CALLUNDBORG KIOBSTAED 1787 Census 
                         film 38988 item #20 pg 209-
  dere born = deres born t.folk= tjenestefolk
  
ADELGADEN

Johan Ditleu Breckling      logerende   37  u   Premier lieutenant ved Siellandske Regmt Rytter   #1

Frederich Slangerup       hosb      48  1st  kiobmand     #2
Marie Mogensdtr         kone      53  1st  
Hans Slangerup          dere born   18  u   kiobmands karl i vorge med en ... korn vang
Ane Kirstine Dorthe Slangerup          16  u
Jens Mathiasen          t.folk     30  u   gaerdskarl
Jonas Bagger                  18  u
Lisbeth Jensdtr                 21  u
Ane Andersdtr                  34  u
Anders Olsen           indquartering 26  u   rytter ved Siellandske Regmt Ryttere

Henrich Rauberg         hosb      46  1st  skoelholder   #3
Albertine Oldenborg       kone      33  1st  
Gerhardt Rauberg         dere born   12  u
Christine Henriette Rauberg           10
Rasmus Salten Rauberg              8
Niels Pedersen Rauaberg             6
Erica Marie Rauberg               4
Albertine Marie Rauberg             2

Henrich Bruun          hosb      50  1st  Consumptions controleur  #4
Helene Petersen         kone      40  1st  
Helene Hansdtr          t.pige     20  u
Sidse Muus            kone moder   77  e-2  sidste mand Jorgen Nielsen

Peder Knudsen          hosb      63  2nd  slagter #5
Karen Hansdtr          kone      40  1st
Adam Pedersen          dere born   10
Knud Pedersen                  8
Morten Pedersen                 5

Peter Chartie          hosb      66  1st  klaede fabriquer #6
Engel Kirstine Grosmann     kone      60  1st  
Rebekka Frederichsdtr      t.pige     15  u

Niels Rudolph Suhr        hosb      40  1st  residerende capellan   #7
Lovise Friborg          kone      24  1st  
Frederikke Christiane Suhr    dere born   5
Abile Marie Suhr                1
Ane Kirstine Andersdtr      t.folk     18  u
Mette Cathrine Henrichsdr            20  u
Sidse Pedersdtr                 26  1st
Christian Bache                 12  u
Alhed Ingeborg Friborg      kones soster  21  u

Peter Freiesleben                27  1st  til leir boend, Second Lieutenant ved Siell. Regmt Rytter #8
Kirsten Helene Friborg      kone      27  1st  
Kirstine Valentinsdtr      t.pige     28  u
Frederikke Friborg        kone soster  23  u
Ole Hansen            indquartered  25  u   Rytter ved Siell. Regmt. Rytter
Poul Sundholm          indquartered  36  u   Rytter ved Siell. Regmt. Rytter

#9 - nobody there

Jacob Faaborg          hosb      72  e-2  kiobmand og stemplet papers forhandler   #10
Ingeborg Gotfredsen               23  u   hans sidste kones soster datter
Karen Jensdtr          t.folk     23  u
Johanne Christensdr               29  u
Bodil Madsdtr                  29  u
Christian Madsen                32  e-1  gaardskarl

Karen Christensdr                70  1st  til leir boende - Saelgekone   #11 & 10 fam
Karen Mortensdtr         hendes dtr   35  u
Morten Hansen                  7      sidstes son, fodt uden aegteskab

Albreth Sadolin                 47  1st  til leir boende - skraeder    #11 & 11 fam
Ingeborg Tornemann        kone      52  1st  
Hans Peter Sadolin        dere born   11
Christian Sadolin                9

Soren Asmussen          hosb      26  u   farver  #12 & #41 - 12 fam
Poul S”ltoft                  29  u   farversvend
Poul Sorensen                  38  u   gaardskarl
Erik Sorensen                  20  u   gaardskarl
Christian Passer                12  u   farverdreng
Maren D”rup                   18  u   tienestepige
Niels Mortensen         indquarter   29  u   Rytter ved Siell.Regmt.Rytter

