HOME & Probate List Ronnebaekholms gods, Praesto - Skifteprotokol
  

         Ronnebaekholms gods, Praesto - Skifteprotokol
             Book 1 1710-1807 film 41342
             Book 2 1808-1847 film 41342
             Book 3 1848-1850 film 41342


Abraham Jacobsen muurmester hmd i Ronnebaek  d.1 Jun/12 Jul 1710  pg 3
WIFE:  Lucie Christiansdtr  (signed: Lusie Christiansdtr )
CH:   Jacob Abrahamsen 13
WIFE.BRO: Bendix Christiansen skraeder i Skielbye
END.HENS.SVOGER: Andreas Johansen sognedegn i Hiong
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Iver Espensen Stub tien karl i Ronnebaeksholm     d.28 Mar/2 Jun 1710   pg 14 20
SIS:   Maren Espensdr = Jorgen Christophersen i Tommerup
      CH: Espen Jorgensen
BRO:   Jacob Espensen Stub (dod)
      CH: Hans Jacobsen Stub i Bercholm
         Riese Kirstine Jacobsdtr Stub tien i Khvn
guard: Laurs Nielsen Stub mons. ridefoged ved Tollose
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Bangs hos Jens Andersen i Ronnebaek    11 Oct 1711  pg 35 
to: Jens Andersen & Lucia = Oluf Nielsen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Kirsten Jacobsdtr i Ronnebaek     16 Nov 1711  pg 40 
8 CH:  Jacob Pedersen 19 tien i Langebeks Molle
     Hans Pedersen 14 or 17 tien regements qvartermester Jorgen Schvartz
     Niels Pedersen 12 holdis i skoele i Olstup af Geheime Raad Krabbe
     Frederich Pedersen 8 i Vested hos Hermand Andersen laertoer
     Jens Pedersen 6 hos Peder Andersen i Ronnebek
     Ane Pedersdtr 17  hos Isak Nielsen i Ronnebek
     Cornelia Pedersdtr 10 hos FASTER Mette Hansdtr i Khvn
     Barbara Marie Pedersdtr 3 opfaster hos Isach Nielsen i Ronnebek
SODSK.CH:    Hermand Andersen i Vested
HUSB.SIS: Mette Hansdtr i Khvn
HUSB.BRO: Thomas Hansen i Fensmark?
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Pedersen i Ronnebaek  9 Apr 1712   pg 59
WIFE:  Kirsten Nielsdtr     (=2. (lovede) Tage Henningsen )
CH:   Ane Hansdtr = Hans Sorensen i Svinoe
wgd: Jorgen Rasmussen i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Christensdtr i Ronnebaek    3 Oct 1712   pg 71
HUSB:  Henrich Christensen
CH:   Ane Christensdtr 13
     Dorthe Christensdtr   8
BRO:   Henrich Christensdtr i Ronnebek
HUSB.BRO: Oluf Christensen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Orens hos Hans Mortensen hmd i Ronnebaek     23 May 1713  pg 72
CH:   Jens Orns (? fattig born born??) (? Jens Jensen Orns)
      CH:  Hans Jensen   13
         Anders Jensen  7
         Ane Jensdtr   10 (surnames assumed)
signed by: Jorgen Rasmussen & Jens Knudsen
NOTE: unsure about this probate - important 1st page hard to read
Index lists Hans Mortensen Andersen the Husband, but not quite what I read.
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Thomasen i Ronnebaek  21 Jul 1713   pg 77
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Thomas Nielsen  15 tien Oster Jorgensen i Ronnebek
     Dorthe Nielsdtr 17
     Cathrine Elisabeth Nielsdtr 4 or 14
wgd: Jens Nielsen i Ronnebek   guard: Peder Mogensen & Christen Andersen i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Mathiasen i Bogeso   3 Sep/16 Dec 1713    pg 82
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Mathias Pedersen 26 tien i Ronnebeksholm
     Jens Pedersen  23 hiemme
     Bodil Pedersdtr 20 
guard: Niels Rasmussen i Bogesoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Elisabeth Mathiasdtr i Bogeso     1 Mar 1714   pg 84
2HUSB:  Lauritz Svendsen ( Lars Svendsen )
CH:   Ellen Lauritzdr = Jens Hansen Smed i hiemme, Tapsvare bode
     Birthe Lauritzdr tien Henrich Olufsen i Bogesoe
1HUSB:  Mikkel ...
CH:   Else Michelsdtr = Niels Svendsen i Granlose
     Ingeborg Michelsdtr = ... apotecher i Christiana, Norge
guard: Jens Christensen Lindholm i Bogesoe (signed: Jens Christensen Lindgaard)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Pedersdtr i Myrup    8 Dec 1713   pg 93
2HUSB:  Niels Sorensen 
1HUSB:  Peder ...
CH:   Niels Pedersen  boend i Myrup
     ... (dod) = Anders Pedersen i Egisborg, Kongelig Magstes godtz
      CH: Dorthe Andersdtr 7
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Oluf Pedersen i Stenstrup  16 Mar 1714   pg 103
2WIFE:  Karen Hansdtr
1WIFE:  Mette Lauritzdtr (dod 1690)
CH:   Karen Olufsdtr 30 = Peder Laursen i Ollerup?
     Laurs Olufsen 27 laer hos Knud Skraeder i Renge (signed: Lars Olsen )
     Peder Olufsen 25 hiemme
BRO:   Niels Pedersen i Gielsoe?
1WIFE.BRO: Jorgen Larsen i Fuglesang
wgd: Hans Rasmussen i Steenstrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Birgethe Knudsen tien hos Kirsten Jensdtr i Bogeso   25 Mar 1714  pg 115
SIS:   ... i Khvn
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Kirsten Dinisdtr i Hortymosehuusen  24 Feb 1727  pg 119
2HUSB:  Niels Michelsen hmd
CH:   Maren Nielsdtr  5
1HUSB:  Peder ...
CH:   Hans Pedersen  15
     Ane Pedersdtr  14
     Karen Pedersdtr 12
     Sidsel Pedersdtr 11
     Peder Pedersen  8
BRO:   Peder Dinesen hmd i Heedstrup/Leedstrup
MODER:  living
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Rasmusdtr i Dyrehaughus     24 Apr 1727  pg 124
HUSB:  Tonnis Hansen
CH:   Hans Caspar Tonnesen
guard: Christopher Tagis capitain
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jens Christensen Lindholm i Bogeso  15 Aug 1727  pg 131 145 151 h.254
WIFE:  Ane Henrichsdtr sl. Lindholms
CH:   Christen Jensen Lindholm ridefoged hos Obrister von Frinech til Dallundgaaard, Fyen
     Maren Jensdtr Lindholm  = Christopher Cloppenborg sognpraesten i Fremoe/Femoe
     Ane Kirstine Lindholm  = Hans Diderichsen handelsmand i Nestved
wgd: Peter Toftegaard birchedommer aedle
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Olsen i Bogeso     2 Apr 1729   pg 158
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Karen Hansdtr  3
guard: Hans Christensen i Nestesoe
wgd: Claus Zs i Brandelov
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ole Pedersen Orn i Ronnebaek     10 Aug 1729  pg 159
2WIFE:  Ane Cathrine Nielsdtr
1WIFE:
CH:   Anders Olsen   24
     Ane Olsdtr    19 ˝
guard: Peder Andersen i Ronnebek
wgd: Poul Sadolin i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ellen Hansdtr i Ronnebaek  3 Aug 1729   pg 162
HUSB:  Peder Andersen
CH:   Hans Pedersen  10
? Dorthe Pedersdtr 13 (could this be the HUSB child?)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Agata Christensdtr i Skiottehuset   28 Dec 1729  pg 164
HUSB:  Jens Pedersen
BRO:   Christen Christensen   borger i Nestved
SIS:   Ane Christensdtr = ... i Orsbech/Osbierg, Kierte sogn, Fyen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Bodil Davidsdtr tien i Ronnebaeksholms Molle      14 May 1730  pg 165
SIS:   Karen Davidsdtr  (afkald of her - 14 May 1730)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Hansdtr i Myrup    2 Oct/11 Nov 1730    pg 166
HUSB:  Hemming Sorensen Hatt (dod 2 Nov 1730)
CH:   Else Christensdtr = Joen Rasmussen i Vester Egitsborg
     Peder Christensen    boende i Ronnebechs Boerup
     Hans Christensen boende i Nestelsoe
     Bodil Christensdtr    = Niels Sorensen i Myerup
     Tyre Christensdtr    = Morten Knudsen hmd i Sibberup
     Hans Olsen i Bogesoe (?dod)
      CH: Karen Hansdtr 
     Ane Christensdtr = Lars Olsen i Steenstrup
     Christen Christensen (dod)
      CH: Lars Christensen i Ronnebech
HUSB.BRO: Peder Sorensen i Myerup (dod)
      CH: Soren Pedersen i Myerup
         Niels Pedersen i Myerup
         Morten Pedersen i Myerup
HUSB.SIS: Maren Sorensdtr tien bager i Taarnmarch
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hemming Hatt i Myrup     16 Nov 1730   pg 171
WIFE:  Apolone Hemmingsdtr (HIS TROLOVED)
HEIRS:  Joen Rasmusdtr i Vester Egitzborg
     Peder Christensen i Ronnebecks-Borrup
     Hans Christensen i Nestelsoe
     Niels Pedersen
BRO.CH: Soren Pedersen Hatt
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Pedersdtr i Ronnebaek      10 Apr/10 May 1730   pg 179
HUSB:  Poul Sadolin
CH:   Helle Christine Lauritzdr = Jens Pedersen slagter i Khvn
     Henrich Sorensen Hem 16 hos guardian Johan Clausen i Uggerlose (signed: Henrich Hem)
     Birgethe Dorthe Hem 12 hos guardian Jens Olufsen i Schurupgaard, Steenlille sogn
     Severine Petrea Sadolin 11
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ole Nielsen kandhandler i Boeligen, Ronnebaek     13 Mar/7 Apr 1731    pg 182
WIFE:  Lucie Christensdtr
SIS.DAU:     ...
signed by: Svend Nielsen, Adser Jorgensen, Holger Andersen, Anders Madsen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Tonnes Hansen tommermand hmd i Ronnebaek    30 Jul 1731  pg 191
2WIFE:  Ellen Jorgensdtr
CH:   Jorgen Tonnesen
1WIFE:
CH:   Casper Tonnesen 12
guard: Anders Olsen i Flatzoe & Peder Christensen  wgd: Jochum Pedersen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Jensdtr i Myrup     5 Mar/10 Sep 1731    pg 200
HUSB:  Ole Jensen or Oluf Jensen 
CH:   Jens Olufsen 15 ( Jens Olsen )
     Mette Olufsdtr 19 ( Mette Olsdtr )
HUSB.BRO: Thomas Jensen i Myrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Sorensen gmd i Myrup  17 Sep 1732  pg 215
WIFE:  Bodil Christensdtr
CH:   Karen Nielsdtr  15
wgd: Thomas Jensen i Myrup         guard: Hans Christensen i Nestelsoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Lisbeth Nielsdtr i Ronnebaek     23 Mar 1734  pg 224
2HUSB:  Lauritz Hansen
1HUSB:  Lauritz ...
CH:   Kirsten Lauritzdtr = Peder Andersen i Thornebech ( Kirsten Larsdtr )
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ellen Nielsis hos Hans Orefne hmd i Ronnebaek     12 May 1734  pg 225
CH:   Soren Nielsen  17
     Inger Nielsdtr  = Erik Mortensen i Togerschov, Sparrisholms gods
BRO:   Jens Nielsen hmd i Svernerop, Sparrisholms gods
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Anders Ibsen hmd i Bogeso  12 Mar 1735   pg 230
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Peder Andersen  boende i Bogetzoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Henrich Christensen i Ronnebaek    2 Jun 1735   pg 233
WIFE:  Birgethe Pedersdtr
CH:   Ane Henrichsdtr = Niels Jensen i Kalbye
     Dorthe Henrichsdtr (dod) = Jorgen Pedersen i Kalbye
      CH: Maren Jorgensdtr 4
         Christen Jorgensen 7
         Hans Jorgensen 6
guard/wife's.faestemand: Knud Hansen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jana Marie Liemis enke madm. i Ronnebaek, Vordingborg amt    27 Jan 1735  pg 247 
 (NOTE: she is buried in Soro Kirke)
HUSB:  Mads Liemis/Lienus (dod)
CH:   Elisabeth Margrethe Madsdtr Lieme 20 jomfrue (= Morten Pedersen Borring kiobmand i Vordingborg - by 7 Oct 1735)
HUSB.REL: sognepraesten i Ronnebech (? Bertel Mathiasen )
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Frederich Hortvig gertneer i Ronnebaeksholm  9 Jan 1739   pg 259 263
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
wgd: Niels Hansen feldbereder i Nestved
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mette Jacobsdtr i Bogosoe      23 Feb 1741   pg 263
HUSB:  Oluf Sorensen hmd
SODSK.BARN: Jorgen Schou gmd i Schioldte, Becheschous gods
?of: i Uledie, Vordingborg Amts Annex Rytter Districts Birchs
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Caspar Valentinsen moller i Ronnebaeksholms Molle   10 Jan/10 Apr 1742   pg 268 277 278
WIFE:  Ane Henrichsdtr     (=2. Daniel Gemunde, son of Johan Henrich Gemunde)
4 CH:  Christopher Caspersen 15
     Cicilia Caspersdtr 18
     Kirstina Caspersdtr 11
     Cathrine Caspersdtr 9
4 BRO:  Lars Henrichsen i Myrup
     Peder Henrichsen i Svinoe
     Ole Henrichsen i Myrup
     Johan Henrichsen i Rettestrup
wgd: Daniel Gemunde faestemand (signed: Johan Henrich Gemunde)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jens Nielsen Heedegaard i Ronne   baek    17 Aug 1743  pg 282
WIFE:  Bodil Pedersdtr
WIFE.BRO: Jochum Pedersen i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Hansdtr i Houesmose  25 May 1744   pg 288
HUSB:  Niels Michelsen
CH:;   Maren Nielsdtr
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Rasmus Knudsen i Bogesoe   21 Dec 1744   pg 290
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Knud Rasmussen i Raabendenke Mette
wgd: Mads Rasmussen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Nielsen i Bogeso    5 Feb 1745   pg 291 
WIFE:  Ellen Jacobsdtr
CH:   Ane Pedersdtr 2˝
wgd: Niels Jensen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mathias Pedersen i Bogeso      1 Feb/5 Apr 1745 pg 294
WIFEI:  Karen Pedersdtr
3 CH:  Rasmus Mathiasen 28
     Johanne Mathiasdtr    = Niels Jorgensen
     Bodil Mathiasdtr 24
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Thomas Jensen i Perstrup/Pederstrup      13 Nov 1745  pg 297 
WIFE:  Karen Michelsdtr
3 CH:  Hans Thomasen  24
     Mette Thomasdtr 25
     Ane Thomasdtr  17
wgd: Rasmus Andersen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Lars Mortensen i Sipperup  12 Mar 1750   pg 300
WIFE:  Ellen Hansdtr
CH:   Jens Larsen   26
     Hans Larsen   3
wgd: Soren Larsen i Ronnebech       guard: Niels Nielsen i Sipperup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Christence Rasmusdtr i Vaengehuse   23 Jun 1750  pg 303
HUSB:  Bendix Rasmussen hmd
CH:   Rasmus Bendixsen 7 3/4
     Maren Bendixdtr 11
guard: Daniel Moller selyen Rasenberg
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Cathrine Magdalene von Vireg froken hos herr Madsen/major Valtenstorff i Ronnebaek    d.27 Sep/5 Oct 1750   pg
313 317 
BRO.DAU: Baronesse Veddel
     Obristinde Repstorf (? G.C. Roepstorff/Rapstorff lieut.)
     Frochen Wireg - alle i Flendsborg
BRO.DAU.DAU: ... frue = Capitain Giorring/Gronning/Goring i Grevens Vaenge
? Helena de Vireg frochen, dod i Ronnebech, Nestved (dod - abt 1751)
  NEPHEW: Gotfried Christopher von Ropestorff lieutenant ved 2nd Jydske Cavallerie Regmt, Flensborg
? Prisca Fugendreich Maria von Wireg
 Wedel glb: Viereg
 Sophie August Repstorff glb. Viereg
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Svend Nielsen i Ronnebaek      17 Apr 1752   pg 321 322 329
WIFE:  Karen Michelsdtr
CH:   Niels Svendsen  gmd i Ronnebech
     Karen Svendsdtr = Lars Hansen i Ronnebek
     Kirsten Svendsdtr    
     Mikkel Svendsen 21
     Malene Svendsdtr
WIFE.BRO: Poul Michelsen Hugger i Bogitzoe
guard: Lars Hansen i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Hansen hmd i Boerup      18/30 Jun 1751  pg 328
WIFE:  Johanne Ibsdr (troloved faeste-mor)
CH:   Lars Hansen taabrlige dreng
guard: Ole Clausen i Brandelev
wgd: Poul Christophersen i Boerup (signed: Poul Christensen )
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Michelsdtr enke i Ronnebaek   17 Sep 1753  pg 329 321
HUSB:  Svend Nielsen (dod)
CH:   Niels Svendsen  gmd i Ronnebech
     Mikkel Svendsen i Ronnebech
     Karen Svendsdtr = Lars Hansen hmd i Ronnebek
     Kirsten Svendsdtr    = Hans Ibsen gmd i Borup (signed: Hans Ipsen)
     Malene Svendsdtr 18
     Sidse Svendsdtr (dod)
      CH: Hans Pedersen 13 tiene here i stedet
guard: Poul Michelsen i Bogetzoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Sidse Hansdtr i Myrup    31 May 1754   pg 332
HUSB:  Peder Torkildsen gmd
CH:   Torkild Pedersen 12  ????
     Ole Pedersen   6  ????
     Ellen Pedersdtr 11
     Else Pedersdtr  8  ???
(cannot read - too dim)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Lars Pedersen i Ronnebaek  20 Feb 1753   pg 334
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
CH:   Peder Larsen   14
     Karen Larsdtr  13
BRO:   Christopher Pedersen i Myrup
wgd: Niels Pedersen i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Kirsten Bendsdr i Borup   2 Apr 1753   pg 335
HUSB:  Poul Christensen gmd
CH:   Bendt Poulsen 5
     Sidsel Poulsdtr  3
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Nielsdtr i Borup    30 Jun 1756   pg 339 340
HUSB:  Poul Christensen gmd
CH:   Maren Poulsdtr  1/4 aar (age 14 days on 1 Apr 1756)
guard: Christen Poulsen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ernst Frederich Walterstorff cavalleriet & major hmd i Ronnebaek    12 Jul 1756  pg 345
WIFE:  Beate Hedvig Christine Weiloe sal. Walterstorff frue
CH:   Gerhardt Christopher Walterstorff lieutnant
     Mikkel Walterstorff lieutnant
     Ane Cathrine Walterstorff
     Christian Walterstorf ritmaester 
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Olsen ungkarl tien hos Hans Thomasen i Pederstrup     10 Jan 1757  pg 348
MODER:  Ane Christensdtr = STIFFADER: Ole Henrichsen i Myerup
˝BRO:  Jens Olsen    selv myndig
˝SODSK: Ole Olsen    15 (the following 5 are children of Ole Henrichsen above)
     Hans Olsen    12
     Henrich Olsen  8
     Christen Olsen  7
     Cathrine Olsdtr 8 
˝SIS:  Mette Olsdtr = Anders Sorensen hmd i Myrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Soren Pedersen inderste i Hoveds Moese Huuset     31 Jan 1757  pg 352
WIFE:  Else Ottesdtr
SIS:   Ane Pedersdtr i Rugtvedgaards gods, Jylland
guard: Ludvig Johansen
wgd: Christen Pedersen i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Rasmus Olsen gmd i Ronnebaek     8 Feb 1757   pg 353
WIFE:  skrobelig
2 CH:  Johanne Rasmusdtr    19    (= Lars Poulsen ungkarl - gets farm on condition of marry this daughter)
     Karen Rasmusdtr 14
BRO:   Hans Olsen i Ronnebek
wgd: Ole Roed i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Cathrine Jensdtr i Bogeso  22 Dec 1757   pg 358
HUSB:  Poul Michelsen gmd
4 Ch:  Jens Poulsen   34
     Mikkel Poulsen  27
     Rebeche Poulsdtr = Niels Jensen hmd i Bogeso
     Elisabeth Poulsdtr    = Jorgen Hansen blinde i hiemme?
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Margrethe Willumsdtr i Brandelev   2 Jun 1758   pg 359
HUSB:  Ole Clausen faeste
SIS:   ... Willumsdtr = Frands Andersen Skraeder hmd i Snesered
     ... Willumsdtr = Poul Pedersen hmd i Torveskov
     Sophie Willumsdtr = Anders Pedersen gmd i Waldby
     Edlin Willumsdtr enke = afg. Hans Jorgensen i Bogesoe (Ellen Willumsdtr )
     Karen Willumsdtr (dod) = Jorgen Larsen gmd i Brandelev
      4CH: Jorgen Jorgensen
         Willum Jorgensen
         Sidse Jorgensdtr = J? Jorgensen gmd i Brandelev
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Jorgensen gmd i Bogeso      25 Aug 1757/28 Feb 1758     pg 361 368
WIFE:  Edlin Willumsdtr (=2. Niels Nielsen - by 15 Jan 1759)
CH:   Niels Hansen   14
     Jorgen Hansen  9
     Willum Hansen  6
     Hans Hansen   12 days (born 17 Feb 1758)
guard: Hans Madsen i Nestelse & Ole Clausen i Brandelev & Peder Hansen Moller i Kellestrup Molle
WIFE.STIFFADER: Hans Nielsen i Storlinge
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Christen Andersen hmd i Nestved Vaenge     13 Sep 1758  pg 368
WIFE:  Cathrine Mortensdtr
3 CH:  Morten Christensen    12 wks
     Maren Christensdtr    10
     Bodil Christensdtr    4
wgd: Niels Christensen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jens Hansen Rytter hmd i Ronnebaek  28 Sep 1758  pg 370
WIFE:  Sidse Sorensdtr
STIFFADER: Jorgen Rytter i Hoybye, Ods herred
guard: Niels Pedersen gmd i Ronnebek
wgd: Christen Pedersen (signed: Frederich Jensen )
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mads Rasmussen gmd i Bogeso      13 Feb 1758  pg 373
