HOME & Probate List KNABSTRUP GODS, SKIFTEPROTOKOL, HOLBAEK & FREDERIKSBORG, DENMARK
  

                KNABSTRUP GODS, SKIFTEPROTOKOL, HOLBAEK & FREDERIKSBORG, DENMARK
                    BOOK 1 1719-1793 (indexed from pg 238 on only)
                            BOOK 2 1794-1818
                            FHL FILM 41242
                        ................................
                       BOOK 3 1818-1850 FHL FILM 41243

........................................................................................................................
 AMT     HERRED  PARISH      PLACES IN PARISH
Holbaek Merlose Jaernlose Norre- Boholmshuset, Dramstrup, Dortheaslyst, Regstrup Smedehus, Vented Molle
         Jaernlose Sonder Abildhave, Borup, Hollosehuset, S.Jaernlose, Knabstrup, Krojerup,           
                 Lunsgaard, Mogenstruphuset, Snaevre, Taageshus, Skt. Thomas huse
         Sondersted    Frederikshoj, Helledehuset, Kagerup, Sibberup Overdrev
         Sostrup     Enghavehuset, Kejserhuset
         Undlose     Ulkestrup, Ulkestrup Mark
     Tuse  Jyderup     Tornved
         Kundby      Sandby
         Morkov      Bakkerup, Dyrehavehuset St.-, Morkov, Nokkentved, Tvede, Vented, Vented Smedehus
         Skamstrup    Bennebo, Haabet
     Love  Saeby      Uglerup 
Fredsbg Horns  Krogstrup    Overberghuset
........................................................................................................................


