HOME & Probate List HOLBAEK AMT KONCEPTSKIFTER
  
     
     HOLBAEK AMT KONCEPTSKIFTER
     Book 2 1751-1805 index to 49203-49207 - film 49203 & AO
Index to skifterne i Kalundborg, Saebygaard, Dragsholm & Holbaek Amters
Arkiv. for Boer sluttet 1751-1805
De vedfojede Bogstaver angiver folgende Tidsrum
A. 1752-1784
B. 1784-1785
C 1751-1781
D 1782-1805
Anm. Personer udenfast Slaegtsnavn er anfort paa fornavn, & Registeret omfatter foruden de afdode ogsaa en Del Navne paa Personer
som forekommer i Skifterne.

     Book 3 A1-15  FHL film 49203
     Book 4 A16-22  FHL film 49203
     Book 5 A23-28  FHL film 49203
     Book 6 A29-58, 60-64, 85-124   1763-81 FHL FILM 049204
         B1-4, C1-29,       1756-82 FHL FILM 049205
         C30-56, D1-29, D36-72   1756-97 FHL FILM 049206

         1762-1805 FHL FILM 49207 
Bk 28 p. D73-100, Bk 29 p. D101-125, Bk 30 D126-160, Bk 31 D161-180

Jens Mathiasen Buck birkedommer i Vedbygaard & Kragerupgaards birk  11 Sep 1751   pg A1
9 CH:  David Buch fra Corsoer  
     Mathias Buch smed i Orslov
     Peder Buch rytter ved Obriste Beenfeldts regmt
     Frederich Buch til skibs fra Corsoer - 
     Christian Henrich Buch i Slagelse Latinske Skole
     Johannes Buch hos bro Mathias Buch i Orslov
     Regina Buch = Christen Christensen Krag or Kragh i Solberg
     Friderica Buch tiene i Kiobenhavn
     Anna Birgita Buch i Tydskens Molle, Saebye sogn
guard: Christian Ditlov Nissen birkeskriver af Tjornelunde
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Christine Christensdtr ( fod i Greenaae, Jydland ) i Saerslev     27 Jun 1752   pg A2 No3
HUSB:  Niels Olsen selvejer
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Styge Themsen prokurator i Vedby Praestegaard    31 Jul 1752   pg A3
WIFE:  Dorthe Christine
CH?:
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Christian Sandstrom birkeskriver i Vedbygaards Birk, dod hos Peder Knudsen i Honge   31 Aug 1752    pg A4
HEIRS:  ... = Peder Knudsen i Honge
     Peder Boesen i Hallenslov Molle
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Peder Hansen vaer hollaender ved Gundetved, nu inds i Burup      24 Jul 1753   pg A5
WIFE:  Anne Tonnesdtr
CH:   Ane Pedersdtr = Andreas Dybbvad selv i Buurup   (signed: Anders Dybwad)
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Karen or Catharina Gades i Havrebjerg    28 Dec 1753   pg A6
HUSB:  Rasmus Gade capitaine
CH:   Jacob Mathiasen Gade vagtmester i Odense ved Schenchs regmt = Giertrud Poulsdtr   (signed: J.M. Gaede)
     Ulrich Gade cornet (dod) = .. =2. Henrich Schlegel i Nyekiobing, Mons, Jydland (bro of Christian Slegel i Jylland)
      2DAU:     Lucia Magdalena Gade hos guldsmed i Fredericia
         Elisabeth Cathrine Gade jomfrue i Havreberg / Jydland
? Anna Magretha Bang jomfrue i Havreberg Praestegrd
 Adrianne
guard: Lars Winderslev i Havreberg & Christian Schlegel i Fridericia
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Peter Johansen inds or Peder Johansen selv.hmd i Kulby    1 Mar 1754    pg A7
WIFE:  Mette Olsdtr
2 CH:  Christian Pa or Christian Petersen or Christen Pedersen smed
     Men Pedersen or Maren Petersdtr
guard: Peder Christensen gmd i Kuldbye
wgd: Christen Hansen gmd i Kuldbye
WIFE.FAD: Ole Madsen hmd i Kuldbye
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Hans Rasmussen moller i Hoybye, Aads herred 4 Dec 1755    pg A8
2WIFE:  Anna Kirstine Pedersdtr
CH:   Oluf Hansen 11
     Hans Hansen 8
     Karen Sophie Hansdtr 16
     Maren Hansdtr 6 hos Torben Olsen i Assnesse Molle
1WIFE:  Maren Pedersdtr (dod)
CH:   Rasmus Hansen 31 i Holsteinburg  (signed: F.H. Muller )
     Else Hansdtr = Mathias Mannesen forvalter i Holsteinborg Brovskab
     Lisbeth Hansdtr = Henrich Nielsen bmd i Gioderup, Roskilde Lensgaards gods/ i Kiobenhafn
BRO:   Lars Rasmussen i Ostrup, Roeskilde amt, Catrineberg gods
2WWIFE.BRO: Michel Pedersen Smed i Kundbye
guard: Morten Hansen i Hoybye & Mariesen forvalter i Braevskabt Holsteinborg
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Mette Jacobsdtr Dahl i Hoybye, Ods herred  3 Nov 1755    pg A9
HUSB:  Povel Frederich Spleth monsr   (or Povel Frederich Splet)
4 CH:  Charlotta Amalia Spleth 35 ugift
     Anna Spleth 32 = Johan Molm monsr i Nyekiobing, Aadsherret
     Esther Maria Spleth 28 ugift
     Friderica Beata Spleth 23 ugift  (= Christian Bogwad forpagter 1768)
BRO:   Christen Dahl sognepraest i Assnesse/Asnes
guard: Dahl regiments skriver i Kollekalle, Kjobenhavns amt
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Christopher Hans von Blucker sr i Hallebye Menskal   20 Jan 1756  pg A10  
WIFE:  (?dod)
CH:   Anna Elisabeth Blucher 6 i Ploen
SIS:   ... = Ole Pedersen skoleholder i Kielleklinte
BRO:   Ulrick Blucher den aeldst lieutenant i Flensborg ved Cavallerie Regmt
     Christian Carl von Blucher lieutenant i Hadersleb ved Cavallerie Regmt
WIFE.BRO: Lucopidan lieutenant ved Fyenske National Regmt i Flacheberg
? Mette Aschvad bonde qvinde of Lars Biorn i Gundetved = afg. Ole Bentsen
guard: sr Velten i Hallebye
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Ole Nielsen skytte i Udby 16 Apr 1757    pg A11? A60?
WIFE:  Inger Christensdtr (?A60)
2 CH:  Niels Olsen 19 laere smeds handvaerk i Kiobenhavn
     Christen Olsen 14
SODSK.CH:    Niels Larsen smedesvend i Kielleklinte
         Ole Larsen tiene i Skullerup, Holbechs amt
WIFE.SODSK.CH:  Jens Rasmussen i Broe Molle
wgd: Ole Jensen gmd i Udbye
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Sidsel Morch jomfru i Lovegaard, dod i Kiobenhavn  26 Jun 1758   pg A12
MODER:  Sidsel Neergaard madame = STEDFADER: Jens Bremer
2 BRO:  Otto Morch 25
     Johan Morch 23
SIS:   Karen Morch jomfrue        (= J.Hiort by 1779 ?)
FADER:  Johannes Morch paa Bonderupgaard (dod - 28 Feb 1747)
FARBRO: Jorgen Moach sognepraest i Saabye, Jylland (dod)
MORBRO: Peter Johansen Neergaard krigsraad til Ringsted Kloster & Svenstrop gaaarder
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Valentin Christophersen snedker i Kjelleklinte    21 Sep 1758   pg A13
2WIFE:  Sidsel Pedersdtr
CH:   Johan Valentinson 6
     Kirstine Valentinsdtr 4 1/2
     Peter Valentinson 1 1/2
1WIFE:  
CH:   Christopher Valentinsen conditioneret hos Scheel i Jydland
wgd: Ole Pedersen skoleholder i Kielleklinte
guard: Jacob Christensen Smeed i Kielleklinte
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Anna Paludan i Engelstrup Molle, Grevinge      9 Nov 1758    pg A14
HUSB:  Rasmus Gronberg herredsfoged
CH:   Anna Gronberg liden
REL:   H.J. Paludan herr residerende capellan i Callundborg
guard: Cornelius Roed degn i Grevinge Meninghed   (signed: C.V. Roed)
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

Jens Andersen forpagter & ridefoged i Terslose Havrebjerg   28 Dec 1759   pg A15 C46
WIFE:  Jacoba Margrethe Tersling
DAU:   ... = Bunde Nielsen i Slagelse (ny dod?)
      CH: Thala Maria Bundesdatter 12 living here with the deceased
guard: Claus Jessen forpagter i Brorup / Isack Rasmussen birkedommer i Wedbye-Kragerup
wgd: Laessoe herr provst for Love herred & sognepraest i Reerslov-Wedbye
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 3 A1-15; FHL film 49203]

////////////////////////////////////////END BOOK 3 ////////////////////////////////////////
     Book 4 A16-22  FHL film 49203

Christen Sorensen Agger sadelmager birkeskriver ved Kragerup birk Ruds Vedby 6 May 1760    pg A16
2WIFE:  Bente Bentsdtr
1WIFE:  
5 CH:  Soren Christensen ungsfaer 25 rytter ved armeen i Holstein 
     Jens Christensen Agger 30 skytte residence unknown
     Else Christensdtr 23 or 24 tiene i Andtvorschow Slott
     Claus Christensen 11
     Maren Christensdtr 12
2WIFE.CH: Johanne Christine Sorensdtr = Lars Nielsen hmd i Kragerup (signed: Johanne Kirstine Sorensdtr )
guard: Rasmus N.Steinhaus sognedegn here i Wedbye
wgd: Isach Rasmussen birkefoged / Johan Peter Laerm urtegmd i Wedbyegaard
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 4 A16-22; FHL film 49203]

Anna Kirstine Andersdtr i Reerslev 21 Feb 1763   pg A17
HUSB:  Niels Pedersen Bech selv.sognefoged    (signed: Niels Bek )
BRO:   Povel Andersen gmd i Aschevad, Gundetved gods
1/2BRO: Niels Andersen 20 or 22 tiene i Burup, Westerbyegrd gods
     Christen Andersen 11 tiene Frue Graevindes gods
1/2SIS: Anna Andersdtr 16 or 17 tiene Frue Graevindes gods
HUSB.CH: Maren Nielsdtr
guard: Jorgen Nimb i Alchestrup
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 4 A16-22; FHL film 49203]

Ole Sorensen Jyde inds hos Johan Rasmussen smed i Bregninge  20 Jan 1763   pg A18
WIFE:  Anne Johanne Margrethe Sorens
CH:   Magdalena Sorensdtr 3/4ths aar
guard: Peder Christensen selv i Bregninge
wgd: Hans Bronstorph i Westerbyegrd/ Gronberg forvalter
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 4 A16-22; FHL film 49203]

Jens Sorensen Foulund kontrollor ugift i Rorvig, dod i Frederiks Hosp, Kobenhavn    d.1762/17 Jan 1763    pg A19
FADER:  Soren Jensen Foulund i Hesbech, Loens sogn, Lerchenfeldt gods, nu i Wiiborg
guard: Mantix byefoged
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 4 A16-22; FHL film 49203]

Niels Christian Bang kammerraad godsforvalter i Egebjerg   16 Dec 1760   pg A20
2WIFE:  Ulrikke Eleonora Schwane
CH:   Peter Schwane Bang 16
     Wibiche Margrethe Bang 15 madame = herr H.Thonebye/Thorebye sognepraest i Kiobing-Rorvig Menninghede
     Frederich Ludvig Bang 14
     Cathrine Marie Bang 13 jomfrue
     Christian Henrich Bang 11
     Sussana Christina Bang 10
     Carl Wilhelm Bang 6
     Joachim AEmelius Bang 5
     Johan Otto Bang 
1WIFE:  
CH:   Jorgen Andreas Bang capellan til Vig-Armin Erdrup Menningheder
     Oluf Lund Bang advocat i Hoyeste Rets
     Karen Sophie Bang madame = Valentin Cruse sognepraest i Egeberg, Aads herred
     Dorthea Maria Bang = Christen Lind kjobmand i Nyekiobing
     Jacob Bang 22
     Johannes Bang 20 condition i Khvn
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 4 A16-22; FHL film 49203]

Soren Nielsen Dorup fuldmaegtig i Tjornelunde    12 Oct 1767   pg A21
BRO:   Anders Dorup gmd i Kolpengaard, Bryrup sogn, Jylland
SIS:   Mette Kirstine Dorp madame = Otto Luja residerende capellan til Bedzer-Onsberg, Samsoe
     Deliane Dorup jomfrue
?    Anders Dorup birkedommer (dod)= Delliane Hansdtr madame Dorup gmd i Baelum (testament)
by: Oeconomus Nissen
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 4 A16-22; FHL film 49203]

Ebbe Christian Pentz cornet i Vindehelsinge, Kirke Helsinge, Saebyegaard amt  27 Oct 1764   pg A22 A59
2WIFE:  Kirstine Pedersdtr or Kirsten Petersdtr
1WIFE:  
CH:   Christian Ebbe Pentz i Svelvig ved Drammen, Norge
guard: Nciolai Nissen Just
wgd: Hans Vilhelm Wolf
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 4 A16-22; FHL film 49203]

////////////////////////////////////////END BOOK 4 ////////////////////////////////////////

Peder Leerager ridefoged i Noragergaard   14 Jul 1764   pg A23
BRO:   Mads Leerager borgemester i Callundborg
SODSK:  in Sjaelland & Jslund?
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 5 A23-28; FHL film 49203]

Kirstine Sorensdtr Lund or Kirsten Sorensdtr Lund i Snertinge, Serslev     14 Oct 1765   pg A24
HUSB:  Peder Jensen Gronbech selv.gmd
CH:   Jens Pedersen Gronbech tommersvend i Oustervig, Kiobenhavn
     Margrethe Elisabeth Gronbech = Peder Olsen tommermand i Schoulund, Ballerup sogn, Khvn amt
     Sophie Gronbech = Jorgen Biorn i Slangerup
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 5 A23-28; FHL film 49203]

Birthe Kirstine Boesdtr i Reerslev      12 Sep 1765   pg A24
2HUSB:  Carl Friderich Lund selvejer hmd
CH:   Frederikke Sophie Carlsdr (Lovise x'd out)
1HUSB:  Hans Olsen i Hallenslev (dod)
CH:   Marie Ane Hansdtr 12   (or Mariane Hansdtr )
MODER:  Maren Pedersdtr enke = afg. Boes Jensen
REL:   Peder Larsen Moller or Peder Laursen Molle i Reerslev Molle (deceased was sodskende barn to him)
?  Maren Jensdtr = Hans Larsen hmd
guard: Isaach Rasmussen sr. birkdommer Reerslev
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 5 A23-28; FHL film 49203]

Hans Hansen Moller mollersvend i Hoybye, fra Friderichs Hosp, Khvn syg         18 Jul 1767    pg A26 A81 (see pg
716 skifteprot)
MODER:  Ane Kirstine Pedersdtr = STIFFAD: Hans Pedersen Holm moller
BRO:   Oluf Hansen 25
SIS:   Karen Sophie Hansdtr 27 or 26 ugift    
     Karen Hansdtr 17 ugift      (or Maren Hansdtr 19) pg A81
1/2SIS: Lisbeth Hansdtr = Henrich Larsen i Jyderup, Roeskilde
     Else Hansdtr enke = afg Mannesen forvalter i Holstenborg
guard: Soren Baarsen skoeleholder i Hoybye
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 5 A23-28; FHL film 49203]

Christiane Maria Pedersdtr de Knoph sal de Hornbech enkemadame i Egebjerggaard     22 Jan 1766    pg A27 (402 pgs)
HUSB:  Michael Jensen Hornbech forpagter i Draxholm (dod 17 Feb 1764)   (testament 16 Mar 1764)
CH:   begge bortdode
ILLEG.CH: Agnethe Cecilia Rasmusdtr Brixgaard = Peder Bechman oletapper borger vaertshmd i Kiobenhavn
?BRO:  Jacob Bang seigr
?    Jorgen Bang capellan i Asminderup
HUSB.SIS: Mette Jensdtr =2. Hans Jorgensen skraeder i Hornborg ved Horsens, Jylland
       CH: Jens Jacobsen Hornbech monsr i Egebjerggaard
         Karen Jacobsen Hornbech jomfrue
HUSB.FADER: Jens Michelsen = MODER: Mette Michelsdtr af Hornborg bye
          4 CH: Michel Jensen  (dod age 14-16 - ugift)
             Michel Jensen til Siaelland tiene i Draxholm, forpagter i Eggeberggrd (dod 2 yr - no child)
             Margrethe Jensdtr (dod ugift - no children)
             Mette Jensdtr = Hans Jorgensen skraeder i Hornborg
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 5 A23-28; FHL film 49203]

Jens Lund herredsskriver i Gjerslev         12 Aug 1768   pg A28 
WIFE:  Bartha Sophie Lund
2 CH:  Sophie Amalia Lund
     Kirstine Margaretha Lund
guard: F. Zarthmann af Hallenslev Molle  (signed: Zahrtmann)
wgd: Niels Wahl sognepraest i Geerslev / Hans Staal procurator i Slagelse
[Holbaek Amt, Konceptskifter; Book 5 A23-28; FHL film 49203]

////////////////////////////////////////END BOOK 5 & FILM ////////////////////////////////////////

                 Book 6 1763-81     FHL FILM 049204


Maren Rasmusdtr i Rorvig Toldsted      pg A32 (not found)
HUSB:  Voigt kontrollor
Christen Iversen Voigt kontrollor i Holbaek; Overlots i Rorvig Toldsted    pg A32
WIFE:  Maren Rasmusdtr 

Cecilia Themsen i Egemarke       pg A33 (not found)
HUSB:  Joachim Christian Ancher forpagter

Nicolaj Dajon byskriver i Nykobing      pg A34 (not found)
WIFE:  Holst
Helene Christence Holst       pg A37
HUSB:  Sv. Dajon

Hornbech forpagter i Draxholm        pg A39 (not found)

Maren Knudsdtr Hiort i Veddinge       pg A40 A62 (not found)
WIFE:  Stephansen
Jens Stephensen forpagter i Veddinge         pg A40 A62
WIFE:  Maren d Hiorth

Birgitte      pg A41 (not found)
HUSB:  landsdommer Kraft
Peter Kraft justitsraad landsdommer         pg A41
WIFE:  Birgitte ...

