HOME & Probate List KORNUMGAARD GODS i V.BRONDERSLEV, HJOR.- FHL FILM 041733
  

         KORNUMGAARD GODS i V.BRONDERSLEV, HJOR.- FHL FILM 041733
          BK 1  1710-1790 Skp.
          BK 2  1710-1790 INDEX
             filed date 1/22/90
................................................................................
PARISH             PLACES IN PARISH
V.Bronderslev  V.Bronderslev, Rostok, Kj‘ret, V. & O.Kjaer, Skorstengaard, Heden
O.Bronderslev  O.Bronderslev, Stubdrup
Jerslev     Svarrebakken, Rompen, Bondesholt
Serridslev    Hjelmsted, 
Saltum      Taarup
................................................................................

Anders Andersen i V.Bronderslev     16 Nov 1724 pg 36
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Anders Andersen 32 here
     Maren Andersdtr 34 = Jens Madsen i Mors
     Johanne Andersdtr    28 = Ole Nielsen i V.Bronderslev
wgd: Bertel Larsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Christensen i V.Bronderslev 19 Feb 1718   pg 16
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Andersen  22
     Niels Andersen  19
WIFE.SVAGER: Jens Jensen i Dreyergden i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Christensen i V.Bronderslev 26 Feb 1762   pg 119 #45
1 WIFE:  Maren Christensdtr
 CH:  Johanne Andersdtr    29
     Maren Andersdtr 28
2 WIFE:  Maren Christensdtr
2 WIFE.FAD: Christen Mortensen
gd: Anders Andersen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Jensen Bodker i V.Bronderslev     8 Feb 1751    pg 94 #27
WIFE:  Karen Christensdtr
BRO:   Christen Jensen i O.Bronderslev
     Simon Jensen i Jetsmk
SIS:   Maren Jensdtr  = Niels Pedersen i Jetsmk
     Bodil Jensdtr  = Soren Larsen i Torped gden, Vadum sogn
wgd: Christen Poulsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Jensen i V.Kiaer, V.Bronderslev    19 Feb 1790   pg 197
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Christen Andersen    15
WIFE.BRO: Lars Jensen i V.Bronderslev
gd: Ole Pedersen Ladefoged i V.Kiaer
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Larsen gmd i Stubdrup, O.Bronderslev  11 Dec 1788  pg 193 #18
WIFE:  .... (dod)
CH:   Lars Andersen  30
     Peder Andersen  28
     Maren Andersdtr 42
     Maren Andersdtr 36
     Mette Andersdtr 32
     Margrethe Andersdtr   41 minor serv i Harritslev praestegd
     Ane Andersdtr  34  " "  i Torsmark
BRO:   Jens Larsen i Stubdrup
     Jorgen Larsen i Aabenterp, Wreylef sogn
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Nielsen Hyldsen i V.Bronderslev    19 Jun 1743   pg 51
1 WIFE:  Johanne Christensdtr
 CH:  Christen Andersen    18
     Jens Andersen  16
     Lars Andersen  14
     Niels Andersen  8
2 WIFE:  Maren Christensdtr Hvetboe (d. 1742)
FADER:  Niels Andersen Hyldsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Olsen = Ingeborg Andersdtr i Krogen, V.Bronderslev   6 Jun 1777    pg 168 #4
CH:   Thoger Andersen 25
     Christen Andersen         20
     Johanne Andersdtr         24 serv w/ Mads Doctor i Krogen
     Maren Andersdtr     19
     Ane Margrethe Andersdtr 17
     Ane Cathrine Andersdtr  15
     Giertrud Andersdtr        10
     Anders Andersen     12 wks
HER BRO: Anders Hiorth i Krogen
wgd: Thomas Jensen i Krogen, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Anders Sorensen Rex i O.Bronderslev     20 Aug 1771   pg 137
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Andersen  19
     Lars Andersen  10
     Birgethe Andersdtr    23 unmd home
     Maren Andersdtr 21 "  serv w/ Anders Schandorph sr i Aalborg 
     Mariane Andersdtr 14 home
gd: Mads Nielsen i O.Bronderslev  wgd: Peder Andersen Rostock i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Bertel Nielsen hmd i V.Bronderslev 17 Jan 1776   pg 158
WIFE:  Maren Christensdtr
BRO:   Mads Nielsen Rix i O.Bronderslev
½ SIS:  Kirsten Jensdtr = Thomas Larsen i V.Bronderslev
wgd: Erik Thomasen Galschiott selv i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Christen Andersen Hyldsen i V.Bronderslev  11 Oct 1768   pg 133 #57
WIFE:  Maren Olsdtr
BRO:   Lars Andersen Hyldsen i here
     Niels Andersen Hyldsen i here
wgd: Peder Andersen i Rostick, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Christen Andersen Winter = Maren Jensdtr i V.Bronderslev   3 Oct 1774    pg 147
HIS SIS: Johanne Andersdtr    = Peder Ottesen i Steenum, Tolstrup sogn
     Maren Andersdtr 40 unmd w/ Peder Andersen i Manne, Thiis sogn
HER FAD: Jens Jensen old & staying with them
HER SODSK.CH: Christen Larsen Manne i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Christen Christensen i Heeden, V.Bronderslev     24 Sep 1712   pg 8
CH:   Christen Christensen   27 
     Maren Christensdtr    34 = afg....., =2. Hans Pedersen i V.Bronderslev (engaged)
     Karen Christensdtr    23
gd: Christen Larsen i Kiaeret
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Christen Larsen i V.Kiaer, V.Bronderslev   21 Aug 1771   pg 139
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Else Marie Christensdtr 2
     Christen Christensen    (by 2 Oct 1771)
BRO:   Jens Larsen i V.Kiaer
wgd: Anders Jensen i praestegd, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Christen Pedersen Bejler i V.Bronderslev       10 Nov 1742   pg 51
WIFE:  Ane Poulsdtr
CH:   Poul Christensen 8
     Jens Christensen 6
     Kirsten Christensdtr   4
     Karen Christensdtr    2
BRO:   Peder Jensen i V.Bronderslev
WIFE.BRO: Christen Poulsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Eskild Nielsen i Svanebacken    12 Dec 1748   pg 64 #8
WIFE;  Ane Pedersdtr
CH:   Karen Eskildsdr 20
     Niels Eskildsen 18
     Lars Eskildsen  10
     Sidsel Eskildsdr 9
gd: Bertel Larsen i Aalstrup
wgd: Jacob Simonsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Hans Jensen Hedemand unmd i V.Bronderslev  d.28 Jul/22 Sep 1783   pg 181 #11
MODER:  Ane Jensdtr = afg ....
