HOME & Probate List Nyborg-Tranekaer, Svendborg skifteprotokol
  

    Nyborg-Tranekaer, Svendborg skifteprotokol
    Book 1 1703-1709 FHL film 52612
    Book 2 1736-1749 FHL film 52612
    Book 13 1799-1811 FHL film 52617
    Book 14 1797-1802      FHL film 52617
    Book 15 1703-9 & 1736-1811 index only I-XIV FHL film 52617
    Book 16 1713 Svendborg Amt (Nyborg-Tranekaer) FHL film 52617
         by Aurelia Clemons Jan 2009

 Ane Marie Andersdtr i Urtehuset, Rorbaek      pg myrdet
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Sivert Urne i Julskov    1713  pg 1 bind
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Frederich Pultz oberst i Rygaard     1718 pg 1 bind
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Corfits Rosenkrantz capitain i Damsbo    1720 pg 1 bind
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Christopher von Offenberg commandeur i Vestergaard    1722 pg 1 bind
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Schack Brockdorff baron generallieutenant til Scheelenborg  1731  1 bind pg 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Magdalene Scheel enke i Holmelund  1733 pg 1 Bind
HUSB:  Hans Rasmussen cancelliforvalter (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Gregers Leopold i Lojtved     pg 17 Feb - F8 1b
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Ingeborg Fich jomfru i Tassing (ved Slottet?)     d.30 Jul 1800/1801-2 pg 1 P.
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Jytte Kirstine Hansdtr i Svenborg  1801      pg 1 bind
HUSB:  Ernst Nielsen kjobmand &
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Hansen forvalter inspecteur i Valdemars Slot  d.22 Sep 1807 pg 1o 1b 1p
1WIFE: Margrethe Fich
2WIFE: Frederikke Sophie Christiane Sonnemann
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Andersen Rosenvind kjobmand i Nyborg  1815  pg 1 bind 1 pakke
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Juel generallieutenant i Taasinge      1816 pg 1 bind
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Soren Tilleman Hempel fhv inspecteru ved Kongl Frederiks Hospit i Khvn, cancelliraad i Faaborg     
 1822  pg 1b 1p
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Carl Frederich Steensen Leth = Constance Henriette Fabritius Tengnagle major i Steensgaard-Egelokke   
1827  pg 1 bind 1 pakke
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Kryssing Riissing major i Faaborg Vejrmolle   1829 pg 1 bind 1 pakke
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Nicolai Johan Kanneworff cancelliraad landvaesenscommissair i Faaborg     1833  pg 1 bind 1 pakke
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Peter Gersdorff i Boltinggaard     1836      pg 1 bind 1 pakke
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Christiane Rise Margrethe Wind enke i Fjellebro    1838     pg 1 bind 1 pakke
HUSB:  Frederich Christian Holck Winterfeldt greve kammerherre & oberstlieutenant (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Christian Holck Winterfeldt greve, kmhr oberst til Fjellebro     1838  pg 1 bind 1 pakke
WIFE:  Christiane Rise Margrethe Wind
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

================================

 Cathrine von Bergen i Svenborg    1807 pg I 1
HUSB:  Johannes Uldall landsdommer
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Christine Kruse enke frue i Klingstrup, dod i Schaarup Hougaard    2 Apr 1703   pg I 1 #1
HUSB:  Henning Walchendorph (dod - ? 16 May 1682)
CH:   Jorgen Henning Valkendorph til Klingstrup
    ... = Anders Trolle obrist lieutenant til Troldholm, Saedlane
    Anna Beate Walchendorph ?= Knud Urne Sigvartson til Jungter kongl majt etats 
SIS:  Ane Margrethe Kruse jomfrue
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Elisabeth von Muhlheim enke i Holmdrupgaard, Skaarup   27 Feb 1705  pg I 29 #2
HUSB:  Claus von Ronne capitain (dod)
CH:   Otto von Ronne major (dod) = Ane Margrethe Radkirch i Norge?, sis of Schulse amptmand (or morbro? of Ane
Mgt)
      CH:  Otthana Armgaard Elisabeth Ronne jomfrue (or Aremgaard Anthonette Ronne)
    Anna Sophie Ronne fru = afg Gotfrid Below ritmester i Saedland
    Marie von Ronne (dod)
    Magdalene Helvig von Ronne (dod)
HER.CH: Sophie Amalia Baenner
guard: Martinus Arlot byefogit i Svenborg
wgd: Cort Heldevad/Heldraad af Svenborg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Cortsen i Bovense      pg I 61 **
WIFE:  Kirsten Pedersdtr     (XI 207)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Anders Pedersen moller i Nyborg Molle    30 Nov 1705       pg I 80 #3
WIFE:  Dorthe Hansdtr  (?= Frands Andersen Moller i Nyborg Molle (dod))
FADER: Peder Andersen baagar i Tommerup sogn
BRO:  Hans Pedersen Holmer raadmand i Nyborg Molle
wgd: Peder Danielsen i Nyborg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Wind enke dod i Boltinggaard, Fyhn  31 May 1706   pg I 89 #4
HUSB:  Preben von Ahnen amptmand til Kopanger/Copamger (dod)
CH:   Ifver von Ahnen skift amptmand udi Norge, Trundheim stift
    Else Cathrine von Ahnen = Steen Schinchel obriste lieutenant i Sialand
      CH:? Preben Schinchel
    Helvig von Ahnen (Hedvig) = Georg Wilhelm von Pogrel capitain lieutenant til Cammehauge
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Tim Banner or Thin or Tiin Banner til Toystrup, Roslinge   (?dod 19 Apr 1703)/31 May 1709  pg I 96 #5
WIFE:  Helvig Lisbeth Uhrne
CH:   Ane Cathrine Banner 14 jomfrue
    Achatta Rodstern Banner 12 jomfrue
    Lisbeth Sophie Banner 9 jomfrue
    Christiana Frederice Banner 6 jomfrue
WIFE.BRO: Zigvant Uhrne til Juelskov
?WIFE.FADER: Sigvert Uhrne til Billishauge/Bildeshauge (signed: Sivet Uhrne)
wgd: Erik Flemming Uhlfelt capitain til Kaskenberg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Else Madsdtr i Ullerslev  23 Nov 1707  pg I 114 #6
    (fodt 10 Jun 1631 i Slagelse)
HUSB:  Peder Andersen (II 2)   (testament 31 Jul 1697)
FORAELD: Mads Hansen = Kirsten Nielsdtr borger indvaaner i Slagelse
MORBRO: Hans Nielsen borger i Slagelse
HUSB.SIS: Else Andersdtr pige
HUSB.BRO: Soren Andersen skipper i Kiobenhavn
1HUSB: Niels Pedersen i Ullerslev (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Christian Holck baron til Holchenhavn    16 Aug 1708  pg I 125 #7
         (testament)
CH:   Eyller Holch baron 14   
    Erik Rosenkrantz Holch
    Ifver Holch
BRO:  Mougens Holch baron major til Schougaarde
SIS:  Elisabeth Friis Fryherinde af Holch/Holchenhafn
FADER: Eiller Holch baron (dod)
WIFE.BRO: Iver Rosenkrantz etatsraad til Rostenholm
     Jesper Friis cammerjunchar til Starupgaard
WIFE.MOD: Margrethe Krabbe frue = Erik Rosenkrantz til Rosenholm 
? Ane Krabbe frue til Soebye Soegaard
? Philipp, Jacobi & Martini Vest
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

 Henrich Steensen i Steensgaard Langeland      17 Dec 1709   pg I 205 #8
WIFE:  Mette Steensen frue
CH:   Hans Gotfred Steenson 21 lieutnant
    Jochum Erik Steenson 14
    Christian Frederich Steenson 7
    Lisbeth Steensen frue = Christopher Radtlou/Retlou capitain i Eggeloke (Xp Radeleff)
    Margrethe Steensen 19 jomfrue
BRO:  Erik Steensen lieutenant i Kioge, Sialand
? Vincentzens Steensen & Anna Holch
wgd: Niels Wang sogneprovst til Tranekier-Tullebolle
  SNODE BYE: pg 242
Rasmus Pedersen et stuehuus
--- Gadehuus
Rasmus Christensen Skroder enke huus uden jord
Jens Jacobsen skroder huus
Oluf Jorgensen 1/2 grd stuehuuset
Lauritz Mickelsen 1/2 grd stuehuuset
Jacob Zachariusen 1/2 grd et stuehuus
Hans Ibsens grd under Niels Lauritzens grd som Jacob achariesen i faeste haver
Jochum Madsen 1/2 grd vet stuehuus
Mads Findsen hmd
Jens Jensen 1/2 grd
Christen Andersen Smed et stue huus
--- Lille Snode
Soren Andersen snedker 1/2 grd
--- et Jordlos huus
Frederich Johansen vefver et stue huus
--- Ennebolle bye
Marcus Hansen gmd
--- et gade huus uden jord
Andreas Nielsen hmd
Rasmus Laursen 1/2 grd
Jorgen Nielsen gmd
Mads Nielsen 1/2 grd
--- Traassebolle
Christen Bund 1/2 grd
Niels Jensen huus med jord
Poul Olsen 1/2 grd
--- et huus
Rasmus Rasmussen hmd
Christian Uldrich Jensen 1/2 grd
Jorgen Madsen i stuehuus
Jorgen Christophersen jordlos huus
Hans Hansen smed i jordlos hus
Peder Hansen smed gmd
  BOESTRUP, Pollegaard pg 245
Hans Henningsen 1/2 grd
--- Emmerbolle Schouf huuse
Knud Christensen i huus uden jord
Rasmus Michelsen huus med jord
Christopher Nielsen huus med lidet jord
--- Lyche gaard
Ratlef capitain
--- Borre gaarden
--- Vinte bolle
Niels Nielsen hmd
Hans Mortensen hmd
Mogens Andersen hmd
Rasmus Spinder hmd
Poul Michelsen hmd
Peder Rasmussen hmd
--- Faebech
Rasmus Pedersen 1/2 gmd
Willads Skoemager hmd
Mads Jorgensen Svin 1/2 gmd
  STAAENSE: pg 247
Hans Jorgensen 1/2 grd
Peder Rasmussen 1 grd
Jochum Bodker huus med jord
Dominicus Hansen et huus
Anders Rasmussen 1/2 grd
Peder Hansen huus med lidet jord
Hans Lauritsen hmd
Hans Hansen 1/2 grd
Karen Bohre et jordlos huus
Hans Andersen huus med lidet jord
Hans Nielsen 1/2 grd
Lauritz Diderichsen grd
Niels Christensen huus med lidet jord
Henrich Nielsen 1/2 grd
Hans Jorgensen hmd
Peder Hansen hmd
Niels Madsen lidet bolig stuehuuset
-- STOENSE BYE
Peder Hansen skroder hmd
Hans Pedersen hmd
Jorgen Andersen hmd
Laurs Jorgensen hmd
--- HOV
Anders Ibsen
--- Hou Schouhuuse pg 252
Poul Pedersen
Niels Clemmensen
Lyder Jacobsen
Peder Nielsen skroder
Oluf Pedersen skroder
store Hans Rasmussen
Jens Turscher
Rasmus Hansen i Loddenborg
Gregers Rasmussen
Jens Hansen udj Peder Nielsen Krogs sted
Hans Poulsen
Henrich Iversen i Uglebierger
Christen Pedersen i Korsor
Anders Hansen loehalfis eke
Michel Mouritson
Jens Mathiasen
Anders Hansen
Rasmus Nielsen
Niels Rasmussen
Peder Clemmendsen
Clemmend Pedersen
Peder Nielsen
Mads Jensen kremmer
  Stoense sogn & bye
Peder Rasmussen, Lauritz Diderichsen, Henrich Nielsen, Hans Hansen vraamand, Hans Jorgensen, Niels Madsen 
Jochum Bodker hmd, Hans Jorgensen hmd
Peder Pedersen, Hans Lauritzen, Dominicus Jensen
--- Ennebolle
Rasmus Lauritzen, Mads Nielsen Agers, Jorgen Nielsen
  Snode
Oluf Jorgensen, Jacob Zachariesen, Jochum Madsen, Mads Findtzen, Hans Jensen, Rasmus Pedersen, Jens Jacobsen
Skroder hmd
--- Lille Snode
Soren Andersen snedker, Frederich Vever hmd
--- Tressebolle
Christen Bundesen, Poul Olufsen, Christen Uldrich Jensen, Peder Hansen smed, Niels Jensen hmd, Hans Hansen smed
hmd, Jorgen Christophersen hmd
  Bostrup
--- Emmerbolle Schouhuus
Christen Knudsen
--- Nestebolle
Rasmus Rasmussen Spinder, Poul Michelsen, Peder Rasmussen hmd, Hans Mortensen hmd
--- Fabech
Rasmus Pedersen , Mads Jorgensen Sviin
--- Bostrup bye
Hans Henningsen
1. Mads Jensen i Hou pg 259
2. Rasmus Pedersen i Vester huuse
3. Christopher Pedersen i Hou
4. Rasmus Bnude i Hou
5. Hans Madsen i Hou, Vesterhuuse
6. Lauritz Hansen Sodlands i Houg
7. Michel Nielsen bodker i Hou
8. Peder Hansen smed i Svelthauge
9. Hans Nielsen Snoede
10. Claus Skiotte i Snode
11. u. Hans Jensen i Snode
12. Peder Mathiasen Krog i Snode
13. Lauritz Ollufsen i Snode
14. Rasmus Rasmussen smed i Snode
15. Jacob Jensen skraeder i Snode
16. Hans Findtzen i Snode
17. Dines Rasmussen i Snode
18. Niels Pedersen i Snode
19. Jorgen Nielsen Bold i Snode
20. Peder Rasmussen i Snode
21. Stephen Simonsen i Snode
22. Peder Christensen i Lille Snode
23. Hans Jensen i Lille Snode
24 Lauritz Pedersen i Store Snode
25. Hans Nielsen taarre mand i Trasebolle
26. Anders Jorgensen i Trassebolle
27. Mads Hansen alsing i Fabech
28. Axsel Knudsen i Fabech
29. Willatz Skoemager
30. Oluf Rasmussen i Ennebolle
31. Hans Rasmussen i Emmerbolle
32. Anders Christensen skoemager i Steengade
33. Christopher Hansen i Boedtofte
34. Jorgen Gregersen i Boedtofte
35. Hans Jorgensen torsten i Boestrup
36. Stephen Nielsen murmester i Leibolle
37. Rasmus Rasmussen i Skattebolle
38. Christen Jorgensen i Skattebolle
39. Jochum Michelsen i Stoense
40. Lauritz Michelsen bodker i Stoense
41. Anders Pedersen skoemager i Stoense
42. Anders Jensen i Stoense
43. Niels Hansen i Stoense
44. Biorn Nielsen i Stoense
45. Jorgen Hansen smed i Stoense
46. Hans Oldermand i Stoense
47. Jens Nielsen bodker i Stoense
48. Jorgen Nielsen kremmer i Stoense
49. Lauritz Jorgensen i Stoense
50. Hans Pedersen i Stoense
51. Frantz Jacobsen i Stoense
52. Claus Jorgensen harre i Trannekier
53. sergeant Allexander i Snode
54. Anders Christophersen i Lille Snode
55. Rasmus Buch i Snode Molle
56. Peder Pedersen i Ullebierg paa Hou
57. Mads Hansen ved Aarstrodet nu fra Rudkiobing
58. Christen Jensen i Houf
59. Mads Hansen i Houf
60. Hans Rasmussen ungkarl snyler paa Rasmus Pedersen galioter
61. Erik Nielsen i Kroghuuset, Houf
62. Peder Rasmussen Mittebye paa Hauf
63. Brede Matz paa Hauf
64. Hans Moller i Aarstradet paa Hauf
65. Jorgen Lauritzen i Snode
66. Rasmus Olufsen paa Houf
67. Mads Rasmussen havendovich i Stoense
68. Christen Henrich i Hov
69. Claus Jacobsen i Trannekier
71. Thomas Mathiesen i Boetofte
72. Christen Jorgensen hare i Boetofte
73. Apelone sl. Anders Sorensen i Boetofte
74. Johannes Hexen i Leibolle
75. Hans Pedersen i Leibolle
76. Soren Michelsen bodker i Leibolle
77. Rasmus Skroder i Borstrup
78. Hans Rasmussen i Bossegaard, Boustrup
79. Niels Lauritzen i Lvallebolle
80. Hans Rasmussen tarscher i Eggeloche
81. Hans Hansen i Schattebolle
82. Peder Pedersen i Lodze Moese
83. Hans Nielsen i Henninge
84. Mads Christensen i Henninge
85. Anders Christensen i Noeschov
91. Niels Lauritzens i Khvn, his son Jochum Nielsen i Svalebolle
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 1 1703-1709 FHL film 52612; Book 15; FHL film 52617]

