Vedby/Wedbye, Saebyegaard, Holbaek
                           1801 Census - 39028
                             Feb 18, 1998
NOTE: first part of this parish is missing!!

Wedbye

Mads Christensen    hosb       50  2nd  b&gdb  #24 
Kirsten Rasmusdtr    kone       46  1st
Christen Madsen     dere born    15  u
Nicolaj Frederich    fra fodsels stift 9  hyder ophold hos sin plii.. fader?
Morten Thuesen     tieneste     32? u

Daniel Andersen     hosb       36  1st  hmd med jord og arbeidsmand    #25 Mark huus
Marie Frederichsdtr   kone       37  1st  
Jens Danielsen     dere born    6
Frederich Danielsen           5
Anders Danielsen             2

Jorgen Hansen      hosb       40  2nd  jordlos hmd fra sit ophold ved dagleier arbeide  #26
Karen Mogensdtr     kone       30  1st
Niels Jorgensen     dere born    3
Johanne Jorgensen            1

Christen Hansen     hosb       37  1st  hmd med jord og tiener som Kudsk hos Wedbyegaards eier #27
Inger Margrethe Christiansdtr kone   34  1st  
Hans Christensen    dere born    6
Peder Christensen            4

Niels Larsen      hosb       34  1st  hmd med 2skp land og dagleier   #28
Cathrine Frederichsdtr kone       34  1st
Ane Magrete Nielsdtr  dere born    9
Jens Nielsen               7
Hans Nielsen               5
Ane Nielsdtr               2

Ole Ibsen        hosb       39  2nd  jordlos hmd har fast tieneste som rygter paa Wedbyegrd #29
Sophie Christiansdtr  kone       36  1st
Peder Olsen       mands af 1st   7
Christian Olsen     dere born    2

Svinning Hansen     hosb       41  2nd  er krobling i det ... skraedder profession     #30
Ane Jepsdtr       kone       37  1st
Henrich Svinningsen   mands af 1st   12
Kirsten Svinningsdr   dere born    5
Margrethe Svinningsdr          3
Maren Henrichsdtr    mands moder   76  e-1  Hans Christophersen 's enke, herrig til ophold af sonnen

Mads Poulsen      hosb       48  1st  hmd med jord, arbeidsmand     #31 et Markhuus
Karen Caspersdr     kone       60  2nd  
Henrich Nielsen     kones datr.son  2     fraer sit ophold for slagtskab skyld

Peder Larsen      hosb       41  1st  jordlos hmd og har haft tieneste paa Wedbyegrd   #32
Karen Jensdtr      kone       46  2nd  
Jens Pedersen      dere born    7

Anders Pedersen     hosb       62  2nd  her et par skyland til at huus og er muurmester af profession #33
Trine Hansdtr      kone       58  1st

Peder Henrichsen    hosb       36  1st  jordlose hmd og skytte og skovfoged paa Vedbyegrd #34
Maren Hansdtr      kone       32  1st  
Henrich Pedersen    dere born    4
Mette Marie Pedersdtr          2
Ane Kirstine Poulsdtr  mands moder   70  e-1  Henrich Gomers enke, nyder opholdet hos sin son

Lars Hansen       hosb       34  1st  jordlos hmd og har fast tieneste hos Wedbyegrd   #35
Eva Cathrine Jensdtr  kone       39  2nd
Karen Larsdtr      dere born    9
Jens Larsen               7
Henrich Larsen              5
Ane Cathrine Larsdtr           2

Niels Nielsen      hosb       29  1st  jordlose hmd, gavorben soldat ellers dagleier   #36
Kirsten Jespersdtr   kone       30  1st  
Lisbeth Nielsdtr    dere born    1  

Peder Truelsen     hosb       30  1st  hmd med jord eller dagleier    #37
Karen Nielsdtr     kone       34  1st  
Sidsel Pedersdtr    dere born    4
Ane Pedersdtr              2
Jens Pedersen              1

