HOME & Probate List JUELLAND GODS,Vollerslev, Praesto PROBATES
  

                     JUELLAND GODS,Vollerslev, Praesto PROBATES
                         Book 1 1729-1844 film 41230
                          ONLY FILM FOR ESTATE
                          May 15-Nov 23, 1996 IFMaren Hansdtr i Overdrevs Huuset  17/21 Mar 1729  pg 1
HUSB:  Anders Pedersen Mahler/Mohler
CH:   Kirsten Christiansdtr = Ole Nielsen i Ulstrop
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Nielsen i Giorslov 29 Sep/25 Nov 1729         pg 2
2WIFE: Sidse Hansdtr (=2. (trolov) Lars Sorensen )
CH:   Niels Andersen  9
     Jens Andersen  7
1WIFE:
CH:   Mogens Andersen = ... i Giorslov
     Johanne Andersdtr = Christen Jacobsen i Giorslov
     Margrethe Andersdtr = Peder Hansen i Klixpade
     Marie Andersdtr = Anders Jensen i Giorslov, all 3 i Gisegaards gods
     Hans Andersen  20 home
     Jacob Andersen  18 home
BRO:   Peder Nielsen i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Bodil Madsdtr i Wollerslov 21 Dec 1729        pg 4
HUSB:  Rasmus Turesen
CH:   Thomas Rasmussen 13
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Pedersdtr i Giorslov     9 Sep/26 Oct 1729         pg 6
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Kirsten Vaernersdr    3
     Vaerner Pedersen 10 wks
SIS:   ... Pedersdtr = Jens Hansen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Pedersen = Margrethe Hansdtr i Heinerup, Saeder sogn   11 Sep/23 Nov/1 Dec 1730 pg 8
CH:   Peder Larsen   30 boende i Fraabye, Walloe grevskabs gods
     Rasmus Larsen  28 home
     Soren Larsen   25 takes over father's farm
     Ane Larsdtr 20 home
     Kirsten Larsdtr 16 home
gd: Soren Poulsen i Floyterop
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Larsdtr i Giorslov     29 Dec 1730/12 Feb 1731      pg 9
HUSB:  Peder Larsen gmd
HER.DAU: .... (dod)
       ILLEG CH: Kirsten Pedersdtr = Peder Nielsen Huger hmd
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Nielsdtr i Giorslov         12 Jan/12 Feb 1731        pg 11
HUSB:  Peder Hansen gmd
FADER: Niels Jensen i Gummesmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Rasmusdtr i Odemark, Lidemarke        28 Mar 1731        pg 14
2HUSB:  Mikkel Nielsen 
CH:   Karen Michelsdtr 16
     Lars Michelsen   14
1HUSB:  Thomas ...
CH:   Christen Thomasen    gmd i Floyterup
     Rasmus Thomasen gmd i Ringsberg
     Ane Thomasdtr = Niels Nielsen i Heinerup, Walloe grevskabsgods
     Marie Thomasdtr = (trol) Soren Larsen gmd i Heinerop/Gvinerop
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maria Weronica i Rapvenge Huuset  5 Sep 1731    pg 15
HUSB:  Frands Phillip
CH:   ... all born i Draesden (? dod)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidsel Christensdtr i Giorslov        26 Sep 1731       pg 16
HUSB:  Peder Post hmd (signed: P.P.S.)
CH:   Ane Pedersdtr  1
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Jensdtr i Orslov        3 Apr 1732        pg 16
HUSB:  Jacob Isaksen vaever
CH:   Marie Jacobsdtr 17
     Maren Jacobsdtr 14
     Christen Jacobsen         11
     Ole Jacobsen       10
     Marie Elisabeth Jacobsdtr     8
     Kirsten Jacobsdtr    4
SIS:   ... Jensdtr = Ove Frederich i Orslov (signed: Ove Frederich Jensen )
gd: Poul Hansen kroemand i Orslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Hansdtr i Ringsberg 3 Dec 1732        pg 18
HUSB:  Jorgen Madsen gmd
HEIR:  Else ... boende i Siersted, Ringsted Klosters gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Hansdtr i Giorslov      5 Jan 1733        pg 19
HUSB:  Anders Jacobsen gmd 
CH:   Sidsel Andersdtr 8
     Maren Andersdtr 2
BRO:   Jorgen Hansdtr i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Soren Madsen hmd i Ulstrup 4 Feb 1733        pg 21
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Jorgen Sorensen 8
     Inger Sorensdtr 14
gd: Ole Nielsen i Ulstrop
wgd: Lars Nielsen i Ulstrop
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Jensdtr i Orslov     20 Oct 1734        pg 22 
HUSB:  Niels Christensen hmd
CH:   Dorthe Nielsdtr = Hans Jensen gmd i Orslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Pedersen gmd i Gummesmark   12 Nov 1734        pg 23
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Niels Larsen   14
     Peder Larsen   9
     Ane Larsdtr 5
BRO:   Rasmus Pedersen i Wollerslov
WIFE.FADER: Niels Jensen i Gummark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Inger Pedersdtr i Orslov  22 Feb 1735        pg 24
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Ane Pedersdtr  17
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Hansdtr i Wollerslov     10 Mar 1736        pg 26
HUSB:  Lars Pedersen smed (signed: Laurits Petersen )
BRO:   Niels Hansen boende i Allindemagle, Schioldenesholms gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirstine Larsdtr i Giorslov         29 Dec 1736       pg 28
HUSB:  Anders Pedersen hmd
CH:   Kirsten Andersdtr    27 = Henrich Bartolomusen i Lidemark, Dronningvens gods
     Peder Andersen      15
     Karen Andersdtr 13
     Lars Andersen      10
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Rasmus Jespersen hmd i Giorslov   29 Dec 1736        pg 29
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Anders Rasmussen boende i Brondbye Vester
     Jorgen Rasmussen tiene i Brondbye Vester
     Lisbeth Rasmusdtr tiene i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Poulsdtr i Terslov bye        18 Aug 1738       pg 29
HUSB:  David Nielsen 
CH:   Sara Davidsdr 27 home
     Bodil Davidsdr  25 tiene Peder Mathiasen i Terslov
     Ane Davidsdr  17 tiene 
     Jens Davidsen    13 tiene i Terslov
gd: Jens Juull ridefogden i Juellund
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lisbeth Hansdtr i Heinerop     26 Feb 1737        pg 31
HUSB:  Jens Hansen
CH:   Karen Jensdtr  22 tiene Jeppe Hansen i Tolstrop
     Hans Jensen       14 tiene Anders Hansen i Orslov
     Ellen Jensdtr  10 home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Hansen ungkarl i Skoven, Giorslov   31 Jan/1 Feb 1737         pg 32
 landsoldat tiene i Gummesmark
MODER:  Sidsel Hansdtr = Lars Sorensen i Giorslov (see pg 35)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Christensdtr i Forvalter Vanget    15 Dec 1738       pg 33
HUSB:  Hans Nielsen
1HUSB:
CH:   Birthe Jensdtr = Mads Borkesen i Gisegaards Hovmark
     Ingeborg Jensdtr 28 = Christen Hansen tiene i Eybye 
     Ane Jorgensdtr = Peder Larsen i Wittenberg huuset, Spanager
gd: Hans Carlsen i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidsel Hansdtr i Giorslov      7 Mar 1737        pg 34
2HUSB:  Lars Sorensen gmd
1HUSB: Anders ...
CH:   Niels Andersen  15
     Jens Andersen  13 both tiene i Giorslov
gd: Peder Pedersen 
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Poulsen gmd i Heinerup         12 Jun 1737       pg 36
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Niels Hansen   23
     Karen Hansdtr 24 tiene skovrider Thomasen
     Lisbeth Hansdtr 15 tiene i Ringsbirg
     Maren Hansdtr 14 tiene i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Larsen gmd i Gummesmark         14 Jun 1737       pg 39
WIFE:  Maren Nielsdtr (= (trol) Andreas Pedersen )
CH:   Lars Jensen   9
     Ane Jensdtr   2½
BRO:   Peder Larsen i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Soren Nielsen tiene dod i Juellund d.22 Nov/21 Dec 1737   pg 41
by: Jens Juul ridefoget i Juellund
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Christophersdtr i Giorslov  17 Jan 1738        pg 42
HUSB:  Jens Andersen hmd
CH:   Anders Jensen  14
     Karen Jensdtr  9
     Inger Jensdtr  5
gd: Niels Bodker i Giorslov (signed: Niels Larsen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Thomasdtr i Heinerup     26 Mar 1738        pg 43
HUSB:  Soren Larsen gmd
CH:   Thomas Sorensen 5
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Pedersdtr i Odemark       27 Apr 1738        pg 45
2HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   Diderik Pedersen 25
1HUSB:
CH:   Sidsel Nielsdtr = Jens Nielsen bondefogden i Odemark, Valloe grevskabs gods
     Ane Nielsdtr = Rasmus Thomasen i Mohlrehuuset, Juellunds Hovmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sophie Iversdr i Ulstrup  4 Mar 1739        pg 48
HUSB:  Soren Hansen Smed
CH:   Johanne Sorensdtr    6 wks
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidsel Nielsdtr i Rosteshuus    8 May 1739        pg 50
HUSB:  Christen Mathiasen hmd 
CH:   Ane Christensdtr enke = afg. Niels Sorensen i Slimminge, Gissegaards gods
     Margrethe Christensdtr 21
     Sidse Christensdtr 7
wgd: Jens Pedersen i Slaanetshuus
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Pedersdtr i Odemark             12 May 1739        pg 52
HUSB:  Diderik Pedersen 
FADER:  Peder Jensen i Odemark, Dronningens gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

David Nielsen hmd i Terslov/Juellund         13 May/20 Jun 1740        pg 55
CH:   Sara Davidsdtr  28 home
     Bodil Davidsdtr 26 tiene i Lidemark
     Ane Davidsdtr  19 tiene i Terslov
     Jens Davidsen      14 tiene i Vollerslov
gd: Jens Christophersen i Terslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Nielsdtr i Heinerop      21 Mar/1 Jul 1740     pg 56  
HUSB:  Christen Andersen hmd
2 CH:  Niels Christensen    24 tiene i Wollerslov
     Jens Christensen 22 tiene i Wollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Andreas Pedersen gmd i Gummesmark      23 Jul 1740       pg 58
WIFE:  Maren Nielsdtr
SIS:   Maren Pedersdtr = Torkel Nielsen i Wollerslov
     Mette Pedersdtr = Rasmus Turesen i Wollerslov
wgd: Niels Jensen i Gummesmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidsel Knudsdtr i Giorslov     20 Feb 1741        pg 62
HUSB:  Anders Pedersen Maler
CH:
gd: Jens Hansen i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Erik Hansen hmd i Giorslov 21 Feb 1741        pg 63
WIFE:  Karen Johansdtr
2 CH:  Ane Eriksdtr   3
     Johanes Eriksen 1 ( Johan Eriksen )
BRO:   Peder Johansen i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Markus Larsen i Zacariasses venge      21 Feb 1741       pg 64
WIFE:  Karen Andreasdtr
CH:   Lars Marcusen  24 tiene i Predsgaard/Fredsgaard
     Andreas Marcusen 15
     Mette Marcusdr 22
     Marie Marcusdr 20
BRO: Ole Henrich Larsen i Wollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Olsen Bruun hmd i Zacariasses venge       7 Feb 1742    pg 65
WIFE:  Maren Jespersdtr
CH:   Ane Olsdtr    11
     Jesper Olsen       9
     Ole Olsen        8
     Anders Olsen       4
     Marie Olsdtr   1½
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Olsen inds i Wollerslov         16 Mar 1742       pg 67
WIFE:  Ellen Rasmusdtr
3 CH:  Ole Larsen    12 tiene Rasmus Pedersen i Wollerslov
     Rasmus Larsen  8
     Hans Larsen   4½
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Jensdtr i Hesselholm 17 May 1742        pg 69
HUSB:  Peder Andersen skoemager
CH:   Anders Pedersen 33 tiene i Lindesvold
     Jens Pedersen  30 mollersvend i Holme molle
     Elisabeth Pedersdtr 28 tiene i Strandegaard
     Johanne Pedersdtr 26 home
     Cornelius Pedersen 18 tiene Fothstrup Molle, Gaunoe gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Poulsdtr i Orslov       22 Jun 1743        pg 71
HUSB:  Peder Nielsen gmd
3 CH:  Niels Pedersen  8
     Poul Pedersen  4
     Karen Pedersdtr 3
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jeppe Pedersen hmd i Heinerup        14 Apr 1742       pg 73
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Hans Ibsen    25 tiene i Udemark
wgd: Christen Thomasen i Floyterup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sara Davidsdr i Odemark       14 Dec 1743        pg 74
HUSB:  Peder Pedersen
CH:   Ane Kirstine Pedersdtr 2
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Hansdtr i Orslov       18 Mar 1744        pg 75
HUSB:  Christen Pedersen gmd
CH:   Maren Christensdtr    14 (? Mogensdtr Christensdtr )
     Peder Christensen         10
     Ane Christensdtr 7
     Hans Christensen     6
     Birthe Christensdtr   3
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Svendsen smed i Wollerslov       24 Oct 1744       pg 77
MODER:  Karen Svendsdtr
½ BRO:  Svend Olsen gmd i Gummesmark
½ SIS:  Ane Olsdtr = Diderik Pedersen gmd i Odemark
½ BRO:  Lars Olsen    tiene i home w/ his fader Ole Henrichsen i Wollerslov
½ SIS:  Cathrine Olsdtr tiene i same
STEPFADER:    Ole Henrichsen i Wollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Soren Hansen Smed i F/Terslov        18 Sep 1745       pg 80
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Hans Sorensen  5
     Sophie Sorensdtr 3½
     Sidse Sorensdtr 8 days ( Sidsel Sorensdtr )
BRO:   Tyge Hansen conditionerende i Juellund
wgd: Hans Faber
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Madalene Boresdr i Wollerskov Molle     27 Jun 1746   pg 84
HUSB:  Jorgen Pedersen moller
CH:   Peder Jorgensen  home
FADER: Borre Olsen i Herfolge Molle
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Isaksen vaever i Orslov    22 Nov/3 Dec 1746         pg 88
2WIFE:  Lucia Augustinusdr
CH:   Ane Isachsdr   10 ( Ane Jacobsdtr )
     Hans Isachsen      9  ( Hans Jacobsen )
     Marie Isachsdr  2  ( Marie Jacobsdtr )
1WIFE:
CH:   Maren Isachsdr  = Lars Jensen vaever i Tvindelstrop, Universitets gods ( Maren Jacobsdtr )
     Christen Isachsen         soldat paa Tranqvebor i Ostindien ( Christen Jacobsen )
     Ole Jacobsen           24
     Marie Elisabeth Jacobsdtr         ? w/ Lars Jensen above
     Kirsten Jacobsdtr         18
gd: Poul Hansen vertshmd i Orslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Erik Smed i Giorslov     6/16 Aug 1748  pg 93 (not in index)
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Rasmus Eriksen  20
     Jacob Eriksen  17
     Jorgen Eriksen  14
     Peder Eriksen  10
     Niels Eriksen  7
BRO:   Mikkel Jorgensen smed i Hojelse, Walloe stifts gods
wgd: Peder Hansen i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Nielsdtr i Giorslov  16 Aug 1748   pg 97 (not in index)
HUSB:  Hans Andersen
CH:   Anders Hansen  10
     Maren Hansdtr 6
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Michelsen i Ringsberg  19 Dec 1748   pg 99 (not in index)
WIFE:  Cathrine Christiansdtr
CH:   Lars Larsen   2
FADER: Mikkel Nielsen i Odemark
WIFE.FADER: Christian Larsen i Ringsberg (? Christian Smed)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Pedersdtr enke i Wollerslov   d.22 Mar 1749 pg 100 (not in index)
HUSB:  Poul Christensen (dod)
CH:   ...   (fod after his death, i Holland, Skaane)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Geheim frue     31 Dec 1764  pg 106 (not in index)
HUSB:  ... frovalter? (dod)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Hansen gmd i Gummersmark        29 Dec 1762/26 Jan 1763      pg 107
WIFE:  Ellen Nielsdtr
3 CH:  Hans Larsen   10
     Niels Larsen   7
     Lisbeth Larsdtr 12
gd: Peder Jorgensen i Gummersmark
wgd: Christen Hansen i Orslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Nielsen hmd i Wollerslov        4 Nov/1 Dec 1762 pg 107
WIFE:  Cathrine Andersdtr
1WIFE:
CH:   Ane Pedersdtr = Peder Jochumsen gmd i Odemarke
     ( Niels Pedersen - dod)
      CH:  Hans Nielsen   tiene i Aasoie, Gl.Kiogsgaards gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Soren Larsen bondefoged gmd i Giorslov    21 Apr 1762/3 Mar 1763  pg 110
2WIFE: Mette Pedersdtr  (=2. (trol) Ivar Knudsen faestemand)
CH:   Hans Sorensen  17
     Jacob Sorensen  13
     Peder Sorensen  10
     Jens Sorensen  5
     Christen Sorensen    4
     Marie Sorensdtr 22 = Jens Hansen i Stroebye, Universitets gods
     Margrethe Sorensdtr 19 = (trol) Soren Christensen i Giorslov, Giesegaards gods
     Kirsten Sorensdtr 15 home
1WIFE: Marie Thomasdtr
CH:   Thomas Sorensen 30 gmd i Giorslov
gd: Niels Thomasen Smed i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Lauritzen Fosh/Foss = Sophie Magdalena Schluter i Giorslov   3 Feb & 30 Jun/3 Nov 1763     pg 115 125
HIS.MODER: Sybille Magdalena enke = afg. Lauritz Christensen provst i Kioge
HIS.SIS: Cathrine Lauritzdr = Boldt degn i Glim (? Jacob Boldt)
      Marie Barbara Lauritzdr = Schurtz skoeleholder i Olbye
      Frederikke Lauritzdr (dod) = Bremer i Lovegaard/Lovergaard
        CH:
HIS.BRO: Tideman Lendt sognpraest i Wollerslov-Giorslov (dod) = .. (?=2. Brom i Haarslov)
         CH: Thideman Christian Lendt i Haarslov (surname assumed)
HER.FADER:    Wulff Henrich Schluter forvalter i Juelland
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Pedersen Moller i Wollerslov Molle  7 Sep 1763/17 Mar 1764  pg 125
2WIFE:  Ane Hansdtr
1WIFE: Mette Borgesdr (Magdalene Borresdr - 27 Jun 1746 dod?)
