HOME & Probate List Love Herred, Holbaek
  

                       Love Herred, Saebyegaards amt/Holbaek
                    Book 1 1801-1824 skpr & registerings - film 49368
                        Book 2 1824-29 skpr; film 49369
                             Apr 19, 1999
                         Book 3 1829-1832 film 49369
                             May 10, 1999
                        Book 4 1832-1836 Skpr film 49370
                         Book 5 1836-1844 film 49371
                            by Aurelia Clemons

..................................................................................
INCLUDES:
Amt, herred
Giorlov og Bachendrup sogns Annex og Mensal godset
Saebyegaards gods
Friehedslunds 
Hallenslovgaard
Orslov Praestegaards Annex og Mensal gods
Finderup Praestegaards Mensalgods
Saebye og Hallenslov sognkalds Annex og Mensalgods
Conradineslyst gods
Kr.Helsinge og Drosselberg Mensalgods
Lovegaard
Haureberg Mensalgods
Reerslov Mensalgods
Soelberggaard
................................................................................

Hedevig Otto sal. Schmidt sal. Paasche frue cancellieraadinde i Noragergrd   d.1/3 Sep 1801     pg 3 
  (marriage contract 12 Sep 1800 Jochum Barner Paasche cancel. til Noragergd & gods = Hedevig sal. Schmidt fod Otto)
2HUSB:  Jochum Barner Paasche cancellieraad til Noragergaard og gods
CH:   son strap dode Thorsday
1HUSB:  Jens Reimer Schmidt (dod 1800)
CH:   Peter Reimer Schmidt
2HUSB.CH: Jochum Barner Paaske
     Christiane Wilhelmine Paasche - surnames assumed
FADER:  Herman Conradt Otto
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Nielsen Halkiaer dod i Mathias Geislers huus i Loitved Mark   10 Oct 1801  pg 5 15
WIFE:  Birgethe Fabritius/Fabritiusdr sal. Halkiaer
CH:   Christian Nielsen Halkiaer    12
     Lars Nielsen Halkiaer  3
     Karen Nielsdtr Halkiaer 10 - surnames assumed
guard: Iver Pedersen
wgd: Jens Jacobsen / Jens Larsen Smed i Holmstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Christensen inds i Hallenslov         23 Oct 1801   pg 8 14 
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
BRO:   Peder Christensen i Hallenslov
wgd: Morten Sorensen 
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Margrethe Michelsdtr enke inds hos svigerson i Love, Gierslov     14 Oct 1801  pg 9 17 
HUSB:  Rasmus Jensen (dod)
CH:   Ane Rasmusdtr  (dod) = Lars Jorgensen selv.hmd i Love, Gierslov
      CH: Mette Cathrine Larsdtr = Moller degn i Wedbye
         Marie Larsdtr   24 hiemme
         Karen Larsdtr   22 tiene i Slagelse
         Marte Larsdtr  16 tiene i Slagelse
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Olbye brandeviinsbraender i Hallebyegrd, Khvn Stads   opbudsboe 3 Dec 1801  pg 10 14 19 20 65
BRO:   Lars Pedersen Olbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Wendel Johansdtr inderste hos Niels Nielsen gmd i Reerslev 22 Feb 1802   pg 18 24 35 
HUSB:  Jens Olsen inds gaardfaester paa Kaatrup gods
CH:   Kirsten Jensdtr = Niels Nielsen gmd i Reerslev
     Ole Jensen    28 
     Jens Jensen   20
     Johan Jensen   25
     Christen Jensen 18
guard: Niels Hansen gmd i Reerslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Hansdtr i Hammeldrupgaard      29 May 1802   pg 20 31 
HUSB:  Ole Jensen selv.gmd
2 CH:  Ole Olsen    7½
     Jens Olsen    ½
MOR.BRO:     Christian Wilhlem Andersen gmd i Karsholte
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mogens Bendsen inds hos Jorgen Hansen selvgmd i Reersoe    9 Jun 1802   pg 21 34 40 
WIFE:  Birthe Hansdtr (dod)
BRO:   Lars Bensen    gmd i Reersoe (dod) (guard: Peder Nielsen gmd i Reersoe)
      CH: Bent Larsen   38 snedker i Khvn
         Hans Larsen   34 fisker i Aarhuus
         Jorgen Larsen  31 i Weerslov
         Jens Larsen   24 i Khvn
         Cathrine Larsdtr hos Jens Pedersen gmd i Reersoe
         Johanne Larsdtr hos Hans Kieldsen i Reersoe
         Lars Larsen   12 i Giorlov
SIS:   Birthe Bendtsdr (dod) = Lars Larsen gmd i Drosselberg
      CH: Bendt Larsen   35 hmd i Reersoe
         Jorgen Larsen  hmd i Bierre
         Margrethe Larsdtr     = Soren Andersen hmd i Reersoe
         Lars Larsen   hmd i Reersoe (dod) = Ellen Sorensdtr i Reersoe
          CH:  Cathrine Larsen 2
½SIS:  Cathrine Bendsdr = Peder Nielsen gl. selv.gmd i Reersoe
     Maren Bentsdr = Hans Mogensen selv.gmd i Reersoe
     Ellen Bentsdr (dod) = Jens Hansen gmd i Reersoe
      CH: Morten Jensen  15
         Hans Jensen   14
         Maren Jensdtr  10 hiemme
½BRO:  Espen Bentsen gmd i Reersoe (dod)
      CH: Morten Espensen 21 ungkarl hos Jens Jorgensen gmd i Reersoe
         Malene Espensdr 25 hos Hans Mogensen gmd i Oen
         Cathrine Espensdr 23 hos Espen Jorgensen gmd i Oen
guard: Jorgen Hansen selv.gmd i stervboe stedet
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Frederich Jorgen Schindel lieutenant/capitain i Hallebyegaard, Love  opbudsboe 24 Jun 1802 pg 25 42 57 63 67
WIFE:  frue
2 SIS:  Christine Hendrine Schindel (dod) i Khvn, Khvn Hof og Stadsrets skifte commission (dod)
3 SIS:  ... Schindel frokner ugift
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Anders Jorgensen = Ellen Pedersdtr selv. i Love    testament 31 Mar 1800 pg 37 
PIGEBARN: Ane Charlotte Hannibalsdr 6
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Tolderlund proprietair i Love gaard         pg 39 
WIFE:  Ane Margrethe Elisabeth Hiordt/Hiorth sal. Tolderlund (uskift boe)
CH:   minors
wgd: Klein
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mette Kirstine Rasmusdtr i Reersoe, K.Helsinge       21 Dec 1802   pg 43 48 
HUSB:  Poul Sorensen hmd 
CH:   Poul Poulsen   9
     Rasmus Poulsen  4 hos Peder Andersen gmd i Kragerup
     Jens Poulsen   1½ 
     Bodil Poulsdtr  11
     Mette Kirstine Poulsdtr fodt 4 Dec 1802 hos Jens Larsen hmd i K.Helsinge
guard: Christen Jensen West selv.gmd i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Olsdtr enke inds i Reersoe  21 Dec 1802   pg 45 47
HUSB:  Peder Jensen gmd (dod)
CH:   Jens Pedersen  gmd i hiemme
     Malene Pedersdtr = Peder Pedersen hmd i Reersoe
     Else Pedersdtr   = Lars Jorgensen gmd i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jorgen Jensen smed og inds i Uglerup, Kattrup gods  26 Mar 1803  pg 49 53 56 57 61 62 (NOTE: page 53 is after pg 54)
WIFE:  Mette Nielsdtr  
CH:   Jens Jorgensen  gmd i Dalbye (guard: Jorgensen forvalter i Noragergaard)
     ... Jorgensdtr  = Clemen Mortensen landmaaler i Nordrup
wgd: Soren Andersen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Johanne Cathrine Westergaard i Helsingegaard     21 May 1803  pg 51 
HUSB:  Jorgen Mortensen forpagter 
CH:   minors
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Andersdtr i Love Engvang   7 Jun 1803   pg 52 60 (NOTE: page 53 is after pg 54)
HUSB:  Poul Andersen inds
CH:   Ane Poulsdtr   26 = Niels Henrichsen hmd i Love Engvang
     Margrethe Poulsdtr 23 tiene i Love
     Kirsten Poulsdtr 20
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jorgen Hansen inds i Saebye     20 Apr 1804   pg 71 72 73
WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Hans Jorgensen  boende i Callundborg
     Niels Jorgensen tiene i Hallenslov
     ... Jorgensdtr  = Ole Palesen i Jordlose
     Ane Jorgensdtr  18 ugift tiene i Outved (unsure of her 1st name, but she signed so could be other daughter's name)
wgd: Christen Jensen hmd i Saebye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ludvig Wittrog super cargo pensionist af Asiatiske Compagnie, K.Helsinge    14 Jun 1804  pg 73 79 81
2 CH:  Peter Abraham Wittrog 33 kiobmand i St.Croix, Vestindien
     Ane Magdalene Vittrog 36 ugift i Khvn
guard: Holm provst
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Madsdtr inds enke i Love    13 Aug 1804  pg 77 78 79
2HUSB:  Ole Henrichsen gmd (dod)
1HUSB:  Christen ...
CH:   Mads Christensen gmd udflotter i Love
     Christen Christensen   24 ungkarl tiene i Love
     Ane Christensdtr 20 ugift tiene i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bodil Marie Hansen i Noragergaard      29 Dec 1804  pg 84 85
HUSB:  Andreas Borgen forpagter
CH:   Bonaparte Borgen 7
     Herman Borgen  5
     Wilhelm August Borgen 3
     Carl Andreas Borgen   2
     Bertel Holm Borgen    1
     Ane Cathrine Borgen   12
     Hermandine Kirstine Borgen 11 (surnames assumed)
BRO:   Hans Hermandsen kiobmand i Holbek
HUSB.BRO: Borgen bogholder i Christianshavn
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Hansdtr i Gierslov     18 Mar 1805    pg 86 87 93
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Jens Nielsen   6½
     Ane Nielsdtr   2½
BRO:   Niels Hansen   gmd i Orslov
     Jens Hansen   ungkarl i Orslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Christensdtr i Reersoe        2 Apr 1805    pg 87
HUSB:  Lars Christensen hmd
CH:   Lars Larsen   15
     Ane Larsdtr   13
     Bodil Larsdtr  11
guard: Jens Jorgensen gmd i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Kirsten Wilhelmsdr i Reersoe Land     29 Oct 1805   pg 88 91
2HUSB:  Jens Jorgensen gmd
CH:   Morten Jensen  5
1HUSB:  Niels Hansen (dod)
CH:   Hans Nielsen   15
guard: Niels Hansen gmd i Reersoe og Hans Poulsen gmd i K.Helsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Jorgensen selv. i Love     12 Sep 1806   pg 93 97 98 101 102 103
CH:   Mette Cathrine Larsdtr  = Moller degnen i Reerslov 
     Ane Marie Larsdtr    ugift
     Karen Larsdtr      ugift tiene i Helsingegaarden (= Soren Pedersen gmd i Skielleberg - by 27 Nov 1806
Terslose)
     Mette Larsdtr      ugift tiene i Slagelse (? Marta Larsdtr )
guard: Krag sognefoged moller i Reerslov & Hannibal Andreasen selv.gmd i Love
guard: Svitzer praesten i Reerslov (by: Brandrup forvalter i Wedbyegaard)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Helge Halvorsen herredsskriver i Saebye?   24 Mar 1807  pg 99 112
HEIRS:  i Norge
guard: Bachmann forvalter i Hallebyegaard
by: v. Styken degn i Saebye (signed: v. Stocken)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Hansen tienestedreng hos Schou vorshuusholder i Love tieneste 3 May 1808    pg 105
from here to Klim forvalter i Walbyegaard, Soro amt
LOOKS LIKE: claim by old master that boy did not finish his servitude.
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hammond/Hammen frue provstinde i Bakkendrup         26 Oct 1808   pg 105 107 109 113 114 143 145
HUSB:  Lorentz Hammond provst (dod)
CH:   Birgethe Hammond 43 jomf: i Fynn
     Lovise Hammond  41 ugift i Khvn
     Margrethe Hammond    39 = Borgen forpagter i Egemark/Odemark
     Wilhelmine Hammond 37 ugift i Bakkendrup (? Slagelse)
     Abel Marie Hammond    22 jomfrue i hiemme (= Hans Wilhelm Willumsen forvalter i Serslovgrd - by 19 Nov 1810)
     Peter Hammond  controleur i Khvn (afkald 28 Sep 1800)
guard: Fraas forvalter i Aagaard
wgd: Holm provst i K.Helsinge (for the deceased)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Huusom i Bodstrup  15 Nov 1808   pg 109 117
HUSB:  Johannes Schroder forpagter/hollander
CH:   Ane Giestre Wilhelmine Thomasine Schryder 1½
     Johan Carl Schryder   
FADER:  Huusom praesten i Vigersted
guard: Bang forpagter i Helsingegaard
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Dorthe Jensdtr i Honge   21 Jun 1809  pg 116 119
HUSB:  Dines Hansen selv.gmd 
CH:   Maren Dinesdr  9 wks (?dod og begravet i Finderup Kiorke)
BRO:   Soren Johansen gmd i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Hansen gmd i Reersoe         6 Oct 1809    pg 119 126 127
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr 19   (= Jens Jespersen ungkarl i Reersoe - by 16 Feb 1810)
guard: Espen Jorgensen gmd i Reerslov (? Christen Jorgensen )
wgd: Jens Pedersen gmd i Reerslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christen Jensen West selv.gmd i Reersoe       6 Oct 1809    pg 122 125 127
WIFE:  Kirsten Simonsdr
CH:   Maren Christensdtr    16 (= (bryllup) Niels Sorensen moller i Honge) 
CH's.BRO: Jens Jorgensen gmd 
guard: Jorgen Mathiasen selv.gmd i Reersoe 
wgd: Niels Mathiasen gmd (signed: Niels Madsen ) / Peder Christian Lange skoleholder
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Boukhorsh/Bouchoret/Buchhorst skolelarer kirkesanger i Drosselberg   26 Apr 1810  pg 127 157
WIFE:  Maren Andersdtr (fraskilt 1808)
CH:   Birgethe Petraee Boukhorsh 13
guard: M. Fryd skolelaerer i K.Helsinge / Lars Poulsen gmd i K.Helsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Hansdtr i Hallenslov         25 May 1810   pg 129 139
2HUSB:  Henrich Lindorph skolelaerer ( Henrich Lindorff)
1HUSB:  Frederich ...
CH:   Kirsten Frederichsdtr  20 tiene i Khvn
     Sidse Marie Frederichsdtr 17 hiemme
guard: Mathias Aronsen gmd i Hallenslov ( Mathias Arentsen)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Elisabeth Ejbye tienestepige i Conradinenslyst       29 May 1810   pg 131 182
CH:   Frederich Jensen fodte hun dode
BRO:   Hans Ejbye    bager i Korsoer
     Mads Ejbye    ungkarl i Ullerslov, Fyen - myndig
     Jorgen Eibye forvalter i Snaderupgaard, Fyen 
SIS:   Maren Eybye = Iangnevd skipper i Skovhuusene, Odense
BRO:   Poul Ejbye     myndig
     Rasmus Ejbye    myndig i Svibollegammel
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ellen Nielsdtr i Hallenslov        30 Jul 1810   pg 131 140
2HUSB:  Peder Nielsen selv.gmd
CH:   Peder Pedersen  7 wks
1HUSB:  Peder Christensen
CH:   Ane Pedersdtr  8
     Niels Pedersen  6
     Ellen Pedersdtr 2
REL:   Hans Pedersen gmd i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ollegaard sal. Windslov madm enke i Honge  24 Jun 1810  pg 134 136 171
HUSB:  Windslov degn (dod) (testament)
STEDCH: Claudius Benjaminus Winslov  horkraemmer i Khvn
     Jacob Windslov   isenkraemmer i Khvn
     Jacobine Marie Windslov   40 jomfrue ugift hos bro. Claudius
½SIS:  .... - name & reisdence unknown
wgd(of deceased): Lars Henrich Fugl degn i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Roed/Rohd madm enke hos i Mullerup Molle  1 Jul 1810    pg 135 155
HUSB:  Roed praest/capelan (dod)
DAU:   Cathrine A. Rohd/Roed tiene i Brogade No.18, Christianshavn/Khvn
? Christopher Petersen moller 
guard: Christen Hansen inds i Mullerup
wgd: Holm provst i K.Helsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Soren Andersen hmd i Reersoe    29 Jun 1810   pg 135 152
2WIFE:  Margrethe Larsdtr
CH:   Kirsten Sorensdtr    3
1WIFE:  Malene Jensdtr
CH:   Anders Sorensen 33 hos MORBRO Hans Jensen gmd i Reersoe
     Jens Sorensen  25 i kongelig tieneste
1WIFE.BRO: Hans Jensen gmd i Reersoe
guard: Bendt Larsen bmd i Reersoe (signed: Peder Larsen )
wgd: Peder Nielsen gl. selv.gmd i Reersoe 
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Soren Johansen ungkarl rygter tiene hos praest Gruner i Orslov    19 Sep 1810   pg 141 158
PARENTS:
2 SODSK: alle i Solberg sogn, alle dod og afgangen
no heirs
guard: Jens Olsen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Margrethe Jensdtr i Winde Helsinge         22 Sep 1810   pg 142 172
HUSB:  Hans Rossing skolelaerer
CH:   Christiane Birgethe Rossing 3
FADER:  Jens Andersen tiener i Aagaards Hovmark Qruonnuen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Bastrup tienende hos Gottlib pastor i Tiornelund, Finderup     30 Jan 1811  pg 147 152 160
2 CH:  Ane Johanne ... = Emilius snedker i Kallundborg
     Birthe Christine ...   = Holm skoleholder i Lyngbye, Roeskilde amt
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Margrethe Christensdtr i Love       13 Jun 1811   pg 148 159
HUSB:  Claus Hansen selv.gmd
CH:   Ane Clausdr   7
SODSK.BARN: Niels Olsen hmd i Love Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Mogensen selv.gmd i Reersoe      19 Jun 1811   pg 149 153
WIFE:  Maren Bentsdr
SODSK.CH: Jens Envoldsen inds i Reersoe
     Niels Madsen      gmd
     Jorgen Pedersen     ungkarl
     Jens Pedersen      gmd
     Peder Michelsen     hmd i Drosselberg
     Lars Clausen  gmd i Giorlov (dod)
      CH: 4 sonner
     Ane ...         = Niels Rytter hmd i Drosselberg
     Karen ...        = Lars Jensen hmd i Reersoe
SODSK.CH: Malene ...   &= Peder Pedersen hmd i Reersoe
     Else ...    = Lars Jorgensen gmd i Reersoe
     Hans Nielsen  gmd i Reersoe (dod)
      CH: 3 sonner & 1 datter
     Rasmus Jorgensen         hmd i Reersoe
guard: Peder Nielsen gl. gmd i Reersoe
wgd: Niels Larsen hmd/bmd i Rersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Bertelsen hmd i Kappeleds Husset, Saebyegrd gods     3 Jul 1811   pg 151 156
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Sidse Larsdtr   8
     Bertel Larsen   4
BRO:   Soren Bertelsen gmd i K.Helsinge
wgd: Jens Hansen gmd i Herslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Rasmussen af Reersoe, matros i Siellandske Distr.    22 Oct 1811  pg 153 160 (not in index)
BRO:   Hans Rasmussen  26 matros ved Rerflotilline i Kallundborg
     Lars Rasmussen  25 tiene i Reersoe
½BRO:  Ole Christensen 30 ved de anne..terede i Kioge
?SIS:  Karen ...    28 = Soren Ibsen hmd i Reersoe
     Maren ...    26 ugift hos Ole Christensen gmd i Gierslov
     Sidse ...    22 hos Christen Jensen gmd i Gierslov
guard: Jens Pedersen hmd i Gierslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Sophie Bergen enke i Bakkendrup  7 Nov 1811        pg 154 178
HUSB:  Bergen skoelelaerer (dod) (testament)
BRO.CH: Cathrine Marie Gunderup (dod) = Leonhart Zennichsen Gandrup skoemager i Callundborg
      CH: Ane Caroline ... 18 
         Karen Sophie ... 16 hiemme hos fader Leonhardt Sennecsen
         Frederikke Marie ...   i Kallundborg (dod by 25 Dec 1812?)
FADER:  skoemager i Kallundborg
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Augustinus Alsing sogndegn i Gierslov        1 Apr 1812    pg 161 179
2WIFE:  Dorthe Kirstine
CH:   Jacob Ferdinand Alsing  13
     Laurits Balthaser Alsing 7 ( Lars Balthasar Alsing)
     Ane Kirstine Alsing      8 ( Ane Christine Alsing)
     Barbara Kirstine Alsing  4 (unsure of her 1st name)
1WIFE:  (dod)
CH:   Peder Alsing       21 i Khvn
     Birgethe Magdalene Alsing 19 hiemme
     Ane Charlotte Alinsg 16 i Orslov
     Jochum Frederich Alsing 15 hiemme  (surnames assumed)
guard: Ole Sorensen gmd i Gierslov
wgd: Thomasen degn i Orslev
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Dorthe Sorensdtr i Hong      18 Apr 1812    pg 162 176
HUSB:  Mads Christensen gmd
CH:   Jens Madsen   16
     Mette Madsdtr  15
     Christen Madsen 10 (surnames assumed)
½BRO:  Hans Conradt gmd i Hong (signed: Hans Conradsen)
BRO:   Niels Sorensen gmd i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jacob Larsen gmd i Ulstrup         1 May 1812    pg 164 180
2WIFE:  Mette Simonsdr
1WIFE:
CH:   Kirsten Jacobsdtr    = Jens Jensen gmd i Finderup (enke by 29 Dec 1812 - wgd: Soren Hansen gmd i Ulstrup)
     Lars Jacobsen  16 
STEDSON:     Simon Olsen  23 or 27 hiemme (son of 2WIFE)
guard: Soren Hansen gmd i Ulstrup
wgd: Jens Jorgensen gmd i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Conradsen gmd i Hong      22 May 1812   pg 165 188
WIFE:  Ane Christensdtr     (=2. Hans Nielsen - by 3 May 1813)
CH:   Nilaus Hansen  27 i majestats tieneste og ligger for tiden paa Soro?
     Anders Hansen      25 i majestats tieneste / commandeer sergeant ved Danske liv Regmt, Khvn
     Jens Hansen       23 i majestats tieneste og ligger for tiden i Khvn
     Peder Hansen       20 hiemme
     Conrad Hansen  16 hiemme
     Christen Hansen     10
guard: Niels Sorensen selv.gmd i Reersoe
wgd: Lars Jensen gmd i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Anders Sorensen gmd i Honge        22 May 1812   pg 167 181
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Ane Kirstine Andersdtr  12
     Jens Andersen      10
     Peder Andersen      3
     Soren Andersen      ½
BRO:   Niels Sorensen gmd i Reersoe
wgd: Anders Adamsen gmd i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Johanne Nielsdtr i Herslov, Finderup     5 Sep 1812   pg 169 184
HUSB:  Lars Pedersen gmd
CH:   Christen Larsen 28
     Mads Larsen   26
     Maren Larsdtr  21 ugift (= Mads Christensen gmd i Hong - by 27 Mar 1813)
     Dorthe Larsdtr  19
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mette Cathrine Larsdtr fraskilde i Reerslov      5 Sep 1812   pg 170
HUSB:  Isach Andersen Moller sognedegn 
CH:   Hartvig Gotfrid Moller  17
     Andreas Moller      15 (? Anders Moller)
     Peder Abraham Moller       14
     Andrea Moller      9 (daughter)
guard: Johannes Prom sognedegn i Saebye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Mortensdtr inds enke i Ulstrup         26 Sep 1812   pg 173 215
HUSB:  Ole Larsen hmd i Otved (dod)
CH:   Jens Olsen    24
     Morten Olsen   17
     Kirsten Olsdtr  21
     Maren Olsdtr   8
guard: Peder Olsen selv.gmd i Ulstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Espensen gmd i Hallenslov mark     16 Oct 1812  pg 173 186
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Hans Jensen   17
SIS:   ... Espensdr = Peder Pedersen gmd i Bye/Rye?
wgd: Mads Christensen gmd i Hong / Christen Rasmussen gmd i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Sidse Andersdtr i Hallenslov        16 Oct 1812   pg 175 187
HUSB:  Morten Sorensen hestemoller selv.bmd
CH:   Ane Cathrine Mortensdtr 24 ugift (= Peder Larsen selv. i Hallenslov - by 29 Nov 1813)
guard: Peder Larsen i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Birgethe Magdalene Halboe i K.Helsinge?   27 Mar 1813  pg 183 (not in index)
HUSB:  Alexander Holm provst
CH:   Christian Marcus Eschild Holm 
guard: Hans Rossing skolelarer i W.Helsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

... i Torpe    6 May 1813   pg 190
HUSB:  Jens Holst hmd
CH:   Anders Jensen Holst   33 = 
     Lars Jensen Holst    30 ugift
PLEIEDATTER: Ulriche ... 12
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Olsdtr i Hallenslov   3 May 1813   pg 190
2HUSB:  Iver Larsen hmd
1HUSB:  Jeppe ...
CH:   Ole Jepsen    34 
guard: Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Sorensen inds hos Lars Christensen bmd i Love Mark   11 Jun 1813  pg 191 192 200 236
BRO:   Jacob Sorensen  hmd i Pederstrup, Monstrup sogne, Praesto amt
     Jens Sorensen  hmd i Schiolde, Snesere, Praesto amt
SIS:   Kirsten Sorensdtr    = Jacob Larsen hmd i Schiolde
guard: Moller procurater
by: Lars Christensen = ... bmd i Love Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Rasmussen unge gmd i Hollenslov     20 Jul 1813  pg 193 (?371)
WIFE:  Karen Hansdtr  (=2. Christen Rasmussen gmd i Hallenslov)
CH:   Peder Larsen   5
     Hans Larsen   3
     Ellen Kirstine Larsdtr 8
     Maren Larsdtr  7
BRO:   Christen Rasmussen (married the WIFE above)
cautionist: Hans Hansen
guard: Peder Sorensen sognefoged selv. i Torp
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Jorgensen selv.gmd i Reersoe  2 Oct 1813   pg 194 196
WIFE:  Else Pedersdtr      (= (forloved) Christian Hansen ungkarl - by 20 Oct 1813)
CH:   Peder Larsen   10
     Karen Larsdtr  8½
     Lars Larsen   5
     Hans Larsen   
BRO:   Espen Jorgensen i Reersoe (signed: Esben Jorgensen )
WIFE.BRO: Jens Pedersen gmd i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Christian Daau sognepraeste i Gierslov         24 Sep 1810   pg 198
WIFE:  Marie Dorthe Togl/Topl/Tops (uskift boe)
CH:   minors
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Wilken Hormann kammerraad og communitets forvalter i Tiornelunde    13 Jan 1813  pg 199
WIFE:  Natalie Wiche (uskift boe)
CH:   minors?
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mette Olsdtr pigen i Conradineslyst     6 Aug 1813   pg 199 (not in index)
 (testament 24 Apr 1807)
BRO:   Poul Olsen
      CH: ... Poulsen - received something also
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Marie Michelsdtr inds i Reerslov     7 Nov 1813   pg 200
2 CH:  Niels Petersen  24 tiene i Reerslov
     Maren Madsdtr  18 tiene i K.Helsinge
guard: Johan Gertsen i Reerslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Nielsen inds hos Niels Pedersen gmd i Soelberg         27 Nov 1813   pg 201 204 207
CH:   Niels Pedersen  30 gmd i Soelberg
     Mette Pedersdtr = Ole Mogensen gmd i Herslov
     Marie Pedersdtr = Hans Nielsen gmd i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lind forpagter i Wedbye   29 Dec 1813  pg 202
BRO:   Frederich Lind  consumptions betjent i Langsted?
SIS:   Mad..agen i Slagelse (?Borgen?)
     Mette ...     i Stelkrogaarden?, Slagelse
? appeared: Nie og Medine Bodslen Mark
? Hans Tonnesen hmd i Reerslov
?guard: Vogt paestor i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Anders Jespersen inds i Wedbye, Rytters hovegaarden      d.Oct 1812/29 Dec 1813 pg 203
BRO:   ( Ole Jespersen - dod)
      CH: Niels Olsen   hmd i Vedbye
         Hans Olsen    ungkarl i majestets tjenester
     ( Rasmus Jespersen - dod)
      CH: Anders Rasmussen hmd i Vedbye
         Jens Rasmussen  hmd i Kajemoese
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Mortensdtr enke inds i Ulstrup      30 Dec 1813  pg 205 (not in index)
CH:   Jens Olsen    24 i kongens tieneste i Khvn
     Morten Olsen   17
     Kirsten Olsdtr  21 or 22 tiene i Gierlov
     Maren Olsdtr   8 i Honge
guard: Peder Olsen selv.gmd i Ulstrup (½BRO to above children)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mette Isaksdr i Reersoe  25 Feb 1814   pg 206
HUSB:  Jorgen Christensen hmd
CH:   Isak Jorgensen  10
     Christian Jorgensen    3  (? Christen Jorgensen )
BRO:   Hans Isaksen hmd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Frederikke Larsdtr i Hesselberg   18 Apr 1814   pg 208
HUSB:  Peder Nielsen inds
CH:   Hans Pedersen  10
guard: Ole Larsen hmd i Wedbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Knud Olsen hmd i Conradineslyst Mark     15 May 1814  pg 209
2WIFE:  Karen Jensdtr
1WIFE:
CH:   Jens Knudsen   10
BRO:   Jens Olsen hmd hjulmand i Conradineslyst Mark
WIFE.FADER: Jens Pedersen gmd i Wedbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Pedersdtr i Hong udflyyter Hedegaard, Finnerup         1 Jul 1814    pg 210 213
HUSB:  Aren Jespersen faestegmd (Aron Jespersen )
SIS:   Kirsten Pedersdtr    inds i Hong hos sin son Peder Mortensen gmd
     ... Pedersdtr (dod)
      CH: Jens Nielsen
         Lars Nielsen begge myndige
     ... Pedersdtr  i Love (dod)
      CH: Ane Larsdtr   = Peder Thomasen hmd i Love (? Peder Tonnesen?)
HUSB.CH:     Mathias Arensen gmd i Hallenslov
     Anders Arensen hmd hos enkemand
SVIGERSON: Mads Hansen gmd i Kuldbye?
guard: Peder Sorensen sognefoged i Torpe (signed: Peder Mortensen )
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Lorensen (? Jens Sorensen ) hmd i Bachendrup   8 Jul 1814   pg 211
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Soren Jensen   13 (? Loren Jensen )
     Hans Jensen   11
     Margrethe Jensdtr    8
guard: Ole Jensen gmd i Bakkendrup
wgd: Ole Jensen gmd i Bachendrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Larsen gmd i Love      12 Jul 1814    pg 212 215
WIFE:  Marie Hansdtr
CH:   Jens Jensen   31 ungkarl i Love
     Hans Jensen   25
     Christen Jensen 11
     Johanne Jensdtr = Jacob Jensen bmd
     Ane Margrethe Jensdtr 19
     Maren Jensdtr  16
guard: Andreas Hemmingsen gmd i Love
wgd: Niels Nielsen gmd i Ulstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christen Nielsen inds i Mullerup  20 Aug 1814   pg 215 223
WIFE:  Marie Christensdtr / Maren Christensdtr 
CH:   Niels Christensen    myndige i Mullerup
     Jens Christensen ungkarl i Mullerup - alle myndige
     Christen Christensen   gmd i Mullerup (dod) = ..., sis til Claus Pedersen inds =2. Niels Olsen gmd i Mullerup
      CH: Jens Christensen 10
         Hans Christensen 8
         Niels Christensen     4
         Inger Christensdtr    6
         Ellen Christensdtr    2
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Christensdtr i Hallebyore    9 Sep 1814   pg 217
HUSB:  Peder Jensen hmd 
CH:   Maren Pedersdtr 8
BRO:   Lars Christensen hmd i Holmstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Jensen inds i Knudstrup       15 Sep 1814   pg 218
WIFE:  Birthe Larsdtr
CH:   Jens Pedersen  2
     Peder Pedersen  4 wks
BRO:   Hans Jensen hmd i Winde Helsinge
wgd: Soren Sorensen ungkarl i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Simonsen moller i Hallenslov Molle      5 Oct 1814   pg 219 226
WIFE:  Karen Simonsen madam
CH:   Mathias Christian Simonsen    10
     Hans Peter Simonsen   7
     Mariane Frederikke Simonsen    6
     Nicoline Simonsen 2 - (surnames assumed)
BRO:   J. Simonsen skovrider i Hallebyeore
wgd: Bang forpagter i Hallenslovgaard
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Pedersdtr i Love      18 Oct 1814    pg 224
HUSB:  Christen Hansen hmd
CH:   Kirsten Christensdtr   fodt,dobt mend s.dag efter moderens dod dod bemte barn
½BRO:  Ole Olsen    = ... i Callundborg
     Anders Olsen   = ... i Love Mark
     Jens Olsen    36 tiene i Blesinge
½SIS:  Maren Olsdtr   = ... i Love
SIS:   Sidse Pedersdtr 26 tiene i Lovegrd
FADER:  Peder Sorensen hmd i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Kirsten Johansdtr i Ulstrup        12 Nov 1814   pg 225
HUSB:  Christopher Christensen faestehmd
CH:   Maren Christophersdtr  16
guard: Lars Jensen gmd i Ulstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Jorgensen rygter tienestekarl i Finnerup Prsaetgrd   20 Dec 1814  pg 227 235 237
BRO:   Hans Jorgensen  45 tiene i Callundborg
½SIS:  Ane Jorgensdtr  ugift tiene i Jordlose
SIS:   Maren Jorgensdtr (dod) = Ole Pallesen hmd i Jordlose
      CH: Jens Olsen    under 18
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Sorensen selv.hmd i K.Helsinge     25 Mar 1815  pg 228 (not in index)
WIFE:  Mette Bertelsdtr
CH:   Soren Jensen   23
     Lars Jensen   21
     Bertel Jensen  16
     Maren Jensdtr  24
REL:   Peder Henrichsen hmd i K.Helsinge
wgd: Niels Bertelsen hmd i Dalbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christen Hansen kroemand i Love   opbudsboe 20 Apr 1815  pg 230 245 246
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Soren Jensen Slot gmd i Hallebyiore     13 May 1815  pg 233 238 
WIFE:  Marie Christiansdtr sal. Slot
5 CH:  Jens Slot    30 i Blaersted (signed: Jens Slott)
     Ane Margrethe Sorensdtr = Svend Hoystrom vertshmd i Khvn
     Caroline Sophie Sorensdtr enke = afg. Christian Ulrich Top i Nestved/ i Herlufsholm
     Ane Dorthe Sorensdtr = Christen Larsen kudsk i Hallebyeore
     Christiane Sorensdtr ugift hos soster madam Top i Nestved
guard: Gustavus forpatrer i Tornlunde
wgd: Splittorff moller i Drosoemolle/Oresoe Molle
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Hansen hmd i Hals   1 Jul 1815   pg 238
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hedevig Pedersdtr    20
     Johanne Pedersdtr         22
     Dorthe Pedersdtr     18
     Karen Pedersdtr     11
BRO:   Ole Nielsen gmd i Winde Helsinge
wgd: Hans Larsen gmd i K.Helsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Svendsdtr i Ogtved      28 Jul 1815    pg 239
HUSB:  Peder Nielsen bmd
STEDCH: Anders Jensen  mundig
     Birthe Jensdtr  = ... (? Anders Christensen )
     Maren Jensdtr  = ... (? Niels Larsen )NOTE: these 2 may be reversed/only signed for wives.
     Karen Jensdtr  30
guard: Niels Hansen hmd i Falkenhoy
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Alexander Ross i Juulsborggaard   regist 6 Oct 1815        pg 240
? Aagesen forpagter contract between them
NOT PROBATE
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mads Christensen gmd i Hong        4 Nov 1815    pg 242 244
2WIFE:  Maren Larsdtr  (?=2. Hans Olsen - by 21 Nov 1815)
CH:   Niels Madsen   2
1WIFE:
CH:   Jens Madsen   21
     Christen Madsen 14
     Mette Madsdtr  19
guard: Niels Sorensen gmd i Reersoe
wgd: Lars Pedersen gmd i Herslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Winter tommersvend i Buerup  6 Oct 1815   pg 242
 (hos Mads Jensen gmd i Buerup)
? hans slagtninger skal efter Sigande havnaeret i Jylland eller Holsteen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Gyde Marie Mortensdtr i Hallebyiore     24 Nov 1815  pg 245
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen  9
     Christian Nielsen    7
     Kirsten Nielsdtr 5
     Dorthe Nielsdtr 2
     Cathrine Marie Nielsdtr 7 wks
guard: J. Simonsen skovrider i Hallebyeore
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Poul Sorensen selv.hmd i Reersoe      13 Jan 1816   pg 247 249
2WIFE:  Marie Hansdtr      (=2. (forloved) Hans Jensen - by 19 Feb 1816)
CH:   Rasmus Poulsen  17
     Jens Poulsen   15
     Karen Poulsdtr  15 (NOTE: deceased is not father to this child?)
     Margrethe Poulsdtr    13
     Ane Poulsdtr   8
     Marie Poulsdtr  6
     Hans Poulsen   ½
1WIFE:
CH:   Bodil Poulsdtr 21
guard: Hans Sorensen gmd i Dalbye
wgd: Jorgen Hansen herr i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Sorensen selv.gmd i Reersoe  29 Mar 1816   pg 250 254
2WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Karen Nielsdtr  5
     Ane Marie Nielsdtr 2½
1WIFE:
CH:   nogen born levende
2WIFE.BRO: Jens Jorgensen gmd i Reersoe
2WIFE.MODER: Kirsten Simonsdr aftaegtsenke i hiemme
guard: Christopher Pedersen moller i Mullerup (signed: C. Pettersen / C. Petersen )
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christine Fogh jomfrue hos Peder Justesen 14 aar i Tiornelunde     20 Mar 1816  pg 250
 (testament - executor Klingberg justitsraad i Khvn)
her curator: Gottlieb praesten i Finderup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Herman Bidstrup landinspecteur i Orslov, Soelberggaard  15 Apr 1816  pg 255 258 259 264 268 269 272 273 288 290 294
295 296 300 307 310 312 329 332 333 335 342 343 344 348 349 350 352 353 354 357 358 360 
WIFE:  Else Sophie Krane/Kranoer (dod 3 wks)
CH:   Carl Gustav Bidstrup   gmd / til Raamosegaard, Soelberggrd
     Christian Bidstrup    20 i Khvn
     Herman Bidstrup 17 i Slagelse Latinske Skole
     Nicoline Bidstrup = Niels Pedersen gmd i Soelberg
     Julie Bidstrup  24 i Solberggaard (= Hans Pedersen gmd i Soelberg)
     Hanne Elisabeth Bidstrup 15 hiemme (= Niels Jensen i Soelberg by 25 Jun 1818)
guard: Niels Hansen gmd sognefoged i Soelberg / Gotzsche assessor i Tiornlunde / Hans Pedersen
guard: Stephensen procurator i Terslose / Marcus Bagger forvalter i Slagelse
guard: Lund procurator i Nidlosegrd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Lovenberg sveitzer i Norager  24 May 1816   pg 261
by: Gierring proprieteir i Norager
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

West Jensen selv.gmd ( Weste Jensen ) i Love Mark   25 May 1816  pg 262 266
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Lisbeth Westedr 15
     Karen Westedr  14
     Henrich Westesen 10
1WIFE:
CH:   Mette Westsdr  = Poul Nielsen hmd/bmd i Love Mark
     Maren Westesdr  = Niels Olsen hmd i Love Mark (dod)
      CH: Lisbeth Nielsdtr 14
         Henrich Nielsen 11
guard: Jens Olsen selv.gmd i Love
wgd: Lars Christensen bmd i Love Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christian Andersen Magaard selv.bmd i Reersoe     18 Jul 1816  pg 270 276
WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   Anders Christiansen   16
     Jens Christiansen    14
     Hans Christiansen    9
     Karen Christiansdtr   6
guard: Hans Jensen gmd i Reersoe
wgd: Jorgen Hansen danneborgemand og skipper i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Hetting skoelelarer i Tiornelunde   19 Jul 1816  pg 271 272 277 278
WIFE:  Christiane Christiansdtr sal. Hetting
CH:   Johanne Kirstine Jacobine Hetting
     Ane Marie Hetting
REL:   Hetting forvalter i Knapstrup
guard:  Niels Christensen gmd i Kuldbye
wgd: Mads Mouritsen gmd i Tiornlunde
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Christophersen gmd i Hallenslov    4 Nov 1816   pg 274 281
2WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Christopher Pedersen   6
     Jorgen Pedersen 4½
1WIFE:
CH:   Hans Pedersen  18
     Maren Pedersdtr 20
     Mette Pedersdtr 14
guard: Peder Jacobsen bmd i Bodserup/ af Rye (?Rel of 1WIFE?)
guard: Christen Rasmussen gmd i Hallenslov 
wgd: Lars Rasmussen gmd i Hallenslov ved Peder Sorensen sognefoged i Torpe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peter Christian Lange skolelarer i Reersoe      1 Dec 1816   pg 279 287
WIFE:  Birthe Hansdtr
CH:   Rasmus Lange   20
     Christen Lange  22
STEPCH: Jens Nielsen   myndig
     Lars Nielsen
     Niels Nielsen
     Hans Nielsen - alle myndige
curator: Jorgen Hansen donneborgemand skipper i Reersoe
wgd: Christian Hansen nu skolelarer i Reersoe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Christensen gmd i Herslov   7 Feb 1817   pg 282 283 285 287 288 301 302 306
WIFE:  Maren Poulsdtr (signed: Maren Nielsdtr )
BRO:   Lars Christensen aftaegtsmand i Finnerup
     Peder Christensen    gmd i Gierslov (dod by 14 Oct 1817)
      CH: Christen Pedersen     i Gierslov, myndig
         Mads Pedersen  myndig
         Niels Pedersen  myndig
         Lars Pedersen  14
         Mette Pedersdtr = Rasmus Nielsen i Soelberg
         Dorthe Pedersdtr = Jacob Knudsen i Sonderup
         Maren Pedersdtr (dod) = Niels Pedersen smed i Taaderup
          CH:  Bodil Nielsdtr  ugift
         Bodil Pedersdtr = Christopher Jorgensen sognefoged i Tiornelunde
         Ane Pedersdtr  ugift
         Johanne Pedersdtr     ugift
SIS:   Maren Christensdtr    enke (dod by 14 Oct 1817)= afg. Niels Jensen hmd i Ulstrup (? Marie Christensdtr )
      CH: Mette Nielsdtr  ugift
         Dorthe Nielsdtr ugift
         Kirsten Nielsdtr
         Christen Nielsen 18  (guard: Christen Jensen selv.gmd i Ulstrup, for these 4 children)
     Bodil Christensdtr    = Hans Nielsen gmd i Kragerup
      CH:  Niels Hansen (for his mother)
WIFE.1HUSB: Espen Jensen (dod) (their children alle ere dode)
wgd: Christian Johansen smed hmd i Herslov +
+ Niels Christensen = Maren Poulsdtr i Herslov    19 Apr 1817  pg 285 287 288 301 302 306
 (she died 16th Apr 1817)
HIS.BRO:     Lars Christensen inds i Finnerup
HER.SIS:     Bodil Poulsdtr (dod)
      CH: Jens Nielsen   aftaegtsmand i Reerslov
         Christen Nielsen hmd i Hesselberg Mark
         Niels Nielsen  gmd i Reerslov
         Cathrine Nielsdtr     enke i Riisbierghuset (dod)
         Lars Nielsen   (dod)
          CH:  Else Marie Larsdtr i Sonderod
             Lars Larsen   i Sonderod
             Christen Wilhelm Larsen (dod)
               CH: Jorgen Christensen
                 Niels Christensen
         Peder Nielsen  (dod)
          CH:  Niels Pedersen  gmd i Hallenslov
             Karen Pedersdtr i Torpe
             Sidse Pedersdtr i Nidlose
             Lisbeth Pedersdtr     ugift
         Rasmus Nielsen  (dod)
          CH:  Hans Rasmussen  gmd i Reerslov
             Jens Rasmussen  16 i Reerslov
             Ane Rasmusdtr  = Lars Larsen i Nidlose
         Bodil Nielsdtr  i Reerslev (dod)
          CH:  Niels Nielsen  = ... hmd i Hesselberg Mark, myndig
             Ane Nielsdtr   = Poul Olsen hmd i K.Helsinge
             Ane Kirstine Sorensdtr ugift tiene i Reerslov 
HER.SIS:     Kirsten Poulsdtr (dod)
      CH: Maren Jensdtr  = Hans Nielsen hmd i Soelberg
HER.BRO:     Christen Poulsen (dod)
      Ch: Poul Christensen hmd i Soelberg
         Christen Christensen   hmd i Skaftelov
         Karen Christensdtr    enke i Soelberg
     Jens Poulsen (dod) = ... =2. Anders Nielsen hmd
      CH: Johanne Jensdtr vaverpige i K.Helsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Frederich Widt mollersvend og inds i Giorlov     2 Apr 1817   pg 284
WIFE:  Karen Jensdtr
MODER:  Ane Margrethe Widt    i Herslov
BRO:   Abraham Widt   bodker i Giorlov
     Andreas Widt       mollersvend i Smedegade Molle, Slagelse
     Jacob Widt        23 reist til Tydskland
SIS:   Cathrine Margrethe Widt = Christian Poulsen snedker i Giorlov
     Mariane Widt   = Peter Heibroch kiobmand i Aalborg, Jylland
     Regine Widt   17 tiene i Callundborg
WIFE.FADER: Jens Andersen gmd i Marked, Svinninge, Kiondbye song
guard: Jens Olsen gmd i Ulstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jacob Pedersen inds hos Niels Thomasen hmd i Windehelsinge  20 Jun 1817  pg 290 291
WIFE:  Ane Hansdtr (dod)
no children or sodskende
HEIRS:  Ole Jensen    hmd i Ulstrup
     Hans Sorensen  hmd i Saebye
     Peder Nielsen  kroemand i Friderichskilda Kroe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Christensen selv.gmd i Gierslev        7 Jul 1817    pg 292 295 299
2WIFE:  Dorthe Sorensdtr
CH:   Bodil Pedersdtr = Christopher Jorgensen sognefoged i Tiornelunde
     Ane Pedersdtr  ugift
     Johanne Pedersdtr    ugift
     Lars Pedersen  14
1WIFE:
CH:   Christen Pedersen    gmd i Gierslov
     Mads Pedersen  gmd i Sonderup
     Niels Pedersen  29 ungkarl i Gierslov
     Mette Pedersdtr = Rasmus Nielsen gmd i Soelberg Mark
     Dorthe Pedersdtr = Jacob Knudsen gmd i Sonderup
     Maren Pedersdtr (dod) = Niels Pedersen hmd smed i Taaderup
      CH: Bodil Nielsdtr  8
REL:   Christen Pedersen gmd i Gierslov
guard: Anthon Hansen gmd i Gierslov / Peder J. Hansen i Slagelse
wgd: Gotzsche kammerassesser i Tiornlunde
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Margrethe Poulsdtr i Love Mark   12 Nov 1817   pg 306 
HUSB:  Peder Krag hmd
CH:   Maren Pedersdtr 9½
     Ane Pedersdtr  6
     Poul Pedersen  ½
guard: Niels Henrichsen bmd i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Madsdtr Braband i Love    20 Nov 1817   pg 309 
HUSB:  Svella skolelarer
BRO:   Espen Braband  i Khvn (dod)
     Christen Braband forvalter bed Bekdringe?-Nyesolgaard (dod)
     Johannes Braband (dod)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christian Andreas von Selchau generalkrigscommissaie i Selchausdahl  13 Jan 1818  pg 317 318 321
WIFE:  Karen Selchau
CH:   Jens Christian von Selchau    15 junker
     Marie Cathrine von Selchau = Andreas Christian Hansen agent i Callundborg
     Nicolina Christiana von Selchau 23 ugift
     Christiana Henriette von Selchau 21 ugift
     Birgethe Caroline von Selchau 20 ugift
REL:   Christian H. Selchau herr i Kongens Waldbye, Khvn
guard: Henning Christopher von Holstein kammerjunker og toldinspecteur i Slagelse
wgd: N. Giersing proprietair i Norager-Hesselberg
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Axel Christensen hmd (Axel Christiansen ) i Conradineslyst Mark    5 Mar 1818   pg 321 
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Maren Axelsdr  22
guard: Lars Hansen gmd i Reerslov
wgd: Lars Madsen ladefogden i Conradineslyst
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

H. Frolich forpagter i Helsingegaarden    opbudsbo 3 Jun 1818    pg 322 323 387
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peter Herschend pastor i Bakkendrup    4 Jun 1818    pg 323 324 325 326 327 328 337 345 366 367 397 428 429 445 446
447 448 449 492
WIFE:  Marthaline Bugge sal. Herschend (dod 1816)
CH:   Ane Christiane Herschend 8½
     Marthe Mathilde Jordine Herschend 7
     Olive Petrea Herschend  4½
     Serine Elisabeth Sophie Herschend 3½
WIFE.MODER: madam C. Bugge i hiemme
?    Herschend kammerraad
eftermand: Schonheider pastor i Bakkendrup
REL:   Struer pastor i Store Fuglede
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Wilhelmsen gmd i Gierslov   16 Jun 1818   pg 330 331 352 
WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Maren Jensdtr  9½
     Hans Jensen   6
     Mette Kirstine Jensdtr 4
     Wilhelm Jensen 1½
REL:   Lars Wilhelmsen gmd i Wedbye
wgd: Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Dorthe Larsdtr i Havreberg Mollehuus, Havreberg sogn     22 Jun 1818  pg 331 388
HUSB:  Jens Nielsen hmd
SIS:   Ane Larsdtr   = Jens Nielsen hmd i Naesbye, Sorterup sogn
     Sidse Larsdtr  = Jens Jacobsen hmd i Holmstrup, Slagelse St. Peders sogn
     Mette Larsdtr  45 logerende hos soster i Holmstrup
BRO:   Hans Larsen   hmd i Holmstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Elias Gruner pastor i Orslov    17 Aug 1818   pg 338 349 350 356 433 434 505 507 508 509
WIFE:  Charlotte Elisabeth (dod)
BRO:   Thomas Ludvig Gruner   forvalter og procurator i Universitets
     Frederich Wilhelm Gruner pastor
     Carl Gruner   skovfoged
     Gustav Gruner  krigs assessor/ forpagter
     Hans Gruner       audeteur (dod)
      CH: Hedevig Christine Elisabeth Gruner     2
guard: Beck pastor i Orslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Kirsten Pedersdtr i Saebyegaard gods        15 Sep 1818   pg 343 
HUSB:  Christian Gotlieb Gross faestehmd
CH:   Peder Christiansen Gross 8
guard: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Johanne Christensdtr i Soelberg   7 Dec 1818   pg 358 
HUSB:  Poul Christensen faestehmd
CH:   Maren Poulsdtr  17
     Dorthe Poulsdtr 10
     Ane Poulsdtr   6
REL:   Peder Christensen hmd i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Margrethe Hedevig Wendel froken i Herrestrup     11 Dec 1818  pg 365 366 511 512 517 529 530
 (hos Willads Andersen gmd i Herrestrup, Skulleberg sogn)
(fodt i Bensborg)
SIS:   ... (dod 24 Feb 1809 testament) = Luther obersteleisdtennant
     Ane Sophie Wendel (dod) = Schipper chirurgers
      CH:
under Baroneit Holbergs overformynderie
her curator: Rensholm pastor
til: Friis frue's heir Willads Andersen gmd i Herrestrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Elisabeth Frederikke Friis frue i Herrestrup     11 Dec 1818  pg 366
 (hos Willads Andersen gmd i Herrestrup, Skulleberg sogn)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Frederich Madsen dyrelaegge i Selchausdahl      18 Dec 1818  pg 366
WIFE:  Maren Bauer
CH:   Johan Frederich Frederichsen   2
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Anders Braasted  27 Mar 1819  pg 368
? fra Randers Amthuus
CH:   ... Andersdtr  = P. Justesen i Tiornlunde
     ... Andersdtr  = Bestmann pastor 
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Nielsdtr ( Marie Nielsdtr ) i Ulstrup, Giorlov sogn   20 Apr 1819  pg 368 373 398
HUSB:  Peder Olsen gmd
CH:   Maren Pedersdtr 13
     Ane Pedersdtr  10
     Mette Pedersdtr 2
guard: Jens Olsen gmd i Ulstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Olsen faestehmd i Love Mark  26 Apr 1819   pg 370 
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Henrich Nielsen 14
     Lisbeth Nielsdtr 16
REL:   Poul Olsen gmd i Love
wgd: Peder Johansen gmd i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Pedersen hmd i Hallebyeore Skov    5 May 1819   pg 371 
2WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   Karen Marie Nielsdtr 3
     Jens Pedersen Nielsen   ½
1WIFE:
CH:   Peder Nielsen  12
     Christian Nielsen    10
     Kirsten Nielsdtr 9
     Dorthe Nielsdtr 6
     Cathrine Marie Nielsdtr 4
REL?:  J. Simonsen skovrider
wgd: Peder Jensen hmd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Soren Johansen hmd i Hong         7 May 1819    pg 373 435
WIFE:  Maren Andersdtr (dod)
CH:   Maren Sorensdtr 23 ugift
     Dorthe Sorensdtr 20 ugift
     Johannes Sorensen 19 ( Johan Sorensen )
     Ane Sorensdtr  16
     Johanne Marie Sorensdtr 14
     Bodil Sorensdtr 13
     Kirsten Sorensdtr    10
     Ellen Sorensdtr 7
HEIR:  Soren Johansen 
REL:   Christen Andersen gmd i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mette Mortensdtr i Hallenslov    15 May 1819   pg 374 375 376
HUSB:  Niels Stephensen bmd
CH:   Ane Dorthe Nielsdtr   11
     Ole Nielsen       8
     Else Nielsdtr      4
     Christen Nielsen     3
guard: Christian Mortensen gmd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Sidse Hansdtr i Gierslov     18 Jun 1819    pg 376 398
2HUSB:  Jens Andersen gmd
CH:   Ane Jensdtr   14
1HUSB:  Ole ...
CH:   Kirsten Olsdtr  25 ugift
     Hans Olsen    23
     Johannes Olsen 19 ( Johan Olsen )
REL:   Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]


Christen Christensen hmd i Love   18 Jun 1819   pg 379 398
WIFE:  Ane Jensdtr
1 CH:  Christen Christensen   3
REL:   Mads Christensen gmd i Love
wgd: Jens Olsen gmd i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bodil Poulsdtr enke ( Bodil Pedersdtr ) i Love Mark         12 Jul 1819   pg 381 382 510
HUSB:  Anders Henrichsen hmd (dod)
SIS.CH: Hans Nielsen   gmd i Love
     Jeppe Nielsen  hmd
     Henrich Nielsen hmd i Love Mak
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Poul Nielsen bmd i Ulstrup Mark   opbudsbo 9 Jul 1819   pg 381 427
WIFE:  Karen Jorgensdtr
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Echart Bech capitain og herredsfoged i Eckartsdahl, Love, Gierslov sogn    25 Aug 1819  pg 382 383 384 385 389 391 392
394 395 438 439 463 485 486 487 488 489
WIFE:  Caroline Amalia Beck
CH:   Johan Philip Hendur Bech     praest i Orslov
     Ole Cornues Bech 27 candetutus Theologie
     Sophie Lovise Charlotte Bech ugift hiemme
? Eiler pastor (dod 1819) - his children: Lorents Mathias Eiler, Cathrine Wilhelmine Margrethe Sophie Eiler
guard: Gottlieb pastor i Finderup
wgd: Baadt procurator i Slagelse
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Larsen hmd i Saekkaegerhuset, Soelberg sogn   1 Sep 1819   pg 385 386 387
 (er falden i Slaget ved Kioge 29 Aug 1807)
WIFE:  Maren Ibsdr   (=2. Niels Nielsen hmd i Tjornebierg, Dahlbye, Kr.Helsinge - abt 5 yrs ago)
CH:   Karen Hansdtr  23
guard: Jens Ulrichsen smed i Solberg
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Abraham With i Gjorlov Mark     8 Sep 1819   pg 388 478 479
WIFE:  Dorthe Marie       (=2. Christian Andersen - by 31 Dec 1821)
CH:   Christian Abrahamsen   1½
guard: Hans Simonsen gmd i Giorlov
wgd: Christian Andersen bodker i Giorlov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Jespersen gmd i Soelberg    d.1815/19 Oct 1819   pg 390 
WIFE:  Maren Nielsdtr      (= ... )
CH:   Niels Jensen   24
     Kirsten Jensdtr = Niels Pedersen gmd i Orslov
1WIFE:
CH:   Karen Jensdtr  = Henrich Pedersen hmd i Gierslov
curator: Carl Gustav Bidstrup
wgd: Jens Olsen gmd i Ulstrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Birthe Nielsdtr i Soelberg         3 Nov 1819    pg 392 415 416
HUSB:  Beck Nielsen hmd
SODSK.CH: Karen Nielsdtr enke = afg. moller i Skovsoe Molle
     Ane Nielsdtr  = Christian Pedersen hmd i Skovsoe
     Jens Nielsen  gmd i Uttstrup
     Lars Nielsen  gmd i Ollerup
     Peder Nielsen  gmd i Tyvelse
     Jens Knudsen  gmd i Vedbye
     Maren Nielsdtr = smed i Hallelom
     Ane Nielsdtr  tiene i Slagelse
     also 3 whose name he did not know
FAD.SIS.CH: Ane Hansdtr = Peder Christian hmd i Wedbye Sonder
       Birthe Hansdtr = Peter Petersen hmd i Wedbye Sonder
       Mikkel Hansen
sold to: Beck kiobmand i Slagelse
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Cathrine Larsdtr i Torpegaun, Hallenslov sogn     5 Nov 1819   pg 392 393
  (fodt i Langeland)
HUSB:  Christen Christiansen hmd
CH:   Christen Christensen   6
     Kirsten Christensdtr   4
     Ane Christensdtr 1
guard: Peder Jens bmd i Herslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Rasmus Svendsen bmd i Gronhoisgaarden, Gierslov    16 Nov 1819  pg 393 394 479 480
WIFE:  Agnete Hansdtr
CH:   Maren Rasmusdtr = Joen Eriksen hmd i Finderup Kochehuus
     Johanne Cathrine Rasmusdtr ugift
     Knud Rasmussen  29
     Ane Rasmusdtr  ugift
     Hans Rasmussen  27
     Karen Rasmusdtr ugift
REL:   Svendsen proprieteur til Falkensoe?
wgd: Niels Nielsen gmd i Tiornlunde
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Else Larsdtr i Hong     19 Nov 1819  pg 394
HUSB:  Jens Christensen hmd
CH:   Mette Jensdtr  = Hans Christensen bmd i Finderup
     Christen Jensen 21½
curator: Anders Larsen hmd i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jacob Hansen inds i Taagerup    6 Dec 1819   pg 395
WIFE:  Ane Margrethe Hansdtr
CH:   Peder Jacobsen  36
     Hans Jacobsen  38
     Frederich Jacobsen    28
     Marie Jacobsdtr ugift
     Mette Jacobsdtr ugift
     Birthe Jacobsdtr = Jacob Lorentsen slagtersvend i Wedbye
guard: Johan Mathiasen hmd i Taagerup
wgd: Anders Pedersen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Sophie Christensdtr i Waase Skov, Skelleberg sogn     3 Jan 1820   pg 396
HUSB:  Hans Johansen inds
CH:   Ane Marie Hansdtr    12
FADER:  Christen Jensen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Frederich Lund forpagter i Helsingegaarden         2 Mar 1820    pg 398 399
WIFE:  Cathrine Margrethe Kampen sal. Lund (uskift boe)
CH:   minors
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Nielsdtr i Havreberg     15 Mar 1820   pg 399 400
HUSB:  Niels Jacobsen hmd
CH:   Kirsten Nielsdtr 10
     Niels Nielsen  1½
guard: Jens Frederichsen hmd i Havreberg
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Christensdtr inds i Mullerup     15 Mar 1820   pg 400
HUSB:  Christen Nielsen gmd (dod)
CH:   Jens Christensen 35
     Christen Christensen   48 (dod)
      CH: Jens Christensen 16
         Hans Christensen 14
         Inger Christensdtr    12
         Niels Christensen     9
         Ellen Christensdtr    7
     Niels Christensen    43
by: Niels Olsen gmd i Mullerup
guard: Jens Christensen gmd i Mullerup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Nilausdr i Hallenslov, Saebyegrd gods  21 Mar 1820  pg 400 408 409 412 429 430 463 465 473 475 476 477 483 484 494
496 500 501 502 531 532 533 538 539 540 543 544
HUSB:  Soren Jensen gmd (dod 4 Apr 1820)
½BRO:  Christen Pedersen    hmd i Hallenslov (? Niels Pedersen )
     Hans Pedersen  gmd i Hallenslov
     Nilaus Pedersen gmd i Kuldbye
½SIS:  Bodil Nilausdr = Hans Conrad gmd i Hong (begge dode)
      CH: Peder Hansen   28 i Love Mark
         Anders Hansen  32 sergeant ved Danske liv regmt
         Conrad Hansen 22 soldat ved Danske liv regmt
         Jens Hansen   29 i Khvn+
+Soren Jensen gmd i Hallenslov   4 Apr 1820   pg 408 412
WIFE:  Ane Nilausdr (dod pg 401-404)
BRO:   Christen Jensen (dod) =1. Abelone (dod?) =2. Kirsten Christensdtr i Biere, Love
      CH: Jens Christensen (of 1st marriage) (dod) = Ingeborg Albrectsdr i Bedre Mark, Svallerup?
          CH:  Ellen Jensdtr  21 ugift
             Ane Jensdtr   14
             Karen Jensdtr  10 (surnames assumed)
         Ane Christensdtr = Claus Weber/Waever hmd i Biere/Ugerlose (this children of 2nd marriage)
         Anders Christensen    30 i Biere/Brier (? Anders Christiansen ) / Udbye
         Karen Christensdtr    ugift tiene i Svallerup
NOTE: lists Christen Jensen 's enke Kirsten Christensdtr og hendes datter Ellen ?? 
WIFE.HEIRS: Hans Pedersen     gmd/bmd i Hallenslov
      Christen Pedersen   hmd i Hallenslov
      Nielaus Pedersen gmd i Kuldbye ( Nilaus Pedersen )
      Peder Hansen hmd i Love
guard: Aling procurator i Saebyegrd / Lars Olsen gmd who takes over the farm.
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hansen proprietair til Solberggaard, Soelberg     opbudsbo 22 Mar 1820  pg 404 409 421 425 427 428 437 455 464 466 467
468 469 470 471
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Gregoriane Begtrup sal. Tauber enkefrue i Soebye   26 Apr 1820  pg 414 430 431
HUSB:  Tauber/Fauber professor og rector i Roeskilde (dod)
CH:   Emanuel Tauber  44 rector i Aalborg
     Jens Worm Tauber 42 praest i Nordrup, Ringsted
     Erik Giorup Tauber    40 rector i Colding Latinske Skole
     Frederich Bager Tauber  36 kapellan i Herfolge
     Johan Henrich Tauber   26 studiosus jris i Khvn
     Christine Augusta Tauber = Molla etatsraad directing i Banken
     Jacobine Cathrine Tauber = Febeker overlaerer ved den blede Skole, Nykiobing, Falster
     Marie Elisabeth Margrethe Tauber 24 ugift (? Marie Elisabeth Cathrine Tauber)
guard: F.C. Lassen pastor i Saebye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Endresen madam i Kattrup, Soebye sogn    d.1817/20 May 1820   pg 416 
  (fra Khvn)
? Beck capt. (dod - ?3 Oct 1817)
no heirs
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Espen Pedersen ungkarl i Reersoe  9 Jun 1820   pg 418 437 438 499 500
FARBRO: Jorgen Espesen (dod)
      CH: Espen Jorgensen 60 i Reersoe
         Ellen Jorgensdtr     = Ole Nielsen i Reersoe
         Ane Jorgensdtr      = Niels Olsen hmd i Knudsoe Mark
         Lars Jorgensen  (dod)
          CH:  Peder Larsen   18
             Karen Larsdtr  14
             Lars Larsen   11
     Hans Espesen (dod)
      CH: Ellen Hansdtr  = Jorgen Mathiasen gmd i Reersoe
FASTER: Maren Espensdr (dod)
      CH: Espen Nielsen  gmd i Winde Helsinge
         Peder Nielsen  (dod)
          CH:  Malene Pedersdtr = Jorgen Hansen donnebrogsmand i Reersoe
     Kirsten Espensdr (dod)
      CH: Karen ...    (dod)
          CH:  Claus Sorensen gmd i Hong
             Ane Sorensdtr  ugift hos bro i Hong
             Maren Sorensdtr  = Niels Pedersen skomager i Slagelse
             Ingeborg Sorensdtr     (?dod) = Jens Krag i Soelberg
               CH: Jens Jensen    soldat ved forste liv regmt
             Abelone Sidse? Sorensdtr i Hong
         Ellen Pedersdtr (dod) = Erik Iversen hmd 
          Ch:  Dorthe Eriksdtr ugift i Bakkendrup
MORBRO: Jens Jorgensen (dod)
      CH: Jens Jensen (dod)
          CH:  Jens Jensen   35 hmd i Reersoe
             Hans Jensen   33 hmd i Reersoe
             Jorgen Jensen  29
by: Maren Bentsdr enke
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Stephen Christensen faestegmd i Hallenslov Mark    15 Jun 1820  pg 420 
WIFE:  Dorthe Rasmusdtr
CH:   Kirsten Stephensdtr   = Andreas Pedersen bmd i Love Torlstang
     Rasmus Stephensen    25
wgd: Christen Rasmussen gmd i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Jensdtr i Orslov    6 Jul 1820   pg 426
HUSB:  Niels Andersen hmd
CH:   Jens Nielsen   21
     Peder Nielsen  16
     Niels Nielsen  14
     Ane Marie Nielsdtr 11
     Anders Nielsen  9
     Mette Marie Nielsdtr 7
     Karen Nielsdtr  4
     Hans Nielsen   1½
BRO:   Niels Jensen gmd i Orslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Rasmus Hansen hmd i Saebye         13 Dec 1820   pg 431 432
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Rasmus Rasmussen 14
guard: Jorgen Pedersen hmd i Saebye
wgd: Jens Jensen hmd i Saebye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Margrethe Sorensdtr i Saebyegaard 12 Dec 1820    pg 432 
HUSB:  Jens Jensen rogter
CH:   Jens Jensen   33
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Margrethe Jensdtr i Sonderod  15 Dec 1820   pg 434 
HUSB:  Rasmus Sorensen inds og gammel mands horlpende son
CH:   Ane Margrethe Rasmusdtr 4 wks
REL:   Jens Pedersen gmd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Nielsen faestegmd i Herslov  17 Dec 1820   pg 436 
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Ane Larsdtr   = Hans Jensen i Rye Mark
     Maren Larsdtr  = Peder Rasmussen i Herslov
     Karen Larsdtr  23 ugift
     Margrethe Larsdtr    21 ugift
REL:   Niels Nielsen gmd i Bakkendrup
WIFE.SIS: ... enke =afg. Soren Pedersen
guard: Jens Pedersen hmd i Saelbye
wgd: Peder Sorensen sognefoged i Torpe
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

H. Rossing skolelaerer i Windehelsinge    13 Apr 1821  pg 440 441 442
2WIFE:
1WIFE:
CH:   Christiane Birgethe Rossing 13
REL:   Jens Jensen hmd bodker i Giorlov Mark
2WIFE.BRO: Niels Nielsen gmd i Dalbye
caution: Hans Olsen gmd i Windehelsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Pedersen inds i Giorlov    13 Apr 1821   pg 442 443
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Kirsten Larsdtr 4
     Jens Larsen   2
REL:   Frederich Jorgensen gmd i Giorlov
wgd: Anders Pedersen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mathias Aronsen gmd i Hallenslov  14 Apr 1821   pg 443 444 453 454
2WIFE:  Ane Simonsdr
CH:   Lars Mathiasen  12
     Bodil Mathiasdtr ugift
     Jens Mathiasen  6
     Soren Mathiasen 5
     Niels Mathiasen 1½
1WIFE:
CH:   Christen Mathiasen    16
1WIFE.1HUSB: Christen Pedersen (their children are STEPCH to the deceased)
STEPCH: Karen Christensdtr    = Peder Christensen hmd i Tiornlund Mark
     Maren Christensdtr    = Hans Jacobsen hos kiobmd Omoe i Callundborg
     Marie Christensdtr    ugift
     Mette Christensdtr    ugift
     Dorthe Christensdtr   ugift
     Peder Christensen    16
BRO:   Anders Aronsen i Hallenslov
wgd: Peder Lorentsen gmd i Saeebye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Hansen hmd i Hallenslov    14 Apr 1821   pg 444 476 477 512 513 514
WIFE:  Ane Jensdtr       (=2 Christen Nielsen hmd i Hallenslov - by 14 Jan 1823)
CH:   Niels Nielsen  (fodt Sep 1821)
BRO:   Rasmus Hansen  sognefoged i Terslose
SIS:   ... Hansdtr (dod i Terslose)
? fruentimmer Kirsten Jacobsdtr i Terslose (10 aars) (guard: Ole Hoier procurator i Soroe)
ILLEG.CH: ... Nielsdtr 10?
guard: Alsing procurator
wgd: Hans Pedersen gmd / Peder Henrichsen moller i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Selchau enkefrue i Selchausdahl    21 Apr 1821  pg 449 450 451
HUSB:  C.A. Selchau generalkrigscommissare (dod)
CH:   Jens Christian Selchau  18
     Marie Cathrine Selchau  (dod) = A.C. Hansen agent i Callundborg
      CH: Christian Andreas Selchau Hansen  3
     Nicoline Christine Selchau ugift
     Christiane Henriette Selchau ugift
     Birgethe Caroline Selchau     ugift
cuartor: F. Poulsen capitain af 2nd jydske inf. regmt i Khvn
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Hansdtr i Hallenslov Mark   12 May 1821   pg 451 
2HUSB:  Christen Rasmussen gmd
CH:   Lars Christensen 1½
     Ane Marie Christensdtr 8
1HUSB:  
CH:   Ellen Kirstine ...    ugift
     Maren ...
     Peder ...        14
     Hans ...         12
REL:   Hans Hansen bmd i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Soren Pedersen = Karen Pedersdtr faestegmd i Ougtved     2 Jun 1821   pg 455 514 528 529
CH:   Ane Sorensdtr  = Hans Larsen gmd i Ougtved    
     Karen Sorensdtr ugift  (=? Morten Hansen gmd i Ougtved - by 18 Feb 1823)
     Maren Sorensdtr = Morten Pedersen gmd i Taaderup/Taagerup
     Peder Sorensen  28 gmd i Reerslov
     Hans Sorensen  25 gmd i Hallenslov
     Kirsten Sorensdtr    ugift  (= Henrich Sorensen i Reerslov - by 2 Aug 1823)
     Jens Sorensen  16½ ungkarl (nu 19 - 18 Feb 1823)
REL:   Simon Andersen gmd i Saebye
      CH: Lars Simonsen i Nycot/Khvn?
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Christensdtr inds enke i Buerup Mark      23 Jun 1821  pg 457 
HUSB:  Mads Jensen hmd
CH:   Rasmus Madsen  19 (unsure of his 1st name)
     Bodil Madsdtr  ugift
REL:   Peder Jensen aftaegtsmand i Svebolle?
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christine Petersen jomfrue ( Christine Pedersen ) i Orslov Mark    12 Jul 1821  pg 458 483 484
 (fra Khvn, til Bidstrupgrd, til Orslov fattig)
by: Hans Christensen gmd i Orslov Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Charlotte Birgethe Broested sal. Castrup i Love Mark     12 Jul 1821  pg 458 475 
HUSB:  Castrup i Egholm (separated)
CH:   Engel Margrethe Castrup  ugift (fodt 25 Oct 1795) i Egholm (= Christen Lange i Skieldskiaer - by 23 Nov 1821)
     Rasmine Margrethe Castrup 31?= Lars Madsen skraeder i Love Mark
wgd: Vogt pastor i Reerslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Morten Sorensen bmd hestemoller i Hallenslov        4 Aug 1821    pg 460 
2WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Soren Mortensen 8
     Ane Marie Mortensdtr ½
1WIFE:  (dod)
CH:   Ane Cathrine Mortensdtr = Peder Larsen selv.bmd i Hallenslov
guard: Poul Hansen gmd i Hallenslov
wgd: Christen Rasmussen gmd i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bodil Thomasdtr i K.Helsinge    13 Jun 1821   pg 462 509 
HUSB:  Christen Sorensen hmd (dod)
CH:   Soren Christensen    13
REL:   Poul Larsen gmd i K.Helsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Just Pedersen smed i Love   20 Sep 1821   pg 465 566 481 482
WIFE:  Kirsten Hansdtr     (=2. Ole Christiansen - by 31 Dec 1821)
CH:   Hans Peder Nielsen    3
guard: Hans Eskildsen gmd i Love
wgd: Ole Christiansen smed (? Ole Christensen )
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Christensdtr tienestekone i Buerup   8 Oct 1821   pg 472 514 515
HUSB:  Soren Knudsen inds (dod)
CH:   Ane Sophie Sorensdtr   4
REL:   Hans Christensen bmd i Finderup Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Caroline Henrichsdtr i Hallebyeore      6 Nov 1821   pg 473 
HUSB:  Niels Larsen bmd
CH:   Nicoline Nielsdtr    7
     Hke Nielsdtr       5 (unsure of 1st name)
     Lars Nielsen       1½
REL:   Christen Henrichsen bmd i Hallenslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mads Jensen hmd i Hallebyeore       6 Nov 1821    pg 474 
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Else Madsdtr   13
     Lisbeth Madsdtr 6
     Lars Madsen   7 wks
REL:   ? Ole Christensen bmd i Hallebyeore (or REL is ill)
wgd: Jens Pedersen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Claus Unthies inds     d.1819/31 Dec 1821   pg 482 (not in index)
WIFE:  Ane Halvorsdr
CH:   Maren Clausdr  2
WIFE.FADER: Halvor Nielsen i Bakkendrup
guard: Ole Jensen gmd i Bakkendrup
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christen Jensen inds i Tjornelund  16 Mar 1822   pg 489 490
WIFE:  Ane Christiansdtr
CH:   Marie Christensdtr    ugift
     Ane Margrethe Christensdtr
     Johanne Christensdtr
     Jens Christensen 16
     Mette Christensdtr    11
     Hans Christensen 10
     Peder Christensen    2
     Christen Christensen   4 wks
REL:   Niels Jensen gmd i Orslov
wgd: Peder Andersen bmd i Tiornlunde Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Dorthe Rasmusdtr i Love   1821 pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Henriette Margrethe v. Deurs frue i Bodstrup     1821 pg 491 517 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bodil Hansdtr inds i Reersoe    1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Rasmus Olsen inds i Lovemark    1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Rasmus Ibsen = ... hmd i Love    1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Hansdtr inds i Taagerup    1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bodil Sivertsdr i Giorslov     1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Kirsten Larsdtr inds i Saebye    1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Hansdtr inds i Sonderod    1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Kirsten Jensdtr inds i Wedbye    1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Sophie Geisler i Saebye     1821  pg 491 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]


Christian Christiansen gmd i Love  d.9 Dec 1820/21         pg 491 (not in index)
WIFE:  Maren
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ellen Hansdtr i Reersoe      23 Mar 1822    pg 492 493
HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:   Karen Jensdtr      5
ILLEG.CH: Christiane ...     10
guard: Jorgen Hansen hmd i Dalbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Marie Christensdtr ( Ane Marie Christiansdtr ) i Hong   30 Mar 1822  pg 493 516 517
HUSB:  Christen Pedersen hmd (dod)
CH:   Christopher Christensen 49 hmd
     Ane Christensdtr = Ole Jensen hmd i Herslov
     Christiane Christensdtr enke = afg. Helling/Hetting skolelarer
     Johanne Christensdtr   (dod) = Poul Christensen hmd i Soelberg
      CH: Maren Poulsdtr  20 ugift
         Dorthe Poulsdtr 12
         Ane Poulsdtr   9
     Peder Christensen    45 gmd i Love
     Lars Christensen 42 hmd i Hong
     Mariane Christensdtr = Lars Poulsen snedker i Herslov
     Jens Christensen 36
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Hansen hmd i Hallenslov    29 Apr 1822   pg 494 495 542
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Nielsen   28
     Lars Nielsen   26
     Kirsten Nielsdtr ugift
     Sidse Nielsdtr  ugift
     Jens Nielsen   10
guard: Niels Jensen hmd i Hallenslov
wgd: Knud Jensen hmd i Saebyesoishuusene
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Frederich Gabriel Kruger skraedder inds i Mullerup  1 May 1822   pg 495 
 (hos Christopher Pedersen moller) (var af fodsel en Topske fodt i Telsel i Preusen)
was married
efterleder soy har i landet ingen familie.
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]


Jens Jensen inds i Thisoen     29 Apr 1822   pg 495
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Ane Marie Jensdtr    4
     Jens Jensen       ½
guard: Hans Jensen skomager i Saebye
wgd: Lars Jensen skovfoged i Saelbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Bentsdr enke i Reersoe    20 May 1822   pg 496 499 500 502 506 507 526 537 539 541
HUSB:  Hans Mogensen gmd (dod) (testament)
BRO:   Espen Bentsen (dod)
      CH: Morten Espensen 41 ungkarl i Reersoe
         Malene Espensdr = Hans Olsen hmd i Winde Helsinge
         Cathrine Espensdr     = Jens Larsen bmd i Reersoe
½BRO:  Lars Bentsen (dod)
      CH: Hans Larsen   53 hmd i K.Helsinge
         Jorgen Larsen  50
         Lars Larsen   30 i Reersoe Osmund?
         Cathrine Larsdtr = ... hmd i Harnberg
SIS:   Cathrine Bentsdr (dod) 
      CH: Malene ... = Jorgen Hansen donnebrogsmand i Reersoe
     Ellen Bentsdr (dod)
      CH: Morten Jensen  37 tienestekarl i Reersoe
         Hans Jensen   32 tiener i Callundborg/ unkarl i Reersoe
         Karen Jensdtr  = Christen Pedersen hmd i Reersoe
½SIS:  Birthe Bentsdr (dod)
      CH: Bent Larsen   53 bmd i Reersoe
         Jorgen Larsen  hmd i Biere
         Margrethe Larsdtr     = Anders Sorensen hmd i Reersoe
HUSB.CH:     Peder Hansen (dod)
HUSB.FADER: Mogens Hansen = Ellen Christophersdtr (?dod)
HUSB.FARBRO: Rasmus Hansen (dod)
         CH: Bodil Rasmusdtr (dod)
             CH: Rasmus Jorgensen hmd i Reersoe
               Ane Jorgensdtr = Niels Pedersen hmd i St.Fuglede
               Maren Jorgensdtr = Lars Lorentsen hmd i Bakkendrup
HUSB.MORSIS: Inger Christophersdtr (dod)
         CH: Mads Mortensen (dod)
             CH: Niels Madsen gmd i Reersoe
               Jens Madsen gmd i Reersoe
           Peder Envoldsen (dod)
             CH: Jorgen Pedersen hmd i Reersoe
               Ane Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Horstedvester?
      Dorthe Christophersdtr (dod)
         CH: Ane ... enke = afg. Niels Nielsen hmd i Drosselberg Mark
           Peder Michelsen (dod)
             CH: Dorthe Pedersdtr = Jorgen Torkildsen i Mullerup Mark
                Maren Pedersdtr (dod)
                 CH:
HUSB.MORBRO: Rasmus Christophersen (dod)
         CH: Jens Larsen hmd i Reersoe
           Inger Larsdtr (dod) = Trune kieldermand i Slagelse
             CH: Caroline ... = Hans Hansen skraeder i Slagelse
               Ane Trune hiemme
               Mette Sophie Trune
               Lars Trune  14
               Herman Trune 11
      Jens Christophersen (dod)
         CH: Peder Jensen (dod)
             CH: Jens Pedersen gmd i Reersoe
               Malene Pedersdtr = Peder Pedersen hmd i Reersoe
               Else Pedersdtr = Christian Hansen gmd i Reersoe
? Inger Jensdtr (dod) CH: ...
HEIR:  Peder Jorgensen (dod) 
      CH: Jorgen Pedersen skomagersvend laer i Gronnegade #288 i Khvn
? Peder Hansen hmd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Dorthe Sorensdtr enke i Gierslov  14 Oct 1822   pg 503 
HUSB:  Peder Christensen gmd (dod - 16 Sep 1817)
CH:   Bodil Pedersdtr = Christopher Jorgensen sognefoged i Tiornlunde
     Ane Pedersdtr  = Jens Andersen gmd i Gierslov
     Johanne Pedersdtr    ugift
     Lars Pedersen  19
REL:   Mads Sorensen gmd i Rye
gurad:  Niels Pedersen gmd i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Andreas Rolling skoemager i Herslov     20 Nov 1822  pg 505 506 533 
CH:   Peder Rolling  skomager i Khvn
     Johannes Rolling skomager i Khvn ( Johan Rolling)
     Johan Georg Rolling   malersvend
     Christiane Rolling = Reemann muurmester i Callunes
     Rachel Rolling  = Stramboe bodker i Kioge
     Marthe Rolling  = Bole underofficer i Roeskilde
     Frederikke Rolling    = Ryberg maler i Khvn
     Susanne Magdalene Rolling tiene i Khvn
     Andreas Rolling skomagersvend i Khvn
guard: Niels Christensen gmd i Kuldbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Olsdtr tjenestepige i Love Mark    20 Nov 1822  pg 506 535
BRO:   Soren Olsen   tiene i Callundborg Ladegaard
     Lars Olsen    10 tiene i Love Mark
SIS:   Karen Olsdtr   tiene i Rye
     Ane Olsdtr    tiene i Love
guard: Christen Olsen gmd i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Johanne Larsdtr i i Giorslov    25 Jan 1823   pg 515 (not in index)
HUSB:  Anders Nielsen inds (uskift boe)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peter Fisker skomager i Love    3 Feb 1823   pg 515 (not in index)
CH:   Jens Fisker     boende i Ebberup med Staedder Clemmen
     ... Fisker    snedker i Love Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren ... i Ulstrup     7 Feb 1823   pg 515 (not in index)
HUSB:  Peder Nielsen hmd (dod)
CH:   Jens Pedersen  i Slangerup - myndig
     Kirsten Pedersdtr    = Jens Pedersen gmd i Bildse?
     Dorthe Pedersdtr = Peder Sorensen bmd i Windehelsinge
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Giertrud Ernstdr enke inds fattig i Hallenslov    11 Feb 1823  pg 516 (not in index)
HUSB:  Jens Nielsen hmd (dod)
CH:   Mette Kirstine Jensdtr = Peder Mogensen hmd i Hallenslov
     Sophie Jensdtr  = ...
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Christensen inds i Frenved   1821/22     pg 518 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jorgen Jensen ungkarl i Reersoe   1821/22     pg 518 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Cathrine Frederichsdtr          1821/22    pg 518 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Moe degneenken    1821/22    pg 518 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Nielsen hmd i Ulstrup     23 Feb 1823   pg 518 (not in index)
WIFE:  Karen Jepsdtr
BRO:   Lars Nielsen   i Antvorskov
     Hans Nielsen   i Drosselberg
     Morten Nielsen  i Lovegaard
SIS:   ... Nielsdtr   = Johan Bagsvaerd hmd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Joseph Lundgreen muurmester i Gierslov    11 Mar 1823  pg 518 (not in index)
WIFE:  ...
CH:   Frederich Lundgreen i Herreds contradt i Tiornlunde
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Rasmussen selv.hmd i Kuldbye  17 Mar 1823   pg 518 519 520 522 523 542
WIFE:  Karen Jensdtr
BRO:   Peder Rasmussen gmd i Kuldbye
     Jens Rasmussen  (dod)
      CH: Maren Jensdtr  = Soren Olsen gmd i Tiornlunde
SIS:   Ane Rasmusdtr  enke = afg. Lars Pedersen gmd i Kuldbye (signed: Ane Margrethe Rasmusdtr )
     Margrethe Rasmusdtr   enke = afg. Niels Jorgensen gmd i Kuldbye+
+Karen Jensdtr enke i Kuldbye    14 Apr 1823   pg 519 520 522 523
2HUSB:  Hans Rasmussen hmd (dod)
1HUSB:  Johan ...
CH:   Henrich Johansen 31 hmd i Kuldbye
     Ane Cathrine Johansdtr = Christen Corneliusen gmd i Herslov
     Kirsten Johansdtr    (dod) = Jens Hansen gmd i Finderup/Fonderup 
      CH: Ane Lisbeth Jensdtr    13
         Johan Jensen       10
         Maren Jensdtr       8 
         Ane Margrethe Jensdtr   6 (? Ane Morten Jensdtr )
         Hans Jensen        1 
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Nielsdtr i K.Helsinge     15 Apr 1823   pg 519 521 522
2HUSB:  Christen Nielsen hmd
1HUSB:  Lars Pedersen 
CH:   Lars Larsen   hmd i Hong Mark
     Birthe Larsdtr  (dod) = Jens Jensen Lund hmd i Love Mark
      CH: Jens Jensen   20
         Niels Jensen   18
         Sophie Jensdtr  ugift
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mette Pedersdtr i Hong Hedegaard  7 Apr 1823   pg 519 523 524 542
HUSB:  Lars Arentsen gmd ( Lars Aronsen / Lars Arensen)
CH:   Bodil Larsdtr  7
     ... Larsdtr   3/4 yr.
REL:   Jens Pedersen ungkarl i Torpe (Ulstrup x'd out)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Johansen ungkarl i Loytved   9 Apr 1823   pg 519 (not in index)
FADER:  Johannes Jensen hmd i Logtved
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Jorgensen inds hos Niels Pedersen hmd i Gierslov     14 Apr 1823  pg 519 (not in index)
CH:   ... Jensdtr   = Niels Pedersen hmd i Gierslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Jensen inds fattig hos Hans Arentsen gmd i Reerslov   19 Apr 1823  pg 519 (not in index)
WIFE:  ...
CH:   Anders Hansen  myndig
     Ane Hansdtr   = Jens Hansen
     Kirsten Hansdtr = Hans Arentsen gmd i Reerslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Jensen smed i Dalbye     5 May 1823   pg 521 524 525 526 542
2WIFE:  Margrethe Eriksdtr ( Grethe Eriksdtr )
CH:   Erik Pedersen  16 tiene i K.Helsine
     Maren Pedersdtr 14
     Ane Dorthe Pedersdtr 5 ( Dorthe Pedersdtr 8 )
1WIFE:
CH:   Jens Pedersen  28 or 29 inds i Birre
     Marie Pedersdtr 26
     Hans Pedersen  22 tiene i Dalbye
     Niels Pedersen  19 or 20 tiene i Winde Helsinge
     Peder Pedersen  17
wgd: Jens Jensen hmd i Kr.Helsneke
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ane Pedersdtr Guners? i Love, K.Helsinge   16 May 1823  pg 522 (not in index)
2HUSB:  Peder Sorensen hmd
CH:   Sidse Pedersdtr = Mads Pedersen hmd i Love
1HUSB:  Ole ...
CH:   Anders Olsen   50
     Jens Olsen    40
     Maren Olsdtr   = Peder Larsen tiene i Love
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Lars Jensen hmd i Ulstrup     pg 522
WIFE:  ....
CH:   Jorgen Larsen  age 3   24 May 1823   pg 522
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Soren Hansen aftaegtsmand i W.Helsinge    27 May 1823  pg 522 (not in index)
WIFE:  (uskift boe)
CH:   Jens Sorensen  gmd i W.Helsinge
     Lars Sorensen  myndig
     Ane Sorensdtr  = Niels Andersen i W.Helsinge
     Sidse Sorensdtr tiene bemeldte Niels Andersen
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

