1 Jul 1787  CENSUS   FHL film 38994
                     GIOL, HVETBO HERRED, HJORRING, DEN 1787 CENSUS

Giol bye

Jens Sorensen       47   1st   bonde gdbeb   1
Else Madsdtr       51   2nd   kone
Peder Sorensen      21   u    her's of 1st aegteskab
Soren Sorensen      15
Johanne Jensdtr      14        dere born
Else Jensdtr       8

Thomas Pedersen      49   1st   bonde gdbeb   2
Sidsel Jensdtr      50   2nd   kone
Jens Pedersen       19   u    her's of 1st aegteskab
Karen Pedersdtr      17
Inger Marie Pedersdtr   13
Jorgen Jensen       40   u    serv

Jens Hansen        50   1st   bonde gdbeb   3
Maren Poulsdtr      34   1st   kone
Christen Jensen      10        dere born
Hans Jensen        8
Poul Jensen        6
Kirsten Jensdtr      4
Jens Jensen        2

Soren Larsen       65   1st   bonde gdbeb   4
Maren Olsdtr       48   1st   kone
Ane Jensdtr        12        his soster's dau
Karen Nielsdtr      9        her soster's dau
Jens Christensen     33   u    serv
Jens Pedersen       23
Maren Pedersdtr      22

Johanne Marie Simonsdr  50   e1st   bonde gdbeb   5
Niels Sorensen      23   u    her children
Ane Marie Sorensdtr    19
Mads Christensen     37   u    serv
Johanne Sorensdtr     39

Jens Thogersen      60   2nd   bonde gdbeb   6
Maren Madsdtr       49   1st   kone
Mads Jensen        11        her sosters son
Soren Thomasen      39   u    serv
Johanne Pedersdtr     28

Bendt Nielsen       63   1st   bonde gdbeb   7
Ane Marie Jensdtr     53   1st   kone
Niels Sorensen      32   u    man's sosters son, national soldat
Peder Jensen       33   u    serv
Jacob Pedersen      19
Maren Christensdtr    26

Lars Thogersen      63   4th   bonde gdbeb   8
Else Clausdr       53   1st   kone
Thoger Larsen       24   u    dere born
Claus Larsen       19
Soren Larsen       12

Soren Jensen       44   1st   bonde gdbeb   9
Johanne Nielsdtr     34   1st   kone
Peder Sorensen      3        dere born
Karen Pedersdtr      7        her illeg dau
Lars Sorensen       19   u    serv

Niels Jensen       36   1st   bonde gdbeb   10
Johanne Cathrine Sorensdtr    27    1st   kone
Karen Nielsdtr      1        dere born
Mads Pedersen       29   u    serv

Corfitz Pedersen     60   2nd   bonde gdbeb   11
Kirsten Jensdtr      37   1st   kone
Peder Corfitzsen     37   u    his of 1st aegteskab
Henrich Pedersen     40   u    man's broder, land soldat
Sidsel Jensdtr      46   u    kone's soster, vanfor uden almisse

Christen Pedersen     59   1st   bonde gdbeb   12
Kirsten Pedersdtr     65   2nd   kone
Ane Malene Thomasdtr   30   u    her's of 1st aegteskab
Peder Thomasen      23
Niels Nielsen       19   u    serv

Jens Gregersen      72   1st   bnd gdbeb    13
Johanne Jensdtr      61   1st   kone
Jens Jensen        34   u    dere born
Gregers Jensen      27
Ellen Jensdtr       30
Peder Jensen       13        dreng

Niels Jensen       68   1st   bnd gdbeb    14
Maren Sorensdtr      65   1st   kone
Johanne Nielsdtr     30   u    dere born
Birthe Nielsdtr      26
Henrich Christensen    27   u    serv
Henrich Christensen    27
Hans Jensen        12

