HOME & Probate List Ods Herreds Provsti, Skifteprotokol & Justitsprotokol
  

         Ods Herreds Provsti, Skifteprotokol & Justitsprotokol
             Book 1 1733-1767 FHL film 49422
             Book 2 1768-1807 FHL film 49423
             Book 3 1739-61 (div aar) skiftebreve film 49423
             Book 4 1774-5 Valentin Cruse - FHL film 49423


Johan Hansen Morch = Marie Lessoe/Letsoe rector i Nyekiobings Latin Skole, Ods herred  22 Jun 1733   pg 1 231 341
CH:   Johanne Marie Morches/Morke    ( = Knud Riis afkald pg 231) 
     Niels Anthonie Morch
HER.BRO:     Jens Lessoe i Khvn (dod by 1740)
? Anders Skou i Rorvig
signed: Hoybye praestegrd 11 Jul 1733
guard: Peder Ernstsen Preen sr. / Hans Nygaard prousten herr
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Anders Gronberg herr sognpraest i Oddens praestegrd  26 Jul 1734  pg 3 27 220
WIFE:  Kirstine Sophie Wegner sal. Gronberg  (=2. Henning Trochman/Brochman - pg 220)
CH:   Ellen Grouberg ( Ellen Gronberg)
     Johanne Kirstine Gronberg     (= Ole Rose - afkald pg 391)
WIFE.BRO: Niels Haar rector scholae i Nykiobing (? Niels Haar Wegner)
wgd: Christopher Henrich Suchou lieutnant birkedommer
guard: Jacob Hyphoff & henning Trachman/Trochman sognepr i Oddens
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Niels Anthoni Mork i Hoybye?     afkald 30 Jan 1738   pg 41 43 90 338
PARENTS:     (both dead)
MORBRO: Jens Nielsen Lessoe (dod i Khvn)
curator: Tonnes Roeskild kiob & handelsmand i Nyekiobing
guard: Steen Konum degn i Vig-Asmindrup & Andreas Skou degn i Rorvig
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Else Pedersdtr Mozfett/Motsfeldt   afkald 2 Mar 1735    pg 42 43
HUSB:  Jens Andersen feldbereder
PARENTS:     (both dead)
MORBRO: Philip Adam Giersting sognepraest i Labechs Forslev, Oster Flachebierre herred
     Christian Glob Gyrsting saed-degn i Schamstru-Frydendahl
SVOGER: Soren Sorensen collega kloche i Forslev?
moders guard: Andreas Vildtmand monsr bogrer indvaaner i Ringsted?
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Hans Barack Schanche sognepraest i Faareveile-Draxholm     12 Jun 1737  pg 46 81 230 528 531
WIFE:  Dorothea ... (yearly pension from Niels Heininge pg 88)
CH:   Jacob Christian Schanche 8    ( afkald tien i Egholm - after fader, bro & sis pg 231, pg 528)
     Oluf Borchman Schanke 3 ( Ole Borchmann Schanche) (dod Jan 1739, conf pg 230)
     Ane Johanne Schanche 16
     Marie Amalia Schanche 15 (dod 21 Jul 1750 i Vig) 
     Friderica Dorthea Schancke 13 (conf pg 823)
     Mette Elisabeth Schancke 10 (conf. pg 772 (heir aft fader, moder, bro & sis pg 531)
     Susanne Schanche 5 (conf. pg 772)
WIFE.BRO: Christen Dahl sognpraest i Asnes
wgd: Svend Schive sognpraest i Vig-Asmindsrup
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Mads Olsen degn i Vig-Asmindrup    12 Feb 1726  pg 89
 (see Ods herred justits & skifte protocol pg 404)
BRO:   Niels Olsen
?    Hans Olsen (alive)
      CH: Ole Hansen
         Jens Hansen (nu dod by 1730)
         Niels Hansen
         Kirsten Hansdtr =     Saxe Nielsen i Vig
guard: Steen Konum degn i Vig
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Sebastian Ehrenreich Haberland studiosus condition hos Svend Schive i Vig     d.9 Mar 1739  pg 92 113 115
121 124 135 163 305 310
SIS:   Ane Dorthea Haberlandt = Hans Michelsen Thim moller i Nestved
      CH: Mikkel Ferdinand Hansen Thim studiosus (dobt 22 Jun 1717 Ringsted kirke)
         Hans Hansen Thim mons       (dobt 18 Jul 1718 same)
         Dorthea Cathrine Thim   (dobt 29 Dec 1719 same)
         Ane Elisabeth Thim    (dobt 7 Apr 1724 same)
         Mette Maria Thim     (dobt 7 Feb 1726 same)
FADER:  Ferdinand Albret Haberland i Vig (dod - ? Thomas Aug 1738) = Ellen Sorensdtr i Ringsted
guard: Hans Nyegaard provst i Ods herred / 
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Hans Bruun sognepraest i Nyekiobing, Ods herred   26 Oct 1739   pg 40 164 241 312 335 395
WIFE:  .... (pension pg 165)
CH:   Sidsel Kirstine Bruun (Cicilia Kirstine Hansdtr Bruun - afkald by Grev Moltkes - 335)
     Ane Dorothea Bruun (= Knud Riis conf. pg 395 1751 jomfrue (guard: hrr Valentin Cruse i Grevinge)
     Niels Hansen Bruun (Niels Bruun gd: Anders Gronberg til Hans Nygaard pg 40)
WIFE.BRO: Torkild Torkildsen justitsraad i Khvn
? Peder Lundt sognpraest i Grevinge (dod) = Ane Christina Meilandt sal madme Lundt
wgd: Hans Nyegaard        guard: Anders Gronberg (dod by 1740) - to Henning Trochmann sognpr i Oddens
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Willads Farum skoleholder i Overbye      d.11/13 Jul 1739    pg 166 172 174 532
WIFE:  Sidse Sophie Farum
CH:   Christian Farum 6    ( Christian Willads Farum)
     Sidse Farum 17  (afkald pg 764 = Otto Ledoe 1758)
? Johan Berenhardt Senger
successor: Christopher Hansen nu skoleholder i Overbye
wgd: Willum Mariager degn i Oddens
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Niels Malthesen degn i Grevinge    21 Jul 1739  pg 180 198 533 560
WIFE:  Else Johansdtr  (Else Malthesens)
CH:   Johan Malthe Nielsen 9  ( signed: Johan Malthesen - conf pg 560) ( Malthe Nielsen )
     Jacob Nielsen 6     (conf pg 568 - Jacob Maltheson 1756)
     Ane Margrethe Nielsdtr 19     (conf pg 952 - Ane Malthesen)
     Karen Nielsdtr 16    (conf pg 568 - = sr. Ryssel i Norge 1756)
     Maren Nielsdtr 14    (conf pg 569 - = Frederichsen herretsfoget i Jylland 1756))
     Johanne Nielsdtr 11   (conf pg 952 - Johanne Malthesen 1763)
WIFE.SVOGER: degn i Gundsemagele
serv: Niels Madsen karlen, Christen Madsen dreng, Inger Sorensdtr pigen, Else Madsdtr pige
? Johanne Marie Morches
guard: Peder Bodemand degn i Faareveile (quit 1763) & Jens Bidorph degn i Asnes/ nu 1763 Peter Willumsen i Benzonslund,
Sielland
guard: Peder Mogensen & Jens Rasmussen boemd i Grevinge
wgd: Niels Bang forvalter / provst Weile i Folleslev
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Willum Mariager degn i Overbye, Odden     4 Dec 1739   pg 213 221 243 262 263 265 533 554
WIFE:  Marthe Pedersdtr
2CH:   Ane Marie Willumsdtr Mariager 6 (= Ole Olsen Busch - afkald pg 858)
     Christen Worm Mariager 3   (conf pg 554)
? Hans Nyegaard sognepraest i Hoybye, provst i Ods herred
? Christiernie Guilielmus Mariager (signed)
guard: Christopher Hansen sogndegn i Oddens
wgd: Mikkel Larsen sognefogd i Overbye
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Sander Henrichsen Fisvig/Jisvig degn i Rorvig     18 Feb 1726/11 Apr 1740     pg 230
WIFE:  Alhed sl. Skovs
2 CH:  Antonius Sandersen Fisvig
     Jens Sandersen Fisvig
? Andreas Schov degn here (dod) = Alhed (above)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Morten Henrich Duus skoleholder i Vig     9 Jan 1741   pg 232 238 535
WIFE:  Maren Hansdtr  (=2. Rasmus Jensen Bedder - by 1757)
3CH:   Poul Mortensen Duus 2½  ( Poul Duus - 1757 afkald pg 713)
     Cathrine Marie Duus 5½
     Martina Henrica Duus ½
guard: Morten Norgen skoleholder i Eschildstrup Skole
wgd: Steen Konum degn i Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Lars Hansen Walleroe/Wallerod degn i Rorvig  d.6/7 Jan 1741 pg 244 250 252 262 313 536
SIS:   Ane Hansdtr tien i Khvn (afkald 10 Mar 1746 i Tollosegd - pg 536)
BRO:   Peder Hansen ?45 gmd i Tiornet, N.Wallingerod,Tollosoegaard gods (dod) =1. Ane Nielsdtr =2. Birthe Larsdtr
      5CH: (died without heirs)
      CH: Mette Hansdtr tien Peder Mogensen gmd i Tiornet (from 2nd md)
½SIS:  Mette Hansdtr (dod Jun 1743) i Tiornet
guard: Soren Hyphoff skoleholder i Nache skole
by: Niels Giodersen = ... hmd i Rorvig / Niels Bruun studious
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Peder Hansen i Tiorned, Tollosegaard gods   10 Mar 1746  pg 536
SIS:   Ane Hansdtr (dod i Khvn)
BRO:   Lars Hansen Walleroe degn i Rorvig, Ods herred (dod)
gd: Soren Hyphoff & provst Nyegaard / Hans Nyegaard provst i Ods herred
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Kirstine Sophie Wegner i Oddens Praestegaard      7 Oct 1743   pg 269 291 297 392
2HUSB:  Henning Trochman/Trokmand sognnepraest i Odden
CH:   Peter Knud Trochman 8
     Ane Helena Trochman 6  (conf pg 740)
1HUSB:  Anders Gronberg sognpraest i Odden (dod - pg 24)
2CH:   Ellen Marie Gronberg 22 (conf pg 337 - = Jorgen Sorensen Moller borger indvaaner knapmager i Helsingoer)
     Johanne Kirstine Gronberg 19   (conf pg 392 - = Oluf Rose indvanner i Nyekiobing 1749))
BRO:   Niels Haar Wegner medtienner til St.Peders kirke, Nestved
REL:   Hercules Schov skoleholder i Odden skole
2HUSB.guardian for: Mikkel Larsen children, & his bro. Niels Larsen i Yderbye, Odden (?afkald - 393)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Mogens Pedersen klocher/klokker hmd i Nyekiobing    1 Feb 1746   pg 314 318 537 899