NOTE: not taking children from here on!!
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ingeborg Wormsdr i Herslov     11 Jun 1823   pg 523 (not in index)
1 CH:  Hans Mortensen  gmd i Herslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christiane Margrethe Trane/Thrane enke i Saebye   4 Jul 1823    pg 526 527 539
HUSB:  Frederich Christensen smed (dod)
CH:   Peder Frederichsen    smed i Kr.Helsinge / i Saebye
     Ane Margrethe Frederichsdtr ugift
     Frederikke Frederichsen 13
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Kirsten Nielsdtr tienestepige hos Hans Jensen gmd i Ulstrup  9 Jul 1823   pg 527 (not in index)
SIS:   Mette Nielsdtr  = Peder gmd i Jordlose
     Dorthe Nielsdtr ugift
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Anders Aronsen bmd i Hallenslov   15 Jul 1823   pg 527 (not in index)
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Anders Andersen 9
     Bodil Andersdtr 5
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Mette Madsdtr enke inds fattig i Wedbye       16 Jul 1823   pg 527
HUSB:  Hans Madsen (dod)
SODSK.BORN:
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Soren Jorgensen i Wedbye  16 Jul 1823  pg 527 528
WIFE:  ...
CH:   Bodil Sorensdtr ugift tiene i Khvn
BRO:   Hans Jorgensen  kroemand sognefoged i Wedbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Christian Hiortt/Hiorth hmd i Finderup      21 Jul 1823  pg 528 543 (not in index)
WIFE:  Ane Margrethe Hiort (testament - pg 564)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Jensdtr enke inds i Wedbye  23 Jul 1823   pg 528 (not in index)
HUSB:  Jens Larsen hmd (dod)
CH:   Maren Jensdtr  = Jens Christophersen hmd i Wedbye
     Ane Cathrine Jensdtr = Peder Christensen gl. gmd i Wedbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Rasmus Jensen inds i Herslov    27 Jul 1823   pg 528 (not in index)
WIFE:  (uskift boe)
CH:   Ane Cathrine Rasmusdtr  11
     Karen Rasmusdtr     10
     Maren Rasmusdtr     6
     Jens Rasmussen      3
     Ane Rasmusdtr  = Jens Jensen hmd i Tolstrup
     Johanne Rasmusdtr    = Lars Christensen hmd i Hong
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Andreas Schultz inds skraeder i Selchausdahlshusene      16 Sep 1823  pg 530 (not in index)
WIFE:  (dod - 12 Jun 1820 testament)
? J.C. Selchau i Selchausdahl
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bachmann proprietair i Frehedslund?     19 Sep 1823  pg 531 532
WIFE:  Caroline Arentz sal. Bachmann
CH:   Hans Jacob Haagen Christian Bachmann 15
wgd: Klingberg i Wedbyegaard
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Christian Top muurmester i Love   18 Oct 1823   pg 532 (not in index)
WIFE:  Ane Margrethe Christiansdtr
CH:   Ane Marie Christiansdtr 9
     Karen Marie Christiansdtr     4 (surnames assumed)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Hansdtr i Gierslov Praestegaard    30 Oct 1823  pg 533 (not in index)
HUSB:  Koldbye commandier sergeant i Aggerhuus Faestning (dod)
CH:   here i landet
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Pedersen inds i Winde Helsinge Mark  26 Nov 1823  pg 533
WIFE:  Sidse Marie Hansdtr
1 CH:
BRO:   Jens Pedersen hmd i Saebye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Edel Cordt Lemberg i Orslov     30 Nov 1823   pg 535 536
 (i Antvorskov Birks overformynder)
PARENTS:     Thomas Rodkiaer Lemberg = Lovise Hotberg (begge dod)
familie: i Jylland
deceaseds curator: Thomasen degn i Orslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

... i Wedbye    15 Dec 1823  pg 536 (not in index)
HUSB:  Jorgen Jensen inds
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Frederik Nissen = Talide Marie Absalonsdr sal. Nissen gmd i K.Helsinge    15 Dec 1823  pg 536
 (testament 20 dec 1821)
HIS.SIS:     ... Nissen    = Christen Lund smed i Warslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Sorensen selv.gmd sognefoged i Torpe      19 Dec 1823  pg 536 (not in index)
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Soren Pedersen
     Marie Kirstine Pedersdtr
     Karen Pedersdtr
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Maren Nielsdtr hos Niels Johansen gmd i Gierslov Mark     24 Dec 1823  pg 537 (not in index)
 (fattig under Wedbye sogn)
CH:   Niels Johansen  gmd i Gierslov Mark
     Marie Johansdtr = Niels Olsen hmd i Wedbye
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Hansen inds hos Lars Pedersen i Love      29 Dec 1823  pg 537 (not in index)
 (fattig under Gierslov sogn)
CH:   Lars Pedersen  i Love Engevang
     Peder Pedersen  vaever i Love
     ... Pedersdtr  = Peder Johansen gmd i Love Mark
     ... Pedersdtr  = Peder Olsen gmd i Love Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Anders Hansen inds fattig i Kr.Helsinge   3 Jan 1824   pg 537 (not in index)
WIFE:  Johanne Lucie Mortensdtr
3 CH:  myndige
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ole Larsen 20   3 Jan 1824   pg 537 (not in index)
FADER:  Lars Olsen hmd
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Olsen aftaegtsmand i Mullerup      8 Jan 1824   pg 537 (not in index)
CH:   Lars Hansen   i Mullerup, myndig
     Ole Hansen    hmd i Dalbye Mark
     Anders Hansen  tiene i Mullerup
     Maren Hansdtr  = Jorgen Jensen hmd i Mullerup
     Dorthe Hansdtr  (dod) = Peder Nielsen gl. gmd i Mullerup
      CH: Niels Pedersen  21
         Ane Pedersdtr  ugift
         Lars Pedersen  8
         Sidse Pedersdtr ugift
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Kirsten Nielsdtr i Hong   10 Jan 1824  pg 537 (not in index)
HUSB:  Anders Larsen hmd
CH:   Niels Andersen  boende i Gierlov ved Slagelse
     Ane Andersdtr  = Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Niels Jensen inds i Reersoe     14 Jan 1824   pg 538 (not in index)
CH:   Inger Nielsdtr  = Niels Christensen hmd i Orslov
     Ane Nielsdtr   = Hans Mathiasen hmd i Refsnaes, Callundborg
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Jens Hansen hmd i Ulstrup      19 Jan 1824   pg 538 (not in index)
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Ane Jensdtr   = Bertel Nielsen inds i Ulstrup
     Christen Jensen 19
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Karen Mortensdtr pigen i Hong    22 Jan 1824   pg 538 (not in index)
SIS:   Ane Mortensdtr  (dod) = Ole Larsen hmd i Ougtved
      CH: Jens Olsen    hmd i Herslov
         Morten Olsen   26 tiene i Ulstrup
         Kirsten Olsdtr  = Jens Andersen hmd i Ulstrup
         Maren Olsdtr   ugift tiene i Herslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bodil Pedersdtr enke i Giorlov   26 Jan 1824   pg 539 (not in index)
HUSB:  Jorgen Sorensen selv.hmd (dod)
CH:   Maren Jorgensdtr = Lars Michelsen hmd i Giorlov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Jensen selv.gmd i Ulstrup, Gjorlov   6 Feb 1824   pg 539 567
WIFE:  Ingeborg Rasmusdtr
CH:   Jens Hansen   16
     Rasmus Hansen  12
     Maren Hansdtr  17
     Ane Hansdtr   18
     Kirsten Hansdtr 14
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Poul Olsen gaardfaester i Love Mark     29 Feb 1824  pg 540 541
WIFE:  Birthe Pedersdtr
CH:   Christen Poulsen 14
     Ane Poulsdtr   ugift
     Birthe Poulsdtr ugift
REL:   Christen Olsen gmd i Love
wgd: Peder Hansen vaever i Love Mark
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Ole Nielsen inds i Mullerup     31 Mar 1824   pg 543 (not in index)
CH:   Johan Olsen   gmd i Mullerup
     Ane Olsdtr    = Niels Hansen i Slagelse
     Else Olsdtr 
     Peder Olsen   20
     Dorthe Olsdtr
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Bronsoe provstinde i Gierslov    8 Apr 1824   pg 543 (not in index)
CH:   ... Bronsoe = Eriksen pastor i Gierslov
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Anders Pedersen brolaegger fra Holbek, dod i Frihedslund   14 Apr 1824  pg 544 (not in index)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Johanne Hansdtr inds hos son Jens Sorensen gmd i Reerslov   16 Apr 1824  pg 544 (not in index)
CH:   Jens Sorensen  gmd i Reerslov
     may be others of age
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Christian Hjort/Hjorth = Margrethe Holm bmd i Hjortholm, Gierslov    testament 26 Nov 1809   pg 564 565
 (married 20 years )
PLEIESON: Carl Christian 15 fra Fodselen i Khvn (?dod)
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Barbara Cathrine Konnemann sal. Schonyhder i Bakkendrup   9 Dec 1823    pg 566
HUSB:  Christian Frederik Schonheyder sognepraest til Gjorlov-Bakkendrup
CH:   minors
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Peder Sorensen selv.gmd sognefoged i Torpe, Hallenslov    30 Dec 1823  pg 566 567
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   son   myndig
     minors
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

Hans Jensen selv.gmd i Ulstrup, Gjorlov   13 Feb 1824  pg 567 568
WIFE:  Ingeborg Rasmusdtr
CH:   minors
[Love Herred skp & registr; Book 1 1801-1824; film 049368]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////

Hans Mogensen = Maren Bentsdr i Reersoe   17 Apr 1824  pg 2 45 75
HER.BRO:     Espen Bentsen (dod)
      CH: Morten Espensen i Reersoe
         Malene Espensdr = Hans Olsen hmd i Helsinge Mark
         Cathrine Espensdr     = Jens Larsen hmd i Reersoe
HER.SIS:     Ellen Bentsdr (dod)
      CH: Hans Jensen   udgift i Reersoe
         Morten Jensen  udgift i Reersoe
         Karen Jensdtr  = Christen Pedersen hmd i Reersoe
     Cathrine Bentsdr (dod)
      CH: Malene Pedersdtr = Jorgen Hansen donnebrogsmand i Reersoe
     Dorthe Bentsdr (dod)
      CH: Ane ... enke =afg. Niels Nielsen hmd i Drosselberg Mark
         Peder Michelsen (dod)
          CH:  Dorthe Pedersdtr = Jorgen Torkildsen hmd i Mullerup Mark
         Maren Michelsdtr ? (dod)
          CH:  flere born
HER.½BRO: Lars Bentsen (dod)
       CH: Hans Larsen   hmd i Kr.Helsinge
         Jorgen Larsen  (dod)
          CH:  Johanne Jorgensdtr
         Lars Larsen   hmd i Reersoe Ornum
         Cathrine Larsdtr = ... hmd i Havreberg
HER.½SIS: Birthe Bentsdr? (dod)
      CH: Bent Larsen   bmd i Reersoe
         Jorgen Larsen  hmd i Biere
         Margrethe Larsdtr     = Andreas Sorensen hmd i Reersoe
         ... Larsen    (dod)
          CH:  ... = Jens Andersen gmd i Hong
HIS.FADER: Mogens Hansen
HIS.FARBRO: Rasmus Hansen     (dod)
       CH: Bodil Rasmusdtr     (dod)
          CH:  Rasmus Jorgensen hmd i Reersoe
             Peder Jorgensen (dod)
               CH: Jorgen Pedersen  tiene i Khvn
             Ane Christensdtr     = Niels Pedersen hmd i St.Fuglede
             Maren Christensdtr    = Lars Lorentsen hmd i Bakkendrup
HIS.FARSIS: Ane Hansdtr  (dod)
       CH: Christen Hansen hmd i St.Fuglede
         Rasmus Hansen  hmd i Biere
HIS.MODER: Ellen Christophersdtr
HIS.MORSIS: Inger Christophersdtr (dod)
       CH: Peder Enevoldsen (dod)
          CH:  Jorgen Pedersen hmd i Reersoe
             Ane Pedersdtr  = Peder Olsen hmd i Herstatvester
             Mads Mortensen  (dod)
               CH: Jens Madsen    gmd i i Reersoe
                 Niels Madsen   gmd i i Reersoe
HIS.MORBRO: Jens Christophersen (dod)
       CH: Jens Pedersen  gmd i Reersoe 
           CH: Malene Jensdtr = Peder Pedersen hmd i Reersoe
             Else Jensdtr   = Christian Hansen gmd i Reersoe (unsure if these 2 are childrn of Jens Pedersen
or Jens Christophersen )
      Rasmus Christophersen Kudsk (dod)
       CH: Karen Rasmusdtr (dod)
          CH:  Jens Larsen   hmd i Reersoe
             Inger Larsdtr  (dod) = Trane? kieldermand i Slagelse
               CH: Lars Frederik Toene    16
                 Herman Didrich Trane 12
                 Caroline Didericka Trane ugift ( Caroline Kirstine )
                 Mette Sophie Trane    ugift
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ellen Hansdtr i Reersoe      20 Apr 1824    pg 5 
HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:   minors
guard: Jorgen Hansen hmd i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Soren Jensen = Ane Nilausdr i Hallenslov   6 May 1824   pg 6 7 13 16 17 19 20 24 25 26 29 30 33 34 46 49 50 75
HIS.BRO:     Christen Jensen (dod)
      CH: Jens Christensen (dod)
          CH:  Ellen Jensdtr  (?= Ole Henrichsen hmd i Bjere)
             Ane Jensdtr
             Karen Jensdtr
         Ane Christensdtr = Claus Weber gmd i Uggerlose
         Anders Christensen    hmd i Bjere (? Anders Christiansen i Udbye)
         Karen Christensdtr    ugift
HER.½BRO: Hans Pedersen      gmd i Hallenslov
     Nilaus Pedersen gmd i Kulbye
     Christen Pedersen        hmd i Hallenslov
HER.½SIS: Bodil Nilausdr     (dod) 
      CH: Peder Hansen   hmd i Love Mark (? vaever i Love)
         Anders Hansen  commandaer Sergeant ved Danske Livregiment
         Conrad Hansen soldat ved Danske Livregiment
         Jens Hansen   i Khvn
?HEIR:  Lars Olsen    gmd i Ollerup
guard: Alsing procurator / Holm procurator i Slagelse
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Hansdtr i Hallenslov  13 May 1824  pg 7 9 10 12 13
HUSB:  Frederik Christensen gmd
CH:   Ane Margrethe Frederichsdtr    = Torkild Christensen i Hallenslov
     Ane Sophie Frederichsdtr ugift
     Ellen Frederichsdtr        ugift
     Maren Frederichsdtr        ugift
guard: Christen Pedersen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Sorensdtr i Love Mark      28 May 1824   pg 7 8 9 10 11 12 46
2HUSB:  Christen Olsen gmd
CH:   Soren Christensen    all minors
1HUSB:  Weste Jensen (dod - 18 Jul 1811)
CH:   Lisbeth Westesdr
     Karen Westesdr ugift
     Henrich Westesen - all minors
REL:   Hans Sorensen gmd i Slagstrup mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Pedersdtr i Reerslov         d.11 May/10 Jun 1824   pg 7
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Peder Jensen   mundig
     Maren Jensdtr  = Hans Nielsen gmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Margrethe Jensdtr i Conradineslyst Skov   d.14/15 May 1824    pg 7
HUSB:  Mads Jensen hmd
CH:   Jens Christensen hmd i Hesselberg Mark
     Maren Christensdtr    = Samuel Pedersen hmd i Taagerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Pedersen aftaegtsmd i Winde Helsinge Mark   14 Jun 1824  pg 9 34 35
CH:   Niels Andersen  gmd i Winde Helsinge
     Peder Andersen  hmd i Winde Helsinge
     Mette Andersdtr (dod) =1. Bertel Jensen gmd =2. Jens Jensen gmd i Winde Helsinge
      CH: Poul Bertelsen  10
         Bodil Marie Jensdtr ugift
         Bertel Jensen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Sorensdtr i Love       5 Jul 1824    pg 13 21 
HUSB:  Johannes Christian Lassen vaever
CH:   Nicoline Petrine ...   10 i Norge
     Wilhelm August Theodor ... 7
     Ingeborg Susanne ...       4
     Carl Peter ...      12 wks (dod age ½     d.31 Aug 1824  pg 17)
HUSB.SIS: Lorentze Lassen
     Lovise Lassen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bodil Pedersdtr enke i Soeberg       5 Jul 1824    pg 13 14 68 69
HUSB:  Peder Pedersen sognefoged (dod)
CH:   Peder Pedersen  21 tiene i Kragerup
     Hans Pedersen  17 i Gierslov
     Ane Pedersdtr  tiene i Kragerup
     Lars Pedersen  9 tiene i Kragerup
     Jacob Pedersen  7 hiemme
     Else Marie Pedersdtr hiemme
REL:   Niels Pedersen hmd i Nordrup
guard: Jens Nielsen bmd i Soeberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bachmann proprietair    15 Jul 1824  pg 14 15
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ellen Margrethe Dideriksdr huusholderske pigen fattig i Love      d.7/8 Aug 1824 pg 16
 (hos C. Lassen vaever)(fodt i Bornholm)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Christensdtr enke i Buerup  2 Sep 1824   pg 16 17
HUSB:  Mads Jensen inds (dod)
CH:   Rasmus Madsen  med curator i Svebolle (fodt 8 Feb 1804) over 20
     Bodil Madsdtr
curator: Peder Jensen i Svebolle
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Madsen inds fattig i Kr.Helsinge  d.19/20 Jul 1824    pg 16
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Aronsen bmd i Hallenslovhede     14 Sep 1824  pg 17 18 19
WIFE:  Ane Pedersdtr  
CH:   Anders Andersen 10
     Bodil Andersdtr 6
REL:   Lars Aronsen gmd i Hallenslov (signed: Lars Arensen)
wgd: Peder Arentsen / Peder Andersen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Olsdtr i Drosselberg  d.18/19 Sep 1824    pg 18
HUSB:  Lars Ibsen inds
CH:   Maren Larsdtr  enke = afg. Christen Sorensen gmd
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Mortensen aftaegtsmand 94 i Gjorlov   d.9/30 Sep 1824         pg 19
to: Peder Nielsen gmd i Gjorlov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Pedersen f.hmd i Ulstrup    d.20 Oct 1819  pg 19
WIFE:  Cathrine Sorensdtr
CH:   Lise Larsdtr   17
     Karen Marie Larsdtr 8
     ... Larsdtr
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Margrethe Rasmusdtr i Rye      d.23/24 Oct 1824    pg 19
HUSB:  Hans Jepsen inds
BRO:   Mads Rasmussen  hmd i Bakkendrup
     Anders Rasmussen hmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Jensen inds i Reerslov    25 Oct 1824   pg 20
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Ane Nielsdtr   = Hans Mathiasen i Callundborg
     Inger Nielsdtr  = Niels Christensen tjenestekarl i Orslov
wgd: Jens Pedersen gmd i Sonderod
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Sidsel Christensdtr enke 81 i Soelberg    d.28 Oct/3 Nov 1824   pg 20
HUSB:  Peder Christensen gmd (dod)
CH:   Christen Pedersen    55
     Jens Pedersen  53 hmd i Soeberg
     Bodil Pedersdtr = ... i Khvn
     Dorthe Pedersdtr = Peder Nielsen gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Nielsen inds i Mullerup     8 Dec 1824   pg 21 22
1WIFE:  Else Hansdtr
CH:   Johan Olsen   gmd i Mullerup
     Niels Olsen   gmd i Mullerup
     Ane Olsdtr    = Niels Hansen kieldermand i Slagelse
2WIFE:  Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Peder Olsen   21 tienestekarl
     Else Olsdtr   tienestepige i Slagelse
     Dorthe Olsdtr  tiene i Taarnholm
guard: Peder Nielsen sognefoged
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Christensen hmd i Love      5 Nov 1824    pg 21 55
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Ane Cathrine Christensdtr 7
     Kirsten Christensdtr   7
     Lars Christensen 5
     Peder Christensen    9
STIFFADER: Hans Nielsen gmd i Love Mark
WIFE.FADER: Peder Pedersen i Finderup Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Christensen bmd i Finderup Mark     9 Dec 1824   pg 23 24 27 28
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Niels Hansen   8
     Christen Hansen 5
     Lars Hansen   2½
     Hans Hansen   10 wks
WIFE.FADER: Jens Christensen hmd i Hong
guard: Jens Christensen gmd i Loytved
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Else Pedersdtr i Reersoe     18 Dec 1824    pg 27 32 33 40 41
2HUSB:  Christen Hansen gmd (? Christian Hansen )
1HUSB:  Lars Jorgensen
CH:   Peder Larsen   23
     Lars Larsen   16 hiemme
     Karen Larsdtr  tiene i Kr. Helsinge Mark
REL:   Esben Jorgensen hmd i Reersoe
? Peder Nielsen gl. gmd i Reersoe
  CH: ... Pedersdtr = Jorgen Hansen dannebrogsmand i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johanne Marie Pedersdtr enke i Hallenslov  20 Dec 1824  pg 27
HUSB:  Henrich Christensen gmd (dod)
CH:   Hans Henrichsen gmd i Kulbye
     Christen Henrichsen   gmd i Torpe
     Peder Henrichsen moller i Hallenslov
     Christiane Henrichsdtr = Johannes Henningsen hmd i Lindeberg, Gyldenholm
     Ane Marie Henrichsdtr = Christen Rasmussen gmd i Hallenslov
     Birthe Henrichsdtr    ugift (forlovet med Christen Nielsen ungkarl i Kulbye)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bodil Nielsdtr enke i Buerup    17 Jan 1825   pg 28 39
HUSB:  Jens Larsen skolelarer (dod)
CH:   Marie Jensdtr  = Johan Jensen hmd i Buerup
     Lars Jensen   sognefoged i Loytved (dod)
      CH: Jens Larsen   inds i Loytved
         Maren Larsdtr  = Jacob Johansen hmd i Buerup
         Karen Larsdtr  ugift
guard: Niels Christensen gmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Birthe Nielsdtr i Kr.Helsinge    12 Jan 1825   d.7 Jan 1825   pg 28
CH:   Else Larsdtr   = Niels Christensen smed hmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Jensen inds i Hesselberg Mark     30 Dec 1824  pg 28 31
CH:   Peder Jensen   28 i Uhlfeltsplads i en kjelder i Khvn
     Kirsten Jensdtr = Niels Frederichsen bmd i Hesselberg Mark
     Ane Jensdtr   ugift
     Else Jensdtr   tiene i Khvn
     Karen Jensdtr  = Otto muurmester i Kroierup
guard: Ole Pedersen sognefoged i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johanne Madsdtr i Skielleberg    d.24/27 Dec 1824    pg 28
HUSB:  Niels Olsen inds (uskift boe)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Larsdtr enke inds hos Ane Nielsdtr gaardenke i Sonderod     d.1/3 Jan 1825 pg 28
HUSB:  Niels Nielsen hmd (dod)
CH:   Jens Nielsen   30 tiene i Khvn
     Ane Nielsdtr   enke = afg. Niels Olsen gmd i Sonderod
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Jensen hmd i Love         27 Dec 1824   pg 28 48 69
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr (uskift boe)
CH:   Birthe Christensdtr   = Lassen vaever i Love
     Jens Christensen 18 tiene i Love
     Else Christensdtr 20 tiene i Holmstrup
     Anthon Christensen 13 tiene i Gjorlov
     Ane Margrethe Christensdtr hiemme hos moder i Stadsorup?
     Jens Peder Christensen  5 hiemme
guard: A. Andersen gjestgiver i Love
wgd: Hans Jensen 
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane ... enke fattig i K.Helsinge  d.18/24 Feb 1825    pg 29
HUSB:  Lars Nielsen (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Henrichsdtr i Herslov         d.2 Mar 1825   pg 29
HUSB:  Mads Jensen Kejlberg rokkedreier
5 CH:  myndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Pedersdtr i Love Mark     17 Feb 1825    pg 29 56 57
HUSB:  Jens Jacobsen selv.hmd
3 CH:  Jacob Jensen   11
     Hans Jensen   8
     Cathrine Jensdtr 6
REL:   Andreas Pedersen i Kloubye
SODSK.CH: Hans Nielsen gmd i Love Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Sorensdtr fattiglem i Soelberg      d.10 Feb 1825 pg 29
HUSB:  Lars Jorgensen fattig
5 CH:
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Sorensdtr i Hong    3 Feb 1825   pg 29 30 31 75
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Maren Hansdtr  8 days
BRO:   Johannes Sorensen gmd i Tjornlund ( Johan Sorensen )
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ellen Jensdtr i Herslov mark    12 Feb 1825   pg 29 36 37
HUSB:  Jorgen Nielsen hmd
3 CH:  Maren Jorgensdtr 9
     Ane Marie Jorgensdtr 7
     Johanne Jorgensdtr    4 (surnames assumed)
REL:   Jens Nielsen hmd i Winde Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Mortensen fattig i Hong    d.6/7 Feb 1825 pg 29
WIFE:  ...
CH:   Morten Hansen  hmd i Hong
     Ane Hansdtr   ugift
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peter Carlstrom smed i Bakkendrup  d.28 Feb/2 Mar 1825   pg 29
WIFE:  (uskift boe)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Olsen aftgtsmd i Mullerup   7 Mar 1825   pg 32
CH:   Lars Hansen   50
     Ole Hansen    43 hmd i Dalbye Mark
     Anders Hansen  40 i Reersoe
     Maren Hansdtr  = Jorgen Jensen hmd i Mullerup
     Dorthe Hansdtr  (dod) = Peder Nielsen gl. gmd i Mullerup
      CH:  Niels Pedersen  24
         Ane Pedersdtr  ugift
         Maren Pedersdtr ugift
         Sidse Pedersdtr ugift
         Lars Pedersen  12
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Knud Thomasen ladekarl i Frihedslund    7 Mar 1825    pg 32 38 83 84
2 CH:  ... Knudsdtr = ... i Slagelse
     Christiane Margrethe Knudsdtr tiene i Khvn (= Peder Willum Olsen ( Peder Willumsen ) i Antvorskov, Slagelse - 18 Apr
1826 i Boeslunde)
guard: Morten Christensen sognefoged i Nyavl
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Eiler Hansen fattiglem i Love    d.10/10 Mar 1825    pg 34
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Caroline Arnoldine Arends/Anntzs sal. Bachmann madam hos Bang i Wenskabsminde      12 Mar 1825  pg 35 36 111 112 195
1 CH:  Hans Jacob Haagen Christian Bachmann    16½ hos Jonas David kjobmand i Slagelse (dobt 3 Jan 1809 i Saebye)
guard: Bang forpagter / Neergaard assesser i Vedbyegrd
signed by: Z. Bachmann ?
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Else Jespersdtr i Kr.Helsinge    d.5/12 Mar 1825     pg 35
HUSB:  Hans Hansen fattiglem
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Thomasen f.hmd i Ougtved    13 Mar 1825   pg 35 42 43 75
WIFE:  Mette Marie Mortensdtr
2 CH:  Ane Hansdtr   11
     Ellen Hansdtr  5
guard: Jens Nielsen hmd i Ougtved
wgd: Jens Jepsen hmd i Ougtved
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Mortensdtr pigen i Hong    14 Mar 1825   pg 37 38
SIS:   Ane Mortensdtr  (dod) = afg. Ole Larsen hmd i Ougtved
      CH: Jens Olsen    36 hmd i Herslov
         Kirsten Olsdtr  = Jens Andersen hmd i Ulstrup
         Morten Olsen   26 i Gjorlov
         Maren Olsdtr   20 ugift tiene i Herslov
guard: Rasmus Pedersen gmd i Herslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Hansdtr 19 i Conradineslyst  15 Mar 1825   pg 39
FADER:  Hans Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Soren Michelsen fattig i Love    d.17/17 Mar 1825    pg 39
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Hansen bmd ( Christian Hansen ) i Finderup Mark       21 Mar 1825   pg 41 42 58 59 60 61
WIFE:  Mette Jensdtr
MODER:  Ane Christensdtr     = Hans Nielsen gl. gmd i Hong
½BRO:  Peder Hansen   vaever i Love (fra faders side)
     Anders Hansen  commandeersergeant ved DLR
     Jens Hansen   tiene i Khvn
     Conrad Hansen snedkersvend i Khvn (alle myndige)
wgd: Jens Christensen hmd i Hong / Gotzsche pastor i Finderup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Rasmus Jensen inds Herslov Mark      d.1823/28 Mar 1825    pg 43 44
2WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ane Cathrine Rasmusdtr  15
     Karen Rasmusdtr     14
     Maren Rasmusdtr     8
     Jens Rasmussen      4
1WIFE:
CH:   Ane Rasmusdtr  = Jacob Jensen hmd i Bodstrup Toelstang
     Johanne Rasmusdtr    = Lars Christensen hmd i Hong
     Kirsten Rasmusdtr    = Jens Christensen hmd i Hong Mark
REL:   Ole Jensen hmd i Hong
wgd: Anders Jensen hmd i Kulbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Frederich Gabriel Kruger skraeder     28 Mar 1825   pg 45 65 66
creditor: C. Petersen moller i Mullerup
from: afg. Gottlieb pastor i Finnerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Christensen inds fattig i Saebyehoihusene    d.29/30 Mar 1825    pg 45
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Christensen fattiglem i Juelsborg Mark/Love   d.1/2 Apr 1825 pg 46
WIFE:  Maren Hansdtr
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mads Poulsen bmd laegdsmand i Love Mark   d.16 Apr 1825 pg 47
WIFE:  Cicilie Marie Sorensdtr (testament)
MODER:  Johanne Madsdtr enke i Love
SIS:   Ane Poulsdtr   = Ole Jensen bmd i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Lisbeth Jacobsdtr enke fattig 92 i Love      d.20/21 Apr 1825    pg 47
HUSB:  Jens Madsen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Pedersdtr enke i Love      25 Apr 1825   pg 47 48 67 68 
HUSB:  Anders Andersen slagter (dod)
CH:   Anders Andersen 26
     Kirsten Andersdtr    = Mads Christophersen hmd i Love
     Karen Andersdtr = Hans Larsen arbejdsmand i Callundborg
     Maren Andersdtr ugift
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Mortensen inds 60 i Rye Mark  d.11 May 1825  pg 47
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Ane Margrethe Larsdtr  ugift
     Sidse Larsdtr      ugift
     Bodil Larsdtr      ugift
     Maren Larsdtr      ugift
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Sidse Jensdtr ugift fattig fruentimmer 45 i Soeberg      d.27 Apr 1825 pg 47
ILLEG.CH: Maren Jensdtr  17
     Niels Stephensen    8
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christopher Larsen fattig 46 i Kr.Helsinge      d.3 Apr 1825  pg 47
WIFE:  Margrethe Wintzensdr/Vincentsdr
CH:   
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Herman Christensen inds 76 hos Henrich Christian hmd i Giorlov     d.30 May 1825 pg 48
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Peder Hermansen 32
     Christen Hermansen    24
     Ellen Hermansdr = Henrich Christian hmd i Gjorlov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Larsen aftgtsmd i Gierslov  d.2 Jun 1825  pg 49
CH:   Ane Andersdtr  = Ole Sorensen gmd i Gierslov
     Niels Andersen  30 mollebyggger i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johanne Larsdtr i Love Kroe     9 Jun 1825   pg 50 53 61 62 63 76
HUSB:  Anders Andersen kromand/gjestgiver (? Anders Andreasen )
3 CH:  Martin Andersen 8
     Ane Cathrine Andersdtr  6
     Ane Kirstine Andersdtr  4
BRO:   Hans Larsen vaever i Hallenslov
guard: Alsing forvalter i Saebyegrd & Fog forvalter i Tjornelund
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mads Christensen hmd 55 i Conradineslyst   d.28 May/2 Jun 1825  pg 49
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Lars Madsen   ungkarl i Kragerup
     Marie Madsdtr  = Hans Nielsen mollersvend i Tjornelund Molle
     Bodil Madsdtr  = Jens Andersen hmd i Saebye
     Peder Madsen   24
     Ane Madsdtr   tiene i Tjornelund Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Cathrine Nielsen ( Ane Cathrine Nielsdtr ) i Hallebyeore      15 Jun 1825  pg 51 52 54 75
HUSB:  Christen Nielsen skovrider
2 CH:  Niels Christensen    2½
     Carl Christian Christensen 10 wks
REL:   Nicolai Nielsen skomager i Khvn
HUSB.SODSK.BARN: Lars Christensen Kjersgaard bryggerknogt i Khvn
HUSB.BRO: Lars Nielsen i Soro Akademie
NOTE: or the above 2 could be her relatives?
guard: Moller forvalter i Katterup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Jensen fattiglem 66 i Dalbye  d.18/19 Jun 1825    pg 52
WIFE:  Rebeka Nielsdtr
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Simonsdr enke i Reersoe   d.16/17 Jun 1825    pg 52
HUSB:  Christen Jensen West (dod)
2 CH:  Maren Christensdtr    = Jens Madsen gmd i Reersoe
     Jens Jorgensen  gmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Rose sal. Fugl i Hong     d.18/19 Jun 1825    pg 52
HUSB:  Fugl degn
CH:   ... Fugl     = Bang skolelarer i Hong
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Margrethe Schvings/Svings jomfrue hos Niels Nielsen bmd i Gierslov Mark      28 Jun 1825  pg 53 54 86 87
SIS:   Elisabeth Stampe Schvings jfr. ugift i Khvn
     Augusta Amalia Schvings (dod) = Niels Jensen ladefoged i Aggersvold
      CH: Elisabeth Kirstine Nielsdtr    = Jorgen Christophersen hmd i Bjergsted
         Rasmus Nielsen      26 i Morke
         Jens Nielsen       19 i Kathrinedahl
         Mette Margrethe Nielsdtr 25 ugift i Faurboe Kroe
guard: F.C. Gustavus forpagter i Tjornelund / Niels Johansen bmd i Gierslov Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Jensen hmd i Herslov         23 Jul 1825   pg 57 58
WIFE:  Ane Christiansdtr
CH:   Johan Pedersen  17
     Lars Pedersen  13
     Lisbeth Pedersdtr    10
REL:   Lars Jensen gmd i Wedbye
WIFE.FADER: Christian Johansen i Herslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lehne Jensdtr enke 89 inds ( Lene Jensdtr ) hos Ernst Nielsen hmd i Kr.Helsinge     29 Jul 1825  pg 58 84 85
HUSB:  Mikkel Cortsen hmd (dod)
CH:   Hans Michelsen  skolelarer i Svinninge
     Margrethe Michelsdtr   (dod) = Henrich Wibe Ibsen
      CH: Christiane Margrethe Ibsen = ... i Kiel (dobt i Jyderup)
         Mikkel Jensen  snedker i Saerslov/Snertinge (dobt i Jyderup) (signed: Mads Jens Ibsen)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Sidse Pedersdtr enke i Reerslov   d.3/7 Aug 1825 pg 59
HUSB:  Niels Hansen (dod)
CH:   Inger Nielsdtr  = Johan Jensen i Reerslov
     Bodil Nielsdtr  = Peder Simonsen gmd i Sonderod
     Hans Nielsen   gmd i Reerslov Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jochum Frederich Hansen inds i Mullerup   7 Oct 1825   pg 61 62
CH:   Hans Frederich Hansen  smed i Mullerup
     Christian Hansen boend i Slagelse
     Jochum Hansen  (dod)
      CH: 4 minors
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Pedersdtr i Hallenslov    24 Sep 1825   pg 61 63 64
HUSB:  Christen Larsen f.hmd
CH:   Ellen Christensdtr    13
     Birthe Christensdtr   9
     Ane Christensdtr 1
guard: Mads Hansen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christiane Larsdtr i Love      d.2/7 Nov 1825 pg 65 82 83
HUSB:  Peder Pedersen hmd (inds i Gierslov Mark - 10 Jun 1826)
CH:   Lars Pedersen  3½
HUSB.1WIFE: Ane Pedersdtr (dod)
HUSB.CH:     Jens Pedersen  7
     Kirsten Pedersdtr    10
guard: Niels Pedersen hmd i ...
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ellen Rasmusdtr enke inds i Hallebyeore   d.28 Nov/2 Dec 1825   pg 65
HUSB:  Niels Madsen hmd (dod)
1 CH:  Jens Nielsen   42 hmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Soren Mortensen 12 (? Soren Madsen ) i Hallenslov   7 Dec 1825   pg 65 66 75 79 80
MODER:  Maren Rasmusdtr = STIFFADER: Niels Olsen hestemoller i Hallenslov
SIS:   Ane Marie Mortensdtr   5
FADER:  Soren Mortensen (dod - 4 Aug 1821)
guard: Poul Hansen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Nielsen inds i Kr.Helsinge Mark     d.3/6 Nov 1825 pg 65
WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Jens Jensen   27
     Maren Jensdtr  = Soren Hansen bmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jacob Hansen inds i Saebyehoyhuset      d.27 Nov 1825 pg 65
WIFE:  Marie ...
CH:   Hans Jacobsen  myndig
     Karen Jacobsdtr ugift
     Ane Jacobsdtr  ugift
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane ... i Love Mark     d.19/20 Jan 1826    pg 69
HUSB:  Jeppe Nielsen hmd ( Jeppe Nielsen )
CH:   Maren Jepsdtr  13
     Jens Jepsen   17
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Dorthe Pedersdtr enke i Herslov Mark     d.27/30 Jan 1826    pg 69
HUSB:  Lars Nielsen gmd (dod)
CH:   Jorgen Nielsen  47 i Hong
     Margrethe Larsdtr    = Jens Pedersen i Rye
     Maren Larsdtr  = Peder Rasmussen i Hong
     Karen Larsdtr  = Lars Simonsen hmd i Rye Mark
     Ane Larsdtr   = Hans Jensen bmd i Rye
     Kirsten Nielsdtr = Christian Hansen gmd i Winde Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Clausen inds i Kr.Helsinge Mark    d.4/8 Feb 1826 pg 70
1 CH:  Claus Pedersen      gmd i Kr.Helsinge Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Nielsen gmd i Love Mark    6 Feb 1826   pg 70 71 114 115
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Thomas Hansen  40 i Khvn
     Hans Hansen   29   
     Maren Hansdtr  = Simon Christensen hmd i Gierslov
     Niels Hansen   22 i Hong
     Mette Hansdtr  ugift
     Ane Hansdtr   = Christen Jensen hmd i Hong
REL:   Jeppe Nielsen hmd i Love Mark
wgd: Christen Pedersen i Gierslov Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Andersdtr enke i Knudstrup   d.12/13 Feb 1826    pg 71
HUSB:  Henrich Nielsen hmd (dod)
CH:   Ane Henrichsdtr = Peder Eriksen hmd i Knudstrup
     Dorthe Henrichsdtr    = Jens Hansen hmd i Bildsoe
     Anders Rasmussen naget over 40 tiene i Slagelse
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Frederich Ludvig Braun premier lieutenant i K.Helsinge    18 Feb 1826  pg 71 72 193 228
WIFE:  Juliane Marie Braun (dod - testament 14 Oct 1814)
CH:   Frederich Ludvig Braun  stolemagersvend i Flensberg
by: Sophie Hedevig Grandjean enke = afg. Henrich Cortsen hmd i Kr.Helsinge
guard: Stub commandeur i Callundborg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christian Hansen fattiglem 83 i Drosselberg      d.22 Feb 1826 pg 72
CH:   Christen Christiansen  hmd i Drosselberg Mark (father living with him when died)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

F.C. Jorgensen coffardicapitain proprietair (? C.F. Jorgensen )i Soelberggaard     d.21/23 Feb 1826    pg 72 118 188
WIFE:  Ch. sal Jorgensen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Inger Nielsdtr enke i Conradineslysts Mark         1 Mar 1826    pg 72 74 75 107
HUSB:  Jens Pedersen aftgtsmd (dod)
CH:   Lars Jensen   gmd i Wedbye
     Niels Jensen   gmd i Everup/Overup/Qverup ved Nestved
     Karen Jensdtr  = Mads Jensen hmd i Conradineslyst Mark
     Peder Jensen   i Herslov (dod) = ..., dau of Christian Johansen smed i Herslov
      CH:  Johan Pedersen  17
         Lars Pedersen  13
         Lisbeth Pedersdtr     10
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Nielses enke 70 i Drosselberg     d.2/3 Mar 1826 pg 72
HUSB:  Niels Bentsen (dod)
1 CH:  Cathrine Nielsdtr    = Peder Andersen hmd i Drosselberg Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie Hansdtr fattiglem enke i Love     d.17/19 Feb 1826    pg 72
HUSB:  Jorgen Nielsen hmd (dod)
by: Christen Olsen skraedder i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Larsen fattig i Drosselberg  d.6 Mar 1826  pg 72
CH:   Hans Nielsen   hmd i Drosselberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Sidse Jensdtr enke 86 i Tjornelund      d.5/7 Mar 1826 pg 72
HUSB:  Hans Larsen hmd i Olsoemagle (dod)
CH:   Ane Hansdtr   = Rans Rasmussen gmd i Helvigsmagle
     Kirsten Hansdtr = Niels Andersen gmd i Tjornelund
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Nielsen f.bmd i Hallebyeore, Frihedslunds gods    25 Feb 1826  pg 72 73 74
WIFE:  Karen Jespersdtr
CH:   Mariane Christensdtr 9
     Jens Christian Christensen      4
REL:   Rasmus Jorgensen bmd i Hallebyeore
wgd: Ole Rasmussen bmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Stine Hansdtr enke hos Ole Rasmussen hmd i Hallenslov     d.12/13 Mar 1826    pg 75
HUSB:  Simon Pedersen (dod)
CH:   Lars Simonsen  hmd i Rye
     Hans Simonsen  hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Nielsdtr i Riisborg      d.16 Jun 1825  pg 75
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Larsen i Kr.Helsinge     d.5 Aug 1825   pg 75
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Pedersen f.gmd i Herslov    d.30 Mar 1826  pg 76 77 78 79
2WIFE:  Sidse Sorensdtr
CH:   Johanne Larsdtr 13 or 14
     Maren Larsdtr  10
     Ane Larsdtr   8
1WIFE:  Johanne Nielsdtr 
CH:   Christen Larsen 42 hmd i Rye Mark
     Mads Larsen   39 bmd i Hong Mark
     Maren Larsdtr  = Hans Olsen hmd i Buddinge, Khvn amt
     Dorthe Larsdtr  = Hans Nielsen gmd i Knudstrup Mark
REL:   Lars Jensen gmd i Wedbye Mark
wgd: Johan Sorensen gmd i Tjornelund (signed: Johannes Sorensen )
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Kirstine Jensdtr i Reerslov  d.21/25 Mar 1826    pg 76
HUSB:  Hans Hansen inds
CH:   Hans Hansen   14
     Jens Hansen   12
     Rasmus Hansen  9
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Danielsen fattiglem 74 i Reersoe/Kr.Helsinge  4 Apr 1826   pg 76
CH:   Maren Nielsdtr  = Jens Pedersen gmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Nielsen hmd i Bakkendrup   4 Apr 1826   pg 76 81 82 106
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Ole Nielsen   28 i Khvn
     Anders Nielsen  23 i Khvn
     Soren Nielsen  18 i Bjere
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ellen Madsdtr 74 i Gierslov        d.6/9 Apr 1826  pg 79
HUSB:  Christopher Bentsen inds fattig
CH:   Jorgen Christophersen  42
     Mads Christophersen   44 i Love
     Maren Christophersdtr  = Niels Andersen hmd i Orslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Margrethe Hedevig Fogh sal. Rasmussen madam i Hallebyegaaden      d.12/13 Apr 1826    pg 79 118 273 274
HEIRS:  all myndige
?    Laura Rasmussen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Christensen selv.hmd i Love         20 Apr 1826   pg 80
WIFE:  Marie Christensdtr
CH:   Niels Andersen  24
     Hans Andersen  22
     Poul Andersen  14
     Jens Andersen  11
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Nielsdtr enke 91 hos Niels Christophersen hmd i Ougtved     d.21/22 Apr 1826    pg 80
HUSB:  Niels Olsen (dod)
Ch:   Kirsten Nielsdtr = Jochum Hansen i Korndrupsbomhuus
     Ane Nielsdtr   = Rasmus Nielsen hmd i Hjembek
     Ingeborg Nielsdtr    = Jens Madsen hmd i Windekilde
     Karen Nielsdtr  = Jens Jensen hmd i Staaderup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Pedersdtr enke fattig 84 i Store Fuglede    d.16/20 Apr 1826    pg 80
 (af Fuglede fattig)
HUSB:  Ole Madsen (dod)
by: Poul Andersen i Dalbye Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Jensen inds aftgtsmd 70 hos Niels Nielsen gmd i Bakkendrup    d.19 Apr 1826 pg 80
WIFE:  Ane Pedersdtr
HEIRS:  alle myndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Soren Jensen inds 80 hos Peder Jensen skovfoged i Borglund  d.27/30 Apr 1826    pg 80 
CH:   Niels Sorensen  44
     Ane Sorensdtr  = Peder Jensen skovfoged i Borglund
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Torkild Larsen inds hos Jens Nielsen gmd i Knudstrup     d.27/30 Apr 1826    pg 80 81 131 132
CH:   Lars Torkildsen gmd i Dalbye / gmd i Winde Helsinge
     Niels Torkildsen     (dod) = ... =2. Jens Nielsen gmd i Knudstrup
      CH: Lars Nielsen   15
         Jens Nielsen   13
         Hans Nielsen   10
         Bodil Nielsdtr  
REL of Niels Torkildsen wife: Peder Nielsen unge gmd i Mullerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Olsdtr enke 58 hos Jens Nielsen i Bakkendrup   13 May 1826  pg 81 106 (not in index)
HUSB:  Niels Nielsen hmd (dod 31 Mar 1826)
CH:   Ole Nielsen   28 i Khvn
     Anders Nielsen  23 i Amager
     Soren Nielsen  17 3/4 yr i Bjere (dod - 13 Jul 1826)
guard: Ole Jensen gmd i Bakkerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jorgen Larsen ungkarl tiene hos Niels Olsen bmd i Hallenslov      d.18 May 1826 pg 82
MODER:  Kirsten Hansdtr enke = afg. Lars Olsen i Kongsted
BRO:   Hans Larsen   i Kongsted
     Jens Larsen   i Steenlille
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Thomasdtr 71 i Marienlund   d.18 May 1826  pg 82 128
HUSB:  Lars Jensen skovfoged (uskift bo) (=2. abt 22 May 1827)
CH:   Ole Larsen    hmd i Saebye
     Jens Larsen   hmd i Hallenslov
     Christen Larsen i Herslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lovise Charlotte Herrested sal. Wilken enke i Gjorlov     d.4/5 Jun 1826 pg 82
HUSB:  Lorents Frederich Wilken fabrikkestyrir (dod)
CH:   Ane Christine Wilken   = Baun kirkesanger i Gjorlov
     Jorgen Wilken  i Nakskov, myndig
     Christian Wilken i Nyested
     Henriette Christiane Wilken = Thrustrup kirkesanger i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Jensdtr enke fattig i Love Mark    d.18 May 1826 pg 82
HUSB:  Johan Frederich Praston (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Pedersen gl. hmd 63 i Reersoe     3 Jun 1826   pg 82
WIFE:  Malene Pedersdtr
CH:   Ellen Pedersdtr ugift
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Pedersen inds 71 i Hesselberg Mark   d.14/15 Jun 1826    pg 84
1 CH:  Hans Nielsen   hmd i Hesselberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Edel Cort Lemberg 18? i Orslov   22 Jun 1826   pg 85 86
 (testament 20 Jun 1805 - fra Slagelse overformynderie)
FADER:  Thomas Lemberg (dod 1818)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Birthe ... i Gierslov    d.26/28 Jul 1826    pg 88
HUSB:  Peder Jensen hmd (uskift bo)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hedevig Nielsdtr enke 80 i Kr.Helsinge    d.12/13 Jul 1826    pg 88
HUSB:  Morten Larsen hmd (dod)
SIS:   Birthe Nielsdtr (dod) 
      CH: Else Larsdtr = Niels Christensen smed i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Holger Christensen hmd i Hallenslov     d.9/10 Jul 1826     pg 88
WIFE:  Kirsten Hansdtr
1 CH:  Karen Holgersdr = Soren Christensen bmd i Jordlose
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Henrich Mathias Loppenthin moller i Stridsmolle    d.2/3 Aug 1826 pg 88 118 135 195 202
WIFE:  Karen Loppenthin (uskift bo)
CH:   Carl Christian Henrichsen Loppenthin myndig
     Mariane Henrichsdtr   27 ugift
     Olive Marie Henrichsdtr = Madsen forpagter i Aagaard (surnames assumed)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Nielsen inds i Reerslov    d.9 Aug 1826  pg 88
CH:   Niels Jensen   gmd i Reerslov
     Peder Jensen   47 
     Maren Jensdtr  = Hans Nielsen gmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Jensdtr i Reerslov         d.29 Jun/6 Jul 1826    pg 88
HUSB:  Niels Nielsen aftgtsmd (uskift bo)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Rasmussen inds hos Ole Jensen gmd i Bakkendrup      d.7/8 Aug 1826 pg 88
WIFE:  Johanne ... (uskift bo)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Andersdtr i Gierslov     15 Aug 1826   pg 88 89 90 91 135
HUSB:  Christen Pedersen selv.gmd
CH:   Hans Christensen 18
     Niels Christensen    16
     Bodil Christensdtr
     Ane Kirstine Christensdtr
BRO:   A. Andersen gjestgiver i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ellen Christensdtr i Ulstrup    27 Aug 1826   pg 91
HUSB:  Jens Nielsen hmd (uskift bo)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Pedersen selv.gmd i Soelberg      d.23/24 Aug 1826    pg 91 92 93 99 100
WIFE:  Nicoline Bidstrup
CH:   Hans Herman Nielsen   11
     Caroline Sophie Nielsdtr 8
     Marthe Frederikke Nielsdtr    4
     Frederich Emil Nielsen  1
WIFE.BRO: Carl Gustav Bidstrup sognefoged i Raamosegaard
guard: Anders Olsen gmd i Soelberg Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Hansdtr i Soelberg     d.5/8 Sep 1826 pg 93 97 98
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Ane Marie Nielsdtr    6 
guard: Frederich LUdvig Retz skolelarer i Soelberg (signed: Ritz)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mads Fryd kirkesanger skolelarer 84 i Kr.Helsinge   d.12 Sep 1826 pg 93 94 95 102 103
2WIFE:  Jacobine Elisabeth Petersen sal. Fryd
CH:   Bolette Marie Kirstine Fryd ugift
     Hans Christian Fryd   15 i Nyborg
     Maren Kirstine Fryd   ugift hiemme ( ? Marie Kirstine Fryd)
1WIFE:
CH:   Hans Peter Fryd districtschirurg i Nyborg, Fyen
     Petrea Birgethe Fryd   = J.E. Klocker contarist i Kr.Helsinge
guard: Hans Larsen gmd/sognefoged i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Sorensen fattig i Love Engvang     d.10 Sep 1826 pg 93
CH:   ... Pedersdtr  = Peder Larsen hmd i Love Engvang
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Christensdtr i Teglhusene  d.25/26 Sep 1826    pg 96 125 126
HUSB:  Mads Knudsen hmd/inds (uskift bo)
CH:   Johanne Madsdtr 5
     Karen Madsdtr  2
guard: Lars Jensen skovfoged
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mourits Nicolaisen inds i Ougtved  d.23/26 Sep 1826    pg 96
CH:   Ane Margrethe Mouritsdr = Jens Nielsen hmd i Ougtved
     Kirsten Mouritsdr    = Jens Jensen hmd i Buerup Mark
     Maren Mouritsdr = Hans Olsen hmd i Ougtved
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peter Henningsen candidaturjuris i Gierslov Praestegrd    d.25/26 Sep 1826    pg 96
SIS:   Helene Cathrine Langhoff enke = afg. Langhoff pastor i Liunge
½SIS:  Ane Elisabeth Freschow  ugift i Khvn
½BRO:  Herman Gerhardt Freschow amtmand over Frederiksborg Amt
½SIS:  Marie Petronelle Freschow = Sverdrup professor i Christiania
     Sophie Christine Freschow     ugift i Khvn
½BRO:  Fr. W. Freschov hojesteretsdvocat i Khvn
     Mikkel Freschov toldkarsarer i Hiorring
     Johan Conrad Freschov canciellist i Khvn
by: Eriksen pastor
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Christensen aftgmd i Soelberg Mark      9 Oct 1826   pg 96 98 104
WIFE:  Maren Sorensdtr
BRO:   Peder Christensen    gmd i Soelberg (dod)
      CH: Christen Pedersen     boend i Egnen, Naestved / boende i Sandvig
         Jens Pedersen  hmd i Kragerup
         Bodil Pedersdtr = ... i Khvn
         Dorthe Pedersdtr = (fraskildt) Peder Nielsen gmd i Soelberg
SIS:   Mette Christensdtr    (dod) = Niels Nielsen hmd i Havreberg
      CH: Niels Nielsen  hmd i Havreberg
         Christen Nielsen kjeldermand i Slagelse
WIFE.BRO: Hans Sorensen gmd i Slagstrup Mark
wgd: C.G. Bidstrup sogenfoged i Raamosegaard
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mads Ungersen inds i Tjornelund   d.12 Oct 1826  pg 97
WIFE:  
CH:   myndige & umyndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Larsdtr i Hallenslov     d.29 Oct/1 Nov 1826   pg 100 101
2HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Lars Hansen   20
1HUSB:  Jens ...
CH:   Maren Jensdtr  = Christen Henrichsen gmd i Torpe
curator: Peder Nielsen selv.gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Simonsen aftgtsmd inds i Gjorlov     d.25/26 Oct 1826    pg 100 101 102 118
BRO:   Niels Simonsen  hmd i Winde Helsinge Mark
SIS:   Mette Simonsdr  (dod) = Christen Jensen i Rye
      CH: Peder Christensen     gmd i Svallerup
         Hans Christensen gmd i Tjornelund
         Maren Christensdtr    = Niels Larsen hmd i Rye Mark
         Ane Christensdtr = Mads Christensen gmd i Love Mark
½BRO:  Jens Simonsen (dod)
      CH:
     Hans Simonsen  gmd i Gjorlov
½SIS:  Maren Simonsdr  (dod) = Christian Poulsen i Gjorlov
      CH: Karen Christiansdtr    = Hans Pedersen i Giorlov
     Bodil Simonsdr  = Anders Madsen hmd i Gjorlov
     Ane Simonsdr   = Niels Hermann gmd i Bjere
     Dorthe Simonsdr = Peder Pedersen hmd i Gjorlov Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Christiansdtr i Gjorlov   d.21 Jul 1821/11 Nov 1826         pg 103 104
HUSB:  Hans Andersen inds nu boende hos Anders Larsen hmd i Ulstrup
1 Ch:  Kirsten Hansdtr 6½
BRO:   Soren Christiansen hmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Eriksen slave hos Jacob Christensen 's enke i Reerslov ved Selvmard    d.31 Oct/15 Dec 1826  pg 105 106 117 118 
CH:   Erik Hansen   tjenestekarl i Rye
     Niels Hansen   10 i Bakkendrup
     Margrethe Hansdtr    12 i Bakkendrup (alle fattig)
guard: Anders Sorensen sognefoged i Rye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Svendsdtr enke i Drosselberg      d.13/14 Nov 1826    pg 104
HUSB:  Hans Jensen (dod)
CH:   Ane Hansdtr   = Peder Larsen gmd i Drosselverg
     Sidse Hansdtr  = Ole Mogensen kalvekudsk i Aagaard
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Bertelsdtr enke i Kr.Helsinge     d.20/21 Nov 1826    pg 104
HUSB:  Jens Sorensen hmd (dod)
CH:   Lars Jensen   i Kr.Helsinge
     Bertel Jensen  i Kr.Helsinge
     Soren Jensen   hmd i Ulstrup
     Maren Jensdtr  = Peder Jensen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Jensdtr 26 i Reerslov      29 Nov 1826   pg 105
FADER:  Jens Nielsen hmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johannes Christensen hmd bodker i Ougtved  d.4/5 Dec 1826 pg 105
WIFE:  Maren Pedersdtr
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Sorensen fattig i Love    d.28 Nov/5 Dec 1826   pg 105
1 CH:  Soren Nielsen  i Love, myndig
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Poul Rasmussen rogter fattig i Havreberg   d.21 Nov/5 Dec 1826   pg 105
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Cordtsdr i Winde Helsinge    d.21/24 Dec 1826    pg 106
2HUSB:  Peder Nielsen aftgsmd
1HUSB:  Henrich ...
CH:   Henrich Henrichsen    gmd i Winde Helsinge
     Hans Henrichsen gmd i Winde Helsinge
     Jens Henrichsen hmd i Winde Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bodil Christiansdtr aftaegtsenke i Giorlov      d.24/29 Jan 1827    pg 107 108 109
HUSB:  Lars Clausen (dod)
CH:   Morten Larsen  gmd i Gjorlov Mark
     Hans Larsen   hjulmand i Rye
     Mads Larsen   hmd i Gjorlov Mark
     Jens Larsen   hmd i Store Fuglede
     Christian Larsen hmd i Winde Helsinge
     Niels Larsen   hmd i Gjorlov
     Claus Larsen i Bakkendrup
     Ane Larsdtr   (dod) = Jens Frederichsen gmd i Rye
      CH: Frederich Jensen 30 hiemme
         Dorthe Jensdtr  ugift tiene i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Hansdtr fattiglem i Winde Helsinge   d.18/19 Jan 1827    pg 107
HUSB:  Mads Nielsen (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Jensdtr i Torpe    d.9/12 Jan 1827         pg 107 160 
HUSB:  Niels Nielsen inds (uskift bo)
CH:   Hans Nielsen   10
     Ane Margrethe Nielsdtr 7
     Niels Nielsen  2
ILLEG.CH: Jens Nielsen  17
guard: Christen Henrichsen gmd i Torpe
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Christensdtr enke aftaegtskone hos Jens Jensen gmd i Soelberg Mark    d.17/18 Jan 1827    pg 107 109 110 195
HUSB:  Morten Larsen gmd (dod)
CH:   Lars Mortensen  hmd i Kragerup Mark
     Jens Mortensen  (dod)
      CH: Ane Marie Jensdtr = Lars Pedersen gmd i Gierslov
     Bodil Mortensdtr = Niels Pedersen hmd i Thyelse, Sorterup sogn, Frederikslunds gods
     Ane Mortensdtr  (dod)
      CH: Poul Pedersen  tiene ungkarl i Orslov, Myndig
         Jens Pedersen  25 ungkarl tiene i Orslov
         Kirsten Pedersdtr     ugift tiene i Wedbyegaard
         Karen Pedersdtr ugift tiene i Soelberg
         Marie Pedersdtr ugift tiene i Soelberg
         Dorthe Pedersdtr tiene ...
guard: Jens Jensen gmd i Soelberg Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Arent Eliasen smed i Orslov     d.7/8 Feb 1827 pg 111
WIFE:  Marie Christiansdtr
CH:   Ane Marie Arentsdr    15
     Anders Arentsen 13
     Maren Arentsdr  11
     Niels Arentsen  7 twins
     Lars Arentsen  7 twins
     Hans Arentsen  4
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Pedersdtr i Ulstrup      d.11/15 Feb 1827    pg 111 112 113 133 134 195
2HUSB:  Ivert Madsen hmd ( Iver Madsen )
1HUSB:  Peder Larsen i Winde Helsinge (dod)
2 CH:  Kirsten Pedersdtr    = Adam Nielsen Gottlieb lads i Callundborg (? Gottlieb Nielsen )
     Ane Pedersdtr  ugift tiene i Khvn / tiene i Frederiksberg
guard: Mads Andersen hmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Larsen inds 75 i Reerslov Mark      d.12/16 Feb 1827    pg 112 188
WIFE:  (dod)
1 CH:  Ane Margrethe Olsdtr   = Christen Christophersen hmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bodil Poulsdtr enke 72 hos Soren Jensen gmd i Rye   d.23/24 Feb 1827    pg 115
HUSB:  Niels Larsen (dod)
CH:   Bodil Nielsdtr  = Soren Jensen gmd i Rye
     Maren Nielsdtr  = Jens Jorgensen gmd i Reersoe
     Ane Nielsdtr   = Anders Sorensen sognefoged i Rye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Simonsdr enke 88 fattig i Drosselberg      d.25/26 Feb 1827    pg 115
HUSB:  Nilaus Andersen (dod)
CH:   ... Nilausdr = Christen Christensen i Drosselberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie Dorthe Top sal. Dan madam enke i Tjornelund   d.14 Mar 1827 pg 115 116 117 185 186 187
HUSB:  Dan pastor (dod)
CH:   Diderick Christian Dan  32 fuldmaegtig ved Paestconteriet i Helsingior (dobt 20 Aug 1791 i Odense)
     Erik Christian Dan        25 kiobmand handelbetient i Nakskov (fodt 28 Jun 1801)
     Eleonore Dorthe Dan (dobt 29 Oct 1810 i Sandbye - dod 22 Apr 1822 Sandbye) = Lars Lyngbye forpgtr i Buderupgaard,
Falster
      CH: Johan Peter Christian Lyngbye   15 (dobt 26 Apr 1812 i Nakskov) i Falster
         Nicoline Simine Dorthe Lyngbye 12 (dobt 28 Oct 1814 i Sandbye)
     Diderike Christiane Dan ugift i Helsingoer
     Cathrine Margrethe Dan  = Lars Lyngbye forpagter i Buderupgaard, Falster (gift 29 Oct 1826 i Taars/Sandbye)
     Christiane Ulrike Dan ugift i Tiornelund
     Frederikke Henriette Dan = Gustavus forpagter i Tjornelund/Vejberggaard
guard: Gotzsche pastor i Finderup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Olufsen fattig 89 ( Peder Olsen ) i Reersoe   d.22/23 Mar 1827    pg 115
by: Jorgen Pedersen hmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Rasmus Madsen inds i Bakkendrup   d.15/16 Mar 1827    pg 115
WIFE:  Karen Sorensdtr (uskift bo)
2 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirstine Jepsdtr enke inds fattiglem hos Hans Jepsen hmd i Drosselberg     d.17 Mar 1827 pg 117
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Sophie Nicolaisdr i Gjorlov   d.10/11 Apr 1827    pg 119
2HUSB:  Jens Jorgensen inds
1HUSB:  Christen ...
CH:   Mads Christensen bmd i Winde Helsinge Mark, Kr.Helsinge sogn
     Frederik Christensen   hmd i Bodstrup Toelstang, Gierslov sogn
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Jensen selv.hmd i Juelsborg Mark    d.12 Apr 1827 pg 119 175 176
WIFE:  Margrethe Rasmusdtr
3 CH:  Dorthe Marie Hansdtr   11
     Johanne Hansdtr     8
     Karen Hansdtr      5
guard: Peder Johansen gmd i Love Mark
wgd: Jens Nielsen i Love Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Pedersdtr i Love   d.12 Apr 1827 pg 119 199 200
HUSB:  Christopher Hansen hmd
CH:   Hans Christophersen   15
     Christian Christophersen 11
     Kirsten Christophersdtr 6
     Ane Marie Christophersdtr 2
guard: Hans Hansen selv.gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Jensdtr 17 (blind last 9-10 yrs ) i Soeberg Mark   10 May 1827  pg 119
MODER:  Sidse Madsdtr enke hos Lars Jensen hmd i Soeberg Mark = afg. Jens Nielsen hmd
SIS:   Johanne Marie Jensdtr  = ... i Kaastrup, Callundborg
guard: Hans Frederichsen sognefoged i Soeberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Hansdtr fattig i Gierslov   d.22 Apr 1827  pg 119
CH:   Peder Hansen   hmd i Herslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jorgensen madam enke i Wiig, Soelbergaard  registering 12 May 1827     pg 120 121 122 123 147 148
HUSB:  C.F. Jorgensen cosander captaien (dod) (testament)
ADOPTERED SON: Hans Christian Jorgensen 14½
curator: Petersen fuldmagtig i Nyekjobing
guard: F.C. Gustavus forpagter i Fjornelund / Reinsholm pastor i Wiig
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Andersen aftgtsmd/gmd i Tjornelund   14 May 1827  pg 124
CH:   minors
? Gruner forvalter kammeraad i Ringsted
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Ditlovsen hos Ole Halgreen smed i Buerup     15 May 1827  pg 124 128 129
2WIFE:  ...
1WIFE:
CH:   Ane Cathrine Jensdtr   14
     Peder Jensen       30 tiene i Tjornelund Mark
     Ole Jensen        31 hos bogtrykker i Lolland
     Hans Jensen       22 tiene i Herslov
     Ditlov Jensen  12 hos Henrich Sorensen gmd i Reerslov
     Ane Margrethe Jensdtr  = Gabriel Andersen hmd i Winde Helsinge
? Kirsten Jorgensdtr = Jens Madsen inds i huset
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Hansdtr fattig enke 59 i Kr.Helsinge      d.13/14 May 1827    pg 124
HUSB:  Hans Jochumsen hmd (dod)
CH:   ... Hansdtr   = Lars Larsen hmd i Reersoe Ornum
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Bentsen hmd i Loytved     d.5 Apr 1824/15 May 1827     pg 125 195
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Niels Nielsen  10
     Marie Nielsdtr  8
     Lars Nielsen   6
     Hans Nielsen   3
WIFE.BRO: Niels Hansen inds 
guard: Lars Jensen skovfoged
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Hansen hmd 80 i Gierslov    d.19/21 May 1827    pg 126 128
2WIFE:  Karen Christensdtr
1WIFE:  Dorthe Olsdtr
CH:   Hans Jensen   (dod) = Margrethe Rasmusdtr
      CH: Dorthe Marie Hansdtr   10
         Johanne Hansdtr      7
         Karen Sophie Hansdtr   5
     Mette Marie Jensdtr = (frasepareret) Anders Hansen , krobling i Gierslov sogns fattig
     Birthe Jensdtr  = Christen Christensen hmd i Love Mark
guard: Ole Sorensen gmd i Gierslov (for Mette Marie Jensdtr )
guard: L. Nielsen skolelarer kirkesanger i Gierslov
wgd: Ole Jensen bmd i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johannes Christensen smed fattiglem ( Johan Christensen ) i Gierslov      9 Jun 1827   pg 128
CH:   Christen Johansen    myndig
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Hansen selv.gmd i Soelberg  d.24/26 May 1827    pg 128
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Hans Nielsen   sognefoged i Soelberg
     Mette Nielsdtr  = Christen Frederichsen gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Christensen hmd 47 i Love Mark     d.20/22 May 1827    pg 128
WIFE:  Christiane Christiansdtr
CH:   Christian Nielsen         24 ungkarl i Love Mark
     Christen Nielsen     22
     Ane Kirstine Nielsdtr  19 tiene i Blaesinge
     Maren Nielsdtr      17 tiene i Blaesinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Marie Jensdtr 21 pigen i Grasteskov, Buerup, Saebye    d.8/15 Jun 1827         pg 129 189
FADER:  Jens Nielsen (dod)
FARBRO: Hans Nielsen   hmd i Grafteskov, Saebye
     Niels Nielsen  hmd i Sonderod
MORBRO: Johan Nielsen  hmd i Flinterup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Andersen inds i Love         17 Jun 1827   pg 129 130 169 226
3WIFE:  Karen Christiansdtr
CH:   Jens Jensen   10
1WIFE:  Birthe
CH:   Ane Jensdtr   ugift tiene i Bildsoe
     Marie Jensdtr  ugift tiene i Gierslov
     Karen Jensdtr  ugift tiene i Boeslunde
     Anders Jensen  (dod i ugift stand)
BRO:   Jorgen Jensen gmd i Finderup
3WIFE.CH: Ane Cathrine Arvesdr = (forlov) Hans Andersen
     Niels Arvesen  28 inds i Blaesinge
wgd: Hans Jensen sognefoged i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Hansdtr fattig i Mullerup   d.16/18 Jun 1827    pg 129
HUSB:  Henrich Jacobsen fattig inds
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Hansen fisker i Buerup    d.1 Feb/22 Jun 1827   pg 130 131 157 158 195
WIFE:  Mette Kirstine Hansdtr nu inds i Frendved Mark (=2. Christen Andersen rokkedreier ( Christian Andersen )- by 31 Oct
1827)
CH:   Hans Pedersen  16½
     Anders Pedersen 12
     Ellen Pedersdtr 13
     Ane Dorthe Pedersdtr   5 (? Sidse Dorthe Pedersdtr )
guard: Morten Christensen sognefoged i Nyavl
wgd: Christian Andersen rokkedrejer i Frendved
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Rasmussen inds i Bakkendrup      d.24 Jun 1827 pg 132
WIFE:  ...  (uskift bo)
CH:   Ane Marie Andersdtr   = Soren Sorensen bmd i Assendrup
     Ane Andersdtr  (dod)
      CH: Kirsten ...   13
         Maren ...    12
         Rasmus ...    8
         Hans ...     7
         Ane ... 2
WIFE.ILLEG.CH: Ane ... (dod) = Jesper Jespersen hmd i Bakkenderup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Hansdtr 80 i Ulstrup     d.28/29 Jun 1827    pg 132
HUSB:  Thomas Pedersen hmd
CH:   Peder Thomasen  34 inds i Ulstrup
1HUSB:  Christopher Larsen
CH:   Mette Christophersdtr  = Peder Hansen gmd i Hong
     Karen Christophersdtr  = Christen Hansen gmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Johansen hmd i Hallebyeore   d.27/29 Jun 1827    pg 133 
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Sidse Hansdtr  10
     Maren Hansdtr  8
     Jens Hansen   3
     Hans Hansen       (Niels Hansen   ½    d.2/4 Oct 1827  pg 155)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Abelone Jensdtr i Reerslov     d.18/20 Jul 1827    pg 135
HUSB:  Peder Jensen (fraskilde)
1 CH:  Ane Hansdtr   = Hans Olsen hmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Hansen ungkarl i Buerup    d.27/31 Jul 1827    pg 135 154 155
MODER:  Dorthe Pedersdtr = 1. Hans Madsen hmd i Drosselberg (dod 21 aar siden)=2.STIFFADER: F.P. Bormet skolelarer i Buerup
BRO:   Jorgen Hansen  20 tiene i Loytved
     Peder Hansen   24 tiene i Udbye
½BRO:  Wilhelm Frederich Bormet 5
curator: Jens Madsen gmd i Tjornelund
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Nielsen aftgtsmd i Winde Helsinge    d.7/8 Aug 1827 pg 135
WIFE:
1 CH:  Hans Olsen gmd i Winde Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Christensen Krag hmd 77 i Love Mark   d.15/16 Aug 1827    pg 136
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Christen Hansen hmd i Love Mark
     Jens Hansen   hmd i Torpegaun
     Johanne Hansdtr = Niels Nielsen i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Olsen gmd i Ulstrup, Nationalbankens gods    d.26/30 Aug 1827    pg 136 137 138 145 146 147
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Lars Jensen   30 i Ulstrup Mark
     Mette Jensdtr  = Christen Sorensen i Kr.Helsinge
     Maren Jensdtr  = Johannes Nielsen tommermand i Giorlov Ornum ( Johan Nielsen )
     Marie Jensdtr  19 ugift hiemme
guard: Peder Olsen selv.gmd i Ulstrup
wgd: Ole Larsen gmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie ... i Drosselberg   d.30/31 Aug 1827    pg 136
HUSB:  Christen Hansen inds
CH:   Mads Christensen inds i Kundstrup
     Karen Christensdtr    = Jorgen Hansen gmd i Mullerup
     Dorthe Christensdtr   = Hans Andersen inds
     Ane Christensdtr (dod) = Niels Jensen bmd i Bildsoe Mark
      CH: Maren Nielsdtr  7
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Harder stuepige i Saebyegaard     d.19/20 Aug 1827    pg 136 148 150
MODER:  Ane Kirstine Harder degnenke = afg. Harder kirkesanger skolelarer i Nordrup
BRO:   Augustinus Harder     skolelarer kirkesanger i Nordrup
     Jens Harder        25 informator i Waldbyegaard
SIS:   Ane Cathrine Harder    = Olsen skolelarer i Sonderup (signed: A. Olsen )
     Marie Elisabeth Harder   = Ole Andersen
     Ane Sophie Harder     ugift tiene i Slagelse
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Nielsdtr 40 i Reersoe     d.26/27 Aug 1827    pg 136 138 139 141 195
HUSB:  Jens Jorgensen selv.gmd
CH:   Niels Jensen   21
     Jorgen Jensen  19
     Christen Jensen 15
     Lars Jensen   12
     Jens Jensen   10
     Peder Jensen   6
     Kirsten Jensdtr 4
     Hans Jensen   (fodt & dod samme dag moder) (2 Henrichsen old)
?HUSB.CH: Morten Jensen
guard: Jens Nielsen gmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Kraft Dinesen gaardseier juustitsraad af Kragerupgaard      5 Sep 1827   pg 142 143 144 145 171 189
WIFE:  Ulrikke Gjorring sal. Dinesen (signed: Ulrica Dinesen) ( Ulriche Goring sal. Dinesen)
CH:   Anders Didrich Dinesen      29 i Kragerupgrd ( nu kopist i Staden Khvns Politiret - ae 27 - 18 Apr 1827)/
proprietair
     Magnus Christian Dinesen     22 candidatusjuris    (21 studiosus juris - 18 Apr 1827)
     Adolph Wilhelm Dinesen  19 lieutenant artilleriet  (signed: W. Dinesen)
     Augusta Marie Dinesen  = Klingberg proprietair til Lovegaard ( Marie Augusta Dinesen)
     Hanne Emilie Dinesen   21 ugift
     Julie Frederikke Dinesen     17 ugift
guard: Neergaard major i Thybjerggaard
wgd: Harhoff justitsraad i Ringsted
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Hansdtr fattig enke 74 i Love    8 Sep 1827   pg 145
HUSB:  Soren Hansen hmd i Reersoe (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten ... enke 80 fattiglem i Love     d.12/13 Sep 1827    pg 145
HUSB:  Peder Christensen fattiglem (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Pedersen ungkarl 40 hos Jacob Olsen hmdi Kraenkerup   d.28/29 Sep 1827    pg 148 150 151 180 181
SIS:   Ellen Pedersdtr = Ole Pedersen bmd i Reerslov
     Kirsten Pedersdtr    = Christen Christensen bmd i Gjorlov Ornum
½SIS:  Dorthe Pedersdtr = Rasmus Pedersen bmd i Winde Helsinge Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie Magdalene Turch/Tyrch jfr. i Saebyegaard    d.29/30 Sep 1827    pg 148 156
FADER:  Johan Gottfried Tyrch/Turch stolemager i Callundborg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Henrich Torbensen Linddorff skolelarer 61 i Hallenslov    d.2/3 Oct 1827 pg 151 152 153
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Linddorff  14½
     Frederich Christian Linddorff   11
WIFE.BRO: Lars Pedersen hmd iReerslov
guard: Niels Stephensen bmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Margrethe Madsdtr 77 i Sonderod   d.4/5 Oct 1827 pg 151 190 191
HUSB:  Jacob Jorgensen inds
BRO:   Lars Madsen   hmd i Wedbye (dod)
      CH: Maren Larsdtr  = ... i Ougtved
         Johanne Larsdtr = Anders ... i Terslose
SIS:   Giertrud Madsdtr (dod) = afg. Niels Johansen hmd i Sonderod
      CH: Kirstine Nielsdtr     = Jens Larsen hmd i Wedbye
     Stine Madsdtr (dod) = Jens Hansen
      CH: Mads Jensen   gmd i Uglerup
         Ingeborg Jensdtr = Niels Anton i Praesteskov
     Ane Margrethe Madsdtr (dod) = Jens Pedersen hmd i Uglerup
      CH: Maren Jensdtr  ugift hiemme
         Margrethe Jensdtr     = Christian Kbhvn i Westerbyegaard
         Jens Jensen   i Jylland
         Peder Jensen   i Khvn
guard: Soren Sorensen i Wedbye paa sin stifborn
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Andersdtr i 57 Winde Helsinge  d.9 Oct 1827  pg 153 155 156
2HUSB:  Niels Madsen inds
1HUSB:  Knud Danielsen
CH:   Anders Knudsen  hmd i Astrupminde/Asminderup
     Ane Margrethe Knudsdtr ugift tiene i Ulstrup
     Birthe Knudsdtr ugift tiene i Love Toelstang
REL:   Hans Andersen hmd i Knudstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Jensen i Gierslov   d.10 Feb 1822/17 Oct 1827    pg 153 154
MODER:  Dorthe Hansdtr = STIFFADER: Christen Wilhelmsen gmd i Gierslov
BRO:   Wilhelm Jensen  11
SIS:   Maren Jensdtr      18
     Mette Kirstine Jensdtr  13
REL:   Lars Wilhelmsen gmd i Wedbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Pedersen inds fattig hos Christen Jensen gmd i Gierslov     d.10/11 Oct 1827    pg 153
CH:   Poul Nielsen   i Gierslov, myndig
     Peder Nielsen  tiene i Tjornelund
     Ane Nielsdtr   ugift tiene i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Jensen 20 ungkarl i Hallenslov   25 Oct 1827  pg 157
FADER:  Jens Hansen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Gros gartner fattiglem hos Ole Jensen bmd i Love   d.17/18 Oct 1827    pg 156
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Jepsen fattiglem i Buerup   d.26/27 Oct 1827    pg 157
WIFE:  Marie Andersdtr (uskift bo)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Herman Kjobenhavn inds i Ougtved  24 Oct 1827   pg 157
  (var opfaestringsbarn fra Khvn)
WIFE:  Ane Mortensdtr
wgd: Morten Thuesen hmd 
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Hansen hmd i Hallenslov    d.30/31 Oct 1827    pg 158 159
WIFE:  Ane Simondsdr
CH:   Maren Jensdtr  13
     Marie Jensdtr  7
REL:   Soren Hansen gmd i Saebye modt ved Christen Nielsen hmd hjulmand i Hallenslov
wgd: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Jensdtr i Soelberg Mark     d.3/4 Nov 1827 pg 160 165 166 168 169
HUSB:  Poul Christensen hmd
BRO:   Jens Jensen   gmd i Soelberg Mark
     Niels Jensen   gmd i Taagerup
SIS:   Karen Jensdtr  = Peder Hansen hmd i Soelberg
½SIS:  Maren Jensdtr  (dod) = afg. Hans Michelsen gmd i Kragerup
      CH: Niels Hansen   gmd i Kragerup
         Mette Kirstine Hansdtr ugift hiemme
         Karen Hansdtr  = Jens Sorensen gmd i Reerslov
         Maren Hansdtr  = Lars Pedersen hmd i Taaderup
         Ane Hansdtr   = Hans Jensen snedker i Kragerup
         Ane Marie Hansdtr = Niels Andreasen inds i Soelberg Mark
HUSB.CH: Maren Poulsdtr i Broerup
?SIS:  ... Jensdtr   enke = afg. Hans Nielsen gmd i Kragerup (see pg 160)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Jensen skovfoged 72 i Marienlund    d.6 Nov 1827  pg 160
CH:   Jens Larsen   48 hmd i Hallenslov
     Christen Larsen 37 hmd i Herslov
     Ole Larsen    50 hmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Larsdtr (? Ane Kirstine Larsdtr ) i Gjorlov      d.13/14 Nov 1827    pg 161 162
2HUSB:  Christen Jensen inds
1HUSB:  Christian Sorensen
CH:   Maren Christiansdtr   (dod) = Hans Andersen inds i Ulstrup
      CH: Kirsten Hansdtr 8
     Barbara Christiansdtr = Anders Nielsen hmd i Gjorlov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Henrich Cortsen hmd i Kr.Helsinge  d.17 Mar 1821/14 Nov 1827    pg 162 163
WIFE:  Sophie Hedevig ...
CH:   Jens Henrichsen 21
     Peder Henrichsen 19
     Lars Henrichsen 16
     Niels Henrichsen 14
     Christen Henrichsen   11
FADER:  Cordt Ibsen hmd i Bakkendrup
guard: Christen Nielsen hmd i Kr.Helsinge
wgd: Christian Jensen vaever i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Cathrine Jensdtr i Orslov         ?d.1820/14 Nov 1827    pg 163 164
HUSB:  Christian Jensen inds i Kr.Helsinge (hmd fra Orslov, Kragerupgrds gods)
CH:   Jens Christiansen    28 hmd i Orslov Mark
     Hans Christiansen    25 i Store Frederikslund
     Carl Christiansen 17
     Ane Christiansdtr    = Christen Nielsen hmd i Kr.Helsinge
     Maren Christiansdtr   = Ole Nielsen gmd i Winde Helsinge
guard: Jens Pedersen smed gmd i Winde Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Nielsen hmd i Hallebyeore   d.1824/15 Nov 1827   pg 164 165
 (begraved 13 Aug 1824 i Jordlose kirkegaard)
WIFE:  Sophie Frederikke Henrichsdtr
CH:   Mette Marie Larsdtr   17
     Anders Larsen      10
REL:   Jens Nielsen bmd i Hallebyeore
wgd: Hans Hansen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Larsen aftgtsmd i Tjornelund      d.18/20 Nov 1827    pg 166 167
CH:   Ane Pedersdtr  = Hans Rasmussen hmd i Tjornelund
     Ane Cathrine Pedersdtr = Jorgen Jensen bmd i Toelstang
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Cathrine Nielsdtr enke 67 hos Peder Andersen hmd i Winde Helsinge     d.9/10 Dec 1827     pg 167
HUSB:  Jens Nielsen gl. hmd (dod)
CH:   Else Jensdtr   = Peder Andersen hmd i Winde Helsinge Mark
     Niels Jensen   23 tiene i Windehelsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Kirstine Jensdtr fattig i Conradineslyst     d.5/6 Dec 1827 pg 167
HUSB:  Hans Stephensen inds
BRO:   Jens Jensen Lund i Brydemose
SIS:   ... Jensdtr       = Lars Skaaning i Wedbye
BRO:   Johan Henrich Jensen       matros i Corsoer
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Nielsdtr enke inds fattig 102 i Drosselborg    d.22/23 Nov 1827    pg 167
HUSB:  Lars Andersen fattiglem (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Caroline Conradsen sal. Jensen enke i Saebyegaard   d.24/25 Nov 1827    pg 167 189
CH:   Conrad Jensen  avlsforvalter i Saebyegaard (?signed: H.C. Jensen )
     Jacob Jensen       gmd i Krankerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jorgen Jensen inds hos Lars Madsen moller i Wedbye, i Drosselborg   d.20/23 Nov 1827    pg 167 190
CH:   Ane Marie Jensdtr    = Lars Madsen moller i Wedbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Thomas Pedersen hmd 73 i Ulstrup  d.27/30 Nov 1827         pg 167
1 CH:  Peder Thomasen  inds i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Hansen bmd i Ulstrup Mark      9 Dec 1827   pg 167 169 172 173
WIFE:  Mette Jacobsdtr
BRO:   Esben Hansen       gmd i Biere Mark
     Peder Hansen       hmd i Jordlose
     Hans Hansen       hmd i Tranekilde, Norheden af Roeskilds Kro, Khvn
½BRO:  Hans Jacobsen      hmd i Uggerlose ved Callundborg
½SIS:  Johanne Jacobsdtr         = Niels Rasmussen hmd i Toelstang
wgd: Peder Olsen gmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Christensen smed aftaegtsmand 70 i Ulstrup      d.6/11 Dec 1827         pg 168
WIFE:  Ingeborg Hansdtr
2 CH:  gift dattre
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Dorthe Hansdtr 61 i Torpe         d.13/14 Dec 1827 pg 171
HUSB:  Christen Ovesen hmd (uskift bo)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Sorensen ungkarl 55 hos Peder Thomasen gmd i Rye     29 Dec 1827  pg 171
BRO:   Peder Thomasen  gmd i Rye Mark
SODSK:
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mathiasen contorist i Callundborg, dod hos Hans Simonsen gmd i Gjorlov     d.25/26 Nov 1827    pg 171
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Simonsdr enke i Ulstrup    d.2/3 Jan 1828 pg 172
2HUSB:  Jacob Larsen (dod)
CH:   Lars Jacobsen  31 tiene hiemme
1HUSB:  Ole ...
CH:   Simon Olsen       gmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie Pedersdtr 19 tiene Ritz skolelarer i Soelberg      d.30 Dec 1827/2 Jan 1828    pg 172 176 177
BRO:   Poul Pedersen  hmd i Soelberg
     Jens Pedersen  25 tiene i Soelberg
SIS:   Kirsten Pedersdtr    ugift tiene i Kragerupgrd
     Dorthe Pedersdtr ugift tiene i Kragerupgrd
     Karen Pedersdtr tiene i Soelberg
guard: Christen Frederichsen gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Simon Andersen aftgtsmd i Saebye  d.26/27 Dec 1827    pg 172
CH:   Lars Simonsen  gmd i Saebye
     2 myndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Cicilie Kirstine Ryberg enke 57 hos Lars Jensen hmd i Gjorlov Mark   d.21/24 Jan 1828    pg 173 177 178
HUSB:  Niels Olsen hmd (dod)
BRO:   Nicolai Ryberg  vaever i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Jepsdtr i Havreberg     d.10/13 Jan 1828    pg 173 179
2HUSB:  Christopher Sivertsen inds
CH:   Lars Christophersen        21 or 22 tiene i Soelberg
     Ane Margrethe Christophersdtr   tiene i Aarslov
     Kirsten Christophersdtr      tiene i Lovegaard
     Dorthe Christophersdtr      tiene i Love Mark
1HUSB:  Niels Olsen (dod)
CH:   Margrethe Nielsdtr    = Lars Jensen hmd i Gjorlov Mark
     Frederikke Nielsdtr   = Hans Pedersen gmd i Mullerup
     Maren Nielsdtr  ugift tiene i Slagelse
BRO:   Nicolai Ryberg hmd vaever i Kr.Helsinge
guard: Hans Christensen hmd i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Hansen hmd i Hesselberg Mark      d.2 Feb 1820/28 Jan 1828    pg 173 174
WIFE:  Sidse Cathrine Hansdtr 
CH:   Hans Pedersen  20 tiene i Conradineslyst
     Ane Sophie Pedersdtr 17 tiene i Nidlose
     Karen Pedersdtr 10
REL:   Frederich Hansen hmd i Saebye Mark
guard: Peder Hansen bmd i Reerslov Mark
wgd: Anders Hansen bmd i Reerslov Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Nielsen selv.gmd 60 i Reersoe    d.11/12 Jan 1828    pg 173 182
WIFE:  Maren Thomasdtr
CH:   Niels Christensen    ungkarl i Reersoe
     Ellen Christensdtr    24 ugift
     Jens Christensen 8
     Ane Marie Christensdtr 13
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Pedersen inds dod i Terslosegaard      d.4 May 1826/31 Jan 1828    pg 174 175
WIFE:  Mette Madsdtr inds
CH:   Jens Christensen 4
guard: Herdahl forvalter i Strandgaarden
wgd: Anders Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

