HOME & Probate List Hovedskov By Gods, Praesto - Skifteprotokol
  

     Hovedskov By Gods, Praesto - Skifteprotokol
     Book 1 1774-1786 (1803-1819) & Moens Herred 1803-6, 1815, 1819 - FHL film 41208


Mette Hansdtr i Hovedschou  7 Mar 1771   pg 3
HUSB:  Hans Schade gmd
CH:   Hans Henrich Hansen 20  (afkald 1783)
     Benthe Cathrine Hansdtr 16    (= Jens Hansen Vennech - afkald 1783)
     Johanne Hansdtr 12    (= Hans Larsen - afkald 1783)
     Jacob Hansen Schade 
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Jens Hansen Hoy gmd i gaarden No.2, Hovedschou     7 Jun 1786   pg 4
WIFE:  Bodil Willumsdtr
CH:   Willum Jensen 30
     Hans Peter Jensen 27 (dod 14 days after father)
     Johanne Jensdtr = Rasmus Olsen gmd i Waenges gaarden, Tostrup
     Marthe Jensdtr 20
WIFE.BRO: Lars Willumsen skipper i Stege
guard: Lars Pedersen gmd i Udbye
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Jorgen Hansen = Ane Nielsdtr i Hovedschou   21 Jul 1783  pg 4 442?
CH:   H. Jorgensen
     Rasmus Jorgensen
     J. Jorgensen
     N. Jorgensen
     Willum Jorgensen
     ... Jorgensdtr = Hans Hansen
     ... Jorgensdtr = Jacob Hansen Schade
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Hans Peiter Jensen ungkarl i Gaarden No.2, Hovedschou      7 Jun 1786   pg 10
FADER:  Jens Hansen Hoy (dod)
MODER:  Bodil Willumsdtr
BRO:   Willum Jensen
SIS:   Johanne Jensdtr = Rasmus Olsen i Tostrup
     Marthe Jensdtr ugift
guard: Lars Pedersen i Udbye
wgd: Lars Willumsen
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Hans Henrich Hansen Schade hmd i Hovedschou  7 Jun 1786   pg 11
WIFE:  Ellen Rasmusdtr
CH:   Johan Hansen 6
     Mette Hansdtr 3
     Hans Henrich Hansen 7 wks
guard: Niels Jorgensen gmd i Hovedschou
wgd: Anders Rasmussen hmd i Udbye
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Niels Hansen selv.gmd i Harbolle, Fanefjord  15 Aug 1803  pg 17 43
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
2 CH:  Jorgen Nielsen 24 = ... , dau of Hans Olsen i Haarbolle
     Hans Nielsen 17½ 
BRO:   Jens Hansen i Tostenes
wgd: Morten Pedersen gmd i Haarbolle
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Christian Larsen i Vindebech, Fanefjord    d.14 Jul/16 Aug 1803  pg 18 27
WIFE:  Mette Kirstine Hansdtr i Stege
CH:   Karen Kirstine Christiansdtr (dod) = Lars Rasmussen sognefoged i Wollerup
      CH: Rasmus Larsen 4
         Ane Margrethe Larsdtr 6
     Bodil Cathrine Christiansdtr = Lars Rasmussen above sognefoged i Wollerup
     Ane Marie Christiansdtr 17
REL:   Anders Jensen gmd i Askebye (by: Mads Larsen gmd i Askebye)
deceased was guardian for: Lars Madsen = ..., 4 minor CH: Mads Larsen, Hans Larsen, Malene Larsdtr, Ane Larsdtr
  & Lisbeth Larsdtr = Niels Hansen hmd i Dame, Mette Kirstine Larsdtr (dod)
wgd: herr Poludan i Wollerup
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Stephen Christensen ungkarl hos Anders Larsen gmd i Damme, Fanefjord  16 Aug 1803  pg 23
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Christen Jensen Kamp selv.gmd i Hiaelm, Damsholt    27 Sep 1803  pg 24 45
2WIFE:  Ellen Hemmingsdtr
CH:   Peder Christensen 13   (? Peder Jensen )
     Lars Christensen 8    (? Lars Jensen )
1WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Jens Christensen 45
     Ole Christensen 40
     Mads Christensen 38
     Mette Christensdtr = Peder Jorgensen gmd i Hielm
BRO:   Peder Jensen selv.gmd i Bidsinge?
wgd: Jens Andersen Staal gaersaedemand i Hielm
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Anders Larsen selv.gmd i Damme, Fanefjord   30 Sep 1803  pg 31 37
WIFE:  Kirsten Mortensdtr
CH:   Lars Andersen 25 landsoldat
     Christen Andersen 18
     Peder Andersen 11
     Ane Marie Andersdtr = Peder Larsen Bruun hiemstaeds mand i Damme
BRO:   Mads Larsen Soeholm i Havrbolle?