Christen Bruun          hosb      34  1st  snedker svend  #13
Mette Jensdtr          kone      34  1st  
Ane Sophie bruun         dere born   5
Karen Elisabeth Bruun              4
Bent Peter Bruun                3
Ane Kirstine Bruun               1

Jorgen Svendsen         hosb      34  2nd  skraeder     #14
Mette Marie Nielsdtr       kone      26  1st
Jochum Frederich Holm      m.1kone.son  15  u   mandens forst kones son
Svend Holm Svendsen       m.son.1st   10     mandens son af 1st aegteskab
Christiane Sophie Svendsen           7
Hans Warner           t.folk     23  u   skraedersvend
Ane Kirstine Nielsdtr              22  u
Bodil Hansdtr          kone soster  10  u

Morten Sivertsen         hosb      44  1st  kleinsmed    #15
Ane Margrethe Friis       kone      45  1st  
Sophie Mortensdtr        dere born   11  u
Mariane Mortensdr                8
Andreas Dyrberg Mrs               2
Andreas Johansen         t.folk     24  u   kleinsmed svend
Johanne Perck                  20  u

Frederikke Lovise Jacobsen    madmoder    49  e-1  manden, afg. provst & sognpraeste Hans Jacob Paludan #16
Ane Elisabeth Paludan      h.barn     21  u   datter af faderns 2nd & moderens 1st aegteskab
Christiane Caroline Paludan   19       u
Helle Weybel           kone «sis.   61  u   lever af sin vidter
Ellen Cathrine Pedersdtr     t.pige     31  u

Jens Gandrup           hosb      55  1st  Consumptions betient   #17
Karen Hansdtr          kone      49  1st  
Johan Jensen Gandrup       dere born   9
Maren Nielsdtr          t.pige     17  u

Benjamen Christensen       indquarter   28  u   rytter ved Siell.Rytter.Regmt   #18
Christian Mathiasen               30  u   rytter ved Siell.Rytter.Regmt   
Peder Christophersen              66  1st  rytter ved Siell.Rytter.Regmt   
Christian Faber                 35  u   Escadrons sadelmager, ved samme regmt.

Peder Hylting          indquarter   45  1st  rytter ved samme regmt  #19
Ane Jonasdr           kone      45  1st  
Kirstine Hylting         dere born   14
Jonas Hylting                  12
Marte Hylting                  9
Svend Hylting                  3
Cicilia Hylting                 1

Jens Christensen Been      hosb      38  1st  musican og organist    #20
Sara Elonora Wessel       kone      24  1st  
Frederikke Been         dere born   1
Lars Been            mands broder  17  u   musicanter dreng
Jens Hansen           t.folk     22  u   musicanter dreng
Maren Jensdtr                  24  u

Salomon Swella          hosb      56  2nd  chor-degn og klokker   #21
Mette Magdalena Braadt      kone      47  1st  
Knud Jensen Lundberg       t.folk     32  u   assistent ved Eiubederne
Ane Dorthe Nielsdtr               20  u
Christiane Lorentzeia Nissen logerend      14  u   et fattig barn, som der opfodes

Rasmus Nielsen                 32  1st  til leir boend - dagleier      #22
Else Nielsdtr          kone      24  1st  
Niels Rasmussen         dere born   1  

#23 nobody

Adolp Henrich v. Prenser     hosb      42  1st  ritmester ved Siell.Regmt Rytter #24
Elisabeth Palludan        kone      32  1st  
Frederikke Lovise Charlotte v. Preuser dere born 5
Jacob Ferdinant v. Preuser            3
Carl Andreas Leopold v. Preusen         1
Frederikke Seerup        t.folk     16  u
Ane Rasmusdr                  20  u
Kirsten Pedersdtr                20     21    
Christian Christensen      tiener     48  e-1  rytter ved Siell.Regmt.Rytter

