NORRE HERRED, RANDERS, DEN.
                         1801 CENSUS  FHL film #39038
                        GIERILD, NORRE HERRED, RANDERS, DEN
                        1 Feb 1801 Census, FHL film 39038

Scheels hoved gaard

Hans Karel Forstling     servant      25  u     gartenerer, fod paa Als i Holsteen
Knud Zimson          servant      30  u     grevens jaeger
Jens Michelsen        servant      62  e2nd   tiener i haugen hos garternren

Frandtz Schade        servant      32  u     skriver karl ved forvaltren
Jens Betzer          servant      15       skriver dreng ved forvaltrn

Rasmus Blichfeldt Tunder   servant      36  u     fuldmaeg tig hos forpagter Esmarch
Rasmus Nielsen        servant      37  1st    ladefoged
Jens Jensen Laering      servant      31  u     kudsk
Ole Sorensen         servant      26  u     skaldkarl
Jorgen Rasmussen       servant      56  e1st   rygters hos forpagtren Esmark
Anders Nielsen                  75  e1st   rygters hos forpagtren Esmark
Mariane Christensdtr     servant      40  1st    husholderske hos hl. forpagtren
Peder Frederichsen      her son      11       holdes skoele
Maren Jensdtr         servant      53  e1st   megkeske fod i Fyn
Marie Jensdtr         servant      24  u     koche pige
Bergithe Jensdtr       servant      25  u     malek pige ved forpagter Esmarch
Karen Jacobsdtr        servant      24  u     "
Maren Simonsdr        servant      34  u     "
Karen Nielsdtr        servant      20  u     "
Kiersten Nielsdtr       servant      50  e1st

Rode Leed, Mark huuset

Niels Christensen       hosband      50  1st    lever af jord til huuset
Nille Marie Pedersdtr     h.kone       49  "
Christen Nielsen       dere born     27  u     national soldat
Trine Nielsdtr                  9
Kierstine Nielsdtr                6

Gierild Byes Selvere gaardmaend

Hans Cappel Haasum      hosband      58  1st    sogne praeste leves af kaldeste Indkomster
Elisabeth Sophie Dahl     h.kone       47  "
Jor Hansen          dere born     7
Ellenore Hansdtr                 19
Charlotte Hansdtr                15
Villum Nielsen        servant      30  u
Jens Laursen         servant      20
Anders Sorensen                 17
Kiersten Johansdtr                19
Dorthe Henrichsdtr                25
Maren Pedersdtr        faderlos barn   6   til dem taget

Peder Hansen         hosbond      72  2nd    sogne degn skoelemaester lever af degne kaldt
Mariane Madsdtr        h.kone       33  1st
Christen Daniel Bering    substitut     44  u     skoeleholder
Peder Nielsen         servant      18  u
Ane Olsdtr          inderste      45  e1st   afgangne degns enke, har ingen naering
Maren Rasmusdtr        inderste      42  u

Soren Jensen         hosbd       53  1st    lever af jord til gaarden
Ane Pedersdtr         h.kone       68  2nd
Jens Sorensen         her son      28  u
Rasmus Nielsen        serv.       19
Karen Nielsdtr        serv.       14

Mikkel Jorgensen       hosbd       58  2nd    dr tilsyfus mand ved Scheel lever af jord til gden
Maren Jacobsdtr        h.kone       44  1st
Jacob Michelsen        dere born     13
Maren Michelsdtr                 11
Soren Michelsen                 3
Jens Villumsen        serv        20  u
Margrethe Pedersdtr               27

Niels Morten         hosbond      68  2nd    lever af jord evig
Ane Andersdtr         h.kone       43  1st
Soren Nielsen         his son of 1st   38  u     afskrediget fra k.tjeneste
Anders Nielsen        dere born     16
Kiersten Nielsdtr                14
Peder Nielsen                  11
Niels Nielsen                  7
Karen Pedersdtr        serv.p.      30  u