Niels Christensen     70   1st   bnd gdbeb    15
Maren Pedersdtr      67   1st   kone
Peder Nielsen       28   u    dere born
Ane Marie Madsdtr     31   u    serv
Christen Corfitzsen    16

Jens Madsen        43   1st   bnd gdbeb    16
Mette Christensdtr    39   1st   kone
Mads Jensen        10        dere born
Mette Jensdtr       9
Christen Jensen      6
Ane Jensdtr        4
Johanne Jensdtr      2
Niels Jensen       30   u    serv
Giertrud Jensdtr     18

Peder Gregersen      62   1st   bnd gdbeb    17
Johanne Marie Larsdtr   54   1st   kone
Jorgen Pedersen      24   u    dere born
Ane Pedersdtr       21
Kirsten Pedersdtr     18
Mette Pedersdtr      15

Peder Jensen       41   1st   bnd gdbeb    18
Karen Jensdtr       41   1st   kone
Mads Jensen        48   u    serv

Christen Jensen Jesmark  49   1st   bnd gdbeb    19
Ellen Jensdtr       38   1st   kone
Jens Christensen     4        dere born
Niels Christensen     1
Christen Thomasen     45   u    serv
Jens Nielsen       19   
Jens Nielsen       74   e2nd   kone's fader

Christen Madsen      41   1st   bonde gdbeb   20
Johanne Thogersdr     50   2nd   kone
Else Jensdtr       7        his broders dau
Gregers Pedersen     30   u    serv
Christen Sorensen     14

Jorgen Jensen       30   1st   bnd gdbeb    21
Kirsten Andersdtr     36   1st   kone
Anders Sorensen      76   e1st   her fader

Frantz Jensen       63   1st   bnd gdbeb    22
Karen Jensdtr       65   1st   kone
Jens Frantzsen      31   u    dere born

Jeppe Jensen       42   1st   bnd gdbeb    23
Johanne Margrethe Sorensdtr    28    1st   kone
Kirsten Jepsdtr      3        dere born
Karen Jepsdtr       1
Maren Nielsdtr      70   e1st   kone's moder
Christen Thoersen     25   u    serv, land soldat
Hans Larsen        15
Sinne Sorensdtr      32

Peder Christensen     42   1st   bonde gdbeb   24
Johanne Jensdtr      36   1st   kone
Hans Pedersen       9        dere born
Elisabeth Pedersdtr    8        
Kirsten Pedersdtr     6
Christen Pedersen     2
Jens Christensen     75   e1st   kone's fader
Jens Jespersen      25   u    serv
Maren Knudsdtr      23

Thomas Christensen    61   1st   bonde gdbeb   25
Karen Thomasdtr      60   1st   kone
Ane Marie Thomasdtr    28   u    dere born
Niels Thomasen      24
Peder Jepsen       17   u    serv

Mogens Christensen    40   1st   bnd gdbeb    26
Maren Hansdtr       37   1st   kone
Hans Mogensen       6        dere born
Karen Mogensdtr      8
Johanne Mogensdtr     3
Niels Hansen       32   u    serv, land soldat

Christen Jensen      39   1st   bonde gdbeb   27
Birthe Jensdtr      47   2nd   kone
Maren Christensdtr    11   dere born
Ane Christensdtr     9
Johanne Christensdtr   7
Niels Nielsen       36   u    serv, land soldat
Anders Jacobsen      17

Christen Larsen      65   1st   bonde gdbeb   28
Kirsten Larsdtr      62   1st   kone
Lars Christensen     29   u    dere born
Lars Thomasen       22   u    serv
Ane Jensdtr        22

Soren Christensen     43   1st   bonde gdbeb   29
Kirsten Christensdtr   37   1st   kone
Christen Sorensen     9        dere born
Jens Sorensen       3
Jeppe Sorensen      1
Thomas Nielsen      27   u    serv
Ane Christensdtr     20