CH:   Peder Jorgensen gmd i Boyede, Giesegd gods
curator: Ole Andersen Bulpontan degn i Giorslov
wgd: Bruun forpagtr
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Pedersdtr i Orslov   21 Mar/18 Apr 1764         pg 127
HUSB:  Poul Christensen gmd
CH:   Ane Poulsdtr   6
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Olsen gmd i Ulstrup  31 Aug 1761/31 Oct 1764      pg 129
WIFE:  Sidsel Pedersdtr i Terslov ( Sidse Pedersdtr )
CH:   Kirsten Hansdtr 5
     Mette Hansdtr  3
BRO:   Niels Olsen i Wollerslov
wgd: Peder Madsen i Terslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Rasmus Larsen gmd i Gummersmarche  11 Oct/20 Dec 1764    pg 130
WIFE:  Sidse Ingvorsdr
CH:   Jacob Rasmussen 30 landsoldat home
     Hans Rasmussen  32 gmd i Terslov
     Lars Rasmussen  10 home
     Ellen Rasmusdtr 18 home
     Bodil Rasmusdtr 21 tiene i Reinemarche Kroe, Conradsberg gods
     Ane Rasmusdtr 20 tiene i Giorslov Kroe
     Margrethe Rasmusdtr 28 = Henrich Christensen i Wollerslov
     Karen Rasmusdtr 26 = Morten Nielsen inds i Sprettinge gaarden, Tuurebyeholms gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Pedersen i Mahler huuset, Juellund  11 Dec 1764/10 Jan 1765 pg 133
2WIFE: Christiana Christensdtr
1WIFE: Johanne Olsdtr
CH:   Anders Jorgensen 12 tiene i Wollerslov
     Sidse Jorgensdtr 18 tiene i Wollerslov
gd: Jesper Olsen i Wollerslov
wgd: Sejer Olsen i Mahler huuset, Heinerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Olsen gmd i Wollerslov 18 Jan/21 Feb 1765         pg 134
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Ole Olsen    2
BRO:   Andreas Olsen i Wollerslov
WIFE.FADER: Lars Andersen i Walloerup
WIFE.BRO: Anders Larsen i Qvaerrede bye
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Andersdtr i Giorslov     22 Feb/26 mar 1765    pg 135
HUSB:  Niels Johansen hmd
CH:   Anders Nielsen  8
     Christen Nielsen 5
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Stephensdtr i Wollerslov   13 Feb/14 Nov 1765    pg 136
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen  19 tiene Niels Nielsen / tiene Jens Stephensen i Wollerslov
     Jens Nielsen   13 tiene both i Wollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Andersen gmd i Giorslov    20/25 Jun 1765      pg 137
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Anders Hansen  26 gmd i Giorslov
     Maren Hansdtr 24 tiene home
     Niels Hansen   9
     Marie Hansdtr 5½
     Christen Hansen 2
gd: Jacob Christiansen i Giorslov ( Jacob Christensen )
wgd: Peder Jensen gmd i Giorslov, Giesegd gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Nielsen = Margrethe Nielsdtr inds w/ Niels Larsen gmd i Giorslov    13 Feb/23 May 1765    pg 139
HIS.BRO: Peder Nielsen (dod)
          CH:  Ane Pedersdtr = Peder Jochumsen i Odemarche
             Niels Pedersen (dod)
             CH:   Hans Nielsen 11 tiene i Aarbye/Aasoje, Gl.Kiogegaards gods
HER.1HUSB: Lars Pedersen i Gummersmarche bye (dod)
HER.CH: Niels Larsen gmd i Giorslov
      Ane Larsdtr = Lars Hansen i Nyehuuse, Tiaerebyeholms gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sophie Christina madme Schlutter dod i Giorslov Kroe 13 Feb/12 Jul 1765    pg 141
HUSB:  Wulf Henrich Schlutter seigr forvalter
CH:   Bendix Adolph Schlutter 18 i Khvn
     Elisabeth Christina Cathrine Schlutter 20 i Walloe Stifts Closter 
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Olsen gmd i Terslov  1 May/13 Jul 1765         pg 145
WIFE:  Kirsten Olsdtr
2 CH:  Jens Hansen   15
     Ole Hansen    10
gd: Erik Nielsen gmd i Terslov
wgd: Niels Isachsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Hansen dod w/ vaever Verner Pedersen hmd i Giorslov   25 Jan 1766   pg 147
CH:   Peder Jensen   bondefoged i Giorslev
     Christen Jensen gmd i Kongested - both i Giesegd gods
     Maren Jensdtr = Lars Pedersen gmd i Slemminge, Giesegd
     Johanne Jensdtr = Jens Hansen i Giorslov, Juelland
     
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Hansen hmd i Wollerslov    14 Nov 1765        pg 147
WIFE:  Kirsten Stephensdtr
BRO:   Peder Hansen
     Erik Hansen
     Christen Hansen - all bonde i Giorslov, Juellands gods
wgd: Jens Stephensen gmd i Wollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Nielsen gmd i Orslov     30 Oct 1766        pg 148
WIFE:  Maren Mortensdtr
CH:   Poul Pedersen  30 tiene i Giesegd
     Niels Pedersen  33 tiene i Giorslev, Giesegd
     Hans Pedersen  8 home
     Karen Pedersdtr 28 tiene i Orslov, Giesegd
     Inger Pedersdtr 16 tiene i Fredsgaarde, Eschilstrup gods
     Ane Pedersdtr 47 = Anders Larsen smed i Orslov, Giesegd
BRO:   Lars Nielsen (dod?)
      CH: Niels Larsen hmd i Orslov
wgd: Rasmus Olsen gmd i Orslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mikkel Nielsen inds i Odemark    20 Sep/8 Nov 1766         pg 151
WIFE:  Johanne Olsdtr
CH:   Niels Michelsen 30 boende i Hesselholms huus, Juelland gods
     Ole Michelsen  26 tiene i Wollerslov
     Lars Michelsen (dod)
      CH:  Lars Larsen 21 tiene i Ringsberg, Juellands
     Karen Michelsdtr = Soren Nielsen inds i Kilderup, Turebyeholms gods
gd: Thomas Christensen i Heinerup
wgd: Peder Jochumsen i Odemarche
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Nielsdtr inds i Sprettinge grd, Fuurebyeholms gods    27 Nov/2 Dec 1766         pg 152
HUSB:  Hans Rasmussen of Terslov, Juelland gods
CH:   Niels Jensen   7 tiene i Ulstrup
     Kirsten Hansdtr 3 i Giorslov
BRO:   Maren Nielsen inds i Alchestrup, Turebyeholms gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Jacobsdtr i Terslov           22 Jan/21 Feb 1767        pg 154
HUSB:  Christen Johansen smed
CH:   Johannes Christensen   12 home  ( Johan Christensen )
     Ane Christensdtr 10 i Orslov, Gissegd
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Christophersen gmd i Orslov  25 Jun/22 Jul 1767        pg 156 157
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Rasmus Hansen  5
     Hans Christian Hansen 2
     Peder Hansen   ½
     Maren Hansdtr 7
FADER: Christopher Pedersen i Giesegaards gods
WIFE.FADER: Hans Hansen gmd i Orslov, Gissegd
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Andreasdtr i Ulstrup     28 Aug 1767        pg 157
HUSB:  Lars Christophersen hmd
CH:   Andreas Larsen  13 tiene i Wollerslov
     Christopher Larsen    21 tiene i Wollerslov
     Ane Larsdtr 15 tiene i Bregtved Molle
gd: Peder Rasmussen gmd i Ulstrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Olsdtr i Degnehuus, Wollerslov 20 Oct 1767   pg 159 
HUSB:  Mikkel Stephensen
CH:   Ole Michelsen  17
     Johanne Michelsdtr 13
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Birthe Jensdtr i Gummersmark    9/28 May 1768       pg 160 
HUSB:  Niels Pedersen hmd
SIS:   Maren Jensdtr  = Ditlev Nielsen gmd i Kr.Boerup, Syenstrup gods
     Margrethe Jensdtr (dod) = Ole Nielsen i Gummersmark
     CH:  Peder Olsen   24
         Poul Olsen    22
         Niels Olsen   20
         Jacob Olsen   17
         Karen Olsdtr 16
         Ellen Olsdtr 14 - all home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Nielsdtr inds i Wollerslov  14 Oct 1768        pg 161
HUSB:   Svend Olsen inds w/ Peder Henrichsen
HER.CH: Ane Jensdtr = Niels Ibsen gmd i Lidemark, Stifts Walloe gods
? Hans Olsen gmd i Wollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Pedersdtr i Wollerslov    5 Dec 1768/20 Jan 1769      pg 162 
HUSB:  Lars Olsen gmd
CH:   Thomas Larsen  9
     Jacob Larsen   5
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Nielsen gmd i Gummersmark        22/29 Apr 1769      pg 164
2WIFE: Maren Sorensdtr
CH:   Soren Olsen   1?
     Margrethe Olsdtr 4
1WIFE: Margrethe Jensdtr (dod - 9 Nov 1757)
CH:   Peder Olsen   27
     Poul Olsen    25 - home
     Niels Olsen   23 tiene i Bieverschov, Spanagger gods
     Jacob Olsen   21
     Karen Olsdtr 17
     Ellen Olsdtr 15 - home
gd: Peder Jorgensen gmd i Gummersmark
wgd: Soren Pedersen gmd i Lidemark, Stifs Waloe gods / Christen Hansen i Gummersmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Erik Nielsen gmd i Terslov, inds i Terslov, Ottested gods   6 Nov 1769    pg 169
WIFE:  Stine Pedersdtr
HEIR:  Peder Eriksen
gd: Anders Christensen
wgd: Jens Olsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Else Michelsdtr inds i Giogehuuset, Juellands Hov Mark    21 Jul 1769       pg 169
HUSB:  Mikkel Nielsen (not listed in probate, only in index)
CH:   Mikkel Jensen  hmd i Giorslov
     Johanne Jensdtr = Lars Nielsen hmd i Giogehuuset
     Mette Jensdtr = Knud Andersen inds. i Odemarche
     Helvig Jensdtr = Mads Hansen gmd i Svansberg, Universitets gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Larsen Hiordt skovfoged i Svie huuset 1 Feb/16 May 1770    pg 170
WIFE:  Ane Cathrine Gundersdr
CH:   Lars Jacobsen  Hiordt 4
gd: Didrich forvalter / Jens Clausen
wgd: Jens Larsen i Juellund / Mathias Nielsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Larsdtr i Ringsborg  3 Nov 1770        pg 171
HUSB:  Didrich Pedersen gmd
CH:   Svend Didrichsen 10
     Anders Didrichsen    6
     Ane Pedersdtr      19 - all home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Andersdtr i Ringsberg     27 Jun 1770/12 Mar 1771      pg 173
HUSB:  Peder Stephensen gmd
5 CH:  Lars Pedersen  16
     Anders Pedersen 14
     Soren Pedersen  5
     Maren Pedersdtr 19    (listed as Maren Larsdtr in one place)
     Cathrine Pedersdtr 8 - all home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Bodil Christensdtr i Giorslov        21 Mar 1771       pg 175
HUSB:   Thomas Sorensen bondefoged
CH:   Lars Thomasen  10
     Christen Thomasen    8
     Soren Thomasen  5
     Marie Thomasdtr 6
     Ane Thomasdtr  2
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Olsen gmd i Wollerslov     22 Sep 1770/11 Jun 1771      pg 178
2WIFE: Dorthe Pedersdtr
CH:   Jens Larsen   ½ or 1
1WIFE: Karen Pedersdtr (dod 20 Jan 1769) 
CH:   Thomas Larsen  10 or 12 (pg 352)
     Jacob Larsen   6 or 7
FADER: Ole Henrich Larsen inds i Wollerslov
WIFE.FADER: Peder Henrichsen i Giorslov, Universitets gods
? Peder Olsen faesteren of home
gd: Peder Hansen inds i Wollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Andersen skoemager i Hesselholmshuus  3 Apr/15 Nov 1769         pg 180
2WIFE: Karen Hansdtr nu inds i Giorslov
CH:   Ingeborg Margrethe Pedersdtr   = Rasmus Andersen inds i Giorslov
1WIFE: Karen Hansdtr (dod - 17 May 1742)
CH:   Anders Pedersen Skiotte i Bremmersvold, Lolland (signed: Andreas Pedersen Skiotte)
     Jens Pedersen (? dod before 1769)
     Cornelius Pedersen moller i Eschildstrup Molle, Lystrup gods
     Elisabeth Cathrine Pedersdtr enke = afg. Lauritz Thystrup i Nestved
     Johanne Pedersdtr (dod) = 2. Henrich Endvoldsen i Rundenhuset = 1. Johan Henrich Hansen i Kildehuset
      CH:  Jens Henrichsen tiene i Aarlose, Gissegaards gods
         Anders Henrichsen     tiene i Aarlose, Gissegaards gods
         Frederich Henrichsen (? dod before 1769)
         Hans Johansen tiene i Holme Molle, Holme gods
wgd: Hans Henrichsen i Fichentehuus, Gissegaards gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

... i Ringsberg  pg 183 + (between 183 & 362) ** (did not find probate!)
HUSB:  Rasmus Pedersen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Rasmus Thomasen hmd i Ringsberg   1 Oct 1771        pg 183
2WIFE: Johanne Pedersdtr
CH:   Ane Rasmusdtr  22 tiene i Tessebolle, Walloe stifts gods
1WIFE: Ane Pedersdtr
CH:   Karen Rasmusdtr 43 tiene i Svansberg, Walloe stifts gods
     Kirsten Rasmusdtr    39 = Peder Stephensen gmd i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Hansdtr i Wollerslov 30 Dec 1771/10 Feb 1772          pg 184
HUSB:  Jens Hansen inds
CH:   Hans Jensen   5
     Jacob Jensen   3
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Cathrine Christiansdtr i Ringsbierg     1 Oct 1771        pg 184
2HUSB:  Knud Hansen Smed inds
1HUSB:  
CH:   Lars Larsen   gmd i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Birthe Jensdtr i Orslov  3 Aug 1772        pg 186
HUSB:  Peder Christensen gmd
CH:   Jens Pedersen  10
     Ane Pedersdtr 8
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Nielsdtr i Juellund      15 Oct 1772        pg 187
HUSB:  Jens Clausen skytten
CH:   Lars Jensen   4
     Karen Jensdtr 10
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ellen Thagesdr i Giorslov      2 Jan 1773        pg 188
HUSB:  Peter Jorgensen hmd
CH:   Anders Jorgensen 5
     Frederikke Jorgensdtr 10
     Sidse Jorgensdtr 8
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Jacobsen i Daablerhuuset   27 Jan 1773        pg 189
CH:   ... Nielsdtr = Envold Hansen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Giertrud Pedersdtr i Giorslov        2 Jan 1773        pg 189
HUSB:  Johannes Sorensen snedker hmd ( Johan Sorensen )
CH:   Bodil Johannesdr 15 ( Bodil Johansdtr )
     Ane Johannesdr  8 ( Ane Johansdtr )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen ... i Giorslov    26 Nov 1774        pg 190
HUSB:  Verner Pedersen inds/hmd
CH:   Lars Vernersen 18 tiene i Nordrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Hansen inds i Giorslov   31 Dec 1773        pg 190
WIFE:  Karen Andersdtr
1WIFE:
CH:   Hans Christensen tiene i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Andersen hmd i Giorslov    7 Jun 1773        pg 190
WIFE:  Giertrud Jensdtr
CH:   Hans Pedersen  15
gd: Hans Pedersen store i Giorslov
wgd: Henrich Christensen i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Cathrine ... i Giorslov  4 Dec 1774        pg 191
2HUSB:  Niels Pedersen Giorslov inds
1HUSB: Ole Hansen sergeant
CH:   Anders Olsen 30
     Jens Olsen 28
     Ane Olsdtr tiene i Kioge
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidse Rasmusdtr enke inds i Giorslov         10 Dec 1774        pg 191
HUSB:  Rasmus Larsen (dod)
CH:   Hans Rasmussen  gaard forsider tyrerie erkommen paa Castellet
     Jacob Rasmussen gmd i Heinerup
     Lars Rasmussen  20 tiene i Heinerup
     Margrethe Rasmusdtr = Henrich Christensen hmd i Giorslov
     Karen Rasmusdtr = ... hmd i Brengentved gods
     Bodil Rasmusdtr = ... hmd i Jomfruens Eyede gods
     Ane Rasmusdtr = Peder Joensen i Giorslov
     Ellen Rasmusdtr = Hans Knudsen hmd i Kongsted
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lisbeth Larsdtr i Vollerslov    6 Feb 1775        pg 191 192
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Lars Hansen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Johansen landsoldat i Giorslov     10 Feb 1775       pg 192
 (at margin - name is listed as Peder Jorgensen )
BRO:   Jens Johansen
     Niels Johansen - both i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Johansen inds i Giorslov        18 Mar 1775       pg 192
CH:   Johannes Pedersen gmd i Giorslov ( Johan Pedersen )
     Dorthe Pedersdtr = Jens Johansen i Giorslov
     Ane Pedersdtr  = Peder Hansen landsoldat i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ellen Larsdtr i Odemarche 30 Dec 1775        pg 193
HUSB:  Hans Ibsen hmd (signed: Hans Ipsen)
CH:   Peder Hansen   landsoldat
     Jens Hansen   16 tiene i Vollerslov
     Karen Hansdtr tiene i Ringsberg
gd: Peder Jokumsen gmd i Odemarche
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Hansdtr enke inds i Vollerslov    4 Apr 1775        pg 193
HUSB:  Christen Henrichsen (dod)
CH:   Henrich Christensen   hmd i Giorslov
     Marie Christensdtr tiene i Khvn
     ... Christensdtr = Andreas Olsen gmd i Vollerslov
     ... Christensdtr = Peder Jensen gmd i Vollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Knud Jensen ungkarl tiene Lars Andersen i Ringsberg      12 May 1775       pg 193
SODSK.CH:    Ole Larsen    gmd i Odemarche
         Peder Olsen   gmd i Vollerslov
? Lars Andersen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Hansdtr i Gummersmarche         28 Dec 1775       pg 194
2HUSB:  Niels Pedersen hmd
1HUSB: Jorgen Pedersen
CH:   Niels Jorgensen gmd i Reinemarche
     Peder Jorgensen hmd 
     Marie Jorgensdtr tiene i Roeskilde Kauten?
