HOME & Probate List Gisselfeld Kloster Gods, Praesto - skifteprotokol
  

 Gisselfeld Kloster Gods, Praesto - skifteprotokol
   Book 4 1780-1814 skpr FHL 41176
   Book 7 1843-1850 Skifteprotokol FHL film 41178
   Book 8 1790-1820 Soro Amt, Skifteprotokol FHL film
    by Aurelia Clemons Sep 2007

Ane Nielsdtr i Taagerskou, Everdrup    (see Ane Larsdtr )
HUSB: Jacob Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Juliane Hosterkiob enke i Aversie  1780   pg 3
HUSB: Peder Hosterkiob (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Morten Fugl kandestober inds i Tybjerglille, Tybjerg  1780   pg 10
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Andersdtr i Nielstrup, Ulso   1780   pg 26
HUSB: Peder Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christian Larsen inds i Braabye   1781   pg 31
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Inger Marie Mortensdtr i Teestrup  1781   pg 32
HUSB: Ole Knudsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bodil Nielsdtr i Tybierglille, Tybjerg   1781   pg 35
HUSB: Christian Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jorgen Christopher Smed hmd i Herlufmagle    1781   pg 40
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bodil Jonsdr i Vester Egede  1781   pg 42
HUSB: Anders Svendsen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Pedersen gmd i Konsted Borup, Kongsted   1781   pg 44
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Knud Andersen gmd i Vesteregede   1780   pg 50
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Sophie Rasmusdtr i Vesteregede    1780   pg 50
HUSB: Knud Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Ingelsen gmd i Haekkerup, Tybjaerg  1781   pg 55
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Lisbeth Poulsdtr i Tybierglille, Tybjerg  1781   pg 61
HUSB: Anders Jorgensen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Knud Larsen i Spragelse, Herlufmagle   1781 pg 63
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Jensdtr i Over Eirie, Snesere  1781   pg 64
HUSB: Anders Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Tonnesen gmd i Tybierglille, Tybjerg    1781   pg 68
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Nielsdtr i Olstrup, Ulso  1781   pg 78
HUSB: Jacob Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johan Adam Reising mursvend hmd i Duellund, Braaby   1781   pg 79
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christopher Ibsen skovfoged i Sonderskovshus   1781   pg 86
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Hansen i Nielstrup, Ulso   1800   pg 97 1003
HUSB: Anders Christensen (dod0
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johan Nielsen hmd i Kongsted Borup, Kongsted   1782   pg 99
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Erland Olsen inds i Vester Egede   1782   pg 103
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ole Nielsen hmd i Borup, Kongsted  1782   pg 104
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Jensen inds i Tybierglille, Tybjerg    1782   pg 106
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Soren Andersen i Nyesteedhuset ved Boserup, Toksvaerd    1782   pg 109
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Hansdtr i Teestrup    1782   pg 110
HUSB: Hans Christiansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Pedersdtr i Vester Egede    1782   pg 115
2HUSB:   Ingel Larsen eller Engel Larsen
1HUSB:   Peder ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Michelsdtr i Braabye   1782   pg 118
HUSB: Niels Boesen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Margrethe Iversdr i Tybierglille, Tybjerg  1782   pg 120
HUSB: Christopher Christophersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Lars Andersen inds i Nielstrup, Ulso    1782   pg 125
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Hansdtr i Over Evne?, Snesere  1782   pg 129
HUSB: Anders Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Margrethe Christensdtr i Aalebechshuuset, Ulso  1783   pg 134
HUSB: Anders Olsen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Harn or Harm Wulbrand Knoche gartner i Gisselfeld, Braaby  1781   pg 137
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Iver Pedersen gmd i Haekkerup, Tybjerg   1782   pg 169
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Nielsdtr i Tybierglille, Tybjaerg  1783   pg 175
HUSB: Peder Sorensen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Soren Frederichsen inds i Konsted  1783   pg 177
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Mortensen hmd i Uldsoe  1782   pg 178
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Larsen gmd i Aversie   1783   pg 180
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anthonii Pedersen hmd i Nielstrup, Ulso  1783   pg 185
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Jorgensen hmd i Dysted, Toksvaerd   1783   pg 190
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johanne Mortensdtr i Dysted, Taeksvaerd  1783   pg 190
HUSB: Jens Jorgensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Else Nielsdtr i Lysholm, Haslev   1783   pg 200
HUSB: Ole Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bodil Peder i Soetorup, Braaby    1784   pg 204
2HUSB:   Anders Nielsen gmd
1HUSB:   Lars ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Pedersdtr i Spragelse, Herlufmagle   1784   pg 209
HUSB: Anders Poulsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Cathrine Sorensdtr i Vester Egede  1784   pg 213
HUSB: Mads Madsen ? hmd smed
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jorgen Jonasen gmd i Vester Egede  1784   pg 217
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jacob Knudsen hmd i Svetofte, Forslev (Ode)   1784   pg 222
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ludvig (Ludolf) Martin Blummenberg cirurque husfaester i Braabye  1784   pg 225
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Hansen inds i Rode, Dalby   1784   pg 293
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christian Christiansen hmd i Vester Egede    1784   pg 301
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Jensdtr i Vester Egede  1785   pg 308
HUSB: Rasmus Hansen inds (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Pedersdtr i Aabroehuset, Braaby    1784   pg 310
HUSB: Christen Jensen bodker hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ellen Andersdtr i Olstrup   1785   pg 314
HUSB: Peder Hansen gl. gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Dorthe Pedersdtr i Olstrup   1785   pg 319
HUSB: Hans Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Juliane Nielsen i Uldsoe    1785   pg 323
HUSB: Jens Nielsen hmd 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Sidse Jorgensdtr i Storlinge, Everdrup   1786   pg 325
HUSB: Hans Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Hansen gmd i Tybierglille, Tybjerg  1786   pg 329
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christopher Jacobsen hmd i Spragelse, Herlufmagle   1786   pg 334
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ingeborg Jensdtr i Ronnede, Vesteregede  1786   pg 337
HUSB: Johan Samuel Schierberg smed hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Leene Knudsdtr i Ronnede, Vesteregede   1786   pg 341
2HUSB:   Niels Pedersen hmd
1HUSB:   Jorgen ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Christensdtr i Vester Egede   1785   pg 343
HUSB: Lars Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Poulsdtr i Tybierglille, Tybjerg  1786   pg 347
HUSB: Niels Mortensen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Rasmus Pedersen hmd i Duellund, Braaby   1786   pg 349
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]


