Nidlose, Love herred, Holbek amt
                           1840 Census - 39142
                             Feb 23, 1999


Kongsted bye

Soren Hansen           37  gift  gmd     1 grd
Ane Larsdtr           29  gift  kone
Hans Sorensen          7       dere born
Kirsten Sorensen         3
Ane Sorensen           1
Niels Olsen           35  u    tieneste
Niels Larsen           17
Karen Nielsdtr          26
Karen Nielsdtr          18
Christiane Ustrup        48  enke  aftaegtskone
Christian Rasmussen       8       hendes born
Rasmus Hansen          4
Karen Frandsen          45      fattiglem uden sange

Dorthe Frederichsdtr       63  enke  gmds enke  2 grd
Frederich Pedersen        26  u    hends born
Niels Pedersen          23
Ane Pedersdtr          40  enke
Stine Sorensdtr         13      pleieborn
Niels Sorensen          8
Jens Larsen           18      tieneste (unsure of his 1st name)
Marie Nielsdtr          23

Peder Jorgensen         65  gift  hmd     3 huus
Ellen Pedersdtr         52  gift  kone

Jens Christensen         33  gift  hmd     4 huus
Karen Nielsdtr          38  gift  kone
Marie Jensen           7       dere born
Christen Jensen         6
Kirsten Jensen          4
Maren Jensen           2
Hans Borgerth          55  gift  aftaegtsmand
Ane Olsdtr            46  gift  kone

Ole Pedersen           39  gift  gmd     5 grd
Karen Pedersdtr         34  gift  kone
Peder Olsen           8       dere born
Sidse Marie Olsen        4
Hans Olsen            2
Niels Nielsen          19  u    tieneste
Peder Larsen           19  
Thrine Jensdtr          17
Karen Andersdtr         19
Karen Christophersdtr      61  enke  afteagtskone
Peder Pedersen          24  u    vaever

Karen Nielsdtr          56  enke  hmds enke  6 grd

Lars Jensen           35  u    gmd     7 grd
Ane Madsdtr           70  enke  hans moder
Peder Christiansen        15      pleiesen
Niels Pedersen          21  u    tieneste
Peder Jepsen           21
Ane Jensdtr           22
Marie Christensdtr        20

Jens Andersen          29  gift  gmd     8 grd
Birthe Marie Nielsdtr      25  gift  kone
Anders Jensen          3       dere born
Hans Jensen           22  u    tieneste
Niels Jensen           17
Ane Andersdtr          22
Karen Poulsdtr          17
Poul Sorensen          56  gift  dagleier
Maren Jensdtr          52  gift  kone
Ane Jepsdtr           25  u    indsidder
Niels Poulsen          14
Ane Nielsen           2

Ole Nielsen           70  gift  hmd     9 huus
Sidse Marie Larsdtr       70  gift  kone

Niels Jensen           52  gift  hmd     10 huus
Ane Christophersdtr       43  gift  kone
Jens Nielsen           15  u    dere born
Christen Nielsen         11
Karen Nielsen          3
Christian Christiansen      30  gift  indsidder
Johanne Marie Hansdtr      40  gift  hans kone

Morten Larsen          49  gift  hjulmand   11 huus
Marie Jorgensdtr         32  gift  kone
Jens Mortensen          6       dere born
Jorgen Hansen          85  enkemd aftaegtsmand

Niels Pedersen          44  gift  gmd     12 grd
Karen Christensdtr        33  gift  kone
Karen Nielsdtr          12      dere born
Hans Nielsen           9
Peder Nielsen          7
Maren Nielsen          4
Sophie Nielsen          1
Kirsten Hansdtr         78  enke  aftaegtskone
Jorgen Nielsen          25  gift  tieneste
Jens Pedersen          18  u
Marie Nielsdtr          19
Johanne Nielsdtr         18

Maren Nielsdtr          59  enke  gmds enke  13 grd
Lars Hansen           27  u    hendes born
Jens Hansen           25
Peder Hansen           20
Maren Jensdtr          19      hendes pleieborn
Niels Sorensen          9
Regine Ane Margrethe Andersdtr  26  u    tieneste
Niels Nielsen          17