WIFE:
4 CH:  Niels Madsen   21
     Rasmus Madsen  17
     Ellen Madsdtr  = Christen Jorgensen i Bogitze
     Maren Madsdtr  23
wgd: Claus Rasmussen       guard: Ole Clausen i Brandelev
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Kirsten Hansdtr i Ronnebaek      30 Feb 1758  pg 376
HUSB:  Niels Svendsen gmd
CH:   Hans Nielsen   14
     Svend Nielsen  4
     Ane Marie Nielsdtr 12 or 2
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Christiansen hmd i Nestved   30 Sep 1759  pg 378
WIFE:  Karen Rasmusdtr
2 CH:  Ellen Christensdtr    = Christen Jorgensen i Haderup?
     Johanne Christensdtr   = Lars Bornholm i Hovedsmosehuuset
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Lars Henrichsen gmd i Myrup      11 Jan 1761  pg 379 
WIFE:  Bodil Olsdtr
3 CH:  Ole Larsen    9
     Henrich Larsen  6
     Christian Larsen 4
WIFE.BRO: Jens Olsen i Fladsoe  
guard: Jochum Henrichsen i Rettestrup/Ketterstrup - Peder Henrichsen Moller
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jorgen Ditlefsen hmd i Ronnebaek   16 Feb 1762  pg 385
WIFE:  Birthe Hansdtr
CH:   Peder Jorgensen 3
guard: Poul Andreasen i Ronnebek
wgd: Soren Christensen i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Jensdtr i Ronnebaek   26 Mar 1762   pg 386
HUSB:  Peder Jensen Vaever
CH:   Hans Jensen Petersen    9
     Frederich Christian Pedersen    2
     Mette Cathrine Pedersdtr 7
     Lovise Pedersdtr 6
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Nicolai Danielsen hmd i Ronnebaek   26 Mar 1762  pg 388
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
˝SIS:  Stine Marie huuskone i Spiellerup
guard: Poul Andreasen gmd i Ronnebek
wgd: Lars Frederichsen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jens Hansen gmd i Myrup   25 Nov 1762   pg 390
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Niels Jensen   27 gmd i Myerup
     Peder Jensen   18 hiemme
     Marie Jensdtr  = Jens Poulsen hmd i Ronnebek
wgd: Christen Skraeder i Ronnebek (signed: Christen Pedersen )
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Claus Rasmussen gmd i Bogeso     2 Apr 1763   pg 393
WIFE:  Ane Pedersdtr  (signed: Karen Pedersdtr )
BRO.CH: Niels Jensen   gmd i Myerup
     Niels Madsen   gmd i Bogesoe
     Rasmus Rasmussen tien Christen Skraeder i Ronnebek
     Rasmus Madsen  tien Peder Jorgensen i Nestelsoe
guard: Anders Olsen gmd i Bogoesoe
wgd: Jens Eylersen hmd i Bogesoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ole Henrichsen gmd i Myrup  12 Apr 1763   pg 396 400
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Ole Olsen    21
     Hans Olsen    19
     Henrich Olsen  15
     Christen Olsen  12
     Cathrine Olsdtr 25
BRO:   Johan Henrichsen i Rettestrup
WIFE.BRO: Anders Christophersen i Basnaes (signed: Anders Christensen )
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Troll hmd landsoldat i Ronnebaek     16 May 1763  pg 400
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Anders Hansen  5
     Christen Hansen 1/2 aar
BRO:   Peder Trol i Sipperup (signed: Peder Troll)
wgd: Niels Pedersen i Ronnebech
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Lisbeth Nielsdtr i Ronnebechsholms Mollehus  8 Jun 1763   pg 402
HUSB:  Daniel Johansen Gemundii moller
CH:   Johan Henrich Danielsen 1˝
guard: Wilchen Horneman handelsmand i Nestved - Peder Henrichsen Moller
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Poul Christensen gmd i Borup     13 Nov 1763  pg 409
WIFE:  Apelone Rasmusdtr
CH:   Christen Poulsen i Raadmansvaenghuuset
     Niels Poulsen gmd i Ronnebech
     Lars Poulsen hmd i Ronnebech
     Bendt Poulsen 13 tien i hiemme
     Ane Poulsdtr tien i Fladsaae
     Maren Poulsdtr 3
     Karen Poulsdtr 1
WIFE.STIFFADER: Lars Andersen gmd i Overup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Dorthe Cathrine Olsdtr i Nestved   1 May 1764   pg 412
HUSB:  Ole Pedersen
CH:   Margrethe Gabrielsdtr 27 tien Niels Jyde i Nestelsoe
     Else Hansdtr 19 tien Jesper Pedersen i Aaederup
     Lisbeth Olsdtr 14
     Lars Olsen 10 
guard: Rasmus Pedersen i Jens Ottesens huus
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Johanne Hansdtr i Ronnebaek      16 Jul 1764  pg 414
HUSB:  Jochum Pedersen hmd
BRO.CH: Peder Nielsen hmd i Bogesoe, Bokkeskovs gods
     Christen Nielsen hmd i Fladsaae, Grevnsvengs gods
signed by: Johan Thisen Smed
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Christian Poulsen ( Christen Poulsen ) = Ane Jorgensdtr tommermand i Hovedsmosehuuset  2 Nov 1764   pg 416
 (he died 15 Apr 1763 & wife next )
CH:   Peter Christensen    12
     Claus Hartvig Christensen tien Marcus Bager i Nestved - deserted in 1763
     Poul Christensen 5
HIS.CH: Dorthe Christensdtr   20 tien i Herluflille, Gunderslevholms gods
HER.CH: Jorgen Larsen  20 tien i Herluflille, Ravnstrup gods
     Maren Larsdtr  16
guard: Hans Jensen i Hoesmoese
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Nielsdtr i Ronnebaek  13 Nov 1764   pg 422
HUSB:  Henrich Pedersen hmd
CH:   Peder Henrichsen gmd i Ornebierg
     Else Henrichsdtr 21 hiemme
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Hansdtr i Steenstrup   26 Jan 1765   pg 425
HUSB:  Christopher Pedersen hmd
CH:   Peder Christophersen   10
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Bendsdr inds enke hos Niels Rasmussen gmd i Sipperup   11 Dec 1764/22 Jun 1765         pg 426 427
431
CH:   Niels Thomasen  20 tien i Giodstrup, Universitets gods
     Ane Nielsdtr   5 hos Niels Rasmussen i Sipperup
guard: Ingvor Jorgensen i Steenstrup - Niels Rasmussen gmd i Sipperup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Johanne Mathiasdtr i Bogeso      4 Jul 1765   pg 433
HUSB:  Niels Jorgensen hmd
CH:   Karen Nielsdtr  vaerpige i Bogeso
     Kirsten Nielsdtr 18 
     Ane Cathrine Nielsdtr 15 begge tien Niels Nielsen i Bogesoe
guard: Niels Nielsen gmd i Bogesoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Apelone Rasmusdtr i Borup  3 Dec 1765   pg 434
2HUSB:  Hans Pedersen Ring gmd 
1HUSB:  Poul ...
CH:   Maren Poulsdtr  5
     Karen Poulsdtr  3
REL: Lars Andersen i Overup ved hans son Niels Rasmussen i ibid
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Martha Smidt/Schmidt i Ronnebaek   21 Mar 1767  pg 438
HUSB:  Niels Pedersen Debler moller hmd
BRO:   Niels Christian Smidt/Schmidt skraeder hmd i Ronnebek
     Peder Bertelsen Smidt felbredere i Mariager, Jylland
     Jacob Smidt hmd i Lille Nestved
SIS:   Elisabeth Smidt = Peder Jensen vaever hmd i Ronnebek ( Peder Jensen Textor)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Pedersdtr enke i Bogeso      23 May 1767  pg 440
HUSB:  Claus Rasmussen (dod)
CH:   Karen Hansdtr = Peder Nielsen gmd i Fladsaae
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Sidse Rasmusdtr i Raadmandsvaenghuuset     12 Jul 1767  pg 441
2HUSB:  Hans Pedersen hmd
1HUSB:  Christen Poulsen
CH:   Rasmus Christensen 8
guard: Lars Andersen gmd i Overup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Christiansen hmd i Ronnebech  15 Dec 1767  pg 443
WIFE:  Karen Henrichsdtr
CH:   Hans Nielsen   16
     Mikkel Nielsen  11
BRO:   Niels Christiansen
wgd: Niels Pedersen        
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Nielsdtr i Myrup    14 Dec 1768/30 Jan 1769     pg 445
2HUSB:  Morten Hatt gmd
CH:   Peder Mortensen 25
     Karen Mortensdtr 17 hiemme  (? Maren Mortensdtr )
1HUSB:  Niels ...
CH:   Niels Nielsen  30 tien i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mikkel Poulsen gmd i Bogeso      31 Mar/2 May 1769    pg 451
WIFE:  Maren Jensdtr      (=2. (forloved) Peder Olsen )
CH:   Jens Michelsen  7
     Johan Michelsen 5
     Poul Michelsen  2
     Hans Michelsen  12 wks
BRO:   Jens Poulsen gmd i Myerup
wgd: Niels Olsen gmd i Broyerup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Kirsten Larsdtr i Ronnebaek      29 Mar/8 May 1769    pg 461
HUSB:  Hans Pedersen unge hmd
BRO:   Hans Larsen   13 tien i Grimstrup
SIS:   Maren Larsdtr  enke inds i Nestved
˝BRO:  Christopher Larsen    25 tien i Lille Nestved
     Jacob Larsen   23 tien i Lille Nestved
˝SIS:  Karen Larsdtr  = Ole Ibsen vaever i Lille Nestved
     Lisbeth Larsdtr 15 tien i Fodbye/Todbye
guard: Christen Pedersen i Lille Nestved (?signed: Christen Hviid)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mikkel Svendsen gmd i Ronnebaek    10 Apr/10 May 1769   pg 473
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Niels Michelsen 6
     Jens Michelsen  3
     Karen Michelsdtr 12
     Kirsten Michelsdtr    10
BRO:   Niels Svendsen i Ronnebech
wgd: Peder Jensen Vaever i Ronnebech
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Rasmus Hoy gmd i Ronnebaek  26 Jun 1770   pg 479
WIFE:  Bodil Christensdtr
CH:   Pernille Rasmusdtr    18
     Barbara Rasmusdtr    15
     Karen Rasmusdtr     3
CH.SODSK.CH: Niels Nielsen gmd i Ronnebech
wgd & fastemand: Niels Pedersen 
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Madsen gmd i Nestelsoe      22 Dec 1770/31 Jan 1771     pg 487
WIFE:  Dorthe Ibsdtr
CH:   Hans Hansen   2
     Ane Hansdtr   8
     Karen Hansdtr  ˝
BRO:   Jacob Madsen gmd i Riisbye
WIFE.FADER: Jeppe Pedersen i Taageschov
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Ibsdtr i Ronnebaek   5 Feb 1771   pg 501
2HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   Ole Nielsen   6
     Kirsten Nielsdtr 9
1HUSB:  Peder ...
CH:   Hans Pedersen  12
     Maren Pedersdtr 21
     Mette Pedersdtr 16
REL: Christen Holgersen hmd i ronnebch
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Henrich Johansen gmd i Steenstrup   5 Dec 1771   pg 510
WIFE:  Maren Svendsdtr     (=2. (troloved) Lars Nielsen )
CH:   Lars Henrichsen 1˝
FADER:  Johan Henrichsen gmd i Rettestrup
wgd: Jens Svendsen gmd i Rettestrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Jensdtr i Sipperup   4 Oct 1779   pg 518 531
HUSB:  Christen Laursen Drage gmd ( Christen Larsen Drage)
CH:   Johan Jorgensen 17
     Peder Christensen    14
     Jorgen Christensen    8
     Maren Christensdtr    11
     Lovise Christensdtr 5
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mette Andersdtr i Ronnebaek      23 Feb/30 Jun 1778   pg 520
HUSB:  Niels Olsen gmd
CH:   Anders Nielsen  2
     Karen Nielsdtr  4
BRO:   Herman Andersen tien Knud Larsen gmd i Schndelose
FARBRO: Peder Hermandsen hmd i Kahlbye/Katzlbye
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Jorgensen gmd i Nestelsoe    27 Nov 1778/3 Feb 1779 pg 523
WIFE:  Sidse Jorgensdtr
CH:   Hans Pedersen  28 gmd i Ronnebech
     Niels Pedersen  21 hiemme
     Jorgen Pedersen 12
     Maren Pedersdtr = Niels Andersen gmd i Boyesoe (? Karen Pedersdtr )
     Margrethe Pedersdtr   23 hiemme
     Ellen Pedersdtr 11 tien degn i Boyesoe
     Karen Pedersdtr 4        (? Maren Pedersdtr )
wgd: Jens Johansen i Nestelsoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ellen Willumsdtr i Bogeso  25 Dec 1779   pg 526
2HUSB:  Niels Nielsen gmd
CH:   Christopher Nielsen   15
     Niels Nielsen  12
1HUSB:  Hans Jorgensen gmd i Bogetzoe
CH:   Niels Hansen   37 gmd i Bogitzoe
     Jorgen Hansen  33 gmd i Bogitzoe
     Willum Hansen  27 gmd i Bogitzoe
     Hans Hansen   ugift tien hiemme
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Boel Olsdtr ( Bodil Olsdtr ) i Myrup      14 Jul 1780  pg 528
HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Ole Larsen    28 gmd i Myrup
     Christian Larsen 23 tien Peder Mortensen gmd i Ronnebek
     Henrich Larsen  26 tien hiemme
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Christen Laursen Drage gmd ( Christen Larsen Drage) i Sipperup     4/27 Jul 1780 pg 531
2WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Lars Christensen 16 wks
1WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Peder Christensen    14
     Jorgen Christensen    8
     Maren Christensdtr    12
     Lovise Christensdtr 6
1WIFE.CH: Johan Jorgensen
guard: Rasmus Andersen gmd i Sipperup, Grevensvenges gods
2WIFE.MORBRO: Jorgen Olsen gmd i Rasnees, Gaunoe gods
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Christen Olsen i Myrup    24 Sep 1781   pg 536 (too dim, cannot read)
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Ane Christensdtr 8
     Ellen Christensdtr    ?
     Ole Christensen 3 or 5
guard: Henrich Olsen
wgd: Jens Johansen Weer...
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Else Jensdtr i Bogeso    26 Sep 1781   pg 541
HUSB:  Jorgen Hansen gmd
4 CH:  Hans Jorgensen  7
     Peder Jorgensen 6
     Frands Jorgensen 2
     Lisbeth Jorgensdtr    11
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Bendsdtr i Bogeso   26 Oct 1781   pg 545 547
HUSB:  Niels Hansen gmd
5 CH:  Hans Nielsen   14
     Jorgen Nielsen  5
     Bendt Nielsen 2˝
     Ane Nielsdtr   11
     Karen Nielsdtr  8
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Christen Pedersen enkemand i Ronnebaek     20 Apr 1784  pg 550
CH:   Peder Christensen    gmd i Ronnebek
     Ane Christensdtr = Jens Stephensen hmd i Kalbye
     Kirsten Christensdtr   = Mads Knudsen gmd i Overup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Stephen Grahners enke i Ronnebaek    8 Dec 1784   pg 553 556
HUSB:  Stephen Frederich Grahner (dod)
CH:   Hans Christian Grahner/Graner skovrider i Stamhuuset Rosenholm, Jylland
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Frandsdtr enke hos Jens Frederichsen hmd i Ronnebaek   30 Mar 1785  pg 557
SIS.CH: Christen Ibsen  i Olstrup
     Frands Ibsen i Olstrup
     Anders Ibsen   i Nestelsoe
     ... Ibsdtr = Jens Frederichsen i Ronnebech
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Johan Thomas Uldrich gmd i Rettestrup        8 Oct 1785    pg 559 560 567
HUSB:  Inger Larsdtr
CH:   Niels Johansen  8
     Johan Georg Uldrichsen 4
WIFE.BRO: Hans Ernst Smed i Rettestrup (signed: Hans Larsen )
guard: Niels Larsen Smed i Wester Egersborg & Peder Johan Jensen moller i Rettestrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ole Roed = Maren Christensdtr hmd i Ronnebaek     20 Oct 1785  pg 568
CH:   Niels Olsen
     Christen Olsen
     Claus Olsen
guard: Niels Pedersen Hoy gmd i Ronnebech
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Pedersen Skraedder hmd i Ronnebaek    9 Nov 1785   pg 570
CH:   Ole Hansen    gmd i Myrup
     Ane Hansdtr   = Christen ... i hiemme (she is probably widow - listed as Ane Christens)
wgd: Peder Christophersen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Andersen gmd i Bogitzoe     11 Jul 1786  pg 572 
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Jorgen Nielsen  9
     Peder Nielsen  7
     Niels Nielsen  4
     Hans Nielsen   1˝
BRO:   Stephen Andersen hmd i Ronnebek 
FADER:  Anders Stephensen (farm from him in 1774)
guard: Johan Nielsen gmd i Bogitzoe
wgd: Niels Hansen gmd i Bogitzoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Giertrud Larsdtr i Ronnebaek     23 Jan 1787  pg 579
HUSB:  Christen Sorensen gmd
CH:   Maren Christensdtr    8
     Jorgen Christensen    5
     Karen Christensdtr    1/4 aar
FADER:  Lars Hansen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ole Pedersen hmd i Ronnebaek     14 Mar 1787  pg 583
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Bodil Olsdtr = Rasmus Rasmussen gmd i Ronnebech
     Karen Olsdtr = Mathias Rasmussen hmd i Bogetzoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Albrects enke i Stenstrup    27 Oct 1787  pg 584
HUSB:  Albrect ... (dod)
CH:   Everd Albrectsen 24 (signed: Evard Albrechtsen)
     Mette Albrectsdr 21
     Lisbeth Albrectsdr 14
     Karen Albrectsdr 11
guard: Jens Johansen gmd & Ole Larsen gmd i Myrup & Johan Henrichsen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Anders Christensen Roed hmd i Ronnebaek    27 Oct 1787  pg 586
2WIFE:  Ane Sorensdtr
1WIFE:
CH:   Mette Andersdtr 28
2WIFE.CH: Christian Hansen
guard: Jens Johansen i Myrup
wgd: Peder Larsen Troll
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Pedersen inds i Myrup      22 Jan/13 Mar 1788   pg 588
WIFE:  Ellen Pedersdtr
CH:   Giertrud Pedersdtr    8 wks (fodte efter fader dod)
guard: Niels Nielsen gmd i Ronnebech
wgd: Jens Johansen gmd i Myrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Marie Zachariasdr i Markvogterhuuset, Ronnebecksholm    2 Aug 1788   pg 592
HUSB:  Gorge Christian Gernhard inds gartner (signed: Borge Christian Gernhart)
BRO:   Soren Rasmussen gmd i Menstrup
     Hans Rasmussen  hmd i Taarnemark
     Peder Rasmussen hmd i Taarnemark
     Ane Christine Rasmusdtr = Niels Jensen i Qvislemark, alle Fyrendahl gods ( Ane Kirstine Rasmusdtr )
     Inger Rasmusdtr = Jens Larsen i Tierebye
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mads Stoyer/Stroyer inds hos Niels Nielsen gmd i Bogeso     2 Sep 1788   pg 601
2WIFE:  Margrethe Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Jacob Frendtzel
     Martiin Stroyer
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jens Hansen gmd i Borup   29 Nov 1768   pg 602
CH:   Hans Jensen   28 i Bendslov
     Barbara Jensdtr 24 = Hans Jorgensen gmd i Karbech
     Ane Jensdtr   22 = Ole Hansen inds i Sterrede
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Andersdtr i Ronnebaek      25 Jul 1789  pg 606
2HUSB:  Peder Mortensen gmd
CH:   Mikkel Pedersen 15
     Morten Pedersen 10
     Bodil Pedersdtr 19
1HUSB:  Mikkel Svendsen (dod)
CH:   Niels Michelsen 26
     Jens Michelsen  23
     Karen Michelsdtr 32 = Ole Larsen gmd i Myrup
     Kirsten Michelsdtr    29 = Henrich Larsen gmd i Sipperup
BRO:   Hans Andersen i Sipperup
guard: Jorgen Andersen hmd i Grevensvenge
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Jensen i Myrup     21 Nov 1798   pg 611 700 **
WIFE:  Kirsten Abelinsdtr
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Inger Larsdtr i Rettestrup  6 Aug 1790   pg 613
2HUSB:  Mads Nielsen gmd
CH:   Johan Madsen   3
1HUSB:  Johan Thomas Uldrich (dod - 8 Oct 1785)
CH:   Niels Johansen  13
     Johan Georg Uldrichsen 9
REL: Hans Larsen smed i Rettestrup & Niels Larsen smed i Wester Egersborg 
guard: Peder Johan Jensen moller i Rettestrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Birthe Hansdtr i Ronnebaek  29 Dec 1791   pg 616
2HUSB:  Hans Larsen Troll hmd
1HUSB:  Ole Rasmussen
CH:   Kirsten Olsdtr  20
     Maren Olsdtr   16
     Karen Olsdtr   12
     Kirstine Olsdtr 8
guard: Jens Hansen Skade hmd i Ronnebech
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Stephen Andersen hmd i Ronnebaek   29 Dec 1791  pg 617
WIFE:  Maren Mortensdtr
CH:   Karen Stephensen 17
     Ane Stephensen  8
     Niels Stephensen 5
guard: Johan Nielsen i Bogetzoe
wgd: Niels Nielsen gmd i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Olsen gmd i Ronnebaek      7 Apr 1792   pg 619
2WIFE:  Karen Andersdtr
CH:   Hans Nielsen   14
     Mette Nielsdtr  12
     Anders Nielsen  10
     Maren Nielsdtr  7
     Bodil Nielsdtr  6
     Johanne Nielsdtr 3
1WIFE:  Mette Andersdtr (dod)
CH:   Karen Nielsdtr  19
guard: Niels Poulsen hmd i Ronnebech / Peder Hermansen i Kalbye
wgd: Poul Andersen gmd i Lou
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

