HOME & Probate List Radsted, Raklev, Ramso, Reerslev skifteprotokol
  

           Radsted Praestekalds Mensalgods (Maribo), Skiftebreve Bk. 1 1779, 1786 - film 41332
           Raklev Sognekalds Mensalgods (Holbaek), Skifteprotokol BK 1 1794-1807 - film 41332
              Ramso Herreds Provisti (Khvn), Skifteprotokol BK 1 1737-1801 - film 41332
         Reerslev Praestekalds Gods (Love herred) skpr Book 1 1745-1787


Radsted Praestekalds Mensalgods, Skiftebreve Bk. 1 1779, 1786 - film 41332 (only 2 probates)

Karen Larsdtr enke i O.Radsted Praestegaards huuse   24 Jul 1779  pg #1
HUSB:  Lars Andersen Kraemmer (dod 3 Sep 1770?)
CH:   .... (dod) = Johan Henrich Tonnesen Moller i Maybolle
       CH: Rasmus Johansen 22
         Karen Marie Johansdtr 20
? Claus Kolle birkedommer i Mariboe, bro. of Kolle farver i Nyekiobing
[Radsted Praestekalds Mensalgods, Maribo Skiftebreve; Bk. 1 1779, 1786; film 41332]

Sidsel Jorgensdtr i Radsted Praestegaards huuse    15 Jun 1786  pg #2
HUSB:  Jens Hansen Svare 
MODER:  Cathrine Flemmingsdr enke = afg. Jorgen Rasmussen Strange hmd i Radsted, i Radsted Hospitalet
BRO:   Flemming Jorgensen hmd i N.Radsted
     Rasmus Jorgensen hmd i Udstolpe
[Radsted Praestekalds Mensalgods, Maribo skiftebreve; Book 1 1779, 1786; film 41332]

/////////////////////////////////////////END of Radsted////////////////////////////////////////

Raklev Sognekalds Mensalgods skifteprotokol. Book 1 1794-1807  film 41332 (only 1 probate)

Ane Olsdtr i Raklev     8 Jun 1794   pg 2
HUSB:  Anders Jorgensen gmd
CH:   Jorgen Andersen
STIFFAD:     Peder Jorgensen i Smiikiobhuset
[Raklev Sognekalds Mensalgods, Holbaek skifteprotokol; Book 1 1794-1807; film 41332]

////////////////////////////////////////END of Raklev////////////////////////////////////////