BRO:   Mads Jensen   44 here
     Jens Jensen   40
     Thomas Jensen Heedemand 38
     Christen Jensen Smed   35
SIS:   Johanne Jensdtr = afg Lars Krog
     Ane Jensdtr   serv w/ Henrich Munch i Albech praestegd
mod.gd: Anders Jensen i O.Heedegd
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Hans Pedersen i V.Bronderslev    9 Jan 1764    pg 124 #49
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:    . Hansen (dod)
     Ane Hansdtr   7
     Kirsten Hansdtr under 1
wgd: Lars Pedersen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jacob Jensen i V.Bronderslev    23 Feb 1732   pg 41
CH:   Jens Jacobsen
     Maren Jacobsdtr (dod)
      CH: Jens Andersen  here
         Niels Andersen  i Vrangdrup
         Else Andersdtr  unmd
         Maren Andersdtr
         Ane Andersdtr
         Maren Andersdtr
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jacob Peitersen Skomager i V.Bronderslev   5 Mar 1754    pg 108 #36
WIFE:  Dorthe Knudsdtr
CH:   Peiter Jacobsen 14 home
     Maren Jacobsdtr 27 serv w/ Henrich Christensen i V.Meilsted
     Bodil Jacobsdtr 23 serv i Laesoe
     Ane Jacobsdtr  19 serv w/ Erik Golskytt i V.Bronderslev
     Helvig Jacobsdtr 11 home
     Else Jacobsdtr   7
gd: Jens Nielsen i V.Bronderslev      wgd: Thomas Sorensen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jacob Simonsen i V.Bronderslev    5 May 1752   pg 96 #29
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Mette Jacobsdtr 27
     Maren Jacobsdtr 23
     Simon Jacobsen 20
gd: Jens Jensen Heedegd i V.Bronderslev  wgd: Jens Larsen i Krogen, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Andersen i V.Bronderslev    d.29 Jan/28 Feb 1763   pg 120 #46
WIFE:  Johanne Madsdtr
WIFE1HUSB: Jens ...
WIFE.CH:     Kirsten Jensdtr = Thomas Larsen i V.Bronderslev
wgd: Jens Larsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Bodker/Bodicher i V.Bronderslev     10 May 1723   pg 26
WIFE:  Birgethe Thomasdtr
CH:   Thomas Jensen  25
     Karen Jensdtr  9
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Christensen i V.Bronderslev  3 Oct 1764    pg 125 #51
WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   ...... (dod)
     Ane Jensdtr  11
wgd: Christen Poulsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Christensen Pold i V.Bronderslev    6 Dec 1786    pg 187 #15
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Jensen   10
     Christen Jensen 8
     Christian Jensen 5
SIS:   ..... = Niels Andersen Hyldsen i V.Bronderslev
wgd: Ole Jensen Gaden
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Jensen i V.Bronderslev     d.17 Feb/9 Mar 1724    pg 27
WIFE:  Else Pedersdtr (she died 16 wks after him - Probate dated 12 Sep 1724)
CH:   Johanne Jensdtr 32
     Ellen Jensdtr  24
gd: Simon Andersen
wgd: Anders Poulsen i Ostergd, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Madsen i Mors, V.Bronderslev  9 Sep 1750    pg 83 #20
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Kirsten Jensdtr = Jens Jensen i O.Bronderslev
     Maren Jensdtr  22 home
     Johanne Jensdtr 18 serv i Krogen, V.Bronderslev
WIFE.BRO: Anders Andersen i Mors
wgd: Niels Pedersen Holmgd i Mors
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Madsen i Skorstengd, V.Bronderslev   14 Dec 1775   pg 155
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Mads Jensen   minor
     Otte Jensen   niende aar
gd: Peder Andersen Rodstoch i V.Bronderslev      wgd: Niels Larsen i Hellumlund, Hellum sogn
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Nielsen i Stubdrup, O.Bronderslev    20 May 1752   pg 98 #30
WIFE:  Else Jensdtr
CH:   Jens Jensen   27
     Niels Jensen   22
     Peder Jensen   20
     Jorgen Jensen  14
     Jens Jensen   12
     Ane Jensdtr   30
     Inger Jensdtr  25
     Maren Jensdtr  17
BRO:   Christen Nielsen i Aalstrup, Jerslev sogn
wgd: Anders Larsen i Stubdrup
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Smed i V.Bronderslev 12 Sep 1724    pg 34
WIFE:  Maren Madsdtr
CH:   Karen Jensdtr  24
     Lars Jensen   23
     Sidsel Jensdtr  22 = Niels Christensen i V.Bronderslev
     Maren Jensdtr  19
     Johanne Jensdtr 18
     Mads Jensen   14
     Ane Jensdtr   10
wgd: Hans Pedersen i Kiaeret
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Sorensen i Baasen/Vaasen, V.Bronderslev     12 Nov 1756   pg 111 #39
WIFE:  Ane Larsdtr
gd: Niels Holmgaard i V.Bronderslev         wgd: Mads Jensen i V.Kiaer
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jens Svendsen i V.Bronderslev    14 May 1748   pg 56 #1
1 WIFE:  Kirsten Bertelsdtr
 CH:  Svend Jensen   home
2 WIFE:  Ane Christensdtr
 CH:  Kirsten Jensdtr 8
gd: Christen Poulsen i Kongengd, V.Bronderslev   wgd: Jens Olsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Jorgen Ovesen i Dammen, V.Bronderslev    d.14 Dec 1719/13 Jan 1720     pg 19
