HOME & Probate List HOLBAEK AMT: KALUNDBORG-DRAGSHOLM-SAEBYGAARDS AMTERS
  

                   HOLBAEK AMT: KALUNDBORG-DRAGSHOLM-SAEBYGAARDS AMTERS
                      DEC 28 1790 - 26 JAN 1813 FHL FILM 049203
                       Rec Holbaek Dist. 1751-69 Book #1

Christen Sorensen Agger birkeskriver ved Kragerup Birk i Rudsvedby  6 May 1760    A16
WIFE:  Bente Bentzdr
5 CH:  Soren Christensen Agger 25 i Holstein w/armerre som rytter
     Jens Christensen 30  skytte (don't know where at)
     Else Christensdtr 23-24 serv i Andtvorskov Skott
     Claus Christensen 11 home
     Maren Christensdtr 12 
WIFE.DAU: Johanne Christine Sorensdtr = Lars Nielsen hmd i Kragerup
w gd: Isaac Rasmussen, Daniel Moller smed i Reerslov, Johan Peter Larsen urtegmd i Vedbgegd
gd: sr Rasmus Niels Steinhaus sogndegn i Vedbye
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Niels Bech = Ane Kirstine Andersdtr sognefoged i Reerslev       A17
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Jens Andersen forpagater & ridefoged i Havrebjerg, Terslose 28 Dec 1759 A15 & C46 
WIFE:  Jacoba Margrethe Tersling (Margrethe Jacobi Tersling) of Morke
DAU:   ------- = Bunde Nielsen i Slagelse
      CH: Thala Marie Bundesdr  12
gd: Claus Jessen
w gd:  Mads Hans Laessoe
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Johan Otto Bang kancellisekretor w/sognfo i Vig, Ods h. Henrich Tonnesen 17 Dec 1810  S146
SVOGER: hr. Justentine Trojel
1/2 BRO: Ole Bang, conferense raad (dead)
      CH:  Niels Bang, proprietor
         Balthasar Bang, bonde gaent i Khbn amt
         Antoinette Bang = baron Egger
1/2 BRO: Jorgen Bang sognpr i Coesols (dead)
      CH:  dau (dead) = Tolder Guldberg i Riibe
          CH: (don't know names)
         dau (dead) = inspecteru Leth
          CH:  dau = Seglmager Bremoe i Khvn
             dau = canceller raad Vett i Callundborg
1/2 SIS: Karen Sophie Bang (dead) = provst Cruuse i Grevinge
      CH:  Niels Christian Cruuse (dod w/praest i St. Hans hosp)
          CH: (no names)
         Lodberg Cruuse, optnets chirerg i Norge
         Ulriche Cruuse (dod) = bogholder Schiott
          CH: (no names)
         Cathrine Cruuse = capt. Bang i Holbaek
         Birgethe Cruuse = Wohnsen i Holbaek
1/2 BRO: justitsraad & amtsforvalter Bang (dead)
      CH:  Lars Bang praest i Fyhn
         dau Bang = maegler Jacobsen i Khbn
         dau Bang = praest Bendz i Fyen
1/2 SIS: Ulriche Bang = kiobmand Lind i Holbaek
      CH:  dau = afg. Fogh horkraemer i Kbhvn
         dau = afg. Ostenfeldt praeste i Ondlose
BRO:   Peder Svane Bang (dead) praest i Vig
      CH:  Jacob Bang sognpraest i Nyekiobing
         Poul Bang praest i Norge
         Ulriche Bang = grosterer Zimmer i Kbhvn
         Cicilia Bang unmd
BRO:   Frederich Ludvig Bang professor & doctor medicine
     Joachum Aemilius Bang kiobmand i Holbaek
SIS:   Cathrine Bang = Johan Grundtvig praest i Udbye & Vordingborg
     Susanne Bang (dead) = regiments Cherurg Steffens
      CH:  Jacob Steffens major i artilleret
         Henrich Steffens professor i Halle
         Peter Frederich Steffens capt i kongens regmt
         Ulriche Steffens = sorenskriver Hagerup i Norge
         Marie Steffens = praesten Zeuthen i Fyen
1/2 BRO: Hans Jacob Hansen kiobmand (dead)
      4 CH: Johan Hansen studerer medicine
         Jacob Hansen kiobmands contoir
         Ulriche Hansen - home with stedfader professor Mynster i Frideriks hosp.
