HOME & Probate List Samso Birk - Skifteprotokol
  

     Samso Birk - Skifteprotokol
     Book 1 (1 1812-16 Militaere skifter pa Kyholm & Samso
        (2 1818-1821 Civil skifter) FHL film 49482
     Book 2 1822-1837 Skifteprotokol - FHL film 49482
     Book 3 1837-1854 Skifteprotokol - FHL film 49482
     Book 4 Sec 1 Grevskabet 1828-1853 FHL film 49483
        Sec 2 Birket 1854-1856 FHL film 49483
     Book 5 1856-1864 no index - FHL film 49484
     Book 6 Tuno 1805-64 FHL film 49484
      (1805-18 under Aarhus Domkirkes gods)
      (1819-29 under Hads-Ning herred)
      (1830-64 under Samso Birk )
     Book 7 - index only and used for other books.
     Book 8 Samso Birk 1849-68 Dodsanmeldelsesprotokol (fort bagi midlertidig retsprotokol 1846-49) FHL film 49484
      starts pg 130 & goes to 188
     Book 9 Dodsanmeldelsesprotokol 1856-1861 FHL film 49484
NOT DOING THIS BOOK - does not give family information. Only lists husband, father if a child. All other information is:
myndige, umyndige & foraelder living - no names. All are found in previous books of probates.
     Book 9 Samso Birk for Tuno 1805-1864 - FHL film 521168
     (under Aarhus Domkirkes gods 1805-18)
     (under Hads-Ning herred 1819-1829)
     (under Samso Birk 1830-1864) NOTE: page 160 missing & index stops at pg 184)
          by Aurelia Clemons - May-Jun, 2007Julius Busch regimentsfeltskiar i Thorup, liig paa Besser    d.20 Jun 1812 pg 1- 1 4 8; 2- 2
BRO:   Busch grosserer i Khvn
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Christen Christophersen husar i Orby      13 Jul 1812  pg 1- 3 4
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Hans von Rodenborg/Rotenborg lieutenant    d.22 Jul 1812 pg 1- 4 5
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Erik Johansen husar     25 May 1813   pg 1- 6; 2- 2 3 4
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Niels Christian Madsen Norballe signalbestyer i Koldbye     d.7/9 May 1813 pg 1- 6; 2- 1 2 3
FADER:  Mads Nielsen i Hoe bye & sogn
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Erik Johansen husar i Samsoe     19 May 1813  pg 1- 6; 2- 2 3 4
 (fodt i Sollinge, Svendborg, Fyen)
HEIRS:  i Sollinge, Svendborg
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Niels Christian Larsen Kirkebye signalbest i Westborg      d.30 May 1813 pg 1- 6; 2- 2 3
FADER:  Lars Larsen boende = MODER: Ane Lauritzdtr i Klinting, Henne, Jylland
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Niels Pedersen Aabye underofficer #9 i Kyholm     d.22 Jul 1813 pg 1- 7
  ( of 1st jydske inf regmt 3 bataillon jaeger comp af 27 laegd lobe #26, Aabye, Aarhuus amt)
HEIR:  Rasmus Pedersen i Aabye
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Niels Christensen Jeberg jaeger i Kyholm    d.5 May/12 Jul 1813  pg 1- 7 9
BRO:   Rasmus Christensen Wissing hmd i Ieberg/Jeberg, Randers   (dobt 1776) hmd i Fuglslev
SIS:   Johanne Christensdtr (dobt 1766) = Soren Fisker bmd i Fuglslev, Sendes herred, Randers
     Ane Christensdtr (dobt 1770) ugift hos SIS Johanne
     Mette Christensdtr (dobt 1772) = Peder Jensen Smed i Fuglslov 
PARENT: Christen Rasmussen Balle = Kirsten Nielsdtr bonden i Ieberg, Galten herred, Randers
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Anders Larsen Hammelev underkonst #188 i Kyholm    17 Aug 1812  pg 1- 8
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Niels Michelsen Bildsoe underconstabel #138 i Kyholm  17 Aug 1812  pg 1- 8
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Jens Sorensen Skindbierg underkonstab #229 i Kyholm  d.11 Jun 1812 pg 1- 8
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Michel Jorgensen Kalhave konstabel #49 i Kyholm    d.15 Jul 1812 pg 1- 8
BRO:   Peder Jorgensen i Kalhave
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Christen Christensen Sjorsleff/Sjorslev soldat     d.4 Jul 1813  pg 1- 9; 2- 1 3 4
BRO:   ... Christensen militair i Khvn
SIS:   ... Christensdtr = ... i Jylland
     ... Christensdtr ugift i Sjorslev, Lysgaards herred, Jylland
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

Poul Danielsen Osterbording jaeger #18 i Kyholm    d.3 Dec 1813  pg 1- 19; 2- 1
FADER:  Daniel Mortensen i Osterbording
[Samso Birk Militaere skift pa Kyholm-Samso; Book 1 1812-1816 Sec 1; FHL film 49482]

///////////////////////
     2. Civil Skifter 1818- 1821

Thomas Rasmussen Noddelund musketer dod i Samsoe Sygehuus    d.26 Apr 1814 pg 2- 3 4
MODER:  Maren Sorensdtr bonde i Nodelund, Gullef sogn
BRO:   Christen Rasmussen boende i Nodelund, Gullef sogn
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Christen Andersen Norrevissing jaeger #130 i Kyholm  20 Jun 1814  pg 2- 4
FADER:  Anders Christensen i Norre Wissing, Wissing, Hjelmslev herred, Aarhuus amt
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Johan Frederich Henckell sognepraest i Tranebjaerg   2 Jun 1818   pg 2- 5 11
HUSB:  Christine Fyren Eilertz sal Henckell
CH:   Anders Henckell 35 sognepraest i Koldbye & amtsprovst i Samsoe-Thunoe
     Johannes Henckell 32 forpagter i Traneberg Praestegrd
     Bagger Henckell 29 soemand
     Christian Henckell 28 gmd i hiemme
     Frederich Henckell 26 leiutenant
     Hector Frederich Henckell 23 hiemme
     Jens Bing Henckell 22 handelsbetjent
     Ambrosia Henckell 33 = Wogelius gaardeier i Brundbye, her paa landet
     Elenora Marie Henckell 32 = Marcusen capitain braendevinnsbraender i Steden Khvn
     Mette Susanna Henckell 30 = Ottesen boer i Slagelse
     Ane Margrethe Henckell 25 = Peter Herslev Harboe Castberg leiutenant i Frederickshald/Fredericsostad i Norge
     Sophie Henckell 19 ugift hiemme
guard: Peder Laboe gmd i Traneberg
wgd: Neergaard forpagter
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

von Mackene major toldcasserer    16 Sep 1803/6 May 1816 pg 2- 5
WIFE:  Ane Cathrine Petersen
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Andreas Nellemann or Anders Nelleman pr-lieutenant hos frue Evens i Langemose  d.1 Dec 1818  pg 2- 9 12 32 34 50 56
61 63
BRO:   Rasmus Nellemann landvaesens kommissair kammerraad i Khn
SIS:   ... Nellemann = Risbrecht i Khvn
?BRO:  Hans Pedersen
     Rasmus Pedersen
     Jens Pedersen
? Peder Andreasen i Besser
? Karen Jorgensdtr enke i Tranderup
 F. Nellemann i Kierteminde
guard: Hammer amtsprovst sognepraest i Besser
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Frederich Claus Sann or Frederich Olaus Sann actor enkemand (fodt i Norge) i Orby    d.25 May 1819  pg 2- 17 58
62 65 80 82 
CH:   Inger Herstad Sann 28 ugift hos Poul Clasen kiobmand i Christiania, Norge (= Bruun garvermester i Christiania)
     Ane Cathrine Sann 26 ugift jomfrue conditionere i Fyen/ til Orbye
WIFE.BRO: Ebbe Ressing gdbruger i Brundbye
?SVOGER:     Poul Clausen i Christiania
guard: Hammer paster/ branddirecteur Stahl i Orbye
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Marie Hedevig Kold i Onsbjaerg    2 Aug 1819   pg 2- 19 45 ** ?29/19 see below
HUSB:  Peter Christian Thorche kapellan
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Kirstine Fyren Eilert sal madme Henckell or Kirsten Jensen enke i Tranebjaerg  d.2 Jul 1819  pg 2- 20 30 39 42 46
47 50 53 56 64 65 74 81
HUSB:  Johan Frederich Henckell sognepr. (dod 3 May 1818)
CH:   Anders Henckell 36 sognepraest i Koldbye & amtsprovst i Samsoe-Thunoe
     Johannes Henckell 33 forpagter i Transberg Praestegrd
     Bagger Henckell 30 soemand styrmand    (? Bagge Henckell)
     Christian Henckell 29 gmd i Samsoe
     Frederich Henckell 27 leiutenant
     Hector Frederich Henckell 24
     Jens Bing Henckell 23 handelsbetjent
     Ambrosia Henckell 34 = Mogens Peter Wogelius gdbruger i Brundbye, Samsoe
     Elenora Marie Henckell 33 = Marcusen capitain braendeviinsbrander i Staden Khvn
     Mette Susane Henckell 31 = Ottesen moller i Slagelse/i Jernberg Molle, Sjelland
     Ane Margrethe Henckell = Castberg leiutenant i Frederichshald/Frederichstad, Norge
     Sophie Henckell ugift i Pillemark bye (nu dod)
SIS:   Sophie Henckell madme enke = afg. Henckell forvalter i hiemme
guard: Neergaard forpagter i Brattingsborg / Plesner pastor i Traneberg
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Marie Hedevig Kold i Onsbjaerg    2 Aug 1819   pg 2- 29 45
HUSB:  Peter Christian Thorche kapellan
CH:   Anders Ditlev Severin Thorche 1 & 2 mo
     Marie Hedevig Thorche 4 wks
guard: Hans Hammer sognepraest i Onsberg-Besser
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Christian Frederich Friis sognedegn i Tranebjaerg   d.3 Feb 1820  pg 2- 38 43 55
      (testament)
BRO:   Hans Friis sognedegn chordegn i Veile
SIS.CH: Peder Hoeg gmd propritair i Ryssensteen-Rammegaard, Ringkjobing amt
STEPCH: Karen Rasmusdtr = Tygge Nielsen snedker i Traneberg
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Giertrud Kirstine Lund sal frue Koll enke i Onsbjaerg      d.11 Feb 1820 pg 2- 41 44 54 58
HUSB:  Ditlew Koll renteskriver kammerraad (dod)
CH:   Marie Hedevig Koll sal Torche (dod) = Peter Christian Thorche resid capellan til Besser-Onsberg
      CH: Anders Ditlev Severin Thorche 2
         Marie Hedevig Thorche 3/4 aar
FADER:  Lund brygger i Khvn (dod 1807)
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Lars Petersen birkedommer skriver i Samso Grevskab   18 Jan 1818/19 May 1820     pg 2- 47 52
HEIRS:  umyndige
REL:   Theisen kjobmand i Odense
guard: Boesen herr i Besser
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Laurs Oster selv.gmd i Besser     d.8 Apr 1819  pg 2- 47
WIFE:  
CH:   ... Oster = Knud Pedersen
wgd: Phillip Jorgensen gmd i Besser
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Ane Cathrine Petersen sal frue majorinde Machene enke i Tanderup    d.25 May 1821 pg 2- 57 66
HUSB:  von Mackene major toldkasserer (dod)
CH:   Christian Machene ritmester ved Slesvigske kyerseer regmt i Horsens
     Susanne Machene = Egerius controlleur i Orbye, Samsoe
     Charlotte Machene = Soren Degn alvsbruger i Tanderup bye, Samsoe
     Hedevig Machene ugift hiemme
     Henrich Machene leiutenant ved 1st Jydske regmt i Khvn
     Frederikke Lovise Machene enke = afg Sleppegtel/Schleppegrell capitain i Khvn
     Sophus Machene i Tanderup, Samsoe
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Dorthea Jorgensdtr i Silleballe, Besser    d.1819/27 Jun 1821       pg 2- 67 79 84
HUSB:  Jens Tonnesen Smed selv.bmd
CH:   Jorgen Jensen 25 & 1 mo i Silleballe, Besser
     Mette Jensdtr = Soren Pedersen Aggerup hmd i Thorup
     Margrethe Jensdtr = Soren Henrich Frandsen hmd i Alstrup
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Nicolai Bille forpater krigsassessor i Bisgaard hvgd i Onsbjerg     9 Jul 1821   pg 2- 70
NOTE: probably not probate - he signed
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Kirsten Pedersdtr i Tofteberg Skole      d.29 Jul 1821 pg 2- 74 78
HUSB:  Christen Jensen skolelaerer
CH:   Kirsten Christensdtr 4 wks & 2 days
HUSB.FAD: Jens Rasmussen Helboe hmd i Besser
HUSB.MOD: ... (dod 1808)
guard: Hans Bertelsen gmd i Tafteberg
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Clemen Tonnesen selv.gmd i Stavns/Tofteberg  d.26 Jul 1821 pg 2- 75
WIFE:  Barbara Rasmusdtr
CH:   umyndige
wgd: Peder Christian Rasmussen gmd i Stavns
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

Niels Juel forvalter branddirector i Samso Grevskab  10 Apr 1816/16 Oct 1821         pg 2- 75 81 83
WIFE:  Susanne Backwaldt sal. Juel
CH:   
wgd: Neergaard forpagter
[Samso Birk Civil Skifter; Book 1 Sec 2 1818-1821; FHL film 49482]

////////////////////////////////////////END BOOK 1 ////////////////////////////////////////
         Samso Birk - Skifteprotokol
         Book 2 1822-1837 FHL film 49482
           by Aurelia Clemons, May 2007

Kirstine Fyren Eilert sal Henckell enke i Traneberg      7 Jan 1822 pg 1 6 15 37
HUSB:  Johan Frederich Henckell sognepraest (dod)
CH:   Sophie Henckell (dod also)
     Anders Henckell sognepraest til Koldbye & amtsprovst for Samsoe-Thunoe
     Johannes Henckell forpagter i Gransberg Praestegrd
     Bagge Henckell soemand  (? Bagge E. Henckell)
     Christian Henckell gaardbruger i Pillemark, Samsoe
     Frederich Henckell lieutenant landsmaaler
     Hector Frederich Henckell gaardbruger i Orbye, Samsoe
     Jens Bing Henckell gaardbruger i Brundbye
     Ambrosia Henckell = Mogens Peter Wogelius i Brundbye, Samsoe
     Elenore Marie Henckell = Marcussen capitain i Khvn
     Mette Susanne Henckell = Ottesen moller i Tensberg Molle ved Slagelse
     Ane Margrethe Henckell = Henrich ? Castberg leiutenant i Frederikstad, Norge
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Niels Juel branddirecteur foralter i Pillemark?    d.1816/8 Jan 1822    pg 1 7 10 14 30 31 34 38
WIFE:  Susanne Juel or madame Juel
CH:   Amelia Juel 23
     Dorthea Juel 22
     Anthonette Juel 19
     Henriette Juel 18 alle ugift
     Christian Juel 15
     Sophus Juel 14
     Stine Juel 9
     Ane Cathrine Henningia Juel (dod) = Frederich Funck bagermester i det kongelige kjokken
guard: Thomas Hiermitzlev handelsmand i Pillemark
wgd: Neergaard forpagter i Brattingsborg
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Frederich Olaus Sann actor i Pillemark     d.1819/8 Jan 1822   pg 4 7 8 11 29 31 33
CH:   Inger Herstad Sann = Bruun garvermester i Christiania, Norge
     Ane Cathrine Sann umyndige tiene i Schelenborg hovedgrd, Fyen
SVOGER: Poul Clausen i Christiania
REL:   Ebbe Refsing gmd i Brundbye 
guard: Morten Tafteberg sognef / Wilhelm Stahl contorist i Orbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Anders Nellemann premier leiutenant i Samsoe Landmilice Cavallarie   d.1818/15 Jan 1822   pg 5 62 71 75 77 81 82
83 84
BRO:   Rasmus Nellemann landvaesenscommissair i Khvn
     Frederich Christian Nellemann forvalter i Kjerteminde (dod 6 Aug 1827 i Odense?)
     Niels Nellemand gmd i Kiertinge
     Mogens Nellemann gmd i Qvaerndrup
SIS:   ... Nellemann = Risbrik admiral
? Mackene major & tolder (dod) 
  ARV: Henrich Franck von Mackene capitain af 1st Jydsk Infantrie regmt
     Egeriis controlleur i Orbye
     Sophus Mackene herr i Tanderup
     Soren Degn avlsbruger i Tanderup
     v. Mackene ritmester
     ... Mackene enke frue = afg Sleppegrell capitain
guard: Hans Hammer amtsprovst sognepraest i Besser
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Lars Petersen birkedommer i Samsoe Grevskab  d.1817/18 Jan 1822   pg 5 7 28 29 30 31 32 34 41 43 45 49 51 53 54 56
63 64 -71
WIFE:  Inger Kirstine Teisen (dod 5 Jun 1812)
CH:   Ane Margrethe Petersen = Morten Oster hmd i Brundbye
     Ane Dorthe Petersen
     Regine Sabine Elisabeth Petersen
     Mette Eleonore Petersen - alle ugift
     Hans Nicolai Petersen mindre
     - family i Fyen
guard: Boesen forvalter selv i Besser
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ane Cathrine Petersen sal. Mackene frue majorinde   d.1821/27 Feb 1822   pg 9 44
HUSB:  Mackene major tolder (dod)
CH:   Christian Mackene ritmester i Horsens
     Susanne Mackene = Egeriis controulleur i Orbye
     Charlotte Mackene = Soren Degn avlsbruger i Tanderup
     Hedevig Mackene froken ugift i Besser
     Henrich Mackene capitain i Khvn
     Frederikke Mackene enke = afg Schleppegrell capitain i Khvn
     Sophus Mackene af Tanderup her paa Oen/ nu i Jydland
     v Mackene ritmester
guard: Hammer amtsprovst
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Giertrud Xne Koll frue enke i Samsoe  d.1820/14 Mar 1822   pg 12 37
HUSB:  Koll kammerraad rentsskriver (dod)
CH:   ... Koll (dod) = P.C. Torche urtekraemmer i Khvn or capitain?
      CH: Anders Ditlev Severin Torche 3 3/4
         Marie Hedevig Torche 2˝
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Kirsten Jorgensdtr i Besser      d.28 Jun 1822/12 Apr 1823    pg 38
HUSB:  Peder Rasmussen Kieldmand aftgsmd
CH:   Knud Pedersen selv.gmd i Besser
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Rasmus Pedersen ugift i Besser    d.14 May 1822/12 Apr 1823    pg 38
FADER:  Peder Rasmussen Kieldmand aftgmd i Besser
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Clemmen Tonnesen selv.gmd i Stavns  d.26 Jul 1821/16 Oct 1823    pg 46
WIFE:  Barbara Rasmusdtr
CH:   Rasmus Jorgen Clemensen 8
     Thonnes Clemensen 6
     Ane Dorthe Clemensdtr 4 (surnames assumed)
BRO:   Soren Thonnesen ungkarl i Stavns
SIS:   Abel Marie Thonnesdr
WIFE.MOD: Giertrud Pedersdtr
WIFE.BRO: Peder Christian Rasmussen selv.gmd i Stavns
? Henrich Soren Thonnesen 's enke gmd i Onsberg
? Soren Rasmussen selv.gmd i Stavns
wgd: Morten Kierulff selv 
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Peder Brochner Riis sognedegn hos Ole Poulsen hmd i Besser   27 Dec 1823  pg 52 53 62 72 74 75 76 78
SIS:   Ane Larsen Riis = Jens Winther moller i Mellem Molle, Jylland
     Margrethe Ollegaard Riis enke = afg Borge Krog
     Ane Kirstine Riis (dod)
      CH:  
˝BRO:  Jacob Rammel (dod)
      CH:  
guard: Ole Poulsen hmd / Knudsen inspecteur i Ornslund
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ane Dorthe Sorensdtr sal. Kierulff i Stuans  d.29 Jan 1818/26 Apr 1824    pg 58 72
HUSB:  Morten Kierulff/Kjerulff skipper selv.gmd (dod 1832)
6 CH:  Ane Margrethe Kierulff 13
     Svend Kierulff 12
     Soren Kierulff 9
     Clara Kierulff 6
     Carl Frederich Kierulff 4
     Ane Dorthe Kierulff 3   (surnames assumed)
FADER:  Soren Rasmussen selv.gmd i Stavns
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Johan Georg Kieldsen degn i Nordbye      25 Apr 1825      pg 72 159(his child died)
WIFE:  
CH:   
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Niels Nielsen 14 i Koldbye  19 Apr 1826   pg 81
MODER:  ... = STEPFAD: Peder Seiling skolelaerer i Koldbye
SODSK:  Soren Bay Seiling 2˝   (dod 1 Aug 1826  pg 81)
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Anders Boesen selv.gmd i Besser    3 Mar 1828   pg 94 98 100 102 105 107 109 110 111 113 116 117 119 122
123 126 128 129 136
WIFE:  Ane Cathrine Evens sal Boesen (dod )    (testament 29 Dec 1800)
BRO:   Hans Boesen (dod)
      CH:: Lovise Boesen = Moller kiobmand i Randers
     Svend Boesen (dod)
      CH: Godde Svendsen or Giode Svendsen i Peerstrup, Nodager
     Rasmus Boesen (dod)
      CH: Christen Rasmussen gmd i Schanesoe/Skaresoe/Skarresoe
         Mette Rasmusdtr = Laurs Sorensen i Essig/Eisig
         Maren Rasmusdtr (dod) = Rasmus Nielsen i Colind
          CH:  Rasmus Rasmussen
             Karen Rasmusdtr
             Niels Rasmussen
WIFE.BRO: Andreas Evens moller eier i Norkiaer Molle, Aalborg, i Wensyssel
WIFE.SIS: Dorthea Evens = Birch sognepraest i Withen/Witten, Aarhuus amt
WIFE.BRO: Carl Frederich Evens leiutenant (dod)
      CH: Anders Evens i Thorup / jordbruger i Samsoe
         Mette Dorthe Evens tiene i Kallundborg
         Thomas Mandix Evens giortlermester i Khvn
         Ane Dorthe Evens ugift i Langemark, Samsoe
         Else Margrethe Evens sal Sorensen enke = Rasmus Sorensen skipper i Besser, Samsoe
         Hans Andreas Evens handelsbetient i Aarhuus
? Anders Boesen Evens handelsmand i Thorup
guard: Neergaard forpagter i Sannholm
wgd: Henckell sagforer i Pillemark
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Rasmus Rasmussen skolelaerer kirkesanger i Koldbye   9 Jun 1828   pg 97 112 113 114
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Maren Rasmussen 8
     Andreas Rasmussen 5
     Peder Christian Rasmussen 1˝
FADER:  Andreas Rasmussen sognedegn (dod - 2 Dec 1811)
WIFE.BRO: Niels Pedersen Holm gmd i Brundbye
? Ole Pedersen & Soren Pedersen
? Soren Holm gmd i Onsberg
wgd: P.R. Seiling skolelarer/ Rasmus Jensen Ladefoged gmd i Koldbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Jorgen Mortensen hmd i Aggerup    16 Nov 1828  pg 100
WIFE:  
1 CH:  mindre son
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Anders Henckell amtsprovst i Koldbye      22 Nov 1828  pg 101
WIFE:  Frederikke Wolf sal Henckell
CH:   umyndige
wgd: Knudsen inspecteur
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Rasmus Sorensen skipper selv.gmd i Besser    30 Apr 1829  pg 105 138
WIFE:  Else Margrethe Evens
CH:   
WIFE.FARSIS: Ane Cathrine Evens sal Boesen (dod) = Anders Boesen selv.gmd i Besser (dod)
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Jorgen Besser skolelaerer i Orbye   2 Jun 1829   pg 106 117 119 120 121 122 124 126 127 128 132 139
WIFE:  Mette Kirstine Jorgensdtr
4 CH:  Ane Margrethe Jorgensdtr 13
     Jorgen Jorgensen 11
     Soren Jorgensen 9
     Barbara Jorgensdtr 6
BRO:   Michel Sorensen skraeder i Besser (signed: Michel Sorensen Besser)
wg: Ole Pedersen sognefoged i Orbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Signe Jorgensdtr enke i Agerup, Besser     1 Jun 1829   pg 106 118 119
HUSB:  Jorgen Mortensen hmd (dod)
1 CH:  Morten Henrich Jorgensen myndig/ ungkarl i Aggerup
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Jorgen Thurdboe/Thonboe selv.aftgsmd i Besser     23 Aug 1829  pg 109 118
WIFE:  
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Mette Sorensdtr i Stauns      13 Nov 1829   pg 112 118
HUSB:  Hans Jochumsen aftgsmd inds hos Morten Kierulff selv. i Stauns
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Mathias Anker Nyerup 6 i Onsberg    19 Mar 1830  pg 118
FADER:  Rasmus Nyerup fisker i Kallunborg
MORFAD: Morten Pedersen skolelarer i Onsberg
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Peder Rasmussen Kieldmand selv.aftgsmd i Besser     26 Mar 1830  pg 119 139
1 CH:  Knud Pedersen Kieldmand hmd i Besser
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Birthe Jensdtr aftgsenke i Klastrupgaard    17 Jun 1830  pg 121 123 135
HUSB:  Jens Kleis selv.gmd (dod)
CH:   Jens Kleis skipper i Besser
     Jens Soren Kleis matros 
     Ane Cathrine Kleis = Meineke/Meinecke gartner i Kiel
     Ane Mette Kleis = Hector Henckell gmd i Brundbye
     Karen Kleis tiene i Christinedahl, Jylland
     Jensine Kleis = Niels Sorensen gmd i Brundbye
? Michel Frier eier i Kleistrupgaard
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Hans Jorgen Jorgensen 33 i Besser   23 Jun 1830  pg 122
FADER:  Jorgen Michelsen Stauns gmd i Besser
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Inger Kirstine Clausen enke i Nordbye     24 Aug 1830  pg 125
HUSB:  Clausen sognepraest (dod)
CH:   ... Clausen enke = afg Winding studiosis theologie
     ... Clausen = Heegaard sognepraest i Nordbye
     ... Clausen = Bille krigsassessor
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Christen Jensen skolelaerer i Tafteberg    2 Sep 1830   pg 125 136 139 140 141 149
2WIFE:  Mette Hansdtr      (=2. Ole Foged gmd i Onsberg)
CH:   Maren Christensdtr 7
1WIFE:  Kirsten Pedersdtr (dod)
CH:   Kirsten Christensdtr 9
guard: Niels Pedersen Almstok gmd i Tafteberg    (signed: Niels Pedersen Allimstoch)
wgd: P. Michelsen skolelarer kirkesanger i Nordbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Inger Kirstine Clausen praestenke   23 Aug 1830  pg 138
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Mette Andersdtr i Tanderup     29 May 1831   pg 139 141 143 147 151 154
HUSB:  Jens Sorensen skolelaerer
2 CH:  Ole Soren Jensen (nu dod pg 140)
     Ane Dorthe Jensdtr
     Ane Mette Jensdtr
FADER:  Anders Olsen Kraemmer gmd i Tanderup
guard: Jorgen Sorensen Svensk gmd i Tanderup
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Michel Jorgensen Flink hmd i Sileballe, Besser     6 Sep 1831   pg 141 144 152 154 155
WIFE:  Ane Olsdtr
BRO:   Niels Jorgensen inds i Osterbye
SIS:   Ane Jorgensdtr = Niels Iversen hmd i Koldbye
     Ane Mette Jorgensdtr = Rasmus Mortensen hmd i Osterbye
     Maren Jorgensdtr = Niels Laboe hmd i Brattingsborg (separated by 20 Jan 1832)
STEPCH: Ole Poulsen hmd i Besser (WIFE's CHILD)
? Karen Olsdtr enke = afg. Soren Hansen hmd i Besser
wgd: Michel Frier selv.gmd i Kleistrupgaard
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Michel Jorgensen inds i Stauns    17 Sep 1831  pg 141
WIFE:  Mariane Sorensdtr
1 CH:  ... Michelsdtr umyndig
FADER:  Jorgen Michelsen selv.gmd i Stauns
wgd: Lars Hansen selv.gmd 
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Morten Kjerulff or Morten Kierulff selv.gmd skipper i Stauns  4 Nov 1831   pg 142 143 157 161 164 166 171 175 178
181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192 194 196 198 200 201 203 205 206 212 215 218 221 222 224 229 230 232 241 245 250
260 262 264 266 269 271 274 278 280 286
2WIFE:  Else Hansdtr       (testament 2 Jul 1829)  (=2. Soren Eriksen gmd i Tafteberg)
1WIFE:  Ane Dorthea Sorensdtr (dod - 26 Apr 1824)
6 CH:  Svend Kjerulff fravaerende paa Soerilse
     Soren Kjerulff mindre nu selv.gmd i hiemme, Stuans
     ... Kjerulff umyndig
     Grethe Kjerulff = Jacob Mortensen gmd i Traneberg
     2 daus ugift
BRO:   Kjerulff examinatus juris i Pillemark
SIS:   Birthe Marie Kjerulff sal Gommesen (dod 2˝ aar) = Rasmus Gommesen skiper i Kierteminde
1WIFE.BRO: Jens Sorensen gmd i Stauns
2WIFE.CH: ... enke = afg. Morten Henrich Jorgensen lods i Tafteberg     (wgd: Jens Jorgensen Waever gmd i Pillemark)
? Johan Conrad Kierulff kiobmand
guard: Knudsen inspecteur i Ornslund
wgd: Soren Holm selv.gmd i Stauns
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Bendt Andersen arbeidsmand braendeviinsbraender fra Gronnegaden, Khvn, dod i Kyeholm   19 Dec 1831   pg 143 172
WIFE:   i Khvn
CH:   
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Rasmus Jensen Stierne arbeidsmand i Besser   29 Jan 1832  pg 152 153 160 174
CH:   Jens Rasmussen
     Andreas Rasmussen - mindre
     Ane Mette Rasmusdtr
? Jens Jensen Stierne hmd i Besser
guard: Hammes amtsprovst i Bessen & Peder Hansen hmd
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Soren Pedersen arbeidsmand fattig fra Jylland, dod hos Rasmus Mortensen gmd i Brundbye  28 Jan 1832   pg 152 153
168
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Cathrine Fabricius sal Hammer i Besser-Onsberg        pg 156
HUSB:  Hans Hammer amtsprovst
5 CH:  1 son minder & other umyndige
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Grethe Sorensdtr fruentimmer tiene Hansteen praest i Traneberg      5 Jun 1832  pg 157 173
1 CH:  Jens Hansen tienestekarl i Traneberg
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ane Dorthe Larsdtr i Sildeballe    3 Sep 1832   pg 159 165 170 174
HUSB:  Knud Pedersen Kieldemand selv.hmd
4 CH:  Lars Knudsen 13
     Ane Johanne Knudsdtr 11
     Bodil Knudsdtr 9
     ... Knudsen   (dod age 5 wks - 18 Sep 1832  pg 159)
guard: Jens Tonnesen Smed bmd i Sildeballe
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ole Rasmussen aftgsmd i Sildeballe   8 Aug 1832/16 Mar 1833     pg 159 172
WIFE:  
CH:   Hans Olsen hmd i Besser
     ... Olsdtr = Jorgen Sorensen Mahler gmd i Sildeballe
HEIR:  Ole Rasmussen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Dorthe Olsdtr Meckell/Merchel/Merckell i Besser    10 Nov 1832  pg 161 162 168 169 174 177 179 180
2HUSB:  Jorgen Michelsen Staun selv.gmd
CH:   Michel Jorgensen Staun (dod) = Mariane Sorensdtr =2. Peder Andreas Hansen inds
      CH: Mette Dorthe Michelsdtr
     Maren Jorgensdtr = Niels Sorensen Bodker gmd i Onsberg
1HUSB:  
CH:   Morten Pedersen gmd i Wadstrup
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Jens Pedersen Holm selv.gmd i Langemark       31 Oct 1832   pg 161 173 174
WIFE:  
4 CH:  Peder Holm i Langemark
     Soren Holm i Langemark
     Jens Holm i Langemark
     Michel Holm i Besser   -    alle myndige
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Johanne Marie Lusa/Liisa/Luja sal Evens enke i Langemark     30 May 1833  pg 174 176 181 183 184 186 187 188 190
191 193 195 197 198 200 201 204 205 206 215 216 220 222 223 227
HUSB:  Carl Frederich Evens leiutenant (dod)
6 CH:  Hans Andreasen Evens handelbetient i Langemark, Samsoe
     Ane Dorthe Evens ugift  (= Morten Jorgen Fries hmd i Besser)
     Thomas Mandix Evens giortlermester i Khvn
     Anders Boesen Evens kiobmand i Hirscholm/ veibetient i Walbye, Khvn
     Else Margrethe Evens enke = afg. Rasmus Sorensen skipper i Besser
     Mette Dorthe Evens conditioner i Waldbye ved Khvn (= Sophus Mackene i Endelov)
? Michel Fries selv.gmd i Kleistrupgaard
guard: Jens Holm sognefoged i Thorup / Ole Pedersen sognefoged i Orbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Morten Petersen skolelaere kirkesanger i Onsberg    21 Oct 1833  pg 182 185
SIS.CH: Peder Rasmussen hmd i Agerup
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Cathrine Hedevig Mackene or Hedevig Cathrine Mackene froken, dau of afg Mackene major tolder i Tanderup   30 Dec
1833   pg 184 186
     (testament 6 Sep 1832)
BRO:   Christian Conrad Sophus Mackene i Tanderup
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ane Laurentze Malling sal Rasmussen i Hovedgaarden Bratingsborg        23 Jun 1834   pg 189
HUSB:  Rasmussen forpagter
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Jens Sorensen tienestekarl i Koldbye Praestegrd    6 Aug 1834   pg 191 192 196 198
BRO:   Rasmus Sorensen tjenestekarl i Haarmark
     Clemen Sorensen i Traneberg
     Niels Jorgen Sorensen i Brundbye
     Hans Sorensen
SIS:   Margrethe Sorensdtr tiene i Haarmark
˝BRO:  Jens Jorgen Sorensen umyndig i Holgenes, Jylland
curator: Soren Bertelsen gmd i Haarmark
guard: Jens Pedersen gmd i Brundbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Bertel Olsen tienestekarl i Besser  11 Feb 1835  pg 203 204 230
SIS:   Barbarra Olsdtr fruentimmer i Koldbye
     Karen Marie Olsdtr ugift tiene i Orbye, Oen
guard: Anders Mortensen Rugaard gmd i Koldbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Jorgen Michelsen Stauns aftgsmd hos Peder Andreas Hansen selv.gmd i Besser    28 Apr 1835  pg 206
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Lise Hammer jomfrue i Besser Praestgrd     5 Jun 1835   pg 206 207
SIS:   ... Hammer (dod) = Flemmer sognepraest i Alsted, Sjelland
      CH: Morten Flemmer myndig i Jylland
         Caroline Flemmer ugift
         Sara Flemmer ugift begge hiemme i Alsted
˝BRO:  Hans Hammer provst sognepraeste i Besser (dod)
      CH: Dahn Hammer or Dohu Hammer myndig i Khvn
         Jorgen Hammer 17 i Khvn
         Sophie Hammer = Haurd pastar i Jylland
         Gunnilde Hammer 22 tiene i Besser Praestegrd
         Marie Hammer 19 hiemme
     Heinert Hammer myndig i Mols
˝SIS:  Sara Fallesen enke = afg Fallesen sognepraest i Khvn
     Grethe Hammer = Smith sognepraest i Bringstrup, Sjelland
by: Peder Christophersen tienestekarl i Besser
guard: Svitzer provst i Kolbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Hans Hammer provst sognepraest i Besser    5 Jun 1835   pg 207 212 216 219 221 232 242 244 261 263 264 265 266
267 268 270 271 272 275 278 281 286
CH:   Dohu Hammer myndig stud. theol. i Khvn   (? Dan Hammer or Don Hammer)
     Jorgen Hammer 17 i Khvn / cadet
     Sophie Hammer = J. Haar pastor i Naesborg-Salling-Ordrup,Jylland
     Gunnild Hammer 22 hiemme
     Marie Hammer 19 hiemme
BRO:   Hesno Hammer or Hans Hammer sognepraest
SIS:   Else Hammer jomfrue (dod)
SVOGER: Smith sognepraest i Bringstrup
by: Peder Christophersen tienestekarl i Besser
guard: Svitzer sognepraest provst i Koldbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Poul Henrich Heegaard sognepraeste i Nordbye      14 Nov 1835  pg 224 231 251
WIFE:  Helene Sophie Clausen sal Heegaard
CH:   Hans Heegaard landmand eier avlsgaard i Gievninge, Roeskilde, Sjaelland/ nu toldbetient
     Stephen Heegaard sognepraest i Thunoe/ nu sognepr i Nordbye
     Poul Heegaard landmand avlsbruger i Stangerup
     Andreas Heegaard kiobmand i Stangerup
     Jesper Heegaard handelslaerling i Stangerup
     Inger Heegaard = Ole Holm avlsbruger i Thorup, Samsoe
     Hedevig Heegaard = Andreas Winding sognepraest i Sonderhaae-Horsted, Thisten
     Anker Heegaard sognepraest i Estvad-Ronberg, Ringkiobing (dod) = Albertine Witterech sal Heegaard
      2CH: Helene Heegaard
         Georgine Heegaard begge umyndige
guard: Jens Holm sognefoged i Thorup
wgd: P. Michelsen skolelarer i Nordbye
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Peter Nicolai Risom handelsmand i Stauns    opbuds 5 Mar 1836   pg 239 243 245 248 258 262 264 265 267 269 270
271 272 275 281 282 286
MODER:  ... Risom enke = afg. Risom klokker skolelaere here
BRO:   Risom studiosus theologie
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ane Mette Jorgensdtr i Agerup     1 Mar 1836   pg 245
CH:   Frederich Pedersen gmd i Agerup
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ane Hansdtr enke i Sildeballe?    1 May 1836   pg 245
HUSB:  Ole Rasmussen aftgsmd
CH:   ... Olsdtr = Jorgen Sorensen Mahler selv.gmd i Sildebolle
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Johanne Margrethe Heegaard sal Petersen or Johanne Margrethe Cathrine Heegaard i Onsberg     4 May 1836   pg
245 282
HUSB:  Morten Petersen skolelarer (dod)
CH:   ... Petersen = Jorgen Sorensen Holm gmd i Onsberg
     dau (dod)
      CH: Christian Anthon Nyerup 16
         Johanne Margrethe Nyerup 10 
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Rasmus Frederichsen tienestekarl hos Peder Holm selv.gmd i Langemark  26 May 1836  pg 247 248 273
MODER:  Mette Rasmusdtr = STEPFAD: Peder Rasmussen hmd i Langemark
BRO:   Jens Frederichsen 28 tiene i Traneberg
     Christian Frederichsen 26 inds i Langemark
     Gabriel Frederichsen 14 tiene i Besser/ hiemme
SIS:   Inger Frederichsdtr ugift tiene i Brundbye
     Ane Johanne Frederichsdtr begge ugift tiene i Besser
˝SIS:  Mette Marie Jensdtr = Rasmus arbeidsmand i Kierteminde kiobsted
     Kirsten Jensdtr = Daniel Jorgensen arbeidsmand i Kierteminde
guard: Jorgen Hansen hmd i Langemark
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Ane Mette Petersen i Wadstrup     8 Sep 1836   pg 264 280
HUSB:  Jens Stougaard Petersen capitain selv.gmd
CH:   
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Birthe Sorensdtr aftgsenke i Langemark     19 Dec 1836  pg 272 281
HUSB:  Jens Pedersen Holm selv.gmd (dod)
CH:   Peder Holm selv.gmd i Langemark
     Soren Holm
     Jens Holm
     Michel Holm       alle myndige
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Risom enkemand    30 Jan 1837  pg 277
CH:   P. Risom
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