Ramso Herreds Provisti (Khvn), Skifteprotokol BK 1 1737-1801 - film 41332

Svend Liungh sognpraest i Orsted-Daastrup   17 Sep 1737  pg 2
2WIFE:  Elisabeth Fughl
CH:   Cathrine Dorthe Liungh 2
1WIFE:
CH:   Ole Svendsen Liungh 27 praeceptoresvend i Norge, Aggerhuus stift
     Marie Liungh = Bertel Lund studioso
     Birthe Svendsdtr Liungh 21
     Willum Svendsen Liungh 17 friqventerende Roeskilde Latinske Skoole
     Ane Sophie Svendsdtr Liungh 15
     Christiana Liungh 11
SIS:   ... Liungh = 1. Anders ... = 2. Simon Pedersen i Orsted bye, Domkirkens gods
      CH: Andreas Andersen
2WIFE.BRO: Rasmus Fugl amtsforvalter over Roeskilde amt
by: Ole Nielsen Sletting sognpraest i Eibye-N.Dalbye
gd: Mogens Baden i Borup
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Johan Nielsen substitutes hmd i Hoyelse    3 Jan 1738   pg 24
2WIFE:  Ingeborg Larsdtr
CH:   Kirsten Johansdtr 17
     Lars Johansen   9
1WIFE:
CH:   Niels Johansen = ...
     Hans Johansen = ...
2WIFE.BRO: Erik Larsen
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Karen Becher enke i Kioge  27 Aug 1739   pg 27
HUSB:  Jorgen Herwigh (dod)
CH:   Birgethe Christiana Holmer = Mathias Eilschow sognepraeste til Fraugde, Fyen
     Elisabeth Christine Holmer i Kioge
gd: Ebbe Jacobsen borgemester i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Maren Jorgensdtr Velling i Kioge   d.1740         pg 44
HUSB:  Frands Pedersen Biering klokker (testament 10 Jul 1733)
? Anders Nielsen Biering borger i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Morten Haugaard sognepraeste i Kioge-Olsemagle     29 Oct 1740  pg 45
 (fodt i Sondersoe, Fyen)
WIFE:  Karen Adsersdr fodt i Khvn (testament 20 Dec 1737)
wgd: Jens Borrebye raadmand i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Jorgen Vidbye guds ords tiener til Gadstrup-Syv    25 May 1742  pg 46
WIFE:  Ane Sophie Sohl
1 CH:  Marie Cathrine Vidbye 4
BRO:   Peder Larsen Vidbye regimentskriver/forvalter
? monsr. Sohl viinhandler i Khvn
gd: Mathias Bircherod assessor i Hoyelse / Mads Giedde/Gedde sognedegn i Gadstrup-Syv
wgd: Rasmus Ogler capellan i Roeskilde Domkirke
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Birthe Marie Cathrine Lund i Hoyelse-Lellinge     26 Jan 1743  pg 61
HUSB:  magr. Bircherod sognepraeste
3 CH:  Jens Bircherod  fod 11 Oct 1725 - age 18
     Frederich Christian Bircherod   fodt 28 May 1731 - " 12
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Karen Adsersdr/Assersdr enke i Kioge      8 Apr 1743   pg 77
 (barnfodt i Khvn)
HUSB:  Morten Haugaard sognpraest i Kioge-Olsemagle(fodt i Sondersoe sogn, Fyen )(dod) (testament 26 May 1730)
HUSB.BRO: Hans Haugaard (dod)
      CH: Mette Haugaard havednde til Peder Jensen vognmand i Odense
         Hanna Haugaard = Peder Knudsen feldbereder i Odense
     Claus Haugaard (dod)
      CH: Sophie Kirstine Haugaard = Andreas Jensen Smidt skraeder i Rudkioping
         Hanna Haugaard = Augustus Nielsen snedker i Trankier, Langeland
     Jens Haugaard (dod) = ... = 2. Marcus Pedersen i Humble, Langeland (? Marius Pedersen )
      CH: Karen Haugaard = Jens Henrichsen Smed i Hennetved
         Marie Abel Haugaard = Rasmus Jorgensen Drost
         Inger Haugaard ugift hiemme
     Mogens Haugaard sognpraest i Humbel Menninghed, Langeland
     Frederich Haugaard boende i Maybolle ved Rubierregaard
HUSB.SIS: Esther Haugaard = Jacob Borrebye medtiener i Ordet for Naschou, Lolland
      CH: Tobias Borrebye skoleholder i Aadshoy Skole
     Inger Haugaard = Mads Pedersen i Haubolle, Humble sogn
? Ane Cathrine tjenestepige (dod?)
? Frederich Funch apotekersvend i Kioge & hans stifmoder 
gd: Jens Mariager borger handelsmand i Kioge 
wgd: Andreas Hylling
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Mogens Baden sognepraest i Borup-Kimmeslev, Ramsoe herred    7 Dec 1743   pg 97
WIFE:  Edel Marie Jorgensen
SIS:   Dorthe Baden (dod) = Fuchs lieutenant i Slagelse?
      CH: Andreas Johan Sigmund Fuchs 25
         Christian Carl Frederich Fuchs   18 (curator: Jorgensen )
         Judithe Magdalene Fuchs i home with deceased
     Sophie Baden = Johan Henrich Neukrantz capitain ved qvarnisons regmt i Fridericia
˝ SIS:  Regitze Sophie Elm = Christopher Jorgensen forvalter forpager birkeskriver i Leyre herrets birk, Korndrup,
Korndrupgaard
     Marie Elm enke = afg. Christopher Zega/Zaga i Rorup
     Ane Cathrine Elm enke = afg. Henrich Langemach ny har i huuset
wgd: Soren Seidelin forvalter over Svenstrup, Svenstrupsgaards gods
by: Christopher Jorgensen forvalter i Korndrupgaards gods
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Niels Barchmann sognpareste i Rorup-Glim    d.20 Dec 1744/19 Jan 1745        pg 139
WIFE:  Malena Honnemann
2 CH:  Poul Christian Barchmann 26 rentekammeret i Khvn
     Barbara Laurentia Barchmann = Stephen Dresing sognepraeste i Trandrup, Erroe
?WIFE.MODER: frue Heynemann
wgd: Jacob Kragh sognpraeste i Ousted-Alleslev
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Hans Henrich Folsch degn i N.Dalbye      20 Jan 1744  pg 160
WIFE:  Ane Margrethe (? Johanne Margrethe Sorensdtr )
6 CH:  ... Folsch = (trolov) Henrich Jochumsen bagner svend i Roeskield (eldest dau)
wgd: Mas Giedde degn i Hadstrup
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Jonas Wahl personel capellan til Kioge-Olsemagle    23 Apr 1746  pg 162
WIFE:  Mette Cathrine Swendig/Swendi
CH:   Birgethe Johanne Wahl 10
SIS.CH: Johanne Marie Colding
gd: Jacob Iversen borger handelsmand i Kioge
wgd: Nicolai Sporon rector for den Latinske Skoele i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Heeberg i Kioge   22 Jul 1748  pg 176 (this could still be part of Jonas Wahls probate?)
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Ane Margrethe enke i Dalbye      28 Dec 1747  pg 177
HUSB:  Hans Henrich Folsch degn (dod)
CH:   Ane Hansdtr Folsch    = Henrich Jochumsen reysen tiene i Khvn, udi Aabenraae
     Elisabeth Kirstine Folsch     24 tiene Fusmann i Khvn 
     Johanne Marie Folsk   = Jorgen Mortensen vognmand i Roeskild
     Mette Hansdtr Folsch   20
     Christiane Hansdtr Folsch 14
     Caspar Johan Folsch   12  
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Johannes Wulf skoleholder i Hojbye, Rorup sogn     4 May 1748   pg 180
WIFE:  Ane Marie Kjerults?
3 CH:  Mathias Wulf   5
     Conrad Frederich Wulf 3
     Enewaldine Marie Wulf ˝
REL:   professer Ewald
gd: Albert Trojel
wgd: Lars Mechler Mollern i Asserups Molle
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Karen Christensdtr i Eigbye      17 Jun 1748  pg 184
HUSB:  Hans Michelsen sognedegn
4 CH:  Birthe Margrethe Michelsen    15
     Frederich Mikkel Michelsen         13
     Christian Mikkel Hansen      11
