1801 Census (Feb) - Jetsmark, Hvetbo, Den.
                            FHL film 39027

Qvorup

Lars Olsen        41   1st   gdb       1
Kirsten Poulsdtr     30   1st   kone
Jens Christensen     11        her child
Ole Larsen        7        their children
Niels Larsen       5
Peder Larsen       1
Ane Margrethe Larsdtr   3
Niels Poulsen       19   u    servants
Ane Poulsdtr       26   u

Yde Nielsen        40   1st   hmd       2
Karen Olsdtr       35   1st   kone
Margrethe Ydesdr     8        their 3 children
Niels Ydesen       4
Ole Ydesen        1

Peder Pedersen      48   2nd   gdb       3
Johanne Larsdtr      30   1st   kone
Otto Pedersen       20   u    his son
Lars Pedersen       5        their children
Peder Pedersen      2

Jorgen Johansen      48   1st   gdb       4
Karen Andersdtr      41   1st   kone
Anders Jorgensen     15        their child
Soren Nielsen       33   u    servants
Kirsten Pedersdtr     25   u

Niels Thomasen      48   1st   gdb       5
Karen Nielsdtr      41   1st   kone
Johanne Nielsdtr     13        der born
Dorthe Nielsdtr      10
Niels Nielsen       5
Birthe Nielsdtr      3
Maren Nielsdtr      1
Svend Madsen       36   u    servant karl

Peder Pedersen      41   1st   gdb       6
Ane Kirstine Christensdtr 40   1st   kone
Jens Pedersen       40   u    his bro.
Karen Poulsdtr      22   u    servant

Soren Pedersen      48   1st   gdb       7
Johanne Jensdtr      55   2nd   kone
Niels Sorensen      18   u    der born
Karen Sorensdtr      14
Mads Sorensen       11 

Peder Iversen       56   1st   gdb       8
Birthe Nielsdtr      50   1st   kone
Niels Pedersen      20   u    der born 
Christen Pedersen     15
Niels Bertel Pedersen   12
Ane Margrethe Jensdtr   20   u    servant

Mads Jensen        50   1st   gdb       9
Kirsten Baggesdr     52   1st   kone
Jens Madsen        20   u    der born
Christen Madsen      15
Peder Madsen       12
Marie Pedersdtr      28   u    serv

Poul Jensen        28   1st   land soldat & hmd med jord    10
Marie Christensdtr    60   2nd   kone

Honsholms Gaed

Anders Jensen       42   1st   gdb       1
Karen Christensdtr    26   1st   kone
Christen Andersen     9        dere born
Enevold Andersen     7
Jens Andersen       3
Else Christensdtr     20   u    servants
Christen Mortensen    15   

Gregers Thomasen     55   1st   gdb       2
Karen Madsdtr       67   3rd   kone
Karen Larsdtr       27   u    her children
Lars Christensen     26   u
Niels Mortensen      10        servant

Ole Jensen Braem     74   e1    hmd med jord   3

Christen Nielsen     56   1st   gdb       4
Ane Nielsdtr       65   3rd   kone
Birthe Pedersdtr     22   u    servants
Ole Christensen      15

Else Andersdtr      68   e1    gdb       5
Jorgen Sorensen      36   u    her children
Mathias Sorensen     31   u
Bodil Christensdtr    14        servants
Niels Jensen       12

Purkiaer bye

Christen Thomasen     66   1st   hmd med jord   1
Mette Olsdtr       65   1st   kone

Anders Hansen       63   e1    hmd med jord   2
Christen Andersen     13        hans born
Johan Andersen      11
Margrethe Christensdtr  16        servant

Christen Terkildsen    42   1st   hmd med jord & skoemager 3
Greta Christensdtr    63   2nd   kone
Christen Pedersen     50   e1    indsidder Eaghyrde

Lars Knudsen       44   1st   hmd       4
Kirsten Nielsdtr     42   2nd   kone
Christiane Christensdtr  14        her child

Lars Christensen     48   1st   hmd med jord 5
Ane Poulsdtr       49   2nd   kone
Kirsten Christensdtr   13        her child

Soren Sorensen      50   1st   hmd med jord   6
Ane Larsdtr        42   1st   kone

Maren Christensdtr    81   e2    husbeborer med jord.   7
Margrethe Olsdtr     15        her sisters dau

