HORBYE, HOLBECKS AMT, HOLBAEK 1801 CENSUS (TUDSE h.)
                        FHL film 39029

Horbye bye

Bertel Jorgensen Holm         60  1    sognepraest  1
Bodil Hermansen            61  2    kone
Niels Andersen             26  u    serv, nat.artillerist
Jochum Rasmussen            15
Maren Pedersdtr            19
Helle Nielsdtr             24
Kirsten Christensdtr          37
Erik Jorgensen Holm          65  u    man's bro

Mikkel Nielsen Klingenberg       65  1    sogn degn & skoleholder 2
Mette Nielsdtr Biorn          49  1    kone
Karen Pedersdtr            23  u    serv
Peder Hansen              15/16
Charlotte Johansdtr Hadlev       33  u    kone's soster's dau

Hans Ipsen               63  1    bd gdbb    3
Mette Andersdtr            68  1    kone
Niels Gunnersen            23  u    serv
Giertrud Sorensdtr           20
Niels Mortensen            12

Morten Nielsen             41  1    bd gdbb    4
Sidse Hansdtr             32  1    kone
Anders Mortensen            4       dere born
Anae Sorensdtr             25  u    serv
Niels Pedersen             12

Anders Hansen             62  1    bd gdbb    5
Mette Hansdtr             57  1    kone
Ole Andersen              25  u    dere born
Ane Andersdtr             19
Lars Petersen             16  u    serv
Anders Larsen             7       d dau's son

Jens Jorgensen             63  1    bd gdbb    6
Kirsten Andersdtr           60  1    kone
Jorgen Jensen             31  u    dere born
Ane Jensdtr              26
Sidse Olsdtr              19  u    serv
Anders Gregersen            17
Else Jepsdtr              88  e2    man's stedmoder

Jens Jensen              46  2    bd gdbb    7
Mette Nielsdtr             21  1    kone
Peder Hansen              18  u    serv
Jens Danielsen             16
Kirsten Nielsdtr            17
Kirsten Nilausdr            77  e2    man's moder

Svend Frandsen             44  1    bd gdbb    8
Karen Nilausdr             66  5    kone
Erik Mortensen             22  u    her son, enr.matros
Anders Jensen             19      serv , enr.matros
Sidse Mortensdtr            25
Karen Hansdtr             21
Ole Rasmussen             9       kone's dau's son

Gregers Larsen             44  3    bd gdbb    9
Else Nielsdtr             36  1    kone
Niels Gregersen            17  u    man's of 2nd md
Kirsten Gregersdtr           20
Ane Gregersdtr             3       dere born
Else Gregersdtr            2
Jorgen Pedersen            27  u    serv, enr.matros
Bodil Christensdtr           15

Peder Henrichsen            41  1    bd gdbb    10
Johanne Jensdtr            42  1    kone
Jens Pedersen             12  u    dere born
Jens Hansen              28  u    serv, enr.matros
Bodil Andersdtr            21

Christen Christensen          52  2    bd gdbb    11
Karen Christensdtr           32  1    kone
Christen Christensen          27  u    man's of 1st md, enr.matros
Ane Christensdtr            22
Kirsten Christensdtr          17
Margrethe Christensdtr         8       dere born
Ole Christensen            6
Sidse Christensdtr           3

Jens Nielsen              36  1    jordlos hmd & enr.matros & vaever12
Birthe Larsdtr             31  1    kone
Ane Johansdtr             3       kone's soster's dau
Ane Jensdtr              18  u    serv

Birthe Rasmusdtr            59  e1    vandfor & nyder almisse af sogn 13
Kirsten Pedersdtr           16  u    her dau, also vandfor

Poul Carlsen              67  2    jordlos hmd dagl    14
Kirsten Olsdtr             52  1    kone
Birthe Poulsdtr            12  u    his of 1st md
Bodil Jensdtr             66  e1    slot inderste
Ane Nielsdtr              10  u    her dau's dau

Lars Madsen              55  1    jordlos hmd & ladefoged paa hovegaarden 15
Johanne Andersdtr           49  1    kone
Maren Larsdtr             13  u    dere born