Johanne Cathrine Jensdtr i Beksmolle, Braaby   1786   pg 351
HUSB: Svend Hansen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Morten Olliegren murmester i Vester Egede    1785   pg 358
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Carl Christian Rose betler kandestobersvend dod i Ronnede, Vesteregede  1786   
pg 364
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Herman Hansen inds i Braabye  1786   pg 368
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Pedersen inds i Tybierglille, Tybjerg   1786   pg 370
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Christensen unge gmd i Tybierglille, Tybjerg   1786   pg 373
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mads Simonsen gmd i Teestrup  1786   pg 377
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Olsdtr i Ronnede, Vesteregede    1786   pg 382
HUSB: Jorgen Christophersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peter Kyhn murmester i Nielstrup, Ulso   1785   pg 384
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Nielsen gmd i Braabye  1786   pg 389
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Margrethe Hansdtr i Teestrup  1786   pg 394
HUSB: Peder Simonsen gmd bondef
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christina or Maria Christina Becher ugift i Braabye  1786   pg 501
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Larsen gmd i Skoverup, Ulso   1787   pg 529
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Sorensdtr i ...   1787   pg 533
HUSB: Soren Christophersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Soren Christophersen hmd i ...    1787   pg 533
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Nielsdtr i Aversie  1787   pg 535
HUSB: Ole Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Michelsdtr i Lysholmshuuset  1787   pg 538
2HUSB:   Anders Hansen hmd
1HUSB:   Anders ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mads Nielsen gmd i Nielstrup, Ulso  1787   pg 541
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Andersdtr i Nielstrup, Ulso    1787   pg 544
Hans Larsen unge gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Larsdtr i Ronnede, Vesteregede    1787   pg 548
HUSB: Niels Christophersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Pernille Nielsdtr i Boeserup, Toksvaerd  1787   pg 551
HUSB: Hans Christophersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christian Nielsen hmd smed i Teestrup   1786   pg 558
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Nielsen Smed hmd i Everdrup   1786   pg 558
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Andersdtr i Ronnede, Vesteregede   1787   pg 563
HUSB: Lars Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Jorgensdtr i Aversie    1787   pg 564
2HUSB:   Niels Christensen gmd
1HUSB:   Peder Hansen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christen Andersen hmd i Kongsted   1787   pg 569
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Larsen gmd i Uldsoe   1787   pg 573
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Poulsen inds i Neilstrup, Ulso    1787   pg 578
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Pedersdtr i Troelstrup, Haslev    1788   pg 581
HUSB: Soren Jensen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Madsdtr i Boerup, Kongsted  1788   pg 582
2HUSB:   Jens Hansen inds
1HUSB:   Mads ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Andersdtr i Kongsted  1787   pg 583
HUSB: Niels Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johanne Nielsdtr i Braabye   1788   pg 588
2HUSB:   Anders Pedersen gmd
1HUSB:   Mads ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Marie Jensdtr i Tinghuuset ved Gisselfeldt, Braaby   1788   pg 592
HUSB: Christen Rasmussen bodker
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christopher Jensen hmd i Taarnelundshuuset    1788   pg 595
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Svend Hansen moller i Beksmolle, Braaby  1786   pg 600
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Hansen ugift i Braaby, dod i Alsted, Soro    1789   pg 624
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jacob Olsen gmd i Ronnede, Vesteregede   1789   pg 627
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bodil Hansdtr i Olstrup    1789   pg 631
HUSB: Hans Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Pedersdtr i Warthouhuuset, Braaby    1788   pg 636
2HUSB:   Lars Pedersen skovfoged
1HUSB:   Niels ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Andersen gmd i Kongsted    1788   pg 640
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jorgen Jensen gmd i Soetorup, Braaby    1789   pg 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Lars Nielsen faestemand i Slothuuset, Braaby   1787   pg 649
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Just Olsen inds fisker i Soetorup, Braaby    1788   pg 654
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Mathiasen skomager husfaester i Vester Egede   1789   pg 658
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jorgen Pedersen inds i Teestrup   1790   pg 664
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johanne Pedersdtr Smith tjenestekone i Beckemolle, Braaby  1790   pg 666
HUSB: (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christen Larsen gmd i Aversie    1790   pg 669 681
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Mortensen gmd i Aversie  1790   pg 671 678
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Birthe Hansdtr i Aversie    1790   pg 673 685
HUSB: Peder Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Larsdtr i Tybierglille, Tybjerg  1790   pg 674 693
HUSB: Hans Ibsen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Jacobsen gmd i Konsted    1790   pg 675 687
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Inger Andersdtr i Kongsted   1790   pg 691
HUSB: Henrich Pedersen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Sorensen inds i Torvelyngshuset paa Spragelse Marker, Herlufmagle    
1790 pg 694
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bodil Nielsdtr i Aalebekshuux    1790   pg 696
HUSB: Anders Olsen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Birthe Jacobsdtr i Kongsted  1791   pg 698
HUSB: Christian Kapsong? inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Larsen inds i Kongsted  1791   pg 699
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Nielsdtr i Kongsted   1791   pg 700
HUSB: Anders Hansen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johanne Pedersdtr i Vester Egede   1791   pg 702 707
HUSB: Soren Jensen kroemand (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Peitersen inds i Kradserhuset, Toksvaerd  1791   pg 703
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Pedersdtr i Ronnede, Vesteregede   1791   pg 705
HUSB: Jorgen Rasmussen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bodil Nielsdtr i Konsted    1791   pg 709 732
HUSB: Jacob Andersen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Simon Jacobsen bondef gmd i Aversie    1791   pg 710 722
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Hermandsen i Teestrup  1791   pg 711 729
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Rasmusdtr i Dysted, Toksvaerd    1791   pg 713
HUSB: Anders Jorgensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Pedersen i Over Erone?, Snesere   1791   pg 720
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johanne Hansdtr i Borup, Kongsted  1791   pg 721 734
HUSB: Rasmus Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Malene Christensdtr i Aversie    1791   pg 724
HUSB: Jorgen Rasmussen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirstine Jorgensdtr i Vester Egede  1791   pg 730 750 768
HUSB: Morten Olingreen murmester (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Herlovsdr i Neder Brodsbechs Molle, Vesteregede    1792   pg 735 737
759
HUSB: Henrich Danberg moller
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Knud Nielsen hmd i Wasehuuset i Spragelse, Her.    1792   pg 736 756 773 788
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Christensdtr i Olstrup    1792   pg 742 765
HUSB: Niels Ibsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Andersdtr i Nielstrup,, Ulso   1792   pg 744 758
HUSB: Hans Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Hansen gmd i Aversie   1792   pg 746 769
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Rasmussen gmd i Ronnede, Vesteregede    1792   pg 748 761
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Andersdtr i Aversie   1792   pg 771 777
HUSB: Anders Nielsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Lisbeth Pedersdtr i Olstrup  1792   pg 773 781
HUSB: Niels Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Hansdtr i Skoverup, Ulso   1792   pg 774 779
HUSB: Hans Rasmussen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anna Secilia Caspersdr i Over Brodebechs Molle  1792   pg 776 783
HUSB: Silken Rosenberg moller i Helledes Molle, Everdrup (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christopher Larsen gmd i Svetoft, Forslev (ode)    1792   pg 785
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Andersen vaever i Kongsted   1792   pg 789 800
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mette Michelsdtr i Giodstrup Mark, Taksvaerd   1793   pg 792
HUSB: Hans Rasmussen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Larsdtr i Aversie  1793   pg 796 804
HUSB: Peder Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Dorthe Iversdr i Spragelse, Herlufmagle  1793   pg 797 803
HUSB: Hans Baltsersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jacob Andersen Skraeder inds i Kongsted  1793   pg 799 819
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Jorgensdtr i Grunderup, Kongsted   1793   pg 806 813
HUSB: Mads Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Eylersdr i Vester Egede  1793   pg 809 817
HUSB: Christopher Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Rasmusdtr i Duellundhusene, Braaby   1793   pg 810 822
HUSB: Hans Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Sidse Jensdtr i Kradserhuset  1793   pg 812 815
HUSB: Soren Kradser
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Hansen i Kongsted    1794   pg 823 839
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Lars Hansen gmd i Kongsted   1794   pg 824
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Zidse Pedersdtr ( Sidse Pedersdtr ) tjenestepige i Bechs Molle, Braaby  1794   
pg 830
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Kirstine Hansdtr i Kongsted   1794   pg 831 836
HUSB: Lars Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christian Olsen faestehmd i Vester Egede  1794   pg 834 840
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Andersdtr i Ronneote, Vesteregede  1794   pg 843
HUSB: Hans Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Christensen barn i Kongsted  1794   pg 847
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Christensen gmd i Nielstrup, Ulso  1795   pg 851 861
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Andersen hmd i Olstrup  1795   pg 853 863
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Poul Sorensen hmd i Aversie  1795   pg 853 858
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Hansdtr i Borup, Konsted    1795   pg 855 865
HUSB: Peder Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Dorthe Eriksdtr i Ronnede, Vesteregede   1795   pg 857 867
HUSB: Niels Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Sidse Christophersdtr i Tybierglille, Tybjerg  1795   pg 869 874
HUSB: Anders Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Giertrud Nielsdtr i Over Evne, Snesere   1795   pg 871
HUSB: Hans Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Andersdtr i Schoverup  1796   pg 876 882
2HUSB:   Anders Larsen gmd
1HUSB:   Jens ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Larsen unge gmd i Nielstrup, Ulsoe  1796   pg 877
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Christophersen gmd i Ronnede, Vesteregede  1796   pg 884 889
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christen Rasmussen bodker hmd i Boerup, Kongsted    1796   pg 886
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jacob Rasmussen gmd i Spragelse, Herlufmagle   1796   pg 892 895
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Rasmus Christensen hmd i Staunehuuset Aversie  1796   pg 894 898
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Rasmus Olsen hmd i Borup, Kongsted  1797   pg 899
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Hejnsen hmd i Vesteregede   1797   pg 903 925
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Lisbeth Hansdtr i Vesteregede    1797   pg 903 925
HUSB: Anders Hejnsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Rasmus Hansen gmd i Borup, Kongsted    1797   pg 904 912
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Birthe Stephensdtr i Vester Egede  1797   pg 906 910
HUSB: Anders Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Pirnille Michelsdtr i Dysted, Taksvaerd  1797   pg 908 919
HUSB: Jacob Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Malene Svendsdtr i Aversie   1797   pg 915
HUSB: Anders Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Nielsen gmd i Kongsted    1797   pg 921
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Sorensdtr i Giodstrup, Toksvaerd   1798   pg 927
HUSB: Jens Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Ibsen hmd i Olstrup   1798   pg 929 952
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Olsen hmd i Aalebekshuus, Ulso   1798   pg 931 943
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Jensen udflyttergmd i Spragelse, Herlufmagle   1798   pg 935 947 961
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Nielsdtr i Nielstrup, Ulso  1798   pg 949 958
HUSB: Niels Pedersen sognefoged
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Pedersen skovfoged i Lundehuuset   1798   pg 954
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Pedersdtr i Olstrup  1799   pg 964 973
3HUSB:   Peder Hansen gmd
1HUSB:   Anders ...
2HUSB:   Niels ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mads Pedersen gmd i Grunderup, Kongsted  1799   pg 967 977 996
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Dorthe Jorgensdtr i Aalebechshuuset, Ulso  1799   pg 970 992
HUSB: Ole Christophersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Johanne Poulsdtr i Sonderskovhuset, Tybjerg   1799   pg 980
3HUSB:   Jens Ibsen skovfoged
1HUSB:   Morten ...
2HUSB:   Hans ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Jensdtr i Kongsted  17999   pg 984 993
HUSB: Lars Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bendt Hansen gmd i Aversie   1799   pg 986
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Larsen hmd i Aversie   1800   pg 1001
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ellen Hansdtr i Everdrup    1801   pg 1009 1015
HUSB: Christen Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Christensdtr i Aversie  1801   pg 1012 1018
HUSB: Niels Christensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Ipsen gmd i Taageskov, Everdrup    1801   pg 1020 1026
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Henrichsen gmd i Dysted, Toksvaerd  1801   pg 1023 1029
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Simonsdr i Aversie    1801   pg 1032
HUSB: Peder Jorgensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Jensdtr i Kongsted    1801   pg 1039
HUSB: Lars Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Christophersdtr i Uldsoe   1802   pg 1044 1058
HUSB: Christen Jacobsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Hansen gmd i Nielstrup, Ulso  1802   pg 1049 1062
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Pedersen unge gmd i Aversie   1802   pg 1052 1072
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Marie Rasmusdtr i Grundterup, Kongsted   1802   pg 1065 1083
HUSB: Peder Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Pedersen hmd i Giodstup Mark, Toksvaerd   1802   pg 1075 1085
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Andersen gmd i Spragelse, Herlufmagle   1802   pg 1079 1100
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Henrichsdtr i Vester Egede  1802   pg 1081 1097
HUSB: Peder Rasmussen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Jensen gmd i Over Evne?, Snesere   1802   pg 1088 1109
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Pedersen gmd i Olstrup  1802   pg 1091 1103
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Simonsen gmd i Aversie  1803   pg 1094 1112
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Iversdr i Aversie    1803   pg 1106 1116
HUSB: Hans Simonsen gmd sognef
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Hansdtr i Aversie    1804   pg 1120 1140
HUSB: Jens Simonsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Thomasen hmd i Haekkerup, Tybjaerg  1804   pg 1129 1152
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Margrethe Sorensdtr i Olstrup, Ulso    1804   pg 1131 1150
2HUSB:   Niels Jacobsen gmd
1HUSB:   Niels Pedersen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Marie Pedersdtr i Kongsted   1804   pg 1134 1143
HUSB: Ole Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Pedersdtr i Spragelse, Herlufmagle  1804   pg 1138 1145
HUSB: Poul Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Hansen hmd i Borup, Kongsted  1804   pg 1147
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Elisabeth Madsdtr i Nielstrup, Ulso    1805   pg 1154 1179
2HUSB:   Peder Jensen udflyttergmd
1HUSB:   Hans ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Erik Hansen hmd i Uldsoe    1805   pg 1162 1182
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Madsen hmd i Borup, Kongsted  1805   pg 1163 1196
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Steensen gmd i Kongsted Mark, Konsted   1805   pg 1166 1210
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Nielsdtr i Ronnede, Vesteregede   1805   pg 1168 1201
HUSB: Peder Sorensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Larsdtr i Taageskou, Everdrup  1805   pg 1170 1189
HUSB: Jacob Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Abraham Hansen smed i Aversie    1805   pg 1172
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Hansdtr i Tybierglille, Tybjerg   1805   pg 1175 1193
2HUSB:   Anders Christensen gmd
1HUSB:   Hans Christensen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Birthe Pedersdtr i Aversie   1805   pg 1177 1199
HUSB: Hans Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Nielsen hmd i Taageschov, Everdrup  1805   pg 1178 1191
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Henrich Pedersen i et Udflytterhus paa Aversie  1805   pg 1184 1207
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christopher Hansen kalkslager i Sandhuuset, Uldsoe   1805   pg 1187
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Marie Jespersdtr i Aversie    1805   pg 1198 1204
1HUSB:   Peder Stephensen
2HUSB:   Abraham Hansen hmd smed (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Marie Hansdtr i Aversie    1806   pg 1213 1217
HUSB: Christen Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Ibsen skovfoged i Sonderskovhuuset  1806   pg 1216 1230
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ellen Jeppesdr i Teestrup   1806   pg 1220
HUSB: Hans Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Bodil Larsdtr i Nielstrup, Ulso   1806   pg 1224 1233
HUSB: Peder Hansen udflyttergmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Hansdtr i Boerup, Kongsted    1807   pg 1237 1259
HUSB: Hans Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mads Madsen smed gmd i Vester Egede    1807   pg 1240 1264
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Larsdtr i Nielstrup, Ulso   1807   pg 1242 1272
HUSB: Peder Pedersen udflyttergmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Pedersen udflyttergmd i Nielstrup, Ulso  1807   pg 1242 1272
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jacob Nielsen gm i Rode, Dalby    1807   pg 1247 1262
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

David Larsen hmd i Nielstrup, Ulso  1807   pg 1251
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Hansen hmd i Boeserup Overdrev, Toksvaerd    1807   pg 1255
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Maren Larsdtr i Taarnmark, Kongsted    1807   pg 1256
HUSB: Lars Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Knudsen hmd i Vester Egede   1808   pg 1274 1290
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Pedersen gmd i Storlinge, Everdrup  1808   pg 1277 1286
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Olsdtr i Taarnmark, Kongsted  1808   pg 1281 1288
HUSB: Lars Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Marie Pedersdtr i Aversie   1808   pg 1283 1292
HUSB: Hans Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Hansen hmd i Praesteromanet, Vester Egede Mark, Vesteregede    1809   
pg 1294 1413
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Jacobsen gmd i Olstrup, Ulso  1809   pg 1298 1304
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Dorthe Magdalena Goldschmidt gjordemoder i Braabye   1810   pg 1306
HUSB: Johan ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Christensen gmd i Aversie   1810   pg 1312 1327 1379?
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Morten Pedersen gmd i Vester Egede  1810   pg 1317 1335 1382
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Niels Andersen hmd smed i Everdrup  1810   pg 1321 1346 1428
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Christiansen gmd i Kongsted   1810   pg 1324 1343 1410?
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Nielsdtr i Nielstrup, Ulso    1810   pg 1354 1367 1403
HUSB: Jens Jacobsen gmd smed
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Larsen gmd i Ronnede, Vesteregede  1810   pg 1357 1392
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Elisabeth Augusta Moller i Vester Egede  1810   pg 1362 1391 1400
HUSB: Jacob Moller hmd snedker (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Sophie Jensdtr i Nielstrup, Ulso    1810   pg 1364 1375 1420
HUSB: Hans Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Pedersdtr i Vester Egede  1810   pg 1372 1433
HUSB: Lars Andersen hmd skraeder
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Larsdtr i Aversie  1810   pg 1386 1431
2HUSB:   Mads Larsen hmd
1HUSB:   Christopher ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mette Andersdtr i Grundterup, Kongsted   1810   pg 1396 1424
2HUSB:   Niels Hansen gmd
1HUSB:   Soren ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Mortensen gmd i Kongsted    1810   pg 1407 1434 1470 1471
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Jensen hmd i Nielstrup, Ulso  1810   pg 1411 1438
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Johansen hmd i Grundterup, Kongsted  1811   pg 1440 1460
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Margrethe Jacobsdtr i Ronnede, Vesteregede  1811   pg 1443 1461
HUSB: Johan Henrichsen smed gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mette Hansdtr i Spragelse, Herlufmagle   1811   pg 1449 1465
HUSB: Christopher Olsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Christine Pedersdtr i Borup Mark, Kongsted    1811   pg 1454 1469 1471
HUSB: Anders Larsen eller Andreas Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Rasmussen gmd i Skoverup, Ulso    1811   pg 1456 1484
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ellen Hansdtr i Spragelse, Herlufmagle   1812   pg 1473 1486
HUSB: Poul Baltzersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Marie Hansdtr i Aversie    1812   pg 1479 1490
HUSB: Jens Simonsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Nielsdtr i Herlufmagle  1812   pg 1494 1512
2HUSB:   Jesper Pedersen smed
1HUSB:   Jorgen ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ane Margrethe Hansdtr i Spragelse, Herlufmagle  1812   pg 1497 1505
2HUSB:   Lars Hansen gmd
1HUSB:   Jacob ...
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Larsen hmd i Aversie Mark, Aversi   1812   pg 1501
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mads Larsen hmd i Aversie   1812   pg 1503
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Mette Poulsdtr i Haekkerup, Tybjerg    1813   pg 1509 1520
HUSB: Poul Christensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Anders Larsen gmd i Dysted, Toksvaerd   1813   pg 1516 1523
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Karen Madsdtr i Aversie    1814   pg 1526
HUSB: Lars Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Ellen Pedersdtr i Nielstrup, Ulso  1814   pg 1529
HUSB: Niels Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Pedersen gmd i Nielstrup, Ulso    1814   pg 1534
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Rasmussen gmd i Over Evne, Snesere  1814   pg 1539
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Hans Andersen hmd tommermand? i Vester Egede   1814   pg 1543 1568
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Jens Jacobsen gmd i Nielstrup, Ulso    1814   pg 1546
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Dorthe Pedersdtr i Kongsted  1814   pg 1550
HUSB: Anders Steensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Steen Nielsen gmd i Haekkerup, Tybjaerg  1814   pg 1554
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Peder Jensen gmd i Nielstrup, Ulso  1814   pg 1558
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Kirsten Jensdtr i Nielstrup, Ulso  1814   pg 1564
HUSB: Johan Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

