HOME & Probate List Langeland Gods - Skiftebrev
  

         Langeland Gods - Skiftebrev
    Book 23A 1732-1782 FHL film 52816 - no index
         Langeland Gods - Skifteregistreringsdokumenter
    Book 24  1760-82 FHL film 52816 - not available
    Book 25  1763-81 FHL film 52816 - not available
         Skiftedokumenter ( forvalter Beck paa Frederiksberg)
    Book 26  1839   FHL film 52816 - not available
     by Aurelia Clemons 9/2012


Hans Nielsen hmd hos Gotfried Nielsen 's enke i Snode    21 Jun 1732      pg #1
WIFE:          (skift 25 Sep 1711 i Snode)
CH:   Giertrud Hansdtr 24
MODER: Mette Jorgensdtr
BRO:  Niels Nielsen (dod 1732)
    Gotfried Nielsen (dod 1732)
    Anders Nielsen
    Jorgen Nielsen
SIS:  Giertrud Nielsdtr = Jacob Andersen
wgd: Hans Didriksen
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Cathrine Mortensdtr madame i Tranekier, Grevskabs gods   12 Oct 1736  pg #20
2HUSB: Mathias Falenkamp or Mathias Valenkamp
1HUSB: Hans Thomasen
CH:   Frederich Thomasen provst sogenpraest i Romern/Fernrn, Borck
    Morten Hansen i Tranekier, svoger til Antoni Gott i Tranekierslot
    Henrich Thomasen reyse til Ostindiske
    Marie Elisabeth Hansdtr = ... i Tydskland
    Cathrine Hansdtr = Christian Basballe forpagter i Eigelocke
    Armgaard Margrethe Hansdtr = Rasmus Johansen borger indvaaner i Rudkiobing
? Andreas Mathiasen 's enke i Tranekier
guard: monsr West i Tranekierslot (? signed: Christian West Laessoe)
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Johan Christian Lange secretair i Tranekierslots Ladegaard     12 Oct 1740  pg #4
HEIRS: i Hamburg
CH:   Claus Lange
HEIRS: Anna Lange enke = Hinrich Walters
    Marie Ohlgart Thormchlen enke = Jacob Gevers 
? Nicolaus Lange missive 20 May 1716
SIS.CH: Marie Ohlgart Eifflerine i Hamburg
?    Cathrine Walter
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Maren Jacobsdtr i Helletofte     10 Mar 1734 pg #34
2HUSB: Rasmus Hansen smed
3 CH:  Rasmus Rasmussen 19
    Hans Rasmussen 13
    Mette Rasmusdtr 6
1HUSB: Rasmus Nielsen Bild (dod 7 Sep 1713)
CH:   Ane Rasmusdtr 
guard: Christen Jacobsen i Helletofte
guard: Niels Nielsen Bild tiene i Cogismaesse, Fyhn
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Christen Hansen Boen hmd i Nordenbroe   14 May 1754  pg #20 No.2
WIFE:  Maren Nisdtr
2 CH:  Sidsel Christensdtr 15
    Inger Christensdtr 12
BRO:  Jens Hansen Boen i Nordenbroe
WIFE.BRO: Christen Nisen i Nordenbroe
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Bodil Nielsdtr i Faebeck  16 Aug 1758 pg #1 No.3
HUSB:  Jens Pedersen
5 CH:  Niels Jensen 12
    Laurs Jensen 10
    Hans Jensen 8
    Ane Jensdtr 16
    Mette Jensdtr 14
HUSB.SIS: ... Jensdtr = Hans Christen Laursen i Svallebolle (? Hans Christian Laursen)
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Jess Christensen ridefoget i Faareveyle  18 Jun 1757  pg #2 No.38
SIS:  Gyde Malene Christensdtr = Jens Andersen skoemager i Rudkiobing
    Christine Christensdtr = Rasmus Mortensen i Illebolle  (? Ane Xnd Christensdtr )
? Jorgen Christensen snedker
guard: Sparre birkedommer
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Birthe Ane Marie Segudsdtr i Frellesvig  27 Dec 1763  pg #20 No.4
HUSB:  Johan Diderich Moller
CH:   Ane Cathrine Johansdtr = ... i Erroeskiobing
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Niels Jensen i Maglebye, Nordenbroe    16 Apr 1764  pg #1 No.5
WIFE:  Ane Rasmusdtr (dod)
WIFE.BRO: Anders Rasmussen (dod)
      CH: Hans Andersen 20 tien Hans Christensen i Troggelov
        Rasmus Andersen 15 tien Mads Christensen i Knepholm
WIFE.SIS: Lisbeth Rasmusdtr (dod)
      CH: Rasmus Madsen boende i Maglebye Syndenbroe
        Inger Madsdtr = Hans Michelsen i Maglebye, Nordenbroe
guard: Christen Madsen i Troggelov & Hans Madsen i Hesselberg
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Niels Lind herreds & birkeskiver i Trankierslot, Langeland     15 Nov 1764       pg #22 No.1
WIFE:  Cathrine Margrethe Bleegholm
BRO:  Gregers Linds (dod)
      5CH: Ane Marie Linds enke = afg Tulle Jensen farver i Nakskow
        Johanne Cathrine Linds = Jens Kielsen i Rudkiobing
        Ane Henrichsdtr Linds enke i Rudkiobing
        Margrethe Linds = Nass skraeder i Rudkiobing
        Sophie Dorthe Linds (dod) = Carlsen i Rudkiobing
          2CH: sons
SIS:  Christine Margrethe Lind = Morten Bay i Rudkiobing
1/2SIS: ... (dod)
      4CH: Jacob Kruuse (dod)
          CH:  ... = Peder Stade i Rudkiobing
        Ane Margrethe Mucks enke i Rudkiobing