WIFE:  Kirsten Mortensdtr
CH:   Maren Jorgensdtr = Niels Larsen i V.Bronderslev
wgd: Anders Sorensen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Knud Larsen i Jerslev   31 Jan 1741    pg 47 #17 (not in index)
WIFE:  Ane Pedersdtr (dod)
CH:   Niels Knudsen  i Seiglstrup Molle
     Mette Knudsdtr  = Bertel Jensen i Jerslev
     Birgethe Knudsdtr    = Otte Nielsen i Jerslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Andersen i Stubdrup  26 Jun 1751    pg 91 #26
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Anders Larsen  i Stubdrup
     Karen Larsdtr  = Bodil Svendsen i Hvilshoj
     Ane Larsdtr   = Niels Kelm i O.Bronderslev
     Jens Larsen   30
     Peder Larsen   28
     Maren Larsdtr  26
     Jorgen Larsen  24
     Maline Larsdtr 20
     Lars Larsen   18
wgd: Jens Nielsen i Stubdrup
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Andersen hmd i O.Bronderslev  25 Sep 1759   pg 117 #43
WIFE:  Ane Svendsdtr
CH:   Mikkel Larsen  31
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Christensen i V.Kiaer, V.Bronderslev  15 Apr 1765   pg 127
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Jens Larsen   34
     Christen Larsen 26
     Maren Larsdtr  24
wgd: Peder Andersen i Rostok, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Christensen hmd i V.Bronderslev     16 Apr 1765   pg 129 #54
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Christen Larsen 12
     Jens Larsen   8
wgd: Peder Thomasen i Krogen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Jensen Smid i V.Bronderslev  20 Apr 1750   pg 81 #19
1 WIFE: ....
 CH:  Maren Larsdtr  25 serv w/ Niels Haslev i Aalborg
     Ane Larsdtr   22 serv w/ Anders Larsen i Stubdrup
     Jens Larsen   18 home
     Maren Larsdtr  16 serv w/ Jens Svendsen i Agdrup
2 WIFE:  Johanne Larsdtr
BRO:   Mads Jensen i V.Kiaeret, V.Bronderslev
wgd: Niels Pedersen Holmgaard i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Jensen = ... i Skorstengd, V.Bronderslev    10 May 1771   pg 136
CH:   Anders Larsen  27 serv i Stubdrup, O.Bronderslev
     Christen Larsen 28
     Dorthe Larsdtr  24
     Christen Larsen 21
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Nielsen Kudsk i V.Bronderslev 16 mar 1748   pg 57 #2
1 WIFE:  Margrethe Christensdtr (dod)
 CH:  Johanne Larsdtr 17
2 WIFE:  Mette Nielsdtr
 CH:  Maren Larsdtr  12
     Niels Larsen   10
     Kirsten Larsdtr 7
     Niels Larsen   5
     Sophie Larsdtr  2
gd: Lars Jensen i V.Bronderslev      wgd: Jens Andersen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Nielsen i Bondgaard, V.Bronderslev   14 Oct 1771   pg 142
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Maren Larsdtr  35 = Marquor Andersen i Bondgd
     Niels Larsen   33 = ... i Hellumlund
     Kirsten Larsdtr 31 = Jens Madsen i Bondgd
     Niels Larsen   27 home
     Sophie Larsdtr  26 = Poul Andersen i Bondgd
wgd: Peder Andersen i Bondgd
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Nielsen Svingel i V.Bronderslev         26 Apr 1776   pg 162 #1
1 WIFE:  Ane Jensdtr (dod)
 CH:  Jens Larsen   10
2 WIFE:  Karen Andersdtr
 CH:  Ane Larsdtr   10 wks
2WIFE.FAD: Anders Hansen i Tommerbye, Tolstrup sogn
gd: Anders Jensen i V.Kiaer, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Lars Thomasen Nyeborg i V.Bronderslev        10 Nov 1742   pg 50
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Thomas Larsen  6
     Ane Larsdtr   18   
     Birgethe Larsdtr 17
     Maren Larsdtr  14
WIFE.BRO: Soren Olsen i Kiaeret, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Mads Jensen Raef i Faarup, Saltum  21 Jun 1748   pg 66 #9
WIFE:  Karen Ottesd
BRO:   Jens Jensen (dod)
      CH: Peder Jensen   i Faarup     
         Jens Jensen   "
         Maren Jensdtr  "
         Mette Jensdtr  "
½ BRO:  Christen Madsen i Faarup
     Peder Madsen i Faarup
½ SIS:  Maren Madsdtr i Faarup
     Inger Madsdtr i Faarup
wgd: Jens Christensen i Faarup
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Mads Jensen i V.Kiaer, V.Bronderslev     8 May 1764    pg 127 #52
WIFE:  Johanne Larsdtr
CH:   Jens Madsen   27
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Niels Bertelsen i V.Bronderslev   5 Jan 1732    pg 40
WIFE:  Johanne Madsdtr
CH:   Bertel Nielsen  15 home
     Mads Nielsen   7
     Maren Nielsdtr  17 all home
gd: Jens Jacobsen i V.Bronderslev     wgd: Jens Sorensen i Bogind
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Niels Christensen Gravmand i V.Bronderslev  22 May 1742   pg 48
WIFE:  Sidsel Jensdtr
CH:   Jens Nielsen   13
     Christen Nielsen 11
     Lars Nielsen   2
     Karen Nielsdtr  18
     Maren Nielsdtr  14
     Maren Nielsdtr  9
WIFE.BRO: Lars Jensen Smid i Giol, V.Bronderslev