WIFE:  Birthe Marie Gundersdtr
CH:   Dorthe Margrethe Mogensdtr 24   (= J. Bruun - 1762)
     Gunder Mogensen 22    (myndig - 1762)
     Marie Mogensdtr 16    (= .... - 1762)
     Hans Mogensen 14     (1762 - hjulmandsvend i Stochholm)
     Ingeborg Mogensdtr 12  (= Christian Ls - 1762)
guard: Bertel Rosendal chordegn skoleholder klocher here
wgd: Jorgen Rasmussen Juel borger i Nyek. / Jens Bruun hiulmand i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Peder Olufsen Lundt sognpraest i Grevinge   Testament 17 Oct 1732 pg 321
WIFE:  Ane Christine Meylandt/Meilandt enkemadm
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Jens Dorscheus/Dorscheau sognpraest i Egeberg     Testament 13 Jul 1730/5 Jun 1733         pg 324
WIFE:  Riborrig Albertin (?Riborvig Albertin)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Jens Arctander sognpraest i Egeberg, Ods herred    Testament 2 Andreas 1741    pg 327 342
2WIFE:  Sophie Kongel
1WIFE:  ...
CH:   Johan Wilhelm Arctander
     Margrethe Marie Arctander
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Cicilia Kirstine Hansdtr Bruun i Jaegerspriis     11 Apr 1740  pg 330
HUSB:  Hans Wilhelm Ellers forvalter (married 4 mar 1732)
CH:   Hans Bruun Eller
PARENTS: (dod - pg 312)
MORBRO: Torkild Torkildsen justitsraad (died by 1745 i Jaegerspriis)
      SVIGERSON: Zimmer raadmand 
? Lauritz Eskildsen monsr = ...
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Hans Nyegaards sognepraest i Hoybye, provst i Ods herred     15 Jun 1748  pg 339 342 378
WIFE:  Marie Arendrop/Arendrup (pension from Henrich Schow successor)
CH:   minors
WIFE.FADER: Johan Morck rector (dod)
? Morten Duus skoleholder i Vig (dod)
  3CH:
guard?: Morten Norgen
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Ane Margrethe Hofman i Nyekiobing-Rorvig    3/9 Sep 1748  pg 342 386
HUSB:  Jacob Hyphoff sognpraest i Nyekiobing-Rorvig, provst
CH:   Eva Margrethe Hyphoff = Peder Orum sogndegn i Rorvig
     Jacob Zacharias Hyphoff sognpraest i Skiolds, Bierre herret, Aars stift i Jydland
     Ludvig Lorents Hyphoff 26 hos Thomas Lange procurator i Norge, i Sveen
     Abraham Hyphoff 24 guldsmedsven i Khvn
     Ane Sophie Hyphoff 39 jomfrue hiemme
? Johanne Kirstine Gronberg = Oluf Rose 
? Bertel Rosendahl degn i Nyekiobing (pg 357)
 Ronnis Roeskild (pg 391)
guard: Johannis Thaarup capellan i Nyekiobing-Rorvig
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Christen Hansen Riiber/Riber sognedegn i Hoybye    d.15 Dec 1748/8 Jan 1749    pg 361 373 391 538 539 775
WIFE:  Karen Arnoldsdtr Hofgaard
CH:   Waldborg Christensdtr Riiber 23 jomfrue (Waldborg Riiber) (= Johan Conrad Dohler afkald pg 694)
     Ane Christensdtr Riiber 14  (Ane Bruun Riber = Erik Colstrup i Praestoe afkald 2 Nov 1752 - pg 538)
     Hans Christensen Riiber 10    ( Hans Riiber) (afkald 775 - Hans Christensen Riber 1759)
REL:   Arendt Behman sognpraest i Praestoe
     Christen Dahl sognepraest i Asnaes
6CH: (pg 525)
guard: Poul Frederich Spleth herr i Hoybye
wgd: Steen Konum sogndegn i Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Elisabeth Tonnesdtr Lessoe i Nache  20 May 1749  pg 378 384 396 541
HUSB:  Soren Hyphoff skoleholder i Nache skolle
CH:   Johan Tonnes Hyphoff 8 (conf pg 903 afkald - Johan Tonnis Hyphoff age 22)
SIS:   Cathrine Magrethe Hyphoff (dod 2 yrs?) (?sis of msr. Botker)
     madm Botker i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Ellen Hansdtr i Faareveile  12 Mar 1750   pg 393 394 398
HUSB:  Peder Bodeman degn i Callundborg amt
CH:   daus
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Christen Dahl's kone i Asnaes     4 Sep 1751   pg 398
HUSB:  Christen Dahl sognpraest
CH:   minors
? Valentin Cruse sognepraest i Grevinge
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Schives hrr i Vig  1751 pg 399
WIFE:
CH:
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Kirstine Morville i Nyekiobing-Rorvig     d.12 Oct 1752 pg 400 430 484 491 494 502
2HUSB:  Jacob Hyphoff sognpraest , provst i Ods Herred / nu praest i Wiersted-Qverkebye
CH:   Ane Margrethe Hyphoff 1½
1HUSB:  Brasch
CH:   Else Brasch 21 jomfrue 
     Ane Dorthe Brasch 14 jomfrue - both i Horsens, Jydland 
MORBRO: Jesper Norup sognpraeste i Horsens, provst over Nums herred, Aarhuus stift
2HUSB.SVIGERSON: Peder Orum sognedegn i Rorvig
2HUSB.CH: Jacob Zacharias Hyphoff
      2 other sons
gd: Andreas Hiort chor-degn
? Hans Nielsen Holm & R.F. Langsted
guard: Bertel Rosendahl chordegn skoleholder i Nyekiobing / herr Hiort
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Dorthea Dahl madm enke i Faareveile      d.14 Jun/13 Jul 1753  pg 447 512 518 528 530 567 772 823
HUSB:  Hans Schanche sognpr i Faareveile (dod)
CH:   Jacob Schanke 25 ( Jacob Christian Schanche) (age 25 by 26 Feb 1754 - pg 512) (conf pg 518 528)
     Marie Schanche (dod - afkald)
     Ane Johanne Schanche 28 jomfrue i Segelschov sogn ( gd: Jorgen Olivarius i Asnaes - pg 1019)
     Frederikke Dorthea Schanche 26 conditionerendes hos Rosenkrantz Dansk Envoye i London, Engeland (conf pg 823 - 1761
to Vartov Hospital)
     Mette Elisabeth Schanche 23 hiemme     (conf pg 772 - begge til Helsingoer Hospital)
     Susanna Schanche 19 hiemme    (conf pg 772 & 823)
BRO:   Christen Dahl sognpraest i Asnaes, Ods herred
     Hans Jorgen Dahl regiments skriver over Khvn Rytter-District
HUSB.½SIS: Ane Poulsdtr Melhorn
? Andreas Christian Foss kobberslager i Trundhiem (dod - testament)
gd: John Morsleths Hospitals forstander i Helsingoer, afkald til herr Christen Dahl i Asnaes pg 772 823
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Svend Schive sognpraest i Vig-Asmindrup    20 Sep 1753  pg 457 461 473 543 547
WIFE:  Else Dahl (pension pg 473 543)
CH:   son - myndige
?    Christen Matsen i Asmindrup, dod i Annex gaarden ( Christen Madsen)
      CH: minors
     Hans Henrich Madsen (dod) i Annex-garden, Asmindrup = ... = 2. Mads Saxesen (BRO/WIFE.BRO?)
      CH: Karen Hansdtr
         Sidsel Hansdtr
         Maren Hansdtr
         Johanne Hansdtr - (all 4 after skifts sluttning 4 Aug 1741)
     Ane Christensdtr = Jens Andersen (afkald 13 Nov 1746)
guard: Hans Jorgen Garde sognepraest i Vig-Asmindrup
wgd: procurator Lind i Callundborg
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Herman Johansen skoleholder i Ulcherop, Vig-Hoybye   d.5/24 Sep 1753         pg 458 519
WIFE:  Mette Eriksdtr
SIS:   Martha Marie Johansdtr = Jens Ibsen hmd i Hovet
½BRO:  Hans Johansen skoleholder i Faareveile (dod)
      CH: Johan Hansen 5½      (conf pg 519)
         Maren Hansdtr 1½ (conf pg 519)
wgd: Steen Konum
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Karen Jordhoi i Odden    22 Nov 1752/10 Aug 1753 pg 481 1003
2HUSB:  Henning Knudsen Trochman sognpraest (testament)
STIFDAT:     Ane Helene Trochman (dod) = afg. Thonebye
      CH: Hans Hansen Thonebye
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Hans Henrich Madsen i Asmindrup, Annexgaard   26 Oct 1753  pg 481 547
WIFE:  ...   (=2. Mads Saxesen i Annexgaard)
CH:
by: Hans Jorgen Garde herr i Vig
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Morten Norgen skoleholder i Eskildstrup skole, Vig   d.16 Aug/24 Sep 1754  pg 519 549 553 993
WIFE:  Christiana Lange
2CH:   Lars Christian Norgen 8 (afkald 993 - 1765)
     Ane Dorthe Norgen 13 (= Christopher Gotschalch borger bager i Nyekiobing - 1764 - pg 988)
gd: Hans Jorgen Garde sognepraest i Vig-Asmindrup
wgd: J. A. Bang cammeraad i ?Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Ingeborg Pekel i Grevinge      d.7/30 Jun 1752 pg 399 541 545
HUSB:  Valentin Cruse sognpraest
2CH:   Arnoldus Cruse 10         (afkald 30 Jun 1761 - age 19 pg 832)
     Eva Marie Cruse 8         (afkald 13 Aug 1763 = = Jens Ache tolder i Rorvig - pg 948)
BRO:   Jacob Cruse
     Claus Henrich Cruse
gd:   Arnoldus Cruse sognepraest i Hagested-Gislinge, provst over Tudse herred
WIFE.REL: Ole Borch Pechel apotheqver i Kongsberg, Norge (by: Jacob Christian Baden i Holbek)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Rasmus Malling skoleholder i Vig    16 Jun 1852  pg 547
CH:   Niels Malling myndig
     Mette Rasmusdtr = Hans Blichveldt muurmester i Holbech
gd: Torben Olsen Moller i Asnaes
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Jorgen Andreas Bang capellan i Vig  qvittering 23 Sep 1754     pg 549 553
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Steen Konum degn i Vig-Asmindrup    14 Dec 1754  pg 554 555
guardian for:
1.    Willads Farum skoleholer i Odden(dod - 28 Oct 1739))
      CH: Christian Willads Farum
         Sidse Farumsdtr (conf pg 764 = Otto Ledoe - 1758)