Henrich Larsen     hosb       36  1st  hmd med jord opsynsmand ... Conradinslysts gevorben soldat #38 Markhs
Sidse Nielsdtr     kone       38  2nd  
Dorthe Henrichsdtr   dere born    7
Sophie Henrichsdtr            4
Kirstine Henrichsdtr           1

Peder Andersen     hosb       46  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #39
Kirsten Jensdtr     kone       47  1st  
Jens Pedersen      dere born    14
Anders Pedersen             9
Mette Pedersdtr             6

Ole Mortensen      hosb       35  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #40
Sidse Nielsdtr     kone       54  2nd
Marie          pleiebarn    9     fra fodselsstiftelsen

Stephen Hansen     hosb       58  2nd  jordlos hmd og almisselem     #41
Mette Rasmusdtr     kone       31  1st
Anders Stephensen    dere born    3
Rasmus Stephensen            6

Ane Jensdtr       Niels Pedersen 's enke 48  e-1   har af jorde fose huus tiener ophold ved fran #42
Hans Nielsen      hendes born   11
Ane Nielsdtr               9

Lars Pedersen      hosb       33  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #43
Kirsten Hansdtr     kone       34  1st  
Margrethe Larsdtr    dere born    5
Marie Larsdtr              1

Soren Olsen       hosb       44  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #44
Ane Sophie Nielsdtr   kone       54  1st  

Niels Nielsen      hosb       47  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #45
Ane Kirstine Christensdtr kone     36  1st  
Peder Nielsen      dere born    14
Mette Nielsdtr              8
Soren Nielsen              9

Hans Johansen      hosb       53  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #46
Mette Olsdtr      kone       46  1st  

Morten Pedersen     hosb       53  1st  jordlos hmd og snedker      #47
Karen Jorgensdtr    kone       43  1st  
Jens Mortensen     dere born    19
Lisbeth Mortensdr            16
Andreas Mortensen            13
Jorgen Mortensen             10
Maren Mortensdr             8
Bodil Mortensdr             5
Karen Mortensdr             2

Mads Mathiasen     hosb       62  1st  lever af a vaer moller      #48
Trine Frederichsdtr   kone       50  1st  
Christopher Madsen   dere born    24
Trine Madsdtr              19
Jochum Madsen              17
Ane Madsdtr               14
Frederich Madsen             9
Lars Madsen               4

Jacob Pedersen     hosb       56  1st  jordlose hmd arbeidsmand og dagleier   #49
Kirsten Andersdtr    kone       32  1st  

Bertel Christensen   hosb       26  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #50
Ane Lisbeth Pedersdtr  kone       51  2nd

Johannes Larsen     hosb       33  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #51
Ane Hansdtr       kone       42  2nd
Kirsten Pedersdtr    kones of 1st   11
Ellen Pedersdtr             17

Hartvig Hansen     hosb       33  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #52
Karen Frederichsdtr   kone       27  1st  

Jorgen Christensen   hosb       45  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagleier    #53
Dorthe Johannesdr    kone       52  2nd
Adolf Jorgensen     dere born    10

Bodil Jensdtr      Jorgen Jensen 'e enke 72  e-1   inderste og ophold ved hendes borns under stoftelsen    #54

Christian Christophersen         hosb 49  1st   jordlos hmd arbeidsmand og dagl. #55
Karen Pedersdtr     kone       56  1st

Rasmus Larsen      hosb       51  1st  jordlos hmd og dagl.   #56
Bodil Jensdtr      kone       68  2nd

Maren Jensdtr      Anders Sorensen enke 55  e-1       #57   
Emanuel Andersen    hendes born   22     hav et jordlos huus tiner arbeid gevorben rytter og hugger 
Johanne Andersdtr            12

Mads Larsen       hosb       39  1st  jordlos huus i faeste arbeidsmand og dagl.     #58
Johanne Marie Jacobsdtr kone       39  1st  
Jacob Madsen      dere born    4
Ane Madsdtr               2

Johan Madsen      hosb       63  1st  jordlos hmd og skoeflikker    #59
Maren Nielsdtr     kone       56  1st  