Jep Hansen i Wended      4 Jun 1719   pg 1
inventory
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Henrich Hansen Smed i Wended    21 Jun 1719   pg 2
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Maren Henrichsdtr    14
gd: Poul Jensen i Wendeds Molle
wgd: Mogens Larsen i Toornved
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Ollesen gmd i S.Jernlose   5 Dec 1719    pg 5
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Lars Poulsen nu gmd i Bacherup     24 Sep/6 Dec 1719   pg 6
part of his large farm to Geert Jensen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Dorthe Mortensdtr
½BRO:  Hans Thomasen of age i Horre
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Olufsdatter i Birkholm 23 Dec 1724    pg 12
HUSB:  Peder Rasmussen
CH:   Karen Pedersdtr 24
     Oluf Pedersen  20
     Rasmus Pedersen 8
gd: Hans Larsen i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Nilaus Christensen gmd i Wendet   8 Feb 1726    pg 16
WIFE:  Berte Hansdtr
CH:   Christen Nilausen    26
     Peder Nilausen  23
     Niels Nilausen  11
     Hans Nilausen  6
     Bodil Nilausdr  33 = Lars Rasmussen skoemager i Wendet
     Maren Nilausdr  14
     Ellen Nilausdr  9
gd: Mads Madsen i Boggerup
wgd: Poul Jensen Moller i Vendets Molle
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Anna Larsdtr ved svigerson Lars Hansen i Vendet   d.2 Mar/15 Apr 1726    pg 22
.HUSB:  Jens Povelsen dannamand (dod) i Marche bye
CH:   Povel Jensen    t. Peder Jensen i Skamstrup
     Lars Jensen   boende i Morke
     Hans Jensen   boende i Morke
     Christen Jensen boende i Tveeden
     Rasmus Jensen  boende i Tveeden
     Kirsten Jensdtr t. i Frydendal
     Ana Jensdtr   = Anders Hansen i Morke
     Maren Jensdtr  = Lars Hansen i Vendet (where deceased died)
     Margrethe Jensdtr (dod) = sl. Anders Christensen i Morche
      CH:  Christen Andersen     16
         Maren Andersdtr 17 - both w/ Christen Jensen i Tveeden
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Povel Nielsen i Vendet       11 Apr/10 May 1724    pg 23 28
WIFE:  Bodil Madsdtr
CH:   Benned Poulsdtr 26 (? Bennild/Berrild Poulsdtr )
wgd: Lauritz Olsen i Vendet ( Lars Olsen )
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Pedersen i Vendet  d. 30 Apr/30 May 1724   pg 25 28
WIFE:  Johanne Jorgensdtr (dod 24 May)
HIS.REL:     Inger Pedersdtr udi Sandbye
HER.REL:     Christen Jensen i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Sorensen i S.Jernlose         d.23 Mar/24 Apr 1726   pg 28
WIFE:  Ana Christensdtr
CH:   Jorgen Christian Pedersen      3
gd: sr. Niels Larsen Salberg i S.Jernlose (signed: Niels Larsen Solborg)
wgd: Ivor Pedersen i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ana Lauritzdr i Bacherup   d.2 Mar/13 May 1726  pg 31
HUSB:  Lars Sorensen
CH:   Maren Jensdtr = Lars Hansen i Bacherup
     Christen Jensen boende i Tveden
     Rasmus Jensen  boende i Tveden
     .. Jensen    minor
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Andreas Pedersen i Bendeboe       16 Nov/16 Dec 1726  pg 33
WIFE: Berte Christensdtr
CH:   Karen Andreasdtr 4
wgd: Milter Jensen i Bendeboe
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christian Nicolaisen ladefoged t. forpagter Thomas Hansen i Knapstrup  d.14 Nov 1729/16 Mar 1730    pg 35
WIFE:  Ana Jensdtr
gd: Poul Jensen Moller i Hvendets Molle
wgd: leutenant Thomas Hansen i Knapstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Jensen i Knabstrup     3 Feb 1736      pg 38
WIFE:  Berete Christensdtr ( Birthe Christensdtr )
CH:   Jens Jensen   4
1WIFE:  
CH:   Ole Jensen    14
     Karen Jensdtr  23 = Christen Christensen gmd i S.Jernlose, Knabstrup gods
     Ane Jensdtr   9
BRO:   Hans Jensen i Bennebo
     Milter Jensen i Bennebo
gd: Christen Svendsen i Bennebo (for youngest dau)
wgd: Morten Larsen i Kallehaug Molle
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Kirsten Ollufsdatter i Lille Knapstrup     10 Jan/20 Jan 1736  pg 41
2HUSB:  Jeppe Larsen
1HUSB:  Poul ..  (document 25 Oct 1727 - Lille Knapstrup, Birkholms birketings ret 28th)
CH:   Olluf Povelsen beboer een gaard i Sipperop, Birkholms gods
     Tyge Poulsen jlignmaade hmd i Knapstrors Hoye Herskabs gods
     Lars Poulsen   gmd i S.Jernlose, same gods
     Sidsel Poulsdtr = Niels Hansen i N.Vallingerod, Tollosegaards gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Soren Jensen i Vendet      28 Jun 1737         pg 42
WIFE:  Birthe Sorensdtr
STIFFADER: Morten Christensen i Kaggerup
MODER:  Birthe Sorensdtr = 2. Morten Christensen i Kag gerup
BRO:   Niels Jensen
SIS:   Maren Jensdtr = Christian Christensen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Christensen gmd i Lille Knapstrup   9 Apr 1736    pg 44
Jeppe Larsen 's gaard also
farms split between - Mads Christensen & Jorgen Endvoldsen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Hansdtr i Ulkestrup    20 Oct 1736  pg 45
HUSB:  Mads Larsen hmd
CH:   Hans Henrich Madsen 3½
     Kirsten Madsdtr  1 & 12wks
gd: Niels Pedersen i Ulkestrup
gd: Christen Nielsen i Ulkestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Rasmussen i Vendet  27 Oct 1736    pg 48
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Mads Madsen gmd i Backerop  21 Jun 1737   pg 50
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Andersen i Backerop   14 Feb 1738      pg 52
WIFE:  Dorthe Christensdtr
CH:   Henrich Pedersen  (gd: Jens Larsen i Vendet)
     Morten Pedersen 13 (gd: Kield Ibsen i Vendet)
     Anders Pedersen 8 (gd: Lars Hansen i Vendet)
     Karen Pedersdtr   (gd: Peder Jensen i Bacherup)
     Maren Pedersdtr   (gd: Hans Nielsen i Nochenved)
wgd: Christen Rasmussen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Morten Larsen i Vendet    6 Oct 1738       pg 55
WIFE:  Maren Svendsdtr
CH:   Margrethe Mortensdtr   8 (gd: Christen Svendsen i Vendet)
     Maren Mortensdtr 6 (gd: Lars Hansen i Vendet)
WIFE.BRO: Lars Svendsen i Taarenved
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Larsdtr i Lille Knapstrup    6 Jan 1739  pg 56
HUSB:  Jorgen Endvoldsen (signed: Jorgen Endvolsen)
CH:   Lars Endvoldsen
BRO:   Jens Larsen i Benneboe
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Lars Pedersen Bryde hmd i Vendet    17 Apr 1739  pg 58
2WIFE:  Bierte Nielsdtr ( Birthe Nielsdtr )
CH:   Peder Larsen    (gd: Peder Ibsen i Bacherup)
     Maren Larsdtr    (gd: Peder Jensen i Bacherup)
1WIFE:  ...
CH:   Karen Larsdtr   (gd: Hans Nielsen i Nochen)
wgd: Lars Hansen i Vendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Anne Mickelsdatter i Dramstrup     21 Sep 1739  pg 59
HUSB:  Niels Sorensen
CH:   Kirstine Nielsdtr      (gd: Mads Sorensen i Dramstrup)
     Sara Nielsdtr  (gd: Hans Sorensen i Dramstrup)
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Hans Jensen gmd i Benneboe  17 Aug 1739      pg 60
WIFE:  Bierte Nielsdtr ( Birthe Nielsdtr )
CH:   Jens Hansen
BRO:   Milter Jensen i Benneboe
WIFE.BRO: Emmicke Nielsen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Soren Jespersen i Knapstrup      28 Nov 1739      pg 63
2WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Anders Sorensen  (gd: Peder Eriksen i Ulkestrup)
     Johanne Sorensdtr     (gd: Anders Pedersen i Ulkestrup)
     Karen Sorensdtr  (gd: Ole Larsen i Ulkestrup)
     Jens Sorensen   (gd: Ole Eriksen i Ulkestrup)
     Kirsten Sorensdtr     (gd: Anders Nielsen ?)
1WIFE:  
CH:   Lars Sorensen   
     Peder Sorensen   (gd: Christen Nielsen i Ulkestrup)
     Mette Sorensdtr  (gd: Anders Eriksen i Ulchestrup)
BRO:   Jens Jespersen i Schellingsted
wgd: Niels Pedersen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Morten Christensen i Kagerup      9 Mar 1740       pg 65
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jep Larsen gmd i Lille Knapstrup    26 Apr 1740      pg 66
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Birthe Jepsdtr  2    (gd: Peder Olsen i Snefre)
     Kirsten Jepsdtr 10 wks (gd: Hans Bertelsen i Snefre)
wgd: Mads Christensen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Anders Pedersen gmd i Ulkestrup    27 May 1740  pg 68
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Frandz Pedersen gmd i S.Jerlose    27 May 1740  pg 69
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Jensdtr i Ulchestrup  26 Jul/11 Aug 1740   pg 70
HUSB:  Christen Nielsen
CH:   Karen Christensdtr    12
     Giertrud Christensdtr  8
     Ane Christensdtr 5
     Birthe Christensdtr   3
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Hansen gmd i S.Jerlose      29 Jul 1740  pg 73
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christen Christensen Bocher gmd i Backerop  22 Aug 1740   pg 74
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Kirsten Rasmusdtr i Dramstrup     23 Feb 1740      pg 74
HUSB:  Peder Hansen
CH:   Maren Pedersdtr
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Hans Rasmussen i Krogerup   11 Jan/10 Feb 1741       pg 77
2WIFE:  Karen Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Jacob Hansen   28 boesidendes i Lille Knapstrop
     Rasmus Hansen  20
     Niels Hansen   16   (gd: Ole Larsen i Krogerup)
wgd: Hans Rasmussen Kudsk i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Hansen i Dramstrup    4 Mar 1741      pg 79
2WIFE:  Valdbor Madsdtr
1WIFE:  
CH:   Maren Pedersdtr
2WIFE.FADER: Mads Christensen i Lille Knapstrup
gd: Mads Sorensen i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Bendt Ogesen i Dramstrup   8 Jul 1741   pg 82
WIFE:  Anne Mickelsdr ( Ane Michelsdtr )
CH:   Jorgen Bendtsen
gd: Rasmus Andersen i Dramstrup
wgd: Mads Sorensen i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Jensdtr i S.Jerlose   11 May 1741  pg 84 109
HUSB:  Christen Christensen gmd
CH:   Christen Christensen       (gd: Milter Jensen i Benneboe)
     Jens Christensen     (gd: Morten Olsen i Benneboe)
     Karen Christensdtr        (gd: Niels Olsen i Benneboe)
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Zidse Andersdtr ( Sidse Andersdtr ) i Dramstrup     23 Nov 1741  pg 86
HUSB:  Niels Sorensen
PARENTS:     Anders Ibsen = Aalheed Ollufsdatter 
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Rasmussen gmd i Vendet       9 Aug 1741      pg 87
CH:   Rasmus Pedersen gmd i Benneboe
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jorgen Ingevorsen i Lille Knapstrup       10 Aug 1741  pg 88
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ditlev Hendricksen Moller grov.Smed ugift i Knapstrup Smeds huus  6 Jun/15 Nov 1742  pg 89 98
SIS:   Zille Cathrine / Celle Cathrine (dod) = Hans Christensen sal. i same huus (both died 10 & 12 days after him)
      CH:  2 daus - i Helsingor hos hr. Geheimeraad von Osten (gd: Jens Braemer)
     Berte Margrethe Moller - i skole vore udi conditon udi Khvn
Svogeren: sr. Soren Nielsen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Zille Catharine enke i Knapstrup Smede Huus d. 11 Jun/12 Jun 1742  pg 91
HUSB:  Hans Christensen (dod)
SIS:   Berte Margrethe Moller (paper of 30 May 1736 af Ditlef Smed to her)
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Mathias Crucor urtegmd i Knapstrup   14 Nov 1742  pg 99
  testament 10 Mar 1742
BRO:   Daniel Christensen (dod)
      CH:  Christian Danielsen t. hos sr. Ove Christensen i Holbek
         other not listed
     Hans Christensen (dod)
      CH:  not listed
NOTE: Christian Danielsen gets all unless he dies before Mathias Crucor, in which case the other children listed get the
estate.
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Soren Pedersen hmd i Korggerup     8 Jul 1743       pg 102
WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Peder Sorensen  11 wks bef 40 
     Niels Sorensen Smed 36 both boende i Holbek
     Christen Sorensen Smed  boende i Oslevester
     Rasmus Sorensen Rytter
     Jens Sorensen  16 t. i Qverlose
     Dorthe Sorensdtr = Jens Smed 
     Maren Sorensdtr = Jacob Johansen both bonde i Qverlose
wgd: Hans Rasmussen 
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Povel Jensen, der uden aegteskab, logement hos Lars Hansen i Wendet   d.23 Aug/23 Sep 1743  pg 103
BRO:   Christen Jensen boende i Tveden
     Lars Jensen   i Morkiob 
     Rasmus Jensen  i Morkiob 
     Hans Jensen   for 22 siger 22 aar siden er bortronet, residence unknown
SIS:   Maren Jensdtr  = Lars Hansen i Wendet
     Ane Jensdtr   = Anders Hansen i Morkiob
     Kirsten Jensdtr = Jens Ladefoget i Syvenkiob
     ... Jensdtr (dod) = Anders ...
      CH: Maren Andersdtr = Andreas Jensen i Syvenkiob
         Christen Andersen Bunden i Tveden
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Pedersen hmd i Dramstrup     5 Mar 1744       pg 104
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
MODER:  Alhed Ollufsdatter = 2. Anders Ibsen i Dramstrup
wgd: Niels Sorensen i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Voldemarsdatter i Ulkestrup   d. May/8 Jun 1744   pg 105
HUSB:  Olluf Larsen
CH:   Karen Ollufsdr ( Karen Olsdtr ) 3
STIFMORFADER: Anders Eriksen i Ulkestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Jensdtr i Bacherup   17 Oct/16 Nov 1746       pg 108
HUSB:  Laurs Christensen Bodker
1HUSB?: Rasmus ...
CH:   Anna Rasmusdtr  9½
BRO:   Svend Jensen i Morchiobing
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ole Jensen ungkarl w/ Milter Jensen i Benneboe     d.12/19 Dec 1746    pg 109 #20
SIS:   Karen Jensdtr (dod) = Christen Christensen i S.Jernlose
      3 CH: Christen Christensen   10
         Jens Christensen 9
         Karen Christensdtr    6
½SIS:  Ane Hansdtr = Laurs Christensen ( Lars Christensen ) i Viverup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Sorensen gmd i Vendet, Morke d.5 Jun/3 Nov 1747    pg 113
1WIFE:  Ane Michelsdtr
CH:   Kirstine Nielsdtr = Hans Rasmussen Ring i Khvn
     Sara Nielsdtr tiene i Khvn  (gd: Mads Sorensen i Dramstrup)
2WIFE:  Maren Mortensdtr
wgd: Anders Eriksen i Bakerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Christensen hmd i Dramstrup  5 Dec 1747    pg 118
WIFE:  Ane Ibsd
WIFE.STEP.CH: Hans Nielsen
WIFE.CH:     Cathrine Nielsdtr 4
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Jensen i Bakerup    23 Jan 1748      pg 118
inventory only
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Lars Hansen gmd i Wendet, Morkov       d.28 Sep/19 Oct 1748   pg 119
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hans Larsen   18
     Anders Larsen  17
     Ane Larsdtr   22
BRO:   Mikkel Hansen i Wented
wgd: Ole Larsen i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Kirsten Nielsdtr i S.Jernlose     18 Nov 1748  pg 121
HUSB:  Jens Jensen Bodker
CH:   Jens Jensen   4
     Inger Jensdtr  11
     Ane Jensdtr   9
     Dorthe Jensdtr  1/4 yr
FADER:  Niels Olsen i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Pedersen = ... i Ulkestrup    28 Mar 1748  pg 123
because they are old & sickly, their fastegaard goes to Christen Andersen landsoldat
attested to by: Peder Eriksen & Claus Christensen both i Ulkestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Christensen Skovfoged i Syrehau huuset      d.30 Mar 1748 pg 124
reported by: Max Schmidt i Vendets Molle & Ole Larsen i Wentet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Oluf Nielsen ( Ole Nielsen ) i Taarneved    4 Apr 1748   pg 124
2 men: Milter Jensen & Morten Olsen i Benneboe
his faestegaard to: Anders Madsen som tiener hands stiffader Milter Jensen i Benneboe
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maximillianus Holgersen Schmidt, forrige Skiotte ved Knapstrup, i Wendet  24 Sep 1749  pg 125
WIFE:  Ane Cathrine Elisabeth Rasmusdtr
CH:   Rasmus Maximillianusen  2½
     Holgen Maximillianusen ½
BRO: Peder Holgersen Schmidt i Horbyegaard
   Frederich Holgersen Schmidt skiotte ved Aggersvold
SVOGER: Knud Hvalsoe deignen i N.Jernlose (wgd:)
WIFE.MODER: madame Karen Rasmus
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Knud Hansen hmd i Dramstrup      25 Jul 1750      pg 127
WIFE:  Kirstine Jacobsdtr
CH:   Niels Knudsen  13
     Ane Knudsdtr   8
     Karen Knudsdtr  3
WIFE.BRO: Jacob Skoening i Ulchestrup
gd: Lars Jensen & Anders Ibsen i Dramstrup (because no blood relatives)
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Laurs Pedersen Ostergaard ( Lars Pedersen ) inds i Dramstrup, N.Jernlose      29 Jun/18 Jul 1750  pg 128
1WIFE:  
CH:   Peder Larsen   29
     Daniel Larsen 20
     Ane Larsdtr   22
     Ellen Larsdtr  21
     Sara Larsdtr   19
     Karen Larsdtr  18
2WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Niels Larsen   13
     Anders Larsen  9
     Ane Cathrine Larsdtr 7
BRO:   Jacob Pedersen i Udbye
     Anders Pedersen i Allerup
2WIFE.FADER: Peder Larsen i Buerup
wgd: Anders Ibsen i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Christensen hmd i Kalhauge Molle huuset, S.Jerlose    3 Oct 1750   pg 129
WIFE:  Else Olsdtr
CH:   Christen Nielsen 17
     Ole Nielsen   14
     Ane Nielsdtr   11
     Maren Nielsdtr  5
BRO:   Christen Christensen i S.Jerlose
wgd: Anders Christensen i S.Jerlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Laurs Andersen ( Lars Andersen ) gmd i Krogerup     13/20 Feb 1750         pg 130
WIFE:  Karen Pedersdtr
FADER:  Anders Pedersen i Krogerup
BRO:   Jorgen Andersen i Krogerup, Knabstrup gods for both
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Laursdr ( Ane Larsdtr ) i Wendet      14/23 Feb 1750         pg 131
HUSB:  Christen Andersen gmd
CH:   Kirsten Christensdtr   7 wks.
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Anders Rasmussen gmd i Wendet          14 Dec 1750/8 Mar 1751         pg 133
WIFE:
BRO:   Christen Rasmussen i Alchestrup, Roeskilde Ladegaards gods
SIS:   Birthe Rasmusdtr = Jens Nielsen i Hanerup, same gods
     Maren Rasmusdtr enke
     Sidsel Rasmusdtr both bonde i Hanerup or Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Frands Pedersen ( Frands Pedersen ) i Kagerup      12/26 Mar 1751         pg 135
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Peder Frandsen  22
     Ane Frandsdtr  19
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Hansdtr i Ulchestrup  30 Mar 1751      pg 136
HUSB:  Christen Nielsen
CH:   Hans Christensen 8
     Rasmus Christensen    3
     Malleene Christensdtr ( Malene Christensdtr ) 6 wks.
BRO:   Jens Hansen hmd i Benneboe
     Rasmus Hansen hmd i Schamstrup
SIS:   ... Hansdtr = Hans Hansen i Hiembech, Communitets gods
STIFFADER: Anders Jensen i Schiellingsted
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christen Sorensen hmd i Wendet        15 Sep/20 Oct 1751        pg 137
WIFE:  Bodil Sorensdtr
SIS.DAU:     Karen Sorensdtr = Steen Kieldsen i Dramstrup
FAR.BRO.CH: Niels Andreasen hmd i Ostrup
       Ane Andreasdtr = Hans Moller i Reistrup
       Maren Andreasdtr = Christian Moller i Reistrup 
wgd: Johan Christopher Brandt gartner i Knapstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Dorthe Christensdtr i Bacherup      26 Jun/21 Jul 1751      pg 138
1HUSB:  Peder Andersen (dod)
CH:   Henrich Pedersen     28 tiener w/ frue Castenschiold i Knapstrup
     Morten Pedersen 26 gmd i Wendet
     Andreas Pedersen 23 tiene w/ enkemanden Anders Eriksen (or Anders Pedersen )
     Karen Pedersdtr 17 tiene w/ Jens Sorensen? i Wendet
     Maren Pedersdtr 13 tiene w/ stedfader Anders Eriksen
2HUSB:  Anders Eriksen
BRO:   Christen Christensen i S.Jerlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Nielsdtr i Uglerup, Horbye         3 Aug/25 Sep 1753        pg 140
HUSB:  Jens Rasmussen
CH:   Rasmus Jensen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Aalheid Olufsdr ( Alheid Olsdtr ) i Dramstrup, N.Jernlose    30 Apr/2 Aug 1753   pg 142
  see Birkholm gods 3 Jul 1753/4/5
HUSB:  Anders Ibsen
BRO.CH: Ole Jorgensen  tiene i Troninge, Universitets gods
     Rasmus Jorgensen boende i Ods Herred, Kongens gods
SIS.CH: Ole Pedersen   sadelmager i Dramstrup
     Rasmus Pedersen i Khvn
SIS.DAU.DAU.CH: Ole Christensen fra Hellestrup gods, residence unknown
         Ane Christensdtr tiene w/ mdme Smith i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Christensdtr madamme i Wendet, Morchoj       10 Apr/30 Jul 1751      pg 150
  Birchholms birk 25 May 1751
CH:   Christen Rasmussen    29
     Johanne Rasmusdtr    = Knud Hvalsoe seigr deignen i N.Jernlose ( Johanne Cathrine Rasmusdtr )
     Ane Cathrine Elisabeth Rasmusdtr = afg. Maxcimilionus Holgersen Schmit
     Anders Rasmussen (dod) = Cathrine Lucie Jensdtr i Qvandlose = 2. Hans Henrich Wilcken rytter i Holbek
      CH:  Rasmus Andersen Lange 3 13 Feb 1752   pg 165
         Anders Andersen Lange   1¬
gd: hr. Nimbe i N.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Nielsen gmd i Benneboe, Schamstrup     27 Jun/4 Jul 1755       pg 166
WIFE:  Kirstine Jensdtr ( Kirsten Jensdtr ) of Knabstrup & Horbyegaard gods
MODER:  Ane Nielses here i Benneboe
BRO:   Ole Nielsen   hmd i Ulchestrup
     Morten Nielsen  gmd i Benneboe
SIS:   Mette Nielsdtr  = Soren Madsen gmd i Snevere, Aasterupgaards gods
wgd: Ole Jorgensen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Eriksdtr i Krogerup, S.Jernlose      19 Sep/10 Oct 1755       pg 169
HUSB:  Jorgen Andersen gmd
CH:   Lars Jorgensen  5
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Anders Jensen ladefoged/kudsk ungekarl fra Jydland 28 Jan 1754     d.25 May/6 Oct 1756        pg 174
 fod ud i Grendsteen, Meddelsom herred, Viborg - Rohders gods
 dod med Hans Rasmussen gmd i Krogerup, S.Jernlose
 verified by sognpr. i O.Wellings Menninghed, Jydland
MODER:  Margrethe Andersdtr w/ son Niels Jensen
BRO:   Niels Jensen   37 gmd i Grondsteen, Viborg - Ridstrupgaard gods, Jylland
     Thomas Jensen  27 tiene sogndpr. i Ostervelling, Helstrup-Grendsteen
     Jens Jensen   23/25 w/ Christen Madsen Welling i Randers
FADER:  Jens Nielsen (dod) i Grendsteen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Rasmussen gmd i Uglerup, Horbye      30 Jun/8 Nov 1756   pg 180
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Ane Jensdtr   3 or 2
     Bodil Jensdtr  7
gd: Christen Andersen gmd i Horbye
wgd: Niels Christensen i Castrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Claus Hansen ungkarl tien. w/ Niels Madsen i S.Jernlose  25 Dec 1756/28 Nov 1757       pg 184
SIS:   Cathrine Hansdtr 28 w/ FAD.BRO:
FAD.BRO:     Ole Pedersen sadelmager i Dramstrup, Birkholms gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Olsen gmd i Sandbye, Kundbye   10 May/25 Jul 1758    pg 187
WIFE:  Sidse Pedersdtr
CH:   Johanne Nielsdtr 14
     Maren Nielsdtr  6
     Ellen Nielsdtr  3
gd: Hans Nielsen gmd i Sandbye, Univertitetets gods
wgd: Christen Mathiasen gmd i Sandbye, Haggestedgaard gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christiane Cathrine Mathiasdr Lange i Knabstrup    26 Jul/25 Aug 1758   pg 191
HUSB:  monsr. Peder Balgum
FADER:  Mathias Lange i Sandstoe, Arendahl, Norge
SIS:   ... = Anders Brotzlev
gd: Frederich Dannefer Boeg/Borg
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Mads Larsen gmd Benneboe, Schamstrup      22 May/24 Jul 1758       pg 199
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Ane Madsdtr   17
BRO:   Jens Larsen hmd i Benneboe
wgd: Poul Rasmussen hmd i Benneboe