============================

 Peder Andersen i Ullerslev         18 Oct 1736   pg II 2 #1
3WIFE: Kirsten Nielsdtr
4 CH:  Soren Pedersen 10
    Else Pedersdtr 14
    Ane Pedersdtr 6
    Alhed Pedersdtr 3
1WIFE: Else Madsdtr   (I 114)
2WIFE: Maren Jensdtr (dod 24 Feb 1721)
CH:   Jens Pedersen  fodt 21 Jul 1711
1/2BRO: Peder Andersen Tausen ridefogden paa Grulbesholm, Jydland
guard: Hans Frederich Plesner ridefogden i Juulskou / Jorgen Hansen Smed i Ullerslov
wgd: Anders Hansen Herschou
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Juel/Juul froken i Valdemar Slot, Thorsingland    10 Mar 1736  pg II 7 #2
MODER: ... frue Mosting = Jude? Moesting hofmester
SODSK: Niels Juell oberst lieutnant til Thorsing, Waldemes Slot
    Carl Juell cammerjunkerkarl
    Jens Juell lieutnant i Holland
    Lovice Juell or Lovise Juell froken
    Kirstine Juell froken   (or Christine Juell)
    Sophie Hedevig Juell
    Wibeke Juell froken
1/2BRO: Page Frederich Christian Mosting cammer (Cammer Page)
1/2SIS: Cathrine Sophie Mostings = Schutin ober-secretair 
1/2SODSK.FARAR: Frederich Christian von Moesting monseur
wgd: herr Johan Lehn
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Wilhelm Munck/Munk i Biskopstaarup     10 Mar 1738  pg II 48 #3
MODER: madame Munk i Schellerup sogn, Winding herred, Nyborg amt (?31 Dec 1729/24 Oct 1736)
SODSK: Rebekke Salome Munck = Peder Jensen ligements quarteermesteri Christians Dahl
    Andreas Munk premier lieutnant ved gevorbene Fyndske regmt
    Hedevig Munck = Pfuek capitain i Uterslef gaard paa Sletten
    Mette Sophie Munk jomfrue ugift hos Mama sinegen vierge
1/2SODSK: Pollegaard Cathrine Munck (dod) = Peter Wiel egursrege mester i Khvn
      2CH: Abel Cathrine Wiel
         Elisabeth Hedevig Wiel
     Dorthe Munk enke = Pflug luet i Havreberg ved Slagelse
     Barbara Sophie Munck = Rosberg monsr jomrde i Skove, Jydland
     Fanne Munck = Niels Herrestad monsr i Rafnes ved Scheser i Norge
     Marie Elisabeth Munck = Anders Hansen procurator i Odense
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Pedersdtr madame Erreboe enke i Toistrup       1 Apr 1738    pg II 53 #4
HUSB:  Jens Erreboe af Faaborg (dod)
CH:   Henrich Jacobsen kjobmand i Faaborg
    Peder Busch i Faaborg (dod)
      6CH: Karen Busch/Busck 18
         Anna Maria Busch/Busck 16-17
         Jensine Erreboe Busk 11-12
         Jens Erreboe Busk 11
         Claus Busk/Busch 6
         Peter Busck/Busch 3
    Elisabeth Cathrine Erreboe = Niels Hansen Wiborg monsr
      CH:  Maren Wiborg (aldste datter) (? Henrich Ziraksen monsr)
HER.CH: Henrich Ziraksen monsr
guard: Hans Jacobsen herr af Soebye & Knud Sorensen Ballov raadstue skriver i Faaborg
   Hans Christian Anker monsr i Wormarks gaard & svoger Uldrick Mogensen monsr til Oyre-hoved gaard ved Corsoer
   Jorgen Jacobsen borgemester i Faaborg 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Jacobsdtr i Ullerslev     31 Aug 1739   pg II 84 #5
HUSB:  Rasmus Hindsesen
2 CH:  Hindse Rasmussen 2 aar & 9mo
    Jacob Rasmussen 2 & 9mo - twins
BRO:  Rasmus Jacobsen bonde i Ullerslev
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Olsen Bonde i Taarup, Frorup sogn       26 Apr 1740   pg II 89 #6
WIFE:  Christiana Margrethe
2 CH:  Corfitz Hansen 6
    Chirsten Hansdtr 10 1/2  ( Kirsten Hansdtr )
BRO:  Christian Olsen Bonde skovrider
WIFE.SIS: Barbara Cathrine
wgd: Lars Schurmand sognepraest til Frorup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christopher Drevitz strandvisiteur i Vester Aaby   21 May 1738   pg II 97 #7
WIFE:  Ester Nissen
SODSK.CH: Michel Steenhuus i Slagelse ???
wgd: Thomas Hoeg forpagter i Nachebolle
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Inger Margrethe Gronvold enke i Hesselagergaard   16 Jun 1739   pg II 117 #8
HUSB:  Niels Buchholt cancelliraad (dod)
6 CH:  Ollegaard Buchholt = Lauritz Baggesen commerceraad i Hesselagergaard
    Cathrine Marie Buchholt = Ganderup ridefoged i Haderslev
    Margrethe Buchholt = Henrich Merchmester sognepraest i Ryens sogn
    Hans Buckholt tolder i Aalborg Stift (dod)
      CH:  Henrich Buckholt 11-12 woederen i Khvn
    Baltzer Buchholt soecadet udreist af landet for 11-12 aar siden
    Frederich Christian Buchholt sognepraest i Wester Villerslev i Loland
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Eleonore Christine enke i Roedkilde     21 Jan 1740   pg II 126 381 #9 #27
HUSB:  Johan Lange (dod)
CH:   Ole Lange sr boende i Khvn
    Niels Lange sr i Svenborg
    Peder Lange student i Universitetet i Khvn
    Jens Lange monsr i Roedkilde
    Eleonora Kirstine = Anders Reigelsen sogenpraest i Oster Schierning, Fyen
    Ane Lange madame = Svider herr praest til Qvaesthuuset i Khvn
    Maren Lange madame = Seerup/Searup sognepraest i Sanct Jorgensgaard, Svendborg
    Margrethe Lange madame = Hans Faber/Taber i Aaebye/Aubye, Fyen
    Cathrine Lange jomfrue ugift i Khvn
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Helle Trolle enke frue fra Brudager, siden i Klingstrup   10 Apr 1741   pg II 133 #10
HUSB:  Jorgen Henning Walckendorff amtmand (dod Dec 1724)
HEIRS: Walkendorff frue til Klingstrop
    Walkendorph major
    Agatha Radsten Uhrne frue paa Billeshauge
    Ana Beata Walkendorff = Marquart leutnant i Eliflit i Oldenbourg under Wangklins regmt
    Elisabeth Margrethe Walkendorff = afg Styrup capitain/major
    Kirstine Walkendorff = afg Scharffenberg capit ( Christine Walkendorff)
guard: Casper Flint seigr & Jorgen Sorensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birgethe Rasmusdtr Fugl frue Fogh enke i Brobygaard 5 Dec 1741   pg II 151 #11
HUSB:  Christian Fogh kammerraad (dod)
CH:   Niels Fogh seigr eier af Brobyegaard og goeds
    Marcus Fogh sr i Khavn
    Knud Fogh monsr til Jerstrup ved Ottense
    Anna Fogh jomfru
    Anna Helvig Fogh = sal Himmelstrop capt i Olbedgaard (? Ane Sophie Helvig Fogh)
    Sophie Fogh ?(dod) = Lund cancellieraad i Damsboe
      CH:  Christian Fogh Lund umyndig
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Wulf Sivert von Holsten major i Gjelskov      5 Mar 1742    pg II 162 #12
WIFE:  Ide Scheel sal frue von Holsten  II 831
7 CH:  Erik Scheel von Holsten landsdommer 
    Christian Adolph von Holsten
    Elisabeth von Holsten (dod) = Mogens Rosenkrantz paa Spotterup i Jydland
      4CH: Wulf Sivert Rosenkrantz ( Wolff Sigvart Rosenkrandtz)
         Axel Rosenkrantz
         Ide Rosenkrantz
         Karen Rosenkrantz
    Ide Scheel von Holsten = Jens Juell etatzraad    (Holm landfiscal af Odense)
    Sophie von Holsten = Erik Christian Sehested capt ved Grenader Coprs
    Birte Scheel von Holsten = Knud Bille justizraad landsdommer (? H. Bille)
    Ane Margrethe von Holsten froken i Preetz Closter
wgd: Mareschal von Holsten til Soebyesoegaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marcus Jorgensen i Strandtved, Ullerslev sogn     21 Sep 1742  pg II 233 #13
2WIFE: Jytte Rubekke Hansdtr Krog
CH:   Niels Hans Marchusen 21 urtekrammer i Kiobenhavn
    Maria Kirstine Marchusdr 29 ugift
    Sara Marie Marchusdr 11 begge hiemme
1WIFE: 
CH:   Jorgen Marchusen 36 borger skraeder i Kierteminde (? Simon Jorgen Markusen )
    Peder Marcusen 32 i Ovre Molle, Vinderoe sogn, Saedland ( Peter Markusen)
wgd: Laurids Jensen forpagter i Werninge
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Otto Hansen i Skovsbo, Langeland    d.22 Jun/18 Nov 1743  pg II 247 #14
WIFE:  Birgethe Sophie sal Hansen     (=2. (forlov) Poul Henrich Schalk faestemand i Schousboe gaard & goeds)
3 CH:  Mathias Hansen foed 6 Oct 1735
    Anna Margrethe Hansen jomfrue foed Apr 1731
    Birgitte Sophie Hansen jomfrue foed Feb 1733
?BRO:  Augustinus Tack sognepraest i Langaae og Oxendrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Brahe froken i Ostrupgaard  Oct 1736    pg II 271 #15 (copie #44/1731)
     (testament 5 Apr 1720)
BRO.CH: 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Louise Charlotte Krabbe nu de Schlaberndorf enke af Hvorringe, dod i Khvn   13 Arp 1737   pg II 274
#16
HUSB:  Niels Krabbe generalmajor (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Soren Lund cancelliraad til Damsboe-Bottigersholm  i uskift boe 25 Oct 1737     pg II 274 868 III
243 #17 - bilag 2 bind
WIFE:  Sophie Fogh (dod)
CH:   Christian Fogh Lund - umyndige son 
FADER?: Henrich Larsen Lund i Damsboe (?dod 1736)
WIFE.BRO: Marcus Fogh cancellieraad til Brobyegaard 
     Knud Fogh sr. til Jerstrup 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Krogstrup herredskriver i Salling Herred       15 Mar 1739   pg II 275 #18 (copie 1716)
WIFE:  Giertrud Rasmusdtr
CH:   umyndige
myndige arvinger
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 ... enke frue i Heeden bye, Salling herred     10 Jan 1740   pg II 277 #19
HUSB:  Nabock oberstlieutenant (dod)
4 CH:  Juliana Helena Nabock 40 froken i Dantzig eller Polen, Westphalen og Hasellynen
    Christian Nabok 38         i Dantzig eller Polen, Westphalen og Hasellynen
    Max Anthon Nabok 30    i Dantzig eller Polen, Westphalen og Hasellynen
    Mette Sophie Nabok 29
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Sehestedt gehejmeraad & stiftsbefalingsmand tydske obersecreterer i Nislevgaard og Ravnholt 
19 Jul 1740   pg II 278 #20
WIFE:  Charlotte Amalie Gersdorf     III 612 (testament #21 13 Feb 1731)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henning Christopher Walkendorf oberstlieutenant i Klingstrup      24 Jul 1740  pg II 281 #21
2WIFE: Ane Margrethe von Halem 376    (testament 6 Feb 1728/13 Feb 1731)
MODER: Helle Trolle frue
2WIFE.SIS: Gerhardina Augusta von Halem froken
      Charlotta Marie von Halem froken
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Tommerup i Soeboe 18 Aug 1740   pg II 287 #22
HUSB:  Johan Eskild Falsen commerceraad
CH:   umyndige
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Juel ( Niels Juul ) major i Hvorringe, dod i Odense      d.7 Mar/19 Aug 1740    pg II 287
#23
SODSK: Peder Juel kammerherre & ceremoniemester i Huerringe (fra testament 30 Jun 1704 of Niels Krabbe = Lovise
Schalbrendorf to his sister's children)
    Margrethe Helvig Juell  = Haxthuusen/Haktzhuusen grev i Oldenborg
    Christiana Juel froken nu i Odense     (=? Bille justitzraad )
guard: Soren borring procurator i Odense / Lars Petersen / ?C.Belliger
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Eijler/Eyler/Eiler Holck baron skiftamtmand i Aarhus, paa Holkenhavn  26 Aug 1740  pg II 379 #24
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Krag etatsraad i Egeskov, Kiobenhavn 1 Nov 1740   pg II 379 #25
WIFE:  Sophie Juul/Juel VIII 126         (testament copie 1730)
?signed: Axel Juels enke
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Amalie Parsberg enke frue i Stramelse pa Taasing   18 Dec 1740   pg II 381 #26
HUSB:  Axel Juel (dod)
huus i faeste paa Juul obrist lieutnant's gods (?protest)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Lorentsdr/Lorentzdr i Vester Aaby       20 Dec 1741   pg II 389 #28
HUSB:  Soren Nielsen skibstommermand
3 CH:  Christian Sorensen 8