Mathias Pedersdtr     50   e1    husb. med little jord & almis.  8

Jens Jensen        40   1st   hmd med jord   9
Giertrud Nielsdtr     36   1st   kone
Else Jensdtr       9        der born
Jens Jensen        7
Ane Marie Jensdtr     5
Karen Jensdtr       3

Tvilstedgaard

Jens Olsen        45   2nd   gdb       1
Ane Jorgensdtr      27   1st   kone
Karen Jensdtr       5        hans born
Else Jensdtr       2
Lars Pedersen       30   u    servants
Ane Cathrine Sorensdtr  28   u

Anders Pedersen      76   2nd   gdb       2
Ane Thomasdtr       40   1st   kone
Peder Andersen      16   u    der born
Thomas Andersen      14
Christen Andersen     9
Niels Andersen      3

Bisgaard

Thoer Poul        52   1st   gdb       1
Karen Christensdtr    60   2nd   kone       
Christen Jensen      28   u    her son - land soldat
Maren Thoersdr      16        der barn
Peder Christensen     21   u    servant

Lars Sorensen       56   1st   gmd       2
Ane Jespersdr       48   1st   kone
Birthe Larsdtr      21   u    der born
Soren Larsen       16
Jesper Larsen       11
Peder Larsen       7

St. Pandrup

Niels Christensen     45   2nd   gdb       1
Maren Pedersdtr      25   1st   kone
Ane Nielsdtr       34   u    servants
Jens Nielsen       15

Bertel Nielsen      57   1st   gdb       2
Else Nielsdtr       48   1st   kone
Niels Pedersen      34   1st   servants
Dorthe Christensdtr    28   u
Peder Jensen       15

Thomas Andersen      53   1st   hmd med jord   3
Maren Nielsdtr      56   1st   kone
Knud Thomasen       15        der born
Ane Marie Thomasdtr    14

Thomas Larsen       41   1st   gmd       4
Ane Christensdtr     45   2nd   kone
Juliana Poulsdtr     11        her born
Else Poulsdtr       8
Jens Poulsen       5
Kirsten Pedersdtr     4
Maren Thomasdtr      1        der born
Morten Poulsen      34   u    servants
Anders Nielsen      21   u

Niels Jensen       59   1st   gdb       5
Maren Nielsdtr      62   1st   kone
Maren Nielsdtr      22   u    their child
Christen Jensen      44   u    his bro.     

Ane Sorensdtr       71   e2    gdb       6
Soren Christensen     29   u    her son
Maren Christensdtr    15        her sisters dau
Lars Thomasen       20   u    serv

Else Jensdtr       66   e1    gdb       7
Peder Knudsen       35   u    her born
Jens Knudsen       33   u
Christen Knudsen     23   u
Johanne Jensdtr      16        serv

Jens Pedersen       44   1st   gdb       8
Ane Christensdtr     43   1st   kone
Soren Nielsen       25   u    servants
Ane Marie Jensdtr     24   u
Christen Thomasen     13

Mads Jensen        56   1st   gmd       9
Karen Knudsdtr      31   1st   kone
Jens Madsen        7        der born
Knud Madsen        5
Lars Andersen       21   u    servants
Karen Poulsdtr      24   u

Christen Jensen      69   e1    gdb       10
Kirsten Sorensdtr     32   u    hans barn
Jens Pedersen       30   u    serv

Christen Knudsen     35   2nd   gmd       11
Ingeborg Nielsdtr     35   2nd   kone
Ane Marie Christensdtr  3        der born
Knud Christian Christensen    2
Soren Mortensen      34   1st   servants
Knud Christensen     12

Birthe Larsdtr      63   e1    beb huus med jord & vaever    12

Riisager

Peder Thomasen      71   1st   gdb       1
Maren Andersdtr      67   1st   kone
Thomas Pedersen      33   u    der born 
Lars Pedersen       27   u    
Ane Jensdtr        13        servant

Anders Jensen       44   1st   gmd       2
Ane Bertelsdtr      21   1st   kone
Christen Jensen      40   u    his brother
Erik Larsen        20   u    servant
Christence Bertelsdtr   28   u    her sister ***

Lars Nielsen       44   1st   gmd       3
Ane Nielsdtr       40   1st   kone
Maren Larsdtr       8        der born
Niels Larsen       4
Anders Thomasen      23   u    servants
Johanne Eriksdtr     20   u
Jens Larsen        14