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Anders Ibsen gmd i Dramstrup          10 Feb/2 Mar 1759       pg 202
WIFE:  Karen Pedersdtr
BRO:   Kield Ibsen   69 inds hmd i Wendet
     Hans Ibsen    (dod)
      CH:  Rasmus Hansen  45 hmd i Norrup, Birkholms gods
         Peder Hansen   36 hmd i Ebletvedshuus, Birkholms gods
         Niels Hansen   31 hmd i Hannerup, Birkholms gods
         Maren Hansdtr  49 = Jens Larsen Moller i N.Jernlose, Birkholms gods
         Sidse Marie Hansdtr 33 = Hans Hiort gevorben soldat, i Escheberg, Callundbory
½BRO:  Niels Ibsen 29 land-soldat w/ Peter Rasmussen gmd i Skamstrup, Frydendahls gods
½SIS:  Sidse Ibsdr = Niels Knudsen skraeder i Taarnved, Bierbyegds gods
     Maren Ibsdr = Morten Nielsen i Benneboe
½BRO:  Peder Ibsen (dod) = Ane Thomasdtr = 2. Anders Hansen gmd i Benneboe, Knabstrup gods
      CH:  Peder Pedersen  7 
WIFE.BRO: Morten Pedersen gmd i Wendet, Knabstrup gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Mariana Christensdtr i Wendet     1 Aug 1759       pg 207
HUSB:  Peder Larsen gmd
CH:   Kirsten Pedersdtr    3
     Maren Pedersdtr ½
gd: Jens Larsen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christen Christensen gmd i S.Jernlose      1 Dec 1759/19 Jan 1760         pg 210
2WIFE:  Bodil Madsdtr
CH:   Mads Christensen 11
     Karen Christensdtr    14
     Dorthe Christensdtr   8
     Kirsten Christensdtr   3
     Maren Christensdtr    ½
1WIFE:  Karen Jensdtr (dod)
CH:   Christen Christensen   27
     Jens Christensen 21
gd: Morten Pedersen gmd i Wendet
wgd: Lars Poulsen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Hans Hendrich Gebel ( Hans Henrich Gebel) hmd i Ulchestrup   17 Dec 1759/29 May 1760 pg 215
WIFE:  Ane Jensdtr
3 CH:  Ane Hansdtr   19 (? his/her's before they got married?)
     Mette Marie Hansdtr 16
     Marie Hansdtr  17
     Birthe Hansdtr  11
gd: Claus Christensen gmd i Ulchestrup (no relatives available)
wgd: Christen Nielsen gmd i Ulchestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Hans Nielsen gmd i Nochenved      7 May/15 Dec 1760       pg 217
WIFE:  Ane Madsdtr
CH:   Niels Hansen   21
     Jens Hansen   16
     Mads Hansen   14
     Hans Hansen   12
     Bodil Hansdtr  = Hans Larsen gmd i Tudse, Wognserups gods
gd: Morten Pedersen gmd i Wendet
wgd: Jorgen Nielsen gmd i Nochenved
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jacob Sorensen gmd i Wendet      7 May/16 Dec 1760       pg 220
WIFE:  Dorthe Henrichsdtr
7 CH:  Soren Jacobsen  22
     Lars Jacobsen  18
     Niels Jacobsen  15
     Christen Jacobsen    12
     Jens Jacobsen  10
     Sidse Marie Jacobsdtr 8
     Maren Jacobsdtr 5
gd: Peder Larsen gmd i Wendet
wgd: Anders Larsen i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Jensen gmd i S.Jernlose      19 Oct 1761      pg 222
2WIFE:  Ane Pedersdtr
6 CH:  Peder Jensen   10
     Anders Jensen  7
     Hans Jensen   3
     Kirsten Jensdtr 12
     Birthe Jensdtr  5
     Karen Jensdtr  ½
1WIFE:  ...
4CH:   Jens Jensen   16
     Inger Jensdtr  22 tien Soren Frue i Holbech
     Ane Jensdtr   19 tiene sr. Lemming i Holbech
     Dorthe Jensdtr  13
gd: Niels Madsen gmd i S.Jernlose
wgd: Jens Thomasen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Pedersdtr i Dramstrup     6/17 Mar 1762       pg 224
HUSB:  Jorgen Bentsen
2 CH:  Dorthe Andersdtr 3
     Anders Jorgensen 4 wks & 6 wks
BRO:   Henrich Pedersen i Nochenved, Knapstrups gods (for Anders Jorgensen )
     Morten Pedersen gmd i Wendet (for Dorthe Andersdtr )
wgd: Lars Christensen hmd i Bacherup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Andreas Beierlei hmd i Krogerup    12 Jun/21 Jul 1762   pg 227
1WIFE:  ...
6CH:   Christian Andreasen   24 tiene w/ Hans Rasmussen i Krogerup
     Christen Andreasen    17
     Soren Andreasen 12
     Johanne Andreasdtr    21
     Ane Andreasdtr  18
2WIFE:  Inger Laursdr ( Inger Larsdtr )
CH:   Dorthe Andreasdtr    4
WIFE.BRO: Lars Larsen muursker i Merlosse
gd: Hans Thomasen gmd i Krogerup (no relatives)
wgd: Niels Larsen hmd i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Birthe Larsdtr i Benneboe   9 Feb 1763       pg 228
1 HUSB: Mads ...
CH:   Olluf Madsen gmd i Mognstrup, Tollose gods ( Ole Madsen )
     Anders Madsen  hmd i Benneboe, Knapstrup gods
2HUSB:  Milter Jensen gmd 
CH:   Maren Miltersdr 27
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christen Olsen hmd i Wendet           26 Jan/23 Apr 1763  pg 230
WIFE:  Ane Margrethe Jacobsdtr
CH:   Ole Christensen   32 
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Jocumsdr enke w/ Hans Nilausen gmd i Wendet    4 Dec 1760/28 Jul 1764 pg 231
HUSB:  Povel Moller (dod) ( Poul Moller )
BRO:   Peder Hansen (dod)
      CH: Maren Pedersdtr 32 ugift tiene w/ Henrich Pedersen i Nochenved
SIS:   Maren Hansdtr (dod)
      CH: Johannes Sorensen bonde i Nyebroehuus, Birkholms
gd: Peder Johansen snedker i Wendet (for Maren Pedersdtr )
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Anna Larsdtr ( Ane Larsdtr ) i Bacherup     3 Apr 1764  pg 236
HUSB:  Anders Pedersen gmd (engaged to = 2. Ane Pedersdtr)
CH:   Lars Andersen  10
     Peder Andersen  5
     Maren Andersdtr 7
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Sidse Pedersdtr i Sandbye, Kundbye   26 Mar 1765      pg 238
1HUSB:  Mads Nielsen (dod)
CH:   Peder Madsen   26 
2HUSB:  Niels Olufsen ( Niels Olsen ) (dod)
CH:   Johanne Nielsdtr 21
     Maren Nielsdtr  12
     Ellen Nielsdtr  9
3HUSB:  Nilaus Larsen gmd ( Nelaus Larsen )
2HUSB.BRO.CH: Hans Nielsen gmd i Sandbye, Universtitetets gods
gd: Mads Larsen gmd i Sandbye, Morchegaards gods (for Peder Madsen )
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christen Nielsen gmd i Ulchestrup   26 Mar 1765      pg 241
1WIFE:  Karen Jensdtr (dod)
3 CH:  Karen Christensdtr    37 = Jens Nielsen gmd i Tommerup, Frydendahls gods
     Giertrud Christensdtr  28 = Rasmus Ibsen gmd i Ostrup, Bircholms gods
     Birthe Christensdtr   25 = Otto Christensen i Benneboe, Knabstrup gods
2WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Christensen 22 home
     Rasmus Christensen    17 home
     Malene Christensdtr 14
3WIFE:  Ellen Michelsdtr
CH:   Maren Christensdtr    12 w/ Otto Christensen i Benneboe
     Ane Christensdtr 10
     Marie Christensdtr    7
wgd: Christen Andersen gmd i Ulchestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Larsdtr i Wendet        20 Apr/29 May 1765       pg 243 
HUSB:  Jens Nielsen hmd (? Jens Nielsen Schou)
CH:   Niels Jensen       9 (? of age Niels Jensen Schou, 14 Sep 1784 i Khvn - pg 274)
     Adolph Jensen  4 (? of age, 22 May 1784 i Khvn - pg 279b)
     Marie Vilhelmine Jensdtr 6
     Maren Jensdtr      5 wks (dod - age 6 wks)
BRO:   Ole Larsen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Hans Rasmussen gmd i Krogerup, S.Jernlose    9 Nov 1765      pg 247
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Rasmus Hansen  37 maester snedker i Holbech
     Lars Hansen   33 moller i Frydendahls Molle, Frydendahls gods
     Niels Hansen   32 w/ bro: Frederich Hansen i Kundbye
     Frederich Hansen 30 boende i Kundbye Haeste Molle, Birchholms gods
     Christen Hansen 24 home
wgd: Hans Thomasen gmd i Krogerup / sr. Wognsen i S.Jernlose / Niels Christensen gmd S.Jernlose, Trudsholms goeds
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Christian Larsen skovfoged i Dyhrehaugenhuuset     16 Apr 1766  pg 253
WIFE:  Sidse Hansdtr
CH:   Lars Christiansen    23 tiene gmd Jorgen Bentsen i Dramstrup
     Hans Christiansen    20 tiene Lars Christensen gmd i Bacherup
     Jens Christiansen    13 tiene gmd Peder Jensen i Wendet
     Ole Christiansen 11 tiene herskabet paa Knubstrup
     Marie Christiansdtr   17 home
BRO:   Georg Larsen w/ vaegter eller portner i Kongel: Slot Charlothenborg, Khvn
gd: Morten Pedersen gmd i Wendet
wgd: Hans Nilausen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Lars Larsen gmd i Kagerup, Sondersted      d.24 Aug/18 Sep 1766      pg 256
WIFE:  Kirsten Pedersdtr  ( ? engaged to = 2. Jens Christensen ungkarl i Wendet)
½BRO:  Jens Larsen   40 hmd i Sondersted, Communitetets gods
SIS:   Maren Larsdtr  = Lars Poulsen gmd i S.Jernlose
     Birthe Larsdtr  = Peder Pedersen hmd i Raevebiergs/Raevebechs huuset, Morchegaards gods
wgd: Morten Pedersen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Hans Thomasen gmd i Krogerup, S.Jernlose    2 Mar/13 Apr 1767       pg 260 361 363
1WIFE:  Maren Olsdtr (dod)
CH:   Karen Hansdtr  3 ( = Peder Jensen gmd i K.Hyllinge by 11 Jun 1792 - pg 361 363)
2WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Hans Hansen   (born after his death & died by 20 Apr 1768)
BRO:   Jens Thomasen hmd i Tranehuuset, Holbechs Slotsmark
1WIFE.BRO: Lars Olsen gmd i K.Sonnerup, Eegholms gods
1WIFE.MORSTER: ..... = Poul Larsen i Sipperup, Univertitetets gods
?gd: Ole Jorgensen
wgd: Christen Hansen gmd i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Thomasdtr i Benneboe       4 Mar 1777       pg 266
1HUSB:  Peder 
CH:   Peder Ibsen Pedersen   25
2HUSB:  Anders Hansen hmd
CH:   Ane Andersdtr  22
     Johanne Andersdtr    19
     Ole Andersen   16
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Mortensdtr i Wendet       22 Apr 1777          pg 267
HUSB:  Morten Pedersen gmd
BRO:   Niels Mortensen (dod)
      CH:  Morten Nielsen  hmd i Tudse, Wognserup gods
         Ane Nielsdtr   = Hans Jensen gmd i Morchiob, Morchegds gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Else Jensdtr i Benneboe    30 Oct 1778      pg 267
HUSB:  Niels Hansen gmd
CH:   Karen Nielsdtr  13
     Maren Nielsdtr  10
     Hans Nielsen   7
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Milthersdr i Benneboe           14 Feb 1779      pg 268 270
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Birthe Jensdtr  12
     Milther Jensen  8
     Ole Jensen        1½
FADER:  Jens Ibsen i Wente
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Bodil Eriksdtr i Dramstrup, N.Jernlose     15 May 1779      pg 268
HUSB:  Hans Larsen hmd
BRO:   Hans Eriksen boende i Ulvegaden, Nyeboder No. 3, Khvn
? Soren Hansen & Christen Hansen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Inger Andersdtr i Bacherup       6 Dec 1779           pg 269
1HUSB:  Anders Eriksen gmd
CH:   Dorthe Andersdtr 21
     Sara Andersdtr  19
     Maren Andersdtr 15
     Anders Andersen 11
2HUSB:  Peder Ibsen gmd
CH:   Jeppe Pedersen  6 ( Jeppe Pedersen )
gd: Niels Jensen gmd i Bacherup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Morten Pedersen gmd i Wendet          7 Nov 1780       pg 269
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Henrich Mortensen    1
WIFE.BRO: Niels Olsen gmd i Dramstrup
     Hans Olsen ungkarl i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Pedersen inds. w/ Jens Jensen hmd i Benneboe   27 Jun/21 Sep 1781       pg 270
1WIFE:
CH:   Peder Pedersen  40 i Frideritz
     Kirsten Pedersdtr    42 i Khvn
2WIFE:  Kirsten Madsdtr
CH:   Mads Pedersen  20 tiene i Ods Herred
     Hans Pedersen  14 tiene i Sadserup
gd: Anders Mortensen i Benneboe
wgd: Christen Madsen gmd i Benneboe
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jorgen Andersen gmd i Krogerup     5 Sep 1781/8 Jan 1782     pg 272
1WIFE:  ..
CH:   Lars Jorgensen  28
     Christen Jorgensen    23/24
     Ole Jorgensen  20
     Johanne Jorgensdtr    19
2WIFE:  Kirsten Jepsdtr
4 CH:  Jeppe Jorgensen 13 ( Jeppe Jorgensen )
     Hans Jorgensen  8
     Christen Jorgensen    5
     Karen Jorgensdtr 2
gd: Peder Larsen i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Schou i ?Khvn          14 Sep 1782      pg 274
  see Wognserup Amts Contoir - 24 Jan 1783
CH:   Niels Jensen Schou    i Khvn
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Lars Jensen gmd i Dramstrup      17 Feb 1783      pg 274 314
BRO:   Hans Jensen   inds. i Wendet
SIS:   Marie Jensdtr  enke = afg. Christen Jensen i Snevre
BRO:   Peder Jensen (dod)
      CH: Christen Pedersen     gmd i Wendet
         Mads Pedersen  ungkarl
SIS:   Maren Jensdtr (dod)
      CH: Peder Jensen   gmd i Wendet
         Kirsten Jensdtr = Lars Fisker i Helledehuus
         Maren Jensdtr  = Niels Knudsen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Andersdtr i Snevre       27 Jun 1783           pg 277
HUSB:  Ole Nielsen gmd
CH:   Ane Olsdtr    11
     Ingeborg Olsdtr 8
     Karen Olsdtr   6
     Niels Olsen   ½
BRO:   Jeppe Andersen ( Jeppe Andersen ) gmd i Hannerup
     Christen Andersen gmd i N.Jernlose, both i Lovenborg gods
SIS:   Kirsten Andersdtr = Jens Jorgensen gmd i N.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Birthe Olsdtr i Boerup        16 Sep 1783           pg 278
HUSB:  Mikkel Nielsen gmd
CH:   Karen Michelsdtr 1½
BRO:   Henrich Olsen
     Jens Olsen
STEDFAD: Hans Hansen all i Mogenstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Sidse Nielsdtr i Boerup        25 Feb 1784           pg 279
HUSB:  Hans Sorensen hmd
MODER:  Kirsten Christensdtr boende i Qvandlose
BRO:   Christen Nielsen gmd i Benneboe
     Peder Nielsen  i Laerkehuusene
SIS:   Ane Kirstine Nielsdtr
     Bodil Nielsdtr  = Peder Nielsen i Backegaarden
moder.gd: Mikkel Nielsen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Kirsten Jensdtr i Ulkestrup      14 Jan 1783      pg 281
FADER:  Ole Nielsen hmd i Ulkestrup
signed by: Johanne Marie Sorensdtr & Peder Pedersen gmd i Butterup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Hansen hmd i S.Jernlose     23 Nov 1784      pg 281
WIFE:  Ane Sorensdtr
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ana Olsdtr i S.Jernlose    18 Jan 1785      pg 282
HUSB:  Jacob Hendrichsen ( Jacob Henrichsen ) smed
CH:   Henrich Jacobsen 11
     Birthe Jacobsdtr 16
     Ane Margrethe Jacobsdtr 8
     Ane Dorthe Jacobsdtr 5
FADER:  Ole Nielsen hugger i Mogenstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Jacobsen ungkarl tiene w/ Jens Hansen gmd i Lille Knabstrup    15 May 1786  pg 283 313 339
BRO:   Niels Jacobsen i Jaergerholmshuus
     Lars Jacobsen skoemager i Wendet
     Soren Jacobsen (dod) = ... = 2. Ole Pedersen i N.Jernlose
      CH: Jacob Sorensen (age 18 in Jan 1787)
         Soren Sorensen  (age 16 in Jan 1787) i N.Jernlose
SIS:   Maren Jacobsdtr = skoemager Loheber i Khvn
     Sidse Jacobsdtr = Soren Knudsen hmd i Kallerod/Kaltered
MODER:  Dorthe Jensdtr = 2. Anders Larsen hmd i Backerup/Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Pedersdtr afkald        4 Apr 1787        pg 286 311
CH:   Birthe Jensdtr = Niels Andersen i Knabstrup (pg 286)
     Karen Jensdtr (pg 311)
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Johan Nielsen hmd afkald arvinger    24 Apr 1787      pg 287
WIFE:  Maren
CH:   Karen Johansdtr = Ole Lorentzen hmd i Bierrebye
     Bodil Johansdtr
     Ane Marie Johansdtr
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Wolborg Hansdtr i Dramstrup, afkald      24 May 1787      pg 287
HUSB:  Hans Larsen hmd
1HUSB:  Jorgen ...
CH:   Kirsten Jorgensdtr = Anders Nielsen i Alchestrup?
     Lars Jorgensen i Alchestrup?
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Thomasen hmd i S.Jernlose     22 May 1786      pg 287
WIFE:  Kirsten Johansdtr
CH:   Thomas Jensen  9
     Niels Jensen   4
     Ane Jensdtr   7
WIFE.BRO: Ole Johansen gmd i Kagerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ana Johansdtr Winkel jomfrue i Wendet, Morche/Morkiob      d.27 Jun/25 Jul 1785      pg 291
BRO:   Peter Johansen Winkel snedker ( Peder Johansen ) i Wendet (she was living with him)
      CH: Karen Pedersdtr (receives articles)
     Ole Johansen Winkel snedker i Naestved (dod) = .... (alive)
      4 CH:      all dead without heirs
½BRO:  Jens Johansen Winkel skraeder i Khvn (dod) = Ane Thomasdtr Winkel i Christianshavn
      2 CH: Peder Jensen Winkel skraedersvend i Khvn (fodt 27 Aug 1762)
         Inger Marie Jensdtr Winkel - (fodt 12 Jan 1765) both with mother i Christianshavn, Khvn
½SIS:  Karen Johansdtr = Peder Friis haandverkmand i Holmen, Khvn (both dod)
      2 CH: Johan Friis
         Peder Friis
         Marie Elisabeth Friis
     Sidse Marie Johansdtr Winkel = Jacob Rosener/Roesner skoemager i Khvn (both dod) = 2. Johan Gottlieb Schultz
glarmester i Roeskilde
      CH: Johan Rosener/Johan Roesner  33 skoemager i Kleskegaden #394, Khvn
         Frideriche Lovise Rosener/Roesner (chr. 15 Jul 1757 i Roeskilde) ( Frederikke Rosener) - both i Khvn
gd: Otto Lund / Niels Schmidt gartner i Knabstrup / Christian August Weinstruck fatner i Knabstrup
gd: Peder Paluden Torm i Khvn (for Peder Jensen Winkel & Inger Marie Winkel)
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Zidse Christensdtr (Sidse Christensdtr) i Ulchestrup  12 Mar 1788      pg 309
2HUSB:  Jens Christensen gmd
CH:   Peder Jensen   14½
1HUSB:  Christen Andersen gmd 
CH:   Anders Christensen    gmd i Ulchestrup
     Sidse Margrethe Christensdtr = Hans Nielsen gmd i Krogerup
     Kirsten Christensdtr   = Peder Olsen gmd i Ondlose
     Ane Christensdtr = Peder Jensen hmd i Gislinge
     Maren Christensdtr    tiene home
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Dorthea Andersdtr ( Dorthe Andersdtr ) i Wendet    d.26 Feb/9 Jul 1788   pg 310
HUSB:  Peder Pedersen hmd
2 CH:  Ane Pedersdtr  5
     Peder Pedersen  ½
SODSKENDE.BARN: Niels Andreasen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Andersdtr afkald    25 Aug 1788      pg 311
HUSB:  Thor Olsen i Snevre
CH:   Ole Thorsen ungkarl i Snevre
     Ane Thorsdr = Bertel Andersen i Assendrup
     Karen Thorsdr
     Anders Thorsen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Mette Jensdtr i Wendet         28 Aug 1789          pg 312
HUSB:  Peder Jensen gmd
CH:   Jens Pedersen  21
     Lars Pedersen  18
     Rasmus Pedersen 16
     Kirsten Pedersdtr    22 = Ole Nielsen gmd i Bakkerup
BRO:   Poul Jensen gmd i Birkenes, Adelsborg gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Rasmus Hansen Smed = Johanne Pedersdtr i Wendet    24 Dec 1788/5 Jan 1789 pg 314 324 343
1WIFE:  Ane Dorthe Pashov
CH:   Hans Rasmussen Smed boend i Webeck paa veyen til Helsingior
     Birthe Cathrine Rasmusdtr = Jesper Gronholt muurmester i Wognserup
2WIFE:  Johanne Pedersdtr (above)
CH:   Ane Dorthe Rasmusdtr   1
HIS.BRO: Jens Hansen Smed i Reistrup
HER.FADER: Peder Olsen Schionbaek hmd i Tudse
HER.SIS:     Margrethe Pedersdtr
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Nielsdtr i Krogerup        28 Dec 1789          pg 317
HUSB:  Mads Hansen gmd
CH:   Hans Madsen   21
     Niels Madsen   8
     Morten Madsen  4
     Bodil Madsdtr  22 = Peder Christensen i Hanerup
     Ane Madsdtr   16
     Maren Madsdtr  11
gd: Jens Andersen gmd i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Lars Andersen gmd i Dramstrup     12 Mar 1790      pg 320 339
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Jens Larsen   2¬
     Peder Larsen   ½
BRO:   Peder Andersen ungkarl tiene i Knabstrup
gd: Niels Olsen gmd enkemand i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Christensdtr i Snevre          30 Mar 1790           pg 322 341
HUSB:  Ole Nielsen gmd
2 CH:  Christen Olsen  5½
     Kirsten Olsdtr  2
gd: Thor Olsen i Snevre / Jens Christensen gmd i Svestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Maren Jensdtr i Dramstrup   10 May 1790      pg 341
2HUSB:  Niels Olsen indsidder
1HUSB:  Niels Jensen (dod)
CH:   Jens Nielsen   32 gmd i Dramstrup
     Ole Nielsen Rytter 28 indsidder i Dramstrup
     Steen Nielsen 20 tien. i S.Jernlose
     Jesper Nielsen 17 i S.Jernlose
     Hans Nielsen   15 tien. i Knabstrup
     August Nielsdtr = Jeppe Jensen hmd i Bierrebye
     Bodil Nielsdtr  12
     Ellen Nielsdtr  9 - both i Dramstrup w/ sodskende
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ane Jensdtr i Ulchestrup   4 Oct 1790       pg 347 350 357
HUSB:  Mogens Hansen hmd ( Mogens Hansen )
CH:   Birthe Mogensdtr (dod) = Jorgen Nielsen tommermand i Frydendahl
      CH:  Hans Jorgensen  18 or 16
         Niels Jorgensen 13
         Christian Jorgensen    6
         Karen Jorgensdtr 11
         Maren Jorgensdtr 10
     Marie Mogensdtr = Niels Andersen hmd i Tommerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Pedersen hiulmand i Wendet    29 Oct 1790      pg 348
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Hans Pedersen  15
     Karen Pedersdtr 20
     Ane Pedersdtr  11
gd: Hans Jensen hiulmand i Wendet
gd: Christen Nielsen hiulmand i Krogerup
wgd: Soren Rasmussen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Birthe Jacobsdtr i S.Jernlose     11 Feb 1791      pg 352
HUSB:  Conrat Nielsen gmd
CH:   Maren Conratsdr 7
gd: Anders Jensen i Snevre
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ole Jensen hmd i Nochenved       24 Mar 1791      pg 354 357
WIFE:  Ane Ibsdr
CH:   Anders Olsen   24
     Mads Olsen    22
     Jens Olsen    11
     Niels Olsen   8
     Bodil Olsdtr   17
     Ellen Olsdtr   13
gd: Soren Stenersen i Dyrehovehuuset ( Christen Stensen - signed) - Soren Steensen skovfoget i Dyrehaughuus
wgd: Peder Ibsen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Kirsten Christensdtr i Kallehave Molle Huuse/Kallehaughuus    1 Jul 1791  pg 354
HUSB:  Lars Larsen huusfaester
CH:   Lars Larsen   12
     Jorgen Larsen  10
     Jacob Larsen   5
     Jens Larsen   4 wks
     Maren Larsdtr  8
BRO:   Jorgen Christensen gmd i Hallose, N.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Andersen gmd i Krogerup      12 Oct 1791      pg 355 359
WIFE:  Kirsten Jeppesdr ( Kirsten Jepsdtr )
CH:   Jorgen Jensen  8
gd: Hans Olsen i Wendet / Rasmus Andersen i Hircborg huset
WIFE.BRO: Anders Jacobsen tommermand i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Ochel vaever i St.Thomas huuset    24/29 Mar 1792  pg 358 362
WIFE:  Ane Margrethe
3 CH:  Dorthe Cathrine Ochel  26 tiene i Khvn
     Marie Ochel   22 home
     Christiane Ochel tiene i Holbech
wgd: Anders Pedersen i Kakkerup/Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Birthe Pedersdtr i S.Jernlose     26 Jun 1792      pg 359
HUSB:  Peder Mortensen gmd
2 CH:  Ellen Pedersdtr 6½
     Hans Pedersen  2
gd: Peder Jensen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Peder Christensen hmd i Bakkerup    3 Nov 1792       pg 360 362
WIFE:  Ane Cathrine Jensdtr
½BRO:  Jens Christensen hmd i Kunbye, Wognstrup gods
wgd: Hans Andersen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Soren Hansen hmd i Dramstrup      8 Jan 1793       pg 361 364
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Jeppe Sorensen  hmd i Bakkerup
     Hans Sorensen  26 tiene i Dramstrup
     Jens Sorensen  23 home
     Niels Sorensen  18 tiene i Dramstrup
BRO:   Christen Hansen boende i Dramstrup
wgd: Mads Pedersen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Karen Mortensdtr / Maren Mortensdtr i Hollose Huuset   25 Feb 1793      pg 363
HUSB:  Thomas Pedersen hmd
CH:   Anders Thomasen 15
     Jens Thomasen  12
     Peder Thomasen  5
     Karen Thomasdtr newborn
gd: Ole Pedersen hmd i N.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Niels Johansen Smed i Wendet      20 Apr 1793 afkald   pg 364
WIFE:  Sophie Olsdtr
MODER:  Ane Nielsdtr = Jens Nielsen Smed i Hoybye, Ods Herred (note: deceased is her only son)
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

