HOME & Probate List Lunde-Skam Herred, Odense Probates
  

                       Lunde-Skam Herred, Odense Probates
                         Book 1 1800-1826 film 50284
                         Book 2 Index to Book 1 & 2
                        Book 3 1826-1848 film 50284
                             Sep 20, 2000


Ane Ottesdr enke inds i Grindlose   24 Jun 1800  pg 2
HUSB:  Niels (dod)
2 CH:  Kirsten Nielsdtr 38
     Maren Nielsdtr  32
REL: Peder Knudsen hmd i Grindelose
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Dorthe Larsdtr i Brandsbye, Hiadstrup     1 Oct 1800   pg 2
HUSB:  Niels Larsen tien provst Drejer i Ostrup
1 CH:  Lars Nielsen   2
HUSB.FADER: Lars Andersen gmd i Brandsbye, Hiadstrup, Ostrupgaards gods
HER.REL:     Ole Ipsen i Emmelef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Giertrud Pedersdtr inds hos Peder Jochumsen gmd i Grindlose   14 Feb 1801  pg 3
BRO:   Jens Pedersen  hmd i Grindelose
     Hans Pedersen  (dod)
      CH: Peder Hansen   boesiddende i Bogence
         Jorgen Hansen  28 tien i Bogenes
         Karen Hansdtr  24 tien i Bogenes
         Johanne Hansdtr = Rasmus Hansen i Hoyrup
         Ane Hansdtr   18 tien i Hoyrup
         Cathrine Hansdtr hos Hans Hansen gmd i Grindelose
     Malene Pedersdtr = Rasmus Larsen hmd i Grindelose
     Apelone Pedersdtr = Henrich Hansen hmd i Schambye
     Ane Pedersdtr  = Jesper Hansen selv.gmd i N.Esterbolle, Sandager
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirsten Hansdtr inds hos Hans Hansen sognfoged i Hojrup     26 Mar 1801  pg 4
BRO:   Jesper Hansen  i Westerbye (dod)
      CH: Knud Jespersen  landrecrut med Kongens regmt 27 aar
         Maren Jespersdtr = Rasmus Hansen gmd i Jersore
     Beate Sophie Hansdtr (dod)
      CH: Hans Hansen   36 beboere heer af gaarden
         Lars Hansen   32 tiene i Jersore Klinte sogn
         Rasmus Hansen  27 gmd i Jersore Klinte sogn
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirsten Nielsdtr pige i Ostrupgaards Hospital, Ostrup      4 Apr 1801   pg 5
BRO:   Johan Peter Nielsen        34 i Stige
SIS:   Maren Nielsdtr      31 ugift tien i Lumbye
     Volborre Nielsdtr    27 = Anders Christensen i Stige
     Elisabeth Nielsdtr        25 = Hans Henrichsen Smed i Stige ved Regiment, som Dragon i Odense
guard: Jorgen Jensen gmd i Ostrup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Niels Jensen inds hos Mathias Knudsen hmd i Gierskov  12 Dec 1800/26 May 1801     pg 5
2WIFE:  Ane Cathrine Andersdtr
CH:   Peder Nielsen  of age
1WIFE:  Mette Rasmusdtr
CH:   Jens Nielsen   boende i Orritzlef
     Rasmus Nielsen  boend i Odense, Fen
     Karen Nielsdtr  ugift tien i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Larsen barn 5 i Skettens Hojrup      1 Aug 1801   pg 6
MODER:  Karen Hansdtr enke efter Lars Madsen selv hmd (skp. 1 Nov 1796) =2. STIFFADER: Jens Hansen
SIS:   Christiane Larsdtr    6
½BRO:  Mads Larsen   11
½SIS:  Ane Margrethe Larsdtr 10
     Apolone Larsdtr 9
guard: Niels Gregersen gmd i Ringe & Erik Larsen gmd i Hoyrup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Apelone Nielsdtr enke inds i Grindlose     d.23/28 Dec 1802    pg 7
HUSB:  Knud Hansen (d.1773)
CH:   Niels Knudsen  36 gmd i Naeraae
     Hans Knudsen   34 ungkarl tien Hans Hansen i Grindelose
     Karen Knudsdtr  26 ugift hos bro i Naeraae
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Mette Knudsdtr ugift pige i Frammelev     3 Oct 1801   pg 7
SIS:   Marie Knudsdtr  49 ophold her i sterboen
BRO:   Jorgen Knudsdtr hmd i Hiorslef? (dod) = ... = 2. Niels Rasmussen hmd i Hionlef
      CH: Mette Cathrine Jorgensdtr     22 tien her i Fremmelef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ellen Jensdtr ugift inds i Skamby   begr 3/6 Apr 1803    pg 8 142 #8
 (very dim & hard to read)
MODER:  Valborg Pedersdtr enke efter Jens Hansen hmd
ILLEG.CH: born & died 4 aar forend modern
SIS:   Ane Kirstine Jensdtr = Hans Heikam
     Margrethe Johanne Jensdtr = Anders Pedersen hmd i Drostrups Mark
BRO:   Erik Jensen   hmd i Hammerslev?
     Johan Jensen   hmd i Jullerup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Knudsdtr i Mosebroehuset, Naarup     9 Jul/14 Sep 1803   pg 8 #15
HUSB:  Claus Andersen
CH:   dodfodt
     datter dobt i Naarup kirke - 8 or 9wks old
FADER:  Knud Jorgensen hmd i 
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Pernille Jacobsdtr enke i Hasmark   d.Mar/14 Sep 1803    pg 9 #9
2HUSB:  Mads Andersen hmd i Hofmansgave gods (begrav.1 May 1793)
CH:   Peder Jorgensen 27 hmd i Schambye
     Rasmus Madsen  20 tien Mikkel Rasmussen i Schambye
guard: Peder Andersen tjenestekarl i Hasmark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Knud Rasmussen aftgsmd i Ottrup, Ottrup    d.4 Sep/3 Oct 1803   pg 10 #19
WIFE:  (dod)
SIS:   Karen Rasmusdtr = Hans Hansen Skovbye inds i Hjorslev, Ottrup, Nislevgrds gods
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Larsdtr inds enke i Lunde, Lunde     d.25/28 Sep 1803    pg 10 149 #18
HUSB:  Niels Larsen Bradeland (d.1801)
CH:   Lars Nielsen   33 boende i Kirkendruphuus, Brobye
     Knud Nielsen   30 tien i Schambye
     Hans Nielsen   23 tien Anders Bendsen i Hiadstrup
     Ane Nielsdtr   37 enke = afg. Mads Poulsen hmd i Praesten huus, Lunde
     Karen Marie Nielsdtr = Rasmus Christensen hmd i Lunde (here i bye)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Niels Larsen inds i Hasmark      d.Mar/14 Sep 1803    pg 10 #10
WIFE:  Karen Larsdtr  (d.1792)
CH:   Lars Nielsen   hmd her i byen
     Maren Nielsdtr  = Peder Jensen hmd i Hasmark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Rasmusdtr i Hojrup, Hojrup   d.11/15 Feb 1804    pg 11 180/181 #1
HUSB:  Jorgen Jochumsen hmd (26 Nov 1807 pg 303
CH:   Jochum Jorgensen 32 boende i Hojrup
     Hans Jorgensen  29 boend i Lumbye Mark
     Ane Marie Jorgensdtr 24 ugift tien Rasmus Envoldsen i Slovstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Appolone Hansdtr ugift inds hos Hans Nielsen skipper i Have/Hauge, Lumbye    d.21/22 May 1804    pg 12 171/172
#40
SIS:   Karen Hansdtr  enke = afg. Peder Knudsen gmd i Anderup
     Ane Hansdtr   enke = afg. Niels Jensen hmd i Lumbye
BRO:   Jorgen Hansen  gmd i Thaarup, Lumbye
     Hans Hansen   i Lumbye Hospital
     Frands Hansen  smaahandler i Odense
SIS:   Maren Hansdtr  (dod) = Niels Nielsen gmd i Ullerup 
      CH: Giertrud Nielsdtr     = ... i Ullerup
         Ane Nielsdtr   ugift i Ullerup
         Kirsten Nielsdtr = Lars Frandsen gmd i Ullerup
     Elisabeth Hansdtr    (dod) = Anders Jorgensen gmd i Lumbye
      CH: Karen Andersdtr ugift tiene i Holstienshuus
         Maren Andersdtr = Hans Jorgen Caspersen hmd i Anderup
         Giertrud Andersdtr    ugift tien Hans Hansen 's enke i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Jeppesdr i Stige, Lumbye    d.30 Aug 1804 pg 13 16 18 189 210 #55
1HUSB:  Erik Jensen skipper (d.9 Mar 1798)
CH:   Johanne Marie Eriksdtr  13
     Ane Cathrine Eriksdtr  11½
2HUSB:  Jens Andersen skipper - soreste fra St.Martin til Bergen
MODER:  Johanne Jorgensdtr enke = afg. Jeppe Lumbye, opholder sig her paa stedet
MORBRO: Peder Jorgensen gmd i Hoslegaard, Tostrup, Korup sogn
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jens Rasmussen i Jerlose?  d.13/16 Nov 1804         pg 21 189 #61
1WIFE:  Ane Elisabeth Jensdtr (d.1777)
CH:   Rasmus Jensen  28
2WIFE:  Kirstine Hansdtr (signed: Kirsten Hansdtr )
CH:   Hans Jensen   25
     Ane Margrethe Jensdtr 20 ugift 
     Peder Jensen   12
wgd: Soren Hansen hmd i Westerbye
guard: Lars Hansen gmd? i Jerlose?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Christen Andersen selv.hmd i Lykkehuset, Lumby Mark  d.6/7 Dec 1804 pg 22 191/190
WIFE:  Ane Margrethe Hansdtr
CH:   Else Cathrine Christensdtr    21 ugift hiemme (?illeg)
½BRO:  Anders Larsen gmd i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ancke Bierum jomfrue ugift pige i Noraae Praestegaard      19/21 Jan 1805 pg 23 191
 (fodt i S.Farup i Torning Lehn)
FORAELD:     Farver Bierum = Marine Engel i Sonder Farup, flyttede til Ribe (begge dod)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Hansdtr enke i Torresoe By    7/8 Jul 1805  pg 24 252 259 #29/1805
1HUSB:  Jeppe Clemensen tomersvend
CH:   Clemens Ibsen  skoleholder i Torresoe
2HUSB:  Anders Jensen tomrersvend
2HUSB.BRO: Hans Jensen (dod - ?19 Jul 1793?)
       CH: ... Hansdtr = Koch gmd i Baarup
      Rasmus Jensen i Eskehaugehuuset, Tommerup (dod)
       CH: i Fyn?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Johan Christopher Gothold v. Korbitz kammerherre og Oberst i Anderupgaard   d.1 Dec 1807/9 Nov 1805  pg 25 30 53
68 345 #57/1805
BRO:   v. Korbitz herr general adjutant til Lammehauge
SIS:   Bruggemann enkefue i Wejle
signed: Marie Nielsdtr, Kirstine Hansdtr, Rasmus Larsen, Hans Rasmussen, Andreasdtr Marie Hansdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Christensdtr i Slevstrup, Uggerslev    d.29 Nov/2 Dec 1805  pg 36 249 #59/1805
1HUSB:  Christen Hansen gmd (d.1782)
CH:   Hans Christensen 49 tien i Odense
     Christen Christensen   43 gmd i Borup/Korup
     Lars Christensen 35 bmd i Slevstrup
     Kirsten Christensdtr   43 hiemme
     Ane Christensdtr = Niels Hansen gmd i Uggerslev
     Maren Christensdtr    26 tien 
2HUSB:  Ole Jorgensen gmd (d.2 Aug 1807 pg 47 327)
CH:   Jorgen Olsen   22 fremmende ved Trozzente i Holstein
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Dorthe Hierresdr enke i Orreslev, Otterup   d.13/16 Jan 1806    pg 38 242 260 #2/1806
HUSB:   Hans Christensen (d.1800)
5 CH:  Hiere Hansen   26 
     Lars Hansen   24 i regiment
curator: Lars Sorensen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Poul Andersen aftaegtsmd i Anderup, Lumby   20 Jan 1806  pg 39 253 #3/1806
WIFE:  Else Jorgensdtr (d.1797)
CH:   Erik Poulsen   24 soldat ved pinds Frideriks Regmt i Holsteen
WIFE.1HUSB: Erik Nielsen
WIFE.CH:     Peder Eriksen gmd 
? Peder Eriksen Zaanii & Lars Eriksen i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Mette Rasmusdtr enke i Orritslev, Otterup   d.16/20 Feb 1806/2 Apr 1810   pg 40 242 #4/1806
1HUSB:  Hans Knudsen (skp. 4 Aug 1772)
14 CH:  6 dod ugift
     Ane Marie Hansdtr    (dod 4 aar siden) = Johan Jorgensen gmd i Orritslev
      CH: Jorgen Johansen 14
         Maren Johansdtr 13
         Ane Cathrine Johansdtr 11½
         Hans Johansen  9
         Jens Johansen  8    alle hiemme
         Ane Johansdtr  6 
     Dorthe Hansdtr  = Peder Jeppesen gmd i Ostrup
     Karen Hansdtr  = Christen Hansen gmd i Ostrup
     Lars Hansen   48 i Gierskou
     Simon Hansen 44 hiemme
     Rasmus Hansen  42 boend i Weislund Skovhuus
     Knud Hansen   40 i Klinteborghuuset
     Ane Cathrine Hansdtr = Hans Knudsen skraeder i Ostrup Vejemolle
2HUSB:  Jens Rasmussen selv.gmd (2 Apr 1810 - pg 376)
1 CH:  (dod when 8 days old)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Gythe Cathrine Knudsdtr i Oster Egense, Norup     d.22/24 Feb 1807    pg 42 266 #3/1807
HUSB:  Jorgen Knudsen selv.gmd
4 CH:  Knud Jorgensen  19 tien i O.Egense
     Hans Jorgensen  17 hiemme
     Maren Jorgensdtr 8½
     Ane Kirstine Jorgensdtr 4days
     5 others - all dead with no heirs
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Marie Charlotte Brandt jomfrue ugift fruentimmer i Stige    31 Mar 1807  pg 44 293 308 324 #34/1807
 (opholdt hos Henrich Anderschou = Ane ... skipper i Stige)
MODER:  Ane Margrethe Brandt madame (d.6 Jun 1805 pg 232) enke efter Tobaksfabr ... Brandt
MORBRO: Foght kiobmand i Faaborg (dod)
      CH: 2 sons ved Faaborg
     Fogh praest i Langeland
MOSTER: ....
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ole Jorgensen selv.gmd i Slevstrup, Uggerlsev     d.2/3 Aug 1807 pg 47 326/226 #37/1807
WIFE:  Ane Christensdtr (d.29 Nov 1805 - pg 36 249)
CH:   Jorgen Olsen   24 hos regiment i Holsteen
WIFE.1HUSB: Christen Hansen (d.1782)
WIFE.CH:     Christen Christensen   gmd i Thaarup, Schambye
     Lars Christensen gmd i Slevstrup Marke
     Kirsten Christensdtr   hiemme
BRO:   Henning Jorgensen hmd i Norup
     Hans Jorgensen  hmd 
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Appelone Hansdtr i Emmelev  d.27 Aug/3 Sep 1807   pg 49 293 #38/1807
1HUSB:  Knud Olsen gmd under Harritslevgrd (d.1782)
CH:   Ane Knudsdtr   = Jorgen Knudsen gmd i Oster Egense
     Ane Marie Knudsdtr 28 ugift
2HUSB:  Niels Hansen selv.gmd
CH:   Knud Nielsen   20 hiemme
1HUSB.BRO: Henrich Olsen gmd i Emmelef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Hansdtr i Langkildes stedet, Lumby Thaarup Mark  d.13 Aug/26 Sep 1807  pg 51 294 #39/1807
HUSB:  Jens Sigvardsen selv.
CH:   Hans Jensen   16 tien Sigvard Jensen i Allesoe
     Ane Jensdtr   12 tien i Beldringe
     Sigvard Jensen 4 3/4 aar hiemme
BRO:   Lars Hansen i Rommelskrog Stedet
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Nielsen = Kirsten Jorgensdtr i Allesoe     continue 2 Nov 1807   pg 52 #27/1807
?    Peder Rasmussen Cordt = Kirsten Jorgensdtr pottemager i Odense
     Soren Andersen  gmd i Trostrup
     Hans Andersen  i Allesoe
     Anders Andersen i Allesoe
     Lars Larsen   gmd i Lumbye
     Lars Larsen   tjenestekarl i Lumbye
     Rasmus Pedersen gmd i Allesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Jorgensen skipper vaertshusholder i Stige, of Have, Lumby     d.6 Dec 1807  pg 59 299 348 #72/1807
WIFE:  Mette Jensdtr (dod)
2 BRO:  Morten Jorgensen 63 soefarende i Hauge
     Hans Jorgensen  65 bodker hmd i Allesoe
     Niels Jorgensen 58 bmd i Rauneberg
      CH: Ane Kirstine Nielsdtr tiene here
½BRO:  Peder Hansen   gmd i Fangel (dod) = ... =2 Niels Jensen gmd i Fangel
      CH: Hans Pedersen  abt 24 hiemme
         Maren Pedersdtr abt 20 hiemme (? Marie Pedersdtr )
WIFE.BRO: Niels Jensen  60-70 hmd i Anderup
     Jens Jensen   inds soefarende i Stige (dod)
      CH: Ane Margrethe Jensdtr   20 ugift
         Bodil Marie Jensdtr    16 ugift
         Mette Cathrine Jensdtr  14
WIFE.SIS: Abild Jensdtr enke = afg. Peder Andersen skipper i Stige (Abigael Jensdtr )
wgd: Pingel degn i Lumbye
guard: Niels Nielsen selv. i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jorgen Larsen bmd i Slevstrup, Uggerslef    20 Sep 1808  pg 78 320 #50/1808
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Maren Jorgensdtr 7
wgd: Niels Pedersen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jeppe Hansen gmd sognefoged i Lumbye      22 Nov 1808  pg 79 #2 or 12/1809
 (drukent paa en Reise til Sielland fra Fyen)
WIFE:  Ane Kirstine Mortensdtr
SIS:   Maren Hansdtr  = Lars Sorensen gmd i Lumbye Thaarup
     others not listed
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirsten Jorgensdtr i Lumby Taarup   20 May 1809  pg 79 334 #24/1809
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Jorgen Pedersen ½
guard: Lars Henningsen gmd i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Pedersen selv.gmd i Vester Egense, Grindelose  d.24/28 Aug 1809    pg 81 #5/1810
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Niels Rasmussen 15
     Peder Rasmussen 10
     Knud Rasmussen  7
wgd: Hviid herr proprietair i Sandagergaard
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Nielsdtr enke i Vester Egense      d.9/16 Sep 1809    pg 81 371 395 396 #5/1810
HUSB:  Rasmus Pedersen selv.gmd (d.24 Aug 1809) (he left 3 children)
MODER:  Maren Larsdtr enke = afg. Niels Larsen
BRO:   Peder Nielsen  gmd i Engendnaese?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ester Pedersdtr i Hjadstrup, Hjadstrup     d.19 Aug/1 Sep 1809  pg 82 357 #61/1809
HUSB:  Anders Bendsen gmd
CH:   Bendt Andersen  9
SIS:   ... Pedersdtr  = Niels Hansen gmd i Glaundrup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Rasmussen Dyreborg i Stige, dod i Nantis, Frankerig   d.20 Nov/18 Dec 1809  pg 84 405 431 17 #6/1810
WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Niels Rasmussen 15
     Rasmus Rasmussen 13
     Anders Rasmussen 6
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jesper Larsen ungkarl skipper fra Kjobenhavn, nu hos MODER i Hauge   d.13 Feb 1810 i Have  pg 86 405 433 15
#7/1810
MODER:  Giertrud Jespersdtr enke efter Lars ...
?SODSKENDE: 
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ellen Madsdtr i Tanggard, Lumbye   d.5/6 Jun 1810 pg 87 381 #8/1810
HUSB:  Anders Pedersen gmd (d.16 Dec 1815 pg 101 10)
CH:   Mads Andersen  15
     Peder Andersen  12
     Find Andersen  9
     Birthe Marie Andersdtr 4 (surnames assumed)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Sophie Amalie Andersdtr i Stige by  d.4/6 Aug 1810 pg 88 386 406 432 #9/1810
1HUSB:  Christen Madsen styrmand (d.1771)
Ch:   Mads Christensen (?dod)
2HUSB:  Peder Anderskov skipper (d.1785, probate 24 Feb 1786)
3HUSB:  Niels Pedersen Fischer vaertshusholder
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Cathrine Rastrup enke i Stige by      d.10/11 Aug 1810    pg 90 386 #10/1810
HUSB:  Seneca Nyegaard skipper (dod - 30 Nov 1796)
CH:   Christiane Nyegaard? = Hans Christian Fischer/Fiches skipper here
     Ane Nyegaard? = Henrich Anderskov foraervaerende
     Rasmine Nyegaard? = Johan Peter Honaeus gmd i Langesoe ( Rasmine Hunaeus)
     Kirsten Nyegaard?    ugift tien i Christiansdale
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Rasmusdtr i Hauge By   d.16/17 Aug 1810    pg 90 387 404 #11/1810
HUSB:  Jens Andersen tommermand
CH:   Rasmus Jensen  43 boende i Skibhusene
     Jacob Jensen   35 bornde i Hauge
     Mads Jensen   22 i Engelsk, Fanganskab
     Sidsel Jensdtr  = Christian Danqvart murmester i Slagelse
     Mette Jensdtr  = Casper Nielsen skibstommermand i Kierteminde
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Lassen jomfrue i Christiansminde      d.2/15 May 1812         pg 91 435 10 #7/1812
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Madsen i Ejlby    d.29 Jan/5 Mar 1814   pg 93 #3/1814
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Johanne Marie Andersdtr 12
     Mette Cathrine Andersdtr 10
     Jorgen Andersen     8
     Mads Andersen      5
     Erik Andersen      2
SODSK.CH: Morten Jensen Kiel gmd
wgd: Niels Clausen sognefoged i Sorslef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Alexander Greve v. Petersdorff kammerherr grev i Kiorup     d.5/7 Jan 1813 pg 93 #91/1814
WIFE:  Birthe Juel (d.20 Nov 1810 pg 405)
2 CH:  Hedevig Sophie v. Petersdorff 18
     Gregers Christian v. Petersdorff 12 (surnames assumed - could be his siblings?)
REL:   A. Roepstorff herr general gonvernen grev
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Mette Sophie Henrichsdtr i Egense bye     29 Jul 1814      pg 95 242 #50/1814
HUSB:  Anders Henrichsen
FARAELD:     Hans Christensen = Maren Jensdtr i Wolltrup (?FADER SOSTER?)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Jensdtr i L.Pugholmshuset, Egense     d.29 Jun/29 Jul 1814  pg 96 250 #82/1814
HUSB:  Frands Hansen inds (reciproket testament 24 Mar 1814)
HEIRS:  Rasmus Clausen  i O.Egense
     Karen Clausdr  = Niels Eriksen noye schuedmand i Stige (unsure of surnames of heirs)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Niels Madsen gmd i Lumby   d.2 Sep/11 Nov 1814   pg 97 271 #104/1814
WIFE:  Ane Jespersdtr
CH:   Ane Marie Nielsdtr    13
BRO:   Hans Madsen gmd
     Stephen Madsdtr gmd
?to: Rasmus Madsen i Lumbye, Jeppe Madsen i Fremmelef
wgd: Iversen skolelarer i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Peder Larsen selv.gmd i Askeby    d.22 Sep/23 Nov 1814  pg 99 273 #105/1814
WIFE:  Marie Henrichsdtr
CH:   Ane Pedersdtr  15
     Lars Pedersen  13
     Jesper Pedersen 8
     Stine Pedersdtr 6
     Peder Pedersen  3
     Maren Pedersdtr ½
SVOGER: Rasmus Larsen gmd i Aschebye
guard: Niels Madsen & Anders Nielsen (sosters mand & sosters son??)
wgd: Peder Andersen i Maderup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Marie Abigael Kjeldskou sal. Saxdorff enke justitsraadinde i Lumby Praestegrd  d.24 May 1815 pg 100 103 20 #12/1816
(?321)
HUSB:  H. Chr. Saxtorph rektor i Roskilde (dod)
signed: M. Knudsen, Morten Larsen, Knud Andersen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Pedersen gmd ( Anders Pedersen Tonggaard) i Stige/Have      d.16/18 Dec 1815    pg 101 10 #2/1816
(?318)
1WIFE:  Ellen Madsdtr (d.5 Jun 1810/1816 pg 57/87 381)
CH:   Mads Andersen  22 hiemme
     Peder Andersen  18
     Find Andersen  14
     Birthe Marie Andersdtr 
2WIFE:  Maren Nielsdtr
signed: Stephen Tangaard
wgd: Niels Hansen hmd i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Olsdtr i Gierskov    d.27 May/8 Jul 1816   pg 105 37 #56/1816 (p.336)
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Ole Hansen    7 wks
HUSB.1WIFE: Ane Marie Eriksdtr (no children)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Larsen i Egense    8 Jul 1816   pg 105 #45/1816
1WIFE:
CH:   Giertrud Rasmusdtr    (guard: Hans Christiansen)
2WIFE:  Maren Andersdtr almisselem
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Morten Andersen Annexbonde i Otterup      d.9 Jun/8 Jul 1816   pg 106 11 40 #74/1816 (p.343)
WIFE:  Bodil Rasmusdtr
CH:   Ane Mortensdtr  7
     Maren Mortensdtr 4
WIFE.1HUSB: Anders Jeppesen
WIFE.CH:     Jeppe Andersen
     Kirsten Andersdtr
BRO:   Johan Andersen
wgd: Rasmus Rasmussen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Henrich Anderskov skipper i Stige   17 Jul 1816  pg 107 23 #13/1816
WIFE:  Ane Senecars
4 CH:  Johan Henrichsen 10
     Rasmus Henrichsen    5
     Sophie Henrichsdtr    9
     Thrine Henrichsdtr 2 (surnames assumed)
BRO:   Johannes Anderskou i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Carl Frederich Michelsen forpagter i Christiansminde, Ostrup  fallitboebehandling 27 Mar 1818 pg 109 73 #35/1818
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Sophie Hedvig Rantzau comtesse enke i Nislevgaard   d.30 Aug 1818/15/24 Sep 1818  pg 110 #1/1818
HUSB:  O. Sehestes Juul kammerherre til Nislevgaard
(NOTE: has list of people leasing from them & their places of residence - like Census)
Nislevgaard formerly Allodial gods
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Edvard Roring Proem provst praest til Odense, Sct. Hans     d.3 Sep 1813/13 Mar 1819    pg 124 #43/1818
Vindering af en gaard #27 i Allesoe
CH:   Oluf Bagge Proem/Praem
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jeppe Olsen i Emmelev    d.29 Apr 1818/8 May 1819     pg 125 85 #9/1819
WIFE:  Mette Kirstine Hansdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ole Ibsen i Emmelev         d.29 Apr 1818/8 May 1819 pg 125 85 #9/1819
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Jeppe Olsen (dod) = Mette Kirstine Hansdtr (wgd: Niels Jorgensen i Emmelef)
     ... Olsdtr    = Hans Pedersen gmd i Aschebye
     ... Olsdtr    = Niels Madsen i AElstrup/Olstrup 
     ... Olsdtr    = Peder Jensen veiremoller i Hiadstrup
     Anders Olsen   
wgd: Niels Knudsen i Brandsbye
signed: Anders Ibsen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirsten Madsdtr enke i Agernaes    d.10 Mar/17 Nov 1820  pg 127 #81/1820
HUSB:  Peder Andersen hmd (d.1813 (dead for 25 years))
CH:   Sophie Pedersdtr = Marqvord Jorgensen gmd i Noraaae
     Ane Pedersdtr  = Poul Jensen gmd i Aggernaes
     Juliane Pedersdtr (dod 6 aar siden)= Peder Stephensen gmd i Aggernes
      CH: Peder Pedersen  20
         Jens Pedersen  17
         Kirstine Pedersdtr    15
         Karen Pedersdtr 12
         Hans Pedersen  9
         Sidse Pedersdtr 4 (unsure about her 1st name - surnames assumed)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Jorgensdtr enke i Bedeslev   17 Sep/17 Nov 1820   pg 127 #80/1820
HUSB:  Hans Jacobsen (dod)
CH:   Jorgen Hansen  36
     Rasmus Hansen  33
     Peter Hansen   32 i Noraae
     Maren Hansdtr  = Hans Hansen gmd i Bederslef/Bedersted?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Henrich Klemme kiobmand i Polaaholmgaarden, Otterup    19 Jun 1821  pg 128 #29/1821
(Opbud)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirstine Elisabeth v. Roepstorff ugift i Einsidelsborg     d.4/15 Feb 1822    pg 130 #1/1822
5 SODSK:     
SIS:   frue Gregers Christian von Petersdorff (dod)
      CH: Hedevig Sophie v. Petersdorff = Saiasukan? von Lovetzan
         Hans von Petersdorff (unsure of 1st name)
BRO:   Hans von Roepstorff conferentzraad (dod i Koldsat 1821)
REL:   Kiolsing forvalter
(NOTE: unsure about this probate - cannot really read it)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lucie Charlotte Madsdtr i Emmelev   20/17 Apr 1822 pg 131 #2/1822
HUSB:  Hans Knudsen gmd
FADER:  Mads Ditlevsen i Fremmelef
BRO:   Rasmus Madsen      i Hoirup
SIS:   Ane Kirstine Madsdtr   = Peder Hallesen i Hjadstrup
BRO:   Ditlev Madsen  gmd i Fremmelef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Rasmusdtr enke i Aggernaes    28 Jun 1822  pg 132 #6/1822
HUSB:  Johan Jesper Jorgensen snedkermester i Odense (prob. 18 Aug 1801 ?musican)
BRO:   Christen Rasmussen    70 inds i Allesoe
     Rasmus Rasmussen 57 arbeier karl i Odense
SIS:   Dorthe Rasmusdtr = Hans Pedersen 60
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Nielsdtr i Torreso    d.16 Jan/4 Feb 1822   pg 133 178 #7/1822
HUSB:  Knud Hansen inds.
2 CH:  Hans Knudsen   2
     Karen Marie Knudsdtr (dod 12wks efter moder)
BRO:   Poul Nielsen i Ullemosehuus, Sondeher sogn
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirsten Hansdtr enke i Bedeslev    28 Jun 1822  pg 133 #9/1822
HUSB:  Hans Hansen (d.probate 6 Nov 1801)
CH:   Ole Hansen    gmd i Pederslef
     Niels Hansen   hmd i Doustrup
     5 datters?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Peder Rasmussen inds i Torreso    4 Jun 1822   pg 133 #8/1822
WIFE:  Ane Hansdtr (dod 1807)
CH:   Hans Pedersen  52 gmd i Torresoe (blind 15 aar)
     Rasmus Pedersen = Marie Hansdtr (dod 2 aars siden) =2. Anders Nielsen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirsten Rasmusdtr enke i Ringe    28 Jun 1822  pg 134 #12/1822
HUSB:  Anders Jensen (dod)
CH:   Hans Andersen Hessen
     Karen Andersdtr = Rasmus Pedersen hmd i Uggerslev
     Bodil Andersdtr = Knud Hansen idfligte i Uggerslef
     Maren Andersdtr = Otto Knudsen gmd
eftermand: Hans Knudsen Ringe
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Mette Kirstine Christiansdtr i Krogsbolle   29 May 1822  pg 134 #11/1822
HUSB:  Mads Rasmussen
CH:   Hans Madsen   19 i Weylebye
     Mads Madsen   16
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Peder Ipsen aftgsmd i Rorslev     d.13 Apr/28 Jun 1822  pg 134 #10/1822
WIFE:  Johanne Jorgensdtr    (7 Jul 1825 - pg 169)
CH:   Jorgen Pedersen 60 hmd i Roerslef
     Jeppe Pedersen 58 hmd i Torsesoe
     Karen Pedersdtr = Hans Hansen i Roerslev (?dod)
      CH: 4 children
     Peder Pedersen  49 hmd i Noraae
     Giertrud Pedersdtr    = Rasmus Poulsen inds i Noraae 
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Margrethe Olsdtr i Ostrup     19 Sep 1822       pg 135 198 #43/1822
HUSB:  Hans Hansen
CH:   Ane Marie Hansdtr    3½
guard?: Niels Rasmussen hmd i Byen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Knud Knudsen pastor emeritus i Naeraae     d.7/17 Sep 1822    pg 135 #42/1822
WIFE:  Ane Kirstine Evald/Eskild
CH:   Hans Jacobsen Evert Knudsen    nu sogneprost i Noraae
     Christian Henrich Knudsen         28 apotheker i Slagelse
     Ulriche Cathrine Knudsen 25 ugift  
     Ane Ester Sonnichs 22 ugift i Slagelse
     Johannes Andreas Knudsen 19 hos apotheker i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Peder Eriksen i Klusetgaard, Lumby  6 Apr 1822   pg 138 201 #45/1822
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Rasmus Pedersen 19 - fodt 24 Apr 1804 
     Karen Pedersdtr 17 - fodt 26 Jan 1806 - ugift
     Erik Pedersen  15 - fodt 5 Feb 1808
     Morten Pedersen 11 - fodt 4 Jan 1812
     Anders Lumbye Pedersen - 9 - fodt 17 May 1814
     Knud Pedersen  7 - fodt 6 Sep 1816
     Marie Pedersdtr 4 - fodt 6 Apr 1819
     Ane Marie Pedersdtr - (dod i 1817 ugift uden livearvinger)
WIFE.FADER: Rasmus Andersen aftgsmd i Lumbye
guard: Carsten Carstensen i Soimoesegaard
wgd: Anders Thomasen braendeviensbraender borger i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Pedersen ugift skipper i Stige By    11 Oct 1822  pg 139 #17/1822
MODER:  Abigael Jensdtr enke efter Peder Andersen i Stige (3 Apr 1807 pg 270)
BRO:   Jens Pedersen  38 i Stige
wgd: Hans Christian Fischer skipper i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Stephensen ungkarl inds hos Peder Stephensen gmd i Allesoe    11 Oct 1822  pg 140 #86/1822
BRO:   Peder Stephensen 30 gmd i Allesoe
SIS:   Maren Stephensdtr    = Rasmus Hansen bmd udflytter fra Seeden, Aaesum herred - abt 30
      CH: Rasmus Jorgensen 16 or 17
         Stephen Jorgensen     14
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Mads Jeppesen hospitalslem i Karenhusene, Odense Hosp.     11 Oct 1822  pg 141 #90/1822
?    ...   = Rasmus Jacobsen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Olsen gmd i Egense, Norup   18 Oct 1822  pg 141 #42/1822
WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Ole Rasmussen  26 soldat i Khvn
     Marie Kirstine Rasmusdtr 24 ugift
     Anders Rasmussen 21
     Hans Rasmussen  18 og no months
     Johan Rasmussen 14
     Rasmus Rasmussen 11
     Simon Rasmussen 7
guard: Simon Olsen gmd i Keshaur?
wgd: Anders Knudsen gmd i Egense
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Hjere Hansen gmd i Orritslev     2 Jan 1823   pg 142 248 #104/1822
WIFE:  Ane Marie Jeppesdr (=2. (forloved) Lars Nielsen her i gaarden )
CH:   Dorthe Hjeresdr ugift
     Hans Hjeresen  13
     Jeppe Hjeresen  11
     Christen Hjeresen    5
     Kirsten Hjeresdr 3
guard: Lars Hansen gmd i Allested
wgd: Niels Larsen gmd i Lumbye, Thaarup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Larsdtr ugift pige i Slevstrup, Ugerslev     d.15 Jun 1822 pg 142 202/212 #91/1822
FADER:  Lars Christensen i Slevstrup (skp. 19 Nov 1819)
MODER:  Maren Madsdtr (skp. 3 Mar 1820)
BRO:   Christen Larsen here i Slevstrup
SIS:   Ane Sophie Larsdtr 20
     Maren Larsdtr    15 begge ugift
REL:   Christen Christensen Forup
? Dorthe Henningsdr
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Marie Meier ugift i Lumby     d.2 Mar 1823  pg 144 #9/1823
 (testament 6 Aug 1816)
SIS:   Maren Meier
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Peder Andersen i Otterup   d.23 Dec 1822/11 Apr 1823    pg 144 #30/1823 (to pg 224)
WIFE:  Ane Marie Jeppesdr (d.1812)
CH:   Anders Pedersen 32 tiene 
     Karen Pedersdtr = Mads Pedersen i Hiarslef, Ostruphovedegaard
     Ane Margrethe Pedersdtr 25? ugift tien i Hofmonsgave
guard: Hans Andersen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Soren Fischer skolelaerer organist i Lumby   d.27 Mar 1823 pg 145 230 #8/1823
1WIFE:  Marie Cathrine Duenskjold (no children)
2WIFE:  Ane Marie Christensdtr
CH:   Niels Fischer  21 hiemme
     Marie Cathrine Hedevig Rischer ugift
     Ane Kirstine Fischer
BRO:   Fischer organist i Odense
curator: Christen Pedersen gmd i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Marie Hansdtr i Hauge      30 Apr 1823  pg 146 #54/1823
HUSB:  Anders Hansen mollebygger
CH:   Hans Andersen  12
     Laurine Andersdtr 7
     Jens Bendix Andersen 5 (surnames assumed)
     Lars Pedersen  2
BRO:   Mads Hansen i Elosdmark/Elsoemark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Christensdtr enke hos Mikkel Bang i Stige By   19 Jun 1823       pg 146 #66/1823
1HUSB:  Hans Jensen skipper (d.1799)
CH:   Marthe Marie Hansdtr   = Naeumann postforer i Kolding
     Karen Hansdtr      = Mikkel Bang skipper
     Kirsten Hansdtr     ugift i Kolding
     2 sons - dead without living heirs
2HUSB:  Morten Larsen Rohde (dod)
SIS.SON: Jens Maastrand skipper i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Hansen unge bmd i Kappendrup   18 Jul 1823  pg 147 223 #7/1823
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Niels Larsen   1
MORBRO: Claus Johansen i Hoirup
WIFE.BRO: Niels Rasmussen i Uggerslev
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Andersdtr aftaegtenke hos Anders Hansen gmd i Bedeslev   18 Jul 1823  pg 148 #15/1823
HUSB:  Hans Hansen (dod 15 Jun 1815)
CH:   Hans Hansen   gmd i Roerslef (dod)
      CH: Hans Hansen   17
         Jens Hansen   14
         Ane Hansdtr   ugift
         Kirsten Hansdtr ugift
     Appelone Hansdtr = Rasmus Christensen i Roerslef
     Kirsten Hansdtr = Christen Hansen i Norrebye
     Magdalena Hansdtr = Jorgen Hansen i Klinte
     Anders Hansen  gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Sorensdtr aftaegtskone hos Peder Giodesen gmd i Dagstrup     18 Jul 1823  pg 148 #72/1823
HUSB:  Niels Madsen aftaegtsmand
CH:   Niels Nielsen  hmd i Ostrup
     Kirsten Nielsdtr = Knud Rasmussen i Dagstrup
     Mads Nielsen   (dod) = Ane Marie Larsdtr = 2. Peder Giodesen gaardsbosidder
      CH: Niels Madsen   16
         Lars Madsen   9
         Ane Marie Madsdtr ugift
     