     Jorgen Michelsen     7 (surnames assumed)
gd: Jorgen Pedersen i Eigbye
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Juliana Jager jomfrue i Rorups Praestgaard   31 Mar 1748/22 Jul 1749     pg 187
MODER:  Ane Cathrine Pedersdtr = STIFFADER: Albert Trojel sognepraest i Ousted-Alleslev 
BRO:   Peter Anthoni Jager   18
SIS:   Hedvig Cathrine Jager  14
˝ BRO:  Hans Lorentz Trojel 4
˝ SIS:  Helvig Trojel  2
FADER:  ... Jager (dod - 19 Dec 1742 i Khvn)
gd: Henrich Mejer sognepraeste i Rorup-Glums
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Lars Olsen Sletting i studiosum Theologie i Egbye Praestegrd  23 May 1751  pg 189
FADER:  Ole Sletting provst (dod)
MODER:  Elisabeth Christine Weyle enke = afg. Sletting provst (? Elisabeth Kirstine Weijle)
SIS:   Johanne Marie Sletting (dod) = Jens Rosted amts & stifts forvalter
      CH: Uldarica Antoinette Rosted 7
         Ole Sletting Rosted 6
         Jacob Rosted    4
         Mette Kirstine Rosted    2
BRO:   Niels Sletting sognepraeste i Egbye-N.Dalbye
     Jochum Sletting (youngest bro)
wgd: J. Roested forvalter
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Otto Biested skoleholder i Gonholt Skole, Svendstrup gods    1 Sep 1750   pg 191
MODER:  Ellen Ottesdr enke = afg. Niels Cortsen Biested sognepraeste i Them, Aarhuus stift
BRO:   Corts Biested sognepraeste i Weirum, Riiber (dod) = Ane Poulsdtr
      CH: Ellen Cortsdr Bjested jomfrue
         Johanne Cortsdr Bjested jomfrue
         Mariane Cortsdr Bjested 
     Arent Biested sogneprest til Skarrild-Arnborg, Riiber stift
     Thomas Biested borger handelsmand i Khvn (signed: Thomas Bisted)
SIS:   Inger Johanne Biested = Christian Jorgensen skovrider i Silkeborg amt, Aarhuus stift
?BRO:  Christian Grave professor antiqvitatum & sogneprest til Eger-Fischum, Agerhuus stift, Norge
SIS:   Marie Cathrine Biested = Jens Moller sogneprest i Oerting-Falling, Aarhuus stift
BRO:   Soren Biested sogneprest for Levring-Horup, Aarhuus stift
(NOTE: BRO/SIS relationships are assumed)
gd: Niels Lund forvalter i Svendstrupgaard
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Christine Bager sal. madame Marjagers enke i Kioge   14 Apr 1755  pg 196
HUSB:  Jens Marjager sognpraest i Holtoug-Maglebye, Sjaelland (dod)
4 CH:  Jens Mariager 17 freqventerende Kjoge Skole
     Rudolf Mariager 11 "      " "
     Edel Margrethe Marjager 17
     Helene Margrethe Mariager 16
BRO:   Peder Bager/Bagger i Lolland
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Hans Mossen sognepraeste i Kioge-Olsemagle, formerly i Sct.Nicolai, Khvn     30 Sep 1755  pg 209
WIFE:  Ane Vissing
CH:   
signed by: Soren Mossin
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Elisabeth Christine Weile enke i Eybye-Dalbye     11 Jan 1756  pg 209
HUSB:  Ole Sletting provst magister (dod 5 Aug 1746)
CH:   Niels Olsen Sletting sognepraeste i Eybye-Dalbye ( Niels Sletting)
     Jochum Frederich Sletting forvalter i Christiansholm, Laaland
     Johanne Marie Sletting (dod) = Rosted amtsforvatler i Tryggevelde amt, Valoe stift
      CH: Ole Sletting Rosted     11
         Jacob Rosted    9
         Ulricha Antonette Rosted 12
         Mette Kirstine Rosted   7
HUSB.BRO: Just Nielsen Schovert
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Christopher Nielsen Rog/Roegh residerende capellane i Kioge   26 Jun 1757  pg 218
BRO:   Hans Nielsen Rogh ugift (dod 1743 i condition i Tronhiem)
     Gabriel Nielsen Roegh (dod 1738) = Marite Hansdtr
      CH: Gaabriel Gabrielsen Roegh i Orelands Tinghaug, Tosens Fogderie, Sversvig grden
          (fodt i Wahl grd, Naess annex sogn, Oreland - dobt D.7 a.Trin 1738)
     Peder Nielsen Rogh (dod uden landr)
     Daniel Nielsen Rogh skraeder sven af handvaerk, ungkarl (dod i Khvn uden arvinger)
     Claus Nielsen Rog/Roegh 76 i Tronhiem (fod May 1682 i Steensoe Sundet, Smolens praestegield, Trundhiems stift)
      (dobt i Veiholmens Kirke)
FADER:  Niels Hansen (dod) = 1. Birthe Olsdtr =2. Margrethe Gabrielsdr Roegh i Steensesund Smolens Tinghaug Nordmors
Fogderie i Tronhiems stift
      (all 6 children by 2nd wife)
MODER:  Margrethe Gabrielsdr (dod) = 2. Henrich Madsen
˝ BRO:  Mads Henrichsen (dod) = ... i Steensesund (no children)
˝ SIS:  Margrethe Henrichsdtr (dod) = afg. Jacob Abelund lieutenant i Tronhiem (no children)
? Ellen Thomasdtr huusholderske
gd: Jens Hansen borger snedker i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Ide Hedevig Moller enke dod i Kirke Laden, Eyby    7 Dec 1758   pg 231
HUSB:  Poljcarpi Hartman sognepraeste i Kallehauge (dod) 
CH:   Marcus Hartmann 50 = ... i Khvn
     Casper Ernst Hartman praest i Randlov, Aarhuus stift, Jylland
     Johannes Hartman borger bogtrokker i Konigsberg, Preusen
     Mikkel Hartman  43 student conditionerende i Stofning, Jylland
     Cathrine Magdalene Hartman = Hans Michelsen Folsak skoleholder i Pederstrup 
     Polycarpine Hartman enke = afg. Casper Rye/Ryge cantor i Roeskilde
wgd: Broegaar birkedommer i Roeskilde
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Ane Wissing frue i Kioge-Olsemagle  4 Sep 1759   pg 236
HUSB:  Hans Mossin sognepraest (dod) (formerly of St.Nicolai kirke, Khvn)
CH:   Hans Mossin 38 studiosus juris i Khvn
     Soren Mossin 33 sognepraeste i Kioge -Olsemagle, Kioge
     Birthe Mossin = Peder Brant/Brandt kiobmand i Khvn
     Dorthe Mossin (dod) = afg. Soren Steenstrop sognepraest i Haraldsted/Harrested-Allingemagle
      CH: Ulrica Eleonora Steenstrup = Hans Otto Fosh sognpraest i Emmerlef, Sonder Jylland
     Mette Mossin = Johannes Franciscus Gotlieb Schonheider operateur/chirurgus i Khvn
     Ane Mossin (dod) = Lyder Roed sognepraeste i Herfolge-Sedder & provst i Baeverskov herred
      CH: Marie Cathrine Roed 17
      HUSB.CH: Knud Bekker Roed hospitals forstander i Herfolge (for his father)
           ... Roed = Didrich Moller sognpraest i Terslov
           Peder Roed i Herfolge     
     Charlotte Amalia Mossin = Christen Frederich Poppe sognepraest i Olai, Helsingor ( Christian Frederich Poppe)
     Barbara Cathrine Mossin jomfr. i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Marcus Flint studiosus ved Latinske Skole i Kjoge   29 Jun 1769  pg 254
STIFMOD:     Kirstine Flindt enke = afg. Andreas Flindt
2 HEIRS:     Hans Bork myer & maaler i Stubbekjobing, Falster
     Anders Olsen
wgd: Anders Olsen
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Frands Biering klokker i Kioge ( Frands Biering)    16 Jul 1759  pg 256
WIFE:  Vita Bering/Biering
7 CH:  Else Bering   18 ( 20 hiemme i Dec 1760)
     Peder Bering       17 ( Peder Witus 18 hos urtekraemmer Petersen i Khvn)
     Frands Biering  16 ( 16 hos urtekraemmer conditor Schlicht Krull i Khvn)
