HOME & Probate List Saebygaard Gods, Holbaek - skpr
  

         Saebygaard Gods, Holbaek - skpr
         Book 1 1791-1810 FHL 41370
          by Aurelia Clemons 3/22/04


Jeppe Andersen gmd i Hallenslev    25 Mar 1791  pg 3
WIFE:  Ane Olsdtr
HEIR:  Ole Ebbesen 12
guard: Lars Pedersen tommermand i Hallenslov / moller? (signed: Laust Pedersen )
wgd: Soren Jensen gmd i Hallenslov
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Anders Nielsen gmd i Herslov     25 Mar 1791  pg 10
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Ane Andersdtr 10
     Anders Andersen 8
     Kirsten Andersdtr 2
guard: Rasmus Pedersen gmd i Herslov
wgd: Jens Hansen gmd i Herslov
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Jens Olsen gmd i Ougtved   8 Jul 1791   pg 12 19
WIFE:  Ane Svendsdtr      (=2. (trolov) Peder Nielsen - by 1 Dec 1791)
CH:   Birthe Jensdtr 17
     Karen Jensdtr 10
     Maren Jensdtr 6
     Kirsten Jensdtr 2½
     Anders Jensen 14
guard: Laurs Hansen ( Lars Hansen ) gmd i Ougtved
wgd: Soren Andersen gmd i Ougtved
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Hans Pedersen hmd i Hallebyeore Skovhuus    18 Jul 1791  pg 15
WIFE:  Ane Margrethe Clausdtr
CH:   Peder Hansen 9
     Hans Hansen 5
guard: Anders Thomasen gmd i Hallebyeore Skovgaarde
wgd: Buchvald sr. i Hvids Molle
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Hans Larsen gmd i Heerslev  8 Aug 1791   pg 17 38
WIFE:  Dorthe Pedersdtr (=2. Lars Nielsen - by 2 Aug 1792)
CH:   Jorgen Nielsen 10
     Kirsten Nielsdtr 8
WIFE.FADER: Peder Larsen i Morchoye
guard: Jens Bertelsen i Herslev / Christen Johansen Smed i Heerslev (signed: Christian Johansen )
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Niels Jensen gmd i Saeby   10 Mar 1792   pg 24 34
WIFE:  Ellen Christophersdtr       (=2. Soren Hansen - by 7 Jul 1792)
CH:   Ellen Nielsdtr 16
     Ellen Nielsdtr 10
guard: Lorents Nielsen gmd i Saebye
wgd: Anders Viogensen gmd i Saeby
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Jens Jyde ungkarl i Rangle Molle   14 Apr 1792  pg 27
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Mikkel Christensen inds i Ougtved       23 May 1792  pg 28 36
WIFE:  Margrethe Espensdtr
CH:   Maren Michelsdtr 4½
BRO:   Jens Christensen hmd i Hallenslov
guard: Ole Nielsen
wgd: Ole Espensen hmd i Tenglhuusen / Soren Andersen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Jens Andersen hmd i Gierslev     14 Jun 1792  pg 30 55
2WIFE:  Maren Pedersdtr
1WIFE:
CH:   ... Jensdtr = Thomas Pedersen hmd i Valbye Mark, Nesbye gods
wgd: Johannes Christensen Smed i Gierslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Bertel Hansen inds i Hallenbye    2 Jul 1792   pg 31 55
WIFE:  Ellen Jensdtr
CH:   Kirsten Bertelsdtr 23 = Peder Larsen hmd i Norkenholm
     Hans Bertelsen 18
     Andreas Bertelsen 12
guard: Soren Pedersen i Hallenslov?
wgd: Jens Nielsen Skraeder
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ole Sorensen inds i Hallenslev    2 Jul 1792   pg 32 56
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Ane Olsdtr 22
     Boel Olsdtr 18 ( Bodil Olsdtr )
     Soren Olsen 15
     Peder Olsen 11
     Lars Olsen 1
guard: Jens Nielsen hmd i Hallenslov
wgd: Soren Pedersen hmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ellen Frederichsdtr i ...  2 Jul 1792   pg 33
HUSB:  Christen Stephensen inds.