... Lassen madam enke hos Peder Normann i Ronnebaek  4 Feb 1793   pg 627 633
HUSB:  Ole Larsen vedfoged i hans Majestets vedhavn (dod) (testament 4 May 1778)
CH:   (alle dod?)
on pension of General Post Cassen
by: Peder Normann hmd i Ronnebek
curator: Bonorum
guard: Niels Jensen Biorn moller i Ronnebechsholm Molle
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ellen Jacobsdtr i Ronnebaek      27 Apr 1793  pg 631
HUSB:  Christen Holgersen hmd
BRO:   Ole Jacobsen   i Skovshuus hinside Vordingborg
SIS.CH: ... hin side Nestved
˝SIS:  Kirsten ... = Peder Galting i Nyrod
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Sara Jorgensdtr enke hos Lisbeth Bertelsdtr i Rettestrup    19 Sep 1793  pg 638 640
CH:   Sophie ... = Hans Andersen hmd i Rettestrup
     Inger ... = Hans Overbye organist skoeleholder i Ostbirch, Jylland
     Ellen Pedersdtr = Christian Gernhard giaertner i Ronnebechsholm
BRO:   Christopher Jorgensen
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Dorthe Madsdtr i Ronnebaek  16 Apr 1794   pg 644 696
HUSB:  Peder Larsen Troll hmd
CH:   Margrethe Pedersdtr = Carl Nielsen i Ronnebek
     Karen Pedersdtr 25
     Ane Pedersdtr  20
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Poulsdtr i Ronnebaek  21 Jun 1794   pg 646
HUSB:  Jens Larsen
SIS:   Maren Poulsdtr  33
˝BRO:  Niels Poulsen  hmd i Ronnebech
     Lars Poulsen   hmd i Ronnebech
˝SIS:  Sidse ...    = Gregers Hansen gmd i Ronnebek
˝BRO:  Rasmus Christensen    tien i Lille Nestved
˝SIS.CH:     Poul Holgersen tien Gregers Hansen i Ronnebech 
     Niels Hansen inds i Ronnebech
     
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Mikkel Jensen gmd i Myrup  22 Aug 1794   pg 649 654
WIFE:  Maren Jensdtr
3 CH:  Hans Michelsen  10
     Peder Michelsen 5
     Kirsten Michelsdtr    1
BRO:   Axel Jensen i Ronnebechsholms Markhuus, Stenstrup
wgd: Jens Mortensen gmd i Myrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Willum Hansen gmd i Bogeso  4 Oct 1794   pg 651 656
WIFE:  Karen Jorgensdtr
5 CH:  Hans Willumsen  20
     Sophie Willumsdtr 22
     Peder Willumsen 11
     Jorgen Willumsen 6
     Ellen Willumsdtr 3/4 aar
BRO:   Niels Hansen & Jorgen Hansen gmd i Bogeso
WIFE.FADER: Jorgen Hansen gl. gmd i Bogeso
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Birthe Mathiasdtr i Ronnebaek     9 Mar 1795   pg 659
HUSB:  Niels Hansen hmd
HEIRS:
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Marie Larsdtr enke i Stenstrup  20 May 1795  pg 661 668
HUSB:  Johan Henrichsen hmd (dod)
CH:   Hans Johansen  gmd i Ronnebech
     Karen Johansdtr = Mads Pedersen inds/hmd i Stenstrup
     Jens Johansen i Nestelsoe (dod)
      CH: Peder Jensen   13
         Casper Jensen 11
         Ane Jensdtr   9
         Karen Jensdtr  7
         Kirsten Jensdtr 4
     Henrich Johansen gmd i Stenstrup (dod)
      CH: Lars Henrichsen i Ronnebech
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jens Johansen gmd i Nestelso     15 Jun 1795  pg 662 671 
WIFE:  Margrethe Pedersdtr        (=2. (troloved) Lars Sorensen - 8 Dec 1795)
5 CH:  Peder Jensen   13
     Casper Jensen 11
     Ane Jensdtr   9
     Karen Jensdtr  7
     Kirsten Jensdtr 4
BRO:   Hans Johansen gmd i Ronnebek
wgd: Hans Pedersen gmd i Ronnebech
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Jens Jensen skovfoged i Storlinge skov     15 Jun 1795  pg 664
WIFE:  Ane Ibsdtr
CH:   Cathrine Jensdtr 29 = Niels Nielsen hmd i Bogetzoe
     Niels Jensen   26
     Mathias Jensen  22
     Peter Jensen   20 (signed: Peder Jensen )
     Christian Jensen 17
     Marie Jensdtr  16
     Anders Jensen  14
guard: Hans Jensen i Skudelose
wgd: Ole Ibsen i Dysted
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Jensdtr i Myrup    21 Jan/15 Apr 1796   pg 674 677
2HUSB:  Lars Jacobsen gmd
1HUSB:  Mikkel Jensen (dod - 8 Nov 1792)
CH:   Hans Michelsen  11˝
     Peder Michelsen 7
     Kirsten Michelsdtr 2˝
SIS:   ... Jensdtr = Jens Jorgensen gmd i Fladsaae (?signed: Jens Mortensen )
guard: Axel Jensen i Stenstrup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Jensen i Myrup     7 Jan 1797   pg 678
WIFE:  Ane Larsdtr       (=2. (to marry her) Hans Larsen ungkarl af Myrup - 28 Mar 1797)
CH:   Karen Nielsdtr  12
     Maren Nielsdtr  10
     Bodil Nielsdtr  8
guard: Poul Jensen i Myrup
wgd: Peder Nielsen gmd i Borup
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Karen Jensdtr enke i Ronnebaek    25 Apr 1797  pg 683
HUSB:  Jochum Pedersen (dod)
BRO:   Hans Jensen i Skudelose
     Jens Jensen (dod)
      CH: Cathrine Jensdtr = Niels Nielsen hmd i Bogitzoe
         Niels Jensen   skovfoged i Storlinge Skoven
         Mathias Jensen  24
         Peter Jensen   22
         Christian Jensen 19
         Marie Jensdtr  18
         Anders Jensen  16
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Marie Pedersdtr i Ronnebaek    12 Feb 1798  pg 685
HUSB:  Peder Mortensen gmd
CH:   Maren Pedersdtr 4˝
     Lars Pedersen  7 wks
guard: Peder Nielsen i Fladsaae
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Niels Madsen hmd i Ronnebaek     7 Aug 1798   pg 691
WIFE:  Stense Mortensdtr
CH:   Sidse Nielsdtr  29
     Margrethe Nielsdtr    26
     Mads Nielsen   24
     Marie Nielsdtr  18
guard: Rasmus Rasmussen gmd i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Pedersdtr i Ronnebaek  10 Oct 1798   pg 694
HUSB:  Svend Nielsen hmd
CH:   Kiesen Svendsdtr 23
     Birthe Svendsdtr 19
     Niels Svendsen  17
     Karen Svendsdtr 14
     Ellen Svendsdtr 11
     Peder Svendsen  6
guard: Peder Larsen Troll i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Larsen Troll hmd i Ronnebaek  2 Nov 1798   pg 696
2WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Hans Pedersen  1
1WIFE:  Dorthe Madsdtr
CH:   Margrethe Pedersdtr   = Carl Nielsen hmd i Ronnebek
     Karen Pedersdtr = Hans Jensen i Myerup
     Ane Pedersdtr  24˝
guard: Axel Jensen hmd i Stenstrup
wgd: Jorgen Voigt forpagter i Ronnebechsholm
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Peder Jensen hmd i Myrup   21 Nov 1798   pg 700 (not in index)
WIFE:  Kirsten Abelinsdtr
BRO:   Poul Jensen   37 hmd i Myrup
SIS:   Ane Jensdtr   26 = Niels Bendixen hmd i Ronnebech
˝SIS:  Karen Olsdtr   22, dau of Ole Andersen gmd i Myrup
WIFE.FADER: Abbelin Sorensen i Weiloe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Ane Cathrine Mathiasdtr i Myrup    8 Mar 1799   pg 702 705
HUSB:  Jens Mortensen gmd
CH:   Morten Jensen  38
     Peder Jensen   34
     Hans Jensen   31
     Niels Jensen   28
     Kirsten Jensdtr 25 = Jens Jorgensen gmd i Fladsaae
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Dorthe Ryde i Ronnebaek   20 Apr 1801   pg 707
HUSB:  Niels Jensen Biorn
CH:   Macobeus Biorn 26 ( Machabeus Biorn ) (? Biorn Macobeus Biorn?)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Cathrine Jensdtr i Bogeso  25 Mar 1802   pg 708 710
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Christen Nielsen 9
     Lars Nielsen   5
     Anders Nielsen  2
     Maren Nielsdtr  7
guard: Jorgen Andersen Gods? i Bogesoe
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Bodil Olsdtr i Ronnebaek   12 Aug 1802   pg 709
HUSB:  Rasmus Rasmussen gmd
SIS:   Karen Olsdtr = Mathias Rasmussen hmd i Bogitzoe udflotter huuse
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Sidse Poulsdtr i Ronnebaek  24 Aug 1803   pg 710 713
HUSB:  Gregers Hansen gmd
CH:   Poul Gregersen  17
     Hans Gregersen  16
(too dim, may be other children )
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Hans Nielsen gmd i Ronnebaek     5 Jun 1804   pg 715
2WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Peder Hansen   16
     Inger Hansdtr  12
1WIFE:  Inger Hansdtr
CH:   Karen Hansdtr  = Peder Christophersen hmd i Ronnebek
BRO:   Carl Nielsen inds i Ronnebek
wgd: Henrich Pedersen hmd i Ronnebek
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Bodil Rasmusdtr i Steenstrup     3 Feb 1806   pg 722
HUSB:  Axel Jensen hmd
CH:   Alhed Axelsdtr ugift
guard: Ole Nielsen hmd i Anderup Mark
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Frands Frandsen aulings forvalter i Ronnebecksholm   9 May 1807   pg 725
SODSK:  
BRO:   Arnt Thomas Frandsen handelsbetient i Sonnerupgaard hos hans son (eldest bro)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

...     4 Jun 1815   pg 730 (not in index)
HUSB:  Hans Larsen (dod)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

Maren Olsdtr i Ronnebek   6 Jul 1815   pg 732 (not in index)
HUSB:  Jens Poulsen (dod)
[Ronnebaeksholms gods probates; Book 1 1710-1807; film 41342]

////////////////////////////////////////END OF BOOK////////////////////////////////////////Bodil Pedersdtr i Ronnebek     22 Aug/17 Oct 1808    pg 3 12
HUSB:  Jorgen Pedersen gmd
CH:   Peder Jorgensen 15
     Rasmus Jorgensen 12
     Morten Jorgensen 4
     Maren Jorgensdtr 8
     Karen Jorgensdtr 6
guard: Peder Mortensen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Hansen gmd i i Bogeso     30 Sep 1808/4 Dec 1807 pg 6 22
2WIFE:  Mette Ibsdr
CH:   Else Jorgensdtr 21
     Ellen Jorgensdtr 18
     Karen Jorgensdtr 18
     Maren Jorgensdtr 16
     Lars Jorgensen  13
     Ane Sophie Jorgensdtr 7 alle hiemme
1WIFE:  Else Jensdtr
CH:   Elisabeth Jorgensdtr   = Peder Larsen gmd i Bogesoe
     Hans Jorgensen  36 tien i Bechs Molle
     Peder Jorgensen 33 hiemme
     Frands Jorgensen rytter ved Siaelandske Rytter Regmt
BRO:   Niels Hansen sognefoged gmd i Bogesoe
wgd: Johan Nielsen gmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Nielsdtr i Bogesoe   10 Oct 1808   pg 9 15
HUSB:  Christopher Nielsen gmd
CH:   Niels Christophersen   4
     Ellen Christophersdtr ˝
FADER:  Niels Larsen i Store Rottinge
guard: Niels Hansen sognefoged i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Sorensen gmd i Steenstrup       8 Nov 1808/8 Jul 1809  pg 19 25
WIFE:  Maren Bendtsdr
CH:   Soren Andersen  37 hiemme
     Bodil Andersdtr hiemme
     Ane Andersdtr  = Ole Larsen gmd i Appenes
wgd: Ole Larsen gmd i Appenaes
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Else Jorgensdtr umyndige i Bogesoe  1 Sep 1809   pg 28
FADER:  Jorgen Hansen i Bogesoe (dod - 24 Dec 1808)
MODER:  Mette Ibsdr (signed: Mette Ipsdr)
BRO:   Lars Jorgensen
SIS:   Ellen Jorgensdtr
     Karen Jorgensdtr
     Maren Jorgensdtr
     Ane Sophie Jorgensdtr
wgd: Johan Nielsen        guard: Niels Hansen sognefoged gmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Henrich Larsen gmd i Sipperup        18 Jan/30 Apr 1810    pg 30 42
WIFE:  Kirsten Michelsdtr (signed: Kirstine Michelsdtr )
CH:   Bodil Henrichsdtr    26 = Peder Henrichsen gmd i Sipperup (? Kirsten on one list)
     Lars Henrichsen 20
     Maren Henrichsdtr    13
     Karen Henrichsdtr    10
     Ane Marie Henrichsdtr 6 - alle hiemme
BRO: Ole Larsen gmd i Myrup
wgd: Rasmus Nielsen i Sipperup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Jensdtr     2 Feb 1810   pg 33 (not in index)
HUSB:  Svend Nielsen hmd
CH:   Hans Svendsen  8
     Mikkel Svendsen 4
     Ane Margrethe Svendsdtr 19 wks
guard: Rasmus Madsen hmd i Sipperup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mette Pedersdtr i Ronnebek  26 Mar/17 Apr 1810   pg 36 39
2HUSB:  Lars Henrichsen gmd
1HUSB:  Hans Nielsen
CH:   Peder Hansen   21 i kongens tieneste
     Inger Hansdtr  18 begge hiemme
BRO:   Hans Pedersen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Christian Jacobsen hmd i Bogesoe   9 Nov 1810   pg 45 46
WIFE:  Inger Jensdtr
CH:   Ane Christiansdtr    1˝
wgd: Peder Stephensen i Snesere  guard: Jorgen Andersen gmd i Bogitzoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Hansdtr i Myrup, Wester Egetzborg sogn     12 Feb 1811/8 Feb 1812  pg 48 59
2HUSB:  Jens Johansen Waekker gmd 
1HUSB:  Ole Olsen
CH:   Ane Olsdtr    45 = Peder Jensen gmd i Ronnebek
     Bodil Olsdtr   47 (dod) = Lars Jorgensen hmd i Myrup
      CH: Ole Larsen    14
         Jorgen Larsen  10
         Kirsten Larsdtr 11
         Dorthe Larsdtr  8
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johanne Hansdtr i Ronnebek  13 Apr 1811   pg 51 (not in index)
HUSB:  Niels Hansen Holgersen hmd
CH:   Hans Nielsen   14
HUSB.BRO: Anders Hansen hmd i Lou
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Olsdtr i Ronnebech   5 Nov 1811/8 Feb 1812  pg 55 60
HUSB:  Gregers Hansen gmd
2 CH:  Sidse Gregersdtr 5
     Niels Gregersen 2˝
FADER:  Ole Andersen i Myerup
guard: Niels Bendixen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Larsen hmd i Ronnebek     6 Jan/13 Feb 1812         pg 57 62
3 CH:  Jens Hansen   26
     Maren Hansdtr  = Niels Svendsen hmd i Ronnebek
     Stine Hansdtr 20
WIFE.BRO: Hans Frandsen gmd i Nestelsoe
guard: Hans Johansen sognefoged i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mads Nielsen hmd i Ronnebek         9 Jan 1813/22 Dec 1814  pg 63 102
WIFE:  Johanne Hansdtr 
4 CH:  Niels Madsen   10   (12 by 22 Dec 1814)
     Dorthe Madsdtr  8    (10 by 22 Dec 1814)
     Kirsten Madsdtr 5    (7 by 22 Dec 1814)
     Karen Marie Madsdtr 3 or 5     (4 by 22 Dec 1814)
guard: Rasmus Rasmussen gmd i Ronnebek
wgd: Lars Jacobsen gmd i Myerup / Henrich Hansen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Bendtsdr i Steenstrup         12 Apr/13 May 1813    pg 65 71
HUSB:  Anders Sorensen (dod)
CH:   Soren Andersen  41
     Bodil Andersdtr 31 or 33 ugift
     Ane Andersdtr  = Ole Larsen gmd i Appenaes
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jens Rasmussen smed? hmd i Ronnebech      17 Apr 1813/22 Mar 1814     pg 67 105
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Niels Jensen   14   (16 - by 22 Dec 1814)
     Karen Jensdtr  12   (14 - by 22 Dec 1814)
     Ane Sophie Jensdtr 10  (11 - by 22 Dec 1814)
     Henrich Jensen  8    (10 - by 22 Dec 1814)
     Rasmus Jensen  5    ( 7 - by 22 Dec 1814)
     Lars Jensen   3    (not listed 22 Dec 1814)
     Ellen Jensdtr  1    ( 3 - by 22 Dec 1814)
BRO:   Jorgen Rasmussen hmd i Kalkerup
WIFE.BRO: Lars Henrichsen gmd i Ronnebek
guard: Lars Madsen gmd i Toxvaerd
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Christophersen hmd i Ronnebek       17 Apr 1813/16 Dec 1816    pg 68 87
WIFE:  Ane Hansdtr
1WIFE:  Margrethe Hemmingsdtr
CH:   Anders Pedersen 33
     Christopher Pedersen   37
     Ane Pedersdtr  39 ugift
WIFE.CH: Ane ... = Niels Sorensen inds i Steenstrup
     Karen ?.. = Peder Pedersen i Ronnebek
     Ole Christensen boende i Vaesehuset, Grevnesvaenge
guard: Bendt Jorgensen i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Sorensen gmd i Nestelsoe     26 May/27 Dec 1814   pg 75 93 105
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
BRO:   Niels Sorensen hmd i Herlufmagle
     Mads Sorensen - not heard from since 1807
SIS:   Methe Sorensdtr = Soren Hansen hmd i Herlufmagle
     Karen Sorensdtr (dod) = Lars Nielsen hmd i Gielsted
      CH: Karen Larsdtr  17
         Cathrine Larsdtr 15
WIFE.1HUSB: Jens Johansen gmd her paa stedet(dod)
WIFE.CH:     Peder Jensen   34 hiemme
     Casper Jensen 32 skytte i Sparresholm
     Ane Jensdtr   30 = Christen Jensen hmd i Naesbye
     Karen Jensdtr  26 = Hans Gregersen i Ronnebek
     Kirsten Jensdtr 23 hieme
WIFE.BRO: Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek
     Hans Pedersen hmd i Ronnebek
Mads Christensen hmd i Ronnebek    5 Jun 1813/22 Dec 1814 pg 77 101
WIFE:  Johanne Kirstine Jensdtr
2 CH:  Christian Madsen 13 (16 - by 22 Dec 1814)
     Else Madsdtr 9  (12 - by 22 Dec 1814)
guard: Niels Bendixen hmd i Ronnebek
wgd: Anders Christophersen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Rasmussen hmd i Myrup  26 Feb 1814   pg 79 (not in index)
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Rasmus Hansen
     Christen Hansen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Jorgensdtr i Bogesoe  21 Jul/28 Oct 1814   pg 80 82
HUSB:  Willum Hansen (dod)
CH:   Hans Willumsen  40 gmd i Snesered Torp
     Peder Willumsen 30
     Jorgen Willumsen 26
     Ellen Willumsdtr 21 - alle hiemme
     Sophie Willumsdtr = Niels Jorgensen gmd i Storlinge
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Mathiasen hmd i Ronnebek    3 Dec 1814       pg 85 89 106
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Christian Pedersen    11
     Jorgen Pedersen 1˝
     Ellen Pedersdtr 7
BRO:   Henrich Mathiasen hmdi Ronnebek
wgd: Rasmus Larsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Hansdtr i Myerup       17 Dec 1814   pg 91 (not in index)
HUSB:  Jens Madsen inds.
CH:   Hans Jensen   5
     Niels Jensen   2
     Marie Jensdtr  11
guard: Henrich Hansen hmd i Myerup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Nielsen gmd i Steenstrup    21 Dec 1814/23 Nov 1815         pg 96 119
WIFE:  Christiane Hansdtr
CH:   Christian Nielsen    3
REL: Peder Frederichsen gmd i Aaderup
wgd: Peder Hansen i Steenstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Jorgensen hmd i Borupgaard, Ronnebeksholm    21 Dec 1814/22 Dec 1815    pg 97 121
WIFE:  Bodil Johansdtr
CH:   Henrich Andersen 13
     Jorgen Andersen 10
     Kirsten Andersdtr    15 alle hiemme
BRO:   Lars Jorgensen hmd i Myrup
wgd: Jens Johansen gmd i Myrup / Hans Pedersen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Henrichsen hmd i Sipperup    21 Dec 1814  pg 99 (not in index)
WIFE:  Bodil Marie Larsdtr
CH:   Kirsten Hansdtr 21
guard: Peder Henrichsen hmd i Steenstrup
wgd: Peder Hemmingsen i Sipperup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Leene/Lehne Hansdtr i Ronnebek    24 Apr/27 Jul 1815   pg 108 112
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Karen Jensdtr = Hans Boesen tommermand i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Mortensen hmd i Ronnebek     6 Jul 1815  pg 110 113
WIFE:  Ane Larsdtr
2 CH:  Niels Larsen   16
     Morten Larsen  13
BRO:   Peder Mortensen gmd i Ronnebek
WIFE.BRO: Jens Larsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Jensdtr i Ronnebek   20 Oct 1815   pg 115 124
HUSB:  Niels Pedersen gmd
CH:   Jorgen Nielsen  27
     Peder Nielsen  19
     Bodil Nielsdtr  24 or 22
     Johanne Nielsdtr = Jens Hansen selv.gmd i Holme Olstrup
FADER:  Niels Henrichsen hmd boker i Ronnebek
HUSB.BRO: Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