Gaard beboern

Anders Jensen         hosbd       56  1st    liver af jord brng
Ane Sorensdtr         h.kone       75  2nd    
 ingen born
Niels Christensen       inderste      56  u     afskrediget fra k.tjeneste
Niels Jensen         serv.       20
Berthe Pedersdtr                 25

Lars Andersen         hosbd       42  1st    liver af jord brug
Johanne Sorensdtr       h.kone       41  "
Ane Mri            dere born     10
Severin Andersdtr       fod i Khvn     5        tilsigtager
Jens Sorensen         serv        22  u     national s.d.
Niels Villum                   17
Maren Madsdtr                  30  u

Soren Michelsen        hosbd       30  1st    afskredegit s.d. til gaard, lever af jord brng
Karen Andersdtr        h.kone       45  2nd
Christen Pedersen       her's of 1st    15
Anders Pedersen                 12
Jens Pedersen                  9
Peder Rasmussen        serv        30  u     afskrediget s.d.
Dorthe Marie Jorgensdtr             27

Rasmus Jorgensen       hosbd       62  1st    lever af jord brug
Karen Sorensdtr        h.kone       58  "
Soren Rasmussen        dere born & serv  26  u     gl. m.s.
Peder Rasmussen                 24       recrut ved Helleriet
Methe Rasmusdtr                 22

Jens Pedersen         gdbeboer      16  1st    Laegsmand & sognefoged lever af jord brug
Karen Sorensdtr        h.kone       39  2nd
Kiersten Nielsdtr       her's of 1st    16
Jens Nielsen                   12
Niels Nielsen                  11
Peder Jensen         dere born     6
Ane Jensdtr                   4
Else Jensdtr                   2
Jens Nielsen         serv.       24  u

Jens Rasmussen        hosbond      79  2nd    lever af jordbrug
Berte Christensdtr      h.kone       46  1st
Christen Jensen        dere born     8
Giertrud Pedersdtr      serv.       20  u

Gregers Pedersen       hosbd       58  3rd    lever af jord brug
Kat Daniels          h.kone       33  1st
Kiersten Gregersdtr      his of 1st, serv  28  u
Peder Gregersen        his of 2nd     19
Soren Gregersen                 17
Mikkel Gregersen                 15
Inger Gregersdtr       dere born     2

Anders Jensen         hosbond      72  1st    Tilsytns mand med Scheel lever af jord til huasd.
Mette Rasmusdtr        h.kone       66  "
Erik Andersen         dere born     27  u
Kirsten Andersdtr                23
Peder Andersen        serv        30  u
Ane Jensdtr          inderste      52  e1st   vandfoer nyden almise af sognet

Jens Nielsen         hosbd       42  1st    lever af jord brug
Maren Pedersdtr        h.kone       35  2nd
Karen Rasmusdtr        her's of 1st    8
Mette Rasmusdtr                 6
Peder Rasmussen                 2
Maren Rasmusdtr                 4
Peder Sorensen        serv        32  u     afskendiget soldat
Karen Pedersdtr        indsider      32  u     skraede pige
Berthe Jensdtr        serv        16  u
Karen Rasmusdtr        kone's moder    69  e1st
Niels Andersen        mand        77  1st    indsidder vand foev almiselemmer af sognet
Maren Nielsdtr        h.kone       79  "

Christen Rasmussen      hosbd       36  1st    lever af jord brug
Mette Christensdtr      h.kon       36  "
Ane Kirstine Christensdtr dere born       6
Rasmus Christensen                5
Berthe Christensdtr               2
Berthe Nielsdtr        man's moder    70  e1st   nyder ophold ved sonnen

Huusmand of Gierild bye

Kiersten Andersdtr      faester af huuse  62  e1st   lever af jord til huuset
Else Pedersdtr        her dau      30  u

Niels Andersen        hosbd       58  1st    sanger i skoven som dagleier ved til huuset
Karen Jensdtr         h.kone       63  "

Jens Olsen          hosbd       34  1st    lever af sit laerte skoemager i jord til huuset
Johanne Gregersdtr      h.kone       24  "
Mikkel Jensen         1 laere dreng   19  u