#25 - nobody

Ane Mette Pedersdtr       madmoder    42  e-1  manden Mads Herrestrup consuptions betient #26
Ane Mette Herrestrup       dere born   16  u
Anders Ibsen Herrestrup             14  u
Christen Aubye Herrestrup            4

Johan Johnsen          hosb      83  2nd  faengefoged   #27
Marie Christiansdtr       kone      71  4th

#28 - BYENS STOLE HUUS - nobody lives here

 Total 135 persons

PRAESTEGADEN - all living free, many underflottelse, af fattig 

Maren Jacobsdr                 80  e-1  manden Jochum Svendsen  #29
Mette Nielsdtr                 47  e-1  manden Niels Christensen
Margrethe Andersdtr               52  e-1  manden Soren Andersen

Ane Kirstine Bagge               46  e-1  manden Thage Algreen
Lisbeth Johansdr                83  e-1  manden Mads Espensen

Margrethe Jensdtr                70  e-2  manden Jorgen Christensen
Mathias Pedersdtr                74  e-2  manden Niels Bornholm

Maren Christensdr                73  u   
Karen Pedersdtr                 64  e-1  manden Peder Thomasen
Margrethe Berntsdr               72  e-2  manden Peder Mortensen
Peder Sorensen Aagesen             82  e-1

Karen Jensdtr                  73  e-1  manden Clemmend Knudsen
Kirsten Nielsdtr                57  e-1  manden Jens Schinner

Else Hammer                   83  e-1  manden Andreas Kybkk?
Ingeborg Christensdr              63  u

Ane Marie Mariager               63  e-2  sidste mand Johan Bernsteen
Ane Kirstine Nielsdtr              80  e-1  manden Ole Barfoed

Niels Pedersen          hosb      45  1st  dagleier     #30
Maren Andersdtr         kone      60  2nd
Anders Nielsen          dere born   11

Rasmus Ebbesen          indquarter   40  1st  corporal ved Siell.Regmt.Rytter  #31
Christiane Pedersdtr       kone      34  1st  
Bodil Kirstine Rasmusdtr     dere born   3

Jorgen Frederich Nissen     indquarter   36  1st  rytter ved samme regmt  #32
Kirsten Jacobsdtr        kone      40  1st  

Margrethe Kleman                50  e-1/ gift 2nd  ti leir boend - manden rytter Lorentz Sacco ... #33
Niels Envoldsen                 66  e-1  til leir boende - dagleier
Johan Leman           indquarter   32  u   corporal ved Siell.Regmt.Rytter
Stephen Jensen                 28  u   rytter - ved Siell.Regmt.Rytter
Carl Frederich Graner              28  u   rytter - ved Siell.Regmt.Rytter
Lorentz Truelsen                40  u   rytter - ved Siell.Regmt.Rytter
Malene Christensdr               54  u   til leir boende - spind.pige

Rasmus Fleischer         hosb      43  1st  Magistor Philosophiae og Sogne Praest   #34
Ane Sophie Holing        kone      38  1st  
Ellen Cathrine Fleischer     dere born   10
Georg Poul Holing Fleischer           8
Esaias Fleischer                7
Johanne Marie Fleischer             5
Johanne Marie Grogaard      t.pige     26  u
Inger Asbiornsdr                21  u
Sophie Svendsdr                 25  u

Ole Eriksen                   44  1st  til leir boend - vaegter
Cathrine Nielsdtr        kone      43  1st  
Niels Olsen           dere born   10

Niels Salomonsen                72  1st  til leir boend - afskediget rytter, nu dagleier   
Mette Christensdtr        kone      46  1st  
Christiane Nielsdtr       dere born   11
Hannerike Nielsdtr               3

