HOME & Probate List Nedergaard Gods, Svendborg amt, skifteprotokol
  

                Nedergaard Gods, Svendborg amt, skifteprotokol
                      Book 1 1720-1747 FHL film 50034
                      Book 2 1748-1766 FHL film 50034
                     Book 3 1765-1813 - film 50035
                   Book 4 1720-1813 index - film 50035
                      Extracted Dec 10 1997 IF
                 Book 5-6 1814-1849 FHL film 50036
                      By Aurelia Clemons Apr 2009

Book 1 1720-1747 FHL film 50034

Gunder Marie Hansdtr i Jydeholm   15 Aug 1720   pg 1 I
HUSB:  Rasmus Andersen gmd 
3 CH:  Ane Rasmusdtr 4
    Birgethe Rasmusdtr 3
    Kirsten Rasmusdtr 3
HUSB.BRO: Jacob Andersen i Ennebolle, kirck vaaerger til Snode Kircke
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Knud Nielsen hmd i Brunslette     16 Aug 1720      pg 22 I
2WIFE: Inger Poulsdtr
CH:   Mads Knudsen 7
1WIFE: ... (d. 25 Sep 1706)
CH:   Karen Knudsdtr 24 tien i Tressebolle
wgd: Rasmus Rasmussen i Brunslette
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Maren Pedersdtr i Litsemose      16 Jul 1721  pg 30 I
HUSB:  Peder Christensen gmd (d.14 Jan 1743 pg 522 I) 
CH:   Johanne Pedersdtr 5
FADER: Peder Jorgensen i Clausebolle
      CH:  Jorgen Pedersen i Clausebolle (for his father)
HUSB.1WIFE: Johanne Pedersdtr (d.20 Mar 1715) =1. Christen ...
         CH: Hans Christensen   (guard: Rasmus Jorgensen i Lychebye)
HUSB.3WIFE: Kirsten Pedersdtr (d.19 Jul 1725 pg 214 I) =1. Hans Nielsen Tressebolle
HUSB.4WIFE: Maren Hansdtr
HUSB.CH:     Christen Pedersen
     Eilerd Pedersen
     Mette Pedersdtr
? Peter Eyerschettel (20 Mar 1715)
guard: Rasmus Jorgensen
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Peder Ayerschettel gmd i Snode   5 Dec 1720    pg 55 I
WIFE:  Dorthe Christiansdtr Sodring
3 CH:  Henrich Petersen Ayerschettel 11
    Ane Cathrine Petersdtr Ayerschettel 10
    Margrethe Petersdtr Ayerschettel 6
WIFE.PARENTS:  Christen Sodring (dod 20 May 1718) = Ane Cathrine .. i Snode - se pg 148 I
guard: Mads Rasmussen i Schattebolle
wgd: Niels Hansen seigr i Schouskoe
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Karen Nielsdtr i Skattebolle     19 Jun 1722  pg 117 I
2HUSB: Mads Rasmussen gmd (d.13 Mar 1731 pg 307 I) =2. Lisbeth Hansdtr (d.20 Oct 1732 pg 373 I) =2. Mads
Christophersen gmd
1HUSB: Mads ...
CH:   Claus Madsen i Faebeck
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Rasmus Jorgensen gmd i Lykkeby    11 Jan 1723  pg 135 I
WIFE:  Inger Jacobsdtr
CH:   Jorgen Rasmussen 4
    Jacob Rasmussen 1½
wgd: Eilerd Jorgensen i Steengaade
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Karen Hansdtr i Tressebolle      28 Sep 1723  pg 148 I
HUSB:  Johan Christensen gmd (d.11 May 1724 pg 174 I) = 2. Margrethe Hansdtr
SIS:  Sidsel Hansdtr (dod) = Rasmus Holtzmaster i Snode
      CH:  Jens Rasmussen boende i Hov
    Maren Hansdtr enke i Stoense
    Else Hansdtr (dod) = Hans Jensen i Snode
      CH:  Jens Hansen i Snode
         Karen Hansdtr = Salomon Smed i Tranekier
         Ane Hansdtr tien i Ennebolle
    Ane Hansdtr (dod) = Christen Bunde? i Tressebolle
      4CH: Hans Christensen i Lolland
         Knud Christensen vaerende i Flensborg
         Ane Christensdtr tien i Ullebierg
         Margrethe Christensdtr tien i Nachskov
    Lisbeth Hansdtr (dod) = Anders Jorgensen i Tressebolle
      7CH: Hans Andersen 20 tien i Lille Snode
         Rasmus Andersen 17 tien Ane Cathrine sal. Christen Sodrings i Snode
         Niels Andersen 14 tien i Illebolle
         Giertrud Andersdtr 23 vaerende paa staedet
         Ane Andersdtr 16 tien i Snode
         Charlotte Andersdtr 11 tien i Leibolle
         Helvig Andersdtr 9 vaerende herpaa staedet
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Johan Christensen gmd i Tressebolle     11 May 1724   pg 174 I
2WIFE: Margrethe Hansdtr
1WIFE: Karen Chd    (d.28 Sep 1723  pg 148 I)
BRO:  Thomas Christensen i Gammel Gar, Broeagger sogn, Duschleuahtighed Forsten af Luxborg goeds
½BRO:  Christen Jessen i Dyndtbye, Broeagger sogn, herr Greve Ahlefeldts gods
    Jess Jessen i Nobel sogn
½SIS:  Ane Jesdtr i Ullerup sogn
wgd: Peder Jorgensen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Gotfred Pedersen gmd i Lejbolle    20 Jul 1724  pg 198 I
WIFE:  Johanne Lauridsdr
3 CH:  Laurids Gottfriedsen 20
    Peder Gottfriedsen 14
    Bodild Gottfriedzdtr 12
deceased is guardian for: Rasmus Pedersen i Emmerbolle (dod 12 Jun 1703?)
              CH:  Ane Rasmusdtr = Jesper Andersen i Emmerbolle
wgd: Jorgen Hansen i Leibolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Kirsten Pedersdtr i Litsmose     19 Jul 1725  pg 214 I
2HUSB: Peder Christensen gmd (d.14 Jan 1743 pg 522 I) =1. Johanne Pedersdtr (d.20 Mar 1715 =1. Christen ...)
=4. Maren Hansdtr
CH:   Hans Pedersen 2
1HUSB: Hans Nielsen i Tressebolle (dod)
CH:   Peder Hansen 5
2HUSB.1WIFE: Johanne Pedersdtr (dod - 16 Jul 1721) = 1. Peter Agerschettel (dod - 20 Mar 1715)
2HUSB.2WIFE: Maren Pedersdtr (dod)
2HUSB.CH:    Johanne Pedersdtr
2HUSB.STEPCH: Hans Christensen
2HUSB.CH: Christen Pedersen
      Eilerdt Pedersen
      Methe Pedersdtr
guard: Jens Jensen i Litsemoese
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Peder Hansen Smed gmd i Tressebolle      30 Jun 1728  pg 234 I
WIFE:  Sidsel Jorgensdtr
CH:   Hans Pedersen 15 hiemme
SODSK.CH: Peder Mogensen i Leybolle
WIFE.BRO: Peder Jorgensen i Traesebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Mads Pedersen gmd i Emmerbolle    1 Jul 1728   pg 250 I
2WIFE: Maren Andersdtr
CH:   Christen Madsen 18
    Niels Madsen 14
    Hans Madsen 11
    Kirsten Madsdtr 24
    Maren Madsdtr 15
1WIFE: ... (? Karen Hansdtr dod)
CH:   Peder Madsen i Rudkiobing
    Ane Madsdtr (dod - 6 Apr 1712) = Hans Findsen (dod 20 mar 1720)
     4CH:  Find Hansen ?
         Niels Hansen 8
         Bodil Hansdtr 11 ?
         Karen Hansdtr 11
         (NOTE: only lists 2 children above at any one time ??)
REL:  Hans Rasmussen Base i Emmerbolle
2WIFE.FAD: Anders Henrichsen i Emmerbolle
2WIFE.BRO: Jacob Andersen i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Jorgen Nielsen Kremmer gmd i Stoense     19 Jul 1728  pg 277 I
WIFE:  Karen Hansdtr 
CH:   Hans Jorgensen gmd i hiemme
    Rasmus Jorgensen 36 tien i Bostrup Praestegaard
    Mads Jorgensen 32 
    Ane Jorgensdtr 29 hiemme
    Maren Jorgensdtr 26
wgd: Henrich Nielsen i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Anders Ibsen gmd i Stoense  16 Jun 1729  pg 281 I
WIFE:  Giertrud Olsdtr
CH:   Ib Andersen boende i Stoense
    Kirstine Margrethe Andersdtr 23
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Hans Rasmussen gmd i Emmerbolle    16 Jun 1729  pg 286 I
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Niels Hansen 23
    Jens Hansen 18
    Hans Hansen = ... i Snode
BRO:  Jens Rasmussen i Leibolle
WIFE.BRO: Christen Rasmussen i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Maren Andersdtr i Emmerbolle    15 Feb 1731   pg 290 I     
HUSB:  Rasmus Hansen gmd
CH:   Hans Rasmussen 18 
    Ane Rasmusdtr 22
    Dorthe Rasmusdtr 15
    Birthe Rasmusdtr 13
    Lisbeth Rasmusdtr 11
    Cathrine Rasmusdtr 9
    Volborg Rasmusdtr 5
BRO:  Niels Larsen i Leibolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Mads Rasmussen gmd i Skottebolle   13 Mar 1731  pg 307 I
2WIFE: Lisbeth Hansdtr =2. Mads Christophersen gmd
CH:   Hans Madsen 6
    Karen Madsdtr 7
    Mette Madsdtr 4
    Marie Madsdtr 5 wks (born after father's death)   (? Maren Madsdtr )
1WIFE: Karen Nielsdtr (d.19 Jun 1722 pg 117 I) =1. Mads ...
SIS:  Kirsten Madsdtr i Leibolle
BRO:  Hans Rasmussen soldat i Khvn
SODSK.CH: Christen Rasmussen i Emmerbolle
2WIFE.STEPFAD: Hans Jorgensen i Stoense
2WIFE.BRO: Rasmus Hansen tien i sterboen
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Maren Jorgensdtr i Havgaarden Bostrup     9 Jun 1731   pg 329 I
HUSB:  Jens Madsen gmd 
CH:   Mads Jensen i Jydeholm
    Oluf Jensen i Jydeholm?
    Kirsten Jensdtr (dod) = Peder Christensen 
      CH:  Rasmus Pedersen 1/4 aar
guard: Jens Madsen gmd paa stedet
also signed: Claus Madsen
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Rasmus Rasmussen gmd i Bronslette, Bostrup  9 Mar 1731   pg 332 I
WIFE:  Dorthe Olsdtr
BRO:  Niels Rasmussen (dod)
      CH:  Johanne Nielsdtr = Svend Gregersen i Frollesvig
         Birthe Cathrine Nielsdtr = Peder Jyde i Nestebolle
         Ane Nielsdtr (dod)
          CH: Else Laursdr tien i Keil
    Laurs Rasmussen (dod)
      CH:  Hans Lauridsen i Illebolle
         Anders Lauridsen i Longelse/Lyngeby
         Niels Lauridsen i Leibolle
         Kirsten Lauridsdr i Hov
    Peder Rasmussen (dod) = ... i Naestebolle
      CH:  Christopher Pedersen hiemme
         Jorgen Pedersen hiemme
    Jacob Rasmussen i Bagenkop (dod)
      CH:  
SIS:  Kirsten Rasmusdtr enke i Leibolle
    Ane Rasmusdtr (dod)
      CH:  Jesper Olsen i Traessebolle
         Ellen Olsdtr enke = afg Hans Jensen i Snode
         Kirsten Nielsdtr = Christen Thomasen i Snode    (? Christen Rasmussen )
         Hans Olsen i Kaarsebolle (Dod) = ... =2. Jorgen Christensen i Helletoft
          CH: Oluf Hansen
             Hans Hansen
             Knud Hansen
             Mads Hansen
             Anders Hansen
         Ane Olsdtr
         Hellena Olsdtr
    Mette Rasmusdtr (dod)
      CH:  Helvig Rasmusdtr = Thomas Hansen i Leibolle
         Johanne Rasmusdtr = Rasmus Olsen Fugl i Frellesvig
         Giertrud Rasmusdtr
         Rasmus Rasmussen boende i Norrre Lungelse
? Apolonne Olufsdr
wgd: Hans Moller i Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Kirsten Jensdtr i Havgaarde, Bodstrup     9 Jun 1731   pg 345 I
HUSB:  Peder Christensen gmd (d.26 Apr 1747 pg 64 I)
CH:   Rasmus Pedersen 1/4 aar
FADER: Jens Madsen gmd i hiemme
BRO:  Mads Jensen i Jydeholm
    Ole Jensen i Lychebye
HUSB.2WIFE: Dorthe Jacobsdtr (d.9 Feb 1742 pg 485 I)
HUSB.3WIFE: Marie Lisbeth Godfredsdr (d.15 Oct 1764 pg 263 II) =2. Lars Pedersen gmd i Egmose, Lindelse
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Jep Pedersen gmd i Havgaarde Bostrup     18 Jul 1731  pg 350 I
WIFE:  Ellen Kierntzdatter
CH:   Peder Jeppesen 21
    Jens Jeppesen 17
    Sidsel Jeppesdr 16
guard: Thomas Pedersen i Faebrich
wgd: Jens Madsen i Haugaard
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

... i Traessebolle         18 Jul 1831   pg 350 I
HUSB:  Hans Dinesen
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Hans Jensen gmd i Snode   9 Dec 1731   pg 361 I
WIFE:  Ellen Olufsdr or Ellen Olsdtr
CH:   Oluf Hansen 25  (or Ole Hansen )
    Jens Hansen 23
    Knud Hansen 21
    Maren Hansdtr 17
guard: Hans Laursen i Emmerbolle
wgd: Claus Jochumsen i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Morten Madsen gmd i Bronslette    5 Mar 1732   pg 369 I
WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Stephen Mortensen i Rudkiobing
    Anders Mortensen 23 til Westindien
    Mads Mortensen 21 Tien i Neddergaard
    Hans Mortensen 17 tien i Bronslette
    Diderich Mortensen 10 hiemme
    Ane Mortensdtr = ... i Bassoe, Fyen
guard: Rasmus Mortensen i Bronslete
wgd: Salomon Hansen tien i Neddergaard
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Lisbeth Hansdtr i Skattebolle    20 Oct 1732   pg 373 I
2HUSB: Mads Christophersen gmd
1HUSB: Mads Rasmussen gmd  (d.13 Mar 1731 pg 307 I) 
CH:   Hans Madsen 7
    Karen Madsdtr 8
    Mette Madsdtr 5
    Marie Madsdtr 1
REL:  Niels Hansen hos sin Stiffader Hans Jorgensen i Stoense
REL:  Hans Christophersen i Hennetved
    Christopher Rasmussen i Emmerbolle
    Christen Rasmussen i Emmerbolle
1HUSB.BRO: Hans Rasmussen
1HUSB.1WIFE: Karen Nielsdtr (d.19 Jun 1720 pg 117 I) = 1. Mads ...
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Jorgen Madsen gmd i Tressebolle    13 Aug 1732  pg 391 I
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Margrethe Jorgensdtr 1
BRO:  Hans Madsen i Emmerbolle Skovhuuse
wgd: Peder Jorgensen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Maren Lauritzdtr ( Maren Larsdtr ) i Tressebolle    13 Nov 1734  pg 409 I
HUSB:  Ole Pedersen hmd (d.31 Oct 1735 pg 458 I) =2. Ane Jorgensdtr
CH:   Ane Olsdtr 12
BRO:  Rasmus Lauaritzen i Oster Huussen
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Marie Andersdtr i Snode   26 May 1735  pg 412 I
HUSB:  Rasmus Rasmussen bmd /gmd
BRO:  Jacob Andersen i Emmerbolle
    Peder Andersen i Snode (dod)
      CH:  Peder Pedersen
         Anders Pedersen
         Jorgen Pedersen
SIS:  ... Andersdtr (dod) = Hans Findsen
      CH:  Anders Hansen
         Mads Hansen
         Hans Hansen umyndige
    Mette Andersdtr = Christian Andreasen i Snode    (? Christen Andersen )
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Peder Lauritzen Smed ( Peder Larsen ) i Svalebolle   30 Sep 1735  pg 430 I
WIFE:  Ane Rasmusdtr (d.25 Aug 1757 pg 90 II) =2. Christian Andersen Smed (d.28 Mar 1763 pg 241 II) =2.
Inger Hansdtr
2 CH:  Rasmus Pedersen 7
    Lauritz Pedersen 3
BRO:  Hans Lauritzon i Skattebolle
    Christen Lauritsen i Ennebolle
wgd: Claus Madsen i Faebeck by Hans Rasmussen i gl.Skrobelov
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Ole Pedersen hmd i Tressebolle    31 Oct 1735  pg 458 I
2WIFE: Ane Jorgensdtr
CH:   Ane Olufsdr 12  ( Ane Olsdtr )
1WIFE: Maren Larsdtr (d.12 Nov 1734 pg 409 I)
guard: Rasmus Larsen i Osterfurse?
wgd: Peder Jorgensen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Hans Jorgensen hmd i Tressebolle   14 Jan 1736  pg 467 I
WIFE:  Marie Iversdr
CH:   Karen Hansdtr 4
    Jens Hansen 2
WIFE.BRO: Peter Iversen i Tressebolle
     Philip Iversen i Stoense
wgd: Peder Christensen i Hougaarden
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Niels Hansen hmd i Lide Skovor, Bodstrup sogn     17 Jun 1738  pg 469 I
WIFE:  Maren Nielsdtr fattig skrobelig & moxen blind
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Anders Lausen ( Anders Larsen ) hmd i Bostrup     28 Sep 1740  pg 473 I
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Andersen 9
    Sidsel Andersdtr 6
    ane Marie Andersdtr 4
BRO:  Niels Lausen i Leibolle
WIFE.FAD: Hans Clausen i Oure
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Jens Villumsen hmd i Brunslette ( Jens Willumsen )   16 Sep 1740  pg 475 I
WIFE:  Kirsten Andersdtr
FADER: Villum Jensen i Leibolle
wgd: Mads Kudsk i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Soren Hansen hmd i Skebjerg      4 Oct 1740   pg 476 I
WIFE:  Hedevig Hansdtr
CH:   Hans Sorensen boende i Frellesvig
    Maren Sorensdtr = Hans Godtfredsen i Spotofte
    Kirsten Sorensdtr = Erik Hansen (begge dod)
      4CH: Hans Eriksen
         Soren Eriksen
         Johanne Eriksdtr
         Hedevig Eriksdtr
guard: Jacob Andersen or Jacob Larsen
wgd: Claus Brun i Lejolebye?   ( Claus Bruun)
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Maren Jensdtr i Brunslette  23 Mar 1741  pg 480 I
HUSB:  Hans Hansen unge hmd
CH:   Hans Hansen 3
    Johanne Hansdtr 7
HUSB.2WIFE: Kirsten Pedersdtr (d.11 Dec 1743 pg 470 I) = 1. Niels Rasmussen
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Kirsten Madsdtr i Faebeck  22 Apr 1741  pg 482 I
HUSB:  Mads Abrahamsen gmd
CH:   Hans Abrahamsen 14
    Abraham Abrahamsen 10
    Mads Abrahamsen 7
    Peder Abrahamsen 6
    Rasmus Abrahamsen 4
    Mette Abrahamsdr 15
    Ane Abrahamsdr 12
    Marie Abrahamsdr 1
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Dorthe Jacobsdtr i Hougaardene Bodstrup    9 Feb 1742   pg 485 I
HUSB:  Peder Christensen gmd (d.26 Apr 1747 pg 601 I) 
3 CH:  Rasmus Pedersen 10
    Jacob Pedersen 6
    Kirsten Pedersdtr 7
BRO:  Ole Jacobsen i Stoense
    Jorgen Jacobsen i Stoense
HUSB.1WIFE: Kirsten Jensdtr (d.9 Jun 1731 pg 345 I)
HUSB.3WIFE: Marie Lisbeth Godtfredsdr (d.15 Oct 1764 pg 263 II) = 2. Lars Pedersen gmd i Egmose, Lindelse
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Hans Dinesen hmd i Tressebolle    16 Jun 1742  pg 498 I
2WIFE: Mette Andersdtr (d.1 Apr 1772 pg 62 III) = 2. Niels Rasmussen skraeder hmd (d.24 May 1782 pg 165
III)
CH:   Bodil Hansdtr
    Marie Hansdtr or Maren Hansdtr
1WIFE: ... (d.18 Jul 1731 pg 351)
BRO:  Christopher Hansen
wgd: Peder Hansen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Hans Rasmussen gmd i Emmerbolle    18 Jun 1742  pg 503 I
WIFE:  Karen Johansdtr
6 CH:  Christen Hansen 30
    Johannes Hansen 29
    Mette Hansdtr 28
    Else Hansdtr 22
    Margrethe Hansdtr 12
    Bodil Hansdtr 34 = Jens Madsen i Bostrup
wgd: Christen Madsen i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Rasmus Lausen ( Rasmus Larsen ) gmd i Emmerbolle    18 Jun 1742  pg 506 I
WIFE:  Johanne Frandsdtr (? dau of Frands Hansen d.1749)
CH:   Frands Rasmussen 14
    Jens Rasmussen ½
    Giertrud Rasmusdtr 10
    Ane Rasmusdtr 8
    Marie Rasmusdtr 5
BRO:  Hans Lausen i Emmerbolle
WIFE.BRO: Niels Frandsen i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Hans Christensen gmd i Emmerbolle  18 Jun 1742   pg 515 I
WIFE:  Birthe Andersdtr
3 CH:  Knud Hansen 6
    Giertrud Hansdtr 3
    Rasmus Hansen 1/4 aar
BRO:  Peder Christensen i Hougaardene
WIFE.BRO: Laus Andersen i Stoense ( Lars Andersen )
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Peder Jorgensen hmd i Tressebolle   21 Jul 1742  pg 520 I
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Jorgen Pedersen
    Christen Pedersen
    Cathrine Pedersdtr
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Peder Christensen gmd i Litzemose  14 Jan 1743   pg 522 529 I
4WIFE: Maren Hansdtr
1WIFE: Johanne Pd    (d.20 Mar 1715) = 1. Christen ...
2WIFE: Maren Pedersdtr (d.16 Jul 1721 pg 30 I), dau of Karen Pedersdtr (dod) = Peder Jorgensen i Clausebolle)
CH:   Johanne Pedersdtr tien i Tiornetved
3WIFE: Kirsten Pedersdtr  (d.19 Jul 1725 pg 214 I) = 1. Hans Nielsen i Tressebolle
HIS.CH: Eilert Pedersen boende i Tullebole
    Hans Pedersen 21 tien i hiemme
    Christen Pedersen i Haubolle (dod)
      CH:  Peder Christensen umyndige
         Johanne Christensdtr umyndig
guard: Jorgen Nielsen i Tiornetved
wgd: Rasmus Jacobsen i Clausebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Jens Frandsen gmd i Svalebolle    14 Mar 1743  pg 540 I
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Frands Jensen 21
    Kirsten Jensdtr
    Ane Jensdtr 7
BRO:  Niels Frandsen i Emerbolle
WIFE.BRO: Niels Jorgensen i Ennebolle Molle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Jorgen Pedersen hmd i Svallebolle   11 Dec 1743  pg 558 562 I
WIFE:  Inger Pedersdtr
CH:   Cathrine Jorgensdtr
WIFE.BRO: Peder Pedersen i Emmerbolle
guard: Lauritz Hansen i Blochgaarden
wgd: Hans Christian Lauridtzen i Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Kirsten Pedersdtr i Brunslette    11 Dec 1743  pg 570 I
2HUSB: Hans Hansen unge hmd =1. Maren Jensdtr (d.23 Mar 1741 pg 480 I)
1HUSB: Niels Rasmussen
CH:   Christen Nielsen
1HUSB.FAD: Rasmus Clausen i Bostrup
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Ane Pedersdtr i Snode    29 Jan 1744  pg 575 I
HUSB:  Rasmus Rasmussen Fynboe gmd (d.3 Feb 1757 pg 83 II) =2. Kirsten Jorgensdtr
MODER: Karen Johansdtr i huus i Bostrup
BRO:  Hans Pedersen i Bostrup
    Rasmus Pedersen i Naere sogn, Fyen
    Kej Pedersen i Bostrup  ( Kiej Pedersen i Botofte)
SIS:  Ellen Pedersdtr = Mads Abrahamsen i Faebech
    Kirsten Pedersdtr tien i Emmerbolle
½BRO:  Hans Pedersen (dod) = ... =2. Niels Michelsen i Lyckebye
      CH:  Peder Hansen 16
         Rasmus Hansen 8
         Mette Hansdtr 12
½SIS:  Sidsel Pedersdtr tien i Tottesholm
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Margrethe Jensdtr i Snode  11 Jul 1746  pg 595 I
HUSB:  Hans Hansen gmd (d.25 Oct 1755 pg 76 II) = 2. Sidsel Christophersdtr
3 CH:  Rasmus Hansen 20
    Hans Hansen 7
    Mette Marie Hansdtr 12
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Peder Christensen gmd i Hovgaard, Bostrup  26 Apr 1747   pg 601 I
3WIFE: Marie Lisbeth Godfredsdr (d.5 Oct 1764 pg 263 II) = 2. Lars Pedersen gmd i Egmose, Lindelse
CH:   Ane Dorthe Pedersdtr 2
    Peder Pedersen 4 wks (born after father died)
1WIFE: Kirsten Jd    (d.9 Jun 1731 pg 345 I)
2WIFE: Dorthe Jacobsdtr (d.9 Feb 1742 pg 485 I)
CH:   Rasmus Pedersen 15
    Jacob Pedersen 12
    Kirsten Pedersdtr 14
FADER: Christen Rasmussen til huuse hos Niels Madsen i Hougaardene
SIS:  ... Christensdtr = Niels Madsen i Hougaard
    ... Christensdtr = Mads Rasmussen i Egemose
wgd: Jacob Andersen
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Ellen Olufsdtr ( Ellen Olsdtr ) enke i Snode      19 Apr 1747  pg 615 I
HUSB:  Hans ... (dod)
CH:   Knud Hansen hmd i Snode
    Jens Hansen tien i Lolland
    Maren Hansdtr = Niels Jacobsen i Snode
    Oluf Hansen for 15-16 aar siden er reist til Khvn (dod)
      2CH: Hans Olsen umyndige i Khvn
         ... Olsdtr
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