     Hans Bering       13 ( 15 hiemme)
     Christen Bering     11 ( 13)
     Frederich Bering     9  (11 in Dec 1760)
     Henrich Sigesmund Bering 7
     Vita Biering   (fodt by 10 Apr 1760) (1 by Dec 1760)
gd: N. Ronning klokker
wgd: Soren Gregersen kidmner i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Elias Ring degn i Orsted-Daastrup   21 May 1761  pg 263
WIFE:  Karen Hansdtr Funch
FADER:  Jens Ring skoleholder i Birched, Synder herred, Laaland
BRO:   Hans Ring
WIFE.BRO: Frederich Funch i Kioge
? Nicolai Funch i Khvn
 Niels Funch
wgd: Hans Pedersen Vording skoeleholder i Wiibye Skole   
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Albert Severin Curtius/Curtills residerende capellan i Kioge  5 Oct 1761   pg 271
WIFE:  Karen Holm
WIFE.FADER: Jens Hansen borger snedker i Kjoge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Botilla Poulsdtr i Gronhold      13 Feb 1762  pg 271
HUSB:  Ludvig Plenges skoleholder
? Hans Moller i Svendstrupgaard
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Vita Biering 2 3/4 yr. i Kioge    11 Oct 1762  pg 271
FADER:  Frands Biering klokker (dod pg 256)
MODER:  Vita Hartvig enke
6 BRO:  Vitus Biering  20 tiene kraemer Petersen
     Frands Biering  17
     Hans Biering   16 i Helsingoer
     Christen Biering 15 hiemme
     Frederich Biering    12
     Henrich Sigesmund    10
1 SIS:  Else Biering   22 hiemme
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Barbara Eschilsdr i Borup  6 Jul 1765   pg 271
HUSB:  Lauritz Sioval/Siovald degn
3 CH:  Jens Sioval       11
     Marie Sioval   9
     Cathrine Sioval 7 (surnames assumed - except Jens )
HUSB.BRO: Mathias Siovald hattemager i Ringsted ( Mathias Soevald)
gd: Moller forvalter
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Magdalene Sibylle Lend enke i Kioge      12 Aug 1769  pg 279
HUSB:  Lars Christensen provst (dod 1741?)
CH:   Tidsmann Christian Lend  (gd: Roed forpagter i Billesborg)
     Friderica Sophie Lend (dod) = Jens Braemer ( Frederikke Sophie Lend)
      CH: Rasmus Braemer boende i Heddinge, Ods herred
         Lars Braemer skoleholder i Schielbye
     Else Cathrine Lend = Jacob Henrich Bolt sognedegn i Rorigs-Glums menninghede
     Marie Barbara Lend = Christopher Hansen Schurtz
     Niels Larsen Fosh/Foss = afg. Magdalene kroemand i Giorslov, Juellunds goeds (dod 7 yrs - no children)
REL:   Lyrter birkedomer i Holsteinborg birk
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Jorgen Fogh sognepraeste i Hojelse-Lellinge  22 Dec 1769      pg 287
WIFE:  Edele Cathrine Lemvigh
CH:   minors
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Vita Hansdtr Hartvig enke i Kioge   25 Jul 1770  pg 288
HUSB:  Frands Biering klokker (dod)
CH:   Peder Vitus Bering urtekraemer i Khvn
     Frands Bering  urtekraemer
     Hans Bering       conditionerende i Helsingeur    
     Christen Bering     conditionerende hoikraemer i Khvn
     Frederich Bering     conditionerende urtekraemer i Khvn
     Henric Sigismundus Bering i laere snedker i Khvn
     Else Bering   = Hans Petersen i Khvn ( Hans Pedersen )
BRO:   Christopher Kruse i Kioge
? Andreas Hartvig
gd: Poul Brodersen skoleholder i Kioge
by: Frands Reenberg residerende capellan i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Hans Michelsen sognedegn i Eybye   18 Jun 1770  pg 294
2WIFE:  Karen Rasmusdtr
1WIFE:  Karen Christensdtr Qvist
CH:   Christian Mikkel Hansen   borger snedker i Khvn
     Jorgen Hansen    skomager svend - not heard from in 4 years
     Birthe Margrethe Hansdtr = Andreas Hojer praest i Brandstrup, Jylland
? Peder Michelsen smed i Eybye
gd: Andreas Hansen gmd i Ejbye ( Anders Hansen ) / Lars Jorgensen gmd i Ejbye
wgd: Lars Mogensen gmd i Eybye / Jorgen Pedersen 
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Albert Lemvigh provst i Ramsoe herred, sognpraest i Orsted-Daastrup   15 Aug 1771  pg 300
WIFE:
CH:   Christian Wilhelm Lemvigh kiogmand i Helsingoer
     Elisabeth Muhle Lemvigh = C.C.Schumacher major
     Johanne Cathrine Ernestine Lemvigh = Jochum Livyn von Maehrn
     Inger Helene Lemvigh jomfrue
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Christen Schiermann degn i Olsemagle      22 Apr 1772  pg 301
2WIFE:  Ane Nielsdtr Lund
CH:   Hans Schiermann sorenskriver i Norge
1WIFE:
CH:   ... Schiermann = Peder Rasmussen hmd i Olsemagle
wgd: H.P. Vording sognedegn i Jersie-Sollerod
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Peder Holm organist i St.Nicolai kirke, Kioge     19 Feb 1772  pg 302
WIFE:  Cathrine Sophie Knudsen
4 CH:  Jens Budolf Holm     11
     Ellen Andrea Holm    12
     Bodil Cathrine Holm   8
     Peder Holm        5 
gd: Poul Brodersen dsk skoleholder i Kioge
wgd: Jorgen Schovlund klokker i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Jeremias Wulf Monrad sognepraest i Rorup-Gliim     21 May 1772  pg 303
WIFE:  U.E. Holbeck
BRO:   Soren Leerup Monrad conrector i Christiania
     ... Monrad
SIS:   .... enke = afg. Raunsilman praest
WIFE.FADER: Frands Christian Holbech sognepraest i Harrested (dod)
WIFE.MODER: Cathrine Herford sal. Holbech (gd: Giol sognnepraeste i Hoje Taastrup
WIFE.SIS: Sophie Margrethe Holbek (curator: Gregers Heerfodt sognpraeste i Sengelose)
gd: Marcus/Marius Heerfordt
wgd: A. Molleskov sognprest i Ousted
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Christopher Hansen Schurtz skoleholder i Hoyelse    26 May 1773  pg 321
WIFE:  Marie Barbara sal. Schurtzes
CH:   
gd: Andreas Schmidt skoleholder i Olbye / Niels Henrichsen gmd
wgd: O. Werdelin skoleholder
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Henriche Moller sal. Liwin i Orsted-Daastrup      30 May 1773  pg 323
HUSB:  Ole Liwyn sognepraest
MODER:  Mette .. enke = afg. Jorgen Moller brygger i Reverentzstraedet i Khvn
SIS:   Kirstine Moller (dod) = Lars Moller i forre gade, Khvn
      CH: Anders Moller  
         Jorgen Moller
         Mette Moller = Abraham Flindorph
         Ane Moller
     Lene Marie Moller (dod) = Niels Horfter sognepraeste i Naess, Norge, Christiania stift
      CH: Leonard Horfter
         Jorgen Horfter  (signed: J.F. Horster i Khvn?)
     Benthe Moller ugift hiemme
gd: Knud Holager / Lintrup sogndegn i Orsted
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Andreas Schroder degn (An Christian Schroder) i N.Daalbye    20 Oct 1773  pg 330
WIFE:  Inger Marie ...
CH:   Hans Christian Schroder i Holmen, Khvn
     Johan Albert Schroder i Borup
     Sicilia Kirstine Schroder tiene i Rosenborg Slot
? Anders Pedersen bondefoged i Lundsgaard & Marcus Mortensen i Slimminge
gd: J.F. Kuur
wgd: Thim degn i Lidemark-Bieverskov / Peder Christophersen i Dalbye / ? Randrup
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]