A.C. Busky enkefrue consulinde i Wedbyegaard     1 Feb 1828   pg 175
CH:   Louise Busky   = Neergaard assesser i Wedbyegaard
     Elisabeth Busky     = Charles Ferrall til Landlyst (surnames assumed)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Alhed Jorgensdtr i Ougtved     13 Feb 1828   pg 179 245
HUSB:  Jorgen Jensen hmd
CH:   Christen Jorgensen    10
     Niels Jorgensen 6
     Peder Jorgensen 16
     Ane Jorgensdtr  14
     Johanne Jorgensdtr    12
ILLEG.CH: Jens Larsen   20 or 21 tiene i Sonderod
guard: Jens Jepsen hmd i Ougtved
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Hansen hmd i Torpegaun     12 Feb 1828   pg 179 182 183 184
WIFE:  Dorthe Henrichsdtr
5 CH:  Henrich Hansen  25
     Hans Hansen   9
     Mette Hansdtr  tiene i Saebye Mark
     Ane Marie Hansdtr hiemme
     Johanne Hansdtr 11
REL:   Soren Hansen gmd i Saebye Mark
wgd: Niels Jorgensen bmd i Torpegaun
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Hansdtr enke fattig i Rye   d.10/12 Feb 1828    pg 179
HUSB:  Niels Pedersen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jorgen Carlsen fattiglem hos Jens Larsen hmd i Hallenslov   18 Feb 1828  pg 180
WIFE:  (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Birthe Christensdtr fattiglem 80 i Gierslov      3 Mar 1828   pg 184
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Christensen hmd fattiglem i Knudstrup      2 Mar 1828   pg 184
by: Christen Nielsen hmd i Love Engvang
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Larsdtr fattig hos Soren Larsen gmd i Skjelleberg    d.4/7 Mar 1828 pg 187
HUSB:  Rasmus Larsen inds
CH:   Lars Rasmussen  10
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Rasmusdtr enke 72 inds hos Peder Michelsen hmd i Gjorlov Ornum      d.5/7 Mar 1828     pg 187 188
HUSB:  Lars Rasmussen hmd i Dalbye (dod)
CH:   Rasmus Larsen  hmd i Dalbye Mark
     Karen Larsdtr  = Peder Michelsen hmd i Gjorlov Ornum
     Dorthe Larsdtr  = Niels Pedersen gmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Jacobsen inds i Tjornelund   d.8/10 Mar 1828         pg 188
WIFE:  Maren
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jorgen Thomasen i Nyavl   d.29 Sep 1826 pg 118 188
CH:   Niels Jorgensen
     Hans Jorgensen
signed: i Torpegaun 14 Mar 1827
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Joachim Frederich Alsing hmd ( Jochum Alsing) i Hesselberg Mark    d.14/17 Mar 1828    pg 190 191
WIFE:  Ane Marie Knudsdtr 
CH:   Ane Kirstine Alsing   5
     Hans Augustinus Alsing 2 
REL:   Alsing forvalter til Falkenhoy
guard: Lars Mogensen
wgd: Peder Sorensen ungkarl i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Jorgensen 80 inds fattiglem i Buerup      25 Mar 1828  pg 191
WIFE:  Mette Hansdtr (uskift bo)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Margrethe Arentsdr 60 hos Jacob Ahrentsen gmd i Soelberg   d.3/8 Apr 1828 pg 195
HUSB:  Christen Poulsen hmd nu fra Blaesinge Mark / inds i Havrebierg
CH:   Kirsten Christensdtr   = Soren Larsen inds i Egnen, Roeskilde
     Christence Christensdtr 22 ugift hiemme
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Larsen 12 i Wedbye   20 Mar 1828  pg 191
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Nielsen aftaegtsmd i Winde Helsinge  28 Mar 1828  pg 191 196
BRO:   Jens Nielsen   (dod)
      CH: Christen Jensen gmd i Winde Helsinge
         Niels Jensen   (dod)
          CH:  Jens Nielsen   21 ungkarl i Winde Helsinge
SIS:   Mette Nielsdtr enke = afg. Hans Kieldsen i Reersoe
     Birthe Nielsdtr (dod) = Mads Mortensen
      CH: Jens Madsen   gmd i Reersoe   
         Niels Madsen   gmd i Reersoe   
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Soren Christensen inds 57 i Dalbye      d.25/26 Mar 1828    pg 191
WIFE:  Lisbeth Jensdtr (uskift bo)
CH:
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Hansdtr i Herslov    d.31 Mar/2 Apr 1828  pg 194 196 197
2HUSB:  Lars Christiansen inds
1HUSB:  Jens Jensen 
CH:   Ane Marie Jensdtr    11
     Jens Jensen       7
REL:   Christen Hansen hmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mads Jensen hmd i Conradineslysts Skov    d.4/5 Apr 1828 pg 194 210
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Ane Sophie Madsdtr    10 or 11
     Kirsten Madsdtr     7
STIFSON:     Jens Knudsen   tienestekarl
guard: Christen Jorgensen hmd - syg (by: Lars Jensen gmd i Wedbye)
wgd: Mads Jensen hmd i Conradineslyst Skov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Jensen hmd i Reersoe  d.3/4 Apr 1828     pg 194
WIFE:  (uskift bo)
3 CH:  minors
BRO:   Hans Jensen   hmd i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Tobias Christophersen aftgtsmd 70 i Winde Helsinge  d.6/8 Apr 1828 pg 194 198 205 215 269
CH:   Christopher Tobiasen   gmd i Winde Helsinge
     Maren Tobiasdr  (dod) = Jens Sorensen gmd i Winde Helsinge
      3 CH: Peder Jensen   8
         Jens Jensen   5
         Dorthe Jensdtr  12
     Karen Tobiasdr  = Peder Andersen gmd i Kr.Helsinge
     Marie Tobiasdr  = Christen Jepsen gmd i Biere
     Ane Tobiasdr   = Poul Hansen gmd i Hallenslov
     Margrethe Tobiasdr    ugift hiemme (? Ane Margrethe Tobiasdr)
guard: Peder Jensen vaever i Tjornelund / H.F. Alsing prokurator i Falkenhoy
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Stephensen inds 60 i Hesselberg/Wedbye sogn   d.8/9 Apr 1828 pg 196 200
WIFE:  Sidse Cathrine Hansdtr
SIS:   Maren Stephensdtr    = Johan Christophersen hmd i Torpe, Boeslunde sogn
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Mogensen smed i Hesselberg Mark     d.11 Apr/14 Jun 1828  pg 197 212 229
  (fodt i Sverrig)
WIFE:  Birthe Nielsdtr (?=2. Peder Sorensen - by 27 Aug 1828 - or creditor?)
4 CH:  (alle dode)
ILLEG.CH: Knud Larsen (fodt 12 Oct 1818) , son of Kirsten Christensdtr fruentimmer af Tudse
wgd: Samuel Pedersen skoemager i Taagerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Sorensen hmd i Juelsborg Mark      d.28 Apr 1828 pg 200
WIFE:  Maren Henrichsdtr
6 CH:  
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Christensen inds hos Hans Nielsen Lod gmd i Knudstrup mark    d.25/27 Apr 1828    pg 200 218
WIFE:  Dorthe Jensdtr
FADER:  Christen Hansen hmd i Mullerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mads Larsen inds fattig i Rye    d.28/30 Apr 1828    pg 200
by: Anders Sorensen sognefoged i Rye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Poulsdtr 47 i Love   d.8/9 May 1828     pg 201 208 214 215?
HUSB:  Ole Jensen selv.bmd
CH:   Jens Olsen    20
     Anders Olsen   15
     Poul Olsen    12
     Kirsten Olsdtr  17
     Maren Olsdtr   14
     Johanne Lisbeth Olsdtr  7
     Sidse Marie Olsdtr    6
     Mads Olsen    1½
? hmd Poul Olsen 's enke i Love
guard: Ole Sorensen gmd i Gierslov / Mads Christensen gmd i Love
curator: Jens Pedersen gmd i Bildsoe
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Dorthe Pedersdtr i Kappeledshuset, Herslov Mark    d.29/30 Apr 1828    pg 201 203 204 213 229?
2HUSB:  Hans Bertelsen hmd (uskift bo)
CH:   Lars Hansen   14 tiene i Hong
     Ellen Marie Hansdtr 8½
1HUSB:  Lars Bertelsen
CH:   Bertel Larsen  20 tiene i Falkenhoy
     Sidse Larsdtr  25 ugift tiene i Herslov
guard: Christen Larsen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Pedersen hmd 62 i Juelsborg Mark    7 May 1828   pg 201 
WIFE:  Marie Nielsdtr
3 CH:  
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Jensen inds 78 i Rye Mark   6 May 1828   pg 201
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Hans Jensen   bmd i Rye Mark
     Ane Sophie Jensdtr = Christen Pedersen hmd i Love Toelstang
     Bodil Jensdtr  = Mads Larsen hmd i Love Mark
     Dorthe Jensdtr  = Carl Frederich i Love Mark
     Karen Jensdtr  = Lars Pedersen gmd i Kr.Stillinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Andersdtr fattig 78 i Buerup     d.28 Apr/1 May 1828   pg 201
CH:   ...   = Nicolai Jacobsen hmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie Larsdtr 26 ugift i Drosselberg     1 May 1828   pg 201
ILLEG.CH: Henrich Jensen 3 or 4 hos Cordt Ibsen hmd i Bakkendrup (son of Jens Henrichsen tienestekarl i Kulbye)
     Niels Jensen  2 hos Lars Olsen hmd i Drosselberg (son of Jens Henrichsen tienestekarl i Kulbye)
FADER:  Lars Olsen hmd i Drosselberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Sorensdtr inds enke 84 i Kr.Helsinge      5 May 1828   pg 201
2HUSB:  Anders Christensen (dod)
1HUSB:  Niels Andersen
CH:   Bodil Nielsdtr  = Hans Sorensen hmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Pedersen hjulmand i Reerslov  d.3/4 May 1828     pg 201
WIFE:  (uskift bo)
CH:   Peder Larsen   32 skolelarer i Syndbyevester, Amager
     Frederich Larsen 28 skolelarer i Refsnaes
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Johansen gmd 42 i Love Mark  d.1/2 May 1828 pg 201 206 209 216 
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Johannes Pedersen    10 ( Johan Pedersen )
     Peder Pedersen      4
REL:   Ole Sorensen gmd i Gierslov
guard: Soren Jensen aftaegtsmdn i Love
wgd: Peder Hansen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johan Frederichsen fattiglem 88 i Drosselberg     d.19/22 May 1828    pg 202
WIFE:  Karen Zachariasdr
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Jensdtr enke 84 i Tjornelund      d.7/8 May 1828     pg 202 265
HUSB:  Jens Madsen (dod)
CH:   Hans Jensen   hmd i Tjornelund
     Karen Jensdtr  enke = afg. Mads Ungersen hmd i Tjornelund
     Sophie Jensdtr  = Hans Jepsen i Uglerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Jorgensen inds 31 i Krankerup     23 May 1828  pg 202 242 243
WIFE:  Maren Pedersdtr
4 CH:  Jorgen Nielsen  8
     Hans Nielsen   4
     Ane Margrethe Nielsdtr 7
     Jens Nielsen   2
REL:   Hans Jorgensen i Khvn (by: Christian Mouritsen gmd i Kraenkerup
wgd: Peder Hansen hmd 
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Jensdtr enke inds hos Ole Pedersen hmd i Langemark   d.4/5 Jun 1828 pg 206 223
HUSB:  Peder Olsen hmd (dod)
CH:   Ole Pedersen   bmd i Langemark
     Jens Pedersen  25 tiene i Toeslunde
     Maren Pedersdtr = Jens Jensen hmd i Sonderod
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Rasmusdtr enke af Wedbye, dod hos Hans Nielsen aftgtsmd i Orslov      d.13/16 Jun 1828    pg 213 219
 (of Orslov sogn fattig)
HUSB:  Lars Nielsen
CH:   Niels Larsen   ungkarl i Hong (dobt 26 May 1808 i Hallenslov)
     Ole Larsen    (dobt i Reerslov)
     Bodil Larsdtr  (dobt i Sonderup)
curator: Johannes Hansen gmd i Hong ( Johan Hansen )
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Nielsen aftaegtsmd inds hos Jens Christensen gmd i Orslov Mark  d.16/18 Jun 1828    pg 213 217
CH:   Ane Marie Hansdtr    tiene i Orslov
     Niels Hansen       17 hos Niels Larsen 's enke i Soelberg
     Anders Hansen      7
CH's.SVOGER: Nicolai Ebbesen i Hallelov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Pedersen rogter dod i Roeskilde    2 Jul 1828   pg 213 (not in index)
WIFE:  Kirsten Jespersdtr
BRO:   Christian Pedersen    hmd i Breininge sogn
     Henrich Pedersen fisker i Bierget, Roeskilde
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Nielsen Krag fattiglem 70 i Love    d.17/18 Jun 1828    pg 213
WIFE:  Johanne Henrichsdtr
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christopher Jepsen 28 ungkarl tiene hos Poul Nielsen bmd i Love    27 Jun 1828  pg 213 214
MODER:  Ellen Jeppes enke i Rye
BRO:   Jens Jepsen   hmd i Love
     Rasmus Jepsen  hmd i Bakkendrup
     Ole Jepsen    i Callundborg
     Christen Jepsen tiene i Rye
SIS:   Lehne Jepsdtr = Jens Hansen hmd i Ulstrup ( Lene Jepsdtr )
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Margrethe Nilausdr 37 i Drosselborg     d.30 Jun/2 Jul 1828   pg 214 261
HUSB:  Christen Christensen hmd
CH:   Christen Christensen   7
     Sidse Christensdtr    3
ILLEG.CH: Peder Jensen 10
REL:   Anders Nilausen smed i Soelberg
guard: Johan Keiniche smed i Drosselborg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Magdalene Charlotte Hedevig Baslund enke i Hallebyeore    d.13/14 Jul 1828    pg 216 222
2HUSB:  Ole Pedersen moller i Hallenslov (dod) 
1HUSB:  Henrich ...
CH:   Ane Kirstine Henrichsdtr enke = afg. Ole Pedersen bmd i Winde Helsinge
      CH: Peder Olsen   vaever i Axelholm (for moder) (signed: Peter Olsen )
     Ane Cathrine Henrichsdtr = Niels Jensen skraeder i Uggerlose ved Bonderup
     Ane Margrethe Henrichsdtr     = Christian Jensen bmd i Borlund Orslov sogn
     Christen Henrichsen        bmd i Hallenslov
     Caroline Henrichsdtr   (dod) = Niels Larsen bmd i Hallebyeore
      CH: Nicoline Nielsdtr     
         Henriette Nielsdtr
         Lars Nielsen       minors, hiemme
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]


Sidse Marie Christensdtr  d.10 Jul 1828 pg 218
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Marie Larsdtr fruentimmer i Drosselberg      d.1 May/15 Jul 1828  pg 218 272
ILLEG.CH: Henrich Jensen     3 or 4, hos Cordt Ibsen hmd i Bakkendrup ( son of Jens Henrichsen ungkarl tiene i Kulby)
      Niels Jensen  2 hos Lars Olsen hmd i Drosselberg (son of Jens Henrichsen ungkarl tiene i Kulbye)
FADER:  Lars Olsen hmd i Drosselberg
SIS:   Karen Larsdtr i Bodstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Dorthe Nielsdtr i Rye    24 Jul 1828  pg 219
HUSB:  Anders Hansen inds
CH:   Maren Sophie Andersdtr  1
SIS:   ... Nielsdtr = Jens Larsen gmd i Jordlose
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Eleonore Margrethe Morville sal. Rasmussen i Loytved         pg 221 & 1
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Eleonore Margrethe Morville sal. Rasmussen madam hos Jens Christensen gmd i Loytved   27 Jul 1828  pg 221
HUSB:  Niels Rasmussen i Khvn
?    ... = Jens Christensen gmd 
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Hansen hjulmand i Hesselberg      d.25/27 Jul 1828    pg 221
WIFE:
CH:   ... Nielsdtr   = Jeppe Nielsen hjulmand i Ougtved
     3 faeller born
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Christensdtr 55 i Love     d.11 Aug 1828  pg 224
HUSB:  Christen Jensen selv.hmd
CH:   Peder Christensen    21
     Karen Christensdtr    26 ugift
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Nielsdtr pige i Rye     8 Aug 1828   pg 224 235 255?
?HUSB:  Hans Mogensen (perhaps they were engaged?)
MODER:  Ane Kirstine Jensdtr enke = afg. Niels Hansen gmd i Knudstrup
BRO:   Hans Nielsen   gmd i Knudstrup
     Peder Nielsen  23
SIS:   Maren Nielsdtr  = Lars Mortensen gmd i Drosselberg
     Ane Nielsdtr   ugift hiemme
?HUSB.MODER: Maren Larsdtr enke = afg. Mogens Hansen gmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

... enke 90 fattig i Ougtved    19 Aug 1828   pg 225
HUSB:  Johannes Christensen bodker (dod)
2 CH:  mundige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Larsen hmd 72 i Ulstrup   d.15/16 Aug 1828    pg 225
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Ole Andersen   34 inds i Kr.Helsinge
     Hans Andersen  32 inds i Ulstrup
     Jorgen Andersen 28 bmd i Skjaerede
     Jens Andersen  25 i Bidstrupgrd
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Christensen inds 65 i Ougtved     d.17/18 Aug 1828    pg 225
WIFE:  Birthe 
8 CH:  ... Andersdtr  12 (yngste)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Dorthe Pedersdtr i Winde Helsinge    d.16/18 Aug 1828    pg 225 232 233
HUSB:  Rasmus Pedersen aftaegtsmand
CH:   Jens Nielsen   bmd i W.Helsinge
     Bodil Marie Nielsdtr = Mads Christensen aftgtsmd i W.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Birthe Jacobsdtr i Taagerup, Kattrup gods  29 Aug 1828  pg 225 226
HUSB:  Wilhelm Pedersen inds
CH:   Ane Sophie Wilhelmsdr
ILLEG.CH: Karen Marie Jensdtr  (dau of Jens Danielsen gmd i Herslov)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johanne Larsdtr 73 i Solberg    d.14/15 Aug 1828    pg 225
HUSB:  Jens Giertsen hmd
2 CH:  myndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Nielsdtr enke 70 i Dalbye   d.10/18 Aug 1828    pg 225 233
HUSB:  Mads Sorensen gmd (dod)
BRO:   Peder Nielsen  gmd i Mullerup
SIS:   Marie Nielsdtr  = Henrich Henrichsen i W.Helsinge
     Ane Nielsdtr   = Jorgen Larsen hmd i W.Helsinge
     Maren Nielsdtr  (dod) = Peder Jensen smed i Dalbye
      CH: Jens Pedersen  31 hmd iThystrup
         Marie Pedersdtr tiene i Aagaard
         Niels Pedersen  25 tiene i Rye
         Hans Pedersen  28 hmd i Biere
         Peder Pedersen  23 tiene i Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Arentsen gmd i Hong Hedegaard, Frihedslunds gods     d.11/13 Aug 1828    pg 225 230
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Mette Cathrine Larsdtr 2
1WIFE:  Mette Pedersdtr (dod)
CH:   Bodil Larsdtr  12
     Ane Kirsten Larsdtr 5
REL:   Christen Andersen gmd i Hong
2WIFE.BRO: Jens Pedersen i Torpe, son of gaardbrugends enke
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Hansen aftgtsmd inds i Tjornelunde Mark     d.11/16 Aug 1828    pg 225
CH:   Johanne Nielsdtr = Christen Rasmussen hmd i Tjornelund
     Maren Nielsdtr  = Peder Jorgensen hmd i Langemark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Rasmus Rasmussen hmd 74 i Hesselberg     d.13/14 Aug 1828    pg 225
WIFE:  Else Cathrine Sorensdtr
CH:   Maren Rasmusdtr = Christian Lauritz Hansen inds i Hesselberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Jensen inds 74 i Wedbye    d.20/21 Aug 1828    pg 226 228 244 245
CH:   Dorthe Jensdtr  = Hans Corneliusen hmd i Wedbye
     Sophie Jensdtr  = Hans Bertelsen hmd i Kappeledshuset
     Karen Jensdtr  (dod) = Niels Nielsen hmd i Wedbye
      CH: Niels Nielsen  10
         Ane Margrethe Nielsdtr 8
         Jorgen Nielsen  7
         Sidse Nielsdtr  4
         Jens Nielsen   1
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Olsdtr fattig inds enke 87 or 88 i Hallebye    d.22/23 Aug 1828    pg 227
HUSB:  Jorgen Larsen hmd (dod)
CH:   Lars Jorgensen  bodker i L.Fuglede
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Birthe Pedersdtr enke 73 inds hos Jens Nielsen Vaever hmd i i Loytved     d.21/23 Aug 1828    pg 227 265
HUSB:  Niels Jensen (dod)
CH:   Jens Nielsen   hmd i Loytved ( Jens Nielsen den yngre)
     Maren Nielsdtr  = Jens Nielsen Vaever hmd i Loytved ( Jens Nielsen den aelder)
     Karen Nielsdtr  = Peder Bodker i Wedbye
     Ane Nielsdtr   = Peder Pedersen inds i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Ovesen selv.hmd i Torpegaun     d.21/22 Aug 1828    pg 227 234
WIFE:  Dorthe Hansdtr (dod 13 Dec 1827)
CH:   Karen Christensdtr    = Lars Sorensen inds i Torpegaun
     Bodil Christensdtr    25 tiene i Torpe
REL:   Ole Ovesen hmd i Torpegaun (by: Christen Henrichsen gmd i Torpe)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Rasmus Jorgensen hmd 63 i Reersoe  27 Aug 1828   pg 230
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Bodil Rasmusdtr 18 or 19 tiene i Dalbye
     Maren Rasmusdtr 15
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Hansdtr 43 i Reerslov      d.5/6 Sep 1828 pg 232 254
2HUSB:  Ole Johansen inds
1HUSB:  Hans ...
CH:   Kirsten Hansdtr 18
     Ane Hansdtr   22 tiene i Mulstrup ved Ringsted
guard: Niels Christiansen gmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christian Jensen vaever hmd 62 i Kr.Helsinge     5 Sep 1828   pg 232 265
2WIFE:  Sophie Hedevig
1WIFE:
CH:   Jens Christiansen    29 hmd i Orslov
     Hans Christiansen    26 i Store Frederikslund
     Carl Christiansen 18
     Ane Christiansdtr    = Christen Nielsen hmd i Helsinge
     Maren Christiansdtr   = Ole Nielsen gmd i W.Helsinge
guard: Peder Christophersen gmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ellen Pedersdtr enke hos Johan Jacobsen hmd i Kulbye     d.26/29 Aug 1828    pg 232
 (under Finderup sogns fattig)
HUSB:  Anders Jacobsen hmd (dod)
CH:   Anders Andersen 23 ungkarl i Herslov
     Peder Andersen  28 i vaeverlaere hos Henrich Vaever i Kuldbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Henrich Jacobsen fattig i Dalbye Mark    8 Sep 1828   pg 232
BRO:   Niels Jensen   bodker i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johannes Prom degn skolelarer kirkesanger 57 i Saebye     29 Aug 1828  pg 232 274
WIFE:  Grethe Allerup sal. Prom
CH:   Sophie Cathrine Wincentrine Prom = Jensen kirkesanger i Drosselberg
     Conrad Hartvig Prom   20 i Slagelse
curator: J.W. Jensen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Madsdtr 79 i Herslov    1 Sep 1828   pg 232
HUSB:  Christian Johansen aftgtsmd
CH:   Ane Christiansdtr    = Peder Hansen i Herslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Madsdtr i Ougtved    d.24/25 Sep 1828    pg 236
HUSB:  Mikkel Nicolaisen hmd
CH:   Karen ..     = Lars Jensen gmd i Wedbye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Andersen hmd 74 i Buerup    17 Sep 1828   pg 236
CH:   Peder Hansen   hmd i Buerup
     Jorgen Hansen  hmd i Udbye
     Frederich Hansen 28 tiene i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Kjelds fattiglem 80 i Orslov      13 Sep 1828  pg 236
by: Beck pastor i Orslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Christensen Krag selv.gmd i Gierslov   23 Sep 1828  pg 236 240
2WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Peder Olsen   28
     Jens Olsen    25 tiene i Blaesinge
     Maren Olsdtr   = Christen Jensen gmd i Kieldstrup
     Regine Olsdtr = Jens Jensen gmd i Bildsoe
     Margrethe Olsdtr = Jens Christiansen vaever i Orslov
     Birthe Olsdtr  20 hiemme
     Sidse Olsdtr   17 hiemme
     Karen Olsdtr   12
     Christiane Olsdtr 10
1WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Frederich Olsen 30
     Dorthe Olsdtr  = Christian Jensen smed i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Lorents Kraft Winding vaever inds i Wedbye  d.24/25 Sep 1828 pg 236 244 266
WIFE:  Marthe Marie Faxholm sal. Winding
CH:   (8 days after his death, har aporteret og fodt et soster der var aldeler uforldbaaren og uden liv)
MODER:  Ane Sophie Kraft sal. Winding i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bodil Isaachsdr inds enke hos Soren Olsen hmd i Reerslov   d.26/27 Sep 1828    pg 237 253 
HUSB:  Jeppe Danielsen (dod)
SIS:   Mariane Isaachsdr enke hos Dahm guldsmed i Callundborg
BRO:   ... Isaacsen (dod)
      CH: ...   = Dahm guldsmed i Callundborg
         ...   = Langemach assessor i Callundborg
?guard: Soren Olsen hmd
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Andersen gmd 65 3/4 i Hong   2 Oct 1828   pg 237
WIFE:  Cathrine Larsdtr
CH:   Bodil Jensdtr  8
     Maren Jensdtr  6
     Lars Jensen   4
     Johanne Marie Larsdtr 2
guard: Christopher Jensen gmd i Hong
wgd: Henniche moller i Hong
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Larsdtr i Reersoe   28 Sep 1828  pg 237
HUSB:  Peder Christensen smed
CH:   Frederich Pedersen    38 i Kragerup
     Dorthe Pedersdtr = Peder Pedersen skovfoged i Taagerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Laurits Henrich Fugl sogndegn i Hong     28 Sep 1828  pg 237 260
1 CH:  Johanne Larsdtr Fugl = Bang skolelarer i Hong
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mads Jensen Keilberg rokkedrejer 73 i Saebye     d.29/30 Sep 1828    pg 237 253
CH:   Niels Jensen Keilberg  bodker i Saebye
     Rasmus Jensen Keilberg  41 skoemager i Halle, Preusen
     Jens Jensen Keilberg   39 skoemager i Khvn
     Frederich Jensen Keilberg     35 skoemager i Weirum sogn, Hoestebro, Jylland
     Erik Eskildsen Jensen Keilberg 33 skoemager i Khvn
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Ovesen selv.hmd i Torpegaun   24 Sep 1828   pg 236 237
WIFE:  Kirsten
CH:   Hans Olsen    
     Inger Marie Olsdtr tiene i Saebye
     Karen Olsdtr     tiene i Hong
     Ingeborg Olsdtr   tiene i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Soren Christensen hmd i Hong    d.27/28 Sep 1828    pg 237 256
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Christen Sorensen    10
     Peder Sorensen  8
     Niels Sorensen  4
REL:   Lars Jensen gmd i Hong
wgd: Lars Pedersen ungkarl i Hong
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Nielsen hmd 37 i Ulstrup, Bakkendrup  d.1/2 Oct 1828 pg 239 265
 ( uaegte barn)
WIFE:  Karen Jepsdtr
SIS:   Karen ... (uaegte barn) = Jesper Jepsen hmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Jorgensen fattig 76 ind hos Niels Jensen hmd i Bodstrup Toelstang     3 Oct 1828   pg 239
CH:   Ane Jensdtr   = Niels Jensen hmd i Bodstrup Toelstang
     Hans Jensen   hmd i Love
     Jorgen Jensen  tiene i Kragerup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Esben Christensen inds fattig 77 hos Hans Hansen i Winde Helsinge   8 Oct 1828   pg 240 (?ERROR)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Hansen fattiglem 77 inds hos Espen Christensen i W.Helsinge    8 Oct 1828   pg 240 (?SHOULD BE)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Christensen inds fattig 78 hos Lars Rasmussen hmd i Winde Helsinge    8 Oct 1828   pg 240
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Kirsten Sorensdtr 91 fattig i Bakkendrup   9 Oct 1828   pg 240
HUSB:  Thomas Jensen inds aftaegtsmand
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ole Christensen bmd 50 i Hallebyeore     d.6/7 Oct 1828     pg 240 246 247
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Maren Olsdtr   17
     Sidse Olsdtr   12 
     Ane Marie Olsdtr 7
     Jens Olsen    2
     Bodil Olsdtr   10 days
BRO:   Hans Christensen hmd i Hallebyeore
wgd: Rasmus Jorgensen bmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Thomasen sogndegn i Orslov     d.1/3 Oct 1828     pg 240 274
WIFE:  (testament 30 Oct 1821)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Nielsen selv.gmd i Ulstrup, Bakkendrup     27 Apr 1816/26 Sep 1828     pg 241 (not in index)
WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   Simon Nielsen      30
     Christen Nielsen     20
     Peder Nielsen      18 (some 11 Nov dette aar fylder 18 aar)
guard: Anders Sorensen gmd sognefoged i Rye
curator: Peder Christensen selv.gmd i Love
wgd: Jens Andersen gmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Birthe Jensdtr 70 i Love Mark    20 Oct 1828   pg 243 265
2HUSB:  Henrich Jensen inds
CH:   Lars Henrichsen 26   hmd i Love
1HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Peiter Pedersen hmd i Love ( Peter Pedersen )
     Bodil Pedersdtr     = Mads Larsen inds i Havrebjerg
     Mads Pedersen      hmd i Love
     Jens Pedersen      tiene i Waldemarskilde
     Maren Pedersdtr     = Peder Rasmussen hmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Lars Christensen selv.bmd 56 i Love Mark   d.16/17 Oct 1828    pg 243 249
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Maren Larsdtr  = Lars Henrichsen hmd i Love
     Christen Larsen 16
     Sophie Larsdtr  17 or 19 ugift
guard: Niels Larsen gmd i Love
wgd: Hans Larsen gmd i Love Engvang
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Johanne Marie Larsdtr 60 i Reerslov     d.19/21 Oct 1828    pg 244
HUSB:  Jens Nielsen rokkedreier hmd
5 CH:
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Mette Hansdtr 26 i Love Mark    26 Oct 1828   pg 245 248 249
ILLEG.CH: Birthe Kirstine Nielsdtr 5 , dau of Niels Sorensen nu inds i Gierslov 
MODER:  Karen Pedersdtr enke = afg. Hans Nielsen gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peter Falck glarmester i Tjornelund     30 Oct 1828  pg 248
WIFE:  Kirsten Bertelsdtr
3 CH:
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Erik Larsen inds fattig i Knudstrup     d.19/21 Oct 1828    pg 251
CH:   Peder Eriksen  hmd i Knudstrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jeppe Nielsen selv.hmd i Love Mark      d.2/3 Nov 1828 pg 251
WIFE:  Ane Jensdtr (dod 19 Jan 1826 - pg 69)
CH:   Jens Jepsen   20 hiemme
     Maren Jepsdtr  16
guard: Mads Christensen junior selv.gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Envoldsen inds 76 i Kuldbye  d.9/11 Nov 1827     pg 255
CH:   Ane Cathrine Hansdtr   = Jorgen Nielsen hmd i Asnaes Skov, Lerchenberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Larsdtr ugift fruentimmer 67 i Wedbye  d.14/16 Nov 1828    pg 256
 (fattig under Saebye sogn)
ILLEG.CH: Hans Andreasen hmd i Ougtved
by: Johan Andreasen hmd i Wedbye Mark
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Pallesdr enke fattig i Orslov  15 Nov 1828   pg 256
HUSB:  Anders Larsen aftgtsmd/hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Sorensdtr enke i Bakkendrup   d.11/12 Nov 1828    pg 256 258
2HUSB:  Niels Jensen aftgtsmd (dod)
CH:   Niels Nielsen  (dod) = ... =2. Lars Christensen gmd i Bakkendrup
      CH: Ane Nielsdtr   14
         Christen Nielsen 12
1HUSB:  Niels Hansen
CH:   Hans Nielsen   53 gmd i Hong
     Soren Nielsen  47 gmd i Hallenslov
by: Hans Nielsen gl. gmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Hansen ungkarl i Love Mark  14 Nov 1828   pg 256 260
MODER:  Marie Nielsdtr enke = afg. Hans Pedersen hmd i Love
BRO:   Peder Hansen
SIS:   Kirsten Hansdtr = Christen Larsen inds i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Jensen aftgtsmd 65 i Gjorlov    15 Nov 1828  pg 256 259
CH:   Ane Christensdtr = Peder Pedersen hmd i Gjorlov Skibestern?
     Frederich Christensen  21 tiene i Gjorlov
     Christian Christensen  19 tiene i Thystrup
curators: Henrich Christian & Niels Larsen
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Anders Nielsen fattig i Rye     30 Nov 1828   pg 259
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Cathrine Christensdtr i Gierslov     4 Dec 1828   pg 259 262
HUSB:  Johannes Nielsen hmd ( Johan Nielsen )
CH:   Ane Marie Johannesdr   15 ( Ane Marie Johansdtr )
REL:   Christian Christensen hmd i Hong
guard: Christen Anthonsen gmd i Gierslov 
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Olsen selv.hmd 90 i Ulstrup Mark    26 Nov 1828  pg 259 260
1 CH:  Ane Hansdtr   = Ole Hansen i hiemme
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Soren Rasmussen fattig i Gierslov  d.19/20 Nov 1828    pg 259
CH:   Rasmus Sorensen ungkarl i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Christen Nielsen aftgtsmd i Love Toelstang      28 Nov 1828  pg 259 275
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
½BRO:  Soren Pedersen  sognefoged gmd i Havreborg
     Hans Pedersen  gmd i Terslose
½SIS:  Kirsten Pedersdtr    = Jens Hansen gmd i Blaesinge
½BRO:  Arved Nielsdtr (dod)
      CH: Niels Arvedsen  inds i Blaesinge
         Christian Arvidsen
         Cathrine Arvidsdr     = Hans Andersen hmd i Love
? Jens Christensen selv.bmd i Love Toelstang
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Charlotte Amalia ... 22 i Love Toelstang   d.7/8 Dec 1828 pg 260 263
HUSB:  Jens Christensen selv.bmd
CH:   Ane Kirstine Jensdtr   4 wks
guard: Niels Fischer snedker i Love / Jorgen Jensen gmd i Love Toelstang
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Pedersen fattig inds 90 hos Peder Hansen hmd i Knudstrup     d.25/26 Nov 1828    pg 260
5 CH:  myndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Nielsdtr enke i Love     7 Dec 1828   pg 260
HUSB:  Niels Sorensen hmd (dod)
1 CH:  Soren Nielsen  hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie Barbara Frederichsdtr 44 fattig i Reerslov   d.7/8 Dec 1828 pg 260
 (et Khvns barn)
HUSB:  Soren Sorensen inds
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Henrichsen inds i K.Helsinge      d.8/9 Dec 1828 pg 260
WIFE:  Johanne Hansdtr
4 Christian   minors
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Christensdtr fattig i Uglerup      14 Dec 1828  pg 261
HUSB:  Jens Jensen inds
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Jorgensdtr fattig 73 enke i Kr.Helsinge     d.19/20 Dec 1818    pg 263
HUSB:  Jacob Hansen (dod)
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Jensen hmd i Hallenslov    d.17/19 Dec 1828    pg 263 266
WIFE:  Maren Nielsdtr (unsure of her 1st name)
CH:   Ane Margrethe Nielsdtr  11
by: Jorgen Nielsen i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Jensen fattig i Love     30 Dec 1828   pg 264
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Pedersen fattig 48 i Kr.Helsinge    5 Jan 1829   pg 266
by: Christian Hansen gmd i W.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Karen Pedersdtr aftgtskone i Giorlov     1 Jan 1829   pg 266 (see new pg 131)
HUSB:  Herman Christensen (dod)
CH:   Ellen Hermansdr = Henrich Christiansen hmd i Gjorlov
     Peder Hermansen
     Christen Hermansen - begge fuldmyndige
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Nielsdtr enke i Hallenslov  3 Jan 1829   pg 266 267 268
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod)
CH:   Ane Margrethe Nielsdtr  11
SIS:   ... Nielsdtr   = Johannes Kbhvn skovfoged i Hallebyeore
BRO:   Jorgen Nielsen  hmd i Hallenslov
by: Christen Rasmussen sognefoged i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Pedersen inds i Finderup   d.28/30 Dec 1828    pg 266
WIFE:  (uskift bo)
CH:   Maren Pedersdtr = Peder Jorgensen inds i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Cathrine Sorensdtr inds 60 i Tjornelund      7 Jan 1829   pg 268
HUSB:  Jens Andersen inds
CH:   Mathias Jensen  bmd i Tjornelund
     Maren Jensdtr  ugift hiemme
     Ane Jensdtr   = Hollen Jorgensen inds i Attrup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Andersdtr 39 i Gierslov/Knudstrup       d.6/7 Jun 1828  pg 268
HUSB:  Jens Larsen inds fattig
CH:   Christen Jensen 6
     Lars Jensen   4
     Anders Jensen  2
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bodil Pedersdtr 57 i Winde Helsinge     13 Jan 1829  pg 269
HUSB:  Jens Bertelsen inds hos Hans Nicolaisen bmd 
CH:   Ane Jensdtr   = Hans Nicolaisen bmd i W.Helsinge
     Maren Jensdtr  = Niels Larsen gmd i Store Fuglede
     Soren Jensen   = ... i Khvn
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Hans Nielsen inds i Praesteskov   d.4/9 Jan 1829 pg 269
WIFE:  Christine
4 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Peder Hansen smed inds 29 i Love Mark    d.16/17 Jan 1829    pg 269
WIFE:  Sidse Margrethe Hannibalsdr
CH:   Johanne Marie Pedersdtr 3
by: Jorgen Hannibalsen ungkarl
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Helene Henriette Pedersdtr i Hesselberggrd      20 Jan 1829  pg 270
HUSB:  Christen Jorgensen pottemager
CH:   Peter Magnus Julius Christensen  5
     Helene Elisabeth Christensdtr       
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Maren Christiansdtr 26 i Drosselberg     d.25/26 Jan 1829    pg 270
HUSB:  Niels Pedersen inds
CH:   Christian Nielsen    nyfodte og hjemmedobte, er dod i gaar
     Dorthe Nielsdtr
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Andersen tommermand hmd i Finderup Mark     d.21 Dec 1827/26 Jun 1829    pg 270
2WIFE:  Ane Marie Sorensdtr
CH:   Maren Nielsdtr  7
     Karen Nielsdtr  5
     Birthe Kirstine Nielsdtr 1
1WIFE:  Else Christiansdtr
CH:   Bodil Marie Nielsdtr   17
BRO:   Frands Andersen gmd i Hallenslov
wgd: Lars Jensen i Finderup
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Dorthe ... fattiglem i Hallenslov  d.24/27 Jan 1829    pg 272
HUSB:  Hans Hansen (dod)
by: Jorgen Nielsen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Ane Margrethe Jensdtr i Saebye   28 Jan 1829   pg 273
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Bodil Andersdtr i Soelberg     d.24/29 Jan 1829    pg 273
MODER:  ... = STEDFADER: Anders Nielsen gmd i Soelberg
½SIS:  ... Andersdtr  9
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Marie Frederichsdtr enke inds 77 hos Knud Christensen hmd i Rye    29 Jan 1829  pg 273 (see ny 104)
HUSB:  Jens Andersen hmd (dod)
BRO:   Jens Frederichsen    gmd i Rye
SIS:   Margrethe Frederichsdtr = Knud Christensen hmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Niels Hansen inds ungkarl skraeder 48 i Kr.Helsinge      30 Jan 1829  pg 273
BRO:   Christian Hansen gmd i W.Helsinge
     Jens Hansen   i Landsgrav
SIS:   Marie Hansdtr  = Lars Jensen gl. hmd i Kr.Helsinge
MODER:  Mette Sophie Andersdtr = Henrich Poulsen aftaegtsmand i W.Helsinge
BRO:   Anders Hansen  (dod)
      CH: Johannes Andersen 24 i Landsgrav
         Hans Andersen    20 tiene i Helsingegaarden
         Johanne Andersdtr       tiene i Helsinge
BRO:   Johannes Hansen (dod) = ... =2. Henrich Henrichsen gmd i W.Helsinge
      CH: Anders Johansen 14 hiemme
         Mette Sophie Johansdtr 17
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

Jens Thomasen sognedegn i Orslov  6 Oct 1828   pg 274
WIFE:  Ane Hansdtr (testament 30 Oct 1821)
BRO:   Mads Thomasen  i Tvingstrup pr. Horsens, Jylland
STEDSON:     Christian Arentsen prokurator i Gisselfeldt, Sielland
[Love Herred skpr; Book 2 1824-1829; film 49369]