NOTE: there is something on pg 129 I cannot read. Signed by heir - Karen Hansdtr
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Christophersen = Engelke hmd i Sipperup      21 Nov 1816  pg 130 134 (not in index)
CH:   Bodil Hansdtr  enke = afg. Ole Pedersen Ronne muurmester i Nestved
     Karen Hansdtr  28 = (troloved) Christen Nielsen (married by 30 mar 1817)
     Kirsten Hansdtr 30 i Khvn
wgd: Jorgen Pedersen hmd i Ronnebek
guard: Christen Nielsen i Odderup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mathias Rasmussen hmd i Bogesoe    1 Mar 1817   pg 131 (not in index)
WIFE:
CH:   Henrich Mathiasen    
     Niels Mathiasen both of age
     Inger Mathiasdtr
     Ane Mathiasdtr
     Peder Mathiasen (dod)
      2 SONS:
?signed by: Lars Rasmussen
wgd: Morten Smed gmd i Pederstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lisbeth Christiansdtr i Myerup    21 Apr 1817  pg 136 (not in index)
HUSB:  Hans Olsen hmd
2 CH:  Peder Hansen   5 ??
     Anders Hansen  3
1HUSB:  Jorgen Hansen skytter/Rytter i Lindersvold?
CH:   Karen Jorgensdtr 9˝
guard: Hans Frederichsen hmd i Skoumolle
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Pedersdtr i Bogetzoe  18 May 1817   pg 139 (not in index)
HUSB:  Jorgen Andersen gmd
CH:   Jorgen Nielsen
     Peder Nielsen
     Hans Nielsen
     Lars Jorgensen
     Anders Jorgensen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mathias Rasmussen hmd i Bogesoe    3 Jan 1817   pg 140 (not in index)
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr
1WIFE:  Karen Olsdtr
CH:   Henrich Mathiasen    41 hmd i Ronnebek
     Niels Mathiasen 34 hmd i Winstrup, Forslov gods
     Peder Mathiasen hmd i Ronnebek (dod)
      CH: Christian Pedersen    12
         Jorgen Pedersen 14
         Ellen Pedersdtr 9
     Inger Mathiasdtr = Lars Rasmussen husar i Nestved
     Ingeborg Mathiasdtr   = Lars Olsen i Lindersevold
     Ane Mathiasdtr  ugift tien i Aaside
wgd: Morten Andersen gmd i Pederstrup
NOTE: unsure of deceased's surname - too dim to read.
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Henrichsen hmd i Ronnebek    10 Oct 1817  pg 142 (not in index)
WIFE:  Ane Jensdtr
1 CH:  Jorgen Pedersen 1
FADER:  Henrich Mathiasen hmd i Ronnebek
WIFE.FADER: Jens Nielsen i Nestved Ssndstraede
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Johansdtr i Ronnebech      24 May 1818  pg 146
HUSB:  Svend Nielsen hmd
CH:   Hans Svendsen  18
guard: Anders Rasmussen gmd i Tierbye
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johan Gotlieb Gebauer ungkarl muurmester i Ronnebeksholm     20 Dec 1818  pg 148 152
guard: Niels Henrichsen bodker i Ronnebek
signed by: Anders Jensen , Sanne Jensdtr, Hans Johansen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Andersdtr i Ronnebek     26 Mar 1820   pg 153 251
2HUSB:  Peder Larsen gmd
1HUSB:  Niels ...
CH:   Hans Nielsen   40 gmd i Steenstrup
     Anders Nielsen  38 gmd i Giostrup
     Mette Nielsdtr  = Rasmus Rasmussen gmd i Ronnebek
     Maren Nielsdtr  = Jens Frandsen parcellist in Holme Olstrup
     Bodil Nielsdtr  = Niels Pedersen gmd i Nestelsoe
STEPDAUS.CH: Mette Hansdtr 14 
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Stephensen hmd i Bogitzoe    12 Dec 1820  pg 155
WIFE:  Inger Jensdtr
CH:   Christian Pedersen    7
CH.SODSKE.BARN: Claus Hansen hmd smed i Aaeside
wgd: Hans Jensen i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johanne Kirstine i Ronnebek      13 Dec 1820  pg 157
HUSB:  Mads Christensen hmd
CH:   Christian Madsen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Hansen gmd i Bogesoe  16 Dec 1820  pg 157
CH:   Ole Nielsen
     Jorgen Nielsen
     Karen Nielsdtr  enke = afg. Hans Rasmussen gmd i Aaremme
     ... Nielsdtr   = Lars Ulriksen gmd i Bogesoe
     ... Nielsdtr   = Knud Jorgensen gmd i Fladsaae
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Gregers Hansen aftgsmd i Ronnebek      20 Dec 1820   pg 158
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Hans Gregersen  33
     Niels Gregersen 11
     Sidse Gregersdtr ugift
guard: Ole Andersen gmd i Myrup
wgd: Jens Jorgensen gmd i Fladsaae
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ole Hansen gmd i Myrup       21 Jan 1821   pg 160
WIFE:  Karen Michelsdtr
CH:   Lars Olsen    38 hmd i Grevensvange
     Rasmus Olsen   28 hiemme
     Peder Olsen   24 soldat
     Jens Olsen    17 hiemme
guard: Peder Henrichsen i Sipperup         wgd: Mikkel Pedersen inds i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Christophersen hmd i Ronnebek      22 Mar 1821  pg 162 (not in index)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Inger Jensdtr i Bogesoe   23 Apr 1821   pg 162 168 (not in index)
2HUSB:  Hans Jensen hmd
1HUSB:  Hans ...
CH:   Christian Hansen 7
SIS:   ... Jensdtr = Henrich Nielsen hmd i Fensmarke
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Madsen hmd i Ronnebek  1 Jun 1821   pg 164 (not in index)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Andersen kalvekudsk tien i Ronnebeksholm     11 Jun 1821  pg 164 166 (not in index)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirstine Nielsdtr undermeierske tien i Ronnebeksholm  11 Jun 1821  pg 164 167 (not in index)
MODER:  Karen Jensdtr enke = afg. Niels Jensen skoemager i Nestved
BRO:   Jens Nielsen   25
     Jacob Nielsen  16
     Peder Nielsen  12
wgd: Niels Henrichsen bodker i Ronnebek / Hans Jensen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ole Larsen gmd i Myrup    30 Sep 1821   pg 170 (not in index)
WIFE:  Karen Michelsdtr
CH:   Lars Olsen    39
      Ch: Maren Larsdtr
     Rasmus Olsen   29
     Peder Olsen   24
     Jens Olsen    18
curator: Peder Henrichsen         wgd: Mikkel Pedersen i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