Jacob Sorensen        hosbd       59  2nd    skovfoged & jord til huuset
Ane Sophie Pedersdtr?     h.kone       48  1st

Soren Christensen       hosbd       61  1st    intet jorg til huuset
Karen Rasmusdtr        h.kone       50  "
Zidsel Sorensdtr       dere born     15

Niels Sorensen        hosbd       69  2nd    jordlos hmd for & almiselem
Mette Christensdtr      h.kone       62  "
Berthe Marie Nielsdtr     his of 1st21    u   

Karen Olsdtr         leier af huuse   48  e1st   vaever linnet for bonde standen
Inger Michelsdtr       her illeg dau   22
Kirsten Sorensdtr       her children    12
Ane Sorensdtr                  8

Mikkel Michelsen       lejer af huuse   34  1st    afskndeget soldatt jordlos huus
Ane Rasmusdtr         h.kone       32  "
Maren Michelsdtr       dere born     3
Dorthe Michelsdtr                1

Hans Michelsen        fod i Khvn     51  1st    lejer af huset, dregels Vaever, jorlos hus
Maren Jensdtr         h.kone       49  2nd
Lars Hansen          dere born     13

Niels Knold          lejer af huuse   58  2nd    jordlos huuse
Maren Sorensdtr        h.kone       53  1st
Jens Nielsen         dere born     13

Jens Andersen         lejer af huuse   33  1st    haand vaerk vever af freich samt jord til huus
Marie Kirstine Andersdtr   h.kone       25  "
Marie Jensdtr         dere born     4
Dorthe Jensdtr                  2
Karen Jensdtr         serv        25  u     laerting

Peder Staphan         hosbd       58  1st    hiuulmand lever af hanget samt fiskerie & skebning, jord til
                                 huuset
Zidsel Olsdtr         h.kone       72  2nd
 engen born

Jens Andersen         hosbd       44  1st    afskendiget soldat, jord til huuset
Karen Hansdtr         h.kone       58  2nd
Christiane Andersdtr     her's of 1st    14

Christen Sorensen       hosbd       26  u     nat'l soldat tillege vaegter, jord til huuse & Dor
Sorensdtr           serv        30  u      Vaegte for byen
Karen Sorensdtr        his modern     70  e1st   
Soren Pedersen Brun      mand, inderste   79  1st    stoeder konge begge almislemer af sognet
Maren Axselsdr        h.kone       62  "
 ingen born

Peder Nielsen         hosbd       48  1st    lever af hiulmand, jord til huuset
Inger Olufsdr         h.kone       38  "
Niels Pedersen        dere born     11
Ole Pedersen                   9
Inger Pedersdtr                 6
Mette Pedersdtr                 3
Soren Pedersen                  1

Soren Rasmussen        hosbd       48  1st    afskendiget soldat, jord til huuset
Ane Sorensdtr         h.kone       49  2nd
Hans Jensen          her's of 1st    8
Maren Jensdtr                  6
Rasmus Balle         mand, insider   40  1st    jordlos huus
Kat Andersdtr         h.kone       34  "
Anders Rasmussen       dere born     4
Bodil Nielsdtr        indsider      31  1st    jordlos huus, her man borte til soes
Niels Nielsen         her illeg Christian   7
Jacob Christensen       her Christian   2   

Anders Christensen      hosbd       71  1st    dagleier, jord til huuset
Else Marie Jochumsd      h.kone       69  "
Mikkel Michelsen       mand, indsider   58  1st    daglejer
Bodil Eriksdtr        h.kon       48  "

Soren Willumsen        hosbd       49  1st    bodker af haandvaerk, jord til huuset
Elenore Hoff         h.kone       39  "
Ejller Sorensen        dere born     19
Karen Sorensdtr                 5
Johanne Allermand/Luttrmand  kone's moder    82  e2nd   vand foer gaar ved kiep