Ane Thomasdtr       52   e1    gdb       4
Karen Nielsdtr      15        her child
Christen Bak       58   1st   servants
Anders Sorensen      28   u
Poul Nielsen       14

Meilholm

Niels Nielsen       62   1st   gdb       1
Sidsel Madsdtr      45   1st   kone
Mads Nielsen       25   u    der born, land soldat
Kirsten Nielsdtr     27   u
Anders Nielsen      9        der born -twins
Niels Nielsen       9
Ane Margrethe Christensdtr 5        et datter barn
Peder Sorensen      16        Servant

Skiodsholm

Lars Thomasen       69   1st   gdb       1
Ane Andersdtr       68   2nd   kone
Christen Andersen     39   1st   her son
Karen Bertelsdtr     24   1st   kone
Johanne Bertelsdtr    15        servants
Jesper Christian Jacobsen 16

Jeppe Pedersen      69   e1    hmd med jord   2
Karen Jepsdtr       42   u    hans datter

Lille Pandrup

Niels Espensen      50   1st   hmd med jord   1
Mette Ibsdr        60   1st   kone
Kirsten Sorensdtr     15        hans sodskends barns dau

Christen Sorensen     65   e1    hmd med jord & smed    2
Soren Christensen     30   u    hans son
Karen Christensdtr    15        hans datter

Christen Ibsen      75   e2    hmd med lidt jord & almisse        3
Christen Pedersen     76   u    his 1/2 bro

Jens Olsen        48   1st   hmd & tommermand 4
Johanne Poulsdtr     42   1st   kone
Ane Kirstine Jensdtr   12        der born
Karen Marie Jensdtr    10
Ole Jensen        8
Peder Jensen       4

Giertrud Andersdtr    66   e1    hsb mde jord.  5
Anders Axelsen      30   u    her child, tommermand
Kirsten Andersdtr     5        et pleiebarn

Thomas Christensen    68   e1    hmd med jord   6
Ane Marie Christensdtr  43   u    hans steddatter

Niels Andersen      56   1st   hmd med jord & skraeder  7
Helle Christensdtr    51   1st   kone

Niels Christensen     59   1st   hmd med jord   8 ****
Inger Christensdtr    53   1st   kone
Ane Nielsdtr       13        their 2 children
Birthe Nielsdtr      9

Lars Sorensen       38   1st   hmd med jord   9
Ane Sorensdtr       36   1st   kone
Kirsten Larsdtr      1        der barn

Jens Nielsen       55   1st   hmd       10
Ane Nielsdtr       56   1st   kone
Karen Jensdtr       8        der barn

Ane Christensdtr     60   e1    husb. med jord  11
Maren Andersdtr      16        her child

Klostergaard

Niels Simonsen      60   1st   gdb       1
Maren Andersdtr      74   2nd   kone
Mikkel Andersen      70   u    her bro., arbiede alm. i gaard
Otto Christensen     20   u    servants
Karen Pedersdtr      55   u    

Niels Sorensen      50   1st   gdb       2
Ane Christensdtr     37   1st   kone
Lars Sorensen       54   u    his bro.
Ane Marie Nielsdtr    16        servant

Holmsgaard & Klarborg

Niels Pedersen      39   1st   gmd
Ane Rasmusdtr       36   1st   kone
Johanne Marie Nielsdtr  3        their child
Peder Larsen       18        servant

Soren Simonsen      50   1st   gdb       
Maren Nielsdtr      50   1st   kone
Niels Sorensen      18        der born
Simon Sorensen      12
Else Justsdr       83   e1    indsidderske meget skrobelig under almisse.

Steinshuuse

Peder Jensen Kok     44   1st   hmd med jord   1
Ane Jensdtr        46   1st   kone
Kirsten Pedersdtr     7        his sisters child

Johanne Graversdr     70   e1    husb.jordlos skrobelig numder almisse   2

Kiaedegaard & Kongsbak

Hans Jensen        63   1st   gdb       
Maren Jorgensdtr     50   1st   kone
Jens Hansen        21   u    der born
Christen Hansen      19
Ane Cathrine Hansdtr   13
Ingeborg Marie Hansdtr  10
Niels Madsen       8        servant

Jens Pedersen       33   1st   gdb       
Karen Nielsdtr      42   1st   kone
Christen Jensen      5        der born
Ingeborg Jensdtr     1
Jens Christensen     21   u    servants
Mette Kirstine Jensdtr  15