Mogens Hansen skoleholder i Dalbye  5 Jan 1775   pg 333
WIFE:  Kirstine Jacobsdtr
CH:   Else Mir Mogensdtr 7
gd: Anders Hansen gmd i Dalbye
wgd: Ole Jensen Schow forpagter i Dalbye
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Helene Cathrine Weibel i Egbye-Dalbye     10 Jun 1775  pg 334
HUSB:  Niels Sletting provst i Ramsoe herred & sognepraeste (? N.O. Sletting)
CH:   Ole Sletting sognedegn i Egbye-Dalbye (fod 7 Jan 1747) (signed: O.N. Sletting)
     Ulrica Antonette Sletting (fod 23 Feb 1748)= Carl Frederich Monrad residerende capellan i Wiig-Asmindrup
     Elisabeth Kirstine Sletting (fod 17 Mar 1749) = Hans Mikkel Seehuus residerende capellen til Dom Kirken i Aarhuus
     Ane Cathrine Sletting (fod 11 Sep 1751)= Lunde etatzraad & comissariats secretaire i Khvn
     Ebbe Jacob Sletting i Roeskilde Skoele (fod 18 Sep 1754)
     Johanne Marie Sletting hos svoger Seehuus i Aarhuus (fod 14 Oct 1755) (? Marie Johanne Sletting)
     Lars Weibel Sletting discipil i Roeskilde Skoele (fod 20 Feb 1759)
     Soren Sletting hos Seehuus i Aarhuus (fod 21 Feb 1761)
     Lyder Sletting hiemme (fod 6 May 1762)
     Maren Elisabeth Sletting hos Lunde i Khvn (fod 1 Feb 1764)
HUSB.BRO: Sletting forvalter i Lolland
gd: Ole Werdelin skoleholder i Hoyelse skole
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Clemens Hiort horer ved Kioge Latinske Skole      13 Apr 1775  pg 351
˝ SIS:  Birgethe Margrethe Hiort enke = afg. Bennich    i Kioge (gd: Peder Fredderholt)
˝ BRO:  Niels Frandsen  forst tolder i Mandal, Norge (dod)
      CH: 2 datter gift i Norge
gd: Henrich Moller skoemager / M. Heerfordt
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Ane Kirstine Kieldsdr i Olbye, Hoyelse sogn  23 Aug 1776  pg 353
HUSB:  Christopher Holm skoleholder
CH:   Inger Birgethe Holm   26 condition i Khvn
     Jens Christian Holm   18 hiemme
     Johan Christopher Holm  15 hiemme
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Walborg Marie Mariager enke i Kioge      3 Jun 1778   pg 355
HUSB:  Mag. Lassen/Lessen sognepraeste i Snoldelev-Thune (dod)
CH:   ... Lassen (dod) = Jacob Frich kiob- & handelsmand i Kioge
      CH: Ebbedine Frich  jomfrue
     Jens Constantin Lassen kiobmand commissionair i Draemen, Norge
HUSB.CH:     .... (dod) = Kanterup/Kouterup i Kbhvn
?BRO:  Ivarsen agent i Middelforth
? Isak Frich i Kioge
? Bodil Kronfeldt enke = afg. Jens Jorgensen snedker
gd: R. Rasmussen cancellieraad i Commission i Laaland?
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Niels Sletting sognpraest i Eybye-Dalbye & provst i Ramsoe herred    22 Feb 1778  pg 362
2WIFE:  Ulriche Eleonora sal. Sletting
CH:   Lise Sletting  (19 wks jomfrue - by 25 Aug 1779)(NOTE: could this be Maren Elisabeth below?)
1WIFE:  Lene Cathrine Weibel (dod 4 Mar 1776?)
CH:   Ole Sletting   sognedegn i Eybye-Dallbye (signed: Ole N. Sletting)
     Ebbe Jacob Sletting    i condition paa Billerborg
     Lars Weibel Sletting i Roeskilde Skole
     Soren Sletting  her i Praestegaarden
     Lyder Sletting  hos Lunde etatzraad
     Anthonette Ulricha Sletting = Monrad capellan til Asminderod-Wig
     Elisabeth Christine Sletting   = Seehuus residerende capellen i Aarhuus ( Elisabeth Kirstine Sletting)
     Ane Cathrine Sletting  = Lunde etatsraad i Khvn
     Johanne Marie Sletting  jomfrue i Praestegaarden
     Maren Elisabeth Sletting jomfrue i Praestegaarden
?MODER: Madame Holbeck
BRO:   Sletting forvalter i Laaland
2WIFE.MORBRO: Marcus Heerfordt
? U. Eleonora Sletting provstinde (begravelse)
curator: Rosted forvalter
gd: Liwyn praesten i Orsted
wgd: Mads Heerfordt / O. Faxoe herr.
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Cathrine Marie sal Bos enke fra Endeslev, dod i Kioge      10 Jul 1779  pg 391
HUSB:  Mads Bos degnen (dod)
CH:   ... Bos  jomfr:
     (probably others not listed)
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Ane Schwartz i Kioge     5 Mar 1782   pg 392
HUSB:  Jorgen Schoulund klokker
CH:   Holger Jorgen Wilhelm   Schoulund    12¬
     Johan Mathias Schoulund          10 & 7 mo
     Christian Schoulund            9¬
? Urban Schwartz
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Soren Mossin sognepraeste i Kioge-Olsemagle  20 Jun 1784  pg 393
WIFE:  Cicilia Elisabeth madame Mossin
3 Ch:  Hans Mossin    19 kongl.Dansk. soe-cadet
     Andreas Mossin 15 soe reise til Westindien
     Cicilia Elisabeth Mossin 12 hiemme
wgd: Otto Christian Ehler /wgd: Peder Ganderup /wgd: Rasmussen cancellieraad
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Jorgen Brosboll sognedegn i Borup-Kimmerslov      11 Feb 1785  pg 407
WIFE:  Ane Cathrine van Meurs sal. madame Brosboll
BRO:   Johannes Brosboll guldsmed i Varde, Riber stift (fate unknown)
SVOGER: Mathias Winge guldsmed i Weile
gd: Jens Andersen skoleholder i Gammerod / doctor Kall i Roeskilde
wgd: Frederich Jorgensen i Borup / Huusher/Hunsker forvalter i Svenstrup
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Ole Sletting studiosus degn til Egbye-Dalbye      d.25 Feb/11 Apr 1785  pg 411
WIFE:  D.S. Achtron sal. Sletting
CH:   Lene Sophie Sletting    9
     Niels Jacob Sletting    7