     Mads Jensen i V.Kiaer  (yngste)
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Niels Jensen i Bondesholt, Jerslev 11 Jun 1749   pg 79 #18
WIFE:  Ane Christensdtr
BRO:   Christen Jensen (dod) = ....  (HER BRO: Mads Jensen i Svinhaven, Jerslev)
      CH: Jens Christensen i Steerup
         Christen Christensen   14 serv w/ Hans Pedersen i Aggersted, Waar sogn
         Ane Christensdtr serv w/ Jens Christensen i Goorsholt, Jerslev
wgd: Lars Pedersen i V.Hiulschou
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Niels Johansen i Skobed, V.Bronderslev    11 Mar 1748   pg 69 #12
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Lars Nielsen   8
     Hans Nielsen   2
BRO:   Mikkel Johansen i Skobed, V.Bronderslev
WIFE.BRO: Jens Larsen i Praestegd, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Niels Larsen hmd i O.Kiaer, V.Bronderslev  11 Mar 1777   pg 166 #3
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Lars Nielsen   6
     Niels Nielsen  3
     Karen Nielsdtr
BRO:   Peder Larsen i Manne, Thiis sogn
WIFE.BRO: Jens Nielsen i Manne
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Niels Sorensen i Dovling, V.Bronderslev   d.21 Mar/ 16 Apr 1723  pg 22
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Maren Nielsdtr  42
     Kirsten Nielsdtr 40 = Christen Madsen i Klarup
     Johanne Nielsdtr 34
     Soren Nielsen  i V.Bronderslev
     Maren Nielsdtr  32
     Mette Nielsdtr  30 = Jens Poulsen i V.Bronderslev
WIFE.SVOGER: Soren Jensen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ole Nielsen i V.Bronderslev     d.6 Nov/6 Dec 1763    pg 123 #48
CH:   Karen Olsdtr   31 here
     Hans Olsen    40 "
     Kirsten Olsdtr  33 = Peder Sorensen i Tiis
signed by - Anders Olsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Peder Jensen i V.Bronderslev    19 Oct 1775   pg 152
WIFE:  Maren Sorensdtr
BRO:   Heyle Jensen (dod)
      CH: Niels Heylesen under aare i Serritslev sogn
     Soren Jensen (dod)
      CH: Jens Sorensen  serv w/ Mogens Madsen i Holt
gd; Otte Christensen i V.Bronderslev        wgd: Soren Andersen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Peder Jensen Staerbboe i Kiaeret, V.Bronderslev   22 Apr 1789   pg 193 #4,18
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Pedersen  
     Christen Pedersen    
     Else Pedersdtr = Anders Jorgensen i O.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Peder Larsen unmd serv i Skovsteengden, V.Bronderslev         5 Jun 1742    pg 48
SIS:   Johanne Larsdtr 34 serv w/ Anders Thomasen i Thiis sogn  = by 19 Feb 1743 to Jens Jensen i Hiermitzlev
gd: Jens Jacobsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Peder Mortensen Saxagger i V.Bronderslev   6 Jul 1785    pg 182 #12
WIFE:  Mette Kirstine Michelsdtr
CH:   Morten Pedersen 35 = .... i Lille Nyegd/Nyey, Vreylev Closter gods
     Maren Pedersdtr = Hans Jensen Docter i V.Bronderslev
     Dorthe Pedersdtr 28 serv w/ Christian Ertmand i Lundbye
     Christiane Pedersdtr 24 home
     Johanne Marie Pedersdtr  18 serv w/ Lars Poulsen i Lene, Hellevad sogn
WIFE.BRO: Peder Michelsen i Oddersgds Molle / Jens Thomasen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Peder Poulsen unmd soldat w/ Thomas Terkildsen i O.Bronderslev, serv w/ Christen Sundbye i Hvilsehoygd  16 Dec 1747pg 72 
#13
  (born i Vreylev sogn)
SIS:   Maren Poulsdtr  = Christen Andersen Skal
     Karen Poulsdtr  i Heestrup
gd: Anders Nielsen i Haestrup   wgd: Peiter Hoy sr i Aastrup
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Peder Sorensen i V.Bronderslev   d.28 Jul/12 Sep 1724   pg 30,31
WIFE:  Ane Sorensdtr
SIS:   Johanne Sorensdtr    = afg Bertel Nielsen i Ostergd
      CH: Niels Bertelsen
     Giertrud Sorensdtr = Poul Andersen i Ostergd
WIFE.BRO: Poul Sorensen
      CH: Christen Poulsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Peder Sorensen hmd i V.Bronderslev d.2/6 Feb 1753  pg 103 #33
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Soren Pedersen  6
     Birgethe Pedersdtr    16
     Maren Pedersdtr 13
     Mette Pedersdtr 3
     Else Pedersdtr 1
gd: Lars Christensen i V.Kiaer  wgd: Jens Nielsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Poul Christensen i V.Bronderslev  12 Sep 1724   pg 33
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Christen Poulsen 19
     Ane Poulsdtr   18
     Maren Poulsdtr  15
     Lars Poulsen   10
     Else Poulsdtr 4
WIFE.BRO: Ole Christensen
wgd: Anders Christensen i Stabon, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Poul Christensen Pebber? i V.Bronderslev   15 Mar 1779   pg 177 #9
WIFE:  Maren Christensdtr
MODER:  Ane Poulsdtr
BRO:   Jens Christensen i V.Bronderslev
SIS:   Kirsten Christensdtr   = Jens Nielsen Hyldsen i V.Bronderslev
     Karen Christensdtr    = Niels Andersen Hyldsen i V.Bronderslev