CH:   Stephen Christensen 42 smed i Hallenslev
     Hermand Christensen 40 snedker? i Ougtved
     Johannes Christensen 35 hmd i Ougtved
     Frederich Christensen 31 smed i Saebye
     Kirsten Christensdtr 46 = Hans Andersen i Uldstrup
     Ane Marie Christensdtr 44 = Rasmus Pedersen i Hellenslov
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Jens Pedersen karl i Rangle Molle   12 Jul 1792  pg 37 57
HOSBOND: Jens Lassen i Rangle Molle (who deceased living with)
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Karen Larsdtr i Ellehuset  4 Aug 1792   pg 40 50 53
2HUSB:  Christen Jensen gmd
CH:   Else Cathrine Christensdtr 14 days
1HUSB:  
CH:   Giertrud Jensdtr 8
     Lars Jensen 4
REL:   Hans Larsen gmd i Jyderup 
1HUSB.BRO: Lund brogger i Khvn
      Christen Lund i Kallundborg?
guard: Buchvald
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Hans Pedersen i Kvie Veng Huset    6 Oct 1792   pg 48
WIFE:  Ane Margrethe Clausdtr
CH:   Peder Hansen 11
guard: Soren Slott i Hallebyeore
wgd: B. Buchvald sr i Skrids Molle
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Maren Jensdtr i Heerslev   12 Nov 1792   pg 51 54
HUSB:  Svenning Hansen hmd
CH:   Henrich Svenningsen 4
     Ane Marie Svenningsdtr 6
guard: Rasmus Jensen gmd i Herslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Peder Bertelsen hmd i Heerslev    6 Feb 1793   pg 57 66
WIFE:  Ellen Christensdtr
CH:   Jens Pedersen 42
     Lars Pedersen 36
     Bertel Pedersen 18
     Maren Pedersdtr 40
     Karen Pedersdtr 38 (unsure of 1st name)
     Kirsten Pedersdtr 30
     Dorthe Pedersdtr 13
     Marie Pedersdtr 6
guard: Lars Pedersen gmd i Herslev
wgd: Christian Smed hmd i Herslev (signed: Christian CHM Smed & Christian Johansen )
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Christen Laursen hmd ( Christen Larsen ) i Uldstrup  13 Feb 1793  pg 58 63
WIFE:  Lucie Jensdtr
CH:   Karen Christensdtr 32 = Christen Larsen inds i Ulstrup
     Maren Christensdtr 2 (NOTE: unsure about the names of the children)
? Jacob Laursen gmd i Uldstrup
wgd: Hans Olsen gmd i Uldstrup
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Marie Nielsdtr i Ougtved   18 Mar 1793   pg 60 70
HUSB:  Niels Larsen gmd
Christian    Peder Nielsen 10
     Niels Nielsen 4
     Ane Nielsdtr 7
BRO:   Ole Nielsen gmd i Ougtved
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Madsdtr i Hallenslev    23 Mar 1793  pg 64 68
2HUSB:  Ole Sorensen gl. gmd
1HUSB:  Kield ...
CH:   Jens Kieldsen 41 hmd i Hallenslev
     Niels Kieldsen 37 
     Soren Kieldsen 33 hmd i Hallenslev
     Marie Kieldsdtr 53 = Christen Knudsen hmd i Hellenslev
     Karen Kieldsdtr 40 = Christen Madsen gmd i Love 
     Ane Kieldsdtr 35 = Jens Pedersen hulmand? i K.Helsinge
     Sidsel Kjeldsdtr (dod) = Ebbe Andersen i Gjerslev?
      5CH: Inger Ebbesdtr 16 (unsure of 1st name, surnames assumed)
         Marie Ebbesdtr 14
         Anders Ebbesen 15
         Hans Ebbesen 10
         Lars Ebbesen 6
guard: Christen Svendsen (?could be same Andersen Christen Knudsen or Christen Madsen above )
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Henrich Wibe/Vibe moller i Hallenslev Molle  4 Sep 1793   pg 73 79
WIFE:  Lotte Jorgensdtr or Shalotte Amalia Hedevig Jorgensdtr
CH:   Ane Kirstine Henrichsdtr 14
     Giertrud Henrichsdtr 12
     Christen Henrichsen 10
     Jorgen Henrichsen 8
     Trine Henrichsdtr 6
     Carl Henrichsen 4
     Caroline Henrichsdtr 2 (surnames assumed)
WIFE.MORBRO: Jens Pedersen Vullum/Vallum i Holbek
guard: Christen Nielsen Moller i Marke Molle / Jens Johansen borger i Slagelse
wgd: Jens Pedersen Volle borger i Holbech / Jens Sorensen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

... i Gierslov    17 Jan 1794  pg 76 88
HUSB:  Ole Hansen
CH:   Christen Olsen 16
     Else Olsdtr 14
     Lars Olsen 12
guard: Anders Nielsen gmd i Giorslov
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

... ( Mette Nielsdtr ) i Torpe    26 Aug 1794  pg 89 102
3HUSB:  Jens Jensen gmd (? Peder Jensen )
1HUSB:  Johan ...