     Peder Sletting   3
FADER:  Sletting provst (dod)
SIS:   Johanne Marie Sletting jomfru i Laurwigen, Norge
BRO:   Ebbe Jacob Sletting
SVOGER: herr Seehuus (dod), his children's guardian: Hildebrand provst
gd: J. Rosted amts & stifts-forvalter i Billesborg
wgd: Munster forvalter i Ledreborg / J. Qvistgaard cancellinraad i Wiibyegaard
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Knud Christian Stephensen skoleholder i Wiibye Skole  17 Mar 1785  pg 415
WIFE:  Kirstine sal. Stephensen
CH:   Peder Stephensen 11
     Jens Stephensen 9
gd: O. Liwyn
wgd: C.F. Meyer sognedegn i Gadstrup-Syv
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Soren Lintrup studiosus sognedegn i Orsted-Daastrup  15 Mar 1785  pg 416
WIFE:  Cathrine Christine von Debenbrock (testament)
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Frederich Torrild studiosus i Wiibyegaard   6 Apr 1785   pg 416
FADER:  Peder Torrild kiobmand i Trondhiem
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Cathrine Christine von Debenbrock enke i Orsted-Daastrup    21 Apr 1785  pg 417
HUSB:  Soren Lintrup studiosus degn (dod 21 Feb 1785) (testament)
2 CH:  Johannes Smith      borger viinhandler i Khvn
     Nicolai Fincke Smith   borger urtekraemmer i Khvn
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Ide Sophie Qvistgaard enke i Wiibyegaard    28 Dec 1785  pg 417
HUSB:  Acthon degn i Ottestrup, Slagelse (dod)
CH:   Marcus Acthon  i Odensaa amtstue (of age)
     Dideriche Sophie Acthon = Bagge sognedegn i Egbye
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Hans Tidelmann sognepraeste i Egbye-Dalbye   26 Mar 1786  pg 417
WIFE:
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Anthoinette Horst    i Kioge 7 Jul 1786 pg 417
HUSB:  Laurids Severin sognepraeste organist 
CH:   Else Marie Severin    19 i Khvn
     Johannes Severin 15 laere skoemager i Kioge
     Hke Joathimine Severin 11 hiemme
     Caspar Martin Severin  9
     Sara Johanne Severin       7
gd: Christian Busch chordegn i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Laurits Severin organist i Kioge   28 Mar 1787  pg 418
WIFE:  Antoinette Horst (dod)
5 CH:  minors
gd: Christian Busch chordegn i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Jacob Ebbesen sognepraest i Gadstrup-Siuf   22 Dec 1788  pg 422
WIFE:  (dod)
CH:   Jorgen Widbye Ebbesen 40 hiemme
WIFE.CH:     Marie Cathrine Widbye = Christen Mogensen
WIFE.PARENTS: (see 7 May 1778 & 28 Jul 1781 - ?)
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Otte Horland skoleholder i Hoybye   26 Oct 1789  pg 422
WIFE:
SVIGERSON: Frederich Christian Bille studios: degn i Roerup-Glim
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Frederich Ludvig Plenge skoleholder i Gronholt, Kimmerslev sogn     20 Feb 1790  pg 422
3WIFE:  Kirsten Marie Hansdtr
CH:   Ludvig Plenge  16
     Johanne Marie Plenge   18
1WIFE:  
Ch:   Jorgen Vilhelm Plenge
     Johannes Plenge
     Christine Plenge
2WIFE:
CH:   Frederich Plenge
gd: Randrup
wgd: Huushar/Huusker birkedommer i Norvaerelose
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Marianna Wederking/Wederkink i Borup      26 Dec 1790  pg 423
HUSB:  Jonas Collins sognepraest i Borup-Kimmerslev
CH:   Ane Margrethe Lorentze Collins
     Waldt Godtfried Collins - minors
MODER:  A.M. Becker enke = afg. Wederkinch general-auditeurinde i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Christian Frederich Mejer sognedegn i Gastrup-Syv   21 Aug 1794  pg 425
WIFE:  Kirstine madame Hedevig sal. Mejers (signed: H.C. Meyer)
CH:   Ane Dorthe Mejer jomfrue (= Jens Jensen Tolstrup i Khvn - married 9 Dec 1795)
?1WIFE:
CH:   Frederich Emanuel Mejer 27
     Andreas Christian Mejer 24
     Jens Wilhelm Mejer    23
curator: Lars Hansen raadmand i Roeskilde & Mads Hansen
wgd: David Pedersen
NOTE: not sure if he had 1st wife or not?
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Hans Jorgen Kihl/Kiel/Kiil sognepraest i Eybye-Dalbye      10 Mar 1796  pg 428 443 449
WIFE:  Lovise madm Kihl
CH:   son
     datter
STEDFADER: Henrich Kruuse pastor i Hoyelse (signed: M.P. Kruuse)
? Peder Thomasen i Dalbye
wgd: N. Kampmann forpagter i Spanager / Kruuse
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Marie Cathrine Andersdtr i Gammerod      29 Nov 1796  pg 442
HUSB:  Jens Andersen skoleholder
CH:   ... Jensdtr (dod)
      CH: Hans Knudsen   19 laere hos bodkermester i Khvn
         Christen Knudsen 12 living with the deceased
     Anders Jensen
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Jens Andersen       5 Dec 1796        pg 443
CH:   ... Jensdtr (dod)
      CH: 
     Anders Jensen (dod) = Birthe Sorensdtr
gd: Peder Jensen i Borup 
curator: Jensen skoleholder i Gammerod
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Birgethe Kirstine Sohfeldt i Borup  18 Oct 1799  pg 447
HUSB:  Enevold Randrup
CH:   Hans Georg Randrup    19
     Lovise Sophie Frederikke Randrup 26
     Johanne Kirstine Randrup 13 (surnames assumed)
gd: Henrich Jensen skoleholder i Gammerod / Hans Mortensen skoleholder i Gronholt
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]