Peder Pedersen Moller              26  1st  til leir boend - skraedersvend & land soldat #35
Ane Jorgensdtr          kone      34  1st  
Niels Pedersen          dere born   1

Nicolai Kohlert         indquarter   51  e-1  corporal ved Siell.Regmt.Rytter

Kirstine Rasmusdr                41  e-2  til leir boend - sidsted mand vagtmester Christopher Holm 
Ane Marie Holm          dere born   10     hendes born af sidste aegteskab
Christopher Holm                7
Rasmus Holm                   6

Peter Holm            indquarter   50  2nd  rytter ved Siell.Regmt.Rytter   #37
Ane Christophersdtr       kone      42  1st
Johan Henrich Holm        dere born   7
Ole Jorgensen          indquarter   29  u   rytter ved samme regmt
Hans Johansen                  38  u   rytter ved samme regmt

Jens Schroder Tode        indquarter   38  u   corporal ved samme regmt     #38
Gotlieb Liebmann                40  u   rytter ved samme regmt.

#39 nobody
 Total 63 persons

TORVET

#40 - nobody
#41 - see #12

Sophie Amalia Raben               60  u   eier af gaarden - lever af Pension 50 Rasmusdtr aarlige   #42
Ane Margrethe Raben       hendes soster 47  u   eier af gaarden - lever af Pension 50 Rasmusdtr aarlige   
Cathrine Marie Tanam       t.pige     28  u
Marie Christence Zevelg     indlogeret   11  u   et barn, som der opfodes

Reinholt Zelling                66  e-2  til leir boend - forhen consumptions forpagter   
Sophie Amalia Raben       dtr of 1st   35  u   hans datter af forste aegteskab
Reinholt Gandrup         tiener     10  u

Arnold Ludvig Haxthausen            49  e-1  kammer herre og oberist lieutenant ved Siell.Regmt Rytter
Johanne Mandatb?         t.folk     42  u   huusholdlerske
Kirsten Nielsdtr                20  u   tienestepige
Otto Jorgensen                 22  u   tiener

Niels Seerup           hosb      46  2nd  uhrmager     #43
Sophie Henspeter         kone      43  1st
Hans Peter Seerup        dere born   12
Martin Seerup                  6
Bodil Marie Seerup               5
Sophie Seerup                  3
Niels Christian Seerup             1

Jens Frolund           hosb      50  2nd  skraeder     #44
Lisbeth Christiansdtr      kone      49  1st
Jacob Frolund          his of 1st   8      mandens born af 1st aegteskab
Engel Johanne Frolund              7
Mette Marie Frolund               6

Ane Magdalena Clausen              52  u   til leir boend - handler med spekerier   #45 & #46
Maren Nielsdtr          t.pige     20  u

Johanne Margrethe Moller     madmoder    65  e-2  sidste mand, handelsmand Soren Taastrup  #47 & #48
Johanne Cathrine Taastrup    h.dtr     31  u   hendes born af sidste aegteskab
Jens Sorensen Taastrup             27  u   studiosus Theologiae

 Total 28

S”EGADEN

Peter Bruun           indquarter   52  2nd  rytter ved Siell.Rytter.Rgmt   #49
Johanne Hansdtr         kone      37  1st

Wilhelm Nielsen         indqtr     40  1st  rytter ved samme regmt  #50
Margrethe Nielsdtr        kone      34  1st  
Niels Wilhelmsen         dere born   10
Jacob Wilhelmsen                8
Hans Wilhelmsen                 6
Frederich Wilhelmsen              2
Peder Jacobsen          indqtr     44  u   rytter ved samme regmt

Peder Grausen                  77  1st  til leir boend - riuger  #51
Kirsten Hansdtr         kone      66  1st  

Peder Pedersen          indlagt i   28  u   indlagt i Syge Stume - rytter ved Siell.Rytter.Rgmt #52
Claus Jensen           indlagt i   23  u   indlagt i Syge Stume - rytter ved Siell.Rytter.Rgmt #52
 Total 13

