HOME & Probate List Love Herreds Provsti - skpr
  

         Love Herreds Provsti - skpr
         Book 1 1736-1801 FHL film 49373 (no index)
         Book 2 1801-1808 FHL film 49373 (no index)
          by Aurelia Clemons 9/11/04


Ane Kirstine Barscher/Badschaer enke i Gerslov     16 Dec 1736  pg 1 38
HUSB:  Peter Mouritsen praest (dod)
CH:   Mourits Lundager degn i Gerslov
     Ane Lundager = Rasmus Nievaas/Nievaals/Naevaae
     Poul Lundager skoleholder i Love sogn (signed: Poul P. Lundager)
     Eskild Lundager           (signed: Eskild P. Lundager)
     Diderich Lundager i Slagelse     (signed: D.P. Lundager)
     Kirstine Lundager = Hans Schov byeskriver i Vordingborg
      CH: Peter Skov 6
         Erik Skov 5
     Margrethe Sophie Lundager = Oluf Moller
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ole Sunds degn i Orslov-Solberg    26 Dec 1737  pg 9 39 61
WIFE:  Cathrine Pedersdtr
CH:   Stephen Olsen Sunds 17  (rytter - afkald 19 Mar 1740 )
     Peder Olsen 14 (rytter by 15 Jun 1742)
     Kirstine Olsdtr Sunds 19 (= Soren Jorgensen i Studerod, Reerslev - by 1738)
     Karen Olsdtr 5
BRO:   Soren Stephensen Sunds
WIFE.BRO: Jens Pedersen borger i Kierteminde, Fyen
SIS:   ... = Niels Bertelsen i Christianshavn
     ... = ... skibstommermand i Nyebonder, Khvn
? Niels Pedersen & Willum Madsen i Solberg
guard: Hans Dreyer, Christian Christopher Reenberg, Andreas Nyborg, Christian Meyer / Andreas Romsgaard degn i Havreberg-
Gudme
wgd: Jens Andreasen i Orslev 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Rasmus Frandsen Naeraae i Gerslev   30 Mar 1737  pg 14 30 38
WIFE:  Ane Petersdtr Lundager
CH:   Frands Naeraae 16
     Ingeborg Dorthe Naeraae 12
     Ane Marie Naeraae 9
WIFE.MODER: Ane Kirstine Bartschiaer/Barschaer/Badschaer i Geerslov Praestegaard (dod) = afg. Peter Mouritsen
WIFE.BRO: Mourids Lundager degn i Gerslev
     Christen Lundager i Holbek (dod - 6 May 1729)
      HEIRS: myndige
WIFE.SIS: Margrethe Lundager (?dod) = Ole Moller
     Kirstine Lundager (?dod) = Hans Skov byeskriver i Vordingborg
      CH: Peter Skov
         Erik Skov age 5 in Apr 1737
? Gabriel Esaias Borchsenius ridefoged i Saebyegaard
? Niels Fogh, broder & heir of Borge Aastesen kiob & handelmand i Holbek
wgd: Jonas Muller i Saeby
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Dines Olsen or Dinis Olsen skoleholder i Stillinge   10 Nov 1739  pg 22 28 47
WIFE:  Karen Larsdtr 
CH:   Birthe Sophie Dinesdtr 24
     Christian Dinesen 16
     Daniel Dinesen 15
     Lars Dinesen 12
     Sidse Dinesdtr 21 (? Sidsel Dinesdtr)
     Marie Dinesdtr 18
MODER:  (dod - left him & dau. Birthe Sophie Dinisdtr things)
guard: Bartholomaeus Byberg praest / Andreas Romsgaard degn i Havreberg-Gudom
wgd: Anders Nyeborg degn i Stillinge / Soren Rasmussen Rors 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Rebecca Schnabel i Ruds Vedbye    4 Jan 1740   pg 24 44
HUSB:  Mikkel Drejer degn 
SON:   born & died 7 hours old
BRO:   Maurits Schnabel borger i Corsoer ( Mourids Schnabel )
     Peder Schnabel snedker i Corsoer
     Poul Schanbel student
     Henrich Schnabel snedkersvend i Khvn
     Bernt Schanbel
     Cort Schnabel
HUSB.FAD: ... Drejer i Callundborg (dod)
HUSB.BRO: Hans Drejer degn i Finderup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christian Carl Torkildsen praest i Bakkendrup-Giorlev      15 Apr 1740  pg 38 76 262 275
WIFE:  Marie Holmsted  (=2. Lyder Schilderup i Christianshavn - 6 May 1740)
CH:   Martha Marie Torkildsen 7 (? age 7 in 1744?) (= J. Jorgensen by 1760)
FADER:  T. Torkildsen justitsraad
SIS:   ... Torkildsdtr = Thomas Ziemer raadmand
WIFE.FAD: T. Holmsted justitsraad
WIFE.SIS:    ... Holmsted = Frands Faeddesen hmd i Khvn
     ... Holmsted = Christen Host praest i K.Helsinge-Drosselberg, Love herred
WIFE.BRO: Peder Holmsted praest i Giorlov-Bakkendrup, nu i Holtoug-Maglebye, Stefns herred
wgd: Christen Host 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Elisabeth Iversdtr Hofding degnenke fra Sneserod, hos Poul Christophersen Bagger degn i Orslev-Solberg   6 Feb 1741
pg 40 46 49
HUSB:  Hildebrand Bisgaard i Snesered (dod - 1737?)
CH:   Hector Gotfried Bisgaard toypmester/Tojgmester i Gluchsted
? Poul Christophersen Bagger skoleholder i Snesered
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

GUARDIANSHIP:  1739   pg 48
Alexander Jorgensen i Giorlov, sal. Jens Degns halfbroder
Anders Mogensen, Mogens Andersen degns son of Reerslov 46 - guard: Hans Pedersen Solling degn i Reerslev, siden i Tollose
Christen Clemensen, - guard: Christen Blichfeld i Ringsted
Clemen Schade 55 af Saebye, sal. Mag. Christen Schade    guard: Peder Schade i Roskilde
Hans Schade 54, sal. Christen Schades son i Saebye      guard: Peder Schade i Roskilde
Dieteric Lundager 35 i Gerslov, sal. Peter Mouridsens son  guard: Niels Muller i Bakkendrup
Eric Lynow, sal. Eric Lynows son af Orslof 61 udlagt modrene til Villads i Graeve
Frederich Christian Plum, Ane Margrethe sl. Knuds son af Reerslev 28     BRO: Hans Knudsen Plum i Reerslev
Frederich Jorgen, Jacob Sollings degn i Orslev hand son 38 guard: Erik Krag i Orslev (dod)
Hans Jacobsen, Ane sal. Jens Todbergs datters son af Saebye guard: Peter Mogensen frovalter i Gunnetved
Hans Laursen, Anders Madsen 's enkes son bornegods     moder i Helsinge
Henrich Jensen & Holger Jensen, Jens Holgersen Substitutes sons af Saebye  STIFMODER: Maren
Jens Jensen & Jorgen Jensen, Jens Holgersen Substitus sons af Saebye     MODER: Maren
Jacob Jensen 58 & Johannes Jensen 60, Jens Degns sons af Orslev   guard: Kield Degn i Finderup
Kield Bjerholm & Peder Schou, sal. Ane Kieldsdtrs halfbroder     guard: Hans Kielsen i Roeskilde
Kield Sorensen, Ane afg. Jens Todbergs sons son, & Laurids Gefning i Fyen paa sin hustru, en sonsdatter     guard: Peder
Mogensen i Gunnetved
Laurs Jensen, Jens Holgersen Substituts son af Saebye    STIFMOD: Maren
Laurs Pedersen i Todderup, en SIS.SON efter Hans Madsen degn i Helsinge   guard: Anders Madsen i ibdm
Mads Rasmussen 's moder  guard: Peder Holms i Wedbye    flytt til Jylland
Owe Lynow 52, sal. Erik Lynows son af Orslev    MOD: Villadt i Graeve / guard: Carneword i Herlufsholm
Peder Laursen, Laurs Degns son af Havreberg     MOD:  FAD: Laurs degn ibdm
Poul Jensen 43, Jens Degns son af Orslev  fuard: Kield degn i Finderup
Rasmus Jorgensen 47, Jorgen Hammers son af Wedby efter fader     FARMOD arve fra Fyen & MOD    guard: Peder Holm til
Jylland 1732
Laurids Krag   guard: Fogh commerceraad i Kragerupgaard
Lucas Mathias Drachardt  FARBRO: Rasmus Drachardt
Niels Muller       FADER: Johan Moller degn i Giorlev
Ane Cathrine Holm & Ingeborg Marie Holm, moder efter Ane Frandsdtr  FADER: Peder Holm til Jylland 1732
Ane Cathrine, Anders Madsen 's enkes datter af Helsinge   MODER:
Ane Kirstine Jensdtr 46, Sidsel Jensdtr 54, Marie Jensdtr 47, Jens Degns dattre af Orslev   guard: Kield Degn i Finderup
Ane Lisbeth Salomonsdtr 55, Dorthe Marie Salomonsdtr 52, Salomon's dottre af Bakkendrup    guard: Mads Rasmussen i
Corsoer (after FAD & BRO)
Ane Pedersdtr 's born, sostre, borneborn af Hans Madsen degn i Helsinge   guard: Anders Madsen i Helsinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Kieldsdtr    1739 pg 49
½SIS:  Ane Skov
gurad: Hans Kieldsen i Roskilde
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Gregers Paaske = ... i Finderup    1739  pg 49
CH:   Anniche Kirstine Gregersdtr
guard: Jens Winding i Jylland
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

... i Hallenslev   1739 pg 48 49
HUSB:  Christen Sandro (flyt af herred)
CH:   Annike Sandro 54 i Hallenslev
     Margrethe Lisbeth Sandro 57 i Hallenslev
     Sophie Sandro 60 i Hallenslev
     Jochum Lorents Sandro 64 i Saebye 
     Gabriel Sandro 64 i Hallenslov 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mathias Drachardt i Saebye  1739  pg 49
WIFE:  Barbara
DAU:   ... Drachardt (dod) = Treslov
      CH: Barbara Margrethe Treslov
         Johannes Treslow 
guard: Mathias Biornsen Drachardt i Saebye
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ole Degn i Gerslev      1739  pg 49
CH:   Dorthe Olsdtr 63
     Kirsten Olsdtr 59
     Maren Olsdtr 70
     Sidsel Olsdtr 73
     Albert Christopher Olsen 34 i Saebye 
     Niels Olsen 64 
     Poul Olsen 66
BRO:   Christen Olsen i Gerslev
guard: Erik Krag i Orslev (dod)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Wardes degn i Gerslev      1739  pg 49
WIFE:  ...   (=2. Jacob Poulsen Knid)
CH:   Apollone Pedersdtr Wardes i Gerslev
     Dorthe Pedersdtr 51 i Gerslev
guard: Niels Mathiasen degn i Gerslev, flytted til Grevinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jens Hansen degn i Giorlov  1739 pg 49
½SIS:  ... = Jesper Knudsen i Kioge
      CH: Ingeborg Hansdtr
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

GUARDIANSHIP:  1739   pg 49
Johanne Cathrine Mullers fader & moder efter Niels Muller & hustru i Bakkendrup    guard: Frederich Konig i Helsinge
Johanne Hansdtr Bornegods, formynder Soren Jorgensen i Hesselberg
Karen Jacobsdtr, datter, datter af Ane sl. Jens Todbergs i Saebye  guard: Peder Mogensen i Gunnetved
