HOME & Probate List KETTRUPGAARD GODS, Kettrup Pastorats, Hjorring
  

         KETTRUPGAARD GODS         FHL FILM 041703
          BK 1  1792-1817  (Mutilated)
          BK 2  1752-78
             file dated 1/22/90
     --------------------------------------------------
     also contains: KETTRUP PASTORATS GODS 1790-1811
             KLAGS MOLLE GODS,SKANDBG 1776-1815
     --------------------------------------------------
.............................................................................
PARISH             PLACES IN PARISH
Ingstrup         Ingstrup, S.Hjettrup, Rolighed, Trudslev, Skjulsmark, Gronhoj, Hougaard i Brodslev, O.Borup, Kringel
Jetsmark         Tvilstedgaard, Honsmark
....................................................................................................................


... Nielsen/Soren Nielsen? i Trudslev  1 Feb 1792 pg 2
?WIFE:  Ellen Larsdtr?
BRO:   Niels Nielsen  i Wrendsted
     Hans Nielsen   serv i Stempergd, Borglum sogn
     . Nielsen    i Holstein
     . Nielsen     "
SIS:   ... Nielsdtr   = Niels Aaebye, Alstrup
     Else Nielsdtr = ... i Wollerup
     Ane Nielsdtr   = afg ... i O.Bronderslev
     Karen Nielsdtr  (dod) i Serritslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Anders Jensen Schytte/Skytte i S.Kiettrup  26 Jan 1793   pg 12 (parts missing - mutilated)
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Peder Andersen  20 home
     Jens Andersen  14
     Johanne Andersdtr    22
     Ane Andersdtr
gd: Gregers Thomasen i Honsholm  wgd: Jacob Pedersen i S.Kiettrup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Bodil Christensdtr i Schulsmk, Ingstrup   d 16 Sep/16 Oct 1752/14 May 1753 pg 1-6
HUSB:  Niels Pedersen
CH:   Peder Nielsen  9
     Christen Nielsen 8
     Maren Nielsdtr  6
     Inger Nielsdtr  2 twins
     Dorthe Nielsdtr 2 twins
BRO:   Christen Christensen i Mana
     Christen Pedersen i Ingstrup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