////////////////////////////////////////END BOOK 2////////////////////////////////////////

Eleonore Margrethe Morville sal. Rasmussen i Loytved     2 Feb 1829   pg 2 
HUSB:  Niels Rasmussen gmd
? Mylius frue & son Mylius major i Kattrup (guard: Moller forvalter i Kattrup)
by: Jens Christensen i Loytved
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Hansen smed inds i Love    5 Feb 1829   pg 4
WIFE:  Sidse Margrethe Hannibalsdr
CH:   Johanne Marie Pedersdtr 3
WIFE.FADER: Hannibal Andreasen gmd i Love
guard: Hans Larsen gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Christensen inds 55 i Love      5 Feb 1829    pg 5 104
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Christen Hansen 28 tiene i Knudstrup
     Lars Hansen   21 tiene i Finderup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Johansdtr i Love      5 Feb 1829    pg 5 18 19
HUSB:  Peder Christensen hmd
CH:   Else Kirstine Pedersdtr 9
ILLEG.CH: Soren ...    11
½BRO:  Peder Conradsen bmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Charlotte Amalia i Love Toelstang  6 Feb 1829   pg 6
HUSB:  Jens Christensen selv.bmd
CH:   Ane Kirstine Jensdtr   d.17 Jan, begr. 22nd i Gierslov kirkegaard
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Christensen selv.bmd i Love, Kr.Helsinge    6 Feb 1829    pg 7 
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Christen Larsen
     Sophie Larsdtr
     Maren Larsdtr  = Lars Henrichsen hmd i Love
guard: Niels Larsen gmd i Love 
wgd: Hans Larsen gmd i Love Engvang
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Andersen gmd i Hong     6 Feb 1829    pg 8 13 102 103
2WIFE:  Cathrine Larsdtr (=2 Jens Larsen gmd i Hong)
CH:   Lars Jensen 
     Bodil Jensdtr
     Maren Jensdtr
     Johanne Marie Jensdtr
1WIFE:  Bodil Pedersdtr (dod 1819)
2WIFE.1HUSB: Peder Sorensen gmd
? Bodil Jepsdtr jordemoder i Love
guard: Christopher Jensen gmd i Hong
wgd: Henniche moller i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Aronsen gmd i Hong   6 Feb 1829   pg 10 13
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Bodil Larsdtr
     Ane Kirstine Larsdtr
     Mette Cathrine Larsdtr
BRO:   Johannes Aronsen
guard: Christen Andersen gmd i Hong
wgd: Jens Pedersen i Torpe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Hansen ungkarl skraeder i Kr.Helsinge      7 Feb 1829   pg 11 19 20 24 25
HEIRS:  Henrich Poulsen aftgsmd i W.Helsinge
     Lars Jensen hmd i Kr.Helsinge
     Christian Hansen gmd i W.Helsinge
     Henrich Henrichsen gmd i W.Helsinge (guard for sine stedborn)
     Johanne Andersdtr
     Hans Andersen ungkarl i Helsingegaarden
     Jens Hansen &
     Johannes Andersen af Landsgrav
BRO:   Christian Hansen gmd i W.Helsinge
     (Anders Hansen - dod) = ... =2. Henrich Henrichsen gmd i 
      CH: Hans Andersen  ungkarl i Helsingegaard
         other not listed?
?    Maren Hansdtr enke = afg. Hans Larsen hmd (guard: Poul Larsen gmd i Kr.Helsinge)
?    Lars Jensen hmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Jensdtr 70 i Soelberg      15 Feb 1829   pg 12
HUSB:  Jens Uldriksen smed inds
4 CH:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Hansen bmd i Ulstrup    9 Jan 1828   pg 12 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Nielsen selv.gmd i Rersoe      28 Feb 1827/8 pg 12 131 (not in index)
WIFE:  Maren Thomasdtr (uskift bo)
wgd: Peder Thomasen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Christine Buske frue consulinde i Wedbyegaard   d.1 Feb 1828  pg 12 137 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Andersen inds i Buerup     d.17 Sep 1828  pg 12 131 137 
?CH:   Peder Hansen
     Jorgen Hansen
     Frederich Hansen - myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Pedersen ungkarl i Krankerup  23 Feb 1827/8  pg 12 (not in index)
SODSK:
MODER:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Poulsdtr i Love        14 Jul 1827/8   pg 12 13 (not in index)
CH:   Jens Olsen
     others not listed
? Johanne Madsdtr enke i Love
curator: 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Marie Christophersdtr i Love      d.18 Feb         pg 12
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jacobine Kiobenhavn pigen 30 i Sonderod   17 Feb 1829  pg 12 14 129
 (fodt i Fodselsstiftelsen i Khvn - dod i barselsang uden at fode)
 (men hun er opfodt af forrige gmd nu aftaegtsmand Soren Andersen i Uglerup)
FORLOVED: Lars Pedersen ungkarl i Wognserup
by: Anders Sorensen gmd i Uglerup & hans soster Karen Sorensdtr i Kattrup
? Peder Sorensen hmd i Sonderod
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Pedersdtr inds enke 64 i Love     12 Feb 1829  pg 12 15
HUSB:  Hans Nielsen gmd (dod)
CH:   Hans Hansen   gmd i Love
     Niels Hansen   26 hmd i Hong
     Thomas Hansen  38 i Khvn
     Maren Hansdtr  = Simon Christensen hmd i Gierslov
     Ane Hansdtr   = Christen Jensen hmd i Hong/Torpegaun
     Mette Hansdtr  (dod)
      ILLEG.CH: Birthe Kirstine Nielsdtr  5
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Johansen gmd i Love      13 Jun 1827/8  pg 13 (not in index)
2 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Nielsen selv.gmd i Ulstrup  26 Sep 1828   pg 13 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mads Jensen hmd i Conradineslyst Skov    14 Jun 1827/8 pg 13 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Nielsdtr pigen   8 Aug 1827/8  pg 13 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Simon Christensen fattig i Hallenslov    21 Feb 1829  pg 13
2 CH:  gift dattre
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jacob Jacobsen aftgtsmd Smed inds aftaegtsmd 69 i Knudstrup  27 Feb 1829  pg 14 30 31 230
WIFE:  Sidse Christensdtr
BRO:   Christian Jacobsen hmd i Kongsdal/Hagested ( Christen Jacobsen inds i Kildehuset, Kongsdahl)
     Jens Jacobsen  i Nyeboe, Ods herred
wgd: Niels Jensen gmd i Knudstrup (by: Niels Andersen ungkarl i Knudstrup)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Line Hansdtr i Brydemosehuset    d.28 Feb 1829  pg 14
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Madsen afatgtsmd 82 i Tjornelund    28 Feb 1829  pg 14
WIFE:  Ane Margrethe Hansdtr fattig
CH:   ... Pedersen   =
     ... Pedersdtr  = 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johan Henrich Bentsen inds i Hallebyeore   8 Mar 1829   pg 16
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Peder Johansen  21
     Kirstine Johansdtr    ugift
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Caspers inds fattig 60 i Buerup    11 Mar 1829  pg 16
ILLEG.CH: Maren Nielsdtr 19 fattig
by: Christen Nielsen ungkarl
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Laurids Christensen Kappel rogter ( Lars Christensen Kapel) i Falkenhoy, dod i Saebye Kirkehuus     13 Mar 1829  pg 16
17 130 131
 (hos H.P. Alsing prokurator til Falkenhoy)
no heirs
? Lars Jensen inds i Saebye Kirkehuus
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Olsdtr enke 80 i Riisberg      9 Mar 1829    pg 16
HUSB:  Hans Johansen hmd (dod)
ILLEG.CH: Soren Sorensen inds i Riisberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Pedersdtr 75 i Love         6 Mar 1829    pg 16
HUSB:  Poul Nielsen Rogter hmd fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bartholine fruentimmer fra Slagelse, dod i Buerup   19 Mar 1829  pg 17
hos Lars Poulsen hmd i Buerup, begraved i Saebye sogn fattigkarse
CH:   Ludvig ...    skraeder
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Inger Madsdtr enke i Taaderup       19 Mar 1829   pg 17 129
HUSB:  Jens Pedersen (dod)
CH:   Karen Jensdtr  = Hans Christensen gmd i Taaderup
     Johanne Jensdtr = Niels Nielsen skolelarer i Kragerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Sorensen fattig 78 inds i Gjorlov    15 Mar 1829  pg 17
6 CH:  Lars Jensen   hmd i Gjorlov
     myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe ... i Herslov      20 Mar 1829    pg 17
HUSB:  Lars Christensen inds
2 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Jochumsdtr enke aftaegtskone inds i Reerslov  16 Mar 1829  pg 17 104
HUSB:  Knud Hansen hmd (dod)
CH:   Bodil Knudsdtr  = Peder Pedersen hmd i Reerslov
     Birthe Knudsdtr = Poul Ludvig inds i Loytved (signed: Poul Lodvi Christiansen )
     Dorthe Knudsdtr = Morten Pedersen bmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Pedersen gmd 50 i Hallenslov      17 Mar 1829  pg 17 20 21 22 90 91 137
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Peder Nielsen  11
     Mette Kirstine Nielsdtr 9
     Sidse Marie Nielsdtr 7
     Lars Nielsen    5
     Karen Nielsdtr   3
REL:   Soren Pedersen hmd i Torpe
WIFE.BRO: Lars Rasmussen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christopher Christensen fattig i Skiellebek, Reerslov     19 Mar 1829  pg 17
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Jensen hmd i Reersoe  20 Mar 1829  pg 18 24
WIFE:  Ane Marie Hansdtr i Love
CH:   Kirsten Olsdtr  13
     Jens Olsen    9½
     Mathias Olsen  2
REL:   Hans Jensen hmd i Dalbye
wgd: Johannes Christensen gartner i Love / Henrich Pedersen gmd i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Eliasdr 52 i Krankerup     21 Mar 1829   pg 20 (not in index)
HUSB:  Hans Jensen inds
8 CH:  
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Hansen inds fattig 76 i Drosselberg     23 Mar 1829  pg 20 (not in index)
CH:   Mads Christensen hmd i Drosselberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Nielsdtr enke i Dalbye    24 Mar 1829   pg 22 23
HUSB:  Mads Sorensen gmd
BRO:   Peder Nielsen  gmd i Mullerup
SIS:   Marie Nielsdtr  = Henrich Henrichsen gmd i W.Helsinge
     Ane Nielsdtr   = Jorgen Larsen hmd i W.Helsinge
     Maren Nielsdtr  (dod) = Peder Jensen smed i Dalbye
      CH: Jens Pedersen  34 hmd i Thystrup Mark
         Marie Pedersdtr 31
         Hans Pedersen  29 hmd i Biere
         Niels Pedersen  26 i Rye
         Peder Pedersen  23 i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Jensen fattig inds i Tjornelund        29 Mar 1829   pg 23
WIFE:  Ane
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Nielsdtr fattig inds i Soeberg     2 Apr 1829   pg 24
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Envoldsen inds i Kulbye        4 Apr 1829    pg 25 26
CH:   Ane Cathrine Hansdtr = Jorgen Nielsen hmd i Asnaes Skov, Lerchenborg (dobt i Aarbye)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Larsdtr enke 86 i Rye     7 Apr 1829   pg 26 27
2HUSB:  Thomas Pedersen gmd (dod)
CH:   Karen Thomasdtr = Christen Pedersen hmd i Rye
     Maren Thomasdtr enke = afg. Christen Nielsen gmd i Reersoe
     Mette Thomasdtr = Just Michelsen gmd i Thystrup
     Peder Thomasen  gmd i Rye
1HUSB:  Soren ...
CH:   Anders Sorensen sognefoged i Rye
     Ane Sorensdtr  = Christen Andreasen gmd i Store Fuglede
     Kirsten Sorensdtr    enke = afg. Lars Poulsen gmd i Kr.Helsinge
     Bodil Sorensdtr = Jens Bertelsen hmd i W.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Jensen hmd 69 i Saebye   6 Apr 1829   pg 26
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Jens Christensen skradermester i Khvn
     Mette Christensdtr    = Jens Marqvesen gmd i Kulbye
     Marie Christensdtr    = Hans Pedersen gmd i Hallenslov
     Karen Christensdtr    = Niels Stephensen bmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Andreas Hemmingsen selv.gmd 48 i Love    10 Apr 1829  pg 27 28 52 53 54
WIFE:  Conradine Schou (=2. (forlov) Niels Jensen ungkarl i Heininge)
7 CH:  Hans Mikkel Andreasen       22 i Khvn
     Lars Anton Andreasen   20 hiemme
     Frederich Wulf Andreasen 15
     Jorgen Peder Andreasen      12
     Niels Andreasen     8
     Sophie Andreasdtr         4
     Ane Margrethe Andreasdtr 2 
REL:   Sier Hemmingsen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Gregoria Hoeg Nissen jomfrue i Gierslov Praestegrd  9 Apr 1829   pg 27 33 34
 (testament 21 May 1805 i Meelbye - age over 50)
SIS:   Elisabeth Sophie Nissen enke (dod by 1829) = afg. Brorson/Brodersen provst 
      CH: Marie Lorentze Brodersen sal. Eriksen madam = Eriksen pastor i Gierslov
½SODSK:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Hansen hmd i Soelberg    9 Apr 1829    pg 27
WIFE:  ...
CH:   Ane Pedersdtr  = Bidstrup sognefoged i Raamosegaard
     Karen Pedersdtr = Morten Pedersen brandeviinsbranderkarl i Khvn
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johan Pedersen hmd i Love      10 Apr 1829   pg 27 (not in index)
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Ane Margrethe Johansdtr = Christen Christensen inds i Love
     Maren Johansdtr     tiene i Mullerup
     Karen Johansdtr     13
     Lars Johansen      24 i Militertjenesten i Khvn
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Larsdtr 38 i Hong       13 Apr 1829    pg 28 70 71
HUSB:  Hans Christensen aftgtsmd
5 CH:  Jens Hansen       14
     Mette Kirstine Hansdtr  12
     Karen Hansdtr      10
     Niels Hansen       6
     Lars Hansen       3
BRO:   Christen Larsen gmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Olsen fattig i Soelberg    16 Apr 1829   pg 28
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jan Christopher von Deurs justitsraad til Bodstrup  21 Apr 1829  pg 29 32 33
WIFE:  Dorthe Hansen sal. van Deurs (uskift bo)
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Poulsen hmd snedker i Herslov      26 Apr 1829  pg 29 117 118 or 218
WIFE:  Mariane Christensdtr
CH:   Kirsten Larsdtr     ugift
     Mette Larsdtr      ugift
     Ane Marie Larsdtr    ugift
     Anders Larsen      18
     Poul Larsen       15
     Karen Marie Larsdtr   13
     Christen Larsen     11
     Johanne Marie Larsdtr 
     Maren Larsdtr
     Nicolai Larsen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Magdalene Bentsdr tienestepige 24 i Conradineslyst  25 Apr 1829  pg 29
FADER:  Bendt Larsen hmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Christensdtr pigen fruentimmer hos Peder Christensen hmd i Ougtved    19 Apr 1829  pg 29 32 97 98
CH:   nyfodt udobte pigebarn (also dod)
BRO:   Peder Christensen    24 avlskarl i Falkenhoy
½BRO:  Christen Mathiasen    tienestekarl i Frihedslund / af Saebyegrd
SIS:   Karen Christensdtr    = Peder Christensen hmd i Kragerup Mark / hmd i Tjornelund Mark
     Dorthe Christensdtr   ugift i Hallenslov
     Marie Christensdtr    ugift i Saebye
     Maren Christensdtr    = Hans Jacobsen arbeidsmand i Callundborg
guard: Morten Hansen gmd / Hans Sorensen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Christiansdtr i Drosselberg  2 May 1829   pg 29 30
HUSB:  Niels Pedersen inds
1 CH:  Dorthe Nielsdtr 2    (dod   2½    3 Jul 1829    pg 45)
BRO:   Christen Christiansen i Drosselberg
MODER:  ... enke = afg. Christian Jensen gmd i Drosselberg
HUSB.FADER: Peder Nielsen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Frederikke Hansen jomfrue 65 lem af Slagelse Hospital     25 Apr 1829  pg 31
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Thomasdtr 29 i Bakkendrup   2 May 1829   pg 31 37 38
HUSB:  Lars Andreasen hmd
3 CH:  Else Marie Larsdtr    6
     Kirsten Larsdtr     4
     Ane Larsdtr       1
guard: Ole Jensen gmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Christensen fattig i Wedbye Hospital      2 May 1829   pg 31
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Jensdtr i Kr.Helsinge    8 May 1829   pg 33
HUSB:  Soren Bertelsen inds
5 CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten enke 80 fattig i Knudstrup      12 May 1829  pg 33
HUSB:  Hans Christensen hmd (dod)
CH:   Karen Christensdtr    = Christen Nielsen hmd i Juelsborg Mark
     Sidse Christensdtr    (dod) = Peder Hansen i Kraenkerup
      CH: Maren Pedersdtr = Peder Nielsen i Kraenkerup
         Ane Pedersdtr  = Poul Nielsen i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lucie Sorensdtr enke 64 i Sonderod      14 May 1829  pg 33
HUSB:  Johan Christiansen (dod)
SIS:   Ane Sorensdtr  = Lars Christensen hmd i St. Sorens Holmstrup
     Marie Sorensdtr enke = afg. Niels Michelsen ibdm
     Maren Sorensdtr (dod)
      CH: Ane Lisbeth Hansdtr = Hans Johansen hmd i Sonderod
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Jensen forpagter 36 i Svinningegaard      14 May 1829  pg 33 34
WIFE:  Dorthe sal. Jensen
CH:   Johanne Margrethe Jensen 11
     Wilhelmine Jensen    8 (surnames assumed)
BRO:   F. Jensen forpagter i Frihedslund
wgd: Morten Christensen sognefoged i Nyavl
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christiane Cornelie Caroline v. Lerche i Saebyegaard    16 May 1829   pg 34
HUSB:  v. Lerche kammerjunker greve
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Clausdr 61 i Kr.Helsinge    19 May 1829   pg 35 89 90
HUSB:  Mads Henrichsen hmd
½BRO:  Lars Clausen gmd i Giorlov (dod)
      CH: Hans Larsen   hmd i Rye
         Mads Larsen   hmd i Gjorlov
         Jens Larsen   hmd i Store Fuglede
         Christian Larsen hmd i W.Helsinge
         Niels Larsen   hmd i Gjorlov
         Morten Larsen  gmd i Gjorlov
         Claus Larsen   i Bakkendrup
         Ane Larsdtr   (dod) = Jens Frederichsen gmd i Rye
          CH:  Frederich Jensen gmd i Rye
             Dorthe Jensdtr  = Hans Henrich Arentsen bmd i Ougtved
½SIS:  Maren Clausdr
     Marie Clausdr - begge i Khvn when last heard from
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Cathrine Jensdtr enke i Soelberg    29 May 1829   pg 36
HUSB:  Niels Hansen hmd (dod)
CH:   Karen Nielsdtr      = Peder Olsen gmd i Ormetzlov Mark
     Ane Kirstine Nielsdtr  = Hans Hansen inds i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Kirstine Sorensdtr 34 i Reerslov        22 May 1829   pg 36
HUSB:  Anders Nielsen inds
FADER:  Soren Hansen inds i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Else Andersdtr enke 75 i Saebyehoy      2 Jun 1829   pg 36
HUSB:  Frederich Thomasen (dod)
CH:   Kirsten Frederichsdtr  = Christen Jacobsen hmd i Saebyehoy
     Else Frederichsdtr    = Hans inds i Uhrbye
     Peder Frederichsen    inds i Haraldsted, Slagelse
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mads Nielsen inds 28 i Reersoe   29 May 1829   pg 36
WIFE:  Marie Simonsdr
FADER:  Niels Larsen hmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Olsen inds 60 hos Hans Larsen hmd i Saebyehoy  12 Jun 1829  pg 38
WIFE:  Kirsten Andersdtr (uskift bo)
CH:   Ole Jensen    23
     Ane Kirstine Jensdtr = Hans Larsen hmd i Saebyehoy
     Karen Jensdtr  ugift
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jorgen Nielsen tjenestekarl 50 i Hong    5 Jun 1829   pg 38
SIS:   Kirsten Nielsdtr = Christen Hansen gmd i W.Helsinge
½SIS:  Margrethe Larsdtr    = Jens Pedersen i Hallenslov
     Maren Larsdtr  = Peder Rasmussen gmd i Hong
     Karen Larsdtr  = Lars Simonsen hmd i Rye
     Ane Larsdtr   = Hans Jensen bmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Hansen hmd hjulmand i Herslov  7 Jun 1829   pg 38 166
WIFE:  Maren Wilhelmsdr
CH:   Cathrine Olsdtr     15 tiene i Herslov
     Wilhelm Olsen  13
     Karen Olsdtr       11
     Hans Olsen        7
BEDSTETESEDERS.BRO: Niels Nielsen gmd i Herslov
wgd: Christian Johansen smed i Herslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Lorentsen gmd 62 i Saebye   12 Jun 1829   pg 38 39 40 41
WIFE:  Sara Larsdtr
CH:   Soren Pedersen  28
     Christen Pedersen    25
     Anders Pedersen 23
     Lars Pedersen  18
     Ane Pedersdtr  16
     Niels Pedersen  14
FADER:  Lorents Nielsen
guard: Lars Nielsen gmd i Saebye
wgd: Lars Simonsen gmd i Nyavl
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Thomas Thostrup sognepraest til Wedbye-Reerslov    d.31 May/2 Jun 1829  pg 38 131 132 137
WIFE:  Ane Marie Boje sal. Thostrup (testament 31 Dec 1812)
no children
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jochum Frederich Alsing hmd i Hesselberg   20 Jun 1829  pg 41 42 43
WIFE:  Ane Marie Knudsdtr
CH:   Hans Augustinus Alsing
     Ane Christine Alsing
     Ane Charlotte Frederikke Alsing (fodt 31 Jul 1828? - born 4½ mo. after fathers death)
REL:   H.F. Alsing prokurator i Falkenhoy
guard: Lars Mogensen smed (dod)
wgd: Peder Sorensen i Hesselberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Mogensen smed i Hesselberg mark     27 Jun 1829  pg 42 43
WIFE:  Birthe Nielsdtr
ILLEG.CH: ...  (dau of Kirsten Christensdtr fruentimmer i Tudse)
WIFE.SVIGERSON: Christian Frederich Berg smed i Hesselberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Marie Hansdtr i Saebyehoyhuset      25 Jun 1829  pg 42 43 45 212
  (af Saebye sogns fattig)
HUSB:  Niels Hansen inds    (?=2. Mathias Marie Hansdtr, soster til afdode)
CH:   Rasmus Nielsen  19 i Khvn / tiene i Bentzensdahl, Norheden af Kioge, 3 mil fra Khvn (did 1830)
     Christiane Nielsdtr 12
SIS:   Mette Marie Hansdtr - here i hiemme hos dode
? ... = Mathias Pedersen hmd
? ... = Christen Jacobsen hmd
by: Hans Poulsen gmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Poulsen inds bodker 41 hos Niels Jacobsen hmd i Havrebjerg    25 Jun 1829  pg 42 44 45 109 110
WIFE:  (dod i Drosselberg)
5 CH:  Birthe Kirstine Nielsdtr 13 or 14 tiene i Bodstrup
     Kirsten Nielsdtr     11
     Maren Nielsdtr      9
     Mariane Nielsdtr 7
     Sidse Marie Nielsdtr   5
     Karen Marie Nielsdtr   3/4 yr.
guard: Kieldberg paster i Havrebjerg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Hansdtr i Saebyehoyhuset    6 Jul 1829   pg 45 48 49 152 190
2HUSB:  Knud Jensen hmd
1HUSB:  Niels Hansen
CH:   Jens Nielsen   17 tiene i Saebye      (dobt 27 Sep 1812)
     Karen Nielsdtr  = Jens Rasmussen hmd i Riisbye ved Store Roeskilde Kroe
     Kirsten Nielsdtr = Morten Pedersen hugger hmd i Kallerup ved Hedehusene
     Sidse Nielsdtr  ugif tiene i Flyng/Hyng ved Hedehusene
curator: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
guard: Hans Jensen gmd i Hallenslov / Peder Jensen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Olsdtr 63 fattig hos Jens Olsen hmd i Soeberg     5 Jul 1829   pg 45
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Larsdtr aftaegtskone 70 i Herslov  11 Jul 1829  pg 45
HUSB:  Hans Mortensen aftgmd gmd
CH:   Morten Hansen  gmd i Ougtved
     Kirsten Hansdtr = Niels Christensen gmd i Herslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Jensen hmd inds 51 i Kraenkerup Mark   17 Jul 1829 pg 46 49 50 110 111
WIFE:  Ane Eliasdr (dod - 19 Mar 1829)
7 CH:  Jens Hansen   24 ungkarl i Havreberg
     Rasmus Hansen  23 i Oster Stillinge
     Inger Hansdtr  18 i Love
     Peder Hansen   14 i Havreberg
     Birthe Hansdtr  12 hiemme
     Ole Hansen    10
     Niels Hansen   6
guard: Kieldsen pastor i Havreberg / ? Niels Olsen gmd i Krankerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Nielsdtr pige i Rye        17 Jul 1829   pg 46 47
MODER:  Ane Kirstine Jensdtr enke = afg. Niels Hansen gmd i Knudstrup
BRO:   Hans Nielsen   gmd i Knudstrup Mark
     Peder Nielsen  24 ungkarl i Knudstrup
SIS:   Maren Nielsdtr  = Lars Mortensen gmd i Drosselberg
     Ane Nielsdtr   = Christen Jensen kudsk i Lovegaard
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jeppe Nielsen = Ane Jensdtr i Love      17 Jul 1829  pg 47 48
CH:   Jens Jepsen   
     Maren Jepsdtr  - minor
guard: Mads Christensen gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Hansdtr ugift fruentimmer i Love    28 Jul 1829  pg 50 51
CH:   Birthe Kirstine Nielsdtr 7 ?
BRO:   Hans Hansen   gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Nielsdtr 7 i Finderup     25 Jul 1829   pg 50
STEDFADER: Lars Jensen hmd i Finderup Mark
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Margrethe Jorgensdtr 36 pigen i Wedbye      3 Aug 1829   pg 51 104
MODER:  Marie ... enke inds = afg. Jorgen Jensen i Wedbye
BRO:   Hans Jorgensen  hmd i Wedbye Hestehauge
     Anders Jorgensen hmd i Wedbye Mark
SIS:   Karen Jorgensdtr = Soren Nielsen hmd i Taaderup / i Kragevig
     Marie Jorgensdtr = Niels Pedersen hmd i Taaderup / i Nordrup
     Johanne Jorgensdtr    = Jens Svendsen hmd i Borlund
     Ane Jorgensdtr  = Lars Pedersen hmd i Wedbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Christine Alsing 6 i Hesselberg     9 Aug 1829   pg 51 
MODER:  Ane Marie Knudsdtr = STEDFADER: Peder Sorensen hmd i Hesselberg Mark
FADER:  Jochum Frederich Alsinge (dod)
BRO:   Hans Augustinus Alsing
SIS:   Ane Charlotte Frederikke Alsing - begge hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Jochumsdtr i Wedbye         9 Aug 1829    pg 51
HUSB:  Rasmus Frederichsen inds
CH:   Ane Dorthe Rasmusdtr   19 ugift (?HUSB.CH:?)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Iver Larsen hmd 73 i Hallenslov      5 Aug 1829    pg 51 59 60
WIFE:  Mette Simonsdr
CH:   Maren Iversdr  5
     Ane Iversdr   12
guard: Poul Hansen gmd i Hallenslov
wgd: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johannes Jensen tjenestekarl 30 i Frendved      14 Aug 1829  pg 51 52 223
 (hos Thaarup vejbetjent i Frendved)
BRO:   Jens Jensen   skraeder i Reerslov
     Henrich Jensen  smed i Bentzonslund
SIS:   Abelone Jensdtr (dod) = Peder Isaachsen i Steenrand, Aunsoe sogn
      CH: Hans Pedersen  19
         Jeppe Pedersen  17
         Jens Pedersen  15
         Karen Pedersdtr ugift (these 4 listed pg 223)
         Peder Pedersen  
         Henrich Pedersen
         Jens Pedersen
         ... Pedersdtr  (these 4 listed pg 51/52)
     Marie Jensdtr  = Johan Henrich Mundschienk?Mundschiemas i Landsgrav, Slagelse
by: Trine Thaarup = Thaarup vejbetjent i Frendved
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Hansdtr 33 i Love         12 Aug 1829   pg 51 153
HUSB:  Rasmus Eilertsen inds
CH:   Mette Kirstine Rasmusdtr 5
     Ane Rasmusdtr      8
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Christian Selchou 27 proprietor til Selchousdahl     16 Aug 1829  pg 52 54
WIFE:  Annette Herbst sal. Selchau
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Nielsen inds vaever i Wedbye        16 Aug 1829   pg 52
WIFE:  Johanne Henrichsdtr
BRO:   Hans Nielsen   45 
SIS:   Ane Nielsdtr   = Peder Knudsen hmd i
     Sidse Nielsdtr  = Lars Zachariasen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Else Rasmusdtr 44 or 45 i Saebye      20 Aug 1829   pg 54 63 74 164
HUSB:  Jacob Larsen inds hos Jens Frydendahl hmd
½BRO:  Johannes Bentsen skraeder i Hallebyore (dod)
      CH: Peder Johansen  tiene i Hallebyeore
         Ellen Kirstine Johansdtr tiene i Callundborg
½SIS:  Bodil Bentsdr = Peder Hansen hmd i Ulstrup
½BRO:  Rasmus Rasmussen 22 hiemme (24 tjenestekarl i Hong - 23 Jun 1830)
STEDFADER: Jens Jensen hmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Frederich Pedersen hmd skraeder 66 i Hesselberg    27 Aug 1829  pg 55
2WIFE:  Marie Olsdtr
CH:   Jens Frederichsen    22
1WIFE:  Maren Jacobsdtr
CH:   Peder Frederichsen    31 = ... hiemme
     Ane Frederichsdtr    33 tiene i Tjornelund
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Trustrup kirkesanger skolelarer i Havreberg   28 Aug 1829  pg 55 56 76
WIFE:  Henriette Christiane Wilken sal. Trustrup
CH:   Carl Frederich Wilhelm Trustrup  22½ i Christiane, Norge
     Rasmine Louise Trustrup 18
     Jens Andreas Christian Trustrup      9
guard: Kieldberg pastor i Havreberg
wgd: Jensen proprieter til Broerupgaard
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Nielsdtr 65 i Joachimsminde ved Falkenhoy   23 Aug 1829  pg 55
HUSB:  Niels Hansen hmd
4 CH:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Jensdtr 64 i Reerslov     29 Aug 1829   pg 55
HUSB:  Hans Nielsen inds
3 CH:  Jens Hansen   hmd i Ougtved
     ...
     ...   alle myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Rasmussen bmd i Hallebyeore   26 Aug 1829   pg 55 57 58 112 113
WIFE:  Ane Jespersdtr
CH:   Rasmus Olsen   23 ro 24 husar paa Jaegersborg
     Hans Peder Olsen 19 or 21         (signed: Hans Peter Olsen )
     Jens Christian Olsen   13 or 14
     Christiane Olsdtr 17 - alle 3 hjemme
guard: Knud Nielsen skovfoged i Hallebyeore
wgd: Rasmus Jorgensen bmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Poul Nielsen hmd i Orslov Praestemark    24 Aug 1829  pg 55
WIFE:  Christiane Olsdtr
CH:   Frederich Poulsen    14 i Flinterup
     Hans Poulsen   11
     Maren Poulsdtr  7
     Christian Poulsen    4
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Rasmus Frederichsen inds i Wedbye  27 Aug 1829   pg 55
1 CH:  Peder Rasmussen 25 tjenestekarl i Wedbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Rasmus Nielsen tjenestedreng hos Jens Andersen gmd i Gierslov     20 Aug 1829  pg 55
FADER:  Niels Andersen gmd i Knudstrup ved Soro
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sidse Marie Jorgensdtr 78 i Kr.Helsinge   24 Aug 1829  pg 55
HUSB:  Peder Sorensen inds
CH:   myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Simonsen inds 66 or 67 hos Simon Christensen hmd i Gierslov      29 Aug 1829  pg 55
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Simon Christensen         36 hmd i Gierslov
     Johannes Christensen   29 i Khvn
     Margrethe Christensdtr      = Jens Pedersen hmd i Krankerup Mark
     Kirsten Christensdtr       ugift tiene i Khvn
     Bodil Christensdtr        ugift tiene i Khvn
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Hansdtr enke inds i Buerup   31 Aug 1829   pg 56 105
2HUSB:  Niels Nielsen (dod)
1HUSB:  Hans Larsen
CH:   Lars Hansen   28 tiene i Callundborg
     Peder Hansen   23 tiene i Jeerslov
curator: Peder Johansen hmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe Hansdtr enke 60 hos Christen Pedersen hmd i Hallenslov    29 Aug 1829  pg 56 59 77 78 235
HUSB:  Rasmus Pedersen hmd i L.Fuglede (dod)
CH:   Maren Rasmusdtr = Hans Nielsen hmd i Wedbye
     Ane Rasmusdtr  = Hans Pedersen hmd i Hallebyeore
     Bodil Rasmusdtr ugift tiene i Kielleklinte
     Rasmus Rasmussen hmd i Kielleklinte
     Peder Rasmussen 24 tiene i L.Fuglede
     Soren Rasmussen 16 i L.Fuglede
     Ane Margrethe Rasmusdtr = Christen Pedersen hmd i Hallenslov 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Rasmus Christensen inds 77 hos Niels Bodker i Riisberg, Reerslov    30 Aug 1829  pg 56 137 225
CH:   Simon Rasmussen     skolelarer i Kongsted
     Rasmus Rasmussen     skolelarer i Wedbye
     Peder Rasmussen     skolelarer i Thystrup
     Ole Rasmussen      hjulmd i Buddinge ved Khvn
     Ane Rasmusdtr      = Niels Bodker i Riisberg
? Rasmussen kirkesanger
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Pedersen inds 87 i Tjornelund         1 Sep 1829    pg 58 59
CH:   Kirsten Nielsdtr = Peder Christensen gmd i Tjornelund Mark
     Ane Nielsdtr   (dod) = Lars Madsen gmd i Aarslov
      CH: Birthe Kirstine Larsdtr 14
         Karen Larsdtr    17 - begge ugifte hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Hansen gl. gmd i Finderup   6 Sep 1829   pg 59 61 62 63 123 124 125
3WIFE:  Mette Madsdtr
CH:   Niels Jensen   6 hiemme
     Mads Jensen   3 hiemme
1WIFE:  Ane Lisbeth Pedersdtr
CH:   Peder Jensen   29 hiemme
     Christen Jensen 27 tiene i hiemme
     Karen Jensdtr  ugift hiemme   (= Hans Knudsen gmd i Kr.Helsinge - by 13 Mar 1830)
     Johanne Lisbeth Jensdtr hos Hans Nielsen gmd i Knudstrup
2WIFE:  Kirsten Johansdtr
CH:   Johan Jensen       18 hiemme
     Hans Jensen       7 hos Hans Poulsen i Hong
     Ane Elisabeth Jensdtr  hos Nilaus Pedersen i Kulbye
     Maren Jensdtr      hos Hans Nielsen i Hong
     Ane Margrethe Jensdtr  hiemme
guard: Dines Hansen gmd i Hong
wgd: Jens Madsen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Hansen hmd i Morhoye      7 Sep 1829   pg 59
WIFE:  juliane Gross
5 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Poul Olsen hmd i Kr.Helsinge        8 Sep 1829    pg 61 92 93
WIFE:  Ane Nielsdtr
SIS:   Margrethe Olsdtr (dod)
      CH: Hans Carl Rosenquist dreiersvend i Khvn
½SIS:  Karen Nielsdtr  (dod) = ... i Khvn
      CH: Carl Rosenqvist 20 i Khvn
     Kirsten Pedersdtr    ( Kirstine Pedersdtr ) = Jorgen Hansen hmd i Vestenbek, Kalshauge, Frederiksborg amt
wgd: Peder Hansen hmd / Peder Andersen gmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Andreas Eriksen sognepraest i Gierslov    15 Sep 1829  pg 64 65 66 132
WIFE:  Marie Lorense Brorson sal. Eriksen madam ( Maria Laurentzia Eriksen )
CH:   Christian Gotfried Eriksen    bogholder kammeraad i Christiansted, Vestindien
     Henrich Nicolai Eriksen mogler i Frederikssted, sammested
     Elisabeth Severine Ottebine Eriksen = Naser kammeraad toldkarser i Christianssted, St.Crox
     Gregoria Henriette Marie Eriksen ugift hiemme
guard: Gotzsche pastor i Finderup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Frederichsen inds i Havreberg      14 Sep 1829  pg 64 159
WIFE:  Johanne Pedersdtr
4 CH:  Jens Jensen   15
     Peder Jensen   12
     Ane Margrethe Jensdtr 10
     Christen Jensen 4
guard: Kieldberg pastor i Havreberg
wgd: Rasmus Hansen hmd i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Jepsdtr 19 i Herrestrup    12 Sep 1829   pg 64
FADER:  Jeppe Olsen inds i Herrestrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peter Henningsen candidatusjuris i Gierslov Praestegrd    15 Sep 1829  pg 66 67
SIS:   Helene Cathrine Henningsen enke = afg. Langhoff sognepraeste i Liunge Meninghed, Sjelland
½BRO:  Herman Gerhardt Treschou nu amtmand over Frederiksborg amt
     Frederich Wilhelm Treschou    hoiesteretsdveket i Khvn
     Mikkel Johan Henrich Daniels Treschou toldkerserer i Hiorring
     Johan Conrad Freschow  cancellist i Khvn
½SIS:  Ane Elisabeth Treschow      ugift i Khvn
     Petronelle Marie Treschow     = Sverdrup professor i Christiania
     Sophie Christine Treschow         ugift i Khvn
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Charlotte Lovise Mergel 78 i Hallenslov   15 Sep 1829  pg 68 105
2HUSB:  Jens Larsen hmd
1HUSB:  Frederich ...
CH:   Jacob Frederichsen    25 hmd i Marke bye, Aggersvolds gods
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Jensdtr 35 i Finderup Praestemark   19 Sep 1829  pg 68 69 70
2HUSB:  Jorgen Christiansen bmd
1HUSB:  Hans Christensen
CH:   Niels Hansen   12
     Christen Hansen 10 krobling og bestundig er syg og smgeliggende
     Lars Hansen   7
FADER:  Jens Christensen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Christensen hmd hjulmand 60 i Drosselberg     16 Sep 1829   pg 68 71 72 73 96 119 120
2WIFE:  Ane Sophie Jensdtr    (=2. Hans Rasmussen hmd i Brydemose - -by 26 Feb 1830)
1WIFE:  Margrethe Nilausdr
2 CH:  Christen Christensen   8
     Sidse Christensdtr    3½
1WIFE.BRO: Anders Nilausen smed i Soelberg
wgd: Johan Keinsche smed i Drosselberg / Hans Rasmussen hmd i Brydemose
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Sorensdtr enke hos Hans Christensen hmd i Dalbye         23 Sep 1829   pg 71 105
HUSB:  Niels Nielsen hmd (dod)
CH:   Johanne Nielsdtr = Jorgen Jensen smed i Reerslov
     Ane Nielsdtr   = Hans Christensen hmd i Dalbye
     Sidse Nielsdtr  = Anders Pedersen hmd i Rynkevangshuset, Callundborg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Nielsdtr aftgtskone i Krankerup    22 Sep 1829  pg 71 73 74 233
HUSB:  Henrich Nielsen (dod)
CH:   Hans Henrichsen hmd i Terslose
     Lars Henrichsen 22½ husar paa Jaegersborg
     Sidse Henrichsdtr    40 hiemme ugift
     Maren Henrichsdtr    = Peder Jensen hmd i Blaesinge
     Margrethe Henrichsdtr  = Christen Larsen hmd i Gierslov Mark
     Ane Henrichsdtr = Hans Nielsen hmd i Havreberg
guard: Christen Nilausen gmd i Krankerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Giertrud Hansdtr fattig i Wedbye Hospital  17 Sep 1829  pg 73
CH:   Hans Christensen hmd i Kuldbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Christophersdtr 53 i Hong      26 Sep 1829   pg 73
HUSB:  Christen Hansen hmd
CH:   Christopher Christensen 11
     Marie Christensdtr    30
     Dorthe Christensdtr   20 begge tiene i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Jepsen fattig i Reersoe    30 Sep 1829       pg 73
CH:   Hedevig Larsdtr = Niels Larsen hmd i Reersoe
     Jeppe Larsen       hmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sidsel Larsdtr i Soelberg         17 Sep 1829   pg 73
HUSB:  Peder Pedersen hmd
4 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Frederich Pedersen fattig inds 83 i Mullerup     4 Oct 1829   pg 74
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Hansen aftgtmd i Love     8 Oct 1829   pg 74
WIFE:  (uskift bo)
CH:   Mads Larsen   i Love
     Hans Larsen   gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Marie Sorensdtr 40 i Brydemose        15 Oct 1829   pg 74 82 83
HUSB:  Hans Rasmussen hmd
CH:   Mette Kirstine Hansdtr  13 i Odemark Skov
     Ane Marie Hansdtr    10 
     Karen Hansdtr      7
     Maren Hansdtr      2
     Rasmus Hansen  (dod 11 Oct 1829)
?REL:  Niels Jensen bmd i Gierslov
guard: Niels Fischer selv.bmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Nancy Hass jordemoder 46 fattig i Kr.Helsinge     15 Oct 1829  pg 74 75 242 253 258
1 CH:  Wilhelm Lorentz Hass 47 i Kr.Helsinge
guard: Bauns skolelarer i Gjorlov / M. Mathiasen pastor i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Soren Christensen selv.hmd vaever i Torpegaun        3 Oct 1829    pg 74 80 81 90 116 117
WIFE:  Ane Hansdtr
BRO:   Hans Christensen boende i Mikkel Bryygersgade No.98 i Khvn
½BRO:  Jens Sorensen  hmd i Juelsborg Mark (dod)
      CH: Karen Jensdtr  
         Mette Jensdtr  
         Else Marie Jensdtr
         Jacob Jensen
½SIS:  Karen ...    = Ole Rasmussen hmd i Hallenslov
wgd: Niels Jorgensen bmd i Torpegaard
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Thomas Pedersen inds i Knudstrup  2 Oct 1829   pg 74
WIFE:  Ane
3 CH:  2 myndige sonner & 1 datter ugift
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Corneliusdr aftaegtsenke 63 i Hong    22 Oct 1829  pg 76
HUSB:  Niels Rasmussen (dod)
CH:   Rasmus Nielsen  42 gmd i Hong
     Kirsten Nielsdtr = Johan Pedersen hmd i Love
     Dorthe Nielsdtr = Peder Nielsen unge gmd i Mullerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Poulsen fattig i Orslov    25 Oct 1829   pg 77
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Carl Pedersen Kiobenhavn inds i Wedbye    27 Oct 1829  pg 78 79 80 138
 (fodt paa Fodselstiftelsen i Khvn)
WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Caroline Carlsdr (dobt 1 Mar 1830)
guard: Peder Jensen hmd i Conradineslyst
wgd: Johannes Hansen gmd i Hong ( Johan Hansen )
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Madsdtr enke fattig hos Jorgen Nielsen i Conradineslyst    28 Oct 1829  pg 78
HUSB:  Anders Christensen (dod)
CH:   Ane Andersdtr
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Soren Ibsen hmd i Reersoe      26 Oct 1829   pg 78 191
WIFE:  Dorthe Kirstine Pedersdtr
2 CH:  Jens Sorensen  9
     Ane Margrethe Sorensdtr 13
     Karen Sorensdtr   ½
REL:   Lars Nielsen hmd i Kr.Helsinge
wgd: Niels Larsen hmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Helene Louise Hessel i Hesselberggaard    d.17 Jan/29 Oct 1829  pg 78 (not in index)
HUSB:  Christen Jorgensen pottemager hmd
CH:   Peder Magnus Julius Jorgensen   7
     Helene Louise Elisabeth Jorgensen 4
FADER:  Ole Nielsen Juel i Tronninge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Sorensen hmd i Juelsborg    d.28 Apr 1828/5 Nov 1829     pg 81 82
WIFE:  Maren Henrichsdtr
CH:   Mette Jensdtr  15
     Else Marie Jensdtr    9
     Jacob Jensen   12
     Karen Jensdtr  21 tiene i Drosselberg
guard: Ole Rasmussen hmd i Hallenslov
wgd: Jacob Nielsen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Andersdtr i Gierslov     2 Nov 1829   pg 81
HUSB:  Anthon Hansen aftaegtsmd
CH:   Christen Anthonsen    gmd i Gierslov
     Ane Anthonsdr  = Mads Sorensen gmd i Blasinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Andersen fattig 66 i Havrebjerg     30 Oct 1829  pg 81
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Jepsen inds fattig i Rye    11 Nov 1829   pg 83
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Sophie Jonasdr 46 i Buerup  13 Nov 1829   pg 83 174
HUSB:  Ole Halgren/Halgreen smed inds
6 CH:  Ulriche Christine Olsdtr 20
     Ane Cathrine Olsdtr   16
     Inger Andrea Olsdtr   14
     Anders John Olsen    12
     Christen Olsen      9
     Maren Kirstine Olsdtr  7    (dod   ae 7  24 Aug 1830   pg 182)
guard: Niels Christensen gmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lisbeth Olsdtr aftaegtskone 84 i Gjorlov   15 Nov 1829  pg 83 95 96
CH:   Niels Mortensen hmd i Gjorlov
     Christen Mortensen    gmd i Gjorlov (dod) (? Christian Mortensen 's enke Ane Jensdtr som framlagde et af afdode
Lisbeth Olsdtr med laugvaerge)
      CH: Ane Kirstine Christensdtr 
         Marie Christensdtr
         Mette Christensdtr
         Maren Christensdtr - alle ugift hiemme
     Maren Mortensdtr (dod) = Hans Simonsen gmd i Gjorlov
      CH: Maren Hansdtr
         Kirsten Hansdtr
         Marie Hansdtr
         Mette Hansdtr - all ugift
     Birthe Mortensdtr (dod) = Christen Christiansen hmd i Gjorlov
      CH: Karen Christensdtr    ugift
     Mette Mortensdtr (dod) = Niels Stephensen bmd i Hallenslov
      CH: Ane Dorthe Nielsdtr    ugift
         Niels Nielsen       18
         Christen Nielsen     12 - alle hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Morten Pedersen bmd i Soelberg   13 Nov 1829   pg 83 85 86 126 127 238
2WIFE:  Dorthe Kirstine Knudsdtr (=2. Lars Poulsen hmd i Krogerupgaard - by 26 Mar 1831)
CH:   Carl Mortensen ( nyfodte son ikke er dobt - 22 Mar 1830)
1WIFE:  Maren Sorensdtr (?dod 3 May 1823)
CH:   Soren Mortensen 15 hos Hans Nielsen sognfoged (17 i Outved - 1831)
     Peder Mortensen 13            (14 i Krogerup - 1831)
     Jens Mortensen  10 hiemme         (11 i Follenslov - 1831)
REL:   ...   (by: Niels Christensen bmd i Soelberg)
guard: Peder Sorensen gmd i Reerslov
wgd: Peder Pedersen hmd i Reerslov / Niels Christensen selv.bmd i Soelberg 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Nielsdtr inds fattig i Conradineslyst     7 Nov 1829    pg 83
CH:   Niels Nielsen ungkarl 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Soren Bertelsen inds fattig i Love         5 Nov 1829    pg 83
CH:   Bertel Sorensen hmd i Drosselberg
     Lars Sorensen  i Roeskilde
     Niels Sorensen  i Khvn
     Kirsten Sorensdtr    ugift i Mullerup
     Maren Sorensdtr = Hans Pedersen slagter i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Nielsen hmd i Kr.Helsinge Praestehuus     11 Nov 1829 pg 83 145
WIFE:  Ane Christiansdtr
2 CH:  Karen Christensdtr    5½
     Niels Christensen    3
BRO:   Ole Nielsen gmd i W.Helsinge
wgd: Peder Jensen Smed gmd i W.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Henrichsen hmd i Kr.Helsinge      d.8 Dec 1828/16 Nov 1829    pg 84 85
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Kirsten Pedersdtr    17 tiene i Krankerup
     Henrich Pedersen 11
     Johanne Pedersdtr    7
     Frederikke Pedersdtr   4
REL:   Soren Henrichsen hmd i Kr.Heslinge
wgd: Jens Hansen gmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Jorgensdtr enke inds hos Jens Pedersen hmd i Soelberg Mark    18 Nov 1829  pg 85 87 93
HUSB:  Lars Jorgensen (dod)
CH:   Jorgen Larsen  14 tiene i Gudom
     Ane Larsdtr   6
guard: Lars Jorgensen hmd i Soelberg
guard: Jens Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Eilert Hansen selv.hmd i Love/Gierslov    19 Nov 1829  pg 87 137 251
1 CH:  Rasmus Eilersen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Else Sorensdtr 46 i Borlund     23 Nov 1829   pg 87
HUSB:  Peder Nielsen inds
9 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Sorensdtr aftaegtskone i Bakkendrup   17 Nov 1828  pg 13 87 88 89
2HUSB:  Niels Jensen aftaegtsmand (dod 19 Apr 1826)
CH:   Niels Nielsen gmd (dod)
      CH: Christen Nielsen 13
         Ane Nielsdtr   15
1HUSB:  Niels ...
CH:   Hans Nielsen   gmd i Hong
     Soren Nielsen  gmd i Hallenslov
guard: Lars Christensen gmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Henrich Christophersen hmd fattig i Hallebyeore    24 Nov 1829  pg 89
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Ane Marie Henrichsdtr  2
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mads Christensen aftgtsmd 58 i W.Helsinge  30 Nov 1829  pg 92
WIFE:  Bodil Nielsdtr
5 CH:  minors & Myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Hansdtr inds 53 enke i Gjorlov      1 Dec 1829   pg 93
HUSB:  Svend Sivertsen hmd (dod)
CH:   Hans Svendsen  tjenestekarl i Hong
     Morten Svendsen i Hong, myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Margrethe i Love       2 Dec 1829    pg 94
HUSB:  Rasmus Nielsen inds
1 CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lisbeth Madsdtr 65 fattiglem i Havrebjerg  3 Dec 1829   pg 94
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Nielsen inds aftaegtsmand i Orslov   d.15 Jul 1828/5 Dec 1829    pg 94 (not in index)
CH:   Niels Hansen   mindre
     Anders Hansen
     Ane Marie Hansdtr
curator & guard: Nicolai Ebbesen bmd i Hallelov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Jensdtr 62 i Love Engvang   1 Dec 1829   pg 94 256
HUSB:  Anders Olsen hmd
CH:   Kirsten Andersdtr    = Hans Jensen hmd i Love (not listed pg 256)
     Lisbeth Andersdtr    = Lars Hansen hmd i Bildsoe (not listed pg 256)
     Ole Andersen   19 or 29 i Ecstrandsdahl?
     Karen Andersdtr tiene i Finderup
     Sidse Andersdtr hiemme
guard: Lars Pedersen hmd i Love?
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Henrichsdtr 54 enke i Torpegaun    10 Dec 1829  pg 96 98 99 234
HUSB:  Hans Hansen selv.bmd (dod)
CH:   Henrich Hansen  26 hiemme
     Hans Hansen   10
     Mette Hansdtr  22 hos Lars Simonsen i Nyeavl
     Ane Marie Hansdtr 19 hos Niels Pedersen i Torpe
     Johanne Hansdtr 13
HUSB.BRO: Soren Hansen gmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Hansdtr inds 71 fattig i Love     8 Dec 1829   pg 96
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Nielsdtr aftaegtsenke 70 i Reersoe   9 Dec 1829   pg 96 105
HUSB:  Hans Kieldsen (dod)
BRO:   Jens Nielsen   (dod)
      CH: Christen Jensen gmd i W.Helsinge
         Niels Jensen   (dod)
          CH:  Jens Nielsen   landsemer
SIS:   Birthe Nielsdtr (dod) 
      CH: Jens Madsen   gmd i Reersoe
         Niels Madsen   gmd i Reersoe (deceased living with him)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Pedersen fattig inds i Kr.Helsinge   8 Dec 1829   pg 96
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Christensen inds 31 i Gjorlov Ornum     10 Dec 1829  pg 96 171
WIFE:  Karen Andreasdtr
CH:   Maren Christensdtr    6
BRO:   Peder Christensen hmd i Hallebye (by: Peder Michelsen bmd i Gjorlov Ornum)
wgd: Jens Nielsen vaever hmd i W.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christopher Henrichsen hmd i Hallebyeore   8 Dec 1829   pg 96
WIFE:  
CH:   Christen Christophersen hmd i Hallebyeore
     Anders Christophersen  hmd i Hallebyeore
     Henrich Christophersdtr (dod) = ... i Hallebyeore
      CH: Ane Marie Henrichsdtr 2 hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Ovesen selv.hmd i Torpe  14 Dec 1829   pg 99 100 173
WIFE:  Dorthe Hansdtr (dod)
CH:   ... Christensdtr = Lars Sorensen i Torpe
     Bodil Christensdtr    ugift i Bakkendrup / i Torpe
guard: Christen Henrichsen gmd i Torpe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Jensdtr 60 enke i Mullerup      19 Dec 1829   pg 100 101 251
HUSB:  Jens Pedersen (dod)
FORLOVEDE: Lars Jensen hmd i Mullerup 
BRO:   Emmik Pedersen i Sorninge/Sorringe
SIS:   ... ... enke = afg. Jorgen Jensen hmd i Holmstrup
     ... ... enke = afg. Jens Pedersen hmd i Rorbye (dod 16 Oct 1828)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Envoldsdr 65 enke hos Ole Jensen bmd i Love    22 Dec 1829  pg 101
HUSB:  Peder Larsen politibetjent (dod)
1 CH:  Andreas Pedersen inds i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christian Andersen skoemager i Morkoieuset ved Falkenjoy   21 Dec 1829  pg 101
WIFE:  Marie
2 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Mathiasen 23 tjenestekarl hos Jens Pedersen gmd i Torpe    21 Dec 1829  pg 101
FADER:  Mathias Pedersen hmd i Saebyehoy
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Birthe Mortensdtr 35 i Soelberg   25 Dec 1829   pg 102 113 114 115
HUSB:  Beck Nielsen hmd
CH:   Jens Becksen   9 (surname assumed)
guard: Niels Christensen selv.bmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Frederich Tonnesen fattiglem i Orslov    24 Dec 1829  pg 102
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jorgen Jensen inds 85 i Bodstrup Toelstang         26 Dec 1829   pg 102
WIFE:  Lisbeth Pedersdtr
3 CH:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Pedersen hmd i Reersoe Ornum      26 Dec 1829  pg 102 192 193
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Hans Nielsen   hmd i Store Fuglede
     Jens Nielsen   23 tiene i Tjornelunde
     Peder Nielsen  6 hiemme
     Ane Nielsdtr   = Lars Johansen skraeder i Store Fuglede
guard: Ulrich Adolf Henrichsen hmd i Aagaards Ornum
wgd: Peder Sorensen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Jorgensen fattig i Hong    26 Dec 1829   pg 102
WIFE:
CH:   Christen Pedersen    hmd i Soelberg
     alle myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Andreas Pedersen inds 75 fattig i Taaderup      28 Dec 1829  pg 103
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Isaachsdr enke i Reerslov   29 Dec 1829   pg 103 104
HUSB:  Jeppe Danielsen (dod)
BRO.DAU:     ...   = Dahm guldsmed i Callundborg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Frederichsdtr enke i Rye       29 Dec 1829   pg 104
HUSB:  Jens Andersen (dod)
BRO:   Jens Frederichsen
SIS:   ...   = Knud Christensen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Sophie Christensdtr enke 77 i Kraenkerup     3 Jan 1830   pg 105 106
HUSB:  Jens Hansen (dod)
CH:   Peder Jensen   hmd i Krankerup
     Hans Jensen   gmd i Oster Stillinge
     Niels Jensen   inds i Oster Stillinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Inger Jensdtr enke 67 fattig i Reerslov   6 Jan 1830   pg 106
HUSB:  Lars Olsen (dod)
CH:   Lars Larsen   hmd i Taagerup
     ... Larsdtr   = Carl Carlsen i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Jensen hmd 86 i Gjorlov    12 Jan 1830   pg 106 230
CH:   Kirsten Jensdtr = Hans Rasmussen hmd i Gjorlov
     Ane Jensdtr   = Lars Jensen gmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jacob Christopher Zimmer 20 i Loytved        25 Jan 1830   pg 106
FADER:  Johan Zimmer Rostokker tommermand i Loytved
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Marie Mortensdtr fattig i Saebye    14 Jan 1830  pg 106
HUSB:  Johannes Buchard hmd ( Johan Buchard)
2 CH:  
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe Frederichsdtr 56 i Saebye     14 Jan 1830  pg 106
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Hans Jensen   17
     Johanne Jensdtr 20
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Morten Christensen sognefoged gmd 49 i Nyeavl, Saebye     23 Jan 1833  pg 106 107 108 246
WIFE:  Kirstine Jensdtr
CH:   Jens Mortensen  14
     Christen Mortensen    10
     Karen Marie Mortensdtr 9
guard: Lars Simonsen gmd i Nyeavl
wgd: Niels Jensen gmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Jensdtr tjenestepige 27 i Rye Mark   8 Jan 1830   pg 106
FADER:  Jens Pedersen hmd i Rye
SIS:   ... Jensdtr   = Peder Sorensen hmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Hansdtr 68 i Herrestrup    13 Jan 1830   pg 106
HUSB:  Christopher Pedersen inds
CH:   Karen Christophersdtr  = ... hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Jacobsdtr 66 i Saebye Mark  23 Jan 1830   pg 106
HUSB:  Ole Jensen hmd
CH:   Jens Olsen    29
     Ane Olsdtr    ugift
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Stine fattig i Love         21 Jan 1830   pg 106
by: Hans Jensen sognefoged i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Nielsen Krag inds fattig i Hong Mark     12 Jan 1830   pg 106
WIFE:  Ane Kirstine Christensdtr (under Finderup fattig)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Else Cathrine Pedersdtr enke i Love     28 Jan 1830  pg 107 231
HUSB:  Hans Christensen hmd (dod)
CH:   Jens Hansen   bmd i Torpegavn
     Christen Hansen hmd i Love
     Johanne Hansdtr = Niels Nielsen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Nielsen ungkarl 29 fattig hos Peder Poulsen bmd i Hallenslov   27 Jan 1830  pg 107
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Christens fattig i Orslov   2 Feb 1830   pg 108
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sophie Amalia Henrichsdtr 31 i Reerslov       4 Feb 1830    pg 108 139 140
HUSB:  Anders Pedersen inds
CH:   Peder Andersen  7 or 8
     Grethe Pedersdtr 4
guard: Lars Pedersen hmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Keites fattig i Kr.Helsinge         6 Feb 1830    pg 109
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Birthe Kirstine Nielsdtr 7 i Love  9 Feb 1830   pg 111 232
MODER:  Mette Hansdtr (dod)
MOR.BRO: Hans Hansen   gmd i Love
     Thomas Hansen  boende i Khvn
     Niels Hansen   hmd i Hong
MOR.SIS:     Maren Hansdtr  = Simon Christensen hmd i Gierslov
     Ane Hansdtr   = Christen Jensen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Nielsen tjenestekarl 37 laere i Soelberg     9 Feb 1830   pg 111 115 116 239
BRO:   Hans Nielsen   bmd i Soelberg
     Christen Nielsen = Ane Ibsdr bmd i Soelberg, hos svoger Jens Hansen sognefoged i Krogerup
     Niels Nielsen  hmd i Soelberg
SIS:   Ane Nielsdtr   ugift i Soelberg
½BRO:  Niels Andreasen i Tjornelund / hmd i Herrestrup
½SIS:  Maren Andreasdtr i Skaftelov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Simonsen hmd 72 i Kulbye   9 Feb 1830   pg 111
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
5 CH:  Rasmus Pedersen ungkarl i Kulbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Christensen fattig i Mullerup    9 Feb 1830   pg 111
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ellen enke 64 fattig i Hesselberg Mark       12 Feb 1830   pg 112
HUSB:  Christopher Christensen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Hansdtr 50 i Hong         15 Feb 1830   pg 113
HUSB:  Peder Mortensen aftgtmd
6 CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Pedersdtr enke i Mullerup   13 Feb 1830   pg 113 119
HUSB:  Christen Mortensen hmd (dod)
CH:   Ane Christensdtr = Niels Rasmussen hmd i Bodstrup Toelstang
     Peder Christensen    arbeidsmand ved nye Kalkbrander i udenfor Osteergort ved Khvn
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mariane Christensdtr enke 48 i Herslov    15 Feb 1830  pg 113 117 118
HUSB:  Lars Poulsen snedker hmd (dod 26 Apr 1829)
CH:   Anders Larsen      19
     Poul Larsen       17 tiene i Reerslov
     Christen Larsen     11
     Nicolai Larsen  4½
     Kirsten Larsdtr     27 ugift
     Mette Margrethe Larsdtr      24 ugift
     Marie Larsdtr      20 ugift
     Karen Marie Larsdtr   14
     Johanne Marie Larsdtr  8
     Maren Larsdtr      5
guard: Lars Christensen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Jensen inds 80 i Wedbye Mark      15 Feb 1830  pg 113 246
CH:   Christen Nielsen sadelmager i Wedbye
      CH: Jens Christensen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Nielsen fattig i Omgang i Reerslov & Wedbye sogn    15 Feb 1830  pg 113
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Henrichsen inds/hmd 63 hos Soren Abrahamsen hmd i Finderup Mark         14 Feb 1830   pg 113 120 121
WIFE:  Bodil Christensdtr
½SIS:  Kirsten Henrichsdtr        = Lars Simonsen gmd i Nyeavl
     Maren Henrichsdtr         = Niels Jensen gmd i Sonderod
SIS:   Johanne Henrichsdtr (dod)
      ILLEG CH: Dorthe ... tiene hos Hans Jensen gmd i Hallenslov
½SIS:  Dorthe Henrichsdtr (dod) = Hans Hansen bmd i Torpegaun
      CH: Henrich Hansen  26
         Hans Hansen   10
         Mette Hansdtr  22
         Ane Marie Hansdtr 19
         Johanne Hansdtr 13
wgd: Soren Abrahamsen inds (WIFE's SVIGERSON?)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Soren Mortensen hmd 80 aftgtsmd i Hong    15 Feb 1830  pg 113 121
WIFE:  Johanne Gudmandsdr
BRO:   Hans Mortensen  (dod)
      CH: Morten Hansen  hmd i Hong
         Ane Mortensdtr  34 ugift i Hong (? Ane Hansdtr )
     Christen Mortensen (dod)
      CH: Hans Christensen hmd i Hong
         Karen Christensdtr    (dod)
          CH:  Christen Olsen  19 tiene i Kragerup
½SIS:  Mette Christensdtr    enke = afg. Christen Pedersen i Hong
     Ane Larsdtr   (dod) = Peder Mogensen i Fjenneslov, Ringsted
      CH:
     Karen Larsdtr  (dod) 
      CH: Peder ...    i Khvn
         Jens ...     i Khvn
         Anders ...    i Store Hallager, Slagelse
wgd: Lars Jensen gmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Cathrine Esbensdr 50 i Reersoe       19 Feb 1830   pg 116 117 272
HUSB:  Jens Larsen hmd
BRO:   Morten Esbensen 40 tiene i Reersoe
SIS:   Malene Esbensdr = Hans Olsen hmd i W.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Larsen inds i Love     21 Feb 1830    pg 116 270
WIFE:  Karen Pedersdtr
BRO:   Niels Pedersen  i Bodstrup Toelstang
     Jeppe Pedersen  i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Birthe Pedersdtr fattig i Wedbye  28 Feb 1830   pg 121
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Jensen fattig i Mullerup    2 Mar 1830   pg 121
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Nielsen skraeder fattig i Orslov  1 Mar 1830   pg 121
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johannes Aronsen gmd ( Johan Aronsen) i Hong    4 Mar 1830    pg 122 123 196 214
WIFE:  Ane Pedersdtr      (=2. Christian Jespersen - by 29 Oct 1830)
BRO:   Mathias Aronsen (dod)
      CH: Christen Mathiasen    26 myndig i Saebyegrd
         Lars Mathiasen  22 tiene i Hallenslov
         Jens Mathiasen  tiene i Falkenhoy
         Soren Mathiasen i Nyeavl
         Niels Mathiasen tiene i Hallenslov
         Bodil Mathiasdtr i Hallenslov
     Lars Aronsen (dod)
      CH: Bodil Larsdtr
         Ane Kirstine Larsdtr
         Mette Cathrine Larsdtr - i Hong
     Anders Aronsen (dod)
      CH: Anders Andersen 
         Bodil Andersdtr - begg hiemme i Hallenslov
½BRO:  Peder Aronsen  hmd i Hallenslov
SIS:   Ellen Aronsdr  = Mads Hansen gmd i Kulbye
wgd: Jens Pedersen gmd i Torpe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Jensdtr 80 i Hallebyeore   6 Mar 1830   pg 122
HUSB:  Poul Pedersen bmd
CH:   Peder Poulsen  bmd i Hallenslov
     Rasmus Poulsen  bmd i Hallebyeore
     Jens Poulsen   hmd i Knudthuset
     Maren Poulsdtr  = Niels Andersen inds i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peter Ringsted skolelarer i Rye   10 Mar 1830   pg 122 127 128 228
WIFE:  Karen Christophersdtr
CH:   Theodor Leopold Ringsted 7
     Severine Ringsted         9½
     Bodil Sophie Ringsted       1 (surnames assumed) (dod 7 Nov 1830 - pg 228)
REL:   Rasmus Larsen gmd i Thystrup
guard: Peder Thomasen gmd i Rye
wgd: Christopher Christophersen gmd i Blaesinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Anders Pedersen hmd 54 i Hesselberg         17 Mar 1830   pg 125 246
WIFE:  Magdalene
BRO:   Lars Pedersen  hmd i Sonderskovshusene
     Soren Pedersen  hmd i Terslose
     Niels Pedersen  hmd i Tjornelund
SIS:   Else Pedersdtr  enke = afg. Frands Erenreich
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ellen Olsdtr fattig enke i Sonderod     19 Mar 1830  pg 125
HUSB:  Eilert Sorensen fattig (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Christensen inds 79 i Hallenslov        20 Mar 1830   pg 125
WIFE:  Ane Cathrine Christensdtr
CH:   Ane Jensdtr   = Christen Nielsen hjulmand i Hallenslov
     Ingeborg Jensdtr 46 ugift i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Soren Pedersen hmd i Soelberg    15 Mar 1830   pg 125 128 129 191
2WIFE:  Ellen Johansdtr
CH:   Peder Sorensen  7
     Niels Sorensen  5
     Ole Sorensen   2
1WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Anders Sorensen     27
     Christian Johan Sorensen     19 or 22 mollersved hos Christensen moller i Slagelse
     Jens Sorensen      13
guard: Anders Pedersen hjulmand hmd i Soelberg
wgd: Hans Nielsen selv.gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Andersen Bogeberg inds i Teglhusene   21 Mar 1830  pg 126
WIFE:  Ane Nielsdtr
3 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Olsen inds 70 or 76? i Skjelleberg   20 Mar 1830  pg 126 246
BRO:   Christen Olsen  gmd i Skjelleberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Halvor Nielsen aftaegtsmd 77 fattig i Bakkendrup   24 Mar 1830  pg 127
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   ... Halvorsdr = Christen Hansen hmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sara Andersdtr 82 enke fattig i Saebye Kirkehuus   23 Mar 1830  pg 127
HUSB:  Hans Nielsen (dod)
CH:   Anders Hansen  hmd i Saebye Kirkehuus
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christian von Lerche hofjaegermester grev til Saebyegaard, dod i Khvn     28 Mar 1830  pg 129 136 137
WIFE:  Georgine Flemmine Henriette Lerche
CH:   datter
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Pedersdtr 60 i Dalbye        27 Mar 1830   pg 129 231
HUSB:  Niels Bertelsen inds
CH:   Bertel Nielsen  hmd i Ulstrup
     Mette Nielsdtr  = Peder Jensen bmd i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Nielsdtr i Hallenslov     29 Mar 1830   pg 129 130 244
HUSB:  Niels Jensen hmd (dod)
CH:   Ane Margrethe Nielsdtr  (14 in 1831)
SIS:   ... Nielsdtr   = Johannes Christensen skovfoged i Hallebyeore ( Johan Christensen )
guard: Jorgen Nielsen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Herman Christensen hmd i Gjorlov  29 Mar 1830   pg 131 (not in index)
WIFE:  Karen Pedersdtr (dod)
CH:   Peder Hermansen
     Christen Hermansen
     Ellen Hermansdr = Henrich Christensen - alle of age
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Frederich Ludvig Braun premier lieutenant i Kr.Helsinge    30 Mar 1830  pg 133 134 135 136 249
CH:   Frederich Ludvig Braun  stolemagersvend (?fodt 7 Oct 1797 i Udlandet) i Holsten
     Juliane Marie Braun froken (testament) (?DOD)
? Sophie sl. D. Christophersdtr enke efter Henrich Cortsen
guard: Holm herredsfoged i Kr.Helsinge / Holm cancelliesecretar
wgd: Hans Jensen hmd i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Else Sorensdtr i Kr.Helsinge    31 Mar 1830   pg 136 232
HUSB:  Anders Nielsen hmd
1 CH:  Johanne Jensdtr (enke by 23 May 1831)= Jens Henrichsen hmd i W.Helsinge
wgd: Anders Nielsen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Poulsen tjenestekarl 24 i Love     1 Apr 1830   pg 136
FADER:  Poul Nielsen   hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Gerogine Nissen jomfrue   d.9 Apr 1829  pg 137 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Larsdtr enke i Ulstrup        6 Apr 1830    pg 137 138 225
HUSB:  Niels Nielsen selv.gmd (dod)
CH:   Simon Nielsen  gmd i Ulstrup
     Christen Nielsen     22 hiemme
     Peder Nielsen      20 ungkarl tiene i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Hansdtr i Gierslov         7 Apr 1830    pg 138 146 172
2HUSB:  Christen Wilhelmsen selv.bmd
CH:   Ane Cathrine Christensdtr     11
     Jens Christensen     9
     Niels Christensen         7 (dod 15 May 1830 - pg 172)
1HUSB:  Jens Wilhelmsen
CH:   Wilhelm Jensen  14
     Maren Jensdtr      21 tiene i Slagelse
     Mette Kirstine Jensdtr  16
BRO:   Soren Hansen bmd i Sonderup
1HUSB.BRO: Lars Wilhelmsen gmd i Wedbye
? Maren Wilhelmsdr enke i Herslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Giertsen hmd i Soelberg        13 Apr 1830   pg 138 246
CH:   Jens Jensen   hmd i Soelberg
     Thomas Jensen  i Hesselberg / i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Rasmussen hmd 66 i Hallenslov Wenteskov        7 Apr 1830    pg 138 157
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Jorgen Larsen  19 tiene i Saebyegrd
     Peder Larsen   13
     Ane Margrethe Larsdtr 16 tiene hiemme
ILLEG.CH: Rasmus Larsen  21 
guard: Christen Nielsen hjulmand i Hallenslov
wgd: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lisbeth fattig 70 hos Christopher Christensen i Ulstrup    13 Apr 1830  pg 138
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Andersdtr 67 enke fattig i Hallebyeore     12 Apr 1830  pg 138
HUSB:  Hans Sorensen (dod)
CH:   Soren Hansen   hmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Hansen hmd i Soelberg Mark  15 Apr 1830   pg 138
WIFE:  Maren Nielsdtr
2 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Pedersen 17 i Ulstrup      22 Apr 1830   pg 138
FADER:  Peder Olsen hmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Kieldsdr 76 i Saebye Kirkehuus      24 Apr 1830  pg 139
HUSB:  Jens Pedersen inds fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Bentsen inds 72 i Knudstrup  24 Apr 1830   pg 139
CH:   Maren Hansdtr  = Soren Uldrichsen gmd i Knudstrup
     Marie Hansdtr  = Peder Christensen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Olsdtr 16 i Soelberg     23 Apr 1830   pg 139 246
FADER:  Ole Jensen gmd i Soelberg
BRO:   Jens Olsen    hmd i Love
BRO:   Jens Peter Olsen     pg 138
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ellen Jorgensdtr 67 i Reerslov   29 Apr 1830   pg 140
HUSB:  Ole Nielsen West inds fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Pedersdtr enke fattig i Love     29 Apr 1830   pg 140
HUSB:  Niels Larsen inds (dod)
CH:   Hans Larsen   15
     Bodil Larsdtr  22
     Maren Larsdtr  = Christen Pedersen hmd i Bredlaengde
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Regine Christensdtr i Solberg    30 Apr 1830   pg 140
  (begrav 1829 fastelavens sonday i Havreberg Kirkegrd)
HUSB:  Jens Pedersen inds
CH:   Hans Jensen   6
     Maren Jensdtr  3½
guard: Hans Christensen gmd i Orslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jorgen Jensen hmd i Outved     2 May 1830   pg 141 156
WIFE:  Ellen Nielsdtr
CH:   Jens Jorgensen  18 i Ougtved (or 22)
     Peder Jorgensen 17 i Norager
     Ane Jorgensdtr  16 i Ulstrup
     Johanne Jorgensdtr    14 i Reerslov
     Niels Jorgensen 9 hiemme
     Christen Jorgensen    11 hiemme
curator: Jens Jepsen hmd i Ougtved
wgd: Peder Nielsen bmd i Ougtved
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Jensdtr i Love      29 Apr 1830    pg 141
HUSB:  Andreas Jensen hmd
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Jensen vaever inds/hmd i Tiornelund Mark    1 May 1830   pg 141
WIFE:  Mette Sorensdtr
CH:   Maren Pedersdtr = Peder Jensen gmd i W.Helsinge
     Marie Pedersdtr ugift
     Lisbeth Pedersdtr    ugift - begge hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christian Hansen gmd/selv.bmd i Reersoe   8 May 1830   pg 142 162 180
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
1 CH:  Hans Christiansen    1½
guard: Niels Hansen hmd i Reersoe
wgd: Niels Madsen gmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jacobine Elisabeth Fryd enkemadam i Love   8 May 1830   pg 142
HUSB:  Fryd kirkesanger (dod)
CH:   Hans Christian Fryd   19 handelslaerling i Slagelse
     Birgethe Petrea Fryd   = Klocker fuldm. i Kr.Helsinge (? J.E. Klocker)
     Bolette Kirstine Fryd  tiene i Sonderup Praestegrd
     Maren Kirstine Fryd   ugift hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Marie Conradsdr inds i Hong     3 May 1830   pg 142
HUSB:  Rasmus Svendsen skolelarer (dod)
1 CH:  Conrad Rasmussen tommermand i Slagelse
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Rasmusdtr 34 tienestepige hos Jorgen Hansen hmd i Praesteskov/Uglerup      3 May 1830   pg 142 225
BRO:   Lars Rasmussen  bmd i L.Waldbye, Slagelse
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Hansdtr i Love   10 May 1830  pg 143 (not in index)
HUSB:  Rasmus Eilertsen selv.hmd
2 CH:  Ane Rasmusdtr  9
     Mette Kirstine Rasmusdtr 6
guard: Peder Christensen selv.gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Arentsen 7 i Orslov  13 May 1830  pg 147
MODER:  Marie Christiansdtr enke fattig
SIS:   Maren Ahrentsdr pigen i Orslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Jensen inds 80 i Uglerup    13 May 1830   pg 147
WIFE:  Dorthe Hansdtr
SIS:   Karen Jensdtr
signed by: Hans Johansen, Jens Sorensen, Jens Pedersen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Pedersdtr tjenestepige 17 hos Hans Olsen gmd i Gierslov    14 May 1830  pg 147 159
SIS:   Sophie Pedersdtr = ... i Rorbye
     Birthe Pedersdtr tiene i Havreberg
BRO:   Niels Pedersen  12 hod Christen Jensen gmd i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Conrad Andersen hmd 72 i Reerslov  14 May 1830   pg 148
WIFE:  Ane Hansdtr
½BRO:  Jorgen Jensen  gmd i Finderup
     Anders Jensen  i Slagelse
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Eskildsen selv.gmd 68 i Love  14 May 1830   pg 148 150 221
WIFE:  Ane Hansdtr       (=2. Mads Hansen - by 17 Mar 1831)
CH:   Peder Hansen   16
     Mette Hansdtr  12 or 13
     Maren Hansdtr  19
guard: Hans Hansen gmd i Love
wgd: A. Andersen gjestgiver i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jorgen Nielsen fattig 53 hos Ernst Larsen hmd i Tiornelund  24 May 1830  pg 148
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Christens over 60 enke fattig i Uglerup     27 May 1830  pg 148
HUSB:  Christen Pedersen i Hong (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Wolf/Volf Veit Christopher de Mylius major i Kattrup     28 May 1830  pg 148 316
BRO:   J.C. de Nylius  kammerjunker
MODER:  frue cancelliraadinde de Mylius (testament)
FADER:  de Mylius kammerjunker = MODER: frue de Mylius (testament)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Jorgensdtr 56 inds enke fattig i Bakkendrup    30 May 1830  pg 150
CH:   Karen Thomasdtr (dod) = Lars Andreasen hmd i Bakkerup
      H:  Else Marie Larsdtr    7
         Kirsten Larsdtr      5
         Ane Larsdtr        2
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Olsen fattig af Drosselberg, dod hos Simon Pedersen i Mullerup     31 May 1830   pg 150
BRO:   Lars Olsen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jeppe Olsen inds i Herrestrup    31 May 1830   pg 150
WIFE:  Ellen
2 CH:  Ellen Marie Jepsdtr   
     Giertrud Jepsdtr
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Jensdtr 39 i Gierslov    29 May 1830   pg 150 167
HUSB:  Christen Jensen selv.gmd
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Hansen hmd 47 i Falkenhoi Teglhuus   29 May 1830  pg 150
WIFE:  Else Sorensdtr
CH:   Hans Larsen   13
     Maren Larsdtr  16
     Karen Larsdtr  19
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Hansdtr 10 pigen i Dalbye      31 May 1830   pg 150 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Olsen inds 70 i Soeberg    3 Jun 1830   pg 152
WIFE:  Margrethe Rasmusdtr
CH:   Peder Jensen   skolelarer i Orslov
     Rasmus Jensen  20 tiene i Falkenhoy
     Ane Jensdtr   = Jens Holkemose hmd i Wedbye Skov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Olsen selv.gmd 57 i Ulstrup  4 Jun 1830   pg 153 171 214
2WIFE:  Maren Nielsdtr
1WIFE:  (dod - 7 May 1819)
CH:   Maren Pedersdtr enke = afg. Rasmus Larsen gmd i Thystrup (=2. Hans Poulsen ) (guard: Poul Larsen gmd i Kr.Helsinge)
     Ane Pedersdtr  22 (guard: Anders Sorensen sognefoged i Rye) (= Jens Hansen i Ulstrup)
     Mette Pedersdtr 13 (guard: Ole Larsen gmd i Bakkendrup)
REL:   Jens Olsen hmd i Herslov
2WIFE.CH: Niels Jensen selv.gmd i Soelberg
wgd: Christopher Christophersen gmd i Blaesinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Jenses fattig enke 70 i Mullerup    8 Jun 1830   pg 157
HUSB:  Jens Pedersen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Jensen gmd 39 i Love      10 Jun 1830   pg 160 200
WIFE:  Ane Pedersdtr (married 2 years)
FADER:  Jens Pedersen hmd i Hong
wgd: Peder Hansen vaever hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Christensdtr inds enke i Finderup mark     14 Jun 1830  pg 162 163
HUSB:  Peder Henrichsen (dod)
CH:   Karen Jensdtr  = Soren Abrahamsen hmd i Finderup
     Dorthe Jensdtr  = Morten Christensen tommermand i Saebye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Andreas Jensen inds 56 fattig i Love     21 Jun 1830  pg 163
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Else Nielsdtr i Buerup      21 Jun 1830    pg 163 181
HUSB:  Peder Sorensen inds
CH:   Soren Pedersen  6
     Niels Pedersen  1½
guard: Hans Andersen bmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Christensen aftgtsmd i Hong  18 Jun 1830   pg 163 164 229 236
3WIFE:  Karen Marie Poulsdtr ( nu opholder i Dalbye - pg 229)
CH:   Hans Poul Hansen (fodt 12 Jan 1831 - dobt i Kr.Helsinge)
1WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Maren Hansdtr      = Niels Hansen hmd i Hong
     Ane Marie Hansdtr    = Hans Pedersen bmd i Kragerup
     Christen Hansen     26 i Kragerupgrd
     Kirsten Hansdtr     ugift
     Ane Margrethe Hansdtr  ugift
2WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Jens Hansen       15
     Mette Kirstine Hansdtr  13 ugift
     Karen Hansdtr      11
     Niels Hansen       7
     Lars Hansen       4
guard: Lars Jensen gmd i Dalbye
wgd: Jens Nielsen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Hansen ungkarl 57 fattig i Mullerup   21 Jun 1830  pg 163
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Olsdtr i W.Helsinge      22 Jun 1830   pg 163
HUSB:  Peder Nielsen fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Christensdtr i Soelberg       28 Jun 1830   pg 167 168 198
HUSB:  Anders Nielsen selv.gmd
CH:   Ane Andersdtr  11
BRO:   Frands Christensen gmd i Waarbye Mark
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sidse Nielsdtr 66 i Conradineslyst      28 Jun 1830  pg 167
HUSB:  Henrich Larsen hmd
CH:   Lars Henrichsen hmd i Haunsoe
     Jens Henrichsen hmd i Herslov
     Sophie Amalia Henrichsdtr (dod) = Anders Pedersen hmd i Reerslov
      CH: Peder Andersen
         Grethe Andersdtr
     Kirstine Henrichsdtr   = Lars Pedersen hmd i Reerslov
     Karen Henrichsdtr    ugift i Reerslov
     Marie Henrichsdtr    ugift tiene i Skjelleberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirstine Nielsdtr i Love Toelstang      7 Jul 1830   pg 169 175
HUSB:  Christen Jepsen selv.hmd
CH:   Jeppe Christensen     12  ( Jeppe Christensen )
guard: Hans Jensen gmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lisbeth Westesdr 28 i Hong     3 Jul 1830   pg 169 178
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Peder Hansen   2
STEDFADER: Christen Olsen gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Jacobsen inds i Tiornelund      d.8 Mar 1828/7 Jul 1830  pg 170
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Ane Hansdtr   19
     Jens Hansen   16
     Jacob Hansen   13
guard: Niels Nielsen gmd i Herslov
wgd: Lars Christensen inds i Herslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe Jensdtr i Herslov        7 Jul 1830    pg 170
HUSB:  Lars Christensen inds
CH:   Lars Larsen   16
     Jens Larsen   7
guard: Niels Nielsen gmd i Herslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Lisbeth Andersdtr i Love        9 Jul 1830    pg 173
HUSB:  Peder Andersen hmd
3 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Hansdtr 21 fattig krobling i Gjorlov      9 Jul 1830   pg 173
MODER:  Sidse Pedersdtr enke = afg. Hans Larsen i Gjorlov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Nicolai Frederichsen hmd i Conradineslyst  23 Jul 1830  pg 176 (see 1832 pg 44)
 (paa Fodselsstiftelsen fodt barn - hun at hans Moder har boet i Wiborg, Jylland)
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
wgd: Niels Hansen bodker
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Wirgilin Emanuel Granjan/Grandjean mollersvend i Tiornelund  29 Jul 1830  pg 177 178 190
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
BRO:   Laurentsius Granjan   myndig
     Johannes Granjan
     Carl Granjan       alder ubetiendt
SIS:   Birgethe Granjan     = Nissen prokurater i Callundborg
     Wilhelmine Granjan    enke = afg. Christensen i Khvn
     Frederikke Granjan        = Nyeholm forpagter i Jylland
     Juliane Granjan     ugift hos prokurator Nissen i Callundborg
guard: Thomasen skolelarer i Tiornelund
wgd: Ole Frederichsen i Tiornelund
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jorgen Nielsen hmd i Conradineslyst     3 Aug 1830   pg 178 201
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Maren Jorgensdtr 9
WIFE.BRO: Hans Christensen smed i Jeerslov
wgd: Christen Madsen inds i Conradineslyst
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Pedersdtr i Saebye         2 Aug 1830    pg 178
HUSB:  Jens Bondesen hmd
CH:   Christen Jensen 21
     Bodil Jensdtr  18 begge hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Kirstine Wilken/Wilchen sal. Baun 45 i Gjorlov  15 Aug 1830  pg 181 184
HUSB:  N.C. Baun skolelaerer kirkesanger
CH:   Lorette Kirstine Annette Baun   18
     Christian Ludvig Baun       14
     Augusta Sophie Dorthe Wilhelmine Baun   11
     Jorgen Christian Salomon Baun   6
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Nielsdtr aftaegtsenke 61 i Tiornelund      21 Aug 1830  pg 181 185 (see 1833 pg 120)
HUSB:  Jens Christensen (dod)
CH:   Karen Jensdtr  33 ugift hiemme
     Maren Jensdtr  ugift tiene i Hong
     Ane Jensdtr   = Henrich Hansen bmd i Torpegaun
     Sidse Jensdtr  17 ugift tiene i Tjornelund
     Jorgen Jensen  32 i Selchausdahl
     Niels Jensen   23 tiene i Taagerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Marie Hansdtr 11 i Hallenslov    20 Aug 1830  pg 181
STEDFADER: Christen Rasmussen sognefoged i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Sorensen inds 95 fattig i Love Engvang      19 Aug 1830  pg 181
CH:   Jens Larsen   hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Larsdtr 38 i Soelberg     17 Aug 1830   pg 181
HUSB:  Lars Sorensen inds
2 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Nielsen 25 ungkarl i Herslov      14 Aug 1830  pg 181 227
FADER:  Niels Nielsen gmd i Herslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Sorensen hmd i Torpe     20 Aug 1830   pg 181 189
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Maren Nielsdtr  (28 wks - 24 Sep 1830)
REL:   Jens Pedersen gmd i Hong
wgd: Soren Jensen hmd i Torpe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Jensdtr i Ulstrup    8 Sep 1830   pg 182
HUSB:  Soren Hansen aftaegtsmand
CH:   ... Sorensdtr  = Peder Jorgensen gmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Boel Andersdtr ( Bodil Andersdtr ) i Orslov      26 Aug 1830  pg 182
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   myndige & minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Hansdtr 42 i W.Helsinge   6 Sep 1830   pg 182
HUSB:  Espen Christensen inds
CH:   Christen Espensen    14
     Hans Espensen  13
     Kirsten Espensdr 9
     Karen Espensdr  6
     Peder Espensen  3
     Jens Espensen  13 wks
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Nielsen gmd i Saebye         8 Sep 1830    pg 182 258
WIFE:  Maren Christensdtr        (=2. Soren Pedersen - by 1 Jun 1831)
CH:   Mette Larsdtr  13
     Niels Larsen   12
     Johanne Larsdtr 9
     Karen Larsdtr  6
     Lars Larsen   (fodt 17 Mar 1831)
     Ane Marie Larsdtr (fodt 17 Mar 1831)
BRO:   Jorgen Nielsen  hmd i Hallenslov
guard: Peder Madsen gmd
wgd: Jens Olsen hmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Jensen aftgtsmd i Saebye    8 Sep 1830   pg 183 (see pg 35)
WIFE:  Maren Jacobsdtr (dod - 22 Jan 1830)
CH:   Jens Olsen    29 hiemme
     Ane Olsdtr    26 ugift tiene i Slagelse
BRO:   Niels Jensen gl. Hmd i Riisberg
guard: Lars Simonsen gmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Nielsen gl. gmd i Hong     10 Sep 1830   pg 184 185 195
WIFE:  Ane Christensdtr
BRO:   Soren Nielsen  bmd i Hallenslovhede
½BRO:  Niels Nielsen  gmd i Bakkendrup (dod) = ...=2. Lars Christensen gmd i Bakkendrup
      CH: Christen Nielsen
         Ane Nielsdtr - minors, hiemme (REL: Niels Christensen selv.bmd i Soelberg)
wgd: Christen Andersen gmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Frederichsdtr 56 i Gierslov   30 Aug 1830   pg 187 194
HUSB:  Niels Jensen selv.gmd
CH:   Frederich Nielsen    24
     Hans Nielsen   18
     Peder Nielsen  16
     Christen Nielsen 11
     Karen Nielsdtr  22
     Maren Nielsdtr  20 ugift
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Lucie Mortensdtr enke fattig i Kr.Helsinge  17 Sep 1830  pg 187
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Nielsen hmd i Borlund, Orslov    17 Sep 1830   pg 187 188
WIFE:  Else Sorensdtr (dod 19 Nov 1829)
9 CH:  Hans Pedersen  drengen
     Mette Marie Pedersdtr  24 tiene i Kragerup
     Johanne Pedersdtr         22 ugift hiemme
     Niels Pedersen      20 tiene i Soelberg
     Hans Pedersen      17 tiene i Orslov
     Ane Pedersdtr      15 tiene i Kragerup
     Karen Pedersdtr     13
     Kirstine Pedersdtr        10
     Mette Kirstine Pedersdtr 8
     Maren Pedersdtr     5
BRO:   Henrich Nielsen bmd i Soeberg
SIS:   ... Nielsdtr = Niels Jensen bmd i Borlund
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Rebecha Nielsdtr (Rebekka Nielsdtr ) fattig i Love Toelstang/Bodstrup Toelstang    17 Sep 1830   pg 187
HUSB:  Anders Royther skoemager
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Olsdtr i Ulstrup   5 Oct 1830   pg 190
HUSB:  Christen Nielsen afteagtsmand
CH:   Maren Christensdtr    = Soren Jensen bmd i Ulstrup
     Dorthe Christensdtr   ugift hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Larsdtr aftaegtsenke i Finderup Mark      25 Sep 1830  pg 190 227
HUSB:  Peder Pedersen (dod)
CH:   Marie Pedersdtr = Christen Pedersen hmd i Gierslov
     Maren Pedersdtr = Peder Jorgensen skraedder inds i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Nielsen hmd skraedder 35 i Soelberg  9 Oct 1830   pg 191 268
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Lars Pedersen  7
FARBRO:     Jens Nielsen hmd i Soelberg
wgd: Anders Nielsen gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Jensdtr 70 enke fattig i Aagaards Ornum    18 Oct 1830  pg 193
HUSB:  Peder Jacobsen (dod)
CH:   Jacob Pedersen  tiene i Khvn
     Jens Pedersen  hmd i Torpe
     Cathrine Pedersdtr    = Niels Jensen hmd i W.Helsinge
     Ane Pedersdtr  = Hans Hansen hmd i Aagaards Ornum
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Olsdtr i Tiornelund      14 Oct 1830   pg 193 317
HUSB:  Niels Larsen inds
CH:   Ole Nielsen   7
     Christian Nielsen    6
     Jens Nielsen   1 (not listed pg 317)
guard: Hans Henrichsen bmd i Tiornelunde
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Madsen inds i Soeberg   23 Oct 1830   pg 193
WIFE:  Margrethe Olsdtr
6 CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Larsdtr aftaegtsenke i Drosselberg      2 Nov 1830   pg 198
HUSB:  Morten Jensen (dod)
1 CH:  Lars Mortensen  gmd i Drosselberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Simonsen smedsdreng i Soelberg     29 Oct 1830  pg 198 220
BRO:   Christen Simonsen    23 inds i Blaesinge
     Peder Simonsen  29 hmd i Havreberg
SIS:   Maren Simonsdr  = Mathias Hansen hmd i Knudstrup
     Dorthe Simonsdr ugift tiene i Broerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Marie Jensdtr fattig inds i Reerslov   14 Nov 1830  pg 200
1 CH:  Ane Pedersdtr  = Hans Larsen hmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jacob Larsen fattig i Praesteskov  6 Nov 1830   pg 200 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Thomas Jensen 76 fattig inds hos Peder Mortensen hmd i Bakkendrup   6 Nov 1830   pg 200
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Madsen fattig i Saebyehoi   18 Nov 1830   pg 201
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Thomasen hmd 42 i Ulstrup   18 Nov 1830   pg 201
WIFE:  Johanne Nielsdtr
4 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Pedersdtr ( Ane Pedersdtr pg 262) i Reersoe      23 Dec 1830  pg 202 262 (NOTE: Johanne x'd out & Anne in
index)
2HUSB:  Jorgen Pedersen hmd
1HUSB:  
CH:   
BRO:   Soren Pedersen hmd skipper i Skorups ole ved Svendborg
guard: Niels Larsen aftgtmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Jensdtr aftaegtsenke i Ulstrup mark         22 Dec 1830   pg 202 208 ?212 322
HUSB:  Jens Jensen aftaegtsmand (dod)
?CH:   Jens Jensen
     Hans Jensen
HUSB.CH:     Christen Jensen hmd i Ulstrup
     Niels Jensen   hmd i Giorlov
BRO:   Niels Jensen   inds fattig i Kr.Helsinge
SIS:   Dorthe Jensdtr  (dod) = Soren Pedersen i Kr.Helsinge
      CH: Bertel Sorensen i Mullerup, myndige
         Niels Sorensen  
         Lars Sorensen  alle myndige
         Maren Sorensdtr = Hans Pedersen slagter i Love
         Kirsten Sorensdtr     ugift i Mullerup
     Karen Jensdtr  (dod) i Rye
      CH: Ane Hansdtr   = Svend Sorensen (begge dode)
          CH:  Hans Svendsen  i Hong, myndig
             Morten Svendsen i Hong, minderaring
guard: Peder Jorgensen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Jochumsdtr i Rye   23 Dec 1830  pg 202 231
CH:   ...   = Jens Pedersen hmd i 
     Hans Jensen   hmd i Bakkendrup
     alle myndige
? Niels Hansen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Nielsdtr enke 66 paa Juelsborg, dod i Love   4 Dec 1830   pg 202 232
HUSB:  Hans Pedersen hmd i Juelsborg (dod)
CH:   Peder Hansen   35 hmd i Love
     Kirsten Hansdtr = Christen Larsen hmd i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Christensen fattig i Solberg      6 Dec 1830   pg 202
CH:   Jens Nielsen   tienestekarl i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Hansen ungkarl i Orslov    29 Nov 1830   pg 202
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Mogensen ungkarl fattig i Finderup   24 Dec 1830  pg 203
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johan Eckart Klocher i Rye Mark   25 Dec 1830   pg 203 205 206
WIFE:  Birgethe Klocher
CH:   Johan Peder Christian Klocker   4½
     Nicoline Amalia Charlotte Klocker 2
     Martin Ul... Klocker   14 wks
BRO:   Frederich Rudolf Klocker i Love
     Christian Klocker
guard: Jens Jensen gmd i Rye / Nielsen skolelarer i Gierslov
wgd: N.C. Thomasen kirkesanger skolelarer i Tiornelund
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Nielsen fattig i Wedbye    24 Dec 1830   pg 203
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jorgen Hansen Plou inds i Herslov/Wedbye   13 Jan 1831  pg 205 242
CH:   Christen Jorgensen
     Ole Jorgensen  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kield Nielsen fattig i Kr.Helsinge      31 Dec 1830  pg 205
CH:   Niels Kieldsen hmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Malene Nielsdtr fattig inds i Love Toelstang     30 Dec 1830  pg 205
CH:   Ane Kirstine Nielsdtr (dod) = Christen Jepsen hmd i Love Toelstand
      CH: Jeppe Christensen     dreng
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Magdalene Larsdtr fattig i Kr.Helsinge    24 Jan 1831  pg 206
CH:   Niels Kieldsen hmd i Kr.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe Larsdtr i Herslov        14 Jan 1831   pg 206
HUSB:  Jens Pedersen inds
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Pedersdtr i Saebyehoi     14 Jan 1831   pg 206 314
HUSB:  Peder Jacobsen hmd
FADER:  Peder Mortensen aftaegtsmand i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Hansdtr fruentimmer fattig i Rye Mark         28 Jan 1831   pg 208
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Poul Nielsen rygter i Lovegaard      28 Jan 1831   pg 208 232
WIFE:  (dod)
CH:   Niels Poulsen  myndige
     alle myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christopher Bentsen fattig i Gierslov    28 Jan 1831  pg 208
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Cathrine Nielsdtr enke fattig i Krogerup        6 Feb 1831    pg 210
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mathias Nielsen fattig i Drosselberg     5 Feb 1831   pg 210
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Johansen fattig i Kraenkerup         6 Feb 1831    pg 210
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Christensen 22 i Reersoe   9 Feb 1831   pg 210
MODER:  ... enke = afg. Christen Nielsen i Reersoe
HEIRS:  alle myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

S. Hovelsrud enkemadam fruentimmer dod i Hallebyeore     12 Feb 1831  pg 210
HUSB:  Hovelsrud skibscapitain i Christiania, Norge (fraskildt)
2 CH:  Peter Hovelsrud skibsmissia
     another son also
FADER:  Dinis skibsbyyemester i Drammen eller Christiania, Norge
by: Christen Hansen bmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sidse Pedersdtr i Saebye     5 Feb 1831    pg 210
HUSB:  Svend Nielsen fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Nielsdtr i Outved      14 Feb 1831    pg 211
HUSB:  Jens Jepsen inds
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Lisbeth Olsdtr enke hos Ole Henrichsen hmd i Uglerup   21 Feb 1831  pg 212 266
HUSB:  Hans Jorgensen inds (dod ) NOTE: this listed at 1st announcement.
HUSB:  Jorgen Pedersen (dod i Forsinge) NOTE: this listed in next records pg 212b.
CH:   Rasmus Jorgensen hmd i Fossinge bye, Udbye sogn
     Peder Jorgensen hmd i Langemarke
     Niels Jorgensen gaardskarl i Gaden fra Wertergade, Khvn
     Lars Jorgensen  tiene i Esterbyegaard
     Ane Jorgensdtr  = Ole Henrichsen hmd i Uglerup
     Kirsten Jorgensdtr    (dod) = Jens Sorensen hmd i Eskeberg bye
      CH: Soren Jensen   9
         Kirsten Jensdtr ugift
HEIRS:  myndige & minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johannes Christensen inds i Love      4 Mar 1831    pg 214
WIFE:  (uskift boe)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Larsdtr enke fattig i Drosselberg   11 Mar 1831  pg 214 or 215
HUSB:  Niels Larsen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Pedersen hmd i Hong        6 Mar 1831    pg 214 251
WIFE:  Lisbeth Simonsdr (uskift bo)
CH:   Jens Christensen 12
     Peder Christensen    8
     Jacob Christensen    6
guard: Peder Nielsen hmd i Tystrup
wgd: Ole Pedersen bmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Birthe Madsdtr enke i Hesselberg  20 Mar 1831   pg 226 233
HUSB:  Niels Pedersen hmd (dod)
HIERS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Nielsen gmd i Reersoe   d.1827/21 Mar 1831   pg 226 252
WIFE:  Maren Thomasdtr
CH:   Jens Christensen 11
     Ellen Christensdtr    = Jens Poulsen hmd i Reersoe
     Ane Marie Christensdtr 16
     Niels Christensen    (dod 9 Feb 1831?)
guard: Niels Pedersen gmd i Reersoe
wgd: Peder Thomasen gmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dinesen justitsraadinde madam i Kragerupgaard     6 Jan 1829/23 Mar 1831 pg 137 232 233
HUSB:  Dinesen justitsraad 
CH:   Dinesen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Mork hmd tommermand i Saebye  23 Mar 1831   pg 233
WIFE:
CH:   (?illeg)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Cathrine Buchs/Bucks i Love   28 Mar 1831   pg 247
HUSB:  Lars Krogh skoemager
CH:   Johannes Krogh  hmd i Love Toelstang ( Johan Krogh)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Jensen 21 i Torpegaun     27 Mar 1831   pg 247
FADER:  Jens Jorgensen inds i Torpegaun
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Christensen smed i Reersoe  27 Mar 1831   pg 247 272
CH:   Frederich Pedersen    smed 
     Peder Pedersen  skovfoged
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Simon Nielsen selv.gmd i Ulstrup  30 Mar 1831   pg 248
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Niels Simonsen  1
     Ane Sophie Simonsdr   5
     Karen Marie Simonsdr   3
MODER:  ... (dod) enke = afg. Niels Nielsen gmd
guard: Lars Sorensen gmd i Rye
wgd: Christen Henrichsen gmd i Torpe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Clausdr enke fattig i Hong       18 Apr 1831   pg 256
HUSB:  Hans Mortensen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Hansdtr i Hallenslov     28 Apr 1831   pg 256
HUSB:  Christen Pedersen hmd
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Pedersdtr i Falkenhoi    26 Apr 1831    pg 256
HUSB:  Niels Sorensen inds
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Larsen inds i Herrestrup   2 May 1831   pg 257
WIFE:
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Nielsdtr 25 inds i Reerslov  19 May 1831   pg 257 259
FADER:  Niels Pedersen gmd i Reerslov
ILLEG.CH: Niels Sorensen (fodt ved Paasketiden sidst) (son of Soren Larsen ungkarl i Reerslov)
MODER:  Maren Nielsdtr (dod 10 aar) = Niels Pedersen gmd i Reerslov (?dod)
REL:   Jorgen Jensen smed i Reerslov
? ... = Soren Pedersen gmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Christensen aftaegtsmd i Gierslov    18 May 1831  pg 257 268 270
WIFE:  Maren Hansdtr (testament 4 Jul 1812)
no children or heirs
wgd: Ole Christiansen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Espensen aftaegtsmand i Rye     16 May 1831  pg 257 272
CH:   Peder Christensen
     Maren Christensdtr    = Soren Andersen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen ... fattig i Reerslov        1 Jun 1831    pg 259
HUSB:  Peder Jensen hmd fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mads Christophersen hmd i Love       9 Jun 1831    pg 259
WIFE:  
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Christensdtr ( Ane Christiansdtr ) i Love/Gierslov        14 Jun 1831   pg 260 277
HUSB:  Mads Christensen selv.gmd
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Hansdtr enke fattig i Reerslov    13 Jun 1831  pg 260
HUSB:  Peder Mortensen inds (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Jorgensdtr inds 44 ugift i Soelberg      14 Jun 1831  pg 260
HEIRS:  myndig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Rasmussen sognefoged gmd i Hallenslov    19 Jun 1831  pg 260 263 270 285
2WIFE:  Ane Marie Henrichsdtr ( Ane Marie Hansdtr - pg 263)
CH:   Henrich Christensen   5
     Christen Christensen   14 days
1WIFE:  Karen Hansdtr (dod 12 May 1821)
CH:   Lars Christensen 12
     Ane Marie Christensdtr 19 ugift
REL:   Rasmus Stephensen gmd i Hallenslov
1WIFE.CH: Hans Larsen   ungkarl here i stedet
     Peder Larsen  tiene i Hammeldrupgaarden
2WIFE.BRO: Peder Henrichsen moller i Hallenslov Molle
guard: Rasmus Stephensen sognefoged i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

guard: Hans Hansen bmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Pedersen hmd i Hong  22 Jun 1831  pg 264 289
2WIFE:  Sidse Jensdtr (married deceased 18 Jun 1831)
1WIFE:  Lisbeth Westesdr (dod)
CH:   Peder Hansen   3 i Mullerup
MODER:  Lisbeth Westesdr inds i Love (dod)
REL:   Simon Pedersen gmd i Mullerup
2WIFE.BRO&SVOGER: Johannes Hansen gmd i Hong ( Johan Hansen )
guard: Christen Jensen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jeppe Jensen hmd i Conradineslyst Mark    23 Jun 1831  pg 266
WIFE:
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Giert Lassen propritair til Hallebyegrd   23 Jun 1831  pg 266
WIFE:  Henriette Bartoline Gram sal. Lassen
CH:   Lassen forvalter i Hallebyegaard
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sidse Christensdtr i Ulstrup        23 Jun 1831   pg 266
HUSB:  Mads Larsen hmd
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Anders Christophersen hmd i Hallebyeore       2 Jul 1831    pg 270
WIFE:
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Mathiasdtr i Skielleberg  10 Jul 1831   pg 270
HUSB:  Niels Nielsen inds fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Jacobsdtr i Love Engvang       3 Jul 1831    pg 270
HUSB:  Anders Larsen hmd
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Sorensen inds fattig i Buerup     2 Jul 1831   pg 270
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Barbara Cathrine Margrethe Prom enke madam i Saebye     20 Jul 1831   pg 271
CH:   Sophie Cathrine Vincentzine Prom = Jensen skolelaerer
     Conrad Hartvig Prom   23 (hos curator: Jensen forpagter i Saebyegrd)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Adamsdr i Hong    18 Jul 1831  pg 271
HUSB:  Morten Hansen inds
CH:   myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lassen sognepraeste til Saebye-Hallenslov  14 Jul 1831  pg 271
WIFE:  Nicoline Petrine Begtrup sal. Lassen (testament 26 Feb 1796)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Moller Begtrup jfr.   30 Aug 1831  pg 273 (not in index)
HEIRS:  myndige (testament)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Larsdtr aftaegtsenke i Kr.Helsinge   30 Jul 1831  pg 273
HUSB:  Hans Rasmussen (dod)
HEIRS:  alle myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Olsdtr i Hallenslov     20 Aug 1831    pg 273 275
HUSB:  Hans Hansen bmd
CH:   Sidse Hansdtr  = Soren Christensen (signed: Soren Christophersen i Falkenhoi)
     Maren Hansdtr  = Peder Christensen hmd i Hallenslov
     Ole Hansen    i Falkenhoi
     Hans Hansen   i Herslov
curator: Hans Pedersen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Knudsdtr aftaegtsenke fattig i Soelberg    14 Aug 1831  pg 273 275
HUSB:  Lars Larsen gmd (dod)
CH:   Hans Larsen   hmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Andersen 11 fattig i Hallenslov     14 Aug 1831  pg 273
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Hansen hmd i Saebye     25 Aug 1831    pg 273 276
CH:   Hans Hansen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Larsen inds fattig i Herrestrup     11 Aug 1831  pg 273
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten aftaegtsenke i Drosselberg/Rye    13 Aug 1831  pg 273
HUSB:  Peder Jensen i Drosselberg (dod)
HEIRS:  Hans Pedersen  hmd i Love
     Vintzens Nilausen gmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Mogensdtr enke fattig i Skielleberg  3 Aug 1831   pg 273
HUSB:  Peder Larsen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Frederichsen hmd i Sandhuus, Frihedslund    14 Aug 1831  pg 273 276
CH:   ...   = Peder Nielsen
     ...   = Peder Arensen
     ...   = Jens Hansen (unsure about this one?)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Christensen selv.gmd i Love, Gierslov         25 Jul 1831   pg 273 278
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Maren Pedersdtr enke = afg. Simon Nielsen gmd i Ulstrup
     Sophie Pedersdtr = Anders Mortensen inds i Love
     Stine Pedersdtr = Christen Nielsen bmd i Ulstrup
     Ane Margrethe Pedersdtr ugift
     Lars Pedersen  myndige hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ulriche Cathrine de Myliiuses kancelleraadinde i Ronningesoegaard, Fyen    2 Sep 1831   pg 273
CH:   Johan Casper de Mylius kammerjunker of Hovedgrden, Saebye, Katterupgrd
?    ... de Mylius  = .. de Lunde Friedenreichs kammerinde
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Knudsdtr i Wedbye      2 Sep 1831    pg 275
HUSB:  Lars Hansen inds
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Nielsdtr i Tiornelund     2 Sep 1831   pg 275
HUSB:  Peder Jensen inds
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sophie Andersdtr i W.Helsinge    2 Sep 1831   pg 275 276
2HUSB:  Henrich Poulsen gaard-aftaegtsmd/inds
1HUSB:  Hans Jensen
CH:   Jens Hansen   hjulmand i Landsgrov
     Anders Hansen  (dod) = ... i W.Helsinge
      CH:  Johannes Andersen     myndige ( Johan Andersen )
         Hans Andersen       22
         Johanne Andersen     ugift
     Johannes Hansen gmd i W.Helsinge (dod)
      CH: Anders Johansen 17
         Mette Sophie Johansdtr ugift
     Marie Hansdtr  = Lars Jensen gl. hmd i Kr.Helsinge
     Christian Hansen gmd i hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe Jensdtr aftaegtskone i Reersoe   5 Sep 1831   pg 277 280
2HUSB:  Jens Hansen gmd i Reersoe (fraskilde)
CH:   Maren Jensdtr  ugift
1HUSB:  Christian ...
CH:   Anders Christiansen   hmd 
     Jens Christiansen    i Reersoe
     Hans Christiansen    paa Ostindien, paa Reersoe - alle myndige
     Karen Christiansdtr   ugift himme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Soren Nielsen selv.hmd i Love       5 Sep 1831    pg 277
WIFE:  
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Marie Nielsdtr i Reersoe   8 Sep 1831    pg 278 281
CH:   Ane Marie Larsdtr    3 wks
SIS:   Karen Nielsdtr
STEDFADER: Jens Madsen gmd i Reersoe
FADER:  Niels Sorensen gmd (dod 1 Apr 1816?)
guard: Jens Jorgensen gmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Caroline Strosberg inds i Tiornelund     7 Sep 1831   pg 278
HUSB:  Andreas Ibsen (fraskilde)
no children
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Henrich Hansen hmd i Kulbye     8 Sep 1831   pg 278 314
WIFE:  
CH:   Peder Henrichsen gmd i Flinterup
     Niels Henrichsen gmd i Store Fuglede
     Soren Henrichsen bmd i L.Walbye
     ... Henrichsdtr = Jorgen Jepsen hmd i Melbye
     ... Henrichsdtr = Lars Pedersen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Pedersdtr enke i Hallenslov   14 Sep 1831   pg 279
HUSB:  Jochum Nicolaisen inds (dod)
HEIRS;  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Moller Baegtrup jomfrue i Saebye Praestegrd    8 Sep 1831   pg 279 (see 1832 pg 44)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Birthe Frandsdtr i Hallebyeore   14 Sep 1831   pg 279 301 
HUSB:  Niels Larsen hmd
CH:   Birthe Nielsdtr 8 wks (listed pg 301 on 7 Nov 1831)
guard: Jens Frandsen hmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Eva Schmidt enkemadam i Skimmelskovhuus, Reerslov   12 Sep 1831  pg 279
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Nielsen bmd i Gierslov    11 Sep 1831   pg 279
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Susanne Jacobsen enke inds fattig i Ougtved      13 Sep 1831  pg 279 (see pg 3)
HUSB:  Hans Jensen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Wibeke Margrethe Bidstrup sal. Ritz i Soelberg    11 Sep 1831  pg 279
HUSB:  Ritz landinspekteur
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bodil Jensdtr enke i Saebye     21 Sep 1831   pg 280 314
HUSB:  Christen Jensen aftaegts hmd (dod)
CH:   Marie Christensdtr    = Hans Pedersen gmd i Hallenslov
     Jens Christensen
     Karen Christensdtr    = Niels Stephensen bmd i Hallenslov
     Mette Christensdtr    = Jens Marcusen gmd i Kulbye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Elisabeth Cathrine Jorgensen sal. Alsing madam i Falkenhoi  18 Sep 1831  pg 280 (see 1832 pg 3)
HUSB:  Alsing prokurator propritair
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Andersen inds i Rye     23 Sep 1831    pg 280
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Torkildsen hmd i Soelberggaards huuse      19 Sep 1831  pg 280
WIFE:
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Hansdtr i Reersoe      19 Sep 1831    pg 280
HUSB:  Jens Nielsen hmd
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Larsdtr i Saebye   16 Sep 1831  pg 280
STEDFADER: Soren Pedersen gmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Pedersdtr enke i Torpegaun      19 Sep 1831   pg 280 293
HUSB:  Peder Sorensen inds (dod)
CH:   Soren Pedersen  hmd i Hallenslov Torp
     Marie Pedersdtr = Peder Christensen hmd i Torpegaun
     Karen Pedersdtr ugift tiene i Slagelse
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Hansdtr aftaegts enke hos Hans Olsen gmd's enke i W.Helsinge      21 Sep 1831   pg 280
HUSB:  Ole Nielsen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Christensdtr i Ulstrup        18 Sep 1831   pg 280 310
HUSB:  Soren Jensen hmd
CH:   Johanne Sorensdtr    9
FADER:  Christen Nielsen aftaegtsmand
?SIS:  Dorthe Christensdtr   sondsvage?
guard: Ole Larsen gmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Gummer inds skytter i Buerup      4 Sep 1831   pg 280 294
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Henrich Gummer  skytte ved Selchousdahl
     Mette Marie Gummer    = Hans Jacobsen bodker i Wedbye
     Ane Kirstine Gummer   = Rasmus Marcusen gartner i Saebyegrd
     Ane Gummer    ugift tiene i Store Badstrupgaard, Jylland
wgd: Niels Christensen gmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Schalotte Ane fattig i Soelberg   23 Sep 1831   pg 280 (see 1833 pg 96)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christian Johansen smed aftaegtsmd i Herslov     27 Sep 1831  pg 283 313
CH:   Ane Christiansdtr    = Peder Hansen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ellen Nielsdtr i Love   29 Sep 1831   pg 283
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   minors?
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Espen Jorgensen afteagtsmand i Reersoe    1 Oct 1831   pg 284
WIFE:
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Hansen hmd i Reersoe     29 Sep 1831   pg 284 309
WIFE:  Kirsten Hansdtr
SIS:   Karen Hansdtr  = Lars Christiansen gmd i Holmstrup
½SIS:  Ane Marie Pedersdtr enke = afg. Poul Jorgensen hmd i Landegrav
wgd: Lars Christiansen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Ritz landinspekteur skolelarer 81 i Soelberg   1 Oct 1831   pg 284
WIFE:  Wibeke Margrethe Bistrup sal. Ritz age 80 (dod 11 Sep 1831)
CH:   Ludvig Ritz   41 i hiemme
     Johan Peter Ritz 51 (last heard from in 1806)
guard: Jacob Jensen gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Anders Nielsen smed fattig i Ulstrup     10 Oct 1831  pg 290
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Cathrine Christensdtr enke i Hallenslov      10 Oct 1831  pg 290 293
HUSB:  Jens Christensen inds (dod)
CH:   Ane Jensdtr   = Christen Nielsen hjulmand i Hallenslov
     Ingeborg Jensdtr ugift
guard: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Pedersen fattig i Rye         11 Oct 1831   pg 290
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirstine Pedersdtr i Love Engvang  10 Oct 1831   pg 290
HUSB:  Jens Pedersen Gylling hmd
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Frederichsdtr fattig enke i Soelberg      10 Oct 1831  pg 290
HUSB:  Niels Michelsen fattig (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Rasmussen hmd i Love Toelstang        11 Oct 1831   pg 290 314
WIFE:
BRO:   Jens Rasmussen  i Udbye?
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Rasmussen hmd i Hallenslov   10 Oct 1831   pg 290
WIFE:
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe Jacobsdtr 17 tiene hos Hans Olsen bmd i Gierslov 19 Oct 1831   pg 291 313
FADER:  Jacob Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Anders Hansen bmd i Hallenslovgaard     25 Oct 1831  pg 291 300
WIFE:  Mariane Pedersdtr
CH:   Maren Sophie Andersdtr  2
guard: Peder Arentsen hmd i Hallenslov
wgd: Peder Pedersen aftgtsmd 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Hansdtr i Torpegaun   12 Oct 1831  pg 291 292 (see next part pg 27)
HUSB:  Lars Knudsen hmd
BRO:   Christen Hansen tjenestekarl i Rye
     Jens Hansen   tiene i Khvn
     Jacob Hansen   hmd i Neble, Slogelse
     Lars Hansen   tiene i Love   (curator: Anders Andersen gmd i Herslov)
SIS:   Margrethe Hansdtr    = Hans Madsen inds i Kr.Helsinge
     Mette Hansdtr  = Peder Andersen vaever i Kr.Helsinge
     Karen Hansdtr  = Albrect Johansen (begge dod)
      CH: Johan Albrectsen 5
guard: Christen Andersen bmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]


Ane Jensdtr fattig enke i Conradineslyst   12 Oct 1831  pg 291
HUSB:  Peder Jacobsen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Marie Nielsdtr i Buerup        pg 291 (x'd out in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Frederich Poul Barmet/Bormet skolelarer i Buerup   19 Oct 1831  pg 291 295
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Wilhelm Frederich Bonnet?      9
BRO:   Peder Bormet/Barmet skoemager i Kr.Stillinge (signed: Peder Borremett)
wgd: Morten Henrichsen gmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ellen Hansdtr enke fattig i W.Helsinge    23 Oct 1831  pg 291
HUSB:  Peder Andersen fattig (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Else Svendsdtr ( Else Sorensdtr ) inds enke i Kattrup     14 Oct 1831  pg 291 299
HUSB:  Jorgen Christensen inds (dod)
CH:   Christen Jorgensen    pottemager (?i Pottemagerhuuset, Wandfalds Molle)
     Niels Jorgensen smed i Fyen/Tjen
     ... Jorgensdtr  = Christen Andersen gmd i Morke
by: Maren Jensdtr = Madsen moller i Kattrup
guard: Peder Andersen hmd nabor til hiemme
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Henrich Nielsen inds i Rye     16 Oct 1831   pg 291
WIFE:
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Hansen aftmd i Ulstrup     25 Oct 1831   pg 291
HEIRS:  myndig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Christensen hmd i Conradindeslyst       22 Oct 1831   pg 291
WIFE:
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Jensdtr fattig i Kr.Helsinge     20 Oct 1831  pg 291
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Larsdtr i Ulstrup      20 Oct 1831    pg 291 313
HUSB:  Knud Lorentsen hmd
HEIRS:  Soren Jensen   i Ulstrup
     Margrethe Jensdtr    = Hans Hansen
     Hans Jensen
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Jepsdtr fattig i Krogerup      22 Oct 1831   pg 291 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Pedersdtr enke fattig i Dalbye    15 Oct 1831   pg 291
HUSB:  Hans Olsen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Johansen bmd i Gierslov Mark      23 Oct 1831  pg 291 304
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Rasmus Nielsen  11
     Maren Nielsdtr  7
guard: Hans Christensen gmd i Tiornelunde
wgd: Lars Nielsen bmd i Gronhoisgaard
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ole Nielsen Westes hmd fattig i Reersoe   20 Oct 1831  pg 291
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Pedersen hmd i Gierslov  11 Oct 1831   pg 291
WIFE:
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Andersen inds i Buerup     28 Oct 1831   pg 296 298 300 306
WIFE:  Ane Larsdtr
MODER:  Mette Jensdtr   (guard: Lars Nielsen hmd i Buerup)
BRO:   Jorgen Andersen 23 tiene i lastaesjaegrne
SIS:   Karen Andersdtr ugift tiene i Lerchenborg
     Kirsten Andersdtr    ugift tiene i Norager
     Ane Marie Andersdtr ugift i Sonderod
STEDFADER: Peder Larsen hmd i Krogerup/Kiogevig
WIFE.BRO: Niels Larsen gmd i Holmstrup
WIFE.MORBRO: Poul Jensen hmd i Buerup
guard: Rasmus Hansen gmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Birthe Sorensdtr enke inds i Soelberg   7 Nov 1831    pg 302
HUSB:  Soren Jensen (dod)
HEIRS:  myndig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Nielsdtr i Giorlov     8 Nov 1831    pg 302 314
HUSB:  Jacob Hansen aftaegtsmand
CH:   Hans Jacobsen  ?i K.Helsinge?
     ... Jacobsdtr (dod)
      CH: Frederich Johansen    i Augerup Molle
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Nielsen aftaegtsmand i Reerslov    7 Nov 1831   pg 302
HEIRS:  myndige & minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Sorensen inds i Kr.Helsinge  7 Nov 1831   pg 302 322
CH:   Mette Pedersdtr = Christen Larsen
     Maren Pedersdtr = Jens Nielsen
     Dorthe Pedersdtr = Anders Nielsen
     Ane Pedersdtr  enke = afg. Niels Simonsen
      CH: ... Nielsdtr = Peder Rasmussen (for his svigermoder)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Bertel Nielsen fattig i Krogerup  8 Nov 1831   pg 303
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Claus Sorensen hmd i Hong      8 Nov 1831   pg 303
WIFE:
CH:   
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Jensdtr enke i Torpegaun  10 Nov 1831   pg 303 (see 15 Nov)
HUSB:  Ole Ovesen hmd
CH:   Karen Olsdtr   = Lars Larsen hmd i Torpegaun
     Inger Marie Olsdtr ugift
     Ingeborg Olsdtr = Christian Nielsen hmd i Badstrup Toelstang
     Hans Olsen    hmd i Ougtved
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Jensdtr enke hos Dines Hansen gmd i Hong    8 Nov 1831   pg 303
HUSB:  Hans Madsen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Kirstine Larsdtr 26 i Hesselberg mark  15 Nov 1831  pg 304
FADER:  Lars Olsen hmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Dorthe Kirstine Alsing enkemadam i Gierslov         17 Nov 1831   pg 304 306
HUSB:  Alsing degn (dod)
CH:   Lauritz Alsing  skraedder i Gierslov ( Lars Alsing)
     Jacob Alsing   handelsbetjent i Slagelse
     Ane Kirstine Alsing   = Moller pottemager i Jyderup
     Barbara Alsing  ugift i Callundborg
guard: Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Christensdtr fattig enke i Gjorlov Mark    15 Nov 1831  pg 304
HUSB:  Jeppe Larsen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Margrethe Jensdtr enke i Rye        17 Nov 1831   pg 304
HUSB:  Jens Andersen inds (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Larsdtr i Reersoe   16 Nov 1831  pg 304
HUSB:  Hans Jensen aftmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Mogensdtr enke inds i Kulbye  23 Nov 1831   pg 307 317
HUSB:  Jens Jensen inds (dod)
BRO:   Ole Mogensen   gmd i Herslov (dod)
      CH: Jens Olsen    27 gmd i Wedbye
         Karen Olsdtr   (dod)= Niels Larsen inds i Tiornelunde
          CH:  Ole Nielsen   9
             Christian Nielsen     7
         Cathrine Olsdtr ugift
         Maren Olsdtr   ugift
         Ane Olsdtr    ugift
         Marie Olsdtr   ugift
         Peder Olsen   10
     Peder Mogensen  gmd i Kulbye/Stedet (dod) = Bodil Larsdtr
      CH: Jens Pedersen  28
         Marie Pedersdtr 25
         Niels Pedersen  23
         Christen Pedersen     20
         Rasmus Pedersen 16
         Margrethe Pedersdtr    13
         Ane Pedersdtr  11
         Maren Pedersdtr 9
         Lars Pedersen  4
         Peder Pedersen  2
SIS:   Karen Mogensdtr (dod) = Jorgen Thomasen 
      CH: Niels Jorgensen 33
         Hans Jorgensen  27
guard: Niels Jorgensen bmd i Torpegrd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Christophersdtr i Tiornelund      20 Nov 1831   pg 307 314
HUSB:  Hans Bertelsen inds
CH:   Hans Hansen   hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Caroline Frederikke Wilhemine Lodin i Hong      28 Nov 1831  pg 307
FADER:  Loden snedker
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Jensen hmd i Saebye     20 Nov 1831    pg 307
WIFE:
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Rasmusdtr i Gierslov         21 Nov 1831   pg 307
HUSB:  Jorgen Christophersen hmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Jensen inds i Love Engvang  24 Nov 1831   pg 307
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Madsen ungkarl hos Peder Pedersen hmd i Love     21 Nov 1831   pg 307 321
STEDFADER: Peder Pedersen hmd i Love = MODER: ...
SIS:   Karen Madsdtr  ugift
     Maren Madsdtr  ugift
BRO:   Frederich Madsen 17
SIS:   Bodil Madsdtr  
guard: Christen Christensen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Rasmus Sorensen bmd i Hallenslov  19 Nov 1831   pg 307
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sidse enke i Love         21 Nov 1831    pg 307
HUSB:  Soren Michelsen hmd (dod)
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ulrich Christian Meier inds i Wedbye     24 Nov 1831  pg 307 312 (see 2 Jan 1832)
CH:   Christiane Schmidt enkemadam
     Petronelle Meier = Rasmussen skolelarer i Thystrup
     Niels Christian Meier  til soes
     Caroline Meier  ugift i Wedbye
guard: Jorgen Hansen sognefoged i 
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Jensdtr fattig hos Jens Nielsen gmd i Knudstrup      8 Dec 1831   pg 308 (see 1832 pg 41)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Knudsdtr enke fattig hos Niels Poulsen hmd i Bodstrup Toelstang  5 Dec 1831   pg 308
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Henrich Mogensen inds hos Carl Simonsen bodker i Hallebyeore      9 Dec 1831   pg 308
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ingeborg Pedersdtr i Ulstrup        7 Dec 1831    pg 308 313
HUSB:  Christen Larsen hmd
?CH:   Lars Christensen
     Peder Christensen
     ... Christensdtr = Jens Larsen
     ... Christensdtr = Christen Jensen 
NOTE: these signed at end of probate, relationship assumed.
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Nielsen tienestekarl 32 hos Niels Jensen bmd i Gierslov      11 Dec 1831  pg 308 309
FADER:  Niels Jensen bmd i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Lars Jensen hmd i Finnerup     1 Dec 1831   pg 308 319
WIFE:  Ane Marie Sorensdtr
CH:   Maren Larsdtr  2
guard: Simon Nielsen hmd i Finnerup
wgd: Hans Jensen gmd i Finnerup
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Jensdtr enke i Hallenslov      6 Dec 1831    pg 308
HUSB:  Rasmus Sorensen bmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Marie Pedersdtr enke i Reersoe   6 Dec 1831   pg 308
CH:   Niels Pedersen  gmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Bertelsen aftaegtsmand fattig i Dalbye     3 Dec 1831   pg 308
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Niels Larsen gmd i Ougtved     3 Dec 1831   pg 308
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Peder Pedersen inds i Hallenslovgaard    8 Dec 1831   pg 308
CH:   Jens Pedersen  29 tiene i Bakkendrup
     Mariane Pedersdtr enke = afg. Anders Hansen bmd i Bakkendrup
     Jorgen Pedersen 24 tiene i W.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Marie inds fattig enke hos Jens Larsen hmd i Torp    12 Dec 1831   pg 309
HUSB:  Lars Sorensen (dod)
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Jacobsdtr aftaegtskone inds hos Hans Jensen gmd i Finnerup  20 Dec 1831  pg 309 314 319 (see 1832 pg 12)
HUSB:  Jens Jensen gmd (dod)
CH:   Hans Jensen   gmd i Finnerup
     Jens Jensen   hmd i Hong
     Christen Jensen bmd i Love - alle myndige
     Lars Jensen   hmd i Finderup (dod)
      CH:  Maren Larsdtr  1 (guard: Christen Jensen i ?Finderup)
     Maren Jensdtr  = Hans Pedersen hjulmand i Hong
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Karen Nielsdtr enke i Ougtved    17 Dec 1831   pg 309
HUSB:  Soren Andersen gmd (dod)
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Sidse Christiansdtr i Reersoe       15 Dec 1831   pg 309
HUSB:  Jens Christophersen hmd
HEIRS:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Margrethe Jensdtr inds fattiglem enke i Buerup  24 Dec 1831  pg 310
HUSB:  Peder Sorensen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Marie Andersdtr fattig i W.Helsinge   23 Dec 1831  pg 310
HUSB:  Peder Nielsen inds fattig
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Sorensdtr fattig enke i Bakkendrup    25 Dec 1831  pg 310
HUSB:  Halvor Nielsen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Bertelsen aftaegtsmd i W.Helsinge    26 Dec 1831  pg 310
CH:   ... Jensdtr   = Hans Nicolaisen bmd i W.Helsinge
     myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Jensdtr aftaegtsenke i Reersoe    2 Jan 1832   pg 312 321
HUSB:  Jens Jensen aftaegtsmd (dod)
CH:   Jens Jensen   gmd i Reersoe
     myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Rasmus Pedersen aftaegtsmand i W.Helsinge  29 Dec 1831  pg 312 315 (?309)
HEIRS:  Jorgen Christensen    hmd i Reersoe
     Hans Larsen   bmd i Rye
     Jens Pedersen  hmd i W.Helsinge
     Jens Nielsen   bmd i ...
NOTE: guessed at their residences??
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Nielsdtr enke fattig i Soeberg      7 Jan 1832   pg 315
HUSB:  Christen Christensen (dod)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Jensen skraeder hmd i Love      3 Jan 1832    pg 315
WIFE:
CH:   Jens Hansen   11
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johanne Nielsdtr eller Johanne Andersdtr inds enke i Bakkendrup   9 Jan 1832    pg 315 321 322
HUSB:  Lars Rasmussen aftaegtsmand (dod)
CH:   ... Larsdtr   = Ole Jensen gmd
     ... Larsdtr   = Jens Andersen bmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Johannes Pedersen inds i Hallebye  4 Jan 1832   pg 315
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Larsdtr tienestepige 25 hos Poul Drochmann i Hong  8 Jan 1832   pg 315 (see 1832 pg 41)
FADER:  Lars Christensen inds i Houg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Maren Hansdtr inds enke i Loitved  9 Jan 1832   pg 315
HUSB:  Niels Nielsen (dod)
CH:   Niels Nielsen  bmd i Loitved
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Johansen inds i Gierslov  6 Jan 1832   pg 315
WIFE:
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Scharlotte Frederikke Jochumsdtr 3 i Reerslov   18 Jan 1832  pg 316
STEDFADER: Peder Sorensen inds i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Birthe Pedersdtr afteagtsenke i Love     18 Jan 1832  pg 316
HUSB:  Poul Olsen (dod)
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Laben Kiobenhavn fattig i Kr.Helsinge    19 Jan 1832  pg 316
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Hans Rasmussen inds i Langemark   22 Jan 1832   pg 317
WIFE:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Pedersdtr         22 Jan 1832    pg 317
HUSB:  Niels Christensen bmd Dyrlaege
CH:   dodfodte pigebarn (also)
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Christen Hemmingsen hmd i Love   19 Jan 1832   pg 317 320
WIFE:  Marie Jepsdtr  (signed: Marie Ebbesdr)
CH:   Sidse Margrethe Christensdtr   16 ugift
     Conradine Christensdtr  12
REL:   Sigert Hemmingsen hmd i Love
wgd: Lars Ebbesen hmd i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Ane Kirstine Larsdtr i Buerup       30 Jan 1832   pg 322
HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Cort Ibsen hmd i Bakkendrup     26 Jan 1832   pg 322
HEIRS;  myndig & minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Jens Andersen selv.gmd i Gierslov     29 Jan 1832   pg 322 (see pg 15)
HEIRS:  minors
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Kirsten Hansdtr i Love      26 Jan 1832    pg 322 (see pg 8)
HUSB:  Niels Pedersen selv.hmd
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