Hans Jorgensen          41  gift  gmd     14 grd
Ane Marie Nielsdtr        46  gift  kone
Sidse Marie Hansdtr       18      dere born
Kirsten Hansdtr         15
Karen Marie Andersdtr      15  u    fattiglem
Sidse Nielsdtr          28      vaeverpige
Ditlev Jensen          26      tienestekarl
Soren Jepsen           30  gift  dagleier
Kirsten Hansdtr         28  gift  hans kone
Hans Sorensen          3       db

Niels Nielsen          31  gift  dagleier   15 huus
Mariane Rasmusdtr        24  gift  kone
Peder Nielsen          2       dere born
Ane Marie Hansdtr        72  enke  fattiglem unden songe

Jens Pedersen          37  gift  smed     16 huus
Inger Kirstine Nielsdtr     33  gift  kone
Hans Jensen           10      dere born
Niels Jensen           9
Peder Jensen           7
Jorgen Jensen          5
Anders Jensen          3
Ane Larsdtr           71  enke  aftaegtskone
Lars Jacobsen          18  u    tieneste
Karen Nielsdtr          19

Ole Jensen            60  gift  gmd     17 grd
Hedevig Larsdtr         40  gift  kone
Niels Larsen           20  u    dere born
Inger Olsdtr           16
Maren Olsdtr           14
Karen Olsen           6
Ane Kirstine Olsen        2
Hans Andersen          19  u    tieneste

Hans Olsen            38  gift  vaever    18 huus
Johanne Nielsdtr         38  gift  
Ane Hansdtr           14      dere born
Maren Hansdtr          12
Marie Hansen           10
Ellen Hansen           5
Ole Hansen            4
Niels Hansen           1
Jens Olsen            33  u    skraeder
Johannes Sorensen ( Johan Sorensen ) 45   gift     skraeder
Ane Olsdtr            49  gift  hans kone
Hans Johansen          12      dere born
Soren Johansen          9

Lars Rasmussen          30  gift  hmd     19 huus
Ane Andersdtr          33  gift  kone

Hans Larsen           55  gift  hmd     20 huus
Magdalene Olsdtr         60  gift  kone
Ane Mir Hansdtr         22  u    db

Mads Nielsen           38  gift  gmd     21 grd
Karen Pedersdtr ?        30  gift  kone
Niels Madsen           9       dere born
Johanne Madsen          6
Peder Madsen           3
Marie Madsen           1
Jens Hansen           29  u    tieneste
Henrich Hansen          18
Karen Pedersdtr         15
Kirsten Andersdtr        22
Jesper Jensen          64  enkemd aftaegtsmand
Ane Knudsdtr           60  enke  huusholderske

Peder Andersen          40  gift  hmd     22 huus
Karen Jensdtr          36  gift  kone
Lars Pedersen          9       dere born
Ane Kirstine Pedersdtr      6
Ane Lars Sorens         90  enke  fattiglem
Karen Jensdtr          49  enke  aftaegtskone
Johanne Marie Hansen       11      hendes datter

Hans Rasmussen          60  gift  hmd     23 huus
Maren Pedersdtr         35  gift  kone
Niels Hansen           10      dere born
Marie              58  enke  fattiglem udens songe

Jorgen Christensen        76  enkemd hmd     24 huus
Christen Jorgensen        43  gift  indsider (vaever x'd out)
Kirsten Jorgensdtr        45  gift  hans kone
Soren Christensen        18      dere born
Lars Christensen         15
Mariane Christensen       11
Bodil Christensen        7
Christen Christensen       4

Jens Jensen           43  gift  hmd     25 huus
Ane Nielsdtr           45  gift  kone
Jens Jensen           12      dere born
Maren Jensen           10
Ane Margrethe Jensen       5

Rasmus Svendsen ?        45  gift  gmd     26 grd
Magdalene Lind/Lund       44  gift  kone
Sophie Rasmine Svendsen     22  u    dere born
Caroline Svendsen        13
Kardof Martin Svendsen      15
Lars Andersen          29  u    tieneste
Mads Christensen         32  u
Niels Andersen          21
Maren Nielsdtr          23
Niels Jensen           36  gift  svitzer
Karen Marie Svendsen       42  gift  kone
Maren Johnsdr          72  enke  bedstemoder
Karen Kirstine Jensdtr      17  u    tieneste
Hans Peter Madsen        19

