HOME & Probate List Register til faesteprotokol for Nedergaard gods, Langeland
     
     Register til faesteprotokol for Nedergaard gods, Langeland
     1719-1835 FHL film 515074
      by Aurelia Clemons Oct 2007

NAVN            HVORFRA          FAESTESTED        FORRIGE FAESTER      DATO     FOLIO

Mads Abraham                     g. i Faebak        hidtil bebvet       8 Jan 1733  30
Abraham Madsen       *Faebaek          g. i Faebak        fad Mads Abrahamsen    16 Sep 1755  116
Abraham Madsen       *Faebaek          nyt til Faebak                   31 Dec 1760  140
Adam Hansen                      h. i Hov         Jens Holtemose      11 Jan 1759  131
Adam Hansen                      h. med jord Hov      Jens Holsmose+      20 Jun 1763  156
Albret Nielsen       *pa Hov          h. i Skebjerg       Soren Hansen & hustru+  20 Dec 1793  269
Anders Andersen                    g. i Skattebolle     fad Anders Jensen     14 Sep 1743  76
Anders Andersen                    g. i Skattebolle     Mads Christensen     9 Jul 1784  229
Anders Christensen                  nyt h. i Lismose                  8 Jul 1762  142
Anders Christensen     *Emmerbolle        h. i Svalebolle      Soren Jensen Hjulmand   29 Dec 1816  437
Anders Hansen       *Svalebolle        h. i Svalebolle      stepf Henrich Poulsen +  10 Dec 1833  607
Anders Ibsen        *Stoense          g. i Stoense       fad Ib Andersen      3 Apr 1755  111
Anders Jensen       i Stoense         g. i Stoense       hidtil beboet       1 May 1719  5
Anders Jensen       *Fodslette         g. i Lokkeby       Drejoe          22 May 1758  128
Anders Jorgensen vaever  *Longelse         h. i Mileskov Bostrup Hans Christensen Bodker+, =enke10 Dec 1833 615
Anders Michelsen      Bostrup          h. i Tressebolle     Hans Kruuse        2 Mar 1738  62
Anders Rasmussen      Faebak           h. i Tressebolle     g. Rasmus Rasmussen    20 Apr 1790  263
Anders Rasmussen      *Emmerbolle        g. i Emmerbolle      Morten Henrichsen +, =enke 31 Dec 1819 456
Andreas Pedersen      Lokkeby          h. i Lismose       Hans Jensen        31 Dec 1803  333
Andreas Simonsen      Faarevejle         skoven ved Lio, Bostrup               14 Jun 1758  130
Hans Christensen Baii                 h. Strandhaugen Bostrup               24 Dec 1772  194
Christen Hansen Basse                 h. Bostrup        Anders Lausen+      29 Nov 1740  65
Johannes Hansen Basse    Emmerbolle        g. Emmerbolle       fad Hans Basse +     23 Nov 1742  72
Rasmus Pedersen Blokmand  Svalebolle         g. Blokgarden, Svalebolle foraldrene+        27 Sep 1828  526
Hans Christensen Bodker  f.Tressebolle       h. Mileskov,Bostrup    svigfad Peder Nielsen   29 Dec 1827  520
Jens Nielsen Bodker    Stoense          g. Stoense        hidtil beboet       1 May 1719  6
Rasmus Christensen Bodker Tressebolle        h. Karskov, Bostrup                 1 Mar 1791  271
Jacob Hansen Bogvad    f.Snode Molle       g. Emmerbolle    proc Christian Nyeborg+, =enke 31 Dec 1819  460
Christen Andersen Smed                h.smed i Svalebolle                 28 Feb 1738  61
Christen Christensen                 sted Tressebolle     Oluf ... skomager     24 Jul 1747  89
Christen Christensen                 g. Stoense        Hans Stefne        24 Dec 1752  106
Christen Christensen                 h. Hovgardene       Hans Biorn Olsen     4 Nov 1776  211
Christen Christensen    Tressebolle        sted Skattebolle     Rasmus Hansen Luse+    7 May 1790  262
Christen Christensen    Skattebolle        h. Skattebolle      Niels Pedersen      23 Dec 1822  482
Christen Frederichsen Krum smedesvend         h.& smed Svalebolle Long. fad Frederich Wilhelm Krum 22 Aug 1799 298
Christen Hansen                    h. Bronslette       Jorgen Schiotte      7 Dec 1734  52
Christen Hansen                    g. Emmerbolle       Mogens Knudsen +     24 Nov 1771  192
Christen Hansen                    g. Emmerbolle       Hans Hansen        19 Apr 1785  239
Christen Jacobsen ladef  f.Lejbolle         g. Emmerbolle       Henrich Hansen +, =enke  28 Dec 1806  365
Christen Lauritsen                  h. Mileskovhauge, Bostrup Peder Christensen +    14 Oct 1776  210
Christen Lystrup      skovrider         g. Christianstved, Faebak Kay Madsen        22 Dec 1806  363
Christen Mogensen     skrader i Kaedeby     nyt h.Mileskovhauge, Bostrup            11 Oct 1752  105
Christen Mortensen                  h. Skebjerg        Soren Bremholm      12 Jan 1744  78
Christen Nielsen                   h. Lokkeby        Rasmus Clausens snedker  12 Mar 1750  98
Christen Nielsen                   g. Stoense        Ib Andersen +       6 Apr 1763  152
Christen Nielsen      Hovgardene         h. Stoense        Hans Stevner       16 Jun 1788  254
                                        jord ssts         20 Apr 1789  258