Mads Mortensen Smed hmd i Lychebye/Lokkeby  24 Nov 1747  pg 622 I
WIFE:  Ane Hansdtr (d.4 Sep 1752 pg 34 II) =2. Rasmus Pedersen Smed (d.9 Jun 1753 pg 40 II) =2. Maren
Nielsdtr
8 CH:  Else Margrethe Madsdtr
    Kirsten Madsdtr
    Karen Madsdtr 
    Maren Madsdtr
    Ane Madsdtr
    Johanne Madsdtr
    Morten Madsen or Morten Mortensen
    Hans Madsen or Hans Mortensen
wgd: Niels Jorgensen i Lychebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp; Book 1 1720-1747; FHL film 50034]

////////////////////////////////////////END BOOK 1 ////////////////////////////////////////
Book 2 1748-1766

Claus Madsen gmd i Faebaek  31 Aug 1748  pg 2 II
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Clausen boende i Tressebolle
    Hilleborg Clausdr = Hans Pedersen i Tressebolle
    Karen Clausdr 15
wgd: Erik Laursen i Stoense    ( Erik Larsen )
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Johanne Justsdr i Windebye  25 Jan 1749  pg 8 II
2HUSB: Jens Andersen gmd
1HUSB: Hans Nielsen (dod)
CH:   Stephen Hansen 24
1HUSB;BRO: Niels Nielsen Skoemager i Lindelse
nu gmd: Mogens Knudsen
guard: Dines Dinesen i Windebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Ellen Kiersdr enke i Snode  10 Nov 1749  pg 13 II
HUSB:  Jeppe Kier
CH:   Jens Jepsen or Jens Jeppesen
    Peder Jepesen i Emmerbolle
    Sidsel Jepsdr = Michel Pedersen
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Morten Hansen or Marten Hansen hmd i Faebeck      3 Jul 1749   pg 18 II
WIFE:  Ane Marie Laursdr ( Ane Marie Larsdtr ) (d.24 Aug 1781 pg 154 III)
CH:   Ane Cathrine Mortensdtr
    Mads Mortensen 14 days on 31 Dec 1749
WIFE.2HUSB: Hans Madsen hmd (d.23 Jan 1792 pg 321 III) = 2. Ellen Andersdtr
BRO:  Niels Hansen i Faebeck
wgd: Jens Hansen i Faebeck
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Kirsten Nielsdtr 20 pige hos Christen Madsen i Emmerbolle   8 Dec 1749   pg 22 II
½BRO:  Lars Nielsen 17 tien i Stengade
    Peder Nielsen 13 
    Rasmus Nielsen 10
½SIS:  Bodil Nielsdtr 8
PARENTS: (dod - 18 Apr 1742)
STEPFAD: Rasmus Christensen Egelocke i Leybolle
MORBRO: Christen Madsen i Emmerbolle
guard: Erik Rasmussen i Leybolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Jens Hansen i Emmerbolle   30 Jul 1749  pg 27 II
WIFE:  Johanne Frandsdtr
BRO:  Hans Hansen i Snode
    Niels Hansen i Tredsebolle
WIFE.1HUSB: Rasmus ... (dod - 18 Jun 1742)
WIFE.CH:     Frands Rasmussen 22
    Jens Rasmussen 8
    Giertrud Rasmusdtr 18
    Ane Rasmusdtr 15
    Marie Rasmusdtr 13
wgd: Niels Frandsen
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Christen Mortensen hmd i Schiebierg      17 Mar 1750  pg 28 II
WIFE:  Dorthe Clausdr
CH:   Hans Christensen 9½
    Peder Christensen 7
    Sidsel Christensdtr 2
wgd: Hans Olsen i Frellesvig
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Karen Rasmusdtr Bruun i Tjorntved  28 Jun 1750   pg 29 II
HUSB:  Jorgen Nielsen gmd    (d. 1780     pg 279 III) = 2. Ane Marie .. (d.aft 1788)
CH:   Niels Jorgensen 9
    Hans Jorgensen 4
MODER: Maren Clausdr i Lykkebye
BRO:  Claus Bruun i Lykkebye
    Ole Bruun i Fuglsbolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Jens Hansen hmd i Windebye  18 Oct 1751  pg 29 II
WIFE:  Ane Jorgensdtr (d.1750)
SIS:  Ane Hansdtr = Godfred Hansen i Helsned, Major Kaases gods
BRO:  ( Mogens Hansen - dod)
      .CH: Hans Mogensen skoeleholder i Longelse
         Karen Mogensdtr hos Godfred Hansen i Helsned
WIFE.SIS: Kirsten Jorgensdtr (dod 5 aar siden) = Lars Jorgensen i Herslef, Lochesholms gods
      CH:  Jorgen Larsen 43 i Hennetved
         Lars Larsen 46 i Humble
         Anders Laursen 33 i Hennetved
         Maren Larsdtr = Laurs Christensen i Helsned
WIFE.BRO: Hans Jorgensen i Windebye (10-12 aar dod) 
      CH:  Maren Hansdtr = Hans Nielsen i Hennetved
guard: Christen Hansen i Windebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Karen Jorgensdtr i Lejbolle      19 Jul 1752  pg 33 II
HUSB:  Hans Nielsen Smed
CH:   Niels Hansen 18
    Jorgen Hansen 15
    Peder Hansen 12
    Johannes Hansen 9
    Christian Hansen 7
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Ane Hansdtr i Lokkeby/Lochebye    4 Sep 1752   pg 34 II
2HUSB: Rasmus Pedersen Smid hmd
CH:   Mads Rasmussen
1HUSB: Mads Mortensen Smid (?24 Nov 1747/d.9 Jun 1753 pg 40 II) = 2. Maren Nielsdtr
CH:   Else Margrethe Madsdtr tien i Rudkiobing
    Kirsten Madsdtr tien i Westergaard
    Karen Madsdtr tien i Lochebye
    Ane Madsdtr 
    Johanne Madsdtr
    Morten Madsen
    Hans Madsen
FADER: Hans Christensen i Lindelse Molle Huus
guard: Niels Jorgensen i Lochebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Dorethe Olufsdr (Dorthe Olsdtr ) i Bronslette     6 Nov 1752   pg 38 II
HUSB:  Rasmus Mortensen Bodicher hmd =2. Maren Pedersdtr (d.25 Jan 1754 pg 47 II)
CH:   Rasmus Rasmussen 16 tien i Tressebolle
    Ane Cathrine Rasmusdtr 18 tien i Blegholm
    Maren Rasmusdtr 17 tien i Nestebolle
    Karen Rasmusdtr 12 hiemme
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Rasmus Pedersen Smid i Lokkeby/Lochebye    9 Jun 1753   pg 40 II
2WIFE: Maren Nielsdtr
CH:   Mads Rasmussen 5
1WIFE: Ane Hansdtr (d.4 Sep 1752 pg 34 II) =1. Mads Mortensen Smed (d.24 Nov 1747 pg 622 I)
CH:   Morten Rasmussen 
STEPFAD:      Christen Andersen Smid i Svallebolle
wgd: Claus Rasmussen Brun i Lochebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Maren Pedersdtr i Brunslette     25 Jan 1754  pg 47 II
HUSB:  Rasmus Mortensen Bodicher hmd   (=1. Dorthe Olsdtr (d.6 Nov 1752 pg 38 II)
MODER: Inger Andersdtr hos Ole Andersen hmd i Strandbye
BRO:  Niels Pedersen tien Ole Andersen i Strandbye
SIS:  Ane Pedersdtr tien i Tranekier
MORBRO: Ole Andersen hmd i Strandbye
HUSB.CH: Ane Cathrine Rasmusdtr
     Rasmus Rasmussen
     Karen Rasmusdtr
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Giertrud Pettersdr ( Giertrud Pedersdtr ) i Schiebjerg     25 Apr 1754  pg 49 II
HUSB:  Hans Pettersen ( Hans Pedersen ) hmd (d.28 Aug 1783 pg 177 III) =2. Maren Jorgensdtr (d.24 Mar 1756 pg
83 II) =3. Johanne Eriksdtr
3 BRO: Hans Petersen i Haubolle
    Claus Petersen i Fodslette
    Rasmus Pedersen i Litzemoese
2 SIS: ... Petersdtr = Hans Johansen i Hagenbye
    Ane Petersdtr tien i Schousboe
guard: Hans Hansen i Schousboe
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Philip Iversen gmd i Stoense     18 May 1754  pg 50 II
WIFE:  Margrethe Rasmusdtr
4 CH:  Johannes Philipsen 25
    Iver Philipsen 21 begge hiemme
    Ane Elisabeth Philipsdr 18 tien i Stoense
    Ellen Philipsdr 12 hiemme
BRO:  Peiter Iversen i Tressebolle
wgd: Hans Pedersen i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Marcus Hansen gmd i Windeby      19 Aug 1754  pg 52 II
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Godfrid Marcusen 32 tien i Lindelse
    Rasmus Marcusen 30 i Windebye
    Peder Marcusen 28 tien i Hennetved
    Jens Marcusen 25 tien i hiemme
    Hans Marcusen 22 tien i hiemme
    Niels Marcusen 17 tien i hiemme
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Peder Hansen gmd i Tressebolle    23 Sep 1754  pg 59 II
WIFE:  Margrethe Hansdtr
BRO:  Christen Hansen i Longelse
SIS:  ... Hansdtr (dod)
      CH:  Hans Pedersen boende i Weistrup Molle, Fyhn
wgd: Lars Dinesen i Toubierg
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Maren Nielsdtr i Steengade  24 Apr 1754  pg 63 II
HUSB:  Gregers Jorgensen gmd 
CH:   Jorgen Gregersen 31 tien i Nedergaard
    Niels Gregersen 18
    Maren Gregersdr 27 hiemme
    Johanne Gregersdr = Jens Jepsen i Snode
BRO:  Hans Nielsen i Torpe
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Niels Jorgensen gmd i Lokkeby     21 Jul 1755  pg 67 II
WIFE:  Karen Hansdtr
BRO:  Gregers Jorgensen i Steengade
SIS:  Karen Jorgensdtr = Niels Christensen hmd i Lochebye     
    Maren Jorgensdtr = Peder Pedersen skriver i Lochebye
wgd: Claus Rasmussen Brun i Lochebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Hansen gmd i Snode   25 Oct 1755  pg 76 II
2WIFE: Sidsel Christophersdtr
1WIFE: Margrethe Jensdtr (d.11 Jul 1746 pg 595 I)
CH:   Rasmus Hansen 30
    Mette Marie Hansdtr 22-23 i hiemme     (= (trolov) Hans Madsen )
guard: Peder Madsen i Snode
wgd: Lars Andersen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Jens Hansen gmd i Faebaek, Bostrup  30 Dec 1755  pg 78 II
     (illeg child of Hans Jensen & Maren Pedersdtr )
WIFE:  Margrethe Poulsdtr
½BRO:  Peder Christensen i Bostrup
½SIS:  Maren Christensdtr enke = afg. Hans Loht hos Rasmus Madsen i Bostrup
½BRO:  Rasmus Hansen i Hou
    Hans Hansen i Hou
½SIS:  Helvig Hansdtr = Hans Hansen i Hou
    Ane Hansdtr = Jacob Christensen i Ennebolle
    Else Hansdtr = ... i Khvn
    Maren Hansdtr = ... i Khvn
guard: Ole Nielsen Skoemager i Hougaardene
wgd: Morten Hansen i Faebech
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Maren Jorgensdtr i Skebjerg      24 Mar 1756  pg 83 II
HUSB:  Hans Petersen hmd (d.25 Aug 1783 pg 177 III) =1. Giertrud Pedersdtr (d.25 Apr 1754 pg 49 II) =3.
Johanne Eriksdtr
½SIS:  Ellen Jorgensdtr = Nicolai Hansen i Bierrebyehus
    Johanne Jorgensdtr tien i Schrobelof
guard: Henrich Jensen skoemager i Tullebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Rasmus Rasmussen Fynboe gmd i Snode      3 Feb 1757   pg 83 II
2WIFE: Kirsten Jorgensdtr    (signed: Kirstine Jorgensdtr )
1WIFE: Ane Pedersdtr  (d.29 Jan 1744 pg 575 I)
BRO:  Hans Rasmussen i Albierg, Oure, Fyhn (dod)
      CH:  Morten Hansen 45 i Eegsmoese gaard, Gudme sogn
         Rasmus Hansen 43 i Broeagger
         Maren Hansdtr = Anders Pedersen i Broeagger
         Helvig Hansdtr = Jorgen Rasmussen i Broeagger
SIS:  Sidsel Rasmusdtr (dod) = Christen Rasmussen i Borsoe
     2CH:  Mette Malene Christensdtr
         Christiane Christensdtr
guard: Morten Hansen i Eegsmoese gaard
wgd: Christen Hansen i Snode
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Jens Henrichsen bmd i Skattebolle   21 Apr 1757  pg 86 II
WIFE:  Elisabeth Abrahamsdr
2 CH:  Johanne Jensdtr 26 i hiemme
    Birthe Jensdtr 22 tien i Nedergaard
WIFE.BRO: Mads Abrahamsen i Faebech
wgd: Jens Christiansen i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Maren Rasmusdtr i Ennebolle      11 Jun 1757  pg 88 II
HUSB:  Hans Christiansen gmd (d.18 Apr 1759 pg 1683 II) =2. Giertrud Larsdtr
CH:   Christian Hansen 2-3 aar
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Ane Rasmusdtr i Svalebolle Long    25 Aug 1757  pg 90 II
2HUSB: Christen Andersen Smid (d.28 Mar 1763 pg 241 II) =2. Inger Hansdtr
CH:   Peder Christensen Smid 19-20 boende i Lochebye
1HUSB: Peder Larsen Smed (d.30 Sep 1735 pg 430 I)
CH:   Rasmus Pedersen Smid (dod)
      CH:  Mads Rasmussen 9 hos FARBRO Peder Christensen Smid i Lochebye
guard: Hans Peitersen / Hans Christensen i Lindelse Molle hus
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Peder Godfredsen = Kirsten Jensdtr i Windeby      12 Mar 1757  pg 97 II
CH:   Niels Pedersen tien i Tranekier-Tullebolle
HIS.CH: Hans Pedersen laerte skoemager haandvaerk
? Lars Godfredsen gmd i Leybolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Lass Christensen i Snode   8 Apr 1758   pg 102 II
WIFE:  Johanne Marie Christophersdtr (d.Svalebolle 2 Jan 1759 pg 186 II)
FADER: Christen Larsen or Christen Lassen = MODER: ... i Illebolle, Hiortholms gods
BRO:  Hans Christensen tien i Lindelse (for his father)
wgd: Rasmus Christophersen
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Rasmussen Moller i Svalebolle Molle   26 Apr 1757  pg 103 II
2WIFE: Cecilia Mortensdtr    (=2. Christian Frederich Larsen )
BRO:  Michel Rasmussen over 60 i Khvn
    Poul Rasmussen over 60 i Assens, Fyhn
    Jorgen Thomasen 58 i Jydland
SIS:  Mette Rasmusdtr = Lars Thomasen i Leybolle
    Ellen Rasmusdtr = Christen Borre i Lolland, Christians Sode gods
    Mette Rasmusdtr 
BRO:  Anders Rasmussen i Dytmerschen (dod)
      CH:  Mads Busk Andersen
SIS:  Ane Rasmusdtr (dod)
      ILLEG.CH: dau 20 i Norge - unknown if dead or alive
1WIFE: Margrethe Tommersdtr (dod) 
1WIFE.CH: Niels Christensen Dahl i Rudkiobing
wgd: Lars Hansen i Skattebolle / Niels Juul Ratleff i Heignet
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Oluf Jensen ( Ole Jensen or Oluv Jensen ) gmd i Lokkeby    23 Sep 1758  pg 111 II
WIFE:  Ane Rasmusdtr
2 CH:  Rasmus Olufsen or Rasmus Oluvsen 26
    Maren Olufsdr or Maren Oluvsdr= Jorgen Gregersen i Stengade
wgd: Claus R. Brun i Lochebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Rasmus Madsen Greve hmd i Tressebolle     15 Sep 1758  pg 112 II
WIFE:  Ane Nielsdtr
5 CH:  Maren Rasmusdtr 12
    Mads Rasmussen 8
    Rasmus Rasmussen 6½
    Niels Rasmussen 3½
    Hans Rasmussen ½
guard: Niels Rogn i Tressebolle
wgd: Hans Pedersen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Hansen Saugmand i Faebech    28 Sep 1758  pg 114 II
2WIFE: Mette Nielsdtr
2 CH:  Maren Kirstine Hansdtr
    Ane Margrethe Hansdtr
1WIFE: ...
CH:   Hans Hansen tien i Emmerbolle
    Ane Hansdtr tien i Leybolle
CH.SODSK.CH: Henrich Hansen tien i Nedergaard
wgd: Niels Hansen i Faebech
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Karen Rasmusdtr i Svalebolle     14 Dec 1758  pg 115 II
HUSB:  Rasmus Christophersen hmd (d.9 Mar 1763 pg 256 II) =2. Maren Hansdtr
3 CH:  Karen Rasmusdtr 12
    Ane Marie Rasmusdtr 9
    Rasmus Rasmussen 7½
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hilleborg Clausdr i Tressebolle    29 Nov 1758  pg 117 II
HUSB:  Hans Pedersen gmd     (d.7 May 1763 pg 228 II)     (=2. Ane Nielsdtr =2. Peder Thomasen )
CH: Peder Hansen ae 3-4  (dod ae 11  (d.20 Feb 1766  pg 268 II)
BRO:  Peder Clausen i Tressebolle
HUSB.MODER: Sidsel Jorgensdtr enke = afg Peder Hansen Smid i Tressebolle
wgd: Christen Christensen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Margrethe Henrichsdtr i Tressebolle      15 Jan 1759  pg 118 II
2HUSB: Hans Hansen gmd (d.20 Feb 1770 pg 29 III)
CH:   Hans Hansen 24
    Niels Hansen 19
1HUSB: Niels ...
CH:   Sophie Nielsen = Ole Hansen i Snode
    Ane Marie Nielsdtr = Andreas Hansen i Ennebolle
2HUSB.2WIFE: Cathrine Lisbeth Johansdtr (d.25 Jul 1788 pg 271 III) =2. Peder Madsen Fosing gmd (d.4 Apr 1808 pg
729 III) =2. Ane Kirstine Christensdtr
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Maren Christensdtr i Hovgaarden   22 Jan 1759   pg 125 II
HUSB:  Niels Madsen gmd (d.12 Dec 1766  pg 7 III)
5 CH:  Mads Nielsen 18
    Ane Nielsdtr 16
    Kirsten Nielsdtr 12
    Maren Nielsdtr 9
    Christen Nielsen 2½
BRO:  Christen Christensen i Tressebolle     (signed: Jens Christensen )
HUSB.BRO: Christen Madsen i Emmerbolle
HUSB.2WIFE: Marie Rasmusdtr (d.12 May 1770     pg 48 III) 
HUSB.2WIFE.2HUSB: Rasmus Larsen gmd (d.22 Jul 1795 pg 371 III) = 2. Dorthe Rasmusdtr (d.6 Feb 1806 pg 694 III)
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Mads Rasmussen gmd i Havgaardene   15 Mar 1759  pg 131 II
WIFE:  Ane Christensdtr (d.3 Mar 1760 pg 150 II) 
7 CH:  Marie Madsdtr 14
    Ane Madsdtr 12
    Dorthe Kirstine Madsdtr 10
    Lisbeth Marie Madsdtr 8
    Rasmus Madsen 6
    Christen Madsen 4
    Maren Madsdtr 1½
BRO:  Christen Rasmussen i Helsned
WIFE.1HUSB: Peder Jensen gmd (d.12 Jan 1775 pg 80 III) =2. Dorthe Christiansdtr (d.3 Sep 1803 pg 645 III) =2.
Rasmus Hansen Lismose gmd
guard: Niels Madsen & Heige Rasmussen
wgd: Christen Christensen
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Jens Christensen gmd i Faebech   3 Mar 1759    pg 138 II
WIFE:  Karen Clausdr  (d.28 Apr 1775  pg 106 III)
2 CH:  Claus Jensen 7
    Christen Jensen 4
BRO:  Christen Christensen i Tressebolle
WIFE.BRO: Peder Clausen i Tressebolle
WIFE.2HUSB: Frands Rasmussen gmd (d.21 Nov 1796 pg 447 III) = 2. Johanne Pedersdtr

