HOME & Probate List Kelleklinte Gods, Holbaek, Den.
  

                        Kelleklinte Gods, Holbaek, Den.
                        Book 1 1721-1750 film 41239
                             Feb 7, 1997

........................................................................................................................
PARISH         PLACES
Avnso      Svebolle
Bjergsted    Bjergstedhuset
Bregninge    Bregninge, Kaldred (Kaltred, Callered)
Fuglede, Lille  Fuglede
Fuglede, Store  Fuglede, Tystrup
Svallerup    Svallerup
Ubby       Kelleklinte, Klovby, Ubby
---       Lammehavshuset, Nyrand, Nyrandhuset, Piileehusene, Sandvedshuset (Skovh.?), Orsoe Molle
........................................................................................................................

Maren Jensdtr i Kloubye   13 Sep 1721   pg 2
HUSB:  Torkild Pedersen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Dorthe Christensdtr i Ubye  3 May 1723   pg 7
HUSB:  Bertel Christensen
CH:   Hans Lobech 11
     Dorthe Bertelsdtr     3
     Ane Bertelsdtr   1
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Sidse Jorgensdtr i Kielleklint    29 Dec 1723  pg 8
HUSB:  Soren Persen ( Soren Pedersen )
CH:   Jorgen Sorensen
      CH: Ane Jorgensdtr (unsure about this relationship)
     Jens Sorensen  both i Kierbye
      Ch: Maren Jensdtr (unsure about this relationship also)
     Peder Sorensen  i Kielleklint
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Helle Jensdtr i Sveibolle  21 Jun 1724   pg 12
HUSB:  Christen Jensen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Frandsdtr i Sveibolle  16 Nov 1724   pg 19
HUSB:  Jens Nielsen
2 CH:  Aedle Christensdtr = Anders Olsen i Biere
     ...   = Jep Olsen i Sveibolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Jensdtr i Sveibolle   2/7 Oct 1724  pg 15 
HUSB:  Jens Nielsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Anders Olsen i Svibolle   1748  pg 23 **
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Bente Andersdtr i Sveybolle      20 Apr 1724  pg 23
HUSB:  Waltin Christophersen snedker
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Kirsten Andersdtr i Sveibolle     7 May 1724   pg 25
HUSB:  Christopher Pedersen Block
BRO:   Christen Andersen    i Faureboe bye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Jensdtr i Sveibolle  d.1724/29 Aug 1725   pg 27
HUSB:  Willads Jensen
CH:   Jens Willadsen
     Birthe Villadsdr
     Karen Villadsdr
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Lisbeth Rasmusdtr i Kallerod     17 Sep 1725  pg 29
HUSB:  Hans Ibsen
CH:   Rasmus Hansen
     Jep Hansen
     Sidse Hansdtr = Peder Pedersen i Eskeberg
     Bodil Hansdtr = Niels Pedersen
     Maren Hansdtr
     Lisbeth Hansdtr
gd: Niels Torkildsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Endersen i Sveibolle  12 Jun 1726   pg 32 191
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Jensen
     Bodil Jensdtr
     Lisbeth Jensdtr
REL:   Jens Jensen i Sveibolle 
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Peter Sandall i Nyrand    4 Jul 1726   pg 34
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Marie Lisbeth Petersdtr 1
gd: Hans Bruestor i Nye Rand
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Nielsdtr i Kielleklinte     8 Jul 1726   pg 35
HUSB:  Peder Sorensen
CH:   Karen Pedersdtr 7
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Ibsen i et hus i Kallerod, Avnsogaard gods    31 Dec 1726   pg 40
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
?    Hans Ibsen i Kallerod
     Jep Olsen i Sviebolle
gd: Niels Andersen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Lucie Nielsdtr i Klobye   18 Apr 1727   pg 41 ff
HUSB:  Anders Olsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Lars Jensen i Klobye     18 Jun 1727   pg 44
WIFE:  Mette Larsdtr
wgd: Anders Larsen i Klovbye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Per Andersen i Svallerup ( Peder Andersen )  29 Jul 1727  pg 47
WIFE:  Margrethe Madsdtr
CH:   Ane Cathrine Pedersdtr
gd: Jens Sorensen
? Hans Larsen & Niels Pedersen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Marqvor Nielsen i Kielleklinte    26 Nov 1727  pg 49
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Niels Marqvorsen gmd i Kelleklinte
     Peder Marqvorsen gmd i home since 1724
     Joren Marqvorsen (? Jorgen Marqvorsen)
     Christopher Marqvorsen
     Jesper Marqvorsen - all home
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Charlota Augustinesdtr i Nyrand    10 Dec 1727  pg 52
HUSB:  Niels Brock/Bruch
CH:   Jens Nielsen   8
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Jensen i Nyrand     10 Feb 1728   pg 54
WIFE:  Bodil Jornnsdr ( Bodil Jorgensdtr )
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Kirsten Pedersdtr i Sveibolle     24 Mar 1728  pg 55
HUSB:  Johan Jorgensen hmd 
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ingeborg Madsdtr i Piillehusene    24 Mar 1728  pg 57
2HUSB:  Rasmus Jensen (i Sviebolle 1742 - pg 176)
CH:   Ane Rasmusdtr   = Jens Jensen
1HUSB:  Frederich ...
