Hoirup, Norre Hojrup, Skam herred, Odense
                         1787 Census - film 39000
                             Feb 13 2001

Hoirup

Hans Hansen       husbonde   29  1st   bonde og gaardbeboer   1 family
Karen Hansdtr      madmoder   25  1st
Hans Eriksen       hans fader  74  e1st  begge nyt underholdnting i gaarden
Mette Jensdtr      her moder   53  e1st  do
Erik Hansen       his broder  20  ugift
Johannes Pedersen    tienestefolk 30  ugift  national soldat
Maren Knudsdtr      do      14  ugift

Poul Rasmussen      husbonde   53  1st   bonde og gaardbeboer   2 family
Karen Nielsdtr      madmoder   40  1st
Niels Poulsen      deres born  17  ugift
Rasmus Poulsen      deres born  8  ugift
Maren Poulsdtr      do      24  ugift
Karen Poulsdtr      do      10  do

Laers Hansen       husbonde   36  1st   bonde og gaardbeboer   3 family
Abelone Pedersdtr    madmoder   26  1st
Hans Laersen       deres son   2
Hans Nielsen       tienestefolk 25  ugift
Marie Pedersdtr     do      24  ugift
Laers Jacobsen      et uaegte pleiebarn    11

Christen Knudsen     husbonde   61  4th   bonde og gaardbeboer       4 family
Kirsten Laersdatter   madmoder   46  2nd 
Hans Christensen     hans af 3rd  9
Niels Laersen      tienestefolk 29  ugift
Karen Andersdtr     do      18  u

Hans Laersen       husbonde   27  1st   bonde og gaardebeboer  5 family
Kirsten Hansdtr     madmoder   56  3rd 
Knud Christensen     tienestefolk 18  ugifte
Morten Madsen      do      13  u
Maren Madsdtr      do      23  u

Erik Laersen       husbonde   36  1st   bonde og gaardbeboer   6 family
Karen Hansdtr      madmoder   33  1st
Bertel Hansen      tienestedreng 11

Niels Pedersen      husbonde   36  ugift  bonde og gaardbeboer           7 family
Ane Eriksdtr sl. Peder 
  Eriksen 's      hans moder  64  e1st  nyder underholdting ti gaarden
Kirsten Eriksdtr     hans faster  68  ugift  nyder almisse af sognet og ve menst dov
Margrethe Pedersdtr   hans soster  30  do
Rasmus Sorensen     tienestefolk 23  u    national soldat
Niels Pedersen      do      14  do

Peder Jorgensen     husbonde   66  e1st  bonde og gaardbeboer   8 family
Laers Pedersen      hans son   31  1st   hav den halve gaaard i faeste
Maren Nielsdtr      hans kone   35 or 36   1st
Niels Laersen      deres son   2

Knud Nielsen       husbonde   32  1st   bonde og gaardbeboer       9 family
Catharina Hansdtr    madmoder   38  2nd 
Jorgen Nielsen      hans broder  28  ugift
Hans Andersen      tienestedreng 11
Ane Andersdtr      tienestepige 17  ugift

Hans Hansen       husbonde   37  1st   bonde og gaardbeboer   10 family
Karen Laersdtr      madmoder   32  1st
Maren Hansdtr      deres datter 1
Kirsten Knudsdtr     tienestepige 15
Anders Andersen     inderste   78  2nd   nyder afgiet af gaarden
Birthe Andersdtr     hans kone   53  1st 

Ole Rasmussen      husbonde   55  ugift  bonde og gaardbeboer           11 family
Ane Rasmusdtr      hans soster  54  ugift
Maren Rasmusdtr     do      52  u
Karen Rasmusdtr     do      46  u
Mads Rasmussen      tienestekarl 28  u    national soldat
Hans Madsen       tienestedreng 14

Peder Jorgensen     husbonde   34  1st   bonde og gaardbeboer       12 family
Karen Hansdtr      madmoder   56  2nd 
Peder Laersen      hendes af 1st 21  ugift
Anders Laersen      do      11
Birthe Bd        tienestepige 20  ugift

Hans Andersen      husbonde   60  1st   bonde og gaardbeboer   13 family
Johanne Rasmusdtr    madmoder   52  1st
Anders Hansen      deres born  21  ugift
Rasmus Hansen      do      12
Maren Hansdtr      do      22