CH:   Niels Johansen hmd i Torpe
2HUSB:  Morten ...
CH:   Ane Mortensdtr = Ole Lassen hmd ( Ole Larsen ) i Torpe
     Karen Mortensdtr 24 hiemme
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Niels Kieldsen hmd i Hallenslov    1 Sep 1794   pg 92
WIFE:  Ane Christensdtr (signed: Ane Nielsdtr - pg 95)
CH:   Christen Nielsen 2 (dod by 24 Nov 1794)
     Ane Nielsdtr 1
BRO:   Jens Kieldsen i Hallenslev
wgd: Ole Sorensen gl. gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Margrethe Larsdtr i Nyeavlsgaarden  16 Nov 1794  pg 95 100
HUSB:  Simon Andersen gmd 
CH:   Ane Simonsdtr 10
     Lars Simonsen 7
     Maren Simonsdtr 4
     Soren Simonsen 14 days (dod by 17 Dec 1794)
FADER:  Lars Hansen gmd i Ougtved
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ole Hansen bmd i Hallenslov      27 Nov 1794  pg 98 103
WIFE:  Mette Simonsdtr
CH:   Simon Olsen 6
WIFE.BRO: Christen Westi i Reersoe
guard: Christen Pedersen i Hallenslev
wgd: Ole Sorensen i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Jeppe Hansen hmd i Outved  29 Jan 1795   pg 104 111
WIFE:  Else Jensdtr
CH:   Maren Jepsdtr 38 = Ole Nielsen i Callundborg
     Ane Jepsdtr 30 = Svinning Hansen hmd i Herslov
WIFE.CH:     Jens Nielsen hmd 40 i Hallenslov
     Karen Nielsdtr 38 = Jacob Hansen hmd i Helsinge Mark
     Mette Nielsdtr 35 = Christopher Olsen hmd i Mullerup
     Kirsten Nielsdtr 28 = Niels Hiulmand unge hmd i Reerslov
     Hans Nielsen 26 hos bro. Jens Nielsen i Hallenslov
wgd: Lars Tommermand i Hallenslov (signed: Laust Pedersen )
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Mette Larsdtr i Ulstrup   30 Jan 1795   pg 106
2HUSB:  Jacob Larsen gmd
CH:   Kirsten Jacobsdtr 34 = Jens Jensen ung gmd i Finnerup
1HUSB:  Jens ...
CH:   Ane Jensdtr 46 = Henrich Andersen gmd i Finnerup
     Niels Jensen 40 inds i Aaslov
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Karen Kieldsdtr i Uldstrup  12 Apr 1795   pg 113 118 120
HUSB:  Hans Andersen hmd
CH:   Jens Jorgensen hmd 30 i Ulstrup
     Ane Jorgensdtr 20 hiemme
guard: Jens Jensen i Windehilsinge / guard: Espen Larsen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Hans Pedersen skraeder hmd i Saeby  23 Dec 1795  pg 114 117 120
WIFE:  Ane Margrethe Andersdtr or Ane Margrethe Henrichsdtr
CH:   Mette Marie Hansdtr 24 tien i Stillinge Praestegrd
     Ane Marie Hansdtr 18 tien i Aunsegaard
     Karen Sophie Hansdtr 17 tien i Falkenhoj
     Pertrine Hansdtr 14 tien i Kulbye
     Johannes Henrich Hansen 9 hiemme
guard: Frederich Christensen Smed i Saebye
wgd: Lorents Nielsen / A. Kastrup
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Hans Larsen Bodker hmd i Saeby    11 Jan 1796  pg 115 120
WIFE:  Else Pedersdtr
CH:   Ane Cathrine Hansdtr ½
WIFE.FADER: Peder Nielsen hmd i Saebye
guard: Frederich Christensen Smed i Saebye
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Birthe Sorensdtr i Uldstrup     23 Mar 1796   pg 121
HUSB:  Lars Christensen hmd
CH:   Jens Larsen 22
     Christen Larsen 19
     Soren Larsen 14 tien i Bierre 
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Madses enke hos Niels Jensen hmd i Houg      26 May 1796  pg 122 125