Jens Nielsen Schov moller i Wendets Molle    13 Jan/14 May 1793  pg 365 366
2WIFE:  Ane Cathrine
CH:   Lorents Peder Schov 24
     Wilhelm Schow  10
     Hanne Jensdtr      25
     Sisse Jensdtr ( Sidse Jensdtr)  21
     Ane Kirstine Jensdtr   18
     Ane Sophie Jensdtr    16
     Maren Jensdtr      12
1WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Niels Jensen Schow of age i Khvn
     Adolf Jensen Schow of age i Khvn
     Marie Jensdtr = Peder Jensen i Kongens Molle, Tollose
wgd: Soren Steensen i Dyrhaugen
--[KNABSTRUP GODS; BK 1 1719-1793; FHL FILM 0041242]

///////////////////// END - Book 1 //////////////////////////////

Peder Ibsen gmd i Bakkerup 21 Jan 1794    pg 1 9
2WIFE:  Dorthe Andersdtr (signed: Dorthe Andreasdtr )
CH:   Inger Pedersdtr 13
1WIFE:  
CH:   Jeppe Pedersen  20
BRO:   Hans Ibsen hmd i Wendet/Morkiob
wgd: Niels Andreasen hmd i Wendet / Hans Andersen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jens Nielsen Schou moller i Wendets Molle      26 May 1794   pg 4 11
WIFE:  Ane Cathrine sl. Schous
CH:   Johan Lorents Schou of age (10 yrs tiene & mollersvend)
     Wilhelm Jensen  11
     Hanne Jensdtr      25 udgift
     Sisse Jensdtr ( Sidse Jensdtr ) 21 ugift
     Ane Kirstine Jensdtr   19 ugift
     Ane Sophie Jensdtr    16
     Maren Jensdtr      13
gd: Adolf Michelsen gmd i Wendet (deceased's closest relative) / Dyrhaven
wgd: sr. N. Soeborg i Orberghuuset / Soren Stensen skovfoged
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Marie Rasmusdtr i Krogerup     28 Jun 1794   pg 7
HUSB:  Peder Lausen hmd (signed: Peder Larsen )
CH:   Lars Pedersen  25
     Hans Pedersen  20
     Ellen Pedersdtr ugift
     Ane Pedersdtr  ugift
     Birthe Pedersdtr ugift
gd: Christen Hansen gmd i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Anna Jorgensdtr ( Ane Jorgensdtr ) enke i Dramstrup      13 Feb 1795   pg 12 14
HUSB:  Povel .. gmd ( Poul) (dod)
CH:   Daniel Povelsen 25 tiene home ( Daniel Poulsen )
     Niels Povelsen (dod abt. 1 yr) = Karen Jensdtr i Morkiob (HER BRO: Hans Jensen gmd i Morkiob)
      2 CH: Povel Nielsen  11 ( Poul Nielsen )
         Ane Margrethe Nielsdtr 12
gd: Jens Nielsen gmd i Dramstrup
wgd: Jorgen Ibsen gmd i Nykkendved (for Karen Jensdtr )
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Kirstine Jensdtr Schou ugift i Wendets Molle   19 Sep 1795   pg 16 20
FADER:  Jens Nielsen Schow moller i Wendets Molle (dod)
MODER:  Anna Katarina sl. Schows ( Ane Cathrine sl. Schows)
BRO:   Lorentz Jensen Schow moller i Wendets Molle - of age
     Wilhelm Jensen Schow   12
     Hanne Jensdtr Schows   ugift (= Johan Jorgensen i udfly.gd, Alsted, Soroe Academie
     Sisse Schows   ugift ( Sidse Jensdtr )
     Ane Sophie Schows    ugift ( Ane Sophie Jensdtr )
     Maren Schows   ugift ( Maren Jensdtr )
½BRO:  Adolf Jensen Schow    of age i Khvn
½SIS:  Marie Schow   = Peder Jensen mollersvend i Tostrup Molle ( Marie Jensdtr )
gd: Adolf Michelsen gmd i Wendet (nearest fraende)
wgd: Soren Stensen skovfoged ved Dyrhaugen i Knabstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Gertrud Maria Huglandt ( Giertrud Marie Huglandt ) enke i Killebroehuset    19 Feb 1796   pg 17
HUSB:  Lars Rosekilde skiotte paa Kongsdahl
CH:   Adolfine Larsdtr = Peder Andersen kudsk i Molt-Molle, Khvn
     Ane Cathrine Larsdtr   31 ugift tiene frocken Holten i Khvn
gd: hl. Lassen degn til Undlose-Syndersted
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Jacobsdtr i Hetting, Dramstrup     3 May 1796    pg 18 21 25
1HUSB:  Anders Hansen
CH:   Johanne Andersdtr
2HUSB:  Hans Larsen hmd
1HUSB.BRO: Lars Ibsen gmd i Bierebye
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Jensdtr ugift w/ Jens Nielsen gmd i Dramstrup  4 May 1796   pg 22 26
BRO:   Niels Jensen (dod)
      CH:  Jens Nielsen gmd i Dramstrup
         Ole Nielsen hmd i Sipperup
         Steen Nielsen tiene w/ Lars Hansen i Lurensgaard
         Jesper Nielsen tiene w/ enke i Krogerup
         Hans Nielsen tiene w/ Mads Olsen gmd i Dramstrup
         Augusta Nielsdtr = Jeppe Jensen hmd i Bierebye
         Boel Nielsdtr   minor tiene Jens Nielsen i Dramstrup
         Ellen Nielsdtr  minor tiene Niels Olsen gmd i Dramstrup
     Ole Jensen (dod)
      CH:  Anders Olsen ungkarl tiene w/ Mads Persen i Nykkenved - of age
         Mads Olsen hmd i Nykkenved
         Niels Olsen minor i Nykkenved
SIS:   ... Jensdtr (dod)
      CH:  Lars Madsen hmd i Jyderup
         Maren Madsdtr = Hans Pedersen hmd i Helledehuuset
         Dorthe Madsdtr = Peder Jensen skovfoged i Erichsholm
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Hansdtr i Wendet       18 Nov 1796   pg 23
1HUSB:  Peder Andreasen gmd i Butterup (dod)
CH:   Hans Pedersen  gmd i Butterup
     Peder Pedersen  hmd i Butterup
     Ane Pedersdtr  = Christian Anton tommermand i St.Thommas huuset
2HUSB:  Peder Jensen gmd
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Jensdtr i Krogerup      28 May 1797   pg 28 31 34
HUSB:  Mads Hansen gmd
CH:   Peder Madsen   4 
     Birthe Madsdtr  1 (age 2 by 16 Jan 1798)
FADER:  Jens Poulsen gmd i Sibberup/Sipperup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Anders Sorensen hmd i Wendet         13 Nov 1797   pg 31 34
WIFE:  Johanne Olsdtr
BRO:   Jens Sorensen  hmd i Ulkestrup
SIS:   Johanne Sorensdtr    = Peder Hansen hmd i Ondlose, Lovenborg gods
     Kirsten Sorensdtr    = ... gmd i Asserup
gd: Ole Nielsen hmd i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Inger Steensdr i Wendet  25 Jan 1798    pg 34 38 46
HUSB:  Christen Pedersen gmd
CH:   Maren Christensdtr    = Christian Andersen gmd i Bakkerup
     Karen Christensdtr    = Mikkel Jorgensen gmd i Morkiob
     Else Christensdtr    19 ugift
     Soren Christensen    10
BRO:   Soren Steensen skovfoged i Dyrhaugen, Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Mathias Stejnhauer muurmester & hmd i S.Jernlose  d.8/15 May 1798  pg 37
WIFE:
CH:   Elias Mathias  11
     Petronille Elisabeth   14
wgd: Dieterichsen ?
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Petronelle Bruun ( madme Pedersen ) i Nykkentved, Morkiob   31 Jul 1798   pg 39 47 66 80 194
HUSB:  Henrich Pedersen gmd (dod - 22 Mar 1776 testament, confirmed 1779) gmd i Nokenved
BRO:   Niels Bruun skolelaerer i Frederiksborg (dod)
      CH: Svend Bruun   32 skolelaerer i Tisvilde, Tibirke, Cronborg amt (Tirsville, Weilbye, Cronborg amt)
         Ane Dorthe Bruun 38/32 ugift huus jomfrue here
         Margrethe Sophie Bruun 36 ugift conditionerende i Khvn (= Kirkner - by 21 Jan 1804)
½SIS:  Ane Marie Olsdtr Trane/Trahne/Throne = 1. Poul skoemager i Esbondrup (= 2. Jacob Ambiorn nordmand boende i
Svendstrup/Johnstrup, Tikiob)
      CH: ... Poulsdtr   17 or 18
         .. Poulsen    7 or 8
HUSB.BRO: Morten Pedersen = ... = 2. Hans Jensen gmd i udflotter i Vente
      CH: Henrich Mortensen
         Maren Mortensdtr
     Andreas Pedersen i Vente (dod)
      CH: Niels Andreasen (dod)
          CH:  Andreas Nielsen minor
             2 others minors - residence unknown
         Peder Andreasen bonde i Vente
         Dorthe Andreasdtr (dod)
          CH:  .... = Jens Pedersen gmd i Vente
         Maren Andreasdtr (dod)
          CH:  Morten ... w/ Jens Pedersen gmd i Vente
         Karen Andreasdtr = Anders Andersen hmd i Vente
         Kirsten Andreasdtr = Andreas Christensen hmd i Borrebecks huuset
  .SIS: Karen Pedersen (dod) boende i Dramstrup
      CH: Dorthe ... (dod) = Peder Ipsen hmd i Vente 
          CH:  Jens Pedersen
             Ane Pedersdtr - minors
     Maren Pedersen (dod) = Christen Hansen gmd i Hannerup
      CH: Peder Christensen (dod)
          CH:  minors
         Hans Christensen gmd i Butterup
½SIS's FADER: Ole Larsen Trane
gd: Hans Jensen gmd i udflotter af Vente
gd: her. Jacobsen sognpraest i Bierbye-Morkiob
wgd: Soren Steensen i Dyrehaugen
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maren Clausdr i Snevre   18 Mar 1799    pg 47
1HUSB:  Niels ..
CH:   Conradt Nielsen gmd i S.Jernlose
     Niels Nielsen hmd i Qvandlose
     Marcus Nielsen ( Marius Nielsen ) hmd i Snevre
2HUSB:  Anders Jensen gmd
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Peder Larsen hmd i Krogerup     29 Apr 1799   pg 65 76
1 WIFE:
CH:   Lars Pedersen  hmd i Banke huuset - of age
     Hans Pedersen  25 tiene i Krogerup
     Kirsten Pedersdtr    = Lars Jorgensen hmd i Alkestrup
     Maren Pedersdtr = Niels Rasmussen hmd i Igelsoe
     Ane Pedersdtr  = Bendix Nielsen kleinsmed i Holbeck
     Birthe Pedersdtr ugift
2 WIFE: Ane Pedersdtr
gd: Mads Hansen gmd i Krogerup
wgd: Johan Pedersen hmd i Lerche huusene / Niels Jensen or Jens Nielsen hmd i Sondersted
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maren Clausdr i S.Jernlose     25 Oct 1799   pg 72
HUSB:  Peder Mortensen hmd
CH:   Peder Pedersen  5
gd: Christen Jensen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maren Michelsdtr i Lille Knabstrup      18 Dec 1799   pg 74 79
HUSB:  Niels Mortensen gmd
CH:   Ellen Nielsdtr  15
     Ane Nielsdtr   7
     Birthe Nielsdtr 3
     Maren Nielsdtr  3
gd: Niels Madsen sognefoged i Mognstrup
? Soren Michelsen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jens Pedersen hmd i Ulckestrup   15 Feb 1800   pg 80
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Peder Jensen   5
     Kirsten Jensen  11
gd: Peder Jensen gmd i Ulkestrup
wgd: Mogens Hansen hmd i Ulkestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Margrethe Nielsdtr i Krogerup        4 Jun 1800    pg 81 87
1HUSB:  Anders ...
CH:   Jens Andersen (dod) = ... = 2. Hans Sorensen hmd i Bakkerup
      CH:  Maren Jensdtr  4
     Ane Andersdtr  = Peder Pedersen tjnernde som forrider/udrider paa Lovenborg
2HUSB:  Mads Hansen gmd
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ole Nielsen hmd i Krogerup 4 Jun 1800    pg 83 88
WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Niels Olsen   eldest son & of age
     of age & minors
gd: Mads Hansen gmd i Krogerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Hendrich Jacobsen ( Henrich Jacobsen ) smed i Krogerup    28 Jun 1800   pg 84
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Ane Henrichsdtr 3
     Niels Henrichsen ½
FADER:  Jacob Henrichsen smed i S.Jernlose
wgd: Jens Jensen i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Johanne Jensdtr i Snevre      30 Jun 1800   pg 85
HUSB:  Marcus Nielsen hmd (? Marius Nielsen )
CH:   Sisse Marcusdr  6 (? Sidse Mariusdr)
     Ane Marcusdr   3 (? Ane Mariusdr)
BRO:   Christen Jensen ungkarl tiene w/ Ole Olsen gmd i N.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Hans Mortensen hmd i S.Jernlose   7 Oct 1800    pg 89
WIFE:  Mette Mortensdtr
CH:   Peder Hansen   27 tiene i Hav-Borup
     Ane Hansdtr   25 ugift tiene i Uggerlose
     Else Hansdtr   22 ugift home
gd: Anders Andersen hmd i S.Jernlose
wgd: Dieterichsen i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Anders Christensen hmd i Kagerup  5 Feb 1801        pg 90 108
2WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Elisabeth Andersdtr   4
     Sisse Andersdtr 2 ( Sidse Andersdtr )
1WIFE:
CH:   Rasmus Andersen 10
     Marie Andersdtr 20
gd: Ole Pedersen bodker i Kagerup / forpagter N. Lutzhoft (no relatives)
wgd: Jens Christian hmd murmester i Kagerup / Peder Andersen i Knabstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Dorthea Larsdtr ( Ane Dorthe Larsdtr ) i S.Jernlose  23 Mar 1801     pg 91 110
HUSB:  Jorgen Jensen hmd
CH:   Jens Jorgensen  9
     Lars Jorgensen  4
     Maren Jorgensdtr 3 days
BRO:   Johan Larsen i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Andersdtr i Ulchestrup 24 Apr 1801        pg 92 103 105 110
HUSB:  Mogens Hansen hmd
CH:   Hans Mogensen  2 (age 3 - 3 Oct 1801)
     Ane Mogensdtr  8
BRO:   Niels Andersen gmd i Sondersted (sickly)
gd: Jens Jensen hmd i Ulkestrup
? TO BE THE PLEJEFADER: skovrider Steenum
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Marie Poulsdtr i Dramstrup    4 Jun 1801   pg 93 110
HUSB:  Mads Pedersen gmd
CH:   Peder Madsen   15
     Ane Madsdtr   = Hans Jorgensen hmd i Dramstrup
gd: Niels Olsen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Lars Hansen gaardfaeste i Lunnsgaard     1 Aug 1801    pg 97 132 134
WIFE:  Pauline Marie Munch
CH:   Laurine Marie Larsdtr  10
     Johanne Kirstine Larsdtr 6
     Christiane Dorthe Larsdtr 5 (dod by 25 Sep 1802)
     Maren Larsdtr      1½
     Lars Larsen       born 5 Jan 1802
     Hans Larsen       born 5 Jan 1802
BRO:   Hans Hansen gmd i Frydendahals gods
wgd: Lorentz Schou risller i Wendets Molle
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Otto Lund skiotte hmd i Skiottehuset/Axelhaugen  3 Aug 1801 pg 101 107
WIFE:  Birgethe Marie Rasmusdtr
CH:   Jorgen Jorgensen Lund  30 = ... tiene skiotte w/ kammeraad Madsen i Hiortzholm, Langeland
     Ole Andreasen Lund    28 tiene w/ W.K. Lunn i Dorthealyst
     Martha Marie Lund 25 ugift tiene brygger Rosenmejer i Khvn
     Lovise Lund   23 ugift home (= Johan Frederich Sommer muurer - by 15 Jan 1802)
gd: Adolf Michelsen gmd sognfoged i Morkiob / Lorentz Schow moller i Wendets Molle
wgd: hr. N. Soeborg
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jens Thomsen ( Jens Thomasen ) hmd      8 Jun 1801 afkald         pg 107
  (? dod - 1786)
WIFE:
CH:   Thomas Jensen
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Poulsdtr i S.Jernlose     1 Mar 1802    pg 110
HUSB:  Rasmus Larsen hmd
CH:   Lars Rasmussen  4
     Peder Rasmussen 3/4 yr.
FADER:  Poul Nielsen hmd i Lille Knabstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Larsdtr i S.Jernlose 1 Mar 1802    pg 112 121
HUSB:  Lars Poulsen gmd
CH:   Lars Larsen   6
     Karen Larsdtr  1½
BRO:   Peder Larsen gmd i Mognstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Lars Larsen tommermand i Boerupshuset    17 Apr 1802   pg 115
2 WIFE: Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Larsen   10
     Kirsten Larsdtr 5
1 WIFE: Kirsten Christensdtr
CH:   Lars Larsen   23
     Jorgen Larsen  21
     Jacob Larsen   16
     Maren Larsdtr  18 ugift
2WIFE.FADER: Jens Christensen gmd i S.Jernlose
BRO.SON:     Lars Poulsen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ellen Larsdtr i Killebroehuset   10 May 1802   pg 123
HUSB:  Jens Christiansen murmester & hmd
CH:   Jens Jensen   9
     Christian Jensen 5
     Lars Jensen   4
     Karen Jensdtr  3
BRO:   Nicolai Larsen skovfogden i Kongsdahl
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Birgethe Marie Rasmusdtr i St.Thomashuset  15 Jul 1802   pg 125 161 163 194
HUSB:  Otto Lund skytte/skiotte (dod)
CH:   Lovise Lund = Johan Frederich Sommer muurmester 
     Ole Andreas Lund  30 i Khvn
     Jorgen Jorgensen Lund (dod) former tiene i Langeland = Sidsel Johansdtr
      CH: Otto Johan Christian Lunn 5
         Birgethe Sophie Frederikke Lunn 3
         Jorgen Otte Lunn   1
     Marthe Marie Lund ugift tiene i Khvn ( = Jens Bertelsen i Khvn - by 19 Jun 1804)
gd: Daniel Poulsen kyndig mand i Dramstrup (signed: Daniel Povelsen)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Anders Jensen gmd i Snevre     21 Aug 1802   pg 128 133
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
BRO:   Mogens Jensen indsidder/hmd i Ordrup ved Dams-Molle
SIS:   Sidse Jensdtr (dod) = Frederich Henrichsen i Holbek
      CH: Henrich Frederichsen   abt 30 w/ Niels Andersen gmd udflotter fra Asminderup
         Bodil Frederichsdtr    ugift w/ Lars Nielsen gmd i Windstrup
         Ane Dorthe Frederichsdtr ugift tiene i Tostrup ved Holbeck
WIFE.FADER: Peder Hansen i S.Jernlose
WIFE.BRO:  Jens Pedersen tiene hr. lieutenant Lunn
gd: Anders Thorsen gmd i Snevre
wgd: Hans Pedersen i S.Jernlose 
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Jensdtr i Ulchestrup Mark    9 Apr 1803   pg 135 165
HUSB:  Jens Christensen faester i udflyttergd
CH:   Christen Jensen 14
     Jens Jensen   11
     Christian Jensen 8
     Otte Jensen   4
BRO:   Jens Jensen hmd i Ulkestrup (eldest brother)
     Peder Jensen
gd: Jens Christian hmd i Ulkestrup (not family - interum)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Johanne Jensdtr i Lille Knabstrup   14 May 1803  pg 140
HUSB:  Christen Ottesen gmd
MODER:  Ane Larsdtr enke i Ulkestrup
BRO:   Jens Jensen hmd i Ulkestrup
     Peder Jensen gmd i Ulkestrup
SIS:   Karen Jensdtr (dod) = Jens Christensen gmd i Ulkestrup
      CH: Christen Jensen 14
         Jens Jensen   11
         Christian Jensen 8
         Otte Jensen   4
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Morten Sorensen = Karen Larsdtr gmd & udflotter i S.Jernlose  8 Sep 1803   pg 144 149 185 192
CH:   Soren Mortensen 6
     Susanne Marie Mortensdtr 1½
HIS.BRO:     Christian Sorensen smed i Krojerup/Krogerup
HER.FADER: Lars Jensen gmd i Borup-gaarden, Kirke Walsoe
HIS.SODSKENDE.BARN: ... = Ole Sorensen gmd i Borup, Thostrup (takes the son above)
HER.SODSKENDE.BARN: Jens Andersen hmd i Windstrup (take the daughter above)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Johanne Marie Pedersdtr i Kagerup  15 Sep 1803   pg 148 158
HUSB:  Andreas Jessen hmd
CH:   Ane Andreasdtr  2
     .. Andreasen   8 days
BRO: Hans Pedersen hmd i Kagerup (eldest brother)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jens Nielsen hmd i Ammevangehuset   10 Nov 1803  pg 159 162
WIFE:  Charlotte Henrichsdtr
CH:   Mette Kirstine Jensdtr  19
     Hans Christian Jensen       16
     Henrich Christian Jensen     13
     Niels Jensen       10
     Cathrine Marie Jensdtr  7
     Jens Jensen       1 or 5
BRO:   Peder Nielsen hmd i Bankshuus, Baenneboemark, Frydendals gods (only brother)
wgd: Peder Damsgaard hmd i Norremosehuuset
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maren Jensdtr i Keyserhuset     16 Mar 1804   pg 165
HUSB:  Hans Larsen hmd
CH:   ...   = Hans Frederichsen hmd i Ugerlose
     Mariane = Erik Sorensen hmd i Stestrup, Kr.Eskildstrup
     Christen Olsen  25
     Ane Margrethe Olsdtr ugift w/ forpagter Lutzhoft
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Rasmus Nielsen hmd & hiulmand i Wendet    20 Mar 1804   pg 166
WIFE:  Maren Rasmusdtr
BRO:   Niels Nielsen hmd i Tudse Mark
SIS:   Ane Nielsdtr = Mogens gmd sognfoged i Maase
WIFE.SON: Hans Pedersen tiene w/ hr. leiutenant Luwe
? signed heirs: Mogens Jensen, Lars Christensen, Niels Larsen
wgd: Jens Pedersen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Mads Pedersen gaardfaster i Dramstrup    17 May 1804   pg 168
WIFE:  Marie Hansdtr
1 WIFE:
CH:   Peder Madsen   19 = ...
     Ane Madsdtr   = Hans Jorgensen hmd i Dramstrup
wgd: Mads Olsen gmd i Dramstrup
curator: Daniel Poulsen i Dramstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maren Knudsdtr i S.Jernlose      3 Jul 1804   pg 173
HUSB:  Wognsen degn (dod)
CH:   Jens Wognsen (dod) skoleholder i Wenslov, Horns herred, Sjaelland
      CH:  Christian
         Sophie
         Sidse Marie
     Nicolai Wognsen borger i Holbek
     Peder Wognsen of age, ugift i Khvn
     Ane Wognsen = hr. Svendsen praesten til Fjeldsted-Harrendrup, Fyen
     Ane Marie Wognsen enke = afg. skoleholder Sundt i Khvn
     Karen Wognsen = Mikkel Rudolph Low bager i Khvn
     Mariane Wognsen ugift home
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Christen Hansen gmd i Krogerup   15 Oct 1804   pg 182 187 
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Hans Jorgen Christensen gmd i Krogerup
     Else Kirstine Christensdtr ugift
gd: moller Hansen i Frydendahls Molle
wgd: degnen hr. Dieterichsen i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Nielsdtr i Krogerup       12 Jan 1790/31 Dec 1804  pg 194
HUSB:  Mads Hansen gmd
CH:
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Christian Hansen gmd i Krogerup    18 Jan 1805       pg 194
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ingeborg Pedersdtr i S.Jernlose    23 Jan 1805  pg 194 201
HUSB:  Christen Jensen gmd i udflyttergd
CH:   Rasmus Christensen    5½
     Christen Christensen   4
     Ane Christensdtr 1 3/4
FADER:  Peder Hansen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Hans Sorensen hmd i Lille Knabstrup     23 Jan 1805   pg 198 203
WIFE:  Maren Poulsdtr
BRO:   Ole Sorensen hmd i Snevre
     Anders Sorensen gmd i Snevre
     Lars Sorensen hmd i Kagerup
SIS:   Ane Sorensdtr  = Jacob Larsen gmd i Svegerslev, Snevre
½BRO:  Peder Sorensen  19 i Mognstrup
½SIS:  Maren Sorensdtr = Marcus Nielsen hmd i Snevre
     Mette Sorensdtr = Rasmus Larsen hmd i S.Jernlose
     Kirsten Sorensdtr    ugift tiene Christen Jensen gmd i S.Jernlose
WIFE.FADER: Poul Nielsen hmd i Lille Knabstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jens Jensen hmd i Bakkerup 24 Jan 1805    pg 199
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Christen Jensen 14
     Ane Jensdtr   9
     Bodil Jensdtr  6
     Jorgen Jensen  1
gd: Peder Andersen Semb gmd i Bakkerup (not family)
wgd: Ole Nielsen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Erik Hansen hmd i Wendet      8 Jul 1805    pg 204
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Maren Eriksdtr  18 ugift
     Karen Eriksdtr  11
SODSKENDE.BARN: Erik Pedersen hmd i Vognstrup
wgd: Jens Nielsen gmd i Sibberup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jens Christensen gmd udflytter i Ulkestrup  19 Apr 1806   pg 208 233
3WIFE:  Dorthe Andersdtr (= 2. Jens Jensen gmd i Ulkestrup - by 16 Jun 1808)
CH:   Kirsten Jensdtr 2
1WIFE:  Sidse ... (dod)
CH:   Peder Jensen   33 nu hmd i Ulkestrup
2WIFE:  Karen Jensdtr  (dod - 14 May 1803)
CH:   Christen Jensen 18
     Jens Jensen   14
     Christian Jensen 12
     Otto Jensen   8
2WIFE.BRO: Peder Jensen gmd i Ulkestrup
3WIFE.FADER: Anders Pedersen indsidder here i gaarden
3WIFE.BRO: Hans Nielsen gmd sognefoged i Sondersted
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Kirsten Jeppesdr ( Kirsten Jepsdtr ) i Krogerup   7 Aug 1806    pg 215 218
1HUSB:  Jorgen ...
CH:   Jeppe Jorgensen 40 hmd i Slotsmarken ved Holbeck Ladegaard ( Jeppe Jorgensen )
     Hans Jorgensen   32 hmd i Jukkerup Vanegs, Lovenborg gods
     Christian Jorgensen    30 ugift tiene i home
     Karen Jorgensdtr  25 = Peder Jensen gmd i Sibberup
2HUSB:  Jens Andersen gmd (dod)
CH:   Jorgen Jensen  22 soldat i kongens regiment i Khvn
gd: Christen Hansen hmd i Qvandlose Mark (for youngest son)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maria Dorthea Schefmann ( Marie Dorthe Schefmann) stuepige i Knabstrupsgd    8 Oct 1806   pg 217 235
SIS:   Elisabeth Schefmann fra Faaborg, Fyen (= Hartus Schandorph)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Peder Dahl snedker & hmd i Wendet       14 Feb 1807   220 232
3WIFE:  Ellen Cathrine Sorensdtr
CH:   Jens Pedersen Dahl    7
     Niels Pedersen Dahl   5 ?
     Cathrine Pedersdtr Dahl 2
2WIFE:  
CH:   Peter Henning Pedersen Dahl 11
1WIFE:
CH:   Christiane Pedersdtr Dahl 18 tiene i Wendet
3WIFE.BRO: Anders Sorensen bodker i Wendet
gd: Ole Pedersen hiulmand i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Mads Hansen gmd i Krogerup 2 May 1807    pg 221 233
CH:   Hans Madsen   hmd i Dramstrup
     Niels Madsen   of age - soldat & udkommandert til Holsteen = ... here
     Morten Madsen  22 soldat i Khvn, artilleriskudsk i Holsteen
     Peder Madsen   14 home
     Bodil Madsdtr (dod) = (last) Soren Mortensen gmd i Hanerup
      CH: Morten Pedersen 18 or 16
         Peder Sorensen  10 or 6
         Ane Madsdtr   11 or 12
         Kirsten Sorensdtr     9 or 11
     Ane Madsdtr   = Hans Marcusen sognefoged & gmd i Ondlose
     Birthe Madsdtr  10
BRO:   Jens Hansen gmd i Lille Knabstrup
gd: Christian Sorensen smed i Krogerup (interims)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jorgen Jensen hmd i S.Jernlose   23 Dec 1807   pg 229 233 234
2WIFE:  Else Hansdtr
CH:   Hans Jorgensen  6
     Ane Dorthe Jorgensdtr 2½
     child - born after father's death & died
1WIFE:
CH:   Jens Jorgensen  15 
     Lars Jorgensen  10 
1WIFE.BRO: Johan Larsen indsidder i S.Jernlose
wgd: h: Reingaard sognepraesten i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Lars Christensen hmd & skovfoged i Helledehuset   19 Jan 1808   pg 230
CH:   Christen Larsen of age, boesiddende i Jyderup
     Margrethe Larsdtr    = Jens Larsen hmd i Dramstrup
     Karen Larsdtr  = Mads Frandsen i Systrup Mark
     Ellen Larsdtr  (dod) = Jens Madsen hmd i Morkjob
      CH: Lars Jensen   13
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

......       14 Mar 1808 afkald    pg 233
? Niels Jensen
? Ane Thomasdtr = Mads Pedersen
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ole Nielsen gaardfaster i Snevre       26 Apr 1809   pg 236
4WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Lars Olsen    18
     Hans Olsen    12
     Maren Olsdtr   16
1WIFE: (no children)
2WIFE:  
CH:   Niels Olsen   hmd i Ondlose Molle
     Ane Olsdtr    = Niels Nielsen hmd i Reistrup
     Ingeborg Olsdtr ugift i Reistrup
     Karen Olsdtr   = Tyge Hansen i Holbek
3WIFE:  
CH:   Christen Olsen  tiene home - of age
     Kirsten Olsdtr  = Christian Jorgensen gmd i Krogerup
SIS.SON: Niels Henrichsen gmd i Hellestrup (dod)
gd: Lars Frederichsen gmd i Snevre
wgd: Anders Thorsen gmd i Snevre
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Christian Bentzen gdfaester paa Lunnsgaard, Krogerup 1 Aug 1809    pg 244 250 264 272
WIFE:  Pauline Marie Munck (= 2. Peder Andersen gdfaester i Luunsgaard - by 1 Jul 1811)
CH:   Christiane Christiansdtr 5
     Niels Christiansen        3
     Willards Christiansen  ½
MODER:  Elisabeth Rasmusdtr
FADER:  forpagter Rasmussen i Lovenborg
BRO:   ... Bentzen horkraemmer i Khvn
gd: Daniel Poulsen i Dramstrup / Ole Hansen forpagter i Luunsgaard
wgd: Hermann Jorgensen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Soren Larsen hmd i Boerupshuset   26 Sep 1809   pg 249
WIFE:  (dod - abt 5 yrs)
CH:   Dorthe Sorensdtr = Niels Pedersen i home
     Ane Sorensdtr  = Jens Jensen gmd i Igelsoe
     Maren Sorensdtr = Niels Nielsen hmd i Uggerlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jens Knudsen hmd i Dramstrup    26 Jan 1810   pg 253
WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   Knud Jensen   11
     Lars Jensen   9
     Johanne Jensdtr 7
     Christen Jensen 3
gd: Mads Olsen gmd i Dramstrup
wgd: Peder Madsen gmd
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Kirkner kommandersergeant i Avelshaugen   26 Feb 1810   pg 255 277
  dead 4 days reported by hans Compagnie Skiaef capt. von Peter i Friderichsvaerk, dod i hospital i Khvn
WIFE:  Ane Dorthe
WIFE = 1HUSB: .... (they had a child - Justine Dorthe ugift tiene Worts hostconditter i Khvn)
gd: Adolf Michelsen sognfogden i Wendet / Ole Hansen forpagter i Avelshaugen
wgd: hl. Schou moller i Wendets Molle
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Jensdtr i Tveden        3 Mar 1810    pg 258 269
  dead 14 days on 4 Mar 1810
HUSB:  Mads Pedersen arvefaestehmd w/ Jeppe Hansen selv.gmd, fra Morchegaard 1798 to Jeppesgd 1799
CH:   Jens Madsen   4½
     Karen Madsdtr  1¬
BRO:   Thomas Jensen hmd i Morkiob (her eldest bro.)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Christian Frederich Schiuldts hmd & skovfoged i St.Dyrhaughuset    27 Mar 1810   pg 261 279
WIFE:  Kirstine Henrichsdtr (to Morkiob - dod ½ yr by 4 Dec 1811)
WIFE's CH: Mads Madsen  5
      Christen Madsen    4 - both i Khvn Statstidende
WIFE.BRO: Mads Henrichsen ungkarl i Svindinge
WIFE.FADER: Henrich Madsen hmd i Svindinge
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Peder Hansen gmd i Boemosegd, S.Jernlose   30 Aug 1810   pg 264 270
1WIFE:
CH:   Hans Pedersen  gmd i home
      CH: Peder Hansen
         Christen Hansen
         Ane Kie
     Jens Pedersen  borger & braendeviins braender i Kioge
      CH: ... Jensdtr
     Villads Pedersen gaardskarl i Knabsteds gaard i Khvn (Willars Pedersen )
     Kirsten Pedersdtr    = Jens Jensen gmd i Reerslov
      CH: Ingeborg Jensdtr
     Ingeborg Pedersdtr    (dod) = Christen Jensen gmd i here?
      CH: Rasmus Christensen    11
         Christen Christensen   9
         Ane Christensdtr 8
? is there also a child Mads Pedersen ? - see pg 267
2WIFE:  Ane Hansdtr (? testament dated 24 May 1808)
PLEIESON: Frands Mejer
NOTE: children listed under parents does not indicate parents are deceased.
wgd: Christen Jensen gmd i Taetharvod? / hr. Reingaard
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Daniel Poulsen hmd i Dramstrup   16 Nov 1810   pg 268
  testament 3 Apr 1804
WIFE:  Maren Henrichsdtr
STEDSON:     Henrich Jensen
     Christian Jensen
STEDDAT:     Sidse Margrethe Jensdtr = Anders Jensen
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Niels Soeborg pensionist i Oreberg huset   10 Oct 1811   pg 279 282
WIFE:  J.D.
3 SONS: Ludivig Soeborg bonde i Khvn
     Karl Soeborg bonde i Khvn
     Niels Soeborg boende i Laaland
wgd: Lorents Schoue
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Christian Boyesen rygter i Knabstrupgd        27 Apr 1812   pg 282 300
WIFE:  (dod)
2 DATTER:
gd: Jesper Christensen gmd i Hannerup (takes oldest daughter tiener)
gd: Ole Hansen forpagter i Knabstrupgd
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maren Sorensdtr i Dramstrup     27 May 1812   pg 283 289 300
HUSB:  Niels Olsen gmd (came from Holbech)
BRO:   Frands Sorensen (dod)
      CH: Christian Frandsen hmd i N.Jernlose (of Christen Frandsen )
         Hans Frandsen hmd i Morkegaard
         Ole Frandsen hmd i Tudse
         Mads Frandsen hmd i Sostrup
         Rasmus Frandsen tiene w/ Tobias Andersen gmd i Reistrup
         Marie Frandsdtr = Jens Hansen hmd i Qvanlose/Qvandlose
½SIS:  Ane Margrethe ... = Anders Olsen hmd i Kirke Saabye
SIS:   Ane Sorensdtr = Jens Skrader (both dod)
      CH: Morten Jensen (dod)
          CH:  ... Mortensen tiene ved Livogtan
         Kirsten Jensdtr = Erik Pedersen bonde i Vognstrup
         Karen Jensdtr = Peder Hansen boende i Svenstrups gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Sophie Arenqodt/Ahrengot Rosenbeck i Wendets Molle  12 Oct 1812   pg 286 314
  dod 30 days
HUSB:  Johan Lorentz Schou moller (Schoue/Schouw/Schonw)
CH:   Dorthe Sophie Johansdtr Schou ugift
     Jens Jorgen Johansen Schou     16
     Christian Johansen Schou  13
     Severin Johansen Schou 9
     Wilhelm Johansen Schou 6
? Wilhelm Schouw i Tudse Kroe & Christen Soldrup borger & braenderviinsbronder i Holbeck
gd: Ole Hansen forpagter i Knabstrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Henning Wiidt/With hmd i Tornved  10 Oct 1812   pg 288 295
CH:   Christian Henningsen 60 boer i Khvn
     Jens Henningsen 55 boende i Khvn
     Biorn Christian Henningsen 46 hmd i Fuglesang, Holmstrup sogn (signed: Biorn Christiansen )
     Niels Henningsen (dod)
      CH:  Jens Nielsen   16
     Kirsten Henningsdr = Niels Nielsen home i Tornved, he i regiment soldat
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]