wgd: Erik Thomasen i Gaskot, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Simon Andersen = Ellen Jensdtr i V.Bronderslev    both d. 24 Dec 1737/ 14 Jan 1738 pg 46
CH:   Jens Simonsen  12
     Anders Simonsen 6
     Mads Simonsen  3
     Maren Simonsdr  9 wks
HIS BRO: Anders Andersen i V.Bronderslev
     Peder Andersen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Soren Christensen Dovling hmd i V.Bronderslev    11 Dec 1775   pg 152
WIFE:  Ane Poulsdtr
BRO:   Otte Christensen i V.Bronderslev
     Christen Christensen   serv w/ Jens Larsen i Stubdrup
SIS:   Christiane Christensdtr = Rasmus Hansen West i Khvn (gd: BRO Otte)
gd: Peder Andersen Rostock i V.Bronderslev     wgd: Ole Jensen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Soren Olsen i O.Kiaeret, V.Bronderslev    21 Nov 1759   pg 74 #14
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Ane Sorensdtr  31 = Svend Smit sergt i Aersoe/Srsoe
     Johanne Sorensdtr    28 home
     Ole Sorensen   25 i V.Bronderslev
     Maren Sorensdtr 22 serv w/ Mogens Praest Henrich i Aalborg
     Thomas Sorensen 20 home
     Soren Sorensen  16
     Else Sorensdtr  11 serv w/ sgt Smit
WIFE.BRO: Anders Larsen i Fopholm/Foxholm, V.Bronderslev
gd: Christen Poulsen i Gaden, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Soren Sorensen i Putten, V.Bronderslev        18 Apr 1748   pg 60 #4
WIFE:  Maren Poulsdtr
CH:   Poul Sorensen  9
BRO:   Peder Sorensen i V.Bronderslev
WIFE.BRO: Christen Poulsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Soren Sorensen Plaet/Slaet i O.Bronderslev  4 Apr 1755    pg 110 #38
WIFE:  Giertrud Thomasdtr
CH:   Soren Sorensen  25 home
     Ane Sorensdtr  18 "
wgd: Jens Jensen i O.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Thomas Jensen i Krogen, V.Bronderslev        17 Mar 1735   pg 44
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Thomasen  22
     Maren Thomasdtr 31
     Johanne Thomasdtr    26
BRO:   Soren Jensen i V.Bronderslev
wgd: Jens Larsen i Skosteengaarden
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Thomas Jensen hmd i Dovling, V.Bronderslev  1 Feb 1760    pg 118 #44
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Maren Thomasdtr 11
     Jens Thomasen  1 or 7
gd: Jens Andersen i Brondeslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Thomas Larsen Logtved i Rostok, V.Bronderslev    15 Oct 1778   pg 175 #8
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Lars Thomasen  9 wks
STEDFAD: Thomas Eskesen/Aschesen i Lille Logtved, Dronninglund sogn
WIFE.FAD: Anders Hansen i Tommerbye, Tolstrup sogn
BRO:   Christen Larsen i Aggersted, Waar sogn
wgd: Lars Pedersen i Broen, Thiis sogn
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Thomas Madsen i V.Bronderslev    19 Aug 1716   pg 12
WIFE:  Mette Christensdtr
CH:   Malene Thomasdtr 6
     Christen Thomasen         3
BRO:   Peder Madsen i Sondergd, Ugilt
WIFE.BRO: Anders Christensen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Thomas Olsen i Kiaeret, V.Bronderslev    13 Sep 1742   pg 50
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Lars Thomasen  10
     Maren Thomasdtr 8
     Johanne Thomasdtr    5
     Kirsten Thomasdtr    2
SODSKENDE.CH: Lars Christensen i Kiaeret
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Thomas Sorensen i V.Bronderslev   28 Sep 1744   pg 54
WIFE:  Maren Christensdtr
FADER:  Soren Jensen
wgd: Anders Jensen Bodker
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Thomas Sorensen unmd w/ Thomas Jensen i Krogen, V.Bronderslev     30 May 1786   pg 185 #14
BRO:   Ole Sorensen   62 i Krogen
     Soren Sorensen  52  "
     Johanne Sorensdtr    = Ole Christensen i Thiis
     Maren Sorensdtr 60 w/ SIS Johanne
     Else Sorensdtr  = Thomas Jensen Krog i V.Bronderslev
     Ane Sorensdtr  (dod) = Svend Nielsen Smith underofficer i Lille Kiaesgd, Hellevad sogn (dod)
      CH: Niels Svendsen  40 residence unknown
         Thomas Svendsen 32/33 "   "
         Soren Svendsen  35 w/ Ole Christensen i Thiis
         Johanne Svendsdtr     = Thomas Jensen Put i Krogen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Andersdtr i V.Bronderslev    d.11 Feb/13 Mar 1721   pg 17
HUSB:  Laurids Nielsen (Lars Nielsen)
CH:   Johanne Larsdtr 13
     Peder Larsen   7
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Ibsdr i V.Bronderslev 9 Mar 1748    pg 59 #3
HUSB:  Niels Hansen (dod)
CH:   Ole Nielsen   i Krogen, V.Bronderslev
     Lars Nielsen   i Steenstedback, Serritslev sogn
     Maren Nielsdtr  = Christen Jensen i O.Bronderslev bye
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Jensdtr i V.Bronderslev     1 Jul 1737    pg 45
HUSB:  Niels Christensen
CH:   Christen Nielsen foe aar
     Maren Nielsdtr  feire aar