    Frederich Sorensen 5
    Marie Sorensdtr 14
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dorthe Hansdtr enke i Sandholt       25 Sep 1742   pg II 392 #29
HUSB:  Hans Nobel etatsraad (dod)
CH:   Hans Nobel justitzraad i Sandholt
    Margrethe Marie Wiibe Nobel = Giedde oberste (dod) i Store Birkemgaard, Trundhiems stift, Norge
    Martha Margrethe Nobel frue = Mustes/Mostes amtmand (dod) til Moldegaard, Trundhiems Stift, Rumsdalen,
Norge
? Ane Sophie Nobel og M. Hansen 1723
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Amalie Wind/Vind enke frue Scheel i Mullerup 4 Feb 1743   pg II 500 #30
HUSB:  Anders Skeel (dod) ( Anders Scheel)
CH:   H. Scheel conferentzraad
    ... = O.L.Schested
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Nielsdtr i Vester Aaby         13 Jul 1743   pg II 501 #32
HUSB:  Rasmus Nielsen Kiong hmd (=2. Hilleborg Rasmusdtr III 1028)
CH:   Maria Anna Rasmusdtr 3
BRO:  Anders Hansen i Aabye
    Niels Nielsen
    Rasmus Jespersen boende i Kallskov, Direnest sogn
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jesper Piil herredsskriver paa Langeland  1743  pg II 501 #31
2 CH:  ... = Johan Otto Hansen seigr i Schousboe
    ... = Augustinus Taek praesten i Langaae
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Wind Kuhla i Boltinggaard       26 Mar 1744   pg II 506 #33
HUSB:  Henrich Bielke Kaas generalmajor  (testament 13 Sep 1713/10 Aug 1731)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Marie Jacobsdtr i Wormarksgaard    11 Sep 1744   pg II 509 #34
HUSB:  Hans Christensen Ancher  (=1. Inger Hansdtr Skrarup (dod) )
HUSB.BRO: Jorgen Anker boende i Hesselagger & hans born
HUSB.STEPCH: ...
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Charlotte Hedevig Rosenkrantz enke i Holmelund    1 Nov 1742   pg II 512 #35
HUSB:  Jorgen Wind oberstlieutenant (dod)
CH:   Christopher Wind capitain
    Jochum Frederich Wind lieutnant
    Jorgen Wind lieutnant
    Dorthe Friis Wind froken i Aarhuus
    Helle Wind froken i Aarhuus
    Marie Christine Wind = Ulrich Detleu Schaffenberg lieutnant i Qviberg ved Frederichsslot?, Norge
    Rise Margrethe Wind froken ( Regicia Margrethe Wind )
    Else Wind froken
guard: Rosenkrantz justitz raad &     Werner Rosenkrantz major
curator: Peder Haagerup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Brokdorff til Lykkesholm, Langeland  19 Nov 1743  pg II 522 #36
HUSB:  Hans Ditlev Kaas oberstlieutenant
CH:   Sophie Dorthe Kaas ugift froken  (= Offenberg lieut )
    Hilleborg Kaas frue = Carl Frederich Steensen lieutenant under Ahlefelts regmt
HUSB.SODSK.CH:
HUSB.SIS: ... = Hans Gotfrid Steensen til Steensgaard og Agelykke
? Christ. Banner Kaas obrist lieutnant, 
SIS:  ... = Reimer
guard: Niels Hiortlund monsr / J.C.Nogel monsr
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Erica Christine Holck paa Schousgaarde, Fyhn, dod i Nakkebolle     d.16 Mar 1744/24 May 1745    pg
II 573 #37
HUSB:  Johan Frederich von Cicignon/Cicignan obertlieutn major af Infanteriet
CH:   Erica Christina Cicignon
?FADER: Iver Holck baron ved Holkenhavn
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ide Dorthe GyldenCrone i Lamehave  11 Jun 1745  pg II 577 #38
HUSB:  Herman Frederich Beenfeldt oberste af Cavalleriet og generalieutnant ved 5 Jydske regmt til Tyvst   IV
107
CH:   umyndige
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Christensen selv i Lorup    7 Oct 1745       pg II 579 #39
WIFE:  Birthe Andersdtr (dod - 1 Aug 1732)
CH:   Sidsel Johansdtr = Claus Smed i Hoybye
      CH:  Niels Clausen Smed (for his moder)
    Maren Johansdtr = Hans Jespersen skoemagersvend i Odense
    Ane Johansdtr hos forbemt soster i Odense
    Birthe Johansdtr (dod) = Henrich ... =2. Apellone Hansdtr (laugvaerge: H. Steenstrup)
      2CH: Birthe Cathrine Henrichsdtr 24 tiene i Hindsholm
         Johan Christian Henrichsen 16 tiene i Beltinge, Saelland
WIFE.SIS: ... i Boltinggaard
guard: Lars Larsen 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Nielsdtr i Rorbeck      11 Jan 1746   pg II 584 #40
HUSB:  Otto Jacobsen Engelsted commerceraad
CH:   Maltha Engelsted i Engelsted
    Jacob Engelsted - begge myndige
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 ... i Vester Skjerning       15 Mar 1747   pg II 586 #41
HUSB:  Christopher Caspersen
CH:   Peder Christophersen        (fod 1714 i Synderbroebye)
    Casper Christophersen   (fod 2 Dec 1716 i Westerschierninge)
    Niels Christophersen        (fod 3 Dec 1718 i Westerschierninge)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Sehested oberst lieutenant i Broholm 1 Jun 1745/10 Feb 1747      pg II 587
WIFE:  Elisabeth Scheel fruen
CH:   Anders Sehested 25 lieut
    Sophie Amalia Sehested frocken i Odense Jomefrue Closter (= Cicignon capitain i Nachebolle)
    Anna Beathe Sehested frocken
    Elisabeth Sehested frocken     (or Elisabeth Birgethe Sehested)
    Jens Sehested 17 Page ved hans kongelig magestet/ juncher
    Holger Sehested 10 monsr juncher
SIS:  Birgethe Sophie Sehested fruen enke af Wistrup, Jylland
WIFE.BRO: Scheel conference raad amtmand
? Erik Scheel etats raad
 Mogens Scheel major
? Sehested ritmester af Capitalen for Karsholm gaard og gods
? Jacob Ditlevsen i Gudbierg Molle & bro. Jens Detlevsens moller i Lindevads Molle
guard: Hierre Juel sognepraest for Oure-Veistrup
wgd: P.Pultz ritmester til Ryegaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Hansen Faber hmd i Vester Aaby         12 May 1747   pg II 768
2WIFE: Margrethe Lange sal madam Faber
CH:   Nicolai Johan Faber 10 or 11
1WIFE: 
CH:   Hans Henrich Faber sognepraest i Christrup-Hornbeck, Randers, Jydland
2WIFE.BRO: Jens Lange i Rodkilde
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 ... i Auenslev      d.22 May 1747  pg II 778
HUSB:  Rasmus Madsen selv
SON:  Morten Rasmussen 19 (fod 1728, dobt 25 Mar 1728 i Auenslev)
    Mads Mortensen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Fogh i Brobygaard   4 Dec 1747   pg II 779
         (testament 9 apr 1740/9 Jun 1747)
SIS:  Anne Fogh jomfrue
BRO:  Marcus Fogh cancellierraad i Odense
    Knud Fogh siegr i Jerstrup
SIS:  Ane Helvig Sophie Fogh = Bahlmand capitain i Olstedgaard
    ... (?dod) = Lund cancillieraad
      CH:  Christian Fogh Lund monsr
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Dinesen Floche i Kiersendrup     7 Dec 1747   pg II 782
2WIFE: Karen Andersdtr (VI 204)
CH:   Birgethe Marie Jorgensdtr umyndig
1WIFE: Birgethe Henrichsdtr (dod)
CH:   Dines Jorgensen i Aunslev
    Peder Jorgensen i Schousboe        (signed: P.J.Floche)
    Charlotte Jorgensdtr = Poul Andersen i Agedrup 
    Ane Jorgensdtr = Hans Rasmussen i Ullerslev
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Axel Hvid forpagter i Glorup     18 Aug 1748  pg II 784
WIFE:  Marie Kirstine
CH:   umyndige
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Christiansen Skraeder i Veistrup        4 Mar 1748    pg II 785
WIFE:  Johanne Pedersdtr
2 CH:  Maren Jensdtr 10
    Karen Jensdtr 5 1/2
BRO:  Peder Christiansen Skraeder i Holmdrup
wgd: Niels Rasmussen i Holmdrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Jensdtr 10 i Vejstrup        7 Sep 1748    pg II 791
FADER: Jens Christiansen skraeder (dod 4 Mar 1748) i Veistrup 
MODER: Johanne Pedersdtr = 2. Knud Knudsen
SIS:  Karen Jensdtr 
FARBRO: Peder Christiansen Skraeder i Holmdrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Knud Mortensen i Alemosegaard    17 Jul 1748  pg II 788
WIFE:  Else Madsdtr   (=1. Peder As - skifte 4 Oct 1729)
BRO:  Hans Mortensen hmd i Schierningballe
WIFE.CH: Karen Pedersdtr = Christen Vinding i Faaborg
     Mette Pedersdtr = Johan Georg Metzgen gartner ved Hvedkilde
wgd: Reegelsen i Osterschierninge / Peder Larsen i Kogtvedgaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Pedersdtr i Ulbolle Strandhuus     6 Feb 1749   pg II 794
HUSB:  Hans Rasmussen selv.   VI 168
2 CH:  Ane Hansdtr / Lena Hansdtr 6
    Johanne Hansdtr 3
BRO:  Niels Pedersen gmd i Aabye
? Margrethe Pedersdtr i Erroskiobing
 Agnette Pedersdtr i Vester Schiersoring
guard: Rasmus Poulsen i Ulbolle Strandhuus
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Ernst von Hoben til Nielstrup        12 Feb 1749   pg II 799
WIFE:  Edel Margrethe von Lovenhielm frue      (testament 12 Apr 1725)
BRO.CH: Philip Conrad Frederich von Hoben 
wgd: Mathias Leth oberst lieutnant
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Thomas Knotter i Raundrup  24 Jan 1749  pg II 804
WIFE:  Anna Kirstina Petersdtr      (testament 24 Jan 1749 #20 married 12 aars)
SIS:  Leonora Marie Knotter = Ernst Hvid skoleholder ved Ellested Kircke
WIFE.CH: 
executor: Niels Madsen Lerche
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Pedersen Graa selv.gmd i Vester Skierninge      1 Apr 1749    pg II 808
2 CH:  Peder Graae (fod 4 p.Trin 1723) klocher til Hospitals
    Ane Pedersdtr (fod Dom 3 post Epiph 1715) = Anders Rasmussen i hiemme
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Mortensen i Skjerningballe      22 Oct 1748   pg II 809
WIFE:  Apelone Ibsdr  (=2. Rasmus Ditlevson )
BRO:  Knud Mortensen (dod) = Else Madsdtr enke i Ulemosegaard
     STEPCH: Karen Pedersdtr = 1. Peder Sorensen i Faaborg (dod) =2. Christian Vinding i Faaborg (wgd: Niels
Juul i Faaborg)
SIS:  ... = ? Peder Bech byeskriver af Svendborg
FARBRO.CH: Jorgen Hansen i Sodinge/Soende, Ringe sogn, tommer til Toestrup (SODSK.BRN?)
       CH: Hans Jorgensen i Soende (for his father)
      Birthe Hansdtr ( Birgethe Hansdtr ) = Niels Hansen i Flacheberg, Saelland (SODSK.BRN:?)
       CH:     Rasmus Nielsen i Eggeslefmagel, Flacheberg herred, Saelland
         Hans Nielsen af Callundborg/Corsoer
WIFE.FAD: Jeppe Nielsen af Slaebech
WIFE.BRO: Peder Bech byeskriver af Svendborg
? Axel Hansen i Schierningballe
 Christopher Hansen ( ? Christopher Bek) i stervboe
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ide Scheel von Holsten frue majorinde enke i Bjornemose    26 Mar 1749  pg II 831
HUSB:  Wulf Siegfred von Holsten major til Gjelskov (dod II 162)
CH:   Erik Scheel von Holsten justitz raad og landsdommer i Arreschou
    Ide von Holstein = Jens Juul etatsraad til Lundsgaard
    Sophie von Holstein = Erik Christian Sehested oberst leiut til Biornemose
    Berthe Scheel von Holstein = Knud Bille estatsraad i Steenholt, Jylland (bro of: Henrich Bille conference
raad & landsdommer)
    Ane Margrethe von Holsten froken i Pretz Kloster
    Christian Adolph von Holstein lieutnant (by: Jochum Drevitz regmt qvarter mester)
?SIS:  ... (dod) = Mogens Rosencrantz til Spotterup, Jylland
      CH:  Volf Rosenkrantz
         Axel Rosenkrantz
         Ida Rosencrantz froken
         Karen Rosencrantz froken
? Erik Scheel etatz raad (dod)
?BRO:  Marschal von Holsten til Sobyesoegaard
guard: Fischal Holm (signed: Wolrat Holm?)
(NOTE: in places surname is Holst )
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian von Ahlefeldt ritmester til Norskov        5 Sep 1749 pg II 866
WIFE:  Regitze Sophie Gyldencrone frue
CH:   umyndige son
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