CH:   Henrich Frederichsen   i Kovbye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Andreas Veugnboer i Sveibolle     29 Mar 1728  pg 59 
WIFE:  Susane Henrichsdtr
CH:   Christopher Andersen       land soldat jager
     Cathrine Lisbeth Andersdtr    17
     Ane Scarlotte Andersdtr 12
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Henrich Frederichsen i Klobye     9 Apr 1728   pg 60
WIFE:  Bodil Ibsdr
CH:
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Eriksen i Klobye    14 Apr 1728   pg 62
WIFE:  (?dod)
CH:   Svertis Jensen hmd i Klovbye
     Christian Jensen soldat
     Erik Jensen   corporal
     Lars Jensen (dod)
      2 CH: Mads Larsen   7
         Karen Larsdtr  5
WIFE.CH:     Ane Svertisdr boende i Bodstrup
     Giedske Svertisdr boende i Skovhuuset
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Persdr i Svallerup ( Ane Pedersdtr )       31 May 1728   pg 65
HUSB:  Mikkel Alsing ( Mikkel Olsen )
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Helle Jacobsdtr i Breginnge      28 Oct 1728  pg 66
HUSB:  Niels Torkildsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Nielsdtr i Klobye   20 Jan 1729   pg 69
HUSB:  Svertis Jensen
CH:   Jens Svertis   6
     Margrethe Svertis    1
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Kirsten Larsdtr i Kielleklinte    12 Feb 1729   pg 70
HUSB:  Christen Jensen
CH:   Lars Hansen   boende i Jerslov
     Hans Hansen   boende i Kielleklinte
     ... Hansdtr (dod?)
      CH: Lars Nielsen   landsoldat i Svallerup
     ... Hansdtr (dod?)
         Ole Pedersen   tiene i Sc.Lenert birk, Callundborg
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Jensen i ( Jens Jansen) Sanvadshuset   16 Mar 1729  pg 74
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ingeborg Sorensdtr Dahl i Svallerup      11 Oct 1740  pg 75 148 
2HUSB:  Peder Ibsen Smed
1HUSB:  Clemmen ...
      CH: Ingeborg Clemensdr 14
CH.CH:  Zacharius Nielsen 28 landsoldat
     Anders Nielsen  20 sneckersvend
gd: Johan Otto Holsted
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Sisse Andersdtr i Svallerup      28 Mar 1730  pg 76
HUSB:  Hans Larsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Per Nielsen i Svallerup ( Peder Nielsen )   10 May 1730  pg 81
WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Kirsten Pedersdtr    7 wks
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Nielsdtr i Kielleklinte     23 Jun 1730  pg 82
2HUSB:  Lars Larsen
1HUSB:  Marcus ...
4 CH:  Niels Marcusen  34 or 39 boende i Kielleklinte
     Peder Marcusen  25 boende i Kelleklinte
     Jorgen Marcusen 22 tiene i Svebolle (? Soren Marcusen)
     Jep Marcusen   14 tiene i Kelleklinte
? ... = Peder Michelsen
 ... = Niels Skag
 Anders Olsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Christen Jensen i Sveibolle      18 Feb 1730  pg 84
WIFE:  Ane Poulsdtr
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Torkildsen = ... i Bregninge  9 Oct 1730   pg 87
6 CH:  Torkild Nielsen
     Jacob Nielsen
     Jens Nielsen
     Sidse Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
     Abelone Nielsdtr - all minors
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Lars Olsen i Ubye  18 Oct 1730  pg 90
WIFE:  
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Madsdtr i Kielleklinte  31 Oct 1730   pg 92
HUSB:  Morten Aagesen
CH:   Svend Mortensen i Ubye
     Ane Mortensdtr  = Lars Olsen i Killeklinte
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Mette Larsdtr i Klobye    20 Nov 1730   pg 92
2HUSB:  Niels Nielsen
1HUSB:  Lars ...