Ole Nielsen              70  1    jordlos hmd nyder ophold af herstabet 16
Cathrine Ridelsdr           59  1    kone
Johan Olsen              20  u    dere born, bodker svend

Mikkel Baltzar Crone          46  1    jordlos hmd & gartner ved hoved gaarden 17
Bodil Christensdtr           42  1    kone
Poul Baltzar Crone           6       dere born

Jens Jorgensen             35  1    jordlos hmd & grev smed 18
Else Nicolaisdr            54  2    kone
Nicolai Jorgensen           22  u    kone's son, soldat & udkalt til regimentet
Bodil Hansdtr             21  u    serv

Ingvor Larsen             67  2    jordlos hmd & vaegter i praestegd 19
Sidse Adamsdr             64  2    kone
Maren Nielsdtr             25  u    kone's dau, vaeverske

Caroline Dorthe Hansdtr        32  e1    gaaer i dagl  20
Hans Hansen              5       her son
Marte Svendsdtr            55  her man runt intel i familie, inderste dagl

Henrich Olsen             56  1    jordlos hmd & serv i gaard   21
Sidse Jensdtr             54  1    kone
Jens Henrichsen            26  u    dere born, enr.matros
Maren Henrichsdtr           22      "  , vaeverske

Christen Knudsen            40  1    jordlos hmd & tienner ved frejed gden 22
Karen Jensdtr             52  2    kone
Ane Sorensdtr             17  u    her born, vaeverske
Jorgen Sorensen            8

Henrich Henrichsen Dalling       58  1    jordlos hmd dagl    23
Kirsten Jensdtr            61  1    kone
Peder Christensen Hviid        80  e1    intel i familie, inderste & rytter i gd?

Hans Rasmussen             54  1    jordlos hmd & Skoeflikker    24    
Karen Jensdtr             58  1    kone
Karen Ingvorsdr            74  e1    ikk i familie, inderste nyder almisse af sogn

Anders Frederichsen          58  1    jordlos hmd & Taevker i praestegd 25
Maren Larsdtr             64  2    kone

Philip Adam Christophersen       48  1    jordlos hmd & fersteven praestelev leugen 26
Ane Andersdtr             41  1    kone
Peder Philipsen            8       dere born
Karen Philipsdr            2

Peder Christiansen Walbye       38  1    jordlos hmd & rygter ved hovedgaarden 27
Marie Lisbeth Nielsdtr         37  1    kone
Anders Pedersen            10  u    dere born

Peder Andersen Schov          45  1    jordlos hmd & weightsmand    28
Sidse Johanne Jensdtr         33  1    kone
Anders Pedersen            8       dere born
Jeppe Pedersen             6
Lars Pedersen             2

Peder Nielsen             44  1    jordlos hmd & skovfoged 29
Maren Andreasdtr            40  1    kone
Kirsten Pedersdtr           6       dere born
Niels Pedersen             2

Peder Nielsen Reistrup         66  2    jordlos hmd & hiulmand 30
Ane Marie Ripinisdr          57  1    kone

Henrich Andersen            48  2    jordlos hmd & opsyniismand 31
Else Larsdtr              31  1    kone
Kirsten Henrichsdtr          1       dere born
Marie Henrichsdtr           2
Lars Rasmussen             67  1    kone's parents, indersted almisse af sogn
Bodil Carlsdr             64

Johanne Bollesdr            59  e1    pension af grevskabek  32
Kristine Hansdtr            21  u    her dau, vaeverske

Inger Christensdtr           58  e1    inderste & almisse af sogn   33
Ingvor Nielsen             1       her dau's son
Kirsten Ingvorsdr           27  gift   kone's dau, inderste & dagl
Maren Jepsdtr             1       her dau

Hans Mortensen             51  2    hmd med jord  34
Ane Jorgensdtr             43  1    kone
Ole Hansen               12  u    man's of 1st md
Morten Hansen             6
Soren Pedersen             42  1    hmd med jord  35
Karen Henrichsdtr           50  2    kone
Maren Sorensdtr            10      dere born
Nicolai Hansen             70  e1    man's morbro, inderste & almisse af sogn