Niels Olsen       hosb       63  1st  jordlos hmd arbeidsmand og dagl. #60
Kirsten Jensdtr     kone       57  1st  

Hans Simonsen      hosb       46  1st  hmd med jord og arbeidsmand    #61 et Markhuus
Ane Dorthe Pedersdtr  kone       56  2nd
Kirsten Hansdtr             40 u inderste og naever sif af fruentimer arbeder

Niels Pedersen     hosb       67  3rd  jordlos hmd og bodker  #62
Birthe Pedersdtr    kone       35  1st

Niels Svendsen     hosb       48  1st  jordlos hmd og vaever  #63
Oline Pedersdtr     kone       46  1st  
Mette Kirstine Nielsdtr dere born    11
Svend Nielsen              7

Peder Pedersen     hosb       33  1st  jordlos hmd og arbeidsmand    #64
Cathrine Mortensdtr   kone       42  1st  
Adolf Pedersen     dere born    6

Jesper Mogensen     hosb       73  1st  inderste og almisselem  #65
Ane Mortensdtr     kone       47  1st  

Hans Jensen       hosb       86  2nd  jordlos hmd og almisselem     #66
Johanne Pedersdtr    kone       60  1st

Soren Knudsen      hosb       46  2nd  jordlos hmd og arbeidsmand    #67
Dorthe Nielsdtr     kone       38  1st
Maren Sorensdtr     dere born    6
Ane Marie Sorensdtr           3

Niels Knudsen      hosb       53  1st  jordlos hmd og dagleier #68
Bodil Larsdtr      kone       54  1st  

Hans Madsen       hosb       59  1st  jordlos hmd og dagleier #69
Mette Pedersdtr     kone       60  1st  

Lars Christensen    hosb       38  1st  har et par skye land til sit huus eller dagleier #70
Birthe Jespersdtr    kone       33  1st  
Christen Larsen     dere born    10
Jens Larsen               7
Karen Larsdtr              1

Niels Giertsen     hosb       68  2nd  hmd med jord opsins aulet ved gierderunom Conradinislest #71
Margrethe Madsdtr    kone       56  2nd  
Else Marie Tydesdr   et uaegte barn  1     som opholdring for bettesting?

Christen Jorgen     hosb       74  2nd  jordlos hmd og fattiglem #72
Ane Kirstine Nielsdtr  kone       64  2nd  

Hans Godskesen     hosb       56  1st  hmd med jord og arbeids ... Wedbyegrd skov     #73 Skovhuus
Sidse Rasmusdtr     kone       54  1st  

Peder Knudsen      hosb       49  1st  hmd med jord og arbeidsmand    #74 skovhuus
Mette Hansdtr      kone       51  1st  
Knud Pedersen      dere born    13     blind ....

Johan Fogt       hosb       42  1st  inderste og dagleier   #75
Karen Olsdtr      kone       43  1st  
Ole Johansen      dere born    7

Jens Olsen       hosb       34  1st  hmd med jord og hugger  #76 skovhuus
Kirsten Andersdtr    kone       25  1st  

Mads Christensen    hosb       35  1st  hmd med jord - arbeidsmand    #77 skovhuus
Dorthe Pedersdtr    kone       30  1st  
Ane Marie Madsdtr    dere born    4
Bodil Madsdtr              2

Ane Pedersdtr      Ole Knudsen enke 70  e-1  huus med jord i faeste og lukker gierden Conradinslists Hovmarken #78
skovhuus

Knud Olsen       hosb       30  1st  inderste og arbeidsmand #79
Sophie Pedersdtr    kone       40  1st  

Jens Andersen      hosb       35  1st  hmd med vaever og opsynsmand om Conradinislists gierder   #80
Ane Cathrine Jorgensdtr kone       34  1st  
Mathias Jensen     dere born    8
Ane Jensdtr               1

Axel Christian     hosb       34  1st  hmd med jord og opsynsmand i Conradineslyst havner? #81 skovhuus
Margrethe Nielsdtr   kone       32  1st  
Maren Axelsdr      dere born    5
Else Marie Christensdtr kones moder   70  e-1  Niels Nielsen 's enke, nyder ophold hos sin datter