Christen Olufsen      h. Snode                       Rasmus Rasmussen Fynboe+ 23 Apr 1757  122
Christen Pedersen     f.Svalebolle        nyt h.Ennebolle                   31 Dec 1819  450
Christen Pedersen     f.Emmerbolle        h.Emmerbolle       fad Peder Hansen     10 Dec 1833  611
Christen Rasmussen     Emmerbolle         g.Emmerbolle       hidtil beboet       1 May 1719  1
Christen Rasmussen     Emmerbolle         g.Hovgarde        Rasmus Hansen       2 Oct 1734  49
Christen Rasmussen     Snode           ½g.Skattebolle svigfad Christen Christensen teglbr 22 Dec 1823  487
Christen Rasmussen     Lismose          g.Bremholm Skebjerg    Jorgen Jorgensen +, = enke 1 Sep 1825 492
Christen Spinder      Bostrup          h.Bostrup         hidtil beboet       1 May 1719  16 28
Christen Hansen                    h. Stoense        Hans Knudsen       29 Oct 1764  167
Christian Hansen Smed                 h.& smedie Lejbolle    fad Hans Nielsen Smed   8 Sep 1776  208
Christen Hansen      ladefoged         h.ved Hovledet Bostrup  Hans Johansen +      20 Apr 1789  257
Christen Frederich Lauritsen  f.Trankjar       Svalebolle molle     Hans Rasmussen +     4 Aug 1757  124
Christen Marcusen     f.Lille Snode       g.Trubjerg, Fabak  Otto Ditlev Rasmussen +, =enke 12 Sep 1813  409
Christen Michelsen                  h. Stoense        fad Michel Madsen     7 Nov 1801  299
Christen Nagel       f.Syldenholm, Sjalland   h.Stoense   Johan Frederich Christensen +, =enke 1 Sep 1825  499
Christen Nyeborg      fuldmagteg af Lejbolle   g.Emmervolle       Peder Hansen Kaarse    30 Dec 1812  401
Christen Rasmussen                  g.Hovgaardene       moderen+         29 Dec 1806  356
Christopher Dinesen                  h.Tressebolle       hidtil beboet       8 Jan 1733  41
Christopher Rasmussen   hmd Svalebolle       nyt h.Svalebolle                  9 Sep 1719  14
Christopher Rasmussen   tiene Emmerbolle      h.Hovgaardene   Christen Christensen Basses enke 5 Nov 1813  413
Claus Andersen                    g.Stoense         hidtil beboet       8 Jan 1733  33
Claus Andersen       g.Stoense         sted Skattebolle     Jens Henrichsen +     11 Jul 1757  123
Claus Christensen                   h.Svalebolle       Knud Hansen        9 Jul 1784  231
Claus Christensen     f.Stoense         h.Stoense         fad Christen Michelsen + 10 Dec 1833  603
Claus Hansen                     g.Emmerbolle       Hans Madsen        24 Jul 1751  100
Claus Jensen        Faebak           h.Tressebolle       Niels Rasmussen Skraeder + 9 Jul 1784  232
Claus Madsen        Faebak           g.Faebak         hidtil beboet       1 May 1719  22
Claus Mathiasen      f.Tresseboll        h.Bostrup         fad Mathias Pedersen   29 Dec 1827  518
Claus Pedersen       Tressebolle        g.Tressebolle       fad Peder Clausen     28 Mar 1778  220
Peder Madsen Dam      smedsv af Svendborg    h.smedie i Emmerbolle   Jerre Jensen +, =enke   30 Dec 1804  340
Diderik Mortensen                   h.Tressebolle       Christopher Dinesen    20 Jun 1747  87
Rasmus Christiansen Drejoe f.Oroskobing        g.Lokkeby         Niels Jorgensen +     9 Aug 1755  115
Frands Andersen      f.Svalebolle        h.Stoense         Christen Nagel      4 Oct 1832  585
Frands Hansen                     g.Stoense         fad Hans Knudsen +    7 Nov 1801  304
Frands Jensen       Emmerbolle         ½g.Emmerbolle       Niels Frandsen      1 May 1750  99
Frands Rasmussen                   g.Faebak         Jens Christensen +    9 Apr 1759  135
Frederich Hansen                   h. ved Egmosegard, Lindelse  Morten Hansen    26 Mar 1795  280
Frederich Wilhelm Krum   under-offic        h.smedie Svalebolle    Christen Andersen Smed + 25 Oct 1763  160
Frederich Pedersen     f.Snode          h.Stoense         fad Peder Jorgensen =moder+ 10 Dec 1833 600
Godfred Hansen                    g.Spotofte, Skebjerg   fad Hans Godfredsen +   1 Jun 1761  141
Godfred Hansen Kroyer                 g.Rifbjerg        Peder Christensen     26 Mar 1763  151
Godfred Hansen       Lejbolle          h.Tressebolle       Jens Eriksen Skrader   31 Dec 1803  324
Godfred Hansen                    ½g.Spotofte, Skebjerg   fad Hans Gotfriedsen   22 Oct 1755  117
Gregers Jorgensen                   g.Stengade        fad Jorgen Gregersen +  7 Nov 1801  306
Hans Andersen       f.Stoense         g.Stoense         Mads Bjornsen       10 May 1745  85
Hans Bendiksen       Tobjerg          ½g.Tobjerg        sammerne faderen     1 May 1719  24
Hans Christensen                   g.Emmerbolle       fad Christen Rasmussen  2 Oct 1734  51
Hans Christensen                   g.Emmerbolle       Christen Hansen +     1 Jun 1785  236
Hans Christensen      Havbolle          h.smedie Lokkeby     Peder Christensen +, =enken 16 Aug 1795 276
Hans Jorgen Christensen                h.Mileskovhauge, Bostrup Peder Mogensen      31 Dec 1803  327