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Ibsen enke i Giorslov      28 Dec 1775        pg 194
HUSB:  Jeppe Pedersen hmd i Taerslov (dod)
2 CH:  Peder Ibsen
     Christen Ibsen gmd i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sara Christensdtr i Vollerslov        25 Jan 1776       pg 195
HUSB:  Andreas Olsen gmd
CH:   Niels Andreasen 12
     Hans Andreasen  2
     Ane Andreasdtr 8
     Stiine Andreasdtr 5
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Pedersen gmd i Giorslov    15 Jun 1776        pg 196
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Christen Hansen 10
     Jens Hansen   5
gd: Niels Eriksen hmd i Giorslov
wgd: Hans Jacobsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Rasmussen gmd i Wollerslov       10 May 1776       pg 198
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Anders Hansen  4
     Johanne Hansdtr 9
gd: Jens Jensen gmd i Vollerslov
wgd: Peder Olsen i Vollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Thomas Nielsen = Ellen Pedersdtr gmd i Vollerslov  29 Apr/11 Jul 1776        pg 200
HIS.BRO:     Niels Nielsen gmd i Vollerslov
         Jens Nielsen hmd i Giorslov
HIS.SIS:     Ane Nielsdtr = Thara Olsen inds i Flenterup
HER.1HUSB:    Peder Giorslov
HER.CH: Niels Pedersen  i Giorslov
         Maren Pedersdtr = Stephen Hansen gmd i Ringsberg
         Johanne Pedersdtr = Peder Willumsen gmd i Salbye, Stiftets gods (dod?)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Eriksen rytter hmd i Giorslov 16 Dec 1776        pg 203
WIFE:  Else Liboltsdr/Liboldtsdr
CH:   Erik Hansen   2
gd: Niels Eriksen hmd i Giorslov
wgd: Anders Pedersen i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Vibeke gl. kone i Giorslov     24 Mar 1777        pg 204
HUSB:  Christen Ottesen hmd i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Larsdtr i Wollerslov     18 Apr 1777        pg 204
HUSB:  Christian Hansen hmd
CH:   Christopher Christiansen
     Jens Christiansen
     Kirsten Christiansdtr
     Ane Christiansdtr
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Pedersen ungkarl tiene i Giorslov        d.4 Mar 1777   pg 204
BRO:   Hans Pedersen  gmd i Giorslov
SIS:   Kirsten Pedersdtr = Ole Nielsen hmd i Orslov, Ottestrup gods
     several more not listed.
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Svendsdtr i Vollerslov Molle  1 May 1778        pg 205
HUSB:  Hans Nielsen Moller
CH:   Frederikke Hansdtr    10
     Thomine Hansdtr 8
     Ane Dorthe Hansdtr    5½
     Mette Hansdtr  2½
     Karen Hansdtr  ½
gd: Rasmus Svendsen Thureby i Veir Molle
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Nielsen i Giogehuuset 16 Feb 1778        pg 209
WIFE:  Johanne Jensdtr
BRO:   Anders Nielsen - residence unknown
SIS:   Ingeborg Larsdtr ugift (?dod i Eybye)
wgd: Mikkel Jorgensen i Keestrup/Reestrup gaarden
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Jorgensdtr pigen i Ringsberg 20 Nov 1778        pg 210
BRO:   Peter Jorgensen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Christophersen hmd i Ulstrup  18 Oct 1779        pg 210
2WIFE: Bodil Davidsdr
1WIFE: 
CH:   Christopher Larsen
     Anders Larsen - both of age & tiene i Terslov
     Ane Larsdtr = Diderich Christensen i Svendstrup gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Christensen ungkarl krobling & almisselem i Giorslov  13 Dec 1780   pg 211
BRO:   Ole Christensen i Fleutterup?
     Anders Christensen    tiene i Giorslov
SIS:   ... Christensdtr = Peder Madsen hmd i Giorslov
      CH:  Christen Pedersen (eldest son)
     Birthe Christensdtr tiene i Giorslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Olsen inds w/ Niels Olsen i Vollerslov     13 Dec 1780        pg 212
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Jens Hansen   30
     Isak Hansen 41
     Maren Hansdtr 24
wgd: Jens Pedersen gmd i Vollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Malene Hansdtr i Giorslov      13 Dec 1780        pg 213
HUSB:  Anders Pedersen hmd
3 CH:  Ane Andersdtr  18
     Sidse Andersdtr 14
     Karen Andersdtr 9
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Jensdtr i Fleutterup      14 Feb 1781            pg 214
HUSB:  Anders Jensen hmd ?Skomager
CH:   Karen Andersdtr 10
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Johansen Smed i Terslov       17 Apr 1781            pg 215
3WIFE: Sidse Nielsdtr
1WIFE:
CH:   Ane Cathrine Christensdtr = Lars Nielsen inds i Haslev/Herlev, Bregentved gods
2WIFE: Ane Jacobsdtr
CH:   Johannes Christensen 26 smedsvend i Khvn ( Johan Christensen )
     Ane Christensdtr 24 tiene i Nordrup
2WIFE.BRO: Hans Jacobsen hmd i Orslev
wgd: Lund degn i Terslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Pedersdtr i Ulstrup         21 May 1781       pg 217
HUSB:  Jens Jorgensen hmd
CH:   Jorgen Jensen  3
     Maren Jensdtr 5
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Larsen = Marie Jensdtr gmd i Ulstrup  29 & 21 May 1781     pg 218
2 CH:  Anders Nielsen  11
     Lisbeth Nielsdtr 7
gd: Jorgen Sorensen gmd i Heinerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lisbeth Jacobsdtr i Giorslov    7 Dec 1781        pg 222
2HUSB: Jens Nielsen hmd
CH:   Niels Jensen   14 tiene i Vollerslov
     Hans Jensen   12 home
     Ane Jensdtr 19 tiene i Aarelose
1HUSB: Niels Hansen gmd i Vollerslov (dod)
CH:   Jens Nielsen   25 tiene i Vollerslov
     Maren Nielsdtr 22 tiene i Vollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Pedersen inds i Vollerslov       8 Dec 1781        pg 223
2WIFE: Inger Nielsdtr flottede til Poul Pedersen hmd i Vollerslov
CH:   Jens Nielsen 14 tiene i Klestrup gaarden
1WIFE:
CH:   Jens Nielsen   28 tiene i Klestrup gaarden
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jesper Olsen skomager inds w/ Peder Willumsen i Heinerup   8 Dec 1781    pg 224
WIFE:  Hedevig Willumsdtr
CH:   Niels Jespersen 12 tiene i Vollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Pedersdtr i Vollerslev    5 Apr 1782   pg 224 (not in index)
HUSB:  Jacob Olsen gmd
no children
FADER: Peder Henrichsen gmd i Giorslev, Universitets gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Pedersdtr i Ringsberg      5 Mar 1782   pg 224 (not in index)
HUSB:  Stephen Hansen gmd
CH:   Henrich Stephensen    24
     Lars Stephensen     20
     Peder Stephensen     19
     Jens Stephensen     12
     Thomas Stephensen         1½
     Ane Stephensdtr 22
     Kirsten Stephensdtr   15
     Inger Stephensdtr    10
     Johanne Stephensdtr   7
     Ellen Stephensdtr    4 - all home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Nielsen gmd i Vollerslev    7 Jun 1782       pg 225 (not in index)
WIFE:  Johanne Jorgensdtr
BRO:   Jens Nielsen   skovrider i Giorslov
SIS:   Ane Nielsdtr = Ture Olsen inds i Fleuterup markhuus
wgd: Poul Pedersen klokker i Vollerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Olsdtr i Ringsberg     5 Jun 1782        pg 227
HUSB:  Peder Rasmussen hmd
CH:   Ole Pedersen   10
     Mette Pedersdtr 13
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marcus Jensen inds w/ gl. Jens Skovrider hmd i Giorslov    5 Jun 1782    pg 228 (not in index)
2WIFE:  Ane Nielsdtr
1WIFE:
CH:   Jens Marcusen  gmd i Kiullerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Nielsen moller i Wollerslov Molle        23 May/21 Jun 1782        pg 229
2WIFE: Birthe Andersdtr (? her faestemand Morten Hansen )
CH:   Niels Hansen   1½
1WIFE: Ane Svendsdtr
CH:   Frederikke Ane Dorthe Hansdtr   15
     Thomine Christiane Hansdtr 11
     Ane Dorthe Hansdtr        9
     Mette Cathrine Hansdtr      7
     Karen Hansdtr      4½ - all home
BRO:   Rasmus Nielsen i Ringsted
gd: Rasmus Svendsen i Tuurebye (for children of 1st md.)
gd: Hans Jensen i Piilemolle (for child of 2nd md.)
wgd: Miiler sognpraest i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Cathrine Joensdr i Fleuterup         20 Sep 1782       pg 229
HUSB:  Ole Christensen hmd
CH:   Christen Olsen      13
     Johanne Olsdtr  15
     Ane Olsdtr    10
     Karen Olsdtr   6
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Hansen inds i Wollerslov        18 Sep/18 Oct 1782        pg 241
WIFE:  Mette Thomasdtr
CH:   Karen Pedersdtr (dod) = Lars Olsen gmd i Vollerslov (both dod)
     CH:  Thomas Larsen  22 tiene i Vollerslev   (afkald 31 Dec 1790 - pg 314)
         Jacob Larsen   18 tiene i Bieverschov (afkald pg 296)
gd: Peder Olsen gmd i Vollerslev
wgd: Lars Pedersen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Clausen Skiotte/Skytte i Juellund    4 Jul/9 Nov 1782 pg 242
2WIFE: Marie Christensdtr
CH:   Frederich Jensen         9
     Otto Didrich Jensen 3
     Lucia Jensdtr      7
     Ane Kirstine Jensdtr       5
     Ane Marie Jensdtr         3/4 yr.
1WIFE: Karen Nielsdtr (dod)
CH:   Karen Jensdtr  19
gd: Seier Olsen skovfoged i Seiersborg huuset
wgd: Martin Veismann Skiotte i Juellund / Niels Didrichsen gmd i Fleuterup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Thomasdtr enke inds i Vollerslev     7 Mar/26 Apr 1783       pg 246 (not in index)
HUSB:  Peder Hansen (dod)
CH:   Karen Pedersdtr = Lars Olsen gmd i Vollerslev (both dod)
      CH:  Thomas Larsen  22 tiene i Vollerslev (afkald 31 Dec 1790 - pg 314)
         Jacob Larsen 18 tiene i Bieverschov
gd: Peder Olsen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johan Michael Hinch inds i Giorslev      13 May 1783  pg 248 (not in index)
WIFE:  Ane Simonsdr
wgd: Carl Clausen Tommermand hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Poul Olsen gmd i Gummersmarck     14 Feb 1784  pg 248 (not in index)
WIFE:  Ane Danielsdr
CH:   Ole Poulsen   10
     Hans Poulsen   3
     Maren Poulsdtr  6
BRO:   Peder Olsen gmd i Vollerslev
wgd: Lars Hansen gmd i Gummersmarck
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Henrich Nielsen mollersvend i Vollerslev Molle    21 May 1783/30 Apr 1784  pg 250 (not in index)
WIFE:
BRO:   Rasmus Nielsen
     others not listed
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Olsdtr i Giorslev   9 Oct 1784       pg 252 (not in index)
HUSB:  Niels Thomasen Smed
CH:   Rasmus Nielsen  smed & hmd i Ringsberg
     Christian Nielsen 24 tiene i Nordrup   
     Lars Nielsen   tiene i Fiellebroehuus
     Peder Nielsen   24 tiene i Farringlose
     Soren Nielsen  9
     Birthe Nielsdtr 18 tiene i Nordrup
     Ane Nielsdtr 12 home 
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Tobias Borrebye kroemand i Giorslev Kroe    24 May/25 Jun 1785   pg 254 (not in index)
WIFE:  Locia Taender ( Lucie Tender)
CH:   Jacob Borrebye  40 home
     Sophie Wibike Elisabeth Borrebye = Henrich Jorgensen Kreyner borger verthuusholder i Kioge
     Christian Taender Borrebye snedkersvend i Khvn (dod)
      CH:  Tobias Borrebye 14 i Giorslev Kroe
         Locia Borrebye  12 ( Lucie Borrebye)
         Leonora Borrebye 10
         Sophie Elisabeth Vibeke Borrebye  8 - all home i Khvn 
gd: Marten Hansen i Vollerslev Molle ( Morten Hansen Moller )
wgd: Peter Jorgensen bondefoged ( Peder Jorgensen i Boyed)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Christensdtr i Gummersmarch   d.1784/26 Aug 1785   pg 263 (not in index)
HUSB:  Niels Hansen inds
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Olsen aftgmd i Vollerslev    26 Aug 1785  pg 263 (not in index)
WIFE:  Inger Sorensdtr
CH:   Anders Nielsen  gmd i Vollerslev
     others not listed?
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Jensen aftaegtsmand i Vollerslev     26 Sep 1785  pg 264 (not in index)
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Jens Pedersen  gmd i Vollerslev
     others not listed?
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Andersen aftgmd i Ringsberg   11 Jun/26 Sep 1785   pg 264 (not in index)
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
BRO:   Peder Andersen (dod)
      CH:  Hans Pedersen  landsoldat tiene i Giorslev
SIS:   ... Andersdtr = Jens Hansen hmd i Giorslev, Stifts gods (? Lidemarch)
     Kirsten Andersdtr enke inds i Gummeroed
wgd: Thomas Sorensen i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Olufsdr i Giorslev  28 Feb 1786   pg 267 (not in index)
HUSB:  Jacob Sorensen gmd
CH:   Peder Jacobsen  11
     Soren Jacobsen  7
     Ellen Jacobsdtr 3
     Dorthe Jacobsdtr 2 mo.
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Danielsdr i Gummersmarch     28 Feb 1786  pg 269 (not in index)
2HUSB:  Lars Jensen gmd
1HUSB: Poul Olsen (dod)
CH:   Ole Poulsen   12
     Hans Poulsen   5
     Maren Poulsdtr  8
     Poul Poulsen   1½
FADER: Daniel Nielsen hmd i Auerstruphuuset, Svenstrup gods
1HUSB.BRO: Peder Olsen i Vollerslev
gd: Anders Mogensen i Kloredsted, Svenstrup gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Sorensdtr i Gummersmarch        31 Mar 1786       pg 271 (not in index)
HUSB:  Jorgen Jensen gmd
CH:   Soren Jorgensen 18
     Jens Jorgensen  16 - both home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Sorensdtr i Gummersmark     21 Jun 1786  pg 273 (not in index)
2HUSB: Jens Olsen gmd
CH:   Ole Jensen    12
     Karen Jensdtr 15
1HUSB; Ole ...
CH:   Soren Olsen   17 home
1HUSB.CH: Peder Olsen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Nielsdtr i Gummersmark    21 Jun 1786  pg 274 (not in index)
HUSB:  Niels Hansen inds.
BRO:   Niels Jensen   tiene i Vedskiode, Valloe gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Stephensdtr i Vollerslev     21 Jun 1786  pg 275 (not in index)
HUSB:  Jacob Olsen gmd
CH:   Margrethe Jacobsen    1/4 yr.