Egense underofficer of 3 Jydske Infant regmt 4 comp i Kyholm  17 Mar 1837  pg 282
? Egense underofficer i Kyholm
by: Henckel leiutenant i Kyholm
[Samso Birk skpr, Holbaek; Book 2 1822-1837; FHL film 49482]

////////////////////////////////////////END OF BOOK 2 ////////////////////////////////////////
     Samso Birk- skpr
     Book 3 1837-1854     FHL film 49482
      by Aurelia Clemons May 2007

Peter Nicolai Risom handelsmand i Haarmark   opbudsboe 13 May 1837/dod by 15 Jan 1839     pg 2 23 24 28 34 36 40
45 55 56 59 62 84
BRO:   Carl Risom studiosus theologie i Khvn
SIS:   Amalia Bontine Risom jomfrue i Koldby, Oen, Samsoe
curator: Friie assessor branddirecteur
guard: Brorson pastor i Koldbye & Palludan laege
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Cathrine Christensdtr i Stauns  9 Sep 1837   pg 7 11 22
HUSB:  Troels Troelsen inds
3 CH:  Dorthe Johanne Troelsdr 6
     Ane Margrethe Troelsdr 4
     Ane Cathrine Troelsdr 3 mo.
BRO:   Jorgen Christensen hmd i Onsberg
guard: Andreas Christensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Jensen Holm selv.gmd i Langemark     opbuds 3 Oct 1837   pg 7 13 14 58 81
FADER:  Jens Pedersen Holm (dod)
BRO:   Jens Jensen Holm selv.bmd
     Soren Holm selv.bmd
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Hammer provst sognepraest i Besser    5 May 1835/15 Nov 1837 pg 9 12 14 15 16 18 24 28 31 35 36 41 45 84 89
CH:   Morten Fabricius Dan Hammer 31 missionair i Colonien Umanak, Gronland
     Jorgen Hammer 21 cadet i Konlige landcadt Acadmia i Khvn
     Edva Sophie Hammer = Haar sognepraest i Naesborg-Salling-Oudrup, Aalborg
     Gunilde Hamme ugift
     Marie Ursine Hammer ugift
? Hammer lieutenant i Rendsborg
? ... enke = Hansteen pastor i Traneberg
guard: Hertel overkrigscommiss. tolder
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Hansen skipper af Nyberg, dod i Kyeholm     29 Nov 1837  pg 11
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Cathrine Jensdtr i    23 Feb 1837   pg 12 30
HUSB:  Andreas Johnsen hmd
CH:   Jens Andreasen 19
     John Andreasen 15
     Henrich Soren Andreasen 10
     Jacob Andreasen 6
     Benthe Andreasdtr
     Bodil Johanne Andreasdtr
     Ane Mette Andreasdtr - alle ugift
BRO:   Peder Johnsen hmd i Pillemark    (? Peter Johnsen)
SODSK.CH: ... = Soren Laursen hmd skomager i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Elise Hammer ugift jomfrue i Pillemark     30 Dec 1837  pg 12 15 16 22 31
  (testament 4 May 1835)
BRO:   Hans Hammer sognepraest i Besser-Onsberg (dod)
      CH: Dan Hammer missionair i Gronland
         Gunild Hammer ugift i Naesborg/ i Aarhuus
         Marie Hammer ugift i Naesborg
     Heins Hammer sognepraest i Wistofte, Jylland 
      CH: Chistiane Hammer
         Camilla Hammer begge hiemme
SIS:   Ane Margrethe Hammer = Smith sognepraest i Bringstrup, Sielland
      CH: Sara Smith
         Morten Willum Christian Smith candidatus i Khvn (fodt 12 May 1807 i Helsinge, Cronborg amt)
?    Flemmer sognepraest i Alsted-Fienneslev, Sielland
      CH: Sara Flemmer
         Caroline Flemmer begge umyndige hiemme
BRO.CH: Edva Sophie Hammer = F. Haar sognepraest i Naesborg
      CH: Trine Haar = Hammer missionair i Gronland
?    ... Henckell provstinde i Koldbye, Samsoe
      CH: Hedevig Henckell ugift hiemme
     Pultz madame i Oen
guard: Hertel commissair tolder i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Risom madame enke i Stauns  29 Apr 1837   pg 13
HUSB:  Risom alterdegn i Domkirken, Aarhuus (dod)
CH:   Peter Nicolai Risom handelsmand i Pillemark
     Carl Risom studiosus theologie
     Amalia Bontine Risom jomfrue i Koldbye
guard: Biorson sognepraest i Koldbye & Friis krigsassessor branddirecteur
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Kjerulf selv.gmd i Stauns   13 Feb 1838  pg 15 16 18 28
2WIFE:  Else Hansdtr   (=2 Soren Eriksen gmd i Tafteberg)
1WIFE:  Ane Dorthe Sorensdtr
CH:   Svend Kierulff 30 skipper 
     Soren Kierulff 27 selv.gmd
     Carl Frederich Kierulff 22 i Stauns
     Margrethe Kierulff (dod) = Jacob Mortensen gmd i Traneberg
     Clara Kierulff umyndige
     Ane Dorthea Kierulff ugift
? Peter Kierulff kiobmand
 Johan Conrad Kierulff
guard: Soren Holm & Jens Sorensen gmd i Stauns
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Cathrine Christensdtr i Stauns  9 Sep 1837   pg 22
WIFE:  Troels Troelsen
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Olsen tjenestekarl i Stauns    30 Apr 1839  pg 56 60
MODER:  Ane Mortensdtr enke = afg. Ole Olsen Bonde gmd i Tafteberg
SIS:   Birthe Marie Olsdtr = Michel Michelsen hmd i Besser
     Ane Dorthe Olsdtr = Ole Eriksen inds i Besser
     Signe Olsdtr
     Maren Olsdtr
     Karen Olsdtr
     Ane Mette Olsdtr
     Kirsten Olsdtr  alle 5 ugift
guard: Jens Espensen hmd i Pillemark
wgd: Jens Jorgensen Vaever gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

P. Nyemark granadier reise fra Jylland hertil Orn   4 Nov 1839   pg 61
FADER:  Soren Jensen Als gmd i Jylland
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Andreas Olsen selv.gmd i Sildeballe, Besser   15 May 1840  pg 75 78
WIFE:  Ane Jensdtr   (testament)
CH:   Ole Pedersen 29 ungkarl i Sildeballe
     Soren Pedersen 25 = ... i Onsberg
     Poul Pedersen 25 = ... i Onsberg
     Jens Peter Pedersen 22
     Ane Cathrine Pedersdtr 18
     Michel Pedersen 16
     Lars Pedersen 16
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Knudsdtr 17, dau of Knud KIeldmand bmd i Sildeballe    12 Jun 1840  pg 75
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mathias Lorentzen musketeer af 3 Jydsk Inf Regmt 4 Comp #131 i Kyholm  13 Jun 1840  pg 75
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ludvig Nielsen 27 fuldmaegtig i Besser     5 Aug 1840   pg 77 79
FADER:  Hans Christian Nielsen = Frederikke Ostrup sal Nielsen sognedegn i Ulsoe, Gisselfeld gods, Sielland
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Johanne Hansen 13 i Nordby   26 Jun 1840  pg 77 78
FADER:  Hans Michelsen = Maren Sorensdtr bmd i Thunoe
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Clara Kjerulff i Stauns   d.27 Jan 1841  pg 80 85 88
FADER:  Morten Kjerulf selv.gmd i Stauns (dod 7 Apr 1838) = MODER: Ane Dorthe Sorensdtr (dod 26 Apr 1824)
BRO:   Svend Kjerulff
     Soren Kjerulff selv.gmd i Stauns
     Frederich Kjerulff    alle myndige
SIS:   Ane Dorthe Kjerulff umyndig
     ... Kjerulff (dod)
      CH: Grethe Jacobsdtr
?MORSIS:     Ane Mette Sorensdtr (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Rasmussen hmd i Agerup     d.23 Jan 1841 pg 81 88 
WIFE:  Ane Mette Johansdtr or Ane Mette Johannesdtr
3 CH:  Rasmus Jorgen Pedersen
     Johannes Pedersen
     Morten Jorgen Pedersen      alle umyndige
WIFE.BRO: Rasmus Johansen
by: Jens Jorgensen hmd skomager i Besser
guard: Jens Rasmussen gmd i Agerup
wgd: Frederich Pedersen gmd i Agerup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Christensdtr i Langemark    7 Apr 1841   pg 85
HUSB:  Soren Jorgensen Rytter aftgsmd
2 CH:  gift dattre
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Andrea Holm i Langemark Mark     2 Apr 1843   pg 89 91
HUSB:  Soren Jensen Holm selv.bmd
5 CH:  3 umyndige
HUSB.BRO: Peder Jensen Holm selv.gmd i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Jensdtr i Besser     5 Jul 1843   pg 90 94
HUSB:  Lars Hansen selv.gmd
2 CH:  Jens Larsen myndig 
     ... Larsdtr = Niels Lorensen or Niels Sorensen
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Johanne Hansdtr tienestepige hos Heegaard sognepr i Nordby     13 Sep 1843  pg 90 94
FADER:  Hans Michelsen
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Soren Michelsen 23 i Sildeballe      7 May 1843   pg 90
FADER:  Michel Sorensen Bodker selv.hmd i Sildeballe
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Tonnesen 19 i Besser      25 May 1843  pg 90 94
FADER:  Tonne Christensen selv.gmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Jorgensen Rytter aftgsmd i Langemark   d.14 Nov 1843 pg 90 94
CH:   Jorgen Sorensen Rytter selv.gmd i Langemark
     Christen Sorensen
     Soren Sorensen
     others myndige
(NOTE: one of the above 2 is married to a daughter)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jacobine Jensdtr i Tofteberg     d.1 Dec 1843  pg 91 92 96 103 105
HUSB:  Bertel Rasmussen skolelaerer i Besser
5 CH:  Martine Marie Rasmussen 11         (or Marthe Marie Rasmussen )
     Johanne Elisabeth Marie Rasmussen 9        (or Johanne Marie Elisabeth Rasmussen )
     Rasmus Rasmussen 7
     Jens Rasmussen 5
     Jacob Rasmussen 2
guard: Morten Henrich Jorgensen gmd i Tafteberg (dod)/ Rasmus Bager gmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Johan David Christensen or Johan Daniel Christensen cand. theol. i Nordby    10 Nov 1844  pg 94 97 98 101 114
SIS:   Constance Mathilde Christensen = Eiler Bulov forvalter i Einsidelsborg ved Odense
BRO:   Soren Henrich Christensen capellan i Jersie, Seilland
     Jacob Christensen i Sielland
     Erik Christensen i fast som strmand
SIS:   Christine Sophie Christensen ugift
     Lovise Augusta Christensen ugift i Khvn  (= Hennings laege i Hiorring)
     Joachime Christiane Christensen ugift
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Rasmussen Seiling skolelaerer i Koldby      d.18 Mar 1844 pg 94 97
CH:   F. Seiling myndig i Koldby
     Rasmus Seiling guldsmed
arvingeren myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Claus Fabricus selv.gmd i Besser   d.28 Mar 1845 pg 96 120
WIFE:  Ane Mette Rasmusdtr   (testament)
CH:   ... Clausdr   (?= M. Truelsen ??)
     others
by: Soren Jacobsen 
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Michelsdtr i Sildeballe    d.29 Jan 1845 pg 96 100 107
HUSB:  Ole Pedersen Merckell inds
CH:   Peder Andreas Olsen Merckell 4
BRO:   Rasmus Michelsen selv.bmd i Sildeballe
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Michelsdtr aftgsenke i Stauns      d.9 Apr 1845  pg 98
CH:   ... = Andreas Johnsen huulemand i Stauns
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Hansen Frier/Friis/Fries skolelaerer i Pillemark     13 Jun 1845  pg 98 108
  (testament)
BRO:   Poul Sorensen Mahler hmd i Brundbye (dod)
      CH: Frederich Soren Poulsen hmd i Pillemark 
          CH:  Maren Frederichsdtr
             Ane Cathrine Frederichsdtr
             Ane Margrethe Frederichsdtr
             Hans Fris Frederichsen or Hans Frier Frederichsen
             Bertel Frederichsen
         Jens Poulsen ungkarl mindre
         Maren Poulsdtr = = Jens Pedersen tommermand i Pillemark
         Giertrud Poulsdtr ugift
SIS:   Ane Margrethe Hansdtr = Morten Pedersen Kraemmer gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Jensen Willadsen aftgsmd i Langemark   12 Apr 1845  pg 98
WIFE:  
2 CH:  Jens Sorensen selv.hmd
     ... Sorensen myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Frederich Pedersen Mensalbond gmd i Agerup   7 Nov 1845   pg 103 104
WIFE:  Egidie Christine Eriksdtr 
5 CH:  Maren Gylling Frederichsdtr 13
     Peder Labor Frederichsen 11
     Jens Jorgensen Frederichsen 8
     Erik Michel Frederichsen 5
     Niels Henrich Frederichsen 2˝
BRO:   J.P. Gylling sogneforstander i Traneberg
wgd: Soren Jorgensen gmd i Osterbye
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Michel Sorensen Bodker selv.hmd i Sildeballe      d.25 Jul 1845 pg 103
WIFE:  
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Poulsdtr aftagtskone i Agerup      3 Nov 1845   pg 103
CH:   Jens Rasmussen Mohlo gmd i Agerup
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Michel Pedersen ungkarl i Sildeballe      d.4 Jul 1846  pg 114
arvinger alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Nielsdtr i Sildeballe      d.12 Jul 1846 pg 115
HUSB:  Ole Pedersen Merckel bmd
2 CH:  Bodil Olsdtr 3 mo
     Dorthe Olsdtr 3 mo
SIS:   ... Nielsdtr = Jorgen Phillupsen bmd i Sildeballe
HUSB.1WIFE: Dorthe Michelsdtr (dod)
HUSB.CH:     Peder Andreas Olsen umyndig, hans BEDSTEMODER Mette Marie Rasmusdtr enke
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Rasmussen Mahler mensalbonde i Agerup   d.2 Sep 1846  pg 115 116 118 124
WIFE:  Ane Marie Jensdtr or Ane Marie Jessdtr
3 CH:  Maren Jensdtr 13
     Dorthe Marie Jensdtr 7
     Birthe Margrethe Jensdtr 4
     Jensine Jensen fodt 28 Apr 1847, dobt 20 Jun 1847 i Besser
BRO:   Morten Rasmussen gmd i Alstrup
? Rasmus Jensen Mahler aftgsmd
wgd: Soren Poulsen gmd i Osterbye     (signed: Soren Jorgen Poulsen )
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Olsdtr 5mo i Sildeballe    17 Dec 1846  pg 118
FADER:  Ole Pedersen Merckell selv.bmd = STEPMOD: ...
MODER:  Bodil Nielsdtr (dod 30 Sep 1846)
SIS:   Bodil Olsdtr umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Sorensen Rytter 23 i Langemark      29 Jan 1847  pg 118
arvinger alle myndige
by: Jorgen Rytter selv i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Phillipsen mensalbonde gmd i Agerup   d.30 Oct 1847 pg 119 125 127
WIFE:  Ane Marie Jensdtr or Ane Marie Jessdtr
FADER:  Phillup Jorgensen gmd i Sildeballe
BRO:   Jorgen Phillupsen bmd
     Christian Phillupsen myndig
     Morten Phillupsen myndig
     Carl Phillupsen myndig
SIS:   Christiane Phillupsen ugift
     Karen Phillupsen ugift
STEPCH: 4 umyndige
WIFE.FADER: Jespersen Larsen hmd i Thorup
guard: Morten Agerup gmd i Alstrup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Marie Rasmusdtr aftaegtsenke i Sildeballe    25 Jul 1845/19 Mar 1848     pg 120
HUSB:  Michel Sorensen Bodker (dod)
HEIR:  Jorgen Holm selv.gmd i Sildeballe
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Henrichsdtr enke i Besser    1 Aug 1848   pg 120 127
HUSB:  Rasmus Jorgen Rasmussen or Rasmus Jorgen Jorgensen selv.gmd skipper (dod)  
CH:   Jorgen Rasmus Jorgensen gmd i Alstrup
     Rasmus Jorgen Rasmussen selv.gmd i Besser
     Ane Mette Rasmusdtr enke = afg Claus Fabricius selv.gmd i Besser
     Margrethe Rasmusdtr = Jens Hansen bmd i Besser
     Mariane Rasmusdtr (dod) = Jens Madsen hmd i Besser (dod)
      CH: Mads Jorgen Jensen (dod) = ... Jesdtr, dau of Jess Larsen hmd i Thorup
          CH:  Jess Soren Madsen 2˝
         Mette Marie Jensdtr = C.L. Buchhave bager i Thorup
         Maren Jensdtr ugift    (= (forlov) Jens Frederich Hansen snedker)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Jensen Mahler aftgsmd i Agerup     14 Apr 1848  pg 120
by: Jess Larsen hmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Cathrine Jensdtr aftgsenke i Langemark   d.10 Apr 1849 pg 127
CH:   Jens Soren Sorensen selv.hmd i Langemark Mark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Giertrud Pedersdtr aftgsenke i Stauns     d.10 Apr 1849 pg 127 128 130
HUSB:  Rasmus Pedersen (dod)
CH:   Peder Christian Rasmussen gmd (dod)
      CH: Ane Dorthe Pedersdtr = Morten Jorgen Gylling gmd i Traneberg
         Petrine Christiane Margrethe Pedersdtr umyndig
     Barbara Margrethe Rasmusdtr = Soren Jorgensen Holm selv.gmd i Stauns
guard: Christian Sorensen handelsmand i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Sorensen Mahler aftgsenkemand i Sildeballe   d.24 Jun 1849 pg 127
ingen umyndige arvinger
by: Andreas Andersen selv.gmd i Sildeballe
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Sorensen Holm smed selv.gmd i Langemark      21 Jan 1850  pg 133
WIFE:  Giertrud Pedersdtr
2 CH:  umyndige
BRO:   Morten Sorensen Holm skraeder i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Helen Sophie Winther Clausen sal Heegaard 76˝ enke i Besser   11 Jul 1850  pg 134 136 139 158 180
HUSB:  Poul Henrich Heegaard sognepraest (dod)
CH:   Hans Heegaard lysestober i Slangerup (dod) = Birgethe Marie Harbo i Khvn
      1CH: Ludvig Frederich Johan Harboe Heegaard (? Johan Frederich Harboe Heegaard) (dod 27 May 1851)
     Stephen Heegaard sognepraest i Nordbye
     Anker Heegaard pastor sognepraest i Ehtvad (dod) = ... =2. Ebbesen gmd i Onsberg, nu i Besser, Samsoe
      2CH: Helene Heegaard ugift conditioner i Sjaelland
         Georgine Heegaard ugift conditioner i Sjaelland
     Sophie Heegaard (dod uden livsarving)
     Sophie Heegaard (dod uden livsarving)
     Inger Heegaard (dod uden livsarving) = Ole Holm gmd i Thorup
     Poul Heegaard landmand i Slangerup
     Andreas Heegaard kjobmand i Slangerup
     Hedevig Heegaard = Winding sognepraest i Havrebjerg, Sjaelland
     Henrich Heegaard Ifenkraemmersvend (dod uden livsarvinger)
     Helene Heegaard (dod uden livsarvinger)
     Johanne Heegaard  (dod uden livsarvinger)
     Jesper Heegaard landmand eier i Wandetgaard, Thisted amt
guard: Jens Holm gmd i Orbye - by his son Ole Holm
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Johan Peter Baggesen selv.gmd i Stauns     d.26 Feb 1850 pg 134
WIFE:  Dorthe Frederikke Cramer sal Baggesen   (testament 28 Nov 1832)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bolette Louise Gronbech 64 enke i Tafteberg  16 Aug 1850  pg 135
HUSB:  Romer grosserer (dod)
CH:   Romer skolelaerer i Tafteberg
     Louise Romer enke = Qvist: med? Atbrandt i Sylz i Mecklenborg (trolov 22 Jun 1843)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Jensen Holm selv.gmd i Langemark     6 Aug 1850   pg 135
WIFE:  Ane Mette Espensdr    (testament 11 Nov 1846)
no children
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Sorensen Bodker gmd i Koldby   8 Jan 1851   pg 138
CH:   Christen Soren Hansen myndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Dorthe Jorgensdtr i Pillemark      d.15 Jan 1851 pg 139
HUSB:  Anders Andersen hmd
CH:   Dorthe Andersen 14
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Jeppesen hmd i Orby  18 Jan 1851   pg 139 146
WIFE:  
3 CH:  2 drenge & 1 pigebarn umyndige
BRO:   Morten Jeppesen bmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Carstensen Momme skipper i Besser     25 Jan 1851  pg 140 156
FORLOV: Karen Philipsdr
PARENTS:     Carsten Momme hmd i Nordby
BRO:   Peder Carstensen Momme hmd i Nordby
wgd: Phillip Jorgensen
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Sorensen 6wks, son of Ane Kirstine Mortensdtr ugift fruentimmer i Onsberg     22 Jan 1851   pg 140
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Michelsen Paulsen i Nordby   18 Jan 1851  pg 140 142
WIFE:  Karen Rasmusdtr
5 CH:  Michel Rasmussen 23
     Rasmus Rasmussen 17
     Margrethe Rasmussen 13
     Niels Rasmussen 9
     Peder Rasmussen 7
guard: M. Truelsen fuldmaegtig & Christian Nielsen handlsmand skibiever? i Maarup
wgd: Morten Clemensen Holm gmd
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Marie Susanne Mackene sal Egeius enke i Orbye     d.29 Jan 1851 pg 141
HUSB:  Egeriis toldkentrolleur (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Johanne Jensdtr i Pillemark    12 Feb 1851  pg 142
HUSB:  Ole Christensen Ib hmd
7 CH:  2 myndige & 5 umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Mortensen Bryder ungkarl i Langemark   d.10 Feb 1851 pg 142
FADER:  Morten Hansen Bryde bmd i Langemark Mark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Herman Michel Gram 62 enkemand i Bisgaard   d.16 Feb 1851 pg 143 180
CH:   ... Gram = Lassen forpagter i Bisgard
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Jorgen Andersen 15 wks, illeg son of Mette Jorgensen ugift fruentimmer i Beattingsberg    d.8 Mar 1851  pg
144
by: Jorgen Rasmussen hmd's enke Marie Christiane Christiansdtr
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Pedersen Beneballe aftgsenkemand i Orby      21 Feb 1851  pg 144
1 myndig arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Soren Larsen 8 days, illeg son of Maren Jensdtr fruentimmer i Pillemark   d.20 Feb 1851 pg 144
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Clemmensen tjenestekarl i Tofteberg   2 Mar 1851   pg 144 149 150 180
FORLOV: Mette Marie Sorensdtr, dau of Soren Holbo hmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Sorensen Degn 75 hmd enkemand i Onsberg  27 Feb 1851  pg 144
CH:   Christen Olsen i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Jensdtr aftgsenke i Traneberg   d.15 Mar 1851 pg 145
HUSB:  Anders Clemmensen (dod)
CH:   ... Andersdtr = Michel Thomasen hmd skraeder i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Bertelsen Svane 65 aftgsmd i Koldby   d.15 Mar 1851 pg 145
CH:   ... Jensdtr Svane = Niels Jorgensen Rytter bmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Olsen Ib 27 or 28 inds i Pillemark    d.9 Mar 1851  pg 145
WIFE:  Kirsten Margrethe Madsdtr
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Rasmussen 14, illeg son of afg Kirsten Rasmusdtr fruentimmer i Pillemark     20 Mar 1851   pg 145
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Barbara Sorensdtr i Brundby      d.28 Mar 1851 pg 146
HUSB:  Morten Mortensen bmd staevningsmand        (testament)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Marie Hansdtr i Haarmark    13 Oct 1850/25 Mar 1851     pg 146
HUSB:  Jorgen Nielsen Bodker gmd
CH:   Dorthe Marie Jorgensdtr ( dod 23 Mar 1851 age ˝  pg 146 173)
     Hans Simonsen Jorgensen
     Maren Jorgensen - begge umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Sorensen Ladefoged 68 aftgsmd i Brundby     d.23 Mar 1851 pg 146
2WIFE:  Ane Mortensdtr (dod 23 Aug 1836)
CH:   Ane Dorthe Jorgensdtr
     Bodil Jorgensdtr
     Maren Jorgensdtr
11WIFE: 
CH:   Jens Jorgensen Ladefoged gmd
     Soren Jorgensen gmd i Haarmark
     Ane Jorgensdtr = Jens Oster hennefoged
BRO:   Soren Rasmussen Ladefoged gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Hansdtr i Langemark  d.26 Mar 1851  pg 146
HUSB:  Soren Jensen Wadstrup gmd
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Carl Julius Henrichsen tjenestekarl i Permelille    4 Apr 1851   pg 147
BRO:   Christian Henrichsen tjenestekarl
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Jensen Rolandsen gmd i Pillemark     d.2 Apr 1851  pg 147 151
WIFE:  Ane Olsdtr
4 CH:  2 sonner & 2 dottre (1 son & dau umyndige)
wgd: Rasmus Jorgen Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Margrethe Willadsdr Bendsen 1 i Tanderup    7 Apr 1851   pg 147
FADER:  Willads Bendsen gmd i Tanderup
BRO:   Johannes Willads Bendsen ungkarl i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Rasmussen Fast 23 ungkarl fattig i Pillemark  2 Apr 1851   pg 147
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Mortensen 20 i Brundby     7 Apr 1851   pg 147
FADER:  Morten Kleis gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Mortensdtr 26 ugift i Alstrup    3 Apr 1851   pg 147
FADER:  Morten Rasmussen gmd i Alstrup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Kirstine Jensdtr 53 i Orby    9 Apr 1851   pg 148
HUSB:  Soren Pedersen gmd
CH:   Peder Sorensen 24 hiemme
     Ane Margrethe Sorensdtr = Rasmus Jorgen Jorgensen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Poulsen aftgsenkemand i Pillemark/Traneberg    d.6 Apr 1851  pg 148
CH:   Poul Jensen 
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Jensdtr aftgsenke i Brundby   14 Apr 1851  pg 148
HUSB:  Rasmus Pedersen Kornmaaler gmd (dod)
CH:   Jens Rasmussen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Martine Larsen 10 days i Tanderup   28 Apr 1851  pg 148
FADER:  Lars Soren Rasmussen hmd i Tanderup
FARFAD: Rasmus Larsen aftgsmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Eriksdtr enke i Besser   18 Feb 1852  pg 149
HUSB:  Jorgen Holm (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peter Hansen Faxholm or Peder Hansen Faxholm musicant hmd i Onsberg   30 Apr 1851  pg 149 153 187 195 201 260
WIFE:  Ane Margrethe Nielsdtr
3 CH:  Hans Petersen 8
     Christian Resch Petersen 1    (dod age 2˝ i Tofteberg  27 Dec 1852  pg 210)
     Nielsine Petersen 10˝  (Hansine x'd out)
FARBRO.&.STEPFAD:     Peder Hansen musicant huuseier i Onsberg
wgd: Sorensen glarmester i Thorup / Jorgen Jorgensen Svensk gmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Jensdtr enke i Permelille     d.8 May 1851  pg 151
WIFE:  Peder Rasmussen Turresen gmd (dod)
CH:   Barbara Pedersdtr = Samuel Rasmussen gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Willumsdtr enke i Orby     d.11 May 1851 pg 151
HUSB:  Soren Jensen Hjulmand gmd (dod)
CH:   Jens Sorensen Hjulmand gmd i Orby
     ?others
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mariane Rasmusdtr i Onsberg      9 May 1851   pg 151 198 223
HUSB:  Soren Jorgensen Mand hmd
CH:   Ane Sorensdtr 3/4 aar
FADER:  Rasmus Sorensen Wadstrup gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peter Hansen 5 wks i Koldby      12 May 1851  pg 151
FADER:  Hans Jorgen Pedersen inds i Koldby
FARFAD: Peder Michelsen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Mortensen Oster aftgsmd i Brundby    d.19 May 1851 pg 152
CH:   ... Mortensdtr = Jens Pedersen i Orby
     3 sons & 1 other dau
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Pedersen Molbo hmd i Langemark  27 May 1851  pg 152
WIFE:  
CH:   ... Olsen 17˝
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Christensen hmd i Koldby     d.25 May 1851 pg 152
  (testament )
by: Johannes Nielsen hmd i Koldbye
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Hansen 13 wks, illeg son of Bodil Marie Hansdtr ugift fruentimmer hos Soren Cramer hmd i Pillemark     26
May 1852     pg 152
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Michelsen Thunbo gmd i Nordby      23 May 1851  pg 152
CH:   Ane Mgr Sorensdtr 17
     Mariane Sorensdtr 14 or 19
BRO:   Jorgen Michelsen Thunbo gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Wohn Jensen bmd i Orby    d.28 May 1851  pg 152
umyndige arvinger
by: Jens Soren Jensen bmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Jorgensdtr 74 i Koldby  1 Jun 1851   pg 154
HUSB:  Henrich Andersen West hmd
CH:   Jorgen Henrichsen hmd i Koldby
     ? others
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Michel Madsen Amme hmd i Besser    31 May 1851  pg 154
1 CH:  Niels Morten Michelsen inds Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Christiansen Lam hmd i Besser      d.5 Jun 1851  pg 154 208
WIFE:  Kirstine Jorgensdtr
1 CH:  Mette Marie Mortensdtr 7 or 9
guard: Jorgen Phillipsen gmd i Besser
wgd: Phillip Jorgensen i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Margrethe Jensen 6 i Pillemark      9 Jun 1851   pg 154
MODER:  Ane Olsdtr enke = afg. Jens Rolandsen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Olsdtr     12 Jun 1851  pg 154
HUSB:  Jens Rasmussen Blaes hmd (=2 (trolov) Dorthe Christensen )
CH:   Rasmus Jensen hmd i Brundby
     Ole Soren Jensen ungkarl i Langemark
     Mariane Jensdtr 24 ugift
     Poul Jensen 16
BRO:   Soren Olsen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Hansdtr i Pillemark  d.23 Jun 1851  pg 156
HUSB:  Niels Soren Petersen hmd skraeder
3 CH:  2 myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Nielsdtr i Traneberg  d.1 Jul 1851  pg 156 166
HUSB:  Rasmus Jorgensen Clemmensen gmd
3 CH:  Ane Mette Rasmussen 9
     Giertrud Rasmussen 7
     Barbara Margrethe Rasmussen 5
guard: Soren Jorgensen Mahler gmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Pedersen aftgsenkemand i Orby      d.30 Jun 1851 pg 156
CH:   Peder Pedersen
BRO.CH: Jens Haarmark sognefoged i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Henriette Caroline Salomonsdtr i Orby     d.16 Jul 1851 pg 157 168
HUSB:  Michel Jorgensen Frandsen hmd 
2 CH:  Jens Michelsen 4
     Maren Kirstine Michelsdtr 2
guard: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Jensdtr i Pilemark     4 Aug 1851   pg 158
HUSB:  Anders Andersen (testament)
HUSB.BRO: Truels Andersen hmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Christensdtr enke alimsse i Tanderup  d.17 Jul 1851 pg 158
HUSB:  Jens Nielsen Mogensen hmd (dod)
CH:   Jens Jensen 10
     Ane Mette Jensdtr 
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Sorensen Taersker hmd i Besser      2 Aug 1851   pg 158
WIFE:  Ane Mette Andersdtr
3 CH:  1 son 
     2 daus umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Clemmensen Strandrider hmd i Besser   31 Jul 1851  pg 158 170
WIFE:  Maren Jorgensdtr
by: Morten Henrichsen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Skjot Christensen 2˝mo i Maarup     31 Jul 1851  pg 158
FADER:  Christen Rasmussen hmd i Maarup
FARBRO: Michel Rasmussen Kjeldsen hmd i Maarup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Sorensen Holm 50 hmd i Langemark     d.27 Jul 1851 pg 158
WIFE:  Ane Dorthe Pedersdtr
CH:   Ane Margrethe Sorensdtr 11
     Soren Sorensen Holm 8
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Willads Hansen Cramer ungkarl i Nordby     18 Jul 1851  pg 158 169 180
BRO:   Soren Hansen Cramer 27 ungkarl i Nordby
     Morten Hansen 24
     Peder Hansen 18
PARENTS:     (both dead)
guard: Th. Michelsen skolelarer
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bertel Rasmussen skolelaerer kirkesanger i Besser   21 Aug 1851  pg 162 164 194 221 261
2WIFE:  Mariane Sorensdtr sal Rasmussen
CH:   Jacobine Rasmussen 6
     Ingeborg Rasmussen 4
     ( Bertel Rasmussen 1    dod 11 Apr 1853 pg 223)
1WIFE:  Jacobine Jensdtr
6 CH:  Martine Marie Rasmussen 19
     Johanne Ane Elisabeth Marie Rasmussen 17
     Rasmus Rasmussen 15
     Jacob Rasmussen 9
wgd: Niels Jensen gartner hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Henning Jacobsen avlsforvalter i Besser    d.4 Aug 1851  pg 162
WIFE:  Oline Jorgine Friis
1 CH:  spaedt pigebarn
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Soren Thundbo nyfodt i Nordby  9 Aug 1851   pg 162
FADER:  Jorgen Michelsen Thundboe gmd i Nordby
FARBRO: Michel Michelsen Thundbo hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Sorensen Holm hmd i Onsberg  d.16 Aug 1851 pg 162 163 188 190 205 259
WIFE:  Sophie Faber Norlin or Nordlin
2 CH:  Johanne Franzine Holm 17
     Ane Margrethe Holm 13
BRO:   Morten Holm gmd i Brundbye
     Peder Sorensen Holm (x'd out)
     Johannes Michelsen Holm hmd i Brundbye
wgd: Peder Jensen Hiulmand gmd / Egerius gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Pedersen Svend almisselem i Brundby   18 Aug 1851  pg 162
CH:   Lars Pedersen tjenestekarl i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Jorgensdtr enke i Tafteberg  d.11 Sep 1851 pg 163
HUSB:  Hans Bertelsen gmd (dod)
CH:   ... Hansdtr = Jorgen Jorgensen Svensk gmd i Tafteberg
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Johanne Kirstine Clausdr enke i Pillemark   25 Aug 1851  pg 163
HUSB:  Mathias Hansen moller huuseier (dod)    (testament 10 Mar 1850)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Henrichsen Smed hmd i Besser      d.12 Sep 1851 pg 163
WIFE:      (testament)
BRO.CH: Jens Pedersen Smed hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Niels Sorensen Skomager aftgsenkemand i Brundby    11 Sep 1851  pg 163
CH:   ... Nielsdtr = Jens Pedersen Lanther hmd skraeder i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Cathrine Hansdtr i Koldby     d.12 Oct 1851 pg 165
HUSB:  Peder Michelsen hmd
3 CH:  Hans Jorgen Pedersen inds i Koldbye
     ... Pedersen
     ... Pedersdtr umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