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Jensdtr i Rostoch, V.Bronderslev     9 Jul 1763    pg 122 #47
HUSB:  Niels Pedersen
CH:   Lars Nielsen   20 unmd home
     Peder Nielsen  17 "
     Jens Nielsen   13
     Ane Nielsdtr   10
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Jensdtr i Rostok, V.Bronderslev     14 Oct 1771   pg 143
HUSB:  Lars Nielsen
CH:   Jens Larsen   5
gd: Thomas Jensen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Nielsdtr i Bovet, V.Bronderslev     5 Mar 1711    pg 6
HUSB:  Anders Jensen
CH:   Ane Andersdtr  19
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Olsdtr i V.Bronderslev 18 Sep 1710    pg 1-6
HUSB:  Peder .... (dod)
CH:   Johanne Pedersdtr    13 to Peder Jensen i Neisthvilket
     Simon Pedersen 11 to Peder Nielsen i Sundsted
     Ane Pedersdtr  7 to Lars Jensen i V.Bronderslev / Christen Jensen i Vodskov
     Ole Pedersen   2 to Peder Jensen i V.Kornum
½ BRO:  Christen Jensen i Svadskov
HUSB.SODSKENDE.CH: Ove Larsen i Farrholt
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Oversd i V.Bronderslev 22 Feb 1717    pg 14
HUSB:  Ole Sorensen
CH:   Soren Olsen   25
     Maren Sorensdtr 22 serv i Birkelse (? Maren Olsdtr)
     Ane Sorensdtr  19         (? Ane Olsdtr)
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Pedersdtr i Svanebacken     7 Oct 1749    pg 77 #16
HUSB:  Eskild Nielsen (dod)
CH:   Niels Eskildsen 19
     Lars Nielsen   13 (? L Eskildsen)
     Karen Eskildsd  20
     Sidsel Eskildsd 9
gd: Jens Thomasen i Klaestrup
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Pedersdtr i V.Bronderslev    26 May 1758   pg 116 #42
HUSB:  Christen Poulsen
CH:   Maren Christensdtr    11
     Niels Nielsen  18
gd: Mads Jensen Kiaer i Kiaeret
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Sorensdtr i V.Bronderslev    24 Nov 1732   pg 41
HUSB:  Thomas Iversen
BRO:   Christen Poulsen i V.Bronderslev
SIS:   Ane Poulsdtr (dod) = afg. Soren Bodker i Aalborg
      CH: Poul Sorensen
         Ane Marie Sorensdtr
     Johanne Poulsdtr = afg Iver Thogersen i Aalborg
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ane Thomasdtr i V.Bronderslev    d.16 Sep/11 Oct 1777   pg 173 #7
HUSB:  Jens Nielsen Drejer (dod)
CH:   Niels Jensen   16 home
     Mette Jensdtr  = Christen Terkildsen i Kraghede, O.Bronderslev
     Ane Marie Jensdtr = Anders Nielsen i S.Vraae (signed Lars Nielsen)
gd: Peder Larsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Dorthe Jacobsdtr i Rompen, Jerslev sogn   7 Oct 1749    pg 78 #17
HUSB:  Jens Christensen
CH:   Christen Jensen 14
     Ane Jensdtr   8
     Mette Jensdtr  6
     Jacob Jensen   3
HUSB.BRO: Christen Christensen i Klaestrup
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ellen Nielsdtr i V.Bronderslev   2 Mar 1773    pg 145
HUSB:  Simon Jacobsen
MODER:  Maren Christensdtr = afg Lars Jacobsen i V.Bronderslev
      CH: Jacob Larsen i Dogter gden, V.Bronderslev
gd: Lars Jacobsen (? should be Jacob Larsen)
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Else Madsdtr i V.Bronderslev    5 Mar 1754    pg 107 #35
HUSB:  Thoger Larsen
CH:   Jens Christensen 31 i V.Bronderslev
     Ane Thogersd 20 home
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Else Nielsdtr i V.Bronderslev    4 Sep 1771    pg 170 #5
HUSB:  Lars Andersen Hyldsen
CH:   Johanne Larsdtr 16
     Anders Larsen  14
     Maren Larsdtr  11
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Else Pedersdtr i V.Bronderslev   23 Aug 1751   pg 89 #25
HUSB:  Anders Andersen
MODER:  Ane Jensdtr = Christen Christensen i Wolsdam, Thaars sogn
SIS:   Kirsten Pedersdtr    = Anders Christensen i Heeden, V.Bronderslev
     Johanne Pedersdtr    serv i Nebstrup
BRO:   Jens Pedersen  18 serv i Lendholt, Thaars sogn
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Ingeborg Christensdtr i V.Bronderslev    13 Feb 1786   pg 184 #13
HUSB:  Jens Jensen Hedemand
CH:   Jens Jensen   5
     Christen Jensen 3
     Else Jensdtr   8
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Inger Andersdtr i V.Bronderslev   3 Mar 1770    pg 136
HUSB:  u Anders Andersen
CH:   Jens Andersen  15
     Else Andersdtr  11
gd: Anders Nielsen i Heedegd
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Johanne Andersdtr i V.Bronderslev  17 Jun 1782   pg 179 #10
HUSB:  Mads Jensen Docter
CH:   Maren Madsdtr  8
     Kirsten Madsdtr 1½
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Johanne Christophersdtr w/ Jens Svendsen i V.Bronderslev   d.30 Jan/29 Feb 1748   pg 63 #7
SIS:   Sidsel Christophersdtr (dod)
      CH: Kirsten Christensdtr = afg. Jens Jensen i Orum sogn
gd: Peder Nielsen Kock i Orum sogn
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Johanne Hansdtr i V.Bronderslev   d.29 Dec 1711/23 Jan 1712     pg 6-7