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Knudsen hmd i Otterup Mark   11 Aug 1823  pg 149 #110/1823
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
CH:   Knud Andersen  8½
     Mette Marie Andersdtr 
BRO:   Hans Knudsen bmd i Emmelef
WIFE.BRO: Peder Pedersen gmd i Hasmark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Simon Nielsen hmd i Lumby Praestekald     28 Oct 1823  pg 150 #103/1823
WIFE:  Ane Kirstine Jorgensdtr
CH:   Karen Marie Simonsdtr = Hans Rasmussen slagater i hiemme
     Karen Simonsdtr = Jorgen Hansen i Mindehuuset, Krogshoy
     Jorgen Simonsen fra kongens regiment i Khvn for en 13 aar siden (fate unknown)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Christen Olsen i Beldringe bye    28 Oct 1823  pg 150 #102/1823
1WIFE:  Ellen Jensdtr (d.1802) (no children)
2WIFE:  Marie Madsdtr
CH:   Ole Christensen 20 hiemme
     Mads Christensen 19 hiemme
     Hans Christensen 17
     Niels Christensen    6?
     Ellen Marie Christensdtr 6
SVOGER: Jacob Mortensen selv.gmd i Frostrup Korup
2WIFE.BRO: Ditlev Madsen gmd i Fremmelef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Marie Jensdtr ( Marie Jacobsdtr ) i Allesoe  1 Dec 1823   pg 152 #111/1823 ( Marie Pedersdtr x'd out)
1HUSB:  Andreas Blomme i Blommestadat (d.1815 selv. i Ubberud sogn)
CH:   Trine Marie Andreasdtr  ugift
     Jens Andreasen eller Andersen   12 or 13
     Jeppe Andersen      10 or 11
2HUSB:  Rasmus Pedersen selv.gmd
CH:   Peder Rasmussen 7 or 8
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Rasmusdtr ugift tjenestepige i Lunde    1 Dec 1823   pg 154 #128/1823
ILLEG:  Hans Henrich Nielsen - 25 soldat ved kongens regiment (dobt 19 May 1798 i Wissenberg sogn)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Mads Rasmussen hmd i Anderup     15 Jan 1824  pg 154 #123or 128/1823
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Hans Madsen   25 hiemme
     Ane Madsdtr   ugift tien i Odense
     Rasmus Madsen  20 or 21 tien i Allesoe
     Peder Madsen   19 tien i Thaarup
     Niels Madsen   17 tien i Hovedgaarden Hofmansgavd
     Christen Madsen 7 hiemme
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Knud Andersen Schovsboe i Lumbys Mark     d.2 Nov 1823/15 Jan 1824    pg 155 #104/1823
WIFE:  Johanne Jorgensdtr (18 Jul 1825 pg 172)
CH:   Jorgen Knudsen  24 i Khvn
     Hans Knudsen   21
     Marie Elisabeth Knudsdtr ugift
     Rasmus Knudsen  10
(NOTE these children could be of previous marriage?)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Knud Johansen selv.hmd i Lumby    15 Jan 1824  pg 155 #127/1823
WIFE:  Karen Jacobsdtr
CH:   Jacob Knudsen  10
     Hans Knudsen   5
WIFE.BRO: Hans Jacobsen hmd i Lumbye
guard: Peder Poulsen sognefoged i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Johan Ludvig Pauli degn skolelaerer kirkesanger i Gyndstrup   d.9 Nov 1823/20 Feb 1824    pg 156 162 #6/1824
WIFE:  Anselline Zeuthen sal. Pouli (signed: Aerselmine Pauli)
CH:   Christine Christiane Caroline Pouli 17
wgd: Niels Larsen Bredahl skolelaerer
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Niels Madsen = Kirsten Hansdtr i Lumby     auledining af aegteskabets ophaevelse 14 Feb/11 Mar 1824 pg 157
#3/1824
CH:   Maren Nielsdtr  13
HER.BRO: Anders Hansen Tonsgaard
? Jorgen Nielsen & Anders Nielsen hmd i Bladstrup
? Mads Nielsen, 
SIS:   Giertrud Kirstine
signed: Niels Madsen, Anders Hansen, Anders Nielsen, Jorgen Nielsen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Stephensen ( Thomas Stephensen ) i Stige    24/29 Jun 1824 pg 158 #4/1824
WIFE:  Ane Thogersdr
FADER:  Stephen Hansen Tonggaard
BRO:   Hans Stephensen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Hans Jorgensen ugift tjenestekarl hos Hans Nielsen Beldringe gmd i Allesoe    30 Aug 1824  pg 159 #66/1824
BRO:   Hans Rasmussen i Allesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jorgen Clemmensen ugift 26½ somand i Stige   24 Jun 1824  pg 159 #5/1824
MODER:  Margrethe Jorgensdtr enke efter Clemmen Rasmussen soefmand
BRO:   Rasmus Clemensen 25
     Hans Clemensen  21 begge
NOTE: this could be Anders probate for Clemen Rasmussen & son Jorgen???
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Knud Nielsen aftgtsmd i Otterup    4 Sep 1824   pg 159 #33/1824
WIFE:  (dod)
CH:   Niels Knudsen  31 i Hessum
     Karen Knudsdtr  = Tyge Rasmussen i Hessum
     Ane Knudsdtr   22 tien i Hessum
     Kirsten Knudsdtr = Peder Larsen i Fodegaarden
     David Knudsen  20 tien i Gaarden
     Dorthe Knudsdtr 14
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Giertrud Jorgensdtr aftgskone enke i Oster Lunde    4 Sep 1824   pg 160 #45/1824
1HUSB:  Mads Larsen (d.1798)
CH:   Karen Madsdtr  enke = afg. Jens Nielsen
     Lars Madsen   30
     Ane Kirstine Madsdtr (dod)
      CH: Mads Madsen   6
         Anders Madsen  4
     Karen Madsdtr
2HUSB:  Hans Nielsen (d.1802)
CH:   Mads Hansen   24
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Rasmusdtr aftaegtsenke hos Rasmus Sorensen i Hasmark   6 Sep 1824   pg 160 #59/1824
HUSB:  Anders Pedersen (reg. 3 May 1806)
2 CH:  Maren Andersdtr = Rasmus Sorensen gmd i Hasmark
     Karen Andersdtr tien i Thjorup/Kjorup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Margrethe Hansdtr aftgs.enke i Otterup     4 Sep 1824   pg 160 #16/1824
HUSB:  Knud Hansen (d.24 Jun 1814)
CH:   Kirsten Knudsdtr = Christen Andersen i Fodegaarden
     Maren Knudsdtr  = Lars Sorensen i Ortizlef
     Giertrud Knudsdtr    29 ugift
     Rasmus Knudsen  26 ved Kongens Regiment i Khvn
     Hans Knudsen   23 ved Kongens Regiment i Khvn
     Mette Marie Knudsdtr 19 tien Peder Larsen i Otterup
     Apolone Knudsdtr 16 hiemme
     Mette Knudsdtr  12 tien Jens Valentin
guard: Ole Hansen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ole Hansen hmd i Hasmark   6 Sep 1824   pg 160 #44/1824
WIFE:  Giertrud Nielsdtr
4 CH:  Hans Olsen    16
     Ane Marie Olsdtr 10
     Karen Olsdtr   6
     Niels Olsen   4
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Jensen smed i Rorslev, N.Naeraa      19 Nov 1824  pg 161 #8/1824
WIFE:  Maren Olsdtr (d.1793)
CH:   Ole Larsen Smed 60 hiemme
     Jens Larsen Smed i Bederslef (dod)
      CH: Lars Jensen   33 hmd i Glomdrup?
         Jep Smed     28 i Bederslev
         Jorgen Jensen  30 
         Maren Jensdtr  = Hans Andersen hmd bodker i Weuflinge
     Barbara Larsdtr = Peder Knudsen gmd i Hofmark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Magdalene Knudsdtr enke i Torreso   19 Nov 1824  pg 161 #7/1824
HUSB:  Jorgen Jorgensen (d. 22 Jun 1818 #39/1819)
? Rasmus Jorgensen
? Rasmus Rasmussen hmd, son of Rasmus Josephsen
(cannot read this probate - handwriting bad)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Niels Christensen almisselem i Bederslev    19 Nov 1824  pg 161 #9/1824
1WIFE:  Mette Pedersdtr
2WIFE:  Maren Jorgensdtr (d.1800)
3WIFE:  Ane Cathrine Rasmusdtr
CH:   Rasmus Nielsen  24
     Mette Nielsdtr  = Christen Madsen snedker i Bondesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Jensdtr enke i Gunstrup      19 Nov 1824  pg 162 #12/1824
HUSB:  Jesper Mortensen (dod)
CH:   Peder Jespersen 57 gmd i Gundsted/Qvndsted
     Ane Kirstine Jespersdtr = Rasmus Rasmussen hmd i Giordstrup
     Bodil Jespersdtr = Peder Hansen i Knagelunds Molle
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Margrethe Christensdtr fodt Jorgensen i Bedeslev  d.25 Aug/19 Nov 1824  pg 162 #10/1824
1HUSB:  Hans Hansen (d.1781)
CH:   Jorgen Hansen  47
     Christen Hansen 16 begge i Kappenstrup
2HUSB:  Niels Jorgensen hmd
CH:   Hans Nielsen   49
     Maren Nielsdtr  = Ole Hansen hmd i Bederslef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Hans Larsen aftgtsmand i Wellinge   d.17 Mar/19 Nov 1824  pg 162 #11/1824
WIFE:  Ane Marie Knudsdtr (d.1809)
CH:   Lars Hansen   27 gmd i Gronstrup
     Knud Hansen   26
     Hans Hansen   24 i Bondesoe
     Niels Hansen   20 tien i Roerslef
     Peder Hansen   18
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Jeppesdr i Mielby   22 Nov 1824   pg 163 #70/1824
HUSB:  Lars Hansen bmd 
CH:   Hans Larsen   6 wks
FADER:  Jeppe Nielsen gmd i Noraae
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Stephen Hansen Tanggaard/Tomggaard i Stige   30 Nov 1824  pg 163 #37/1824
1WIFE:  Marie Rasmusdtr (d.1802)
CH:   Hans Stephensen 31 i Hauge    
     Maren Stephensdtr    35 = Niels Jorgensen skoemager i Odense
     Rasmus Stephensen    33 (dod) = Ane Togansdtr i Stige
      CH: 
     Anders Stephensen    35 soefurnde i Khvn
2WIFE:  Ane Marie Jorgensdtr (d.25 Jun 1813)
CH:   Jorgen Stephensen    21
     Giertrud Marie Stephensdtr 20 ugift
     Karen Stephensdtr    17
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Pedersdtr i Anderup  d.31 Aug 1824  pg 164 #64/1824
HUSB:  Hans Hansen Holev (?fattig af Otterup sogn)
CH:   Hans Hansen   10
     Karen Marie Hansdtr 6
     Kirsten Hansdtr 3
ILLEG.CH: Peder Jeppesen 22?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Rasmussen i Lumby    d.19 Nov 1824/12 Jan 1825    pg 165 #99/1824
WIFE:  Giertrud Kirstine Knudsdtr
CH:   Andreas Kirstine Larsdtr 1
BRO:   Erik Rasmussen  gmd i Anderup (eldest bro)
STEDFADER: Soren Knudsen i Anderup
WIFE.FADER: Knud Knudsen gmd i Steensbye
wgd: Jens Jensen gmd i Jollerup?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]