Knud Jorgensen hmd i Taageskov, Everdrup  1814   pg 1566
[Gisselfeld Kloster, Praesto skpr; Book 4 1780-1814; FHL film 41176]

/////////////////////////////END OF FILM //////////////////////////////////

   Gisselfeld Kloster Gods, Praesto amt
   Book 7 1843-1850 Skifteprotokol FHL film 41178
   Book 8 1790-1820 Soro Amt, Skifteprotokol FHL film
    by Aurelia Clemons Nov 2007


Ane Greta Almstrom jomfue i Uldsoegaarden      pg 15 34
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Hansdtr i Thyberglille     pg 19
STEPFAD:  Lars Andreasen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Nielsen gmd i Olstrup    pg 38 57
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr i Thybjerglille      pg 44 62
HUSB: Jorgen Knudsen smed
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jensdtr i Everdrup    pg 53 54 72
HUSB: Ole Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Pedersen i Borup      pg 63 95
FADER:   Peder Henrichsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Pedersdtr i Aversie      pg 7
FADER:   Peder Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Pedersdtr, dau of Peder Christophersen hmd i Vester Egede     pg 102
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Dorthe Christophersdtr i Taarpskov?    pg 115
HUSB: Hans Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Nielsdtr i Olstrup     pg 116
HUSB: Niels Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr enke i Ronnede    pg 118 135 161
HUSB: Jens Peter Hansen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Jorgensen i Sonderskoven     pg 123
FADER:   Jorgen Andersen skovfg
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Olsdtr i Vestergade Prostarsved      pg 123 129
HUSB: Peder Henrichsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Nielsdtr i Borup     pg 123 143
HUSB: Peder Mortensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jensdtr enke i Nielstrup    pg 124 126
HUSB: Jens Nielsen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Larsdtr i Fugbjerglille     pg 140 155
HUSB: Christen Christensen or Ole Xs
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Pedersdtr i Grunterup      pg 148
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Larsdtr i Ronnede    pg 158 168
FADER:   Lars Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr i Grunterup     pg 214
HUSB: Niels Christiansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Pedersen hmd i Taarnmark     pg 235 242
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Madsdtr i Olstrup      pg 242
HUSB: Soren Bendsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Nielsdtr i Overwne     pg 268
FAD/HUSB: Niels Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Pedersdtr i Westeregede    pg 289
HUSB: Stephen Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Nielsdtr, dau of Niels Larsen hmd i V.Egede      pg 277
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie Nielsdtr i Nielstrup    pg 289 490
HUSB: Niels Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen Ballerup soldat    pg 289
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Pedersdtr enke i Fensmark    pg 304 309
HUSB: Hans Frandsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Alhed Larsdtr enke i Bregentved     pg 317 388
HUSB: Hans Nielsen inds (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Christensdtr enke i Gammelby     pg 319 326 388 644
HUSB: Christen Nielsen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Frederichsdtr i Hosten    pg 323 326 366
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hansdtr enke i Freerslov    pg 324 388
HUSB: Ole Pedersen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Hansdtr i Braaby Mark      pg 324 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Johansdtr tjenestepige i Juellinge     pg 325 339 387 409 413
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Olsdtr i Hasle      pg 325
HUSB: Morten Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Michelsdtr i Heinerup     pg 328 338
HUSB: Niels Jensen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Pedersen i Aversie     pg 328 388
FADER:   Peder Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Michelsdtr enke i Teyggevalds Tinghuuse     pg 332
HUSB: Hans Hansen aftmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Jorgensdtr i Hosten      pg 334
HUSB: Jorgen Rasmussen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Jensdtr i Tolstrup    pg 343 349 388
HUSB: Mathses Pedersen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jorgensdtr i Froslov      pg 343 371
HUSB: Niels Christensen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Nielsdtr enke i Liederslov Mark      pg 346 353 379 430
HUSB: Christian Larsen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Nielsdtr i Freerslov      pg 362 367 438
HUSB: Jacob Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersen of Enderslov     pg 363 479 536 546 558
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Andersdtr muikricpige i Bregentved      pg 370 377 441
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Pedersdtr i Kongsted Borup   *1856    pg 387
HUSB: Mads Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Hansen i Cammichehuset i Hasle     pg 395
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Jacobsdtr enke aftgskone i Borsted     pg 395 479 
HUSB: Lars Rasmussen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Frederichsdtr enke aftgskone i Froslov      pg 396 398 451
HUSB: Ole Christensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Nielsen ungkarl i Ulso Alstenso     pg 396 450 466
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Christiansen fattiglem i Terslov Overdrev      pg 396
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Pedersen hmd i Vesteregede    pg 410 412 435 462
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr enke i Alslov    pg 411 413 430
HUSB: Rasmus Jensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Hansdtr enke i Arnoie     pg 411 415 443 479
HUSB: Lars Andersen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Hansdtr i Terslov Fattighuus    pg 411
HUSB: Hans Js
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Sorensdtr enke i Hellested      pg 411 453 456
HUSB: Hans Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Larsen hmd i Holmegaard Glasvark    pg 414 434
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Larsen tjenestekarl i Lophiendal    pg 421 429 441
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Adamine Sophie Rasmusdtr enke i Haarlov Overdrev      pg 423 435
HUSB: Jens Olsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jorgensdtr i Hellested     pg 426
HUSB: Niels Nielsen skraedder
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Madsdtr enke fattiglem i Hellested     pg 428
HUSB: Ole Pedersen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Lisbeth Jensdtr tjenestepige i Sophiendal    pg 428
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Pedersdtr barn i V.Egede    pg 429 462
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Alfred Emilius Cornelius Jorgensen tjenestedreng i Tyberglille     pg 433
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Jorgensen skomager i Troilstrup     pg 433 479 523 529
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Olsdtr i Enderslov     pg 441
HUSB: Peder Jensen hmd or Peder Jansen
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Pedersen gmd i Troelstrup     pg 446 485 487 489 490 503 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Sorensen hmd i Ulso Olstrup    pg 446 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Olsdtr enke i Carise Overdrev     pg 446 454
HUSB: Ole Hansen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Jacobsdtr i Skrodebjerg      pg 468 496 512
HUSB: Hans Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Jorgensen inds i Hosten   *1857    pg 476 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Jensdtr i Taastrup     pg 477 479 495 517
HUSB: Hans Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]


Ane Sophie Larsdtr i Hosten    pg 480 566
HUSB: Henrich Lassen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Bodil Hansdtr i Assendrup Hestehave      pg 159
HUSB: Peiter Hansen skovfgd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Barbara Pedersdtr i Nielstrup      pg 185
HUSB: Peder Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Bodil Christensdtr i Vestegede      pg 274 279 280
HUSB: Rasmus Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Marie Christophersdtr i Olstrup     pg 282
HUSB: Thomas Mathiasen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Jensdtr enke i Holten    pg 303 315 346 350
HUSB: Frederich Olsen or Frederich Eliesen ? hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Eriksdtr enke aftgskone i Lille Taarnby    pg 310 388
HUSB: Soren Andersen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Barbara Jensdtr lem af Ulstrup hospital    pg 311
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Bodil Nielsdtr i Alkestrup     pg 333 338
HUSB: Christen Pedersen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birgethe Torstensen i Holmegaards Glasvaerk    1856   pg 410 413 
HUSB: Clarsus/Haraes glasmager
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Sophie Hansen barn af Skrodsbjerg  1857   pg 493 497 512
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Rasmusdtr i Jorglov   1857   pg 516
HUSB: Niels Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Bodil Kirstine Jorgensdtr i Geuesterup   1857   pg 519 612
HUSB: Peder Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Kirstine Olsdtr i Hasle Nordskov   1857   pg 601
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Margrethe Jensdtr i Hasle sogn    1858   pg 661 712/782
HUSB: Peder Jorgensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Bodil Madsdtr i Duelund     1858   pg 696
HUSB: Jens Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Marie Andersen i Holtehuus   1858   pg 728
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birthe Jensdtr enke i Sipperup    1858   pg 797 799 838
HUSB: Hans Hansen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Birgethe Cathrine Hansen i Carise   1859   pg 819 821
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Bodil Madsdtr i Eskildstrup   1859   pg 905
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Jensen fattiglem i Tjaerebye     1857   pg 494
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hansdtr i Storlinge     1857   pg 494 506 519
HUSB: Hans Hansen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Andersdtr i Storlinge    1857   pg 505 643
HUSB: Albrekt Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr i Storlinge    1857   pg 506
HUSB: Christen Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jacobsdtr i Borsted    1857   pg 510
HUSB: Anders Christiansen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Madsdtr aftgsenke i Taastrup     1857 pg 512 583 593
HUSB: Niels Nielsen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Arendtsen i Boetofte?     1857 pg 513 517 528
HUSB: Niels Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hansen enke i Skovhuse, Everdrup sogn      1857 pg 513
HUSB: Rasmus Pedersen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Hansdtr i Aversi    1857 pg 525 588 626
HUSB: L.E. Mikiuss inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jensdtr i Kalby     1857 pg 528
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr i Storelinde     1857 pg 532 543
HUSB: Niels Christophersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Nielsdtr enke i Hyllede      1857 pg 533 579 626 765 790
HUSB: Rasmus Stephensen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Christensdtr i Frelslov      1857 pg 546
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Christensdtr i Haslev Snaerl      1857 pg 548
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Poulsdtr i Ronnede    1857 pg 555 563 574
HUSB: Jorgen Pedersen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Pedersen inds i Fensmark     1857 pg 556 579
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Pedersdtr i Hoxvord      1857 pg 569 642
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Frandsdtr i Toxverd Mark    1857 pg 571
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Nielsdtr i Hyllede     1857 pg 572
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Larsdtr barn i W.Egede    1857 pg 587
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jespersdtr i Faerslov Mark      1857 pg 590 621 642
HUSB: Niels Hansen hmd 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Nielsdtr i Haarlov    1857 pg 614
HUSB: Bendt Pedersen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Michelsdtr aftskone i Lillelinde      1858 pg 628
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Burmester i Holmegaard      1858 pg 631 666 837
HUSB: Madsen madariforpagter
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hemmingsdr enke i Taastrup      1858 pg 640 646 686 762 779
HUSB: Niels Madsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Christiansdtr i Storelinde    1858 pg 641
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jorgensdtr i Skrodsbjerg    1858 pg 645
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Madsdtr aftgskone i Brandelov    1858 pg 654 669 743 752
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jensdtr i Gjostrup    1858 pg 654 667 795 835
HUSB: Hans Rasmussen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Hansen i Leestrup      1858 pg 654 670 749
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Jorgensdtr i Storelinde     1858 pg 654 657
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Erenst i Tryggevaelde    1858 pg 655
HUSB: Anders Pedersen hjulmand
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Lisbeth Nielsdtr i Toxvaerd     1858 pg 661 731
HUSB: C C Jens Gottleb parcellist
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Nielsdtr i Ravnsbjerg      1858 pg 671
HUSB: Hans Nielsen parcellist
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Jensdtr i Hasle      1858 pg 678
HUSB: Hans Lausen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Larsdtr i Fensmark      1858 pg 684 692 720
HUSB: Peder Henrichsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jensdtr i Wasemarkhuset, Thureby      1859 pg 685 789
HUSB: Ole Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Lisbeth Jensdtr ugift fruentimmer i Dysted    1859 pg 687 708
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Iversdr barn i W.Egede    1859   pg 798
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hansdtr fattiglem i Westeregede      1859 pg 688
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Madsen Skytte i Aastrup      1859 pg 697 738
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Aaugust Wilhelm Schwartgushouer i Ronnede Kroe    1859 pg 698 699
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Jensen gmd i Hellegaard, Uslos sogn      1859 pg 703
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Pedersen ungkarl i Taarnemark     pg 38 48
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Hansen gmd i Aversie      pg 56 65 91
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

