HOME & Probate List Lunde-Skam Herreds Provsti
  

                         Lunde-Skam Herreds Provsti
                         Book 1 1810-1812 film 50289
           Skifte efter Forpagter Rasmus Jorgensen 's enke Christiane Ch. Meyer paa Nislevgaard
                         (NOTE: only 1 probate)

Christiane Charlotte Meyer/Mejer Edelsen? (madame Jorgensen ) enke i Lumbye, Odense, Fyen     30 Sep 1810  pg 1
  (pension 11 Jun 1810 til dode)
2HUSB:  Rasmus Jorgensen forpagter i Neslefgaard (dod) (testament 1 Jun 1785/22 Jul 1801)
1HUSB:  ... Dreyer (dod)
CH:   Peder Dreyer sognpraest i Ostrup og Provst i Lunde-Scham herreder
      CH: Christiane Lorentine Dreyer (eldest dau) = Ammentorp praesten i Dalum
         Wolborg Dreyer jomfrue (youngest dau)
     Andreas Dreyer (dod) (? Anders Dreyer)
      CH: Johanne Marie Dreyer   = J.G. Nielsen candidatus theologie & institut bestyrer i Khvn
         Christiane Charlotte Dreyer = Jens Petersen pastor i Sandbye, Lolland/Laaland
2 SIS:  Ane Marie Meyer jomfrue
     Maren Meyer   jomfrue - begge ugift
2HUSB.SIS: .... Jorgensen enke = afg. Olsen skovrider
       CH: ... Olsen (datter)
2HUSB.BRO.DAU.CH: Soren Rasmus Jensen i Kierteminde (bares names of Rasmus Jorgensen & his bro)
2HUSB.BRO.SON.CH: Soren Jorgensen i Brolykke/ fris corporal (? Soren Jorgensen Utke) (guard: stedfader J.F. Utke i
Broelykke)
2HUSB.BRO.DAU:  Ane Margrethe Jorgensen = C. Jensen kiobmand i Kierteminde
2HUSB.SIS.DAU:  Karen Pedersdtr = Hans Poulsen moller i Rolsted Molle
? TO:  Lars Meyer sognepraeste i Winding (Lauritz Meyer)
      CH: Christiane Charlotte Meyer     ugift
     Alexander Meyer forvalter i Sondergaarde, Assens (dod)
      CH: Rasmine Charlotte Meyer jomfrue
     Jacob Nielsen Ladefoged i Hossebek Mark, Hiadstrup, Nislevgaard
      CH: Christiane  
     Niels Sorensen gl. (dod) = Engel Elisabeth Jacobsdtr enke i Haarbye sogn
     Mads Madsen Mollegaard gl.
     Lisbeth Hansdtr gl.
? afg. Hans Jorgensen i Broelykke, Hindsholm
? Hermann Dreyer Snedker inds i Gierslef (begrav. - ? 1807)
guard: Utke landinspecteur i Broelykke & Heilmann procurator i Odense (svoger of J.F. Utke?)
[Lunde-Skam Herreds Provsti; Bk 1 1810-12; film 50289]

////////////////////////////////////////END BOOK 1////////////////////////////////////////