BRO:   Henrich Stephensen i Ringsberg
HUSB.BRO: Peder Olsen 
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Hansen fisker inds i Giorslev      28 Nov 1786  pg 276 (not in index)
WIFE:  Inger Poulsdtr
CH:   ... Nielsen   1
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Andreas Rasmussen Sveiser = Cathrine Pedersdtr landsoldat i Bieverschou     11 Apr/2 Dec 1786    pg 276 (not
in index) 
HIS.FADER:    Rasmus Sveiser i Skovhuus, Universitets gods
HER.SIS:     ... Pedersdtr = Jacob Christiansen aftegtsmand i Bieverschou
? Peder Jorgensen & Lars Jensen i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Eriksen hmd i Giorslev     9 Sep 1786   pg 278 (not in index)
WIFE:  Marie Olsdtr (=2. (forlov) Lars Olsen
BRO:   Hans Eriksen (dod)
      CH:  Erik Hansen   w/ Peder Pedersen hmd i Giorslev
SIS:   Bodil Eriksdtr = Morten hmd i Heinerup
     Maren Eriksdtr = Hans Jensen hmd i Nordrup
     Dorthe Eriksdtr = Jens Krumbech hmd i Giorslev
gd: Thomas Sorensen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Christensdtr enke i Juelland  21 Feb 1786/22 Feb 1787     pg 279 (not in index)
HUSB:  Jens Clausen Skiotte (dod)
CH:   Frederich Jensen 12 i Holsteen, Grams gods
     Otto Diderich Jensen 7
     Lucie Jensdtr      11
     Ane Kirstine Jensdtr       9
     Ane Margrethe Jensdtr       4 - all home (surnames assumed)
gd: Peder Jorgensen Bodker & Mikkel Stephensen skraeder i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Ingvorsdr i Giorslov  19 Jun 1787        pg 287
HUSB:  Christen Sorensen gmd
MODER: .... = STEPFADER: Jorgen Christensen i Aaselose (? signed: Jens Christensen )
BRO:   Anders Ingvorsen gmd i Klippede
     Niels Ingvorsen 13 i Aarelose
     Jens Ingvorsen 9 i Aarelose
SIS:   Ellen Ingvorsdr = Hans Olsen i Aarelose
     Lisbeth Ingvorsdr = Jep Michelsen i Terslev
     Maren Ingvorsdr = Claus Schnack i Giesegaard
     Kirsten Ingvorsdr ugift i Giesegaard
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lucia Taenders/Tander enke i Giorslov Kroe  8/23 Mar 1787      pg 288
HUSB:  Tobias Borrebye kroemand (dod - 18 Jun 1785 i Bieverskov)
CH:   Jacob Borby   42 home ( Jacob Borrebye)
     Christian Taender Borby snedkersvend i Khvn (dod 3 yrs)
      CH:  Tobias Borby   16 here i Giorslev Kroe
         Lucie Borby        14
         Leonore Borby  12
         Sophie Elisabeth Vibeke Borby 10 - all home i Khvn
     Vibeke Elisabeth Borby = Henrich Jorgensen Kreiner vertshmd i Kioge
gd: Morten Hansen / Jens Rasmussen slagter i Khvn
wgd: Peder Jorgensen i Boyede
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Jorgensen i Skielbekshuus   21 Jul 1787        pg 292
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Peder Jensen   25
     Jorgen Jensen  23
     Marie Jensdtr = Anders Knudsen i Nordrup
     Ellen Jensdtr 27
     Birthe Jensdtr 19 - both ugift
wgd: Anders Knudsen i Nordrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Sorensen gmd i Giorslov        23 Jul 1787       pg 293
2WIFE: Marie Hansdtr
CH:   Hans Jacobsen  17 wks
1WIFE:
CH:   Peder Jacobsen  12
     Soren Jacobsen  8
BRO:   Hans Sorensen gmd i Giorslev (eldest bro)
STEPFADER: Iver Knudsen
wgd: Peder Jensen gmd bondefoged i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Sorensdtr /Sorens enke inds i Giorslov     20 Oct/4 Dec 1787         pg 295
HUSB:  Soren ... 
CH:   Jorgen Sorensen 21
     Inger Sorensdtr 16
gd: Hans Pedersen i Giorslev
HUSB:  Soren Jorgensen (dod)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Rasmussen hmd i Vollerslov       22 Mar 1788       pg 296
WIFE:  Johanne Christensdtr
4 CH:  Rasmus Jacobsen 16
     Lars Jacobsen  12
     Christen Jacobsen    10
     Martha Jacobsdtr
BRO:   Lars Rasmussen i Kinterup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Larsen fodt i Vollerslov        afkald 29 Mar 1788    pg 296
MODER:  Karen Pedersdtr i Vollerslev (dod - 20 Jan 1769)
MODER.FADER: Peder Hansen i Vollerslev (dod - 18 Oct 1782)
MODER.MODER: ... (dod - 26 Apr 1783)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Thuresdr i Fleutrup      15 Mar 1787        pg 296
HUSB:  Anders Jensen skoemager
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Sorensen gmd i Heynerup        14 Jun 1788       pg 297
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Marie Jorgensdtr
     Dorthe Jorgensdtr - minors
WIFE.BRO: Thomas Christensen i Heynerup
wgd: Jep Nilausen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidsel Jorgensdtr enke i Vollerslev Molle      18/19 Jul 1788  pg 300
BRO:   Hans Jorgensen (dod)
      CH:  Rasmus Hansen i Sliminge
SIS:   ... Jorgensdtr (dod) = Ebbe
      CH:  Rasmus Ebbesen i Bierede
         Christopher .. i Hosten/Hoster, Bregentved gods
HUSB:  Niels ... i Dobler Huset (NOTE: these are only listed in index)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Johansen gmd i Giorslov    21 Jul 1788        pg 301
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Johanne Jensdtr
     Christen Jensen 19
     Peder Jensen   9
     Johan Jensen   7 ( Johannes Jensen )
     Hans Jensen   4
WIFE.BRO: Johannes Pedersen gmd i Giorslev ( Johan Pedersen )
gd: Hans Pedersen gmd i home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Morten Jorgensen = Maren Olsdtr hmd i Karlsagerhuset, Vollerslev 16 Jan 1790 pg 305
CH:   Johanne Mortensdtr    5
     Marie Mortensdtr 2
HER.SIS: ... Olsdtr = Niels Pedersen i Fiellebroegaarden, Gisegaard gods
NOTE: has note up side margin to see records in 1816 for children info.
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Stephen Hansen hmd i Ringsberg        10 Jul 1790       pg 307 310
3WIFE: Ane Larsdtr
CH:   Maren Stephensdtr    6
     Niels Stephensen     4
     Karen Stephensdtr    ½
1WIFE: Ane Lucusdr
CH:   Marie Stephensdtr = Rasmus Nielsen smed i Bieverskov
2WIFE: Maren Pedersdtr
CH:   Henrich Stephensen    30 gmd i Giorslev
     Ane Stephensdtr (dod) = Jacob Olsen gmd i Vollerslev
      CH:  Margrethe Jacobsdtr 4 (? Margrethe Larsdtr )
     Lars Stephensen     28 tiene i Aarlose
     Peder Stephensen     27 tiene i Julund
     Kirsten Stephensdtr   16 tiene i Farringlose bye
     Jens Stephensen     21 tiene i Julled
     Inger Stephensdtr    19 tiene i Giorslev
     Johanne Stephensdtr   14 tiene i Raeverschou
     Ellen Sophie Stephensdtr 12 tiene i Ringsberg
     Thomas Stephensen         10 home
gd: Niels Larsen gmd i Thiylerup/Keylerup
wgd: Lars Nielsen skovfoged i Juellund
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Andersdtr /Andreses inds i Aabenraashuuset     13 Sep 1790       pg 310 311
HUSB:  Andreas ... (? Anders ...)
CH:   Lars Andersen  tiene i Strandegaard ved Khvn ( Lars Andreasen )
     Maren Andersdtr = Jens Hansen hmd i Eibye      ( Maren Andreasdtr )
     Johanne Andersdtr  = Hans Jorgensen hmd i Aaaaaabenraaehuset ( Johanne Andreasdtr ) (? Lars Jorgensen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Christensen tienestekarl ungkarl i Dunegaarden, Vigsted?    1 Dec 1790        pg 312
BRO:   Ole Christensen inds i Rei...march
SIS:   Inger Christensdtr = Peder Madsen hmd i Giorslev
     Birthe Christensdtr 30 ugift tiene i Norre Dalbye
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Birthe Larsdtr i Ringsberg 4 Dec 1790        pg 313 315
HUSB:  Niels Madsen gmd
CH:   Mads Nielsen   11
     Hans Nielsen   7
     Niels Nielsen  2
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Olsdtr i Giorslov       2 May 1791        pg 318 328
2HUSB:  Lars Olsen hmd
1HUSB:  Poul Nielsen
CH:   Inger Poulsdtr  = Lars Hansen hmd i Giorslev, Gesegaard gods
     Ane Poulsdtr   25 ugift tiene i Ringsberg Skole
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Johannesdr ( Maren Johansdtr ) i Juellund    2 May 1791   pg 318 324 326 341
ILLEG CH: Karen Jensdtr 2 or 2½ (afkald - pg 341 - 18 Sep 1791)
FADER:  Johannes Jorgensen Bodker hmd i Noysomhuuset ved Engelholm
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Andersdtr i Giorslov               28 May 1791   pg 320 326
HUSB:  Niels Jensen inds
SIS:   Sidsel Marie Andersdtr
     Karen Andersdtr - both ugift tiene i Khvn
MODER.BRO: Peder Hansen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Pedersen inds i Giorslov   28 May 1791            pg 321
2WIFE: Ane Andersdtr
1WIFE: Malene Hansdtr
CH:   Sidsel Marie Andersdtr  25
     Karen Andersdtr 21 both ugift tiene i Khvn
1WIFE.BRO: Peder Hansen hmd i Giorslev
wgd: Christopher Nielsen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirstine Hansdtr i Giorslov         28 May 1791            pg 321 340
HUSB:  Christopher Nielsen hmd
CH:   Niels Christophersen   40
     Hans Christophersen   27 - both i Khvn, nu paa Fridreksborg uden Khvn
     Karen Christophersdtr 24 home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Jacobsen hmd i Giorslov        13 Jul 1791       pg 322 327 332
WIFE:  Karen Pedersdtr (=2. Hans Olsen hmd i Ringsberg, Valloe Stifts gods - by 5 Oct 1791)
SIS:   Elisabeth Jacobsdtr = Rasmus Jacobsen inds i Borup, Svenstrup gods (? Jacob Rasmussen )
     Inger Jacobsdtr (dod) = Peder Rasmussen hmd i Sliminge
      CH:  Maren Pedersdtr 7
WIFE.BRO: Mathias Pedersen gmd i Hielmsoemagle
gd: Niels Thomasen Smed i Giorslev
wgd: Mathias Pedersen gmd i Hiemelsoemagle
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Else Liboltsdr i Giorslov 13 Jul 1791        pg 322 330
2HUSB: Peder Hellesen hmd
CH:   Hans Pedersen   5
1HUSB: Hans Eriksen
CH:   Erik Hansen   16 tiene i Ovitzmosegaarden?
BRO:   Libolt Liboltsen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Pedersen gmd i Giorslov    14 Jul 1791            pg 323 337
WIFE:  Birthe Hansdtr (? Birthe Hanses )
CH:   Peder Hansen   32 gmd i Sliminge, Giesegd gods
     Karen Hansdtr 30 = Christen Nielsen Hostentorpe paa Bregentved
     Henrich Hansen 28 tiene i Hostentorph
     Lars Hansen    26 home
     Jens Hansen    20 tiene i Giorslev
     Hans Hansen    18
     Anders Hansen   9 - both home
wgd: Christopher Nielsen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Kirstine Pedersdtr i Giorslev   8 Oct 1791       pg 331 342 (not in index)
HUSB:  Anders Ibsen hmd
CH:   Sara Andersdtr  25
     Maren Andersdtr 16
     Niels Andersen      9
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Pedersdtr enke i Skielbeckshuuset     12 Nov 1791        pg 333 335
HUSB:  Jens Jorgensen hmd (dod)
CH:   Peder Jensen   30 home
     Jorgen Jensen  28 tiene i Odemark
     Marie Jensdtr (dod) = Andreas Knudsen i Sachariases vengehuus
      CH:  Ane Andreasdtr 3
     Ellen Jensdtr 32
     Birthe Jensdtr 29 = Morten Jensen hmd i Lellinge, Valoe stifts gods
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidsel Nielsdtr i Ringsberg      19 Apr 1792  pg 342 344 (not in index)
HUSB:  Knud Hansen Smed hmd
CH:   Cathrine Knudsdtr = Mads Pedersen tiene i Sonnerup (? Niels Christophersen tiene i Sonerup, Valoe stifts gods - but
signed Mads Pedersen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Johansen i Giorslev  26 Apr 1792       pg 343 (not in index)
2WIFE:  Christiane Christiansdtr
CH:   Ole Nielsen   tiene i Giorslev
     Niels Nielsen  tienei Slimminge
1WIFE:
CH:   Christen Nielsen hmd i Giorslev
     Anders Nielsen  gmd i Sliminge
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Jorgensen inds i Gummersmark 8 Aug 1792        pg 344
WIFE:  Elisabeth Olsdtr (? = 2. Anders Jensen Skoemagger i Kyllingehuuset?)
CH:   Christen Pedersen    gmd i Gummersmark
     Hans Pedersen  boer i Gammelkioge
     Jorgen Pedersen 12
     Elisabeth Pedersdtr 11
     Karen Pedersdtr 8
     Jens Pedersen   6
? Anders Jorgensen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Elisabeth ... dod i Kyllingehuuset  8 Aug 1792   pg 344 (not in index)
HUSB:  Anders Jensen Skoemager (? =2. Elisabeth Olsdtr i Gummersmark)
CH:   Peder Joensen gmd i Krullerup
     Kirsten Joensdr = Peder Jorgensen i Vollerslev
     ... Joensdr
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Olsdtr i Wollerslov     6 Dec 1792        pg 345 355 356
HUSB:  Hans Nielsen gmd
CH:   Niels Hansen   4 wks (? dod by 11 Dec 1793)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Birthe Olsdtr i Gummersmark     25 Feb 1793        pg 347 359
HUSB:  Jens Olsen gmd
CH:   Lars Jensen   4
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Carl Wilhelm Clausen hmd i Giorslov     19 Mar 1793   pg 349 352
WIFE:  Ane Sophie Lundsdr
CH:   Johan Clausen  29 i Kioge ( Johan Carlsen Clausen)
     Christian Clausen    27
     Marie Clausdr  
     Christiane Clausdr
     Frederikke Clausdr
wgd: Anders Hansen gmd i Giorslev / Hans Pedersen i Giorslev / Jorgen Lund
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Jensdtr i Giorslov     19 Mar 1793        pg 350 355
2HUSB:  Jens Hansen gmd
1HUSB:  Hans Andersen
CH:   Niels Hansen   37 hmd i Giorslev
     Christen Hansen 30
     Marie Hansdtr = Henrich Stephensen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Larsen inds i Keullerup, paa Spanger gods     19 Mar 1793  pg 352 (not in index)
WIFE:
CH:   Ole Hansen    landsoldat i Bieverschov, Spanager gods
     3 sisters - not listed
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Madsdtr i Gummermark  9 Jul 1793        pg 353 358
HUSB:  Christen Pedersen gmd  
CH:   Karen Christensdtr    7
     Elisabeth Christensdtr  4
     Sidse Christensdtr    1 mo. (probably died - only 2 children listed in 1794)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Jorgensdtr i Wollerslov   10 Mar 1794        pg 356 360
HUSB:  Lars Pedersen gmd
MODER.BRO: Jens Jacobsen gmd i Gummersmarke (dod)
          CH:  Sidse Jensdtr = ... gl. hmd i Dalbye
gd: Peder Olsen gmd i Vollerslev / Soren Jensen bondefoged i Bieverschou
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidse Marie Jensdtr i Wollerslov       29 Oct 1794       pg 360 362
HUSB:  Jacob Olsen gmd
CH:   Maren Jacobsdtr 14 days (dod by 30 Dec 1794)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Rasmus Madsen hmd i Skiottebankehuus     25 Mar 1795       pg 362
WIFE:  Inger Jensdtr
CH:   Lars Rasmussen  9
     Margrethe Rasmusdtr 6
BRO:   Niels Madsen gmd i Ringsberg
wgd: Frederich Henrichsen gmd i Terslevmoesegaarden
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Pedersdtr i Vollerslov   17 Aug 1795        pg 363 365
HUSB:  Soren Nielsen gmd 
CH:   Thomas Sorensen 18
     Ellen Sorensdtr 15
     Maren Sorensdtr 13 - all home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Engel Jensdtr i Klestrupgaarden   26 Jan 1796        pg 364 366 539?