Mette Marie Frandsdtr i Buerup   28 Jan 1832   pg 322 (see 1832 pg 81)
HUSB:  Niels Andersen hmd
CH:
[Love Herred skpr; Book 3 1829-1832; film 49369]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////
Book 4 1832-1836 Skpr film 49370

Niels Larsen gmd i Orslov         30 Jan 1832   pg 1 (pg 308)
WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   Peder Nielsen  gmd i Hallenslov
     Lars Nielsen   19 hiemme
     Ane Nielsdtr   enke = afg. Knud Nielsen hmd i Kulbye
     Marie Nielsdtr  (dod) = Jens Jeppesen hmd i Ougtved
      CH: Jorgen Jensen  15
         Niels Jensen   8
         Jens Jensen   5
         Soren Jensen   2
         Ane Jensdtr   ugift
         Dorthe Jensdtr      ugift
     Ane Margrethe Nielsdtr = Niels Hansen hmd i Ougtved
     Dorthe Nielsdtr ugift
     Karen Nielsdtr  ugift
wgd: Jens Pedersen gmd i Sonderod
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Susanne Jacobsdtr enke i Ougtved 30 Jan 1832    pg 3 125
HUSB:  Hans Jensen inds (dod)
CH:   Ane Hansdtr   = Jens Hansen hmd i Ougtved Mark
     Kirsten Hansdtr (dod) = Hans Arentzen gmd i Reerslov Mark
      CH: Peder Hansen   17
         Jens Hansen   13
         Niels Hansen   11
         Hans Hansen   5
         Kirstine Hansdtr ugift
     Anders Hansen  bmd i Reerslov Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Nielsen aftgsmd i Outved    30 Jan 1832  pg 5
CH:   Bodil Nielsdtr  = Rasmus Sorensen gmd i Sonderod
     Ane Nielsdtr   (dod) = Peder Lindhardt smed i Reerslov
      CH: Niels Pedersen  17
     Jens Nielsen   gmd i Knudstrup
     Hans Nielsen   hiemme
     Niels Nielsen  gmd i Sonderod
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Rasmus Sorensen = ... bmd i Hallenslov       d.18 Nov 1831/31 Jan 1832     pg 6 189
WIFE:  Morten Jacobsdtr (dod 6 Dec 1831)
CH:   Kirsten Rasmusdtr    19
     Jacob Rasmussen 27 hos Gustavus
?guard: Poul Hansen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Carl Ipsen hmd ( Cort Ibsen ) i Bakkendrup       31 Jan 1832  pg 7 67 102
WIFE:  Kirstine Henrichsdtr ( Ane Kirstine Henrichsdtr af K.Helsinge - dod 10 Aug 1832?) 
CH:   Anders Cortsen  hmd i L.Wierlose
     Niels Cortsen  smed i Bornholm
     Henrich Cortsen hmd i K.Helsinge (dod)
      CH: Jens Henrichsen 26 tiene i Heininge
         Peder Henrichsen 24 tiene i K.Helsinge
         Lars Henrichsen 20 tiene i K.Helsinge
         Niels Henrichsen 18 i Store Fuglede
         Christen Henrichsen    15 i K.Helsinge
guard: Hans Jensen hmd i Bakkendrup
wgd: Iver Madsen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Hansdtr i Love Mark     2 Feb 1832   pg 8
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Hans Nielsen   5
     Ane Nielsdtr   16 ugift
     Marie Nielsdtr  12
guard: Peder Jorgensen selv.bmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Sorensdtr aftgsenke hos Hans Larsen gmd i Rye         1 Feb 1832    pg 8 29 36 181
 (testament)
HEIR:  Hans Larsen   gmd i Rye (unsure if he is actually heir?)
     ....  (dod) = Niels Pedersen hmd i Love
      CH: Ane Nielsdtr  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Pedersdtr i Hong Mark   4 Feb 1832    pg 9
HUSB:  Niels Christensen bmd
CH:   Jorgen Nielsen  12
     Christen Nielsen 8
     Peder Nielsen  6
     Maren Nielsdtr  11
     Ane Margrethe Nielsdtr 3
guard: Hans Pedersen bmd i Brandstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Christian Madsen mollebyggersvend i Callundborg, i Wedbye     d.Jul 1832  pg 11 71 190 241 245 263 265
SIS:   Trine Madsdtr  tiene i Khvn, ugift
     Hanne Madsdtr  tiene i Khvn, ugift
BRO:   Jorgen Madsen  14 i huset hos moller Madsen
SIS:   Marie Madsdtr  ugift i huset hos Anders Madsen gmd i Seerdrup (? Maren Madsdtr )
     Mine Madsdtr   ugift hos vognmand Madsen i Corsoer
BRO:   Frederich Madsen hos Niels Jensen gmd i Saebye
     Christopher Madsen    i Slagelse 
BRO:   L. Madsen    moller i Vedbye / nu i Gronnebjerg Kroe, Holbek
FARSIS: ....  = Niels Jensen gmd sognefoged i Saebye, ved sin svigerson Peder Madsen gmd i Saebye
FARBRO: ... Madsen moller i Slagelse
? Ane Hansdtr (dod 1 Dec 1834 pg 245) = afg. Morten Jensen forpagter i Slagelse     
  BRO:     Jorgen , Frederik 
  SIS: Trine, Hanne, Maren, Mine 
guard: Niels Jensen sognefoged
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Jensdtr enke i Hong Mark       4 Feb 1832    pg 11
HUSB:  Hans Madsen aftgsmd (dod)
CH:   Jens Hansen   gmd i Finderup (dod) (guard: Christen Hermansen gmd i Finnerup)
      CH: Peder Jensen   myndig
         Christen Jensen myndig
         Johan Jensen   20
         Hans Jensen   10
         Niels Jensen   7
         Mads Jensen   5
         Karen Jensdtr  = Hans Knudsen gmd i K.Helsinge
         Johanne Jensdtr ugift
         Ane Lisbeth Jensdtr ugift
         Maren Jensdtr  ugift
         Ane Margrethe Jensdtr ugift
     Mads Hansen   myndig
     Dines Hansen   gmd i Hong
     Ane Hansdtr   = Nilaus Pedersen gmd i Kulbye (? Nilaus Knudsen )
     Maren Hansdtr  (dod) = Christen Corneliusen gmd i Herslov
      CH: Ane Christensdtr = Ole Jorgensen gmd i Herslov
     Kirsten Hansdtr (dod) = Peder Mortensen inds i Hong (guard: Christen Jensen vaever i Hong)
      CH: Morten Pedersen 16
         Hans Pedersen  13
         Lars Pedersen  9
         Ane Pedersdtr  = Christen Jensen vaever i Hong
         Ane Dorthe Pedersdtr ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Jacobsdtr enke inds hos Hans Jensen gmd i Finderup   4 Feb 1832  pg 12
HUSB:  Jens Jensen (dod)
CH:   Jens Jensen   hmd i Hong
     Hans Jensen   gmd i Finnerup
     Christen Jensen bmd i Love Mark
     Maren Jensdtr  = Hans Pedersen hmd i Hong
     Lars Jensen   (dod)
      CH: Maren Larsdtr  ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Rasmusdtr i Gierslov         6 Feb 1832    pg 13
HUSB:  Jorgen Christophersen hmd
BRO:   Lars Rasmussen  hmd i Windehelsige
     Hans Rasmussen  hmd i Tiornelunde (dod) (guard: Christen Jensen gmd i Gierslov)
      CH: Kirsten Hansdtr ugift
         Karen Margrethe Hansdtr ugift
SIS:   Sidse Rasmusdtr = Jens Jacobsen hmd i Love
½BRO:  Ole Christensen hmd i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Andersen selv.gmd i Gierslov  6 Feb 1832   pg 15 46
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Anders Jensen  5
     Peder Jensen   2
     Sidse Jensdtr  ugift
     Maren Jensdtr  ugift
REL:   Ole Andersen gmd i Blaesinge
wgd: Christopher Jorgensen gmd i Tiornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Elisabeth Kirstine Jorgensen sal. Alsing i Falkenhoi, Saebye      6 Feb 1832   pg 17
HUSB:  Hans Peter Alsing prokurator
4 CH:  3 sons & 1 datter
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Christensdtr i Ulstrup        10 Feb 1832   pg 18
HUSB:  Soren Jensen hmd
CH:   Johanne Sorensdtr    9
FADER:  Christen Nielsen
guard: Ole Larsen gmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne ... enke i Rye      pg 19 **(cannot find)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

HUSB:  Kjeld Madsen inds (dod)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Sorensdtr (Simonsdr x'd out) enke fattig i Knudstrup 10 Feb 1832   pg 20
HUSB:  Soren Rasmussen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Andersen inds i Rye  14 Feb 1832  pg 20
WIFE:  Johanne Margrethe Jensdtr (dod 17 Nov 1831)
CH:   Peder Jensen   hmd i Rye
     Mette Jensdtr  ugift
     Karen Jensdtr  ugift
     Johanne Jensdtr enke = afg. Mads Larsen hmd i Rye
wgd: Christopher Thomasen skomager i Rye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jeppe Sorensen tjenestemand hos Lars Sorensen hmd i Wedbye 10 Feb 1832   pg 20 35 (prior pg 183)
WIFE:  (dod)
4 CH:  umyndige      i Gierslev sogn
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Olsen hmd i Hesselberg Mark   10 Feb 1832  pg 20 199 267
WIFE:  Karen Jensdtr or Karen Larsdtr
CH:   Ellen Larsdtr  = Peder Christensen hmd/inds i Hesselberg
     Kirsten Larsdtr = Jorgen Hansen hmd i Jordlose
     Lars Larsen   24 ved reiment i Khvn
     Soren Larsen   16
wgd:: Peder Hansen bmd i Reerslov Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Henrichsdtr 1½ i Taagerup      10 Feb 1832   pg 20
FADER:  Henrich Johansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Sorensdtr i Haverberg    10 Feb 1832    pg 20 22
HUSB:  Jens Olsen hmd
HEIRS:  Peder Eliasen hmd (dod) = Margrethe Nielsdtr
      CH: Niels Pedersen  14
         Birthe Pedersdtr ugift
         Sophie Pedersdtr ugift
guard: Rasmus Hansen hmd i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nielsdtr i Reersoe      15 Feb 1832    pg 21 76
HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Hans Pedersen  14
     Ellen Pedersdtr 11
     Karen Sophie Pedersdtr 7
     Niels Pedersen  3
guard: Jorgen Pedersen hmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bormet skolelarer i Buerup      20 Feb 1832  pg 21
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Wilhelm Frederich Bormet 9 
REL: Peder Bormet skomager i K.Stillinge (signed: Peder Borremett)
wgd: Morten Henrichsen gmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jensen hmd i Herslov (Hong x'd out)   15 Feb 1832  pg 21
WIFE:
CH:
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Nielsen inds i Reerslov     14 Feb 1832  pg 21 71
CH:   Niels Jensen   hiemme, myndig
     Frands Jensen  hmd i Reerslov
     Lars Jensen   i Wedbye , myndig
     Marie Jensdtr  ugift i Khvn
     Hans Jensen   19 i Khvn
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Pedersen 6 wks i Hong         14 Feb 1832   pg 21
FADER:  Peder Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Kirstine Wulf fattiglem i Saebye       14 Feb 1832   pg 21
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Henrichsen & Christiane Henrichsdtr 2 dage i Saebye   15 Feb 1832  pg 21
FADER:  Henrich Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ove Christian Nielsen i Saebyegaards Skov   17 Feb 1832  pg 21
FADER:  Nielsen skovrider
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Hansen bmd i Hallenslovgaard         25 Feb 1832   pg 23
WIFE:  Mariane Pedersdtr
CH:   Maren Sophie Andersdtr  2 (? Maren Sophie Hansdtr )
guard: Peder Arentzen hmd i Hallenslov
wgd: Jens Pedersen i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen 1 dag i Saebyhoj     23 Feb 1832  pg 23
FADER:  Hans Larsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Pedersen 1½ i Love Mark        23 Feb 1832   pg 23
FADER:  Peder Poulsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Marie Hansdtr 4 wks i Langemark    25 Feb 1832  pg 23
FADER:  Hans Pedersen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Hansen hmd i Love Mark     23 Feb 1832  pg 23
WIFE:
CH:
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christopher Pedersen 1½ i Gierslov         23 Feb 1832   pg 23
FADER:  Peder Christophersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Jensdtr enke i Torpegaun     25 Feb 1832   pg 25
HUSB:  Ole Ovesen hmd (dod)
CH:   Karen Olsdtr   = Lars Larsen
     Inger Marie Olsdtr ugift
     Ingeborg Olsdtr = Christian Nielsen
     Hans Olsen    myndig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Jensdtr i Love    25 Feb 1832  pg 26 (not in index)
HUSB:  Henrich Jensen hmd
CH:   minors
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Cathrine Arvesdr i Solberg       1 Mar 1832    pg 26 33
HUSB:   Hans Andersen hmd
2 CH:  Anders Hansen  5
? Ole Andersen gmd i Gudum
guard: Anders Pedersen hiulmand hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Rasmusdtr 14 dage i Kraenkerup     2 Mar 1832    pg 26
FADER:  Rasmus Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Christensdtr 3/4 aar i Love Mark    3 Mar 1832  pg 26
FADER:  Christen Jensen bmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ellen Kirstine Frederichsdtr 2 i Ulstrup      4 Mar 1832    pg 26
FADER:  Frederich Andersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hovelsrud madame hos Christen Hansen bmd i Hallebyore     6 Mar 1832  pg 26 (see pg 210 - 1831)
guard: P.F. Justesen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Jacobsen 11½ i Tiglhusene, Saebye       4 Mar 1832    pg 26
FADER:  Jacob Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Jorgensen aftgsmd i Giorlov     1 Mar 1832    pg 26 32 191 238
SIS:   ... Jorgensdtr  i Fyen
?BRO:  Frederich Jorgensen   gmd
no heir here i Sjaelland
by: Hans Frederichsen ungkarl i Gjorlov
guard: Anders Christiansen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirstine Olsdtr tjenestepige i Reerslov       2 Mar 1832    pg 26
FADER:  living
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Madsen hms skraeder i Tiornelunde    29 Feb 1832  pg 26
WIFE:  ...
4 CH:  minors
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Andersen 9 dage i Solberg      2 Mar 1832    pg 26
FADER:  Anders Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Hansen fattig i K.Helsinge      25 Feb 1832   pg 26
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Hansdtr i Torpegaun      6 Mar 1832    pg 27 (see pg 292 in 1831)
HUSB:  Lars Knudsen hmd
BRO:   Christen Hansen
     Jens Hansen   i Khvn
     Jacob Hansen
     Lars Hansen
SIS:   Margrethe Hansdtr    = Hans Madsen inds i Kirkebye?
     Mette Hansdtr  = Peder Andersen vaever i Kirkebye?
     Karen Hansdtr  (dod) 
      CH: Johan Albretsen 5 i Herslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Retz (Claus Ritz) landinspekteur skolelarer i Soelberg (?K.Helsinge)   6 Mar 1832    pg 28 90
CH:   Ludvig Ritz   i Soelberg, myndig
     Johan Peter Ritz unknown 
? Beck provst i Orslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]


Mette Hansdtr enke aftaegt hos Hans Olsen 's enke i Windehelsinge    26 Mar 1832  pg 28
CH:   Hans Olsen    gmd (dod) = Mette Kirstine Rasmusdtr
      CH: Ane Hansdtr   ugift
         Grethe Hansdtr ugift
         Jens Hansen   14
         Marie Hansdtr  9
         Dorthe Hansdtr  8
         Rasmus Hansen  7
         Karen Marie Hansdtr 1½
guard: Lars Nielsen vaever hmd i K.Helsinge
wgd: Peder Andersen hmd i Windehelsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nielsdtr aftaegtskone enke i Uglerup      6 Mar 1832    pg 29 30
HUSB:  Rasmus Jensen (dod)
CH:   Jens Rasmussen  hmd i Orslov Wester, Soro amt
     Ellen Rasmusdtr = Hans Nielsen gmd i Uglerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Henrich Andersen inds fattig i Wedbye Mark       8 Mar 1832  pg 29
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen 15 dage i Bakkendrup      8 Mar 1832    pg 29
FADER:  Hans Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Christiansdtr fattig i Conradineslyst       8 Mar 1832    pg 29
SVIGERSON: Christian Jensen i Conradineslyst
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Sorensdtr aftgskone hos Hans Larsen gmd i Rye         10 Mar 1832   pg 29 125
HUSB:  Soren Pedersen (dod )
HEIRS:  Hans Larsen   gmd i Rye
PLEIEDTR: Ane Nielsdtr  16  (guard: hendes krodelige fader: Niels Pedersen selv.hmd i Love Mark)
? Jens Hansen = Lene Jepsdtr
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Hansen i Gierslov       8 Mar 1832    pg 29 
FADER:  Hans Andersen inds 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Nielsen 's dodfodt drengebarn inds i Soberg   8 Mar 1832      pg 29
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ellen Hansdtr enke inds i Rye Mark      16 Mar 1832  pg 31 49
HUSB:  Hans Larsen hmd
CH:   Lars Hansen   myndig
     Anders Hansen  hmd i Rye Mark
     Niels Hansen   (dod)
      CH: Christen Nielsen 22
         Niels Nielsen  4
         Ane Nielsdtr
         Ellen Nielsdtr
         Johanne Nielsdtr - alle ugift
     Johanne Hansdtr (dod)
      CH: Lars ...     umyndig
         Birthe ...    ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Hansen ½ i Soelberg     13 Mar 1832    pg 31
FADER:  Hans Andersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johannes Nielsen 5 i Love Mark       14 Mar 1832   pg 31
FADER:  Niels Fiscker bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Nielsdtr tjenestepige i Reerslov       17 Mar 1832   pg 31 (see pg 259 - 1831)
ILLEG CH: ....  (his fader: Soren Larsen ungkarl - or this may be the illeg child?)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Sophie Hansdtr i Saebye       17 Mar 1832   pg 32
FADER:  Hans Krng inds i Saebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Henrich Poulsen aftgsmd hos Christen Hansen bmd i Windehelsinge   19 Mar 1832   pg 33 35
WIFE:  Sophie Andersdtr (dod - 5 Sep 1831)
HEIR:  Christian Hansen gmd i Windehelsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Nielsdtr uaegtebarn i Herrestrup   17 Mar 1832  pg 33
MODER:  living
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Andersen inds i Buerup    21 Mar 1832    pg 34 62 74
WIFE:  Ane Larsdtr
MODER:  Mette Jensdtr  i Buerup         (wgd: Peder Pedersen gmd i Sonderod)
BRO:   Jorgen Andersen 23 ved kastesjaergen i Khvn
SIS:   Karen Andersdtr ugift i Lerchenberg
     Kirstine Andersdtr    i Norager     ( Kirsten Andersdtr )
     Ane Marie Andersdtr i Sonderod - alle ugift
guard: Jens Pedersen gmd i Sonderod
wgd: Poul Jensen hmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Davidsdr i Hesselberg  20 Mar 1832   pg 34 (Not in index)
FADER:  David Rasmussen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Jensdtr i Saebyehoj      25 Mar 1832   pg 35 75
HUSB:  Hans Larsen hmd
2 CH:  Lars Hansen   5
     Ane Sophie Hansdtr 9
guard: Jonas Olsen hmd i Saebyehoyhusen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Christiansdtr aftaegtskone i Hallebyore      21 Mar 1832   pg 35
CH:   Christian Larsen myndige ( Christen Larsen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Helene fattig hos Bendt Larsen inds i Torpegaun    22 Mar 1832  pg 35
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Morten Andersen inds hos Morten Andersen inds i K.Helsinge      23 Mar 1832   pg 35 37
? Frederich Mortensen
guard: Lars Sorensen gmd i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Jensen aftgsmd i Saebye Mark   26 Mar 1832  pg 35
WIFE:  Maren Jacobsdtr (dod)
CH:   Jens Olsen    i Saebye, myndige
     Ane Olsdtr    
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Nielsen i Rye Mark        24 Mar 1832   pg 35
FADER:  Niels Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Poulsen = Mariane Christensdtr ( Mariane Christian d) hmd i Herslov    27 Mar 1832  pg 36 67 83 (not in index)
(see pg 117-1830)
CH:   Anders Larsen  mindrearvinge
     Poul Larsen
     Christen Larsen umyndige
     Nicolai Larsen "
     Kirsten Larsdtr
     Mette Margrethe Larsdtr
     Marie Larsdtr
     Karen Marie Larsdtr
     Johanne Marie Larsdtr
     Maren Larsdtr      - alle under fattig i Finderup sogn since parents death
REL:   Lars Christensen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christian Lars Maag 11 dage uaegtebarn i Hesselberg         28 Mar 1832   pg 37
MODER:  Ane Marie Madsdtr fruentimmer
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Mortensen aftgsmd i Hong   28 Mar 1832   pg 37 (not in index) (see pg 121 - 1830)
WIFE:  Johanne Gudmandsdr
BRO:   Hans Mortensen  (dod)
      CH: Morten Hansen  i Hong
         Ane Hansdtr   
     Christen Mortensen    (dod)
      CH: 
½SIS:  Mette Christensdtr
     Karen Larsdtr  (dod)  (guard: Christen Larsen gdbestyerer i Hong)
      CH: 
     Ane Larsdtr   (dod)
      CH:
wgd: Poul Johansen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Jorgensdtr i Solberg     30 Mar 1832   pg 38 (not in index)
2 CH:  Ane ... 7 fattig under Gierslov sogn
     Jorgen ...    15 (? Jorgen Larsen - signed)
? Jens Pedersen hmd
guard: Lars Jorgensen hmd i Soelborg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Nielsdtr i Hallenslov     30 Mar 1832  pg 39 47
HUSB:  Peder Nielsen selv.gmd
CH:   Peder Pedersen  21 hiemme
     Lars Pedersen  17
     Marie Pedersdtr ugift
guard: Poul Hansen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Hansdtr inds hos Niels Nielsen hmd i Loitved  30 Mar 1832  pg 41 125 (see pg 315 prior)
CH:   Hans ...     40 i Vedbyesonder
     Kirsten ...   (dod) = ... i Gudum
      5 CH:     alle umyndige
     Niels Nielsen  hmd i Loitved
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Sophie Nielsdtr i Reerslov  30 Mar 1832      pg 41
FADER:  Niels Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Else Jacobsdtr fattig i K.Helsinge      30 Mar 1832  pg 41
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Henrich Mogensen inds i Hallebyeore     30 Mar 1832  pg 41 (not in index) (see 1830 - pg 308)
CH:   Hans Henrichsen myndig
     Johan Henrichsen i Khvn, myndig
     Peder Henrichsen 29 tiene i Kragerup
     Ane Henrichsdtr = Carl Simonsen bodker i Hallebyeore
     Maren Henrichsdtr    ugift i Khvn
     Kirstine Henrichsdtr   ugift tien i Orslov
     Mariane Henrichsdtr ugift tien i Orslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Nielsen hmd i Hals      7 Apr 1832    pg 41 79
WIFE:  Karen Ibsdr inds i Windehelsinge
2 CH:  Niels Larsen   13
     Christen Larsen 6
FADER:  Niels Larsen hmd i Reersoe
guard: Hansen skolelarer i Windehelsinge
wgd: Peder Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Henrichsen inds i K.Helsinge         30 Mar 1832   pg 41
WIFE:  
CH:
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Pedersdtr i Love Mark     3 Apr 1832    pg 42
2HUSB:  Anders Hansen gmd
1HUSB:  Peder ...
CH:   Johannes Pedersen    13 ( Johan Andersen )
     Peder Pedersen      7
guard: Ole Sorensen gmd i Gierslov (? signed: Ove Sorensen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Moller Begtrup/Begstrup jomfrue     3 Apr 1832   pg 44 59 (see pg 279-1831) (not in index)
  (testament 3 Jul 1824 af Saebye Praestegaard)
SIS:   Nicoline Begstrup sal. madame Larsen i Saebye = Frederich C. Larsen
BRO:   Jens Worm Begtrup
     Gregers Begtrup
     Jochum Begtrup (dod)
      CH: 
wgd: Mathiasen pastor i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Nicolai Frederichsen hmd i Conradineslyst   3 Apr 1832  pg 44 (see 1830 pg 176)
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
til:   Lars Hansen avlskarl i Conradineslyst
     Niels Hansen bodker i Vedbye
     Jorgen Hansen sognefoged i Vedbye
guard: Jens Jensen hmd i Vedbye
wgd: Christen Nielsen bmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Jensen = Kirsten Jensdtr aftgsmd/hmd i Ulstrup      6 Apr 1832  pg 45
HIS.CH: Christen Jensen i Ulstrup
     Niels Jensen   i Giorlov
HER.BRO: Niels Jensen   inds i K.Helsinge
HER.SIS: Dorthe Jensdtr  (dod)
      CH: Bertel Sorensen
         Niels Sorensen
         Lars Sorensen
         Maren Sorensdtr = Hans Pedersen slagter i Love
         Kirsten Sorensdtr         
     Karen Jensdtr  (dod)
      CH: Hans Svendsen  myndige
         Morten Svendsen myndige
guard: Johannes Hansen ( Johan Hansen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen forpagter i Svinninge      12 Apr 1832  pg 49 (not in index)
WIFE:  Dorthe Jensen
wgd: 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Nielsdtr enke i Hesselberg Mark    d.20 Nov 1831 pg 50 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Larsdtr enke i K.Helsinge   d.30 Jul 1831  pg 50 (not in index)
HUSB:  Hans Rasmussen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten ... enke i Drosselberg   d.13 Aug 1831  pg 50 (not in index)
HUSB:  Peder Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Nielsen inds i Gierslov    d.11 Sep 1831  pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Eva M. Smidt madamme i Skimmelskov huset, Reerslov  d.22 Sep 1831 pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Pedersdtr inds i Love Mark      d.10 Oct 1831 pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen inds i Love Engvang  d.24 Nov 1831  pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jorgensen   d.3 Dec 1831  pg 51 (not in index)
FADER:  Jorgen Hansen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Pedersdtr aftgskone i Reersoe     d.6 Dec 1831  pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Bertelsen aftgsmd i Windehelsinge    d.26 Dec 1831 pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Larsen i Giorlov, Bakkendrup sogn   1831  pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Hansdtr i Hallenslov        1831   pg 51 (not in index) (see pg 119)
HUSB:  Christen Pedersen (testament)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Johansen bmd i Gierslov    1831  pg 51 125 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Hansdtr enke i Torpegaun   1831  pg 51 (not in index
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Meilius major   31 Dec 1830  pg 51 (not in index)
 (testament)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Jorgensdtr inds i      d.14 Jun 1831  pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen aftgsmd i Ulstrup    d.25 Oct 1831  pg 51 65 (not in index)
SVOGER: Niels Pedersen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Barbara Cathrine Prom    d.20 Jul 1831 pg 51 (not in index) (see 1831 pg 271)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen i Love     d.24 Nov 1831 pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Hansdtr i Blaesinge   1831 pg 51 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Larsdtr fattig i Hong        12 Apr 1832   pg 52
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Inger Kirstine Hansdtr i Wollerup  21 Apr 1832  pg 52
? Soren Hansen bmd i 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Christensdtr 2 i Finderup        12 Apr 1832   pg 52
FADER:  Christen Hermansen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Christensdtr aftgkone i Hallenslov   16 Apr 1832  pg 52
CH:   Hans Jensen   gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Larsdtr i Kulbye      14 Apr 1832    pg 52 58
HUSB:  Jens Nielsen inds
CH:   Kirsten Jensdtr 4
guard: Hans Nielsen hmd i Kuldbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Andersen fattig i Love     12 Apr 1832  pg 52
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Christiansdtr i Reersoe       21 Apr 1832   pg 52 (see 1831 pg 309)
HUSB:  Jens Christophersen hmd
CH:   Christopher Jensen    14
     Maren Jensdtr  9
guard: Hans Jensen gmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Olsen i Haerslov       25 Apr 1832    pg 53
FADER:  Ole Jorgensen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Kirstine Sorensdtr i Finderup    23 Apr 1832   pg 53
FADER:  Soren Abrahamsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Christensdtr i Love Mark       24 Apr 1832   pg 53
FADER:  Christen Jensen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Jensdtr fattig i Buerup     3 May 1832   pg 54
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Jensdtr ½ i Kulbye   1 May 1832   pg 54
FADER:  Jens Nielsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Augusta Kirstine Sorensen i Love      28 Apr 1832   pg 54
HUSB:  Soren Sorensen bodker hmd
3 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Marie Olsdtr 14 dage i Hallenslov    1 May 1832  pg 54
FADER:  Ole Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Caroline Christensdtr fattig i Saebye    1 May 1832   pg 54
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Caroline Christensdtr i Saebye       26 Apr 1832   pg 54
FADER:  Christen Olsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ingeborg Jensdtr fattig i Hallenslov     4 May 1832  pg 54
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Jorgensen i Love Mark         7 May 1832    pg 54
FADER:  Jorgen Jensen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Pedersdtr fattig i Taaderup     3 May 1832    pg 54
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Andersen Fisker inds i Buerup         3 May 1832    pg 54 125 164
BRO:   Hans Andersen  hmd i Udbye
SIS:   Maren Andersdtr = Lars Madsen hmd i Jordlose
by: Anders Andersen sognefoged i Saebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Olsen inds fattig i Taaderup      6 May 1832  pg 54
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Andersen hmd i Soelberg    3 May 1832   pg 54 124 125
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Hansen gmd i Saebye         8 May 1832    pg 54
WIFEI:  Kirsten Jensdtr
7 CH:  Jens Sorensen  22 hiemme
     Ellen Sorensdtr 19 ugift
     Hans Sorensen  16
     Lars Sorensen  13
     Ane Marie Sorensdtr 11
     Peder Sorensen  7
     Ane Kirstine Sorensdtr 3 - alle hiemme
guard: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
wgd: Jens Jensen gdbestyere i Frnedved
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Larsen hmd i Havreberg   4 May 1832   pg 54
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   ... Christensdtr
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Olsdtr i Hong         24 May 1832    pg 56
HUSB:  Hans Johansen hmd
2 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Pedersen rogter i Hesselberg     17 May 1832   pg 56 57 190 237
HEIRS:  umyndige
guard: Niels Bertelsen hmd i Hesselberg Mark / Jens Pedersen hmd i Uglerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ingeborg Pedersdtr 1 i Hallenslov     19 May 1832   pg 56
FADER:  Peder Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Jensdtr inds enke hos Hans Pedersen hmd i Taagerup   22 May 1832  pg 56 57 190 236
HUSB:  Niels Hansen hmd i Kattrup (dod)
4 CH:  Ane Kirstine Nielsdtr  20 ugift (? Marie Nielsdtr )
     Peder Nielsen      12
     Peter Nielsen      7
     Ane Marie Nielsdtr    1½    (? Lisbeth Nielsdtr )
FADER:  Jens Pedersen hmd i Uglerup
guard: Hans Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Mortensdtr 5 i Hong      25 May 1832   pg 56 (not in index)
fADER:  Morten Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Jorgensen hmd i Ulstrup     25 May 1832  pg 57 176 179 267
WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Christen Larsen 14
     Jens Larsen   11
     Hans Larsen   7
     Marie Larsdtr  7
     Ane Sophie Larsdtr 5
BRO:   Christopher Jorgensen hmd i Tiornelunde
guard: Simon Olsen gmd i Ulstrup
wgd: Jens Hansen gmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Jensen fattig i Orslov    10 Jun 1832  pg 60
by: Peder Larsen hmd i Kragevig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Andreasdtr fattig i Sonderod      1 Jun 1832    pg 60
by: Jacob Hansen hmd i Falkenhoy
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Hansdtr i Kulbye       7 Jun 1832    pg 60 88
HUSB:  Henrich Johansen hmd
CH:   Johan Henrichsen 9
     Hans Henrichsen 6
     Niels Henrichsen 3
FADER:  Hans Jacobsen hmd i Kuldbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Larsdtr i Saebye      12 Jun 1832    pg 60 62
HUSB:  Hans Carlsen hmd
CH:   Ole Sorensen   tiene i Bodstrup
     Lars Sorensen  i Torpe
     Dorthe Sorensdtr enke = afg. Soren Larsen hmd
     Ane Sorensdtr  (dod)
      CH: Jens Johansen  8
by: Lars Sorensen hmd i Torpe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Else Jensdtr i Hallebyegaard        2 Jun 1832    pg 60
HUSB:  Niels Conradsen inds
4 CH:  Jorgen Nielsen  12
     Ane Kirstine Nielsdtr 10
     Anders Nielsen  3/4 aar (surnames assumed)
REL:   Lars Jensen hmd i Halleby Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Andersdtr enke inds i Saebye     29 May 1832  pg 60 71
HUSB:  Niels Olsen inds (dod)
CH:   Ole Jensen      (? Ole Nielsen myndig)
     Karen Jensdtr  
     Ane Kirstine Jensdtr (dod) = Hans Larsen hmd i Saebyehoi husene 
      CH: Ane Sophie Hansdtr
         Lars Hansen   - begge umyndige
NOTE: Surname of Jensen assumed based on Ole Jensen surname?
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Mortensdtr 1 i Auov        1 Jun 1832    pg 60
FADER:  Morten Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Marie Larsdtr 5/4 aar i Soberg     7 Jun 1832  pg 60
FADER:  Lars Pedersen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Nielsdtr inds i Love      27 May 1832  pg 60 124 125
CH:   Niels Pedersen  hmd i Love Mark
     myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Pedersdtr fattig i Buerup      8 Jun 1832    pg 60
by: Jens Pedersen hmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Hansen 17 wks i Hong    11 Jun 1832  pg 60
FADER:  Hans Nielsen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ellen Rasmusdtr i Hesselberg        16 Jun 1832   pg 61
HUSB:  Peder Christensen hmd
CH:   umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mads Pedersen inds i Kraenkerup      13 Jun 1832   pg 61
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Marie Larsdtr i Morkoihuus ved Falkenhoy     15 Jun 1832  pg 61 200 201 267
HUSB:  Peder Jensen hmd
CH:   Ane Marie Pedersdtr   3 (only listed in 1834)
by: Clemen Pedersen tjenestekarl i Helsingegaarden
guard: Jens Johansen hmd i Teglhusene/Ougtved
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Andersdtr i Orslov     d.1830/21 Jun 1832    pg 63
HUSB:  Lars Nielsen hmd
CH:   Niels Larsen   tiene i Kragerup
     Christen Larsen 18 tiene i Orslov
     Peder Larsen   13 i Orslov
     Lars Larsen   10 hiemme
     Ane Larsdtr   = Niels Hansen hmd i Aarslov
     Karen Larsdtr  = Peder Madsen hmd i Orslov
     Else Marie Larsdtr = Anders Pedersen inds i Saebye
     Bodil Kirstine Larsdtr = Jens Larsen en karl i Slagelse
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Arentz Eliasen smed i Orslov     d.1826/21 Jun 1832   pg 64
WIFE:  Marie Christensdtr (signed: Marie Christiansdtr )
CH:   Anders Arentzen 17
     Niels Ahrenzen  13
     Lars Ahrenzen  13
     Ane Marie Ahrenzdr ugift i Nordruplund?
     Marie Ahrenzdr  ugift i Gerlov
WIFE.BRO: Peder Christensen tien i Khvn
guard: Johannes Johansen gmd i Kragerup ( Johan Johansen )
wgd: Lars Nielsen hmd i 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Christiansdtr enke aftgskone i Rye       21 Jun 1832   pg 65 68 124
HUSB:  Peder Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Pedersen  hmd i Giorlov Mark / hmd i Rye Mark
     Hans Pedersen  (dod) i Jerslov
      CH:  Maren Hansdtr
         Ane Hansdtr - begge umyndige
     Soren Pedersen  i Vidskendegaard
     Karen Pedersdtr = Jens Nielsen gmd i Rye
     Johanne Pedersdtr    (dod)
      CH: Marie ...    ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Henrichsdtr enke inds i K.Helsinge       29 Jun 1832   pg 65 67 102
HUSB:  Cort Ibsen hmd (dod)
CH:   Anders Cortsen  hiemme i L.Werlose
     Niels Cortsen  smed i Bornholm
     Henrich Cortsen (dod)
      CH: Jens Henrichsen 26 tiene i Heininge
         Peder Henrichsen 24 tiene i K.Helsinge
         Lars Henrichsen 20 tiene i K.Helsinge
         Niels Henrichsen 18 tiene i Store Fuglede
         Christen Henrichsen    15 tiene i K.Helsinge
guard: Christen Sorensen hiulmand hmd i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Stine Olsdtr enke i Conradineslyst      23 Jun 1832  pg 65 (or is it the children that died?)
HUSB:  Jens Christensen hmd (dod)
2 CH:  Jens Jensen   
     Ane Marie Jensdtr - umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Marie Hansdtr i Hallebyore     6 Jul 1832    pg 65 
FADER:  Hans Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Claus Hansen inds i Love   23 Jun 1832  pg 65 124 125
CH:   Lars Clausen gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Larsen 3 i Gierslov     3 Jul 1832    pg 65 
FADER:  Lars Nielsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Jensdtr 1 i Soelberg      5 Jul 1832    pg 65 
FADER:  Jens Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Christophersen i Ulstrup       27 Jun 1832   pg 65 
FADER:  Christopher Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Jorgensdtr i Gjorlov         23 Jun 1832   pg 65 73 103 113
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Mette Kirstine Pedersdtr 16
     Maren Pedersdtr 14
     Lars Pedersen  12
     Niels Pedersen  10
     Karen Marie Pedersdtr 8
     Jorgen Pedersen 6
     Ane Pedersdtr  5
     Sidse Marie Pedersdtr 3
BRO:   Peder Jorgensen gmd sognefoged i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Jensdtr inds i Love         28 Jun 1832   pg 65 124 125
CH:   Mads Larsen   hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Christensdtr 3/4 aar i Hallenslov    26 Jun 1832      pg 65 
FADER:  Christen Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Pedersen hmd i Gierslov      6 Jul 1832    pg 65 
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Jens Christensen hmd i Soelberg
     Peder Christensen    15 hiemme
     Karen Christensdtr    umyndig hiemme
     Lars Christensen umyndig hiemme
     Birthe Kirstine Christensdtr hiemme ugift
BRO:   Henrich Pedersen gmd i Gierslov
wgd: Hans Andersen gmd i Gierlov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Cathrine Christensdtr i Hallebyore    14 Jul 1832  pg 68
FADER:  Christen Christophersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nielsdtr aftgkone i Solberg      19 Jul 1832   pg 68 124 125
BRO:   Peder Nielsen  gmd i Solberg
by: Anders Nielsen gmd i Solberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Rasmusdtr fattig af K.Helsinge sogn, i Rye 14 Jul 1832   pg 68
CH:   Frederich Jorgensen   gmd i Giorlov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Kirstine Jensdtr i Gjaerslov         26 Jul 1832   pg 68 69
STEDFADER: Christen Wilhelmsen bmd i Gjerslov
BRO:   Wilhelm Jensen  16
     Hans Jensen       (dod 7 Oct 1827)
SIS:   Maren Jensdtr      ugift (? Marie Jensdtr )
½BRO:  Jens Christensen     10
½SIS:  Ane Cathrine Christensdtr     ugift
FADER:  Jens Wilhelmsen gmd i Gierslov (dod 9 Nov 1818)
MODER:  Dorthe Hansdtr (dod 9 Jul 1830)
FARBRO: Lars Wilhelmsen gmd i Vedbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Dorthe Adamsdr i Hong         d.1831/30 Jul 1832    pg 70
HUSB:  Morten Hansen inds
CH:   Ane Lisbeth Mortensdtr  14
     Maren Mortensdtr     12
     Marie Mortensdtr     7
guard: Peiter Jensen hmd  ( Peder Jensen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Nielsdtr fattig i Soelberg    22 Aug 1832  pg 73
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nielsdtr enke i K.Helsinge       9 Aug 1832    pg 73 124 125
HUSB:  Poul Olsen hmd (dod)
BRO:   Niels Nielsen hmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Caroline Christensdtr i Soelberg      23 Aug 1832   pg 73
FADER:  Christen Nielsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Michelsen 1 i Dalbye         1 Aug 1832    pg 73
FADER:  Mikkel Rasmussen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Jorgensen 14 dage i Hong    30 Aug 1832  pg 73
FADER:  Jorgen Frederichsen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Christensen 1 i Love         17 Aug 1832   pg 73
FADER:  Christen Jensen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Nielsen inds/hmd i Dalbye      1 Aug 1832  pg 73 298 303
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Maren Christensdtr    umyndig
guard: Lars Jensen gmd i Dalbye / Frederich Hansen hmd i Saebye
wgd: Hans Sorensen gmd i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Eilertsdr i Tjornelunde    30 aug 1832  pg 74
HUSB:  Niels Nielsen inds
CH:   umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Magdaline Jensdtr enke inds (Magdalene Pedersdtr / Margrethe Jensdtr ) i Reersoe       3 Sep 1832    pg 74 124 125
161 
HUSB:  Peder Pedersen hmd (dod)
CH:   Ellen Pedersdtr = Peder Larsen inds i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Hansdtr i K. Helsinge        31 Aug 1832   pg 74
HUSB:  Lars Jensen gl. inds
CH:   umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Sorensdtr enke fattig i Buerup         5 Sep 1832    pg 77
HUSB:  Jens Bentsen fattig (dod)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Simon Nielsen gmd i Ulstrup     13 Sep 1832  pg 77
WIFE:  Maren Pedersdtr     (=2. Hans Jorgensen i Ulstrup
CH:   Niels Simonsen
     Ane Sophie Simonsdr
     Karen Marie Simonsdr
BRO:   Peder Nielsen  ungkarl
REL:   Christen Nielsen gmd i Ulstrup
til: Peder Olsen 's enke Maren Nielsdtr (wgd: Jens Hansen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Christiansdtr enke inds i Rye Mark         13 Sep 1832   pg 79 119
HUSB:  Kield Madsen inds (dod)
CH:   Maren ...    = Hans Mogensen gmd i Rye Mark
     Marie ...    = Peder Christensen hmd i Vindehelsinge
     Karen ...    ugift tien i Vindehelsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Else Kirstine Hansdtr 7 i Soelberg         28 Sep 1832   pg 80
FADER:  Hans Larsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johannes Peder Linhartsen i Norager      14 Sep 1832  pg 80
MODER:  ... Clausdr
MORMOR: ... enke = afg. Claus Borgen inds i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Jensen inds i Riisberg    6 Oct 1832   pg 80 82 
WIFE:  Ane Dorthe Pedersdtr
2 CH:  Jens Nielsen   6
     Ane Nielsdtr   3
BRO:   Peder Jensen bmd i Riirberg
guard: Jens Eriksen aftgsmd i Riirberg
wgd: Niels Pedersen skovefoged i Riirberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Hansdtr inds hos Bertel Sorensen hmd i K.Helsinge    15 Oct 1832  pg 80 190 239
CH:   Lars Hansen   18 tiene i Rye
     Mette Hansdtr  15 hiemme
     Rasmus Hansen  10
BRO:   Frederich Hansen hmd i Bastrup, Aarbye sogn, Kallundborg
REL:   Soren Hansen bmd i K.Helsinge
SODSK.BARN.TO.CH: .... = Soren Rasmussen inds i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Jensen aftgsmd i Hammeldrupgaard, Soelberg     14 Oct 1832  pg 80
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr
CH:   myndige & umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jacobsen i Soelberg         18 Sep 1832   pg 80
FADER:  Jacob Jensen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Hansdtr fattig i Knudstrup       12 Nov 1832   pg 81
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Larsdtr fattig i Hong         19 Nov 1832   pg 81
by: Poul Drakmann smed i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Conradsdr enke ( Ane Margrethe Konradsdr) i Soelberg     6 Nov 1832  pg 81 124 125
HUSB:  Niels Andersen hmd (dod)
CH:   Anders Nielsen gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Henrich Christensen 11 i Gjerslov     15 Nov 1832   pg 81
FADER:  Christen Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Andreasen 2 i Love      27 Oct 1832    pg 81
FADER:  Andreas Jorgensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Jensen ½ i Hong     16 Nov 1832  pg 81
FADER:  Jens Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Jensdtr pigen i Ougtved    26 Oct 1832  pg 81 125 161?
MODER:  .... STEDFADER: Peder Nielsen bmd i Outved
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Christensdtr 15 i Hallebyore      11 Nov 1832  pg 81
FADER:  Christen Christophersen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Frederichsen (? Niels Frederichsen Hansen) 3 i Vindehelsinge      7 Nov 1832    pg 81
FADER:  Hansen skolelarer
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Winlingsen 1 i Torpe         6 Nov 1832    pg 81
Anders Wentzensen 4 i Torpe        10 Nov 1832   pg 81
FADER:  Wentzen/Wincenz Nilausen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Nielsen hmd i Sollberg     15 Nov 1832  pg 81
WIFE:
2 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Henrichsen inds i Hesselberg         19 Nov 1832   pg 81 124
CH:   Henrich Sorensen hmd i Mullerup
     myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Marie Frandsdtr i Buerup   22 Nov 1832   pg 81 (see 1832 pg 322) 
HUSB:  Niels Andersen inds
CH:   Christian Nielsen    24 i Lyngbyegaard
     Frands Nielsen  11 hiemme
     Caroline Nielsdtr 26 ugift
     Maren Nielsdtr  21 ugift
guard: Ole Frandsen gmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Larsen 3 i Gjorlov     25 Oct 1832    pg 81
FADER:  Lars Andersen skraedder
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sophie Hansdtr uaegte barn i Hallebye        27 Oct 1832   pg 81
MODER:  Bodil Jorgensdtr
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Pedersen 3 wks i Torpegaun         21 Oct 1832   pg 81
FADER: Peder Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jensen inds i Love Mark     23 Nov 1832  pg 84
WIFE:  Kirsten Jensdtr (signed: Kirstine Jensdtr )
2 CH:  Jens Hansen   10 hiemme
     Maren Hansdtr  3/4 aar
guard: Niels Sorensen hmd i 
wgd: Ole Nielsen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Frederich fodt paa Fodselsteftelsen i Khvn, dod i Reerslov   27 Nov 1832  pg 85
PLEIEFADER: Carl Carlsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jorgensen 8 dage i Saebye    27 Nov 1832  pg 85
FADER:  Jorgen Peitersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Andersen hmd i Hallenslov       31 Dec 1832   pg 85 269 269 271
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Ole Larsen    (age 3 in 1835)
FADER:  Anders Adamsen hmd i Hong
to: Soren Olsen unkarl i Drosselberg & Christian Olsen ungkarl i Vedbye
wgd: Peder Nielsen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Frederichsdtr 2 i Vedbye       31 Dec 1832   pg 85
FADER:  Frederich Danielsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen hmd i Hallebyore       18 Dec 1832   pg 85 227 230 267
WIFE:  Johanne Jacobsdtr
4 CH:  Niels Pedersen  19
     Jens Pedersen  16
     Johanne Pedersdtr    = Jens Frandsen skovfoged i Hallebyore
     Maren Pedersdtr = Ole Larsen inds i Nidlose (NOTE: children & ages listed in 1834)
guard: Peder Andersen bmd i Hallebyeore
wgd: Niels Larsen bmd i Hallebyeore
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Nielsen inds i Krankerup       26 Dec 1832   pg 85 228 233 267
WIFE:  Maren Pedersdtr (=2. Ole Jensen inds - by 12 Nov 1834)
CH:   Niels Pedersen
     Peder Pedersen
BRO:   Poul Nielsen hmd i Kraenkerup
wgd: Peder Hansen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ranlov forvalter i Tjornelunde  31 Dec 1832    pg 85 117
WIFE:  Karen Beck sal. Ranlov
BRO:   Niels Ranlov
     Peter Ranlov
     Jens Ranlov    - alle myndige
SIS:   Birthe Marie Ranlov   = Haeg forvalter i Baggesvogn, Jylland
     Stine Ranlov   = ... moller i Jylland
     Dorthea Ranlov  jomfrue hos CasaDaban i Khvn, ugift
guard: Christensen moller herr i Tjornelunde
wgd: Thomasen skolelarer kirkesanger i Tjornelunde / Gotzsche kammerassesor
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Jensen hmd (? Christen Jensen Kiaer) i Love         27 Nov 1832   pg 85 125
1 CH:  myndig son
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Peter Pedersen & Mette Kirstine Pedersdtr nyefodt twins i Love     10 Jan 1833   pg 89
FADER:  Peder Olsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Rasmus Madsen hmd i Bakkendrup    10 Jan 1833  pg 89 (cannot read- too dim)
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Mads Rasmussen  
     Hans Rasmussen
wgd: Peder Sorensen hmd i 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Marie Nielsdtr 4 i Saebye   7 Jan 1833   pg 89
FADER:  Niels Christensen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Pedersdtr fattig i Gjorlov      8 Jan 1833    pg 89
HUSB:  Hans Larsen hmd (dod)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Christensen fattig i Hong    21 Jan 1833  pg 92
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Nielsen ungkarl fattig i Ulgerup       22 Jan 1833   pg 92
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Klocker fuldmaegtig i K.Helsinge   21 Jan 1833  pg 92 95 108 114 172 (see 1831 pg 306) 
WIFE:  Birgethe Fryd sal. Klocker
CH:   Christian Klocker
     Martin Klocker
     Nicoline Klocker
AFGANG: Peder Nielsen = Else Sorensen hmd i Borlund
     Granjean mollersvend i Tjornelund
     Bodil Nielsdtr i Tjornelunde
guard: L. Nielsen skolelaerer kirkesanger i Tiornelund?
guard: Nielsen skolelaerer i Gierslov
wgd: Justsen? fuldmaegtig / Jens Jensen gmd 
wgd: Thomasen skolelaerer i Tiornelund
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Cathrine Jensdtr inds i Soelberg     31 Jan 1833  pg 94 101
CH:   Ane Hansdtr   = Brandrup i Snaertinge
     Karen Hansdtr  = Ole Madsen inds i Sonderod
     Marie Hansdtr  = Jens Larsen gmd i Sonderod
     Maren Hansdtr  = Beck Nielsen hmd i Soelberg (kon..armter)
     Jens Hansen   (dod)
      CH: Grethe Jensdtr  = ... i Hallelov
         Marie Jensdtr       ugift
         Cathrine Jensdtr     ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Rasmusdtr i Love      20 Jan 1833    pg 94
MODER:  Lisbeth Marie enke = afg. Rasmus Rasmussen i Love (deceased is her only dau.)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Kirstine Christensdtr i Havreberg      11 Feb 1833   pg 94
FADER:  Christen Jensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Bertelsdtr i Hallenslov   3 Feb 1833   pg 94 129
HUSB:  Peder Mogensen hmd/aftgsmd
CH:   Maren Pedersdtr (dod)
      CH: Kirsten ...   ugift tiene i Hallenslov
         Johanne ...   ugift i Falkenhoy
         Soren ...    10 i Falkenhoy
         Ellen ...    ugift i Falkenhoy
         Marie ...    ugift i Torpegaun (? Maren ... )
     Ane Pedersdtr  (dod)
      CH: Marie ...    6 i Herrestrup
         Ane ... 4 i Herrestrup
     Dorthe Pedersdtr = Jorgen Vaever hmd i Torpegaard
     Cathrine Pedersdtr    tiene i Lovegaard
     Ane Kirstine Pedersdtr = Hans Olsen hmd i Soiemolle
     Karen Pedersdtr tiene i Lovegaard
     Peder Pedersen  25 ligger i kongens tjeneste i Khvn
guard: Peder Christensen hmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Pedersdtr inds i Love    7 Feb 1833    pg 94 160
CH:   ...   = Peder Schreibe hmd i Love
     myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Anthon Andreasen tjenestekarl hos Niels Jensen gmd i Love     29 Jan 1833  pg 94 97
MODER:  Conradine Schou = STEDFADER: Niels Jensen gmd i Love
BRO:   Hans Michelsen  bmd i Tiornelunde (signed: Hans Mikkel Andreasen )
     Frederich Andreasen   19
     Jorgen Peder Andreasen  16
     Niels Andreasen 12
SIS:   Sophie Andreasen 8
     Ane Margrethe Andreasdtr 8
? C. Anthonsen (signed)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Christophersdtr i Hong        30 Jan 1833   pg 94
HUSB:  Peder Hansen aftgsmd
CH:   ... Pedersdtr  = Peder Frederichsen gmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Dinesdr 6 i Hong      14 Feb 1833  pg 96
FADER:  Dines Hansen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Jensdtr aftgskone i Reersoe    19 Feb 1833    pg 96 (see 1831 pg 280)
CH:   Anders Christiansen
     Jens Christiansen    i Callundborg
     Hans Christiansen    i Reersoe
     Karen Christiansdtr   
     Maren Jensdtr  (med hendes FADER Jens Hansen gmd i Reersoe)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Olsen inds i Love Mark       22 Feb 1833   pg 98 107
CH:   Ole Andersen   hmd i Love Mark
     Karen Andersdtr ugift
     Sidse Andersdtr ugift
guard: Lars Pedersen bmd i Love Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Henrichsdtr i Torpegaun    25 Feb 1833  pg 98 169
CH:   Henrich Hansen  (eldest son)
     umyndige
? Frederich Hansen
guard: Peder Hansen hmd i Ulstrup (bro of Soren Hansen )/ Soren Hansen gmd i Saebye (dod)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Torkildsen gmd i Love         25 Feb 1833   pg 99
WIFE:  Karen Christiansdtr
CH:   Christian Larsen ungkarl i Love, myndig
     Jens Larsen   10
     Ane Larsdtr   
     Bodil Larsdtr  
     Maren Larsdtr  
guard: Christian Christiansen gmd i Love
wgd: Hans Hansen gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Hansdtr (? Johanne Sorensdtr ) i Hong        26 Feb 1833   pg 102
HUSB:  Jens Pedersen hmd
CH:   umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Olsdtr fattig i Buerup      11 Mar 1833  pg 106
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Jensen gmd i Finderup     12 Mar 1833  pg 106 128 172
WIFE:  Mette Sorensdtr (testament 12 Sep 1816)
BRO:   Anders Jensen  hoker i Slagelse
SIS:   Karen Jensdtr  (dod)
      CH: Jens Olsen    myndig i Haerslov
         Peder Olsen   myndig i Kulbye
         Karen Olsdtr   = Jens Jensen gmd i Kjeldstrup (? Maren Olsdtr )
         Niels Olsen   myndig i Finderup
         Torkild Nielsen myndig i Drosselberg
½BRO:  Jens Andersen  (dod)
      CH: Ane Jensdtr   ugift i Saebye
         Karen Jensdtr  = Jacob Christensen skoestneasserer i Skjelskoer
         Marie Jensdtr  ugift tiene i Drosselberg
         Jens Jensen   16 i Finderup
½SIS:  Margrethe Andersdtr   aftaegtskone i Saebye
      CH: Anders Andersen sognefoged i Saebye (for his mother)
WIFE.SIS: ... Sorensdtr = Lars Jorgensen gmd i TjornelundA
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nielsdtr i Tjornelunde      16 Mar 1833  pg 108 110 118
HUSB:  Thomasen skolelarer (signed: N. Thomasen )
2 Ch:  Hasine Petrea Thomasen
     Laura Emilie Nicoline Thomasen
BRO:   Niels Nielsen  gmd i Dalbye
guard: Gotzscke kammerassessor i Tjornelunde / Nielsen skolelarer kieksanger i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Andersdtr i Reerslov        20 Mar 1833   pg 110
HUSB:  Jens Jensen inds
5 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Christophersen hmd i Gjerslov Mark   11 Mar 1833  pg 106 110 191 236 266
BRO:   Mads Christophersen   i Love (dod) = .... i Love
      CH: Else Marie Madsdtr    16
         Peder Madsen       14
         Maren Madsdtr       7
         Anders Madsen       5 - alle i Love hos moderen
SIS:   Maren Christophersdtr  = Niels Andersen inds/hmd i Orslov 
guard: Anders Andersen gmd i Haerslov, son of afg. ...
guard: Ole Christiansen smed i Gierslov 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jorgensen 8 dage uaegte barn i Herrestrup    22 Mar 1833  pg 110
MODER:  Ane Marie Pedersdtr pigen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jorgensen bmd i Love
CH:   2 dodfodt born   22 Mar 1833  pg 110
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Olsdtr 's dodt drengebarn i Herslov        25 Mar 1833   pg 112
FADER:  Ole Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johan Frederich Henrich Ditlef Klocker lille dreng i Drosselberg    27 Mar 1833  pg 112
FADER:  Klocher vaever
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Pedersen 16 i Saebyeihoishusene    25 Mar 1833   pg 112
FADER:  Peder Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Christensen hmd i Reersoe   26 Mar 1833  pg 112 166 173 267
WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Isaach Jorgensen i Gjerslov Mark
     Christen Jorgensen        i Svallerup, begge myndige
     Lars Jorgensen  
     Jens Jorgensen  
     Niels Jorgensen     alle hiemme
SIS:   ... Christensdtr = Casper Lempe bmd i K.Helsinge Mark
wgd: Hans Jensen gmd i Reersoe / Christen Pedersen ungkarl i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Larsdtr i Love Mark     23 Mar 1833  pg 112
HUSB:  Lars Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Kirstine Larsdtr 2½ i Soelberg        27 Mar 1833   pg 112
FADER:  Lars Olsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Magdalene Jorgensdtr i Reersoe   7 Apr 1833   pg 114
FADER:  Jorgen Hansen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Nielsen hmd i Ulstrup      28 Mar 1833  pg 114 160
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johan Henrich Marius Engelbrek Larsen 14 i Tiornelund     30 Mar 1833  pg 114
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirstine Nielsdtr i Haerslov        6 Apr 1833    pg 114
HUSB:  Jens Larsen hmd
5 CH:  umyndige
     Dorthea Jensdtr 13 i Haerslov    3 Apr 1833  pg 114
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Poulsen hmd i Love         12 Apr 1833   pg 117 160
WIFE:  Ane Kirstine Christensdtr
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirstine Larsdtr ( Kirsten Larsdtr ) i Buerup        12 Apr 1833   pg 117 172
HUSB:  Rasmus Sorensen inds
CH:   myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Hansdtr i Hallenslov, Saebyegaards gods     16 Apr 1833  pg 119 (see 1831 pg 51)
HUSB:  Christen Pedersen hmd (testament 5 Apr 1828)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Jensdtr i Haerslov         16 Apr 1833   pg 119
FADER:  Jens Larsen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Nielsdtr aftgsenke i Tjornelunde       16 Apr 1833   pg 120
HUSB:  Jens Christensen (dod)
CH:   Jorgen Jensen  myndige
     ... Jensdtr   = Henrich Hansen bmd i Torpegaun
     umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Pedersdtr i Rye      d.13 Aug 1831   pg 51 120
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen inds i Love     d.24 Nov 1831   pg 120
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jensen forpagter i Svinningegaard/Love       16 Apr 1833   pg 121
?    Jens Andersen
     Margrethe Christensdtr or Maren Christensdtr
     Bodil Hansdtr
     Lisbeth Frederichsdtr
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]


Birthe Pedersdtr enke i Love        d.18 Apr 1833  pg 123
HUSB:  Poul Olsen aftgsmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