Morten Andersen        hsbd        36  1st    Drnels Vaever, jord til huuset
Johanne Christensdtr     h.kone       44  "
Casper Hansen         man's bro's son  5   fadren dod
Peder Jorgensen        serv        35  1st    national soldat
Marie Hansdtr         hsbd's moder    70  e1st   nyder ophold ved sonen
Elias Pixsen         mand, indsider   82  2nd    lever af Hospitals hold fra Rad jord los huus
Ide Bendigtte         Mads kone     65  1st
 engen born
Else Andersdtr                  59  u     "

Mette Andersdtr        faester af huse  58  e2nd   lever af jorden til huuset
Maren Andersdtr        her dau      13

Mikkel Rasmussen       hsbd        31  u     afskendiget rytter laert hinnland, jord til huus
Kiersten Michelsdtr      his moder     70  e1st   sonen opholdr modern

Christiane Mithe       hsbd        61  e1st   jord til huus
Caroline Mithe        her dau      26  u
Nille M. Boesen        indsider      39  gift   to forpagter Esmarch & after confirmed, they separated
Karen Jensdtr         serv        28  u

Niels Landroch        hsbd        71  2nd    muurmaester, jord til huus
Ane Dorthe Hansdtr      h.kone       56  1st
Carlotte Hoff         indsider      36  e1st   yder lig fattig


Jens Christensen       hsbd        52  1st    daglejer boy foget, jord til huus
Inger Jensdtr         h.kone       59  2nd
Inger Nielsdtr        her's of 1st    15       vandr migstaerkslag nyder almise of sognet

Anders Sorensen        hsbd        46  1st    snedker huustommermand, jord til huus
Mette Jensdtr         h.kone       49  "
Soren Andersen        dere born     15
Jens Andersen                  13
Rasmus Andersen                 11
Anders Andersen                 8
Abrah. Dahl          man's bro's son  3        nyder almise.
Ellen Jensdtr         man's moder    82  e1st   & Almise lem af sognet

Niels Sorensen        hsbd        48  1st    lever af jord til huus, daglejer
Maren Jensdtr         h.kon       58  "
Christen Nielsen       dere born     15

Peder Andersen        hsbd        65  1st    fattige hyrde folk
Ane Pedersdtr         h.kone       69  "
Soren Pedersen        dere born     29  u     vandfoer & skraeder

Stochebroe byes beboer

Peder Eriksen         hsbd        28  u     afskendiget soldatt til hielp til fadren gaard Jens
                                   Eriksen 
Jens Eriksen         serv        44  u      lever af gard aeritg
Thoer Nielsen         serv        13
Maren Sorensdtr                 22
Erik Pedersen         man's parents   78  1st    ophold af sonen
Ane Nielsdtr         his kone      68  1st
Ane Eriksdtr         dere born     24  u     skraeders

Anders Jensen         hsbd        45  1st    lever af jord brug
Karen Jacobsdtr        h.kone       45  "
Jens Andersen         dere born     13
Inger Andersdtr                 9
Maren Andersdtr                 5
Jens Andersen         serv        18  u
Ane Johansdtr                  19
Mikkel Pedersen        mand, indsider   57  2nd    dagleier
Ane Kaude           h.kone       40  1st
Soren Michelsen        man's of 1st    21       emsvag kryls
Ole Michelsen                  15
Mogens Michelsdtr       dere born     6

Stochebroe Gmd

Rasmus Pedersen        hsbd        61  2nd    lever af jord brug
Ane Cathrine Christensdtr   h.kone       48  1st
Peder Rasmussen        his of 1st     29  u     udlose til fader ens hertg ved gden
Dorthe Rasmusdtr                 26
Kirsten Rasmusdtr       dere born     11
Niels Rasmussen        fattig       77  u     blind fattig & skrobelig lever af almise
Jens Rasmussen        serv        19  u

Morten Jensen         hsbd        35  1st    lever af jordbrug
Ane Sorensdtr         h.kone       32  2nd
Anders Simonsen        her's of 1st    10
Soren Simonsen                  5
Anne Simonsdr                  8
Peder Andersen        serv        16  u
Peder Michelsen                 22
Mette Christophersdtr              18