John Peter Pedersen inds i Besser   29 Sep 1851  pg 165
WIFE:  Ane Pedersdtr
6 CH:  3 sons & 3 daus - alle umyndige
FADER:  Peter Panny Javorsky hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Johanne Johannesdr almis.enke i Onsberg  d.27 Oct 1851 pg 166
HUSB:  John Klausen hmd (dod)
by: Maren Johansdtr Walcker enke = afg. Jens Soren Saxild hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Pedersdtr i Osterby  d.20 Oct 1851  pg 166 231
HUSB:  Lars Christiansen Boes hmd
3 CH:  2 sons & 1 umyndig dau 
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Petersdtr 36 i Orby   30 Oct 1851   pg 166
FADER:  Peter Nielsen sneder hmd i Orby
BRO:   Niels Petersen arbeidsmand i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Kirstine Hansen jordemoder i Onsberg    30 Oct 1851  pg 168
HUSB:  P. Hansen musicus (fraskildt)
CH:   Hans Jorgen Hansen musicus hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Soren Jensen 14 dage i Orby   5 Nov 1851   pg 168
FADER:  Jens Sorensen Hjulmand gmd i Orby
FARBRO: Elias Sorensen ungkarl i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Mathea Hansen i Pillemark    d.16 Nov 1851 pg 168 171
HUSB:  Morten Truelsen fuldmaegtig huuseier
ILLEG.CH: Anders Hansen Jensen 11
guard: Ole Jensen Skraeder hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Jensdtr i Haarmark     d.1 Dec 1851  pg 169 170 172 180
HUSB:  Soren Sorensen Mand hmd
5 CH:  Soren Sorensen 16
     Jens Sorensen 14
     Jorgen Sorensen 12
     Maren Sorensdtr 9
     Mette Kirstine Sorensdtr 4
guard: Jorgen Rasmussen Skipper hmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Sorensen Smed gmd enkemand i Orby     d.30 Nov 1851 pg 169
STEPCH: Jacob Sorensen
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Troels Andersen hmd i Haarmark    d.26 Nov 1851 pg 169
WIFE:  Margrethe Sorensdtr
2 CH:  1 son myndige & 1 dau umyndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Dorthe Pedersdtr i Brundby    4 Dec 1851   pg 171
HUSB:  Troels Sorensen Hollaender hmd
3 CH:  1 myndig son & 2 daus umyndige
ILLEG.DAU: ... = Mads Jensen inds i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Niels Peter Pedersen or Niels Peter Petersen hmd i Orby     d.10 Dec 1851 pg 171 184
WIFE:  Christiane Jorgensdtr
CH:   Peter Nielsen 14 wks
PARENT: Peter Nielsen = ... hmd i Orbye
SODSK:  
guard; Just Nielsen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Thomas Mortensen Krag aftgsmd i Pillemark   8 Dec 1851   pg 171
CH:   Jens Christian Thomasen hmd i Langemark
myndig arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Sorensdtr almis.enke i Brundby  d.14 Dec 1851 pg 172
HUSB:  Michel Jorgensen Bryder (dod)
by: Mariane Sorensdtr = Jorgen Skonning almis i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Marie Jorgensdtr i Haarmark       29 Dec 1851  pg 173 180
FADER:  Jorgen Nielsen Bodker gmd i Haarmark
BRO:   Hans Simonsen Jorgensen 2
SIS:   Maren Jorgensen 3
MORBRO: Jens Hansen gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Inger Margrethe Olsdtr ( fodt 1819) i Pillemark    d.4 Jan 1852  pg 174
HUSB:  Jens Soren Jespersen hmd (testament)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Sorensen Blok hmd i Orby     d.2 Jan 1852  pg 174 176 223
2WIFE:  Karen Margrethe Pedersdtr 
1WIFE:  
4 CH:  Lars Soren Jensen 28
     Soren Jensen 22
     Dorthe Marie Jensdtr 25 umyndig
     Hans Jensen 16
guard: Jens Larsen hmd i Langemark
wgd: Niels Jorgen Jensen skraeder hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Hansdtr i Neergaardsminde, Brattingsborg      5 Jan 1852   pg 175
HUSB:  Jens Jensen Danielsen
CH:   ... Jensdtr umyndig
ILLEG.CH: Lars Sorensen skraeder hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Pedersen gmd i Orby   17 Jan 1852   pg 175
HEIR:  Jens Haarmark sognefoged
by: Peder Pedersen gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Michel Farver 19, son of Jens Farver gmd i Nordby   18 Jan 1852  pg 175
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Thomas Jensen hmd i Thorup  d.11 Jan 1852  pg 175
WIFE:      (testament 27 Nov 1839)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Christiane Nielsdtr pigen i Tafteberg     14 Jan 1852  pg 175 211
FADER:  Niels Pedersen Almstok gmd i Tafteberg (dod 27 Nov 1839)
MODER:  Margrethe Pedersdtr
SIS:   Marie Nielsdtr
     Jensine Kirsten Nielsdtr - umyndige
guard: Christian Sorensen handelsmand
wgd: Soren Eriksen gmd i Tofteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Sorensdtr i Orby    d.21 Jan 1852  pg 176 204
HUSB:  Jacob Sorensen gmd
5 CH:  Soren Jacobsen 15
     Morten Jacobsen 2˝
     Karen Jacobsdtr 12
     Ane Margrethe Jacobsdtr 9
     Mette Jacobsdtr 6
guard: Egeriis/Egerus gaardeier sognefoged i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Michelsdtr 72 enke i Nordby   20 Jan 1852  pg 176
HUSB:  Michel Sorensen Thunbo (dod)
CH:   Jorgen Michelsen Thunbo gmd i Nordbye
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Jensdtr aftgsenke i Permelille  30 Jan 1852  pg 177
HUSB:  Rasmus Jensen aftgsmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Grethe Jorgensdtr aftgskone i Traneberg    16 Feb 1852  pg 178
CH:   ... = Rasmus Jorgen Clemmensen gmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Rasmussen Wester 64 enkemand i Onsberg      1 Feb 1852   pg 178
CH:   ... Pedersdtr = Simon Andreas Hansen Wester hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Barbara Kirstine Jensdtr 11 i Pillemark    3 Feb 1852   pg 178
MODER:  Ane Olsdtr enke = FADER: afg. Jens Jensen Rolandsen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hanne Marie Jacobsen 8mo i KLeistrupgaard   4 Feb 1852   pg 178
MODER:  Oline Jorgine Frier enke = afg. Jacobsen forvalter i Kleistrupgaard
by: Christian Fries/Frier i Keistrupgaard
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Christian Mortensen Holm 7 wks i Langemark    10 Feb 1852  pg 178
FADER:  Morten Sorensen Holm hmd skraeder i Langemark
FARBRO: Carl Holm skraeder i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Eriksdtr aftgsenke hos Niels Jensen gartner huuseier Niels Jensen i Besser   d.18 Feb 1852  pg 179
HUSB:  Jorgen Holm hmd i Alstrup (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Sorensen 14 dage, illeg son of Dorthe Sorensdtr ugift fruentimmer i Pillemark   24 Feb 1852   pg 179
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Christen Thomasen Krag hmd i Pillemark     18 May 1852  pg 185 199
WIFE:  Ane Marie Olsdtr (signed: Marie Olsdtr )
3 CH:  Thomas Christensen 11
     Ole Christensen 7
     Ane Marie Christensdtr 4
BRO:   Morten Thomasen hmd i Koldby
wgd: Michel Olsen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Jorgensdtr i Brundby      25 Mar 1852  pg 181
HUSB:  Lars Pedersen Lanther skraeder  (testament)
HUSB.BRO: Jens Pedersen Lanther hmd skraeder i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Elias Jensen 22 ungkarl i Orby    22 Mar 1852  pg 181
FADER:  Jens Eliasen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Frederich Michelsen hmd i Traneberg      d.3 Mar 1852  pg 181 182 183
WIFE:  Mette Kirstine Hansdtr
3 CH:  Michel Peter Frederichsen 12
     Hans Christian Frederichsen 9
     Ane Mette Frederichsdtr 10˝
BRO:   Soren Michelsen hmd smed i Thorup
wgd: Soren Eriksen gmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jacob Hansen ungkarl i Osterby    d.9 Mar 1852  pg 181
     (testament 20 May 1851)
SIS:   ... Hansdtr = Christen Jensen gmd i Osterby
myndige & umyndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Joseph Stormhoved almis i Besser   d.19 Mar 1852 pg 181
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Michelsdtr 78 aftgsenke i Nordby     29 Mar 1852  pg 181
HUSB:  Christen Jensen Thun hmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Lars Hansen 88 selv.gmd i Besser   d.28 Mar 1852 pg 181
CH:   Hans Larsen selv.gmd i Besser
alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Pedersen Smed aftgsmd i Nordby     d.12 Mar 1852 pg 181
CH:   Rasmus Mortensen hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Michelsen Bonde 37 hmd handelsmand i Nordby   27 Mar 1852  pg 181 206
WIFE:  Maren Anholm
CH:   Jorgen Anholm 16
     Michel Anholm 10
     Clemen Anholm 8
     Kirsten Anholm 14
guard: Morten Holm gmd i Nordby
wgd: Peter Michelsen skolelaerer i Nordbye
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Dorthe Kjerulff i Besser     d.18 Apr 1852 pg 183 191
HUSB:  Jens Kleis skipper
2 CH:  Jens Kleis 3/4 aar
     Clara Kleis 3
BRO:   Soren Kjerulff selv.gmd i Stauns
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Elisabeth Rasmusdtr aftgsenke i Tafteberg   d.20 Apr 1852     pg 183
HUSB:  Mads Sorensen hmd (dod)
alle myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Christian Kruse 4 3/4 i Nordby      27 Apr 1852  pg 183
MODER:  Ane Mette Jensdtr enke = afg. FADER: Peder Tolder hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Else Cathrine Alfaested, dau of Alfaest Jensen hmd i Osterby  18 Apr 1852  pg 183
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Jorgensen Svenske hmd i Osterby      19 Apr 1852  pg 183
WIFE:  
CH:   ... Jensdtr = Peder Niels Jensen inds i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Niels Jensen Kattrup almisse i Permelille   d.2 May 1852  pg 183
by: Jens Jensen Clausen gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Hansdtr i Orby     d.5 May 1852  pg 184
HUSB:  Soren Jensen skolelaerer
CH:   ... Sorensdtr (dod) = Jacob Sorensen gmd i Orbye
      5CH: alle umyndige
     ... Sorensdtr = Ole Fisker hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]


Niels Jorgen Michelsen, son of Dorthe Cathrine Michelsdtr i Tanderup  11 May 1852  pg 184
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Jorgensen Wibe aftgsmd i Brundby     d.24 May 1852 pg 186
CH:   Jens Pedersen Wibe hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Sorensen Beyer gmd i Nordby   30 May 1852  pg 186 220
WIFE:  Mette Johanne Sorensdtr
2 CH:  ... Sorensdtr = Jens Pedersen Skraeder gmd i Nordby
     Mette Johanne Sorensdtr ugift
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Dorthe Christensdtr 8 i Brundby      3 Jun 1852   pg 286
MODER:  Ane Mette Jensdtr almis.enke = afg. Christen Jensen Nogel somand i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Hansen Blok 17, son of Hans Sorensen Blok hmd i Haarmark     25 May 1852  pg 186
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Sophie Christiansdtr i Pillemark   d.27 May 1852 pg 186 193
HUSB:  Jorgen Jensen Tydsker hmd
2 CH:  ... Jorgensen 3/4 aar  (probably died)
     Maren Jorgensdtr 3
guard: Frederich Jensen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Pedersdtr enke i Nordby     4 Jun 1852   pg 187
HUSB:  Soren Clemmensen hmd (dod)
CH:   Clemmen Sorensen Mouritzen hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Mortensen ungkarl i Tafteberg  4 Jun 1852   pg 187 189 212
MODER:  Ane Margrethe Jorgensdtr enke = afg gmd i Tafteberg
SIS:   Margrethe Mortensdtr = Morten Nielsen gmd i Koldby
SODSK:  myndige & umyndige
MORBRO: Soren Holm selv.gmd i Stauns
? Ole Rasmussen
 Ole Bager hmd i Tofteberg
wgd: Soren Eriksen gmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Jensen hmd i Tanderup     d.4 Jun 1854  pg 188
WIFE:  
1 CH:  ... Rasmusdtr = 
by: Jacob Mortensen Kok hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Sorensen Degn inds i Koldby   d.18 Jun 1852 pg 189
SIS:   Maren Sorensdtr pigen i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Jensen 12 i Haarmark      29 Jun 1852  pg 191
FADER:  Jens Nielsen smed hmd i Haarmark
MODER:  ... (dod 21 jul 1840)
SIS:   Mette Jensdtr
     Karen Margrethe Jensdtr - begge umyndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Larsdtr aftgsenke i Haarmark  d.1 Jul 1852  pg 194
HUSB:  Thomas Michelsen Lund (dod)
CH:   ... (dod)
      CH: Ole Rasmussen ungkarl i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Margrethe Nielsdtr i Brundby     d.6 Jul 1852  pg 195
HUSB:  Hans Jacobsen hmd
CH:   alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Olsdtr i Onsberg    d.23 Jul 1852  pg 197
HUSB:  Nicolai Mortensen bmd
3 CH:  2 sons myndig & 1 dau umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Frederich Hansen hmd i Pillemark   d.17 Jul 1852 pg 197
WIFE:  Ane Kirstine Rasmusdtr  (married 19 years - no living children)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Michel Soren Christensen 16, son of Christen Sorensen Rytter hmd i Besser    23 Jul 1852  pg 197
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Frederikke Sorensdtr aftgsenke i Pillemark   d.28 Jul 1852 pg 197
HUSB:  Niels Torkildsen aftgsmd (dod)
1HEIR:  Niels Soren Petersen skraeder i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Sorensdtr i Nordby   15 Jul 1852   pg 197 206
HUSB:  Rasmus Nielsen Kornmaaler gmd
7 CH:  5 sons & 2 daus (2 sons & 1 dau umyndige)
HUSB.BRO: Niels Nielsen gmd i Maarup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Michelsen aftgsmd i Brundby   23 Jul 1852  pg 197
CH:   Ole Sorensen gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

O Gylling Anholm ˝, son of afg. Soren Bonde hmd i Nordby    15 Aug 1852  pg 198
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Petersen Anholm aftgsmd i Nordby    d.2 Aug 1852  pg 198
CH:   Maren Anholm enke = afg. Soren Michelsen Bonde bmd i Nordby
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Margrethe Jensdtr 17 i Maarup      8 Sep 1852   pg 199 200
FADER:  Jens Nielsen gmd/hmd i Maarup (dod 5 Oct 1840)
STEPFAD: Peder Michelsen Bonde hmd i Maarup
MODER:  Bodil Marie Rasmusdtr
2 BRO:  Niels Jensen 20
     Rasmus Jensen 15
guard: Andreas Nielsen selv.gmd i Stauns & Tonnes Nielsen moller i Maarup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Johanne Sorensdtr i Pillemark      1 Sep 1852   pg 199
HUSB:  Morten Sorensen gmd   (testament 19 Apr 1851)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Krog 66 hmd i Brundby  d.11 Sep 1852  pg 200
WIFE:  Maren
?CH:   Niels Krog hmd handskemand i Onsberg
     Ane Kirstine = Peder Jensen inds i Brundby
     Ane Hansdtr = Christen Jensen hmd i Maarup
     Ane Mette Hansdtr 21 or 22 umyndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Nielsdtr 27 or 28 i Koldby  11 Sep 1852  pg 200
HUSB:  Peter Jorgen Henrichsen inds
3 CH:  umyndige daus
HUSB.BRO: Anders Soren Henrichsen ungkarl i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Mortensdtr enke i Brundby    d.11 Sep 1852 pg 200
HUSB:  Soren Jorgensen Holm gmd (dod)
CH:   Morten Sorensen Holm gmd i Brundby
     alle myndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mathias Christensen 73 fledforing i Nordby   d.12 Sep 1852 pg 200
by: Morten Jacobsen gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Jensen Skraeder 78 aftgsmd i Nordby   d.11 Sep 1852 pg 200
CH:   Jens Pedersen gmd i Nordby
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Carsten Mumme 68 hmd i Nordby     d.30 Sep 1852 pg 202
HUSB:  Ane Jensdtr Tuse
5 CH:  3 sons & 2 daus (1 dau umyndige)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Laura Bertha Bruun 21 tjenestepige i Onsberg      29 Sep 1852  pg 202 
  (? from Marienlund, Maribo, Lolland)
by: Hans Henrich Henrichsen tjenestekarl i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Jorgensdtr aftgsenke i Brundby      d.1 Oct 1852  pg 203 263
HUSB:  Peder Pedersen Skipper hmd (dod 11 Mar 1848?)
CH:   Peder Pedersen Skipper hmd i Brundby
     Jorgen Pedersen 38 
     Soren Pedersen 31
     Ane Dorthe Pedersdtr (dod) = Peder Justesen hmd i Brundby
      CH: Jorgen Pedersen 11
         Barbara Pedersdtr 12
         Ane Margrethe Pedersdtr 9
guard: Jens Soren Rasmussen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Jeppesen gmd i Brundby     d.1 Oct 1852  pg 203 214
WIFE:  Ane Mette Willadsdr
1 CH:  Ane Kirstine Mortensdtr 4
guard: Jens Soren Villadsen hmd i Orby
wgd: Soren Pedersen Kraemmer handelsmand i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Jacobsdtr 59 aftgsenke i Nordby     6 Oct 1852   pg 203
HUSB:  Jens Christensen gmd (dod)
CH:   ... Jensdtr = Niels Soren Kornmaaler gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Nielsen Foged hmd i Onsberg    14 Oct 1852  pg 203
WIFE:  Elisabeth Jensdtr
CH:   Ane Mette Olsdtr 9˝
guard: Christen Jensen gmd i Osterby
wgd: Ole Poulsen hmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Niels Ibsen 16 i Orby    18 Oct 1852   pg 204
FADER:  Ib Christensen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Andersen Kraemmer 41 hmd i Pillemark   d.21 Oct 1852 pg 204
WIFE:  Maren Jorgensdtr (testament 30 Dec 1848)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Olsen Thomasen 65 hmd i Onsberg      d.18 Oct 1852 pg 204
CH:   ... Jensdtr = Jens Rasmussen Madsen hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Nielsdtr 56 i Hoetofte Molle, Permelille      d.30 Oct 1852 pg 206 221
HUSB:  Hans Jorgensen Buur/Buer moller
5 CH:  1 umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Sorensdtr i Besser   4 Nov 1852   pg 206
HUSB:  Albreth Olsen hmd 
4 CH:  2 sons & 2 daus alle umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Niels Jensen Snedker 80 gmd i Haarmark     d.2 Nov 1852  pg 206
WIFE:  
1 CH:  ... Nielsen mindre
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ellen Marie Knudsdtr 35 i Tofteberg      d.13 Nov 1852 pg 208 219 273
HUSB:  Peder Jorgen Olsen bmd
2 CH:  Ole Soren Pedersen 8
     Knud Pedersen 6
guard: Lars Jensen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Christen Olsen 60 hmd i Brundby    d.17 Nov 1852 pg 208 227
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr
3 CH:  Jens Soren Christensen 16
     Ole Jorgen Christensen 12
     Maren Christensdtr 20
guard: Jens Pedersen hmd i Brundby
wgd: Jorgen Truelsen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Olsdtr 31 i Brundby     d.19 Nov 1852 pg 209 253
HUSB:  Jens Jorgensen Ladefoged gmd
?CH:   umyndige
HUSB.FARBRO.CH: Soren Rasmussen Ladefoged gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Jacobsen Snedker hmd i Pillemark    27 Nov 1852  pg 209
WIFE:  Barbara Hansdtr
1 CH:  ... Jorgensen mindre
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Jorgensen Rytter 76 i Sildeballe    6 Dec 1852   pg 209
CH:   ... Jorgensdtr = Rasmus Jensen gmd i Sildeballe
     myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Margrethe Hansdtr i Tofteberg     d.1 Dec 1852  pg 209
HUSB:  Jorgen Jorgensen Svenske gmd   (testament 11 Mar 1842)
?CH:   
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Jensdtr 76 enke i Osterby    8 Dec 1852   pg 209
HUSB:  Jens Pedersen aftgshmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Sorensen Fisker hmd i Koldby   1 Dec 1852   pg 209 218
2WIFE:  Karen Sorensdtr
5 CH:  Jens Soren Olsen 16
     Peder Jorgen Olsen 13
     Hans Olsen 3
     Mette Marie Olsdtr 14
     Ane Mette Olsdtr 8
1WIFE:  ... (dod 23 May 1848)
CH:   Soren Olsen 19
guard: Jens Mortensen Smed gmd i Koldby
wgd: Peder Christophersen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Simon Frederich Hansen 49 ˝ungkarl i Haarmark     d.1 Dec 1852  pg 209
SIS:   ... Hansdtr = Jorgen Nielsen Bodker gmd i Haarmark
SODSK:  alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Hansdtr aftgsenke i Brundby    13 Dec 1852  pg 210
HUSB:  Soren Mortensen gmd (dod)
CH:   ... Sorensdtr = Morten Oster gmd i Brundby
     Maren Sorensdtr umyndige
by: Jens Mortensen Oster gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Sorensdtr 26 fruentimmer tjenedepigen hos Jorgen Michelsen smed i Besser, af Orby      13 Dec 1852  pg
210
FADER:  Soren Prest/Praest = Ane Dorthe Alfastdtr hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Ipsdr 76 aftgsenke i Nordby      21 Dec 1852  pg 210 212
HUSB:  Lars Michelsen Gronfeld gmd (dod)
CH:   Michel Larsen Gronfeld hmd i Nordby
     Bodil Larsdtr = Soren Jensen Kraemmer gmd i Nordby
     Ane Larsdtr (dod)
      CH: Jens Rasmussen Kraemmer 28
         Lars Rasmussen Kraemmer
         Henrich Rasmussen Kraemmer
         Michel Soren Rasmussen Kraemmer
     Maren Larsdtr (dod) = Jorgen Sorensen Rytter gmd i Nordby
      CH: Maren Jorgensdtr umyndige
HEIR:  Jorgen Sorensen gmd i Nordby
      CH: Maren Jorgensdtr umyndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Olsdtr aftgsenke i Besser    d.14 Dec 1852 pg 210
HUSB:  Soren Hansen hmd smed (dod)
1 HEIR: myndig
by: Soren Stephensen hmd smed i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Jensen i Haarmark   29 Dec 1852   pg 211
FADER:  Jens Nielsen hmd smed i Haarmark
SIS:   Mette Jensdtr
     Karen Margrethe Jensdtr - umyndige
guard: Wolen Rasmussen smed i Pillemark (signed: Vohn Rasmussen )
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Christian Henckell 62 huusyeier i Pillemark  d.5 Jan 1853  pg 212
WIFE:  
5 CH:  3 sons & 2 daus (daus umyndige)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Jorgensdtr i Sildeballe      d.9 Jan 1853  pg 214
HUSB:  Rasmus Jensen hmd
3 CH:  umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Thuresdr 74 i Pillemark     11 Jan 1853  pg 214
HUSB:  Torkild Jorgensen aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Christen Mortensen aftgsmd i Thorup      d.10 Jan 1853 pg 214
BRO:   Morten Jensen
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