Christen Pedersen     71   1st   bnd gdbeb    30
Ane Christensdtr     63   1st   kone
Mads Christensen     35   u    dere born
Jens Christensen     26
Else Christensdtr     32
Sidsel Pedersdtr     10        d son's dau

Peder Sorensen      32   1st   bnd gdbeb    31
Johanne Christensdtr   32   1st   kone
Johanne Pedersdtr     5        dere born
Thomas Sorensen      35   u    serv
Lars Sorensen       16

Anders Pedersen      48   2nd   bonde gdbeb   32
Karen Thomasdtr      43   1st   kone
Lars Andersen       14   u    his son of 1st aegteskab
Ane Marie Andersdtr    12        dere born
Thomas Andersen      6
Maren Andersdtr      2

Lars Christensen     34   1st   bond gdbeb    33
Johanne Marie Sorensdtr  24   1st   kone
Soren Nielsen       40   u    serv
Niels Thoersen      30        "  , national soldat
Lars Jensen        14
Sidsel Nielsdtr      26

Peder Christensen     68   1st   bnd gdbeb    34
Kirsten Pedersdtr     63   1st   kone
Peder Pedersen      27   u    dere born
Christen Pedersen     19
Johanne Kire Pedersdtr  24

Niels Pedersen      44   1st   bnd gdbeb    35
Ane Nielsdtr       35   1st   kone
Ane Marie Nielsdtr    9        dere born
Kirsten Nielsdtr     7
Else Nielsdtr       5
Maren Nielsdtr      2
Peder Andersen      30   u    serv, national soldat
Ellen Thomasdtr      24

Christen Nielsen     31   1st   bnd gdbeb    36
Ane Marie Pedersdtr    39   2nd   kone
Johanne Pedersdtr     11        her's of 1st aegteskab
Mette Pedersdtr      9
Niels Michelsen      31   u    serv, nat. soldat
Mads Corfitzsen      27
Mette Sorensdtr      21
Karen Nielsdtr      61   e1st   opholdes ve stedet

Jens Nielsen       38   1st   bnd gdbeb    37
Mette Marie Andersdtr   33   1st   kone
Johanne Jensdtr      79   e2nd   his moder
Peder Sorensen      22   u    serv

Jens Mortensen      38   1st   bnd gdbeb    38
Maren Jensdtr       40   1st   kone
Niels Jensen       10        dere born
Ane Jensdtr        7
Johanne Jensdtr      5
Jens Corfitzsen      24   u    serv, national soldat
Jens Christensen     78   e1st   kone's fader

Soren Pedersen      61   1st   bnd gdbeb    39    
Else Jensdtr       61   1st   kone
Jens Sorensen       35   u    dere born
Karen Sorensdtr      22
Christen Christensen   23   u    serv

Lars Larsen        58   3rd   bnd gdbeb    40
Inger Hansdtr       27   1st   kone
Karen Larsdtr       28   u    his of 1st aegteskab
Jens Larsen        23
Mette Thomasdtr      2        kone's illeg dau
Christen Jensen      66   e2nd   logerende, for hyrde

Mathias Nielsen      63   2nd   bnd gdbeb    41
Johanne Marie Thomasdtr  24   1st   kone
Jens Frederichsen     24   u    serv
Jeppe Jensen       23
Maren Madsdtr       29

Soren Nielsen       59   1st   bnd gdbeb    42
Ane Thomasdtr       59   1st   kone
Karen Sorensdtr      17   u    dere born
Soren Sorensen      36   u    serv, nat soldat
Ingvar Nielsen Busk    28   
Ingvar Nielsen      24
Christense Sorensdtr   24

Peder Christensen     47   1st   bnd gdbeb    43
Johanne Larsdtr      49   1st   kone
Else Marie Pedersdtr   15   u    dere born
Christen Pedersen     12
Lars Pedersen       8
Anders Pedersen or Andersen 27  u    serv

Christen Clemensen    64   1st   bnd gdbeb    44
Kirsten Jensdtr      51   1st   kone
Ane Marie Christensdtr  24   u    dere born
Clemen Christensen    12

