gotfredsen                   grd i Nordenbro       fad: Gotfred ..+        5 Feb 1777   246
Jens Gotfredsen                   hus Klausebolle       Jens Christian Andreasen enke  29 Apr 1817  107

Jens Gotfredsen     af Lykkeby         grd Lykkeby         mod: Peder Skrivers enke    11 Dec 1801  148
Jens Gotfredsen     af Lykkeby         jord i Rifbjerg No.24                    8 Sep 1810   349
Jens Hansen (Graae)   Rifbjerg          byggegrund i Rifbjerg                    17 Jun 1700  9
Jens Hansen       Lejbolle          sted i Lejbolle       Roluf Andersen         11 Mar 1701  24
Jens Hansen                     hus i Lindelse       Anne e.e. Anders        7 Apr 1710   45
Jens Hansen (Sudder)   Kaedeby           hus i Kaedeby                        15 Apr 1711  54
Jens Hansen (Sudder)   Kaedeby           hus i Kaedeby        (indford 1719)         17 Apr 1711  141
Jens Hansen                     hus i Ristinge       Rasmus Hjumand +        17 Oct 1712  66
Jens Hansen       Trommeslager        hus i Lokkeby        Johan Skomager         3 May 1718   67
Jens Hansen       Vesterby          grd som han bebor                      1 May 1719   103
Jens Hansen (Haugaard)  Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   128
Jens Hansen       Ristinge          hus som han bebor                      1 May 1719   166
Jens Hansen       Bagenkop          sted som han bebor                     1 May 1719   210
Jens Hansen       skraedder Lejbolle     hus i Lejbolle       Stephen Murermester       19 Sep 1719  223
Jens Hansen                     grd i Snode         Hans Findsen +         27 May 1720  246
Jens Hansen       tjenestekarl Perregaard   sted i Botofte       Morten Nielsen Bodker +     2 Jun 1724   309
Jens Hansen (Bonde)   grdfaester i Tryggelev   grd i Lindelse (1721)    Christen Gotfriedsen+      14 Jan 1735  6
Jens Hansen                     hus i Lykkeby        Hans Jorgensen +        26 Sep 1739  24
Jens Hansen (Boen)    af Nordenbro        grd i Nordenbro       bro: Christen Hansen      29 Dec 1748  37

Jens Hansen                     hus i Nordenbro (1741)   Mads Hansen +          14 Jan 1748  54
Jens Hansen (Bay)    fra Illebolle        grd i Herslev        Hans Pedersen +         16 May 1769  192
Jens Hansen       i Tryggelev         hus i Tryggelev       Mads Hansen +          20 Jan 1777  249
Jens Hansen                     hus i Boetofte       Hans Hansen +          6 Sep 1783   304
Jens Hansen       af Nordenbro        hus Nordenbro        Hans Hansen Long+ =enke     29 Jan 1796  73
Jens Hansen (Roger)   af Tranekaer        hus Helletoft        Hans Nielsen          11 Nov 1796  80
Jens Hansen (Krog)                  hus Nordenbro        Rasmus Hansen Jyde+       24 Jan 1799  48
Jens Hansen (Fisker)   af Botofte         hus Hov           Jens Jespersen + =enke     1 May 1800   113
Jens Hansen       inds af Lykkeby       jordlod i Skebjerg                     1 Nov 1800   119
Jens Hansen       af Illebolle        hus LIndelse        Hans Jorgen Madsen + =enke   16 Jul 1801  133
Jens Hansen       af Tryggelev        hus Tryggelev No.43     Hans Pedersen Moller+ =enke   4 Nov 1806   243
Jens Hansen       af Tryggelev        grd Tryggelev        mod: gl. Hans Madsen enke    8 Jun 1810   342
Jens Hansen (Fischer)  hmd i Hov          jordlod HOv                         7 Apr 1815   477
Jens Hansen (Bang)    af Tranekaer        hus Botofte         Peder Pedersen         13 Feb 1819  162
Jens Hansen       mollersvend         hus Nordenbro No11o     Jorgen Christian Larsen     9 Nov 1829   368
Jens Hansen (Ryemann)                boel Kaedeby Haes No.9   Christen Hansen         7 Jun 1831   438
Jens Hansen       af Stengade         grd i Stengade       svigerfad: Rasmus Pedersen   10 Oct 1835  106
Jens Hansen                     hus Lejbolle No.30 36    svigermod: Hans Ollerups enke  30 Jul 1838  171
Jens Hansen                     hus Sondenbro No.74     Rasmus Pedersen Ostohuses enke 22 Aug 1840   244
Jens Hansen                     hus Sondenbro No.34 81a 85 Henrich Rasmussen enke     23 Aug 1844  393

Jens Hansen                     hus i Kalusebolle No.29 30 Johan Hansen enke        23 Aug 1844  381
Jens Knudsen                     hus i Frellesvig No.20   Jens Eriksen          6 Sep 1839   228
Jens Larsen       af Henninge         hus Sondenbro        Peder Hermansen+ =enke     31 Jul 1809  329
Jens Henrich Larsen                 hus Bammeskov No.9     svigerfad: Hans Andersen +   20 Jun 1830  401
Hans Henrichsen                   grd i Sondenbro       Hans Erreboe          4 Apr 1787   456
Hans Henrichsen     af Stryno          hus Helsned         Christian Poulsen enke     4 May 1816   57
Hans Henrichsen                   hus Helsned No.21      Christian Poulsen enke     16 May 1829  348
Jens Isaksen                     grd Humble (1730)      Hans Madsen +          16 Jan 1748  57
Hans Jacobsen                    hus i Strandby       Rasmus Jensen Bertelsen     19 Jul 1759  139
Hans Jacobsen      i Skebjerg         grd Skebjerg        fad: Jens Laursen+       1 May 1774   714
Hans Jacobsen      af Strandby         grd i Boetofte       Hans Hansen =dtr        3 Jan 1783   362
Hans Jacobsen      af Stengade         hus Stengade        Jacob Jensen Hjulmand+     17 Apr 1789  366
Hans Jacobsen      af Tryggelev        sted i haubolle       Peder Pedersen +        26 Apr 1789  432
Hans Jacobsen      af Stengade         hus Stengade (1788)     hiulmand Jacob Jensen +     17 May 1791  19
Jens Jensen       Hjulmand          hus i Hesselbjerg                      22 Dec 1707  28
Jens Jensen       Hesselbjerg         sted son han bebor                     1 May 1719   159
Jens Jensen       Ristinge          hus son han bebor                     1 May 1719   167
Jens Jensen                     grd i kadsebolle      Anders Jensen          31 Dec 1764  172
Jens Jensen       pa Ristinge         hus i Ristinge       Maren Pedersdtr +        2 Jan 1739   21
Jens Jensen                     grd i Nordenbro       Mads Pilegard +         2 Feb 1770   201

Jens Jensen (Skriver)  af Lykkeby         grd i Longelse       Jorgen Pedersen Skov      27 Jul 1781  348
Jens Jensen (Bay)                  grd i Herslev        fad: Jens Bay +         27 Mar 1786  382
Jens Jensen (Pilegaard) af Nordenbro        grd Nordenbro        Lars Jensen Kromand+ =enke   1 Nov 1798   100
Jens Jensen       af Nordenbro        hus Nordenbro        Rasmus Madsen          24 Jan 1799  48
Jens Jensen       Bagenkop          boel Bagenkop        Hans Clausen+ =enke       3 Nov 1799   70
Jens Jensen       af Lykkeby         grd Lykkeby         fad: Jens Olsen         6 Dec 1802   315
Jens Jensen       gl. Skrobelev        hus Skrobelev        mod: Jens Alexanders enke    9 Dec 1811   389
Jens Jensen (Hog)    hmd Guldstavhuset, Sondenbro boel Hesselbjerg     Johan Carstensen Smed      30 May 1812  405
Jens Jensen (Hou)    af Lejbolle         hus Lejbolle No.29     Lars Nielsen + =enke      3 Apr 1826   294
Jens Jensen (Long)    af Nordenbro        hus Nordenbro No.48     stedfad: Rasmus Nielsen     20 Jun 1830  392
Jens Jensen (Bodker)   af Nordenbro        hus Nordenbro No.36 84   fad: Jens Jensen Bodker     7 Jun 1831   429
Jens Jensen                     hus i Snode No.30      Peder Johansen Pilegard     21 Sep 1842  309
Jens Peter Jensen    af Lykkeby         hus sammested No.17     fad: Jens Hansen Vaever+    29 Sep 1834  63
Jens Jespersen      Nordenbro          grd i Nordenbro       fad: Jesper Jensen +      2 Nov 1728   353
Jens Jessen       Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   135
Jens Johansen      af Illebolle        hus i Illebolle       Niels Skraeder+         19 Jul 1777  374
Jens Jorgensen      skraedder Frellesvig    hus som han bebor                      1 May 1719   60
Jens Jorgensen      hmd Grellesvig       jord i Frellesvig      Peder Nissen+          24 Jun 1728  352
Jens Jorgensen      af Humble          ½boel i Humble       mod: Hans Jorgen Jensen enke  20 Oct 1747  49

Jens Jorgensen (Bay)   staldkarl Tranekaer     hus Botofte NO.23 25f    fad: Jorgen Jensen Bay     28 dec 1805  224 (& next 457)
Jens Jorgensen      af nye Skrobelev      grd nye Skrobelev      fad: Jorgen Jensen +      21 Jul 1818  487
Jens Jorgensen                    hus Humble         mod: Niels Nielsen Bodkers enke 18 Sep 1814  457
Jens Jorgensen & Peder Rasmussen hmd i Osterhus, Hou jord i Hou Jydevaenget                   7 Apr 1815   470
Jens Lauridsen      Ristinge          sted i Ristinge       Peder Madsen Smed        11 Sep 1699  1
Jens Lauritsen                    ½grd i magleby       Thomas Andersen Erreboe     1 Sep 1707   25
Jens Lauritsen      Birkholm          ½sted pa Birkholm      fad: Laurits Rasmussen     13 Apr 1716  92
Jens Lauritsen      Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   198
Jens Lauritsen      Botofte           sted i Faebaek       Christen Hansen + =enke     15 Nov 1727  338
Jens Laursen       fra Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Lars Jensen        24 Mar 1784  456
Jens Larsen       Haugbolle          hus som han bebor                      12 Jun 1728  296
Jens Larsen       Longelse          grd i Lindelse       Jesper Brock          10 Nov 1728  354
Jens Larsen       gmd Fokkebjerg       Myhrebjerggdn i Nordenbro  Morten Madsen          23 Apr 1805  215
Jens Larsen       ved Lohals         jord i Hou                         7 Apr 1815   7

Jens Larsen       af Faebaek         grd Faebaek         mod: Lars Jensen enke      17 Feb 1817  93
Jens Larsen       af Snode          hus Bremlevaenget Hou    Ane Marie Hansdtr e.e. Hans Olsen 5 Jun 1818 132
Jens Larsen       slagter           hus Frellesvig No.18    mod: Lars Poulsen enke +    7 Jun 1831   452
Jens Larsen (Bay)                  grd Kulepile No.1 6b 10b  fad: Lars Hansen Bay      26 May 1845  413
Jens Madsen                     grd i Kaedeby        Christen Lauritsen       22 Dec 1707  28
Jens Madsen       * Ristinge         grd i Herslev        Christen Jorgensen + =enke   6 Jun 1708   32
Jens Madsen                     sted i Sondenbro      Lars Larsen +          27 May 1710  47
Jens Madsen       gmd Herslev         grd i Lindelse       Jorgen Jorgensen Koed      17 Apr 1711  56
Jens Madsen       Frellesvig         hus som han bebor                      1 May 1719   61
Jens Madsen       Lindelse          grd som han bebor                      1 May 1719   109
Jens Madsen       Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   136
Jens Madsen       Helsned           hus som han bebor                      1 May 1719   140
Jens Madsen       Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   201
Jens Madsen       gmd Lindelse        grd i Illebolle       Kierut Iversen         28 Jan 1720  233
Jens Madsen       Humble           grd i Illebolle       kommandorinde Offenberg     16 Jan 1725  314
Jens Madsen       Nordenbro          grd i Vindeby        Mads Pedersen & Hans Madsen   19 Mar 1727  334
Jens Madsen       Sondenbro          jord i Sondenbro      Hans Hansen Rojle        12 Dec 1727  342
Jens Madsen                     grd pa Ristinge han bebor                  14 Jan 1718  54
Jens Madsen                     hus i Tryggelev       Peder Jensen +         22 Apr 1751  93

Jens Madsen                     grd i Torpe         Mads Henrichsen +        27 Apr 1765  176
Jens Madsen                     sted i Rifbjerg       fad: Mads Jensen        20 Jan 1777  220
Jens Madsen                     hus i Hesselbjerg      Albert Madsen          20 Jan 1777  242
Jens Madsen       af Strandby         grd Strandby        mod: Mads Jensen enke      14 Jul 1826  296
Jens Madsen       af Hennetved        hus i Illebolle       Johan Johansen Wilhelm     25 Sep 1832  12
Jens Madsen                     hus Nordenbro No.51     Christen Hansen Thor      3 Nov 1836   143
Jens Michelsen                    grd pa Ristinge       Peder Mortensen =dtr      20 Dec 1772  208
Jens Mikkelsen      ladefoged          grd Faebaek (1792)     Ivar Olsen           19 Dec 1798  35
Jens Mikkelsen      gmd Faebaek         hus Faebaek         Claus Rasmussen         30 May 1812  399
Jens Mogensen      Hagenby           jord i Humble        Rasmus Jespersen +       20 Jun 1726  328
Jens Christian Mogensen               grd pa Klaesoe under Herslev No.2 fad: Mogens Peder Hansen+        9 Sep 1845 440
Jens Mortensen      Lindelse          ½grd i Lindelse       stedfad: Claus Mikkelsen    31 Mar 1701  31
Jens Mortensen                    grd i Lokkeby        Peder Hansen Foged       17 Oct 1712  65
Jens Mortensen      Lokkeby           grd som han bebor                      1 May 1719   65
Jens Mortensen      af Boetofte         grd i Lejbolle       Mathias Hansen +        18 Apr 1786  299
Jens Mortensen      af Hesselbjerg       jordlod Korsebolle Kohave                  5 Jun 1818   130
Jens Mortensen      hmd Korsebolle       jord Korsebolle                       1 Sep 1820   182
Jens Nielsen       Hesselbjerg         ode grd i Hesselbjerg    har tidligere lejet grd     15 Sep 1701  38
Jens Nielsen       Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   151

Jens Nielsen       Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   204
Jens Nielsen       skomager gmd Sondenbro   hus i Sondenbro       Rasmus Hansen          14 Sep 1719  221
Jens Nielsen                     grd i Tullebolle      Mads Rasmussen         16 Feb 1762  149
Jens Nielsen       sadelmager         hus i Tranekaer       Niels Rouen           29 Nov 1777  308
Jens Nielsen (Roun)                 hus i Tranekaer       fad: Niels Roun         8 Jan 1783   307
Jens Nielsen       af Sondenbro        grd i Sondenbro       Lars Hansen + =enke       19 Jan 1783  454
Jens Nielsen       af Sondenbro        grd i Sondenbro       Laurs Hansen + =enke      9 Sep 1789   451
Jens Nielsen       * Stengade         grd i Stengade       Claus Ovesen          1 Oct 1790   365
Jens Nielsen       af Drejo          boel Birkholm        Peder Clausen Christensen    29 Oct 1831  460
Jens Nielsen       af LEjbolle         grd i Leibolle No.13 32   fad: Niels Jensen        25 Sep 1832  18
Jens Jessen Nielsen   ladefoge fra Stensgard   grd Stonese         Hans Christopher Pedersen +   7 Feb 1806   232
Jens Olsen                      ejendomsted han bebor    Mads Jacobsen +         2 Aug 1748   76
Jens Olsen        i Stoense          grd i Stoense        fad: Oluf Jacobsen +      23 Dec 1773  210
Jens Olsen        af Svendstrup        grd i Lykkeby        Jens Pedersen + =dtr      6 feb 1783   318
Jens Olsen        af Humble          hus i Humble        Niels Knudsen          4 Apr 1783   392
Jens Olsen        pa Brolokke         jord Nordenbro No1F                     25 Sep 1818  149
Jens Pedersen                    ½grd i Kassebolle      Rasmus Knudsen         4 Aug 1709   41
Jens Pedersen & Rasmus Knudsen            grd i Kassebolle      Morten Rasmussen        17 Apr 1711  57
Jens Pedersen      Hov             grd som han bebor                      1 May 1719   9

Jens Pedersen      Kassebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   75
Jens Pedersen      ny Skrobelev        grd som han bebor                      1 May 1719   85
Jens Pedersen      Stengade          ½grd i Lokkeby       Hans Nielsen Oreboe       12 Mar 1722  283
Jens Pedersen      Humble           hus i Humble        Jorgen Findsen         31 Apr 1722  285
Jens Pedersen                    grd Vindby         Peder Rasmussen Brun      2 Jan 1727   332
Jens Pedersen      Bodstrup          grd i Faebaek        Christen Hansen + & Jens Larsen 25 Feb 1729  364
Jens Pedersen                    grd i Nordenbro       Jens Hansen +          13 Jan 1739  22
Jens Pedersen      gmd i Kadsebolle = Ane Jensdtr nyt hus Kadsebolle                   10 Mar 1747  46
Jens Pedersen (Korse)                grd i Sondenbro (1737)   Peder Oufre           3 Jun 1748   50
Jens Pedersen      af Ristinge         hus i Kaedeby        Hans Hansen +          23 Jul 1790  407
Jens Pedersen      af Lykkeby         hus i gl. Skrobelev     Mads Olsen +          3 Oct 1790   370
Jens Pedersen      af Lykkeby         hus i gl. Skrobelev     Mads Olsen +          ? 1794     blank
Jens Pedersen (Auhboe)  af Haugbolle        nyt hus Herslev                       31 Dec 1798  105
Jens Pedersen      af Bagenkop         hus Bagenkop (1771)     Hans Pedersen +         5 Sep 1799   60
Jens Pedersen      hmd gl.Skrobelev      jord gl. Skrobelev                     23 Jan 1813  432
Jens Pedersen                    hus Nordenbro        fad: Peder Christensen     18 Sep 1814  261
Jens Pedersen      af Stengade         grd Hesselbjerg No.13a   Simon Hansen + =enke      21 Aug 1827  304
Jens Pedersen      forpagter pa Knepholm    grd i Nordenbro No.18    mod: Hans Larsen Degns enke   4 Aug 1834   52
Jens Pedersen                    hus i Fakkebjerg No.1C   svigerfad: Niels Hansen Moller 21 Sep 1842  294

Jens Pedersen                    hus Stengade No.20 25 8b  Jorgen Hansen enke       27 Aug 1839  208
Jens Rasmussen      Magleby           ½grd i Magleby       fad: Rasmus Rasmussen Weber   13 Sep 1701  37
Jens Rasmussen                    grd i Ristinge       Kiert Iversen          30 Apr 1709  36
Jens Rasmussen      Hesselbjerg         grd i Hesselbjerg      fad: Rasmus Madsen       6 May 1709   38
Jens Rasmussen                    sted i Bagenkop       Rasmus Hansen + =enke      9 Feb 1714   210
Jens Rasmussen      Stoense           hus i Stoense        Jorgen Rasmussen        30 Mar 1718  6
Jens Rasmussen      Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   23
Jens Rasmussen      Svendstrup         grd som han bebor                      1 May 1719   90
Jens Rasmussen      Helsned           hus som han bebor                      1 May 1719   146
Jens Rasmussen & fad: Rasmus Madsen Hesselbjerg   grd som han bebor                      1 May 1719   157
Jens Rasmussen      Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   163
Jens Rasmussen      soldat           hus i Frellesvig      Hans Jensen           19 Sep 1719  221
Jens Rasmussen      gmd Hesselbjerg       grd i Nordenbro       Laurits Christensen Hvidberg+ =enke 12 Mar 1720   238
Jens Rasmussen      snedker           byggegrund i Nordenbro                   8 Dec 1727   339
Jens Rasmussen      Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   23
Jens Rasmussen      i Tryggelev         hus i Tryggelev       Henrich Hansen +        1 Jul 1749   84

Jens Rasmussen                    grd i Humble        fad: Mads Hansen        26 Jun 1762  153
Jens Rasmussen (Drost)                ½grd i Humble Bondegrd   stedfd: Erik Madsen + mod anden ½grd 12 Apr 1765  175
Jens Rasmussen                    sted i Nordenbro      fad: Rasmus Jensen       4 May 1783   443
Jens Rasmussen      kraemer Sondenbro      hus Nordenbro        snedker Rasmus Nielsen +    1 May 1797   85
Jens Rasmussen      af Lejbolle         hus Ostrehuse Hov & Skovbetjent               27 Oct 1798  39
Jens Rasmussen      ladefoged Brolokke     grd Nordnebro        sognef Christen Madsen enke   17 Jan 1806  228
Jens Rasmussen      af Fuglsbolle        hus gl.Skrobelev      svigerfad: Mads Pedersen    23 Jan 1813  426
Jens Rasmussen      gmd Nordenbro        hus Nordenbro        Christen Madsen enke +     21 Jul 1813  435
Jens Rasmussen      smed Vaemmenaes       hus Lykkeby No.10?     Hans Christensen + =enke    7 Jul 1823   259
Jens Rasmussen      af Snode          grd i Snode No.6a 6b    fad: Rasmus Rasmussen Krogh   28 Dec 1833  39
Jens Rasmussen      af Fuglsbolle        hus Simmerbolle NO.15a   Mads Nielsen + =enke      29 Sep 1834  76
Jens Rasmussen      af Boetofte         hus Boetofte No.17     Rasmus Frandsen enke      29 sep 1834  79  
Jens Rasmussen      af Nordenbro        hus smedit sammested No.1C 86 Hans Jorgen Hansen Smed   6 Nov 1837   163
Jens Rasmussen                    grd Kassebolle No.6 18b 20 Peder Jensen enke        9 Sep 1845   443

Jens Rollufsen      Lejbolle          hus i Lejbolle       Niels Nielsen Pottemand     23 Dec 1715  26
Jens Rubeksen                    grd Lykkeby         fad: Rubek Olsen        22 Jun 1805  220
Jens Steffensen     Magleby Boballe       ode sted i Magleby Boballe fad: Stephen Hansen & Jens Nielsen 26 Mar 1701   27
Jens Stephansen     Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   188
Jens Stephansen     fra Hesselbjerg       grd i Hesselbjerg      Stephen Andersen        4 Apr 1787   421
Jens Stephansen     gmd Hesselbjerg       hus Tryggelev        Ole Pedersen          11 Mar 1796  76
Jens Tygesen                     byggegrund Bosseballe i Magleby               1 May 1709   37
Jens Tygesen                     byggegrund i Magleby    (indfort 1719)         1 May 1709   194
Jens Tonnesen                    hus i Stengade                       22 Dec 1762  155
Jeppe Albrechsen     tjenestekarl Hesselbjerg  sted i Hesselbjerg     Stephen Rasmussen        20 Jan 1718  150
Jeppe Albrechsen                   grd i Hesselbjerg      Stephen Rasmussen & Laurits Rasmussen 8 Feb 1720  235
Jeppe Andersen      i Faebaek          grd i Faebaek        fad: Anders Jeppesen+      12 Apr 1770  202
Jeppe Clausen                    grd i Humble        Hans Nielsen +         22 Mar 1748  65
Jeppe Hansen                     ½grd i Hesselbjerg     Hans Nielsen Sudder+      6 May 1709   38
Jeppe Hansen       Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   158
Jeppe Jacobsen      Helsned           grd i Helsned        Mads Madsen           15 May 1704  5
Jeppe Jacobsen      af Lejbolle         kobe grd i Lejbolle No.15abcde fad: selv Jacob Eriksen   17 Sep 1816  381

Jeppe Mortensen     Hesselbjerg         grd i Hesselbjerg      fad: Morten Salomonsen     7 Dec 1726   331
Jeppe Nielsen      i Hesselbjerg        grd i Hesselbjerg      fad: Niels Rasmussen      20 May 1770  203
Jeppe Pedersen                    ½grd Kuepholm, Tryggelev  bro: Morten Pedersen      26 Dec 1702  49
Jeppe Rasmussen     Drejo            ½sted pa Birkholm      Laurits Rasmussen + =enke    13 Apr 1716  93
Jeppe Strangesen                   hus i Hesselbjerg      fad: Strange Jacobsen +     20 Jan 1777  234
Jess Jensen       * Kaedeby          grd i Kaedeby        Christen Madsen         30 Sep 1721  276
Jess Jensen       Kaedeby           ½grd i Kaedeby       Jorgen Jensen          8 Apr 1728   349
Jess Jessen       i Kaedeby h.e. Inger Christensdtr hus i Kaedeby                    14 Aug 1748  77
Jess Jessen                     grd i Snode som han bebor                  10 Sep 1754  117
Jesper Andersen     Lejbolle          bryggegrund i Lejbolle   Hans Lundsgaard         17 Dec 1706  22
Jesper Gotfredsen    Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   101
Jesper Jensen      Magleby           ½grd i Magleby       stedfad: Lars Rasmussen     23 Mar 1705  13
Jesper Jensen      Magleby           ½grd i Magleby       Lars Rasmussen         19 Apr 1707  24
Jesper Jensen      Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   187
Jesper Jensen                    hus Nordenbro        Hans Christopher Hansen +    1 May 1764   169
Jesper Jorgensen     Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   96
Jesper Lauritsen (Smed) Haugbolle          hus & jord i Haugbolle han bebor              18 May 1723  294

Jesper Larsen (Bonlokke) Longelse          grd i Sondenbro       Bernt Hartvigsen        12 Jan 1729  360
Jesper Mortensen     af Tranekaer        hus Stengade (1794)     Jens Thonnesen+ =enke      ? 1798     22
Jesper Nielsen (Brock)  Illebolle          grd i Lindelse       Jens Madsen           28 Feb 1720  236
Jesper Poulsen                    grd i Kulepile       bro: Peder Poulsen       16 Mar 1703  51
Jesper Rasmussen     i Stengade         grd i Stengade       Jorgen Hansen +         20 Jun 1777  277
Jocum Mathiasen     kusk i Tranekaer      jord i Botofte No.12    af. Christen Eriksen grd    9 May 1804   201
Jochum Henrich Nissen  fra Heiligenhafen      hus Simmerbolle       Rasmus Andersen enke      19 Sep 1816  79 308
Jochum Henrich Nissen  af Simmerbolle       hus & jord i Kaedeby No.10 Hans Pedersen & Hans Madsen   28 Dec 1833  45
Johan Carstensen (Smed)               boel Hesselbjerg      Jorgen Hansen +         5 Jan 1804   177
Johan Carstensen     smed i Hesselbjerg     boel Nordenbro       Jens Jensen Hog         30 May 1812  406
Johan Carstensen     smed & bmd i Nordenbro   hus Kaedeby         hmd Jorgen Jorgensen      4 May 1816   48
Johan Christensen (Piil)               grd i Helsned No.8 31    Hans Rasmussen + =enke     18 Apr 1846  454
Johan Christiansen                  grd Helsned No.5      Hans Jorgensen + =enke     7 Jun 1831   447
Johan Jorgen Eriksen   hmd Klausebolle       grd Simmerbolle       Hans Johansen Ertelykke i Simmerbolle 9 Jan 1810  334
Johan Jorgen Eriksen                 hus i Klausebolle      Rasmus Fladmose         8 Jan 1783   330

Johan Frederichsen                  nyt hus i Hagenby                      30 Apr 1752  99
Johan Hansen                     hus i Nordenbro       Christen Rytter +        16 Jan 1763  157
Johan Hansen                     grd i Hesselbjerg      Rasmus Nielsen Prinds +     12 Apr 1766  187
Johan Hansen                     hus Lindelse No.18     svigerfad: Hans Christensen Skraeder 7 Jun 1831   446
Johan Hansen                     hus Klausebolle No.29 30  Christian Bertelsen +      6 Sep 1839   220
Johan Frederich Hansen                hus Lejbolle No.19     Hans Clausen          28 Aug 1846  475
Johan Henrichsen     Magleby           Ode grund i Nordenbro                    28 Nov 1703  3
Johan Henrichsen     Magleby           byggegrund i Nordenbro   (indfort 1719)         28 Nov 1703  196
Johan Iversen                    hus i Kaedeby        Niels Laursen +         16 May 1748  75
Johan Johansen      af Illebolle        hus Illebolle han bebor                   23 Jun 1817  116
Johan Jorgensen                   grd i Snage ved Frellesvig No.8a Lars Rasmussen enke    27 Aug 1839  219
Johan Frederich Kaas                 hus i Tranekaer han bebor                  14 Oct 1770  204
Johan Ludvig Langeloh  birkedommer         hus i Lejbolle       Mads Jacobsen          16 Mar 1703  51
Johan Larsen       skomager fra Odense     nyt hus Tranekaer No.6d                   19 Dec 1819  185
Johan Madsen       af Tryggelev        grd i Kaedby No.11a     Jacob Pedersen Bruuns enke   1 Nov 1834   80
Johan Henrich Mogensen  kleinsmed          ny Smedie Tranekaer No.1v                  29 Dec 1817  124
Johan Nielsen (Bodker)  Haubolle          hus i Stoense        Hans Andersen          9 Nov 1713   7

Johan Nielsen      bodker           nyt hus i Stoense                      6 Jan 1751   94
Johan Pedersen      foged Tryggelevgaard    grd i Sondenbro       Mogens Rasmussen + =enke    26 Jun 1721  270
Johan Pedersen      sognefoged Sondenbro    hus i Sondenbro       Peder Thomasen enke       24 Jan 1782  421
Johan Pedersen      af Lindelse         grd i Fuglsbolle      Rasmus Jensen          6 May 1783   350
Johan Pedersen      gmd Fuglsbolle       grd Lindelse        Niels Hansen          19 Dec 1806  251
Johan Pedersen                    hus Helsned No.15      Rasmus Pedersen enke      7 Jun 1831   445
Johan Rasmussen                   hus i Klausebolle      Niels Jorgensen         9 Jun 1783   328
Johan Rasmussen                   hus Kinderballe No.42    Jens Larsen enke        20 Jun 1830  386
Johan Conrad Wagner   gartner Christiansodde   nyt hus Kassebolle                     13 Feb 1819  164
Johan Georg Wagner    musiker           hus Tranekaer No.1n han bebor                9 Oct 1819   169
Johan Willumsen     soldat           hus i Nordenbro       Morten Bertelsen +       9 Oct 1733   436
Johan Sunckenberg Voigt sekretaer skifte materialforvter Tranekaer bygninger Tranekaer som bebor        25 Apr 1820  185
Johanne Hansdtr     Illebolle          hus i Illebolle       Hans Mogensen enke       1 May 1719   124
Johanne Kaisdtr                   nyt sted Rolighed No.18a Botofte              1 Jan 1817   175
Johanne Rasmusdtr                  hus i Hverken                        6 Feb 1704   3
Johannes Christensen   hmd i Havbolle       hus Tryggelev        Mads Gotfredsen         29 Mar 1825  280
Johannes Hansen                   grd Srallegaard i Svalebolle Jacob Hansen +        17 Dec 1758  137

Johannes Hansen     gmd i Helsned        hus Kaedeby                         10 Feb 1799  56
Johannes Jensen                   hus i Kadsebolle      Hans Trommer          6 Apr 1783   339
Johannes Johansen                  grd Haugbolle No.43     Niels Pedersen + =enke     28 Mar 1843  340
Johannes Jorgensen    fra Lejbolle        grd i Svalebolle (1737)   Mads Hansen +          16 Jan 1743  34
Johannes Mogensen    af Ennebolle        hus Ennebolle NO.15b    Rasmus Nielsen         14 Oct 1823  266
Johannes August Wagner                hus Korsebolle Kohave No.1N fad: gartner Johan Conrad Wanger 6 Sep 1841 258
Jonas Pedersen      degn Snode         jord i Snode        Mads Hansen           7 Oct 1720   251
Jonas Pedersen (Borchop) degn Snode         grd i Snode         Claus Schiotte         22 Mar 1728  348
Joseph Pedersen     fra Drejo          sted pa Birkholm      Peder Rasmussen +        12 Oct 1744  39
Hans Mortensen Jyde                 hus i Nordenbro       Jorgen Pedersen         1 Oct 1799   64
Jorgen Rasmussen Jyde  Hov             sted son han bebor                     1 May 1719   12
Mikkel Hansen Jyde    af Nordenbro        hus Nordenbro No.37     mod: Hans Mortensen Jydes enke 4 May 1816   47 471
Peder Madsen Jyde                  grd i Snode         Christen Pedersen        10 Oct 1736  15
Jorgen Andersen                   2 steder Hesselbjerg    Rasmus Madsen +         15 Apr 1704  5
Jorgen Andersen                   hus i Tranekaer       Thomas Jorgensen Bodker     15 Jan 1705  10
Jorgen Andersen     Tranekaer          hus der           Thomas Jorgensen Bodker+    15 Jan 1705  39
Jorgen Andersen     Klausebolle         hus i Klausebolle      Christen Rasmussen       1 Feb 1726   326

Jorgen Andersen (Drost) & stedson Peder Rasmussen Hesselbjerg  grd som de bebor                1 May 1719   155
Jorgen Andersen (Drost) Hesselbjerg         Bondegarden m.m. i Humble  forpagter Jens Madsen      24 Jan 1725  315
Jorgen Andersen (Drost) Tryggelev          grd i Helsned        Niels Gregersen Printz     28 Dec 1729  379
Jorgen Andersen (Beenlose)              af Hov           hus Hov No.1M          Ditlov Hoghs enke+ 19 Jul 1825 285
Jorgen Andersen                   hus Nordenbro No.59 32c   Anders Hansen          10 Feb 1835  95
Jorgen Blegholm     birkeskriver Tranekaer   Krohold & jord Tranekaer                  30 Apr 1708  30
Jorgen Carlsen (Bog)   matros Ristinge h.e. Ane Cathrine Christensdtr hus Ristinge svigermod: Carl Bogs enke ?1814     461
Jorgen Carstensen    af Haubolle         hus i Lejbolle       Henrich Hansen +        1 Mar 1790   362
Jorgen Christensen    Tullebolle         hus i Tullebolle      mod: Ane Jorgensdtr       24 Apr 1731  406
Jorgen Christensen    Helletoft          grd i Helletoft       Rasmus Jensen +         10 Jul 1731  411
Jorgen Christensen    fra Ristinge        grd Ristinge        mod: Christen Christensen enke 8 Oct 1804   206
Jorgen Christensen    selvejer hmd Longelse    jord i Fuglsbolle No.7                   1 Sep 1820   205
Jorgen Christensen (Piil) af Humble         grd i Humble No.12     mod: Christen Hansen Piils enke+ 26 Jan 1835 87
Jorgen Christensen                  Fladmosegrd i Osterby No.1 Hans Christensen Piil      26 Mar 1842  283
Jorgen Christiansen   af Sondenbro        hus i Nordenbroe No.38   Hermann Christian Nielsen +   29 Nov 1840  248

Jorgen Christophersen  Botofte           sted han ar lejet                      28 Nov 1719  231
Jorgen Christophersen                smedehuset Klausebolle (1759)                27 Oct 1798  17
Jorgen Christophersen  i Spodsbjerg        hus Spodsbjerg       Knud Jacobsen & hustru+     24 Dec 1810  328
Jorgen Clausen                    hus i Lokkeby        Jorgen Madsen          12 Dec 1711  62
Jorgen Clausen (Deign)                hus i Frellesvig      Jens Jorgensen Skraeder     1 Apr 1721   264
Jorgen Clausen      i Lejbolle         grd i Lejbolle       Peder Krog +          20 Jan 1777  262
Jorgen Clausen      af Botofte         grd Botofte NO.1      mod: Claus Jorgensen enke    29 Mar 1827  298
Jorgen Nielsen Clausen                hus i Aasoe No.1H & F    Lars Nielsen + =enke      6 Sep 1841   273
Jorgen Frederich Danielsen af Lindelse       hus i Lindelse       skoleholder Dines Ch. Rasmussen 17 Jul 1802  161
Jorgen Ernstsen                   hus i Tranekaer       fad: Ernst Jorgensen      20 Jan 1777  222
Jorgen Ernstsen     i Tranekaer         hus i Tranekaer       fad: Ernst Jorgensen      20 Jan 1777  272
Jorgen Findsen      Humble           hus i Humble        Jens Pedersen          21 Apr 1722  285
Jorgen Frandsen                   grd Stoense (1794)     fad: Frands Andersen      27 Oct 1799  43
Jorgen Frandsen     i Stoense          grd Stoense         Rasmus Mortensen        31 Dec 1812  420
Jorgen Godfredsen                  hus Helsned         Hans Bonde +          9 Mar 1763   159
Jorgen Goth       godsinspektor        kober grd i Brandsby    Michel Larsen +         12 Dec 1793  9
Jorgen Gregersen     Botofte           grd som han bebor                      1 May 1719   43
Jorgen Hansen      Tryggelev          ½grd i Tryggelev      fad: Hans Jorgensen +      26 Dec 1702  49
Jorgen Hansen      Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   24

Jorgen Hansen      Frellesvig         grd som han bebor                      1 May 1719   58
Jorgen Hansen (Kierumgd) degn Humble         jord i Humble                        1 May 1719   133
Jorgen Hansen      hmd Tryggelev        jord i Tryggelev                      16 Apr 1720  248
Jorgen Hansen      Drejo            ½sted pa Birkholm      Rasmus Rasmussen        16 Sep 1720  249
Jorgen Hansen      Birkholm          sted paa Birkholm      Rasmus Rasmussen +       4 Feb 1729   361
Jorgen Hansen                    Lollesgaard i Simmerbolle  Mads Rasmussen +        22 Dec 1734  6
Jorgen Hansen      Simmerbolle         grd i Stengade       Niels Hansen + =enke      4 Jan 1743   38
Jorgen Hansen                    grd i Humble        Peder Mortensen +        24 Jul 1763  165
Jorgen Hansen                    grd i Lindelse       Godfred Madsen +        25 Jul 1764  172
Jorgen Hansen      af Snode          grd i Skrobelev       Rasmus Jorgensen + =enke    28 Mar 1774  221
Jorgen Hansen      i Lejbolle         grd i Lejbolle       fad: Hans ...          20 Jan 1777  267
Jorgen Hansen      af Rifbjerg         grd i Kaedeby        Niels Nielsen + =enke      28 Dec 1782  402
Jorgen Hansen      af Skrobelev        grd i Stengade       Jesper Rasmussen        5 Sep 1783   320
Jorgen Hansen                    hus i ...          Mogens Madsen Skraeder     7 Nov 1783   379
Jorgen Hansen      af Hennetved        grd i Humble        Hans Jeppesen          15 Jul 1786  395
Jorgen Hansen      af Illebolle        nyt hus i Vindeby                      6 Jan 1790   384
Jorgen Hansen      gmd Boetofte        Stuehus af garden som er nedlagt i Boetofte         1 May 1801   124
Jorgen Hansen      af Longelse         grd Longelse        fad: Hans Jorgensen       5 Jan 1804   179

