HOME & Probate List KOUSTRUP GODS i Sonderhaa, Hassing Hans, THISTED
  

         KOUSTRUP GODS i Sonderhaa, Hassing Hans, THISTED
             FHL FILM 041733
          BK 1 1772- 1824 skp - poor index
             file date 1/24/90
............................................................
PARISH             PLACES IN PARISH
Sonderhaa    Sonderhaa, Jestrup
Hundborg     Krogsgaard
Stagstrup    Gjerup
Horsted     Horsted
Gjettrup     Gjettrup, Kobbero, Gundtoft, Gundtoft Molle
Snedsted     Aarup
Hordum      Hordum
Norhaa      Norhaa
Hurup      Refs
Heltborg     Heltborg
Hassing     Hassing
............................................................

Anders Christensen Morsing i Sonderhaae       23 Nov 1813   pg 163,166
WIFE:  Aedel Larsdtr / Edel Larsdtr
CH:   Lars Andersen Mersing  26 home
     Christen Andersen Morsing     20 "
     Karen Marie Andersdtr  = Christen Jensen Knattrup gmd i Sonderhaae
     Ane Marie Andersdtr   22 home
BRO:   Christen Morsing
WIFE.BRO: Thoger Larsen Henrich i Thisted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Anders Madsen i Ginderup, Heltborg sogn   d.6 Nov/6 Dec 1773    pg 10
1 WIFE:  Kirsten Nielsdtr
 CH:  Mads Andersen  5
2 WIFE:  Sidsel Andersdtr
 CH:  Maren Cathrine Andersdtr 1
BRO:   Mads Madsen i Gadgd, Dover bye
WIFE.BRO: Niels Andersen i Gruurup
wgd: Niels Hoye i Ullerup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Anders Michelsen hmd i Sonderhaae  26 Jan 1819   pg 197
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Mikkel Andersen 28
     Jacob Andersen  22 serv here i praestegd
     Niels Andersen  20 home
     Else Andersdtr  unmd serv w/ Christopher Nielsen i Wisbye
gd: Christen Ploughman i Madsted / Christen Jacobsen i Sonderhaae
wgd: Henrich Christensen i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Anders Nielsen hmd i Sonderhaae   23 Jun 1793   pg 58-9
WIFE:  Sidsel Madsdtr
CH:   Mads Andersen  27
     Ane Andersdtr  30 unmd
gd: Christen Jorgensen i Sonderhaae    wgd: Peder Kirch i Norhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Anders Olfusen (Anders Olsen) i Horsted   31 Jan 1797   pg 91-4
CH:   Jens Andersen (dod) i Jestrup, Sonderhaae sogn
      CH: Soren Jensen   18 serv here
     Niels Andersen  40 ophold here
     Peder Andersen  36 home
     Dorthe Andersdtr = afg Ole Johansen i Jestrup, Sonderhaae
     Ingeborg Andersdtr    = Anders Orum i Tottrup
gd: Lars Larsen Sund
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Andersen i Sonderhaae        18 Sep 1775   pg 19
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Anders Christensen    faeste i home
     Christen Christensen   21
     Maren Christensdtr    24
wgd: Poul Reesen degn
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Bojer i Jestrup, Sonderhaae     12 Mar 1795   pg 72,75-7,79-80
WIFE:  Maren Jensdtr
½ BRO:  Niels Hansen   i Halstebroe
½ SIS:  Grethe Hansdtr = Lars Krog i Westervig sogn
      CH: Hans Christian Larsen
     Cathrine Hansdtr serv i Helberg sogn
gd: Mads Back i Jestrup, Sonderhaae / Niels Madsen laegsmd i Jestrup
wgd: Niels Christensen i Norhauge (signed Niels Jorgensen)
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Christensen Knattrup gmd i Knattrup, Sonderhaae   13 Mar 1773   pg 5
1 WIFE:  ...
  CH:  Sophie Christensdtr   = Claus Nielsen Soeberg i Sonderhaae
2 WIFE:  ...
  CH:  Christen Christensen Knattrup i here
     Jens Christensen Knattrup i here
     Soren Christensen    21 serv i N.Haaegd, here
     Peder Christensen    18 home       (gd: Niels Battum)
     Margrethe Christensdtr  = Jens Bentsen i Horsten
     Karen Christensdtr    28 home
     Else Christensdtr    26 serv i Sioring (gd: Claus Solberg i here)
     Karen Christensdtr    21 serv w/ BRO Jens i here
gd: Poul Reesen sognpr
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Christensen Knatterup i Sonderhaae 7 Jun 1793    pg 60-3
WIFE:  Hedevig Christensdtr
CH:   Christen Christensen   15
     Ane Christensdtr 18
     Karen Christensdtr    16
     Kirsten Marie Christensdtr 12
     Margrethe Christensdtr  6
     Ane Cathrine Christensdtr 3
BRO:   Jens Christensen Knattrup i Sonderhaae
     Soren Christensen Knattrup i Orum sogn
     Peder Knattrup i here
SIS:   ..... = Jens Pedersen Finch i Norhaae
WIFE.BRO: Mikkel Norgaard i Jestrup
wgd: Niels Pedersen Holmgd i Ydbye sogn
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Dover/Douer hmd i Horsted 18 Jun 1796   pg 82-5,90-1
WIFE:  Ane Pedersdtr
BRO:   Ebbe Jensen   i Sennels
     Peder Jensen (dod) i N.Nissum
      CH: Else Pedersdtr = Jeppe Larsen i N.Nissum
         Kirsten Pedersdtr = Jens Larsen i N.Nissum
         Idde Pedersdtr 28 serv i Rom sogn
SIS:   Ane Jensdtr i Odbye, Thyeholm
      CH: Jens Krog    i Thyeholm
         Berret Andersdtr = Poul Korkgd i Brorslev
         Kirsten Andersdtr = Mads Sorensen i Floulev
         Else Andersdtr  23 serv w/ Christen Brunholt i Harsossel
     Karen Jensdtr
      CH: Ole Kortegd i Elsted
wgd: Jacob Overgaard i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Jensen Gyrup i Horsted   6 Jun 1772    pg 1-2,35
WIFE:  Maren Christensdtr Leed
CH:   Christen Christensen i Sundbye, Staustrup sogn
     Jens Christensen Gyrup serv i Neesgd, Norhaae sogn , of age
     Else Christensdtr = Christen Michelsen Frich i Rom sogn
     Peder Christensen Gyrup of age, home
wgd: Poul Reesen sogndegn i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Pedersen Norgaard i Jestrup, Sonderhaae   3 Jul 1773/25 Apr 1772  pg 7,32
CH:   Karen Christensdtr Norgd = Niels Pedersen i Holmgd, Ydbye sogn, Thyeland
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Poulsen gmd i Horsted   4 Feb 1779    pg 29-30
1 WIFE:  Ane Christensdtr
 CH:  Poul Christensen i here
     Dorthe Christensdtr (dod) = Jens Nielsen i Tolboll
      CH: Joseph Jensen  17 home
         Christen Jensen      15
         Niels Jensen       9
         Ane Marie Jensdtr     5
2 WIFE:  Dorthe Jensdtr
 CH:  Peder Christensen    gmd i home
     Jens Christensen 26 serv i Koustrup
     Christen Christensen   25 serv w/ Lars Svalgd i Willerslev
     Niels Christensen    22 serv w/ Anders Thomasen i Sonderhaae
     Ane Christensdtr 27 home
     Poul Christensen 16 home
wgd: Palle Pedersen i Horsted
      
Christen Sand forvalter i Koustrup Hovedgd  7 Mar 1822    pg 245
MODER:  Else Nielsdtr = STEFFADER: 2. Jens Jensen i Aalborg
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Smed hmd i Horsted     10 Feb 1816   pg 175