Christen Sorensen       hsbd        29  1st    afskendiget til faderens gd - lever af jord brug
Else Sorensdtr        h.kone       29  "
Marie Christensdtr      dere born     2
Soren Christensen                1
Soren Albech         his fader     66  e1st   nyder ophold ved sonen
Jens Sorensen         serv        27  u     nat'l soldat
Ane Sorensdtr                  15

Stochebroe gaardmaend

Soren Laursen Koeg      hsbd        22  1st    lever af jord brug
Maren Andersdtr        h.kone       35  "
Peder Larsen         serv        20  u
Else Sorensdtr                  24
Lauritz Koeg         man's fader    64  e1st   nyder ophold hos sonnen

Soren Sorensen        hsbd        74  2nd    lever af jord til Gregersdtr
Maren Jensdtr         h.kone       57  1st
Jens Sorensen         dere born     26  gl. m. s.
Peder Sorensen                  22  u     national soldat
Anne Villumsdr        serv        22  u

Jens Rasmussen        hsbd        44  1st    lever af jord til gden
Zidsel Jacobsdtr       kone        40  "
Berthe Jensdtr        dere born     11
Rasmus Jensen                  9
Jacob Jensen                   4
Peder Jensen                   2
Erik Rasmussen        serv        37  u     taabelig
Berthe Nielsdtr                 18
Berthe Jensdtr        man's moder    80  e1st   gl & Skiobel nyder ophold ved sonen

Lars Sorensen         hsbd        44  1st    lever af jord brug
Mette Sorensdtr        kone        56  2nd
Karen Michelsdtr       kone's of 1st   27  u
Rasmus Michelsen                 18
Erik Michelsen                  15
Karen Pedersdtr        kone's? bro's dau 11

Anders Sorensen        hsb        36  1st    lever af jord brug
Else Christensdtr       kone        37  "
Peder Pedersen        serv        38  1st    afskendiget
Karen Nielsdtr        serv        22  u
Eske Tibertsen                  14
Ane Andersdtr         inderste      40  1st    nye anforte Peder Pedersen's kone
Ane Pedersdtr         her born      4
Maren Pedersdtr                 2

Stochebro hmd

Mikkel Christensen      hsb        43  2nd    baert smed haand vaerk byens smed
Margrethe Sorensdtr      kone        51  "
Christen Michelsen      his of 1st     13
Maren Michelsdtr                 11
Rasmus Michelsen                 9
Thomas Michelsen                 6
Stine Michelsdtr                 4
Maren Christensdtr      his soster     44  u     vandvettig vandfor & almiselem

Erik Jensen          hsb        41  1st    snedker & huus tommermd - jord til huuse
Ane Jensdtr          kone        38  2nd
Ane Eriksdtr         dere born     11
Erik Eriksen                   9

Erik Evald          fod i Svendske   52  1st    Schone igen af huuset, laert skoemager haand vaerk
Cesse Andersdtr        kone        38  "
Ane Sophie                    6

Jens Andersen         hsb        30  u     benn bruden skraeder

Christen Nielsen       hyrde       56  1st    fattige hyrde folk
Mette Rasmusdtr        kone        38  "
Rasmus Christensen      dere born     9
Ane Christensdtr                 6
Niels Christensen                5        vand hver
Soren Christensen                2        ligelendes

Soren Rasmussen        hsb        60  1st    daglejer jord til huuset 
Mette Rasmusdtr        kone        64  2nd
Kiersten Sorensdtr      dau udi 2nd    22  u     laert skraedrent
Berte Christensdtr      kone's of 1st   34  1st    inderste
Anders Sorensen        Berte Christensdtr's born     4
Christen Sorensen                2

Rasmus Andersen        hsb        60  1st    Tre Skoemand & lever af jord til huuset
Ane Jensdtr          kone        59  "
Anders Rasmussen       dere born     30  u     skraeder
Lars Rasmussen                  28
Karen             med hsb beskagle  16

Soren Tammer         eher at huuset   74  2nd    gaaer i dagleje
Ane Pedersdtr         kone        54  1st
 ingen born