Henrich Christensen    60   1st   bnd gdbeb    45
Johanne Nielsdtr     50   1st   kone
Else Marie Henrichsdtr  23   u    dere born
Christen Henrichsen    20
Lars Henrichsen      18
Cathrine Henrichsdtr   11

Poul Jensen        42   1st   bnd gdbeb    46
Mette Christensdtr    51   1st   kone
Christen Christensen   59   u    serv
Lars Nielsen       24
Jens Christensen     20
Else Margrethe Jensdtr  28

Karen Thomasdtr      59   e1st   bnd gdbeb    47
Sidsel Christensdtr    12        her soster's dau
Peder Mortensen      36   u    serv
Niels Larsen       30
Simon Christensen     14
Johanne Marie Christensdtr 20

Niels Ivarsen       48   1st   bnd gdbeb    48
Ane Jensdtr        46   1st   kone
Sidsel Nielsdtr      17   u    dere born
Ane Nielsdtr       15
Dorthe Nielsdtr      12
Maren Nielsdtr      9
Inger Marie Nielsdtr   4
Peder Christensen     24   u    serv
Soren Hansen       14

Karen Thomasdtr      52   e1st   huuskone     49
Margrethe Pedersdtr    16   u    her dau
Thomas Johansen      6        plejebarn illeg

Peder Jensen       57   1st   bnd hmd 50
Else Jensdtr       50   1st   kone
Ane Pedersdtr       14   u    dere born

Peder Sorensen      30   1st   bnd hmd 51
Dorthe Frederichsdtr   26   1st   kone
Frederich Pedersen    1        dere born

Jens Andersen       51   1st   bnd hmd 52
Else Jensdtr       44   2nd   kone
Mette Jensdtr       17   u    dere born (? illeg)

Peder Jensen Volst    41   1st   bnd hmd 53
Johanne Christensdtr   34   2nd   kone
Maren Pedersdtr      9        dere born
Mads Pedersen       7
Jens Pedersen       3

Thoer Nielsen       56   3rd   bnd hmd & Teglorsnder   54
Kirsten Sorensdtr     39   1st   kone
Soren Thoersen      9        dere born
Karen Marie Thorsdr    6
Jens Thoersen       1

Niels Sorensen      41   1st   bnd hmd 55
Else Mortensdtr      45   2nd   kone
Morten Sorensen      12        her son of 1st aegteskab

Hans Madsen        51   2nd   bnd hmd 56
Mette Christensdtr    50   3rd   kone
Mads Hansen        13        his son of 1st aegteskab
Soren Madsen       14        her son of 2nd aegteskab

Jens Madsen        68   e2nd   inderste nyger almisse  57
Claus Jensen       22   u    his son of 2nd aegteskab, faarens hyrde

Lars Christensen     65   2nd   bnd hmd 58
Ane Sorensdtr       45   1st   kone
Jens Jensen        29   u    logerende, skroder

Christen Christensen   64   1st   bnd hmd 59
Kirsten Jensdtr      63   1st   kone

Jorgen Christensen    39   1st   bnd hmd 60
Kirsten Jensdtr      37   1st   kone
Ane Cathrine Jorgensdtr  5        dere born
Christiane Jorgensdtr   2
Bodil Jensdtr       41   u    kone's soster

Mette Jensdtr       69   e1st   huuskone     61
Johanne Christensdtr   34   u    her children
Margrethe Christensdtr  32

Peder Pedersen      50   1st   hmd   62
Johanne Jensdtr      53   2nd   kone
Ane Pedersdtr       11        dere born

Karen Sorensdtr      38   u    skraederske   63

Christen Nielsen     46   1st   hmd vaever    64
Johanne Jensdtr      54   1st   kone
Karen Christensdtr    10        dere born