MUNCHE-SOEGADEN

Ane Pedersdtr                  67  e-1  manden Soren Andersen - nyder huus vaerelse og inde estetelse af
fattig Cassen #53
Ane Marie Henrichsdr              62  u

Ane Johansdtr          eier huus   68  1st  hendes mand Daniel Tambour er matros ved Holm...?  #54
Cathrine Danielsdr        dere born   32  u   van vittig

Rasmus Hiernstck                66  1st  til leir boend - vaegter #55
Ane Jensdtr           kone      50  1st  

Marie Larsdr                  63  e-2  sidste mand Morten Baastrup - nyder frie boepael & under
stivelse- fattig #56
Ellen Pedersdtr                 78  e-1  manden Mads Pedersen - same

#57 - nobody

Christian Drachardt Fabricius  hosb      44  1st  skraeder     #58
Maren Thomasdtr         kone      55  2nd
Thomas Schroder Fabricius    dere born   18  u
Abild Cathrine Fabricius            12

Anders Nielsen          hosb      49  1st  dagleier     #59
Inger Hansdtr          kone      63  1st  
 Total 14

OLAI KIRKE STRAEDE

Christiane Danielsdr              51  1st  manden Johan Andreas Schultz matros ved Holmen   #60
Johan Schultz          dere born   11
Ane Sophie Jorgensdtr      kone stedmod  68  e-1  nyder almisse af fittgi Kassen - konens stedmoder

Peder Larsen           hosb      48  1st  skoeflikker   #61
Ane Hansdtr           kone      60  1st  
Birthe Pedersdtr         dere born   18  u

Ole Andersen                  56  1st  hattemager    
Ane Michelsdtr          kone      60  1st  
 Total 8

LINDEGADEN - pg 215

Peter Christian Orry       hosb      37  1st  apotecher    #62 & #63
Ane Kirstine Beck        kone      39  1st  
Andreas Georg Orry        dere born   2
Engelbreth Theysen        t.folk     15  u   apotecher dreng
Jens Christensen                17  u   apotecher dreng
Jorgen Jensen                  20  u   gaardskarl
Karen Rasmusdr                 29  u
Maren Christensdr                20  u
Ane Michelsdr                  25  u
Else Cnuth            kone moder   77  e-2  enke efter afg. apotecher Andreas Lorentzen Bech

Niels Christophersen       indqtr     39  1st  rytter ved Seill.Regmt.Rytter   #64
Johanne Kirstine Hansdtr     kone      31  1st  
Elisabeth Christiane Nielsdtr  dere born   3
Hans Christian Nielsen             1
Mette Hansdtr          kone moder   72  e-1  manden hmd Hans Christensen

Ane Thodberg                  70  e-1  manden farver Niels Thomasen Aabye
Elisabeth Birk          t.pige     17  u

Lars Madsen           hosb      37  1st  bodker  #65
Karen Olsdtr           kone      30  1st  
Ellen Jensdtr          mands moder  78  e-1  manden bodker Mads Sorensen

Soren Mork            hosb      60  2nd  hattemager    #66
Karen Jensdtr          kone      57  1st
 Total 22

SKOLLESTRAEDET
#67 - nobody

Poul Pedersen                  26  1st  hattemager    #68
Marie Kirstine Haufgaard     kone      24  1st  
Peter Poulsen          dere born   3
Conradt Poulsen                 1

August Rasmussen         hosb      35  1st  Veiermoller   #69
Karen Hansen           kone      51  2nd
Jens Jacob Toftegaard      kone son 1st  19  u   konens son af 1st aegteskab - mollersvend
Ane Nielsdtr           t.pige     31  u
Anders Stockeby                 4      hendes son avlet uden aegteskab
Poul Jorgensen                 24  u   gaardskarl