CH:   Mads Larsen   8
     Karen Larsdtr  6
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Laursen hmd i Svallerup     21 Jun 1731  pg 95
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Peder Nielsen  26
     Ole Nielsen   29
     Niels Nielsen  14
     Mogens Nielsen  9
     Maren Nielsdtr  
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Madsen i Kloubye    9 Nov 1731   pg 96
WIFE:  
CH:   Mads Nielsen   21
     Birgethe Nielsdtr    19
     Mette Nielsdtr  17
     Niels Nielsen  15
WIFE.SIS: ... = Anders Pedersen Klovbye i Svallerup
gd: Jorgen Andersen i Kloubye / Anders Olsen i Kloubye or Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Peder Michelsen hmd i Kelleklinte   23 Jun 1731  pg 96
WIFE:  Lisbeth Olsdtr
CH:   Jens Pedersen  gmd i Koubye
     Christen Pedersen    over 40
     Jorgen Pedersen 50
     Kirsten Pedersdtr    = Mogens Hansen i Kelleklinte
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Sorensen i Svallerup  26 Apr 1732   pg 100
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Soren Jensen   30
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Andersen inderste i Kloubye   29 Apr 1732  pg 101
2WIFE:  Maren Andersdtr inds w/ Niels Nielsen
CH:   Christen Nielsen 14
     Didrich Nielsen 12
1WIFE:
CH:   Jens Nielsen   30
     Niels Nielsen  24
     Anders Nielsen  34
gd: Anders Olsen i Kloubye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Isach N. w/ Anders Rasmussen i Skovhuset    29 Jan 1733  pg 102
WIFE:
CH:   small
(? could be in Saebyegaard/Sveibolle/Avfnsoegaard)
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Johanne Jensen i Svallerup  6 Dec 1732   pg 102
HUSB:  Christen Sorensen hmd i Avnsoegaard, Svallerup
CH:   Soren Christensen    15
     Sidsel Christensdtr   16
     Jens Christensen 10
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Maren Christensdtr i Kloubye     20 Aug 1733  pg 103
HUSB:  Jep Olsen
BRO:   Niels Christensen    tiene i Wallbye
SIS:   Ellen Christensdtr    = Niels Sorensen i Widschende
     Kirsten Christensdtr   enke i Hiembech
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Christopher Pedersen Block vagtmester i Sveibolle   22 Jan 1734  pg 105
WIFE:  Ane Marie Samuelsdtr
CH:   Birgethe Margrethe Christophersdtr     8
     Peder Christophersen Block    7
WIFE.FADER: Samuel Otto
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Dorthe Andersdtr i Sveibolle    21 Oct 1734   pg 107
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Jens Hansen   23
     Rasmus Hansen  22
?HUSB.FADER?: Jens Nielsen bropagte i Sveibolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Soren Sorensen i Sveibolle  28 Apr 1735   pg 108
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Lars Sorensen  13
     Ane Sorensdtr  12
     Birgethe Sorensdtr    6
gd: Peder Nielsen smed i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Mikkel Allsing i Svallerup  27 Apr 1735   pg 109
2WIFE:  Karen Ibsdtr
1WIFE:
CH:   Ane Michelsdtr  = Erik Stieson i Svallerup
     Maren Michelsdtr = Hermand Hansen i Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Frandsen i Sveibolle  8 Nov 1735   pg 110
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Karen Nielsdtr  17
WIFE.1HUSB: Christen Andersen (dod 1715)
WIFE.CH: Anders Christensen    21 
     Christiana Christensdtr 19
gd: Lars Sorensen skraeder i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Abolona Andersdtr i Sveibolle     2 Dec 1735   pg 112
HUSB:  Hans Jensen hmd
STEPFADER: Niels Madsen
SIS:   Malene Andersdtr tiene i Faareveile i Draxholms gods ( Magdalena Andersdtr )
HUSB.1WIFE: Dorthe Andersdtr (dod 21 Oct 1734)
HUSB.CH:     
gd: Jens Nielsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Birthe Pedersdtr i Tyfstrup      5 Dec 1735   pg 112
HUSB:  Anders Larsen
CH:   Soren Andersen  5
gd: Lars Eskildsen (in her father's place, ?could this be husbands' father?)