Hans Tonnesen      hosb       49  1st  hmd med jord og pension af Wedbyegrd ... #82 skovhuus
Maren Johansdtr     kone       36  1st  
Conradine Hansdtr    dere born    3

Hans Peder Olsen    hosb       49  1st  inderste og arbeidsmand #83
Dorthe Jensdtr     kone       44  1st  
Lisbeth Sophie Hansdtr dere born    12

Jens Giertsen      hosb       42  1st  hmd med jord og opsynsmand ved Vedbyegrd hovmark  #84 Markhuus
Johanne Larsdtr     kone       46  1st  
Jens Jensen       dere born    5
Thomas Jensen              2

Christen Thuesen    hosb       36  1st  hmd med jord og ... Wedbyegrds ...    #85
Karen Hansdtr      kone       34  1st  
Ane Kirstine Christensdtr        dere born 3

Hans Hansen       hosb       70  1st  inderste eller arbeidsmand    #86
Birthe Jensdtr     kone       70  1st  

Jens Christophersen   hosb       41  1st  hmd med jord   #87 skovhuus
Maren Jensdtr      kone       24  1st  
Ane Cathrine Jensdtr  dere born    2

Jens Larsen       hosb       60  1st  inderste og nyder pension ...   #88
Maren Jensdtr      kone       51  1st  

Lars Nielsen      hosb       55  1st  jordlos hmd og i dagleir #89
Kirsten Hansdtr     kone       47  1st  
Maren Larsdtr      dere born    8
Hans Larsen               4

Anders Larsen      hosb       49  2nd  hmd med jord og tommermand    #90
Susanne Thomasdtr    kone       53  2nd  
Christian Andersen   mands of 1st   10
Thomas Sorensen     kones af 1st   18     har slag.

Jacob Hansen      hosb       60  1st  jordlos hmd og skomager #91
Ane Kirstine Hansdtr  kone       69  1st  
Mathias Mathiasen    tienestekarl   25  u   skomager svend

Christen Larsen     hosb       37  1st  hmd med jord og opsyusmand ved Conradinislest hovmark #92 skovhus
Margrethe Nielsdtr   kone       42  2nd

Isaach Moller      hosb       38  1st  degn og skolaerer    #93 Degne Boligen
Mette Cathrine Larsdtr kone       32  1st  
Hartvig Gotfridt Moller dere born    6
Anders Moller              4
Abraham Moller              3
Ane Sophie Mollersdr           1
Margrethe Olsdtr             24  1st  Jens Jorgen 's kone - tiener som pige

Wedbyegaard

Hartvig Gotfridt Barner hosb      37  2nd  kammer junker og gods eier    #94
Conradine Barner fodt Faberitcius-Tengnagel frue 28 1st
Adolfine Barner     dere born    5
Jochum Gotfred Barner          3
Wilhelm Tugendrich Barner        1
Wilhelmine Fabricus-Tengnagel      22  u   fruens soster, opholt hos sin soster
Hans Jensen       tieneste     38  u   ladefoged
Niels Olsen               23     stalkarl
Peder Hansen               29     avlskarl
Jacob Christiansen            17     gaardsdreng
Niels Wiberg               67  e-1  gartner
Niels Larsen               27  u   tiener
Peder Pedersen              28     gaardskarl
Christian Brandrup            33     forvalter
Dorthe Hansdtr              27  u   mejersken
Maren Christensdtr            26     malkepige
Karen Larsdtr              22
Lisbeth Jorgensdtr            25  u
Margrethe Frederichsdr          26
Marie Johansdr              26     kokkepige?
Maren Christensdtr            20     brycker pige
Antonette Nielsdtr            20     under bryderpige
Karen Andersdtr             30  u   barnepige
Ane Nielsdtr               28
Birthe Larsdtr              20     stuepige
Karen Mollerdtr             28     kammer jomfrue
Marie Satterup              30     huusholderske
Karen Christensen            25     frocken pige