Kirsten Lynow 55, moderne, antagen af Niels Grundtvig i Svallerup
Margrethe Benedicte, Jens Christensen Degns datter af Wedby, faederne         guard: Christen Bagge degn i Reerslev
Margrethe Sophie, Peter Mouridsens datter af Geerslof 30, faederne  guard: Rasmus Naeraae i Gerslev
Maren Jacobsdtr, moderne efter Sidsel sl. Peder Bollesens  guard: bartholomaeus Byberg i Stillinge
Maren Pedersdtr broder, daaters arv efter Hans Madsen degn i Helsinge    guard: Anders Madsen ibdm
Marie Kieldsdtr, bornegods udlagt efter Bodil herr Gregersis i Finderup   guard: Lucas Paludan i Finderup
Mette Clemensdtr udlagt arvegods efter Mag. Christen Schade i Saebye til mag. Christen Blichfeldt   guard: Jesper Husfeldt
land commissari
Regina Lauridsdtrs fader & moder, udlagt til mag. Daniel i Stillinge
Sidsel Margrethe Jorgensdtr & Susanna Abilgael Jorgensdtr, sal. Jorgen Hammers dotter af Wedbye, arf efter FAD MOD etc 
guard: Peter Naelde i Forslev
Susnne Lisbeth her Cornet Linstovs fra Meklenburg, moderne efter Ane Margrethe sl. Knud Hansen i Reerslev
Apollone Lynow, efter moder    guard: Frederich Koring i Helsinge
Ane Cathrine Muller, efter FAD & MOD    guard: Frederich Koring i Helsinge
Kirstine Lundager, efter FAD        guard: Jochum Gynther i Hafreberg
Dorthe Cathrine Scandorph, efter FAD & BRO         guard: Johan Muller i Giorlev
Agnete sl. Frederich Konigs hustrues arvinger
Lucas Paludans arvinger
Jesper Dues barn af Giorlov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Hans Riis skoleholder i Aaltenslev  26 May 1742  pg 59
WIFE:  Johanne Cathrine Plom
CH:   Knud Hansen Riis 19 tien ved Cron Printens
     Ane Margrethe Hansdtr Riis 17 tien i Saebyegaard
     Claus Peter Hansen Riis 14 hiemme
     Inger Marie Hansdtr Riis 11
     Cort Hansen Riis 6
wgd: Peder Finderson
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Karen Olufsdtr Sundt i Bonderod, Reerslev    28 May 1738  pg 61
FADER:  Oluf Lind degn i Orslev-Solberg (dod - 28 May 1738)
STIFFAD:     i Slagelse
guard: Anders Nyeborg degn i Stillinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Daniel Jensen praest i K.Stillinge  d.28 Mar 1727/1742   pg 62 77
WIFE:  Ohlegaard Jensdtr (dod - 16 Jan 1731)
CH:   Else Wilhelmine Byberg = Andreas Rosenpalm admiral
     Mette Byeberg enke = afg. Maurids Huusfeldt ritmester
     Jens Danielsen (? i Callundborg amt)
guard: Bartholomaeus Byeberg praest i K.Hillinge/Stillinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Ernstsen Preen degn ( Peder Erntsen Preen) i Saebye-Hallenslev  26 Feb 1743  pg 63 68 73
WIFE:  Dorthe Andersdtr Schytte/Skiot 
CH:   Ane Margrethe Pedersdtr Preen = Johan David Sorensen Bruun i Bechs Kroe
     Anders Pedersen Preen 30 condition tien i Gundetved ( Anders Pedersen Skiot/Schytt)
     Ane Pedersdtr Preen = Jacob Winding degn i Reerslev
     Sara Pedersdtr ugift   (= Mikkel Wastrup degn i Saebye-Hallenslev - by 5 Jun 1743 )
guard: Jens Andersen i Hallebye / Mikkel Wastrup degn i Saebye-Hallenslev
wgd: Mads Leerager i Svallerup / Johan Christopher Hellt gartner i Saebyegaard
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Dorthe Magdalena Lind i Tiornelunde, Finnerup     18 Mar 1743  pg 66
HUSB:  Rasmus Selleberg skoleholder
CH:   Ane Barbara Rasmusdtr Selleberg 1½
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Poul Jacobsen Schandorff degn i Giorlev-Bakkendrup   11 Jul 1719/1743    pg 67 96
CH:   Soren Schandorff (dod - 22 May 1720)
     Ane Sophie Scandorf        (= Soren Jacobsen smidtsvend ved Holmen, Khvn - by 1743)
     Jacob Poulsen Scandorph 29    (guard: Claus Torkildsen i Khvn)
     Peter Gerhardt 24         (guard: Henrich Muller i Bakkendrup)
     Dorthe Cathrine Schandorph (= Georg Frederich Heermand soldat i Khvn by 1748) (guard: Johan Moller degn i Giorlev-
Bakkendrup)
guard: Jacob Winding degn i Reerslev
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Nicolaj Hofmester skoleholder i Hallenslev   25 May 1743  pg 72 76
WIFE:  Pernelle Nielsdtr
? Oluf Larsen tommermand 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Soren Graenov degn i Embedet, Finderup     11 Jun 1743  pg 73 181 191 288
WIFE:    (? 2 Sep 1732)
CH:   Giertrud Christine Graenov    (= Thomas Peter Zinck i Dannebergs Fabrizue i Fredericksberg bye - by 1754)
     Dorthe Marie Graenov   (= Hans J. Rossing i Hong - by 25 Dec 1761)
WIFE.BRO: Christian Christopher Reenberg provst i Finderup
     Claus Reenberg i Stifs Bierby)
guard: Mathias Hermand Laessoe 
wgd: Jacob Winslov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Frederich Konig praest i K.Helsinge      15 Sep 1697  pg 73 77 79 88 107
WIFE:  (probate is probably for her?)
?    Apolone Eriksdtr Lynov jomfru (? i Svalderup 5 Jul 1746 pg 80)
FADER:  Willads Olsen i Greve
guard: Frederich Konig praest i K.Helsinge / Christian Mejer i Orslev / Bartholomaeus Byberg
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mette Marie Lauge i Giorlev-Bakkendrup     1743 pg 77
HUSB:  Johan Muller degn
CH:   Niels Muller
guard: M. Lundager
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Sigvart Sejer/Seir skoleholder i Naesbye Skole ved Stranden, Stillinge      12 Feb 1747  pg 78 80 265
WIFE:  Johanne Erhardt
CH:   Ane Cathrine Sigvartsdtr Sejer 21 (dod i Khvn d.4 Sep 1757/11 Jan 1758)
     Erhardt Sigvartsen Sejer skibs tommermand i Christianshavn
     Johan Frederich Sigvarsen Sejer 26 laern hos Johan Ambrosius Dreier i Ulkegaden, Khvn / tommermand i Holmen
wgd: Anders Nyborg degn i Stillinge (signed: Andreas Nyborg)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Kirstine i Havreberg praestegrd      11 Apr 1747  pg 80 93
HUSB:  Samuel Pohles felt chirurgi (?dod)
CH:   Jochum Gynther praest i Havreberg
     AnnGoth Sophie Pohles = Hans Larsen Moller i Gudom (? Armgot Sophie Pohles)
      CH: Samuel Hansen Moller 21 nu i Havreberg Praestehuus/ i Slagelse skole
SIS:   Dorthe Kirstine (dod) =  (no children) ( Dorthe Christine )
BRO:   Christian Gotfried (dod i Pomeren)
guard: Andreas Schytte studiosus
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Sophie Christine Heining i Reerslev      23 Jun 1747  pg 82 223 293
HUSB:  Mathias Herman Lessoe/Laessoe praest
CH:   Christen Mathiasen Laessoe 13 (afkald 1756)
     Niels Lessoe 7 ( Niels Laessoe)
     Herman Lessoe 6
     Else Kirstine Lessoe 12 ( Else Christine Lessoe)
     Bodil Marie Lessoe 11
     Ellen Sophie Lessoe 5
     Frederikke Laessoe 3
FADER:  Niels Heining provst
BRO:   Hans Christian Heininge cappellan i Faareveile-Draxholm
     Nicolai Georg Heining klosie-kremmer i Khvn
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Lisbeth Margrethe Andersdtr Schytte ( Elisabeth Margrethe Andersdtr Schiotte) i K.Stillinge    18 Feb 1748  pg 88
100
2HUSB:  Bartholomaeus Danielsen Byberg praest
4 CH:  Daniel Byeberg 16
     Hans Byeberg 15
     Anders Byeberg 14
     Christen Byeberg 11
1HUSB:  Hans Snabel praest i Wemmelov-Hemmerhoy, Slagelse Henrichsdtr 
CH:   Ursula Hansdtr Snabel = David Spierling regmts chirurgus ved Granadeer Corps
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Eiler Jacob Lessoe degn i Reerslev  21 Mar 1748  pg 89 94 97
WIFE:  Christine Larsdtr Tevling (signed: Christine Lauritzdtr Terling)
BRO:   Mathias Herman Lessoe praest i Reerslev-Ruds Vedby
     Peiter Lessoe degn i Skiorpinge-Fordrup, Flakeberg herred
½SIS:  Ingeborg Margrethe (dod)
      CH: Pernille Hansdtr = Svartz skraeder i Nestved
     Karen Jensdtr = ... klocker i Urkelose, Frideriksborg
     Bodil Lessoe (dod) = 
      CH: Christen Michelsen soldat i Quisle Mark
         Jens Michelsen muurmester i Skelskior
         Herman Michelsen smidtsvend i Khvn
SIS:   ... Lessoe (dod) = Johan Rosk skoleholder i Hyllested
wgd: Peder Larsen Moller i Reerslev
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Leene Mogensdtr Ruttenskiold i Helsinge-Drosselberg  20 May 1748  pg 91 95 97
HUSB:  Johan Lund degn
CH:   Karen Johansdtr Lund 16
     Christian Johansen Lund 12
     Mogens Johansen Lund 10
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Frederich Christian Floor/Flors skoleholder i Solberg      9 Mar 1749   pg 99 103 109
WIFE:  Kirsten Knudsdtr
WIFE.BRO: Peder Knudsen i Hong
     Hans Knudsen
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Sophie Sejer hos Niels Andersen i Stillinge    29 Aug 1749  pg 105 108 118
HUSB:  Christen Hesselberg degn (dod) ( Christian Hesselberg)
BRO:   Sigvert Sejer (dod) = Johanne skoleholder i Nesbye Skole, Stillinge
      CH: Erhardt Siversen Sejr skibstommermand i Christianshavn
         Johan Frederich Sivertsen Seir dreiersvend hos Johan Ambrosius Drier i Ulekegaden, Khvn
         Ane Cathrine Sigvartsdtr Sejer tien i Khvn - ugift ( Ane Cathrine Siversdtr Sejer)
guard: Andreas Wyborg seigr
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jens Axelsen Muus skoleholder i Vinde Helsinge Skole, Finderup/Helsinge     15 Mar 1750  pg 107 117 119 123 125
WIFE:  Bodil Christophersdtr
MODER:  Johanne Hansdtr i nye Hospital, Roskilde/ Duebroder Closters Hospital, Roskilde
FADER:  Axel vaever i Gielsted ved Nestved (dod)
guard: Hans Arentsen forstander i Duebroder Hospital, Roeskilde