Hans Jensen           46  gift  gmd     27 grd
Maren Christensdtr        48  gift  kone
Karen Mri            19      deres pleieborn
Christopher Sorensen       6
Niels Hansen           25  u    tieneste
Niels Sorensen          15
Marie Jensdtr          25

Simon Rasmussen         44  gift  skolelaerer 28 skole
Karen Clausdr          29  gift  kone
Maren Emilie Rasmussen      21  u    dere born
Frederikke Christiane Rasmusdtr 11
Caroline Amalie Rasmussen    9
Johan Eiler Rasmussen      6
Louise Henriette Rasmussen    3
Julie Sophie Rasmussen      1

Niels Pedersen          36  gift  gmd     29 grd
Marie Jensdtr          44  gift  kone
Lars Christiansen        19  u    dere born
Mette Marie Christiansdtr    17
Soren Christiansen        13
Johanne Marie Christiansdtr   12
Christian Nielsen        9
Jens Peter Nielsen        7
Kirsten Nielsdtr         30  u    tieneste

 Total Kongsted bye 219 persons

Nidlose bye

Hans Christensen         35  gift  gmd     30 grd
Karen Nielsdtr          46  gift  kone
Karen Hansen           9       dere born
Karen Sophie Olsdtr       14      deres pleiedatter
Peder Rasmussen         21  u    tieneste
Christen Rasmussen        20
Niels Hansen           17
Maren Bendtsdr          21  

Poul Christian Edelberth Poulsen 45  gift  sognepraest og ridder af Dbg 31 Nidlose Praestgrd
Louise Dorthe Frederikke Poulsen fod Raffn 42 gift kone
Marie Margrethe Poulsen     70  enke  sognepraestens moder
Octavia Poulsen         12  u    praestens born
Fanny Cataria Poulsen      10
Jacob Peter Poulsen       9
Carl Poulsen           6
Jonas Poulsen          4
Valdemar Poulsen         2
Christian Eskildsen       27  u    tieneste
Niels Henrichsen         18
Niels Christensen        22
Bodil Jacobsdtr         30
Ane Kirstine Nielsdtr      26
Karen Jacobsdtr         20

Niels Larsen           39  gift  hmd     32 huus
Kirsten Jensdtr         48  gift  kone
Maren Kirstine Nielsen      7       db

Hans Andersen          33  gift  gmd     33 grd
Ane Jacobsdtr          35  gift  kone
Maren Hansen           5       dere born
Anders Hansen          3
Jens Hansen           1
Wilhelmine            7       pleiebarn
Peder Hansen           20  u    tieneste
Hans Frederichsen        17
Kirsten Poulsdtr         20
Maren Pedersdtr         15
Jacob Christensen        64  gift  aftaegtsmand 
Maren Jensdtr          59  gift  kone
Mariane Nielsen         7       deres pleiebarn

Niels Jensen           31  gift  gmd     34 grd
Karen Hansdtr          30  gift  kone
Niels Jensen           10      dere born
Lars Jensen           8
Peder Jensen           4
Jens Nielsen           1
Rasmus Hansen          21  u    tieneste
Henrich Christensen       17
Marie Nielsdtr          25
Christiane Nielsdtr       16

Peder Nielsen          35  gift  vaever    35 huus
Ane Nielsdtr ( Joh x'd out)   36  gift  kone
Christen Pedersen        7       dere born
Niels Pedersen          5
Ingeborg Pedersen        3
Jorgen Pedersen         2
Rasmus Larsen          25  gift  dagleier
Giertrud Jepsdtr         23  gift  kone
Jens Rasmussen          2       db

Anders Nielsen          44  gift  hmd     36 huus
Ane Cathrine Nielsdtr      34  gift  kone
Lars Andersen          9       db

  Totale 61 persons + 219 = 280 personer + Verup-Nidlose 378 = 658 Hele sognet Rasmussen skolelaerer i Kongsted

Lars Christensen         30  gift  gdfaester  ? grd
Maren Rasmusdtr         29  gift  kone
Karen Marie Frederikke Pedersdtr 5       dere born
Peder Larsen           3
Ane Larsen            2
Niels Olsen           24  u    tieneste
Jorgen Pedersen         21
Mads Hansen           16
Inger Olsdtr           24
Sophie Lorentzine Moller     19
Christen Pedersen        73  gift  afteagtsmand
Karen Rasmusdtr         72  gift  kone
Dorthe Petrine Pedersen     7       pleiedatter
Ane Margrethe Hansdtr      22  u    tieneste