Ane Rasmusdtr i Otterup Mark     6 Apr 1825   pg 166 #3/1825
HUSB:  Rasmus Pedersen hmd (Anders Pedersen x'd out)
CH:   Rasmus Rasmussen 7
HIS.BRO: Christian Pedersen
Neighbor: Christen Nielsen hmd i Otterup Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Christopher Larsen i Enghaugehuset  d.11 feb 1825 pg 167 #4/1825
WIFE:  Sidsel Kirstine Andersdtr (signed: Sidse Kirstine Mortensdtr )
CH:   Knud Christophersen   5 (?dod efter fader)
     Morten Christophersen  3
BRO:   Peder Larsen i Dangstruphuset
     Elias Larsen
WIFE.BRO: Christen Mortensen tiene i Allesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Knud Hansen i Emmelef    10 Jun 1825   pg 168 #8/1825
WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Hans Knudsen   i hiemme
     Peder Knudsen  boende i Emmelefmark
     Anders Knudsen  (dod)
      CH: Knud Andersen  10?
     Giertrud Marie Knudsdtr = Ditlev Madsen i Fremmelef
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Simonsdtr i Norup   10 Jun 1825   pg 168 #9/1825
HUSB:  Soren Nielsen
CH:   Rasmus Sorensen hmd i hiemme
     Niels Sorensen  32 i Karhuusenae
     Maren Sorensdtr = Peder Andersen i Korsbjerg
     Apolone Sorensdtr ugift tien i Pederslef
     Karen Sorensdtr 27 hiemme
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Johanne Jorgensdtr enke i Rorslev   7 Jul 1825   pg 169 #12/1825
HUSB:  Peder Ibsen aftgsmd (d.13 Apr 1822)
CH:   Jorgen Pedersen 60 hmd i Roerslef
     Jeppe Pedersen  58 hmd i Torreso
     Peder Pedersen  52 hmd i Noraae
     Karen Pedersdtr enke = afg. Hans Hansen i Roerslef
     Giertrud Pedersdtr    = Rasmus Poulsen kudsk i Einldelsbrg
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Karen Hansdtr enke i Bedeslev     7 Jul 1825   pg 169 #14/1825
HUSB:  Jorgen Jacobsen (dod)
CH:   Jacob Jorgensen
     Hans Jorgensen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Christensen ungift inds i Torreso     7 Jul 1825   pg 169
MODER:  Appelone Stephensdtr enke efter Christen Larsen
BRO:   Rasmus Christensen    30
SIS:   Ane Cathrine Christensdtr = Johan Pedersen i Nislefgaard
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Margrethe Pallesdr i Krogsbolle    7 Jul 1825   pg 169 #13/1825
HUSB:  Hans Hansen (usk.bo)
CH:   Ane Kirstine Hansdtr   9
     Hans Hansen       7
     Maren Hansdtr      5
     Karen Hansdtr      3
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Knudsen ladefoged i Boardesoe      7 Jul 1825   pg 170 #18/1825
WIFE:  
BRO:   Morten Knudsen  i Baardesoe
     Knud Olsen    i Goeupstrup
     Peder Knudsen  i Dougholm
     Jorgen Knudsen  i Wellinge
     Niels Ipsen   i Wellinge
     Knud Ellegaard i Grinstrup
     Niels Andersen  i Aggemoe/Aggernaers/Aggermark
     Lars Hansen   i Gionstrup
     Jeppe Nielsen  i Wellinge
     Knud Albretsen i Blodstrup
?signed: Knud Nielsen O.Lunde, Anders Nielsen Bredstrup, Rasmus Hansen Baardesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Knudsen i Torreso   7 Jul 1825   pg 170 #17/1825
WIFE:  Marie Rasmusdtr (d.10 Feb 1815)
CH:   Rasmus Andersen 36 hmd i Torresoe
     Maren Andersdtr = Anders Nielsen i Torresoe
     Knud Andersen  
     Hans Andersen  = ... i Stige mark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Hans Andersen enkemand i Aggernaer/Hospitalslem    7 Jul 1825   pg 170 #19/1825
WIFE:  Ane Nielsdtr (d. 24 Jun 1816)
CH:   Anders Hansen  
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jorgen Rasmussen Moller i Stige    18 Jul 1825  pg 170 #20/1825
WIFE:  Appelone Jeppesdr (d.11 Apr 1816)
CH:   Ane Jorgensdtr  = Jorgen Rasmussen bandfarer
     Kirsten Jorgensdtr    = Lars Rarstrup Schmidt skipper ( Lars Rastrup Smith)
     Maren Jorgensdtr = Jens Hansen raadfarer
     Rasmus Jorgensen 18
     Anders Jorgensen 17
     Sidsel Marie Jorgensdtr 16 ugift tien Mads Moller i Stige
     Jeppe Jorgensen 14 tien i Naested
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Niels Pedersen hmd i Torreso     7 Jul 1825   pg 170 #16/1825
WIFE:  Marie Pedersdtr
CH:   Peder Nielsen  30 hmd i Torresoe
     Rasmus Nielsen  26 hmd hiemme
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Hansdtr i Lumby    18 Jul 1825   pg 171 #21/1825
HUSB:  Rasmus Andersen aftgtsmd
CH:   Hans Rasmussen  gmd i Lumbye Raarup
     Jeppe Rasmussen  gmd i Lumbye
     Maren Rasmusdtr = Jens Hansen unge gmd i Sandersoe
     Karen Rasmusdtr = Anders Rasmussen gmd i Kensetsprt
     Sidsel Rasmusdtr = Niels Hansen gmd i hiemme
     Giertrud Rasmusdtr    (dod) = Niels Nielsen i Mosegaard (dod)
      CH: Niels Nielsen  14
         Rasmus Nielsen  ( Hans Christian x'd out)
         Knud Nielsen
         Niels Christian Nielsen
BRO.of.N.Ns.i.Mosegrd: Knud Nielsen sognefoged gmd i Zeunderup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Johanne Jorgensdtr enke inds hos Ole Nielsen i Lumby Mark    18 Jul 1825  pg 172 #22/1825
HUSB:  Knud Andersen Schousboe inds (d.2 Nov 1823)
CH:   Hans Knudsen   23 tien i Sondersoe
     Marie Elisabeth Knudsdtr 18 tien i Skibhusene
     Rasmus Knudsen  11 tien Christen Rasmussen i Lumbye
     Jorgen Knudsen  26 tien i Khvn
guard: Hans Hansen gmd i Anderup Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Kirstine Eriksdtr i Emmelev Mark   20 Jul 1825  pg 172 #23/1825
HUSB:  Hans Andersen
CH:   Erik Hansen   4
     Anders Hansen  2
BRO:   Jorgen Eriksen  smed i Nerup
MODER:  Cathrine Pedersdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Larsen degn & skolelaerer i Skamby   d.23 Jul 1825 pg 174 #72/1825
WIFE:  Christiane Ebbesdtr
CH:   Lars Andersen  56 ugift hiemme
     Susanne Andersdtr ugift hos BRO i Allesoe
     Ebbe Andersen  52 skolelaerer i Allesoe
     Frands Andersen 48 = ... i Slevstrup
     Christine Andersdtr   46 ugift hos BRO i Allesoe
     Alhed Marie Andersdtr 44 ugift hiemme
     Andreas Andersen 42 hiemme
     Rasmus Andersen 39 hiemme
     Helene Andersdtr 36 ugift hiemme
     Niels Urchtander Andersen 32 skolelaerer degn i Schambye
wgd: Peder Pedersen hmd i Schambye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Anders Rasmussen inds hos Simon Olsen gmd i Hersom/Hessum    20 Jul 1825  pg 174 #24/1825
WIFE:  Ane Cathrine Simonsdtr
CH:   Maren Kirstine Andersdtr 6
     Kirsten Andersdtr         2
     Rasmus Andersen     ½ (surnames assumed)
FADER: Rasmus Andersen hmd 70 
BRO:   Thyge Rasmussen (unsure of his 1st name)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Hans Eriksen inds i N.Naeraa     1 Aug 1825   pg 176 #73/1825
WIFE:  Ane Hansdtr (testament 10 Nov 1815)
SIS:   ... Eriksdtr = Hans Knudsen
     Ane Mortensdtr (or Ane Moster datter?)
by: Jorgen Jensen hmd i Noraae
wgd: Jorgen Jensen hmd i Noraae
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Hans Henrichsen i Gyndstrup      2 Dec 1825   pg 176 #90/1825
WIFE:  Kirsten Andersdtr
2 CH:  Niels Hansen   3
     Anders Hansen  
REL:   Peder Nielsen i Odense
wgd: Lorentz Willumsen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jorgen Nielsen inds hos Hans Jensen's enke Kirsten Jorgensdtr i Torreso     d.21 Aug 1825 pg 176 #74/1825
WIFE:  Birthe Kirstine Hansdtr
CH:   Karen Jorgensdtr 6½
WIFE.SVOGER: Christian Larsen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Birgethe Kirstine Nielsdtr 19 ugift pige i Stige    d.8 Nov 1825  pg 177 #94/1825
MODER:  Inger Marie Hansdtr enke efter Niels Nielsen (22 Apr 1811/1822 pg 412) =2. Anders Andersen gmd i Stige
BRO:   Hans Jorgen Nielsen   23
     Lars Nielsen   17
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Pedersdtr enke i Stige     d.19 Dec 1825      pg 177 #93/1825
HUSB:  Christen Jeppesen (dod 30 Apr 1815) (? Christian Jeppesen testament 26 Apr 1813)
SIS.DATTER: Ane Barbara Cicilie = Niels Christensen gartner i Hinsegave
HUSB.BRO.DATTER: Ane Susanne Margrethe Pedersdtr = Niels Nielsen i Ballerup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]


Rasmus Jorgensen inds i Rorslev    2 Dec 1825   pg 177 #91/1825
WIFE:  Maren Rasmusdtr (d.29 Jan 1821)
CH:   Jorgen Rasmussen takes over the hiemme
     Sidsel Rasmusdtr (dod)
     Marie Kirstine Rasmusdtr (?dod) = Christen Jeppesen i Bredstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Christen Rasmussen gmd i Lumby    d.8 Dec 1825/18 Jan 1826    pg 178 #106/1825
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
CH:   Kirsten Christensdtr   9
     Rasmus Christensen    7
     Ane Marie Christensdtr 4 or 6
     Peder Christensen    2
SIS:   ... Rasmusdtr = Soren Andersen gmd i Ullerup (his eldest sister)
     ... Rasmusdtr = Peder Hansen selv.gmd i Lumbye Thaarup (his ynger soster)
wgd: Muller fuldmaegteg i Lumbye (signed: H.Mullerng)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Soren Hansen hmd i Lumby   18 Jan 1826   pg 180 #107/1825
WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   Hans Sorensen  10
SODSK.BORN: Jorgen Eriksen smed? i Norup
      Hans Jensen hmd i Hoirode?
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Lars Hansen i Sidslevmarken (Saerslevmarken), Anderup      d.10 Dec 1825/4 Feb 1826    pg 181#101/1825
WIFE:  Appelone Marie Poulsdtr
CH:   Hans Larsen   22 ved Fynske Dragoon regmt
     Ane Marie Larsdtr 21 tiene i Mosegaard, Naesbye
     Poul Larsen   18 hiemme
     Maren Larsdtr  16 hiemme
     Karen Larsdtr  13
½BRO:  Anders Jorgensen hmd i naesbye
WIFE.BRO: Rasmus Poulsen gmd i Naesbye
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Rasmus Jorgensen hmd i Stige     13 Dec 1825/4 Feb 1826 pg 182 #108/1825
WIFE:  Sidsel Gregersdtr
CH:   Jorgen Rasmussen 36
     Maren Rasmusdtr 33 ugift
guard: Hans Christian Fischer skipper i Stige (Casper Hansen gmd i Stige x'd out)
wgd: Casper Hansen gmd i Stige (Hans Christian Fischer skipper i Stige x'd out)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Niels Larsen i Oster Egense, Norup  d.4 Mar 1826  pg 183 #20/1826
1WIFE:  Karen Christensdtr (d.1800) 
2WIFE:  Karen Jensdtr  (Karen Nielsdtr x'd out)
CH:   Lars Nielsen   25
     Jacob Nielsen  20
     Karen Marie Nielsdtr 22
     Hans Nielsen   17
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Ane Pedersdtr i Oritslev   24 May 1826   pg 184 #18/1826
HUSB:  Hans Sorensen
CH:   Nicoline Hansdtr = Jorgen Johansen
     Margrethe Hansdtr    = Rasmus Andersen hmd i Hiodstrup
     Soren Hansen   hmd i Ottende Mark (dod)
      CH: Appelone Sorensdtr    12
         Hans Sorensen       10
     Appelone Hansdtr (dod) = Christen Hansen i Kappendrup,
      CH: Hans Christensen 22
         Peder Christensen     18
         Jacob Christensen     16
         Jorgen Christensen    4 or 11
HUSB.SIS.SON: Jorgen Johansen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jorgen Knudsen i Orritslev  d.26 Nov 1825  pg 185 #3/1826
WIFE:  Ane Cathrine Madsdtr
2 CH:  sons
? Sidsel Kirstine Mortensdtr (dod 26 Apr 1825) = Elias Larsen hmd dragon i Fynske regmt
by: M. Knudsen
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Maren Hansdtr i Allesoe By  d.4 May 1826  pg 185 #26/1826
HUSB:  Hans Nielsen hmd
CH:   Niels Hansen   16
     Hans Hansen   9
BRO:   Niels Hansen hmd i Sendersoe Skov (eldest bro)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

....................................................
These are mentioned above as already deceased spouses. Leaving as reference only

Anders Pedersen i Hasmark  3 May 1806   pg 256
WIFE:  Karen Rasmusdtr (6 Sep 1824 - pg 160)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jorgen Jochumsen i Hojrup Hojrup   26 Nov 1807  pg 303
WIFE:  Karen Rasmusdtr (d.11 Feb 1804 pg 11 180)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

Jens Rasmussen i Orreslev, Otterup  2 Apr 1810   pg 376
WIFE:  Mette Rasmusdtr (d.16 Feb 1806 - pg 40 242)
WIFE.1HUSB: Hans Knudsen (skp. 4 Aug 1772)
[Lunde-Skam herred, Odense skifteprot; Book 1 1800-1826; film 50284]

////////////////////////////////////////END BOOK 1 ////////////////////////////////////////

                       Lunde-Skam Herred, Odense, Probates
                         Book 3 1826-1848 film 50284
                             Oct 6, 2000

Niels Rasmussen Brun i Norrebye   27 Dec 1826   pg 2 #87/1826
WIFE:  Ane Marie Knudsdtr
CH:   Knud Nielsen   20 hiemme
     Peder Brun    18
     Karen Nielsdtr  22
BRO:   Albrecth Rasmussen Brun
wgd: Peder Knudsen gmd i i Norrebye?
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Kirstine Jensdtr i Hjadstrup   22 Jan 1827  pg 3 #100/1826
HUSB:  Niels Nielsen
CH:   Christiane Nielsdtr 8 wks
FADER:  Jens Pedersen gmd i Hjadstrup
HUSB.FADER: Niels Pedersen gmd i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Varborg enke i Otterup      22 Jan 1827  pg 3 #98/1826
HUSB:  Thrane degn (dod)
CH:   Maren Frederikke Cathrine Thrane ugift
HUSB.BRO: herr Thrane i Hjorslev (signed: J. Thrane)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Giertrud Jorgensdtr i Lumbye Thaarup      16 Feb 1827  pg 4 #4/1827
HUSB:  Niels Hansen
CH:   Hans Nielsen   11
     Ane Cathrine Nielsdtr 6
BRO:   Knud Jorgensen i L.Thaarup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirstine Andersdtr i Thaarup Mark      19 Mar 1827   pg 5 #16/1827
HUSB:  Hans Knudsen
CH:   Anders Hansen  22
     Knud Hansen   17½
     Hans Hansen   15
     Christen Hansen 7
BRO:   Niels Hansen gmd i Thaarup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mads Jorgensen i Saerslev  28 Mar 1827   pg 6 (entry x'd out)
WIFE:  Kirsten Michelsdtr
SVIGERSON: Jens Jorgensen Smed i Himmerslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Larsdtr enke i Hauge  9 May 1827   pg 6 #32/1827
HUSB:  Mathias Top (dod)
CH:   Kirsten Mathiasdtr        35 ugift (signed: Kirsten Post/Toft?)
     Maren Mathiasdtr     32 tien i Odense
     Johanne Marie Mathiasdtr     30 ugift
     Lars Mathiasen Top    26 i Aarhus
     Hans Jorgen Toss 24 hiemme
guard: Holm skolelaerer i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Rasmussen i Otterup Mark (fodt i Jylland)     19 Mar 1827  pg 6 #6/1827
WIFE:  Johanne Pedersdtr
no children
wgd: Niels Jorgensen hmd i Otterup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christian Hansen gmd i Skeebye Orritslev    22 Aug 1827  pg 7 #53/1827
WIFE:  Margrethe Olsdtr
CH:   Hans Christiansen    28
     Maren Christiansdtr   33 ugift
     Kirsten Christiansdtr  tien Ole Nielsen her af byen
     Ane Margrethe Christiansdtr 24 tien i Orritzlevgaard
guard: Jorgen Claumesen?
wgd: Jens Hansen gmd 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Henrich Philipsen inds i afg. Jorgen Mollers huus i Stege    9 May 1827  pg 7 #39/1827
 (en Nordmand af fodsel - here 18 aar)
WIFE:  Apolone Rasmusdtr (signed: Ane Rasmusdtr )
? Rasmus Moller soefarind
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Knudsen aftgsmd i Skeebye  22 Aug 1827   pg 8 #61/1827
SIS:   Igtte Cathrine Knudsdtr (dod)
      CH: Knud Jorgensen  here i gaarden
         Maren Jorgensdtr 29 ugift
         Ane Kirstine Jorgensdtr 20 ugift
     Ane Knudsdtr (dod) = Anders Larsen i Hersum
      CH: 4 born alle myndige
     Dorthe Knudsdtr (dod) = Rasmus Rasmussen i Hersum
      CH: 2 myndige sonner
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Bodil Jensdtr i Hjadstrup, Hjadstrup      5 Sep 1827   pg 9 #64/1827
HUSB:  Niels Andersen gmd
CH:   Anders Nielsen  16
     Jens Nielsen   9
     Ane Kirstine Nielsdtr 6
     Hans Nielsen   2
½BRO:  Jens Andersen gmd i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Elisabeth Kirstine Jorgensdtr i Lumbye Thaarup     22 Aug 1827  pg 9 no#
2HUSB:  Niels Pedersen aftgtsmd
½BRO:  Mads Hansen   gmd i Niested (Jacob Hansen x'd out)
½SIS:  Ane Cathrine Hansdtr = Hans Nielsen gmd
SIS:   Giertrud Jorgensdtr   (dod) = Hans Madsen i Lumbye 
      CH: Jorgen Hansen  40
         Jorgen Jacob Hansen    38
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Nielsen aftgmd i Lumbye Taarup      22 Aug 1827  pg 9 #59/1827
WIFE:  Maren Christophersdtr
CH:   Niels Jorgensen i hiemme
     Maren Jorgensdtr 36 tien Peder Hansen
     Johanne Jorgensdtr    = Hans Nielsen Allesoe i Thaarupsmark
     Hans Jorgensen  23 soldat ved Kongens Regiment
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Christophersdtr i Naeraae     29 Feb 1828  pg 11 #28/1828
HUSB:  Jorgen Marqvarsen
CH:   Marqvar Jorgensen    50 aftgtsmd 
     Kirsten Jorgensdtr        = Anders Hansen gmd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Hansen aftsmd i Baardesoe        29 Feb 1828   pg 11 #29/1828
WIFE:  Maren Jorgensdtr (skift 12 Oct 1827)
WIFE.CH:     Anders Trostrup Korup
     Peder Hansen   i Jylland
HEIRS:  Hans Hansen   gmd i Baardesoe
     Jorgen Hansen  hmd i Torresoe
     Maren Hansdtr  = Rasmus Pedersen gmd i Aggernaes
     Niels Hansen   gmd i Aggernaes
     Rasmus Hansen  gmd i Baardesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Jensen aftgsmd i Krogsbolle   29 Feb 1828  pg 11 #30/1828
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Karen Jorgensdtr = Rasmus Hansen gmd i Baardesoe
     Ane Marie Jorgensdtr = Lars Olsen i Krogsbolle
     Maren Jorgensdtr = Anders Andersen i Husmark
     Apolone Jorgensdtr 20 ugift
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Pedersdtr i Tanghuset, Pugholm     29 Feb 1828   pg 111 #3/1828
HUSB:  Hans Hansen Pugholm
CH:   Mette Kirstine Hansdtr  7
BRO:   Niels Pedersen ungkarl i Bastrup Mark, Ostergaards gods
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jeppe Andersen 15 i Allesoe      22 May 1828  pg 12 #69/1828
MODER:  Marie Jensdtr (dod 3-4 aars) =1.FADER: Andreas Blaume = 2. STEDFADER: Rasmus Pedersen
BRO:   Jens Andreasen  17 (signed: Jens Pedersen )
SIS:   Cathrine Marie Andreasdtr (surnames assumed)
½BRO:  Peder Rasmussen 12 (? Peder Pedersen )
guard: Hans Jensen i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Hansdtr aftgenke i Kappendrup       28 May 1828  pg 12 #27/1828 ****
1HUSB:  Lars Madsen i Norre Hoyrup
CH:   Christiane Larsdtr = Hans Nielsen slagter i Lumbye
2HUSB:  Jens Hansen (dod 12 aar siden)
CH:   Hans Jensen   gmd i Grindlose
     Ane Jensdtr   = Hans Hansen hmd tommermand i hiemme
     Johanne Jensdtr ugift tien i Ostrupgaard
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Pedersen aftgsmd i Saerslevhuus, Lumbye      22 May 1828  pg 12 #23/1828
1WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Mette Nielsdtr  = Mikkel Andersen i Herlemark
2WIFE:  Giertrud Jespersdtr
CH:   Jesper Nielsen  32
     Peder Nielsen  30
     Rasmus Nielsen  28
     Trine Nielsdtr = Peder Urtemand i Odense
3WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Giertrud Nielsdtr    = Niels Hansen i Willertofte
     Ane Kirstine Nielsdtr = Jorgen Lauersen i Lislevhuset
     Mathea Nielsdtr 19
     Helle Nielsen    24
     Mads Nielsen    20
     Boel Nielsen    17 (NOTE: no notation of sex on this one)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Helene Andersen i Skambye   28 May 1828  pg 13 #9/1828
MODER:  Christiane Ebbesdtr
BRO:   Lars Andersen  47 tien i Uggerslev gaard
     Ebbe Andersen  skolelaerer i Allesoe
     Susanne Andersdtr 55 ugift i Allesoe
     Frands Andersen gmd i Slevstrup
     Christence Andersdtr 48 ugift i Allesoe
     Alhed Andersdtr   46 ugift hiemme
     Andreas Andersen  44 bmd i Slevstrup
     Rasmus Andersen   42 hiemme
     Niels Arelander Andersen 36 degn skolelaerer i Schambye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Soren Christensen ryyter i Skambye Praestegaard     28 May 1828  pg 13 #31/1828
 (10 aars fattiglem)
SIS:   ... = ... i Harritzlef
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Andreas Hansen hmd i Oster Egense      16 Jun 1828   pg 14 #73/1828
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Hans Andreasen  4½
     Bodil Marie Andreasdtr 2
MORBRO: Knud Madsen aftgsmd i Oster Egense
WIFE.FADER: Peder Knudsen gmd i Hjarslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Knudsdtr i Scheebye Orritzlev       16 Jun 1828  pg 14 #42/1828
HUSB:  Jorgen Olsen hmd under Orritzlefgaard
CH:   Mads Jorgensen  5
BRO:   Jens Knudsen hmd i Scheebye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Pedersdtr i Oster Egense        16 Jun 1828   pg 14 #59/1828
HUSB:  Niels Hansen hmd skraeder under Orritzlefgaard
CH:   Hans Nielsen   27 hmd i Burstrup/Raestrup
     Peder Nielsen  25 tien
     Rasmus Nielsen  24 tien i Norup?
     Simon Nielsen 22 tien i same
     Margrethe Nielsdtr    16 ugift hiemme
     Jorgen Nielsen  13
     Lars Nielsen   10
     Niels Nielsen  7
BRO:   Peder Pedersen hmd i Scheebye Orritzlef
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Knudsen gmd i Oster Egense   20 Jun 1828  pg 15 #72/1828
WIFE:  Margrethe Andersdtr
CH:   Kirsten Andersdtr    17 tien i Roerslev
     Johannes Andersen 14 ( Johan Andersen )
     Anders Andersen 12
     Marie Andersdtr 7 ( Ane x'd out)
     Knud Andersen  5
     Ane Andersdtr  3
BRO:   Hans Knudsen i Ostrup
WIFE.BRO: Jens Andersen i Lyndelse
WIFE.SIS: Kirsten Andersdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Pedersdtr i Oster Egense   20 Jun 1828   pg 15 #59/1828
HUSB:  Niels Hansen skredder
CH:   Hans Nielsen   27
     Peder Nielsen  25
     Rasmus Nielsen  23
     Simon Nielsen 22
     Margrethe Nielsdtr    16
     Jorgen Nielsen  13
     Lars Nielsen   10
     Niels Nielsen  8
BRO:   Peder Pedersen hmd i Orritzlev
HUSB.BRO: Jeppe (? Jep Hansen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Rasmusdtr i Dagstrup  20 Jun 1828   pg 16 #75/1828
CH:   Lars Andersen  30
     Rasmus Andersen 28
     Knud Andersen  23
     Maren Andersdtr = Rasmus Nielsen i Thorup
     Christiane Andersdtr =  Jens Jorgensen gmd i Dagstrup
     Karen Andersdtr med Lars Larsen i Ostrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Nielsen hmd i Himested     10 Oct 1828  pg 16 #103/1828
1WIFE:  Karen Hansdtr (?dod 9 Aug 1818)
CH:   Karen Andersdtr 18
     Ane Kirstine Andersdtr 14
     Niels Andersen  11
2WIFE:  Karen Dorthe Nielsdtr
REL: Poul Eriksen hmd i Slagstrup
wgd: Mads Nielsen ungkarl i hiemme
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Stephensen bmd i Kappendrup      10 Oct 1828   pg 18 #104/1828
2WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Stephen Nielsen 22
     Mette Marie Nielsdtr 20
     Knud Nielsen   18
     Rasmus Nielsen  14
BRO:   Stephen Stephensen i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christen Jensen = Dorthe Christensdtr inds i Ostrup   10 Oct 1828  pg 18 #91/1828
CH:   Christen Christensen   10
     Hans Christensen 8
HER.FADER: Christen Jensen
guard: Mads Hansen i Gjerskov
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