wgd: Niels Jorgensen Kaare i Vinde Helsinge ( Niels Jorgensen Kaav)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Apelone Eriksdtr Lynow jomfrue i Svallerup   1 Jun 1750   pg 108
SIS:   Ane Eriksdtr Lynow = afg. Niels Grundtvig i Svallerup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Soren Rasmussen Ror/Roer/Rohr degn i K.Helsinge-Drosselberg   5 Apr 1751   pg 121 124 126 186 298 328 444
CH:   Jorgen Sorensen Roer (dod) = Bodil Marie Nold i Ringsted ( Rasmus x'd out)
      CH: Karen Sophie Jorgensdtr Ror 19 (dod by 15 Oct 1765)
         Ane Cathrine Jorgensdtr Rohr 17 
         Helene Jorgensdtr Roer 8 (dod by 15 Oct 1765) ( Lene Ror )
         Soren Jorgensen Roer 6
         Poul Jorgensen Roer 4
         Christian Jorgensen Roer/Rohr 13 i Roeskilde Skole (skoleholder i Daastrup - 1763)
REL:   Peder Nold seig. i Skielskior (brother of Bodil Marie Nold )
guard: sigr Johan Lund degn i K.Helsinge
wgd: M. Siersted
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Maren Olsdtr i Hallenslev  9 Aug 1751   pg 123
HUSB:  Claus Ditlev Buulmann skoleholder (signed: Claus Ditlev Bumann)
2 CH:  Ane Elisabeth Clausdtr 8
     Ane Margrethe Clausdtr 6
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Constantinus Viol skoleholder ?80 i Skelleberg     27 Mar 1752  pg 130 151
? Kirstine Jacobsdtr fattig maenniske
guard: Niels Villadsen hmd i Schelleberg
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Maurids Petersen Lundager degn (Mourids Petersen Lundager) i Gierslov  20 Apr 1752  pg 131 136 137 154 190
WIFE:  Magdalaene Muller sal. Lundager
SIS:   Ane Lundager = afg. Rasmus Naevaaes/Naevaars/Naeraaes i Gierslev
BRO:   Didrich Lundager handelsmand i Slagelse (by: Hans Drejer degn i Finderup)
     Poul Peitersen Lundager skoleholder i Love
     Eskild Lundager i Naskov, Laaland/Lolland
     Margrethe Sophie = Ole Moller quartermester ved guarden (afkt 21 Nov 1737)
     Kirstine Lundager = Hans Skov byeskriver i Vordingborg (both dead)
      CH: Peter Skov dragon ved Corps i Synderborg
         Erik Skov i Nestved
? Peter Mouridsen (dod) = Ane Kirstine (probably his parents?)
? Niels Muller i Geerslev
wgd: Hans Drejer degn i Finderup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jens Christian Jrgens / Jorgensen 33 informator student i Orslev    1 Jun 1752   pg 136 140 169 172 180
  (fod i Aschim, Norge)
BRO:   Christian Frederich Jrgens/Jrgensen praest i Graeve-Kildebronde, Sielland (i Hellested-Rosmus, Hyllested, Aarhuus
stift in 1743)
     Sigvart Friis Jrgens praest i Ringeboe-Vedstad, Guldbrandsdalen, Aggershuus stift, Norge
SIS:   Engelke Magdalene Jrgens frue = Knud Skiort/Schiaartd capitain dragonnerne i Holmestrand, Norge
FADER:  Christen Rasmussen Jrgens praest i Aschim, Norge
? madame Jrgens i Khvn
notice fra: Christian Mejer praest i Orslev-Solberg
? justitsraad Fogh
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Kirstine enke  21 Nov 1737  pg 136
HUSB:  Peter Mauritsen/Mouridsen (dod)
CH:   Margrethe Sophie = Ole Moller
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Elfan Knudsen / Elphan Knudsen skoleholder i Burup, Saebye   18 Oct 1752  pg 140 142 147
  (fod i Landsgrav ved Slagelse)
WIFE:  Else Knudsdtr
FADER:  Knud = MODER: Maren Jensdtr
wgd: Jens Madsen gmd i Buurup (by: Anders Sorensen Dybvad i Burup / Niels Eilbye)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Michael Wastrup degn i Saebye-Hallenslov    19 Jan 1753  pg 142 150 152 161 179
WIFE:  Sara Pedersdtr sal. Wastrup
BRO:   Ole Wastrup bagersvend i Khvn
SIS:   Birthe Wastrup = Ole Gregersen rosthugger/roedhugger i Holmen
BRO:   Clemen Wastrup rostehugger i Holmen
     Christian Wastrup borger bager i Khvn
     Hans Wastrup snedkersvend i Khvn
½BRO:  Mikkel Wastrup i Callundborg (dod) = Ane Margrethe ...
      CH: Birthe Wastrup = Frands Sorensen i Callundborg
         Kirsten Wastrup abt 17
         Peder Wastrup 12 
         Margrethe Wastrup 6
         Ane Birgethe Wastrup 4
½SIS:  Ane Margrethe Wastrup (dod) = Mads Leerager provst here i herred
      CH: Peder Leerager 19 tien skriversvend i Khvn
     Ingeborg Wastrup enke = afg. Christen Weiles i Callundborg
WIFE.SIS: ... Pedersdtr = Johan David Bruun i Slagelse
WIFE.BRO: Anders Schytte/Schiotte
?FADER: ... (?dod 12 Sep 1742 af Universitets, Saebye)
wgd: Johan Nicolai Schavenius / Niels Eilbye
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Hans Dreier degn i Honge, Finderup  18 Jun 1753  pg 152 160 170 180 191 263 266 292
WIFE:  Mette Cathrine Reenberg sal. Drejers enke 
MODER:  Maren Hansdtr i lem i Vartov Hospital, Khvn
BRO:   Jens Jacobsen Drejer borger drejer i Callundborg
     Niels Jacobsen tommermand borger i Callundborg
     Mikkel Jacobsen Drejer skoleholder i Hollose, Skelbye sogn, Tyberg herred
SIS:   Maren Jacobsdtr = ... i Khvn
     Giertrud Jacobsdtr = ... Kretzmer i Khvn
     Elisabeth Jacobsdtr = ... i Khvn
WIFE.1HUSB: Soren Graenow (dod)
WIFE.CH:     Giertrud Christine Sorensdtr Graenov = Thomas Peter Zinck
     Dorthe Marie Graenov
WIFE.BRO: Christian Christopher Reenberg provst praest i Finderup
? Claus Reenberg i Stifts Bierbye
? Peder Reenberg Liddoes
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christian Wichmann skoleholder i Skielleberg      26 Mar 1754  pg 178 191
2WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Hans Nicolai Christiansen 22 tien i Tiornlunde, Finderup
     Knud Christiansen 10
     Else Marie Christiansdtr 14 (surnames assumed)
WIFE.SVOGER: Hans Olsen gl. i Tiornlunde 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Cecilia Susanna Henrichsdtr Walther i Orslev      26 Feb 1755  pg 189 192 202
HUSB:  Poul Christophersen Bagger degn i Orslev-Solberg
CH:   Johan Christopher Poulsen 14
     Elisabeth Poulsdtr 17
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mikkel Drejer i Hollose   1754  pg 191
WIFE:
CH:
BRO:   Hans Drejer degn i Finderup (dod)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Bartholomeus Danielsen Byberg praest i K.Stillinge   13 Jul 1755  pg 194 207 255
WIFE:  Margrethe Elisabeth Schiott (dod - 13 Sep 1748)
CH:   Daniel Byberg 23 studiosus
     Hans Byberg studiosus (all over 18 Andreasdtr under 25)
     Anders Byberg feltskiaersvend
     Christen Byberg feltskiaer laere i Khvn
SIS:   Else Wilhelmina Byberg = Kinesch birkedommer
     Ellen Cathrine Byberg 
SVOGER: Christian Christophersen Reenberg porvst i Finderup
curator: Anders Muller & B.H. Mantix
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Niels Muller or Niels Moller praest i Geerslev     4 May 1755   pg 194 209 224 257 275
WIFE:  Johanne Elisabeth Vinge/Winge
CH:   Johan Moller 15 (dobt 15 Jan 1741) (afkald 1760)
2 BRO:  ... Moller (dod)
     Christian Moller
1 SIS:  
½BRO:  Christian Muller/Moller = .... muurmester i Khvn? (signed: C.J. Moller)
?REL:  B. Poulsen
guard: Andreas Benjamin Poulsen nu praest i Geerslev
curator: Lars Andersen
wgd: Jens Bremer i Love gaard
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Kirsten Olsdtr enke i Tiornelunde   13 Nov 1755  pg 223
HUSB:  Christian Wikman skoleholder (dod)
CH:   Hans Nicolai Christiansen Wikman 24
     Knud Christiansen Wikman 13
     Ester Marie Christiansdtr Wikman 17
SIS:   ... Olsdtr = Hans Olsen i Tiornelunde
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Johan Lund degn i K.Helsinge-Drosselberg    23 Feb 1756  pg 223 269 276 279 283 286 317
2WIFE:  Ane Cathrine 
CH:   Frands Lund 10
     Johanne Lund 8
1WIFE:  Leene Mogensdtr Ruttenschiold (dod - 31 Sep 1748)
CH:   Christian Johansen Lund 25
     Magnus Johansen Lund 23
     Karen Lund 29  (afkald 1763)
curator: Otto Rhud rector / Mathias Herman Laessoe
guard: Johan Theobald Hadeler degn i Gjorlov-Bakkendrup
wgd: Christopher Bergen i K.Helsinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Nielsdtr i Skielleberg  2 May 1757   pg 257
HUSB:  Frederich Joensen skoleholder
CH:   Christian Frederichsen 3
     Karen Frederichsdtr 12
     Kirsten Frederichsdtr 8
     Maren Frederichsdtr 6 (surnames assumed)
FADER:  Niels Willdasen 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Johan Mikkel Muller/Moller/Miiller degn i Giorlov-Bakkendrup  6 Jun 1757   pg 258 263 267
2WIFE:  Eleonora Christine Gultzou (Eleonora Cathrine )
CH:   Frederich Christian Muller 18 hiemme
     Sophie Magdelene Muller/Moller = Lars Larsen Smed i Rye ( Sophie Malene Muller) (Lauritz Lauritzen)
     Hendriche Christine Muller/Moller 16 (= Ole Eriksen matros i 4 Division 7 Comp - by 1777 pg 520)
1WIFE:
CH:   Niels Moller myndig hos musikanter Westermand i Viborg, Jylland
2WIFE.FADER: Caspar Gultzau i Callundborg
? Andreas Moller skoleholder i Rye, nu deng i Rerslev
guard: Gregorius Wallekilde organist i Corsoer / Johan Theobald Hadler
wgd: Niels Biorn Todsleuf i Bakkendrup / Bremer i Lovegaard
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christian Christopher Reenberg provst i Finderup    14 Apr 1758  pg 261
WIFE:  Kirsten
CH:   Emanuel Reenberg 24
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christen Host provst praest i K.Helsinge-Drosselberg  21 Feb 1758  pg 266 275