Niels Sakariassen hmd i S.Jernlose 14 Nov 1812   pg 290 295
 dead ½ yr.
WIFE:  Ane Christensdtr (= 2. )
CH:   Christen Nielsen 13te aar
BRO:   Rasmus Sakariasen hmd hugger i Borup
wgd: Jens Nielsen gmd i Butterup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Maren Olsdtr i Wendet        9 Dec 1812    pg 291 296 306 317
1HUSB:  Morten ...
CH:   Henrich Mortensen    gmd i Hanerup
     Maren Mortensdtr = Christen Jensen gmd i S.Jernlose
2HUSB:  Hans Jensen gmd 
CH:   Birthe Marie Hansdtr = Niels Hansen soldat ved regmt. (son of Hans Olsen gmd i Wendet)
     Ane Cathrine Hansdtr ugift home
     Sisse Hansdtr   ugift ( Sidse Hansdtr )
2HUSB.BRO: Lars Jensen hmd i Boerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Dorthe Jeppesdr ( Ane Dorthe Jepsdtr ) i Boerupshuset   7 Apr 1813    pg 302
HUSB:  Jens Andreasen smed (signed: Jens Andersen )
CH:   Bodil Jensdtr  13 
     Maren Jensdtr  11
     Kirsten Jensdtr 6
BRO:   Hans Jepsen hmd i Allerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Hans Jensen = ... gmd i Wendet        28 Jun 1813   pg 306 317
CH:   ... Hansdtr = Niels Hansen gmd i Wendet
     Ane Cathrine Hansdtr = nu Christen Olsen gmd i Ondlose
     Sidse Hansdtr  minor
HER.CH: ... Mortensdtr = Christen Jensen gmd i S.Jernlose 
     Henrich Mortensen    gmd i Hanerup
gd: Lars Jensen hmd i Boerup (for minor dau)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Niels Hansen gmd i Krogerup     18 Oct 1813   pg 310 324
WIFE:  Elisabeth Rasmusdtr
CH:   Anders Nielsen  1½
     Jens Nielsen   ½
FADER:  Hans Andersen gmd i Bakkerup
WIFE.FADER: Rasmus Nielsen Smed i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Niels Pedersen hmd i Boerupshuset  7 Mar 1814    pg 322
 (dod 10 wks)
WIFE:  Dorthe Sorensdtr
CH:   Hans Nielsen   10
     Peder Nielsen  4
     Christian Nielsen    2
MORBRO: Jens Nielsen hmd i Boerupshuusene
wgd: Christen Larsen i Borupshuusene 
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Marie Olsdtr i Bakkerup         21 Nov 1814   pg 329 335 371
HUSB:  Hans Andersen gmd
CH:   Niels Hansen (dod) = ... Rasmusdtr (dau of Rasmus Nielsen smed i Vendet)
      CH:  Anders Nielsen  3
         Jens Nielsen   2
     Peder Hansen of age
     Jens Hansen   of age
     Ole Hansen    22
     Hans Hansen   15
     Ane Hansdtr   ugift
gd: Georg Hansen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Rasmus Christensen hmd i Ulchestrup     23 Nov 1814   pg 332 335
WIFE:  Karen Jensdtr
BRO:   Jorgen Christensen hmd i Ulkestrup
     Lars Christensen tiene gmd Jens Madsen i Ostrup - of age
SIS:   Mette Christensdtr    = Anders ... hmd i Ordrup
WIFE.CH of 1st Md: 2 children
wgd: Peder Jensen hmd i Ulkestrup / Peder Tommermand i Ulkestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Anna Catharina Schouw's enke i Wendet Molle 18 Jan 1815   pg 333
HUSB:  Joehv Moller Schou (dod) (? Jens Nielsen Schou )
CH:   Lorentz Schou moller i Wendets Molle
     Wilhelm Schou i Tudse Kroe
     Sidse Schou enke = sal. Saldrup (gd: kiobmand Jensen i Holbeck)
     Sophie Schou = Christian Hansen
     Maren Schou = Jorgen Rasmussen slagter i Jyderup
     Hanne Schou = Johan Jorgensen i Ahlsted, Soroe Academies gods
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Hans Andersen = ... gmd i Bakkerup      25 Mar 1815   pg 335 338
CH:   Niels Hansen (dod)
      CH:  Anders Nielsen  3
         Jens Nielsen   2
     Peder Hansen of age i Khvn, home by 19 Nov 1815
     Jens Hansen gmd i Dramstrup
     Ole Hansen    23 i Khvn
     Hans Hansen   16
     Ane Hansdtr   ugift
WIFE.FADER: Rasmus Nielsen smed i Wendet
gd: Georg Hansen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ole Jensen hmd i S.Jernlose     4 Apr 1815    pg 337
WIFE:  Elle Nielsdtr  ( Ellen Nielsdtr )
CH:   Karen Marie Olsdtr    4
gd: Peder Jensen hmd i Braendholdt, Kongsdahl gods
wgd: Hermann Jorgensen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Christen Pedersen gmd i Wendet        31 Dec 1815   pg 342 360
1WIFE:  ...
CH:   Maren Christensdtr    = Christian Andersen gmd i Bakkerup
     Karen Christensdtr    = Mikkel Jorgensen gmd i Morkiob
     Else Christensdtr    ugift tiene i Khvn
     Soren Christensen    30 of age i Trunestion
2WIFE:  Mette Nielsdtr 
CH:   Niels Christensen    17
     Peder Christensen    14
     Johanne Marie Christensdtr 8 (age 10 - 15 Nov 1816)
     Inger Christensdtr    7
wgd: Jens Pedersen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Jacob Hendrichsen ( Jacob Henrichsen ) smed & hmd i S.Jernlose    7 Mar 1816    pg 348 364
1WIFE:  
CH:   Birthe Jacobsdtr = Ole Jorgensen hmd i Taageshuus/Toueshuuset
     Henrich Jacobsen (dod)
      CH:  Ane Henrichsdtr 19 ugift tiene w/ Jens Jensen gmd i Ulkestrup
         Niels Henrichsen 17 tiene w/ Jens Madsen gmd i Ostrup
     Ane Margrethe Jacobsdtr = Jens Madsen gmd i Ostrup (19 Nov - he in Khvn)
     Ane Dorthe Jacobsdtr = Niels Pedersen hmd i Syvendeskov
2WIFE:  Kirstine Nielsdtr (signed - Christine Nielsdtr )
CH:   Ane Jacobsdtr 24 ugift
     Jens Jacobsen  22
gd: Dieterichsen degn i S.Jernlose
wgd: Simon Olsen gmd i S.Jernlose / Hans Nielsen sognfoged & gmd i Sondersted
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Rasmus Pedersen hmd i Tvede         26 Jun 1816   pg 350
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Karen Rasmusdtr 18
     Maren Rasmusdtr 16
     Dorthe Rasmusdtr 12
     Christen Rasmussen    10
     Jens Rasmussen  7
     Ane Rasmusdtr  2
BRO:   Jens Pedersen gmd i Wendet
wgd: Jorgen Pedersen selv.gmd i Tveden
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Mads Pedersen arvefastehmd i Tvede Mark    20 Aug 1816  pg 353
2WIFE:  Ane Kirstine Nielsdtr
1WIFE:
CH:   Jens Madsen   11
     Karen Madsdtr  7
1WIFE.BRO: Thomas Jensen hmd i Morkiob
wgd: Georg Hansen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Karen Olsdtr i Ulkestrup  1 Apr 1817    pg 366 377
HUSB:  Christen Rasmussen tiene w/ Rasmus Christensen 
CH:   Niels Christensen    5 wks
BRO:   Peder Olsen gmd i Tommerup
HUSB.FADER: Rasmus Christensen gmd i Ulkestrup
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Inger Pedersdtr i Wendet      12 Apr 1817   pg 367 382
HUSB:  Jens Pedersen gaardfaster
CH:   Peder Jensen   6
     Jens Jensen   3½
     Dorthe Jensdtr  18
     Ane Jensdtr   15
     Maren Jensdtr  12
     Mette Jensdtr  9
BRO:   Jeppe Pedersen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ane Christensdtr i Tveden      21 May 1817        pg 370 375
1HUSB:  Rasmus Pedersen (dod - 26 Jun 1816)
CH:   Karen Rasmusdtr 19
     Maren Rasmusdtr 17 or 16
     Dorthe Rasmusdtr 13
     Ane Rasmusdtr  2½
     Christen Rasmussen    11
     Jens Rasmussen  8 or 6
2HUSB:  Jens Pedersen hmd
BRO:   Hans Christensen hmd i Braenholt
1HUSB.BRO: Jens Pedersen gmd i Wendet
2HUSB.BRO: Frederich Pedersen
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Poul Gronborg = Marie Ogel hmd & vaever i Dramstrup 2 Jun 1817    pg 373
CH:   Jorgen Christian Poulsen 10
     Peder Frederich Poulsen      7
HER.CH of 1st Md:     Mads  21
         Kirstine    18
gd: Mads Olsen gmd i Dramstrup (because no family)
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

Ivert Sorensen gmd & arvefaste i Frederichshoj    12 Sep 1817 opbudsbod   pg 378 384
--[KNABSTRUP GODS; BK 2 1794-1817; FHL film 0041242]

//////////////////////////// END OF FILM /////////////////////////////////////
Knabstrup gods, BK 3 (1818-1850); FHL film 0041243
  (NOTE: index starts at entries on page 43 & end pg 327)
/////////////////////////////////////////////////

Ivert Sorensen opbudsmand i Frederichshoj  13 Jul 1818 opbudsboe  pg 1 3
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Christensdtr i Tveden       21 Mar 1817   pg 2
HUSB:  Jens Pedersen hmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Inger Pedersdtr i Wendet      14 Mar 1818        pg 2
HUSB:  Jens Pedersen gmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Karen Olsen i Ulkestrup  14 Mar 1818    pg 2
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Poul Gronberg = Marie ... hmd i Dramstrup  18 Apr 1818   pg 3 12 30
CH:   Jorgen Christian Poulsen 11
     Peder Frederich Poulsen      8
HER.CH: Mads  22
     Ane Kirstine   
gd: Mads Olsen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lars Jensen hmd i Boeholmshuuset       7 May 1818    pg 5
WIFE:  Sidse Nielsdtr
CH:   Jens Larsen   5
     Niels Larsen   3
WIFE.BRO: Niels Pedersen hmd i Bankehuusene
wgd: Niels Madsen hmd i Boeholm
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Christensen hmd i Kagerup    17 Jun 1818  pg 2 8 10 12 34
WIFE:  Ane Cathrine Dieterichsdr
CH:   Maren Nielsdtr      17
     Ellen Kirstine Nielsdtr 13
BRO:   Ole Christensen hmd i S.Jernlose
wgd: Jens Hansen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Sophie Petersdtr ( Sophie Pedersdtr ) i Kagerup    10 Dec 1818  pg 11 28
HUSB:  Lars Andersen hmd
CH:   Christian Larsen 18
     Anders Larsen  16
     Niels Larsen   13
     Peder Larsen   11
     Johanne Larsdtr 7
     Christen Larsen 4
gd: Jens Hansen hmd i Kagerup (? relative)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Hansen hmd i Boerup      1 Apr 1819    pg 12 20
WIFE:  Marie Andersdtr (= 2. Jens Olsen i Broefelde - by 25 May 1819)
CH:   Ane Hansdtr   14
     Lucie Hansdtr   8
     Hans Hansen   6
     Niels Hansen   3/4 yr
SVOGER: Andreas Hansen hmd i Orkehuusene
wgd: Andreas Hansen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Nielsdtr i Bakkerup      9 Apr 1819   pg 14 21 29
2HUSB:  Ole Nielsen hmd
CH:   Jens Olsen    11½
1HUSB:  Jens ....
CH:   Christen Jensen 29
     Ane Jensdtr   22
     Jorgen Jensen  15
2HUSB.SON: Jens Jacobsen hmd i Morkiob
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lars Poulsen gmd sognefoged i S.Jernlose    6 May 1818 (probably 1819)   pg 16 20 35 37
2WIFE:  Ane Dorthe Pedersdtr (= 2. Christian Eliasen - by Jan 1821)
CH:   Soren Larsen   12
     Hans Larsen   10
     Else Marie Larsdtr    16
1WIFE:  Karen Larsdtr (dod)
CH:   Lars Larsen   23
REL:   Peder Larsen gmd i Mogenstrup (for Lars Larsen )
gd: Ole Pedersen gmd i Worslow/Weerslov (for minor children)
wgd: Peder Mogensen hmd i Kyringe / Hermann Maxen i Nyekroe
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Karen Jensdtr i Sipperup        d.10/22 May 1819    pg 18 27
HUSB:  Jens Nielsen gmd
CH:   Niels Jensen   28
     Hans Jensen   19
     Lars Jensen   16
BRO:   Niels Jensen hmd i Reistrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Nielsen hmd i Bakkerup  10 Sep 1819   pg 21 29
 reported by Ane Madsdtr his tjeneste
WIFE:  Birthe Nielsdtr (dod)
BRO:   Morten Pedersen i Kagerup
REL: Niels Petersen gmd i Borup (for youngest heir)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Marthe Jensdtr i S.Jernlose      13 Oct 1819  pg 22 24 35 37
HUSB:  Conrad Nielsen gmd
SIS:   Sidse Jensdtr enke = afg. Rasmus Olsen gmd i Tollose
gd: stolemager Henningsen
wgd: Christen Christensen sognefoged i Nybye
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Pedersen gmd i Lille Knabstrup       21 Oct 1819  pg 23 35
WIFE:  Maren Conradsdr (= 2. Christen Nielsen - by 29 Apr 1820)
CH:   Anders Jensen  4½
     Johanne Jensdtr 9
     Birthe Jensdtr  6
BRO:   Anders Pedersen gmd i S.Jernlose
wgd: Conrad Nielsen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Simon Olsen gmd i S.Jernlose          3 Jan 1820  pg 25 27 34 35 36 37 38 39
WIFE:  Johanne Jacobsdtr
CH:   Karen Simonsdr = Lars Pedersen gmd i Mogenstrup
     Birthe Simonsdr = Christen Christensen gmd i S.Jernlose (took over the farm)
STEPCH: Mette Nielsdtr  = Mikkel Adolfsen gmd i Wendet
     Ane Nielsdtr (dod)
      CH:  Karen ... = Hans Hansen gmd i Igelsoe
         Ane ... = Ole Thomasen gmd i Marup
wgd: Christian Eliasen gmd i S.Jernlose / Mikkel Adolfsen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Olsen gmd i Wendet        2 Feb 1820  pg 30
WIFE:  Bodil Andersdtr
CH:   Niels Hansen   gmd i Wendet
     Ole Hansen    of age
     Jens Hansen   23
     Maren Hansdtr  = Rasmus Larsen gmd i Krogerup
     Ane Hansdtr   = Jens Hansen gmd i Dramstrup
     Sidse Hansdtr  = Ole Hansen inds w/ svogeren Niels Hansen i Wendet
     Ane Cathrine Hansdtr 25 ugift
SIS.SON: Henrich Mortensen gmd i Hanerup
wgd: Niels Madsen ladefoged i Avlehaughuuset
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Johanne Jacobsdtr enke i S.Jernlose           5 Oct 1820  pg 35 36 37 38 39
HUSB:  Simon Olsen (dod)
CH:   Mette Nielsdtr  = Mikkel Adolfsen gmd i Wendet
     Karen Simonsdr = Lars Pedersen gmd i Mogenstrup 
     Birthe Simonsdr = Christen Christensen gmd i S.Jernlose
     Ane Nielsdtr (dod)
      CH:  Karen ... = Hans Hansen gmd i Igelsoe
         Ane ... = Ole Thomasen gmd i Marup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Sidse Jensdtr i Lille Knabstrup    d.9/16 Apr 1821    pg 38
CH:   ... = Lars Nielsen gmd i Lille Knabstrup
     Birthe Jensdtr = Christen Olsen gmd i Lille Knabstrup (? Christen Ottesen)
     Maren Jensdtr = Lars Nielsen gmd i Lille Knabstrup
     Ane Jensdtr = Niels Rasmussen gmd i N.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Mette Marie Jorgensdtr i Avlehavhuset      d.28 Jun/28 Jul 1821 pg 40
HUSB:  Niels Madsen ladefoged
CH:   Karen Kirstine Nielsdtr 15
     Jorgen Nielsen      13
REL:   forpagter Schow i Dortheaslyst
gd: forpager Hansen i Knabstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Madsdtr tjenestepige w/ Niels Hansen gmd i Wendet      10 Nov 1821  pg 41 42
BRO:   Morten Pedersen gmd i Hagerup/Kagerup
SIS:   Kirsten Sorensdtr
BRO:   Peder Sorensen  
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]


Birthe Jensdtr i Lille Knabstrup       12 Apr 1821   pg 43 46
HUSB:  Christen Ottesen gmd
CH:   Johanne Marie Christensdtr    18 ugift
SIS:   ... = Lars Nielsen gmd i Lille Knabstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Margrethe Lucie Jorgensdtr i Sipperup          29 Apr 1821  pg 44 45
HUSB:  Peder Marcusen gmd (Mariasen/Marcasen)
CH:   Henrich Pedersen 35 gmd i Sondersted
     Rasmus Pedersen 31 hmd i Ondlose
     Hans Pedersen  29
     Marcus Pedersen 26 (? Marias Pedersen )
     Bodil Pedersdtr 23 ugift
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

... enke i S.Jernlose   28 May/17 Jun 1822    pg 45
  ? 12 Jun 1819
HUSB:  Anders Jacobsen hmd & hugger 
HEIRS:  of age
gd: Christen Christensen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lucie Jensdtr i Dramstrup   12 Aug 1822  pg 47
HUSB:  Peder Christensen hmd  (testament 15 Sep 1804)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Mads Christensen hmd i Morkiob    12 Aug 1822  pg 47 79 92
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr (= 2. abt 8 Nov 1825)
CH:   Peder Madsen   16
     Karen Madsdtr  14
     Maren Madsdtr  11
     Cathrine Madsdtr 9
     Jorgen Madsen  7
BRO:   BRO:Andreas Christensen hmd i Bakkerup
WIFE.STEDFADER: Jeppe Hansen hmd i Tveden 
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jeppe Sorensen ( Jeppe Sorensen ) hmd i Bakkerup        18 Aug 1822  pg 47
WIFE:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Jacobsdtr i Taageshuus     29 Aug 1822  pg 48 49
HUSB:  Ole Jorgensen hmd
CH:   Niels Olsen   22
     Anders Olsen   20
     Ane Olsdtr    = Hans Christensen inds. i Taageshuuset
     Jorgen Olsen   29 
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Sorensen hmd i Snevre        2 Oct 1822    pg 48
WIFE:  Sidse Olsdtr
CH:   Ole Christensen 25
     Niels Christensen    19
wgd: Christian Jorgensen gmd i Krogerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Sorensen hmd i Snevre       d.30 Sep/15 Nov 1822  pg 48
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Anders Olsen   28 i Jukkbroaengit
     Mette Olsdtr   38 = Lars Jorgensen hmd i Eriksholm Hovemark (Emiksholm)
gd: Rasmus Zachariasen hmd i Krogerup & Hans Rasmussen sognefoged i Mogenstrup
wgd: Ole Andersen inds i Snevre
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Anders Sorensen gmd i Snevre          d.28 Sep/15 Nov 1822  pg 49 51
WIFE:  Sidse Larsdtr
CH:   Ole Andersen   32 boende i Snevre
     Soren Andersen  28 i Snevre
wgd: Christen Christensen gmd i Sadserup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Andersdtr i Avlhaughuus      18 Feb 1823      pg 50 52
HUSB:  Niels Madsen hmd ladefoged
CH:   Niels Nielsen  ½ (dod by 16 Jun 1823 - attested praest i N.Jernlose)
BRO:   Hans Andersen gmd i Dramstrup (eldest bro)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Sidse Clausdr i S.Jernlose       18 Feb 1823  pg 50 51      
HUSB:  Elias Olsen hmd
CH:   Ole Eliasen   3
BRO:   Hans Clausen hmd i Boerup/Maarsoe
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Hansen gmd i Bakkerup      d.24 Jul/5 Aug 1823   pg 53 56 57 58 60 64
WIFE:  Karen Frederichsdtr
CH:   Inger Marie Pedersdtr  6
     Hans Pedersen      2
     Niels Pedersen      2
BRO:   Jens Hansen gmd i Dramstrup - by Niels Madsen ladefoged i Avlehaughuset
WIFE.FADER: Frederich Pedersen gmd i Asserup
wgd: Ole Nielsen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Nielsen rygter/rogter i Knabstrup     d.30 Jul/9 Aug 1823  pg 55 57
½BRO:  Conrad Nielsen aftaegts-gmd i S.Jernlose
     Niels Nielsen  hmd i Qvandlose
     Marcus Nielsen hmd i Snevre
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Christensen hmd fattig i Dramstrup    12 Dec 1823  pg 59 61 64 73
½SIS:  Marie Olsdtr = Peder Magnus Mathiasen vogter i Holbek
      CH:  Jens Pedersen gmd i N.Jernlose
         Christen Pedersen gmd i N.Jernlose
SIS:   Ane Christensdtr (dod) = Soren Sorensen 
      CH:  Ole Sorensen hmd i Sosserup
         Mikkel Sorensen inds i Dragerup
         Christen Sorensen hmd i Snevre (dod)
          CH:  Ole Christensen 24 i Snevre
             Niels Christensen 19 i Lille Knabstrup
         Maren Sorensdtr = Peder Waegter i Holbek
     Maren Christensdtr (dod)
      CH:  dau i Jylland
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Mette Nielsdtr i Dramstrup d.16 Nov 1823/3 Jan 1824 pg 62 63 65
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Johanne Nielsdtr     15
     Ellen Margrethe Nielsdtr 8
     Jens Nielsen       4
BRO:   Ole Nielsen hmd i Tudse
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Jensen aftaegtsgmd i S.Jernlose    d.13 Mar 1823  pg 63
WIFE:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Dorthe Mortensdtr fattig i Krogerup     d.25 May 1823  pg 63
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]