Jens Jorgensen      husbonde   39  1st   bonde og gaardbeboer   14 family
Ane Marie Sorensdtr   madmoder   41  1st
Frederich Christian Jensen deres born 7
Jorgen Jensen      do      5
Johanne Jensdtr     do      3
Poul Hansen       tienestefolk 40  ugift
Karen Rasmusdtr     do      24
Kirsten Poulsdtr     do      14

Ole Laersen       husbonde   56  2nd   bonde og gaardbeboer   15 family
Margrethe Christensdtr  madmoder   36  1st 
Kirsten Olsdtr      born af 2nd  5
Maren Olsdtr       do      3

Hans Hansen       husbonde   25  ugift  bonde Andreasdtr gaardbeboer            16 family
Claus Andersen      hans stedfader   65   1st   nyde underholnting i gaarden
Margrethe Jorgensdtr   hans moder  59  2nd 

August Hansen      mand     37  1st   huusmand og gaaer i daglere    17 family
Ane Marie Jorgensdtr   hans kone   37  1st
Ane Kirstine Augustsdtr deres datter 8

Ane Kd                 50  ugift  er enn ti huuset vanfor og under almisse af sognet 18 family

Niels Jorgensen     mand     46  1st   huusmand og gaaer i daleylene   19 family
Maren Rasmusdtr     hans kone   30  1st

Jorgen Andersen     mand     30  1st   huusmand har liden jorlang og gerarm?    20 family
Kirstine Rasmusdtr    hans kone   22  1st

Ole Pedersen       mand     42  1st   hmd og skraeder              21 family
Maren Nielsdtr      hans kone   49  1st
Karen Olsdtr       deres born  11
Johanne Olsdtr      do      8

Peder Laersen      mand     73  1st   hmd og aaer i daagleier          22 family
Ane Cathrine Pedersdtr  hans kone   71  1st

Knud Pedersen      mand     38  1st   hmd og gaaer i dagleier          23 family
Ane Christensdtr     hans kone   40  1st
Peder Knudsen      deres born  10
Otto Knudsen       do      1
Kirsten Knudsdtr     do      12
Karen Knudsdtr      do      8
Ane Knudsdtr       do      4
Laers Ottosen      hans sosters mand 46   e1st  inderste og gaaer i dagleier
Peder Laersen      dennes son  12

Peder Rasmussen     mand     44  1st   hmd og naere sig af fiskvals og hand arbeide    24 family
Mette Johansdtr     hans kone   50  1st
Abelone Pedersdtr    hans moder  90  ugift  nyder almiss af sognet

Mette Jensdtr sl. Adam 
  Sorensen 's     kone     79  e1st  inderste og nyder almisse of sognet    25 family

Jorgen Pedersen     mand     38  1st   hmd og tommermand                 26 family
Maren Pedersdtr     hans kone   40  1st

Thomas Knudsen      mand     35  1st   hmd og gaaer i daagleier         27 family
Maren Olsdtr       hans kone   36  1st
Birthe Cathrine Thomasdr deres born  12
Karen Thomasdtr     do      8
Caspar Thomasen     do      5
Knud Nielsen       hans foraeder 73  1st   nyder almisse af sognet
Birthe Thomasdtr     do      81  1st

Ane Jorgensdtr      kone     53  2nd   huuskone og naerne saeg ved haand arbeider         28 family
Jorgen Johansen     hendes af 2nd 19  ugift

Jorgen Raundrup     mand     49  1st   smed og afskeleignt rytter        29 family
Cecilia Johnsdatter   hans kone   42  1st
Hans Raundrup      deres son   15

Ane Jorgensdtr sl.
  Rasmus Olsen 's   kone     55  e1st  huuskone og vaever og undgaae arbeide 30 family
Ane Marie Rasmusdtr   hendes datter 11

Hans Rasmussen      mand     79  2nd   hmd og vaever           31 family
Johanne Jorgensdtr    hans kone   36  1st,

Peder Poulsen      mand     61  1st   hmd og gaaer i dagleier      32 family
Maren Pedersdtr     hans kone   58  2nd

Mads Foedersen      mand     69  2nd   hmd og gaaer i dagleier 33 family
Ane Jensdtr       hans kone   50  1st

END OF HOYRUP sogn og bye - 133 persons
 Naeraae Praestegaard 14 Jul 1787 -- signed Hans Ks