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Lars Poulsen hmd i Breigninge     d.1734/12 Apr 1736   pg 115
WIFE:  Sidsel Clausdr
CH:   Soren Larsen   28
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ole Bendsen hmd i Svallerup      16 Jan 1736  pg 115
WIFE:  Lisbeth Ovesdr
CH:   Ane Olsdtr    25
     Birthe Olsdtr  22
     Karen Olsdtr   13
     Bendt Olsen 16
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Hans Hansen i Kielleklinte  24 May 1736   pg 116
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Hans Hansen   25 = ... i Pollerup bye, Moen
     Andreas Hansen  14
     Peder Hansen   11
     Kirstine Hansdtr 17
gd: Christen Jensen i Kielleklinte
wgd: Jens Pedersen i Jerslov
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Cathrine Poulsdtr i Kielleklinte      16 Jun 1736  pg 118 164
HUSB:  Roel Holte (signed: Roal Sigvatzen Holthe )
CH:   Sivert Roelsen 1 (Sigvart Roalsen)
gd: Jacob Christensen Smed i Kielleklinte
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Andersen tjenestekarl ugift w/ Jep Olsen i Svebolle   12 Oct 1736/5 Ap 1737  pg 120
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Sidsel Sorensdtr i Svallerup     14 Jan 1737  pg 120
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen  34
     Soren Nielsen  28
     Jens Nielsen   24
     Niels Nielsen  21
     Ane Nielsdtr   37
     Mette Nielsdtr  33
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Christen Jensen i Kielleklinte    9 May 1737   pg 122
WIFE:  Ane Nielsdtr
? Ole Jensen, Ane Jensdtr, Peder Jensen all i Aarslov
wgd: Jacob Christensen Smed i Kielleklinte
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Anders Pedersen gmd i Svallerup    12 Oct 1737  pg 125
WIFE:  Else Jensdtr
CH:   Peder Andersen  22
     Rasmus Andersen 18
     Jens Andersen  15
     Niels Andersen  10
     Soren Andersen  5
     Lars Andersen  2
     Kirsten Andersdtr    20
gd: Mikkel Nielsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jep Jensen hmd i Kloubye   18 Oct 1737   pg 127
WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   Jens Ibsen    18
     Soren Ibsen   15
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Pedersdtr i Svebolle   17 Dec 1737   pg 128
HUSB:  Samuel Otto hmd
CH:   Karen Samuelsdr = Jorgen Marcusen i Kielleklinte
     ... Samuelsdr = Christopher Bloch 
      CH:  Peder Bloch   11
         Barthe Margrethe Christophersdtr Bloch 13
? Hans Ottesen i Callundborg
gd: Niels Jensen i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Birgethe Nielsdtr i Kloubye      12 Nov 1738  pg 129
HUSB:  Adolf Jorgensen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Sorensdtr i Svebolle     3 Oct 1738    pg 131
HUSB:  Peder Andersen w/ Hans Jensen
CH:   Birgethe Pedersdtr    11 wks
gd: Jep Olsen i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Roal Sivertsen Holte skraedder hmd i Kielleklinte   9 Oct 1738   pg 132
2WIFE:  Karen Svendsdtr
1WIFE:  (dod)
CH:   Sivert Roelsen  3
SIS:   ... Sivertsdr = Jacob Christensen Smed i Kelleklinte
     ... Sivertsdr = Peder Christensen i Udbye
1WIFE.BRO: Cort Poulsen Faarsach i Saebye, Love herred
wgd: Sivert Hans Hoyberg
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Soren Nielsen Klaerche i Svallerup  27 Nov 1738  pg 136
WIFE:  Ane Bendsdtr
CH:   Niels Sorensen  42 ( Niels Klaerche )
     Peder Sorensen  46
     Bodil Sorensdtr 44
     Kirstine Sorensdtr    25
wgd: Rasmus Jensen i Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Hans Nielsen Fridsk i Udbye      27 Oct 1738  pg 137
WIFE:  
CH:   Peder Hansen   2
gd: Niels Sorensen Stag i Kielleklinte
by: Ole Pedersen i Aunsoegaard
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

... i Svallerup   27 Jan 1739  pg 139
HUSB:  Peder Pedersen
CH:
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Margrethe Jorgensdtr i Svebolle    6 Feb 1739   pg 139
HUSB:  Jacob Jacobsen hmd
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Rasmus Jensen Fiskere i Svebolle   6 Mar 1739   pg 141
WIFE:  Kirsten Knudsdtr
CH:   Ane Rasmusdtr  = Jens Olsen hmd i Jorlose gods
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Johanne Larsen i Svallerup  16 Jul 1739   pg 142
HUSB:  Niels Pedersen hmd
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Lars Pedersen hmd i Kielleklinte   2 Sep 1739   pg 143
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Maren Larsdtr  4
     Peder Larsen   
gd: Ole Nielsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Jensen gmd i Svebolle      30 Sep 1739  pg 144
WIFE:  Gyde Nielsdtr
CH:   Birgethe Nielsdtr    26
     Jens Nielsen   24
     Ane Nielsdtr   18
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Soren Pedersen i Kielleklinte     8 Sep 1739   pg 144
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Jorgen Sorensen 63
     Jens Sorensen  62
     Peder Sorensen  52
NOTE: deceased's name not listed in probate, only listed in index.