Conradinislost

Mathias Leth      hosb       35  1st  demitteret leutnant og ejer af Conradinislost hovedgrd #95
Birgethe Oline Leth fodt Falkenskiold frue  22  1st
Mathilde Hedvig Leth  dere born    3
Johan Frederich Arnoldus Leth      1
Johannes Nielsen    tieneste     33  u   avlskarl
Jens Nielsen               23
Jacob Christensen            23
Jens Jorgensen              37  1st  rygter
Rasmus Sorensen             18  u
Hans Christensen             15
Ane Marie Gundersen fodt Gumradt     42  e-1  huusholderske
Johanne Lange              22  u   syepige
Marie Nielsdtr              25     stupige 
Cathrine Philipsdr            27     barnepige
Marie Olsdtr               26     bryderpige
Caroline Jensdtr             30     bryderpige
Johanne Larsdtr             26     kockepige

Wedbye Hospital

Mette Marie Olsdtr   Peder Jensen enke   43  e-1   Hospitals og almisselem  #96
Jens Pedersen      hendes born   9
Jacob Pedersen              6

Christen Pedersen    hosb       66  1st  Hospitalslem og krobling #97
Helvig Hartvigsdr    kone       45  1st  
Ane Sophie Christensdtr dere born    12
Maren Jensdtr      Jorgen Mortensen enke 60  e-1   Hospitalslem
Anders Pedersen             60  u   Hospitals og almisselem ... blind
Peder Christensen            36  u   Hospitalslem og krobling
Niels Peder Olsen            58  u   Hospitals lem og krobling
Ole Jensen                83  e-1  Hospitals og almisselem
Margrethe Christensdtr          54  u   Hospitals lem ... blind ...

HERE STARTS THE MISSING FIRST PART OF THE PARISH!!

Wedbye

Hans Jorgen       hosb       30  1st  b&gdb  #1
Sidse Birgethe Nielsdtr kone       34  1st  
Jorgen Hansen      dere born    1
Soren Jorgen      hosb broder   26  u   tiener
Mette Jensdtr      tieneste     24  u
Marie Sorensdtr             15
Peder Hansen               14

Peder Christensen    hosb       38  1st  b&gdb  #2
Karen Larsdtr      kone       39  1st  
Frederich Pedersen   dere born    12
Lars Pedersen              4
Dorthe Pedersdtr             9
Maren Nielsdtr     tieneste     23  u

Jorgen Hansen      hosb       49  2nd  b&gdb  #3
Sidsel Madsdtr     kone       50  2nd
Christen Jorgen     hans of 1st   21  u   gevorben soldat
Jens Jorgensen              14
Hans Jorgensen              18
Ole Jorgensen              7
Ane Jensdtr       kones af 1st   14
Margrethe Hansdtr    mands 1st kones moder 66 e-3 ophold ved son

Soren Rasmussen     hosb       52  1st  tiener arbeider sognfoged b&gdb   #4
Karen Pedersdtr     kone       54  2nd
Frederikke Sorensdtr  dere born    13
Mette Marie Sorensdtr          9

Poul Frederichsen    hosb       39  1st  b&gdb  #5
Margrethe Tonnesdr   kone       39  1st  
Niels Poulsen      dere born    3
Jens Poulsen               1
Ane Marie Poulsdr            5
Mette          tiienestepige  11

Ole Larsen       hosb       40  1st  b&gdb  #6
Karen Andersdtr     kone       57  2nd
Ane Margrethe Olsdtr  dere born    8
Anders Jensen      mands stifson  14
Karen Nielsdtr     tieneste     14

Jens Bertelsen     hosb       51  1st  b&gdb  #7
Inger Nielsdtr     kone       52  1st  
Christen Jensen     dere born    26  u   har slag
Karen Jensdtr              16
Lars Jensen               12

Peder Christensen    hosb       32  1st  b&gdb  #8
Ane Cathrine Jensdtr  kone       35  1st  
Carl ...        til opforsting  7     fra fodsels stiftelsen
Karen Jorgensdtr    tieneste     19  u
Peder Jensen               23