HUSB:  Ole Michelsen gmd    
2 CH:  Peder Olsen   7
     Jorgen Olsen   4
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Hansen hugger hmd i Gummersmark        13 Sep 1797        pg 368
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Hans Andersen  25 tiene i Klippede
     Christen Andersen    18 tiene i Lidemarke
     Ane Andersdtr 24 tiene i Nordrup
     Marie Andersdtr 16 tiene i Dunegaarden
     Sidse Andersdtr 14
wgd: Niels Hansen hmd i Gummersmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Nielsen hmd i Carlsagerhuus  16 Jan 1798        pg 369
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Hans Pedersen  22
     Peder Pedersen  19
     Ole Pedersen   14
     Jens Pedersen  11
     Lars Pedersen  4
     Sidse Pedersdtr 21
     Birthe Pedersdtr 2
gd: Andreas Olsen gmd i Espegaarden
wgd: Soren Jensen bondefoged i Bieverschou
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Pedersen gmd i Wollerslov        9 Jul 1798        pg 370 373 374
WIFE:  Sidse Christensdtr
BRO:   Soren Pedersen  hmd i Ringsberg
SIS:   Cathrine Pedersdtr = Thomas Larsen hmd i Heinerup
wgd: Morten Hansen moller i Vollerslev Molle / Soren Christensen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Nielsen gmd i Assendrup, Spanager gods, Roskilde amt    18 Jul 1798  pg 372 375 (not in index) (see
Spanager probates pg 152) (NOTE: Assendrup ved Klestrup, Giesegaard)
WIFE:  Birthe Pedersdtr
CH:   Niels Larsen   of age
     others not listed
wgd: Carl Jensen gmd i Assendrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]


Dorthe Larsdtr i Heinerup      28 Jan 1799        pg 374
HUSB:  Niels Hansen hmd
BRO:   Anders Larsen  hmd i Nordrup
SIS:   Mette Larsdtr (dod) = Rasmus Jensen i Aasetofte
      CH:  Jens Rasmussen  30 hme i Fredsgaarde/Tredsgaarde
         Ane Rasmusdtr 26 tiene i Orslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sophie Thuesdr i Giorslov      16 Mar 1799        pg 375 377
HUSB:  Johannes Pedersen gmd ( Johan Pedersen )
BRO:   Hans Thuesen hmd i Harreldsted, Skioldenesholms gods (dod)
      CH:  Morten Hansen  21
         Peder Hansen   15
         Niels Hansen   13
         Mette Hansdtr 26
         Ane Hansdtr 18 - all tiene i Skioldenesholms gods
     Morten Thuesen gmd i Harreldsted (dod)
      CH:  Niels Mortensen 16
         Karen Mortensdtr = Peder Christophersen gmd i Valsoemagle
         Ane Mortensdtr 20 tiene i Harreldsted
         Maren Mortensdtr 18 tiene i Khvn
         Marie Mortensdtr 14
         Kirstine Mortensdtr 6 - all home i Harreldsted
     Peder Thuesen gmd i Valsoemagle (dod) = ... = Hans Jensen gmd i Valsoemagle
      CH:  Niels Pedersen  12
         Peder Pedersen  8
         Kirsten Pedersdtr 14 - all home
SIS:   Bodil Thuesdr (dod) = Soren Jorgensen hmd i Hoed
      CH:  Ane Sorensdtr = Hans Christiansen hmd i Valsoelille
         Lisbeth Sorensdtr = Ole Christensen gmd i Hoed
     Else Thuesdr = Frederich Bertelsen hmd i SkeTaastrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Holgersen bodker hmd i Seiersborghuus  3 Mar 1800        pg 378 380
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
MODER: Ingeborg Christensdtr i Winbyeholt huuset
½ BRO: Hans Sorensen   27 
     Christopher Sorensen 25
WIFE.BRO: Soren Nielsen i Vollerslev
gd: Niels Olsen gmd i Odemarke / Waldsted chirurgus i Juelland
wgd: Jorgen Hansen i Winbyeholdtshuuset
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Larsdtr i Giorslov      5 Feb 1801        pg 383 384
HUSB:  Hans Sorensen gmd
CH:   Lars Hansen   32
     Soren Hansen   23
     Peder Hansen   13
     Birthe Hansdtr 28
     Marie Hansdtr 15
BRO:   Lars Larsen gmd i Oritzmoesegaard
     Hans Larsen i Kongsted
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Jespersdtr i Vollerslov         18 Apr 1801       pg 386 387
HUSB:  Clemen Jensen hmd
2 CH:  Anders Nielsen  boende i Marthus ved Klemmenstorp
     Birthe Nielsdtr tiene i Juelland
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirstine Jorgensdtr i Hesselholm       16 Oct 1801       pg 387 394
HUSB:  Simon Knudsdtr skytten
BRO:   Niels Jorgensen skovfoged i Kyllingshuse, Giesegaaard gods
     Lars Jorgensen hmd i Love
½BRO:  Peder Jorgensen (dod)
      CH:  Jorgen Pedersen = ... i Daevsoe
         Ole Pedersen = ... i Dalbyegaarde
         Kirsten Pedersdtr (dod) = 1. Peder Olsen i Vedbyeover =2. Niels Andersen i Skovsoe
          CH:  Hans Pedersen  24
             Niels Nielsen  20    ( Niels Pedersen )
             Peder Nielsen  16    ( Peder Pedersen )
             Anders Nielsen  10    ( Anders Pedersen - note Nielsen x'd out & later Pedersen written only)
½SIS:  Johanne Jorgensdtr (dod) = German Nielsen hmd i Skovsoe
      CH:  Kirsten Germansdr = Peder Hansen gmd i Vetterslev
         Trine Germansdr = Niels Hansen hmd i Terskerhuuset, Giesegaard
         Maren Germansdr = Anders Jensen gmd i Farslov, Eskildstrup gods
         Jorgen Germansen i Skovsoe (dod)
          CH:  Christen Jorgensen    24
             Niels Jorgensen 23 ungkarl
             Johanne Jorgensdtr = Vincents hmd i Vibyesonder
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Thomas Sorensen gmd i Giorslov   5 Feb 1802        pg 391 394 397
WIFE:  Inger Olsdtr
CH:   Lars Thomasen  gmd i Jersie
     Christen Thomasen    42 ugift tiene i Terslov
     Soren Thomasen  brandeviinsmand i Khvn
     Marie Thomasdtr = Hans Pedersen gmd i Giorslev, Universitets
     Ane Thomasdtr = Jacob Olsen gmd i Vollerslev
     Hans Thomasen  20 tiene home
NOTE: in 1771 the eldest child was 10 & youngest 2
curator: Peder Henrichsen inds i Ordrup Overdrevs gaarden
gd: Widt birkedommer i Valloe
wgd: Lars Thomasen gmd i Heinerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Michelsen hmd i Hesselholmshuus        16 Jun 1802        pg 396
2WIFE:  Mette Nielsdtr
1WIFE:
CH:   Christian Nielsen Lund tommermand i Frideriksborg
wgd: Ole Michelsen gmd i Orslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Nielsdtr i Gummersmark     3 May 1803        pg 404 405
HUSB:  Jens Jorgensen gmd
CH:   Karen Jensdtr  6½
     Soren Jensen       3½
gd: Niels Larsen gmd i Bieverskov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Olsdtr i Figentehuuset       3 May 1804        pg 407 408
HUSB:  Henrich Hansen hmd
CH:   Hans Henrichsen 3
     Lisbeth Henrichsdtr 10 tiene i Oritzmosegarden ved Vollerslev
HUSB.BRO: Jens Hansen i Hosten
gd: Hans Christian Hansen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Inger Olsdtr enke i Giorslov         19 May 1806       pg 410 421 434
HUSB:  Thomas Sorensen gmd (dod)
CH:   Hans Thomasen  24 home
curator: Rasmus Frederichsen gmd i Saeder
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Simon Knudsen skytte i Giesegaard, Hesselholm         20 Jul 1806   pg 411 420 458
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr (dod) - no children
SIS:   Maren Knudsdtr (dod) i Brodstrup bye, Hyhgum sogn
      CH:  Sidse Jensdtr enke = afg. Rasmus Hofmann i Farringlose, now living with deceased
          CH:  Morten Rasmussen 12
             Maren Rasmusdtr 15
             Karen Marie Rasmusdtr 8
         Knud Jensen Brem i Brodstrup, Holsteen (dod)
          CH:  Jens Knudsen   25 gmd i Brodstrup
             Niels Knudsen  22
             Knud Knudsen   18
             Maren Knudsdtr  21 ugift - all i Brodstrup, Haderslevhuus amt, ved Ribe 
         Christen Jensen = ..... gmd i Brodstrup
         Ane Marie Jensdtr = Christian Poulsen hmd i Thornumgaardmk, Lintrup sogn, Brodstrup ved Ribe. Holsteen
NOTE: to Sidse Jensdtr & Peder Kok i Giorslev ****
gd: Jacob Borrebye kroemand i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Hansdtr i Ringsberg     25 Nov 1806        pg 422 425
2HUSB:  Hans Stephensen gmd
CH:   Margrethe Hansdtr    9
     Johannes Hansen 7  ( Johan Hansen )
     Maren Hansdtr  3 - all home
1HUSB:  Johannes Nielsen hmd i Bidstruphuset (dod)
CH:   Johanne Marie Johannesdr 13 home ( Johanne Marie Johansdtr )
HUSB.1WIFE: Marie Nielsdtr (dod - no children)
HUSB.2WIFE: Margrethe Nielsdtr (no children)
gd: Niels Nielsen hmd i Engholmshuus / Niels Andersen gmd i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Stephensen gmd i Ringsberg       26 Sep 1807   pg 427 436
4WIFE:  Ellen Larsdtr (?=2. gd:& mand: Christen Sorensen - by 28 May 1808)
1WIFE:  Marie Nielsdtr (dod - no children)
2WIFE:  Margrethe Nielsdtr 
3WIFE:  Kirsten Hansdtr 
CH:   Margrethe Hansdtr    10
     Johannes Hansen 8
     Maren Hansdtr  4 - all home
gd: Peter Henrichsen gmd i Ringsberg / Christian Henrichsen gmd i Vollerslev - pg 566
4WIFE.BRO: Willum Larsen gmd i Bieverskov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Sorensen gmd i Wollerslov   19 Oct 1807        pg 431 438
WIFE:  Sidse Christensdtr (?=2. gd:& mand: Ole Jacobsen)
CH:   Peder Pedersen  8
     Dorthe Pedersdtr 4
FADER:  Soren Christensen gmd i Giorslev
wgd: Hans Sorensen i Giorslov 
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Nielsdtr i Floyterup 28 Nov 1807    pg 433 440
HUSB:  Jorgen Hansen gmd
CH:   Hans Jorgensen  4
     Niels Jorgensen 2
     Lars Jorgensen  ¬
FADER:  Niels Jorgensen skovfoged i Kyllingehuus
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Andersen sal. Muller i Hesselholm   (testament 9 Jan 1801)/23 May 1817    pg 441 494
HUSB:  Niels Steenholt Muller secretair/fuldmaegtig 
SODSK.CH: Lars Jorgensen inds i Walloebye
     Daniel Jorgensen (dod)
      CH: Ellen Danielsdr = Niels Jensen hmd i Rye
         Marie Danielsdr = Hans Olsen hmd i Olbye
? Hans Andersen kroemand i Herfolge (Fader.Bro. of Lars Jorgensen ?)
gd: Henrichsen skovrider i Egelund
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Morten Henrichsen gmd i Ringsbierg, Tryggevelde amt 27 Feb 1809   pg 442 445
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Ane Mortensdtr  4
BRO:   Frederich Henrichsen gmd i Vollerslev
wgd: Lars Olsen gmd i Odemark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Henrichsdtr i Odemark         28 Feb 1809       pg 444 448
HUSB:  Lars Olsen gmd
CH:   Ole Larsen    20
     Henrich Larsen  16
     Ane Larsdtr   14
     Marie Larsdtr  12
     Johanne Larsdtr 10
     Margrethe Larsdtr    8 - all home
BRO:   Christian Henrichsen ungkarl i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Olsen gmd i Odemark 15 Jun 1809    pg 446 450 475
WIFE:  Mette Christensdtr (= 2. Christen Madsen - by 12 Dec 1813)
CH:   Niels Nielsen  5 (pg 475 - unsure but this child may have died?)
gd: Lars Olsen gmd i Odemark
wgd: Hans Pedersen gmd i Bierrede
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Thomasen gmd i Heinerup, Saeder sogn  6 Nov 1809    pg 451 452 454
 (testament - 22 Sep 1809)
SIS:   ... Thomasdtr (dod) = Jens Nielausen gmd sognefoged i Heinerup
      CH:  Ane Margrethe Jensdtr
? Soren Pedersen = Karen Jepsdtr i Heinerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lisbeth Frederichsdtr i Floyterup/Farringlose    4 Aug 1810    pg 452 454 500
HUSB:  Jorgen Hansen gmd
FADER:  Frederich Poulsen (dod) i Aarelose
MODER:  Kirsten Olsdtr = Jens Nielsen gmd i Aarelose
SIS:   Ane Frederichsdtr    18 ugift home (= Frederich Kiobenhvn i Floyterup? - by 4 Apr 1817)
     Maren Frederichsdtr   15
MODER.BRO: Niels Hansen gmd i Orslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Thomasdtr i Wollerslov 27 Dec 1811    pg 456 468 470 472
HUSB:  Jacob Olsen gmd
CH:   Ole Jacobsen   15
     Christen Jacobsen    13
     Thomas Jacobsen 10
     Sidse Marie Jacobsdtr 14
     Bodil Jacobsdtr 6
     Ane Jacobsdtr  3
BRO:   Lars Thomasen gmd i Jersie
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Nielsen hmd i St.Kyllingehuus     30 Nov 1812   pg 459 465
WIFE:  Ane Helvig
CH:   Maren Jacobsdtr 16 i Vollerslev  (? Maren Jensdtr )
     Marie Jacobsdtr 14 i Vollerslev w/ Lars Larsen gmd (? Marie Jensdtr )
gd: Ole Aagesen hmd i Giorslev
wgd: Lars Andersen i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Jensdtr i Gummersmark     21 Jan 1813   pg 460 466 468 471
HUSB:  Soren Olsen gmd
CH:   Maren Sorensdtr 6
BRO:   Jens Jensen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Jespersdtr i Gummersmark  25 Jan 1813   pg 461 466 469 475
HUSB:  Lars Jensen gmd
CH:   Jens Larsen   26 grenadeer
     Peder Larsen   24 home
     Niels Larsen   i Gummersmark
     Rasmus Larsen  15 home
     Poul Larsen   6
     Ane Larsdtr   22 home
     Marie Larsdtr  13
     Maren Larsdtr  10
gd: Peder Madsen gmd i Bjeverskov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Inger Sorensdtr i Wollerslov    27 Mar 1813   pg 462 467 470 474
HUSB:  Soren Nielsen gmd
CH:   Kirsten Sorensdtr    17
     Inger Sorensdtr 13
BRO:   Jorgen Sorensen hmd i Lidemark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Johansdtr i Giorslov  31 May 1813    pg 463
HUSB:  Peder Jensen hmd
CH:   Karen Pedersdtr 13
     Maren Pedersdtr 3
     Jens Pedersen  7
gd: Hans Sorensen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Morten Hansen Lund moller i Wollerslov Molle     29 Jun 1813   pg 464
WIFE:  Birthe ...
CH:
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Frederikke Christiane Birgethe Holm i Juellund, Praesto amt      12 Sep 1813   pg 464
HUSB:  Frederich Christian Loschou skiotte
CH:   minors & of age
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Jensdtr i Ringsberg      14 Apr 1814       pg 476 (not in index)
HUSB:  Peder Mathiasen hmd
4 CH:
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Olsdtr i Munkeskovshuus     1 May 1814   pg 476 (not in index)
HUSB:  Holger Christensen
CH:
HUSB.CH:     minors
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Jensdtr i Gummersmark     d.6 Jul 1814   pg 476 477
HUSB:  Soren Olsen gmd
FADER:  Hans Christian Hansen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Libolt Liboltsen hmd i Giorslev Mark      3 May 1814   pg 476 (not in index)
WIFE:  Mette Henrichsdtr
CH:   Niels Liboltsen 25
     Christen Liboltsen    22
     Karen Liboltsdr 20
     Marie Liboltsdr 18
     Peder Libolstsen 14
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Christensen gmd i Giorslov   d.18 Oct 1814       pg 477
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Christen Hansen 35
     Anders Hansen  32
     Marie Hansdtr  = Hans Jacobsen i Giorslev
wgd: Jens Hansen gmd i Kahaugegaarden
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Nielsen hmd i Giorslov   d.20 Oct 1814  pg 477 478
WIFE:  Karen Jensdtr
2 CH:  Thomas Christensen    18
     Mette Christensdtr    17
gd: Ole Andersen 
wgd: Christen Hansen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Sorensen hmd i Giorslov  d.22 Oct 1814  pg 478 479
WIFE:  Maren Pedersdtr  (? Karen Pedersdtr ) (?forlov) Mathiasen skolelaerer i Ringsberg)
6 CH:  Lisbeth Christensdtr = Soren Pedersen inds paa Gisegaard
     5 died i ugift standing
BRO:   Christen Jepsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ellen Hansdtr i Odemark, Lidemark sogn, Praesto   d.23 Sep/22 Oct 1814   pg 479 480
HUSB:  Jens Svendsen hmd
CH:   Jens Jensen   16
     Hans Jensen   13
     Ane Cathrine Jensdtr 10
     Christen Jensen 7
gd: Christen Hansen hmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Nielsdtr i Giorslov       d.6 Dec 1814       pg 480 481
HUSB:  Anders Hansen smed hmd
CH:   Niels Nielsen  27
     Kirsten Nielsdtr 18 ugift
FADER:  Hans Pedersen gl. hmd
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Olsdtr i Juelland, Praesto  8 Jan 1815    pg 482
HUSB:  Didrich Nielsen tienestekarl
CH:   Johanne Margrethe Didrichsdr   9
gd: Hans Madsen gmd i Aarelose
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Larsdtr i Giorslov     d.8/9 Oct 1815  pg 483 484 485 486
HUSB:  Niels Pedersen gmd
CH:   Kirstine Nielsdtr    14
     Peder Nielsen  10
     Ellen Nielsdtr  7
gd: Hans Pedersen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Andreas Hansen gmd i Giorslov    6 Dec 1815    pg 484
WIFE:  Karen Olsdtr
MODER:  Ane Hansdtr enke
WIFE.CH:     Jens Hansen gmd i Simmendrup
     Hans Christian Hansen gmd i Giorslev
wgd:O Jacobsen gmd i Vollerslev 
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Rasmussen hmd i Slaanaeshuuset, Giorslov    18 Apr 1816   pg 487 488 491
WIFE:  Margrethe Larsdtr
CH:   Lars Pedersen  8
WIFE.MODER: Maren Jensdtr
gd: Hans Pedersen gmd i Giorslev
wgd: Jens Jensen i Giesegaard
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Henrichsdtr enke i Giorslov  4 Jul 1816    pg 489 490 491 520afkald
HUSB:  Libolt Liboltsen hmd (dod)
CH:   Niels Liboltsen 27 tiene i Bieverskov
     Christen Liboltsen    25 home
     Karen Liboltsdr 23 = Peder Jensen i Giorslev
     Marie Liboltsdr 21 home
     Peder Liboldsen 16 home (afkald 20 May 1819 - pg 510)
BRO:   Rasmus Henrichsen hmd i Bieverskov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Nielsen hmd i Giorslov     22 Jan 1817   pg 491 492 493
WIFE:  Ane Christophersdtr
2 CH:  Ane Marie Jensdtr    15
     Karen Jensdtr      7
gd: Ole Aagesen hmd i Gierslov
wgd: Niels Hansen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Uldrichsdr i Oremosegaarden, Wollerslov    5 Jul 1817    pg 495 500 596
HUSB:  Lars Larsen gmd aftaegtsmand (testament 13 Jul 1802)
BRO:   Anders Ulrichsen 50 gmd i Skuerup, Steenlille sogn
SIS:   Ane Hedevig Ulrichsen = Lars Andersen hmd i Wollerslev
½SIS:  Inger Ulrichsdr = Ole Pedersen inds i Tierebye
     Ane Cathrine Ulrichsdr = Mathias Madsen hmd i Aldestrup/Pedestrup?