** Claus Kastrup mollesvend i Brodebeks Molle    pg 126 127
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Larsen, son of Lars Jorgensen hmd i V.Egede      pg 148
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Larsen hmd i Aversie      pg 181
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Cathrine Andersdtr enke i Thybjerglille    pg 236 242
HUSB: Hans Pedersen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Sorensen tjenestekarl i Carose    pg 291 316
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Carl Henrich Petersen hollaender i Bregenetved    pg 297 304
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christiane Margrethe Mellerup enke i Eskildstrup Molle      pg 319 375 382 383
386
HUSB: Johan Hansen moller (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Caroline Bolette Elisa Henrichsen i Terslov     pg 320
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christine Dorthea Johansen illeg i Holme Olstrup      pg 333
MODER:   Johanne Marie Hd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Cathrine Margrethe Olsdtr fattiglem i Hellested      pg 343
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Carl Christian Nielsen ungkarl i Bonderod      pg 343
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Nielsen tommermand i Kjederup     pg 369 377 442
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Cathrine Madsdtr enke i Froslov     pg 376 389 449 456 475/478
HUSB: Anders Pedersen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christiane Jacobsdtr enke i Hosten    1856 pg 393
HUSB: Hans Christensen aftgsmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Olsen aftgsmd i Carise Overdrev      1856 pg 402 434
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Hansen gmd i Tybjerglille      1856 pg 417 436
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Mortensen aftm af Hesselbjerg    1856 pg 423 471 474
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Olsen gmd i Froslov    1856 pg 434 454 472
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Cathrine Nielsen ugift fruentim i Gammelby      1856 pg 445 455 486
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Frederich Capson/Capion see Johan F
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Larsen gmd i Tvedegaard, Tybjerg sogn      1856 pg 470 479 487 499
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Pedersen tjenestekarl i Sophiendal     1856 pg 471
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christiane Rasmusdtr i Hesselberg    1857 pg 487
HUSB: Anders Hemmingsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christiane Enevoldsen uaegte barn i Hasle    1857   pg 506
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Pedersen hmd i Storlinge    1857 pg 506 507 576 595 626
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Nielsen fattiglem i Haarlov     1857 pg 516
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Hansen hmd i Storlinge     1857 pg 516 529
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Mogensen leirhmd i Kongsted      1857 pg 556 573 889
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Hansen hmd i Banderup      1857 pg 577 592
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Carl Edvard August Ludvig (?barn) i Holmegaards Glasvaerk    1857 pg 594
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Christensen i Haarlov Overdrev  1858   pg 670
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Rasmussen ungkarl i Hellested  1858   pg 684 711 807
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Sivertsen i Hamerolstrup?  1858   pg 729
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christiane Andersdtr i Terslov Mark     1858   pg 730
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Carl Frederich Wilhelm Hansen i Kongsted Rorup    1858 pg 786
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Carl Niels Eduard Markussen sognepraest i Dalbye Taureby   1859   pg 818 821
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Jensen gdfaester i Calby   1859   pg 820 862 890 897
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Thomasen parcellist i Holmeolstrup   1859   pg 824
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]


Christian Frederich Jensen ungkarl i Terslov   1859   pg 839 858
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Olsen gmd i Forslov  1859   pg 858 878
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christen Hansen hmd i Dalbye  1859   pg 858 893
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christian Frederich Carl Gross garner i Sparrtsholm   1859   pg 874 877
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Christopher Christensen fattiglem i Dalbye Haagerup   1859   pg 886
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Casper Jensen hmd i Sparrsholm Skov     1859   pg 887 894
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ditlov Carlsen i Ronnede    1859   pg 128
PLEIEFAD: Niels Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Pedersdtr enke i Tjaereby     pg 317 321 359
HUSB: Lars Jensen aftm (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Jacobsdtr i Hellested Hospital     pg 327
HUSB: Frederich Jhs 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Andersdtr i Spraguse    pg 342 411/441?
HUSB: Niels Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Marie Jacobsdtr i Haarlov     pg 368
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthea Albrechtsdr i Vesteregede    pg 370 381 466
HUSB: Stephen Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Nielsdtr i Lille Taarnby     pg 475 487 508 528
HUSB: Anders Hansen gmd 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Jensdtr i Troelstrup    pg 601
HUSB: Niels Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Cathrine Rasmussen i Eskildstrup    1858 pg 644 674?
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Marie Hansdtr enke i Fensmark      1858 pg 729 837
HUSB: Christen Olsen skovfoged (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Nielsdtr enke i Holmgaards glasvaerk     1858 pg 714 715 837
HUSB: Rasmus Rasmussen tomrer (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Hansdtr aftgskone i Aversi    1858 pg 727 745
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Olsdtr ugift i Dalby Rorup    1858 pg 757 852
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Pedersdtr aftgskone i Arnoil      1858 pg 759 854
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Nielsdtr ugift i Taarsmark    1859 pg 885 891
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Dorthe Nielsdtr i Hjrderup   1859   pg 904
HUSB: Anders Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Pedersdtr enke i Ronnede      pg 10 11
HUSB: Jens Peder Sorensen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Enoch Nielsen hmd i Nielstrup      pg 79
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Eode/Edele Sophie Andersdtr enke i Ulrs Olstrup      pg 289 294 365 370
HUSB: Lars Jensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Jensdtr i Froslov      1856 pg 392 399 425
HUSB: Peder Rasmussen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Kirstine Pedersdtr i Nyhuse, Tureby     1856   pg 429 435
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Rasmusdtr i Hellested   1857   pg 515 531 662
HUSB: Lars Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Madsdtr enke i Terslov  1857   pg 590 622
HUSB: Hans Jorgensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Hansdtr fattiglem i Grunterup     1857   pg 613 620
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Marie Nielsdtr i Svennerup Mark    1857   pg 627
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Emma Christiane Frederikke Petrea Wendt i Holmegaards Glasvaerk  1858   pg 672
694
HUSB: Hagnis glasmager
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Erik Hansen aftgmd i Lille Linde   1858   pg 694
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Olsdtr aftgskone i Hasle    1858   pg 695 or 694
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Edel Christine Dickmann enke i Haarlov   1858   pg 730 751
HUSB: Brixen/Brissis procurator (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen Jensdtr i Skoverup      1859 pg 818 846
HUSB: Hans Larsen aftgsmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ellen enke fattiglem i Vesteregede  1859   pg 821 or 827
HUSB: Hans Christensen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Else Andersdtr i Ravnstrup   1859   pg 889
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Christiansen hmd i Dysted      pg 172
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Larsen aftgsmd i Tollerdt      pg 297
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Hansen skovfgd i Juellinge Boelskov    pg 317 361 363
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Olsen ungkarl i ureby sogn, dod i Khvn      pg 401 454
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Petrine fodt Duus Frickling i Holmegaard Glasvaerk   1857   pg 476 478
HUSB: Frickling justitraad
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ferdinand Vilhelm Mandrup Schjoth v Schjotz (see Schjotz)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Olsen i Fredsgaarde i Sneeslov sogn   1857   pg 568
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Jensen parcellist i Sipperup   1858   pg 754 794
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Vilhelm Ferdinand Kresmbesn? i Bloustrod   1858   pg 788 790
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Frederich Johansen Bara fattiglem i Hellested   1858   pg 801
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Gunild Nielsdtr i Overevins?  1858   pg 724
HUSB: Mads Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Goldschmit bodker i Braaby  1858    pg 769 774
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Andersen hmd i Wester Egede     pg 10 18 165
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen parcellist i Skoverup    pg 25 26 42
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen i Borup     pg 25
PLEIEFAD: Rasmus Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Madsen hmd i Ronnede     pg 63 100
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jorgensen hmd i Nielstrup      pg 146 148 153
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen son of Lars Pedersen gmd i Vesteregede     pg 171
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Henrich Ibsen hmd i Overevoid      pg 181 212
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen gmd i Nielstrup      pg 184
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen hmd i Ronnede    pg 194
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Hansen gl ved Aarn hmd i Aversi      pg 201 207
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen hmd i Ronnede     pg 205 206 269
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen hmd i Snybjerglille    pg 211 213 234
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen hmd i Olstrup     pg 220 236
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen hmd i Boeserup Overdrev      pg 224 228 231
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hemming Larsen hmd i Taageskov      pg 251 263 272
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Henrich Erharst Ludvig glasmager i Holmegaards Glasvaerk     pg 292
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen Bakkerup soldat    pg 289 292 310
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christian Nielsen i Lysholm     pg 293
FADER:   Niels Christian Nielsen arbeidsmd i Walby
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christensen aftgsmd i Hosten    pg 303 305
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jorgen Hansen tjenestekarl i Thurebyholm    pg 304 313 348 356
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Frederichsen skovfoged i Juellinges Rodskov      pg 304 316 427
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen ungkarl i Dalby Taagerup      pg 306
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen uge gmd i Haarlov     pg 318 321 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Andersen hmd i Slothusene      pg 319 320
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jorgensen inds i Hasle Snare    pg 325 333
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christian Hansen inds i Hosten      pg 335 336 377 380
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Frandsen skovefoged i StoreLinde Overdrev    pg 335 343
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen gmd i Dalby Taagerup     pg 337 343 348
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen aftgsmd i Helletveds?      pg 338
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen inds i Thureby Overdrev      pg 344 360 387 402 404
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jorgensen hmd i Terslov Mark    pg 345 357
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Stasen hmd i Tisegaardshuse   falletboe pg 345
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

..... illeg i Hasle     pg 355
MODER:   Maren Kirstine Pedersdtr
FADER:   Hans Christian Js
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]