..... i Trudslev?     d 20 Feb 1792?  pg 1,3  (part of page missing)
1 WIFE:  ....
 CH:  Maren Christensdtr
2 WIFE: Ellen Larsdtr
? Dorthe Jepsdtr
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Christen Gregersen/Christen Sorensen boelsfaester i Trudslev   d 22/24 Oct 1795   pg 55-7 (mutilated)
WIFE:  Maren Sorensdtr
SIS:   Else Gregersdtr/Else Sorensdtr unmd i Schulsmark
     Johanne Gregersdtr (dod) = Mads Christensen i Schulsmark
      ILLEG CH: Peder Larsen of age, serv i Ingstrup
           Dorthe Christensdtr = Anders Pedersen serv i Trudslev
      CH: Johanne Madsdtr unmd i Schulsmk
WIFE.SIS.SON: Lars Kieldsen selv i Ingstrup
wgd: Peder Andersen i Trudslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Christen Jensen Wessesen faesthmd i Schulsmk      25 Oct 1802  pg ?
WIFE:  Ane Christensdtr
SIS:   ... Jensdtr   = Niels Larsen i Wrensted sogn
     Johanne Jensdtr = ..... i Khvn
     Kirsten Jensdtr = .... i Niibe
wgd: Morten Pedersen i Schulsmk
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Christen Michelsen i Trudslev, Ingstrup   d 10 Nov/8 Dec 1762/ 1 Oct 1763  pg 26-8
WIFE:  Kirsten Madsdtr
CH:   ..... = Christen Sorensen til egta
SIS:   ..... = Marquer Madsen/ Marcus Madsen
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Christen Nielsen gdfaester i Trudslev        21 Mar 1792   pg ?
WIFE:  Ane Andersdtr
?    Morten Madsen  i S.Saltum
     Mathias Madsen   "
     Niels Nielsen  i Meilholm
 NOTE:** Could even be 2 probates - tops of pages missing.
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Christen Pedersen i Tvilstedgd, Jetsmk    10 Jul 1773   pg 65-7
WIFE:  Margrethe Andersdtr
CH:   Peder Christensen    14
     Jens Christensen 11
     Anders Christensen    7
     Else Christensdtr 13
     Ane Christensdtr 5
BRO:   Anders Pedersen i Tvilstedgd
wgd: Niels Jensen i Purkier, Jetsmk
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Jens Damsgaard husfaester i Schulsmark    d 14/21 Apr 1797 
WIFE:  Ane Svendsdtr
BRO:   Lars Andersen
      CH: Anders Larsen Damsgaard i Ingstrup
         Christen Larsen Damsgaard     "
         Soren Larsen Damsgaard i Ingstrup
         Margrethe Larsdtr = afg.... i Ingstrup
         Ane Larsdtr unmd i Ingstrup
SIS.CH: Knud Jorgensen
     Anders Clemensen
     Niels Meyer i Schulsmark
     Christen Jorgensen i Ingstrup
wgd: Peder Andersen i Trudslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Kield Nielsen i Sondergd, Ingstrup 7 Feb/16 Mar 1763     pg 43-8
WIFE:  Else Svendsdtr
CH:   Niels Kieldsen  17
     Svend Kieldsen  13
     Maren Kieldsd  7
SIS:   ...... = Peder Nielsen Hedegd i Huen sogn
wgd: Jens Nielsen i Sondergd
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Lars Jensen i Honsholm, Jetsmk   25 Jun/ 6 Aug 1772    pg 61-4
WIFE:  Karen Madsdtr
CH:   Johanne Larsdtr 2
     Karen Larsdtr  3/4
gd: Soren Olsen i Honsholm/Heedegd, Jesmk    wgd: Poul Sorensen i Qvorup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Lars Schiodsholm i Truslev Mar 1792     
CH:   Peder Larsen   22 gone 4 yrs to Khvn, fate unknown
     Ane Larsdtr   26 serv w/ Christen Christensen i Klithus, Hans herred
     Inger Larsdtr  21 serv i Holsten/Hoesten, Gram Kroer
     Maren Larsdtr  38 home
gd: Thomas Christensen i Westermark huus
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Niels Christensen i Trudslev    12 Sep 1765   pg 37-48
WIFE:  Margrethe Christensdtr
CH:   Christen Hedemand i Broslev
     Maren Nielsdtr  = afg. .... i Rollehede
     Birthe Christensdtr   = Bertel Jensen i Hiermeslev
wgd: Christen Ydsen
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Niels Christensen w/ SON Christen Nielsen i Trudslev d 10/11 Mar 1777 pg 79-85 END
CH:   Christen Nielsen here
     .... Nielsdtr (dod)
      CH: Sidsel Madsdtr/Kirsten Madsdtr = Niels Nielsen Meilholm i Jetsmk, Lundergd gods
         Morten Madsen  i Jetsmk
         Mathias Madsen   "
gd: Jesper Ostergaard