[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Iver Philipsen gmd i Stoense     22 Sep 1759  pg 146 II
WIFE:  Ane Hansdtr  (d.19 May 1786 pg 255 III) =2. Hans Hansen hmd
2 CH:  Ane Margrethe Iversdr
    Ellen Iversdr
guard: Peder Laursen i Stoense
wgd: Jacob Laursen i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Ane Christensdtr i Hougaardene    5 Mar 1760   pg 150 II
2HUSB: Peder Js         (d. 12 Jan 1775 pg 80 III)
1HUSB: Mads Rasmussen gmd    (d.15 Mar 1759  pg 131 II)
CH:   Marie Madsdtr 14
    Ane Madsdtr 13
    Dorthe Kirstine Madsdtr 11
    Lisbeth Marie Madsdtr 9
    Maren Madsdtr 2½
    Rasmus Madsen 7
    Christen Madsen 5
BRO:  Christen Christensen i Tressebolle
1HUSB.BRO: Christen Rasmussen i Helsned
2HUSB.2WIFE: Dorthe Xd  (d.3 Sep 1803   pg 645 III) = 2. Rasmus Hansen gmd
guard: Niels Madsen i Hougaardene
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Christiansen gmd i Ennebolle  18 Apr 1759   pg 163 II
2WIFE: Giertrud Larsdtr
1WIFE: Maren Rasmusdtr (d.11 Jun 1757 pg 88 II)
CH:   Christian Hansen 4
2WIFE.FAD: Lars Andersen i Tressebolle
? Rasmus Hansen (dod) = Maren Andersdtr (dod? 15 Feb 1731)
   CH:      Dorthe Rasmusdtr
guard: Lars Godfredsen i Lejbolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Ane Margrethe Hansdtr i Ennebolle   6 Oct 1760   pg 172 II
HUSB:  Jacob Pedersen gmd
MODER: Karen Johansdtr hos SON Johannes Hansen i Emmerbolle
BRO:  Johannes Hansen i Emmerbolle
    Christen Hansen i Bostrup
SIS:  Else Hansdtr = Anders Gregersen i Nestebolle, Stensgaard gods
    Bodil Hansdtr = Jens Madsen i Bostrup
    Mette Hansdtr tien i Corssebolle gaard
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Godfredsen gmd i Spoetoft, Schebierg/Tellebolle  12 Jan 1761  pg 175 II
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Godfred Hansen 29
    Soren Hansen 22
    Johanne Hansdtr 18    alle hiemme
WIFE.BRO: Hans Sorensen i Stengade
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Karen Knudsdtr i Hougaardene     27 Nov 1761  pg 184 II
HUSB:  Morten Hansen hmd (d.4 Feb 1763 pg 207 II) =2. Ane Madsdtr
CH:   Johanne Marie Mortensdtr hiemme
guard: Peder Jensen i Hougaardene
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Johanne Marie Christophersdtr enke dod hos BRO Rasmus Christophersen i Svalebolle   2 Jan 1759/60?
                                                    pg 186
                                                    II
HUSB:  Las Christensen hmd i Snode (d.8 Apr 1758 pg 102 II)
CH:   Hans Jorgen 8
BRO:  Rasmus Christophersen i Svallebolle
guard: Ole Nielsen i Hougaardene & Niels Rasmussen i Tressebolle / Lars Hansen i Beakgaard, Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Karen Knudsdtr i Vindeby   12 Jun 1762  pg 192 II
HUSB:  Claus Hansen gmd (d.30 Dec 1762 pg 221 II) =2. Ellen Hansdtr
4 CH:  Johanne Clausdr 12
    Hans Clausen 11
    Apolona Clausdr 9
    Knud Clausen 4
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Anders Andersen gmd i Taubjerggaard, Bostrup     2 Sep 1762    pg 195 II
WIFE:  Karen Hansdtr
4 CH:  Ane Andersdtr 16
    Kirsten Andersdtr 10
    Anders Andersen 6
    Mette Marie Andersdtr 3
BRO:  Claus Andersen i Skattebolle
    Jens Andersen i Skattebolle
WIFE.SIS: Marie Hansdtr
wgd: Niels Madsen i Haugaardene
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Christen Christensen gmd i Stoense 8 Jan 1763    pg 203 II
WIFE:  Ane Mortensdtr  (=2. Lars Hansen )
6 CH:  Christen Christensen 12
    Niels Christensen 11½
    Claus Christensen 8
    Jens Christensen 5
    Kirstine Christensdtr 2
    Cathrine Christensdtr 5 wks
STEPFAD: Ib Andersen i Stoense
wgd: Rasmus Christensen i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Ib Andersen gmd i Stoense  15 Feb 1763   pg 207 II
2WIFE: Bodil Madsdtr
CH:   Anders Ibsen (?dod)
1WIFE:
CH:   Ingeborg Ibsdr = Erik Jorgensen i Stoense
wgd: Jacob Larsen i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Morten Hansen hmd i Havgaarden    4 Feb 1763   pg 207 II
2WIFE: Ane Madsdtr
1WIFE: Karen Knudsdtr (d.27 Nov 1761  pg 184 II)
CH:   Johanne Marie Mortensdtr
WIFE.FAD: Mads Abrahamsen i Faebech
guard: Peder Jensen i Haugaardene
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Jens Holsmose/Holsmaehe gmd i Hov   23 Dec 1762  pg 215 II
WIFE:  AEdel Pedersdtr or Edel Pedersdtr
CH:   Rasmus Jensen Halsmoese enroulleret ved faerge lobet over Store belt i Corsoer
    Sidsel Jensdtr (dod) = Eiler Jensen i Stoense
      4CH: Ane Eilertsdr
         Johanne Marie Eilertsdr
         Karen Eilertsdr
         Niels Eilertsen
wgd: Michel Nielsen i Hou
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Claus Hansen gmd i Vindeby  30 Dec 1762  pg 221 II
2WIFE: Ellen Hansdtr
1WIFE: Karen Knudsdtr (d.12 Jun 1762 pg 192 II)
CH:   Johanne Clausdr 13
    Hans Clausen 11
    Apolona Clausdr 9
    Knud Clausen 4
BRO:  Hans Hansen i Foedslette
1WIFE.BRO: Mogens Knudsen i Emmerbolle
wgd: Anders Madsen i Windebye
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Pedersen gmd i Tressebolle    7 May 1763   pg 228 II
2WIFE: Ane Nielsdtr =2. Niels Thomasen
CH:   Rasmus Hansen ½
1WIFE: Hilleborg Clausdr (d.29 Nov 1758 pg 117 234 II
CH:   Peder Hansen 8      d.20 Feb 1766 ae 11  pg 268 II  (ae 3-4 in 1758)
1WIFE.BRO: Peder Clausen i Tressebolle
?MODER: Sidsel Jorgensdtr enke = afg Peder Hansen Smid   (wgd: Christen Christensen i Tressebolle)
wgd: Lars Andersen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Christen Andersen Smed i Svallebolle     28 Mar 1763  pg 241 II
2WIFE: Inger Hansdtr
CH:   Anders Christensen 4
    Lars Christensen 2½
1WIFE: Ane Rasmusdtr (d.25 Aug 1757 pg 90 II) =1. Peder Larsen Smed (d.30 Sep 1735 pg 430 I)
CH:   Peder Christensen i Lochebye
1WIFE.1HUSB:   Peder Larsen Smed (d.30 Sep 1735 pg 430 I)
wgd: Lars Hansen i Blokgaarden
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Christen Madsen gmd i Emmerbolle   16 Mar 1763  pg 246 II
WIFE:  Johanne Johansdtr (d.7 Feb 1786 pg 226 III) =2. Rasmus Hansen gmd (d.7 Mar 1801 pg 590 III) =2. Marie
Kirstine Christensdtr
4 CH:  Dorthe Christensdtr = Peder Jensen i Hougaardene
    Mads Christensen 17
    Charlotta Christiana Christensdtr 11
    Maren Christensdtr 9
WIFE.½BRO: Erik Rasmussen i Lejbolle
guard: Peder Jensen i Hougaardene
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Paaske snedker eller boker hmd i Milleskovhauge, Bostrup      24 Feb 1763  pg 252 II
WIFE:  Sidsel Rasmusdtr
½BRO:  Niels Bertelsen i Helsned
BRO/SIS: ... (dod)
      CH:  Lars Paaske
         Hans Paaske
         Ane Larsdtr = Hans Smed i Schrobelov
wgd: Peder Larsen Hiulmand i Nestebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Rasmus Christophersen hmd i Svallebolle, Bostrup    9 Mar 1763   pg 256 II
2WIFE: Maren Hansdtr
CH:   Else Rasmusdtr 1
1WIFE: Karen Rasmusdtr (d.14 Dec 1758 pg 115 II)
3 CH:  Karen Rasmusdtr 16
    Ane Marie Rasmusdtr 13
    Rasmus Rasmussen 11
guard: Rasmus Rasmussen i Heignet
wgd: Lars Hansen i Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Hans Hansen Muurmester i Brunslette      9 Mar 1763   pg 259 II
2WIFE: Margrethe Henne Mandsdr
CH:   Ane Cathrine Hansdtr
    Margrethe Hansdtr
1WIFE: ...
CH:   Hans Hansen Muurmester i Rudkiobing
    Peder Hansen i Hennetved, Schousgaards gods
wgd: Rasmus Mortensen Bodker i Brunslette
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Edel Thomasdtr i Jydeholm Bodstrup  8 Jun 1764   pg 260 II
HUSB:  Mads Jensen gmd
6 CH:  Ane Madsdtr = Mogens Knudsen i Emmerbolle
    Maren Madsdtr = Morten Rasmussen i Svallebolle
    Kirsten Madsdtr hiemme
    Cathrine Madsdtr tien Mogens Knudsen i Emmerbolle
    Jens Madsen 18
    Thomas Madsen 12
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Marie Lisbeth Godfredsdr i Egmose, Lindelse  15 Oct 1764  pg 263 II
2HUSB: Lars Pedersen gmd 
CH:   Godfred Larsen 14
    Peder Larsen 12
    Claus Larsen 9
    Jorgen Larsen 5
    Johanne Marie Larsdtr 1½
1HUSB: Peder Christensen i Hovgaarden, Bostrup (d.26 Apr 1747 pg 601 I) 
CH:   Ane Dorthe d 19
    Peder Pedersen 18
1HUSB.CH: Jacob Pedersen i Ennebolle 
1HUSB.1WIFE: Kirsten Jensdtr (d.7/9 Jun 1731 pg 345 I)
1HUSB.2WIFE: Dorthe Jacobsdtr (d.9 Feb 1742 pg 485/3 I)
guard: Niels Madsen i Hougaardene
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Niels Hansen Rogn i Tressebolle    12 Apr 1765  pg 267 II
WIFE:  Mette Hansdtr
4 CH:  Marie Nielsdtr 23
    Hans Nielsen 18
    Johanne Marie Nielsdtr 16
    Jens Nielsen 13
guard: Hans Hansen i Tressebolle
wgd: Niels Hansen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

Peder Hansen 11 i Tressebolle     20 Feb 1766  pg 268 II
STEPFAD:     Niels Thomasen
½BRO:  Rasmus Hansen 3
MODER: Hilleborg Clausdtr (dod 29 Nov 1758)
FADER: ... (dod? 18 May 1763)
guard: Peder Clausen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg skp: Book 2 1748-1766; FHL film 50034]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////

Book 3 1765-1813 

Kirsten Jorgensdtr i Snode 21 May 1765   pg 1 III
HUSB:  Christen Andersen hmd  (? Christen Olsen - also signed Andersen Christen Olsen )
½ BRO: Hans Nielsen i Ennebolle (dod)
      CH:  Rasmus Hansen Skraeder 24 i Ennebolle
         Inger Hansdtr  20
         Johanne Hansdtr 16 tiene Jens Rasmussen i Ennebolle
½ SIS: Birthe Nielsdtr i Bostrup
HUSB.FADER: Ole Skoemager i Hovgaardene
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Nielsdtr i Stengade    17 Oct 1766  pg 5 III
HUSB:  Stephen Hansen Snedker hmd (d.7 Aug 1800 pg 576 III) =2. Ane Madsdtr (d.20 Oct 1784 pg 220 III) =3.
Ane Kirstine Henrichsdtr
CH:   Niels Stephensen 4
    Johanne Stephensdtr    
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Niels Madsen gmd i Hovgaarden     12 Dec 1766  pg 7 III
1WIFE: Maren Christensdtr (d.22 Jan 1759 pg 125 II)
CH:   Mads Nielsen   boende i Schattebolle
    Ane Nielsdtr   = Niels Thomasen i Tressebolle
    Kirsten Nielsdtr 20 tiene sin broder i Schattebolle ( Christine Nielsdtr )
    Maren Nielsdtr  18 tiene Jens Rasmussen i Ennebolle
    Christen Nielsen 10 hiemme
    Ane Marie Nielsdtr    hiemme (? Mette Nielsdtr )
2WIFE: Marie Rasmusdtr (d.12 May 1770 pg 48 III) =2. Rasmus Larsen gmd (d.22 Jul 1791 pg 379 III) =2. Dorthe
Rasmusdtr (d.6 Feb 1806 pg 694 III)
CH:   Mette Nielsdtr  3
gd: Jacob Pedersen i Ennebolle
wgd: Lars Hansen i Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Lars Godfredsen gmd i Leibolle    30 Mar 1769  pg 22 III
WIFE:  Ane Rasmusdtr
4 CH:  Rasmus Larsen  i Hougaarden
    Niels Larsen   i Jydeholm
    Hans Larsen   hiemme
    ... Larsdtr   = Jorgen Mathiasen i Leibolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jens Andersen = ... i Schallebolle/Skottebolle    17 Apr 1769   pg 23 III
CH:   Ane Jensdtr   = Peder Rasmussen i Klau?
    Marie Jensdtr  29 (forlovet - Jeppe Pedersen )
    Inger Jensdtr  19 tiene Frands Rasmussen i Emmerbolle
HIS.BRO: Claus Andersen i Schallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Hansen Waever gmd i Tressebolle     20 Feb 1770  pg 29 III
1WIFE: Margrethe Henrichsdtr (d.15 Jan 1759 pg 118 II) = 1. Niels ...
CH:   Hans Hansen   gmd i Stoulade/Stoense
    Niels Hansen   29 tiene i Snode
2WIFE: Cathrine Lisbeth Johansdtr (d.25 Jul 1788 pg 271 III) =2. Peder Madsen T”sing gmd (d.4 Apr 1808 pg
729 III) =2. Ane Kirstine Christensdtr
CH:   Johan Hansen   8½
    Peder Hansen   6½
    Jorgen Hansen  2
wgd: Lars Ladefoget i Tressebolle / Niels Rasmussen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Maren Olsdtr i Steengade   31 Mar 1770  pg 41 III
HUSB:  Jorgen Gregersen gmd (d.4 Jun 1798 pg 527 III) =2. Karen Hansdtr (d.21 Nov 1800 pg 580 588 III)
3 CH:  Ole Jorgensen  10½
    Maren Jorgensdtr 14
    Ane Jorgensdtr  5
BRO:  Rasmus Olsen i Lokkebye
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Marie Rasmusdtr i Hovgaardene     12 May 1770  pg 48 III
1HUSB: Niels Madsen gmd (d.12 Dec 1766 pg 7 III) =1. Maren Christensdtr (d.11 Jan 1759 pg 125 II)
CH:   Ane Marie Nielsdtr    5
2HUSB: Rasmus Larsen gmd (d.22 Jul 1795 pg 371 III) =2. Dorthe Rasmusdtr (d.6 Feb 1806 pg 694 III)
SIS:  ... = Henrich Moller i Svallebolle
1HUSB.CH: Mads Nielsen i Schattebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Lars Clausen hmd i Stoense  30 Apr 1771  pg 56 III
WIFE:  Marie Nielsdtr
2 CH:  Peder Larsen   10
    Ane Marie Larsdtr 7
FADER: Claus Andersen i Schattebolle
WIFE.FADER: Niels Larsen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Kirstine Hansdtr i Strandhovehus     12 Oct 1771  pg 59 III
HUSB:  Hans Christensen Bojs/Baz skytte
CH:   Christen Hansen 4
    Hans Christen Hansen   ¬
    Karen Hansdtr  7
    Kirstine Hansdtr 
    Ane Kirstine Hansdtr
    Cathrine Hansdtr 
FADER: Hans Moller i Schousgaards Molle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Mette Andersdtr i Tressebolle    1 Apr 1772    pg 62 III
HUSB:  Hans Dinesen hmd (d.16 Jun 1742  pg 498 I)
CH:   Bodil Hansdtr  = Rasmus Hansen i Ennebolle
    Maren Hansdtr  = Hans Rasmussen i Bostrup
1HUSB: ... (D.18 Jul 1731    pg 351) (NOTE: not listed in probate - only in index)
2HUSB: Niels Rasmussen Skraeder hmd (d.24 May 1782     pg 165 III)
CH:   Mette Nielsdtr  = Lars Pedersen i Snode Molle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Johanne Gregersdr i Snode  16 Mar 1772  pg 64 III
HUSB:  Jens Jeppesen gmd (d.4 Feb 1777 pg 118 III)
CH:   Jeppe Jensen 22 ( Jep Jensen )
    Hans Jensen   17
    Niels Jensen   9
    Maren Jensdtr  26
    Ellen Jensdtr  19
    Ane Cathrine Jensdtr 16
BRO:  Jorgen Gregersen i Stengade
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Pedersen Skytte i Svalebolle  18 Apr 1772  pg 70 III
WIFE:  Elisabeth Jensdtr
CH:   Peder Pedersen  28
    Ane Kirstine Pedersdtr = Rasmus Rasmussen i Lokkebye
    Mette Kirstine Pedersdtr = Anders Christensen i Boetast?
wgd: Lars Hansen Blokmand
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Marie Hansdtr i Schattebolle/Skottebolle   3 Mar 1773   pg 72 III
HUSB:  Anders Hansen hmd
BRO:  Rasmus Hansen  boende i Hovem?
SIS:  Karen Hansdtr  = Jens Marcusen i Foubierg ved Feebech
½ SIS: Lisbeth Hansdtr
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Kirstine Christensdtr i Snode  2 Feb 1774    pg 74 III
HUSB:  Christen Olsen hmd    (d.7 May 1777  pg 135 III)
CH:   Ane Kirstine Christensdtr     8
    Kirsten Christensdtr        6
    Grethe Christensdtr    5
gd: Jens Jepsen i Snode
HUSB.2WIFE: Ane Sophie Rasmusdtr  (d. 14 Feb 1805 pg 680 III) 
HUSB.2WIFE.2HUSB: Jens Hansen Fynboe hmd (d.8 Jan 1796   pg 387 391 III)
HUSB.2WIFE.3HUSB: Niels Poulsen hmd
(NOTE: above info on HUSB.2WIFE only listed in index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Jensen gmd i Hovgaarden     12 Jan 1775  pg 80 III
1WIFE: Ane Christensdtr (d.3 Mar 1760 pg 150 II) =1. Mads Rasmussen gmd (d.15 Mar 1759 pg 131 II)
2WIFE: Dorthe Christensdtr (d.3 Sep 1803 pg 645 III) =2. Rasmus Hansen gmd
CH:   Ane Kirstine Pedersdtr  10
    Christian Pedersen         5
    Jens Pedersen       2
    Ane Marie Pedersdtr    8 days
BRO:  Hans Jensen i Snode
MODER: Ane Marie Pedersdtr
wgd: Lars Andersen i Gunders gaard
(NOTE: all info on 1WIFE: found only in the index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Karen Clausdr i Faebech   28 Apr 1775  pg 106 III
1HUSB: Jens Christensen gmd   (d.3 Mar 1759  pg 138 II)
CH:   Claus Jensen   22
    Christen Jensen 19
2HUSB: Frands Rasmussen gmd (d.21 Nov 1796 pg 447 III) = 2. Johanne Pedersdtr
CH:   Rasmus Frandsen 8
    Jens Frandsen  4
    Ane Marie Frandsdtr 15
    Hilleborg Frandsdtr 12
BRO:  Peder Clausen i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Birthe Marie Rasmusdtr i Tressebolle     19 Feb 1776  pg 110 III
HUSB:  Mads Madsen hmd
½ BRO: Niels Rasmussen boende i Snode
BRO:  Anders Rasmussen i Bollegaarden, Bostrup (dod)
      CH:  Rasmus Andersen 14
         Thomas Andersen 11
         Maren Andersdtr 16
         Kirsten Andersdtr     17 - all i Stensgaards gods
SIS:  Kirsten Rasmusdtr     = Engelman dagleier i Nestved, Selland
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Claus Andersen = Ane Larsdtr gmd i Skottebolle    24 Feb 1776   pg 111 III
CH:   Lars Clausen (dod) = Marie Nielsdtr i Stoense
      CH:  Peder Larsen   15
         Ane Marie Larsdtr 12
gd: Mads Nielsen i Skottebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jens Jeppesen gmd i Snode  4 Feb 1777   pg 118 III
WIFE:  Johanne Gregersdr (d.16 Mar 1772 pg 64 III)
CH:   Jeppe Jensen   27 ( Jep Jensen )
    Hans Jensen   22
    Niels Jensen   13
    Maren Jensdtr  28 (? Marie Jensdtr )
    Ellen Jensdtr  24
    Ane Cathrine Jensdtr 18
BRO:  Peder Jeppesen i Emmerbolle
WIFE.BRO: Jorgen Gregersen i Stengade
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Olsen gmd i Lokkeby  24 Apr 1776  pg 125 III
WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Ole Rasmussen  13
    Mads Rasmussen  9
    Ane Marie Rasmusdtr 17
    Giertrud Rasmusdtr    4
WIFE.BRO: Jacob Jorgensen i Lokkebye
     Claus Jorgensen i Stengade
gd: Jorgen Gregersen i Stengade (? Jorgen Jorgensen )
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christen Olsen hmd i Snode  7 May 1777   pg 135 III
1WIFE: Ane Kirstine Christensdtr (d.2 Feb 1774 pg 74 III)
CH:   Ane Kirstine Christensdtr     12
    Kirsten Christensdtr        10
    Ane Margrethe Christensdtr     9
2WIFE: Ane Sophie Rasmusdtr (d.14 Feb 1805 pg 680 III) =2. Jens Hansen Fynboe hmd (d.8 Jan 1796 pg 387 391
III) =3. Niels Poulsen hmd
CH:   Ole Christensen ½
SIS:  ... Olsdtr = Rasmus Hansen i Staaense, Stensgade gods
wgd: Niels Hansen i Snode, Grivskabs gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Cathrine Madsdtr i Jydeholm, Bostrup     3 Jul 1777   pg 142 III
HUSB:  Niels Lauritsen gmd (dod i Skovfogedhuset Strandhoven 8 Aug 1811 pg 767 III) =2. Johanne Hansdtr (
Niels Larsen )
CH:   Mads Nielsen   9½
    Lars Nielsen   7
    Edele Nielsdtr  2
BRO:  Jens Madsen   tiene i hiemme
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Knudsdtr i Egemosegaard, Illebolle    15 Nov 1777  pg 147 III
HUSB:  Morten Hansen gmd
BRO:  Rasmus Knudsen
    Jeppe Knudsen ( Jep Knudsen )
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Mette Malene Morck i Tressebolle   d.16 Mar/6 May 1780  pg 148 III
HUSB:  Christen Christensen hmd (d.12 Nov 1798 pg 543 III) =2. Dorthe Jensdtr
CH:   Godfred Christensen    35
    Hans Christensen     32
    Christen Christensen        28
    Peder Christensen         20
    Ane Cathrine Christensdtr     = Lars Hansen Snedker i Rudkiobing (? Ane Kirstine Christensdtr )
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christine Christensdtr i Hovgaarden     d.29 Nov 1779/28 Feb 1780     pg 149 III
HUSB:  Christen Christensen Basse hmd (d.11 Feb 1813    pg 797 III)
CH:   Ane Cathrine Christensdtr     12
    Christiane Christensdtr  6
    Christian Christensen       3
    Jorgen Christensen         9 wks
HUSB.2WIFE: Inger Chd  (d.5 Apr 1785   pg 224 III)
HUSB.3WIFE: Sidsel Rd  (d.13 Nov 1793  pg 339 III)
HUSB.4WIFE: Margrethe Jorgensdtr
gd: Rasmus Larsen
(NOTE: HUSB.2-4WIFE listed only in index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Bodil Hansdtr enke dod i Strandhaven, Bostrup hos Hans Christensen Bay     23 Dec 1780   pg 152
III
HUSB:  Jens Madsen i Bodstrup (dod)
CH:   Mads Jensen   boende i Bostrup
    Ane Cathrine Jensdtr = Hans Christensen Bay i Strandhaven
    Marie Jensdtr  = Peder Sorensen i Boetofte
    Inger Jensdtr  = Peder Michelsen Rytter i Fyenske Regmt i Svenborg
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Marie Larsdtr i Faebaek      24 Aug 1781  pg 154 III
1HUSB: Morten Hansen hmd (d.3 Jul 1749 pg 18 II)
CH:   Ane Cathrine Mortensdtr  33
2HUSB: Hans Madsen hmd (d.23 Jan 1792 pg 321 III) =2. Ellen Andersdtr
CH:   Christen Hansen 29
    Kirsten Hansdtr 19
    Karen Hansdtr  15
1HUSB.BRO: Niels Hansen i Faebaek
2HUSB.BRO: Abraham Madsen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christian Pedersen ungkarl i Hovgaarden    24 Aug 1781  pg 161 III
MODER: Dorthe Christensdtr = STIFFADER: Rasmus Hansen i Hovgaardene
BRO:  Jens Pedersen  9
½ BRO: Peder Rasmussen 4
SIS:  Ane Kirstine Pedersdtr 16
    Ane Marie Pedersdtr 7
FADER: Peder Jensen (dod - pg 99)
FARBRODER: Hans Jensen i Skattebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Marie Pedersdtr pige i Hovgaarden     20 Jun 1782  pg 165 III *** special feeling**
MODER: Dorthe Christensdtr = STEDFADER: Rasmus Hansen i Hovgaarden
FADER: Peder Jensen (dod) (? Peder Jensen Skytte)
BRO:  Jens Pedersen  10
½ BRO: Peder Rasmussen 5
    Christen Rasmussen    ½
SIS:  Ane Kirstine Pedersdtr 17 (? Ane Christine Pedersdtr )
BRO:  Christian Pedersen (dod)
FARBRODER: Hans Jensen i Skattebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Niels Rasmussen Skraeder hmd i Tressebolle  24 May 1782  pg 165 III
WIFE:  Ane Hansdtr
WIFE:  Mette Andersdtr (d.1 Apr 1772 pg 62 III) (NOTE: listed only in index)
CH:   Mette Nielsdtr = Lars Pedersen Moller
WIFE.1HUSB: Hans Dinesen hmd (d.16 Jun 1742 pg 498 I) = 1. ... (d.12 Jul 1731 pg 351 I)
(NOTE: WIFE: Mette Andersdtr & WIFE.1HUSB: only listed in index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Larsen Smed smed i Snode    20 May 1783  pg 168 III
WIFE:  Maren Nielsdtr
3 CH:  Lars Pedersen  33
    Niels Pedersen  31
    Hans Jorgen Pedersen   14
wgd: Niels Hansen i Snode
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Inger Hansdtr i Tressebolle      20 Jul 1783  pg 172 III
HUSB:  Jens Eriksen hmd
CH:   Ane Margrethe Jensdtr   24
    Frederikke Jensdtr         22
    Hans Ditlov Jensen    14
    Mette Malene Jensdtr   10 (surnames assumed)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Petersen hmd ( Hans Peitersen / Hans Pedersen ) i Skebjerg     28 Aug 1783  pg 177 III
1WIFE: Giertrud Pedersdtr (d.25 Apr 1754 pg 49 II)
CH:   Johan Peiter Hansen    ( Johan Peter Hansen )
2WIFE: Maren Jorgensdtr (d.24 Mar 1756 pg 83 II)
3WIFE: Johanne Eriksdtr
CH:   Giertrud Kirstine Hansdtr     20
3WIFE.BRO: Hans Eriksen i Thellessvig/Frellesvig
gd: Godfred Hansen
(NOTE: 1WIFE & 2WIFE: only listed in index - not sure which is mother of Johan Peter Hansen )
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Hansen ungkarl tiene Hans Jensen gmd i Skattebolle    22 Feb 1783  pg 183 III
FOSTER: Karen Madsdtr enke = afg. Hans Pedersen 
    Marie Madsdtr = Peder Hansen i Svallebolle
FARBRO: Hans Madsen gmd i Snode (dod) (unsure about this tie - could be his father?)
      CH:  Hans Hansen  (this could be the deceased)
MODER: Mette Marie iMillechoushuusene (?21 Jun 1780)
MORBRO: Rasmus Hansen (gone 30 yrs from gods i Berlingske Tidinder
wgd: Niels Pedersen i Snode
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jorgen Madsen gmd i Bremholmsgaard, Tullebolle     6 Aug 1784   pg 194 III
WIFE:  Karen Clausdr
CH:   Ellen Cathrine Jorgensdtr = Peder Larsen i Egmoese, Nedergaards gods
    Mads Jorgensen      18
    Ane Marie Jorgensdtr   16
    Karen Jorgensdtr     15
    Jorgen Jorgensen     4
    Maren Jorgensdtr     2
BRO:  Lars Madsen hmd i Longelse, Grevskabets gods (alder og svaghed)
gd: Nis Nissen selv.moller i Bierrebye Molle
wgd: Niels Madsen i Tullebolle Annexgaard
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Mette Cathrine Pedersdtr i Skattebolle    22 Jul 1784  pg 212 III
HUSB:  Hans Jensen gmd 
CH:   Jens Hansen   12
    Christian Hansen 9
    Peder Hansen   7
    Ane Margrethe Hansdtr 5
FADER: Peiter Clausen i Tressebolle ( Peter Clausen / Peder Clausen)
gd: Anders Andersen i Skattebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Madsdtr i Stengade       d.24 Sep/20 Oct 1784   pg 220 III
HUSB:  Stephen Hansen Snedker hmd (d.7 Aug 1800 pg 576 III) =1. Ane Nielsdtr (d.17 Oct 1766 pg 5 III) =3.
Ane Kirstine Henrichsdtr
CH:   Hans Stephensen 13
    Peder Stephensen 10
    Ane Marie Stephensdtr 17
    Inger Angonette Stephensdtr 3
BRO:  Hans Madsen gmd i Litzmoese
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Inger Christiansdtr i Hovgaarden  5 Apr 1785    pg 224 III
HUSB:  Christen Christensen Basse hmd (d.11 Feb 1813 pg 797 III)  (NOTE: added surname of Basse only listed
in index)
CH:   Ane Kirstine Christensdtr     3
FADER: Christian Wulf Skraedder i Leibolle ( Christen Wulf)
(NOTE: following HUSB.1-4WIFE found only in index)
HUSB.1WIFE: Christine Christensdtr (d.28 Feb 1780 pg 149 III) 
HUSB.3WIFE: Sidsel Rasmusdtr (d.13 Nov 1793 pg 339 III)
HUSB.4WIFE: Margrethe Jorgensdtr
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Johanne Johannesdr ( Johanne Johansdtr ) i Emmerbolle     7 Feb 1786   pg 226 III
1HUSB: Christen Madsen gmd (d.16 Mar 1763 pg 246 II)
CH:   Dorthe Christensdtr    = Rasmus Hansen i Hovgaardene, Nedergaards gods
    Mads Christensen (left in 1765, not heard from since 1766 in Holland)
    Charlotte Christiane Christensdtr = Hans Jorgensen gmd i Hedbolle? 
    Marie Christensdtr    = Peder Henrichsen gmd i Longelse (her surname assumed)
(NOTE: last 2 children above could be children of Mads Christensen ?)
2HUSB: Rasmus Hansen gmd (d.7 Mar 1801 pg 590 III) =2. Marie Kirstine Christensdtr
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ellen Nielsdtr i Lokkeby   13 Feb 1786  pg 233 III
HUSB:  Peder Christensen Smed (d.21 Apr 1794 pg 346 361 III) = Karen Nielsdtr
CH:   Ane Pedersdtr  19
BRO:  Christen Nielsen gmd i Hennetved, Skousgaards gods
HUSB.BRO: Anders Christensen Smed i Snode
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Frands Jensen gmd i Emmerbolle    29 Apr 1786  pg 235 III
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Jens Frandsen  33 hiemme
    Peder Frandsen  favnesaetter ved Nyeholm, Khvn
    Niels Frandsen  12
    Ane Dorthe Frandsdtr 22
gd: Christen Christensen i Tressebolle & Rasmus Pedersen i Ivallebolle
wgd: Jacob Pedersen i Ennebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christen Hansen gmd i Emmerbolle   3 Jun 1786   pg 246 III
WIFE:  Ane Madsdtr
BRO:  Peder Hansen   i Milleskovshuuse, Nedergaards gods
    Bendix Hansen kieldermand i Khvn
SIS:  Inger Hansdtr (dod) = afg. Hans Rasmussen gmd i Faebaek, bro. af Soren Rasmussen i Snode
      CH:  Hans Hansen   18 i Enenes?
WIFE.BRO: Jens Madsen
wgd: Niels Larsen i Jydeholme
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Hansdtr i Stoense    19 May 1786  pg 255 III
1HUSB: Iver Philipsen gmd (d.22 Sep 1759 pg 146 II)
CH:   Ane Margrethe Iversdr 30 
2HUSB: Hans Hansen hmd
gd: Peder Larsen hmd i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]