wgd: Niels Larsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Peder Laursen i Kloubye   7 Dec 1739   pg 147
2WIFE:  Maren Jensdtr
1WIFE:
CH:   Ole Pedersen   30
     Jep Pedersen   24
     Jorgen Pedersen 22
     Jens Pedersen  20
     Hans Pedersen  19
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Jensdtr i Bierstedhuset      24 May 1741  pg 150
HUSB:  Niels Bertelsen
CH:   Christen Nielsen 30 soldat i Khvn
     Margrethe Nielsdtr    28 = Johan Hansen i Syndereo/Syndered
     Maren Nielsdtr  24 = Christen Ibsen i Jorlose
     Ellen Nielsdtr  tiene i Jorlose
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Nielsen i Sveibolle   6 Apr/5 Jun 1741    pg 151
WIFE:  Maren Godschesdr
MODER:  Ane Ibsdtr nu i Biere, Svallerup
SIS:   Ane Nielsdtr = Rasmus Rasmussen i Biere
BRO:   Soren Nielsen tiene i Svallerup
wgd: Sigvart Hansen Hoyberg i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Per Didrichsen ( Peder Didrichsen) i Sveibolle     14 Dec 1741  pg 159 ff
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Karen Pedersdtr 53 = Niels Jensen i Hiorlose (? Niels Pedersen i Hiorlose)
     Didrich Pedersen 28 hmd i Gisselfeld gods
     Mette Pedersdtr = Niels N. rytter i Khvn
     Niels Pedersen (dod)
      CH: 1 son & 1 dau - minors
DAU.CH: Ane Nielsdtr tiene i Kallundborg
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Svendsdtr huuskone i Kielleklinte    28 Dec 1741  pg 161 Frederich
HUSB:  Roal Holte (dod)
MODER:  Maren Jorgensdtr i home
BRO:   Lorentz Svendsen skraeder i home ( Lorens Svendsen )
SIS:   Gunil Svendsdtr = Gotfrid Kruse i Khvn
STEPCH: Sivart Roalsen 7 (father & motherless child - father: Roal Holte)
STEPCH.MODER.BRO: Cort Poulsen & Jorgen Poulsen begge i Kallundborg
STEPCH.FADER.SIS: ... = Jacob Christensen Smed i Kielleklinte
         ... = Peder Christensen gmd i Ubye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Willadz Jensen i Sveibolle ( Willads Jensen )     d.25 Dec 1741/8 Jan 1742    pg 165
WIFEI:  Birthe Sorensdtr
3 CH:  Jens Villadsen i home
     Birthe Villadsdr 28 tiene i Vishende
     Karen Villadsdr 20 tiene i Illerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Malene Pedersdtr i Nyrandshuset       25 Jan 1742   pg 166 ff
HUSB:  Niels Broch
SIS:   Bodil Pedersdtr i Hiorlose
SODSK:  several more
HUSB.CH:     Jens Nielsen 6?
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Broch i Ny Randshuuset     7 Apr 1742   pg 168 (not in index)
2WIFE:  Malene Pedersdtr (dod 19 Feb 1842)
CH:   Jens Nielsen Broch rytter
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Per Ibsen Smed i Svallerup ( Peder Ibsen )   18 May 1742  pg 169
WIFE:  Ane Jensdtr
WIFE.STEPFADER: Mikkel Nielsen i Svallerup
WIFE.BRO: Rasmus Jensen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Nielsdtr huusenke i Sveibolle   15 Apr 1742  pg 171 ff
HUSB:  Peder Didrichsen hmd (dod)
CH:   Karen Pedersdtr = Niels Jensen i Hiorlose
     Didrich Pedersen boende i Gisselfeld gods
     Mette Pedersdtr = ... rytter i Khvn
     Niels Pedersen (dod)
      CH: Ole Nielsen nu tiene i Kalbye, Herlofsholms gods
         1 dau - minors i Gisselfelds gods
? Niels Andersen i Orsoe Moller
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Rasmus Jensen i Sveibolle  1742  pg 176 (??) **
WIFE:  Ingeborg Madsdtr (dod)
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Sisse Madsdtr ( Sidse Madsdtr ) i Sveibolle  4 Jul 1742   pg 176 
HUSB:  Peder Rasmussen
CH:   Rasmus Pedersen boende i Svebolle
     Lars Pedersen  
     Peder Pedersen  - both tiene i home
     Ane Pedersdtr  = Jorgen Rasmussen i Svebolle
     Kirsten Pedersdtr = Hans Jensen i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Kirsten Hansdtr i Sveibolle      30 Oct 1742  pg 178
2HUSB:  Niels Nielsen fisher & hmd 
1HUSB:  Soren Sorensen (dod 28 Apr 1735)
2 CH:  Ane Sorensdtr  19
     Birthe Sorensdtr 14
gd: Peder Nielsen Smed i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jep Olsen i Kielleklinte   6 May 1743   pg 180
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
2 CH:  Peder Jepsen   8
     Ole Jepsen 5
? Jens Pedersen i Klobye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Mette Christensdtr i Kielleklinte   6 May 1743   pg 180 F
HUSB:  Poul Olsen
CH:   Maren Poulsdtr  22
? Jacob Christensen Smed
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Kirsten Jensdtr i Svallerup      11 Jun 1743  pg 183
2HUSB:  Mikkel Nielsen
1HUSB:  Jens ...