Hans Christiansen                   g.Ennebolle        Rasmus Hansen       20 Aug 1750  100
Hans Hansen        f.Fabak          g.Skattebolle       Christen Basse+, =enken  12 Mar 1811  391
Hans Denisen                     h.Tressebolle       hidtil beboet       8 Jan 1733  44
Hans Frandsen       Fabak           h.SValebolle       Christen Larsen Schytte + 21 Dec 1819  448
Hans Gotfredsen      Spotofte          ½g. Spotofte       sammen med fad      1 May 1719  25
Hans Gotfredsen Krojer                g.Refbjerg        fad Gotfred Hansen Kroyer 19 Mar 1787  241
Hans Hansen        Skattebolle        g.Skattebolle       hidtil beboet       1 May 1719  8
Hans Hansen        f. Fyn           g.Tressebolle                    1 Dec 1732  29
Hans Hansen        Snode           g.Snode          hidtil beboet       8 Jan 1733  32
Hans Hansen                      h.Skattebolle       hidtil beboet       16 Jan 1733  37
Hans Hansen                      h.Bronslette       hidtil beboet       8 Jan 1733  42
Hans Hansen                      h.Skattebolle       hidtil beboet       16 Sep 1733  45
Hans Hansen        Emmerbolle         g.Emmerbolle       fad Hans Laursen     28 Dec 1743  77
Hans Hansen        f.Tressebolle       g.Stoense         Iver Phillipsen+     10 Sep 1764  164
Hans Hansen                      h.Tressebolle       Niels Hansen +      10 Nov 1775  204
Hans Jorgen Hansen     hjulmd af Lejbolle     h.Bostrup         Marcus Johansen +     25 NOv 1796  287
Hans Henrichsen      f.Svalebolle        h.Emmerbolle Mark                  19 Dec 1814  416
Hans Jacobsen       Hov            g.Emmerbolle       Peder Knudsen +      20 Jun 1798  292
Hans Jacobsen       f.Vindeby         h.Skebjerg        Jacob Hansen +      10 Dec 1833  619
Hans Jensen        Snode           g.Snode          Hans Madsen        22 Jul 1769  184
Hans Jensen                      h.Lokkeby         Christen Nielsen     14 Apr 1787  245
Hans Jensen        g.Snode          g.Skattebolle       Jeppe Pedersen      30 Dec 1804  349
Hans Johansen                     g.Emmerbolle       fad Johannes Hansen    14 Jan 1775  201
Hans Christian Johansen  f.Fyn           h.Tressebolle       Hans Christian Lang, =dau 13 Sep 1813  411
Hans Jorgensen                    g.Stoense         Laurs Hansen Stevne    14 Aug 1771  191
Hans Jorgen Jorgensen   f.Bostrup         g.Bostrup        fad Jorgen Knudsen 's enke 20 Jul 1829  546
Hans Knudsen        f.Fodslette        g.Emmerbolle       Niels Hansen       12 Jan 1742  66
Hans Knudsen        f.Fodslette        h.Stoense         Mads Mortensen      18 May 1756  120
Hans Knudsen        h.Stoense         g.Skattebolle       Lars Dinesen       29 Oct 1764  167
Hans Knudsen                     g.Stoense         Peder Christophersen   14 Sep 1773  198
Hans Knudsen                     sted Strandhaugen, Bostrup fad Knud Hansen = .. + 31 Dec 1819  453
Hans Kruuse                      g.Stoense         Hans Jorgensen      26 Sep 1733  32
Hans Christian Lange    Ennebolle Molle      h.Tressebolle       Claus Jensen       20 Dec 1793  268
Hans Lauridsen       Stoense          g.Stoense         hidtil beboet       1 May 1719  4
Hans Lauridsen       Lejbolle          g.Lejbolle        fad Laurs Gotfredsen +  13 Apr 1769  178
Hans Lauridsen       g.Lejbolle         jord Lejbolle Mark    Christian Hansen Smed   13 Jul 1795  271
Hans Lysing                      h.Biornslette       hidtil beboet       16 Jan 1733  43
Hans Madsen                      h.Svalebolle       Hans Stefne        16 Jul 1748  91
Hans Madsen        Emmerbolle         g.Emmerbolle       Hans Knudsen       6 May 1749  94
Hans Madsen        Fabak           h.Faebak         Morten Hansen +      12 Mar 1750  95
Hans Madsen        tj.Emmerbolle       g.Snode          Hans Hansen        10 Apr 1752  104
Niels Tofterider?                   h.Fabak                       13 NOv 1777  217
Hans Tostensen?      Skattebolle        g.Skattebolle       hidtil beboet       1 May 1719  8
Hans Tostensen?      f.Biornslette       h.Spotoft                      27 Jul 1739  64
Hans Nielsen Smed                   h.Lejbolle        Peder Mogensen      24 Feb 1737  56
Hans Nielsen        f.Jydeholm         g.Jydeholm, Bostrup    Niels Larsen +      17 Sep 1811  393
Hans Biorn Olsen                   h.Hovgaarden       fad Ole Nielsen Skomager 6 Aug 1769  174
Hans Pedersen       f.Tresseboll        ½g.Tressebolle     mod Peder Hansen Smeds enke 20 Apr 1734  47
Hans Pedersen                     g.Lismose         fad Peder Christensen +  19 Mar 1744  79
Hans Pedersen       g.Tressebol        g.Lismove 2nd ½g.Tressebolle  mod Sidsel Smeds  22 Sep 1748  92
Hans Pedersen       Fodslette         h.Skebjerg        Christen Mortensen +   24 Sep 1751  102
Hans Pedersen       ½g.Emmerbol        2nd ½g.Emmerbolle     fad Peder Jeppesen    9 Jul 1784  228