         Sara Hansen      "
1/2 SIS: Christine Margrethe Hansen = juspchua Trojel, new i Kbhvn
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Niels Christian Bang kammeraad godsforvalter i Egebjerg  19 Nov 1761  A20
3WIFE:  Ulrikke Eleonora Schwane
1WIFE:
CH:   Jorgen Andreas Bang pasiderende capellan til Vig & Asmindrup menninghede
     Oluf Lund Bang  advocate i Hoyeste Ret.
     Karen Sophie Bang = Valentin Cruuse sognpr i Asnaes sogn, ods h.
     Dorthe Marie Bang = Christen Lind kjobmand i Nyekobing
     Jacob Bang    22
     Johannes Bang  20 i condition w/vucnkappertts Esnese i Kbhvn
2WIFE:
CH:   Peter Schvane Bang 16
     Wibiche Margrethe Bang 15 = afg. Henrich Thorebye sognpr i Nyekobing & Rorvig
     sr. Frederich Ludvig Bang
     Cathrine Marie Bang 13
     Christian Henrich Bang  11
     Susanna Christina Bang 10
     Carl Wilhelm Bang 6
     Joachim Aemelias Bang 5
     Johan Otto Bang ?
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Christopher Hans v. Bliicher i Halleby     20 Jan 1756  A10  
WIFE:  see skift 2 Sep 1751 (dead)
CH:   Ane Elisabeth Bliicher i Ploen 6
SIS:   ... Blucher = Ole Pedersen skoleholder i Kaelleklinte
BRO:   Ole Pedersen & sr. Velten
     Ulrich von Blucher lieutenant, the eldest, i Flensborg
     Christian Carl von Blucher i Haderslev, both with Cavalleier regmts - the eldest w/ Lif regmt
WIFE's BRO: Lucopidan, lieutenant with nat'l regmt i Flacheberg
gd: Ole Pedersen skoleholder i Kaelleklinte
Ane Cathrine pige i huset serving hime for 3 yrs
Frederich Olsen = .... here
Ole Bentzon's enke i Aschvad
Mette Margrethe Aschvag
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Jens Mathiasen Buch birkedomer Vedbygd & Kragerupgds birker, Tjornved, Vedbygd, Communitets gods 10 Oct 1751 A1
CH:   David Buch    rytter i oberste Beenfeldts regmt i Corsoer
     Mathias Buch   smed i Orslev
     Regina Buch   = Christen Christensen Krag i Solberg
     Peder Buch
     Frederich Buch  on ship i Corsoer
     Christian Henrich Buch i Slagelse latinskoele
     Johannes Buch  w/bro Mathias i Orslev
     Frederikke Buch serv i Kbhvn
     Ane Birgethe Buch tydskens Molle i Saebye Sogn
SIS:   Birgethe Buch = praesten hr. Jacob From i Torning sogn
gd: sr. Christian Ditlov Nissen & Niels Schindlen
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Birte Kristine Boesdtr i Reerslev sogn     12 Sep 1765  A25
1HUSB:  Hans Olsen i Hallenslev (dod)
CH:   Marie Ane Hansdtr 12
2HUSB:  Carl Frederich Lund
CH:   Frederikke Sophie Carlsdr
MODER:  Maren Pedersdtr = afg. Bos Jensen
? Maren Jensdtr = Hans Larsen hmd
? Isaac Rasmussen birkdommer
gd: Peder Larsen Moller of here
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Christine Christensdtr i Saerslev (born i Grenae i Jydland) 15 Sep 1752 Test: A2
HUSB:  Niels Olsen selvejer
NO HEIRS
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Jens Cronberg or Johan Christian Kraft forvalter ved Lovegd, tiene i Kalundborg 28 Dec 1790 S2 145 Des.D.Nr.
56
SIS's SON: ...