Jens Madsen        53   2nd   hmd   65
Ane Nielsdtr       37   1st   kone
Mads Jensen        10        his of 1st aegteskab

Jorgen Clausen      56   1st   hmd   66
Karen Nielsdtr      51   1st   kone
Karen Jorgensdtr     21   u    dere born
Niels Jorgensen      10

Terkil Thomasen      53   3rd   hmd   67
Else Nielsdtr       33   1st   kone
Niels Terkilsen      4        dere born
Thomas Terkilsen     2

Poul Andersen       67   1st   hmd   68
Karen Dedriksdr      67   1st   kone
Ane Poulsdtr       32   u    dere born

Gregers Sorensen     51   1st   hmd   69
Maren Jensdtr       66   2nd   kone

Jens Jepsen        65   1st   hmd   70
Maren Jensdtr       57   1st   kone

Soren Christensen     68   2nd   hmd   71
Maren Jensdtr       47   1st   kone
Else Cathrine Sorensdtr  9        dere born

Christen Christensen   71   2nd   hmd   72
Karen Nielsdtr      37   1st   kone
Johanne Christensdtr   6        dere born
Christen Vinter      43   1st   hmd   73
Ane Sophie Christensdtr  42   1st   kone
Mette Christensdtr    61   u    dere born
Ane Christensdtr     11
Inger Marie Christensdtr 2
Ane Christensdtr     8

Anders Sorensen      52   u    hmd hyrde    74
Ane Sorensdtr       65   e1st   his soster nyder almisse.

Thomas Jensen       48   1st   hmd   75
Johanne Christensdtr   43   1st   kone
Johanne Rasmusdtr     10        dere born
Jens Thomasen       7
Kirsten Thomasdtr     5

Peder Ingvarsen      41   1st   hmd   76
Birthe Sorensdtr     38   2nd   kone
Sidsel Thomasdtr     11        her dau of 1st aegteskab

Jens Madsen Iuemand    53   2nd   hmd   77
Ane Pedersdtr       41   1st   kone
Maren Jensdtr       14   u    dere born
Peder Jensen       8

Lars Pedersen       66   2nd   hmd   78
Kirsten Christensdtr   63   1st   kone

Soren Jensen       67   1st   hmd skoemager  79
Mette Larsdtr       55   1st   kone
Jens Sorensen       23   u    dere born
Ane Marie Sorensdtr    11

Thomas Jensen       37   1st   hmd   79
Maren Andersdtr      31   1st   kone
Ane Thomasdtr       9        dere born
Anders Thomasen      7
Jens Thomasen       5
Johanne Marie Thomasdtr  1

Knud Jorgensen      50   1st   hmd   80
Else Nielsdtr       39   1st   kone
Maren Knudsdtr      9        dere born
Birthe Knudsdtr      8
Thomas Knudsen      2

Hans Christiansen     37   1st   hmd smed     81
Karen Jensdtr       41   1st   kone
Christiane Hansdtr    9        dere born
Frederich Hansen     7
Kirsten Hansdtr      4
Jens Hansen        4
Gyde Jensdtr       34   u    kone's soster

Christen Jensen      51   1st   hmd   82
Maren Jensdtr       40   1st   kone
Kirsten Christensdtr   11        dere born

Niels Nielsen Graven   53   2nd   hmd   83
Kirsten Christensdtr   34   1st   kone
Christen Nielsen     11        dere born
Johanne Nielsdtr     8
Kirsten Jensdtr      67   e1st   kone's moder, nyder almiss.