1 HUSB:  Jens ...
 CH:  Mads Jensen   36 soldat ved Land Militen
     Hans Jensen   25 serv w/ Niels Larsen i V.Bronderslev
     Kirsten Jensdtr = Thomas Jensen i Krogen
     Ane Jensdtr   home
2 HUSB: Jacob Madsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Johanne Jensdtr i Giol, V.Bronderslev    21 Mar 1768   pg 131 #56
HUSB:  Christen Andersen Winter
SIS:   Kirsten Jensdtr = afg Jens Jensen i O.Bronderslev
      CH: Jens Jensen
     Maren Jensdtr  = Anders Nielsen i V.Heedegd, V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Johanne Larsdtr i V.Bronderslev   d.26 Apr/26 May 1658   pg 114 #41
HUSB:  Christen Andersen Giol hmd
BRO:   Erik Larsen   i Linderup, Tolstrup sogn
     Christen Larsen serv w/ BRO
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Johanne Nielsdtr i V.Bronderslev  5 Nov 1725    pg 39
HUSB:  Marcor Larsen
CH:   Mette Marcorsd  24
     Bodil Marcorsd  22
BRO:   Stephen Nielsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Karen Christensdtr i V.Bronderslev 22 May 1753   pg 102 #32
HUSB:  Christen Jensen Bodker
CH:?   Maren Christensdtr    = Bertel Nielsen i V.Bronderslev
     Ane Christensdtr = Peder Andersen i Khvn i edn kielder paa Christianshavn
gd: Anders Larsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Karen Christensdtr i V.Bronderslev 15 Dec 1775   pg 157
1 HUSB:  Hans ...
 CH:  Ane Hansdtr
     Kirsten Hansdtr
2 HUSB:  Otte Christensen
 CH:  Hans Ottesen   9
gd: Lars Jacobsen i Dogtergden i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Karen Jensdtr i Stubdrup      17 Aug 1769   pg 134 #58
HUSB:  Anders Larsen
CH:   Maren Andersdtr 23
     Margrethe Andersdtr   21
     Maren Andersdtr 18
     Ane Andersdtr  14
     Mette Andersdtr 11
     Lars Andersen  9
     Peder Andersen  7
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Karen Nielsdtr i Kiaeret, V.Bronderslev     11 Nov 1756 pg 112 #40
HUSB:  Soren Jensen
CH:   Jens Sorensen  12
     Kirsten Sorensdtr    21
     Maren Sorensdtr 19
     Karen Sorensdtr 17
     Ane Sorensdtr  14
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Kirsten Christensdtr i V.Bronderslev  18 Sep 1776 pg 171 #6
HUSB:  Jens Hansen hmd (dod)
CH:   Inger Jensdtr  16 serv w/ Christen Manna i V.Bronderslev
     Christian Jensen 14 w/ Peder Christensen Pael i Guldagger, Vrejlev sogn
     Hans Jensen   32 home
     Christen Jensen 22 serv w/ Mads Doctor i V.Bronderslev
     Hans Jensen   18 serv w/ Anders Larsen i Skorsteensgden, V.Bronderslev
     Margrethe Jensdtr    = Peder Christensen Pael i Guldagger, Vrejlev sogn
     Ane Marie Jensdtr 24 i Randers
gd: Hans Jensen serv i O.Bronderslev praestegd
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Kirsten Jensdtr i Kiaeret      d.13 May/12 Jun 1713   pg 11
HUSB:  Hans Pedersen
SIS:   Giertrud Jensdtr (dod) = afg Soren Jensen i Hundegd
      CH: Bertel Bertelsen
         Lars Sorensen
         Maren Sorensdtr = Peder Heilesen i Krogen
     Maren Jensdtr (dod) = afg Lars Andersen i V.Bronderslev
      CH; Giertrud Larsdtr = Soren Jensen i Faxholm/Fapholm
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Kirsten Jensdtr i V.Bronderslev   6 Jul 1748    pg 61 #5
HUSB:  Christen Poulsen
CH:   Jens Christensen 30
     Maren Christensdtr    31
     Karen Christensdtr    22
gd: Soren Thomasen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Kirsten Sorensdtr i V.Bronderslev  12 Jun 1769   pg 135 #59
HUSB:  Peder Marqvorsen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Kirsten Sorensdtr i Kiaeret         18 May 1774   pg 146
HUSB:  Soren Sorensen Ladefoged
CH:   Soren Sorensen  12
     Anders Sorensen 6
     Karen Sorensdtr 13
     Ane Sorensdtr  10
     Maren Sorensdtr 3
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Andersdtr i V.Bronderslev   2 Apr 1748    pg 62 #6
HUSB:  Lars Jensen Smid
CH:   Maren Larsdtr  23
     Ane Larsdtr   20
     Jens Larsen   16
     Maren Larsdtr  14
HUSB.BRO: Mads Jensen i V.Kiaer
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Christensdtr i Hielmsted, Serridslev  8 Sep 1750    pg 84 #21 (#22 & #23 i Nepstrup gods)