Jorgen Hansen      af Klausebolle       grd Kalusebolle       fad: gl. Hans Hansen      5 Jan 1806   225
Jorgen Hansen      af Klausebolle       ½grd Strandby        Anders Christophersen      25 Jan 1808  290
Jorgen Hansen (Ryemand) af Longelse         grd Longelse        mod: Hans Hansen Ryemands enke 31 Dec 1810  359
Jorgen Hansen      af Stengade         hus Stengade        mod: Hans Nielsen enke +    22 Jun 1811  365
Jorgen Hansen      hmd i Botofte        jord i Botofte       Hans Mathiasen         21 Jul 1813  436
Jorgen Hansen (Ryemand) gmd i Longelse       grd i Rifbjerg       Hans Madsen           17 Feb 1817  89
Jorgen Hansen      hmd af Stengade       jord Stengade                        25 Sep 1818  139
Jorgen Hansen      af Helsned         jord i Kaedeby                       1 Sep 1820   183
Jorgen Hansen                    grd i Hesselbjerg No.15   Niels Madsen + =enke      19 Oct 1829  364
Jorgen Hansen (Bonde)  af Nordenbro        hus Nordenbro No.1b     mod: Hans Hansen Bondes enke 7 Jun 1831    440
Jorgen Hansen      af Tressebolle       skovloberhuset pa Hov No.25 Hans Johansen Skovfoged+ =enke 20 Jul 1833  33
Jorgen Hansen (Ryemann) gmd i Rifbjerg       sted pa Kaedeby Haes No.9b 54 Ole Jensen          29 Apr 1845  409
Jorgen Henrichsen                  boel pa Birkholm      Hans Andersen + =enke      7 Nov 1843   318
Jorgen Jacobsen     soldat           grd i Stoense        fad: Jacob Olufsen       3 Mar 1727   333
Jorgen Jacobsen                   ½grd i Skebjerg       fad: Jacob Larsen mod:...    5 Jan 1766   177
Jorgen Jacobsen     af Skebjerg         grd i Strandby       Niels Pedersen         20 Jan 1777  272

Jorgen Jacobsen     af Sondenbro        hus Sondenbro        Niels Mortensen + =enke     11 Nov 1795  71
Jorgen Jensen      Humble           sted som han bebor                     1 May 1719   131
Jorgen Jensen      Korsebolle         grd i Kaedeby        Mads Christensen        2 Aug 1724   311
Jorgen Jensen      Hesselbjerg         grd i Hesselbjerg      fad: Jens Nielsen +       24 Dec 1724  314
Jorgen Jensen      Humble           grd i Hesselbjerg      Oluf Madsen           17 Mar 1729  367
Jorgen Jensen                    grd i ny Skrobelev     Jens Andersen +         30 dec 1763  166
Jorgen Jensen      af Rifbjerg         hus i Botofte        Bertel Skojtte+         8 Jan 1783   299
Jorgen Jensen      af Humble          hus Humble         mod: Rasmus Madsen enke     1 Jul 1807   275
Jorgen Jensen      af Vesterby         grd Vesterby        mod: Jens Christensen enke   22 Jun 1811  371
Jorgen Jensen      af Humble          grd Ristinge        Peder Mikkelsen + =enke     4 May 1816   65
Jorgen Jensen      af Svalebolle        hus Helletofte       Jens Paulussen +        25 Sep 1818  145 or 195
Jorgen Jensen                    hus Longelse No.22     Niels Hansen          28 Jul 1845  423
Jorgen Jeppesen     af Hesselbjerg       hus Hesselbjerg       Morten Berntsen+        16 Aug 1821  230
Jorgen Nielsen Jeppesen gmd Korsebolle       grd i Helletofte      Jorgen Larsen          1 Sep 1719   224
Jorgen Johansen     Knepholm          grd i Brandsby       Hans Hansen sognefoged     10 Mar 1722  281
Jorgen Jorgensen     * i Herslev         grd i Lindelse       Ane Jorgensdtr e.e. Rasmus Nielsen 1 Feb 1701    19
Jorgen Jorgensen (Koed) gmd Lindelse        grd i Herslev        Jens Madsen           17 Apr 1711  55
Jorgen Jorgensen & son Hans Jorgensen  Herslev   grd som de bebor                      1 May 1719   118
Jorgen Jorgensen     Illebolle          grd som de bebor                      1 May 1719   119
Jorgen Jorgensen                   grd i ...          fad: Jorgen Jorgensen + mod: afstar grd 4 Mar 1748 61
Jorgen Jorgensen (Lollik)              hus i Ristinge       Jorgen Lollik          23 Mar 1762  151
Jorgen Jorgensen     hmd Kaedeby         boel i Nordenbro      smed bmd Johan Carstensen    4 May 1816   48
Jorgen Jorgensen     af Tranekaer        hus Frellesvig No.15    Christen Madsen Smeds enke+   22 Sep 1834  64
Jorgen Kaisen      af Faebaek         byggeplads i Snode                     17 Feb 1817  96
Jorgen Kjeldsen                   hus Botofte NO.19 35h    Rasmus Nielsen +        20 Jun 1830  389
Jorgen Kiaerudsen    Hov             sted i Tressebolle     Lars Pedersen          12 Apr 1724  305
Jorgen Koch       Tryggelev          hus som han bebor                      1 May 1719   175
Jorgen Kohler      skraedder Femern      ½hus Tranekaer       Andreas Christian Andersen   5 Jun 1818   134
Jorgen Lauritsen & fad: Lars Jorgensen Herslev   grd som de bebor                      1 May 1719   116
Jorgen Laursen      gmd Helletofte       hus i Lejbolle       Jens Skraeder          19 Sep 1719  223
Jorgen Laursen      Herslev           grd Herslev & kirkejorder  Niels Gotfredsen+ =enke     14 Apr 1721  266
Jorgen Lauritsen     Lejbolle          ½gundesgaard, Lejbolle   Hans Olufsen +         26 Jul 1721  272
Jorgen Laursen      Humble           grd i Humble        Mads Hansen + =enke       3 Nov 1731   416
Jorgen Laursen (Kraemmer) af Nordenbro       grd i Nordenbro       fad: Laurs Kraemmer       3 Apr 1783   442
Jorgen Laursen      af Nordenbro        grd i Tryggelev       Niels Madsen + =enke      14 May 1785  437
Jorgen Larsen                    grd i Illebolle       fad: Lars Jorgensen Smed    12 Jan 1760  140

Jorgen Larsen      af Frellesvig        hus Frellesvig       fad: Lars Nielsen        5 May 1804   197
Jorgen Larsen      af Stryno          boel Birkholm        Anders Hansen          29 Oct 1831  460
Jorgen Larsen      af Helsned         hus i Helsned No.20     Lars Henrichsen enke      29 Sep 1834  59
Jorgen Larsen      i Stengade         grd i Stengade No.5     Christen Larsen + =enke     3 Oct 1838   181
Jorgen Larsen                    hus i Nordenbro No.6b 3c  Mads Nielsen enke Sidsel Hansdtr 28 Aug 1846 461
Jorgen Larsen                    hus i Herslev pa bro: Peder Larsen grd jord         14 Jun 1735  8
Jorgen Christopher Larsen af Lindelse        hus i Nordenbro       Hans Pedersen          17 Feb 1817  84
Jorgen Madsen                    hus i Lokkeby        Tonnes Mikkelsen + =enke    6 Jun 1708   32
Jorgen Madsen                    hus i Tullebolle      Hans Michelsen enke       12 Dec 1711  62
Jorgen Madsen      Hesselbjerg         ½grd som han bebor                     1 May 1719   153
Jorgen Madsen      Korsebolle         hus i Stengade       Morten Jorgensen        26 Jun 1720  246
Jorgen Madsen                    hus i Tullebolle      Jorgen Christensen +      8 Nov 1761   148
Jorgen Madsen      af Botofte         jord Stengade                        1 Sep 1820   183 214
Jorgen Madsen                    hus Herslev No.17 45    Christian Andersen       30 Sep 1828  325
Jorgen Christensen Madsen              hus Simmerbolle No.25    Andreas Hansen         23 Aug 1844  395
Jorgen Mathiasen     i Frellesvig        hus i Frellesvig (1728)                   Niels Jorgensen +  8 Mar 1748 63
Jorgen Mathiasen     af Snode          grd i Ennebolle       Peder Hansen          2 Jan 1790   360

Jorgen Mathiasen                   hus pa Hov No.19      mod: Mathias Gotfresens enke  29 Sep 1834  69
Jorgen Mikkelsen (Bonde) gmd Humble         sted i Hov         Hans Pedersen          9 Nov 1720   255
Jorgen Mikkelsen     Skebjerg          grd Klausebolle & kirkejord Niels Madsen + =enke      4 Nov 1732   425
Jorgen Mikkelsen                   nyt hus i Kaedeby (1743)                  12 May 1748  72
Jorgen Mikkelsen     af Herslev         hus Kaedeby         svigerfad: Rasmus Madsen    4 May 1816   56
Jorgen Mogensen                   grd i Vindeltorp      fad: Mogens Hansen +      12 Jan 1761  143
Jorgen Mortensen     af Hesselbjerg       boel Hesselbjerg No.20   mod: Morten Rasmussen enke   11 Sep 1828  314
Jorgen Nielsen      * Torpe           grd i Torpe         Lydich Nielsen         26 Jan 1700  4
Jorgen Nielsen      Tranekaer          grd i Lejbolle       Hans Pedersen          28 Jan 1701  18
Jorgen Nielsen      Snode            Ode grd Bankegrd i Snode  Christian Sodring        2 Jul 1701   36
Jorgen Nielsen      * Korsebolle        grd i Korsebolle      Hans Mikkelsen         22 Mar 1705  12
Jorgen Nielsen (Bild)  Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   16
Jorgen Nielsen      Ennebolle          grd i Tullebolle      Peder Hansen Smed +       6 May 1721   269
Jorgen Nielsen      Vindeltorp         hus i Skrobelev       Peder Jorgensen         24 Dec 1732  429
Jorgen Nielsen      Tranekaer          hus i Tranekaer       Jorgen Pedersen +        28 Dec 1732  429
Jorgen Nielsen                    byggeplads i Ennebolle                   18 Jan 1735  7
Jorgen Nielsen                    grd i Ristinge       Mads Hansen +          22 Dec 1735  10
Jorgen Nielsen                    grd i Snode         Niels Jorgensen Krog      18 Jul 1736  14
Jorgen Nielsen                    grd i Hesselbjerg      Mads Bruun           1 Aug 1749   85
Jorgen Nielsen                    hus pa Birkholm       Henrich Rasmussen        6 Aug 1768   190

Jorgen Nielsen      af Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Niels Jorgensen      20 Aug 1775  246
Jorgen Nielsen      i Sondenbro        grd i Sondenbro       Rasmus Rojjle          20 Jan 1776  451
Jorgen Nielsen      af Illebolle        grd i Kaedeby        Marcus Hansen          22 Jan 1779  399
Jorgen Nielsen                    hus i Tullebolle      Jorgen Krog +          8 Jan 1783   317
Jorgen Nielsen                    hus i Frellesvig (1779)   Lars Clausen          24 Oct 1798  14
Jorgen Nielsen      i Snode           grd Snode No.14       Hans Madsen           1 May 1808   293
Jorgen Nielsen      af Sondenbro        grd Sondenbro No.8     fad: Niels Jorgensen      9 Oct 1808   310
Jorgen Nielsen      Taffeldaekker Tranekaer   grd Lykkeby         Rasmus Mathiasen        26 Sep 1815  33
Jorgen Nielsen                    grd i Snode No.7 53 57 60 61 Niels Poulsen enke      5 Aug 1845   485
Jorgen Nielsen                    boel Sondenbro No.20b    Niels Madsen enke        24 Aug 1846  460
Jorgen Olsen                     hus Ennebolle        svigerfad: Rasmus Hansen    17 Mar 1812  395
Jorgen Olsen       i Holmegaard        grd Sondenbro No.20a 1e 30bd Borge Andersen        1 Sep 1820   200
Jorgen Olsen       af Krogholm         hus i nye Skobelev ved Vendeltorp No.11 Peder Christensen + =enke 3 Nov 1836  143
Jorgen Ollufsen                   hus i Haubolle (1742)    Niels Pedersen +        6 Aug 1748   77
Jorgen Olufsen                    sted pa Hov         Peder Jensen          26 Feb 1763  158
Jorgen Pedersen     Lindelse          grd i Kulepile       Peder Mogensen         18 Jul 1703  2
Jorgen Pedersen (Blad)  skolemester Magleby     hus i Nordenbro                       12 Dec 1711  62
Jorgen Pedersen     Tranekaer          hus som han bebor                      1 May 1719   38

Jorgen Pedersen     fad: & badfor Peder Jorgensen Klausebolle grd som de bebor               1 May 1719   68
Jorgen Pedersen     Kulepile          grd som han bebor                      1 May 1719   79
Jorgen Pedersen     Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   100
Jorgen Pedersen     soldat           grd i Kulepile       Jorgen Pedersen +        2 Dec 1724   313
Jorgen Pedersen     Taasinge          hus i Sondenbro       Rasmus Larsen Smed +      16 Dec 1724  312
Jorgen Pedersen     Sondenbro          jord i Sondenbro      Hans Hansen & Christen Rasmussen 11 Dec 1727 341
Jorgen Pedersen     Tranekaer          hus i Tranekaer       Laurits Poulsen         15 Dec 1727  343
Jorgen Pedersen     gmd i tressebolle      grd i Ennebolle       Niels Jorgensen som overtog J.P.'s grd i Tressebolle 24 Apr 1747
47
Jorgen Pedersen                   hus i Lindelse       stedfad: Nicolaj Johansen    30 Dec 1750  93
Jorgen Pedersen                   nyt hus i Longelse                     23 Sep 1752  101
Jorgen Pedersen                   grd i Longelse       Poul Jorgensen +        19 May 1753  105
Jorgen Pedersen                   grd i Frellesvig      fad: Peder Pedersen       18 Nov 1753  108
Jorgen Pedersen (Skov)  af Bremlebjerg       grd i Bremlebjerg      fad: Peder Skov +        2 Feb 1783   348
Jorgen Pedersen     * Magleby          hus pa Ristinge       Niels Rasmussen +        12 Nov 1785  429
Jorgen Pedersen     Hennetved          hus Illebolle        Anders Jensen + =enke      1 Nov 1797   90
Jorgen Pedersen     af Illebolle        grd Lokkeby (1793)     Lars Mikkelsen         15 Dec 1798  22
Jorgen Pedersen                   hus Nordenbro        Mads Hansen           11 Dec 1801  149
Jorgen Pedersen     af Stoense         nyt hus Ennebolle                      1 Jul 1807   273
Jorgen Pedersen     Frellesvig         hus Lejbolle                        1 May 1809   325

Jorgen Pedersen     hmd Sondenbro        jordlod ved Orbjerg                     1 Sep 1820   199
Jorgen Pedersen     af Sondenbro        hus Sondenbro        stedfad: Niels Christensen   16 Aug 1821  226
Jorgen Clausen Pedersen (Krogh) af Lejbolle     hus & stubmolle, Tranekaer No.1D Hans Andreasen      28 Dec 1833  38
Jorgen Madsen Pedersen  af Herslev         grd Herslev No.4      Niels Jensen =steddtr      29 Apr 1817  103
Jorgen Poulsen      af Lejbolle         hus Korsebolle No.1EF    svigerfad: Mads Hansen glarmester+ 16 Aug 1821   248
Jorgen Rasmussen     Magelby Saeballe      ½grd i Magleby Saeballe   Rasmus Rasmussen Weber     26 Mar 1701  29
Jorgen Rasmussen     Hov             grd i Hov          Rasmus Stephensen + =enke Ane Nielsdtr 16 Mar 1703 52
Jorgen Rasmussen     Rudkobing          grd i Lokkeby        Hans Pedersen          9 Jan 1705   9
Jorgen Rasmussen (Jyde) Hov             sted som han bebor                     1 May 1719   12
Jorgen Rasmussen     Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   182
Jorgen Rasmussen & fad: Rasmus Jorgensen Sondenbro grd som han bebor                      1 May 1719   197
Jorgen Rasmussen     Faebaek           grd i Faebaek        Christen Jorgensen       10 Apr 1720  241
Jorgen Rasmussen     Longelse          grd i Longelse       Jorgen Christensen +      20 Apr 1724  306
Jorgen Rasmussen                   grd i gl.Skrobelev     Anders Jorgensen + =dtr     22 Jul 1735  8
Jorgen Rasmussen     smed            nyt hus og smedie Illebolle                 18 Mar 1748  64
Jorgen Rasmussen                   grd i Torpe         Niels Pelle +          14 Jan 1761  143
Jorgen Rasmussen     af Vesterby         grd i Tranekaer       Morten Broch+ =enke       4 Jan 1781   305

Jorgen Rasmussen     af Lykkeby         grd Lykkeby         fad: Rasmus Jorgensen +     1 May 1799   105
Jorgen Rasmussen                   Have i Tryggelev No.30   Maler Thiesen          30 Sep 1828  321
Jorgen Rasmussen                   hus i Nordenbro No.54b   Mads Mortensen         22 Aug 1840  247
Jorgen Rasmussen                   Vidiehuset Traneker No.2  fad: Rasmus Poulsen       21 Sep 1842  304
Jorgen Rasmussen                   hus i Ennebolle No.14    fad: Rasmus Mathiasen      21 Sep 1842  312
Jorgen Boesgard Rasmussen              grd Simmerbolle No.8 26b 27 28 Hans Thomasen Johansen enke 24 Dec 1844  402
Jorgen Pedersen Rasmussen af Klausebolle      nyt hus i Klausebolle NO.7e                 25 Sep 1848  146
Jorgen Sorensen     fra Refsvindinge      hus Stoense         Hans Jorgen Lydriksen      12 Oct 1815  43
Jorgen Sorensen     Asoe            hus Korsebolle 1P 1F    Hans Simonsens enke       11 Sep 1828  310
Jorgen Simonsen     i Emmerbolle        grd i Emmerbolle      fad: Willum Jacobsen      23 Mar 1786  298
Kai Johansen                     hus i Boetofte       fad: Johan ...         8 Jan 1783   303
Kai Pedersen                     hus i Boetofte       Christopher Hansen +      2 May 1739   23
Hans Hansen Kaiser    hmd i Sondenbro       hus Sondenbro        Lars Christensen        3 May 1806   236
Karen ...        e.e. Iver.. Illebolle    hus i Illebolle       Ole Andersen Strynboe      17 Oct 1712  67
Karen Andersdtr     e.e. Hans Olufsen Lejbolle hus i Lejbolle       Jorgen Lauritsen        26 Jul 1721  273

Karen Hansdtr                    hus i Lokkeby        Jorgen Clausen         23 Apr 1713  67
Karen Hansdtr      e.e. Christen Nielsen    hus i Humble                        30 Dec 1739  25
Karen Larsdtr      Kaedeby           nyt hus i Kaedeby                      8 Feb 1726   326
Karen Madsdtr                    hus pg Rehne Humble     Mads Madsen           1 Sep 1820   210
Karen Michelsdtr & Ane Michelsdtr          hus i Kaedeby                        30 Dec 1750  93
Karen Nielsdtr      af Tranekaer        hus Tranekaer        pottemgr Eggers enke 6 May 1821        248
Kastrup Hansen      af Nordenbro        hus Nordenbro No.41     Lars Christensen Basse+ =enke 30 Jul 1838   175
Hans Sorensen Kieldemand               hus Kaedeby        Hans Mikkelsen + =enke     6 Feb 1748   59
Soren Hansen Kiellemand Kaedeby           byggegrund i Kaedeby                    4 Apr 1724   304
Soren Hansen Kiellemand Kaedeby           ½grd i Kaedeby       Mads Christensen & Jacob Jensen Lollik 10 Dec 1727 340
Kiert Iversen                    grd i Illebolle       bro: Niels Iversen       30 Apr 1709  36
Kiert Iversen      Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1721   122
Jorgen Hansen Kierumgaard degn Humble        jord i Humble                        1 May 1719   133
Kirsten ...       e.e. Hans Hesselbjerg    byggegrund i Hesselbjerg  7 Dec 1725           324
Kirsten ...       e.e. Soren Knudsen     hus i Torpe                         2 May 1756   124
Kirsten Hansdtr     Humble           hus i Humble                        13 May 1704  4
Kirsten Hansdtr     Humble           hus i Humble        (indford 1719)         13 Mar 1704  133

Kirsten Jensdtr     Humble           hus Humble         Elisabeth Harvigsdr       16 Jul 1727  337
Kirstine Mikkelsdtr                 nyt hus i Torpe                       11 Jun 1753  107
Frederich Kisum     pa Stensgaard        huslod Hov                         7 Apr 1815   476
Hans Kiaer        Tryggelev          hus i Tryggelev       Anders Vesters enke       12 Jun 1729  374
Lars Nielsen Kiaer    selv hmd Fuglsbolle     jord i Fuglsbolle      Ole Rasmussen          7 Apr 1815   468
Mads Hansen Kiaer                  hus i Litzemose (1741)   fad: Hans Lauersen       3 Jan 1748   50
Jacob Pedersen Klinte                nyt hus i Kaedeby                      20 Jul 1727  17
Peder Christensen Klinte af Kaedeby         grd i Kaedeby No.9a 46   fad: Christen Jacobsen Klinte + 15 Sep 1810  349
Peder Christensen Kneisted fra Randersegnen     hus Stoense No.14      Jorgen Eriksen enke +      21 Jul 1813  435
Knud Gotfredsen     af Tryggelev        hus Tryggelev No.39     bro: Lars Gotfresen+      11 Sep 1828  314
Knud Gregersen (Hjulmand) Lejbolle         hus i Lejbolle       Rasmus Ew            16 Dec 1719  232
Knud Hansen       Strandby          grd som hand bebor                     1 May 1719   48
Knud Hansen       Pederstrup         grd som hand bebor                     1 May 1719   95
Knud Hansen       Tryggelev          grd i Tryggelev       Rasmus Madsen          20 Apr 1727  334
Knud Hansen                     hus Rifbjerg NO.20     fad: vaever Hans Hansen     17 Jul 1830  407
Knud Iversen                     hus i Rifbjerg       fader: Iver Knudsen       4 Jan 1748   51
Knud Jacobsen      selvejer i Fuglsbolle    grd Fuglsbolle       Hans Madsen           30 Mar 1824  272
Knud Jessen       Helsned           byggegrun i Helsned                     1 Jan 1725   324
Knud Johansen      Humble           sted i Hesselbjerg     Morten Clausen         6 May 1706   19
Knud Jorgensen      Rudkobing          sted i Faebaek       Hans Hansen           12 Sep 1724  311

Knud Knudsen                     grd i Hesselbjerg      Soren Jensen +         7 Mar 1743   34
Knud Madsen       af Rifbjerg         hus i Rifbjerg       Mads Knudsen enke        20 Dec 1828  333
Knud Nielsen       Botofte           sted som han bebor                     1 May 1719   45
Knud Nielsen       gmd Illebolle        grd i Kaedeby        Hans Mortensen         20 Jul 1772  706
Knud Olufsen       Skrobelev          grd som han bebor                      1 May 1719   88
Knud Pedersen      Kaedeby           hus i Tryggelev       Claus Hansen +         25 Apr 1720  243
Knud Sorensen      handskemager Helletoft   sted i Faebaek       Rasmus Jensen +         10 Jul 171   411
Knud           skolelaerer i Humble    eng. Humble No.29      Laesoe Degn +          30 Sep 1828  315
Jorgen Koch       Tryggelev          hus som han bebor                      1 May 1719   175
Morten Koch       gmd Tryggelev        hus Tryggelev                        30 Oct 1708  33
Jorgen Jorgensen Koed  gmd Lindelse        grd i Herslev        Jens Madsen           17 Apr 1711  55
Hans Koel        Humble           hus i Humble                        12 Apr 1711  53
Hans Koel        Humble           hus i Humble        (indfort 1719)         17 Apr 1711  134
Anders Jensen Korse   af Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Jens Korse         20 Dec 1772  353
Hans Korse        af Stoense         grd i Stoense        Peder Hviid + =dtr       4 Mar 1783   289
Christopher Jensen Korse gmd i Nordenbro       boel Bagenkop        Jens Pedersen          21 Jul 1813  442
Hans Madsen Korse                  grd i Nordenbro       Mads Madsen           30 Dec 1734  6
Jens Andersen Korse   af Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Anders Jensen Korse    21 Jul 1813  438
Jens Pedersen Korse                 grd i Sondenbro (1737)   Peder Oufre           3 Jun 1748   50
Mads Jensen Korse    af Nordenbro        boel Nordenbro       Jorgen Jorgensen        19 Sep 1816  76

Niels Madsen Korse                  hus i Sondenbro (1791)   fad: Mads Hansen Korse     11 Oct 1799  61
Rasmus Hansen Korse   gmd Kulepile        grd Havbolle No.3a     Rasmus Madsen          19 Dec 1831  472
Frands Krag       sognepraest Magleby     2 byggegrunde Magleby    Mads Jespersen         17 Feb 1701  21
Frands Krag       sognepraest Magleby     Oen Bago, Magleby      Clemend Nielsen         13 Sep 1701  36
Hans Rasmussen Krog                 hus i Rifbjerg       Jesper Jorgensen        11 May 1764  170
Jens Hansen Krog                   hus Nordenbro        Rasmus Hansen Jyde +      24 Jan 1799  48
Jorgen Clausen Pedersen Krog  af Lejbolle      hus & stubmolle ved Tranekaer No.1D Hans Andreasen     28 Dec 1833  38
Lars Madsen Krog                   grd Fuglsbolle No.6     fad: Mads Larsen Krog      16 May 1829  342
Mads Krog        Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   12
Niels Jorgensen Krog   Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   16
Peder Krog        Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   13
Peder Jorgensen Krog   i Snode           grd i Sonde         fad: Jorgen Krog        15 Apr 1789  359
Peder Madsen Krog    ½ gmd i Snode        2 halvdel af grdn      Christen Andersen Schmidt    3 Nov 1702   45
Peder Madsen Krog                  grd i Snode         degn Hans Gotfredsen      29 Jun 1709  40
Poul Hansen Krog                   grd Emmerbolle senere flyttet med garden Tressebolle Willum Jacobsen 13 Dec 1798   39
Peder Kruchow      praest Bodstrup       Ode gaard Vingaard                     17 Mar 1703  54
... Kruhoffer      skovrider          boel Asoe No.1k 1i     kusk Peder Hansen        15 Jun 1815  9 162

Lars Kruuse                     sted pa Hou         Niels Ottesen          5 Jan 1765   79
Schimine Kruuse     i Snode           nyt hus i Snode                       1 May 1774   211
Jorgen Larsen Kraemmer  af Nordenbro        grd i Nordenbro       fad: Lars Kraemmer       3 Apr 1783   442
Anders Hansen Kroger   af Rifbjerg         grd Rifbjerg        fad: Hans Gotfredsen Kroger   18 Apr 1825  281
Mogens Kroger                    hus med faerfslot, Ristinge moderen: .+          ? 1772     207
Mogens Kroger                    jord samme sted                       27 Jan 1779  424
Godfred Jorgensen Kroger af Illebolle        hus Illebolle No.22ab    Peder Hansen Christensen    28 Dec 1833  47
Hans Kroger       Ristinge          sted som han bebor                     1 May 1719   166
Hans Hansen Kroger    Ristinge          ½sted i Ristinge      fad: Hans Hansen        20 Dec 1723  300
Mads Hansen Kroger    gmd gl. Skobelev      byggeplads gl. Skobelev No.35 Hans Rasmussen Kruses enke  29 Oct 1831  461
Rasmus Kroger      Kulepile          grd som han bebor                      1 May 1719   81
Christen Nielsen Kudsk  gmd Korsebolle       ½grd i Botofte       husfogeden           1 Sep 1719   228
Christen Rasmussen Kudsk               jord Tranekaer                       5 Jun 1818   135
Mads Christensen Kudsk  kusk Tranekaer       hus i Boetofte No.20 35k  Mads Hansen           21 Sep 1842  307
Peder Hansen Kudsk                  nyt hus med jord Korsebolle                 1 Oct 1794   31
Hans Johansen Kullerup  i Kaedeby          hus Kaedeby         Mikkel Andersen         30 Jul 1816  71
Hans Hansen Kvindebjerg selv af Fuglsbolle     hus Nordenskov No.20                    5 Jan 1804   178
Peder Larsen Kael                  hus i Stoense        Niels Christensen +       14 Jul 1761  147

Jorgen Kohler      skraedder Femern      ½hus Tranekaer       Andreas Christian Andersen   5 Jun 1818   134
Hans Larsen Kod                   kober sted Humble      Rasmus Hansen Piil       9 Dec 1808   319
Mads Rasmussen Kod    af Ore           sted Fakkebjerg No.1b    Christen Mortensen Skov     3 Sep 1825   286
Johan Frederich Kaas                 hus i Tranekaer som han bebor                14 Oct 1770  204
L. Pinguly        gaestgiver Tranekaer    samt jord i Tranekaer    jorden fra Peder Eilertsen boelsted 17 Feb 1817   92
Hans Andersen Lader                 hus Tryggelev (1764)    Jens Rasmussen +        24 Jan 1799  50
Hans Pedersen Lakkendrup af Judbjerg         hus Nordenbro No.47     svigerfad: Jens Andersen    4 May 1816   46
Peder Pedersen Land   af Tryggelev        hus i Tryggelev       fad: Peder Pedersen Land    23 Jan 1813  427
Johan Ludvig Langelok  birkedommer         hus i Lejbolle       Mads Jacobsen          16 Mar 1703  51
( Lars Laurs Laurits - following)
Laurits ...       skomager Korsebolle     hus i Trellesvig      Peder Skraeder+         4 Mar 1721   259
Laurits ...       vaever           hus i Stoense        Peder Clemmensen +       20 Aug 1768  201
Lars Andersen      Kuelpile          grd i Kulepile       Jorgen Poulsen         19 Jun 1704  6
Lars Andersen      traskemand Tranekaer    hus som han bebor      Niels Wang           10 Mar 1706  40
Lars Andersen      Kulepile          ½grd som han bebor                     1 May 1719   82
Lars Andersen                    grd i gl.Skrobelev     Hans Mikkelsen         24 Jan 1748  57
Lars Andersen                    grd i Lybolle        Lars Jorgensen +        1 Aug 1755   120
Lars Andersen      Herslev           hus i Herslev        fd: Anders Lauersen       23 Dec 1785  382

Lars Andersen      pa Osager ved Roskilde   jord i Hov         Peder Poulsen Sim        16 Oct 1815  45
Lars Andersen      selv gmd Havbolle      kober jord Lindelse                     17 Jul 1830  409
Lars Hansen Andersen                 hus Ristinge No.9c     Niels Hansen Madsen       28 Aug 1846  469
Lars Andreasen                    grd i Leibolle No.12    mod: Andreas Pedersen enke   18 Feb 1836  133
Lars Carstensen                   grd Nordenbro        Christen Christensen +     1 Oct 1799   61
Niels Caspersen                   hus i Tranekaer       Casper Grambour         13 Mar 1753  105
Lars Christensen     gmd Herslev         grd i Illebolle       Christen Pedersen Bodker    15 Jun 1703  1
Lars Christensen     gmd Herslev         ½grd i Herslev       fad: Christen Heichsen     8 May 1710   46
Lars Christensen & fad: Christen Hexen gmd Herslev grd som de bebor                      1 May 1719   115
Lars Christensen     Longelse          grd som de bebor                      1 May 1719   97
Lars Christensen     Sondenbro          grd som de bebor                      1 May 1719   199
Lars Christensen     Nordenbro          grd som de bebor                      1 May 1719   179
Lars Christensen (Smed) Kaedeby           ½grd i Kaedeby       Mads Christensen & Jacob Jensen Lollik 10 Dec 1727 340
Lars Christensen     Herslev           2 halvpart af grd Herslev  fad: Christen Hexen+      20 Dec 1727  344
Lars Christensen                   bolig i Faebaek       Thomas Pedersen +        16 Aug 1745  42
Lars Christensen                   hus i Helsned        Christen Christensen      2 May 1754   113
Lars Christensen                   grd i Tryggelev       fad: Christen Larsen +     13 Apr 1765  175

Lars Christensen     smedesvend Odense      hus med smedie Illebolle  Peder Smed +          20 Jul 1773  219
Lars Christensen     af Sondenbro        grd i Sondenbro       Rasmus Lauersen         20 Jan 1776  452
Lars Christensen                   grd i Illebolle       Rasmus Andersen +        20 Jan 1777  227
Lars Christensen     af Vindeby         grd i Herslev        Hans Christophersen       10 Apr 1783  377
Lars Christensen     fra Sivallebolle i Trellesvig grd Tryggelev      fad: Christen Madsen +     27 Oct 1798  65
Lars Christensen     af Haugbolle        jord Longelse        del af Jens Skrivers grd    1 May 1804   194
Lars Christensen     hmd i Sondenbro       hus i Sondenbro       Hans Hansen Kaiser       3 May 1806   236
Lars Christensen                   grd Nordenbro No.5a 119   Christen Nielsen Basses enke  20 Jan 1831  428
Lars Christensen     af Longelse         grd Botofte No.4a      Mads Willumsen         29 Oct 1831  470
Lars Christiansen    af Tullebolle        grd sammested No.5ab    fad: Christian Larsen      14 Aug 1838  179
Christopher Larsen    Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   34
Lars Clausen       af Tryggelov        hus i Humble        Rasmus Madsen          6 Apr 1783   392
Lars Clausen       af Snode          hus i Snode         Anders Hansen +         27 Mar 1786  358
Lars Ditlevsen      af Tryggelev        hus Tranekaer        svigerfad: Niels Madsen     22 Jun 1811  364
Lars Eskebat & Niels Godtfredsen  gmd i Simmerbolle jord Ravnerod                        8 Sep 1810   348
Lars Eskebaet                    hus Nordenbro        Lars Godfredsen +        29 mar 1752  97
Lars Eskebaet      hmd i Vindeby        huslod Vindeby       Hans Mathiasen         3 Jan 1808   288
Lars Gregersen      Tranekaer          hus i Tranekaer       Morten Pedersen         4 Dec 1731   418
Lars Hansen                     hus i Kaedeby                        22 Dec 1707  27

Lars Hansen       Rifbjerg          hus som han bebor                      1 May 1719   78
Lars Hansen       Lindelse          grd i Skrobelev       Claus Mikkelsen +        17 Jan 1721  271
Lars Hansen (Oreboe)   Hesselbjerg         hus i Havbolle       Knud Johansen          28 Apr 1727  335
Lars Hansen                     grd i Tryggelev       Anders Hansen          20 Nov 1734  5
Lars Hansen       son af selv.bonde Hans Larsen i Illebolle grd i Illebolle Niels Godfredsens enke   14 May 1735  7
Lars Hansen (Fogedgaard) af Sondenbro        grd i Sondenbro       moder: ...           9 Jan 1748   52
Lars Hansen (Brock)   i Helsned          nyt hus i Helsned                      1 Oct 1748   79
Lars Hansen                     grd i Illebolle       Christen Pedersen        23 Feb 1754  110
Lars Hansen                     grd i Lykkeby        Lars Jorgensen +        20 Aug 1755  121
Lars Hansen                     grd i Snode         Peder Madsen Jyde +       20 Jul 1769  196
Lars Hansen                     grd i Helsned        Hans Nielsen + =enke      20 Jan 1777  237
Lars Hansen       af Sondenbro        grd i Sondenbro       fad: Hans Hansen        19 Jul 1777  453
Lars Hansen                     grd Boetofte No.wf     Peder Nielsen enke       5 May 1804   199
Lars Hansen       af Svallebolle       grd Kulepile        Jens Albertsen         4 Dec 1806   248
Lars Hansen       af Leibolle         grd Ennebolle        Claus Rasmussen + =enke     9 Jul 1807   278
Lars Hansen       gmd i Ennebolle       jord i Ennebolle                      1 May 1809   325
Lars Hansen       af Leibolle         grd Lindelse        Jens Nielsen Just + =enke    11 Oct 1809  331
Lars Hansen       af Kaedeby         grd Botofte No.10      Rasmus Jorgensen        13 Oct 1809  331
Lars Hansen       af Bodstrup         hus Botofte No.35g     Hans Johansen + =enke      4 Oct 1812   178
Lars Hansen       fra Faarevejle gods     grd Simmerbolle som han bebor                10 Aug 1813  443