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Niels Pedersen Smed i Schulsmark, Ingstrup  d 3 May/2 Jun 1763    pg 29-37
1 WIFE:  (Bodil Christensdtr?) (HER BRO: Christen Pedersen i Ingstrup)
 CH:  Peder Nielsen
     Christen Nielsen
     Maren Nielsdtr
     Inger Nielsdtr
     Dorthe Nielsdtr
2 WIFE:  Kirsten Svendsdtr
 CH:  Bodil Nielsdtr
wgd: Peder Svendsen
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ole Jensen i Honsholm, Jetsmk    21 Jun 1773   pg 58-61
1 WIFE:  Karen Svendsdtr
 CH:  Anders Olsen   16
     Jens Olsen    14
     Peder Olsen   13
     Lars Olsen    12
     Christen Olsen  11
2 WIFE:  Margrethe Sorensdtr
 CH:  Karen Olsdtr   7
     Mads Olsen    4
BRO:   Soren Jensen Kiaergd i Pilgd, Jetsmk
2 WIFE.FAD: Soren Madsen i Bidsgd, Jetsmk
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Peder Christensen selv i O.Borup, Ingstrup  d 21 Aug/13 Sep 1801   
WIFE:  Sidsel Madsdtr
BRO:   Niels Ostergaard i Broslev
SIS:   Karen Christensdtr = Thor Poulsen i Bisgd, Jetsmk
 SIS:  Ane Christensdtr = Jens Pedersen i Fruensgd, Jetsmk
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Peder Pedersen i Truslev  1 Jul 1817    
WIFE:  Ane Knudsdtr
CH:   Peder Pedersen  of age, i Ronnelin
     Johanne Pedersdtr    = Christen Borregd i Ostrup
     Maren Pedersdtr 34 unmd serv i Saltumgd
     Ane Pedersdtr  30 home
     Bodil Pedersdtr 28 "
     Knud Pedersen  of age, home
wgd: Jesper Christensen i Truslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Peder Simonsen gdfaester i Roelighede     17 Mar 1795  
BRO:   Lars Simonsen  46 here
SIS:   Maren Simonsd  = Niels Pedersen i V.Hermitslev
     Maren Simonsd  = Niels Ostergaard gmd i Brodslev
     ... Simonsd   = Jens Nicolai husfaester i Brodslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Soren Christensen gdfaester i Fuurbye     d 27/28 Oct 1806    pg 75
WIFE:  Ane Jensdtr    (= 2. Willum Mathiasen)
CH:   Jens Sorensen  10
     Christen Sorensen    3
     Dorthe Sorensdtr 8
FADER:  Christen Sorensen
SIS:   Birthe Christensdtr unmd
     Karen Christensdtr    "
wgd: Mathias Jensen smed i Furrbye
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Soren Nielsen hmd i Trudslev    1 Mar 1792    pg 34
WIFE:  Mette Pedersdtr
BRO:   Hans Nielsen
SIS:   Bodil Nielsdtr w/ Ole Myrtine i Ingstrup
WIFE.BRO: Mads Pedersen i W.Bronderslev
gd: Niels Nielsen i Wrendsted, Hvilstedgd gods
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ane Andersdtr i Thruslev, Ingstrup 12 Jan 1817   
HUSB:  Soren Nielsen gmd
CH:   Niels Sorensen  5
     Jens Sorensen  5
     Maren Kirstine Sorensdtr 2
ILLEG CH: Anders Pedersen  14
BRO:   Peder Andersen gmd i S.Kiettrup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ane Christensdtr i O.Boerup, Ingstrup    d 27 May/25 Jun/22 Oct 1760    pg 7-13
HUSB:  Lars Sorensen
CH:   Christen Lauritsen    3 (Christen Larsen)
     Pernelle Larsdtr 4 wk & 4 days
BRO:   oster Christen Christensen i Ingstrup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ane Jensdtr i Gronhoj, Ingstrup   9 Jun 1817    (mutilated)
HUSB:  Thomas Jensen Hovman
CH:   Niels Thomasen      of age
     Christen Thomasen    "   , serv i Ingstrup
     Ane Thomasdtr      "    i Aalborg
     Johanne Thomasdtr    "    i Utterup, Sundbye
     ....Thomasdtr      "    i Ingstrup
?    Jens Thomasen
(? WHO: Jens Jacobsen & Peder Andersen - husbands of dau's)
gd: Niels Christian Frostrup i Gronem?
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ane Jensdtr i Furrebye       4 Dec 1806    
HUSB:  Christen Jensen Bruun/Christen Jenun Bruun
CH:   Jens Christensen 13
     Ane Kirstine Christensdtr 15
     Karen Marie Christensdtr 6
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ane Jensdtr i Gronhoy        28 Dec 1817  (mutilated)
HUSB:  Thomas Normand/Hormand
CH:   Christen Thomasen    i Ingstrup
     Jens Thomasen    "
     John Thomasen  i Uttrup
     ... Thomasdtr  = Th Moller skraedermester i Aalborg