Praestegaarden

Christian F. Fibiger   38   e1    sognepraeste   
Talke Margrethe Fibiger  4        hans datter
Mette Margrethe Fibiges  73   e1    his moder
Ane Cathrine Fibiges   34        his sister
Bagge Madsen       23   u    servants
Christen Nielsen     36   u
Mads Jensen        56   u
Jorgen Larsen       16
Ane Marie Jorgensdtr   19
Johanne Marie Poulsdtr  25   u
Ingeborg Bertelsdtr    23   u

Bondgaardene

Thoger Jensen       38   1st   gdb       1
Ane Eriksdtr       53   2nd   kone
Peder Larsen       29   u    servants
Maren Sorensdtr      14

Soren Jensen       47   1st   gdb       2
Ane Nielsdtr       34   2nd   kone
Knud Nielsen       11        her 3 children
Johanne Marie Nielsdtr  9
Maren Nielsdtr      3
Niels Sorensen      2        their child
Palle Sorensen      27   u    servants
Karen Nielsdtr      16
Kirsten Christensdtr   22   u    indsidderske, skraederpige

Erik Jensen        60   3rd   gdb       3
Kirsten Knudsdtr     37   1st   kone
Johanne Eriksdtr     16        hans born
Jens Eriksen       13
Ane Cathrine Eriksdtr   7        der born
Knud Eriksen       4
Niels Eriksen       1
Peder Nielsen       24   u    servant

Maren Bondorph fod Brondlund 65 e2    praestenke & gdb 4
Jens Christensen     62   u    servants
Bertel Nielsen      13
Karen Jorgensdtr     22   u
Ane Eriksdtr       16

Ole Lind         60   1st   sognedegn med jord    5
Mette Pedersdtr      48   1st   kone
Peter Andreas       15        his sisters son
Peder Nielsen       35   u    servants
Else Nielsdtr       26   u
Ane Poulsdtr       14

Kaldsensgaard

Soren Knudsen       40   1st   gdb       1
Ane Christensdtr     31   1st   kone
Knud Sorensen       5        der born
Else Sorensdtr      3
Mads Knudsen       22   u    servants
Anders Nielsen      18
Maren Pedersdtr      15

Thomas Nielsen Wign    44   1st   gmd       2
Else Jensdtr       34   1st   kone
Karen Marie Thomasdtr   5        der born
Ane Marie Thomasdtr    3
Claus Nielsen       24   u    servants, landsoldat
Hans Christensen     16
Johanne Marie Andreasdtr 18

Christen Nielsen     36   2nd   gdb       3
Maren Knudsdtr      27   1st   kone
Knud Christensen     5        der born
Dorthe Christensdtr    3
Lars Christensen     20   u    servants
Karen Eriksdtr      23   u

Krogsgaard

Niels Madsen       79   e2    gdb       1
Mads Nielsen       39   u    his children
Johanne Marie Nielsdtr  42   u
Niels Jensen       44   u    servants
Maren Christensdtr    16

Jens Nielsen Wigen    50   1st   gdb       2
Bodil Pedersdtr      45   1st   kone
Niels Jensen       10        der born
Peder Jensen       4
Soren Sorensen      24   1st   servants
Johanne Pedersdtr     23   u

Sigsgaard

Peder Therkildsen     79   e1    gdb       1
Terkild Pedersen     28   u    hans born
Maren Pedersdtr      32   u
Ane Marie Sorensdtr    16        his datters children
Christen Sorensen     12        
Dorthe Madsdtr      25   u    servants
Hans Thomasen       40   u
Christen Jensen      16
Jens Poulsen       15

Sonderbye

Niels Nielsen       42   1st   gdb       1
Maren Christensdtr    41   1st   kone
Niels Nielsen       9        their 3 children
Christen Nielsen     6
Inger Nielsdtr      2
Niels Christensen     19   u    servant

Peder Christensen     55   1st   hmd med jord   2
Ane Jensdtr        45   2nd   kone
Peder Christensen     10        her son

Thomas Pedersen      46   1st   hmd med jord   3
Sidse Larsdtr       48   1st   kone
Karen Thomasdtr      8        der born
Niels Thomasen      6
Lars Christian Thomasen  5