Lars Hansen       af Longelse         hus Longelse        fad: Hans Larsen        23 Jun 1817  372
Lars Hansen       dyrlaege Tranekaer     hus Tranekaer        musiker Jaehnigen        18 Sep 1821  250
Lars Hansen       dyrlaege Tranekaer     jord Tranekaer                       29 Mar 1827  299
Lars Hansen       hmd i Nordenbro       jord Knepholm No.2c                     3 Sep 1828   321
Lars Hansen       af Sondenbro        hus Sondenbro 36b      Dines Christiansen Bodker & hust+ 7 Jun 1831 439
Lars Hansen       hmd af Bagenkop       jord pa Ristinge      Jens Andreasen         20 May 1835  101
Lars Hansen       af Ennebolle        boelsted i Kjaaaerby Hauge No.5e Jorgen Hansen + =enke   4 Sep 1835   104
Lars Hansen                     grd i Illebolle No.9c    Rasmus Nielsen         27 Aug 1839  212
Lars Hansen                     grd i Lykkebye No.8     Jens Jensen Kobmands enke    30 Feb 1842  291
Lars Hansen                     2 hus gl.Skrobelev No.28  prokurator Rasmussen      30 Aug 1843  351
Lars Hansen       hmd Ristinge        jordlod pa Ristinge No.25  Niels Mikkelsen Rasmussen    23 Aug 1844  380
Lars Henrichsen     Magleby Saeballe      ½grd i Magleby Saeballe   Hans Madsen           26 Mar 1701  30
Lars Henrichsen     Magleby Nordenbrogrd    grd i Sondenbro       Christen Lysing         7 Sep 1705   14
Lars Henrichsen                   grd i Nordenbro       fad: Henrich Lausen       24 Mar 1762  153
Lars Henrichsen     gmd i Helsned        hus Helsned         Rasmus Christensen       10 Jul 1801  126
Lars Jacobsen      af Svallebolle       grd i Svallebolle      Morten Rasmussen + =enke    19 Jul 1777  290
Lars Jensen       Nordenbro Magleby      ½grd i Nordenbro      fad: Jens Lauritsen       22 Dec 1707  26
Lars Jensen       Stryno           ½hus pa Birkholm      stedfad: Jacob Rasmussen    7 Apr 1711   50
Lars Jensen       Sondenbro          ½grd i Sondenbro      fad: Jens Larsen        27 Aug 1741  28

Lars Jensen                     grd i Illebolle       Rasmus Andersen +        8 Apr 1766   182
Lars Jensen                     grd i Nordenbro       Oluf Laursen          1 May 1774   212 242
Lars Jensen       af Faebaek         grd i Faebaek        Michel Madsen          9 Jan 1783   292
Lars Jensen                     hus Nordenbroe       Hans Hansen Thoer        25 Jan 1799  53
Lars Jensen (Moller)   af Tryggelov        nyt hus Tryggelov                      5 Aug 1800   115
Lars Jensen                     grd Stoense         mod: Hans Andreasen enke    6 Jan 1804   183
Lars Jensen Sioe     af Tressebolle       jord i Hou No.1i                      7 Apr 1815   338 4
Lars Jensen       mollebygger af Lykkeby   jord Stoense No.25     Christen Pedersen + =enke    17 Jul 1830  408
Lars Jensen Bay     af Herslov         grd i Herslev No.11     mod: Jens Jensen Bays enke   28 Feb 1835  119
Lars Henrich Jensen   af Tryggelov        hus tryggelov NO.34 66   fad: Jens Stephensen      17 Feb 1817  85 371
Lars Jorgensen      Herslev           ½grd i Herslev       Jens Hansen           16 Dec 1704  9
Lars Jorgensen      Illebolle          grd i Illebolle       fad: Jorgen Smed        19 Dec 1706  23
Lars Jorgensen & son Jorgen Lauritsen Herslev    grd som de bebor                      1 May 1719   116
Lars Jorgensen (Smed)  Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   121
Lars Jorgensen      Lejbolle          grd i Lejbolle       fad: Jorgen Larsen +      21 Feb 1729  363
Lars Jorgensen      fra Tullebolle       grd i Lykkeby        Mads Hansen +          4 Jan 1748   50
Lars Jorgensen      i Humble          ejendomshus i Humble    Hans Andersen =enke       10 Nov 1778  390
Lars Jorgensen      af Sondenbro        grd i Vindeby No.3     Kitlov Hansen + =enke      12 Oct 1815  19
Lars Jorgensen      af Stengade         grd Stengade        fad: Jorgen Hansen       17 Feb 1817  91 367
Lars Jorgensen      af Humble          hus Tryggelev No.30     svigerfad: Lars Rasmussen & hustr+ 29 Oct 1831   467

Lars Jorgensen                    hus Hou No.12d                       16 May 1843  342
Lars Jorgensen                    grd i Sonder Longelse No.4 49 Jorgen Hansen enke      24 Dec 1844  414
Lars Kruuse                     sted pa Hou         Niels Ottesen          5 Jan 1765   179
Lars Larsen       Humble           sted i Ristinge       Peder Madsen fisker +      22 Jan 1725  314
Lars Larsen       i Herslev          grd i Vindeltorp      Mads Hansen +          2 Dec 1757   134
Lars Larsen       af Sondenbro        grd i Lyngebak       Claus Pedersen + =enke     3 Jan 1789   458
Lars Larsen       Illebolle          grd Illebolle        fad: Lars Jensen        25 Apr 1797  83
Lars Larsen       Torpe            hus Torpe (1786)      Ellen Sorensdtr         27 Oct 1798  10
Lars Larsen       gmd Illebolle        kober bolsted i Illebolle  Hans Jacob Rasmussen      22 Jun 1811  376
Lars Larsen       af Nordenbro        hus Strandby No.7      Christen Jacobsen Moller    23 Jun 1817  111
Lars Larsen       af Svallebolle       jord Kaedeby        fra svigerfad: Niels Pedersen Kruses grd 1 Sep 1890    181
Lars Larsen       Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   22
Lars Larsen       Faebaek           grd i Ennebolle       Christen Laursen+ =enke     5 Dec 1720   255
Lars Larsen       Lindelse          grd i Herslev        Hans Pedersen          13 Jul 1732  422
Lars Larsen       Torpe            grd i Torpe         fad: Mads Rasmussen       22 Dec 1707  27
Lars Madsen       Humble           sted som han bebor                     1 May 1719   129
Lars Madsen       Torpe            grd som hand bebor                     1 May 1719   84
Lars Madsen                     hus Longelse                        27 Feb 1799  59
Lars Madsen (Brock)                 hus Illebolle        bro: Rasmus Madsen Brock+    16 Aug 1814  450 (& next 29)

Lars Madsen       hus i Illebolle       huslod i Illebolle                     12 Oct 1815  29
Lars Madsen       af Lindelse         grd Haugbolle No.2a     Henrich Hansen + =enke     8 May 1823   254
Lars Madsen (Krog)                  grd Fuglsbolle No.6     fad: Mads Larsen Krog      16 May 1829  342
Lars Mathiasen      hmd Leibolle        boel Liebolle        Niels Jorgensen         25 Jan 1813  424
Lars Mikkelsen      Tullebolle         grd i Ennebolle       Jorgen Jorgensen        28 Jan 1701  18
Lars Mikkelsen                    grd i Vesterby       fad: Mikkel Lauritsen      26 Oct 1722  290
Lars Mikkelsen      Klavsebolle         grd i Klavsebolle      Rasmus Rasmussen Fisker     29 mar 1730  387
Lars Mikkelsen      fra Ristinge        grd i Lykkeby        Gotfrid Jensen         10 Jun 1784  330
Lars Mikkelsen      af Herslev         hus Herslev         Jens Madsen Strynboe + =enke  16 May 1829  350
Lars Mikkelsen                    grd i Sondenbro No.9    Mads Nielsen Boesgrd+ dtr    28 Dec 1835  121
Lars Mortensen      Rifbjerg          hus i Rifbjerg       Jorgen Poulsen +        3 Aug 1722   289
Lars Mortensen                    grd i Hesselbjerg      Christen Madsen +        12 Aug 1759  139
Lars Mortensen      af Kassebolle        grd Kassebolle       Morten Christensen Bays enke  11 Dec 1801  146
Lars Mortensen      gmd Cadsebolle       jordlod i Cadsebolle                    3 May 1807   266
Lars Mortensen      af Nordenbro        hus Spodsbjerg       Niels Budstrup         29 Mar 1827  300
Lars Mortensen                    hus i Sondenbro No.45 14f  Morten Andersen         30 Aug 1843  357
Lars Moller       hmd ved Knepholm      jord ved Knepholm                      21 Jul 1813  440
Lars Nielsen       Longelse Priergrd      ½faergested Spodsbjerg   Mathias Nielsen + =enke Karen Hansdtr 23 Apr 1700  8 96

Laurits Nielsen     Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   120
Laurits Nielsen     Trellesvig         grd som han bebor                      1 May 1719   56
Laurits Nielsen     Sondenbro          hus som han bebor                      1 May 1719   207
Laurits Nielsen     gmd Illebolle        grd i Illebolle       Hans Lauritsen Buck       10 Dec 1719  230
Laurits Nielsen     Stengade          ½grd som han bebor                     1 May 1721   52
Laurits Nielsen                   grd i Herslev        (1725)             28 Mar 1748  66
Laurits Nielsen                   hus i Nordenbro       Peder Ugeday +         22 Mar 1762  151
Laurits Nielsen     i Trellesvig        grd i Trellesvig      Peder Hansen          20 Jan 1777  279
Laurits Nielsen     Ovusand ved Roskilde    hus Spodsbjerg       Ole Nielsen + =enke       21 Jul 1813  436
Laurits Nielsen (Kiaer) selv.hmd Fuglsbolle     jord Fuglsbolle       Ole Rasmussen          7 Apr 1815   468
Laurits Nielsen     af Leibolle         hus Leibolle        fad: Niels Larsen        17 Feb 1817  95
Laurits Nielsen     af Emmerbolle        hus Aasoe          Mads Andreasen Bodker      11 Sep 1828  312
Laurits Nielsen     af Humble          byggeplads i Helsned No.27 fad: Niels Madsen Skraedder   20 Jul 1833  35
Laurits Nielsen                   hus i Humble No.28     Jorgen Jensen Thor       28 Aug 1846  464
Laurits Olufsen     Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   15
Laurits Olufsen     Nordenbro          ½grd i Nordenbro      fad: Oluf Smed         22 Aug 1719  219
Laurits Olsen      af Cassebolle        grd Faebaek         Jeppe Andersen         15 Sep 1807  284
Laurits Olsen                    hus i Herslov No.23     Lars Mikkelsen Vaever      28 Dec 1835  126
Laurits Pedersen     Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   164

Laurits Pedersen     Faebaek           grd i Tressebolle      Hans Nielsen          10 Feb 1721  257
Laurits Pedersen     Snode            grd i Snode         Claus Schiotte         27 Mar 1722  284
Laurits Pedersen h.e. Ellen Madsdtr Kaedeby     byggegrund i Kaedeby                    28 Jul 1723  298
Laurits Pedersen                   grd i Nordenbro       Hans Rasmussen +        1 Sep 1759   140
Laurits Pedersen & Peder Pedersen                        grd i Herslev          fad: Peder ... 10 Dec 1771 352
Laurits Pedersen     af Herslev         grd i Illebolle       Rasmus Smed +          2 Jan 1783   376
Laurits Pedersen     af Tryggelev        hus i Humble        Jacob Hansen Erreboe+      11 Dec 1785  394
Laurits Pedersen     af Nordenbro        hus Nordenbro        Eilert Rasmussen        1 Aug 1800   114
Laurits Pedersen     af Torpe          hus Clausebolle       Jacob Rasmussen +        18 Feb 1801  135
Laurits Pedersen Elmegaard  Tryggelov        sted Bagnekop        Knud Jorgensen + =enke     5 Sep 1807   280
Laurits Pedersen     Tullebolle         grd Tullebolle No.3     fad: Peder Hansen +       8 Sep 1810   313
Laurits Pedersen     Herslev           grd Ennebgolle No.2     Jorgen Mathiasen + =enke    7 Apr 1815   473
Laurits Pedersen     Nordenbro          boel Nordenbro No.35 49   Mads Jensen Kasse        25 Sep 1818  140
Laurits Pedersen                   grd Lindelse No.5      Rasmus Madsen          26 Oct 1835  109
Laurits Pedersen     gmd Lindelse        grd Herslov No.7      Peder Pedersen Egemose     9 Sep 1845   448
Laurits Madsen Pedersen               hus Bjerrebyhuset No.12   Rasmus Soren          28 Jul 1845  426
Laurits Poulsen     Tranekaer          i Botofte          Hans Nielsen Oreboe       10 Jan 1701  18
Laurits Poulsen     Gundersgaard        sted i Botofte       Morten Nielsen         17 Sep 1706  20

Laurits Pouelsen                   hus i Tranekaer       Ane Bendixdtr          26 Feb 1715  39
Laurits Pouelsen     Botofte           hus han bebor                        1 May 1719   46
Laurits Pouelsen     Stryno           hus Simmerbolle       Albert Jensen          17 Jan 1777  334
Laurits Pouelsen     Tranekaer          hus Trellesvig       Anders Jorgensen        1 Dec 1806   247
Laurits Rasmussen    gmd Vindeby         grd Magleby         Burchart Andersen        10 Nov 1700  16
Laurits Rasmussen    Hesselbjerg         ½grd han bebor                       1 May 1719   154
Laurits Rasmussen    Hesselbjerg         ½grd Hesselbjerg      Peder Rasmussen         17 Ot 1719   222
Laurits Rasmussen    tjenestekarl Boesgard    grd 1 Uavsebolle      Peder Nielsen Bleholm+ =enke  24 Mar 1721  261
Laurits Rasmussen    skomager Tryggelev     nyt hus Tryggelev han bebor                 17 Feb 1731  403
Laurits Rasmussen                  hus pa Birholm       (1736)             15 Oct 1748  81
Laurits Rasmussen    Bjerreby          hus gl.Skrovelev      Jens Christian Andreasen    27 Oct 1798  8
Laurits Rasmussen                  grd Herslev         fad: Rasmus Larsen +      21 Jan 1799  474
Laurits Rasmussen    Helletofte         grd Leibolle No.10     svigermod: Jacob Christensen enke 6 Sep 1807 281
Laurits Rasmussen    Longelse          grd Stengade No.6      Mads Rasmussen         31 Dec 1810  353
Laurits Rasmussen    Birkholm          hus Birkholm        Rasmus Christensen & hustr+   17 Apr 1815  472
Laurits Rasmussen    Simmerbolle         grd Snage ved Trellesvig  Mads Olsen + =enke       30 Jul 1816  67 178
Laurits Rasmussen (Roile)              hus Sondenbro        Hans Hansen Keisers enke    11 Sep 1828  317

Lars Rasmussen      Kaedeby           hus Kinderballe No.40    Johannes Christensen + =enke  17 Jun 1831  430
Lars Rasmussen                    hus i Faebaek No.28     mod: Rasmus Jacobsen enke    6 Sep 1841   264
Lars Nielsen Rasmussen  Ulebolle          hus Illebolle No.24     Mogens Pedersen Moller +    7 Jun 1831   432
Lars Christopher Rasmussen  Gudlborggarden     grd Herslev         Hans Jeppesen+ =enke      22 Dec 1805  222
Lars Simmonsen      Magleby           grd Humble         Jorgen Ploug+ =enke       13 Jun 1783  394
Lars Sorensen                    grd Kulepile        Hans Jensen           16 Aug 1753  107
Lars Thomsen       Lejbolle          grd Lejbolle        Peder Jacobsen         28 Mar 1729  368
Niels Hansen Laundrup  Gislev           hus Lejbolle        Niels Jorgensen +        7 Apr 1815   472
Rasmus Madsen Lercke                 hus Tryggelev (1772)                    24 Jan 1799  blank
Levin Bendixen & L. Hein gaestgiver af Odense    gaestgivergrd Tranekare   Ludvig Pinguety         4 Jul 1819   166 177 251
Hans Madsen Lind                   ejendomsgrd Lindelse    fad: Mads Hansen & hustru    14 Oct 1766  178
Rasmus Hansen Lindebjerg Lykkeby           hus Lykkeby No.14      fad: Hans Jorgensen Lindebjerg 20 Jun 1830  397
Christopher Lindemand  skomager          hus i Fodslette (1744)   Hans Madsen +          14 Mar 1748  63
Soren Sorensen Lisberg  fra Aarhus egnen      jord Trusebolle No.26?   fra svigerfad: Poul Hs grd   23 Jun 1817  112
Ditlov Lissau      distriktsjaeger       hus Hestehaugen Tranekjaer No.1c 37d skyth Jorgen Hansen + 17 Apr 1815  179

Christen Hansen Lollik  Bagenkop          hus i Bagenkop       Hans Christensen        23 Jul 1731  41
Jacob Jensen Lollik   Lindelse          hus i Faebaek        Rasmus Jensen          16 Jun 1729  374
Jorgen Jorgensen Lollik               hus i Ristinge       Jorgen Lollik          23 Mar 1762  151
Peder Christensen Lollik               hus i Bagenkop       fad: Christen Lollickt     2 Oct 1766   178
Peder Nielsen Lollik   Tranekaer          hus i Botofte        Christen Urtemand        19 mar 1696  47
Jens Jensen Long     af Nordenbro        hus Nordenbro No.48     stedfad: Rasmus Nielsen     20 Jun 1830  392
Ludvig ...        h.e. Cathrine ...      hus i Vindeby som han har bygget              4 Feb 1734   2
Ludvig Falck       musikus           hus i Tranekaer som han bebor                13 Feb 1819  165
Christen Rasmussen Lund af Herslev         hus Lindelse        Rasmus Madsen          27 Jun 1807  269
Anders Hansen Lundsgard               nyt hus Sondenbroe                     24 Jan 1799  45
Hans Jorgensen Lyderich snedker           hus Stoense (1780)     Mathias Wulff +         27 Oct 1798  45
Christen Lysing                   grd i magleby        Peder Pedersen         11 Jan 1704  3
Mads ...         slagter           hus i Tranekaer       Jorgen Johansen +        10 Jan 1763  156
Mads Andersen                    hus i Sondenbro       Dines Simonsen         4 Nov 1739   25
Mads Andersen                    hus i Stoense        Lars Pedersen +         16 Dec 1743  37
Mads Andersen      af Nordenbro        hus pa Ristinge       Mogens Jorgensen        18 Dec 1789  431
Mads Andersen      skovopsynsmand       nyt hus Aasoe                        5 Jul 1803   174
Mads Andersen (Bodker)  hmd ved Aasoe teglvaerk   jord i Tranekaer                      25 Sep 1818  137

Mads Bodker       hms i Humble        hus Helsned         Peder Christensen enke +    11 Feb 1798  93
Mads Christensen     Bagenkop          hus i Bagenkop       Christen Christensen      14 Oct 1713  213
Mads Christensen     hmd Helsned         grd i Kaedby        Mikkel Hansen +         18 Jul 1721  271
Mads Christensen     Fodslette          grd i Tryggelev       Niels Jepsen + =dtr Bodil Nielsdtr sidsl Christen Gotfredsen+ 23
Jul 1731 412
Mads Christensen     fra Tryggelev        grd i Haubolle       Rasmus Larsen          21 Nov 1747  49
Mads Christensen                   grd pa Ristinge       fad: Christen Madsen      20 Jan 1777  240
Mads Christensen     i Hesselbjerg        hus i Hesselbjerg      Christen Albretsen +      3 Feb 1784   423
Mads Christensen     af Lejbolle         mencal grd i Lejbolle    fad: Christen Gregersen +    29 Apr 1785  297
Mads Christensen     * Birket i Jylland     grd Tranekaer        svigermod: Rasmus Hansen enke  1 May 1809   327
Mads Christensen     af Kaedeby         hus Kaedeby         Hans Rasmussen enke       3 Jan 1811   336 (& next 177)
Mads Christensen                   hus Tryggelev No.31     skomager Peder Hansen      16 Mar 1814  445
Mads Christensen     af Kaedeby         Osterskov ved Tryggelev   Hans Gotfredsen+ =enke     7 Apr 1815   462
Mads Christensen     af Ristinge         grd Ristinge No.8      bro: Jorgen Christensen     30 Jul 1816  66
Mads Christensen     gmd af Ristinge       huslod sammested No.20   Hans Andersen          3 Nov 1836   141
Mads Christensen                   grd paa Ristinge      Mikkel Madsen          3 Sep 1848   77

Mads Christensen                   hus i Tryggelev No.35 63  mod: Christen Jorgensen Roiles enke + 22 Aug 1840  243
Mads Christensen (Kudsk) kusk Tranekaer       hus Botofte No.20 35k    Mads Hansen           21 Sep 1842  307
Mads Christiansen                  hus Hov           fad: Christian Albrechtsen   23 Jan 1813  428
Mads Christiansen    af Lindelse         grd i Longelse       svigermod: Mads Madsen enke   29 Jun 1839  204
Mads Clausen                     hus i Trellesvig (1740)   Soren Bruun +          8 Mar 1748   63
Mads Clausen                     hus i Lejbolle (1783)                    24 Oct 1798  37
Mads Cortsen       skraedder          hus i Nordenbro       fast: Maren Hansdtr +      11 May 171.  194
Mads Ditlevsen                    grd i Havbolle       Niels Jorgensen +        20 Dec 1761  148
Niels Gotfredsen     Tryggelev          byggergrund i Hesselbjerg                  3 May 1720   245
Niels Gotfredsen     Hesselbjerg         grd i Hesselbjerg      Rasmus Madsen +         31 Jan 1723  291
Niels Gotfredsen     Helsned           ½grd i Helsned       fad: Gotfred Madsen       1 Jun 1723   295
Niels Gotfredsen     Nordenbrogard        sted i Tryggelev      Hans Clausen +         4 Jun 1725   319
Niels Gotfredsen                   nyt hus i Hesselbjerg                    14 May 1748  73
Niels Gotfredsen     af Humble          hus i Humble        Peder Sorensen         1 Sep 1783   393
Niels Gotfredsen     af Lykkeby         hus i Trellesvig      Hans Pedersen          2 Feb 1786   367
Niels Gotfredsen     i Lykkeby          hus Trellesvig (1786    Hans Pedersen          30 May 1791  13
Niels Gotfredsen     i Brandsby         hus Tryggelev        Mads Jensen Skraedder      16 Aug 1821  223
Niels Gotfredsen     hmd Tryggelev        hus Havbolle        Johan Christensen        29 mar 1825  280

Mads Hansen       Ristinge          2 ode steder i Ristinge   fad: Hans Madsen, Niels Larsen 5 Feb 1700   5
Mads Hansen       Lindelse          sted i Lindelse       Christen Pedersen        20 Apr 1708  29
Mads Hansen       Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   13
Mads Hansen       Lindelsen          grd som han bebor                      1 May 1719   110
Mads Hansen       Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   132
Mads Hansen       Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   163
Mads Hansen       Vindeltorp         grd i Vindeltorp      Mikkel Andersen + =enke     8 Jul 1719   218
Mads Hansen       Humble           grd i Kaedeby        Christen Stephensen + =dtr   7 Apr 1721   264
Mads Hansen       Snode            jord i Snode                        30 Apr 1721  267
Mads Hansen       Helsned           grd i Humble        Rasmus Hansen          18 Jun 1725  321
Mads Hansen       Kaedeby           grd i Kaedeby        Mads Christensen & Jacob Jensen Lollik 10 Dec 1727 339
Mads Hansen       Nordenbro          hus i Nordenbro       Gotfred Andersen        23 Apr 1732  421
Mads Hansen       Hov             grd i Svalebolle      Gregers Knudsen + =enke     16 Dec 1733  436
Mads Hansen                     hus i Tullebolle      Peder Jepsen          7 Dec 1734   4
Mads Hansen                     grd i Boetofte       fad: Hans Madsen +       5 Feb 1737   16
Mads Hansen       fra Tryggelev        grd pa Ristinge       Niels Sorensen +        23 Jul 1745  42
Mads Hansen (Kiaer)                 hus i Litzemose (1741)   fad: Hans Laursen        3 Jan 1748   50
Mads Hansen (Kiaer)   Hjulmand          sted i Humble (1736)    Mads Larsen           23 Mar 1748  65

Mads Hansen       hus Korsebolle Mark     kaldet Slukefter                      8 Jan 1748   51
Mads Hansen       af Sondenbro        grd i Sondenbro       Jorgen Rasmussen Boesgard +   16 Jul 1748  75
Mads Hansen (Hjulmand)  gmd i Humble        hus i Humble        Mads Larsen som overtog M.H.'s grd 2 Oct 1748    79
Mads Hansen                     hus i Boetofte       Maren Christophersdtr      16 Sep 1752  100
Mads Hansen       gmd i Hennetved       Bosseballegrd i Nordenbro                  30 Oct 1771  204
Mads Hansen       af Spodsbjerg        hus i gl.Skrobelev     Anders Laursen         5 Nov 1778   334
Mads Hansen       af Tryggelev        grd i Tryggelev       fad: Hans ...          7 Jan 1781   433
Mads Hansen       af Helsned         hus i Kaedeby        Carsten Johansen        26 Oct 1781  400
Mads Hansen       af Nordenbro        hus i Nordenbro       Rasmus Rasmussen +       8 Mar 1789   447
Mads Hansen                     nyt hus med jord Korsebolle                 20 Oct 1794  32
Mads Hansen       af Guldstaev        smedhuset nye Skrobelev                   13 Oct 1798  8
Mads Hansen                     ½hus Rifbjerg (1786)    hjulmand Niels Jensen      27 Oct 1798  5
Mads Hansen       af Lismose         grd Lismose (1790)     fad: +             21 Apr 1799  18
Mads Hansen       selvejer Espe        grd Kulepile        stedfad: Peder Dinesen     5 Jan 1809   320
Mads Hansen       af Lindelse         grd Vindeltorp       Rasmus Rasmussen + =enke    22 Jun 1811  369
Mads Hansen       af Stengade         hus Botofte         svigerfad: Claus Rasmussen   17 Mar 1812  391
Mads Hansen       af Ristinge         hus Kaedeby         Mads Christensen        18 Sep 1814  458

Mads Hansen       hmd Kaedeby         jordlod Kaedeby       Morten Nielsen         12 Oct 1815  15
Mads Hansen       selvejer af Illebolle    jord i Illebolle                      12 Oct 1815  30
Mads Hansen       af Rifbjerg         grd gl.Skrobelev No.12 34  Hans Rasmussen + =enke     25 Sep 1818  155
Mads Hansen       af Faebaek         hus Faebaek No.25      svigerfad: Jens Mikkelsen    16 May 1829  355
Mads Hansen (Post)    h.e. Birthe Jacobsen    grd Nordenbro No.10     fad: Jacob Nielsen       20 Jun 1830  403
Mads Hansen (Krojer)   gmd gl.Skrobelev      byggeplads gl.Skrobelev No.35 Hans Rasmussen Kruses enke  29 Oct 1831  461
Mads Hansen                     hus i Kjaedeby No.26 56b  Hans Rasmussen Smed       29 Sep 1834  60
Mads Hansen                     grd i Ristinge No.4     Christen Hansen         23 Nov 1835  113
Mads Hansen (Pelle)   af Ennebolle        grd i Faebaek No.8     Jens Larsen + =enke       16 Jul 1836  135
Mads Hansen (Hesselberg)               hus i Stengade No.11    Christopher Simonsen+ =enke   27 Aug 1939  214
Mads Hansen                     grd i Stoense NO.10     mod: Hans Philip Madsen enke  14 Dec 1841  279
Mads Hansen (Osterbye)                hus i Stengdae No.15    Hans Madsen enke        21 Sep 1842  300
Mads Hansen                     hus Simmerbolle No.14    skolelaerer Fik         28 Aug 1846  470
Mads Christensen Hansen af Longelse         kober grd Longelse     fad: Hans Rasmussen       22 Jun 1811  370
Mads Christian Hansen  hmd Kaedeby         grd Kaedeby         Niels Kruse Pedersen      1 Sep 1820   204
Mads Henrichsen                   grd i Torpe         fad: Henrich Christensen +   9 Dec 1761   148

Mads Henrichsen (Pejrup) fra Vesteraaby       hus Longelse        Christen Murmester       12 Oct 1815  25
Mads Jacobsen      Tryggelev          kober grd Tryggelev     fad: Jacob Madsen +       22 Sep 1798  97
Mads Jacobsen      af Illebolle        grd Lindelse NO.4a     svigermod: Mads Larsen enke   12 Oct 1815  20
Mads Jacobsen      af Skrobelev        sted Botofte        Hans Jacobsen + =enke      2 Jun 1823   255
Mads Jensen       Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   131
Mads Jensen       tjenestekarl Knepholm    ejendomsgrd Tryggelev    fad: Jens Jacobsen       2 Nov 1722   290
Mads Jensen       tjenestekarl Perregrd    sted i Rifbjerg       Hans Jensen + =dtr       6 Apr 1731   405
Mads Jensen                     grd Kaedeby (1740)     stedfad: Mads Christensen    26 Apr 1747  48
Mads Jensen                     ejendomsgrd Tryggelev    ejer af grd for flere aar siden 14 Jan 1748  54
Mads Jensen                     ½grd Illebolle Haugegrd   fad: Jens Madsen        11 May 1748  72
Mads Jensen                     boel i Tryggelev      Anders Rasmussen +       26 Aug 1750  91
Mads Jensen                     grd i Frellesvig      Hans Sorensen          1 Dec 1751   96
Mads Jensen (Isack)                 grd i Humble        fad: Jens Isack         20 Dec 1763  168
Mads Jensen                     grd i Stengade       Mads Pedersen +         5 Jan 1765   174
Mads Jensen       af Ristinge         grd i Frellesvig      svigerfad: Oluf Hansen     12 Apr 1776  278
Mads Jensen       i Longelse         grd i Longelse       Peder Hansen +         20 Jan 1777  281
Mads Jensen                     grd i Longelse       Peter Hansen + enke lever    20 Jan 1777  216

Mads Jensen       pa Ristinge         hus pa Ristinge       Rasmus Albrethsen+ =enke    4 Nov 1782   427
Mads Jensen       pa Ristinge         hus pa Ristinge No.6    stedfad: Niels Jorgensen    28 Mar 1787  429
Mads Jensen       af Tryggelev        grd Strandby        Jorgen Jacobsen         15 Dec 1798  29
Mads Jensen       af Tryggelev        hus Tryggelev        mod: Christen Nielsen enke   11 Dec 1801  147
Mads Jensen       af Botofte         hus Botofte No.26      fad: Jens Hansen        23 Dec 1805  223
Mads Jensen (Korse)   af Nordenbro        boel Nordenbro       Jorgen Jorgensen        19 Sep 1816  75
Mads Jensen       skraeder hmd Tryggelev   grd Brandsby        Mads Gotfredsen         16 Aug 1821  223
Mads Jeppesen                    ½grd Hesselbjerg      fad: Jeppe ...         6 Aug 1748   77
Mads Jeppesen                    grd Hesselbjerg      fad: Jeppe Albertsen+      5 Apr 1763   162
Mads Stephensen Johansen af Nordenbro        hus Nordenbro No.39     Lars Jensen Thor & hustr+    11 Sep 1828  312
Mads Jorgensen      Tryggelev          hus i Tryggelev       Mads Rasmussen         16 Jan 1732  420
Mads Jorgensen                    hus iLejbolle        Rasmus Skomer          7 Mar 1753   104
Mads Jorgensen                    grd i Stoense        sognef Erik Lauritsen som faester hus samme 28 Jul 1774 209
Mads Jorgensen      af Hesselbjerg       grd i Tryggelev       Rasmus Angelbo+ =enke      5 Feb 1781   435
Mads Jorgensen      smed af Illebolle      hus smedie Herslev No.18  Niels Pedersen enke       16 May 1829  350
Mads Kaysen       af Faebaek         hus Lejbolle        Hans Hansen           10 Sep 1817  122
Mads Knudsen                     hus Rifbjaerg        Morten Andersen         1 Nov 1798   101

Mads Kroeg        Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   12
Mads Larsen       Ristinge          ½grd i Ristinge       Mads Mikkelsen         18 Sep 1706  21
Mads Larsen (Skomager)  Herslev           grd som han bebor                      1 May 1719   117
Mads Larsen       skomager Lindelse      hus i Lindelse       Gotfred Nielsen +        6 Jun 1725   321
Mads Larsen                     byggeplade i Herslev                    2 Dec 1734   5
Mads Larsen       hmd i Humble        grd i Humble        Mads Hansen hjulmand som overtog M.L.'s hus 2 Oct 1748   79
Mads Larsen       fra Spodsbjerg       grd i Lindelse       Peder Madsen enke +       20 Jul 1772  206
Mads Larsen       tjenestekarl Tranekaer   huslejlighed Botofte    Hans Snedker +         19 Sep 1816  78
Mads Larsen       af Illebolle        grd Illebolle No.5     bro: Rasmus Larsen       20 Jul 1827  303
Mads Larsen       h.e. Ane Christensdtr    hus Ristinge        Erik Jensen enke        9 Nov 1829   363
Mads Larsen                     hus smedie Frellesvig No.24 mod: Lars Christensen Smeds enke+ 7 Jun 1831    457
Mads Christensen Larsen af gl.Skrobelev       hus gl.Skrobelev      mod: Lars Rasmussen enke    16 Mar 1814  448
Mads Lauritsen      Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   162
Mads Laursen       Hesselbjerg         sted i Humble        Christen Hansen Snedker     3 Feb 1733   430
Mads Laursen       i Illebolle         hus i Illebolle       fad: Laurs Hansen        24 Dec 1773  210 226
Mads Laursen       * Vindeby          grd i Fuglsbolle      Jens Larsen           1 Mar 1790   372
Mads Lydrichsen     hmd Bagnekop        byggegrun i Bagenkop                    8 Jun 1708   31

Mads Madsen                     ode grd Bankegrd i Helsned                 5 Dec 1702   54
Mads Madsen       Helsned           grd i Ristinge       Christen Madsen         14 May 1704  5
Mads Madsen       Fodslette          grd i Lidesemose      Jeppe Pedersen + =enke     30 Apr 1708  31
Mads Madsen       Lidsemose          grd som han bebor                      1 May 1719   71
Mads Madsen       Nordenbro          ½grd som han bebor                     1 May 1719   184
Mads Madsen       Ristinge          grd i Hesselbjerg      Laurits Rasmussen        20 Jun 1719  217
Mads Madsen       Tressebolle         kirkejord i Lokkeby     Peder Hansen + =enke      7 Feb 1729   362
Mads Madsen       skomager Lindelse      hus Humble         Mikkel Andersen         12 Dec 1729  377
Mads Madsen       soldat           grd i Hesselbjerg      Peder Rasmussen & Jacob Brun+ =enke 16 Feb 1731   403
Mads Madsen       i Litsemose         grd i Litsemose       fad: Mads Madsen +       22 Jun 1737  17
Mads Madsen (Pilegard)                grd i Nordenbro       Mads Pilegard +         15 Mar 1761  145
Mads Madsen       af Tryggelev        hus i Tryggelev       Peder Skomager         3 Apr 1783   436
Mads Madsen       af Tryggelev        grd Hesselbjerg       Jacob Larsen + =enke      1 Nov 1798   99
Mads Madsen       af Vindeby         grd Klaesoe udflyt fra Herslev Jorgen Christensen + =enke 13 Jul 1801  129
Mads Madsen       gmd Klaesoe         grd Fuglsbolle       Niels Hansen          1 Jul 1807   260
Mads Madsen       gmd Fuglsbolle       grd Longelse        Hans Madsen           1 Oct 1820   211
Mads Madsen       gmd Fuglsbolle       grd Longelse        Hans Madsen           16 Aug 1821  233
Mads Madsen       kammeraad kaplagn Hjortbebo? grd Tryggelev Faurbjerggrd see after Mads Willumsen 1817

Mads Mikkelsen                    grd i Sondenbro       Hans Madsen           24 Oct 1736  15
Mads Mikkelsen                    grd i Kulepile       Niels Madsen          20 Jul 1763  161
Mads Mikkelsen (Degn)  af Sondenbro        grd Sondenbro        mod: Mikkel Degns enke     17 Feb 1817  80
Mads Mikkelsen      af Sondenbro        jord Sondenbro       Hans Pedersen Elnegard     16 Aug 1821  246
Mads Mikkelsen      af Humble          boel Kjaedeby Hauge No.3c 10b Jochum Henrich Nielsen    1 Aug 1835   102
Mads Mikkelsen      af Ristinge         grd i Sondenbro       Michel Gotfredsen        2 Mar 1780   454
Mads Mikkelsen                    grd i Vindeby        Jens Madsen +          18 Sep 1761  147
Mads Mortensen      Tryggelev          ½grd i tryggelev      fad: Morten Pedersen      4 Apr 1724   305
Mads Mortensen                    grd i Nordenbro       svoger: Hans Korse       26 Jun 1748  75
Mads Mortensen      af Hesselbjerg       hus Humble         Rasmus Rasmussen hustru     29 Dec 1809  334
Mads Mortensen      af Skrobelev        grd Illebolle No.1b 13b 9  Christen Rasmussen Bjerg+ =enke 7 Apr 1815  476 (& next 176)
Mads Mortensen      hmd Nordenbro        jord Nordenbro       fad: Morten Madsen       1 Sep 1820   210
Mads Mortensen                    hus i Nordenbro No.58    Lars Pedersen enke       10 Jul 1837  153
Mads Nielsen       * Tryggelev         grd i Tryggelev       Mads Christensen + =enke    17 Feb 1701  20
Mads Nielsen (Bodker)  Havbolle          hus i Havbolle       Hans Thomasen          3 May 1724   307
Mads Nielsen       Hesselbjerg         sted i Hesselbjerg     Christen Pedersen Orreboe    20 Jan 1728  345
Mads Nielsen       af Humble          sted i Hesselbjerg     Mads Madsen +          26 Apr 1738  20
Mads Nielsen                     grd i Kaedeby        Christen Hansen +        28 Jul 1738  20

Mads Nielsen                     grd i Tryggelev       fad: Niels ... +        4 Apr 1757   131
Mads Nielsen       af Snode          grd i faebaek        Claus Michelsen + =enke     1 Mar 1790   364
Mads Nielsen       af Sondenbro        grd Sondenbro        Rasmus Jorgensen Boesgard+ =enke 11 Nov 1796 77
Mads Nielsen       af Kaedeby         hus Stoense         Erik Larsen +          11 Nov 1796  81
Mads Nielsen                     hus smedie Bagnbjerg ved Lindelse Peder Pedersen Smed   20 Apr 1805  215
Mads Nielsen (Boghauge) af Longelse         grd Nordenbro No.7     Lars Carstensen+ =enke     9 Dec 1811   385
Mads Nielsen       h.e. Sidsel Hansdtr af Botofte nyt hus Nordenbro                    17 Feb 1817  83
Mads Nielsen       skovfoged Hov        jord fra Nygard No.1g 20  Hans Jensen Sioe        16 Feb 1821  228
Mads Nielsen                     hus Klausebolle No.16    Peder Mogensen         20 Jun 1830  398
Mads Nielsen       af Helsned         grd i Helsned No.1     mod: Niels Madsen enke     7 May 1836   134
Mads Nielsen       af Fodslette        grd i Nordenbro No.16    Rasmus Christensen Piil + =enke 12 Jan 1839  193
Mads Jeppesen Nielsen  af Hesselbjerg       hus Lindelse No.18     Johan Hansen          28 Dec 1835  128
Mads Olufsen                     grd i Humble        Niels Jorgensen +        7 Jan 1766   177
Mads Olsen                      hus i Skrobelev       Mads Hansen           8 Jan 1783   338
Mads Olsen        Snage            grd Snage ved Frellesvig  Lars Nielsen          25 Aug 1800  117
Mads Pedersen      Lindelse          grd i Magleby        Burchart Andersen        30 Oct 1700  14