Soren Andersen             41  1    hmd med jord  36
Bodil Jensdtr             36  1    kone
Jens Ahrendt Sorensen         10      dere born
Maren Sorensdtr            6
Ane Sorensdtr             3

Svend Hansen              50  2    hmd med jord  37
Ane Jensdtr              46  2    kone

Hans Pedersen             57  2    hmd med jord  38
Ane Jensdtr              59  1    kone
Ane Hansdtr              25  u    dere born

Jens Nielsen              57  2    hmd med jord  39
Mette Poulsdtr             31  1    kone
Niels Jensen              1       dere born
Bodil Jensdtr             4

Peter Larsen              47  1    hmd med jord  40
Dorthe Nielsdtr            50  1    kone
Hans Petersen             5       dere born

Peder Olsen              32  1    hmd med jord  41
Maren Sorensdtr            32  2    kone
Karen Hansdtr             2       her's of 1st md

Anders Nielsen             51  1    hmd med jord  42
Birthe Nielsdtr            43  1    kone
Karen Andersdtr            5       dere born
Bodil Andersdtr            2

Mikkel Larsen             47  2    hmd med jord & tommermand    43
Else Madsdtr              43  1    kone
Maren Michelsdtr            8       his of 1st md
Niels Michelsen            4       dere born

Ole Christensen            54  2    hmd med jord  44
Karen Mortensdtr            35  1    kone
Sidse Cathrine Olsdtr         8       dere born
Morten Olsdtr             4
Else Olsdtr              2
Niels Jensen              41  1    hmd med jord  45
Mette Pedersdtr            57  2    kone

Peder Gotfredsen            51  1    hmd med jord  46
Bodil Jespersdtr            48  1    kone
Lars Pedersen             7       dere born
Ole Pedersen              5

Peder Nielsen Bierring         46  1    hmd med jord  47
Christiane Jensdtr           32  1    kone
Lucie Pedersdtr            7       dere born
Jens Pedersen             5
Niels Pedersen             3

Ole Henrichsen             28  1    hmd med jord  48
Ane Jensdtr              42  1    kone
Kirsten Nielsdtr            10      her illeg dau

Christen Pedersen           33  1    hmd med jord  49
Ane Jensdtr              32  1    kone
Peder Christensen           5       dere born
Hans Christensen            3

Christen Frederichsen         45  2    hmd med jord  50
Mette Nielsdtr             52  2    kone
Bodil Christensdtr           9       his of 1st md
Ane Christensdtr            4
Ingeborg Christensdtr         1

Morten Sorensen            36  1    hmd med jord  51
Ane Cathrine Nielsdtr         39  1    kone
Ane Cathrine Mortensdtr        7       dere born
Niels Mortensen            4
Thomas Mortensen            2

Christen Hansen            44  1    hmd med jord  52
Karen Nielsdtr             38  1    kone
Niels Christensen           6       dere born
Sidse Christensdtr           3

Jens Hansen              38  1    hmd med jord & faergemand    53
Kirsten Nielsdtr            40  1    kone
Hans Jensen              9       dere born
Sidse Jensdtr             7
Maren Jensdtr             2
Peder Andersen             31  u    serv
Sidse Hansdtr             17

Jens Andersen             31  1    jordlos hmd & nat.soldat, dagl 54
Maren Christensdtr           31  1    kone
Johanne Jensdtr            7       dere born
Mette Jensdtr             5
Bodil Jensdtr             2

Jens Jacobsen Toftegaard        33  1    moller & gdbb 55
Kirsten Olsdtr             25  1    kone
Ane Sophie Jensdtr           1       dere born
Christian Madsen            18  u    molle svend, enr.matros
Niels Frederichsen           22      serv
Hans Andersen             21      "  , enrol.matros
Maren Andersdtr            22
                    total 238

Marchislov bye

Jens Hansen              64  2    bd gdbb    1
Bodil Andersdtr            50  1    kone
Anders Christensen           7       man's dau's son
Kirsten Frandsdtr           22  u    serv
Hans Hansen              17