1 WIFE: ...
 CH:  Kirsten Christensdtr   40 serv i Hordum   (gd: Niels Ostergd i Horsted)
     Karen Christensdtr    38          (gd: Christen Knattrup gmd i Sonderhaae)
     Maren Christensdtr    33
2 WIFE:  Else Christensdtr
 CH:  Christen Christensen   17
     Jacob Christensen    14
     Peder Christensen    9
     Ellen Christensdtr    21
gd: Niels Madsen sognfgd i Jestrup     wgd: Mads Wenod/Wenge i Horring
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Christen Ostergaard i Horsted    14 Feb 1798   pg 108-9
WIFE:  Maren Michelsdtr
CH:   Niels Christensen    19
     Poul Christensen 10
     Maren Christensdtr    22
     Else Christensdtr    14
     Margrethe Christensdtr  12
SIS:   .....
      SON: Christen Jensen i Gudenis
gd: Niels Jorgensen i Kiaergd, Norhaae / Christen Hammer i Schyum / Simon Kudsk i Sonderhaae
wgd: Jacob Overgd i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Jens .... i Horsted     29 Dec 1780   pg 35
CH:   Peder Jensen Horsted serv i Sioring praestegd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Jens Back i Sonderhaae   1 Jun 1793    pg 63-9
1 WIFE: ...
 CH:  Mads Jensen Back     36
     Niels Jensen Back    32
     Kirstine Jensdtr     29
     Metheline Jensdtr    27 = Christen Jensen Holgaard i Thisted
     Ane Jensdtr       23
     Johanne Jensdtr     21
2 WIFE:  Maren Andersdtr
 CH:  Christen Jensen 12
     Kirsten Jensdtr 14
gd: Niels Madsen i Jestrup, Sonderhaae / Niels Christensen Plougmand i Sonderhaae / Anders Larsen i Thisted
wgd: Peder Christensen Gyrup i Gyrupgd, Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Jens Madsen i Refs bye       9 Dec 1774    pg 16-7
WIFE:  Ane Clausd
CH:   Claus Jensen    of age, i Balsbye
     Mads Jensen   16 home
     Jens Jensen   13
     Sidsel Jensdtr  22
     Ane Jensdtr   20
     Ane Kirstine Jensdtr 17
     Kirstine Jensdtr 11
BRO:   Christen Madsen i Sverup, Thyeholm
     Jens Madsen Moller i Holmgd Molle
wgd: Jens Madsen Yde degn i Huurup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Jeppe Pedersen i Kobberoe, Gjettrup sogn, Thisted amt     13 Apr 1820   pg 208,227,229,238
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Lars Jepsen   42 home
     Peder Jepsen   40 serv i Jestrup, Thyholm, Borup sogn, Sielland
     Christen Jepsen Kobberoe 35 = ... i Kloversted, Kioge i Sielland
     Else Marie Jepsdtr = Peder Nielsen Staerkjer/Stagkjaer i Moglvang, Skiolsberg sogn
     Ane Jepsdtr   = Peder Thogersen i Kobberoe
wgd: Peder Kobbersoe i Gjettrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Johanne Kejesdr/Cejesdr i Sonderhaae      26 Jun 1797  pg 99-101
HUSB:  Peder Ostergaard hmd
CH:   Else Pedersdtr  23
gd: Niels Madsen laegsmd i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Lars Hansen unmd gmd i Jestrup, Sonderhaae  26 Dec 1818   pg 194,205,208
SODSKENDE.CH:  Ane Pedersdtr  ophold here
         Maren Pedersdtr i Bedsted  (HER SVIGERSON: Jocum Henrichsen i Gemelbye)
         Helle Pedersdtr (dod) = Christen Ammesen hmd i Dover, Ydbye sogn
          CH:  Christen Christensen   27
             Peder Christensen     28
         Jens Pedersen Bach  last heard from 30 yrs ago
½ SODSKENDE.CH: Christen Pedersen     "  "   " Fohr 
         Niels Pedersen Bach    i here
         Lars Pedersen Bach    i Fohr (dod)
          7 CH:
         Mikkel Pedersen Bach   last heard from 30 yrs ago
         Jens Christensen Bach (dod) i Sonderhaae
          CH:  Mads Jensen Back
             Niels Jensen   i Sonderhaae
             Kirsten Jensdtr unmd ophold i Lyngholm
             Metteline Jensdtr = Christen Thogersen i Thisted
             Ane Jensdtr (dod) = Jens Biaerregd i Bedsted
               CH: Else Kirstine Jensdtr
                 Kirsten Jensdtr
             Johanne Jensdtr = Claus Christensen i Aarup
             Christen Jensen i Aarup
             Kirsten Jensdtr = Christen Madsen gmd i Sonderhaae
         Kirsten Pedersdtr = Niels Larsen i Gierup
gd: Christian Soe i Hundborg / Niels Jensen Knattrup i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mads Jorgensen Foertoft/Fortoft   1767   pg 31  ? 