Peder Wegberg skoleholder i Gadstrup      8 Jul 1801   pg 450
WIFE:  Margrethe Willumsdtr
CH:   Peder Pedersen  21
     Ane Pedersdtr  = Soren Larsen gmd i Kidserup
curator: Bagge sognedegn i Gadstrup
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skfpr; Bk 1 1737-1801; film 41332]
                                 
////////////////////////////////////////END BOOK 1////////////////////////////////////////

Book 2 1800-1812 Ramso Herreds Provsti

H.J. Kihl sognepraest i Eybye-Dalbye      d.1796     pg 1 (continued from book 1)
WIFE:  Lovise sal. Kihls
CH:   Georg Kihl
     Margrethe Kihl      jomfrue
wgd: C.H. Kruuse i Hoyelse
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

Gunild Margrethe Egenis i Orsted   19 Jun 1802  pg 5
HUSB:  Christian Jensen degn
CH:   Mathea Nicolette Jensen 19 tiene i Benzonslil:
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

Kholer/Kohler provst i Kioge?     31 May 1804  pg 6 32 62
? Kruuse sognpraest til Hoyelse-Lellinge
HEIR:  ... (dod) = Seib landinspekteur
     CH:   Marie Petronelle Seib jomfru
         Inger Kirstine Seib      jomfru
? forvalter Faber (dod)
? Skion smedemester's umyndige datter
gd: Sveistrup forvalter/ With livhedamer?
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

Peter Brylou ( Peder Brylov) skoleholder i Hoyelse   5 Jan 1805   pg 23 30 46 53 59
CH:   Cicilie Margrethe Brylou 31 tiene i Khvn
     Ebbe Brylou    28 snedkersvend tid paa sin Reise i Tydskland
     Ane Kirstine Brylou    27
     Laurits Brylou   25, der for 2 aar siden var afgaaet som handelsbetient til America
gd: J. Moller forpagter i Gl.Lellinge gaard, Valloe stift
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

Cecilia Ebbesen i Orsted-Daastrup   9 Feb 1805   pg 29 59
HUSB:  Carl Jesper Orsleff sognpraest (testament 28 Nov 1802)
BRO:   Claus Ebbesen
     ? Ebbe Ebbesen
HUSB.BRO: Nicolai Lambrect kongelig majestaets foged over Sund & Nord Sived, Norge
      CH: Carl Peter Lambrect 
         Gabriel Nicolaisen (surnames assumed)
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

Ollegaard Stiboldt/Hiboldt enke i Daastrup (fod i Jylland)    14 Apr 1805  pg 30 32 57 59
HUSB:  Christian Bohr/Rohr/Boer skoleholder (dod)
HUSB.BRO: Soren Bohr i Assens Molle
HUSB.SIS: Helena Bohr
      Karen Sophie Bohr
      Ane Cathrine Bohr
      Helena Bohr (?all dod/parents dod? i Wolluslov Molle 11 Jun 1806)
HUSB.BRO: Poul Bohr ?84
? Hans Jensen = Ane Nielsdtr hmd
? Karen Hansdtr
gd: G. Orsleff
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

Johan Christian Herman La Motte/Motten klokker i Kioge     10 Dec 1805  pg 36 40 48 51 55
WIFE:  Johanne Charlotte Sommern
4 CH:  Johanne Frederikke Amalie             17
     Henriette Constantia Charlotte  14
     Juliane Leopoldine Charlotte   10
     Christian Jacob Daniel           4  
BRO:   Frederich La Motte ?kiobmand i Nordberg, Als 
signed by: M.P. Kruuse & C. Kruuse
gd: Kruuse feldtberedermester i Kioge
wgd: R. Rasmussen cancellieraad i Kioge
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

Mikkel Jespersen Orsleff sognedegn til Maglebye-Holtug, Stevns herred/Orsted   16 Jul 1806  pg 49 58 59
WIFE:  (dod)
3 CH:  Jesper Michelsen Orsleff ugift (dod)
     Jens Orsleff   41 dctr medicine i Nawa/Narva, Rusland
     Kirstine Margrethe Orsleff enke = afg. Vested sognepraest i Norholm, i Nive, Jylland
BRO:   Gabriel Orslef farver capitaine i Orsted
      CH: C.J. Orsleff sognepraesten i Orsted
[Ramso Herreds Provsti, Khvn skpr; Bk 2 1800-12; film 41332]