Hans Christian Jensen hmd i Braaby    pg 363 368 408 429
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Peder Nielsen inds i Hasle     pg 376 387
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen tjenestekarl i Gesselfeld   1856   pg 406 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Hansen ungkarl i Aaev..ie    1856   pg 414
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen ungkarl i Leistrup    1856   pg 422
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen aftgsmd i Hasle     1856   pg 433
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Henrich Ingvorsen aftgmd i Hamerup/Lorsnrup?    1856   pg 475 485
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen gmd i Taastrup   1857   pg 479 495 514
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Peter Larsen inds i Hesle Sneve    1857   pg 480 487
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christian Mathiasen dreng i Bakkerup     1857   pg 496
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Hansen barn i Storlinge  1857   pg 514 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen aftgmd i Braedelov    1857   pg 514
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen hmd i Arnaie...     1857   pg 516 536 623 630 642
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen faestehmd i Carsie praestgrd     1858   pg 557 565 876
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christian Hansen fattiglem i Boserup     1858   pg 557 558
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen leirhmd i Westeregede   1858   pg 574 or 594
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Olsen aftgmd i Toxvard mark   1858   pg 594 621
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christian Pedersen ungkarl i Forslov     1858   pg 611 626 880
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen ungk i Lycholm   1858   pg 614 657 694
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Sorensen aftgmd i Arnoie     1859   pg 645
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Ulrichsen hmd i Dalby   1859   pg 645 657
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen gmd i Ammerup    1859   pg 654 663
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen hmd i Hemmelstrup?    1859   pg 673
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen i Heidehuset, Sedder sogn   1859   pg 674
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Andreasen hmd i Eskildstrup   1859   pg 684 708
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Henrich Larsen tjenestekarl i Holmegaard 1859 pg 686 710 801
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christensen aftgsmd i Gjostrup     1859   pg 696
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen ungkarl i Sollerup    1859   pg 710 722
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Jorgensen hmd i Ronnede      pg 102 111
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Christence Jensdtr i Vesteregede    pg 116
HUSB: Hans Johansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Pedersen i Taarnemark     pg 127 138 146 159 162 167
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jonas Pedersen hmd i Vesteregede     pg 205 207 244
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Hansdtr i Thybjerglille     pg 218 234
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Rasmussen gmd i Dysted    pg 243 247
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Andersen i Sonderskoven      pg 249 278
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Frederich Einersen sadelmager i Fietzehusen?     pg 240 252 283
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Marie Pedersdtr i Ronnede     pg 272 275
HUSB: Lars Jorgensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jensen hmd i Nielstrup    pg 280 282
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johannes Sorensen aftgsmd i Warlose      pg 291 305
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jochum Henrich eller Johan Henrich Clausen      pg 293
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Lund enke i Terslov kro      pg 293 297 340
HUSB: Moller kroemand (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Nielsdtr enke i Lysholm     pg 302 333 341
HUSB: Jacob Hansen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jensen hmd i Eskildstrup Hovmark     pg 302 309 318
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jesper Nielsen aftgsmd i Hellested    pg 304 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Poulsen gmd i Taastrup    pg 317 328 335
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jorgensen gmd i Haaslov    pg 319 321 375
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Olsdtr i Arnoei    pg 325 332
HUSB: Lars Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Christensen rogter i Bregentved      pg 327 387 462 469 469 470
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Sorensen aftgmd i Lille Taarnby     pg 328
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jensen Junkemarker? der hjemmeforinde i Hostenstorp     pg 339 437 463 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jensen hmd i Degnekrogshuus     pg 344 357 407 435
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Jensdtr i Carise    pg 350 356
HUSB: Clemmen Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen gmd i Haarlov Mark      pg 351 360
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Olsen aftgmd i Harlose      pg 369
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Nielsen gmd i Babberup    pg 369 378 419 438
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Jacobsdtr i Troelstrup      pg 372 432 433
HUSB: Anders Jorgensen skomager
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hermansen inds af Alkestrup     pg 373 381
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Nielsen hmd i Alslov     pg 373 387 400
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Marie Andersdtr i Sonnerup   1856   pg 395 403
HUSB: Peder Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen hmd i Julebek    1856   pg 405 420
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Nielsen kalriekudsk i Hellested   1856   pg 405 420
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ingvar Hansen gmd i Alkestrup     1856   pg 410 418 439 445
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Jorgensdtr i Froslov  1856   pg 413
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Nielsen ungk i Arvsie   1856   pg 414 463 488
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jacob Andreasen gmd i Rode   1856   pg 417 429 447
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Sivertsen almisselem i Hellested    1856   pg 421
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Juliane Sorensdtr i Nielstrup Mark  1856   pg 428 436
HUSB: Hans Jacob Lindeskov murer
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Rasmussen hmd i Arnoie   1856   pg 428 437 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Mortensen fattiglem i Froslov  1856   pg 435
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Adolfsdr i Terslov Overdrev     1856   pg 445 454 510 522
HUSB:   Niels Hansen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Frederich Cashon? smed i Fensmark   1856   pg 467 475
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Marie Poulsdtr enke i Staagaardshuse   1856   pg 469 477 520
HUSB: Lars Jacobsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen gl. gmd i Haarlov     1856   pg 470 475 487
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Marie Hansdtr ugift fruent i Hasle  1856   pg 475
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ingeborg Christiansdtr enke i Tareby Degnskove 1857    pg 477 541
HUSB: Peder Villadsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Pedersen gmd i Tjareby     1857   pg 493 503 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Kirstine Espensdr i Storelinge    1857   pg 499
HUSB: Mads Andersen prclst
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Mogensen af Dalby sogn, Tuglhaushauge af Horsens    1857    pg 511 519
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Pedersen tjenestekarl i Edelsnnade 1857    pg 515
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Rasmussen almisselem i Hellested    1857   pg 519
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Peter Frederichsen i Bibberup     1857   pg 522
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Sorensen gmd i Arnoie   1857   pg 545 562
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jacobsen fattig i Hasle  1857   pg 546
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Joseph Pohl veiassistent af Olstrup   1857    pg 549 554 560 641 796 811
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen i Eskildstrup Overdrev  1857   pg 552
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Lisbeth Nielsdtr i Tjaereby     1857   pg 556
HUSB: Bendt Xs
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Henrich Liebst i Freeslov   1857   pg 565
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Nielsen hmd i Terslov Overdrev   1857    pg 569 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ingvard Frederichsen aftgsmd i Toxvord Mark  1857    pg 588
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Gottlieb Stegmann hmd i Terslov    1857   pg 594 620
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Nielsen gmd i Kryenplinge   1857 pg 613 634
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen fattiglem i Olserup  1857 pg 614
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Jensdtr i Nielstrup    pg 11 12
HUSB: Lars Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Olsdtr i Vester Egede      pg 19
HUSB: Hans Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Jacobsdtr tjenestepige i Aversie     pg 32
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Kirstine Olsdtr dau of Ole Hansen gmd i V.Egede     pg 82
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Sophie Hansdtr, dau of Hans Johansen i V.Egede    pg 116
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Jensdtr i Olstrup      pg 132 145
HUSB: Jorgen Larsen smed
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Claus Kastrup see C **
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Jacobsdtr enke i V.Egede    pg 147 148 169
HUSB: Morkeborg (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensdtr i Aversie?      pg 155
HUSB: Lars Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Knud Sorensen hmd i Borup     pg 159 171
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jacobsdtr enke i Nielstrup     pg 199
HUSB: Niels Davidsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Jorgensdtr i Bekstruphuuse    pg 251 
HUSB: Henrich Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Pedersdtr i Grunterud    pg 281
HUSB: Peder Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Hansdtr enke i Thureby Mollshuus     pg 307
HUSB: Hans Olsen smed (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Nielsdtr i Roserup     pg 310
HUSB: Morten Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Mortensdtr i Hesselbjerg      pg 319
HUSB: Hans Pedersen aftsmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Hansdtr fattiglem i Qvorede    pg 325 333
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Nielsdtr i Kenderodlokshuus    pg 330
HUSB: Niels Hansen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Iversdr enke i Holmeolstrup    pg 360 371
HUSB: Niels Hansen skovfoged (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Pedersdtr i Froslov     pg 370 381 393 395
HUSB: Niels Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Nielsdtr ugift i Morkarmosehus i Froslov       pg 372 420
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensdtr i Braaby    pg 373
HUSB: Rasmus Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Johansdtr tjenestepige i Sophiendahl      pg 379 438 444
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensen enke i Taastrup    pg 387
HUSB: Peder Paalsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Hansdtr i Aversi    1856   pg 393 410 433
HUSB: Christian Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Hansdtr i Kongsted Borup   1856   pg 396
HUSB: Hans Knudsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensdtr i Kidderup    1856   pg 406 410 
HUSB: Jens Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Andersdtr i Faxo Markhuus    1856   pg 418
HUSB: Lars Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jacobsdtr i Taekkerup   1856   pg 420
HUSB: Jens Nielsen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensdtr i Vaerlose    1856   pg 422 423 443
HUSB: Jorgen Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jorgensdtr i Holmeolstrup    1856   pg 422
HUSB: Henrich Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Knud Christensen aftmd i Tollerod   1856   pg 422 438
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensdtr fattig enke i Forslov     1856   pg 423
HUSB: Jens Nielsen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Hansdtr i Nielstrup    1856   pg 444 447 454
HUSB: Jens Nielsen parcl
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Pedersdtr i Haarlov    1856   pg 454 481 557
HUSB: Niels Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Pedersdtr i Assendrup Mark   1857   pg 476
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Christophersdtr ugift i Gjostrup     1857   pg 477 539 546
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Pedersdtr enke i Hosten     1857   pg 478 484 634 657 ...
HUSB: Lars Erlandsen inds (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Jensdtr enke i Follrod    1857   pg 484 493 537 554
HUSB: Niels Pedersen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Madsdtr i Koslov   1857 pg 506
HUSB: Anders Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Nielsdtr i Thestrup   1857   pg 506 520
HUSB: Lars Hansen parc
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Hansdtr enke i Taastrup     1857   pg 513 581
HUSB: Clemmen Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Larsen i Haarlov  1857   pg 517 521
HUSB: Anders Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Marie Andersdtr i Froslov   1857   pg 519 520
HUSB: Peder Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Nielsdtr i Teurebye Overdrev  1857   pg 519 
HUSB: Lars Lausen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Olsdtr i Dalby Borup   1857   pg 525 551
HUSB: Rasmus Jorgensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Nielsdtr i Brandelov  1857   pg 545
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Hansen aftgskone i Forslov     1857   pg 546
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Rasmusdtr i Lille Tvede   1857   pg 548 643
HUSB: Rasmus Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Nielsdtr i Kongsted    1857   pg 555
HUSB: Niels Hansen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Nielsdtr enke i Hovangeshuset   1857   pg 562 637?
HUSB: Niels Jensen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Jorgensdtr i Gjostrup   1857   pg 564
HUSB: Anders Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensdtr i Avesoil?    1857   pg 568 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Nielsdtr ugift fruentimmer af Taarnemark    1857   pg 569 621
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Rasmussen i Krumerup   1857   pg 572
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Pedersdtr aftgsenke i Aversi  1857   pg 588
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Adam Wilhelm Knipschildt skovrider af Ganneskov     1857   pg 594 606 772 779
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Pedersdtr i Ulso  1857   pg 601 620 
HUSB: Ole Christophersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Sophie Hansdtr i Braaby Marks     1857   pg 614 657
HUSB: Rasmus Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Nielsdtr fattiglem i Storlinge   1858    pg 631 657
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Christensdtr fattiglem i Sonnerup   1858   pg 645 657
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Hansdtr i Tellerod    1858   pg 654 664 681
HUSB: Lars Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Larsdtr enke i H.Olstrup    1858   pg 685 710 809
HUSB: Jeppe Christiansen parcel (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Jensdtr i W.Egede     1858   pg 685 757
HUSB: Peder Henrichsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Hemmingsdr i Carise Alstrup   1858   pg 687 702
HUSB: Ole Larsen aftgsmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Sophie Pedersdtr ugift fruentimmer af Hosten   1858   pg 695 697 837
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Hansdtr enke i Bonderup    1858   pg 695
HUSB: Jens Pedersen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Andersdtr aftgskone i Lille Linde   1858   pg 696
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jrn Larsdtr i Ulso Olstrup   1858   pg 709
HUSB: Jens Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Olsdtr i Ulso Olstrup    1858   pg 713 740
HUSB: Niels Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Pedersdtr enke i Dysted     1858   pg 714 716 722 781 798 799 815 837 
HUSB: Niels Esbensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Larsdtr i Haarlov Overdrev   1858   pg 730 738
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Nielsdtr ugift fruentimmer i Wiverup   1858   pg 777 782 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Christophersdtr i Fensmark   1858   pg 780
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Knud Andersen hospitalslem af Hellested   1858   pg 781
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Sorensdtr enke i Fensmark   1858   pg 785
HUSB: Hans Olsen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Olsdtr i Babberup     1858   pg 786
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Olsdtr i Gjostrup    1858   pg 788 811
HUSB: Poul Pedersen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie Charlotte Leth enkefrue i Kongsted     pg 6
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen hmd i Aversie    pg 22 102
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Iversen hmd i V.Egede     pg 32 51 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Hansen hmd i Spragelse    pg 102 115
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen hmd i Aversie    pg 22 102
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jensen hmd i Taageskov    pg 129 130 142
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Christophersen hmd i Overeone    pg 147 150
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen hmd i Aversie    pg 171
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Laus Nielsen pleiebarn i V.Egede     pg 212
PLEIEFAD: Jacob Jensen hmd 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Olsen gmd i Kongsted     pg 212 213
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jensen gmd i Olstrup     pg 214 215
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Christen Pedersen i V.Egede     pg 237 265 282
STEPFAD:  Lars Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jorgensen gmd i Arnise    pg 293 305 314
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Andersen gmd i Arnsie     pg 304 314
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Nielsen hmd i Hasle      pg 310 315
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Madsen hmd i Lotkorup     pg 312
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen inds i Hosten Mark     pg 319
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jensen aftmd i Hasle     pg 323 327
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Hansen aftmd i Hedstrup    pg 324 326 358 362 363
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Nielsen ungkl i Lystrup    pg 333 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Lorentzen arbeidsmand i Dalbyborup    pg 342
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Christensen aftmd i Trurslov    pg 344 363
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lauritz Gore i Holmegaards glasvaerk      pg 350
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Bang hmd i V.Egede      pg 372 381
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Hansen rogter i Marrenhoi    1856   pg 396 399 453 456
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Nielsen hmd i Hasle    1856   pg 402 413 700
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Poulsen gmd i Froslov   1856   pg 406 418
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jensen aftgsmd i Hosten  1856   pg 417 473 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Olsen tommermand i Babberup   1856   pg 444 455 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Christensen i Aversie   1856   pg 456 461 462
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Christophersen hmd i Rode    1856   pg 461 475
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Larsen inds i Heilebrodshuset    1857 pg 517 546 721
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Larsen skovfoged i Svennerup Skov 1857  pg 522 525 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen parc i Fensmark     1857     pg 533 535 576 615 642
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Christiansen hmd i Storelinde   1857     pg 548 579
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen hmd i Alkestrup     1857     pg 548 579 736
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen ungk i Hellested      1857 pg 556 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Larsen parc i Kalkerup    1857 pg 566 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lisbeth Andreasdtr i Hesselbjerg     1857 pg 572 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Peter Andersen i Lille Linde   1857  pg 600
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Hansen inds i Carsie Orvedrev  1858   pg 671 750 774 191?
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Olsen i Bregentved     1858   pg 671 709
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jensen i Sparresholm    1858   pg 684
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Olsen skovfoged i Baboltehuus  1858   pg 694 708
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Nielsen inds i Hesselbjerg    1858   pg 695 714
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen gmd i Ulso Olstrup   1858   pg 702 767 785 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jorgensen aftgsmd i V.Egede   1858   pg 709
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Laurits Jensen i Aasetofte   1858   pg 730
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Hansen hmd i Barup, Dalby sogn     1858   pg 745 753
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jensen snedker i Skaandelov Mark    1858   pg 780
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Olsen hmd i Haarlov    1858   pg 786 798 834
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Nielsen harekudsk i Bregnetved     1858   pg 801
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen skovfoged i Leistrup  1858   pg 812 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Hansen Laxe i Alslov Taagerup  1859   pg 820
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Louise Sophie Frederikke Wildike enke i Thurebyholm  1859 pg 821 860 
HUSB: Galthen sognepraest (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Christian Nielsen i Nielstrup  1859   pg 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Hansen inds i Hellested  1859   pg 839 846
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Andreasen hmd i Aversi   1859   pg 886
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Jensen i Gjostrup  1859   pg 887
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]