CH:   Jens Jensen   30 gmd i Svallerup
     Rasmus Jensen  28 tiene i home
     Soren Jensen   26 tiene i Svallerup
     Ane Jensdtr   24 = Abraham Jensen Smed i Svallerup
     Lisbeth Jensdtr 21 tiene i home
     Johanne Jensdtr (dod 6 yrs) = ... i Dalbye
      CH: Jens Pedersen  7
         Maren Pedersdtr 10
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Bertelsen i Vangehus  21 Sep 1743   pg 186
WIFE:  Ane Knudsdtr i Avnsoegaards Vangehuuse
4 CH:  Christen Nielsen soldat
     Margrethe Nielsdtr    = ... hmd i Sonderod
     Maren Nielsdtr  = Christen Ibsen i Dalbye
     Ellen Nielsdtr  24 tiene i Hiorlose
wgd: Jens Olsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Simensdr i Kielleklinte     24 Oct 1743  pg 187
2HUSB:  Niels Sorensen Stag
CH:   Niels Sorensen  18 tiene i Kielleklinte
1HUSB:  Hans ...
CH:   Lars Hansen   gmd i Svebolle
     Simon Hansen 28 tiene i Svebolle
     Maren Hansdtr  26 tiene i Kielleklinte
     Estrid Hansdtr 36 = Niels Jensen landsoldat i Kundbye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jacob Jacobsen i Sveibolle  25 Feb 1744   pg 188
WIFE:  Bodil Simensdr
2 CH:  Simon Jacobsen  4
     Jacob Jacobsen      
BRO.CH: Christen Rasmussen i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Maren Nielsdtr i Lammchavshuus    25 Feb 1744  pg 189
2HUSB:  Peder Larsen
CH:   Lars Pedersen  18
1HUSB:  Jens Endersen i Svebolle (dod 12 Jun 1726)
CH:   Niels Jensen   28
     Bodil Jensdtr  33 = Henrich Jensen
     Lisbeth Jensdtr 22
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Jacobsdtr i Kielleklinte    3 Dec 1744   pg 191
HUSB:  Peder Marcusen
CH:   Maren Pedersdtr 17
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Else Hansdtr i Kelleklinte  26 Feb/5 Mar 1745    pg 192
HUSB:  Niels Marcusen
5 CH:  Marcus Nielsen  24
     Jorgen Nielsen      8
     Jep Nielsen       4
     Maren Nielsdtr      17
     Karen Nielsdtr      13
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Per Larsen i Kielleklinte ( Peder Larsen )   23 Mar 1745  pg 196
WIFE:  Maren Poulsdtr
FADER:  Lars Olsen i Kelleklinte
WIFE.FADER: Poul Olsen
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Sorensen Stag i Kielleklinte  7 Apr 1745   pg 198
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Soren Nielsen  20
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Boel Jensdtr i Sveibolle ( Bodil Jensdtr )   26 May 1745  pg 199 Frederich
3HUSB:  Anders Rasmussen (? 1747 pg 229)
CH:   Niels Andersen  9 tiene i home
1HUSB:  Christen ...
CH:   Anders Christensen    30 tiene i Daurup
     Christiane Christensdtr = Peder Marcusen i Kelleklinte
2HUSB:  Niels ...