Johan Miback                  50  1st  afskediget rytter med 13rd Pension, og kleinsmed #70
Ane Marie Eliasdr        kone      44  1st  
Elias Miback           dere born   14
Cathrine Miback                 4

Johan Berntsen                 29  1st  dagleier & slagtersvend  
Sidse Marie Berrig        kone      30  1st  
Peter Johansen          dere born   3
Andreas Johansen                2

David Bernsteen                 37  1st  muurmester
Dorthe Kirstine Werner      kone      38  1st  
Regina Bernsteen         dere born   10
Knud Bernsteen                 8
Susanna Sophie Bernsteen            5
Frederikke Birteline Bernsteen         3

Frederich Christian Petersen          42  2nd  escadrons feltskier ved det Siellandske regmt.rytter 
Ane Kirstine Gronbeck      kone      20  1st
Ane Sophie Petersen       mand dtr    13     datter af mandens 1st aegteskab
Bertel Petersen                 11
Ane Cathrine Petersen      dere born   4
Lorentz Peter Petersen             1

Jens Pedersen          hosb      46  2nd  handskemager   #71
Karen Christensdtr        kone      36  1st
Peder Jensen           dere born   11
Ole Jensen                   2

Christen Christensen              78  1st  dagleier     
Ane Pedersdtr          kone      59  1st  

Christen Lassen         hosb      58  1st  snedker #72
Karen Bertelsdr         kone      57  1st  
Ane Sophie Thostrup       indqtr     6  u   et barn, som der opdrages

Mads Horning           hosb      46  1st  handelsmand   #73
Ane Kirstine Arraboe       kone      42  2nd
Richardine Horning        dere born   5
Kirsten Christensdtr       t.pige     16  u
Ane Madsdtr           mand moder   70  e-1  manden Hans Horning

Tobias Beech                  40  1st  liin vaever   #74
Mette Johansdtr Hansdtr     kone      30  1st  
Otto Wilhelm Beech        dere born   9
Ane Cathrine Beech               7
Kirsten Sophie Beech              5
Christopher Beech                2
Peter Friis                   49  1st  vaeversvend

Peder Pedersen          hosb      59  1st  dreier  #75
Else Christensdtr        kone      56  1st  

Peder Dam            hosb      56  3rd  tommermand    #76
Maren Pedersdtr         kone      52  1st

Anders Andersen         hosb      72  1st  vangevogter   #77
Ane Nielsdtr           kone      63  1st  
Peder Andersen          dere born   22  u   rebslager

Herman Zachariasen               56  1st  skraeder     #78
Ane Sophie scholer        kone      47  1st  
Jonas Hermansen         dere born   10
Peter Scholer Hermansen             9
Zacharias Hermansen               8
Eiler Scholer Hermansen             7
Johannes Scholer Hermansen           5
Elias Hermansen                 1

Soren Larsen                  54  1st  dagleier     #79
Ane Pedersdtr          kone      48  1st  
Peter Christian Sorensen     dere born   10
Sidse Marie Sorensdr              8

Peder Andersen                 35  1st  dagleier     #80
Maren Andersdtr         kone      32  1st  
Mette Kirstine Pedersdtr     dere born   6
Andrea Pedersdtr                1

Marie Daugaard                 67  e-1  manden Johan Jacob Daugaard syar for folk #81
Ane Mette Daugaard        hendes soster 69  u

Christen Aalborg         hosb      76  1st  consumptions betient #82
Uttilia Jensdtr         kone      70  1st
Sophie Amalia Aalborg      dere born   37  u

Christiane Marie Rasch             47  e-1  manden bager Jorgen Bache     #83
Birgethe Marie Bache       dere born   10
Ane Mette Jensdtr        logerende   53  e-1  manden comsumptions betient Jens Mrs

Andreas Schroder                37  1st  afskediget soldat med 12 rds pension #84
Bolette Cathrine Kieldsdr    kone      25  1st  
Elias Schorder          dere born   1