Maria Michelsdtr i Lerchenborg        pg A43 (not found)
Peder Wiimb forpagter i Lerchenborg         pg A43
WIFE:  Maria Michelsdatter

Helmuth Gotthardt Barner oberstlojtnant i Vedbygaard     pg A44 (not found)
WIFE:  Henriette Margrethe Lent Adeler
Louise Christiane Magdalene Charlotte Adeler i Vedbygaard       pg A44
HUSB:  Helmuth Gotthardt von Barner oberstlojtnant

Johanne Ide        pg A45 (not found)
HUSB:  Henrich Moller
Jep Henrich Moller forpagter i Aunsogaard      pg A45
Henrich Moller       pg A45

Birthe Holmstrom i Helsingegaard       pg A46 (not found)
HUSB:  M.Feldt fhv jeweler i Kobenhavn
Magnus Feldt fhv jeweler i Kobenhavn         pg A46

Cathrine Kirstine Krag i Noragergaard        pg A47ab (not found)
HUSB:  Claus Plum krigsraad

Johanne Rud i Noragergaard     pg A47b (not found)
HUSB:  Ch. Plum krigsraad

Andreas Fogh justitsraad i Kragerupgaard       pg A48 (not found)

Jens Poulsen forpagter ugift i Kalundborg Ladegaard      pg A50 (not found)

Andreas Gundsager fuldmaegtig i Grundetved      pg A53 (not found)

Elisabeth Tugendreich Granbow enke i Vedbygaard        pg A55 (not found)
HUSB:  J.H.J. von Barner amtmand .( dod .) 
Joachim Hartvig Johan Barner amtmand & geheimeraad i Vedbygaard        pg A55
WIFE:  Elisabeth Ingendreich v.Graubow

Christopher v.Dennes lojtnant i Reerslev       pg A56 (not found)
WIFE:  Kirstine Margrethe Rossing
Kirstine Margrethe Rossing i Reerslev        pg A56
HUSB:  Donner lojtnant

Lars Christensen hmd i Udby         pg A61 (not found)

Peter Bochart Zvergius i Astrup       pg A64 (not found)

Maria Lisbeth Besche i Draxholm       pg A64 (not found)
HUSB:  Lars Nicolai Jorgensen
Lars Nicolai Jorgensen i Draxholm      pg A67
WIFE:  Marie Lisbeth Besche

Sophie Amalia Krumbhart/host husholderse i Lerchenborg        pg A65 (not found)
MODER:  Karen Madsdtr
FADER:  Johan Frands Krumhaar Rytter
Karen Madsdtr i Slagelse      pg A65
Johan Friderich Rytter Krumbart       pg A65

Karen Jensdtr Mohrum i St.Fuglede      pg A66 (not found)
HUSB:  A. Jensen ladefoged
Albret Jensen or Albrecht Jensen ladefoged i Store Fuglede      pg A66
WIFE:  Karen Jensdtr Mohrum

Anna Cathrina Neuman husholderske i Saebygaard        pg A69 (not found)

Katharina Maria Stilling i Benzonslund        pg A72 A78 (not found)
HUSB:  Christian Henrich Selchau

Barbare Christiansdtr Spend enke i Uby Praestegaard      pg A73 (not found)
HUSB:  Niels Johnsen Rorbye skipper i Horsens .( dod .) 
Niels Johnsen Rorbye skipper i Horsens        pg A73

Jacob Hansen i Frederickshald        pg A74 (not found)
Rasmus Jacobsen tjener i Lerchenborg         pg A74
FADER:  Jacob Hansen i Frederikstad, Norge

Gjertrud Mathiasdtr i Vedby         pg A75 (not found)
HUSB:  birkeskriver Krag
Jens Nielsen Krag birkeskrivr i Vedby        pg A75
WIFE:  Giertrud Mathiasdtr

Karen Sophie Winding i Gierslev       pg A76 (not found)
HUSB:  Johannes Fohlmann herredsskriver
Johannes Fohlmann herredsskriver i Gjerslev     pg A76 .( see A94 .) 
WIFE:  Karen Sophie Warding

Christian Bonsack i Helsingegaard      pg A79 (not found)
WIFE:  Anne Marie Foldt
Anne Marie Feldt i Helsingegaard       pg A79
HUSB:  Christian Bonsack

Isach Rasmussen birkedommer i Reerslev        pg A80 (not found)
WIFE:  Wraae
Ellen Kirstine Michelsdr Wraae i Kjelleklinte .( Reerslev .)         pg A80
HUSB:  Isach Rasmussen birkedommer

Anna Maria Lange i Saebygaard        pg A82 B2 (not found)
HUSB:  Poul Knudsen gartner

Ellen ... i Lerchenborg       pg A84 (not found)
HUSB:  Christian Friderich Kornemann skovfoged
Ellen Christophersdtr i Lerchnborg      pg A84
HUSB:  Chr. Fr. Kornemann skovfoged

Fokken major i Kattrup       pg A96 (not found)

From forvalter i Buerup       pg A97 (not found)

Peder Henningsen Bucholf amtsforvalter i Bostrup       pg A99 (not found)

Margretha Henriette Focken ugift i Kattrup      pg A101 (not found)

Hans Weinholt Mantix ugift i Benzonslund       pg A104 (not found)

Elisabeth Christine Sass i Bostrup      pg A105 (not found)
HUSB:  Lauritz Svitzer kammerraad

Helle Helena Spendrup enke i Rorvig Toldsted         pg A106 (not found)
HUSB:  Jens Hansen Wind farver i Kobenhavn .( dod .) 
Helle Helene Spendrup enke i Kobenhavn        pg A106
HUSB:  Jens Hansen Wind farver

Ole Henningsen .( ? Ole Hemmingsen? .) forpagter i Birkendedgaard      pg A111 (not found)
WIFE:  Anna Margr Bodemann .( dod .) 
Anna Magretha Bodemand i Birkholm      pg C9
HUSB:  Ole Hemmingsen hollaenderiforpagter

Inger Berregaard jomfru i Lovegaard         pg A117 (not found)
FADER:  Hans Jensen Berregaard = Ellen Jacobsdtr
Ellen Jacobsdtr enke i Slagelse           pg A114 or A117
HUSB:  Berregaard .( dod .) 

Kirsten Larsdtr i Helsingegaard       pg A118 D16 (not found)
HUSB:  Jens Sorensen forpagter
Jens Sorensen forpagter i Helsingegaard       pg A118
WIFE:  Kirsten Larsdtr

Hendrich Christian Lund kancellist i generalitcht i Burup       pg A119 (not found)

Hans Thevedsen i Asnaes Molle        pg A120 (not found)
WIFE:  Margrethe Madsdtr
Magrethe Madsdtr i Asnaes Molle       pg A120
HUSB:  Hans Thevedsen

Niels Jensen i Vejlby        pg A121 (not found)
Soren Nielsen kusk ugift i Draxholm         pg A121
FADER:  Niels Jensen i Veilby

Rasmus Gronberg herredsfoged i Arts & Skippinge H.      pg A123 (not found)
WIFE:  Rauberg
Christiane Rauberg i Kjelleklinte      pg A123 D23
HUSB:  Rasmus Gronberg herredsfoged

Hans Ulrich Solling i Ubberup        pg A124 (not found)

Jacoba Holten i Horbygaard & Knabstrup        pg C1 C19 (not found)
HUSB:  Johan Lorens v.Castenschiold
Johan Lorens v.Castenschiold i Knapstrup & Horbygaard         pg C1 C19
WIFE:  Jacoba v.Holten

Gregorius Klaumann etatsraad i Bonderupgaard         pg C2 (not found)

Lars Hansen i Hjembaek       pg C18 (not found)
WIFE:  Boge or Boye
Margareta Helena Boye i Hjembaek       pg C18
HUSB:  Lars Hansen

... i Aggersvold      pg C20 (not found)
HUSB:  Palle Siwertsen Neergaard forpagter

Vibeche Knudsen i Kirke Eskildstrup         pg C21 (not found)
HUSB:  Sofrensen ridefoged
Peder Sofrensen ridefoged v. Universitetsgodset i Kirke-Eskildstrup      pg C21
WIFE:  Vibeche Knudsen

Elsebeth Nielsdtr i Birkholmgaard      pg C22 (not found)
HUSB:  Ole Henningsen forpagter

Christian Teilman i Bjergbygaard       pg C23 (not found)
WIFE:  Anna Elsebeth Hachward
Anna Elsebeth Hachmand i Bjerbygaard         pg C23
HUSB:  Teilmann

Soren Jorgensen forpagter i Terslosegaard      pg C24 (not found)

Thomas Hansen lojtnant i Jyderup       pg C25 (not found)
WIFE:  Anna Margrethe Ottesen
Anna Margrethe Ottesen i Jyderup       pg C25
HUSB:  lojtnant Hansen

Johan Henrich Neergaard kancelliraad i Bjergbygaard      pg C31 (not found)
WIFE:  Mette Regina
Mette Regina        pg C31
HUSB:  Neergaard kancelliraad

Daniel Heitmann krigsraad ugift i Lovenborg     pg C32 (not found)

Christen Hiort birkedommer i Torbenfeldt       pg C33 (not found)
WIFE:  Mette Catrine Duus
Mette Cathrine Dreus i Torbenfeldt      pg C33
HUSB:  Hjort birkedommer

Maren Nielsdtr tjenestepige i Eriksholm       pg C34 (not found)
MODER:  Kirsten Larsdtr 
Kirsten Larsdtr i Toxvaerd     pg C34
Pouel Hansen hmd i Toxvaerd         pg C34

Niels Petersen Friis selvejer i Kundby        pg C36 (not found)
WIFE:  Anne Cathrine Jensdtr
Anne Catrine Jakobsdtr i Kundby       pg C36
HUSB:  Friis selvejer

Christian Nielsen Thor i Hellestrup         pg D14 (not found)

Lars Lind tjener i Lerchnborg        pg D15 (not found)

Chr. Christensen Kierch i Lerchenborg        pg D18 (not found)

Andreas Rasmussen Elkiaerkgl schweitzer       pg D21 (not found)
WIFE:  Sophie ..
Sophie enke i Sondersted      pg D21
HUSB:  Andreas Rasmussen Elkjaer kgl sweitzer .( dod .) 

Anders Nielsen Bach ungkarl i Odstrup        pg D22 (not found)


Niels Sorensen moller i Asnaes Degnebolig      pg D26b (not found)

Abraham Gronberg forpagter i Aunsogaard       pg D28 (not found)

Niels Jensen Krag selv.hmd i Jyderup         pg D29 (not found)
WIFE:  Sophie Amalie
Sophie Amalie i Jyderup       pg D29
HUSB:  Krag selv.hmd

Holm kancelliraad i Horby      pg D30 (not found)

Margrethe Wiumb or Wiimb i Egemarke         pg D32 D51 (not found)
HUSB:  Michael Rasmussen forpagter

Anne Elisabeth Olsdtr i Bretved       pg D33 (not found)
HUSB:  Jorgen Madsen Bredahl
Jorgen Madsen Bredahl i Bretved       pg D33
HUSB:  Anne Elisabeth Olsdtr

Gunder Christensen i Buerup         pg D34 (not found)

Jens Jensen tjenestekarl i Egemarke         pg D35 (not found)

Christopher Clausen i Uglrup         pg D38 (not found)

Peder Axelsen skipper druknet ved Rorvig med en Sluppe 1788      pg D39 (not found)
Thor Andersen Sola matros druknet ved Rorvig 1788       pg D39

Anne Jacobsdtr Reingaard i S.Jernlose        pg D40 (not found)

Morten Hansen Leerbech i Tollosegaard        pg D41 (not found)

Lykke Marie Smith i Lovegaard         pg D42 (not found)
HUSB:  Plum regimentskvartermester

Isaac Rasmussen Gronberg birkedommer i Kjelleklinte      pg D44 (not found)

Margreth Krabbe? Lehn baronesse i Vedbygaard         pg D45 (not found)
HUSB:  Barner konghr
Barner kammerjunker i Vedbygaard       pg D45
WIFE:  Lehn

Caroline Augusta enke i Tostrup Praestegrd      pg D50 (not found)
HUSB:  oberstlojtnant Frich
Frick oberstlojtnant        pg D50
WIFE:  Caroline Augusta

Johanne Wilhelmina Grevencop i Horbygaard      pg D54 (not found)
HUSB:  oberst Castenschiold
Jorgen Friderich Castenschiold oberst i Horbygaard      pg D54
WIFE:  Johanne Wilhelmine de Grevenkop

Anna Rasmusdtr i Love By      pg D55 (not found)
HUSB:  Lars Jorgensen selv.gmd
Anne Rasmusdtr i Love        pg D55
     .( 2 skifteprot S.4a 133 .) 
HUSB:  Lars Jorgensen selv.gmd

Christen Nielsen tjenestekarl i Birkendegaard         pg D65 (not found)


Charlotte Amalie Ojgaard jomfru i Egebjerg Praestegaard        pg D69 (not found)

Else Christiansdtr i Fausbro/Faurbro Kro       pg D70 (not found)
HUSB:  Andreas Johansen Leje

Jens Host forvalter i Lovenborg       pg D84 (not found)

Elisabeth Dorthea Fogh madame i Lovenborg      pg D121 (not found)

$

---------------------------------------------------------------------------

Karen Kinch Gottsche i Birkendegd      19 Aug 1765       Bk 6 A34 & A20
HUSB:  Jochum Christian Ancker forvalter
CH:   Hans Nicolai Ancher
BRO:   Hans Christopher Gottsche i Wedbye Molle
HUSB.2WIFE: ...
HUSB.CH: Jens Bech Ancher     10
     Hans Jorgensen Ancher  6
     Birthe Sophie Ancher   10
HUSB.1WIFE: ...
HUSB.CH: Peder Thomsen Ancher
     Ane Beate Frederikke Ancher
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Niels Pedersen Bech = Ane Kirstine Andersdtr selv & sognfoged i Reerslev         21 Feb 1763-21 jun 1764 Bk
6 A17,A31
HER BRO: Poul Andersen  gmd i Ascherod, Gundetved gods
1/2 BRO: Niels Andersen  20 serv w/gmd Jens Madsen i Burup, Vesterbyegd gods
     Christen Andersen 11 serv i Hendesraade frue grdanden i Lerches gods
1/2 SIS: Ana Andersdtr  16 serv i Lerches gods
HIS CH: Jens Nielsen Beck of age
     Johannes Nielsen Bech 24
HIS BRO: Peder Pedersen i Norager gods i Solberg
Jens C Nimbe & forvalter Gronberg
gd: sr. Rasmussen
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Jens Back i Reerslev (died 7 May 1769)    11 May 1769   Bk 7 #3 A54
WIFE:  Kirstine ....
CH:   Jeppe Backe       11
     Jens Backe        2
     Dorthea Backe  5
w gd: sr. Hviid i Vandfalds Molle
gd: birkdommer Isaac Rasmussen of here
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

       i Wedbyegd (buried 23rd)   26 May 1775   Bk 9 #4  A88
HUSB:  general majorpule von Barner
CH:   Hartvig Gotfried Barner 12
BRO:   confrentsraad & kirk inspector Lente Adler
FATHER: geheime raad Barner (dead)
         Testament 15 Sep 1758
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]
----------------------
Henriette Margrethe Adeler i Vedbygaard       pg A83 A88 D24 (not found, is this Them?)
HUSB:  Helmuth Gotthardt von Barner generalmajor
Helmuth Gotthardt generalmajor i Vedbygaard     pg A83 A88
WIFE:  Henriette Margrethe Lente Adeler


Kirstine Pedersdtr Bech jomfru i Lerchenborg jomfru 15 Nov 1775   BK 9 #6 A91
2 SIS:
     CH: Jacob Jacobsen ? forpager
? Gartner sr. Srohc & Sr Wille i Lerchenborg
gd:   Jacob Jacobsen
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Ane Nielsdtr Sinding i Gundetved  8 Jul 1758    BK 6  A35
HUSB:  Laurids Biorn (Lars Biorn?)
CH:   Hermann Larsen Biorn   17
     Peder Biorn       10
     Niels Biorn       2 1/2
     Mette Larsdtr Biorn   19
     Ane Biorn    16
     Peter Margrethe Biorn  15
     Dorthe Biorn   12
     Sophie Biorn   8
     Marie Biorn   7
BRO:   hr. Reenberg i St. Bierby
     Soren Andersen Harding
? Peder & Niels Biorn, bagger i Kbhvn & Rangel Molle
? madm Sinding i Kundbye
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

hr. Borgemester velaeder & velvase Hoystaerech    22 Nov 1783   BK 10 #11 A63a
2 girls - fatherless & motherless
SIS:
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Ane Marie Knie i Dauerupgd, Dauerup     21 Sep 1780   BK 11 #3  A107 (A104?)
HUSB:  Peder Bredahl, forpagter
CH:   Jens Nicolai Bredahl       7
     Hans Severin Bredahl       5
     Andreas Bredahl          4
     Johanne Birgethe Bredahl     10
? Rasmus Bredahl
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Ane Margrethe Block i Birdendegaard i Verslef sogn 9 Apr 1759    end of BK 6 A36
HUSB:  Mathias Bronstorph, forpagter
CH:   Hans Peter Bronsdorph  13
     Johanne Dorthe Bronsdorph 7
BRO:   Johan Casper Block
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Johan Capito kammertjener i Lerchenborg   22 Nov 1781   BK 10 #7  A112
FADER:  Gert Capito i Eddelach
BRO.CH: Cornelius Capito i Vester Veitor i Dytmerken
     Gerdt Christian Capito, skolemester i Itzehoe
SIS.CH: Anzia Capito = Jacob Sohen, Westerbuttel i Eddelak sogn
      CH:  Margrethe Sohen unmd i Westerbuttel
BRO.CH: Gerhardt Capito Chiruegus (dead) = Ide Wulf i Kellinghusen, Brandsted
      2 CH:
     doctor Johan Capito i Kbhvn
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Anthon Georg Danner         20 Sep 1761   BK 7 #4  #1
WIFE:  Margrethe Christine
BRO:   Christoff Danner lieutenant
SIS:   Cathrine Lucretia Danner
BRO:   Jochum Anthon Danner, haruptmann
SIS:   Susanneen Elisabeth Danner = Christian Frederich Senstius
GROS.ONCLE: Christoff Schlaeursen i Amsterdam
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Mathias Nielsen Dahl ladefoged i Rudsvedby   died March   29 Nov 1763   BK 7 #2 A52
?    sr. Soren Holm i Nidlosegaard
gd:   Peder Smed
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Johannes Fohlman herredsskriver i Buerup   23 Apr 1776   BK 9 #8 A94
WIFE 1: 
  CH:  Henrich Fohlman 10
     Frederich Christian Fohlman    9
     Carl Fritz Fohlman 3
     Herman Fohlman  5
     Hybolitte Petrine Fohlman 8
     Sophie Charlotte Fohlman 7
WIFE 2: Charlotte Amalia Gruenea
  CH:  Elias Fohlman 1 1/2
gd: Jorgen Hansen     (NOTE: surname could be Tohlman)
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Hans Jorgen Grundtvig = Ane Scavenius/Schaven afsk major i Draxholm, Jorslose 27 Apr 1772 BK 8 #4 A71
      ( hs.e. Anne Dorthea x'd out) 
CH:   Susanna Kirstine Grundtvig lately Bachevaldt
     Marthe Marie Grundtvig lately Ratibergs/Rauberg
     Charlotte Frederikke Grundtvig lately Langes
HER SIS: Rebecca Bolleta Schavenius (dead)
      CH: Hans Widesoe, primer lieutenant i Kongens Regmt ae 30
     Martinette Jacobie Schavenius (dead) = --- Ejersen (HIS BRO: Peder Ejlersen)
      CH: Hans Eilertsen servant i Schuderup grd i Vordingborg ae 26
         Lars Eilertsen "   i Kghvn ae 25
         Ole Eilertsen i Norge
         Jens Eilertsen i Norge
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Anders Hansen ladefoged i Kalundborg Ladegaard    22 Mar 1783   BK 10 #10  A115
WIFE:  dead
2 CH:  ? dead
MOTHER: ------ i Ods herred
SIS:   ------ i Ods herred   
BROS:  ------ i Ods herred   
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Marie Christine Hartkopf jomfru i Reerslev Bye    2 Mar 1772    BK 8 #2 A68
BRO:   Otto Hartkopf i Saebygaard
     Ditmaer Henrich Hartkopf i gl. Malm i Stockholm
     Johan Frederich Hartkopf, Stadts Chirurp i Haderslef
     Christian Georg Hartkopf i Kiobenhavn
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Jacob Jacobsen forpagter i Aunsogaard, Lerchenborg      5 Mar 1778    BK 11 #2 A93 A103 (A93 not found)
WIFE:  Marie Thomasdtr Hansen
CH:   Thomas Jacobsen 21
     Ane Margrethe Jacobsdtr
     Zacharias Jacobsen    ae 11 on 7 Nov
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Sophie Hedevig Rantzen - Greve generallojtnent i Saebygaard      TESTAMENT    BK 9 #3 A87
HUSB:  Christian Frederich Levetzen, Greve, Generallojtnant
? Ersken Levetzen, Restrup, Albech  Torstedlund & Aastrup, ?Aalborg
HEIR:  gyescame Frederich Christian Conferentz Raad Rosenkrantz
       CH: Gever Iver Rosencrantz
gd: baron Carl Adolf Rantzau - guardian of BRO: Frederich Sigfreld Rantzau
HEIRS:  Wedel Zandsberg, Grev.
     baron Holch, gehenun Conferentz Raad
     etietz raad Moldrup, Westervig Closter
     major Luttuzon, Harrolds Kiaer i Veile
     obriste von Tramp & son captain Fomtgaard i Vinsissel
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Mikkel Svendsen murmester & selv. i Saerslev     21 Nov 1774   BK 9 #1 A85, D5
WIFE 1: ---
  CH:  Else Cathrine Michelsen 53 boende i Callundborg = afg. Hans Nielsen muurmester of Saerslev
WIFE 2: Ane Jensdtr
  CH:  Jens Michelsen  39 gmd i Saerslev
     Svend Egerold Michelsen 37, praest i St. Croix i West Indies
     Christian Michelsen   (dead) = ------- = (2) Jens Jensen gmd i Weddinge
       CH: Jens Henrich Christiansen      4
     Ohlegaard Michelsdtr 42 = Jens Gronbeck i Kbhvn (Branestoiius Braendbr)
     Johanne Kirstine Michelsdtr 34 = Peder Seerboe i Callundborg, Saerslev
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Jeremias Michelsen forpagter i Hallebygaard 12 Jul 1774   BK 9 #2 A86
 something about "ARREST"
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Christian Michelsen or Christian Nicolaisen ladefoged i Callundborg Ladegaard 9 Nov 1769    BK 7 #5 A57
BRO:   Niels Michelsen (Niels Nicolaisen -signed), Univ. Gods i Salgelse, Hyllerup, gmd
˝SIS:  Ane Sophie Nicolaid = Christen Madsen gmd i Giorlov
˝BRO:  Lorentz Nicolaisen servant to Ole Larsen vognmand i Slagelse
STEDFAD: Peder Pedersen hmd i Giorlov
         