David Clemmensen 35 hmd i Traneberg      d.18 Jan 1853 pg 216
WIFE:      (testament)
WIFE.FAD:    Tonnes Olsen aftgsmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Margrethe Jensdtr pigen i Haarmark     28 Jan 1853  pg 216
FADER:  Jens Michelsen Oster hmd i Haarmark (dod 25 Oct 1848)
guard: Rasmus Jorgen Jensen gmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Niels Kjaerby nyfodte, illeg son of Dorthe Johanne Andersdtr fruentimmer i Nordby    3 Feb 1853   pg 216
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Andrea Christiane Kjeldsen enke i Nordby    d.7 Feb 1853  pg 217
HUSB:  Michel Holm hmd (dod)
1 CH:  Johannes Holm hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Margrethe Pedersdtr enke i Haarmark    d.7 Feb 1853  pg 217
HUSB:  Niels Jensen Snedker gmd (dod)
1 CH:  ... Nielsen 23
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Jensdtr aftgsenke i Nordby   7 Feb 1853   pg 217
HUSB:  Jens Jensen Kjaer hmd (dod)
arvinger alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Margrethe Rasmusdtr i Tanderup    d.3 Feb 1853  pg 217
HUSB:  Jorgen Soren Hansen hmd
ingen livsarvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Jorgensen Troelsen almisselem i Pillemark    d.15 Feb 1853 pg 217
CH:   Jorgen Rasmussen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Villads Christensen Molbo 86 aftgsenkemand i Maarup  3 Feb 1853   pg 217
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Jensen , son of Mette Cathrine Jorgensdtr i Besser    16 Feb 1853  pg 218
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Kirstine Augustdtr aftgsenke i Koldby  d.23 Feb 1853 pg 219
HUSB:  Jeppe Troelsen hmd (dod)
CH:   ... Jeppesdtr = Jorgen Mortensen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Pedersen Merckell bmd i Sildeballe     24 Feb 1853  pg 219 232 273
3WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Michel Soren Olsen 3˝
1WIFE:  
CH:   Peder Andreas Olsen 12
2WIFE:  
CH:   Bodil Olsdtr 7
BRO:   Poul Pedersen selv.gmd i Sildeballe
3WIFE.FADER: Soren Eriksen gmd i Tofteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Sorensdtr 91˝ aftgsenke i Langemark   d.2 Mar 1853  pg 221
HUSB:  Jorgen Sorensen Kraemmer (dod)
CH:   Jens Jorgensen gmd i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Jensen 14 days, illeg.dau of Mette Jensdtr fruentimmer i Haarmark    4 Mar 1853   pg 221
MORFAD: Jens Nielsen hmd smed i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Nielsdtr 52 i Nordby  d.8 Mar 1853  pg 221
HUSB:  Hans Nicolai Jorgensen Flensborg
4 CH:  2 umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mariane Sorensdtr i Brundby      d.28 Apr 1853 pg 221
HUSB:  Jorgen Sorensen Skonning inds
CH:   ... Jorgensdtr 9˝
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Sorensen 10 i Koldby      13 Mar 1853  pg 222 265
FADER:  Soren Nielsen hmd i Koldby
BRO:   Niels Sorensen 13 3/4
MORBRO:     Morten Andersen i KOldbye
FAR.SIS:     ... Nielsdtr = Jens Clausen gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Barbara Christensdtr enke i Onsberg      d.20 Mar 1853 pg 222
HUSB:  Ole Sorensen Degn hmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Pedersdtr i Orby    d.27 Mar 1853  pg 223
HUSB:  Rasmus Hansen aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Willads Bendsen 65 gmd i Tanderup   d.23 Mar 1853 pg 223 254 273
3WIFE:  Birthe Kirstine Jorgensdtr
4 CH:  Jorgen Peter Willadsen 13
     Andreas Willadsen 1˝
     Ane Kirstine Willadsen 10
     Bodil Johanne Willadsen 6
1WIFE:  (dod)
CH:   Jens Soren Willadsen hmd i Orby
     Mette Johanne Willadsdtr = Jens Christian Bendsen moller i Selsinggaard (or Jens Christian Jensen pg 223)
2WIFE:  (dod)
CH:   Niels Soren Willadsen 25 snedkersvend
     Michel Willadsen 24 ungkarl i Tanderup   
     Johannes Willadsen 22
     Bodil Willadsdtr ugift
STEPCH: Bendt Jensen
2WIFE.BRO: Hans Michelsen Mahler/Maler gmd i PIllemark
guard: Jorgen Spinder bmd i Tanderup
wgd: Egeriis sognefoged gaardeier i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Pedersdtr aftgsenke i Langemark     14 Apr 1853  pg 224
HUSB:  Rasmus Jensen Mand hmd (dod)
CH:   Niels Peter Rasmussen hmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Johansen skipper i Fredericia  24 Apr 1853  pg 224 225
WIFE:  
CH:   
? Mads Jensen soemand
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Sorensdtr 17 ugift i Brundby  16 Apr 1853  pg 224
FADER:  Soren Rasmussen Ladefoged gmd i Brundby
by: Jens Jorgensen Ladefoged gmd i brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Rasmussen 6 i Pillemark     1 May 1853   pg 225
FADER:  Rasmus Jorgen Jensen hmd i Pillemark
BRO:   Jens Rasmussen tjenestekarl i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Rasmusdtr aftgsenke i Permelille     3 May 1853   pg 225
HUSB:  Jens Jensen Snedker gmd (dod)
alle myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Giertrud Larsdtr 60 enke i Besser   d.12 May 1853 pg 226
HUSB:  Peder Sorensen Koldby hmd (dod)
CH:   Soren Jacobsen hmd i Besser
     Jacobline Jacobsdtr
     Dorthe Cathrine Pedersdtr     - begge umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Inger Pedersdtr Holm 59 enke i Nordby     d.13 May 1853 pg 226
CH:   Jens Pedersen Holm hmd i Nordby
     myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Christophersdtr enke i Orby   28 May 1853  pg 226
HUSB:  Jens Michelsen Skomager hmd (dod)
1 CH:  Christian Jensen Skomager hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Margrethe Pedersdtr 36 i Nordby    22 May 1853  pg 226
HUSB:  Rasmus Michelsen Skraeder hmd
8 CH:  umyndige
HUSB.BRO: Hans Peter Michelsen gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Christensen eller Morten Christensen Johnsen 59 hmd i Brundby  d.24 May 1853 pg 226 247
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Jens Christian Mortensen 11 or 10˝
guard: Jens Nielsen Gifling gmd Brundby
wgd: Peder Thomasen Blok hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Nielsen 13, son of Niels Henrich Pedersen i Besser    14 May 1853  pg 226 266
STEPFAD:     Christian Bertelsen gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Barbara Kirstine Henrichsdtr i Orby      d.11 Jun 1853 pg 228 243 268
HUSB:  Ole Jorgen Nielsen gmd
3 CH:  Else Nielsen 12
     Ane Nielsen 9
     Ane Margrethe Nielsen 6
BRO:   Jens Henrichsen Buur gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Mortensen Buer 22 ungkarl i Brundby    d.1 Jun 1853  pg 227
FADER:  Morten Jorgensen Bure bmd moller i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Holst fattiglem i Pillemark   22 Jun 1853  pg 228
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mariane Sorensdtr or Sorensen 54 i Koldby   28 May 1853  pg 227
2HUSB:  Jacob Sorensen Kruse hmd
1HUSB:  Willum ..
CH:   Jorgen Soren Willumsen 28
     Lars Christian Willumsen Hvalsoe 23
     Niels Willumsen 17
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Knudsen Justesen 20 i Orby    31 May 1853  pg 227
FADER:  Just Nielsen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Truelsen 31 hmd i Haarmark   23 Jun 1853  pg 227
WIFE:      (testament 4 Jul 1852)
ARVINGER:    
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Sorensen Dam 87 hmd i Pillemark     d.21 Jun 1853 pg 228
2WIFE:  Maren Nielsdtr  (testament 21 May 1845)
1WIFE:  
CH:   Niels Soren Rasmussen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Sorensen Ladefoged gmd i Traneberg    23 Jun 1853  pg 229 273
2WIFE:  Ane Jensdtr
3 CH:  Jens Jensen 14
     Karen Jensdtr 11
     Maren Jensdtr 9
1WIFE:  
5 CH:  Hans Soren Jensen myndig
     Rasmus Jensen myndig
     Dorthe Marie Jensdtr umyndig
     Bodil Jensdtr umyndig
     Ane Margrethe Jensdtr umyndige
guard: Hans Morten Sorensen gmd i Brundby & Soren Rasmussen Ladefoged gmd i Brundby
wgd: Jens Jensen Snedker gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jacob Jens Sorensen or Jens Sorensen bmd i Traneberg  d.26 Jun 1853 pg 229 236
2WIFE:  Ane Mette Olsdtr
CH:   Mette Jensdtr = Anders Pedersen Kraemmer gmd i Stadou paa Helgenes
     Dorthe Marie Jensdtr 16
     Bodil Kirstine Jensdtr 11
     Ane Cathrine Jensdtr 7
     Maren Jensdtr 3˝
1WIFE:  
2 CH:  Ane Dorthe Jensdtr = Jens Soren Larsen gmd i Thorup
     Ane Mette Jensdtr = Peder Jensen Ladefoged hmd i Brundby
BRO:   Michel Poulsen hmd i Onsberg
wgd: Niels Petersen gaardeier i Solsinggaard
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Rasmusdtr 81 ugift fruentimmer i Besser    d.25 Jun 1853 pg 229
     (testament 8 Apr 1846)
HEIR:  Michel Frier huuseier i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Sorensdtr aftgsenke i Brundby      d.1 Jul 1853  pg 229
HUSB:  Truels Mortensen gmd (dod)
umyndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Lars Christiansen Boes hmd i Osterby      d.4 Jul 1853  pg 231 233 257
3 CH:  Ole Larsen 25 ungkarl
     Christian Larsen Boes 31 or 32 sindsvag i Holbeks Amts detensions anstalt
     Bodil Kirstine Larsdtr 29 pigen i Osterby
PARENTS: dod - 29 Sep 1851
BRO:   
guard: Michel Peder Nielsen gmd i Agerup / Peder Jorgen Jensen sognefoged i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Lars Jorgensen Taersker hmd i Koldby      d.4 Jul 1853  pg 231 235
2WIFE:  Ane Margrethe Christensdtr
3 CH:  2 sons & 1 dau (1 son myndig)
1WIFE:  
CH:   Christiane Larsdtr 32 ugift
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Kirstine Hansdtr i Onsberg    5 Jul 1853   pg 232
HUSB:  Niels Hansen hmd skraeder
2 CH:  umyndige daus
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mads Andersen 6mo, illeg son of Ane Sorensdtr fruentimmer i Thorup   5 Jul 1853   pg 232
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Anders Jorgensen hmd i Onsberg    2 Aug 1853   pg 235
WIFE:  Kirsten Marie Sorensdtr
4 CH:  umyndige (2 dreng & 2 pige)
     Jorgen Soren Andersen  (dod 19 Apr 1854 age 8˝ pg 276)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Johanne Hansdtr aftgsenke i Nordby    19 Jul 1853  pg 235 241 263 284
HUSB:  Rasmus Jensen Foged gmd (dod)
? Peder Hansen Foged gmd
HEIR:  Michel Hansen (?dod 11 Jun 1834)
      CH: Hans Michelsen 17
         Jens Soren Michelsen 14
         Peder Michelsen 12
         Mette Michelsdtr 19
         Barbara Michelsdtr 14
         Bodil Johanne Michelsdtr 5
?    Tonnes Nielsen moller & bro. Ole Nielsen bmd i Handrup paa Mols
     Hans Nielsen snedker i Nordby
     Andreas Nielsen selv.gmd i Stauns
     Hans Jensen snedker i Tofteberg & bro Rasmus Jorgen Jensen i Nordby
     ... = Jens Hansen Farver gmd i 
     Maren Michelsdtr enke
     Jens Knudsen Tolder hmd i Nordby
     Anders Knudsen Tolder soemand 
     Ane Michelsdtr = Clemen Jensen Jyde gmd i Marup
     Christen Malbo soemand i Maarup
     Hans Clemensen hmd i Nordby
     Dorthe Christensdtr = Rasmus Mortensen hmd 
     Inger Christensdtr = Christen Sorensen Smed gmd
     Niels Jensen dreier
     Rasmus Jensen 16 (guard: Andreas Nielsen gmd i Stauns)
     Thomas Michelsen skolelarer (?dod)
      CH: Marie Petrea Michelsen 16
         Soren Peter Michelsen 13
         Ida Johanne Elisabeth Michelsen 10
         Thomas Michelsen 6
         Jens Michelsen 3
     ... = Morten Holm gmd i Nordby
     ... = Jens Mortensen gmd i Nordby
     ... = Rasmus Printz gmd i Nordby
     Michel Hansen hmd i Nordby
     myndige & umyndige
by: Peder Hansen Foged gmd i Nordby
guard: Jens Hansen gmd & Morten Holm gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Ibsdr i Marup        d.23 Jul 1853  pg 235
HUSB:  Christen Jensen Molbo hmd
CH:   Kirsten Molbo nyfodt udobt barn  (dod 8 Oct 1853 age 11 wks pg 250)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Sorensdtr i Langemark     16 Aug 1853  pg 236
HUSB:  Jens Larsen hmd     (testament)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Michelsdtr 20 tjenestepige i Permelille     2 Aug 1853   pg 236 267
FADER:  Michel Pedersen Blok hmd i Permelille (dod)
BRO:   Peder Michelsen i Kallundborg
     Lars Michelsen myndige
SIS:   ... Michelsdtr = Morten Hansen Thygesen hmd i Permelille
     Bodil Michelsdtr umyndige
guard: Peder Hansen gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Eliasen 79 gmd i Orby     8 Aug 1853   pg 236 272
2WIFE:  
2 CH:  ... Mortensen mindre
     ... Mortensdtr umyndige
1WIFE:  
CH:   ... Mortensen myndig
wgd: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Schultz Sorensdtr aftgsenke i Orby  6 Aug 1853   pg 236
HUSB:  Wohn Jensen bmd (dod)
aftgs til: Jens Soren Jensen bmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Cathrine Frederichsdtr i Orby      d.18 Aug 1853 pg 238
HUSB:  Jens Soren Jensen bmd  (testament)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Nielsen Kornmaaler gmd i Nordby     d.21 Aug 1853 pg 238 240 243
HUSB:  Mette Sorensdtr (dod)
7 CH:  Niels Soren Rasmussen 30
     Knud Rasmussen Kornmaaler 26 gmd i hiemme
     Rasmus Rasmussen 23 inds
     Christian Rasmussen 20 ungkarl
     Morten Rasmussen 16
     Barbara Rasmusdtr 15
     Maren Rasmusdtr 10
BRO:   Christian Nielsen gaard skibseier i Maarup
WIFE.BRO: Jorgen Sorensen gmd i Nordby
     Christen Sorensen gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Nielsdtr i Selsinggaard    30 Aug 1853  pg 239
BRO:   Michel Nielsen hmd i Selsinggaard
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Poul Sorensen Mahler 76 aftgsmd i Brundby   d.31 Aug 1853 pg 241
CH:   ... Poulsdtr = Jens Pedersen hmd i Brundby
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Christensen Skraeder hmd i Pillemark   d.6 Sep 1853  pg 242
WIFE:  Bodil Sorensdtr
2 Christian   ... Sorensdtr myndig
     Maren Sorensdtr umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bodil Marie Sorensdtr i Pillemark   10 Sep 1853  pg 243
HUSB:  Jens Soren Jespersen hmd
CH:   Bodil Margrethe Jensen 11 days
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Holm i Langemark    d.28 Sep 1853  pg 247
HUSB:  Niels Bertelsen inds retsnidnet
8 CH:  3 sons & 5 daus (1 sons & 1 daus myndig; 1 son minder)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Christen Jorgensen, son of Mette Dorthe Jorgensdtr i Onsberg  2 Oct 1853   pg 247
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Barbara Nicoline Hellemann jomfrue ugift i Aarhus   d.24 Sep 1853 pg 249 253
BRO:   Hellemann forpagter i Ryegaard
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Fremming major hos E.M. Sorensen skipper Sorensen 's enke i Besser   15 Oct 1853  pg 251
     (testament)
WIFE:  ... i Khvn
CH:   Fremming premierleutanant i Helsingoer
     Amalia Fremming i Khvn hos moder
     Fremming viinhandler i Horsens
? Trine
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Pedersdtr i Pillemark     12 Oct 1853  pg 251 270
HUSB:  Soren Pedersen Skraeder hmd
1 CH:  Peder Sorensen 3
guard: Morten Tonnesen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Olsen i Brundby  29 Oct 1853   pg 253
HUSB:  Jens Jorgensen Ladefoged gmd
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Pedersen sognefoged i Permelille    d.22 Oct 1853 pg 253
WIFE:  Kirsten Jensdtr (testament 10 Jul 1829)
HEIRS:
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Abrahamsen 70 hmd i Osterby/Orby     d.23 Oct 1853 pg 253
WIFE:  
4 CH:  2 sons & 2 daus (1 dau ugift)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Frederichsdtr 65˝ i Pillemark   9 Nov 1853   pg 254
HUSB:  Hans Pedersen Glarmester hmd
5 CH:  2 sons & 3 daus (2 daus umyndige)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Dorthe Pedersdtr 52 almissenke i Langemark     d.3 Dec 1853  pg 258
HUSB:  Soren Sorensen Holm almisse (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Kirstine Hansdtr aftgsenke i Haarmark  d.25 Nov 1853 pg 258
HUSB:  Soren Olsen Wester hmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Jorgensdtr, illegdau of Ane Dorthe Jensdtr i Brundby   19 Nov 1853  pg 258
MODER:  Ane Dorthe Jensdtr = STEPFAD: Rasmus Pedersen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Mette Henckell 16 i Brundby    7 Dec 1853   pg 258
MODER:  ... = STEPFAD: Peder Pedersen Turresen gmd i Brundby
FADER:  Hector Henckell gaardeier i Brundby (dod 12 Nov 1838)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Kirsten Rasmusdtr i Nordby  15 Dec 1853 (? 8 Jul 1847)    pg 262 273
FADER:  Rasmus Pedersen Degn hmd i Nordby
BRO:   Peder Rasmussen Degn 14
SIS:   Mette Rasmusdtr 12
guard: Rasmus Beyer sognef i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Clemen Pedersen 59 fattiglem i Nordby     26 Dec 1853  pg 263
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Jorgensen Mand 28 inds i Onsberg    26 Dec 1853  pg 263
WIFE:      (testament)
by: Poul Jorgensen hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Kirstine Jensdtr i Onsberg   28 Dec 1853  pg 266
HUSB:  Jorgen Christensen Mand hmd
4 CH:  2 sons mindre & 2 daus umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Rasmus Nielsen i Onsberg   29 Dec 1853   pg 266
MODER:  Ane Rasmusdtr enke = afg FADER:  Niels Henrich Pedersen gmd i Onsberg =2. Christian Bertelsen gmd i Onsberg
SIS:   Maren Nielsdtr umyndig
˝BRO:  Jacob Peter Nielsen mindre
guard: J.P. Gylling skolelarer gmd i Traneberg & Egeriis sognef gaardeier i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Jensdtr enke i Brundby     2 Jan 1854   pg 267
HUSB:  Hans Nielsen Krog hmd (dod)
CH:   ... Hansdtr = Peder Jensen Moller inds i Brundby
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Peder Jorgen Henrichsen dod af cholera i Khvn     4 Jan 1854   pg 267
WIFE:  
3 CH:  umyndige pigeborn
MODER:  ... enke = afg. Henrich Westphal skomager
BRO:   Jens Christian Henrichsen hmd i Onsberg
SIS:   ... Henrichsdtr = Poul Jorgensen hmd i Koldby
WIFE.FAD: Niels Kiemp bmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Johanne Kirstine Jorgensdtr aftgsenke i Onsberg    d.16 Jan 1854 pg 268
HUSB:  Soren Pedersen Thirstrup hmd (dod)
CH:   Soren Jorgensen Mand hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Sorensen 40 smed i Orby    d.10 Jan 1854 pg 268
WIFE:  
4 CH:  umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Margrethe Jorgensen HOlm 16 3/4 pigen i Onsberg  26 Jan 1854  pg 270
MODER:  Sophie Faber Norlin enke = FADER: afg Jorgen Sorensen Holm hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Hansen Braemer 40 almisse i Pillemark   d.5 Feb 1854  pg 270
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Rasmussen Alro aftgsmd i Tanderup     2 Feb 1854   pg 270
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Dorthe Christensdtr i Brundby     21 Feb 1854  pg 271
HUSB:  Jens Nielsen Gylling gmd (testament 16 Dec 1853)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Olsen hmd i Orby    d.23 Feb 1854  pg 271
WIFE:  Bodil Marie Jensdtr
CH:   Jens Jensen 3 3/4
FADER:  Ole Jensen Lillemand aftgsmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Eriksen 25 ungkarl i Pillemark      d.28 Feb 1854 pg 272
FADER:  Erik Hansen gmd
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Olsen Frandsen hmd i Koldby   d.5 Mar 1854  pg 272
WIFE:  
2 CH:  ... Hansen
     ... Hansdtr umyndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Michel Soren Sorensen 20 ungkarl i Thorup   d.1 Mar 1854  pg 272
FADER:  Soren Michelsen hmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Sorensen 4 days illeg son of Maren Kirstine Nielsdtr fruentimmer i Tanderup     3 Mar 1854   pg 272
MORFAD: Niels Andreasen sadelmager hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Pedersdtr i Nordby   7 Mar 1854   pg 272
HUSB:  Lars Michelsen Johnsen aftgsgmd
CH:   ... = Jens Pedersen Tuse gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Bertel Rasmussen Skraeder hmd i Koldby     d.9 Mar 1854  pg 273
WIFE:  
4 CH:  3 sons myndige & 1 dau umyndig
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Sorensen Winther aftgsmd i Langemark   d.8 Mar 1854  pg 273
CH:   ... Winther = Peder Rasmussen Kornmaaler hmd i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Elisabeth Jensdtr 68 fruentimmer fattig i Onsberg      d.21 Mar 1854 pg 274
HUSB:  Adam Pedersen (separated)
CH:   Jens Niels Christian Knudsen maler i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Barbara Michelsdtr 37 or 39 i Maarup      d.20 Mar 1854 pg 274
2HUSB:  Jacob Jensen Molbo gmd
2 CH:  umyndige
1HUSB:  
5 CH:  umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Claus Johnsen hmd i Onsberg      18 Mar 1854  pg 274
WIFE:  Mette Kirstine Pedersdtr
6 CH:  Peder Clausen tjenestekarl i Onsberg
     5 umyndige daus
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Clemen Sorensen Hollaender hmd i Permelille  d.8 Apr 1854  pg 275
WIFE:  Ane Dorthe Nielsdtr
CH:   1 son & 3 umyndige daus
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Marie Jacobsdtr i Orby  d.22 Mar 1854  pg 275
HUSB:  Ole Jensen Lillemand aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jorgen Larsen Lanther hmd i Orby   30 Mar 1854  pg 275
WIFE:  Maren Jensdtr
3 CH:  Jens Jorgensen inds i Brundby
     2 daus umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Jensdtr i Traneberg  d.9 Apr 1854  pg 275
HUSB:  Jorgen Jensen Hjulmand aftgsmd
HEIRS:
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Maren Kirstine Nielsen 1 mo, dau of Niels Jorgen Jensen skraeder inds i Noergaardsminde      10 Apr 1854  pg
275
FARFAD: Jens Danielsen inds i Noegaardsminde
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ole Hansen Bryder aftgsmd i Selsinggaard    10 Apr 1854  pg 275
HEIR:  ... = Peder Jensen Beur gmd i Selsinggaard
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Jorgensen Jochumsen hmd i Haarmark    12 Apr 1854  pg 276
WIFE:  Mette Marie Nielsdtr
6 CH:  3 sons & 3 daus (2 daus umyndige)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Johanne Ditlev Severin Hansen Slagbrandt hmd i Langemark    22 Apr 1854  pg 276
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   Hans Johansen 6
     Maren Kirstine Johansen 3
BRO:   Anders Hansen Stagbrandt snedker i Langemark
wgd: Soren Christian Pedersen Tanghuus hmd i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Hans Jensen Mahler gmd i Orby     24 Apr 1854  pg 277
3WIFE:  Mette Kirstine Olsdtr
CH:   ... Hansen 2
1WIFE:  
2 CH:  myndige
2WIFE:  
3 CH:  umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Christian Jensen 4 1/4 illeg child i Besser    2 May 1854   pg 277
MODER:  Birthe Marie Bertelsdr = STEPFAD: Lars Jorgensen Skriver hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jens Jensen Helbo gmd i Orby     9 May 1854   pg 277
WIFE:  Abelone Jensdtr
3 CH:  1 son & 2 daus - alle umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Jensine Kirstine Nielsdtr #497 i Overformynd af Tofteberg    28 Apr 1854  pg 277
MODER:  Margrethe Pedersdtr = afg. Niels Almstok gmd i Tofteberg
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Jensen 73 hmd i Thorup    d.18 Apr 1854 pg 277
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
2 CH:  sons mindre
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Rasmussen Also 75 almisse i Besser    d.23 Feb 1854 pg 277
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Martin Bech Grosskopff gmd i Tanderup     d.27 May 1854 pg 278
WIFE:  Ane Mette Jorgensdtr (dod)
3 CH:  Ane Cathrine Groskop = Ole Soren Nielsen 22˝ i Tanderup
     Barbara Kirstine Groskop ugift
     Ane Dorthe Groskop
WIFE.BRO: Soren Jorgensen Svensk gmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Morten Hansen Mand 82 aftgsmd i Pillemark   d.10 May 1854 pg 278
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Petrine Nicoline Larsen tjenestepige paa Ornslund, dod i Brundby    19 May 1854  pg 278
myndige arvinger i Sjelland
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Kirstine Pedersen 17 i Orby    30 May 1854  pg 283
FADER:  Peder Sorensen Wadstrup gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Jensen 83 skolelaerer i Orby  30 May 1854  pg 283 285
CH:   Karen Sorensdtr enke = afg Ole Sorensen Fisker hmd i Koldby
     Mette Sorensdtr (dod)
      4CH: Soren Jacobsen
         Morten Soren Jacobsen
         Karen Jacobsdtr
         Ane Margrethe Jacobsdtr
         Mette Jacobsdtr
? Maren Olsdtr = Peder Sorensen Wadstrup gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Adolph Henrich Paludan districtslaege i Traneberg   15 Jun 1854  pg 284
WIFE:  Julie Hellesen sal Paludan
2 CH:  1 son & 1 dau umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Ane Kirstine Bendtsdtr 24 pigen ugift i Tanderup    d.25 Jun 1854 pg 284
BRO:   Jens Christian Bendsen hmd moller i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Karen Christensdtr 57 almisse enke i Brundby      17 Jun 1854  pg 284
HUSB:  Jens Jensen Kruse hmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Mette Johansdtr Jensdtr i Pillemark      d.1 Jun 1854  pg 284
HUSB:  Hans Michelsen Mahler gmd
5 CH:  3 sons & 2 daus alle umyndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

Soren Knudsen 80 aftgsmd i Maarup   d.6 Jun 1854  pg 284
alle arvinger myndige
[Samso Birk skpr; Book 3 1837-1854; FHL film 49482]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////
     Samso Birk, Holbek amt - Skifteprotokol
     Book 4 Sec 1 Grevskabet 1828-1853 FHL film 49483
        Sec 2 Birket 1854-1856 FHL film 49483
      by Aurelia Clemons - May 2007

Ane Johanne Jensdtr enke i Stauns   8 Sep 1828  pg 1 6 14
HUSB:  Soren Rasmussen selv.gmd (dod)
CH:   Lars Sorensen
     Giertrud Sorensdtr
     Christian Sorensen
     Maren Sorensdtr
     Niels Soren Sorensen
     Jens Sorensen
     ... Sorensdtr = Niels Jensen i Alstrup (NOTE: she is probably one of above girls?)
     Ane Margrethe Sorensdtr (dod) = Peder Christian Rasmussen selv.
      2CH: Ane Dorthe Pedersdtr
         Cathrine Christine Margrethe Pedersdtr
REL:   Christen Jensen Gylling gmd i Permelille 
guard: Kierulf selv i Stauns
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Dorthe Hansdtr i Orbye  10 Sep 1828  pg 2 3 10 23
HUSB:  Jens Rasmussen Skipper gmd         (testament 2 Sep 1822)
CH:   Rasmus Jensen 2
     Cathrine Jensdtr 3/4 aar
REL:   Michel Hansen gmd i Orbye
? Rasmus Rasmussen Lund (?dod 29 Apr 1826 testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Sorensdtr enke i Stauns      10 Sep 1828  pg 2 17 18 19 30 40 42 48 49 53 61 72 91 96 103 134
HUSB:  Peder Christian Rasmussen selv.gmd (dod)
BRO:   Jens Sorensen ungk selv.gmd i Stauns
FADER:  Soren Rasmussen gmd i Stauns
SIS:   Ane Mette Sorensdtr
HUSB.MOD: Giertrud Pedersdtr enke i Stauns
HUSB.SIS: ... Rasmusdtr = Soren Jorgensen Holm selv.gmd i Stauns
HUSB.CH: ... Pd, from stift 20 Oct 1828 efter Bedstemoderen Ane Johanne Jensdtr i Stauns
guard: Soren Jorgensen Holm gmd i Staunsmark & Christen Jensen Gylling gmd i Permelille
wgd: Gylling skipper i Traneberg / Ole Jensen sognef i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Olsdtr i Orbye     22 Sep 1828  pg 4
HUSB:  Thomas Hansen gmd
CH:   Hans Thomasen
     Ole Thomasen
BRO:   Jens Anders Olsen inds i Koldbye (? Jens Andreas Olsen )
     Ole Jorgen Olsen i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jorgensen Snedker aftgsmd hos Niels Michelsen Fries gmd i Pillemark    22 Sep 1828  pg 5
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Pedersen Bager gmd i Onsberg    23 Sep 1828  pg 7
WIFE:  Dorthe Pedersdtr
CH:   Anders Olsen selv.gmd i True, Aarhuus
     ... Olsdtr = Hans Jorgensen hmd i Langemark
     umyndige
? Hans Jensen Foged gmd , his umyndige born i Nordbye
 Rasmus Jensen Foged gmd i Nordbye
guard: Jens Jensen Hiulmand hmd i Onsberg 
wgd: Rasmus Pedersen Kornmaaler gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Mortensen gmd i Brundbye   25 Sep 1828   pg 8
WIFE:  
CH:   Hans Morten Sorensen mindre
     Morten Sorensen
     Giertrud Sorensdtr
     Maren Sorensdtr
     Barbara Sorensdtr
SIS:   ... Mortensdtr = Jens Ladefoged gmd i Traneberg
? Morten Mortensen Osten (dod) = ...enke gmd i Brundbye
  CH:  Jens Mortensen undkarl
 Hans Mortensen 's enke Dorthe Bentsdr i Traneberg
guard: Jens Pedersen gmd i Brundbye
wgd: Morten Hansen gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Jorgensen Snedker gmd i Brundbye     30 Sep 1828  pg 10 46
CH:   Morten Torp Jorgensen or Morten Jorgen Jorgensen myndig
STEPCH: Rasmus Maunskey? gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr i Orbye        16 Oct 1828   pg 13 26
HUSB:  Morten Eliasen gmd
CH:   Peder Mortensen 11
BRO:   Jens Pedersen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Pedersdtr i Koldbye      17 Oct 1828   pg 14 19 35
HUSB:  Soren Nielsen Bodker gmd
3 CH:  Ane Marie Sorensdtr = Jens Bertelsen Svane inds i hiemme
     Barbara Sorensdtr = Morten Mortensen parc i Brundbye
     Maren Sorensdtr ugift
guard: Morten Mortensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Michelsen ungkarl i Nordbye   20 Oct 1828  pg 17 45
CH:   Christen Sorensen gmd i Maarup       (guard: STEPFAD: )
FADER:  Michel Havkrog gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Poul Jacobsen gmd i Osterbye      14 Nov 1828  pg 19 27 36
WIFE:  Maren Sorensdtr
4 CH:  Jorgen Poulsen 16
     Egidie Christine Poulsdtr 14
     Karen Margrethe Poulsdtr 12
     Jacob Poulsen 7
guard: Soren Tonnesen handelsmd i Osterbye
wgd: Niels Jorgen Poulsen hmd i Osterbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Jensen Kremmer gmd i Pillemark      21 Nov 1828  pg 20
WIFE:  Kirstine Jorgensdtr (dod 5 Feb 1827)
CH:   Jens Andersen
     Jorgen Andersen
     Andreas Andersen
     Ane Andersdtr
MODER:  Ane Jensdtr i hiemme
REL:   Jens Jochumsen hmd i Haarmark
wgd: Rasmus Mortensen gdejer i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Pedersdtr i Koldbye   20 Nov 1828  pg 20 47
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   ... Hansdtr = Soren Sorensen Nor inds/gmd i Koldbye
     Thomas Hansen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Jensen Ladefoged aftgsmd i Orby      6 Dec 1828  pg 27 29 38
WIFE:  Karen Jensdtr (dod)
CH:   Soren Pedersen 
     Peder Pedersen
     Morten Pedersen 25
     Michel Pedersen (dod)
      CH: Peder Michelsen
         Kirsten Michelsdtr
? Jorgen Pedersen Skipper
guard: Soren Jensen Hiulmand gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Hansdtr i Nordbye  20 Dec 1828   pg 29 40
MODER:  Johanne Jensdtr = STEPFAD: Lars Michelsen Farver gmd i Nordbye
1 BRO:  Jens Hansen gmd
˝BRO:  Hans Larsen
     Michel Larsen
˝SIS:  Ane Larsdtr
FADER:  Hans Jensen gmd i Nordbye (dod - 30 Jan 1809)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Christian Hansen 16 i Tanderup      6 Feb 1829   pg 42
MODER:  ... = STEPFAD: Peder Hansen parc i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Olsdtr i Besser        31 Jan 1829   pg 42 78
HUSB:  Jorgen Henrichsen gmd
1 CH:  Henrich Jorgensen i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Rasmusdtr enke i Onsberg     11 Feb 1829  pg 42 48 79
HUSB:  Jens Jorgensen Kremmer gmd (dod)
CH:   Rasmus Jorgen Jensen ungkarl i Onsberg
     alle myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Jensdtr i Osterbye   19 Feb 1829  pg 44
CH:   Jens Rasmussen hmd i Osterbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jane Johanne Jensdtr i Langemark   19 Feb 1829  pg 44
CH:   ... = Jens Nielsen Skipper hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Hansdtr i Orunskov  19 Feb 1829   pg 44
CH:   Hans Frandsen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jensen Mand hmd i Langemark  19 Feb 1829  pg 44
CH:   Jens Rasmussen 
     ... Rasmussen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Nordbye    19 Feb 1829   pg 45
CH:   Niels Nielsen inds    (hos Jens Christensen gmd)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Rasmusdtr aftgskone i Nordbye   19 Feb 1829  pg 45
HUSB:  Larsen gsm maker (dod)
HEIRS:  Lisbeth Michelsen = Jens Sorensen gmd i Nordbye?
     Lars Michelsen Farver gmd i Nordbye
     Michelsen kirkesanger i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Jensdtr i Nordbye   19 Feb 1829   pg 45
CH:   Jens Christensen gmd
SODSK:  others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Larsdtr i Maarup    19 Feb 1829   pg 45
CH:   Christen Rasmussen Molboe gmd
SODSK:  others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Pedersen Moller hmd i Thorup      19 Feb 1829  pg 45
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Jorgen Jorgensen Moller
wgd: Jens Jensen gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Michelsdtr pigen i Nordbye  19 Feb 1829  pg 45
BRO:   Jens Michelsen Havkrog gmd i Nordbye
SODSK:  others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Clemmensdr pigen i Thorup    19 Feb 1829  pg 45
BRO:   Peder Clemmensen enkemand i Tronberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Olsen gmd i Nordbye   19 Feb 1829   pg 45
CH:   Rasmus Olsen Reese? gmd i Nordbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lisbeth Michelsdtr handkone i Nordbye     19 Feb 1829  pg 45
BRO:   Lars Michelsen Farver gmd i Nordbye
     Michelsen kirkesanger i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Michelsdtr i Nordbye  19 Feb 1829   pg 45
CH:   Michel Kior hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Olsen hmd i Brundbye  19 Feb 1829   pg 45
CH:   ... Olsdtr = Bertel Christensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Michelsen aftgsmd i Maarup   19 Feb 1829  pg 45
CH:   Michel Pedersen Bonde hmd i Norsted
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Olsen ungkarl i Brundbye    19 Feb 1829  pg 45
BRO:   Hans Olsen gmd i Brundbye
SODSK:  others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Tonnes Pedersen Onsberg ungkarl    19 Feb 1829  pg 45
BRO:   Peder Pedersen gmdi Tannerup
SODSK:  others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Alfast Jensen hmd i Osterbye     19 Feb 1829  pg 46
CH:   Jens Alfastsen hmd i Besser
     ... Alfastsdr = Niels Torkildsen i Pillemark
     ... Alfastsdr = Soren Pedersen ? i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