DEATHS 1822 
Karen Johansdtr, wife of Mads Pedersen hmd i Steenstrup     19 Mar 1822  pg 172
Jorgen Pedersen hmd i Ronnebek    15 Jun 1822  pg 172
Poul Holgersen i Ronnebek  4 Jul 1822   pg 172
Rasmus Hansen hmd i Ronnebek     1 Aug 1822   pg 172
Lars Hansen i Ronnebek    7 Oct 1822   pg 172
Peder Hemmesen hmd i Sipperup     11 Dec 1822  pg 172
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Dorthe Johansdtr i Ronnebek      d.12 Jun 1822     pg 172 173 186
HUSB:  Hans Henrichsen gmd
CH:   Henrich Hansen  5
     Poul Hansen   3
FADER:  Johan Nielsen gmd i Bogitzoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Margrethe Pedersdtr i Myrup    d.14 Jan 1822     pg 172 175 194
HUSB:  Hans Clemensen hmd & smed / i Lille Tvede 20 Dec 1822
1HUSB:  Jacob Frensie
CH:   Peder Jacobsen  11
˝SIS:  ... = Lars Pedersen gmd i Norre Smidstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Kirstine Jorgensdtr i Ronnebek   d.12 May 1822     pg 172 177 188
HUSB:  Peder Christensen gmd
CH:   Niels Pedersen  44 or 41 hiemme
     Ellen Pedersdtr = Lars Andersen parcellist i Oelstrup (signed: Lars Hansen )
     Karen Pedersdtr = Johan Rasmussen gmd i Overup
     Maren Pedersdtr (dod) = Rasmus Andersen parcellist i Oelstrup
      CH: Karen Rasmusdtr 9
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Magdalene Johansdtr i Ronnebek        d.14 Jul 1822  pg 172 179 191
HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:   Johan Jensen   24
     Lars Jensen   20
     Henrich Jensen  16
curator: Jens Johansen aftaegtsmand i Myrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Hansdtr i Sipperup      d.30 Mar 1822  pg 172 181 190
HUSB:  Peder Andersen hmd
CH:   Anders Pedersen 8
FADER:  Hans Johansen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johanne Hansdtr i Ronnebek     d.25 Feb 1822  pg 172 182 193
2HUSB:  Henrich Hansen hmd
CH:   Marie Henrichsdtr    5
1HUSB:  Mads Nielsen (dod)
CH:   Niels Madsen   19
     Dorthe Madsdtr  ugift
     Kirsten Madsdtr ugift
     Karen Madsdtr  ugift
guard: Ole Marcusen hmd i Weiloe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Hansdtr i Ronnebek      d.8 Feb 1822   pg 172 183
HUSB:  Stephen Madsen hmd
BRO:   Christen Hansen (dod)
      CH: Hans Christensen 24 tien i Nestved
SIS:   Johanne Hansdtr (dod)
      CH: Niels ... 19
         Dorthe ... 
         Kirstine ...
         Karen ...
         Marie ... - alle ugift
     Ane Hansdtr = Lars Jacobsen hmd i Ersoe
guard: Henrich Hansen hmd i Ronnebek & Anders Jensen gmd i Aaderup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Bodil Johansdtr enke i Ronnebek       1 Mar 1823    pg 196
HUSB:  Anders Jorgensen hmd (dod)
CH:   Henrich Andersen 23
     Jorgen Andersen 20 i Tossit?
     Kirsten Andersdtr    25 = Niels Poulsen hmd i Ronnebek
HUSB.BRO: Bendt Jorgensen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Rasmussen gmd i Ronnebek    20 Mar 1823  pg 198 201
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Niels Rasmussen 11
     Rasmus Rasmussen 5
     Bodil Rasmusdtr
     Johanne Rasmusdtr - begge ugift
guard: Henrich Mathiasen vaever i Ronnebek
wgd: Peder Larsen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Christensen gmd i Ronnebek  14 Apr 1823        pg 200
SVOGER: Niels Pedersen
signed by: Lars Hansen, Rasmus Andersen, Johan Rasmussen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Pedersen gmd i Ronnebek     4 Aug 1823       pg 202
WIFE:  Kirsten Michelsdtr
1WIFE:  Karen Jensdtr
CH:   Jorgen Nielsen  34
     Peder Nielsen  28
     Johanne Nielsdtr = Jens Hansen gmd i Oelstrup
     Bodil Nielsdtr  30 ugift
wgd: Peder Henrichsen hmd i Sipperup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Poul Hogersen hmd i Ronnebek      13 Nov 1823  pg 205
WIFE:  Karen Hansdtr  (=2.....)
CH:   Ane Poulsdtr   ugift
     Johanne Poulsdtr ugift
WIFE.BRO: Hans Hansen inds i Egitsberg
wgd: Peder Hansen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ingeborg Olsdtr i Ronnebek     31 Jan 1824   pg 207 214
HUSB:  Lars Henrichsen gmd sognefoged
CH:   Ole Larsen    3
     Mette Kirstine Olsdtr 13
     Karen Marie Olsdtr 7
REL: Rasmus Olsen gmd i Aaderup - Niels Henrichsen bodker i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Jensdtr i Ronnebek      16 Feb 1824   pg 210 211
2HUSB:  Jorgen Pedersen hmd
CH:   Ingeborg Jorgensdtr   23 ugift
1HUSB:  Peder Larsen Trolle
CH:   Hans Pedersen  27
guard: Axel Jensen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johan Nielsen gmd i Bogetzoe      8 Nov 1824  pg 217 219
2WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Poul Johansen  32 ugift
     Ingeborg Johansdtr = Ole Nielsen inds i Bogitzoe
     Dorthe Johansdtr (dod)
      CH: Henrich ... 7
         Poul ... 5
     Lisbeth Johansdtr    27 ugift
1WIFE:  Dorthe Andersdtr (dod)
CH:   Niels Johansen  55
     Peder Johansen  52 = ... i Khvn
     Hans Johansen  (dod)
      CH: Mette Hansdtr 18 ugift
signed Andersen heirs: Niels Johansen, Ole Nielsen, Hans Nielsen , Hans Henrichsen
guard: Hans Nielsen gmd i Steenstrup
wgd: Peder Willumsen i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Jacobsdtr i Steenstrup      31 May 1825  pg 221 233
HUSB:  Hans Jensen gmd
CH:   Ellen Hansdtr  13
     Maren Hansdtr  10
     Karen Hansdtr  8
     Kirsten Hansdtr 5
     Ane Marie Hansdtr 2
guard: Ole Jacobsen hmd i Lundbye
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jacob Andersen gartner ungkarl i Ronnebeksholm     10 Aug 1826  pg 225 228
MODER:  Maren Jacobsdtr enke 
1 BRO:  Rasmus Andersen
1 SIS:  Ellen Andersdtr enke = afg. Hans Christophersen gmd - all opholdstaed naersiden af Praestoe
guard: Henrich Pedersen ladefoged i Ronnebeksholm
wgd: Rasmus Jorgensen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Larsen hmd vaever i Ronnebek       12 Aug 1826  pg 226 231
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Poul Rasmussen  30
     Lars Rasmussen  17
     Maren Rasmusdtr = Ole Pedersen inds i Ronnebek
     Johanne Kirstine Rasmusdtr = Rasmus Andreasen inds i Ronnebek
guard: Peder Jensen gmd i Ronnebek
wgd: Henrich Mathiasen vaever 
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Christopher Nielsen gmd i Bogesoe   9 Jan 1827  pg 233 236
2WIFE:  Ane Andersdtr
CH:   Jorgen Christophersen  16
     Karen Christophersdtr  17
     Ane Margrethe Christophersdtr 12
     Maren Christophersdtr  9
     Sophie Christophersdtr  5
     Inger Christophersdtr  1
1WIFE:  Karen Nielsdtr (dod)
CH:   Niels Christophersen   22
     Ellen Christophersdtr  18 ugift hos MORBRO Niels Nielsen i Store Rykenje:
1WIFE.BRO: Niels Nielsen gmd i Store Ryttinge/Ryllinge
2WIFE.CH's.SODSKENDEBARN: Jorgen Nielsen braendeviinsbraender i Nestved
2WIFE.BRO: Jens Andersen gmd i Aaremme?
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Poul Johansen gmd i Bogitzoe      11 Jan 1828  pg 238 252
WIFE:  Ane Pedersdtr      (=2. Peder Olsen gmd i Bogitzoe - by 18 Dec 1828)
CH:   Dorthe Poulsdtr ˝
BRO:   Niels Johansen parcellist i Bunderup
WIFE.STIFFADER: Knud Rasmussen i Lille Nestved
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Andersen hmd i Ronnebek      5 Feb 1828       pg 240 259
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Anders Larsen  20
     Peder Larsen   16
     Karen Larsdtr  18 ugift
     Maren Larsdtr  13
guard: Peder Hansen hmd vaever i Ronnebek
wgd: Peder Nielsen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Simon Hansen gmd i Nestelsoe      7 Jul 1828       pg 242 254
2WIFE:  Lisbeth Madsdtr
CH:   Hans Simonsen  23
     Dorthe Simonsdr 17 ugift
     Ellen Simonsdr  10
     Ane Simonsdr   10
1WIFE:  Dorthe Ibsdr (dod)
CH:   Peder Simonsen  56 gmd i Aaderup
guard: Rasmus Pedersen gmd i Basnaes
wgd: Mads Hansen gmd i Serioe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Hansdtr i Ronnebek      12 Aug 1828   pg 244
HUSB:  Niels Svendsen hmd
CH:   Hans Nielsen   7
HUSB.FADER: Svend Nielsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Pedersen (u.) gmd i Ronnebek      27 Sep 1828   pg 246 256 311
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Nielsen   23 i kongens tieneste
     Jens Nielsen   17
     Rasmus Nielsen  13
     Anders Nielsen  9
     Peder Nielsen  3
     Kirsten Nielsdtr 20 ugift  (? Kirstine Nielsdtr )
     Ane Kirstine Nielsdtr 6 - alle hiemme
SIS:   ... Pedersdtr = Lars Hansen paracellist in Oelstrup
wgd: Rasmus Hansen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Mortensen = Dorthe Madsdtr gmd i Ronnebek     24 Oct 1828  pg 249 260 555?
HIS.1WIFE: Maren Andersdtr (dod)
HIS.CH: Mikkel Pedersen 56 inds i Ronnebek
     Bodil Pedersdtr (dod) = Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek
      CH: Peder Jorgensen 36
         Rasmus Jorgensen 33
         Morten Jorgensen 24
         Maren Jorgensdtr 30 ugift
     Karen Pedersdtr = Hans Henrichsen gmd i Ronnebek
HIS.2WIFE: Ane Marie Pedersdtr
HIS.CH: Lars Pedersen  31
     Maren Pedersdtr = Peder Nielsen udfl. gmd i Ronnebek
HIS.3WIFE: Dorthe Madsdtr (above)
CH:   Ane Marie Pedersdtr = Peder Olsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Marie Nielsdtr i Bogesoe      4 May 1829  pg 262 268 (see 555)
HUSB:  Niels Nielsen hmd
BRO:   Svend Nielsen  hmd i Ronnebek
SIS:   Sidse Nielsdtr  = Jorgen Larsen i Nestelsoe
     Kirsten Nielsdtr = Jens Bertelsen i Nestelsoe
(NOTE: x'd out - ˝SODSK: Karen 24 tien i Stedskov i Ronnebek, & Maren tien i Herlufsholm)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Christensen gmd i Ronnebek   23 Jun 1829   pg 263 265
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Christen Hansen 19
     Jorgen Hansen  17
     Hans Hansen   13
     Peder Hansen   12
     Margrethe Hansdtr    = Henrich Andersen ladefoged i Basnaes
guard: Jens Hansen parcellist i Kalbye / Henrich Mathiasen hmd vaever i Ronnebeks Fredskov
wgd: Peder Nielsen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Olsen gmd i Myrup      22 Mar 1830   pg 270 287
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Ole Rasmussen  7
     Jens Rasmussen  1
     Ane Margrethe Rasmusdtr 4
BRO:   Peder Olsen hmd i Ronnebek
wgd: Rasmus Hansen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Rasmussen hmd i Ronnebek   24 May 1830   pg 272 297
WIFE:  Ellen Svendsdtr
CH:   Ane Marie Pedersdtr 6
guard: Lars Henrichsen gmd i Ronnebek
wgd: Svend Nielsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Nielsdtr enke i Ronnebek        28 May 1830   pg 273 274 306 316
HUSB:  Jorgen Christophersen hmd (dod) (testament 12 Feb 1820)
BRO:   Ole Nielsen 74 aftaegtsmand i Schudderlose
˝BRO:  Lars Nielsen gmd i Buxehuuse
     Niels Nielsen gmd i Nielstrup
     Christian Olsen (dod)
      CH: Maren Christiansdtr = Anders Jensen i Oelstrup
˝SIS:  Inger Nielsdtr (dod) 
      CH: Kirsten ... = Hans Gudmansen i Ravnstrup
HUSB.BRO: Hans Christophersen 70 skovfoged ved kongens Skove, Falster ( Hans Christophersen Strvier?)
     Anders Christophersen (dod)
      CH: Christian Andersen 30 hmd i Myrup
         Frederich Andersen 27 hmd i Nestelsoe
     Peder Christophersen 56 hmd i Ronnebek
HUSB.SIS: Ane Christophersdtr enke = afg. Hans Pedersen inds i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Pedersen Smed hmd/bmd i Storlinge     9 Jun 1830  pg 276 292
WIFE:  Johanne Jensdtr
CH:   Mette Marie Nielsdtr 20
     Ane Kirstine Nielsdtr 18
     Gundel Eva Nielsdtr 16 vanvittig
     Sophie Nielsdtr 14
     Ane Nielsdtr   12
     Johanne Cathrine Nielsdtr 10
     Karen Nielsdtr  8
     Else Margrethe Nielsdtr 5
     Peder Christian Nielsen 3
BRO:   Andreas Pedersen smed i Ronnebek
SODSK.BARN: Rasmus Andreasen smed i Ronnebek
wgd: Peder Jensen paracellist in Bunderup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Andreas Pedersen smed hmd i Ronnebek      29 Aug 1830  pg 278 (not in index)
WIFE:
CH:   ... Andreasen myndig
     ... Andreasdtr  = ...
     ... Andreasdtr ugift
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jens Rasmussen gmd i Myrup     15 Sep 1830   pg 278 279 290
2WIFE:  Birthe Jorgensdtr
3 CH:  Jorgen Jensen  12
     Rasmus Jensen  7
     Bodil Kirstine Jensdtr 15
     Kirsten Jensdtr 9
     Ane Margrethe Jensdtr 3 - alle hiemme
1WIFE:  Bodil Larsdtr (dod)
CH:   Ane Jensdtr   = Soren Andersen gmd i Wester Egitsborg
2WIFE.BRO: Peder Rasmussen gmd i Allerslov
wgd: Frands Madsen gmd i Nebbel Thaarup / Christian Andersen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Ludvigsdr i      d.4 Oct/6 Oct 1830   pg 282 (not in index)
HUSB:  Rasmus Nielsen gmd
4 CH:  3 sons myndige & 1 datter some er gift
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Pedersdtr i Sipperup     d.30 Aug/1 Sep 1830    pg 278 282 293
HUSB:  Jorgen Christensen hmd
ILLEG.CH: Hans ...    13
CH:   Christen Jorgensen    9
     Peder Jorgensen 5
HUSB.FADER: Jorgen Hemmingsen hmd i Weiloe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Carl Nielsen hmd i Ronnebek      22 Sep 1830  pg 279 (not in index)
BRO.CH: Peder Hansen hmd i Ronnebek
     Inger ... = Stephen Madsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Hansdtr i Ronnebek   26 Sep 1830   pg 279 (not in index)
HUSB:  Holger Jensen hmd
CH:   Jens Holgersen  myndig
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Bendt Jorgensen hmd i Ronnebek    28 Sep 1830  pg 279 (not in index)
WIFE:
2 CH:  ... Bendtsdr = ...
     ... Bendtsdr = ...
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Marie Pedersdtr 8, dau of Peder Hansen hmd i Ronnebek   28 Sep 1830  pg 279 (not in index)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Hansdtr i Myrup     17 Nov 1830  pg 284
HUSB:  Christen Hansen hmd
2 BRO:  
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Kirstine Ludvigsdtr i Sipperup      30 Nov 1830  pg 285 295
HUSB:  Rasmus Nielsen gmd
CH:   Johan Rasmussen 42 gmd i Overup
     Niels Rasmussen 34 hiemme
     Ludvig Rasmussen 24 hiemme
     Ane Marie Rasmusdtr = Hans Nielsen gmd i Steenstrup (?she is dod by 16 Dec 1830 - no children)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Marie Pedersdtr 11, stifdatter af Frederich Rasmussen hmd i Steenstrup   3 Dec 1830   pg 287 (not in index)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Margrethe Witten/Wiethen meinske i Ronnebeksholm    31 Jan 1831  pg 298 312 316
 (fod i Halsteen/Holstener)
HUSB:  ... (fraskildt)
CH:   Margrethe ... = Jacob Hansen i Holme Olstrup, she tien i Khvn
guard: Christian Thomasen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Christensen hmd i Sipperup   4 Apr 1831  pg 299 300 312
2WIFE:  Ane Nielsdtr
1WIFE:
2 CH:  Christen Jorgensen    9
     Peder Jorgensen 5
BRO:   Peder Christensen tien i Rattestrup/Rettestrup
REL:   Hemming Jensen inds i Nestelsoe
2WIFE.FADER: Niels Nielsen smed i Fuglebekshuuse
2WIFE.MODER: Ellen Nielsdtr (dod)
wgd: Niels Hemmingsen parcellist i Brandelov
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Poul Hansen 12, son of Hans Henrichsen hmd i Ronnebek      8 Jun 1831   pg 316
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Dorthe Jensdtr enke i Myrup      11 Jun 1831  pg 300 302 328 335 338 347 373
HUSB:  Rasmus Olsen gmd (dod 4 Dec 1830) (testament 3 Jan 1832)
3 CH:  Ole Rasmussen  8
     Jens Rasmussen  2
     Ane Margrethe Rasmusdtr 5
HUSB.BRO: Peder Olsen hmd i Ronnebek
? Johan Jensen & brother Jens Jensen
til: Maren Larsdtr, dau of Lars Olsen
? Ole Christensen i Fladsaae
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Else Kirstine Hansdtr i Myrup     5 May 1831  pg 308 319 320 331 336 346 347 372
HUSB:  Christen Hansen gmd
6 CH:  Karen Sophie Christensdtr 14
     Ane Margrethe Christensdtr 12
     Ellen Christensdtr 9
     Maren Kirstine Christensdtr 6
     Kirsten Christensdtr 4
     last fodt 27 Apr 1831 udobt
BRO:   Anders Hansen hmd i Rettestrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mette Kirstine Pedersdtr 1, dau of Peder Hansen hmd i Ronnebek     12 May 1831  pg 312
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Nielsen hmd i Bogesoe      22 May 1831  pg 312 340
2WIFE:
3 CH:  1 son & 2 daus
1WIFE:  
3 CH:  2 son & 1 dau
signed: Lars Nielsen & Anders Nielsen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johanne Pedersdtr 1˝, dau of Peder Hansen gmd i Myrup      23 Jul 1831  pg 320
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Poulsdtr 32 i Myerup     26 Aug 1831   pg 320 323 352
HUSB:  Jens Poulsen hmd
CH:   Inger Kirstine Jensdtr ugift
HUSB.BRO: Niels Poulsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Bendixen hmd i Bogesoe         19 Aug 1831   pg 320 326 327 355 364
WIFE:  Ane Jensdtr
guard: Ole Nielsen gmd i Bogesoe
wgd: David Larsen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Christensen 2?, son of Christen Hansen gmd i Myrup     22 Aug 1831  pg 820
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Jensdtr hiemmedobt dau of Jens Poulsen hmd i Myrup    d.28 Jan/29 Aug 1831  pg 822
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Peder Christiansen hmd 66 i Ronnebek   30 Aug 1831  pg 822 (not in index)
WIFE:
1 CH:  ... Hansen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Jacobsen hmd 52 i Myrup        5 Sep 1831    pg 322 325 370
WIFE:  Lisbeth Larsdtr
4 CH:  Lars Nielsen
     Mette Nielsdtr
     Ane Nielsdtr
     Kirstine Nielsdtr
guard: Peder Andersen i Myrup / Jens Jorgensen vaever i Kjong
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Marie Jorgensdtr 55 i Myrup         10 Sep 1831   pg 323 332
HUSB:  Christen Hansen hmd
SIS:   ... Jorgensdtr = F. Hoyer smed
      CH: Ane Margrethe ...
     Dorthe Christine Christensdtr = J.R. Plom i Greslemark
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Larsen & Johanne Larsdtr 17wk, son & dau of Lars Jorgensen gmd i Bogetsoe     12 Sep 1831   pg 323
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Jensdtr 59 enke i Bogesoe     30 Oct 1831  pg 326 327 355 364
HUSB:  Niels Bendixen hmd (dod)
BRO:   Poul Jensen hmd i Myerup (dod)
      CH: Jens Poulsen hmd i Myerup
         Niels Poulsen hmd i Ronnebek
         Peder Poulsen tien i Nestved
˝SIS:  Karen ... (dod) = Gregers Hansen gmd i Ronnebek
      CH: Niels Gregersen landseneer i Nestved (guard: bro Hans Gregersen gmd i Ronnebek)
         Sidse Gregersdtr = Jens Olsen hmd i Skawmollen
HUSB.MORBRO: Johan Nielsen gmd i Bogesoe
       CH: Niels Johansen parcellist in Banderup/Banckrup
          CH:  Anders Nielsen (appeared with his father)
         Hans Johansen i Ronnebek (dod)
          CH:  Mette Hansdtr = Jens Rasmussen hmd i Lille Hallager
         Poul Johansen i Bogesoe (dod)
          CH:  Dorthe Poulsdtr 6
         Ingeborg Johansdtr = Ole Nielsen gmd i Bogesoe
         Dorthe Johansdtr (dod) = Hans Henrichsen aftaegtsmand i Ronnebek
          CH:  Henrich Hansen 15
         Lisbeth Johansdtr = Christian Rasmussen parcellist i Norre Tvede
      Jens Nielsen hmd i Brandelou (dod)
       CH: Hans Jensen hmd i Calbye
         Niels Jensen hmd i Khvn
         Ane Jensdtr enke i Brandelou
CH:   Lars Nielsen i Bogetzoe
? Niels Poulsen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