Hans Peder Pedersen    snedker Lejbolle      h.Snode          Mads Tosing        16 Jun 1789  261
Hans Rasmussen                    byggeplads Hov                   18 Dec 1742  74
Hans Rasmussen       f.Hovgarden        g.Spotofte, Skebjerg   Lars Rasmussen      31 Dec 1815  430
Hans Rasmussen       f.Emmerboll        g.Stoense         Frands Hansen +, =enken  6 Apr 1816  426
Hans Rasmussen       Emmerbolle         ½g.Emmerbolle       lidtil beboet       1 May 1719  1
Hans Rasmussen       Emmerbolle         g.Emmerbolle       lidtil beboet       1 May 1719  10
Hans Stefne                      h.Svalebolle       Jorgen Pedersen +     16 Jan 1744  78
Hans Stefne                      g.Stoense         Jens Andersen       12 Jul 1748  90
Henrich Hansen                    Svalebollemolle      Christen Frederich Laursen 1 May 1764  161
Henrich Hansen       inds Lokkeby        h.Lokkeby                      30 Mar 1797  290
Henrich Poulsen      f.Bostrup         h.Svalebolle Mark  Hans Frederich Nielsen +, =enken 30 Dec 1817 445
Peder Nielsen Hjulmand   f.Skattebol        h.Hovgaarden       gb Jorgen Poulsen     4 Oct 1832  589
Soren Jensen Hulmand    f.Kuldborgland, Lolland  h.Svalebolle       Peder Hansen Skomager   7 Jan 1813  403
Jens Rasmussen Holsmose                h.Hov           lidtil beboet       14 Feb 1722  11
Iver Phillipsen                    g.Stoense         fad Phillip Iversen +   5 Jun 1757  107
Jacob Andersen       Skattebolle        g.Skattebolle       Rasmus Rasmussen     1 May 1719  9
Jacob Frederichsen Krum                h.Tressebolle       Jens Clausen +      31 Dec 1818  443
Jacob Hansen                     h.Fabak          gb Knud Christensen    29 Dec 1806  367
Jacob Hansen        f.Skrobelev        h.Skebjerg        Jorgen Hansen +, =enken  27 Dec 1820  476
Jacob Pedersen                    g.Tressebolle       Hans Hansen        14 Jan 1759  132
Jacob Pedersen       f.Hovgarden        g.Ennebolle        Hans Christensen +    17 Sep 1759  137
Jacob Pedersen       f.Hovgarden        g.Hovgardene       fad Peder Jacobsen +   30 Dec 1831  563
Jacob Rasmussen      Stensgard gods       g.Stoense         Niels Hansen Warn     7 Nov 1801  300
Jacob Rasmussen      f.Klauseboll        byggegrund i Lisemose                28 Jul 1755  114
Jens Andersen       Stoense          g.Svalebolle       svigfad Hans Laursen   12 Jul 1748  90
Jens Christensen                   g.Fabak          Claus Madsen enke     24 Aug 1751  102
Jens Clausen        Svalebolle         h.Tressebolle       g. Rasmus Rasmussen    1 Mar 1791  264
Jens Eriksen                     h.Tressebolle       Niels Hansen Rogn +    28 Mar 1765  169
Jens Hansen        Emmerbolle         ½g.Emmerbolle       fad Hans Laursen     24 Feb 1737  55
Jens Hansen                      g.Emmerbolle       Rasmus Laursen +     26 Jun 1741  67
Jens Hansen                      h.Snode          Christen Olufsen +    4 Oct 1777  216
Jens Hansen                      g.Lismose                      23 feb 1781  224
Jens Henrichsen                    sted Skattebolle     lidtil beboet       8 Jan 1733  36
Jens Jensen        Lismose          g.Lismose         lidtil beboet       1 May 1719  23
Jens Jensen        Lismose          g.Lismose         Mads Torsing       7 Apr 1745  81
Jens Jensen                      g.Lokkeby         Mads Hansen        23 Feb 1781  225
Jens Jeppesen                     g.Ennebolle        Rasmus Hansen       1 Oct 1742  70
Jens Jeppesen                     g.Snode          Jens Hansen        16 Apr 1745  83
Jens Jeppesen       f.Snode          g.Snode          fad Jeppe Jensen enke   27 Sep 1828  541
Jens Madsen                      g.Tressebolle       Claus Pedersen +     12 May 1787  246
Jens Markusen                     g.Tonbjerg, Bostrup    Anders Andersen +     28 Sep 1762  146
Jens Christian Nielsen   Stoense          g.Stoense         lidtil beboet       1 May 1719  6
Jens Nielsen                     h.Hov           fad Niels Pedersen    25 Oct 1795  277
Jens Nielsen        f.Hov           h.Hov           Lars Pedersen enke    19 Dec 1814  421
Jens Nielsen        f.Tresseboll        g.Tressebolle       fad Niels Thomasen    31 Dec 1815  425
Jens Rasmussen                    ved Sio, Bostrup     Andreas Simonsen     28 Jul 1770  188
Jep Andersen                     g.Stoense         fad Anders Ibsen     1 May 1724  5
Jep Andersen                     g.Stoense         lidtil beboet       8 Jan 1733  34
Jep Pedersen        Hovgaard          g.Hovgaard        lidtil beboet       1 May 1719  12
Jeppe Pedersen                    g.Skattebolle       Jens Andersen +      30 Apr 1769  181
Jeppe Pedersen       g.Skatteboll        g.Snode          Hans Jensen        30 Dec 1804  349
Jochum Diderich Schnor   f.Holsten, tiene mollebygger h.Snode       Hans Peder Pedersen enke + 30 Dec 1804  346