SIS's DAU: ...
gd: Ole Rasmussen forpagter of here
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Soren Nielsen Dorup fuldmaegtig i Tjornelunde (died 8 Oct) 12 Oct 1761 A21
SIS:   Mette Kristine Dorup = Otto Luja capellan paa Samsoe, Bedzen & Onsberg
BRO:   Anders Dorup bonde i Kolpengaard i Bryrup sogn, Jylland
Occonomus Nissen
afg. Anders Dorup = Delliane Hansdtr i Baelum bye & sogn
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Jens Sorensen Foulund kontroller unmd (died Kbhvn 1762 i Fredrichs hosp.) i Rorvig 17 jan 1763 A19
FATHER: Soren Jensen Foulund i Hesbech i Loens sogn, Lerchnfelds gods un Henrich major Lytkow tilforunde, bliggende strop ved Viborg,
som under fosigling fra Fridericks Hosp.
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Karen or Catharina ... i Havrebjerg     23 Jun 1755  A6 #10
HUSB:  Rasmus Gade kaptajn
CH:   Ulrich Gade (dead) = Giertrud Poulsdtr = (2) sr. Henrich Schlegel i Nykiobing, from Mons i Jydland (BRO: Christian Slegel
i Arvdal i Jylland)
      CH: Elisabeth Cathrine Gade jomfrue i Fridericia w/her paarorende Guldsmed
        dau Gade  i Jydland
     Jacob Mathiasen Gade bonde vagtmester ved Com Schenck's regmt i Odense
gd: sr. Lars Winderslev of here & sr. Christian Schlegel i Fridericia
Lars Scharenius
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Kirstine Sorensdtr Lund i Snertinge i Serslev sogn   14 Oct 1765  A24
HUSB:  Peder Jensen Gronbech selvejer
CH:   Jens Pedersen Gronbech tommermand i Kiobenhavn i Schoulund Pustervag
     Margrethe Lisbeth Pedersdtr Gronbech = Peder Olsen tommermester i Sokoulund, Ballerup sogn, Kbhvn amt
     Sophie Pedersdtr Gronbech = Jorgen Biorn i Slangerup
gd: Mikkel Svendsen i Serslef
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Ane Paludan i Engelstrup Moller i Grevinge, Ods h. 9 Nov 1758  A14
HUSB:  Rasmus Gronberg herredsfoged
CH:   Ane Gronberg
CHILD's GRANDFATHER: Cornelius V Roed degn i Grevinge Menninghed
           herr H. J. Paludan i Callundborg, residerende capellan
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Hans Hansen mollersvend i Hojby       A26
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Hans Petersen Holm moller i Hojby sogn, Ods h.  18 Jul 1767  A8, 26
WIFE:  Ane Kristine Pedersdtr 
BRO/SIS: Oluf Hansen   25
     Karen Sophie Hansdtr 27 unmd
     Karen Hansdtr  17 unmd
1/2 SIS: Lisbeth Hansdtr = Henrich Larsen i Jyderup
     Else Hansdtr = afg. forvalter Mannesen i Holstenborg
WIFE.1HUSB: Hans Rasmussen
WIFE.CH: Hans Hansen mollersvend i Hoybye, Frideriks Hosp.
gd: Soren Baarsen skoleholdler of here
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Hans Rasmussen moller i Hojby i Ods herred 4 Dec 1755    A8, 26
1WIFE:  Maren Pedersdtr (dead)
CH:   Rasmus Hansen 31 serv i Holsteinborg with sister
     Else Hansdtr = forvalter Mathias Mannesen/Matesen i Holsteinborg Grevskab
     Lisbeth Hansdtr = Henrich Nielsen bond i Gioderup i Roeskilde Amtsgd Gods (Kbhvn)
2WIFE:  Ana Kristine Pedersdtr (= (2) moller Holm
CH:   Oluf Hansen   11   (gd: eldest bro Rasmus Hansen)
     Hans Hansen   8    (gd: MORBRO: Mikkel Smed i Kundbye)
     Karen Sophie Hansdtr 16 (gd: sis's husb Manesen)
     Maren Hansdtr  6    (gd: sr. Torben Olsen i Assnerse Molle)
BRO:   Lars Rasmussen i Ostrup bye, Roeskilde Amt
w gd: hr. Bang
Christian gd: Morten Hansen of here
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Hans Webech moller i Engelstrup Molle, Grevinge   4 Apr 1796 S105,116 Des.D.Nr 97