Niels Pedersen ladefoged i Gundetved (died 13 Mar) 12 Apr 1776   BK 9 #5 A90
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Peder Nielsen  8
     Jorgen Nielsen  12 wks
BRO:   Hans Pedersen hmd i Hvaldsoemagle i Ringsted Amt
w gd: Rasmus Larsen gmd i Buurup
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Christian Ditlef Nissen kancellraad & forvalter ved Kommunitetsgodset, Tjornelunde, Hiembek 4 Apr 1775 BK 10 #1 A95, A116
WIFE 1: ----
 CH:  Christian Bulow Nissen sognpr. i Hiembeck & Svinninge
     Ane Cathrine Birgethe Nissen = Hans Nicolai Paasche sognpr i Tommerup
WIFE 2: Cicilie Kirstine Lind or Lund
 CH:  Hans Nicolai Nissen studidus i Kbhvn 19
     Mads Lind Nissen fra Chino Resser serv i Kbhvn 18
     Helene Dorthe Nissen home 16
     Gregoria Eleonora Nissen home 12
2WIFE.BRO: Christen Nicolai Lind kiobmand i Holbaek
? BRO:  Niels Nissen 
     Nicolai Nissen
BRO:   Gregers Hoy Nissen i West Indies
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Eschild Olsen Lye herredskriver i Flinterup, St. Fuglede & Gierslev i Saebygd gods  19 Oct 1769     BK 7 #6 A58
WIFE:  Svan Hildor
CH:   Niels Olsen   11   
     Nicolai Lye   9
     Jacob f. Rasmus 3
     Henrich     5
     Sidsel      14
     Maren      7
     Karen      1
SERV:  Sidsel Jorgensdtr
w gd: Hans Lauge Friis i Slagelse       END OF BOOK 7
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Jochum Barner Paasche overauditor generalauditor i Bostrup  6 Sep 1768    BK 6 A29,A30
     (died at hr. captain Paasche Skov)
WIFE 1: Margrethe Christine Brun
 CH:  Agnette Pasche
     Frederikke Lovise Paasche both unmd
     -------- = afg. Jaeger Graner ober.
WIFE 2: Christiane Buchalf dau of Peder Henningsen Buchalft
 CH:  Birgethe Kirstine or Christine Paasche   13
     Ane Engeborg Paasche   11
     Christiane Joachima Paasche 10
     Petronele Dorthe Paasche 8
     Jacob Paasch       1
BRO:   Jacob Paasche lieut.
     H. Paasche monsr capt.
gd: monsr Jacob Paasche & Henrich Peter Henningsen Bucholf
w gd: Henrich Svehrmann of Corsoer
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Niels Pedersen kalvekudsk with Inspector Saxes i Vesterbygaard    29 May 1776   BK 9 #7 A92
BRO:   Peder Pedersen gmd i Frueland, Also S., Hobroe & Aalborg, Jylland
SIS:   Karen Pedersdtr
     Maren Pedersdtr
     Maren Pedersdtr i Frueland
     Ane Pedersdtr   "
     Karen Pedersdtr   "
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Ane Pedersdtr Qvist widow i Egebjerg Molle  9 Mar 1778    BK 11 #1     A102
HUSB:  Peder Willadsen moller (dod)
CH:   Sophie Pedersdtr krobeles & unmd home
      CH: Soren Qvist
     Birthe Cathrine Pedersdtr = Peder Hansen moller i Nykiobing (Birgithe Cathrine Pedersdtr ?)
      CH: Peder Pedersen Qvist
         Christen Pedersen Qvist ?
         Christopher Pedersen Qvist ?
     Ane Marie Pedersdtr = Peder Larsen moller i Hong
      CH: Christopher Pedersen 5 1/2
BRO:   Christen Pedersen Qvist
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Jens Poulsen material kudsk serv to sr. Abrahma Blinchenberg i Draxholm, Nykobing   29 Feb 1771 BK 8 #1 A63
BRO:   Ole Poulsen i Vare Bye, Jyllan
SIS:   Margrethe Poulsdtr - don't know if living, children or where
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Rasmus Jorgensen i Helsingegaard       24 Jan 1782   BK 10 #8      A113
WIFE:  Marthe Jacobsdtr
CH:   Mette Cathrine Rasmusdtr 5
? Peder Jorgensen i K.Helsinge & Anders Jorgensen i K.Helsinge
  (NOTE: see Levetzen prob?)
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Maren Christiansdtr Reisig fruentimmer i Gjorlev & Bakkendrup     7 Sep 1779    BK 11 #4      A108
FADER:  Christian Thomsen Reisig fhv. bogholder i Krigs Hosp, Kbhvn Holstebroe 
MODER:  Catharine Pedersdtr = above  (COULD ALSO BE HER PROBATE)
SIS:   Christine Reisig jomfru i Wartou, Kbhvn
     .. Reisig = afg. ... i Holstebroe
MORBRO: Ole Pedersen Norager i Callundborg (dead)
      CH:  Peder Olsen Norager i Callundborg
         Hans Olsen Norager i Kbhvn
         Ane Margrethe Norager = Anders Moller i Callundborg (dead)
          CH:  Anders Moller    22
             Ole Moller     20
             Niels Moller    18
             Frederich Worpel Moller 17
             Mette Cathrine Moller = Jens Lassen i Callundborg
             Giorthe Cathrine Moller = Christen Thuroe skipper i Callundborg
             Karen Sophie Moller 14
             Marie Elisabeth Moller 13
             Johanne Margrethe Moller 11
         Cathrine Norager = sr Nicolai Jorgensen i Callundborg
         Kirstine Norager = feldbreder Hans Qvist i Callundborg
         Sidse Marie Norager = forpagter Jacobsen i Kattrup
MORSIS: Karen Pedersdtr Norager (dead) = afg. Morten Larsen i Giorlev
      CH: Lars Mortensen gmd i Giorlev
         Niels Mortensen snedker i Hyllested i Slagelse
         Kirsten Mortensdtr (dead) = Rasmus Nielsen gmd i Giorlev
          CH:  Niels Rasmussen home
             Sidse Rasmusdtr = Jens Jensen hmd i Giorlev
             Ane Rasmusdtr unmd home
FADSIS: Ane Thomasdtr Reisig = Peder --- Smidt kiobmand i Holstebro (dead)
      CH: Ane Marie Pedersdtr Smidt = afg. Peter Sems/Senis i Amsterdam
          CH: Christian Thomas Ebbeck i Holstebroe
         Jorgen Smidt (dead)
          CH:  Ane Margrethe Smidt i Holstebroe
     Margrethe Thomasdtr Reisig widow i Holstebroe
     Christine Thomasdtr Reisig unmd servant i Kbhvn
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Hedevig Sophie Schierring fruentimmer i Saeby         23 Feb 1780   BK 11 #5      A109
BRO.CH: ---- skoemager i Kbhvn
  "Greve Lenetzen's TESTAMENT"
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Hans Schytt vagtmester i Saerslev      7 Apr 1763    BK 7 #1 A51
WIFE:  Abel Callesen  (? pg A52)
BRO/SIS CH:   Niels Schyte hr. magister i Christiansund
         Jacob Schythe sr i Christiansund
         Poul Christian Moller sr. i Bergen
         Ane Margrethe Schythe madame i Christiansand
         Ane Cathrine Moller i Bergen
gd: Ove Christensen sr i Holbaek
w gd: Mikkel Svendsen
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Dorthe Winslov widow i Hojby         2 Mar 1780        BK 10 #6 A110
HUSB:  Henrich Simons or Simonsen kaptain i Norge (dead)
CH:   Cathrine Sophie Simons = afg. leiut. von Forsters i Nache
SIS:   Johanne Abigael Elise Simons = Mouritz Mouritzen i O.Ulslov, Lolland i Saxkiobing
     Birthe Sophie Simons unmd & with sister, above
[Holbaek Amt Konceptskifter; 1763-1781; FHL film 49204]

Hans Staal prokurator i Love         22 Apr 1782       BK 10 #9 A114, D167
WIFE:  Agnete Margrethe Paasche
CH:   Jochum Barner Staal   10
     Margrethe Kirstine Staal 5
     Maren Jensine Staal   3
[Holbaek Amt Konceptskifter; Bk 10 1763-1781; FHL film 49204]

Rotger Swings ritmester & pensionist i Bregninge  (died 24 Dec)   6 Jan 1773    BK 8 #5 A77, D10
WIFE:  Mette Kirstine Kiaer i Hjembaek
CH:   Karen Margrethe Swings
     Elisabeth Stampe Swings
     Auguste Amalie Swings
? Rotger Swings korporal i gaarden
[Holbaek Amt Konceptskifter; Bk 8 1763-1781; FHL film 49204]

Otto Christopher Thune moller i Rangle Molle     24 Apr 1772  BK 8 #3  A70
WIFE:  Ane Kirstine Kisbyesdatter
BRO:   Jorgen Thune skraeder i Fyhn i Egeberg Bye, Kirkebye S., Svendborg
     Ambrosius Thune borger & masler skraeder i Kbhvn w/bogbinder Bloch
     Jacob Thune sognpraest i Aschoe i Lolland & Langeland
     Erik Thune i Holsteen i Jtsehoi
˝BRO:  Niels Thune skoleholder i Tved, Svendborg (dead)
     CH:   Hans Thune    
         Bodil Elisabeth Thune
         Edie Sophie Thune
SIS:   Hylleborg Thune = Andreas Heiglug sogndegn i Kiong,Assens, Fyen
     Margrethe Thune unmd (? married later to above sis's husb)
     Bodil Kirstine Thune = Mathias Larsen Block borger bogbinder i Kbhvn
˝BRO:  Niels Thune i Fyne (dead - ? same as. above)
      CH:  Hans Thune i Egeschand i Fhyn
         Sidse Thune (?Lisse) i Holstienhuus i Fhyn
         Ellen Thune i Kbhvn
? Johan Wilhelm Schultz = Sophie Stephensdtr
    CH: Johanne Jensdtr = Rasmus Ostersen i Rangel Molle
[Holbaek Amt Konceptskifter; Bk 8 1763-1781; FHL film 49204]

Johan von Wildenradt oberst i Wallekilde/Vindekilde 18 Jul 1776   BK 10 #2 A100 END BOOK 10
WIFE 1: Karen Magdalene Kaas
 CH:  Christian Henrich von Wildenrath ritmester Henrich kammer obrist von Numhers regmt i Aalborg i Jylland
     Wenzel Rotkiaer/Rotvila v Wildenrath capt i infantrie regmt i Christiana, Norge
     Johan Ahverius/Ahesoerus v Wildenrath lieut i infantrie here
     Wibecke Margrethe v Wildenrath = premier lieut Hafnar/Hafran of artillerie capt i Kbhvn
     Ane Birgethe v Wildenrath = amtmd Willads Fieldsted i Finmark
WIFE 2: Ane Cathrine Wilhelmine Haffner/Hafran i Vindekilde
 CH:  Benjamin Gotlieb Carl Frederich v Wildenradt 4
     Cathrine Magdalene v Wildenradt    10
     Regine Margrethe v Wildenradt          6
     Johanne Wilhelmine Caroline v Wildenradt  1 1/2
[Holbaek Amt Konceptskifter; Bk 10 1763-1781; FHL film 49204]