Niels Knudsen       46   1st   hmd med jord   4
Ane Pedersdtr       36   1st   kone
Ane Marie Nielsdtr    7        their children
Sidsel Nielsdtr      5
Peder Nielsen       1

Peder Larsen       70   2nd   selv hmd med jord & smed 5
Maren Andersdtr      60   1st   kone
Anders Pedersen      25   u    der born
Maren Pedersdtr      16

Birthe Cathrine Nielsdtr 48   e2    husb. med jord  6
Maren Simonsdr      4        her child

Christen Madsen      41   1st   hmd med jord   7
Maren Jensdtr       38   1st   kone

Christen Jensen      50   1st   gdb sognf. & laegds.   8
Karen Jacobsdtr      36   1st   kone
Jens Christensen     11        der born
Ane Christensdtr     6
Anders Jensen       32   u    servant
Jens Andersen       17        his sisters 3 children
Ane Andersdtr       16
Maren Andersdtr      8

Niels Jensen       55   1st   gdb       9
Ane Marie Jacobsdtr    45   1st   kone
Maren Nielsdtr      15        der born
Jens Nielsen       13
Jacob Nielsen       11
Ane Nielsdtr       7
Heile Nielsen       5
Karen Nielsdtr      3

Niels Larsen       33   1st   gdb       10
Maren Mortensdtr     55   2nd   kone
Jens Jensen        21   u    servant
Ane Marie Lauritsd    29   u    his sister
Else Jacobsdtr      15        his sisters dau.

Anders Christensen    25   1st   gdb       11 (see Christen Andersen )
Birthe Marie Christensdtr     22    1st       kone
Christen Andersen     60   e1    his fader
Inger Nielsdtr      19   u    servant

Svend Jensen       49   1st   gdb       12
Mette Marie Andersdtr   33   1st   kone
Niels Svendsen      10        der born
Anders Svendsen      7
Kirsten Svendsdtr     4
Jens Svendsen       2
Soren Christensen     28   u    servants, land soldat
Mette Jensdtr       16

Anders Thomasen      58   1st   gdb       13
Johanne Mortensdtr    51   1st   kone
Thomas Andersen      18        der born
Dorthe Andersdtr     16
Morten Andersen      14
Ane Marie Andersdtr    11
Soren Andersen      7

Jens Christensen     63   2nd   gdb       14
Ane Christensdtr     43   1st   kone
Ane Johanne Jensdtr    5        der barn
Maren Thomasdtr      15        serv

Jens Christensen Soeborg 61   1st   gmd       15
Maren Jensdtr       37   1st   kone
Kirsten Jensdtr      16        der born
Christen Jensen      14
Lars Jensen        11
Ane Jensdtr        9
Mads Jensen        6
Lars Jensen        1
Niels Jensen       40   u    her bro.

Jens Mortensen      57   1st   gmd       16
Ane Jensdtr        56   1st   kone
Maren Jensdtr       23   u    der born
Christen Jensen      16
Peder Jensen       12
Maren Jensdtr       9

Jens Nielsen       65   e1    gdb       17
Jens Jensen        31   u    hans born
Karen Jensdtr       38   u

Niels Sorensen      63   1st   hmd med jord   18
Maren Andersdtr      64   1st   kone

Karen Andersdtr      57   u    jordlos husbeb, arbeids  19

Broegaard

Thomas Andersen      48   1st   gdb       1
Maren Jensdtr       63   2nd   kone
Jens Nielsen       27   u    her born
Ane Cathrine Nielsdtr   25   u
Thomas Therkildsen    14        his broders son

Peder Sorensen      58   1st   gdb       2
Karen Pedersdtr      58   2nd   kone
Peder Nielsen       35   u    her son
Kirsten Pedersdtr     16        der datter
Peder Andersen      26   u    his sisters son

Kaas Bye

Lars Pedersen       43   2nd   gdb       1
Else Olsdtr        32   1st   kone
Peder Larsen       1        their child
Karen Nielsdtr      21   u    servants
Maren Larsdtr       14

Niels Larsen       62   2nd   gdb       2
Johanne Marie Lauritsd  40   1st   kone
Karen Nielsdtr      24   u    his child
Johanne Nielsdtr     3        their child
Mette Andersdtr      13        servant

Peder Nielsen Wigen    36   2nd   hmd & tommermand 3
Ane Larsdtr        62   2nd   kone
Karen Pedersdtr      10        hans born
Christen Pedersen     7