Maren Larses fattig i S.Jernlose  d.29 Dec 1821  pg 63
HUSB:  Lars ...
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Dorthe Jensdtr i S.Jernlose     d.3 Mar 1823   pg 63
HUSB:  Ole Christensen hmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Nielsen i Aulhaughuuset, minor     d.15 May 1823  pg 63
FADER:  Niels Madsen hmd
MODER:  (dod)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lars Olsen gmd i Snevre
CH:   Caroline Larsdtr 5 ugift i Snevre  d.3 Feb 1823   pg 63
     Maren Sophie Larsdtr 3 ugift i Snevre    d.19 Apr 1823  pg 63
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Inger Hansdtr i Kagerup        d.15 Apr 1823 pg 63
HUSB:  Lars Sorensen hmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Zacharias Peder Andreasen inds i Krogerup  begrav.23 Feb 1823    pg 64
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Olsen gmd i Snevre       18 Jun 1824   pg 65 69 73 74
 30 days after death
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Ane Hansdtr = Niels Felledhuus forpagter Frederikshoi
     Anders Hansen  of age
     Niels Hansen   23
     Kirsten Hansdtr 14
BRO:   Mads Olsen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Jensen gmd i S.Jernlose  d.13/16 Oct 1824     pg 66 70 73
2WIFE:  Maren Mortensdtr
CH:   Hans Christensen 16
     Jens Christensen 15
     Ingeborg Christensdtr  12
     Morten Christensen    10
     Maren Christine Christensdtr 7
     Peder Christensen    3
     Christian Christensen  8 wks
1WIFE:
CH:   Rasmus Christensen    25
     Christen Christensen   23
     Ane Christensdtr 21 ugift
1WIFE.BRO: Hans Pedersen gmd i S.Jernlose
REL:   Niels Jensen smed i Kisserup, Tudse Naes
wgd: Henrich Mortensen gmd i Hanerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Mortensen hmd i Lille Knabstrup     26 Nov 1824  pg 69 74 75
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hans Nielsen   19
     Maren Nielsdtr  17
1WIFE:
CH:   Maren Nielsdtr = Lars Andersen hmd i Kagerup
     Birthe Nielsdtr = Hans Andreasen hmd i Kagerup
BRO:   Peder Mortensen hmd i Kagerup
wgd: Jens Pedersen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jorgen Olsen 21 wks old i Kagerup      30 Dec 1824   pg 72
PLEIEFADER: Morten Pedersen gmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jorgen Olsen i Kagerup   Soren gmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Pedersen ( Christian Pedersen ) hmd i Dramstrup    d.8 Jan/23 Feb 1825  pg 72 80
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Sidse Marie Christensdtr 12
     Niels Christensen         10
     Peder Christensen         8
     Soren Christensen         5
BRO:   Willars Pedersen hmd i Qvandlose
wgd: Christen Nielsen hmd i Schouvallingerod
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]


Ane Pedersdtr pigen i Wendet     26 Mar 1825  pg 76
PARENTS:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Christensdtr i Wendet         21 Mar 1825   pg 76 86
HUSB:  Ole Pedersen hmd
CH:   Christen Olsen  20
     Peder Olsen   14
     Ole Olsen    10
gd: Mikkel Adolfsen gmd i Wendet (because no family)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Marie Hansdtr i Dramstrup  19 mar 1825   pg 76
CH:   Niels Olsen   gmd i Tollose
     Hans Olsen    hmd i S.Jernlose
     Anders Olsen   kiaeldermand i Khvn
     Karen Olsdtr   = Christopher Hansen hmd i Arnakke
     Johanne Olsdtr  = Carl Christian gmd i N.Wallingerod
     Margrethe Olsdtr = Peder Madsen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Cathrine Medea Marie Poust jomfrue i Knabstrup  d.30 May/1 Jun 1825 pg 77 86 88 109 133
 born i Norge, testament 1825 ( Cathrine Medea May Paus)
SIS:   (dod abt 3/4 yr) i Norge
      CH:
SIS:   Christense Windfeldt provstind i Norge
HEIRS: major v. Lunn i Knabstrup
      CH:  Peter Iver Lunn
         Frederich Lunn forvalter i Knabstrup/Frydendahl
gd: Niels Madsen skovfoged i Avelhaughuuset
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Christensdtr enke i Knabstrup      6 Aug 1825    pg 78 86 88 98
HUSB:  Niels Olsen gmd (dod)
CH:   Jens Larsen i Hollose - of age
     Peder Larsen hmd i Boerup
     Niels Nielsen hmd i Bankehuuse, N.Jernlose
     Maren ... = Poul Hansen hmd i Weskende
     Ane Margrethe .. ugift tiene i Frederichshoy (= Ole Jorgensen inds i Krogerup - by 1 Dec 1826)
gd: Mads Olsen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ingeborg Pedersdtr i St.Thomashuuset          28 Oct 1825  pg 79 215
HUSB:  Niels Nielsen Bastian hmd
CH:   all dead
SODSKENDE.CH:  Marcus Christian bodker i Holbek
         Karen Ernst enke = afg. Ernst skraedder i Holbek
         Lisbeth ... = Christian Jensen snedker i Holbek
         Johanne ... (dod)
          CH:  Marcus Andersen bodker i Wendet
             4 other sons & 1 datter
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lorents Schou moller i Wendet Molle  20 Jan 1826  pg 82 84 90 95 100 107
2WIFE:  Inger Rasmusdtr
CH:   Johan Laurents Schou   12 (dod - Johan Johansen 14 d. 16/19 Sep 1827 - pg 104)
     Sophie Aregodt Schou   11
     Hermann Schou   10
1WIFE:
CH:   Jens Jorgen Schou    29
     Christian Schou     27
     Severin Schou  22
     Wilhelm Schou  18
     Dorthe Sophie Schou   = kiobmand Jensen i Holbek (signed: S.C. Jensen )
BRO:   gestgiver Schou i Tudse (? Jens Schou)
? Maren Schou = Hans Peder Hansen bmd
wgd: kirkesanger J. Petersen i Jyderup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Marie Jensdtr i S.Jernlose  6 Feb 1826   pg 84 89 96 102
HUSB:  Andreas Hansen hmd (=2. abt 22 Jun 1826)
CH:   Margrethe Christine Andreasdtr 12 ( Margrethe Cathrine Andreasdtr / Margrethe Kirstine Andreasdtr )
BRO:   Hans Jensen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Frederich ... 3/4 yr i Kagerup     18 Mar 1826  pg 88
 opfastedrenge
PLEIEFADER: Morten Pedersen gmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Karen Nielsdtr i Wendet        15 Mar 1826  pg 88 121
HUSB:  Jeppe Clausen gmd ( Jeppe Clausen)
CH:   Claus Jepsen   25
     Karen Jepsdtr  = Albret Jacobsen hmd i Wendet
     Maren Jepsdtr  = Lars Nielsen murmester i Kongsdahl
     Ane Marie Jepsdtr = Soren Andersen gmd i Snevre
     Ane Jepsdtr   = Jorgen Larsen i Bierbye
BRO:   Ole Nielsen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Truelsen Lunn i S.Jernlose      9 May 1826   pg 89 99
BRO:   ophold here i home
     ... Truelsen i Fyen
gd: stolemager F. Henningsen i S.Jernlose / Niels Madsen skovfoged i Avelhaughuuset
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Hansen hmd i Nykkenvede   8 Oct 1826   pg 94
WIFE:   (testament 1 Jun 1819)
SVOGER:     Jens Hansen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Bent Christiansen smed & hmd i S.Jernlose    8 Jul 1826  pg 94 96 102
WIFE:  Ane Larsdtr    (= 2. Hans Christian Jensen smed - by 29 Apr 1827)
CH:   Peder Bentsen  5
     Christian Bentsen    3 or 4½ (dod - 1 Dec 1829    age 6½ pg 130)
     Jens Bentsen   1
     Ane Kirstine Bentsdr   7
BRO:   Hans Christiansen gmd i Qvandlose
SVOGER: Hans Larsen gmd & sognfoged i Qvandlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Poulsen hmd i S.Jernlose     7 Aug 1826   pg 94
WIFE:
2 SONS: Ole Hansen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Jensen hmd i Dramstrup      19 Dec 1826  pg 100 106 110 111
WIFE:  Margrethe Sorensdtr
CH:   Jens Hansen   5
     Maren Hansdtr  3
BRO:   Christen Jensen tjenestekarl i Hollose / tjene sognfoged i Butterup
wgd: Mads Olsen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Larsen ungkarl i S.Jernlose       17 Aug 1827   pg 103 104
STEDFADER: Christian Eliasen gmd i S.Jernlose (deceased home with him)
MODER:  Ane Dorthe Pedersdtr = 2. Christian Eliasen gmd i S.Jernlose
BRO:   Soren Larsen   20 home
½BRO:  Lars Larsen   gmd i Bjerrested
SIS:   Else Marie Larsdtr = Christen Nielsen gmd i Kidserup
½SIS:  Maren Sophie Larsdtr 7 home
curator: Ole Pedersen gmd i Sondersted/Waerslov
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Morten Olsen hmd i Lille Knabstrup d.2/3 Jan 1828  pg 106 142 154 164 170 181
WIFE:  Ane Corneliusdr (=2. Niels Zigvarthsen/ Niels Sivertsen - by 28 Jan 1832)
CH:   Johanne Kirstine Mortensdtr    12
     Maren Mortensdtr     11 ( Maren Cornelius Mortensdtr )
     Peder Mortensen     7  ( Peder Cornelius Mortensen )
     Ole Christian Cornelius Mortensen 6 ( Ole Christian Mortensen )
CH:    Bodil Marie Mortensdtr   1¬  d.26 Jan/2 Feb 1829 pg 122
BRO:   Lars Olsen gmd i Waarbyegaarden
gd: Herman Jorgensen gmd i S.Jernlose
wgd: Sigvart Christensen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Larsen hmd i Kagerup d.27/28 Feb 1828     pg 107
WIFE:
CH:   Jens Willars Pedersen ungkarl
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Marcus Nielsen hmd i Snevre      28 Mar 1828  pg 108 111
1WIFE:
CH:   Sidse Marcusdr = Hans Andreasen inds i S.Jernlose
     Ane Marcusdr ugift
2WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Anders Marcusen 24
     Niels Marcusen 20
     Johanne Marcusdr ugift
     Maren Marcusdr ugift
BRO:   Niels Nielsen hmd i Qvandlose
SVOGER: Rasmus Larsen hmd i S.Jernlose (wgd)
1WIFE.BRO: Christen Jensen hmd i Bastians huset
     
Ane Jensdtr i Kagerup         d.24/25 Jun 1828    pg 111 113 118
HUSB:  Ole Jensen hmd
CH:   Ane Johanne Olsdtr    6
FADER:  Jens Hansen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Karen Sigvardsdr 26 i S.Jernlose   d.27/29 Jul 1828    pg 114
FADER:  Sigvardt Christensen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Madsen hmd i Boeholmshuuset       d.11/15 Aug 1828    pg 114 123
WIFE:  Senne Jensdtr
Senne Jensdtr enke i Boeholmshuuset       d.6/8 Sep 1828         pg 114 122
HUSB:  Niels Madsen hmd (dod)
CH:   Mads Nielsen   20
     Maren Nielsdtr  24 ugift
HER.BRO:     Andreas Jensen hmd i Mogenstrup, S.Jernlose  (dead by 14 Feb 1829)
curator: Hans Andreasen inds i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jeppe Clausen ( Jeppe Clausen) gmd i Wendet  d.3/9 Sep 1828 pg 116 119 121 131
WIFE:  Karen Nielsdtr (dod)
CH:   Claus Jepsen i Wendet
     Karen Jepsdtr  = Albrecht Jacobsen hmd i Wendet
     Ane Jepsdtr   = Jorgen Larsen i Tornved
     Marie Jepsdtr  = Soren Andersen i Knabstrup
     Maren Jepsdtr  (dod) = Lars Nielsen muurmester i Kongsdahl
      CH: Ane Margrethe Larsdtr   6
WIFE.BRO: Ole Nielsen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Anders Sorensen hmd & bodker i Wendet    d.4/9 Sep 1828  pg 116
WIFE:  Johanne Christensdtr
CH:   Frederich Andersen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Andreas Jensen hmd i Mogenstrup, S.Jernlose   d.10/12 Oct 1828        pg 119
WIFE:
CH:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Maren Pedersdtr i Wendet       4 Jun 1828   pg 121
HUSB:  Rasmus Nielsen
CH:   Jens Rasmussen smed i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

.... i Nokkentved      25 Dec 1828   pg 121
HUSB:  Jens Adolphsen hmd
CH:   Maren Sophie ...
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Else Hansdtr i S.Jernlose  d.13/14 Mar 1829    pg 124 125
2HUSB:  Niels Olsen hmd
CH:   Ane Nielsdtr   11
     Hans Nielsen   9
1HUSB:  Ole ...
CH:   Karen Marie Olsdtr ugift
BRO:   Rasmus Hansen hmd i Igelsoe
gd: Hans Olsen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Jensen 23 i Wendet       11 Jul 1829   pg 124
FADER:  Jens Hansen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Christensdtr i Morke       d.8/16 Apr 1829         pg 125
HUSB:  Hans Nielsen hmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Barbara Sorine Bomann jomfrue i Dortheaslyst      17 Jul 1829  pg 125 126 127 140
 w/ proprietair Barner huusholderske
SIS:   Karen Marie Kleestrup = Kleestrup eier i TelleLund/Hererietteslund
     Ane Kirstine enke = Giorling kiobmand i Frederiksborg
     Mette Christense ... = Benthine leutenant i Kiarebye
     Johanne Andrea Holm = Holm baggermester i Lyngbye
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Olsen hmd i Borup        9 Aug 1829   pg 126 128 130 178
WIFE:  Marie Andersdtr
CH:   Else Marie Jensdtr    9
     Ane Lisbeth Jensdtr   6
     Sidse Jensdtr      3
WIFE.1HUSB: Hans Hansen hmd
WIFE.CH:     Ane Hansdtr   ugift
     Lucie Hansdtr
     Hans Hansen   16
     Niels Hansen   11
BRO:   Lars Olsen gmd i Sondersted
wgd: Hans Larsen hmd i Boerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Dorthe Sorensdtr i Boerup      d.7/8 Sep 1829  pg 127 129
HUSB:  Hans Christophersen Manike hmd
CH:   Soren Hansen   14
     Niels Hansen   11
1HUSB:  Niels ...
CH:   Hans Nielsen   24
     Peder Nielsen  19
gd: Jens Jensen gmd i Igelsoe
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Soren Michelsen hmd i S.Jernlose   d.9/11 Sep 1829     pg 128 135
CH:   Ole Sorensen   of age
     Ane Sorensdtr  = Jens Larsen hmd i Kobbelhusene
     Soren Sorensen  24
     Kirsten Sorensdtr    = Jorgen Larsen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Johanne Christiansdtr enke i Wendet      d.27/29 Sep 1829         pg 129 136 178
HUSB:  Anders Sorensen bodker hmd (dod)
CH:   Marcus Andersen of age
     Soren Andersen  of age
     Jens Andersen  of age
     Cathrine Andersdtr    ugift
     Frederich Andersen    23
     Henrich Andersen 15
BRO:   Marcus Christiansen bodkermester i Holbek
gd: Jep Pedersen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Marie Clausdr tiene i Dortheaslyst    20 Oct 1829   pg 130
HUSB:  Soren Andersen tienestekarl i Knabstrup
CH:   Anders Sorensen 6
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Bentzen 6½ i S.Jernlose      1 Dec 1829   pg 130 132
MODER:  Ane Larsdtr = 2. Hans Christian Jensen smed i S.Jernlose
SIS:   Ane Kirstine Larsdtr
BRO:   Peder Larsen   8
     Jens Larsen   4
½BRO:  Bent Christian Hans Christiansen 2
FADER:  Bent Christiansen smed (dod - 2 Dec 1826/5 Apr 1828)
FARBRO: Hans Christiansen gmd/hmd i Qvandlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Hansen hmd i Lille Knabstrup    18 Sep 1829   pg 133 137 139
WIFE:  Karen Jorgensdtr (i Snevre - 24 Jun 1830)
CH:   Maren Christiansdtr   11
gd: Ole Andersen hmd i Snevre
wgd: Jens Jensen i Bankehuse / Niels Nielsen hmd i Bankehusene
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Nielsen gmd i Sipperup      29 Jan 1830  pg 136
CH:   Niels Jensen
     Hans Jensen
     Lars Jensen - all of age
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirstine Hansdtr i Kagerup      d.20/21 Feb 1830    pg 136
HUSB:  Andreas Hansen hmd
CH:   Hans Andreasen  of age
     Bodil Andreasdtr = Anders Christiansen inds i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Hansen gmd i Dramstrup      d.12/13 Mar 1830    pg 137 139
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Jens Jensen   20
     Karen Jensdtr  ugift
     Niels Jensen   16
     Ane Marie Jensdtr 13
     Ane Jensdtr   10
     Hans Jensen   8
wgd: Hans Andersen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Anders Olsen hmd i Bakkerup     6 Oct 1830 opbudsboe   pg 138 140
WIFE:  Birthe Nielsdtr
NOTE: not a probate but a claim against him by his creditors
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Mads Olsen gmd i Dramstrup d.15/16 Jul 1830     pg 138 160
WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Soren Madsen   of age
     Jens Madsen   of age
     Jorgen Madsen  of age
     Cathrine Madsdtr = Herman Madsen gmd i Lille Knabstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Jensen hmd 54 i Krogerup    1 Dec 1830    pg 140
WIFE:
7 CH:  minors
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Claus Nielsen hmd 54 i Bakkerup    d.14 Feb 1831      pg 140 143 179
WIFE:  Kirstine Christensdtr
CH:   Niels Clausen  12
     Ellen Clausdr  16
BRO:   Christen Nielsen hmd i Dramstrup
wgd: Hans Olsen prmeger i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Maren Hansdtr 52 i S.Jernlose     d.26/28 Jan 1831    pg 140 166 169 181
HUSB:  Niels Olsen hmd
CH:   Hans Nielsen   24 (age 26 - 30 Mar 1832)
     Karen Nielsdtr  20
gd: Niels Larsen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Rasmus Poulsen almisselem 67 i S.Jernlose    d.13/14 Feb 1831   pg 142
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lars Andersen hmd 51 i Kagerup     1 Apr 1831  pg 142 143 153
1WIFE:  Sophie Petersdtr? (dod)
CH:   Christian Larsen
     Anders Larsen
     Niels Larsen - all of age
     Peder Larsen   24
     Johanne Larsdtr ugift
     Christen Larsen 17
2WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Larsen   11
     Jens Larsen   9
     Hans Larsen   8
     Ole Larsen    4
     Sophie Larsdtr  12 (dod - 24 Dec 1831  age 2 pg 163)
BRO:   Peder Andersen hmd i Kagerup
wgd: Hans Andreasen hmd i Ondlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jacob Sorensen almisselem 66 i S.Jernlose  11 Feb 1831   pg 142
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Jensen 77 i St.Thomashusene   d.30 Mar/2 Apr 1831  pg 143
CH:   Jens Nielsen hmd i St.Thomashusene
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Marcusen gmd 89 i Sipperup  14 Jun 1831   pg 143
CH:   Henrich Pedersen
     Rasmus Pedersen
     Marcus Pedersen gmd i Sipperup
     Bodil Pedersdtr = Johan Olsen i Khvn
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Karen Andreasdtr 60 i Wendet         14 Jun 1831   pg 143
HUSB:  Anders Andersen hmd
4 CH:  Anders Andersen 39
     Ane Andersdtr  = Niels Larsen inds i Wendet
     Inger Andersdtr = Hans Pedersen hmd i Qvinesegshoi
     Ingeborg Andersdtr w/ vaever Christian Lorentz i Morkiob
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christiane Pedersdtr 43 i S.Jernlose      d.19/23 Aug 1831    pg 145 168 169
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Karen Hansdtr  12
     Jens Hansen   9 or 10
     Henrich Hansen  7 or 6
     Johan Hansen   3
ILLEG CH: Peder Henning Jorgensen 20 tiene i Allerup  (signed: Peder Henrich Jorgensen )
gd: Jacob Larsen hmd i S.Jernlose / Jaeb Larsen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Anders Andersen hmd 63 i Wendet    d.24/26 Aug 1831    pg 145
WIFE:  Karen Andreasdtr (dod - 18 Jun 1831)
CH:   Anders Andersen of age
     Ane Andersdtr  = Niels Larsen inds i Wendet
     Inger Andersdtr = Hans Frederichsen hmd i Qvinningshoi
     Ingeborg Andersdtr    = Christian Lorentzen Christiansen vaever i Morkiob
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Hansen gmd 45 i Krogerup     d.31/2 Sep 1831         pg 145 162
WIFE:  Lisbeth Rasmusdtr
CH:   Niels Jensen   16
     Hans Jensen   12
     Karen Jensdtr  14
     Christen Jensen 9
     Bodil Jensdtr   5    pg 213
REL: Jens Rasmussen smed i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Andersen ( Christen Andersen ) gmd i Bakkerup    d.22/23 Aug 1831     pg 145 146 160 165 178
WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Anders Christiansen
     Hans Christiansen - both of age ( Hans Christensen )
     Johanne Christiansdtr ugift
     Dorthe Christiansdtr ugift
     Peder Christiansen    21
     Soren Christiansen    17
     Inger Christiansdtr   15
gd: Ole Nielsen gmd i Bakkerup
wgd: Soren Christensen inds i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Jensen gmd i Sipperup d.22/23 Aug 1831     pg 145 148 150 165 167
WIFE:  Ane Cathrine Adolphsdr
BRO:   Niels Jensen gmd i Reistrup
     Lars Jensen - both of age ungkarl i Sipperup
FADER:  Jens Nielsen gmd i Sipperup (dod - page 136)
wgd: Anders Jensen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jeppe Pedersen ( Jeppe Pedersen ) hmd 59 i Wendet   d.16/20 Aug 1831    pg 145
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Peder Jepsen   of age
     Maren Jepsdtr  = Hans Hansen gmd i Nokkentved
     Ingeborg Jepsdtr ugift
     Jeppe Jepsen   of age
     Hans Jepsen   19
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jorgen Larsen hmd i Wendet d.25/26 Aug 1831     pg 145
WIFE:  ...
CH:   Niels Jorgensen of age
     Maren Jorgensdtr ugift
     Soren Jorgensen 20
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Sorensen 68 = Kirsten Mogensdtr 71 hmd i Sipperup, Frederikshoi  2 Sep 1831   pg 145 146 165 167
CH:   Soren Nielsen i Khvn
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Laurine Larsdtr 40 i St.Thomashuset      d.19/21 Aug 1831    pg 145 156 178
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Pauline Jensdtr 11
     Karen Jensdtr      10
     Niels Jensen       7
gd: Andreas Clausen gmd i Krogerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Jeppesdr ( Kirsten Jepsdtr ) 38 i Wendet   d.26/28 Aug 1831     pg 145 163 181
HUSB:  Jens Mikkelsen ( Jens Michelsen ) hmd 
CH:   Niels Jensen   14
BRO:   Otto Jepsen hmd i Morkiob
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lars Nielsen gmd 49 i Lille Knabstrup     d.3/5 Sep 1831 pg 145 149 157 178
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Jens Larsen       18
     Karen Larsdtr      15
     Maren Sophie Larsdtr   10
     Niels Larsen       8
     Sidse Margrethe Larsdtr      5
     Peder Larsen       2
BRO:   Christen Nielsen gmd i S.Jernlose
wgd: Niels Rasmussen gmd i N.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Jorgensen hmd 60 almisselem i Taagerhuus     28 Aug 1831   pg 145
CH:   Jorgen Olsen   
     Niels Olsen   
     Anders Olsen   - all of age
     Ane Olsdtr    = Hans Christensen inds i Taagnhuus
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Eliasen gmd 48 i S.Jernlose    d.6/8 Sep 1831  pg 146 147 148 165 180 181
WIFE:  Ane Dorthe Pedersen
CH:   Maren Sophie Christiansdtr    11
½BRO:  Lars Nielsen gmd i Kyringe
STIFSON: Soren Larsen
gd: Anders Pedersen gmd i S.Jernlose
wgd: kroemand Maxen i Nye Kroe / Soren Larsen ungkarl i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Pedersen gmd 61 i S.Jernlose   d.13/14 Sep 1831    pg 146
WIFE:  Johanne Marie Pedersdtr
CH:   Peder Hansen
     Christen Hansen - both of age
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Larsen almisselem 73 i S.Jernlose Hospital  16 Sep 1831     pg 148
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Johanne Kirstine Andersdtr 63 i Helledehuus   16 Sep 1831  pg 148 150 164
HUSB:  Hans Christensen skytte
CH:   Anders Hansen  of age
     Ellen Hansdtr  = Jens Christensen gartner i Knabstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Christensen almisselem i S.Jernlose   d.14/16 Sep 1831 pg 148
CH:   Christen Olsen i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Cathrine Olsdtr tienepige 27 i Sipperup     d.9/10 Oct 1831 pg 153 162
 tiene w/ Hans Jensen 's enke gmd
ILLEG CH: Hans Jensen   1½ - pleje w/ Christian Jensen hmd i Lille Knabstrup
MORMODER: .... enke = afg. Hans Jensen gmd i Sipperup
gd: W. Lunn major i Knabstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Morten Jensen gmd 37 i S.Jernlose   13 Oct 1831  pg 154 158
WIFE:  Ane Christensdtr
MODER:  Maren Pedersdtr enke i Gudmanstrup
BRO:   Jens Jensen   
     Rasmus Jensen
     Anders Jensen
     Hans Jensen - all of age
     Maren Jensdtr  = Ole Pedersen gmd i Logtved
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Pedersen gmd 64 i Wendet        19 Oct 1831   pg 154 157 165
2WIFE:  Maren Jensdtr
1WIFE:  ..
CH:   Peder Jensen   21
     Jens Jensen   18
     Dorthe Jensdtr  = Ole Hansen gmd i Sorninge
     Maren Jensdtr  = Ole Hansen vaever i S.Jernlose
     Mette Jensdtr  ugift
     Ane Jensdtr (dod) = Anders Olsen inds i Snevre
      CH:  Ole Andersen   4
         Inger Andersdtr 6
BRO:   Lars Pedersen inds i Dyrehaughuset
wgd: Ole Nielsen gmd i Bakkerup / Lars Larsen hmd i Mogenstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Pedersdtr 26 i Nokkentved    d.23/25 Feb 1831 (?1832) pg 155
FADER:  Peder Nielsen hmd i Nokkentved
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Cathrine Margrethe Selmer 26 i Wendet Molle, N.Jernlose  1 Nov 1831 pg 157 161 176 180
HUSB:  Christian Jensen moller
CH:   Medea Marie Augusta    Christiansdtr 2
     Christian Adolph Bernhard Jensen 4mo d.23/26 Nov 1831 ae 4mo    pg 157
BRO:   arvpigueue Setmer i Lovenborg
REL:   J.C. Selmer forvalter i Terlosegaard
?    Mads Olsen i Kongens Molle, Kallundborg
     Christian Selmer st/brigsyusmand i Tingtved
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]