CH:
?    Kirsten Jensdtr
     Mads Pedersen i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mads Nielsen Snaever gmd i Jestrup, Sonderhaae    25 Apr 1797   pg 96-9
WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Anders Madsen  32
     Jens Madsen   28
wgd: Niels Madsen i Jestrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mikkel Norgaard i Jestrup, Sonderhaae     20 Jul 1797  pg 104,106
WIFE:  Helvig Nielsdtr
CH:   Christen Michelsen    24
     Niels Michelsen 7
     Maren Michelsdtr 21
     Karen Michelsdtr 15
     Else Kirstine Michelsdtr 13
     Ane Johanne Michelsdtr  10
     Ingeborg Michelsdtr   7
SIS:   ..... = Niels Jensen Back i Knatterup, Sonderhaae
     ..... = Niels Pedersen Holmgd i Ydbye sogn
gd: Peder Christensen Gyrup i Gyrupgd        wgd: Niels Madsen i Jestrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mikkel Pedersen Knattrup i Sonderhaae    29 Jul 1772   pg 2-3
CH:   Peder Michelsen i Horsted     
     Margrethe Michelsdtr = Eskild Christensen i Willerslev sogn, Thye land
     Karen Michelsdtr 29 unmd home
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Niels Christensen Horsted unge serv w/ Christen Knattrup i Sonderhaae, w/ BRO Peder Christensen i Horsted    29 Nov
1784   pg 38-9
MODER:  Dorthe Jensdtr  i here
BRO:   Peder Christensen Horsted 32 serv i Koustrup
     Christen Christensen   28 i Willerslev
     Poul Christensen 25  "
SIS:   Ane Christensdtr = Niels Pedersen Skraeder i Horsted Mk
½ BRO:  Poul Christensen i here
½ SIS:  Dorthe Christensdtr (dod) = Jens Nielsen i Tolbol
      CH: Jesper Jensen  
         Christen Jensen
         Niels Jensen
         Ane Marie Jensdtr 5
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Niels Christensen i Aarup, Snedsted sogn   17 Dec 1811   pg 155
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christian Nielsen    24
     Christen Nielsen 20
     Dorthe Nielsdtr 30
     Ane Nielsdtr   38 = Peder Thomasen i Aarup
BRO:   Niels Christensen i Harring
WIFE.SIS: .... = Poul Krog i O.Jolbye
wgd: Peder Skriver i Aarup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Niels Christophersen hmd i Sonderhaae    4 Dec 1786    pg 41-2
WIFE:  Ingeborg Jepsdtr
SODSK.CH: Niels Jepsen  i Forbye, Hundborg sogn
     Sophie Jepsdtr = Niels Jensen i Worup, Hundborg sogn
     Maren Jensdtr = Soren Jorgensen i Ridemark, Hundborg sogn
MORBRO.CH: Peder Bach i Bedsted, Timderich
MOSTER: ....
      CH: Niels Hansen i Hiordahl huuse, O.Vandet
         Sidsel Hansdtr = Niels Jorgensen i Steenberg
     ....
      CH: Hans ....
wgd: Jens Knattrup i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Niels Jensen Skrader w/ Niels Olsen hmd i Sonderhaae 8 Aug 1796    pg 87-8
WIFE:  Karen Michelsdtr
½ SIS:  Bodil Jensdtr Skraeder 50 i here
gd: Niels Pedersen i Jestrup, Sonderhaae  wgd: Peder Christensen Gyrup i Gyrupgd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Niels Kieldgaard hmd i Sonderhaae  29 Nov 1784   pg 37-8
WIFE:  Karen Christensdtr
wgd: Christen Morsing i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Niels Sondberg hmd i Sonderhaae   8 Apr 1805    pg 125
WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   Ane Nielsdtr   = Peder Vaever i Dour Molle, Ydbye sogn
     Dorthe Nielsdtr = Niels Plougmand i Sonderhaae
     Ane Dorthe Nielsdtr 7
WIFE.BRO: Mourits Jensen i Mel Molle, Hordum sogn
gd: Christen Jensen i Gudderis
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Niels Pedersen Skraeder hmd i Horsted    10/14 Aug 1820  pg 216-8,221,241,210,233,237
1 WIFE:  ...
 CH:  Maren Nielsdtr  = Mads Christensen Tolbol i Eldsted, Snedsted
     Christen Nielsen 36 i Rostrup Mk
2 WIFE:  Maren Christensdtr (d. 1817)
 CH:  Mariane Nielsdtr 4
2WIFE.BRO: Poul Christensen Ostergd i Horsted
 NOTE** many property transactions listed here
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Palle Pedersen i Horsted  1 Mar 1792    pg 54
WIFE:  Sidsel Jensdtr
CH:   Niels Pallesen  30
     Soren Pallesen  27
wgd: Jacob Ofvergd i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Peder Andersen Leegaard sognfoged i Jestrup, Sonderhaae    12 Dec 1814   pg 169,171,177
WIFE:  Else Jensdtr (13 Jan 1815)
CH:   Lars Pedersen Leegaard boesiddendsmd i Bedsted sogn
     Jens Pedersen Leegggar  32 home
     Caroline Pedersdtr    30 home
     Inger Pedersdtr = Christen Bentsen i Hordum
     Kirsten Pedersdtr Leegd serv i Khvn
     Frederikke Pedersdtr Leegd = Envold Pedersen Westergaard i Bedsted sogn
gd: Christen Svendsen selv i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Peder Castensen hmd i Sonderhaae  27 Jun 1812   pg 158,165
WIFE:  Margrethe Christensdtr   (= 2. Morten Sorensen by 30 Dec 1813)
BRO:   Niels Castensen i Holsteen - when last heard from 40 yrs ago
½ BRO:  Joseph Nielsen  35 i Hordum
wgd: Peder Nielsen i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Peder Christensen Spillemand hmd i Sonderhaae    8 Jun 1824    pg 257