Jens Pedersen         hsb        63  1st    daglejer
Maren Sorensdtr        kone        54  "
Ane Jensdtr          dere born     9
Karen Jensdtr                  7
Karen Pedersdtr        man's soster    60  e1st   daglejer

Christen Eriksen       hsb        32  1st    tiende bondestanden
Stine Sorensdtr        kone        32  "
Ane Christensdtr       dere born     1

Knud Christian Wimmelhoj   fod i Fyhn     53  1st    grevelig Schourider ved Scheel
Charlothe Aagaard       kone        36  "
Maren Bendixsdr        serv        20  u     giort 3 Reiser paa Chyna - ingen naerenp vej uden Ove
Broch             fod i Grena    71  u     hvagl lidet kand Juans med at skrive foreen & anden

Udflytterne af Gierild Bye

Niels Michelsen        hsb        38  1st    gmd lever af jord brug
Ane Andersdtr         kone        39  "
Jens Nielsen         dere born     8
Anders Nielsen                  5
Rasmus Nielsen                  3
Bodil Nielsdtr                  1
Bodil Sorensdtr        man's moder    73  e2nd   gl & skrobelig nyder ophold ved sonen
Niels Nielsen         serv        29  u
Maren Rasmusdtr        man's soster    24  u

Eskild Stephensen       hsb        61  2nd    gmd lever af jord burg
Ane Christensdtr       kone        31  1st
Kirsten Stephensdtr      dere born     11
Christen Stephensen               8
Steffan Stephensen                2
Poul Pedersen         serv        34  u     afskendiget sold.
Anders Pedersen                 21
Margrethe Andersdtr               16

Mikkel Sorensen        hsb        52  1st    gmd lever af jord brug
Ane Simonsdr         kone        62  2nd
Simon Jensen         her's of 2nd    32  u     afskendiget regmt
Elen Pedersen         man's bro's son  12
Maren Andersdtr        serv        18

Jaens Rogter         hsb        49  1st    gmd lever af jord til gden
Kiersten Rasmusdtr      kone        46  2nd
Ane Jaensdr          dere born     8
Berthe Jaensdr                  3
Maren Villums         serv        24  u
               
Lars Andersen         hsb        33  1st    gmd af stndiget til Gregersdtr lever af jord beng
Karen Eskildsdr        kone        31  2nd
Berthe Sorensdtr       kone's of 1st   9
Maren Sorensdtr                 6
Sidsel Sorensdtr                 3
Eskild Jensen         kone's fader    70  e1st   skrobelig nyder ophold ved stedet
Karen Nielsdtr        serv        18

Peder Andersen        hsb        37  1st    gmd lever af jord brug
Ane Christensdtr       kone        31  "
Christen Pedersen       dere born     6
Anders Pedersen                 4
Soren Pedersen                  2
Mette Pedersdtr                 1
Christen Friis        kone's parents   63  1st    both skrobel nyder ophold ved dattren
Berte Kirstine        "         60  "
Ane Marie Christensdtr    kone's soster   21  u

Peder Bolter         hsb        46  1st    gmd lever af jord brng
Margrethe Pedersdtr      kone        40  "
Soren Pedersen        dere born     16
Maren Pedersdtr                 14
Peder Pedersen                  9
Mette Pedersdtr                 7
Maren Pedersdtr                 5
Jens Pedersen                  3
Soren Andersen        serv        33  1st    afskendiget Reerict

Niels Sorensen        hsb        54  1st    gmd lever af jord brug
Maren Sorensdtr        kone        68  2nd
Jacob Nielsen         dere born     29  u     Casseret soldat fra Fyhns Regmt
Maren Andersdtr        serv        26  u

Rasmus Pedersen        hsb        53  1st    gmd lever af jord brug
Sidsel Sorensdtr       kone        34  "
Soren Rasmussen        dere born     4
Maren Rasmusdtr                 1
Soren Nielsen         serv        18
Dorthe Thomasdtr                 15