WIFE:  Ane Pedersdtr (= (2) Hans Christian Poulsen)
CH:   Cornelia Hansdtr
WIFE's SIS: ... Pedersdtr = Hans Nielsen gmd i Grevinge
w gd: Hans Christian Poulsen
gd: Anders Pedersen gmd i Houe & provst Rasmussen i Grevinge
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Ulrica Eleonore Svane i Egebjerggd 25 Sep 1792  S8,157
1HUSB:  ... Bang kammerrad & forvalter
 CH:  Peder Svane Bang     sognpr i Vig & Asmindrup (dead)
      CH: Jacob Bang        22 student i Academy i Kbhvn
         Ulriche Eleonora Bang   18 home i Vig
         Cicilia Margrethe Moller Bang 16 unmd 
         Poul Christian Bang    11
     Wiveke Margrethe Bang (dead) = Abr. Berg amtskriver Rogels, Kongsberg
      CH: Nicolai Storm Rogels 18
     Frederich Ludvig Bang  professor & doctor of medicine i Kbhvn
     Cathrine Marie Bang   = Johan Grundtvig sognpr i Udbye & Orslov ved Vordingborg
     Carl Wilhelm Bang    capt of armor i anz v. Gattrshade i Kbhvn
     Joachim Emelius Bang   handermand i Holbaek
     Johan Otto Bang     cancellie secretari
2HUSB:  S.? ... Hansen kammeraad forvalter ved det kgl gods i Ods herred
  CH:  Hans Jacob Hansen bonde i Kbhvn, of age
     Christine Margrethe Hansen = inspectur & forvaleter Trojel i Anneberggd
     Susanne Christine Hansen = regmt cheuyus Henrich Stephens i Rendsborg (dead)
      CH:  Jacob Hansen Stephens   lieut. i artillers corps 21
         Henrich Stephens     student i Kbhvn 20 #94
         Niels Christian Stephens rud chisnegia paa Fridericks Hosp
         Ulriche Eleonore Stephens 17 w/hr kiobmand Bang i Holbaek
         Peter Frederich Stephens 16 w/fader i Rendsborg
         Marie Magdalene Stephens 13 w/hr jystisraad Bang i Odense (surnames assumed)
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Hans Holm kromand i Hojby      5 Sep 1798        121
WIFE 1: Margrethe Christensdtr
 CH:  Peter Holm minor
WIFE 2: Sidse Marie Pedersdtr = (2) John Gade
2WIFE.SIS:    ------ = Johannes Bech kirkesanger & skoleholder i Brondbye-Orte, Kbhvn amt
2WIFE.FAD:    Peder Schou i Svinninge
Anders Pedersen & Jens Js
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Hans Pedersen Holm moller i Hojby      18 Jul 1767       A26, 81
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Christiane Marie Pedersdtr Knoph i Egebjerg gd        22 Jan 1766 A27
HUSB:  Mikkel Jensen Hornbech forpager age 31
HER ILLEG CH: Agnette Cecilia Rasmusdtr Brixgaard = Peder Bechman vaertshusmd i Kbhvn
HUSB.SIS: Mette Jensdtr = (1) Jacob Hornbech i Horsens i Jylland = (2) Hans Jorgensen i Hornborg, Horsens, Nimb herred
      CH:  Jens Jacobsen Hornbech
         Karen Hornbech
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Ane Rasmusdtr i Love Bye           28 Dec 1790  4a, 133  Des.D.Nr. 55
HUSB:  Lars Jorgensen selvejergmd
CH:   Mette Cathrine Larsdtr 21 serv = Isaac Moller degn i Wedbye
     Margrethe Larsdtr 19 (? died by 1799)
     Ane Marie Larsdtr 17 home
     Karen Larsdtr 15
     Sophie Larsdtr 6 (? died by 1799)
     Marthe Larsdtr 4
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Peder Leerager ridefoged i Noragergd i Wadsted    11 Jul 1764   A23
WIFE:  Johanne Cathrine Svabe
BRO:   Mads Leerager amt borgemester i Callundborg
property in Siaelland & Jylland
general auditeru Otto Berthuus, Borthus til Noragergd
he kept journal & histories
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Jens Lund herredskriver i Gierslev      15 Mar 1769       A28
WIFE:  Bartha Sophie ...