dau fodt 28 Dec 1831, of Hans Jensen gmd i Steenstrup      7 Jan 1832   pg 332
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Clausen hmd 69 i Bogesoe     9 Jan 1832  pg 332 333 361 373
WIFE:  Ane Jorgensdtr (dod pg 373)
7 CH:  Jorgen Nielsen
     Ane Nielsdtr = Jens Andersen inds i Fladsoe
     5 son & 2 dottre, 1 ugift
by: David Lastlov inds
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Henrichsen hmd 52 i Ronnebek      9 Jan 1832    pg 332 360
WIFE:
3 CH:  Johan Nielsen  hmd i Ronnebek
     Hans Nielsen   ungkarl i Ronnebek (signed: Hans Henrich Nielsen )
     Karen Nielsdtr  
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Andersdtr 42 i Bagitzoe        29 Feb 1832   pg 340 341 357
HUSB:  Peder Willumsen gmd
CH:   Willum Pedersen 16
     Rasmus Pedersen 13
     Karen Pedersdtr 11
     Ane Pedersdtr  10
     Johanne Pedersdtr    8
     Niels Pedersen  6
     Maren Sophie Pedersdtr  udobt
guard: Jens Andersen gmd i Engelstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Nicolaisdr i Bogesoe     pg (entry x'd out)
HUSB:  Peder Willumsen gmd
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Christian Jorgensen 14 son of Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek     6 Apr 1832    pg 347
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Henrich Larsen 1 son of Lars Henrichsen gmd i Ronnebek      15 Apr 1832  pg 347
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Nielsen gmd 60 i Ronnebek    5 May 1832  pg 349 351 355
WIFE:  Mette Nielsdtr (testament 24 Apr 1826)
BRO:   Rasmus Nielsen hmd i Weiloe
SIS:   Bodil Nielsdtr enke = afg. Lars Andersen hmd i Ronnebeksholm Skriverstien
     Marie Nielsdtr  = Anders Sorensen hmd i Rosted
     Maren Nielsdtr enke = afg. Peder Nielsen
4 STEPCH: 2 sons & 2 daus
?signed by: Johan Peder Nielsen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Sorensen 14, stepson of Svend Nielsen hmd i Ronnebek    21 May 1832  pg 351
MODER:  Ane Pedersdtr = STEDFADER: Svend Nielsen hmd 
˝SIS:  Karen Marie Svendsdtr 10
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Nielsen gmd 68 i Sipperup       7 Jun 1832    pg 351 354
CH:   Johan Rasmussen gmd i Overup
     Niels Rasmussen ungkarl gmd i Sipperup
     Ludvig Rasmussen gmd i Borup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jacob Pedersen tienestekarl hos Lars Jorgensen gmd i Bogetso   7 Oct 1832  pg 354
FADER:  Peder Larsen hmd i Brandelou
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Pedersdtr 1˝ , dau of Peder Olsen gmd i Bogesoe   28 Nov 1832  pg 360
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Clausen = Ane Jorgensdtr hmd i Bogesoe         14 Jan 1833   pg 361 373
CH:   Niels Nielsen  hmd i Tiodbye
     Jorgen Nielsen  inds i Fladsaae
     Jens Nielsen   soldat i Khvn
     Henrich Nielsen soldat i Khvn
     Peder Nielsen  soldat i Khvn
     Ane Nielsdtr   = Jens Andersen inds i Fladsou
     Mette Nielsdtr  ugift i Khvn
     Hans Nielsen   (dod)  
      CH: Jorgen Hansen  10
         Ane Hansdtr   ugift
         Kirstine Hansdtr - alle umyndige
guard: Lars Jorgensen gmd i Boyetzoe & Lars Nielsen hmd i Bogetzoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Nielsen 10 , son of Niels Nielsen inds i Ronnebek     27 Feb 1833  pg 373
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mette Hansdtr enke i Ronnebek Bankehus     14 Mar 1833  pg 374 375
HUSB:  Thomas Pedersen hmd (dod)
CH:   Hans Thomasen  hiulmand i Ronnebek / hmd i Bankehuus 
     Rasmus Thomasen smed i Storeheddinge
     Peder Thomasen  (dod) = Ingeborg ... = 2.
     3 CH: 2 son & 1 dau umyndige
guard: Peder Larsen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Sophie Henrichsdtr 14, dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek  15 May 1833   pg 376
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Nielsen hmd i Ronnebeks husene       10 Jul 1833  pg 376 381 382
WIFE:  Ingeborg Jorgensdtr
CH:   Anders Hansen  7
guard: Jens Nielsen hmd i Anderup
wgd: Hans Pedersen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Henrich Mathiasen Vaever hmd i Ronnebekholms Fradskov      21 Jun 1833  pg 376 377 384 386 387
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Jens Henrichsen = Sophie Frederikke ... i Khvn
     Ane Henrichsdtr = Christian Andreasen skoemager i Leistrup or Christian Bertelsen skoemager inds i Leestrup,
Kongsted
     Kirsten Henrichsdtr   = Anders Pedersen inds i Naestelsoe
     Peder Henrichsen (dod)
      CH: Jorgen Pedersen 17
     Sidse Henrichsdtr ugift
wgd: Hans Gregersen gmd i Ronnebek 
guard: Christensen examinatus juris
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mathiasne dau of vaever i Ronnebek Svardskov         pg 376 **NOT ON THIS PAGE
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Marie Nielsdtr 3, dau of Niels Poulsen hmd i Ronnebek         19 Jun 1833   pg 376
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Nielsen ˝, son of Niels Poulsen hmd i Ronnebek         15 Oct 1833   pg 381
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Frederich Rasmussen hmd i Steenstrup      22 Aug 1833  pg 381 389 390 435
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Peder Frederichsen    5
     Maren Kirstine Frederichsdtr 9
SVOGER: Hans Rasmussen hmd i Borup
guard: Hans Clemmesen smed i Steenstrup / Anders Rasmussen hmd i Basnaes
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Marie Hansdtr 19 wks, dau of Hans Pedersen hmd i Sipperup    27 Jan 1834  pg 388
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Rasmussen ungkarl i Ronnebek      10 Jul 1834   pg 391 399 
MODER:  Mette Nielsdtr enke = afg. Peder Nielsen gmd i Ronnebek
BRO:   Rasmus Rasmussen 16
SIS:   Bodil Rasmusdtr = Niels Rasmussen gmd i Sipperup
     Johanne Rasmusdtr ugift
by: Bodil Nielsdtr enke = afg. Lars Andersen hmd
? Peder Christensen hmd
guard: Hans Gregersen gmd i Ronnebek
wgd: Jorgen Jepsen sognefoged i Steenstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Andersdtr i Myrup       8 Aug 1834    pg 392 393 396
HUSB:  Niels Knudsen parcellist
CH:   Hans Nielsen   3
     Jorgen Nielsen  9 wks (dod 10 Sep 1834)
guard: Anders Eilersen hmd i Westercyitzborg/Wedingetzborg
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jacob Christiansen 3/4 aar, son of Christian Hesse gl. i Borup    3 Oct 1834    pg 395
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Nielsen ¬, son of Niels Knudsen parc. i Myrup     10 Sep 1834   pg 395
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirsten Nielsdtr tjenestepige i Sipperup    7 Oct 1834  pg 395 407 408 409
MODER:  Sidse Jacobsdtr enke i Lundbye
BRO:   Rasmus Nielsen  tien i Tvede Olegaarden
     Jacob Nielsen  24 tien iHamamer
     Niels Nielsen  11 hiemme
     Peder Nielsen  8
SIS:   Karen Nielsdtr  tien i Holbek
signed: Hemming Pedersen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Marie Hansdtr 6 i Steenstrup   29 Nov 1834  pg 398 
MODER:  Karen Marie Hansdtr = STEPFADER: Jorgen Jepsen gmd sognfoged 
BRO:   Ferdinand Hansen 16
     Niels Hansen   11
     Lars Hansen   9
˝BRO:  Jeppe Jorgensen ˝
˝SIS:  Ane Kirstine Jorgensdtr 2
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ingeborg Jorgensdtr i Ronnebek     12 Jan 1835      pg 402 403 404 
2HUSB:  Rasmus Jorgensen hmd
1HUSB:  Hans Nielsen hmd i Ronnebek (dod)
CH:   Anders Hansen  8
guard: Jens Nielsen hmd i Aaderup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Kirstine Olsdtr 6, dau of Ole Pedersen gmd i Ronnebek   30 Dec 1834  pg 402
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Olsen 4 wks, uaegte dreng of pigen Marie Nielsdtr i Storling   4 Jan 1835   pg 402
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Pedersen 2, son of Peder Nielsen gmd i Ronnebek      24 Jan 1835  pg 403
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Johanne 1 3/4, dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek   22 Feb 1835  pg 406
Ellen Johanne 1 day, dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek   17 Dec 1837  pg 448
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Jorgensen 10 , almissedreng i Ronnebek      6 Feb 1835  pg 406 517
BRO:   Christen Jorgensen i Rettestrup
cuartor: Peder Christensen hmd i Rettestrup
by: Lars Rasmussen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Olsen 4, son of Ole Pedersen gmd i Ronnebek      17 Mar 1835   pg 406 421
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Andreas Rasmussen 3, son of Rasmus Andreasen smed i Ronnebek   17 Mar 1835  pg 407 421
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Christian Rasmussen 7 dage, son of Rasmus Pedersen hmd i Steenstrup      21 Mar 1835   pg 407
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jens Hansen 11, son of Hans Gregersen gmd i Ronnebek  2 Apr 1835  pg 407
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Christopher Pedersen 2, son of Peder Christophersen hmd i Bogesoe      19 Mar 1835  pg 407
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Hansdtr 73 enke i Ronnebek   11 Apr 1835  pg 407 408 419 (not in index)
CH:   Lisbeth Bendsdr enke = afg. Hans Ibsen hmd i Calbye
     Marie Bendsdr (dod) = Svend Jepsen hmd i Ronnebek
      CH: Karen Marie Svendsdtr
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Kirstine Jensdtr 5, dau of Jens Nielsen inds i Steenstrup      10 May 1835  pg 408
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek     10 May 1835  pg 408 409 416 
WIFE:  Sidse Nielsdtr
CH:   Peder Jorgensen skovfoged i Ottestrup
     Rasmus Jorgensen sskovfoged i Skikap, Hallager sogn
     Morten Jorgensen parcellist in Myrup
     Niels Jorgensen inds i Ronnebek
     Hans Jorgensen  
     Lars Jorgensen  begge 9 aar, lekitlanger
     Maren Jorgensdtr = Jorgen Jensen skovfoged i Staep/Stup Skov (? Karen Jorgensdtr )
     Karen Jorgensdtr = Hans Henrichsen hmd i Ronnebek (dod by 8 Dec 1835 - so she is enke)
     Ane Marie Jorgensdtr 14
wgd: Peder Larsen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Marie Svendsdtr 2, dau of Svend Jepsen = Maren Larsdtr hmd i Ronnebek  22 Apr 1835  pg 408
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Henrichsen hmd i Ronnebek     2 Jun 1835  pg 411
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Bodil Hansdtr  11
     Ellen Hansdtr  7
     Marie Hansdtr  ˝
     Henrich Hansen  umyndig
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Pedersdtr ˝, dau of Peder Jensen = Ane Marie Kirstine Nielsdtr hmd i Myrup     3 Jun 1835   pg 412
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Hansen ungkarl laerlig hos Hans Thomasen hiulmand i Ronnebek    28 Sep 1835  pg 412 418 440 446
BRO:   Niels Hansen   15
SIS:   Ane Hansdtr   20 ugift
guard: Niels Olsen i Basnaes & Hans Thomasen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Nielsen 6, son of Jens Pedersen parc i Myerup      2 Jul 1835  pg 412
signed: Niels Pedersen
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Henrichsen 4 dage, son of Henrich Pedersen hmd i Myrup   27 Jun 1835  pg 412
FADER:  Henrich Pedersen hmd i Myrup
FARFADER: Peder Henrichsen hmd i Sipperup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Olsdtr i Bogetzoe       10 Oct 1835   pg 413 425 431
HUSB:  Jens Jorgensen hmd smed
CH:   Jorgen Jensen  28 smedesvend i Khvn
     Peder Jensen   26 hiemme / tien i Naubye by 19 Aug 1836
     Ole Jensen    23 tien i Engelstrup
     Karen Jensdtr  16 hiemme
     Maren Jensdtr  12
guard: Claus Olsen gmd i Aasie
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Henrich Hansen hmd i Ronnebekhusene       21 Nov 1835  pg 414 420
2WIFE:  Ane Hansdtr
1WIFE:
CH:   Marie Henrichsdtr    19 (this child may be of previous marriage)
guard: Niels Hansen smed i Aaderup
wgd: Hans Gregersen gmd i Ronnebek / Peder Andersen i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Nielsen hmd i Ronnebek     2 Nov 1835  pg 414
WIFE:  Christiane Sophie Hansdtr
CH:   Niels Jorgensen 2
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Christensen 5, son of Christen Andersen parc. i Myrup   14 Feb 1836  pg 421
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ole Pedersen gmd i Ronnebek      23 Feb 1836  pg 421 422 442 446
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Jens Olsen    8 or 10
     Hans Olsen    3
     Rasmus Olsen   3/4 aar
     Mette Kirstine Olsdtr 12
     ( Ole Olsen   age 1/6 aar by 24 Nov 1836 - probably born after father's death)
SVOGER: Poul Rasmussen skovfoged i Ronnebek Fredskov
guard: Peder Hansen hmd i Ronnebekshusene
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Hansdtr 6, dau of Hans Olsen gmd i Nestelsoe   14 Mar 1836  pg 422
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Nielsen 8, son of Niels Pedersen parc. i Myrup  19 Mar 1836  pg 422
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Henrichsen hmd i Ronnebek    7 Jun 1836  pg 425
WIFE:  Ane Margrethe Andersdtr
CH:   Rasmus Andersen 29 tjenestekarl
     Henrich Andersen 23
     Ellen Andersdtr enke = afg Peder Jepsen tjenestekarl
     Dorthe Andersdtr = Peder Jensen hmd i Banderup
     Ane Andersdtr  = Tirck Nyegaard i Lynge
     Johanne Andersdtr    tien ugift i Nestved
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Margrethe Pedersdtr 6 wks, dau of Peder Jensen parc i Myrup    26 Jun 1836  pg 425
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Larsen gmd i Ronnebek      13 Jul 1836  pg 425 437
WIFE:  Marie Nielsdtr
CH:   Lars Pedersen  16
     Niels Pedersen  12
REL:   Rasmus Jensen gmd i Borup/Baarup
wgd: Peder Nielsen gmd i Westersgede/Westereiptzhaeg
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Nielsen Vaever hmd i Ronnebek       21 Jul 1836  pg 427
by: Lars Pedersen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Henrich Rasmussen 4 wks, son of Rasmus Pedersen hmd i Steenstrup  29 Aug 1836  pg 433
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jens Pedersen 12, son of Peder Hansen hmd i Ronnebek  14 Sp 1836  pg 433
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Jacobsen 5, son of Jacob Christensen hmd i Ronnebek      29 Aug 1836   pg 433
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Jorgensen hmd i Ronnebekshusene     12 Sep 1836  pg 433
WIFE:  Karen Isacksdr
SIS:   Ane Jorgensdtr = Peder Hansen hmd/inds i Ronnebek
by: Hans Gregersen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Bodil Hansdtr i Ronnebek   10 Dec 1836  pg 445
CH:   Hans Henrich Nielsen   skytte i Ronnebeksholm
     Karen Marie Nielsdtr = Peder Olsen tommermand i Ronnebek (surnames assumed of this & above child)
     Johan Peter Nielsen    tommermand i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Johansdtr Henrichsdtr 1, dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek  21 Jan 1837  pg 445
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johanne Larsdtr or Johanne Jensdtr enke i Bogesoe    31 Dec 1836  pg 445 446
HUSB:  Niels Hansen gmd (dod)
CH:   Ole Nielsen   inds i Bogesoe
     Ellen Nielsdtr  = Lars Ulrik gmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Nielsen 3, son of Niels Rasmussen gmd i Ronnebek Sipperup     31 Dec 1836  pg 445
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirstine Nielsdtr 14 wks, dau of Niels Rasmussen inds i Steenstrup    10 Mar 1837  pg 447
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Isacksdr enke i Ronnebekshusene      5 May 1837  pg 447
HUSB:  Rasmus Jorgensen hmd (dod 3 Oct 1836)
FADER:  Isack Pedersen aftaegtsmand i Kastrup
HUSB.DATTER: ?
by: Lars Nielsen hmd i Grevensvange
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Mortensdtr 3, dau of Morten Jorgensen parc i Myrup     18 Apr 1837  pg 447
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Larsen 1˝, son of Lars Pedersen hmd i Ronnebekshusene    27 Jul 1837  pg 448
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Nielsdtr enke i Ronnebek Fredskov     15 Nov 1837  pg 448
HUSB:  Rasmus Larsen hmd (dod)
CH:   Poul Rasmussen  skovfoged i Ronnebek Fredskov
     Lars Rasmussen  parcel. i Ronnebek
     Johanne Kirstine Rasmusdtr = Rasmus Andreasen smed i Ronnebek
     Maren Rasmusdtr = Lars Olsen gmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Christophersdtr 19, dau of Christopher Nielsen 's enke gmd i Bogesoe    22 Jun 1837  pg 448
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Jorgensen 3˝ i Bogesoe         7 Jul 1837    pg 448
STIFFADER: Jens Jorgensen smed hmd i Bogitzoe
FADER:  Jorgen Nielsen hmd i Ronnebek (dod)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirsten Pedersdtr i Steenstrup     31 May 1838  pg 449 453
HUSB:  Soren Olsen gmd
CH:   Maren Kirstine Sorensdtr 9
guard: Rasmus Pedersen parcellist/hmd i Hammerthorup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirsten Pedersdtr i Ronnebekshusene         3 May 1838    pg 449 452
HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Hans Pedersen  18
curator: Peder Andersen arbeidsmand i Nestved
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jens Christian Jorgensen 3, son of Jorgen Nielsen Jensen hmd i Ronnebek      18 Aug 1838  pg 452
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Larsen Raune/Roune gmd i Steenstrup    6 Dec 1838  pg 455 460
WIFE:  Sidse Cathrine Rasmusdtr
CH:   Lars Pedersen  35 ungkarl i Steenstrup
     Rasmus Pedersen 37 hmd i Steenstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Willumsen gmd i Bogitzoe     23 Dec 1838  pg 455 456 463
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr
1WIFE:
CH:   Willum Pedersen 22
     Rasmus Pedersen 19
     Niels Pedersen  12
     Karen Pedersdtr 17
     Ane Pedersdtr  16
     Johanne Pedersdtr    14
     Maren Pedersdtr 6    (? Maren Sophie Pedersdtr )
guard: Jens Andersen gmd i Engelstrup
curator: Jorgen Willumsen hmd i Hammer
wgd: Peder Olsen gmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

nyfodt 3 dage, son of Johannes Muth hmd i Ronnebek   d.2 Dec 1838/f.29 Nov 1838   pg 455
udobt dau of Johannes Muth hmd i Ronnebke   8 Apr 1837   pg 447
Ane Lisbeth Johannesdr f.19 Apr 1840, dau of Johannes Muth hmd i Ronnebek    25 Apr 1840  pg 480
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Jensen hmd i Steenstrup      30 Dec 1838  pg 456
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Maren Kirstine Hansdtr 22
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Dorthe Simonsdtr pigen i Naestelsoe       24 Jun 1839  pg 461 467 473 488
MODER:  Lisbeth Madsdtr enke = afg. Simon Hansen gmd i Naestelsoe
BRO:   Hans Simonsen ungkarl gmd i Naestelsoe
SIS:   Ellen Simonsdtr 
     Ane Simonsdtr  (dod by 26 Nov 1839)
˝BRO:  Peder Simonsen gmd i Aaderup
      CH: Lars Pedersen (with father)
guard: Rasmus Pedersen gmd i Basnaes
wgd: Peder Hansen vaever i Nestelsoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Hansdtr i Myrup     26 Jul 1839  pg 461 462 466
2HUSB:  Hans Clausen hmd
1HUSB:  Poul Hansen hmd i Ronnebek 
CH:   Ane Poulsdtr = Peder Pedersen hmd i Mogenstrup
     Johanne Poulsdtr tien Niels Pedersen gmd i W.Egetzbust
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mette Sophie Henrichsdtr , dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek    25 Apr 1839  pg 461
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Rasmusdtr pigen, dau of Rasmus Hansen hmd i Myrup        21 Sep 1839   pg 462
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ellen Andersdtr i Bogoeso      2 Nov 1839    pg 463 469 474
HUSB:  Lars Jorgensen gmd
CH:   Jorgen Larsen  12
     Ane Sophie Larsdtr 15
     Maren Larsdtr  7
     Mette Marie Larsdtr 3
guard: Jens Andersen gmd i Engelstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Simonsdr i Naestelsoe   16 Nov 1839  pg 466 468 473 491
MODER:  Lisbeth Madsdtr gmdsenke = afg. Simon Hansen gmd
BRO:   Hans Simonsen ungkarl i Naestelsoe
SIS:   Ellen Simonsdr ugift tien i Siesnoe
˝BRO:  Peder Simonsen gmd i Aaderup
guard: Rasmus Pedersen gmd i Basnaes
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jens Nielsen hmd fattig i Ronnebek      28 Jan 1840   pg 472 
CH:   Peder Jensen   19 tien Rasmus Jensen gmd i Borup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Pedersen gmd i Ronnebek      29 Jan 1840  pg 473 478 486 494
WIFE:  Ingeborg Rasmusdtr
CH:   Peder Larsen   5  (? pg 494)
     Ellen Marie Larsdtr   ˝
guard: Peder Nielsen gmd i Ronnebek
wgd: Peder Rasmussen hmd i Ronnebekshusene / Jens Rasmussen hmd i Ronnebekshusene
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Olsen hmd i Ronnebek  22 Feb 1840  pg 477 480
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr (testament 8 Feb 1837)
2 BRO:  Lars Olsen    hmd i Fladsaae
     Jens Olsen    hmd i Fladsaae
     Rasmus Olsen   hmd i Myerup (dod)
      3CH: 2 sons & 1 dau
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirsten Jensdtr i Ronnebek     12 Sep 1840   pg 480 484 494
HUSB:  Niels Nielsen hmd
CH:   Jens Nielsen   7
     Ane Kirstine Nielsdtr 11
ILLEG.CH: Jorgen Pedersen 25 i Abborsenaes af Gaunoe
guard: Hans Jensen gmd i Steenstrup / Rasmus Pedersen gmd i Borup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Pedersen 1, son of Peder Hansen hmd i Bogesoe   28 Jul 1840  pg 480 
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Jensen gmd i Steenstrup      7 Dec 1840  pg 482 500
WIFE:  Ane Christiansdtr
CH:   Jens Hansen   11
     Peder Hansen   7
     Christian Hansen 4
     Jacob Hansen   2
     Karen Marie Hansdtr 14
1WIFE:  Karen Jacobsdtr
CH:   Ellen Hansdtr  28 ugift
     Maren Hansdtr  25 ugift
     Karen Hansdtr  ugift  (= Niels Pedersen inds i Steenstrup - by 18 Dec 1840)
     Kirsten Hansdtr 22 ugift
     Ane Marie Hansdtr 18 ugift
guard: Niels Andersen gmd i Sipperup 
wgd: Hemming Pedersen gmd i Sipperup / Anders Jensen gmd i Steenstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Nielsen 7 wks, son of Niels Knudsen parc. i Myrup     24 Oct 1840  pg 482
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Marie Nielsdtr i Ronnebekshusene      26 Dec 1844  pg 488 498 502 519
HUSB:  Peder Hansen hmd
2 CH:  Kirstine Schmithsdr   17
     Trine Schmithsdr 20
guard: Niels Nielsen gmd i Naestved/i Norre Tvede
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