2.    Willum Mariager degn i Odden (dod - 13 Feb 1742)
      CH: Christen Worm Mariager (conf pg 760)
         Marie Mariager  (conf pg 858)
3.    Morten Duus skoleholder i Vig (dod - 28 Jun 1741)
      CH: Poul Duus
         Cathrine Marie Duus
         Martine Henriche Duus
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Christen Christensen Schrem/Schreem = Christine Marie Boedmand i Fareveile    testament 14 Apr/11 May 1754  pg
555 558 559
BRO:   Niels Christensen Smidt i ?Khvn (afkald 558)
     Jorgen Nicolai Achen i ?Skilschior
FARBRO: Niels Nielsen Schrem/Schreem i ?Vedinge
     ( Jorgen Nielsen Schreem - dod)
      CH: Karen Jorgensdtr Schrem/Schreem
FAR.SIS:     Bodil Sophie Smid      ( afkald pg 558 (deceased is her MORBRO.SON:) (?= K.E.W. Hvass)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Mette Elisabeth Jacobsdtr i Vig    19 Nov 1755  pg 560 564
HUSB:  Soren Marcusen Skaarup/Schaarup skoleholder 
MODER:  Maren enke = afg. Jacob Pedersen i Vig
      4CH: Jens Jacobsen 22
         Steen Jacobsen 15
         Peder Jacobsen 12
         Cathrine Jacobsdtr 18
MORBRO: Steen Konum sognedegn i Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Hans Caabere degn i Egeberg      d.6 May/9 Jun 1756   pg 569 590
WIFE:  Esther Vestidtr/Westidtr madme
CH:   Vesti Egeberg sognepraest i Lysabbel, Alsoe
     Morten Hansen sognefoged i Hoybye
     Christian Hansen  (dod)
      CH: Peder Christiansen bmd i Gieldstrup
         Sigvard Christiansen bmd i Egeberg (signed: Sivert Christiansen )
         Inger Christiansdtr = Peder Reenberg Lidoe sognedegn i Egeberg
         Maren Christiansdtr = Lars Johansen boemand i Hylcherup
         Ane Christiansdtr = Niels Jensen boemand i Gieldstrup
         Lars Christiansen 24 or 26 tien Anders Larsen i Underup
         Bodil Christiansdtr 18 or 10    (conf. pg 1018 - Boel Christiansdtr = Soren Sorensen by 1765)
         Hans Christiansen 15 or 16     (conf. pg 926 947)
guard: Johan Wilhelm Arctander / Peder Reenberg LIdoe
wgd: Steen Konum sognedegn til Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Sophie Henrichsdtr Bensen/Benson/Bentzen i Vig     testament 15 May 1741/dod 10 May 1756) pg 577 988
HUSB:  Steen Jensen Konum degn of Vig-Asmindrup
SIS:.CH:     Cathrine Sophie Henrichsdtr Simonsen 4? tien i Annabierggrd, Ods Herred (= Carl Frideric von Forster
leiutenant -afkald 988 - 1764)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Margrethe Witt/Witth i Nache, Rorvig      15 Jul 1756  pg 579 613
HUSB:  Soren Hyphoff skoleholder
MODER:  Marie Witths frue
BRO:   Caspar Witth gartner borger i Helsingor
     Lorentz Alsted Witth ridefoged til Knapstrup-Horbye gaarde
HUSB.CH:     Johan Tonnis Hyphoff
gd: Jens Arctander provst i Odsh Herred & sognpraeste i Egeberg
wgd: J. H. Schow
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Jacob Hyphoff sognepraest & provst til Nyekiobing-Rorvig     31 Aug 1756  pg 585 728
2WIFE:  Johanne Marie Romer
CH:   Ane Margrethe Hyphoff 6
1WIFE:  Kirsten Morville (dod - 26 Nov 1753)
     Abraham Hyphoff guldsmed i Scheen, Norge / i Rudkiobing, Langeland
     Ludvig Lorentz Hyphoff tolder/ consumptions forpagter i Schien, Norge
     Jacob Zacharias Hyphoff sognepraeste til Schiold i Aarhuus stift, Jydland
     Eva Margrethe Hyphoff = Peder Orum degn i Rorvig
     Sophie Hyphoff = Johannes Thaarup herr sognepraest til Foning i Jydland
guard: Andreas Hiort chordegn i Nyekiobing
wgd: R.P. Langsted byeskriver
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Sophie Christensdtr Norgaard i Asnaes      d.7 Jun/23 Sep 1756  pg 594 603 (?pg 688)
2HUSB:  Jens Olsen Bidorff sognedegn
1HUSB:  
3CH:   Torben Olsen Moller i Asnaes
     Hans Olsen Moller i Khvn
     Jochum Christian Olsen Moller tiene
CH.SODSK.CH: Birthe Christine Johansdtr jomfrue here i huuset
BRO:   Niels Christensen skovfoged i Gommeroed, Lellinge gaards gods under Walloe stift (dod)
SIS:   Ane Marie Christensdtr i Khafn
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Jens Olsen Bidorff = Sophie Christensdtr Norgaard degn i Asnaes     d.26 Oct/25 Nov 1756  pg 620 645 666 673 700
722 737 741
 (he d.26 Oct 1756 , she d.7 Jun 1756 pg 594)
HER.CH: Torben Olsen Moller i Asnaes
     Hans Olsen Moller boende i Khvn
     Jochum Olsen Moller ( Jochum Christian Moller boende i Khvn)    (gd: B.H. Mantix herredsfoged)
HER.BRO:     Niels Christensen skovfoged i Gommeroe, Kioge under Walloe stifts gods (dod - deceased is his heir)
HER.SIS:     Ane Marie Christensdtr i Khvn
HIS.STIFDAU: Birthe Christine Johansdtr jomfr. (their servant for 7 years, nu madme Lund) ( Birthe Christine Lunds)
HIS.BRO:     Christen Olsen Bidorph tien i Ost-Friisland (conf pg 759)
     Mads Olsen Bidorph gmd/grovsmed i Hellestrup gaard, Hellestrup-Terslosegrd gods (dod)
      CH: 
HIS.SIS:     Margrethe Olsdtr Bidorph i Slagelse Hospital
HIS.½BRO: Ole Olsen 11 i Asnaes Degneboelig/ nu hos Hans Olsen Moller i Khvn (gd: Jorgen Lund degn i Asnaes) (conf. nu 12a)
HIS.½SIS: Ane Olsdtr Bidorph = Soren Nielsen soldat musqueterer ved det Falstersche Regiment, nu boende i Friderichsberg bye
hos Lars Skoemager (conf pg 759)
? J.G. Amelong (svoger til Hans Olsen Moller)
? Kirsten Olsdtr enke = afg. Ole Svendsen i Asnaes
? Jens Pedersen Wisborg tommermester (dod - testament)
? Thomas Rasmussen Moller i Engelstrup Molle
gd: Christen Dahl i Asnaes / Jorgen Lund degn i Asnaes/ Wohnsen borgemester hospitals forstander
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Esther Westidtr enke i Egeberg     18 Feb 1757  pg 633 663 668
HUSB:  Hans Caabere degn (dod)
CH:   Westi Egeberg degn i Lysabbel paa Alsoe
CH:   Morten Hansen sognefoged i Hoybye = Anne ...
     Christian Hansen (dod)
      CH: Hans Christiansen 16        (conf. pg 923 948)
         Peder Christiansen bmd i Gieldstrup
         Sigvard Christiansen bmd i Egeberg
         Lars Christiansen 26 tien i Underug
         Inger Christiansdtr = Peder Reenberg Lidoe degn i Egeberg
         Ane Christiansdtr = Niels Jensen bmd i Gieldstrup
         Maren Christiansdtr = Lars Johansen gmd i Hylcherup
         Bodil Christiansdtr 24 or 20 i Gieldstrup, Egeberg (conf pg 1019 = Soren Sorensen bmd i Weddinge - 1765)
gd: Johan Wilhelm Arctander capellan i Egeberg
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Lyder Hoyer degn i Grevinge      21 Feb 1757  pg 636 682
WIFE:  Sophie Amalia Godsche sl. Hoyers
4CH:   Georg Severin Hoyer 17 discipal i Kiobenhavns skole
     Jacob Hoyer 13
     Christian Hoyer 11
     Else Cathrine Hoyer 21
gd: Peder Justen degn i Hoybye
wgd: N.C. Bang cammerraad 
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Soren Ivarsen Hoeberg skoleholder i Herrestrup Skole, Grevinge      31 Mar 1757  pg 661 694
WIFE:  Karen Christiansdtr
3 BRO:  ... Ivarsen i Norge
     ... Ivarsen i Jydland
     ... Ivarsen i Jydland
1 SIS:  ... Ivarsdtr i Khvn
MORBRO: Hoeberg raadmand i Callundborg
wgd: Bang cammerraad i Egeberg / byefoged B.H. Mantix
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Maren Bertelsdtr i Hoybye   19 Aug 1757  pg 698 716 726 903
HUSB:  Hans Hofmester skoleholder
CH:   Marcus Hansen 32 = ... matros i Kongens tieniste paa Christianshafn
     Nicolai Hansen 23 i Horbye
     Ane Cathrine Hansdtr 30 hiemme
     Christense Hansdtr 28 tien i Hoybye    (= Soren Baarsen skoleholder i Hoybye - 1762)
     Hedevig Sophie Hansdtr 26 = Peder Sorensen gmd sognefoged i Horbye, Horbyegrd gods (?Helvig Sophie Hansdtr )
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Kirsten Larsdtr i Asmindrup      12 Sep 1757  pg 710 721
HUSB:  Jorgen Andersen skoleholder (?signed: J. A. Smidt)
FADER:  Lars Jorgensen hmd i Honsinge
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Martha Pedersdtr sal. Mariagers enke i Odden, dod i Nyekiobing      8 Sep 1757  pg 714 754 858
HUSB:  Willum Worm Mariager degn i Overbye eller Oddens (Wilhelm Work Mariager)
CH:   Christen Willumsen Mariager 20 hos Niels Gotfriedsen skoemager i Callundborg (conf pg 760) (signed: Christen Worm
Mariager)
     Ane Marie Willumsdtr Mariager ugift i Khvn     (= Ole Olsen Busch borger brendeveinsbrender (afkald 1761 pg
858)
REL:   J. H. Schow sognepraest i Hoybye
curator: S. Birch
gd: Hans Thonebye gmd i Nyekiobing / Steen Konum sognedegn i Vig
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Jacob Hoyer i Grevinge       d.1757/18 Jan 1758    pg 740
MODER:  Sophie Amalia Godsche enke = afg. Lyder Hoyer (dod 19 Jul 1757 pg 693)
SODSK:  Georg Severin Hoyer (conf. pg 771)
     Christian Hoyer (conf. pg 1003)
     Else Cathrine Hoyer (conf pg 1003)
wgd: Peder Justesen i Hoybye   
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