½BRO:  Jorgen Ulrichsen 40 hmd i Skuerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Rasmussen hmd i Traekildehuus 19 Jun 1817   pg 495 497
WIFE:  
2 CH:  Rasmus Larsen
     Niels Larsen - both of age (both signed)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Bodil Madsdtr i Giorslov      23 Jun/21 Oct 1817    pg 497 499
HUSB:  Hans Sorensen hmd
CH:   Mette Marie Hansdtr   8
     Margrethe Hansdtr         4
     Karen Hansdtr      1½
BRO:   Andreas Madsen i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Pedersen 21 ungkarl i Ringsbierg        11 Jul 1818   pg 500
FADER:  Peder Pedersen hmd i Bierede
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirsten Nielsdtr 21 ugift i Giorslov    11 Jul 1818   pg 500 501
BRO:   Niels Nielsen  boende i Lidemark
MODER:  Ane Nielsdtr (dod - 6 Dec 1814) i Giorslev
STEPFADER: Anders Andersen? smed i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Christensdtr i Wollerslov      2 Apr 1818    pg 500
2HUSB:  Lars Christensen hmd
1HUSB:  Jacob Rasmussen
4 CH:  Rasmus Jacobsen 45
     Lars Jacobsen  42
     Christen Jacobsen    39
     Margrethe Jacobsdtr 29 = Peder Jensen Ura i Jylland
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Pedersen gmd i Giorslov    15 Feb 1819   pg 501 506 510
WIFE:  Marie Olsdtr
CH:   Peder Nielsen  10
     Kirsten Nielsdtr 
     Ellen Nielsdtr  
     Johanne Nielsdtr 
SODSK.CH: Hans Pedersen gmd i Giorslev
? Lars Olsen inds i Giorslev
wgd: Christen Sorensen gl. i Giorslev / Jacob Jensen i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Pedersen hmd i Giorslov    15 Jan 1819   pg 501 503 505
2WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Niels Pedersen  27 tiene i Khvn
     Peder Pedersen  19½
     Else Pedersdtr  15
1WIFE:  Else Liboltsdr (dod)
CH:   Hans Pedersen  35
gd: Christen Sorensen gmd i Giorslev
wgd: Anders Hansen hukker hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mads Nielsen 39 i Ringsbierg    6 Jul 1819    pg 511 514
FADER:  Niels Madsen gmd i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Poulsdtr i Giogehuuset, Vollerslev   23 Jun 1819   pg 511
HUSB:  Niels Olsen hmd
2 CH:  Karen Nielsdtr  = Jorgen Uldrichsen hmd i Fuglesangshuuset ved Skurup, Steenlille sogn, Holbaek amt
     Giertrud Nielsdtr    = Niels Christensen inds i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Hansdtr i Ringsbierg, Saeder sogn   20 Jul 1819   pg 511 512 527
HUSB:  Mads Christian Mathiasen gmd
8 CH:  Jens Christian Mathiasen 17
     Hans Mathiasen  15
     Christian Mathiasen   13
     Niels Mathiasen 10 (dod - Niels Madsen    12    19 dec 1822   pg 538)
     Ane Mathiasen
     Karen Mathiasen = Hans Larsen gmd i Svandsbierg 
     Johanne Kirstine Mathiasen
     Mette Cathrine Mathiasen (dod - Mette Cathrine 13½   1 Jun 1830    pg 582 587)
? Mathias Mathiasen
gd: Hans Frederichsen gmd i Svandsbierg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Clemen Jensen hmd i Wollerslov   9 Jun 1819    pg 511
WIFE:   ... i uskifte boe
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Jensen gmd i Giorslov     17 Sep 1819   pg 512 513 516 520 521
WIFE:  Marie Olsdtr
MODER:  Sidsel Pedersdtr = Hans Christian Hansen i Giorslev 
SIS:   Ane Jensdtr   = Thomas Sorensen gmd i Vollerslev
     Margrethe Jensdtr    = Soren Olsen i Gummerms:
     Kirsten Jensdtr = Hans Larsen i Terslov
?BRO:  Jens Hansen
wgd: Ole Hansen Lidemark sognefoged gmd / Jens Hansen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Sorensen gmd i Giorslov  26 Oct 1819   pg 513 514
WIFE:  Maren Olsdtr
2 CH:  Soren Christiansen    of age ( Soren Christensen )
     Ane Christiansdtr = Anders Hansen smed i Giorslev ( Ane Christensdtr )
wgd: Anders Andersen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidsel Klausdr ( Sidse Clausdr ) i Giorslov 11 Mar 1820   pg 515
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Ane Nielsdtr   24
     Mette Nielsdtr  23
     Marie Nielsdtr  16
     Peder Nielsen  13
     Jens Nielsen   10
gd: Jeppe Nielsen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Hansdtr i Giorslov      1 Mar 1820    pg 515
HUSB:  Niels Hansen hmd
½ BRO:  Christen Hansen hmd i Kiullerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Pedersen hmd i Giorslev     5 Apr 1820   pg 516 520 (not in index)
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
2 CH:  Christen Pedersen    25 i Giorslev ( Christian Pedersen )
     Hans Pedersen  22
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Jensen smed hmd i Vollerslov 12 Jul 1820   pg 518 
WIFE:  Ellen Pedersdtr
3 CH:  Jens Jacobsen  40
     Herman Jacobsen 42
     Peder Jacobsen  43
wgd: Lars Clausen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Andersen hmd i Vallerslov   26 Aug 1820   pg 519 521 518
WIFE:  Ane Hedevig Ulrichsdr
BRO:   Niels Andersen  45 tiene i Khvn
     Ole Andersen   37 tiene i Froslo
     Hans Andersen  33 inds i Ringsberg
SIS:   Maren Andersdtr = Frederich Jensen skomager i Lille Nestved
wgd: Anders Ulrichsen selvier i Stenlille
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Henrich Stephensen gmd i Giorslov
CH:   Christen Henrichsen ( Christian Henrichsen )       13 Dec 1820   pg 520
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidse Christensdtr i Wollerslov   17 Mar 1821   pg 521 528 529 530 531
2HUSB:  Ole Jacobsen gmd
CH:   Mette Marie Olsdtr 10 
1HUSB:  Peder Sorensen gmd i Vollerslev
CH:   Peder Pedersen  22
     Dorthe Pedersdtr 17
BRO:   Anders Nielsen gmd i Sliminge (for 2 eldest) 
2HUSB:BRO: Soren Jacobsen i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Jacobsen gmd ( Christian Jacobsen ) i Giorslov    29 Mar 1821   pg 523 528 530 535
WIFE:  Ingeborg Hansdtr
MODER:  Karen Olsdtr
BRO:   Ole Jacobsen   53 gmd i Vollerslev
     Soren Jacobsen  35 gmd i Giorslev
SIS:   Margrethe Jacobsdtr = Lars Hansen hmd i Giorslev
? Lars Olsen vaever i Giorslev
gd: Soren Jacobsen gmd i Giorslev
wgd: Ole Olsen hmd i Giorslev / Lars Hansen gmd i Gummerod
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johannes Pedersen gmd ( Johan Pedersen ) i Giorslov 15 Apr 1821   pg 525 529 530 533
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Peder Johansen  21 (signed: Peter Johannessen)
     Hans Johansen  6
     Sophie Johansdtr 
     Mette Johansdtr
curator: Johannes Jensen gmd i Giorslev ( Johan Jensen )
wgd: Anders Hansen smed i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Rasmusdtr pige i Giorslov       of age 16 Oct/5 Dec 1821 pg 533
BRO:   Morten Rasmussen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Olsen hmd i Giogehuus     22 May 1822        pg 536
2WIFE:  Kirstine Poulsdtr
1WIFE:
CH:   Karen Nielsdtr  = Jorgen Uldrichsen hmd i Fuglesangshuuset, Steenlille sogn
     Giertrud Nielsdtr    = Niels Christensen inds i Vollerslev
gd: Lars Larsen aftaegtsmand i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Hansen gmd i Gummersmark, Bieverskov sogn, Praesto    29 Oct 1822   pg 537 538
 (widower for 26 years )
WIFE:  ... (dod)  (testament 9 Sep 1822)
BRO:   Niels Hansen   inds tiene with him for 10 years
no children
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Thurasen i Kyllingehuus, Vollerslov Mark    10 Aug 1822   pg 537
HUSB:  Didrich Jensen hmd
CH:   Lauritz Jensen  34 ( Lars Jensen )
     Dorthe Jensdtr      26 ugift
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Birthe Olsdtr enke i Giorslov        27 May 1823   pg 539
HUSB:  Anders Hansen hmd (dod)
CH:   Mette Andersdtr = Lars Clausen Meurinds i Vollerslev
     Bodil Andersdtr = Jeppe Nielsen inds i Giorslev ( Jep Nielsen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Henrichsen hmd i Wollerslov     21 Jul 1823   pg 539
WIFE:  Ane Johannesdr ( Ane Johansdtr )
SIS:   Ellen Hansdtr  = Jens Svendsen
     Karen Hansdtr  = ... svaghed
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Inger Rasmusdtr enke i Gummersmark 14 Feb 1824   pg 540 541
HUSB:  Christen Pedersen gmd (dod)
CH:   Peder Christensen    26
     Sidse Christensdtr    23 ugift
     Ane Christensdtr 20
     Karen Christensdtr    17 ( or Maren Christensdtr )
BRO:   Hans Rasmussen hmd i Resnuierslev?
gd: Lars Jensen gmd/aftaegtsmand i Gummersmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Nielsen hmd i Wollerslov Molle Markhuus 16 Sep 1824   pg 544 546
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Marie Olsdtr   22
     Peder Olsen   20
     Sidse Olsdtr   18
     Lene Olsdtr   14
     Niels Olsen   11
     Anders Olsen   9
     Christiane Olsdtr 6
BRO:   Anders Nielsen gmd i Sliminge
wgd: Anders Jorgensen hmd i Skyllebankhuus
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christian Nielsen 28 i Giorslov   11 Aug 1824        pg 544
MODER:  Maren Pedersdtr = Lars Andersen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Magdalene Seest i Hesselholm, Giorslev, Praesto     24 Sep 1824   pg 546 547 591 597 613
HUSB:  Niels Steenholdt Moller/Muller secretaire
4 CH:  Carl Peter Muller    14
     Frederich Christian Muller    13
     Nicolai Anton Muller 11
     Knud Bille Muller    8 (surnames assumed)
REL:   Brodersen skolelarer kirkesanger i Nordrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Pedersdtr i Giorslov     19 Nov 1824   pg 547
HUSB:  Christen Andersen hmd
1 CH:  Niels Christensen    2½
FADER:  Peder Nielsen gmd i Klippede 
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Hansen gmd i Floyterup   28 May 1825   pg 549 550 551 552
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Hans Christensen 29
     Karen Christensdtr    24 ugift
wgd: Jens Hansen gl. gmd i Giorslev / Jens Hansen i Koehaugegaard
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Madsen gmd i Ringsbierg    13 Mar 1825   pg 549
CH:   Peder Nielsen
     Hans Nielsen
     Jens Nielsen - all of age (assumed these as children because they signed)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Pedersdtr i Ringsbierg    d.4/5 Apr 1825  pg 549 557 558 559
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Birthe Hansdtr  15
gd: Christen Hansen hmd i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jacob Olsen gmd i Vollerslov    25 Jul 1825   pg 552 553
3WIFE:  Jorrine Hansdtr  
CH:   Johanne Jacobsdtr    12
1WIFE:
CH:   Margrethe Jacobsdtr   39 = Niels Andersen hmd i Vollerslev
2WIFE:  Ane Thomasdtr (dod - 8 Dec 1813)
CH:   Ole Jacobsen   29
     Sidse Marie Jacobsdtr 27 = Ole Jacobsen gmd i Vollerslev
     Christen Jacobsen    26
     Thomas Jacobsen 23
     Bodil Jacobsdtr 18
     Ane Jacobsdtr  16
wgd: Christen Henrichsen gmd i Vollerslev ( Christian Henrichsen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Soren Olsen gmd i Gummersmark    29 Dec 1825   pg 559 560 561 562 563
2WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   Jens Sorensen  9
     Ole Sorensen   6
1WIFE:
CH:   Maren Sorensdtr 19
SIS.CH: Soren Jacobsen gmd i Giorslev
REL:   Jens Jensen gmd i Vollerslev
wgd: Jens Jorgensen gmd i Gummersmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ellen Pedersdtr enke i Wollerslov      20 Jan 1826   pg 563
HUSB:  Jacob Jensen smed hmd (dod)
CH:   Jens Jacobsen
     Peder Jacobsen i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Nielsdtr enke i Giorslov        2 Jun 1826    pg 564
HUSB:  Peder Pedersen hmd (dod)
3 CH:  Niels Pedersen  34
     Peder Pedersen  27
     Else Pedersdtr  = Niels Liboltsen inds 37 i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Peitersen gmd ( Jens Petersen ) i Heinerup   4 Dec 1826    pg 565 575
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
2 CH:  Ane Jensdtr   22 (= Niels Larsen tienestekarl i Heinerup - by 16 Dec 1828)
     Peder Jensen   17
gd: Jens Pedersen gmd i Heynerup/Enderslev
curator: Mads Christian Mathiasen sognfoged i Ringsberg
wgd: Lars Hansen aftaegtsmand i Heynerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Jensdtr i Wollerslov   19 May 1827   pg 567 568 570
HUSB:  Johannes Pedersen hmd ( Johan Pedersen )
CH:   Jens Larsen   38 inds i Giogehuset (? Hans Jensen or Jens Larsen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Michelsdtr i Hesselholmshuuse, Giorslev    23 May 1827   pg 567 571
HUSB:  Peder Olsen hmd
BRO:   Jep Michelsen  gmd i Terslev, Bregentved gods
SIS:   Maren Michelsdtr = Lars Stephensen hmd i Hienerup
½ SIS:  Ane Michelsdtr  (dod) = Ole Hansen hmd i Terslev, Bregentved gods
      CH:  Niels Olsen   26 i Khvn
         Margrethe Olsdtr = Jens Nielsen hmd i Arelose
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Sorensen gmd i Giorslov    12 Feb 1827   pg 567
2WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Jens Hansen   24
1WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   Lars Hansen   hmd i Giorslev
     Peder Hansen   gmd i Hernnedrup
     Birthe Hansdtr  = Niels Pedersen gmd i Vollerslev
gd: Christen Sorensen gmd i Giorslev
wgd: Johannes Jensen ( Johan Jensen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Liboltsdr i Giorslov     8 Aug 1827    pg 570 571
HUSB:  Peder Jensen hmd
1 CH:  Peder Pedersen  11
gd: Hans Pedersen hmd i Kuilerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Jensen hmd i Giorslov     4 May 1828    pg 572
WIFE:  
CH:   Jens Pedersen  23 tiene i Khvn
     Marie Pedersdtr ugift home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Jensdtr i Gummersmark   8 Aug 1828    pg 573 574
2HUSB:  Peder Frandsen gmd
1HUSB:  Soren Olsen gmd 
CH:   Jens Sorensen  12
     Ole Sorensen   9
BRO:   Jens Hansen unge gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Nielsdtr i Giorslov      1 Sep 1828    pg 574
HUSB:  Ole Aagesen hmd
CH:   Niels Olsen   30
     Hans Olsen    28
     Marie Elisabeth Olsdtr = ... Pedersen snedker hmd i Terslev (unsure of his 1st name)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Nielsen hmd i Kiulerup      7 Oct 1828   pg 574 (not in index)
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Peder Larsen   51 home
     Christen Larsen 28 hmd i Klarehiars husene ved Corsoer
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Hansdtr i Wollerslov 10 Jun 1829    pg 576 580 582
HUSB:  Anders Nielsen gmd
CH:   Niels Andersen  48
     Hans Andersen  42
     Marie Andersdtr = Christopher Christiansen arbeidsmand i Kioge
     Kirsten Andersdtr    = Frands Pedersen hmd i Humbore
     Ane Andersdtr  = Hans Jensen inds i Vollerslev
     Inger Andersdtr = Hans Johansen i Nyevang
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Jorgensdtr i Gummermark    21 Jun 1829   pg 578
2HUSB:  Frederich Jensen hmd
1HUSB:  Anders Hansen
CH:   Christen Andersen    hmd i Tersebolle
     Marie Andersdtr = Peder Jensen hmd i Nordrup
     Sidse Andersdtr = Anders Hansen inds i deceased's home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Johannesdr ( Ane Johansdtr ) i Wollerslov    19 Aug 1829   pg 578 580 587
HUSB:  Frederich Hansen hmd
SIS:   Kirsten Johannesdr (dod) ( Kirsten Johansdtr )
      CH:  Ole Andersen   of age
         Peder Andersen  of age
     Ellen Johansdtr = ...