Johan Frederich Christensen  f.Stoense        h.Stoense         fad Christen Nielsen   31 Dec 1815  435
Johanne Marie Markusdr   f.Hovgarden        h.Svalebolle       Rasmus Christophersen +  30 Apr 1763  155
Johannes Hansen      f.Svalebolle        h.Tressebolle       Anders Rasmussen +    28 Dec 1831  566
Johannes Henrichsen    f.Svalebolle        g.Svalebolle       fad Henrich Hansen    7 May 1834  623
Johannes Falentin Seelmann smedsv Skaarup       h.& smediw Lejbolle    Christian Hansen Smed +  9 Mar 1811  385
Jorgen Godtfredsen     f.Lokkeby         g.Stoense         Rasmus Jensen       22 Dec 1807  358
Jorgen Gregersen                   g.Stengade        fad Gregers Jorgensen   29 Nov 1754  104
Jorgen Hansen                     h.Hov           fad +           9 Jul 1784  233
Jorgen Hansen       Fabak           g.Fabak          Rasmus Madsen, = dau   31 Dec 1803  314
Jorgen Hansen       h.Hov           h.Stoense                      10 Jan 1805  352
Jorgen Hansen       f.Lejbolle         g.Emmerbolle       Christen Hansen = ... +  12 Sep 1813  406
Jorgen Peter Hansen                  h.Skebjerg        fad Hans Pettersen+    9 Jul 1784  235
Jorgen Jensen       f.Osterhuse        sted Hov         gb Jens Nielsen +, =enken 10 Dec 1833  596
Jorgen Jorgensen                   h.Lismose                      22 Apr 1769  181
Jorgen Jorgensen      f.Bremholm         g.Bremholm Skebjerg   stedfad Rasmus Godtfredsen 25 May 1810  374
Jorgen Madsen                     g.Tressebolle       Johan Christensen +    1 May 1719  19
Jorgen Madsen                     g.Bremholm, Skebjerg   fh. forpgtet gaarden   28 Dec 1768  176
Jorgen Nielsen Krammer   Stoense          g.Stoense         hidtel beboet       1 May 1719  6
Jorgen Pedersen      Svalebolle         h.Svalebolle       hidtel beboet       8 Jan 1733  40
Jorgen Pedersen                    h.Mileskovhauge Bostrup  Hans Paaske +       16 Apr 1765  170
Jorgen Pedersen      f.Tjorntved        g.Tjorntved, Skebjerg   fad Peder Hansen     9 Mar 1811  389
Jorgen Poulsen                    h.Hovgaarden       fad Poul Jorgensen +   24 Nov 1796  285
Jorgen Rasmussen      f.Bostrup         h.Faebak         Hans Mogensen enke +   19 Sep 1810  376
Jorgen Rasmussen      f.Snode          h.Tressebolle       Morten Diderichsens enke 31 Dec 1815  428
Kay Madsen                      g.Fabak          Niels Hansen       20 Apr 1776  206
Kay Madsen         g.Fabak          h.Hovgaarden       Rasmus Pedersen      25 Dec 1807  372
Kirstine Rasmusdtr                  h.Windeby         Peder Knudsen       28 Nov 1758  129
Knud Hansen        Snode           nyt h.Snode                     24 Sep 1744  80
Knud Hansen        f.Emmerboll        h.Svalebolle       Peder Madsen       4 Oct 1766  172
Knud Hansen        Lejbolle          h.Fabak          Hans Madsen +, = enken  20 Dec 1793  267
Peder Hansen Kaarse    Stoense          g.Emmerbolle       Frands Jensen enke    31 Dec 1803  317
Lars Clausen                     g.Stoense         fad Claus Andersen    30 Jan 1755  110
Lars Dinesen        f.Illebolle        g.Tonbjerg, Bostrup    Hans Bendixen       24 Dec 1737  60
Lars Gotfredsen      Lejbolle          g.Lejbolle        fad Gotfred Pedersen +  26 Jan 1725  13
Lars Hansen                      g.Svalebolle       Jens Frandsen +      26 Mar 1743  75
Lars Hansen                      g.Stoense         Christen Christensen +  31 Jan 1763  148
Lars Hansen        Lejbolle          g.Lokkeby         Anders Jensen       5 May 1796  284
Lars Nielsen        ladefoged         h.Tressebolle       Christen Christensen +  14 Aug 1799  295
Lars Pedersen                     g.Hovgaardene       Peder Christensen +    21 Jul 1747  88
Lars Pedersen       Lejbolle          h.Stoense         Rasmus Rasmussen     20 Apr 1789  260
Lars Pedersen       h.Stoense         h.Hov           Jorgen Hansen       10 Jan 1805  352
Lars Rasmussen       f.Hovgaarden        g.Spoetofte, Skebjerg   Godfred Hansen +     26 Jul 1795  274
Lars Rasmussen       Fabak           g.Emmerbolle       Rasmus Hansen +      7 Nov 1801  309
Lars Rasmussen       f.Snapindhuset       h.Faebak         Jacob Hansen +      1 Sep 1825  502
Mads Christensen      f.Kassebolle        ½g.Lismose        Jens Jensen        10 Nov 1736  57
Mads Frandsen       Koje            h.Stoense         Mads Nielsen +      29 Dec 1806  369
Mads Hansen        Bionslette         h.Biornslette       hidtil beboet       1 May 1719  17 20
Mads Hansen                      g.Lokkeby         Rasmus Olufsen? +     29 jul 1776  207
Mads Hansen        f.Lejbolle         g.Lejbolle        mod Hans Laursens enke+  22 Jun 1812  397
Mads Jensen                      g.Jydeholm, Bostrup    Rasmus Andersen      1 May 1824  14
Mads Madsen                      h.Tessebolle       Peder Christophersen   22 May 1771  191