... sal. Trochmand i Oddens      14 Jan 1758  pg 740
FADER:  ... Trochman sognepraeste
CH:   Ane Helene Trochman = Hans Thonebye (afkald)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Peder Christian Helvad studiosus i Nyekiobing      10 Aug 1758  pg 757 761 764
MODER:  Ane Sophie Marstrand nu i Odense
BRO:   Jens Marstand Helvad sergeant i Fynske Nationa Regiment ved capit. Krags compagnie
SIS:   Ane Cathrine Helvad enke (dod) = afg. Cornet Mulertz gmd i Nyekiobing
      CH: 
     Charlotte Sophie Helvad = Peder Hansen Munch vagtmester ved ritmester Schenkels compagnie i Odense
     Marie Adelheit Helvad ugift hos moder i Odense
FADER:  Simon Helvad sognepraeste til Leeden, Fyen (dod)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Hans Christian Heining adjun. sognepreste til Fareveile-Draxholm, studiosus dod i Nyekiobing    15 Sep 1758  pg
760 879 (?880 881)
WIFE:  Elisabeth Margrethe ... or Margrethe Elisabeth ...
CH:   Christiane Lovise Hansdtr Heining ( 1761 - age 4 Andersen of 21 Mar.) (age 5 - 1762) (afkald pg 1082)
     Barbara Sophie Hansdtr Heining (1761 - age 3 Andersen of 26 Mar.) (afkald 1082)
FADER:  Niels Heining provst i Fareveile
HEIRS:  more in Fyen
     Cornet Mulertz born
SVOGER: Lessoe provst i Reerslev, Love herred
WIFE.FADER: Johan Ludvig Schwermann i Corsoer
wgd: Hiort capellan i Fareveile
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Margrethe Dorthe Zwerg i Eskildstrup, Vig    3 Jul 1759  pg 769 773
HUSB:  Christian Voigt skoleholder
CH:   Helene Lovise Voigt 3
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Georg Severin Hoyer dod i St.Thomas, Vestindien     d.31 Oct 1758/11 Jul 1759   pg 771
MODER:  Sophie Amalia Hoyer degnenke i Grevinge
SODSK:  Christian Hoyer     (conf pg 1003 - signed: C. L. Hoyer)
     Else Cathrine Hoyer   (conf pg 1003 - 1765)
FADER:  Lyder Hoyer degn i Grevinge (dod)
BRO:   Jacob Hoyer (dod)
curator: Jacob Godsche or C.L. Hoyer (for sis.son:)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Ane Helene Trochmann i Nyekiobing, Ods herred      15 Jun 1759  pg 772 787 788
HUSB:  Hans Thonebye sognepraest i Nykiobing, under Annex Rorvig
SON:   Hans Hansen Thonebye 3½
FADER:  Henning Trochman sognepraest i Oddens
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Jens Arctander provst grav-staed i Egeberg kirkegard  d.6 Nov 1761/23 Mar 1759    pg 776 839 895 922 936
WIFE:  Sophie Kongel sal. Arctanders
BRO:   Nicolai or Niels Arctander lieutenant (dod) (elder bro) (? Niels Holgersen Arctander) = ... = Jorgen Naschou
procurator i Hoele
      CH: Holger Christian Arctander 26 hos grovhandler Mogensen i Christiania, Norge
SIS:   Sara Arctander enke = afg. Ulrich Frederich Mollerup capitain i Bergen, Norge (pg 946) (elder sister)
      CH: Johan Nicolai Mollerup lieut i 2nd Bergenhuuske national Infant regmt, i Kongshavn 1 mil fra Bergen
         Holger Jonas Mollerup sergeant ved regiment, i Ronnestrand hos sin moder
         Helvig Bugge Mollerup = Arneberg major ved regmt, i Sundhors i L.Kongsvig, Bergens stift, begge guarn i Khvn
         Frederich Christian Mollerup faesudrich samme regmt i Fredericksvaerk, Winderoeds sogn, Stroe hrrd
         Regine Marie Mollerup hos sin FARBRO genrl major Mollerup
         Sophie Brochenhuus Mollerup = Poul Holm sqr i Bratholmen en miil fra Bergen
         Riborg Margrethe Mollerup hos MODER i Ronnestrand
         Hans Ernst Mollerup sergeant i 2nd Bergenhuu Inf. rgmt, i Indresogns, grden Dyrdahl, Bergens stift
         Frands Henrich Mollerup sergeant samme regmt, ligger nu i Guarnizon i Khn
         Georga Kirstine Mollerup hiemme i ronnestrand
     Edele Arctander (dod) = Laurids Hagendahl bye & raadstue skriver i Friderichshald, Norge (dod)
      CH: Regina Marie Hagendahl jomfrue in home with deceased (afkald 947 = Jacob Bang by 1763)
         Helena Ulrica Hagendahl jomfrue i Friderichshald
SVOGER: byeskriver Langsted
successor: Thomas Moller
formands enke mdme sl. Hans Dorschaei receives yearly pension
? Hans Kaaberoe = ... (begge dod)
  CH: Christian Hansen (dod)
      CH: Hans Christiansen 23 (gd: Peder Reenberg Lidoe i Egeberg)
         Bodil Christiansdtr
? Hans Christiansen, son of Christian Hansen , son of Hans Kaaberoe
gd: Johan Grundtvig capellan i Egeberg
wgd: J. Hansen cammerraad i Egeberg / Hans Jorgen Garde sognepraest i Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Johan Henrich Royan skoleholder i Sonnerup, Hoybye   20 Oct 1760  pg 779 784
WIFE:  Kirstine Knudsdtr
CH:   Ane Margrethe Roijan = Peder Olsen Smed i Lumsaas
     Ane Marie Royan (= (forlovet) Christen Lund nu skoleholder i Lomsaas)
     Hans Royan/Roijan 25 tien i Khvn
gd: Johan Henrich Schow
wgd: Ole Olsen i Sonnerup
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Hans Thonebye sognepraest i Nyekiobing-Rorvig, Annaberg gaard      20 Apr 1761  pg 788 815 817 823 828 832 835
858 879 881 887 903 911 953 963 964 985 1009 1015 
 (? many holdings i Tonsberg, Norge)
2WIFE:  Wibeche Margrethe Bang sal. Thonebyes (?=2. Nicolai Nissen Storm doctor i Holbek)
1WIFE:  Ane Helene Trochmann (dod 27 Oct 1760))
CH:   Hans Hansen Thoneby 5  ( Hans Thoneby)
MODER:  ... = Hans Seeberg (dod - ?1747)
1WIFE.FADER: Henning Trochmann sognepraest i Odden
SVOGER: Rasmus Knap i Orsnes ved Tonsberg, Norge (HANS SVIGER_FADER: Hans Seeberg) (HIS FADER: dod-21 Dec 1751?)
STIFFADER.CH: Anders Seeberg i Tonsberg, Geert Seeberg or Gerhard Seeberg i Tonsberg/Khvn, Christopher Seeberg i Tonsberg
? Lars Seeberg studiosus (dod - BRO til Gerhard Seeberg)
? Lars Seeberg & Albert Seeberg
? Johanne Knap, sister of Rasmus Knap
? Inger enke = afg. Niels Hansen, & her svigerson Jan Larsen Bacher & son Hans Nielsen & wgd: Johan Bochmann Marcusen
? camerraad Bang (dod) (? Ole Andreas Bang)
? J.A. Bang
?signed: W.M. Storm i Grevinge
wgd: Christen Nicolai Lind / cammerraad Jacob Hansen i Egeberg / Tonnis Roeskild kiobmand i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Sara Sophie Rossing      8 Sep 1761   pg 832
HUSB:  Christian Voigt
FADER:  P. Rossing i Hiembech
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Maren Nielsdtr i Weddinge, Faarevejle      23 Nov 1761  pg 835 887 899 902 914 989
HUSB:  Niels Schreem skoleholder
BRO.CH: Mikkel Poulsen i Bierresoe
     Ane Poulsdtr   (= Niels Hansen Smed i Weddinge - 1764 - pg 989)
     Peder Poulsen 23 tien i Bierresoe, Wallekilde
     Lisbeth Poulsdtr = Christian Olsen handskemager i Windekilde, Wallekilde
? Jacob Christian Schanche paester i Asneas (MORBRO is herr Dahl i Asnaes & the deceased)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Niels Schreem skoleholder i Weddinge      6 Feb 1761   pg 911 922 937 941 947
WIFE:  Maren Nielsdtr (dod)
SIS.CH: Jorgen Nicolai Achen sognepraest for Gimminge/Gimlinge, V.Flacheberg herred, Sjaelland (pg 947)
     Niels Christensen Schmidt/Smidt i Corsoer (afkald 947)
     Bodil Sophie Christensdtr Schmidt = Knud E. Hvass/Hvash reside.capellan i Schiorpinge-Fordrup (afkald 948)
BRO:   Jorgen Schreem
      CH: Karen Jorgensdtr Schreem i Fareveile
          ILLEG.CH: Johannes Jorgensen 26 bodkersvend 
? Ane Poulsdtr pigen  (= Niels Hansen Smed i Weddinge - 1764 - pg 989)
gd: U.M.A. Engel leutnant / Christen Dahls
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Arctander provst i Egeberg 25 Apr 1763    pg 936
SON.CH: Hans Christiansen  (afkald 947)
SIS.CH: Helene Ulrica Hagendahl
BRO.CH: Holger Christian Arctander  (afkald 947)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Karen Jonsdtr Gad ( Karen Johnsdtr) i Odden      9 May 1763  pg 941 945 949 952
HUSB:  Jens Christian Fischer sognedegn
CH:   John Gad Fischer 12 wks (19 Sep 1763 age 7 mo)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