Niels Sorensen        hsb        40  1st    gmd lever af jord brug
Berthe Christensdtr      kone        34  "
Soren Nielsen         dere born     10
Christen Nielsen                 8
Maren Nielsdtr                  5
Anders Nielsen                  3
Peder Nielsen                  1
Soren Jensen         serv        34  u
Stine Sorensdtr                 27

Lads Ollesen         hsb        43  1st    gmd lever af jord brug
Karen Christensdtr      kone        34  "
Olle Ladsen          dere born     9
Peder Ladsen                   2
Christen Sorensen       serv        24  u     national sold.
Maren Sorensdtr                 24
Jacob Jensen         mand, inderste   49  1st    daglejer
Else Pedersdtr        kone        49  "
Jens Jacobsen         dere born     12
Mette Marie Jacobsdtr              5

Jens Jensen Morten      hsb        45  1st    gmd afstindiget lever af jord brug
Bodil Sorensdtr        kone        33  "
Soren Jensen         dere born     10
Jens Jensen                   8
Peder Jensen                   6
Kiersten Jensdtr                 2
Soren Morten         man        75  e1st   beslaeget, nyder ophold
Anders Sorensen        serv        26  u     national sold.
Ane Sorensdtr                  23  


Bronstrup Bye

Niels Brun          gdbeb       38  1st    lever af jord brug
Ane Jensdtr          kone        36  "
Anders Nielsen        dere born     8
Birthe Nielsdtr                 6
Ane Nielsdtr                   4
Rasmus Olsen         serv        51  Madsdtr
Mette Sorensdtr        serv        22
Berthe Jensdtr        man's moder    75  e1st   skrobelig naesten blind

Eskild Nielsen        hsb        39  u     lever af jord brug
Niels Ebbesen         his parents    82  1st    
Karen Eskildsdr        "         81  "
Berte Nielsdtr        his sisters    44  u     lever af vaeverer
Kirsten Nielsdtr                 43  
Jacob Christensen       serv        43

Jens Sorensen         hsb        49  1st    lever af jord brug
Maren Pedersdtr        kone        40  "
Mette Jensdtr         dere born     15
Soren Jensen                   13
Johanne Jensdtr                 9
Peder Jensen                   6
Soren Christensen       his fader     80  1st    almiselemmer
Mette Jensdtr         his moder     75  "

Soren Jensen         hsb        35  1st    liver af jord brug
Kiersten Michelsdtr      kone        23  "
 engen born
Maren Sorensdtr        his moder     63  e1st   nyde ophold ved sonen
Anders Jensen         serv        26  
Maren Jensdtr         his soster     30  u

Bronstrup Molle

Ane Sorensdtr         enke        82  e2nd   lever af mollen & jord brug
Ane Sophie Sandberg      her dau's dau   16  u
Peder Severin Svendsen    Anders son's son  31       mollersvend
Peder Kong          serv        31  u
Anders Sorensen                 16
Maren Pedersdtr                 26  u

Bronstrup huusmand

Anders Pedersen        hsb        43  1st    lever af skraeder int & jord til huuset
Maren Sorensdtr        kone        30  "
Peder Andersen        dere born     6
Johanne Andersdtr                2
Berte Jensdtr         fra Rimsoe     18       laere pige
Ane Nielsdtr         fra Glesborg    15       "

Erik Eskildsen        hsb        45  1st    hiulmand
Maren Andersdtr        kone        41  "
Mette Eskildsdr        dere born     3
Dorthe Eskildsdr                 1
Ane Cathrine         serv        16  
Mette Pedersdtr        man's moder    78  e1st   nyde ophold ved son skrobelig & tensat

Soren Nielsen         hsb        38  1st    afskendiget Reorut dagleier & jord til huuset
Kiersten Rasmusdtr      kone        32  "
Kirsten Sorensdtr       dere born     7
Ane Sorensdtr                  5
Maren Sorensdtr                 3
Maren Sorensdtr        man's moder    66  e1st   vuild fo ny kand gaar ophold fra son

Hans Henrichsen        hsb        35  1st    fattige hyrder
Ane Nielsdtr         kone        47  2nd
 ingen born

  END OF PARISH - 501 PEOPLE