1 WIFE: ....
 CH:  Peder Pedersen  42 i Schyum
     Christen Pedersen    30 i Torp, Thisted
     Johanne Pedersdtr    = Peder Pedersen i Lyngs, Thyeholm
     Dorthe Pedersdtr serv i Ferregd
2 WIFE:  Dorthe Marie Larsdtr
 CH:  Christen Pedersen    27 home
gd: Poul Vestergd gmd   wgd: Salmon Larsen i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Peder Larsen = Maren Jensdtr gmd i Horsted  20 Oct 1815   pg 171,173,178
CH:   Lars Pedersen  21
     Jens Pedersen  7
     Ane Pedersdtr  24
     Mariane Pedersdtr 23
     Mette Pedersdtr 19
     Else Pedersdtr  16
     Mette Pedersdtr 13
     Stine Pedersdtr 10
     Johanne Pedersdtr    4
BRO:   Christen Larsen i Horsted
gd: Anders Hane/Haea i Horsted / Niels Knatrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Peder Madsen fra Bedsted sogn, w/ SON Niels Pedersen i Jestrup, Sonderhaae sogn    14 Apr 1772    pg 1
1 WIFE:  Johanne Nielsdtr
 CH:  Niels Pedersen  i Jestrup
     Jens Pedersen  i Stadhove, Bedsted sogn
2 WIFE:  Karen Nielsdtr
 CH:  Mads Pedersen  17 i Tandrup/Pandrup gods
     Johan Christian Pedersen 14    "    "    "
     Niels Pedersen  10   "
     Johanne Kirstine Pedersdtr 16
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Peder Michelsen i Horsted 24 Dec 1794    pg 69-70
WIFE:  Ane Kirstine Andersdtr
CH:   Mikkel Pedersen i Bedsted sogn
     Christen Pedersen    of age, serv i Gyrupgd, Sonderhaae
wgd: Jacob Overgd i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Peder Trasborg/Fradsborg i Hassing 26 Apr 1788   pg 44-6
WIFE:  Karen Madsdtr
SODSK.CH: Saebye Nielsen skomager i Nyekiobing, Morsoe
wgd: Jacob Lind Henrich sognpr i Hassing
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Poul Christensen i Horsted 21 Jul 1812    pg 159,162
1 WIFE:  ...
  CH:  Karen Poulsdtr  = Christen Nielsen Bach i Schioldborg
2 WIFE:  Karen Christensdtr
 CH:  Christen Poulsen 21
     Mads Poulsen   14
     Kirsten Poulsdtr 18
BRO:   Peder Christensen i Horsted
wgd: Christen Damsgd i Thyehore
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Thomas Hansen i Gundtoft, Giettrup sogn   24 Jun 1809   pg 149
WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   Hans Christian Thomasen 24 home
     Mikkel Thomasen 18 "
     Dorthe Thomasdtr 27 = Jens Christensen i Dour, Ydbye sogn
BRO:   Christen Hansen i Ettrup, Huurup sogn
wgd: Peder Kortegd i Dour, Ydbye sogn
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Willads Knudsen = Maren Thomasdtr i Sonderhaae     he d 15 Sep/18 Jul 1776     pg 21-3 END
HER ½SIS: Ane Andersdtr = Christen Jensen i Orumbye
     Ellen Andersdtr (dod) = afg Poul Snestrup i Aars
      CH: Niels Madsen Poulsen Snedstrup i Reyst til Norge - fate unknown
HIS CH: Knud Willadsen  39
     Jens Willadsen (dod) = ... = 2. Soren Pedersen i Mogelvang, Skioldborg sogn
      CH: Maren Jensdtr  home
     Christen Willadsen    36
     Anders Willadsen 34
     Ane Cathrine Willadsd  = Jens Christensen i Hove, Bested
     Karen Willadsd  = Christen Poulsen Windelboe i Lildberg, Willerslev sogn
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Andersdtr i Kaabberoe, Giettrup sogn   29 Apr 1816   pg 179
HUSB:  Christen Christensen Huulle
CH:   Christen Christensen   5
     Mette Christensdtr    19
     Kirsten Christensdtr   10
HUSB.BRO: Anders Christensen Hulle i Ydbye
     Peder Christensen Huulle i Giettrup sogn
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Christensdtr i Horsted 10 Apr 1811    pg 154
HUSB:  Niels Skraeder sognfgd
CH:   Christen Nielsen 28 home
     Maren Nielsdtr  22 "
BRO:   Peder Christensen gmd i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Christensdtr i Aarup, Snedsted sogn   12 May 1823   pg 253-5,259 END
HUSB:  Niels Christensen (dod)
CH:   Christian Nielsen    35
     Christen Nielsen 31
     Ane Nielsdtr   = Peder Vaever i Aarup (? Peder Thomasen Vaever)
     Dorthe Nielsdtr = Niels Jespersen i Snedsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Dahl i Sonderhaae   28 Mar 1791    pg 51
HUSB:  Peder Christensen Spildmand/Spiedmand
CH:   Peder Pedersen  9
     Dorthe Pedersdtr 6
     Johanne Pedersdtr    3
     Christen Pedersen    ¬
gd: Peder Christensen Gyrup i Gyrupgd, Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Jensdtr w/ Peder Jensen i Sinnerup     2 Jul 1779/25 Apr 1772  Peder 34
CH:   Ane Larsdtr   = Peder Nielsen i Huurup (HIS BRO: Esper Nielsen i Hindsel)
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]


Ane Jensdtr i Horsted   18 May 1787    pg 42-4
HUSB:  Anders Olsen
CH:   Jens Andersen  i Sonderhaae
     Niels Andersen  serv w/ Jens Knattrup i Horsted
     Peder Andersen  home
     Kirsten Andersdtr    35 home
     Ingeborg Andersdtr    33
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Marie Johansdtr i Horsted    19 Jul 1790   pg 47
HUSB:  Jens Glarmester
CH:   Peder Jocum Jensen    14
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Knudsdtr i Jestrup, Sonderhaae 12 Dec 1777   pg 25-7
HUSB:  Ole Johansen
BRO:   Niels Knudsen  i Holsteen when last heard from
SODSK.CH: ..... = Peder Nielsen Soe i Hassing sogn
     Poul Christensen i Willerslev
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Cathrine Nielsdtr i Kaabberoe, Gietterup      9 Aug 1799   pg 116,120
HUSB:  Mogens Jensen
CH:   Maren Mogensdtr 4
     Johanne Marie Mogensdtr 2
     Ane Mogensdtr  1
SIS:   .... = Niels Sorensen i Gietterup
     .... = Jens Madsen i Kaabberoe