Jorgen Jorgensen hmd i Litzmose    23 Sep 1786  pg 256 III
WIFE:  Maren ...
BRO:  Hans Jorgensen  i Litzmoese
SIS:  Magdalene Jorgensdtr = Peder Bodker i Helletoft
wgd: Hans Pedersen i Litzmoese
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jens Marcusen gmd i Toubierg, Faebaek     19 May 1788  pg 260 III
TROLOVEDE: Birthe Pedersdtr
BRO:  Niels Marcusen  gmd i Helsene under Grevskabets Langeland
    Rasmus Marcusen (dod)
      CH:  Hanne Rasmusdtr 24 tiene i Lolland
    Gotfred Marcusen (dod)
      CH:  Marcus Gotfredsen moller i Breininge, Muse herred, Lolland
         Hans Christian Gotfredsen     21 laere hos gartner Pfluger i Hirtsholm
         Kirsten Gotfredsdr = Knudsen forpagter i Hougaard, Lolland
         Maren Gotfredsdr 29 ugift tiene i Saxkiobing, Lolland
         Dorthe Gotfredsdr = Hojelsen forpagter i Egholm, Lolland, Christiansholms grevskab
         Grete Gotfredsdr = Gotfred skipper i Nyested, Lolland
         Hanne Gotfredsdr 17 ugift hos svoger Hojelsen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Giertrud Rasmusdtr i Emmerbolle    16 Sep 1788  pg 269 III
HUSB:  Henrich Hansen Moller gmd (d.9 Aug 1801 pg 606 III) =2. Johanne Cathrine Jensdtr (NOTE: Moller added
surname only in index)
CH:   Hans Henrichsen 19
    Karen Henrichsdtr     = Hans Pedersen gmd i Emmerbolle
    Marie Kirstine Henrichsdtr 21
    Johanne Henrichsdtr    17 - begge hiemme
BRO:  Jens Rasmussen i Sko...
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Cathrine Lisbeth Johansdtr i Tressebolle   25 Jul 1788  pg 271 III
1HUSB: Hans Hansen gmd (d.20 Feb 1770 pg 29 III) =1. Margrethe Henrichsdtr (d.15 Jan 1759 pg 118 II) =1.
Niels ...
CH:   Johan Hansen   26
    Peder Hansen   24
    Jorgen Hansen  19
    Mette Margrethe Hansdtr  18
2HUSB: Peder Madsen Tosing gmd (d.4 Apr 1808 pg 729 III) =2. Ane Kirstine Christensdtr
CH:   Jens Pedersen  7
BRO:  Marcus Johansen hmd i Bostrup
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Margrethe Jorgensdtr i Tjorntvedgaard     8 Dec 1788   pg 278 III
HUSB:  Peder Hansen gmd
CH:   Jorgen Pedersen 8½
    Johanne Kirstine Pedersdtr 3½
MODER: Ane Marie ... gl.     (gd: Frederich Bagge commissair)
FADER: Jorgen Nielsen gmd i Tjorntvedgaard      d.1780         pg 279 III
FADER.1WIFE: Karen Rasmusdtr Bruun (d.28 Jun 1750 pg 29 II) (NOTE: only listed in index)
FADER.2WIFE:(MODER) Ane Marie ... (d.efter 1788)
(NOTE: deceased is only child of her mother & her father just before deceased married)
gd: Jens Pedersen gmd i Skebierg, Faarevejle gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

... i Stoense    25 Jul 1788   pg 282 III
HUSB:  Hans Hansen Stevner hmd 
CH:   Christian Hansen hmd i Helletofte
    Ane Kirstine Hansdtr = ... Salsau i Holsten
    Lars Hansen   
    Sidsel Hansdtr  = Jens Hansen hmd i Stoense
gd: Marcus Johansen hmd i Bostrup
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jens Madsen gmd i Tressebolle     2 Apr 1789   pg 286 III
WIFE:  Maren Nielsdtr
1CH:  Mads Clausen Jensen ½
gd: Niels Larsen gmd i Bostrup
wgd: Niels Thomasen gmd i Tressebolle (? Niels Tonnesen/Tommesen)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Mette Hansdtr i Stoense   8 Apr 1789   pg 293 III (NOTE: her name only given in index)
HUSB:  Rasmus Rasmussen hmd
BRO:  Rasmus Pedersen (dod)
      CH:  Ole Rasmussen hmd i Stoense, Stensgaards gods
         Else Rasmusdtr = Anders Rasmussen hmd i Faebek
         Mette Rasmusdtr 29 tiene i Stensgaard
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Dorthe Jacobsdtr i Emmerbolle    8 Mar 1790    pg 299 III
HUSB:  Hans Christensen gmd 
CH:   Peder Hansen   5
    Ane Hansdtr   2
FADER: Jacob Pedersen i Ennebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Hansen Suuse/Suse hmd i Skattebolle  13 Jan 1790  pg 305 III
WIFE:  Birthe Hansdtr
BRO:  Jorgen Hansen  i H”u
SIS:  Maren Hansdtr  (dod) = Mads Rasmussen gmd i Tressebolle
     CH:  Rasmus Madsen  12
         Marie Kirstine Madsdtr 9
         Johanne Madsdtr 7
? Peder Madsen i Stoense
wgd: Rasmus Rasmussen gmd i Skattebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Kirsten Hansdtr i Stoense  16 Jun 1790  pg 315 III
HUSB:  Christen Nielsen hmd
CH:   Kirsten Christensdtr (dod i barsel seng efter heder)
FADER: Hans Christensen i Lille Snode
HUSB.BRO: Mads Nielsen hmd i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Madsen Kudsk i Svallebolle    5 Sep 1791   pg 317 III
WIFE:  Birthe Cathrine Jorgensdtr
CH:   Mads Hansen   43
    Karen Hansdtr  = Hans Madsen i Hesselberg, Humbler sogn
    Ane Dorthe Hansdtr = Peder Hansen i Milleskovshuus, Svallebolle
    Kirsten Hansdtr (dod) = Rasmus Pedersen i Naestebolle
      CH:  Jorgen Jensen  16 tiene Henrich Moller i Emerbolle
         Rasmus Rasmussen 12 tiene Jens Frandsen i Bassegaarden
         Christopher Rasmussen   7 i Eggelykke
         Maren Rasmusdtr 5 twin
         Ane Marie Rasmusdtr 5 twin
    Marie Hansdtr  tiene i Nedergaard
wgd: Niels Jensen i Nedergaard
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Kirstine Willumsdtr i Faebaek     5 Jan 1792   pg 319 III
HUSB:  Cai Madsen gmd i Faebaek senere hmd Hovgaardene
6 CH:  Mads Caisen   14
    Jorgen Caisen 12
    Rasmus Causen  4
    Marie Caiisdr 10
    Karen Caiisdr 7
    Maren Kirstine Caiisdr 2
HUSB.2WIFE: Ane Rasmusdtr (d.1 Feb 1813 pg 794 III)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Madsen hmd i Faebaek  23 Jan 1792  pg 321 III
1WIFE: Ane Marie Larsdtr (d.24 Aug 1781 pg 154 III) =1. Morten Hansen (d.3 Jul 1749 pg 18 II)
CH:   Christen Hansen 40 gmd i Emmerbolle
    Kirsten Hansdtr 30 = Rasmus Frederichsen i Faebaek, Grevskabets gods
    Karen Hansdtr  26 tiene i Nyegaard
2WIFE: Ellen Andersen
wgd: Hans Jacobsen i Skrekkenborg
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Maren Pedersdtr i Lyckebye/Lokkeby  15 Nov 1792  pg 323 III
HUSB:  Jens Jensen gmd
1 CH:  Karen Jensdtr  6
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Johanne Marie Olsdtr i Snode     29 Apr 1793  pg 331 III
HUSB:  Jeppe Jensen gmd
BRO:  Hans Olsen    28 tiene Hans Jacobsen i Stoense
    Jacob Olsen   26 tiene Poul Hansen i Stoense
    Ivan Olsen    26 i Simerbolle  (? Ivar Olsen )
SIS:  Ane Margrethe Olsdtr 24 ugift i hiemme
    Ellen Olsdtr   (dod) = Hans Jorgensen gmd i Stoense (dod)
      CH:  Elisabeth Hansdtr     14 hos skraeder i Leijbolle
         Jorgen Hansen  12
         Ole Hansen    5 - begge i Stoense
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Sidsel Rasmusdtr i Hovgaardene    13 Nov 1793  pg 339 III
HUSB:  Christen Christensen Basse hmd (d.11 Feb 1813 pg 797 III) (NOTE: Basse only listed in index)
1CH:  Inger Sophie Christensdtr 4
gd: Christen Jensen i Tressebolle
HUSB.1WIFE: Christine Christensdtr (d.28 Feb 1780 pg 149 III)
HUSB.2WIFE: Inger Christiansdtr (d.5 Apr 1785 pg 224 III)
HUSB.4WIFE: Margrethe Jorgensdtr
(NOTE: HUSB.1-4 WIFE listed only in index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Marie Knudsdtr i Bostrup     21 Dec 1793  pg 341 III
HUSB:  Marcus Johansen hmd (d.12 Jul 1796 pg 427 434 441 III) =2. Else Cathrine Christensdtr
CH:   Knud Marcusen  12
    Kirsten Marcusdr 26
    Mette Cathrine Marcusdr 20
gd: Jorgen Knudsen gmd i Bostrup
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Soren Hansen = Dorthe Nielsdtr hmd i Skebjerg     30 May 1794  pg 343 III
CH:   Hans Sorensen  21 tiene i Tottesholm
    Ole Sorensen   18 tiene i Spoetofte
    Ane Marie Sorensdtr 17
    Sidsel Sorensdtr 16
HIS.BRO: Gotfred Hansen gmd i Spoetoft
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Christensen smed hmd i Lokkeby    21 Apr 1795   pg 346 361 III
1WIFE: Ellen Nielsdtr  (d.13 Feb 1786 pg 233 III)
CH:   Ane Pedersdtr  28 enke = afg. Lars Michelsen gmd i Lokkebye (wgd: Peder Hansen )
2WIFE: Karen Nielsdtr
CH:   Ellen Pedersdtr 8
    Ane Pedersdtr  5
    Niels Hansen Pedersen   1¬
BRO:  Lars Christensen smed hmd i Frelsvig, Grevskabets gods
wgd: Jens Pedersen gmd i Skeberg
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Maren Rebeka Lomborg/Lemborg inds i Svalebolle Hospital    20 May 1795  pg 349 384 389 393 III
CH:   Barbra Christine Hansen = Andreas Hartmann skoemager i Langenhorn, Bredstedt amt, Holsten
SIS:  ... i Fyen (dod - ?3 Aug 1784)
? Cathrine Marie Jacobsdtr inds. enke
gd: Frederich Wilhelm Krum smed i Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Gotfred Hansen gmd i Spoetofte, Tullebolle  21 May 1795  pg 351 365 III
WIFE:  Ane Hansdtr
7 CH:  Hans Gotfredsen 15
    Ole Gotfredsen  14
    Rasmus Gotfredsen     3
    Maren Gotfredsdr 19
    Johanne Gotfredsdr    18
    Kirsten Gotfredsdr    10
    Ane Marie Gotfredsdr 5 or 9
WIFE.BRO: Jorgen Rasmussen gmd i Chlousebolle bye, Faareveijle gods (? whose bro?)
gd: Peder Rasmussen gmd i Scheeberg, Grevskabets gods
? Rasmus Gotfredsen gmd i Bremholm
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Karen Nielsdtr i Lychebye/Lokkeby   30 May 1795  pg 357 368 III
HUSB:  Anders Jensen gmd 
2 CH:  Ane Andersdtr  = Rasmus Andersen inds i hiemme
    Maren Andersdtr (dod) = Claus Nielsen Nougel skoeleholder i Tullebolle (begge dod)
      CH:  Nicoline Sophie Clausdr  11
         Niels Hansen Clausen       10 - begge her i hiemme
gd: Jens Pedersen gmd i Scheeberg, Faareveyle gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Larsen gmd i Hougaarden    22 Jul 1795  pg 371 III
1WIFE: Marie Rasmusdtr (d.12 May 1770 pg 48 III) =1. Niels Madsen gmd (d.12 Dec 1766 pg 7 III) =1. Maren
Christensdtr (d.22 Nov 1759 pg 125 II) (NOTE: this wife only listed in index)
2WIFE: Dorthe Rasmusdtr (d.6 Feb 1806 pg 694 III)
CH:   Lars Rasmussen  25 gmd i Spoetofte, Nedergaards gods
    Christian Rasmussen    18 tiene i hiemme
    Rasmus Eilyche Rasmussen 15 hiemme ( Rasmus Egelokke Rasmussen )
    Ane Rasmusdtr  = Rasmus Jacobsen i Hougaard, Nedergaards gods
    Marie Rasmusdtr 10
    Bodil Rasmusdtr 8
BRO:  Niels Larsen gmd i Jydeholmgaarden (? Niels Larsen Jydeholm af Bodstrup)
WIFE.BRO: Niels Eilyche forpagter i Korsebolle gaard (signed: Niels Rasmussen Egelyke)
curator: Hans Larsen
wgd: Niels Rasmussen Egelykke forpagter i Korsebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jens Hansen Fynboe hmd i Snode    8 Jan 1796   pg 387 391 III
WIFE:  Ane Sophie Rasmusdtr (d.14 Feb 1805 pg 680 III) = 3. Niels Poulsen hmd
CH:   Christiane Jensdtr    15
    Ane Marie Jensdtr     11
STIFSON: Ole Christensen tiene i hiemme
gd: Hans Madsen gmd i Snode, Grevskabets gods
wgd: Jeppe Jensen gmd i Snode, Nedergaards gods
WIFE.1HUSB: Christen Olsen hmd (d.7 May 1777 pg 135 III) = 1. Ane Kirstine Christensdtr (d.2 Feb 1774 pg 74
III) (Only in index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