CH:   Sophia Amalia Lund
     Kristine Margrethe Lund
w gd: sognpr Niels Wahl of here
gd: sr. Thomas Zarthmann i Hallenslev Molle
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Sidsel Morch jomfrue i Lovegaard (died 28 May 1758 i Kiobenhavn unmd) 26 Jun 1758  A12
PARENTS: Johannes Morch (died 28 Feb 1747) = Sidsel Neergaard (= (2) Jens Bremer)
BRO/SIS: Otto Morch 25
     Johan Morch 23
     Karen Morch = hr. Leerager or Jens Puort
FARBRO: afg. hr. Jorgen Morch forhen sognpraest i Saabye i Jylland
MORBRO: krigsraad Neergaard i Ringsted Kloster stor 43   
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Niels Mathiasen skovfoged i Kongsore Skovhus, Egbjerg Sogn, Vognserup  7 May 1793 S78,107
WIFE 2: Lucie Hansdtr (no children)
1WIFE:  ...
 CH:  Ane Nielsdtr (dead) = gmd P. Christiansen i Halcherup
      CH: Karen Pedersdtr unmd
         Ane Margrethe Pedersdtr unmd
         Kirsten Pedersdtr
         Peder Pedersen      12
         Hans Pedersen       10
         Christian Pedersen    7
         Maren Pedersdtr
     Dorthe Nielsdtr = Jens Bertelsen gmd i Holcherup
gd: Peder Sorensen
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Ole Nielsen skytte i Udbye, Arts & Skip herred i Callundborg   16 Apr 1757 - 25 Jun 1768 A11
WIFE:  Inger Christensdtr
CH:   Niels Olsen 19 i Kbhvn
     Christen Olsen 14
BRO/SIS's CH: Niels Larsen smedesvend s/Jacob Smed i Kielle Klinte
        Ole Larsen serv i Skallerup i Holbaek Amt
WIFE.BRO/SIS CH: Jens Rasmussen i Broe Molle
         sr. Hansen
w gd: Ole Jensen gmd i her (? Jens Os)
gd: Peder Christensen sognfoged
kiere Broder Dineson i Drosselberg, Dines Pedersen i Drosselberrig
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

major Paasche i Soegaard, Saebygd's amt, Giorlev?   8 Feb 1793- 28 May 1794 S45, 85
BRO/SIS: Joachim Barner Paasche lieut i Friderichsdahl i Loulland (dead)
     Hans Nicolai Paasche former praest i Tommerup (dead)
      CH: Christian Ditlov Paasche 16-17 w/urtehraemme i Kbhvn
     Ane Dorthe Paasche = herr abyaege Graner i Pedersborg, Soro
     Marie Paasche = degn sr. Host i Udbye
      CH: kiobmand Host i Helsingoer (H P)
     Angnete Margrethe Joachime Paasche = afg. procurator Staul i Love
     Frederikke Lovise Paasche jomfrue i Kbhvn Gromegads 44-225
     mad. Klore Lindeman/Luulamann i Kbhvn (dead)
      CH: Margrethe = unge vimhandle Kaasbol i Kbhvn
         Charlotte Sophie = kiobmand Alsing i Kbhvn
         Christiane Lindeman unmd jomfru i Kbhvn
ŻBRO/SIS: Jacob Paasche student 22-23 i Kbhvn
     Ane Ingeborg Paasche = cancellie raad Paasche i Fridricksdal i Lolland
     Christiane Paasche = capt. Wigler i Kbhvn
     Birgethe Paasche  home with moder i Kbhvn
     Petronelle Paasche
jomfrue Simonsen
gd: provt Nissen & Anders Jorgensen selv i Love
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Sophie Pedersdtr unmd i Egebjerg Molle        26 Mar 1800  S141
SIS:   ... Pedersdtr (dead)
      CH: Peder Qvist moller i Egeberg Molle
         Christian Pedersen w/curator Jorgen Getschalch Borge i Nykobing
         Christiane Pedersen unmd
         Ane Marie Pedersen
         Cathrine Pedersen
         Christopher Pedersen moller i Mullerup Molle
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Peder Hansen inds i Burup          24 Sep 1753       A5 #8
WIFE;  Ane Tonnesdr
CH:   Ane Pedersdtr = Andreas Dybvad selvejer i Burup
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Peder/Peter Johansen inds hmd selv. i Kulby (born i Sverrig)     29 Apr 1754 A7 #12
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Christian Petersen