 NOTE: says 4 SONS **
? gd: Mads Jensen Darnborg
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ane Johansdtr ... d 21 Jul/11 M.. 1800   FAESTEBREV 5 Dec 1780
CH:   Christen Nielsen Begjaering
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Ane Pedersdtr w/ Christen Kieldsen's wife i S.Kiettrup    25 Feb 1793  (Parts missing - mutilated)
HUSB:  Peder Svendsen (dod)
BRO:   Christen Pedersen    (dod) i Wrendsted = .... = 2. Lars Christensen gmd i Vrendsted
      CH: Jens Christensen 21 serv i Steenum
         Birthe Christensdtr    = Niels Christensen hmd i Thiis
     Lars Pedersen  (dod) i Aalborg
      CH: Maren Larsdtr Kiobenhavneske tidender & Aalborgske Judske
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Bolle Christensen i Gronhoj, Ingstrup    d 13 Dec/11 Jan 1755/2 Apr 1756  pg 19-25
1 WIFE:  ....
 CH:  Jens Bollesen
     Niels Bollesen  
     Christen Bollesen    
     Ane Bollesd = Simon Thomasen i Torpet, Saltum
2 WIFE:  Johanne Nielsdtr
BRO:   Christian Jensen i Wrensted
wg: Jens Christensen Find i Synder Kiettrup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Dorthe Jepsdtr i Schulsmark     7 May 1793    
HUSB:  Christen Larsen Bach
BRO:   Lars Jepsen
SIS:   Ellen Jepsdtr = .. Niels i Aaebye
     Karen Jepsdtr   = Christen Frederichsen i Liise
     Bodil Jepsdtr  unmd serv i Ostrup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Dorthe Sorensdtr i Kringel, Ingstrup     d 12 Jan/26 Feb 1763   pg 48-53
1 HUSB:  Thomas ...
 CH:  Else Thomasdtr  23
     Soren Thomasen  16
     ... Thomasdtr  14 twins
     ... Thomasdtr  14 twin
2 HUSB:  Jens ....
 CH:  Thomas Jensen  11
     Ane Jensdtr   5
3 HUSB:  Peder Nielsen
gd: Simon Thomasen i Thorpet, Saltum
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Dorthe Svendsdtr i Haugd, Brodslev, Ingstrup  d 8 Nov/8 Dec 1753  pg 15-19
CH:   Christen Christensen   i Ingstrup
     Maren Christensdtr    i S.Kiettrup
     Bodil Christensdtr    i Thiise
     Svend Christensen    i Brodslev
     Yde Christensen i Hortnes
     Ane Christensdtr i Blochhuusene
     Margrethe Christensdtr
      CH: .... (dau) i Haugaard (gd: Anders Nielsen i Jonstrup)
     Lars Christensen i Kiettrup
     Jens Christensen i Haugd
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Inger Marie Jensdtr i O.Boerup, Ingstrup   12 Dec 1774/28 Mar 1775 pg 68-78
HUSB:  Lars Sorensen gdfaester (this is his 2nd wife)
CH:   Karen Larsdtr  10
     Jens Larsen   8
     Ane Larsdtr   4
     Thomas Larsen  2
SIS:   .... = Jens Vaever i Sundbye
gd: Christen Christensen i Ingstrup    observer: Soren Nielsen i Limmergd, V.Hiermeslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Johanne Andersdtr of Over Jonstrup, Westrup gods w/ BRO i S.Kiettrup 19 Oct 1795   
HUSB:  Jorgen Nielsen of Jonstrup, Saltum (dod)
CH:   Maren Jorgensdtr  4 wks (died - 1795)
BRO:   Peder Andersen  i S.Kiettrup
SIS:   ... Andersdtr  = Christen Michelsen i S.Kiettrup
      CH: ...trine Jensdtr ??
gd: Jacob Pedersen i S.Kiettrup
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Karen Mathiasdtr i Trudslev, Ingstrup    4 Jul 1770    pg 53-7
HUSB:  Niels Christensen
CH:   Christen Nielsen 47
     Kirsten Nielsdtr 47 = Mads Mortensen i Mejlholm, Jetsmk
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Kirstine Cathrine Jensdtr w/ SVIGERSON Peder Andersen Bodker i Trudslev    11 Jul 1794   
HUSB:  Christen Ejlitzgaard (dod)
CH:   Jens Ejlitzgaard i Christianssand, Norge
     Niels Ejlitzgaard    skolemester i Wrengen, Arendahl, Norge
     Peder Ejlitzgaard    tommersvend i Aalborg
     Jacob Ejlitzgaard    borger & skraedermester i Aalborg
     Maren Ejlitzgaard    = Peder Andersen Bodker i Trudslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Maren Pedersdtr i Furrebye     19 Jan 1808   
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   Maren Jensdtr
gd: Mathias Jensen Smed i Furrebye
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