Ollegaard Buchholt = N. Lauritz Baggesen commerceraad i Hesselagergaard     i uskiftboe 24 Nov 1741    pg
II 891
MODER/FADER: (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Marie Buchwalt i Brolykke    i uskift boe 17 Dec 1728    pg II 892 IV 223
HUSB:  Lorents Petersen cancelliraad & birkedommer til Taasing Birk
CH:   umyndige 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Soren Andersen i Ullerslev         14 Feb 1750   pg II 893
WIFE:  Kirsten Nielsdtr III 185
BRO:  Hans Andersen i Groste Molle
    Jeppe Andersdtr i Kullerup
WIFE.CH: umyndige
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Pedersdtr i Vejstrup        22 Dec 1749   pg II 894 III 1
2HUSB: Knud Knudsen
1HUSB: Jens ...
CH:   Karen Jensdtr 7
1HUSB.BRO: Peder Christiansen Skraeder af Holmdrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

=======================

 Giertrud Hansdtr i Hjortholm        pg III 3 21
HUSB:  Niels Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dines Christian Krag consistorialraad i Hjortholm      pg III 4 VI 200
WIFE:  Christine Zumbildt    VI 200
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Poulsdtr i Skaarupor         pg III 5
HUSB:  Peder Rasmussen Lange
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Pedersen herredsfoged til Hindema       pg III 7
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Hein etatsraad i Stensgaard        pg III 12
WIFE:  Susanne Brahe  III 889
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Thomasen Wiiger fh borger i Kjerteminde, i Brolykke       pg III 14
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henrich Schalck chirurgus i Khvn      pg III 16
WIFE:  Maren Christine Martners? i Skovsbo, Langeland   III 904
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jensen i Aaskov, Aunslev sogn         pg III 17
HUSB:  Maren Hansdtr  (III 224)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Gotfred Steensen oberstlieutn i Steensgaard      pg III 21
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Seneca von Hagedorn admiral til Hindema-Krumstrup      pg III 22
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Nobel justitsraad i Sandholt     pg III 103
WIFE:  Ane Marie Bockmann         IV 387
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jacobsen i Helletofte         pg III 104
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe Wolf enke i Orbaeklunde        pg III 110
HUSB:  Mathias Henrichsen Rosenvinge justitsraad (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 ... i Holmegaard     pg III 133
HUSB:  Peder Vrede
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Berntsen Kiaer forpagter i Egelokke     pg III 134 193
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anke Petersen enke i Vejlegaard-Lundegaard     pg III 135
HUSB:  Adolph Neuberg generallieutenant (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe Wolf enke i Orbaeklunde        pg III 140
HUSB:  Mathias Henrichsen Rosenvinge justitsraad (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Thomasdtr i AEroskjobing, senere i Lindvads Molle     pg III 152
HUSB:  Christian Christensen moller    III 1002
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Elisabeth Hansdtr Thorup i Vester Skjerninge        pg III 160
HUSB:  Peder Christophersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Christophersen i Vester Skjerninge      pg III 172
WIFE:  Elisabeth Hansdtr Thorup III 160
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lovisa Hedevig Ocksen i Norskov      pg III 173 203
HUSB:  Peter Berhard von Wolff/Wolffrad major
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie von Holsten i Bjornemose      pg III 174
HUSB:  Erik Christian Sehested obertstlieutenant III 670
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Dreyer cancelliraad i Raschenberg       pg III 176
WIFE:  Ane Elisabeth Haman    (V 73)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Pedersdtr Graae i Vester Skjerninge       pg III 177
HUSB:  Anders Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirsten Nielsdtr enke i Ullerslev     pg III 185
HUSB:  Soren Andersen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Pedersdtr i Mullerup      pg III 199
HUSB:  Anders Marcusen smed &
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Hansdtr enke i Aaskov, Aunslev sogn      pg III 224
HUSB:  Hans Jensen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Bang Himmelstrup etatsraad krigs & landcommissair       pg III 227
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Soren Pedersen ungkarl i Ullerslev         pg III 230
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Berrig forpagter i Brudagergaard       pg III 234
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Kallager = Dorthe Egloff cancelliassessor       pg III 242
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Charlotte Friderica Scharffenberg     pg III 243
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Banner Kaas generalmajor i Nedergaard       pg III 377 494
WIFE:  Sophie Charlotte Brockdorf     IV 356
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Tonder i Rodkilde      pg III 382 IX 1
HUSB:  Jens Lange
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe Bernhardsdr enke i Espe        pg III 383
HUSB:  Thomas Sorensen Lind (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Rasmussen i Hjortholm        pg III 384
WIFE:  Giertrud Hansdtr III 3 21
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Larsen i Kogtvedgaard        pg III 432
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Brinck cancelliassessor til Tiselholt         pg III 458
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Rasmussen Langeland i Skaarupor        pg III 486
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Nobel i Sandholt       pg III 502
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Lange i Krumstrup      pg III 568
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Christine Trochmann enke i Brudager       pg III 582
HUSB:  Daniel Kellinghuusen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Hindesesen i Ullerslev       pg III 597
WIFE:  Maren Jacobsdtr II 84
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christen Winding i Ulemosegaard      pg III 608
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Charlotte Amalie Gersdorff enke i Ravnholt     pg III 612
HUSB:  Christian Sehestedt gehejmeraad (dod II 278)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hugo Praem i Risinge        pg III 615
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Jorgen Grewe forvalter i Hvidkilde        pg III 616
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich von Epping lieutenant i HOlmdrup     pg III 619
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Frederichsdtr i Faarevejle      pg III 626
HUSB:  Peter Anton Funch hollaender
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Andersen Langhoff i Hindema         pg III 640
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Nicolai Thomsen i Kirkeby     pg III 643
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Helene Hansdtr i Hesselager        pg III 655
HUSB:  Jorgen Andersen hjulmand 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Erik Christian Sehested oberstlieutenant i Bjornemose        pg III 670
WIFE:  Sophie von Holsten    III 174
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Laurs Rasmussen Borre i Hennetved     pg III 767
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Salomon Lindegaard justitsraad i Hellerup      pg III 836 IV 379
WIFE:  Frederikke Christiane Scharwing  IV 379
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


 Magdalene Petersen enke i Norskov     pg III 837
HUSB:  Lorents Abro landstingshorer skriver i Sjaelland (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Christensen fra Hindsgavl, nu paa Holstenshus         pg III 842
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Pernille Praem enke i Risinge       pg III 843
HUSB:  Eskild Ebbesen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Susanne Brahe enke i Stensgaard      pg III 889
HUSB:  Frederich Hein etatsraad (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Susanne Brahe enke i Stensgaard      pg III 889
HUSB:  Frederich Hein etatsraad (dod III 12)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christine Krag i Tiselholt         pg III 890
HUSB:  Claus Plum krigsraad
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Lehn i Hvidkilde       pg III 892
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Christine Martners? enke i Skovsbo, Langeland     pg III 904
HUSB:  Henrich Schalch chirurg (dod III 16)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Elisabeth Skeel i Broholm     pg III 907
HUSB:  Casper von Wessel vice-admiral
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Bachmann forvalter ved Brakhetrolleborg, paa Hojrupgaard        pg III 1001
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Christensen moller i AEroskjobing, senere i Lindsvads Molle         pg III 1002
WIFE:  Margrethe Thomasdtr    III 152
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Christophersen i Vester Skjerninge      pg III 1018
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hilleborg Rasmusdtr i Vester Aaby     pg III 1028
HUSB:  Rasmus Nielsen Kiong/Kjong     (=1. Ane Nielsdtr    II 501)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hilleborg Rasmusdtr i Vester Aaby     pg III 1038
HUSB:  Rasmus Nielsen Kjong
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Charlotte Amalie Rasch enke i Flintholm       pg III 1039 IV 1
HUSB:  Christian Schouboe etatsraad & landsdommer (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

=====================

 Christian Frederich Holck kmhr Hofjaegerm. baron til Holchenhavn       pg IV 2
WIFE:  Amalie Margrethe Skeel i Gislev Praestgrd IV 329
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Haurum enke i Krumstrup       pg IV 63
HUSB:  Mikkel Rasmussen Lange (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Herman Frederich Beenfeldt generallieutn til Lammehave        pg IV 107
WIFE:  Ide Dorthe Gyldencrone  II 577
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birgitte Sophie Kaas i Skovgaard      pg IV 108
HUSB:  Henrich Christopher Pultz ritmester
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henrich Christopher Pultz = Birgethe Sophie Kaas ritmester i Skovsgaard        pg IV 108 160
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Adam Gottlob Moltke gehejmeraad greve til Bregentved-Glorup     pg IV 133
WIFE:  Sophie Hedevig Raben i Glorup   XIII 79
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Jensdtr i Rodme        pg IV 156
HUSB:  Rasmus Hoy
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Jensdtr i Rodme        pg IV 156
HUSB:  Rasmus Ipsen Hoy
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Barbara Marie Hansdtr i Skaarupor     pg IV 158
HUSB:  Peder Hellesen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Barbara Marie Hansdtr i Skaarupor     pg IV 158
HUSB:  Peder Hellesen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Marie de Falsen enke i Sobo        pg IV 161 XI 2 139 162 168
HUSB:  Johan Andreas Cramer universitets-kantsler & professor (dod VIII 243)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Malta Ulrik Engelsted cancelliraad i Rorbaek        pg IV 193
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marcus Fogh cancelliraad i Brobygaard        pg IV 193
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Nielsen Toftenaes moller i LIndvads Molle       pg IV 194
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Kastrup birkedommer i Gislevholme, Scheelenborg Birk     pg IV 196
WIFE:  Kirstine Marie Lund paa Rorbaek  VIII 296
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Leth cancelliassessor herredsfoged i Sunds-Gudme herred      pg IV 209
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Holger Skeel gehejmeraad til Mullerup, stiftamtmand i Sjaelland       pg IV 210
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Rasmussen moller i Sonder Longelse       pg IV 211
WIFE:  Dorthe Hansdtr  IV 268
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marcus Andersen smed i Mullerup      pg IV 214
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Henningsen Hoeberg i Brudager         pg IV 216
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Hansen smed i Bovense        pg IV 220
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Jensdtr i Nordenhuse         pg IV 256
STIFFAD:     Iver Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Iver Malthe Frydendahl/Freudendahl forpagter i Sandholt-Sollerup       pg IV 258 316
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ditlev Clausen en med Koer rejsende person fra Sjaelland       pg IV 259
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lorents Frandsen snedker i Gislev     pg IV 262
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dorthe Hansdtr enke i Sonder Longelse        pg IV 268
HUSB:  Hans Rasmussen moller (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dorthe Hansdtr enke i Sdr Longelse         pg IV 268
HUSB:  Hans Rasmussen moller (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Charlotte Sophie Christensen i Vinding, Biskopstarup         pg IV 274
HUSB:  Henrich Bus herredsfoged 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Jespersdtr i Norre Longelse     pg IV 279
HUSB:  Christen Pryd or Christian Pryds  VIII 146
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Joachim Daniel Tambsen oberstlieutn i Ravnholt       pg IV 283
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Poul Henrich Schalck i Skovsbo, Langeland      pg IV 283
WIFE:  Birgethe Sophie Prag   VI 268
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr enke i Eble Molle      pg IV 284
HUSB:  Otte Thomsen Monster (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Rasmussen Schmidt moller i Lindevads Molle       pg IV 291
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Ditlevsen i Skjerninge Balle         pg IV 301
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Frederich von Cicignon obertlieutn til Nakkebolle       pg IV 304
WIFE:  Erica Christine Holck   II 573
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Armgott Ottonette Elisabeth v. Ronne i Stenstrup      pg IV 305
HUSB:  Georg Bredahl oberstlieutenant IV 410
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Nielsdtr i Frorup        pg IV 306
HUSB:  Peder Hansen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Adam Diderik von Grambow oberst      pg IV 314
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ove Juul generallieutenant i Ravnholt        pg IV 314
WIFE:  Sophie Hedevig Ctsse Friis     VII 8
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peter Pultz i Rygaard       pg IV 315
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Casper Borman auctions-indkasserer i Horsens        pg IV 318
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ellen Christophersdtr Folmer i Hou         pg IV 320 VI 145
HUSB:  Gregers Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Pedersen Uldrup i Hennetved      pg IV 320
WIFE:  Barbara Bulch  VI 94
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Hedevig Blender i Mullerup        pg IV 322
HUSB:  Henning Mouritsen hollaender
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Amalie Margrethe Skeel enke i Gislev Praestegrd       pg IV 329
HUSB:  Christian Frederich Holck baron til Holchenhavn, kmhr Hofjaegerm. (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johannes Albierg/Ahlberg forpagter i Mullerup        pg IV 337
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Morten Rasmussen i Aunslev         pg IV 345
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peter Wilhelm logerende i Kogtvedgaard       pg IV 347
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Wogt moller i Vester Skerninge      pg IV 348
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Carl Juel geh. confr.rd & stiftsbefalingsmd i Taasinge        pg IV 349 V 247
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Jensdtr i Nordenhuse         pg IV 356
MODER: Maren Andersdtr enke (VI 293) = STIFFAD: Ivar or Iver Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Lemming i Nyborg       pg IV 356
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Charlotte Brockdorf enke i Nedergaard        pg IV 356
HUSB:  Christian Banner Kaas generalmajor (dod III 377 494)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Charlotte Brockdorff enke i Nedergaard        pg IV 356
HUSB:  Christian Banner Kaas generalmajor (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Stahr/Staer ridefoged & birkedommer i Egeskov     pg IV 368
WIFE:  Ane Cathrine Rifberg i Skovsgaard, Ollerup sogn   VII 47
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Soren Nielsen i Skjerninge Balle      pg IV 369
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Sorensen Oustrup foged i Orebaeklunde         pg IV 371
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Just Clemmensen i Taarup, Frorup       pg IV 377
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Edvardsdr i Aunslev     pg IV 378
HUSB:  Gotfried Jorgensen Hartmann
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederikke Christiane Scharwing i Hellerup     pg IV 379
HUSB:  Salomon Lindegaard justitsraad   III 836 IV 379
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Truels Pedersen i Hesselager        pg IV 384
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Hansdtr i Illebolle      pg IV 386
HUSB:  Anders Braadt skomager
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Marie Bockmann enke i Sandholt         pg IV 387
HUSB:  Hans Nobel justitsraad (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Andreas Edvardsen Friis birkedommer i Raundrup       pg IV 393
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Morten Madsen ungkarl i Hennetved     pg IV 394
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Lange enke i Flintholm      pg IV 397
HUSB:  Larsen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Andersen bodker i Slaebaek     pg IV 398
WIFE:  Mette Pedersdtr (XII 213)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Oluf Jorgensen bager ungkarl hos ½BRO i Hesselager Praestegrd        pg IV 401
½BRO:  Herman Landt herr i Hesselager Praestegaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Balthazar von Obelitz major        pg IV 407
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Mogensdtr i Biskopstorp, Langeland        pg IV 407
HUSB:  Hans Christopher Hiortelund forpagter
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Georg Bredahl oberstlieutenant i Stenstrup gaard   pg IV 410
WIFE:  Armgott Ottonette Elisabeth v. Ronne IV 305
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Larsen moller ved Rudkjobing     pg IV 411 VIII 103
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe von Holsten i Fjellebro        pg IV 415
HUSB:  Frederich Ludvig von Pentz conferentsraad VI 1
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Marie Andersdtr i Urtehuset, Rorbaek   myrdet         pg IV 415
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 ============================

 Oluf Wilhelm ridefoged i Raschenberg        pg V 1
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Wilhelm Pedersen ridefoged i Raschenberg      pg V 1
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Rasmussen i Trunderup        pg V 70
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Elisabeth Haman enke i Raschenberg       pg V 73
HUSB:  Jens Dreyer cancelliraad (dod III 176)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Kisbye enke i Heden      pg V 177
HUSB:  Wetsken (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Lunde i Aarslev        pg V 185
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Pedersdtr i Ullerslev     pg V 245
HUSB:  Hans Hansen Eibye
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Hansen skytte hos overkmhr v. Plessen i Vester Haesinge        pg V 252
WIFE:  Else Larsdtr   V 261
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Else Larsdtr i Vester Haesinge       pg V 261
HUSB:  Peder Hansen skytte hos overkmhr v.Plessen         V 252
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Else Larsdtr i Vester Haesinge       pg V 261
HUSB:  Peder Hansen skytte
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell greve gehejmeraad      pg V 266 XI 203 206 210 218
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Susanne Leth jomfru i Skaarup       pg V 270
SVIGERINDE:   Leth cancelliassessorinde i Skaarup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Mortensen Boyehauge i Vindeby         pg V 280
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Christopher Hansen ii Polleholm        pg V 284
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Mortensen Boyehauge i Vindeby         pg V 289
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Soren Larsen bysmed i Hoje         pg V 310
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dines Andersdtr i Kissendrup        pg V 312
HUSB:  Birthe Marie Jorgensdtr  (VIII 207)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dines Andersen i Kissendrup        pg V 312
WIFE:  Birthe Marie Jorgensdtr
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren enke i Gislev        pg V 318
HUSB:  Lorents (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirsten Larsdtr Staal enke         pg V 329
HUSB:  Hans Christian Zeuthen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Hansen = Ane Jensdtr Schioring inspecteur ved Grevskabet Langeland       pg V 332
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ulrica Augusta Gierne i Gislev       pg V 335
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirstine Sophie von Pentz froken i Maare      pg V 337
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Hansdtr Lund i Brolykke       pg V 347
HUSB:  Soren Jorgensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Christensdtr i Hoje      pg V 348
HUSB:  Hans Pedersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Christensdtr i Hoje      pg V 348
HUSB:  Hans Pedersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Seiersen i Hoje       pg V 350
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Carl Juel barn i Raschenberg        pg V 352 435
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Rasmusdtr i Skaarup      pg V 356
HUSB:  Morten Pedersen vaever
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Hansen Schmidt        pg V 357
FADER: Lindevads Moller
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Johansdtr i Hennetved      pg V 362
HUSB:  Hans Pedersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Rasmusdtr i Ulbolle Strandhuse       pg V 364
HUSB:  Hans Rasmussen  VI 168
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christen Andersen i Hennetved       pg V 369
WIFE:  Birthe Clausdr Nagel
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henrich Bielke Kaas generalmajor i Boltinggaard       pg V 370
WIFE:  Ane Wind von der Kuhla  II 506
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe von Halem enke i Klingstrup      pg V 376
HUSB:  Henning Christopher Valckendorff oberstlieutn (dod II 281)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Jensdtr i Trunderup     pg V 387
HUSB:  Hans Rasmussen Lundsgaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Ipsen Hoy i Rodme      pg V 395
WIFE:  Ane Jensdtr   IV 156
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Rasmusdtr i Hoje        pg V 412
HUSB:  Jens Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Winterberg jomfru i Heden       pg V 414
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anders Rasmussen i Vester Skjerninge        pg V 417
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Benedicte Hansen i Lindevads Molle       pg V 432 VI 43
HUSB:  Jorgen Eriksen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Benedicte Hansen i Lindevads Molle       pg V 432 VI 43
HUSB:  Jorgen Eriksen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mads Rasmussen ungkarl i Lunde       pg V 433
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