W.O.C. Mylius major i Kattrup    12 Apr 1833   pg 123 172 254 273 274
BRO:   ... de Mylius  kammerjunker
(? is this same Vest Christopher Wolf majer til Kattrup       pg 122 254 273 274 - found in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Jensdtr i Conradineslyst      d.8 Mar 1832 pg 123
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Andreasen hmd i Soelberg       d.3 May 1832   pg 124
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Jensen hmd i Love     d.17 Nov 1832  pg 124
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Nielsdtr i Haureberg    17 Mar 1832?  pg 125 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Jensdtr i Ulstrup      20 Apr 1833    pg 125
HUSB:  Frederich Andersen hmd
2 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Frederichsen 9 wks i Ulstrup      9 May 1833  pg 126
FADER:  Frederich Andersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Jensdtr i Kulbye         13 May 1833   pg 126
FADER:  Jens Nielsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Caroline Mortensen ½ i Gjerslov      18 May 1833   pg 126
FADER:  Mortensen skoemager
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Pedersdtr i K.Helsinge       18 May 1833   pg 126 160
HUSB:  Frederich Christensen inds
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jensen hmd i Bakkendrup        8 May 1833    pg 126 180 205 208 211
WIFE:  
2 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Frandsen inds i Skieldeberg      7 May 1833    pg 126
WIFE:
5 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Larsen uaegte barn i Saebye      30 Apr 1833  pg 126
MODER:  Maren Nielsdtr tjenestepigen
MORBRO: Jens Nielsen tjenestekarl i Saebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Pedersdtr 10 i Saebyehoihusene        29 Apr 1833   pg 126
FADER:  Peder Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Nielsdtr i Love Mark         18 May 1833   pg 126
HUSB:  Jens Jacobsen inds
5 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Charlotte Hannibalsdr i Love Mark, Gjerslov         1 May 1833    pg 126 133
HUSB:  Niels Pedersen bmd ( Niels Peitersen )
5 CH:  Bodil Kirstine Nielsdtr 14
     Anders Nielsen      12
     Peder Nielsen      7
     Niels Nielsen      4
     Christen Nielsen     7 wks
BRO:   Jorgen Hannebalsen gmd i Love 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Wedstesdr i Love  29 Apr 1833   pg 126 160
HUSB:  Poul Nielsen aftgsmd
CH:   myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Jensdtr i Hallenslov         3 May 1833    pg 126
HUSB:  Peder Jensen hmd
5 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Hansen aftgsmd i Ulstrup       3 May 1833    pg 126 127
CH:   Ane Sorensdtr  = Peder Jorgensen sognefoged i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Nielsen 16 i Hesselberg Mark        4 May 1833    pg 126
FADER:  Niels Christensen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Christensen hmd i Gjerslov      18 May 1833  pg 126 129
WIFE:  Karen Hansdtr
2 CH:  Christen Christensen   4
     Ane Marie Christensdtr 3
guard: Christen Pedersen gmd i Gierslov
wgd: Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Olsen lille fattig i Drosselberg     29 May 1833  pg 128
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen hmd i Saebyehoihusene      26 May 1833  pg 128 141 142
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Jens Pedersen  13
     Maren Pedersdtr 15
     Trine Pedersdtr 8
SIS:   ... Jensdtr = Christen Hansen hmd i Saebyehoj
wgd: Mikkel Peder Michelsen i Saebyehoj
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Pedersdtr (?here 36 aar) i Torpegaun  24 Jun 1833   pg 129 139 143
HUSB:  Christen Pedersen hmd/inds
BRO:   Niels Pedersen  i Hall sogn, Randers, Jylland
     Anders Pedersen i Hall sogn, Randers, Jylland
SIS:   Ane Pedersdtr  i Hall sogn, Randers
? Christen Jensen hmd i Torpegaun
?guard: Knudsen slegter i K.Helsinge
guard: Neundam
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Tonnesdr inds hos Nicolai Christophersen hmd i Saebye  3 Jun 1833    pg 129 152 169
CH:   Trine ...    47 ugift
     Barbara ...   = Nicolai Christophersen hmd i Saebye Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Carl Jensen inds' nyfodt barn i Finderup   16 Jun 1833  pg 129
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Larsen 8 dage i Haerslov   5 Jun 1833   pg 129
FAER:  Lars Rasmussen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Pedersen hmd i Hesseberg     pg 129 ** (cannot find)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Elisabeth Christensdtr inds i Toelstang      22 Jul 1833  pg 131 160
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Jensdtr i Ulstrup     12 Jul 1833      pg 131
FAER:  Jens Hansen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Hansen dannebrogsmand gmd i Reersoe, K.Helsinge        28 Jul 1833   pg 131 135 290
WIFE:  Magdalene Pedersdtr ( Malene Pedersdtr )
CH:   Rasmus Halteng Jorgensen 20 ( Rasmus Halling Jorgensen ) ( Rasmus Jorgensen )
     Ane Margrethe Jorgensdtr = Anders Jensen gmd i Holmstrup
     Karen Jorgensdtr     = Niels Pedersen gmd i Reersoe
     Maren Jorgensdtr     = Jens Andersen hmd i Reersoe (? Niels Andersen )
     Cathrine Jorgensdtr   = Rasmus Larsen gmd i Heininge
     Else Jorgensdtr 
     Ane Marie Jorgensdtr   ugift
guard: Hans Jensen hmd i Dalbye
wgd: Lars Esbensen skolelarer i Reersoe (signed: Lars Ebertsen)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Pedersen 3 i Reersoe         25 Jun 1833   pg 131
FADER:  Peder Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Jensdtr (? Bodil Jensdtr ) i Reerslov        7 Aug 1833    pg 132 173 174 267
HUSB:  Peder Christensen inds ( Peder Christian )
CH:   Rasmus Pedersen 13
     Jens Pedersen  9
     Christian Pedersen    4
     Kirsten Pedersdtr    11
SODSK.BARN: ... = Casper Nielsen hmd i Bromolle, Saebye sogn or Katterup Ennemaerker
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Pedersdtr ( Mette Pedersdtr ) i Gjorlov Ornum         9 Aug 1833    pg 132 173 312
HUSB:  Peder Sorensen inds
CH:   Soren Pedersen  17 skraedderdreng i K.Helsinge
ILLEG.CH: Peder Jorgensen     25 ungkarl i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Ulriksen smed i Solberg        1 Aug 1833    pg 132 160
CH:   Christian Jensen smed i Soelberg
     myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Jorgensen & dodfodt one age 1 dag i Finderup   6 Aug 1833  pg 132
FADER:  Jorgen Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Hansen hjulmand i Ougtved   2 Aug 1833   pg 132 160
CH:   Jeppe Nielsen  hmd i Ougtved
     myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Hansen inds hos Peder Frederichsen gmd i Hong Mark    7 Aug 1833  pg 132 160
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen ½ tieme i Ougtved    1 Aug 1833   pg 132
FADER:  Jens Sorensen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Nielsen i Hesselberg       6 Aug 1833    pg 132
FADER:  Niels Bertelsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Larsen aftgsmd i Gjerslov      15 Aug 1833   pg 133 160
CH:   Lars Sorensen  34 smed i Gjerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Bondesen hmd i Saebye         3 Sep 1833    pg 134 138 158? 175
CH:   Christen Jensen 24
     Bodil Jensdtr  ugift
curator: Anders Hansen hmd i Saebye
guard: Jens Pedersen hmd i Saebye (signed: Jens Petersen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Nielsen bmd/hmd i Love       15 Sep 1833   pg 134 171
WIFE:  Helene Larsdtr
SIS:   Ane Nielsdtr   (dod) = Hans Hansen hmd i Ormitslov
      CH: Hans Hansen   tiene i Khvn, myndig
     Bodil Nielsdtr  (dod) = Hans Christensen hmd i Haverberg
      CH: Ane Hansdtr   = Niels Jensen hmd i Havreberg Mark
         Hans Hansen   15 tiene i K.Stillinge
         Maren Hansdtr  12 i huset hos Ole Christiansen smed i Gierslov
     Maren Nielsdtr  = Mads Thomasen hmd i K.Stillinge
STEDSON: Jens Hansen
guard: Christen Olsen gmd i Love / Mads Thomasen hmd i K.Stillinge
WIFE.SVIGERSON: Ole Christiansen smed i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirstine Nielsdtr 14 i Soelberg      26 Aug 1833   pg 134
FADER:  Niels Nielsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Hansen hmd i Ulstrup   14 Sep 1833  pg 134
WIFE:  
CH:   Ole Olsen    29
     Maren Olsdtr   ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Emil Andersen 1 i Love        12 Sep 1833   pg 134
FADER:  Andersen kromand
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Kirstine Nielsdtr lille pige hos Rasmus Pedersen hmd i Finderup        16 Oct 1833   pg 136
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen gmd i Soelberg      abt 17 Oct 1833    pg 136 (too dim, cannot read)
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
CH:   Hans Jensen   10 or 16
     Rasmus Jensen  7
     Mette Kirstine Jensdtr 3
     Jorgen Jensen  
WIFE.BRO: Lars Jorgensen 
guard: Rasmussen skolelarer i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Jorgensen 14 dage i Hong    5 Nov 1833   pg 139
FADER:  Jorgen Frederichsen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Jacobsen maleer inds i Love Mark       27 Sep 1833   pg 136 140 168
 (under Gierslov sogns fattig)
CH:   myndige & umyndige
     5 youngest under Orslov fattig.
? gmd i Orslov
guard: Jacob Thiedemann gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Jensdtr 4 wks i Hesselberg   2 Oct 1833   pg 136
FADER:  Jens Jacobsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Pedersen 7 i Reerslov        28 Sep 1833   pg 136
FADER:  Peder Christian inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Pedersen ½ i Saebye      5 Oct 1833   pg 136
FADER:  Peder Pedersen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Frederich Jensen uaegte barn i Buerup    17 Oct 1833  pg 136
MODER:  Maren Nielsdtr
MORFAR: Niels Jensen inds i Buerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Christensdtr 9 wks i Hesselberg      31 Oct 1833  pg 139
FADER:  Christen Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Jensen hmd i Love      pg 139 ** (cannot find) 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Pedersen selv.bmd i Love Engvang        27 Oct 1833   pg 139 151 152
WIFE:  Karen Henrichsdtr
4 CH:  Hans Larsen   21
     Ole Larsen    14
     Lars Larsen   11
     Bodil Larsdtr
guard: Peder Hansen vaever hmd i Love Mark
wgd: Anders Larsen hmd i Love Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Hansdtr 37 i Buerup      2 Nov 1833   pg 139 198
HUSB:  Ole Nielsen inds / hmd
CH:   Ane Marie Olsdtr 15
     Niels Olsen       12
     Anders Olsen       9
     Hans Olsen        4
guard: Ole Halgreen smed i Buerup / Jens Danielsen gmd i Wedbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Madsen 14 dage i Love Mark   24 Oct 1833  pg 139
FAER:  Mads Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Christophersen 12 dage i Hallenslov       5 Nov 1833  pg 139
FADER:  Christopher Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ellen Nielsdtr i Love Mark      d.7 Sep 1831/7 Nov 1833     pg 141 152 153
HUSB:  Hans Jensen hmd
CH:   Jens Peter Hansen    18
     Niels Anthon Hansen 12
     Lars Hansen   10
     Karen Marie Hansdtr 14
     Ane Margrethe Hansdtr 8
     Dorthea Hansdtr 5
guard: Knudsen smed i Love Mark (signed: T.H. Knudsen ) / Peder Hansen hmd i Love Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Nielsen ½ i Love Mark    8 Nov 1833   pg 141
FADER:  Niels Pedersen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Nicolai Ditlef Holm cancelleraad herredsfoged i K.Helsinge   12 Nov 1833  pg 142 144 146 157 172 191 218 224 255 267 281
WIFE:  Christiane Rorbye sal. Holm
CH:   Andreas Nicolaisen Holm 6
     Bertel Nicolaisen Holm      1
     Augusta Nicolaisdtr Holm 9
     Henriette Nicolaisdtr Holm 7
?til:  Peder Olsen, Mads Olsen, Lisbeth Olsdtr, Sidse Marie Olsdtr
     Peder Hansen, Michelle Christiane Selchou & hendes, Wilhelm F. Bormet
     Johanne Pedersen & Peder Pedersen
? Jacobine Elisabeth Fryd, Grandjean i Tiornelunde, rectre Nielsen = Else Sorensdtr i Sostrup Mark
 Rasmus Sorensen = Marie Jensdtr, Jens Jorgensen aftgsmd i Geirslov, Hans Pedersen rygter i Hesselberggrd, Marie Jensdtr
inds i Taagrup, Jens Christian Madsen mollebryggersvend i Weilbye, Maren Hansdtr i K.Helsinge, Jorgen Christophersen hmd i
Giorslov
 Jens Jorgensen & Maren Hansdtr i K.Helsinge
guard: M. Mathiasen sognpraeste i K.Helsinge
wgd: Fog forvalter i Tjornelunde
? Svend Holm
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christopher Hansen 28 (or Christopher Jorgensen ) ungkarl skraedder i Herslov      11 Nov 1833  pg 142 150 185
BRO:   Hans Jorgensen  i Kallundborg, myndig
     Lars Jorgensen  i Ulstrup (dod) = Kirsten Christensdtr i Ulstrup
      5 CH: umyndige (3 drenge & 2 piger)
SIS:   Karen Jorgensdtr = Rasmus Nielsen hmd i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Mfi Jensdtr i Soelberg       pg 150 or 151
FADER:  Jens Larsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Jensdtr 31 ( Kirstine Jensdtr ) hos Henrich Johansen inds i Taagerup  15 Nov 1833  pg 150 161 168 267
HUSB:  Henrich Johansen inds
CH:   Else Cathrine Henrichsdtr     4
guard: Christian Stephensen i Weruproklaende? / Christen Anthonsen gmd i Gjerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Pedersen i Hallenslov   18 Nov 1833    pg 151
FADER:  Peder Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Jensdtr 4 lager i Soelberg    18 Nov 1833  pg 151
FADER:  Jens Larsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Nielsdtr 12 dage i Hong   16 Nov 1833  pg 151
FADER:  Niels Christensen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Sorensen rogter inds i Saebye         4 Dec 1833    pg 154 156 167 267
WIFE:  (not living with him - unsure if living or dead)
CH:   Jens Hansen   29 = ... i Marienlunds Skov, Saebyegaard
     Ane Hansdtr   36 = Christopher Jensen hmd i Hallenslov
     Sara Marie Hansdtr 27 ugift 
ILLEG.CH: .... uaegte pigebarn med enken Karen Christensdtr i Saebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Sorensdtr afgtsenke inds i Rye        11 Dec 1833   pg 154 181
HUSB:  Soren Pedersen gmd (dod)
HEIRS:  Hans Larsen gmd i Rye
     Ane Nielsdtr pigen (guard: her FADER: Niels Pedersen hmd i Love) (= Niels Christensen hmd i Rye - by 7 May 1834)
to: Lene Jeppesdtr enke = afg. Jens Hansen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Christian Christensen & Ole Christensen fodt 2 Dec - twins       8 Dec 1833    pg 154
FADER:  Christen Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Frederichsen selv.gmd i Soelberg    3 Dec 1833  pg 154 160 172
1BRO:  Christen Frederichsen  i Tinghuus?, myndig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Henrichsdtr enke i Torpegaun         11 Dec 1833   pg 155 169
HUSB:  Hans Hansen bmd (dod)
CH:   Henrich Hansen  
     umyndige
REL:   Peder Hansen hmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Sophie Pedersdtr 3 wks i Hong     29 Dec 1833   pg 156
FADER:  Peder Nielsen hmd ( Peiter Nielsen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Henriette Nielsdtr i Hallebyore      7 Jan 1834    pg 156
FADER:  Niels Larsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Christian Jorgensen 3 uaegte barn i Wedbye       27 Dec 1833   pg 156
MODER:  Caroline fruentimmer i Wedbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Nielsdtr ½ i Love       7 Jan 1834    pg 156
FADER:  Niels Henrichsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Christensdtr i Haureberg      6 Jan 1834  pg 156 184
HUSB:  Christian Rosgaard snedker inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Marie Larsdtr i Love        9 Jan 1834    pg 157
fADER:  Lars Henrichsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Hansdtr i Love       12 Jan 1834    pg 157
HUSB:  Hans Jorgensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Frands Jensen i Hallebyore      19 Jan 1834  pg 160
FADER:  Jens Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Christian Frederichsen 13 wks i Gjerslov        24 Jan 1834   pg 160
FADER:  Frederich Nielsen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Christensen i Reersoe Ornum      28 Jan 1834   pg 160
FADER:  Christen Frederichsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Morten Esbensen tjenestekarl i Reersoe       26 Jan 1834   pg 160 163
SODSK.BORN: Christen Pedersen       hmd i Reersoe
       ... enke   = afg. Jorgen Hansen dannebrogs.
       Bent Larsen     hmd i Reersoe
       ...     = Andreas Sorensen hmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sophie Cathrine Moller/Miiller/Muller sal. Christensen i Saebyegaard      17 Jan 1834  pg 160 166 283
HUSB:  Christian Wilhelm Christensen forvalter
CH:   Sophus Severin Christensen (1 - 1835)
guard: Lauritz Christopher Worsoe forpagter i Alkestrup Hovedgaard
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Nielsdtr i Hong    24 Jan 1834  pg 160 (not in index)
HUSB:  Henrich Larsen hmd
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christian Rostgaard snedker i Haureberg  19 Jan 1834   pg 160 163 184
2WIFE:  Margrethe Christensdtr (?dod by 7 May 1834?)
CH:   Frederich Rostgaard   14
     Sophie Rostgaard ugift
1WIFE:
CH:   Jens Rostgaard  smed i Havreberg / Rye Mark
     Jonas Rostgaard i Khvn
     Carl Rostgaard  i Bodstrup, myndige
1WIFE.BRO: Jens Christensen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Frederich Hansen tjenestekarl avlskarl hos Hansen forpagter i Selchausdahl   29 Jan 1834  pg 161 186
BRO:   Jorgen Hansen  hmd i Udbye
½BRO:  Peder Hansen   hmd i Langemark / Katterup Enemarker
BRO:   Anders Hansen  (dod) = ... = 2. Christen Nielsen sognefoged i Jordlose
      CH: Karen Marie Andersdtr
         Kirsten Andersdtr
signed: Ole Hansen & Peder Hansen (paa egen og de umyndiges vegne)
guard: Hansen forpagter
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Daniel Pedersen smededreng hos Hans Christophersen smed i Love Mark 4 Feb 1834    pg 163
FADER:  Pedersen sadelmager i Gjorlov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Nielsdtr i Hallebyore     12 Feb 1834   pg 163 (not in index)
HUSB:  Lorentz Frederichsen hmd
1 CH:  ... Lorentzdtr  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Rasmussen inds i Windehelsinge         13 Feb 1834   pg 163 165 254
WIFE:  Karen Hansdtr
BRO:   Hans Rasmussen  (dod) = Sidse Rasmusdtr i Finderup Mark
      CH: Karen Margrethe Hansdtr
         Kirstine Hansdtr     begge ugifte
SIS:   Sidse Rasmusdtr ugift i Love Mark
½BRO:  Ole Christensen i K.Helsinge, myndige
guard: Jens Jacobsen i Love Mark / Peder Rasmussen hmd i Hallenslov
wgd: Christen Hansen hmd i Gjorlov Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johan Peter Ostrup sognepraest i Bakkerup-Gjorlov  26 Aug 1833   pg 134 163
WIFE:  Cathrine Kirstine Holm sal. Ostrup
FADER:  Jens Ostrup kongelig mundskjenk - living
wgd: M. Mathiasen sognepraest
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Pedersen i Krankerup         5 Feb 1834    pg 163
MODER:  ... enke = afg. Peder Nielsen inds i Krankerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Jensdtr i Reerslov         22 Feb 1834   pg 165
HUSB:  Mads Larsen inds
6 CH:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Frederichsdtr i Hong       30 Jan 1834   pg 165
HUSB:  Jens Hansen Frydendahl tiene hos Niels Christensen dyrlage i Hong
CH:   
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Larsen inds i Herrestrup       d.1831/12 Feb 1834    pg 165 267
WIFE:
CH:   Peder Nielsen  umyndig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Larsen hmd/inds fattig i Gjerslov       20 Feb 1834  pg 165 299 305
WIFE:  Margrethe Henrichsdtr
CH:   Niels Christensen    4
     Birthe Kirstine Christensdtr   
     Ane Margrethe Christensdtr - ugifte
FADER:  Lars Jensen hmd i Haureberg (? Jens Larsen - born's bedstefader)
wgd: Jens Madsen gmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Clemen Pedersen fattig i Bakkendrup     2 Mar 1834   pg 166 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Jensdtr 2 i Borlund     2 Mar 1834   pg 166 (not in index)
FADER:  Jens Svendsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Christensdtr 17 i Haureborg  8 Mar 1834   pg 166 (not in index)
FADER:  Christen Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Hansen fattig i Hong      26 Feb 1834  pg 166
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Hansdtr 3 dage i Saebyehoy      1 Mar 1834  pg 166
FADER:  Hans Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Andersdtr tjenestepige i Hallebyore      10 Mar 1834  pg 166 253
FADER:  Anders Andersen = ... hmd i Benneboe
BRO:   Niels Andersen
guard: Poul Pedersen i Hallebyore
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Jeppesen bmd/selv.hmd i Love Toelstrup    10 Mar 1834  pg 166 170 177
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
1WIFE:  (dod 20 Jul 1830)
1 CH:  Jeppe Christensen         16 ( Jeppe Christensen - Christen Jeppesen)
½BRO:  Peder Jensen gmd i Hong
wgd: Hans Larsen bmd i Love Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Jensdtr enke hos Peder Rasmussen hmd i Hallenslov    12 Mar 1834  pg 167 254
HUSB:  Jens Madsen inds (dod)
HEIRS:  myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Andersdtr i Saebye      15 Mar 1834    pg 169 182 183
HUSB:  Frederich Hansen hmd
CH:   Ane Frederichsdtr    29 = Niels Ernstsen hmd i Love
     Anders Frederichsen   24
     Karen Frederichsdtr   ugift
guard: Niels Jensen bmd i Saebye (Svogersonnen af Niels Ernst)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Henrichsdtr i Torpegaun    18 Mar 1834  pg 169
CH:   Henrich Hansen  
     umyndige
guard: Peder Hansen hmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Jensen Knudsen i Love         12 Mar 1834   pg 169
FADER:  Knudsen smed
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Olsdtr fruentimmer hos Niels Nielsen hmd i Bodstrup Tolstang   23 Mar 1834  pg 170
FARBRO: Hans Jeppesen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Nielsen i Gierslov     1834  pg 172 (not in index)
?    Ane Maria ( Ane Marius)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Pedersen 8 i Gjorlov        3 Apr 1834    pg 173 
FADER:  Peder Nielsen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Nielsen 8 i Orslov      8 Apr 1834    pg 173
FADER:  Niels Andersen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Jensen i Saebye        27 Mar 1834    pg 173
FADER:  Jens Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Caroline Christine Nielsen sal. Mortensen i Gjerslov Mark   12 Apr 1834  pg 175 194
HUSB:  M.P?. Mortensen skomager
CH:   Petrine Laurine Marie Mortensen  3
     Carl Christian Mortensen     fodt 29 Mar 1834
REL:   Nielsen kirkesanger i Gjerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Sorensen 13 i Bakkendrup      19 Apr 1834   pg 177
FADER:  Soren Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Carlsen skraedder inds i Saebye        19 Apr 1834   pg 177 178 201 215
WIFE:  Ingeborg Thanning
SIS:   Maren Kirstine Carlsdtr enke = afg. Christian Larsen i Callundborg ( Maren Carlsdtr) 
½SIS:  Sidse Carlsdtr  ugift i Taarnved
     Mette Michelsdtr     = Christen Heironimus hmd i Benneboe
STEDFADER: Soren Larsen hmd i Skamstrup
guard: Peder Jensen hmd i Saebye
wgd: Christen Nielsen bmd i Benneboe / (Jens Nielsen signed) / Jens Nielsen i Benneboe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen 12 wks. i Torpe     19 Apr 1834  pg 177
FADER:  Hans Simonsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Dorthe Nielsdtr ( Dorthe Nielsdtr ) i Bakkendrup Praestegds     25 Apr 1834  pg 179 180 204 208 209 211 214
HUSB:  Hans Jensen hmd (dod) fra Rye
2 CH:  Niels Hansen   12
     Peder Hansen   8
REL:   Peder Sorensen hmd Rye & Niels Jensen hmd i Dalbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lorents Frederichsen hmd i Hallebyeore    30 Apr 1834  pg 180 186 252 266
WIFE:  Karen Nielsdtr (?dod)
CH:   Ane Marie Lorentsdtr   12
WIFE.FADER: Niels Jensen hmd i Langemark
guard: Niels Jensen hmd i Buerup Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Christensdtr enke i Buerup     11 May 1834   pg 186 198 243
HUSB:  Peder Mortensen skolelarer i Terslose (dod)
CH:   ... Pedersdtr  (?dod by 21 May 1834) = Peder Christensen gmd i Buerup
      CH: Ellen Marie Pedersdtr   5
         Niels Pedersen      3
         Ane Dorthe Petrine Pedersdtr ½
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ellen Kirstine Frederichsdtr 11 wks i Ulstrup     12 May 1834  pg 186
FADER:  Frederich Andersen hmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jacobsen tjenestekarl hos Jorgen Hansen 's enke i Reersoe     11 May 1834  pg 186 203 220
WIFE:  ... inds i Lunsaas, Hoibye
1 CH:  ... Hansen    20
ILLEG.CH: Jens Hansen  fodt 27 Feb 1823, son af Karen Olsdtr fruentimmer i Kattrup
guard: Peder Andersen hmd i K.Helsinge
?    ... enke = afg. Jorgen Hansen 
      CH: Rasmus Jorgensen ungkarl i Reersoe
by: Bertel Sorensen hmd i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Pedersen hmd i Love        8 May 1834    pg 186 196 217
WIFE:  Birthe Larsdtr (dod - by 20 May 1834)
WIFE.CH: Hans Mortensen  myndig
     Lars Jensen   20
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jacobine Elisabeth Fryd enke madam ( Elisabeth Jacobine Fryd) i Love      d.10 May 1830/14 May 1834    pg 188 231
HUSB:  degn (dod)
CH:   Hans Christian Fryd   nu paa Norager / sostevaever i Norager
     Birgethe Petra Fryd   (madam Klocker) enke = afg. Klocker fuldmaegtig 
     Maren Kirstine Fryd   (= Lange Henrichsen arbeidsmand i Khvn - vielse 27 Sep 1834 i Trinitates kirke)
     Bolette Kirstine Fryd  ugift
guard: Jens Jensen gmd i Rye 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Nielsen = Else Sorensdtr hmd i Borlund      14 May 1834  pg 188 232
CH:   Mette Marie Pedersdtr  28
     Johanne Pedersdtr         25
     Hans Pedersen      21
     Ane Pedersdtr      18
     Karen Pedersdtr     16
     Kirstine Pedersdtr        14
     Mette Kirstine Pedersdtr 11
     Maren Pedersdtr     9  (last 5 under fattig - Orslov sogn)
curator: Poul Nielsen inds i Krankerup
guard: Beck provst i Orslov sogns fattig. / Ole Jensen inds i Krankerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Larsdtr enke i Love Mark      15 May 1834   pg 189 217
HUSB:  Christen Pedersen hmd (dod)
CH:   Hans Mortensen  hmd i Love Mark
     Lars Jensen   22
HUSB.½SIS: Sidse Pedersdtr = Hans Larsen hmd i Gjorlov Mark (begge dod)
       CH:     Ane Hansdtr   = Ole Hansen gmd i Hallenslov
         Maren Hansdtr  = Soren Larsen hmd i Gjorlov Mark
         Lars Hansen   hmd i Lerchenborg Skov
         Anders Hansen  (dod) = Anders ... = 2. (? Peder Larsen - signed)
          CH:  Maren Sophie Andersdtr i Hallenslovgaard
? Peder Michelsen hmd i Love Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Emanuel Granjean mollersvend i Tjornelunde       14 May 1834  pg 189 241 246
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
BRO:   Laurentius Granjean
     Johannes Granjean
     Carl Granjean
SIS:   Birgethe Granjean
     Wilhelmine Granjean
     Frederikke Granjean
     Juliane Granjean
guard: Thomasen skolelarer i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Rasmus Sorensen = Ane Marie Jacobsdtr hmd i Hallenslov   14 May 1834   pg 189 235
CH:   Jacob Rasmussen vanvittig
     Kirsten Rasmussen    
guard: Poul Hansen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Sorensen hmd i Love Mark       19 May 1834   pg 190 196 229
WIFE:  Birthe Larsdtr i Juelsborg Mark
CH:   Lars Sorensen  18 tiene i Bodstrup (guard: his ½BRO Peder Pedersen (?WIFE's CHILD?)
SODSK.BORN?: 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Marie Christensdtr 11 i Hallebyore   20 May 1834  pg 190
FADER:  Christen Christophersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Schraber hmd i Love     21 May 1834    pg 191
WIFE:  
CH:   Kirstine Pedersdtr    = Jorgensen skomager i Love
     Johan Pedersen  15
     Peder Pedersen  13
     Ole Pedersen   10
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Christophersen hmd i Hallebyore    21 May 1834  pg 197 200 267
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Marie Andersdtr 17
     Sidse Marie Andersdtr 10
guard: Christen Christophersen hmd i Hallebyore
wgd: Hans Olsen hmd i Hallelbyore / Christen Larsen hmd i Hallebyore
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Pedersdtr 9 i Love  28 May 1834    pg 200
MODER:  ... enke = afg. Peder Larsen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Jensdtr 2 i Love Toelstang     2 Jun 1834  pg 200
FADER:  Jens Christensen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christian Nielsen 4 wks 2 dage drengbarn i Gjerslov      2 Jun 1834  pg 200
?FADER: Niels Christensen skomager
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Andersdtr ½ i Soelberg Mark  31 May 1834  pg 200
FADER:  Anders Jeppesen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Poul Nielsen hmd ( Peder Nielsen ?) i Orslov Praestemark    d.Aug 1829/11 Jun 1834         pg 204 267
WIFE:  Christiane Olsdtr
CH:   Frederich Poulsen    19
     Hans Poulsen   18
     Maren Poulsdtr  12
     Christian Poulsen    9
guard: Lars Nielsen gl. gmd i Orslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ellen Kirstine Nielsdtr (fod 3 Nov 1833) i Haerslov      18 Jun 1834  pg 205
FADER:  Niels Christensen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Sorensdtr i Ougtved         20 Jun 1834   pg 205 214 216?
HUSB:  Morten Hansen gmd
CH:   Jens Mortensen  12
     Soren Mortensen 10
     Lars Mortensen  9
     Niels Mortensen 7
     Karen Mortensdtr ugift
     Peder Mortensen 1½ (surnames assumed)
REL:   Peder Sorensen gmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Larsdtr enke i Juelsberg Mark/Love Mark     8 Jul 1834  pg 206 210 211 229
2HUSB:  Soren Sorensen hmd (dod - 18 May 1834 - pg 196)
CH:   Lars Sorensen  18
1HUSB:  Peder ...
CH:   Jens Pedersen  22 i militri tjeneste i Khvn
     Peder Pedersen  20 hiemme
2HUSB.BRO: Rasmus Sorensen ungkarl i Love Mark
guard: Hans Jensen hmd i Knudstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Else Thomasdtr i Love Mark    27 Jun 1834    pg 206 209 213
HUSB:  Conrad Pedersen hmd
CH:   Peder Conradsen i Soelberg
     Mette Johansdtr (dod)  = Peder Christensen hmd i Knudstrup
      CH: Else Kirstine Pedersdtr
         Soren Peder Pedersen        umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Pedersen 4 wks i Hallebye 26 Jun 1834    pg 206
FADER:  Peder Christiansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mads Christensen unge gmd i Love Mark        3 Jul 1834    pg 206 267 278
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christen Madsen 19 gmd i hiemme
     Jens Madsen   17
     Hans Madsen   17
     Lars Madsen   15
     Niels Madsen   13
     Soren Madsen   12
     Simon Madsen   10
     Karen Madsdtr  ugift
     Mette Madsdtr  ugift
     Ane Sophie Madsdtr ugift
REL:   Hans Christensen gmd i Tjornelunde
WIFE.BRO: Mads Christensen gl. gmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Pedersdtr i Love      8 Jul 1834    pg 206 221 231
WIFE:  Mads Pedersen
4 CH:  umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Christensen i K.Helsinge       9 Jul 1834    pg 208
FADER:  Christen Sorensen hjulmand
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Pedersen i Saebye      18 Jul 1834    pg 209
FADER:  Peder Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Larsdtr i Wedbye Mark     19 Jul 1834  pg 210
HUSB:  Poul Pedersen inds (skytte tiene paa Aagaard)
1 CH:  ... Poulsdtr   19 dage
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Pedersdtr inds i Love     22 Jul 1834   pg 211 281 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nielsdtr 22 i Morkoishusene      29 Jul 1834   pg 211
MODER:  Juliane Gros enke = afg. Niels Hansen hmd i Morkoihuset, Falkenhoy
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Simon Christensen hmd i Gjerslov      31 Jul 1834   pg 213
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Karen Simonsdtr 12
     Christen Simonsen    11
     Hans Simonsen  9
     Dorthe Simonsdtr 8
     Christiane Simonsdtr ½
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirstine Pedersdtr i Love Mark  7 Aug 1834    pg 214
FADER:  Peder Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Sophie Hansdtr 5 dage i Love Mark    2 Aug 1834  pg 214
FADER:  Hans Anthon hjulmand
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Marie Petersen i Wedbye Mark         6 Aug 1834    pg 214
FADER:  Petersen skytten af Aagaard
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Pedersdtr 3/4 aar i Hesselberg      13 Aug 1834  pg 214 (not i index)
FADER:  Peder Sorensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Jensen 83 inds i Saebyegaard   13 Aug 1834  pg 214 216
1 CH:  Rasmus Olsen   tiene i Nidlosegaard
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Jensen 12 i Saebye      23 Aug 1834    pg 215
FADER:  Jens Larsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Pedersen inds/hmd i Giorlov 28 Aug 1834    pg 216 222
WIFE:  Cathrine Jeppesdtr
2 CH:  Peder Pedersen  13
     Lars Pedersen  11
guard: Christian Larsen hmd i Windehelsinge (signed: Christen Larsen ) / Jensen forpagter i Frihedslund
wgd: Soren Christiansen hmd i Gjorlov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Christensdtr ( Margrethe Christensdtr ) i Taaderup        13 Sep 1834   pg 219 228
HUSB:  Jens Eriksen inds
HEIR:  Casper Jorgensen hmd i Kragerupgaard
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Jensdtr fattig i Sonderod      23 Sep 1834  pg 219
HUSB:  Jacob Jorgensen inds
no children
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Hansdtr i Vindehelsinge   d.6 Sep 1830/22 Sep 1834    pg 219 221 267
HUSB:  Espen Christensen hmd 
CH:   Christen Espensen    18
     Hans Espensen  16
     Kirsten Espensdtr    ugift
     Karen Espensdtr ugift
     Peder Espensen  7
     Jens Espensen  4
guard: Hans Andersen inds i Windehelsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Nielsen i Hong     25 Sep 1834  pg 222 (not in index)
FADER:  Niels Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Trine ... inds fattig i Reerslov  11 Oct 1834   pg 223 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Jensen inds i Ulstrup     10 Oct 1834  pg 223
CH:   Soren Andersen  bmd i Ulstrup
     Jens Andersen  
     Karen Andersdtr = Christen Larsen hmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Christian Frandsen i Reerslov      22 Oct 1834  pg 224
FADER:  Frands Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Esbensdr enke i Saebye    2 Oct 1834   pg 223
HUSB:  Christen Nielsen fisker (dod)
CH:   Karen Christensdtr    enke   = afg. Jorgen Pedersen i Saebye
     Ane Kirstine Christensdtr     = Rasmus Nielsen hmd i Love
     Niels Christensen         hmd i Tiornelund Mark
     Andreas Christensen        hmd i Tiornelund Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Sophie Christensdtr 7 wks i Soelberg       14 Oct 1834  pg 223
FADER:  Christen Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Nielsen tjenestekarl hos Ole Jorgensen gmd i Haerslov      4 Oct 1834    pg 223 227 254
BRO:   Christian Nielsen    hmd i Egnen, Slagelse
     others not listed
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Christensen inds i Kragerup   15 Oct 1834  pg 223 294
CH:   Mette Larsdtr enke    = afg. Christen Christensen gmd i Kragerup
     Maren Larsdtr (dod)   
      CH: Hans Mogensen gmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Pedersdtr enke i Haerslov      26 Oct 1834   pg 227 267 294
HUSB:  Jorgen Nielsen smed (dod)
CH:   ... Jorgensdtr
HEIRS:  Lars Christensen inds i Kragerup
     Ane Christiane Larsdtr i Norager
     Mikkel Nicolaisen aftgsmd i Wedbye Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen 7½ i Love Mark         3 Nov 1834    pg 227
FADER:  Hans Larsen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen inds i Haureberg     4 Nov 1834   pg 228
CH:   Ane Jensdtr   = Lars Ebbesen hmd i Haureberg
     Kirsten Jensdtr = Peder Nielsen hmd i Blaesinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Nielsdtr i (died 6 years ago) Hong      6 Nov 1834    pg 230 231 267
HUSB:  Peter Holm bodker
CH:   Niels Sorensen Holm   14
     Lars Nielsen Holm    10
     Gunner Sorensen Holm   8
     Ane Margrethe Holm    ugift
guard: Peder Nielsen hmd i Hong / Hans Pedersen hjulmand i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Johansen inds i Vindehelsinge      9 Nov 1834  pg 231
WIFE:
CH:   umyndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Nielsen hmd i Saebye         19 Nov 1834   pg 233 238 255
2WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Ane Nielsdtr   ugift
     Dorthe Nielsdtr 3 wks
1WIFE:
CH:   Hans Nielsen   16
     Niels Nielsen  5
guard: Jens Peitersen hmd i Ougtved
wgd: Lars Hansen tjenestekarl
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Christensen hmd i Conradineslyst        18 Nov 1834   pg 234 267
WIFE:  Ane Kirstine Olsdtr
CH:   Christen Jensen 10
     Rasmus Jensen  10
guard: Ole Hansen hmd i Kragevigs Mark
wgd: Ole Nielsen hmd i Kongsted
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Eleonore Petersen sal. madam Gotzmer ( Eleonore Marie Gotzmer) i Tjornelunde    6 May 1836  pg 337 344 348 (next
pg 9)
HUSB:  Christensen Moller i Tjornelunde
SIS:   Maren Petersen  enke = afg. Langhorn feldrogter i Khvn
     Kirstine Petersen    = Aiolich tommermand i Khvn
     Magdalene Petersen = Jacobsen murer i Vordingborg
     ... Petersen   (dod) = Esmann Nyeraad fisker i Vordingborg
      CH: Jacobine Frederikke Esmann
         Lovise Albertine Esmann
         Hanne Ermann
         Marie Esmmann  - all ugift
?CH:   Christen Moller tjenestekarl i Reersoe/Bjerre?
guard: Thomasen skolelarer i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Christiane Larsdtr ( Ane Kirstine Larsdtr ) tjenestepige i Norager     19 Nov 1834  pg 238 294
MODER:  Ane Christensdtr enke = afg. Lars Jensen bodker i Hallebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Frederichsen 2 i Orslov        25 Nov 1834   pg 238
FADER:  Frederich Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Frederichsen 3 i Orslov        29 Nov 1834   pg 239
FADER:  Frederich Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Olsen 16 fattig i Vedbye  29 Nov 1834    pg 239
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jensen i Hesselberg     30 Nov 1834    pg 240
FADER:  Jens Jacobsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Poul Geertsen Drachmann smed selv.hmd i Hong, Finderup        30 Nov 1834   pg 240
WIFE:  Ane Christensdtr (testament - 25 Jun 1826)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Pedersdtr enke inds hos Peder Jorgensen hmd i K.Helsinge    4 Dec 1834    pg 242 243
HUSB:  Peder Olsen hmd i Slagelse (dod)
CH:   Jens Pedersen  hattemagersvend i Slagelse (? Jens Olsen )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Peder Stahl 9 i Saebye    4 Dec 1834    pg 242
FADER:  G. H. Stahl snedker
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Vincentzen 7 i Torpegaun   6 Dec 1834   pg 242
FADER:  Vincentz Nilausen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Nielsdtr fattiglem af Hjernlose sogn, dod i Bachendrup      10 Dec 1834  pg 243 (not in index)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Hansdtr i Love Mark         4 Dec 1834    pg 243 244
2HUSB:  Hans Christophersen smed
1HUSB:  Niels Nielsen hmd i Haerslov
CH:   Niels Nielsen  hmd i Vindehelsinge
     Lars Nielsen   hmd i Finderup
     Hans Nielsen   hmd i Kulbye
     Christen Nielsen i Taarnholm (dod)
      CH: Karen Marie Christensdtr ugift
     Ane Nielsdtr   (dod) = Niels Mathiasen hmd i Bastrup
      CH: 1 son & 1 datter
     Kirsten Nielsdtr ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Cathrine Margrethe Brenning fattig i Saebye/Ougtved      14 Dec 1834  pg 244
HUSB:  Muxoll sadelmager
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Jensen inds fattig i K.Helsinge        11 Dec 1834   pg 244
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Hansdtr 7 i Haerslov      12 Dec 1834  pg 244
STEDFADER: Lars Knudsen hmd i Herslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Henrichsdtr 4 i Torpegaun   16 Dec 1834  pg 245
FADER:  Henrich Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Nielsen 14 i Hallebye        15 Dec 1834   pg 245
FADER:  Niels Conradsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mikkel Nicolaisen aftgsmd i Vedbye Mark    16 Dec 1834  pg 245 294
CH:   Ane Michelsdtr  = Gejth fuldmaegtig hos Gude herredsfoged
     Karen Marie Michelsdtr = Lars Jensen gmd i Wedbye Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Sorensen sal. Holm enke inds i K.Helsinge         17 Dec 1834   pg 246 248 253 276 322?
CH:   Kirstine Holm  = Nielsen skolelaerer i K.Helsinge
     Hans Holm    15 i K.Helsinge
     Jens Holm    over 18
     Adolph Holm 13 i K.Esbonderup, Frederiksborg (surnames assumed)
guard: Poul Larsen gmd i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Larsdtr 10 wks i Haerslov    19 Dec 1834  pg 247
FADER:  Lars Knudsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Sorensdtr 4 i Falkenhoi 18 Dec 1834    pg 247
FADER:  Soren Christophersen smed
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bartholine Kirstine Engberg sal. Justesen i Gjerslov      18 Dec 1834  pg 247
HUSB:  Justesen forvalter
CH:   Ludvig Justesen 10
     Thor Justesen  8
     Wilhelmine Justesen 6
     Sylvira Justesen 4
guard: Niels Jensen gmd i Gjorslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lauritz Vilhelm Jensen i Saebye   17 Dec 1834  pg 247
FADER:  Jensen skolelaerer
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Marie Hermansdr 6½ i Saebye  18 Dec 1834  pg 247
FADER:  Herman Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Pedersdtr 13 i Hong         27 Dec 1834   pg 248
FADER:  Peder Rasmussen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Andersen 3½ i Torpegaun     24 Dec 1834  pg 248
FADER:  Anders Nielsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Jensen ½ i Reersoe?         28 Dec 1834   pg 248
FADER:  Jens Hansen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Margrethe Holm enke ( Margrethe Holm) hos Nielsen skolelaerer i K.Helsinge     19 Dec 1834  pg 248 276 329 (not in
index)
CH:   Jens Holm    i Khvn, / arbeider snedkersvend i Esbonderup Skovhuse
     Adolph Holm
     Hans Holm
     Kirstine Holm = Nielsen skolelarer i K.Helsinge
curator: Neuendam slagter i K.Helsinge / Poul Larsen gmd i K.Helsinge
guard: Christen Sorensen hmd i 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Larsdtr 1 i Vindehelsinge     30 Dec 1834  pg 249
MODER:  ... enke = afg Lars Johansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Gjersing Moerup kammeraad i Hesselberggaard      10 Jan 1835  pg 249 261
WIFE:  ... Malling sal. Gjersing
CH:   
SVOGER: Bang kammerraad i Norager
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Isaksen 7 i Gjerslov       12 Jan 1835   pg 252
FADER:  Isak Jorgensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Pedersen inds i Saebye    18 Jan 1835    pg 254 258 282 309
WIFE:  Ane Margrethe Nielsdtr
7 CH:  Ane Dorthe Jensdtr    ugift
     Hans Pedersen      19
     Hansine Magdalena Jensdtr ugift
     Ellen Kirstine Jensdtr  ugift
     Ellen Margrethe Jensdtr ugift
     Rasmus Peder Jensen        3
     Jens Christian Jensen       1 (surnames assumed except Hans Pedersen 19)
REL:   Jens Pedersen gmd i Bildsoe
wgd: Peder Madsen gmd i Saebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Nielsdtr 4 & Jens Nielsen 1 i Praesteskov   15 Jan 1835  pg 254
Karen Nielsdtr 6 & Maren Kirstine Nielsdtr 7½ i Praesteskov  19 Jan 1835  pg 254
FADER:  Niels Anthonsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Poulsdtr aftaegtsenke i K.Helsinge         16 Jan 1835   pg 254 256 259 294 336
HUSB:  Niels Pedersen (dod) (testament 13 Feb 1819)
½BRO:  Jens Poulsen   hmd i Vindehelsinge (dod)
      CH: Bertel Jensen  gmd i Vindehelsinge (dod)
          CH:  Poul Bertelsen  23 ungkarl i Dalbye
         Lars Jensen   hmd i K.Helsinge (dod)
          CH:  Sophie Larsdtr  ugift i Vindehelsinge
             Johanne Larsdtr ugift i Vindehelsinge
             Poul Larsen   7
BRO:   Lars Poulsen   gmd i K.Helsinge (dod) = ... enke 
      CH: Hans Larsen   gmd i Rye
         Poul Larsen   gmd i K.Helsinge
         Niels Larsen   hmd i Rye
         Bertel Larsen  hmd i Rye
         Lars Larsen   gmd i K.Helsinge
         Peder Larsen   gmd i Jordlose (dod)
          CH:  Mariane Pedersdtr ugift
         Thomas Larsen  22 ungkarl i K.Helsinge (guard: Peder Thomasen gmd i Rye)
         Ane Larsdtr   ugift i K.Helsinge
     Thomas Poulsen  gmd i Bjerre (dod)
      CH: Niels Thomasen (dod)
         CH:   Christen Nielsen bmd i Hallenslov
             Lars Nielsen   ungkarl i Bjerre, myndig
             Mette Nielsdtr  = Morten Pedersen smed i Bjerre
     Hans Poulsen   gmd i K.Helsinge (dod)
      CH: Poul Hansen   gmd i Hallenslov
         Jens Hansen   i K.Helsinge, myndig
         Maren Hansdtr  = Jens Hansen gmd i K.Helsinge
         Karen Hansdtr  = Christen Andersen hjulmand i K.Helsinge (?hmd)
         Kirsten Hansdtr = Niels Jensen bmd i Bildsoe
         Johanne Hansdtr = Lars Larsen gmd i K.Helsinge
         Marie Hansdtr  ugift i K.Helsinge
½SIS:  Johanne Poulsdtr (dod) = Jens Hansen bmd i K.Helsinge
      CH: Karen Jensdtr  = Hans Larsen gmd i Rye
SIS:   Bodil Poulsdtr  (dod) = Niels Larsen gmd i Rye
      CH: Bodil Nielsdtr  (dod) = Niels Hansen gmd i Hong
          CH:  Karen Nielsdtr  = Lars Hansen hmd i Ulstup
             Niels Sorensen  20 i Rye
             Ane Sorensdtr  ugift
             Maren Sorensdtr ugift
             Johanne Sorensdtr     ugift
             Marie Sorensdtr ugift
         Maren Nielsdtr  (dod) = Jens Jorgensen gmd i Reersoe
          CH:  Niels Jensen   i Reersoe, myndig
             Jorgen Jensen  i Reersoe, myndig
             Christen Jensen 24
             Lars Jensen   20
             Jens Jensen   16
             Peder Jensen   13
             Kirsten Jensdtr ugift
         Ane Nielsdtr   = Christian Hansen gmd i Rye
     Maren Poulsdtr  (dod) = Espen Nielsen gmd i Vindehelsinge
      CH: Poul Espensen  gmd i Vindehelsinge
         Morten Espensen gmd sognefoged i Vindehelsinge
         Johanne Espensdtr     = Jens Jorgensen gmd i Reersoe
         Karen Espensdtr = Poul Larsen gmd i Kirkehelsinge
HUSB.BRO: Ole Pedersen  gmd i Bjerre (dod)
       CH: Ane Olsdtr    ugift i Bjerre
HUSB.½BRO: Christian Nielsen   hmd i Bjerre (dod)
       CH: Niels Christiansen    i Bjerre, myndig (? Niels Christensen hmd i Bjerre)
         Rasmus Christiansen    i Bjerre, myndig
         Ane Kirstine Christiansdtr = Niels Pedersen hmd i Bjerre
         Kirsten Christiansdtr   = Niels Nielsen hmd i Frankerup
HUSB.SIS: Mette Pedersdtr     = Peder Justesen gmd i Bjerre
SIGNED.AS.HEIRS: Poul Larsen   gmd i Hallenslov
         Christian Hansen gmd i Vindehelsinge
         Niels Sorensen  gmd i Bjerre
(? testament efter Kirsten Pedersdtr )
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Sorensen inds i Gjorlov Mark         16 Jan 1835   pg 254
STEDBORN: Peder Jorgensen ungkarl i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Poul Olsen i Hallenslov      15 Jan 1835  pg 254
FADER:  Ole Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Sophie Christensdtr 11 wks i Reersoe Ornum     24 Jan 1835  pg 257
FADER:  Christen Frederichsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christiane Christensdtr i Gjerslov         27 Jan 1835   pg 257
FADER:  Christen Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Christensdtr i Gjerslov       22 Jan 1835   pg 257
FADER:  Christen Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jensen 1 i Soelberg         27 Jan 1835   pg 257
FADER:  Niels Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Henrich Larsen inds i Conradineslyst     1 Feb 1835  pg 258 261 281
WIFE:  (dod 4 aar siden)
CH:   Kirstine Henrichsdtr   = Lars Pedersen inds i Terslose    ( Karen Henrichsdtr )
     Karen Henrichsdtr    = Anders Pedersen hmd i Conradineslyst ( Kirsten Henrichsdtr )
     Marie Henrichsdtr    ugift tiene i Aagaard
guard: Frederich Andersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Caspersen inds i Tjornelunde        4 Feb 1835    pg 258 261 277
HEIR:  er et opfaestringsbarn fra Fodselsstiftelsen i Khvn
? Frederich Olsen hmd i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Hansdtr inds fattig i Tjornelunde Mark   31 Jan 1835  pg 258
by: Hans Andersen bmd i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Svendsdtr enke inds i Riisberg        3 Feb 1835    pg 258 264 306
HUSB:  ... hmd (dod)
CH:   Niels Jensen   (dod)
      CH: Jens Nielsen   8
         Ane Nielsdtr   ugift hiemme i Riisberg
     Peder Jensen   hmd i Riisberg
     Ane Jensdtr   (dod)
      CH: Henrich Jensen  18
         Maren Jensdtr
         Johanne Jensdtr begge ugift hos Jens Johansen hmd i Taagerup
     Kirsten Jensdtr (dod)
      CH: Niels Olsen   17
         Jens Olsen    12
         Marie Olsdtr   ugift
         ... Olsdtr    i Vindehelsinge
guard: Jens Johansen hmd i Taagerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Nielsdtr 8½ i Tjornelunde      7 Feb 1835    pg 261
FADER:  Niels Christensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Rasmusdtr inds fattig i Kulbye      4 Feb 1835    pg 261
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Pedersen hmd i Torpegaun       11 Feb 1835   pg 264 282
WIFE:  Maren Larsdtr
3 Ch:  Karen Marie Sorensdtr  10
     Johanne Marie Sorensdtr 6
     Johanne Sorensdtr         2½
WIFE.BRO: Peder Larsen gmd i Hallenslov
wgd: Niels Jensen sognefoged
guard: Peder Christensen hmd i Torpegaun
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Jensdtr i Gjerslov  13 Feb 1835  pg 264 (not in index)
HUSB:  Henrich Pedersen gmd af Kragerupsgaards gods
CH:   Jens Henrichsen 30
     Karen Henrichsdtr    = Christen Madsen bmd i Soeberg
     Kirsten Henrichsdtr   ugift tien i Khvn
     Marie Henrichsdtr    ugift hiemme
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Simon Madsen 9 i Love       12 Feb 1834    pg 264 278
BRO:   Christen Madsen 19 gmd i Love
     Hans Madsen   18
     Jens Madsen   18
     Lars Madsen   16
     Niels Madsen   14
     Soren Madsen   12
SIS:   Karen Madsdtr  ugift
     Ane Sophie Madsdtr ugift
     Mette Madsdtr  ugift
REL:   Mads Christensen gmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Kirstine Christensdtr 1 i Gjorlov Mark        19 Feb 1835   pg 265
MODER:  ... enke = afg. Christen Christensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Hansen 13 i K.Helsinge     24 Feb 1835  pg 265
FADER:  Anders Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Margrethe Rasmusdtr enke i Hesselberg, inds af Skjelleberg 26 Feb 1835   pg 266 271
HUSB:  Jens Olsen hjulmand (dod)
CH:   Peder Jensen   skolelaerer i Orslov
     Rasmus Jensen  26 tien i Kattrup
     Ane Jensdtr   = Jens Olsen gmd i Vedbye / hmd i Taaderup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen 7 wks uaegte barn i Buerup    28 Feb 1835  pg 267
MODER:  Margrethe Olsdtr inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Larsen hmd i Soelberg     2 Mar 1835   pg 267 282
WIFE:
3 CH:  Christen Nielsen ungkarl myndig
     Kirsten Nielsdtr 24 tiene i Kirkehelsinge
     Johanne Marie Nielsdtr = Anders Nielsen gmd i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Johansen tjenestekarl uaegte barn i Saebyegaard  28 Feb 1835   pg 267 294
MODER:  Marie Christensdtr inds i Saebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Laurine Hansdtr aftaegtsenke i Finderup Mark        2 Mar 1835    pg 268 294
CH:   Ole Sorensen   hmd i Hong Mark
     Johannes Sorensen gmd i Tjornelunde ( Johan Sorensen )
     Maren Sorensdtr (dod)
      CH: ...   = Niels Olsen gdbestyrer i Finderup
     Bodil Sorensdtr = Lars Jorgensen gmd i Tjornelunde
     Mette Sorensdtr enke = afg. Jorgen Jensen gmd i Finderup
     Kirsten Sorensdtr    enke = afg Ole Jensen hmd i Tjornelunde Mark
     Sidse Sorensdtr = Jens Olsen gmd i Haerslov
     Marie Sorensdtr = Lars Rasmussen gmd i Haerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Else Marie Jensdtr 14 i Hallenslov     6 Mar 1835    pg 268
FADER:  Jens Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Cathrine Jensdtr 2 i Haerslov         4 Mar 1835    pg 268 (294 x'd out)
STEDFADER: Hans Abelone inds 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Olsdtr i Ulstrup, Frihedslund gods      2 Mar 1835    pg 268 286
HUSB:  Soren Andersen gmd
4 CH:  ... Sorensen   udobt
     Maren Sorensdtr 5
     Ane Sorensdtr  1
     Kirsten Sorensdtr    1
     Anders Sorensen (nu er dobt - by 10 Jun 1835)
BRO:   Christen Olsen gmd i Bakkendrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Benthe Nielsen i Vedbye   14 Mar 1835  pg 269 270 288
HUSB:  Rasmussen skolelaerer degn
CH:   Peder Christian Rasmussen     18
     Niels Christian Rasmussen     11½
     Thomas Julius Rasmussen 2
     Maren Kirstine Rasmussen = Jens Pedersen bmd i Tjornelunde Mark
     Ane Hansine Rasmussen ugift
     Johanne Emilie Rasmussen ugift
     Lovise Rasmussen
     Ane Christine Rasmussen
guard: Ole Pedersen smed i Vedbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Nielsdtr 19 wks i Frihedslunds Mark      12 Mar 1835  pg 269
MODER:  ... enke = afg. Niels Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Pedersdtr i Orslov     12 Mar 1835    pg 269
FADER:  Peder Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Madsen inds fattig i Vedbye     10 mar 1835  pg 269
CH:   Sidse Christensdtr    = Peder Jensen hmd i Vedbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Pedersen gmd i Hallenslov       30 Mar 1835   pg 271 272 287 336
2WIFE:  Marie Christensdtr
CH:   Christen Hansen 3/4 aar
     Peder Hansen   6½
1WIFE:
CH:   Lars Hansen   bmd i Vindehelsinge
BRO:   Nilaus Pedersen gmd i Kulbye
wgd: Peder Jorgensen gmd sognefoged i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Christensdtr tjenestepige i K.Helsinge     21 Mar 1835  pg 271 298
MODER:  Maren Pedersdtr = STEDFADER: Peder Jorgensen hmd i K.Helsinge
BRO:   Peder Christensen
     Lauritz Christensen ( Lars Christensen )
SIS:   Ane Christensdtr
½BRO:  Christen ...
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jacob Rasmussen fattig i Hallenslov         31 Mar 1835   pg 273
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Peder Frandsen 3 3/4 aar i Reerslov   1 Apr 1835  pg 273
FADER:  Frands Jensen selv.hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Christiansen inds hos Morten Hansen hmd i Tjornelunde         13 Apr 1835   pg 274 275 288
WIFE:  Mette Nielsdtr 
BRO:   Niels Christiansen    mmyndig
SIS:   Johanne Christensdtr   i Vindehelsinge (dod)
      CH: Maren Kjeldsdtr = Hans Mogensen gmd
         Marie Kjeldsdtr = Peder Christensen hmd
         Karen Kjeldsdtr umyndige
guard: Anders Nielsen hmd
guard: Morten Hansen hmd i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Jensdtr inds i Drosselberg       8 Apr 1835    pg 274
CH:   ...   = Lars Mortensen gmd i Drosselberg
     medarvinger
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Olsen 12 i Love Mark      3 Apr 1835   pg 244
FADER:  Ole Sorensen rogter i Bodstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]


Ane Margrethe Jorgensdtr 4 slegfred i Soelberg       7 Apr 1835    pg 274
MODER:  Marie Christensdtr inds i Solberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Isaachsen hmd i Reersoe        8 Apr 1835    pg 274
WIFE:  
CH:   Jens Hansen   20
     Ane Hansdtr   ugift
     Maren Hansdtr  ugift
     Else Margrethe Hansdtr ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Kirstine Larsdtr fattig i Kraenkerup       9 Apr 1835  pg 274
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Pedersen fattig i Saebye  9 Apr 1835    pg 274
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Nielsen 16 i Hong     22 Apr 1835    pg 275 294
FADER:  Niels Christensen dyrlaege
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Nielsdtr 15 i Love Mark    19 Apr 1835  pg 275
FADER:  Niels Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil Madsdtr 15 i Tjornelunde       2 May 1835    pg 276
STEDFADER: Peder Pedersen hmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Cathrine Jensdtr 15 wks i Reersoe     24 Apr 1835   pg 276
FADER:  Jens Bentsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Else Marie Hansdtr ½ i Soeberg       27 Apr 1835   pg 276
FADER:  Hans Pedersen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Jorgensen 17 dage i Torpegaun         4 May 1835    pg 276
FADER:  Jorgen Pedersen vaever
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen ungkarl hos Jens Madsen gmd i Reersoe   4 May 1835  pg 277 280 307 308
MODER:  Maren Jensdtr enke = afg. Hans Isaacksen hmd i Reersoe
SIS:   Ane Hansdtr
     Maren Hansdtr
     Else Hansdtr - all ugifte
guard: Jens Jespersen gmd i Reersoe / ? Jens Madsen gmd / Christen Pedersen hmd i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Peter Hansen 1 i Love        14 May 1835   pg 277
FADER:  Hans Jensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Jensen hmd i Borlund    4 May 1835    pg 277
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Knr Nielsdtr   = Hans Christensen hmd i Borlund
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]


Ole Sorensen i K.Helsinge         2 Sep 1834    pg 217
FADER:  Soren Rasmussen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Andersen 1 i Soelberg        5 May 1835    pg 277
FADER:  Anders Nielsen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hanibal Andreasen inds i Love       23 May 1835   pg 280
WIFE:  Christiane Christensdtr
CH:   Jorgen Hanibalsen    gmd i Love
     Sidse Margrethe Hanibalsdtr = Christen Larsen smed i Lov
     Andrea Hanibalsdtr = Lars Pedersen bmd i Valdbye
     Nicoline Hanibalsdtr = Hans Christensen gmd i Orslov
     Ane Sophie Hanibalsdtr = Peder Hansen smed i Soelberg
     Ellen Marie Hanibalsdtr ugift
     Ane Charlotte Hanibalsdtr (dod) = Niels Pedersen gmd i Love
      CH: Anders Nielsen  14
         Peder Nielsen  9
         Niels Nielsen  6
         Bodil Kirstine Nielsdtr ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Marie Nielsdtr i Praesteskov         20 May 1835   pg 280
FADER:  Niels Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Jorgensdtr tjenestepige i Hallebyore         19 May 1835   pg 280
MODER:  ... enke = afg. Jorgen Clausen hmd i Hallebyore
BRO:   Hans Jorgensen  myndig
     Bodil Jorgensdtr ugift
SIS:   Ane Jorgensdtr  = ...  (surnames assumed)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Pedersdtr 4 i Reersoe    19 May 1835    pg 280
FADER:  ... smed
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Sorensdtr fattig i Hesselberg    19 May 1835   pg 280 306
by: Caspersen snedker i Hesselberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Christensen 1 i Gjerslov       18 May 1835   pg 280 
FADER:  Christen Vilhelmsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Marie Nielsdtr 2 3/4 aar i Love        23 May 1835   pg 280
FADER:  Niels Andersen gdbestyrer
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jacob Jensen i Hesselberg     24 May 1835    pg 281
FADER:  Jens Jacobsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Marie Jensdtr fattig i Soelberg   27 May 1835   pg 282
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Barbara Laurine Nielsdtr tjenestepige hos Jens Johansen gmd i Taagerup     28 May 1835  pg 283 319
FADER:  Niels Frederichsen bmd i Hesselberg Mark
HEIRS:  myndig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christiane Olsdtr enke ind i Orslov      28 May 1835  pg 283 285 305
HUSB:  Poul Nielsen hmd (dod)
4 CH:  Frederich Poulsen    20
     Hans Poulsen   17
     Christian Poulsen    10
     Maren Poulsdtr  ugift
curator: Niels Andersen smed i Orslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Tonnesdr i Kulbye, Vedbyegaard gods 29 May 1835   pg 283 289
HUSB:  Hans Jacobsen inds
CH:   Niels Nielsen  vaever i Hong
     Knud Nielsen   (dod)
      CH: Nicoline Julie Knudsdtr
     Ane Hansdtr   (dod)
      CH: Johan Henrichsen 12
         Hans Henrichsen 9
         Niels Henrichsen 6
     Ane Margrethe Nielsdtr = Ole Jacobsen hmd i Conradineslyst
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Kirstine Simonsdr 19 i Finderup        27 May 1835   pg 283
FADER:  Simon Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Christensdtr aftaegtsenke i Gjorlov    7 Jun 1835  pg 285
CH:   Hans Rasmussen  gmd i Gjorlov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Pedersdtr 5 wks i K.Helsinge    2 Jun 1835    pg 285 314
FADER:  Peder Andersen hmd (dod) af Aagaards gods
BRO:   Hans Pedersen  12
     Johan Pedersen  9
guard: Hans Madsen hmd i K.Helsinge / Bertel Sorensen hmd i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Nielsen 2 i Hesselberg        4 Jun 1835    pg 285
FADER:  Niels Bertelsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Christensen i Haureberg        18 Jun 1835   pg 290
MODOER: Mette Nielsdtr fruentimmer 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lisbeth Christensdtr enke i Reersoe      17 Jun 1835  pg 290 294 307
HUSB:  Esben Jorgensen bmd
CH:   Lars Esbensen  skolelaerer i Reersoe (dod by 7 Oct 1835) = ... enke
     Christen Esbensen    matros i Callundborg
     Hans Esbensen  styrmand farer paa Isbend
     Karen Esbensdtr = J. P. Bisser skraeder i Reersoe
     Maren Esbensdtr (dod) = Nicolaj Moller kjobmand i Callundborg
      CH: Jacob Roger Esben Moller 3 ( Jacob Boyer Espen Moller)
wgd: Hans Jensen gmd 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Kirstine Berg i Hesselberg      12 Jun 1835   pg 290
FADER:  Christian Frederich Bergen smed 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Hansen 13 i Rye       10 Jun 1835    pg 290 293
FADER:  Hans Jensen hmd i Bakkendrup (dod)
BRO:   Peder Hansen   10
guard: Peder Sorensen hmd i Rye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Carl Busky Neergaard i Vedbyegaard         22 Jun 1835   pg 293 294
FADER:  ... Neergaard assessor i Vedbygaard
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Larsen 1 dage i Buerup    6 Dec 1834   pg 243
FADER:  Lars Jorgensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Nielsdtr 3/4 aar i Hesselberg   28 Jun 1835  pg 293
FADER:  Caspersen snedker 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sophie Jensdtr i Haerslov         29 Jun 1835   pg 293
HUSB:  Hans Bertelsen hmd
CH:   Peder Hansen   4
     Jens Hansen   2
     Ane Dorthe Hansdtr 2
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Marie Hansdtr i Hesselberg      1 Jul 1835  pg 294
FADER:  Hans Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Pedersen 4½ i Lovegaards Mark       2 Jul 1835    pg 294
FADER:  Peder Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Jorgensdtr enke fattig i Havreberg    6 Jul 1835    pg 295
HUSB:  Christen Sorensen inds (dod)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Marie Pedersdtr i Gjorlov  17 Jul 1835    pg 295
FADER:  Peder Nielsen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Simonsen 25 i Finderup        20 Jul 1835   pg 295
FADER:  Simon Nielsen hmd i Finderup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Andersen hmd aftgsmd inds i Saebyehoj      1 Aug 1835  pg 297 298 304
WIFE:  Ane Christensdtr  (? Ane Christiansdtr or Ane Jensdtr )
SIS:   ... Andersdtr (dod) = Frederich Hansen hmd i Saebye
      CH: Anders Frederichsen    i Saebyegaard, myndig
         Ane Frederichsdtr     = Niels Ernstsen hmd i Love
         Karen Frederichsdtr    ugift
STED.CH: Johan Pedersen 32½ hmd i Vedbye Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Hansdtr (fod 5th) uaegte i Hallebyore   26 Jul 1835  pg 297
MODER: Caroline Christensdtr
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Hansen 11 i Kulbye      28 Jul 1835    pg 297
FADER:  Hans Henrichsen selv.gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Christensen aftgsmd i Tjornelunde    22 Jul 1835  pg 297
CH:   Christen Pedersen    gmd i Tjornelunde
     Peder Pedersen  28
     Maren Pedersdtr = Mads Pedersen inds i Tjornelunde
     Ane Kirstine Pedersdtr = Niels Larsen gmd i Orslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Esbensen skolelaerer kirkesanger i Reersoe, K.Helsinge  5 Aug 1835  pg 298 313
WIFE:  Karen Olsdtr
2 CH:  Ane Margrethe Esbensen
     Oline Esbensen  - begge ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hansine Oline Hansbild 14½ i Tjornelunde   9 Aug 1835  pg 299
FADER:  Hansbild veibetjent
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Nielsdtr i Hesselberg   17 Aug 1835  pg 300 308 309
HUSB:  Niels Bertelsen hmd
CH:   Ane Nielsdtr   ugift
     Birthe Marie Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
guard: Mads Knudsen hmd i Taagerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Christensdtr i Hong       13 Aug 1835   pg 300
HUSB:  Niels Christensen bmd & dyrelaege, under Frihedlunds gods
BRO:   Lars Christensen 16 i Hallenslov
½BRO:  Peder Larsen   bmd i Hallenslovgaard
     Hans Larsen   24 tiene i Vedbye Molle
½SIS:  Ellen Larsdtr  = Christen Pedersen gl. hmd i Hallenslov
     Maren Larsdtr  enke = afg. Soren Pedersen hmd i Torpegarn
½BRO:  Henrich Christensen   8
     Christen Christensen   5
STEDFADER: Niels Andersen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Christensdtr i Finderup 22 Sep 1835    pg 303 310 313
HUSB:  Lars Hansen inds.
CH:   Hans Larsen   6 dag
guard: Soren Abrahamsen hmd i Finderup / Christen Andersen bmd i Rye Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Christensen 1½ uaegte i Haureberg    21 Sep 1835  pg 303
MODER:  Kirsten Hansdtr enke
by: Christen Jensen inds i Haureberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Sorensen ½ i Saebye         3 Oct 1835    pg 305
FADER:  Soren Pedersen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Christensdtr fattig inds i Ulstrup   29 Oct 1835  pg 308
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Hansen hmd i Saebyehoy        30 Sep 1835   pg 308 313 315
WIFE:  Else Sorensdtr
CH:   Hans Larsen   18
     Karen Larsdtr  ugift
     Maren Larsdtr  ugift
curator: Soren Pedersen gmd i Saebye / Hans Larsen hmd i Saebyehoy
wgd: Niels Hansen hmd i Saebyehoy
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Christensdtr i Soelberg       26 Oct 1835   pg 308
FADER:  Christen Jensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Jensdtr enke inds i Windehelsinge  7 Nov 1835   pg 309 311 312
HUSB:  Jens Henrichsen hmd (dod)
1 CH:  Mette Jensdtr  10
REL:   Henrich Henrichsen gmd i Windehelsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Jensen 5 i Knudstrup   5 Nov 1835    pg 309
FADER:  Jens Johnsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jorgen Olsen 4½ i Haerslov      13 Nov 1835  pg 310
FADER:  Ole Jorgensen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Hansdtr indsenke i Reerslov   5 Dec 1835   pg 312 319
HEIRS:  myndige
by: Rasmus Conrad Larsen bmd i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen aftgsmd i Hong      20 Aug 1835  pg 302
CH:   Christopher Jensen    gmd i Hong
     Sidse Jensdtr  enke = ... (guard: Niels Jensen gmd i Gjorlov)
     Kirsten Jensdtr = Lars Pedersen hmd i Hong
     Ellen Jensdtr  enke = ... (guard: Christen Jensen gmd i K.Helsinge)
     Maren Jensdtr  = Niels Jensen gmd i Gjorlov
     Johanne Jensdtr = ...
     Dorthe Jensdtr  (dod) = Christen Jensen gmd i K.Helsinge 
      CH: Niels Christensen     umyndig
         Jens Christensen umyndig
         Sidse Marie Jensdtr ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Madsdtr tjenestepige i Tjornelunde   16 Nov 1835  pg 312 315
CH:   Ane Marie Madsdtr    6 wks
STEDFADER: Peder Pedersen hmd i Tjornelunde
guard: Hans Madsen hmd i K.Helsinge
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Sophie Henrichsdtr 4 i Love Mark       7 Dec 1835    pg 312
FADER:  Henrich Nielsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Nielsen 6 i Love Mark     3 Dec 1835   pg 312
FADER:  Niels Sorensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Christensdtr 12 i Love        10 Dec 1835   pg 313
FADER:  Christen Christensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Jensen uaegte i Skielleberg     6 Dec 1835    pg 313
MODER:  Maren Nielsdtr pigen
by: Jens Sorensen drengen i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Nielsen 14 dage uaegte i Saebye      20 Dec 1835   pg 316
MODER:  ... enke = afg. Jens Jensen inds i Saebye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Pedersen bmd i Soelberg Mark        16 Dec 1835   pg 316 323 
WIFE:  Maren Pedersdtr
2 CH:  Niels Christensen    7
     Sidse Marie Christensdtr 4½
guard: Jorgen Pedersen inds i Soelberg
wgd: Peder Nielsen gmd i Soelberg / Ole Pedersen i Soelberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Birthe Marie Nielsdtr i Hesselberg Mark    26 Dec 1835  pg 317
FADER:  Niels Bertelsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Rasmusdtr i Gierslov Mark     30 Dec 1835   pg 317 343
HUSB:  Niels Jensen selv.bmd
2 CH:  Rasmus Nielsen  16
     Maren Nielsdtr  12
?HUSB.CH: Frederich Nielsen
      Hans Nielsen
guard: Hans Christensen gmd i Tiornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Jensdtr fattig inds i Vedbye Mark       24 Dec 1835   pg 317
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Nielsen ½ pleie i Tiornelunde Mark      8 Jan 1836    pg 319
PLEIE.HOS:    Niels Larsen = Karen Jensdtr skraedder i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Pedersdtr inds i Knudstrup       6 Jan 1836    pg 319 320 333
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Pedersdtr enke i Buerup       14 Jan 1836   pg 319 320 333
HUSB:  Bormet skolelaerer (dod)
CH:   Jorgen Hansen  tien i Buerup
     Peder Hansen   32 hmd i Jordlose
     Vilhelm Frederich Bormet 14
REL:   Peter Bormet skomager i K.Stillinge (signed: Borremeth)
guard: Morten Henrichsen gmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Andersen 8 dage i Hong (barn)         6 Jan 1836    pg 319
FADER:  Anders Pedersen ungkarl
MODER:  Marie Henrichsdtr i Hong
by: Peder Nielsen hmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Nielsen i Tjornelunde Mark      15 Jan 1836   pg 319
FADER:  Niels Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Olsen selv.gmd i Love Mark         15 Jan 1836   pg 319 321 344 (32)
2WIFE:  Maren Knudsdtr
CH:   Poul Christensen 5
     Jens Christensen 3
     Stine Christensdtr ugift
     Karen Christensdtr    ugift
     Lars Peter Christensen  udobt
1WIFE:
CH:   Soren Christensen    17
guard: Lars Pedersen gmd i Love Mark
wgd: Knud Christensen hmd i Rye / Soren Olsen sognefoged i Tjornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Olsdtr i Rye        23 Jan 1836    pg 321 322 324
HUSB:  Jens Pedersen aftgsmd
CH:   Hans Jensen   gmd i Rye Mark
     Peder Jensen   gmd i Hong Mark
     Lars Jeppesen hmd i Ulstrup Mark
     Christen Jeppesen (dod)
      CH: Jeppe Christensen      17½
     Ole Jeppesen (?dod)
      CH: Ane Olsdtr    ugift
         Maren Mathia Olsdtr ugift
guard: Peder Jensen gmd i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Jorgensdtr pigen fattig i Finderup    11 Feb 1836   pg 324
by: Henrich Johansen hmd i Kulbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Christensdtr fattig i Hallenslov    10 Feb 1836      pg 324
by: Hans Sorensen gmd i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Larsen 4 wks i Ulstrup        4 Feb 1836    pg 324
FADER:  Lars Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Christiansen drengebarnet i Knudstrup      4 Feb 1836  pg 324
MORFADER: Mikkel Josephsen gmd i Knudstrup (unsure of his 1st name)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Rasmussen i Buerup     12 Feb 1836    pg 324
FADER:  Soren Rasmussen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nielsdtr i Gjerslov      22 Feb 1836    pg 325 326
HUSB:  Peder Pedersen tjenestemand, under Selchausdahls skiftejurisdiction
CH:   Niels Pedersen  11
     Karen Marie Pedersdtr ugift
     Ane Margrethe Pedersdtr ugift
guard: Christian Hjorth slagter i Gjerslov / Peter Holm i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Hansdtr aftgsenke i Love       21 Feb 1836   pg 325
HEIRS:  myndige
by: Niels Poulsen hmd i Love
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Larsdtr i Herslov      25 Feb 1836    pg 325
FADER:  Lars Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christopher Andersen aftgsmd i Reerslov       25 Feb 1836   pg 325
WIFE:  
CH:   Jens Christophersen   gmd i Reerslov
     ? others myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Frederichsen aftgsmd i Rye Mark     28 Feb 1836  pg 326 (not in index - pg 10 next)
CH:   Ole Jensen    gmd i Rye Mark
     myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Jensdtr i Saebye    1 Mar 1836    pg 326 327 
HUSB:  Niels Hansen tjenestemand
MODER:  Ane Sophie Frederichsdtr enke = afg. Jens Jensen hmd i Saebye
BRO:   Frederich Jensen 18
SIS:   Karen Jensdtr  ugift
BRO:   Jens Jensen   14
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Sophie Jensdtr i Gierslov  26 Apr 1836    pg 326 
FADER:  Jens Pedersen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Christensen 5 wks i Love Mark     28 Feb 1836  pg 326
FADER:  Christen Jensen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sidse Jensdtr inds (? Kirsten Jensdtr ) i Hong   2 Mar 1836    pg 326 328
CH:   ...   = Jens Christiansen inds i Hong
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Louise Kirstine Berg 4½ i Hesselberg     7 Mar 1836  pg 327
FADER:  Christian Berg smed
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]


Anthon Hansen i Love Mark         18 Mar 1836   pg 328
FADER:  Hans Anthonsen hjulmand
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christian Emanuel John 8 dage i Finderup      17 Mar 1836   pg 328
MODER:  Maren Christensdtr fattiglem
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Hansdtr piger fattig i Reerslov       18 Mar 1836   pg 328
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Pedersdtr piger i Love       21 Mar 1836   pg 328 331 332 341
MODER:  Ane Larsdtr = STEDFADER: Sigert Hemmingsen hmd (Sier Hemmingsen)
BRO:   Peder Pedersen  21 tien i Blaesinge Mark
SIS:   Sidse Pedersdtr tien i Bildsoe Mark
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]


Lars Christensen 7 wks i K.Helsinge     14 Mar 1836  pg 328
FADER:  Christen Christensen inds = MODER: Ane Margrethe Johansdtr
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Nielsdtr 2 dage i K.Helsinge      15 Mar 1836  pg 328
FADER:  Niels Pedersen inds 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Larsen 1 i Soelberg         14 Mar 1836   pg 328
FADER:  Lars Nielsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Madsen i Love        10 Mar 1836    pg 328
FADER:  Mads Andersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Petronelle Ibsdr aftgsenke inds i Drosselberg    21 Mar 1836   pg 329 330 332 350
CH:   Hans Nielsen   hmd i Drosselberg Mark
     Niels Nielsen  17
     Marie Nielsdtr  = Jorgen Johansen hmd i Drosselberg
     Maren Nielsdtr  ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Margrethe Magnusdr 6½ i Kraenkerup    24 Mar 1836  pg 330
FADER:  Magnus Frederich Svannike Kiobenhavn inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Andersen aftgsmd i Hong     27 Mar 1836  pg 330 (next pg 10)
CH:   ... Hansdtr 
     myndige
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Margrethe Andersen 3 i Love      30 Mar 1836   pg 331
FADER:  Anders Mortensen gdbestyrer inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Larsdtr pigebarn i Reerslov     30 Mar 1836  pg 331
MODER:  Ane Sophie Pedersdtr tjenestepige i Reerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Nielsen 14 utgue i Dalbye       2 Apr 1836    pg 331
MODER:  Kirstine Madsdtr inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Marie Bachmann jomfrue hos Thomasen skolelaerer i Skielleberg      8 Apr 1836  pg 331
SIS:   ... Bachmann (dod)
      CH: Christian Ludvig Riepen i Naesbyeholm
guard/HEIR?: Lars Willadsen gmd i Skielleberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mauritz Hansen 14 or i Kraenkerup     4 Apr 1836   pg 331
FADER:  Hans Henrichsen inds aftgsmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Pedersen drenge i Torpegaun     29 Mar 1836   pg 331
MODER:  Bodil Bendtsdtr fruentimmer
by: Bendt Larsen inds i Torpegaun
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Kirstine Rasmusdtr fattig under Reerslov, i Buerup        13 Apr 1836   pg 334
CH:   Maren Jensdtr  = Anders Jensen hmd i Buerup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Larsdtr i Gierslov      18 Apr 1836    pg 334 337 342
HUSB:  Jens Pedersen hmd
2 CH:  Mette Kirstine Jensdtr  5
     Karen Sophie Jensdtr   (dod by 1 Jun 1836)
guard: Christen Anthonsen sognefoged i Gjerslov
? Ole Christiansen    i Gjerslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Nilausdr/Nielausdtr i Hong  d.31 Dec 1832/21 Apr 1836     pg 334 335
HUSB:  Rasmus Nielsen inds aftgsmd, i Vedbyegaards skiftejurisdiction
CH:   Niels Rasmussen 10
     Jens Rasmussen  7
     Karen Rasmusdtr 24 or 14
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Sophie Carlsdr ½ i Hallenslov  22 Apr 1836  pg 334
FADER:  Carl Rosgaard/Skosgaard inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Grethe Jacobsdtr fattig af Finderup, dod i Herslov 15 Apr 1836   pg 334
MODER:  Birthe Jacobsdtr fattiglem af Finderup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Trustrup Moller 3 i Love       6 Jun 1836    pg 345
FADER:  Moller skolelarer
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Mogensen smed inds i Soelberg         28 Apr 1836   pg 336 360 365
WIFE:  Maren Nielsdtr
2 CH:  Niels Larsen   14
     Karen Thora Annette Cathrine Larsdtr    ugift
guard: Anders Pedersen hmd i Soelberg Mark
wgd: Mads Sorensen smed i 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Jacobsen inds i Havrebierg 21 Apr 1836    pg 334 336 357
2WIFE:  Dorthe Nielsdtr
CH:   Jacob Nielsen  14 hiemme
     Jens Nielsen   10
1WIFE: Karen Nielsdtr
CH:   Niels Nielsen  16 or 17 tien i Gorlov
guard: Rasmus Hansen hmd i Frankerup
wgd: Jens Madsen inds i Havreberg
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Pedersen hmd aftgmd i Gierslov Mark 16 Apr 1836   pg 334 341
2WIFE:  Sidse Jensdtr
CH:   Lars Nielsen   23 tjenestekarl i Gierslov Mark
     Jens Nielsen   18 tien i Herslov
     Ane Nielsdtr   ugift
1WIFE:
CH:   Rasmus Nielsen  hmd i Svendstrup, Rachlov sogn
     Christen Nielsen tiene i Slagelse
     Maren Nielsdtr  tien i i Korsoer?
guard: Jorgen Hansen hmd i Herslov
wgd: Christen Anthonsen sognefoged
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sveitser Frantz Schorterig inds i Buerup   22 May 1836  pg 340 (not in index)
WIFE:
2 CH:  ... son mindrarvig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Schouberg tiene Rasmussen inds i Hong         pg 337 (cannnot find)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Christophersen inds i Reerslov      4 May 1836  pg 337 
?2.CH:  Niels Hansen   hmd i Hallemolle?
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Kirsten Sorensdtr 21 i K.Helsinge 29 Apr 1836    pg 337
MODER:  Bodil Sorensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Christiansen bmd i Reersoe  15 May 1836  pg 339 345 348
WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   Peder Christian Andersen 1½
     Karen Marie Andersdtr
     Maren Andersdtr
     Margrethe Andersdtr - alle ugifte
REL:   Jens Christiansen hmd i Callundborg
guard: Christen Pedersen hmd i Reersoe
wgd: Peder Andersen ungkarl i Reersoe
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ellen Pedersdtr i Reersoe         14 May 1836   pg 339 351
HUSB:  Peder Larsen inds/hmd
FARBRO: Hans Pedersen  arbeidsmand i Callundborg (dod)
      CH: Peder Hansen   hmd i Reersoe
         ... Hansdtr   = ... skoemager i Callundborg
     Mogens Pedersen i Reersoe (dod)
      CH: Cathrine Mogensdtr    = Niels Nielsen hmd i Reersoe
FASTER: Mette Pedersdtr (dod) = Hans Olsen hmd i Dalbye Mark
      CH: Ellen Hansdtr  (dod) = Jens Larsen hmd i Reersoe
          CH:  Christiane Christiansdtr ugift
             Karen Jensdtr       ugift
         Maren Hansdtr  = Jorgen Hansen hmd i Dalbye Mark
MORBRO: Jens Pedersen  gmd i Reersoe
MOSTER: Else Pedersdtr  (dod) = Lars Jorgensen gmd i Reersoe
      CH: Lars Larsen   hmd i Reersoe
         Peder Larsen   hmd i Reersoe
         Karen Larsdtr  ugift
guard: Jens Pedersen gmd i Reersoe / Niels Hansen hmd i Ougtved
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hedevig Larsdtr i Reersoe      1 May 1836   pg 339 347 349
HUSB:  Niels Larsen hmd/aftgsmd
1 CH:  Anders Nielsen  gmd i Knudstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Nielsen 2 mo i Mullerup   18 May 1836    pg 339
MODER:  Ane Kirstine Nielsdtr fruentimmer
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Hansen 13 i Reersoe         27 May 1836   pg 340
FADER:  Hans Christophersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthea Hansen 14 i Buerup     19 May 1836   pg 340
FADER:  Jorgen Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hedevig Pedersdtr i Hesselberg       30 May 1836   pg 340 365 (next pg 8)
HUSB:  Hans Hansen inds
2 CH:  Ane Kirstine Hansdtr   3½
     Peder Hansen       ½
guard: Rasmus Pedersen
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Marie Nielsdtr 16 wks i Love        30 May 1836   pg 340
FADER:  Niels Jorgensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Jensen enke inds i Tiornelunde        19 May 1836   pg 340
HUSB:  Mads Ungersen (dod)
HEIRS:  myndig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Andersdtr aftgsenke i Krankerup      20 May 1836  pg 340 358
HUSB:  Mads Jensen hmd
CH:   Jens Madsen   26
     Christen Madsen 24
     Hans Madsen   19
     Niels Madsen   17
     Karen Madsdtr  = Rasmus Hansen hmd i Kraenkerup
     Ane Marie Madsdtr ugift
guard: Rasmus Madsen hmd i 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Rasmus Nielsen nyefodte i Buerup 27 May 1836    pg 340
FADER:  Niels Hansen selv.hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Larsdtr aftgsenke fattig af Finderup, i Kulbye         1 Jun 1836    pg 342
HUSB:  Ole Johansen hmd (dod)
CH:   Poul Olsen    hmd i Kulbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Larsen 8 i Ulstrup     8 Jun 1836    pg 343
FADER:  Lars Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Jens Hansen 11 wks i Saebyehoi       12 Jun 1836   pg 345
FADER:  Hans Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Marie Jensdtr 5 wks i Vedbye        13 Jun 1836   pg 345
FADER:  Jens Jacobsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Poulsen fattig i Hallebyeore, Saebye     7 Jun 1836    pg 345
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Soren Olsen 1/3 aar i Herslov       8 Jun 1836    pg 345
FADER:  Ole Jorgensen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Hansen 10 fattig i Herslov      18 Jun 1836   pg 347
by: Maren Rasmusdtr enke i Herslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Simonsen faestegmd i Nyeavl, Saebyegrd gods  22 Jun 1836   pg 347 352 359
WIFE:  Kirsten Henrichsdtr
CH:   Ane Margrethe Larsdtr  ugift
guard: Hans Sorensen gmd i Hallenslov
wgd: Niels Christensen gmd i Nyeaol
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Caroline Christensdtr 12 dage i Ougtved, Saebye    6 Jul 1836  pg 348
FADER:  Christen Olsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Larsen 3/4 aar i Finderup    6 Jul 1836   pg 348
FADER:  Lars Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johan Frandsen 5 mo uaegte i L.Haerslev?   22 Jun 1836  pg 348
MODER:  Mette Kirstine Nielsdtr inds.
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Larsen tjenestekarl 32 i Hallenslov      4 Jul 1836    pg 348
FADER:  Lars Rasmussen gmd i Hallenslov
BRO:   Peder Larsen   ungkarl i Hallenslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Cathrine Jorgensdtr 4 i Hallebyore   20 Jul 1836   pg 350
FADER:  Jorgen Nielsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jensen 18 dage i Ulstrup       20 Jul 1836   pg 350
FADER:  Jens Jensen inds
by: Christen Jensen hmd i Ulstrup
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Nielsdtr 14 i Hesselberg  11 Jul 1836    pg 350
FADER:  Niels Frederichsen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Anders Nielsen tjenestekarl hos Morten Henrichsen gmd i Buerup     11 Jul 1836  pg 350 (not in index)
FADER:  Niels Henrichsen hmd i Love (til Kattrup godser skiftejurisdiction)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Sophie Frederikke Petersen 4 wk. i Ougtved         18 Jul 1836   pg 350
MODER:  Karen Mortensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Niels Jensen 9 dage i Ulstrup, Gjorlov   25 Jul 1836   pg 353
FADER:  Jens Larsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Dorthe Halvorsdr i Bakkendrup    7 Aug 1836   pg 354
HUSB:  Soren Christiansen hmd
3 CH:  ... Sorensen   myndig
     ... Sorensdtr  ugift
     ... Sorensdtr  ugift
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Else Marie Sorensdtr 9 wks i K.Helsinge Mark    26 Jul 1836   pg 354
FADER:  Soren Rasmussen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Jensen 1 i Ulstrup, Giorlov      3 Sep 1836    pg 354
FADER:  Jens Hansen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Caroline Christensdtr 9 wksi Hallebyore, Frehidslunds gods  13 Aug 1836   pg 354
FADER:  Christen Hansen bmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Johanne Olsdtr 1 i Finderup Mark      28 Jul 1836   pg 354
FADER:  Ole Jensen hmd, inds hos Jorgen Jensen 's enke 
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Knud Madsen 11 i Reerslov         6 Aug 1836    pg 354
FADER:  Mads Larsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Hansen 3 dage i Teglhuset, Saebye    1 Sep 1836  pg 354
FADER:  Hans Hartvigsen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peder Pedersen ½ i Saebye         27 Jul 1836   pg 354
FADER:  Peder Pedersen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Andersen 14 i Saebye Kirkehuse         12 Sep 1836   pg 355
FADER:  Anders Hansen hmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Soren Sorensen sognprest i Saebye-Hallenslov  15 Sep 1836   pg 355 356
WIFE:  Ollegaard Sophie Leschly sal. Sorensen
CH:   2 sons minderaridge
     1 datter     gift
     3 umyndige born
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Mette Jensdtr i Soeberg, Skjelleberg        12 Sep 1836   pg 355 362 381
2HUSB:  Lars Jensen inds
CH:   Christiane Larsdtr 5
1HUSB:  Soren Jensen hmd i Terslose 
CH:   Rasmus Sorensen 19 tiene hos Peder Jensen gmd i Tiornelund
     Karen Sorensdtr ugift
     Hans Sorensen  10 hiemme
BRO:   Hans Jensen hmd i Munkebjergbye
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Karen Hansdtr i Love Mark      8 Oct 1836   pg 356 363
HUSB:  Soren Jensen aftgsmd
CH:   Peder Johansen  (dod)
      CH: Johannes Pedersen     
         Peder Pedersen      12
     Kirsten Johansdtr    = Peder Hansen hmd i Love Engvang
by: Lars Olsen ungkarl i Gjerslov
guard: Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Maren Sorensdtr 5½ i Reerslov       6 Oct 1836    pg 356
FADER:  Soren Rasmussen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ole Jensen inds i Krankerup     10 Oct 1836  pg 356
WIFE:  
1 CH:  Jens Peter Olsen umyndig
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peter Herman Larsen hmd ( Peder Herman Larsen ) i Saebye Kirkhuse      5 Oct 1836    pg 356 362
WIFE:
2 CH:  ... Petersdtr  = Hans Nielsen smed? i Tiornelunde
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Rasmus Thomasen almiss. i K.Helsinge        20 Sep 1836   pg 356
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Christen Pedersen faestehmd i Reersoe        4 Oct 1836    pg 356
WIFE:
1 CH:
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Rasmus Sorensen 2 i Reerslov        10 Oct 1836   pg 357
Jens Sorensen 3/4 aar i Reerslov 12 Oct 1836    pg 357
FADER:  Soren Rasmussen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Marie Olsdtr 5 dage i Frendved, Saebye       14 Oct 1836  pg 359
FADER:  Ole Jensen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Pedersen 3 trings? i Hallenslov        15 Oct 1836   pg 359
FADER:  Peder Larsen gmd
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Hans Hansen 1½ wks? i Buerup        21 Oct 1836   pg 361
FADER:  Lars Hansen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Ane Sophie Christensdtr 1 i Saebye         24 Oct 1836   pg 362
FADER:  Christen Pedersen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Lars Olsen 3 i Gierslov      24 Oct 1836    pg 363
FADER:  Ole Nielsen inds
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Peter Jaques Dupont kudsk hos Hansen forpagter i Vedbyegaard     28 Oct 1836   pg 364 (see pg 2 34 next)
FADER:  ... Dupont skomager i Fredericia
guard: Hansen forpagter
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

Bodil ... enke fattig i Reersoe      11 Nov 1836   pg 365
HUSB:  Peder Rasmussen (dod)
[Love Herred skpr; Book 4 1832-1836; film 49370]

/////////////////////////////////////END OF FILM//////////////////////////////////////////
Book 5 1836-1844 film 49371

Ane Nielsdtr i Rye      29 Nov 1836  pg 1 10
HUSB:  Lars Sorensen aftgsmd
HEIRS:  myndige
by: Peder Larsen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Smith enke i Vedbye      29 Nov 1836  pg 1
HUSB:  Smith gartner (dod)
CH:   ... Smith slagter (dod) = Christiane Smith enke 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Hansdtr inds hos Peder Sorensen hmd i Giorlov Mark    25 Nov 1836  pg 1
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Peter Larsen 11 wk i Hallebyeore     9 Dec 1836  pg 2
FADER:  Lars Clausen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Jensen 9 i Gierslov         14 Dec 1836   pg 2 3
MODER:  Ane Pedersdtr = STEDFADER: Frederich Nielsen selv.gmd i Gjerslov
BRO:   Peder Jensen   6½
SIS:   Sidse Jensdtr  ugift
     Maren Jensdtr  ugift
½SIS:  Ane Marie Frederichsdtr ugift
     Ane Jensdtr   = Hans Christophersen gmd i Havreberg
FADER:  Jens Andersen selv.gmd i Gjerslov (dod - 7 Apr 1832)
guard: Ole Andersen gmd i Blaesinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Christensdtr 3/4 aar i Gierslov      10 Dec 1836  pg 2
FADER:  Christen Vilhelmsen selv.gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Christensen aftgsmd i Hallenslov         5 Dec 1836    pg 2 4 8
CH:   Ane Margrethe Frederichsdtr = Torkild Christensen bmd i Hallenslov
     Ane Sophie Frederichsdtr = Frands Andersen gmd i Hallenslov
     Ellen Frederichsdtr   = Gotfred Pedersen hmd i Slots Bjergbye
     Maren Frederichsdtr   ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Peter Jensen 3 & Ane Margrethe Jensdtr 1 i Ougtved    11 Dec 1836  pg 2
FADER:  Jens Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Nielsen drengebarnet i Krankerup     4 Dec 1836  pg 2
FADER:  Niels Jorgensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peter Jacques Dupont tjenestekarl ( Peder Jacques Dupont) af Vedbyegaard    14 Dec 1836  pg 2 34 (see former pg 364)
? Fredericia
? Peiter Rasmussen
FADER:  
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Christensen fattig dreng i K.Helsinge         3 Dec 1836    pg 3
father & motherless og under K.Helsinge sogns fattig.
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peter Hermann Larsen murer i Saebye Kirkehuse     16 Dec 1836  pg 3
WIFE:  Giertrud Jensdtr
CH:   Johanne Dorthe Pedersdtr = Hans Nielsen smed i Tjornelunde
     Ane Marie Pedersdtr   = Carl Peder Sorensen sadelmager i Khvn
wgd: Jensen skolelarer i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Nielsdtr 8 i Logtved         22 Dec 1836   pg 5
FADER:  Niels Poulsen inds under fattig af Saebye sogn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Kirstine Nielsdtr 12 wks i Tjornelunde        20 Dec 1836   pg 5
FADER:  Niels Christensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe Andersdtr i Love Mark   27 Dec 1836      pg 5 6 14
HUSB:  Frederich Pedersen bmd 
CH:   Christian Hansen 16 (illeg?)
FADER:  Anders Larsen aftgsmd/hmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Marie Pedersdtr enke fattiglem i Orslov Sogn        17 Dec 1836   pg 5
HUSB:  Christen Nielsen almisselem (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Nielsen skolelarer i Kragerup      23 Dec 1836  pg 5 16
CH:   Mette Marie Nielsdtr   = Niels Pedersen gmd i Hong mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Hansdtr ( Karen Hansdtr ) i Love Mark     28 Dec 1836      pg 6 (prior pg 356 363)
HUSB:  Soren Jensen aftgsmd
CH:   Peder Johansen (dod)
      CH: Johannes Pedersen     of age
         Peder Pedersen      umyndige
     Kirsten Johansdtr         = Peder Hansen hmd i Love Mark
guard: Ole Sorensen gmd i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hedvig Pedersdtr i Hesselberg Mark      30 Dec 1836  pg 8 (prior pg 340 365)
HUSB:  Hans Hansen inds
guard: Rasmus Pedersen hmd i Korsholt
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Christophersen ungkarl skraeder inds i Gierslov     30 Dec 1836  pg 9 11 32 72
BRO:   Peder Christophersen   hmd i Gjerslov
     Niels Christophersen   i Khvn when last heard from 12-14 yrs ago
guard: Christen Anthonsen sognefoged i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Marie Eleonore Gotzmer enkemadame i Tjornelunde    30 Dec 1836  pg 9 16 (prior pg 337 344 348)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Bruns inds fattig af Nidlose sogn, i Ougtved     31 Dec 1836  pg 10
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christiane Larsdtr 2½ i Reersoe      11 Jan 1837   pg 10
FADER:  Lars Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Andersen aftgsmd i Hong     31 Dec 1836  pg 10 (see prior pg 330)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Larsen dreng i Finderup     31 Dec 1836  pg 10 (see prior 348)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christophersen aftgsmd i Reerslov       31 Dec 1836   pg 10 (see prior pg 337)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Frederichsen aftgsmd i Rye   31 Dec 1836  pg 10 (see prior pg 326)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Jensdtr inds enke i Tjornelunde        31 Dec 1836   pg 10 (see prior pg 340)
HUSB:  Mads Ungersen (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Morten Andersen selv.bmd i Love Mark     6 Jan 1837  pg 10 66
HEIRS:  myndige
by: Anders Mortensen gdbestyrer i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Marie Hansdtr aftgsenke i Love       31 Dec 1836   pg 10 (see prior pg 325)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Larsen tjenestekarl i Hallenslov    31 Dec 1836  pg 10 (see prior pg 348)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Nielsen hmd i Ougtved   pg 10
CH:   Kirsten Rasmusdtr     age 3  31 Dec 1836   pg 10
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Hansdtr enke fattig. i Gierslov       12 Jan 1837   pg 11
HUSB:  Christen Simonsen hmd (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Pedersdtr 2 i Hesselberg Mark      23 Jan 1837  pg 11
FADER:  Peder Frederichsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Zachariasen fattiglem i Havreberg    16 Jan 1837  pg 11
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Wilhelm Jensen forpagter inds i Saebye       15 Jan 1837   pg 11
WIFE:  ...
CH:   Henrich Andreas Jensen      snedkersvend i Taarnholm
     Carl Jensen       24 contorist hos forvalter Hornemann i Naesbyeholm
     Christian Wilhelm Jensen malersvend i Saebye
     Albrect Jensen  20 handelslaerling hos kjobmand H. Jorgensen i Slagelse
     Peder Frederich Jensen      18 hos bager Hojer i Slagelse
     Hans Christian Jensen       16 hos sadelmester Madsen i Slagelse
     Hanne Jensen       ugift hos Frue Smidt i Holbek
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Pedersdtr i Buerup         25 Jan 1837   pg 12
HUSB:  Soren Rasmussen inds
CH:   Niels Sorensen  10
     ... Sorensen   udobt
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jensen 6 i Reersoe      24 Jan 1837    pg 12
FADER:  Jens Sorensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Christensen Krag selvgmd i Gierslov Mark        28 Nov 1836   pg 12 (see pg 240 in 1828)
2WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Peder Olsen   36
     Maren Olsdtr   = Hans Andersen gmd i Kjelstrup
     Jens Olsen    33 gmd i Blaesinge
     Regine Olsdtr = Jens Jensen gmd i Bildsoe
     Birthe Olsdtr  = Hans Andersen gmd i Gjerslov
     Sidse Olsdtr   = Peder Hansen gmd i Soelberg
     Karen Olsdtr   = Soren Valentinsen gmd i Bildsoe
     Christiane Olsdtr ugift
1WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Frederich Olsen hmd i Tjornelunde
     Dorthe Olsdtr  = Ludvig Frederichsen smed i Havreberg
guard: Frederich Nielsen selv.gmd i Gjerslov
wgd: Lars Pedersen selv.gmd i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Larsen 9 i Tjornelunde     31 Jan 1837  pg 12
MODER:  Ane Nielsdtr enke
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Espensdr i Reersoe     6 Feb 1837    pg 14 18 36
HUSB:  Johan Peter Bisser/Buser skraeder (signed: Johan Peter Bysen)
CH:   Johanne Marie Bisser umyndige (surname assumed)
guard: Christen Pedersen hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jorgensen 8 wks i Love     1 Feb 1837   pg 14
FADER:  Jorgen Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Kirstine Andersdtr 3 i Torpegaun  16 Feb 1837   pg 15
FADER:  Anders Nielsen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Christian Berg smed i Hesselberg Mark    15 Feb 1837  pg 15 87 103
WIFE:  Kirsten Nielsdtr ( Kirstine Nielsdtr )
CH:   Juliane Martine Berg 2½ by 30 Jun 1838
guard: Hans Hansen bmd i Hesselberg
wgd: Niels Bertelsen smed 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Philippine Magdalene Plonus/Plonis i sal. Helt i Reerslov    20 Feb 1837  pg 15 20
HUSB:  Jens Helt veibetjent/veiopsynsmand 
CH:   Cathrine Emilie Amalie Jacobine Helt ugift
     Emma Louise Augusta Helt     ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Pedersdtr indsidderske pigen i K.Helsinge       18 Feb 1837   pg 15 16 35
 (hos Soren Henrichsen enke i K.Helsinge)
½BRO:  Jens Christophersen   hmd i Kaaestrup
     Hans Pedersen  10 or 12 i Gjorlov
½SIS:  Ane Pedersdtr  ugift i Vindehelsinge
by: Peder Jorgensen hmd i K.Helsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Rasmussen 1 i Tjornelunde   16 Feb 1837  pg 15
MODER:  Ane Nielsdtr enke = afg. Lars Andersen inds i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Nielsen ½ i Ulstrup         18 Feb 1836   pg 15
MODER:  Ane Margrethe Pedersdtr fruentimmeret
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ellen Pedersdtr i Reersoe         10 Sep 1836   pg 16 (not in index)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Mogensen smed i Soelberg    29 Jan 1837  pg 16 (not in index)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Larsdtr i Vindehelsinge     27 Feb 1837 (dod 1831 pg 206) pg 16 36
HUSB:  Jens Pedersen tjenestemand
CH:   Dorthe Jensdtr  10
     Lars Jensen   8
guard: Christian Hansen gmd i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Nielsen fattiglem i Love Mark     27 Feb 1837  pg 16
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Jensdtr i Torpe       1 Mar 1837    pg 17 40
HUSB:  Carl Rostgaard/Bostgaard hmd
MODER:  Maren Henrichsdtr = STEDFADER: Jens Larsen hmd i Hallenslov
BRO:   Jacob Jensen   18
SIS:   Mette Jensdtr  ugift tien i Bodstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Marie Hansdtr i Reersoe      1 Mar 1837    pg 17 21
HUSB:  Hans Jensen gmd
CH:   Hans Poulsen   (drowned day before mother died)
     Ane Poulsdtr   = Niels Jensen hmd i Reersoe
     Margrethe Poulsdtr    = Hans Nielsen hmd i Hesselberg Mark
     Karen Olsdtr   enke = afg. Espensen skolelarer i Reersoe
     Marie Poulsdtr  = Frederich Nielsen gmd i Mullerup
wgd: Niels Madsen gmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sophie Pedersdtr 9 i Hallenslov         5 Mar 1837    pg 18
FADER:  Peder Jochumsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Pedersdtr fattig i Saebye sogn, i Uglerup      4 Mar 1837    pg 18
HUSB:  Jens Truelsen fattiglem
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Larsdtr tjenestepige i Soelberggaard       6 Mar 1837  pg 18 66
FADER:  Lars Nielsen hmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Olsdtr i Buerup       4 Mar 1837    pg 18 19 42
HUSB:  Ole Nielsen hmd
MODER:  Mette Pedersdtr     = Jens Danielsen gmd i Vedbye
BRO:   Jens Olsen        gmd i Vedbye
SIS:   Thrine Olsdtr  = Niels Gundersen hmd i Vedbye
     Marie Olsdtr       ugift meierske i Halgaard?
     Ane Olsdtr        tiene molleren i Vedbye
BRO:   Peder Olsen       17 hos Jens Danielsen gmd
½BRO:  Ole Jensen        13 hos Jens Danielsen gmd
SIS:   Karen Olsdtr       (dod) = Niels Larsen hmd i Tjornelunde
      CH: Ole Nielsen   13
         Christian Nielsen     10 (surnames assumed)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Thaarup jaernstober i Vedbye            pg 18
CH:   Knud Rasmussen Thaarup 3      5 Mar 1837  pg 18
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Andersen drengbarn i Soelberg         7 Mar 1837    pg 19
FADER:  Anders Nielsen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Jensdtr fattig. i Love    7 Mar 1837   pg 19
by: Mads Christensen gmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Jensdtr 13 i Hallebye    18 Mar 1837  pg 20
by: Peder Larsen hmd i Indlose
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Pedersen uaegte son i Saebye         8 Mar 1837    pg 20
MODER:  Ane Nielsdtr fruentimmer i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Cathrine Jensdtr inds hos Jens Jensen gmd i Vedbye        20 Mar 1837   pg 21 66
SIS:   Maren Jensdtr enke = afg. Jens Christophersen, hos Jens Larsen gmd i Vedbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Poulsen ungkarl i Reersoe       21 Mar 1837   pg 21 66
 (drowned on sea from Korsoer to home, der er drevet i land paa Kysten af Fyen i Skam herred, nu bragt hiemme)
STEDFADER: Hans Jensen gmd i Reersoe
HEIRS:  myndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Sorensen drengebarnet fattiglem i Saebye sogn, dod i Praesteskov     28 Mar 1837  pg 21
by: Hans Frederichsen gmd i Praesteskov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peter Severin Muller i Hong Mark   2 Apr 1837   pg 22
 (testament - 10 Mar 1812 of Lokkesholm, Frederiksborg Hovmark, Khvn Amt)
WIFE:  Ane Marie Muller
CH:   
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Rentzmann hmd i Love Mark    pg 23
CH:   Frederikke Christiane Rentzmann barn i Soelberg       pg 415
     udobte datter    5 wks     2 Apr 1837    pg 23
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Hansen drengbarnet i Havreberg    6 Apr 1837  pg 23
FADER:  Hans Nielsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Inger Larsdtr fruentimmeret i Torpegaun    5 Apr 1837  pg 23 39
ILLEG.CH: Christen Bentzen    19
     Kirsten Bentzdr ugift
     Bodil Bentzdr  ugift
     Karen Bentzdr  ugift
guard: Bent Larsen hmd i Torpegaun
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Jensdtr i Loitved      15 Apr 1837    pg 23 66
HUSB:  Johan Marthin Zimmer tommermand
CH:   Johan Marthin Zimmer   28
     Frederich Zimmer     19
     Ane Christiansdtr         = Niels Jensen hmd i Frendved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Danielsen inds i Bakkendrup pg 23
CH:   Ole Sorensen drengbarnet  12 Apr 1837  pg 23
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Marie Johannesdr ( Sidse Marie Johansdtr ) i Love    16 Apr 1837  pg 23 408 425
HUSB:  Niels Christensen skomager / hmd i Tindings Benke
CH:   Sophie Nielsdtr ugift
guard: Niels Christensen hmd i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Christensdtr fattig i Saebye Nyavl    19 Apr 1837  pg 24
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Mortensen aftgsmd i Herslov/Haerslov      19 Apr 1837   pg 24 66
CH:   Morten Hansen  gmd i Ougtved
     Kirsten Hansdtr = Niels Christensen gmd i Haerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johan Buchardt fattig i Buerup/Saebye sogn       19 Apr 1837  pg 24
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sophie Larsdtr i Love Mark      21 Apr 1837  pg 24 39
HUSB:  Jens Nielsen selv.bmd
CH:   Lars Jensen   6
     Kirsten Jensdtr ugift
     Ane Jensdtr   ugift
     Sophie Jensdtr  udobt (dobt by 3 Jul 1837)
guard: Christen Larsen gdbestyrer i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr 40 pigebarnet i Reersoe         4 May 1837    pg 26
FADER:  Hans Jensen aftgsmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jensdtr i Reerslov      10 May 1837    pg 26 43 46
HUSB:  Frands Jensen selv.hmd
ILLEG CH: Karen Marie Pedersdtr ugift
MOSTER: ... Jensdtr   = Soren Larsen vaever i Humleore, Viersted sogn, Ringsted
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Nielsdtr enke i Orslov    8 Jun 1841   pg 26 242 245 300 308 378
HUSB:  Christen Sorensen hmd (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Larsen drengebarnet i Haerslov         5 May 1837    pg 26
FADER:  Lars Knudsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Holger Bang inds i Hallenslovgaarden     17 May 1837  pg 26 28 41
2WIFE:  Elise Bang enkemadam
CH:   Caroline Andrea Hermandine Bang  tiene i Slagels
     Jensine Christine Bang  ugift hiemme (Hansine Bang)
1WIFE:  
CH:   Hermann Bang   tommermand i Kongens Moller
     Caroline Georgine Frederikke Bang (dod 30 Jan 1817) = Skougaard pastor i Hunslund, Jylland (Caroline Georgine
Diderikke)
      CH: 3 sons & 2 dattre
(NOTE: unsure about which wife had the children - all could be by 1st wife?)
wgd: Dines Hansen gmd i Hong
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Sorensen hmd i Orslov       6 May 1837    pg 26 241 242 245 300 308
WIFE:  Birthe Nielsdtr (dod - 7 Nov 1840 - pg 241 242 245 300 308)
CH:   Marie Christensdtr    = Jens Larsen kjeldermand(spekhoker) i Slagelse
     Niels Christensen    (dod - this family added 1840)
      CH: Niels Nielsen  18
         Jens Nielsen   15
         Vilhelm Nielsen 13
         Stine Nielsdtr  ugift
     Ane Christensdtr (dod 1840-1841) = P. Strand reebslager i Slagelse 
      CH: Karen Stine Strand
guard: Thomas Larsen gmd i Hallelov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bodil Bentsdr uaegte i Torpegaun   20 May 1837  pg 28
FADER:  Bent Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen drengebarnet i Haerslov     25 May 1837  pg 28
FADER:  Peder Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Andersen aftgsmd i Uglerup   23 May 1837  pg 28
WIFE:  
CH:   Anders Jorgensen gmd i Uglerup  (? Anders Jorgensen Sorensen )
     Ane Sorensdtr  = Peder Hansen hmd i Nyevang
     Maren Sorensdtr = Peder Sorensen hmd i Sonderod
     Karen Sorensdtr = Christopher Hansen hmd i Uglerup (surnames assumed)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Larsen 4½ i Soelberg      16 Jun 1837  pg 29
FADER:  Lars Jensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Andersen inds i Saebye    22 Jun 1837  pg 29
WIFE:  ...
CH:   Anders Andersen 17
     Hans Andersen  15
     Peder Andersen  9
     Soren Andersen  8
     Karen Marie Andersdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Flemmine de Lerche enkeqvinde mobilier paa Saebyegaard, i Khvn     27 Jun 1837  pg 29 37 47
? Grev kammerherr af Lerch til Lerchenborg
HEIR?:  Greve de Lerche  
guard: Tiimodt forvalter i Birchenelegaard
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Pedersen aftaegtsmand i Saebye Mark   7 Jun 1837  pg 29 66
CH:   Lars Pedersen  hmd i Herslov Mark
     Ane Pedersdtr  = Peder Christensen bmd i Love
     Ellen Pedersdtr = Hermann Pedersen hmd i Saebye Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Rasmussen inds i Reerslov      pg 29
CH:   Hans Sorensen  drengbarn      1 Jun 1837  pg 29
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Vilhelm Carl Frederich Nielsen 15 dage i Love     9 Jun 1837  pg 29
FADER:  Niels Sorensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Jensen rygter/rogter ungkarl i St.Hallebyegaard     27 Jun 1837  pg 31 43 64
BRO:   Lars Jensen   (dod)
      CH: Andreas Larsen  gmd i Nidlose
         Peder Larsen   hmd i Jordlose
         Marie Larsdtr  enke = afg. Jens Jensen bodker, i Jordlose
         Ane Larsdtr   = Christen Nielsen laegdsmand i Jordlose
         Maren Larsdtr  = Kliim svaertser/sveilser Kliiver?
          CH:  ....  = Lars Jensen skraeder i Sonderod
guard: Peder Christensen hmd i Hallebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Olsen gmd i Love         28 Jun 1837   pg 32 (see prior pg 319 321 344)
WIFE:  Maren Knudsdtr  (=2. Hans Pedersen)
CH:   Soren Christensen    minder
     Poul Christensen
     Jens Christensen
     Lars Peder Christensen
     Stine Christensdtr
     Karen Christensdtr
guard: Lars Pedersen gmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr fattig af K.Helsinge sogn, i Dalbye Mark      28 Jun 1837  pg 38
HUSB:  Christen Jensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Pedersdtr 6 wks i Reerslov   28 Jun 1837  pg 38
FADER:  Peder Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jensen inds i K.Helsinge    1 Jul 1837   pg 38
WIFE:
3 CH:  umyndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Marie Bachmann jomfrue i Skjelleborg      5 Jul 1837  pg 44 55 (prior pg 331)
SIS:   Louise Frederikke Bachmann    (dod) = Rieper assessor i Soro Academi gods district
      CH: Hans Rieper        i Vestindien
         Frederich Reiper     i Hillerod, Frederiksborg
         Christian Ludvig Rieper  i Noddeboe
?    Frederich Bagger Bachmann proprietair (testament 13 Mar 1807)
? Odense & Berlingske & Slagelse
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johan Gotlieb fattig i Love        8 Jul 1837    pg 46
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Nicoline Vilhelmine Lirtzhoft 2 i Herslov   21 Jul 1837  pg 46
FADER:  Anders Lutzhoft hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bodil Larsdtr i Ulstrup      30 Jul 1837    pg 47
FADER:  Lars Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Jensdtr i K.Helsinge      2 Aug 1837  pg 47
FADER:  Jens Pedersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Nielsen ungkarl tjenestekarl i Frederiksberg, i Hallebyore    27 Jul 1837  pg 47 66
BRO:   ... Nielsen   skovrider i Hallebyore
     Lars Nielsen   betjent ved Soroe Academi
     Anders Nielsen  hmd i Brabant, Aarhuus amt
SIS:   Mariane Nielsdtr = Jens Nielsen avlskarl i Buddinge
BRO:   Niels Nielsen  i Oster Borring
MODER:  .... enke = afg. Niels Christensen gmd i Oster Borring
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Nielsen faestegmd i Hong, Finderup, Holbek    18 Aug 1837  pg 48 66
WIFE:  Ane Christensdtr (testament 18 may 1831)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Andersen faestegmd i Hallenslov     24 Aug 1837  pg 49 50
WIFE:  Ane Marie Henrichsdtr
1 CH:  Soren Nielsen  3
BRO:   Lars Andersen
     Hans Andersen gmd i Kjeldstrup
SIS:   Karen Andersdtr
WIFE.BRO: Hans Henrichsen i Kulbye
wgd: Peder Henrichsen moller i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Nielsen inds i Gierslov Mark     29 Aug 1837   pg 49 53
WIFE:  Maren Christensdtr
1 CH:  Ane Kirstine Hansdtr   udobt datter
REL:   Niels Jensen bmd i Gierslov
wgd: Lars Clausen gmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Larsdtr i Soelberg         24 Aug 1837   pg 49 66
HUSB:  Jacob Arentzen aftgmd
1 CH:  Peder Hansen   myndig
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Sorensdtr tjenestepige i Ulstrup    5 Sep 1837  pg 49 54 79
BRO:   Niels Sorensen  22 i Rye
SIS:   Ane Sorensdtr  ugift i Rye (?dod by 23 May 1838)
     Johanne Sorensdtr    ugift i Rye
     Marie Sorensdtr ugift i Ulstrup
½SIS:  Karen Nielsdtr  = Lars Hansen hmd i Ulstrup (? Lars Hansen hmd i Rye)
guard: Jens Nielsen gmd i Rye (Helsinge x'd out)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Muxoll sadelmager fattiglem i Saebye        28 Aug 1837   pg 49
by: moller Henrichsen i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Nielsen hmd i Love Mark  pg 49
CH:   Sophie Rasmusdtr 10       30 Aug 1837   pg 49
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Nielsen fattiglem i Soeberg        7 Sep 1837    pg 52
by: Hans Frederichsen sognefoged i Taaderup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Bentsdr 9 wks i Reersoe        8 Sep 1837    pg 54
FADER:  Jens Bentsen selv.bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christiane Nielsen sal. Jensen madam i Frihedslund     20 Sep 1837   pg 55 66
HUSB:  Jensen proprietair
2 CH:  Frederich Jensen forpagter i Frihedslund
     Marie Jensen   = Hjorth forpagter i Egemark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henry Gran 22 or 23 kastriilair hos her v. Bergen i Tjornelunde     15 Sep 1837  pg 55 66
FADER:  
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jorgensen gmd i Reersoe        27 Sep 1837   pg 55 56
2WIFE:  Johanne Esbensdr
1WIFE:
CH:   Morten Jensen  36
     Niels Jensen   30 ungkarl i Reersoe
     Jorgen Jensen  28
     Christen Jensen 24
     Lars Jensen   20
     Jens Jensen   18
     Peder Jensen   16
     Kirsten Jensdtr 14
wgd: Morten Esbensen sognefoged i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Anthonsen inds af Uglerup Mark, i Praesteskov      25 Sep 1837  pg 55 128 163
WIFE:  Ingeborg Jensdtr
CH:   Jens Nielsen   3
     Maren Kirstine Nielsdtr (born after father's death & bef. 13 Nov 1839)
REL:   Peder Anthonsen skomager i Hokkebjerg/Stokkebjerg
guard: Mads Jensen inds/aftgsmd i Uglerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sophie Caroline Jensdtr ½ i Vedbye      13 Nov 1837  pg 58
MODER:  ... Olsdtr
MORFAR: Ole Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Henrichsen aftgsmd i Vinde Helsinge   11 Nov 1837  pg 58 59 78
CH:   Niels Hansen   mindearvig (dod by 23 May 1838 under Aagaards skiftejuridiction)
     Ane Hansdtr   = Soren Rasmussen inds i K.Helsinge
     Johanne Hansdtr ugift
SVIGERFADER: Soren Rasmussen inds i K.Helsinge
guard: Henrich Henrichsen gmd i Vindehlesinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacobine Fischer i Love Mark     9 Oct 1837   pg 58 60
HUSB:  Jens Christensen bmd
CH:   Peder Jensen   7
     Bodil Marie Jensdtr 2½
FADER:  Niels Fischer bmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jensen inds i Tjornelunde      9 Nov 1837    pg 58 59 66
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
MODER:  Mette Jorgensdtr enke = afg. Jens Pedersen hmd, hos Mathias Nielsen hmd i Soelberg Mark
BRO:   Jorgen Jensen  hmd/inds i Kragerup
     Christen Jensen hmd/inds i Soelberg Mark
SIS:   Sidse Jensdtr  ugift tien Rasmus Nielsen gmd i Havreberg
     Ane Jensdtr   = Gotfried Hermansen aftgsmd i Kragerig
     Maren Jensdtr  = Mathias Nielsen hmd i Soelberg Mark
     Dorthe Jensdtr  tien Anders Nielsen gmd i Soelberg
     Kirstine Jensdtr ugift tien i Aarslov
STEDSON:     Anders Caspersen hmd i Blosing Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Sorensen hmd i Buerup        pg 58
CH:   Anders Sorensen     20 Oct 1837    pg 58
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Nielsen tjenestekarl i Rye         13 Nov 1837   pg 58 62 80
½SIS:  Ane Nielsdtr
     Else Nielsdtr
     Johanne Nielsdtr
½BRO:  Niels Nielsen  alle ugift
REL:   Lars Hansen hmd i Ulstrup
guard: Hans Rasmussen gmd i Gjorlov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jensen fattig. af Torpe i Hallenslov         15 Nov 1837   pg 60
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Jensdtr fattig. i Soelberg      24 Nov 1837   pg 62
HUSB:  Niels Rasmussen (dod)
by: Ane Margrethe Olsdtr = Niels Nielsen inds i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen fattig i Mullerup    10 Dec 1837  pg 63
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Marie Olsdtr pigebarnet i Saebye Mark     9 Dec 1837  pg 63
FADER:  Lars Olsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Juliane Bodilsdr i Orevad         7 Dec 1837    pg 63 69
HUSB:  Hans Hansen smed
CH:   Frederich Nicolaisen   30
     Christiane Nicolaisdr = Rasmus Gjermann snedker
     Carl Nicolaisen 32
     Ane Marie Nicolaisdr 28 = Jens Nielsen gmd i Vedbye
     Kirstine Hansdtr     23 ugift
     Nicoline Nicolaisdr ugift
guard: Niels Larsen gmd i Sonderod
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Pedersdtr i Hallenslov       29 Dec 1837   pg 64 67
HUSB:  Mads Hansen hmd (testament 16 Jul 1821)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Frederichsdtr i Love Mark    31 Dec 1837  pg 65 74 81
HUSB:  Niels Ernstsen hmd
CH:   Christen Nielsen 6
REL:   Frederich Hansen hmd i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nilausdr inds i Hong Mark       31 Dec 1837   pg 65
HUSB:  Rasmus Nielsen hmd
guard: Thaarup veibetjent i Vedbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen fattiglem i Soelberg     11 Jan 1838   pg 66
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Pedersen lille son i Hallenslov?    16 Jan 1838  pg 67
FADER:  Peder Rasmussen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Larsdtr pige ugift i Reersoe      23 Jan 1838  pg 68 113
BRO:   Lars Larsen   hmd i Reersoe
     Peder Larsen   hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lorentz Christian Ditlef Ammentorp Hansen 5 i Vedbyegaard   17 Jan 1838  pg 68
FADER:  Hansen forpagter
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen fattiglem i Hallebyeore     23 Jan 1838  pg 69
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sorensdtr pige af Rye, i Ulstrup        5 Feb 1838    pg 70 71 107
BRO:   Niels Sorensen  22
SIS:   Johanne Sorensdtr    ugift
     Marie Sorensdtr ugift
     Maren Sorensdtr (dod - )
½SIS:  Karen Nielsdtr  = Lars Hansen hmd i Ulstrup
guard: Jens Nielsen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ellen Jensdtr inds fattig. i Ulstrup        2 Feb 1838    pg 70
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johannes Jensen inds i Hallebyeore      25 Jan 1838  pg 70
WIFE:  
CH:   umyndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Mikkelsen fattiglem i Soeberg     2 Feb 1838  pg 70
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Larsdtr 25 pige i Hong     31 Jan 1838  pg 70
FADER:  Lars Christensen inds i Hong
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Olsdtr pige i Ulstrup     3 Feb 1838   pg 70 113
BRO:   Ole Olsen    bmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Christian Christiansen lille son i Sonderod      8 Feb 1838    pg 71
FADER:  Christian Christiansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Hansen barnet i Havreberg     20 Feb 1838   pg 71
FADER:  Hans Nielsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Knudsdtr i Vedbye      (dod 1831) 9 Feb 1838   pg 71
HUSB:  Lars Hansen inds
CH:   Hans Larsen   6
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Hansen barnet i Ulstrup    13 Feb 1838  pg 71
FADER:  Hans Andersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Cathrine Christiansdtr enke inds i Saebye   1 Mar 1838  pg 72 113
HUSB:  Hans Hansen hmd (dod)
CH:   Hans Hansen   selkefarver i Khvn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Grethe Andersdtr 12 i Conradineslyst     3 Mar 1838  pg 72
FADER:  Anders Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Andersen i Love      22 Feb 1838    pg 72
FADER:  Andersen gjestegever
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Nielsen fattiglem i Love    9 Mar 1838   pg 72
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Pedersdtr indsidderske i Saebye     10 Mar 1838  pg 72 76
SIS:   Else Pedersdtr  enke, inds i Saebye 
SIS.CH: Grethe Jacobsen jomfrue i Khvn
guard: Jens Sorensen gmd i Ougtved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Carlsdr 3/4 yr. i Reerslov       29 Mar 1838   pg 73
FADER:  Carl Carlsen hmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Christian Knudsen drengbarnet i Reersoe     26 Mar 1838  pg 73
Mariane Knudsdtr 11? i Reersoe       31 Jan 1839   pg 119
FADER:  Knud Jensen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Nielsdtr i Vindehelsinge mark      24 Mar 1838  pg 73 113
HUSB:  Lars Torkildsen aftgsmd
CH:   Hans Larsen   gmd i Vindehelsinge Mark
     Birthe Kirstine Larsdtr = Hans Larsen gmd i Bjerre
     Ane Larsdtr   = Hans Hansen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jensen drengebarnet i K.Helsinge    1 Apr 1838  pg 73
Marie Magdalene Jensdtr pigebarnet         4 Apr 1838    pg 74
FADER:  Jens Pedersen tjenestemand
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Vilhelm Jens Jensen 3 i Saebyehoy  24 Mar 1838  pg 73
FADER:  Jens Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Christiansen fattig i Reersoe        5 Apr 1838    pg 74
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Carl Dahlmann tjenestekarl i Saebyegaard   7 Apr 1838  pg 74 113
FADER:  Carl Dahlmann inds i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