HUSB:  Mads Hansen Smed i Uldstrup (dod)
CH:   Johanne Madsdtr = Anders Smed or Mads Smed i Reerslev, Noragger Gods 
     ... Madsdtr = Christen Smed i Herslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Frederich Gravesen hmd i Saeby    31 May 1796  pg 123 126
WIFE:  Charlotte Lovise
CH:   Jacob Frederichsen 7
     Ane Kirstine Frederichsdtr 3
guard: Frederich Christensen Smed i Saebye
wgd: Lorents Nielsen gmd i Saebye
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Simon Nielsen hmd i Hallenslev    3 Feb 1797   pg 129
WIFE:  Marie Larsdtr
CH:   Maren Simonsdtr 1/4 aar
guard: Lars Pedersen Tommermand i Hallenslev
wgd: Henrich Christensen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ellen Jensdtr i Ulstrup   7 Feb 1797   pg 131
HUSB:  Jens Jensen gmd
CH:   Niels Jensen 16
     Christen Jensen 14
guard: Niels Sorensen gmd i Ulstrup
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Soren Andersen gmd i Houg  28 Jul 1797   pg 135
WIFE:  Ane Ejlersdtr
CH:   Dorthe Sorensdtr = Mads Christensen gmd i Houg
     Anders Sorensen 33 hiemme
     Niels Sorensen 27 hiemme
wgd: Adam Pedersen gmd i Houg (? Lorents Pedersen )
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Pedersdtr i Gierslev   12 Oct 1797   pg 140
HUSB:  Niels Michelsen inds
CH:   Lars Nielsen 6
BRO:   Christopher Pedersen hmd i Gierslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Niels Christensen hmd i Teglovnshuset     1 Nov 1797   pg 142 143
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Jens Nielsen 19
     Maren Nielsdtr 12
     Ingeborg Nielsdtr 9
     Ane Nielsdtr 7
WIFE.BRO: Peder Jensen gmd i Torpe
guard: Cornelius Pedersen hmd i Teglhuuse
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Christen Knudsen hmd i Hallenslev   3 Mar 1798   pg 144
WIFE:  Marie Kieldsdtr (or Maren Kieldsdtr)
CH:   Ane Christensdtr 22
     Margrethe Christensdtr 21
     Knud Christensen 19
     Jens Christensen 16 alle tiene i Hallenslev
guard: Jens Kieldsen hmd i Hallenslev
wgd: Christen Pedersen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Soren Kieldsen hmd i Hallenslev    2 Apr 1798   pg 146
WIFE:  Bodil Larsdtr
CH:   Dorthe Sorensdtr 10
     Ole Sorensen 6
     Ane Sorensdtr 3
BRO:   Jens Kieldsen hmd i Hallenslev
wgd: Frederich Christensen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Kirstine Olsdtr i Gierslev    19 Sep 1798  pg 147 152 161
HUSB:  Anders Nielsen gmd
CH:   Niels Andersen 28 tien i hiemme
     Ole Andersen tien i Slagelse
     Anders Andersen hiemme
     Peder Andersen hiemme
     Jens Andersen hiemme
     Kirsten Andersdtr
     Maren Andersdtr
     Ane Andersdtr alle hiemme
guard: herr Alsing i Gierslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Johannes Ernstsen Kruuse inds skraeder i Hallenslev  18 Oct 1798  pg 150 154
BRO:   Anders Ernstsen Kruse skraeder hmd i Orslev Vester, Morupgaard ved Ringsted
SIS:   Ane Cathrine Ernstdtr enke i K.Helsinge
STIFDTR:     Mette Sorensdtr = Jens Nielsen hiulmand hmd i Hallenslev
SIS:   Giertrud Ernstdtr = Soren Pedersen hmd i Rye
NOTE: confusion about who sister Giertrud is married to & who Mette Sorensdtr is married to ??