Lars Emil Jensen i Holmtolstrup Mark    1859   pg 902
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Lars Pedersen i Thestrup Mark     1859   pg 906
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr enke i Borup    pg 3
HUSB: Peder Hansen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Hansdtr, dau of Hans Hansen hmd i V.Egede Overdrev     pg 7
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Cathrine Madsdtr i V.Egede     pg 8
HUSB: Rasmus Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Nielsdtr i V.Egede Molle      pg 10 15
HUSB: Hans Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Malene Pedersdtr i Gonneberg    pg 22
HUSB: Peder Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Margrethe Nielsdtr tjenestepige i Aversie      pg 32 64
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Margrethe Christophersdtr i Spragelse     pg 37
HUSB: Jorgen Sorensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Jensdtr, dau of T.karl Jens Clausen i V.Egede pg 102
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Sophie i Aversie    pg 114
STEPFAD:  Niels Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Sorensdtr enke i Nielstrup     pg 131 132 143
HUSB: Niels Pedersen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Kirstine Christensdtr i Borup      pg 178
HUSB: Rasmus Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Nielsdtr enke i Olstrup      pg 178
HUSB: Hans Pedersen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Madsdtr i Lundelille     pg 207 211
HUSB: Christopher Pedersen skovfoged
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Morten Peder Andersen hmd i Borup    pg 211 213 256
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Margrethe Skou i Fretzehuuse    pg 223
HUSB: Einersen sadelmager
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Knudsdtr i Kongsted     pg 224 227
HUSB: Hans Jorgensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Malene Pedersdtr i Assendrup Mark    pg 231 237
HUSB: Rasmus Pedersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Pedersdtr i Holme Olstrup     pg 303 311 317
HUSB: Jorgen Danielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Nielsdtr enke i Haarlov      pg 307
HUSB: Ole Christophersen aftgs (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr i Hellested    pg 315
HUSB: Jens Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Hansdtr i Trurslov      pg 318 327
HUSB: Henrich Nielsen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Nielsdtr i Ballerup     pg 323 327
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Kirstine Ingvorsdr i Nielstrup      pg 324 388
HUSB: Hans Jensen pas.
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Frandsdtr enke i Grunterup     pg 350
HUSB: Christian Rasmussen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr i Haarlov     pg 368
HUSB: Christopher Trev Larsen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Jensdtr enke fattig i Terslov      pg 369
HUSB: Peder Jensen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr Hesselbierg    pg 406
HUSB: Christian Mortensen aftmd (unsure of 1st name)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Lisbeth Andersdtr enke i Froslov  1856 pg 405 479
HUSB: Jens Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr i Hesselberg 1856 pg 406
HUSB: Christian Mortensen aftgsmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Nielsdtr i Hosten     1856   pg 414 418 638
HUSB: Niels Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr i Taageskov   1856   pg 422 430
HUSB: Jens Jensen parc
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Johanne Andreasdtr i Tolstruphuset  1856   pg 432
HUSB: Christen Beck skraedder
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Hansdtr i Heidehuse    1856   pg 445 504 509
HUSB: Niels Pedersen gl.hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Margrethe Jensdtr enke i Freeslov   1856   pg 446 462 475
HUSB: Lars Christiansen aftgsmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr i Aversie    1856   pg 470 484 499
HUSB: Lars Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Margrethe Olsdtr i Faerslov   1857   pg 476
HUSB: Ole Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Jensdtr i Arnoie  1857   pg 477
HUSB: Niels Jensen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mads Carlsen hmd i Brandelov  1857   pg 437
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Hansdtr ugift i Dalby Taagerup    1857   pg 496 505 535 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Mortensdtr i Storlinge  1857   pg 506 549 564
HUSB: Bertel Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mathias Pedersen aftgmd i Tolstrup  1857   pg 513 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Andersdtr i Thestrup   1857   pg 513 526
HUSB: Hans Christensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

... enke i Julinge Mollehuus  1857   pg 519
HUSB: Mads Nielsen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Nielsdtr aftgskone i Haarlov  1857   pg 525
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Kirstine Larsen enke i Holme Olstrup    1857   pg 531 585 592
HUSB: Soren Andersen skolelarer (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Thomasdtr fattiglem i Babberup    1857   pg 545 554
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Christiansdtr fattiglem enke i Hosten    1857   pg 565
HUSB: Niels Christophersen (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Nielsdtr i Fredsgaarde  1857   pg 572 595 644
HUSB: Engelbrecht Sorensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Wilhelmine Nielsen i Hasle   1857   pg 573 630
HUSB: Rasmus Madsen skovfoged
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Rasmusdtr i Holmeolstrup    1857   pg 590 642
HUSB: Frands Larsen parc
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Olsdtr i Thureby Hovmarkehuus     1857   pg 612 619
HUSB: Niels Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mads Olsen i Grafteledshuset, Carise sogn     1857   pg 614 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Olsdtr fattiglem i Nyhuse, Thurby sogn   1857   pg 614
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Carlsdr enke i Brandelov    1858   pg 630
HUSB: Anders Capian (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Margrethe Lausdr ugift i Nestelov   1858   pg 631 668 850 878
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Sophie Nielsdtr ugift i Kryniplinge (Dysted)   1858   pg 632 669 742
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Larsdtr enke i Enderslov    1858   pg 645 837
HUSB: Niels Thomasen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mads Madsen aftmd i Arnoie   1858   pg 655
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Sophie Nielsdtr i Waverup, Dalby sogn    1858   pg 671 693
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Olsdtr fattiglem i Kongsted   1858   pg 674
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Sophie Michelsen i Thierebyholm    1858   pg 673 674 708
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Kirstine Sorensdtr i Haarlov  1858   pg 684
HUSB: Peder Andersen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Hansen ugift fruentimmer i Druestrup    1858   pg 685 710
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]