Lars Hansen           36  gift  gdfstr    ? grd
Mette Marie Pedersen       24  gift  kone
Hans Larsen           2       dere born
Karen Sophie Pedersen      11      pleiedatter
Ellen Larsdtr          19  u    tieneste
Ane Rasmusdtr          16
Hans Sorensen          19

Ole Nielsen           57  gift  gdfstr    ? grd
Gunnild Jensdtr         30  gift  
Lars Olsen            12  u    dere born
Niels Olsen           10
Jens Olsen            5
Peder Olsen           2
Niels Pedersen          20  u    tieneste
Christen Nielsen         23
Maren Hansdtr          23
Karen Hansdtr          18
Poul Rasmussen          35  gift  daglejer   
Marie Nielsdtr          41  gift  hans kone
Johanne Poulsdtr         10      dere born
Karen Poulsdtr          8

Ludvig Christensen        49  gift  smed og hmd ? huus
Maren Madsdtr          44  gift  kone
Christen Ludvigsen        20  u    dere born
Niels Ludvigsen         18
Henrich Ludvigsen        11
Jens Ludvigsen          9
Christian Ludvigsen       7
Trine Ludvigsen         5
Christian Ludvigsen       3
Ane Hansdtr           18      tieneste

Karen Cathrine Pedersdtr     67  enke  desterts gjordemoder 34 huus
Mathias Marie Hansdtr      18  u    hendes tjenestepige

Johannes Andersen ( Johan Andersen )  73   gift     skoemager    35 huus
Maren Johansdtr         33  gift  kone
Caroline Johansdtr        50  u    dere born
Ellen Johannesdr         4

Christopher Andersen       64  gift  hmd     36 huus
Ane Nielsdtr           33  gift  kone

Christen Rasmussen        41  gift  hme     37 huus
Karen Nielsdtr          40  gift  kone
Niels Christensen        15      dere born
Jens Christensen         13
Ane Christensdtr         10
Rasmus Christensen        7
Mette Marie Christensdtr     3
Rasmus Nielsen          60  gift  indsidder
Sophie Stephensdtr        62  gift  hans kone

Peder Hansen           44  gift  stokkremand og posttod    38 huus
Johanne Nielsdtr         44  gift  kone
Karen Pedersdtr         18      dere born
Lars Pedersen          13
Maren Pedersdtr         13
Ane Marie Pedersen        7

Hans Hansen           40  gfit  bodker    39 huus
Maren Kirstine Hansdtr      43  gfit  kone
Julius Hansen          6       dere born
Christiane Hansen        4

Jens Hansen           50  gift  skoemager  40 huus
Ane Cathrine Hansdtr       36  gift  kone
Peter Jensen           14      dere born
Marie Jensen           4

Knud Andersen          23  gift  hmd     41 huus
Sidse Pedersdtr         24  gift  kone
Karen Knudsen          1       dere born
Hans Andersen          42  gift  indsidder
Karen Madsdtr          40  gift  hans kone
Lars Hansen           12  u    dere born
Karen Hansen           8
Anders Hansen          6
Soren Hansen           3

Peder Jensen           36  gift  vaever og hmd     42 huus
Karen Jensdtr          46  gift  kone
Jens Pedersen          6       dere born
Lars Pedersen          1
Karen Sophie Jensdtr       15  u    tieneste

Hans Sorensen          64  gift  hmd     43 huus
Kirsten Rasmusdtr        80  gift  kone

Andreas Larsen          44  gift  gdfaester  44 grd
Karen Olsdtr           42  gift  kone
Maren Andreasdtr         18      dere born
Lars Andreasen          16
Kirstine Andreasdtr       12
Johanne Marie Andreasdtr     9
Karen Andreasen         2
Knud Pedersen          19  u    tieneste

Ole Larsen            71  gift  aftaegtsmand 45 huus
Karen Madsdtr          70  gift  kone