Jacob Hansen tienestekarl 30 i Knabstrup    31 Dec 1831  pg 163
FADER:  Hans Jacobsen hmd i Jyderup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Nielsdtr almisselem 70 i S.Jernlose   26 Feb 1832  pg 166
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Hansen 12 3/4 i Borup      d.15 May 1832      pg 168
STEDFADER: Niels Olsen hmd i Borup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Karen Jensdtr i Sipperup      2 Aug 1832    pg 171 174 175 179 180
2HUSB:  Frederich Christiansen gmd ( Frederich Christensen )
1HUSB:  Jens ...
3 CH:  Ane Jensdtr   = Hans Larsen bmd i Sondersted
     Karen Jensdtr  = Marcus Pedersen gmd i Sipperup
     Ole Jensen    hmd i Ondlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Jensen hmd i Dramstrup     d.8/9 Jul 1832     pg 173
2WIFE:  Ane Margrethe Hansdtr
1WIFE:  
3 CH:  Johanne Nielsdtr 23 pigen
     Ellen Margrethe Nielsdtr 17
     Jens Nielsen   13
gd: Ole Nielsen hmd i tudse
wgd: Niels Madsen gmd i Dramstrup (signed: Jens Madsen )
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Frandsdtr i Dramstrup    d.8/9 Jun 1832  pg 169 175 176 181 188
HUSB:  Jens Michelsen hmd
CH:   Frands Jensen  17
     Mikkel Jensen  12
     Niels Jensen   7 
BRO:   Peder Frandsen hmd i Borup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Pedersen hmd i S.Jernlose   d.22 May 1833  pg 181 185 186 188
WIFE:  Kirstine Andersdtr (i Sipperup by 21 Mar 1834) (? =2. Jens Pedersen hmd i Sipperup)
CH:   Peder Nielsen  6
gd: Jens Pedersen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jeppe Jeppesen ( Jeppe Jepsen ) hmd i Wendet     d.18 Aug 1833  pg 181 195 197 198
WIFE:  Inger Christensdtr
CH:   Karen Marie Jepsdtr
REL:   Peder Jepsen gmd i Ondlose
     Hans Jepsen hmd i ...
? Otto Jepsen hmd i Morkjob
wgd: Mikkel Adolphsen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Jensdtr i Kagerup      2 Feb 1834    pg 182 183 187 188 199
HUSB:  Peder Andersen bmd
CH:   Lars Pedersen  of age
     Karen Pedersdtr
gd: Rasmus Zacariasen hiulmand i Krogerup (?REL.)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Ottosen hmd/bmd 67 i Kagerup  d.30 Jan 1834  pg 182 185
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Hans Hansen   21
curator: Rasmus Christensen sognefoged i Sipperup
wgd: Marcus Pedersen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Jensen hmd i Krogerup 21 Feb 1834    pg 182
WIFE:  
CH:   Thomasine Olsdtr
     Kirstine Olsdtr
     Karen Olsdtr
     Ane Olsdtr
     Johanne Olsdtr
     Jesper Olsen - of age
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Anders Christiansen hmd 35 i Kagerup     d.19/20 Oct 1833     pg 182 189 190
WIFE:  Bodil Andersdtr (signed: Boel Andreasdtr )
CH:   Christian Andersen    6
     Anders Andersen ½
BRO:   Hans Christiansen ungkarl 30 i Bakkerup
wgd: David Rasmussen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Margrethe Andersdtr i Lille Knabstrup      9 Apr 1834    pg 184 188
HUSB:  Frederich Johansen gmd (testament 13 Jan 1826 - Hollose, Qvandlose, Lovenborg gods)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]


Kirsten Nielsdtr      17 Apr 1834    pg 188
HUSB:  Niels Olsen hmd
CH:   Maren ...
     Christian Conradsen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ellen Pedersdtr i Krogerup     11 May 1834   pg 191 193
HUSB:  Anders Christensen hmd
CH:   Maren Kirstine Andersdtr 5
     Jens Andersen      7
BRO:   Lars Pedersen hmd i Morkjob
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Jensen tjenestekarl 27 i Knabstrup    d.17/18 Jan 1834    pg 192
FADER:  Jens Jensen hmd i Godberghuse
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Bodil Sigvardsdr 26 i S.Jernlose   d.29/30 Jun 1834    pg 192 198
ILLEG CH: Christian Ludvigsen 4
FADER:  Sigvard Christensen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Olsdtr / Birthe Michelsdtr i Snevre      7 Sep 1834    pg 193 196
HUSB:  Ole Thorsen gmd
3 SONS: Thor Olsen 
     Anders Olsen
     Ole Olsen - all of age
2 DAUS: Ane Olsdtr    = Niels Madsen
     Ellen Olsdtr   = Frederich Sorensen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ellen Kirstine Hansdtr ( Ellen Hansdtr ) i Helledehuus    24 Oct 1834   pg 193 221 229 230
HUSB:  Jens Christensen Skytte hmd (signed: J.W. Christensen )
CH:   Christen Jensen ½ ( Christen Jensen 3 - by 23 Mar 1837)
     Kirstine Jensdtr 5 ( Caroline Dorthe Marie Jensdtr 8 - by 23 Mar 1837)
BRO:   Anders Hansen hmd i Snevre
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Andreas Jessen hmd i Kagerup     d.19/20 Nov 1834    pg 194 195 196 200
1WIFE:  Johanne Marie Pedersdtr (dod)
CH:   Ane Andreasdtr (dod) = 1. .... = 2. Hans Hansen hmd i Aagerup (stiffader of children)
      3 CH: Peder ..     11
         Ole ..  3 or 4
         Johanne Marie ... 
2WIFE:  Maren Jacobsdtr
3 CH:  Christiane Andreasdtr ugift
     Karen Sophie Andreasdtr = Hans Nielsen inds i Alkestrup
     Else Marie Andreasdtr  ugift
wgd: Jens Hansen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peter Hansen ( Peder Hansen ) hmd i S.Jernlose    d.27/29 Oct 1834     pg 194
CH:   Hans Pedersen  
     Lars Pedersen
     Jens Pedersen
     Maren Pedersdtr = Jacob Larsen
     Ellen Pedersdtr (dod)
      2 CH: 
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Jensen Moller i Wendets Molle    14 Apr 1835   pg 200 202 204 206 207
2WIFE:  Sidse Cathrine Jensen
CH:   Vilhelmine Beate Cathrine Christensdtr
1WIFE:  Cathrine Margrethe (dod)
CH:   Medea Marie Augusta Christensdtr
REL:   forpagter Selmer i Astrup (for Medea)
gd: Carl Jensen snedkersvend 
wgd: P. Breum gjestgiver i Beks Kroe / procurator Bang
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Peter Nielsen ( Hans Peder Nielsen ) gmd i Boerup    22 May 1835   pg 202 203 205 210 219 223
WIFE:  Mette Cathrine Pedersdtr
CH:   Karen Marie Hansdtr   3 wks
BRO:   Jens Nielsen hmd i Qvandlose
FADER:  Niels Petersen (got the farm in 1789)
WIFE.BRO: Jens Pedersen gmd i Mogenstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Jensen hmd i Wendet       19 May 1835   pg 202 208
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Sidse Marie Olsdtr    16
     Jens Olsen        11
     Christian Olsen     9
     Peder Olsen       6
gd: Anders Jensen gmd i Wendet
wgd: Anders Nielsen hmd i Benneboe
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Nielsdtr i Krogerup     21 May 1835   pg 202
HUSB:  Hans Jensen hmd
2 CH:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Christensen hmd i S.Jernlose  22 Apr 1835   pg 202
WIFE:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Jorgensen hmd 49 i S.Jernlose         3 Jul 1835    pg 204
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Moller gartner tiene i Knabstrup  9 Feb 1836    pg 210 216
WIFE:  Fredna Reichner (signed: Erena Miler)
SODSKENDE: all dead
gd: C. Jensen saddelmager i St.Thomashusene
wgd: gartner Scherg i Frydendahl
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Hansen gmd 40 i Wendet         28 Feb 1836   pg 211 218 235
WIFE:  Johanne Christensdtr
CH:   Karen Marie Jensdtr   11 (NOT listed pg 235)
     Ane Margrethe Jensdtr  9
     Johanne Jensdtr     7
     Hans Jensen       4 or 3
     Mette Kirstine Jensdtr  dodfodt by 3 Sep 1836 (NOTE: listed as: heir)
BRO:   Ole Hansen gmd i Sorninge
WIFE.BRO: Peder Christensen gmd i Tollose
wgd: Mikkel Adolphsen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Maren Hansdtr 51 i Krogerup         d.22/23 Feb 1836 pg 211 214 237 249
HUSB:  Rasmus Larsen gmd
CH:   Jens Rasmussen  of age
     Ane Rasmusdtr  = Jens Christophersen gmd i Hanerup
     Karen Rasmusdtr ugift (= Niels Nielsen gmd i Hanerup - by 12 Apr 1839)
BRO:   Niels Hansen inds 
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Dorthe Hansdtr i Bakkerup      d.25/27 Mar 1836     pg 212 216
HUSB:  Niels Sorensen hmd
CH:   Christian Nielsen    8
BRO:   Jens Hansen hmd i Tommerup
gd: Jens Christensen hmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Margrethe Hansdtr i Dramstrup  12 Mar 1836   pg 213
HUSB:  Christian Larsen hmd
MODER:  Ellen Hansdtr enke
½SIS:  .... = Niels Andersen inds i Alkestrup
     .... = Jens Andersen inds i Alkestrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Willars Hetting almisselem i Nokkentved    d.2/3 Jun 1836     pg 214
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Jensdtr tienestepige 53 i St.Thomashusene     d.1/3 Jun 1836     pg 214
FADER:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jorgen Sorensen gmd i Snevre
STEDDAU:     Ane Larsdtr  19    7 Jul 1836    pg 215
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Nielsen hmd 60 i Dramstrup      d.3/7 Apr 1836     pg 214
WIFE:
3 CH:  of age
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Hansen hmd 49 i S.Jernlose    d.5/7 Apr 1836     pg 214 215 219
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
2 CH:  Hans Olsen    14
     Niels Olsen   10
gd: Marcus Andersen bodker i Wendet (? Marius Andersen )
wgd: Niels Bastian hmd i St.Thomashusene
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Frederich Rasmussen 3½ i Kagerup       d.25/26 Sep 1836     pg 218
MODER:  ... Davidsdr
MORFADER: David Rasmussen hmd i Kagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