D Bildt = Sidsel Kirstine Schiodt moller i Svalebolle Molle    19 Mar 1796 pg 394 415 431 461 500
                                           III
 (testament 12 Jan 1787)
HIS.SIS: Ane Barbara Bildt 64 gl.pige i Emmerlev sogn, Tondern, Nyeland
     Mette Marie Bildt = Jens Pedersen over-canoeer ved artillerie corpset i Khvn
HIS.½BRO: Poul Bildt i Holbech (dod)
      CH: Cathrine Bildt = Christian Marcusen bodker borger i Holbech 
         Peder Bildt ugift slagter i Holbech - of age
         Jens Bildt    (dod)
          CH: Karen Bildt = Johan Frederich Erfurdt/Ersurdt tommersvend i Holbech
             Cathrine Bildt = Willads Birch smed borger i Holbech
             Johanne Christian Jensen Bildt 31 snedkersvend i Holbech
HER.SIS: Dorthe Andersdtr Schiodts enke = afg. Christian Thomasen Neergaard raadstue-tiener/forpagter nu i
Nestved
      CH: Niels Christian Neergaard borger i Nestved - of age (for moder)
     Ane Margrethe Andersdtr Schiodt (dod) = 1. Michel Dreyer degn i Fodbye, Sielland = 2. Frederich
Carlsen degn i Fodbye
      CH: Michel Jacob Drejer abt 50 soe tieneste i Ostindian 1785, deserted (? i Nyborg)
         Ester Drejer/Dreier enke = afg. Peder Aagaard i Khvn
         Agne Marie Drejer = Jacob Sprigs fabricant i St.Petersborg, Rusland
         Michel Frederich Carlsen 40 boende i Nestved
         Carl Christian Carlsen 26 skraedermester i Khvn
         Birgethe Cathrine Carlsen = Niels Sorensen Wiborg sagskiaerer ved Holmen i Khvn
HER.BRO: Simon Andersen Schiodtz (dod)
      CH:  Anders Simonsen Schiodtz 44 i Khvn
         Johan Simonsen Schiodt 42 skraedermester i Khvn ( Johannes Simonsen Schiodt)
         Niels Simonsen Schiodtz 37 moller i Gadebechs Molle, Slagelse ( Bierrebye gades Moller)
         Birthe Simonsdr Schiodts enke = Soren Bech Moller i Corsoer Molle
         Maren Simonsdr Schiodts = Christopher Trautner skraeder i Corsoer
gd: Hans Jorgen Hansen degn i Bodstrup 
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Knudsen gmd i Stoense  16 Jun 1796  pg 416 430 432 443 III
WIFE:  Elisabeth Madsdtr
3 CH:  Frands Hansen  23 tiene i hiemme
    Edel Sophie Hansdtr = Hans Rasmussen gmd i Stoense, Praeste gods
    Ane Margrethe Hansdtr 20 tiene i hiemme
BRO:  Peder Knudsen gmd i Emmebolle
WIFE.SVOGER: Rasmus Rasmussen Skipper gmd i Skattebolle
? Ane Nielsdtr =1. Hans Pedersen i Tressebolle (dod) = 2. Niels Thomasen i Tressebolle
wgd: Christen Andersen gmd i Hagenbye, Grevskabet Langeland
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Marie Madsdtr i ”rn Si”e   5 Jul 1796   pg 422 III
HUSB:  Jens Rasmussen hmd =2. Ane Jensdtr (d.7 May 1800 pg 569 III- efterlod sig 2 uaegte born)
CH:   Niels Jensen   29 = ... hmd i Svallebolle, Langeland, Nedergaards gods
    Mads Jensen   25 tiene i Soebye, Taarsing
    Lars Jensen   22 tiene i Hellund, Taarsing
    Jens Jensen   18 tiene i Hellund, Taarsing
    Christen Jensen 16½ tiene i Bierrbye, Taarsing
    Hans Jensen   14 hiemme
    Jorgen Christian Jensen  8½
    Johanne Marie Jensdtr 24 tiene i Rudkiobing
    Ane Elisabeth Jensdtr 20 hiemme
    Marie Jensdtr  6
BRO:  Rasmus Madsen i Rudkiobing
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Marcus Johansen hmd i Bodstrup    12 Jul 1796  pg 427 434 441 III
1WIFE: Ane Marie Knudsdtr (d.21 Dec 1793 pg 341 III)
CH:   Knud Marcusen  15 tiene i Svallebolle
    Kirsten Marcusdr 28 tiene i Bodstrup/Hovgaardene
    Mette Cathrine Marcusdr 26 or 23 tiene i Bodstrup
2WIFE: Else Cathrine Christensdtr
CH:   Ane Marie Marcusdr 1½
1WIFE.BRO: Jorgen Knudsen gmd i Bodstrup
2WIFE.FADER: Christen Rasmussen hmd i Leybolle, Grevskabet Langelands gods
wgd: Godtfred Frandsen gmd i Bodstrup
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Cathrine Nielsdtr i Egmosehuset, Lindelse     18 Oct 1796  pg 439 452 III
HUSB:  Frederich Hansen hmd =2. Karen Nielsdtr (d.26 Mar 1804 pg 664 III) = 3. ...
2 CH:  Maren Frederichsdtr    4
    Hans Frederichsen     1¬
gd: Peder Larsen gmd i Egemosegaarden
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Frands Rasmussen gmd i Faebaek    21 Nov 1796  pg 447 455 III
1WIFE: Karen Clausdr (d.28 Apr 1775 pg 106 III) =1. Jens Christensen gmd (d.9 Mar 1759 pg 138 II)
CH:   Ane Marie Frandsdtr = Jorgen Egemose gmd i Helsinge, Hiorthelms gods
    Rasmus Frandsen 29 = ... gmd i Boetofte
    Jens Frandsen  24 tiene i Faarsinge / 26 tiene i Bierrebye, Torsinge
2WIFE: Johanne Pedersdtr
CH:   Peder Frandsen  19 tiene i hiemme
    Marie Frandsdtr 14 i Rudkiobing
    Niels Frandsen  7 
    Hans Frandsen  2½
2WIFE.SIS: Maren Pedersdtr = Claus Christian Bang i Rudkiobing
gd: Rasmus Madsen gmd i Faebech, Nedergaards gods / Rasmus Hansen gmd i Emerbolle
wgd: Otte Rasmussen
? Christen Jensen i Faebaek
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Marie Jensdtr i Snode    9 Aug 1797   pg 501 III
HUSB:  Jeppe Pedersen gmd = 2. Giertrud Jorgensdtr (d.4 Dec 1805 pg 688 III)
CH:   Jens Jeppesen  28 faestehmd i Snode, Praeste gods paa Hov
    Lars Jeppesen  23 hiemme
    Johanne Jeppesdr 26 tiene i hiemme
    Giertrud Jeppesdr 20 tiene i Leybolle bye
    Ane Jeppesdr 18 tiene i Snode
    Birthe Kirstine Jeppesdr 16 hiemme
curator: Ole Pedersen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Knudsen gmd i Emmerbolle    18 Dec 1797  pg 509 III
WIFE:  Giertrud Henrichsdtr
8 CH:  Ane Margrethe Pedersdtr  16
    Ane Kirstine Pedersdtr  13
    Maren Pedersdtr      11
    Dorthe Sophie Pedersdtr  7
    Hans Pedersen       10
    Frands Pedersen      4
    Henrich Pedersen     3
    Christen Pedersen         1
BRO:  Henrich Knudsen hmd i Leybolle, Grevskabets gods
gd: Rasmus Rasmussen gmd i Skattebolle
wgd: Rasmus Hansen gmd i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Peder Pedersen Snedker hmd snedker ( Hans Peter Pedersen ) i Snode     6 Mar 1798   pg 520
538 III
WIFE:  Ellen Madsdtr  (d.18 Nov 1803 pg 651 656 III)
3 CH:  Marie Hansdtr  17 tiene i Lille Snode
    Ane Hansdtr   13
    Pernille Hansdtr 10
gd: Hans Madsen gmd i Snode, Grevskabet Langelands gods
wgd: Niels Nielsen Holtzmoese i Snode, Grevskabets gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Johanne Madsdtr i Skebjerg  15 May 1798  pg 523 III
HUSB:  Jorgen Hansen hmd
CH:   Niels Christian Jorgensen     16 tiene i Skebjerg
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jorgen Gregersen gmd i Steengade   4 Jun 1798   pg 527 III
1WIFE: Maren Olsdtr (d.31 Mar 1770 pg 41 III)
CH:   Maren Jorgensdtr = Niels Jorgensen gmd i Boetofte, Grevskabets gods
    Ane Jorgensdtr  = Jens Rasmussen gmd i Assemolle, Faareveile gods
    Ole Jorgensen  37 gmd i Litzmoese, Nedergaards gods
2WIFE: Karen Hansdtr (d.29 Nov 1800 pg 580 588 III)
CH:   Gregers Jorgensen     24 hiemme
    Marie Jorgensdtr 20 hiemme
wgd: Thomas Boesgaard i Schrobelob
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christen Christensen hmd i Tressebolle   12 Nov 1798   pg 543 III
1WIFE: Mette Malene Morch (d.6 May 1780  pg 148 III)
CH:   Hans Christensen i Nyrup bye, Vordingborg?, Sielland (dod) = ...
      2 CH:     Margrethe Hansdtr     17
         Christen Hansen 15 hiemme i Nyraae/Nyvaald
    Ane Cathrine Christensdtr = Lars Hansen snedker i Rudkiobing (signed: Lars Jacobsen Sniker once, then
Lars Hansen Snidker)
    Christen Christensen   43 gmd/teglbraender i Schattebolle
    Peder Christensen     bodker i Koeschou/Karskou, Needergaard
2WIFE: Dorthe Jensdtr
2WIFE.BRO: Lars Jensen gmd i Faebech
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Nielsdtr i Miilleskovhauge Bostrup    20 May 1799  pg 551 III
HUSB:  Peder Pedersen hmd
7 Ch:  Peder Pedersen  29 tiene i Torpe
    Niels Pedersen  27 tiene i Knagsholm
    Rasmus Pedersen 25 tiene i Helletoft
    Godtfred Pedersen 23 tiene i Rudkiobing
    Jorgen Pedersen 13 hiemme
    Dorthe Sophie Pedersdtr 19 tiene i Rudkiobing
    Marie Elisabeth Pedersdtr 17 hiemme
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Kirsten Jacobsdtr i Svalebolle   6 Aug 1799    pg 556 III
HUSB:  Claus Christensen hmd
CH:   Christen Clausen 20 tiene for Kudsk i Bodstrup Praestegaard
    Jacob Clausen  14 tiene i Sydeinggaarden, Snode
    Lars Clausen   11 hiemme
    Peder Clausen  8
    Hans Clausen   4
    Johan Clausen  1½ ( Johannes Clausen)
    Ane Margrethe Clausdr   16 tiene i Sydringgaarden, Snode
BRO: Hans Johansen hmd i Boetofte, Grevskabets gods (?could be HUSB.BRO)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Pedersen gmd i Blokgaarden, Svalebolle bye   22 Mar 1800  pg 560 571 III
WIFE:  Karen Mogensdtr
4 CH:  Otte Ditlev Rasmussen 31 gmd i Toubierg gaarden, Fabech
    Peder Rasmussen      26 tiene i hiemme
    Mogens Rasmussen     22 tiene for Kudsk i Suaeregaard?
    Dorthe Sophie Rasmusdtr  = Soren Pedersen gmd i Sophiendahl, Tranekiaer sogn, Grevskabet Langelands
gods
    Marie Dorthe Rasmusdtr  16 hiemme
BRO:  Jacob Pedersen gmd i Ennebolle
curator: Jens Frandsen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jens Pedersen ungkarl i Litzmoese, dod i Houggaardene     5 Apr 1800   pg 566 585 III
MODER: Dorthe Christensdtr = Rasmus Hansen gmd i Litzmoese
SIS:  Ane Kirstine Pedersdtr = Peder Jacobsen gmd i Houggaardene
½ BRO: Christen Rasmussen    19
    Hans Rasmussen  16
½ SIS: Johanne Rasmusdtr     13
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Jensdtr i Si”e      7 May 1800   pg 569 III
HUSB:  Jens Rasmussen hmd
2 UAEGTE BORN:  Hans Peder Clausen    20 tiene i S”ebye, Taarsing
         Birthe Hansdtr      28 tiene i Rudkiobing
BRO:  Mogens Jensen hmd i Trannekiaer, Grevskabets gods
HUSB.1WIFE: Marie Madsdtr (d.5 Jul 1796 pg 422 III) (only listed in index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Stephen Hansen Snedker hmd i Steengade    7 Aug 1800   pg 576 III
1WIFE: Ane Nielsdtr (d.17 Oct 1766 pg 5 III)
CH:   Niels Stephensen 38 tiene i Sollholm
    Johanne Stephensdtr    = Rasmus Pedersen hmd i Steengade
2WIFE: Ane Madsdtr (d.20 Oct 1784 pg 220 III)
CH:   Ane Marie Stephensdtr   31 tiene Jens Jacobsen i steengade
    Hans Stephensen 29 i Schiebierg bye
    Peder Stephensen 25½ tiene i Frellesvig
    Inger Agnethe Stephensdtr 17 tiene i Schr”bel”v
3WIFE: Ane Kirstine Henrichsdtr
gd: Jens Jacobsen hmd i Steengade
wgd: Mads Rasmussen gmd i Steengade, Grevskabets gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Karen Hansdtr enke i Steengade    29 Nov 1800  pg 580 588 III
HUSB:  Jorgen Gregersen gmd (d.4 Jun 1798 pg 527 III)
CH:   Gregers Jorgensen     27 faester i hiemme
    Marie Jorgensdtr 21 hiemme
HUSB.1WIFE: Maren Olsdtr (d.31 Mar 1770 pg 41 III)
HUSB.CH: Ole Jorgensen gmd i Litzmoese
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Hansen gmd i Emmerbolle, Bodstrup sogn     7 Mar 1801   pg 590 III
1WIFE: Johanne Johansdtr (d.7 Feb 1786 pg 226 III) =1. Christen Madsen gmd (d.16 Mar 1763 pg 246 II)
(found only in index)
WIFE:  Marie Kirstine Christensdtr  (only listed Andersen 2WIFE in index)
6 CH:  Hans Rasmussen  13
    Anders Rasmussen 9
    Soren Rasmussen 5
    Johanne Rasmusdtr     15
    Birthe Kirstine Rasmusdtr 8
    Inger Rasmusdtr 6 wks
BRO:  Knud Hansen i Strandhaugen, Bodstrup sogn
WIFE.BRO: Soren Christensen gmd i Helletofte, Traenekiaer Praestegods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Birthe Hansdtr Mittebye i Svallebolle Long, Bosdtrup sogn   14 Jul 1801  pg 602 III
1HUSB: Jorgen Madsen hmd i Toeskeppehuset, Bostrup, Egelokke gods (dod)
CH:   Mads Jorgensen  43 aftaegtsmand nu tiene i Bastemoese gaard, Hou
    Lars Jorgensen  34 tiene i Eidersted ved Huusum, Holsten
    Else Cathrine Jorgensdtr = Poul Pedersen Bodker hmd i Brandsl”v bye, Halsteds amt, Lolland,
Christiansdahls gods
2HUSB: Christen Christensen Mittebye hmd
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Henrich Hansen Moller gmd i Emmerbolle    9 Aug 1801   pg 606 III
1WIFE: Giertrud Rasmusdtr (d.16 Sep 1788 pg 270 III)
CH:   Hans Henrichsen 30 gmd i Ulleslov, S”llested gaards gods, Lolland (? Hans Henrich Henrichsen )
    Karen Henrichsdtr     = Hans Pedersen gmd i Emerbolle
    Marie Kirstine Henrichsdtr = Hans Jensen hmd i Skovhuusene, Steensgaards gods
    Johanne Henrichsdtr    = Soren Christensen gmd i Blegholm, Helletofte, Tranekiaer praestegods
2WIFE: Johanne Cathrine Jensdtr
CH:   Morten Henrichsen     5
gd: Anders Andersen gmd i Schattebolle
wgd: v. Wadsted lieutenant i Leijbolle gaarden / Christen Hansen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Kirstine Abrahamsdr i Faebaek  26 May 1802   pg 633 III
HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Mathias Pedersen 1½
FADER: Abraham Madsen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Michel Madsen hmd i Stoense      5 Feb 1803   pg 636 III
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr =2. Rasmus Olsen hmd enkemand i Tranekaer
2 CH:  Christian Michelsen    31 hmd i Stoense
    Sidsel Kirstine Michelsdtr 21 tiene i Corsoer
gd: Anders Andersen gmd i Schattebolle
wgd: Rasmus Olsen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jens Frandsen ungkarl i Emmerbolle  28 Jun 1803  pg 639 654 658 III
MODER: Kirsten Pedersdtr enke = afg. Frands Jensen i Emmerbolle bye
BRO:  Peder Frandsen  abt 47 kongel: fornesaetter ved Nyehavn, Khvn
    Niels Frandsen  29 fafer: til S”es, ny fortiiden i Norge / Khvn
SIS:  Ane Dorthe Frandsdtr 39 hiemme (= Peder Hansen Kaarse nu faester i hiemme - by 15 Dec 1803)
MORBRO: Jacob Pedersen gmd i Emmerbolle/Ennebolle
wgd: Hans Christensen gmd i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Jorre Jensen hmd smed i Emmerbolle, Bodstrup sogn (Jerre Jensen )    27 Jul 1803  pg 642 655 663
III
WIFE:  Sidsel Kirstine Hansdtr (=2. Peder Madsen Dam hmd smed (d.24 Jan 1808 pg 727 743 III) - by 24 Mar
1804 married)
CH:   Ane Marie Jordine Jorresdr (age 5 wks - 14 Mar 1804)
½ SIS: Ane Marie ... = Jens Jacobsen hmd i Seryn”e, Grevskabet Langelands gods
wgd: Hans Christensen gmd i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Dorthe Christensdtr i Litzmoese   3 Sep 1803   pg 645 III
HUSB:  Rasmus Hansen gmd
CH:   Christen Rasmussen         22 soldat ved regmt 
    Hans Rasmussen      20 hiemme
    Johanne Rasmusdtr         17 hiemme
1HUSB: Peder Jensen Havgaarden gmd (d.12 Jan 1775 pg 80 III)
CH:   Ane Kirstine Pedersdtr  = Peder Jacobsen gmd i Hougaardene
HUSB.BRO: Peder Hansen gmd i Tiorntved
1HUSB.1WIFE: Ane Christensdtr (d.3 Mar 1760 pg 150 II) =1. Mads Rasmussen gmd (d.15 Mar 1759 pg 131 II)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ellen Madsdtr enke i Snode  18 Nov 1803  pg 651 656 III
HUSB:  Hans Peder Pedersen hmd snedker (d.6 Mar 1798 pg 520 538 III) ( Hans Peter Pedersen )
CH:   Ane Hansdtr   19 tiene i Egelokke gaard
    Petronille Hansdtr 16 tiene i Stoense
BRO:  Peder Madsen Tossing gmd i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Sara Pedersdtr i Skiebjerg  15 Dec 1804  pg 660 671 III
HUSB:  Albreth Nielsen hmd ( Albret Nielsen )
ILLEG CH: Christen Jensen Moller - fodt i Fl”dstrup? sogn, Fyen, R”erbech eller Ulrichsholms godser; kiobmand
i Kierteminde
NOTE: unsure of child's name - hard to follow
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Karen Nielsdtr i Egemosehuset, Lindelse    26 Mar 1804  pg 664 III
HUSB:  Frederich Hansen hmd =2. Ane Cathrine Nielsdtr (d.18 Oct 1796 pg 439 452 III)
CH:   Ane Cathrine Frederichsdtr     6½
    Sidsel Frederichsdtr        4
BRO:  Jorgen Nielsen hmd i Hesselbierg bye
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Jensen ungkarl tiene Henrich Hansen Moller's enke i Emmerbolle   7 Apr 1804   pg 668 673 706
III
BRO:  Rasmus Jensen  33 tiene i Svallebolle (dod by 16 Oct 1804) = Karen Hansdtr i Bodstrup
      CH:  Jacob Rasmussen 4
         Lars Rasmussen  3
         Ane Sophie Rasmusdtr 1 - alle hiemme i Bodstrup
    Jacob Jensen   28 tiene i Faebech (dod - ugift)
    Lars Jensen   23 soldat ved Kron Prindsens Regmt i Khbn