Mads Pedersen      gmd i Lindelse       grd i Vindeby        Laurits Rasmussen        6 Nov 1700   15  
Mads Pedersen                    grd i Helsned        Hans Nielsen Eerboe       4 Dec 1708   34
Mads Pedersen (Pelle)  Torpe            grd som han bebor                      1 May 1719   83
Mads Pedersen & son: Hans Madsen  Vindeby     grd som han bebor                      1 May 1719   112
Mads Pedersen      Helsned           grd som han bebor                      1 May 1719   143
Mads Pedersen      Tranekaer Slot       grd i Stengade       Mikkel Christophersen      4 Mar 1728   347
Mads Pedersen      Nordenbro          grd i Nordenbro (1732)   Claus Arentsen +        15 Jan 1748  55
Mads Pedersen      * i Humble         grd i Humble        fad: Peder Madsen        4 Apr 1781   396
Mads Pedersen      af Frellesvig        grd Frellesvig No.7a    mod: Peder Kaisens enke+    1 Nov 1808   312
Mads Pedersen      af Hesselbjerg       grd Nordenbro No.8 99    Niels Eriksen          4 May 1816   49
Mads Pedersen      af Tressebolle       hus Paregards Mark No.1b  skovf Eiler Holm+ =enke     29 Oct 1831  463
Mads Jensen Pedersen   af Boetofte         grd i Boetofte No.5     fad: Peder Hansen Kusk     10 Oct 1835  107
Mads Pilegaard      Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   189
Mads Rasmussen      Botofte           grd i Lejbolle       Johan Lityner +         13 Sep 1701  38
Mads Rasmussen      Snode            grd i Stoense        Thomas Mathisen         15 Jan 1706  16
Mads Rasmussen      tjenstekarl Skovsgard    grd i Hagenby        Peder Gotfredsen+ =enke     2 Nov 1717   147
Mads Rasmussen      Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   2
Mads Rasmussen      Tryggelev          hus i Tryggelev       fad: Rasmus Rasmussen      12 Oct 1723  300

Mads Rasmussen                    grd i Simmerbolle      Iver Rasmussen +        20 Sep 1723  299
Mads Rasmussen      gmd Hagenby         nyt hus Hagenby                       2 Jan 1726   326
Mads Rasmussen      Tryggelev          hus med jord Tryggelev   Jorgen Koch           10 Dec 1732  428
Mads Rasmussen      h.e. Margrethe Hansdtr   hus i Helsned                        29 Dec 1739  25
Mads Rasmussen      gmd i Faebaek        grd i Tullebolle      Anders Jepsen som overtag M.R.'s grd i Faebaek 29 Dec 1743 37
Mads Rasmussen                    nyt hus i Herslev                      18 Oct 1750  92
Mads Rasmussen                    grd i Frellesvig      Oluf Nielsen +         8 Feb 1754   110
Mads Rasmussen                    grd i Stengade       Mikkel Smed +          11 Mar 1763  160
Mads Rasmussen                    hus i Hesselbjerg      Henrich Jensen +        20 Jan 1777  239
Mads Rasmussen      af Stengade         grd i Stengade       Mikkel Smed           20 Jan 1777  273
Mads Rasmussen      af Humble          hus i Humble        Christen Jensen Skomager    4 Nov 1783   393
Mads Rasmussen      af Hesselbjerg       grd i Hesselbjerg      Gotfred Madsen         4 May 1785   420
Mads Rasmussen (Guldborg) af Illebolle       grd Humble         Jorgen Hansen Lydrich      16 Dec 1798  104
Mads Rasmussen (Kaad)  af Ore           sted Fakkebjerg No.1b    Christen Mortensen Skov     3 Sep 1825   286
Mads Rasmussen      snedker i Tranekaer     hus i Strandby No.6     Rasmus Rasmussen        29 Sep 1834  68
Mads Rasmussen                    grd i Frellesvig No.5    Rasmus Madsen          7 Dec 1842   323
Mads Rasmussen & fad: Rasmus Madsen  Kaedeby    grd som de bebor                      1 May 1719   138
Mads Sorensen      af Humble          hus Humble No.16b 43a    Hans Jorgensen enke       7 Jun 1831   443

Mads Tonnesen                    grd i ny Skrobelev     Anders Nielsen +        12 May 1770  203
Mads Willumsen      af Emmerbolle        grd i Boetofte       Peder Faelding+ =enke      4 Apr 1787   313
Mads Madsen       kammeraad kaptain Hjortholm kober grd Tryggelev Fourbjerggrden mod: mdme Madsen    30 Apr 1817  117
Niels Andersen Maegaard               del af hus i Spodsbjerg No.16 Peder Andersen & hust+    27 Aug 1839  211
Magleby sogns Tattigvaesns kommision         hus Nordenbro No.92     Christen Hansen Skraedder+   7 Jun 1831   447
Marcus Hansen      Ennebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   19
Marcus Hansen                    grd i Kaedeby        Jacob Klinte +         2 Aug 1754   115
Marcus Nielsen                    hus i Stengade       Peder Hansen +         14 Aug 1740  26
Marcus Pedersen     Humble           grd i Humble        Jens Hansen Haugard+ =enke   8 Sep 1727   337
Marcus Rasmussen                   hus i Stoense        Jens Rasmussen +        22 Jan 1763  158
Marcus Rasmussen     af Kaedeby         grd Kaedeby         fad: Rasmus Marcusen      31 Dec 1810  363
Marcus Rasmussen     af Kaedeby         jord Kaedeeby No.5a 8a   Mads Christensen        14 Oct 1823  261
Maren Christophersdtr  i Tullebolle e.e. Rasmus Olufsen nyt hus Boetofte                   4 Apr 1748   68
Maren Larsdtr                    hus i Kaedeby        Ellen Madsdtr          22 Dec 1735  10
Maren Mikkelsdtr     Humble           hus i Humble        Hans Pedersen +         20 Mar 1724  304

Maren Rasmusdtr     Tryggelev          hus i Tryggelev                       12 Dec 1711  62
Margrethe Hansdtr    e.e. Mads Rasmussen     hus i Helsned                        29 Dec 1789  25
Margrethe Jensdtr    i Tryggelev         hus i Tryggelev       Karen Jenses +         2 Apr 1730   389
Marie Hartvigsdr     Havbolle & Inger Lauritsdr hus som de bebor                      23 Jun 1723  297
Marie Tygesdr      Nordenbro          hus i Nordenbro       Peder Rasmussen         2 Feb 1729   361
Martinus ...       rogter Nordenbrogard    hus i Nordenbro       Jens Gotfredsen         30 May 1715  193
Mathias Ditlevsen    Flintegard         hus i Sondenbro Magleby   Christen Lauritsen+       31 Jan 1701  19
Mathias Ditlevsen                  hus i Botofte        Jacob Nielsen          14 Feb 1713  46
Mathias Ditlevsen                  sted i Botofte       Rasmus Andersen         30 Apr 1709  37
Mathias Eliasen                   sted i Hov         Christopher Pedersen =dtr    23 Apr 1722  286
Mathias Falkenkamp    Tranekaer          jord i Tranekaer      (indfort 1719)         16 Nov 1713  40
Mathias Falkenkamp    Tranekaer          jord i Tranekaer      Hans Thomasen enke Tullebolle sogns Korntiener 1 May 1719 36
Mathias Falkenkamp    Tranekaer          jord i Tranekaer      Salomon Andersen        22 Oct 1720  254
Mathias Godfredsen    fra Skiften, Hov      Hollaenderhuset Hov     skovf Anders Jacobsen      7 Jan 1804   88
Mathias Hansen                    sted i Lejbolle       fad: Hans Madsen        19 May 1761  146
Mathias Hansen                    grd i Longelse       Christen Ryemand+        4 Jun 1763   165
Mathias Hansen      i Lejbolle         grd i Lejbolle                       20 Jan 1774  261

Mathias Hansen                    hus i Frellesvig      Anders Bertelsen        8 May 1794   14 471
Mathias Hansen      af Frellesvig        hus Frellesvig       svgerfad: Christopher Jacobsen 21 Oct 1807  285
Mathias Hansen      af Botofte         hus Botofte No.15      Christian Hansen        19 Jul 1825  284
Mathias Hansen      hiulmand af Lykkeby     hus Kulepile No.5      Rasmus Rasmussen + =enke    17 Jul 1830  410
Mathias Larsen      af Stoense         grd Stoense         Hans Andersen + =enke      9 Apr 1827   301
Mathias Pedersen                   hus i Botofte        moder: ...           8 Jan 1783   302
Mathias Rasmussen    af Snode          grd Snode          fad: Rasmus Hansen       17 Feb 1817  97
Mathias Schiodte     praest i Snode-Stoense   jord i Snode        Provst Bagge          1 Apr 1791   355
Mathias Thomasen                   hus i Tranekaer (1737)   Mathias Falenkamp+       28 Jan 1748  58
Mathias Wolf       Tranekaer          grd i Stoense        Hans Pedersen          30 Dec 1727  345
Mikkel Andersen                   ½grd i Fuglsbolle      fad: Anders Mikkelsen      20 Nov 1699  3
Mikkel Andersen                   grd i Bremmelbjerg     Hans Pedersen          4 Jan 1703   50
Mikkel Andersen     Humble           hus i Humble        Hans Jorgensen +        10 Apr 1724  305
Mikkel Andersen     af Kaedeby         2 huse i Kaedeby      Mikkel Hansen & fad: Anders Nielsen 8 Sep 1810   344
Mikkel Blegholm     Tullebolle         hus i Tullebolle      Jorgen Madsen          20 Jan 1717  51
Mikkel Bolderin     skarpretter         hus i Klausebolle      skarpretter Hans Christian Geltra+ 18 Sep 1736   14
Mikkel Christensen    Faebaek           grd i Faebaek        Ejler Pedersen         7 Jan 1733   430
Mikkel Christensen                  grd i Lindelse       Lars Hansen           20 Jan 1777  229
Mikkel Christensen    af Frellesvig        hus Frellesvig       Niels Madsen          5 Aug 1800   116

Mikkel Christophersen  Stengade          grd som han bebor                      1 May 1719   54
Mikkel Clausen                    grd i Rifbjerg       Hans Rasmussen +        31 Mar 1752  98
Mikkel Godfredsen                  grd i Sondenbro       Jens Jensen           28 Jan 1766  181
Mikkel Hansen      h.e. ... Herslev      ½grd som han bebor     Mikkel Hansen +         1 May 1719   115
Mikkel Hansen      af Kaedeby         hus Kaedeby         fad: Hans Mikkelsen       1 Jun 1806   238
Mikkel Hansen      af Strandby         nyt hus med jord Korsebolle                 15 Dec 1798  32
Mikkel Hansen                    ½grd Humble         fad: Hans Mikkelsen enke (mod:) 1 May 1809  327
Mikkel Hansen (Jyde)   af Nordenbro        hus Nordenbro No.37     mod: Hans Mortensen Jydes enke 4 May 1816   47 471
Mikkel Hansen      af Faebaek         jord Stengade (no.7)                    25 Sep 1818  152 214
Mikkel Jacobsen     af Illebolle        hus i Vindeby                        10 Jul 1837  157
Mikkel Jensen                    grd Haubolle        Hans Smed +           1 Aug 1754   115
Mikkel Jensen      af Sondenbro        grd Sondenbro No.17     fad: Jens Nielsen        13 Sep 1810  351
Mikkel Rasmussen Jensen gmd af Brandsby       grd i Hesselbjerg NO.8   Hans Pedersen Egemose      28 Dec 1835  120
Mikkel Jorgensen     gmd i Kaedeby        grd i Kaedeby (1741)    gl. Rasmus Christensen som overtog M.J.'s grd 6 Aug 1748 78
Mikkel Jorgensen                   grd i Kaedeby        Rasmus Christensen       26 Jan 1748  58
Mikkel Lauritsen     Henninge          sted i Vesterby       Anders Rasmussen        19 Feb 1701  22
Mikkel Laursen      Vesterby          grd som han bebor                      1 May 1719   104

Mikkel Larsen      Hov             sted i Hov         Jorgen Rasmussen Jyde      25 Oct 1728  352
Mikkel Larsen      fra Ennebolle        ½grd i Ennebolle      fad: Lars Larsen        18 Mar 1748  64
Mikkel Madsen (Brun)                 byggegrund i Sondenbro                   22 Jul 1720  248
Mikkel Madsen                    nyt hus & smedie i ny.Skrobelev               13 Jan 1752  97
Mikkel Madsen      gmd i Longelse       grd i Lejbolle       Iver Christensen        20 Jul 1769  197
Mikkel Madsen                    hus i Stengade       Rasmus Nielsen         7 Apr 1783   326
Mikkel Madsen      Lollesgard Simmerbolle   grd son han bebor                      1 May 1719   72
Mikkel Madsen      hmd Ristinge        jord Ristinge        Hans Madsen enke        16 Aug 1821  238
Mikkel Madsen                    hus Ristinge han bebor                   16 May 1829  349
Mikkel Michelsen     i Sondenbro         hus Sondenbro No.54     Hans Rasmussen Vintapper    1 Nov 1806   244
Mikkel Mogensen                   hus Simmerbolle No.12    Rasmus Nielsen Vaever      20 Jun 1830  396
Mikkel Nielsen      af Lindelse         grd i Lindelse       fad: Niels Priergard      30 Dec 1737  19
Mikkel Nielsen      af Sondenbro        grd i Sondenbro Norre Kohauge                3 Jan 1789   459
Mikkel Nielsen      gmd i Humble        jord i Humble        Jens Mogensen +         8 Jan 1736   11
Mikkel Nielsen      i Helsned          grd i Helsned        Hans Christensen        11 May 1748  72
Mikkel Nielsen      gmd i Helsned        grd Stryno         gmd Andreas Nielsen Stryno   18 Aug 1799  106
Mikkel Nielsen      af Herslev         hus Ore           stedfad: Niels Nielsen     31 Dec 1810  354
Mikkel Nielsen & son: Niels Mikkelsen  Lokkeby   grd son de bebor                      1 May 1719   64
Mikkel Pedersen                   grd i Ristinge       Christen Madsen         21 Jul 1749  85

Mikkel Pedersen                   Lollis grd i Simmerbolle  Jorgen Hansen +         6 Feb 1753   102
Mikkel Pedersen     = vaskerpigen Ane Pedersdtr i Tranekaer  grd i Tranekaer fad: Peder Mikkelsen     6 Jul 1736   13
Mikkel Pedersen     Emmerbolle         hus i Lejbolle       Maren Skafter          16 Jun 1722  288
Mikkel Pedersen     Tryggelev          hus i Tryggelev       Margrethe Snedkers       29 Jan 1724  320
Mikkel Pedersen                   hus i Tryggelev       Anders Oroeboe +        16 Jan 1748  56
Mikkel Pedersen     pa Tranekaer Ladegard    hus Humble         svigerfad: Lars Clausen     29 Sep 1813  444
Mikkel Pedersen     hmd Humble         jord Humble                         4 May 1816   337 50
Mikkel Pedersen     faergekarl Ristinge     jord i Ristinge No.15    Hans Madsen enke        16 Aug 1821  235
Mikkel Rasmussen     Nordenbro          ½grd som han bebor                     1 May 1719   187
Mikkel Rasmussen     Herslev           grd Herslev No.10      stedfad: Peder Jorgensen    30 May 1812  407
Mogens Andersen                   grd Hov Stoense No.11ad 12a                 27 Dec 1842  331
Mogens Hansen                    grd i gl. Skrobelev     Hans Jensen Panch        17 Apr 1711  56
Mogens Hansen      Skrobelev          grd som han bebor                      1 May 1719   86
Mogens Hansen                    ½grd i Humble        fad: Hans Mikkelsen enke (mod:) 1 May 1809  326
Mogens Hansen      af Klaesoe         grd Klaesoe udflyt fra Herslev fad: Hans Mogensen     28 Mar 1813  419
Mogens Hansen      i nye Skrobelev       grd nye Skrobelev No.8   Jens Jorgensen + =enke     30 Sep 1828  328

Mogens Hansen & Hans Madsen  Vindeltorp      grd som de bebor                      1 May 1719   89
Mogens Haugard      praest Humble        ode sted i Humble      Rasmus Smed           26 Jan 1700  4
Mogens Haugard      praest Humble        ode grd i Humble      Mads Gotfredsen         27 Dec 1702  49
Mogens Jacobsen                   grd i Helsned        Rasmus Jensen          21 Mar 1755  119
Mogens Jensen                    hus i Tranekaer       Christian Andersen       20 Jan 1777  223
Mogens Jeppesen     af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg No.14    Henrich Larsen         1 Sep 1820   190
Mogens Johansen                   grd i Sondenbro       fad: Johan Petersen sognef + 18 Oct 1742   31
Mogens Johansen     gmd Spodsbjerg       hus Bammeskov No.37c    Hans Jensen           19 Jul 1825  284
Mogens Jorgensen                   hus i Lejbolle       Jacob Willumsen         14 Jun 1739  23
Mogens Kroger                    hus med faergelob pa Ristinge mod: ...+          ? 1772     207
Mogens Kroger      faergemand pa Ristinge   jord pa Ristinge                      27 Jan 1779  424
Mogens Madsen      matros           nyt hus Aasoe No.1c 1ee                   5 Jun 1818   127 166
Mogens Nielsen                    hus Tryggelev (1790)    hjulmand Lars Sudder +     24 Jan 1799  50
Mogens Pedersen     Henninge          grd part i Kulepile     Laurits Madsen         1 Mar 1700   5
Mogens Pedersen     Kulepile          ½grd som han bebor                     1 May 1719   82
Mogens Pedersen (Haugard)  studiosus degn      sted i Bostrup       degn Niels Dyrborg       10 Jul 1736  13
Mogens Pedersen                   hus i Illebolle       fad: Peder ...         1 Jul 1783   378
Mogens Pedersen     af Klausebolle       hus Klausebolle       fad: Peder Jacobsen       15 Jan 1806  228
Mogens Rasmussen     Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   199

Mogens Rasmussen     af Longelse         grd i Pederstrup      Hans Christensen        4 Apr 1784   349
Mogens Casper Stephensen Botofte           sted i Botofte       fad: Stephen Mogensen +     2 Jun 1724   310
Morits Moritsen                   hus Sondenbro        Hans Krog+ =enke        19 Oct 1799  66
Morten Andersen                   hus i Rifbjerg                       7 Jan 1783   339
Morten Andersen     af Kragholm         hus Sondenbro        svigerfad: bodker Hans Rasmussen 1 Dec 1809  333
Morten Andersen     hmd i Sondenbro       jord ved Orbjerg                      1 Sep 1820   198
Morten Berntsen                   hus i Hesselbjerg      Hans Bodker           4 Sep 1783   416
Morten Brock                     grd i Tranekaer       Jens Christensen        25 Feb 1760  141
Morten Christensen                  grd i Kadsebolle      Christen Pedersen +       27 Nov 1777  335
Morten Christensen                  hus i Nordenbro       Christen Rasmussen       17 Feb 1690  449
Morten Christensen    af Sondenbro        grd Sondenbro        fad: Christen Mortensen     16 Aug 1821  239
Morten Christensen    ½gmd af Sondenbro      Resten af grd samme NO.7 39a mod: Christen Mortensen enke 17 Dec 1838  191
Morten Clausen      Osterby           sted i Herslev       Anthonius Ludvigsen       1 Mar 1728   346
Morten Clausen      af Tranekaer        hus Tranekaer        fad: Claus Mortensen      1 Jun 1806   239
Morten Eriksen      Faarevejle gods       grd i Herslev        Christen Pedersen Bodker    23 Mar 1721  262
Morten Eriksen                                                  9 May 1722   286
Morten Gerster      murersvend Tranekaer    nyt hus Tranekaer No.1g                   29 Apr 1817  108
Morten Hansen      tjenstekarl Vestergrd    grd i Kaedeby        Soren Madsen + =enke      9 Jan 1727   332
Morten Hansen      Kulepile          grd i Faebaek        Hans Olufsen          12 Dec 1727  343

Morten Hansen      Kaedeby           sted i Kaedeby       Soren Killemand +        23 Jun 1731  410
Morten Hansen                    hus i Faebaek        Jorgen Rasmussen        16 Sep 1739  24
Morten Hansen      fra Tryggelev        grd i Kaedeby (1737)    Jorgen Mikkelsen        16 May 1743  35
Morten Hansen (Pilegard)               grd Nordenbro        Godfred Johansen        8 Feb 1761   144
Morten Hansen                    hus i Stengade       Thomas Skomager +        20 Jan 1766  180
Morten Hansen                    grd i Helsned        Niels Michelsen +        12 May 1770  203
Morten Hansen                    grd Kulepile (1771)     Mads Mikkelsen         27 Oct 1798  3
Morten Hansen      af Nordenbro        grd Nordenbro        stedfad: Niels Henrichsen    24 Jan 1799  46
Morten Hansen      af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg       fad: gl. Hans Hansen      23 Jan 1806  230
Morten Hansen      af Nordenbro        hus Tryggelev No.36     Soren Madsen          14 Oct 1808  311
Morten Hansen      af Tryggelev        hus Kaedeby         Hans Nielsen Oroboe+ =enke   14 Oct 1823  265
Morten Hansen      af Ristinge         grd Ristinge No.7      mod: gmd Hans Mortensen enke  30 Sep 1828  324
Morten Hansen                    hus i Frellesvig No.12   fad: Hans Peder Mortensen    30 Jul 1838  172
Morten Hansen                    hus i Kaedebye No.23 56e  Soren Madsen enke        6 Sep 1841   265
Morten Jensen      Magleby           grd i magleby        Niels Madsen          8 Nov 1701   39
Morten Jensen (Brun)   Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   180
Morten Jensen                    grd i Boetofte       Mads Hansen +          18 Oct 1744  39
Morten Jensen                    hus i Hesselbjerg      Peter Hansen          20 Jan 1777  233
Morten Christian Jeppesen              sted Lykkeby No.6b     Christian Hansen + =enke    28 Dec 1842  336

Morten Jorgensen                   hus i Stengade       Hans Funch+ =enke        2 Mar 1696   55
Morten Koch       gmd Tryggelev        hus i Tryggelev                       30 Oct 1708  33
Morten Jensen Larsen   af Herslev         grd Kalusebolle No.1    svigerfad: Claus Rasmussen   29 Oct 1831  466
Morten Madsen      af Nordenbro        Myrebjerg i Nordenbro                    11 Jan 1793  469
Morten Madsen      af Humble          hus Boetofte No.4b 24    Christen Hansen + =enke Margrethe Madsdtr 7 Jun 1831   455
Morten Madsen                    grd i Kulepile No.4 6a   fad: Mads Hansen        12 Sep 1842  293
Morten Madsen      gmd Nordenbro        fra sin fh. i faestehavende grd Nordenbro          15 Dec 1804  212
Morten Mikkelsen     af Magleby         hus Stengade        Hans Madsen enke =steddr    9 Jul 1807   276
Morten Mortensen     gmd Hennetved        grd i Hesselbjerg      Peder Christensen        2 Nov 1706   18
Morten Mortensen     Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   156
Morten Mortensen                   grd Hesselbjerg (1728)   Lars Hansen +          20 Apr 1748  71
Morten Nielsen                    sted i Botofte       Rasmus Madsen + =enke      6 Jun 1708   33 45
Morten Nielsen      af Kaedeby         hus i Kaedeby        Christen Jyde          4 Nov 1783   401
Morten Nielsen      af Lejbolle         hus Lejbolle No.28     Andreas Andersen        30 Sep 1828  329
Morten Olsen       af Vesterby         hus Herslev No.22      Lars Andersen + =enke      16 Aug 1821  225

Morten Pedersen     Knepholm Tryggelev     ½grd i Knepholm       fad Peder Jeppesen       10 Aug 1700  10
Morten Pedersen     Tryggelev          grd der           Gotfred Madsen         26 Dec 1702  46
Morten Pedersen                   hus Tranekaer        Hartvig Danielsen+       22 Dec 1707  26
Morten Pedersen     Tranekaer          hus der           (indfort 1719)                 38
Morten Pedersen     Tryggelve          grd som han bebor                      1 May 1719   170
Morten Rasmussen     gmd Kassebolle       grd i Kassebolle      Rasmus Rasmussen        1 Feb 1705   10
Morten Rasmussen                   ½grd i Magleby       fad: Rasmus Rasmussen Vaever & bro: Jens Rasmussen 30 Apr 1709
36
Morten Rasmussen     ½gmd Magleby Nordernbro   2 halvpt grd Magleby Nordenbro & 3/4grd Blaesenborg, Magleby fad: Rasmus Rasmussen Vaever+ 
23 Oct 1711       60
Morten Rasmussen (Weber) Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   186
Morten Rasmussen                   hus i Sondenbro                       18 Feb 1753  103
Morten Rasmussen                   grd i Svalebolle      fad: Rasmus Olufsen+      24 Feb 1755  119
Morten Rasmussen     af Hesselbjerg       nyt hus i Hesselbjerg                    1 Nov 1798   300
Morten Rasmussen     hmd Hesselbjerg       boel Hesselbjerg      Jacob Madsen          3 May 1805   217
Morten Rasmussen     af Boetofte         grd Boetofte No.8      fad: Rasmus Mortensen      7 Apr 1815   5
Morten Salomonsen    Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   157
Christian Mumme                   grd i Snode         Hans Nielsen          12 Sep 1710  49

Frederich Christian Myhre bager Tranekaer      hus i Tranekaer som han bebor                30 Jul 1816  74
Anders Andersen Moller  Hesselbjerg         hus Hesselbjerg       Frederich Iversen        30 Se 1828   324
Christen Moller                   hus i Humble        Jorgen Oreboe +         15 Jun 1761  146
Christen Rasmussen Moller              nyt hus Nordenbro                      24 Jan 1799  47
Hans Nielsen Moller                 grd i Snode         Anders Jensen          18 Nov 1737  18
Lars Moller       hmd ved Knepholm      jord ved Knepholm                      21 Jul 1813  440
Lars Jensen Moller    af Tryggelev        nyt hus Tryggelev                      5 Aug 1800   115
Niels Hansen Moller   af Sondenbro        jord Sondenbro                       5 Jan 1807   258
Niels Hansen Moller   hmd i Fakkemark       jord Askebjerg i Fakkemark                 7 Apr 1815   471
Palle Moller       sadelmager pa Tranekaer   hus Tranekaer som han bebor                 31 Dec 1810  357
Claus Hansen Nagel    af Stengade         grd Stengade No.8a     fad: Hans Nielsen Nagle     4 Sep 1826   297
Claus Jorgensen Nagle  Stengade          grd som han bebor                      1 May 1719   54
Hans Madsen Navne    gmd Illebolle        jord i Illebolle      Hans Lauritsen Brock      29 Jul 1721  274
Rasmus Pedersen Navne  Kulepile          nyt hus i Kulepile                     11 Jun 1797  88
Nicolai Caspersen    hmd i Tranekaer       grd i Korsebolle      Hans Michelsen (N.B. faestebrevet ophavet) 25 Sep 1700   10
Nicolai Hoeg       skomager i Lejbolle     hus Lejbolle        Christian Wulf         11 Nov 1796  80

Nicolai Jespersen                  hus i Longelse       Rasmus Hansen +         30 Dec 1763  167
Nicolai Ortmann     Kok             grd Christiansode No.8a & jord Kassebollegrd No.8ab 4b 1oi hustru 22 Feb 1830 380
Niels Andersen      Frellesvig         grd som han bebor                      1 May 1719   56
Niels Andersen      Havbolle          hus i Havbolle       Mads Nielsen Bodker       3 May 1724   307
Niels Andersen                    grd i Nordenbro       Peder Godtfredsen        2 Apr 1757   131
Niels Andersen                    grd i Lejbolle       Soren Jorgensen +        23 Aug 1759  139
Niels Andersen      fra gl. Skrobelev      grd in Vindetorp No.1    Jorgen Mogensen         8 Jan 1767   184
Niels Andersen      af Lejbolle         grd i Lejbolle       Hans Jorgensen         4 Jan 1783   294
Niels Andersen      af Nordenbro        boel Nordenbro       Hans Hansen + =enke       5 Aug 1801   137
Niels Andersen      bmd Nordenbro        jord i Nordenbro                      12 Feb 1804  190
Niels Andersen      af Boetofte         sted Boetofte No.14     mod: Anders Pedersen enke    25 Sep 1832  10
Niels Andersen (Maegard)               del af hus i Spodsbjerg No.16 Peder Andersen & = +     27 Aug 1839  211
Niels Andersen                    grd i Lejbolle No.11 35   fad: Anders Nielsen       5 Jun 1846   456
Niels Hansen Andersen                hus i Strandby No.5     fisker Christen Hansen enke   21 Sep 1842  308
Niels Hansen Andersen                hus i Tullebolle No.9    Rasmus Jorgensen enke      28 Jul 1845  424
Niels Pedersen Andersen               grd Vindeltorp No.4a    fad: Anders Nielsen +      16 May 1829  344

Niels Andreasen     af Helsned         boel Kaedeby Haes                      9 Oct 1829   365 (&next 44)
Niels Andreasen     bmd Kaedeby         jord samme No.3b 8b 11b   Hans Madsen & Jacob Bruuns enke 28 Dec 1833  44
Niels Axelsen      Botofte           hus i Botofte        Oluf Madsen enke        27 Jan 1731  402
Niels Basse                     hus i Sondenbro No.80    Lars Rasmussen Rojle      23 Aug 1844  392
Niels Boesgaard     studiosus af Skrobelev   grd Haugard i Longelse   Frederich Andersen + =enke   6 Apr 1815   465
Niels Bogvad       af Nordenbro        grd i Nordenbro No.10 104  Mads Hansen Post+ =enke     24 Nov 1834  83
Niels Bonlocke      Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   26
Niels Christensen    murermester Stoense     jord i Stoense                       6 May 1709   38
Niels Christensen                                                1 May 1719   7
Niels Christensen    Helsned           grd som han bebor                      1 May 1719   144
Niels Christensen    Lejbolle          hus i Lejbolle       Christen Kudsk & Jens Rollufsens enke 20 Dec 1725  326
Niels Christensen                  grd i Snode         Jens Holsmose          16 Nov 1735  10
Niels Christensen                  grd i Nordenbro       fad: Christen ...        10 Jan 1760  140
Niels Christensen    af Stoense         hus Stoense         svigerfad: Mads Nielsen     23 Jan 1813  430
Niels Christensen    i Stoense          hus i Stoense        Anders Madsen          1 Sep 1820   198
Niels Christensen    af Sondenbro        hus Nordenbro No.52     Hans Andersen Amme       3 Apr 1826   293
Niels Christensen                  hus & jord Nordenbro No.40-44 Rasmus Johansen Smed & Christen Johansen Rytter 20 Jun 1830384
Niels Christensen (Broemand) hmd af Illebolle    2 jordlod i Illebolle    selv. Mads Hansen        29 Apr 1817  104

Niels Christensen (Flindt) (kb Pedersen ) Skytte h.e.  hus Lejbolle      hmd August Snedker       15 Sep 1798  37
Niels Ditlev Christensen af Klaesoe         grd Klausebolle No.10    Rasmus Lydriksen+ =enke     28 Dec 1833  40
Niels Madsen Christensen               grd Kaedeby         fad: Christen Madsen      12 Jan 1806  227
Niels Christiansen                  hus i Stoense han bebor   Hans Furemand+         5 Apr 1748   69
Niels Christiansen    af Nordenbro        nyt hus Simmerbolle                     3 Jan 1809   320
Niels Clausen      soldat           grd i Botofte        Niels Clausen =dtr       5 Nov 1720   250
Niels Clausen      gmd Boetofte        grd i Faebaek        Niels Jorgensen som overtager N.C.'s grd i Botofte 16 May 1735
8
Niels Clausen                    grd i Nordenbro       Anders Nielsen +        20 Jan 1777  243
Niels Clausen      vaever Helletofte      jord Helletofte No.4b                    17 Feb 1817  94
Niels Dinesen      af Vindeby         grd i Torpe         Jorgen Pelle + =enke      29 Jun 1787  341
Niels Dyreborg      degn Bostrup        sted som han bebor                     1 May 1719   31
Niels Eriksen      af Nordenbro        grd i Nordenbro       Laurs Kraemer          4 Apr 1787   446
Niels Findsen                    hus i Nordenbro       Jens Nielsen          19 Jul 1777  440
Niels Nielsen      Tryggelev          grd som han bebor                      1 May 1719   170
Niels Gotfredsen     Illebolle          grd i Illebolle       Mikkel Nielsen         15 Apr 1700  7
Niels Gotfredsen     Herslev           grd som han bebor                      1 May 1719   117
Niels Gotfredsen     Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   120

Niels Gotfredsen     Herslev           kirkejorden Herslev     kaptain Tadelov         4 Mar 1720   237
Niels Gotfredsen     af Simmerbolle       grd Simmerbolle       mod: Christen Jensen Baus enke 6 Dec 1807   287
Niels Gotfredsen     af Nordenbro        grd Nordenbro        fad: Godtfred Nielsen +     16 Aug 1821  221
Niels Gotfredsen     af Lykkeby         hus Frellesvig No.13b    Mathias Hansen Hjulmand     16 Aug 1821  224
Niels Gotfredsen & Lars Eskebaek gmd Simmerbolle  jord Ravnerod                        8 Sep 1810   348
Niels Gregersen     Helsned           grd som han bebor                      1 May 1719   145
Niels Gregersen                   hus i Lejbolle       Claus ? Bodker         8 Jan 1783   294
Niels Hansen                     hus smedie Frellesvig    Nis ? Smed           22 Dec 1707  25
Niels Hansen                     hus smedie Frellesvig    Nis Smed            22 Dec 1707  60
Niels Hansen                     hus Stengade        Mette e.e. Hjulmand       12 Mar 1709  35
Niels Hansen       Humble           grd i Humble        fad: Hans Nielsen        25 May 1709  40
Niels Hansen                     ½grd i Lokkeby       Jens Hansen           11 Mar 1710  44
Niels Hansen       Lokkeby           grd som han bebor                      1 May 1719   64
Niels Hansen       herredsfoged Skovsbo    Fuglsbolle sogns Kongetiende som han hidtil har haft    1 May 1719   106
Niels Hansen       Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   127
Niels Hansen       Haugbolle          grd i Haugbolle       fad: Hans Nielsen        1 Jun 1723   296
Niels Hansen       Hennetved          hus i Lindelse       Niels Skraeders enke+      19 Apr 1729  370
Niels Hansen       Tryggelev          grd i Tryggelev       Hans Rasmussen Basse+ =enke   15 Jul 1730  396

Niels Hansen       soldat Tryggelev      hus i Tryggelev       Laurits Skomager+        7 Sep 1733   436
Niels Hansen                     grd i Stengade       Lars Nielsen
                           jord sammested       Hans Pedersen          16 Dec 1733  2
Niels Hansen                     hus fra nedlagt grd Humble Michel Madsen          20 May 1734  3
Niels Hansen                     grd i Boetofte       Hans Gotfriedsen+ =enke     20 Jul 1735  8
Niels Hansen       fra Torpe          grd i gl Skrobelev     Hans Nielsen +         14 Oct 1743  36
Niels Hansen       fra Snode          grd i Ennebolle (1746)   Lars Christensen        17 Sep 1747  48
Niels Hansen (Stougard)               grd i Faebaek        Mads Jorgensen         3 Jan 1748   50
Niels Hansen       af Svalebolle        hus i Svalebolle      fad: Hans Pedersen       30 Mar 1748  67
Niels Hansen       i Lejbolle         grd i Lejbolle (1744)    Rasmus Jensen          4 Apr 1748   67
Niels Hansen       gmd Hesselbjerg       hus i Kaedeby        mod: Marie Jesdr        14 May 1748  72
Niels Hansen                     nyt hus i Torpe                       8 Feb 1749   83
Niels Hansen                     grd i Snode         Niels Holsmose         4 Feb 1753   102
Niels Hansen                     grd i Longelse       Jesper Jorgensen +       1 Sep 1755   121
Niels Hansen                     grd i Longelse       Jesper Jorgensen +       16 Sep 1758  136
Niels Hansen                     hus Illebolle som han bebor                 23 Feb 1759  138
Niels Hansen       fra Thorseng        3 fag hus pa Birkholm                    12 Jul 1773  216
Niels Hansen (Plov)                 grd i Nordenbro       Jens Jespersen +        20 Jan 1777  244
Niels Hansen       af Boetofte         grd i Faebaek        Jacob Willumsen         24 Mar 1784  296
Niels Hansen       af Tranekaer        sted i Tranekaer      Christen Rasmussen Post =enke  26 Sep 1789  315
Niels Hansen       af Illebolle?        grd i Illebolle       fad: Hans Nielsen        3 Oct 1790   387

Niels Hansen                     hus i Ennebolle                       27 Oct 1798  472
Niels Hansen       gmd i Lindelse       grd Fuglsbolle       Johan Pedersen         19 Dec 1806  251
Niels Hansen       af Illebolle        grd i Illebolle       fader: Hans Nielsen       3 Oct 1790   387
Niels Hansen (Moller)  af Sondenbro        jord i Sondenbro                      5 Jan 1807   258
Niels Hansen       gmd Fuglsbolle       grd Klaesoe         Mads Madsen           7 Jan 1807   261
Niels Hansen       selvejer Illebolle     grd Stengade        svigerf: Niels Hansen      18 Dec 1808  317
Niels Hansen (Toftmand) af Klausebolle       grd Klausebolle       fader: Hans Hansen Toftemand  2 Jan 1810   335
Niels Hansen       af Ennebolle        hus Longelse        svigermod: Carl Knudsens enke  7 Apr 1815   466
Niels Hansen (Moller)  hmd i Fakkemark       jord Askebjerg i Fakkemark                 7 Apr 1815   471
Niels Hansen (Lavndrup) af Gislev          hus Lejbolle No.22     Niels Jorgensen +        7 Apr 1815   472
Niels Hansen       gmd i Klaeso        ejendom i Herslev      Hans Jacobsen          29 Apr 1817  102
Niels Hansen       af Tryggelev        hus Nordenbro No.42     svigermod: Rasmus Clausens enke 9 Oct 1819  171
Niels Hansen       bodker Tranekaer      nyt hus Tranekaer                      1 Sep 1820   208
Niels Hansen       af Ristinge         jord Ristinge        moder: Ellen Nielsdtr, gmd Hans Madsens enke 16 Aug 1821 237
Niels Hansen       hmd Nordenbro        jord Nordenbro       Morten Hansen +         14 Oct 1823  264
Niels Hansen       af Snode          grd Snode No.10       Niels Holtzemose        25 Sep 1824  276