CH:   Karen Nielsdtr  22 tiene i home
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Larsdtr i Klobye     28 May 1745   pg 202 Frederich
HUSB:  Andreas Larsen
CH:   Lars Andreasen  27
     Niels Andreasen 20
     Hans Andreasen  12
     Bodil Andreasdtr 25
     Sidse Andreasdtr 16
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Anders Nielsen tjenestekarl landsoldat w/ Lars Jensen i Klobye     28 May 1745  pg 204
MODER:  Margrethe Nielsis = Lars Jensen i Klobye
 BRO:  Henrich Andersen tiene i Eskebierg
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Bret Eriksen i Sveibolle   9 Jun 1745   pg 205
WIFE:  Lisbeth Christensdtr (signed: Lisbeth Brettis)
CH:   Erik Bretsen 6
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Poulsdtr i Svallerup   3 Nov 1745   pg 206
HUSB:  Ole Jensen hmd
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jens Jensen i Sveibolle   30 Aug 1745   pg 206
CH:   Henrich Jensen i Svebolle
     Karen Jensdtr  boende i Avnsogaards vange huuse
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Sisse Larsdtr ( Sidse Larsdtr ) i Svallerup  25 Nov 1745  pg 208
HUSB:  Soren Jorensen ( Soren Jorgensen )
2 CH:  Boel Sorensdtr  6 ( Bodil Sorensdtr )
     Karen Sorensdtr 3
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Anders Pedersen Klobye i Svallerup  23 Mar 1746  pg 211
WIFE:  Karen Nielsdtr
4 CH:  Niels Andersen  gmd i Svebolle
     Soren Andersen  20 tiene i Svebolle
     Anders Andersen 23 skraeder i Khvn
     Peder Andersen  26 tiene i Vested
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Olsdtr i Sveibolle    29 Nov 1746   pg 212
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Ole Jensen    26
     Jens Jensen   20
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Jep Sorensen i Sveibolle   16 Mar 1747   pg 214
WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Soren Ibsen   22
     Christen Ibsen  11
     Karen Ibsdr 17
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Peder Pedersen vaever ungkarl i Svebolle    6 Jun 1747   pg 216 Frederich
FADER:  Peder Rasmussen i Svebolle (?dod Oct 1748)
BRO:   Rasmus Pedersen skraeder i Svebolle
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ellen Jensdtr i Kloubye   10 Aug 1747       pg 219
HUSB:  Per Poulsen gmd ( Peder Poulsen )
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Sorensen of Svallerup, dod i Kallundborg     7/16 Oct 1747 pg 221
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Soren Nielsen  6
     Sidse Nielsdtr  1
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Mortensdtr i Kielleklinte     4 Apr 1748   pg 224
HUSB:  Lars Olsen
CH:   Hans Larsen   24 tiene i home
     Ane Larsdtr   = Anders Olsen i Bierre
     Else Larsdtr 22 tiene i home
     Peder Larsen (dod) = ... = 2. Jep Marcusen i Kelleklinte
      CH: Peder Pedersen  3
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Samuelsdr i Kielleklinte    3 Jul 1748   pg 227
HUSB:  Joren Marcusen gmd ( Jorgen Marcusen)
5 CH:  Marqvor Jorgensen    14
     Peder Jorgensen     12
     Maren Jorgensdtr     17
     Ane Jorgensdtr      10
     Karen Jorgensdtr     4
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Anders Olsen i Svebolle   10 Jul 1748   pg 231 (not in index)
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Ole Andersen   20
     Niels Andersen  16
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Mette Marie Smitt i Orsoe Molle    12/28 Aug 1748 pg 232
HUSB:  Johan Teil elle Theil
CH:   Johan Frederich Teil   12
     Gotlieb David Teil 10
     Knud Christian Teil   3/4 yr.
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Maren Andersdtr i Kloubye  12 Dec 1748   pg 234
HUSB:  Frederich Larsen
CH:   Ane Frederichsdtr    14
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Johan Jorgensen Hugger hmd i Sveibolle     27 Jun 1748  pg 236 ff
WIFE:  Dorthe Mortensdtr
SIS:   Ane Cathrine Jorgensdtr = Hans Jacobsen gmd i Steerand/Steinrand
     Ane Jorgensdtr (dod) i Biersted
      CH:  2 sons i krigs tieneste
     Ane Sof Jorgensdtr (dod) i Naestved
      CH:  5 children - 3 sons & 2 daus
wgd: Milter Jensen i Bendeboe, Knapstrups gods
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Kirsten Pedersdtr i Fulede     13 Mar 1749        pg 243 ff
2HUSB:  Jens Pedersen
CH:   Lisbeth Jensdtr = Lars Olsen Rask/Rock i home
1HUSB:  Christen ..
CH:   Peder Christensen    gmd i Ubye
     ... Christensdtr (dod) = Jens Larsen i Tystrup
      CH:  Lars Jensen   15
         Peder Jensen   9
     Karen Christensdtr (dod) = Willum Jensen smed i Udbye
      CH: Jens Christian Willumsen 8
         Hans Willumsen  5
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Sine Rasmusdtr i Svallerup  28 Apr 1749   pg 248
HUSB:  Christen Jensen hmd
CH:   Mette Christensdtr    = Jorgen Jacobsen hmd i Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Peder Marcusen i Killeklinte     24 Apr 1749  pg 249 ff
WIFE:  Christiane Christensdtr
CH:   Maren Pedersdtr = Henrich Prat i Jorlose
wgd: Hans Larsen gmd i Kelleklinte
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Hans Ibsen i Svallerup    4 Jun 1749   pg 252
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Maren Hansdtr  4
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Karen Nielsdtr i Svallerup  9 Jul 1749   pg 256 ff
2HUSB:  Soren Nielsen hmd
1HUSB:  Anders ...