        ... = Niels Hiortelund i Sonderskovs hauge
        Elisabeth i Rudkiobing
?    ... (dod) = Andreas Jacobsen Molpidan (dod 3 Jul 1731)
      CH: Ane Marie Molpidan = ... Hansen degn i Bostrup (7 in 1731)
        Margrethe Elisabeth Molpidan                (5 1/2 in 1731)
STIFDTR:    Birthe Molpidan jomfrue i Tranekier Slot      ( 3/4 aar in 1731)
        Frederich Molpidan degn i Foedslette        (4 in 1731)
        Marie Elisabeth Molpidan (dod)
wgd: J. Hansen degn i Bostrup
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Jacob Rasmussen ungkarl hos Niels Knudsen hmd i Spodsbierg     22 Sep 1760  pg none
SIS:  ... = Mads Jensen i Boetofte
BRO:  Michel Rasmussen riest (?dod)
FADER: Rasmus Jensen (dod)
FARBRO: Peder Jensen i Helletofte (dod)
      CH: Johan Pedersen Helletoft farer til skibs fra Rudkiobing
        Maren Pedersdtr = Casten Mathiasen Bulle i Rudkiobing (signed: Kasten Matisen Bobl/Bool)
    Laurs Jensen Helletofte (dod i Rudkiobing) (? Lars Jensen )
      CH: Christopher Laursen (dod) = ... = Jens Hansen i Spodsbierg
          CH:  Ane Marie Christophersdtr (guard: Carl H. Lange)
        Stine Magdalene Laursdr huusholderske i Egelykke
FARSIS: Inger Jensdtr (dod) = Mads Jacobsen i Boestrup
      CH: Inger Madsdtr (dod)
          CH:  Inger Madsdtr = Niels Hansen Stougaard/Hougaard i Spodsbierg
             Jens Madsen i Boestrup
             Ane Magdalene Madsdtr or Ane Margrethe Madsdtr (dod) = Hans Pedersen i Skiebierg, Nedergrd gods
              CH: Jorgen Hansen 
             Anders Madsen (dod) = ... i Svalebolle
              CH: Mads Andersen
    Maren Jensdtr 69 fodt i Helletofte (dod) = Peder Andersen (dod) i Callundborg
      CH: Anders Pedersen i Svendborg
        Christen Pedersen i Rudkiobing, svoger af Joen Olsen i Khvn
        Sidsel Pedersdtr = Joen Olsen i Khvn
        Ane Magdalene Pedersdtr ugift i Callundborg
MORBRO: Hans Andersen i Piibekrog, Stoense (svoger til Hans Rasmussen i Snode)
MORSIS: Mette Andersdtr (dod) = Mads Rasmussen i Petersberg?
      CH: Jorgen Michelsen (dod)
          CH:  Niels Jorgensen tiene i Clausebolle
             Michel Jorgensen tiene i Clausebolle
             Ane Jorgensdtr = Hans Christensen i Clausebolle
             Mette Jorgensdtr tiene i Skiebierg
        Rasmus Michelsen (dod)
          CH:  Michel Rasmussen
             Peder Rasmussen tien i Boesgaard
        Anders Michelsen i Longelse
        Maren Michelsdtr = Anders Jensen Kroyer i Pederstrup
        Mette Michelsdtr (dod)
          CH:  Hans Laursen
             Niels Laursen
             Ane Laursdr
        Margrethe Michelsdtr = Rasmus Jensen i Siaelland
        Karen Madsdtr = Morten Jensen i Boetofte
        Elisabeth Madsdtr = Jeppe Christensen i Skiebierg
    Karen Andersdtr (dod)
      CH: Knud Hansen i Helletoft (dod)
          CH:  Niels Knudsen tiene i Hersleb, Steensgaards gods
             Rasmus Knudsen tien i Helletofte
             Dorthe Knudsdtr tiene i Tranekier
        Mads Hansen i Slukefter (? Mads Madsen )
        Anders Hansen i Hersleb
        Helene Margrethe Hansdtr (dod) = Jens Mathiasen i Lejbolle
          CH:  Maren Jensdtr tiene i Tranekier
             Margrethe Jensdtr tiene i Boetofte
             Hans Jensen tiene i Hersleb
        Johanne Jorgensdtr = Christen Hansen i Boetofte
        Jens Jorgensen (dod)
          CH:  Karen Jensdtr ophold i Steensgaards gods
    Maren Andersdtr hos Hans Ryemand i Longelse (guard: Hans Christen Rymand)
      CH: ... = Hans Christensen Ryemand i Sondre Longelse
MODER.SIDE: Inger Madsdtr i Longelse, Hans Pedersen & Jeppe Madsen i Boestrup
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

Hans Jorgen Larsen bodker i Leybolle    2 Jun 1779   pg #5
WIFE:  
SVIGERMOD: Maren Hansdtr (optegnelse 12 Nov 1778)
        CH: Hans Madsen 
SIS:  Cathrine Marie Laursdr = Christen Larsen i Leibolle
      CH: Marie 
BRO:  Thomas Laursen i Leibolle
    Christen Laursen
WIFE.BRO: Hans Madsen tien i Svallebolle
? Morten Rasmussen i Svallebolle ( 1778-79)
 Dines Christian Rasmussen i Kirke Schrobelov
? Christian Skiotte i Leibolle Sonder Mark
? Niels Rasmussen & u. Niels Andersen gmd i Leibolle
? Jorgen Hansen riederkarl
? Karen Madsdtr = (separated) Nyborg birkedommer i Bostrup
? Moller birkedommer = ... enke (wgd: Copmann i Rudkiobing)
guard: Knud Hansen i Svallebolle
[Langeland Gods Skiftebrev; Book 23A 1732-1782; FHL film 52816]

////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////