WIFE:  Karen Holmsted
CH:   Martha Host = Christopher Bergen praest i K.Helsinge
?guard: Christopher Bergen
wgd: Hans Paasche
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Andreas Benjamin Poulsen nu praest i Gjentoft     to successor 9 Apr 1759     pg 267
Successor: Niels Wahl nu degn i Geerslov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mette Knudsdtr i Saebye-Hallenslev  1 Sep 1759   pg 268 270
CH:   Niels Eylbye degn i Saebye-Hallenslev (signed: Niels Eilbye)
     Hans Eylbye 30 condition i Sonderskov, Jylland
     Ane Marie Eylbye 37
     Maren Eylbye 32 begge tjene i Khvn
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Svend Stage skoleholder hmd i Reersoe     23 Oct 1759  pg 269 271
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Ingeborg Svendsdtr = Anders Larsen smed i K.Helsinge
     Lars Svendsen (dod)
      CH: Jens Larsen 7
         Dorthe Larsdtr 10
guard: Johan Lund degn i K.Helsinge-Drosselberg
wgd: Christopher Bergen praest i K.Helsinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Erik Due skoleholder i WindeHelsinge      27 Feb 1760  pg 272
WIFE:  Ane Jorgensdtr
2 CH:  Peder Eriksen 6
     Hans Eriksen 5
guard: Johan Lund degn i Helsinge-Drosselberg
wgd: Christopher Bergen i K.Helsinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Jorgensen Ronander skoleholder i Soelberg    7 Apr 1760   pg 273
WIFE:  
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Martha Host i Helsinge-Drosselberg  17 Jan 1760  pg 275 282
HUSB:  Christopher Watkinson Bergen praest
CH:   Waldemar Bergen 5½
     Christine Bergen 2 
BRO:   Christen Host monsr i Helsinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mette Cathrine Drejers enke i Honge      18 Jun 1761  pg 275 279
HUSB:  Soren Sorensen Grenow degn (dod)
CH:   Dorthe Marie Grinaae (signed: Dorthe Marie Grenov)
     Giertrud Kirstine Grinaae (dod) = Thomas Peter Zinck i Friderichsberg
      2CH: 1 son & 1 dau (buried with mother in Fridericksberg kirkegaard)
guard: Jacob Winslov degn i Finderup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Elisabeth Margrethe Fogh hos Christian Mejer i Orslev Praestegrd    31 Jan 1762  pg 283 288 293 444
HUSB:  Erik Krag (dod)
CH:   Barbara Cathrine Krag madam = Christian Mejer praest i Orslev
     Laurids Krag (dod) (Laurs Eriksen Kragh) praests i Wolstrup-Horbye, Aalborg stift 
      CH: Vithe Elisabeth Krag 9
         Ane Erica Krag 4 begge i Jylland
     Poul Fogh i Orslev
REL:   Fogh justitsraad (dod) i Kragerupgaard
      CH: P. Fogh
SIS:   Ane Soe Lugge = sal. Fogh borgermester (obligation 11 Jun 1746)
?    Fogh forvalter i Langbyetorp (?dod - 27 Jun 1761)
BRO:   Nicolai Langballe i Sueptrup, Ousted-Taaning, Aarhuus stift
guard: Christian Gotlieb Brorson
wgd: Christian Mejer
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Barbara Cathrine Krag i Orslov    31 Jul 1763  pg 293 298
HUSB:  Christian Meyer praest (signed: Christian Mejer)
CH:   Christian Meyer 26 (signed: C.C. Meyer)
     Erik Meyer 23 
     Elisabeth Marseille Meyer 25 = Hans Winslow skoleholder i Solberg
     Johanne Meyer jomfrue 25
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Cathrine Rosendhl i Helsinge     30 Apr 1764  pg 300
HUSB:  Lauritz Albertin Allerup degn i Helsinge-Drosselberg
CH:   Florentine Margrethe Allerup 12 less 2 mo.
     Johanne Christiana Allerup 6
     Frederich Albertin Allerup ½ (son)
guard: Hans Staal
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Cicilia Dorthea Johannesdtr Widrich i Orslev      29 Jul 1764  pg 301 315 319
HUSB:  Poul Christophersen Bagger degn
CH:   Ane Elisabeth Bagger 7
     Susanna Marie Bagger 3
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mathias Herman Lessoe/Laessoe praest i Reerslov-Ruds Vedbye   18 Oct 1764  pg 303 317 320 326 337
2WIFE:  Margrethe Kirstine Gronberg        (went to Jyderup 1765)
CH:   Sophie Christine Lessoe 15
     Edel Dorethea Lessoe 14
1WIFE:  Sophie Kirstine Heining (dod)
5 CH:  Niels Mathiasen Laessoe 24 hos sin MORBRO Nicolai Georg Heining kiobmand i Khvn
     Herman Mathiasen Laessoe 23 i Khvn
     Bodil Marie Mathiasdtr Laessoe 28 kammer jomfue hos priintzesse Charlotta Amalia
     Ellen Sophie Mathiasdtr Laessoe 22 hos sin MOSTER og MORBRO Jact og Sehions skriver sr. Buneson i Frideriksborg
     Frederikke Mathiasdtr Laessoe 20 hos Niels Heining i Fareveile Praestegd
SVOGER: Christopher Bergen praest i Helsinge-Drosselberg
      CH: Christine Bergen
     ... Bergen (sister of above)
      CH: Ole Sletting
         Ane Kirstine Sletting
1WIFE.FADER: Niels Heining praest i Fareveile (by: Palemand Hiort i Vindekilde ( Palimon Hiort))
REL:   Abraham Gronberg i Hagestedgaard (by: C.C. Hiort birkedommer i Torbenfelt)
?    Else Christine Mathiasdtr Lessoe ugift (?dod)
     Christen Mathiasen Lessoe (dod)
1WIFE.BRO: Nicolai Georg Heining kiobmand i Khvn
      Niels Foss Heining praest i Glasas
1WIFE.SIS: ... Heining = skriver sr. Buneson i Frideriksborg
Successor: Severin Christensen nu praest here
? A. Gronberg provst i Hagestedgaard
deceased was guardian for: Hendriche Christine, yngst datter af Johan Mikkel Muller degn i Gjorlov-Bakkendrup
guard: Ladorph assessor (by: H/Aweygaard)
wgd: Hans Weigaard i Loyes Moller
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Frederich Bormet/Bormeth skoleholder i Naesbye, K.Stillinge   23 Feb 1765  pg 320 321 389
? Kirsten Muller
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Bertel Svane skoleholder i K.Stillinge     26 Mar 1765  pg 321 325 329 565
WIFE:  Else Marie Christophersdtr Breum sal. Svane (went to Bildsoe )
CH:   Maren Bertelsdtr Svane 5 fierding aar   (= Johan Frederich Bonnier i Slagelse - by 1785)
WIFE.SVOGER: Hans Mathiasen Wulf kandestrober i Slagelse
wgd: Christopher Madsen degn i Heininge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ellen Marie Sorensdtr i Stervboets huus, Drosselberg  17 Jun 1765  pg 323 332
2HUSB:  Lars Pedersen skoleholder
CH:   Bodil Kirstine Larsdtr
1HUSB:  Niels Hein
CH:   Soren Nielsen Hein kobbersmed svend
     Hans Nielsen Hein kobbersmed svend
curator: H.J. Pochenthal
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jens Christian Thrane/Trane skoleholder i Rye     9 Aug 1765   pg 324 326 332 384 
WIFE:  Cathrine Marie Lund sal Thrane
½SIS:  ... Thrane enke i Viborg, Jylland
     ... Thrane ugift
MODER:  ... i Viborg
FADER:  Thyge Thrane
WIFE.FADER: Niels Lund maler i Slagelse
? Mads Larsen bmd i Rye
wgd: Erik Hansen i Smedegads Molle
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Niels Eybye/Eilbye/Ejlbye degn i Saebye-Halleslov   12 Mar 1766  pg 334 378 411 446 520
WIFE:  Aarendgaard Ulrica Borgen sal. Eilbye (dod - 24 Sep 1767 i Saebye) ( Arendtgodt Ulrica Borgen)
CH:   Christiane Sophie Eybye/Ejlbye 23 hiemme
     Claus Borgen Eybye/Ejlbye/Eilbye 22 feldskiersvend ved kongl liv garde i Khvn
     Henrich Eybye/Ejlbye 16 i Levetslov / kok paa den kongl. Flode
     Flemming Ulrich Eybye/Ejlbye 15 hiemme / 1772 i Coldinghuus amts contoir
guard: Borgen forvalter
wgd: F. Zartmann i Hallenslov Molle
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christian Mejer provst i Orslov-Solberg    12 Jun 1766  pg 366 379 388 403 408 446 451 
WIFE:  Barbara Cathrine Kraeg sal. Mejer (dod)
CH:   Christian Mejer 29 i Slagelse, Orslov praestgrd
     Erik Mejers fuldmagt dat: Khvn 9 Jun 1766 / i Christiania
     Elisabeth Marsellie Mejer = Hans Vinslov skoleholder i Nesbye
     Johanne Mejer/Meyer jomfrue
? madame sal. herr Lars Krags (dod)
  CH:  Withe Elisabeth Krag & Anna Ericha Krag
guard: Emanuel Gerhard Vieth praest i Sonderup/Sonnerup-Nordrup
? Niels Vahl praest i Giaerslov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Essen skoleholder i Solberg   6 Feb 1767   pg 387
WIFE:  Birthe Hesselberg
CH:   Nicolai Essen 10
     Karen Essen 17
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christopher Wittingsong Bergen ( Christopher Vatkinson Bergen) praest i Helsinge-Drysselborg   27 Apr 1767  pg
390 407 409 416 424 426 432 607
2WIFE:  Helena Lind
4 CH:  Poul Bergen 3
     Samuel Bergen 1½ (of age by 1792)
     Martha Bergen 4 (1794 i Slagelse - of age - curator: Andreas Bang i Slagelse)
     Maria Margrethe Bergen 4 wks   (= Bech, son of G. Bech - by 26 Mar 1792 Soro)
1WIFE:  Martha Host (dod - 19 Nov 1761 - pg 282)
CH:   Christine Bergen jomfrue ( Kirstine Bergen ) 
REL:   Frederich Holmsted Host apotheker i Aarhus (by: Paaske general auditeru i Bostrup/ Jens Lassen i Callundborg)
? Vilhelm Bergen
? Cicilie = afg. Borre Slettings born, Ole Sletting, Ane Kirstine Sletting jomfru
2WIFE.FADER: Lind forvalter i Brorup, by his son Christen Lind & Andreas Lind / Poul Lind
guard: Lassen forvalter
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Kirstine Sophie Smidt/Smith/Schmit ( Sophie Kirstine Smith) i Haureberg     11 Jan 1768  pg 417 426 430 445 565
HUSB:  Joachim Gynther praest i Haurebierg-Guddom ( Jochum Gynther)
SIS:   Margrethe Smidt
     ... Smidt (dod) = ... Franck
      CH: Mikkel Franck capellan i Howe
         Jorgen Franck
         Marie Margrethe Franck (unsure about these last 2 children??)