Niels Hansen                     hus Hestehaugen ved Tranekaer No.1b Hans Peder Andersen  20 Jun 1830  388
Niels Hansen       af Brandsby         hus Humble No.18 31k    Peder Hansen +         20 Jun 1830  390
Niels Hansen       skomager af Nordenbro    hus Kaedeby No.32 56    Morten Hansen enke       20 Jul 1833  28
Niels Hansen       af Lundby, Taasinge     hus i Lindelse No.16    Christen Rasmussen Lunds enke  28 Dec 1833  48
Niels Hansen (Birkholm) af Stryno          boelsted pa Birkholm    fad: Hans Nielsen        29 Sep 1834  80
Niels Hansen                     hus Ennebolle NO.16     mod: Hans Rasmussen enke    21 Sep 1842  310
Niels Hansen                     grd i Snode No.5a 53 57 60 61 Rasmus Rasmussen       5 Aug 1845   433
Niels Henrichsen                   grd i Stengade       Rasmus Pedersen +        5 Jan 1765   173
Niels Henrichsen     i Nordenbro         grd i Nordenbro       Hans Mortensen +        5 Feb 1777   247
Niels Henrichsen     af Torpe gmd i Stengade (1764) h.e.  grd i Stengade                  27 Dec 1798  20
Niels Henrichsen                   hus pa Birkholm       fad: Henrich Jorgensen     10 Nov 1843  364
Niels Hjortholm     moller i Haugbolle Molle  boel Hesselbjerg No.22   Hans Jensen           18 Dec 1830  424
Niels Iversen      Illebolle          jord i Illebolle      Peder Christensen        31 Jan 1701  19
Niels Iversen      Tressebolle         grd i Tressebolle      fad: Iver Nielsen        10 Apr 1711  52
Niels Iversen      Ertebolle          grd i Ertebolle       fad: Jens Mortensen       12 Feb 1705  11
Niels Iversen      Klausebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   70

Niels Jensen       Nordenbro          sted i Nordenbro      Peder Jensen + =enke      21 Nov 1730  401
Niels Jensen                     grd i Haubolle       Niels Hansen +         23 Jun 1740  26
Niels Jensen                     grd i Lindelse       Rasmus Christiansen +      30 Apr 1760  142
Niels Jensen       i Lindelse         hus i Lindelse       Niels Skraeder         20 Jan 1777  228
Niels Jensen                     hus i Tranekaer       Peter Rasmussen +        20 Jan 1777  225
Niels Jensen       af Herslev         grd i Herslev        Jorgen Kaad +          4 Jan 1787   383
Niels Jensen                     hus i Rifbjerg       Rasmus Mogensen         4 Mar 1790   90
Niels Jensen       af Snode          grd Lejbolle (1795)     Hans Andersen + =enke      11 Nov 1795  72
Niels Jensen       af Nordenbro        hus Nordenbro        Rasmus Hansen Bonde + =enke   14 Jun 1802  155
Niels Jensen       af Skebjerg         grd Skebjerg        stedfad: Peder Rasmussen hans afd bro Jacob Jensen havde 9 Dec
1811 382
Niels Jensen       af Stengade         grd Stengade No.3a 3b    fad: Jens Nielsen        16 Aug 1814  454
Niels Jensen       af Tranekaer        hus i Klausebolle      svigerfad: Hans Andreasen    17 Dec 1817  90
Niels Jensen (Pilegaard) af Nordenbro        grd Nordenbro No.19     fad: gl Jens Pilegrd & hustr+  11 Aug 1823  260
Niels Jensen                     hus Stengade No.20 30 37  Hans Nielsen enke        23 Aug 1844  384
Niels Jeppesen      gmd Korsebolle       jord sammested       Niels Christensen Brock     20 Dec 1699  4
Niels Jeppesen      Tryggelev          ½grd Fauerbjerg i Tryggelev fad: Jeppe Nielsen & ½bro: Jorgen Hansen 26 Dec 1702   48

Niels Jeppesen                    hus i Faebaek        Peder Jensen          1 Nov 1755   123
Niels Johansen      i Haubolle         hus i Haubolle       Knud Larsen +          26 Jan 1738  20
Niels Johansen      af Kaedeby         hus i Kaedeby                        1 May 1774   398
Niels Johansen                    nyt hus i Kaedeby                      1 May 1774   211
Niels Jorgensen     Hesselbjerg         ½grd Hesselbjerg      bro: Rasmus Jorgensen      20 Nov 1700  17
Niels Jorgensen (Kroeg) Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   16
Niels Jorgensen     Lindelse          hus som han bebor      Gjode Nielsen          1 May 1719   111
Niels Jorgensen     Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   149
Niels Jorgensen     skreader Frellesvig     hus samt jord Frellesvig                  1 May 1719   217
Niels Jorgensen     Tranekaer          sted i Lejbolle       Christen Jacobsen        7 Feb 1728   346
Niels Jorgensen     Lejbolle          sted i Faebaek       Niels Rasmussen         27 Apr 1729  373
Niels Jorgensen     gmd fra Faebaek       grd i Boetofte       Niels Clausen som overtager N.J.'s grd i Faebaek 16 May
 1735          8
Niels Jrs(Pelle)                   grd i Torpe         mod: Peder Rasmussen enke    10 Oct 1735  9
Niels Jorgensen     gmd fra Ennebolle      grd i Tressebolle      Jorgen Pedersen som overtog N.J.'s grd Ennebolle 4 Jan 1748 51
Niels Jorgensen                   grd i Sondenbro (1745)   Hans Flintegard         10 Jan 1748  52
Niels Jorgensen                   grd i Humble        Mads Larsen           12 Apr 1749  83
Niels Jorgensen                   grd i Ristinge       Jens Madsen +          13 Apr 1765  176
Niels Jorgensen     af Klausebolle       grd Boetofte        svigerfad: Niels Rasmussen Pelle 12 Apr 1776 224

Niels Jorgensen     i Sondenbro         grd Sondenbro        Hans Hansen Jeppesen+      20 Jan 1777  243
Niels Jorgensen     * Tjornetved, Tullebolle sogn grd i Frellesvig     svigerfad: Mads Rasmussen    21 Sep 1790  367
Niels Jorgensen     i Nordenbro         hus Nordenbro        skomager Jorgen Pedersen +   31 Dec 1810  356
Niels Jorgensen (Flintegard)  af Sondenbro     grd Sondenbro No.17     fad: Jorgen Nielsen Flintegard 31 Dec 1812  417
Niels Jorgensen     gmd Lejbolle        hus Lejbolle        Lars Mathiasen         23 Jan 1813  432
Niels Jorgensen     af Lindelse         hus Lindelse No.17     fad: Jorgen Hansen       12 Oct 1815  23
Niels Jorgensen     af Haugbolle        grd Ristinge No.2      svigerfad: Soren Jorgensen +  27 Jul 1831  459
Niels Jorgensen     af Longelse         hus i Frellesvig No.19   Lars Mathiasen + =enke     29 Sep 1834  77
Niels Knudsen      Svalebolle         hus i Svalebolle                      17 Apr 1711  55
Niels Knudsen      Helsned           grd i Helsned        Rasmus Madsen          14 Mar 1725  318
Niels Knudsen                    nyt hus i Humbel                      14 Sep 1738  21
Niels Knudsen      fra Assens-egnen      hus Lejbolle No.4      svigerfad: Jorgen Carstensen  23 Jan 1813  427
Niels Larsen       Sondenbro          ½grd i Sondenbro      fad: Lars Nielsen        26 Dec 1702  48
Niels Larsen       Kaedeby           hus som han bebor                      1 May 1719   141
Niels Larsen       Stengade          grd i Stengde        fad: Lars Nielsen        28 Dec 1725  325
Niels Larsen       Lejbolle          grd i Lejbolle       stedfad: Jens Rasmussen     28 Apr 1727  335
Niels Larsen       * Sondenbro         ½grd i Sondenbro      fad: Lars Christensen      27 Jul 1741  28
Niels Larsen                     hus i Stoense        bodker             20 Dec 1742  32
Niels Larsen       af Faebaek         hus i Lejbolle       Anders Christensen       8 Jan 1783   292
Niels Larsen       af Longelse         hus Longelse No.17     Christian Mikkelsen + =enke   3 Apr 1826   291
Niels Larsen                     grd Simmerbolle No.6    mod: Lars Hansen enke      19 Dec 1829  356

Niels Larsen       af Sondenbro        byggeplads Sondenbro No.36a                 2 Oct 1831   461
Niels Larsen (Bagoetofte) af Humble         grd Hesselbjerg No.1    Hans Rasmussen enke       17 Dec 1838  190
Niels Frandsen Larsen  badforer Hov        hus Hov No.1h        Frederich Kissum        3 Apr 1826   292
Niels Lauridsen     Sondnebro          ½grd som han bebor                     1 May 1719   197
Niels Laursen      af Kaedeby         grd i Longelse       Mads Jensen + =enke       24 May 1781  345
Niels Madsen       * Tryggelev         ode sted i Tryggelev    Hans Madsen           17 Oct 1699  2
Niels Madsen       * Fogedgard         grd i Nordenbro-Magleby   Mogens Pedersen +        18 Jun 1701  34
Niels Madsen       Magleby           grd i Magleby        Gotfried Hansen +        8 Nov 1701   39
Niels Madsen                     grd i Klausebolle      stedfad: Niels Mikkelsen    16 Mar 1703  51
Niels Madsen                     grd i Kaedeby        Marcus Sorensen + =enke     7 Apr 1711   51
Niels Madsen       Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   135
Niels Madsen       Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   155
Niels Madsen       Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   184
Niels Madsen       Kaedeby           grd som han bebor                      ? 1721     275
Niels Madsen       Kaedeby           grd som han bebor                      23 Dec 1721  278
Niels Madsen       Klausebolle         Kirkejord i Tullebolle   stedfad: Niels Mikkelsen +   20 Jan 1730  382
Niels Madsen                     grd i Kulepile       Rasmus Christiansen       26 May 1753  107
Niels Madsen       af Hesselbjerg       grd i Hesselbjerg      fad: Mads Jeppesen       13 Mar 1759  422
Niels Madsen                     hus i Tranekaer       Mads Mogensen          8 Jan 1783   308

Niels Madsen       af Tryggelev        grd i Tryggelev       Niels Christensen + =enke    4 May 1781   437
Niels Madsen                     grd Helsned         Morten Hansen          27 Oct 1798  67
Niels Madsen       af Humble          hus Helsned         Rasmus Christensen Oreebo +   29 Jan 1799  55
Niels Madsen (Korse)                 hus Sondenbro (1791)    fad: Mads Hansen Korse     11 Oct 1799  61
Niels Madsen       af Bagenkop         hus Bagenkop        Thomas Madsen enke       29 May 1806  238
Niels Madsen       af Sondenbro        grd Sondenbro        fad: Mads Mikkelsen       17 Sep 1811  379
Niels Madsen       af Sondenbro        jord & hus Sondenbro    fad: Mads Mikkelsen gard    18 Feb 1814  459
Niels Madsen       af Tressebolle       jord Botofte No.35d     Hans Johansen          16 Aug 1821  229 337
Niels Madsen       af Helsned         hus Helsned No.23      mod: Mads Gottfredsens enke   7 Jun 1831   444
Niels Madsen                     jordlod i Vindeby No.17   Hans Hansen + =enke       20 Jul 1833  37
Niels Madsen                     hus i Illebolle No.28    Hans Gotfredsen         30 Jul 1838  174
Niels Madsen (Guldborg)               grd i Humble No.13 58 61  mod: Mads Guldborgs enke    17 Dec 1844  400
Niels Madsen & stedfad: Niels Mikkelsen  Klausebolle  grd som de bebor                     1 May 1719   69
Niels Hansen Madsen   af Stengade         hus Illebolle NO.9e     Hans Jorgensen + =enke     17 Jul 1830  406
Niels Hansen Madsen                 hus i Ristinge       Anders Hansen +         22 Aug 1840  244
Niels Marcusen                    selvejergrd i Lejbolle   Anders Rasmussen + =enke    ? 1772     206

Niels Marcusen      i Helsned          grd i Helsned        Mogens Jacobsen +        20 Jan 1776  408
Niels Mathiesen     of Frellesvig        byggeplads Frellesvig No.11b Rasmus Hansen Slagter     16 Aug 1821  244
Niels Michelsen     Kaedeby           nyt hus Kaedeby       (indfort 1719)         30 Jun 1714  142
Niels Michelsen     fra Helsned         grd i Helsned        Michel Nielsen         20 Jan 1777  235
Niels Michelsen                   ½grd i Herslev       Claus Hansen          20 Jan 1777  229
Niels Michelsen     pa Ristinge         grd i Humble        Rasmus Drost + =enke      23 Feb 1789  396
Niels Michelsen                   grd i Helsned        Jorgen Andersen +        9 Jan 1766   180
Niels Mikkelsen     Hesselbjerg         ode sted i Helsned     Peder Nielsen          23 Mar 1701  25
Niels Mikkelsen                   hus & jord Sogard Fakkemark No.1e              7 Apr 1815   464
Niels Mikkelsen     af Simmerbolle       Lollesgard Simmerbolle No.9 mod: Mikkel Pedersen enke   17 Feb 1817  90
Niels Mikkelsen & fad Mikkel Nielsen  Lokkeby    grd som de bebor                      1 May 1719   64
Niels Mikkelsen & stedson Niels Madsen Klausebolle grd som de bebor                      1 May 1719   69
Niels Mortensen     Rifbjerg          grd som de bebor                      1 May 1719   76
Niels Mortensen     fra Herslev         grd i Vindeby        Hans Mikkelsen + =enke     12 Jan 1748  53
Niels Mortensen     af Haugard         hus Herslev No.21      Lars Jorgensen + =enke     1 May 1800   110

Niels Peder Mortensen                hus Vindeltorpe No.11    Jorgen Olsen          30 Aug 1843  353
Niels Nielsen      Tryggelev          1/4 grd i Tryggelev     fader: Niels Nielsen Findsen  1 Jul 1701   35
Niels Nielsen      Tryggelev          1/4 grd i Tryggelev     fader: Niels Findsen      17 Mar 1703  53
Niels Nielsen (Thiergaard) Longelse         grd i Longelse       Mads Pedersen          28 Oct 1700  13
Niels Nielsen                    grd i Faebaek        Hans Jorgensen Svin       31 Dec 1712  63
Niels Nielsen (Priermand) Lindelse         grd som han bebor                      1 May 1719   109
Niels Nielsen      Kassebolle         hus i Botofte        Thomas Mathiesen        12 Jun 1729  374
Niels Nielsen      fra Hjorto         ½ sted pa Birkholm     Jep Rasmussen          19 Jun 1734  3
Niels Nielsen                    grd i Kaedeby        unge Morten Hansen +      22 May 1761  146
Niels Nielsen                    grd i Faebaek        Niels Clausen          4 Jan 1764   163
Niels Nielsen                    sted pa Birkholm      fader: Niels Nielsen      12 Jun 1773  215
Niels Nielsen (Holtzemose)              grd i Snode         fader: Niels Holtzemose     4 Apr 1782   287
Niels Nielsen      af Stoense         nyt hus Hov                         29 Jan 1796  74
Niels Nielsen      af Birkholm         hus Birkholm        fader: Niels Hansen       1 Aug 1802   161

Niels Nielsen      af Lejbolle         grd Lejbolle        fader: gl. Niels Andersen    12 Feb 1804  191
Niels Nielsen      af Hjortholm gods      hus Haugbolle        Mads Christian Hansen      23 Dec 1812  410
Niels Nielsen      hmd i gl.Skrobelev     jord i gl.Skrobelev                     23 Jan 1813  429
Niels Nielsen      af Botofte         ½ nyt hus Tranekaer                     23 Jun 1817  112
Niels Nielsen      af Osterhuse        boel Skindervaenget, Hov No.24 fader: Niels Nielsen    10 Sep 1817  120
Niels Nielsen                    grd Helsned         Rasmus Clausen+ =enke      16 May 1829  340

Niels Nielsen      af Snode          hus Kassebolle Koehauge No.1RS Jens Mortensen + =enke   29 Sep 1834  78
Niels Nielsen                    boel Kaedeby No.12b     fra Niels Pedersen enkes grd  2 Jul 1844   376
Niels Nielsen      Bodker           hus i Tranekaaer No.1S   Niels Hansen Bodkers enke +   23 Aug 1844  385
Niels Olufsen      Tryggelev          grd i Nordenbro       Christen Pedersen        4 Apr 1730   390
Niels Olufsen (Brun)                 ½grd i Fuglsbolle      fad: Olluf Rasmussen Brun    26 Apr 1746  44
Niels Olufsen      af Snode          grd i Snode         stedfad: Oluf Jacobsen     5 Apr 1748   69
Niels Olufsen                    grd i Vindeltorp      Lars Larsen +          24 Mar 1763  163
Niels Olsen                     grd i Kulepile       Niels Pedersen         28 Feb 1767  185
Niels Olsen       i Vindeltorpe        grd i Veindeltorpe     Lars Larsen +          20 Jan 1777  220
Niels Olsen       i Bastemose h.e. Ane Marie Hansdtr jord i Hov                     7 Apr 1815   8
Niels Ottesen                    sted pa Hou         fad: Otto Jensen        7 Apr 1740   26
Niels Pedersen      Faebaek           grd i Lejbolle       Niels Olsen +          13 Feb 1704  3
Niels Pedersen      Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   21
Niels Pedersen      gmd i Lejbolle       grd i Illebolle       Laurits Nielsen         30 Nov 1719  229
Niels Pedersen      Skrobelev          ½ i Skrobelev        Peder Nielsen          4 Mar 1724   303
Niels Pedersen                    hus i Bagnekop       fad: Peder Christensen     7 Jul 1742   31
Niels Pedersen                    hus i Nordenbro       Lars Madsen +          26 Jan 1748  58
Niels Pedersen                    grd i Kulepile       Jorgen Svendsen         6 Mar 1748   61
Niels Pedersen                    grd i Lejbolle       Thomas Willumsen +       3 May 1757   132

Niels Pedersen                    hus i Havbolle       Anders Madsen +         2 Jan 1761?  142
Niels Pedersen                    hus i Stengade       Christen Knudsen        21 Mar 1762  151
Niels Pedersen                    grd i Strandeby       Oluf Andersen          26 Feb 1768  187
Niels Pedersen      af Herslev         hus i Herslev        Albreth Hansen         2 Jan 1779   375
Niels Pedersen (hb) (Flindt) Skytte h.e.....    hus Lejbolle (1782)     hmd August Snedker       15 Sep 1798  37
Niels Pedersen      af Haugbolle        grd Haugbolle        fad: Peder Rasmussen      5 Nov 1806   245
Niels Pedersen      af Faebaek         Humble           Lars Pedersen          4 May 1807   267
Niels Pedersen      af Kaedeby         ½grd Kaedeby        fad: Peder Jensen        19 Mar 1808  295
Niels Pedersen      af Kaedeby         grd Kaedeby No.12a     Knud Nielsen enke        21 Apr 1810  341
Niels Pedersen      af Snode          hus Snode          mod: Peder Nielsen enke     8 Sep 1810   348
Niels Pedersen      af Stoense         hus Stoense No.30b     fad: Peder Nielsen       4 May 1816   53
Niels Pedersen      af Stengade         grd Humble NO.9       Mads Pedersen          25 Sep 1818  157
Niels Pedersen                    hus i Ristinge No.23    svigermod: Jorgen Hansen enke  10 Jul 1837  155
Niels Plov                      grd i Nordenbro       Jens Jespersen +        28 Feb 1764  168
Niels Poulsen      Snode            grd Snode          fad: Poul Hansen        11 Aug 1796  78
Niels Rasmussen     Lollesgard         sted i Faebaek       Hans Nielsen Errboe + =enke Karen Hansdtr 13 Sep 1701   36
Niels Rasmussen     Ennebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   17
Niels Rasmussen     Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   32

Niels Rasmussen     Frellesvig         grd som han bebor                      1 May 1719   59
Niels Rasmussen     Simmerbolle         grd som han bebor                      1 May 1719   73
Niels Rasmussen     fra Ugerlose, Rorby sogn ladef Tryggelev  grd Nordenbro Mikkel Rasmussen       16 Jul 1722  292
Niels Rasmussen     Humble           grd & ode grd i Illebolle  Lars Nielsen & Hans Madsen   29 Jan 1725  316
Niels Rasmussen     Tryggelev          grd i Hesselbjerg      Jeppe Mortensen +        12 Jan 1731  401
Niels Rasmussen                   grd i Stoense        Hans Aldermand+ =enke      20 Jun 1736  13
Niels Rasmussen     pa Birkholm         ½boelsted          Jorgen Hansen +         28 Sep 1736  14
Niels Rasmussen                   grd i Boetofte       Gregers Christensen +      17 Aug 1739  23
Niels Rasmussen     smed pa Ristinge      hus smedie i Ristinge    fad: Rasmus Nielsen       7 Sep 1741   28
Niels Rasmussen (Egelykke) af Lejbolle       grd i Lejbolle       fad: Rasmus Egelykke      16 Aug 1775  270
Niels Rasmussen     af Magleby         grd i Fodslette       Soren Hauge + =enke       3 Mar 1781   435
Niels Rasmussen     af Kaedeby         hus i Hesselbjerg      Christen Jorgensen +      29 Mar 1781  414
Niels Rasmussen     af Helsned         hus i Helsned        Christen Jorgensen       7 Jan 1783   409
Niels Rasmussen     af Snode          hus i Hov (1780)                      10 Dec 1798  37
Niels Rasmussen     tiener pa Brolokke     huslod Sondenbro                      1 May 1802   154
Niels Rasmussen     af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg No.7    mod: Rasmus Pedersen enke    7 Apr 1804   194
Niels Rasmussen     af Nordenbro        hus Tryggelev        Christen Mortensen       21 Dec 1806  253
Niels Rasmussen     af Humble          grd Humble NO.7a 36b    fad: Rasmus Truelsen+      17 Sep 1811  380
Niels Rasmussen     af Osterbye         hus Lindelse No.4                      23 Jan 1813  430

Niels Rasmussen     af Kaedeby         hus Kaedeby         Johan Nielsen          12 Oct 1815  16
Niels Rasmussen     af Frellesvig        hus Bodstrup Slukefterstedet No.15 & Ennebolle No.1 i Korsebolle Arendt Christiansen + =enke 
30 Jul 1816 68
Niels Rasmussen     af Henninge         hus Ristinge        matros Jorgen Carlsen Bog+ =enke Ane Cathrine Christensdtr 1 Sep
1820 189
Niels Rasmussen     af Botofte         hus Botofte         Mads Willumsen         30 Jun 1823  257 337
Niels Rasmussen     fra Blegholm        grd Faebaek No.7      Peder Clausen          3 Apr 1826   289
Niels Rasmussen                   nyt hus Tranekaer No.6C                   16 May 1829  355
Niels Rasmussen                   hus Nordenbro        Hans Leths enke & Christen Frederichsen enke 16 May 1829 347
Niels Rasmussen                   boel i Fuglsbolle No.15   mod: Rasmus Jensen enke     19 Mar 1841  254
Niels Rasmussen                   boelsted pa Birkholm    mod: Rasmus Nielsen enke    15 Oct 1841  278
Niels Rasmussen                   grd i Nordenbro No.14 122b 123 Peder Rasmussen Bonde    26 Nov 1844  396
Niels Rasmussen                   hus i Kaedeby No.44     Anders Hansen Vaever      28 Jul 1845  420
Niels Rasmussen     hmd Ristinge        sted pa Ristinge No.9ag 28-31 33-35 Lars Hans       23 Aug 1844  378

Niels Salomonsen     Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   150
Niels Sorensen                    grd i Ristinge       Berendt Jorgensen + =enke    7 Apr 1711   50
Niels Sorensen      Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   161
Niels Sorensen      murermester         hus Faebaek (1793)     Christen Henrichsen       15 Dec 1798  35
Niels Sorensen      Fodslette          grd Fodslette        stedfad: Niels Rasmussen Fogedgard 6 Jan 1804    180
Niels Sorensen      af Snode          Loddenborghuset ved Nyegard Peder Knudsen         3 Apr 1826   293
Niels Sorensen                    hus Korsebolle Kohave No.1DD 1E mod: Soren Nielsen enke  6 Sep 1841   259
... Nielsen                     i Tryggelev         fad: Niels ...         8 Nov 1759   140
Peder Rasmussen Nik                 hus Nordenbro No.98     fad: Rasmus Larsen Nik     7 Jun 1831   441
Peder Rasmussen Nik   af Nordenbro        hus Nordenbro No.54a    Morten Madsen Skov +      3 Nov 1836   142
Nis Hansen        Tranekaer          hus som han bebor                      1 May 1719   38
Nis Rasmussen      Sondenbro          sted som han bebor                     1 May 1719   207
Christen Pedersen Norre af Marstal         hus Ristinge No.18     Peder Hansen enke        20 Sep 1830  415
Hans Christensen Oberst selv? i Fuglsbolle     jord der on                         22 Jun 1809  329
Hans Oldermand      Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   5
Hans Jorgensen Olderup  soldat           hus Lejbolle        Henrich Bentsen?        7 Oct 1812   415
Ole Andersen       af Tullebolle        grd i Hesselbjerg No.8   Mikkel Rasmussen Jensen     7 Dec 1848   249
Ole Andersen (Strynboe)               hus i Illebolle       Hans Mogensen +         3 May 1720   245
Ole Andersen                     grd i Strandby       Rasmus Madsen +         8 Jun 1724   310
Ole Andersen       Lindelse          grd & Hus Humble      gmd Anders Lauritsen & hmd Rasmus Jespersen + 19 Mar 1727   333

Ole Christensen                   grd pa Hou         Jorgen Olsen          3 Nov 1783   284
Ole clausen       af Bostrup         grd i Tullebolle      Hans Rasmussen Hjulmand     24 Mar 1785  332
Ole Hansen (Svarrer)   Fodslette          hus i Fodslette                       7 Apr 1711   51
Ole Hansen        Frellesvig         grd i Frellesvig      fad: Hans Hansen        9 Mar 1733   432
Ole Hansen        skraedder Tranekaer     hus i Tranekaer       Christen Clausen Harre+ =enke 18 May 1733   434
Ole Hansen        Tornemose          hus Hov No.1C        Hans Jensen Sioe        3 Apr 1826   292
Ole Hansen        af Svendstrup        grd i Kulepile No.2     Iver Knudsen + =enke      28 Dec 1833  42
Ole Hansen                      grd i Snode NO.12      Mathias Rasmussen        31 Dec 1840  252
Ole Hansen                      Hvidstenshuset i Frellesvig No.7c 27e Hans Pedersen enke 28 Aug 1846   473
Ole Hansen        i Lykkeby          grd i Lykkeby        fad: Hans Olsen         2 Aug 1734   4
Ole Hansen                      grd i Snode         Niels Olufsen          6 Sep 1754   116
Ole Hansen                      hus i Stengade       fad: Hans Olufsen        1 May 1774   214
Ole Hansen                      hus i Stengade       fad: Hans ...          8 Jan 1783   322
Ole Hansen        i Strandby         hus i Tranekaer       Salomon Andersen        3 Jan 1742   29
Ole Jacobsen       Snode soldat        grd i Ennebolle       Oluf Rasmussen +        29 Apr 1724  307
Ole Jacobsen       Stoense           grd i Stoense        Mads Rasmussen +        26 Mar 1726  327
Ole Jensen        Korsebolle         grd i Korsebolle      Jacob Olsen +          14 Oct 1705  9

Ole Jensen (Smed)    Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   185
Ole Jensen        af Lykkeby         boel pa Kaedeby Haes No.9  Jens Hansen Ryemann       15 Sep 1836  136
Ole Jensen        bmd af Kaedeby       grd Rifbjerg No.9 24ab   Jorgen Hansen Ryemand      1 Sep 1845   437
Ole Jespersen                    hus Rifbjerg No.17     Knud Madsen + =enke Karen Larsdtr 7 Jun 1831 450
Ole Jensen                      grd i Svendstrup      bro: Rasmus Jensen + & fad: Jens Rasmussen 30 Dec 1746  46
Ole Jorgensen      af Nedergard        grd i Ennebolle No.4    Peder Hansen +         29 Sep 1834  53
Ole Jorgensen                    grd i Stoense No.5     mod: Jorgen Frandsen enke    12 Dec 1843  365
Ole Jorgensen      sognefoged         Ejendomsgard Haugard i Longelse hustr: Maren Nielsdtr stedfad: Hans Clausen+ 26 Apr 1746 43
Ole Larsen (Thor)    skraedder af Nordenbro   hus & byggeplad Nordenbro No.90 91 Peder Olsen enke+, Christen Hansen Thor, Maren Skraedder,
Cathrine Habbe 29 Oct 1831             462
Ole Larsen        af Faebaek         grd i Faebaek No.10     fad: Lars Olsen +        1 Aug 1835   103
Ole Larsen                      grd i Nordenbro       Rasmus Vaevers enke       30 Mar 1757  130

Ole Laursen                     grd i Nordenbro       Rasmus Vaever+         14 Oct 1755  122
Ole Madsen        Botofte           hus i Botofte        husfoged Schleicher       5 Apr 1720   241
Ole Mortensen      Longelse          grd i Botofte        Rasmus Andersen enke      1 Aug 1731   413
Ole Nielsen       af Longelse         hus Spodsbjerg       Lars Stevnes enke        17 Jun 1806  240
Ole Nielsen                     ½grd i Frellesvig      fad: Niels Rasmussen      22 Aug 1719  218
Ole Nielsen       Lollesgard         sted i Kulepile       Laurits Andersen        8 May 1724   308
Niels Olufsen                    hus i Tranekaer       Hans Langfeldt+         26 Feb 1768  188
Ole Pedersen       i Snode           grd i Snode         fad: Peder ...         20 Jan 1777  255
Ole Pedersen       hmd Tryggelev        grd Hesselbjerg       Jens Stephensen         11 Mar 1796  76
Ole Pedersen       af Klausebolle       grd Frellesvig No.6     svigerfad: Mads Jensen Foged  8 Sep 1810   346
Ole Pedersen       af Kulepile         jordlodder Illebolle    Niels Christensen Bromand & Jens Christensen 16 Aug 1821 219
Ole Pedersen       hmd Illebolle        hus Simmerbolle No.17    Hans Larsen           26 Feb 1823  253
Ole Pedersen       hmd Illebolle        hus Simmerbolle No.17    Hans Larsen           14 Oct 1823  261
Ole Pedersen       Herslev           grd som han bebor                      1 May 1719   118
Ole Pedersen                     grd i Sondenbro       fad: Peder Olufsen       17 Jul 1761  147
Ole Pedersen       af Tryggelev        hus i Tryggelev       Knud Madsen + = enke      18 Jun 1789  438
Ole Poulsen       af Spodsbjerg        hus i Vesterby       Christen Michelsen + =enke   16 May 1777  344
Ole Rasmussen      af Lykkeby         grd i Botofte        Niels Jorgensen + = enke    11 Dec 1801  143
Ole Rasmussen      selv.hmd Fuglsbolle     jord Fuglsbolle       Hans Christensen Oberst     17 Mar 1812  393
Ole Rasmussen      af Illebolle        hus Herslev         Frederich Hansen ene      17 feb 1817  88

Ole Rasmussen      af Fuglsbolle        hus Botofte No.22 35c    svigermod Jacob Salomonsens enke 7 Jun 1831  435
Ole Rasmussen      Pederstrup         grd i Svalebolle      Oluf Rasmussen         7 Oct 1700   11
Ole Rasmussen      Ennebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   19
Ole Rasmussen      Svalebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   27
Ole Rasmussen      Illebolle          hus som han bebor                      1 May 1719   124
Ole Rasmussen (Brun)   ejendoms gmd Fuglsbolle (1723)             Christen Ryemand+ son Niels Olsen Brun overtager den ½grd 24 Apr
1746 44
Ole Rasmussen                    grd i Tryggelev       Knud Hansen +          16 Oct 1747  48
Ole Willadsen                    grd i Tressebolle      Peder Mogensen + =dtr      29 Nov 1708  34
Ole Willadsen      Tressebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   21
Hans Madsen Ormstrup   Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   123
Nicolai Ortmann     kok             grd Kristianssaede & jord fra Korsebollegrd No.8ab 4b 1oi hustr vaar meddelt faestebrev (1820) 
22 Feb 1830 380
Otto Jensen       Hov             hus som han bebor                      1 May 1719   11
P.C. Hasenkam      sadelmager         hus Tranekaer No.17 33   materialforvalter Waedschers enke 19 Jul 1825 283
P. Rasmussen       procurator Hine Molle    jord Vindeltorp No.4                    6 Feb 1830   376
P. Rasmussen       procurator Hine Molle    hus gl Skrobelev No.28 Andreas Simonsen          7 Jun 1831   449

Palle Moller       sadelmager pa Tranekaer   hus Tranekaer som han bebor                 31 Dec 1810  357
Hans Rasmussen Pank                 nyt hus gl. Skrobelev (1768)                27 Oct 1798  10
Peder Andersen                    jord i Hov                         24 Dec 1702  40
Peder Andersen                    hus i Klausebolle      Rasmus Skadeballe        22 Dec 1707  26
Peder Andersen                    hus i Stengade       Guutsmann            17 Oct 1712  66
Peder Andersen      Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   14
Peder Andersen      Stengade          hus som han bebor                      1 May 1719   55
Peder Andersen      Longelse          ½grd i Londelse       fad: Anders Pedersen      12 Mar 1724  304
Peder Andersen      Ennebolle          hus i Ennebolle       Jacob Nielsen +         24 Oct 1726  330
Peder Andersen                    grd i Fuglsbolle      Rasmus Smed           15 Jan 1761  143
Peder Andersen      * Longelse         faergested & ½faergelob Spodsbjerg Hans Peder Hansen +   28 Oct 1791  373
Peder Andersen                    hus Helletofte       fad: Anders Carstensen     15 Jul 1801  131
Peder Andersen      Klausebolle         hus Klausebolle       fad: Anders Pedersen      4 May 1816   53
Peder Andersen      af Humble          grd Humble NO.17      Lars Simonsen          19 Sep 1816  77
Peder Andersen      af Tressebolle       hus Stoense         Rasmus Hansen Wormslov     1 Sep 1820   208
Peder Andersen      badforer af Ostrehuse    jord pa Hou No.1g 1L    Boje Bojesen          28 Dec 1835  123
Peder Angelboe                    grd i Humble        Oluf Andersen +         26 Jan 1753  102
Peder Bendixen      Bodstrup          grd som han bebor                      1 May 1719   30
Peder Boesen                     hus i Tranekaer       Claus Vaever          8 Jan 1783   307

Peder Bodker       Humble           hus i Humble        Elisabeth Hartvigsdr      12 Dec 1724  313
Peder Christensen                  grd i Hesselbjerg      Mads Madsen           8 Jan 1703   50
Peder Christensen    Illebolle          grd i Fodslette       Rasmus Christensen       26 Jul 1706  20
Peder Christensen    gmd Hesselbjerg       grd i Hennetved       Morten Mortensen        2 Nov 1706   18
Peder Christensen    Bagenkop          hus i Bagenkop       Peder Jorgensen +        17 Dec 1717  208
Peder Christensen    Nordenbro          sted som han bebor                     1 May 1719   179
Peder Christensen (Hauge)  Fodslette        grd som han bebor                     1 May 1719   169
Peder Christensen    Tullebolle         grd som han bebor                     1 May 1719   50
Peder Christensen    Rifbjerg          hus i Rifbjerg       Lars Mortensen         2 Nov 1728   353
Peder Christensen                  grd i Faebaek        Michel Christensen +      ? 1764     171
Peder Christensen (Lollich)             hus i Bagenkop       fad: Christen Lollick +     2 Oct 1765   178
Peder Christensen    af Humble          grd i Humble        Jorgen Rasmussen        ? 1777     390
Peder Christensen    i Helsned          hus i Helsned        Jorgen Gotfredsen        19 Jul 1777  408
Peder Christensen    af Lindelse         hus Skolehus i Lindelse                   5 Mar 1783   376
Peder Christensen    af Kadsebolle        grd i Simmerbolle      Peder Hansen          24 Nov 1784  349
Peder Christensen    pa Bagenkop         hus i Bagenkop       fad: gl. Rasmus Christensen   17 Aug 1789  462
Peder Christensen    af Tullebolle        grd i Frellesvig      Stephen Hansen         1 Oct 1790   366
Peder Christensen    gmd i Simmerbolle h.e....  hus i Kulepile (1786)    Rasmus Nielsen         27 Oct 1798  4
Peder Christensen    af Lindelse         kober grd Lindelse     supercargo Lind+ =enke     24 Mar 1803  173