udobt barn f.23 Dec 1840, child of Peder Bertelsen hmd i Steenstrup   27 Dec 1840  pg 488
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirsten Hansdtr i Sipperup     8 Feb 1841    pg 488
HUSB:  Hans Pedersen hmd
CH:   Hans Hansen   25
     Peder Hansen   18
     Lars Hansen   16
     Henrich Hansen  13
     Birthe Hansdtr  ugift
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Larsdtr i Ronnebekshusene       24 Jan 1841   pg 488 497 509 520
HUSB:  Rasmus Andersen hmd
2 CH:  Anders Rasmussen 4
     Ane Kirstine Rasmusdtr 2
HUSB.BRO: Henrich Andersen ungkarl
HUSB.SIS: Ellen Andersdtr ugift
HUSB.MODER: Ane Margrethe enke = afg. Anders Henrichsen
guard: Hans Larsen gmd i Lille Nestved
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Birthe Jorgensdtr i Myrup      27 Feb 1841   pg 493 495 504
HUSB:  Christen Andersen gmd
CH:   Jens Christensen 8
     Anders Christensen    5
     Hans Christensen 3
1HUSB:  Jens Rasmussen gmd i Myrup (dod)
CH:   Bodil Kirstine Jensdtr 25 ugift
     Jorgen Jensen  23 or 22 tien i Myrupgaarden med curator Jens Andersen gmd i Snesere
     Kirsten Jensdtr 18 ugift
     Rasmus Jensen  17
     Ane Margrethe Jensdtr 13
guard: Soren Andersen gmd i Werteregetzborg/Westereychzborg
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Marie Nielsdtr i Ronnebek  26 Feb 1841   pg 493 (not in index)
HUSB:  Lars Jensen hmd
CH:   Ane Larsdtr   ugift
     Kirsten Larsdtr = Anders Pedersen tjenestekarl i Nestved
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Marie Larsdtr 5 wks, dau of Lars Olsen gmd i Ronnebek    6 Mar 1841  pg 494
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Hansen 20 pleieson of Peder Hansen gmd i Steenstrup    24 Mar 1841  pg 494
 (he is illeg son of Marie Larsdtr fruentimmer - residence unknown)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Jensdtr i Steenstrup  29 Mar 1841  pg 497 507 515
HUSB:  Ole Andersen gmd
3 CH:  Karen Olsdtr   enke = afg. Hans Jensen tjenestekarl/inds i Ronnebek
     Ane Olsdtr    = Niels Rasmussen tjenestekarl i Fensmarke (avlskarl)
     Hans Olsen    27
wgd: Anders Jensen gmd i Steenstrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Pedersdtr i Ronnebek     2 Apr 1841    pg 500 505 514
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Niels Pedersen  17
     Jens Pedersen  15
     Christian Pedersen    13
     Peder Pedersen  6
     Karen Marie Pedersdtr 23 ugift
     Sara Pedersdtr 19 ugift
     Ane Marie Pedersdtr 9
guard: Peder Hansen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Christensdtr i Steenstrup    2 Apr 1841  pg 500
HUSB:  Ulrich Johansen hmd
2 CH:  Giertrud Ulrichsdr ugift
     Inger Ulrichsdr ugift (surnames assumed)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Hans Rasmussen 3˝, son of Rasmus Pedersen hmd i Steenstrup    13 Apr 1841  pg 502
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Hemmingsen 12, son of Hemming Pedersen gmd i Sipperup   7 Apr 1841  pg 502
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Marie Rasmusdtr ˝ i Steenstrup      17 May 1841  pg 507
FADER:  Rasmus Pedersen hmd
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Christiansen 8 wks, son of Christian Jensen hmd i Ronnebek     11 Sep 1841  pg 510
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Johansen moller svend i Ronnebeksholms Molle       18 Oct 1841   pg 511 512
MODER:  Dorthe Christensdtr enke = afg. Johan Jorgensen inds i Calbye
BRO:   Christen Johansen    hmd i Holme Olstrup
     Hans Johansen  inds i Calbye
     Jorgen Johansen tiene i Calbye
SIS:   Maren Johansdtr ugift tien i Halsted
     Mette Johansdtr ugift tien i Lille Nestved
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Andersen 11 wks, son of Anders Pedersen hmd i Ronnebek   15 Sep 1841  pg 511
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirstine Larsdtr i Ronnebekhuusene   8 Dec 1841  pg 513 519
HUSB:  Hans Christensen hmd (testament 12 Jun 1841)
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Laura Ottelia Hansine Hansen 1˝, dau of Moller Hansen i Ronnebeksholms Molle   29 Nov 1841  pg 513
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Nielsen 7 days, son of Niels Rasmussen gmd i Sipperup   17 Dec 1841  pg 517
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Margrethe Christiansdtr 6, dau of Christian Jensen hmd i Ronnebek  22 Jan 1842  pg 519
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Nielsen f.24 Jan, son of Niels Jorgensen hmd i Ronnebek   7 May 1842  pg 520
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Mads Rasmussen tien hos Lars Jorgensen gmd i Bogesoe  29 May 1842  pg 520 525
BRO:   Niels Rasmussen 30 inds i Calbgriis
     Lars Rasmussen  22 tien i Nestelsoe
SIS:   Maren Rasmusdtr ugift
     Karen Marie Rasmusdtr begge i Niechelsoe
curator: Lars Jorgensen gmd i Bogesoe
guard: Hans Olsen sognefoged i Nestelsoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Nielsen 8 wks, son of Niels Knudsen parcellist i Myrup   16 Apr 1842  pg 520
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Olsen gmd i Bagitsoe  18 Jul 1842   pg 522 527
WIFE:  Ane Pedersdtr
3 CH:  Ane Kirstine Pedersdtr
     Margrethe Pedersdtr
     Maren Pedersdtr - alle ugift
BRO:   Hans Olsen sognefoged i Naestelsoe
wgd: Lars Jorgensen gmd i Jorgensminde, Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Hansen hmd i Ronnebek      15 Aug 1842  pg 524
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Nielsen   22
     Niels Nielsen  19
     Karen Nielsdtr  14
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Margrethe & Ane Lisbeth twins f.19th, daus of Johannes Muth hmd i Ronnebek      23 Sep 1842  pg 525
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Nielsdtr 7 days, dau of Niels Knudsen parcellist i Myrup   14 Jan 1843  pg 525
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johan Schultz hmd i Myrup   14 Oct 1842  pg 525
WIFE:  Bodil Nielsdtr
CH:   Niels Johansen  26 tien i Slagelse
     Peder Johansen  19 tien i Lou Bye
     Hans Peder Johansen 16 tien i Maderup
SVOGER: Johan Jensen hmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Sophie 2, dau of Christian Hesse gmd i Borupgaard      27 Mar 1843  pg 530
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirsten Jensdtr Bogitzoe   3 May 1843   pg 531 532
HUSB:  Jens Andersen hmd smed
CH:   Karen Kirstine Jensdtr 8
     Peder Jensen   3
     Jens Jensen   1
REL:   Jens Jensen hmd i Taageskov
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jens Larsen Foght hmd i Ronnebek       20 Dec 1843   pg 534
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Lars Jensen   42 hmd i Ronnebek
     Johan Jensen   46 hmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lovise Jensdtr i Ronnebek   10 Apr 1844  pg 534
HUSB:  Lars Jensen hmd
CH:   Niels Larsen   25 ungkarl i Bogesoe
     Jens Larsen   27 hmd i Taageskov
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Jorgensen parcellist i Myrup  5 May 1844   pg 534 535 539
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr
CH:   Jorgen Pedersen 20
     Peder Pedersen  16
     Rasmus Pedersen 9
     Jens Pedersen  6
     Hans Pedersen  1˝
     Ane Cathrine Pedersdtr 22 ugift
     Karen Pedersdtr 11˝ or 4˝
guard: Peder Hansen parcellist i Myrup
wgd: Christian Andersen parcellist i Myrup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Rasmus Nielsen 20 wks, son of Niels Rasmussen gmd i Sipperup   30 Nov 1843  pg 534
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Lars Henrichsen parcellist i Ronnebek      30 Aug 1844  pg 536 538
2WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Henrich Larsen  10
     Peder Larsen   7
     Ingeborg Larsdtr 20 ugift
     Maren Kirstine Larsdtr 11
1WIFE:  Ingeborg Olsdtr (dod)
CH:   Karen Marie Larsdtr = Peder Knudsen inds i Ronnbek
     Mette Kirstine Larsdtr tien i Nestved
guard: Peder Hansen hmd i Ronnebek
wgd: Rasmus Hansen gmd i Svenoe/Sansoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Nielsdtr 60 i Bogesoe      8 Nov 1844  pg 538
HUSB:  Johan Jensen hmd
CH:   Hans Johansen  18 smedslaer hos Peder Olsen smed i Fladsaae
ILLEG.CH: Jens Larsen 25 tien Rasmus Pedersen gmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Peder Jensen 65 fattiglem dovstumen ugift hos Anders Jensen gmd i Steenstrup      21 Oct 1844    pg 538
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

udobt datter f.10th, dau of Frederich Hansen hmd i Steenstrup      d.12 Dec 1844 pg 541
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Pedersen 2, son of Peder Christophersen hmd i Bogetzoe      15 Feb 1845  pg 541
Niels Pedersen 2, son of Peder Christophersen hmd i Bogesoe   22 Feb 1845  pg 541
Karen Marie Pedersdtr 9, dau of Peder Christophersen hmd i Bogesoe    12 Mar 1845  pg 541
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Rasmussen 8, son of Rasmus Andersen hmd i Ronnebek       23 Feb 1845   pg 541
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Kirstine Andersdtr i Ronnebek, dod i Praesteo Amt Sygehus      26 Apr 1845  pg 541
HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Anders Pedersen 27
     Christian Pedersen    16
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Marie Pedersdtr 3˝, dau of Peder Nielsen hmd i Ronnebek   4 Apr 1846  pg 541
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Andersdtr 9 wks, dau of Anders Pedersen hmd i Ronnebek   29 Jul 1845  pg 541
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Kirstine Jensdtr 8, dau of Jens Andersen gmd i Steenstrup     6 Jan 1845  pg 541
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johanne Marie Jensdtr 5 mo, dau of Jens Andersen gmd i Bogesoe     25 Jan 1845  pg 541
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Hansen gmd i Sipperup    27 Jun 1846   pg 542 543 544
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Ane Marie Jorgensdtr   6
     Hans Jorgensen      4
     Henrich Jorgensen         2
     ( Jorgen Jorgensen        5 wks - only listed 23 Mar 1847)
REL:   Christen Hansen hmd i Windinge, Roeskilde
wgd: Jorgen Jepsen sognefoged i Steenstrup / Jens Andersen gmd i Bogesoe
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Kirsten Pedersdtr i Ronnebekhusene   9 May 1846  pg 542
HUSB:  Christian Pedersen hmd
CH:   Karen Christiansdtr   7  ( Karen Marie Christiansdtr 6˝)
     Peder Christiansen    4
     Ane Marie Pedersdtr 1
guard: Henrich Pedersen hmd i Ronnebek
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Karen Sophie Christiansdtr 3 & Jens Christian 1, dau & son of Christian Jensen hmd i Ronnebek   12 Jul 1846  pg
542
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Anders Christiansen 1, son of Christian Frederich Hess gmd i Borup       2 Dec 1846    pg 543
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Christiane Andersdtr 5 mo, dau of Anders Engversen hmd i Myrup      10 Oct 1846  pg 543
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johanne Frederikke Jensdtr , dau of Jens Henrichsen hmd i Ronnebek    2 Oct 1846  pg 543
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Poul Jensen 13, son of Jens Poulsen hmd i Myerup       25 Aug 1846   pg 543 
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Margrethe Jensdtr 4, dau of Jens Rasmussen gmd i Sipperup      5 May 1847  pg 545
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Sophie Jensdtr , dau of Jens Henrichsen hmd i Ronnebek    27 Apr 1847  pg 545
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Ane Margrethe Hansdtr 2, dau uof Hans Nielsen parcellist i Ronnebek   9 Oct 1847  pg 546
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Birthe Kirstine Rasmusdtr tjenestepige hos Christen Andersen gmd i Myrup     23 Dec 1847  pg 546
FADER:  Rasmus Andersen bodker i Holmeoldrup (dod)
MODER:  Birthe Pedersdtr
BRO:   Anders Rasmussen 21
     Peder Rasmussen 19
SIS:   Ane Margrethe Rasmusdtr ugift
     Maren Rasmusdtr ugift
     Susanne Rasmusdtr ugift
     Karen Marie Rasmusdtr ugift
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Christian Johansen 2 min, twin son of Johannes Muth hmd i Ronnebek    12 Aug 1847  pg 546
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Johan Hans Frederichsen 13 wks, son of Frederich Hansen hmd i Steenstrup     3 Nov 1847  pg 546
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Jorgen Hansen hmd 54 i Bogetzoe    29 Nov 1847  pg 546
WIFE:  Mette Christiansdtr
CH:   Johanne Jorgensdtr    8
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Margrethe Christensdtr i Ronnebek   31 May 1847      pg 546
HUSB:  Hans Christiansen hmd
CH:   Karen Marie Larsdtr   ugift
     Juliane Larsdtr ugift
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Jensdtr 1¬, dau of Jens Andersen smed i Bogesoe      11 Aug 1847  pg 546
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Niels Svendsen hmd i Ronnebekshusene      7 May 1847  pg 546 547
WIFE:  Kirsten Jepsdtr or Kirstine Jepsdtr
CH:   Hans Nielsen   ungkarl i Aaderup
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

Maren Nielsdtr i Ronnebek      pg 552
HUSB:  Lars Jensen hmd
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

DEATHS from 1st Jan 1833           pg 579
Niels Nielsen son of Niels Nielsen inds i Ronnebek 27 Feb 1833
Mette Hansdtr enke efter Thomas Pedersen hmd i Ronnebek   14 Mar 1833
Ellen Sophie Henrichsdtr, dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek   15 May 1833
Marie Nielsdtr dau of Niels Poulsen hmd i Ronnebek 19 Jun 1833
Henrich Mathiasen hmd vaever i Ronnebek Fradskov  21 Jun 1833
Hans Nielsen hmd i Ronnebekshusene       10 Jul 1833
Frederich Rasmussen hmd i Steenstrup      22 Aug 1833
Anders Nielsen son of Niels Poulsen hmd i Ronnebek 15 Oct 1833
Marie Hansdtr dau of Hans Pedersen hmd i Sipperup  27 Jan 1834
Niels Rasmussen, son of Peder Nielsen gmd's enke i Ronnebek 10 Jul 1834
Maren Andersdtr wife of Niels Knudsen parcillist i Myrup  8 Aug 1834
Jorgen Nielsen son of Niels Knudsen parcillist i Myrup   10 Sep 1834
Jacob Christiansen son of Christian Hesse gmd i Borupgaarden     3 Oct 1834
Kirsten Nielsdtr tjenestepige i Sipperup    7 Oct 1834
Maren Kirstine Olsdtr dau of Ole Pedersen gmd i Ronnebek  30 dec 1834
Niels Olsen illeg son of Mette Marie Nielsdtr i Storlinge  4 Jan 1835
Ingeborg Jorgensdtr wife of Rasmus Jorgensen hmd i Ronnebek 12 Jan 1835
Rasmus Pedersen son of Peder Nielsen gmd i Ronnebek     24 Jan 1835
Peder Jorgensen almistedreng i Ronnebek     6 Feb 1835
Ellen Johanne Henrichsdtr dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek   22 Feb 1835
Rasmus Olsen son of Ole Pedersen gmd i Ronnebek 17 Mar 1835
Andreas Rasmussen son of Rasmus Andreasen smed i Ronnebek  17 Mar 1835
Christian Rasmussen son of Rasmus Pedersen hmd i Steenstrup 21 Mar 1835
Jens Hansen son of Hans Gregersen gmd i Ronnebek  2 Apr 1835
Karen Hansdtr enke i Ronnebek          11 Apr 1835
Maren Larsdtr wife of Svend Jepsen hmd i Ronnebek  22 Apr 1835
Ane Kirstine Jensdtr dau of Jens Nielsen inds i Steenstrup 10 May 1835
Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek         10 May 1835
Hans Henrichsen hmd i Ronnebek         2 Jun 1835
Ellen Pedersdtr dau of Peder Jensen hmd i Myrup 3 Jun 1835
Niels Henrichsen son of Henrich Pedersen hmd i Myrup    27 Jun 1835
Jorgen Nielsen son of Jens Pedersen parcellist i Myrup   2 Jul 1835
Hans Hansen laerling hos Hans Thomasen hiulmand i Ronnebek 28 Sep 1835
Maren Olsdtr wife of Jens Jorgensen smed i Bogetzoe     10 Oct 1835
Jorgen Nielsen hmd i Ronnebek          2 Nov 1835
Henrich Hansen hmd i Ronnebek          21 Nov 1835
Niels Christensen son of Christen Andersen parc. i Myrup  14 Feb 1836
Ole Pedersen gmd i Ronnebek           23 Feb 1836
Karen Hansdtr dau of Hans Olsen gmd i Naestelsoe  14 Mar 1836
Peder Nielsen son of Niels Pedersen parc i Myrup  19 Mar 1836
Anders Henrichsen hmd i Ronnebek        7 Jun 1836
Ellen Margrethe Pedersdtr dau of Peder Jensen parc i Myrup 26 Jun 1836
Peder Larsen gmd i Ronnebek           13 Jul 1836
Peder Nielsen hmd i Ronnebek          21 Jul 1836
Jorgen Jacobsen son of Jacob Christensen hmd i Ronnebek   29 Aug 1836
Hans Henrich Rasmussen son of Rasmus Pedersen hmd i Steenstrup    29 Aug 1836
Rasmus Jorgensen hmd i Ronnebekhusene      12 Sep 1836
Jens Pedersen son of Peder Hansen hmd i Ronnebek  14 Sep 1836
Boild Hansdtr i Ronnebek            10 Dec 1836
Rasmus Nielsen son of Niels Rasmussen gmd i Ronnebek Sipperup    31 Dec 1836
Johanne Larsdtr gaardenke i Bogesoe       31 Dec 1836
Ellen Johanne Henrichsdtr dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek   27 Jan 1837
Kirstine Nielsdtr dau of Niels Rasmussen inds i Steenstrup 10 Mar 1837
udobt datt of Johannes Muth hmd i Ronnebek   8 Apr 1837
Karen Mortensdtr dau of Morten Jorgensen parc i Myrup    18 Apr 1837
Karen Isacksdr enke after Rasmus Jorgensen hmd i Ronnebekshusene   5 May 1837
Maren Christophersdtr dau of Christopher Nielsen gmd's enke i Bogesoe    22 Jun 1837
Niels Jorgensen stepson of Jens Jorgensen smed i Bogesoe  7 Jul 1837
Hans Larsen son of Lars Pedersen hmd i Ronnebekshusen    27 Jul 1837
Karen Nielsdtr enke after Rasmus Larsen hmd i Ronnebek Fredskov   15 Nov 1837
Ellen Johansdtr Henrichsdtr dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek  17 Dec 1837
Kirsten Pedersdtr wife of Peder Hansen hmd i Ronnebekshusen 3 May 1838
Kirsten Pedersdtr wife of Soren Olsen gmd i Steenstrup   31 May 1838
Jens Christian Jorgensen son of Jorgen Nielsen Jensen hmd i Ronnebek     18 Aug 1838
udobt 3 day old, son of Johannes Muth hmd i Ronnebek    5 Dec 1838
Peder Larsen Raune gmd i Steenstrup       6 Dec 1838
Peder Willumsen gmd i Bogetzoe         23 Dec 1838
Hans Jensen hmd i Steenstrup          30 Dec 1838
Mette Sophie Henrichsdtr dau of Henrich Pedersen gmd i Ronnebek   25 Apr 1839
dodfodt son of Jens Pedersen hmd i Myrup    15 Jun 1839
Dorthea Simonsdr pigen i Naestelsoe       24 Jun 1839
Karen Hansdtr wife of Hans Clausen hmd     26 Jul 1839
Maren Rasmusdtr dau of Rasmus Hansen hmd i Myrup  21 Sep 1839
Ellen Andersdtr wife of Lars Jorgensen gmd i Bogitzoe    2 Nov 1839
Ane Simonsdr pigen i Naestelsoe         16 Nov 1839
Jens Nielsen hmd i Ronnebek           28 Jan 1840
Lars Pedersen gmd i Ronnebek          29 Jan 1840
Peder Olsen hmd i Ronnebek           22 Feb 1840
Ane Lisbeth Johansdtr dau of Johannes Muth hmd i Ronnebek  25 Apr 1840
Niels Peter son of Peter Hansen hmd i Bogitzoe 28 Jul 1840
Kirsten Jensdtr wife of Niels Nielsen hmd i Ronnebekshusene 12 Sep 1840
Peder Nielsen son of Niels Knudsen parac i Myrup   7 Dec 1840
Ane Marie Nielsdtr wife of Peder Hansen hmd i Ronnebekshusene    26 Dec 1840
udobt son of Peder Bertelsen hmd i Steenstrup  27 Dec 1840
Ane Kirstine wife of Rasmus Andersen hmd i Ronnebekshusene 24 Jan 1841
Kirsten Hansdtr wife of Hans Pedersen hmd i Sipperup     8 Feb 1841
Birthe Jorgensdtr wife of Christen Andersen gmd i Myrup   24 Feb 1841
Maren Nielsdtr wife of Lars Jensen hmd i Ronnebek  26 Feb 1841
Ane Marie Larsdtr dau of Lars Olsen gmd i Ronnebek  6 Mar 1841
Peder Hansen pleieson of Peder Hansen gmd i Steenstrup   24 Mar 1841
Maren Jensdtr wife of Ole Andersen gmd i Steenstrup     29 Mar 1841
Maren Christensdtr wife of Ulrich Johansen hmd i Steenstrup 2 Apr 1841
Maren Pedersdtr wife of Peder Nielsen gmd i Ronnebek     2 Apr 1841
Peder Hemmingsen son of Hemming Pedersen gmd i Sipperup   7 Apr 1841
Hans Rasmussen son of Rasmus Pedersen hmd i Steenstrup   13 Apr 1841
Karen Marie Rasmusdtr dau of Rasmus Pedersen hmd i Steenstrup    17 May 1841
Lars Christiansen son of Christian Jensen hmd i Ronnebek  11 Sep 1841
Peder Andersen son of Anders Pedersen hmd i Ronnebek    15 Sep 1841
Lars Johansen mollersvend i Ronnebeksholms Molle  18 Oct 1841
Laura Ottilia Lausine dau of Moller Hansen i Ronnebeksholm Molle 29 Nov 1841
Kirsten Larsdtr wife of Hans Christensen hmd i Ronnebekshusene    8 Dec 1841
Rasmus Nielsen son of Niels Rasmussen gmd i Sipprup     17 Dec 1841
Ane Margrethe dau of Christian Jensen hmd i Ronnebek    22 Jan 1842
Peder Nielsen son of Niels Knudsen parc i Myrup 16 Apr 1842
Lars Nielsen son of Niels Jorgensen hmd i Ronnebek 7 May 1842
Mads Rasmussen tjenestekarl hos Lars Jorgensen gmd i Bogesoe     29 May 1842
Niels Hansen hmd i Ronnebek           15 Aug 1842
Ane Margrethe & Ane Lisbeth twins of Johannes Muth hmd i Ronnebek 23 Sep 1842
Johan Schultz hmd i Myrup            14 Oct 1842
Ane Nielsdtr dau of Niels Knudsen parc i Myrup 14 Jan 1843
Ane Sophie dau of Frederich Hess gmd i Borupgaard  27 Mar 1843
Kirsten Jensdtr wife of Jens Andersen smed i Bogesoe    3 Mai 1843
Rasmus son of Niels Rasmussen gmd i Sipperup  30 Nov 1843
Jens Larsen Foght hmd i Ronnebek        20 Dec 1843
Lovise Jensdtr wife of Lars Jensen hmd i Bogesoe  10 Apr 1844
Peder Jorgensen parc i Myrup           5 May 1844
Lars Henrichsen parc i Ronnebek         30 Aug 1844
Peder Jensen dovstum fattiglem hos Anders Jensen gmd i Steenstrup 21 Oct 1844
Karen Nielsdtr wife of Johan Jensen hmd i Bogesoe  8 Nov 1844
udobt dau of Frederich Hansen hmd i Steenstrup 13 Dec 1844
Maren Kirstine Jensdtr dau of Jens Andersen gmd i Steenstrup     6 Jan 1845
Johanne Marie Jensdtr dau of Jens Andersen gmd i Bogesoe  25 Jan 1845
Anders Pedersen son of Peder Christophersen hmd i Bogesoe  15 Feb 1845
Niels Pedersen son of Peder Christophersen hmd i Bogesoe  22 Feb 1845
Anders Rasmussen son of Rasmus Andersen hmd i Ronnebek   23 Feb 1845
Karen Marie Pedersdtr dau of Peder Christophersen hmd i Bogesoe   12 Mar 1845
Ane Kirstine Andersdtr wife of Peder Hansen hmd i Ronnebek 26 Apr 1845
Maren dau of Anders Pedersen hmd i Ronnebek   29 Jul 1845
Ane Marie Pedersdtr dau of Peder Nielsen hmd i Ronnebek   4 Apr 1846
Kirsten Pedersdtr wife of Christian Pedersen hmd i Ronnebek 9 May 1846
Jorgen Hansen gmd i Sipperup          27 Jun 1846
Karen Sophie - Christian Jensen hmd i Ronnebek 12 Jul 1846
Poul Jensen son of Jens Poulsen hmd i Myrup   25 Aug 1846
Johanne Frederikke dau of Jens Henrichsen hmd i Ronnebek   2 Oct 1846
Christiane dau of Anders Ingvordsen hmd i Myrup 10 Oct 1846
Anders son of Christian Frederich Hess gmd i Borupgd     2 Dec 1846
Ane Sophie dau of Jens Henrichsen hmd i Ronnebek  27 Apr 1847
Ane Margrethe dau of Jens Rasmussen hmd i Sipperup  5 Mar 1847
Niels Svendsen hmd i Ronnebek          7 Mar 1847
Margrethe Christensdtr wife of Hans Christiansen hmd i Ronnebek   31 Mar 1847
Maren dau of Jens Andersen smed i Bogesoe    11 Aug 1847
Christian son of Johannes Muth hmd i Ronnebek  12 Aug 1847
Ane Margrethe dau of Hans Nielsen parc i Ronnebek  9 Oct 1847
Johan Hans son of Frederich Hansen hmd i Steenstrup     3 Nov 1847
Jorgen Hansen hmd i Bogesoe           29 Nov 1847
Birthe Kirstine Rasmusdtr tjenestepige hos Christen Andersen gmd i Myrup   23 Dec 1847
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