     Mogens Smidt = Hviid provst  (guard: Knud Hvas)
     ... Smidt (dod) = Plum
      Christian   Frederich Plum i Khvn
         Cathrine Biorn enke = afg Johan Larsen
          CH: Peder Johansen Wiebye i liv esquadronen i Slagelse
         Claus Plum praest i Corsoer-Tornborg
? Claus Plum
? Margrethe Hviid madam (could this be same Andersen Margrethe Smidt?)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Hans Vinslov skoleholder i Naesbye, K.Stillinge    10 Jul 1769  pg 442 450 452
WIFE:  Elisabeth Marsillie Meijer
CH:   Claus Jacob Winslov 2
     Mette Kirstine Vinslov 12
     Christiana Friderica Vinslov 10
? Erik Meyer
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Elisabeth Lund i Hallenslev    afkald 30 Aug 1769       pg 444
HUSB:  Christen Siversen Folsch skoleholder
CH:   Ane Christensdtr = Jens Andersen skibstommermand i Christianshavn
     Sigvart Christensen gmd
     Peiter Christensen hmd
     Soren Christensen rytter
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Niels Wahl praest i Gierslov     11 Apr 1773  pg 455 479
WIFE:  Ane Cathrine Wigen sal. Wahls
2 CH:  Claus Wigen Wahl 20
     Christopher Wahl 9
? Poul Christopher Wahl borger karetmager i Khvn
guard: Hans Jensen i Lovegaard
wgd: C.D. Nissen cancellieraad i Tiornlunde
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jochum Gynther praest i Haureberg-Gudiom    d.22 May/13 Jun 1770  pg 459
 (testament)
WIFE:  (dod)
HEIR:  Ane Margrethe Bang jomfrue (guard: Gregers Zimmer Roeder praest i Helsinge-Drosselberg)
Executor/guard: Smith borgemaester kammerraad i Slagelse
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christensen sogenpraest i Reerslov-Wedbye   8 May 1771   pg 465
WIFE:  
CH:   Christian Severin Christensen 14 i Khvn
     Seneca Mathias Christensen 7 hiemme
BRO:   Frederich Christensen praest i Lande-Ryde, Lolland
WIFE.BRO: Frederich Lund i Orslev
guard: R. Steenhuus degn i Wedbye 
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Frantz Casper Just skoleholder i Solberg    30 May 1771  pg 475
WIFE:  Kirsten Andreasdtr
2 CH:  Tonnes Frandsen 3
     Dorthe Cathrine Frandsdtr 5 firveding aar
WIFE.FADER: Andreas Hansen i Svallerup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Cathrine Sophie Wulf jomfrue i Finderup    16 Jul 1770  pg 476
BRO:   Anders Wulf kiobmand i Nyekiobing, Falster (dod 3 aar)
      3 CH: ... Wulf student
         ... Wulf muurmaester svend
         ... Wulf tommersvend
         2 dottre
     Eylert Wulf skoleholder i Staverbye, Falster (dod)
      2 CH: sons i skole
     Peder Wulf kiobmand i Rodkiobing, Lolland (dod)
      CH: 
½SIS:  Johanne Sophie Wulf (dod) = Bertelsen forpagter i gamel gaard i Lolland
      CH: 2 sons (1 student & 1 skriverkarl)
     Ane Dorthe Wulf = Dellga praest i Cittadellet i Khvn (no children)
½BRO:  Hans Wilhelm Wulf skoleholder i Winde Helsinge
     Christen Wulf student, conditionerer, i Maas, Norge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Bodil Christophersdtr enke hos Morten Larsen hme i K.Helsinge      27 Feb 1773  pg 478
2HUSB:  Jens Pedersen Muus skoleholder (dod)
1HUSB:  Ole Pedersen hmd i Smedstrup
CH:   ... Olsen (dod for 7 aar siden - ingen born)
BRO:   Rasmus Christensen hmd i Reersoe
SIS:   Inger ... = Endvold Pedersen i Reersoe
     Ellen ... = Mons Hansen i Reersoe
     Dorthe ... = Peder Krog hmd
BRO:   Jens Christophersen (dod) (surname assumed)
      CH: Peder Jensen gmd i Reersoe
SIS:   Karen ... (dod) = Peder Haandfaster
      5CH: Jacob Pedersen hmd i Rye
         Hans Pedersen gmd i Giorlov
         Peder Pedersen bortromt
         Ane Pedersdtr = Anders Jensen hmd i Dalbye
         Cathrine Pedersdtr = Mads Andersen skraeder i Giorlov (surnames assumed)
     Maren ... (dod) 
      CH: Maren ... = Jorgen Jacobsen hmd i Giorlov
guard: Erik Iversen gmd i Dalbye
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Fohnsches skoleholder i Hallenslev  14 May 1773  pg 481
2WIFE:
1WIFE:
CH:   Soren Christensen hmd i Hallenslov
     2 other sons of age
     dau = Jens tommermand i Christianshavn, Khvn
     dau = ... skomager i Jylland
wgd: Ambrosius Henrichsen Schroder
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Hansen Trane degn i Saebye   7 Mar 1774   pg 482 488
2WIFE:  Ane Rasmusdtr sal. Tranes/Thranes
CH:   Christiane Margrethe Pedersdtr Trane 9 
1WIFE:
CH:   Lauritz Laurberg 18 muurmaester i Khvn
     Hans Pedersen Trane 15 silkevaever i Khvn
     Karen Kirstine Pedersdtr Trane 20 tien i Khvn
     Ane Pedersdtr Trane 12 hiemme
STIFBRN:     Wilhelm Frederich Breholm spekhoger i Khvn
guard: Hans Madsen kirkevaerger / H. Wulf degn i Saebye
wgd: H. Michelsen forvalter i Saebyegaard
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Marie Elisabeth Aagaard i Honge    17 Oct 1774  pg 485 494
HUSB:  Jacob Winslov degn
CH:   Claudius Benjaminus Winslov 21
     Jacob Winslov 6
     Jacobina Maria Winslov 13
? L. Winslov herr i Nilose
 J. Aagaard degn i Nilose
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Johan Theobald Hadeler degn i Giorlev-Bakkendrup    6 Feb 1775   pg 486 488
WIFE:  Kirstine Marie sal Hadelers
CH:   Willum Conrad Hadeler 17
     Theodorik Frederich Hadeler 14
     Charlotte Amalie Hadeler 8
REL:   Soren Moller i Undlose Molle
? Henriche Kirstine Moller
? Henning Hadeler i Nyekiobing, Ods herred
guard: Jacob Winslov degn i Finderup
wgd: A. Bergen forvalter i Aagaard
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Frederich Joensen skoleholder i Schelleberg  20 May 1776  pg 490 520
2WIFE:  Kirsten Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Karen Frederichsdtr ugift     (= Christian Christophersen gmd i Wedbye - by 1777 pg 520)
     Kirsten Frederichsdtr ugift    (= Hans Jensen gmd i K.Helsinge - by 1777 pg 521)
     Maren Frederichsdtr = Jens Mogensen landsoldat i Terslose
guard: Lars Nielsen i Schielleberg
wgd: Niels Eriksen i Karsholt
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Andreas Nyborg = Dorothea Maria Winther degn i K.Stillinge   13 Aug 1777  pg 491 499
 (testament 24 Aug 1750 - married 22 years - no chidlren)
HIS.BRO.CH:   Johan Christian Nyborg
HER.SODSK.BRN.CH:     Herman Hermandsen (dod by 1777 - no heirs)
? sr. Nyeborg i Slagelse (by: J.C. Ancher)
guard: J. Aagaard degn i K.Stillinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Thomas Helverschou skoleholder i Kragerup   16 Dec 1777  pg 494
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Rasmus Thomasen Helverskov smed i Brandstrup
     Thodoris Tomesen Helvershou smed i Holmen
     Jacob Tomesen Helverschou smed i Hollaender, Amager, 
     Isach Thomasen Helverschou har uden gield
     Marie Cathrine Thomasdtr Helverschou = Anders Olsen matros i Ostindien
     Maren Thomasdtr Helverschou = Jochum .. matros i Island
     Cathrine Marie Thomasdtr Helverschou = Tonnes Mogensen (guard: Samuel Danaielsen)
wgd: C Meyer skoleholder i Solberg
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Margrethe Madsdtr i Saebye      1 Mar 1780   pg 499
HUSB:  H.W. Wolf degn
3 CH:  Maren Wolf 13
     Cathrine Elisabeth Wolf 11
     Mathias Eilert Wolf 4
BRO:   Hans Madsen i Corsoer
HUSB.BRO: Christen Wolf praest paa China skibet printz Friderich
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christian Mejer = Karen Hansdtr skoleholder i Finderup/Solberg     25 Jul 1780  pg 502
CH:   Cathrine Sophie Mejer 6 (= Hans Jacob Hansen i Braaebye? by 2 Dec 1798 pg 654)
     Hans Christian Mejer 3  (afkald 1798 pg 652)