... i Oelund     23 Oct 1828  pg 19 #96/1828
HUSB:  Jeppe Eriksen hmd (married 8 years)
FADER:  Christen Jorgensen aftgsmd i Ostrup
BRO:   Peder Christensen    hmd i Ballerup/Bullerup
SIS:   Ane Christensdtr = Clemmen Larsen i Ostrup
     Maren Christensdtr    = Peder Larsen soemand i Skibhusene
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Kirstine Hansdtr enke i Stege   1 Oct 1827/21 Nov 1828     pg 21 #88/1827
HUSB:  Jens Andersen (dod) (? Jens Tommermand listed as father of child)
CH:   Ane Kid Jensdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Knudsdtr i Lumbye   11 Feb 1829  pg 22 #133/1828
HUSB:  Ole Rasmussen hmd
CH:   Rasmus Olsen   27
     Hans Olsen    33
     Karen Olsdtr   40 ugift
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Sophie Michelsdtr enke i Stige     11 Feb 1829  pg 22 #10/1829
HUSB:  Rasmus Bang skipper (dod)
CH:   Mikkel Bang (Michael Bang)
     Ane Cathrine Bang    38 ugift
     Christian Bang      35
     Carl Christian Bang   32½
     Adam Bang    30
     
Christen Mogensen hmd i Scheebye   25 Feb 1829  pg 23 #22/1829
WIFE:  Ane Margrethe Larsdtr
CH:   Rasmus Christensen    16
     Lars Christensen 14
     Hans Christensen 12
     Maren Kirstine Christensdtr 10
     Karen Christensdtr    7
     Kirsten Christensdtr   4½
REL:   Niels Knudsen hmd i Praesteskiohuset 
guard: Peder Hansen i Orritzlef (Peder Andersen x'd out)
wgd: Rasmus Larsen gmd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Rasmusdtr i Emmelev Mark      11 Feb 1829  pg 23 #9/1829
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Rasmus Hansen  16
     Hans Hansen   12
BRO:   Jorgen Rasmussen gmd i Naeraae
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Kirstine Jorgensdtr i Otterup      d.19 Jan/19 Mar 1829   pg 24 #11/1829
HUSB:  Anders Davidsen gmd
CH:   David Andersen  14
     Ane Andersdtr  6
BRO:   Jens Jorgensen hmd i Otterup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Marie Gjodesdtr tien Anders Nielsen gmd i Oster Lunde, fra Hjorsted    19 Mar 1829  pg 25 #27/1829
FADER:  Gjode Pedersen gmd (dod) = MODER: Johanne Eriksdtr enke
SIS:   Ane Gjodesdtr  = Niels Knudsen bmd i Kirkendrup Mark
     Else Kirstine Gjodesdtr = Hans Nielsen i Norup
     Kirsten Gjodesdtr    = D Hansen her i gaarden Hjorsted
     Birthe Gjodesdtr ugift tien Hans Nielsen i Narup
     Erik Gjodesen  21
     Anders Gjodesen 
½BRO:  Knud Gjodesen  gmd i Maesinge sogn, Hirsholm
     Peder Gjodesen  gmd i Dagstrup
     Maren Gjodesdtr 48 ugift sangalig i Ollerup hospital
wgd: Peder Eriksen sognefoged i Anderup (for Johanne Eriksdtr enke)
guard: Niels Knudsen gmd i Gjongstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Ovesdtr i Hessum   23 Mar 1829  pg 26 #26/1829
HUSB:  Hoff Skolelaerer (dod)
CH:   Hans Hoff
     Kirstine Ovesdtr
HUSB.1WIFE: Frederikke
HUSB.CH:     Kirstine Hoff  = Rasmus Rasmussen i Jylland
     Lars Hoff    i Odense
?signed: Mette Cathrine Hoff
guard: Ove Pedersen i Hjerslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]


Hans Sorensen inds i Skebye Orritzlev      23 Mar 1829  pg 27 #31/1829
WIFE:  Ane Pedersdtr (dod)
CH:   Nicoline Hansdtr     = Jorgen Johansen
     Margrethe Hansdtr    = Rasmus Andersen hmd i Hjadstrup ( Rasmus Hansen x'd out)
     Appelone Hansdtr (dod) 
      CH: Hans Christensen
         Peder Christensen
         Jacob Christensen
         Jorgen Christensen
     Soren Hansen   (dod)
      CH: Hans Sorensen
guard: Christen Christensen (for children of Appelone), Knud Nielsen i Emmelev (for Hans Sorensen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christen Rasmussen hmd i Allesoe    23 Mar 1829  pg 27 #25/1829
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Peder Christensen    32 hiemme
     Kirsten Christensdtr   25 hiemme
     Rasmus Christensen    23 Dragon
     Giertrud Christensdtr  20 ugift
     Ane Christensdtr 11
guard: Hans Bendtsen gmd i Allesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christiane Ebbesdtr i Schambye        7 Apr 1829    pg 27 #30/1829
HUSB:  Larsen skolelarer (dod?)
CH:   Lars  i Uggerslev (? Lars Larsen )
     Ebbe  skolelaerer i Allesoe (? Ebbe Larsen )
     Frands 41        (? Frands Larsen )
     Andreas     begge i Slevstrup      (? Andreas Larsen )
     Rasmus i Schambye    (? Rasmus Larsen )
     Susanne     = Niels Actuntes i Allesoe (? Susanne Larsen )
     Kristense    i Allesoe (? Christense Larsen )
     Adelheide Andersdtr    hiemme   (? Adelheide Andersdtr Larsen )
     Larsen skolelaerer i Schambye (could this be Rasmus above?)
signed: N.H. Larsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Knud Hansen aftgsmd i Hessum      20 Jul 1829  pg 28 #65/1829
CH:   Hans Knudsen   hmd i Scheebye
     Mette Knudsdtr  = Johan Jorgensen i Scheebye
     Marie Knudsdtr  ugift hiemme (?signed: Marie Hansdtr )
     Jens Knudsen   (dod)
      CH: Kirsten Jensdtr 10
         Jesper Jensen  11 (surnames assumed )
     Rasmus Hansen  i Hessum 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Pedersdtr aftgskone i Nested      20 Jul 1829   pg 28 #60/1829
1HUSB:  Anders Rasmussen i Stige
CH:   Ane Andersdtr  = Hans Pedersen hmd i Snedstrup
2HUSB:  Rasmus Hansen aftgsmd
CH:   Ane Marie Rasmusdtr = Hans Christian Jorgensen i Odense
     Elisabeth Rasmusdtr   = Rasmus Hansen
     Ane Cathrine Rasmusdtr ugift (surnames assumed)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Hansdtr i Lumbye Thaarup      20 Jul 1829  pg 28 #75/1829
HUSB:  Hans Nielsen gl. gmd
CH:   Niels Hansen   
     Ane Marie Hansdtr (dod) = Mads Madsen i W.Lunde
      CH: Hans Madsen   5
         Ane Kirstine Madsdtr 4
     Ane Kirstine Hansdtr = Mads Madsen i Wester Lunde (den afdode datters mand)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Jorgensen hmd i Rorstrup    24 Jul 1829  pg 29 #63/1829
1WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jorgen Andersen 14
     Lars Andersen  11½
     Karen Andersdtr 9
     Ane Marie Andersdtr 6½
2WIFE:  Karen Jensdtr
? 4 children efter Hans Larsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Knudsdtr    d.26 Mar/27 Jul 1829  pg 29 #51/1829 (not in index)
MODER:  Kirsten Hansdtr =1. Knud Larsen =2. STEDFADER: Jens Rasmussen hmd
CH:   child who dode forinden moderen
SIS:   Bodil Knudsdtr  23 ugift
½SIS:  Maren Jensdtr  16
     Karen Marie Jensdtr 13
     Rasmus Jensen  10
     Knud Jensen   5
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Johansdtr aftgskone i Scheebye, Orritzlef      30 Jul 1829  pg 29 #79/1829 (not in index)
CH:   Ane Cathrine   = Jens Pedersen sognefoged i Otterup
     Johan Andersen  61 gmd i Gjerskov
     Jorgen Andersen 60 inds i Orritslev
     Erik Andersen  50 gmd i Harmarch
     Hans Andersen  47 gmd i Skeebye, Orritslev
     Anders Andersen 40 gmd i Orritslev
     Morten Andersen gmd i Otterup (dod)
      Ch: Ane Mortensdtr  ugift 
         Maren Mortensdtr 14 or 18
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Christensdtr jordemoder i Lumbye        13 Sep 1829   pg 30 #103/1829
1HUSB:  Jens Jensen inds i Lumbye (?dod 36 aar)
CH:   Ane Margrethe Jensdtr  41 tien i Bogense hos madam Kierte
     Bodil Marie Jensdtr   = Rasmus Pedersen muursvend i Odense et Jorgenspert
     Mette Cathrine Jensdtr  = Hans Jorgensen hmd i Stige
2HUSB:  Claus Clambeg
guard: Jens Nielsen hmd i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Nielsen hmd i Anderup Mark    3 Sep 1829  pg 30 #98/1829
1WIFE:  Maren Sorensdtr (no children)
2WIFE:  Marie Dinesdtr
CH:   Soren Pedersen  6
BRO:   Lars Nielsen i Kronberghuuset
WIFE.BRO: Erik Dinesen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Nielsdtr i Stige     2 Nov 1829   pg 31 #104/1829
HUSB:  Jorgen Jensen
CH:   Niels Jorgensen 21
     Ane Marie Jorgensdtr 27 ugift
     Lisbeth Jorgensdtr    25 ugift
     Larethine Jorgensdtr 16 (? Cathrine Jorgensdtr ?)
BRO:   Lars Nielsen vaever i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Marie Hansdtr i Torresoe    11 Dec 1829   pg 32 #112/1829
HUSB:  Hans Hansen gmd (dod)
CH:   Hans Hansen   48 gmd i Torresoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Jorgensdtr almisse af sogn i Aggernaes Hospital     11 Dec 1829   pg 32 #114/1829
HUSB:  Christen Nielsen
CH:   Niels Christensen    10
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Jorgensdtr aftgskone i Baardesoe     11 Dec 1829  pg 32 #113/1829
CH:   Rasmus Hansen  50 i Baardesoe
     Maren Hansdtr  = Niels Hansen i Bederslev
     Johanne Hansdtr (dod) = Peder Pedersen bmd
      CH: Maren Pedersdtr 10 (surnames assumed except Rasmus Hansen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mads Hjeresen aftgsmd i Roerslev    11 Dec 1829  pg 32 #115/1829
WIFE:  (dod 17 or 18 aar siden)
CH:   Hjerre Madsen      48 i Roerslev
     Karen Marie Madsdtr   = Christen Hansen i Jydegaarden
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Margrethe Andersdtr aftgskone hos Stephen Stephensen gmd i Bederslev     11 Dec 1829  pg 33 #116/1829
 (arvinger af 17 Apr 1809)
? Knud Hansen  (guard: Stephen Stephensen or Jens Olsen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Cathrine Rasmusdtr tjenestepige i Krogsbolle  11 Dec 1829  pg 33 #117/1829
CH:   Johanne Cathrine Hansdtr
SIS:   Marie Kirstine Rasmusdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Pedersdtr enke i Agernaes       11 Dec 1829   pg 33 #118/1829
HUSB:  Hans Jorgensen (dod)
CH:   Maren Hansdtr  = Peder Knudsen nu hmd i hiemme
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Birthe Rasmusdtr enke i Norup Skjael boliggaards huus      29 Apr 1830  pg 34 #73/1830
HUSB:  Rasmus Marchusen hmd ( Rasmus Marcusen) (dod)
CH:   Christen Rasmussen    21 tien Anders Hansen i Norup
     Mette Kirstine Rasmusdtr 25
guard: Peder Knudsen nabor
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mathias Hansen toldbetjent i Coldnohuset/Jersore    28 Apr 1830  pg 34 #69/1830
 (her 8 aar og var flyttet fra Birkholm hertel)
?HEIR:  Ane Marie Knudsdtr enke efter Niels Brun
      CH: Knud Nielsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Lars Frederich From sognepraest i Norup     d.27 Mar 1830 pg 35 #70/1830
WIFE:  Karen Bruun sal. From
CH:   Lars Peter From 2
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Marie Jensdtr i Langagerhuus       17 Apr/9 Jul 1830    pg 39 #45/1830
HUSB:  Christian Hansen hmd i Lumbye Thaarup Mark
CH:   Karen Marie Christiansdtr     8
     Ane Kirstine Christiansdtr    7
     Lars Christiansen         5
FADER:  Jens Rasmussen gmd i Tostrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Nielsen selv.hmd i Roestrup Mark      9 Aug 1830  pg 40 #75/1830
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Hansen   4
     Rasmus Hansen  3
     Knud Hansen   1½
FADER:  Niels Hansen hmd i Oster Egense
WIFE.BRO: Hans Nielsen gmd i Naarup
guard: Rasmus Pedersen moller i Lumbye Miermolle
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Andersdtr i Lumbye Thaarup Mark      d.28 Jan/9 Jul 1830  pg 40 #32/1830
HUSB:  Jesper Andersen hmd
CH:   Karen Jespersdtr = Lars Hansen ( Lars Andersen x'd out) i hiemme
     Kirsten Jespersdtr    14 tien Hans Knudsen i Sondersoe Orritslev
½BRO:  Niels Hansen Stige gmd i Lumbye Thaarup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Jorgensdtr i Roestrup Mark    9 Aug 1830  pg 41 #121/1830
HUSB:  Christian Rasmussen hmd i Askebye
CH:   Bodil Kirstine Christiansdtr   25 ugift tien i Datlund?
     Appelone Marie Christiansdtr   23 ugift tien i Datlund?
     Kirsten Christiansdtr       21 ugift tien i Bolinerod
     Rasmus Christiansen        18 tien i Uggerslev Mark
     Marie Christiansdtr        16
BRO:   Peder Jorgensen gmd i Askebye
HUSB.SIS: Maren Rasmusdtr 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Hansen hmd i Oster Egense Mark, Blaeholm     25 Aug 1830  pg 42 #89/1830
WIFE:  Dorthe Larsdtr
CH:   Lars Pedersen  28 
     Ane Pedersdtr  26 ugift
     Karen Pedersdtr 24 ugift
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Larsdtr i Lumbye Mark      25 Aug 1830  pg 43 #80/1830
1HUSB:  Soren Hansen hmd (dod 1824?)
CH:   Hans Sorensen  14
2HUSB:  Rasmus Stephensen selv.hmd
CH:   Kirstine Marie Rasmusdtr 3½
REL:   Niels Larsen hmd hjulmand i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Christensen pastor i Lunde Praestgrd      17 Jan 1831   pg 43 #102/1830
WIFE:  Regine Marie Lambech sal. Christensen
CH:   Christine Cathrine Christensen  28 ugift i Sorbyemagle, Sjelland
     Giertrud Johanne Christensen   27 ugift i Dyrehaugegaard, Nyborg
     Iver Christian Christensen    26 substetut i Naesbehovedsbrobye
     Wilhelmine Caroline Christensen 24 ugift i Skambye
     Mathea Kirstine Christensen    22 i Ostrup
     Xop Hedvig Christensen  18 i hiemme
     Lauritz Johan Riberg Christensen 11
wgd: Engberg forvalter i Nislevgaard
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Hansen aftgsmd i Torresoe    22 Jan 1831  pg 45 #107/1830
BRO:   Peder Hansen   gmd i Torresoe
     Niels Hansen   hmd i Torresoe
SIS:   Maren Hansdtr  = Rasmus Pedersen gmd i Torresoe
BRO:   Hans Hansen (dod)
      CH: Karen Hansdtr  14
         Rasmus Hansen  18
         Hans Hansen   10
         Apolone Hansdtr 8
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Rasmussen aftgsmd i Tanghuus, Pugholm  d.15 Nov 1830/22 Jan 1831     pg 45 #105/1830
WIFE:  Mette Rasmusdtr
CH:   Hans Hansen   hmd i Tanghuset
     Rasmus Hansen  hmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Nielsdtr almisselem i Naeraae       22 Jan 1831  pg 45 #106/1830
1HUSB:  Adrian Johansen i Noraae (dod)
CH:   Niels Adriansen  = jordemoderen Harndrup
     Jens Adriansen  i Oritslev Molle
     Johan Adriansen hmd i Naraae
2HUSB:  Peder Pedersen (dod & no children)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Jorgensdtr aftgtskone i Toerup/Poerup     3 Feb 1830    pg 46 #109/1830
HUSB:  Ole Eriksen i Toerup (dod)
CH:   Maren Olsdtr   = Hans Jorgensen gmd i Toerup
     Ane Kirstine Olsdtr = Jacob Jorgensen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Olsen aftgsmd i Bederslev       d.12 Oct 1830/22 Jan 1831     pg 46 #108/1830
WIFE:  Apolone Jensdtr
CH:   Jorgen Pedersen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Nielsdtr i Ringe     d.16 Dec 1830 pg 47 #111/1830
BRO:   Niels Nielsen  hmd i Ringe
SIS:   Maren Nielsdtr  = Lars Pedersen aftgsmd i Hoerup
     Karen Nielsdtr (dod) = Anders Hansen i Hoerup
      ILLEG.CH: Niels Knudsen
      CH: Kirsten Andersdtr     = Rasmus Madsen i Hoerup
         Johanne Andersdtr     = ... i Toerup?
         Maren Andersdtr 20 ugift
         Knud Andersen  30
SVOGER: Lars Rasmussen (guard: Jochum Hansen inds i Hoerup)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Nielsen aftgsmd i Ringe      15 Apr 1830  pg 47 #110/1830
CH:   Niels Hansen   gmd sognefoged i Ringe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Nielsdtr aftgskone i Aggernaes         d.1 Jan 1830   pg 47 #112/1830
HUSB:  Hans Madsen (dod)
CH:   Apolone Hansdtr = Jorgen Jorgensen i Aggernaes
     Kirsten Hansdtr (dod) = Rasmus Hansen i Baardesoe
      CH: Marie Rasmusdtr 16
     Maren Hansdtr (dod) = Niels Hansen i Aggernaes
      CH: Kirsten Nielsdtr 14
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Nielsdtr inds i Roerslev        d.15 Mar 1830  pg 47 #113/1830
1HUSB:  Jorgen Davidsen
2HUSB:  Peder Larsen
SIS:   Giertrud Nielsdtr = Jeppe Christensen i Bredstrup
     Karen Nielsdtr enke = afg. Hans Schak vaegtervogtmester
BRO:   Jeppe Nielsen (dod) ( Jeppe Nielsen )
      CH: Peder Jepsen   gmd i Noraae
         Niels Jepsen   hmd i Noraae
         Ane Jepsdtr   22 ugift 
         Mette Jepsdtr  19 ugift 
signed: Rasmus Hansen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Clemmen Ibsen skolelaerer i Gjongstrup     d.4 Oct 1830 pg 48 #115/1830
WIFE:  Giertrud Marie Pedersdtr
CH:   Kirstine Elisabeth Clemensdtr = Mads Hansen gmd i Lumbye Thaarup (her surname assumed)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Christensen aftgsmd i Vellinge Mark    d.21 Oct 1830     pg 48 #114/1830
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Christen Jensen gmd i Haesmark
     Kirsten Jensdtr = Rasmus ... hmd i Kappendrup
     Maren Jensdtr  = Peder Ovesen i Hasmark
     Johanne Jensdtr = Rasmus Rasmussen i Noraae
     Bodil Jensdtr (dod) = Hans Nielsen i Bredstrup
      CH: umyndige born
?WIFE:  Else Marie
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Erik Nielsen almisselem i Naeraae      d.6 Jan 1830   pg 49 #116/1830
HEIRS: did not appear
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirstine Christensdtr almisselem i Gjongstrup    d.25 Aug 1830  pg 49 #117/1830
? Krogsbolle sogn fattig.
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Jeppesdr i Otterup      21 Mar 1831   pg 49 #7/1831
HUSB:  Hans Andersen bmd
CH:   Maren Hansdtr  13
     Kirsten Hansdtr 11
     Anders Hansen  8
     Hans Hansen   5
     Ane Marie Hansdtr 2
½BRO:  Niels Larsen gmd laegdsmand i Lumbye Thaarup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Marie Nielsdtr i Hjadstrup       d.28 Jan 1831  pg 50 #12/1831
HUSB:  Peder Rasmussen gmd 
CH:   Ane Marie Pedersdtr   13
     Niels Pedersen      9
     Mette Kirstine Pedersdtr 6
FARBRO: Jens Pedersen gmd i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Margrethe Larsdtr i Oster Egense    d.28 Dec 1830/21 Mar 1831   pg 50 #141/1831
HUSB:  Claus Andersen hmd i Orritslevgaard
CH:   Anders Clausen  25
     Mads Clausen   23
     Maren Clausdtr  21 ugift
     Kirsten Clausdtr 17 ugift
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Nielsdtr i Ullerup   14 May 1831  pg 52 #51/1831
HUSB:  Hans Rasmussen aftgsmd
CH:   Jorgen Hansen  faester i Goveden
     Rasmus Hansen  hmd i Grindlose
     Niels Hansen   32 ugift hos SIS i Meelbye
     Ane Cathrine Hansdtr = Hans Rasmussen hmd i Meelbye
?signed: Jens Mortensen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Pedersen aftgsmd i Hjadstrup      26 Mar 1831   pg 52 #21/1831
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   ... Nielsdtr (dod) = Peder Rasmussen gmd, bro of Jens Rasmussen gmd i Lumbye Thaarup
      CH: Ane Marie Pedersdtr    13
         Niels Pedersen      9
         Mette Kirstine Pedersdtr 6
wgd: Peder Jensen gmd i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Hjeresen inds i Kronborghuus      d.28 Dec 1830/26 Mar 1831     pg 52 #142/1830
WIFE:  Ane Kirstine Hansdtr
CH:   Hjerre Pedersen 3
     Hans Pedersen      ¬
BRO:   Hans Hjerresen hmd i N.Naraae
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Adolf Clod paster i Aggernaes      2 Jun 1831    pg 53 #38/1831
WIFE:  Dorthe Vilhelmine Nurhorn sal. Olod/Clod (signed: Sophie Nutzhorn sal. Clod)
CH:   Georgine Clod (dod) = Soren Borring kiobmand i Bogense 
      CH: Laurentine Boering    20 ugift
         Dorthe Sophie Borring       18
         Dorthe Sorine Borring   17
         Ane Scarlotte Borring   14
         Hansine Adolfine Borring 16
         Elisabeth Cathrine Borring         12
     Lise Clod    = Sorensen uhrmager i Odense
     Frederikke Clod     = Finger proprietair i Wellinggaard, Jylland
     Vilhelmine Dorthe Clod = Peder Nielsen Gunner i Giongstrup
     Jochum Godske Moltke Clod 45 adjuakt i Naskov Skole
     Marcus Clod   sognepraest i Anholt
     Christian Clod      29 handlanda paa Fredensborg, Sielland
guard: H. Wandall/Wandatt
wgd: Mandeal pastor i Uggerslev 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mikkel Leopold matroes i Stige     26 Sep 1831  pg 58 #69/1831
WIFE:  Karen Hansdtr
4 CH:  (all dead)
BRO:   Johannes Leopold (dod)
      CH: Adam Leopold   21
         Karen Sophie Leopold   17
         Johanne Marie Leopold   14
SIS:   Sidse Marie Leopold (dod)
      CH: Adam Leopold Friis skipper i Danepskies Dania
½SIS:  Christence Leopold? enke i Eiballe, Nakskov
WIFE.FARBRO: Hans Nielsen skipper i Skibhusene, Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Jorgensdtr aftgskone i Hoitnaes/Hvidnaes      26 Sep 1831  pg 59 #62/1831
HUSB:  Jorgen Pedersen 
CH:   Ane Margrethe Jorgensdtr (dod) = Jorgen Stephensen hmd i Hvisnaes
      CH: Ane Marie Jorgensdtr   9
         Ellen Kirstine Jorgensdtr     7
HUSB.BRO: Peder Pedersen gmd i Blastrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Hansen gmd i Hauge      10 Nov 1831   pg 60 #108/1831
1WIFE:  Maren Nielsdtr
2WIFE:  Maren Mortensdtr
3WIFE:  Marie Kirstine Mortensdtr
CH:   Maren Andersdtr 8
     Kirsten Andersdtr    5
     Morten Andersen 3
REL:   Niels Jorgensen gmd i Bladstrup
wgd: Jorgen Mortensen gmd i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Christensen aftgsmd i Wester Lunde    10 Nov 1831  pg 61 #109/1831
1WIFE:  
CH:   Christen Rasmussen    hmd i Wester Lunde
     Lars Rasmussen  hmd i Wester Lunde
     Apolone Marie Rasmusdtr = Rasmus Christensen hmd i Wester Lunde
     Niels Rasmussen 24 tien i Murgaard
     Jens Rasmussen  22 tien i Oster Lunde
2WIFE:  Karen Marie Nielsdtr (dod 1828)
CH:   Karen Rasmusdtr 18
     Mads Rasmussen  16
     Ane Kirstine Rasmusdtr 14
? signed: Rasmus Henrichsen
guard: Knud Nielsen hmd i Schambye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Lars Henrichsen soemand inds i Stege      1 Dec 1831   pg 62 #110/1831
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
CH:   Sophie Larsdtr  4½
     Petroline Larsdtr 3
     Henrich Larsen  3/4 aar
wgd: Casper Hansen i Stege
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christopher Jorgensen i Lumbye Mark       d.1829/1 Dec 1831   pg 62 #116/1831
WIFE:  Ane Marie Caspersdtr
CH:   Karen Marie Christophersdtr    24 = Hans Larsen
     Kirsten Christophersdtr      23
     Casper Christophersen  16
guard: Peder Poulsen sognefoged
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Hansen gmd i Nested  1 Dec 1831   pg 63 #111/1831
WIFE:  Lisbeth Rasmusdtr
CH:   Apoline Rasmusdtr    11
     Maren Rasmusdtr     7
     Hans Rasmussen      5
     Rasmus Rasmussen     1½
guard: Anders Hansen i Frostrup Korup
wgd: Holm skolelaerer
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Rasmusdtr almisse i Naeraae       2 Dec 1831    pg 64 #98/1831
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Bjorn Tygesen (fodt i Norge) fattig af Odense         2 Dec 1831    pg 64 #97/1831
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Madsen inds i Baardesoe     2 Dec 1831  pg 64 #99/1831
WIFE:  Karen Pedersdtr
WIFE.CH:     Rasmus Andersen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Marcussen aftgsmd i Torresoe   2 Dec 1831  pg 65 #103/1831
CH:   Rasmus Jensen      gmd i hiemme
     Marcus Jensen  i Schousgaard
     Dorthe Jensdtr enke   = afg. Rasmus Hansen i Baardesoe (signed: Dorthe Rasmusdtr )
     Maren Jensdtr      = Christen Hansen i Vellinge     (signed: Maren Rasmusdtr )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Joseph Hansen i Noraae Hospital    2 Dec 1831  pg 65 #101/1831
4 SIS:
guard: Otto Hansen hmd i Noraae
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Madsdtr enke i Gjongstrup       2 Dec 1831    pg 65 #100/1831
HUSB:  Niels Rasmussen (dod)
CH:   Rasmus Nielsen  36 hmd i Hendevad
     Ane Kirstine Nielsdtr = Jens Jorgensen hmd i Hindevad
     Ane Nielsdtr   = Mads Hansen hmd i Gjongstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Hansdtr enke i Rundalhuus    2 Dec 1831  pg 65 #102/1831
HUSB:  Rasmus Christiansen (dod)
CH:   Hans Rasmussen  39 i Badstrup
     Christian Rasmussen   i Badstrup
     Jorgen Rasmussen 29 i Krogsbolle
     Peder Rasmussen 27 hiemme
     Maren Rasmusdtr = Peder Murmester i hiemme (? Peder Nielsen )
     Ane Marie Rasmusdtr = Christian Hansen i Krogsbolle
     Birthe Cathrine Rasmusdtr 23 ugift
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Cathrine Nielsdtr i Agernaes Hospitel        2 Dec 1831    pg 66 #104/1831
ILLEG.CH: Apolone Olsdtr (she signed so must be of age)
BRO:   Lars Nielsen   hmd i Aggernaes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Rasmussen ungkarl i Oeland    15 Feb 1832  pg 66 #24/1832
½BRO:  Hans Rasmussen  i Oseum
½SIS:  Rasmine Rasmusdtr ugift
     Ane Cathrine Rasmusdtr = Christen Clausen bmd i Oelund
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Christensdtr enke i Torresoe      2 Dec 1831    pg 66 #101/1831
HUSB:  Niels Pedersen hmd (dod)
CH:   Peder Nielsen  36 hmd i Torresoe
     Rasmus Nielsen  33
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Hansen gmd i Orritslev/Skebye   d.7 Nov 1831/15 Feb 1832    pg 67 #127/1831
WIFE:  Ane Cathrine Hansdtr
CH:   Ole Jensen    gmd i Orritzlev
     Morten Jensen  gmd i Gyrup
     Rasmus Jensen  22
     Ane Cathrine Jensdtr = Rasmus Andersen sognefoged i Schebye
     Maren Jensdtr  = (forlovet) Rasmus Larsen (?gmd i Ostrup Mark?)
     Karen Jensdtr  = Niels Rasmussen i Baardesoe
     Margrethe Jensdtr    17 ugift 
wgd: Rasmus Rasmussen hmd i Hessum
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Giertrud Michelsdtr i Lumbye Taarup       d.2 Feb/12 Mar 1832  pg 68 #11/1832
1HUSB:  Christen Andersen (#56/1824)
CH:   Maren Elisabeth Christensdtr   14
     Cathrine Marie Christensdtr    9
     Anders Christensen        6
2HUSB:  Knud Pedersen bmd 
CH:   Maren Kirstine Knudsdtr 3½
FADER:  Mikkel Hansen aftgsmd i hiemme
1HUSB.½BRO: Niels Hansen gmd i Lumbye Thaarup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Christensen hmd i Orritzlev   15 Feb 1832  pg 68 #51/1832
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Lars Nielsen   35
     Peder Nielsen  32 hmd i Hjorslev
     Christen Nielsen 30 hiemme
     Ane Cathrine Nielsdtr 27 ugift
     Else Nielsdtr  = Rasmus Nielsen i Emmelev Mark
     