Maren Sorensdtr i Brodslev     11 Nov 1800   (faestebrev 25 Dec 1781)
HUSB:  Niels Andersen Sand bmd
SODSKENDE:CH:
     Christen Nielsen i Laesoe land
     Anders Nielsen  i Halden, Ingstrup
     Erik Nielsen   i Brodslev
     Maren Nielsdtr  = Thoger Christensen Skraeder i Schulsmark
     Johanne Nielsdtr = Niels Jensen Smed i Nest
gd: Christen Sorensen sognfoged i Brodslev
[Kettrupgaard gods; BK 1 1792-1817; BK 2 1752-78; film 41703]

////////////////////////////////////////END SEC FILM////////////////////////////////////////

         KETTRUP PASTORATS GODS  FHL FILM 041703
          BK 1  1790-1811  no page #

.............................................................................
PARISH          PLACES IN PARISH
Gjottrup         Gjottrup
............................................................................

Anders Sorensen aftaegtsmd i Gjottrup    23 Dec 1794
WIFE:  .... (dod)
CH:   Soren Andersen
     Lars Andersen
     Mette Marie Andersdtr = Niels Eliasen i Oslos
     Maren Andersdtr = Stephen Stephensen i Gjottrup
     Ane Andersdtr (dod) = Christen Pedersen Piilgaard
      CH: Peder Christensen
         Anders Christensen
         Peiter Christensen
         Johanne Marie Christensdtr
         Else Marie Christensdtr
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

Christen Boier unmd aftaegtsmd i Gjottrup     9 Jul 1794
BRO:   .... 
      CH: Christen Jensen i Lstos
SIS:   ....
      CH: Soren Bertelsen i Lund
gd: Clemen Pedersen i Gjottrup
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

Clemen Pedersen Murmester gdfaester i Gjottrup    3 Oct 1798
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Peder Clemensen 23 home
     Soren Clemensen 21 serv w/ Christen Jensen i Gjottrup
     Inger Marie Clemensdr  17 home
     Mette Clemensdr 15 "
     Else Clemensdr  12
gd: Soren Pedersen i Osbech   wgd: Jorgen Pedersen Hiorne
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

Jens Larsen i Gjottrup, Anexgd gods     3 Mar 1794
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Jesper Jensen
     Maren Jensdtr
gd: Anders Norre i Kiettrup    wgd: Jacob Nielsen Smed i Gjottrup
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

Soren Andersen faesten to Kiettrup, i Gjottrup    7 Mar 1811
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ane Sorensdtr  19 here
     Else Sorensdtr  14
     Ane Kirstine Sorensdtr 10
REL:   Stephen Stephensen gmd i Gjottrup
wgd: Godik Larsen gmd i V.Drostrup, Gjottrup
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

Ane Christensdtr i Gjottrup         22 May 1793
HUSB:  Christen Boie aftaegtsmd
BRO:   Jens Christensen
      CH: Christen Jensen serv i Thorups Strand
         Jens Jensen   here
SIS:   ... Christensdtr
      CH: Johanne Andersdtr     = Terkil Madsen sognfgd i Gjottrup
         Inger Andersdtr i Costrup, Thye
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

Ane Larsdtr i Gjottrup       20 Sep 1790   
HUSB:  Anders Sorensen hmd
CH:   Soren Andersen  31 here
     Ane Andersdtr (dod) = Christen Pedersen Piilgaard i Gjottrup, Aggersborg gods
      CH: 3 sons & 2 daus
     Mette Marie Andersdtr (dod) = Niels Eliasen i Oslov, Kiolbygd
     Lars Andersen  28 home
     Maren Andersdtr 25 unmd
gd: Christen Boier i Gjottrup
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

Maren Nielsdtr i Gjottrup      19 Feb 1796
1 HUSB:  Christen Thomasen
 CH:  Niels Christensen    here
     Dorthe Christensdtr   = Thomas Jensen i Hoistrup
2 HUSB:  Jens Larsen husfaester (dod)
 CH:  Jesper Jensen  24 serv i Grishauge, Klim sogn
     Maren Jensdtr  unmd here
gd: Jacob Smed i Gjottrup
[Kettrup Pastorats gods; BK 1 1790-1811; film 41703]

////////////////////////////////////////END SEC FILM?////////////////////////////////////////