gd: Willum Christian Isachsen i Kaabberoe
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Pedersdtr i Horsted       12 Mar 1823   pg 251-3
HUSB:  Anders Jensen Jestrup gmd
CH:   Jens Andersen  born 3 Feb 1823
BRO:   Niels Ostergd i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ane Salmonsdr i Sonderhaae 25 Feb 1795    pg 70-5,77-8
HUSB:  Poul Christensen Kalkier gmd
BRO:   Lars Salmonsen  i Schiolborg
     Christen Salmonsen    (dod) i Tveds sogn
      CH: Salmon Christensen 42 i Tandrup, W.Vandet sogn
         Maren Christensdtr    = Peder Clausen i Elsted
         Maren Christensdtr    30 unmd serv here
gd: Niels Madsen i Jestrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Birgethe Olsdtr i Gundtoft     d.30/31 Mar 1820 pg 208
HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Ole Nielsen   29 home
     Ole Christian Nielsen  25 "
     Elisabeth Nielsdtr    = Willum Christian Isachsen i Kobberoegd
     Karen Nielsdtr  = Mikkel Christensen i Helligsoe
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Birgethe Pedersdtr i Sonderhaae   26 Aug 1800   pg 122-3
HUSB:  Jens Dover
CH:   Peder Jensen   19 serv i Willerslev
     Niels Overgd Jensen 12 home
     Johanne Jensdtr 17
BRO:   Christen Pedersen Moller i Haaegd, Sonderhaae
gd: Niels Sondberg i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Birgethe Cathrine Sorensdtr Hiortvang    d.19/29 mar 1773 pg 13
HUSB:  Ole Sorensen Legind
no heirs
gd: Peder Reesen
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Dorthe Michelsdtr w/ Peder Spildmann i Sonderhaae  25 Aug 1783   pg 36-7
HUSB:  Christen Dahl
CH:   Peder Christensen    to Holland 20 yrs ago
     Grette Christensdtr (dod) = Hans Christensen i Sundbye, Thye
      CH: Jens Hansen   11
         Johanne Hansdtr 14
     Ane Christensdtr = Peder Spildmann i Sonderhaae
? Mikkel Dahl i Hassing
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Dorthe Nielsdtr w/ Christen Nielsen i Jestrup    14 Dec 1791   pg 53
HUSB:  Jens Ostergaard
CH:   Niels Jensen   i Hundborg
     Christen Jensen serv i Schioldborg
     Bodil Jensdtr  = Anders Pedersen Dahlgaard i Hundborg
     Else Jensdtr   = Niels Salmonsen i Hundborg
     Maren Jensdtr  28 home
gd: Bolle Jensen i Jestrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Edel Larsdtr i Sonderhaae 8 Jun 1818    pg 188,203
HUSB:  Anders Morsing (dod)
CH:   Lars Andersen Sonderhaae 30 home
     Christen Andersen    23 home (? engaged)
     Karen Marie Andersdtr = Christen Jensen i Sonderhaae
     Ane Marie Andersdtr unmd home
BRO:   Thoger Larsen i Thisted
HUSB.BRO: Christen Morsing i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Ellen Danielsd i Sonderhaae     1 Sep 1791    pg 52
HUSB:  Christen Smed hmd
CH:   Kirsten Christensdtr   16
     Karen Christensdtr    14
     Maren Christensdtr    10
gd: Jacob Overgaard i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Else Bertelsdtr w/ Bertel Mahler i V.Hordum 28 Jun 1824   pg 259
HUSB:  Lars Nielsen Snedker
CH:   Maren Larsdtr  3
     Kirstine Marie Larsdtr 1½
ILLEG DAU: Else Christensdtr 7
gd: Christen Overgd gmd i O.Hordum
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Else Christensdtr i Sonderhaae   10 Oct 1806   pg 142
HUSB:  Peder Christensen Speldmand/Spellemand hmd
CH:   Christen Pedersen    14
BRO:   Jens Knatterup i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Else Kirstine Jacobsdtr i Horsted  19 Jul 1797   pg 101
HUSB:  Jesper Andersen
CH:   Karen Jespersdtr 3
     Else Jespersdtr 1
gd: Peder Kaaegd laegsmd i Kallerup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Else Kejesdr i Sonderhaae 14 Mar 1773    pg 6
HUSB:  Peder Christensen Ostergd
CH:   Claus Pedersen   14
gd: Peder Reesen sogndegn i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Else Keiesdr i Sonderhaae 24 Dec 1776
HUSB:  Peder Christensen Ostergd
CH:   Claus Pedersen Ostergd, fodt i Sonderhaae, ophold i Schildborg sogn
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Else Pedersdtr i Sonderhaae     28 Jul 1807   pg 143
HUSB:  Gravers Ostergaard
CH:   Jens Graversen  6
     Peder Christian Graversen     4
     Christen Graversen    1
BRO:   Claus Pedersen i Toving, Moers
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Helle Pedersdtr i Dover       21 Mar 1820   pg 207
HUSB:  Christen Amonsen
CH:   Christen Christensen   27
     Peder Christensen    28
PARENT's.SODSKENDE; Lars Hansen (dod) gmd i Jestrup, Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Helvig Norgaard i Jestrup, Sonderhaae    2 Sep 1805    pg 128-9
HUSB:  Mikkel Norgaard (dod)
CH:   Karen Michelsdtr 23 home
     Else Kirstine Michelsdtr    1 Nov 1805    pg 134
     Christen Michelsen    31 serv i Bobbel
     Niels Michelsen 14 home
     Maren Michelsdtr = Jens Sund i Sonderhaae
     Ane Johanne Michelsdtr 18 home
     Ingeborg Michelsdtr   14 home
HUSB.SIS: .... = Niels Holmgaard selv i Ydbye sogn
gd: Niels Knattrup i Jestrup / Peder Gyrup i Gyrupgd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Inger Marie Andersdtr serv.pige w/ Mads Tandrup i Jestrup, Sonderhaae 23 Sep 1813   pg 161,168
½ BRO:  Hans Andersen  28 serv i Faddersbolle
     Peder Andersen  16 serv i Gyrup or Legind in 1814
     Peiter Andersen 13 serv i Faddersbolle
     Christen Andersen    9 home w/ STEDFAD Jens Hald i Norhaae
½ SIS:  Ane Andersdtr  5 "   "    "    "
FASTER: .... = Christen Hobbel i Norhaae
BRO:   Niels Andersen (dod) i Hillerslev, Hundborg h.