////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////

Susanne Henriette Bolt/Rolt enke of Vindekilde  27 Mar 1779 BK 12 #1, B-1
HUSB:  Rasmus Zachariasen kroemand (dod)
CH:   Conrad Wilhelm  16
     Mathias Zacharias    13
     Hans Severin Zachariasen 9
     Karen Margrethe Zachariasen 6  all i Horve Skole
SIS:   ..... = .... Sachman/Zachman
(NOTE: Ane Cathrine Bolt = Johan Friderich Sachmann - per Merete Thrane)
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Johan Frederich Sachman birkskriver i Knapstrup d.14/21 Jan 1763 BK 12 #2, C27(?C24)
WIFE 1:  ...
 CH:  Edvart Sachman  20
     Niels Sachman  14
     Dorthe Margrethe Sachman 19
WIFE 2:  Ane Cathrine Bolt
 CH:  Sophie Margrethe Sachman 9
     Edel Cathrine Sachman  8
     Margrethe Sachman    4
     Lucie Dorthe Sachman 1
?: Hans Frederich Sachman skoleholder i Svinninge
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Poul Knudsen gartner i Saebygaard  28 Feb 1782 BK 12 #3, B2
WIFE:  .... (dod) (Ane Maria Lange pg A82 not found)
CH:   Knud Poulsen   13 or 14
     Maren Poulsdtr  11
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Niels Thorup (Fallitbo) forvalter i Tollosegaard  29 Jul 1780 BK 12 #4, B3
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Sophie Elisabeth Hammond of Jyderup Praestgd  16 Dec 1780 BK 12 #5, B4
  NOTE** Hard to follow relationships - there may be errors ****
PARENTS: Alexander Hammond (dod) = Magdalene Margrethe van der Pfordten stiftamtmand obrist i Trondhjem, she of Bergen i Noranger
SIS:   Birgethe Henriette Hammond (dod) of Norringgds Closter
BRO:   .... Hammond (dod) leiutenant
     Obrite Hammond
FAD.BRO: Johan Hammond obriste i Haachergaarden i Opdal
     Thomas Hammond sognpr. (dod)
      CH: Johan Hammond rogeliver Mandahl & lister i Mandahl
         Thomas von Westen Hammond, provst for indharredet & sognpr i Ytteroens i Trondheim
         Hans Hammond sognpr i Bachestand i Aggershuus
         Ane Thomine Hammond = Jacob Nissen Mechlenborg sognpr i Eidanger i Aggershuus
         Else Hammond = Johan Mikkel von Meldal capt i 2nd Trondheimske Regmt
         Sophie Hammond (dod) = Augustius Meldal capt.
          CH:  Thomas Hammond Meldal vegmester i Sjaelland
             Stien Augustinius Meldal lieut a.la suite i 2nd Trondheim ske rgmt
             Else Sophie Meldal = Ole von Gaarder capt i 2nd Trondheim ske regmt
     Alexander Hammond (dod) obriste i Trondheim
      CH:  Thomas Hammond
         Karen Hammond = afg. justitz raad Charisius
     Edward Hammond (dod)
      CH: Thomas Hammond kiobmand i Sunderoer i Stomsdalen Amt
         Erik Hammond kiobmand i Norddandren
         Sara Hammond = afg. Hiert Hde, skipper i Trondheim
         Birgethe Marie Hammond (dod) = Helkan
          4 DAU:
FAR.SIS: Elisabeth Hammond = Henrich Bech kiobmand i Thiem
      CH: Frederich Bech i Steens Closter
         Henriche Bech/ Henriette Bech = .. Petersen kbmd i Thiem
         Mads Bech
         Ane Bech
     Sara Hammond = afg. assessor Horneman i Steens Closter
     Ane Margrethe Hammond = provst Horneman
     Sophie Hammond = Jacob Munch sognpr i Vodoen i Nordland
      CH: Susanne Pouline Munch = afg. Simon Wolf magister, now i Ladegarden i Thiem
MOR.BRO: ... von der Pfordten general lieut. = ... i Vendsborg
      CH: Hans Frederich von der Pfordten 2nd major i Bornholmeske regmt i Bendsborg
         Christian Ulrich von der Pfordten major infantry i Bendsborg
         Christian von der Pfordten commer junker - home with mother
         Charlotte Amalia von der Pfordten = general lieut von Blucher i Vendsborg
MOR.SIS: ..... = Schinkel
      CH: Sophie Dorthe von Schinkel  unmd
         Else Cathrine von Schinkel unmd i Slesvig
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Lene Pedersdtr enke i Jyderup  4 Feb 1756/6 Jun 1761 BK 13 #1, C3
HUSB:  Hans Pedersen moller i Marke Molle (dod)
CH:   Ane Cathrine Hansdtr   serv i Callundborg
     Karen Hansdtr      = Klaus Tygesen i Snertinge
     Peder Hansen       serv w/ sr. Henning Hvid i Katterop
BRO:   Peder Pedersen bagersvend i Khvn
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Cathrine Pedersdtr enke i Thisted  5 Aug 1754 BK 13 #2,
HUSB:  Simon Nielsen Glud tolder (dod)
SIS?:  Leene Pedersdtr (dod i Jyderup) = afg. Hans Pedersen i Marche Molle, Holbaek Amt
      CH: Peder Hansen   16
         Karen Hansdtr  22 serv i Benzonslund
         Ane Cathrine Hansdtr 19 serv i Callundborg
BRO:   Peder Pedersen bagersvend i Khvn
SIS?:  Maren ... = afg. Jorgen Poulsen
      CH: Niels Jorgensen
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Kirstine Romer i Hagestedgaard  23 Feb 1756 BK 13 #3, C4
HUSB:  Hans Hartman kommeraad i St. Thomas (dod 20 Apr 1735)
CH:   Johanne Kirstine Hartman = afg. Hans Jacob Korlp i Roeskilde (HIS BRO: Peder Schade Korlp degn i Horbye)
     Christopher Hartman conditionerende i Flensborg Amt
BRO:   Johan Bertram Romer
?: cancellie raad Harman i Roeskilde
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Jochum Christian Luchterandt selvejer i Aagerup 14 Apr 1753  BK 13 #4, C5 
WIFE 1:  Else Christine Poulin = (1) Knud Lerche 28 Jun 1751
       CH: Peder Poulin Knudsen
         Lars Lerche
CH:   Helvig Cathrine Luchterandt  8
WIFE 2:  Cicilie Kirstine Lind (see Nissen also)
2WIFE.BRO: Christen Nicolai Lind apotecher i Holbek
?:  Helvig Cathrine Poulin = afg. Christen Knudsen, Universitets Riidefoged i Roeskilde
gd: forvalter Sorensen i Kr.Eskildstrup
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Dines Jorgensen (ae 14) i Hjembaek  13 Feb 1754  BK 13 #5, C6
MODER:  Ellen Marie Andersdtr = 1. Dines Jorgensen forpagter, = 2. Jorgen Magnussen Weinholt
BRO:   Anders Dinessen/Jorgensen i Troninge
˝ BRO:  Jorgen Magnussen Weinholt, son of Magnus Weinholt = Ellen Marie Andersdtr i Hjembaek
FADER:  Dines Jorgensen forpagter i Hagestedgaard
FARMOR: Ingeborg Larsdtr = Niels Olsen i Tronninge
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Niels Christiansen (Schiotz) serv w/ ladefoged i Vognserup (b & conf. i Lynge sogn, Soro Amt 24 Nov 1756 BK 13 #6, C7
FADER:  Christian Clemmensen (dod) = Kirsten Nielsdtr i Oldebierregaard
BRO:   Lars Christiansen         23 w/ sr. Moller i Vongserup
SIS:   Ane Cathrine Christiansdtr    30 serv w/ tvelaeske hos hends kongl hojhed Printsesse Charlote Amalia
     Marie Christiansdtr        28 serv i Hagested Praestgd
STEDFAD: .... i Oldebierre gaard, has 2 daus.
MOR.BRO: Bertel Moller forpager i Vognserup
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Peder Jensen = Karen Jensdtr forpagter i Sogaard, buried i Asmindrup sogn  she d.9 Apr 1757  27 Jun 1758  BK 13 #7, C8
HIS BRO: Lorents Jensen Ogaard (dod) i Nestved
      CH: Niels Lorentzen Giersing (dod 9 Jul 1758)
         Charlotte Amalia Ogaard unmd
         Vebiche Benedicta Ogaard = Jens Poulsen Bring i Slangerup
         Petronelle Ogaard = Mathias Postrup sognpr i Svendstrup, Alsoe Com.
     Niels Jensen Ogaard (dod)
      CH: Soren Viborg sognpr i Radsted, Lolland
         Jesper Nielsen Ogaard (dod)
          CH:  Niels Jespersen Ogaard, chr. 6 Apr 1753 i Haarlov sogn
             Peder Jespersen Ogaard
         Cathrine Ogaard (dod)
          CH:  Niels Ogaard
HIS SIS: Johanne Marie Ogaard (dod)
      CH: Jens Moller i Holbek
         Vibeche Johansdtr (dod)
          CH:  Johannes 13 i Beergrds Gods
HER SIS: Ane Hermansdr = Andreas Clausen i Khvn
     Karen Hermansdr = Henrich Nielsen Rolph i Khvn
     Ane Cathrine Hermansdr (dod) = Lars ...
      CH: Ane Margrethe Larsdtr = Arent Christensen Ost borger i Khvn
     Maren Hermansdr (dod) = Poul ...
      CH: Ane Elisabeth Poulsdtr = Hans Larsen Polsted
gd: Peter Bring & Carl Frederich Reutzer for his Bro-in-law Arent Christensen Ost
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Jens Christensen serv i Uggerlose i Honge  28 Jul 1760  BK 13 #8, C10
PARENTS: Christen ... (dod) = Inger Jensdtr enke i Tostrup
BRO:   Jorgen Christensen    27 soldat for Tollosoegd Gods, i Khvn
     Peder Christensen    26 smedsvend i Lille Granne Gods, i Khvn
     Johan Christensen    24 serv i Schov Wallingerod, Holbaek Amt
     Hans Christensen     14 home
     Ane Cathrine Christensdtr = Lars Pedersen hmd i Steenmagle, Soro Gods
     Kirstine Christensdtr  25 serv i Khvn
     Marie Christensdtr    20 serv i Tostrup
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Jorgen Pind birkeskriver i Torbenfeldt  d.23 Mar 1747/ 6 May 1761  BK 13 #9, C11
WIFE:  Karen Hansdtr Bogvadt
SIS:   .... = Mathias Olsen bolleger/bothker i Khvn
      CH: Cathrine Margrethe Bothker  25
         Lisbeth Cathrine Amalia Bothker 22
pension of afg. Christian Ditlev Grege = Benedicte Margrethe Borchdorf
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Knud Haagensen ridefoged i Gislingegaard  27 Sep 1763  BK 13 #10, C12 (End of BK 13)
he is heir of: Andreas Jensen = ... i Lindved i Fyhn
        .......
          SON:....
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Claus de Caspergaard hofjunker i Tollosegd  d.30/31 Jan 1765  BK 14, C13 (Only entry in BK 14)
  NOTE **** difficult to make out relationships - could be wrong ****
WIFE:  Mette Cathrine de Cederfeldt
FADER:  Claus Clausen Caspergaard (dod) justitz raad & amtsforvalter 
˝ SIS:  Hilleborg = pastor Mandradt/Monrad i Aastrup, Haderslevhus Amt
FAR˝BRO: Lorentz Bertelsen
FAR˝SIS: Hilleborg Bertelsdtr = afg. Jorgen Mandradt pastor i Aastrup, Haderslevhus Amt
      CH: ..... = Frederich Klinge byefoged i Haderslev, Tollosegd
FAR.SIS: Marine Caspergaard (Mariane Clausdtr ) = afg. Jens Biorn sognpr i Wodder, Hvidding herred 
      CH: Jens Biorn bye & raadstue skriver i Assens
         Claus Jensen Ursin = Margrethe Sophie Ursin
          CH:  Claus Caspergaard Clausen Ursen (died)
         Jacob Biorn i Hoxbroegaard
          CH:  Hans Biorn
             Marine Biorn i Riibe
         Soren Biorn sognpr i Wodder, Hvidding herred
          CH:  Jens Biorn rgmtsqvartermester i Jydske Cuirasuers rgmt i Slagelse
         Peder Biorn Astrup sognfgd i Biorns sogn
          CH:  Iver Biorn studiosus, Sig i Roost
             Peter Biorn kbmd kongleg i Logen Ada i Kysten Guinea i Africa
             Christian Frederich Schnell Biorn missionary i Gotkaab, Gronland
             Jens Biorn studiosus conditionerende i Jaegersborg
             Soren Biorn copiist from the kongl Krigs Directorium
             Marie Christina Biorn = ... i Aastrup
             Anche Sophie Biorn
             Johan Nicolay Biorn
             Ana Christina Biorn
             Anders Bigelsen Biorn/Andreas Regelseh Biorn
             Else Marie Biorn - all minors
         Apelonia Christina Biorn = Andreas Holm, Kuiplings krommer i Lygum Kloster
          CH:  Andreas Holm conrector i Haderslev
             Cathrine Margrethe Holm i Lygum Kloster
             Marie Sophie Holm
         Ana Biorn = Jorgen Windfeldt i Tanderup
          CH:  Jens Windefeldt sognpr i Naur & Siir i Riibe, stifte i Horstebroe
     Sophie Caspergaard (born 1666) = Simon Pedersen Kock i Flensborg = 2. Hinerich Noortons kbmd (md.7 Feb 1698)
      CH: Ursula Simon Pedersdtr Kock = Johan Henrich von Zeelen conrector i Stade & rector since 1718 i Lybek
           ( Ursula b.24 Jan 1697, dobt i Nicolay kirke, Flensburg, md. 21 Sep 1716, d.1762) 
          Ch:  Sophie Margrethe v Zeelen/Seelen/Selen = Joachim Henrich Ostermejer sognpr i Traveminde
                 ( Sophie Margrethe b.13 Oct 1730 i Lybech kirke) 
             Sophia Apollonia Noortson b.6 May 1703
     ... Caspergaard = .... Ratenborg
      CH: Sophia Kirstina Ratenborg = Anthon Gynther Outersoone cliruegus i Lek, Harr h., Tonder Amt
         Nicholaus Brodersen Ratenborg sognfgd i Beedsted, Apenrads Amt
         Johannes Ratenborg bmd i Beedsted, Apenrads Amt
         Jens Ratenborg bmd i Vippel bye, Lygum Closter Amt, Tingelef sogn
FAR.BRO: Claus Clausen Caspergaard herredsfoged gl. = Appellonia i Roost = 2. Truels Bertelsen i N.Rangstrup
      CH: Claus Clausen Caspergaard justitzraad
         Marie = praest i Wodder
         Lorentz Bertelsen herreds foget til Roost
          CH:  Truels, Johann, Peder, Bertel, Antoni Bertelsen
         Giertrud Bertelsdtr = 1. Mads Mogensen i Haderslev, = 2. Jorgen Monrad i Aastrup
          CH:  Cathrine = Thede i Hadderslev
              CH:  Malena Giertrud = Hans Gydesen's son i Ohrsted
             Appellonia (dod unmd)
             Truels Mogensen
         Hilleborg Bertelsdtr
MOR.SIS: ... = Hans Flrige
      CH: Ide Sophie Hansdtr Flrige = Carl Frederich Volch vogtmester i Randers
MOR.BRO: Lanthe ..
     Bertel von Cederfeld etatzraad
      CH: Truels Bertelsen
         Johann Bertelsen
         Peder Bertelsen Jordum sognpr i gl.Haderslev
          CH:  Truels Bertelsen justitzraad & kirke inspecteur
             Antoni Bertelsen sognpr i Tejstrop i Haderslevhus Amt
             Lorentz Bertelsen
             Johanne Dorthe Bertelsdtr
             Cathrine Elisabeth Bertelsdtr unmd
         Anthoni Bertelsen
         Lorentz Bertelsen
     Truels Mogensen
     Andreas Gydesen Ohrstedt = Magdalena Giertrud
     Hilleburg = pastor Monrads i Aastrup
     Johan Christopher Musmann i Brons ae 60
     Claus Nissen ved Hans Pedersen
?: Claus Caspergaard Ursen praestendent
  Johannes Bertelsen Monradt regmd skriver, Nyekiobing Slott i Falster
  Sophie Margrethe von Sellen = Joachim Henrich Ostermeyer pastor i Traveminde
------------------------------
  Extract of Arrilt Kirke Bog:
1664     Claus Clausen Caspergaaard = Appellone of Closter (marriage)
1666   5 May  Claus Clausen's datter  Sophia - dobt
1668   20 Feb Claus Clausen's datter  Kiesten - dobt
1671   1 May  Claus Clausen's datter  Marie - dobt
1674   12 Feb Claus Clausen's son    Claus - "
1685   14 Jun Simon Pedersen of Flensburg = Sophia Clausdt (md)
1677   20 Aug Truels Bertelsen = Appellone Claus Clausen's (md)
1679   D.2 p  Truels Truels Bertelsen's son   Claus - dobt
1679   17 Oct  Truels Bertelsen's son  Claus - begravet
1680   16 Jun  Truels Bertelsen's    Giertrude - dobt
1682   16 Nov  Truels Bertelsen's son  Lorentz - dobt
1685   h 3 k.d.     Truels Bertelsen's dat  Hilleborg - dobt
1686   3 s p " Truels Bertelsen's liden Bertel - dobt
1708   7 Jun  Lorentz Bertelsen = Anna Catharina Monrads (md)
1708   14 Jun Jorgen Monrad = Hilleborg Truelsd - (md)
1709   13 Mar Lorentz Truelsen herred fogeds son Truels - dobt
1710   19 Sep  erred fogeds son    Johann - dobt
1713   D.2p Ep  Lorentz Bertelsen " "  Peder - "
1715   24 Jan   herred fogeds son   Bertel - "
1718   D.1p Ep  Lorentz Bertelsen " " Antoni - "
--------------------------
  Sophia Caspergaard = afg. Simon Koch
1697   24 Jan  dau Ursula  dobt i Nicolaj Kirke, Flensburg
         WIT: mdm appollonia Bartels, jmfr Christiana Stuhr & Jasper Koch
1716   21 Sep Johan Henrich von Seelen conrector i Stade = jmfr Ursula Kochin (md)
1698   7 Feb  Hinerich Noorton kbmd = mdmd Sophia afg. Simon Koch's widow (md)
1703   6 May  Henrich Noortoon kbmd = gl. Sophia dau Sophia Apollonia - dobt
         WIT: mmd Margrethe Richels, jmfr Elisabeth Poulsdtr, Mathias Valentiner
---------------------------
1730   13 Oct Johan Henrich von Seelen = Ursula Kocken dau Sophia Margrethe - dobt
         he is lieut theology & rector, WIT: Peter Burgesohn, mdm doct. Sophia Weidenern i Kostock, mdm Sophie von der
         Hurde, Appolonia Sophie Rejmers, mdm Engel Scharbauen - i Marien Kirken, Lybech Kirke
------------------------
  Advocat Knoblauer
pastor Judenes = Hildeburg Monrads
 her Andreas Ohrstedt commission
 raadmand Jonas Andersen ae 77
 raadmand Andreas Musman's widow Cathrine ae 67
 pastor Monrad Aastrup (dod) = Hildburg
 Matz Mogensen raadmand = Gierdrud - BRO: afg. Lorentz Bertelsen herredsfoget til Roost
 BRO & SIS: Trauls Mogensen guldsmed & borger
         CH: Mathias, Bertel, Nicolaj - guardian: Lorentz Musman
       Marie Cathrine Mogensen = Henrich Thede
         CH: Magdalenea Gierdrud = Andreas Gydesen i Ohrstedt (guardian: mdm Cathrine Musman)
-------------------------------
WIFE.FAD: Bertel de Cederfeldt etatz raad = Dorthe Thomasdtr (dod)
WIFE.SODSK.CH: Ide Sophie Hansdtr Tlrige = Carl F. Volch vogtmester i Randers
? Thomas Petersen i Ostertoft, Ringkiobing
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Jacobi Kierstine Knagh/Krag of Jyderup  d.16/19 Nov 1765  BK 15 #1, C14
HUSB:  Peder Gynardt/Gyrandt kgl. hofskytte
CH:   David Krag    15
     Rasmus Krag       10
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Sidse Pedersdtr Bruun (born i Fridericia) enke i Vognserup 13 Jun 1766 BK 15 #2, C15
HUSB:  Anders Nielsen fopagter (dod)
FAD:   Peder Hansen tommermand = Cathrine Pedersdtr
BRO:   Just Pedersen (dod)
      CH: Kirsten Justrd = Lars Nielsen Keysen borgeren i Fridericia
         Ana Justdr unmd
     Christen Pedersen (dod)
      CH: Ana Cathrine Christensdtr = Iver Frederichsen Engelstrup corporal i von Lytteschous jydsk grb.dragon rgmt Esqvadron
SIS:   Kirsten Pedersdtr (dod) unmd
     Mette Pedersdtr (dod) no heirs
HUSB.FAD: Niels Hansen = 1. Elisabeth i S.Jellinge, Antvorschov Amt =2. MODER: Mette Maria ...
HUSB.˝BRO: Thomas Nielsen forpagter i Standegd (dod)
      CH: Christian Thomasen serv i Nestved, 
         Sivert Thomasen i Persborg, Soro (dod) = Lenne Jacobsdtr
          CH:  Elisabeth Johanne Sivertsdr 9
         Niels Thomasen forpgtr i Ronnebecksholm
         Johan Thomasen ladefgd i Basnes, Soroe Brobye
         Mads Thomasen skytte/skiotte w/ krigsraad Neergaard i Ringsted Kloster, Oerdrup, Merlose
         Elisabeth Thomasdtr = Corfitz Johansen forpgtr i Valtoe/saltoe Slott
     Jorgen Nielsen hollaenden forpgtr i Saltoe (dod)
      CH: Barbara Jorgensdtr = Christian Lindrup forvalter i Vognserup
         Lars Nicolaj Jorgensen forpagter i Draxholm
         Mads Jorgensen tommermdsvend i Holmen, Khvn
         Conradine Sophie Jorgensdtr = Peder Iversen moller i Slagelse
         Elisabeth Cathrine Jorgensdtr unmd serv i Khvn
         Dorthe Lenne Jorgensdtr = Christian Klintrup sogndegn i Herlofsholm
          CH:  Jorgen Nicolaj Klintrup - home
         Margrethe Jorgensdtr serv w/ SVOGER Linderup i Esbegd, Corsoer
         Birthe Charlotte Jorgensdtr unmd i Lyderslev
     Hans Nielsen smed i Bidstrup ved Nestved (dod)
      CH: Niels Hansen smed i Bidstrup, Saltoe gods
         Johan Hansen 19 home i Saltoe
         Ole Hansen    15 w/ forpgtr Henningsen i Vognserup
         Elisabeth Margrethe Hansdtr unmd serv w/ Peder Iversen moller i Slagelse
         Ulriche Hansdtr unmd serv i Kasbech, Slagelse
HUSB.˝SIS:Barbara Nielsdtr (dod) = Poul Rasmussen
      CH: Hans Poulsen i Skielbechshuset, Vognserup gods
         Karen Poulsdtr = Jacob Nielsen skovfoged i Svendstrup
         Poul Poulsen (dod) i Kragerupgd gods
          CH:  Poul Poulsen minor i Kraggerup gods
         Elisabeth Poulsdtr = Niels Jensen i Hyllested, Antvorskov
          CH:  Maren Nielsdtr serv i Saltoe w/ Corfitz Johansen
     Mette Nielsdtr = ? Niels Andersen gmd i Wemmelose, Gierdrup gods, Slagelse - living i Wenxmelov with ch.
      CH: Anders Nielsen - no heirs
HUSB.SIS: Elisabeth Nielsdtr (dod) = Ole Henningsen forpgtr i Vognserup, Birchholm
      SON: Niels Olsen/Niels Henningsen  6 home
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Lauritz Brondlund ridefoged i Eriksholm 20 Jun 1767 BK 15 #3, C16
WIFE:  ...
? forvalter Brondlund i Eriksholm
 Hans C Lund
 Gregers Lund i Rode Weyr Molle Kroe
 mdm Ryberg
 sr. Brondt
 Luxdorph Brinik Seidelin
gd: Christen Rasmussen
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Oluf Mandix brygger/broger i Khvn 16 Jun 1768 BK 15 #4, C17,C26
WIFE:  Ana Benedicta Boerup i Gislingegaard
gd: herr Rasmus Riber i Khvn & herr Ebbesen i Khvn
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