Peder Hansen       35   1st   hmd   84
Karen Christensdtr    44   2nd   kone

Niels Jensen Fiaerbak   50   1st   hmd   85
Kirsten Sorensdtr     42   2nd   kone
Hans Nielsen       11        dere born
Jens Nielsen       8
Sidsel Nielsdtr      4

Mads Madsen        66   1st   hmd   86
Maren Jespersdtr     62   1st   kone
Jesper Madsen       20   u    dere born

Poul Jensen        50   1st   hmd   87
Ane Andersdtr       50   1st   kone
Jens Poulsen       13   u    dere born

Christen Jensen      49   1st   hmd bodker    88
Ane Hansdtr        61   1st   kone

Jens Christensen     25   u    skoleholder   89

Niels Nielsen Busk    55   2nd   hmd   90
Ane Andersdtr       44   1st   kone
Christen Nielsen     16   u    his son of 1st aegteskab
Anders Nielsen      7        dere born
Niels Nielsen       1

Niels Jensen Sand     64   1st   hmd   91
Kirsten Jensdtr      60   1st   kone
Lars Nielsen       28   u    dere born, gaar i dagl.

Niels Nielsen Vinter   35   1st   hmd   92
Karen Jensdtr       37   1st   kone
Johanne Nielsdtr     66   2nd   her moder

Thomas Larsen       54   1st   hmd   93
Maren Larsdtr       62   2nd

Soren Nielsen       52   1st   hmd   94
Ane Jensdtr        50   1st   kone
Johanne Sorensdtr     22   u    dere born
Mads Christensen     22   u    dreng

Jens Christensen     39   1st   hmd   95
Johanne Larsdtr      39   3rd   kone
Ane Marie Sorensdtr    16   u    her's of 1st aegteskab
Ane Lorensdr       10   u    her's of 2nd aegteskab
Dorthe Jensdtr      8        dere born
Johanne Jensdtr      6
Soren Jensen       4

Christen Hansen      43   1st   hmd   96
Kirsten Jensdtr      40   1st   kone
Maren Christensdtr    14   u    dere born
Johanne Christensdtr   12
Jens Christensen     10
Soren Christensen     7
Hans Christensen     5
Christen Christensen   2
Kirsten Christensdtr   74   e1st   kone's moder

Soren Sorensen      51   1st   hmd   97
Ane Andersdtr       49   2nd   kone
Mette Sorensdtr      10        dere born

Soren Iversen       45   2nd   hmd   98
Ane Jespersdtr      30   1st   kone
Ane Sorensdtr       11        his of 1st aegteskab
Karen Sorensdtr      8
Jens Sorensen       6
Jesper Sorensen      3        dere born
Ane Johanne Sorensdtr   1

Christen Jorgensen    29   2nd   hmd   99
Maren Nielsdtr      30   1st   kone
Maren Rasmusdtr      19   u    serv

Thomas Hunning      59   1st   hmd   100
Karen Andersdtr      51   1st   kone
Maren Thomasdtr      22   u    dere born
Frederich Frederichsen  17   u    plejebarn

Peder Ingvarsen      44   2nd   hmd   101
Sidsel Sorensdtr     33   1st   kone
Karen Pedersdtr      4        dere born
Soren Pedersen      1

Niels Nielsen       69   1st   hmd   102
Maren Larsdtr       60   1st   kone
Else Nielsdtr       16   u    dere born

Thoger Gregersen     70   2nd   hmd, & faarer hyrde    103
Maren Larsdtr       53   1st   kone
Ane Marie Thogersdr    17   u    dere born
Kirsten Larsdtr      55   u    kone's soster, almiss.

Jorgen Thogersen     56   2nd   hmd   104
Ane Margrethe Thomasdtr  40   1st   kone
Peder Pedersen      3        plejebarn illeg

Gregers Frantzsen     41   1st   hmd   105
Kirsten Thomasdtr     40   1st   kone
Johanne Gregersdtr    13   u    dere born
Krn or Maren Gregersdtr  10
Frantz Gregersen     7
Else Thomasdtr      34   u    kone's soster, inderste

Jens Pedersen       77   4th   hmd smed     106
Kirsten Nielsdtr     38   1st   kone
Peder Jensen       28   u    his of 3rd aegteskab
Johanne Jensdtr      15