Niels Christensen           41  1    bd gdbb    2
Maren Thomasdtr            38  1    kone
Ole Nielsen              16  u    dere born
Christen Nielsen            13
Anders Nielsen             11
Niels Nielsen             9
Birthe Nielsdtr            6
Maren Nielsdtr             4
Karen Nielsdtr             1
Hans Olsen               24  u    serv
Birthe Larsdtr             25

Niels Mortensen            45  2    bd gdbb    3
Kirsten Dinesdr            48  1    kone
Anders Nielsen             17  u    dere born
Maren Nielsdtr             11
Sophie Magdalene Christensdtr     17  u    serv

Gregers Nielsen            56  1    bd gdbb    4
Ingeborg Nielsdtr           55  1    kone
Niels Gregersen            20  u    dere born
Ane Gregersdtr             16
Ane Marie Pedersdtr          25  u    serv
Christen Pedersen           15

Hans Jensen              39  1    bd gdbb    5
Else Mortensdtr            55  1    kone
Ingeborg Mortensdtr          52  u    kone's soster, vanfor i spinderen
Johanne Hansdtr            5       kone's moster dau
Lars Michelsen             21  u    serv
Niels Larsen              20
Ane Hansdtr              17
Jens Hansen              8

Hans Mortensen             54  1    bd gdbb    6
Karen Olsdtr              45  1    kone
Morten Hansen             20  u    dere born, enr.matros
Johanne Mortensdtr           8
Else Pedersdtr             28  u    serv

Ane Christensdtr            72  e1    gdbb      7
Niels Pedersen             29  u    her son
Ane Margrethe Michelsdtr        18  u    serv
Christen Michelsen           12

Anders Nielsen             42  1    bd gdbb    8
Ane Christensdtr            47  2    kone
Rasmus Christensen           20  u    her's of 1st md, enr.matros
Anders Christensen           16
Maren Andersdtr            13      dere born
Niels Andersen             10
Bodil Andersdtr            4
Johanne Frandsdtr           18  u    serv

Jorgen Nielsen             46  1    jordlos hmd dagl    9
Ane Jensdtr              64  2    kone

Knud Olsen               63  1    jordlos hmd dagl    10
Sidse Rasmusdtr            57  1    kone

Mads Andersen             72  1    jordlos hmd dagl    11
Karen Nielsdtr             68  3    kone

Anders Pedersen            41  1    jordlos hmd dagl    12
Kirsten Pedersdtr           33  1    kone
Maren Andersdtr            12  u    dere born
Ane Andersdtr             4
Christen Andersen           1

Christen Sorensen           30  1    jordlos hmd dagl & enr.matros  13
Birthe Frandsdtr            26  1    kone

Hemming Andersen            44  1    jordlos hmd dagl    14
Karen Jensdtr             37  1    kone
Anders Hemmingsen           7       dere born
Peder Hemmingsen            3
                    total 69

Uglerup bye

Peder Olsen              66  2    bd gdbb, sognfoged & laegsmand 1
Karen Larsdtr             40  1    kone
Ingeborg Pedersdtr           24  u    man's of 1st md
Maren Pedersdtr            18  u    dere born
Lars Pedersen             13
Ole Pedersen              11
Birthe Pedersdtr            9
Peder Pedersen             1

Jens Larsen              43  1    bd gdbb    2
Sidse Nielsdtr             33  1    kone
Ingeborg Jensdtr            8       dere born
Niels Jensen              5
Lars Jensen              2
Lars Larsen              30  u    man's bro, enr.matros
Karen Nielsdtr             21  u    serv
Johan Frederich Allexesen *      15

Peder Nielsen             57  1    bd gdbb    3
Ellen Nielsdtr             46  1    kone
Jens Pedersen             26  u    dere born
Maren Pedersdtr            23
Ole Pedersen              15
Maren Andersdtr            77  e1    kone's moder, almisse
Mette Andersdtr            69  e1    kone's moster, almisse

Jorgen Mortensen            51  1    bd gdbb    4
Sidse Pedersdtr            37  1    kone
Morten Jorgensen            14  u    dere born
Peder Jorgensen            3
Christen Jensen            23  u    serv
Ane Larsdtr              22