WIFE.CH:     Morten Christensen gmd i Stensmarke
CH.SVOGER?: Peder Lyder i Stubbekiobing
wgd: Rasmus Andersen gmd i Koxebye
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Kirsten Jorgensdtr i Borre  23 Dec 1803   pg 35
HUSB:  Rasmus Jensen hmd
CH:   Niels Hansen i Borre  (myndig)
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Anders Jensen selv.gmd i Askebye, Fanefjord  d.27 Dec 1803/28 Mar 1804    pg 49 54
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Jens Andersen 31 ugift (dod without heirs i hiemme)
     Mette Andersdtr = Jacob Nielsen Raae gmd i Fredshauge, Wollerup
     Ane Margrethe Andersdtr 19 ugift
guard: Lars Henrichsen gmd i Damme
wgd: Isaak Hemmingsen i Askebye
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Kirsten Pedersdtr i Windebech, Fanefjord    28 Mar 1804  pg 52 57
2HUSB:  Hans Jensen selv.gmd
1HUSB:  Henrich ...
CH:   Peder Henrichsen 27
     Hans Henrichsen 24
     Jens Peiter Henrichsen 19
     Anders Henrichsen 16
     Hemming Henrichsen 13 
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Rasmus Jensen selv.gmd i Bidsinge   28 Jan 1805  pg 60
WIFE:  Karen Eriksdtr
CH:   Lars Rasmussen 17 or 18
     Jens Rasmussen 16 or 17
     Hans Rasmussen 15 or 16
     Mette Kirstine Rasmusdtr = Christen Hemmingsen eridomsmand i Bidsinge
     Kirsten Rasmusdtr 9 or 10
REL:   Rasmus Andersen i Koxebye     (by: Moller N. Schmith i Tostenes)
wgd: Hans Nielsen Bille selv.gmd i Bidsinge
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Morten Mortensen vegter i Hagnetshuset ved Stege    29 Jan 1805  pg 63
WIFE:  Ellen Rasmusdtr
CH:   Jens Mortensen 22 (dod after father) = ....  (wgd: Lars Mortensen i Klemedskou)
     Mette Mortensdtr 23 = Christopher en China Matros i Khvn
     Ane Mortensdtr 25
guard: Morch skoleholder i Hielm / Hans Mortensen & J. Pedersen
wgd: Schiodte postmester i Steege
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Jens Mortensen i Heinedshuset ved Stege    30 Jan 1805  pg 64
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Jens Jensen nyefodt by 30 Jan 1805
     Karen Marie Jensdtr minor
REL:   Peder Isaksen gmd i Hovedskou
wgd: Hans Mortensen
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Lars Nielsen Groth = Giertrud Andersdtr selv.gmd i Speilsbye  14 Aug 1805  pg 66
HER.SVOGER: Hans Svendsen i Speilbye
HIS.guard: Carl Ludvig Moller i Neje Ostre Molle
? Niels Groth gmd i Tostrup
 Jorgen Andersen gmd i Ullemark
NOTE: may not be Anders probate, just auction & leaving area?