David Sorensen ? hmd i Koldbye    19 Feb 1829  pg 46
CH:   Soren Davidsen hos Daniel Jensen i Krogsgaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Soren Jensen ungkarl i PIllemark     19 Feb 1829  pg 46
BRO:   Rasmus Jorgen Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Pedersen = ... hmd i Haarmark      19 Feb 1829  pg 46
CH:   ... Jorgensdtr = Jens Nielsen hmd 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jorgensdtr i Koldbye  19 Feb 1829   pg 46
HUSB:  Huggo Poulsen
CH:   Soren Krog gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Christensen ungkarl i Brundbye     19 Feb 1829  pg 46
BRO:   Michel Mork gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Methe Rasmusdtr i Koldbye/Koldvand  19 Feb 1829  pg 46
HUSB:  Lars Rudmand hmd
CH:   Morten Truelsen or Morten Frandsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Andersdtr i Koldbye     19 Feb 1829  pg 46
CH:   Alfast Jensen gmd
     Christen Jensen gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jorgensen Snevre aftgsmd i Pillemark  19 Feb 1829  pg 46
CH:   Roland Mortensen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jorgensdtr i Koldbye  19 Feb 1829   pg 46
CH:   ... = Peder Tolder hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Hansen Frandsen hmd i Koldbye   19 Feb 1829  pg 46
WIFE:  
CH:   Ole Olsen 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Sorensen Weile = ... hmd i Haarmark    19 Feb 1829  pg 46
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Andersen gmd i Brundby     1827/19 Feb 1829    pg 46
CH:   Soren Rasmussen
     ... Rasmussen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Bertelsen hmd i Koldbye    19 Feb 1829  pg 46
CH:   Bertel Rasmussen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Rasmussen Philip hmd i Skufe?      19 Feb 1829  pg 46
CH:   Jens Sorensen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Sorensen Hollonseen hmd i Permelille   19 Feb 1829  pg 46
CH:   Clemmen Sorensen
     Soren Sorensen
NOTE: unsure on first names of the children?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Sidse Hansdtr i Koldbye   19 Feb 1829   pg 46
CH:   Hans Thygesen hmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Thomas Henrichsen selv i Stauns    19 Feb 1829  pg 46
WIFE:      (=2. Soren Holm gmd i Stauns)
CH:   Soren Thomasen baadskue? i Osterbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Rosenpalen i Brundbye     19 Feb 1829  pg 47
HIERS:  Maren Jensdtr i Onsberg
     Ane Methe Clausdr? i Tannerup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jorgensdtr i Langemark  1827/19 Feb 1829    pg 47
HUSB:  Poul ...
CH:   Jorgen Soren Poulsen
? Peder Water gmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr i Orbye    19 Feb 1829   pg 47
CH:   ... = Hans Wilhelmsen? hmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bernt Andreas Gustavsen ungkarl i Besser    19 Feb 1829  pg 47
HEIRS:  
guard: Seiling skolelarer i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Frederich Christian Milling or Christian Frederich Milling gaardbruger examin juris i Pillemark       9 Apr 1829
pg 47 48 57 131 140
WIFE:  Sophie Margrethe Steensen sal Milling
1 CH:  Christiane Dorthe Marie Milling 2
guard: Thomas Hiermitzlev handelsmand i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Giertrud Rasmusdtr i Langemark    19 Feb 1829  pg 47
CH:   Peder Rasmussen White? gmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jensen aftgsmd i Langemark    19 Feb 1829  pg 47
CH:   ... Hansdtr = Jens Larsen gmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Anders Olsen inds hos Troels Mortensen gmd i Koldbye    4 Apr 1829  pg 47 51 64
WIFE:  Dorthe Troelsdr
1 CH:  Ole Jensen 16 wks
REL:   Ole Jorgen Olsen gmd i Brundbye
WIFE.FAD: Troels Mortensen gmd i Koldbye = MODER: Maren Jorgensdtr (dod - 23 Jul 1827)
wgd: Soren Jorgensen Holm gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Moller i Skovfogedhuset     19 Feb 1829  pg 47
STEPCH: Soren Wadstrup i hiemme
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Olsen ungkarl hos Hans Bendsen gmd i Brundbye   3 Mar 1829  pg 47
alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Sorensen West = ... hmd i Haarmark     19 Feb 1829  pg 47
CH:   Ole Olsen hmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr aftgskone hos Rasmus Sorensen Olsen gmd i Nordbye      4 May 1829  pg 48
2CH:   Ip Rasmussen hmd i selsinggaard
     ...
     ... Rasmusdtr (dod) = Rasmus Sorensen Olsen gmd i Nordbye
      1 CH:     umyndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Hansdtr aftgsenke i Koldbye       21 Apr 1829  pg 48
HUSB:  Soren Sorensen Bodker gmd (dod)
4 CH:  ... Sorensdtr = Christen Jensen Nor gmd i Koldbye
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Jorgensdtr i Brundbye     22 Apr 1829  pg 48 79
HUSB:  Elias Troelsen gmd
5 CH:  Jens Eliasen gmd i Brundbye
     2 sons & 3 daus alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Poul Jorgensen Maler ungkarl i Pillemark    13 Apr 1829  pg 48 79
STEPFAD: Jorgen Skipper gmd i Pillemark
BRO:   Jens Jorgensen Maler ungkarl i Pillemark
SODSK:  others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Jensdtr i Pillemark     8 May 1829  pg 49 50 63
HUSB:  Soren Sorensen Kildmand gmd
5 CH:  Mette Sorensdtr 19
     Barbara Sorensdtr 17
     Soren Sorensen 14
     Jens Soren Sorensen 11
     Mette Johanne Sorensdtr 8
guard: Jens Pedersen Smed gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ange Margrethe Christensdtr 17, dau of Christen Sorensen gmd i Onsberg      21 May 1829  pg 49
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Tonnesdr i Traneberg  28 May 1829  pg 49 54 79 84
2HUSB:  Rasmus Rasmussen Farver gmd    (testament 15 Aug 1825)
1HUSB:  Jorgen ... (dod)
4 CH:  Grethe Jorgensdtr (dod) = Niels Rasmussen Farver aftgsmd i Tonderup
      CH: Soren Nielsen 15
         Karen Kirstine Nielsdtr 10
     Tonnes Jorgensen gmd i Traneberg
     Kirsten Jorgensdtr = Tonnes Mortensen hmd i Traneberg
     Mette Jorgensdtr ugift
2HUSB.SIS: Barbara Rasmusdtr = Jorgen Pedersen Skipper gmd i Pillemark
      CH: Poul Jorgensen
      Ane Rasmusdtr = Jorgen Sorensen Svensk gmd i Tanderup
2HUSB.BRO: ( Jens Rasmussen Farver - dod)
      CH: Soren Jensen Wadstrup bmd i Besser
      Niels Rasmussen Farver aftgsmd (
      2CH: Soren Nielsen umyndig
         Karen Kirstine Nielsdtr umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Espensdr i Orbye   14 Jun 1829    pg 51 58
HUSB:  Soren Jorgensen Thundboe gmd
5 CH:  4 umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Christensen Molboe aftgsmd hos Jens Jacobsen gmd i Maarup     8 Jun 1829  pg 51 78
3 CH:  alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johannes Hansen inds hos Hans Rasmussen gmd i Osterbye      6 Aug 1829  pg 57 78
FADER:  Hans Bendsen gmd i Tafteborg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jorgen Sorensen tienestekarl hos Morten Pedersen gmd i Wadstrup      23 Jul 1829  pg 57 
2 SODSK:     myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bertel Sorensen gmd i Osterbye   10 Sep 1829   pg 58 59 66
2WIFE:  Karen Jensdtr
5 CH:  Soren Bertelsen 15
     Ane Margrethe Sorensdtr 13
     Mette Kirstine Sorensdtr 11˝
     Dorthe Sorensdtr 7˝
     Maren Sorensdtr 6
1WIFE:  Ane Jensdtr (dod)
CH:   Peder Bertelsen 21
guard: Jorgen Jensen gmd i Krogsgaard
wgd: Soren Tonnesen handelsmand i Osterbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Madsen ungkarl i Onsberg    7 Aug 1829  pg 58
SODSK:  3 others myndig
SIS:   ... Madsdtr = Knud Jensen gmd i Onsberg
     ... Madsdtr umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Willads Olsen aftgsmd i Onsberg    9 Sep 1829  pg 58 78
CH:   Ole Willadsen gmd i Onsberg
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Pedersdtr i Orbye    2 Oct 1829  pg 59 79
HUSB:  Jens Hansen gmd
2 CH:  ... Jensdtr = Soren Pedersen inds/gmd i Orbye
     myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Marie Sorensdtr i Koldbye     12 Sep 1829  pg 59 60 65
HUSB:  Jens Bertelsen Svane gmd
1 CH:  Dorthe Marie Jensdtr 1˝
guard: Anders Mortensen Rugaard/Ruugaard gmd i i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Clemmensen aftgsmd hos Clemen Jensen gmd i Maarup      27 Sep 1829  pg 59 78
CH:   Clemmen Jensen gmd i Maarup
     others myndige
by: Ole Clemmensen hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Jorgensdtr 12 i Brundbye  8 Oct 1829   pg 59
MODER:  ... = STEPFAD: Morten Jacobsen gmd i Brundbye
FADER:  (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Rasmussen Wadstrup almisse enkemand i Onsberg   16 Nov 1829  pg 61
     (3 years under almisse af Koldbye sogn where he formerly lived)
CH:   Rasmus Sorensen Wadstrup gmd i Onsberg
     others myndig
     1 umyndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Olsdtr 16˝ i Nordbye  24 Nov 1829   pg 62
FADER:  Ole Kieldsen (dod) = ... enke
SODSK:  
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Rasmussen Skipper gmd i Orbye   29 Nov 1829  pg 62 84
2WIFE:  Appolone Jensdtr (=2 (forlov) Jens Jensen ungkarl i Orbye)
1WIFE:  Ane Dorthe Hansdtr (dod - 22 Nov 1828)
2 CH:  Rasmus Jensen 3
     Cathrine Jensdtr 1 3/4
REL:   Michel Hansen gmd i Orbye
? Rasmus Rasmussen Lund
wgd: Hans Jensen Maler gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Larsen 13 i Nordbye  26 Dec 1829   pg 69
FADER:  Lars Michelsen Farver gmd i Nordbye
˝SIS:  Kirsten Hansdtr (dod 27 Jan 1829)
by: Jens Hansen Farver gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Jensen overformynder #169 i Nordbye   20 Dec 1829  pg 69
MODER:  Bodil Pedersdtr = STEPFAD: Morten Jacobsen gmd i Nordby
BRO:   Christen Jensen
     Niels Jensen
˝BRO:  Jens Mortensen
˝SIS:  Maren Mortensdtr
     Kirsten Johanne Mortensdtr
FADER:  Jens Christensen (dod - 30 Sep 1819)
MORBRO: Jens Pedersen inds i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Olsen aftgsmd i Koldbye     19 Dec 1829  pg 69
CH:   ... Pedersdtr = Rasmus Ladefoged gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Rasmusdtr i Pillemark     30 Dec 1829  pg 70 72 79 80 83 91 92 134
2HUSB:  Jorgen Pedersen Skipper gmd
1HUSB:  Jorgen ...
5 CH:  Maren Jorgensdtr = Soren Hansen hmd
     Ane Dorthe Jorgensdtr (dod) = Tonnes Jensen gmd i Pillemark
      CH: Barbara Tonnesdr 10
     Mette Kirstine Jorgensdtr enke = afg. Jorgen Besser skolelarer i Orbye    (=2. (forlov) Soren Bendsen )
     Rasmus Jorgensen 30
     Jens Jorgensen 26
     Soren Jorgensen 25
2HUSB.BRO: Peder Pedersen Skipper hmd i Brundbye
by: Soren Jorgensen ungkarl i Pillemark
wgd: Martin Groskop i Tanderup / Ole Pedersen sognef i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen gmd i Alstrup   26 Jan 1830  pg 77
3 CH:  myndige sons
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Jorgensdtr 10 #272 overformynder   26 Jan 1830  pg 77
STEPMOD:     ... = STEPFAD: Morten Jacobsen gmd i Brundbye
SIS:   Giertrud Jorgensdtr 14
˝BRO:  Soren Jorgensen 6
˝SIS:  Dorthe Jorgensdtr 4
REL:   Soren Bertelsen i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Nordbye    28 Jan 1830   pg 78
CH:   ... = Rasmus Sorensen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Pillemark   28 Jan 1830   pg 78
1 CH:  Soren Andersen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Marie Higsen i KOldbye  28 Jan 1830   pg 78
CH:   ... = Willum Jorgensen i Koldbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Jorgensdtr i Pillemark    28 Jan 1830  pg 78
SIS.CH: Ole Thomasen hmd i Pillemark
others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ellen Hansdtr i Tannerup   28 Jan 1830   pg 78
2 CH:  Jens Alsoe hmd
     Hans Alsoe hmd
     another son?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Hansdtr i Koldbye  28 Jan 1830   pg 78
CH:   ... = Rasmus Jorgen Truelsen hmd
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jensdtr i Maarup    28 Jan 1830   pg 78
HUSB:  
arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Kirstine Rasmusdtr & Rasmus Jorgen Sorensen i Onsberg   28 Jan 1830  pg 78
SVOGER & SVIGERSON: Jens Frur/Friir hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Marie Hansdtr i Besser     28 Jan 1830  pg 78
CH:   ... = Tonne Christensen selv.gmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Margrethe Svendsdtr ? i Nordbye     28 Jan 1830  pg 78
HEIR:  Soren Sorensen hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Besser    28 Jan 1830   pg 78
CH:   ... = Niels Nielsen hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Koldbye   28 Jan 1830   pg 78
CH:   Ole Olsen hmd i Koldbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Jensen Besser i Tafteberg    28 Jan 1830  pg 78
CH:   Jorgen Nielsen
     Jens Nielsen
     Christen Nielsen
     ... Nielsdtr = Peder Jensen i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Jensen barnet i Koldbye      28 Jan 1830  pg 78
MODER:  ... = STEPFAD: Jens Kraemmer gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jorgensen i Nordbye  28 Jan 1830   pg 78
CH:   ... Sorensdtr = Jens Rasmussen i Nordbye
     others?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Johanne Pedersdtr i Besser    28 Jan 1830  pg 79
1 CH:  ... = Knud Pedersen hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr i Brundbye   28 Jan 1830   pg 79
CH:   Soren Pedersen Kromens? hmd i Brundbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Hansdtr i Koldbye  28 Jan 1830   pg 79
CH:   Hans Sorensen Bodker gmd i Koldbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Grethe Nielsdtr i Traneberg      28 Jan 1830  pg 79
CH:   Hans Michelsen i Traneberg
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Olsen i Brundbye    28 Jan 1830   pg 79
BRO:   Hans Olsen gmd i Brundbye
SODSK:  others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Pedersen i Brundbye   28 Jan 1830   pg 79
FADER:  Soren Svane hmd i brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen i Brundbye   28 Jan 1838   pg 79
WIFE:  
wgd: Niels Jensen hmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johan Frederich Henckell i Brundbye      28 Jan 1830  pg 79
FADER:  Hector Henckell gmd i Brundbye
others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lisbeth Jensdtr i Traneberg      28 Jan 1830  pg 79
CH:   Peder Svend? hmd i Traneberg
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Jensen Bryder i Brundbye    28 Jan 1830  pg 79
SIS:   ... Jensdtr = Soren Svane hmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Tonnesdr i Traneberg  28 Jan 1830   pg 79
HEIR:  Rasmus Rasmussen gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Mortensen i Brundbye Balle    28 Jan 1830  pg 79
FADER:  Morten Bisp hmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Clausen hmd i Tannerup     28 Jan 1830  pg 79
arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Olsen i Koldbye    28 Jan 1830   pg 79
CH:   Niels Holm gmd i Brundbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen Forpagter i Koldbye   28 Jan 1830  pg 79
CH:   Rasmus Sorensen hmd i Pillemark
     others (? 3 sons)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Jensdtr enke i Orbye  16 Feb 1830  pg 80 82 126
HUSB:  Jens Christensen gmd (dod)
CH:   Jens Jensen (dod) = Maren Sorensdtr =2. Ole Hansen Bryder gmd i hiemme
      3CH: Jens Soren Jensen 10
         Ane Margrethe Jensdtr 8
         Michel Jensen 7
FADER:  Michel Hansen Maler gmd i Brundbye
HUSB.REL: Christen Jensen Gylling gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Rasmusdtr aftgsenke hos Soren Sorensen gmdi Nordbye   7 Mar 1830  pg 84
HUSB:  Jens Sorensen Greve gmd (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Johnsen aftgsmd hos Lars Michelsen Johnsen gmd i Nordbye     24 Feb 1830  pg 84 139
4 CH:  Jens Michelsen gmd i Nordbye
     alle myndige sons
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Rasmusdtr i Pillemark      22 Feb 1830  pg 84 87 99 101 139
HUSB:  Lars Jacob Jensen gmd  (? Laurits Jacob Jensen )
4 CH:  Jens Soren Larsen 10
     Bodil Margrethe Larsdtr 8
     Barbara Larsdtr 6
     Ane Mette Larsdtr 3
FADER:  Rasmus Nielsen Bodker gmd i Pillemark
BRO:   Ole Rasmussen ungkarl tiene i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Olsen aftgsmd i Maarup        21 Mar 1830   pg 87 139
CH:   ... Michelsdtr = Ole Sorensen gmd i Maarup
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Bonde gmd i Tafteberg   26 Mar 1830  pg 87 93
WIFE:  Ane Mortensdtr
? Barbara Olsdtr umyndig
guard: Niels Jensen
wgd: Morten Eliasen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Tonnes Jorgensen gmd i Traneberg    29 Mar 1830  pg 88 89 128
WIFE:  Kirsten Bertelsdr         (?=2. Anders Rasmussen i Traneberg?)
2 CH:  Jorgen Tonnesen 10
     Bertel Tonnesen 4
guard: Rasmus Rasmussen Farver gmd i Traneberg
wgd: Poul Bertelsen hmd i Besser / Jens Jensen u.gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Clemmensen 18 ungkarl i Osterbye     15 Apr 1830  pg 89
FADER:  Clemmen Sorensen gmd i Osterbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen ungkarl i Krogsgaard      2 Apr 1830    pg 89
SVOGER: Jorgen Jensen gmd i Krogsgaard
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Dorthe Jensdtr i Brundbye     21 Jun 1830  pg 91 139
HUSB:  Hans Pedersen gmd         (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Jensdtr aftgsenke i Kleistrupgaard    14 Jun 1830  pg 91
HUSB:  Jens Kleise selv.gmd (dod)
6 CH:  ... = Niels Sorensen Smed gmd i Brundbye
     ... = Hector Henckell i Brundbye
     1 umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Nordbye       13 Jun 1830   pg 91 98 129
HUSB:  Jens Sorensen Skraeder gmd
6 CH:  Soren Jensen
     Jens Jensen begge myndige
     Ane Jensdtr 23 ugift
     Peder Jensen myndig
     Mette Jensdtr 17
     Maren Jensdtr 13
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Pedersen enkemand gmd i Langemark    13 May 1830  pg 91
CH:   Peder Rasmussen Weste gmd i Langemark
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Rasmussen Lund gmd i Orbye   3 Jul 1830  pg 92
? Jens Rasmussen Skipper (dod) = ...
  CH:  vanvittig son
STEPFADER: Jens Jensen
guard: Michel Hansen gmd i Orbye
UNSURE ABOUT THIS ENTRY: Rasmus Rasmussen Lund signed it
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Thomas Olsen Smed gmd i Koldbye    2 Jul 1830  pg 92 139
WIFE:  (dod)
CH:   ... Thomasdtr (dod) = Soren Jensen Flink gmd i Koldbye
      CH: 1 myndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jorgensdtr enke i Haarmark    7 Jul 1830  pg 94 133 139
HUSB:  Jens ... gmd (dod)
CH:   Morten Jensen Smed gmd i Koldbye
     Maren Jensdtr = Hans Simonsen gmd i Haarmark
     Dorthe Marie Jensdtr (dod 3 aar siden) = Ole Jorgensen gmd i Haarmark
      CH: Jorgen Olsen 9
         Mette Olsdtr 6
     Jorgen Jensen gmd i Haarmark
     Jens Jensen Smed gmd i Haarmark
     Rasmus Jorgen Jensen gmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jorgensen Snedker aftgsmd hos Jacob Mortensen gmd i Traneberg   11 Jul 1830  pg 97 139
5 CH:  Jacob Mortensen gmd i Traneberg
     alle myndige
     ... Mortensdtr (dod)
      CH: 1 umyndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Pedersen Laboe gmd handelsmand i Traneberg    22 Jul 1830  pg 99 140
WIFE:  Maren Jensdtr (dod)
CH:   Jens Peter Gylling or Jens Pedersen Gylling skipper i Traneberg 
     Peder Jorgen Pedersen gmd i Permelille
     Jens Johan Pedersen
     Frederich Pedersen
     Niels Henrich Pedersen
     Hans Christian Pedersen
     Ane Pedersdtr = Niels Michelsen Frier gmd i Pillemark
     Schults Pedersdtr
? Mette Petersen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Inger Christine Clausen enke i Nordbye     23 Aug 1830  pg 126
HUSB:  gdbruger (dod)
3 CH:  alle myndige daus
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Michelsen Beier/Bejer gmd i Nordbye       9 Sep 1830    pg 126 130 132
WIFE:  Inger Michelsdtr
8 CH:  Maren Jensdtr 19
     Barbara Jensdtr 17
     Karen Jensdtr 14
     Dorthe Jensdtr 12    (dod age 12 - 24 Apr 1831 - pg 143)
     Clemmen Jensen 9
     Michel Jensen 7
     Kirsten Jensdtr 3
     Soren Jensen 1
REL:   Michel Christensen Bejer gmd i Nordbye
wgd: Michel Skraeder gmd i Nordbye     (? Michel Pedersen )
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jorgensen Smed gmd i Brundby   24 Oct 1830  pg 131 139
CH:   Niels Sorensen i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Nielsen Holm gmd i Alstrup   4 Nov 1830  pg 132
6 CH:  alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Sorensdtr i Onsberg     25 Dec 1830  pg 134 136 149 153 157
HUSB:  Ole Willadsen gmd
3 CH:  Willads Olsen 12
     Ane Dorthe Olsdtr 9
     Mette Kirstine Olsdtr 7
guard: Mads Andersen gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Rasmusdtr i Tanderup      9 Dec 1830    pg 134 139
HUSB:  Jorgen Sorensen Svensk gmd
2 CH:  ... = Gorskop i Tannerup
     myndige 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr i Onsberg    12 Jan 1831  pg 138 201
HUSB:  Ole Nielsen Foged gmd
1HUSB:  Soren Sander (dod) & 2 children (this line x'd out in entry)
no living children
SIS:   ... Pedersdtr enke = afg. Rasmus Pedersen i Stauns
guard: Soren Hans Stones? gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Nielsen gmd i Permelille     8 Jan 1831  pg 138 166
1 CH:  ... Hansdtr = Jorgen Jensen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr aftgsenke i Onsberg   11 Jan 1831  pg 138 166
HUSB:  Jens Jorgensen Madsen aftgsmd (dod)
6 CH:  Soren Jensen Madsen ungkarl i Birgaard
     ... Madsdtr = Rasmus Jensen gmd i Onsberg
     1 umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Kirstine Jensdtr i Onsberg    31 Jan 1831  pg 139
CH:   Jens Pedersen myndig
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Nielsdtr i Onsberg    31 Jan 1831   pg 139
CH:   Jens Hansen myndig
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Willadsdr i Norbye    31 Jan 1831   pg 139
CH:   Hans Sorensen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Jorgensdtr i Haarmark      31 Jan 1831  pg 139
CH:   ... = Jorgen Snedker
     Jorgen Jensen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jorgensen Hiort hmd i Nordbye  31 Jan 1831  pg 139
arvinger
guard: Lars Rasmussen Smed hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Inger Jensdtr i Orbye    31 Jan 1831   pg 139
CH:   son (dod) = Mette Mortensdtr enke i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen Skroder i Alchrup     31 Jan 1831  pg 139
WIFE:  (dod)
CH:   Niels Jensen
     Jens Jensen
     Christen Jensen - alle myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Holm gmd i Alckerup/Alstrup:      31 Jan 1831  pg 139
CH:   ... Jorgensdtr Holm = Morten Rasmussen i Alckerup/Alstrup?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jensdtr i Traneberg  31 Jan 1831   pg 139
CH:   ... = Peder Svendsen or Peder Svensk
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Andersdtr i Traneberg      31 Jan 1831  pg 139
CH:   ... = Jens Pedersen hmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Madsdtr i Koldbye   31 Jan 1831   pg 139
CH:   Mads Thomasen Ruus? hmd i Koldbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Pedersdtr i Brundbye  31 Jan 1831   pg 139
HUSB:  Hans Winther
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Pedersdtr i Onsberg  31 Jan 1831   pg 139
HUSB:      (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Larsen hmd i Nordbye  31 Jan 1831   pg 139
     (testament)
HEIRS?: Lars Rasmussen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Rasmussen i Tafteberg     31 Jan 1831  pg 139
CH:   Willads Rasmussen i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Hansen Bloch hmd i Haarmark   31 Jan 1831  pg 139
CH:   Jens Sorensen i Haarmark
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr i Pillemark  31 Jan 1831       pg 140
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Inger Kirstine Clausen madamme i Nordbye    31 Jan 1831  pg 140
HEIR:  Heegaard pastor
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Rasmussen Bayer hmd i Langemark     31 Jan 1831  pg 140
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Pedersen enkemand i Langemark      31 Jan 1831  pg 140
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen Dorup ungkarl i Krogsgaard    31 Jan 1831  pg 140
?SIS:  ... Jensdtr = Jorgen Jensen gmd i Krogsgaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Hansen Alsoe i Svanholm     17 Mar 1831  pg 142 160 168
 (fodt i Dansk Holsteen som kom til landet i Krigens tid som soldat)
guard: Jorgen Sorensen Wadstrup hmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Poul Michelsen Kremmer gmd i Nordbye      2 Mar 1831  pg 142 166
WIFE:  (dod)
1 CH:  ... Poulsdtr = Jens Pedersen Smed i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Michelsdtr i Thorup   4 Apr 1831   pg 143 165
HUSB:  Jens Jorgensen Holm gmd sognf
4 CH:  alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Thomasen Jydsker gmd i Pillemark      1 May 1831  pg 143 150
2WIFE:  Maren Michelsdtr
2 CH:  Michel Olsen 17
     Marie Olsdtr ugift
1WIFE:  Maren Pedersdtr (dod)
3 CH:  Thomas Olsen = ... i Sielland
     Mette Olsdtr = Niels Sorensen Rugaard gmd i Pillemark
     Ane Dorthe Olsdtr ugift
wgd: Rasmus Jorgen Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Sorensdtr i Tanderup         6 May 1831    pg 144 145 151 161?
HUSB:  Peder Sorensen Bonde parc
2 CH:  Soren Pedersen  (dod spaede - 7 May 1831 pg 145)
     Poul Pedersen 4 wks by 6 Jun
BRO:   Jens Sorensen skolelarer i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Michelsen Gronfeld gmd i Nordbye      3 May 1831  pg 144 165
CH:   ... Larsdtr = Soren Jensen Kremmer gmd
alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Pedersen ungkarl i Onsberg   3 May 1831  pg 144 166
alle myndige arvinger
guard: Jensen skognef i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Rasmusdtr i Brundbye      18 May 1831  pg 145
HUSB:  Hans Olsen gmd      (testament 30 Jun 1804)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Larsdtr enke i Nordbye      14 May 1831  pg 145 165
HUSB:  Rasmus Farver gmd (dod)
CH:   ... Rasmusdtr = Michel Pedersen Skroder? gmd i Nordbye
alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Larsen aftgsmd i Nordbye   18 May 1831  pg 145 166
WIFE:  (dod)
CH:   Lars Christensen Gaar
alle myndige arvinger
by: Lars Christensen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Dorthe Christensdtr i Brundbye   25 Jun 1831  pg 146 151
HUSB:  Jorgen Troelsen gmd
1 CH:  Sidsel Jorgensdtr 5
REL:   Alfast Jensen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Jensdtr i Orbye     9 Jun 1831  pg 146 165 200
HUSB:  Ole Pedersen sognefoged gmd
alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jorgensen Holm gmd i Brundbye       8 Jul 1831  pg 146 148 166
CH:   Morten Sorensen Holm ungkarl i Brundbye
     others myndige & umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Hansen Glarmester ungkarl fladforing i Koldbye   28 Aug 1831  pg 148 152 192
BRO:   Peder Hansen hmd i Traneberg (dod)
      CH: Hans Pedersen myndig
         Bodil Pedersdtr =
         Maren Pedersdtr =
         Anders Pedersen myndig i Khvn
         Christine Pedersdtr =
SIS:   Abigael Hansdtr (dod)
      CH: Hans Christensen myndig
         Maren Christensdtr = Alfast Jensen gmd i Koldbye
         Ane Dorthe Christensdtr (dod)
          CH:  Sidsel Jorgensdtr 3
         Anders Christensen myndig
         Dorthe Troelsdr = Jens Jensen Kremmer gmd i Koldbye
BRO:   Jens Hansen (dod)
      CH: Willum Jensen 13 (guard: Peder Pedersen gmd i Orbye)
?    Anders Hansen i Khvn 
HEIR:  Jorgen Troelsen gmd i Brundbye
      CH: Sidse Jorgensdtr
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Rasmussen Ladefoged gmd i Traneberg   9 Sep 1831  pg 149 156 167
WIFE:  Kirsten Bertelsdr
HEIRS:  Rasmus Andersen gmd (dod) = ... enke
      CH: Soren Rasmussen
MODER:  ...
BRO:   Jorgen Sorensen Ladefoged i Brundbye
     Jens Sorensen Ladefoged i Traneberg
SIS:   ... = Ole Oster gmd i Selsinggaard
      CH: ... Olsdtr = Jens Sorensen skolelarer i Tanderup
WIFE.1HUSB: Tonnes Jorgensen gmd (dod - 28 Apr 1830)
WIFE.CH:     
REL:   Jens Pedersen Ladefoged gmd i Traneberg
WIFE.BRO: Poul Bertelsen hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Marie Jensdtr i Tafteberg     6 Sep 1831  pg 149 153 160 161
HUSB:  Rasmus Rasmussen Bager gmd
4 CH:  Jens Rasmussen 15
     Michel Rasmussen 13
     Margrethe Rasmusdtr 12
     Ole Rasmussen 8
HUSB.BRO: Willads Rasmussen Bager hmd i Koldbye
guard: Morten Henrich Jorgensen gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Bendtsdr enke i Traneberg    5 Sep 1831  pg 149 166
HUSB:  Hans Mortensen gmd (dod)
CH:   Michel Hansen gmd
alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Giertrud Michelsdtr aftgskone hos Morten Henrich Jorgensen gmd i Tafteberg    7 Sep 1831  pg 149
myndige arvinger
by: Anders Sorensen tienestedreng i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Jorgensen Holm gmd i Thorup   13 Sep 1831  pg 149
WIFE:      (testament 30 Jul 1802)
by: Jens Holm sognef i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr enke i Tafteberg     31 Aug 1831  pg 149 166
HUSB:  Rasmus Sorensen Selsingaard (dod)
CH:   ... Rasmusdtr = Morten Henrich Jorgensen gmd i Tafteberg
?SIS.MOD: Giertrud Michelsdtr i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Jorgensen Holm gmd i Besser  9 Sep 1831    pg 149 155 159 164
WIFE:  Ane Mette Adamsdr
6 CH:  Ane Mette Nielsdtr 19 ugift
     Bodil Nielsdtr 17 ugift
     Jorgen Nielsen 15
     Adam Nielsen 13
     Michel Nielsen 11
     Rasmus Jorgen Nielsen 9
REL:   Soren Jorgensen Holm selv.gmd i Stauns
by: Jorgen Holm hmd i Alstrup
wgd: Jorgen Rasmussen Skipper gmd i Alstrup     (signed: Jorgen R. Jorgensen )
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Michelsen ungkarl hos Rasmus Michelsen Poulsen gmd i Nordbye    9 Sep 1831  pg 149 166
alle myndige arvinger
guard: Jens Smed gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Sorensen Selsinggaard hmd hos Morten Henrich Jorgensen gmd i Tafteberg   30 Aug 1831  pg 149
CH:   ... Rasmusdtr = Morten Henrich Jorgensen gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Tonnes Jensen aftgsmd i Pillemark   2 Sep 1831  pg 149 166
CH:   ... = Juntorm? Jorgensen
     ?others
by: Jens Soren Rasmussen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Nielsen Bodker fledforing i Koldbye    14 Sep 1831  pg 151 166
CH:   ... Sorensdtr = Jens Bertelsen Svane parc i Koldbye
     ? others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Sorensdtr 18 i Nordbye      16 Sep 1831  pg 152
FADER:  Soren Pedersen inds i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr i Nordby    17 Oct 1831  pg 157 160 162
HUSB:  Soren Michelsen gmd
CH:   myndige & umyndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Pedersdtr aftgskone hos Jorgen Truelsen gmd i Brundbye   16 Oct 1831  pg 157 166
HUSB:  (dod)
? Jorgen Truelsen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Rasmusdtr enke fledforing i Tafteberg   22 Nov 1831  pg 161 166
HUSB:  Jens Jensen Snedker gmd (dod)   (? Jens Hansen Snedker x'd out)
CH:   ... Jensdtr = Jens Rasmus Skrisoer? gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemmen Sorensen Clausen gmd i Nordbye     16 Dec 1831  pg 162 163 170 
2WIFE:  Ane Sorensdtr
3 CH:  Maren Clemensdr 9
     Soren Clemensen 5˝
     Michel Clemensen 1
1WIFE:  Maren Olsdtr (dod)
4 CH:  Ole Clemmensen myndige  (signed: Michel Klemmensen Gylling)
     Ane Clemensdr 21
     Appolone Clemensdr 16
     Soren Peter Clemensen 10
BRO:   Michel Sorensen hmd i Nordbye
wgd: Soren Sorensen hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Giertrud Jorgensdtr #127 overformynderin i Brundbye  27 Dec 1831  pg 165 167
FADER:  Jorgen Sorensen Ladefoged gmd i Brundbye
BRO:   Soren Jorgensen
     Jens Jorgensen
SIS:   Maren Jorgensdtr myndlingen
˝SIS:  Margrethe Jorgensdtr
guard: Morten Holm gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Nielsen Skolemester hmd i Besser     27 Jan 1832  pg 165
WIFE:      (testament)
by: Jens Holm sognef
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Rasmussen Degn ungkarl i Maarup    28 Dec 1831  pg 165
BRO:   Soren Rasmussen
myndige arvinger
by: Peder Tuse gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Jensdtr i Osterbye    27 Jan 1832  pg 166
1 HEIR: Jorgen Pedersen hmd i Osterbye?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Tafteberg   27 Jan 1832   pg 166
CH:   ... = Morten Jorgen Jensen
     ?others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr i Brundbye   27 Jan 1832   pg 166
CH:   ... = Truels Sorensen ? hmd
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Christian Jensen i Onsberg    27 Jan 1832  pg 166
STEPFAD:     Soren Nielsen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Christensdtr i Tofteberg    27 Jan 1832  pg 166
1 CH:  Peder Larsen 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Larsdtr i Onsberg   27 Jan 1832   pg 166
CH:   ... = Soren Michelsen hmd
     ? others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Nielsdtr i Brundbye  27 Jan 1832   pg 166
CH:   ... = Rectie? Ancker? hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Torkildsen i Langemark     27 Jan 1832  pg 166
CH:   Tonnes Pedersen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jensen ungkarl i Orbye     27 Jan 1832  pg 166
BRO:   Jens Larsen Jensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Torkildsen & Margrethe Jensdtr i Langemark   27 Jan 1832  pg 166
CH:   Jens Rasmussen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christopher Pedersen hmd i Onsberg  27 Jan 1832  pg 166
CH:   Morten Frederich Christophersen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Christensdtr fledforing hos Rasmus Bager gmd i Tafteberg     27 Jan 1832  pg 167 203
myndige arvinger
guard: Rasmus Rasmussen gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Brundbye   27 Jan 1832   pg 167
HUSB:  
HEIRS:  Niels Olsen Pedersen i Haarmark
     Ane Pedersdtr i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Hansdtr fledforing i Osterbye      21 Mar 1832  pg 168 200
HEIR:  Peder Hates? gmd i Langemark
     others
til: Tonnes Sorensen gmd i Osterbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Pedersdtr enke fledforing i Maarup    20 Feb 1832  pg 168
HUSB:  Peder Bonde gmd (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mads Andersen parcellist moller i Brundbye   14 Apr 1832  pg 168 169 182
WIFE:  Giertrud Jorgensdtr
6 CH:  Anders Madsen 15
     Jorgen Madsen 12
     Ane Johanne Madsdtr 10
     Johanne Madsdtr 8
     Karen Madsdtr 5
     Christian Madsen 4
WIFE.BRO: Hans Jorgensen Buur moller i Permelille
guard:  Morten Jorgensen Buer moller i Nordbye
guard: Ole Jorgen Olsen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Pedersen Thomasen gmd i Nordbye      3 Mar 1832  pg 168
myndige arvinger
by: Niels Jensen Mogensen hmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Elias Troelsen aftgsmd i Brundbye   7 Mar 1832  pg 169 202
5 CH:  Jens Eliasen
     alle myndige
by: Jens Dorup hmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Pedersdtr i Brundbye         21 May 1832   pg 170 174 181
HUSB:  Ole Jorgen Olsen gaardejer
2 CH:  Dorthe Olsdtr 7
     Peder Christian Olsen 5
guard: Morten Sorensen Holm gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Willadsen gmd i Onsberg      24 May 1832  pg 171 180
2WIFE:  Sophie Faber Norlin
1WIFE:  Ane Mette Sorensdtr (dod - 25 Oct 1831)
3 CH:  Willads Olsen 13
     Ane Dorthe Olsdtr 11
     Mette Kirstine Olsdtr 8
BRO:   Rasmus Willadsen hmd i Onsberg
? Jens Willadsen
?WIFE.FADER: Morten Petersen kirkesanger skolelarer i Onsberg 
wgd: Jens J. Holm sognef i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Madsen gaardejer i Brundbye   9 Jun 1832  pg 173 200
FADER:  
?    ( Mads .. )
      CH: Michel Madsen i Brundbye (for his father)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Hansdtr i Onsberg       13 Jun 1832   pg 173 179
2HUSB:  Ole Nielsen Foged gmd
1HUSB:  Christen Jensen skolelarer i Tafteberg (dod)
CH:   Maren Christensdtr 8
STEPCH: Kirsten Christensdtr
?REL:  Rasmus Rasmussen Bager gmd i Tafteberg
2HUSB.STEPCH:  Soren Sorensen Sander
         Ane Dorthe Sorensdtr = Rasmus Rasmussen Bager gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Christine Jorgensdtr i Alstrup      2 Jun 1832  pg 173 176 183
HUSB:  Morten Rasmussen gmd
2 CH:  Ane Mette Mortensdtr 7
     Maren Mortensdtr 3/4 aar
REL:   Morten Henrich Jorgensen Holm gmd i Tafteberg        (signed: Morten Henrich Holm)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Kirstine Hansdtr i Tanderup   2 Jul 1832  pg 176 184 188
HUSB:  Peder Pedersen gmd
6 CH:  Ane Pedersdtr 17
     Peder Pedersen 16
     Mariane Pedersdtr 14
     Mette Johanne Pedersdtr 11
     Hans Jorgen Pedersen 7
     Tonnes Pedersen 1
BRO:   Morten Hansen Praest/Prost gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Michelsdtr i Nordbye     28 Jul 1832   pg 184 186 187
HUSB:  Peder Jacobsen gmd
4 CH:  Michel Pedersen 12
     Maren Pedersdtr 8
     Jacob Pedersen 6
     Kirsten Johanne Pedersdtr 4
BRO:   Rasmus Michelsen Poulsen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christiane Dorthe Pedersdtr 18 i Nordbye    27 Aug 1832  pg 187
FADER:  Peder Jensen Skraeder gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette enke hos Michel Jensen gmd i Maarup   1 Sep 1832   pg 187
HUSB:  Soren Smed fledforing (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Margrethe Jesdr i Tafteberg   14 Sep 1832  pg 187 190 194
HUSB:  Soren Michelsen Oster/Osten? gmd 
CH:   Ingeborg Sorensdtr    (dod age 8 days  7 Sep 1832    pg 187)
     Mette Dorthe Sorensdtr 11
     Jess Sorensen 4˝
     Michel Oster Sorensen 2
     Kirstine Sorensdtr 5 wks (dod efter moderen)
REL:   Christian Jessen sognef i Onsberg
? Jens Christen Oster hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Sorensdtr hos Morten Jacobsen gmd i Brundbye    5 Sep 1832    pg 187 200
HUSB:  Soren Bertelsen fledforing (dod)
HEIR:  Soren Bertelsen gmd i Haarmark
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Nielsen Foged gmd i Nordbye   24 Sep 1832  pg 187 203 229
3 CH:  Niels Rasmussen 
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Jorgensen bortebleven paa enk Soereise      1 Oct 1832  pg 189
PARENTS:     Jorgen Jorgensen Skipper = Barbara Eliasdr (dod 1816) gmd i Pillemark =2. Tonnes Jensen uk (1797)
SIS:   Mette Jorgensdtr = (30 Dec 1818) Peder Pedersen Skipper hmd i Brundbye
˝SIS:  Maren Tonnesdr? = Jens Soren Rasmussen gmd i Pillemark
˝BRO:  (2 begge dode i barn alderen)
STEPFAD:     ... (?dod 30 Sep 1826)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Rasmusdtr i Onsberg     28 Oct 1832   pg 192
HUSB:  Soren Holm gmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Rasmusdtr i Nordbye      31 Oct 1832   pg 192 193 195
2HUSB:  Morten Jensen Moller gmd
1HUSB:  Soren Christensen (dod)
5 CH:  Jorgen Sorensen myndig
     Mette Sorensdtr = Rasmus Nielsen Kornmaaler gmd 
     Christen Sorensen myndig
     Barbara Sorensdtr 24 ugift
     Soren Sorensen 22
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Pedersen Tolder tjenestekarl i Krogsgaard     23 Oct 1832  pg 192 202
FADER:  Peder Tolder hmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Bertelsdr enke i Brundbye       9 Dec 1832    pg 194
HUSB:  Soren Sorensen Svane gmd (dod)
CH:   Soren Sorensen Svane hmd i Brundbye
     ... enke = afg Skonning skipper i Brundbye
      CH: Jens Sorensen Skonning ungkarl i Brundbye
myndige & umyndige arvinger 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Giertrud Ane Marie Pedersdtr fledforing i Haarmark   3 Nov 1832  pg 194 200
HUSB:  Christian Hansen Smed inds
ILLEG.CH: myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Troels Mortensen gmd i Brundbye       9 Dec 1832    pg 194 197 212
WIFE:  Maren Sorensdtr
5 CH:  Morten Troelsen myndig = ...
     Soren Troelsen myndig
     Jorgen Troelsen myndig
     Giertrud Troelsdr = Soren Rasmussen Ladefoged gmd i Brundbye
     Margrethe Troelsdr 24 ugift
wgd: Jens Holm sognef i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Olsdtr i Haarmark   27 Dec 1832   pg 196 201
FADER:  Ole Jorgensen gmd i Haarmark 
BRO:   Jorgen Olsen (nu kierlighed)
BEDSTEMOD: Mette Jorgensdtr (?dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Rasmussen gmd i Nordbye     9 Jan 1833  pg 198 203 214
WIFE:  Mette Kirstine Sorensdtr
3 CH:  Mariane Jorgensdtr = Michel Jorgen Christensen gmd i Endelave, bro of Jens Christensen gmd i Nordbye
     Barbara Jorgensdtr 21 ugift
     Rasmus Sorensen 14
SIS:   ... Rasmusdtr = Michel Sorensen Clausen hmd i 
wgd: Christen Sorensen gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jorgen Jorgensen gmd i Pillemark       9 Jan 1833    pg 198 228