Hans Pedersen Braade selvejerhmd i Jyderup, buried i Garnisons Kirke 18 May 1769 BK 15 #5, (end Bk 15) C28 C29
WIFE:  Ana Stephensdtr (dod 23 Jan 1769)
BRO:   Peder Pedersen Braade overskriver i Khvn, Christianshavn
     Peder Junge (could be another name for above brother)
SIS:   Ana Cathrine Pedersdtr unmd i Khvn
     Maren Pedersdtr = Hans Nielsen gmd i Ledstrup bye, Ods herred, Draxholm amt
˝ BRO:  Christen Pedersen Braade i Gresse bye, Cronborg Amt
      CH:  Peder Christensen Braadde  chr. 27 Mar 1737 i Blindstrup Kirke, serv i Helsingoer
         Jens Christensen Braadde  24 s. i Trin 1738, "      i Graested, Cronborg Amt
         Christen Christensen Braadde     1 Sep 1748    "       serv i Graested
         Niels Christensen Braadde      9 Jul 1752    "        "   "
         Ane Cathrine Christensdtr      2 Feb 1743    "       serv i Maarne
         Maren Christensdtr          15 Jan 1756    "       serv i Donnerede, Graested
     Jens Pedersen i Jyderup
WIFE.DAU: Ana Margrethe Christiansdtr (dod) = Peder Svendsen gmd i Tornved
      CH: Christian Pedersen    25
         Niels Pedersen  19
         Peder Pedersen  17
         Svend Pedersen  16
         Ane Marie Pedersdtr 14
TRUST FOR: Agnete Christiansdtr 18 serv.girl
      Ane Marie Pedersdtr 13 or 14
FADER:  Peder Christensen of Braade (dod) i Egeberg sogn, Kongens gods, Ods hered, Draxholm Amt
      CH: Hans Pedersen i Jyderup
?: Mette = afg. Arnt Snedker
  Mogens Pedersen i Jyderup
[Holbaek amt konceptsk; 1756-1782; film 49205]

//////////////////// =============== END OF FILM ===========                   HOLBAEK AMT KONCEPTISKIFTER (1756-97) FHL FILM 049206
                            From cards 9-9-89

Conrad Wilhelm Adeler kammerherre baron reysa fra Jylland, afgaart i Randers, Lundbek & Pandum i Jylland 7 May 1785 BK 18
D12
WIFE:  Christiane Dorthe Mohrsen = (1) Christian Juel oberest baron d. 21 Feb 1782, Draxholm
CH:   Frederich Adeler
     Christian Lente Adeler 1/2
          TESTAMENT 8 Sep 1783
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Rebecca Ahls (Rebecca Christensdtr Ahls) i Knabstrup gaard  19 Feb 1773   BK 16 #5 C40
HUSB:  Lorentz Ahlstedt With forvalter
BRO:   Peder Christensen Ahls borgr & mester skoemager i Odense
˝BRO:  Christen Christensen Ahls skoemager i Odense (dead)
      CH: Christen Christensen Ahls home i Fyn with mother
         Morten Christensen Ahls  "
SIS:   Marie Ahls = Peder Nielsen Nannested borgr & mester skoemager i Kbhvn
     Ane Ahls = ... i Helsingoers Hospital
˝SIS:  Karen Christensdtr (dead) = Jacob Hiulmand i Holmdrup, Svendborg, Fyhn
      CH: Henrich Jacobsen foerer til skibs paa de lange Reisser
         Rebecca Jacobsdtr tiene i Kbhvn
         Naomi Abigael Jacobsdtr = ... bodker i Holsteen
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Ane Bring enke i N.Jernlose         15 Jul 1783   BK 17 #15  D11, D4  END BK 17
HUSB:  kiobmand (?Johannes) Aldewelt i Holbaek (dead 12 yrs)
CH:   Johannes Aldevelt provst
     ... Aldevelt = Borge Bring Lahn with Henrich provsten
     Peder Aldevelt i Kbhvn
     Margrethe Elisabeth Aldevelt (dead) = Henrich Sommer skoleholder i Svinninge
      CH: Christian Sommer  12
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Kirstine Andersdtr (Kirstine Andreasdtr) i Udbye       5 Dec 1786    BK 22 #5  D26a
HUSB 3: Niels Olsen Moller selvejer hmd
 CH:  Ragel Christina Nielsdtr  13 days
HUSB 1: Frants Casper Just skoelemester i Soelberg, Love herred
 CH:  Torres Frandsen Just 18 i Kbhvn
     Dorthe Cathrine Frandsdtr Just 17 i Laaland
HUSB 2: Peder Rejsner i Jerslov
 CH:  Frands Pedersen Rejsner 12 with Dreusen i Kbhvn
     Johan Pedersen Rejsner 10 i Kbhvn
     Ane Dorthe Pedersdtr Rejsner 6 with Anders Hansen hmd i Svallerup
FADER:  Anders Hansen or Andreas Hansen i Svallerup hmd
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Jens Andersen = Margrethe Jacobi i Morke        13 Feb 1777   BK 16 #11    C46, C47b
CH:?   ... = ... Lovenskiold
      CH: ... Lovenskiold baron kammerherr & amtmand
DAU:   ... = Bonde ...
      CH: Thale Marie Bondesdr unmd
NOTE: index list Jens Andersen forpagter i Tersling (dod) as Margretha Jacobi enke's HUSB)
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Mads Sorensen Andkier forpagter (dated 7 Aug 1767 i Frederickborg) of Aastrup i Nidlosegaard  26 May 1778 BK 16 #6 & #13 
C41 (C48? per index)
WIFE:  .........
CH:   Soren Madsen Ankier 28
     Svend Madsen Ankier 25 conditernerende with forvalter Saabye i Quellinge
     Lene Marie Anchier 32 unmd
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Charlotte Helene          1 Apr 1785        BK 25 #2 D23(D43 i index)  No. 2294
HUSB:  ..... Badens
CH:   Cicilia Badens = Peder Staael degn i N.Jernlose
     Marie Baden
     C C Baden
     P. Baden
     .......Baden = M. Giessing/Giersing
      CH: Frederikke Joachimina Giersing
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Herman Bichmens matros paa "Tugendreich" i Fohr        D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Else Marie Henrichsdtr       TESTAMENT 28 Aug 1783      BK 17 #13
HUSB:  Christen Olsen Bidorff
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Jens Jorgensen Bierbye pranger i N.Villingerod    28 Jun 1791   Bk 25 #18 D66
WIFE:  Karen Hansdtr
gd: procurator Hansen
.......
procurator Hansen i Holbaek        4 Feb 1791
? Karen Hansdtr = Jens Jorgensen Bierby, Kbhvn to Qvandlose S. (probably the deceased)
? Soren Hansen kroemand i Tudse  30 Mar 1791
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Cathrine Marie Kier i Ods herred       25 Jun 1736   p. 31 #75  BK 26 #2 END OF BK 26
HUSB:  Niels Christian Bang forvalter pensionist = (2) Ulrica Eleonora Svane widow of Jacob Hansen (by 13 Jan 1744)
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Margrethe Mercher/Markes widow i Rangle Molle, Schamstrup i Holmstrup S.  6 May 1771 BK 16 #3 A42, A44, C37/34
HUSB 1: Rasmus Sorensen
 CH:  Soren Rasmussen Moller i Ondlose, Kongsdahl
     Kirstine Marie Sorensdtr Moller = .... Hadler/Hadelev degn i Giorlev
HUSB 2: Niels Biorn moller (dead) pg A42 A49 C37
 CH:  Lovise Kirstine Biorn unmd tiene to justisraad Bohte i Kbhvn
     Peder Andreas Biorn 27 i Skamstrup, Buuerup
     Mette Biorn i Storr bot = ... Klingenberg, Gystinge
BRO:   Laurs Biorn forpagter i Hellestrup
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Peder Hansen Borg stoleholder i V.Egersborg, Hammer herred, Vordingborg Amt  27 Oct 1784    BK 17 #13
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Mette Marie Budtz i Nidlosegaard       16 Sep 1791   BK 25 #15    D63
HUSB:  Georg Wilhelm Briiel forstinspektor
CH:
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Ane Ottesd i Schiaeve s., Borglum Amt, Jerslev herred     12 Jul 1784   BK 17 #13
HUSB:  Christen Christensen (dead)
CH:   Christen Christensen = ...... i Holbaek, Aunfiodslund i Grenadeer i Schlesvig, infantry regmt 1st Grenadeer Co.
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Karen Christiansdtr widow i Aarhuus         10 May 1784   BK 17 #13
CH:   Christian Christiansen i Aarhus (dead)
      CH: Soren Christiansen skibs tommermand
         .... Christiansdtr = ... Hiort skibs tommermand i Holmen i Kbhvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Niels Christophersen Dyerlund = ............... kromand i Uggerlos  9 Nov 1776 & 12 Sep 1778 Bk 16 #10,#14 C45,C47,C49
CH:   Christen Nielsen Dyerlund i Dalbye
     Folmar Nielsen Dyerlund 18
     Kirstine Dyerlund = Henrich Ostermand 
     Ellen Nielsdtr Dyerlund 14  (= Claus Barthrum Christensen borger & kiobmand i Soro (= 1790)
     Inger Kirstine Nielsdtr Dyerlund 9 3/4  (= Soren Jensen Smith (md by 1797)
     Ole Nielsen Dyrelund = Ane Cathrine Nielsdtr i Tudse
       CH:  newborn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Frederich Crone pens. major i Kundby     27 Dec 1777   BK 16 #18 C53b
WIFE:  Ane .....
BRO:   Andreas Crane major i Kbhvn
     .....Crane
      CH: dau.... = ....Harneman professor i Kbhvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Maren Olsdtr i Vestervig sogn, Vestervig Amt, Aalborg Stift, Orenboll bye  15 Jul/3 Aug 1784  BK 17 #13
HUSB:  Jens Pedersen Dageberg faesteboende
BRO:   Jens Orenboll praeste i Brahe-Trolleborg & Krarup i Fyhn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Erik Dahlgreen matros i Vestervig      D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

....Eegmann matros i Karlskrona       D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Maren Pedersdtr i Aarhuus      17 Aug 1784   BK 17 #13
HUSB:  Erik Rasmussen kleinsmed
HEIR:  Ane Sophie Bendirdtr = Mikkel Christensen pottemager i Aarhuus
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Henrich Feddersen capt ship "Fugendreich" 112 commea.     21 Nov 1784   BK 17 #8
 Heir of S.T. Gave Schimmelmann i Kbhvn, from St. Croix i Westindien
 19 Nov 1784 from Langesund i Norge  
      "Perhaps Lost at Sea"
also (?lost) Henning Petersen tommermand & Carl Ferdinand matros
stork blaest of NNE, vester side of Rorvigs Mark
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Poul Frederich Feddersen forhyret med 'Tugendreich' i Fohr  D8
WIFE:
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Ole Jorgen Floy stud. theol. & jura (died i Kbhvn) fra Kalundborg Ladegd. 24 Jan 1790 BK 25 #13 D61
MODER:  ........ boend i Giesager pr. Horsens i Jylland
  Vognserup
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Mette Sorensdtr i Bregninge         1792  BK 25 #3  pg 24 D46
HUSB 1: .... Frandsen
 CH:  Diderik Frandsen
     Sidse Cathrine Frandsdtr i Callundborg Amt
HUSB 2: Jacob Adolph selvejer hmd
guard: Peder Sorensen i Wenslev
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Ane Barbara Huulegaard/Humlegaard i Bierbyegaard   26 May 1790/28 Dec 1802  BK 25 #19, #12, D60,D67 No. 45169 N4
HUSB:  Hans Frandsen forpagter (dead)
CH:   Ane Lovise Frandsen = ..........
     Arenth Thomas Frandsen
     Christian Frandsen
     Frands Frandsen i Egemarke
         END BK 25
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Charlotte Amalia Borup (Borchsenius) i Aggersvold  1767,1770,1778  BK 16 #15 C50,C52 C53a
HUSB 1: Rasmus Jensen forpagter i Gjorslev (?C55a)
 CH:  Rasmus Jensen
     Niels Christian Jensen i Aggersvold
     Ingeborg Cecilia Jensen = .... Schiern ritmester
     Christian Wilhelm Jensen
HUSB 2: Carl Adolph Frost proprietor
 CH:  Bolette Mathilde Frost
     Rasmus Jensen Frost
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Wilhelm Antonie Grib matros paa "Tugendreich" of Kbhvn    D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Mathias Haard passenger found dead      22 Nov 1784 #3  BK 17 #10
Jochum Grott matros found dead
Martin matros found dead
  skipper Dines & Galleasen "Freundschaft" 60 Commerce
   fra Straslund med Maldt going to Juttaborg   In Helsingoer 19 Nov 1784
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Peter Hammerer tommermand of Stockholm    D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Hans Pedersen Holm = Ane Kirstine Pedersdtr kromand (?Hansen) i Hojby 24 Jun 1774 (TESTAMENT 24 Jul 1772) BK 22 #3 D17,
79, 87
WIFE 1: Margrethe Christensdtr
 CH:  Ole Hansen
WIFE 2: Ane Kirstine Pedersdtr
 CH:  Karen Sophie Hansdtr = Lars Hansen Brink i Hoybye Molle
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

...... Hansen general-krigskommissaer (died i Kbhvn 22nd) of Frydendal  27 Jan 1770 BK 16 #1 C30
?    justitzraad Hansen (W.A.)
     cancellieraad Hansen
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Jacob Hansen kammerraad forvalter (17 Dec 1761 see pg 450) i Egebjerggd  25 Jan 1791 BK 25 #8 D57 & Bk 26 #2 D71
WIFE:  Ulrica Eleonora Svane (= (1) Niels Christian Bang forvalter 13 Jan 1744
CH:   Hans Jacob Hansen i Kbhvn
     Christine Margrethe Hansen = Frans Wilhelm Trojel inspecktor & forpager i Annaberggd i Ods herred
     ...... Hansen praest i Viig (dead)
      CH:  minors
     ........ Hansen = Johan Grundtvig sognpr i Orslev, Baarse h., Sialland
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Peder Hansen skytte i Frydendal       6 Mar 1782    BK 17 #1 D1
WIFE:  Ane Margrethe Nielsdtr
CH:   Stephen Hansen  5 1/2
     Niels Hansen   4
     Hans Pedersen  1/2
     Karen Hansen   8 1/2
? Nicolai Hansen smed i Qvandlose
 Lars Hansen gmd i Arnakke, Eriksholm
 Christian Hansen gmd i Vipperod
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Lorenz Herfordt sognpraest i Orum-Ginnerup, Norre h., Aarhus 20 Aug 1784  BK 17 #13
CH:   Jacob Cappel Herfordt sognpraest here
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Christian Georg Hermann skriver drenge        19 Mar 1796   BK 26 #1  D68
SIS:   Caroline Charlotte Lovise Hermann i Estrup
FADER:  .....Hermann (dead) ? kontroller i Odense ?
FARBRO: Jacob Hermann hallaender i Horbyegaard (?d. 16 Jun 1800)
FARSIS: ...........= Anders Christensen berider i Estrup, Jylland ?
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Paulus Jansen overstyrmand paa "Tugendreich" of Fohr     D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Jens Adamsen tjener i Hagestedgaard         1 Mar 1791    BK 25 #11  D29 & D59
SIS:   Bodil Adamsdr = (engaged) ungkarl Niels Pedersen gmd i Gurede
MORBRO: Ole Jensen hmd i Horbye
MORSIS: ......Jensdtr = Ole Christensen hmd i Horbye
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Iver Jensen unmd tiener i Lerchenborg        22 Feb 1791   BK 25 #10 D58
BRO: & SIS: & THEIR SONS:  minors
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Peder Jensen matros paa "Tugendreick" of Toune        D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Rasmus Jensen forpagter of Giorslev, Vordingborg Amt 20 Jul 1767        BK 16 #17  52 & 53, C50,52,53a,55
WIFE 1: 
 CH:  Jens Gabriel Esais Jensen     5
     Christian Wilhelm Jensen     4
     Niels Christian Jensen         1 1/2        20 Nov 1770
     Rasmus Jensen      16 wk (died 1770)  7 Apr 1770
     Ingeborg Cicilia Jensdtr     7  = .... Schiern ritmester
WIFE 2: Charlotte Amalia Borchsenius (= (2) Carl Adolph Frost i Aggersvold)
 CH:  Christian Mathias Albrethe Frost    (died 15 Dec 1773 i Gaunoe i Weile
     Bolette Mathilde Frost
     Rasmus Jensen Frost
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Soren Jespersen born i Fohl bye, of HedvigsLyst ved Lerchenborg  12 Aug 1793 (TEST: 19 Oct 1787)    BK 22 #6 #22 END
BK 22 D31
WIFE:  Ane Elisabeth Jespersen
SIS:   Mette Jespersdtr  (gd: Thomas Nielsen i Bendstrup)
     Avel Jespersdtr  (gd: Thomas Jorgensen i Bendstrup)
     Maren Jespersdtr = Soren Christiansen from fode sted her i Fohle
MODER:  Ane Nielsdtr
w gd: Holden Twgh Lauritzen underskovene i Fost
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Erik Johansen 2 styrmand paa 'Fugendreich'          D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Jorgen Jorgensen krigsraad i Knabstrup    14 Apr 1770   BK 16 #2  C35
WIFE 1: 
 CH:  Stephen Jorgensen  11
WIFE 2: Marthe Marie Terchildsen
 CH:  Lyder Schilderup Jorgensen 2 1/2
BRO:   M. M. Jorgensen can. erittie raad i Svanholm
2WIFE.STEDFADER: Lyder Schilderup i Kbhvn
gd: Lorentz Anders With of Knabstrup
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Maren Andersdtr of K.Helsinge        18 Oct 1786   BK 22 #4  D25, 3869-3872
HUSB 1: Jorgen ....
 CH:  Peder Jorgensen
     Elisabeth Jorgensdtr = Christen Sorensen
     Anders Jorgensen
     Sidse Marie Jorgensdtr = Peder Sorensen
HUSB 2: Jorgen Sorensen underofficer
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Niclas Jurgens matros paa "Tugendreich" of Fohr   D8
Wolchert Jurgens matros paa "Tugendreich" of Fohr  D8
Johan Peter Kobitz matros paa "Tugendreich" of Kbhvn (? Johan Thomas Kobitz per index) D8
Hans Rasmussen Leth married kok paa "Tugendreich" of Tassinge  D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Otte Frederich Knoff told controleur i Greenaae        Nov 1784         BK 17 #13
CH:   Christen Holm Knoff underofficer i Oldenborgste Regmt
     Sidsel Lenne Knoff unmd
     Birgethe Dorthe Knoff
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Jens Croneberg/ Johan Christian Kraft (Croneberg) forvalter, tiene i Holstein before he came to Lovegaard 10 Apr 1790 BK
25 #7 D56
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Charlotte Helena Gronberg of Morkegaard       BK 16 #6 C39, D2
HUSB:  Andreas Ladorph assessor (= (1) Ollegaard Sophie Engelbreth) i Morkegaard
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Andreas Ladorph assessor i Morkegaard        TESTAMENT 6 Feb 1779   BK 17 #2  D2, C39
WIFE 1: Ollegaard Sophie Engelbreth
WIFE 2: Charlotte Helena Gronberg  1782
 NO CHILDREN
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Christian Rasmussen Lange forpagter i Eriksholm (dead)
WIFE 1: 
 CH:     Johanne Cathrine Christensdtr Lange unmd i Eriksholm  28 Apr 1787   BK 16 #21  C 56 END BK 16
     Stephen Rasmussen Lange
     Niels Rasmussen Lange
     Ane Rasmusdtr Lange unmd
WIFE 2: Maren Helene ....
 CH:  Carl Rasmussen Lange (dead by 22 Oct 1778)
     Otte Rasmussen Lange
     Hans Didrich Lange
     Geert Lange
     Helvig Kirstine Lange
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Christen Rasmussen Lange forpagter i Eriksholm        10 Sep 1772   BK 16 #4, #16  C38,C51
CH:   Carl Rasmussen Lange of Eriksholm 
      CH: Rasmus Carlsen Lange forpagter i Eigholm
WIFE 1: 
CH:   Stephen Christensen Lange     26 1/2 i Eriksholm
     Niels Christensen Lange 25 conditionerende for skriverkarl i Conpedborg
     Ane Kirstine Rasmusdtr Lange 17 unmd home
     Johanne Cathrine Rasmusdtr Lange 13 (? C56)
WIFE 2: Karen Helene Schou
CH:   Otte Rasmussen Lange   6 1/2
     Hans Diderich Rasmussen Lange 3 1/2
     Geert Rasmussen Lange  2
     Carl Rasmussen Lange 3/4 (died 1779)
     Helvig Kirstine Rasmussen Lange 5
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Sophie Amalia Kiellinghusen i Tollosegaard  30 Oct 1789   BK 25 #4  D47
HUSB:  Mads Larsen skytte
CH:   H. Kielling
     Acade Cathrine Madsdtr Larsen   6
     .... Mathea Madsdtr Larsen 5 1/2
  (MUTILATED PROBATE & PARTS MISSING)
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Kirstine .... i Kongsdal      6 May/13 Aug 1790     BK 25 #9 D52 No. 3178
HUSB:  Lorentz Lassen kancelliraad
CH:   Lars Lassen
     Niels Lassen   
     Peder Lassen   
     Christian Ludvig Lassen 22  candidatus Juns i Kbhvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