Peder Jensen Relmpe    48   1st   hmd med jord   4
Maren Andersdtr      47   1st   kone
Maren Pedersdtr      9        der born
Dorthe Pedersdtr     6

Peder Eriksen       45   1st   gdb       5
Maren Jensdtr       49   2nd   kone
Knud Christensen     24   u    her born, land soldat
Karen Christensdtr    16
Christen Christensen   15
Erik Pedersen       6        der barn

Christen Espensen     54   2nd   gdb       6
Maren Christensdtr    58   1st   kone
Jorgen Nielsen      24   u    servants
Birthe Mathisdr      24   u
Jeppe Christensen     13

Niels Larsen Port     45   1st   gdb       7
Pernille Christensdtr   50   1st   kone
Laurits Nielsen      8        der son
Thomas Christensen    30   u    servants
Johanne Pedersdtr     29   u

Niels Christensen     43   1st   gdb       8
Maren Joensdr       41   1st   kone
Christen Nielsen     6        their 2 child
Karen Nielsdtr      4
Christen Christensen   24   u    servants
Erik Andersen       16

Christen Andersen     31   1st   gdb       9
Maren Larsdtr       36   1st   kone
Kirsten Christensdtr   2        der barn
Jens Andersen       24   u    his bro.
Kirsten Poulsdtr     15        serv

Niels Larsen       76   e1    gdb       10
Peder Nielsen       35   u    his son
Ellen Nielsdtr      10        his dau.'s child
Christen Pedersen     24   u    servants
Helvig Pedersdtr     16

Jens Larsen        57   1st   gdb       11
Maren Larsdtr       60   1st   kone
Ane Christensdtr     4        his sisters child
Lars Andersen       30   u    servants
Kirsten Rasmusdtr     15

Anders Andersen      40   1st   gdb       12
Kirsten Larsdtr      60   2nd   kone
Christen Nielsen     23   u    servant
Johanne Jensdtr      17        his sisters dau
Lars Olsen        6        his broders son

Peder Andersen Mors    48   1st   hmd med jord   13
Birthe Poulsdtr      36   1st   kone
Anders Pedersen      7        der born
Poul Pedersen       3

Christen Jensen      28   1st   selvhjer gdb   14
Maren Eriksdtr      28   1st   kone
Erik Christensen     1        der barn
Kirsten Nielsdtr     26   u    servant
Jens Espensen       40   u    indsidder, skraeder

Peder Andersen      50   1st   hmd med jord   15
Maren Christensdtr    56   2nd   kone
Ane Pedersdtr       16        der born
Lars Pedersen       14

Niels Sorensen      41   1st   hmd med jord & podemester 16
Ellen Mortensdtr     34   1st   kone
Birthe Marie Nielsdtr   7        their 3 child
Soren Nielsen       3
Peder Nielsen       1

Lars Jepsen Roed     58   1st   hmd med jord   17
Kirsten Poulsdtr     68   2nd   kone
Ane Larsdtr        12        his sisters child

Mads Andersen       39   1st   hmd med jord   18
Mette Stephensdtr     33   1st   kone
Stephen Madsen      13        der born
Morten Madsen       7
Lars Madsen        3

Maren Sorensdtr      52   gift   husb. med jord  19

Mikkel Poulsen      43   1st   hmd med jord   20
Maren Larsdtr       45   2nd   kone
Else Christensdtr     11        her barn
Malene Michelsdtr     5        der born
Johanne Michelsdtr    2

Peder Pedersen Frisch   58   e2    hmd med jord   21

Peder Andersen      32   1st   hmd med jord   22
Maren Hansdtr       28   1st   kone

Liise Huusene

Christen Andersen     28   1st   hmd med jord & skraeder  1
Johanne Marie Jensdtr   28   1st   kone
Niels Christensen     2        der barn

Mathias Olsen       61   1st   hmd med jord   2
Mette Jensdtr       60   1st   kone

Peder Larsen       50   e1    hmd med jord   3
Karen Andersdtr      22   u    his stepdau
Ane Christensdtr     2        datters child

Christen Frederichsen   47   1st   hmd med jord   4
Karen Jepsdtr       52   1st   kone

Niels Kok         62   u    jordlos hmd under almisse     5

Skadbaks Huuse

Soren Christensen Morch  70   1st   hmd med jord   1
Else Larsdtr       73   1st   kone
Lars Sorensen       29   u    der son