Mads Mortensen       f.Fodslette        h.Lokkeby                      12 Feb 1733  46
Mads Mortensen       f.Biornslette       h.Stoense, Snode                  29 Jul 1739  63
Mads Nielsen                     g.Skattebolle       Hans Knudsen       12 Oct 1763  173
Mads Nielsen                     h.Stoense         Hans Hansen Naver     20 Apr 1789  260
Mads Nielsen        Jydeholm          g.Fabak          Frands Rasmussen +    1 Nov 1801  302
Mads Pedersen       Emmerbolle         g.Emmerbolle       hidtel beboet       1 May 1719  2
Mads Rasmussen       Skattebolle        g.Skattebolle       hidtel beboet       1 May 1719  10
Markus Johansen                    h.Bostrup         Christen Hansen Basse   20 May 1770  189
Mathias Pedersen      Tressebolle        h.Svalebollehaug     Jens Clausen       1 Mar 1791  264
Mathias Pedersen      f.Tresseboll        h.Bostrup       Christen Christensen Mellebye 30 Apr 1796  283
Michel Madsen                     h.Stoense         Rasmus Rasmussen     28 Apr 1789  258
Mogens Frandsen                    sted Windeby       Jens Andersen       20 Mar 1749  93
Morten Didrichsen                   h.Tressebolle       fad Didrich Mortensen +  20 Apr 1769  180
Morten Hansen                     nyt h.Fabak                     2 Sep 1744  80
Morten Hansen                     h.Lindelse        Erik Egmoses enke     24 Jul 1762  143
Morten Henrichsen     f.Emmerboll        g.Emmerbolle       Christen Jacobsen +    29 Dec 1816  440
Morten Jespersen      skomager          nyt h.Hovgaarden                  4 Dec 1776  212
Niels Frandsen       Emmerbolle         g.Emmerbolle       hedtil beboet       1 May 1719  2
Niels Hansen                     g.Emmerbolle       fad Hans Rasmussen gb +  13 Feb 1733  48
Niels Hansen        Emmerbolle         h.Tressebolle       Peder Jorgensen +     16 Aug 1742  68
Niels Hansen Ravn                   h.Tressebolle       Johan Muremester +    28 Sep 1742  69
Niels Hansen                     g.Fabak          Jens Hansen        20 Aprp 1745 84
Niels Hansen                     nyt h.Mileskovhauge, Bostrup            28 Jul 1762  144
Niels Hansen                     sted Windeby       Claus Hansen +      1 May 1764  165
Niels Hansen                     g.Stoense         Hans Jorgensen      16 Jul 1774  200
Niels Hansen        f.Svendstrup        g.Stoense         Jacob Rasmussen +, =enken 27 Sep 1828  534
Niels Ifversen       Tressebolle        g.Tressebolle       fad Ifver Nielsen     25 Jun 1721  17
Niels Jensen        f.pa Sio          h.Svalebolle       Hans Madsen Kudsk +    20 Dec 1793  266
Niels Larsen        f.Lejbolle         g.Jydeholm, Bostrup                 29 Oct 1764  168
Niels Madsen        f.Emmerboll        g.Hovgarden, Bostrup   Christen Rasmussen    7 Dec 1737  58
Niels Madsen        f.Lejbolle         g.Tressebolle    Jens Nielsen, = dau Ane Jensdtr 29 Dec 1827  511
Niels Marcusen       f.Windeby         g.Windeby         fad Marcus Hansen +    20 May 1858  126
Niels Nielsen       Ennebolle         g.Skattebolle       Rasmus Rasmussen Skipper + 19 Sep 1810 381
Niels Allexander Carl Palludan f.Adelersborg     Svalebolle Molle                  4 Oct 1832  579
Niels Laurits Carl Palludan Svalebolle Molle     g.Svalebolle       Hans Johansen enke +   30 Dec 1830  555
Niels Pedersen                    h.Hov           Adam Hansen        6 Apr 1766  170
Niels Pedersen       Skattebolle        h.Skattebolle       Anders Hansen       16 Jun 1788  255
Niels Pedersen       Kobenhavn         h.smedie Snode      Anders Christensen Smed  30 Dec 1793  270
Niels Pedersen       f.Paarup, Lindelse     h.Svalebolle  Claus Christensen Mittebyes enke, =dau 4 Oct 1832 592
Niels Poulsen       f.Emmerboll        h.Snode          Jens Hansen Fyenboe +   30 Dec 1798  313
Niels Rasmussen      Lejbolle          h.Tressebolle       Hans Dinesen +      16 Oct 1742  71
Niels Thomasen                    g.Tressebolle       Hans Pedersen +      25 Oct 1763  158
Ole Jacobsen        Ennebolle         g.Ennebolle        fad Jacob Pedersen    22 Dec 1807  361
Ole Jensen         f.Hovgarden        g.Lokkeby         Hans Thomasen       10 Feb 1727  19
Ole Jorgensen                     g.Lismose         Jens Jensen        9 Jul 1784  233
Ole Nielsen        Lille Snode        h.Tressebolle       Hans Krammer       8 Dec 1737  59
Ole Nielsen        skomgr Tressebolle     nyt h.Hovgarden                   24 Jul 1747  89
Ole Jensen Olsen      f.Lismose         g.Lismose         fad Ole Jorgensen +    27 Sep 1828  537
Ole Pedersen                     h.Tressebolle       hentil beboet       16 Jan 1733  38
Ole Pedersen        Rudkobing         nyt h.jord Tressebolle  Mads Madsen        30 Dec 1804  337
Otte Ditlev Rasmussen   Svalebolle         Tornbye, Fabak      Jens Marcusen +      16 Jun 1788  256
Otto Ditlev Ps?                    h.Mileskov,Bostrup    Peder Hansen +      23 Dec 1822  484