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Nielsdtr i Ulstrup    26 Nov 1798   pg 157
HUSB:  Lars Jensen gmd
MODER:  Ane Sorensdtr = Niels Jensen gmd i Bakkendrup, Aagaards Gods
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Olsdtr i Houg  23 Dec 1798  pg 158
HUSB:  Lars Larsen hmd
CH:   Soren Henrichsen hmd i Kappel Leeds huuse
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Jens Henrichsen hmd 76 i Ulstrup   8 Apr 1799   pg 161 168 173 193
WIFE:  Mette Hansdtr
2 SIS:  Kirsten Henrichsdtr ugift i Khvn
     Ingeborg Henrichsdtr ugift i Khvn
½SIS:  Marie Henrichsdtr = Johan Uldrichsen Vaever i Svebolle (both dod)
      CH: Henrich Johansen Smed i Tonningen/Touningen
         Johanne Johansdtr
         Niels Johansen 26 tien i Svallerup/Aarbye / smed i Aarbye
?REL: Hans Olsen
guard: Peder Vaever hmd i Svallerup bye
guard: Jacob Larsen gmd i Ulstrup (signed: Hans Olsen )
guard: Anders Sorensen sognefoged i Rye
wgd: Hans Jensen gmd i Ulstrup
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Margrethe Larses enke hos Niels Larsen gmd i Ougtved    12 Apr 1799  pg 163 178
CH:   Anders Larsen hmd i Vedbye
     Niels Larsen i Ougtved
     Christen Larsen hmd i Ougtved
     Cathrine Larsdtr = Rasmus Pedersen gmd i Heerslov
     Karen Larsdtr = Peder Christensen smed i Vedbye
     Maren Larsdtr = Niels Christensen hmd i Loytved
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Henrich Andersen gmd i Finderup    25 Apr 1799  pg 165 176
2WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Dorthe Henrichsdtr 20
     Karen Henrichsdtr 16
     Kirsten Henrichsdtr 15
     Maren Henrichsdtr 12
1WIFE:
CH:   Peder Henrichsen 32
     Johanne Henrichsdtr 24
WIFE.FADER: Jacob Larsen gmd i Ulstrup
guard: Jens Jensen unge gmd i Finderup
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Maren Olsdtr i Giorslev       28 Jun 1799   pg 169 187
HUSB:  Ole Christensen Krag
CH:   Frederich Olsen 6
     Dorthea Olsdtr 1 (surnames assumed)
guard: Peder Christensen gmd 
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Bodil Nilausdtr i Honge   14 Jan 1800   pg 178
HUSB:  Hans Conradsen gmd
CH:   Nilaus Hansen 15
     Anders Hansen 12
     Jens Hansen 10
     Peder Hansen 8
     Conrad Hansen 4
guard: Hans Madsen gmd i Hong
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Eskild Jensen gmd i Hallenslev    20 Jan 1800  pg 183 187
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Inger Eskilsdtr 4
     Mette Eskilsdtr 1½
BRO:   Niels Eskildsen hmd i Hallenslev
WIFE.BRO: Niels Nielsen gmd i Ulstrup
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Soren Olsen gmd i Gierslev  4 Feb 1800   pg 188
WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Ole Sorensen 20
     Johannes Sorensen 19
     Christian Sorensen 15
     Maren Sorensdtr 12
wgd: Ole Hansen gmd i Gierslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Christensdtr i Hallenslev     3 Feb 1801   pg 195
2HUSB:  Peder Christensen gmd
CH:   Christen Pedersen 29
     Hans Pedersen 26
     Nilaus Pedersen 24
1HUSB:  Nilaus ...