SIS.CH: Bodil Sophie Smidts = Knud Hvass (afkald 948)
BRO:   Jorgen Schreem
      CH: Karen Jorgensdtr Schreem (afkald 948)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Niels Heining sognepraest til Fareveile-Draxholm    22 Jul 1763  pg 948 1035 1048 1057 1077 1081 1082
WIFE:  Bodil Marie Fasses (dod)
Born & Borne-Borne:
CH:   Christiane Lovise Heining
     Barbara Sophie Heining
BRO:   Niels Fohs Heining
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Peder Bodemand degn i Farevejle-Draxholm    15 Nov 1764  pg 986 988 989 992 1024
CH:   Ane Margrethe Bodemann (dod) = Ole Henningsen forpagter i Bircholm
      CH: Henning Olsen 6
     Marie Bodemand jomfrue (afkald i Jaegerslund Skovriders i Egholm (?dod 1766)- Jens Andreasen Biering pg 1047)
     Sophie Bodemand = Hans Jorgen Winther skytte/jaeger i Ryegaard   (conf 1024)
     Christine Marie Bodemann enke = afg. Anders Hansen Ruegaard i Friderichssund (conf 1024 - Kirstine Marie Bodemann
enke 1765)
     Frederikke Bodemand = Niels Juul sognedegn i Fareveile (afkald 1024) (conf 1024)
     Christiane Bodemand  jomfrue
guard: Niels Pedersen Smed i Farevejle / Palaemon Hiort i Windekilde
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Mogens Jensen    22 Apr 1764  pg 988
WIFE:  Kirsten Larsdtr
DAU:   ... Mogensdtr = Andreas Petersen
      CH: Ingeborg Kirstine Petersen umyndig
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Kirsten Larsdtr      d.12 Mar/4 May 1764    pg 988
CH:   Lars Mogensen boende i Callundborg
     Jens Mogensen boende i Axelholm
     Hans Mogensen boende i Holmstrup
     ... Mogensdtr = Andreas Petersen
      CH: Ingeborg Kirstine Petersen umyndig (surname assumed)
     ... Mogensdtr = Hercules Schow skoleholder i Eskildstrup, Vig
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Maren Nielsdtr Schreem i Weddinge      pg 989
BRO.CH: Ane Poulsdtr = Niels Hansen Smed i Weddinge
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Christen Dahl sognepraest i Asnaes   d.4/27 Mar 1765    pg 993 1002 1023
CH:   Christen Dahl (? Christian Dahl)
     Andreas Dahl myndige
     Wibeche Alhed Dahl
     Ane Margrethe Dahl
gd: J.J. Dahl forvalter / J. Olivarius
curator: Cornelius Valentin Roed
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Johan Henric Schow sognepraest i Hoybye     6 Apr 1765  pg 1002 1024
WIFE:  Cathrine Reigelsen i Nyekiobing
CH:   ... Schow = 
wgd: B.H. Mantix byefoged
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Margrethe Elisabeth Berg i Farevejle-Draxholm      d.30 Jun/30 Jul 1765  pg 1004 1009 1016
2HUSB:  Palaemon Hiort capellan & succederende sognepraest
CH:   Hans Christian Hiort   
1HUSB:  ... Heining
CH:   Christiane Lovise Heining jomfrue
     Barbara Sophie Heining jomfrue
gd: Johan Ludvig Schwermann i Corsoer svoger of provst Niels Heining i Farevejle ( Niels Heining is sviger-fader of deceased)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Peter Jespersen Herslev sognpraest i Nyekiobing-Rorvig      1765 pg 1018
WIFE:  Else Margrethe Frik/Frick
CH:   minors
wgd: L. Harboe
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Andreas Kielskov snedker i Grevinge      document Oct 1764/17 Feb 1766  pg 1019
CH:   Jacob Kieldskow studiosus i Khvn, to be nu degn i Grevinge
CH.SVOGER: Tobias Didrichsen giuldsmed i Friderichsberg-gaden
      bager Heins i St.Petri Straede
? Cornelius Valentin Roed = Kirstine Christensdtr degn i Grevinge
gd: Peder Christian Hoeg
NOT Anders PROBATE
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Rugaard?      pg 1024
CH:   Christiane Marie sl. Rugaards
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Johanne Christine Gronberg sal. Rose i Herrestrup    d.30 May/30 Jun 1766  pg 1025 1027
HUSB:  Ole Bollesen Rose skoleholder
CH:   Henning Rose 13
     Helene Sophie Rose 10
     Karen Rose 5
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Henning Trochmann sognpraest til Odden     20 Oct 1766  pg 1028 1035 1044 1027 1047 1049 1053 1055
WIFE:  Karen Jordhoy
DAU:   ... Trochman (dod) = Hans Thonebye (dod - 8 Aug 1765)
      CH:      Hans Thonebye 10
successore: Johan Grundtvig
? Rasmus Praebensen Langsted i Odden
? Soren Nielsen Baarensen
gd: Jorgen Borch i Nyekiobing
wgd: Bertel Hansen Mantix byefoget i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Niels Heining sognepraest til Fareveile-Draxholm    26 Nov 1766  pg 1035 1046 1057
WIFE:  Bodil Marie Foss (dod)
CH:   Niels Foss Heining sognepraest til Gladsaxe/Geoshaxes-Herlov, Sochelunds herred, Saelland 
     Hans Christian Heining capellen pro Persona & sognepraet i Farevejle-Draxholm (dod)= ... = P. Hiort (below)
      CH: Christiane Lovise Heining jomfrue 10 
         Barbara Sophie Heining jomfrue 9 
     Sophie Kirstine Heining (dod) = afg. herr Lessoe sognepraest i Reerslev, provst i Love herred 
      CH: Niels Lessoe/Laessoe kraemmersvend 
         Herman Lessoe horkraemmersvend i Krn. - begge myndige
         Birthe Marie Lessoe jomfrue (? Bodil Marie Laessoe)
         Ellen Sophie Lessoe jomfrue
         Frederikke Lessoe jomfrue
     Ester Heining jomfrue
     Nicolai Georg Heining borger klaedekremmer i Khvn
sucassor herr Palaemon Hiort sognepraeste i Farevejle
gd: Niels Juul sogne degn i Farevejle-Draxholm / Espen Sorensen Hierild i Drax-Molle
curator: Otto Grundtvig i Wallekilde
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Dorthe Beate Fogh jomfrue i Oddens Praestegaard     17 Feb 1767  pg 1044 1048 1082
BRO:   Anders Fogh conditionerende hos apotecher Linde i Holbech
     Lars Fogh (afkald 1048) (signed: L.N. Fogh)
     Borre Fogh alle myndige
SIS:   Cathrine Marie Fogh
gd: Jens Christian Fischer degn i Odden
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