    Peder Jensen   20 tiene i Stoense / tiene i Emmerbolle
SIS:  Maren Jensdtr  26 tiene i Leybolle (dod - ugift)
½ BRO: Jens Jensen   12
    Andreas Jensen  10
    Ole Jensen    5
    Giert Jensen   3 alle hiemme hos moderen enke i H”u under Grevstkabets gods, Langeland
½BRO'S.MODER'S.BRO: Hans Johansen hmd i Boetofte (STIFMODER's BRO:?)
? Johanne Cathrine Jensdtr enke i Emmerbolle 
gd: Henrich Hansen gmd i Svallebolle, Grevskabets gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Pedersen gmd i Emmerbolle    20 Oct 1804  pg 675 III
WIFE:  Karen Henrichsdtr
CH:   Rasmus Hansen  21 tiene hiemme
    Peder Hansen   18 tiene i Emmerbolle
    Christian Hansen 15 hiemme
    Mette Marie Hansdtr 22 tiene i Leybolle
    Johanne Hansdtr 19 hiemme
    Giertrud Hansdtr 13 hiemme
    Birthe Kirstine Hansdtr 16 or 6 ?
BRO:  Jeppe Pedersen gmd i Snode ( Jep Pedersen )
wgd: Soren Christensen Blegholm gmd i Helletofte
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Sara Pedersdtr i Skebjerg  15 Feb 1805  pg 660 671 III
HUSB:  Albrecth Nielsen hmd 
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Sophie Rasmusdtr i Snode     14 Feb 1805  pg 680 III
1HUSB: Christen Olsen hmd (d.7 May 1777 pg 135 III) =1. Ane Kirstine Christensdtr (d.2 Feb 1774 pg 74 III)
CH:   Ole Christensen 28 tiene i Asserstrup, Lolland
2HUSB: Jens Hans Fynboe (d.8 Jan 1796 pg 387 391 III)
CH:   Christiane Jensdtr    26 hiemme
    Ane Marie Jensdtr     20 tiene i Snode, i Steensgaards gods
3HUSB: Niels Poulsen hmd
½ BRO: Hans Madsen gmd i Snode, Grevskabets gods
gd: Anders Hansen gmd i Snode, Steensgaards gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Egel”kke Rasmussen ungkarl i Houggaardene    20 Aug 1805  pg 684 III
MODER: Dorthe Rasmusdtr enke = afg. Rasmus Larsen gmd i Houggaardene
BRO:  Lars Rasmussen  32 gmd i Spoetofte, Tullebolle sogne
    Christian Rasmussen    tiene hiemme
SIS:  Ane Rasmusdtr  = Rasmus Jacobsen hmd i Faebech, Grevskabet Langeland gods
    Marie Rasmusdtr 21
    Bodil Rasmusdtr 18 begge hiemme
BRO:  Niels ..esen i Jydeholm, Bodstrup (signed: Niels Larsen Jydeholm)
wgd: Hans Larsen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Giertrud Jorgensdtr i Snode      4 Dec 1805   pg 688 III (not in index)
HUSB:  Jeppe Pedersen gmd
3 CH:  Marie Cathrine Jeppesdr  7
    Johanne Margrethe Jeppesdr     6
    Karen Jeppesdr  4
SVOGER: Jens Pedersen gmd i Svendstrup, Faarevejle gods
HUSB.CH: Giertrud Jeppesdr = Jens Christian Andreasen hmd i Clausebolle
     Birthe Kirstine Jeppesdr
gd: Jens Christensen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Dorthe Rasmusdtr enke i Hougaarden  6 Feb 1806   pg 694 702 III
HUSB:  Rasmus Larsen gmd (d.22 Jul 1795 pg 371 III) 
CH:   Lars Rasmussen  35 gmd i Spoetofte, Tullebolle sogn
    Christian Rasmussen    28 hiemme
    Ane Rasmusdtr  = Rasmus Jacobsen hmd i Faebech, Grevskabets Langelands gods
    Marie Rasmusdtr 21 hiemme (dod by 22 Mar 1806)
    Bodil Rasmusdtr 19 hiemme / i Kaarsebolle Forpagter gaarde, Grevskabets gods
HUSB.BRO: Niels Larsen Jydeholm gmd i Bodstrup
gd: Niels R. Egelokke forpagter i Kaarsebollegaard
HUSB.1WIFE: Marie Rasmusdtr (d.12 May 1770 pg 48 III) =1. Niels Madsen gmd (d.12 Dec 1766 pg 7 III) =1. Maren
Christensdtr (d.22 Jan 1759 pg 125 II) (only listed in index)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Marie Rasmusdtr pige i Houaardene   10 Mar 1806  pg 699 III
BRO:  Lars Rasmussen  gmd i Spoetofte
    Christian Rasmussen    28 faester her i hiemme
SIS:  Ane Rasmusdtr  = Rasmus Jacobsen hmd i Faebech, Grevskabets gods
    Bodil Rasmusdtr 19 tiene i hiemme
REL:  Niels Larsen Jydeholm gmd i Badstrup
gd: Niels Rasmussen Egelokke
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Jorgen Hansen hmd hiulmand i Bodstrup  31 Mar 1806  pg 704 709 III
WIFE:  Else Cathrine Christensdtr
3 CH:  Maren Hansdtr  8
    Niels Hansen   6
    Dines Hansen   3½
    Hans Jorgen Hansen    f”d Nov 1806 - age 2 mo. by 29 Dec 1806
FADER: Hans Wincentsen hmd hiulmand i Leybolle ( Hans Vincentsen - signed Hans Wintzensen)
WIFE.FADER: Christen Rasmussen i Boetofte
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Rasmussen Skipper gmd i Skattebolle  d.5 Feb/7 Mar 1807   pg 711 721 III
WIFE:  Ellen Kirstine Knudsdtr (dod 30 May 1807 - pg 721 III)
4 CH:  Knud Rasmussen  34 hmd i Stoense, Steensgaards gods
    Hans Rasmussen  14 hiemme
    Cathrine Margrethe Rasmusdtr = Mads Pedersen gmd i Osterhuuse, H”u, Steensgaards gods
    Ane Kirstine Rasmusdtr 21 tiene hiemme (=(trol) Niels Nielsen faestemand i hiemme)
wgd: Anders Andersen gmd i Schattebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Rasmussen gmd i Tressebolle  28 Mar 1807  pg 715 724 725 III
WIFE:  Maren Nielsdtr
7 CH:  Ane Rasmusdtr  16 hiemme
    Caroline Elisabeth Rasmusdtr 14 tiene i Needergaard
    Mette Rasmusdtr 12 hiemme
    Maren Rasmusdtr 5
    Kirsten Rasmusdtr     3
    Rasmus Rasmussen 9
    Claus Rasmussen 1  ( Claus Pedersen Rasmussen )
WIFE.FADER: Niels Thomasen gmd i Tressebolle
WIFE.CH: Jens Clausen tiene i hiemme - eldest son
     Sidsel Clausdr - eldest datter
wgd: Lars Nielsen hmd i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Madsen Dam hmd smed i Emmerbolle    24 Jan 1808  pg 727 743 III
WIFE:  Sidsel Kirstine Hansdtr
(no heirs or children - only married ½ year to enke af Jorre Jensen )
WIFE.1HUSB: Jorre Jensen smed hmd (d.27 Jul 1803 pg 642 655 663 III)
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Madsen Tossing gmd i Tressebolle    4 Apr 1808   pg 729 III
1WIFE: Cathrine Lisbeth Johansdtr (d.25 Jul 1788 pg 271 III) =1. Hans Hansen gmd (d.20 Feb 1770 pg 29 III)
=1. Margrethe Henrichsdtr (d.15 Jan 1759 pg 118 II) =1. Niels ...
CH:   Jens Pedersen  27 tiene Stoense, Grevskabets gods
2WIFE: Ane Kirstine Christensdtr (signed: Ane Christine Christensdtr )
CH:   Rasmus Pedersen 19 hiemme
    Mads Pedersen  16 hiemme
    Christen Pedersen     14 tiene i Boetofte
    Cathrine Elisabeth Pedersdtr 12
    Maren Pedersdtr 10
    Birthe Pedersdtr 7
2WIFE.BRO: Rasmus Jensen hmd i Tressebolle
wgd: Soren Jensen gmd i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Birthe Pedersdtr i Taubierg gaarden, Faebeck      5 May 1808   pg 735 III
HUSB:  Otto Ditlev Rasmussen gmd (d.11 Mar 1813 pg 802 III) =2. Kirsten Sorensdtr
CH:   Jens Clausen Ottesen    19 hiemme
    Johanne Ottesdr  16
    Ane Ottesdr    13
    Karen Ottesdr   10
curator: Mads Nielsen gmd i Faebech, Needergaards gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Giertrud Jorgensdtr i Svallebolle, Bodstrup  2 Mar 1809   pg 737 III
HUSB:  Hans Christian Pryds gmd  (signed: Hans Christian Prys)
5 CH:  Christian Hansen Pryds  12
    Jorgen Hansen Pryds    3
    Ane Hansdtr Pryds     10
    Johanne Hansdtr Pryds   8
    Ane Marie Hansdtr Pryds  5
BRO:  Lars Jorgensen gmd i Leybolle, Bodstrup Praeste gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Larsen gmd i Leybolle  3 May 1809       pg 740 III
WIFE:  Johanne Madsdtr (d.11 Apr 1812 pg 784 III)
CH:   Lars Hansen   39 gmd i L”kkebye, Grevskabets gods
    Godtfred Hansen 36 hmd i Tressebolle
    Mads Hansen   29 stykkudsk ved artilleriet i Fyen
    Peder Hansen   28 soldat ved kongens regmt
    Jens Hansen   27 hmd S”nderschou, Bodstrup Praestes mensal gods
    Hans Hansen   23 soldat ved kongens regmt i Sienesten
    Christen Hansen 21 hiemme
    Ane Hansdtr   = Niels Jensen gmd i Leybolle, Grevskabets gods
wgd: Jens Madsen gmd i Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Rasmus Christensen Basse gmd i Skattebolle 7 Sep 1810    pg 745 754 III
WIFE:  Else Nielsdtr
7 CH:  Christen Rasmussen    24 hiemme
    Niels Rasmussen 15 tiene i Ennebolle
    Peder Rasmussen 12 hiemme
    Ane Marie Rasmusdtr 20 hiemme
    Karen Rasmusdtr 19 tiene i Skattebolle
    Ane Sophie Rasmusdtr 9
    Ane Margrethe Rasmusdtr 6
BRO:  Christen Christensen Basse hmd i Houggaard
wgd: Anders Andersen gmd i Schattebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Hans Johansen gmd i Svalebolle    8 Sep 1810   pg 749 758 III
1WIFE: Ane Sophie Johansdtr (d.27 Apr 1794)
CH:   Lars Hansen   34 gmd i Kuulepill/Kudlepile, Grevskabet Langelands gods
    Jorgen Hansen  31 paa Langelands Kouonbaade ved Loehals
    Ane Hansdtr   (dod) = Rasmus Pedersen gmd i Bodstrup, Bodstrup Praestegods
      CH:  Peder Rasmussen 12
         Claus Rasmussen 8
         Hans Christian Rasmussen 2
         Ane Cathrine Rasmusdtr 5
    Sidsel Hansdtr  = Jens Jensen gmd sognfoged i Rifbierg, Bischopstorp gods
    Johanne Marie Hansdtr = Peder Jensen gmd i Cadsebolle bye, Grevskabets gods
2WIFE: Karen Nielsdtr
9 CH:  Johannes Hansen 15 hiemme ( Johan Jensen )
    Peder Hansen       11
    Hans Hansen        7
    Soren Hansen       6
    Ane Sophie Hansdtr    14
    Ane Marie Hansdtr     12
    Kirsten Hansdtr      9
    Inger Hansdtr       3
    Cathrine Margrethe Hansdtr     nyefodt
2WIFE.FADER: Niels Andersen gl. gmd i Leybolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Rasmusdtr i Tressebolle      7 Aug 1811   pg 763 III
HUSB:  Christen Hansen hmd 
CH:   Rasmus Christensen    19 tiene i Nedergaard
    Hans Christensen 14 (unsure of his 1st name)
gd: Christen Jensen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Niels Larsen Jydeholm gmd i Jydeholm Bostrup, dod i Strandhauge Skovfogedhuset, Bodstrup     8 Aug
1811  pg 767 III
1WIFE: Cathrine Madsdtr (d.3 Jul 1777 pg 142 III)
CH:   Mads Nielsen   43 gmd i Faebech
    Lars Nielsen   41 hme i Tressebolle bye
    Edel Nielsdtr  (dod) = Peder Johan Frederichsen gmd i Bodstrup, Bodstrup mensalgods
      CH:  Christen Pedersen     12
         Rasmus Pedersen 9
         Niels Pedersen  6
         Ane Cathrine Pedersdtr 15
         Karen Pedersdtr 8
         Johanne Pedersdtr     3
2WIFE: Johanne Hansdtr
CH:   Hans Nielsen   30 gmd i Bodstrup
    Peder Nielsen  24 soldat i Khvn
    Ane Cathrine Nielsdtr 18 hiemme
wgd: Hans Rasmussen gmd i Lille Snode
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Elisabeth Pedersdtr i Svalebolle   22 Nov 1811  pg 769 III
HUSB:  Christen Frederichsen Smed hmd
6 CH:  Rasmus Christensen    10
    Frederich Christensen   7
    Christian Christensen   3
    Christen Christensen   1
    Dorthe Christensdtr    11
    Marie Christensdtr    4
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Johanne Jorgensdtr i Tressebolle   23 Nov 1811  pg 773 III
HUSB:  Jens Clausen hmd
CH:   Jorgen Jensen  21 soldat i Helsingoer = Giertrud Rasmusdtr i Helletofte
    Christen Jensen 11
    Johanne Marie Jensdtr 29 hiemme
    Maren Jensdtr  24 tiene i Friderichslund
    Dorthe Jensdtr  15 tiene i Leybolle
BRO:  Rasmus Jorgensen hmd i Snode, Steensgaards gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ingeborg Hansdtr i Tressebolle    20 Dec 1811  pg 775 III
HUSB:  Lars Jensen Si”e/Sive inds.
FADER: Hans Christian Lange hmd i Tressebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Inger Madsdtr i Svalebolle  30 Dec 1811  pg 776 III
HUSB:  Peder Hansen skomager hmd age 85
CH:   Niels Rasmussen 34 soelinist (?dod) = Dorthe ... i Engelsk Fougenskabet
      CH:  Rasmus Nielsen  6
HUSB.CH: Hans Madsen Pedersen Smed i Simmerbolle
gd: Hans Knudsen bmd i Strandhaugen
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Kirstine Christensdtr i Tullebolle   29 Jan 1812   pg 780 III
HUSB:  Peder Johnsen hmd
6 CH:  Jorgen Pedersen 17 tiene i Strynoe
    Jonas Pedersen  8 hos Hans Henrich Jensen gmd i Schiebierg
    Bodil Pedersdtr 14 hiemme
    Sophie Cathrine Pedersdtr     10 hiemme
    Christiane Pedersdtr   6
    Ane Pedersdtr       4
BRO:  Jacob Christensen hmd i Litzmoese
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Johanne Madsdtr enke i Leybolle    11 Apr 1812  pg 784 III
HUSB:  Hans Larsen gmd (d.3 May 1809 pg 740 III)
CH:   Lars Hansen   44 gmd i Lykkebye, Grevskabet Langelands gods
    Godtfred Hansen 40 hmd i Tressebolle
    Mads Hansen   38 faester i hiemme
    Peder Hansen   33 gmd i Helletofte bye, Grevskabet Langelands gods
    Jens Hansen   30 hmd i S”nderschou, Bodstrup Praestegods
    Hans Hansen   26 soldat i Khvn
    Christen Hansen 24 soldat infanterie regmt i Khvn
    Ane Hansdtr   = Niels Jensen gmd i Leybolle, Grevskabets gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Peder Hansen hmd i Tottesholm, Tullebolle   13 Jun 1812  pg 786 III
WIFE:  Inger Pedersdtr
SIS:  Ane Kirstine Hansdtr enke = afg. Niels Rasmussen gmd i Haerslef, Lindelse sogn, Schousbaard gods - nu
i Windebye
sis.gd: Hans Christensen hmd i Hennetved bye under selveier i Lindelse?
wgd: Hans Henrich Jensen gmd i Schiebierg
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Maren Christensdtr i Stoense      10 Jul 1812  pg 789 III
HUSB:  Jacob Rasmussen gmd
BRO:  Peder Christensen     48 soemand i Rudkiobing
½ SIS: Ane Marie Christensdtr = Peder Christensen selv.hmd i Hou
    Mette Christensdtr    = Christian Jensen gmd i Leybolle, Grevskabets gods
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christen Hansen gmd i Emmerbolle   1 Dec 1812   pg 791 III
WIFE:  Ane Hansdtr (d.11 May 1813 pg 806 III)
CH:   Anders Christensen    23 soldat ved remgt i Siaelland
    Hans Christensen 19 hiemme
    Jens Christensen 17
    Christen Christensen   5
    Marie Kirstine Christensdtr 11
WIFE.½BRO: Henrich Hansen gmd i Svallebolle
wgd: Sagf”ver Nyeborg i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Rasmusdtr i Houggaardene     1 Feb 1813   pg 794 III
HUSB:  Caij Madsen hmd i Faebaek senere hmd i Havgaardene =1. Kirstine Willumsdtr (d.5 Nov 1792 pg 319 III)
CH:   Rasmus Caijsen 17
HUSB.BRO: Rasmus Madsen gmd i Faebech
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christen Christensen Basse hmd i Hougaarden 11 Feb 1813   pg 797 III
1WIFE: Kirstine Christensdtr (d.28 Feb 1780    pg 149 III)
CH:   Christian Christensen   36 tilhuuse i Heminge bye, Faarevejle gods ( Christen Christensen )
    Ane Cathrine Christensdtr (dod) = Christen Hansen arbeidsmand i Rudkiobing
      CH:  Hans Christensen 12
    Christiane Christensdtr = Anders Olsen inds i Hougaarden (listed Andersen Hans Olsen at beginning)
2WIFE: Inger Chd    (d.5 Apr 1785   pg 224 III)
CH:   Ane Kirstine Christensdtr = Poul Jacobsen inds i Ulkeboll, Sonderberg
3WIFE: Sidsel Rd    (d.12 Nov 1793  pg 339 III)
CH:   Inger Sophie Christensdtr 23 tiene i Marstall
4WIFE: Margrethe Jorgensdtr
gd: Jorgen Poulsen hmd i Houggaardene
wgd: Anders Andersen gmd i Schottebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Otto Ditlev Rasmussen gmd i Toubjerggaard, Faebeck   11 Mar 1813  pg 802 III
1WIFE: Birthe Pedersdtr (d.5 May 1808 pg 735 III)
CH:   Jens Clausen Ottesen 25 soldat i Helsingoer
    Ane Ottesdr   18
    Karen Ottesdr  15
2WIFE: Kirsten Sorensdtr
CH:   Rasmus Ottesen  2
BRO:  Peder Rasmussen Blokmann gmd i Svallebolle
    Mogens Rasmussen gmd i Lille Snode
wgd: Christian Rasmussen gmd i Houggaardene
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Karen Christophersdtr i Emmerbolle 30 Apr 1813   pg 805 III
HUSB:  Christopher Rasmussen Tommermand & hmd
CH:   Kirsten Christophersdtr  3
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Hansdtr enke i Emmerbolle, Bodstrup    11 May 1813  pg 806 III
HUSB:  Christen Hansen gmd (d.1 Dec 1812 pg 791 III)
CH:   Anders Christensen    25 soldat i Sonnerup, Nyekiobing, Siaelland
    Hans Christensen 19 hiemme
    Jens Christensen 17 hiemme
    Christen Christensen   5
    Marie Kirstine Christensdtr 11
½ BRO: Henrich Hansen gmd i Svallebolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Ane Marie Jacobsdtr i Snode      20 Aug 1813  pg 814 III (not in index)
HUSB:  Jeppe Pedersen gmd
3 CH:  Giertrud Cathrine Jeppesdr 7
    Peder Jeppesen  4
    Rasmus Jeppesen 1
FADER: Jacob Olsen gmd i Snode
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