STEPFAD: Jens Hald i Norhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Inger Cathrine Nielsdtr w/ Mikkel Norgd i Jestrup, Sonderhaae     14 Feb 1797   pg 92,94-8
HUSB:  Anders Tandrup
CH:   Mads Andersen  31 serv here
     Niels Andersen  23 serv i Kiestrup bye, Heltborg sogn
     Peiter Andersen i Gyrupgd
     Maren Andersdtr = Hans Korstensen i Osterterp, Beedsted sogn
     Ane Kirstine Andersdtr 16 serv i Elsted bye
     Ane Marichen Andersdtr 13 "  "   "
gd: Peder Gyrup i Gyrupgd, Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Johanne Brande w/ Christen Christensen Bojer i Jestrup, Sonderhaae  11 Nov 1772   pg 3,31
HUSB:  Jeppe Christensen Knattrup (dod)
?    Karen Andersdtr = afg Niels Skoemager
     Maren Andersdtr = afg Morten Hylgaard
underskriver: Jens Michelsen Bojer
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Johanne Kirstine Christensdtr Borregaard i Sonderhaae     31 Mar 1773   pg 8
ENGAGED TO: Jens Christensen Knattrup i Sonderhaae
PARENTS?: Christen Pedersen Borregaard (dod) = afg .... Christensdtr
FADBRO: Anders Pedersen (dod) i Faddesbroe Molle, Hundborg sogn = ...= 2. Peder Poulsen
      CH: Maren Andersdtr = Jens Christensen Norgd i Norhaae
         Peder Andersen  19 home
         Else Kirstine Andersdtr "
         Christen Andersen     13 "
     Niels Pedersen (dod) = Maren Pedersdtr = 2. Christen Krogsgaard, of Krogsgd, Hundborg sogn
      CH: Kirstine Nielsdtr     home
         Dorthe Nielsdtr "
FADSIS: Mette Pedersdtr = Anders Christensen Ramsgaard i Sperring, Sioring sogn
     Maren Pedersdtr = Lars Jensen Greiborg i Norhaae sogn
gd: Lars Jensen i Norhaae     / Anders Christensen Ramsgd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]
     
Johanne Christensdtr i Horsted        19 Dec 1809   pg 151
HUSB:  Niels Kieldgaard gmd
CH:   Poul Nielsen   18 home
     Christen Nielsen 16
     Ane Marie Nielsdtr 12
BRO:   Jens Kyrkor/Thyehou i Aarup
SIS:   .... = Christen Damsgaard i Thyekove
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Johanne Nielsdtr i Sonderhaae    19 Aug 1778   pg 27-30
HUSB:  Jens Christensen Dover
½ SIS:  Kirsten Henrichsdtr  i Frederichshald, Norge when last heard from 28 yrs ago
SODSK.CH: Peder Pedersen i Sonderhaae praestegd
     Jens Christensen    i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Knud Christensen Norgaard i Jestrup, Sonderhaae   1 Jan 1773    pg 3-4,7,35
HUSB:  Christen Michelsen (dod)
CH:   Christen Christensen Norgaard   32
      CH: Dorthe Christensdtr Norgaard
     Mikkel Christensen    17
     Karen Christensdtr    25
     Helvig Christensdtr Norgd 20 = 2 Jan 1774 to Christen Christensen Knattrup i Knattrup, Sonderhaae sogn, i Thyland
gd: Niels Overgd praeste i Sonderhaae / Christen Nielsen Ostergd i Jestrup / Villads Jensen birkdommer Herbst i Totterupgd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Karen Madsdtr i Hassing sogn    16 May 1806   pg 140
1 HUSB:  Peder ...
 CH:  Mads Pedersen  36 i Randrup, Westervig sogn
     Niels Pedersen  32 serv i Gesselbech
     Jens Pedersen  30 serv i Gundgd, Willerslev sogn
     Johanne Pedersdtr    27 home   (HER ½ BRO: Christen Barryggel/Burygel gmd i Hassing sogn)
2 HUSB:  Anders Jensen Skraeder
 
Kirsten Christensdtr i Jestrup, Sonderhaae, Koustrup Hovedgd 11 Dec 1774   pg 17
HUSB:  Christen Jorgensen gmd (dod)
CH:   Christen Nielsen 24
     Jens Nielsen   20
     Peder Nielsen  17
     Iver Nielsen   15
     Maren Nielsdtr  21
gd: Peder Leegrd i Jestrup / Peder Pedersen Norgd i Jestrup / Hans Larsen Roilighed i Jestrup / Christen Nielsen Ostergd i Jestrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Christensdtr i Sonderhaae, Thyeland 28 Sep 1775   pg 33
HUSB:  Lars Damsgard (dod)
CH:   Christen Larsen Damsgaard     serv i Weyersoe praestegd, Horssyessel, Holstebroe
     Karen Larsdtr (dod i Sonderhaae) serv i Agerholm praestegd, Westervandet sogn
     Ane Larsdtr
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Christensdtr i Thyskov, Horsted    7 Sep 1782   pg ?