Rasmus Ipsen              49  1    bd gdbb    5
Caroline Svendsdtr           43  1    kone
Bodil Rasmusdtr            23  u    dere born
Hans Rasmussen             18
Kirsten Rasmusdtr           13
Marie Rasmusdtr            11
Svend Rasmussen            8
Ellen Rasmusdtr            6
Jeppe Mortensen            36  u    serv

Jens Olsen unge            47  1    bd gdbb    6
Ane Jepsdtr              43  1    kone
Ole Jensen               16  u    dere born
Ane Jensdtr              14
Maren Jensdtr             12
Jeppe Jensen              10
Hans Jensen              8
Mette Jensdtr             6
Anders Jensen             3
Kirsten Jensdtr            1
Bodil Knudsdtr             22  u    serv

Jens Olsen gl             58  1    bd gdbb    7
Kirsten Andersdtr           75  2    kone
Kirsten Rasmusdtr           41  u    kone's of 1st md
Peder Hansen              17  u    serv

Lars Jacobsen             55  2    bd gdbb    8
Karen Eriksdtr             36  1    kone
Jacob Larsen              9       dere born
Kirsten Larsdtr            8
Erik Larsen              6
Anders Larsen             4
Rasmus Frederichsen          22  u    serv
Birthe Andersdtr            35  u    
Else Gregersdtr            25
Rasmus Albrectsen           17

Gregers Ipsen             57  1    bd gdbb    9
Bodil Jensdtr             45  1    kone
Ellen Gregersdtr            18  u    dere born
Kirsten Gregersdtr           15
Lars Gotfred Gregersen         13
Else Kristine Gregersdtr        10
Jeppe Gregersen            7
Niels Gregersen            5
Maren Gregersdtr            2
Peder Sorensen             22  u    serv, enr.matros
Hans Hansen              23

Ole Frandsen              48  1    bd gdbb    10
Ane Marie Pedersdtr          48  2    kone
Peder Ipsen              30  u    kone's of 1st md, enr.matros
Hans Ipsen               24      "         "
Sophie Nielsdtr            11      man's bro's dau
Sidse Andersdtr            17  u    serv

Rasmus Nielsen             44  1    bd gdbb    11
Kirsten Pedersdtr           46  2    kone
Ane Rasmusdtr             14  u    dere born
Else Rasmusdtr             6
Peder Andersen             36  u    serv
Christen Jensen            21  u    "  enr.matros
Birthe Hansdtr             23
Niels Rasmussen            15

Rasmus Andreasen            44  1    jordlos hmd dagl    12
Karen Hansdtr             31  1    kone
Ole Rasmussen             4       dere born
Jens Rasmussen             1
Hans Jensen              68  e1    kone's fader, inderste & dagl

Soren Ipsen              49  1    jordlos hmd dagl    13
Susanne Jensdtr            49  1    kone
Jens Sorensen             9       dere born
Hans Sorensen             5

Anders Larsen             34  1    jordlos hmd dagl    14
Johanne Nielsdtr            36  1    kone
Niels Andersen             8       dere born
Birthe Andersdtr            6
Jens Andersen             4
Peder Andersen             2

Hans Clausen              52  1    jordlos hmd & grovsmed 15
Clara Marie Johansdtr         43  3    kone
Lars Hansen              13  u    dere born
Johanne Hansdtr            9

Lars Cordtsen             54  1    jordlos hmd dagl    16
Sidse Nielsdtr             43  1    kone
Rasmus Larsen             12  u    dere born
Maren Larsdtr             8
Sidse Larsdtr             4

Hans Pedersen             41  1    jordlos hmd dagl    17
Ellen Pedersdtr            43  1    kone
Margrethe Hansdtr           9       dere born

Ole Sorensen              45  2    jordlos hmd dagl    18
Ane Jensdtr              43  2    kone
Ane Olsdtr               11  u    dere born
Rasmus Olsen              15

Rasmus Olsen              43  1    hmd med jord  19
Birthe Eriksdtr            32  1    kone
Anders Rasmussen            7       dere born
Erik Rasmussen             5
Jeppe Rasmussen            3
Birthe Rasmusdtr            1