CH:   Ane Nilausdtr = Soren Jensen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Karen Larsdtr i Herslev   4 Mar 1781   pg 196
HUSB:  Jens Hansen gmd
CH:   Hans Jensen 18
     Peder Hansen 14
     Margrethe Hansdtr 10
     Maren Hansdtr 7
     Ane Hansdtr 4
FADER:  ..... (by: Christian Johansen smed i Herslev)
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Niels Sorensen gmd i Ulstrup     15 Mar 1802  pg 201
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Christen Nielsen 43 gmd i Ulstrup
     Dorthe Nielsdtr 39 = Jens Hansen hmd i Ulstrup
     Bodil Nielsdtr 36 = Jens Larsen gmd i Giorlov
     Maren Nielsdtr 33 = Jens Jespersen gmd i Soelborg
     Mette Nielsdtr 30 = Jens Olsen gmd i Ulstrup
     Ane Nielsdtr 26 = Ole Larsen gmd i Bachendrup
     Marie Nielsdtr 27 ugift hiemme
wgd: Jacob Larsen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Jens Larsen ( Jens Lassen) = Sidse Marie moller i Rangle Molle     12 May 1802  pg 206 219 241 256 262 286 289
296 357 374 380 
1WIFE:  ... Jensdtr = Hiort forpagter i Aagaard
2WIFE:
CH:   Mette Cathrine Jensdtr 14
     Anders Hellesteen Jensen 12
     Jens Lassen Jensen 10 (? Jens Larsen )
     Abelone Jensdtr 9 (surnames assumed)
BRO:   Anders Rasmussen Bringstrup of Brendstrup/Brandstrup, Aarhus, Jylland
SVOGER: ... i Billerup Molle, Tusenaes
curator: Neergaard procurator i Kallundborg
guard: Soren Slotte skovfoged
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Hans Andersen gmd i Ulstrup      15 May 1802  pg 216
WIFE:  Kirsten Christensdtr
CH:   Karen Hansdtr = Peder Jensen gmd i Torpe
     Soren Hansen 30
     Lars Hansen 26
wgd: Frederich Christensen Smed i Saebye
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

David Hansen hmd i Ulstrup  17 May 1802   pg 217 248 254
WIFE:  Ingeborg Wormsdtr
BRO:   Bertel Hansen (dod)
      CH: Hans Bertelsen 28
         Andreas Bertelsen 23
         Kirsten Bertelsdtr = Peder Larsen hmd i Hallenslev
     Jeppe Hansen (dod)
      CH: Maren Jepsdtr = Ole Nielsen hmd i Cappel Lands huuset/ Kappelleeds huuse
         Ane Jepsdtr = Svinning Hansen hmd i Wedbye
SIS:   Cathrine Hansdtr (dod)
      CH: Jens 26 tien i Herslev
         Hans 22 tien i Ulstrup
         Karen tien i Herslev
guard: Rasmus Hansen hmd i Saebye / Christen Christensen Smed i Ulstrup
wgd: Hans Mortensen gmd i Herslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ellen Sorensdtr i Saeby   16 Jun 1802   pg 249
2HUSB:  Rasmus Hansen hmd
CH:   Else Rasmusdtr 19
1HUSB:  Bendt ...
CH:   Johan Bendsen 31
     Bodil Bendsdtr 24
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Kirsten Jensdtr i Ougtved  16 Jun 1802   pg 251
2HUSB:  Ole Nielsen inds aftaegtsmand
CH:   Karen Olsdtr 20 hiemme
1HUSB:  
CH:   Christen Pedersen gmd i Hallenslev
     Dorthe Pedersdtr = Mads Christensen gmd 
     Maren Pedersdtr ugift
     Ane Pedersdtr = Soren Andersen gmd i Hallebye, Selchausdahls gods (surnames based on Christen Pedersen )
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ole Pedersen moller i Hallenslev Molle     13 May 1803  pg 264
WIFE:  Lotte Jorgensdtr
SIS:   Johanne Marie Pedersdtr = Henrich Christensen gmd i Hallenslev Mark
BRO:   Christen Pedersen i Lellinge Molle (dod)
      CH: Claus Christensen 24
         Peter Christensen 15
         Hans Henrich Christensen 11
         Ane Christensdtr 21
         Christence Christensdtr 10
SIS:   Karen Hansdtr = Thomas Pedersen hmd i Ulstrup
guard: Thomas Pedersen Smed hmd i Hallenslev
wgd: Soren Borger i Slagelse (? Lauge Sorensen i Slagelse) (signed: Jens Sorensen )
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ole Hansen gmd i Gierslev  9 Aug 1803   pg 270
2WIFE:  Sidse Hansdtr
CH:   Kirsten Olsdtr 9
     Hans Olsen 7
     Johannes Olsen 3
1WIFE:  Christen Olsen 30
     Else Olsdtr = Christen Christensen hmd i Gierslev
     Lars Olsen 24
wgd: Peder Christensen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Christen Pedersen gmd i Hallenslev  13 May 1804  pg 276
WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Karen Christensdtr 12
     Maren Christensdtr 10
     Ane Marie Christensdtr 8
     Dorthe Christensdtr 6
     Mette Christensdtr 3
     Peder Christensen ½