Kirsten Schou                  72  e-3  nyder huus vaere isa og almisse af fattig kassen #85
 manden bager Willum Hardus

Johan Lundin                  29  1st  handskemager   #86
Birthe Marie Danielsdr      kone      28  1st  

Hans Wilhelm Junge               27  1st  slagter #87
Ane Kirstine Jensdtr       kone      23  1st  
Margrethe Kirstine Junge     dere born   1

Jacob Gaht            hosb      69  1st  skoemager    #88
Ane Kirstine Galschiot      kone      54  1st  jordemoder

Jens Gaht/Gakt?                 27  1st  skoemager
Malene Zinichsdtr        kone      27  1st  
Johanne Sophie Jensdtr      dere born   2

Birthe Wastrup          madmoder    54  e-1  manden vagenmand Frands Baastrup #89
Mette Malene Baastrup      dere born   14
Birgethe Baastrup                12
Mads Leerager Baastrup             10
Hans Pedersen          t.folk     24  u   gaardskarl
Maren Knudsdr                  20  u
Johan Christiansen        indquarter   45  u   rytter ved Siell.Rytter.Rgmt
Morten Hansen          indquarter   50  u   rytter ved Siell.Rytter.Rgmt

Svend Pedersen          indquarter   41  1st  rytter ved samme regmt  
Ane Kirstine Sorensdtr      kone      34  1st  
Peder Svendsen          dere born   5
Soren Svendsen                 3
Marie Pedersdtr                 1
Ane Sophie Nielsdtr       man sis.dtr  11  u   mandens soster datter

Jens Jensen                   53  2nd  dagleier     #90
Ane Jensdtr           kone      39  2nd
Christian Frederich Jacobsen   kone son    9      son af konens 1st aegteskab
Karen Jensdtr          mand dtr    10     datter af mandens 1st aegteskab
Jacob Jensen           dere born   4

Ane Marie Schroder        eier huus   63  e-2  manden uhrmager Peter Kalenberg er selv jordemoder #91

Johanne Mortensdr                39  e-1  manden rytter Lars Nyrnberg, gaaer selv i daglier
Karen Nyrnberg          her dtr    6      hendes datter i aegteskab
Birthe Marie Schrame       logerende   49  e-1  manden rytter Christian Pohlman, haaer selv i daglier
Pouline Pohlmans         hendes dtr   10     hendes datter i aegteskab
 Total 120

CORDILGADEN

Anders Faaborg          hosb      61  2nd  kiobmand     #92 & #93
Birthe Schmith          kone      53  1st
Jens Faaborg           mans son    23  u   mandens son af 1st aegteskab - kiobmandskarl
Peder With            t.folk     28  u   kiobmandskarl
Soren Smith                   22  u   kiobmandskarl
Niels Mathiasen                 19  u   kiobmands dreng
Rasmus Isachsen                 19  u   kiobmands dreng
Hans Pedersen                  28  u   gaardskarl
Jens Sorensen                  32  u   gaardskarl
Anders Jensen                  40  u   gaardskarl
Rasmus Nielsen                 35  1st  hmd fra Landet
Ane Rasmusdtr          t.pige     26  u
Christiane Pedersdtr              23  u
Ane Lisbeth Rasmusdr              28  u

Kirstine Pedersdtr        eier huus   70  e-1manden vangevogter Jens Nicolaisen  #94
Mette Lisbeth Jensdtr      her dtr    24  u   hendes datter i aegteskab

Kirstine Kiolsing        eier huus   67  e-1  manden dreier Jens Jacobsen    #95
Hans Jensen           dere born   35  u   dreiersvend

Hans Jorgen Schou        hosb      33  1st  skoleholder   #96
Nicoline Bekker         kone      33  1st  
Johanne Conradine Schou     dere born   2
Ane Elisabeth Jacobsdtr     logerende   6  u   et fattig barn som der opfodes