..... Boxenius i Trudsholm     19 Oct 1790   BK 25 #14 D62 D30  Vognserup
HUSB:  Peter Lassen forpagter  (alive i 1804)
CH:   Lorenze Kirstine Lassen (? Lorentze Kirstine Lovise Henriette Lassen i Kongsdal)
     Lovise Henriette Lassen i Kongdal Gods
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Lars Lind servant i Lerchenborg   11 Jul 1785   BK 22 #2 D18-21
BRO:   F. Lind laerling i hans magistaetts kongens i Kiokken
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Sara Mantix jomfru i condition w/hr. Phister i Gjerslev    16 Feb 1788   BK 25 #1  D37
BRO:   Hans Henrich Mantix i Lille Brandstraede #106, Kbhvn
SIS:   Ingeborg Sophie Mantix = capelan Bagger i Emmelov s., i Holstein
       CH: Jacob Barthold Bagger  born 16 Oct 1780
         Christian Wilhelm Bagger  born 13 Jun 1782
         Hans Henrich Bagger     born 8 Dec 1786 (surnames assumed)
     Ane Marie Mantix i Kbhvn
FADER:  Mantix by & herredsfoged i Nykobing
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

.......Mantix = Kirstine Wohnsen enke i Vallekilde, by & herredsfoged i Nykobing
CH:   Sara Mantix jomfru i Gierlev praestegd   D27, D37
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Hans Madsen/Matzen skipper i Rorvig         22 Nov 1784 #2  BK 17 #9
 ship "Denunge Tobias" draegtig 11 1/2 Commerce Laester, home i Flensborg
1/4 to: Jorgen Rast, Hans Mathiasen & Johan Cruuse all boende i Flensborg
 19 Nov 1784 fra Christiania fiord Aaresund kaldet med bagkast & en 20 Tonder Commin. - Storm, los
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Ane Jensdtr    widow i Saerslev (died 20th)   22 May 1784   BK 17 #5 D5
HUSB 2: Mikkel Svendsen muurmester (dead)
 CH:  Jens Michelsen selv. & muurmester i Saerslev
     Johanne Kirstine Michelsdtr = Peder Sereboe seglmager i Kallundborg
     Svend Egerold sognpr i Tingsted i Falster
     Christian Michelsen (dead) = .... = (2) Jens Jensen gmd i Weddinge
      CH: Jens Henrich Christiansen  12
     Olegaard Michelsdtr (dead) = Jens Gronbek braenderaende i Kbhvn
      CH: Daniel Jensen Gronbek  20 or 21
         Rebecca Gronbek   18
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Birthe Larsdtr i Klemmeledshuset, Grandetved/Gundetved    9 Jul 1790    BK 25 #16  D64
HUSB:  Johan Johansen Morch skytte
CH:   Jens Bremmer Johansen Morch    14  6 S. p.Trin 1776
     Karen Johansdtr          12  17 S. p.Trin 1778 i Saeby kirke
1/2 BRO: Lars Jensen i Teilhuuset i Saebygd
SIS:   .... = Hans Tolderlund i Lovegaard 1794
HUSB.SIS: ..... = ...Hiort sognpr i Faarveile 1798
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Niels Saxo oberinspektor i Lerchenborg    21 May 1784   BK 17 #6,#11,#14 D6,D9
PARENTS: Niels Christensen = Maren Justd i Orting
FASTER: Else Marie Christensdtr (dead) = Jacob Bruuhn i Skanderborg
      CH:  Ulrich Bruuhn (dead)
          CH:  Karen Bruuhn = Jorgen Gimlinge i Skanderborg
             Ane Marie Bruuhn = Thomas Estrup i Randers
             ...dau...Bruuhn (dead)
         Agatha Christiana Marie Bruhn = Mathias Skou i Weng (i Sophiendahl i Jylland)
MORBRO: Peder Justsen (dead)
      CH:  Knud Pedersen boend i Braedstrup i Ring sogn
         Just Pedersen i Underup
     Mads Justsen (dead)
      CH:  Just Madsen (dead)
          CH:  Ane Cathrine Justdr = Jens Jensen i Ulstrup, Winding sogn, Skanderborg
         Envold Madsen (dead) = ............ i Ring Bye
          CH:  Ane Cathrine Envoldsdr = Anders Skraeder i Traeding
             Mads Envoldsen  17
             Soren Envoldsen 15
             Christen Envoldsen    12
             Hans Envoldsen  9
         Apolone Madsdtr = braembo instraende Jorgensen (dead) i Closter Straeder i Kbhvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Karen Nielsdtr tiene i Eriksholm       29 May 1779   BK 16 #20  C55
CH:   Niels Olsen i Lille Grandlose 1 1/2
gd: Soren Olsen hmd i Overup
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Hans Ostenfeld Raad/Kaas = Charlotte Amalie Lutchen fhv kiobmand i Slagelse (d. 17 Jan 1788) she i Ondlose (d. 8 Jul 1791) 
BK 22 #1 D18 or D13,D48
CH:   Charlotte Amalia Ostenfeld = Eggert Langemarch
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Hans Ostenfeldt Kaads = Charlotte Amalis Lutken/Lutzen i Ondlose 17 Jun 1788/8 Jul 1791 BK 25 #5 24
SON:   ..... Ostenfeldt
      CH:  Charlotte Amalia Ostenfeldt = Eggert Langemark of Nachskov
         Christian Ostenfeldt lieut. i N.Jernlose
2 minor sons left in 1791
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Frederich Ostenfeldt i Sasekiobing      16 Dec      BK 25 #6  26
WIFE 1: ........
CH:   Hans Jochum Ostenfeldt  Dec 1795 i Engeland, i en Orkan
     Charlotte Amalia Ostenfeldt
WIFE 2: .....
1 CH:  .....
BRO:   Hans Ostenfeldt
? ... Ostenfeld = Johanna Louisa v. Euenprimo i Slagelse
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Friedrich Carl Paasche major i Sogaard i Giorlose       3 Apr 1793    BK 27 #1 D72
WIFE:  ....
? lieut Paasche
       ONLY ONE I BK 27 - END OF FILM
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Ane Pedersdtr i Calusholm Gods, i Diff sogn, Ropdrup bye i Dronningborg Amt 26 Aug 1784  BK 17 #12
HUSB:  Rasmus Olufsen husfaester
BRO:   Jens Pedersen snedker i Truustrup i Clausholm Gods (dead)
      CH: Peder Jensen tiene i EdKaarupgaard ?
         Daniel Jensen tiene i Truustrup
         Soren Jensen      "
         Christine Jensdtr with bro.
         Regina Jensdtr = Jens Kielsmann i Beirum i Bisbum Gods
         Kirsten Jensdtr = Jens Christensen i Rovdrup
SIS:   Karen Pedersdtr i Hvilsager i Schafsoegds gods (dead)
      CH: Ole Madsen i Jualelef sogn, Sonder herred, Calsoe Amt
         Peder Madsen tiene i Boven, Schafsoegd gods
         Jens Madsen tiene i Horsens
         Henrich Madsen i Sonder herred
         Mads Madsen   "
         Mette Madsdtr = Mads Nielsen i Boven, Lovenholms gods
     Dorthe Pedersdtr = Jens Sorensen slotsbaegter i Kbhvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Gyrsel Pedersen matros paa "Tugendreich" of Sverrig D8
Jens Pedersen    "    "  "
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

........(Urne?) i Haderslev (d. 30 Nov 1774)  15 Mar 1776/18 Mar 1794 BK 16 #7  C47, C42
HUSB:  .... Pfuhl (? M W Pfuhl/Mads Wilhelm Pfuhl?) oberst lieut (d. Horbygd 22 Dec 1775 ?)
CH:   kammerjkr Pfuhl (dead) i Haderslev = ... Castenschiold 
      CH: Johanne Laurentina/Lorentze Pfuhl
         Ehrenreich Sivart Pfuhl
SIS:   .....Urne = .........Zeyser/Leyser  (TESTAMENT 1749 & 1782)
CH.MORBRO: general Major Castenschiold
      Carl Adolph Castenschiold capt i Hagestedgd
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Christian Henrich Selchau proprietor i Benzonslund  26 May 1788   BK 23-24 D36,C48
WIFE:  Edel Frederikke Engelbreth
CH:   Christian Henrich Selchau
to: Niels Jensen gmd, Lars Jensen gmd, Peder Mogensen gmd, Peder Mollers gd, Rasmus Rasmussen gd, Lars Mortensen gd, Thomas Nielsen
gd, Soren Sorensen gd, Christen Madsen gd, Peder Larsen gd, Niels Mortensen gd, Christen Jacobsen, Niels Andersen, Andreas Jorgensen,
Jacob Hansen i Snertinge gmd. 
     ONLY ONE IN BK 23 & 24
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Frederich Wilhelm von Schindel generalmajor of calvary & commendant of Fladstrand & Hals (d. 13 Apr) 27 May 1755 BK 17 #7 
D7
WIFE:  Ane Dorthe Wildenradt (= (1) capt Frieboe of Fladstrand (d. 5 Jun 1749))
 CH:  Frederich de Schindel assessor i Kongsberg i Norge
     Conradt de Schindel sioe capt i Siaelland, Waedelofgd i Roskilde
     Christian de Schindel 
WIFE's BRO: Christian Wildenradt ritmester (11 Feb 1752 - rec'd)
w gd: Christen Monboe & major Wildenradt i Kbhvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Mette Kirstine Kiaer widow i Hiembek     (d. 29 apr)   2 May 1785    BK 17 #14 D10
HUSB:  .... Schwingse ritmester
CH:   Rogter Schwings premier lieut i Sjaellandske rytterie regmt
     Karen Margrethe Schwings 37 unmd home
     Elisabeth Stampe Schwings 34 "
     Augusta Amalia Schwings 20 "
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Kirsten Larsdtr i Selsoe, Frydendal     (d. 12th) 31 Jan 1783  BK 17 #3 D3
HUSB:  Johan Christoph Stentzel gartner
CH:   Wilhelm Stentzel  6  chr. i Frydendal kirke
     Johan Christopher Stentzel   5   both i Engeland i 1798
BRO:   Mads Larsen gmd i Skjellingsted
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Frderich v. Stochen i Jyderup        22 Mar 1776   BK 16 #8 C43
WIFE:  Cathrine Justina Gerhard
4 CH:  minors
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Marie Schiot of Gislingegaard    26 Mar 1787 (TESTAMENT 29 Dec 1780) BK 16 #19 C54
HUSB:  Erik Svitzer
CH:   minors
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Eleonora Taulow of Sondergaard i Schaarild sogn, Gislingegd  5 Mar 1776 BK 16 #9 C44
HUSB:  Claus Svitzer (dead 1767)
CH:   Christian Svitzer sognpr i Scherrild i Jylland (dead)
      CH: 2 son & 2 daus
     Frederich Svitzer controleur i Graested Broe
     Jens Toulo Svitzer strom inspecteur i Nyborg
     Nicolai Andreas Svitzer fuldmagtig i Roesenberg Slot, Kbhvn
     Claus Svitzer fuldmagtig i Wenmeltofte
     Jacob Biorn Svitzer forregd consumptions forpagter i Nyborg
     Ludvig Svitzer information i Knapstrup
     Erik Svitzer i Gislingegd
     Maren Biorn Svitzer unmd i Weile
     Charlotte Amalie Svitzer = ... Minche forver i Weile (dead)
      CH: Claus Svitzer Minche 10
     Ane Sophie Svitzer = ... Kingo capelan i Qvaeendrup i Trunderup, Fyhn
     Claudiane Svitzer = ...Kisbye sognpr i Hojrup, Fyhn
? J Svitzer forvalter i Raschenberg, Fyhn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

oberstlojtnant Thye (dead) = ....... (widow) i Svendborg  ?D47
WIFE 1: ....
 CH:  Laurentius Thye sognpr i Westrup, Siaelland
     Nicolai Thye capt with Soe Etaten (dead)
      CH:  Cathrine Margrethe Thye = ... Gleerup borger i Aarhus
WIFE 2: ......... (widow)
 CH:  Cicilia Cathrine Thye froken i Ondlose Praestegd     15 Fe 1776    BK 16 #12 C47
     Marthinus Thye sognpr i Ondlose
     Mette Marie Thye = afg. ...Trelund i Svendborg, Fyen
     Kirstine Thye = afg. ..... Gamste docotr, Bem i Svendborg
     Engelke Thye unmd with frue etatzraad enke Langebek i Kbhvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Gustav Asmus Deniss Wolgast capt.      D8
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Ane Augusta Justens i Skaverup        21 Aug 1784   BK 17 #4 D4, A89
HUSB:  Frederich Zartmann/Sahrtmann selvejer (= (1) Mette Kirstine Bierrum)
CH:   ...son 1 1/2
     ...dau 6 3/4
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

Rasmus Zachariasen kroemand i Wendekilde   18 Dec 1797 i Faarvejle BK 25 #17
CH:   Mathias Sacharius  chr. 1766 i Dragsholm Kirke
[Holbaek Amt konceptisk; 1756-1797; film 49206]

//////////////////////// END OF CARDS & RECORDS////////////////////////


         (1762-1805)   FHL FILM 049207
Bk 28 p. D73-100, Bk 29 p. D101-125, Bk 30 D126-160, Bk 31 D161-180

Frederich Larsen, sadelmagersvend of Frydendals Molle, died 28 Mar, prob. 6 Apr 1793 bk 28 #1, D73(D43 i index)
BRO:   Christian Larsen, snedker i Kbhvn, ae 39 - born i Hagested
SIS:   Sidsel Larsdtr = Jens Andersen hmd i gl. Hagested
         CH: Henrich Jensen 14  born i Hagested
           Jacob Jensen 12  "
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Niels Mathiasen, skovfoged i Kongsoer Skovhus        prob. 6 Apr 1796  bk 28 #2, D74, 36 & 6
WIFE:  Lucie Hansdtr
DAU:   ............ = ...............=(2) Peder Sorensen, Holcherup, Anneberggd 21 Nov 1805
     CH:   Hans Peder
         Christian
         Karen
         Ane Margrethe
         Kirsten
         Maren
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Andreas Rahr, urtekraemmer i Kiobenhavn   died 4 Nov 1783  pg D45 (?D75)
WIFE:  Ane Hedvig Hempel (died 9 years before 1783)
CH:   Christian Rahr, student i Khvn, unmd, with sognpr. Teilmann i Tostrup prob 15 Jul 1793 bk 28 #3, D73 & 75
     Simon Peter Rahr - 22 - i Roeskilde Litenske Skov, born 17 Jun 1771 i St. Nicolai kirke
     Andreas Rahr   - 20 - student i Khvn, born 9 Nov 1773 i St. Nicolai kirke
     Ane Helen Rahr =(2) kraemmer Christian Due i Khvn, md.6 Jul 1787 i St. Nicolai
             =(1) kraemmer Thomas Thomasen before 19 Dec 1783, he died by 1786.
SIS:   .................= .........Heilschow
     CH:   Dorthe Heitschow
         Jacob Heilschow
         Ole Capel Heilschow
WIFE's BRO: Caroline Ferdinand Hempel, brogger i Khvn
guardian: isenkraemer Peter Solomon Steinart
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Margrethe Mollers dtr, of Engelstrup Molle, died 20th md.11 Aug 1788, prob 24 Sep 1793 bk 28 #4, A122, D76
HUSB:  Rasmus Pedersen moller (dead) = 1. Ane Poulsdtr
CH:   Iver Jacob Fabricius 40, don't know where he is
     Christine Fabricius 30 = Jens Pedersen hmd i Engelstrup
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Peter Magnus Trojel, auditor i Annebjerggd, Ods herred prob. 27 Mar 1795 bk 28 #5, D77
BRO:   P W Trojel, insepctor
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Christian Lerche, kontreadmiral i Astrup        prob 11 Oct 1793  bk 28 #6, D78
CH:   Georg Flemming  59
     Christiane Uldricea, over 60 = Casper Hermann v. Krogh, gen. lieut. of Cavableriet i Morck
     ... over 60 = Georg Frederich v. Krogh, gen. of infanteriet i Trunhiem
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Karen Sophie Rosengaard i Bonderup           prob 6 Dec 1793      bk 28 #7, D80
HUSB: ... Ring/Reing/Reinz inspektor  20 Jul 1792