     Frederikke Johansdtr (dod) 
      CH:  Frederich Pedersen    46
         Poul Pedersen  42
         Karen Pedersdtr = Lars Erlandsen inds i Skyttebankehuset
         Christen Pedersen     30 w/ his svigerfader aftgmd Soren Pedersen i Heinerup
     Lisbeth Johansdtr enke i Khvn
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Diderik Jensen hmd i Wollerslov   3 Sep 1829    pg 579
2 CH:  minors
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Nielsen gmd i Wollerslov   4 Dec 1829    pg 579 580 582
WIFE:  Maren Hansdtr (dod - 17 Jun 1829)
CH:   Niels Andersen  inds 
     Hans Andersen  of age
     Kirsten Andersdtr    = Frands Pedersen hmd i Humbore
     Marie Andersdtr = Christopher Christiansen arbeidsmand i Kioge (? Christopher Christophersen )
     Ane Andersdtr  = Hans Jensen inds i Vollerslev
     Inger Andersdtr = Hans Johansen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Jensen tjenestekarl 60 i Giorslov  15 May 1830   pg 581 582
MODER:  Dorthe Pedersdtr = Niels Andersen aftaegtsmand i this home
SIS:   Johanne Jensdtr enke = afg. Hans Sorensen gmd i Giorslev
      CH: Hans Sorensen gmd (for his mother - ? who is his mother?)
BRO:   Peder Jensen   abt 50 tiene i Giorslev
     Johannes Jensen 48 gmd i Giorslev ( Johan Jensen )
     Hans Jensen   46 hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Hansen hmd i Giorslov     5 Feb 1830    pg 581
SIS:   Marie Hansdtr  = Henrich Stephensen gmd i Giorslev
BRO:   Anders Hansen (dod)
      CH:  Bodil Andersdtr = Jeppe Nielsen hmd i Giorslev
         Mette Andersdtr = Lars Clausen Meier hmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Sorensen hmd i Vollerslov   19 Jan 1830   pg 581
WIFE:  Mette Isachsdr
CH:   Marie Jensdtr  = Jens Hansen store hmd i Giorslev Mark
     Karen Jensdtr  = Hans Pedersen inds i Lidemark
     Soren Jensen   36   
     Ane Jensdtr   = Peder Sorensen hmd i Wigersted Mark
     Maren Jensdtr  = Jens Christophersen hmd i Slaglille Mark
wgd: Ole Jacobsen gmd sognefoged i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Michelsdtr i Heinerup     14 Jan 1830   pg 581
HUSB:  Lars Stephensen hmd
CH:   Niels Larsen   31
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Rasmus Christensen 10 wks i Gummersmark    3 Sep 1830       pg 584
MODER:  Giertrud Nielsdtr tiene home
MODER.FADER: Niels Hansen gmd i Gummersmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Knudsen hmd i Giorslov 7 Sep 1830    pg 584
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Hans Olsen    18  (? dod age 30 - pg 697)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Frederich Jensen hmd i Gummersmark 24 Sep 1830   pg 584 589
BRO:   Stephen Jensen  skovfoged i Kyllingehuus
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Svendsen hmd i Odemark     d.15/16 Sep 1830 pg 584 588
2WIFE:  Ane Andreasdtr
CH:   Lars Jensen   5
     Andreas Jensen  1½
     Ellen Jensdtr  13
     Marie Jensdtr  9
1WIFE:  Ellen Hansdtr (dod)
CH:   Jens Jensen   32 inds i Ringsberg
     Hans Jensen   29 ungkarl i Bieverskov
     Christen Jensen 22 tiene i Lidemark
     Ane Cathrine Jensdtr ugift
gd: Jens Jensen inds i Ringsberg / Lars Olsen gmd i Odemark / Christen Jorgensen
curator: Hans Hansen hmd i Odemark
wgd: Martin Loschou skovrider i Juelland / Christen Madsen gmd i Odemark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Nielsen hmd i Wollerslov    11 Nov 1830   pg 585 589
WIFE:  Ellen Larsdtr
CH:   Lars Olsen    28
     Mette Olsdtr   = Jens Jensen inds i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johannes Jensen gmd ( Johan Jensen ) i Giorslov   2 Dec 1830    pg 585 586 616 617
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Johansen  18
     Peder Johansen  17
     Christen Johansen    15
     Anders Johansen 13
     Christian Johansen    11
     Karen Johansdtr  10
     Ane Johansdtr 8
     Johanne Marie Johansdtr 5
     Hans Johansen  2
     Niels Johansen  20 wks (dod  2½    27 Dec 1832   pg 647)
gd: Christen Sorensen gmd i Giorslev
wgd: Peder Johansen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Pedersen hmd i Skjelbekshuset, Vollerslov   13 Feb 1831   pg 589
WIFE:  Marie Michelsdtr
CH:   Peder Jorgensen 37
     Maren Jorgensdtr = Christian Holm hmd i Brenlose
     Ane Jorgensdtr  = Ole Petersen hmd i Nyevang
     Marie Jorgensdtr = Niels Christensen hmd i Hellelille
     Hans Jorgensen  26
     Frederich Jorgensen   24
     Karen Jorgensdtr = Johan Frederichsen inds i home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Pedersen hmd i Kokkehuus, Wollerslov  2 May 1831    pg 589 596
WIFE:  Karen Pedersdtr
SIS:   Sidse Pedersdtr = Frederich hmd i Osted Kroe
     Maren Pedersdtr = Ole Mortensen skoemager i Wemmedrup
½ SIS:  Mette Marie Pedersdtr = Hans Olsen spillemand
     Maren Pedersdtr enke tiene i Kioge
     Cathrine Pedersdtr (dod)
      CH:  Karen
         Maren - both ugift (gd: Willum Larsen gmd i Bieverskov)
wgd: Morten Olsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Hansen gmd i Gummermark    5 May 1831    pg 589 590 617 643
2WIFE:  Ane Frederichsdtr (dod 27 Nov 1831)
1WIFE:  Ane Elisabeth Rasmusdtr
CH:   Hans Nielsen   36 i home
     Karen Nielsdtr  = Wilhelm Pedersen hmd i Kjullerup (enke by 18 Dec 1832)
     Giertrud Nielsdtr 30 ugift home 
2WIFE.BRO: Peder Frederichsen gmd i Gummersmark
2WIFE.SIS: Lisbeth Frederichsdtr = Niels Nielsen smed i Lidemark
2WIFE.BRO: Frederich Frederichsen 
      Hans Frederichsen tienestekarl 
      Anders Frederichsen (dod)
       CH: Jacob Andersen
         Maren Andersdtr
2WIFE.½BRO: Jens Frederichsen
2WIFE.½SIS: Maren Frederichsdtr
      Ingeborg Frederichsdtr
gd: Jens Jorgensen gmd i Gummersmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Jensdtr 21 ugift i Giorslev   1 Jun 1831   pg 596 597
MODER:  Ane Christophersdtr = STEPFADER: Jens Bertelsen hmd i Giorslev
SIS:   Ane Marie Jensdtr = Niels Pedersen inds i Kalleboe Overdrev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Jensen gmd i Ulstrup     1 Jun 1831    pg 597
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Karen Marie Andersdtr  abt 1
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Henrich Stephensen gmd i Giorslov  20 Aug 1831   pg 597 608
WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Jacob Henrichsen 42 i home
     Peder Henrichsen 31 i home
     Maren Henrichsdtr    = Jens Hansen gmd i Wimmedrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Michelsen gmd i Wollerslov   21 Aug 1831   pg 598 609
2WIFE:  Ane Hansdtr
1WIFE:  Egel Jensdtr (dod)
CH:   Peder Olsen   43 hmd i Aarelose
     Jorgen Olsen   39 i home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Jensen hmd i Giorslov 24 Aug 1831    pg 598
WIFE:  Marie Mogensdtr
CH:   Thomas Hansen  12
     Ane Dorthe Hansdtr 11
wgd: Lars Frederichsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Olsdtr enke i Giorslov    d.19/23 Aug 1831     pg 598
HUSB:  Peder Hansen Kok hmd (dod) ****
CH:   Ole Pedersen
     Ellen Pedersdtr enke
     Johannes Pedersen ( Johan Pedersen )
     Kirsten Pedersdtr    = Peder Andersen fattiglem i Ulstrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Hansdtr enke i Giorslov    27 Aug 1831   pg 598 608
2HUSB:  Henrich Stephensen gmd (dod)
CH:   Jacob Henrichsen 42 home
     Peder Henrichsen 31 tiene i home
     Maren Henrichsdtr    = Jens Hansen gmd i Wemmedrup
1HUSB:  Jacob Sorensen gmd
CH:   Hans Jacobsen  44 gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Thomas Sorensen gmd i Vollerslev  25 Aug 1831   pg 598 599 616 626
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ane Marie Thomasdtr   12
WIFE.BRO: Jens Hansen unge gmd i Giorslev
SIS:   Inger Sorensdtr enke = afg. Jens Christiansen gmd i Aarlose (wgd: Jens Pedersen )
? Johanne Hansdtr enke = afg. Jens Jacobsen smed
? Hans Pedersen & Jens Pedersen
NOTE: ? = signed at bottom
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Jensdtr enke i Vollerslev     27 Aug 1831  pg 598 599 616
HUSB:  Thomas Sorensen gmd (dod)
CH:   Ane Marie Thomasdtr   12
BRO:   Jens Hansen unge gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johannes Pedersen hmd ( Johan Pedersen ) i Vollerslov     24 Aug 1831   pg 598 602 625
WIFE:  Sidse Pedersdtr
BRO:   John Pedersen  hmd i Kjullerup (dod by 10 Jan 1832)
      CH:  Poul Johnsen   32
         Kirsten Johnsdr 35 ugift
         Niels Johnsen  28
         Karen Johnsdr  20
         Ane Johnsdr   18
         Johanne Johnsdr 15
     Rasmus Pedersen (dod)
      CH:  Peder Rasmussen 23
         Soren Rasmussen 25
         Niels Rasmussen 14
         Lene Rasmusdtr  18 ugift
         Lisbeth Rasmusdtr     20
         Lars Rasmussen  21
         Ane Rasmusdtr  = Lars Jacobsen hmd i Bjeverskov
SIS:   Sidse Pedersdtr = Morten Rasmussen gmd i Kjullerup
wgd: Jens Pedersen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Nielsen hmd i Giorslov    29 Aug 1831   pg 599
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Margrethe Jorgensdtr enke = afg. Jochum Nielsen vognmandskarl i Khvn
     Peder Jorgensen 21
     Niels Jorgensen 15 dreng i Kjoge
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Inger Jensdtr i Vollerslov 28 Aug 1831    pg 599 624
2HUSB:  Anders Jorgensen hmd
CH:   Rasmus Andersen 34
     Jens Andersen  28
1HUSB:  Rasmus Madsen
CH:   Lars Rasmussen  44
     Margrethe Rasmusdtr   = Peder Andreasen gdbestyer i Havsemosegaarden
gd: Hans Larsen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Madsen gmd i Odemark, Lidemark sogn     30 Aug 1831   pg 603 624
WIFE:  Mette Christensdtr (testament 11 Apr 1818)
wgd: Martin Loschou
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Larsdtr i Staaneshuus   30 Aug 1831   pg 603 609
2HUSB:  Peder Hansen hmd
1HUSB:  Peder Rasmussen hmd i Staaneshuus
CH:   Lars Pedersen  23 ungkarl
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Nielsen gmd i Wollerslov    31 Aug 1831   pg 604
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Hansen   35
     Niels Hansen   33
     Hans Hansen   of age
     Johanne Hansdtr = Peder Pedersen gdbestyrer i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Hedvig Ulricksdr enke i Kyllingehuset, Wollerslov     5 Sep 1831    pg 604 618
2HUSB:  Lars Andersen hmd (dod)
1HUSB:  Jacob Nielsen hmd (dod)
CH:   Maren Jacobsdtr = Hans Andersen inds i Kyllingehuset
     Marie Jacobsdtr = Christian Henrichsen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Hansen hmd i Giorslov d.4/5 Sep 1831      pg 604 618
WIFE:  Margrethe Jacobsdtr
CH:   Marie Larsdtr  = Peder Christensen gdbestyrer i Gummersmark
     Jacob Larsen   26
     Soren Larsen   20
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Levring/Lewring muurmester i Giorslov    7 Sep 1831    pg 605 616
WIFE:  Marie Christensen
CH:   Sophie Levring  16
     Marie Levring  14
     Thrine Levring  12
     Jacobine Levring 8
     Peter Levring   7
     Carl Christian Levring  4
     Caroline Levring 2
     Petrine Levring fodt 31 Aug 1831 - (dod - 5 Sep 1831)
BRO:   Christen Levring i Jydland
? his family i Khvn
gd: Jens Hansen gdbestyrer i Giorslev
wgd: Anders Andersen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Jacobsen hmd smed i Vollerslov     14 Sep 1831   pg 606 610
WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Helene Jensdtr  17 ugift (or Abelene)
wgd: Peder Christensen gmd i Boiede
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Kirstine Olsdtr i Wollerslov    14 Sep 1831   pg 606 628
HUSB:  Andreas Pedersen gmd
CH:   Peder Andreasen 34 i Vollerslev
     Niels Andreasen 31 i Vollerslev
     Karen Andreasdtr 24 ugift
gd: Peder Hansen hmd i Bieshuset
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Olsen ungkarl i Vollerslov  8 Sep 1831    pg 606 609
MODER:  Ane Hansdtr enke = afg. Ole Michelsen gmd i Vollerslev
BRO:   Peder Olsen   hmd i Aarelose Mark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Pedersdtr enke i Wollerslov        15 Sep 1831   pg 607 628
HUSB:  Hans Nielsen gmd (dod)
CH:   Peder Hansen   of age
     Niels Hansen   of age
     Hans Hansen   of age
     Johanne Hansdtr = Peder Pedersen gdbestyrer i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Andreas Pedersen gmd i Wollerslov      24 Sep 1831   pg 608 628
WIFE:  Kirstine Olsdtr (dod)
CH:   Peder Andreasen 34 i Vollerslev
     Niels Andreasen 31 ungkarl i Vollerslev
     Karen Andreasdtr 24 ugift
gd: Peder Hansen hmd i Bierhuus
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Olsdtr tjenestepige 11 i Wollerslov  10 Oct 1831   pg 610
MODER:  Giertrud Marie Jorgensdtr enke = afg. Ole Nielsen inds i Giorslev
BRO:   Jorgen Olsen   21 tiene i Vollerslev
     Niels Olsen   15 tiene i Vollerslev
SIS:   Ane Margrethe Olsdtr 17 ugift tiene 
     Peder Olsen   8
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sara Nielsdtr tjenestepige i Ringsbjerg       19 Oct 1831   pg 610 624
  w/ Lars Andersen gmd
gd: Christen Jensen gmd i Klippede
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Hansen ungkarl tiene i Wollerslov   28 Oct 1831   pg 610
BRO:   Niels Hansen   33
     Hans Hansen   of age
SIS:   Johanne Hansdtr = Peder Pedersen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Frederichsdtr enke i Gummermark     27 Nov 1831   pg 611 612 617 643
HUSB:  Niels Hansen gmd (dod)
BRO:   Peder Frederichsen    gmd i Gummersmark
SIS:   Lisbeth Frederichsdtr  = Niels Nielsen smed i Lidemark
BRO:   Frederich Frederichsen  hmd i Wemmedrup
     Hans Frederichsen    34 tiene i Lidemark
     Anders Frederichsen   (dod) 
      CH:  Jacob Andersen  12
         Maren Andersdtr 10
½ SIS:  Maren Frederichsdtr   22 ugift i Wemmedrup
½ BRO:  Jens Frederichsen    18 tiene i Wemmedrup/ i Spanager
½ SIS:  Ingeborg Frederichsdtr  12 ugift i Wemmedrup
HUSB.CH:     Hans Nielsen
     Karen Nielsdtr enke
gd: Jens Jorgensen gmd i Gummersmark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Birthe Andersdtr enke i Wollerslov Molle   26 Nov 1831   pg 611 618 631 634 638 639 645
2HUSB:  Morten Hansen Lund moller (dod) ****?
CH:   Anders Lund   abt 38 moller i Kagstrup (? Anders Mortensen Lund)
     Lars Lund    35 i home
     Peder Lund    abt 33 i Kagstrup Molle
     Jens Lund    abt 28 mollersvend i Vollerslev
     Lene Lund = Peter Petersen arbeidsmand i Khvn ( Peder Pedersen )
     Inger Lund    enke = afg. Jens Peter Hartmann moller i home (= Moller kroemand i Terslov - by 14 Sep 1832)
1HUSB:  Hans Nielsen
CH:   Niels Hansen   abt 50 i Sigersted (?dod - by 24 Dec 1832)
CH:   Ane Marie ... (dod) i Kr.Fienneslev
wgd: Brahvald
? Niels Hansen Windegaarde af Giesegaard
NOTE: Teisen of Giesegaard ****
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Jacobsen hmd i Gummermark   4 Dec 1831    pg 616 625 629 635
WIFE:  Lisbeth Larsdtr
CH:   Jacob Hansen   28 tiene i Gummerod
     Kirstine Hansdtr 25 ugift home
     Lars Hansen   21 tiene i Heinedslund
     Peder Hansen   18 tiene i Kjullerup
     Kirsten Hansdtr 16 tiene i Juellund ugift
     Ane Hansdtr   13 tiene i Gummersmark
     Mette Hansdtr  10 home
     Jorgen Hansen  7
SIS:   ... Jacobsdtr = Christen Mortensen inds i Meklenborggaard 
wgd: Christen Andersen / Jorgen Christensen hmd / Berg fuldmaegtig i Giesegrd
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Ovesen hmd i Aarelose      12 Dec 1831  pg 616 (not in index)
WIFE:
OPFASTRINGEBARN: Ingeborg .. fra Khvn (? Ingeborg Pedersdtr )
CH:   Niels Pedersen  23 ugift
?    Ane .. 21 pige ugift (? Ane Pedersdtr )
(NOTE: in margin is written Gisesgaard gods)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Margrethe Jacobsdtr enke i Giorslov     29 Jan 1832   pg 626
HUSB:  Lars Hansen hmd (dod)
CH:   Jacob Larsen   inds i Aarelose Mark
     Marie Larsdtr  = Peder Christensen i Gummersmark
     Soren Larsen   21 ungkarl i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mads Larsen hmd i Giorslov 29 Apr 1832    pg 629
WIFE:  Lisbeth Jensdtr
CH:   Lars Madsen   24 tienestekarl i Gummersmark
     Peder Madsen   20
     Jens Madsen   16
     Niels Madsen   14
     Hans Madsen   9
     Christen Madsen 4
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Marie Pedersdtr i Wollerslov    d.27/30 Apr 1832 pg 629
PLEIEFADER: Niels Pedersen gmd i Vollerslev
FADER:  Peder Hansen gmd i Wemmedrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Jorgensdtr 19 fruentimmer tiene i Fuglesang, Giorslov   6 Jun 1832    pg 630 
 w/ Hans Jacobsen gmd i Fuglesang  
FADER:  Jorgen ...