Laurits Jensen      47   1st   hmd   107
Inger Pedersdtr      57   2nd   kone
Kirsten Nielsdtr     24   u    her's of 1st aegteskab
Niels Lauritsen      13        dere born

Thomas Frantzsen     37   1st   hmd   108
Elisabeth Marie Jepsdtr  36   2nd   kone
Kirsten Jensdtr      8        her's of 1st aegteskab
Frantz Thomasen      2        dere born
Maren Thomasdtr      64   e1st   man's moder

Mads Nielsen       33   1st   hmd   109
Birthe Corfitzdr     35   2nd   kone
Kirsten Thomasdtr     14   u    serv
Niels Nielsen       18

Christen Byrgesen     73   3rd   hmd   110
Ellen Christensdtr    40   1st   kone
Johanne Christensdtr   19   u    dere born

Frantz Christensen    44   1st   hmd   111
Johanne Thomasdtr     43   1st   kone
Kirsten Frantzdr     14   u    dere born
Christen Frantzsen    11
Thomas Frantzsen     9
Niels Frantzsen      6
Peder Frantzsen      2
Peder Thomasen      63   e2nd   inderste

Jeppe Sorensen      57   1st   hmd   112
Maren Nielsdtr      46   1st   kone
Niels Jepsen       18   u    dere born
Johanne Jepsdtr      7

Hans Eriksen       38   u    hmd   113
Kirsten Nielsdtr     73   e1st   his moder

Jens Sorensen       42   1st   hmd   114
Ellen Sorensdtr      59   2nd   kone
Jens Christian Jensen   26   u    her son of 1st aegteskab

Christen Sorensen     55   2nd   hmd   115
Ane Jensdtr        48   1st   kone
Ane Marie Christensdtr  6        dere born

Poul Hammergaard     53   1st   hmd   116
Ane Madsdtr        54   1st   kone
Niels Poulsen       24   u    dere born

Peder Hammergaard     64   e1st   hmd under almisse     117
Ellen Thomasdtr      49   u    inderste
Thomas Hansen       6        her son, illeg

Christen Thomasen     43   2nd   hmd   118
Kirsten Nielsdtr     39   2nd   kone
Thomas Christensen    8        his of 1st aegteskab
Karen Christensdtr    5
Christen Olsen      11        her's of 1st aegteskab
Anders Olsen       7

Maren Nielsdtr      51   e1st   huskone 119
Niels Nielsen       13   u    her children
Christen Nielsen     8

Maren Pedersdtr      59   e1st   huskone 120
Frederikke Pedersdtr   53   u    her soster

Iver Nielsen       77   1st   hmd   121
Ane Sorensdtr       73   1st   kone
Jorgen Iversen      37   u    dere born
Ane Pedersdtr       10        d dau's dau, aegte
Maren Christensdtr    36   u    serv

Christen Nielsen     48   2nd   hmd   122
Maren Jorgensdtr     33   1st   kone
Else Marie Christensdtr  11        dere born
Niels Christensen     9
Jens Christensen     6
Johanne Christensdtr   3

Jens Jensen Vaever    55   1st   hmd   123
Karen Christensdtr    41   1st   kone
Ane Jensdtr        7        dere born

Jeppe Christensen     46   1st   hmd   124
Ane Jensdtr        50   1st   kone
Mette Jepsdtr       15   u    dere born
Christen Jepsen      11
Jens Jepsen        8

Poul Jensen        37   1st   hmd   125
Ane Margrethe Poulsdtr  39   1st   kone
Jens Poulsen       7        dere born
Else Poulsdtr       4
Dorthe Jepsdtr      13   u    pige

Gregers Jorgensen     33   2nd   hmd   126
Ane Marie Iversdr     35   1st   kone
Maren Gregersdtr     9        his of 1st aegteskab
Jorgen Gregersen     6
Jens Gregersen      3        dere born
Else Marie Christensdtr  31   u    serv