Hans Hansen              56  e1    hmd med jord  20
Maren Hansdtr             26  u    his vorn, vaeverske
Karen Hansdtr             23

Peder Pedersen             48  1    hmd med jord  21
Sidse Jensdtr             39  1    kone
Peder Pedersen             10  u    dere born
Jens Pedersen             7
Maren Pedersdtr            4
Niels Pedersen             2

Jens Christensen            63  2    hmd med jord  22
Kirsten Rasmusdtr           30  1    kone
Rasmus Jensen             5       dere born
Maren Jensdtr             9

Anders Hansen             67  1    hmd med jord  23
Karen Christensdtr           57  1    kone
Else Andersdtr             32  u    dere born , vaeverske

Niels Jensen              42  1    hmd med jord  24
Ane Rasmusdtr             67  3    kone
Ane Petersdtr             12  u    kone's dau's dau

Ole Hansen               46  1    hmd med jord  25
Bodil Andersdtr            45  1    kone
Ane Nilausdr              1       kone's bro's dau

Dorthe Nilausdr            55  e1    hmd's enke med jord   26
Jens Pedersen             25  u    her born, enr.matros & skraeder
Bodil Pedersdtr            24      "    , vand vittig & almisse
Anders Pedersen            19

Ole Andersen              35  1    hmd med jord  27
Ane Henrichsdtr            24  1    kone
Bodil Olsdtr              5       dere born
Christen Olsen             4

Nilaus Andersen            34  3    hmd med jord  28
Margrethe Madsdtr           34  1    kone
Birthe Nilausdr            10  u    his of 1st md

Peder Nielsen             59  2    hmd med jord  29
Ane Andersdtr             38  1    kone
Anders Rasmussen            82  e1    kone's fader, inderste dagl

Niels Nielsen             46  3    hmd med jord  30
Lisbeth Hansdtr            27  1    kone
Sidse Nielsdtr             3       his of 1st md
Niels Nielsen             1       dere born
                    total 165

Castrup bye

Niels Christensen           55  1    bd gdbb    1
Ane Olsdtr               53  1    kone
Christen Nielsen            23  u    dere born, enr.matros
Niels Nielsen             19      "   "
Birthe Nielsdtr            17
Kirsten Nielsdtr            12

Niels Pedersen             29  1    bd gdbb    2
Sidse Andreasdtr            32  1    kone
Jens Larsen              31  u    serv
Else Andreasdtr            25
Jens Larsen              16
Andreas Frederichsen          79  2    kone's parents, inderste 
Ellen Jensdtr             59  1    kone

Anders Madsen             41  1    bd gdbb    3
Ane Hansdtr              35  1    kone
Niels Andersen             14  u    dere born
Christen Andersen           12
Jeppe Andersen             8
Johanne Andersdtr           6
Jens Andersen             2
Soren Mogensen             30  u    serv, artillerist
Kirsten Hansdtr            26

Niels Nielsen             57  1    bd gdbb    4
Karen Hansdtr             60  1    kone
Birthe Nielsdtr            18  u    dere born
Jens Andersen             29  u    serv, nat.soldat
Anders Nielsen             51  u    man's bro, vandfor 

Gregers Nielsen            30  u    bd gdbb    5
Peder Christensen           26  u    serv, nat.rytter
Karen Jepsdtr             23
Birthe Sorensdtr            16
Niels Christensen           12
Ellen Rasmusdtr            67  e2    man's moder

Niels Jensen Reistrup         49  2    bd gdbb    6
Karen Larsdtr             36  1    kone
Kirsten Nielsdtr            11  u    his of 1st md
Lisbeth Nielsdtr            8       dere born
Mette Nielsdtr             5
Jens Nielsen              5
Ane Nielsdtr              2
Karen Nielsdtr             2
Niels Pedersen             35  u    serv
Karen Christensdtr           36
Jens Christensen            18      "  enr.matros

Mikkel Sorensen            59  1    bd gdbb    7
Sidse Olsdtr              41  1    kone
Karen Michelsdtr            20  u    dere born
Ane Michelsdtr             18
Soren Michelsen            16
Jens Michelsen             14
Mette Michelsdtr            5
Maren Michelsdtr            4
Lars Jensen              30  u    serv, enr.matros