Karen Ibsdr        38   e1    husbeb med jord 2
Maren Christensdtr    11        her born
Hans Christensen     5
Ane Christensdtr     2

Niels Larsen       46   1st   hmd med jord   3
Maren Pedersdtr      42   1st   kone
Maren Nielsdtr      12        their 2 children
Inger Marie Nielsdtr   2

Bleggrav

Soren Larsen       36   1st   gmd       1
Maren Eriksdtr      80   3rd   kone
Jacob Larsen       28   u    servants
Maren Jensdtr       26   u
Christen Nielsen     16
Poul Poulsen       9

Peder Pedersen      32   1st   gdb       2
Kirsten Rasmusdtr     57   2nd   kone
Christen Pedersen     27   u    her born
Maren Pedersdtr      16
Mariane Pedersdtr     14
Karen Pedersdtr      11
Christen Sorensen     30   u    servant
Peder Jensen       11        his sisters son

Moesehuusene

Else Jacobsdtr      49   2nd   husbeb med jord (husb tiene i sogn)    1
Soren Christensen     8        her born
Poul Christensen     4
Christen Christensen   1
Karen Christensdtr    6

Jens Pedersen       41   1st   hmd med jord & deign   2
Else Pedersdtr      26   1st   kone
Maren Jensdtr       2        der born
Peder Jensen       1

Bedholm

Rasmus Sorensen      46   2nd   gdb       1
Kirsten Jensdtr      38   1st   kone
Jens Rasmussen      1        der barn
Jens Larsen        38   u    servants
Niels Jensen       25   u
Ane Jensdtr        25   u
Maren Pedersdtr      16
Margrethe Madsdtr     10
Jorgen Thomasen      9

Loth

Anders Nielsen      50   1st   gdb       1
Karen Christensdtr    52   2nd   kone
Jens Henrichsen      16        her son
Johanne Sorensdtr     38   u    serv

Lundbakshuuse

Peder Andersen      70   1st   hmd med jord   1
Karen Nielsdtr      70   1st   kone
Ellen Sorensdtr      10        datters born
Christen Sorensen     2

Niels Pedersen      67   e1    hmd med jord   2
Peder Nielsen       28   u    his 2 children
Johanne Nielsdtr     25   u

Skolehuset

Anders Andersen      57   1st   skoleholder med jord   1
Inger Marie Andersdtr   60   1st   kone
Ane Kid Andersdtr     19   u    der datter    

Toftegaard

Ole Jacobsen       42   1st   gdb       1
Maren Jensdtr       46   2nd   kone
Christen Andersen     22   u    her born
Jens Andersen       20   u
Peder Andersen      13
Ane Andersdtr       16
Ane Marie Olsdtr     6        der barn
Niels Andersen      25   u    servants
Thomas Jensen       25   u    servants, land dragoon
Christen Nielsen     16
Karen Jensdtr       19

Birthe Pedersdtr     59   e1    gdb       2
Peder Christensen     35   u    her son
Anders Pedersen      35   u    servants
Jens Madsen        27   u    servant & landsoldat
Christen Larsen      25   u    servant & landdragoon
Christen Andersen     14
Ane Christensdtr     32   u
Birthe Christensdtr    15

Lundergaard Hovedgaard 

Christine Margrethe Hviid fod Lydell 37  e1  medeyer af gaarden 1
Ane Elisabeth Hviid    7        her born
Oline Christine Hviid   2
Christen Lyngberg     26   u    forvaleter with godset
Jens Christensen     45   u    servants
Anders Nielsen      32   u
Lars Jensen        33   u
Soren Jensen       26   u
Jens Pedersen       25   u
Niels Nielsen       23   u
Niels Pedersen      22   u
Anders Nielsen      16
Niels Pedersen      20
Jorgen Jensen       35   u
Jens Christensen     32   u
Ane Kirstine Green    20   u    huusjomfrue
Sidsel Marie Pedersdtr  23   u
Birthe Larsdtr      25   u
Johanne Thomasdtr     23   u
Ane Pedersdtr       44   u
Maren Jensdtr       33   u
Johanne Christensdtr   25   u
Ingeborg Jensdtr     9        pleiebarn

  Total of 679 persons - 
........................................ END OF CENSUS........................................