CH:   ... = P. S. Wiemtz ?
     ... dtr = auditor Wimb i Bonderup
  -----------------------------------------------
     ... dtr = Mads Larsen
         CH:   Sophie Hedevig Madsdtr i Bierbygd 26 Nov 1792 (surname assumed)
     ... dtr = 1. ... =(2) F. C. Bang
         CH: of (1): Ole Hieronymus   3 Sep 1793
               Jacob Peter Munsterv  3 Sep 1793
signed: Jens Hans Ring
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Engelke Christensdtr/Christiansdtr i Lille Lovegd      prob 16 Apr 1794        bk 28 #8 D81
HUSB (1):    Rasmus Lunde - died in Odense, Fyen
     CH:   Anders Lunde, died unmarried & no children
         Maren Kirstine Lunde, died unmarried & no children
HUSB (2):    Anders Larsen Braasted, selvejer (alive)
     CH:   Frederich Christian - died age 4
         Jens Mathiasen - died age 8 days
         Marie Kirstine = .... Jostensen, moller i Kragerup Molle
         Scharlotte Birgethe 32 = .... Kastrup i Lille Lovegd (md. by 6 Dec 1794)
         Birgethe Frederikke 30 = Frederich Christian Bergmann i Mariager, Hem-Sem kirke, Aarhus (md. by 22 Dec 1800)
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Johanne Muldrup, widow lived here 12 yrs i Hojby Kro   died 15th, prob. 24 Apr 1794 bk 28 #9, D82
HUSB:  Peder Holm (dead)
CH:   Hans Peder Holm, kroemand i Hoybye
     Sara Holm = ...... i Khvn
     Abraham Holm
     Isaac Holm
     Jacob Holm
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Maren ...... lived here over 20 years i Frydendal     prob 26 Apr 1794  bk 28 #10, D83
HUSB: ...... Fischer
CH:   ....... Fischer
     CH: Maren Fischer 30 i Khvn i Pesthuuset
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Andreas Leje = Cathrine Marie Nicolaisdtr selverjerhmd i Jyderup, he died 14 Jul 1794, she died after 1 Jul 1793, D85b
 prob. 15 Aug 1794        TESTAMENT 1 Jul
NO HEIRS
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Clemen Fogh ritmester i Kragerupgd, died 14 Jun 1794, prob. 15 Jun 1794  bk 28 #11 & 13, D85 D86
FAD:   ..... Fogh (dead ? 1783)
SIS:   Mette Marie Fogh i Krogerupgd, died unmd by 21 Oct 1794
     Christine Fogh i Krogerupgd
     ....... Fogh (son - dead)
guardian: Frederich Rasmus i 1762
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Christian Ohs/Osh or Oss tommermester i Nyvangs moller, Nygaards Molle prob. 30 Nov 1794  bk 28 #15, D88
  (TESTAMENT)
SIS:   Ingeborg ..... = afg. .... Belle i St. Fiolstradet #192 i Khvn, fattige
     Maren Ohs  unmarried, living with sister, fattige
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Soren Bronsted toldkontroller i Rorvig   prob 12 Dec 1794       bk 28 #16, D89
WIFE:  Ane Marie Hesselager      (TESTAMENT 6 Nov 1778)
DAU: ................= A..... Aschlund i Nyekiobing ?
[Holbaek Amt konceptisk;1762-1805; film 49207]

Jens Jensen hmd i Hammeldrupgd i Soelberg sogn, Sabygd Amt  prob 13 Jan 1795  bk 28 #18, D91
WIFE:  ......., alive
CH:   Ole Jensen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Bodil Nielsdtr i Hong bye, died 1st        prob 2 Feb 1795   bk 28 #19, D92
HUSB:  Lars Svendsen selvejer sognefoged
CH:   all of age
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Karen Faester widow i Ondlose         prob 15 May 1794  bk 28 #20, D93
HUSB:  ..... Lassen, islands overkiobmand (dead)
CH:   Clemens Mikkel Lassen, degn i Ondlose
     Hans Gregorius Lassen, assistant hos en handesmand i Orbak, i Island
     Rudolph F. Lassen, praest i Godharn i Gronland
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jorgen Weinhoff brikedommer i Hagested       prob 18 Aug 1794  bk 28 #21, D94
WIFE:  Karen Pedersdtr Hiort
CH:   Jacob Weinhoff = .............., skoemager i Khvn
     Morten Weinhoff = ............. , harskiaeren i Khvn
     Clara Weinhoff = .......... , skoemager i Khvn, borgergden
     Lotte Weinhoff = afg. Anders Knudsen, skoemager i Khvn, borgergden
     Ane Lucie Weinhoff = afg. Christen Olsen, husholder i Khvn, i Amaliegade
     Ane Margrethe Weinhoff = Lars Jensen rokkedreiver i Holbaek
widow's guard: Lars Sorensen/ Jacob Franch i Holbaek i 1805
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jochum Carsten Voss, smed = Elisabeth Lucie Speth (or Elisabeth Sara Speth), i Behrnstoff/Bechenstorff bye, Lutjenborg i Holsteen
CH:   Elisabeth Dorthe Voss, mejerske i Holbaek ladegd, age 13/14, died 16 Mar 1795 bk 28 #23, D96
     Hans Peter Voss, i Holbaek    died 6 Apr 1796
     Lise Voss, milkmaid i Harboe i Khvn   14 Mar 1795
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Hans Webech moller i Engelstrup Molle   died 18th, prob 23 Mar 1795  bk 28 #24, D97 
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Cornelia Hansdtr  9
widow's guard: Anders Pedersen, gmd i Hove
ch's guard: Niels Pedersen gmd i Engelstrup
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Peder Jensen Boe arbejdsmand i Rerslev Molle    prob 25 Apr 1795   bk 28 #25, D98
WIFE:  Karen Espensdr Frick
CH:   ... = Jorgen Nielsen Krag, moller i Reerslov Molle under Norager Gregersdtr, Callundborg
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Johan Henrich Mantzius skovrider i Mantzhoy, Egebjerg  prob 17 May 1795  bk 28 #26, D99
WIFE:  Barbara Marie .....
CH:   ... (dead) = Severin Bierum, degn i Darum i Ribe Amt, N. Jylland
     Ch:   Henrich Ernst Bierum  4
         Lovise Bierum   12
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jacob Hermann hollaender-forpagter Daurup, i Horbygd       prob 11 Sep 1795  bk 28 #27, D100 (D53 i index)
         TESTAMENT 4 Aug 1795
WIFE:  Dorthe Cathrine Rorup (dead)
BRO:   Christian Ludvig Hermann, gurtnersner conditioner i Khvn
     controlleur Hermann (dead) i Odense
     CH:   Caroline Hermann
SIS:   ... = Anders Christensen i gamel Estrup, Jydland
     ... Hermann = Jacob Morck, moller i Svinninge
WIFE's BRO: Knud Larsen, smed i Kinstrup, Erholms gods, Fyen
to -- Karen Larsdtr, husholderske for him for 3 yrs
     Dorthe Birgethe, fattig barn of min familie, i Nivaae
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]


Peder Larsen = Dorthe Jensdtr, praestegds forpagter i Vaerslev praestegd, Skip. h., Callundborg amt  bk 29 #1, D101
         TESTAMENT 27 Jan 1795    dated 25 Sep 1795
NO CHILDREN
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ellev Bruset moller i St. Jorgensbjerg i Kallundborg   dated 12 Nov 1795 bk 29 #2, D102
WIFE:  Marie Helene Bruun
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Hans Georg Faith justis.raad i Bostrupgrd  3 Dec 1795      bk 29 #3, D103
WIFE: Cathrine Marie Fabritius
MINOR HEIRS
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Peder Larsen selvejer gmd i Love            24 Feb 1796, 16 Mar 1796  bk 29 #4, D104
WIFE:  Maren Poulsdtr
DAU:   ....... = Peder Jensen gmd i Drosselberg, Communitets gods
wife's guard: Anders Andersen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Isaac Larsen selvejer hmd i Ubye    died 8 Mar, prob. 14 Mar 1796   bk 29 #5, D105
WIFE (1): .........
     CH: Ane Sophie Isachsd  26, unmd, died 1797
WIFE (2): Sidse Sigvardsdr (engaged to Niels Truelsen 21 Dec 1796)
     CH: Karen Isaacsd  11
2WIFE.BRO: Diderich Sivertsen, hmd i Jordlose
guard: Niels Moller, hmd i Ubye (of Niels Melen)
w. gd: gl. Niels Sorensen gmd i Ubye
to-- Jens Cartsen, unmd serv to gmd Hans Cortsen, Udbye Mark
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Johan Herman Dresche/Dreske/Dresky fhv. vintapper i Khbn, unmd i Tostrup 16 Mar 1796 bk 29 #6, D106
BRO:   .......... i Hamburg
PARENTS: also i Hamburg as are his creditors
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Joachim Bertel Paasche lieut., unmd with Peder Jensen i Svallerup, Westerbyegd gods 6 May 1796 bk 29 #8 D108
BRO:   Christian Paaske  21 i Khvn
SIS:   ........Paaske = afg. .... Graner i Nilose praestgd
     Clare Paaske (dead)
      3 CH:.....
     ........Paaske = afg. procurator Stols i Love
     Marie Paaske = ..... Host, degn i Ubye
     Frederikke Lovise Paaske = ..... Painch i Khvn
1/2 BRO: Jacob Paaske, student i Khvn
1/2 SIS: Ane Ingeborg Paaske (dead)
         2 CH: .....
      Christiane Paaske = capt. Wejler i Khvn
      Birgethe Paaske, with generalinde Paaske i Harbocsk Frue Kloster i Khvn
      Petronelle Paaske, "
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Wilhelm August Hansen etatsraad conference raad & deputie i Frydendal  20 May 1796 bk 29 #9, D109 D20
WIFE:  Inger Charlotte Graah
     TESTAMENT 29 Jan 1787   NO CHILDREN
WIFE:  Jacobie Elisabeth Groah  D20
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]


Giertrud Marie Huglandt/Hoeland widow with Jens Jensen hmd i Kildebrog huset, Kongdal i Knabstrup gods 10 Sep 1796 bk 29
#10, D110
HUSB:  Lars Roeskield/Roskiel/Roscheel skytte/skiotte (dead)
CH:   Adolfine .... = Peder Andersen Kudsk (? Peder Andreasen), Malt-Molle i Khvn
     Ane Cathrine/Conradine 31 unmd, serv i Khvn
guard: C. M. Lassen, sogndegn i Undlose & Sondersted
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Svend Espensen hollaender i Horbygaard   29 May 1796   bk 29 #11, D111
WIFE:  Helene Ane Benedicte Huulegaard
CH:   Ahrent Espensen 21
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Johanne de Hemmer i Nykiobing         29 Jan 1796  bk 29 #12, D112
HUSB:  Lars Petersen skovrider      TESTAMENT 21 Aug 1792
SIS:   ...... de Hemmer = Lars Petersen skovrider i Mantzhoj
BRO:   Henrich de Hemmer
     Christoph de Hemmer
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Cathrine Margrethe Larsdtr fhv. husholderske i gl. Hagested   16 Aug 1796   bk 19 #13, D113
          TESTAMENT 9 Jul 1790
SIS:   Kirstine Larsdtr
?    Johanne Jacobi Augusti Larsdtr = Ole Clausen moller, i Hagested
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]


Christian Clausen selvejer hmd i St. Grandlose  11 Nov 1796 Bk 29 #14, D114
WIFE:  Johanne .....
CH:   Maren Christiansdtr (died 23 Apr 1787) = Niels Nielsen Annexgaard i Aagerup, Annex gods 16 Feb 1795
     CH:   Claus Nielsen  20
         Kirsten Nielsdtr (died 1801)
         Karen Nielsdtr
     Tobias Christiansen, selvier hmd i Grandlose
STEDSON: Peder Jorgensen, Annex/Aarup i Aagerup  10 (died 20 Nov 1804 i Tollose)
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Bernt Henrich Manniche = Karen Larsdtr fhv. skoleholder i Ostrup, inds with Casper Sorensen i Ondlose 25 Jan 1797
  she widow inds. i Sondersted  16 Mar 1798    pg D116
CH:   Hans Berntsen Manniche 12 serv to gmd Erik Christensen i Ostrup
     Ane Berntsdr Manniche 15  serv to gmd Soren Christensen i Ostrup
     Dorthe Berntsdr Manniche 6  home
     Marie Berntsdr Maniche 2 (must have died)
WIFE's BRO: Peder Larsen i S. Jernlose
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Svend Rasmussen Torsager = Marie Jensdtr skytte i Horby, died 16, 20 Sep 1794, she died 31 Mar, 3 Apr 1797 bk 29 #16,
D117(D114 index) & bk 28 #22 D95
CH:   Niels Svendsen, boer i Vedbye
     Rasmus Svendsen, skoleholdler i Krogerup bye
     Mette Svendsdtr = Morten Henrichsen i Kragerup
     Marthe Marie Svendsen = Gregers Andersen i Roeskilde amt (Greis Andersen)
     Caroline Svendsdtr = Rasmus Ipsen i Uglerup
CH.gd: Ole Nielsen i Horbygd
w gd: Gregers Larsen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jens Gundersen Kieldall inds. age 31 i Aagerup i Svinninge  20 Oct 1796  bk 29 #17, D119
 born i Naerheden, Bergen, Norge. Constable 1786-89, artillerie choret i Khvn
WIFE:  Christiane Lavesdr
guard: Anders Pedersen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Christen Olsen smed i Kidserup  died 7th, 10 Dec 1796  bk 29 #18, D120
CH:   Christen Christensen  43 smed i Tipperup
     Niels Christensen    selv. gmd i Kidserup
     Anders Christensen    8 yrs i Knibe, Jutteborg i Sverrig (dead)
       5 CH: .....
     Ellen Christensdtr = Niels Nielsen hmd i Tronninge
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Eva Marie Cruse i Rorvig, Draxholm Amt   6 May 1797  bk 29 #19, D122
HUSB:  Jens Ache, tolder
MINOR HEIRS
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jeremias Klocker = Engelke Kyster, forpagter i Birkendegd.  bk 29 #21 D125
         TESTEAMENT  5 May 1795  NO CHILDREN
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Kirsten Jepsdtr i Frydendal         7 Jan 1795   bk 28 #17  D90
HUSB:  Ole Ottesen forpagter hollaender
CH:   Otto Olsen  4 or 5
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Ottesd i Frydendal       10 Jun 1797   bk 29 #20 D123
HUSB: Ole Ottesen forpagter
MODER: Maren Knudsdtr = ..... (HIS SIS ..... = Jorgen Eilertsen bodker i Frydendahl)
BRO:   Otto Jensen 23 i military serv. i regmt i Rendsborg, unmd
SIS:   ......... = Jorgen Jorgensen Franck, Frydendahl
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Jensdtr i Frydendal           9 Nov 1797     bk 29 #20 D123
HUSB: Ole Ottesen forpagter
BRO:   Otte Jensen 23 1/2 living i Frydendal
     .... Jensen Berling, here
FAD:   Jens ... alive
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Iver Qvistgaard proprietaer i Noragergd i Saebygd, Ejaelland 22 May 1796/ 16 Sep 1797 bk 30 #1, bk 29 #7 D107(D104),D126
WIFE:  Agnethe Cathrine Kirstine Plum
CH:   Claus Peter Qvistgaard 10
     Morten Qvistgaard       6
     Cathrine Kirstine Qvistgaard  11
signed: Hans Knud Qvistgaard & Jens Qvistgaard ?
w gd: Claus Plum krogeraad i Kallundborg
gd: secretarie Qvistgaard i Aagaard
(Samfraendiskifte)
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Gronberg i Hedevigslyst, Callundborg amt  24 Nov 1797  bk 30 #2, D127 D128
HUSB:  Hans Svendsen forpagter
CH:   Rasmus Svendsen  3 1/2
FAD:   (Rasmus?) Gronberg, amtsordec kammeraad
HUSB's BRO: Rasmus Svendsen praestegd's forpagter i Rorbye
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Caroline Hochlandt i Aunsogd, Callundborg amt  2 Mar 1798  bk 30 #3 D129
HUSB:  Peter Christian Jessen forpagter
CH:   minors
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Margrethe Frederikke Sophie Sundt froken i Lovenborg   16 Feb 1798   bk 30 #4 & #13, D130
      TESTAMENT 21 May 1795
SIS:   froken Ollegaard Micheline Thomasine Sundt
BRO:   Carl Mathildus Sundt, lieut.
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Lars Olsen Hiembek kgl. skovfoged i Anneberg Skov  19 Feb 1798      bk 30 #5 & 14, D131
WIFE:  Margrethe Helene Windorff
CH:   Ole Hiembech   16
     Hans Henrich Hiembech  14
     Peder Wilhelm Hiembech 11
     Birgethe Christine Hiembech 6
SIS:   ... = Henrich Elben
     ... = Ole Larsen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Johan Otto Bang kancellisekr, unmd i Christiansborg 4 Feb 1784, died i Viig, Ods h. bk 30 # 6, 15, 17 D132
 with sognefoged i Vig, skifteprot 5 146, pension 1 Apr to 23 May
FAD:?  Nicolaum Bang
     Olaus Lundt Bang
˝BRO: Ole Bang, conferance raad (dead)
      CH: Niels Bang
         Baltasor Bang i Khvn
         Antionette Bang = bang Eggers
     Jorgen Bang, sognpr. i Corsor (dead)
      DAU: ... Bang = Tolde Gulberg i Ribe (dead)
          CH:  ... Gulberg = sailmager Bennsoe i Stede
             ... Gulberg = cancilleraad Vest i Kallundborg
˝SIS: Karen Sophie Bang = jurst Cruse (dead) i Grevinge
      CH: Niels Christian Cruse (dead - ? children)
         Codberg Cruse, dist. chevent i Norge
         Ulrike Cruse = bogholder Skiotte
         Cathrine Cruse = capt Bang, Holbaek
         Birgethe Cruse = Webeiser i Holbaek
SIS:   Cathrine Bang = Johan Grundkiig i Udbye, Vordingborg
     Susanne Bang = regmt Ehisent Steffens (dead)
      CH: Jacob Steffens, major artill.
         Henrich Steffens, professor i Halle
         Peter F. Steffens, capt. i kongens regmt
         Ulrica Steffens = somezskriver Hagerup i Norge
         Marie Steffens = praesten Zeuthen i Fyen
˝BRO: Hans Jacob Hansen (dead)
      CH: Johan Hansen stuelev Middeldez
         Jacob Hansen paa kiobman Quitier
         Ulrike Hansdtr
         Sara Hansdtr i Frederica Hosp.
˝SIS: Sophie Christine Margrethe Hansen = inspector Trojel i Khvn
˝BRO: Jacob Bang, justisraad & amtsforv. (dead)
      CH: Lars Bang praest i Fyn
             .....Bang = maeglev Jacobsen i Khvn (dau)
             .....Bang = pustern Bends i Fyen (dau)
˝SIS: Ulrice Bang = kiobmand Lund/Lind i Holbeck
      DAU: ..... = hemkraemer Fogh i Reiberg ?
         ..... = afg. praesten Ostenfeldt
BRO:   Peder Svane Bang praeste i Viig (dead)
     CH:   Jacob Bang sognpr i Nykiobing
         Poul Bang, praest i Norge
         Ulrice Bang = gvsse? Zinneb i Khvn
         Cecilia Bang unmd
     Frederich Ludvig Bang, professor & doctor of medicine
     Joachim Amilius Bang, kiobmand i Holbaek
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Margrethe Christensdtr i Hoybye           7 Dec 1793  bk 28 #14,16 D79 D87
HUSB:  Hans Holm, kroemand
CH:   Peder Holm  5
MODER: Maren Jensdtr
guard: Mads Olsen i Hoybye
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ole Holm = Lene Molbroe/Molboe forvalter i Kildeskovhuset ved Butterup, Lovenborg bk 30 #18, D133
         TESTAMENT 10 May 1798     dated 27 Jun 1798
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Mette Cathrine Bedsted i Aagaard, Svedbolle     17 Jul 1798   bk 30 #7,19 D134
HUSB:  Christen Lange fhv. forpagter
MODER: madam Bedsted = afg. Johannes Bedsted, sogn degn i Kong
BRO:   Edvard Roring Bedsted, degn i Terslov
     Johannes Bedsted 28 skriver karl i Bregentved
     Christian Bedsted  studejosse i Khvn
SIS:   Charlotte Bodil Bedsted, serv i Eskildstrup with hr. Barner
HUSB's BRO: Jens Lange forpagter i Daurup
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Hans Jacob Koefoed = Marie Elisabeth, moller i Aagerup Molle  dated 18 Dec 1798  bk 30 #20 D135
      (? Lars Jacob Koefoed perhaps his name?)
CH:   Marie Elisabeth Koefoed (she is receiving her inheritance ea year. She didn't die)
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ude Host fhv. provst i Skeby, Lunde sted     bk 30 #21 D136 (NO DATE ON CARD)
SON:   Jens Host, forvalter
     CH:   Frederich Host, chr. 8 Apr 1784 i Ostrup
         Ude Jacob Host, chr. 7 May 1788 i Ostrup
         Mathias Ludvig Host, chr. 12 Oct 1792 "
         Jens Host, chr. 9 sondag efter Trin 1794 "
         Johan Henrich Host, chr. 18 Jun 1790 i Ostrup
         2 daus not named
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Hans Davidsen selvejer hmd i Gjorlev         7 Aug 1798  bk 30 #22 D137 
WIFE:  Ane Pedersdtr  (md. (2) Hans Frost hjulmand i Frydendal by 9 Feb 1801)
CH:   Ane Hansdtr  6
CH.gd: Frederich Christian Grandjean from Norage, of Frydendal
w gd: Andreas Borgen, Bolettesminde
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Maren Carstensdr inds. enke i Vedby         18 Jul 1798   bk 30 #23, D138
HUSB:  Christen Pedersen smed (dead) (? Christen Jepsen smed i Vedby)
CH:   Peder Christensen smed & gmd
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Johan Frederich Utke dod i Vaerslev praestegd         25 Aug 1798     bk 30 #24, D139
CH:   ........... = provst Jens Wedseltoft sognpr i Raklev
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Christensdtr inds, unmd age 105 i Love      25 Aug 1798     bk 30 #8, D140
BRO:   Jorgen Christensen (dead) gmd i Ordrup, Sunnerup Sogn, Trusholm Gods
      CH: Anders Jorgensen gmd i Love (Andreas x'd out)
         Christen Jorgensen (dead) unmarried
         Karen Jorgensdtr = Lars Jorgensen i Ordrup
         Kirsten Jorgensdtr (dead) = Jorgen Pedersen hmd i Lungbye sogn, Lindholm Gods
          CH:  Lars Jorgensen i Lyngbye
             Hans Jorgensen
             Agate Johanne Jorgensdtr
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Poul Nielsen = Sidse Christensdtr hmd i Nyrup Mark        D140
HER SIS: Karen Christensdtr
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ole Snedker = Karen Christensdtr i Sonnerup Gods          D140
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