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Kirstine Nielsdtr i Allesoe    12 Mar 1832  pg 69 #22/1832
1HUSB:  Hans Jorgensen ( dod - #13/1816 - 31 Oct 1816)
CH:   Niels Hansen   15
2HUSB:  Knud Clemensen gmd 
CH:   Hans Knudsen   15
     Lars Knudsen   12
     Clemen Knudsen 10
     Lontzen Knudsen 8
     Kirsten Knudsdtr 5
BRO:   Peder Nielsen bmd i Ravnebjerg gyde
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Marie Johannesdtr ( Ane Marie Johansdtr ) i Hjadstrup    15 Mar 1832  pg 71 #23/1832
HUSB:  Hans Olsen hmd smed
CH:   Ane Kirstine Hansdtr   7
BRO:   Niels Johansen gmd i Hjadstrup
FADER:  Johannes Nielsen over 60 ( Johan Nielsen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Elisabeth Frandsdtr i Hjadstrup       d.2 Feb/15 Mar 1832  pg 72 #16/1832
HUSB:  Jorgen Hansen skomager
CH:   Hans Jorgensen Ellegaard 1½
FADER:  Frands Hansen hmd i Ringe Rynkebye, under Lammshauge
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Larsen gmd i Emmelev         d.19 Jan/15 Mar 1832   pg 72 #29/1832
1WIFE:  Inger Andersdtr or Finger Andersdtr (dod - #51/1822 - 17 Oct 1822)
Ch:   Rasmus Rasmussen 12
     Ane Kirstine Rasmusdtr 18 or 13
WIFE:  Sidse Mathiasdtr
CH:   Ane Rasmusdtr  7
     Lars Rasmussen  5
½BRO:  Jeppe Larsen gmd i Naerup
? Simon Rasmussen (guard his parents & sister - Rasmus Andersen gmd sognefoged i Scheebye)
wgd: Anders Mathiasen gmd i Schambye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Knud Nielsen inds hos Niels Larsen hmd i Otterup Mark      d.15 Feb/18 Mar 1832 pg 74 #26/1832
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Mette Kirstine Knudsdtr 8 wkks
MADBRO: Mads Rasmussen gmd i Dagtrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Hansdtr ( Mette Hansdtr x'd out) i Oster Egense Mark  d.17 Feb/21 Mar 1832   pg 74 #49/1832
HUSB:  Peder Pedersen Tallese bmd 
CH:   Maren Pedersdtr 13
     Mette Marie Pedersdtr 10
     Ane Pedersdtr  8
     Karen Pedersdtr 6
BRO:   Niels Hansen gmd i Skeebye Orritzlev
SIS:   Mette Hansdtr her i huuset
? Anders Hansen i Skeebye Orritslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Nielsen hmd i Anderup         d.12 Jan/4 May 1832   pg 75 #17/1832
1WIFE:  ... (?dod )
CH:   Karen Nielsdtr  (dod 13 Mar 1832) = Lars Hansen i Ostergaard
      CH: Hans Larsen   (dod 5 wks gl - 25 Feb 1832)
     Johanne Nielsdtr = Christian Larsen i Wellinge
     Jorgen Nielsen  inds i Baardesoe (dod) = ... = 2. Hans Jorgensen hmd i Torresoe
      CH: Karen Jorgensdtr 12 i Taarsoe
2WIFE:  Maren Hansdtr (dod 1826)
2WIFE.SODSK: Karen Hansdtr enke  = afg. Mads Rasmussen i Anderup
      Maren Hansdtr     = Lars Nielsen hmd i Kjertinge, Kjalstrup sogne
til: Kirstine Ole eller Ane Kirstine Hansdtr i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Joachmine Ulriche Boesen sal. Lassen/Larsen i Ostrup  16 Jul 1832  pg 76 #98/1832
HUSB:  Lassen sogneraesten or Soren Peter Larsen 
CH:   Cathrine Dorthe Larsen  9 3/4
     Elisabeth Lassen 8¬
     Johan Jochum Sophus Larsen    5½
     Peter Wilhelm Ludvig Larsen 4 1/12th aar
     Jensine Ulriche Lassen 2 & 8mo
     Lucie Frederikke Lassen ¬ (twin) (? Laurs Frederich Lassen / Laura Frederikke Lassen?)
     Henriette Amelia Lassen ¬ (twin)
FADER:  Boesen provst i Wigerslef
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Jorgensdtr i Lumbye Mark     24 Jul 1832  pg 79 #89/1832
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Jorgen Hansen  5
     Hans Hansen   2
FARBRO: Rasmus Pedersen skyttr, i Skyttehuset, Aalykkegaard
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Poulsen i Hessum    2 Aug 1832   pg 80 #68/1832
HUSB:  Lars Gregersen skolelaerer 
CH:   Pouline Larsdtr 14
     Gregers Larsen      18
     Christine Larsdtr         8
     Caroline Larsdtr 5½
     Christen Nyegaard Larsen 4½
     Hans Christian Larsen       2½
     Hanne Kirstine Larsdtr  1 (surnames assumed)
SODSK.CH: Rasmus Rasmussen hmd i Hauge (Stege x'd out)
MORBRO: Rasmus Rasmussen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Mortensen pensionist i Stege       24 Jul 1832  pg 80 #100/1832
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
WIFE.1HUSB: Jens Thornae soemand (dod 5 aar siden)
WIFE.CH:     Andreas Peder Thornie?  corporal ved Husaran ved Eisquadronen i Roeskilde
     Marthie Petrine Harndrup 
guard: Hans Ludvig Schmidt skipper
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Madsen soemand skipper i Stege     24 Jul 1832  pg 80 #75/1832
WIFE:  Ane Kirstine Rastrup
CH:   Laurentine Andersdtr   21 ugift tien i Odense
     Birgethe Andersdtr        24 ugift tien i Stige
     Christen Nyegaard Andersen    17 hiemme
? Hans Andersen ungkarl i Aasum
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christian Bartholin vaever i Stege   24 Jul 1832  pg 80 #88/1832 (hard to understand)
WIFE:  Johanne Marie Hansdtr ( Ane Marie Hansdtr x'd out)
SIS:   Ane Cathrine Bartholin enke = afg. posting ved uosske Brevpostionlier i Khvn
     ... Bartholin (dod uden livsarvinger)
?    Peder Bartolin degn i Norre Lyndelse
SIS.DAU:     ... = Jens Ennog i Skibhusvaler
guard: Hans Christian Fischer skipper i Stege
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Margrethe Simonsdr i Kappendrup       2 Aug 1832  pg 81 #101/1832
HUSB:  Christen Hansen bmd
CH:   Simon Christensen     15
SODSK.BARN: Rasmus Larsen i Guskov, Ostrup
HUSB.1WIFE: Apolone Hansdtr (dod 1813)
HUSB.CH:     Hans Christensen gmd i Aggernaes
     Jacob Christensen    23 tien Peder Jensen i Hjadstrup
     Jorgen Christensen    22 tien Niels Larsen i Gyrup
HUSB.½BRO: Hans Nielsen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Larsen gmd i Jersore      21 Sep 1832  pg 82 #99/1832
WIFE:  Kirsten Knudsdtr
CH:   Lars Jorgensen  23
     Ane Marie Jorgensdtr 19 ugift
BRO:   Ole Larsen selv.hmd i Jersore
WIFE.BRO: Mads Knudsen gmd i Norrebye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jesper Nielsen hmd i Klusetgaard       26 Sep 1832   pg 83 #109/1832
WIFE:  Frederikke Christensdtr
CH:   Giertrud Cathrine Jespersdtr   12
BRO:   Rasmus Nielsen hmd i Lumbye
wgd: Rasmus Pedersen gmd i Klusetgaarden
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Mortensen staldkarl i Stege 24 Oct 1832   pg 84 #100/1832
2WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
1WIFE:  Ane Cathrine Hofmester? (dod 23 Apr 1827 i Khvn)
CH:   Andreas P    corporal ved Husarnen i Roskilde
     Mathie Petrine Harndrup 25 ugift tien i Marslev
SODSK.BARN: Hans Frandsen braendevinsbraender i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Knudsdtr i Otterup   31 Oct 1832  pg 84 #37/1832
HUSB:  Jens Jorgensen selv.hmd
CH:   Jorgen Jensen  12
     Knud Jensen   13
guard: Anders Davidsen hmd i Ollerup/Otterup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Sidsel Mathiasdtr i Emmelev         31 Oct 1832   pg 85 #133/1832
1HUSB:  Rasmus Larsen gmd (dod - 26 Jul 1832 #29)
CH:   Ane Rasmusdtr  8
     Lars Rasmussen  2
2HUSB:  Peder Nielsen gmd
BRO:   Anders Mathiasen gmd i Schambye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Andersen aftgsmd i Torresoe       8 Nov 1832    pg 86 #136/1832
WIFE:  Karen Knudsdtr (dod) 
CH:   Knud Hansen   45 hmd i Torresoe
     Ane Cathrine Hansdtr = Frederich Petersen hmd (signed: Frederich Pedersen )
House to: Rasmus Pedersen Agernaes, then to Frederich Petersen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Madsen 84 aftgsmd i Torresoe       8 Nov 1832  pg 86 #135/1832
WIFE:  Abelone Rasmusdtr
CH:   Rasmus Rasmussen sognefoged i Torresoe
     2 others died i ugift stand og uden born
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Henrich Clausen fattig    d.24 Apr 1832     pg 87 #138/1832
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Knud Andersen i Gjongstrup  9 Nov 1832   pg 87 #139/1832
WIFE:  Ane Knudsdtr (skift i Eunidelsborg)
CH:   Anders Knudsen  hmd i Krogsbolle
     Rasmus Knudsen  gmd i Jorgensoe
     Niels Knudsen  gmd i hiemme
     Knud Knudsen   hmd i Grindlose
     Hans Knudsen   tien i hiemme
     Apolone Knudsdtr = Rasmus Andersen i Gjongstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Bertelsdtr enke i Roerslev       8 Nov 1832    pg 87 #137/1832
HUSB:  Jorgen Pedersen (dod)
SIS:   Karen Bertelsdtr = 1. Hans Larsen i Greenlose =2. Mads Rasmussen i Greenlose =3. ... =4. ... =5. ...
      CH: Mads Hansen        gmd i Roerslev
         Hjerre Hansen  hmd i Roerslev
      CH: Abelone Madsdtr = Jens Clausen gmd i Roerslev
         Rasmus Madsen       gmd i Bolmerod
         Bertel Madsen       i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Nielsdtr enke i Naeraae         8 Nov 1832    pg 88 #142/1832
HUSB:  Jeppe Nielsen (dod) ( Jeppe Nielsen )
CH:   Peder Jepsen   
     Niels Jepsen   both of age
     Ane Jepsdtr   25
     Mette Jepsdtr  20 begge ugifte
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Jessen degn i Naeraae      (?dod 6 Oct 1815?)8 Nov 1832  pg 88 #143/1832
WIFE:
CH:   Anders Jessen   26
guard: Arentander sognepraest til N.Noraae
wgd: Knudsen pastor i Krogsbolle
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Jorgensdtr i Gjongstrup        pg 88
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Pedersen i Agernaes     pg 88
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Sophie Frederikke Charlotte Amalie Hansdtr i Hauge  dd.7 Nov 1832/8 Feb 1833     pg 88 #157/1832
1HUSB:  Rasmus Hansen (dod - 16 Nov 1829 #107)
CH:   Marie Rasmusdtr 10
     Cathrine Rasmusdtr    7
     Hans Christian Rasmussen 6
2HUSB:  Peder Larsen hmd
CH:   Sophie Rasmine Pedersdtr ¬
BRO:   Rasmus Hansen skoemager svimester i Odense, Kraemmergyden
SIS:   ... Hansdtr = Andreas Jorgensen dagleier i Frue Kirkegaard, Odense
?BRO:  Lars Pedersen hmd i Seeden
2HUSB.1WIFE: Maren Christensdtr (dod - 6 Apr 1830)
2HUSB.CH: Maren Cathrine Pedersdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jeppe Eriksen ( Jeppe Eriksen ) hmd i Oelundgaarden   d.12 Jan/8 Feb 1833  pg 89 #1/1833
1WIFE:  Ane Marie Andersdtr (dod 1820)
CH:   Erik Jepsen   gmd i Hessum
     Rasmus Jepsen  hmd i Hasmark
     Giertrud Jepsdtr 26 ugift
     Marie Kirstine Jepsdtr (dod) = Hans Knudsen hmd i Lumbye Thaarup Mark, nu almisselem i Lumbye sogn
      CH: Kirstine Marie Hansdtr  5
         Jeppe Hansen       3
2WIFE:  Mette Christensdtr (dod - 10 Dec 1828 #96)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Ottesdtr i Emmelev  d.6 Dec 1832/11 Feb 1833    pg 90 #160/1832
HUSB:  Jens Hansen gmd
CH:   Hans Jensen   4
BRO:   Niels Ottesen selv.gmd i Sondersoe Orritslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christen Hansen bmd i Kappendrup    d.19 Nov 1832/11 Feb 1833   pg 91 #158/1832
1WIFE:  Apolone Hansdtr (dod 1813 #38 - 10 Oct 1814)
CH:   Hans Christensen 28 gmd i Aggernes
     Jacob Christensen    23
     Jorgen Christensen    22 tien Niels Larsen i Gyrup
2WIFE:  Ane Margrethe Simonsdtr (dod 18 Jul 1832 #101)
CH:   Simon Christensen     17
½BRO:  Hans Nielsen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Lars Nielsen gmd i Gyrup   d.16 Dec 1832/11 Feb 1833    pg 92 #87/1832
WIFE:  Mette Kirstine Hansdtr
CH:   Hans Larsen   24 soldat i Khvn
     Niels Larsen   21
     Christen Larsen 18 tien i Brandsbye (age 18 next 8 May)
     Apelone Kirstine Larsdtr 14 ugift
     Christian Larsen 12
SIS:   ... Nielsdtr = Peder Rasmussen gmd i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Marie Larsdtr 28 i Saerslevmark       7 May 1833  pg 93 #27/1833
MODER:  Apelone Marie Poulsdtr enke = afg. Lars Hansen i Sioslevmark
BRO:   Hans Larsen   31 hmd i Knosbye, Virsenberg sogn
     Poul Larsen   25
SIS:   Maren Larsdtr  = Niels Nielsen gmd i Mosegaard, Naesbye
     Karen Larsdtr  21 ugift
wgd: Rasmus Poulsen gmd i Nasbye/Narbye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Jeppesdr inds i Sondersoe       d.3 Mar/7 May 1833    pg 94
HUSB:  Rasmus Hansen (dod 16 Feb 1833)
CH:   Ane Kirstine Rasmusdtr  17 ugift
     Hans Rasmussen      6
     Marie Kirstine Rasmusdtr 4
ILLEG.CH: Jorgen Hansen  22
SIS.CH: Knud Larsen hmd i Sondersoe (?slagter)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ostrup forvalter (? Peder Ostrup?) i Pugholm      17 May 1833  pg 94 #61/1833
WIFE:  Else Margrethe Frandsen sal. Ostrup
CH:   Sophie Elisabeth Ostrup 11
     Gregers Christian Frederich Ostrup     4
?14 May 1825
guard: Jorgen Larsen
wgd: A.F. Fich
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Andreasdtr kaldre Waldgaard inds hos Lars Carl Andersen hmd i Daugstrup Mark   17 Jun 1833  pg 96
#62/1833
HUSB:  Mads Hansen hmd i Marienlund
CH:   Hans Christian Madsen  12 hos pastor Larsen i Ostrup
SIS:   Stine Andreasdtr = Peder handlemager i Odense Haesd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mads Rasmussen hmd i Kappendrup       d.11 Feb/17 Jun 1833   pg 97 #26/1833
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Rasmus Madsen  28 gmd i Uggerslev Mark
      CH: Mads Rasmussen  5/4 aar
     Ane Kirstine Madsdtr 26 ugift
SIS:   ... Rasmusdtr = Peder Andersen hmd i Kappendrup
BRO:   Niels Rasmussen inds i Jersore
     Mads Rasmussen bmd i Lokkegranen, Lumbye
? Peder Rasmussen ungkarl i Uggerslev
wgd: Lars Hansen hmd i Kappendrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Jensen hmd i Kappendrup      17 Jun 1833  pg 98 #60/1833
WIFE:  Mette Kirstine Jorgensdtr ( Mette Cathrine Jorgensdtr x'd out)
CH:   Jens Hansen   16
     Else Hansdtr   13
     Jorgen Hansen  9
BRO:   Rasmus Jensen i Hundslev Mark
½BRO:  Niels Jensen ungkarl hos Ole Jensen i Hjadstrup (from faders side)
?WIFE.1HUSB: Jens Jorgensen i Kappendrup (dod 24 Mar 1813/4 #82/1813)
  CH:  Soren Jensen   myndig
     Jorgen Jensen  (dod - 25 Oct 1820 #17)
     ?Niels Jensen?
     til Lars Hansen i Kappendrup
     (should be total of 4 children)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Andersen gmd i Lumbye         d.8 Sep/12 Nov 1833   pg 99 #92/1833
WIFE:  Cathrine Lisbeth Andersdtr or Cathrine Elisabeth Andersdtr
CH:   Karen Jorgensdtr = Jorgen Mortensen sognefoged i Anderup
     Jeppe Jorgensen (dod 4 aar siden) = Mette Kirstine Hansdtr, sis of Christen Hansen ungkarl here i gaarden
      CH: Cathrine Elisabeth Jepsdtr     6
         Johanne Marie Jepsdtr   4
guard: Jorgen Mortensen sognefoged
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Jorgensen hmd faester til Hans Jacobsen gmd i Lumbye Thaarup   d.5/17 Jun 1833    pg 99 #77/1833
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Hans Rasmussen  8
FADER:  Jorgen Rasmussen aftgsmd i Karenbekhuus
WIFE.BRO: Knud Hansen hmd vaever i Lumbye Thaarup Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Dinesdtr enke almisse i Naeraae       22 Nov 1833  pg 101 #106/1833
HUSB:  Niels Christensen (dod)
CH:   Jens Nielsen   45 hmd i Meelby
     Maren Nielsdtr  er optaget i Naeraae Hospital
     Dines Nielsen   41
     Hans Nielsen   30 hmd i Skovby
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Henrich Knudsen i Naeraae      d.22 Aug/22 Nov 1833   pg 101 #105/1833
WIFE:  (dod 3 aar siden)
CH:   Knud Henrichsen gmd i hiemme (dod 1830/3?)
     Anders Henrichsen    24
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Pedersen almisse i Naeraae   22 Nov 1833  pg 101 #107/1833
WIFE:
CH:   Maren Andersdtr = Peder Hansen hmd
     Christen Andersen    hmd i Korup
     Hans Andersen  i Emmelev Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Nielsen i Gjongstrup         22 Nov 1833   pg 102 #110/1833
WIFE:
CH:   Niels Andersen  gmd i Gondstrup
     Giertrud Andersdtr    = Hans Madsen i Brandsby
     Maren Andersdtr = Rasmus Hansen i Jorgenso
by: Rasmus Andersen gmd i Gjongstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Andersen i Jorgensoe   d.12 Jul/22 Nov 1833  pg 102 #111/1833
WIFE:  (?dod)
CH:   Anders Jensen  6
     Ane Jensdtr   4
     Morten Jensen  3
WIFE.FADER: Morten Rasmussen
Niels Knudsen gmd i Jorgenso (paa aftaegt to hold for child Anders )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Pedersdtr i Ringe    22 Nov 1833  pg 102 #109/1833
HUSB:  Anders Jensen syg
CH:   Jens Andersen  gmd i Ringe (hiemme)
     Ane Kirstine Andersdtr = Anders Pedersen i Torresoe ( Hans Pedersen i Korup x'd out)
     Kirstine Andersdtr    = Niels Andersen i Horsebaek
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Hjeresdtr enke i Norre Naeraae      22 Nov 1833  pg 102 #108/1833
HUSB:  Hans Christiansen (dod)
CH:   Christian Hansen smed
     Hjerre Hansen
     Niels Hansen
     Rasmus Hansen  boend i Roerslev
     Hans Hansen   ved Kongens Regmt som Granadere i Khvn
     Marie Hansdtr  
     Karen Hansdtr  
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Frederichsdtr i Anderup     2 Dec 1833  pg 103 #115/1833
HUSB:  Rasmus Poulsen selv.gmd
CH:   Maren Rasmusdtr 15
     Niels Rasmussen 13
     Hans Jorgen Rasmussen  11
     Frederich Rasmussen   9
     Lars Rasmussen  6
     Dorthe Rasmusdtr 3
     Peder Rasmussen 2 mo.
SODSK.BARN: Jens Iversen gmd i Toerup, Skambye sogn
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Pedersen aftgsmd i Hoisnaes, Ostrupgrd      4 Feb 1834  pg 104 #23/1834
CH:   Ane Margrethe Jorgensdtr (dod) = Jorgen Stephensen hmd i Hoisnaes
      CH: Ane Marie Jorgensdtr   12
         Ellen Kirstine Jorgensdtr     10
½BRO:  Peder Olsen i Vester Lunde ( Hans Olsen x'd out) (? dod - #62/1831)
      CH: Peder Pedersen  gmd i Bladstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Kirstine Nielsdtr i Brandsbye  26 Mar 1834   pg 105 #27/1834
HUSB:  Hans Jensen selv.gmd
CH:   Jens Hansen   16
     Marie Kirstine Hansdtr 13
     Niels Hansen   10
     Mads Hansen   6
BRO:   Soren Nielsen gmd i Enaanslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Peter Petersen degn skolelaerer i Naarup, fra Holstein      d.10 Feb/26 Mar 1834  pg 106 #33/1834
WIFE:  Ane Hansen sal. Petersen
CH:   Hansine Severine Petersen 4
     Elisabeth Marie Petersen   1
WIFE.FADER: Hans Pedersen tommersvend 
guard: Hald pastor i Naarup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Conrad Iversen skolelaerer kirkesanger i Lumbye (fodt i Khvn)      d.23 Jun/21 Jul 1834  pg 108 #91/1834
WIFE:  Elisabeth Johanne Groi sal Iversen
CH:   Vilhelmine Mathea Iversen 24 ugift
guard: W. Lutken
wgd: karserer Muller i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Steensen skipper i Stege, druknet ved Norge    d.28 Aug/23 Oct 1834  pg 109 #88/1834
WIFE:  Kirsten Pedersen
CH:   Caroline Steensen         7
     Christian Steensen        6
     Rasmus Steensen     2½
     Ane Cathrine Steensen       ½
SODSK.BARN: ... = Knud Andersen skraeder i Stige
wgd: B. Sorensen kemelfoged i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Steensdtr i Hauge   23 Oct 1834  pg 110 #103/1834
HUSB:  Hans Nielsen inds
CH:   Niels Hansen   14
     Karen Hansdtr  12
     Mette Marie Hansdtr 10
     Peterline Hansdtr 8
     Rasmus Hansen  6
     Marie Hansdtr  3
     Steen Pedersen Hansen 8 wks
ILLEG.CH: Knud Bertelsen 20 matros
SODSK.BARN: Knud Andersen skredder i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Jensen selv.hmd i Anderup   23 Oct 1834  pg 110 #104/1834 (not in index)
WIFE:  Marie Kirstine Hansdtr
CH:   Jens Rasmussen  34 hmd i Allesoe
     Hans Rasmussen  31 hmd i Stagslev
     Niels Rasmussen 23 hmd i Allesoe
     Ane Marie Rasmusdtr 23 ugift hiemme
     Kirstine Rasmusdtr    15 
guard: Anders Jorgensen hmd i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Madsen aftgsmd i Bederslev       14 Nov 1834   pg 111 #97/1834
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Anders Jensen  gmd i Uggerslev
     Hans Jensen   gmd i Uggerslev
     Mads Jensen   hmd i V.Lunde
     Jens Jensen   hmd i Hjerslev
     Dorthe Jensdtr  = Anders Larsen gmd i Uggerslev
     Maren Jensdtr  = Claus Hansen gmd i Roerslev
CH:   Knud Jensen   gmd i Bederslev 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Nielsdtr enke i Krogsbolle      d.10 Dec/14 Nov 1834   pg 111 #96/1834
HUSB:  Jorgen Jensen (dod)
CH:   Karen Jorgensdtr = Hansen Bensdsen gmd (? Rasmus Hansen )
     Ane Marie Jorgensdtr = Lars Olsen gmd i Krogsbolle
     Maren Jorgensdtr = Anders Andersen gmd i Hasmedt
     Apolone Jorgensdtr = Niels Pedersen gmd i Gjongstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Jorgensdtr i Torresoe     14 Nov 1834  pg 111 #95/1834
1HUSB:  Knud Hansen gmd i Torsoe
CH:   Jorgen Knudsen  59 hmd i Oresoen
     Ane Knudsdtr   = Marqvor Hansen i Torresoe
     Hans Knudsen   57 or 51 hmd i Boredsoe?
     Niels Knudsen  gmd i Pesaersoe?
2HUSB:  Anders Hansen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Nielsen i Roerslev      14 Nov 1834   pg 111 #94/1834
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Karen Marie Pedersdtr = Hans Jorgensen gmd i Ringe
     Niels Pedersen  37 hmd i V.Egense
     Hans Pedersen  gmd i Roerslev
     Rasmus Pedersen hmd i Sondersoeskov
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Hansen aftgshmd i Ringe   14 Nov 1834   pg 112 #100/1834
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Kirsten Andersdtr    = Jorgen Nielsen i Ringe
     Maren Andersdtr = Christian Hansen smed i Noraae
     Karen Andersdtr = Anders Ottesen i Badstrup
     Mads Andersen  soemand
wgd: Anders Nielsen gmd i Bladstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Jensen aftgsgmd i Ringe        14 Nov 1834   pg 112 #101/1834
WIFE:  Marie Pedersdtr (dod)
CH:   Jens Andersen  gmd
     Ane Kirstine Andersdtr  = Anders Pedersen hmd i Tiorreo
     Kirsten Andersdtr         = Niels Andersen i Hiorsebekhuset 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johan Rasmussen almisse i Gjongstrup      14 Nov 1834  pg 112 #99/1834
CH:   Peder Johansen  smed i Gjongstrup
     Anders Johansen smed i Skadebjerg
     Rasmus Johansen hmd i Norrebye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ole Jensen aftgsgmd i Baardesoe       14 Nov 1834   pg 112 #98/1834
?CH:   Jens Olsen    gmd i Bederslev
     Peder Olsen   gmd i Bederslev
     Hans Olsen    gmd i Baardesoe
     Birthe Olsdtr  enke = afg. Rasmus Jorgensen Jorgensen
     Mette Olsdtr   (dod) = Christen Andersen gmd i Baardesoe
      CH: Marcus Christensen    15½
         Marie Kirstine Christensdtr    12½
         Anders Christensen         6
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Rasmussen aftgtsmd i Hauge Mark      23 Oct 1934  pg 113 #109/1834
WIFE:  Johanne Amalie Smidt
CH:   Andreasine Hansdtr    = Rasmus Rasmussen Bold Skov
     Rasmine Hansdtr 23 ugift
     Amalia Hansdtr  18 ugift
     Caroline Hansdtr 13
     Frederikke Lovise Hansdtr     9
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Madsen i Hauge, drowned i Hamborg       d.23 Sep 1833/8 Jan 1835 pg 113 #10/1835
WIFE:  Ane Kirstine Pedersen
CH:   Ane Elisabeth Jorgensdtr 3
BRO:   Rasmus Madsen skraeder i Hauge
wgd: Jens Jorgensen vaever i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Nielsdtr i Hauge     24 Apr 1835  pg 114 #27/1835
HUSB:  Albrect Andersen hmd
CH:   Marie Albrectsdtr (dod) = Jorgen Hansen skibstommermand her i huset
      CH: Maren Jorgensdtr 
         Mette Marie Jorgensdtr  17 ugift tien i Lumbye
ILLEG.CH: Maren Larsdtr = Hans Hansen hmd i Lumbye (?signed: Hans Christian Hansen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Bevrich? Hoigh sogndegn i Ostrup     14 May 1835  pg 114 #38/1835
1WIFE:  Mette Marie Hansen
CH:   1 barn der er dode den spaede alder
2WIFE:  Christiane Ostrup
3WIFE:  Ane Dorthe Nide sal. Hoegh (signed: A.D. Hoegh fodt Nue)
CH:   Vibekke Balotte Christense Hoigh
     Waldemar Georg August Hoigh
REL:   Moller forvalter i Ostrupgaard
wgd: Jensen forvalter i Ostrup skovgaard
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Frands Hansen fattig i Hospital, N.Naeraae   17 Jul 1835  pg 116 #45/1835
? Niels Hansen gmd i Gondstrup, ved Eishidelsborg (skift 22 Nov 1831)
 Kirsten Nielsdtr enke = afg. Jorgen Nielsen gmd i Vellinge
 Johan Nielsen i Bederslev
 Hans Olsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Mathiasdtr aftgskone i Taeup/Thorup   27 May 1835  pg 116 #32/1835
HUSB:  Hjerre Christiansen(dod?)
CH:   Christen Hjerresen    = ... gmd i Taerup (deceased living with him - may not be her son)
     Lars Hjerresen  i Uggerslev
     Peder Hjerresen i Laudager
     Hans Hjerresen  i Gunstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Jeppesdtr enke ( Ane Jepsdtr ) i Ringe   17 Jul 1835  pg 117 #49/1835
HUSB:  Morten Nielsen (dod)
CH:   Hans Mortensen  gmd i Ringe
     Niels Mortensen 34 ungkarl
     Johanne Mortensdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Hansen aftgshmd i Agernaes       17 Jul 1835   pg 117 #50/1835
CH:   Maren Jensdtr  = Jorgen Hansen hmd
     Giertrud Marie Jensdtr = Peder Larsen hmd i Stege
     Karen Jensdtr  = Corvinius vaever i Stige (signed: F. C. Covinus)
     Hans Jensen   i Hoesnaes (?guard: Jeppe Rasmussen )
     Peder Jensen
     Lars Jensen
STEDFADER: Knud Nielsen i Aggernaes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Hansdtr enke i Bederslev     17 Jul 1835  pg 117 #46/1835
HUSB:  Jens Madsen (dod)
CH:   Knud Jensen   gmd i Bederslev
     others not listed
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Madsdtr enke i Bederslev   17 Jul 1835   pg 117 #48/1835
HUSB:  Hans Jorgensen (dod) (testament 29 Dec 1811/ 8 Mar 1828)
BRO:   Jens Madsen   i Bederslev
     Hans Madsen (dod)
      CH: Jorgen Hansen  gmd i Uggerslevmark
     ... Madsdtr (dod)
      CH: Knud Jensen   gmd i Bederslev
by:   Jorgen Jensen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Morten Knudsen i Baardesoe     17 Jul 1835   pg 117 #47/1835
WIFE:  Karen Jensdtr (dod)
CH:   Ane Mortensdtr  = Knud Olsen gmd i Baardeso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Apolone Stephensdtr inds i Torresoe       17 Jul 1835  pg 118 #52/1835
HUSB:  Christen Larsen (dod several years)
CH:   Rasmus Christensen    hmd i Torresoe
     Ane Cathrine Christensdtr enke = afg. Jesper Pedersen i Nislev Molle
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Larsdtr enke i Vellinge     17 Jul 1835  pg 118 #54/1835
HUSB:  Hans Poulsen (dod)
CH:   Poul Hansen   i Vellinge
     Lars Hansen   gmd i Noraae
     Rasmus Hansen  i Heisoe
     ... Hansdtr   = Ole Pedersen i Noerup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Hansen 13 almisselem i Fiskerhuset, Kjorup    17 Jul 1835  pg 118 #53/1835
MODER:  Kirsten Andersdtr enke = afg. Hans Henrich Nielsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Christiansen fattig i Roerslev        17 Jul 1835   pg 118 #51/1835
WIFE:  Apolone Hansdtr aftgs.
CH:   Ane Marie Rasmusdtr enke = afg. Anders Pedersen i Norrebye
     Ane Margrethe Rasmusdtr ugift tien i Norrebye
     Christiane Rasmusdtr   = Peder Christensen i Roerslev
by: Lars Larsen hmd i Roerslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Giertrud Kirstine Knudsdtr i Eirdamgaarden, Lumbye   21 Sep 1835  pg 119 #75/1835
1HUSB:  Lars Rasmussen (dod - 22 Jun 1825 #99/1824)
CH:   Ane Kirstine Larsdtr   12
     Laurine Larsdtr 10
2HUSB:  Rasmus Sorensen gmd
CH:   Soren Rasmussen     8
     Maren Rasmusdtr     6
     Kirsten Rasmusdtr         2
FADER:  Knud Knudsen gmd i Steensbye
2HUSB.FADER: Soren Knudsen gmd i Anderup Mark
guard: Erik Rasmussen gmd i Anderup (for children of 1st marriage)
guard: Soren Knudsen aftgsgmd i Anderup Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christian Nielsen hmd styrmand i Stege     21 Sep 1835  pg 120 #100/1835
WIFE:  Kirstine Marie Nielsdtr
CH:   Giertrud Sophie Christiansdtr   15
     Niels Christiansen        12
BRO:   Carl Frederich Nielsen skipper i Stige
SVOGER: Anders Andersen gjaestgiver i Stege
wgd: Jens Jorgensen vaever i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Christiansdtr i Anderup Mark      3 Dec 1835  pg 121 #109/1835
1HUSB:  Anders Larsen gmd i Tostrup (Beldringe x'd out) (unsure about his 1st name)
2HUSB:  Soren Knudsen gmd
SIS:   Karen Christiansdtr   = Carl Christopher Branberg i Korup Mark (signed: Carl Christopher Banberg)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Kirstine Hansdtr i Birkelundstedet (? Lumbye Thaarup)   3 Dec 1835  pg 121 #89/1835
HUSB:  Poul Christiansen
CH:   Hans Christiansen    ½
BRO:   Peder Hansen gmd i Beldringe (? Poul Hansen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Marie Jensdtr i Bladstrup     27 Jan 1836  pg 122 #19/1836
HUSB:  Lars Jensen aftgsgmd
CH:   Jens Larsen   36
     Peder Larsen   28
     Karen Larsdtr  ugift
     Morten Larsen  26
     Ane Kirstine Larsdtr = Simon Jespersen gmd i Bladstrup 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Hansen hmd i Maabekhuus      2 Jan 1836  pg 123 #111/1835
1WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Christen Hansen hmd i Krogsbolle
     Hans Hansen   hmd i Kappendrup
2WIFE:  Maren Jespersdtr
CH:   Jesper Hansen  33 hmd i Hjadstrup
     Karen Marie Hansdtr 28 ugift
     Niels Hansen   17
     Ane Cathrine Hansdtr 13
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Olsen i Lumbye        19 Feb 1836   pg 123 #2/1836
WIFE:  Maren Stephensdtr
3 CH:  (no names given)
FADER:  Ole Rasmussen Smed i Lumbye (?dod also)
WIFE.BRO: Rasmus Stephensen
(NOTE: could be both the father & son died as neither signed the probate)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Rasmusdtr i Anderup   19 Feb 1836  pg 124 #4/1836 (not in index)
HUSB:  Peder Stephensen hmd
BRO:   Hans Rasmussen smed i Thorslevs
SIS:   Ane Kirstine Rasmusdtr = Niels Larsen hmd i Hjorslev
     Susanne Rasmusdtr
wgd: Peder Eriksen sognefoged i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Bodil Nielsdtr pigen hos Jorgen Larsen i Sodslevhuus, dod i Fattiggrd, Odense   19 Feb 1836  pg 124 #6/1836
MODER:  Ane Pedersdtr
SIS:   Ane Kirstine Nielsdtr = Jorgen Larsen hmd i Sodslevhuus
BRO:   Helle Nielsen 
SIS:   Giertrud Nielsdtr    = Niels Hansen
     Mathea Nielsdtr ugift
BRO:   Mads Nielsen   hmd i Grondlose
½BRO:  Peder Nielsen  tien i Biskerup
½SIS:  Trine Nielsdtr  = Peder Uhrmager i Kormonsghden
½BRO:  Rasmus Nielsen  hmd i Lumbye
     Jesper Nielsen  i Trduset/Heuset (dod)
      CH: Giertrud Cathrine Jespersdtr - ugift
½SIS:  Mette Nielsdtr (dod) 
      CH: Ane Kirstine ...     ugift
         Trine ...    ugift 
         Anders ...    
         Rasmus ...        14
         Maren ...         
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Larsdtr i Torresoe       27 May 1836   pg 125 #44/1836
HUSB:  Rasmus Rasmussen rogter paa Egholm
CH:   Rasmus Rasmussen lille hmd i Torreso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Hansdtr almisse enke i Ringe   27 May 1836  pg 125 #45/1836
CH:   Hans Johansen  boende i Bogense
     Giertrud Marie Johansdtr = Hans Rasmussen hmd i Ringe
guard: Hans Jorgensen gmd i Ringe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Jensdtr almisselem ugift i Torresoe    27 May 1836  pg 125 #43/1836
SIS:   Kirsten Jensdtr enke = afg. Jens Pedersen gmd i Torreso
      CH: Peder Jensen
         Jorgen Jensen
         Giertrud Jensdtr = Rasmus Rasmussen hmd i Torreso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Hansen aftgsmd i Torresoe   27 May 1836  pg 126 #48/1836
SIS:   Marie Hansdtr  80 = Hans Jorgensen aftgsmd i Aggernaes
by: Niels Knudsen i Torresoe
(NOTE: it could be that the deceased is 80)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Rasmusdtr aftgsenke i Gjongstrup      27 May 1836  pg 126 #46/1836
1HUSB:  Anders Nielsen (dod)
CH:   Niels Andersen  gmd i Gondstrup
     Rasmus Andersen hmd i Gjongstrup
     Maren Andersdtr = Rasmus Hansen gmd i Jorgensoe
     Giertrud Andersdtr    = Hans Madsen hmd i Brandsbye
     Birthe Andersdtr = Niels Knudsen gmd i Gjongstrup
     Karen Andersdtr (dod) = afg. Rasmus Rasmussen gmd i Ringe
      CH: Marie Rasmusdtr 23 ugift
         Rasmus Rasmussen 18
         Anders Rasmussen 16
         Hans Rasmussen  14
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Rasmusdtr aftgsenke i Ringe       27 May 1836   pg 126 #49/1836
2HUSB:  Christen Rasmussen (dod)
1HUSB:  Jorgen Rasmussen
CH:   Hans Jorgensen  gmd i Ringe
     Rasmus Jorgensen 52 tien i Kiorns:
     Bodil Jorgensdtr = Rasmus Poulsen gmd i Ringe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]