CH:   Niels Andersen  boende i Svebolle
     Peder Andersen  28 i home?
     Anders Andersen 26 i home?
     Soren Andersen  22 tiene i Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Christen Jensen i huus med Ole Olsen i Svallerup    30 Sep 1749  pg 259
CH:   Mette Christensdtr    = Jorgen Jacobsen hmd i Svallerup
by: Ole Olsen hmd i Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Johan Theil i Orsoe Molle  10 Jul 1749   pg 260 ff
2WIFE:  Ane Marie Theil
1WIFE:  Mette Marie Smidt (dod)
CH:   Johan Frederich Theil  13
     Gotleib David Theil 11
     Knud Christian Theil   1
? Theil monsr. i Ploms Molle
gd: Ole Pedersen
wgd: C.C. Hiort
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Niels Poulsen = Ane Persdtr i Svallerup ( Ane Pedersdtr )    17 Nov 1749  pg 302 ff
CH:   Ole Nielsen   snedker i Holte, 2 mile fra Khvn, Khvn amt
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Johan Josepsen gmd ( Johan Josephsen) i Kielleklinte  16 Feb 1750  pg 307 ff
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Kirsten Johansdtr    11
REL:   Johan Andersen gmd i Kelleklinte
wgd: Jacob Christensen Smed i Kelleklinte
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Ane Nielsdtr i Sveibolle   1 Jun 1750   pg 316
HUSB:  Lars Hansen gmd
4 CH:  Hans Larsen   8
     Niels Larsen   4
     Cathrine Larsdtr 6
     Frederikke Lovise Larsdtr 1
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Hans Larsen gmd i Svallerup      2 Jul 1750   pg 322 ff
WIFE:  Mette Nielsdtr
4 CH:  Lars Hansen   19
     Niels Hansen   10
     Sidsel Marie Hansdtr 17
     Ane Dorthe Hansdtr 7
WIFE.BRO: Christen Nielsen i Callundborg
wgd: Mikkel Nielsen i Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Christen Rasmussen gmd i Svebolle   13 Jun 1750  pg 327 ff
WIFE:  Ane Sorensdtr
4 CH:  Christen Christensen   8
     Rasmus Christensen    24 wks
     Margrethe Christine Christensdtr 10
     Ane Christine Christensdtr 3
WIFE.BRO: Johan Sorensen i Svallerup
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Sisse Eriksdtr ( Sidse Eriksdtr ) i Kielleklinte    1 Jul 1749   pg 330 ff
HUSB:  Lars Larsen hmd
 BRO:  Mads ... i #4 Blegdam, Khvn
BRO:   Mads Eriksen   vaere i Raane
SIS:   ... Eriksdtr   = Christen Christensen gmd i Saebye
     ... Eriksdtr   (dod) = Peder Sorensen i Hiorlose
      CH: Christen Pedersen     boende i Hiorlose
         Morten Pedersen tiene i Vaerslov
         Dorthe Pedersdtr = Soren Jensen i Hiorlose
         Mette Pedersdtr w/ gmd i Kierbye
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Christine Cathrine Jorgensdtr i Sveibolle   16 Oct 1750  pg 333
HUSB:  Niels Andersen ridefoged
4 CH:  Margrethe Lovise Nielsdtr     17
     Andreas Nielsen Stobeus 14
     Ane Christine Nielsdtr  12
     Jorgen Nielsen      7
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Christian Jensen i Svallerup         24 Nov 1750   pg 338
WIFE:  Ane Cathrine Rasmusdtr
CH:   Jens Christiansen    23
     Peder Christiansen    15
     Margrethe Christiansdtr 17 (surnames assumed)
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

Maren Jensdtr i Kloubye   24 Nov 1750   pg 340
HUSB:  Niels Poulsen
BRO:   Ole Jensen    gmd i L.Fuglede
     Peder Jensen   
     Jens Jensen   both i Khvn
SIS:   Margrethe Jensdtr    = Peder Nielsen gmd i L.Fuglede
[Kelleklinte Gods, Holbaek; Bk 1 1721-1750; film 41239]

////////////////////////////////////////END THIS SECTION OF FILM - END ESTATE ////////////////////////////////////////