Christen Jacobsen gmd i Emmerbolle  4 Dec 1813   pg 816 III
WIFE:  Johanne Cathrine Jensdtr
BRO:  Niels Jacobsen  45 til huuse ved Aas”e Teglvaerk
    Rasmus Jacobsen 36 tiene Korsebolle
SIS:  Ane Jacobsdtr  = Mads Christensen gmd i Leybolle
    Maren Jacobsdtr = Lars Hansen gmd i Boetofte
½ SIS: Bodil Jacobsdtr = Christen Andersen gmd i Longelse
    Kirsten Jacobsdtr     = Lars Rasmussen gmd i Leybolle, all af Grevskabets gods
wgd: Nyeberg i Emmerbolle
[Nedergaard gods, Svendborg amt; Bk 3 1765-1815; film 50035]

////////////////////////////////////////END Book 3 ////////////////////////////////////////
Book 4 - index 1720-1813 included above
////////////////////////////////////////END of film////////////////////////////////////////

    Nedergaard Gods, Svendborg
    Book 6 1814-1849 index FHL film 50036

NOTE: not taking children with only 1 page entry.

Lars Christensen Hogsted soldat dragon i Jydske Regmt 3 eschadron i Svalebolle Molle   2 Mar 1814  
pg 2 #1
FADER: Christen Laursen Kiaer hmd = MODER: Karen Lausdtr i Folberg, Wraae sogn, Aalborg, Jydland
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Hansdtr i Hov  28 Sep 1814  pg 4 #2
HUSB:  Jens Nielsen gl. bmd (d.16 Sep 1831 pg 166 169) (=2. Ane Cathrine Olsdtr )
2 CH:  Niels Jensen 15
    Hans Jensen 11
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Hansen gmd i Lidsemose     5 Oct 1814  pg 5 #3
2WIFE: Kirsten Lydrichsdr
CH:   Dorthe Rasmusdtr 7
1WIFE: Dorthe Christensdtr
CH:   Christen Rasmussen 33 tien i hiemme
    Hans Rasmussen 31 tien i Bodstrup Praestegrd
    Johanne Rasmusdtr 28 = Rasmus Lydrichsen gmd i Clausebolle
BRO:  Peder Hansen i Thiornthved
wgd: Christian Hansen gmd i Clausebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Frands Hansen gmd i Stoense      12 Oct 1814  pg 7 11 #4
WIFE:  Ane Marie Larsdtr (d.17 Oct 1841 pg 230) (=2. Hans Rasmussen )
CH:   Ane Kirstine Frandsdtr 15
    Kirsten Frandsdtr 13
    Hans Frandsen 11½
SIS:  Ane Margrethe Hansdtr = Hans Nagel gmd i Osterhuuse
? Hans Knudsen (dod) (perhaps his father?)
WIFE.FAD: Hans Jorgensen i Gundersgaardene
guard: Knud Rasmussen hmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Mads Frandsen hmd i Stoense      15 Nov 1814  pg 9 #5
WIFE:  Marie Madsdtr
3 CH:  Mads Frandsen 3/4 aar
    Ane Madsdtr 7
    Karen Madsdtr 3
BRO:  Hans Frandsen i Hoise, Fyen
    Anders Frandsen i Egebierg
WIFE.BRO: Christen Nielsen hmd i Stoense
wgd: Hans Andersen gmd i Ennebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Karen Hansdtr i Faebeck    22 Apr 1815  pg 12 #6
HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Birthe Kirstine Pedersdtr 12
    Maren Pedersdtr nyefodt
guard: Mads Nielsen gmd i Faebech
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Giertrud Peitersdr ( Giertrud Pedersdtr ) i Hovgaardene     21 Oct 1816  pg 14 23 25 #7
HUSB:  Jorgen Poulsen hmd    (=2. Kirstine Rasmusdtr d.31 Aug 1831   pg 166 Lars)
SIS:  Ane Margrethe Peitersdr = Hans Jorgensen gmd i Ennebolle (begge dod)
      2CH: Peder Hansen Boghave 49 gmd i Ennebolle
         Jacob Hansen 40 gmd i Ennebolle
    Maren Peitersdr enke = afg Hans Basse i Helletoft, nu hos SVIGERSON Niels Olsen Skraeder i Leybolle,
Bostrup
      CH:  ... = Niels Olsen Skraeder i Leybolle
BRO:  Soren Peitersen gmd i Osterhuuse, Hou
    Jacob Peitersen gmd i Tressebolle, Snode (dod)
      CH:  Michel Jacobsen 53-54, (fod i Tressebolle) gone 32-33 aar til soes 
         Sidsel Kirstine Jacobsen 50 (dobt 1758 i Snode)(md.5 Aug 1786 Tveede,Fyen) = Hans Knudsen
(fodt i Jylland) i Store-Lihme, Norup, Weile, Norre Jydland
guard: Hans Knudsen 
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jens Clausen hmd i Tressebolle     25 Jan 1817  pg 16 #8
2WIFE: Marie Hansdtr  (=2. Hans Mortensen hmd i Svallebolle)
1WIFE: .... (?dod 23 Nov 1811)
CH:   Jorgen Jensen 27 i Helletofte, Egelykke gods
    Christen Jensen 17 tien i Leybolle
    Johanne Marie Jensdtr ugift (dod)
      CH:  Sidsel Jorgensdtr 6 hos MORMODER here i stervboe
    Maren Jensdtr 29 tien i Tranekiaer
    Dorthe Jensdtr 20 tien i Frederichslund, Hou
1WIFE.BRO: Peder Jorgensen hmd i Stoense
2WIFE.BRO: Daniel Hansen i Bodstrup Praestegrd
2WIFE.½BRO: Hans Hansen hmd skovfoged i Sonderskou
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hans Frederich Nielsen skraeder hmd i Svallebolle  d.abt 1812/5 May 1817       pg 19 #9
WIFE:  Kirstine Hansdtr (=2. Henrich Poulsen )
5 CH:  Peder Hansen 18 tien i Faubech
    Jorgen Hansen 17 tien i Nedergrd
    Anders Hansen 10 hiemme
    Ane Dorthe Hansdtr 22 tien i Needergrd
    Johanne Cathrine Hansdtr 13 hiemme
guard: Christen Frederichsen Kruuen/Krusen? smed i Svallebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jorgen Knudsen gmd i Bostrup      6 May 1817  pg 20 #10
WIFE:  Ane Margrethe Jorgensdtr
5 CH:  Hans Jorgen Jorgensen 21 tien i hiemme
    Niels Jorgensen 18 21 tien i hiemme
    Peder Jorgensen 8
    Karen Kirstine Jorgensdtr 12
    Singel Jorgensdtr 9    (? Singer Jorgensdtr )
WIFE.BRO: Peder Jorgensen gmd i Snode
guard: Jorgen Hansen gmd i Faebech
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christen Larsen Skytte = Karen Pedersdtr hmd i Svallebolle   16 Jun 1818  pg 24 26 37 #11
CH:   Maren Kirstine Christensdtr 41 ugift i hiemme
guard: Claus Christensen Mittebye hmd i Svallebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christian Nyborg gmd procurator i Emmerbolle, Bostrup      opbudsbo 4 Jan 1819/d.19 Mar 1819    
    pg 27 32 37 45 #12
WIFE:  Charlotte Juliane Madsdtr
CH:   Frederich Ambrotius Nyeborg 6
WIFE.FAD: Mads Hansen bodker i Rudkiobing
wgd: Niels Nielsen gmd i Leybolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Morten Henrichsen gmd i Emmerbolle   5 Jan 1819  pg 30 39 #13
WIFE:  Dorthe Hansdtr  (=2. Anders Rasmussen )
CH:   Ane Cathrine Mortensdtr 1
    Morten Mortensen (fodt before 30 Mar 1819)
WIFE.FAD: Hans Jorgensen gmd i Gundersgaardene
wgd: Soren Christensen Blegholm gmd i Helletofte
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Kirstine Christensdtr enke i Tressebolle      9 Feb 1819  pg 35 40 #14
HUSB:  Peder Madsen Tossing gmd (dod)
CH:   Rasmus Pedersen 30 gmd i hiemme
    Mads Pedersen 26 hiemme & soldat i Kronens regmt
    Christen Pedersen 25 tien i Faebech
    Cathrine Elisabeth Pedersdtr 22 = Peder Willadsen skraeder (son of Willads Madsen hmd i Faebech) i
Faebech, soldat ved kronens regmt
    Maren Pedersdtr 21 tien i hiemme/ tien i Leybolle
BRO:  Niels Christensen moller i Steensgaards Molle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Marie Dorthe Rasmusdtr 35 tjenestepige i Blokgaarden, Svallebolle    29 Jun 1819  pg 42 #15
BRO:  Otto Ditlev Rasmussen gmd i Faebech (dod) = ... =2. Christian Rasmussen gmd i Toubierg/Faebech
(signed: Christian Marcusen)
      CH:  Jens Clausen Ottesen 30 hmd i Bodstrup
         Ane Ottesdr 24 tien i Lille Snode, Egelokke gods
         Karen Rasmusdtr 20 tiene i Needergrd
         Rasmus Ottesen 8
    Peder Rasmussen Blokmann gmd i Blokgaarden
    Mogens Rasmussen gmd i Lille Snode
SIS:  Dorthe Sophie Rasmusdtr = Soren Pedersen gmd i Sophiendahl, Tranekiaer
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Jacobsdtr i Snode     23 Dec 1819  pg 43 #16
HUSB:  Niels Pedersen Smed hmd (d.27 Nov 1841 pg 237 245) (=2. Ane Jacobsdtr )
CH:   Peder Nielsen 25 i Snode
    Frederich Christiansen Nielsen 12 hiemme
    Ane Margrethe Nielsdtr = Niels Rasmussen forpagter i Snode Praestegrd
    Ellen Nielsdtr 19 tien forpagter i Snode Praestegrd
    Nicoline Dorthe Nielsdtr 17 hiemme
BRO:  Christen Jacobsen Aslove/Aaboei Ommel, AEroe/Oroe
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jorgen Hansen hmd i Schiebierge/Skebjerg    12 Apr 1820  pg 47 #17
WIFE:  Ane Hansdtr   (=2. Jacob Hansen )
CH:   Ane Kirstine Jorgensdtr 18 tien i Schiebierg
guard: Jorgen Jorgensen gmd i Bremholmsgaarden
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Sidsel Cathrine Clausdr i Tressebolle     3 Nov 1820  pg 48 55 #18
HUSB:  Rasmus Pedersen gmd (d.30 Dec 1847 pg 302 303 308 312 ) (=2. Marie Madsdtr ) (=3. Ane Christensdtr
fraskilt) (=3. Ane Kirstine Rasmusdtr )
2 CH:  Margrethe Rasmusdtr 4
    Ane Christine Rasmusdtr 1/4 aar
BRO:  Mathias Pedersen hmd i Bodstrup
HUSB.BRO: Mads Pedersen i Leybolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Maren Nielsdtr enke i Bukkegaarden, Tressebolle     16 Dec 1820  pg 52 55 #19
3HUSB: Rasmus Rasmussen gmd (dod)
CH:   Ane Rasmusdtr = Christen Clausen tjenestekarl i Needergaard
    Caroline Elisabeth Rasmusdtr = Jens Ottesen hmd i Svallebolle Longe
    Mette Rasmusdtr 26 ugift tien i Nyegaard/Steensgaard
    Maren Rasmusdtr = Peder Andersen hmd i Stoense
    Kirsten Rasmusdtr 16 tiene i Tressebolle
    Hylleborg Rasmusdtr 14 tiene i Tressebolle
    Rasmus Rasmussen 22 gmd i hiemme
    Claus Peder Rasmussen 14 tien i hiemme
1HUSB: Claus Pedersen gmd
CH:   Sidsel Cathrine Clausdr (dod) = Rasmus Pedersen gmd i Tressebolle
      2CH: Margrethe Rasmusdtr 4
         Ane Christine Rasmusdtr ½
2HUSB: Jens Madsen gmd (dod)
CH:   Mads Jensen (dod - no heirs)
BRO:  Jens Nielsen gmd i Tressebolle
guard: Christian Rasmussen gmd i Houggaardene
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Rasmussen ungkarl soldat fod i Skattebolle    17 Aug 1823  pg 58 #20
MODER: Else Nielsdtr = STEDFAD: Hans Clausen gmd i Skattebolle
BRO:  Christen Rasmussen 35 tien i hiemme
    Niels Rasmussen 28 tien i Korsebolle
SIS:  Ane Marie Rasmusdtr = Peder Jensen hmd i Ennebolle
    Karen Rasmusdtr = Niels Sorensen tjenestekarl i Skattebolle
    Ane Sophie Rasmusdtr 22 ugist tiene i Hou
    Stine Margrethe Rasmusdtr 19 ugift tiene i Skattebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Inger Sophie Christensdtr i Hovgaardene, Bostrup    10 Dec 1823  pg 59
HUSB:  Christopher Rasmussen hmd     (=2. ...)
4 CH:  Karen Christophersdtr 10
    Rasmus Christophersen 7½
    Sidsel Christophersdtr 6
    Christian Christophersen 1
guard: Jorgen Poulsen hmd i Houggaardene
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christian Michelsen hmd i Stoense   27 Dec 1823  pg 61
WIFE:  Ane Cathrine Clausdr
4 CH:  2 sons & 2 daus - 2 myndige & 2 umyndige
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Johan Frederich Christensen hmd i Stoense   17 Oct 1823  pg 61 76 #26
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   Hans Johansen 7
    Johan Frederich Christian Johansen ½
MODER: Mette Pedersdtr aftagt i huset
WIFE.BRO: Christen Hansen ungkarl i Tressebolle
guard: Jorgen Godfredsen gmd i Stoense
wgd: Ole Jensen gjortler i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Marie Madsdtr i Tressebolle      23 Mar 1824  pg 61 81
HUSB:  Rasmus Pedersen gmd (d.30 Dec 1847 pg 302 303 308 312) (=1. Sidsel Cathrine Clausdr 3 Nov 1820 pg 48
55) (=3. Ane Christensdtr fraskilt) (=4. Ane Kirstine Rasmusdtr )
CH:   Ane Rasmusdtr (mother died in childbirth & child died after?)
? Ane Marie Christensdtr i Svallebolle (pg 67)
HUSB.BRO: Mads Pedersen tiene i Leybolle
HUSB.MOD: (dod - 13 May 1819)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Jensen hmd i Tressebolle, Snode        24 Dec 1823   pg 61
WIFE:  Else Christensdtr
9 CH:  4 sons & Thomas daus
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jorgen Jorgensen gmd i Bremholm, Tullebolle  5 May 1824  pg 64 71 74 81 82 89 95 #23
WIFE:  Marie Kirstine Jorgensdtr     (=2. Christen Rasmussen gmd )
6 CH:  Jorgen Madsen Jorgensen 11
    Rasmus Godfredsen Jorgensen 8
    Ane Jorgensdtr 9
    Caroline Jorgensdtr 6
    Dorthe Jorgensdtr 3
    Marthe Jorgensdtr 1/4 aar
BRO:  Mads Jorgensen Bremholm gmd i Snode
wgd: Lars Madsen Pelle gmd i Schiebjerg
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Marie Christiansdtr Pryds  i Svalleballe      12 May 1824  pg 67 81
HUSB:  Peder Rasmussen Blokmann gmd    (d. 19 Apr 1825 pg 86 96)
8 CH:  Karen Pedersdtr 22
    Johanne Pedersdtr 18
    Ane Christine Pedersdtr 16
    Ane Marie Pedersdtr 9
    Rasmus Pedersen 21
    Christian Pedersen 19
    Hans Pedersen 11
    Jacob Pedersen 7
guard: Soren Pedersen gmd i Aasoe
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Else Rasmusdtr i Tressebolle      24 Aug 1824  pg 72 75 #25
HUSB:  Anders Rasmussen hmd (d. 12 Feb 1829 pg 142 145) (=2. Karen Pedersdtr )
CH:   Rasmus Andersen 34 underofficer med kronens regmt i Helsingoer
    Peder Andersen 26 hmd i Oure sogn, Fyen
    Karen Andersdtr = Jorgen Hansen hmd i Stengade
    Johanne Andersdtr = Rasmus Nielsen Tryggelov hmd i Boetofte
    Ane Andersdtr = Johan Caysen tien i Boetofte
guard: Hans Christian Johansen hmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Henrich Hansen hmd i Svalebolle, Bodstrup   7 Sep 1824  pg 74 81 
WIFE:  Kirstine Hansdtr
BRO:  myndig
SIS:  gift
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Claus Christensen Mittebye hmd i Svallebolle      26 Sep 1824  pg 75 78 #27
2WIFE: Johanne Jeppesdr
4 CH:  Anders Clausen 19 tien i Emmerbolle
    Rasmus Clausen 16 hiemme
    Kirsten Clausdr = Niels Pedersen tjenestekarl i Needergaard
    Marie Clausdtr 10 hiemme
1WIFE: Kirsten Jacobsdtr     (d.abt 1805)
6 CH:  Christen Clausen 45 tien i Nedergaard
    Lars Clausen 37 hmd i Hou
    Peder Clausen 33 tien i Tranekjer
    Hans Clausen 29 hmd i Nestebolle
    Johannes Clausen 27 tien i Needergaard
    Ane Margrethe Clausdr = Anders Christensen hmd i Saiften
2WIFE.BRO: Hans Pedersen Goth hmd i Ennebolle
wgd: Peder Rasmussen Blokmand gmd i Svallebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jacob Hansen hmd i Faebaek  11 Oct 1824  pg 75
WIFE:  Ane Kirstine Jeppesdr
7 CH:  5 daus & 2 sons, ingen myndige
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Pedersdtr i Skattebolle, Stoense      3 Mar 1825  pg 82 84 #28
HUSB:  Christen Christensen hmd (=2. Ane Sophie Jorgensdtr d.28 Aug 1840 pg 214)
2 CH:  Mette Cathrine Christensdtr 5
    ... Christensdtr 8 wks  (must have died - not listed pg 84)
BRO:  Christen Pedersen hmd i Ennebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Godtfred Nielsen Hansen 16 i Jydeholmsgaarden, Bostrup     d.4/5 Mar 1825         pg 82
Johan Hansen 3/4 aar      d.1 Mar 1825  pg 82
Ane Hansdtr 6     d.5 Mar 1825  pg 82
Christen Hansen 3  d.5 Mar 1825  pg 82
FADER: Hans Nielsen gmd i Jydeholms gaarden, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Rasmussen Blokmand ( or Peder Rasmussen i Blokgaarden) gmd i Svalleballe      19 Apr 1825  
pg 86 96
WIFE:  Ane Marie Christiansdtr Pryds    (d.12 May 1824 pg 67)
8 CH:  Rasmus Pedersen 23
    Christian Pedersen 20
    Hans Pedersen 12
    Jacob Pedersen 8
    Karen Pedersdtr = Peder Larsen i Hou
    Johanne Pedersdtr 19 tien i Charlottenlund, Hou
    Ane Christine Pedersdtr 17
    Ane Marie Pedersdtr 10
guard: Soren Pedersen gmd i Aassoe/Aasoe
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jeppe Jensen gmd i Snode   29 Oct 1825  pg 91 94 #30
WIFE:  Cathrine Jacobsdtr    (signed: Cathrine Rasmusdtr ?)
7 CH:  Jens Jeppesen 30 hiemme
    Rasmus Jeppesen 24 tien i Tranekjer
    Hans Jacob Jeppesen 20 hiemme
    Johanne Marie Jeppesdr 29 tien i Odense
    Ane Kirstine Jeppesdr 26 hiemme
    Caroline Jeppesdr 17 hiemme
    Maren Cathrine Jeppesdr 13
REL:  Hans Jensen selv i Sliberhusene
    Niels Jensen gmd i Leybolle
guard: Rasmus Hansen Bjerregaard gmd i Snode
wgd: Ole Rasmussen i Fruensboe, Hou
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Augusta Wilhelmine Henrichsdtr 5 i Needergaard     3 Dec 1825   pg 94
MODER: Mette Nielsdtr Ennevoldsen huusholderske i Needergaard
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Morten Mortensen 7 i Emmerbolle, Bodstrup   12 Apr 1826  pg 101
FADER: Morten Henrichsen gmd (dod - 30 Mar 1819)
MODER: Dorthe Hansdtr = Anders Rasmussen gmd i Emmerbolle, Bodstrup
SIS:  Ane Cathrine Mortensdtr 8½
½BRO:  Rasmus Hansen 5½
½SIS:  Christiane Andersdtr 3½
    Marie Christine Andersdtr 1½
MORFAD: Hans Jorgensen gmd i Gundersgaardene
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jacob Rasmussen 52 gmd i Stoense    30 Sep 1827  pg 102 #36
WIFE:  Kirsten Pedersdtr     (testament 21 Mar 1818)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jacob Mortensen hmd skovfoged i Karschou    21 Mar 1828  pg 104 #38
WIFE:  Mette Andersdtr
2 CH:  Cathrine Marie Jacobsdtr 6½
    Christian Jacobsen 4
? Christian Rasmussen i Houggaarden
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Christensen Bodker hmd i Karskov, Bodstrup    22 Mar 1828  pg 104 105 118 #39
WIFE:  (dod)
3 CH:  Caroline Christensen = ... Norregaard forpagter i Lundbyegrd (separated) 
    Mette Cathrine Christensen = ... Jensen forvalter i Gisselfeld, Braabye
    Knud Gronvald Christensen skovfoged i Oustrup district, Falster
? Hans Christensen bodker i Mielskov (dod)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ole Jorgensen gmd i Lidsemose     11 Apr 1828  pg 105 109 117 #40
WIFE:  Giertrud Jensdtr
5 CH:  Jorgen Olsen 36 gmd i Maglebye/Sondenbroe
    Jens Olsen 33 selv.gmd i Lykkebye
    Ole Jensen Olsen 31 gmd i hiemme
    Maren Olsdtr = Hans Rasmussen Guldborg hmd i Pederstrup   (signed: Hans Rasmussen Golbrg)
    Ane Marie Olsdtr 27 syge i hiemme
BRO:  Gregors Jorgensen gmd i Stengade
wgd: J. Truelsen hir kaemner i Rudkiobing
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Dorthe Cathrine Frandsdtr 68 enke i Skattebolle     6 May 1828  pg 112 113 121 149 #42
HUSB:  Anders Andersen gmd (dod)
10 CH: Hans Andersen gmd i Trollebjerg, Stoense (dod) = ... =2. Mathias Larsen gmd i Stoense
      CH:  Karen Dorthe Hansdtr 13
         Anders Hansen 7
    Frands Andersen 43 = ... tiene i Rudkjobing
    Anders Andersen 42 forpagter i Stensgaard
    Jens Andersen 41 gmd i Uglebjerg, Snode Praeste gods
    Niels Andersen 29 tiene i Khvn
    Rasmus Andersen 27 nu gmd i hiemme
    Mette Cathrine Andersdtr = Mads Hansen gmd i Leibolle
    Karen Andersdtr = Soren Madsen gmd i Emmerbolle
    Marie Andersdtr = Peder Hansen bmd i Hou
    Ane Kirstine Andersdtr 30 ugift i hiemme  (= Rasmus Madsen Bremholm gmd i Snode, Steensgaards gods
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christen Clausen Mittebye rogter paa Nedergaard     28 May 1828  pg 112 #43
WIFE:  Ane Rasmusdtr (dod abt 1½ aar - children under fattig of Bodstrup)
3 CH:  Ane Christensdtr 11
    Kirsten Christensdtr 6
    Jacob Christensen 1 1/4 aar
BRO:  Hans Clausen hmd i Naestebolle
SIS:  ... Clausdr = Anders Christensen hmd i Hou
?MOD:  Johanne Jeppesdr enke = afg. Claus Christensen Mittebye i Svallebolle
WIFE.BRO: Rasmus Rasmussen gmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jochum Diderich Schnor 62 hmd mollebygger i Snode, dod i Scheelenborg, Fyhn   21 Jun 1828  pg 116
#44
    (buried i Stupperup kirkegaard 2 Jun )
WIFE:  Ellen Kirstine Clausdr or Ellen Kirstine Clausdr (d.13 Mar 1834 pg 181)  
CH:   Johan Jochum Diderich Schuor 27 fod i Longelse, tien i Ennebolle   (signed: Johan Jochumsen )
    Ane Juliane Kirstine Schuor 22 hiemme
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hans Christensen Bodker hmd i Mileskov, Bodstrup    20 Nov 1828  pg 117 179 #45
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr  (=2. Anders Jorgensen )
2 CH:  Ane Hansdtr 3
    Giertrud Hansdtr 3/4 aar
FADER: Christen Hansen Bryder hmd i Tressebolle
WIFE.FAD: Peder Nielsen
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Laurine Madsdtr 6 1/4 i Snapindhuuset, Bodstrup    28 Mar 1829  pg 55 #55
MORFAD: Rasmus Hansen hmd i Snapindhuuset, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Johanne Pedersdtr 79½ enke i Faebaek      1 Jun 1829  pg 124 20 #59
2HUSB: Mads Nielsen gmd (d. 26 May 1836 pg 189 190) (=2. Karen Larsdtr )
1HUSB: Frands Rasmussen gmd (dod)
CH:   Peder Frandsen i Rudkiobing
    Niels Frandsen hmd i Thorsing
    Hans Frandsen hmd i Svallebolle
    Marie Frandsdtr enke = afg Bang kjobmand i Rudkiobing
wgd: Lars Nielsen hmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Marie Christine Christensdtr i Emmerbolle, Bodstrup   24 Sep 1829  pg 125
2HUSB: Lars Rasmussen gmd
CH:   Ane Christine Larsdtr 25 ugift tiene i hiemme
1HUSB: Rasmus Hansen gmd (dod)
6 CH:  Hans Rasmussen gmd i Stoense
    Anders Rasmussen gmd i Emmerbolle
    Soren Rasmussen gmd i Emmerbolle
    Johanne Rasmusdtr = Rasmus Pedersen hmd i Emmberbolle
    Birthe Christine Rasmusdtr = Anders Christensen hmd i Svallebolle
    Inger Rasmusdtr ugift i hiemme
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Jacobsen 67 gmd i Hovgaardene, Bodstrup      13 Sep 1829  pg 125 130 139 #61
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr
9 CH:  4 sons, 3 dod & 5 daus, 4 dod (3 left umyndige born)
    Jens Pedersen i Faebech (dod) = ... , dau of Jorgen Hansen gmd i Faebek
      CH:  Peder Jensen 6
         Dorthe Jensdtr 2
         Ane Kirstine Jensdtr ½
    Jacob Pedersen 24 i hiemme
    Johanne Pedersdtr (dod) = Mads Hansen hmd i Hou
      CH:  Birthe Sophie Madsdtr = Rasmus Madsen bodker i Hou
         Jens Madsen 22 tien i Spoetofte
         Dorthe Madsdtr 18 tien i Spoetofte
         Bodil Madsdtr 15 tien i stervboegaarden
         Mette Marie Madsdtr 12 hiemme
         Peder Madsen 7 
    Mette Marie Pedersdtr (dod) = Jens Larsen gmd i Faebek
      CH:  Peder Jensen 16 hos Christian Rasmussen gmd i Hougaardene
         Lars Jensen 14 hiemme
    Ane Pedersdtr (dod) = Jens Larsen gmd i Faebek above
      CH:  Mette Marie Jensdtr 11 hiemme
         Ane Cathrine Jensdtr 7
    Dorthe Pedersdtr 21 ugift tien i hiemme
BRO:  Ole Jacobsen gmd i Ennebolle
wgd: Christian Rasmussen hmd i Houggaardene, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Karen Nielsdtr enke i Svallebolle, Bodstrup  11 Nov 1829  pg 134 151 #65
HUSB:  Hans Johansen gmd (dod)
CH:   Johannes Hansen 33 inds i hiemme
    Peder Hansen 30 tiene i hiemme
    Hans Hansen 27 tiene i Nedergaard
    Soren Hansen 25 tien i hiemme
    Ane Marie Hansdtr = Andreas Jensen hmd i Egelokke
    Kirsten Hansdtr = Anders Hansen hmd i Svallebolle, Bodstrup
    Inger Hansdtr 22 ugift tien i Egelokke
    Grethe Hansdtr 19 ugift tiene i hiemme
BRO:  Hans Nielsen gmd i Loehals
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Hansen hmd i Snapindhuset, Bostrup   6 Dec 1829  pg 137 143 #66
WIFE:  Ane Cathrine Jacobsdtr
CH:   Hans Rasmussen bmd i Hou
    Lars Rasmussen hmd i Fabech
    Peder Rasmussen tiene i Hougaardene/hiemme
    Dorthe Rasmusdtr (dod)
      ILLEG.CH: Jacob Larsen ½ or 10
    Hylleborg Rasmusdtr 28 ugift tien i Egelokke/Hougaardene
    Bodil Rasmusdtr 22 ugift tien i Hougaardene
guard: Christian Rasmussen gmd i Hougaardene
wgd: Rasmus Jacobsen hmd i Faebek
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Hansen ungkarl i Stoense    9 Dec 1829  pg 137 142 149 #67
MODER: Ane Nielsdtr enke = afg Hans Peder Naune gmd i Svendstrup, Faareveile gods
BRO:  Niels Hansen gmd i Stoense
    Peder Hansen tiene i Svendstrup, Faareveile gods
    Mads Hansen 17 tien i Svendstrup, Faareveile gods
SIS:  Marie Hansdtr = Hans Godtfredsen selv i Sondre Longelse, Longelse
    Karen Hansdtr = Rasmus Godtfredsen gmd i Lokkebye
    Margrethe Hansdtr 26 ugift tien i Svendstrup
    Maren Hansdtr 19 ugift tien i Svendstrup
wgd: Lars Michelsen gmd i Skrobelov
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Anders Rasmussen hmd i Tressebolle   12 Dec 1829  pg 142 145 #68
2WIFE: Karen Pedersdtr
CH:   Else Margrethe Andersdtr 4
    Jens Johansen Andersen 2½
1HUSB: Else Rasmusdtr (d. 24 Aug 1824 pg 72 75)
CH:   Rasmus Andersen hmd i Ennebolle
    Peder Andersen hmd i Stoense
    Karen Andersdtr = Jorgen Hansen hmd i Stengade
    Johanne Andersdtr (dod) = Rasmus Nielsen hmd i Boetofte (dod)
      CH:  Anders Rasmussen 11
         Dorthe Rasmusdtr 7
    Ane Andersdtr = Johan Caysen tjenestekarl i Paregaard
2WIFE.FAD: Peder Hansen hmd i Bodstrup
wgd: Hans Pedersen hmd i Leibolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Jorgensen hmd i Stoense     18 Feb 1830  pg 149 #69
WIFE:  Johanne Marie Pedersdtr d.16 Mar 1833 pg 179 181)
2 CH:  ... Pedersen myndig
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Christophersen hmd i Stoense      8 Sep 1830  pg 155 #72
WIFE:  Marie Madsdtr
CH:   Christopher Rasmussen 15
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hans Hansen ungkarl tjenestekarl fra Nedergaard       31 Oct 1830   pg 156 158 163 165 #74
BRO:  Johannes Hansen i Svallebolle
    Peder Hansen tiene i Svallebolle
    Soren Hansen myndig tien i Svallebolle
SIS:  Ane Marie Hansdtr = Andreas Jensen hmd i Egelokke gods
    Kirsten Hansdtr = Anders Hansen i Svallebolle, Bodstrup Praestegrds gods
    Inger Hansdtr 23 ugift tien i Egelokke
    Grethe Hansdtr 20 ugift tien i Svallebolle
½BRO:  Lars Hansen gmd i Kullepile, Simmerbolle
    Jorgen Hansen myndig tien i Weilegaard, Weile sogn, Fyen
½SIS:  Ane Hansdtr (dod) = Rasmus Pedersen gmd i Bodstrup
      CH:  Claus Rasmussen myndig tien i Bodstrup
         Ane Cathrine Rasmusdtr = Rasmus Hansen tjenestekarl i Strandhaugen
    Sidsel Hansdtr = Jens Jensen Bay selv.gmd i Rifberg, Simmerbolle
    Johanne Marie Hansdtr (dod) = Peder Jensen gmd i Cadsebolle
      CH:  Ane Pedersdtr = Lars Rasmussen gmd i Henninge, Faareveile gods
         Karen Pedersdtr 18 tien i Cadsebolle
ILLEG.CH: ...., child of Marie Pedersdtr or Maren Kirstine Pedersdtr pigen i Leibolle, dau of Peder Rasmussen
hmd i Leibolle
guard: Hans Nielsen gmd i Lohals
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Else Nielsdtr i Skattebolle, Stoense      3 Nov 1830  pg 158 161 #75
2HUSB: Hans Clausen gmd (d.13 May 1845 pg 294) (=2. Marie Hansdtr )
1HUSB: Rasmus Christensen Basse gmd (dod)
6 CH:  Christen Rasmussen 43 sindssvage i hiemme
    Niels Rasmussen 35 tien i Corsebolle gaard
    Ane Marie Rasmusdtr (dod) = Peder Jensen hmd i Ennebolle, Egelykke gods
      5CH: Jens Pedersen 15
         Rasmus Pedersen 6
         Hans Pedersen 9
         Peder Pedersen 6
         Ane Sophie Pedersdtr 14
    Karen Rasmusdtr = Niels Sorensen hmd i Lodrenborg
    Ane Sophie Rasmusdtr = Ole Henrichsen inds i Stoense
    Stine Margrethe Rasmusdtr = Peder Christiansen hmd i Nyegaard
guard: Niels Nielsen gmd i Skattebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hylleborg Rasmusdtr 23 tjenestepige i Tressebolle    16 Dec 1830  pg 161 #76
BRO:  Claus Rasmussen tjenestekarl i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jacob Hansen hmd i Skebjerg, Tullebolle    12 May 1831  pg 161 164 #78
WIFE:  Ane Hansdtr   (testament 15 May 1830)
BRO:  Hans Hansen Kroyer i Bisschopstorp gods
SIS:  Karen Hansdtr i Krageholm (dod)
      CH:  
½BRO:  Hans Hansen i Windebye
½SIS:  Ane Jacobsdtr (dod)
      CH:
STEPCH: Ane Kirstine Jorgensdtr = Hans Ospen Sorensen hmd i Steengade
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Cathrine Sophie Erenstdr 62 i Faebaek, Bodstrup     29 Aug 1831  pg 166 172 #81
HUSB:  Jorgen Rasmussen Lollik hmd
6 CH:  4 sons & 2 daus alle over 18 (one must have died before 4 Nov )
    Rasmus Jorgensen 31 tien i Weilegaard, Fyen
    Henrich Jorgensen 28 tien i Weilegaard, Fyen
    Christian Jorgensen 26 tien i Weilegaard, Fyen
    Johanne Jorgensdtr = Peder Rasmussen hmd i Snapindhuuset  
    Ane Kirstine Jorgensdtr 22 hiemme
guard: Niels Rasmussen gmd i Faebech
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jens Nielsen 63 bmd i Hov, Stoense   16 Sep 1831  pg 166 169 #83
2WIFE: Ane Cathrine Olsdtr
2 CH:  Ane Jensdtr 16
    Christen Jensen 14
1WIFE: Ane Hansdtr (d. 28 Sep 1814 pg 4)
2 CH:  Niels Jensen baadforer i Hou
    Hans Jensen gmd i Stense
2WIFE.BRO: Ole Rasmussen gmd i Hou
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Kirstine Rasmusdtr 64 i Hovgaardene      31 Aug 1831  pg 166 #82
HUSB:  Jorgen Poulsen hmd
SIS:  Ane Rasmusdtr (dod) = Cay Madsen gmd i Houggaardene
      CH:  Rasmus Caysen hmd i Hauggaardene
    Ane Kirstine Rasmusdtr (dod) = Hans Nielsen gmd i Naestebolle
      3CH: Jorgen Hansen gmd i Snode
         Birthe Hansdtr = Mads Hansen gmd i Naestebolle, Egelokke gods
         Karen Hansdtr 36 hos sis i Naestebole, Bodstrup, Egelokke gods
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Niels Jorgensen 30 ungkarl i Faebaek      4 Oct 1831  pg 168 #84
FADER: Jorgen Rasmussen Lollik hmd i Faebech, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Mads Nielsen 23 (fod illeg i Lokkebye ) tjenestekarl hos Jorgen Godfredsen gmd i Stoense, til Dragon ved
Fynske Dragon Regmd i Odense   16 Feb 1832  pg 174 #86
MODER: Ane Marie Godtfredsdr (dod ugift - since deceased 1 1/4 aar gl.) 
MORBRO: Peder Godfredsen gmd i Pederstrup
    Peder Andreasen gmd i Boetofte
    Rasmus Godfredsen gmd i Lokkebye
    Jens Godfredsen hmd i Clausebolle
MORSIS: Johanne Godfredsdr = Laurs Pedersen Uldsted hmd i Clausebolle
    Ellen Godfredsdr enke = afg Jorgen Rasmussen gmd i Lokkebye
MORBRO/PLEIEFAD: Jorgen Godfredsen gmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]