     Maren Petersdtr
WIFE.FAD: Ole Madsen i Ejensdom huus, Kuldbye
w gd: Christen Hansen gmd here
gd: Peder Christensen gmd here
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Ebbe Christian Pentz/Pensh cornet w/N Hansen i communitets, Vindehelsinge, K.Helsinge sogn, Love Hans, Saebygd amt 27 Oct
1764 A22,59
WIFE:  Kristine Pedersdtr
Christian Ebbel Pentz i Svelvig ved Drammen i Norge
w gd: Hans Vilhelm Volf skoleholder i here
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Mette Jacobsdtr Dahl i Hojby, Ods herred       3 Nov 1755 - 8 Jan 1756  A9 #13
HUSB:  Poul Frederich Spleth
CH:   Charlotte Amalia Spleth 35 unmd
     Ane Spleth        32 = Johan Holm i Nyekiobing, Ods herred
     Esther Marie Spleth   28 unmd
     Frederikke Beata Spleth 23 = Christian Bogvad forpagter i Trudsholm (md by 1772)
BRO:   regmt skriver Dahl i Kollekolle i Kbhvn amt
     Christen Dahl sognpr i Asnes
gd: lieut Suschow i Hoybe
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Rasmus Zachariasen kroemand i Vindekilde, Faarevejle sogn, gl. Fordring 9 Mar 1799 S131
WIFE:
CH:   Conrad Wilhelm Rasmussen (died unmarried)
     Mathias Rasmussen i Kiobenhavn
     David Severin Rasmussen
     Karen Margrethe Rasmusdtr = Arve Nielsen gmd i Hollose bye, Holbaek amt
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Ane Margrethe Roeder jomfru w/ smeden Anders Rosenqvist i Drosselbjerg     24 Apr 1799  S137
SIS:   ... Roeder = ... Lange
      CH: hr. brygger Lange i Kbhvn
         Margrethe Howinghoff born Lange = kongl solepay Howinghoff i Kbhvn
BRO:   ... Roeder
      CH: Agnete Cathrine Roeder jmfr w/Byyngs, comissare Dajon i Kbhvn
         Sophie Birgethe Roeder w/gresterer Tuttein i Kbhvn
         Frederikke Roeder w/frohn Vennerne i Roeskilde Fohn Kloster
         Gregoria Zemerine Roeder w/moder praestenke mad. Roeder i Bierget i Roeskilde
gd: forpaster Rasmussen i Lovenborg
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Christian Sandstrom birkeskriver i Vedbygds birk (dod i Hong w/P Ks)  31 Aug 1752  A4
... = Peder Knudsen = (2) Peder Boesen
karl fra Hallenslov Molle
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Ole Sorensen inds w/selv. Johan Rasmussen i Bregninge         20 Jan 1763  A18
WIFE: Ane Johanne Margrethe Sorensdtr w/skiotte Reignhart i Asnaes
CH:   Magdalene Sorensdtr
w gd: Hans Brondstorph herredsfoged Gronberg
gd: Peder Christensen selv. here
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Styge Themsen prokurator i Vedby Praestegd, Rudsvedby      A3
WIFE:  Dorthe Christine
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Peter Magnus Trojel auditor i Anneberggaard i Ods herred   2 Apr 1796-17 Dec 1810  S100,150
BRO:   Jacob Koefoed Trojel praest i Nebbelsmde i Lolland
     Hans Jorgen Trojel birkdomer & prokurator i Odense
SIS:   Johanne Margrethe Trojel = afg. praest sr. Edsberg i Brenderup i Fyn, bond i Bogense
     Sophie Amalia Trojel = professor Holst i Soroe
BRO:   Peder Kofoed Trojel byfoged i Fauborg (dead)
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

Valentin Christophersen snedker i Kjelleklinte        21 Sep 1758 - 4 Dec 1758 A13
WIFE 1: ...
  CH:  Christopher Valentinsen conditioneret w/hr Grov Scheel i Jydland
WIFE 2: Sidsel Pedersdtr
  CH:  Johan Valentinson 6
     Peter Valentinson 1 1/2
     Kristine Valentinson 4 1/2
w gd: Ole Pedersen skoleholder here
gd: Jacob Christensen Smeed here & Niels Lind i Callundborg
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]

                             END of cards