Peder Olufsen Orum = Eva Margrethe Hyphoff sogndegn til Annex sognet Rorvig    17 Jul 1767  pg 1048
 (til Nyekiobing)
[Ods Herreds Provsti skift & Justisprotokol; Bk 1 1733-67, FHL film 49422]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////

                     Ods Herreds Provsti, Skifte & Justitsprotokol
                              Sep 2003


Henning Trochmann sognepraest i Oddens     d.20 Sep 1766/13 Jan 1768   pg 1 3 11 44
WIFE:  Karen Jordhoy
DAU:   ... Trochman (dod) = herr Thonebye (dod -?1764)
      CH: Hans Hansen Thonebye (afkald pg 81 - 1776)
curator: O.L. Bang
gd: Jorgen Borch sognepraest i Nyekiobing-Rorvig / Christen Lind kiobmand i Nyekobing / Jochum Bruun i Grevinge?
wgd: Bertel Hansen Mantix byefoget
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Maren Nielsdtr i Hoybye    ?testament 6 May 1768 pg 11 
HUSB:  Peder Justen degn 
CH:   minors
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Jens Olsen Bidorph degn i Asnaes  22 Apr 1769   pg 12
½BRO:  Ole Olsen Bidorph (afkald pg 12)
gd: Lund nu degn i Asnaes
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Jorgen Andreas Bang resid.Capellan til Vig-Asmindrup Annexgaard     29 Jul 1769  pg 12 19-33
 (taking new position sognepraest til Store & Lille Fuglede)
Peder Svane Bang to become the nu resider.Capellan i Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Birthe Christine Borre ( Birgethe Christine Borre) i Asnaes   11 Mar 1771  pg 17 33
HUSB:  Jorgen Lund degn (signed: J. P/S. Lund)
CH:   Christian Wilhelm Lund 9½  (afkald pg 143 - 1782)
SIS:   Lucie Johnsen
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hercules Schow degn i Rorvig      22 Jul 1771      pg 19 35
WIFE:  Ane Kirstine Schow  (Testament 10 Jan 1771)
no children or heirs
his successor: Christian Orbek
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Peder Schwane Bang residende capellan til Wig-Asmindrup     10 Sep 1771  pg 33 35 38 40 41 43
? Hans Holm i Nyekobing
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Kirstine Wilhelmsdtr i Steenstrup, Hoibye    21 May 1771  pg 36 37
HUSB:  Gregers Ambech skoleholder 
6 CH:  Maren Ambech 18
     Niels Ambech 16
     Hans Ambech 13
     Karen Ambech 11
     Wilhelm Ambech 5
     Peder Svane Ambech 2½ ( Peder Schwane Ambech)
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Soren Hyphoff skoleholder i Nache, Rorvig    10 Feb 1772  pg 40 44 45 
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Johan Tonnis Hyphoff boende i Berlin ( Johan Tonnes Hyphof - pg 123 1780)
gd: Mikkel Rasmussen i Nache        wgd: Hans Willumsen i Nache
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Steen Jensen Konum sognedegn til Wig-Asmindrup     1 Oct 1773  pg 45 46
WIFE:  Marie Christophersdtr Succhov i Vig    (testament 14 Jul 1758)
successor: Smith Hansen (signed: M.S. Hansen / Lars Larsen
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Soren Marcusen Schaarup skoleholder i Wiig  13 Dec 1773   pg 46 47
WIFE:  Elisabeth Marie sal Schaarups (signed: Elisabeth Marie Christiansdtr or Christensdtr )
3 CH:  Peder Wilhelm Sorensen Schaarup 14
     Marcus Christian Sorensen Schaarup 5
     Mette Elisabeth Sorensdtr Schaarup 11 (surnames assumed)
gd: Mikkel Smith Hansen degn i Vig     wgd: Frederich Wederkind sergeant i Vig/ Zarthman i Schaverup
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Valentin Cruse provst i Grevinge, dod i Ledreborg   16 Jun 1774  pg 48 50 61 66 74 75 79 81 305 309 334 392 406
2WIFE:  Karen Sophie Bang
CH:   Niels Christian Bang Cruse    18 i Roeskilde Latinske Skole   (pg 74 81)
     Christian Lodberg Friis Cruse 15     (pg 74)
     Ulrica Cathrine Cruse   16 or 17     (pg 75)
     Cathrine Marie Cruse   11    (pg 75)
     Birgethe Borch Cruse   8    (pg 75)
1WIFE:
CH:   Arnoldus Cruse  31 studiosus bort reist til Gvinea (pg 74 79) (Arnoldi Cruse)
     Eva Marie Cruse = Jens Ache    tolder i Rorvig (afkald md.13 Aug 1763) (pg 75 79)
BRO:   Jacob Cruse (?dod )
     Claus Henrich Cruse vimtopper (dod)
SIS:   ... Cruse = Hans Ulrich Solling
     ... Cruse = Jonas Moller sognepraeste til Saebye-Hallenslov
     ... Cruse = Niels Christian Birch i Nyekjobing
     ... Cruse = Niels Munck kammerraad i Khvn
WIFE.BRO: Jacob Bang forvalter i Ledreborg & Ole Lundt Bang advocat i Khvn
MODER:  .... (dod - 21 Jun 1753?)
? Peder Svane Bang
curator: V. Cruse
gd: F.W. Trojel & H.U. Solling / successor Rasmusdtr sognepraest i Greving
wgd: Jacob Hansen forvalter kammerraad i Egeberggaard
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Peder Schwane Bang Residerende capellan i Vig-Asmindrup Annexgrd    18 Nov 1774  pg 64
 (nu sognepraest til Hitteroens Praestegjeld i Tronhjems stift)
Frederich Carl Monrad nu residerende capellan for Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Ole Andreas Bang skoleholder i Eskildstrup Skole    25 Apr 1776  pg 76 77 79 79 80 
WIFE:  Lucia Magdalena Petreji
gd: Mikkel Schmidt Hansen sognedegn i Vig-Asmindrup
wgd: J. Hansen kammerraad i Egeberggaard
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Ane Rasmusdtr enke hos Jens Jensen gmd i Nakke     6 Dec 1776  pg 80 125 148
HUSB:  Soren Hyphoff skolelarer (dod)
CH:   Johan Tonnis Hyphoff
     ... Hyphoff provst (dod) = 2. Johanne Marie Romer -stifmoder to child - til Rorvig fattig
      CH: Ane Margrethe Hyphoff (= sr. Roskilde - by 1783 pg 148)
SIS.CH: Jens Jensen gmd i Nakke
     Jorgen Jensen gmd i Rorvig
     Bodil Olsdtr = Jens Nielsen gmd i Nyrup
     Birthe Jensdtr
     Bodil Andersdtr begge tien i Nyekobing
     Mads Jensen 21
     Bodil Jendsdtr
     Karen Jensdtr = Niels Larsen gmd i Nakke
     Margrethe Jensdtr ugift
wgd: Carl Christian Christensen
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hans Thonebye     afkald    pg 81
til Jochum Bruun
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Walborg Graeij/Graey i Hoybye     1 May 1776  pg 81
2HUSB:  Laurentius Stub sognpraest , provst i Ods herred, 
1HUSB:  
CH:   Frederich von Lohman premier lieutenant ved Norke Liv Regiment
     Karen Lohmann = Johannes Borchsenius i Odemarchgaard
     Hanna Lohmann = Christen Lindam forpagter i Ringsted Closter
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Birgethe Borch enke dod i Nyekobing   27 Feb 1777  pg 82 87 89 92 98
HUSB:  Arnoldi Cruse sognpraest i Hoybye/Hagested-Gislinge (Arnoldus Cruse)
CH:   Valentin Cruse sognpraest i Grevinge (dod) =1. ... =2. ...
      CH: Eva Marie Cruse (of 1st md) = Jens Ache tolder 
         Niels Christian Bang Cruse 21 (all following of 2nd md)
         Christian Ludbierg Friis Cruse 18 (Oluf Lodberg Friis Cruuse)
         Ulrica Cathrine Cruse
         Cathrine Marie Cruse
         Birgethe Borch Cruse - all 3 ugift
     Claus Henrich Cruse borger viinhandler i Khvn (dod) = ... =2. Lsebenberg bundtmager i Khvn
      CH: Arnoldi Henrich Cruse i Khvn
     Sophie Magdalena Cruse (dod) = Jonas Muller/Moller sognepraest i Saebye-Hallenslev, Love herred
      CH: Henrich Jacob Miiller 30 gone 8-9 years on Skib til Amsterdam (Jacob Henrich Moller (pg 123)
         Valentin Muller 21 student 
         Sophie Magdalene Miiller = Henning Hviid seigr i Ringsted
         Birgethe Miiller = Peder Aarup forvalter i Knapstrup
         Margrethe Wilhelmina Miiller (= Henrich de Hemmer sognepraest i Turstrup-Friglslev - by 4 Jun 1784 pg 153)
         Arnstena/Arnoldine Miiler - begge ugift (= Smidt praest - pg 94)
     Margrethe Cruse = Niels Christian Birch brend-inspecteur i Nyekiobing
     Rachel Wilhelmina Cruse = Niels Munch justitsraad bogholder i Khvn
?    Jacob Cruse (he is only mentioned in one place Andreasdtr nowhere else, is he Anders child?)
gd: for Valentin Cruses children of 2nd md: Bang justitsraad i Khvn / Trojel forvalter i Egeberg gaard
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Lars Stub sognepraest i Hoybye     7 Apr 1777  pg 84 88 98
CH:   Otto Frederich Stub lieutnant paa et kongelig skib i Norge
gd: Henrich de Hemmer i Nyekiobing, sosgnepraest til Kedstru-Duglslov, Aarhuus stift, Jylland
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Johanne Christine Gronberg i Herrestrup, Grevinge    1766 pg 89 (old 1025 1028)
HUSB:  Ole Bollesen Rose skoleholder, nu sognedegn i Hojbye
CH:   Helene Sophie Rose (= Moller procurator i Nyekiobing - afkald 24 Nov 1788)
     Karen Rose  (= Lauritz Henrich Fugh - afkald 1790 #56)
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Niels Juul degn til Faareveile-Draxholm     8 Mar 1779  pg 98 100 103 114 118 119
WIFE:  Frederikke Bodemand  (=1. Peder Justen degn i Hoybye - dod 31 Jul 1780)
CH:   Esther Justen  (dod by 13 Aug 1782 - pg 144)
     Dorthe Justen  (see pg 143 i Schaverup, Nyekiobing, Siaelland- 1783)
     Ane August Justen = F. Zahrtmand
     Wibekke Johanne Juul 15
gd: provst Coldevins i Hoybye   wgd: Hiorth sognepraest i here
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hans Schanche sognepraest i Faareveile-Dragsholm    9 Jan 1778   pg 97
CH:   Ane Johanne Schanche i Roskilde kiobstad (afkald pg 97)
curator: N. Haar
gd: Jorgen Olivarius sognepraest i Asnes
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Frederich Carl Monrad resid.capellan i Asmindrup Annexgaard   2 Jun 1779   pg 99
 (nu sognpraest i Bregninge-Soby, Oroe)
Hans Bech nu resid.capellan til Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Peder Justen degn i Hoybye  11 Oct 1779   pg 100
WIFE:  Maren Nielsdtr (dod - Mar 1768)
CH:   Ane Augusta Justen = Frederich Zartman selv.gmd i Schaverup, Asmindrup
     Ester Justen 27 jomfrue
     Dorthe Justen 25 jomfrue
     Peder Justen - of age
gd: C. Coldevien / Trojel inspecteur i Egeberg
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Cathrine Riegelsen enke i Nykiobing, dod i Kiobenhavn      25 Jun 1779  pg 119
HUSB:  Johan Henrich Schou praest (dod)
CH:   Oeconomus Schow i Vegheahuuset/Vaysenhuuset, Khvn
     Wendele Cathrine Schow = C. Christensen forvalter i Nyekiobing
     Else Dorthe Schow = sl. Lytven/Lytken i Khvn, Frederiks Hospital
     Dorthe Margrethe Schow
     Mathias Albret Schow
? M.A. Schov , Soren Schow Christensen , Johan Henrich Christensen
gd: Jochum Brun sognepraest 
wgd: Johan Laursen
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Sophie Kongel enke i Nyekiobing, Ods herred  Testament 1 Jul 1776  pg 122
HUSB:  Jens Arctander provst (dod)
SIS.CH: Ane Cathrine Grundtvig (dod) = Lindborg
      2CH: 
     Margrethe Weis = Bagger sognedegn i Slagslunde, Sielland
     Ane Kongel = Langsted byeskriver i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Inger Christiansdtr i Egebierg    1781  pg 123
HUSB:  Peder Reeberg Ledoe degn
CH:   minors
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Bente Marie Jorgensdtr i Nyekiobing      10 Apr 1781  pg 124 125 126 127
HUSB:  Jens Christian Fischer degn
CH:   Kirsten Fischer 12
     Karen Fischer 9
     Jens Jorgen Fischer 4 wks (dod 18 Aug 1781 pg 126)
HUSB.1WIFE: ... (dod - ?10 Feb 1764 pg 107)
HUSB.CH:     Joen Gad Fischer fod 10 Feb 1763 i Odden (nu 18 by 18 Sep 1781 - afkald) 
gd: Lars Gotschalch borger bager i Nyekiobing / J. Bruun sognepr i Nyekiobing-Rorvig
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Henning Olsen forpagter i Birchendegaard    afkald 6 Nov 1781   pg 128
MODER:  Ane Margrethe Henningsens (dod)
MORFAD: Peder Bodeman degn i Faarevejle-Draxholm (dod - 20 Feb 1764)
curator Leerager borgemester i Callundborg
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Cornelius Valentin Roed = Ane Christine Christensdtr sognedegn i Grevinge     d.4 Oct 1780/5 Oct 1780    pg
128
HER.SIS.CH: .... = Peder Christian Hoeg degn i Jydstrup-Valsoelille, Ringsted herred
HER.SIS.CH: Ane Kirstine Christensdtr = Niels Larsen betient i Nykiobing (? Lars Larsen )
SIS:  Karen Christensdtr (dod)
       CH: Rasmus Christensen i Roeskilde
         Christense Christensdtr = Hans Nielsen Lots lotsmand i Rorvig
         ... = Andreas Nicolaisen boende i Gronhauge, Nykiobing
gd: Mikkel Retz skoemagermester i Grevinge & Hansen skoleholder i Herrestrup
gd: M. Hansen degn i Vig
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Gregers Ambech skoleholder i Nakke  21 Dec 1782  pg 144 145 146
2WIFE:  Kirsten Jensdtr
1WIFE:
CH:   Maren Ambech 29
     Niels Ambech 27 = ... boende i Nakke (signed: Niels Gregersen Ambech)
     Hans Ambech 25  (signed: Hans Gregersen Ambech)
     Karen Ambech 23
     Wilhelm Ambech 16 (afkald 14 Jun 1784 by C.Niemand - pg 153)
     Peder Svane Ambech 13 (afkald pg 176 - 7 Dec 1786) (? Peder Schvane Ambech)
     Maren Ambech (afkald 444 - 1802)
gd: Jens Larsen & Hans Willumsen begge gmd i Nakke
wgd: Lars Nielsen hmd i Nakke
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hans Jorgen Garde = Webeke Petrea Friboe sognepraest i Vig-Asmindrup   bevilling 7 Sep 1774  pg 148
CH:
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Oddens praestegaards taxation     1 Apr 1784  pg 149
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Lars Jacob Moller skoleholder i Stenstrup, Hoybye    14 Apr 1783  pg 150 153
 (fodt i Khvn)
WIFE:  Karen
1BRO:
1SIS:
? Hans Pedersen i Stenstrup & Niels Andersen i Gudmendrup
gd: Christian Sorensen gmd i Stenstrup
wgd: Sr. Schiott i Kluderverk/ Ib Nielsen Smed gmd i Hojbye
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Anders Cruse sognedegn i Grevinge   19 Sep 1784  pg 153 161
 (1780 sognedegn i Butterup-Tudse)
WIFE:  
CH:   Jacob Cruse 13
     Peder Cruse 7
     Ane Cathrine Cruse = Jens Basse 
gd: F. Rasmussen wgd: Mikkel Ritz & Soren Jensen i Grevinge/ M. Hansen sognedegn i Grevinge
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Peder Poulsen Boedemann degn i Faareveile    afkald of dau 16 Dec 1784   pg 153
CH:   Christiana Bodemann = Peder Jensen Juul i Biergsted, Skippings herred
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Margrethe Elisabeth Berding i Odden, did i Slagelse Hospital   23 Dec 1784  pg 161 164
HUSB:  Christian Voigt sognedegn
CH:   Peter Christian Voigt 12
     Sara Cathrine Voigt 22
     Christiana Petrea Voigt 20
     Else Margrethe Voigt 17
gd: Rasmus Gottschalck skoleholder i Overbye / Soren Michelsen gmd i Overbye/ Reenberg Lidoe degn i Egeberg
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hans Georg Keutel sognepraest i Wemmelov-Hemmershoy, dod i Egebierg   26 May 1785  pg 165
WIFE:  Ane Marie Beckman
CH:   Johan Herman Dominicus Keutel 12
BRO:   Hercules Weyer apotheqver i Kioge
WIFE.MODER: Maren Haagen sal. provinde Beckman, dau of Jens Larsen Krog i Khvn (dod? - 6 Feb 1775)
gd: Rehling sognpr i Egebierg
wgd: Hans Bech resid.capellan i Vig-Asmindrup
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hans Bech resid.capellan i Vig-Asmindrup    20 Jun 1785  pg 166
 (nu sognepraeste til Haurebierg-Gudium, Ods herred)
not Anders probate
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Nicolai Peter Teilmann theologie studiosus i Schaverup hos Zarthmann   1 May 1784  pg 167 -172
 (testament 4 Jun 1784)
SIS:   Maren Teilman = Nicolai Henrich Phlueg capitain i Norske-liv-regmt i Khvn
      CH: Ane Elisabeth Phlueg
         Charlotte Dorothea Phlueg - smaa
BRO:   Frederich Teilmann i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Dorthea Reenberg Lidoe i Nyekiobing      21 Mar 1786  pg 173
HUSB:  Jens Christian Fischer chordegn 
FADER:  Peder Reenberg Lidoe degn i Egeberg
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Jorgen Andreasen Schmidt skoleholder i Asmindrup    4 Jan 1786   pg 173
2WIFE:  Karen Johansdtr Rose
1WIFE:
CH:   Frederich Jorgensen 24 snedkersvend i Khvn (signed: Frederich Andreas Jorgensen Schmidt)
     Ane Dorthe Jorgensdtr 23 tien i Khvn
gd: Anders Pedersen fogden i Brendt
wgd: Niels Andersen snedker i Brendt
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Lars Mogensen Moller skoleholder i Wiig     29 Jan 1787  pg 176 179
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Anders Larsen Moller 15
     Frederikke Larsdtr Moller 32 tien provst Garde
     Ane Larsdtr Moller 18
gd: Mikkel Ritz by: Henrich Tonnesen foged i Vig
wgd: Hansen degn i Vig
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