SIS:   ... Jorgensdtr = Christen Gylling gmd i Permelille
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bertel Eriksen gmd i Koldbye      15 Jan 1833  pg 199 213
2WIFE:  Ane Mette Eliasdr
3 CH:  Margrethe Bertelsdr 19
     Ane Bertelsdr 16
     Jens Bertelsen 11
1HUSB:  Margrethe Olsdtr (dod)
3 CH:  Erik Bertelsen myndig
     Grethe Bertelsdr = Jens Pedersen gmd i Haarmark
     Ole Bertelsen myndig
guard: Erik Rasmussen gmd i Brundbye
wgd: Rasmus Jensen Ladefoged gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Jorgensdtr i Osterbye     30 Jan 1833  pg 200
1 CH:  Niels Jorgen Poulsen i Osterbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemen Jensen i Nordbye   30 Jan 1833   pg 200
arvinger
guard: Peder Sorensen inds
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Christensdtr i Orbye      30 Jan 1833  pg 200
HEIR:  Soren Nielsen skomager i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Hansen hmd i Orbye  30 Jan 1833   pg 200
HEIR:  Peder Jorgensen inds i Orbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Knudsen Tolder i Osterbye   30 Jan 1833  pg 200
HEIR:  Soren Mortensen Lihme hmd
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Christensdtr i Brundbye    30 Jan 1833  pg 200
1 CH:  ... = Soren Sorensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jensdtr i Langemark  30 Jan 1833   pg 200
REL:   Poul Espensen hmd i Langemark
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Pedersdtr i Maarup   30 Jan 1833   pg 200
CH:   Peder Sorensen
     others?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Olsen Norser i Tannerup    1 Feb 1833   pg 201
CH:   ... Andersdtr = Jens Jensen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Clemensdr i Tafteberg   1 Feb 1833    pg 201
HUSB:  Jens Espensen  (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ellen Larsdtr i Traneberg  1 Feb 1833   pg 201
HUSB:  
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Frands Nielsen hmd i Pillemark    1 Feb 1833   pg 201
WIFE:  ...   (=2. Jens Espensen hmd i Pillemark - 16 Apr 1832
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Giertrud Jorgensdtr i Brundbye   2 Feb 1833    pg 201 218
2HUSB:  Soren Bertelsen moller parc
1HUSB:  Mads Andersen (dod 14 May 1831)
6 CH:  Anders Madsen
     Jorgen Madsen
     Ane Johanne Madsdtr
     Johanne Madsdtr
     Karen Madsdtr
     Christian Madsen
BRO:   Hans Jorgensen Buur/Buue moller i Permelille
     Morten Jorgensen Buur/Buer i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Fros? hmd i PIllemark  1 Feb 1833   pg 201
CH:   Fras/Frae skolelaerer 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Knud Nielsen i Besser    1 Feb 1833   pg 201
Christian    Niels Knudsen i Besser
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Pedersdtr i Besser  1 Feb 1833   pg 201
HEIR:  ... = ... enke
wgd: Jorgen Michelsen snedker i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Boasdr? i Maarup    1 Feb 1833   pg 201
CH:   ... = Michel Madsen i Maarup
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Smed i Maarup     1 Feb 1833   pg 201
arvinger
guard: Michel Madsen gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Jorgensdtr i Haarmark    2 Feb 1833  pg 201 204 214
HUSB:  Jens Jensen Smed gmd
3 CH:  Jens Jensen 13
     Bodil Marie Jensdtr 9
     Mette Jensdtr 7
REL:   Ole Jorgensen gmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Olsen Rovor i Haarmark     d.1831/1 Feb 1833    pg 201
arvinger
guard: Soren Wester hmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Hansen Mersen? i Besser    1 Feb 1833   pg 201
arvinger
guard: Rasmus Jorgen Jorgensen (unsure about middle name)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Eliasdr i Ramsond?   5 Feb 1833   pg 202
BRO:   Jens Eliasen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Rasmusdtr i Onsberg  5 Feb 1833   pg 202 229
CH:   Jens Pedersen hmd i Onsberg
     Peder Pedersen gmd i Tannerup
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ip Jorgensen i Nordbye    5 Feb 1833   pg 202
arvinger
guard: Jorgen Sorensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Jensdtr i Traneberg      5 Feb 1833   pg 202
arvinger
guard: Rasmus Jorgen Jorgensen or Rasmus Jaeger Jorgensen hmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Hansdtr i Nordbye   5 Feb 1833   pg 202
HEIR:  Jorgen Sorensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Troelsdr i Tannerup  5 Feb 1833   pg 202
CH:   Claus Nielsen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Nordbye   5 Feb 1833   pg 202 203 
arvinger
guard: Michel Holm hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Holm hmd i Nordbye   5 Feb 1833   pg 202
CH:   Michel Holm hmd
     others?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Rasmussen ? i Nordbye      5 Feb 1833   pg 202
arvinger
guard: Jorgen Sorensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Soenelle? Rasmussen = Maren Rasmusdtr ? i Tannerup?    5 Feb 1833   pg 202
CH:   ... Sorensdtr = Frederich Jensen hmd
     others?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Nielsdtr i Besser    6 Feb 1833   pg 203
CH:   Niels Pedersen i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Clemensdr i Nordbye  6 Feb 1833   pg 203 228
arvinger
guard: Soren Holm hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Kirstine Jensdtr i Ballen?   6 Feb 1833   pg 203
arvinger
guard: Woxlen? i Oneland?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Jensdtr i Onsberg  6 Feb 1833   pg 203
CH:   Jens Sorensen Mahler hmd
     otheres
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Clemmensen Kildman i Brundbye      6 Feb 1833   pg 203
HEIR:  Soren Sorensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Larsdtr i Nordbye       6 Feb 1833    pg 203 206 215
HUSB:  Jorgen Sorensen Rytter gaardejer
1 CH:  Maren Jorgensdtr 7
MODER:  ... enke = afg Lars Gronfeld gmd i Nordbye
REL:   Jens Christensen gmd i Nordbye
guard: Rasmus Sorensen Beier gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Mortensdtr i Alstrup  6 Feb 1833   pg 203 229
FADER:  
arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Thomasen i Nordbye   6 Feb 1833   pg 203 229
CH:   ... Pedersdtr = Niels Jorgen Rasmussen
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen gmd i Permelille      19 Feb 1833  pg 206 228
2 CH:  ... Jensdtr = Peder Jorgen Pedersen i Permelille
     Jens Jensen i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jensdtr fladforing hos Ole Jorgensen gmd i Haarmark    3 Mar 1833  pg 206 214 229
4 CH:  Ole Jorgensen gmd i Haarmark
     ... Jorgensdtr (dod) = Jens Jensen gmd i Haarmark
      3CH: umyndige
guard: Ole Jorgensen gmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Tonnes Sorensen gmd i Osterbye        22 Mar 1833   pg 207 217
2WIFE:  Mette Sorensdtr
3 CH:  Jens Tonnesen 10
     Morten Tonnesen 7
     Maren Tonnesdr 3
     Tonnes Tonnesen - added 14 Jun 1833 - pg 217
1WIFE:  Ane Margrethe Sorensdtr (dod 30 Oct 1819)
1 CH:  Soren Tonnesen 16 
BRO:   Clemmen Sorensen gmd i Osterbye
REL:   Peder Rasmussen Wester gmd i Langemark
wgd: Morten Sorensen Kleis gmd i Brundbye 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Pedersdtr i Tafteberg   26 Mar 1833  pg 209 216
HUSB:  Soren Eriksen gmd
7 CH:  Johanne Sorensdtr 13
     Ane Mette Sorensdtr 12
     Erik Sorensen 10
     Kirsten Sorensdtr 9
     Margrethe Sorensdtr 8
     Ane Kirstine Sorensdtr 6
     Dorthe Marie Sorensdtr 3
SIS:   ... Pedersdtr = Niels Pedersen Almstok/Allemstoch gmd i Tafteberg
? Hans Eriksen also signed
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Sorensdtr 22 i Nordbye     25 Mar 1833  pg 209
FADER:  Jens Michelsen Havkrog? gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Eilertsdr enke fledforing i Orbye      4 May 1833  pg 211 228
WIFE:  Espen Nielsen gmd i Pillemark (dod)
CH:   ... Espensdr (dod) = Soren Thunboe gmd i Orbye
      CH: myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Sorensen Maler gmd i Orbye   4 May 1833    pg 211
2 CH:  2 myndige sons
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Mortensen Oster ungkarl i Brundbye     18 May 1833  pg 211 219
     (testament 19 Sep 1815)
BRO:   Morten Mortensen Oster gmd i Brundbye (dod 3 Jan 1823) = Giertrud Jensdtr enke
      CH: Morten Mortensen myndig
         Jens Mortensen myndig 
         Bodil Mortensdtr ugift
wgd: Ole Jensen gmd sognef i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jacob Farver aftgsmd i Nordbye     29 Apr 1833  pg 211
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Pedersdtr enke i Brundbye       17 May 1833   pg 211 228
HUSB:  Soren Smed gmd (dod)
8 CH:  Soren Sorensen ungkarl i Brundbye
     Niels Sorensen
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Clemmensdr tjenestepige hos Rasmus Nielsen Kornmaaler gmd i Nordbye     20 May 1833  pg 212 336
MODER:  almisse
5 SODSK:     4 myndige
4˝SODSK:     alle umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Rasmusdtr fledforing hos Jens Hansen Farver gmd i Nordbye     7 Jul 1833  pg 219 228
CH:   dau = Soren Holm hmd i Nordbye
     (... - dod)
      CH: myndige & umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Roland Jensen gmd i Krogsgaard, dod i Kierteminde, Fyen     4 Jun 1833  pg 219 221 222
WIFE:  Apolone Nielsdtr
CH:   Kirsten Rolandsdr 3
     Rolandine Rolandsdr (fodt efter fader dod)
REL:   Jorgen Jensen Snedker gmd i Pillemark
wgd: Jorgen Troelsen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jorgensen Spinder ungkarl i Tanderup   16 Jun 1833  pg 219 229
     (testament 13 Jan 1833)
2 SODSK:     Jorgen Jorgensen Spinder
by: Jens Pedersen hmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Brundbye    2 Aug 1833   pg 221 228
HUSB:  Jens Andersen Helboe fledforing hos Morten Mortensen parc i Brundbye
CH:   ... Jensdtr (dod) (?= Morten Mortensen parc i Brundbye)
      CH: umyndig son
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen gmd i Thorup      23 Aug 1833   pg 221 229 231 262
CH:   Peder Jorgen Jensen ungkarl i Thorup
     ... Jensen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Knud Jensen aftgsmd hos Rasmus Jensen Kremmer gmd i Nordbye   25 Oct 1833  pg 221 228
arvinger
til: Rasmus Nielsen gmd i Nordbye
guard: Rasmus Nielsen Christiansen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Grethe Mortensdtr or Margrethe Mortensdtr i Traneberg      15 Nov 1833  pg 223 224 239 254 257 264 272 273 277
278 280 281 285 287 289 291 305 327 328 334 336 339 342 351
HUSB:  Jacob Mortensen Snedker gmd
CH:   Margrethe Jacobsdtr 8 days old
BRO:   Svend Kierulff skipper i Stauns/ i Besser
REL:   J. Kierulff examin juris i Langemark
FADER:  Morten Kierulf selv i Stauns (dod)
HUSB.BRO: Niels Mortensen Snedker gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Methe Jorgensdtr ( Mette Jorgensdtr ) enke i Brundby  28 Nov 1833  pg 223 226 234 237 238
HUSB:  Jens Tonnesen gmd (dod)
4 CH:  Maren Jensdtr 40 ugift
     Jorgen Jensen myndig
     Ane Margrethe Jensdtr = Jens Eliasen gmd i Brundbye
     Tonnes Jensen ungkarl i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen Rugaard gmd i Permelille     19 Dec 1833  pg 226 239
WIFE:  Mette Kirstine Sorensdtr
3 CH:  Soren Jensen 18
     Maren Jensdtr 8
     Ane Jensdtr 2
REL:   Ole Jorgensen gmd i Haarmark
wgd: Clemmen Sorensen Hollander hmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Christensen Gaard gmd i Nordbye      6 Jan 1834  pg 226 230 237 245 251
WIFE:  Maren Jacobsdtr
2 CH:  Bodil Marie Jensdtr 17  (= (trolov) Jens Sorensen ungkarl i Nordbye)
     Maren Jensdtr 12
REL:   Lars Christensen gmd i Nordbye
WIFE.BRO: Peder Jacobsen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Appelone Bertelsdr      21 Jan 1834   pg 228
CH:   Maren Sorensdtr
     others
guard: Hans Thygesen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Olsdtr i Besser   21 Jan 1834   pg 228
arvinger
guard: Michel Michelsen hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Hansdtr i Koldbye   21 Jan 1834   pg 228
WIFE:  Maler Koch hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Herlov Eriksen gmd i Koldbye     21 Jan 1834  pg 228
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jacob Jensen Fauer i Nordbye     21 Jan 1834  pg 228
CH:   Morten Jacobsen gmd i Nordbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Clemmensdr i Permelille     21 Jan 1834  pg 228
HUSB:  (dod 1829)
CH:   Clemmen Sorensen ?
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Jensdtr (? Maren Jensdtr ) i Nordbye   21 Jan 1834  pg 228
CH:   Christen Sorensen i Pillemark
     others?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Mortensdtr i Orbye   21 Jan 1834   pg 228
arvinger
guard: Peder Jacobsen hmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen Saxen? hmd i Onsberg   21 Jan 1834  pg 228
CH:   Hans Sorensen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Besser     21 Jan 1834   pg 229 262
2HUSB:  Christen Nielsen hmd
1HUSB:  
3 CH:  2 sons & 1 dau alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Madsdtr i Thorup     21 Jan 1834   pg 229
arvinger
guard: Peder Jorgen Jensen 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Severin Maler i Orbye  21 Jan 1834   pg 229
CH:   Niels Sern Hansen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Christian Nogel i Brundbye    21 Jan 1834  pg 229
CH:   ... Jensdtr = Christen Olsen i Brundbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jacob Mouritsenn i Brundbye      21 Jan 1834  pg 229
arvinger
guard: Rasmus Mortensen i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Nielsdtr i Pillemark     21 Jan 1834  pg 229
arvinger
guard: Christen Sorensen hmd (unsure of 1st name)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Hansdtr i Permelille      21 Jan 1834  pg 229
SIS.CH: Niels Hans Buur
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Torkildsen i Tafteberg     21 Jan 1834  pg 229
CH:   Michel Michelsen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Methe Mortensdtr ( Mette Mortensdtr ) i Orbye      23 Jan 1834  pg 229 232 243
HUSB:  Hans Jensen Maler gmd
2 CH:  Jens Hansen nyfodt    (dod 23 Jan 1834)
     Ane Margrethe Hansdtr 7
     Morten Hansen or Martin Hansen  (surname assumed & added pg 244)
guard: Soren Pedersen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Nielsen Tolder i Pillemark   21 Jan 1834  pg 229
CH:   ... Nielsdtr = Christen Sorensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Olsen i Orbye     21 Jan 1834   pg 229
CH:   ... Nielsdtr = Peder Nielsen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Jensen i Brundbye   21 Jan 1834   pg 229
arvinger
guard: Morten Christensen i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jorgensen Brodersen hmd i Traneberg   21 Jan 1834  pg 229 262
WIFE:      (testament)
wgd: Gylling skipper i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Christensen Wintre? i Orbye      21 Jan 1834  pg 229
CH:   Christen Christensen
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Dorthe Jacobsdtr i Onsberg     4 Feb 1834  pg 231 234 242
HUSB:  Niels Henrich Pedersen gaardeier
1 CH:  Jacob Peter Nielsen 3
BRO:   Morten Jacobsen gmd i Brundbye
MODER:  ... enke = afg. Jacob Mortensen Johnsen gmd
HUSB.BRO: Jens Peter Gylling skipper i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Pedersdtr i Onsberg     11 Feb 1834   pg 231 241
HUSB:  Soren Larsen gmd
1HUSB:  Ole Pedersen Bager (dod)
5 CH:  Ane Marie Olsdtr = Hans Jorgensen Degn hmd i Langemark
     Anders Olsen 29 i Jylland         (? Anders Olsen omashandler)
     Bodil Kirstine Olsdtr 23 ugift
     Peder Jorgen Olsen 18
     Ane Mette Olsdtr 6
BRO:   Rasmus Pedersen Kornmaaler gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Michelsdtr enke fladforing i Orbye    22 Feb 1834  pg 234 262
HUSB:  Jens Sondergaard gmd (dod)
CH:   ... Jensen myndig
     ... Jensdtr =
     ... Jensdtr (dod)
      CH: son umyndig
guard: Jens Jensen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen Kremmer gmd i Koldbye   1 Apr 1834  pg 235 240
WIFE:  Dorthe Truelsdr
CH:   Jens Jensen 3
REL:   Peder Jensen Buur gmd i Selsinggaard
?WIFE.CH: Jens Andersen
wgd: Alfast Jensen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Willumsen ungkarl i Pillemark      8 May 1834    pg 237 257 264
MODER:  Mette Dorthe Jensdtr = STEPFAD: Roland Mortensen gmd i Pillemark
2 SODSK:     Hans Jorgen Willumsen 18? i Kysten?
     Dorthe Willumsen
4˝SODSK:     Willum Rolandsen
     Morten Jorgen Rolandsen
     Dorthe Kirstine Rolandsdr
     Bodil Rolandsdr
MORBRO.SON: 
guard: Jorgen Sorensen Ladefoged gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Rasmussen gmd i Nordbye     19 Apr 1834  pg 237 245 253
WIFE:  Johanne Sorensdtr
1 CH:  Rasmus Nielsen 1˝
MODER:  Margrethe Michelsdtr = afg Rasmus Nielsen Foged (dod 1˝ aar) gmd i Nordbye  (?=2 Michel Sorensen )  (wgd: Peder
Jensen Giis gmd i Nordbye
SIS:   ... Rasmusdtr = Rasmus Michelsen Poulsen gmd i Nordbye   (signed: Rasmus Poulsen )
wgd: Michelsen skolelarer kirkesanger i Nordbye   (signed: P. Michelsen )
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Pedersen Laboe aftgsmd i Traneberg    10 Apr 1834  pg 237 262
arvinger
guard: Gylling skipper i Traneberg & Hans Christian Pedersen gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jensdtr enke fledforing i Orbye        18 May 1834   pg 245
HUSB:  Niels Sorensen Dorup gmd (dod)
CH:   ... Nielsen myndig
     ... Nielsen myndig
     ... Nielsdtr enke
     ... Nielsdtr nu gift
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Laurentia Malling i Brattingsborg      22 Jul 1834  pg 247 254
HUSB:  J. Rasmussen forpagter
CH:   Laurentius Malling Rasmussen 11 wks
REL:   Malling proprietair i Steensbye Molle
MODER:  ... = FADER: (dod)
SODSK:  ... = Meier kjobmand i Wordingborg
     3 other sisters
     1 bro
guard: Hertel/Herter overkrigscommissair i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Michelsdtr enke i Nordbye       19 Dec 1834  pg 256 261
HUSB:  Rasmus Nielsen gmd (dod 1833)
CH:   Niels Rasmussen myndig
     ... Rasmusdtr = Rasmus Michelsen gmd i Nordbye
     Michel Rasmussen
     ... Rasmussen (dod) = ... enke
      CH: umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Pedersen Kornmaaler gmd i Brundbye  25 Dec 1834   pg 257 259 275
WIFE:  Maren Jensdtr
6 CH:  Jens Rasmussen 27
     Peder Rasmussen 25
     Jorgen Rasmussen 23
     Bertel Rasmussen 21
     Jacob Rasmussen 17
     Willum Rasmussen 14
? Bertel Mortensen Svand gmd i Brundbye (dod? 30 Jan 1805)
  CH:  Jens Bertelsen hmd
     3 other sons & 5 daus
wgd: Morten Jensen gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Bendsen gmd i Pillemark     9 Jan 1835  pg 258 271
2WIFE:  Cathrine Fabricius    (signed: Cathrine Rasmusdtr )
CH:   Ane Mette Pedersdtr 8
     Claus Soren Pedersen 5
     Marie Eline Pedersdtr 4
1WIFE:  Ane Mette Clausdr (dod 6 Sep 1824)
CH:   Bendt Pedersen myndig
     Ane Dorthe Pedersdtr 23 ugift
BRO:   Willads Bendsen gmd i Tanderup
wgd: Martin Groskop i Tanderup / Claus Fabricius selv i Besser (? skipper Fabricius)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Kleis i Brundbye     11 Jan 1835   pg 259 263 274
HUSB:  Hector Henkell/Henckell gmd
1 CH:  Birgethe Caroline Henkel 4    (surname assumed)
2STEPCH:     Christine Henriette Henckell
     Sophie Frederikke Henckell
     Johan Frederich Henckell (dod)
?REL:  Jens Aarhuus hmd i Brundbye
til: Frue Henckell i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jorgensdtr enke fladforing i Koldbye   12 Jan 1835  pg 259
WIFE:  Poul Jensen (dod)
5 CH:  Jorgen Poulsen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Pedersdtr i Onsberg   d.11 Jun 1834/3 Feb 1835    pg 261
HUSB:  Ole Pedersen Bodker hmd
2 CH:  myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Bertelsdr fledforing hos Niels Pedersen Almstok gmd i Tafteberg   30 Jan 1835  pg 261
2 CH:  myndige
     ... = Niels Pedersen Almstok gmd i Tafteberg
     ... (dod)
      CH: 8 umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Casper Jensen i Pillemrk   d.3 Mar 1834/3 Feb 1835     pg 261
CH:   Thomas Caspersen hmd i Pillemark
     other brothers
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Sorensen i Pillemark  15 Jan/3 Feb 1835    pg 261
1 CH:  ... Hansen
guard: Niels Jensen Hiulmand hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Hansdtr i Pillemark  d.11 Dec 1834/3 Feb 1835     pg 261
HUSB:  Soren Henrichsen hmd i Pillemark
5 CH:  myndige
     ... Sorensdtr = Michel Pedersen hmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Sorensen i Onsberg  d.26 Mar 1834/3 Feb 1835     pg 261
2 CH:  1 on & 1 dau myndige
guard: Anders Jorgensen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Henrichsdtr i Besser  10 Feb 1834/3 Feb 1835 pg 261
3 CH:  .... = Soren Rasmussen Sneder i Osterbye
     gift daus
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Larsdtr i Nordbye   d.20 Apr 1834/3 Feb 1835     pg 261
1 ARVING: ... enke = afg Jens Gronfeldt gmd
by: Jens Xmed gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Nielsdtr i Besser   25 Oct 1834/3 Feb 1835 pg 261
HUSB:  Niels Michelsen Alstrup
CH:   myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Smed i Nordbye     d.8 Mar 1834/3 Feb 1835     pg 261
CH:   Jens Smed gmd
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Clemmensen Prinds? i Nordbye      d.5 Mar/3 Feb 1835   pg 261
FADER:  
guard: Jens Smed gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Olsen Norsker i Koldbye   4 Oct 1834/3 Feb 1835  pg 261
5 CH:  umyndige
REL:   Jochum Davidsen hmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Nielsdtr i Onsberg    d.2 Dec 1834/3 Feb 1835     pg 262
CH:
guard: Soren Jensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Christensdtr i Besser      17 Jan/3 Feb 1835    pg 262
HUSB:  Rasmus Hansen Havkrog
5 CH:  3 sons & 2 daus alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Cathrine Michelsdtr i Besser     d.19 Apr/3 Feb 1835   pg 262
1 CH:  dau
guard: Michel Nielsen Alstrup hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen i Brundbye    d.7 May 1834/3 Feb 1835     pg 262 286
CH:   Jens Jensen myndige
     Soren Jensen myndige
HEIRS:  Jens Severin/Svenske hmd i Brundbye & his bro.
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen i Haarmark    d.16 Oct/3 Feb 1835   pg 262
FADER:  
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen Waler     d.18 Apr/3 Feb 1835   pg 262
HEIR:  Farre Sorensen hmd i Brundbye   (unsure of 1st name)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Jorgensdtr i Orbye  d.2 Jan 1834/3 Feb 1835     pg 262 287 319
CH:   ... = Jacob Sorensen i Orbye
     ... = Niels Jensen Kiempe gmd i Orbye
     Jacob Sorensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jensdtr i Orbye    d.18 May/3 Feb 1835   pg 262
CH:   dau = Hans ...
      CH: Niels Soren Hansen i Orbye
     myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mads Jorgensen i Orbye    d.13 Feb/3 Feb 1835   pg 262
3 SONS/ARVINGER?     
guard: Willads Madsen hmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Brundbye   d.1 May/3 Feb 1835   pg 262
HUSB:      (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Thomasen Krag i Koldbye     d.20 Oct/3 Feb 1835   pg 262
CH:   Christen Nielsen Krag gmd i Koldbye
     others myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Madsen i Brundbye   d.12 Mar/3 Feb 1835   pg 262
1 CH:  ... Pedersdtr =
guard: Rasmus Jensen Knudsen hmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Svidl hmd i Tafteberg      d.5 Jan/3 Feb 1835   pg 262
2 CH:  ... Sorensdtr = Morten Rasmussen ? i Tafteberg
     ... Sorensdtr
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemmen Sorensen gmd i Osterbye       8 Mar 1835    pg 264 265 273
WIFE:  Johanne Marie Sorensdtr
CH:   Jorgen Soren Clemensen 21
     Peder Clemensen 18
     Jens Clemensen 16
     Dorthe Marie Clemensdr 14
     Maren Clemensdr 12
     Morten Clemensen 11
     Jens Johan Clemensen 6
     Karen Clemensdr 5
     Soren Clemensen (dod age 21 wks - 22 Feb 1835   pg 264)
guard: Rasmus Sorensen Wadstrup gmd i Onsberg & Jens J. Holm sognef i Thorup
wgd: Morten Sorensen Kleis gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Giertrud Jensdtr enke i Brundbye       15 Feb 1835   pg 264 286
HUSB:  Morten Oster gmd (dod)
3 CH:  Morten Mortensen
     Jens Mortensen
     ... Mortensdtr  alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Jensdtr pige i Onsberg   14 Mar 1835   pg 264
FADER:  Jens Beier gmd i Nordbye
MODER:  living
SODSK:
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Hansdtr i Traneberg   2 Apr 1835   pg 265 267 276
HUSB:  Jens Sorensen Ladefoged gmd
5 CH:  Dorthe Marie Jensdtr 15
     Hans Soren Jensen 12
     Rasmus Jensen 10
     Bodil Jensdtr 8
     Ane Margrethe Jensdtr 5
guard: Morten Hansen gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Christensen Beier gaardeier i Nordbye      22 Apr 1835  pg 267 269 279
WIFE:  Dorthe Gummesen/Gommesen (?=2 Michel Soren Michelsen )
1 CH:  Christen Soren Michelsen 3
MODER:  Ane Michelsdtr  = afg. ... (wgd: Michel Clausen hmd i Nordbye - signed: Michel Sorensen )
WIFE.FAD: Anders Gommesen/Gummesen gmd i Nordbye
REL:   Jens Molboe gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Rasmussen Degn gmd i Nordbye  5 May 1835   pg 269 286
WIFE:  
MODER:  
1 SIS:  ... Rasmusdtr = Peder Jensen Tudse gmd i Nordbye  (unsure of this connection?)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Olsdtr 51 pigen fladforing hos Jorgen Henrichsen gmd i Besser   3 Jun 1835  pg 277 287 324
FADER:  ?dod
SIS:   ... Olsdtr (dod) = Jorgen Henrichsen gmd i Besser
       CH: Henrich Jorgensen i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Pedersen fladforing i Tafteberg      31 Jul 1835  pg 277
2 CH:  ... Pedersdtr = Niels Almstok gmd i Tafteberg
     myndig
     ... (dod)
      8CH: alle umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Beier gmd i Maarup   20 Aug 1835  pg 277 286
CH:   Soren Sorensen gmd 
     ... Sorensdtr = Peder Jensen Biere gmd i Saesinggaard
     & 2 sons & 5 gift daus
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen Holm aftgsmd i Onsberg       12 Jul 1835  pg 277 278 280 283 287 288 291
      (testament 1 Dec 1834?)
SIS:   ... Jensdtr myndig
     ... Jensdtr (dod) = Ole Madsen gmd i Traneberg
      CH: Jens Jensen i Aarhuus   fra Niels Mortensen Oster i Brundbye
         Peder Jorgen Jensen 22 ungkarl i Thorup       hos Jorgen Holm gmd i Onsberg
         Mariane Olsdtr = Jens Mortensen Oster gmd i Brundbye
         Ane Dorthe Olsdtr ugift
         Ane Mette Olsdtr ugift
         Frederich Madsen 8
?    Johan Frederich Christian Andreas Madsen  (perhaps Frederich Madsen 8 above?)
? Jens Jensen glarmester i Aarhuus (perhaps Jens Jensen i Aarhuus above)
guard: Jens Holm sognef gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Madsdtr enke fledforing i Permelille    19 Oct 1835  pg 280 287
WIFE:  Jorgen Jorgensen Snedker gmd (dod)
CH:   ... Jorgensdtr = Christen Gyllinge gmd i Permelille
     son (dod)
      CH: ?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Olsen gmd i Brundbye   17 Nov 1835  pg 280 364
WIFE:  (dod)  (testament)
1 BRO:  Morten Olsen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Bertelsen gmd i Tafteberg     8 Jan 1836  pg 281 300
2WIFE:  Dorthe Jorgensdtr
CH:   Barbara Jensdtr 26 vanvittig
     Margrethe Jensdtr 23 ugift
     Jorgen Soren Jensen 16 
1WIFE:  Maren Johannesdr (dod)
CH:   Jens Hansen 35
     Mette Hansdtr (dod) = Ole Nielsen Foged gmd i Onsberg
      Ch: Maren Christensdtr 12
SIS.CH: ... = Niels Pedersen Almstok gmd i Tafteberg
wgd: Hans Eriksen hmd parc i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Michelsdtr i Tanderup    15 Jan 1836  pg 284 293
2HUSB:  Peder Sorensen Bonde parc
CH:   Marie Kirstine Pedersdtr 2
1HUSB:  Christian Kabbelgaard (dod)
5 CH:  Hans Christiansen Kabbelgaard 22
     Dorthe Marie Christiansdtr 18
     Sophie Christiansdtr 15
     Mette Christiansdtr 13
     Michel Christiansen 10  
BRO:   Jens Sorensen gmd i Selsinggaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christence Sorensdtr i Alstrup    29 Jan 1836  pg 286
1 CH:  Soren Jens Larsen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Bendsen gmd i Brundbye      29 Jan 1836  pg 286
1 BRO:  Morten Olsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Rasmussen Geis hme i Nordbye   29 Jan 1836  pg 286
CH:   Rasmus Jensen ungkarl
guard: Soren Sorensen Beyer
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Olsdtr i Besser    29 Jan 1836   pg 286
FADER:  Ole Albrech hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Sorensen hmd i Traneborg    29 Jan 1836  pg 286
CH:   Hans Michelsen hmd
     & 5 myndige sons & 1 gift dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr fledforing i Koldbye  29 Jan 1836  pg 286
CH:   Jens Poulsen gmd i Koldbye
     & 3 myndige & 1 umyndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Sorensen Hollander i Selsinggaard    29 Jan 1836  pg 286
CH:   Michel Nielsen hmd i Selsinggaard
     & 3 myndige & 1 umyndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Sorensen Degn hmd i Nordbye    29 Jan 1836  pg 286
CH:   4 myndige & umyndige 
guard: Soren Sorensen Beyer gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Pedersen hmd i Pillemark    29 Jan 1836  pg 286
CH:   ... Rasmussen
     ... Rasmusdtr umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Rasmussen Foit gmd i Koldbye  29 Jan 1836  pg 286
WIFE:  
CH:   ... Sorensdtr = Peder Ibsen
     & 2 myndige son 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Sophie Nielsdtr i Norbye   29 Jan 1836   pg 286 ?662
CH:   Mogens Nielsen or Morten Nielsen
     3 bros myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Knudsdtr i Langemark    29 Jan 1836  pg 287
CH:   2 myndige piger
     ... = Morten Michelsen i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr i Pillemark  29 Jan 1836   pg 287
1 CH:  Peder Larsen Rod hmd
      CH: Lars Pedersen hmd i Pillemrk - with his father
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr i Brundbye   29 Jan 1836   pg 287
HUSB:  Morten Christensen hmd  (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Sorensen hmd i Orbye  29 Jan 1836   pg 287
1 BRO:  Peder Sorensen Foged gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Pedersen = Ane Margrethe Michelsdtr aftgsmd i Tafteberg      29 Jan 1836  pg 287
CH:   Peder Pedersen gmd i Pillemark
     ... Pedersdtr = Niels Armstok gmd i Tafteberg
     ... (dod)
      1CH: umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen Snedker gmd i Alstrup   31 Mar 1836  pg 288 289 299
WIFE:  Bodil Marie Larsdtr
7 CH:  Ane Dorthe Jensdtr 19
     Jens Jensen 16
     Abelone Jensdtr 13    (Apolone Jensdtr )
     Ane Jensdtr 10
     Lars Jensen 8
     Karen Jensdtr 6
     Niels Morten Jensen 5
BRO:   Hans Larsen ungkarl i Besser
REL:   Morten Nielsen gmd i Koldbye
wgd: Lars Hansen selv.gmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Sorensen vanvittige fladforing hos Peder Jensen Giis gmd i Nordbye     24 Apr 1836  pg 288 318
MODER:  
2 BRO:  
2 SIS:  ... Sorensdtr = Peder Jensen Geis gmd i Nordbye
     alle myndige
FADER:  Soren Larsen gmd i Nordbye (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Sorensen Beier gmd i Nordbye       22 Apr 1836  pg 288
?WIFE:  enke
MODER:  
7 SODSK:     2 bro & 5 sis alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Thomas Michelsen Lund aftgsmd i Haarmark    18 Apr 1836  pg 288 318
STEPCH: ... = Rasmus Jorgen Jensen gmd i Haarmark
SIS:   ... Michelsdtr enke = afg. Christen Mortensen gmd i Brundbye
     ... Michelsdtr = Jens Jensen gmd i Orbye
     ... Michelsdtr (dod)
      Ch: Jens Rasmussen umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr pige i Pillemark      11 May 1836  pg 291 309 315 317
BRO:   Christen Jensen myndig
SIS:   Ane Mette Jensdtr (dod) = Soren Sorensen Kildmand gmd i Pillemark
      CH: Mette Sorensdtr = Hans Pedersen gmd i Brundbye
         Barbara Sorensdtr ugift
         Soren Sorensen 23
         Jens Sorensen 18
         Mette Johanne Sorensdtr uigft
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Nielsdtr aftgsenke i Alstrup      20 May 1836  pg 291 317
HUSB:  Jens Jensen gmd (dod)
3 CH:  Niels Jensen gmd i hiemme
     2 other sons myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Sorensen ungkarl i Orbye    20 May 1836  pg 291 318
MODER:  ... = STEPFAD: Jens Sorensen Smed gmd i Orbye
2 BRO:  myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jorgensen or Rasmus Jorgen Jorgensen inds hos Michel Maler gmd i Brundbye     17 May 1836  pg 291 294
309 328 333 338
WIFE:  Kirsten Michelsdtr
1 CH:  Bodil Rasmusdtr 3
BRO:   Soren Jorgensen Mahler gmd i Tafteberg
     Jens Jorgensen Mahler hmd i Tannerup
WIFE.FAD: Michel Hansen Maler gmd i Brundbye    
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Michelsdtr fledforing i Nordbye     23 Jun 1836   pg 295 318
SON:   ... (dod) = Dorthe Andersdtr =2. Michel Soren Michelsen gmd i Nordbye
      CH: 1 son  umyndig (? not listed on pg 318)
         1 dau umyndig (? not listed on pg 295)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mortensdtr i Brundbye   12 Jul 1836  pg 295 296 312
HUSB:  Jorgen Sorensen Ladefoged gmd
4 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jensdtr i Nordbye       26 Jun 1836   pg 295 318
HUSB:  Jens Gronfeld gmd
CH:   ... Jensdtr = Rasmus Sorensen Reds? i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Jorgen Olsen gmd i Brundbye    31 Jul 1836  pg 295 296 320
2WIFE:  Mette Hansdtr
CH:   Dorthe Marie Olsdtr 2
     Ane Oline Olsdtr (fodt by 13 Feb 1837)
1WIFE:  Dorthe Pedersdtr (dod 25 Jul 1832)
CH:   Peder Christian Olsen 9
     Dorthe Olsdtr 12
BRO:   Lars Soren Olsen hmd i Traneberg
? Niels Pedersen Holm gmd
guard: Morten Sorensen Holm gmd i Brundbye
wgd: Ole Jorgensen gmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Larsen Steen gmd skipper i Onsberg    4 Aug 1836  pg 296 397
WIFE:  Sidsel madame Steen
2 CH:  Frederikke Caroline Amalie Steen 5
guard: Morten Pedersen gmd sognef i Wadstrup
wgd: Christian Nielsen handelsmand skibseier i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ingeborg Sorensdtr fledforing i Nordby     20 Sep 1836  pg 298 318
HUSB:  Soren Pedersen Thomasen fledforing 
2 CH:  ... Sorensdtr = Niels Jorgen Rasmussen gmd i Nordbye
     ... Sorensdtr umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Nielsen Krag gmd i Koldbye         19 Sep 1836   pg 298 308
WIFE:  Dorthe Mortensdtr
3 CH:  Morten Christensen 11
     Dorthe Christensdtr 6
     Bodil Kirstine Christensdtr 1˝
REL:   Jens Christensen hmd i Orbye
WIFE.BRO: Rasmus Mortensen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bertel Mortensen ungkarl i Koldbye   22 Oct 1836  pg 300 303 364
BRO:   Anders Mortensen Rugaard gmd i Koldbye
2 SIS:  Ane Mortensdtr = Peder Pedersen gmd i Pillemark
     Bodil Mortensdtr = Rasmus Mortensen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr 86 fledforing i Pillemark      24 Oct 1836  pg 302 317
CH:   Tonnes Caspersen
     ... son (dod)
      CH: 3 umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Henrich Jorgensen gmd inds i Besser       6 Nov 1836  pg 302 305 322
WIFE:  Maren Jensdtr
2 CH:  Dorthe Marie Henrichsdtr 9
     Maren Henrichsdtr 6
FADER:  Jorgen Henrichsen gmd i Besser (?dod)
REL:   Jorgen Rasmussen Skipper gmd i Alstrup   (?signed: Jorgen R. Jorgensen )
? J.A. Jorgensen (signed)
wgd: Morten Olsen Oster gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Rasmussen Turresen fledforing i Koldbye      27 Oct 1836  pg 302 317
2WIFE:  
Ch:   ... Jensdtr = Rasmus Sorensen gmd i Koldbye
1WIFE:  
CH:   ... Jensen myndig
     ... Jensen umyndig
     ... Jensdtr = Jens Nielsen hmd i Koldbye  (surnames assumed)
HEIR:  Rasmus Sorensen Tort i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr enke fladforing i Besser    30 Oct 1836  pg 302
HUSB:  Jorgen Soren Bois? gmd (dod)
CH:   2 myndig sons  (? Soren Thunboe gmd i Orbye & Willads Hou gmd I Besser)
     ... Jorgensdtr = Morten Skipper gmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Mortensen gmd i Orbye      21 Nov 1836  pg 303 310 319 344
WIFE:  Maren Nielsdtr
1 CH:  Kirstine Jorgensdtr umyndig    (? Kirsten Jorgensdtr )
WIFE.FAD: Niels Jensen Gylling gmd i Haarmark    (signed: Niels Gylding)
WIFE.BRO: Jens Nielsen Gylling gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Kirstine Sorensdtr i Nordbye   9 Nov 1836  pg 303 318
HUSB:  Rasmus Michelsen gmd
3 CH:  1 son & 2 daus alle myndige
guard: Peder Jensen Gul gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Clemmensdr pige i Nordby      24 Nov 1836  pg 304 322 330
FADER:  Clemen Sorensen gmd (dod 11 Jun 1832)
BRO:   Ole Clemensen Gylling skipper   
     Soren Peter Clemensen 14
SIS:   Appolone Clemsndr 22 ugift
˝SIS:  Maren Clemensdr 13
˝BRO:  Soren Clemensen 10
     Michel Clemensen 6    
FARBRO: Michel Sorensen Clausen gmd i Maarup/Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Christian Steen i Onsberg    26 Nov 1836  pg 304
FADER:  Steen gmd skipper (dod)
MODER:  
SIS:   ... Steen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Hansen Praest gmd i Onsberg   12 Oct 1836  pg 308 313 329
WIFE:  Mette Kirstine Jensdtr
3 CH:  Bodil Mortensdtr 19
     Ane Kirstine Mortensdtr 18
     Hans Jorgen Mortensen 13
REL:   Peder Pedersen gmd i Tanderup
wgd: Peder Jensen Hiulmand gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johannes Pedersen or Johan Pedersen gmd i Orbye     21 Dec 1836  pg 312 316 332
WIFE:  Kirsten Hansdtr
4 CH:  Peder Johansen 8
     Maren Johansdtr 7
     Mette Johansdtr 4
     Ane Dorthe Johansdtr 1˝
REL:   Michel Pedersen hmd i Tafteberg
wgd: Michel Hansen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Henrichsen aftgsmd i Besser   30 Dec 1836  pg 313 323 324 348
WIFE:  Maren Jensdtr  
CH:   Henrich Jorgensen (dod) = ... enke =2. Soren Jorgensen Svensk ungkarl i Besser
      CH: Dorthe Marie Henrichsdtr
         Maren Henrichsdtr
guard: Jorgen Rasmussen Skipper gmd i Alstrup        
wgd: Morten Olsen Oster gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Jorgensdtr i Koldbye  3 Feb 1837   pg 317
CH:   
guard: Rasmus Sorensen Tact/Toct/Foit? gmd i Koldbye     
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Jensdtr i Thorup   3 Feb 1837   pg 317
1 CH:  Mads Mortensen ungkarl i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Christensdtr i Onsberg    3 Feb 1837   pg 317
guard: Christen Larsen hmd i Onsberg    (? Christen Jensen )
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mads Michelsen fladforing i Brundbye      3 Feb 1837  pg 317 
CH:   Bertel Madsen gmd i Brundbye
     ... Madsen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Mortensdtr i Tannerup      3 Feb 1837   pg 317
?CH:   Anders Olsen Kremmer i Onsberg
     others myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jorgensdtr i Langemark  3 Feb 1837   pg 318
CH:   ... = Soren Pedersen i Langemark
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Rasmusdtr i Koldbye  3 Feb 1837   pg 318
1 CH:  ... = Soren Sorensen Rogder i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ellen Jensdtr i Nordbye   3 Feb 1837   pg 318
CH:   
guard: Ole Rasmussen hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Kirstine Christiansdtr i Haarmark   3 Feb 1837   pg 318
CH:   1 son
guard: Jens Olsen Water i Haarmark (NOTE: could be her husband)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Knud Andersen Tolder i Nordbye    3 Feb 1837   pg 318
CH:   Anders Knudsen Toldor hmd i Nordbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Hansdtr i Pillemark  3 Feb 1837   pg 318
CH:   
guard: Jens Smed? gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jensdtr i Besser    3 Feb 1837   pg 318
?HUSB:  Willads Hansen or Willads Thomasen
arvinger:
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Traneberg  3 Feb 1837   pg 318
CH:   ... = Clemmen Sorensen hmd i Traneberg
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Nielsen Hvidt? i Langemark   3 Feb 1837   pg 318
CH:   Niels Ole Nielsen 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Molboe or Peder Moller hmd i Maarup   3 Feb 1837   pg 318
CH:   Hans Pedersen hmd i Maarup
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Poul Christensen i Langemark     3 Feb 1837   pg 318
WIFE:  (?dod) (testament 9 Feb 1829)
1 CH:  Jorgen Soren Poulsen 
guard: Niels Henrich Nielsen ungkarl i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Kudsk/Kildsen? hmd i Nordbye      3 Feb 1837   pg 318
CH:   Ole Rasmussen hmd i Nordbye?
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Sorensen Reys gmd i Nordbye  3 Feb 1837   pg 318
HEIRS:  
STEPCH: Niels Olsen Kieldsen i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