Henrich Andersen    hosb       43  1st  b&gdb  #9
Caroline Jensdtr    kone       33  1st  
Lars Henrichsen     dere born    4
Johanne Henrichsdtr           7
Jens Larsen       tieneste     12
Ane Sophie Jacobsdtr           12
Ane Henrichsdtr     mands moder   72  e-1  Anders Eylersens enke, nyder opholder hos sin son

Soren Madsen      hosb       49  1st  b&gdb  #10
Ane Dorthe Andreasdtr  kone       39  1st  
Andreas Sorensen    dere born    12
Sidsel Sorensdtr             6
Ane Sorensdtr              1
Maren Jorgensdtr    tieneste     12

Peder Olsen       hosb       30  1st  b&gdb  #11
Maren Nielsdtr     kone       27  1st  
Ane Margrethe Olsdtr  dere born    5
Ane Pedersdtr      tieneste     36  u
Kirsten Olsdtr              14

Jorgen Jensen      hosb       40  1st  b&gdb  #12
Ane Marie Nielsdtr   kone       32  1st  
Karen Jorgensdtr    dere born    17
Johanne Jorgensdtr            14
Ane Jorgensdtr              9
Margrethe Jorgensdtr           7
Hans Jorgensen              4
Anders Jorgensen             1

Christen Madsen     hosb       47  1st  b&gdb  #13
Ane Larsdtr       kone       45  1st  
Sidse Christensdtr   dere born    13  u
Knud Nielsen      tienestekarl   23  u

Peder Frederichsen   hosb       29  1st  b&gdb  #14
Frederikke Pedersdtr  kone       33  1st  
Frederich Pedersen   dere born    1
Jorgen Larsen      tieneste     15

Anders Madsen      hosb       40  1st  b&gdb  #15
Frederikke Nielsdtr   kone       32  1st  
Mads Andersen      dere born    8
Maren Andersdtr             4
Jorgen Andersen             1
Hans Jensen       tieneste     24  u
Kirsten                 12     fra fodsels stiftelsen

Jens Knudsen      hosb       31  1st  b&gdb  #16
Kirsten Nielsdtr    kone       25  1st  
Knud Jensen       dere born    2
Malene Jensdtr              1
Hans Nielsen      tieneste     23  u
Peder Olsen kostebarn          19
Maren Knudsdtr              16

Frederich Johansen   hosb       70  1st  b&gdb  #17
Lisbeth Jensdtr     kone       66  1st  
Jens Frederichsen    dere born    25  u
Niels Frederichsen            15

Jens Pedersen      hosb       68  1st  b&gdb  #18
Kirsten Larsdtr     kone       58  1st  
Jens Jensen       dere born    25  u
Margrethe Jensdtr    tieneste     14

Jens Arensen      hosb       38  1st  b&gdb  #19
Ane Larsdtr       kone       22  1st  
Peder Christensen    tieneste     17

Lars Knudsen      hosb       47  1st  b&gdb  #20
Maren Hansdtr      kone       50  1st  
Niels Larsen      dere born    15
Ane Lisbeth       tieneste     14     krobling

Hans Hansen       hosb       58  1st  b&gdb  #21
Barbara Jensdtr     kone       45  1st  
Henrich Hansen     dere born    24  u   gevorben huusar
Johanne Hansdtr             21
Jorgen Hansen              15
Christopher Nielsen   mands ębro    66  u   farer ophold af sit halvbroder
Jens Nielsen      tienestekarl   24  u

Ole Sorensen      hosb       47  2nd  b&gdb  #22
Ane Christensdtr    kone       39  1st
Soren Olsen       mands of 1st   16
Hans Olsen       dere born    9
Sidse Nielsdtr     tieneste     14
Karen Madsdtr      kones bro.dtr  4     under ophold af .....

Jens Christensen    hosb       57  1st  b&gdb  #23
Ane Marie Tonesdr    kone       47  1st  
Peder Jensen      dere born    19  u
Ane Jensdtr               12
Sidse Jensdtr              7

  Total 42..      by Reerslev praeste 20 Apr 1801 - Isach Moller degn i Wedbye