Johanne Rasmusdtr aftgskone i Ringe         27 May 1836   pg 126 #47/1836
HUSB:  Hans Pedersen aftgsmd
CH:   Rasmus Hansen  hiemme
     Peder Hansen   (dod)
      CH: Hans Pedersen  10
     Ane Cathrine Hansdtr = Rasmus Hansen i Kisterslev Mark
     Karen Hansdtr  = Hans Nielsen i Rueslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Hansdtr afgtskone i Agernaes Molle   27 May 1836  pg 127 #51/1836
HUSB:  Rasmus Nielsen aftgsmd almisse
CH:   Birthe Rasmusdtr     = Rasmus Rasmussen
     Niels Rasmussen hmd i Lokkegravene
     Hans Rasmussen  hmd i Vellinge
     Maren Rasmusdtr = Anders Knudsen hmd i Hessum
     Ane Rasmusdtr  = Niels Rasmussen hmd i Aggernaes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Pedersdtr aftgs inds enke i Roerslev   27 May 1836  pg 127 #50/1836
1HUSB:  Anders Hansen hmd i Bederslev
CH:   Peder Andersen  43 inds i Roerslev
     Hans Andersen  hmd i Elved
     Ane Marie Andersdtr = Knud Jorgensen hmd i Oster Egense
     Soren Andersen  hmd i Dalskov
     Maren Andersdtr 33 ugift
     Rasmus Andersen 30 bodker i Bederslev
     Dorthe Andersdtr 27 ugift
     Johanne Andersdtr    26 ugift
2HUSB:  Jorgen Madsen i Baardeso (dod)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Cathrine Andersdtr enke i Ringe      d.22 Nov 1835 i N.Noraae Hosp/27 May 1836    pg 127 #52/1836
HUSB:  Christian Michelsen (dod)
CH:   Ane Cathrine Christensdtr i Hospitalet
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Jorgensdtr i Nisted Mark     7 Jul 1836  pg 127 #63/1836
HUSB:  Hans Andersen hmd
CH:   Hans Hansen   13
guard: Niels Pedersen gmd i Hauge Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirstine Marie Nielsdtr enke i Stige         7 Jul 1836    pg 128 #108/1836
HUSB:  Hans Christian Nielsen styrmand (dod - 22 Jun 1835) ( Hans Christian Hansen x'd out)
CH:   Sophie Hansen  15
     Niels Christian Hansen  13?
guard: A. Andersen gjestgiver i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Sorensen gmd i Enrumgaard, Lumbye    d.14/29 Jul 1836   pg 129 157 #84/1836
1WIFE:  Giertrud Kirstine Knudsdtr
CH:   Soren Rasmussen 9
     Maren Rasmusdtr 7
     Kirsten Rasmusdtr    3
2WIFE:  Ane Kirstine Hansdtr
FADER:  Soren Knudsen aftgsgmd i Anderup Mark
½BRO:  Erik Rasmussen hmd i Eenrumgaardens Grand
2WIFE.FADER: Hans Andersen gmd i Tangerud
REL: Knud Knudsen gmd i Steensbye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Jorgensen hmd i Otterup         4 Aug 1836    pg 132 #70/1836
1WIFE:  Karen Knudsdtr (dod - 5 Nov 1832 #37)
CH:   Jorgen Jensen  16
     Knud Jensen   14
2WIFE:  Marie Cathrine Jensdtr
BRO:   Lars Jorgensen hmd i Hoimark
     Peder Jorgensen hmd i Orritslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Torkildsen korenlestyremand i Hauge    24 Nov 1836  pg 132 #141/1836
WIFE:  Else Marie Hansdtr sal. Torkildsen (=2. (forlovede) Hans Rasmussen i Hauge)
CH:   Hans Laurits Torkildsen 6½
     Jens Christian Torkildsen         5 (? Lars Christian Torkildsen )
     Johanne Caroline Torkildsdtr   3
SODSK.BARN: J. Jensen smedemester i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Apolone Hansdtr aftgsenke i Roerslev      1 Dec 1836  pg 133 #132/1836
HUSB:  Rasmus Christensen aftgmds (dod 2 aar siden)
CH:   Marie Rasmusdtr enke = afg. Anders Pedersen gmd i Norrebye
     Maren Rasmusdtr = Lars Larsen hmd i Uggerslev
     Christiane Rasmusdtr = Peder Christensen inds i Roerslev
     Ane Margrethe Rasmusdtr 28 ugift
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Pedersdtr enke i Roerslev       1 Dec 1836    pg 133 #133/1836
HUSB:  Lars Nielsen aftgmd (dod 3 aar siden)
CH:   Ane Larsdtr   = Jorgen Rasmussen hmd i Roerslev
     Cathrine Larsdtr = Hans Andersen hmd i Emmelev
     Marie Larsdtr  50 ugift blind under almisse
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Christiansen smed aftgsmd i Vellinge   1 Dec 1836  pg 134 #137/1836
1WIFE:  Marie (dod for 45 aar siden)
2WIFE:  Birthe Clausdr
CH:   Claus Nielsen   smed i Vellinge
     Mads Nielsen    30 tien i Vellinge
     Christian Nielsen     smed i Vesterbye (dod - 30 Dec 1829?)
      CH: Niels Christiansen    9
         Apolone Marie Christiansdtr 3
wgd: Claus Hansen gmd i Roerslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Marqvardsen aftgshmd i Baardesoe    1 Dec 1836   pg 134 #134/1836
WIFE:  (dod)
CH:   Apolone Rasmusdtr    = Knud Pedersen i Baardesoe
     Marcus Rasmussen gmd i Barredsoe Mrk
     Hans Rasmussen      hmd i Ollerup
     Maren Rasmusdtr     = Anders Hansen i Krogsbolle
     Dorthe Rasmusdtr     = Mathias Knudsen i Lindeskov
     Stine Rasmusdtr     = Ebbe Nielsen hmd i Otterup
     Jeppe Rasmussen     hmd i Osterup/Otterup?
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Nielsen aftshmd enkemand i Mollehuus   1 Dec 1836  pg 134 #135/1836
CH:   Hans Rasmussen  hmd i Vellinge
     Niels Rasmussen hmd i Lokkegravene, Lumbye
     Birthe Rasmusdtr = Rasmus Rasmussen hmd i Mollehuus, Aggernaes Molle
     Maren Rasmusdtr = Anders Knudsen hmd i Heisum
     Ane Rasmusdtr  = Niels Rasmussen hmd i Aggernes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Christensen aftgshmd 91 ( Hans Christiansen ) i Baardesoe     d.22 Oct 1836 pg 134 #136/1836 
WIFE:  Johanne Jensdtr 
SODSK.BARN: Rasmus Pedersen hmd i Baardesoe
      Christen Nielsen tjenestekarl i Krogsbolle
wgd: Jens Olsen gmd i Bederslev
by: Rasmus Pedersen hmd i Baardesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Soren Nielsen gmd i Emmelev      d.16 Nov 1836/20 Jan 1837   pg 134 #107
WIFE:  Mette Kirstine Nielsdtr
CH:   Niels Sorensen  9
     Soren Sorensen  1
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Pedersdtr i Lumbye    d.27 Dec 1836/20 Jan 1837   pg 135 #159/1836
HUSB:  Jeppe Christensen gmd 
CH:   Christen Jepsen 1½
     Rasmine Marie Jepsdtr 1½
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Andersen hmd i Hauge      27 Jan 1836  pg 136 #155/1836
WIFE:  Ane Kirstine Hansdtr (dod 4 aar siden)
STEDDATTER: Ane Kirstine Pedersdtr
SODSK.BORN: Karen Stephensdtr = Rasmus Hansen bmd i Loden/Seden
      Peder Stephensen     gmd i Allesoe
      Knud Jorgensen  i Allesoe (dod - unsure of his name) (? Erik Jorgensen )
       CH: Giertrud Eriksdtr? enke = afg. Peder Rasmussen sognefoged i Allesoe
         Kirsten Eriksdtr? (dod) = Hans Sigvartsen gmd i Allesoe
          CH:  Maren Jorgensdtr = Knud Andersen i Willestofte
             Birthe Jorgensdtr     = Christen Hansen i Allesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Eiler Christiansen hmd vaever i Stege        27 Jan 1836   pg 137 #158/1836
WIFE:  Ane Marie Andersdtr
CH:   Christian Andersen    2½
     Eiler Christian 2 mo. (? Eiler Christian Andersen ?)
WIFE.BRO: Jens Andersen i Lumbye Thaarup
(NOTE: unsure about Eiler name??)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Nyegaard enke i Stige        27 Jan 1837   pg 138
1HUSB:  Christen Myegaard
2HUSB:  Peder Jensen or Poul Jensen
4 CH:  alle dode
     Marie Pedersdtr = Gregersen skolelarer i Hessum
      CH: 7 born
3HUSB:  Hans Peder Anderskov (dod)
by: Rasmus Rasmussen hmd vaever
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Meyer 93 jomfrue i Jorgensens Stiftelse, Lumbye      14 Apr 1837  pg 138 #88/1837
  (testament 23 May 1827)
MODER:  Mutzen i Anderup
SIS:   Ane Marie Meyer
?    Rasmine Charlotte Meyer (?dod) = Jensen jagersvend i Notthenhaus (? P. Jensen)
      CH: son   forstands i Sjelland
         Sebella tien i Langersoe
     forvalter Jensen
     Lars Meyer (dod)
      CH: son   = og myndig
         datter  enke
         datter
til:   Karen Pedersdtr pige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Birthe Gjodesdtr i Otterup  d.19 Apr/24 May 1837  pg 139 #67/1837
HUSB:  Ebbe Jeppesen gmd
CH:   Mette Kirstine Ebbesen  2
BRO:   Erik Gjodesen hmd i Vexland, Orritslev Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Madsen skraedder i Hauge       25 May 1837   pg 141 #64
WIFE:  Giertrud Cathrine Johansdtr
CH:   Mads Christian Rasmussen 10
BRO:   Hans Christian Madsen bmd i Sanderum Mark
wgd: Holm skolelaerer i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christian Heyden/Hejden tommermand hmd i Roestrups Mark     d.31 Aug 1836/5 Jul 1837    pg 142 #75/1837
(37/1836)
WIFE:  Johanne Marie Hansdtr
CH:   Andreas Hejden  21 (signed: And: T: Heiden)
     Hans Ernst Hejden    17
     Carl Ludvig Hejden 14
     Elias Hejden   12
     Peder Vilhelm Hejden   10
     Dorthe Petrine Hejden 5
     Ellen Kirstine Hejden  3
BRO:   Hijden skolelarer kirkesanger i Lende/Lunde (signed: O. Ch: Heiden
wgd: Morten Nielsen hmd i Svaphaugen, Skeebye sogn
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Charlotte Engbergsdtr jomfrue i Hofmansgave 10 Aug 1837   pg 142 #77/1837
?HUSB:  Claus Maldrup/Malding
BRO:   Poul Modth Testrup Engberg    46 degn? i Sodrupgaard
     Lars Frederich Christian Engeberg     47 forpagter i Gijestinge, Ruhedahl, Ringsted
     Frederich Bager Engberg      49 forvalter i Pallesgrav
     Niels Engberg      Isbo, Ringsted (dod)
      CH: Lars Engberg   myndig
         Jacob Engberg  soldat?
     Andreas Engberg     praest i Scnering? (dod)
      CH: Dorthe Engberg  26
FADER:  Laurits Engberg
?    Christian Wilhelmsen Cadett    12 hiemme i Giostinge
     Poul Engberg corporal? i Sovrupguad
      CH: Sophie Charlotte Engberg 4
signed: C.W. Engberg, G: Engberg
NOTE: Ane Kirstine Hegelund af Odense
(NOTE: unsure about this probate - hard to read)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Andersdtr almisselem i Noraae/Norup     11 Aug 1837   pg 144 #80
CH:   Rasmus Poulsen  i Ringe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Pedersdtr enke i Norup         11 Aug 1837   pg 144 #79
HUSB:  Niels Larsen (dod)
CH:   Maren Nielsdtr  27
by: Niels Jensen ungkarl i Baardesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Andersen hmd i Agernaes     11 Aug 1837  pg 144 #78
WIFE:  Johanne Knudsdtr
CH:   Niels Nielsen  hmd
     ... Nielsdtr
     may be others?
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Rasmussen almisselem i Ringe, Noraae      11 Aug 1837   pg 144 #81
CH:   Kirsten Pedersdtr
     Cathrine Pedersdtr - both of age
by: Anders Hansen 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Apolone Jorgensdtr i Baardesoe     11 Aug 1837  pg 145 #83
1HUSB:  Niels Andersen
CH:   Jorgen Nielsen  hmd i Bederslev
2HUSB:  Peder Jorgensen
CH:   Maren Pedersdtr = Rasmus Jorgensen i Torresoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Giertrud Hansdtr i Agernaes         11 Aug 1837   pg 145 #82
HUSB:  Hans Zachariasen
5 CH:  ... Hansdtr   = Mathias Andersen i Aggernaes
     others not named
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Madsen i Naeraae        11 Aug 1837   pg 145 #81
CH:   Ane Hansdtr   = Jorgen Andersen hmd i Naeraae
     Karen Hansdtr  = Jorgen Hansen i Eilbymark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Jensdtr enke i Baardesoe  11 Aug 1837   pg 145 #86
HUSB:  Hans Christensen (dod)
BRO.SON: Jens Olsen gmd i Bederslev
     Peder Olsen
     Hans Olsen
by: Rasmus Pedersen hmd i Baardesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Nielsdtr gjordemoder enke i Torresoe      11 Aug 1837   pg 145 #85
HUSB:  Jorgen Jorgensen (dod)
CH:   Jorgen Jorgensen i Aggernes
     Rasmus Jorgensen i Torreso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Hansdtr i Emmelev      9 Oct 1837    pg 146 #123
HUSB:  Hans Larsen gmd 
CH:   Lars Hansen   14
     Ane Cathrine Hansdtr 7
FADER:  Hans Andersen gmd i Hessum
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Nielsdtr aftaegtskone enke i Roerslev   11 Aug 1837  pg 146 #87
HUSB:  Peder Nielsen (dod - ? 7 Mar 1828)
CH:   Hans Pedersen
     Niels Pedersen  i V.Egense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Georg Brandt snedker i Einsidelsberg      16 Mar 1838  pg 147 #9 or 2
SIS:   Ane Helene = Jeul snedker
      CH: Brandel     = Wilhelmine i Bislive?
          CH:  2 som ved dode
by: O.J. Rymker gartner i Emsedesberg
(cannot understand this probate)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Christopher Hansen avlskarl hos Morten Larsen gmd i Anderupgd       7 May 1838    pg 148 #39
FADER:  Hans Jensen gmd i Aasum (dod)
SIS:   Edel Hansdtr   = Jacob Jensen muurmester i St.Jorgenshavn, Odense
½SIS:  Ane Margrethe Hansdtr = Hans Hansen tjenestekarl i Tissingsvinde
½BRO:  Hans Hansen   29 i Assum (enkes son)
½SIS:  Kirsten Hansdtr 28 hiemme hos moderen i Assum
½BRO:  Frederich Hansen 27
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Nielsen i Hauge     15 Jun 1838  pg 149 #27
1HUSB:  Mikkel Leopold matros i Stige (dod - 13 Oct 1831 #69/1831)
2HUSB:  A: Andersen gjestesvend
CH:   Mikkel Andersen 5
     Rasmus Nicolai Andersen 3½
REL:   Carl Frederich Nielsen skipper i Stinnslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Olsdtr i Borkelundstedet      26 Jul 1838  pg 150 #59
HUSB:  Jens Andersen
CH:   Johanne Marie Jensdtr  8
     Andreas Jensen      5
     Maren Kirstine Jensdtr  2
HUSB.FADER: Anders Jensen aftgsmd 
REL:   Rasmus Olsen gmd i Vester Lunde
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Jorgensen aftgsmd i Agternaes      24 Aug 1838   pg 151 #62
WIFE:  Ane Marie Knudsdtr
CH:   Mariane Hansdtr = Rasmus Andersen gmd i Torreso
     Ane Hansdtr     = Rasmus Hansen gmd i Aggernaes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Pedersen steenhugger i Lumbye      oplysning 17 Aug 1838  pg 151 #61
 (fattig i Naeraa)
MORBRO: Hans Christian Hansen slater i Lumby
?    Jens Olsen gmd i Bederslev
     Jorgen Pedersen gmd i
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Bodil Andersdtr i Baardesoe      24 Aug 1838  pg 152 #65
CH:   Jorgen Hansen  40 hmd hiulmand i Aggernaes
     Niels Hansen   31 hmd i Baardesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Nielsen moller i Kastrup Molle, dod i Baldstrup Molle    24 Aug 1838  pg 152 153 #68
? Peder Nielsen unge gmd i Roerslev
STEDSON: Peder Hansen  moller i Ringe
     Christian Hansen    moller
by: Jens Jorgensen i Bredstrup
til: Rasmus Madsen sognefoge i Roerslev, Wends herred
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Hansdtr enke i Ringe  24 Aug 1838  pg 152 #63
HUSB:  Anders Hansen aftgsmd (dod 4 aar siden)
CH:   Kirsten Andersdtr    = Jorgen Nielsen hmd i Ringe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Poul Rasmussen aftgsmd i Naeraa       24 Aug 1838   pg 152 #64
1WIFE:  Birthe Bertelsdtr
CH:   Bertel Poulsen  40 hmd i Naeraa 
     Maren Poulsdtr  = Rasmus Larsen hmd i Ostrelunde
     Karen Marie Poulsdtr = Rasmus Johansen hmd i Naereby
     Rasmus Poulsen  i Ringe (dod) = ... = 2. Lars Hierresen hmd i Ringe
      CH: 4 born
2WIFE:  Kirsten Andersdtr (dod Apr 1837 #80)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Hjeresdtr i Noraa Hospital     24 Aug 1838  pg 153 #69
(cannot read the handwritting)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Pedersen aftgsgmd i Aggernaes      24 Aug 1838   pg 153 #66
CH:   Peder Hansen   gmd i Naeraa
     Rasmus Hansen  gmd i Aggernes
     Anders Hansen  gmd i Aggernes
     Kirsten Hansdtr = Mads Christensen gmd i Aggernes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Hansen aftgshmd i Torresoe      24 Aug 1838   pg 153 #67
CH:   Kirsten Jorgensdtr    = Anders Pedersen hmd i Torreso
     Mads Jorgensen
     Hans Jorgensen
     Ane Jorgensdtr  = Anders Nielsen i Torreso
     Maren Jorgensdtr = Peder Olsen hmd i Uggerslev Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Christensen i Vrangagerhuus, Lumbye   d.1831/23 Oct 1838  pg 154 #89/1838
WIFE:  Giertrud Jorgensdtr
CH:   Jorgen Andersen 31 inds i Lumbe
     Christen Andersen    29 hiemme
     Niels Andersen  26 tien i Nusbye
     Cathrine Marie Andersdtr = Niels Larsen i Hjadstrup Mark
     Ane Marie Andersdtr 18 ugift hiemme
wgd: Niels Hansen gmd i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Rasmussen gmd kroemand i N.Hoirup kroe, Cathedralskolen   9 Nov 1838  pg 154 #1839/#32
WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Christian Hansen 9
     Mads Hansen   7
     Henrich Hansen  4
     Rasmus Hansen  2
     Maren Hansen   ¬ (fodt efter faderens dod)
FADER:  Rasmus Christensen aftgsmd over 60
BRO:   Niels Rasmussen moller i Gyrup Molle
wgd: Hans Hansen gl. gmd i Gylderslets
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mads Pedersen bmd i Egense Mark       d.14 Sep 1838/10 Jan 1839     pg 156 #94/1838
WIFE:  Maren Knudsdtr
2 CH:  Kirstine Madsdtr 3½
     Dorthe Nielsdtr 2
guard: Hans Pedersen gmd i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Claudine Kirstine Madsen sal. Pouli enke i Stege       10 Jan 1839   pg 157 #15
HUSB:  Pouli skolelaerer i Hesinge/Mesinge (dod)
CH:   Charlotte Frederikke Pouli = Dine Nielsen skolelaerer i Stige
     Hans Sigfred Pouls    proufsor i Stige
     Georg Christian Pouli  25 handelsbetjent i Frederiksborg
     Andreas Albrect Pouli 21 i Middelfort
     Carl Ludvig Pouli     bagersvend i Odense
     Albertine Caroline Pouli 16½ i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Hansdtr enke i Gjongstrup     20 Sep 1839  pg 158 #82
HUSB:  Peder Jespersen gmd (dod ?26 Feb 1834)
CH:   Niels Pedersen  
     Ane Marie Pedersdtr ugift
     Hans Pedersen  36
     Kirsten Pedersdtr    = Niels Andersen
     Jesper Pedersen 29
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Sorensen gmd i Venningaarden       13 Feb 1839 pg 158 #84/1836
CH:   Lars Rasmussen  soemand = Giertrud Kirstine Knudsdtr
      CH: Laurine Larsdtr 
         Ane Kirstine Larsdtr
         ( Jens Peter Larsen - is he also a child of theirs?)
? Hans Knudsen som son Knud Hansen og hustrue samelsen
 Soren Knudsen
? Kirstine Andersdtr pige hos Soren Knudsen, (guard: Hans Andersen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Christensen aftgsmd i N.Noraae      d.19 Jan/13 Feb 1839 pg 158 #81/1839
CH:   Marie Rasmusdtr = Mads Rasmussen gmd i N.Naeraa
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Knudsdtr enke i Ohuset  12 Mar 1839  pg 159 #86
HUSB:  Anders Christensen (dod)
CH:   Christen Andersen    i Skovhusene
     Jens Andersen  tommermand i Enisadelsborg
     Niels Andersen  22 tien i Aggernes
     Maren Andersdtr = Jens Andersen Skov i Lumby Thaarup Mark
     Johanne Andersdtr    = Knud Andersen i Hiadstrup Mark (signed: Knud Andersen Hansen )
     Ane Marie Andersdtr
     Lise Andersdtr   begge ugift
signed: Birthe Cathrine Andersdtr (could she be another child?)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Barbara Jensdtr enke i Jorgensoe    13 Feb 1839  pg 159 #84
HUSB:  Jorgen Rasmussen gmd (dod)
BRO.BORN: Birthe Olsdtr enke i Jorgenso
     Jens Olsen   gmd i Bederslev
     Peder Olsen   i Bederslev
     Hans Olsen   i Baardeso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Rasmussen aftgsmd i Roerslev       d.27 Feb 1839 pg 159 #83
SIS:   Sidsel Rasmusdtr (dod)
      CH: Rasmus Hansen  gmd i Baardeso
         Marie Kirstine Hansdtr = Christen Jepsen hmd i Ostrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Rasmusdtr i Kirkehuset, Kragsbolle    d.12 Mar 1839 pg 159 #85
HUSB:  ... inds ( Anders Hansen - signed, could be her husband?)
4 CH:  Hans  16 (? Hans Andersen )
     Marie  13 (? Marie Andersdtr )
BRO:   Marqvor Rasmussen Udse gmd i Baardeso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Margrethe Andersdtr i Naeraae Hospital   21 Mar 1839  pg 160 #88
CH:   Albrecht Pedersen    i Bederslev
     Ane Pedersdtr      i Naeraae Hospital
? Maren Larsen pigen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Dorthe Rasmusdtr enke i Agernaes    21 Mar 1839  pg 160 #89
HUSB:  Rasmus Nielsen (dod)
BRO:   Rasmus Rasmussen i Naeraae
SIS:   Ane Rasmusdtr  = Hans Christensen gmd i Aggernaes
? Niels Rasmussen i Aggernaes (could be BRO also)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Hansen ?steenhugger i Stege   4 Oct 1839  pg 160 #73
WIFE:  Ane Cathrine Hansdtr inds hos Knud Hansen soemand i Stige
CH:   Hans Christian Jorgensen 12
     Knud Christian Jorgensen 9
     Christiane Marie Jorgensen 4
     Anders Jorgensen 3
BRO:   Anders Hansen gmd sognefoged i Seeder
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Christensdtr enke i Baardesoe      21 Mar 1839  pg 160 #87
HUSB:  Anders Knudsen (dod)
CH:   Ane Kirstine Andersdtr (dod) = Rasmus Hansen sognefoged i Baardeso
      CH: Hans Rasmussen  25
         Kirsten Rasmusdtr     19 ugift
     Christen Sorensen (dod)
      CH: Ulrick Christensen 22
         Hans Christensen 18
         Soren Christensen      16
         Kirsten Christensdtr    25 ugift
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Kirsten Andersdtr i Lumbye Thaarup      4 Oct 1839    pg 161 #69
HUSB:  Jorgen Frederichsen hmd
CH:   Anders Jorgensen 22 tien i L.Thaarup
     Christian Jorgensen   17
     Frederich Jorgensen   13
     Ane Marie Jorgensen 9
     Lars Jorgensen  6
BRO:   Lars Andersen gmd i Lumbye Thaarup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Christensdtr 89 aftsenke i Hjorslev    7 Apr 1840  pg 162 #57/1840
HUSB:  Christen Pedersen hmd faster til Ostrupgaard (dod) (testament 8 Apr 1836 & 4 Feb 1817)
BRO:   Hans Christensen gmd i Vellinge (dod)
      CH: Jens Hansen   31 or 51 hmd i Velling
         Kirsten Hansdtr enke = afg. Rasmus Jensen gmd udflytter fra Aggernes
         Christen Hansen (dod) gmd i Vellinge
          CH:  Maren Christensdtr    ugift
             Kirsten Christensdtr   ugift
             Marie Christensdtr    ugift
         Johanne Hansdtr (dod) = Niels Nielsen gmd i Roerslev
          CH:  Maren Nielsdtr = Rasmus Hansen gmd i Aggernes
             Hans Nielsen   gmd i Roerslev
             Karen Nielsdtr  = Niels Nielsen gmd i Gunstrup
     Rasmus Christensen (dod)
      CH: Christiane Rasmusdtr = Peder Christensen hmd slagter i Roerslev
         Maren Rasmusdtr = Lars Larsen hmd i Roerslev
         Margrethe Rasmusdtr    30 ugift tien i Roerslev
         Marie Rasmusdtr (?dod) = Anders Pedersen gmd i Norrebye
          CH:  Rasmus Andersen tien forpagter Bulov i Einsidersborg
SIS:   Ane Christensdtr 82 aftgskone hos Peder Jensen i Hyudstrup
     Maren Christensdtr (dod) = Hans Joseph hmd i Norre Noraae
      CH: Mette Hansdtr  = Niels Rasmussen hmd i Ostrup
         Karen Hansdtr  = Ole Hansen i Norre Noraae, Lumby?
         Maren Hansdtr  enke = afg. Simon Merne i Naarup
         Gine Hansdtr   = Hans Rasmussen hmd i Hjorslev
     Margrethe Christensdtr (dod) = Niels Jorgensen gmd i Bederslev
      CH: Hans Nielsen   gmd i Bederslev
         Jorgen Hansen  hmd i Junsholm, Kappendrup (½Bro to others)
         Maren Nielsdtr  = Ole Hansen gmd i Bederslev
         Christen Hansen hmd i Jungholm, Kappendrup (dod)
          CH:  Jacob Christensen     hmd i Jungholm
             Hans Christensen gmd i Aggernes
             Jorgen Christensdtr    gmd i Gjonstrup
             Simon Christensen ungkarl myndig
? Christiane Hansdtr & Johanne Hansdtr (guard: Lars Jensen gmd i Hjorslev)
? Maren Madsdtr enke = afg. Hans Jensen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Pedersen Stub snedker     11 Sep 1840   pg 163 #98
SIS:   Johanne Pedersdtr = Knud Sorensen kereksmager i Vester Skierninge
      CH: Frands Knudsen tommersvend i Seeden (for moder)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Abelone Jensdtr enke i Skovbye     d.17 Mar/11 Sep 1840  pg 164 #101
1HUSB:  Jorgen Ipsen
CH:   Jens Jorgensen  hmd i Haarslev
     Ane Jorgensdtr  = Johan Christensen i Uggerslev
     Jeppe Jorgensen 47 ugift i Khvn
2HUSB:  Peder Olsen hmd (dod)
CH:   Jorgen Pedersen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Kirstine Jespersdtr enke i Gjongstrup    11 Sep 1840  pg 164 #100
HUSB:  Rasmus Rasmussen gmd (dod)
CH:   Ane Kirstine Rasmusdtr = Peder Pedersen gmd i Giongstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Mortensen skolelaerer i Bederslev        d.21 Aug 1839  pg 164 #93/1840
WIFE:  Kirsten Hieresdtr fattig
WIFE.SIS.CH: Hans Hansen hmd i Uggerslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Jorgensen aftgsmd i Bederslev       d.12 Mar/11 Sep 1840 pg 164 #102
CH:   Hans Nielsen   gmd i Bederslev
     Maren Hansdtr  = Ole Hansen gmd i Bederslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Christensen i Rundeelhuset, Enssideleborg     d.20 Oct 1840 pg 164 #103
2WIFE:  Marie Hansdtr
1WIFE:  ...
CH:   Ane Marie Pedersdtr = Rasmus Augustsen smed i Torreso (? Rasmus Augustein/ Rasmus Augustesen)
     Lise Pedersdtr   = Knud Bruun gmd i Jersore ( Knud Brun)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Birgethe Hamnevig i Allechuset, Enssidelsborg   11 Sep 1840  pg 165 #105 (not in index)
HUSB:  Hans Ebbesen skovrider (testament 11 Mar 1826)
SIS:   Jacobine Haumevig enke = afg. Jorgensen skolelarer i Martofte
      CH: 2 datter living
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Abelone Larsdtr i Roerslev  11 Sep 1840  pg 165 #108
HUSB:  Jeppe Larsen aftgsmd
CH:   Lars Jepsen   38
     Ane Margrethe Jepsdtr = Gotfred Knudsen hmd 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Rasmusdtr aftgsenke i Agernaes   11 Sep 1840  pg 165 #107
HUSB:  Johan Christian Hansen tommermand (dod) (testament 28 Dec 1832)
til:   Abelone Pedersdtr
by: Hans Hansen hmd i Aggernes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Birthe Madsdtr aftgsenke i Torresoe       11 Sep 1840  pg 165 #104
HUSB:  Peder Hansen hmd (dod)
CH:   Kirsten Pedersdtr    = Anders Pedersen hmd i Torreso
     Ane Pedersdtr  = Anders Nielsen gmd i Torreso
     Maren Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Uggerslev (surnames of girls assumed)
     Mads Jorgensen  gmd i Raerslev
     Hans Jorgensen  hmd i Lumby Thaarup
(NOTE: girls could be Jorgensdtr ?)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Else Marie Jensdtr aftgsenke i Bederslev       11 Sep 1840   pg 165 #106
HUSB:  Jorgen Christensen hmd paa Vellinge Mark (dod)
CH:   Mette Jorgensdtr enke = afg. Knud Jensen aftsmd i Sonderso
     Jens Jorgensen  (dod)
      CH: Jorgen Jensen  hmd i Farstrup
     Maren Jorgensdtr = Hans Pedersen hmd i Torreso
     Knud Jorgensen  hmd i Egense Mark
     Bodil Jorgensdtr = Christen Nielsen hmd i Sondersoe
     Hans Jorgensen  hmd i Trostrup
     Christen Jorgensen    bmd i Kappendrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Hansdtr inds i Dagstrup     19 Nov 1840   pg 166 #130
FADER:  Hans Hansen
BRO:   Hans Hansen (dod uden born)
     Lars Hansen
      CH: Peder Larsen   gmd i Hoirup
         Anders Larsen  (dod)
          CH:  Ane Andersdtr enke = afg. Hans Hansen i Hoirup
             Kirsten Andersdtr     = Ole Rasmussen i Eilbye Lunde
             Marie Andersdtr 24 ugift
         Maren Larsdtr  = Niels Knudsen i Gunstrup
         Jorgen Larsen  (dod)
          CH:  Maren Jorgensdtr enke = afg. Poul Christophersen smed i Eibby
             Marie Jorgensdtr = Niels Simonsen i Baardesoe
             Lars Jorgensen  gmd i Egense
     ... Hansdtr (dod) = Rasmus Larsen
      CH: Maren Rasmusdtr = Jens Larsen i Wenlund
         Ane Cathrine Rasmusdtr = Hans Knudsen i Hjorslev
         Margrethe Hansdtr     56 ugif
guard: Jens Jorgensen gmd 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Westesen i Agernaes Hospital  d.7 Feb 1840   pg 166 #29/1840
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Olsen i Ladehuset, Uggernaes      d.21 May 1840  pg 166 #128/1840
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Andersen i Agernaes   d.25 Nov 1839     pg 166 #188/1839
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Pedersen = Karen Pedersdtr hmd i Gjongstrup      separation 3 Sep 1840/29 Jan 1841 pg 167 170 #18/1841
wife's 3rd marriage?
CH:   (cannot read hand writting)
her guard: Hans Hansen inds i Gjonstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Giertrud Marie Hansdtr enke i N.Esterbolle      d.24 Oct 1840/24 Feb 1841     pg 168 #14
HUSB:  Hans Hansen (dod)
BRO:   Niels Hansen   gmd i Toderup/Soderup
SIS:   Ane Hansdtr   (dod)
      CH: Karen Pedersdtr = Anders Madsen i Lundstrup
HUSB.BRO: Jorgen Hansen  i Eibbye Lunde
HUSB.½SIS: Ane Hansdtr  (dod)
      CH: Hans Dinesen   hmd i Waenflinnge
         Kirsten Dinesdtr = ... gmd i Eibbye Lunde
by: Jorgen Hansen hmd i Eibbye Lunde
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Christensen madm pastorenke i Lunde         17 Feb 1841   pg 168
CH:   Sophie Hedevig Christensen (?dod)
     Della Cathrine  = Kastrup forstlanadrdet i Bornholm (? Cathrine Christensen )
     Giertrud Johanne Christensdtr   ugift
BRO:   Iver Christian Christensen    i Jylland
SIS:   Vilhelmine Caroline Christensen ugift i Bornholm
     Mathea Kirstine Christensen    = Larsen paster i Orludse/Ostrup
     Lauritz Johan Ruberg Christensen 21 i Neder Molle, Bogense
(hard to understand - these may all be her children?)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Mette Cathrine Hansdtr i Otterup Mark        2 Sep 1841    pg 170 #115
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Marie Pedersdtr 4
     Hans Peder Pedersen   2
BRO:   Casper Hansen hmd i Hestehaugshus, Oritzlefgaard
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Andersen gjaestevines i Stege      17 Sep 1841  pg 171 #2/1842
1WIFE:  Karen Nielsen (dod 21 Jun 1838 #24 or 27)
CH:   Mikkel Andersen 8½
     Rasmus Nicolai Andersen 7
2WIFE:  Bodil Marie Larsen
CH:   Karen Marie Andersen   2
     Ane Elisabeth Andersen  ½
BRO:   Rasmus Andersen gmd i Canslunde?
1WIFE.BRO: Carl Frederich Nielsen skipper i Huedslev
WIFE.FARBRO: Poul Jorgensen kirkevaerger brandevinsbraender af Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Christensdtr i Stege   17 Sep 1841  pg 173 #123/1841
HUSB:  Lars Poulsen gmd
CH:   Christen Larsen 22
     Poul Larsen   16
     Abelone Marie Larsdtr 13
HUSB.SODSK.BARN: Rasmus Nielsen gmd i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Pedersen gmd i Klusegaarden/Kluset    d.23 Dec 1841/12 Jan 1842   pg 174 #212/1841 #7/1842
WIFE:  Mette Kirstine Nielsdtr
CH:   Karen Rasmussen 3
     Peder Rasmussen 7
     Marie Rasmussen 4
     Trine Rasmussen 2
     Niels Christian Rasmussen 1
BRO:   Erik Pedersen hmd i Hoibye (eldest bro)
WIFE.BRO: Anders Nielsen hmd i Munkeboe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Morten Christensen inds i Galleskovhuset    d.6 Dec 1841/12 Jan 1842    pg 176 #198/1841 #37/1842
WIFE:  Ane Marie Knudsdtr
CH:   Knud Christian Mortensen     6
     Albertine Mortensen   3
     Christian Mortensen        ½
BRO:   Jens Christiansen avlskarl i Klaeskov (eldest bro)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Stephensdtr i Lumbye     16 Feb 1842   pg 176 #17 #28/1842
1HUSB:  Rasmus Olsen
CH:   Ole Rasmussen  13
     Kirsten Rasmusdtr    12
     Stephen Rasmussen    9
2HUSB:  Anders Jensen hmd 
CH:   Jens Ernst Andersen 4  (unsure of middle name)
guard: Rasmus Stephensen gmd i Lumbye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Kirstine Rastrup i Stege      16 Feb 1842  pg 177 #35/1841
HUSB:  Anders Madsen (dod 10 aar siden)
CH:   Birgethe Andersdtr    35 ugift (signed: Birgethe Marie )
     Laurentine Andersdtr 33 ugift
     Christen Nyegaard Andersen    26
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Christensdtr i Ryddsskov     23 Mar 1842  pg 178 #70 #53/1842
1HUSB:  Christen Pedersen
CH:   Mette Kirstine Christensdtr = Jorgen Christian Sorensen pottemager i Odense
HUSB:  Lars Rasmussen hmd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Nielsen gmd i Norup  d.10 Dec 1841/23 Mar 1842    pg 179 #45/1842
WIFE:  Ane Knudsdtr
CH:   Maren Jorgensdtr 13
     Ane Marie Jensdtr 9
     Niels Jorgensen 5
guard: Peder Nielsen hmd i Orritslev
wgd: Hans Knudsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Petronelle Nielasdtr/Villadsdtr i Stige     d.1840/23 Mar 1842  pg 179 #74/1842
HUSB:  Jens Jorgensen vaever
CH:   Jorgen Jensen  22
     Cathrine Marie Jensen 18
     Ane Sophie Jensen 16
     Lars Frederich Jensen    13
guard: Jorgen Smidt Jorgensen (signed: Jorgen Schmidt)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Hansen skraedder i Gjerskov Mark      23 Mar 1842  pg 180 #37/1841
WIFE:  Christiane Larsdtr
CH:   Apolone Marie Hansdtr  9
     Ane Marie Hansdtr    5
guard: Anders Poulsen i Ostrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Margrethe Andersdtr i Oster Egense      d.14 Apr/23 May 1842   pg 180 #92
1HUSB:  Johannes Henrichsen
2HUSB:  Anders Knudsen (dod 1 Aug 1828 #12)
CH:   Kirsten Andersdtr    enke = afg. Johan Rasmussen gmd i Oster Egense (afkald 12 mar 1838)
     Johannes Andersen gmd i Husmark (afkald 14 Mar 1839)
     Anders Andersen gmd i Hasmark (afkald 18 Jan 1837)
     Marie Andersdtr 21 ugift
     Knud Andersen  13
     Ane Andersdtr  17 ugift
3HUSB:  Lars Nielsen selv.gmd
BRO:   Lars Andersen bmd i Oster Egense Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Abelone Rasmusdtr enke i Torresoe   9 Sep 1842  pg 182 #101
HUSB:  Rasmus Madsen (dod)
CH:   Rasmus Rasmussen sognefoged i Torreso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Hansdtr enke i Agernaes     9 Sep 1842  pg 182 #100
HUSB:  Hans Hansen (dod)
CH:   Ane Hansdtr   (dod) = Rasmus Hansen gmd i Aggernaes
      CH: Kirsten Rasmusdtr     ugift
         Ane Rasmusdtr  ugift
         Marie Rasmusdtr = Johan Nielsen i Roerslev
     Mariane Hansdtr = Rasmus Andersen gmd i Torreso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Jeppesdr enke i Krogsbolle, dod i Krogsbolle Hospital   9 Sep 1842  pg 182 #102
HUSB:  Anders Jorgensen i Krogsbolle (dod)
CH:   Niels Andersen  hmd i Jerore
     Kirsten Andersdtr    enke i Kiorup
     Karen Marie Andersdtr enke i Krogsbolle
     Jorgen Andersen hmd i Aggernaes
     Maren Andersdtr = Rasmus Hieresen inds i Aggernaes
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Rasmussen hmd i Ringe     9 Sep 1842    pg 183 #106
WIFE:  alive
CH:   Johan Hansen   hmd i Ringe
     Rasmus Hansen  28
     Hans Hansen   18
     Peder Hansen   13
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jens Hansen i Baardesoe    d.9 Dec 1841/9 Sep 1842     pg 183 #104/1842
CH:   Giertrud Marie Jensdtr = Hans Pedersen hmd i Baardeso
     alle other died
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Pedersen i Agernaes   d.26 Dec 1841/9 Sep 1842    pg 183 #163/1842
CH:   Hans Pedersen  hmd i Baardeso
     Peder Pedersen  hms i Gindstrup
     Jorgen Andersen som ogsaa kaldes Husar i Aggernaes
     Anders Pedersen (dod)
      CH: Ane Cathrine Andersdtr
         Maren Andersdtr begge ugift
         Ane Andersdtr  = Jacob Jorgensen i Baardeso (she could be Ane Pedersdtr )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Sidsel Madsdtr i Ringe   9 Sep 1842    pg 183 #105/1842
1HUSB:  Soren Hansen
CH:   Hans Sorensen Smed    i Ringe
2HUSB:  Jorgen Jorgensen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Cathrine Jensdtr i Torresoe   9 Sep 1842    pg 184 #107
HUSB:  Anders Augustivsen inds (? Anders Augustensen)
2 CH:  Lars Andersen  2
     Ane Andersdtr  4
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Christiansen i Gondstrup     d.7 Aug 1842 pg 184 #108
WIFE:  (dod)
CH:   Christian Hansen tienestekarl i Odense
     Ane Cathrine Hansdtr = Jorgen Johansen hmd i Willinge
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Hernbratt i Agernaes Hospital   d.20 Feb 1842 pg 184 #110
 (hiemme i Tonder)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Pedersen i Ringe        9 Sep 1842    pg 184 #109
CH:   Rasmus Hansen  gmd i Ringe
     Karen Hansdtr  = Hans Nielsen gmd i Roerslev
     Hans Pedersen
? Rasmus Hansen = Ane Cathrine i Birkelund
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Jorgensen selv.gmd i Hoirup       13 Oct 1842   pg 185 #131
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 3
     Jorgen Hansen  2
     Karen Hansdtr  ½
guard: Niels Jorgensen gmd i Helnaes (?REL)
wgd: Noen paster i Uggerslev (signed: M.W. Vorm)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Rasmusdtr i Baardesoe      9 Sep 1842  pg 185 #111
1HUSB:  Jacob ...
CH:   Rasmus Jacobsen inds i Baardeso
2HUSB:  Hans ...
CH:   Mads Hansen   hmd i Baardeso
3HUSB:  Anders Hansen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Andersdtr i Anderup   d.25 Jul/26 Oct 1842  pg 186 #138
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Hans Hansen   12
     Peder Hansen   9½
     Anders Jorgen Hansen   6
     Mads Hansen   3
     Christen Hansen ¬
guard: Jorgen Andersen hmd i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Giertrud Marie Christensdtr i Berkelundstedet      19 Apr 1843  pg 188 #59 (?pg 221)
HUSB:  Niels Christian Pedersen
Vinderingsmaend:
 Peder Hansen gmd i Thaarup
 Niels Hansen unge gmd i Thaarup
 Jorgen Larsen bmd i Langkildestaedet
 Jens Jacobsen i Thaarup Mark
guard: Soren Christensen i Allesoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