Peder Christensen    af Frellesvig        hus Rifbjerg NO.19     Hans Thomasen          17 Nov 1807  286
Peder Christensen    af Snode          grd Snode No.9       fad: Christen Andersen     12 Aug 1808  306
Peder Christensen (Klinte) af Kaedeby        grd Kaedeby No.9a 46    fad: Christen Jacobsen Klinte+ 15 Sep 1810  349
Peder Christensen    af Tryggelev        grd Nordenbro Lundsgrd   Hans Madsen + =enke       23 Dec 1812  413
Peder Christensen (Kneisted) fra Randersegnen    hus Stoense No.14      Jorgen Eriksen enke +      27 Jul 1813  435
Peder Christensen    hmd i Rifbjerg       jord Brendelund Rifbjerg  skovf Jens Gotfredsen      18 Sep 1814  458
Peder Christensen (Bromann) af Osterby       boel Vindeby No.4      Rasmus Hansen          25 Sep 1818  142
Peder Christensen    Kaedeby           hus Kaedeby         Rasmus Panks enke        1 Oct 1820   212
Peder Christensen    af Hesselbjerg       hus Vindeby         Hans Mathiasen +        14 Oct 1823  266
Peder Christensen                  hus Skroveleb No.11     Peder Pedersen enke       25 Sep 1832  13
Peder Clausen Christensen              boel Birkholm        Peder Madsen          20 Jun 1830  403
Peder Hansen Christensen af Illebolle        hus Illebolle        fad: Christen Nielsen      1 Sep 1820   194
Peder Christiansen                  hus i Nordenbro       fad: Christian Brockhartsen   29 Dec 1762  171
Peder Christiansen                  hus i Stengade       Christian Pedersen       6 May 1764   169
Peder Christiansen    af Stengade         grd i Stengade       Rasmus Rasmussen Smed      4 Mar 1778   316
Peder Christiansen                  hus i Stengade       Rasmus Christensen       11 Sep 1783  327
Peder Clausen      Bagenkop          hus i Bagenkop       Rasmus Lollik          20 Apr 1708  30
Peder Clausen      bodker Hov         hus Snode (1795)      enke Kirsten Nielsdtr +     11 Nov 1796  79
Peder Clausen      Faebaek           grd Faebaek         mod: Mads Nielsen enke     6 Mar 1809   323
Peder Clausen      af Stengade         grd Tullebolle NO.4     Anders Nielsen + =enke     10 Nov 1823  267

Peder Clausen                    hus Sondenbro NO.14cd    Jorgen Pedersen         30 Aug 1843  355
Peter Clausen      i Torpe           grd i Torpe         fad: Claus Petersen       20 Jan 1777  218
Peder Clemmensen     pa Hou           hus i Stoense        Ane Meierske +         4 May 1756   123
Peder Danielsen                   byggeplade til hus Haubolle                 23 Jul 1749  86
Peder Dinesen                    grd Kulepile (1781)     Rasmus Dinesen +        27 Oct 1798  2
Peder Eilert                     boel Tranekaer (1792)    Niels Hansen +         12 Nov 1798  26
Peder Eilertsen (Holm)                hus Boetoft No.28 35a    exam jur P.A. Funch+ =enke   6 Sep 1841   263
Peder Thomasen Eriksen  af Ristinge         hus Frellesvig       svigermod: Daniel Christensen enke 6 Jan 1804    182
Peder Ertemand                    grd i Klausebolle      Daniel Hansen          13 Apr 1707  23
Peder Frandsen      af Stoense         hus Snode          Soren Rasmussen         15 Dec 1804  211
Peder Anton Funch    exam. jur.         hus Boetofte No.28     Frederich Hansen +       29 Sep 1834  66
Peder Gotfredsen     Nordenbro          grd som han bebor                      1 may 1719   180
Peder Gotfredsen     Osterby           grd som han bebor                      1 may 1719   104
Peder Gotfredsen     Bremmelbjerg        sted i Longelse       Stephen Clausen         ? 1720     247
Peder Gotfredsen     Tryggelev          grd i Tryggelev       Morten Pedersen + & son Mads Mortensen =enke 9 Mar 1729  366
Peder Gotfredsen                   grd i Nordenbro       Mads Pedersen          23 Jul 1749  87
Peder Gotfredsen                   hus i Humble        Soren Plov           28 May 1767  184
Peder Gotfredsen     Hennetved          grd i Bremmelbjerg     Mikkel Andersen +        8 Jul 1805   7

Peder Gregersen                   grd Stengade No.5      Jorgen Larsen          26 Mar 1842  284
Peder Gundersen     smed            hus smedie Kulepile som han bebor              4 Apr 1748   68
Peder Hansen (Smed)   Longelse          grd i Tullebolle      Lars Mikkelsen         16 Oct 1700  13
Peder Hansen (Schiotte) Stoense           jord i Stoense                       6 Jun 1708   32
Peder Hansen       foged Tranekaer       grd i Lokkeby        Christen Pedersen        7 May 1709   39
Peder Hansen       Longelse          hus i Frellesvig      Adam Svarre           20 Sep 1718  60
Peder Hansen (Smed)   Tullebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   50
Peder Hansen       Bodstrup          grd som han bebor                      1 May 1719   30
Peder Hansen       Lokkeby           jord i Lokkeby       Hans Jensen +          1 May 1719   68
Peder Hansen (Wild)   Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   139
Peder Hansen       snedker           nyt hus ved Korsebolle                   1 Mar 1724   303
Peder Hansen (Wild)   Kaedeby           1/6 grd i kaedeby      Jorgen Jensen          8 Apr 1728   350
Peder Hansen       soldat           hus i Rifbjerg       Rasmus Hansen          24 Apr 1729  372
Peder Hansen (Turoe)   Rifbjerg          grd gl Skrobelev      Mogens Hansen          26 Feb 1733  431
Peder Hansen (Broemand)               sted i Stoense       Hans Pedersen Broemand     12 Feb 1743  34
Peder Hansen (Felding)  af Boetofte         boel i Boetofte       Claus Larsen +         13 Sep 1747  47
Peder Hansen                     boel i Hesselbjerg (1735)                  8 Feb 1748   59
Peder Hansen       far Illebolle        grd i Kulepile (1745)    Rasmus Kroyger         6 Mar 1748   62
Peder Hansen                     smed hus i Frellesvig    Peder Smed +          13 Mar 1753  105

Peder Hansen                     hus i Illebolle                       16 Sep 1756  125
Peder Hansen                     grd i Ennebolle       Mikkel Larsen +         25 Aug 1759  139
Peder Hansen                     hus i Havbolle       Jorgen Hansen +         6 Jun 1760   142
Peder Hansen                     grd i Rifbjerg       Hans Hansen +          20 Mar 1762  150
Peder Hansen                     grd i Torpe         Mads Larsen +          20 Jul 1769  193
Peder Hansen       i Ennebolle         grd i Ennebolle                       20 Jan 1774  254
Peder Hansen       i Svalebolle        grd i Svalebolle      fad: Hans ... +         20 Jan 1777  263
Peder Hansen       gmd i Torpe         hus i Torpe         Jacob Nielsen          14 Oct 1783  337
Peder Hansen       af Skrobelev        grd i Tullebolle      Peder Nielsen          6 Nov 1783   319
Peder Hansen (Kusk)                 nyt hus med jord Korsebolle                 1 Oct 1794   31
Peder Hansen       af Lindelse         hus Stengade (1793)     Ole Hansen + = enke       ? 1798     21
Peder Hansen       af Bodstrup         hus Bostrup No.22      fad: Hans Rasmussen       19 Oct 1798  33 (& next 315)
Peder Hansen                     hus Tryggelev (1791)    Anders Rasmussen + =enke    24 Jan 1799  49
Peder Hansen       af Ennebolle        grd Ennebolle        Hans Larsen Boghave+ =enke   26 Apr 1800  108
Peder Hansen       af Hesselbjerg       hus Helsned         Christen Hannibalsen      15 Jul 1801  130
Peder Hansen       af Lille Snode       hus Lejbolle        Rasmus Andersen + =enke     15 Sep 1802  163
Peder Hansen       af Vindeby         grd Norreballe, Tryggelev  Christen Larsen + =enke     15 Jul 1806  242
Peder Hansen                     grd Botofte         Anders Jorgensen        23 Dec 1806  254

Peder Hansen       hmd Korsebolle       grd Botofte         Hans Pedersen          3 Nov 1808   313
Peder Hansen       af Lejbolle         hus Humble         svigerfad: Anders Christensen  15 Jan 1810  337
Peder Hansen       Lejbolle          grd Helletoft No.3     Jorgen Danielsen+ =enke     16 Jan 1810  338
Peder Hansen       af Snode          hus Stoense No.31      Peder Larsen +         22 Jun 1811  365
Peder Hansen       af Humble          hus Humble         Jens Jorgensen + jord far Smed Hans Larsen enkes grd 4 May
1816           58
Peder Hansen       af Botofte         hus Botofte         stedmod: sognf Hans Jorgen Pedersen enke + 17 Feb 1817  91
Peder Hansen       af Snode          jordlod Lykkeby No.3b                    9 Oct 1819   170
Peder Hansen       af Gesinge         hus Lindelse NO.19     Jens Christensen        9 Oct 1819   172
Peder Hansen       fra Haugbolle        hus Ristinge        Christen Pedersen + =enke    16 Aug 1821  243
Peder Hansen       af Norreballe        hus Nordenbro No.57     Claus Madsen + =enke      11 Sep 1828  311
Peder Hansen       af Kassebolle        hus Kausebolle No.23    Anders Pedersen enke. son = Peder Andersen enke 16 May 1829  353
Peder Hansen       af Stoense         hus Jydevanget pa Hou No.27 Rasmus Pedersen + =enke    28 Dec 1833  46
Peder Hansen       af Svendstrup        grd i Helsned No.7     Niels Nielsen + =enke      4 Sep 1835   105
Peder Hansen       af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg No.6    fad: Hans Hansen snedker +   23 Nov 1835  112
Peder Hansen                     grd Klausebolle No.5    fad: Hans Christensen      18 Mar 1837  147
Peder Hansen                     hus i Frellesvig No.22   Villads Rasmussen murermester  30 Jul 1838  176

Peder Hansen                     hus i Boetofte NO.27 35e  mod: Hans Pedersen enke     6 Sep 1841   261
Peder Hansen                     hus Knepholms Ormstrup Mark No.2b mod: Hans Johansen enke 28 Jul 1845  417
Peder Hansen                     grd i Simmerbolle      Hans Jespersen +        20 Jan 1777  218
Peder Frandsen Hansen                hus Snode NO.37a 62     Hans Olsen +          28 Jul 1845  431
Peder Jensen Hansen   af Humble          hus Humble No.27      Hans Jensen Drost + =enke    11 Sep 1828  317
Peder Henrichsen                   ½grd i Sondenbro      mod: Maren ...         20 Jun 1710  48
Peder Henrichsen     Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   202
Peder Henrichsen                   hus Humble No.33      Eiler Rasmussen         28 Aug 1846  463
Peder Henrichsen                   hus pa Birkholm       fad: Henrich Jacobsen      15 Oct 1748  81
Peder Henrichsen     af Hagenby         grd i Longelse       Anders Jorgensen + =enke    24 Jul 1783  348
Peder Petersen Hermansen fra Bagenkop        grd i Sondenbro       Christen Gotfredsen       18 Sep 1776  250
Peder Hvid                      hus i Klausebolle      Rasmus Slagter         9 Jul 1783   328
Peder Jacobsen      skomager          byggegrun i Nordenbro                    23 Nov 1704  192
Peder Jacobsen      skomager Basseballe Nordenbro, Magleby byggegrund Magleby               17 Mar 1705  12
Peder Jacobsen      Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   25
Peder Jacobsen      Hessebjerg         ½grd som han bebor                     1 May 1719   152

Peder Jacobsen      Stengade          grd i Stengade       fad: Jacob Jorgensen      24 Apr 1731  407
Peder Jacobsen                    ½sted pa Hou        fad: Jacob ...+ son other ½   20 Jan 1777  257
Peder Jacobsen                    grd i Tullebolle      Hans Mortensen         8 Jan 1744   38
Peder Jacobsen                    grd i Hesselbjerg      fad: Jacob Pedersen       24 Feb 1759  138
Peder Jacobsen      gmd Kaedeby         hus Kaedeby         Hans Christensen        29 Apr 1817  100
Peder Jensen                     hus i Bagenkop       Hans Christensen Smed      13 Aug 1709  42
Peder Jensen       Nordenbro          hus samt jord                        1 May 1717   189
Peder Jensen       Bagenkop          sted som han bebor                     1 May 1719   208
Peder Jensen       Hov             sted i Hov         fad: Jens Pedersen       10 Jun 1733  435
Peder Jensen                     grd i Lykkeby        Hans Nielsen Jeppesen+     16 Oct 1746  45
Peder Jensen                     ½grd i Lykkeby       Jens Hansen           2 Apr 1748   67
Peder Jensen                     grd i Illebolle       Lars Hansen +          24 Jul 1749  88
Peder Jensen                     grd i Faebaek        Jens Pedersen          14 Mar 1763  161
Peder Jensen       selvejer hmd Longelse    hus Stengade No.18     snedker Mads Pedersen      21 Nov 1804  209
Peder Jensen       af Karsebolle        grd Karsebolle       fad: Jens Jensen        1 Sep 1808   308
Peder Jensen       af Nordenbro        hus Nordenbro NO.45     svigerfad: Frederich Jensen   16 Mar 1814  447
Peder Jensen       hmd Stengade        jord Stengade NO.8c     gmd Hans Nielsen        25 Sep 1818  138
Peder Jensen       af Kaedeby         hus Kaedeby No.21 56g    Jens Pedersen          11 Sep 1828  318

Peder Qvist Jensen    af Tranekaer skovfoged   hus Bammeskov        jaever Hopf           7 Apr 1815   467
Peder Christian Jensen                hus Kassebolle       Johannes Jensen         5 Jan 1803   171
Peder Jeppesen      teglmester i Aasoe     hus i Aasoe No.1F 1B    fad: Rasmus Jeppesen+      31 Jul 1832  7
Peder Jespersen                   hus Snode No.35a 62     Hans Christopher Pedersen    23 Aug 1844  389
Peder Jochumsen                   grd i Kaedeby        Hans Markusen          23 FEb 1722  280
Peder Johansen      fra Sondenbro        grd i Vindeby        svigerfad: Peder Michelsen   15 May 1744  38
Peder Johansen      skovfoge af Fuglsbolle   hus Bjerrebylokke (1794)                  15 Dec 1798  24
Peder Johansen      af Longelse         hus i Stengade No.7a    Jorgen Madsen          31 Jul 1832  8
Peder Johansen (Pilegard)              grd Botofte         Christen Eriksen        17 Nov 1804  209
Peder Johansen (Pilegard) gmd Botofte        hus Snode          Hans Jacobsen          13 Feb 1819  163
Peder Clausen Johansen  af Lindelse         grd Lindelse        fad: Johan Pedersen       19 Sep 1816  76
Peder Johansen      smed            hus smedie Tranekaer som han bebor             22 Dec 1707  25
Peder Josephsen     pa Birkholm         sted pa Birkholm      fad: Joseph Pedersen      24 Jan 1789  464
Peder Jorgensen     * Klausebolle        hus i Skrobelev       Laurits Eriksen =dtr Karen Larsdtr 2 Dec 1698    87
Peder Jorgensen     Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   4
Peder Jorgensen & son: Hans Pedersen  Herslev    grd som han bebor                      1 May 1719   116

Peder Jorgensen     af Klausebolle       grd i Frellesvig      Rasmus Nielsen Fugl       20 Aug 168   199
Peder Jorgensen     af Klausebolle       grd i Frellesvig      Rasmus Nielsen Fugl       20 Aug 168   195
Peder Jorgensen & son: Jorgen Pedersen  Klausebolle grd som de bebor                      1 May 1719   68
Peder Jorgensen     i Humble          hus i Humble                        7 Jan 1783   392
Peder Jorgensen (Krog)  i Snode           grd i Snode         fad: Jorgen Krog        15 Apr 1789  359
Peder Jorgensen     af Lindelse         grd i Heselv        Rasmus Clausen =enke      15 Jan 1793  468
Peder Jorgensen     af Ristinge         nyt hus Ristinge      Eriksdtr stedfad: Mads Hansen hus 6 May 1806 236
Peder Jorgensen                   hus Ristinge No.13     Mads Andersen          16 Aug 1821  237
Peder Jorgensen     Sthyrebjerggarden, Nordenbro No.22 54a 54b       svigermod: Jens Larsen enke   3 Jul 1838   169
Peder Jorgensen     af Lejbolle         grd sammested No.7a 16d   Hans Pedersen + =enke      17 Dec 1838  187
Peder Jorgensen                   hus Frellesvig No.11a    Rasmus Hansen Slagters enke   6 Sep 1841   270
Peder Jorgensen                   hus i Nordenbro No.60    Jorgen Pedersen enke      21 Sep 1842  298
Peder Christensen Jorgensen             hus i Tranekaer NO.34    Peder Madsen skraeder      23 Aug 1844  387
Peder Jorgensen     i Nordenbro         hus i Nordenbro       Lars Gotfredsen         20 Jan 1777  249
Jorgen Keiser      af Boetofte         grd Frellesvig (1745)    Mads Jensen           27 Oct 1798  13
Peder Knudsen                    hus i Haubolle       mod: Knud Larsen enke +     14 Jul 1748  75
Peder Knudsen      fra Valdbye         hus Stoense No.27b     svigerfad: Christen Frederichsen 18 Sep 1814 455
Peder Knudsen      af Kassebolle        hus Tullebolle No.10    svigerfad: Rasmus Madsen    25 Sep 1818  150
Peder Kroeg       Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   13

Peder Kruchow      praest Bostrup       ode grd Vingard                       17 Mar 1703  54
Peder Larsen                     grd i Helsned        Mads Gotfriedsen        7 Jun 1740   26
Peder Larsen (Kael)                 hus i Stoense        Niels Christensen +       14 Jul 1761  147
Peder Larsen                     grd Klausebolle       fad: Lars Rasmussen       27 Oct 1763  159
Peder Larsen                     grd i Lindelse       Michel Priermand+ =enke     20 Dec 1772  207
Peder Larsen       gmd i Vindeby        afstaet men faester atter sin jord Vindeby         19 Dec 1804  212
Peder Larsen (Sydring)                nyt hus Tranekaer                      31 Jul 1832  5
Peder Larsen       af Lejbolle         grd sammested No.14     fad: Lars Mathiasen       17 Dec 1838  189
Peder Jacob Larsen (Eskebek)             grd Simmerbolle No.4 18 26b 27 28 fad: Lars Rasmussen Eskebek 26 May 1845   411
Peder Lauersen      af Lindelse         grd i Vindeby        Anders Olsen + =enke      14 Dec 1783  380
Peder Lauersen      i Klausebolle        grd i Klausebolle      fad: Lars ...          20 Jan 1777  274
Peder Lauritsen & Hans Lauritsen           2 grd i Helsned       fad: Laurits ...+        23 Jun 1723  297
Peder Lauritsen     Nordenbro          hus i Nordenbro       Erik Rasmussen         5 Feb 1730   383
Peder Madsen                     grd i Humble        pastor Mogens Hougard      10 Jan 1710  43
Peder Madsen (Krag)   ½gmd i Snode        2 halvdel af grd      Christen Andersen Schmidt ?+  3 Nov 1702   45
Peder Madsen (Krog)                 grd i Snode         degn Hans Gotfredsen      29 Jun 1709  40
Peder Madsen       Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   156

Peder Madsen                     grd Magleby Nordenbro    Jens Larsen + =enke       7 Apr 1711   50
Peder Madsen       Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   161
Peder Madsen       Ristinge          hus som han bebor                      1 May 1719   168
Peder Madsen       fisker Ristinge       sted som han bebor                     1 May 1719   165
Peder Madsen       Ristinge          sted i Hesselbjerg     Jeppe Albrechsen        16 Feb 1720  235
Peder Madsen       Torpe            grd i Lindelse       Hans Jacobsen + =enke      13 Dec 1729  378
Peder Madsen                     hus Humble                         16 May 1735  8
Peder Madsen (Jyde)                 grd i Snode         Christen Pedersen        10 Oct 1736  15
Peder Madsen                     grd i Helsned        Hans Rasmussen +        7 Apr 1743   35
Peder Madsen       fra Hagenby         grd i Humble        Soren Jorgensen +        16 Sep 1746  95
Peder Madsen                     hus i Haubolle (1730)                    27 Jun 1748  75
Peder Madsen                     grd i Lejbolle       Jorgen Hansen          4 Aug 1755   120
Peder Madsen                     grd i Kaedeby        Niels Madsen +         29 Mar 1765  174
Peder Madsen       mensalbonde i Lykkeby    grd i Lykkeby        Jens Mortensen         20 Jan 1777  275
Peder Madsen       af Hesselbjerg       grd i Hesselbjerg      Peder Angelboe+         28 Apr 1785  419
Peder Madsen       * Torpe           hus i Stengade       Anders Hansen +         7 Mar 1793   471
Peder Madsen       af Lejbolle         hus Lejbolle (1786)     Jens Vaever           24 Oct 1798  38
Peder Madsen       af Stengade         jord Stengade NO.7e?    gmd Christian Pedersen     5 Aug 1818   133
Peder Madsen       af Bagenkop         hus Tranekaer        Rasmus Christensen + =enke   30 Mar 1824  271
Peder Madsen       af Birkholm         sted Birkholm        plejefad: Peder Josephsen    30 Sep 1828  331

Peder Madsen       gmd i Helsned        byggeplads i Helsned No.27 Lars Nielsen +         28 Jul 1845  420
Peder Michelsen     Vindeby           grd som han bebor                      1 May 1719   114
Peder Michelsen     Tranekaer          grd som han bebor                      1 May 1719   36
Peder Michelsen                   ejendomsgrd som han bebor  Iver Nielsen          30 Oct 1751  95
Peder Michelsen                   hus i Frellesvig      Peder Praest          23 Feb 1755  118
Peder Michelsen     pa Ristinge         grd i Ristinge       fad: Mikkel ...         24 Dec 1783  428
Peder Michelsen (Hojte) af Kaedeby         grd i Kaedeby        fad: Michel Jorgensen Hojte   14 Nov 1789  405
Peder Mikkelsen     Vindeby ½gmd        2 halvpart af sin grd    Christian Hansen +       22 Dec 1725  325
Peder Mikkelsen     Herslev           ½grd i Herslev       fad: Mikkel Hansen       24 Mar 1701  25
Peder Mogensen      Vindeltorp         grd i Kulepile       Christen Mogensen +       26 Oct 1700  13
Peder Mogensen      Tryggelev          ode grd i Tressebolle    Mads Ibsen +          22 Mar 1701  25
Peder Mogensen      Herslev           byggegrund i Herslev                    21 Feb 1705  11
Peder Mogensen                    grd i Herslev        Hans Jorgensen Kaad       1 Aug 1749   86
Peder Olsen Mogensen   af Hennetved        hus Humble NO.36      Niels Rasmussen Thor      7 Jun 1831   442
Peder Mortensen                   grd i Ristinge       Christen Larsen +        18 Feb 1739  22
Peder Mortensen     i Humble          grd i Humble (1745)     Christen Larsen +        24 Mar 1748  66
Peder Mortensen (Brock)               hus Tranekaer (1793)    Niels Skraeder+ =enke      15 Dec 1798  27
Peder Mortensen     vaever af Tranekaer     hus i Tranekaer No.31    overjagtbetjent Hans Bogvad   10 Jul 1840  236
Peder Mortensen (Pilegard) af Nordenbro       grd Nordenbro        mod: Morten Pilegards enke   11 Dec 1801  151

Peder Christian Mortensen  af Tranekaer       grd Trankaer No.6a     stedfad: Jorgen Rasmussen    22 Jan 1808  303
Peder Nicolaisen     i Stengade         hus Stengade        Jorgen Madsen + =enke      11 Nov 1795  71
Peder Nielsen (Lollik)  Tranekaer          hus i Botofte        Christen Urtemand        19 mar 1696  47
Peder Nielsen      * Stoense          hus i Stoense        mod: Kirsten Pedersdtr     16 Oct 1705  6
Peder Nielsen (Pelle)  Skobelev          grd som han bebor                      1 May 1719   88
Peder Nielsen      Helsned           grd som han bebor                      1 May 1719   143
Peder Nielsen                    nyt hus Illebolle                      12 Mar 1739  23
Peder Nielsen      fra Haubolle        grd i Lindelse (1745)    Hans Pedersen          4 Jan 1748   51
Peder Nielsen                    hus Nordenbro (1734)    Thyge Hansen +         14 Feb 1748  59
Peder Nielsen                    grd i Tullebolle      Hans Jorgensen +        18 feb 1753  103
Peder Nielsen      af Svalebolle        hus i Snode         Hans Madsen           20 Jan 1777  259
Peder Nielsen      i Nordenbro         grd i Nordenbro       fad: Niels Pedersen       20 Jan 1777  439
Peder Nielsen      af Bagenkop         hus i Bagenkop       fad: Niels Pedersen       4 Apr 1779   459
Peder Nielsen                    hus i Stengade       fad: Niels Pedersen + mod: lever 5 Feb 1783  324
Peder Nielsen      * pa Drejo         hus pa Birkholm                       9 Nov 1792   465
Peder Nielsen      i Stoense          hus Stoense (1782)     Christopher Christensen     27 Oct 1798  44
Peder Nielsen      hmd Stengade        grd Stengde         Rasmus Christensen       30 Jan 1810  340

Peder Nielsen      fra Oster Aabye       hus Humble No.56      Albrect Hansen         30 Jul 1816  73
Peder Nielsen      af Snode          byggeplade Snode                      1 Sep 1820   191
Peder Nielsen                    hus gl. Skrobelev No.30   Jens Jensen + =enke       31 Jul 1832  6
Peder Hansen Nielsen   af Illebolle        grd i Illebolle       Rasmus Hansen + =enke      30 Dec 1740  27
Peder Hansen Nielsen                 hus i Vindeby        Peder Michelsen         4 Jan 1758   135
Peder Hansen Nielsen                 grd i Vindeby        Peder Michelsen +        21 Mar 1762  150
Peder Hansen Nielsen   jaeger           sted Tranekaer No.27    forpagter Voigt pa Tranekaer  21 sep 1842  303
Peder Madsen Nielsen                 grd i Kaedebye No.4     Rasmus Christensen Degn     12 Dec 1843  372
Peder Jorgen Nielsen                 hus ved Bjerrebygrd Skov, Tullebolle No.10 skovf Peder Johansen Maegard+ 20 Jun 1830 393
Peder Nielsen      Brandsby          hus som han bebor                      1 May 1719   149
Peder Nielsen                    grd i Boetofte       Gotfred Hansen +        30 Jul 1770  222
Peder Olufsen      Frellesvig         ½grd Frellesvig       stedfad: Jorgen Hansen     28 Mar 1701  30
Peder Olufsen      Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   202
Peder Olufsen                    grd Bondegard, Humble    Rasmus Drost+          16 Jan 1749  82
Peder Olufsen                    grd i Sonde         Rasmus Rasmussen enke      16 Oct 1749  89
Peder Olufsen                    hus i Stengade       Marcus Nielsen +        20 Dec 1757  134
Peder Olsen                     nyt hus Nordenbro (1786)                  1 Oct 1799   64
Peder Schnel Olsen                  hus i Tranekaer       fad: Ole ...          23 Mar 1762  152
Peder Pedersen      Magleby           grd Sondenbro Magleby    fad: Peder Sorensen       14 Mar 1701  24

Peder Pedersen      Emmerbolle         grd i Emmerbolle      fad: Peder Nielsen       17 Apr 1711  58
Peder Pedersen                    hus i Tryggelev       Jochum Smeds enke        27 Jun 1715  176
Peder Pedersen      Emmerbolle         grd som han bebor                      1 May 1719   29
Peder Pedersen (Skov)  Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   101
Peder Pedersen      Hennetved          grd som han bebor                      1 May 1719   126
Peder Pedersen      * Ormstrup         hus i Frellesvig      Niels Hansen Smid+ =enke    11 Oct 1720  250
Peder Pedersen (Schou)  gmd Longelse        grd i Osterby        Peder Godtfredsen        22 Oct 1720  253
Peder Pedersen      Lindelse          ½grd i Hennetved      fad: Peder Pedersen       19 Jul 1726  329
Peder Pedersen      Havbolle          sted i Havbolle       fad: Peder Jensen        25 Nov 1732  426
Peder Pedersen (Skov)                grd Osterby Bremmelbjerg  fad: Peder Skov+ mod:lever   2 Mar 1748   61
Peder Pedersen (Skov)  af Emmerbolle        grd i Emmerbolle      fad: Peder Pedersen       4 Apr 1748   68
Peder Pedersen (Skov)                grd i Nordenbro       Mads Nielsen          8 Jan 1764   168
Peder Pedersen (Skov)                grd i Nordenbro       Jens Gotfredsen+        5 Jul 1789   447
Peder Pedersen (Skov)  af Birkholm         sted Birkholm        mod: Peder Henrichsen enke   11 Nov 1801  138
Peder Pedersen (Skov)  smed af Lindelse      hus smedie nye Skrobelev  Mads Hansen Smed        7 May 1804   200
Peder Pedersen (Skov)  af Lykkeby         grd Lykkeby No.1      fad: Peder Madsen        3 Jan 1810   336
Peder Pedersen (Skov)  af Svalebolle        grd Lejbolle No.5      plejefad: sognf Jorgen Clausen 12 Sep 1810  350
Peder Pedersen (Land)  af Tryggelev        hus Tryggelev        fad: Peder Pedersen Land    23 Jan 1813  427

Peder Pedersen      fra Store Rise       hus Klausebolle No.19    svigermod: Johan Rasmussen enke 21 Jul 1813  439
Peder Pedersen (Smed)  i Nye Skrobelev       jord ved Vindeltorp                     29 Dec 1813  424
Peder Pedersen (Folling)               hus Botofte         Hans Jorgen Nielsen       28 Sep 1818  152
Peder Pedersen (Egemose) af Herslev         grd Herslev No.7      Peder Larsen Egemoses enke+   28 Dec 1833  43
Peder Pedersen                    hus Frellesvig No.23e    Claus Madsen enke        6 Sep 1841   269
Peder Pedersen (Egemose) gmd i Herslev        grd Lindelse No.5      Lars Pedersen          9 Sep 1845   445
Peder Pedersen & Lars Pedersen            grd Herslev         fad: Peder ...         10 Dec 1771  352
Peder Rasmussen Pedersen               hus Humble No.17 62 30 61  fra Peder Andersen grd     28 Jul 1845  418
Peder Rasmussen Pedersen               Hus Humble No.36a 7b    Peder Olsen Mgs+ =enke     28 Aug 1846  48
Peder Poulsen      ladefoged pa Skovsgard   molle pa Haubolle mark   Hans Andersen          1 May 1742   30
Peder Poulsen      Frellesvig         grd som han bebor                      1 May 1719   59
Peder Christian Pryds  af Longelse         hus Lejbolle No.26     Peder Madsen          7 Oct 1812   415
Peder Rasmussen     Lindelse          grd Lindelse        Rasmus Nielsen enke NB fbrev ophavet+ 9 Sep 1700  10
Peder Rasmussen                   grd Hesselbjerg       Rasmus Jorgensen        26 Dec 1702  48
Peder Rasmussen     Hennetved          grd i Vindeby        Ludvig Anthoniusen+ 4 May 1706        19

Peder Rasmussen     Snode            grd i Snode         Niels Knudsen          2 Nov 1706   22
Peder Rasmussen                   sted i Botofte       Christen Hansen Blegholm+    13 Apr 1707  24
Peder Rasmussen     Botofte           grd som han bebor                      1 May 1719   42
Peder Rasmussen     Vindeby           grd som han bebor                      1 May 1719   112
Peder Rasmussen     Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   151
Peder Rasmussen (Weber) Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   185
Peder Rasmussen                   ½sted i Hesselbjerg     Niels Salomonsen        9 Mar 1720   237
Peder Rasmussen     Nordenbro          hus i Nordenbro       Christen Eriksen        12 Nov 1724  312
Peder Rasmussen     Nordenbro          hus i Nordenbro       Hans Madsen           8 Jan 1729   358
Peder Rasmussen     Drejo            sted pa Birkholm      Hans Nielsen +         13 Apr 1731  406
Peder Rasmussen     af Tranekaer        hus i Tranekaer       Peder Skraeders enke Ane Sophie 14 May 1742  30
Peder Rasmussen                   grd i Snode         Hans Smed            1 Nov 1751   95
Peder Rasmussen                   grd i Haugbolle       fad: Rasmus Pedersen      30 Dec 1768  191
Peder Rasmussen     i Klausebolle        grd i Klausebolle      Peder Rasmussen         20 Jan 1777  277
Peder Rasmussen                   hus i Nordenbro       Hans Rasmussen         4 Jan 1783   440
Peder Rasmussen     af Nordenbro        grd i Nordenbro       fad: Rasmus Rasmussen      16 Jan 1783  441
Peder Rasmussen     af Longelse         grd i Skebjerg       Jens Jacobsen +         12 Dec 1784  331
Peder Rasmussen     af Bostrup         hus Lejbolle (1792)     Mads Jorgensen         28 Oct 1798  38
Peder Rasmussen (Roile)               hus Nordenbro        Jens Jorgensen         24 Jan 1799  47
Peder Rasmussen     af Snode          grd Stoense No.11      svigerfad: Hans Hansen Korse  12 Oct 1815  368 42
Peder Rasmussen     af Hennetved        hus Helsned No.19      svigerfad: Hans Christiansen  12 Oct 1815  371 11

Peder Rasmussen (Hviid)               grd Snode No.15       fad: Rasmus Pedersen Hviid   15 Sep 1819  167
Peder Rasmussen     af Nordenbro        grd Nordenbro        Morten Hansen + =enke      1 Sep 1820   202
Peder Rasmussen                   grd Hesselbjerg No.10 40  Mads Rasmussen enke       20 Dec 1828  335
Peder Rasmussen     Rudkobing          grd i Torpe         Jorgen Pelle+ =enke Karen Hansdtr 4 Jul 1830 396
Peder Rasmussen (Nik)                hus Nordenbro No.98     fad: Rasmus Larsen Nik     7 Jun 1831   441
Peder Rasmussen     af Kulepile         hus sammested No.9     fad: Rasmus Pedersen +     29 Sep 1834  61
Peder Rasmussen (Nik)  af Nordenbro        hus Nordenbro No.54a    Morten Madsen Skov +      3 Nov 1836   142
Peder Rasmussen                   grd Rifbjerg No.8 23 24ab  Christen Jensen enke      26 Nov 1844  398
Peder Rasmussen & stedfad: Jorgen Andersen Drost  Hesselbjerg grd som han bebor                1 May 1719   155
Peder Rasmussen & Jacob Rasmussen (Brun) gmd Helsned grd i Hesselbjerg      Jorgen Andersen Drost & son: Rasmus Jorgensen 14 Mar 1725   317
Peder Rasmussen & Jens Jorgensen hmd af Osterhuse, Hou jord Jydevaenget i Hou                  7 Apr 1815   470
Peder Sorensen      Magleby           2 ode byggegrunde i Magleby                 18 Jul 1705  8

Peder Sorensen                    hus i Boetofte       Mads Sorensen          6 Apr 1783   304
Peder Sorensen                    hus Herslev No.19      mod: Soren Rasmussen enke+   6 Nov 1837   164
Peder Sorensen                    byggeplade til et hus i Kaedeby               11 Jun 1749  84
Peder Thomsen                    sted i Fladmose       Mikkel Jorgensen        18 Mar 1709  35
Peder Thomsen                    hus i Sondenbro       skolemester Rasmus Pedersen + =enke 20 Feb 1723   292
Peder Thomsen      Faebaek           ½grd i Faebaek       fad: Thomas Pedersen      26 Dec 1729  378
Peder Thomsen                    ½grd i Tranekaer      fad: Thomas Pedersen      23 Mar 1762  152
Peder Thommasen                   hus i Lykkeby        Tobias Albretsen        4 Jan 1783   326
Peder Thommesen      fra Longelse        grd i Simmerbolle      Hans Jorgensen Smed +      22 Jan 1743  34
Mads Hansen Pejrup    fra Vesterby        hus Longelse        Christen Murmester       12 Oct 1815  25
Anders Madsen Pelle   gmd i Vindeby        3 huse i Vindeby      som bebor af Hans Larsen, Iver Johansen & Fiinn Hansen 10 Aug 1769
198
Jorgen Nielsen Pelle                 grd i Torpe         bro: Jorgen Nielsen Pelle    18 Jun 1710  47
Mads Hansen Pelle    af Ennebolle        grd Faebaek No.8      Jens Larsen + =enke       16 Jul 1836  135
Mads Pedersen Pelle   Torpe            grd som han bebor                      1 May 1719   83
Niels Jorgensen Pelle                grd i Taarup        mod: Peder Rasmussen enke    10 Oct 1735  9
Peder Nielsen Pelle   Skrobelev          grd som han bebor                      1 May 1719   88
Jacob Christopher Henrich Picke murersvend Tranekaer nyt hus i Tranekaer                     29 Apr 1817  108

Christen Piil      Humble h.e. ....      grd Tryggelev        Peder Hansen Navne       16 May 1829  345
Christen Hansen Piil   af Humble          grd i Humble        fad: Hans Piil         26 Oct 1789  397
Christen Rasmussen Piil               grd i Humble No.8      fad: Rasmus Hansen Piil     28 Jan 1840  231
Hans Christensen Piil  af Bagenkop         Fladmosegrd Fuglsvolle No.1 Christen Larsen        38 Apr 1834  51
Johan Christensen Piil                grd Helsned No.8 31     Hans Rasmussen + =enke     18 Apr 1846  454
Jorgen Christensen Piil af Humble          grd Humble No.12      mod: Christen Hansen Piils enke+ 26 Jan 1835 87
Rasmus Hansen Piil    selveier hmd Humble     grd i Humle         Mads Olsen enke         17 Dec 1806  249
Jens Jensen Pilegard   af Nordenbro        grd Nordenbro        Lars Jensen Kromand+ =enke   1 Nov 1798   100
Mads Pilegard      Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   189
Mads Madsen Pilegard                 grd i Nordenbro       Mads Pilegard+         15 Mar 1761  145
Morten Hansen Pilegard                grd i Nordenbro       Godfred Johansen        8 Feb 1761   144
Niels Jensen Pilegard  af Nordenbro        grd Nordenbro No.19     fad: gl Jens Pilegrd & hust+  11 Aug 1823  260
Peder Johansen Pilegard               grd Botofte         Christen Eriksen        17 Nov 1804  209
Peder Johansen Pilegard gmd Botofte         hus Snode          Hans Jacobsen          13 Sep 1819  163
Peder Mortensen Pilegard af Nordenbro        grd Nordenbro        mod: Morten Pilegards enke   11 Dec 1801  151
Rasmus Pilsegard     Nordenbro          hus samt jord                        1 May 1717   190