////////////////////////////////////////END BOOK 2 ////////////////////////////////////////

Book 1 Reerslev Praestekalds Gods (Love herred) skpr 1745-1787

Christian Erenstsen vaever i Reerslov     13 Dec 1745  pg 1 #1 22
WIFE:  Ane Christensdtr
2 CH:  Erenst Christiansen   10
     Ane Margrethe Christiansdtr    4
gd: Jacob Winding sognedegn i Terslose-Schielleberg
wgd: Peder Lauritzen Moller i Reeslev Molle ( Peder Larsen Moller)/ Christen Sorensen Agger kirkskriver i Kragerup Birketing
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Erenst Christiansen dod i Khvn    7 Dec 1747   pg 5 22
FADER:  Christian Erenstsen (dod)
MODER:  Ane Christensdtr
SIS:   Ane Margrethe Christiansdtr
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Bodil Hansdtr i Reerslev   21 May 1748   pg 5
HUSB:  Mathias Nielsen hiulmand
SIS.CH: .... (dod) = Rudolph Jorgensen i Reerslev
      CH: Ane Kirstine Rudolphsdr 18
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Daniel Mortensen i Reerslev      1 Jun 1753   pg 7
WIFE:  Ane Madsdtr
?CH:   minors 
gd: Andreas Reiniche i Reerslev
wgd: Johan Theobald Hadeler sognedegn i Reerslev
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Mogens Jespersen i Sonderod         20 Mar 1753   pg 9 13
WIFE:  Birthe Simonsdr
CH:   Jesper Mogensen
     Kirsten Mogensdtr = (trol) Mads Nielsen i Qvollingehoj
wgd: Peder Jensen i Sonderod
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Birthe Simonsdr i Sonderod  11 May 1753   pg 11 13
HUSB:  Mogens Jespersen (dod)
CH:   Jesper Mogensen
     Kirsten Mogensdtr = Mads Nielsen i Qvaellingehoj
? Anders Jespersen i Lojtved
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Peter Erentsen Kruse i Reerslev    17 Nov 1756  pg 15
MODER:  Agnete Andersdtr enke = afg. Erenst Skraeder i Hallenslov
BRO:   Johannes Erentsen
     Hans Erentsen
     Anders Erentsen
SIS:   Cathrine Erentsdr
     Giertrud Erentsdr
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Dorthe Nielsdtr enke hos Jeppe Pedersen i Reerslev   1 Dec 1756   pg 17
HUSB:  Christen Jorgensen (dod)
CH:   Jorgen Christensen    20
     Ane Marie Christensdtr 26
     Karen Christensdtr    24
HUSB.BRO: Soren Jorgensen i Togerup
gd: Jeppe Pedersen
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Peder Torkildsen hmd i Reerslev    13 Jul 1759  pg 18
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
2 ˝SODSK:
wgd: Anders Moller sognedegn i Reerslev
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Ane Jorgensdtr i Reerslev  6 Dec 1759   pg 20
2HUSB:  Jeppe Pedersen
1HUSB:  Christen ...
2 CH:  Lars Christensen 13
     Marthe Christensdtr 16
BRO:   Soren Jorgensen i Togerup
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Maren Jensdtr i Sonderod   28 Oct 1760   pg 23
HUSB:  Henrich Laursen ( Henrich Larsen )
CH:   Hans Christian Henrichsen         9
     Lars Henrichsen     7
     Christian Henrichsen       6
     Kirstine Henrichsdtr       11
     Lene Cathrine Henrichsdtr     3˝
     Charlotte Henrichsdtr  1
BRO:   Poul Jensen i Jorlose
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Niels Jorgensen i Reerslov  30 Nov 1761   pg 28
WIFE:  Ane Cathrine Sorensdtr
CH:   Hans Nielsen   tefder
     Maren Nielsdtr  = Peder Jensen i Sonderod
     Ane Nielsdtr   som nu er hos sin broder Niels Moller i Kr.Stillinge
wgd: Anders Moller sognedegn i Reerslev
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Mogens Hansen hos Niels Jorgensen 's enke i Reerslev  4 Jan 1762   pg 29
BRO:   Peder Hansen (dod)
      CH: Sidse Pedersdtr = Niels Nielsen i Calderod
SIS:   ... Hansdtr (dod)
      CH: Jens Ibsen
         Lars Ibsen
         Jorgen Ibsen
SIS.DAU:     .... (dod)
      CH: Anders Jensen
         Ane Jensdtr
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Christopher Briger sognepraest for Reerslev-Rudsvedby, dod i Slagelse  5 Oct 1772   pg 31
WIFE:
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Jeppe Pedersen hmd i Reerslev     13 Jan 1773  pg 32
WIFE:
WIFE.FADER: Jens Olsen i Burup
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Laurids Christensen hmd i Reerslev  18 Aug 1778  pg 34
WIFE:  Martha Rasmusdtr
2 CH:  Karen Larsdtr
     Cathrine Larsdtr
gd: Niels Henrichsen gmd i Hesselberg
wgd: Lars Hansen gmd i Hesselberg
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Ane Pedersdtr enke tiene hos Isach Rasmussen birkedomer i Reerslev       1 Dec 1784    pg 35
SODSK.CH: ..... = Peder Gron i Gierslov, Krogerup gods ( NOTE: Peder is x'd out) 
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Rasmus Christophersen Smed i Reerslev     7 Jul 1787   pg 38
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
CH:   Lisbeth Rasmusdtr  ( Elisabeth Rasmusdtr )
gd: Morten Pedersen snedker i Wedbye
wgd: Jacob Hansen skoemager i Wedbye
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

Nicolai Gertsen hmd smed i Reerslev      30 Jan 1812  pg last page
WIFE:  ...   (=2. Hans Hansen hmd smed i Reerslev Praestegds Mark)
CH:   Carl Nicolaisen
     Frederich Nicolaisen
     Christiane Nicolaisdr
     Marie Nicolaisdr
     Nicoline Nicolaisdr
[Reerslev Praestkalds (Love h.), Holbaek skpr; Bk 1 1745-87; film 41332]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////