.... i S.Jernlose       3 Sep 1836       pg 218
HUSB:  Lars Holgersen hmd
CH:   Christen Larsen 32
     Christian Larsen 28
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jorgen Poulsen hmd 68 i Krogerup   d.19/21 Jan 1837    pg 219
WIFE:
CH:   Ole Jorgensen of age
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Mads Andreasen 26 ungkarl i Bakkerup     d.15/17 Jan 1837     pg 219
FADER:  Andreas Christensen hmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Karen Kirstine Pedersdtr i Wendet  21 Feb 1837   pg 220 225
2HUSB:  Niels Nielsen hmd
1HUSB:  Ole Jensen (dod - 13 Jan 1836)
CH:   Sidse Marie Olsdtr    17
     Jens Olsen        13
     Christian Olsen     10
     Peder Olsen       7
gd: Anders Jensen gmd i Wendet (not family)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Margrethe Jorgensdtr i Dramstrup     d.24/28 Feb 1837     pg 220 229
HUSB:  Christian Larsen hmd ( Christen Larsen )
CH:   Ane Margrethe Christiansdtr - nyefodt datter
BRO:   Niels Jorgensen gmd i Maarsoe
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Wilhelmine Beate Cathrine Jensen 3 i Wendet Molle   11 Mar 1837  pg 221
STEDFADER: moller Bang i Wendets Molle
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Johanne Michelsdtr enke i S.Jernlose         24 Jun 1837   pg 224 226 227 229 230
HUSB:  Peder Hansen hmd (dod - 1834)
CH:   Hans Pedersen   
     Lars Pedersen  hmd i Morkiob
     Jens Pedersen  smed 
     Maren Pedersdtr = Jacob Larsen hmd i S.Jernlose
     Ellen Pedersdtr (dod) = Anders Christensen hmd i Kagerup
      2 CH: Jens Andersen  9
         Maren Kirstine Andersdtr 7
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Sorensen smed 63 i Krogerup     7 Apr 1837   pg 224 232
WIFE:
3 CH:  Soren Christiansen smed i Grandlose
     Jens Christiansen smed i Krogerup
     ... Christiansdtr = Lars Rasmussen gmd i Hellestrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Jensen hmd i Sipperup    7 May 1837   pg 224 225 226 230
WIFE:  Birthe Nielsdtr
4 CH:  Christiane Christensdtr ugift
     Niels Christensen         8
     Jens Christian Christensen         2
gd: Lars Christensen hmd i Sipperup
wgd: Peder Hansen hmd i Sondersted
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Hansen tienestekarl 24 i Boerup     d.17/18 Jul 1837     pg 225
 w/ Niels Hansen gmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Eriksdtr i St.Thomashusene    16 Mar 1838  pg 231
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Johanne Hansdtr 3
     Ane Marie Hansdtr 1
BRO:   Peder Eriksen hmd i Snuderup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Olsen hmd i Sipperup 24 Apr 1838    pg 232 236
WIFE:
HEIRS: of age
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Anders Madsen rygter 30 i Knabstrup     23 Aug 1838   pg 232 235 244
WIFE:  Ane Kirstine Andersdtr
CH:   Bodil Marie Andersdtr born 4 Apr 1839
BRO:   Henrich Madsen  23 i N.Jernlose
SIS:   Ingeborg Madsdtr = Henrich Hansen hmd i Skamstrup
     Ane Lisbeth Madsdtr ugift
     Ane Cathrine Madsdtr ugift
REL: Hans Rasmussen gmd sognfoged i Mognstrup
wgd: Anders Nielsen hmd i Lilgolhuuset
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Mette Nielsdtr 65 i Wendet 10/20 Sep 1838  pg 233 234 235
2HUSB:  Mikkel Adolphsen gmd
1HUSB:  Christen ..
CH:   Peder Christensen    gmd i Tollose
     Johanne Christensdtr   enke = afg. Jens Hansen gmd i Wendet
     Inger Christensdtr    = Jens Rasmussen smed/bmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kield Nielsen 41 i Boerup      d.15/17 Oct 1838 pg 235 236 249
WIFE:  Ane Nielsdtr
7 CH:  Sidse Marie Kieldsdr   18
     Ane Kielsdr   13
     Maren Kielsdr  11
     Else Mir Kieldsdr 7
     Karen Kieldsdr  5
     Jens Peter Kieldsen    2
     Niels Kieldsen  ½
BRO:   Jens Nielsen hmd i Qvandlose
wgd: Hans Sorensen hmd i Sipperup Mark
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane 72    8 Dec 1838       pg 235
HUSB:  Ole Christensen rygter
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Mathiasen hmd 61 i Bakkerup   d.5/8 Nov 1838     pg 235
CH:   Niels Pedersen
     Lars Pedersen  hmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Olsen hmd 61 i Kagerup/S.Jernlose    3 May 1839   pg 240
WIFE:
2 CH:  Ole Hansen vaever i S.Jernlose
     1 datter foloved
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Rasmus Larsen i Hollosehuuset    2 May 1839    pg 240 245
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Lars Rasmussen  24
     Hans Rasmussen  17
SIS:   ... Larsdtr = Christen Pedersen gmd i Hollose
wgd: Herman Clausen i Hollose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Jensen hmd 57 i Kagerup     25 May 1839   pg 240
WIFE:
PLEIEDATTER: Birgethe Marie
BRO:   Jens Jensen i Godberghuus
SIS:   Karen Jensdtr = Peder Nielsen i Torbenfelt
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Rasmus Zachariasen hmd & hjulmand 58 i Krogerup    d.8/9 Jul 1839     pg 241 243
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Birthe Kirstine Rasmusdtr (dod 9 yrs) = Niels Nielsen hmd i N.Jernlose
      CH:  Ane Nielsdtr   14
         Else Marie Nielsdtr 9
wgd: Rasmus Christensen gmd sognfoged i Sipperup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Christophersdtr 66 i Overberghuse    21 Jun 1839  pg 240 248
HUSB:  Jens Pedersen hmd
BRO:   Niels Christophersen   56 i Winstrup
SIS:   Kirstine Christophersdtr enke = afg. Hans Larsen i Tiepperup ( Kirsten Christophersdtr )
BRO:   Hans Christophersen (dod)
      CH:  Christian Hansen 16
         Ane Hansdtr   19 ugift
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Jensdtr 67 i S.Jernlose   d.25/27 Aug 1839     pg 247
HUSB:  Sigvard Christensen hmd
CH:   Niels Sigvardsen
     .. Sigvardsdr = Lars Jorgensen hmd i Jonstrup
     Johanne Marie Sigvardsdr ugift
     Bodil Sigvardsdr (dod)
      CH:  Christian Ludvig .. 9
     Christen Sigvardsen 25
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Hansen hmd i S.Jernlose     11 May 1840   pg 250
WIFE:
CH:   Hans Olsen    17½
     Lars Olsen    14
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Jacobsen hmd 48 i Krogerup   d.24/25 Mar 1840    pg 250 251
WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Birthe Marie Nielsdtr  15
     Kirstine Nielsdtr         13
     Jacob Nielsen      11½
     Ane Cathrine Nielsdtr  8
     Ole Nielsen       4
BRO:   Andreas Jacobsen skovfoged i Dyrehauehuset
wgd: Rasmus Jensen ungkarl 
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Megtele Marie Nielsen 45 i Dyrehaughuset   24 Feb 1840   pg 250
HUSB:  Andreas Jacobsen skovfoged hmd
7 CH:  Juliane Sophie Andreasdtr     16
     Carl Andreas Andreasen      14
     Zigvarth Andreasen        12
     Ane Cathrine Dorthe Andreasdtr       9½
     Caroline Christiane Andreasdtr  6
     Louise Andreasdtr         2¬
     Ove Andreasen           3 wks (? Ole Andreasen )
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Madsen hmd 69 i Sipperup Overdrevs huus  24 Jun 1840  pg 251 252 253 254 255 256 257 258 260
WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Mads Jensen of age i Khvn
     Christen Jensen of age
     Johanne Jensdtr ugift
     Karen Jensdtr ugift (= Soren Sorensen - by 17 Aug 1840)
gd: Marcus Pedersen gmd i Sipperup 
wgd: Jens Pedersen bmd i Kongsdahls Overdrev / Jens Pedersen hmd i Sipperup Overdrev
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lunn forvalter i Knabstrup 27 Jun 1840    pg 252
?WIFE:  madame Hansen i Holbek ?
CH:   Christian Ditlev Lunn captain & cancellist i danske cancellur
     Willars Knudsen Lunn major & eyer i Knabstrupgd & gods
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Margrethe Larsdtr 5½ i Bakkerup     27 Jul 1840  pg 253 264 
PARENTS: Lars Olsen gmd i Kundbye & Birthe Larsdtr (dod)
MODERS.CH: Hans Peder ... 2½
PLEIEFADER: Henrich Frederichsen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Jensdtr enke 61 i Kagerup     21 Jul 1840  pg 253 256
HUSB:  Hans Ottesen hmd (dod)
CH:   Hans Hansen   28 hmd i Hagerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Olsen hmd i S.Jernlose    12 Oct 1840   pg 256 259
1WIFE:
CH:   Ane Nielsdtr   23
     Hans Nielsen   20
2WIFE:  Johanne Jepsdtr
CH:   Jens Nielsen   7
BRO:   Rasmus Hansen hmd i Igelsoe
wgd: Christen Christensen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Maren Olsdtr 48 i Dramstrup      27 Oct 1840  pg 257 259
HUSB:  Hans Andersen gmd
7 CH:  Ole Hansen    23
     Niels Hansen   20
     Ane Hansdtr   18   
     Anders Hansen  16
     Ane Kirstine Hansdtr 12 ( Kirstine Hansdtr )
     Karen Marie Hansdtr 9
     Johanne Kirstine Hansdtr 5
BRO:   Christen Olsen gmd i Ondlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Maren Christine 2 i Wendet     d.29 Oct/16 Dec 1840   pg 259
MORFADER: Knud Nielsen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Kieldsen 2½ i Boerup  27 Dec 1840   pg 260 
STEPFADER: Niels Jensen hmd i Boerup
FADER:  Kield ... (dod - 25 Mar 1839, see pg 237)
FARBRO: Jens Nielsen hmd i Qvanlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Dorthe ... 58 i Wented     7 Jan 1841    pg 261 280 283
HUSB:  Jens Hansen hmd (testament)
PLEIEFADER: Soren Mauritsen i Wented
? Mikkel Adolfsen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Mette Cathrine Pedersdtr 27½ i Boerup      d.4/6 Feb 1841         pg 262 263 264
2HUSB:  Niels Hansen gmd
CH:   Maren Kirstine Nielsdtr 3 3/4
     Hans Peder Nielsen        1 3/4
1HUSB:  Hans ...
CH:   Karen Marie Hansdtr   5 3/4
BRO:   Jens Pedersen gmd i Mogenstrup
REL:   Jens Nielsen hmd i Qvandlose (for Karen Marie Hansdtr )
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Dorthe Hansdtr enke i Sipperup Overdrev    d.18/19 Apr 1841    pg 265 266 273 275
HUSB:  Jens Madsen hmd (dod)
CH:   Mads Jensen
     Christen Jensen - both of age
     Karen Jensdtr = Soren Sorensen skrodder hmd i Kongsdahl Overdrev
     Johanne Jensdtr ugift & fattiglem
gd: Marcus Pedersen gmd i Sipperup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Maren Christensdtr enke ?51 i Bakkerup    26 Aug 1841   pg 268 271 272 273 277 278
HUSB:  Christian Andersen gmd (dod - 1831)
CH:   Anders Christiansen (dod)
      CH:  Christian Andersen    13
         Anders Andersen 7
     Hans Christiansen (dod)
      CH:  Peder Hansen   10
     Johanne Christiansdtr  ugift
     Dorthe Christiansdtr   = Hans Pedersen hmd i Ondlose
     Peder Christiansen    30
     Soren Christiansen    26
     Inger Christiansdtr   ugift
BRO:   Soren Christensen hmd i Kagerup
REL:   Lars Nielsen hmd i Morkjob (for Peder Hansen )
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Jensdtr 87 enke    4 Nov 1841   pg 273 (entry x'd out)
BRO.SON: Anders Pedersen gmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Olesine Birtta Cathrine Hansdtr i Bakkerup
CH:   Hans Peder Michelsen 2¬    26 Jan 1842      pg 275
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Soren Christensen hmd i Sipperup  21 Apr 1842   pg 277 283 284 295
WIFE:  Birthe Nielsdtr
½BRO:  Lars Christensen hmd i Sipperup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Olsdtr i Bakkerup      11 Oct 1842   pg 281 285 286
2HUSB:  Henrich Frederichsen gmd
CH:   Frederich Henrichsen   15
     Karen Marie Henrichsdtr 18 (? Karen Marie Hansdtr )
1HUSB:  Hans Pedersen snedker
CH:   Ole Hansen    23 tiene i Holbek
     Ane Kirstine Hansdtr = Hans Pedersen Frost bagersvend i Morkjob
     Olesine Hansdtr ugift
BRO:   Lars Olsen gmd i Kundbye
2HUSB.BRO: Jens Frederichsen gmd i Lundbye
gd: Anders Hansen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Kirsten Sorensdtr i Snevre     d.15/18 Jun 1842     pg 281 283 284 296
HUSB:  Jens Pedersen hmd
CH:   Anders Olsen   of age tjenestekarl
     Mette Olsdtr   = Lars Jorgensen hmd i Qvanlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Birthe Simonsdr i S.Jernlose         6 Feb 1843    pg 284
HUSB:  Christen Christensen gmd
CH:   Christen Christensen   27
     Johanne Christensdtr   ugift
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Margrethe Olsdtr i Dramstrup    5 Oct 1843    pg 287 288 293
HUSB:  Peder Madsen gmd
CH:   Ole Pedersen   boend i Khvn, of age
     Mads Pedersen  23 home
     Jens Pedersen  17 home
     Ane Marie Pedersdtr = Lars Hansen gmd i Dragerup
     Ane Pedersdtr  = Niels Jensen hmd i Arnakke
     Maren Pedersdtr = Jacob Hansen Pedersen hmd i Kjepperup Mark
BRO:   Niels Olsen gmd i Tollose
curator: Hans Andersen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Andersen gmd i Snevre      30 Nov 1843   pg 289 292
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Olsen    19
     Niels Olsen   16
     Ane Olsdtr    22
     Karen Kirstine Olsdtr  9
BRO:   Hans Andersen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Margrethe Christensdtr i Dramstrup 5 Dec 1843    pg 290 294
2HUSB:  Peder Sorensen Elsted hmd
CH:   Karen Kirstine Pedersdtr = Hans Jensen inds i home
1HUSB:  Jens Knudsen (dod)
CH:   Knud Jensen   hmd i Simmendefeld
     Lars Jensen   (dod) i Khvn
      CH:  Karen Marie Larsdtr
         Lise Dorthe Larsdtr
     Christen Jensen (dod)
      CH:  Ane Kirstine Christensdtr tiene i Nye Kroe
     Johanne Jensdtr = Niels Hansen hmd i Morkjob  (? Johansen Nielsdtr )
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Pedersen hmd i Dramstrup   d.3/9 Apr 1844  pg 297 300
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Christian Nielsen    9
     Hans Nielsen   7
     Laurine Nielsdtr 4
SIS:   ... Pedersdtr = Henrich Johansen gmd i Marke
wgd: Hans Andersen gmd i Dramstrup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Madsen i Ablehaugehuset    20 Apr 1844   pg 297
1WIFE:  
CH:   Jorgen Nielsen  hmd i Jyderup
     Karen Nielsdtr  = Peder Larsen skoemager i Lillerod
2WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Ane Marie Nielsdtr
     Maren Sophie Nielsdtr
     Ellen Kirstine Nielsdtr
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Jorgensdtr 54 i Bakkerup    7 Jul 1844    pg 298
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Christen Jensen 28
     Niels Jensen   17½
     Peder Jensen   16
     Inger Marie Jensdtr ugift
     Kirstine Jensdtr ugift
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Wilhelm ... i Wendet     16 Aug 1844  pg 298 299 312
  fra Fodselsstiftasen i Khvn, fodt 30 May 1806 & opfastering Oct 1806
PLEIEBRO: Soren Jorgensen inds i Wendet
PLEIEMOD: Else Sorensdtr enke = afg. Jorgen Larsen hmd i Wendet
gd: Jens Rasmussen gmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Hansen hmd i Wendet      15 Jan 1845   pg 300 310
SIS:   Karen Hansdtr  = Knud Nielsen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lisbeth Rasmusdtr enke i Krogerup      d.29 Oct/2 Nov 1844   pg 299 301
2HUSB:  Jens Hansen gmd (dod)
CH:   Niels Jensen   29 home
     Hans Jensen   25 home
     Christen Jensen 22 tiene i Holbek
     Karen Jensdtr  = skoemager Dam i Holbek (signed: O.L. Dam)
1HUSB:  Niels Hansen
CH:   Anders Nielsen  33 smed i Wendet
     Jens Nielsen   32 home
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jorgen Eriksen hmd i Kagerup    1 May 1845    pg 302 306
WIFE:  Ane Cathrine Dideriksdr
½BRO:  Rasmus Eriksen  hmd i Udbye (dod)
      CH:  Erik Rasmussen  18 tiene i Khvn
         Maren Rasmusdtr ugift (= Lars Pedersen hmd i Udbye - by 22 Nov 1845)
         Else Kirstine Rasmusdtr ugift
         Sidse Cathrine Rasmusdtr ugift
SIS:   Bodil Eriksdtr enke = afg. hmd Wentzel Nielsen i Sipperup Mark
      CH:  Christian Wentzel inds i Sipperup (gd: for his mother) (signed: Christian Wentzelsen)
½SIS:  Dorthe Eriksdtr = Jens Nielsen inds i Arnakke
     Mette Marie Eriksdtr = Jacob Pedersen hmd i Kondbye, Horns herred
STEDDATTER: .... = Frederich Ottestrom hmd i Snevre (wgd:)
WIFE.DAU: .... = Peder Jensen hmd i Bentzonslund
gd: Carsten Christensen skovfoged i Helledehuus
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jorgen Rasmussen hmd i S.Jernlose  14 Mar 1845   pg 302 303 305
WIFE:  Birthe Andreasdtr
CH:   Jens Jorgensen  19
     Andreas Jorgensen    16
     Niels Jorgensen 9
     Karen Marie Jorgensdtr ugift
REL:   Rasmus Jensen i N.Jernlose
curator: Lars Jensen gmd i S.Jernlose
gd: Christen Hansen gmd i S.Jernlose
wgd: Niels Andreasen inds i Winstrup / Jens Pedersen hmd i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Cathrine Jensdtr i Kagerup     d.13/16 Nov 1845     pg 305 308 310
HUSB:  Peder Christiansen hmd
CH:   Christian Pedersen    8
     Maren Kirstine Pedersdtr 3
     dodfodt drengbarn fodt 13 Nov 1845
ILLEG CH: Hans Hansen   12
FADER:  Jens Rasmussen hmd i Kathrineberghuset, Bentzonslund
BRO:   Hans Jensen inds i Dramstrup
?.SIS:  Inger ... tiene i Bonderup
     Johanne ...
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Lars Christensen gmd i Snevre        21 May/7 Dec 1845         pg 308 310
WIFE:  Dorthe Margrethe Nielsdtr
CH:   Anders Larsen  39 gmd i Krogerup
     Jens Larsen   37 sognefoged i Reistrup
     Meinert Larsen 27 ungkarl home
     Peder Larsen   24 & 10mo.home
     Kirsten Larsdtr = Hans Hansen gmd i Tingtved
     Ane Larsdtr   = Hans Jacobsen gmd i Reistrup
     Ane Marie Larsdtr ugift home
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Marie Jensdtr i Dramstrup     d.7/11 Feb 1846         pg 311 315
MODER:  Ane Hansdtr enke = afg. Jens Hansen gmd i Dramstrup
BRO:   Jens Jensen   hmd i Dramstrup
     Niels Jensen   hmd i Morkjob
     Hans Jensen   24 home
SIS:   Karen Jensdtr  = Jorgen Nielsen hmd i Morkjob
     Ane Jensdtr ugift tiene i Holbek (= Rasmus Hansen i Uggerlose - by 17 Apr 1847)
FARBRO: Hans Hansen gmd i Nokkentved
gd: Jorgen Sorensen gmd i Snevre
wgd: Jens Rasmussen sognefoged i Krogerup / Ole Pedersen hiulmand i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Andreasen smed i Boerup    4 Dec 1846    pg 313 314
1WIFE:  Ane Dorthe Jepsdtr
CH:   Bodil Jensdtr  = Anders Pedersen hmd i Wendet enghaug
     Maren Jensdtr  = Anders Pedersen hmd i Kirke Havlsoe
     Kirsten Jensdtr = Peder Hansen arbeidsmand i Holbek
2WIFE:  Sidse Christensdtr
CH:   Andreas Jensen  33 ungkarl i Boerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Bodil Marie Sorensdtr pigen tiene i Knabstrup         6 Jun 1846    pg 313
CH:   Niels Christian Jacobsen  4½ i pleie w/ FADER
FADER:  Soren Lorentzen hmd i Ondlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Pedersen of Overberghuus, Dorthealyst - dod i Dramstrup Mark  15 Apr 1847    pg 314 315
WIFE:  Ane Madsdtr
CH:   Bodil Marie Jensdtr
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Niels Hansen hmd i Overberghuus   d.11/12 Jun 1847     pg 315
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Kirstine Nielsdtr
     Casper Nielsen of age
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Else Sorensdtr 72 enke i Wendet    30 Dec 1847       pg 316 317
HUSB:  Jorgen Larsen hmd
CH:   Soren Jorgensen hmd i Wendet
     Niels Jorgensen gmd i Vemmelov
     Maren Jorgensdtr = Thomas Jensen inds i Tudse
gd: Peder Pedersen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Andersdtr i Wendet       pg 317
HUSB:  Anders Jensen hmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ole Sorensen hmd 81 i Dramstrup    d.14/19 Feb 1848    pg 317
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Rasmus Jensen hmd i Krogerup    d.9/10 Jun 1847      pg 317
WIFE:
CH:
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Jacobsen hmd i S.Jernlose    d.21/24 Feb 1848    pg 317
WIFE:
CH:   minors
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Maren Sophie ... 12 i S.Jernlose   d.21/23 Jun 1848    pg 318
PLEIEFADER: Hans Christian Jensen smed i S.Jernlose
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Peder Sorensen Elsted hmd 68 i Dramstrup    d.23/25 Jun 1848    pg 318
CH:   Kirstine Pedersdtr    = Hans Jensen 
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Jens Pedersen hmd i Snevre     d.15/16 Oct 1848     pg 318 319 320 321 322 333 335
WIFE:  Johanne Rasmusdtr
BRO:   Ole Pedersen hmd i Wendet
     Hans Pedersen (dod)
      CH:  Poul Hansen hmd i Morkiob
         Ane Cathrine Hansdtr = Christen Hansen bmd i Biergbye
         Ane Kirstine Hansdtr ugift (= Jacob Hansen i Morkjob - by 28 Jul 1850)
½BRO:  Niels Pedersen (dod)
      CH:
SIS:   Birthe Pedersdtr (dod)
      CH:  Peder Hansen
         Ane Cathrine Hansdtr =  (? Cathrine Hansdtr )
BRO:   Christian Pedersen (dod)
      CH:  Karen Christiansdtr = 
     Peder Pedersen (dod)
      CH:
? Jens Jensen hmd i Jukkerup
wgd: Jorgen Sorensen gmd i Snevre / Jacob Larsen hmd i S.Jernlose / Denis Hansen i Snevre
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Marie ... enke i Abildhauge   d.24/25 Oct 1848     pg 319 320 329
HUSB:  Jens Pedersen hmd (dod)
CH:   Bodil Marie Jensdtr   5
REL:   Niels Hansen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Anders Olsen hmd i Snevre      d.7 Mar 1849       pg 321 322 324
1WIFE:
CH:   Inger Andersdtr
     Ole Andersen   hmd i Lille Knabstrup
2WIFE:  Ane Marie Davidsdr
CH:   Thor Andersen  19
     Niels Andersen  14
     Frederich Andersen    12
     Jens Andersen  9
     Ane Sophie Andersdtr 1½ (dod - d.8/14 Aug 1849 druk age 2    pg 324 325)
BRO:   Ole Olsen gmd i Snevre
wgd: Christian Jensen hmd i N.Jernlose Bankehuus
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Frederich Johansen gmd i Lille Knabstrup    24 May 1849  pg 322
WIFE:  Else Rasmusdtr (signed: Ellen Rasmusdtr )
SON:   minor
gd: Jorgen Sorensen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Marie Sorensdtr 35 i S.Jernlose      16 Jun 1849  pg 323 325 326 327 
HUSB:  Christen Poulsen hmd
4 CH:  Jens Christensen 11
     Maren Kirstine Christensdtr 5½
     Niels Peder Christensen 2
     Ane Cathrine Christensdtr 4wks
SIS:   ... Sorensdtr = Niels Poulsen hmd i Sondersted
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Hansen hmd 41 i Krogerup     d.20/25 Jun 1849    pg 323 330
WIFE:  Ane Cathrine Nielsdtr
CH:   Maren Kirstine Hansdtr  10½
     Niels Hansen       5
REL: Hans Hansen hmd i Nokkentved
wgd: Rasmus Jensen
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Poulsen i S.Jernlose    pg 325 326 327
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Nicolaisen hmd 46 i Sipperup   d.17/18 Nov 1849    pg 327 329
WIFE:  Christiane Nielsdtr
CH:   Jens Hansen       12½
     Maren Cathrine Hansdtr  10
     Line Hansdtr       6
     Karen Margrethe Hansdtr 4
SVIGERSON: Christen Pedersen hmd
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Ane Larsdtr 59 i S.Jernlose      9 Dec 1849  pg 327 328
2HUSB:  Hans Christian Jensen hmd smed (? signed: Hans Christian Larsen )
CH:   Bendt Christian Hansen  22
1HUSB:
CH:   Peder Bentzen  29
     Jens Bentzen   24
     Ane Kirstine Bendtsdr  32 = Jorgen Jensen hmd i Agerup Mark
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christian Gudmann 45 gartner i Knabstrup    d.30/31 Dec 1849   pg 329
WIFE:  Karen Marie Gregersdtr
4 CH:  Sophie Frederikke Gudmann     9
     Ane Marie Gudmann    6
     Laura Regine Gudmann 3
     Andrea Christine Gudmann ½ (dod - d.17/20 Apr 1850   age 1  pg 330)
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Mauritzen hmd 57 i Dramstrup   d.4/5 Apr 1850     pg 329
1WIFE:
CH:   Peder Hansen   38
2WIFE:
CH:   Karen Hansdtr  35½ = Christen Hansen hmd i Hanerup Mark
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Georg Hansen fattiglem 76 i Bakkerup      22 Apr 1850  pg 330
by Henrich Frederichsen gmd i Bakkerup
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Albrecht Jacobsen hmd 73 i Wendet   27 Apr 1850  pg 330
WIFE:
4 CH:  Hans Albrechtsen 
     Jens Albrechtsen 36
     Jacob Albrechtsen    31
     Christian Albrechtsen  24
curator: Anders Pedersen hmd i Wendet
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Hans Hansen gmd 52 i Nokkentved    d.24/26 Jun 1850    pg 332
WIFE:  Maren Jepsdtr
5 CH:  Niels Hansen   22
     Jeppe Hansen   16
     Ane Marie Hansdtr 27 = Jorgen Hansen i Tveden (son of Hans Larsen i Tveden )
     Karen Marie Hansdtr 18
     Maren Kirstine Hansdtr 14
gd: Anders Nielsen smed i Wendet
curator: Peder Jepsen gmd i Ondlose
wgd: Hans Jepsen hmd i Nokkentved
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Frederitzia kjobsladen i Morkjob  3 Dec 1850    pg 334
PARENTS:     living
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]

Christen Sorensen Sondersted tienekudsk i Khvn    23 Dec 1850   pg 335
--[KNABSTRUP, BK 3 1818-1850; FHL FILM 0041243]


////////////////////////// END OF FILM ////////////////////////////////