Peder Thestrup                 37  e-1  guldsmed     #97

Johan Angersbach         hosb      48  1st  knapmager og raadstue-Tens?    #98
Marie Lorentsdr         kone      48  1st  
Lorents Angersbach        dere born   11
Kirstine Lovise Angersbach           9
Frands Giortler         inqtr     22  u   Trompeter ved Siell.Regmt.Rytter
Adolph Kiempe          inqtr     24  u   corporal ves samme regmt

Jacob Moser           hosb      53  1st  skoemager    #99
Johanne Pedersdtr        kone      50  2nd
Ane Kirstine Moser        dere born   16  u
Ane Marie Moser                 12

Niels Mortensen         hosb      44  1st  snedker #100
Karen Birk            kone      45  1st  
Marie Nielsdtr          dere born   10
Morten Nielsen                 9
Lars Nielsen                  7
Ane Mette Nielsdtr               5
Bodil Nielsdtr                 2
Frederich Roppe                 41  u   snedkersvend

Hartvig Ditman          hosb      34  1st  skraeder     #101
Mathias Michelsdtr        kone      60  2nd
Carl Emhausen          t.folk     17  u   skraedersvend
Christian Boyesen                17  u   skreader dreng
Else Hansdtr                  27  u   tienestepige

Christen Zinichsen        hosb      36  1st  skomager     #102
Dorthe Hansdtr          kone      34  1st  
Ane Marie Christensdtr      dere born   3
Hans Peter Christensen             1
Jorgen Zinichsen         mand broder  18  u   skomager dreng

Lorents Hansen          hosb      52  2nd  kiobmand     #103 & 104
Ane Abelone Guldagger      kone      49  2nd
Henrich Hansen          mand son    16  u   born af mandens 1st aegteskab
Christian Hansen                10
Cathrine Hansen                 8
Karen Cathrine Hiorth      kone born   18  u   born af konens 1st aegteskab
Nicoline Hiorth                 17  u
Jens Jacob Hiorth                11
Maren Andersdtr         t.pige     22  u

Jens Jorgensen          hosb      50  e-1  sadelmager    #105
Jorgen Jensen          hans son    10
Ane Jorgensdtr          mand soster  56  e-1  manden arbeidskarl Peter Horup har 5rd i pension

Jorgen Ibsen           hosb      61  2nd  feldbereder   #106
Ane Jacobsdtr          kone      45  2nd  
Cathrine Jensdtr         indlogeret   40  u   en krobling har ophold af en leken arv

Johan Henrich Wanner       hosb      52  2nd  snedker #107
Deliane Marie Meyer       kone      24  1st
Ane Margrethe Wanner       dere born   1
Christian Poulsen        t.folk     19  u   snedker dreng
Andreas Pedersen                17  u   snedker dreng
Ole Rossing                   18  u   snedker dreng
Karen Jacobsdr                 43  u   tienestepige

Niels Andersen          hosb      48  1st  vognmand     #108
Maren Henspeter         kone      36  2nd
Kield Christensen        kone illeg   12  u   konens son avlet uden aegteskab
Christen Willumsen        kone son    7      konens son af 1st aegteskab
Willum Larsen Nielsen      dere born   1
Anders Nielsen                 4
Ane Elisabeth Nielsdtr             2

Ollegaard Jaeger                64  e-1  manden kiobmand Mathias Thastrup lever nu af sine midler 

Simon Zinichsen         hosb      29  1st  skomager     #109
Kirstine Hansdtr         kone      31  1st  
Ane Marie Simonsdr        dere born   2
Niels Gaht            t.folk     30  u   skomagersvend
Anders Jorgensen                30  u   skomagersvend
Lars Sorensen                  18  u   skomagerdreng
Ane Marie Birk          indlogerend  10  u   et barn, som der opfodes

(NOTE: unsure if this is completed)