.... Moller = Maren Christensdtr skomagermester i Khvn    D140
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jorgen Christensen gmd i Orderup               D140
SIS: Ane Christensdtr
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Rasmus Larsen smed i Ondlose         TESTAMENT 10 Feb 1797, dated 25 Aug 1797 bk 30 #9,26 D141
WIFE:  Eleonora Sorensdtr
WIFE.BRO: Hans Sorensen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Margrethe Roeder i Drosselbjerg, K. Helsinge    2 Oct 1798   bk 30 #10,27 D142
BRO:   ..... Roeder = madame ..... i St. Jorgensberg, Roskilede
      CH: Agnethe Cathrine Roeder
         Sophie Birgethe Roeder
         Frederikke Roeder
         Gregora Zemeina Roeder
SIS:   ..... Roeder = ......
      CH: casserer Henrich Christian Lange
         Margrethe Lange = ..... Hovinghoff, sotv-pop
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jens Stephensen blind betler, unmd i Uby       30 Oct 1798    bk 30 #11,28 D143
BRO:   Johan Stephensen brolaegger i Khvn
      CH: Joseph Wilhelm Johansen
SIS:   Sara Stephensdtr = Hans .... arbeidsmand i Khvn
born - Gunsomagle, conf. Flong kirke 1775, Roerup kirke 1776, Aagerup kirke 1777, Kgs Lyngbye kire 1779
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Niels Rasmussen serv (jysk) unmd here since 23 Apr 1798 i Vaerslev/Wenslev 3 Oct 1799 bk 30 #29 D144
MOD:   Maren Nielsdtr or Maren Rasmusdtr i Segalt, Jylland = afg. Rasmus Moelber/Moelbro gmd i Segalt, Jylland
? Wosnesgd i Aarhuus
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Rasmus Moelbo = Maren Rasmusdtr (Nielsdtr) gmd i Segalt, Jylland           D144
CH:   Niels Rasmussen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Rasmus Hansen kraemmer i Ostrup           1 Dec 1798   bk 30 #12,30 D145
WIFE:  Ane Cathrine ....
CH:   Bodil Rasmusdtr serv i Lovenborg
     Hans Rasmussen  home, chr. Trin sondag 1775 i Ondlose kirke, wit: Lars Marcuss =... i Uggerlose, Hans Jensen, Thomas
Thomasen, Hans Christensen, Rasmus Rasmussen
STEDSON: Jesper Ibsen of here
gd: Anders Christensen gmd here
w gd: Jens Pedersen hmd here
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Mariane Hansen i Lovegaard          22 Feb 1799   bk 30 #31 D146
HUSB:  Jes Lutzhoft forpagter
CH:   minor
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Rasmus Zachariasen = Susanne Henriette Boldt/Bolt fhv. kromand i Vindekilde, Adlersborg bk 30 #32, B1 D145 A98
   25 Aug 1795   6 Sep 1784 to 11 Dec 1798
CH:   Mathias Severin Rasmussen chr. 21 S eft Trin 1769 i Draxholm kirke, skraeder svend i S. Jernlose
BRO:   Conrad Zachariasen unmd i Riebye/Resbye (died & bur. 5 Feb 1787)
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Peder Willadsen i Egeberg Molle           12 Mar 1779    bk 30 #33 D148
WIFE:  Ane Pedersdtr Qvist (dead)
CH:   Giertrud Sophie Pedersdtr Qvist fragile (died 8 Apr 1799) Egeberg Molle
     ... Pedersdtr = Peder Hansen (dead) moller i Nykobing
      CH: Peder Pedersen Qvist moller i Egeberg Molle
         Christian Pedersen  20 Christiana
         Christiane Pedersdtr 30 (= Rasmus Petersen (md 30 Oct 1801 i Nyekiobing kirke)
         Ane Marie Pedersdtr 28 unmd
         Cathrine Pedersdtr  21  unmd
     Ane Marie Pedersdtr = afg. Peder Larsen moller i Hong, Saebyegd amt
      CH: Christopher Pedersen moller i Mullerup Moller, Bosterupgd
     Ane Pedersdtr Qvist (is this the same as one of the above children already listed)
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jorgen Niemb fhv. forvalter i Viskinde        24 May 1799  bk 30 #34, D149
WIFE:  Henriette Gette Margrethe Ferslov
BRO:   Niels Jorgensen Niemb smed i Wedskende
SIS:   Kirsten Jorgensdtr Niemb (dead) = Mads Benneballe, Khvn
      CH:  Jorgen Madsen Benneballe, rgmt qvrtrmester i Nestved
         Mads Madsen Benneballe, skoleholder i Gladkasel
         Jens Madsen Benneballe, bodkermester i Nestved
         Niels Madsen Benneballe, (don't know where or if living)
         Ane Marie Cathrine Madsdtr = afg. ....., Khvn
         Mariane Madsdtr = ..... i Christianshavn, Khvn
BRO:   Jens Jorgensen Niemb, braederen mand i Khvn
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Mikkel Lassen godsejer i Bjergbygd      30 Jul 1799  bk 30 #35, D150
WIFE:  Ane Margrethe Bendixen
CH:   minors
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jens Michelsen selv. hmd i Saerslev              31 Aug 1799   bkd 30 #36, D151
WIFE:  Mette Elisabeth Zimmermannsdr (died 22 Aug 1800)
CH:   Peder Zimmerman Jensen selv. gmd i Serslev
     Christian Jensen 28 serv i Lindholtsgden, Skamstrup
     Else Marie Jensdtr = Mathias Olsen selv hmd i Serslev
     Ane Kirstine Jensdtr = Jacob Olsen hmd i Snertinge
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Sophie Nielsdtr unmd serv i Bostrup              16 Sep 1799  bkd 30 #37, D152
SIS:   Maren Nielsdtr = udrider Hans Christian Salomonsen/Samuelsen, Antvorschou
FAD:   afg. Niels Jensen seglmager i Korsoer
BRO:   ..... Nielsen (died at sea going to Holland)
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Hans Lund landinspektor i Catrinedal, Kundbye song  19 Oct 1799  bk 30 #38 D153 D154
WIFE:  Cathrine Marie Selchau
CH:   Jens Christian Hansen Lund    4
     Jorgen Henrich Hansen Lund    3
     Niels Andreas Hansen Lund     3/4
MOD:   madame Friis i Holbaek = afg. Niels Friis (his bro - Soren Friis i Holbaek)
?    Hans Christian Lund kammeraad & borgermester i Holbaek
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Anthon Sommer kedelsaerer karl i Uggerlose Kro    23 Jun 1800   bk 30 #39 D155
BRO:   Martinus Sommer Nederlanden i Lugkxgentil under de Pranske Republik
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Hedevig Laurberg froken i Tollose with Jorgen Jensen i Svenstrup 9 Oct 1799 bk 30 #40 D156
SIS:   Ane Margrethe Laurberg froken i Korsor, Nordruplund
˝BRO: ... Laurberg (dead - children ....)
     ... Laurberg (dead)
       DAU: ..... Laurberg = Gaertnreen i Frydendahl
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Niels Michelsen selv gmd i Nokkentved (dead 4 wks)          24 Jan 1800  bk 30 #41 D157 ?D184
WIFE:  Ellen Jepsdtr/Ellen Larsdtr
CH:   Mikkel Nielsen  5
     Hans Nielsen   3
?    Adolph Michelsen sognfoged i Wendel
     Jorgen Ibsen gmd here
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Maren Smeds widow almisse i Soro Kaer, Kalundborg died 21, 28 Feb 1800 bk 30 #42 D158
HUSB:  Jorgen Smed dagl i Kalundborg (dead)
familie fra Langeland
living off almisse
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Dorthe Andersdtr Gron pige servant i Horbygd         5 May 1800  bk 30 #43 D159
?    H. K. Espensen (madam) widow
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Joseph Diisner/Diifner uldhandler urmager i Mullerup Molle, Drosselberg sogn, Bostrup gods 3 May 1800 bk 30 #44 D160
WIFE:  Ane Marie .... i Hillested
CH:   son & dau (both died here)
from Assen bye i Lolland
?    Ole Rasmussen
gd:   Christen Hansen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Sidsel Margrethe .... widow i Jyderup             bk 31 #1 D161 D162 (NO DATE ON CARD)
HUSB:  Henrich Wibe Ibsen selv hmd (dead)
CH:   minors
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Frederich Christian Teisner forpagter i Astrup          25 Jun 1801   bk 31 #2 D163
not probate - supervising the yearly inheritance to heir
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Mariane Magdalene Eichel Bartholin/Bartholm i Eriksholm 2 Feb 1801 bk 31 #3 D164
HUSB:  Hans Brink Seidelin etatsraad   TESTEMENT: 16 May 1800
CH:   Hans Diderich Brink Seidelin assistant i det konglige rents kammer - minor
     Casper Christopher Brink Seidelin, lieut i Siellandske rytter regmt - minor
     Peter Brink Seidelin, taeskaaer  ae 19
     Ludvig Christian Brink Seidelin, minor
     Ingeborg Elisabeth Brink Seidelin
     Christiane Sophie Brink Seidelin, unmd
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jens Ache tolder enkemand i Rorvig      14 Dec 1801   bk 31 #4 D165,D122
CH:   Valentin Kruse Ache   29 borger & uhrmager i Khvn
     Andreas Ache           27 styremand i Flensborg
     Jacob Henrich Ache        26 skipper i Indies
     Ole Borch Ache      25 conditioner & poatiemester i Khvn
     Arnoldius Franciscus Ache 24 fuldmaegtig i Khvn
     Ingeborg Marie Ache        = chaemerger & postmester Lind Nyekiobing i Lolland
     Birgethe Borch/Bach Ache 33 = afg. kirtolor Moller (dead by 10 Oct 1810) now home with father
     Bolette Elisabeth Ache  = Thomas Eisberg praest i Pedersborg, Soro
     Rachel Magdalene Margrethe Ache = afg. dist. curargeii Schaeffer i Aarhus
     Marie Christine Ache       16 = by 10 Oct 1810 to Peder Brenholt
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Johan Henrichsen selv hmd & vaever i Kuldby     10 Sep 1800  bk 31 #5 D166a
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Henrich Johansen     8
     Ane Cathrine Henrichsdtr 
     Kirstine Henrichsdtr
gd:   Niels Henrichsen hmd i Rye
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]


Christen Olsen = Sidsel Nielsdtr selv.hmd i Uby, Arts herred (he d. 25 Oct 1800, she d. 23 Mar 1801 bk 31 #6 D166a
         TESTAMENT 23 Jan 1796
HIS BRO: Niels Olsen hmd i Wedbye
HER BRO: Mads Nielsen (dead) = Kirsten Johansdtr (ch ? all dead)
     Jens Nielsen gmd here (dead)
         CH: Karen Jensdtr = Peder Johansen i Kielleklinte
       Lars Nielsen gmd i Kielleklinte (dead)
         CH: Karen Larsdtr 40 = afg. Peder Jensen gmd i Badstrup
           Maren Larsdtr 34 = (1) afg Niels Jensen hmd i Badstrup = (2) Jens Jensen hmd i Badstrup
           Birthe Larsdtr 30 unmd serv to Christian Pedersen gmd i Aarbye
       Niels Nielsen gmd i Kielleklinte (dead) = Ane Kirstine Johansdtr
         CH: Ane Marie Nielsdtr = Jens Christophersen gmd i Kielleklinte
           Niels Nielsen 20 unmd home with mother
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Agnethe Margrethe .... widow with Anders Andersen i Love     14 Feb 1801  bk 31 #7 D167
HUSB:  Hans Staal procurator (dead)
CH:   Jochum Barner Staal, horkraemmer i Khvn
     Margrethe Kirstine Hansdtr Staal  unmd here
     Maren Jensine Hansdtr Staal 21 unmd i Khvn
guard: Anders Andersen hmd i Love
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Peter Petersen born i det Meklenborgske, of Boitzenburg, Mecklenburg 24 Feb 1801 bk 31 #8 D168
WIFE:  Margrethe Susanne Herbsten
CH:   Peter Petersen forpagter i Aagaard
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Terkel Ziemer kaptain, died in Bjergby praestgd 27 Feb, prob. 21 Mar 1801 bk 31 #9 D169
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jens Hansen inds i Alkestrup             30 Apr 1801   bk 31 #10 D170
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Jensen   23
     Karen Jensdtr  17
BRO:   Lars Hansen Rvad
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Lovise Hersleb i Knabstrup     18 Sep 1801   bk 31 #11 D171
HUSB:  Willads Lunn
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Hans Nielsen inds i Sibberup             10 Sep 1801  bk 31 #12 D172
WIFE:  Ane Andersdtr (dead)
HER SIS: ..........= Jens Caspersen
?    Jens Nielsen
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Jeppesdtr i Vented, Wendet        7 Nov 1801   bk 31 #12 D173
2HUSB: Peder Jensen inds.
1HUSB: afg Ole Jensen
CH:   Anders Olsen of age
     Mads Olsen of age
     Niels Olsen minor with Christen Pedersen gmd here
     Ellen Olsdtr = Peder Nielsen hmd i Nykkenved
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Else Kirstine Andersdtr with Adel Olsen hmd i Tostrup Markhus, Taastrup 21 Nov 1801 bk 31 #13 D174
ILLEG CH: Christiane  15 (ae 4 days on 9 Jun 1786) with HER FOSTER FATHER: Niels Sorensen hmd i Forslov, Korsoer
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Niels Nielsen inds i Allerup, Tudse sogn (dod paa Alm. Hosp) 27 Oct 1801 bk 31 #14 D175 ***MINE
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Marie Nielsdtr  6
     Kirstine Nielsdtr 4
?    Anders Nielsen here
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jens Jensen inds with Jens Henrichsen i Tronninge       11 Jan 1802  bk 31 #15 D176
1WIFE: Bente Larsdtr
CH:   Christian Jensen 21
2WIFE: Ane Marie Larsdtr
CH:   Jens Jensen   16
2WIFE.BRO: Jorgen Larsen i Ebbeljlose i Ods h.
gd:   Hans Larsen gmd here
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Birthe Sorensdtr i St. Grandlose       31 Mar 1802    bk 31 #16 D177
HUSB:  Ole Jacobsen inds.
CH:   Niels Olsen       7
     Ane Olsdtr        11
     Birthe Olsdtr      9
gd:   Soren Westesen gmd here
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Ane Rasmusdtr inds i Kundbye, of Folleslev      24 Apr 1802  bk 31 #17 D178
HUSB:  Jens Nielsen (dead 5 Jul 1798)
CH:   Rasmus Jensen smed i Kundbye
     Helm Gothardt Jensen, forpagter i Friderischsdahl i Lolland, Hoybyegd Gods
?    Niels Nielsen & Niels Sorensen here
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Lars Nielsen inds i Tronninge          7 Apr 1802    bk 31 #18 D179
WIFE:  Sophie Knudsdtr (dead)    TESTAMENT 2 May 1783
BRO: Soren Nielsen i Bognaes
SIS: Ane Nielsdtr = Lars Rasmussen i Uglerup (dead)
      CH: Niels Larsen (don't know here)
         Jens Larsen hmd i Losserup
         Karen Larsdtr = Jens Rasmussen hmd i Kastrup, Horby
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]

Jorgen Eriksen selv gmd i Morkjob          4 Oct 1802  bk 31 #19 D180
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Niels Jorgensen 21
     Jens Jorgensen  15
     Peder Jorgensen 13
     Hans Jorgensen  8
     Maren Jorgensdtr = Niels Andersen i Bierbye
     Karen Jorgensdtr 20 unmd
gd:   Mads Madsen selv gmd here
[Holbaek Amt konceptisk; 1762-1805; film 49207]
 
//////////////////////////////////////// END OF FILM ////////////////////////////////////////