... i Gjongstrup, Krogsbolle    15 May 1843   pg 189
HUSB:  Rasmus Pedersen hmd nu inds
CH:   Jorgen Rasmussen 14 hiemme
     Marie Kirstine Rasmusdtr 8
MODER:  Bodil Marie Hansdtr enke = afg. Peder Pedersen hmd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Johanne Hansdtr i Jersoe      2 Aug 1843  pg 190 193 
HUSB:  Henrich Jorgensen gmd
FADER:  Hans Andersen aftgsmd i Jersoe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Lars Rasmussen hjulmand i Orbek sogn/Nislevgaard    26 May 1843  pg 189 190 #101
WIFE:  Kirstine Clemensdtr (dod 11 aar siden)
CH:   Rasmus Larsen  53 forpagter i Niilsogaard
     Niels Larsen   skolelaerer i Kroninge (dod - 15 Jan 1842?)
      CH: Trine Kirstine Larsen   24 i Hofmansgave
         Christiane Larsen     22 i i Nislevgaard
         Laurine Larsen  = Fritz Wenzell sk/homeiddals i Nislevgrd
         Ollegaard Larsen 15 en datter hos moderen (2nd wife) i Lumbye
? Ebbe Jepsen sognefoged & Peder Hansen inds i Otterup Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Soren Jensen moller i Rostrup Molle      1 Nov 1843   pg 192
WIFE:  Ane Marie Birgethe Schiotz (signed: Christophine A.M.B. Schjodtz)
CH:   Karen Marie Jensine Moller?    
     Johanne Schiotz Moller
     Jens Andreasen Moller
     Ane Kirstine Moller
     Maren Cathrine Moller
     Christen Hansen Moller
     Jacobine Marie Moller
     Dorthe Moller
wgd: Hansen gaardejer i Sondnerledens stodet (signed: Otto Hansen )
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Stephen Nielsen bmd i Oster Egense Mark     9 Oct 1843  pg 192
WIFE:  Ane Cathrine Andersdtr
CH:   Niels Stephensen 36 gmd i Hasmark
     Maren Stephensdtr    27 ugift
     Anders Stephensen    26
     Kirsten Stephensdtr   (dod)
      CH: Rasmus Pedersen 15
         Rasmus Andersen 10
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Henrichsen skolelaerer i Torresoe   25 Feb 1844  pg 194
WIFE:  Birthe Cathrine Larsen
CH:   (not named)
guard: Hans Christiansen gmd i Torresoe
wgd: Hans Christensen skolelaerer 
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Jensen gmd i Hjadstrup      14 Mar 1844  pg 195
WIFE:  Ane Kirstine Hansdtr
CH:   Jens Nielsen Hoiberg   4
     Sidsel Kirstine Nielsdtr Hoiberg 7 3/4 aar
     Ane Nielsdtr Hoiberg   3/4 aar
BRO:   Peder Jensen selv.gmd i Hjadstrup
WIFE.BRO: Peder Hansen i Askebye
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Pedersdtr pigen i Lumbye Mark       25 Nov 1843  pg 199
til: Soren Sorensen i Anderup Mark
signed: Jeppe Hansen sognefoge i Hasmark, Jeppe Larsen & Hans Nielsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Larsen ungkarl i Gjerskov    1 Jan 1844  pg 200
by: Rasmus Andersen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