Mette Cathrine Pedersdtr i Taageskov Overdrev   1858  pg 686
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Madsdtr enke i Kongsted   1858 pg 686 687 702 715 778 829 872
HUSB: Peder Nielsen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen gmd i Nielstrup      pg 28 48
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jacobsen son of Jacob Jensen hmd i Westeregede    pg 37
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Sorensen gmd i Nielstrup      pg 78 82 107
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Pedersen gmd i Dysted    pg 86 87 109
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Pedersen parcellist i Nielstrup     pg 146 147
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Madsen hmd i Borup      pg 186
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen gmd i Olstrup     pg 218 219 223
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen skovfoged i Brandelovholme    pg 292
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen hmd i Gronstanderhuset, Sneeslov sogn     pg 302 327
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen aftgsmd i Hosten      pg 310 315 320
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen fattig i Forslov      pg 325
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Pedersen inds i Forslov      pg 328
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen gl gmd i Hellested     pg 337 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Olsen hmd i Jerstrup     pg 340 356
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Clausen rogter i Alslovgaarden      pg 370
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Mortensen hmd i Hellested Lillebaekshuus    pg 387
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jorgensen gmd i Froslov     1856      pg 397
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jensen tjenstekarl i Lystrup  1856   pg 405
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen hmd i Gammelby   1856   pg 407 434
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jensen hmd i Hellested Overdrev    1856   pg 414 429
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Sorensen gmd i Froslov  1856   pg 423 434 435 446 473 482 505
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen snedker i Hasle  1856   pg 425
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jensen aftgmd i Frerstettehoi, Saedder sogn    1856   pg 434 558 579
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Christophersen skovf i Giostrup    1856   pg 434 486 511
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen gmd i Taastrup   1856   pg 447 455
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen postbed i Sipperup    1856   pg 455 482
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Olsen hmd i Ronnede    1856   pg 457 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen tjenestekarl i Aversie     1856   pg 468 485 636 657
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Pedersen vaever i Pebringe   1857   pg 482 529
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Olsen inds i Fensmark   1857   pg 485 505
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jensen tjenestekarl i Rorlinge    1857   pg 513
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Rasmussen i Roestrup   1857   pg 522
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Peter Hansen inds i Frennerop     1857   pg 522 535
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Christensen, son of Christen Olsen foged i Hyllede   1857   pg 548 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen hmd skraedder i Arnoie    1857   pg 566 572 688
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jensen aftgmd i Skrodebjerg   1857   pg 568 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen praablistyer? i Nielstrup   1857   pg 574
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jensen inds i Hellested     1857   pg 600 620
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Pedersen fattig i Qvaerede Overdrev     1857   pg 601 629
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen tjenestekarl i Thurebyholm?  1857   pg 611 625 706 714
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Pedersen aftgsmd i Hellested  1857   pg 611 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen aftgmd i Hasle  1858   pg 628 667 752
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Christensen gmd i Gjostrup   1858   pg 655 676
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen fattiglem i Westeregede Praestelun?    1858   pg 661 675
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen gmd i Lille Tvede    1858   pg 683 692
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Olsen aftgmd i Carise Praestehuus   1858   pg 683 837
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Andersen tjenestekar i Tingerup    1858   pg 687 837
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen aftgmd i Frenderup   1858   pg 709 713
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jorgensen rogter i Thyggevaelde    1858   pg 727
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen inds i Ravnstrup    1858   pg 730 744
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Jensen aftgmd fattiglem i Taxvaerd  1858   pg 770
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen parcellist i Nielstrup     1858   pg 775 793
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Pedersen smedesvend i Aastrup     1858   pg 777 781
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Andersen i Borup, Kongsted sogn    1858   pg 780
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen aftgmd i Babberup    1858   pg 788 811
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen parcellist i Holmetolstrup  1858   pg 812 822 836
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Knudsen tjenestekarl i Brodebaeks Molle   1859   pg 820 833
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen aftgmd i Druestrup    1859   pg 840 846
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen barn i Arnoie   1859   pg 874 892
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Hansen aftgmd i Alslov  1859   pg 875
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Nielsen aftgmd i Lystrup    1859   pg 886
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Larsen hmd i Aalstrup   1859   pg 889
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Niels Olsen aftgmd i Alkestrup    1859   pg 890
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Pedersen hmd i Vesteregede      pg 127 130
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Sigersen gmd i Ammerup     pg 306 336
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Jorgensen fattiglem i Haarlov    pg 325
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Nielsen gmd i Kongsted     pg 325 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Pedersen tjenestedreng i Rode    pg 344
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Olsen gmd i Skrodsbjerg    pg 351 360 498 529 642
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Jacobsen fattiglem i Lille Taarnby     pg 381
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Rasmussen hmd i Spragelse     1856   pg 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Sorensen tjenestekarl i Tollerod    1856   pg 421 434
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Pedersen hmd i Ulro Olstrup    1856   pg 439 454
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Olsen hmd i Freeslov    1857   pg 515 528
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Larsen hmd i Forslov    1857   pg 516 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Larsen inds i Grofteledshuset   1857   pg 545 553 623
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Sorensen inds i Qvorrede  1857   pg 556 558
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Hansen ungkarl i Gammelby Overdrev   1857   pg 628
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Bendsen = ... hmd i Norre Tvede    separation 1858    pg 691 720 728 765
813
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Pedersen aftgmd i Heieledshuset     1858   pg 698
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Eriksen i Toxvaerd  1858   pg 752
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Larsen gmd i Kongsted    1858   pg 759 770
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Hansen aftgmd i Vesteregede    1858   pg 797
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Madsen aftgmd i Lelstrup  1858   pg 845
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Larsen parcellist i Kalkerup   1858   pg 889 895
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Nielsen gmd i Kongsted    pg 64 68 105
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Christensen gmd i Vester Egede      pg 71 74 93
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Andersen gmd i Gjodstrup      pg 192
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Pedersen i Nielstrup     pg 195 225
STEPFAD:  Lars Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Hansen gmd i Nielstrup    pg 206 207 210 232
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Andersen Madsdtr i Olstrup     pg 211 221
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Jensen gmd i Nielstrup    pg 241 260 268
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Simonsen hmd i Enderslov Almindehuus      pg 297 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Madsen aftgmd i Dalby Taagerup Overdrev    pg 324 327
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Larsen Bang skoemager i Nielstrup    pg 328 333
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peter Ole Nielsen tjenestedreng i Aversie      pg 333
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Andreasen hmd i Westeregede    pg 338 343
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Nielsen hmd i Ronnede    pg 350 351 352 362
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Jensen fattiglem i Fiberhuus, Hasle sogn  1856   pg 395
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Hansen almisselem i Arnoie   1856   pg 396
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Pedersen skomager i Arnoie   1856   pg 422 430
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Jensen ungkarl i Lenetofte   1856   pg 422
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Rasmussen ungkarl i Skoverup  1856   pg 425 465
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Nielsen hmd i Qvaerede  1856   pg 426 434
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Nielsen gmd i Gammelby  1856   pg 445 447 473 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Christensen inds i Tjaereby   1856   pg 461 479
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Pedersen inds i Jenstrup    1857   pg 493 503
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Petronelle Pedersdtr enke i Traadhjemshus     1857   pg 514
HUSB: Ole Olsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peiter Hansen fattiglem i Alslov   1857   pg 546
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Petra Caroline Marie Moller i Freeslov   1857   pg 627 642
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Jacobsen inds fattig i Skrodsbjerg  1857   pg 627 629
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Pedersen smedesvend i Toxvaerd    1858   pg 629 668 738 745
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Rasmussen hmd i Storlinge    1858   pg 661 692
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Hansen aftgmd i Dalby Taagerup    1858   pg 695 710
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Pedersen aftgmd i Nyhuse    1858   pg 709
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Nielsen gmd i Hyllede   1858   pg 716 718
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Jensen aftgmd i Bunderup    1858   pg 727 744
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Hansen gmd i Frenderup  1858   pg 727
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Jorgensen gmd i Hosten  1858   pg 728
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Pouline Cathrine Jensdtr i Taarnmark    1858   pg 731
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Pedersen hospitalslem i Hellested   1858   pg 784
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Hansen aftgmd i Heinerup    1858   pg 789 890
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Pedersen gmd i Kongsted     1858   pg 800 847 883
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Olsen aftgmd i Taarmark     1858   pg 811
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Nielsen fattiglem i Enerdrup  1858   pg 811 821
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Thomasen hmd i Alkestrup    1859   pg 839 875 877
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Andersen i Bunderup     pg 857
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Christian Frederichsen i Hostentrop      pg 886
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Jorgensen hmd i Hosten    pg 893
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Larsen hmd i Rorup Overdrev    pg 893
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Hansen hmd i Nyhuse     pg 893 906
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Peder Ibsen aftgmd i Holmeolstrup    pg 905
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Pedersen hmd i Vesteregede      pg 127
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Stephensen gmd i Skoverup     pg 241 249 250
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Nielsen hmd i Tollerod      pg 319 329 357
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Andersen hmd i Arnoie    pg 342 388
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Pedersen i Nestelso     pg 372
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Larsen aftmd i Hellested     pg 373 392 400
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Revesraasbemaerkninger    pg 404-496
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Jensen hmd i Forslov   1857   pg 492 507 512
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Poul Jensen i Holmeolstrup   1857   pg 522
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Hansen ungkarl i Storelinde  1857   pg 556 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Augusta Margrethe Rabeholm enke i Kongsted    1857   pg 593 602 665 838
HUSB: Bjornsen paster (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Olsen hmd i Gjostrup    pg 672 693
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Andersen aftgmd i Holmeolstrup     pg 684
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Larsen hmd i Gjostrup    pg 694 708
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Nielsen hmd i Storlinge      pg 699 722
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ludvig Rosing polytrihuisk examinant      pg 718 744
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Jensen aftgmd i Holmeolstrup      pg 724
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Pedersen hmd i Kryneplinge    pg 757 785 872
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Hansen hmd i Hellested Overdrev     pg 780 868 878
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Hansen gmd i Westeregede     pg 785 787 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Rasmus Mathiasen hmd i Gjostrup Mark      pg 894
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie Andersdtr i Alstrup     pg 47 60
FADER:   Anders Nielsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Hansdtr i Aversie      pg 93
HUSB: Jens Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Hansen hmd i Skoverup    pg 117 121 140 145 148 163
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Nielsdtr i Nielstrup     pg 129 130 
HUSB: Niels Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Christensen tjenestekarl i Aversie    pg 128
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Susane Olsdtr i Vesteregede    pg 281
HUSB: Anders Olsen hmd 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Stine Pedersdtr i Fredsgaarde      pg 318 327
HUSB: Peder Christensen gmd?
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie Henriette Nielsen enke i Peberhuus?      pg 320 343
HUSB: Schuel snedker (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Kirstine Nielsdtr, dau of Niels Jensen hmd i Nielstrup      pg 335 493
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Hansen gmd i Simendrup    pg 344 357
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Stax Christophersen hmd i Tybjerglille     pg 355 380
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Hansen gmd i Hasle      pg 356 363 364
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Pedersdtr enke i Hosten      pg 397 410
HUSB: Jacob Simonsen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Jorgensen gmd i Ronnede      pg 432 436
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Thomasen hmd i Ulstrup    pg 454 455 501 534 546
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie enke i Saerlose  1857      pg 476
HUSB: Peder Christensen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Nielsen hmd i Nielstrup     1857   pg 509 524 535
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sara Larsdtr fattiglem i Thureby   1857   pg 512
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Doris Henriette Thomasen sal Struvinge i Sprellingegaard   1857   pg 549 558
719
HUSB: D. Striovinge seminarist
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Rasmussen aftgsenke i Storelinde   1857   pg 611 644
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Simon Jensen hmd i Kongsted Borup   1857   pg 613 632
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Nielsen hmd i Leestrup Mark   1857   pg 621 642
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Cathrine Andersdtr i Kilderup     1858   pg 631
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Hansdtr i Gjostrup Levetofte  1858   pg 656 680 692 837
HUSB: Lars Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Andersen = Mette Kirstine Larsen skolelarer i Holmeolstrup  1858   pg 531
585 592
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie Jacobsdtr i Alslov Taagerup Overdrev    1858   pg 694 711
HUSB: Ole Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sara Pedersdtr i Rode   1858   pg 716
HUSB: Hans Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophus Jacob Hansen i Freeslov    1858   pg 718 746
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie Larsdtr i Kongsted    1858   pg 730 
HUSB: Rasmus Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Marie Jensdtr i Storelinde Overdrev     1858   pg 730 827
HUSB: Peder Hansen skovfoged
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Nielsen lem of Ulstrup Hospital    1858   pg 738 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Nielsen gmd i Ravnstrup     1858   pg 747?
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sophie Hansdtr enke i Alslov Taagerup    1858   pg 759?
HUSB: Hans Nielsen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Cathrine Nielsen i Kongsted   1858   pg 786 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Cathrine Hansen i Skrodsbjerg     1859   pg 818
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Hansdtr enke i Storlinge    1859   pg 819 839
HUSB: Niels Hansen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Soren Peter Due forvalter i Edelsminde   1859   pg 840 841
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Sidse Cathrine Jensdtr i Nyby     1859   pg 876
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Thomas Christensen ungkarl i Skiodesbjerg   1857    pg 516 643
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Trine Jacobsen i Bonderod    1857   pg 568 643
HUSB: Niels Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Doris Henriette Thomasen i Holmegaards Glasverk     1857   pg see Soren ?
HUSB: Strueberg? skolelaerer
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Trine Olsdtr i Haarlov  1859   pg 894
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Amalie Jensdtr i Holmeolstrup   1858   pg 791 824
HUSB: Niels Johansen inds 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Nielsdtr i Everdrup    1858   pg 799 812
HUSB: Peder Olsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Nielsdtr i Hyllede    1858   pg 800 831
HUSB: Johan Ludvigsen hmd 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Sophie Jacobsdtr fattiglem i Hasle  1858   pg 801
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Hansdtr enke i Hellested Overdrev   1859   pg 819
HUSB: Anders Pedersen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Hansen i Fritzhuus    1859   pg 842 
HUSB: Frandsen sadelmager
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirstine Sophie Rasmussen i Hyllede     1859   pg 859
HUSB: Christian Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Larsen i Aastrup  1859   pg 857
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Sophie Hansen i Calby   1859   pg 857
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Jensdtr fattiglem i Borup   1859   pg 875
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Pedersdtr aftgskone i Lipperup    1859   pg 875 878
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Madsen i Lystrup  1859   pg 875
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Kirsten Pedersdtr fattiglem i Dalby     1859   pg 876
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Marie Hansen 5 i Calby     1859   pg 889
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Mortensdtr fattiglem i Westeregede  1859   pg 887
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Knud Vilhelm Nielsen i Jenstrup    1859   pg 894
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Karen Rasmusdtr i Taarnmark   1859   pg 904
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Olsen Trondhjemshuus, jag 2jag corps dod i Gluckstarl     1857   pg 618
706
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Nielsen aftgskone i Carise   1857   pg 628
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Marie Jorgensen i Bregentved    1858   pg 628
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Lisbeth Dorthea Christiansdtr i Tjaereby    1858   pg 628 667
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Marie Olsen i Alkestrup    1858   pg 645
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jensine Frederikke Schyds i Dysted  1858   pg 646 655
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Frederich Liebst murer i Freeslov   1858   pg 646 675
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Margrethe Andersdtr aftgskone i Eskildstrup    1858   pg 656
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Christiansdtr i Lelstrup   1858   pg 670 690
HUSB: Jens Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Jorgensdtr i Lystrup  1858   pg 672 837
HUSB: Niels Nielsen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ingeborg Larsdtr i Fensmark   1858   pg 673 701
HUSB: Peder Rasmussen parc
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Cecilie Thaaning i Rode    1858   pg 674
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Christian Larsen hmd i Fensmark    1858   pg 680
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Hansen hmd i Calby    1858   pg 683 708
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Madsen hmd i Nielstrup     1858   pg 688 694
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jensine Marie Hansen barn i Westeregede   1858   pg 698
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Torbensen ladefoged i Koldinghus   1858   pg 698
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Christiansen hmd i Aastrup    1858   pg 699
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johannes August Eduard Ludes? i Thurebyholm    1858   pg 715
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Andersen hmd i Dalby Praestehuus    1858   pg 724
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jensen aftgmd i Fensmark     1858   pg 727 746
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Christiansdtr i Dysted    1858   pg 727 837
HUSB: Lars Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jacob Nielsen murer i Holmeolstrup  1858   pg 757 778
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Nielsen ungkarl i Woverup    1858   pg 774
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Marie Olsen i Ulstrup     1858   pg 778
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Pedersen Smed i Kongsted    1858   pg 785 791
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Nielsdtr i Holmegaard   1858   pg 786 787?
HUSB: Christian Bruun glarmager
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Pedersen parc i Graverhusene   1858   pg 786 795
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen gmd i Hebogaard, Terslov sogn     1858   pg 787 791
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Sophie Nielsen i Wiverup    1858   pg 787
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Larsen hmd i Duellund   1859   pg 818
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen ungkarl i Nortelsi    1859   pg 823
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Hoegh Skytte i Holmegaards Dyrehave    1859   pg 838 873
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Nielsen aftgmd i Randelov    1859   pg 840 905
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen barn i Westeregede    1859   pg 842
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Lisbeth Christensdtr i Hosten    1859   pg 844
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ingeborg Jensdtr i Kalkerup   1859   pg 845
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Kirstine Jorgensdtr fattiglem i Brandelov    1859   pg 845
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Christiansen fattiglem i Borup    1859   pg 846
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jorgen Peitersen aftmd i Hasle Snave    1859   pg 858
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Olsdtr i Carise Overdrev   1859   pg 860 895
HUSB: Niels Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Marie Nielsen i Barup     1859   pg 885 892 896
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Boesdr gmdsenke i Taastrup   1859   pg 888 891
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Hansen i Norre Tvede Mark    1859   pg 889
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Inger Clemmensdr i Tollerup   1859   pg 889
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johanne Marie Larsen i Hosten Mark  1859   pg 890
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Benjamin Wolffbrandt i Holmegaard Glaesvaerk   1859   pg 893
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Johan Jorgensen aftmd i Fensmark  1859 pg 898
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Jens Jensen hmd i Toxvaerd   1859   pg 904
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Valdborg Andersdtr i Tystrup    pg 893
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Hansen i Storlinge    1858   pg 724
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen i Hasle Sondermarkshuus     1858   pg 727
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christensen tjenestekarl i Tjaereby Mark   1858   pg 729 746 804
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen Steenskov = ... i Kalkerup   separation1858 pg 735
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Andersen i Calby   1858   pg 750 758
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Nielsen gmd i Alslov Taagerup  1858   pg 753 759 775
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Iversen fattiglem i Toxvaerd   1858   pg 756 769
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Rasmussen fattiglem i Hellested    1858   pg 757
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Henrichsen i Westeregede     1858   pg 764 784
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen ungkarl i Gammelby    1858   pg 789 826 846
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christian Andreasen ungkarl i Hasle  1858   pg 797
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen fattiglem i Hasle     1858   pg 798
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen hmd i Dysted   1858   pg 799 803 832 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen aftgmd i Lipperup     1858   pg 812 841
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jorgensen i Bodkerhuset, Kongsted sogn     1859 pg 819 824
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hylleborg Pedersdtr aftgskone i Brandelov     1859   pg 820 828
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Andersen i Dysted  1859   pg 828 861
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hanne Sophie Larsen i Aversi  1859   pg 839
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Peter Hofner Olsen fattiglem i Nestelso sogn    1859   pg 845
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Larsen barn i Westeregede    1859   pg 857
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Christian Andreasen i Enderslov Almindehuse    1859   pg 886 892
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Hansen tomer i Hellested     1859   pg 887
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Rasmussen aftmd i Hellested Overdrev     1859   pg 894 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Jensen fattiglem i Holmeolstrup    1859   pg 893
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Hans Pedersen i Babberup Mark     1859   pg 905
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ole Bendsen = Mette Sophie Johansdtr i Norre Tvede   separation 1858 pg 691
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Sorensdtr i Taastrup Overdrev     1858   pg 696
HUSB: Lars Larsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Sophie Jacobsdtr ugift fruentimmer i Levetofte  1858   pg 698
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Morten Christensen remis dod i Braaby    1858   pg 726
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Morten Nielsen hmd i Hasle   1858   pg 729 747 847 861
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Kirstine Pedersen i Aasetofte     1858   pg 729
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Kirstine Larsdtr i Braaby    1858   pg 729
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Kirstine Larsen i Hasle     1858   pg 730
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Marie Jorgensdtr i Norre Tvede    1858   pg 751 769 870
HUSB: Soren Hansen vaever
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Sophie Pedersen i Ulso Olstrup    1858   pg 752
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Kirstine Frederichsen i Eskildstrup     1858   pg 765
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Kirstine Hansdtr i Calby    1858   pg 769 781 813
HUSB: Jens Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Larsdtr i Holmeolstrup  1858   pg 774 780
HUSB: N. Jensen smed 
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Jensdtr fattiglem i Lille Taarnby   1858   pg 780
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Hansdtr i Kongsted Borup    1858   pg 786 787
HUSB: Hans Eriksen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Rasmusdtr aftgskone i Terslov     1858   pg 800 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Sophie Nielsdtr i Forslov    1858   pg 801
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Markussen praest i Dalby v. Earl   1859   pg 818
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Jorgensdtr i Lillelinde     1859   pg 818
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Elisabeth Sonderup i Lourseirlund?  1859   pg 819
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Nielsdtr enke i Lipperup    1859   pg 840 842
HUSB: Hans Hansen parc (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Christiansdtr i Tjaereby    1859   pg 842
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren enke i Wiverup   1859   pg 846 860
HUSB: Jacob Bendsen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Nielsdtr enke i Nielstrup    1859   pg 858
HUSB: Niels Sorensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Margrethe Christiansdtr i Hosten   1859   pg 875
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Mette Cathrine Christensdtr i Fensmark   1859   pg 876
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Pedersen i Lystrup    1859   pg 885
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Cathrine Hansen fattiglem i Westeregede   1859   pg 886
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marthe Marie Andersdtr fattiglem i Kongsted    1859   pg 887
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Jensdtr aftgskone i Eskildstrup    1859   pg 888 894
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Hansdtr i Grunterup    1859   pg 904
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Marie Pedersdtr i Leestrup   1859   pg 905
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Maren Sophie Frederichsen i Babberup    1859   pg 906
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Jensdtr lem i Ulstrup Hospital 1858 pg 724
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Pedersdtr i Kalkerup    1858   pg 726 733
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Hansen i Brandelov Mark    pg 727
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Jensen hmd i Leestrup    pg 729
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Olsen bodker i Terslov Mark    pg 730 747 805 821
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Jorgensen hmd i Ingelstrup, Saedder sogn      pg 744 751 864 878
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Margrethe Hansdtr i Toxvaerd     pg 744 759
HUSB: Ole Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Christensdtr fattiglem i Aversi      pg 751
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Andersdtr enke i Hellested Overdrev    pg 774 865 878
HUSB: Niels Jensen hmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Andersdtr i Fredsgaarde, Snelslov sogn      pg 775
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Hemmingsdr i H.Olstrup    pg 791
HUSB: Lars Pedersen inds
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Elisabeth Hansdtr i Tjereby     pg 801 826
HUSB: Jens Jensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Pedersen i Hellested    pg 811 812
HUSB: Rasmus Sorensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Hansen Christiansen i Terslov      pg 822 842
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Dorthea Hansen i Aaledshuus, Thurby sogn     pg 837
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Larsdtr aftgskone i Kongsted     pg 838
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hansdtr fattiglem i Hosten      pg 839 846
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Nielsdtr enke i Halby     pg 839
HUSB: Jens Jensen gmd (dod)
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Andreas Christian Jensen fattiglem i Holmeolstrup     pg 845
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Lisbeth Sorensdtr i Leestrup     pg 858
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Larsdtr hmd kone i Alslov Taagerup     pg 876 877
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hansen tjenestepige i Hosten     pg 876 878
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Christiansdtr fattiglem i Quinterup    pg 876
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr aftgskone i Terslov    pg 877
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Rasmusdtr skovfogedenke i Aastrup     pg 877 890
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Huus/Huier i Ulso Olstrup     pg 885
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Hansen i Carise Praestegaard     pg 885 887
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Christine Pedersdtr i Hasle Snave     pg 886 893
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Johansdtr i Ulso Olstrup    pg 887
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Larsdtr fattiglem i Ulstrup     pg 888
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sorensdtr fattiglem i Haarlov Overdrev      pg 888
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Cathrine Marie Jensen i Nielstrup     pg 888
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Andersen fattiglem i Bodkerhuset    pg 888
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Nielsdtr i Holmeolstrup      pg 888
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Hansen i Carise     pg 888
HUSB: Ole Jorgensen aftmd
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Kirstine Hansen i Kalkerup      pg 889 895
HUSB: Lars Olsen parc
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Arengarth Marie Nyholm enkefrue i Thurebyholm    pg 893 899 903
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Anders Hansen ungkarl i Hosten      pg 894
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Sophie Andersdtr i Skrodsbjerg    pg 903
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Pedersdtr i Vaeverhuset    pg 904
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