=====================

 Frederich Ludvig von Pentz conferentsraad i Fjellebro        pg VI 1
WIFE:  Ane Margrethe von Holsten     IV 415
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Riborg Sophie Erreboe i Svenborg      pg VI 47
HUSB:  Adrian Bekker cancelliraad
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Christensen i Gislevholm       pg VI 49
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Hansen foged paa Orbaeklunde i Orbaek Praestegaard       pg VI 52
WIFE:  Mette Cathrine Broholm  VIII 103 156
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Krag i Mollegaard, Langeland         pg VI 54 65
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Andreasine Marie Cathrine Hansdtr Lund i Hverringe     pg VI 55 283
HUSB:  Jens Eriksen forpagter
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Erik Poulsen i Sonder Broby        pg VI 55
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Davidsen i Slaebaek      pg VI 55
WIFE:  Ane Margrethe Andersdtr  (VI 171)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christen Laursen i Spodsbjerg       pg VI 57
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Jorgensdtr i Magleby       pg VI 61
HUSB:  Hans Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Laurs Hansen i Lindelse      pg VI 63
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Magdalene Haartzen i Rygaard        pg VI 64
HUSB:  Peter Ulrik Tietgen forpager
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Barbara Bulch enke i Hennetved       pg VI 94
HUSB:  Jens Pedersen Uldrup (dod IV 320)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Rasmussen Kaarup skomager i Vester Aaby       pg VI 122
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Jensen Weibye strandcontroleur i Lindelse       pg VI 124
 CH: Jens Larsen Weibye i Hennetved         pg VIII 13
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Thyebjerg murmester i Brudager         pg VI 137
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jeppe Hansen i Trunderup      pg VI 141
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Christopher Hiortelund forpagter i Biskopstorp, Langeland        pg VI 148
WIFE:  Margrethe Mogensdtr    IV 407
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Gregers Christian Juel gehejmeraad i Taschenberg      pg VI 157
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Otto Ditlev Kaas generalmajor i Nedergaard     pg VI 158
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Otto Lindegaard krigsraad i Lykkesholm       pg VI 162
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Juel gehejmeconferentsraad i Hverringe        pg VI 162 170
WIFE:  Berthe Cathrine Levetzau VIII 80
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Dorthe Wegner enke i Brobygaard       pg VI 163
HUSB:  Johan Jorgen Einfeldt hollaender (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Dorthea Wegner enke i Brobygaard       pg VI 163
HUSB:  Johan Jorgen Einfeldt hollaender (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Rasmussen i Ulbolle Strandhuse         pg VI 168
1WIFE: Mette Pedersdtr II 794
2WIFE: Johanne Rasmusdtr     V 364
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe Andersdtr enke i Slaebaek       pg VI 171
HUSB:  Hans Davidsen (dod VI 55)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Cathrine Hedevig Obenhausen i Allested       pg VI 174
HUSB:  Johan Henrich Puschel lieutenant  VI 174
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Margrethe Henriette Einfeldt barn i Olstedgaard       pg VI 175
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Godske Hansen i Vester Aaby        pg VI 176
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Noragger aandssvag i Sandholt       pg VI 179
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Marie Castenschiold enke i Vejstrupgaard        pg VI 180
HUSB:  Andreas von Bergen justitsraad landsdommer
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Inger Sorensdtr Bredahl jomfru i Glorup       pg VI 184
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Espensdr i Hoje       pg VI 190
HUSB:  Peder Sorensen smed
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Valborg Knudsen i Rorbaek-Risinge     pg VI 195
HUSB:  Otto Jacob Engelsted justitsraad
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Giertrud Fog enke i Stenstrup       pg VI 197
HUSB:  Offer Hansen (dod) &
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christine Zumbildt enke i Hjortholm         pg VI 200
HUSB:  Dines Christian Krag consistorialraad   III 4 VI 200
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Andersdtr i Vester Skjerninge       pg VI 202
HUSB:  Rasmus Jensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Andersdtr enke i Kissendrup     pg VI 204
HUSB:  Jorgen Dinesen Flock or Flykke (dod II 782)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Jorgensen i Vesterby, Langeland       pg VI 206
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ole Hansen i Polleholm       pg VI 208
STIFFAD:     Christian Kier i Polleholm
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Mortensen i Aunslev         pg VI 211
STIFFAD:     Hindse Rasmussen i Aunslev
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jacob Nissen skraedder i Skaarup      pg VI 212
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Randrup skomager i Hennetved     pg VI 219
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Falck i Gislev        pg VI 221
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Hansen i Ullerslev      pg VI 223
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ide Margrethe Buchholt jomfru i Hesselagergaard       pg VI 229
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christen Andersen vaever i Hoje      pg VI 231
WIFE:  Ane Pedersdtr  VII 110
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Rasmussen i Gjestelev        pg VI 233
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Knudsen i Vindeby       pg VI 236
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Elisabeth Hansdtr i Longelse      pg VI 238
HUSB:  Lars Christensen Lollik
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Hoyer i Krumstrup      pg VI 241 VII 80
HUSB:  Morten Moller krigsraad
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Johansen = Karen Ibsdr i Kirkeby       pg VI 247
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Claus Christian Christensen sosnider i Illebolle      pg VI 259
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Claus Christian Christensen sosnider i Illebolle      pg VI 259
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Pultz ritmesterine i Tiselholt       pg VI 260
BRO:  Frederich Gyldencrone baron
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Rasmusdtr i Haubolle        pg VI 264
HUSB:  Niels Hansen Lang/Land
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Bodil Jacobsdtr i Lindelse         pg VI 267
HUSB:  Jorgen Lange vaever
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birgethe Sophie Prag enke i Skovsbo, Langeland       pg VI 268
HUSB:  Poul Henrich Schalck (dod IV 283)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Engel Magdalene Bagge enke i Charlottenlund, Hou      pg VI 272
HUSB:  Thomas Lyngbye praest (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henning Christiansen i Sallinge Lunde Molle         pg VI 274
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anders Hansen Fugl = Kirsten Rasmusdtr i Brudagergaard        pg VI 282
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Andersdtr enke i Norden Agetved Huse     pg VI 293
HUSB:  Ivar Rasmussen or Iver Rasmussen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Preben Brahe obertslieutenant til Hvedholm     pg VI 294
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Knudsen rogter i Sovertorp        pg VI 302
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Madsdtr Tolderlund i Ullerslev        pg VI 303
HUSB:  Hans Hansen Eibye
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr i Ullerslev     pg VI 308
STIFFAD:     Poul Hansen i Ullerslev
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

=========================

 Rasmus Andersen foged i Hvedholm      pg VII 1
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Hedevig Ctsse Friis enke i Ravnholt     pg VII 8
HUSB:  Ove Juul generallieutenant     (dod IV 314)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Hedevig Friis fodt Comtesse enke i Ravnholt     pg VII 8
HUSB:  Ove Juul generallieutenant (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Rifberg enke i Skovsgaard, Ollerup sogn         pg VII 47
HUSB:  Niels Stehr birkedommer & ridefoged (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Christensen Moller      pg VII 62
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 David Jorgensen vaever i Ryslinge     pg VII 64
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Gilius/Gelius pens lieutenant i Bjornemose     pg VII 67
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christopher Otto Schmit etatsraad i Hellerup        pg VII 73
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anton Erlow pensionist i Nedergaard         pg VII 75
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr i Haubolle      pg VII 77
HUSB:  Niels Hansen Land
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Carl Leopold von Scherewien conferentsraad & landsdommer i Sobo       pg VII 81
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Jochum Bierrum ridefoged i Hverringe     pg VII 83
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Pedersdtr i Hoje        pg VII 110
HUSB:  Christen Andersen vaever
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Christian Pingel etatsraad i Skaarup     pg VII 114
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Henrich Lindegaard skipper i Rodkilde         pg VII 133
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peter Ditlev From i Gislev         pg VII 145
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hannibaline Bredahl froken i Stenstrup       pg VII 147
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Amalie Ivarsen i Thorseng      pg VII 151
HUSB:  Andreas Toftgaard birkedommer
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anna Barbara Graff i Skaarup        pg VII 153
HUSB:  Nicolai Leibholts
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jorgensen i Brolykke     pg VII 365 IX 169
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

=====================

 Johan Jorgen Daniel Einfeldt i Gjelskov       pg VIII 2
STIFFAD:     Rasmussen hollaender i Gjelskov
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marie Kirstine Hansdtr i Nordenhuse         pg VIII 3
HUSB:  Jens Ivarsen/Iversen        VIII 310
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marie Kirstine Hansdtr i Nordenhuse         pg VIII 3
HUSB:  Jens Iversen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henrich Bus herredsfoged i Vinding m.fl.herreder i Biskopstaarup       pg VIII 10
WIFE:  Charlotte Sophie Christensen    IV 274
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Larsen Weibye i Hennetved       pg VIII 13
FADER: Lars Jensen Weibye strandcontroleur i Lindelse   VI 124
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


 Johan Schneidewind/Snedeving i Sollerup       pg VIII 15
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Rasmussen i Trunderup         pg VIII 17
 (? Hans Rasmussen Lundgaard)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Olsdtr i Vesterby, Langeland        pg VIII 21
HUSB:  Mads Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Pedersen i Rodme       pg VIII 22
WIFE:  Johanne Ibsdr  XI 153 165 185
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anders Nielsen i Herslev, Langeland         pg VIII 23
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Rasmusdtr i Ullerslev         pg VIII 26
HUSB:  Rasmus Jacobsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus From skovrider & strandcontroleur i Nyborg      pg VIII 29 69
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Andersen Moller i Trunderup     pg VIII 30
WIFE:  Ane Marie Larsdtr     XIII 10 14
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birthe Clausdr Nogel i Hennetved      pg VIII 31
HUSB:  Mads Madsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Martha Nobel enke i Sandholt        pg VIII 33
HUSB:  Christian Noragger cancelliraad (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Vilhelm von Romer capitain i Ulbolle      pg VIII 72
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Berthe Cathrine Levetzau enke i Hverringe      pg VIII 80
HUSB:  Peder Juel gehejmeconferentsraad (dod VI 162)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Jegsen forpagter i Boltinggaard        pg VIII 101
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Cathrine Broholm enke i Orbaek Praestegaard      pg VIII 103 156
HUSB:  Niels Hansen foged paa Orbaeklunde (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Cathrine Broholm enke i Orbaek Praestegrd       pg VIII 103 156
HUSB:  Niels Hansen foged (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Andreas Hansen Kierumgaard rokkedrejer i Hesselager     pg VIII 109
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Nielsen ungkarl i Trunderup          pg VIII 120
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Cecilie Cathrine von Wurkern jomfru i Lammehave       pg VIII 121
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jensen i Hennetved      pg VIII 122
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mathias Frederich von Ronnebeck afsk premierlieutenant i Tojstrup      pg VIII 123
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Juel enke i Egeskov         pg VIII 126
HUSB:  Niels Krag etatsraad (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jacob Hansen ungkarl i Polleholm        pg VIII 142
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Pryds i Longelse         pg VIII 146
WIFE:  Mette Jespersen IV 279
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Albret Hansen i Statene      pg VIII 152
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Bendixen forpagter i Fjellebro         pg VIII 156
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Bendixen forpagter i Fjellebro         pg VIII 156
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Kier/Kiaer ridefoged ii Norskov        pg VIII 167
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marie Margrethe Fatin i Boltinggaard        pg VIII 167
HUSB:  Hans Thune
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Noragger i Sandholt     pg VIII 173
BRO:  Hans Nobel Noragger justitsraad
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Frederichsen sadelmager i Skrobelev Hede        pg VIII 175
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Leemann gartner i Hjortholm     pg VIII 178
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Hansen i Gislevholme     pg VIII 181
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henrich Gartner Schroder i Stenstrup        pg VIII 186
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr i Illebolle     pg VIII 190
HUSB:  Lars Hansen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Frederich Fabricius forpagter i Brolykke     pg VIII 191
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Pedersdtr i Lundeborg       pg VIII 193
HUSB:  Jens Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Snitker i Brudager         pg VIII 193
HUSB:  Niels Leth Schouboe overauditeur  VIII 250
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirsten Jensdtr i Hoje, Tugthusfange, Odense        pg VIII 195
HUSB:  Jorgen Danielsen bodker
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr i Longelse      pg VIII 197
HUSB:  Hans Christophersen moller
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr i Longelse      pg VIII 197
HUSB:  Hans Christophersen moller
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Eiler Flyborg ridefoged i Broholm     pg VIII 202
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birthe Marie Jorgensdtr i Kissendrup        pg VIII 207
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birthe Marie Jorgensdtr enke i Kissendrup      pg VIII 207
HUSB:  Dines Andersen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birthe Marie Jorgensdtr enke i Kissendrup      pg VIII 207
HUSB:  Dines Andersdtr (dod V 312)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anders Pedersen i Slaebaek         pg VIII 217
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Sorensen dreng i Heden       pg VIII 217
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Sehestedt Juul gehejmeraad i Ravnholt       pg VIII 219
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Regitse Margrethe Wind jomfru i Gislev       pg VIII 220
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sophie Magdalene Kaas froken i Nedergaard      pg VIII 221
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Marie Nielsdtr i Ullerslev       pg VIII 237
HUSB:  Erik Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Hansen i Aaskov       pg VIII 242
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Andreas Cramer universitets-kantsler & professor i Sobo        pg VIII 243
WIFE:  Margrethe Marie de Falsen         (IX 161 XI 2 139 162 168)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anders Rasmussen Graae i Vester Skjerninge     pg VIII 246
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Erik Pedersen = Kirsten Hansdtr i Taarup      pg VIII 248
HUSB:  Erik Pedersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederikke Christiane Lund i Vester Aaby      pg VIII 249
HUSB:  Michel Pilegaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Joachim Frederich Urne capitain i stenstrup         pg VIII 249
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Leth Schouboe overauditeur i Brudager         pg VIII 250
WIFE:  Johanne Snitker VIII 193
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Juel kammerherre i Taasinge & Sophie Amalie Parsberg obersts enke        pg VIII 252
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Oluf Gabrielsen Holmer = Kirstine Pedersdtr Naeraae i Oster Skjerninge Balle     pg VIII 254
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Blankholm forvalter i Hvedholm      pg VIII 255
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Mikkelsen i Trunderup        pg VIII 291
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johan Christopher Korbitz oberstlieutn i Lammehave     pg VIII 294
HUSB:  Eleonore Elisabeth Bennefeldt   XI 197
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirstine Marie Lund enke i Rorbaek         pg VIII 296
HUSB:  Jorgen Kastrup birkedommer i Scheelenborg birk, Gislevholme (dod IV 196)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Henrich Bille Brahe stiftsbesalingsmand geh conferents        pg VIII 298
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Rasmussen barn i Gjetelev       pg VIII 299
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Rasmussen barn i Gjestelev      pg VIII 299
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Apollone Mikkelsdtr or Abelone Mikkelsdtr i Refsore     pg VIII 300
HUSB:  Rasmus Jensen Laerckw
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Rasmussen ungkarl i Gjestelev        pg VIII 303
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sidsel Hansdtr pige i Polleholm      pg VIII 303
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Johansdtr i Trunderup         pg VIII 306
HUSB:  Bonne Johansen 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Johansdtr i Trunderup         pg VIII 306
HUSB:  Bonne Johansen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christen Hansen = Karen Pedersdtr i Tullebolle       pg VIII 309
HUSB:  Christen Hansen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Ivarsen/Iversen i Nordenhuse     pg VIII 310
WIFE:  Marie Kirstine Hansdtr  VIII 3
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirstine Poulsdtr i Kissendrup       pg VIII 318
HUSB:  Jorgen Dinesen Flocke/Flykke
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Elisabeth Brahe froken i Hvedholm        pg VIII 319
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Haar i Lysemose        pg VIII 332 352
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Pedersdtr i Ulemosegaard       pg VIII 333
HUSB:  Laurits Landt
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Jorgensdtr i Bovense         pg VIII 335
HUSB:  Peder Andersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Bagger etatsraad til Julskov       pg VIII 337
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Soren Jorgensen i Brolykke         pg VIII 346 IX 116
WIFE:  Sophie Hansdtr Lund    V 347
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Charlotte Marie van Halem froken til Klingstrup       pg VIII 348 IX 121
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Ibsdr i Lojes Molle, Sjaelland       pg VIII 348
HUSB:  Hans Weigaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ole Faxoe forpagter i Fjellebro      pg VIII 354 IX 127
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Pedersdtr i Kvaerndrup        pg VIII 355
HUSB:  Hans Jorgensen  (X 69)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ole Pedersen moller i Sallinge Lunde        pg VIII 355 363
CH:   Nicoline Olufsdr XIII 33
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Zacharias Nielsen i Kogtved        pg VIII 356
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mariane Rasmusdtr i Aunslev        pg VIII 359
HUSB:  Gotfred Jorgensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jacob Christian Diderik Duch forpagter i Raschenberg         pg VIII 361
WIFE:  Lucie Elisabeth Bakker i Ullerslev     (XIII 15 16 19)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dorothea Ebbesen i Julskov         pg VIII 362
HUSB:  Laurits Lindegaard justitsraad
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