guard: Peder Lorentsen gmd i Soebye (signed: Peder Lorendsen)
wgd: Hans Larsen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Lars Hansen gmd i Outved      21 Nov 1804   pg 281
2WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Ane Larsdtr = Mathias Arondsen i Hallenslev
     Sara Larsdtr = Peder Lorentsen i Soebye 
     Hans Larsen 29 i Outved
     Marie Larsdtr 27
1WIFE:
CH:   Ane Larsdtr = Christen Madsen gmd i Wedbye
     Margrethe Larsdtr = Simon Andersen i Nyearl
     Maren Larsdtr Cornelius Pedersen i Wedbye Skov
wgd: Soren Andersen gmd i Outved
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Dorthe Olsdtr i Gierslev   4 Apr 1805   pg 288 294
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Karen Jensdtr 25
     Birthe Jensdtr 22
     Hans Jensen 16
     Mette Marie Jensdtr 11
guard: Lars Larsen gmd i Gierslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Rasmusdtr i Hong Heedegaard    21 Sep 1805  pg 291 305
HUSB:  Aron Jespersen gmd
CH:   Peder Aronsen 6
     Niels Aronsen 2 days (dod by 14 Aug 1806)
     Bodil Aronsdtr 2 days (dod by 14 Aug 1806)
FADER:  Rasmus Pedersen gmd i Hallenslev
guard: Lars Rasmussen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Dorthe Christophersdtr i Ougtved   20 May 1806  pg 297 331
HUSB:  Niels Larsen gmd
CH:   Ane Marie Nielsdtr 9
     Ane Margrethe Nielsdtr 4
guard: Soren Christophersen gmd i Flinterup & Mikkel Christophersen gmd i L.Fuglede
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Soren Nielsen gmd i Hong   1806  pg 301 323
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Else Sorensdtr 18
     Kirstine Sorensdtr 16
     Peder Sorensen 12
     Niels Sorensen 5
guard: Niels Sorensen moller i Hong / Niels Pedersen gmd i Hong
wgd: Jens Andersen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Niels Madsen gmd i Hallebyeore    21 Feb 1807  pg 308 329
WIFE:  Ellen Rasmusdtr
CH:   Jens Nielsen 23
guard: Soren Nielsen gmd i Hallebyeore
wgd: skovridder Simonsen i Hallebyeore
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Birthe Nielsdtr i Hallenslev     9 Mar 1807   pg 311 326
2HUSB:  Lars Rasmussen gmd
CH:   Edskil Larsen 6
     Niels Larsen 3
1HUSB:  Edskil Jensen
CH:   Inger Edskilsdtr 12
     Mette Edskilsdtr 8
guard: Niels Nielsen gmd i Ulstrup & Niels Jensen hmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Peder Larsen hmd i Hallenslev     9 Mar 1807   pg 315
WIFE:  Kirsten Bertelsdtr
CH:   Maren Pedersdtr 18
     Ane Pedersdtr 12
     Dorthe Pedersdtr 10
     Cathrine Pedersdtr 5
     Ane Christine Pedersdtr 2
guard: Iver Larsen hmd i Hallenslev
wgd: Peder Christensen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Soren Pedersen hmd i Hallenslev    9 Apr 1807   pg 318
WIFE:  Birthe Pedersdtr
CH:   Stephen Sorensen 14
guard: Hans Hansen i Hallenselv
wgd: Peder Christensen i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Karen Pedersdtr i Hallebyeore     23 Apr 1807  pg 321 344
  (fodt i Fyhn)
HUSB:  Anders Thomasen hmd
guard: Bachmann
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Niels Nielsen hmd i Herslev      3 Oct 1807   pg 333 356
WIFE:  Sidsel Hansdtr
CH:   Niels Nielsen 26
     Lars Nielsen 19
     Hans Nielsen 12
     Christen Nielsen 10
     Ane Nielsdtr 22
     Kirsten Nielsdtr 14
guard: Hans Mortensen
wgd: Lars Pedersen gmd i Herslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Sorensdtr i Herslev       19 Oct 1807   pg 335 353
HUSB:  Rasmus Jensen gmd
CH:   Ane Rasmusdtr 22
     Johanne Rasmusdtr 19
     Kirsten Rasmusdtr 10
guard: Jens Sorensen hmd i L.Fuglede / Christian Johansen i Weerslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Peder Christensen gmd i Hallenslev  23 Oct 1807  pg 338 345
2WIFE:  Ellen Nielsdtr
CH:   Ane Pedersdtr 6
     Niels Pedersen 4
     Ellen Pedersdtr ½
1WIFE:
CH:   Christen Pedersen 35
     Hans Pedersen 30
     Lars Pedersen 28
guard: Soren Jensen gmd i Hallenslev
wgd: Soren Hansen gmd i Saebye
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Peder Jensen hmd i Saebyehoj     4 Jan 1808   pg 340 348
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Peder Pedersen 11
     Christen Pedersen 7
     Johan Pedersen 3
     Ane Pedersdtr 1?