Ane Marie Jensdtr i Hellested      pg 904
[Gisselfeld Kloster, Praesto skiftpr; Book 7 1843-50; FHL film 41178]

///////////////////////////////END BOOK 7 ////////////////////////////
   Gisselfeld Kloster Gods
   Book 8 1790-1820 Soro Amt, Skifteprotokol FHL film 41178

Anders Pedersen gmd sognef i Levetofte     pg 117 119
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Johanne Rasmusdtr i     pg 173 174 175
HUSB: Anders Jacobsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ane Marie Rasmusdtr i Janethuus ved Gesselsems    pg 215 216 222
HUSB: Henrich Wohlert hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Anders Jensen hmd i Hellede Overdrevshuus      pg 230
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ane Christiansdtr i Troelstrup      pg 237 239
HUSB: Peder Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ane Jorgensdtr i Theestrup     pg 239 244
HUSB: Peder Olsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Abellone Kirstine Jorgensdtr i Frederichshuus    pg 260 264 270
HUSB: Peder Hansen Ladefogde hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Birthe Pedersdtr i Kothuuset    pg 40
HUSB: Peder Pedersen groftegraver
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Christopher Larsen i Levetoft      pg 35 36
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Christopher Christensen i Teestrup    pg 97 98 100 101 102
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Christopher Hemmingan arvefaester i Lysholm     pg 146 147 148 149
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Cathrine Corneliusdr enke i Braabye      pg 194 195 196
HUSB: Lars Pedersen skovfoged (dod)
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Clemmen Hemmingsen hmd i Levetofte    pg 220
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Christiane Knudsdtr i Lovesenbekshuuset    pg 230 233
HUSB: Jens Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Dorthea Magdalene gjordmoder enke i Braabye     pg 149 150 151 152 164 165 166
167
HUSB: Johan Andersen Golschuus (dod)
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Dorthea Nielsdtr i Levetofte    pg 191 192
HUSB: Niels Hemmingsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ellen Andersdtr i Soethorup    pg 221 223 229
HUSB: Niels Jacobsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ellen Hansdtr i Daelund      pg 231
HUSB: Hans Jensen gl. hmd 
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Frederich Pedersen hmd i Soethorup    pg 196 197 198 203 204
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Pedersen teglbrander i Taegebrandehuuset ved Gisselfeldt     pg 57
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Nielsen hmd i Braabye     pg 75
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hemming Rasmussen gmd i Teestrup     pg 96 97 98 99
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Andersen hmd i Duellund    pg 102 103 105
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Abrahamsen gmd i Teestrup      pg 103 104 106 107
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Andersen i Teestrup      pg 113 114 117
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ellen Jeppesdr i Teestrup     pg 122 123 125 126?
HUSB: Hans Olsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hilleborg Jensdtr i Braby?     pg 153 154 155 158 159 160
HUSB: Henrich Andersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Johansen hmd smed i Theestrup    pg 206 207 208 213 214 215
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Olsen gmd i Theestrup     pg 208 209 210 211 212 213
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Poulsen hmd i Duelund     pg 231 232 234
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Christiansen gmd i Theestrup    pg 233 235
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Hans Larsen gmd i Levetofte    pg 262 263 272
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Johanne Pedersdtr Smith tiene & dod i Beksmolle      pg 28 29
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Inger Andersdtr i Duellund     pg 45 56
HUSB: Hans Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ingeborg Hansdtr i Teestrup    pg 155 156 162 163 164
HUSB: Niels Pedersen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Jens Sorensen gmd i Teestrup    pg 168 169 170 171 172 173
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Inger Justesdr i Theestrup     pg 187 188 189 190 191
HUSB: Jens Hemmingsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Johanne Hansdtr i Braabye     pg 196
HUSB: Christian Johansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Jorgen Jacobsen hmd i Braabye      pg 206
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Jens Pedersen hmd i Sophieshuus     pg 239 241
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Jeppe Rasmussen hmd i Soethorup     pg 241 248
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Jens Poulsen rygter i Gisselfelde    pg 248 250 251
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Karen Rasmusdtr i Traelstrup    pg 34
HUSB: Anders Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Kirstine Jensdtr i Teestrup    pg 64
HUSB: Lars Hviad hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Kirstine Kastrup i Gisselfeldt      pg 67
HUSB: Petersen gartner
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Kirstine Olsdtr i Levetofte    pg 157 158 160 161 162
HUSB: Hans Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Kirsten Larsdtr i Levetofte    pg 211 215 221 (216 x'd out)
HUSB: Rasmus Hansen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Karen Madsdtr i Theestrup     pg 215
HUSB: Jens Jensen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Karen Andersdtr i Theestrup    pg 255 256 265
HUSB: Jorgen Hermannsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Hvid hmd i Teestrup      pg 69
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Petersen gartner i Gisselfeldt      pg 78 80 90 92
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Olsen gl gmd i Braabye    pg 107 108 109 110
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

... i Troelstrup    pg 128 129 130 131 132 133
HUSB: Lars Nielsen
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Andersen i Braabye      pg 137 138 139 142 143 144
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Jensen gmd i Braaebye     pg 179 180 181 182 183 184
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lisbeth Nielsdtr i Theestrup    pg 218 226
HUSB: Rasmus Svendsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Pedersen hmd i Aabrohuuset     pg 220 225
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Olsen gmd i Braabye      pg 254
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Lars Andersen gmd i Braabye    pg 257 258 267
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Maren Pedersdtr i Lysholm     pg 30 31
HUSB: Ole Nielsen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Mette Madsdtr i Teestrup      pg 38 39
HUSB: Peder Simonsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Marie Pedersdtr i Braaby      pg 53 54
HUSB: Peder Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Mette Jacobsdtr i Braabye     pg 75
HUSB: Johan Nordberg
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Magnus Maetke greve arvefaester i Conradsfeldt    pg 175 176 177
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Mette Hansdtr i Soethorup     pg 186 187 192 193
HUSB: Peder Andersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Maren Hansdtr i Bodkerhuuset    pg 196
HUSB: Jens Christophersen hmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Margrethe Larsdtr i Theestrup      pg 200 201 202 203 204 205
HUSB: Peder Hansen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Maren Borringsdr i Doblerhuuset     pg 206
HUSB: Niels Ipsen skovf
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Niels Stephensen smed i Brabye      pg 62
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Niels Hemmingsen gmd i Levetofte     pg 198 199 200 206
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Niels Nielsen hmd i Braabye    pg 225
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Niels Jorgensen hmd i Levetofte     pg 233
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Niels Ibsen skovfoged i Doblarhuuset      pg 236
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Niels Olsen hmd i Samsoehuuset      pg 238
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Niels Madsen hmd i Lysholm     pg 246 259
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Karen Nielsdtr i Teestrup     pg 133 134 135 136
HUSB: Ole Larsen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ole Rasmussen hmd i Braabye    pg 251
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Ole Rasmussen hmd i Duellund    pg 265
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Pernelle Rasmusdtr i Teestrup      pg 47
HUSB: Jens Sorensen gmd
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Peder Nielsen i Stohhuuset     pg 89
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

...    pg 111 112 113
HUSB: Peder Hansen
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Sidse Hansdtr i Teestrup      pg 123 124 126 127 128
HUSB: Peder Simonsen sognef
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Peder Jacobsen gmd i Teestrup      pg 140 141 142 144 145 146
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Peder Hansen = Karen Larsdtr hmd i Braaebye     pg 177 178 181 183 184 185 186
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Peder Larsen gmd i Braabye     pg 250 252 260
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Rasmus Nielsen hmd i Braabye    pg 198
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Stephen Pedersen hmd i Braabye      pg 118 120
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

Sidse Pedersdtr tienet i Baecksmolle      pg 43 44
[Gisselfeld Kloster, Soro skiftpr; Book 8 1790-1820; FHL film 41178]

////////////////////////////////////////END OF FILM///////////////////////////////////