L. Pingulij       gaestgiver Tranekaer    gaestgiversted & jord Tranekaer jord fra Peder Eilertsen boelsted 17 Feb 1817 92
Niels Plov                      grd i Nordenbro       Jens Jespersen +        28 Feb 1764  168
Niels Hansen Plov                  grd i Nordenbro       Jens Jespersen +        20 Jan 1777  244
Christen Post      af Tryggelev        hus Tryggelev        Iver Thomasen Daugaard     1 Sep 1820   196
Mads Hansen Post     h.e. Birthe Jacobsen    grd Nordenbro No.10     fad: Jacob Nielsen       20 Jun 1830  403
Poul Andersen      ode hus i Illebolle     ode hus i Illebolle     Laurits Skomager        20 Dec 1702  46
Poul Andersen                    grd iLejbolle        Niels Olufsen+         17 mar 1703  45
Poul Eriksen       af Tranekaer        hus Boetofte        svigerfad: Peder Sorensen Lollik 1 May 1797  84
Poul Hansen                     sted i Diehus                        12 Apr 1760  141
Peder Hansen (Krog)                 grd Emmerbolle & byttet mere grd Tressebolle Willum Jacobsen 13 Dec 1798    39
Poul Jorgensen      Longelse          grd i Sdr Longelse     Rasmus Hansen + = enke     4 Feb 1722   279
Poul Marcusen      Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   137
Poul Mortensen      Rifbjerg          hus i Rifbjerg       Mikkel Jespersen +       10 Mar 1726  330
Poul Nielsen       Longelse          sted i Longelse       Peder Gotfredsen+        11 May 1722  287
Pauline ...       e.e. forpagter Heijneth, Knepholm kobergrd P..ighed, Tryggelev lojtnant N. Graae   1 Sep 1808 318
Niels Nielsen Priergard Longelse          grd i Lindelse       Mads Pedersen          28 Oct 1700  13
Niels Nielsen Priermand Lindelse          grd som han bebor                      1 May 1719   109

Peder Christian Pryds  af Longelse         hus Lejbolle No.26     Peder Madsen          7 Oct 1812   415
Christian Pryty     praest Longelse = Ane    jord i Longelse       Peder Hansen Smed        26 Mar 1701  27
H.C. Rafn        moller i Snode       jord i Snode        Mathias Schioette sognepr+   23 Dec 1803  176
H.C. Rafn        moller i Snode       huslod i Snode                       21 May 1806  237
Christian Hansen Rask  af Kaedeby         hus Kaedeby No.29 56f    Lars Carstensen+        28 Dec 1833  49
Rasmus ...        spillemand         nyt hus i Klausebolle                    19 Feb 1760  141
Rasmus ...        murermester         hus Lejbolle (1789)                     21 Sep 1799  38
Rasmus Albertsen                   hus pa Ristinge (1738)                   13 May 1748  72
Rasmus Albertsen     af Ristinge         boel Kaedeby No.6c 31 56k                  14 Oct 1823  263
Rasmus Albertsen     af Kaedeby Haes       hus Kaedeby No.31      Lars Laursen          25 Sep 1832  14
Rasmus Andersen     Magleby           hus Magleby Nordenbro    Johanne Pilegard        4 Aug 1700   9
Rasmus Andersen     Magleby Bosseballe     ½grd i Magleby       Rasmus Rasmussen        7 Feb 1710   43
Rasmus Andersen     skraeder Nordenbro     hus i Nordenbro       Maren Rasmussen         1 May 1718   193
Rasmus Andersen     Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   3
Rasmus Andersen     skraeder Lokkeby      hus som han bebor                      1 May 1719   66
Rasmus Andersen     gmd Korsebolle       ½grd Botofte        husfogeden           1 Jul 1719   228
Rasmus Andersen     hmd i Rifbjerg       kober hus i Rifbjerg (1732) Jens Pedersen         26 Oct 1739  24
Rasmus Andersen                   hus smedie i Haubolle                    22 Apr 1750  91

Rasmus Andersen                   grd i Illebolle       fad: Anders Nielsen +      21 Mar 1762  150
Rasmus Andersen                   grd i Humble        Daniel Hansen          30 Oct 1771  205
Rasmus Andersen     af Rifbjerg         grd i Rifbjerg       Michel Clausen         20 Jan 1777  273
Rasmus Andersen     af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg       fad: Anders Hansen       19 Feb 1817  86
Rasmus Andersen     af Sliberhusene       hus Ennebolle No.15     Rasmus Nielsen         20 Jun 1830  399
Rasmus Andersen                   grd Nordenbro No.12     Niels Gotfredsen Ploug+ =enke  9 Sep 1837   158
Rasmus Nielsen Andersen               hus pa Birkholm       Anders Jorgensen enke      7 Oct 1842   319
Rasmus Andreasen     af Stoense         hus Klausebolle       Anders Tvillings enke      29 Dec 1806  256
Rasmus Axelsen      af Stryno          hus pa Birkholm       Niels Pedersen enke       20 Jul 1833  37
Rasmus Jensen Bertelsen i Strandby         hus i Strandby som han bebor                7 Mar 1748   63
Rasmus Bondesen     Hov             grd som han bebor                      1 May 1719   10
Rasmus Bruun                     grd i Lindelse       Jens Larsen +          16 Apr 1754  152
Rasmus Carstensen                  hus i Havbolle                       13 Dec 1763  163
Rasmus Christensen    i Kaedeby          grd i Fodslette       Hans Pedersen Strynboe, Rasmus Madsen Greve, Rasmus Bruun 9 Sep
1699           1
Rasmus Christensen                  grd i Illebolle       Lars Christensen Fladmose    17 Apr 1711  57
Rasmus Christensen                  hus i Nordenbro       Mads Skraedder+         9 Jun 1715   195
Rasmus Christensen    Havbolle          hus som han bebor                      12 Jun 1723  297
Rasmus Christensen    Tranekaer          hus pa Lejbolle Mark    Peder Snedker+ =enke      28 Apr 1730  391
Rasmus Christensen                  hus i gl Skrobelev     fad: Christen Clausen+     4 Jun 1737   17

Rasmus Christensen                  grd Kaedeby         Lars Christensen        26 May 1742  30
Rasmus Christensen    fra Tryggelev        ½grd Tryggelev       other ½ to gmd Hans Knudsen dtr = 4 Jul 1747 47
Rasmus Christensen                  hus i Faebaek                        14 May 1748  45
Rasmus Christensen gl.  gmd i Kaedeby        grd i Kaedeby (1741)    Mikkel Jorgensen som overtog R.C.s grd 6 Aug 1748  78
Rasmus Christensen                  grd i Fladmose       Christen Hansen         8 Feb 1749   83
Rasmus Christensen                  hus i Simmerbolle      fad: Christen Larsen      23 Nov 1749  89
Rasmus Christensen    af Kaedeby         grd pa Ristinge       Hans Hansen +          26 Jul 1782  426
Rasmus Christensen    af Bagenko         hus i Bagenkop       Hans Jensen enke        4 Jan 1783   460
Rasmus Christensen    af Boetofte         hus i Strandby       Jens Jacobsen          8 Jan 1783   300
Rasmus Christensen    af Snode          boel Hov (1794)       Ole Christensen + =enke     31 Oct 1798  41
Rasmus Christensen    af Nordenbro        hus Tranekaer (1793)    Lars Caspersen Bodker      15 Dec 1798  26
Rasmus Christensen    af Kaedeby         grd Kaedeby         fad: Christen Rasmussen +    1 Nov 1800   118
Rasmus Christensen    hmd i Helsned        grd Helsned         Lars Henrichsen         10 Jul 1801  126
Rasmus Christensen    af Sondenbro        Calleborggarden Nordenbro No.21 Peder Pedersen       25 Oct 1804  208
Rasmus Christensen    af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg       fad: Christen Andersen     25 Nov 1804  210
Rasmus Christensen    hmd i Tranekaer       jordlod Tranekaer      Rasmus Olsen          3 Nov 1806   243
Rasmus Christensen    gmd Stengade        hus Stengade        Peder Nielsen          30 Jan 1810  340

Rasmus Christensen    gmd Hesselbjerg       hus Hesselbjerg       Simon Hansen          10 Sep 1817  120
Rasmus Christensen    bodker Tresselbolle     byggegrund Snode No.35b   Hans Christopher Pedersen    31 Feb 1819  162
Rasmus Christensen    hmd i Hesselbjerg      hus i Helsned        Christian Hansen        1 Sep 1820   182
Rasmus Christensen (Bjerg)              grd nye Skrobelev No.7a 4b Hans Hansen enke        16 Dec 1823  267
Rasmus Christensen    af Sondenbro        hus Nordenbro No.36 84   Jens Jensen Bodker+ =enke    29 Sep 1834  55
Rasmus Christensen    af Sondenbro        grd sammested No.10a 48a  mod: Christen Andersen enke+  23 Nov 1835  114
Rasmus Christiansen (Eyelykke)            grd i Lejbolle By      Niels Larsen +         16 Jul 1742  31
Rasmus Christiansen   fra Illebolle        grd i Kulepile       Hans Kierudsen+         14 Nov 1743  36
Rasmus Christiansen                 grd Klausebolle No.2    Christian Hansen enke+     27 Dec 1842  329
Rasmus Jorgensen Christiansen            hus Kaedeby No.20      Jorgen Mikkelsen        20 Jun 1830  390
Rasmus Jorgensen Christiansen  af Kaedeby      hus Kaedeby No.20 28    Hans Nielsen Suhre       20 Jul 1833  26
Rasmus Christophersen  af Frellesvig        nyt hus Tranekaer                      16 Mar 1814  446
Rasmus Clausen      Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   33
Rasmus Clausen                    grd i Herslev        fad: Claus Clausen+       5 Jan 1765   173

Rasmus Clausen      i Helsned          grd Helsned         svigerfad: Hans Mikkelsen    31 Dec 1810  360
Rasmus Clausen (Drost)                smedie Humble        Hans Mikkelsen         20 Jun 1830  395
Rasmus Clausen (Drost)  af Humble          hus Humble NO.38 4     Mads Mortensen +        29 Sep 1834  58
Rasmus Clausen & son: Claus Rasmussen  Longelse   grd som de bebor                      1 May 1719   99
Rasmus Hansen Clausen  af Botofte         grd Rifbjerg No.10     Anders Hansen Krojer+ = enke  29 Oct 1831  466
Rasmus Dinesen      af Vindeby         grd i Strandby       Hans Stephensen         19 Sep 1777  299
Rasmus Ejlersen                   hus i Nordenbro       Christian Mikkelsen       12 Feb 1761  144
Rasmus Eriksen      Illebolle          grd i Nordenbro       Mikkel Rasmussen        20 Feb 1725  317
Rasmus Eriksen      af Ristinge         hus Ristinge        mod: Erik Jensen enke      12 Ot 1815   13
Rasmus Eriksen                    hus Ristinge        Erik Jensen enke        16 Aug 1821  247
Rasmus Frandsen     Botofte           hus Botofte         svigermod: Christian Jensen Svanes enke 11 Dec 1801    144
Rasmus Frederichsen   rogter Tranekaer      ½hus Tranekaer                       17 Feb 1817  92 178
Rasmus Gotfredsen    Hesselbjerg         ½grd som han bebor                     1 May 1719   159
Rasmus Gotfredsen (Smed)               hus smedie i Stoense    Sigvard Pedersen Smed+     1 Dec 1803   175
Rasmus Gotfredsen    af Hesselbjerg       hus Longelse        Hans Rubeck Clausen       12 Oct 1815  24
Rasmus Gotfredsen    af Lykkeby         grd Lykkeby No.4      mod: Gotfred Pedersen enke   8 May 1826   294
Rasmus Gotfredsen (Bonde)              hus Nordenbro No.55     fad: Gotfred Hansen Bondes enke 7 Jun 1831  441

Rasmus Hansen      Humble           ½grd i Humble        fad: Hans Christensen      3 Mar 1701   23
Rasmus Hansen      Bakenkop          hus i Bagenkop       Hans Hansen +          8 Nov 1701   39
Rasmus Hansen (Spure)                hus Kaedeby                         5 Jun 1708   33
Rasmus Hansen      degn Tranekaer       byggegrun i Tranekaer                    17 May 1709  39
Rasmus Hansen                    hus i Rifbjerg       Jens Graae+           19 Jul 1711  59
Rasmus Hansen                    hus i Sondenbro       Christen Lydsen         20 Sep 1718  205
Rasmus Hansen      Rifbjerg          hus som han bebor                      1 May 1719   79
Rasmus Hansen      Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   98
Rasmus Hansen      Humble           grd som han bebor                      1 May 1719   127
Rasmus Hansen      Ristinge          grd som han bebor                      1 May 1719   164
Rasmus Hansen      faergemand Ristinge     hus som han bebor                      1 May 1719   167
Rasmus Hansen      Tryggelev          grd som han bebor                      1 May 1719   172
Rasmus Hansen      Herslev           hus i Herslev        Bymaendene           16 Apr 1720  242
Rasmus Hansen      Sondenbro          grd i Sondenbro       Carsten Pedersen        22 Mar 1728  347
Rasmus Hansen                    byggeplade & jord Nordenbrogade Hans Madsen Korse     8 Aug 1735   9
Rasmus Hansen      af Illebolle        grd i Illebolle       moderen: ...          28 dec 1737  19
Rasmus Hansen      af Sondenbro        grd i Sondenbro       Rasmus Larsen          12 Jun 1746  45
Rasmus Hansen                    hus Klausebolle       Svend Olsen = Ellen Andersdtr  29 Dec 1746  46

Rasmus Hansen      fra Fladmose        hus Simmerbolle (1742)   Niels Larsen +         27 Mar 1748  66
Rasmus Hansen                    byggeplads til et hus i Longelse              23 Oct 1749  89
Rasmus Hansen                    grd i Frellesvig      Rasmus Poulsen +        7 Feb 1754   109
Rasmus Hansen                    grd i Bostrup        Hans Pedersen +         3 Mar 1754   blank
Rasmus Hansen                    grd i Illebolle       Peder Hansen Vaever+      14 Mar 1754  112
Rasmus Hansen                    hus i Nordenbro       Morten Christensen       1 Nov 1755   123
Rasmus Hansen                    grd i Lykkeby        Hans Hansen           15 Sep 1756  125
Rasmus Hansen                    nyt hus Gl. Skrobelev                    22 Jan 1759  138
Rasmus Hansen                    grd i  Gl. Skrobelev    Anders Larsen          20 Jan 1777  219
Rasmus Hansen      af Haubolle         grd i Ristinge       gl. Mads Christensen + =enke  2 Mar 1780   426
Rasmus Hansen      af Stoense         hus i Ennebolle       Anders Jensen          9 Jan 1790   361
Rasmus Hansen      af Illebolle        grd i Illebolle       fad: Hans Pedersen +      16 Jan 1793  468
Rasmus Hansen                    grd Tranekaer (1779)                    27 Oct 1798  25
Rasmus Hansen      skovfoged Ostrehuse     grd i Snode         Rasmus Rasmussen Smed      27 Oct 1798  472
Rasmus Hansen      af Vindeby         boel Vindeby        Hans Laursen+ =enke       15 Jan 1804  188
Rasmus Hansen (Piil)   selvejer hmd Humble     grd Humle          Mads Olsen enke         17 Dec 1806  249
Rasmus Hansen      af Kragholm         grd Rifbjerg        Rasmus Andersen         1 Mar 1808   294
Rasmus Hansen      gmd Rifbjerg        jord Kulepile        Rasmus Mortensen        15 Jul 1808  301
Rasmus Hansen      gmd i Illebolle       kober boelsted Illebolle  Hans Jeppesen          22 Jun 1811  372
Rasmus Hansen      af Nordenbro        grd Bagenkop        Herman Jensen          ? 1812     412
Rasmus Hansen      af Nordenbro        grd Bagenkop        Herman Jensen          1 Aug 1812   414

Rasmus Hansen      af Lykkeby         hus Frellesvig No.17    skraeder Rasmus Larsen     18 Sep 1814  40
Rasmus Hansen      af Fuglsbolle        hus Frellesvig       Jorgen Larsen + =enke      18 Sep 1814  460
Rasmus Hansen      ejendommer i Vindeby    huslod Illebolle NO.9                    12 Oct 1815  29
Rasmus Hansen      af Klausebolle       hus Klausebolle       fad: Hans Johansen       12 Oct 1815  38
Rasmus Hansen      af Sondenbro        boel Hesselbjerg No.17   bodker Mads Rasmussen      4 May 1816   56 162
Rasmus Hansen      af Frellesvig        hus Helletofte       svigerfad: Jens Hansen Rogn   30 Jul 1816  69
Rasmus Hansen (Wormslov) fra Aarhusegnen       byggeplads Stoense                     10 Dec 1817  98
Rasmus Hansen      af Longelse         kober grd Longelse     bro: Mads Christensen Hansen  30 Apr 1817  117 178
Rasmus Hansen      af Hov           hus Hov           Lars Andersen          25 Sep 1824  277
Rasmus Hansen      af Lykkeby         hus Hov No.1f        Jens Larsen Mammon       20 Apr 1827  307
Rasmus Hansen      af Lindelse         boel Fuglsbolle       Hans Christensen Oberst     16 May 1829  342
Rasmus Hansen                    hus Klausebolle No.19    Hans Johansen Ertelykke     16 May 1829  353
Rasmus Hansen (Lindebjerg) Lykkeby         hus Lykkeby No.14      fad: Hans Jorgensen Lindebjerg 20 Jun 1830  397
Rasmus Hansen                    hus Ristinge No.19     svigerfad: gmd Soren Jorgensen 20 Sep 1830  416
Rasmus Hansen (Korse)  gmd Kulepile        grd Havbolle No.3a     Rasmus Madsen          19 Dec 1831  472
Rasmus Hansen      af Helsned         sted i fuglsbolle No.7b   Rasmus Hansen Kukker      25 Sep 1832  15
Rasmus Hansen                    hus Nordenbro No.87     Hans Lilles enke+        30 Jul 1838  177
Rasmus Hansen                    hus Sondenbro No.73     Hans Jacob Madsen        21 Sep 1842  297
Rasmus Hansen                    hus Hesselbjerg No.39    Thomas Jessen          28 Jul 1845  422
Rasmus Hansen                    hus smedie Kaedeby No.18  Anders Ejlersens enke      28 Aug 1846  465

Rasmus Henrich Hansen  af Skrobelev        Bremlebjerggrd Osterby No.2 Anders Nielsen Jorgensen    30 Sep 1828  326
Rasmus Henrichsen    af Longelse         hus Herslev No.20 46    Morten Jorgensen        29 Apr 1817  102 371
Rasmus Hieronimussen                 grd Fuglsbolle       Peder Christensen        1 Oct 1711   60
Rasmus Hieronimussen   Fuglsbolle         grd som han bebor                      1 May 1719   103
Rasmus Hvid       Stoense           grd som han bebor                      1 May 1719   5
Rasmus Iversen      Staaby, Fyn         grd i Tullebolle      Jorgen Nielsen + =enke     15 Nov 1731  417
Rasmus Jacobsen     Klausebolle         ½grd i Klausebolle     fad: Jacob Pedersen       11 May 1722  287
Rasmus Jacobsen     Bagenkop          hus i Bagenkop       fad: Jacob Rasmussen      9 Mar 1729   365
Rasmus Jacobsen     ½ gmd Klausebolle      2 halvpart af grd      fad: Jacob Pedersen +      7 Jan 1732   419
Rasmus Jacobsen                   grd i Stengade       Peder Jacobsen +        16 Mar 1736  12
Rasmus Jacobsen     fra Stengade        hus i Klausebolle (1745)  Jorgen Rasmussen        22 Mar 1748  65
Rasmus Jacobsen                   grd i Strandby       fad: Jacob Rasmussen +     12 Jan 1761  143
Rasmus Jacobsen     af Ennebolle        hus Faebaek         Erik Jespersen         6 Jan 1804   182
Rasmus Jacobsen     af Tranekaer        hus Tranekaer        Hans Graegertsen+        25 Apr 1805  217
Rasmus Jensen                    hus i Tryggelev       =enke i huset          9 Mar 1696   177
Rasmus Jensen      Kaedeby           hus Kaedeby         Peder Hansen Sudder+ =enke Mette Mortensdtr 23 Jan 1699  140

Rasmus Jensen      Helletoft          ½ sted Helletoft      fad: Jens Rasmussen       2 Apr 1701   32
Rasmus Jensen      Kassebolle         hus i Kassebolle      Ellen Mogensdtr         20 Apr 1708  29
Rasmus Jensen      ½gmd Helletofte       2 halvpt grd Helletoft   fad: Jens Rasmussen +      10 Apr 1711  51
Rasmus Jensen      Helletofte         grd som han bebor                      1 May 1719   29
Rasmus Jensen                    hus jord pa Birkholm    Anders Strynkalv        16 Apr 1720  243
Rasmus Jensen      Frellesvig         hus i Faebaek        Hans Hansen           11 Oct 1721  277
Rasmus Jensen (Tambour)               hus i Kassebolle      Zigue Rasmusdtr         24 Aug 1722  288
Rasmus Jensen                    ½grd i Svendstrup      fad: Jens Rasmussen       14 Nov 1743  36
Rasmus Jensen                    boel i Nordenbro      Lars Bonde +          14 Apr 1748  69
Rasmus Jensen                    grd i Helsned        Hans Hansen           16 Jul 1749  85
Rasmus Jensen                    grd i Sondenbro       Gotfred Simonsen        24 Jul 1749  87
Rasmus Jensen      af Skrobelev        grd i Fuglsbolle      Hans Hansen           26 May 1773  208
Rasmus Jensen (Smed)   af Humble          grd i Humble        fad: Jens Rasmussen Smed    26 Oct 1784  398
Rasmus Jensen      af Hennetved        hus Ristinge No.24     svigermod: Christen Jensen enke 16 Aug 1821  215
Rasmus Jensen      af Sondenbro        grd Sondenbro        fad: Jens Henrichsen      19 Jul 1825  282
Rasmus Jensen      h.e. Ellen Kirstine Jorgensdtr jord Fuglsbolle No.15  Lars Nielsen Kjaer       6 Feb 1830   376
Rasmus Jensen                    hus Herslev No.16      Jens Pedersen Angelboes enke  30 Aug 1843  361

Rasmus Jeppesen     af Hesselbjerg       grd Hesselbjerg No.11    Morten Hansen + =enke      16 Oct 1812  39
Rasmus Jeppesen     teglmester Aasoe      jord Tranekaer                       5 Jun 1818   136
Rasmus Jeppesen     gmd Humble Bregnemosegrd  del af Kirkejorden                     30 Mar 1700  7
Rasmus Jeppesen     Humble Bregnemosegrd    jord i Humble                        30 Mar 1700  133
Rasmus Jochumsen                   hus Haubolle (1741)     svigerfad: Lars Oroboe+     14 Jan 1748  53
Rasmus Jochumsen     smed            hus Faebaek med ny Smedie  Hans Mikkelsen +        16 Jan 1748  57
Rasmus Johansen                   lejlighed i Klausebolle   i Jacob Rasmussen hus      18 Jul 1801  136
Rasmus Johansen     Helsned           hus Sondenbro        Hans Larsen + =enke       9 Dec 1811   386
Rasmus Johansen     smed af Pederstrup     hus Nordenbro        bodker Niels Jensen =steddtr  17 Feb 1817  83
Rasmus Jorgensen                   hus i Lokkeby        Peder Jensen          26 Mar 1709  35
Rasmus Jorgensen     Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   32
Rasmus Jorgensen     Hesselbjerg         ½grd i Hesselbjerg     fad: Jorgen Andersen Drost & ½bro: Peder Rasmussen 8 May 1724 308
Rasmus Jorgensen (Drost) Humble           ½bondegrd m.m. Humble    fad: Jorgen Andersen Drost+   7 Dec 1726   330
Rasmus Jorgensen     Humble           grd i Kaedeby        Rasmus Madsen & Mads Rasmussen 29 Dec 1728  356
Rasmus Jorgensen     Faebaek           sted i Faebaek       Axel Knudsen          ? 1730     394
Rasmus Jorgensen (Drost) ½ gmd Humble        2 halvpt af grd Bondegrd  fd: Jorgen Andersen Drost+   29 Apr 1730  392
Rasmus Jorgensen     tjenestekarl Holmegrd    grd Nordenbro        Morten Vaever+ =enke      13 Nov 1731  417

Rasmus Jorgensen & son: Jorgen Rasmussen       Sondenbro          grd som de bebor        1 May 1719   97
Rasmus Jorgensen                   hus i Stengade (1745)    Claus Hare+           14 Jan 1748  55
Rasmus Jorgensen                   grd Boetofte        fad: Jorgen Christophersen +  8 May 1757   133
Rasmus Jorgensen                   grd Lykkeby         Rasmus Hansen          18 Feb 1762  149
Rasmus Jorgensen                   grd Hesselbjerg       Knud Knudsen +         20 Oct 1762  154
Rasmus Jorgensen                   ½grd i Skrobelev      fd: Jorgen Rasmussen      20 Jul 1769  194
Rasmus Jorgensen                   grd i Sondenbro       Carsten Jensen         1 May 1774   213
Rasmus Jorgensen                   hus i Klausebolle      Hans Hansen           7 May 1783   329
Rasmus Jorgensen     af Illebolle        grd i Boetofte       Rasmus Jorgensen + =enke    24 Nov 1784  312
Rasmus Jorgensen     af Helletofte        grd Helletoft (1790)    Soren Sorensen enke =dtr    25 Dec 1798  34
Rasmus Jorgensen     af gl. Skrobelev      hus nye Skrobelev      Jorgen Hansen Lyderik      17 Jul 1801  134
Rasmus Jorgensen     hmd gl. Skrobelev      grd gl. Skrobelev      fad: Jorgen Hansen       22 Jun 1811  370
Rasmus Jorgensen     af Tullebolle        hus Tullebolle       stedfad: Hans Pedersen     23 Jun 1817  113
Rasmus Jorgensen     af Botofte         hus Stengade NO.13     Hans Pedersen + =enke      1 Sep 1820   188
Rasmus Jorgensen     skomager af Longelse    hus Tranekaer        skomager Hans Madsen + =enke  30 sep 1828  329
Rasmus Jorgensen                   hus Tullebolle       stedfad: Hans Pedersen enke   16 May 1829  352
Rasmus Jorgensen     skomager af Tranekaer    byggeplads sammesteds    Frederich Christian Rasmussen  29 Sep 1834  66
Rasmus Jorgensen     hmd skomager i Tranekaer  jord Tranekaer No.14a 23                  10 Jul 1837  152
Rasmus Jorgensen                   hus Nordenbro No.97     Christen Rasmussen       23 Aug 1844  386

Rasmus Knudsen      Kassebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   75
Rasmus Knudsen                    hus i Haubolle       Peder Olufsen          8 Feb 1749   82
Rasmus Knudsen      af Haubolle         hus Illebolle No.25 29   Rasmus Sorensen         16 Aug 1821  216
Rasmus Knudsen & Jens Pedersen            grd i Kassebolle      Morten Rasmussen        17 Apr 1711  57
Rasmus Krojer      Kulepile          grd som han bebor                      1 May 1719   81
Rasmus Larsen      Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   203
Rasmus Larsen (Smed)   Sondenbro          hus som han bebor                      1 May 1719   206
Rasmus Larsen      i Frellesvig        hus i Frellesvig      fad: Lars ...          20 Jan 1777  279
Rasmus Larsen      af Sondenbro        hus i Nordenbro       Morten Nik           10 Nov 1786  445
Rasmus Larsen (Fogedgard)              grd Sondenbro        fad: Lars Fogedgard       1 Oct 1799   60
Rasmus Larsen      af Skrobelev        hus Sondenbro        svigerfad: Jorgen Nielsen    23 Jan 1813  431
Rasmus Larsen      af Illebolle        ½grd Illebolle       fad: Lars Pedersen       29 Apr 1817  105
Rasmus Larsen                    hus Klausebolle No.17    fadL Lars Pedersen       28 Dec 1835  125
Rasmus Larsen      Tryggelev          hus i Tryggelev       Peder Rasmussen + =enke Karen Hansdtr 19 Mar 1697  174
Rasmus Larsen      Skrobelev          hus som han bebor                      1 May 1719   87
Rasmus Larsen (Broch)  Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   123
Rasmus Larsen      Havbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   142
Rasmus Larsen (Smed)                 grd i Illebolle       Peder Mikkelsen         3 Mar 1754   111

Rasmus Lauritsen                   grd i Herslev        Morten Eriksen         6 Aug 1754   116
Rasmus Lauritsen     i Frellesvig        hus i Frellesvig      fad: Lars ...          8 Jan 1783   321
Rasmus Lauritsen     af Kaedeby         hus i Kaedeby        Michel Jorgensen +       8 Sep 1783   407
Rasmus Lauritsen                   boel Boetoft NO.11a     Mads Jacobsen enke       21 Sep 1842  305
Rasmus Lyderiksen    stedfad: Rasmus Ertelykke  grd Klausebolle       Anders Pedersen         7 Jan 1807   259
Rasmus Madsen      Vindeby           grd i Kaedeby        Laurits Christensen NB faestebrevet ophave + 23 Nov 1700 17
Rasmus Madsen      Tryggelev          ode byggegrund Tryggelev  Niels Madsen          31 Mar 1701  31
Rasmus Madsen      Illebolle          sted i Illebolle      Jens Jorgensen         18 Jul 1705  8
Rasmus Madsen                    hus i Tryggelev                       25 Jul 1709  41
Rasmus Madsen                    hus i Hesselbjerg                      15 Apr 1711  54
Rasmus Madsen      Strandby          grd som han bebor                      1 May 1719   48
Rasmus Madsen (Hjulmand) Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   119
Rasmus Madsen & son: Mads Rasmussen  Kaedeby    grd som han bebor                      1 May 1719   138
Rasmus Madsen      Brandsby h.e. Sidsel Pedersdtr sted som han bebor                   1 May 1719   148
Rasmus Madsen & son: Jens Rasmussen  Hesselbjerg  grd som han bebor                     1 May 1719   157
Rasmus Madsen      Nordenbro          ½grd som han bebor                     1 May 1719   188

Rasmus Madsen      Hesselbjerg         ½part af sin grd      son: Jens Rasmussen       12 Mar 1720  238
Rasmus Madsen      soldat Lejbolle       ny hus Lejbolle                       1 May 1720   244
Rasmus Madsen      Helsned           grd i Helsned        Jacob Rasmussen Brun      14 Mar 1725  317
Rasmus Madsen      Bagenkop          faergested Ristinge     Rasmus Hansen          19 Jun 1727  336
Rasmus Madsen                    mensalg i Helletofte    Jochum Larsen +         24 Apr 1744  80
Rasmus Madsen                    nyt hus i ...                        14 Apr 1748  69
Rasmus Madsen                    sted Hesselbjerg (1736)                   26 Apr 1748  71
Rasmus Madsen                    hus i Kaedeby        Hans Pedersen          24 Nov 1752  101
Rasmus Madsen                    grd i Kaedeby        Mads Nielsen +         12 Jun 1754  114
Rasmus Madsen                    hus i Lindelse       Hans Christian Birk       24 Aug 1759  139
Rasmus Madsen                    hus i Tullebolle      Niels Vilhelmsen        16 May 1764  169
Rasmus Madsen      af Kaedeby         hus i Kaedeby        Peder Christensen        6 Nov 1783   402
Rasmus Madsen (Lerche)                hus i Tryggelev (1772)                   24 Jan 1799  blank
Rasmus Madsen      fra Herrested        grd Lindelse        Peder Larsen + =enke      27 Jun 1807  270
Rasmus Madsen      af Hesselbjerg       grd Helsned No.3      svigerfad: Hans Pedersen    22 Jun 1811  374 (& next 369)
Rasmus Madsen      af Pederstrup        grd Frellesvig       Hans Madsen +          25 Jan 1813  422
Rasmus Madsen (Broch)  af Illebolle        hus Illebolle        mod: Mads Larsen Brocks enke 21 Jul 1813   433
Rasmus Madsen      af Havbolle         grd Havbolle        Christen Jensen enke      3 Apr 1826   288
Rasmus Madsen                    hus Tryggelev No.41 74   Rasmus Mortensen enke      28 Jul blank  blank

Rasmus Marcusen     af Kaedeby         grd i Kaedeby        Hans Laursen+ =enke       18 Jul 1784  403
Rasmus Mathiasen                   grd paart i Helletofte   Rasmus Madsen +         6 Jan 1763   155
Rasmus Mathiasen     af Lejbolle         grd Lokkeby (1792)     Rasmus Eriksen + =enke     29 Oct 1798  23
Rasmus Mathiasen     af Lejbolle         hus Ennebolle        svigerfad: Lars Kruse      31 Dec 1810  354
Rasmus Mikkelsen (Blegholm)             hus i Tullebolle      Claus Schultzs enke       13 Apr 1707  23
Rasmus Michelsen     Helsned           sted som han bebor                     1 May 1719   147
Rasmus Michelsen     Longelse          grd i Helsned        Peder Nielsen          12 Jan 1730  381
Rasmus Michelsen                   hus smedie i Humble     Hans Smed            21 Nov 1752  101
Rasmus Michelsen                   hus i Tranekaer       Hans Pedersen +         16 Nov 1762  154
Rasmus Michelsen                   hus i Tranekaer       Hans Pedersen + =enke      8 Jan 1783   309
Rasmus Michelsen (Vaever) selvejer hmd Lykkeby   jord Lykkeby                        9 Oct 1819   168
Rasmus Michelsen (Vaever)              hus Illebolle No.30     Jorgen Pedersen enke      28 Dec 1835  126
Rasmus Clausen Michelsen               grd Illebolle No.6     Hans Jensen Bruun+ =enke    4 Jul 1842   289
Rasmus Mogensen     fra Sondenbro        ejendoms grd Hennetved   Niels Christensen + =enke    16 Feb 1748  60
Rasmus Mogensen     gmd af Pederstrup      hus Kassebolle No.11    Christen Christensen      7 Jun 1831   433
Rasmus Mortensen                   grd i Illebolle       Peder Hansen Nielsen      12 Mar 1754  112
Rasmus Mortensen                   grd i Boetofte       Hans Blegholm          20 Jan 1777  224
Rasmus Mortensen     af Svalebolle        grd i Stoense        Peder Jorgen + =enke      28 Feb 1789  359

Rasmus Mortensen                   grd Kulepile No.3      mod: Morten Hansen enke     23 May 1805  218
Rasmus Mortensen     af Illebolle        hus Tryggelev        svigerfad: Rasmus Madsen    17 Feb 1817  86 370
Rasmus Nicolaisen    Longelse          hus Humble         Hans Hansen Brun        31 Jan 1799  55
Rasmus Nicolaisen (Hogh)               hus Lejbolle No.31/39?   fad: skomager Nicolai Hogh   7 Jun 1831   456
Rasmus Nielsen      Ristinge          byggegrund i Ristinge                    14 Oct 1706  21
Rasmus Nielsen      Humble           grd i Humble        fad: Niels Rasmussen +     25 Jul 1711  59
Rasmus Nielsen (Smed)  Ristinge          hus som han bebor                      1 May 1719   168
Rasmus Nielsen      Simmerbolle         grd i Simmerbolle      fad: Niels Rasmussen +     20 Nov 1729  376
Rasmus Nielsen      Frellesvig         grd i Frellesvig      Niels Andersen         20 Aug 1730  399
Rasmus Nielsen      Hesselbjerg         sted i Hesselbjerg     fh Christen Orreboe & sidst Hans Gotfredsen 1 Apr 1734  437
Rasmus Nielsen                    hus i Tryggelve       Mads Rasmussen +        21 Dec 1738  21
Rasmus Nielsen                    ½grd Ertelykkegrd Klausebolle fad: Niels Ertelykke     2 Jan 1743   32
Rasmus Nielsen      af Hesselbjerg       ½grd i Hesselbjerg     mod: som har den anden ½grd   16 Apr 1748  70
Rasmus Nielsen                    sted i Humble        Hans Henrichsen +        18 May 1751  94
Rasmus Nielsen                    grd Hesselbjerg       Hans Gotfredsen+        28 Aug 1752  99
Rasmus Nielsen                    smedehuset i Nordenbro                   16 Mar 1761  145
Rasmus Nielsen                    sted i Tranekaer      Hans Rasmussen         20 Mar 1762  150
Rasmus Nielsen                    hus i Simmerbolle      Rasmus Hansen +         28 Jul 1763  166
Rasmus Nielsen                    sted pa Birkholm      fad: Niels Rasmussen      ? 1770     200

Rasmus Nielsen      i Ennebolle         grd i Ennebolle       Hans Olufsen+          20 Jan 1777  256
Rasmus Nielsen      hmd i Kulepile       grd i Simmerbolle      Peder Christensen som overtog R.N.s hus i Kulepile 19 Sep 1787
342
Rasmus Nielsen      hmd i Kulepile       grd i Simmerbolle (1786)  Peder Christensen enke     27 Oct 1798  4
Rasmus Nielsen      af Ristinge         faergested Ristinge     bro: Hans Hansen Nissen     18 Feb 1806  233
Rasmus Nielsen      af Tryggelev        hus Botofte         fisker Hans Andersen enke    30 May 1812  398
Rasmus Nielsen      af Stoense         grd Stoense No.9      mod: Hans Olsen enke      30 May 1812  403
Rasmus Nielsen      Faebaek           hus Nordenbro        Jens Hansen Lung+ =enke     16 Aug 1814  449
Rasmus Nielsen      selvejer Sophienlyst    jord i Illebolle      stedson: selv Niels Nielsen   27 Dec 1815  26
Rasmus Nielsen      af Ennebolle        hus Ennebolle        fad: Niels Hansen        19 Sep 1816  78
Rasmus Nielsen      selv.hmd af Illebolle    huslod i Illebolle     sognef Christian Hansen     10 Sep 1817  122
Rasmus Nielsen      af Tranekaer        grd Botofte No.2      Ole Rasmussen enke       7 Sep 1830   413
Rasmus Nielsen                    hus Stoense No.26      fad: Niels Christensen     21 Sep 1842  314
Rasmus Nielsen                    hus Stoense No.29 26    fad: Niels Christensen     21 Sep 1842  313 314
Rasmus Nielsen                    hus pa Birkholm       fad: Niels Nielsen       10 Nov 1843  364
Rasmus Nielsen                    grd Lejbolle No.9      fad: Niels Nielsen       12 Dec 1843  369
Rasmus Larsen Nielsen                hus Stengade No.22 26 30 31 Hans Pedersen + =enke     28 Jul 1845  428
Rasmus Nissen                    hus i Bagenkop       Hans Christensen + =enke    18 Jan 1716  209
Rasmus Peder Nissen   Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   183