... i Norup Mark      28 Dec 1843    pg 200
HUSB:  Peder Andersen hmd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Larsen tjenestekarl i Margaard       16 Feb 1844  pg 201
FADER:  Lars Larsen inds i Sondersoe Skov
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Nielsen ungkarl i Norup        20 Jan 1844   pg 201
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Andersen i Anderup      2 Jan 1844    pg 201
 (drukned i Kanalen)
by: Christen Hansen muurmester  signed: Jorgen Mortensen & Rasmus Nielsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Jorgensen almisselem i N.Hoirup      21 Mar 1844  pg 202
? Jorgen Hansen sognefoged
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Sidsel Sorensdtr aftgskone i Vigerslev     24 Feb 1844  pg 202
HEIRS:  Mads Hansen   gmd i Vigerslev
     Jacob Mouritz Nielsen i Sellebergstedet, Weuflinge sogn
      CH:
? Niels Knudsen
wgd: Lars Madsen i Tverskov
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Rasmusdtr i Hessum      25 Apr 1844   pg 203
HUSB:  Niels Knudsen selv.gmd
CH:   Knud Nielsen   41
     Apolone Nielsdtr (dod) = Hans Hansen aftgtsmd
      CH: Karen Marie Hansdtr    19 ugift
         Ane Kirstine Hansdtr   16
     Maren Nielsdtr  = Rasmus Knudsen tjennede her i gaarden
     Ane Kirstine Nielsdtr = Niels Knudsen hmd i Baagoe
     Rasmine Nielsdtr = Jorgen Jensen tjenende her i gaarden
BRO:   Tyge Rasmussen gmd i Hessum
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Marie Hansdtr i Einsedelsborg    7 Jun 1844    pg 205
HUSB:  Mads Jensen faester i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Rasmusdtr i Klusehuset   15 Jul 1844   pg 205
HUSB:  Morten Pedersen
CH:
REL:   Rasmus Hansen gmd i Frangelo
signed: Jeppe Christensen & Jorgen Mortensen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Lutken amtsprovst i Lumbye  19 Aug 1844  pg 206 210
WIFE:  (dod = 1 Mar 1842)
CH:   Ch. Lutken profesor i Soroe
     Marie Margrethe Lutken = Christen Moller i Odense (signed: Christensen )
     Mathea Elisabeth Lutken
guard: Peder Poulsen gmd & Sotoft pastor
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Sidsel Larsdtr i Hessum    26 Aug 1844  pg 207
HUSB:  Lars Andersen gmd
? Dorthe Knudsdtr, dau of Knud Rasmussen
signed: Karen Nielsdtr
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Hansen hmd i Lumbye Mark     18 Apr 1844  pg 230
WIFE:  Ane Thomasdtr
CH:
guard: Jorgen Larsen
wgd: Niels Nielsen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Hansen ungkarl i Emmelev Mark   3 May 1844  pg 231
BRO:   Rasmus Hansen
by: Anders Jensen sogneforstander i Emmelev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Christophersdtr i Oster Egense     1 Oct 1844   pg 231 (her name given only in index)
HUSB:  Rasmus Knudsen inds
CH:   Ane Kirstine Jorgensen
signed: Rasmus Knudsen, Anders Christian Christophersen, Anders Hansen, Lars Nielsen - dated 2 Oct 1844 Hoimark
guard: Anders Christian Christophersen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Jensen ungkarl i Hjadstrup       27 Jul 1844   pg 231
by: Peder Rasmussen & Peder Jensen i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johanne Knudsdtr i Anderup  24 Oct 1844   pg 232
HUSB:  Lars Knudsen
CH:   Niels Mortensen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Clausen hmd ungkarl i N.Hoirup    11 Nov 1844   pg 233
signed: Jorgen Hansen sognefoged, Hans Hansen & Knud Andersen
guard: Rasmus Knudsen hmd i Haarslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ole Thornoe skipper i Stige         19 feb 1845   pg 235
CH:   Karen Frederikke Thornoe
SVOGER: Hans Jorgen Nielsen skipper
? Christopher Jorgensen styrmand i Hanslev
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Hansen mollebygger hmd i Stige      7 Jan 1845  pg 238
WIFE:  Johanne Pedersdtr
wgd: Rasmus Rasmussen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

... enke i Anderup, Lumbye  10 Feb 1845  pg 239
HUSB:  Ditlev Nielsen (dod)
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Jorgensen inds i Ringe     1 Feb 1845  pg 239
CH:   Poul Rasmussen  27
     Karen Rasmusdtr 
guard: Hans Jorgensen gmd i Ringe
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Andersen hmd i Hauge         7 Mar 1845    pg 241
by: H. Hansen i Tanggaard, Hauge
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Frands Knudsen hmd i Kappendrup Mark      23 May 1845  pg 243 246
WIFE:  Lehne Larsdtr
CH:   Ane Margrethe Frandsen
     Maren Frandsdtr
signed: H. Knudsen sognfoged i Emmelev
guard: Anders Larsen aftaegtsmand
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Christiansdtr i Orritzlev       2 Jun 1845    pg 243
HUSB:  Hans Johansen selv.gmd
CH:   Christian Hansen 16
     Ane Marie Hansen 12
     Ane Margrethe Hansen 9
     Mette Cathrine Hansen 7
ILLEG.CH: Giertrud Marie Davidsdtr 24 ugift
BRO:   Hans Christiansen hmd i Hestehauge Mark, Orritslev Skov
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Marie Kirstine Mortensdtr i Hauge      4 Jul 1845    pg 244
1HUSB:  Anders Hansen i Hauge
CH:   Morten Andersen 17
     Maren Andersen  21
     Kirsten Andersen 19
2HUSB:  Hans Sorensen gmd
CH:   Anders Hansen  3
BRO:   Jorgen Mortensen sognefoged i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Abelone Rasmusdtr i Otterup Mark    3 Jun 1845  pg 247
HUSB:  Jorgen Larsen selv.hmd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]


... enke i Hauge/Stige    9 Jun 1845   pg 248
HUSB:  Corvenius snedker 
CH:   Carl Christian Corvenius
     Sensel Carl Christian Corvenius
     ... Corvenius  = B. Sorensen canalfoged
     ... Corvenius  = J.J. Moller skipper
guard: Simon Hansen hmd i Stige & Hunderup skolelaerer i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Lars Poulsen gmd i Stige   13 Oct 1845  pg 249
1WIFE:  Ane Cathrine Christensdtr (dod)
CH:   Christen Larsen 26 styrmand
     Poul Larsen   20 styrmand
     Abelone Marie Larsdtr 17
2WIFE:  Maren Larsdtr
BRO:   Christian Poulsen gmd i Lumby Thaarup (signed: Christen Poulsen )
guard: Rasmus Nielsen gmd i Anderup
wgd: J. Duch gmd i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Jespersdtr i Lumby    22 Nov 1845  pg 251
2HUSB:  Niels Jensen gmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Ane Marie Nielsdtr = Knud Bendsen gmd i Lumby
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jacobine Larsen enke i Stige     6 Oct 1845   pg 251
HUSB:  Anders Christensen Brylle skipper (dod)
CH:
guard: Jens Jorgensen vaever i Stige
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Karen Marie Hansdtr pigen i Agernaes Praestegrd, dod i hospitalet i Odense   7 Nov 1845    pg 253
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Andersen selv.gmd i Hjadstrup       12 Mar 1846  pg 254
WIFE:  Bodil Jensdtr (dod - 27 Aug 1827)
CH:   Anders Nielsen  35
     Jens Nielsen   28
     Hans Nielsen   20
     Ane Kirstine Nielsdtr 24 ugift
guard: H. Rasmussen skolelaerer i Hjadstrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

... Nielsen enke i Stige      28 Mar 1846   pg 256
HUSB:  Nielsen degn
CH:
guard: Pauli bagermester i Odense
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ulrik Wilhelm Petersdorff grev i Einsidelsberg     26 Apr 1846  pg 256 257
? Eibe jomfru
HEIRS:  minors
? Bandenfloth/Brondsoth kammerherr
guard: Christian Petersdorff gmd
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Maren Stephensdtr pige i Oster Egense      10 Jul 1846  pg 258
3 CH:
by: Jeppe Hansen sognefoged
signed: Anders Hansen, Lars Nielsen, Hans Rasmussen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Weth slagtersvend      7 Oct 1846   pg 258 (not in index)
WIFE:
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Christian Andreasen hmd i Stige      9 Oct 1846   pg 258 (not in index)
by: slagter Withs enke
signed: Jorgen Mortensen
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Hans Pedersen selv.gmd i Gjerskov      21 Oct 1846   pg 259
1WIFE:  Ane Marie Eriksdtr (dod)
2WIFE:  Ane Olsdtr (dod)
CH:   Ole Hansen    30
WIFE:  Maren Larsdtr (dod - 14 Oct 1846)
CH:   Lars Hansen   25
     Peder Christian Hansen 22
     Ane Marie Hansdtr = Jens Madsen gmd i Alleso
     Karen Dorthe Hansdtr 18 ugift
BRO:   Lars Pedersen 70 i Egense
curator: Hans Larsen gmd i Gjerskov
guard: Jens Madsen gmd i Alleso
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Anders Jensen tjenestekarl i Ensidelsberg    19 Jan 1847  pg 262
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Jorgensdtr i Stige/Hauge    2 Jan 1847    pg 262
HUSB:  Niels Pedersen styrmand
til: Jorgen Mortensen sognefoged i Anderup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Pedersen inds i Otterup Mark      7 Jan 1847    pg 262
by: Jorgen Larsen hmd i Otterup Mark
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Niels Nielsen tjenestekarl i Vesterby/Lunde   12 Jan 1847  pg 263
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Johan Hansen slagter i Klusehuset   11 Feb 1847  pg 264
WIFE:  Abelone Larsdtr
CH:   Hans Johansen  34
     Lars Christian Johansen 25
     Ane Marie Johansen = Rasmus Sorensen slagter i Alleso
     Maren Johansdtr 21 ugift
BRO:   Niels Hansen bmd i Skomagersted, Aasum i Frue sogn
WIFE.BRO: Anders Larsen vaever i Lumby
guard: Jacob Hansen bodker i Norheden
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Dorthe Nielsdtr pige i Lumby Praestegrd, dod i Odense Hospital      31 Jul 1847  pg 265
FADER:  ... aftgsmd i Svendstrup, Steenlose sogn
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Peder Rasmussen i Hasmark   8 Mar 1848   pg 265
by: Andreas Olsen gmd, Jorgen Jorgensen hmd
signed: Andreas Olsen, Peder Nielsen, Ove Pedersen, Jeppe Hansen sognefoged
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Jorgen Willum Moller proprietair i Orridslevgaard   7 Sep 1848   pg 266
CH:   Niels Wilhelm Moller 2½
BRO:   Jens Christian Moller cand. Theologiae i Daugstrupgaarden
SIS:   Elise Andrea Molle
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Caroline Brylle enke i Stige/Hauge   29 Sep 1848  pg 270
HUSB:  Anders Brylle skipper i Stige (dod)
umyndige arvinger - hendes sonneborn
guard: J. Haugsted
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Ane Marie Andersdtr enke i Egense Mark     11 Nov 1848  pg 271 272
HUSB:  Knud Jorgensen hmd (dod)
CH:   Anders Knudsen  myndige
     umyndige
guard: Christen Jorgensen i Kappendrup
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

Rasmus Josephsen tjenestekarl i Roerslev    16 Nov 1848  pg 272
BODER:  Niels Hansen gmd, flyttet til Naeraae Hospital hos Knud Jacobsen 's enke
[Lunde-Skam herred, Odense skiftpro; Book 3 1826-1848, film 50284]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////