FADER:  Jens Pedersen i Saebyehoy
guard: Jens Caspersen gmd i Hallenslev (or wgd:) (? Jens Espensen)
wgd: Peder Christensen hmd i Vindehelsinge Mark, Communitets gods (or guard:)
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Ane Laursdtr i Hallenslev  12 Apr 1808   pg 342 350
2HUSB:  Mathias Aronsen gmd
CH:   Christen Mathiasen
1HUSB:  ...
CH:   Peder 5
     Christen 3
     Karen 16
     Maren 14
     Marie 12
     Dorthe 9
     Mette 7
BRO:   Hans Laursen i Ougtved / tien i Kong/Hong
SVOGER: Peder Lorensen gmd i Saebye
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]


Ellen Christophersdtr i Saeby     18 Mar 1809  pg 364 386
2HUSB:  Soren Hansen gmd
1HUSB:  
CH:   Ellen Nielsdtr 28 enke = afg. Peder Christensen gmd i Hallenslev
     Karen Nielsdtr 18  (surname assumed)
guard: Anders Vintzens hmd i Saebye 
wgd: Peder Nielsen gmd i Hallenslev (? nu = Ellen Nielsdtr above??)
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Niels Jensen hmd i Hong   23 Oct 1809   pg 366 388
WIFE:  Ellen Jensdtr
CH:   Karen Nielsdtr 1
½BRO:  Hans Jensen gmd i Nestrup bye
wgd: Jens Hansen / Hans Hansen
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Karen Hansdtr i Hallenslev  24 Oct 1809   pg 367 390
HUSB:  Peder Christophersen gmd
CH:   Hans Pedersen 11
     Maren Pedersdtr 13
     Mette Pedersdtr 8 (surnames assumed)
SODSK.CH: Peder Jacobsen hmd i Rye
guard: Henrich Christensen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Simon Pedersen hmd i Hallenslev    2 Dec 1809   pg 370 392
2WIFE:  Kirstine Hansdtr
CH:   Hans Simonsen 15
     Niels Simonsen 13
1WIFE:
CH:   Peder Simonsen 32
BRO:   Soren Pedersen gmd i Ougtved
wgd: Hans Hansen Skraeder hmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Lars Rasmussen unge gmd i Hallenslev      29 Jan 1810  pg 371
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Peder Larsen 3
     Mads Larsen ½
     Ellen Kirstine Larsdtr 6
     Maren Larsdtr 5
BRO:   Christen Rasmussen i Torpe
wgd: Hans Hansen skraeder hmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

Christopher Larsen hmd i Hallenslev      11 Oct 1810  pg 378
WIFE:  Dorthe Hansdtr
BRO:   Niels Larsen gl. 53 gmd i Saebye
     Iver Larsen hmd 50 i Hallenslev
     Peder Larsen hmd i Hallenslev (dod)
      CH: Maren Pedersdtr 21
         Ane Pedersdtr 16
         Dorthe Pedersdtr 14
         Cathrine Pedersdtr 9
         Ane Kirstine Pedersdtr 6
SIS:   Barbara Larsdtr 58 enke = afg. Soren Bertelsen hmd i Houg
     Kirsten Larsdtr 52 = Hans Mortensen gmd i Herslev
guard: Niels Larsen gmd i Hallenslev
wgd: Frederich Christensen gmd i Hallenslev
[Saebyegaard Gods, Holbaek skpr; Book 1 1791-1818; FHL film 41370]

////////////////////////////////////////END OF ESTATE ////////////////////////////////////////