HUSB:  Christen Damsgaard
?CH:   .... Christensdtr = Peder Kirck i Norhaae
     Jens Christensen Norgaard i Norhaae
     .... Christensdtr = Jens Pedersen i Norhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Christensdtr i Horsted        6 Dec 1790    pg 50
HUSB:  Poul Christensen
CH:   Karen Poulsdtr  14 (? Kirsten Poulsdr)
HUSB 1st MD: ...
  CH: Jens Poulsen   22
     Ane Poulsdtr 26
gd: Christen Wangsgd i Willerslev / Jens Knudsen i Harsinggd / Erik Christensen i Traedholm, Harding sogn
[Koustrup gods, Thisated; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Jacobsdtr i Sonderhaae   27 Apr 1809   pg 147
HUSB:  Anders Michelsen
CH:   Jacob Andersen  13
     Niels Andersen  9
BRO:   Anders Jacobsen gmd i Stagstrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Jensdtr i Sonderhaae    3 Mar 1823    pg 249-51
HUSB:  Christen Madsen gmd
CH:   Mads Christensen 12
     Jens Peter Christensen 5
     Anders Christian Christensen   3
     Mariane Christensdtr 9
BRO:   Christen Jensen Bach gmd i Thyroe, Horsted
STEDFAD:     Isach Olsen gmd i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Madsdtr i Sonderhaae    10 Feb 1776   pg 23
HUSB:  Jens Christensen Bach
CH:   Mads Jensen   16
     Niels Jensen   12
     Kirstine Jensdtr
     Mette Helene Jensdtr
     Ane Kirstine Jensdtr
     Johanne Jensdtr
     Maren Jensdtr
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirstine Olsdtr i Gundtoft Molle, Ydbye sogn     23 Jul 1796   pg 85-7,89-90
HUSB:  Christen Jensen
CH:   Ole Christensen 9
     Jens Christensen 6
     Maren Christensdtr    3
SIS:   .... = Mikkel Christensen i Hilligsoe
     .... = Niels Jensen i Gundtoft
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirstine Poulsdtr i Horsted         23 Jun 1821   pg 238
HUSB:  Poul Christensen Ostergaard
CH:   Christen Poulsen 6 wks
BRO:   Christen Poulsen i Traedholm, Horring sogn
?    Mads Poulsen i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Svendsdtr i Sonderhaae   24 Feb 1775   pg 17
HUSB:  Mads Christensen Wendelboe
CH:   Christen Madsen 14
     Svend Madsen   8
     Kirsten Madsdtr 21
     Ane Madsdtr   18
     Maren Madsdtr  11
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Kirsten Thogersd i Gundtoft, Giaettrup sogn 16 May 1795   pg 78-81
HUSB:  Anders Nielsen Norgaard hmd
CH:   Niels Andersen  3/4 yr i Faarberghuus
     Karen Andersdtr 5 w/ Else Leed enke i Torp, Thyeholm
SIS:   ..... = Poul Lars Norgaard i Hilligsoe
gd: Niels Jensen i Gundtoft
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Andersdtr i Refs, Ydbye sogn  17 Apr 1799  pg 112,114,116,118
1 HUSB:  Niels ...
 CH:  Anders Nielsen Refs 46 serv i Daurgd
     Peder Nielsen  43 i Nyekiobing, Mors
     Jens Nielsen   40 serv i Flarup bye, Ydbye
2 HUSB:  Peder Hoyriis/Haeyris
 CH:  Niels Pedersen Refs 36 home
     Maren Pedersdtr = Claus Westergd i Gurup sogn
     Ane Dorthe Pedersdtr = Mads Poulsen i Ulsted, Westervig sogn
gd: Jacob Jensen i Thisted / Jens Smed i Heltborg
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Christensdtr i Jestrup, Sonderhaae   5 Jul 1787    pg 43-4
HUSB:  Niels Pedersen
CH:   Christian Nielsen    here
     Lars Nielsen   home
     Christian Nielsen    25 serv i Koustrup
     Johanne Marie Nielsdtr 23
     Mette Marie Nielsdtr 15
     Maren Nielsdtr    14
gd: Peder Jensen i Jestrup
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Christensdtr i Sonderhaae   11 Mar 1805   pg 124,127
HUSB:  Peder Christensen hmd
BRO:   Jens Christensen Smed/Sund 64 i Sonderhaae
SIS:   Karen Christensdtr = afg Niels Michelsen i Hesselberg, Moers
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Christensdtr i Sonderhaae   10 Jan 1817   pg 182
HUSB:  Mads Pedersen hmd (dod)
CH;   Christen Madsen 45 here
     Jens Madsen   41 Jestrup, Sonderhaae
     Peder Madsen   30 w/ BRO Jens
     Anders Madsen  26 i Frankerige
     Christen Madsen 23 serv i Thisted
     Ane Madsdtr   46 ophold i Dollerup, Sioring sogn
     Helvig Madsdtr 34 home
gd: Christen Svendsen selv i Sonderhaae / Isak Olsen i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Jensdtr i Jestrup, Sonderhaae     5 Oct 1805    pg 133
HUSB:  Peder Holm
CH:   Ane Madsdtr   20
gd: Peder Gyrup selv i Gyrupgd, Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Jorgensdtr i Horsted     20 May 1776   pg 20-1
1 HUSB:  Peder Madsen
 CH:  Maren Pedersdtr = Peder Sorensen i Han hrd, Hundborg
     Mads Pedersen  here
     Dorthe Pedersdtr (dod) = Morten Christensen i Dollerup, Hjoring sogn
      CH: Peder Mortensen 15
         Christen Mortensen 12
         Jens Mortensen 10
2 HUSB:  Jens Jensen (dod)
 CH:  Peder Jensen   23 landsoldat