... enke i fattighuset, Torpe       d.8/17 Apr 1838 pg 75
HUSB:  Lars Jensen (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frands Nielsen drengen fattiglem i Soby    17 Apr 1838  pg 75
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Olsen fattiglem i Hallebyore  14 Apr 1838  pg 75
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Marie Jensdtr i Sonderod    7 Apr 1838   pg 75
HUSB:  Lars Sorensen tjenestemand i Hallebyegaard
CH:   Christiane Larsdtr    ½
FADER:  Jens Jorgensen hmd i Sonderod
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Christensdtr ( Karen Christiansdtr ) i Uglerup         17 Apr 1838   pg 75 77 82
HUSB:  Hans Jorgensen inds
CH:   Ane Marie Hansdtr    ugift
HUSB.BRO: Niels Christensen hmd i Tjornelunde (child's FARBRO)
guard: Ole Henrichsen hmd i Uglerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Madsdtr separert kone i Havreberg    9 Apr 1838  pg 75 113
HUSB:  Poul Christensen (separated)
2 CH:  Soren Hansen   32
     Peder Jespersen 25
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Johansen inds i Rye Mark, Gjerslov      8 Apr 1838  pg 75 82 (prior pg 315)
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Ane Margrethe Christensdtr    ugift
     Peder Mortensen     22
     Maren Christensdtr        = Frederich Johansen i Gjerslov
     Georgine Christensdtr  ugift
     Jens Christensen     16
     Albertine Christensdtr  ugift
guard: Lars Jensen hmd i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lisbeth Larsdtr i Soelberg         28 Apr 1838   pg 76 99 111
HUSB:  Christian Jensen smed
CH:   Lars Christiansen    22
     Ane Cathrine Christiansdtr ugift
     Mette Marie Christiansdtr ugift
     Marthe Christiansdtr
BRO:   Jens Larsen inds i Skaftelov
guard: Niels Johansen hmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Andersen drengebarnet i Buerup      17 Apr 1838  pg 76
FADER:  Anders Jensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Nielsen 14 dage i Hong     17 Apr 1838  pg 76
FADER:  Niels Christensen kydlaege
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Olsdtr fattiglem i Reerslov      20 Apr 1838  pg 76
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Nielsdtr i Hong    18 Apr 1838  pg 76
HUSB:  Lars Christensen inds
CH:   Hans Larsen   myndig
     Christen Larsen 14
     Marie Larsdtr  
     Johanne Larsdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen ungkarl i Hallebyore     18 Apr 1838   pg 76
FADER:  Jens Jensen inds i Hallebyore
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christensen 8 i Ulstrup        14 May 1838   pg 77
FADER:  Christen Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Pedersen 1 i Torpe     10 May 1838    pg 77
FADER:  Peder Nilausen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Morten Svendsen hmd i Hallenslov      pg 77
CH:   udobt datter       16 May 1838    pg 77
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frantz Gronberg rogter ( Frands Gronberg) i Tjornelunde    19 May 1838  pg 78 83 89 91 156
SIS:   madam Henneberg/Honneberg i Slagelse
?    Fog capitalen i Tjornelunde
      CH: Carl Christian Fog (gets the farm)
guard: Hans Christian Nielsen mollersvend i Tjornelunde
guard: Peder Arentzen bmd i Hollenslov Mark / Soren Olsen sognefoged
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jorgensen drengebarnet i Conradineslyst     17 May 1838  pg 78
FADER:  Jorgen Nielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jorgensen inds i Soelberg  17 May 1838    pg 78 97 111 190/170
2WIFE:  Mette Johansdtr     (=2. Peder Henrichsen - by 31 Dec 1838)
CH:   Jens Larsen   12
1WIFE:
CH:   Niels Larsen   inds i Skjelleberg (dod)
      CH: Peder Nielsen  8
     Jorgen Larsen  arbeidsmand i Khvn
     Hans Larsen   22 ungkarl i Gjerslov
     Kirsten Larsdtr = Peder Knudsen inds i Blaesinge
     Ane Larsdtr   ugift
wgd: Niels Johansen inds i Soelberg & Hans Larsen ungkarl i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Jensen fattiglem i Mullerup      19 May 1838   pg 78
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Andersen tjenestekarl i Hallenslovgaarden    24 May 1838  pg 83 85 89 101
MODER:  Ane Pedersdtr = STEDFAR: Peder Arentzen hmd/bmd i Hallenslovgaarden
½BRO:  Lars Pedersen  10
SIS:   Bodil Andersdtr ugift
guard: Ole Hansen gmd i Hallenslovgaarden
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Rasmusdtr enke i Orslov       23 May 1838   pg 83 113
HUSB:  Niels Hansen i Froelunds (dod)
CH:   Hans Sorensen      myndig i Korsoer
     Ane Margrethe Sorensdtr = Niels Andersen smed i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Carl Bonander skraedder i Love    26 May 1838  pg 84 195
WIFE:  Caroline Molunbach/Myhlenbach
guard: Peder Pedersen hmd i Love / Christen Jensen gmd i Gjerslov
wgd: Jens Olsen hmd i Love (? Hans Hansen gmd i Love)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Andersen barnet i Tjornelunde         31 May 1838   pg 84
MODER:  ...
MORFAR: Knud Gregersen Jensen hmd i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Vilhelm Nielsen tjenestedreng i Uglerup       25 May 1838   pg 84
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Jensen inds i Kraenkerup        5 Jun 1838    pg 85 116 (prior pg 356)
WIFE:  Maren Pedersdtr     (=2. Peder Jensen inds - by 16 Jan 1839)
CH:   Jens Peder Olsen 3  (? Peder Olsen )
guard: Peder Hansen hmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Larsdtr pigebarnet i Reerslov    10 Jul 1838  pg 88
FADER:  Lars Jensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Simon Christensen hmd i Gierslov      8 Jun 1838    pg 86 110 (prior pg 213)
WIFE:  Maren Hansdtr      (=2. Ole Nielsen - by 29 Dec 1838)
CH:   minors
guard: Ole Sorensen gmd i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Nielsdtr barn fattiglem i Uglerup      30 Jun 1838  pg 87
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Thomas Pedersen tjenestedreng i Hesselberg Mark       5 Jun 1838    pg 87
STEDFADER: Jochum Munthe/Meinthe hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Jacobsen skomager i Herslov      pg 87
CH:   udobt datter       22 Jun 1838    pg 87
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Peder Jensen drengebarn i Torpe   19 Jun 1838      pg 87
FADER:  Jens Pedersen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Marie Henrichsdtr i Hesselberg Mark       6 Jul 1838  pg 88
FADER:  Henrich Johansen muurmester
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Marie Jensdtr enke i Rye      pg 88 90 102
HUSB:  Christian Andersen bodker (dod)
CH:   Christian Abrahamsen   20 (? Christen Abrahamsen)
     Frederich Christiansen / Andersen 14
     Anders Christiansen        9
guard: Niels Rasmussen Post snedker i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Larsdtr uaegte pigebarn hos Frederich Andersen hmd i Vedbye Mark     31 Jul 1838  pg 89 ?
MODER:  Marie Henrichsdtr fruentimmeret i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Larsen faestehmd i Hallenslov      8 Aug 1838  pg 90 91
WIFE:  Marie Jorgensdtr
CH:   Hans Jensen   hmd i Ulstrup
     Christen Jensen tiene i Kallundborg
     Peder Jensen   21 tiene i Kattrup
     Ane Jensdtr   = Soren Casper Johansen i Hedevigslyst ved Lerchenborg
     Mette Cathrine  Jensdtr  ugift
     Kirsten Jensdtr (dod)
      CH: Soren Pedersen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Sorensen murer & pigen Frederikke Dahlmanni Saebye  pg 90
CH:   uaegte udobt drengebarn      11 Aug 1838   pg 90
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Torkild Andreasen hmd i Hong        pg 90
CH:   Peder Torkildsen 8 dage  13 Aug 1838  pg 90
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Cathrine Froen fattig i Saebye      28 Aug 1838  pg 91
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Johanne Fugl sal. Bang i Hong  3 Sep 1838   pg 91 94 109
HUSB:  Bang skolelarer
CH:   Henrich Ludvig Bang 2½ i Hong       17 Jun 1838   pg 86
     Carl Peter Bang        12   (dod age 13 - 24 Feb 1839   pg 121 175)
     Caroline Henriette Kirstine Bang  ugift
guard: Thomasen skolelarer i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen hmd/aftgsmd i Torpe      29 Aug 1838   pg 91
WIFE:
CH:   Hans Jensen   23 tjenestekarl i Toelstang
by: Hans Abellone hmd i Haerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Andersdtr fattig i Havreberg         16 Aug 1838   pg 91
by: Anders Andersen hmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hanne Hansen sal. Jensen enke i Saebye       4 Sep 1838    pg 92 94 123
HUSB:  Vilhelm Jensen inds (dod)
CH:   Henrich Andreas Jensen      i Lerchenborg
     Carl Stephen Jensen   i Naesbyeholm
     Christian J       maler i Saebye 
     Johan Albrecht Jensen  i Slagelse
     Peder Frederich Jensen      i Slagelse ( Peter Frederich Jensen )
     Hans Christian Jensen       17
     Hanne Jensen       ugift i Holbek
guard: Jensen skolelarer i Saebye (signed: C. Jensen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Marie Nielsdtr pigebarn i Love    14 Sep 1838  pg 97
FADER:  Niels Sorensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Larsen 11 dage i Soelberg      5 Oct 1838    pg 97
FADER:  Lars Sorensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Larsdtr /Od i Love Mark      7 Oct 1838    pg 98
HUSB:  Lars Olsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Pedersen = Ane Kirstine Christensdtr hmd i Hallenslov      separation 8 Oct 1838 pg 98 101 112
laugvaerg: Hansen procurator i Frihedslund
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mads Jorgensen drengbarn i Finderup     18 Oct 1838  pg 99
FADER:  Jorgen Christiansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Madsdtr i Ougtved      22 Oct 1838   pg 100 104 113 117
HUSB:  Niels Nielsen hmd         (=2. (forlov) Dorthe Nielsdtr - by 2 Jan 1839)
CH:   Wilhelm Nielsen udobt drengbarn (Vilhelm Nielsen )
½BRO:  Peder Pedersen hmd i Jordlose
HUSB.BRO: Rasmus Nielsen hmd i NIdlose
guard: Niels Hansen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Pedersdtr i Giorlov      29 Oct 1838    pg 100 103 106
HUSB:  Lars Andersen inds 
2 CH:  Sophie Larsdtr  ugift
     Soren Larsen   3
FADER:  Peder Pedersen hmd i Gjorlov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Christiansdtr fattig i Soelberg       30 Oct 1838   pg 100
by: Lars Nielsen hmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Larsen drengebarn i Tjornelunde     24 Oct 1838  pg 100
FADER:  Lars Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Larsdtr fattiglem i Tjornelunde     2 Nov 1838  pg 101
by: Niels Larsen inds i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Frederichsen hmd i Hesselberg Mark   31 Oct 1838  pg 101
WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Frederich Pedersen    7
     Else Kirstine Pedersdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Stephensen murer i Falkenkoe   pg 101
CH:   Hans Christian Stephensen         age 5      3 Nov 1838    pg 101
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Andersen 1 i K.Helsinge     8 Nov 1838   pg 103
FADER:  Anders Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Christensen drengebarn i K.Helsinge      10 Nov 1838   pg 103
FADER:  Christen Sorensen hiulmand
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Pedersdtr pigebarn i Gierslov         24 Nov 1838   pg 104
FADER:  Peder Jespersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Jensen drengbarn i Hong  20 Nov 1838  pg 104
FADER:  Jens Jensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Olsen inds i Havreberg        2 Dec 1838    pg 105 191
 (testament 21 Apr 1824)
MODER:  Plou Mette fruentimmer (dod)
MORSIS: Sidse Jacobsdtr i Havreberg (dod)
      CH: Niels Jacobsen  (dod)
          CH:  Niels Nielsen  21 i Blaesinge
             Jacob Nielsen  18 i Kraenkerup
             Jens Nielsen   16 i Blaesinge
         Christen Jacobsen     (dod)
          CH:  Jens Christensen hmd i Landsgrav
             Ellen Christensdtr    = Niels Nielsen hmd i Aarslov
½BRO:  Peder Olsen   hmd i Hyllerup (dod)
      CH: umyndige born
½SIS:  ...   (dod) = Anders Mikkelsen i Valdbye
      CH: born
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Hansen inds i Herslov    pg 105
CH:   Anders Daniel Sorensen      26 Nov 1838   pg 105
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Caroline Petrea Nielsen 1 i Hallebyeore      29 Dec 1838  pg 111
FADER:  Nielsen skovrider
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Margrethe Christophersdtr 4 mo i Herslov    31 Dec 1838  pg 113
FADER:  Christopher Jorgensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Kirstine Hansdtr i Bakkendrup     9 Jan 1839  pg 115
HUSB:  Peder Jorgensen aftgsmd
CH:   Jens Pedersen  gmd i Bakkendrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Schmidt hmd i Hesselberg   pg 115
CH:   Caroline Schmidt 6 dage   5 Jan 1839   pg 115
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Christensen 7 dage i Soelberg     9 Jan 1839  pg 115
FADER:  Christen Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Andersdtr aftgskone i Gierslov     16 Jan 1839  pg 115 118 157
CH:   Kirsten Jensdtr = Christen Jensen gmd i Gjerslov
     Anders Christensen    ungkarl myndig
     Jens Christensen 24 soldat
     Peder Christensen    17
     Lars Christensen 14
     Birthe Christensdtr   = Jens Pedersen gmd i Torpe
     Mette Christensdtr    ugift i Gjerslov
     Ane Christensdtr ugift i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Larsen 6 i Hallenslov         4 Jan 1839    pg 115
FADER:  Niels Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ludvig Ritz inds i Torpegavn   16 Jan 1839    pg 116
WIFE:
CH:   Peder Ritz    13
     Ane Kirstine Ritz ugift
     Julie Oline Sophie Ritz
     Vibeke Marie Margrethe Ritz
     Caroline Henriette Amalia Ritz
     Fk Pouline Ritz          alle ugift (surnames assumed)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Nielsen aftgmd i Reerslov    21 Jan 1839  pg 117 175
CH:   Jens Hansen   bmd i Reerslov
     Niels Hansen   i Reerslov, myndig
     Maren Hansdtr  = Mads Knudsen hmd i Vedbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen Statase fattiglem under Saebye Pastoret, i Torpe    21 Jan 1839  pg 117
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Danielsen inds i Vindehelsinge        pg 118
CH:   dodfodt pigebarn     25 Jan 1839    pg 118
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Pedersen 1 i Bakkendrup      6 Feb 1839    pg 119
FADER:  Peder Jorgensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Nielsdtr i Hong         3 Feb 1839    pg 119
HUSB:  Peder Torkildsen hmd
CH:   Bodil Pedersdtr ugift
     Ole Pedersen   12
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Rasmusdtr i aftaegtenke i Kulbye     5 Feb 1839  pg 119 175
HUSB:  Lars Pedersen gmd (dod)
CH:   Rasmus Larsen  
     Peder Larsen   
     Bodil Larsdtr  = Peder Mogensen gmd i Kulbye
     Karen Larsdtr  = Niels Pedersen hmd i Tjornelunde
     Maren Larsdtr  = Peder Olsen gmd i Kulbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Halvorsdr i Bakkendrup    16 Feb 1839  pg 119 120
HUSB:  Soren Christiansen hmd
CH:   Christen Sorensen    myndige
     Mette Sorensdtr = Niels Christiansen inds i Bakkendrup
     Karen Sorensdtr ugift
guard: Niels Christiansen inds i Bakkerupdrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Knud Jensen inds hos Frederich Hansen hmd i Saebye 19 Feb 1839   pg 120 121 150
guard: Mads Nielsen ungkarl i Saebye & Frederich Hansen hmd i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Jensdtr gjordemoder i Vedbye     25 Feb 1839  pg 121
HUSB:  Mortensen snedker
4 CH:  
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Henrichsdtr fattig i Hallenslov     25 Feb 1839  pg 121
HUSB:  Jens Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Jensen 8 pleiebarn i Saebye Mark        20 Feb 1839   pg 121
PLEIEFADER: Peder Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Simon Hansen 15 i Torpe      22 Feb 1839    pg 121
FADER:  Hans Simonsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ingeborg Jensdtr 1 uaegte i Hallenslov    26 Feb 1839  pg 122
MODER:  Ellen Christensdtr, dau af Christen Larsen hmd i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Inger Sorensdtr ugift fruentimmer hos Peder Jensen bmd i Lammebierghuset, Saebye     28 Feb 1839  pg 122 174 175
 (testament 19 Jul 1838)
SIS:   Karen Sorensdtr = Peder Jensen bmd i Lammebierghuset
SIS.CH: Ane Jensdtr   = Jens Olsen hmd i Reerslov Mark
by: Peder Jensen bmd i Lammebierghuset
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen aftaegtsmand i Vindehelsinge (?K.Helsinge)       25 Feb 1839   pg 122 175
WIFE:  Karen Hansdtr
SIS:   Ane Pedersdtr (dod)
      CH: Hans Larsen   bmd i Rye Mark
         Bodil Larsdtr  enke = afg. Christen Pedersen hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen i Uglerup      27 Feb 1839    pg 122
MODER:  ... enke = afg. Jens Pedersen inds i Uglerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Larsdtr i Soelberggaard    24 Feb 1839  pg 122 165
HUSB:  Jorgen Hansen rogter
CH:   Peder Jorgensen 25
     Erik Jorgensen  23
     Malene Jorgensdtr ugift
     Kirsten Jorgensdtr    ugift
guard: Jorgensen prorpeitair i Soelberggrd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Thomasen hmd i Ulstrup        9 Mar 1839    pg 124 125
WIFE:  Johanne Nielsdtr
guard: Simon Olsen gmd i Ulstrup
wgd: Soren Christiansen hmd i Bakkendrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Caroline Carlsdr uaegte barn i Torpe     16 Mar 1839  pg 125
MODER:  Ane Jensdtr pige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ellen Christophersdtr 14 i Herslov         19 Mar 1839   pg 125
FADER:  Christopher Jorgensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Hansen fattig i Drosselberg     11 Mar 1839   pg 125
CH:   Jorgen Nielsen  ungkarl i Gjorlov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Schwensen ( Svendsen ) forpagter i Norager     pg 125
CH:   Vilhelm Bernhoft Ludvig Carl Schvensen 1   11 Mar 1839  pg 125
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Andersen inds i Hallebyore      30 Mar 1839   pg 126 127 129
WIFE:  Maren Jensdtr 
CH:   Anders Hansen  23 tjenestekarl i Brokiob
     Kirsten Hansdtr = Mads Nielsen hmd i Kielleklinte
     Ane Kirstine Hansdtr ugift (= Rasmus Nielsen gmd i Rorbye - by 27 Apr 1839)
wgd & curator: Claus Christensen hmd
wgd: Rasmus Poulsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jacobsen ungkarl i Soelberg   26 Mar 1839  pg 126 175
FADER:  Jacob Jensen gmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Nielsen gmd i Kongsted, under Saebyegaards gods      2 Apr 1839  pg 126 175
CH:   Lars Jensen
     Niels Jensen   begge myndige
     Marie Jensdtr  = Peder Hansen gmd i Kragerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Frederichsdtr i Langemark  26 Mar 1839  pg 126
HUSB:  Christen Jacobsen hmd
CH:   Maren Christensdtr    ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Jorgensdtr enke i Vedbye       29 Mar 1839   pg 126 167
HUSB:  Morten Pedersen snedker (dod)
CH:   Andreas Mortensen    forvalter i Vesterbyegaard
     Jens Mortensen  inds i Vedbye
     Jorgen Mortensen (dod)
      CH: Morten Jorgensen 18 i Vesterbyegaard
         Marie Jorgensdtr ugift i Caltredgaard
     Mette Marie Mortensdtr (dod)
      CH: Ane Christiane Norbech
     Elisabeth Marie Mortensdtr = Lars Christensen
     Maren Marie Mortensdtr = Hans Brusen i Khvn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Christian Christensen 2 i Torpe        22 Mar 1839   pg 126
FADER:  Christen Henrichsen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Christensen inds/aftgsmd i Kulbye    3 Apr 1839  pg 126 175
CH:   Jorgen Nielsen  gmd i Kulbye
     Christen Nielsen gmd i Hallenslov
     Maren Nielsdtr  enke = afg. Lars Christensen gmd i Bakkendrup
     Johanne Nielsdtr = Ole Thomasen gmd i Hernings Mening?
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Hansen inds i Kraenkerup  pg 126
CH:   Maren Kirstine Pedersdtr  31 Mar 1839  pg 126
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Christensen hmd i Torpe       pg 126
CH:   Christen Pedersen drengebarn     19 Mar 1839  pg 126
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen i Love     12 Apr 1839  pg 127
STEDFADER: Hans Jorgensen inds i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacob Larsen & Johan Larsen i Kongens Molle      10 Apr 1839  pg 127
FADER:  Lars Morthen Jacobsen tommermand
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Henrichsdtr enke fattig i Hong    6 Apr 1839  pg 127
HUSB:  Peder Talch glarmester i Hong (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Rasmusdtr i Gjorlov      19 Apr 1839    pg 128
HUSB:  Niels Larsen inds
CH:   Ane Nielsdtr   ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Andersen selvgmd i Soelberg     22 Apr 1839   pg 128 140 164
WIFE:  Ane Margrethe Pedersdtr
6 CH:  Anders Nielsen  17
     Peder Nielsen  10
     Niels Nielsen  6
     Sidse Nielsdtr  
     Maren Nielsdtr  
     Marie Nielsdtr  
REL:   Lars Pedersen gmd i Orslov
wgd: Jens Hansen gmd i Soelberg / Hans Nielsen sognefoged
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Jensen 9 i Ougtved     18 Apr 1839    pg 128
FADER:  Jens Jepsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Christensen 1½ i Hallenslov      3 May 1839  pg 129
FADER:  Christen Nielsen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen uaegte 1 i Hallenslov  30 Apr 1839  pg 129
MODER:
MORFAR: Christen Larsen hmd i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Andersen hmd i Torpegavn    7 May 1839   pg 129 131
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Rasmus Nielsen  vaever i Torpe
     Anders Nielsen  
     Ole Nielsen   
     Ane Margrethe Nielsdtr = Peder Mathiasen hmd i Bjerre
     Karen Nielsdtr  ugift tiene Peder Madsen gmd i Saebye
     Else Marie Nielsdtr ugift tien i Bodstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Larsen inds i Reersoe    pg 129
CH:   Margrethe Pedersdtr        22 apr 1839   pg 129
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Andersdtr i Love Mark, Gjerslov     18 May 1839  pg 130 
HUSB:  Mads Christensen gmd  (testament 30 Nov 1816)
BRO:   Peder Andersen  gmd i K.Helsinge
     Frands Andersen gmd i Hallenslov
     Lars Andersen  oltagger i Khvn
½BRO:  Christen Andersen gdbestyrer i Kulbye
     Mikkel Andersen i Kulbye - alle myndige
½SIS:  Kirsten Andersdtr = Anders Rutzhoft hmd i Haerslov
     Ane Kirstine Andersdtr = ... i Soberg
     ... Andersdtr  ugift
HUSB.BRO: Christen Christensen
HUSB.SIS: Ane Christensdtr    = Knud Nielsen bmd skovfoged i Hallebyore
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Lisbeth Pedersdtr fattiglem i Toelstang      15 Jun 1839  pg 131
by: Henrich Sorensen hmd i Toelstang
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johannes Emil Adeler oberstbeitnaent lehnsbaron af, til Kattrup     falletboe 20 Jun 1839 pg 131 134 143 145 151 155 160
172 177 181 186 197 205 210 214 226 228 237 241 246 249 262 268 273 277 295 300 304 313 318 325 341 344 352
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Jensdtr aftgsenke i Reerslov      27 May 1839  pg 131 175
HUSB:  Christopher Andersen aftgtsmd (dod)
CH:   Jens Christophersen   gmd i Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Sorensdtr uaegte datter i Vedbye    21 May 1839  pg 131
MODER:  Ane Lorentzdr pigen i Vedbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Olsen hmd i Saebyehoj    pg 131
CH:   Frederikke Sorensdtr 2 dage     27 May 1839  pg 131
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Sorensdtr fattiglem i Love   23 May 1839  pg 131
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Christophersen hmd i Hallebyeore      4 Jun 1839    pg 131
WIFE:  ...
CH:   Hans Peter Christensen  20
     Anders Christensen    5
     Ane Marie Christensdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Johanne Nielsen i Reersoe  3 Jul 1839   pg 142
FADER:  Niels Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe Christensdtr i Finderup     3 Jul 1839    pg 142
HUSB:  Peiter Jensen hmd ( Peter Jensen / Peder Jensen )
CH:   Jens Pedersen  hmd = Charlotte Amalia Olsdtr
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Nielsen fattiglem i Reersoe   5 Jul 1839   pg 143
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Jorgensen hmd i Hallebyeore         10 Jul 1839   pg 143
WIFE:  
CH:   Jorgen Rasmussen tien i Tiornelunde, myndig
     Christian Rasmussen   18
     August Rasmussen 10
     Lars Rasmussen  6
     Ane Rasmusdtr
     Marie Rasmusdtr begge ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Pedersen aftaegtsmand i Herslov    7 Jul 1839  pg 143 175
CH:   Lars Rasmussen  gmd i Haerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bodil Bendsdr i Ulstrup   23 Jul 1839  pg 145 148 158 184
HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Ellen Pedersdtr = Jens Jensen tjenestemand i L.Hallebyegaard
     Jens Pedersen  myndig
     Karen Pedersdtr ugift
     Maren Pedersdtr ugift
     Hans Pedersen  mindrearvig
     Jens Pedersen  twin - myndige
     Niels Pedersen  twin - myndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jensen i Hallebyore     29 Jul 1839    pg 145
FADER:  Jens Gregersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Olsen inds i Ulstrup      31 Jul 1839      pg 145
WIFE:
CH:   Ludvig Pedersen 20
     Trine Pedersdtr     ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Jorgensen inds i Logtved/Loitved     1 Aug 1839  pg 146 147 166 184
WIFE:  (dod)
CH:   Jorgen Hansen  bmd i Loitved
     Christopher Hansen    (dod)
      CH: Karen Marie Christophersdtr    ugift
         Maren Christophersdtr       ugift
? Jens Jensen inds i Saebye (?dod 1 Dec 1838)
guard: Ole Jensen gmd i Uglerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Pedersen hmd i Torpe         8 Aug 1839    pg 146 164 (prior pg 264-282)
WIFE:  Maren Larsdtr i Hallenslov
guard: Peder Larsen hmd/bmd i Hallenslov
wgd: Hans Hansen / Carl Rostgaard hmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ellen Sorensdtr fledforing i Reersoe        22 Aug 1839   pg 147
HUSB:  Peder Pedersen inds
CH:   Soren Pedersen  hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Pedersen i Ougtved     30 Oct 1839  pg 147 
FADER:  Peder Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Madsen i Uglerup    22 Aug 1839  pg 147
FADER:  Mads Jensen aftgsmd inds
HEIRS:  Jens Pedersen  i Rye
     Hans Pedersen  i Ulstrup - myndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Hansen hmd i Ulstrup      15 Aug 1839  pg 147 148 158 184
WIFE:  Bodil Bendsdr (dod - 23 Jul 1839 - pg 145?)
CH:   Jens Pedersen
     Ellen Pedersdtr enke
     Hans Pedersen  mindrearvig
     Jorgen Pedersen 
     Niels Pedersen
     Karen Pedersdtr
     Maren Pedersdtr
wgd: Simon Olsen gmd i Ulstrup
by: Lars Larsen hmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Christensdtr enke i Love Mark      26 Aug 1839  pg 148 149 157
HUSB:  Christen Henrichsen hmd (dod)
CH:   Jens Christensen myndig
     Christen Christensen   hmd i K.Helsinge
     Kirsten Christensdtr   = Poul Pedersen hmd i Drosselberg
     Karen Christensdtr    = Morten Jensen hmd i Drosselberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Bertelsen uaegte i Erteberg     24 Aug 1839  pg 148
MODER:  Marie Christensdtr fruentimmeret
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Rasmussen inds i Langemark   d.22 Jan 1832/30 Aug 1839    pg 149 153 168
WIFE:  Ane Jorgensdtr fattig under Saebye sogn
CH:   Niels Hansen   hmd i Treden
     Rasmus Hansen  hmd i Store Fuglede
     Hans Hansen   tiene i Flinterupgrd
     Jens Hansen   24 tien i Khvn
     Jorgen Hansen  17 tien i Jeerslov
     Lars Hansen   15 tien i Jordlose
     Maren Hansdtr  = Soren Nielsen i Praesteskov
     Karen Sophie Hansdtr
     Kirstine Hansdtr ugift  (? Kirsten Hansdtr )
     Ane Cathrine Hansdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Christensen rogter i Vedbyegaard    28 Aug 1839  pg 149 150 252
WIFE:
CH:   1 son
guard: S.L. Hansen forpagter
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Vilhelmine Jensen fattiglem under Saebye, i Reerslov         27 Aug 1839   pg 149
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen hmd/inds fattig i Saebye     2 Sep 1839  pg 150 152 162 181
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Jens Jensen   (dod)
      CH: Frederich Jensen 23 skraedder i Saebye
         Jens Jensen   18
         Karen Jensdtr  ugift
WIFE.CH: ... - 1 son of former marriage
guard: Poulsen forvalter i Aggersvold / Hans Hansen hmd i Hesselberg
wgd: Peder Frederichsen smed i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Andersdtr i Ulstrup        7 Oct 1839    pg 155 188 219
HUSB:  Hans Christensen hmd
CH:   Niels Hansen   minderarvig
     Jorgen Hansen
     Hans Hansen
     Christen Hansen umyndige
     Ellen Hansdtr  ugift
     Sophie Hansdtr  ugift
guard: Peder Christensen Moller smed i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Christensdtr i Herslov      27 Sep 1839      pg 154 175
HUSB:  Ole Jensen hmd
CH:   Jens Olsen    myndig
     Christen Olsen  myndig
     Johanne Olsdtr  = Lars Jensen hmd i Mullerup
     Ane Olsdtr    = Lars Hansen hmd i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christian Mortensen dreng fattiglem i Gierslov     20 Sep 1839  pg 154
by: Christen Christensen sognefoged i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen hmd i Ulstrup      18 Sep 1839  pg 154 226 239 259
WIFE:  Ellen Kirstine Pedersdtr
1 CH:  Ane Marie Jensdtr
guard: Christen Jensen hmd i Ulstrup
wgd: Simon Olsen gmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Jensdtr i Hong     17 Sep 1839  pg 154 175
HUSB:  Andreas Bertelsen hmd
CH:   Torkild Andreasen    i Love
     Johanne Andreasdtr    = Niels Jensen hmd i Slagelse
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Johansdtr uaegte i Soelberg Mark    24 Sep 1839  pg 154
MODER:  Ane Sophie Larsdtr fruentimmeret pigen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Larsen i Gjorlov      11 Oct 1839    pg 155
FADER:  Lars Andersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Nielsen i Saebye  11 Oct 1839   pg 155
FADER:  Niels Andersen skraeder
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Juliane Frandsen uaegte? ( Magdalene Juliane Hansdtr x'd out) i Langemark    5 Oct 1839  pg 155
MODER:  ... Ruff
MORFAR: Ruff gartner i Langemark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]


Carl Gustav Bidstrup selverer i Raaemosegaard     25 Oct 1839  pg 156 169 195 224
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Helfred Bidstrup 23
     Herman Bidstrup 22
     Vilhelm Bidstrup 16
     Emil Bidstrup  11
     Christian Bidstrup    8
     Anthon Bidstrup 4
     Nicolai Bidstrup 4 
curator: Jorgen Madsen gmd i Soelberg
wgd: Hans Nielsen sognefoged / Fog forvalter i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Jensen inds i Hallebyore   18 Oct 1839   pg 156
WIFE:  
CH:   Mariane Rasmusdtr    ugift
     Christiane Rasmusdtr   ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Andersen tjenestekarl i Soelberg   16 Oct 1839  pg 156 175
FADER:  Anders Larsen hmd i Kragerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christopher Jensen fattiglem i Torpe     26 Oct 1839      pg 156
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Larsen i Conradineslyst    8 Nov 1839   pg 162
FADER:  Lars Jespersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Hansdtr i K.Helsinge     13 Nov 1839  pg 166 171 196
HUSB:  Christen Hansen inds
2 CH:  Karen Marie Christensdtr ugift
     Maren Kirstine Christensdtr    ugift
REL:   Hans Christophersen hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe Larsdtr i Reersoe        13 Nov 1839   pg 166 175
HUSB:  Andreas Sorensen hmd/bmd
CH:   Kirsten Sorensdtr    = Jens Bentsen bmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Rasmussen ungkarl i Hallebyore     15 Nov 1839  pg 167 172 196
MODER:  Bodil Rasmusdtr enke = afg. FADER:     Rasmus Jorgensen bmd (dod)
BRO:   Christian Rasmussen   18
     August Rasmussen 10
     Lars Rasmussen  6
SIS:   Ane Rasmusdtr  ugift
     Marie Rasmusdtr ugift
guard: Niels Olsen bmd i Hallebyore
wgd: Johan Frederich Casspen/Campen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Marie Jensdtr 6 i Hallebyeore      13 Nov 1839  pg 167
FADER:  Jens Gregersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Madsdtr i Vindehelsinge Mark      1 Dec 1839  pg 171
FADER:  Mads Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Kirstine Nielsdtr i Soelberg     15 Dec 1839      pg 173
FADER:  Niels Carlsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Hansdtr i Hallenslov         10 Dec 1839   pg 173
FADER:  Hans Sorensen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Rasmusdtr 27 fattiglem i Herslov    21 Dec 1839  pg 173
MODER:  Ane Jensdtr = STEDFADER: Lars Pedersen hmd i Haerslov
BRO:   Jens Rasmussen  18 i Hong Mark
SIS:   Ane Cathrine Rasmusdtr ugift
     Maren Rasmusdtr   ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Jorgensdtr fattiglem i Orslov      5 Dec 1839  pg 173
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bodil Hansdtr enke inds i Ulstrup  27 Dec 1839  pg 174 176
HUSB:  Anders Larsen hmd (dod)
CH:   Ole Andersen   hmd i K.Helsinge
     Hans Andersen  hmd i Ulstrup
     Jens Andersen  sindssvag
     Jorgen Andersdtr i Esrum?, myndige
BRO:   Hans Hansen bmd i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen hmd i Praesteskov   30 Dec 1839  pg 174
WIFE:
BRO:   Ole Pedersen   gmd i Loitved
SIS:   Maren Pedersdtr = Jens Pedersen hmd i Sonderod (? Jens Jensen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Pedersen i Praesteskov     31 Dec 1839  pg 174
FADER:  Peder Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nielsdtr aftaegtsenke i Vedbye      2 Jan 1840  pg 175 176 213
HUSB:  (dod)
CH:   Peder Jacobsen  gmd i Haerslov / inds i Tjornelunds Mark
     Niels Jacobsen  gmd i Vedbye
     Maren Jacobsdtr (dod)
      CH: Hans Andreasen  19
         Christen Andreasen    17
         Mads Andreasen  13
         Soren Andreasen 11
         Maren Andreasdtr ugift ( Marie Andreasdtr )
     Kirsten Jacobsdtr (dod)  (REL to her children - Hans Jorgensen hmd i Vedbye)
      CH: Jorgen Hansen  18
         Christen Hansen 14
         Jacob Hansen   7
         Karen Hansdtr  ugift
     Karen Jacobsdtr = Niels Poulsen hmd i Conradineslyst
     Mette Kirstine Jacobsdtr = Jens Poulsen hmd i Vedbye
     Margrethe Jacobsdtr   = Hans Pedersen hmd i Conradineslyst
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Peder Christian Jepsen i Buerup        6 Jan 1840    pg 177
FADER:  Jepsen skolelaerer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johan Geertsen aftgsmd i Loiesberg      7 Jan 1840  pg 177 262
WIFE:  
CH:   Geert Johansen  hmd i Buerup
     Marie Kirstine Johansdtr = Peder Jensen inds i Reerslov
     Ane Marie Johansdtr   = Jonas Olsen bodker i Saebyehoy
     Karen Johansdtr     = Peder Nielsen hmd i Veerup
     Christiane Johansdtr   = Jens Nielsen skraeder i Reerslov
     Hedvig Johansdtr = Christen Nielsen gmd i Loitved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacob Jensen selv.gmd/selv.hovedparcellist i Soelberg     11 Jan 1840  pg 179 187 249
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Jacobsen  27 ungkarl i Soelberg
     Niels Jacobsen  16 or 17
     Maren Jacobsdtr 29 ugift
     Johanne Marie Jacobsdtr 21 ugift
BRO:   Lars Jensen bmd i Soelberg
wgd: Jens Hansen sognefoged i Kragerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jepsen aftgmd (? Peder Jespersen ) i Orslov  16 Jan 1840   pg 179 262
2WIFE:
6 CH:  Lars Pedersen  myndig
     Mads Pedersen  myndig
     Peder Pedersen
     Hans Pedersen  myndig
     Marie Pedersdtr = Niels Larsen bmd i Bildsoe
     Ane Pedersdtr  = Strand reebslager i Slagelse
1WIFE:
CH:   Ane Margrethe Pedersdtr enke = afg. Niels Andersen gmd i Soebjerg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Pedersen 4 wks i Ulstrup  17 Jan 1840  pg 179
FADER:  Peder Jorgensen sognefoged
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Hansen 8 i Ulstrup      27 Jan 1840  pg 180
FADER:  Hans Andersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Nielsen i Hallenslov         10 Jan 1840 pg 180
FADER:  Niels Olsen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Jensdtr i Soelberg     23 Jan 1840    pg 180 262
HUSB:  Jeppe Jensen hmd
CH:   Anders Jepsen  hmd i Soelberg
     Christen Jepsen hmd i Soelberg
     Ane Jepsdtr   = Jens Hansen hmd i Torpegaun
     Maren Jepsdtr  = Jens Mathiasen hmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jorgensen 8 dage uaegte i Herslov    29 Jan 1840  pg 180
MODER:  Lisbeth Pedersdtr fruentimmeret
by: Peder Hansen hmd i Herslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Marie Jensdtr pige i Gjerslov      8 Jan 1840  pg 180 215
MODER:  Ane Pedersdtr = STEDFADER: Frederich Nielsen gmd i Gjerslov
BRO:   Peder Jensen   6
SIS:   Maren Jensdtr  ugift
½SIS:  Ane Marie Frederichsdtr ugift
     Ane Jensdtr   = Hans Christophersen gmd i Haureberg
     Sidse Marie Frederichsdtr ugift
REL:   Ole Andersen gmd i Blaesinge 
guard: Hans Christophersen gmd i Haureberg / Christen Anthonsen sognefoged i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Jepsen hmd i Soelberg   6 Feb 1840    pg 181 224 232 242?
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Jens Andersen  14
     Soren Andersen  4 3/4
     Ane Marie Andersdtr ugift
     Mette Kirstine Andersdtr 12
     Maren Sophie Andersdtr 9
     Karen Andersdtr   1
FADER:  Jeppe Jensen hmd i Soelberg
BRO:   Christen Jepsen hmd i Soelberg Mark
wgd: Jorgen Pedersen selv.hmd i Soelberg Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jensen gl. selv.gmd i Ulstrup      10 Feb 1840      pg 181 193
WIFE:  Ane Jensdtr
2 CH:  Morten Larsen  18
     Ane Marie Larsdtr ugift
curator: Jens Hansen bmd i Bakkendrup
wgd: Hans Rasmussen gmd i Groilov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Jensdtr i Kragerup     10 Feb 1840    pg 181
FADER:  Jens Hansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Enevoldsdr enke fattig af Gjerslov sogn, i Rye     14 Feb 1840  pg 183
HUSB:  Johannes Christensen inds (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Hansdtr pigen i Gjorlov    19 Feb 1840  pg 183 187 219
MODER:  Lisbeth Pedersdtr    enke = afg. Hans Hermansen hmd i Gjorlov
BRO:   Herman Hansen  22 i Bjerre
     Peder Hansen       19 i Bjerre
SIS:   Marie Hansdtr  ugift
     Ane Hansdtr   ugift
     Christiane Hansdtr ugift
REL:   Niels Hermansen gmd i Bjerre
guard:  Thomas Hermansen gmd i Rye
wgd: Anders Christiansen Kolding hmd i Gjorlov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Andersdtr aftgsenke i Dalbye         13 Feb 1840   pg 183 248 
HUSB:  Peder Nielsen gmd (dod)
CH:   Anders Nielsen  spekhoker i Khvn (dod)
      CH: 
     Niels Nielsen  gmd i Dalbye
     Jorgen Nielsen  kriglevode i Khvn
     Maren Nielsdtr  (dod) = Niels Mathiasen gmd i Dalbye
      CH: Dorthe Nielsdtr = Lars Jensen gmd i Dalbye
     Ane Nielsdtr   (dod) = Thomasen skolelaerer i Tjornelunde
      CH: Hansine Petrea Thomasen ugift
         Laura Emilie Nicoline Thomasen ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Olsen hmd i Vedbye     21 Feb 1840    pg 183 187 247
WIFE:  Else Pedersdtr i Hesselberg ( Ele Pedersdtr )
CH:   Marie Nielsdtr
wgd: Lars Rasmussen skovfoged
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johannes Emil Jepsen i Buerup    25 Feb 1840  pg 184
FADER:  Jepsen skolelarer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Hansdtr i Havrebierg       3 Mar 1840    pg 186
FADER:  Hans Caspersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Pedersen & Sidse Marie Pedersdtr i Orslov      10 Mar 1840  pg 186
FADER:  Peder Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mads Jensen aftgsmd inds i Conradineslyst   3 Mar 1840  pg 186 189 193 199 235
BRO:   Jens Jensen   hmd i Vedde
     Jeppe Pedersen  (dod) i Conradineslyst
      CH: Soren Jepsen   20 inds i Kongsted
         Peder Jepsen   20 tiene i Kongsted
         Niels Jepsen   17 tien i Terslose
         Marie Jepsdtr  ugift i Steenlille sogn
SIS:   Karen Jensdtr  = Hans Poulsen inds i Hauremarken, Steenlille
     Maren Jensdtr  = Poul Sorensen inds i Kongsted
     Johanne Jensdtr = Hans Pedersen hmd i Havremarken
guard: Lars Sorensen hmd i Conradineslyst / Christen Pedersen hmd i Conradineslyst
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen hmd i Gierslov Mark      pg 186
CH:   udobt datter       5 Mar 1840    pg 186
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Sophie Nielsdtr i Saebye Mark      7 Mar 1840  pg 186
FADER:  Niels Christensen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hansine Larsdtr i Saebye   14 Mar 1840  pg 189
FADER:  Lars Pedersen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Madsdtr aftsenke i Love   14 Mar 1840  pg 189 198 199 200 247
FADER:  Poul Olsen Kioge hmd i Love
CH:   Ane Poulsdtr   = Ole Jensen hmd i Love
      CH: Jens Olsen    hmd i Love
         Anders Olsen   hmd i Gudum/Havreberg
         Poul Olsen    vaever i Love
         Mads Olsen    13 i Love
         Kirsten Olsdtr  ugift
         Johanne Lisbeth Olsdtr ugift
         Sidse Marie Olsdtr ugift
guard: Ole Sorensen gmd i Gjerslov 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Marie Henrichsdtr 6 uaegte i Ulstrup       14 Mar 1840  pg 189
MODER:  Ane Mathiasdtr enke = afg. Lars Jensen inds i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Cathrine Sorensdtr enke i Hesselberg     16 Mar 1840   pg 189 262
HUSB:  Rasmus Rasmussen (dod)
CH:   Maren Rasmusdtr = Christian Hansen hmd i Kallundborg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Carl Plum skoemager i Buerup     17 Mar 1840  pg 190
WIFE:
CH:   Fritz Jacobius Plum   
     Marie Elisabeth Plum
     Wilhelmine Plum
     Sophie Frederikke Plum  alle umyndige (surnames assumed)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Sorensdtr tjenestepige i Ulstrup   18 Mar 1840  pg 192 194 226 291
BRO:   Niels Sorensen  myndig
SIS:   Marie Sorensdtr ugift
½SIS:  Karen Nielsdtr  = Lars Hansen hmd i Ulstrup
guard: Jens Nielsen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Pedersen gmd i Love Mark    20 Mar 1840  pg 192 206 218
WIFE:  Ane Poulsdtr
CH:   Poul Larsen   16
     Jens Peder Larsen    6
     Christen Larsen 4
     Birthe Kirstine Larsdtr 2
guard: Niels Pedersen hmd i Love
wgd: Ole Jensen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Larsdtr aftgenke i Love Mark     22 Mar 1840  pg 193 198 217 255
CH:   Lars Hansen   dyrlage i Hirscholm
     Poul Hansen   smed i Khvn
     Niels Hansen   i Hirscholm, myndig
     Peder Hansen   smed i Love (dod)
      CH: Johan Marie Pedersdtr ugift
     Mariane Hansdtr = Hans Larsen bmd i Love Mark
     Ane Hansdtr   = Niels Henrichsen unge hmd i Love Mark
     Kirstine Hansdtr ugift
REL:   Christen Larsen smed i Love Mark (REL of Johanne Marie Pedersdtr )
guard: Hans Larsen gmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen ungkarl fattiglem i Tjornelunde      20 Mar 1840  pg 194 (not in index)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Christiansen 1 i Saebye    26 Mar 1840   pg 194 (not in index)
FADER:  Christian Thonning hmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johannes Gudme Bech i Soelberg   27 Mar 1840   pg 195
FADER:  Bech skolelaerer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Johansen inds i Falkenhoi/Teglhuset   30 Mar 1840  pg 196 202 283
WIFE:  Sidse Larsdtr (? 21 Dec 1840 fra Norgaard birkedommer i Ledreborg)
CH:   Johannes Jensen dodker i Nysted (bodker?)
? Ane Marie Hansdtr - huusbestgrisinde (?housekeeper)
guard: Anders Nielsen bmd i Torpegaun
wgd: Anders Nielsen bmd i Torpegaun
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Hansen i Saebye    31 Mar 1840  pg 196
FADER:  Hans Rasmussen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Mortensen uaegte i Hong    6 Apr 1840   pg 197
MODER:  Karen Marie Nielsdtr pigen i Hong
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Caroline Meyer/Meier inds i Vedbye      9 Apr 1840  pg 199 200 210 258 351 392
HUSB:  Albrect Pedersen arbeidsmand/ tien i Slagelse
SIS:   Christiane Smidt madam enke i Vedbye
     Petronelle Meyer = Rasmussen skolelaerer i Thystrup
     Karen Frederikke Meyer  (dod) = ... Fintrenal i Kongsted
      CH: Vilhelmine Zinkernagel  ugift i Vedbye
     Benedicte Meyer (dod) = Finkenal i Kongsted
      CH: Carl Julius Zinkemagel  21 i Vedbye
     Ulrikke Christine Meyer  (dod) = Johan Groenemann jaegercorp
      CH: Carl Groenemann/Groemann 23
         Emiele Groenemann/Gromann ugift
BRO:   Niels Christian Meyer  gone to sea about 18 yrs ago?
guard: Anders Danielsen gmd i Vedbye Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Olivia Engelbrechtine Hesselberg sal. Appeldorn madam ( Engelbrechtine Olivia )i Bakkendrup   11 Apr 1840  pg 199 211
401
HUSB:  Frederich Christian Appeldorn pastor af Gjorlov-Bakkendrup
CH:   Carl Emil Appeldorn   4 (age 7 1/3 by 27 May 1842)
guard: Marcus Ths pastor 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jorgensen aftgmd i Bakkendrup         13 Apr 1840   pg 199 262
CH:   Jens Pedersen  gmd i Bakkendrup
     Soren Pedersen  ungkarl i Thystrup
     Ane Jensdtr   = Ole Larsen hmd i Gjorlov (her surname listed Jensdtr )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Larsen i Love Mark        11 Apr 1840   pg 199
FADER:  Lars Olsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Jensdtr i Soelberg     18 Apr 1840  pg 201
FADER:  Jens Nielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Nielsen sognefoged gmd i Soelberg    17 Apr 1840  pg 201 205
WIFE:
CH:   Jens Hansen   20 (? Kallundborg amtstue)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christensen skovfoged hmd i Hallebyeore      21 Apr 1840  pg 201 238
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Sidse Marie Hansdtr   ugift  ( Sidse Marie Christensen)
     Jens Christian Hansen       14    ( Jens Christensen )
guard: Peder Nielsen gmd i Jordlose
wgd: Hans Nielsen i Jyderup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Pedersdtr i Hallebyore    17 Apr 1840  pg 201
HUSB:  Jens Frandsen skovfoged
CH:   Karen Marie Nielsdtr   = Hans Nielsen i Hallebyore
     Jens Peter Nielsen        21 tien i Gryde Molle
     Ellen Kirstine Jensdtr  ugift
     Mariane Jensdtr ugift
     Cathrine Jensdtr     ugift
     Niels Jensen       umyndig
     Marie Jensdtr      ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Rasmusdtr fattiglem i Tjornelunde         23 Apr 1840   pg 202
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christian Andersen i Taagerup       24 Apr 1840   pg 202
FADER:  Anders Hansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen i Hong      23 Apr 1840  pg 202
FADER:  Jens Christiansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Louise Kirstine Nielsdtr 1 i Hesselberg       24 Apr 1840   pg 202
FADER:  Niels Bertelsen smed
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Larsen sal. Langemann enke i Tjornelunde     21 Apr 1840  pg 202 203
HUSB:  Jens Langemann avlsbruger i Ringsted
CH:   ... Langemann  forlegelsenummsker
     Marie Langemann enke = afg. C. Klemp consumtions betjent i Ringsted
     Martine Langemann 23 ugift
     Elise Langemann  20½ ugift
guard: Jorgen Christophersen gmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Stephensen sognefoged i Hallenslov      pg 202
CH:   Frederich Christian Rasmussen       pg 202
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen i Sonderod    22 Apr 1840  pg 202
FADER:  Hans Jacobsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Gross enke fattig i Orslov Pastoret    28 Apr 1840  pg 204
HUSB:  Peder Hansen rogter
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Christensdtr i Hong     27 Apr 1840   pg 204
FADER:  Christen Henrichsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Andersen inds i Tjornelunde Mark     6 May 1840  pg 204
WIFE:
CH:   Anders Hansen  inds i Peersborg
     Andreas Hansen  bmd i Tjornelunde Mark
     Hans Hansen   tien i Tjornelunde
     Christen Hansen 22 tien i Tjornelunde
     Frederikke Hansdtr    = Hans Andreasen hmd i Odemark
     Karen Hansdtr  = Niels Pedersen hmd i Soberg
     Ane Hansdtr   = Jorgen Madsen hmd i Odemosse
     Ellen Hansdtr  ugift tien Jens Larsen gmd i Vedbye Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Marie Hansdtr i Torpe    27 Apr 1840  pg 204
FADER:  Hans Christiansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Marie Nielsdtr 9 i Hallebyeore     30 Apr 1840  pg 204
FADER:  Niels Andersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Hansdtr enke/kone i Love Fattighuus      27 Apr 1840   pg 204 207 333
 (buried i Gjerslov sogne)
appeared: Henrich Vestesen fattigforstander i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sophie Jensdtr i Vedbye     8 Mary 1840  pg 205
FADER:  Jens Pedersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Arvidsen hmd i Soelberg       9 May 1840    pg 205
WIFE:
CH:   Hans Nielsen   12
     Niels Nielsen  11
     Arvid Nielsen 7
     Peder Nielsen  2
     Kirstine Nielsdtr    ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Susanne Christensdtr paa Uglerup Mark, inds i Kattrup     11 May 1840  pg 205 208 227
CH:   Johannes Nielsen (dod)
      CH: Jacobine Johansdtr    ugift
         Sophie Johansdtr     ugift
     Casper Nielsen  hmd i Vandfaldsmolle, myndig
     Ole Nielsen       hmd/inds i Esteberg
     Karen Nielsdtr      = Lars Gjorlov hmd i Lerchenborg
     Mariane Nielsdtr ugift  (= Niels Christensen i Uggerlose - by 19 Aug 1840)
     Hans Nielsen       19
     Anders Nielsen      28 hmd i Svallerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Cathrine Christensdtr 20 i Gierslov    19 May 1840      pg 208 262
FADER:  Christen Vilhelmsen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Pedersen i Giorlov         18 May 1840   pg 208
FADER:  Peder Nielsen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen aftgmd i Reersoe     21 May 1840  pg 208 262
CH:   Knud Jensen   gmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Pedersen gmd i Love Mark, Lovegaards gods       16 May 1840   pg 208
WIFE:  Ane Poulsdtr
CH:   
BRO:   Niels Pedersen hmd i Love Mark
wgd: Ole Jensen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Pedersen uaegte i Love     22 May 1840   pg 208
MODER:  Kirsten Jorgensen fruentimmer 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Andersen fattig i Orslov    17 May 1840  pg 208
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Hansdtr i Ulstrup Mark      25 May 1840   pg 209
FADER:  Hans Jorgensen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen i Dalbye       23 May 1840    pg 209
HUSB:  Jens Nielsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Hansen i Uglerup       2 Jun 1840    pg 209
FADER:  Hans Nielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Hansdtr 3/4 aar i Vindehelsinge     28 May 1840  pg 209
FADER:  Hans Andersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Olsen hmd i Love Mark     4 Jun 1840   pg 209 545
WIFE:
8 CH:  Marie Pedersdtr (20 - in 1844)
     Maren Pedersdtr (6 - in 1844)
     Niels Pedersen  (22 - in 1844)
     Soren Pedersen  (18 - in 1844)
     Jens Pedersen  (15 - in 1844)
     Christian Pedersen    (myndig i 1844)
guard: Anders Hansen hmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Poulsen hmd i Uglerup    pg 209
CH:   Niels Sorensen      30 May 1840    pg 209
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Cathrine Jensdtr enke fattiglem i Hallenslov     25 May 1840   pg 209
HUSB:  Niels Pedersen (dod)
by: Ane Margrethe Stephensdtr = Peder Jochumsen hmd i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Cathrine Nielsdtr fattiglem i Saebye Pastiort     25 May 1840   pg 209
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Diderich Dinesen justitsraad i Kragerupgaard      13 Jun 1840  pg 210 212
WIFE:  Sophie de Neergaard sal. Dinesen
3 CH:  minors
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr i Ulstrup       11 Jun 1840    pg 210
FADER:  Hans Andersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bodil Kirstine Larsdtr i Gjorlov   11 Jun 1840  pg 210
FADER:  Lars Mikkelsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Jensdtr fattiglem i Giorlov  11 Jun 1840  pg 210
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Pedersdtr fattiglem i Reerslov     8 Jun 1840  pg 210
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Vilhelmsen selv.gmd i Gierslov Mark    12 Jun 1840   pg 210 220 236
2WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Jens Christensen 17 (age 18 i 1839?)
     Dorthe Christensdtr   ugift
     Ane Kirstine Christensdtr ugift
1WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Jens Christensen (this could be same child one above??)
SIS:   ... Vilhelmsdr = Thomas Larsen gmd i Hallelov
wgd: Ole Sorensen gmd i Gierslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Christiansdtr ( Olsdtr x'd out) i Hallebye     23 Jun 1840  pg 212 328 349
HUSB:  Hans Jorgensen skoemager
2 CH:  Magdalene Hansdtr    11
     Hansine Hansdtr 1½
guard: Christian Jorgensen gmd i L.Hallebyegaard / Peder Hansen smed i Hallebjore (signed: Peter Hansen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Andersdtr aftgsenke i Soeberg  30 Jun 1840  pg 213 215 222 258
CH:   Niels Hansen   gmd i Soelberg
     Karen Hansdtr  = Hans Jensen aftgsmd i Dalbye
     Ane Margrethe Hansdtr = Anders Johansen gmd i Soeberg
     Lars Hansen   (dod)
      CH: Jens Larsen   9
         Marie Larsdtr  ugift
guard: Anders Conradsen bmd i Dalbye Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Jensdtr i Rye        23 Jun 1840   pg 213
FADER:  Jens Sorensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Soren Bergstrom i Rye      29 Jun 1840  pg 213
FADER:  Bergstrom skolelarer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Pedersen i Hallebye         25 Jun 1840   pg 213
FADER:  Peder Christensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Nielsen i Love Mark         23 Jun 1840   pg 213
FADER:  Niels Christiansen inds ( Niels Christensen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Abrahamsen hmd i Finderup  pg 213
CH:   Mette Cathrine Sorensdtr  15    29 Jun 1840      pg 213
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Andersdtr i Taagerup         6 Jul 1840    pg 215
FADER:  Anders Hansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jonas Olsen bmd bodker i Saebyehoy      17 Jul 1840  pg 222 254
WIFE:  Ane Marie Johansdtr
CH:   Hans Jonasen   19
     Ole Jonasen   9
guard: Soren Olsen hmd i Saebyehoy
wgd: Geert Johansen bodker 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Torkildsen afteagtsmand i V.Helsinge   17 Jul 1840  pg 222 262
CH:   Hans Larsen   gmd i Vinde Helsinge
     Birthe Larsdtr  = Hans Larsen gmd i Bjerre
     Ane Larsdtr   = Hans Hansen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Sorensen inds i Buerup     22 Jul 1840  pg 223 261
CH:   Hans Pedersen  hmd i Buerup
     Jens Pedersen  i Khvn
guard: Jensen forpagter i Frihedslund
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christiane Andersdtr pigen i Saebye     30 Jul 1840  pg 223 262
FADER:  Anders Hansen hmd i Saebye Kirke
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Pedersdtr i Soelberg      1 Aug 1840  pg 224 230 233
HUSB:  Christen Jensen bmd
2 CH:  Jens Christensen 5
     Marie Christensdtr    ugift
BRO:   Niels Pedersen bmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jensen i Ulstrup mark      31 Jul 1840  pg 224
Dorthe Jensdtr 20 i Ulstrup        8 Sep 1840    pg 230
FADER:  Jens Andersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe Nielsdtr enke i Borlund/Borglund       11 Aug 1840  pg 224
HUSB:  Niels Pedersen hmd (dod)
CH:   Karen Nielsdtr  = Hans Christensen hmd i Borglum
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Thrine Hansdtr fattiglem i Hallebye      31 Jul 1840  pg 224
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christian Nielsen i Frendved  13 Aug 1840  pg 226
MODER:  Ane Marie Jensdtr fruentimmeret
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Christophersen i Love     15 Aug 1840  pg 226
FADER:  Christopher Jorgensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mathias Nielsen hmd i Soelberg    31 Aug 1840  pg 227 228 232 333
 (fodt i Fodsilstiftelser i Khvn)
WIFE:  Maren Jensdtr
guard: Jorgen Pedersen selv.hmd i Soelberg
wgd: Christen Jensen hmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Pedersen fattiglem i Bakkendrup     19 Aug 1840  pg 227
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Marie Jensdtr 24 timmer i Veiagerheiset/Rorup      3 Sep 1840  pg 228
FADER:  Jens Hansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Carl Frederich Larsen 1 i Hallebyeore    3 Sep 1840  pg 228
MODER:  Caroline Christensdtr fruentimmeret
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bendt Larsen fattiglem i Torpe    8 Sep 1840   pg 230
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Pedersen rogter tjenestekarl i Hallebyegaard    8 Sep 1840  pg 230 234 341 370
MODER:  Else Rasmusdtr enke = afg. Peder Pedersen (? Else Kirstine Jensdtr )
SIS:   Ane Dorthe Pedersdtr   = Stephen ... hmd
     Maren Pedersdtr     = Lars Larsen
     Else Pedersdtr      ugift
BRO:   Niels Soren Pedersen       37
     Jorgen Pedersen     myndig
     Jens Pedersen      myndig - alle fra Samsoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Stine Nielsdtr 12 i Buerup         10 Sep 1840   pg 230
MODER:  Karen Hansdtr aftaegtsenke
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christiane Hansdtr 10 i Giorlov      21 Sep 1840   pg 234
MODER: ... enke = afg. Hans Hermansen 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Andersen 4 wks i Torpegavn   18 Sep 1840  pg 234
FADER:  Anders Pedersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Sophie Jacobsdtr 4 wks i Tjornlunde      29 Sep 1840   pg 237
MODER:  ... Madsdtr
MORFADER: Mads Knudsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Torkild Andreasen hmd i Love        pg 237
CH:   Mette Marie Torkildsdtr   1 Oct 1840   pg 237
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Christian Pedersen i Torpe      1 Oct 1840    pg 238
FADER:  Peder Christensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Larsdtr 8 wks i Gjerslov     7 Oct 1840  pg 239
FADER:  Lars Nielsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christiansen & Ane Margrethe Christiansdtr uaegte i Hallenslov   10 Oct 1840  pg 239
MODER:  Birthe Christensdtr fruentimmeret
MORFAR: Christen Larsen hmd i Hallenslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Hansen hmd i Borlund/Borglund      15 Oct 1840  pg 240 257 284
WIFE:  Marie Jensdtr ( Marie Hansdtr )
CH:   Niels Hansen   hmd i Orslov
     Lars Hansen   21 hiemme
     Ane Kirstine Hansdtr (dod) = Gruner praest/pastor i Jylland
      CH: Hans Vilhelm Gruner
         Christian Ludvig Gruner
         Elias Gruner
         Gustav Gruner
         Carl Emil Gruner
         Caroline Charlotte Emilie Gruner
         Ane Kirstine Gruner
         Thomasine Frederikke Gruner
         Henriette Vilhelmine Gruner
guard: Langemann commissair i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Johansen i Reerslov Mark    24 Oct 1840  pg 240
FADER:  Johan Frederich Frederichsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Juliane Nielsdtr i Orevod      26 Oct 1840  pg 240
FADER:  Niels Pedersen smed
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Christiansen i Gierslov        29 Oct 1840   pg 240
FADER:  Christian Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Sophie Jensdtr i Torpegaun   16 Oct 1840  pg 240
FADER:  Jens Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Christensdtr i Solberg        15 Oct 1840   pg 240
FADER:  Christen Nielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Nielsdtr i Love      18 Oct 1840    pg 241
HUSB:  Lars Henrichsen hmd
CH:   Marie Larsdtr  ugift  (dod i K.Helsinge     2/4 Nov 1840   pg 241)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jespersen aftgmd i Almag    15 Nov 1840  pg 242 374 422
WIFE:  Marie Rasmusdtr     (=2. Johannes Larsen ( Johan Larsen ) - by 2 Nov 1842)
CH:   Maren Jensdtr  ugift
     Marie Jensdtr  ugift
     Sophie Jensdtr  ugift
guard: Hans Rasmussen gmd i Sonderod
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Marie Hansdtr enke i Ougtved, Reerslov        15 Nov 1840   pg 242
HUSB:  Thomas Nielsen (dod)
CH:   Frederich Thomasen    hmd i Ougtved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sophie Jensdtr i Ulstrup     16 Nov 1840    pg 242 261 266
HUSB:  Lars Jespersen hmd
CH:   Jesper Larsen  17
     Jacob Larsen   14
     Jens Larsen   5
     Sophie Larsdtr  ugift
     Johanne Larsdtr ugift
ILLEG.CH: Niels Sorensen 23
guard: Simon Olsen gmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Nielsen aftaegtsmand i Ulstrup    9 Nov 1840  pg 242 244 260 303 311 369 442 512 532
CH:   Maren Christensdtr    (dod) = Soren Jensen bmd i Ulstrup
      CH: Johanne Sorensdtr     ugift
     Dorthe Christensdtr   ugift
guard: Christen Olsen gmd i Bakkendrup / Ole Olsen bmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Hansen hmd i Ulstrup     20 Nov 1840  pg 244 324 332
WIFE:  Maren Christophersdtr
3 CH:  Lars Rasmussen  20
     Niels Rasmussen 16
     Christen Rasmussen    7
guard: Simon Olsen gmd i Ulstrup
wgd: Christen Nielsen gmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Eriksen aftgsmd i Reerslov   23 Nov 1840  pg 245 262
CH:   Jorgen Jensen  gmd i Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Nielsen gmd i Giorlov     24 Nov 1840  pg 245 263 271 276 287 377
WIFE:  Mette Pedersdtr ( Ane Pedersdtr )
CH:   Lars Pedersen  19
     Niels Pedersen  17
     Peder Pedersen  7
     Mette Pedersdtr ugift ( Mette Kirstine Pedersdtr )
     Maren Pedersdtr ugift
     Ane Pedersdtr  ugift
     Sidse Marie Pedersdtr ugift
     Karen Marie Pedersdtr ugift
WIFE.BRO: Peder Pedersen gmd i Rye
curator: Peder Jorgensen sognefoged i Ulstrup
wgd: Peder Pedersen gmd i Rye Mark / Fog forvalter i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Nielsdtr i Orslov        1 Dec 1840    pg 246
FADER:  Niels Hansen aftgtsmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bolette Jensine Madsdtr dod i Vedbye        27 Nov 1840   pg 246
MODER:  Sidse Marie Jensdtr fruentimmeret tjenestepige i Saebyegaard
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Olsdtr fattiglem i Herrestrup      27 Nov 1840  pg 246
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Christiansen hmd i Bakkendrup         pg 246
CH:   Karen Sorensdtr tiene hos Peder Nielsen gmd i Gjorlov     1 Dec 1840  pg 246
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ingeborg Madsdtr i Hallebyeore    4 Dec 1840   pg 247 262
HUSB:  Niels Larsen bmd
ILLEG.CH: Karen Pedersdtr = Jorgen Hansen hmd i Store Fuglede
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirstine Hansdtr fattig. i Uglerup      3 Dec 1840  pg 247
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Henrichsen tjenestemand i K.Helsinge   9 Dec 1840  pg 248 262
MODER:  Sophie Christophersdtr enke = afg. Henrich Cortsen hmd i K.Helsinge
BRO:   Peder Henrichsen tjenestekarl i Vinde Helsinge
     Niels Henrichsen tjene i K.Helsinge
     Christen Henrichsen   tjene i K.Helsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jorgensen i Soelberg         21 Dec 1840   pg 253
FADER:  Jorgen Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse ... fattig i K.Helsinge    18 Dec 1840  pg 253
HUSB:  Ole Christensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen inds fattiglem i Herrestrup   22 Dec 1840  pg 255
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Christensen inds. fattig i K.Helsinge  23 Dec 1840  pg 257 (entry x'd out)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Jensdtr enke indsidderske i Langemark   29 Dec 1840  pg 257 262
HUSB:  Jacob Olsen bmd (dod)
CH:   Ole Jacobsen   hmd i Eskeberg
     Marie Kirstine Jacobsdtr = ... i Seiesoe
     Karen Kirstine Jacobsdtr = Lars Hansen hmd i Langemark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Nielsen hmd i Conradineslyst      27 Dec 1840  pg 257
WIFE:
CH:   Jens Jorgensen  3/4
     Bodil Jorgensdtr ugift
     Karen Jorgensdtr 6
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Nielsen 14 dage i Giorlov   30 Dec 1840  pg 260
FADER:  Niels Nielsen Bork/Bock/Beck hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacob Hansen aftgsmd i Giorlov    4 Jan 1841   pg 262 373
CH:   Hans Jacobsen  ferrskermand i Kroge
     Kirsten Jacobsdtr (dod)
      CH: Frederich Johansen    hmd i Bakkendrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Christensdtr aftgsenke i Love Mark       5 Mar 1840  pg 262
CH:   Niels Andersen  gmd i Love Mark
     Maren Andersdtr = Peder Conradsen hmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bodil Larsdtr tjenestepige i Rye      9 Jan 1841    pg 265 266 303 310
MODER:  Bodil Nielsdtr enke = afg. Lars Mortensen inds i Rye
SIS:   Sidse Larsdtr  ugift i Rye
     Ane Margrethe Larsdtr = Lorents Rasmussen i St.Ebberup, Soroe
½SIS:  Maren Bondesdr ugift i Khvn
guard: Christen Rasmussen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Elise Sophie Nielsdtr 9 i Soelberg         8 Jan 1841    pg 265
FADER:  Niels Jensen gmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christensen tjenestekarl i Buskysminde      11 Jan 1841  pg 265 373
FADER:  Christen Hansen hmd i Vedbye Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Juliane Madsdtr & Mette Kirstine Madsdtr i Praesteskov     8 Jan 1841  pg 265
FADER:  Lars Madsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Jorgensen i Love Mark        14 Jan 1841   pg 265
FADER:  Jorgen Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christian Nielsen i Haerslov  26 Jan 1841  pg 266
FADER:  Niels Christensen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen proprietair i Frihedslund     27 Jan 1841  pg 266 373
CH:   Frederich Jensen forpager i Frihedelund
     Marie Jensdtr  = Jacob Hjorth forpagter i Egemark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Eriksen skraedder hmd i K.Helsinge    25 Jan 1841  pg 266 278 309
WIFE:  Ane Margrethe Frederichsdtr    (=2. Mads Hansen skraedder - by 14 Jul 1841)
CH:   Ane Dorthe Larsdtr    7 ( Dorthe Larsdtr )
     Sidse Marie Larsdtr   1
REL:   Lars Andersen skraedder i Gjerlov
guard: Lars Nielsen vaever hmd i K.Helsinge
wgd: Niels Hansen hmd i K.Helsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Larsdtr 16 tjenestepige i Love      9 Feb 1841  pg 268 273 312
BRO:   Jorgen Larsen  tien i Sjellandske Jaegercorp
by: Peder Jespersen hmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Hansen fattig. i Hallenslov, Saebye   3 Feb 1841  pg 268
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Morten Pedersen tjenestekarl staldkarl i Selchousdahl (?Hong)      9 Feb 1841  pg 268 269 341 350
WIFE:  ... skildt fra  =2. Christian Hansen inds i Buerup
CH:   Ane Mortensdtr
     Karen Mortensdtr - begge ugift
guard: Beck avlsforvalter
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Vilhelm Sorensen uaegte son af fruentimmeret Christiane Pedersdtr i Conradineslyst    6 Feb 1841  pg 268
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Jensen i Hong      4 Feb 1841    pg 268
FADER:  Jens Christiansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ida Moller tjenestepige i Soelberg         10 Feb 1841   pg 269 270 332
by: Hans Pedersen gmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacob Pedersen Legene aftgsmd sadelmager bmd ( Jacob Pedersen af Logene) i Gierslov Mark     12 Feb 1841  pg 269 271
288 291 296 299 306 313 314 315 321 325 326 337 342 448 477
WIFE:  Dorthe Olsdtr      (=2. Nielsen skomager i Tjornelund)
CH:   Martin Pedersen Legene  ladefoged i Odemark ( Morten Pedersen )
     Jorgen Pedersen
     Johannes Pedersen    begge mindearvig og i militair tjeneste i Roeskilde
     Herman Pedersen 19
     Zise Pedersdtr ( Sidse Pedersdtr) ugift tien i Khvn ( Elisabeth Pedersdtr - per 1843)
     Frederich Pedersen        bonde i Khvn, myndig (not listed in 1843)
NOTE:[WIFE:   (dod - 18 Dec 1832)
CH:   Martin Pedersen Legene
     Daniel Pedersen Legene (dod 6-7 aars siden by 1841)
     Johannes Pedersen Legene
     Jorgen Pedersen Legene
     Herman Pedersen Legene
     Elisabeth Pedersen Legene (dau)]
guard: Christen Hermansen gmd i Finderup & Peder Nielsen hjulmand i Finderup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirstine Mikkelsdtr aftgsenke i Tjornelunde Mark    12 Feb 1841  pg 269 373
CH:   Niels Hansen   myndig
     Maren Hansdtr  = Eskild Larsen gmd i Orslov
     Margrethe Hansdtr    = Niels Nielsen bmd i Dalbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Jorgensen fattiglem i Orslov     9 Feb 1841   pg 269
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe uaegte i Saebye    15 Feb 1841  pg 270
MODER:  Mette Larsdtr fruentimmeret
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Christophersdtr fattig i Mullerup       24 Feb 1841   pg 270
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Pedersdtr i Saebyegaard        26 Feb 1841   pg 273 364 390
HUSB:  Rasmus Marqvardsen gartner ( Rasmus Marqvartsen)
CH:   Conrad Rasmussen 14
     Carl Rasmussen      11
     Christiane Rasmusdtr   8
     Peter Rasmussen     3 ( Peder Rasmussen )
     Sophie Rasmusdtr     ugift
     Ane Rasmusdtr      ugift
REL:   Henrich Gummer skesten i Selchausdal
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Cathrine Pedersdtr i Hallebyeore       25 Feb 1841   pg 273 376 394
HUSB:  Rasmus Poulsen hmd skraeder
3 CH:  Ane Sophie Rasmusdtr   ugift
     Peder Rasmussen     16
     Christiane Rasmusdtr   ugift
guard: Niels Andersen i Hallebyore / Abraham Nielsen gmd i Taaderup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jorgensen tjenestekarl i Ulstrup    25 Feb 1841  pg 273 373
BRO:   Frederich Jorgensen   aftgsmd i Gjorlov
     Johanne Jorgensdtr    enke = afg. Christen Sorensen aftgsmd i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Andersdtr i Tjornelunde Mark    15 Mar 1841  pg 274
FADER:  Anders Andreasen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Jensen hmd i Gjerslov      16 Mar 1841  pg 274 373
WIFE:
BRO:   Christen Jensen gmd i Gjerslov
     Niels Jensen   bmd i Gjerslov Mark
     Peder Jensen   gmd i Tjornelunde Mark
SIS:   Maren Jensdtr  = Rasmus Sorensen gmd i Haureberg Mark
     Mette Jensdtr  enke = afg. Peder Nielsen gmd i Rorbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Marie Larsdtr i Dalbye     5 Mar 1841   pg 274
FADER:  Lars Rasmussen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Larsen i Saebye       6 Mar 1841    pg 274
FADER:  Lars Pedersen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Nielsen uaegte i Tjornelunde         15 Mar 1841   pg 274
MODER:  Dorthe Nielsdtr fruentimmeret
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rutkjaer sadelmager i Saebye        pg 274 369?
CH:   Vilhelmine Rutkjaer     12 Mar 1841  pg 274
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Christophersdtr 19 pigen i Vinde Helsinge    19 Mar 1841  pg 275 286
MODER:  Johanne Pedersdtr = FADER:    Niels Jensen hmd i Vindehelsinge 
BRO:   Hans Christophersen   17
     Anders Christophersen  16
½BRO:  Christopher Nielsen   3
SIS:   Kirsten Christophersdtr = inds
     Ane Christophersdtr   ugift
     Karen Sophie Christophersdtr
     Maren Christophersdtr       
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Cathrine Larsdtr aftgenke i Haerslov     26 Mar 1841  pg 275 373
CH:   Peder Rasmussen gmd i Hong
     Lars Rasmussen  gmd i Haerslov
     Johanne Marie Rasmusdtr = Lars Rasmussen gmd i Hallenslov
     Ane Margrethe Rasmusdtr = Hans Jensen gmd i Bildsoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Emil von Deurs proprietair til Bodstrup    26 Mar 1841  pg 275 285
WIFE:  Aline Agier sal. von Deurs
CH:   Pierre von Deurs
     Theodor von Deurs
     Vilhelm von Deurs
     Aline von Deurs  (dau)
     Sophie von Deurs
     Emie von Deurs  (son)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen 2 uaegte i Buerup    26 Mar 1841  pg 275
MODER:  Ane Jensdtr fruentimmer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Torkild Christensen bmd i Hallenslov     20 Mar 1841  pg 275 294
WIFE:  Ane Margrethe Frederichsdtr
CH:   Hans Torkildsen 15½
     Anders Torkildsen    12
     Karen Sophie Torkildsdtr ugift
     Ane Torkildsdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Nielsen inds fattiglem i Sonderod         30 Mar 1840   pg 276
WIFE:  Ane Kirstine Jorgensdtr
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jorgensdtr aftgsenke i Soeberg      5 Apr 1841  pg 278 373
CH:   Jorgen Christensen    gmd i Soeberg
     Hans Christensen gmd i Orslov
     Bodil Christensdtr    = Hans Nielsen bmd i Tjornelunde Mark
     Maren Christensdtr    = Peder Nielsen hmd i Soeberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