=====================================

 Jens Lange i Rodkilde       pg IX 1 - bilag 2 bind
WIFE:  Maren Tonder   III 382
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Bang Olsen i Gudme      pg IX 118
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christian Ahlefeldt-Laurvigen generalmajor greve til Langeland        pg IX 131
WIFE:  Elisabeth Juel til Lundsgrd Bjornemose
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirsten Rasmusdtr pige i Gislev      pg IX 135
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marie Andersdtr i Vester Skjerninge         pg IX 137
HUSB:  Rasmus Andersen Graae
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Rasmussen i Oster Skjerninge         pg IX 145
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jensen i Gislevholme     pg IX 147
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Theodorus Jensen i Gislevholm       pg IX 147
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Rasmusdtr i Trunderup     pg IX 149
HUSB:  Henrich Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Marie de Falsen enke i Sobo    pg IX 161 XI 2 139 162 168
HUSB:  Johan Andreas Cramer universitetskantsler (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

===========================

 Niels Jensen i Hesselager     pg X. 1
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Eleonore Frederikke Christiane Jensen i Bogebjerg      pg X. 17
HUSB:  Claus Duch forpagter   (X.i 243)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Andersen Smed i Lyndelse       pg X. 23
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Otto Henrich Terkel fh agende postforer Khvn-Hamborg, i Ny Molle, Elleste       pg X. 41
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Hansdtr i Hoje        pg X. 53
HUSB:  Christopher Svendsen smed
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jorgensen i Kvaerndrup        pg X. 69
WIFE:  Mette Pedersdtr (VIII 355)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Nielsdtr i Hoje       pg X. 73
HUSB:  Peder Jensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Jensdtr Bredahl jfru i Dyrehaugegaard         pg X. 89
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Elisabeth Brandt i Hverringe        pg X. 97 X.I 197
HUSB:  Soren Bekken forpagter
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Nielsen Bruus i Statene       pg X. 105 XI 197
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Marie Hansdtr enke i Ryslinge      pg X. 109 121
HUSB:  Niels Espensen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Espensen = Ane Marie Hansdtr enke i Ryslinge     pg X. 109 121
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Larsen i Ryslinge       pg X. 113 125
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Anders Rasmussen i Vester Haesinge         pg X. 117
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Madsen i Svanninge      pg X. 129
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Hellesen i Skaarupor         pg X. 137
WIFE:  Barbara Marie Hansdtr   IV 158
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Rasmusdtr i Jordlose      pg X. 153
HUSB:  Hans Jensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Christen Hansen i Slaebaek         pg X. 161
WIFE:  Kirsten Olsdtr  XII 139
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Dorthe Nielsdtr enke i Ryslinge      pg X. 169
HUSB:  Hans Larsen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Larsen i Ryslinge       pg X. 169
WIFE:  Dorthe Nielsdtr
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birthe enke i Vejstrup       pg X. 177
HUSB:  Rasmus Mollegaard (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Pedersen Moller i Horne        pg X. 181
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Pedersdtr i Jordlose-Tranderup      pg X. 185
HUSB:  Hans Eriksen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ellen Hansdtr i Gudme       pg X. 193
HUSB:  Jens Nielsen Krag
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Christine Larsdtr i Ryslinge      pg X. 197
HUSB:  Mikkel Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Thomsen skomager i Kvaerndrup         pg X. 201
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Andreas Jacobsen smed i Gislevholme         pg X. 209
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirsten Rasmusdtr i Vormark        pg X. 217
HUSB:  Peder Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Elisabeth Hansdtr i Hoje, Tugthusfange, Odense       pg X. 221
HUSB:  Jorgen Danielsen bodker
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Danielsen bodker i Hoje, Tugthusfange i Odense        pg X. 221
1WIFE: Kirsten Jensdtr (VIII 195)
2WIFE: Elisabeth Hansdtr     (X. 221)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Bodstrup Lund faergekarl i Vindeby         pg X. 229
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Andersen Smed i Lyndelse       pg X. 233
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Hansdtr enke i Svanninge      pg X. 237
HUSB:  Rasmus Jorgensen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Steenore i Bjerreby         pg X. 241
WIFE:  Bodil Jensdtr  XII 229
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Larsen i Vemmenaes      pg X. 249
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sidsel Kirstine Jensdtr enke i Gislev        pg X. 261
HUSB:  Niels (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Maegaard i Refsore      pg X. 265
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Mathiasen i Lille Bogebjerg      pg X. 273 XII 1
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

=======================

 Ane Helvig Nielsdtr i Gislev        pg XI 124
HUSB:  Rasmus Andersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Cathrine Rasmusdtr i Kvaerndrup         pg XI 137
HUSB:  Niels Hansen Falle
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frick      pg XI 149
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Ibsdr enke i Rodme         pg XI 153 165 185
HUSB:  Hans Pedersen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Ibsdr enke i Rodme         pg XI 153 165 185
HUSB:  Hans Pedersen (dod VIII 22)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Mortensen Schousgaard i Lunde         pg XI 159
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jensen i Hojrup        pg XI 190 198
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Bagge Bierregaard birkedommer i Hesselager     pg XI 197
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Eleonore Elisabeth Beenfeldt enke i Lammehave        pg XI 197
HUSB:  Johan Christopher Korbitz oberstlieutenant (dod VIII 294)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Jensen i Trunderup      pg XI 197
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Nielsen i Lorup       pg XI 197
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Laurits Lindegaard justitsraad i Julskov      pg XI 197
WIFE:  Dorothea Ebbesen VIII 362
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Valborg Jorgensdtr i Sallinge Lunde Molle       pg XI 199
HUSB:  Jens Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Rasmussen skraedder i Taarup         pg XI 205
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirsten Pedersdtr enke i Bovense      pg XI 207
HUSB:  Rasmus Cortsen  (dod X. 61)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mikkel Madsen i Gislevholme        pg XI 211
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Helvig Nielsdtr i Gislev        pg XI 214
HUSB:  Rasmus Andersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Sophie Amalie v. Romer enke i Ulbolle      pg XI 222
HUSB:  Morup procurator i Haderslev
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Hansen Moese i Ollerup        pg XI 227
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Madsdtr enke i V.Haesinge      pg XI 231
HUSB:  Erik (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Sara Larsdtr enke i Snarup         pg XI 233 235 242 247
HUSB:  Christen Clausen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Frederich Christian Skeel gehejmeraad i Mullerup      pg XI 234 236 251
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Claus Duch forpagter i Bogebjerg      pg XI 243
WIFE:  Eleonore Frederikke Christiane Jensen   (X 17)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Abel Svitzer jomfru i Horne        pg XI 249 259
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Jensen Haar dreng i Lysemose     pg XI 253
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Olsen dreng i Sallinge Lunde Molle      pg XI 255
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe Christensdtr i Gislevholme      pg XI 257
HUSB:  Peder Bertelsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Margrethe Christensdtr i Gislevholm       pg XI 257
HUSB:  Peder Bertelsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hilleborg Sophie Kaas enke i Steensgaard-Egelykke      pg XI 265
HUSB:  Carl Frederich Steensen oberstlieutenant (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

====================

 Jochum Brandt i Refsvindinge        pg XII 5
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Hansen skytte i Fjellebro       pg XII 9
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lisbeth Larsdtr i Brudager         pg XII 21
HUSB:  Niels Jorgensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Christensen i Slaebaek        pg XII 25
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Margrethe Jorgensdtr i Kvaerndrup     pg XII 29
HUSB:  Niels Jensen snedker   XII 81
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Adolphine Leth i Vejlegaard        pg XII 37
HUSB:  Michael Fabritius Tengnagel kammerherre
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Jorgensen i Nemmehus        pg XII 57
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Pedernille Pedersdtr i Lunde        pg XII 65
WIFE:  Knud Christensen skraedder
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Andersdtr i Stevnings hus       pg XII 69
HUSB:  Peder Sorensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Andersdtr i Stevningshus        pg XII 69
HUSB:  Peder Sorensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Hansen Piil i Vormark         pg XII 73
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Knudsen i Ryslinge      pg XII 77
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Niels Jensen snedker i Kvaerndrup     pg XII 81
WIFE:  Margrethe Jorgensdtr   XII 29
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marie Vibeke Ludvigsdr i Svanninge         pg XII 89
HUSB:  Jens Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Rasmus Rasmussen i Oure      pg XII 93
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Philip Rasch funden dod i Nybolle     pg XII 97
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Andersdtr enke i Gultved       pg XII 109
HUSB:  Thomas Jorgensen (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Nielsen i Gudme       pg XII 113
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mikkel Mogensen i Haastrup         pg XII 117
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr i Horne       pg XII 121
HUSB:  Jens Hansen Stage
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Henrichsdtr i Midskov        pg XII 123
HUSB:  Peder Jensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ingeborg Sophie Frederichsdtr i Kvaerndrup     pg XII 131
HUSB:  Jorgen Ritz skraedder
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Christine Rasmusdtr i Strarup     pg XII 135
HUSB:  Henning Hansen skraeder
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Kirsten Olsdtr enke i Slaebaek       pg XII 139
HUSB:  Christen Hansen Christen 161
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


 Berthe Justdr or Birthe Justdr i Saaderup      pg XII 143
HUSB:  Dines Danielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Birthe Justdr i Saaderup      pg XII 143
HUSB:  Dines Danielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jacob Hansen i Herrested      pg XII 147
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jacob Hansen i Herrested      pg XII 147
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Nielsdtr i Millinge     pg XII 159
HUSB:  Jens Jorgensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Hansdtr i Osterby      pg XII 167
HUSB:  Jacob Knudsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Giertrud Hansdtr i Hesselager       pg XII 171
HUSB:  Erik Andersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Giertrud Hansdtr i Hesselager       pg XII 171
HUSB:  Erik Andersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Giertrud Hansdtr i Hesselager       pg XII 171
HUSB:  Erik Andersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]


[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Jensen i Vormark       pg XII 173
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Maren Hansdtr i Aunslev      pg XII 177
HUSB:  Hans Stephensen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Claus Larsen i Langtved      pg Xii 185
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Hans Pedersen ungkarl i Lorup       pg XII 189
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jens Jacobsen skomager i Lorup       pg XII 193
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Karen Jensdtr i Ullerslev     pg XII 201
HUSB:  Niels Christiansen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Rasmusdtr i Norre Broby        pg XII 205
HUSB:  Lars Jensen hjulmand
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Mette Pedersdtr enke i Slaebaek      pg XII 213
HUSB:  Rasmus Andersen bodker (IV 398)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Jensen i Norre Broby     pg XII 217
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Jensen i Norre Broby     pg XII 217
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Rytter i Svanninge     pg XII 221
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Rasmusdtr i Svanninge     pg XII 225
HUSB:  Hans Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Ane Rasmusdtr i Svanninge     pg XII 225
HUSB:  Hans Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Bodil Jensdtr enke i Bjerreby       pg XII 229 or 299
HUSB:  Rasmus Stenore
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Peder Pedersen i Illum       pg XII 233
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Jorgen Christensen i Maale         pg XII 249
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Lars Jensen hjulmand i Norre Broby         pg XII 257
WIFE:  Ane Rasmusdtr  XII 205
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Johanne Marie Larsdtr i Lunde       pg XII 267
HUSB:  Rasmus Svendsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

 Marie Johansdtr enke i Millinge      pg XII 275
HUSB:  Hans (dod)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; FHL film 52617]