     Kirsten Jensdtr = Morten Christensen i Dollerup (same man who md. Dorthe Pedersdtr above )
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Larsdtr i Kobberoe, Giettrup sogn   27 Jan 1821   pg 230
HUSB:  Jeppe Pedersen gmd (dod)
CH:   Lars Jepsen   43 home
     Christen Jepsen 36 hmd i Borup sogn, Sielland
     Peder Jepsen   41 serv i Jestrup, Thyholm
     Else Marie Jepsdtr = Peder Nielsen Stagkjer i Moglvang, Skioldborg sogn
     Ane Jepsdtr   = Peder Thogersen i Kobberoe
gd: Jens Skibsted i Giettrupgd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Michelsdtr i Horsted     29 Mar 1809   pg 145,152
HUSB:  Christen Ostergaard (dod)
CH:   Niels Christensen    29 home
     Poul Christensen     20 serv i Sonderhaae praestegd
     Maren Christensdtr    32 serv i Gyrup
     Else Christensdtr    24 home
     Margrethe Christensdtr  22 "
BRO:   Niels Michelsen i Schyum
     Jens Michelsen i Schyum
gd: Christen Jensen Mouritsen i Gudderis
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Mortensdtr i Heltborg     11 Jan 1773   pg 4
BRO:   Morten Nielsen
SIS:   Johanne Nielsdtr  (gd: Christen Larsen i Guntoft Molle)
CH:?   Christen Nielsen
     Jens Nielsen
     Niels Madsen
     Jens Larsen
     Mads Nielsen
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Olsdtr i Jestrup, Sonderhaae 24 Aug 1795   pg 81-2
HUSB:  Niels Jensen Bentsen
CH:   Christen Nielsen 25 i Sonderhaae
     Ole Nielsen   15
     Anders Nielsen  11
     Niels Christopher Nielsen 7
     Helvig Kirstine Nielsdtr 4
gd: Niels Madsen lagdsmd i Jestrup / Christen Nielsen
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Poulsdtr w/ BRO.SON Poul Christensen i Horsted (of Jestrup, Sonderhaae pg 44)  13 Feb 1779    pg 31
BRO:   Christen Poulsen (dod)
      CH: Poul Christensen i Horsted
         ... Christensdtr (dod) = Jens Nielsen i Tolboll, Lodberg sogn
          CH:
         Ane Christensdtr
SIS.CH: Soren Pedersen i Odbye, Tyrholm  (per Peder 44)
gd: Jens Knudsen i Harringgd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Maren Sorensdtr i Sonderhaae    18 Nov 1818   pg 192,201
HUSB:  Niels Damsgaard gmd
CH:   Soren Nielsen  21
     Christen Nielsen 17
     Thomas Nielsen  13
     Niels Nielsen  11
HUSB.BRO: Christen Damsgaard i Thyshovegd/Thyrhovegd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mariane Joisdr i Sonderhaae     19 Oct 1819   pg 205
HUSB:  Niels Josephsen hmd
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Margrethe Christensdtr i Horsted  22 Nov 1785   pg 40-1
HUSB:  Jens Bentsen
CH:   Christen Jensen 21
     Christen Jensen 14
     Peder Jensen   11
     Jens Jensen   7
     Henrich Jensen  5
     Else Jensdtr   23
     Ane Jensdtr   16
BRO:   Christen Christensen Knatterup i Sonderhaae
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Margrethe Jensdtr i Sonderhaae   6 Dec 1775    pg 33
1 HUSB:  Jens Nielsen Bentsen
 CH:  Jens Jensen Bentsen
     Niels Jensen Bentsen
     Ane Jensdtr = Jens Mouritsen i Gundrit, Willerslev sogn
2 HUSB:  Poul Nielsen
2HUSB.CH: Christen Poulsen
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mette Christensdtr i Kaaberoe, Giettrup sogn     13 Aug 1792   pg ?
HUSB:  Christen Pedersen Holle/Hule
CH:   Peder Christensen    26
     Christen Christensen   23
     Anders Christensen    21
     Mette Christensdtr    29
     Ane Christensdtr 18
BRO:   Soren Christensen i N.Giettrup (signed: Anders Christensen)
HUSB.BRO: Christen Pedersen Holle/Hule i Ydbye
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mette Nielsdtr Hiortsvang i Sonderhaae    18 Jun 1773   pg 9
HUSB:  Eskild Nielsen smid
CH:   Niels Eskildsen 14 home
     Anders Eskildsen 12
     Peder Eskildsen 7
BRO:   Christen Nielsen Hiortsvang i Sonderhaae  
     Ole Nielsen Hiortsvang i Sonderhaae    
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Mette Nielsdtr i Horsted      20 May 1776   pg 20
HUSB:  Peder Lauritsen Kudsk (Peder Larsen Kudsk)
CH:   Ane Pedersdtr  39
gd: Poul Reesen sogndegn i Horsted
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

Waldborg Christensdtr i Knaabberoe, Giettrup sogn  6 Aug 1816    pg 181,186
HUSB:  Mogens Jensen gmd
CH:   Jens Mogensen  15 home
     Niels Mogensen  11
     Christen Mogensen    8
     Niels Mogensen  3 mo.
     Ane Cathrine Mogensdtr 13
     Ane Mogensdtr  6
     Else Mogensdtr 3
SIS:   .... = Peder Christensen i Hvidberg, Thyeholm
BRO:   Lars Christensen i Jeginoe (died by 18 Jul 1817)
SIS:   .... = Niels Larsen i Hvidberggd, Thyeholm
HUSB.BRO: Niels Jensen i Gundtoft
[Koustrup gods, Thisted; BK 1 1772-1824 skp; film 41733]

================================ END CARDS/FILM ============================