O.C. Beck pastor til Orslov-Soelberg     7 Apr 1841   pg 279 (not in index)
taken over by Honum pastor 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Andreas Sorensen hmd i Reersoe    10 Apr 1841  pg 281 282 351 402
WIFE:  (dod)
BRO:   Anders Sorensen (dod)
      CH: Niels Andersen  gmd i Hornbye
         Maren Andersdtr = Hans Pedersen parcellist i Hornbye
         Niele Andersdtr = Johannes Jensen gmd i Hornbek ( Johan Jensen )
     Jens Sorensen  aftgsmd i Boriholm
     Peder Sorensen  parcellist i Hornbye
     Svend Sorensen  parcellist i Vellingrod
SIS:   Birthe Sorensdtr = Ole Pedersen parcellist i Vellingrod
by: Jens Bendtsen hmd i Reersoe
guard: Morten Jensen gmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Geppel/Keppel sal. Baade enke i Reerslov        8 Apr 1841    pg 281 286 289 315 330
HUSB:  Baade pottemager (dod)
CH:   Anthon Moller  pottemager i Vandfoldsmolle
     Hans Moller       vertshuusholder i Klaedeboderne No.101, Khvn
     Grethe Moller  (dod) = Frederich Jensen forpager
      CH: Julie Jensen    ugift 
guard: Schou gaardfaester i Alonagergaarden
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Cathrine Larsdtr i Love Mark        19 Apr 1841   pg 289 293 312
2HUSB:  Hans Jorgensen hmd
CH:   Jorgen Hansen  13
     Ane Marie Hansdtr 7
1HUSB:  Jorgen Jepsen hmd i Ulstrup 
CH:   Lars Jorgensen  24 tiene i Store Fuglede
REL:   Lars Larsen hmd i Torpegaun
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Larsen fattiglem i Kragerup      24 Apr 1841  pg 290 (not in index)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christiane Kjobenhavn fattig i Knudstrup   24 apr 1841  pg 290 (not in index)
HUSB:  Jens Knudsen aftgsmd almisselem i Love Mark
CH:   Johan Jensen   tiene i Havreberg, myndig
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Mathiasen 15 i Soelberg    26 Apr 1841  pg 290
STEDFADER: Hans Nielsen hmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Larsdtr fattiglem i Soelberggaard        31 Apr 1841   pg 290
HUSB:  Jorgen Hansen rogter
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Knudsdtr i Buerup   28 Apr 1841  pg 290 373
HUSB:  Jens Christophersen hmd
CH:   Maren Jensdtr  = Lars Hansen hmd i Bjerningegaard Hovemark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johan Henrich Knudsen smed i Love Mark       24 Apr 1841   pg 290 297 306
WIFE:  Maren Olsdtr
CH:   Hans Henrich Knudsen       3
     Jens Peder Knudsen        ½ (?dod by 14 Jul 1841?)
     Sidse Marie Knudsen   ugift 
REL:   Claus Knudsen smed i Harrested
wgd: Jens Olsen gmd i Hammeldrupgaarden
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Nielsdtr i Tjornelunde    27 Apr 1841  pg 290
FADER:  Niels Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nielsdtr enke fattiglem i Sonderod    28 Apr 1841  pg 291
CH:   Hans Jensen (dod)
      CH: Caroline Mathilde Hansdtr
         Vilhelmine Christiane Hansdtr - begge ugifte
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen i Hong        3 May 1841    pg 294
FADER:  Hans Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Andersdtr enke fattig i Langemark      12 May 1841   pg 295
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christine Pedersdtr aftaegtsenke ( Kirstine Pedersdtr ) i Soelberg   9 May 1841  pg 295 373
HUSB:  Peder Mikkelsen gmd (dod)
CH:   Hans Pedersen  gmd i Soelberg
     Niels Pedersen  gmd i Orslov
     Peder Pedersen  bmd i Soelberg
     Ane Pedersdtr  = Niels Larsen hmd i Knudstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Else Grethe Christensdtr enke fattig i Reerslov    5 May 1841  pg 295
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Pedersen aftaegtsmand i Rye Mark       8 May 1841  pg 295 373
CH:   Peder Frederichsen    gmd i Hong
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Truelsen fattiglem i Reerslov      13 May 1841  pg 295
by: Peder Jensen hmd i Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Jensdtr i Soelberg        15 May 1841   pg 296
FADER:  Jens Carlsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Vincentz Andersen tjenestedreng i Saebye     18 May 1841  pg 296 311
MODER:  Johanne Marie Rasmusdtr enke = afg. Anders Andersen bmd i Saebye
BRO:   Anders Andersen 24
     Hans Andersen  20
     Jens Peter Andersen   15
     Soren Andersen  10
SIS:   Karen Sophie Andersdtr ugift
wgd: Lars Pedersen gmd i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Carl Julius Zinkernagel vaever i Tjornelunde        pg 296
CH:   Benedicte Zinkernagel  (dau)  18 May 1841   pg 296
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Pedersen fattiglem i Gjerslov       17 May 1841   pg 296
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Jensen inds i Norager        pg 297
CH:   Jens Christian Sorensen      24 May 1841   pg 297
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jensen fattiglem i Saebye      25 May 1841   pg 298
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Christensen ½ slegfredbarn pleie hos Hans Jensen hmd i Rye Mark, af Love      2 Jun 1841  pg 299
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgine Christine Corell pleiebarn pleie af Christian Ose gartner i Solberg   7 Jun 1841  pg 299
 (udst til pleie af Slagelse Fattig)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Louise Johansdtr ( Louise Johannesdr) i Hallebyore   1 Jun 1841  pg 299 344 348
HUSB:  Peder Hansen smed 
CH:   Hans Peder Pedersen   4
     Carl Frederich Pedersen 1
guard: Peder Olsen / Hans Jorgensen skomager i Hallebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christopher Christensen inds fattig i Ulstrup     26 May 1841  pg 299
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Christensdtr aftgsenke hos Soren Christensen gmd i K.Helsinge Mark    9 Jun 1841  pg 300 301 304 345 346
CH:   Kirsten Jensdtr = Niels Hansen hmd i K.Helsinge
     Ane Jensdtr   = Jens Peder Jorgensen bmd i Love Toelstang
     Maren Jensdtr  enke i Vidskende
     Christen Jensen (dod)
      CH: Jens Christensen 9½
         Lars Christensen 6
         Sidse Marie Christensdtr ugift
REL:   Christopher Jensen gmd i Hong (relative of Christen Jensen's children)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Marchobine Gudmandsen jomfrue (Marcobine Gudmansen) i Love   11 Jun 1841  pg 300 302 353
 (of Ringsted herreds overformynder)
SIS:   Christiane Gudmandsen
     Conradine Gudmandsen
REL:   Kalsen/Kelsen sognefoged i Hom/Hoim/Horn
guard: Andersen gjestgver i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Larsdtr aftgsenke i Drosselberg     12 Jun 1841  pg 300 373
CH:   Hans Christensen gmd i 
     Lisbeth Christensdtr   = Niels Pedersen hmd i Love Mark
     Kirsten Christensdtr   = Christian Nielsen hmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Jensdtr i Gjerslov     21 Jun 1841  pg 303 305 335
HUSB:  Johannes Nielsen hmd ( Johan Nielsen )
SIS:   Ane Jensdtr   = Lars Pedersen hmd i Haerslov
     Karen Jensdtr  = Mikkel Pedersen hmd i Love Mark (? Mikkel Peder Mikkelsen )
½BRO:  Anders Jensen  hmd i Kulbye Mark (dod) = ... enke i Kulbye
      CH: Ane Andersdtr  = ...
         Hans Andersen  26
         Niels Andersen  23
     Jacob Jensen   i Toelstang (dod)= ... enke i Toelstang
      CH: Ane Jacobsdtr  = ...
         Jens Jacobsen  24
         Hans Jacobsen  20
? signed: Ane Nielsdtr & Ane Rasmusdtr
guard: Hjorth snedker i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Peder Knudsen i Love Mark    18 Jun 1841  pg 303 307
MODER:  Maren Olsdtr enke = afg. Knudsen smed
BRO:   Hans Henrich Knudsen
SIS:   Sidse Marie Knudsen
REL:   Claus Knudsen smed i Harrested
wgd: Jens Olsen gmd i Hammeldrupgaard
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Christensdtr pigebarn i Hallenslov   28 Jun 1841  pg 303
FADER:  Christen Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hanne Elise Sophie Bidstrup i Soelberg    4 Jul 1841  pg 304 322 482
HUSB:  Niels Jensen selv.gmd
CH:   Jens Peder Nielsen        18 (20 - i 1843)
     Hans Herman Nielsen   15 (17 - i 1843)
     Christian Pedersen        12 (14 - i 1843)
     August Pedersen 5  (7 - i 1843)
     Martin Pedersen 3  (5 - i 1843)
     Ane Marie Pedersdtr   ugift
guard: Hans Nielsen ruygger i Slagelse
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Christensen 13 i Soelberg      1 Jul 1841    pg 304
STEDFADER: Ole Pedersen bmd i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Hansdtr i Giorlov     2 Jul 1841    pg 305 314
HUSB:  Nicolai Johansen
CH:   Kirstine Nicolaisdr
ILLEG.STIFBORN:
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Larsdtr i Gjorlov     9 Jul 1841    pg 305 314 329 349
HUSB:  Nicolai Johansen inds ( Nicolai Johannesen)
HEIRS:  myndige
guard: Peder Larsen hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Hansdtr pigebarn i Reerslov     9 Jul 1841  pg 306
CH:   Hans Jacobsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Hansdtr enke i Reersoe    10 Jul 1841  pg 306 373
HUSB:  Peter Christian Lange skolelaerer (dod)
CH:   Hans Nielsen   hmd i Reersoe
     Niels Nielsen  hmd i Reersoe
     Christen Pedersen    hmd i Reersoe
     Rasmus Pedersen hmd i Reersoe
     Jens Nielsen   (dod)
      CH: Hans Jensen   20 tiene i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Kirstine Jorgensdtr i Lovegaard     24 Jul 1841  pg 312
FADER:  Jorgen Larsen smed
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Pedersen ½ i Vindehelsinge  26 Jul 1841   pg 313
FADER:  Peder Christensen aftgsmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr i Ougtved       5 Aug 1841    pg 313 416 446
HUSB:  Hans Olsen hmd
CH:   Hans Hansen   18
     Niels Hansen   11
     Karen Hansdtr  ugift
     Ane Marie Hansdtr 1
guard: Jens Jepsen hmd i Ougtved / Peder Madsen sognefoged i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Larsdtr enke fattiglem i K.Helsinge   27 Jul 1841  pg 313
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Larsen aftgsmd i Bachendrup      21 Jul 1841   pg 313 373
CH:   Christen Olsen  gmd i Bachendrup
     Niels Olsen   27
     Peder Olsen   26
     Soren Olsen   25
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Christensen drengebarn i Vinde Helsinge        pg 313
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen 17 i Reersoe     6 Aug 1841    pg 314 373 
FADER:  Hans Christophersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Nielsen 3 i Finderup      20 Aug 1841  pg 315
FADER:  Niels Nielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirstine Nielsdtr ( Kirsten Nielsdtr ) aftaegtenke i Vedbye Mark   19 Aug 1841   pg 315 318 337 361 423
HUSB:  Jens Knudsen gmd 
CH:   Knud Jensen   gmd i Vedbye mark (? gmd i Hjorthoy)
     Christen Jensen hmd i Soelyst
     Niels Jensen   soldat i Vestindien
     Lars Jensen   hos above Knud Jensen
     Marie Jensdtr  = Gottskaer snedker i Khvn
     Stine Jensdtr ugift i Teglhuset (= Soren Jensen inds i Frihedslund - by 25 Jan 1842)
guard: Christen Jensen hmd i Saebye Mark / Knud Jensen gmd i Hjorthoy
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Kirstine Madsdtr i Love Mark         18 Aug 1841   pg 315 316 329
HUSB:  Jens Christensen bmd
CH:   Ane Marie Jensdtr ( Christensdtr x'd out)
2 STEDBORN:
REL:   Christen Madsen gmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jensdtr fattiglem ugift fruentimmer i Herrestrup      1 Sep 1841  pg 317
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Larsdtr i Ulstrup     2 Sep 1841   pg 318
FADER:  Lars Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Olsen fattiglem i Love   3 Sep 1841   pg 318
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ingeborg Christensdtr 27 i Hallebyore     7 Sep 1841  pg 319 373
FADER:  Christen Jorgensen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Henrichsen barn i Bodstrup Toelstang       7 Sep 1841  pg 319
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Jensen inds i Gjorlov    5 Sep 1841   pg 319 334
WIFE:  Grethe Borgen
CH:   Jens Christensen ½
guard: Hans Christiansen avlskarl i Soegaard
wgd: Lindhart Pedersen vaever i Norager
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Sorensen gmd i Reersoe     (?dod 1816) 15 Sep 1841     pg 320
CH:   Karen Nielsdtr  ugift 
     Ane Marie Nielsdtr (dod efter 1816)
      CH: Ane Marie Larsdtr
appeared: Morten Jensen gmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Frederich Hansen smed i Mullerup     22 Sep 1841  pg 321 322 336 341 343 367 387 391
CH:   Frederich Hansen 29
     Hans Hansen   26   (? Hans Isaach Hansen )
     Christian Hansen 22
     Stine Hansdtr ugift
     Trine Hansdtr ugift
     Frederikke Hansdtr    ugift
guard: Simon Pedersen gmd i Mullerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Christensen & Marie Christensdtr uaegteborn i Knudstrup    22 Sep 1841  pg 321
MODER:  Maren Christensdtr pigen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Marie Olsdtr i Herslov    25 Sep 1841  pg 322 323 328
HUSB:  Lars Jensen inds
CH:   Christopher Larsen    5
1Saerkuldbarn:
REL:   Jens Olsen hmd i Love Engvang
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jensdtr i Haerslov      9 Oct 1841    pg 325 336
2HUSB:  Lars Pedersen hmd
1HUSB:  Rasmus ...
CH:   Jens Rasmussen  19
     Ane Cathrine Rasmusdtr = Lars Nielsen hmd i Finderup
     Maren Rasmusdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Larsen hmd i Conradineslyst     9 Oct 1841    pg 325
WIFE:
CH:   Lars Pedersen  19
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jensen gmd i Hong      15 Oct 1841    pg 326 339 345
WIFE:  Mette Christensdtr
CH:   Christen Larsen myndig
     Jens Larsen   gmd i Hong
     Niels Larsen   
     Ane Larsdtr   (dod)
      CH: Jens Hansen   26
         Niels Hansen   17
         Karen Hansdtr  ugift
         Mette Kirstine Hansdtr ugift 
guard: Poulsen forvalger i Aggersvold, Frihedslund / Christian Nielsen gmd i Hong
wgd: Christian Nielsen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Larsen hmd i Reersoe      15 Oct 1841  pg 326 373
WIFE:
CH:   Lars Sorensen  hmd i Reersoe
     Ane Sorensdtr  = Soren Pedersen hmd i Reersoe
     Else Sorensdtr = pottemager i Kjoge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Larsen hmd i K.Helsinge    21 Oct 1841  pg 327
WIFE:
CH:   Hans Andersen  10
     Ane Lisbeth Andersdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christian Madsen fattiglem i Love     22 Oct 1841   pg 327
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christian Gotzche 12 i Hesselberggaard       26 Oct 1841   pg 328
FADER:  Gotzsche gartner
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Larsdtr 11 dage uaegte pigebarn i Mullerup   26 Oct 1841  pg 328
MODER:  Mette Madsdtr fruentimmer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jensen tjenestekarl hos Jens Hansen gmd i Soelberg    24 Oct 1841  pg 328 373
MODER:  Karen Larsdtr i Vedbye
BRO:   Christen Jensen tien i Vedbye Kroe
     Lars Jensen   i Ougtved eller Reerslov Mark
     Rasmus Jensen  i Taaderup - alle myndig
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Pedersen 1 i Langemark    30 Oct 1841  pg 337
MODER:  Mette Kirstine Nielsdtr fruentimmer i Langemark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Rasmussen skolelaerer kirkesanger i Vedbye       31 Oct 1841   pg 338 369 371 464
CH:   Peder Rasmussen smed i Benneboe ( Peter Rasmussen )
     Christian Rasmussen   smedelaere i Vedbye
     Thomas Rasmussen 9
     Maren Rasmussen = Jens Pedersen bmd i Tjornelunde
     Sine Rasmussen
     Hanne Rasmussen
     Louise Rasmussen
     Stine Rasmussen  - alle ugift hiemme
guard: Rasmussen skolelaerer i Kongsted
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Nicolaisen drengebarn i Saebye    10 Nov 1841  pg 341
FADER:  Nicolai Christophersen slagter
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Hermannsdr fattig. i Kulbye  16 Nov 1841  pg 342
by: Johan Jacobsen hmd i Kulbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe Jensdtr aftgsenke i Vindehelsinge      12 Nov 1841  pg 342 373
HUSB:  Jens Nielsen hmd (dod)
CH:   Peder Larsen   36 hmd i Vindehelsinge
     Niels Larsen   30
     Ane Jensdtr   = Jorgen Hansen hmd i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Johannesdr 6 i Hong ( Maren Johansdtr )     16 Nov 1841  pg 342
FADER:  Johannes Johannesen hmd ( Johan Johansen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Jorgensdtr enke fattiglem i Mullerup     24 Nov 1841  pg 343
by: Niels Johansen hmd i Mullerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Hansen aftgsmd i Orslov       30 Nov 1841   pg 343
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Hans Nielsen   21 tien i Nidlose
     Jens Nielsen   18 tien i Sobjerg
     Karen Nielsdtr  ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jensen tjenestekarl hos Lars Jensen gmd i Ulstrup    30 Nov 1841  pg 343 355 356
BRO:   Niels Jensen   aftgsmd i Gjorlov
     Lars Jensen   hmd i Rye
     Jens Jensen   (dod)
      CH: minors
SIS:   Kirsten Jensdtr = Christian Sorensen hmd i Rye
     Marie Jensdtr  = Soren Jensen hmd i Gjorlov
     Maren Jensdtr  = Anders Pedersen hmd i Rye
guard: Lars Jensen gmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Madsdtr i Reerslov         3 Dec 1841    pg 344
FADER:  Mads Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Christian Reersoe informator i Saebye Praestegaard    8 Dec 1841  pg 345 373
FADER:  living
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

John Eriksen hmd i Drossellberg/Finderup   8 Dec 1841  pg 345 347 392
WIFE:  Maren Rasmusdtr i Herslov         (=2. Lars Jensen inds i Haerslov - by 8 Jun 1842)
CH:   Mette Margrethe Johnsdr 15
     Ane Kirstine Johnsdr   8
     Hanne Christiane Johnsdr 6
     Hans Christian Johnsen  2
guard: Lars Pedersen hokkermand i Haerslov / Anders Pedersen hjulmand / Anders Pedersen hmd i Haerslov
wgd: Lars Jensen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Marie Samuelsen barn i Finderup     7 Dec 1841  pg 345
FADER:  Samauelsen skomager
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Adolph Andreas Leisner i Drosselberg     11 Dec 1841  pg 348
FADER:  Leisner skolelarer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Hansdtr i Torpegaun      11 Dec 1841  pg 348 358 388
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Maren Nielsdtr umyndig
REL:   Hans Larsen gmd i K.Helsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Nielsen hmd i Orslov         15 Dec 1841   pg 350 356 368 386 389
2WIFE:  Marie Christensdtr
1WIFE:
CH:   Niels Larsen   gmd i Kragerup
     Christen Larsen tien i Slagelse
     Peder Larsen   17 tien i Kragerup
     Lars Larsen   tien i Orslov
     Ane Larsdtr   = Niels Hansen hmd i Aarslov
     Karen Larsdtr  = Peder Madsen hmd i Orslov (? Poul Madsen )
     Else Marie Larsdtr = Anders Pedersen hjulmand i Herslov (? Else Kirstine Larsdtr )
     Bodil Kirstine Larsdtr = Jens Larsen hmd i Seerdrup
guard: Hans Jorgensen smed i Orslov
wgd: Soren Poulsen i Kindertofte / Andreas Jorgensen hmd i Borglund
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Lorentzdr ( Ane Margrethe Lorentsdr) fruentimmer pigen i Ougtved   24 Dec 1841  pg 351 352 355
guard: Jacob Jacobsen hmd i Ougtved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Pedersdtr aftaegtsenke i Orslov    23 Dec 1841  pg 351 373
CH:   Niels Nielsen  tien i Slagelse
     Lars Nielsen   gmd i Orslov
     Peder Nielsen  gmd i Orslov Mark
     Ane Nielsdtr   = Niels Pedersen aftgsmd i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]


Niels Peder Jensen 1 i Langemark      20 Dec 1841   pg 351
FADER:  Jens Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Nielsdtr barn i Conradineslyst     30 Dec 1841  pg 355
FADER:  Niels Bertelsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Cathrine Marie Smidt sal. Jeanty aftaegtsenke i Reerslov    7 Jan 1842  pg 358 359 360
HUSB:  Jeanty kok i Hirschholm (dod)
CH:   Carl Jeanty   sveitzer i Svinningegaard
     Ane Jeanty    = Peder Nielsen gmd i Reerslov Mark (? Peder Nissen)
     Mine Marie Jeanty ugift i Khvn
     Cicilie Jeanty  ugift i Hirschholm
guard: Nielsen skolelarer i Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Magdalene Carlsdr aftgsenke i Hesselberg      12 Jan 1842  pg 360 463
CH:   Trine Clausdr  = Niels Pedersen skovfoged i Riisbjerg
     Claudine Clausdr = Hans Hansen bmd i Hesselberg Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Christensdtr enke fattig i Love    14 Jan 1842  pg 360
HUSB:  Jorgen Jensen (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirstine Pedersdtr enke fattiglem i Soelberg      12 Jan 1842  pg 360
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen ungkarl i Reersoe    16 Jan 1842  pg 360 463
MODER:  Marie ... aftgsenke = afg. Jens Hansen gmd i Reersoe
BRO:   Peder Jensen   hmd i Urlosi Mark
     Rasmus Jensen  hjulmand i Reersoe
     Hans Jensen   inds i Reersoe
SIS:   Cathrine Jensdtr = .... hmd i Holmstrup, Slagelse
     Sidse Jensdtr  = .... hmd i Ornum
½SIS:  Karen Jensdtr  = Christen Pedersen hmd i Reersoe
½BRO:  Morten Jensen  myndig i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Frederichsen 1 i Ulstrup   17 Jan 1842  pg 361
FADER:  Frederich Andersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Caroline Vilhelmine Marie Johansdtr pigebarn i Buerup     21 Jan 1842  pg 361
FADER:  Johan Frederichsen skomager
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Frederich Pedersen 7 wks i Ougtved    17 Jan 1842  pg 361
FADER:  Peder Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Nielsen gmd i Hong      24 Jan 1842    pg 361 362 395
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr ( Marie Pedersdtr )
CH:   Anders Hansen  hiemme, myndig
     Christen Hansen gmd i Hong
     Johanne Marie Hansdtr ugift
wgd: Gotzsen kammerassessor / Soren Andersen hmd i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen skraedder fattiglem i Torpe Fattighuus 23 Jan 1842   pg 361
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mariane Larsdtr 17 wks i Hallebyore      17 Jan 1842  pg 361
FADER:  Lars Clausen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christiane Hansdtr 17 i Conradineslyst    26 Jan 1842  pg 362
FADER:  Hans Nielsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henriette Christensdtr 5/4 aar i Langemark       2 Feb 1842  pg 362
FADER:  Christen Jacobsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Peitersen inds/hmd ( Jorgen Petersen / Jorgen Pedersen ) i Saebye    31 Jan 1842  pg 362 366 387
WIFE:  Eleonore Olsdtr
SIS.CH: ...   = ... i Kallundborg
     ...   tien i Khvn
guard: Hans Nielsen i Saebye / Hans Larsen gmd i K.Helsinge
wgd: Peder Frederichsen smed i Saebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Georg Frederich Poulsen mollersvend i Vandfaldemolle      4 Feb 1842  pg 364 368 387 405
 (af fattig i Saebye sogn)
by: Schroeder moller i Vandfaldemolle
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Hansen tjenestekarl i Kattrup    9 Feb 1842  pg 367 463
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Christensen barn i Hallenslov        11 Feb 1842   pg 367
FADER:  Christen Nielsen gmd 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jacobsen ungkarl fattiglem i Orslov      12 Feb 1842   pg 368
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sorensdtr i Soelberg     21 Feb 1842    pg 369 463
HUSB:  Peder Jensen inds
CH:   Peder Pedersen  mollersvend i Gudumi Molle
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Asta Thusnelda Motthe fodt contesse Mynthees Meinhovel griemde dod i Slesvig  15 Feb 1842  pg 369 463
CH:   Qven Motthe til Aagaard, Norager
     2 datter
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Jensdtr enke fattiglem i Buerup        19 Feb 1842   pg 369
HUSB:  Anders Jorgensen (dod)
CH:   ... Andersdtr  = Ole Madsen inds i Buerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Rasmusdtr enke i Kulbye      25 Feb 1842   pg 369 463
HUSB:  Peder Simonsen hmd (dod)
CH:   Rasmus Pedersen hiemme, myndig
     Simon Pedersen  hmd i Finderup
     Lars Pedersen  i Kulbye
     Ane Pedersdtr  = Jacob Olsen hmd i Landsgrav Mansberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Larsen aftgsmd i Taagerup      27 Feb 1842   pg 370 463
WIFE:
CH:   Karen Andersdtr = Anders Hansen gmd i Taagerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Jensdtr 3/4 aar uaegte i Buerup      3 Mar 1842  pg 373
 (i pleie hos Hans Pedersen hmd i Buerup)
MODER:  Christiane Jorgensdtr fruentimmer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Rasmusdtr aftaegtsenke i Gjorlov Mark      6 Mar 1842    pg 373 463
HEIR:  Jens Pedersen hmd i Gjorlov Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen hmd aftaegtsmand i Drosselberg, Communitets gods    13 Mar 1842   pg 373 374 465 471
WIFE:  Maren Larsdtr (testament 12 Nov 1832 - married 21 years)
no children
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Jorgensdtr i Gjorlov         16 Mar 1842   pg 373
HUSB:  Lars Mikkelsen hmd
CH:   Ane Larsdtr   minor
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Sorensen fattiglem i Hallebye/Giorlov      16 Mar 1842  pg 373 (not in index)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Hansdtr i Ougtved     21 Mar 1842  pg 375
FADER:  Hans Olsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Larsen aftgsmd i Drosselberg      21 Mar 1842  pg 375 378 446
WIFE:
CH:   Hans Pedersen  minderarv.
     Christen Pedersen    minderarv.
     Lars Pedersen  umyndig
     Marie Pedersdtr ugift  (= Hans Jorgensen gmd i Drosselberg - by 28 Dec 1842)
     Kirsten Pedersdtr    ugift
guard: Lars Mortensen gmd i Drosselberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jorgensdtr ( Olsdtr x'd out) barn i Soelberg  23 Mar 1824   pg 376
FADER:  Jorgen Christensen inds ( Ole x'd out)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Jensdtr barn i Hong    22 Mar 1842    pg 376
FADER:  Jens Larsen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Knudsen barn i Ulstrup     23 Mar 1842  pg 376
FADER:  Knud Lorentzen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Peder Hansen barn i Borlund     22 Mar 1842   pg 376
FADER:  Hans Christensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr aftsenke i Soeberg       29 Mar 1842   pg 377 380 393
CH:   Karen Larsdtr  = Abraham Nielsen gmd i Taaderup
     Lars Larsen   (dod)
      3 CH: minors
REL:   Lars Jensen gmd i Taaderup (rel. of Lars Larsen 's 3 CH:)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Pedersdtr barn i Finderup    28 Mar 1842  pg 377
FADER:  Herman Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Hansdtr aftgenke i Uglerup      28 Mar 1842   pg 377 378 404
CH:   Anders Sorensen gmd i Uglerup
     Ane Cathrine Sorensdtr (dod) = Peder Hansen hmd i Nyevang
      CH: Hans Pedersen  minderarv.
         Christen Pedersen     umyndig
         Ane Marie Pedersdtr 
         Maren Pedersdtr
         Karen Marie Pedersdtr - alle ugivte
     Maren Sorensdtr = Peder Sorensen hmd i Sonderod Mark
     Karen Marie Sorensdtr = Ole Jensen gmd i Uglerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Dorthe Pedersdtr i Reersoe    3 Apr 1842   pg 379 463
HUSB:  Rasmus Jensen inds/hmd
MODER:  Margrethe ... = Johan Naumann smed i Dalbye
BRO:   Peder Pedersen  hmd i Nyebroe
     Niels Pedersen  hmd i Torpegaun
     Erik Pedersen  hmd i Gjorlov
½BRO:  Jens ...     hmd i Bjerre Mark
½SIS:  Marie ... = Lars Nielsen hmd i K.Helsinge
SIS:   Maren Pedersdtr = Esben Christensen hmd i V.Helsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]


Niels Poulsen hmd i Love     1 Apr 1842    pg 379
WIFE:
CH:   Jens Nielsen   umyndig
     Dorthe Nielsdtr 
     Karen Marie Nielsdtr 
     ... Nielsdtr       alle ugivte
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Peder Andersen barn i Love   1 Apr 1842       pg 379
CH:   Anders Hansen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christopher Hansen inds fattig. i Love    4 Apr 1842  pg 379
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Soren Bergstrom barn i Rye      11 Apr 1842   pg 380 482
FADER:  Bergstrom skolelaerer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Margrethe Hansdtr tjenestepige hos Lars Nielsen bmd i Love Mark      4 Apr 1842  pg 380 381 387 441 460 532
SIS:   Kirsten Hansdtr tiene i Tjornelunde, ugift
½SIS:  Maren Frederichsdtr   
     Ane Margrethe Frederichsdtr - begge ugivte
STEDFADER: Frederich Olsen hmd i Tjornelunde
guard: Jorgen Jensen bmd i Love Toelstang
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Eriksen hmd i Love Mark       4 Apr 1842    pg 380 381 395
2WIFE:  Ane Jensdtr
1WIFE:
1 CH:  Soren Pedersen  25
wgd: Peder Jensen gmd i Rye Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sophie Larsdtr fattiglem i Love      14 Apr 1842  pg 381
HUSB:  Ole Larsen fattig
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Hansdtr pigen i Tjornelunde     12 Apr 1842   pg 381 385 423
MODER:  Ane Nielsdtr fattig. i Haerslov
BRO:   Jens Hansen   19 tiene i Tjornelund
SIS:   Sidse Hansdtr  i Khvn, ugift
STEDFAR:     Hans Bohm hmd i Tjornelunde
wgd: Mouritz Madsen gmd i Tjornelunde (signed: Mauritz Madsen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Jonassen 24 ungkarl i Herrestrup    12 Apr 1842  pg 381 463
FADER:  Jonas Kjobenhavn inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Jorgensdtr i Reerslov    16 Apr 1842  pg 382 475 502
HUSB:  Niels Hansen tjenestemand
CH:   Johanne Sophie Nielsdtr  (age 2 - 8 Jun 1843)
REL:   Jens Larsen i Flinterup, Fuglede sogn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Sorensdtr ( Maren Vaever x'd out) fattiglem i Love      21 Apr 1842  pg 383 (not in index)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Nielsdtr inds aftaegtsenke i Saebyelund     16 Apr 1842  pg 383 463
HUSB:  Jens Hansen hmd (dod)
CH:   Christen Jensen hmd i Saebye
     Ane Jensdtr   = Bertel Nielsen hmd i Saebye Lund
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ellen Hansdtr i Soelberg     16 Apr 1842    pg 383 384 394
HUSB:  Poul Pedersen hmd
CH:   Ane Marie Poulsdtr    
     Kirstine Poulsdtr
     Karen Sophie Poulsdtr  - alle ugivte
guard: Hans Jorgensen hmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johannes Pedersen ungkarl i Love   26 Apr 1842  pg 383
FADER:  Peder Johansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Jorgensdtr aftgenke i Drosselberg    17 Apr 1842  pg 383 463
CH:   Peder Jensen   smed i Lille Waldbye
     ... Jensdtr   = Christen Kudsk i Smidstrup Mark
     ... Jensdtr   = Johan Reinicke smed i Bildsoe Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mathias Hansen 16 dage i Buerup   21 Apr 1842  pg 383
FADER:  Hans Mathiasen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Nielsen inds fattig i Haureberg     17 Apr 1842  pg 383
CH:   Niels Nielsen  hmd i Aarslov
     Peder Nielsen  hmd i Brorup Mark
     Lars Nielsen   tjenestekarl i Blaesinge
     Karen Nielsdtr  = Soren Pedersen hmd i Brorup Mark
     Mette Nielsdtr  = Jens Madsen hmd i Brorup
     Maren Nielsdtr  = ... hmd i K.Helsinge
     Kirstine Nielsdtr
     Cathrine Nielsdtr
     Kirsten Nielsdtr - ugivte
     Margrethe Nielsdtr    = Johan Rasmussen braendevienskarl i Slagelse
     
Jens Peder Christensen barn i Love      4 May 1842       pg 384
FADER:  Christen Christophersen smed
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Hansdtr 20 wks i Soelberg      13 May 1842   pg 384
FADER:  Niels Hansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jorgensdtr pigen i Drosselberg         15 May 1842   pg 385 463
BRO:   Peder Jorgensen hmd i Drosselberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Pedersen 12 i Gjorlov         17 Mar 1842   pg 385
STEDFAR:     Niels Nielsen hmd i Gjorlov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christopher Thomasen aftaegtsmand i Rye       17 May 1842   pg 385 463
WIFE:
CH:   Thomas Christophersen  commandersergeant i Khvn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Nielsen tjenestekarl hos Lars Jensen 's enke gmd i Ulstrup  24 May 1842   pg 386 463
BRO:   Jorgen Nielsen  hmd i L.Fuglede
     Anders Nielsen  hmd i Nidlose
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Hansdtr i Love Mark         20 May 1842   pg 386 396 427
HUSB:  Henrich Nielsen hmd
CH:   Hans Christian Henrichsen         5 or 6
     Niels Henrichsen     1
     Sophie Henrichsdtr        ugift
REL:   Poul Pedersen hmd i Soelberg
guard: Andreas Pedersen hmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Andersen 3 wks i Torpgaun  26 May 1842    pg 386
FADER:  Anders Pedersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Jensen bmd eller hmd i Torpegaun   20 May 1842  pg 386 397 424 465
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Jens Christensen umyndig
     Stine Christensdtr
     Karen Christensdtr
     Marie Christensdtr
     Mette Christensdtr
     Ane Christensdtr
     Maren Christensdtr
BRO:   Lars Jensen   ungkarl i Hong
REL:   Jens Christensen hmd i Hong
wgd: Niels Jorgensen bmd i Torpegaun
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Larsen ½ i Gjerslov     20 May 1842  pg 386
by: Lars Olsen hmd i Gjerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Larsen fattiglem i Soelberg      28 May 1842  pg 387
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Nielsdtr pigebarn i Orslov    2 Jun 1842  pg 391
FADER:  Niels Eriksen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jensen aftgsmd inds ( Johan Jens Jensen ) i Frendved      5 Jun 1842    pg 392 398 405 406 434 465
WIFE:  Kirstine Hansdtr  ( Ane Kirstine Hansdtr )
BRO:   Johan Jensen   gmd i L.Fuglede
     Peder Jensen   (dod)
      CH: Soren Pedersen hmd i Bjerre Mark
SIS:   Maren Jensdtr  = Hans Jensen bmd/aftgsmd i Svallerup Mark
     Karen Jensdtr  = Clemen Pedersen hmd i Jordlose Mark
½SIS:  Sidse Pedersdtr (dod) = Sachmann tommermand i Kallundborg
      CH: Poul Hansen        (? Jens Poulsen tienestekarl i Kallundborg)
         Niels Zachmann  31 urtekrammersvend i Khvn
         Alfhild Zachmann = Timm uhrmager i Kallundborg
         Sophie Sachmann
         Frederikke Sachmann
         Christiane Sachmann - all ugivt
guard: Poul Hansen
wgd: Jens Frederichsen sognefoged i Langemark / Gotfred Hansen skovfoged i Frndved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ingeborg Pedersdtr enke i Gjerslov      15 Jul 1842      pg 398 407 440 
HUSB:  Jeppe Nielsen hjulmand (dod - pg 398)
CH:   Peder Jepsen   umyndig
     Niels Jepsen   
     Frederich Jepsdtr    
     Christiane Jepsdtr ugift
     Caroline Jepsdtr
guard: Lars Olsen hmd i Gjorlov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jeppe Nielsen hjulmand hmd i Gjerslov        12 Jun 1842   pg 398 407 408 440
WIFE:  Ingeborg Pedersdtr (dod by 12 Dec 1842 - pg 440)
CH:   Peder Jepsen   umyndig
     Niels Jepsen   umyndig
     Frederich Jepsen umyndig
     Christiane Jepsdtr ugivt
     Caroline Jepsdtr "
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Frederichsdtr aftgenke i Rye         17 Jun 1842   pg 400 463
HUSB:  Knud Christensen (dod)
CH:   Maren Knudsdtr  = Hans Pedersen gmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Christian Christensen 9 i Love Mark      17 Jun 1842   pg 400 428
MODER:  Maren Knudsdtr = STEDFAR:     Hans Pedersen gmd i Love Mark
BRO:   Poul Christensen 12
     Lars Peder Christensen  7
SIS:   Ane Kirstine Christensdtr 
     Karen Sophie Christensdtr - ugift
½BRO:  Soren Christensen    23
     Christen Pedersen    20
½SIS:  Sidse Marie Hansdtr ugift
guard: Henrich Nielsen hmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Sophie Nielsdtr barn i Tjornelunde   20 Jun 1842  pg 400
FADER:  Niels Nielsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Marthe Marie Olsdtr 12 i Ougtved   25 Jun 1842  pg 400
STEDFAR:     Niels Jensen hjulmand i Ougtved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Larsen inds i Love Mark    23 Jun 1842  pg 400 463
WIFE:
CH:   Lars Nielsen   mindrearvig
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Henrichsen barn i Hesselberg     27 Jun 1842  pg 400
FADER:  Henrich Johansen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Stoltenberg marplgraver holsteren i Frihedelund      1 Jul 1842  pg 403 
 (home is Holstien)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Nielsen 20 i Uglerup     30 Jun 1842  pg 403
FADER:  Niels Henrichsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Schneekloth marplgraver arbeidsmand af Bendifeldt, Holsteen, dod i Fichedelund      1 Jul 1842   pg 403
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Marie Hansdtr 11 wks i Hesselberg   30 Jun 1842  pg 403
FADER:  Hans Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hanne Sophie Hansdtr 16 wks i Haerslov       2 Jul 1842    pg 404
FADER:  Hans Abelone hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Andersdtr i Langemark     22 Jul 1842  pg 407
HUSB:  Anders Pedersen hmd
2 CH:  Jens Peder Andersen
     Jens Christian Andersen - umyndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Larsdtr i Soelberg   29 Jul 1842  pg 407 463
HUSB:  Christen Ose hmd 
? Frederich Rentzmann hmd i Soelberg (? her heir)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Christensdtr barn i Love Mark       25 Jul 1842      pg 407
FADER:  Christen Jensen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Nielsen fattiglem i Ulstrup      15 Jul 1842   pg 407
WIFE:  (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Nielsen aftaegtsmand i Orslov    26 Jul 1842  pg 407 463
WIFE:
CH:   Niels Christensen    gmd i Orslov
     Maren Christensdtr    = Lars Pedersen gmd i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Cathrine Madsdtr i Giorlov   25 Jul 1842   pg 407 (not in index)
HUSB:  Ludvig Rasmussen gmd (testament 10 Dec 1836)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Margrethe Rasmusdtr i Juelsberg         10 Aug 1842   pg 409 410 431
2HUSB:  Jens Nielsen selv.hmd
1HUSB:  
CH:   Dorthe Marie Hansdtr   = Jens Madsen hmd i K.Stillinge
     Johanne Hansdtr     ugivt i Helsingoier
     Karen Sophie Hansdtr   ugift tien i Havreberg
guard: Soren Sorensen bmd i Torpe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christian Pedersen barn i Torpe        10 Aug 1842   pg 409
FADER:  Peder Christensen fattiglem
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe Olsdtr inds fattiglem i Langemark      10 Aug 1842  pg 409
HUSB:  Hans Hansen i Khvn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Andersdtr pigebarn i Knudstrup     4 Aug 1842  pg 409
FADER:  Anders Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Pedersen hmd i Conradineslyst        12 Aug 1842   pg 410 411 421
2WIFE:  Karen Henrichsdtr
CH:   Ane Sophie Andersdtr   ugift
     Sidse Marie Andersdtr  ugift
     Henrich Andersen     4
     Lars Andersen      1
1WIFE:
CH:   Peder Andersen  19
guard: Peder Jensen hmd i Riisberg
wgd: Anders Larsen / Hans Rasmussen gmd i Sonderod
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Andersen 17 wks.i Finderup      15 Aug 1842   pg 410
FADER:  Hans Andersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jespersen 3 wks uaegte i Saebyehoy       16 Aug 1842   pg 410
MODER:  Karen Larsdtr fruentimmer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Larsen selv.gmd i Soelberg      21 Aug 1842   pg 412 415 426
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Jens Hansen   11
     Soren Hansen   6
     Marie Hansdtr  ugift
     Dorthe Kirstine Hansdtr
     Caroline Hansdtr
REL:   Rasmus Larsen bmd i Slagelse Mark
guard: Peder Andersen gmd i Soelberg
wgd: Beck skolelarer i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anders Hansen aftgsmd i Vinde Helsinge    30 Aug 1842      pg 413 463
CH:   Johanne Andersdtr    = Jens Jensen gmd i Vinde Helsinge Mark
     Hans Andersen  hmd i Vindehelsinge
     Peder Andersen  hmd i Vindehelsinge Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Adolph Pedersen inds i Finderup Mark     30 Aug 1842  pg 413
WIFE:
CH:   Soren Adolphsen 18
     Christen Adolphsen    8
     Maren Adolphsdr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Olsdtr 3 i Ougtved        24 Aug 1842   pg 413
FADER:  Ole Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Johansen drengebarn i Almay      23 Aug 1842   pg 413
FADER:  Johannes Larsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Jensen hmd i Ulstrup    25 Aug 1842  pg 413 463
WIFE:
CH:   Jens Christensen tjenestekarl i Ulstrup
     Niels Christensen    tiene i Frihedslund
     Soren Christensen    hiemme, minderuarg
     Frederich Christensen  tiene i Aagared
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Rasmussen inds i Dalbye       14 Sep 1842   pg 414 419 430 465
WIFE:  Elisabeth Pedersdtr
CH:   Rasmus Jorgensen
MODER:  Bodil Jorgensdtr enke = afg. Rasmus Larsen bmd i Dalbye
BRO:   Lars Rasmussen gmd i Dalbye
SIS:   Kirsten Larsdtr = Anders Nielsen hmd i Bjerre
     Sidse Larsdtr  = Jens Pedersen hmd i Tystrup Mark
     Ane Larsdtr   = Hans Sorensen hmd i Vindehelsinge
     Karen Larsdtr  = Christopher Sorensen hmd i Thystrup Mark
REL:   Lars Rasmussen gmd i Dalbye
wgd: Niels Jensen bmd i Dalbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jensen drengbarn i Soelberg      6 Sep 1842    pg 414
FADER:  Jens Nielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Peder Jorgensen 3 i Love Mark         7 Sep 1842    pg 414
FADER:  Jorgen Jensen inds 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Peder Nielsen 1 3/4 aar i Love         12 Sep 1842   pg 414
FADER:  Niels Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Pedersdtr ( Maren Hansdtr x'd out ) i Ulstrup         3 Sep 1842    pg 414 417 429
2HUSB:  Hans Jorgensen selv.gmd
CH:   Simon Hansen       9
     Ane Margrethe Hansdtr  ugift
     Karen Sophie Hansdtr
1HUSB:  Simon Nielsen
CH:   Niels Simonsen  11
     Sophie Simonsdr ugift
     Karen Marie Simonsdr
REL:   Christen Nielsen gmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Hansdtr aftgenke i K.Helsinge         12 Sep 1842   pg 414 438
CH:   Peder Hansen   bmd i K.Helsinge
     Anders Hansen  hos Jorgen Hansen gmd i K.Helsinge Mark
     Jorgen Hansen  gmd i K.Helsinge mark
     Mette Hansdtr  = Soren Christensen sognefoged i K.Helsinge
     Karen Hansdtr  = Peder Olsen bmd i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Theodora Vilhelmine Augusta Gotzsche 1½ i Gjerslov   25 aug 1842  pg 415
FADER:  Gotzsche pastor
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederikke Christiane Rentzmann 1/8 aar i Solbjerg  14 Sep 1842  pg 415 (not in index)
FADER:  Frederich Rentzmann inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Laura Jensen 1 (dau) i Tjornelunde      15 Sep 1842  pg 416
FADER:  Jens Ernstsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Madsen gmd i Reersoe         25 Sep 1842   pg 417 463
WIFE:
BRO:   Niels Madsen   gmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Sorensdtr tienestepige hos Ditlef Olsen snedker i Hallenslov   29 Sep 1842  pg 417 463
FADER:  
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Louise Ulrikke Kjobenhavn (Louise Frederikke ) i Borglund   5 Oct 1842  pg 419 420 443 465
HUSB:  Frederich Jensen hmd (? i Orslov Praestegaards Mark)
CH:   Jens Frederichsen    6
     Hans Frederichsen    2
     Mette Marie Frederichsdtr ugift
guard: Lars Jensen gmd i Taaderup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nielsdtr enke fattiglem i Love     18 Oct 1842   pg 421
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Rasmus Nielsen 8 wks i Buerup       28 Oct 1842   pg 421
FADER:  Niels Hansen toffelmager
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Christensen fattig i Finderup sogn    4 Nov 1842  pg 430
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Smith hmd i Hesselberg Mark   13 Nov 1842  pg 432 436 442
WIFE:  Bodil Andreasdtr
CH:   Stine Hansdtr  ugift
     Caroline Hansdtr
     Niels Hansen       umyndig
guard: Mads Pedersen bmd i Sonderod Mark/Hesselberg Mark
wgd: Hans Andreasen hmd i Sonderup/Norager
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Jacobsdtr aftgsenke i Ulstrup         10 Nov 1842   pg 432 463
HUSB:  Christen Hansen bmd (dod)  (testament)
SIS:   ... Jacobsdtr (dod)
      CH: Mads Hansen inds i Ulstrup
wgd: Jens Andersen gmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Kirstine Hansdtr i Soelberg 16 Nov 1842    pg 433 448 455
HUSB:  Jens Larsen bmd
5 CH:  Hans Jensen   11
     Frederich Jensen 6
     Maren Kirstine Jensdtr ugift
     Karen Marie Jensdtr ugift
     Lars Peder Jensen    (dod - 26 Nov 1842 see pg 436) (? Lars Pedersen pg 463)
guard: Niels Hansen gmd i Kragerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Jorgensdtr barn i Langemark     24 Nov 1842  pg 434
FADER:  Jorgen Nielsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Larsdtr aftgsenke i Skjelleberg     24 Nov 1842  pg 434
HUSB:  ... (dod) (aftaegtscontract 19 Dec 1834)
STEDSON:     Lars Sorensen gmd i Skjelleberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe Madsdtr tjenestepige 23 fruentimmer i Vedbye     17 Nov 1842  pg 434 437 442
ILLEG.CH: Karen Kirstine  nyefodt uaegte pigebarn hiemmedobt
FADER:  Mads Larsen inds i Vedbye/Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Nielsdtr enke fattiglem i Haureberg   23 Nov 1842  pg 434
by: Peder Nielsen hmd i Blaesinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Jensen hmd i Solbjerg         21 Nov 1842   pg 434 438 444
2WIFE:  Inger Jensdtr 
1WIFE:
CH:   Jens Olsen    tien i Khvn
     Anders Olsen   hmd i Blaesinge
     Poul Olsen    tien Jens Kisserup i Solbjerg, myndig
     Sidse Marie Olsdtr ugift tien i Solberg
     Kirsten Olsdtr  ugift i Love
guard: Hans Pedersen gmd i Soelberg
wgd: Ole Jensen hmd/bmd i Kraenkerup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Nielsdtr 16 i Soelberg       27 Nov 1842   pg 436
FADER:  Niels Nielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Kirstine Sorensdtr uaegte i Love    26 Nov 1842  pg 436 (not in index)
MODER:  Margrethe Madsdtr fruentimmer (dod)
MORBRO: Hans Madsen   18 tien i Norager
MORSOS: Ane Madsdtr   = Jens Pedersen soldat ved 1st infant brigade
     Maren Madsdtr  ugift tien i Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Peder Jensen drengebarn i Reerslov    27 Nov 1842  pg 436 463
FADER:  Jens Larsen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Andersen inds i Teglhuset, Saebye   (dod 1830) 28 Nov 1842  pg 437 443
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   ... Larsen    umyndige
?Reerslov fattighus
guard: Johannes Jorgensen vaever hmd i Kulbye Mark ( Johan Jorgensen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Marie Christophersdtr barn i Hong       4 Dec 1842    pg 438
FADER:  Christopher Christensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Marie Pedersdtr i Soelberg      1 Dec 1842    pg 438 440 443
HUSB:  Hans Christian Johansen hmd
CH:   Christian Hansen 5
     Sophie Hansdtr  2
guard: Peder Madsen hmd i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Cathrine Jorgensdtr 3 wks uaegtebarn hos Lars Ernstsen hmd i Tjornelunde     9 Dec 1842    pg 439
MODER:  Birthe Pedersdtr fruentimmer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Larsen 19 wks uaegte i Solbjerg        7 Dec 1842    pg 439
FADER:  Hans Hansen tjenestekarl i Gudum
MODER:  Ane Sophie Larsdtr pigen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sophie ... enke fattig i Sonderod, af Solberg     17 Dec 1842  pg 440 (not in index)
HUSB:  Hans Andersen (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Peder Jensen nyfodte i Torpe     19 Dec 1842  pg 441
FADER:  Jens Pedersen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Margrethe ... enke fattiglem i Solberg Fattighuus   22 Dec 1842  pg 445 (not in index)
HUSB:  Niels Jensen inds (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Hansdtr fattig. i Mullerup   22 Dec 1842  pg 445
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Soren Nielsen selv.bmd i Hallenslov Mark   23 Dec 1842  pg 445 450 456
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Niels Sorensen  14
REL:   Christen Nielsen ungkarl i Bakkendrup
guard: Peder Larsen bmd i Hallenslov
wgd: Christopher Pedersen ungkarl / Lars Jensen hmd i Giorlov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Kirstine Pedersdtr barn i Gjerslov    30 Dec 1842  pg 447
FADER:  Peder Christiansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Andersen 7 wks i Hong         18 Jan 1843   pg 447
FADER:  Anders Hansen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Clausen hmd/inds i Tjornelunde      19 Jan 1843  pg 447 451 461 512
WIFE:  Johanne Pedersdtr
CH:   Jorgen Hansen  24
     Anders Hansen  21
     Ane Dorthe Hansdtr ugift
WIFE.ILLEG.CHILDREN: 2 saerkuldsbein
guard: Niels Pedersen hmd i Tjornelunde
wgd: Thomasen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christensen uaegtebarn hos Niels Pedersen bmd i Soeberg         6 Jan 1843    pg 447
MODER:  Ellen Hansdtr fruentimmer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Marie Pedersdtr enke i Tjornelunde         25 Mar 1843   pg 447 451 461 512
HUSB:  Hans Clausen (dod - pg 447 451)
CH:   Christian Nielsen    30  
     Karen Marie Andersdtr ugift
     Jorgen Hansen
     Anders Hansen
     Ane Dorthe Hansdtr    umyndige
guard: Lars Jorgensen gmd i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Nielsdtr i Tjornelunde        12 Jan 1843   pg 447
HUSB:  Peder Andersen aftaegtsmand
CH:   Jens Pedersen  gmd i Hong (dod)
      CH: 2 sons - minors
     Niels Pedersen  gmd i Tjornelunde
     Mads Pedersen  gmd i Tjornelunde
     Anders Pedersen gmd i Kjeldstrup
     Maren Pedersdtr = Christen Pedersen gmd i Tjornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Pedersen fattiglem i Haerslov         28 Dec 1842   pg 447
WIFE:
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nielsdtr 31 fruentimmer i Rye     31 Jan 1843   pg 450 529
FADER:  Niels Larsen hmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Peter Neuendam slagter i Kirkehelsinge     31 Jan 1843  pg 450
WIFE:  Nicoline Petrine Neuendam
CH:   Rebekke Neuendam ugift
     Marie Nicoline Neuendam ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jacobsen uaegte i Frendved     27 Jan 1843   pg 450
MODER:  Maren Christensdtr fruentimmer
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Jensen 8 dage uaegtebarn i Hallebyeore         27 Jan 1843   pg 450
MODER:  Ellen Pedersdtr fruentimmer af Hallebyeore
by: Jens Christensen ungkarl i Hallebyeore
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederikke Juliane Gordt sal. Borresen enkemadam pension i Orslov    11 Feb 1843  pg 452 453 457 510 522
HUSB:  Tellef Borresen pastor i Ouroe (dod - 15 Jun 1834)
CH:   ... Borresen   sognepraest i Naesbye
     ... Borresen   cand.theol. i Aalborg
     ... Borresen   = Honum pastor i Orslov
     Birgethe Borresen    ugift
     ... Borresen   (dod) = Petersen pastor i Ouroe
      CH: Tellef Gotfred Petersen 5½
     Borge Wilhelm Borgesen (dod i Hamburg - 17 Jul 1836)
      CH: Wilhelm Borresen 16½
         Juliane Borresen ugifit
         Johanne Borresen ugifit
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Kirstine Christiansdtr or Sophie Christiansdtr barn i Gierslov      11 Feb 1843  pg 452
FADER:  Christian Hjorth
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johanne Jensdtr i Reersoe         11 Feb 1843   pg 453
HUSB:  Niels Madsen aftgsmd
CH:   Morten Nielsen  gmd i Reersoe
     Maren Nielsdtr  ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sophie Wegener sal. Brons i Reersoe    17 Feb 1843  pg 454 458 478
HUSB:  Brons skolelaere
CH:   Dorthe Christine Brons  7
HUSB.BRO: ... Brons hjulmand i Slagelse
guard: Morten Jensen gmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Larsen 14 dage i Soelberg    19 Feb 1843  pg 454
FADER:  Lars Henrichsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Marie Larsdtr 2 i Conradineslyst    21 Feb 1843  pg 454
FADER:  Lars Jespersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Larsen hmd i Reersoe      17 Feb 1843  pg 454 464 472 479
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Lars Pedersen  4 (age 5 - by 25 Mar 1843)
     Peder Pedersen  2 (age 3 - by 25 Mar 1843)
guard: Knud Jensen gmd i Reersoe
wgd: Brons skolelarer i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Nielsdtr barn i Love    26 Feb 1843      pg 456
FADER:  Niels Hansen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Andersen hmd i Conradineslyst       26 Feb 1843   pg 456
CH:   Jens Frederichsen    hmd i Reerslov
     Christiane Johanne Frederichsdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nielsdtr aftaegtsenke fattig i Reerslov Mark   28 Feb 1843  pg 457 (not in index)
? Hans Christophersen
by: Ole Jensen hmd i Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Pedersdtr aftaegtenke i Dalbye     8 Mar 1843  pg 457 472
HUSB:  Niels Hansen aftgtsmd (dod)
CH:   Peder Nielsen  24
     Niels Nielsen  16
     Kirsten Nielsdtr = Niels Jensen bmd i Vinde Helsinge Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christophersen fattig i Love  4 Mar 1843   pg 457
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lars Nielsen tjenestekarl i Love Mark/Haerlov     6 Mar 1843  pg 457 529
MODER:  ... enke = afg. Niels Larsen inds i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Jorgensen faestegmd i Haerslov      5 Mar 1843  pg 457 461 475
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Hans Olsen    20
     Jens Christian Olsen   9
     Jorgen Olsen   6
     Sr Olsen     4
     Christen Olsen  2
     Lars Olsen    2 mo.
     Kirsten Olsdtr  ugift
curator: Christen Jorgensen hmd i Vedbye (? REL)
wgd: Dines Thomasen gmd i Kulbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr i Soelberg      17 Mar 1843    pg 458
HUSB:  Niels Nielsen selv.hmd
CH:   Niels Nielsen  22
     Simon Nielsen 19
     Jens Nielsen   18
     Peder Nielsen  13
     Lars Nielsen   3
     Sidse Marie Nielsdtr ugift
     Kirstine Nielsdtr
     Ane Marie Nielsdtr
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Pedersdtr i Vindehelsinge       17 Mar 1843   pg 458 529
HUSB:  Niels Hansen aftaegtsmand
CH:   Lars Nielsen   30
     Maren Nielsdtr  = Peder Rasmussen hmd i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Christensen barn i K.Helsinge         13 Mar 1843   pg 458
FADER:  Christen Christensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Poul Christensen fattig i Orslov      16 mar 1843   pg 458
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Schmidt ( Hans Smidt) barn i Love Mark      21 Mar 1843  pg 460
FADER:  Schmidt dyrlaege
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nielsdtr fattiglem i Kulbye      27 Mar 1843   pg 461
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christian Ose fattiglem i Soelberg      28 Mar 1843  pg 462
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Larsdtr aftsenke i Drosselberg      31 Mar 1843  pg 463 529
1 CH:  Jens Jensen   hmd i Drosselberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Cathrine Christiane Sorensdtr fattiglem i Gierslov   30 Mar 1843  pg 463
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Jorgensen ( Jorgen Christiansen s'd out) tjenestedreng hos Christen Christensen gmd i Knudstrup   3 Apr 1843  pg
463
FADER:  Jorgen Christiansen hmd i Kraenkerup ( Christian Jorgensen x'd out)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Madsdtr fattiglem i Skjelleberg     29 Mar 1843  pg 463
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Johansen drengebarn i Tjornelunde    6 Apr 1843  pg 464
FADER:  Johan Frederich Gotfredsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sorensdtr i Ulstrup      20 Apr 1843    pg 466 467 502 532
HUSB:  Peder Jorgensen sognefoged gmd
CH:   Ane Kirstine Pedersdtr      12
     Hans Jensen       17
     Jorgen Pedersen     11
     Soren Pedersen      7
guard: Jens Hansen gmd i Ulstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Arentzdr aftsenke i Soelberg      11 Apr 1843  pg 466
by: Jorgen Pedersen grden i Soelberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Lund fattiglem i Love         10 Apr 1843   pg 466
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Pedersdtr i Hesselberg     15 Apr 1843  pg 466 472 501 
HUSB:  Hans Hansen hmd
2 CH:  Lars Hansen   4 or 6
     Hedevig Hansdtr 3
HUSB.1WIFE: ...
HUSB.CH:     2 children
REL:   Rasmus Pedersen hmd i Karsholt
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacob Jensen bmd i Love      22 Apr 1843    pg 466 532
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Marie Jacobsdtr = Carl Dedenroth? bmd i Love Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Hansdtr aftgsenke i Torpe   18 Apr 1843  pg 466 467 514
HUSB:  Peder Jensen gmd (dod)
CH:   Jens Pedersen  gmd i Torpe
     Ane Pedersdtr  = Christian Jespersen gmd i Hong
     Kirsten Pedersdtr    = Niels Christiansen gmd i Reerslov
     Ellen Kirstine Pedersdtr = Peder Nilausen gmd i Torpe
     Mette Pedersdtr (dod)
      CH: Bodil Larsdtr  = Jens Sorensen gmd i Vindehelsinge
         Ane Kirstine Larsdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Marie Sorensdtr ( Ane Marie Sorensdtr ) i Tjornelunde    6 May 1843    pg 467 470 476
HUSB:  Peder Jacobsen inds
2 CH:  Jacob Pedersen  6 wks
     Ane Marie Pedersdtr - ugift
REL:   Henrich Sorensen hmd i Reerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Andersdtr fattig i Herrestrup      4 May 1843  pg 467
by: Jens Jensen gmd i Herrestrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Nielsen tjenestekarl 28 i Rye Mark    15 May 1843  pg 470 529
FADER:  Niels Larsen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jorgen Christiansen barn i Hallebyeore       13 May 1843   pg 470
MODER:  Marie Lisbeth Jorgensdtr fruentimmer i Hallebyeore
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Knud Gregorius Jensen inds i Tjornelunde   13 May 1843  pg 470
WIFE:  Sidse Christensdtr
CH:   Jens Knudsen   24
     Niels Knudsen  22
     Hans Knudsen   20
     Ane Marie Knudsdtr ugift
     Christen Knudsen 12
     Mikkel Knudsen  8
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Andersen aftgsmd i Vinde Helsinge    16 may 1843  pg 470 480 499
WIFE:  Maren Christiansdtr
CH:   Hans Pedersen  9 or 10
     Ole Pedersen   7 or 8
     Christian Pedersen    4 or 3
     Mette Pedersdtr 6
BRO:   Hans Andersen hmd i Vindehelsinge
WIFE.CH: (born af former marriage)
wgd: Peder Jensen i Vindehelsinge / Peder Olsen bmd i Vindehelsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Jorgensen 8 i Reerslov        13 May 1843   pg 470
FADER:  Jorgen Jacobsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Mortensen aftgsmd fattiglem i Hong      13 May 1843   pg 470
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Nielsdtr strap efter fodselen i Orslov         26 May 1843   pg 471
FADER:  Niels Eriksen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Hansdtr 84 fattig. i Love      25 May 1843   pg 471
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Christensdtr ( Dorthe Christiansdtr ) i Love         30 May 1843   pg 472 473 484 487 512 518 523
2HUSB:  Jens Johansen hmd
1HUSB:  Christen Henrichsen kroemand i Terslose (guardian for his children)
CH:   Henrich Peder Henrichsen     5 or 6
     Karen Kirstine Henrichsen     4
guard: Hansen procurator i Terslose
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Else Ingeborg Mortensen (Caroline Mortensen x'd out) barn i Gierslov      2 Jun 1843  pg 473
FADER:  Mortensen skomager 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Hedboe 70 fattig. i K.Helsinge    6 Jun 1843  pg 474
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Jensdtr 76½ enke fattiglem i Dalbye      6 Jun 1843    pg 474
HUSB:  Mads Andersen hmd (dod)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Marie Larsdtr & ... Larsdtr fodt & dod i Conradineslyst     15 Jun 1843  pg 480 (not in index)
FADER:  Lars Jespersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Wilhelm Lorentz Hass 60 fattig i K.Helsinge      16 Jun 1843  pg 480
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Hansdtr i Love     26 Jun 1843  pg 481 500
HUSB:  Niels Sorensen hmd
CH:   Mathilde Rickarsdtr 15 tien i Orslov ( Mathilde Rickardsdtr)
     Ane Marie Nielsdtr       3
BRO:   Peder Jensen ungkarl i Tiornelunde
REL:   Peder Hansen hmd i Tjornelunde (? is this BRO above?)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Poul Rasmussen drengbarn i Hallebyore     17 Jun 1843  pg 481
FADER:  Rasmus Poulsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jensdtr enke fattiglem i Hallebye    8 Jul 1843   pg 482
HUSB:  Jens Sorensen hmd (dod)
1 CH:  Ane Jensdtr   = Jens Jacobsen hmd i Bjergsted, Roeininge sogn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Cathrine Nielsdtr i Hong   22 Jul 1843  pg 485 488 505
HUSB:  Frederich Jorgensen smed
CH:   Karen Marie Frederichsdtr     7
     Jorgen Frederichsen        4
     Niels Frederichsen        2
REL:   Niels Nielsen gmd i Haerslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Pedersen aftaegtsmand i Orslov    24 Jul 1843   pg 485 532
WIFE:  Ane Nielsdtr (testament 19 Nov 1825 gmd i Orslov, Kragerupgd gods - married 8 yrs & no children)
MODER:  Kirstine Pedersdtr aftgskone 
WIFE.FADER: Niels Jensen gmd i Orslov
by: Knud Pedersen tjenestekarl i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Nielsdtr fattiglem i Knudstrup     27 Jul 1843  pg 486
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Kirsten Nielsdtr i Tjornelunde       3 Aug 1843    pg 487 498 503
HUSB:  Hans Bohm hmd
BRO:   Mads Nielsen   bmd i Soelberg
SIS:   Bodil Nielsdtr  enke = afg. Mads Mouritzen gmd i Tjornelunde
     Ane Nielsdtr   enke = afg. Andreas Christensen i Haerslov
     Maren Nielsdtr  (dod)
      CH: Mads Pedersen  gmd i Tjornelunde
         Niels Pedersen  gmd i Tjornelunde
         Anders Pedersen gmd i Kjeldstrup
         Jens Pedersen  (dod)
          CH:  Soren Jensen   11 or 17
             Niels Jensen   16
         Maren Pedersdtr = Christen Pedersen gmd i Tjornsted?
REL:   Peder Andersen aftgsmd i Tiornelunde (relative of Soren Jensen & Niels Jensen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Vilhelmsdr i Haerslov        28 Jul 1843   pg 487 489 506
HUSB:  Niels Nielsen gmd
CH:   Wilhelm Carl Frederich Nielsen  20
     Jens Nielsen           18
     Ane Kirstine Nielsdtr       ugift ( Sorensdtr x'd out)
     Maren Nielsdtr          = Christen Olsen gmd i Bakkendrup
     Dorthe Nielsdtr          = Jens Wilhelmsen gmd i Tjaerebye (? Jens Nielsen i Tjaerebye)
     Thrine Nielsdtr     (dod) = Frederich Jorgensen smed i Hong
      CH: Jorgen Frederichsen    4
         Niels Frederichsen    3 or 2
         Karen Marie Frederichsdtr ugift
REL:   Frederich Jorgensen smed i Hong
guard: Jens Nielsen gmd i Tjaerby & Christen Olsen gmd i Bakkendrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jensdtr enke i Orslov         5 Aug 1843    pg 489 497 511
HUSB:  Niels Hansen aftgsmd (dod)
CH:   Hans Nielsen   23
     Jens Nielsen   20
     Karen Nielsdtr  ugift
guard: Jens Jensen tjenestekarl i Nordrup/Taaderup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Christian Selchau proprietair i Selchausdal    8 Aug 1843  pg 491 531
WIFE:  Anneth von Herbst sal. Selchou
CH:   Christian Andreas Selchou     16 curistian
     Michelle Christiane Anette Caroline Selchou 14
guard: Hiorth forpager i Selchausdal
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Elisabeth Frederikke Telefine Birgette Honum jomfrue 17 i Orslov    8 Aug 1843  pg 496
FADER:  Honum pastor 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacob Pedersen i Tjornelunde       9 Aug 1843    pg 496
FADER:  Peder Jacobsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr aftgsenke hos Jens Jensen gmd i Frendved      12 Aug 1843  pg 497 504 514
CH:   Jens Jensen   gmd i Frendved
     Lars Jensen   hmd i Hallenslov Mark / hmd i Torpegaun
     Peder Jensen   i Frendved (dod) = ... = 2.? Christian Soeborg vaever i Ertebierg
      CH: Pauline Pedersdtr ugift (? Nicoline Pedersdtr )
     Ole Jensen    gmd i Uglerup
     Ane Jensdtr   = Hans Larsen hmd i Saebye Mark
     Ane Marie Jensdtr ugift hiemme
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ellen Hansdtr i Reersoe      29 Aug 1843    pg 498 529
HUSB:  Jorgen Mathiasen aftgsmd
CH:   Hans Jorgensen  bmd i Reersoe
     ... Jorgensdtr  = Ole Hansen hmd i Herstedvester
     Jorgen Pedersen hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Jensdtr i Giorlov      15 Aug 1843    pg 498 529
HUSB:  Anders Pedersen inds
CH:   Peder Andersen  22 tiene i K.Helsinge
     Kirsten Larsdtr = Peder Mortensen tjenestekarl i K.Helsinge
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Larsdtr fattig i Gierslov   16 Aug 1843   pg 498 (not in index)
HUSB:  ... skomager
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christine Kjobenhavn aftgsenke i Nyavl    19 Aug 1843  pg 498 507 516 529
HUSB:  Morten Christensen gmd (dod)
CH:   Jens Mortensen  28
     Christen Mortensen    25
     Karen Marie Mortensdtr 22 tiene i Frihedlund, ugift (= Niels Nielsen hiulmand i Frihedslund - by 30 Dec 1843)
guard: Niels Christensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Jepsdtr 56 fattiglem i Giorlov      1 Sep 1843  pg 499
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Frederich Richter aftaegtsmand i Soeberg   2 Sep 1843  pg 499 507 511
1WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Christian Frederichsen  myndig
     Ane Sophie Frederichsdtr ugift
     Marie Frederichsdtr     ugift
2WIFE:
CH:   Niels Frederichsen      20
     Jens Frederichsen      18
     Karen Marie Frederichsdtr 16
     Inger Marie Frederichsdtr 13
     Frederich Frederichsen    9  
guard: Christian Frederichsen
wgd: Ludvig Ager 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich West gmd i Love Mark    2 Sep 1843   pg 499 (not in index - x'd out entry)
WIFE:
CH:   Jens Peder Henrichsen       8
     Ane Kirstine Henrichsdtr ugift
     Dorthe Henrichsdtr        ugift
     Maren Sophie Henrichsdtr ugift (surnames assumed)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Hansen 7 i Kongsted      11 Sep 1843  pg 505
FADER:  Hans Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Pedersen inds hos moder i Orslov    13 Sep 1843  pg 505 508 513
WIFE:  (dod)
CH:   Ane Emilie Pedersdtr   ugift
MODER:  ... aftgsenke i Orslov bye
BRO:   Lars Pedersen  gmd i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Danielsdr 81 fattig i Bachendrup     17 Oct 1843  pg 509
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Anthon Hansen aftgsmd i Gjerslov   5 Oct 1843   pg 509
to: Christen Anthonsen gmd's enke
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen 8 dage i Buerup     4 Oct 1843       pg 509
FADER:  Hans Mathiasen bodker
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Larsen barn i Torpegaun       13 Oct 1843   pg 509
FADER:  Lars Larsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Petrea Jensine Maren Kjobenhavn i Soelberg       10 Oct 1843  pg 509
  (fodt i Fodselstiftelsen i Khvn 23 Aug 1843)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sophie Frederikke Johansdtr barn i Tjornelunde     13 Oct 1843  pg 509
FADER:  Johan Henrichsen aftgsmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Peitersen hmd ( Christen Pedersen / Christen Petersen ) i Hong     1 Nov 1843  pg 509 527
WIFE:  Ane Marie Christensdtr
CH:   Hans Christensen 9 (10½ - 1844)
     Niels Christensen    6 (8  - 1844)
     Karen Marie Christensdtr 13 
guard: Peiter Jensen aftgsmd i Finderup
wgd: Dines Hansen selv.gmd i Hong
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Rasmusdtr i Knudstrup      3 Nov 1843   pg 510
HUSB:  Mikkel Josephsen aftaegtsmand
CH:   Karen Michelsdtr = Christian Jensen i Knudstrup Mark
     Rasmus Michelsen 28 tien i Knudstrup
     Kirsten Michelsdtr    = Hans Jepsen bmd i Blaesinge Mark
     Dorthe Michelsdtr    ugift hiemme
     Ingeborg Michelsdtr tien i Bodstrup
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Cathrine Philipsdr i Tjornelunde   1 Nov 1843   pg 510 529
HUSB:  Niels Nielsen inds
CH:   ... Nielsdtr   = Niels Hansen hmd i Orslov
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Larsen 12 i K.Helsinge    4 Nov 1843    pg 510
FADER:  Lars Jensen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Juliane Kirstine Adamsdr aftsenke i Vinde Helsinge   10 Nov 1843  pg 510 529
HUSB:  Niels Madsen (dod)
CH:   Rasmus Christensen    30 tiene i Saebyegaard
     Karen Christensdtr    = Lauritz Jensen hmd i Hong ( Lars Jensen )
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Hansen ½ i Naerslov   2 Nov 1843  pg 510
FADR: Hans Rasmussen hmd ( Ole Hansen x'd out)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bekke Jochine Munth 5 ( Rikke Jochine Mundt) i Haerslov       11 Dec 1843   pg 515
FADER:  Jochum Munthe inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Carl Emilius drengebarn i Hallenslovgaard   15 Nov 1843  pg 515
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Christensen inds i Hong        7 Dec 1843    pg 515
WIFE:  
2 CH:  Karen Hansdtr  ugift
     Mariane Hansdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Andersen inds i Tindinge Bank, Tjornelunde    24 Nov 1843  pg 515 529
HEIRS:  alle myndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Sorensdtr i Reersoe      14 Dec 1843    pg 516 521
HUSB:  Soren Pedersen hmd
2 CH:  Hans Sorensen  7 or 8 or 6
     Soren Sorensen  4 or 2
guard: Lars Sorensen hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Andersen 42 fattig i Ulstrup  17 Dec 1843  pg 516
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Jorgensdtr fattiglem i Clemmehuset, Saebye sogn     20 Dec 1843  pg 516
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lucie Henriette Holst fattig i Haerslov    17 Dec 1843  pg 516
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Sorensdtr aftaegtsenke i Finderup       23 Dec 1843   pg 516 517 519 529
HUSB:  Jorgen Jensen gmd (dod)
BRO:   Ole Sorensen   aftgsmd i Hong
     Johannes Sorensen gmd i Tjornelunde
SIS:   Bodil Sorensdtr = Lars Jorgensen gmd i Tjornelunde
     Maren Sorensdtr (dod)
      CH: Karen Olsdtr   = Niels Olsen gmd i Finderup
     Kirsten Sorensdtr    enke = afg. Ole Jensen hmd i Tjornelunde
     Sidse Sorensdtr = Jens Olsen gmd i Haerslov
     Marie Sorensdtr = Lars Rasmussen gmd i Haerslov
HUSB.BRO: Anders Jensen  spekhoker i Slagelse
HUSB.SIS: Karen Jensdtr  (dod)
      CH: Jens Olsen    gmd i Haerslov
         Peder Olsen   gmd i Kulbye
         Maren Olsdtr   = Jens Jensen inds i Kulbye
         Niels Olsen   gmd i Finderup
         Torkild Nielsen gmd i Drosselberg
HUSB.½BRO: Jens Andersen (dod)
       CH: Ane Jensdtr   ugift i Vedbye
         Karen Jensdtr  = Jens Christensen skibsteeler i Hjelskoe?
         Marie Jensdtr  ugift tien i Drosselberg
         Jens Jensen   myndig i Khvn
HUSB.½SIS: Margrethe Andersdtr aftgsenke i Saebye
? Peder Jensen & Ole Jensen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lene Jepsdtr aftgsenke i Ulstrup   2 Jan 1844   pg 517
HUSB:  Jens Hansen bmd (dod)
HEIRS:  blot myndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Pedersen nyfodt i Giorlov   12 Jan 1844   pg 521 (not in index)
fADER:  Anders Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Gudum fattig i Vedbye         15 Jan 1844   pg 521
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Madsen barn i Hesselberg  6 Jan 1844   pg 521
FADER:  Mads Christensen 
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Inger Pedersdtr 14 dage i Giorlov  25 Jan 1844  pg 523
STEDFADER: Anders Pedersen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Hansen gmd i Reersoe         24 Jan 1844   pg 523 524 528
2WIFE:  Karen Nilausdr
CH:   Lars Jensen   11
     Ane Marie Jensdtr 8
1WIFE:
CH:   Maren Jensdtr  ugift
BRO:   Niels Hansen hmd i Saebye
wgd: Niels Nielsen gmd i Dalbye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Christensen 17 i Hallenslov         29 Jan 1844   pg 524
MODER:  Ane Marie Henrichsdtr enke = afg. Niels Andersen gmd i Hallenslov
BRO:   Christen Christensen   12
½BRO:  Lars Christensen 24
     Soren Nielsen  9
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr i Kragerup      5 Feb 1844    pg 526
HUSB:  Hans Larsen inds
CH:   Anders Andreasen hmd i Tiornelunde
     Lars Hansen   tienestekarl i Kragerup
     Hans Hansen   24 hmd i Gierslev
     Mariane Andreasdtr (dod)
      CH: Hans Jensen   13
         Caroline Jensdtr ugift
         Dorthea Jensdtr
         Christiane Jensdtr
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

( Karen Marie x'd out) udobt datter i Hallebye    7 Feb 1844   pg 526
FADER:  Johan Kryger inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ingeborg Jensdtr fattiglem i Rye   5 Feb 1844   pg 526
HUSB:  Anders Larsen aftgsmd
by: Poul Larsen hmd i Rye Mark
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Larsen 83 enkemand fattiglem i K.Helsinge    7 Feb 1844  pg 527
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Nielsen barn i Mullerup     12 Feb 1844  pg 528
FADER:  Niels Christensen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Maren Dinesdtr 28 or 28 wks i Hong         13 Feb 1844   pg 529
FADER:  Dines Hansen gmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Marie Jorgensdtr fattiglem i Soelberg      15 Feb 1844  pg 531
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Henrich Larsen barn i Love         22 Feb 1844   pg 532
FADER:  Lars Pedersen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Stephensdtr i Gjorlov     22 Feb 1844  pg 532 (next pg 55)
HUSB:  Mads Larsen aftgsmd
3 CH:  Lars Madsen
     Niels Madsen
     Stephen Madsen - alle myndige
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ole Christiansen fattig i K.Helsinge        20 Feb 1844   pg 532
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Post ( Kirstine Post x'd out ) i Rye    28 Feb 1844  pg 533
FADER:  Post snedker
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Dorthe Sophie Elise Gortz sal. Runeche i Kattrup    2 Mar 1844  pg 533 537
HUSB:  Runiche hallandersforpagter (signed: H. Runicke)
CH:   Johannes Heinrik Gustav Runiche 3
     Johannes Paschen Julius Runiche 2
guard: Gortz forpager i Kattrup (signed: J. Gortz ?)
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Emanuel Jensen inds i Vedbye        6 Mar 1844    pg 533
SIS:   Marie Jensen   = Anders Danielsen gmd i Vedbye
     Maren Jensen   = Lars Jensen gmd i Vedbye
     Elisabeth Jensen = Anders Pedersen hmd i Vedbye
     Johanne Jensen  (dod)
      CH: Morten Jensen  21 i Forbodringshuset
         Hans Peder Jensen     13
         Jens Christian Jensen   15
         Julius Jensen 6
     Ane Jensdtr   ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Peder Christensen drengebarn i Bachendrup       29 Feb 1844   pg 533
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Torkildsen aftaegtsmand i Drosselberg      28 Feb 1844  pg 533
CH:   Torkild Nielsen gmd i Drosselberg
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Pedersdtr fattiglem         29 Feb 1844   pg 533
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hanne Jensen i Saebye    15 Mar 1844  pg 534
HUSB:  Rutkjaer sadelmager
CH:   Auunde Rutkjaer 10
     Vilhelm Rutkjaer 7
     Carl Rutkjaer  2
     Oline Rutkjaer  ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ingeborg Rasmusdtr aftaegtsenke i Ulstrup 11 Mar 1844   pg 534 535
CH:   Jens Hansen   gmd i Ulstrup
     Rasmus Hansen  gmd i Ulstrup
     Maren Hansdtr  (dod)
      CH: Ane Marie Hansdtr ugift
     Ane Hansdtr   = Hans Larsen gmd i Rye
     Kirsten Hansdtr = Jens Pedersen gmd i Bakkendrup
guard: Hans Larsen gmd i Rye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Hansdtr i Love Mark      10 Mar 1844  pg 534
HUSB:  Carl Pedersen skomager
CH:   Hans Peder Carlsen    16
     Peder Carlsen  11
     Birthe Marie Carlsdr   ugift
     Laurine Carlsdr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Bendsen fattig i Kragerup  21 Mar 1844    pg 535
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jacob Lorentzen slagter i Hong    15 Mar 1844  pg 535
WIFE:
guard: P. Holm rodker i Hong
wgd: Niels Christensen skomager i Tiornelunde
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Hansen hmd i Love Mark        22 Mar 1844   pg 535
WIFE:
CH:   Lars Pedersen  24
     Ane Marie Pedersdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Poul Hansen inds i Tjornelunde       22 Mar 1844   pg 535 536
BRO:   Hans Hansen   gmd i Love
SIS:   Maren Hansdtr  = Johannes Sorensen gmd i Tjornelunde
     Johanne Hansdtr (dod)
      CH:
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ellen Andersdtr i Vedbye Mark    6 Apr 1844   pg 539 540 (next pg 56)
HUSB:  Lars Sorensen hmd (testament 13 Jul 1819 i Rudsvedbye bye & sogn - married 14 yrs & no children)
by: Frederich Danielsen hmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Hans Jensen fattiglem i Reersoe      30 Mar 1844   pg 539
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Rasmusdtr i Dalbye     29 Mar 1844    pg 539 (next pg 18)
HUSB:  Christopher Sorensen inds
CH:   Ane Marie Christophersdtr     
     Bodil Marie Christophersdtr    begge ugifte
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Kirstine Hansdtr aftgsenke i Hallebye      8 Apr 1844  pg 539 543 (next pg 44)
HUSB:  Jorgen Clausen hmd (dod)
CH:   Hans Jorgensen  skomager i Hallebye
     Ane Jorgensdtr  = Peder Christiansen hmd i Hallebye ( Ane Margrethe Hansdtr )
     Bodil Jorgensdtr = Hans Madsen bmd i Rasnberg?
     Ane Marie Jorgensdtr (dod)
      ILLEG CH: Hansine Marie Hansdtr 9 i Hallebye
guard: Hans Jorgensen inds i Hallebye
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen tjenestekarl i Frihedslund       30 Mar 1844   pg 539 (next pg 55)
SIS:   Ane Jensdtr   = Hans Christensen hmd i Frendved
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Jensen fattiglem i K.Helsinge      29 Mar 1844  pg 539
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Marie Jorgensdtr 6 i Tjornelunde    10 Apr 1844  pg 541
FADER:  Jorgen Madsen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Jens Larsen inds i Reersoe      13 Apr 1844  pg 541
CH:   Christiane Jensdtr    = Jensen skomager i Kallundborg
     Karen Jensdtr      = Niels Jensen hmd i Reersoe
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Niels Peder Jensen 3 wks uaegtebarn i Strandgaarden      14 Apr 1844  pg 541
FADER:  Jens Christensen tjenestekarl
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Lisbeth Madsdtr 76 enke i Soeberg, Skielleberg sogn         15 Apr 1844   pg 542
HUSB:  Anders Nielsen (dod) (testament 18 Dec 1828)
HEIR:  Ludvig Ager hmd i Soberg
wgd: Hans Frederichsen
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Else Johanne Lemdigt/?Lenerigt enke i Hallebyeore   15 Apr 1844  pg 544
HUSB:  Otto Lemviig auctiondirecteur rodder (dod)
by: Lemvigt proprieteer til Hallebyegaard
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Karen Jensdtr enke i Soelberg    22 Apr 1844  pg 544 (next pg 55)
HUSB:  Peder Hansen hmd (dod)
CH:   Ane Pedersdtr  enke = afg. Carl Bidstrup i Soelberg
     Karen Pedersdtr = Morten Pedersen arbeidsmand i Khvn
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Peder Pedersen ungkarl i Love    18 Apr 1844  pg 544 (next pg 11 33)
MODER:  ... = STEDFADER: Sier Hemmingsen selv.hmd i Love
SIS:   ... Pedersdtr  = Henrich Pedersen hmd i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Birthe Jensdtr i Love Mark      24 Apr 1844      pg 545 (next pg 11 46)
HUSB:  Christen Christensen hmd
CH:   Christen Christensen   29
     Dorthe Christensdtr   (dod)
      CH: Henrich Peder Henrichsen 7
         Karen Kirstine Henrichsdtr ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Carl Frederichsen hmd i Love     28 Apr 1844  pg 545
WIFE:
CH:   Jochum Herman Carlsen  16
     Jens Carlsen       13
     Ane Marie Carlsdr         ugift
     Ane Marie Carlsdr         ugift
STEPCH: Carl Frederich Hansen Jochumsen ungkarl i Rye
     Trine Jochumsdtr     = ...
     Sidse Marie Jochumsdtr      ugift
     Juliane Jochumsdtr        ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Hansdtr i Tjornelunde      9 May 1844       pg 546
HUSB:  Jorgen Madsen hmd
2 CH:  Ane Kirstine Jorgensdtr ugift
     Maren Jorgensdtr     ugift
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Ane Marie Sorensdtr barn i Dalbye     6 May 1844    pg 546
FADER:  Soren Hansen inds
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Bolette Wedel 3/4 aar pleiebarn i Love Mark      6 May 1844  pg 546
MODER:  Bolette Wedel fruentimmer i Slagelse
PLEIEFADER: Niels Madsen skraeder i Love
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Mette Olsdtr fattiglem i Hong       8 May 1844    pg 546
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Sidse Marie Jensdtr 6 wks i Love   3 May 1844   pg 546
FADER:  Jens Nielsen bmd
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Christen Pedersen tjenestekarl i Norager   11 May 1844  pg 546 547
BRO:   Lars Pedersen  tjenestekarl i Eriksholm
     Niels Pedersen  19 tjenestekarl i Tudse
guard: Poul Jensen hiulmand i Norager
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

Johan Martinsen tommermand hmd ( Johan Mortensen ) i Hallebyore     13 May 1844  pg 547
CH:   Lars Johansen  10
[Love herred skpr; Book 5 1836-44; film 49371]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////