... i Hoybye     22 Jun 1787  pg 180
HUSB:  Christian Coldevin sognepraest
CH:   minors
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Karen Jordhoj enke madme Trochmanns i Nyekjobing    11-12 Dec 1787         pg 181 187 193 199 243 249 424
HUSB:  Henning Trochmann degn i Odden (dod - ?5 Jun 1769) (testamdne 10 Aug 1753)
BRO:   Peder Jorhoj = Hedevig Alstrup sognepraest i Braadsberg amt, Aggerhuus stift, Norge (both dead?)
      CH: Peder Alstrup Jordhoj sognepr i Lessoe-Dovre, Guldbrands Dahlen, Aggerhuus stift, Christiania, Norge (dobt
         16   Feb 1741 i Gamble, Braadsberg amat, Aggerhuus stift)
         Niels Gris Jordhoj proprietair i Norge
         Lars Jordhoy studiosus i Ohsloe Hospital, Norge (born 1742-3 i Bamber, Aggershuus stift)
SIS:   Ane Christine Larsdtr Jordhoj (dod 4 May 1773) = Johan Gad byefoged i Slangerup ( Joen Gad)
      4CH: Lars Joensen Gad kroemand i Steenlose, Fredericksborg (dod, dobt 9 Dec 1727 i Slangerup)
          CH:  John Larsen Gad viintapper i Khvn (dobt 2 Feb 1755 i Steenlose kirke)
             Sidsel Larsdtr Gad = Peder Hansen gmd underfogeden i Steenlose (dobt 1757 i Stenlose, md. 14 Sep
1787 i Stenlose)
             Ane Kirstine Gad (dobt 6 Apr 1753 i Steenlose)
         Maren Joensdtr Gad (dod) = Jorgen Biorn chordegn i Slangerup
          3CH: Niels Jorgensen Biorn arbydsmand i Slangerup (dobt 4 Jul 1749 i Slangerup)
             Karen Biorn (dobt 14 Jul 1753 i Slangerup) (= Ole Nielsen hmd i Tranderup, Skorrebye gods, Corsoer
             amt ( Karen   Nielsdtr Biorn = Ole Christensen pg 254)
             John/Joen Jorgensen Biorn i Khvn (dobt 10 Oct 1755 i Slangerup)
         Karen Gad (dod) = Helur/Sieur Fischer klokker chordegn i Nykiobing (? Jens Christian Tichen)
          CH:  John Gad Fischer 25 i Jaegersborg (? Joen Gad Fiscer/Ticher)
         Ane Kirstine Larsdtr Gad = (25 Oct 1776 i Slagerup) Philip Poulsen skoemager i Slangerup
          CH:  Lars Gad Philipsen 11 (dobt Dom 26 Anders Trinit 1777) ( Lars Gad - afkald 1803 pg 444)
             Poul Philipsen 9 (dobt 3 Dec 1779)         ( Poul Gad - afkald 1803 pg 444)  
             Hans Philipsen 6 (dobt Dom Sexag. 1783) (SURNAMES ASSUMED) ( Hans Gad - afkald 1803 pg 444)
     Magdalene Jordhoj (dod) = Jorgen Pedersen Rynge i Frederichsborg 
      CH: Birgethe Margrethe Konge or Birgethe Ane Cathrine Rouge (dod) = Johan Henrich Holm garver i Hillerod,
Frederiksborg ( Johan Holm -d.1795)
          CH:  Henrich Holm 29 (fod 29 Oct 1760 i Frederichsborgs Slots kirke))
             Ellen Magdalene Holm ugift (fod 2 Jul 1762 i do) ( Ellen Magdalena Marie Holm)
             Jorgen Holm 26 (fod 21 Sep 1763) (? Jorgen Christian Holm)
             Lars Christian Holm 24 i Frederiksborg (fod 2 Aug 1765)
             Christian Trochman Holm 17 (fod 17 Feb 1772)
     ... (dod) = ...
      CH: 1 son here i Ods herred for 27 yrs (dod)
          CH: ?
½SIS:  Laurette Martine Trampe (dod) = herr Egeberg praest i Bronshoj (no heirs)
     Bodil Trampe = Hagemann chirurgus i Khvn
STIFDATTER: Ane Helena Trochman (?dod)
HEIRS:  Laurits Jorhoy provst i Word herred, sognpr i Gongsted-Soevind, Aarhuus stift
CHRISTENINGS i Ude Sundbye kirke- children of Lauritz Pedersen Jordhoy:
 Ane Kirstine dobt 29 Oct 1696
 Mette dobt 27 Jun 1698
 Christian dobt 18 Jun 1700
 Karen dobt 15 May 1702
 Peder dobt 5 May 1704 - herr Lauritzens son (probably should be herr Lauritzes)
 Peder dobt 22 May 1705
 Magdalena dobt 29 Aug 1706
 Elisabeth  dobt 27 Jul 1708
 Laurette dobt 27 May 1710 (herr Lauritzes enkes datter)
FRIDERICHSBORGS Slots KIRKE: 
Jorgen Pedersen Ronge = Magdalene Lauritzdtr Jordhoj jomfrue md.9 May 1731
 Birgetta Ane Cathrine Jorgensdtr Rouge? dobt 13 Jun 1732 
Johan Henrich Holm = Birgetta Ana Cathrine Rouge md.18 Oct 1758 (forloverne: Henrich Holm & Johan Diderich Smidt)
....................   
? Hans Nicolai Holm
gd: Troyel inspecteur i Anneberg-gaard
wgd: Dojan byeskriver i Nyekjobing
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Rasmus Mathiasen Gottschalck = Johanne Jensdtr Lahne skoleholder i Odbye     Testament 7 Jul 1781  pg 187
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Kirsten Marie Esbensdtr/Espesdtr/Kie Marie Espensdtr Moller i Egeberg  13 Feb 1788  pg 188 193
HUSB:  Reimer Henrich Sinding skoleholder
8 CH:  Jens Sinding 14
     Andreas Johan Sinding 12
     Frands Regnberg Sinding 4
     Ane Sophie Sinding 18
     Mette Sinding 16½
     Andrea Susanne Sinding 7
     Lovise Sinding 9
     Charlotte Dorthea Sinding 6½
gd: Sast. i Schaverup / Zartman
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Margrethe Elisabeth Berg madm Hjort       30 Jul 1765  pg 192
HUSB:  Palaemon Hjorth sognpraest i Faarevejle=Draxholm
CH:   Hans Christian Hjort (afkald 192 age 25 - 21 Jan 1788)
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Rasmus Gottschalck = Ane Cathrine Nielsdtr Nimb skoleholder i Oddens  Tilladlse 25 Apr 1788  pg 194
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Johanne Lahne i Odden        14 May 1788   pg 194 195
HUSB:  Rasmus Gotschalch skoleholder (testament)
BRO:   Anders Lahne   (dod?) 
      CH: Peder Andersen Lahne (afkald pg 194 - 14 May 1788)
         Melchior Lahne (afkald pg 195 - 14 May 1788)
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Beate Marie Lindberg i Rorvig     6 Oct 1788  pg 195 199
HUSB:  Christian Orbech degn
CH:   minors
MODER:  madm Lindborg
SVIGERMODER: madm Lemborg
wgd: Bertelsen herr i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Jorgen Pedersen skoleholder i Braade, Egeberg      16 Oct 1789  pg 243 248
WIFE:  Kirsten Hansdtr     (=2. Breum skoleholder i Braade)
CH:   Christian Pedersen 3
SIS:   ... Pedersdtr = Peder Sivertsen gmd i Halkerup
     ... Pedersdtr = Lars Nielsen gmd i Glodstrup
wgd: herr Sinding skoleholder i Egeberg
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Peder Svane Bang sognepraest i Wiig-Asmindrup         18 May 1792   pg 255 259 278 283 323 330 338 347 374
 (?former sognpraest i Steenlose-Vexoe, 1782 sognepr i Christiania)
WIFE:  Ide Johanne Rogert madm Bang
CH:   Ulrica Eleonora Bang 17
     Cicilia Margrethe Bang 16
     Poul Christian Bang 12
BRO:   Frederich Ludvig Bang professor of medicine & doctor i Khvn
     Johan Otto Bang secretaire
FADER:  Jacob Hansen Bang forvalter i Egeberggrd (? eldest son)
? Hans Friboe Garde
wgd: Trojel forvalter inspecteur i Anneberggaard
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Christian Coldevin sognepraest i Hojbye    d.16 Mar 1793 pg 304 333 391 407 408 410 412
WIFE:  Mette Kirstine Hammer (dod)
CH:   Johan Andreas Coldevin studiosus juris
     Tabitha Colderviin = Henrich Andreas Morch/Mork resid.capellan i Ullensager-Hovind, Aggershus, Norge
     Christiane Coldeviin jomfrue
     Christian Coldevin capitain i kron prindsens regmt
     Elisabeth Coldevin (dod) = Johan Christopher Hammer controlleru i Helsingor (Testament - no children)
? provst Thomas Rasmussen i Grevinge
successor: Mikkel Christian Muller/Moller praest i Hojbye
gd: Svenning Haugaard praesten / Petersen skovrider i Maarum
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Karen Mortensdtr 87? enke i Hoybye   19 Jul 1793  pg 333 371
HUSB:  Lars Jacob Moller skoleholder (dod)
BRO:   Mads Mortensen (dod)
     Peder Mortensen boende i Dragoe (dod)
      SON:
SIS:   Bodil Mortensen = Erents Skraeder i Asmindrup
? Ib Smed = ... gmd i Hojbye
? Anders Rasmussen & Peder Andersen begge i Hoybye
? Coldeviin candidatus i Hojbye
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Just Jensen skoleholder i Nakke, Rorvig     24 Apr 1794  pg 409 412
WIFE:  Ane Villadsdtr
CH:   Karen Justdtr 9
     Lucie Justsdtr 7
     Jens Justesen 11 wks
BRO:   Peder Jensen gmd i Nakke
WIFE.FADER: Willads Hansen hmd i Nakke
? Jens Larsen gmd i Nakke
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Soren Baarsen degn ( Soren Boesen) i Faarevejle    9 Dec 1797   pg 414
WIFE:
CH:   Jacobina Ulrica Baarsen 26 
     Roletta Petrea Baarsen 24
CH.SVOGER: Jens Larsen hmd i Hoybye
gd: Poul Hjardemaal skoleholder i Faareveile
wgd: Hjort i Faarevejle
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Kirstine Persdtr ( Kirstine Pedersdtr ) i Herrestrup  d.25 May 1796/25 May 1797    pg 422
HUSB:  Erik Jensen skoleholder
CH:   Kirstine Mortensdtr = Niels Nielsen gl. gmd i Atterup, Grevinge 
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Sara Blekingborg jomfrue i Vig    17 Dec 1796  pg 423
BRO:   Blechingberg audidatus juris
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Johan Holm garvermester i Hillerod  26 Sep 1795  pg 424
CH:   Jorgen Christian Holm
     Ellen Magdalene Holm
     Lars Christian Holm
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Dorthe Cathrine Boyesen i Ordrup       18 Sep 1797   pg 425 428
HUSB:  Poul Hiordemaal/Hiartemaal skoleholder
SIS:   ... Boyesen = Saabye tac.lovrin collecteur i Khvn
      CH:
     ... Boyesen = Krog consumtions betient i Steege, Moen
gd: Sorensen skoleholder i Veddinge
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Erik Jensen skoleholder i Herrestrup         21 Oct 1798   pg 429 431 438
WIFE:  Karen Erichs 
CH:   Ane Kirstine Eriksdtr 1 (age 2 1/4 - 9 Sep 1799)
     Erik Jensen (fodt efter faderens dod, 19 wks - 9 Sep 1799)
WIFE.1HUSB: ...
½BRO:  Lars Jensen Busk hmd i Unrue, Egeberg
WIFE.FADER: Jens Nielsen = MODER: Kirsten Jensen gmd i Snejlerup/Sneglerup 
gd: Rasmussen provst i Grevinge
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Anders Kiaer skoleholder i Eschilstrup     29 Dec 1798  pg 431 432 433 434 437
WIFE:  Karen Schov
CH:   Maren Kiaer 14 days
til: Peder Schou kiobmand i Nyekiobing
gd: Nicolai Schov i Nyekiobing
wgd: Henrich Tonnesen sognefoged i Vig
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Christian Voigt sognedegn i Odden   20 Dec 1798  pg 431 432 433 441 444
3WIFE:  Charlotte Sophie Fischer
CH:   Ane Marie Voigt ugift
1&2WIFE:     
CH:   Peder Christian Voigt 25
     Helene Lovise Voigt ugift
     Sara Cathrine Voigt = ... i Khvn
     Christiane Petrea Voigt ugift
     Else Margrethe Voigt = ... i Khvn
gd: Peder Rasmussen hmd i Overbye
wgd: Rasmus Gottschalch skoleholder
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Lovise Vram i Ordrup     15 Mar 1799  pg 434 440
HUSB:  Poul Hiordemaal skoleholder (married 1 yr & 3 mo)
CH:   Frederich Christian Hiordemaal 6 mo.
HUSB.1WIFE: (dod 1½ aars)
gd: L. Sorensen skoleholder i Veddinge
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Henriette Cathrine Hieronymi i Hoybye      20 Jun 1799  pg 436 443
HUSB:  Hans Huulbech degn
CH:   Pouline Margrethe Huulbech 3
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Kirstine Nelling i Hoybye   afkald 3 Aug 1802   pg 444
HUSB:  Ole Bolle Rose sognedegn
CH:   A. Witth (afkald 444)
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Mikkel Smidt Hansen = Johanne Gunsager Rogert sognedegn     Testament 8 May 1786  pg 445
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Jens Breum kirkesanger skolelaerer i Braade, Egeberg  11 Jun 1804  pg 445 448 451
2WIFE:  Kirsten Hansdtr
1WIFE:
CH:   Margrethe Johanne Breum 17 (afkald 448 - Johanne Margrethe Breum 20 - 1805)
     Martinus Vilhelm Breum 20 (afkald 448 - age 22 - 1805)
1WIFE.BRO: Simon Severin Heide sognedegn i Skamstrup-Frydendahl
curator: Peder Sigvertsen gmd i Braade (signed: Peder Siversen)
gd: Walther 
wgd: L. Jensen i Braade
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hans Huulbech sognedegn i Hoybye   9 Aug 1805   pg 448 453
WIFE:  madm Huulbech
CH:   Pouline Margrethe Huulbech 9
gd: A. Ch. Lund skolelaerer i Sonnerup
wgd: N.K. Skou kiobmand i Nyekiobing
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Jens Christian Fischer degn skolelarer i Nyekiobing  22 May 1807  pg 451
WIFE:  Ellen Fischer
CH:   John Gad Fischer 44
     Kirsten Fischer = Peter Bentzen 
     Karen Fischer 36 ugift
gd: Christen Jorgensen rebslager
wgd: Smidt capitain
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