David Sorensen i Brundbye  3 Feb 1837   pg 319
CH:   ... Davidsdr = Peder Nielsen i Brundbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Andersdtr i Langemark      3 Feb 1837   pg 319
STEPCH: Peder Holm gmd i Orbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Pedersen Jyde fladforing hos Hans Kramer gmd i Nordbye      4 Feb 1837  pg 319 350
1 CH:  ... Mortensdtr = Hans Kramer gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr i Besser   3 Feb 1837   pg 319
CH:   ... = Michel Askal? hmd i Besser
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Nielsen gmd i Nordbye      6 Feb 1837  pg 319
1 CH:  ... Rasmussen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Hansdtr vanvittige pige i Tafteberg   25 Mar 1837  pg 324 334
MODER:  Dorthe Jorgensdtr
˝BRO:  Jens Hansen myndig
˝SIS:  Mette Hansdtr (dod) = Ole Nielsen Foged gmd i Onsberg
      CH: Maren Christensdtr umyndig
SIS:   Margrethe Hansdtr umyndige
BRO:   Jorgen Soren Hansen umyndige
FADER:  Hans Bertelsen gmd i Tafteberg (dod 24 Oct 1836)
REL:   Niels Pedersen Almstok gmd i Tafteberg
wgd: Rasmus Rasmussen Bager gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Olsdtr i Orby         17 Feb 1837   pg 324
HUSB:  Soren Bendsen gmd
no children
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Sorensen ungkarl i Pillemark   24 Feb 1837  pg 325 331
MODER:  Birthe Pedersdtr enke (dod by 7 Jul 1837)= afg Soren Eriksen gmd i Pillemark
BRO:   Erik Sorensen ungkarl i Pillemark
SIS:   Bodil Sorensdtr ugift
     Ane Marie Sorensdtr = Jens Caspersen hmd i Pillemark
     Karen Sorensdtr (dod) = Bendt Sorensen hmd i Besser
      CH: Karen Besser Bendtsdr
wgd: Morten Pedersen gmd i Wadstrup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Sorensen gmd i Koldbye    26 Feb 1837   pg 325 328
WIFE:  Ingeborg Adamsdr
4 CH:  Bodil Rasmusdtr 27
     Ane Rasmusdtr 23
     Soren Rasmussen 20
     Ane Mette Rasmusdtr 15
guard: Rasmus Sorensen Fast/Fars/Tars gmd i Koldbye
wgd: Jens Hansen Snedker hmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Hansen gmd i Traneberg     7 May 1837  pg 327
WIFE:  Mette Mortensdtr
1 CH:  ... Mortensen umyndig
wgd: Jens Peter Gyllinge skipper gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Pedersdtr aftgskone i Pillemark     6 Jun 1837  pg 328
CH:   Erik Sorensen ungkarl i Pillemark
     2 daus (1 umyndig)
     ... dau (dod)
      CH: 1 umyndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Jensdtr i Maarup    10 Jul 1837  pg 333 334 393
HUSB:  Christian Nielsen gmd handelsmand
2 CH:  Michel Thunboe 5
     Ane Johanne Christiansdtr 8
BRO:   Peder Jensen Gies gmd i Nordbye
SODSK:  ... (dod)
      CH: Rasmus Michelsen Poulsen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bertel Nielsen gmd i Onsberg      20 Jul 1837  pg 334 351
6 CH:  Christian Bertelsen ungkarl i Onsberg
     2 more sons & 3 daus - alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Michelsdtr enke fledforing i Nordbye   17 Aug 1837  pg 335
CH:   ... enke = afg Jens Bejer gmd i Nordbye
     & 2 sons & 3 daus alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Michelsdtr i Permelille     14 Aug 1837  pg 335 336 351
HUSB:  Ole Jensen sognefoged
3 CH:  myndige sons
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Inger Heegaard i Thorup    19 Sep 1837  pg 336
HUSB:  Ole Holm sognf  (testament)
HEIRS:  myndige & umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Marie Sorensdtr i Osterbye  28 Sep 1837   pg 336 340
2HUSB:  Peder Jensen Sondergaard gmd
1HUSB:  Clemmen Sorensen (dod)
CH:   Jorgen Soren Clemensen 23
     Peder Clemensen 20
     Jens Clemensen 18
     Dorthe Marie Clemensdr 16
     Morten Clemensen 13
     Jens Johansen Clemensen 9
     Karen Clemensdr 7
BRO:   Morten Sorensen Kleis gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Clemensdr i Osterbye  12 Sep 1837   pg 336 340
MODER:  Johanne Marie Sorensdtr = STEPFAD: Peder Jensen Sondergaard gmd i Osterbye
BRO:   Jorgen Soren Clemensen
     Peder Clemensen
     Jens Clemensen
     Morten Clemensen
     Jens Johan Clemensen
SIS:   Dorthe Marie Clemensdr
     Karen Clemensdr
guard: Morten Sorensen Kleis gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Johansen aftgsmd i Orbye     9 Sep 1837  pg 336
3 CH:  2 sons & 1 daus myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Poul Jensen Smed 18 3/4 i Nordbye   21 Sep 1837  pg 336
FADER:  Jens Pedersen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bendt Jensen myndig nu 22 i Tanderup      afkald 28 Sep 1837  pg 338
STEPFAD:     Willads Bendsen
SODSK.CH: Bendt Jorgensen hmd i Tannerup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Pedersdtr i Brundbye      6 Oct 1837  pg 338
HUSB:  Niels Holm fledforing
CH:   ... Nielsdtr myndig
     ... (dod)
      CH: umyndige
gaard til: Ole Jorgen Olsen (dod) = ... enke = Michel Gylling i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lovisa Bendicta Laurentia Monsted 22 i Thorup     30 Nov 1837  pg 339
FADER:  Monsted districts laege gdbruger i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr aftgskone i Nordbye   9 Dec 1837  pg 340 350
4 CH:  Soren Kramer gmd i Nordbye
     ... = Jens Jensen Mogensen hmd i Nordbye
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Madsen gmd i Langemark      opbudsboe 13 Jan 1838 pg 342 349
CH:   ... Jensdtr = Buchhave bager
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Jepsdr enke i Koldbye     22 Dec 1837  pg 342 351
HUSB:  Peder Kleis gmd (dod)
CH:   ... Pedersen myndig
     ... Pedersdtr = Peder Clausen inds/gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Rasmussen ungkarl fledforing i Brundbye      21 Jan 1838  pg 349
BRO:   (dod)
      CH: 
by: Hans Pedersen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirstine Nielsen i Orbye   29 Jan 1838  pg 349 352 363 376
HUSB:  Kiergaard skovrider gdbruger i Earislund?
5 CH:  Frederich Christian Kiergaard (dod) = ... enke =2. Bech/Beck skomager i Bregninge, Sielland
      CH: Frederich Christian Frederichsen Kiergaard 3 i Kallundborg
     Thomas Wilhelm Kiergaard myndig hos Skytte i Beltringe, Sielland (? C. Kiergaard)
     Ane Sophie Frederichsdtr (dod) = Iversen gyestgiver i Slibshavn
      CH: Jens Christian Iversen 9 i Skejoshavn ved Nyeborg
     Rasmus Nielsen Kiergaard brendrejer i Horsens
     Carl Gustav Kiergaard bodkermester i Horsens
     Johan Thomas Kiergaard handelsbetjent i Horsens
     Henriette Kiergaard = Nielsen skovrider her paa Samsoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Sorensdtr i Nordbye  10 Feb 1838   pg 350
BRO:   myndig
guard: Hans Kramer gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Henrich Jensen i Nordbye   10 Feb 1838   pg 350
CH:   
guard: Jens Jensen Mogensen hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Knud Michelsen i Tafteberg  10 Feb 1838   pg 350
?WIFE:  Dorthe Jacobsdtr (dod 27 Jan 1832)
CH:   Michel Knudsen hmd
     ... Knudsdtr = Morten Jorgen Jensen hmd i Tafteberg
     ... Knudsdtr = Anders Jorgen Hansen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Michelsdtr i Nordbye  10 Feb 1838   pg 350
CH:   Rasmus Michelsen Krammer inds i Maarup
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Sorensdtr i Nordbye     10 Feb 1838  pg 350
CH:   dau = 
guard: Hans Kramer gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Nielsen i Nordbye   10 Feb 1838   pg 350
CH:   Peder Rasmussen Foged
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr i Thorup    18 Feb 1838   pg 351
arvinger
by: Mads Jorgen Sorensen hmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Olsdtr i Orbye     18 Feb 1838   pg 351
FADER:  Ole Pedersen sognf i Orby
BRO:   Jens Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Pedersdtr i Pillemrk      18 Feb 1838  pg 351
CH:   ... = Jens Caspersen i Pillemark
     ... = Bendt Pedersen i Pillemark
     ... (dod)
      CH: 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christian Mortensen i Kielholm?    18 Feb 1838  pg 351
FADER:  Mortensen overantnamester?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Else Cathrine Caspersdr i Koldbye   18 Feb 1838  pg 351
CH:   ... = Peder Nielsen or Michelsen ? hmd
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jensen i Onsberg    18 Feb 1838   pg 351
CH:   Jens Hansen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen i Onsberg   18 Feb 1838   pg 351
CH:   Soren Jensen hmd i Onsberg
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Pedersdtr i Onsberg      18 Feb 1838  pg 351
?HUSB:  Jens P. Pakke? hmd
CH:   
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Margrethe Olsdtr i Langemark  18 Feb 1838  pg 351
HUSB:  Jorgen Andersen hmd
FADER:  
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mads Michelsen i Brundbye  18 Feb 1838   pg 351
CH:   Peder Madsen hmd i Brundbye
     Bertel Madsen gmd i Fuglslov, Sonder Herved, Randers amt
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jensdtr i Koldbye   18 Feb 1838   pg 351
HUSB:  Soren Runis? hmd
1 HEIR: 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Nielsdtr i Langemark    18 Feb 1838  pg 351
SIS:   ... Nielsdtr = Michel Lund i Langemark
by: Mads Jorgen Sorensen hmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Oline Olsdtr i Besser    18 Feb 1838   pg 351
HEIR:  Jorgen Henrichsen hmd i Besser
     others
     Jens Soren Larsen i Brundbye (dod)
      HEIRS:
     Maren Jensdtr i Brundbye (dod)
      HEIRS:
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Michelsen Havkrog aftgsmd i Nordbye   5 Mar 1838  pg 354
CH:   ... Michelsdtr = Soren Michelsen Thundboe gmd i Nordbye
     ... Michelsdtr = ...
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Rasmussen Wester/Vester gmd i Langemark      opbudsboe 18 Mar 1838 pg 354 355 356 364 380 383 388 393 404
405 410
CH:   ... Pedersdtr = Simon Andreas Hansen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jorgen Rasmussen 11 i Pillemark     14 Mar 1838  pg 354
PLEIEFAD:    Jj Pedersen Smed gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Michelsen Oster gmd i Tafteberg      opbuds 5 Apr 1838   pg 357 358 359 365 366 384
MODER:  Kirsten Oster i Besser
BRO:   Jens Oster baadforer i Haarmark
? Christian Nielsen gmd i Maarup & sin broder Rasmus Kornmaaler gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Pedersdtr i Langemark    11 Apr 1838   pg 359 381 392
HUSB:  Simon Andreas Hansen inds
CH:   Giertrud Simonsdr 3
efter: Peder Westers opbudsboe
guard: Peder Pedersen Iversen hmd i Langemark / Ole Holm sognef i hiemme
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christian Henckell gmd sagforer i Pillemark   opbuds 27 Apr 1838  pg 360 365 375 376 378 380 382 383
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hector Frederich Henkell gmd i Brundbye     1 Jun 1838  pg 361 371
3WIFE:  Ane Dorthe Pedersdtr
CH:   Ane Mette Henckell ˝
1WIFE:  
CH:   Christine Henckell
     Sophie Frederikke Henckell begge ugifte
2WIFE:  
CH:   Birgethe Caroline Henckell 7
REL:   C. Henckell i Pillemark
guard: Jens Aarhuus hmd i Brundbye
wgd: Bendt Pedersen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Eliasen ungkarl i Brundbye   9 May 1838  pg 361 382
3 SODSK:     Jens Eliasen gmd i Brundby
     myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Sorensen Smed ungkarl i Nordbye      17 Jul 1838  pg 365 383
BRO:   Christen Sorensen Smed inds hos Morten Moller gmd i Nordbye
     ... Sorensen Smed
SIS:   ... Sorensdtr myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Sorensen gmd i Nordbye  18 Jul 1838   pg 366 383
WIFE:  (testament)
MODER:  
5 SODSK:     myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemmen Pedersen Holm gmd i Nordbye       15 Aug 1838  pg 368
CH:   ... Clemensen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jorgensdtr pige i Traneberg   20 Oct 1838  pg 368 369 387 388
STEPFAD:     Rasmus Rasmussen Farver gmd i Traneberg
2 SIS:  Kirsten Jorgensdtr = Tonnes Mortensen hmd i Traneberg
     Grethe Jorgensdtr = Niels Rasmussen aftgsmd i Tannerup
BRO:   Tonnes Jorgensen (dod)
      CH: Jorgen Tonnesen 19
         Bertel Tonnesen 13
guard: Poul Bertelsen hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr i Tanderup      9 Nov 1838    pg 371 373 378
HUSB:  Willads Bendsen gmd
CH:   Niels Soren Willadsen 11
     Michel Willadsen 9
     Johannes Willadsen 8
     Bodil Willadsdr 2
     Clemmen Soren Willadsen 8 wks
BRO:   Hans Michelsen Maler gmd/inds i Pillemark
HUSB.STEPCH: Bendt Jensen (both parents dod)
HUSB.1WIFE: Bodil Nielsdtr (dod 12 Dec 1825)
HUSB.CH:     Jens Sorensen  (after moder)
     Mette Johanne 
til: Michel Hansen Maler gmd i Brundbye
   Soren Jensen Maler hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Casper Jacobsen ungkarl hos Jorgen Hiulmand gmd i Traneberg   25 Nov 1838  pg 373
˝BRO:  Jens Caspersen (dod)
      3CH: Soren Jensen myndig
         Ane Dorthe Jensdtr 38 ugift
         Mette Marie Jensdtr = Soren Jensen Gie hmd i Onsberg
     Jens Jacobsen hmd i Traneberg
˝SIS:  Giertrud Jacobsdtr (dod) = Jorgen Hiulmand gmd i Traneberg
      2CH: Morten Peder Jorgensen 23
         Bodil Jorgensdtr 21 ugift
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Pedersen soemand    24 Dec 1838  pg 377
FADER:  (dod)
˝BRO:  Morten Pedersen ungkarl i Orbye
BRO:   Michel Pedersen i Onsberg (dod)
      CH: Peder Michelsen dreng
         Kirsten Michelsdtr pige
?    Peder Pedersen dod i Jylland
?    Soren Pedersen Ladefoged i Sammenregts 35, dod i Niconai, Africa (perhaps the deceased?)
guard: Peder Jensen Hiulmand gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Jensen Havkrog i Nordbye    7 Feb 1839   pg 382
guard: Jens Knudsen hmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Jorgensdtr i Koldbye     7 Feb 1839   pg 382
HUSB:  Niels Christensen hmd 
arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Christensdtr i Nordbye    7 Feb 1839   pg 382
STEPFAD:     Jorgen Pedersen Peid? hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Clemensen Kildmand i Koldbye   7 Feb 1839   pg 382
STEPCH: Morten Jorgen Frandsen hmd i Koldbye
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Pedersen Schiot i Orbye?    7 Feb 1839   pg 382
FADER:  Soren Schior hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Pedersen Mind i Onsberg     7 Feb 1839   pg 382
CH:   Jorgen Pedersen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Soren Jacobsen ungkarl    7 Feb 1839   pg 382
BRO:   Michel Krimer? hmd i Brundbye
     others?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Dorthe Rasmusdtr enke i Langemark      8 Feb 1839  pg 383
CH:   Soren Jensen Wastrup gmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Pillemark   9 Feb 1839   pg 383
by: Christen Sorensen Hiort hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemmen Hans gmd i Nordbye  7 Feb 1839   pg 383
CH:   Morten Clemensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jensen Foged hmd i Koldbye    7 Feb 1839   pg 383
1 HEIR: Jens Sorensen hmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Michelsen Havkrog i Nordbye  7 Feb 1839   pg 383
STEPCH: Niels Hans Nielsen
? Trine Jensdtr (dod)
  CH:
 Margrethe Clemensdr i Maarup (dod)
  CH:
guard: Morten Jorgensen Birus? i Brundbye
SIS:   Karen Jorgensdtr i Langemark
guard:  Christen Sorensen inds i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Clemensdr i Tannerup    9 Feb 1839   pg 383
by: Niels Jensen hmd i Tannerup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Sorensen Hiort hmd i Nordbye      7 Feb 1839   pg 383
      (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Jensdtr i Nordbye   31 Mar 1839  pg 385 386 389 390 401 418
HUSB:  Rasmus Pedersen gmd
MODER:  Inger Michelsdtr aftgsenke = afg Jens Beier gmd i hiemme
SIS:   Maren Jensdtr = Morten Frederich Christophersen hmd i Onsberg
     Karen Jensdtr 22
BRO:   Clemen Jensen 17
     Michel Jensen 16
     Soren Jensen 10
MORBRO: Rasmus Michelsen gmd i Maarup
wgd: Michel Pedersen Skraeder gmd i Nordbye     
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Mortensdtr enke i Nordbye    26 Mar 1839  pg 385 423
HUSB:  Clemen Holm gmd (dod)
1 CH:  Morten Clemensen Holm gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr enke i Brundby      14 Mar 1839  pg 385 413
HUSB:  Rasmus Andersen gmd (dod)
4 CH:  alle myndige
? Bodil Sorensdtr enke = afg. Ole Oster aftgsmd i Selsinggaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Christiansen or Niels Christensen fledforing i Maarup      16 Mar 1839   pg 385 415
4 CH:  Christian Nielsen gmd handelsmand i Maarup
     B. Nielsen gmd i Nordbye
     S. Nielsen gmd i Maarup
     Margrethe Nielsdtr = S. Sorensen gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr myndling (age 3 when father died) i Alstrup     4 Apr 1839  pg 387 390
MODER:  Bodil Marie Larsdtr = STEPFAD: Niels Sorensen gmd i Alstrup
BRO:   Jens Jensen 
     Lars Jensen
     Niels Morten Jensen
˝BRO:  Jens Soren Nielsen
SIS:   Ane Dorthe Jensdtr
     Apelone Jensdtr
     Karen Jensdtr
FADER:  Jens Jensen Snedker gmd i Alstrup (dod)
guard: Morten Nielsen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Oline Olsdtr 2˝ overform #455 i Brundbye      18 Apr 1839  pg 387 391
MODER:  Mette Hansdtr = STEPFAD: Michel Nielsen Gylling gmd i Brundbye
˝BRO:  Peder Christian Olsen  (age 18 in 1845)
˝SIS:  Dorthe Olsdtr  (age 22 ugift in 1845)
SIS:   Dorthe Marie Olsdtr   (dod 9 Oct 1845  pg 531 536) 
FADER:  Ole Jorgen Olsen gmd i Brundbye (dod 13 Feb 1837 - deceased age 2˝ then)
guard: Morten Holm gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen Hjulmand gmd i Orbye   11 May 1839  pg 399 400 402
2WIFE:  Bodil Willumsdtr
CH:   Jens Sorensen 20
     Willum Sorensen 18
     Elias Sorensen 14
     Ane Margrethe Sorensdtr = Jacob Mortensen gmd i Traneborg
     Ane Mette Sorensdtr 12
1WIFE:  Ane Margrethe Eliasdr
2 CH:  Maren Sorensdtr Sorensdtr = Soren Sorensen gmd i Orbye
     Bodil Sorensdtr = Soren Bendsen gmd i Orbye
BRO:   Jorgen Jensen Hiulmand gmd i Traneborg
wgd: Soren Wadstrup skovf i Brottingsborg Skov   (signed: Soren Wastrup)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jorgensdtr i Orbye      11 Jun 1839   pg 401 415
HUSB:  Jens Sorensen Smed gmd
2 CH:  Jorgen Sorensen smed i Permelille
     Jacob Sorensen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Willumsdtr i Orbye   20 Jun 1839  pg 402 403
HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   myndige & umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr i Haarmark      24 Jun 1839   pg 402 406 416
HUSB:  Hans Simonsen gmd
CH:   Simon Frederich Hansen 36 tiene hiemme
     Jens Hansen 24 hiemme
     Maren Hansdtr = Ole Jorgensen gmd i Haarmark
     Mette Hansdtr = Michel Gylling gmd i Brundbye        (signed: Michel Nielsen )
     Dorthe Marie Hansdtr ugift tiene hiemme
     Karen Hansdtr ugift hiemme
guard: Jens Oster
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Sorensdtr i Selsingsgaard    21 Jul 1839  pg 406 408 420 428?
2HUSB:  Peder Jensen Buur/Buhr/Buhs gmd
CH:   Morten Pedersen 7
     Ane Margrethe Pedersdtr 12
1HUSB:  Morten Michelsen Poulsen gmd (dod)
CH:   Ane Cathrine Mortensdtr ugift hiemme
guard: Ole Jensen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Sorensen Krammer gmd i Langemark     24 Jul 1839  pg 410
WIFE:  (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Tonnesdr i Pillemark  21 Sep 1839  pg 413 414 430 439 441 661
HUSB:  Jens Soren Rasmussen gmd
˝SIS:  Mette Jorgensdtr = Peder Pedersen Skipper hmd i Brundbye
     Barbra Tonnesdr ugift
guard: Peder Jensen Hjulmand gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Johansen bmd i Brundbye      7 Oct 1839  pg 415 418 434
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Hans Christian Hansen 20
     Frederich Hansen 16
     Jorgen Hansen 4
     Ane Marie Hansdtr 24 ugift
     Hansine Hansdtr 18 ugift
     Stine Hansdtr 17 ugift
     Frederikke Hansdtr 11
     Pouline Hansdtr 9
     Hanne Hansdtr 7
     Marie Hansdtr 2     (? Karen Lene Hansdtr )
guard: Jens Pedersen gmd i Brundbye
wgd: Soren Mahler handelsmand i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Jensen gmd sognefoged i Permelille     23 Sep 1839  pg 415 416
3 CH:  Jens Olsen gmd i Haarmark
     Michel Olsen gmd i Permelille
     Peder Olsen tjenestekarl i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Clemensen aftgsgmd i Thorup   8 Oct 1839  pg 415 431 432
CH:   Ane Pedersdtr enke = afg. Jens Jensen gmd i Thorup
      CH: Peder Jorgen Jensen inds i Thorup (for his mother)
     Dorthe Pedersdtr (dod)
      CH: Mariane Olsdtr = Jens Oster gmd i Brundbye
         Ane Dorthe Olsdtr ugift
         Ane Mette Olsdtr ugift
wgd: Jens Holm gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Rasmussen gmd i Osterbye     14 Nov 1839  pg 418 423
CH:   ... Hansdtr = Christen Jensen
     Morten Hansen
     Soren Hansen
     ... Hansdtr = Jens Pedersen
     ... Hansdtr = Soren Jensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Pedersen Almstok gmd i Tofteberg     27 Nov 1839  pg 418 421 433 434
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Frederich Nielsen 16
     Peder Christian Nielsen 14
     Ane Margrethe Nielsdtr 24 = Peder Farholm musikant i Onsberg
     Marie Nielsdtr 16 ugift
     Jensine Kirstine Nielsdtr 9
     Christiane Cathrine Nielsdtr 6
guard: Christian Sorensen hmd i Tafteberg
wgd: Soren Eriksen gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Hansen gmd i Orbye    13 Dec 1839  pg 420 423
CH:   Hans Jensen gmd 
     Ane Christine Jensdtr = Soren Pedersen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Pedersdtr 26 i Permelille    2 Jan 1840  pg 423
FADER:  Peder Turresen gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbra Rasmusdtr enke i Maarup        17 Apr 1840   pg 424 441
HUSB:  Niels Christiansen aftgsmd (dod)
CH:   Christian Nielsen gmd
     Bertel Nielsen gmd
     Margrethe Nielsdtr = Soren Sorensen gmd
     Niels Nielsen gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Jorgensdtr enke i Orbye     5 May 1840  pg 424 439
HUSB:  Jens Jorgensen Bodker aftgsgmd (dod)    (testament)
?HEIR:  Soren Sorensen Krog gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Mortensdtr i Nordbye         8 Apr 1840    pg 424 425 436 (?439)
HUSB:  Hans Sorensen Kramer/Krammer gmd
CH:   Soren Hansen 15
     Morten Hansen 14
     Willads Hansen 11
     Peder Hansen 6
FADER:  Jens Hansen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Pedersen gaardbest i Haarmark   24 Feb 1840  pg 424 439
WIFE:  Ane Margrethe Bertelsdr (testament)
wgd: Morten Pedersen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Henrich Pedersen gmd i Onsberg     16 May 1840   pg 426 427 436
2WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Rasmus Nielsen 6 mo
     Karen Nielsdtr 4     (? Maren Nielsdtr )
1WIFE:  
CH:   Jacob Peder Nielsen 9
BRO:   Jens Pedersen Gylling handelsmand kjobmand i Traneberg
wgd: Jorgen Jorgensen Spinder gmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Rasmussen Farver gmd i Traneberg     18 May 1840  pg 426 427 428 429 447 448 478 479
WIFE:  Karen Tonnesdr (dod)   (testament - 16 Jun 1825)
BRO:   Niels Rasmussen Farver (dod) = Grethe Jorgensdtr (deceased's stepch)
      CH: Karen Kirstine Nielsdtr 19
         Soren Nielsen 
WIFE.CH:     Tonnes Jorgensen (dod)
      CH: Jorgen Tonnesen
         Bertel Tonnesen
     Kirsten Jorgensdtr = Tonnes Mortensen hmd i Traneberg
     Margrethe Jorgensdtr or Grethe Jorgensdtr = Niels Farver inds i Tanderup
guard: Rasmus Jorgen Jensen Krag skomager i Pillemark
guard: Jacob Mortensen Snedker gmd
guard: Poul Bertelsen hmd i Besser & Jens Hansen Kiempe hmd i Traneberg & Rasmus Jorgen Clemensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Hansdtr enke i Thorup   21 May 1840  pg 428
HUSB:  Niels Jorgensen gmd (dod)
by: Hans Hansen gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Sorensdtr i Pillemark       17 Jun 1840   pg 431 439
HUSB:  Rasmus Olsen Svane gmd      (testament 9 Dec 1833)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr i Osterbye     23 Jun 1840   pg 433
HUSB:  Jorgen Poulsen aftgsmd
1 CH:  ... Jorgensen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Marie Christensdtr i Thorup   1 Jul 1840  pg 438
HUSB:  Morten Jensen gdbest
CH:   Jens Soren Mortensen
     Christen Mortensen
guard: Niels Mortensen gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Jacobsen gmd i Nordbye      26 Oct 1840  pg 442 443 444
2WIFE:  Apolone Larsdtr
CH:   Lars Pedersen 5
     Jens Pedersen 3
     Peder Pedersen ˝
1WIFE:  Bodil Michelsdtr (dod)
CH:   Michel Pedersen 20 hiemme
     Jacob Pedersen 14
     Maren Pedersdtr 16 ugift hiemme
     Kirsten Johanne Pedersdtr 12
2WIFE.BRO: Soren Larsen gmd 
BRO:   Jens Jacobsen gmd i Nordbye
guard: Rasmus Poulsen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Marie Axelsdr i Langemark    14 Nov 1840  pg 443 444 446
HUSB:  Jespersen Larsen gmd
CH:   Ane Marie Jesdr = Jens Rasmussen gmd i Aggerup 
     Dorthe Caroline Jesdr = C. Meyer/Mayer bager i Langemark
     Ane Cathrine Jesdr ugift hiemme
     Ane Mette Jesdr ugift hiemme
REL:   Soren Bertelsen gmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Pedersen Ladefoged gmd i Langemark     30 Nov 1840  pg 443 449 452
WIFE:  Ane Mette Bertelsdr
CH:   Peder Jensen 16
     Bertel Jensen 5
     Margrethe Jensdtr 18
     Christiane Jensdtr 14
     Barbara Jensdtr 12
WIFE.SVOGER: Jens Sorensen gmd i Stauns
guard: Ole Holm sognf
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Rasmussen Lund aftgsgmd i Orbye     20 Dec 1840  pg 447 451 457 467 468
WIFE:  Cathrine Andersdtr    (testament 28 Sep 1822)
CH:   Rasmus Rasmussen 48 vanvittige
     Jens Rasmussen Skipper gmd i Orbye (dod)
      CH: Rasmus Jensen umyndige
         Cathrine Jensdtr umyndige
guard: Jens Holboe gmd / Poul Bertelsen hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Tonnesdr aftgsenke i Brundbye       23 Dec 1840  pg 448
2 CH:  myndige
by: Peder Madsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Larsdtr i Osterbye      19 Feb 1841   pg 452 456
HUSB:  Soren Tonnesen gmd    (testament 16 Feb 1825)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Christensen vanvittige i Thorup      14 Jan 1841  pg 452 
FADER:  Christen Mortensen aftgsgmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jorgensen Skipper aftgsgmd i Pillemark      4 Feb 1841  pg 452 468 469 470 478?
STEPCH: Erik Hansen = Barbara Sorensdtr gmd i Pillemark
      CH: Hans Eriksen
         Johanne Marie Eriksdtr
         Mette Marie Eriksdtr   (dod age 20 - 28 Oct 1842 - pg 480 493)
         Ane Mette Eriksdtr    (dod 13 aars)
guard: Michel Hansen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Nielsen Bodker aftgsmd i Pillemark    3 Feb 1841  pg 452 456
CH:   Ole Rasmussen Bodker gmd i Haarmark
     ... Rasmusdtr (dod) = Lars Jacob Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Sorensen Aggerup = Ane Kirstine Sorensdtr i Thorup   21 Jan 1841  pg 452
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Larsdtr i Nordbye     10 Apr 1841  pg 454 456
HUSB:  Rasmus Jensen Krammer gmd
4 CH:  Jens Rasmussen 18
     Lars Rasmussen 15
     Henrich Rasmussen 10
     Michel Soren Rasmussen 6
BRO:   Michel Larsen Gronfeldt huulmand
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Olsdtr enke i Pillemark    21 May 1841  pg 455 456
HUSB:  Rasmus Nielsen Bodker aftgsmd (dod 3 Feb 1841)
CH:   ... Rasmusdtr = Lars Jacob Jensen gmd i Pillemark
     Ole Rasmussen Bodker
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen Snedker gmd i Permelille      30 May 1841  pg 455 456 459
WIFE:  
CH:   myndige & umyndige
wgd: Morten Pedersen sognef i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Nielsen Tolder hmd i Haarmark      20 Jun 1841  pg 455
WIFE:  
CH:   myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Jorgensdtr 21 ugift fruentimer i Brundbye   6 Jul 1841  pg 456 458
FADER:  Jorgen Ladefoged gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Pedersdtr enke i Nordbye     25 Aug 1841  pg 459
HUSB:  Rasmus Nielsen gmd (dod)
CH:   Peder Rasmussen Foged gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Kirstine Hansdtr i Koldbye  1 Nov 1841   pg 459
HUSB:  Soren Jensen Flenk/Flink gmd   (testament 21 Sep 1835)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Sorensen Kramer gmd i Nordbye      11 Jan 1842   pg 460 475 484
2WIFE:  Margrethe Pedersdtr
CH:   Ane Dorthe Hansdtr    (fodt 15 May 1842)
1WIFE:  Dorthe Mortensdtr (dod)
CH:   Soren Hansen 117
     Morten Hansen 15
     Willads Hansen 12
     Peder Hansen 7
guard: Jens Hansen gmd i Nordbye
wgd: Rasmus Beyer sognef i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Sorensdtr i Orbye   14 Feb 1842   pg 461 463 472
HUSB:  Soren Bendsen gmd
SIS:   Maren Sorensdtr = Soren Krogh gmd i Orbye
˝BRO:  Jens Sorensen 23 i Orbye
     Willum Sorensen 20 i Orbye
     Elias Sorensen 17 hiemme
˝SIS:  Ane Margrethe Sorensdtr = Jacob Mortensen Snedker gmd i Traneberg
     Ane Mette Sorensdtr 13
FARBRO: Jorgen Hjulmand gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ingeborg Adamsdr enke i Koldbye     23 Jan 1842 pg 461
HUSB:  Rasmus Sorensen gmd (dod)
BRO:   Soren Rasmussen umyndig
SIS:   Bodil Rasmusdtr
     Ane Mette Rasmusdtr alle umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Inger Sorensdtr i Nordbye      4 Feb 1842    pg 461 462 474 484
HUSB:  Lars Michelsen Gaard gmd
CH:   Soren Larsen 27 gmd i Nordbye
     Apolone Larsdtr 30 = Rasmus Jensen gmd i Nordbye
     Grethe Larsdtr 18 ugift hiemme
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Marie Nielsdtr tjenestepige hos Thomas Hansen gmd i Orbye     22 Mar 1842  pg 465
BRO:   Jens Nielsen
SIS:   Ingeborg Nielsdtr
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Clemensen ungkarl i Osterbye   25 Mar 1842  pg 465 467 481 485
STEPFAD: Peder Jensen Sondergaard gmd i Osterbye
BRO:   Jorgen Soren Clemmensen 27
     Peder Clemensen 25
     Morten Clemensen 18
     Jens Johan Clemensen 13
SIS:   Dorthe Marie Clemensen 21 ugift
     Karen Clemmensdr 11
?guard: Peder Sondergaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Rasmussen Molboe gmd i Maarup   14 Mar 1842  pg 465 473
WIFE:  Bodil Rasmusdtr
CH:   Jacob Jensen 23 hiemme
     Rasmus Jensen 17
     Christen Jensen 14
     Maren Jensdtr 25 ugift
     Bodil Jensdtr 21 ugift
     Barbara Nielsdtr 19
     Margrethe Nielsdtr 12
BRO:   Christen Rasmussen Molboe gmd i Nordbye
wgd: Christen Pedersen smed i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Espensen gmd i Tafteberg     13 Apr 1842  pg 467 469
WIFE:  Margrethe Pedersdtr   (testament 9 Apr )
wgd: Soren Eriksen gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Willum Pedersen 19 ungkarl i Orbye   24 May 1842  pg 468
FADER:  Peder Pedersen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Jorgensdtr i Besser, dod i Maarup   20 Jun 1842  pg 470 476
HUSB:  Morten Skipper gmd
CH:   Margrethe Mortensdtr = Christian Nielsen gaard & handelsmand i Maarup
     Mariane Mortensdtr 22 ugift hiemme
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Pedersen Skradder/Skraeder gmd i Nordbye     1 Sep 1842  pg 477 478 484
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Rasmus Michelsen 30 gmd i Nordbye
     Peder Michelsen 25 inds i Nordbye
     Jens Michelsen 23 i Nordbye
     Hans Peder Michelsen 21 hiemme
     Ole Michelsen 18 hiemme
     Michel Michelsen 14
     Jacob Michelsen 11
     Grethe Michelsdtr = Jorgen Sorensen gmd i Nordbye
     Barbara Michelsdtr = Ch. Beyer gmd i Morup
wgd: Christen Pedersen Smed i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bendt Jorgensen Moller i Tanderup   29 Nov 1842  pg 480
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Jens Christian Bendsen mindre
     Jorgen Soren Bendsen
     Ane Kirstine Bendsdr
     Ane Dorthe Bendsdr
guard: Willads Bendsen
wgd: Martin Groskop gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen aftgsgmd i Nordbye    30 Oct 1842  pg 480
by: Michelsen kiekesanger i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Andersdtr or Kirstine Andersdtr enke i Permelille    9 Nov 1842  pg 480 481
HUSB:  Jens Jensen aftgsgmd (dod)
CH:   Jens Jensen
     Maren Jensdtr = P.J. Pedersen gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Christensdtr enke i Nordbye   15 Dec 1842   pg 481
HUSB:  Rasmus Sorensen gmd (dod)
CH:   ... Rasmusdtr = Peder Tudse
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Hansen aftgsgmd i Koldbye     2 Dec 1842  pg 481
CH:   ... Hansdtr = Soren Sorensen
     Hans Hansen
     ... Hansdtr = Lars Soren Olsen
     Thomas Hansen gmd i Orbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Knud Jensen gmd i Onsberg   10 Jan 1843  pg 482
CH:   ... Knudsdtr = Morten Oster i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Poulsen aftgsgmd i Osterbye  25 Jan 1843  pg 483
CH:   Soren Jorgensen gmd i Osterbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jorgensdtr enke i Permelille   30 Jan 1843  pg 483 489 500 510 512 596
HUSB:  Morten Olsen aftgsgmd (dod - 14 Jun 1826)  (testament)
SIS:   Kirsten Jorgensdtr (dod) = Jens Rolandsen gmd i Haarmark
      CH: Jorgen Jensen gmd i Pillemark
         Jens Jensen gmd i Pillemark
         Roland Jensen gmd i Krogsgaard (dod) 
          CH:  Kirsten Rolandsdr 13
             Rolandine Rolandsdr 8
         Grethe Jensdtr = Soren Bertelsen gmd i Haarmark
         Dorthe Jensdtr = Jens Olsen gmd i Haarmark
         Kirsten Jensdtr = (?fraskild) Morten Pedersen sognef i Permelille
BRO:   Morten Snedker gmd i Pillemark (dod)
      CH: Roland Mortensen gmd i Pillemark
SIS:   Bodil Jorgensdtr (dod) = afg Jens Hjulmand gmd i Onsberg
      CH: Jorgen Hjulmand gmd i Traneberg  (signed: Jorgen Jensen )
         Peder Jensen Hjulmand gmd i Onsberg
         Jens Jensen Hjulmand hmd i Onsberg
         Mette Kirstine Jensdtr enke = afg Morten Praest gmd i Onsberg
     Maren Jorgensdtr (dod) = Tonnes Jorgensen gmd i Haarmark
      CH: Jens Tonnesen tommermand i Besser
         Ane Tonnesdr (dod) = Soren Wadstrup gmd i Haarmark
          CH:  Rasmus Wadstrup gmd i Onsberg
             Jorgen Wadstrup hmd i Brundbye
             Tonnes Wadstrup hmd i Orbye
             Peder Wadstrup hmd i Orbye
             Soren Wadstrup ungkarl hmd i Holsteen
             Mette Marie Sorensdtr = Peder Jydsker hmd i Tanderup/Tannerup
             Aneke Sorensdtr or Anecke Sorensdtr (dod) = Jens Hansen Mand hmd i Haarmark
               CH: Hans Jensen 16
             Kirsten Sorensdtr (dod) = Ole Sorensen skomager hmd i Onsberg
               CH: Ane Mette Olsdtr 13
HUSB.BRO: Peder Olsen gmd i Koldbye (dod)
      CH: Niels Pedersen aftgsgmd i Brundbye (?dod by 9 Sep 1844 )
         Margrethe Pedersdtr = Rasmus Ladefoged gmd i Koldbye (dod by 23 Jan 1844)
         Ane Pedersdtr = Jacob Sorensen gmd i Permelille
         Maren Pedersdtr enke = afg Rasmussen degnen i Koldbye
HUSB.SIS: Grethe Olsdtr (dod) = Bertel Eriksen gmd i Koldbye
      CH: Erik Bertelsen gmd i Brundbye
         Ole Bertelsen ungkarl tiene i Haarmark
         Ane Margrethe Bertelsdr = Soren Jorgensen Ladefoged gmd i Haarmark
wgd: Alfast Jensen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Michelsen Havkrog gmd i Nordbye      5 Feb 1843  pg 484 489
WIFE:  Barbara Sorensdtr    (testament 4 Oct 1833)
wgd: Michel Clausen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Truelsdr i Koldbye   18 Feb 1843  pg 485 494
2HUSB:  Morten Nielsen gmd
CH:   Niels Mortensen 8
     Truels Mortensen 6
     Jens Mortensen 4
     Abel Margrethe Mortensdtr 2
1HUSB:  Jens Jensen gmd
CH:   Jens Anders Jensen 13
guard: Peder Buue/Buhs gmd i Selsingegaard & Alfast Jensen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr enke i Onsberg      20 Mar 1843  pg 487
HUSB:  Henrich Soren Tonnesen gmd (dod)
CH:   Hans Henrichsen gmd i hiemme
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jacob Mortensen Snedker gmd i Traneberg     17 Mar 1843  pg 487 490
2WIFE:  Ane Margrethe Sorensdtr
CH:   Ane Dorthe Jacobsdtr 3
     Jacobsine Jacobsdtr 3 wks     (? Jacob-Signe Jacobsdtr )
1WIFE:  Margrethe Mortensdtr (dod)
CH:   Margrethe Jacobsdtr 9
BRO:   Niels Mortensen Snedker gmd i Thorup
?    Soren Mortensen ungkarl i Thorup
wgd: Jens Pedersen gmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Olsdtr aftgsenke i Onsberg   8 Mar 1843  pg 487
HUSB:  Jacob Morten Johnsen aftgsgmd (dod)
CH:   ... Jacobsdtr = Niels Hansen Pedersen gmd i hiemme
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