HER.BRO: Hans Jacob Hansen gmd i Soroe-Braabye
     Jorgen Hansen i Soroe Braabye
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Bodil Rasmusdtr i Naesbye, Stillinge      25 Sep 1780  pg 508
HUSB:  C.J. Spielderup skoleholder
CH:   Christopher Spielderup 10
     Rasmus Spielderup 7
     Ole Spielderup 5
     Frederich Spielderup 4
     Ane Sophie Spielderup 1½
     Bodil Spielderup 3 days
?BRO:  Jens Christensen Leerbech
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Torm provst i K.Stillinge  9 Oct 1781   pg 511 515 568
WIFE:
CH:   Peder Palludan Torn unge herr
     U. F. Torm (afkald age 18 by 9 Jan 1786 pg 568)
     others
WIFE.BRO: provst Palludan i Callundborg
? E. Thorm signed also (wife or another child?)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Maria Nyeborg sal. Aagaards enke i Stillinge      17 Nov 1780  pg 512
HUSB:  Aagaard degn (dod)
CH:   J. Aagaard degn 
     Kirstine Marie Aagaard = Gregers Lund bogholder i Skagens Contoir
     Elisabeth Aagaard (dod) = Windslov degn i Honge
      CH: Claus Winslov 26 horkraemmer svend i Khvn
         Jacob Winslov 12
         Jacobine Winslov 18
     Lovise Aagaard (dod) = Jorgen Nielsen musikanter (no children)
SVOGER: Lund i Fladstrand
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ellen Cathrine Byeberg sal. madam Dracharts  26 Jan 1781  pg 513
BRO:   Bartholomaeus Byberg praest i Stillinge 
      CH: Daniel Byberg praest i Als
         Hans Byberg forpater i Falchenstien
         Anders Byberg under officer
         Erik Byberg lieutnant
SIS:   Ingb Byberg enke = afg. Vogensen borgemaester
      CH: Sophie Ollegaard Mollers
         Kirstine Mantix madme
     Mette Byberg = afg. Hutfeldts ritmaester
      CH: Kirstine Minke madam
         Juliane Geertz madam
     Else Wilhelmine Byberg = afg. Dinesen birkedommer
      CH: Ollegaard Roebye madam No.2 above
STIFSON:     Henrich Stub Drachart canditatus juris i Khvn
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Simon Rye skoleholder i K.Stillinge      7 Apr 1781   pg 516 569 620
2WIFE:  Margrethe Michelsdtr
1WIFE:
CH:   Diderich Simonsen Rye (dod)
      CH: Christian Diderichsen Rye (afkald age 27 in 1794)
         Niels Diderichsen Rye (curator Lars Bentzen gmd i Sorterup, Slagelse 1794)
         Ane Cathrine Diderichsdtr
guard: Jacob Winslov / Hans Ancher / H. Bech
wgd: U.F. Torm/Form / P.P. Torm / N. Schou i Haureberg
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Lars Pedersen skoleholder i Drosselberg    17 Aug 1781  pg 519
WIFE:  Mette Marie Pedersdtr
CH:   Peder Larsen 9
     Hans Larsen 2
     Ellen Marie Larsdtr 13
     Ane Marie Larsdtr 12
     Dorthe Kirstine Larsdtr 7
guard: Jacob Winslov i Honge / A. Schiotte
wgd: Peder Rasmussen Kiolholt skoleholder
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christen Fonscher skoleholder i Hallenslov   24 Jun 1773  pg 520
2WIFE:  Margrethe Kirstine sal Fonschers
1WIFE:
3 CH:  Peter Christensen
     Sivert Christensen
     Soren Christensen - alle myndige
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Abigael Sophie Schythe i Stillinge  8 Dec 1780   pg 521
HUSB:  Jens Aagaard degn
CH:   Jens Jensen Aagaard 6-7
     Jacob Jensen Aagaard 5
BRO:   Christen Schyth degn i Corsoer
HUSB.SVOGER: Jacob Vinslov degn i Finderup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Just Nielsen skoleholder i Honge-Finderup   22 Oct 1783  pg 524 586
  (fod i Bislev, Jylland, Lundbechs gods - ?6 Apr 1757)
WIFE:  Ane Larsdtr (testament)
CH:   i Jylland
? Vest Jensen i Love
guard: A. Bergen
WIFE.FADER: Lars Svendsen i Kuldbye
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Frands Jorgen Halling skoleholder i Rye, Giorlov    4 Jul 1782   pg 525
BRO:   Lars Jorgensen borger handelsmand i Aarhuus
     Torkild Jorgensen
½BRO:  Johannes Jorgensen  (surname assumed)
½SIS:  Christiana Sophie Jorgensdtr = ... i Khvn (surname assumed)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Sophie Magdalena Cruuse/Kruse sal. Moller i Saebye   17 Mar 1783  pg 528 546 552 564
HUSB:  Jonas Martin Moller praest age 84
CH:   Sophie Margrethe Moller = Henning Hviid kiobmand i Ringsted 
     Birgethe Moller = Peder Aarup kiobmand i Ringsted
     Margrethe Vilhelmine Moller/Muller = Henrich de Hemmer praest i Tistrup-Fugleslov, Aarhuus Stift
     Arnoldine Moller (dod) = Smith praest
      CH: Sophie Magdalena Smith
     Henrich Jacob Moller viintappersvend og vasbinder reist til Amsterdam for 8 aar siden
     Valentin Moller/Muller 26 studiosus i Rorvig, Ods herred
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Hans Vilhelm Vulf degn i Saebye    29 Aug 1783  pg 537 543 549
2WIFE:  Elisabeth Sophie Nisen sal. Vulfs
1WIFE:
CH:   Mathias Vulf 7
     Cathrine Elisabeth Wulf 14
     ... Wulf 16 tien Teilman i Khvn (dau)
½BRO: Christen Vulf praest i Baagoe, Fyens stift
guard: Albreth Bergen i Slagelse
wgd: Bang fovalter i Saebyegaard
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mathias Larsen Schmit/Smith skoleholder i Love or Gierslov/Solberg   18 Jan 1783  pg 540 565 568 605
BRO:   Hans Smith degn i Maglebye, Moen
     Lars Smith degn i Udbye, Arts herred (dod)
      CH: Soren Larsen Smith conditionerende i Norge (? Soren Iversen Smith)
         Ane Margrethe Larsdtr Smith = Peder Christensen gmd i Svallerup
SIS:   ... Smith (dod)
      CH: Dorthe Kirstine Flindt = Peder Jensen Harboe i Vestergade #251 i Khvn
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Kirstine Margrethe Rossing i Hallenslov     6 Apr 1784   pg 542 548
HUSB:  Ambrosius Henrichsen Schroder skoleholder
CH:   Margrethe Kirstine Danner 18 hos sin slegt i Saventin, Mexlenborgske
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Adam Christopher Ryberg degn i Giorlov-Bachendrup   3 Mar 1785   pg 562 569 592 662
WIFE:  Frederiche Beate Nielsdtr sal. Ryberg
3 CH:  Cicelia Kirstine Ryberg 15    (= Niels Olsen i Bierre - by 11 Jun 1789)
     Ane Margrethe Ryberg 11½ (= Niels Christian Friis i Pedervitfelds straedet #140 - by 14 Jun 1800 pg 662)
     Nicolaj Ryberg 5 (of age 1798 - pg 651)
REL:   in Jydland
guard: Lauritz Albertin Allerup degn i Helsinge-Drosselberg
wgd: Jacob Winslov degn i Honge, Finderup / Horring
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ole Lundholm skoleholder birkskriver i Schielleberg, Vedbeygrd birk   10 Mar 1785  pg 567
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Uldrich Frederich Torm praest i K.Stillinge  20 Dec 1785  pg 572 645
CH:   Peder Pallidan Torm over 30 candidatus juris fuldmaegtig 
     Emanuel Torm kongl bestalter handmaaler i Khvn / landinspecteur i Nyekiobing, Morsoe, Jylland
     Anna Torm jomfr
     Christiane Torm jomfr  (= Niels Pedersen i Vedbye Sonder - by 18 Dec 1799 pg 658)
guard: Nic. Edinger Balle i Khvn
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Marie Frederichsdtr Haagensted i Winde Helsinge  9 Jun 1786   pg 573
HUSB:  Mathias Hansen Roeslow skoleholder  (signed: Mathias Roslow)
CH:   Hans Mathiasen 32 tien i Wennelov Molle
     Maren Sophie Mathiasdtr Roslow = Rasmus Hansen Fischer skipper i Wordingborg
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Lorentz Hammond praest i Giorlov-Bachendrup  1 Apr 1785   pg 575
THIS could be for the Smith probate that he is advertising.
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christian Gotlieb Brorson praest i Finderup  d.18 Nov 1786 pg 575
WIFE:  Elisabeth Sophie Nissen (testament 24 Feb 1786?)