Karen Mortensdtr         61  enke  drever gaerde paa mandes i faeste   46 grd
Lars Hansen           39  u    hendes born
Peder Hansen           29
Hans Hansen           26
Karen Marie Hansdtr       22
Johanne Nielsdtr         30  u    ?
Karen Hansdtr          16  u    tienestefolk
Jorgen Frederichsen       24
Lars Larsen           50  enkemd
Jorgen Larsen          20

Christen Jensen         48  gift  gdfaester  47 grd
Ingeborg Jensdtr         42  gift  kone
Peder Christensen        9       dere born
Jens Christensen         3
Peder Pedersen          29  u    tieneste
Frederich Madsen         18
Marie Jensdtr          22
Ane Margrethe Jensdtr      50  u    huusfaerens soster

Lars Larsen           65  gift  grdfstr   48 grd
Ane Rasmusdtr          64  gift  kone
Lars Larsen           40  u    dere born
Rasmus Larsen          24
Marie Jensdtr          24  u    tieneste
Ane Jensdtr           20
Jens Jensen           19
Peder Jensen           13
Rasmus Nielsen          10

Jorgen Jensen          35 or 36 gift grdfaester 49 grd
Maren Jorgensdtr         43  gift  kone
Jens Jorgensen          16      dere born
Ellen Jorgensdtr         15  
Ane Marie Jorgensdtr       12
Karen Jorgensen         8
Maren Jorgensen         3
Peder Nielsen          16  u    tieneste
Else Margrethe Frederichsdtr   19

Jorgen Christensen        28  gift  hmd     50 huus
Ellen Jensdtr          30  gift  kone
Ane Kirstine Jorgensdtr     7       dere born
Jens Jorgensen          4

Anders Nielsen          43  gift  hmd     51 huus
Sophie Amalia Johansdtr     59  gift  kone
Anders Larsen          14      dere born
Birthe Andersdtr         13
Andreas Andersen         10

Peder Sorensen          30  gift  dagleier   52 huus
Sophie Amalia Christensdtr    31  gift  kone
Ane Marie Pedersdtr       10      dere born
Birthe Marie Pedersdtr      8
Stine Pedersen          4
Anders Pedersen         2
Anders Andersen         60  enkemd indsidder
Mette Marie Andersdtr      13  u    hans datter
Hans Jensen           45  gift  dagleier
Karen Nielsdtr          45  gift  hans kone
Hans Hansen           13      dere born
Mariane Hansdtr         11
Ane Sophie Hansen        7
Niels Hansen           4

Rasmus Nielsen          41  gift  hmd     53 huus
Kirsten Jensdtr         39  gift  kone
Karen Rasmusdtr         14      dere born
Jens Rasmussen          12
Maren Rasmussen         3
Margrethe Kirstine Hansdtr    68  enke  mandens moder
Peder Pedersen          34  gift  dagleier
Laurine Nicoline Petrine Olsdtr 24  gift  hans kone
Else Marie Pedersen       3       db

Peder Hansen           41  gift  dagleijer  54 huus
Ane Nielsdtr           39  gift  kone
Kirsten Pedersdtr        11      dere born
Ane Marie Pedersdtr       7
Niels Pedersen          5

Lars Hansen           40  gift  hmd     55 huus
Ane Margrethe Pedersdtr     28  gift  kone
Kirsten Larsdtr         4       dere born
Lisbeth Larsen          1

Ellen Nielsdtr          62  enke  indsidderske 56 huus
Jorgen Nielsen          27  u    hendes son (fattiglem x'd out)

Niels Jensen           43  gift  hmd     57 huus
Mette Jensdtr          43  gift  kone
Frederich Nielsen        13      dere born
Christen Nielsen         7
Christian Nielsen        6
Maren Nielsen          3

Johan Larsen           37  gift  boelsmand  58 boel
Ane Hansdtr           30  gift  kone
Jens Johansen          4       dere born
Maren Sophie Johansen      1
Ingeborg Nielsdtr        18  u    tieneste

Hans Peter Romer         86  gift  skolelaerer 59 skole
Sophie Amalia Roma        33  gift  kone
Niels Vadum Christian Romer   5       dere born
Ida Cathrine Vadum Romer     3
Kirsten Rasmusdtr        19  u    tieneste