Rasmus Nissen      faergemand Ristinge     jordlod Ristinge No.12                   16 Aug 1821  222
Rasmus Nissen      faergemand Ristinge     jordlod Ristinge No.9b                   8 Dec 1830   426
Rasmus Nielsen Nissen  faergemand Ristinge     boel Ristinge        faergemd Christen Rasmussen +  27 Nov 1808  316 (& next 457)
Rasmus Olufsen      Tullebolle         sted som han bebor                     1 May 1719   51
Rasmus Olsen       Svalebolle         grd i Svalebolle      fad: Ole Rasmussen +      10 Jan 1732  420
Rasmus Olsen       Tryggelev          ½grd i Tryggelev      Christian Angelboe+ =dtr    10 Jun 1738  435
Rasmus Olufsen      i Tullebolle h.e. Maren Christophersdtr nyt hus Botofte (68 aar)           4 Apr 1748   blank
Rasmus Olsen                     grd i Vindeby        Niels Mortensen         20 Sep 1770  204
Rasmus Olsen       af Tranekaer        hus i Tranekaer       Jorgen Nielsen         8 Jan 1783   309
Rasmus Olsen                     hus i Bjerreby                       4 May 1783   329
Rasmus Olsen       af Snode          grd Stoense NO.8      Lars Jensen           30 May 1812  401
Rasmus Pedersen     Boballe           sted Magleby Bosseballe   Arnt Madsen           26 Mar 1702  29
Rasmus Pedersen     Pederstrup         hus i Spodsbjerg      Jorgen Faergemand        31 Mar 1716  95
Rasmus Pedersen     Sondenbro          sted som han bebor                     1 May 1719   206
Rasmus Pedersen                   ½grd i Herslev       Peder Michelsen         9 Sep 1719   219
Rasmus Pedersen     tjenekrl Nordenbrogard   grd i Nordenbro       Rasmus Per Nissen+ =enke    30 Mar 1720  240
Rasmus Pedersen     Boballegard         grd i Snode         Peder Kroeg           17 Feb 1721  258
Rasmus Pedersen (Smed)  Hesselbjerg         grd i Fuglsbolle      Soren Hansen + =enke      12 Jan 1728  345

Rasmus Pedersen                   grd i Haubolle       Christen Christensen      7 Nov 1735   9
Rasmus Pedersen                   hus Frellesvig (1740)    Niels Priermand         16 Apr 1748  70
Rasmus Pedersen                   hus i Helsned        Rasmus Madsen          4 Oct 1761   147
Rasmus Pedersen                   grd i Hesselbjerg      Henrich Jensen         16 Feb 1768  188
Rasmus Petersen (Drost)               grd i Humble        Rasmus Moller +         20 Jan 1777  230
Rasmus Pedersen     af Stoense         grd i Snode         Andreas Andersen + =enke    1 Apr 1783   289
Rasmus Pedersen (Navne) Kulepile          nyt hus Kulepile                      11 Jun 1797  88
Rasmus Pedersen     af Stengade         grd Stengade        svigerfad: Jacob Jensen Degn  1 Aug 1797   82
Rasmus Pedersen     af Klausebolle       hus Vindeltorp No.19    Mogens Jacobsen +        28 Mar 1805  214
Rasmus Pedersen     af Lykkeby         hus Bjerrebyhuse      svigermod: Rasmus Olsen enke  13 Dec 1805  222
Rasmus Pedersen     hmd af Vindeltorp      jord gl Skrobelev                      23 Jan 1813  426
Rasmus Pedersen     af Ostrehuse, Hov      hus Nordenbro        Niels den gl.          12 Oct 1815  10 177
Rasmus Pedersen     af Helsned         hus Helsned         fad: Peder Mikkelsen      12 Oct 1815  14
Rasmus Pedersen     bodker hmd i Hesselbjerg  hus i Helsned                        4 May 1816   51
Rasmus Pedersen     af Henninge         hus Simmerbolle       Mads Pedersen          5 Jun 1818   128
Rasmus Pedersen     af Osterhuse        jord Jydevaenget, Hov    fad: Peder Rasmussen      30 Mar 1824  273
Rasmus Pedersen     af Henninge         hus Frellesvig No.21?    Peder Eriksen + =enke      30 mar 1824  275
Rasmus Pedersen     af Kaedeby         hus Kaedeby No.33 52    Hans Johansen Kullerups enke  11 Sep 1828  311
Rasmus Pedersen     af Stengade         grd Bammeskov No.9a     Thomas Hansen + =enke      18 dec 1830  417
Rasmus Pedersen     af Lykkeby         hus i Frellesvig No.10   Mikkel Christensen       30 Jul 1838  173

Rasmus Pilegaard     Nordenbro          hus & jord                         1 May 1717   blank
Rasmus Poulsen                    grd i Frellesvig      Mads Gregersen         20 Jan 1710  43
Rasmus Poulsen                    Viehus           fad: Poul Rasmussen       3 Jan 1790   314
Rasmus Poulsen      Frellesvig         grd som han bebor                      1 May 1719   54
Rasmus Rasmussen     Tranekaer          grd i Kassebolle      Hans Hansen + =enke Maren Rasmusdtr 24 Mar 1701   26
Rasmus Rasmussen (Borre) Magleby           ode grd i Hennetved     Anders Lauritsen        12 Sep 1701  125
Rasmus Rasmussen     gmd Kassebolle       grd i Kassebolle      Morten Rasmussen        1 Feb 1705   10
Rasmus Rasmussen     Tryggelev          byggegrund i Tryggelev                   17 Mar 1705  12 (indford 1719 
176)
Rasmus Rasmussen     Hegned           grd i fAebaek        Hans Pedersen          1 May 1707   25
Rasmus Rasmussen                   sted i Vindeby       Niels Christensen + =enke    22 Dec 1707  27
Rasmus Rasmussen     Magleby           hus Magleby Nordenbro    Rasmus Andersen         7 Feb 1710   44
Rasmus Rasmussen (Vaever)              Magleby Nordenbro      han iboende 3/4grd Blaesenbor  15 Apr 1711  54
Rasmus Rasmussen                   sted pa Birkholm                      25 Jun 1715  94
Rasmus Rasmussen     Lindelse          hus i Vindeby        Rasmus Rasmussen enke +     4 Feb 1722   279
Rasmus Rasmussen     Hov             grd i Snode         Peder Andersen +        23 Mar 1726  327

Rasmus Rasmussen     soldat           sted i Snode        Hans Larsen + =enke       9 Sep 1727   338
Rasmus Rasmussen     Kaedeby           grd i Kaedeby        Gotfred Madsen         24 Apr 1728  350
Rasmus Rasmussen (Smed) Snode            sted i Faebaek       Christen Nielsen Kudsk+     12 Jan 1729  359
Rasmus Rasmussen     Skrobelev          ½grd Boesgard, Skrobelev  stedfad: Hans Hansen +     22 Mar 1730  386
Rasmus Rasmussen     Lejbolle          hus i Lejbolle       Mikkel Pedersen +        20 Dec 1732  428
Rasmus Rasmussen     Rudkobing          grd i Klausebolle      Laurits Mikkelsen + =enke    30 Mar 1733  433
Rasmus Rasmussen     fra Helletoft        grd i Stengade       Rasmus Jacobsen         16 Jan 1742  30
Rasmus Rasmussen     fra Lykkeby         grd i Snode (1741)     Jorgen Kierudsen =dtr      14 Jan 1743  33
Rasmus Rasmussen     ½gmd i Skrobelev      den anden ½grd Skrobelev  moderen: ...          14 Dec 1743  36
Rasmus Rasmussen                   grd i Nordenbro       Mads Angelboe          20 Mar 1757  129
Rasmus Rasmussen (Boesgard)             ½grd i Skrobelev      stedfad: Niels Thomasen +    20 Jan 1777  217
Rasmus Rasmussen     af Nordenbro        hus i Nordenbro       Jens Hansen +          ? 1777     251
Rasmus Rasmussen     i Klausebolle        grd i Klausebolle      Rasmus Spillemand        20 Jan 1777  276
Rasmus Rasmussen     af Boesgard, Skrobelev   kobt grd i Sdr Longelse   Anders Andersen + & bro: Peder Andersen 11 Nov 1783    346
Rasmus Rasmussen     fra Stoense         grd i Snode         Peder Rasmussen         27 Mar 1786  358
Rasmus Rasmussen     dragon Longelse       grd Vindeltorp       Niels Olsen + =enke       8 Feb 1795   11
Rasmus Rasmussen (Bruun) af Lindelse         grd Herslev No.5      Bendix Rasmussen + =enke    11 Sep 1804  204
Rasmus Rasmussen     af Humble          grd Humble         mod: Niels Mikkelsen enke    17 Sep 1811  337
Rasmus Rasmussen     af Kulepile         hus Kulepile        fad: Rasmus Rasmussen      16 Mar 1814  448

Rasmus Rasmussen     af Helsned         hus Helsned         mod: Rasmus Hansen enke     17 Feb 1817  87
Rasmus Rasmussen     af Bagnkop         hus Strandby        Hans Michelsen         1 Sep 1820   209
Rasmus Rasmussen     hmd Vesterby        hus Nordenbro No.56     Frederich Nielsen        16 Aug 1821  217
Rasmus Rasmussen     af Snode          grd Snode          Ole Pedersen + =enke      16 Aug 1821  235
Rasmus Rasmussen                   grd Vindeltorp No.3     stedfad: Mads Hansen +     16 May 1829  343
Rasmus Rasmussen                   boel Illebolle No.20    mod: Rasmus Rasmussen enke +  9 Nov 1829   362
Rasmus Rasmussen                   hus smedie Snode No.5b   Hans Jacob Jacobsen       10 Jul 1840  238
Rasmus Rasmussen                   boel Hesselbjerg No.23 44  Hans Christensen + =enke    5 Dec 1845   453
Rasmus Jensen Rasmussen               grd i Sdr Longelese No.6  Mads Christensen + =enke    28 Dec 1842  334
Rasmus Anthon Rasmussen af Snode          nyt hus Snode No.4 31    Jacob Pedersen         11 Sep 1828  319
Rasmus Anthon Rasmussen af Snode          huslod Snode No.29a     jomfru Bildthugger       3 Nov 1836   145
Rasmus Rollufsen                   sted i Faebaek       Rasmus Rasmussen        ? 1730     393
Rasmus Segudsen                   ejendomsgard Tryggelev   Jens Olufsen + =enke Kirsten Christensdtr 2 Nov 1751   96
Rasmus Sorensen & fad: Soren Nielsen  Fuglsbolle  grd som de bebor                      1 May 1719   102
Rasmus Sorensen                   byggeplads pa Birkholm                   5 Feb 1720   234
Rasmus Sorensen                   grd i Ennebolle       fad: Soren Rasmussen +     20 Dec 1761  148

Rasmus Sorensen     af Rifbjerg         grd Rifbjerg No.11     fad: Soren Hansen        25 Feb 1809  322
Rasmus Sorensen                   hus Illebolle        svigermod: Hans Larsen enke   16 Aug 1814  451
Rasmus Sorensen     af Herslev         hus Kaedeby No.25 56    svigerfad: Soren Hansen Pank  12 Oct 1815  12
Rasmus Sorensen     hmd i Illebolle       jord Illebolle                       12 Oct 1815  28
Rasmus Thomsen      Sondenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   201
Rasmus Thomasen     af Bagenkop         sted Bagenkop        Jacob Christensen enke +    16 Aug 1814  452
Rasmus Truelsen                   grd i Humble        Rasmus Nielsen Fogetgard+    20 Jan 1777  232
Rasmus Villadsen                   hus i Frellesvig      Michel Andersen         8 Oct 1765   19
... Ratlov                      ejer af Skovsbo Fuglsbolle sogns tiende Von Ditten+    22 Jul 1704  6
Robert Watson                    grd Strandby No.1a     fad: Thomas Watson+       13 Aug 1841  256
Jens Hansen Roger    af Tranekaer        hus Helletoft        Hans Nielsen          11 Nov 1796  80
Lars Rasmussen Roile                 hus Sondenbro        Hans Hansen Keisens enke    11 Sep 1828  317
Peder Rasmussen Roile                hus Nordenbro        Jens Jorgensen         24 Jan 1799  47
Daniel Jorgensen Rosenvind  pottemager       hus Tranekaer No.1o som han bebor              7 Jul 1823   259
Jens Nielsen Roun                  hus i Tranekaer       fad: Niels Roun         8 Jan 1783   307
Rubech Olsen                     grd i Lykkeby        Anders Madsen +         20 Jul 1769  197
Claus Rubeksen      af Lykkeby         grd i Lykkeby No.5a 6c   bro: Jens Rubeksen+ =enke    30 May 1812  404
Hans Hansen Ryemand   af Longelse         grd i Longelse       fad: Hans Christensen Ryemand  4 Jan 1782   347
Jens Hansen Ryemann                 boel Kaedeby Haes No.9   Christen Hansen         7 Jun 1831   438
Jorgen Hansen Ryemann  gmd i Rifbjerg       sted pa Kaedeby No.9b 54  Ole Jensen           29 Apr 1845  409
Jorgen Hansen Ryemann  af Longelse         grd Longelse        mod: Hans Hansen Ryemands enke 31 Dec 1810  359
Jorgen Hansen Ryemann  gmd Longelse        gmd Rifbjerg        Hans Madsen           12 Jul 1817  89
Salomon Andersen     Tranekaer          grd som han bebor                      1 May 1719   37
Salomon Andersen     Tranekaer          hus som han bebor                      23 Oct 1720  254
Salomon Jacobsen     i Faebaek          grd i Faebaek        Peder Christensen +       20 Jan 1797  269
Sara Jensdtr       Humble           hus i Humble                        12 Apr 1711  53
Georg Theodor Sasse   smed            hus Lindelse No.3b (30)   Hans Thomasen Smed+ =enke    6 Sep 1839   222
Soren Sorensen Schaft                hus i Lejbolle       Jens Fynboes enke        30 Dec 1708  34
Albrecht Scheel     forvalter pa Tranekaer   sted i Tranekaer      inspektor Lassen        1 May 1801   123 (& next 66)
Claus Schiotte      gmd Snode          sted i Snode        Anders Spinder+         27 Mar 1722  285
Mathias Schiotte     praest i Snode-Stoense   jord i Snode                        1 Apr 1791   355
Peder Hansen Schiotte  Stoense           jord i Stoense                       6 Jun 1708   32
Jacob Schmidt      forvalter Tranekaer     grd i Svendstrup      Jens Rasmussen         16 Dec 1717  214
Jacob Schmidt      forvalter Tranekaer     grd i Strandby       Jens Rasmussen         6 Jan 1719   214

Anders Nielsen Skov   af Osterby         grd Vesterby No.1      Jorgen Jensen + =enke      20 Dec 1828  334
Jorgen Pedersen Skov                 grd i Bremlebjerg      fad: Peder Skov +        2 Feb 1783   348
Peder Pedersen Skov   Longelse          grd som han bebor                      1 May 1719   101
Peder Pedersen Skov   gmd Longelse        grd i Osterby        Peder Gotfredsen        22 Oct 1720  253
Peder Pedersen Skov                 Bremmelbjerg grd i Osterby fad: Peder Skov+ mod:lever   2 Mar 1748   61
Sekimine Kruse      i Snode           nyt hus i Snode                       1 May 1774   211
Sidsel Hansdtr      af Boetofte e.e. Mads Nielsen  nyt hus Nordenbro                    17 Feb 1817  83
Sidsel Hansdtr      af Nordenbro        jord Nordenbro       Hans Hansen           16 Aug 1821  233 ?
Sidsel Pedersdtr     Brandsby e.e. Rasmus Madsen sted som hun bebeor                     1 May 1719   148
Sigismund Hein & Levin Bendixen gaestgiver af Odense gaestgivergrd Tranekaer  Ludvig Pinguely         14 Jul 1819  166 177 231
Sigismund Hein      gaestgiver i Tranekaer   hus i Tranekaer No.1o    Peder Eilertsen         20 Jul 1833  36
Sigismund Hein      gaestgiver i Tranekaer   ½grd i Bremmeskov No.8   Mads Christensen Birket     29 Sep 1834  74
Sigvart Madsen                    boel Hov (1782)       Hans Clausen          29 Dec 1799  40
Sigvart Pedersen (Albjerg) fra Tidselholt gods   hus i Stoense        Marcus Rasmussen        3 Jan 1790   357
Simon Hansen       af Nordenbro        hus Hesselbjerg       svigermod: Hans Madsen Lerkes enke + 3 Jul 1806   241

Simon Hansen       hmd Hesselbjerg       grd Hesselbjerg       Rasmus Christensen       10 Sep 1817  118
Simon Mikkelsen     af Nordenbro        hus Nordenbro                        17 Feb 1817  82
Simon Nielsen      hmd Sondenbro        jord ved Orbjerg                      1 Sep 1820   200
Sinder Rasmusdtr                   hus i Kassebolle      Johanne Andersdtr        11 Oct 1721  277
Hans Jensen Sioe     faergekarl         jord i Hou                         7 Apr 1815   3
Lars Jensen Sioe     af Tressebolle       jord i Hou No.1i                      7 Apr 1815   338 4
Mads Larsen Skomager   Herslev           grd som han bebor                      1 May 1719   117
Jacob Christensen Skriver              grd Strandby (1733)                     28 Mar 1748  67
Jens Jensen Skriver   af Lykkeby         grd i Longelse       Jorgen Pedersen Skov      27 Jul 1781  348
Rasmus Skraeder     Lokkeby           hus som han bebor                      1 May 1719   66
Skrobelev Bymand                   sognets kongetiende     Etatsrad Urne+         29 Jul 1706  90
Skrobelev Sognemand                 sognets kongetiende                     ? 1706     17
Christen Hansen Smed   Ristinge          nyt hus Ristinge                      1 Oct 1820   212
Christen Jorgensen Smed               hus smedie Klausebolle No.21 fad: Jorgen Christophersen Smed 15 Sep 1802    162
Hans Hansen Smed     Faebaek           nyt hus & smedie Faebaek                  3 May 1723   294
Hans Jorgensen Smed   * Lejbolle         grd i Lejbolle       Mads Nielsen + =enke Margrethe Henrichsdtr 25 Mar 1701  27

Hans Jorgensen Smed   Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1719   24
Jesper Larsen Smed    Haugbolle          hus & jord Haugbolle som han bebor             18 May 1723  294
Johan Carstensen Smed                boel Hesselbjerg      Jorgen Hansen +         5 Jan 1804   177
Lars Christensen Smed  Kaedeby           1/4grd i kaedeby      Mads Christensen & Jc Jensen Lollik 10 Dec 1727   340
Laurits Jorgensen Smed  Illebolle          grd som han bebor                      1 May 1719   121
Oluf Jensen Smed     Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   185
Peder Hansen Smed    Longelse          grd i Tullebolle      Laurits Michelsen        16 Oct 1700  18
Peder Hansen Smed    Tullebolle         grd som han bebor                      1 May 1719   50
Peder Pedersen Smed   i Nye Skrobelev       jord ved Vindeltorp                     23 Dec 1818  424
Rasmus Gotfredsen Smed                hus smedie i Stoense    Sigvart Pedersen Smed+     1 Dec 1803   175
Rasmus Jensen Smed    af Humle          grd i Humble        fad: Jens Rasmussen Smed    26 Oct 1784  398
Rasmus Larsen Smed    Sondenbro          hus som han bebor                      1 May 1719   206
Rasmus Larsen Smed                  grd i Illebolle       Peder Mikkelsen         3 Mar 1754   111
Rasmus Nielsen Smed   Ristinge          hus som han bebor                      1 May 1719   168
Rasmus Pedersen Smed   Hesselbjerg         grd i Fuglsbolle      Soren Hansen + =enke      12 Jan 1728  345
Rasmus Rasmussen Smed  Snode            sted i Faebaek       Christen Nielsen Kusk+     12 Jan 1729  359
Christian Snedker    Botofte           Krogehuset, Hou       Erik Nielsen          16 Mar 1703  54
Anders Spinder      Snode            grd som han bebor                      1 May 1719   15

Rasmus Hansen Spure                 hus i Kaedeby                        6 Jun 1708   33
Stephen Andersen                   grd i Hesselbjerg      Niels Hansen          22 Feb 1748  60
Stephen Clausen     Kasseltorp         sted i Longelse       Jens Jacobsen          16 Dec 1705  15
Stephen Clausen     fh Kasseltorp        sted i Longelse       Jens Jacobsen          16 Dec 1705  99
Stephen Hansen (Blegholm)              grd i Frellesvig      Soren Eriksen +         2 Apr 1763   162
Stephen Hansen                    sted i Hou         Lars Kruuse           10 Apr 1783  286
Stephen Hansen      af Longelse         grd Longelse No.7      fad: Hans Clausen        16 Aug 1821  227
Stephen Mogensen     Botofte           sted som han har lejet                   16 Dec 1719  232
Stephen Nielsen                   hus Helsned No.22      Rasmus Rasmussen + =enke    27 Aug 1839  215
Stephen Rasmussen    Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   152
Stephen Rasmussen    Kaedeby           hus i Helsned        Mads Christensen        18 Jul 1721  272
Christian Frederich Stolpe  degn Humble       jord samt enk Dam i Humble degn Jorgen Hansen Kiaerumgard+ 7 Jul 1732  422
Niels Hansen Stougard                grd Faebaek (1746)     Mads Jorgensen         3 Jan 1748   50
Niels Rasmussen Strand  Simmerbolle         grd som han bebor                      1 May 1719   73
Strange Jacobsen     * Stryno          sted i Hesselbjerg     Jorgen Madsen + =enke      8 Jun 1733   434
Oluf Andersen Strynboe                hus i Illebolle       Hans Mogensen +         3 May 1720   245
Hans Pedersen Sudder   Tryggelev          hus i Tryggelev       Rasmus Rasmussen +       12 Jun 1732  421
Jens Hansen Sudder    Kaedeby           hus i Kaedeby                        15 Apr 1711  54
Jens Hansen Sudder    Kaedeby           hus i Kaedeby                        17 Apr 1711  141

Emilie Staack                    hus lejlighed Tranekaer   Baag & jomfru Jordan      7 Nov 1845   452
Ole Hansen Svarrer    Fodslette          hus i Fodslette                       7 Apr 1711   51
Svend Gregersen                   hus i Frellesvig      Hans Poulsen +         30 Jul 1720  248
Svend Olsen                     hus i Lindelse       Hans Jacobsen          17 Oct 1712  65
Svend Olufsen      Tranekaer          hus i Klausebolle      Jorgen Andersen + =enke     2 Apr 1730   388
Svend Olsen       hmd Klausebolle = Ellen Andersdtr nyt hus Klausebolle                 29 Dec 1746  46
Hans Jorgensen Svin   i Lokkeby          ode sted i Faebaek     Peder Jensen, Christen Hansen Gregersen 4 Jun 1701 33
Peder Larsen Sydring                 nyt hus i Tranekaer                     31 Jul 1832  5
Soren Andersen      avlsbestyrer Nedergrd    Bierrebygrd Tullebolle No.1ab                5 Oct 1818   153
Soren Caspersen                   byggegrund Nordenbro i Magleby               1 May 1709   37
Soren Eriksen                    grd i Frellesvig      Christen Hansen +        4 Feb 1761   144
Soren Hansen (Killemand) Kaedeby           byggegrund i Kaedeby                    4 Apr 1724   304
Soren Hansen       Longelse          grd i Fuglsbolle      Rasmus Sorensen         18 Jun 1725  322
Soren Hansen (Kiellemand)  Kaedeby         1/12grd i Kaedeby      Mads Christensen & Jc Jensen Lollik 10 Dec 1727   340
Soren Hansen                     ½sted i Rifbjerg      bro: Peder Hansen        26 Sep 1768  190
Soren Hansen       af Kaedeby         hus Kaedeby         fad: Hans Sorensen +      29 Jan 1799  54

Soren Hansen       Ennebolle          grd Ennebolle        mod: Hans Sorensen enke     17 Mar 1812  394
Soren Jensen                     grd i Hesselbjerg      Soren Madsen          2 Apr 1705   13
Soren Jensen                     hus i Tryggelev                       26 Aug 1708  33
Soren Jensen                     hus i Tryggelev                       (indfort 1719) 178
Soren Jensen       Hesselbjerg         grd som han bebor                      1 May 1719   164
Soren Jensen                     grd i fodslette       Peder Hauge +          25 Jul 1749  88
Soren Jensen       af Ennebolle        grd Tressebolle       svigerfad: Jacob Andersen    28 Nov 1797  92
Soren Jensen                     hus Lismose (1784)     Hans Jorgensen +        29 Oct 1798  19
Soren Jorgensen     Humble           grd i Humble        fad: Jorgen Sorensen      25 May 1709  30
Soren Jorgensen     Humble           grd i Humble                        1 May 1719   128
Soren Jorgensen                   grd i Lejbolle       Lars Larsen +          25 Jun 1742  31
Soren Jorgensen     selvejer af Osterby     grd Ristinge        Gomme Pedersen         22 Jun 1811  374
Soren Jorgensen     pa Ristinge         jord Ristinge                        16 Aug 1821  245
Soren Knudsen      h.e. Kirsten ...      hus i Torpe                         2 May 1756   124
Soren Madsen                     grd i Hesselbjerg      Peder Sorensen         26 Dec 1702  47
Soren Madsen                     ½grd i Hesselbjerg     Peder Jacobsen         2 Apr 1705   13
Soren Madsen       i Lollesgard        ½grd i Lollesgard      fad: Mads Sorensen       10 Jun 1710  47
Soren Madsen       Hesselbjerg         ½grd som han bebor                     1 May 1719   153
Soren Madsen       Hesselbjerg         grd i Kaedeby        Peder Jochumsen + =enke     24 Jun 1723  298
Soren Madsen       af Haubolle         hus i Kaedeby        Peder Sorensen enke =dtr    28 Mar 1779  400

Soren Nielsen & son Rasmus Sorensen  Fuglsbolle   grd som de bebor                      1 May 1719   102
Soren Nielsen      Stoense           sted i Hov         Jacob Andersen + =enke     3 Jan 1732   419
Soren Nielsen      af Lejbolle         nyt hus med jord Korsebolle (1794)             15 Oct 1798  30
Soren Nielsen      hmd             jord Tranekaer                       5 Jun 1818   136
Soren Pedersen      af Lejbolle         nyt hus med jord Korsebolle (1794)             15 Dec 1798  30
Soren Pedersen      af Stoense         nyt hus Stoense No.55                    1 Oct 1820   213
Soren Pedersen                    grd Stengade No.9      fad: Peder Nielsen       22 Feb 1840  233
Soren Rasmussen     Stengade          grd i Ennebolle       Niels Rasmussen +        6 May 1721   269 ?
Soren Rasmussen     Frellesvig         hus i Frellesvig      Claus Madsen          18 Mar 1731  404
Soren Rasmussen     i Snode           hus i Snode         stedfad: Jacob Rasmussen +   20 Jan 1777  258
Soren Rasmussen     af Ennebolle        grd i Ennebolle       fad: Rasmus Sorensen      7 Jun 1796   471
Soren Rasmussen     af Hennetved        hus Herslev         Lars Hiulmand+         27 Feb 1799  57
Soren Rasmussen     af Snode          hus Snode No.36       Niels Pedersen + =enke     29 Sep 1834  69
Soren Sorensen (Schaft)               hus i Lejbolle       Jens Fynboes enke        30 Dec 1708  34
Soren Sorensen      Botofte           sted i Tranekaer      Jens Rasmussen         5 Aug 1723   298
Soren Sorensen                    grd i Helletofte      Anders Jorgensen +       12 Oct 1760  142
Soren Sorensen      i Helletofte        grd i Helletofte      Anders Jorgensen+        20 Jan 1777  266

Soren Sorensen      * pa Langeland       Hesselbjerg Molle      Mads Rasmussen + =enke     3 Jul 1781   414
Soren Sorensen                    hus Tranekaer        Mogens Jensen          16 Jul 1801  123
Soren Sorensen (Lisbjerg) fra Aarhusegnen      jord Tressebolle No.2b   fra svigerfad: Poul Hs grd   23 Jun 1817  112
Soren Hansen Sorensen  skomager          byggeplads Snode No.6b   gmd Jens Rasmussen Krogh    10 Jul 1837  158
Soren Thomasen      af Hennetved        hus Kaedeby         Morten Nielsen & hustru+    16 Aug 1821  216
Rasmus Jensen Tambour                hus i Kassebolle      Zigue Rasmusdtr         24 Aug 1722  288
Theodor Pedersen Andersen              grd Sondenbro No.16     Hans Madsen +          14 Jul 1843  348
Theodorus Bech      pa Bjerrebygard       kobt ejendomsgrd Bjerrebygard, Tullebolle foraeldrene+   12 Oct 1771  252
Thomas ...        tommermand i Frellesvig   hus i Frellesvig      Jens Thonnesen         8 Jan 1783   316
Thomas Palm Bojesen   forvalter exam. juris    hus Tranekaer som han bebor                 21 Mar 1820  176
Thomas Palm Bojesen   forvaletr Tranekaer     grd Skeebjerg        Peder Rasmussen & hustr+    18 Dec 1830  427
Thomas Christensen                  grd i Snode         Jess Jessen+          20 Jun 1769  198
Thomas Frederichsen Christensen (Funk) af Tranekaer grd Kaedeby                         30 Sep 1828  322
Thomas Hansen      hmd Botofte         grd pa Bammerskov udf fra Strandby Erik Hansen       22 Jun 1811  367
Thomas Jacobsen     Botofte           hus i Botofte        Peder Nielsen Lollik      24 Feb 1729  363

Thomas Jensen                    grd i Sondenbro       Hans Mikkelsen +        20 Mar 1758  130
Thomas Jessen      af Hesselbjerg       hus Hesselbjerg       bodker Rasmus Pedersen     4 May 1816   51
Thomas Jorgensen                   hus Klausebolle       fad: Jorgen Thomasen      9 Aug 1783   327
Thomas Jorgensen                   ½hus Rifbjerg (1786)    Niels Jensen Hjulmand      27 Oct 1798  4
Thomas Jorgensen                   ½hus Rifbjerg        Niels Jensen Hjulmand      27 Oct 1798  475
Thomas Mathiasen     Botofte           grd i Stoense        Frands Hansen          27 Nov 1699  3
Thomas Mathiasen     Botofte           hus i Botofte        Hans Lolliks enke Birgethe ... 22 Apr 1722  285
Thomas Nielsen                    grd i Tranekaer       Laurits Storm+         7 Apr 1702   41
Thomas Nielsen      ½gmd i Boesgrd, Ny Skrobelev den anden ½grd      mod: Johanne Pedersdtr +    15 Dec 1798  6
Thomas Nielsen (Boesgard)              gmd i Skrobelev       jord Skrobelev                 6 Apr 1815 465
Thomas Rasmus Nielsen                ½grd Boesgard, Skrobelev  ½bro: Rasmus Rasmussen & fad: Niels Thomasen + moder:lever 11 Nov
1783 337
Thomas Nissen                    grd i Sondenbro       Jens Skomager          14 Sep 1719  220
Thomas Nissen      Sondenbro          jord i Sondenbro      Hans Hansen & Christen Rasmussen 11 Dec 1727  340
Thomas Pedersen     Faebaek           grd i Faebaek        fad: Peder Jensen Graegersen+  19 Feb 1704  4
Thomas Pedersen                   grd i Flademose       Peder Thomasen         30 Nov 1711  61

Thomas Pedersen     Fladmose          grd som han bebor                      1 May 1719   105
Thomas Pedersen     Faebaek           grd som han bebor                      1 May 1719   35
Thomas Pedersen                   grd i Tranekaer       Hans Rasmussen         21 Dec 1737  18
Thomas Pedersen     af Lokkeby         hus Stengade No.17     svigerfad: Peder Nicolaisen   1 Sep 1820   187
Thomas Watson      maskinmester Tranekaer   grd Strandby        Rasmus Dinesen         9 Dec 1811   385
Thomas Willadsen                   grd Lejbolle        Jorgen Fisker+ =enke      1 Feb 1712   64
Thomas Willumsen     fra Lejbolle        grd Lejbolle (1712)     nyt faestebrev         26 Mar 1748  66
Thomas Willumsen     Lejbolle          grd som han bebor                      1 May 1721   22
Anders Larsen Thoer                 nyt hus Sondenbro                      30 Dec 1802  168
Christen Christensen Thoer af Lindelse       hus Lindelse        fad: Christen Christensen Thor 17 Mar 1812  391
Hans Christensen Thoer  af Nordenbro        hus i Hesselbjerg      Hans Jeppesen+ =enke      3 Jan 1790   423
Hans Hansen Thoer    af Nordenbro        hus Nordenbro        fad: Hans Hansen Thor      29 Dec 1817  124
Ole Larsen Thoer     skraeder af Nordenbro    hus & byggeplads Nordenbro No.90 91 Peder Olsen enke+, Christen Hansen Thor, Mrn Skraeder,
Cathrine Hobbe 29 Oct 1831             462
Thyge Hansen       Nordenbro          jord i Nordenbro                      9 Feb 1714   192
Niels Hansen Toftemand  af Klausebolle       grd i Klausebolle No.8   fad: Hans Hansen Toftemand   2 Jan 1810   335
Trine Boesgard      af Longelse         byggeplads i Longelse    Mads Henrichsen Birups enke   20 Jul 1833  35

Tullebolle Bymaend                  sognets Kirketiende     landsdommer Becks enke Cathrine + 22 Dec 1707    72
Tullebolle sognemaend                sognets Kirketiende     Cathrine Beck+         22 Dec 1707  28
Christian Jespersen Tullebolle            hus Tranekaer        Niels Botoftes enke       29 Oct 1831  464
Peder Hansen Turoe    Rifbjerg          grd i gl. Skrobelev     Mogens Hansen          26 Feb 1733  431
Tonnes Madsen                    hus i Skrobelev                       26 Mar 1736  12
Johan Conrad Wagner   gartner Christianssaede   nyt hus i Korsebolle                    13 Feb 1819  164
Johan Georg Wagner    musiker           hus Tranekaer No.1 som han bebor              9 Oct 1819   169
Johannes August Wagner                hus Korsebolle Kohave No.1N fad: gartner Johan Conrad Wagner 6 Sep 1841 258
Frantz Wanner      fra Hannerith (Slesvig)   nyt hus Nordenbro                      23 Sep 1818  145
Charlotte Amalie Wardinghausen Hov = Erik Eriksen  & hendes mod: Marie Dorthe -frihedsbrev sted Hov      25 Mar 1710  46
Robert Watson                    grd Strandby No.1a     fad: Thomas Watson +      13 Aug 1841  256
Thomas Watson      maskinmester Tranekaer   grd Strandby        Rasmus Dinesen         9 Dec 1811   385
Cart Christian Gotfred Weber skovrider ved Perregrd grd Birgittesminde nu Frederiksgave ved Frellesvig No.1bc  17 Nov 1816  79
Morten Rasmussen Weber  Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   186
Peder Rasmussen Weber  Nordenbro          grd som han bebor                      1 May 1719   185
Adolph Wengel      regiments Kirurg      sted Tranekaer som han bebor                9 Oct 1819   173
Peder Hansen Wild    Kaedeby           grd som han bebor                      1 May 1719   139
Peder Hansen Wild    Kaedeby           1/6grd i Kaedeby      Jorgen Jensen          8 Apr 1728   350?
Wilhelm Johansen     i Faebaek          grd i Faebaek        Niels Nielsen          12 May 1770  264
Villads Ollufsen                   grd i Tressebolle      Oluf Villadsen+         11 Dec 1736  15
Villads Rasmussen    Frellesvig         hus Frellesvig (1792)    Thomas Tommermand        24 Mar 1798  11
Willum Jacobsen                   grd i Tressebolle      Willads Olufsen         4 Jan 1754   108
Willum Willumsen     h.e. Cathrine i Lejbolle  hus som hun bebor                      1 May 1719   26
Vincent Andersen     Snode            sted i Snode        Hans Jensen +          22 Oct 1731  415
Hans Wittenkamp     bager            hus Tranekaer No.1m 6b   bager F.C. Myhres enke     1 Sep 1845   439
Voigt Johan Luuckenborg skift & materialforv Tranekaer bygninger i Tranekaer som han bebor           25 Apr 1820  185

Mathias Wolf       Tranekaer          grd i Stoense        Hans Pedersen          30 Dec 1727  345
Rasmus Hansen Wormslov  fra Aarhusegnen       byggeplads Stoense                     10 Feb 1817  98
Rasmus Rasmussen Waever Magleby Nordenbro      hans iboende 3/4grd Blaesenborg               15 Apr 1711  54
Zakarias Christensen   af Snode          grd Snode No.13       fad: Christen Pedersen     17 feb 1817  96
Henrich Pedersen Christian Zielfeldt skomager Tranekaer hus Tranekaer han bebor  Jorgen Rasmussen       16 Aug 1821  223
Henrich Pedersen Christian Zielfeldt skomager Tranekaer hus Tranekaer No.6ef han bebor Jorgen Rasmussen enke+ 7 Jun 1831   433
Anders Oreboe                    hus i Tryggelev       fad: ...            21 Dec 1734  5
Hans Oreboe       Lokkeby           grd som han bebor                      1 May 1719   65
Hans Oreboe                     hus i Tryggelev       Gotfried Thomasen        8 Oct 1734   5
Hans Christensen Oreboe               hus Tryggelev (for en del aar siden)            24 Jan 1799  49
Hans Jensen Oreboe                  hus i Humble        Sara Jensdtr +         16 Feb 1736  12
Lars Hansen Oreboe    Hesselbjerg         hus i Havbolle       Knud Johansen          28 Apr 1727  335
Peder Jacob Larsen Oskebek              grd Simmerbolle No.4 18 26b 27 28 fad: Lars Rasmussen Oskebek 26 May 1845   411
Mads Hansen Osterbye                 hus Stengade No.15     Hans Madsen enke        21 Sep 1842  300

Anders Jacobsen Aasmolle soldat fra Fyn       hus Lykkeby         svigerfad: Peder Thomasen    21 Jul 1813  440

////////////////////////////////////////END OF INDEX ////////////////////////////////////////