DEATHS from 1 Jan 1823            pg 555
Hans 9 son of Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek   7 Feb 1823
Bodil Johansdtr enke efter Anders Jorgensen hmd i Ronnebek  7 Feb 1823
Bodil Marie Larsdtr enke of Hans Henrichsen i Sipperup   13 Feb 1823
Rasmus Rasmussen gmd i Ronnebek         17 Mar 1823
Peder Christensen gmd i Ronnebek         8 Apr 1823
Niels Pedersen gmd i Ronnebek          1 Aug 1823
Mette Poulsdtr wife of Christen Olsen hmd i Nestelsoe    1 Aug 1823 (heir: Christen Poulsen hmd i Nestelsoe)
Karen Kirstine ugift dau of Christen Olsen hmd i Nestelsoe 14 Aug 1823
Ingeborg Olsdtr wife of Lars Henrichsen gmd i Ronnebek   22 Jan 1824
Maren Jensdtr enke efter Jorgen Pedersen hmd i Ronnebek   1 Feb 1824
Ole Christensen ungkarl son of Christen Olsen hmd i Nestelseo    12 Mar 1824
Marie Olsdtr tienestepige & her illeg child Ane Dorthe Nielsdtr 1 Apr 1824
Ingeborg Jorgensdtr tienestepige i Bogesoe   11 Oct 1824
Johan Nielsen gmd i Bogesoe           31 Oct 1824
Hans Nielsen hmd i Bogesoe            1 Nov 1824
Maren Cathrine ˝, dau of Niels Stephensen hmd i Ronnebek  31 Nov 1824
Ole 4, son of Lars Henrichsen gmd i Ronnebek  28 Feb 1825
Anders Christiansen 16, son of Christian Hansen hmd i Ronnebey    1 Mar 1825
Peder nyefodt son of Lars Jensen hmd i Bogesoe 24 Apr 1825
Ole Christensen 28, son of Christen Olsen hmd i Nestelsoe  3 May 1825
Jens 5, son of Peder Andersen hmd i Ronnebek  25 Jul 1825
Karen Jacobsdtr wife of Hans Jensen gmd i Steenstrup     2 May 1825
Dorthe Madsdtr ugift dau of Mads Nielsen hmd i Ronnebek   2 Sep 1825
Hans 6 days old, son of Svend Jepsen hmd i Ronnebek     8 Mar 1826
Ingeborg 4 wks, dau of Lars Henrichsen gmd i Ronnebek    8 Mar 1826
Hans 1˝, son of Hans Olsen gmd i Nestelsoe   30 Mar 1826
Lars 6, son of Peder Hansen Skraeder hmd i Ronnebek     6 May 1826
Mette Kirstine 14 days, dau of Niels Svendsen hmd i Ronnebek     14 May 1826
Rasmus Larsen hmd 59 vaever i Ronnebek     28 Jul 1826
Jacob Andersen 41 gartner i Ronnebeksholm    8 Aug 1826
Maren Kirstine Nielsdtr 4 wks, dau of Niels Hansen hmd i Ronnebek  14 Oct 1826
Christopher Nielsen gmd i Bogesoe        1 Jan 1827
Kirsten Svendsdtr 9, dau of Svend Jepsen hmd i Ronnebek   28 Feb 1827
Ane Kirstine 9, dau of Niels Svendsen hmd i Ronnebek    24 Mar 1827
Margrethe Pedersdtr wife of Carl Nielsen hmd i Ronnebek   11 Apr 1827
Lars Andersen hmd i Ronnebek           1 Feb 1827
Anders Pedersen hmd i Steenstrup         1 Oct 1827
Johanne Hemmingsdr wife of Jens Rasmussen hmd i Nestelsoe  1 Oct 1827
Poul Johansen gmd i Bogesoe           1 Jan 1828
Henrich Jensen 22 ugift son of Jens Larsen hmd i Ronnebek  29 Feb 1828
Maren Jensdtr enke efter Anders Christophersen hmd i Ronnebek    29 Mar 1828
Kirsten Hansdtr ugift dau of Hans Christensen gmd i Ronnebek     28 Apr 1828
Hans Pedersen 1 3/4, son of Peder Rasmussen hmd i Ronnebek 25 May 1828
Maren Pedersdtr 10 wks, dau of Peder Henrichsen hmd i Sipperup    22 Jun 1828
Simon Hansen gmd i Nestelsoe           1 Jul 1828
Mette Kirstine Pedersdtr 2, dau of Peder Hansen hmd i Ronnebek    6 Jul 1828
Jens Pedersen 4, son of Peder Hansen hmd i Ronnebek     8 Jul 1828
Maren Hansdtr wife of Niels Svendsen hmd i Ronnebek     10 Jul 1828
Jorgen Christophersen hmd i Ronnebek      17 Aug 1828
Ole 22 ugift son of Hans Peder Christen hmd i Ronnebek   27 Aug 1828
Niels Pedersen gmd i Ronnebek          7 Sep 1828
Mads Pedersen ungkarl i Ronnebek        11 Sep 1828
Peder Mortensen gmd i Ronnebek         16 Nov 1828
Ole Steensen hmd i Ronnebek           2 Dec 1828
Dorthe Madsdtr wife of Peder Mortensen gmd i Ronnebek    25 Oct 1828
Anders Nielsen son of Niels Johansen hmd i Ronnebek     5 Dec 1828
Ole Pedersen 8 son of Peder Olsen gmd i Bogesoe 16 Mar 1829
Poul Christensen 1 son of Christen Olsen hmd i Nestelsoe  30 Jul 1829
Peder Rasmussen hmd i Ronnebek          6 Sep 1829
Maren Svendsdtr 2 dau of Svend Jepsen hmd i Ronnebek    29 Sep 1829
Christen Olsen hmd i Nestelsoe         15 Oct 1829
Hans Jensen hmd i Bogesoe            21 Oct 1829
Hans Christensen gmd i Ronnebek         13 May 1829
Morten Jensen hmd i Sipperup           4 Feb 1830
Hans 8 son of Peder Hansen i Ronnebek      12 Feb 1830
Hans Christian Pedersen 5 son of Peder Hansen gmd i Myrup  13 Mar 1830
Rasmus Olsen gmd i Myrup            14 Mar 1830
HOlger Jensen hmd i Ronnebek          21 Mar 1830
Giertrud Larsdtr wife of Andreas Ottesen hmd i Myrup    30 Mar 1830
Ingeborg Hansdtr wife of Hans Pedersen hmd i Ronnebek    16 Apr 1830
Inger Nielsdtr ˝ dau of Niels Poulsen hmd i Ronnebek     2 May 1830
Niels Pedersen gmd i Storlinge         18 May 1830
Karen Nielsdtr wife of Jorgen Christophersen hmd i Ronnebek 25 May 1830
Niels Nielsen hmd i Ronnebek           2 Jul 1830
Andreas Pedersen smed i Ronnebek        29 Aug 1830
Karen Pedersdtr wife of Jorgen Christensen hmd i Sipperup  30 Aug 1830
Carl Nielsen hmd i Ronnebek           22 Sep 1830
Maren Hansdtr enke efter Holger Jensen hmd i Ronnebek    26 Sep 1830
Bent Jorgensen hmd i Ronnebek          28 Sep 1830
Karen Marie 8 dau of Peder Hansen hmd i Ronnebek  28 Sep 1830
Karen Ludvigsdr wife of Rasmus Nielsen gmd i Sipperup    6 Oct 1830
Ellen Hansdtr wife of Christen Hansen hmd i Myrup  17 Nov 1830
Karen Marie Pedersdtr 11 stepdau of Frederich Rasmussen hmd i Steenstup    3 Dec 1830
Margrethe Witten meierske i Ronnebeksholm    31 Jan 1831
Jorgen Christensen hmd i Sipperup        4 Apr 1831
Dorthe Jensdtr enke efter Rasmus Olsen gmd i Myrup 11 Apr 1831
Else Kirstine Hansdtr wife of Christen Hansen gmd i Myrup  5 May 1831
Mette Kirstine 1, dau of Peder Hansen hmd i Ronnebek    12 May 1831
Niels Nielsen hmd i Bogesoe           22 May 1831
Poul Hansen 12, son of Hans Henrichsen hmd i Ronnebek    18 Jun 1831
Johanne Marie 1˝, dau of Peder Hansen gmd i Myrup  23 Jul 1831
Niels Bendixen hmd i Bogesoe          19 Aug 1831
Hans Christensen ¬, son of Christen Hansen gmd i Myrup   22 Aug 1831
Karen Poulsdtr wife of Jens Poulsen hmd i Myrup 26 Aug 1831
Maren 8 days, dau of Jens Poulsen hmd i Myrup  29 Aug 1831
Hans Peder Christiansen hmd i Ronnebek     30 Aug 1831
Niels Jacobsen hmd i Myrup            5 Sep 1831
Marie Jorgensdtr wife of Christen Hansen hmd i Myrup    10 Sep 1831
Anders Larsen 17 wks, son of Lars Jorgensen gmd i Bogesoe  12 Sep 1831
Johanne 17 wks, dau of Lars Jorgensen gmd i Bogesoe    12 Sep 1831
Ane Jensdtr enke efter Niels Bendixsen hmd i Bogesoe    30 Oct 1831
Niels Clausen hmd i Bogesoe           9 Jan 1832
Niels Henrichsen hmd i Ronnebek         9 Jan 1832
Maren Andersdtr wife of Peder Willumsen gmd i Bogesoe    29 Feb 1832
Christian 14, son of Jorgen Pedersen gmd i Ronnebek     6 Apr 1832
Henrich 1, son of Lars Henrichsen gmd i Ronnebek  15 Apr 1832
Peder Nielsen gmd i Ronnebek           5 May 1832
Niels Sorensen son of Svend Nielsen hmd i Ronnebek 21 May 1832
Rasmus Nielsen gmd i Sipperup          7 Jun 1832
Jacob Pedersen tienestekarl i Bogesoe      7 Oct 1832
Ane Pedersdtr 1˝, dau of Peder Olsen gmd i Bogesoe 28 Nov 1832
[Ronnebeksholms gods, Praesto probates; Book 2 1808-1847; film 41342]

////////////////////////////////////////END OF BOOK 2 ////////////////////////////////////////

Ane Sophie Larsdtr 23 dau of Lars Jorgensen gmd i Bogitzoe   5 Feb 1848   pg 1
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Ane Marie Pedersdtr 12 dau of Peder Hansen parcellist i Myrup      6 Feb 1848   pg 1
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Maren Pedersdtr 27 dau of Peder Hansen gmd i Myrup   12 Feb 1848  pg 1
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Karen Marie Rasmusdtr 6 dau of Rasmus Andersen hmd i Ronnebaekshusene  12 Mar 1848  pg 1
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Rasmus Andreasen smed parcellist i Ronnebaek      21 May 1848  pg 1
WIFE:  Johanne Kirstine Rasmusdtr
CH:   Niels Rasmussen 14
     Andreas Rasmussen    7
     Mette Marie Rasmusdtr 22 ugift
     Ane Margrethe Rasmusdtr 19
     Ane Dorthe Rasmusdtr 11
     Caroline Rasmusdtr 9
     Stine Rasmusdtr 2
wgd: Poul Rasmussen
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Svend Nielsen hmd 96 i Ronnebaekshusene  26 May 1848    pg 2
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
CH:   Hans Svendsen  skovfoged i Storlinge
     Mikkel Svendsen tjenestet i Nestved
     Karen Marie Svendsdtr = Ole Hemmingsen inds i Ronnebekshusene
wgd: Holm skoemagermester i Nestved ( C. Holnn )
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Jorgen Larsen tjenestekarl i Ronnebaeksholm  4 Oct 1848   pg 2
FADER:  Lars Jorgensen hulmand i Anderup
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Niels Pedersen tiene C. Hansen gmd i Myrupgaarden   27 Dec 1848  pg 2
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Birthe Kirstine Rasmusdtr tjenestepige i Myrup     20 Oct 1848  pg 2
MODER:  Birthe Pedersdtr = Rasmus Andersen inds i Holme Olstrup (? Rasmus Andersen 's enke?)
guard: Christen Andersen gmd i Myrup
wgd: Frands Ingvensen gmd i Odderup (signed: Frands Indvorsen)
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Mette Jensdtr i Borup    22 Jan 1849 pg 3 9 10 13 15
HUSB:  Christian Frederich Hess gmd
CH:   Jens Jacob Christiansen  5˝
     Sidse Johanne Christiansdtr 13
     Else Kirstine Christiansdtr 10˝
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Jens Nielsen gmd i Ronnebaek     8 Feb 1849   pg 3 7
WIFE:  Sidse Christensdtr        (=2. Lars Pedersen gmd i Ronnebek - by 22 Dec 1849)
CH:   Ellen Kirstine Jensdtr 1˝
REL:   Hans Nielsen hmd i Nestelsoe
WIFE.FADER: Christen Jensen hmd i Naestelsoe
? Rasmus Nielsen tien i Khvn, Anders Nielsen i Khvn, Peder Nielsen i Nestved
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Peder Nielsen parcellist i Myrup   13 Feb 1849  pg 3 6
WIFE:  Johanne Ingversdtr    (=2. Rasmus Bertelsen parcellist i Myrup - by 20 Dec 1849)
CH:   Niels Pedersen  14
     Jacob Pedersen  9
     Karen Pedersdtr 20 ugift
     Ane Elisabeth Pedersdtr 10
     Ellen Pedersdtr 6
REL:   Christen Nielsen gmd i Riisbye
wgd: Hans Ingversen gmd i Baarsoe (signed: Hans Ingvordsen)
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Johanne Christensdtr 11 dau of Christian Andersen parcellist i Myrup  2 Jun 1849   pg 3
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Karen Jensdtr i Ronnebaek  16 Nov 1849 pg 3 9
HUSB:  Hans Gregersen gmd
CH:   Sidse Hansdtr  37 = Willum Hansen gmd i Sneseretorp
     Poul Hansen   34
     Karen Marie Hansdtr 27 ugift
     
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Christian Frederich Hess gmd i Borupgaarden  17 Nov 1849  pg 3 9 10 13 15
WIFE:  Mette Jensdtr (dod 20 Jan 1849)
CH:   Jens Jacob Hess  6
     Sidse Johansdtr Hess   14
     Else Kirstine Hess    11 
BRO:   Hans Jacobsen Hess selvgmd i Kjong (signed: Hans Jacob Hess)
? Carl Frederich Hess (son of either Christian Frederich Hess or Hans Jacobsen Hess )
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Christian Jensen 17 son of Jens Pedersen hmd i Myrup  5 Jan 1850   pg 9
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Ane Margrethe Claudiusdtr or Ane Margrethe Clausdr i Myrup   23 Jan 1850  pg 9 12
HUSB:  Christian Andersen parcellist
CH:   Anders Christiansen   20
     Niels Claudius Christiansen    5
     Maren Christine Christiansdtr   15
     Mette Sophie Christiansdtr 10 
guard: skolelaerer Nielsen i Pederstrup & C. Hansen i Myrupgaarden (signed: C.J. Nielsen )
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Hans Hansen hmd i Ronnebaek      24 Mar 1850  pg 9
WIFE:  Dorthe Hansdtr
4 CH:  Hans Hansen   24
     Peder Hansen   20
     Jens Hansen   15
     Maren Hansdtr  22 ugift
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Anders Larsen Herluflille soldat P.A.91 163, dod i Hospital, Augustenborg Lazareth    15 May/14 Sep 1850   pg 11
14 17
 (hos Christian Pedersen gmd i Ronnebek)
˝BRO:  Hans Christensen 17 mollerlaer i Suserup Molle (?Snuderup?)
     Niels Christensen    10 tien i Leisegaaarden, Naesbye sogn
     Hans Larsen   inds i Herluflille, i militair tjeneste
˝SIS:  Sidse Marie Christensdtr 19 ugift tien i Herluflille
     Maren Christensdtr    12 tien i Torpe
     Karen Christensdtr    15 tien i Lenegaarden
MODER: ... = STIFFADER: Christen Hansen hmd i Herluflille
guard: Poul Pedersen parcellist i Herluflille
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Peder Christophersen hmd i Ronnebaek    17 May 1850    pg 10
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

dodfodt pigebarn dau of Jens Andersen gmd i Bogitzoe  25 May 1850  pg 10
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Jens Peter 6 plejeson of Jens Pedersen hmd i Myrup   4 Jul 1850   pg 11
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Jorgen Nielsen 13 mo. son of Niels Knudsen parcellist i Myrup      30 Nov 1850  pg 11
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

Peter Christian Madsen moller i Ronnebaeksholms Molle      20 Dec 1850  pg 13 17
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Niels Peter Madsen    15
     Hans Christian Madsen  3
     Ane Kirstine Madsdtr 11˝ or 18˝
     Hanne Marie Madsdtr 8˝
[Ronnebaekholms gods probates; Bk 3 1848-1850; film 41342]

////////////////////////////////////////END BOOK 3 ////////////////////////////////////////