Marie Hansdtr 67 i Svallebolle, Bodstrup    6 Feb 1832  pg 174 181 #85
2HUSB: Niels Jensen hmd
1HUSB: Peder ....
CH:   Hans Madsen Pedersen 43 i hiemme  (or Hans Madsen )
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Johanne Hansdtr i Emmerbolle, Bodstrup     3 Oct 1832  pg 176 178 #88
HUSB:  Soren Rasmussen gmd
3 CH:  Giertrud Sorensdtr 10
    Rasmus Hansen Sorensen 7
    Marie Sorensdtr 2
FADER: Hans Pryds gmd i Svallebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Johanne Pedersdtr 70 enke i Stoense      16 Mar 1833  pg 179 181 #92
HUSB:  Peder Jorgensen hmd (d.18 Feb 1830 pg 149)
CH:   Frederich Pedersen 33 ungkarl i hiemme
    Jens Pedersen 28 tien i Egelokke
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ole Pedersen Fahnoe 56 hmd i Tressebolle    6 Feb 1833  pg 179 #89
WIFE:  Birthe Knudsdtr
4 CH:  Peder Olsen 26 hmd i Helletofte
    Knud Olsen 24 dragon
    Karen Olsdtr 29
    Ane Olsdtr 22
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Sophie Rasmusdtr 17 pige i Bostrup     17 Mar 1834  pg 181 #95
FADER: Rasmus Hansen Miileskov hmd i Wejskraekshuuset, Faebech, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ellen Cathrine Clausdr 66 enke i Snode     13 Mar 1834  pg 181 #94
HUSB:  Jochum Diderich Schnor hmd mollebygger   (21 Jun 1828 pg 116)
CH:   Ane Juliane Jochumsdtr 27 = Jorgen Mathiasen Nielsen inds i Snode
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Rasmusdtr 18 pige i Emmerbolle 17 May 1834   pg 182 #97
FADER: Rasmus Pedersen hmd i Emmerbolle, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Nielsen 11 i Svallebolle, Bodstrup   7 Feb 1835   pg 182 #98
Claus Nielsen 9 i same    21 Feb 1835  pg 182 #99
Hanne Kirstine Nielsdtr 4 i same   23 Feb 1835  pg 182 #100
FADER: Niels Pedersen Paaoe hmd i Svallebolle, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Kirstine Andersdtr 58 i Ennebolle, Snode      22 Nov 1835  pg 183 #110
HUSB:  Ole Jacobsen gmd
CH:   Giertrud Olsdtr 34 = Rasmus Jacobsen i Andemoese, Snode
    Dorthe Olsdtr 28 = Jens Rasmussen gmd i Snode
    Jacob Olsen 24 hiemme
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Kirsten Rasmusdtr i Faebaek, Bodstrup     22 Aug 1835  pg 183 258 280 #108 & #164
HUSB:  Jorgen Hansen gmd
CH:   Ellen Kirstine Jorgensdtr 34 (dod 27 Oct 1835) =1. Jens Larsen gmd (dod) =2. Mads Hansen Pelle gmd i
Faebeck
      CH:  Ane Jensdtr 17 ugift i Hougaardene
         Christian Jensen 9 1/4 hos soster     (fodt Dec 1833)
    Ane Marie Jorgensdtr 32 = Jorgen Rasmussen Lollik hmd i Faebeck
    Rasmus Jorgensen 21        (fodt 20 Nov 1814)
    Hans Jorgen Jorgensen 18 (fodt 26 May 1817)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Niels Poulsen hmd i Snode   25 May 1835  pg 183 #105
WIFE:  Maren Olsdtr
7 CH:  5 sons & 2 daus - eldest 24
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Godtfred Hansen 63 hmd i Tressebolle, Snode  24 Dec 1835  pg 184 #113
WIFE:  Birthe Marie Larsdtr
CH:   Hans Godtfredsen 25
    Sidsel Godtfredsdr = Mikkel Jeppesen gmd i Agersoe
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Niels Hansen 33 hmd i Tressebolle, Snode    27 Dec 1835  pg 184 197 #114 & #130
WIFE:  Maren Rasmusdtr (=2. ...)
CH:   Hans Hansen Nielsen 3/4 aar
BRO:  Rasmus Hansen hmd i Leybolle
wgd: Rasmus Pedersen gmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Otto Ditlev Pedersen 58 hmd i Mileskovhuset, Bodstrup      3 Dec 1835  pg 184 #111
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Dorthe Marie Ottesdr 13
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Andersen Puselykke 64 gmd i Emmerballe, Bodstrup     9 Feb 1836  pg 184 188 #115
WIFE:  Maren Goth Mogensdtr
CH:   Anders Rasmussen 17
    Hans Rasmussen 10 begge hiemme
REL:  Claus Andersen Bruun i Krageholm
wgd: Anders Rasmussen gmd i Emmerbolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Mads Nielsen 67 gmd i Faebaek, Bodstrup    26 May 1836  pg 189 190 #118
2WIFE: Karen Larsdtr
CH:   Johanne Madsdtr 5
    Niels Larsen Madsen 1
1WIFE: Johanne Pedersdtr (d. 1 Jun 1829 pg 124) (=1. Frands Rasmussen gmd )
guard: Christian Rasmussen gmd i Houggaardene
wgd: Christen Jensen hmd i Skouhuusene
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hylleborg Andersdtr 52 i Tresseballe, Snode 12 Jun 1836   pg 190 195 #119 & #129
HUSB:  Jacob Frederichsen Krum hmd    (d.23 Feb 1838  pg 198 200) (=2. Dorthea Andersdtr )
CH:   Rasmus Madsen Jacobsen 30 tien i Steensgaards Molle
    Maren Jacobsdtr 22 ugift
    Anders Jacobsen 22 fahrer til soes fra Nacshou, Lolland
    Frederich Christian Jacobsen 18 hiemme
    Jens Jacobsen 15 tien i Lejbolle
HUSB.BRO: Christen Frederichsen Krum smed hmd i Svallebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Godtfredsen 43 ugift tjenestekarl hos Hans Rasmussen gmd i Spoetoftegaarden, Schiebierg,
Tullebolle   13 Jun 1836  pg 190 #120
SIS:  ... Godfredsdr = Hans Rasmussen gmd i Spoetoftegaarden, Schiebierg, Tullebolle
HEIRS: alle myndige
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christen Christensen ungkarl somand i Skovoen, Sioe, Bodstrup      9 Sep 1836  pg 194 #121
FADER: Christen Christensen Stagstrup hmd i Skovoen, Sioe, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Rasmussen 12½ & Willads Rasmussen 10 i Tressebolle, Snode    2 Mar 1837   pg 195 #123 &
#124
MODER: Maren Rasmusdtr enke = afg Niels Hansen hmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Lars Nielsen 67 hmd i Tressebolle   17 Mar 1837  pg 195
WIFE:  Olrikke Margrethe Sturn
2 CH:  Cathrine Larsdtr = Hans Frandsen hmd i Svallebolle
    Niels Larsen 30 gjaertner i Lungholm, Lolland
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jacob Frederichsen Krum 61 hmd i Tressebolle, Snode   23 Feb 1838  pg 198 200 #132
2WIFE: Dorthe Andersdtr
1WIFE: Hylleborg Andersdtr (d. 12 Jun 1836 pg 190 195)
CH:   Rasmus Madsen Jacobsen 32 tien i Steensgaards Molle
    Anders Jacobsen 24 fahrer til soes
    Frederich Christian Jacobsen 20 hiemme / tien i Svallebolle Molle
    Jens Jacobsen 17 tien i Hou
    Maren Jacobsen 23 ugift vaeverpige tien i Tressebolle
BRO:  Christen Frederichsen Krum smed hmd i Svallebolle
wgd: Lars Henrichsen / Hans Christian Johansen hmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jorgen Rasmussen hmd i Tressebolle, Snode   4 Feb 1838  pg 198 #131
WIFE:  Trine Lingren
CH:   Anders Jorgensen 29 opholdende sig i America
    Rasmus Jorgensen 26 hiemme
    Hans Jorgensen 19 tien i Nedergaard
    Niels Jorgensen 18 i Rudkiobing
    Ane Kirstine Jorgensen ugift hiemme
    Laurine Jorgensen ugift hiemme
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]


illeg dodfodt drengbarn i Skattebolle, Stoense     10 May 1838  pg 200 #133
MODER: Ellen Kirstine Nielsdtr
MORFAD: Niels Nielsen gmd i Skattebolle, Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Soren Pedersen 49 gmd i Svallebolle, Bodstrup      27 May 1838  pg 200 201 205 #134
WIFE:  Ane Dorthe Rasmusdtr
CH:   Ane Cathrine Sorensdtr 7
    Caroline Sorensdtr 5
    Jens Peter Sorensen 3 or 2
    Severina Christine Sorensdtr fodt 18 Dec 1838
BRO:  Christen Pedersen hmd i Ennebolle
wgd: Erik Larsen gmd i Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Myhre 36 i Karskov, Bodstrup    4 Aug 1838  pg 205 #136
HUSB:  R. Jorgensen gartner hmd
CH:   Jorgen Christian Jorgensen 14
    Ane Marie Wilhelmine Jorgensen 12
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Frederich Sturn Hansen 21 ugift matros i Svallebolle, matros med skipper Peder Hansen i Rudkiobing    
 4 Aug 1838   pg 205 #135
FADER: Hans Frandsen hmd i Svallebolle, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Frederich Jacobsen 22 ugift tjenestekarl hos Jacob Pedersen gmd i Hovgaardene, Bodstrup      6 Jan
1839  pg 206 #137
STEPFAD:     C. Reick snedker i Tranekier
FADER: Jacob Clausen i Svallebolle (dod)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hans Christiansen 3 wks illeg i Emmerbolle, Bodstrup  29 Jan 1839  pg 206 #138
MODER: Christiane Rasmussen
MORFAD: Rasmus Pedersen gmd i Emmerbolle, Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Godtfredsen abt 20 ungkarl tjenestekarl i Lidsemose, Tullebolle      14 Mar 1839  pg 207
211 #141
FADER: Godtfred Rasmussen gmd i Clausebolle (dod - 31 Jan 1838)
MODER: Mette Hansdtr enke i Clausebolle = nu Anders Nielsen i Clausebolle
BRO:  Hans Godfredsen 18
    Mads Godfredsen 14
    Soren Godfredsen 9
    Lars Godfredsen 7
    Godfred Rasmus Godtfredsen 4
SIS:  Karen Godfredsdr 16
    Johanne Godfredsdr 13
    Ane Kirstine Godfredsdr 5
curator: Ole Jensen Olsen gmd i Litzmoese
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hans Christian Hansen Pryds abt 74 gmd i Svallebolle, Bodstrup      28 Jul 1839  pg 209 #144
2WIFE: Inger Andersdtr
CH:   Giertrud Kirstine Hansdtr = Ole Jorgensen gmd i Ennebolle
    Ane Sophie Hansdtr = Jorgen Reinholdt Lystrup gmd i Appelsberggaard, Slagelse, Siaelland
    Rasmus Larsen Hansen 21 hiemme
    Johanne Marie Hansdtr 15 ugift hiemme
    Anders Christian Hansen 12
    Hans Hansen 10
1WIFE: Giertrud Jorgensdtr (dod 1809)
CH:   Ane Hansdtr (dod) = Jorgen Rasmussen gmd i Helletofte
    Johanne Hansdtr (dod) = Soren Rasmussen gmd i Emmerbolle
    Ane Marie Hansdtr = Hans Hansen gmd i Skrokkenberg, Faebech, Egelokke gods
    Jorgen Hansen 25 eier i Bagenkop
guard: Rasmus Pedersen Blokmann gmd i Svallebolle
wgd: Pastor Graae i Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Giertrud Marie Hansdtr i Svallebolle, Bodstrup     6 Jan 1840  pg 211 #145
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   dodfodt pigebarn
    Marie Nielsdtr 2½
BRO:  Laurs Jensen Roe? hmd i Lochals
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Cathrine Rasmusdtr 38 i Svallebolle, Bodstrup    13 Nov 1840  pg 214 217 221 #152
HUSB:  Anders Hansen hmd
½SIS:  Christine Pedersdtr abt 21ugift tien i Slotsgarten i Slagelse
    Marthe Pedersdtr abt 30 ugift tien i Lindelse Molle
MOSTER: ... = Jens Jensen Hoe/Hou hmd i Leybolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Sophie Jorgensdtr i Skattebolle, Stoense      28 Aug 1840  pg 214 #150
HUSB:  Christen Christensen hmd      (=1. Ane Pedersdtr d.3 Mar 1825 pg 82 84)
4 CH:  Peder Christensen 14
    Ane Christensdtr 12
    Karen Christensdtr 9
    Dorthe Christensdtr 3
BRO:  Frands Jorgensen gmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Christine Juliane Petersen 10 illeg i Stoense   23 Sep 1840  pg 214 #151
FADER: Peder Godtfredsen
MODER: Sophie Kineman fruentimmer
FARFAR & PLEIFADER: Jorgen Godtfredsen gmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Andreas Pedersen hmd i Lidsemose    28 Apr 1841  pg 222 #157
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Rasmus Andreasen abt 34 faester i Soroe
    Hans Andreasen abt 30 tien i Bjerbyegaard
    Maren Andreasdtr ugift hiemme
BRO:  Peder Pedersen gmd i Lykkebye
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Birthe Kirstine Rasmusdtr i Svallebolle, Bodstrup    21 Apr 1841  pg 222 223 #156
HUSB:  Anders Christensen hmd
CH:   Rasmus Andersen 21 i Stoense        (fodt 3 Apr 1820)
    Christen Andersen 19 hiemme        (fodt 22 Dec 1821)
    Hans Andersen 17          (fodt 27 Mar 1824)
    Niels Andersen 9          (fodt 17 Apr 1831)
    Frederich Andersen 7            (fodt 7 Jan 1835)
    Mariane Andersen 9         (fodt 22 Feb 1833)
BRO:  Hans Rasmussen gmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Nielsen aftgshmd i Skebjerg   6 Jul 1841  pg 222 #158
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Cathrine Rasmusdtr = ...
    Ane Rasmusdtr = ...
    Maren Rasmusdtr = ...
by: Godfred Petersen Godfredsen hmd i Skebjerg (probably married to one of the daus)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Kirsten Pedersdtr i Stoense      17 Sep 1841  pg 228 #159
HUSB:  Niels Hansen gmd     (testament 2 Sep 1831)
no children
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Marie Larsdtr i Stoense      17 Oct 1841  pg 230 #160
2HUSB: Hans Rasmussen gmd
CH:   Christiane Hansdtr ugift
    Frands Hansen 23
1HUSB: Frands Hansen gmd (d. 12 Oct 1814 pg 7 11)
CH:   Ane Kirstine Frandsdtr = Hans Pedersen gmd i Snode
    Kirsten Frandsdtr = Jorgen Hansen bmd i Ostrehuse
    Hans Frandsen 38 hmd i Renseberghuus, Tranekiaer
BRO:  Jorgen Hansen gmd i Emmerbolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Niels Pedersen smed hmd i Snode    27 Nov 1841  pg 237 245 #161
2WIFE: Ane Jacobsdtr
CH:   Jacobine Nielsdtr ugift hiemme
    Ane Marie Nielsdtr ugift hiemme  
    Jacob Nielsen 10
    Peder Nielsen 3
1WIFE: Ane Jacobsdtr (d. 23 Dec 1819 pg 43)
CH:   Frederich Christiansen Nielsen = ... smed i Ronninge, Fyen (dod 24 Oct 1834) = ... =2. Niels Ns Smed i
Ronninge
      CH:  Niels Christian Frederichsen   (fodt 24 Mar 1834) hiemme i Ronninge, Fyen
    Ane Margrethe Nielsdtr enke = afg Niels Rasmussen forpagter i Snode Praestegrd, i Hois Mark, Lolland
    Ellen Nielsdtr = Claus Jacobsen hmd i Sonderskov, Bodstrup
    Nicoline Dorthe Nielsdtr (dod 22 Apr 1842) = Rasmus Willadsen hjulmand i Hou
      CH:  Ane Rasmusdtr 17 
         Johanne Cathrine Rasmusdtr 15
         Giertrud Willadsen 9
         Mariane Willadsen 5
         Niels Peder Willadsen 3
    Peder Nielsen smed (dod 4-5 aar siden)
      CH:  
? Rasmus Christensen smed i Snode
wgd: Christian Larsen gmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Maren Pedersdtr 40 i Tressebolle    2 Mar 1842  pg 240 #162
HUSB:  Johannes Hansen hmd
CH:   Hans Johansen 19     (fodt 29 Sep 1822 dobt i Bodstrup)
    Ane Kirstine Johansdtr 14     (fodt 12 Oct 1826 dobt i Bodstrup)
    Caroline Hansen 8     (fodt 26 Apr , dobt i Snode)
SIS:  ... Pedersdtr = Peder Willadsen hmd i Faebek
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Pedersen gmd i Blokgaarden, Svalebolle      28 Feb 1843  pg 249 269 278 285 #163
WIFE:  Mette Jorgensen
CH:   Christian Rasmussen 16  (? Christiane Rasmusdtr 17)
    Peder Rasmussen 13½
    Jorgen Rasmussen 10½
    Otto Rasmussen 9 1/4
    Hans Christian Rasmussen 7
    Ane Marie Rasmussen 5
    Theodor Rasmussen 2½
    Jens Peder Rasmussen 2½
SIS:  Ane Marie Pedersdtr 
PARENTS: (dod 5 Jan 1826)
guard: Christian Mortensen vaever i Tranekiaer   
wgd: Johannes Henrichsen gmd i Svallebolle (by: Carl Hamann forpagter i Nedergrd)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Rasmussen 8 days illeg i Skattebolle  6 May 1843   pg 270 #165
MODER: Giertrud Marie Nielsdtr
MORFAD: Niels Nielsen gmd i Skattebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christen Rasmussen Krog bmd i Skattebolle   12 Jun 1843  pg 271 282 #166
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Trine Christensdtr = Lars Rasmussen hmd i Stoense
    Maren Christensdtr 18 ugift hiemme
    Hans Rasmussen 10 
    Mette Sophie Rasmussen 6 ugift hiemme
BRO:  Peder Rasmussen gmd i Stoense
wgd: Niels Nielsen gmd i Skattebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Anders Jorgensen hmd vaever i Mileskov     20 Aug 1843  pg 285 #167
WIFE:  Ane Kirstine Pedersen
CH:   Marie Andersen 9
    Dorthe Andersen 7
    Christiane Andersen 5
    Hanne Andersdtr 2
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hanne Rasmusdtr 25 ugift i Emmerbolle     26 Oct 1843  pg 285 #168
ILLEG.CH: Christian Harve abt 3/4 aar
FADER: Rasmus Pedersen hmd i Emmerbolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Pedersdtr 18 i Stoense, tien Rasmus Hansen gmd i Bodstrup      8 Nov 1844  pg 290 #169
FADER: Peder Christiansen hmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Andersen gmd i Skatteballe, Stoense   7 Feb 1845  pg 291 #170
WIFE:  Stine Hansdtr
6 CH:  Hans Peter Rasmussen 14
    Anders Andersen 12
    Lars Andersen 10
    Ane Dorthe Andersen 8
    Caroline Marline Andersen 5
    Niels Christian Andersen 2
wgd: Andersen forpagter i Nedergrd
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Hans Clausen gmd i Skattebolle, Stoense    13 May 1845  pg 293 #173
2WIFE: Marie Hansdtr
CH:   Ane Clausen 10
    Hans Clausen 7
1WIFE: Else Nielsdtr (d.3 Nov 1830 pg 158 161) (=1. Rasmus Christensen Basse gmd )
BRO:  Peder Clausen aftgsmd i Faebek
    Jens Clausen hmd i Fuglsbolle
wgd: Claus Christiansen hmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jorgen Olsen 13 i Litzmose  21 Jul 1845  pg 296 #175
FADER: Ole Jensen Olsen gmd i Litzmose
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Jens Christian Rasmussen 12½ i Tressebolle  7 Jun 1846   pg 296 #178
FADER: Rasmus Rasmussen gmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Karen Andreasdtr 72 i Karskov     29 Jul 1846  pg 296 299 #179
HUSB:  Rasmus Christensen skovfoged    (testament 1 Jul 1843)
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Pedersen 10 i Tressebolle    4 Aug 1846   pg 298 #180
STEPFAD: Peder Pedersen hmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Mette Cathrine Andersdtr 56 i Lejbolle     15 Nov 1846  pg 298 #181
HUSB:  Mads Hansen gmd
CH:   Hans Madsen 36 hiemme
    Johanne Madsdtr = Hans Andersen gmd i Tressebolle
    Dorthe Madsdtr = Hans Jorgen Nielsen gmd i Leibolle
    Anders Madsen 26 hiemme
    Laurine Madsdtr 22 hiemme ugift
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Pedersen 36 hmd i Tressebolle      22 Mar 1847  pg 299 300 #182
WIFE:  Ane Kirstine Jorgensdtr
CH:   Andreas Jorgensen Pedersen 1½
    Jorgine Pedersen 5
guard: Soren Hansen gmd i Svallebolle
wgd: Lars Henrichsen gmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Kirstine Rasmussen 25½ ugift i Tressebolle     18 May 1847  pg 300 #185
FADER: Rasmus Pedersen gmd i Tressebolle
BRO:  Hans Christian Rasmussen
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Niels Sorensen 26 ungkarl i Skattebolle    22 Jun 1847  pg 300 #186
MODER: Stine Hansdtr enke = afg. Rasmus Andersen gmd i Skattebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Pedersen 59 gmd i Tressebolle      30 Dec 1847  pg 302 303 308 312 #187
4WIFE: Ane Kirstine Rasmusdtr
CH:   Christen Pedersen Rasmussen 22 tilsoes fra Khvn
    Hans Christian Rasmussen 20
    Peder Rasmussen 17
    Marie Cathrine Pedersen 14
    Mads Pedersen 13
    Chrissteline Pedersen 10
    Rasmus Pedersen 7
    Niels Peder Pedersen 5
    Gebhard Pedersen 3
1WIFE: Sidsel Cathrine Clausdr (d. 3 Nov 1820 pg 48 55)
CH:   Margrethe Rasmusdtr = Anders Jensen selv i Rudkjobing Mark (see pg 48)   
2WIFE: Marie Madsdtr (d. 23 Mar 1824 pg 61) (no children)
3WIFE: Ane Christensdtr (fraskilt) = 2. Johan Bodker selv i Norrebolle, tryggelov
CH:   Thomas Widerik Rasmussen 23 ved 3 Jaegercorps i Nyborg   (? Jens Widerik Rasmussen )
guard: Rasmussen procurator i Rudkjobing
curator: Rasmus Rasmussen gmd i Tressebolle
wgd: Lars Henrichsen gmd i Tressebolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Ane Margrethe Clausen 22 i Bostrup   9 Jan 1848  pg 303 308 #188
HUSB:  Lars Peder Pedersen hmd
FADER: Claus Mathiasen aftgsmd i Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Otto Ditlev Pedersen 5 i Mileskov  14 May 1848   pg 312 #191
Otto Ditlev Pedersen 16 days i Mileskov      30 Jun 1848  pg 315 #193
FADER: Peder Madsen skraeder hmd i Mileskov
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Peder Nielsen 72 gmd i Tottesholm   8 Dec 1848  pg 314 316 #198
WIFE:  Ane Kirstine Christensdtr
CH:   Hans Pedersen 30 selv.gmd i Fuglsbolle
    Abil Pedersen = Jens Alexander Larsen hmd i Snode Mark
    Marthe Pedersen enke = afg Claus Rasmussen gmd i Fodslette
    Inger Pedersen = Frederich Rasmussen gmd i Kullepille
    Christine Pedersen ugift
    Jens Pedersen 19 tien
wgd: Niels Christensen hmd i Krogsberghuset
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Dorthe Andersen 15½ i Stoense     27 Sep 1848  pg 315 #195
FADER: Frands Andersen hmd i Stoense
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Cathrine Sophie Pedersen 14 1/4 pige i Snapind     30 Oct 1848  pg 315 #196
Rasmus Pedersen 16½ i Snapind     27 Aug 1848  pg 315 #194
FADER: Peder Rasmussen hmd i Snapind
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christen Lystrup 80 skovrider gmd i Christianeslund, Faebaek, Bodstrup      13 Dec 1848  pg 316
317 #199
WIFE:  Mariane Dorthe Kastrup
CH:   Laurine Christensdtr Lystrup = Carl Paludan i Slagelse
    Christian Christensen Lystrup 39 hiemme
    Jorgen Reinholt Christensen Lystrup 38 i Steenmagleberggaard, Skjelskoer
    Hans Peter Christensen Lystrup 37 hiemme
    Ane Marie Christensdtr Lystrup ugift conditionerende i Tranekjaer Praestegrd
    Christiane Helene Ingeborg Christensdtr Lystrup ugift hiemme
    Constance Christensdtr Lystrup ugift conditionerende i Sovertorp
    Holger Henrich Christensen Lystrup 23 hiemme
    Engel Margrethe Christensdtr Lystrup ugift hiemme
    Otto Ditlov Christensen Lystrup 34 gmd i Faebek
    Niels Juul Lystrup (dod) = ... i Rudkjobing
      CH:  Christian Nielsen Lystrup 2 hiemme
wgd: Graae sognepraest i Bodstrup
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Hansen 33 gmd i Nye Spotoftegaard, Tullebolle  22 Jan 1849  pg 317 #200
WIFE:  Ane Kirstine Olsen
CH:   Hans Olsen Rasmussen 2mo.
BRO:  Jens Hansen 
FADER: Hans Rasmussen gmd i Gl.Spotofte
WIFE.STEPFAD: Henrich Hansen gmd i Frellesvig
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Johanne Rasmusdtr 63 i Emmerbolle   12 May 1849  pg 319 #201
2HUSB: Rasmus Pedersen hmd
CH:   Cathrine Rasmusdtr hos Lars Krog gaardeier i Glumsoe, Sjaelland
    Marie Rasmusdtr = Cephores Andreasen lod i Rudkjobing
    Hanne Rasmusdtr (dod 26 Oct 1843) 
      ILLEG CH: Christian Harre 6
    Peder Rasmussen 28 avlskarl hos pastor Graae i Bodstrup
    Christine Rasmusdtr = Claus Jensen Clausen Strynoe soemand i Emmerbolle hos enkemanden
    Jorgen Rasmussen 23 soldat ved 5 Li.bat 3 comp
    Stine Margrethe Rasmusdtr ugift tien i Leibolle
1HUSB: Peder Hansen Stoense i Langelandske jaegercorps (dod)
CH:   Inger Pedersen = Lars Nielsen bodker i Leibolle
    Rasmus Pedersen 41 inds i Tranekjaer
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Christian Christophersen Hougaardene soldat fodt i Hougaardene, af Svendborg Amts 75 Laegd #112 ved 1st
Jaegercorp 4 comp, fra Fredericia     21 Jul 1849  pg 320 322 #202
ILLEG.CH: Jeppe Christiansen 1½, son of Maren Kirstine Andersen fruentimmer i Eegholm, Fesoe
FADER: Christopher Rasmussen hmd i Hougaardene 
MODER: Inger Sophie Christensdtr (dod)
BRO:  Rasmus Christophersen 33 ved Armien
SIS:  Karen Christophersen (dod 4 Aug 1849) = Jorgen Madsen hmd i Flintinge, Lolland
      CH:  
    Sidsel Christophersen ugift i Steensgaard
guard: Peder Jensen gmd i Hougaardene
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

Rasmus Hansen Pedersen 18½ ungkarl i Emmerbolle     19 Oct 1849  pg 322 (of 139 i Herredsprot) #203
FADER: Peder Olsen hmd i Emmerbolle
[Nedergaard Gods, Svendborg skp; Book 5 1814-1849; FHL film 50036]

////////////////////////////////////////END Book 5 ////////////////////////////////////////
Book 6 - index 1814-1849 FHl film 50036 - combined above
////////////////////////////////////////END Book 6 ////////////////////////////////////////