1 CH:  dau
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Rasmus Steenhuus i degn Ruds Vedbye      d.25 Dec 1786 pg 576
WIFE:  Agnete Nielsdtr (testament 29 Oct 1771)
no living relatives
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Margrethe Rye enke i Haureberg    1 May 1787   pg 576 584 585
HUSB:  Rye skoleholder (dod)
SIS.CH: Jorgen Hieronymus skrodersvend i Khvn
guard: Holgen Andreas Willgaard degn i Haureberg-Duddom / W. Bergen
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jacob Orsted praest i Helsing-Drosselberg   28 Sep 1787  pg 578
WIFE:  Esther Marie (uskiftboe)
1 CH:  dau - umyndige
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Poul Christophersen Bagger degn i Orslov-Solberg    6 Dec 1787   pg 579 584 586
3WIFE:  Mette Lisbeth Kraefting
CH:   Poul Christopher Bagger 22 snekersvend 
     Herman Bagger 21 laere sneker i Slagelse
     Christian Bagger 14 hiemme
     Christopher Bagger 12 hiemme
1WIFE:  
CH:   Christopher Bagger (dod ugift)
     Elisabeth Bagger (dod) = Christian Gram i Khvn
      1CH: dau Gram
2WIFE:  Dorthe Cicilia Vidrich (Cecilia Dorthe Johannesdtr Vidrich)
CH:   Ane Elisabeth Bagger = Vilhelm Frederichsen vaever i Ebberup, Bromme
     Susanna Marie Bagger 27 tien i Ronnebechsholm   (= Daniel Frederichsen borger thehandler i den kongl residence i
Khvn)
guard: F. Lund praest i Orslov
wgd: Phister praest i Gierslov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jonas Martin Moller i Saebye-Hallenslov, dod i Gundetved    9 Apr 1788   pg 582 583 590 593 609 619
CH:   Margrethe Vilhelmine Moller = H. de Hemmer
     Valentin Moller (guard: Niimb forvalter i Gundtved)
     Arnoldine Moller (dod) = Smith
      CH: Sophie Magdalena Smith 11
     Henrich Jacob Moller (guard: Bergen procuraator i Slagelse)
     Sophie Margrethe Moller = Henning Hviid i Ringsted
     Birgethe Moller (dod) = P. Aarup procurator i Holbech
      6CH: Jens Jonas Aarup 17 (of age 1793)
         Henrich Wilhelm Aarup 16 (of age 1793)
         Arnoldus Martinus Aarup 12 (afkald 1796 pg 644)
         Niels Christian Aarup 11  (afkald 1797 pg 644)
         Valentin Aarup 8 (afkald 1798 pg 652)
         Maximilianus Philippus Aarup 6
guard: Krag & Niib forvalter i Gundetved
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Poul Bergen i Bachendrup   2 Jun 1788   pg 585
FADER:  Christopher Vatkinsong Bergen (dod)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Renneman skoleholder i Soelberg     8 Dec 1788   pg 588 593
SIS:   Ester Margrethe Rennemann enke = afg. Jacob Madsen bye & raadstue skriver i Naschow, Lolland
     Mariane Rennemann over 30 = Peter Kaasboll magister rector i Naskov, Lolland
? Peter Christian Rennemann (dod)
 Thomas Christian Rennemann cammeraad (?dod)
STIFMODER: 
guard: F. Lund praest i Orslov-Soelberg / Vilhelm Bergen
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Frederich Axelsen Lund praest i Orslov-Soelberg    1789  pg 590
WIFE:  Karen Dedekam
CH:   minors
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jacob Vinslov/Winslov degn i Finderup/Hong   19 Nov 1789  pg 594 633
2WIFE:  Ollegaard Mov sal. Vinslov
1WIFE:  
CH:   Claudius Banjaminus Vinslov horkraemmer i Khvn
     Jacob Vinslov 22 kraemmer
     Jacobine Vinslov 26 jomfrue
BRO:   Winslov praest i Nilose, Merlose herred (dod - ? 5 Mar 1795)
wgd: Ole Aagaard Arff praest i Finderup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Hans Wegner degn i Gierslov      13 Aug 1790  pg 596 603
WIFE:  K.K. sal. madme Wegners
3 CH:  Nicolaj Haar Wegner 30 i Slagelse
     Ane Christ. Wegner 29 (dau)    (= A. Alsing degn i Gierslov - by 25 Oct 1790)
     Marie Jacobi Wegner 27
wgd: Peder Christensen gmd i Gierslev
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Christian Rasmussen Mann skoleholder i Tiornelunde   24 Mar 1791  pg 598 606
WIFE:  Johanne Eriksdtr Rask
BRO:   Johan Rasmussen smed i Aagerup, Roeskilde
     Soren Rasmussen (dod)
      2CH: Mads Sorensen 30 i Holbek
         Johanne Sorensdtr 32 = ... smed i Kundbye
SIS:   Johanne Rasmusdtr (dod) = ... i Holland
      CH: ?
guard: Niels Hansen unge gmd i Tiornelunde/ Anders Pedersen
wgd: Borgen forvalter i Tiornelunde, Communitetis gods / Klein
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ejol Johnsonius Moh degn i Saebye   11 Jul 1791  pg 600 617
WIFE:  Maren Venge sal. Moh
guard: Bergen skoleholder i Rye
wgd: A. Alsing degn i Gierslov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Anders Moller degn i Reerslov     5 Nov 1792   pg 607
WIFE:  Birthe Sophie sal. madame Moller
5 CH:  Thomas Moller 36 i Khvn
     Rasmus Moller 33 i AastedBroe, Horsens, Jylland
     Abraham Moller 31 i Khvn
     Isaac Moller 30 hiemme
     Jacob Moller 29 conditionerende i Horsens, Jylland
wgd: Jorgen Nielsen Krag Moller i Reerslov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Cathrine Elisabeth Krentels i Stillinge    1793 pg 609 644
HUSB:  Jens Aagaard degn 
CH:   Jens Aagaard (dod by 16 Jun 1797)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Albertine Henriette Oldenborg i Finderup    15 Jul 1793  pg 610 612
HUSB:  H.C. Rauberg degn 
7 CH:  Gerhard Oldenborg Rauberg 18
     Christine Henriette Rauberg 16
     Rasmus Salten Rauberg 15
     Niels Peter Rauberg 14
     Eriche Marie Rauberg 10
     Albetine Marie Rauberg 7
     Peder Carl Rauberg 1 1/4
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Elisabeth Liddoe/Lidoe i Drosselberg    22 Jun 1793  pg 610 615 619
HUSB:  Rasmus Kiolholt skoleholder (signed: P. R. Kiolholdt)
SISi:  Ane Margrethe Lidoe ugift i Khvn/ i Broelaegger Straedet
     Sophie Hedevig Liddoe (dod) = 1. Peder Jorgensen gmd i Kiulleklinte =2. Rasmus Sorensen gmd i Kielleklinte
      CH: Christopher Pedersen 40 gmd i Kielleklinte 
         Karen Pedersdtr = Niels Borchvig/Borthvig/Bortvig hmd i Udbye
         Soren Rasmussen 28 i Kielleklinte
     Sara Marie Liddoe (dod) = Anders Andersen Oeberg i Svebolle
      CH: Jacob Oeberg smed i Kallundborg
         Mette Cathrine Oeberg (dod) = Jens Clemensen gmd i Viskinde
          CH:  Anders Jensen 7 hiemme
? Soren Rasmussen (signed)
guard: A. Holm praest i Helsinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Marie Elisabeth Aagaard sal. Vinslov     afkald 2 Jul 1793    pg 612
CH:   Jacob Winslov over 25 i Khvn
signed also: C.B. Winslov, Smith, Angersbak
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Kiolholdt skoleholder i Drosselberg   15 Jan 1795  pg 620 627
     (illeg child?)
SON:   ... hanskemager laere
SIS:   ... Kiolholdt i Dams Molle (where all born?)
BRO:   G. Kiolholdt gartner i Aastrup, Slagelse 
MORBRO: Willads Larsen (dod)
      CH: Peder Willadsen hmd i Buttrup
         Lars Willadsen (dod)
          5CH:  Peder Larsen i Vognserup
             Maren Larsdtr = Peder Jorgensen hmd i Qvandlose
             Sidse Larsdtr ugift
             Mette Larsdtr ugift
             Margrethe Larsdtr ugift
             Kirsten Larsdtr ugift
         Karen Willadsdtr = Peder Larsen hiulmand i Holbek
MORSIS: Kirsten Larsdtr = Hans Jensen selv.hmd i Gundsoemagle
     Ane Larsdtr (dod) = ... fisker i Holbek
      CH: Christen Larsen tommermand i Holbek
         Dorthe Larsdtr ugift i Holbek
         Marie Larsdtr = Jorgen Adolf skraeder i Holbek
MODER:  Else Larsdtr (dod) = Hans Jensen selv.hmd i Gundsemagle, Roeskilde amt
? dobt attest 30 Oct 1795 i Morke 
? 2 Mar 1795 i Morke - Else Larsdtr had illeg child Peder who is above deceased, born in Holbek
NOTE: i Morke kirke bog: (3 May 1733 dobt i Morke Kirke et uaegte barn navnlig Peder, barnets moder Else Lauridsdtr, som
barnefader en slagter-svend fra Kiobenhavn ved navn Jens Nielsen)
FROM Holbeks kirk: (et fruentimmer ved navn Else Larsdtr hverken i givt eller ugift stand her haft noget barn til daaben i
Holbeks kirke; og et moderen Else Larsdtr ej har efterladt sig fleere born eller borne-born ...)
guard: Wolling fuldmaegtig forvalter i Badstrup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Wilhelm Bergen skoleholder i Rye Schole    14 Sep 1795  pg 625
WIFE:  Sophie Ganderup
BRO:   A. Bergen procurator i Slagelse
SIS:   Margrethe Bergen = C. Falchenberg skoleholder i Bierre
     Mette Sophie Bergen (dod) = Gronbech
      CH: Sophie Gronbech
         Charlotte Gronbech = Kolker trompeter i Slagelse
         Mikkel Herman Gronbech kammertiener hos baron von Lovenskiold i Vognserup
         Peder Christian Gronbech 17
         Karen gronbech 20 jomfrue
wgd: Ringsted skoleholder i Rye
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Johanne Rasch enke hos Peder Hansen smed i Tiornelunde     25 Apr 1796  pg 635 638
HUSB:  Christian Rasmussen Mann skoleholder (dod)
SIS.CH: ... = Myrder sneker i Slagelse
signed: Lars Svendsen sognfoged hmd i Honge (guard: Peder Hansen Smed i Tiornelunde), O.A. Arff, Jorgen Larsen
guard: Rosted skoleholder i Tiornlunde (Roested)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Dorthe Lorentzens i Stillinge     10 Jun 1796  pg 637
HUSB:  Hans Lange praest
CH:   minors
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jorgen Oluf Erslov? studiosus i Stillinge   8 Aug 1796   pg 638
? Hans Lange praest i Stillinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Peder Roested skoleholder i Tiornelunde    2 Feb 1797   pg 639 645
WIFE:  Ane Margrethe Sadolin
CH:   Ole Peter Sadolin Roested 7
BRO:   Roested lieutenant i Randers
guard: O.A. Arff
wgd: P. Klein forvalter i Tiornelunde
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jochum Frederich Phister = Elisabeth Kirstine Undall praest i Gierslov      testament 9 Aug 1796  pg 639
HE died 4 May 1797?