Gustav Carl Vilhelm Horup    32  gift  forpagter af gaarden 60 Nidlosegaard
Rosalia Luise Antonie Horup   28  gift  kone
Rosalia Henricke Christiane Horup 3      dere born
Theodor Vilhelm Horup       2
Luise Davids           23  u    tieneste
Ingeborg Rasmussen        17
Ane Cathrine Hansdtr       23
Johanne Marie Pedersdtr     22
Karen Marie Christiansdtr    20
Ane Nielsdtr           23
Peder Christiansen        25
Johan Jorgensen         24
Jens Larsen           22
Soren Poulsen          21
Johan Frederich Nielsen     20
Lars Knudsen           18
Jorgen Simonsen         56  gift

  hertil 214 persons og 164 persons = 378 af Tomer skolelaerer i Nidlose

Veerup bye

Hans Hansen           35  gift  daglejer   1 huus
Johanne Nielsdtr         32  gift  kone
Marie Hansen           1       db
Ane Jorgensdtr          60  enke  huusmoderens moder san af dem susing?

Bent Nielsen           49  gift  daglejer   2 huus
Ane Jensdtr           59  gift  kone
Niels Jensen           54  gift  traeskoemand
Sidse Hansdtr          61  gift  hans kone

Jens Peitersen          50  gift  aenegaardfaester   3 grd
Maren Madsdtr          52  gift  kone
Karen Jensdtr          17  u    dere born
Ane Jensdtr           15
Peder Poulsen          19  u    tieneste
Andreas Pedersen         19
Ane Nielsdtr           23
Ane Marie Christiansdtr     14      almisselem

Vincentz Frederich Ludvig Gotlieb 51  gift  snedker   4 huus
Johanne Pedersdtr        46  gift  kone
Marie Gottlieb          13      dere born
Frederich Gottlieb        11
Jorgen Gottlieb         4
Peter Vilhelm Gottlieb      1
Jens Jacobsen          57  gift  fattiglem paa Munke Bjergbye sogn
Ane Jensdtr           73  gift  hans kone

Jens Pedersen          43  gift  daglejer   5 huus
Marie Jepsdtr          27  gift  kone
Ane Kirstine Jensen       2       dere born
Ellen Jensdtr          64  enke  almisselem paa Skjelleberg sogn

Mads Mogensen          36  gift  daglejer   6 huus
Johanne Jacobsdtr        43  gift  kone
Ane Marie Rasmusdtr       14      db

Peder Nielsen          44  gift  skraedder og hmd   7 huus
Karen Johansdtr         41  gift  kone
Kirstine Pedersdtr        17      dere born
Jorgen Pedersen         12
Ane Marie Pedersdtr       9
Karen Sophie Pedersdtr      7
Niels Pedersen          5
Jens Pedersen          2
Hans Poulsen           20  u    tieneste

Hans Andersen          39  gift  daglejer   8 huus
Maren Mogensdtr         46  gift  kone

Rasmus Hansen          36  gift  hmd     9 huus
Karen Hansdtr          38  gift  kone
Ane Hansen            7       db

Jens Andersen          32  gift  arvegaardfaester   10 grd
Ane Jensdtr           30  gift  kone
Niels Jensen           11      dere born
Johannes Jensen ( Johan Jensen ) 9
Jens Jensen           7
Johanne Marie Jensen       4
Christen Jensen         1
Maren Hansdtr          21  u    tieneste
Marie Magdalene Meyer      18
Rasmus Hansen          23
Christen Larsen         18

Anders Johansen         67  gift  aftaegtsmand 11 huus
Christiane Margrethe Jorgensdtr 62  gift  kone
Kirstine Andersdtr        19  u    dere born
Lars Jorgensen          37  gift  daglejer   
Ane Hansdtr           44  gift  hans kone
Karen Sophie Larsdtr       6       db

Frederich Vilhelm Goebel     40  gift  vaever    12 fattighuus
Karen Christiansdtr       44  gift  kone
Valentin Goeber         14      dere born
Ane Goeber            11
Maren Pedersdtr         50  u    fattiglemmer
Ane Pedersdtr          66  enke
Birthe Nielsdtr         68  enke

Jacob Hansen           53  gift  vaever    13 huus
Kirsten Svendsen         35  gift  kone