HUSB:  Terkild Christensen
CH:   Christen Terkildsen 4
(#22 & 23 i Nepstrup Gods)
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Christensdtr i V.Bronderslev 5 Dec 1786    pg 189 #16
HUSB:  Bertel Nielsen (dod)
SIS:   Ane Christensdtr i Khvn when last heard from
      CH:? Kirsten Jensdtr = Thomas Larsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Jensdtr i V.Bronderslev    27 Sep 1712   pg 9
HUSB:  Niels Bertelsen
MODER:  Giertrud Nielsdtr    here
BRO:   Lars Jensen   40 here
SIS:   Bodil Jensdtr  45 "
     Ane Jensdtr   34 "
     Else Jensdtr 30 "
     Ane Jensdtr (dod) = Lars Sorensen i Skabet, V.Bronderslev
      CH: Soren Larsen   10
         Maren Larsdtr  8
         Lars Larsen   6
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Jensdtr w/ Anders Larsen i Stubdrup, O.Bronderslev   3 Aug 1748    pg 68 #10
HUSB:  Jens ... (dod)
 CH:  Maren Jensdtr  (dod) = Christen Andersen i Boelskiftert
      6 CH:
     Margrethe Jensdtr (dod) = Thomas Larsen i Tvilstedgd
      3 CH:
     Johanne Jensdtr = Mogens Pedersen i Emb
     Jens Jensen   i Khvn
     Karen Jensdtr  = Anders Larsen i Stubdrup
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Jensdtr i Putten, V.Bronderslev    7 Jun 1776    pg 164 #2
HUSB:  Ole Sorensen Putt
SIS:   Ane Jensdtr   = Peder Jensen i Kiaeret, V.Bronderslev  
     Karen Jensdtr (dod) = Thomas Sorensen i Putten
      CH: Jens Thomasen  22
gd: Lars Jacobsen Doctor & Mads Jensen Doctor i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Larsdtr i O.Kiaer, V.Bronderslev    d.19 Dec 1765/6 Feb 1766 pg 129 #55
1 HUSB:  Soren Olsen
 CH:  Ole Sorensen   50
     Thomas Sorensen 40
     Soren Sorensen  32
     Johanne Sorensdtr    46
     Maren Sorensdtr 36
     Else Sorensdtr 28
2 HUSB:  Niels Jensen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Nielsdtr i V.Bronderslev   15 Oct 1748   pg 69 #11
HUSB:  Lars Christensen
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Nielsdtr i V.Bronderslev   3 Oct 1771    pg 141
HUSB:  Simon Jacobsen
CH:   Jacob Simonsen  14
     Niels Simonsen  9
     Jens Simonsen  1
     Ane Simonsd   12
     Maren Simonsd  6
gd; Peder Andersen Rostoch i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Olsdtr i V.Bronderslev    30 May 1754   pg 109 #37
HUSB:  Christen Jensen Bodker
FADER:  Ole Nielsen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Poulsdtr i Putten, V.Bronderslev    11 Sep 1751   pg 87 #24
HUSB:  Ole Sorensen
CH:   Poul Sorensen  12 or 2
HUSB.BRO: Peder Sorensen Dogter i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Simonsd i V.Bronderslev     25 Jan 1736  pg 45 (indexed wrong Andersen Jacob Simonsen)
BRO:   Ole Simonsen   i V.Bronderslev
     Jacob Simonsen  i V.Bronderslev
SIS:   Else Simonsd   = ... i Ringkiobing
gd: Hans Willumsen Wium skoleholder i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Simonsd unmd i Roven huse, V.Bronderslev    d.28 Dec 1748/ 7 Jan 1749 Peder 76 #15
SIS:   ........
      CH: Clemen Larsen i Clarup bye
         Sidsel Larsdtr = Soren Pedersen i Clarup
         Jens Sorensen ? i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Maren Thogersd i Krogen, V.Bronderslev    2 Apr 1754    pg 105 #34
HUSB:  Anders Olsen
CH:   Thoger Andersen 2½
     Johanne Andersdtr         17 wks
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Margrethe Christensdtr i V.Bronderslev    12 Nov 1733   pg 42
HUSB:  Lars Nielsen
CH:   Johanne Larsdtr under age 1
FADER:  Christen Andersen i V.Bronderslev
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

Sidsel Jensdtr i V.Kiaer      16 Sep 1788   pg 191 #17
HUSB:  Jens Larsen
CH:   Mette Kirstine Jensdtr  18
     Lars Jensen       14
     Birgethe Marie Jensdtr  13
     Jens Jensen       10
     Thomas Jensen      7
     Christen Jensen     5
BRO:   Jacob Jensen i Koldnaae, Jerslev sogn
[Kornumgaard gods, Hjor; BK 1-2 1710-1790 skp; film 41733]

========================= END CARDS/FILM =================================