Ole Jorgensen             52  1    bd gdbb    9
Karen Madsdtr             54  1    lm
Christen Pedersen           22  i    dere born
Ame Pedersdtr             10
Lars Olsen               16
Sidse Olsdtr              11
Ellen Olsdtr              74  e1    man's moder

Allex Frederichsen*          69  2    hmd med jord  9
Ingeborg Nielsdtr*           43  1    kone
Niels Allexesen*            7       dere born

Jens Rasmussen             52  1    hmd med jord  10
Karen Andersdtr            58  1    kone
Birthe Jensdtr             23  u    dere born, vaeverske
Ane Jensdtr              21      "  "

Christopher Sorensen          43  1    hmd med jord  11
Birthe Nielsdtr            42  1    kone
Peder Christophersen          12  u    dere born
Ane Christophersdtr          9
Sidse Christophersdtr         6

Rasmus Nielsen             51  1    hmd med jord  12
Kirsten Sorensdtr           43  1    kone
Hans Rasmussen             11  u    dere born
Johanne Rasmusdtr           6
Jorgen Jorgensen            3
                    total 77

Lindeberg bye

Jens Jensen              33  1    bd gdbb    1
Kirsten Olsdtr             32  1    kone
Karen Jensdtr             1       dere born
Jeppe Pedersen             25  u    serv, nat.soldat
Lars Christensen            17  u    "   enr.matros
Ellen Olsdtr              36
Maren Mortensdtr            15
Jens Olsen               76  5    man's parents
Kirsten Jensdtr            63  1    kone

Mikkel Pedersen            51  1    bd gdbb    2
Bodil Jepsdtr             34  1    kone
Birthe Michelsdtr           4       dere born
Hans Johansen             26  u    serv
Niels Pedersen             16      "  enr.matros
Mette Nielsdtr             29
Johanne Jensdtr            14
Sidse Nielsdtr             82  e1    man's moder, ?pension

Jens Pedersen             48  1    jordlos hmd dagl    3
Ingeborg Henrichsdtr          49  1    kone

Hans Jensen              26  1    jordlos hmd dagl    4
Karen Mogensdtr            23  1    kone
Maren Hansdtr             3       dere born
Dorthe Hansdtr             1

Christen Henrichsen          42  1    jordlos hmd & opsynsmand ved henjord 5
Ane Nielsdtr              42  1    kone
Christen Christensen          5       dere born
Peder Christensen           8
                    total 27

Hovedgaarden Horbyegaard

Balthazar Henrich Waitzmann      39  1    afskrdyet lieutonant ved pension &     bestyrer   
af Horbyegaard gods             1
Amilie Lucie Ohelstein         30  1    kone
Marie Christine Jacobe Waitzmann    3       dere born
Jorgen Carl Henrich Waitzmann     1
Sophie Udemolen            6       antaget til opdrengelse af huusbanden
Henrich Gottved Klingenberg      23  u    skriver karl
Andreas Pedersen            15  u    skriver dreng
Ana Beata Svadahl           20      serv
Abelone Jensdtr            27
Mette Nielsdtr             25
Maren Hansdtr             15
Hans Andersen             34
Christen Larsen            32
Ole Nielsen              19
Hans Jorgensen             18
Frederich Christian          11      pleiebarn fra opf.huset
Ole Pedersen              68  e1    iintel i familie, almisse

Helene Benedicto Espesen fod Huulegaard 59 e1    hollaenderen forpagterske 2
Christian Nielsen           9       her dau's son
Lars Andersen             28  u    halv kudsk
Christen Nielsen            33      Rytter
Peder Jensen              52
Ole Andersen              10  u    serv
Inger Jacobsdtr            21      malkepige
Ellen Jensdtr             28
Karen Olsdtr              32
Agnete Margrethe Olsdtr        23
Hylleborg Kristine Olsdtr       21
Kirsten Bouesdr            70  e1    ophold
Hans Espesen              73  u    her afg. husbands bro, tilsyinvmand 2
                    total 30

   Total for Horby sogn 606  9 Mar 1801  by Holm