////////////////////////////////////////
Book 13 1799-1811

 Peter Ulrik Tietgens forpagter i Faaborg/Rygaard    1 Jun 1799  pg XIII 1 27 29 31 40 41
WIFE:  Magdalene Haartzen    VI 64
CH:   Johan Henrich Tietgens svaghed i hiemme
    Frederich Tietgens handels comtair i Khvn
    Christian Tietgens gartner i Lolland
    Henriette Tietgens = Claus Henrich Qvade i Skaeldbeckgaard, Holbech, Sielland
    Ulriche Tietgens ugift i Glorup
    Cathrine Tietgens ugift i Ryegaard
    Sophie Tietgens = Biornlund sr. i Ankoff
? Mads Pedersen ladefoged (dod)
guard: Moller forvalter i Moltkenberg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Henriette Schaffer frue v.Holten i Faaborg/Langaa Praestegaard     3 Jun 1799   pg XIII 5 8 11 18
23 25
HUSB:  Christian Ludvig von Holten/Holsten oberst
MODER: Schimmelmann generalinde frue   (? Caroline Adilaur v. Schimmelman frue)
½BRO:  Ernst Schimmelmann
SIS:  ... = Walterdorff kammerjuncker i Glykstad
½SIS:  ... = Baron Senpf de Pilzack preiiesisk minister i Khvn
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Hansen forvalter forpager i Lundegaard      3 Jul 1799  pg XIII 6
CH:   Adolph Hansen forvalter forpagter i Holstenshuus
    Ane Hansdtr = Henrich Moller forpagter i Ugerslefgaard
    Christiane Hansdtr = Cornelius Ploug kiobmand i Faaborg
    Else Cathrine Hansdtr (dod) = Hans Rasmussen herr ejer af Knappesholm, Jylland
      3CH: 2 sons & 1 dau
    Adolphine Hansdtr = Scheebye residerende cappellan i Osloffe/Ostofte, Loeland
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Sara Pedersdtr enke hos Henrich Hansen gmd i Trunderup, Eggeschou gods     9 Aug 1799   pg XIII 7
HUSB:  Niels (dod)
CH:   Peder Nielsen 38 tien i Ravnholt
    Jens Nielsen i Kogsbolle Molle (dod)
      CH:  Frederikke Jensdtr 8
    Ane Nielsdtr = Conrad/Conradt/Conrat Nellemann gmd i Qverndrup
    Elisabeth Nielsdtr = Anders Moller i Lille Molle, Holckenhaun
    Apolona Nielsdtr = Peder Smed selv i Hoye
    Sara Nielsdtr = Henrich Hansen Tange gmd i Trunderup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Rasmus Sorensen selv i Lysemosegaard     26 Aug 1799  pg XIII 9
WIFE:  Ane Cathrine Dinesdr
CH:   Dines Rasmussen 6½
WIFE.CH:     Ane Marie Nielsdtr
    Niels Nielsen
    Christen Nielsen
    Jens Jensen Haar (dod 27 Aug 1798)
WIFE.BRO: Jorgen Dinesen Flokke
guard: Henrichsen sr selv i Strandskov gaarden
wgd: Ivar Bang skoeleholder i Bagense Bye
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Ane Marie Larsdtr enke i Trunderup      26 Aug 1799  pg XIII 10 14
HUSB:  Niels Andersen Moller (dod)    (testament 28 Jun 1782)
BRO.CH: Ane Marie ... (dod) = Niels Buch skomager i Odense
      4CH: Johannes Buch 28
         Lars Buch 25
         Henrich Buch 23 skoemagersvend i Haderslev
         Sophie Buch ugift tiene i Odense
SIS:  Kirsten Nielsdtr (dod)
      CH:  Peder Friis skraeder i Erroeskiobing (dod)
          CH: Niels Andersen Friis 16 i Odense Frues Kirke
             Ane Christine Friis 14
guard: A. Petersen procurator i Faaborg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Niels Baggesen commerceraad i Hesselagergaard     21 Sep 1799  pg XIII 12 16 21 25 27 28 30 37
     (testament 18 May 1796)
BRO.CH: Lauritz Baggesen mynstorskriver (dod)
      CH:  Karen Frideriche Baggesen 11½ i Christiania  
    Gregorius Baggesen klokker i Stromsoe, Norge
    Sussanna Baggesen = Wittus Berring sognepraest i Ulslev/Alslev, Jylland
    Hermann Baggesen procurator i Saedlund, Nestved
    Ollegaard Baggesen enke = afg Lundegaard assistent i Frederichsberg
    Regine Baggesen = Nitseke farver i Horsens
    Inger Margrethe Baggesen jomfrue i Riibe
    Jens Baggesen studiosus i Khvn
    Ollegaard Baggesen jomfrue i Serritzlevgaard ved Horsens, Jylland
    Frederich Roe Bagesen sognepraest i Ouri
SIS:  Susanne sl. praesident Ussings i Riibe
 herr Friis 
? Winding herr i Hesselager
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Jens Hansen selv i Langeskov, Ullerslev       25 Oct 1799   pg XIII 15
WIFE:  Abelone/Apellone Olufsdr XIII 41 43 44 45 53
CH:   Ole Jensen 14
    Karen Jensdtr 10
guard: Jens Jensen selv i Langeschou
wgd: Lars Hansen Julmand i Mullerup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Lucie Elisabeth Bekker enke dod hos Knudsen degn i Ullerslev      7 Oct 1799  pg XIII 15 16 19
HUSB:  Jacob Christian Diderik Duch hollaender forpagter paa Raschenberg (dod VIII 361)
CH:   Wilhelm Jacob Buch 31 i Raeskilde
    Casten Henrich Duch 26 i Juelsberg     (? Henrich Duch)
    Jacob Christian Diderich Duch 23
    Claus Diderich Duch 19 kleinsmedsvend i Nyborg
    Ane Margrethe Duch = Andreas Christian Moller i Kalundborg, Selland
    Elisabeth Cathrine Duch 23 tien i Nyborg
    Hedevig Sophie Duch enke = afg Rasmus Madsen i Nyborg
? Christian Frederich Duch hollaender i Klingstrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Kirsten Hansdtr enke almiss i Aastrup, Nachebolle gods     30 Dec 1799  pg XIII 22
by: H. Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Mette Pedersdtr i Syltegaarden, Wester Skierninge sogn     25 Jan 1800  pg XIII 24
2HUSB: Frands Hansen Gammelgaard gmd
1HUSB: Jorgen ...
CH:   Mads Jorgensen Smed/Smand i Osterskierninge
    Peder Jorgensen selv.gmd i Wenegaarden ved Krumstrup/Kyslinge sogn
    Hans Jorgensen gmd i Slebech
    Jorgen Jorgensen bmd i Lieutved/Lientved gods
    Lars Jorgensen tiene enkemanden
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Maren Kirstine Roeholdt jomfru i Kullerup, Faaborg   28 May 1800  pg XIII 30 32 35
SIS:  Petronille Dorthe Roeholt enke = afg Backmann selv i Kullerup
      CH:  ... = Rieper foralter i Lykkesholm
BRO:  Frands Testrup Roehalt i Helsingoer
    Peder Herslev Roehalt (dod)
      CH:  Lovisa Elisabeth Pedersdtr i Nyeborg
    Jacob Peter Roehalt (dod)
      2CH: 
SIS:  Pauline Marie Roehalt (dod) = Bernhalt forvalter i Borgvaerk
      8CH: alle i Norge
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Rasmus Hansen inds i Vester Aaby, Nachebolle gods   28 May 1800  pg XIII 30 32 36 40
CH:   Hans Rasmussen i Westindien (dod?)     (?fod 24 May 1753)
BRO.CH: Hans Madsen sognefoged i Westeraaby
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Johanne Hansdtr i Ollerup     6 Aug 1800    pg XIII 32 34
2HUSB: Jens Nielsen selv
CH:   Karen Jensdtr 3/4 aar
1HUSB: Poul ...
CH:   Ane Marie Poulsdtr 8   (received from Karen Poulsdtr = Peder Hyrde )
BRO:  Mads Hansen Moller hmd i Slaagerup
REL:  Ditlev Nielsen gmd i Staagerup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Nicoline Olufsdr i Sallinge Lunde       6 Aug 1800  pg XIII 33
FADER: Ole Pedersen moller i Sallinge Lunde    (dod 3 May 1793 - VIII 355 363
MODER: Mette Walborg Jorgensdtr      (dod - 21 Feb 1797)
STIFFAD:     Jens Rasmussen moller i Sallingslunde Molle
SIS:  Ane Cathrine Olufsdr
?BRO:  Lars Olsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Abelone Olufsdr or Apolone Olufsdr enke i Langeskov, Faaborg      12 Nov 1800  pg XIII 41 43 44 45
53
HUSB:  Jens Hansen selv (dod XIII 15)
CH:   Ole Jensen 14
    Karen Jensdtr 10
ILLEG.CH: Rasmus Larsen tien i Steysted, Paarup sogn
guard: Jens Jensen selv bmd i Langeschov
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Karen Christensdtr i Hoye, i Giestelev sogn         29 Nov 1800   pg XIII 42
HUSB:  Casper Hansen
2 CH:  Christen Caspersen 1½
    Maren Caspersdr 4
guard: Peder Madsen gmd i Giestelev
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Dorthe Hansdtr i Norre Broby        12 Jan 1801   pg XIII 43 44
HUSB:  Lars Larsen sognefoged selv.gmd laegdsmand
CH:   Rasmus Larsen 18 on 29 May
    Karen Larsdtr 8
guard: Rasmus Larsen gmd i Wittinge, Lundegaards gods
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Johan Ludvig Reventlow kammrherre greve til Brahetrolleborg  2 Mar 1801  pg XIII 45
    (testament 19 Feb 1801)
WIFE:  frue enke grevinde Reventlow
CH:   Ditlev Reventlow
BRO:  ... guhnime-raad & staats minister greve af Reventlow
SVOGER: kammerherre greve af Stolberg
by: baroniet Brahetrolleborg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Andersen bmd i Gierslev     2 May 1801  pg XIII 46
WIFE:  Mette Marie Smidt
CH:   Anders Hansen
    Niels Hansen
    Willadine Hansdtr
    Ellen Kirstine Hansdtr
BRO:  Jorgen Andersen hmd i Kullerup
wgd: Rasmus Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Rasmus Poulsen eller Bylov = Maren Nielsdtr inds i Nyby, Thorseng      2 May 1801    pg XIII 46
53 59 63
HIS.½SIS: Ane Jorgensdtr ugift enke = afg Johan Jorgen inds i Westeraabye/Fridericia
      CH:  dau 30-40 i Naerheden ved Odense
HER.CH: Niels Jorgensen hmd i Nybye
    Peder Jorgensen hmd i Bierkemark
    Jens Jorgensen hmd i Nybye
guard: Molmark herr
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Niels Krogstrup studiosus i Valdemars/Thorsinge Slot     2 May 1801   pg XIII 46 53 59 64 65
BRO:  Andreas Krogstrup sogndegn i Hove-Wordlunde, Lolland (dod - ?25 Nov 1775)
      CH:  Hans Christian
         Johanne Pemine/Tomine
         Ane Birthe
         Nicoline Christine
?fra: Madm Krogstrup i Horslunde, Lolland
guard: Malmark commissionair
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Mogens Frederich Anton Iver Holck baron til Holchenhavn    9 May 1801  pg XIII 47 55 58 59 62 64
65 69 74 75 80 81 85 88 96 150 152 155 163 Bilag: 2 Bind
WIFE:  S.M. Halch sal Holck   (testament)
BRO:  Holger Rosenkrantz Holck lietenant i Sor Etaten
    Frederich Conradt Holch baron   
MODER: Holck baronese i Kogsbolle gaard
BRO:  Fritz Holck baron 
SIS:  Holck baronesse ugift   (= (forlov) Hapt Lausen capitaien
? Kirstine Klud sadelmager enke i Odense
curator: Lindegaard
guard: Toftgaard birckedommer i Svendborg
wgd: Halch forvalter
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Lars Hansen i Faaborg    qvittering 27 Jun 1801 pg XIII 54
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Rasmus Larsen i Faaborg   afkald 27 Jun 1801   pg XIII 54
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Johan Christopher Larsen ungkarl i Boltinggaards Enemaerker, Faaborg  29 Jun 1801  pg XIII 54 62 66
ILLEG.CH: Henrich Johansen , son of Maren Senecasdr or Karen Senecasdr (datters datter af Poul Andersen )
MODER: Karen Jacobsdtr 
guard: Peder Nielsen Hoy i Mortridor? (for his sisters datter)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Johanne Frederichsdtr i Steenstrup      29 Jun 1801  pg XIII 55 57
2HUSB: Rasmus Knudsen inds
CH:   Jorgen Rasmussen 37
1HUSB: Jorgen ...
CH:   Niels Jorgensen 48
    Karen Jorgensdtr 54
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Ane Nielsdtr i Ollerup       10 Aug 1801   pg XIII 60 62
HUSB:  Marqver Rasmussen selv.bmd
BRO:  Anders Nielsen inds i Regbierg
SIS:  
? Jens Nielsen gmd i Ollerup, Molleren Bergs vegne
 Marcus Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Henrich von Eickstedt oberkammerherer til Boltinggaard  14 Aug 1801  pg XIII 60
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Frederikke Noragger frue Lindam enke i Sandholt    28 Dec 1801  pg XIII 67
HUSB:  Soren Lindam cancelliraad (dod)
1 CH:  Martha Lindam jomfr
REL:  Nobel von Noragger major 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Ole Jensen dreng i Langeskov, Ullerslev    12 Jan 1802  pg XIII 68
SIS:  Karen Jensdtr
½BRO:  Rasmus Larsen
FADER: Jens Hansen (dod 25 Oct 1799)
MODER: Apelone lufsdr
guard: Knudsen sognedegn i Ullerslev / Jens Jensen selv i Langeschov
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Henrich Thomsen inds i Espe      12 Jan 1802  pg XIII 69
MODER: Maren Henrichsdtr i Espe (dod - 12 Jan 1802     pg XIII 69)
SIS:  ... Thomasdtr = Jens Pedersen snedker i Espe
BRO:  Wilhelm Waever (dod) = ...
      CH:  Erik Wilhelm
guard: A. Petersen procurator i Faaborg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Niels Hansen selv i Jensgaard, Steenstrup      25 Feb 1802   pg XIII 72
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Hans Nielsen 15
    Karen Nielsdtr 17
    Marie Nielsdtr 12
    Mette Nielsdtr 10
    Johanne Nielsdtr 8
    Kirsten Nielsdtr 5
    Ane Nielsdtr 3
guard: Christen Frandsen selv.gmd i Steenstrup
wgd: Hans Andersen selv.gmd i Steenstrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Rasmus Larsen hestehandler ungkarl i Wemmenes, Thorsinge, Faaborg    17 Mar 1802  pg XIII 73 74 77
ILLEG.CH: Karen Rasmusdtr 12 or 13 hos Morten Jensen hmd i Knudsbolle, Thorsinge 
½BRO:  Lars Larsen inds i Langaae bye
SIS:  Kirsten Larsdtr = Rasmus Hansen Banke/Banche bmd eller hmd i Lille Leiitved/Lieutved
    Maren Larsdtr = Jorgen Mortensen i Troense, Thorsinge
½SIS:  Johanne Larsdtr = Rasmus Hansen inds i Svindinge
    Cathrine Larsdtr = Morten Andersen inds i Gialberg, Gudme sogn
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Knud Hansen selv.gmd i Heeden     17 Mar 1802  pg XIII 74 92
CH:   Hans Knudsen 28
    Christen Knudsen 18 hos Erik Mathiasen i Grevskabet Biaheprinde? gods
    Karen Knudsdtr = Jacob Larsen 
guard: Erik Marchusen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Peder Knudsen selv.gmd i Ollerup, Faaborg      20 May 1802   pg XIII 75 77 84
2WIFE: Karen Rasmusdtr      (=2. Jens Olsen )
CH:   Knud Pedersen 11
    Ane Pedersdtr 9
    Sara Pedersdtr 7
    Karen Pedersdtr 3/4 aar
1WIFE: Ane Jespersdtr  (dod 15 Jun 1789) (no children)
1WIFE.CH: Peder Rasmussen myndig
2WIFE.BRO: Rasmus Rasmussen gmd i Aggerup gaarden, Epe sogn, Fjellebroe gods
guard: Rasmus Pedersen selv i Ollerup
wgd: Jens Nielsen selv.gmd i Ollerup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Ane Kirstine Rasmusdtr i Ollerup   20 May 1802  pg XIII 76
HUSB:  Mads Jorgensen selv.gmd
CH:   Rasmus Madsen 17 wks
MORBRO: Peder Rasmussen ungkarl ??
guard: Hans Rasmussen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Magnus Nicolai Blach i Forhaabningslund    8 Jun 1802  pg XIII 77 83
WIFE:      (testament 25 Apr 1801)
MORFAD: Niels Jensen Wadum af Aalborg (dod)
      2CH: Jens Overvad Wadum / Jens Ovald Wadum kiobmand i Randers
         Johanne Wadum = Christen Schaarup Blach/Black
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Sophie Hedevig Raben frue enke i Glorup       9 Jul 1802    pg XIII 79
HUSB:  Adam Gottlob Moltke gehejmeraad greve til Bregentved-Glorup IX 133  (testament 26 Sep 1795)
?BRO:  Otte Moltke stiftamtmand
    Gebhard Moltke kammerherre stiftamtmand & greve
    Carl Moltke greve
    Jochum Gotsche Moltke geheime raad & greve
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Nielsen selv.gmd i Ullerslev     25 Aug 1802   pg XIII 81
WIFE:  Ane Olufsdr
1 CH:  Niels Hansen 8 wks
guard: Niels Larsen gmd i Ullerslev
wgd: Hans Nielsen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Christiansen selv.hmd i Froerup     25 Aug 1802  pg XIII 82
WIFE:  Maren Poulsdtr
CH:   Poul Hansen 3
    Margrethe Hansdtr 8
BRO:  Knud Christiansen gmd i Froerup
til: Hans Poulsen, Peder Poulsen & Rasmus Poulsen alle ungekarl i Genteved?
wgd: Hans Andersen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Mette Jensdtr i Galtved      6 Sep 1802    pg XIII 85 86
HUSB:  David Nielsen selv.gmd
CH:   Jens Davidsen 9
    Johanne Davidsdr 5
    Frederikke Davidsdr 3
    Karen Davidsdr 15 wks
guard: Poul Christophersen gmd i Heeden
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Hansen Moller = Ane Knudsdtr i Frorup  30 Sep 1802  pg XIII 87 89 92
HIS.1WIFE:    
HIS.CH: Jens Hansen gmd i Brudagger, Biornemose gods
    Hans Hansen i Svendborg (dod)
      CH:  Ane Elisabeth Hansdtr 8
    Niels Hansen selv i Frorup
    Maren Hansdtr = Jesper Christensen huulmanad i Herrested
    Edel Kirstine Hansdtr = Samuel Larsen bmd i Refsore/Revsore
HER.BRO:     Christian Knudsen or Christen Knudsen hmd inds i Westerhaesinge
    Jesper Knudsen inds i Sandholts Lyndelse
buard: Sorensen degn i Frorup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Thomas Andersen selv i Boltheskov, Faaborg     30 Sep 1802   pg XIII 87
WIFE:  Birthe Kirstine Andersdtr     (signed: Birthe Kirstine Thomasdtr )
CH:   Anders Thomasen 29
    Peder Thomasen 18
    Dorthe Thomasdtr 24
    Apolone Thomasdtr 110
guard/REL?: Jorgen Jorgensen gmd i Balthschov
wgd: Jens Madsen gmd i Boltheschov
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Ollegaard Margrete Baggesen i Dyrehaugegaard      23 Sep 1802  pg XIII 88 92 94 186
HUSB:  Johannes Frederich Friis overkrigscommissair    (testament )
HEIR:  Gregorius Baggesen klokker i Stromsoe, i Norge
    Susanna Baggesen = Witus Berring sognepraest i Hesselagger
    Lauritz Baggesen skriver (dod)
      CH:  Karen Frederikke Baggesen jomfrue i Sidahl, Aggerhuus stift i Norge
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Niels Andersen Kudsk selv.hmd i Ronnehuset, Lunde sogn     25 Nov 1802  pg XIII 89
WIFE:  Karen Olufsdr
CH:   Ane Marie Nielsdtr    under 18
guard: Anders Marchusen bmd i Lunde    (signed: Anders Marqvarsen)
wgd: Jorgen Clausen
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Niels Jensen ungkarl i Hundstrup      8 Dec 1802    pg XIII 90 93
ILLEG.CH: Jens Nielsen 7, son of Cathrine Mogensdtr, sis of Hans Mogensen gmd i Dyrebierggaarde, Hundstrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Peder Nielsen Hoyh/Hough i Rodme   27 Nov 1802  pg XIII 90
    (testament 13 Nov 1795)
CH:   ... Pedersdtr = Rasmus Pedersen selv.gmd 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Elisabeth Juel or Stine Juel enke grevinde Ahlefelt Laugervig til Lundsgrd-Bjornemose 24 Jan 1803   pg
XIII 95 96 150 154 155 157 177 187
HUSB:  Christian Ahlefeldt-Laurvigen generalmajor greve til Langeland (dod)
Bilag: 4 Bind - Hans commissionsosk 1793; 
CH:   Frederich Ahlefeldt Laurvig general major grev til Grevskabet langeland
    Jens Juul Ahelfeldt Laurvig i Slesvig (dod)
      CH:  Christian Ahlefeldt Laurvig 14
         Frands Ahlefeldt Laurvig 11
         Carl Ahlefeldt Laurvig 9
    Ferdinant Ahlefeldt Laurvig grevi Lybeck
    Christian Ahlefeldt Laurvig major grev 
    Ide Birgethe Ahlefeldt comtesse (dod) = Peter Sehuussen/Seehusen i Holsten
      CH:  2 umyndige
    Marie Elisabeth Ahlefeldt Laurvig comtesse = Brochdorff lieutenant/capitain i Rendsborg
    Marie Antionette Ahlefeldt von Laugervig comtesse i Ydensens Kloster     (= Schomdt capitain)
    Ane Margrethe Ahlefeldt Laurvig = Erik Heedemann capitain i Langeland (dod)
      CH:  Fridtz Eriksen 3
         Lovise Eriksdtr 7     (surnames assumed)
    Kirstine Dorthea Ahlefeldt Laurvig comtesse = Zidsler/Sitzler lieutenant i Rendsborg
    Sophie Caroline Ahlefeldt Laurvig comtesse = Erik von Hedemann capitain i Langeland (above)
? Christian Johan Frederich Ahlefeldt-Laurvigen gehejmeconferentsraad greve til Langeland - Kmhr, Oberst 1856, 2
Bind
signed by: Maria Lovise Loche/Lykke
guard: Toftgaard birkedommer procurator i Svendborg & Bager byeskriver i Svendborg
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Hansen Eibye selv i Ullerslev      16 Feb 1803  pg XIII 96
WIFE:  Grethe Eybye
1WIFE: Ane Pedersdtr  (V 245)
2WIFE: Maren Madsdtr Tolderlund      (VI 303)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Jens Poulsen sognefoged selv i Stenstrup   16 Apr 1803  pg XIII 153
WIFE:  Ane Marie Offersdr
CH:   Offer Jensen 15½
    Anders Steen Jensen 13
    Johan Jensen 3
SVOGER: Lars Jensen skomager i Espe
REL:  Johan Poulsen i Friderichsborg i Sielland
wgd: N. Wille forvalter i Steenstrup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Mette Jensdtr i Skaarup, Biornmoese gods      24 Nov 1801/2  pg XIII 175
HUSB:  Hans Jensen inds
CH:   Ane Hansdtr 4
SIS:  ... Jensdtr = Jens Pedersen vaever i Schaarup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Hans Pedersen Holm i Vester Skjerninge    29 Jun 1801/8 Mar 1806     pg XIII 210
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Maren Hansdtr
    Karen Hansdtr
WIFE.½BRO: Soren Hansen i Oster Schierninge
guard: Peder Hansen Smed i Westerschierninge
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Severine Marie Siersted jomfru i Beierholm, Illerup sogn, Sunds-Gudum herred  25 Apr 1806  pg XIII 211
    (testament)
SIS:  Eleonore Siersted jomfrue i Faaborg
BRO:  Christian Siersted sognepraest i Huusbye
MODER: Elisabeth Ane Elisabeth Wadege (dod? 24 Jul 1795) = Niels Siersted told & consumtions kasserer i Faaborg
(dod) 
signed also by: Cathrine Kiertmann & Helene Lindemann
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Morten Frandsen vaever i Vester Skjerninge  20 Dec 1809  pg XIII 212
WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Frands Mortensen 50 hmd i Lilbolle
    Anders Mortensen 48 hmd i Aastrup
    Niels Mortensen ugift hiemme
    Marie Mortensdtr ugift tien i Svendborg
    Maren Mortensdtr = Anders Rasmussen hmd i Vester Skjerninge
wgd: Simon Mortensen bodker hmd i Vester Skjerninge
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