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Margrethe Christensdtr aftgskone inds hos Niels Andersen gmd i Udbye, Stege Landsogn   7 Aug 1806   pg 69
HUSB:  Jorgen Larsen (dod) (testament 25 Mar 1772)
BRO:   Hans Christensen gmd i Speilsbye (dod)
      CH: Ane Hansdtr = Hans Jacob Raae sognefoged i Oure
     Lars Christensen gmd i Speilsbye (dod)
      CH: Hans Larsen hmd i Kieldbye
         Ane Larsdtr (dod) = Anders Mortensen i Elmelunde
          3CH: Morten Andersen gmd i Nyborre
             Ane Cathrine Andersdtr = Niels Hansen gmd i Elmelunde
             Ellen Andersdtr hiemme
         Sidse Larsdtr (dod) = Hans Larsen hmd i Bidsinge
          3CH: Johannes Hansen 28 tien i Hoveskov
             Lars Hansen 19 tien i Bidsinge
             Hans Jorgen Hansen 10 tien i Bidsinge
     Niels Christensen gmd i Kieldbylille (dod)
      CH: Lars Nielsen hmd i Raabylille
         Hans Jorgen Nielsen gmd i Kieldbylille
         Jacob Nielsen hmd i Pollerup
         Anders Nielsen landsoldat
         Sidse Nielsdtr (dod) = Jacob Jacobsen gmd i Kieldbylille
          CH:  Christopher Jacobsen 14
½BRO:  Anders Rasmussen (dod)
      CH: Christopher Andersen (dod)
          CH:  Anders Christophersen 29
             Maren Kirstine Christophersdtr (dod)
               CH: Christopher Larsen 4
                 Ane Margrethe Larsdtr
             Ane Giertrud Christophersdtr tien i Pollerup
         Niels Andersen gmd i Udbye
         Kirsten Andersdtr (dod) = Jens Nielsen hmd i Vindebek
          CH:  Anders Jensen landsoldat
             Maren Kirstine Jensdtr = Niels Hansen hmd i Haarbolle (? Niels Jensen )
HUSB.BRO: Jens Larsen boende i Tostenaes (dod)
      CH: ... Jensdtr (dod)
          CH:  son (dod without heirs)
             Jens Nicolaisen i Khvn
     Hans Larsen Huggern (dod)
      CH:
     Anders Larsen gmd i Haarbolle (dod)
      CH: Lars Andersen (dod)
          CH:  Stephen Larsen gmd i Haarbolle
         Hans Andersen (dod)
          CH:  Kirsten Hansdtr
         Sidse Andersdtr = Jorgen Larsen hmd i Haarbolle
HUSB.SIS: Kirsten Larsdtr (dod) = Hans Skov i Vindebek
      CH:
      Maren Larsdtr (dod) = Lars Tonesen i Damme
      CH:
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Lars Bruun gmd i Kieldbye  ?1806      pg 72 (see sk.prt p.70)
10 CH:  Henrich Larsen
     Christian Larsen
     Mette Larsdtr
     Karen Kirstine Larsdtr
     Karen Marie Larsdtr
     Dorthe Larsdtr
     Maren Larsdtr
     Kirstine Larsdtr
     Margrethe Larsdtr
     Herman Larsen 19 (surnames assumed)
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Hemming Larsen gmd i Bidsinge, Stege Lds   ?1806  pg 73 (see sk.prot p.78)
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Agnete Hemmingsdtr (skifte 27 Mar 1788 age 16)   
     Lars Hemmingsen i Bidsinge
     Christen Hemmingsen i Bidsinge
     Poul Hemmingsen i gaarden
(NOTE: left 6 sons of age, & 4 married daughters)
? Poul Hansen i Svensmark
 Karen Christophersdtr enke
 Christopher Rasmussen i Bidsinge
 Anders Hansen i Rytsebek
 Peder Poulsen i Tostrup
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Margrethe Jensdtr i Svensmark, Stege Lds   ?1806  pg 74
2HUSB:  Anders Madsen gmd
1HUSB:  Christen ...
CH:   Jens Christensen
     Peder Christensen
     Maren Christensdtr
     Mette Christensdtr
     Marte Christensdtr
     Hans Christensen - myndige
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Kirsten Hansdtr i Hovmarken      ?1806     pg 75
HUSB:  Lars Brun gmd
CH:   Jorgen Larsen
     Peder Larsen
     Lars Larsen
     Hans Larsen
     Johan Phillip Larsen
     Karen Larsdtr = Hans Nielsen i Wollerup
     Bodil Larsdtr = Hans Mortensen i Hielm
     Sidse Larsdtr = Peder Christophersen i Askebye
     Ane Larsdtr ugift
     Johanne Larsdtr = Niels Hansen gmd i Wollerup
     Margrethe Larsdtr (?dod - to her children?)
     Maren Larsdtr
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Karen Hansdtr i Tostenaes garrden No.9, Fanefjord   1805  pg 76
HUSB:  Niels Christophersen gmd
7 CH:  Anders Nielsen
     Jorgen Nielsen
     Hans Nielsen
     Hemming Nielsen
     Ane Margrethe Nielsdtr
     Kirsten Nielsdtr
     Karen Nielsdtr - alle umyndige
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

Lisbeth Od      13 Jan 1815  pg 77
HUSB:  Jens Jorgensen (fraskildt?) - 16 Apr 1819 for 4 years rent
CH:
BRO:   Jens Olsen gmd i Windebech
? Christen Jensen gmd i Wester?
[Hovedskov By & Moens Herred; Book 1 1774-86, 1803-19; FHL film 41208]

////////////////////////////////////////END OF ESTATE ////////////////////////////////////////