Hans Bech = Jobine Marie Dorthe Kuegl sognepraest i Vig-Asmindrup    Testament 27 May 1796  pg 455
CH:   minors
signed 1801: Peter Theodores Bech
       Rasmus Kuegl Bech
       Adam Christian Bech
signed 1806: Hans Christian Jensen
       Thrine Bech
[Ods Herreds Provsti skifteprot; Book 2 1768-1807; FHL film 49423]

////////////////////////////////////////END BOOK 2 ////////////////////////////////////////

         Ods Herreds Provsti - skiftebreve


Willads Farum skoleholder i Overbye      13 Jul 1739  pg 1 #4 4423
WIFE:  Sidse Sophie Farum
CH:   Christian Farum 6
     Sidse Farum 17
gd: successore Christopher Hansen sholeholder i Overbye
wgd: Willum C. Mariager degn i Oddens
[Ods Herred Provsti skiftebreve; Book 3 1739-61; FHL film 49423]

Lars Hansen Walleroe degn conditioner hos Niels Giodersen i Rorvig   7 Jan 1741   pg 2 #9 6573
BRO:   Peder Hansen i Tiornet, Tollossoe gaards gods, Holbechs amt
SIS:   Ane Hansdtr tien i Khvn
½SIS:  Mette Hansdtr (dod Jun 1741) i Tiornet, Tollosegaard
PARENTS:     Hans Pedersen =1. MODER: Ane Nielsdtr =2. Birthe Larsdtr gmd i N.Wallingerod, Toellossoe gaards gods
      7 CH: 5 dead leaving no heirs + BRO & SIS above (all of 1st md)
      1 CH: Mette Hansdtr tien Peder Mogensen i Tiornet (of 2nd md)
witnesses: Poul Christophersen 68 i Tollossoe bye & Benjamen Jensen 45 i Tiornet
? Niels Giodersen = ... i Rorvig
gd: Soren Hyphoff skoleholder i Nache
[Ods Herred Provsti skiftebreve; Book 3 1739-61; FHL film 49423]

Willum Mariager degn i Oddens     5 Apr 1741/13 Feb 1742 pg 3 #10
WIFE:  Marthe Pedersdtr
CH:   Ane Marie Mariager 6
     Christen Worm Mariager 3 (surnames assumed)
gd: Christopher Hansen degn i Oddense
wgd: Mikkel Larsen sognefoged i Overbye
[Ods Herred Provsti skiftebreve; Book 3 1739-61; FHL film 49423]

Jacob Hyphoff sognepraest i Nyekiobing-Rorvig     31 Aug 1756  pg 4 #20
2WIFE:  Johanne Marie Romer
CH:   Ane Margrethe Hyphoff 6
1WIFE:  Kirstine Morville (dod)
CH:   Abraham Hyphoff guldsmed i Scheen, Norge/ i Rudkiobing, Langeland
     Ludvig Lorentz Hyphoff tolder/ consumptions forpater i Schien, Norge
     Jacob Zacharias Hyphoff sognepraest i Schiold, Aarhus stift, Jydland
     Eva Margrethe Hyphoff = Peder Orum degn i Rorvig
     Sophie Hyphoff = Johannes Thaarup sognepraest i Torring, Jydland
WIFE.FARBRO: Fog justitzraad i Khvn
wgd: R.P. Langsted byeskriver & Andreas Hiort chordegn i Nyekiobing
[Ods Herred Provsti skiftebreve; Book 3 1739-61; FHL film 49423]

Martha Mariagers enke i Odden, dod i Nyekiobing?    8 Sep 1757   pg 5 #6864
HUSB:  Willum Mariager degn (dod)
CH:   Christen Willumsen Mariager 20 hos skoemager Niels Gotfredsen i Callundborg
     Ane Marie Willumsdtr Mariager i Khvn/ hos madm Bentsen i Sukkerhuuset, Christianshafn
gd: Mads Danielsen borger i Nyekiobing
[Ods Herred Provsti skiftebreve; Book 3 1739-61; FHL film 49423]

Johan Henrich Royan skoleholder i Sonnerup, Hoybye   20 Oct 1760  pg 6 #1897
WIFE:  Kirstine Knudsdtr
CH:   ... Royan = Peder Olsen Smed i Lumsaas
     Ane Marie Royan  (= Christen Lund skoleholder i Lumbsaas )
     Hans Royan 25 tien i Khbn
gd: Johan Henrich Schow
wgd: Ole Olsen i Sonnerup
[Ods Herred Provsti skiftebreve; Book 3 1739-61; FHL film 49423]

////////////////////////////////////////END BOOK 3 ////////////////////////////////////////

         Ods Herreds Provsti - Skiftebrev: Valentin Cruse


Valentin Cruse provst i Grevinge   16 Jun 1774  pg 1
2WIFE:  Karen Sophie Bang i Ledreborg
CH:   Niels Christian Bang Cruse 18 to Roskilde Latinske skole
     Christian Lodberg Friis Cruse 15
     Ulrica Cathrine Cruse 16 or 17
     Cathrine Marie Cruse 11
     Birgethe Borch Cruse 8
1WIFE:
CH:   Arnoldus Cruse 31 studiosus i Gvinea
     Eva Marie Cruse = Jens Ache tolder i Rorvig (? md.22 Sep 1763)
SIS:   ... Cruse = Niels Munch kammerraad i Khvn
     ... Cruse = Jonas Moller sognepraest i Saeby-Hallenslev
     ... Cruse = Niels Christian Birch i Nyekiobing
BRO:   Jacob Cruse studiosus (?dod)
     Claus Henrich Cruse
2WIFE.BRO: Jacob Bang forvalter i Ledreborg
      Ole Lundt Bang justizraad & kammer advocat i Khvn
XXXXXXX
? Christian Voigt chordegn i Nyekjobing (wife died 10 Oct 1759)
     CH: Helena Lovise Voigt
 Jens Christian Fischer degn i Odden (wife died 10 Feb 1764)
     CH: Joen Gad Fischer
 Ole Bollesen Rose skoleholder i Herrestrup (wife died 11 Dec 1766)
     CH: Henning Rose, Helena Sophie Rose & Karen Rose
 Lund degn i Asnaes (wife died - 10 Jul 1771)
     CH: Christian Wilhelm Lund
gd: F. W. Trojel & H.U. Solling
wgd: Jacob Hansen forvalter i Egeberggaard
[Ods Herreds Provsti skiftebrev: Valentin Cruse; Book 4 1774-5; FHl film 49423]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////