Jens Hansen        58   1st   hmd   127
Cathrine Jensdtr     67   1st   kone
Johanne Marie Poulsdtr  19   u    serv

Peder Jorgensen      40   1st   hmd   128
Maren Madsdtr       51   2nd   kone
Inger Kristine Pedersdtr 11        dere born
Maren Pedersdtr      8

Thomas Pedersen      47   1st   hmd   129
Ane Marie Andersdtr    43   2nd   kone
Hans Larsen        15   u    her's of 1st aegteskab
Mette Larsdtr       8
Poul Larsen        5
Else Terkilsdr      77   e2nd   her moder

Cathrine Nielsdtr     69   e1st   huskone 130
Karen Hansdtr       30   u    her dau

Maren Jensdtr       46   e1st   huskone 131
Karen Christensdtr    14   u    her children
Maren Christensdtr    10
Mads Christensen     6

Elisabeth Nielsdtr    52   e1st   huskone 132
Ane Hansdtr        4        her dau's dau, illeg

Jens Jensen Fisker    53   1st   hmd   133
Mette Jensdtr       74   2nd   kone

Peder Henrichsen     47   1st   hmd   134
Birthe Nielsdtr      55   1st   kone
Henrich Pedersen     13   u    dere born
Niels Pedersen      12
Ellen Marie Pedersdtr   10

Christen Sorensen     54   1st   sogne degn & tillige skoleholder 135
Mette Andersdtr      55   1st   kone
Kirsten Jensdtr      24   u    serv
Ane Marie Nielsdtr    79   e1st   Anders skoleholders enke uden seaertinge

Anders Jungersen     67   1st   sognpraeste   136
Jytte Thorning      68   1st   kone
Peder Kjellerup      5        dau's song, aegte     
Sophie Amalia Wellehus  20   u    bestaegtst med kone
Christen Nielsen     40   u    serv
Jorgen Christensen    32
Svend Jensen       29
Christen Poulsen     22
Dorthe Marie Christensdtr     24
Maren Christensdtr    22

Birkumgaard

Soren Holst        26   u    foged ved gaarden     137
Peder Andersen      37   u    serv
Peder Nielsen       33
Bendt Pedersen      32
Christen Christensen   30
Hans Jensen        31
Niels Larsen       19
Anders Sorensen      14
Peder Poulsen       12
Johanne Larsdtr      26
Bodil Nielsdtr      28
Else Rasmusdtr      28
Lars Moller        67   e1st   logerende uden holds af gaardens ejer

Bierget

Mads Jensen        54   1st   bonde gdbeb   1
Johanne Christensdtr   55   1st   kone
Mads Jensen        33   u    serv
Karen Poulsdtr      16
Kirsten Olsdtr      10        plejebarn, illeg

Niels Thomasen      58   1st   bonde gdbeb   2
Mette Jorgensdtr     47   1st   kone
Thomas Nielsen      23   u    dere born
Johanne Marie Nielsdtr  20
Jorgen Nielsen      17
Else Marie Nielsdtr    15
Soren Nielsen       121
Poul Nielsen       6
Lars Nielsen       2

Christen Jorgensen    40   1st   bnd gdbeb    3
Else Nielsdtr       54   2nd   kone
Kirsten Hansdtr      28   u    her dau, illeg
Niels Jorgensen      23        her children of 1st aegteskab
Soren Jorgensen      14
Soren Jensen       26   u    serv, nat. soldat

Peder Madsen       60   1st   bonde gdbeb   4
Maren Pedersdtr      54   1st   kone
Peder Pedersen      25   u    dere born
Ane Marie Pedersdtr    20
Mads Hansen        2        plejebarn, illeg

Anders Jensen       62   1st   hmd   5
Mette Nielsdtr      64   1st   kone
Jens Andersen       37   u    dere born
Johanne Andersdtr     28

    Total for Gjol Sogn 665 people  18 Jul 1787 by Peder Jungersen