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mathias Gronvold skoleholder i Stillinge    19 May 1797  pg 640 641 648
WIFE:  Martha Jacobsdtr sal. Gronvold
SIS.CH: Hans Georg Faith justitsraad (dod) = ... enke i Slagelse
WIFE.CH:     Mette Cathrine Jorgensen 20
guard: Jens Aagaard degn i Stillinge
wgd: Peder Christophersen Moller i Stillinge / H. Lange praest i Stillinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Allerup degn i Helsinge-Drosselberg      19 May 1797  pg 640 642 & last page of book
3WIFE:  Karen Moller sal. Allerup
1WIFE:  
CH:   Florentine Allerup = Reenberg skoleholder i Slots Bierbye
     Frederich Albertin Allerup degn i Reerslov
2WIFE:
CH:   Barbara Margrethe Allerup 20
     Ane Kirstine Allerup 18
     Hans Laurentius Allerup 27
     Johan Gotlieb Mejer Allrup 24
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Mathias Hansen Roeslov skoleholder i Windehelsinge, K.Helsinge     2 Mar 1798   pg 647 650
3WIFE:  Karen Christensdtr
3 CH:  Hans Mathiasen 14
     Christen Mathiasen 7
     Ane Marie Mathiasdtr 10
2WIFE:  Ane Marie (dod)
CH:   Hans Mathiasen (dod) = 
      CH: Hans Hansen 15
1WIFE:
CH:   Maren Sophie Mathiasdtr = Rasmus Hansen faergekarl i Vordingborg (surnames assumed)
3WIFE.BRO: Christen Christensen hmd i Tolstungen?
guard: Soren Christensen gmd sognefoged i K.Helsinge
wgd: Ole Nielsen gmd i Vindehelsinge
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ane Christine Waegner i Gierslov   14 may 1798  pg 649 663 next to last page of book
HUSB:  A. Alsing degn
4 CH:  Hans Peter Alsing 7
     Birgethe Magdalene Alsing 6
     Ane Charlotte Alsing 3
     Joaxim Frederich Alsing 1 ( Jochum Frederich Alsing)
BRO:   Nicolai Waegner smed vognmand i Slagelse (dod 5 days before his sister, the above deceased)
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Johan Hiorth skoleholder i Rye    25 Aug 1798  pg 650 652
CH:   Frederikke Hiorth = Ringsted skoleholder i Rye
     Soren Hiort 50
     Jens Hiort over 25
     Ane Marie Hiort = ... sandbodens i Khvn
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Abigael Sophie Schytz madam i Stillinge    12 Jun 1798  pg 651
HUSB:  Aagaard degn (? P.J. Aagaard)
CH:   Jacob Aagaard over 18
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Jorgen Lassen student candidatus theologie i K.Helsinge     d.14 Jan 1799 pg 653 660
MODER:  Marie Elisabeth Pedersdtr madame enke i Fielstrup, Haderslev
? Ulrich Selmer Saxild seminaristen i Fieldstrup
wgd: Pastor Petersen kirkeverger i Fieldstrup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Hans Lange = Maren Petersen praest i Stillinge     testament 10 May/8 Sep 1797   pg 654
  (She died 14 May 1799)
HIS.1WIFE:    
4 CH:  
HER.BRO:     Soren Martin Braad/Braadt i Corsoer-Terslose
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Rasmus Svendsen skoleholder i Kragerup, Orslov     15 May 1799  pg 655 658 664
WIFE:  Johanne Marie Conradsdtr
CH:   Conrad Rasmussen 18 ( Conrad Svendsen )
REL:   Niels Svendsen vaever i Wedbye
guard: Hans Ibsen sognfoged
wgd: Hans Thomasen degn i Soelberg
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Agnethe Nielsdtr sal. madame Steinhaus/Stenhuus enke hos Mads Jensen gmd i Buerup    9 Jul 1799   pg 657 660
664
HUSB:  Rasmus Steinhaus/Steenhuus degn i Ruds Vedbye (dod - 1786?) 
?CH:   Hans Peter Steenhus
     Jochum Frederich Steenhuus
?CH:   Frederich Albertin Allerup
     Johan Gotlieb Meyer
     Florentine Allerup
     Barbara Margrethe Allerup
     Ane Christine Alerup
BRO.CH: ... = Johan Madsen skoemager i Wedbye (or SIS.CH:?)(MOSTER.DAU: Karen Mortensdtr (dod) = Lars Madsen gmd i Buerup)
? Jorgen Christian Svitzer
guard: Larsen skoleholder i Buerup
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

Ole Aagaard Arff praest i Finderup, Saebyegaards amt  testament 25 Nov 1800/dod 15 Jan 1801 Svallerup? pg 662
kaldet til Oster Larsker-Guding, Bornholm
TO:   Cicilia Marie Fogh
no heirs
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1736-1801; FHL film 49373]

////////////////////////////////////////END BOOK 1 ////////////////////////////////////////


Cathrine Marie Palludan i huus i Haverberg   21 Jul 1801  pg 2 8 12 14
HUSB:  Frederich Torm provst (?dod 22 Feb 1785 i K.Stillinge - pg 16)
CH:   Emanuel Torm landinspecteur i Nyekiobing paa Morsoe, Jylland 
     Erik Torm landinspecteur of Helsingoer / i Tikob
     Peder Palludan Torm procurator i Khvn
     Uldrich Frederich Torm underofficer ved Norske liv regmt
     Frederikke Sophie Torm praestenke = afg. Unger i Holbek
     Margrethe Kirstine Torm enke = afg. Haar stifts landinspecteur i Aarhuus
      CH: Henrich Haar residerende cappellan i Grennaae
         Niels Haar sognepraest i Ring-Feuling, Aarhuus stift
         Uldrich Frederich Haar second-leutenant i 1st Jydske infanterie regmt
         Christiane Marie Haar 27 ugift hos bro. i Ring (? Christine Marie Haar)
         Cathrine Marie Haar 25 conditionerende i Vorning ved Viborg
         Johanne Wilhelmine Haar 18 i Hvirring ved Horsens/ hos Hans Gram Bechman sognpr i Hvirring-Harnborg, Aarhus
     Ane Torm jomfr. i Hauerberg
     Christiane Sophie Torm enke = afg. Niels Pedersen gmd i Wedbye Synder (signed: C.S. salig Nielsen )
guard: C. N. Dahl sognepraest i Hauerberg
wgd: Lyngbye provst i Holbek
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Kirsten Pedersdtr i Schielleberg Skole     10 Feb 1802  pg 4 7 13
HUSB:  Poul Andersen skolelaerer & kirkesanger
CH:   Lars Poulsen over 25
     Juliane Poulsdtr 23
     Peter Christian Poulsen Sneker i Giorlov ( Peder Christian Poulsen )
     Judithe Lovise Poulsdtr = Peder Jensen hmd i Giorlov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Tolle Salomonsen Svella degn i Hauerberg    27 Feb 1802  pg 5 16
WIFE:  Else Christence Fischer
CH:   Jens Palludan Svella 24
     Casten Sorensen Svella  18
     Marie Eleonore Svella 19
FADER:  Svella chordegn i Callundborg
guard: Claus Plamboix/Plamboeck moller i Haureberg
wgd: Jens Hansen gmd i Haureberg
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Ane Kirstine Wegner i Gierslev    2 Sep 1801   pg 10
HUSB:  Alsing
CH:   Birgethe Magdalene Alsing
     Ane Charlotte Alsing
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Lauritz Alberting Allerup i K.Helsinge     31 Dec 1801  pg 10
WIFE:  Karen Allerup
CH:   Frederich Albertin Allerup - afkald
     Florentine Margrethe Allerup = Reenberg
     B. S. Pagh
     ... = E. E. sl. Allerup
     Johan Gotlieb Allerup i Khvn
     ... = Johan Th. Prom
guard: C.C. Christensen / Christen Bang
wgd: B. S. Pagh
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Moller sognepraest i Saebye, Love herred    18 Jun 1802  pg 14
CH:   ... Moller = Aarup
      CH: Maximilianus Philippus Aarup
? C. Teisen studiosus pharmacie i Callundborg
curator: Schving
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Barbara Kirstine Holm i Orslev-Soelberg    27 Mar 1804  pg 19
HUSB:  J. Thomsen degn
FADER:  Rasmus Holm sognedegn i Orsted, Assens amt, Fyen
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Dorthea Lorentzen i Stillinge, Love herred   15 Jan 1805  pg 20 33
HUSB:  Hans Lange sognepraest
CH:   Hans Michael Lange i Khvn/Stillinge?
     Urban Bruun Aaschow Lange age 18 by 11 Dec 1807
cuartor: Fuglsang cancellie
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Maren Kirstine Hoystrop i K.Helsinge      19 Mar 1805  pg 20
HUSB:  Fryd kirkesanger
CH:   Hans Peter Fryd myndige
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Cecilia Marie Fogh enke i Tiornelunde     11 Aug 1805  pg 20 28
HUSB:  Ole Aagaard Arff sognepraest (dod) (i Finderup 1800)(i O.Larskar-Guding, Bornholm - 1784 testament)
CH:   Andreas Dahl/Dals copist Hoff & Seeufs i Relstu (dod)
      CH: Nicolai Clemen Fogh Dahl (14 aar x'd out) den.16 Mar 1806
         Wilhelm Buchvardt Dahl 12 16 Jan 1806 (Wilhelm Burchard Dal)
         Christine Marie Dahl 11 on 18 May 1806
guard: P. Klein forvalter i Tiornelunde
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Erik Christian Johansen degn i Reerslev    3 Dec 1805   pg 22 24 31
WIFE:  Ellen Christine Krag sal. Johansen
CH:   Johan Frederich Conrad Wilhelm Arensborg Krag Johansen 1
     ( Erik Christian Johansen age 5-6 wks by 24 Sep 1806 ?)
WIFE.FAD:    Jorgen Krag sognefoged i Reerslev
wgd: Jens Nielsen drejer / Rheinsholm
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Ambrosius Schroder skoleholder i Hallenslev  18 Dec 1805  pg 23 26
WIFE:  Maren Nielsdtr sal. Schroder
CH:   Henrich Christian Schroder 20
     Johannes Ludvig Schroder 14
     Anders Schroder 11
guard: Henrich Lindorph skolelaerer i Hallenslev
wgd: Soren Jensen gmd i Hallenslov
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Cathrine Elisabeth Krentel  d.abt1792-3/14 Jul 1806     pg 26
HUSB:  Jens Aagaard degn i K.Stillinge
CH:   Marie Elisabeth Aagaard = Niels Kiaer de Hemmer borger indvanner i Frederitz (married 9 Dec 1804)
     Lovise Aagaard ugift i Frederitz
NOTE: Frederitz is probably Fridericia Andersen that is where document signed
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Birgethe Magdalene Halboe sal. Holm i K.Helsinge-Drosselberg  1 Oct 1806   pg 32
HUSB:  Alexander Holm praest
CH:   minors
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

Lorentz Hammond provst i Bachendrup-Giorlov  5 Apr 1808   pg 34
WIFE:  Kirsten Wiimb/Wumb (?dod)
CH:   
[Love Herreds Provsti, Holbaek; Book 2 1801-8; FHL film 49373]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////