BRO:   ... Jorgensdtr  minor i Stevns herred
MODER.SIS: ... = Peder Jensen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Frederichsen 21 i Wollerslov      28 May 1832   pg 630 
FADER:  Frederich Hansen hmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Hansen gmd i Floiterup    14 Nov 1832   pg 635 636 641
3WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Maren Jorgensdtr 15 ugift
     Ane Lisbeth Jorgensdtr 12
     Karen Marie Jorgensdtr 6
     Johanne Kirstine Jorgensdtr 3
1WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Hans Jorgensen  29 gmd i Vollerslev
     Niels Jorgensen 27 tiene i Gunderup
     Lars Jorgensen  25 i home
2WIFE:  Lisbeth Poulsdtr (no children)
½ BRO:  Ole Hansen hmd i Svandsbierg bye
? Mads Jorgensen gmd i Vollerslev
wgd: Mathiasen skolelaerer i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Pedersdtr 19 i Bjerede, Soro amt     10 Dec 1832  pg 639
MODER:  Kirsten Rasmusdtr enke = afg. Peder Nielsen hmd i Bjerede
SIS:   Ellen Pedersdtr ugift
BRO:   Niels Pedersen  27 inds i Bjerede
     Hans Pedersen  23
     Rasmus Pedersen 16
     Anders Pedersen 10
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Nielsdtr enke i Floiterup   30 Apr 1833   pg 647 648 650 653 656 659
HUSB:  Jorgen Hansen gmd (dod - 18 Dec 1832)
4 CH:  Maren Jorgensdtr 15½
     Ane Lisbeth Jorgensdtr 13
     Karen Marie Jorgensdtr 6 (dod 16 Jul 1833)
     Johanne Kirstine Jorgensdtr 3
HUSB.CH:     Lars Jorgensen ungkarl gaardbestyrer i Floiterup 
     Hans Jorgensen of age
     Niels Jorgensen 
? Mads Jorgensen gmd i Vollerslev
gd: Ole Hansen hmd i Svendsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Marie Jorgensdtr 6 i Svandsberg/Floiterup    16 Jul 1833  pg 651 652 661
PARENTS:     Jorgen Hansen = ... gmd i Floiterup (both dod)
SIS:   Maren Jorgensdtr 16
     Ane Lisbeth Jorgensdtr 13
     Johanne Kirstine Jorgensdtr 3
½ BRO:  Hans Jorgensen  gmd i Vollerslev
     Niels Jorgensen kalvskudsk i Gunderup
     Lars Jorgensen  gmd i Floiterup
gd: Ole Hansen hmd i Svandsbierg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Jensen tjenestedreng i Gummermark   17 Jul 1833   pg 651 652 655
BRO:   Lars Jensen   15
     Hans Jensen   12
MODER.BRO: Carl Hansen gmd i Kiulerup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Nielsen hmd i Giorslov    d.15/17 Dec 1833 pg 655
WIFE:  Jorine Jorgensdtr
CH:   Ole Nielsen   13
     Niels Nielsen  5
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Hansen arbeidsmand i Wollerslov        4 Apr 1834    pg 657
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Maren Pedersdtr enke i Giorslov   20 May 1834   pg 657 664 665
HUSB:  Johannes Jensen gmd ( Johan Jensen )
CH:   Jens Johansen  22
     Peder Johansen  20
     Christen Johansen    18
     Anders Johansen 17
     Christian Johansen    15
     Karen Johansdtr 12
     Ane Johansdtr  10
     Johanne Marie Johansdtr 8
     Hans Johansen  6
gd: Christen Sorensen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christian Henrichsen gmd i Wollerslov    19 Aug 1834   pg 662 666
WIFE:  Marie Jacobsdtr
CH:   Jacob Peder Christiansen     16    ( Jacob Peder Christensen )
     Karen Lisbeth Christiansdtr    11    ( Karen Lisbeth Christensdtr )
     Ane Marie Christiansdtr 9    ( Ane Marie Christensdtr )
     Maren Christiansdtr        5    ( Maren Christensdtr )
     Margrethe Christiansdtr      1    ( Margrethe Christensdtr )
gd: Hans Petersen gmd i Terslov
wgd: Mads Christian Mathiasen sognefoged gmd i Ringsberg (gd: Mathias Mathiasen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Jacobsen hmd i Wollerslov   16 Sep 1835   pg 668
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Jacob Pedersen  33
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jorgen Jepsen hmd i Floiterup    14 Dec 1835   pg 668
WIFEI:  Johanne Mortensdtr
CH:   Hans Jorgensen  33
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mette Isachsdr enke i Wollerslov  24 Feb 1836   pg 668
HUSB:  Jens Sorensen hmd (dod)
CH:   Marie Jensdtr  = Jens Hansen hmd i Giorslev
     Karen Jensdtr  = Hans Pedersen ind i Lidemark
     Soren Jensen   inds i Vollerslev
     Ane Jensdtr   = Peder Sorensen hmd i Wigersted Mark
     Maren Jensdtr  = Jens Christophersen gmd i Lyng
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Fischer murer i Giorslov      21 Jun 1835   pg 668
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Jens Christian Fischer  40
     Ane Marie Fischer    = Christen Pedersen i Gierninge
     Lars Jensen Fischer   33
     Lovise Fischer  = Peder Henrichsen hmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Pedersen hmd i Kochavehuus/Koehavehuus, Giorslev
CH:  Johanne Pedersdtr   23 Jun 1835   pg 668
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Marie Mortensdtr enke i Giorslov     27 Jun 1836   pg 669 672 673
2HUSB:  Hans Jensen hmd (dod)
CH:   Thomas Hansen  18 home
     Ane Dorthe Hansdtr 16 tiene i Giorslev
1HUSB:  Hans Andersen
CH:   Anders Hansen  37 i Flaagslunde ved Khvn
     Hans Hansen   33 tiene i Vollerslev
     Christen Hansen 30 i home
gd: Jens Hansen yngste gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Pedersen unge hmd i Ringsbierg     23 Aug 1836   pg 670 671 673
WIFE:  Johanne Lisbeth Christensdtr (= Christian Pedersen hmd i Ringsbierg - by 28 Dec 1836)
CH:   Peder Hansen   10
     Karen Marie Hansdtr 9
     Maren Hansdtr  5
BRO:   Christian Pedersen gmd i Orslev
wgd: Niels Christensen hmd/gdbestyrer i Freerslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Steinalt Muller i Hesselholm 1 Dec 1837    pg 675 678
WIFE:  Marie Christine Bramsen/Brumsen
1WIFE:  Marie Magdalene Seest (dod)
CH:   Carl Peder Muller    21
     Frederich Christian Muller    20
     Nicolai Anton Muller 17
     Knud Bille Muller    15  ( Knud Bille Moller )
REL:   Brodersen skolelarer kirkesanger i Nordrup (by: Hans Larsen gmd i Biesvaengegaarden)
gd: Johansen moller i Farringlose & Reinhold gartner i Giesegaard
wgd: Rasmussen fuldmaegtig i Giesegaard
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Karen Christophersdtr i Giorslov  28 Jun 1838   pg 678
HUSB:  Anders Hansen hmd
CH:   Hans Andersen  45
     Niels Andersen  39
     Ane Kirstine Andersdtr 35 ugift
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Johanne Andersdtr enke i Vollerslov         15 Jan 1839   pg 682
HUSB:  Jens Jacobsen smed (dod)
CH:   Abelone Jensdtr = Johan Hansen i Vollerslev ( Malene Jensdtr ?)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ane Nielsdtr i Wollerslov 24 Jan 1839    pg 682
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Niels Nielsen  14
     Peder Nielsen  10
     Ane Kirstine Nielsdtr 6
     Birthe Marie Nielsdtr 4
gd: Anders Andersen hmd i Juelland
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Hansen gl. gmd i Kochavegaard, Giorslov     5 Apr 1839    pg 683 685
WIFE:  Kirsten Ingvordsdr
CH:   Hans Jensen   36 gmd i Nordrup
     Niels Ingvordsen Jensen 28 home
     Lisbeth Jensdtr 32 home ugift
gd: Hans Christensen gmd i Floiterup
wgd: Peder Johansen gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Olsen gmd i Odemark  27 Jun 1839    pg 685
2WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Niels Larsen   26 home
1WIFE:  Maren Henrichsdtr
CH:   Ole Larsen    50 parcellist i Stroebye
     Henrich Larsen  46 home
     Ane Larsdtr   = Hans Hansen i Vollerslev huse
     Marie Larsdtr  = (fraskildt) Peder Larsen kjeldermand i Khvn
     Johanne Larsdtr = Lars Rasmussen gmd i Bieverskov
wgd: Hans Christensen gmd i Floiterup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Rasmus Sorensen tjenestekarl i Hesselholm  1 Mar 1840    pg 687
FADER:
?    Lisbeth Nielsdtr
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Christen Christensen hmd i Wollerslov Hoverihuse   17 Mar 1840   pg 687 691 692 693
WIFEI:  Marie Jorgensdtr (= Christen Jensen tienestekarl i Vollerslev - 9 Nov 1840)
2 CH:  Ane Christensdtr 6
     Maren Sophie Christensdtr 4
gd: Christen Jorgensen hmd i Aaslov
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Caroline Jacobsdtr i Wollerslov Hovemarkhuus     23 Feb 1840   pg 687 688 690
HUSB:  Niels Sorensen hmd
CH:   Margrethe Nielsdtr    15
     Jacob Nielsen  11 ?
     Karen Nielsdtr  13
     Hans Nielsen   9
     Ane Kirstine Nielsdtr 6
gd: Henrich Schiot hmd i Vollerslev (signed: H.F. Schutt)
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mir Hansdtr i Wollerslov  2 Jul 1840    pg 688 689 690 691
HUSB:  Hans Jorgensen gmd
CH:   Maren Hansdtr  15   (dod 15    22 Aug 1840   pg 690 691)
   Frederich Hansen 12
     Hans Hansen   7
     Ane Sophie Hansdtr 4
     Karen Marie Hansdtr 1
BRO:   Peder Hansen gmd i Odemark
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Louise Fischersdatter i Wollerslov      11 Jul 1840   pg 690 694 695
HUSB:  Peder Henrichsen hmd
CH:   Ane Marie Pedersdtr   6
     Henrich Pedersen     3
     Karen Pedersdtr     ¬
BRO:   Lars Jensen Fischer hmd i Giorslev
gd: Jens Pedersen hmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Thomas Larsen hmd i Heinerup    21 Jan 1841   pg 693
WIFE:  Cathrine Pedersdtr
CH:   Lars Thomasen  46
     Peder Thomasen  41
     Ole Thomasen   37
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hammer muurmester i Giorslov    23 Jan 1842   pg 695
WIFE:  Jacobine Holm
CH:   Lovise Hammer  11
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Jensen tjenestekarl i Giorslov     14 Jun 1842   pg 696 698
BRO:   Johannes Jensen gmd i Giorslev (dod) ( Johan Jensen )
      CH:  Jens Johansen  inds i Giorslev
         Christen Johansen     inds i Giorslev
         Anders Johansen inds i Giorslev
         Christian Johansen    23 i kongens tieneste i Slimminge
         Karen Johansdtr = Ole Olsen skraeder inds i Giorslev
         Johanne Marie Johansdtr ugift tiene i Giorslev
         Hans Johansen  15 tiene i Giorslev
     Hans Jensen hmd i Giorslev (dod) 
      CH: Thomas Hansen  inds i Vollerslev
         Dorthe Hansdtr  ugift tiene i Vollerslev
SIS:   Johanne Jensdtr enke = afg. Hans Sorensen gmd i Giorslev
gd: Jens Hansen y. gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Hans Olsen 30 uigft i Giorslev    15 Jun 1842       pg 697 (not in index)
MODER:  Maren Rasmusdtr enke = afg. Ole Knudsen hmd i Giorslev
wgd: Hans Olsen
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Magdalene Olsdtr i Wollerslov        3 Nov 1842    pg 698
HUSB:  Lars Olsen hmd
CH:   Marie Larsdtr  18
     Ane Larsdtr   4
     Maren Larsdtr  ¬
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Jepsen tjenestekarl 18 i Wollerslov       26 Jul 1842   pg 698
FADER:  Jeppe Olsen hmd i Bjernede ( Jeppe Olsen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Hansen hmd i Giorslov    26 Dec 1842   pg 699
CH:   Hans Andersen  inds i Vollerslev
     Niels Andersen  parcellist i Mulstrup
     Ane Kirstine Andersdtr 40 enke = afg. Niels Pedersen inds i Giorslev
wgd: Jens Hansen ungsted gmd i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidse Marie Jensdtr ugift fruentimmer i Wollerslov  8 Jan 1842    pg 699
FADER:  Jens Jensen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Bodil Andersdtr i Giorslov     29 Apr 1843   pg 700 702
HUSB:  Anders Andersen gmd ****
2 CH:  Anders Andersen 33 home
     Ane Marie Andersdtr = Christen Frederichsen smed i Tolstrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Pedersen gmd i Wollerslov   25 Apr 1843   pg 700 703
WIFE:  Birthe Hansdtr
CH:   Marie Nielsdtr  = Ole Jacobsen unge gmd i Vollerslev
     Maren Nielsdtr (dod) = Jorgen Olsen gdbestyrer i Vollerslev 
      CH:  Peder Jorgensen 6½
         Karen Marie Jorgensdtr 5
gd: Ole Jacobsen unge i Vollerslev
wgd: Jens Hansen yngste i Giorslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Jens Jorgensen gmd i Gummersmark  24 Aug 1843   pg 703 704
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Jorgen Jensen  38 gmd i Vollerslev
     Peder Jensen   34
     Niels Jensen   28 - both home
     Maren Jensdtr  = Niels Nielsen gmd i Slimminge
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Sidse Hansdtr i Floiterup      12 Oct 1843   pg 704 706
HUSB:  Hans Christensen gmd
CH:   Christen Hansen 9
     Peder Hansen   6
     Hans Hansen   4
     Maren Hansdtr  2
BRO:   Simon Hansen kiaeldersvend i Kioge (eldest bro)
SIS:   Karen Hansdtr tiene i Khvn
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Lars Andersen gmd i Ringsbierg   1 Feb 1844    pg 708 711
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Anders Larsen  33 gdbestyrer i Ringsberg
     Soren Larsen   30 tiene i Ringsberg
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Mads Christian Mathiasen gmd i Ringsbierg      6 Feb 1844    pg 708 717 718
2WIFE:  Ane Marie Peidersdr ( Ane Marie Petersen or Ane Marie Pedersdtr )
CH:   Peter Madsen   21  ( Peder Madsen )
     Ane Marie Madsdtr 19 
     Niels Madsen   17 - all home
1WIFE:  Marie Hansdtr (dod)
CH:   Karen Marie Madsdtr = Hans Larsen gmd i Svandsbierg
     Jens Christian Madsen  39 gmd i Saedder
     Hans Madsen   37 gmd i Klippede
     Christian Madsen 35 gmd i Ringsberg
BRO:   Mathiasen skolelaerer i Ringsberg
wgd: Hans Peidersen gmd i Terslov ( Hans Petersen or Hans Pedersen )
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Ole Jacobsen gl. gmd i Wollerslov  19 Feb 1844   pg 711 716
2WIFE:  Sidse Marie Jacobsdtr
CH:   Jacob Olsen   21
     Karen Olsdtr   17
     Ane Olsdtr    15
     Marie Olsdtr   6 - all home
1WIFE:  Sidse Christensdtr (dod)
CH:   Mette Marie Olsdtr = Christen Pedersen hmd i Aarlose
STEPCH: Peder Pedersen gl. gmd i Bieverskov
wgd: Niels Andreasen gmd i Vollerslev
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Peder Frederichsen gmd i Gummersmark     2 Mar 1844    pg 713 716 717
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Margrethe Pedersdtr   10
     Ane Pedersdtr  5
     Marie Pedersdtr 3
BRO:   Hans Frederichsen gmd i Lidemark
wgd: Jens Nielsen smed i Slimminge
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Anders Andersen gmd i Giorslov   23 Jul 1844   pg 715
WIFE:  Bodil Andersdtr (dod - 28 Apr 1843)
CH:   Anders Andersen 34 gdbestyrer i Giorslev
     Ane Marie Andersdtr = Christen Frederichsen smed i Tolstrup
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

Niels Hansen hmd i Giorslov     20 Mar 1844   pg 715
WIFE:  Maren Christiansdtr
4 CH:  Ane Nielsdtr   = Lars Jensen hmd i Giorslev
     Marie Nielsdtr  = Jens Nielsen hmd i Bidsted
     Kirsten Nielsdtr = Anders Olsen hmd i Ovaerrede
     Christian Nielsen    36 home
[Juelland gods , Praesto probates; Book 1 1729-1844; film 41230]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////