Christian Pedersen        39  gift  dagleier   14 huus
Ane Jensdtr           41  gift  kone
Inger Poulsdtr          64  enke  almisselem

Jens Stephensen **        38  gift  boelsmand  15 boelsted
Maren Jorgensdtr         38  gift  kone
Stephen Jensen          64  enkemd aftaegtsmand
Bodil Sophie Nielsdtr      23  u    tieneste
Peder Stephensen         23  

Peder Jorgensen         50  gift  boelsmand  16 boel
Kirstine Christensdtr      31  gift  kone
Ane Pedersdtr          17      dere born
Kirstine Pedersdtr        13
Hans Pedersen          10
Sidse Marie Pedersen       6
Marie Pedersen          3
Ellen Pedersen          2

Christian Stephensen       72  enkemd boelsmand  17 boel
Stephen Christiansen       26  gift  indsidder
Ane Larsdtr           41  gift  hans kone
Johanne Marie Stephensen     4       db

Niels Nielsen          46  gift  boelsmand og hjulmand     18 boel
Ane Rasmusdtr          48  gift  kone
Christiane Nielsdtr       17      dere born
Kirsten Nielsdtr         10

Henrich Lydersen         28  gift  skraedder  19 huus
Kirsten Pedersdtr        32  gift  kone
Peder Henrichsen         2       dere born
Martin Christiansen       32  gift  dagleier
Dorthe Larsdtr          30  gift  hans kone
Lars Martinsen          5       db
Anders Mortensen         1

Ole Larsen            31  gift  vaever    20 huus
Maren Pedersdtr         35  gift  kone
Peder Olsen           6       dere born
Niels Olsen           2

Jorgen Nielsen          35  gift  hmd uden jord     21 huus
Maren Pedersdtr         38  gift  kone
Karn Jorgensdtr         11  dere born
Christiane Jorgensdtr      5
Jens Jorgensen          1

Frederich Torkildsen       54  gift         22 huus
Bodil Jorgensdtr         52  gift  kone

Hans Svendsen          63  gift  gaardfaester 23 grd
Dorthe Hansdtr          60  gift  kone
Anders Hansen          24  u    dere born
Jorgen Hansen          14
Maren Knudsdtr          18      tieneste
Kirsten Nielsdtr         14
Karen Jensdtr          21

Christen Jensen         45  gift  indsidder  
Maren Stephensdtr        38  gift  kone
Karen So Christensdtr      9       dere born
Ane Kirstine Christensen     4

Anders Sorensen         60  gift  hmd     24 huus
Dorthe Pedersdtr         61  gift  kone
Peder Larsen           34  gift  indsidder
Karen Rasmusdtr         31  gift  kone
Lars Pedersen          10      dere born
Rasmus Pedersen         4

Frederich Jorgensen       32  gift  vaever    25 huus
Ane Marie Stephensdtr      31  gift  kone
Ole Frederichsen         5       dere born
Lars Frederichsen        1

Carl Hansen           61  gift  indsidder  
Karen Jorgensdtr         34  gift  kone
Ole Carlsen           3       db

Jens Jensen           41  gift  opsynsmand over Torvemosen?  26 huus
Ane Madsdtr           40  gift  kone
Karen Jensdtr          13      dere born
Rasmus Jensen          11
Else Marie Jensen        6
Ane Marie Jensen         4
Mette Larsdtr          70  enke  fattiglem

Jorgen Henrichsen        32  gift  indsidder  27 huus
Maren Hansdtr          29  gift  kone
Marie Jorgensen         5       dere born
Frederikke Jorgensen       3       

Niels Simonsen          68  gift  gdfaester  28 grd
Kirsten Nielsdtr         70  gift  kone
Peder Nielsen          33  gift  dere born
Maren Johansdtr         25  gift  hans kone
Marie Pedersen          2       dere born
Maren Pedersen          1
Niels Larsen           17  u    tieneste
Kirsten Christensdtr       32  u    tieneste
Kirstine Christiansdtr      19

Lars Poulsen           41  gift  hmd     29 huus
Ane Rasmusdtr          38  gift  kone
Christian Larsen         14      dere born
Johanne Larsdtr         12
Karen Marie Poulsen       7
Ane Poulsen           4
Maren Poulsen          1

  Verup 35 fam. 164 personer - af Romer skolelaerer i Nidlose