Peder Christensen     Lismose          g.Lismose         hidtil beboet       1 May 1719  26
Peder Christensen     f.Emmerbolle        g.Hovgaard        Jens Madsen        7 May 1727  12
Peder Christensen                   g.Refbjerg        Hans Christophersen    25 Sep 1748  93
Peder Christensen     Svalebolle         h.smedie Lokkeby     Rasmus Pedersen enke   1 May 1754  107
Peder Christensen     g.Rifbjerg         h.Mileskovhauge, Bostrup Niels Hansen       14 Sep 1764  166
Peder Christensen Bodker  Tressebolle        h.Karskov, Bostrup                 1 Mar 1791 265 271
Peder Christophersen    f.Ennebolle        h.Tressebolle       Rasmus Madsen +      18 Sep 1760  139
Peder Christophersen                 g.Stoense         Laurs Clausen       24 May 1770  186
Peder Clausen                     ½g.Tressebolle      Peder Hansen       14 Apr 1745  86
Peder Hansen Smed     Tressebolle        g.Tressebolle       hidtil beboet       1 May 1719  18
Peder Hansen                     g.Tressebolle       hidtil beboet       16 Jan 1733  31
Peder Hansen                     h.Mileskovhauge, Bostrup Knud Jensen        24 Nov 1775  205
Peder Hansen        Lismose          g.Tjorntved, Tullebolle  Jorgen Nielsen      19 Mar 1778  218
Peder Hansen                     g.Tovtesholm, Tullebolle fad Hans Rasmussen    1 Jul 1785  237
Peder Hansen        f.Emmerboll        h.Emmerbolle       fad Hans Pedersen     31 Dec 1803  335
Peder Hansen        Naestebolle        h.Fabak          Abraham Madsen      28 Dec 1806  371
Peder Jacobsen                    g.Hovgaarden       Rasmus Hansen       6 Oct 1787  249
Peder Jensen                     g.Hovgaarden       Mads Rasmussen +     9 Apr 1759  134
Peder Jensen        f.Stoense         h.Fabak          Peder Hansen       29 Dec 1827  523
Peder Jeppesen                    g.Emmerbolle       Hans Christensen +    20 Jul 1742  68
Peder Jeppesen                    h.Charlottenlund mark   hidtil beboet       12 Sep 1751  103
Peder Johansen       Stengade          h.Tullebolle     Jacob Rasmussen Skraders enke 30 Dec 1804  344
Peder Jorgensen                    h.Tressebolle       hidtil beboet       16 Jan 1733  39
Peder Jorgensen      Fabak           byggegrund Jydeholm/Mileskov, Bostrup        20 Aug 1750  96
Peder Jorgensen      Emmerbolle         h.Stoense         Jorgen Hansen Luuse    31 Dec 1803  330
Peder Knudsen       Fodslette         h.Windeby         Jens Hansen        7 Apr 1755  113
Peder Knudsen                     g.Emmerbolle       Hans Jacobsen       14 Apr 1787  244
Peder Larsen                     g.Egmose, Illebolle    fad Lars Pedersen     9 Jul 1784  226
Peder Larsen        f.Hov           h.Hov           Jens Nielsen       29 Dec 1827  515
Peder Madsen                     g.Tressebolle       Hans Hansen +       3 Jan 1771  190
Peder Mathiasen                    h.Emmerbolle                    1 May 1720  3
Peder Mogensen       h.Lejbolle         h.Lejbolle        hidtil beboet       1 May 1719  15
Peder Mogensen       h.Lejbolle         h.Lejbolle        hidtil beboet       1 May 1719  27
Peder Mogensen                    nyt h.Snode                     16 Dec 1742  73
Peder Nielsen       f.Kraget          nyt h.Mileskovhauge, Bostrup Peder Pedersen    31 Dec 1803  321
Peder Nielsen       f.Westerby         g.Skebjerg        Peder Hansen       9 Mar 1811  387
Peder Nielsen Hulmand?   f.Skatteboll        h.Hovgaarden       gb Jorgen Poulsen     4 Oct 1832  599
Peder Pedersen       f.Lejbolle         g.Stoense         Hans Andersen Kruuse   3 Nov 1735  53
Peder Pedersen                    h.Skebjerg   Hans Mortensen enke Ellen Andersdtr 14 Nov 1769  186
Peder Pedersen                    h.Svalebolle       Peder Pedersen Skytte +  3 Jun 1772  193
Peder Pedersen                    h.Mileskovhauge, Bostrup Jorgen Pedersen      14 Oct 1776  209
Peder Pedersen       h.Mileskov         nyt h.Emmerbolle                  10 Jan 1805  354
Peder Rasmussen                    h.Blokgarden Svalebolle  fad Rasmus Pedersen +   3 Nov 1801  311
Peder Rasmussen      Snapindhuset        h.Snapindhuset, Bostrup  fad Rasmus Hansen +    30 Dec 1830  559
Philliph Iversen                   g.Stoense         hedtil beboet       16 Jan 1733  35
Poul Nielsen                     g.Emmerbolle       Jens Hansen +       12 Mar 1750  97
Rasmus Andersen Pusselykke              g.Emmerbolle       Hans Pedersen enke    19 Sep 1810  379
Rasmus Andersen      Skattebolle        g.Skattebolle       mod Anders Andersen enke + 27 Sep 1828 530
Rasmus Christensen     Bostrup          g.Skattebolle       Mads Nielsen       19 Jul 1788  254
Rasmus Christophersen   f.Fyn           h.Stoense         Mads Frandsen +, =enken  19 Dec 1814  418
Rasmus Christophersen                 h.Svalebolle       fad Christopher Rasmussen 15 Aug 1745  85