 Johanne Jorgensdtr i Vester Skjerninge    29 Sep 1810  pg XIII 213
2HUSB: Niels Henningsen hmd
1HUSB: Christopher Rasmussen (dod)
CH:   Rasmus Christophersen 51
    Jorgen Christophersen 46
    Hans Christophersen 42
    Poul Christophersen 34
    Anders Christophersen 30
    Johanne Christophersdtr = Soren Mortensen hmd i Ollerup
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 13 1799-1811; FHL film 52617]

////////////////////////////////////////END BOOK 13 ////////////////////////////////////////
Book 14

 Lars Michelsen 72 proprietaer i Skovsgaard  20 Feb 1797  pg XIV 3 73 103 108 166 178 190 219 258
WIFE:  Kirstine Marie Aagaard  XIV 152 166 178 190 219 258
CH:   Hans Larsen fuldmyndig proprietair i hiemme     (signed: Hans Lauridtzen)
    Rasmus Larsen ejendoms staed i Lolland
    Michel Larsen (dod) = ... i Brandsbyegaard, sis of Hans Jensen gmd i Herslev
      CH:  Lars Michelsen 16 hos MORBRO Hans Jensen gmd i Herslev
         Rasmus Michelsen 11 i Hiortholm
         Stine Michelsdtr conditionerende hos Unger herr i Bostrup
    Jesper Larsen vanvittig hos aeldste bro Hans Larsen
    Mette Cathrine Larsdtr = Goth inspektor i Katrineberg
BRO.CH: Hans Rasmussen selv i Longelse
guard: Michel Rasmussen selv i Hennetved / Mogensen prokurator i Broelykke, Westergaard & Toftgaard birkedommer
i Svendborg
guard: Toftgaard birkedommer i Svendborg / Orsted apothequer
wgd: Moller herr af Rudkiobing
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Morten Hansen inds i Egemose, Illebolle, Nedergaard gods   11 Mar/1 Jul 1797    pg XIV 71 102
WIFE:  Bodil Christensdtr
CH:   ... dobt & livet 25 wks & dod/begrav i Lindelse Kirke by 24 Feb 1798
WIFE.BRO: Morten Christensen hmd i Illebolle, Schousboe gods (ELDEST BRO)
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Karen Hansdtr i Herslev   15 Mar 1798  pg XIV 106
HUSB:  Lars Pedersen inds i Peder Larsen Egemoses gaard
HUSB.Ch:     Peder Larsen Egemose gmd i Herslev
     probably others
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Karen Christiansdtr i Osterby    15 Feb 1799  pg XIV 143
HUSB:  Niels Rasmussen Bodker selv
CH:   ... Nielsdtr = Hans Madsen i hiemme
    Rasmus Nielsen 25
    Hans Nielsen 22
    Christian Nielsen 12
HUSB.BRO: Claus Rasmussen Bodker i Vesterbye
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Ingeborg Marie Mogensen i Fuglsbolle     23 Mar 1799  pg XIV 145 151 157
HUSB:  Hans Hansen Qvindebierg selv.
CH:   Maren Goth Hansdtr 1   (or Maren Godt Hansdtr )
BRO:  Mogensen prokurator i Vestergaard
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Johanne Margrethe Poulsdtr enke ind i Hennetved    27 Mar 1799  pg XIV 148
HUSB:  Christen Nielsen (dod)
CH:   Kirsten Marie Christensdtr
    Povelline Christensdtr
guard: Rasmus Rasmussen hmd i Longelse
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Kirstine Marie Aagaard enke i Skovsgaard  11 Jan 1800   pg XIV 152 166 178 190 219 258
HUSB:  Lars Michelsen (dod)
CH:   Hans Larsen herr (signed: Hans Lauridzen)
    Rasmus Larsen herr
    ... = Goth inspektor
?til:  madm Gothart Hansen i Flendsborg  (guard: Toftgaard birkedommer i Svendborg)
guard: Michel Rasmussen & Hans Rasmussen
guard: Mogensen prokurator
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Kirsten Rasmusdtr i Laekkeby     14 Jul 1800  pg XIV 158
HUSB:  Hans Hansen inds
CH:   Ane Hansdtr 1½
? Ellen Rasmusdtr
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Maren Andersdtr i Polleholms grund, Illebolle/Alfeldte        18 Oct 1800   pg XIV 160
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   Anders Larsen 14
    Hans Larsen 11
    Lars Larsen 5
SIS:  ... Andersdtr = Christian Hansen hmd i Fugsbolle
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Hans Rasch selv. i Lindelse     4 Nov 1800   pg XIV 163 168
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   Hans Hansen Rask 7
    Christen Hansen Rask 4
    Johannes Hansen Rask 1½
FADER: Hans Rask skoeleholder i Nordenbroe/Maglebye
BRO:  Christen Rasch skoleholder i Rudkiobing
WIFE.FAD: Hans Stephensen i Lindelse
WIFE.BRO: Stephen Hansen skoemager i Lindelse
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Johanne Hansdtr i Vindeby     11 Feb 1801   pg XIV 172
HUSB:  Rasmus Hansen
CH:   Hans Rasmussen 3½
HUSB.BRO: Andreas Hansen selv i Vindebye
? Hans Mortensen selv i Vindebye
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Karen Pedersdtr i Hennetved      22 May 1801  pg XIV 175
HUSB:  Christen Christensen Degn Skraeder
CH:   Hans Christopher Christensen 24 i Khvn
    Christen Christensen 18
    Giertrud Marie Christensdtr 25 = Rasmus Jorgensen raadforer i Rudkiobing
    Sophie Dorothea Charlotte Christensdtr 27
guard: Lars Rasmussen sognef 
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Jesper Larsen ungkarl i Skovsgaard      26 Nov 1801  pg XIV 188 250
BRO:  Hans Larsen herr i Schousgaard
    Rasmus Larsen herr i Vindebye
    Michel Larsen (dod)
      CH:  Lars Michelsen
         Rasmus Michelsen
         Stine Michelsdtr
SIS:  Mette Cathrine Larsdtr = Goth inspecteur
FADER: Lars Michelsen proprietair (dod)
guard: Orsted apothequer
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

 Ivar Nielsen tjenestekarl i Lindelse Praestegrd    11 Feb 1802      pg XIV 211    
SIS:  Marie Nielsdtr hos Hans Hansen 's enke i Frellesvig, Tullebolle   (? Maren Nielsdtr i Trellesvig)
    Helvig Nielsdtr = Niels Eriksen selv.gmd i i Vindebye sogn, Laaland
½SIS:  Marthe Nielsdtr tiene i Bischopstorp
    Johanne Nielsdtr begge hos deres MODER & STIFFAD Frederich Christian Gotfredsen i Schoubolle, Kiobelev
sogn, Laaland
MODER: ... = STIFFAD: Frederich Christian Gotfredsen i Schoubolle, Kiobelev sogn, Laaland
? Mads Madsen gmd i Devidebye & bro Hans Madsen gmd i Trellesvig
guard: Hans Jensen gmd
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 15; Book 14; FHL film 52617]

////////////////////////////////////////END BOOK 14 ////////////////////////////////////////
Book 16 1713 Svendborg Amt (Nyborg-Tranekaer)
 
Sigvart Uhrne i Juelskov    d.1712/29 Mar 1713   pg 1
CH:   Sigvart Uhrne obrist lieutenant i Billishaug
    Knud Uhrne Roedsteen or Knud Rodsteen Uhrne major (dod)
      CH:  Johanne Sedonna Uhrne 12 jomfrue
    Helvig Elisabeth Uhrne = Ulfelt capietain i Raschenberg
guard: Georg Wilhelm von Pogrell capietain i Lammehauge
[Nyborg-Tranekaer-Svendborg Amt skpr; Book 16; FHL film 52617]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////