Rasmus Clausen       snedker          nyt h.Lokkeby                    9 Apr 1745  82
Rasmus Godfredsen                   g.Bremholm, Tullebolle  Jorgen Madsen +      19 Apr 1785  238
Rasmus Hansen       Ennebolle         g.Ennebolle        hidtil beboet       1 May 1719  22
Rasmus Hansen       f.Lolland         nyt h.Jydeholm, Bostrup               13 Sep 1755  118
Rasmus Hansen                     g.Emmerbolle       Christen Madsen +     15 Apr 1763  154
Rasmus Hansen                     g.Hovgaardens       Peder Jensen +      20 Mar 1775  203
Rasmus Hansen                     sted Skattebolle     Claus Pedersen +     4 Apr 1777  214
Rasmus Hansen       Hovgarden         g.Lismose         fad Hans Pedersen     6 Oct 1787  251
Rasmus Hansen       f.Tresseboll        h.Snapind, Bostrup    Christian Hansen     3 Sep 1795  272
Rasmus Hansen       f.Husetbjerg        h.Mileskov, Bostrup    Hans Jorgen Christensen + 9 Mar 1811  383
Rasmus Hansen       f.Fellesvig        g.Bjorngrd, Snode     Jeppe Pedersen      27 Dec 1820  467
Rasmus Hansen       f.Botofte         g.Jydeholmsgrd, Bostrup  Hans Nielsen       30 Dec 1831  570
Rasmus Jensen                     g.Stoense         Christen Nielsen, = dau  19 Aug 1799  296
Rasmus Jensen       g.Stoense         h.Tressebolle       stedf Hans Hansen enke  30 Dec 1812  399
Rasmus Kaysen                     h.Hovgaarden       fad Kay Frederich Madsen 31 Dec 1819  463
Rasmus Lauridsen                   g.Emmerbolle                    25 Dec 1728  21
Rasmus Lauridsen                   g.Hovgaarden       Niels Madsen +      13 Jul 1769  183
Rasmus Madsen                     g.Fabak          fad Mads Abrahamsen    24 Jun 1774  199
Rasmus Nielsen Ortelokke  Pederstrup, fh g.Ortelokke h.Skebjerg        Albreth Nielsen      22 Dec 1828  490
Rasmus Olsen                     ½g.Lokkeby        fad Ole Jensen      4 Mar 1756  119
Rasmus Pedersen                    h.smedie Lokkeby     Mads Mortensen +     6 Aug 1748  91
Rasmus Pedersen                    h.Hovgaarden       Morten Hansen +      21 Feb 1763  149
Rasmus Pedersen      ladefoged         h.Blokgarden, Svalebolle Laurs Hansen +      24 Aug 1773  196
Rasmus Pedersen      Hov            h.Stengade        Stephen Hansen Snedker  26 Apr 1796  282
Rasmus Pedersen      f.Mileskov, Bostrup    h.Emmerbollemark     fad Peder Pedersen Mogensen 19 Sep 1810 377
Rasmus Pedersen      f.Tresseboll        g.Tressebolle       fad & mod+        27 Dec 1820  472
Rasmus Pedersen Blokmand  Svalebolle         f.Bokgarden, Svalebolle  foraeldrene+       27 Sep 1828  526
Rasmus Pedersen      f.Ludbjerg         g.Emmerbolle       Hans Christensen     31 Dec 1815  433
Rasmus Rasmussen      h.Skattebol        h.Snode          Niels Nielsen       1 May 1719  7
Rasmus Rasmussen                   h.Snode          hidtil beboet       16 Jan 1733  41
Rasmus Rasmussen                   g.Stoense         Hans Andersen +      13 Mar 1763  150
Rasmus Rasmussen                   h.Snode          Peder Smed        20 May 1773  195
Rasmus Rasmussen      h.Snode          g.Skattebolle       Hans Jensen        1 Apr 1787  243
Rasmus Rasmussen      h.Stoense         g.Tressebolle       Jens Andersen +, =enken  20 Apr 1789  259
Rasmus Rasmussen      f.Tresseboll        g.Buklegrd, Tressebolle  fad Rasmus Rasmussen = ...+ 6 Oct 1821 478
Niels Hansen Ravn                   h.Tressebolle       Johan Murermester+    28 Sep 1742  69
Jochum Diderich Schnor   f.Holsten                      Hans Peder Pedersen enke+ 30 Dec 1804  346
Johannes Falentin Seelmann af Staarup        h.smedie Lejbolle     Christian Hansen Smed +  9 Mar 1811  385
Hans Nielsen Smed                   h.Lejbolle        Peder Mogensen      24 Feb 1737  56
Peder Hansen Smed     Tressebolle        g.Tressebolle       hidtil beboet       1 May 1719  18
Christen Spinder      Bostrup          h.Bostrup         hidtil beboet       1 May 1719  16 28
Hans Stefne                      h.Svalebolle       Jorgen Pedersen +     16 Jan 1744  78
Hans Stefne                      g.Stoense         Jens Andersen       12 Jul 1748  90
Stephen Hansen                    h.Stengade                     28 Dec 1756  121
Soren Hansen                     h.Skebjerg   Hans Mortensen enke Ellen Andersdtr 4 Nov 1773  199
Soren Hansen        f.Svalebolle        g.Svalebolle       N.L.Carl Palludan     4 Oct 1832  575
Soren Madsen        f.Munkebo         g.Emmerbolle       Jacob Hansen Bogvad    4 Sep 1826  506
Soren Pedersen       f.Svalebolle        g.Svalebolle       stedf Jens Madsen     30 Dec 1830  551
Soren Rasmussen      f.Emmerbolle        g.Emmerbolle       Hans Jacobsen       1 Sep 1825  496
Rasmus Nielsen Ortelokke  af Pederstrup, fh g.Ortelokke h.Skebjerg      Albreth Nielsen      22 Dec 1828  490

////////////////////////////////////////END OF ESTATE ////////////////////////////////////////