....    2 Apr 1841/3 Jun 1843  pg 489
HEIR:  Henriette Pauline Friis froken i Parislund
HEIRS.SVOGER: Mackeprang forpagter i Brattingeborg
? Laaurits Nyegaard procurator i Khvn
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Cathrine Bruun i Bisgaard    1 Feb 1840/7 Jun 1843 pg 489 493
HUSB:  Lassen forpagter
3 CH:  1 son & 2 daus umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Sorensdtr i Nordbye         16 May 1843   pg 489 499
HUSB:  Rasmus Krammer gmd
FADER:  Soren Jensen Krammer
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Rugaard gmd i Koldbye      16 Jun 1843  pg 490 493
WIFE:  Margrethe Jensdtr
CH:   myndige & umyndige
wgd: Christen Christensen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Mortensdtr pige i Tafteberg, dod i Koldbye  25 Aug 1843  pg 491 495
MODER:  Ane Margrethe Jorgensdtr = STEPFAD: Jens Hansen Bryder gmd i Tafteberg
BRO:   Jens Mortensen 17
SIS:   Maren Mortensdtr 24 ugift     (dod also)
     Margrethe Mortensdtr 22 ugift
     Giertrud Mortensdtr 20 or 21 ugift
˝BRO:  Morten Jensen 12
     Hans Jorgen Jensen 9
     Jorgen Jensen 6
˝SIS:  Ane Cathrine Jensdtr 15
guard: Morten Nielsen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jensen Ladefoged gmd i Koldbye      8 Aug 1843  pg 491 492
WIFE:  
6 CH:  sons - 3 mindre & 3 umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Mortensdtr pige i Tofteberg   28 Aug 1843  pg 492 497
MODER:  Ane Margrethe Jorgensdtr = STEPFAD: Jens Hansen Bryder gmd i Tafteberg
BRO:   Jens Mortensen 17
SIS:   Margrethe Mortensdtr 22 ugift
     Giertrud Mortensdtr 20 ugift
     Ane Mette Mortensdtr (dod also)
˝BRO:  Morten Jensen 12
     Hans Jorgen Jensen 9
     Jorgen Jensen 6
˝SIS:  Ane Cathrine Jensdtr 15
guard: Morten Nielsen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Marie Christensdtr i Koldbye   1 Sep 1843  pg 493 498
HUSB:  Hans Jacobsen Mahler gmd
2 CH:  Jacob Hansen 2
     Ane Cathrine Hansdtr 8
FADER:  Christen Gylling gmd i Permelille
BRO:   Niels Gylling gmd i Haarmark   (?FARBRO:)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mortensdtr i Permelille      12 Oct 1843  pg 498 499
HUSB:  Christen Gylling gmd
CH:   Schulst Christensdtr ugift myndig (?dod)
      1CH: umyndig dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Mortensdtr i Besser   5 Dec 1843   pg 498 501 516
HUSB:  Philip Jorgensen gmd
CH:   Jorgen Phillipsen 32 gmd i Besser
     Morten Phillipsen 30 hmd i Besser
     Christian Phillipsen 28 hiemme
     Soren Phillipsen 26 tiene i Besser
     Carl Phillipsen 25 hiemme
     Christiane Phillipsdr ugift hiemme
     Karen Phillipsdr ugift
guard: Schade skolelarer i Besser / Schade kirkesanger i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Gylling gmd i Permelille   d.12 Nov 1843/4 Feb 1844    pg 498? 503
CH:   Schulz Christensdtr mynder
guard: Niels Gylling gmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Johanne Sorensdtr enke i Nordbye        7 Dec 1843    pg 499
HUSB:  Soren Olsen gmd (dod)
CH:   ... Sorensdtr = Soren Beyer i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Samuelsdr enke i Langemark   3 Jan 1844   pg 499
HUSB:  hmd (dod)
CH:;   Ole Rasmussen gmd i Lanagemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Sorensen Fast gmd i Koldbye   7 Dec 1843  pg 499 503
WIFE:  
CH:   myndige & umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Jensen 21 ungkarl i Orbye    4 Jan 1844  pg 500 501
MODER:  Maren Sorensdtr = STEPCH:     Ole Hansen Bryder gmd i Orbye
BRO:   Jens Soren Jensen ungkarl i Orbye
SIS:   Ane Margrethe Jensdtr = Peder Buhr gmd i Selsingegaarde
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Sorensen Rugaard gmd i Pillemark     8 Jan 1844  pg 500 503 514
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Ole Soren Nielsen 12
     Mette Marie Nielsdtr 16
guard: Jorgen Jensen Mand gmd i Pillemark
wgd: Michel Olsen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Appelone Jensdtr aftgsenke i Nordbye      6 Feb 1844   pg 503
HUSB:  Rasmus Sorensen Smed hmd (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Dorthe Hansdtr 2 i Nordbye    22 Feb 1844  pg 505 517
MODER:  Grethe Pedersdtr = STEPFAD: Niels Jensen Mathiasen gmd i Nordbye
˝BRO:  Soren Hansen 20 (signed: Soren Hansen Kramer)
     Morten Hansen 17
     Willads Hansen 15
     Peder Hansen 10
     Hans Kramer ˝
FADER:  Hans Sorensen Kramer gmd i Nordby (dod 30 Jul 1842)˝
guard: Peder Jensen Thuse gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Rasmusdtr i Nordbye      7 Apr 1844  pg 505 506 515
HUSB:  Peder Jensen Tudse/Tuse/Thuse gmd
CH:   Rasmus Pedersen Tuse 25
     Jens Pedersen Tuse 23
     Christen Sorensen Pedersen Tuse 14     (? Christen Soren Pedersen )
     Ane Mette Pedersen Tuse = Johannes Michelsen Holm 23 inds reise til Norge
guard: Michel Pedersen Holm hmd & Niels Jensen Mathiasen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Larsen Skriver ungkarl i Osterby      20 Feb 1844  pg 505
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Henrich Jorgensen gmd i Tafteberg    22 Feb 1844  pg 505 512
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Jorgen Mortensen 16
     Rasmus Jorgen Mortensen 9
     Henrich Mortensen 5
     Ane Mette Mortensdtr 13
     Maren Mortensdtr 3
BRO:   Soren Holm gmd i Stauns
wgd: Mads Jorgensen Sorensen or Mads Jorgen Sorensen gmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Mortensen ungkarl i Traneberg   1 Jul 1844  pg 508
MODER:  
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Michelsdtr enke i Orby    31 May 1844  pg 508
HUSB:  Peder Johansen gmd (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Sorensen Svensk gmd i Tanderup      11 Jun 1844  pg 508 519
2 CH:  Soren Jorgensen gmd i Besser
     Ane Mette Jorgensdtr = Groskop gmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Olsen gmd i Brundby  23 Jun 1844  pg 508 519
WIFE:  Dorthe Bertelsdr (testament 2 Jun 1842)
wgd: Niels Sorensen Skoemager hmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Nielsdtr i Brundbye      14 Jul 1844   pg 508 518
HUSB:  Jorgen Truelsen gmd   (signed: Jorgen Troelsen)
CH:   Truels Jorgensen 10
     Niels Jorgensen 4
     Ane Dorthe Jorgensdtr 11
     Karen Margrethe Jorgensdtr 2
     Maren Jorgensdtr 1 mo
     Margrethe Jorgensdtr 1 mo
HUSB.CH: Sidsel Jorgensdtr
BRO:   Peder Nielsen hmd i Langemark
REL:   Peder Iversen hmd i Langemark
guard: Hegewald glarmester i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Michelsdtr or Pedersdtr enke i Nordby     24 Aug 1844  pg 510
HUSB:  Michel Rasmussen gmd (dod)
CH:   Rasmus Michelsen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Holm aftgsmd i Brundbye        26 Aug 1844   pg 510
WIFE:  
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Bertelsdr i Koldbye        2 Nov 1844    pg 519 522
HUSB:  Jacob Nielsen gmd
CH:   Barbara Jacobsdtr 5
MODER:  ... enke = afg Bertel Eriksen gmd i Koldbye
BRO:   Erik Bertelsen gmd i Brundbye
til:   Jens Bertelsen ungkarl
     Ane Bertelsdr = Christen Hansen gmd i Koldbye
     Ole Bertelsen ungkarl i Koldbye
     Jens Troelsen moller i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Kirstine Pedersdtr i Orbye     2 Dec 1844  pg 523
HUSB:  Willads Pedersen bmd
1 myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Andersdtr i Besser     4 Jan 1845   pg 523
HUSB:  Bertel Jensen gmd
CH:   ... Bertelsdr = Jens Rasmussen Favrisen? i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Sorensdtr i Pillemark      23 Jan 1845  pg 523 526 535 
HUSB:  Bendt Pedersen gmd    (testament 27 Nov 1838)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen Gaard gmd i Nordbye   26 Jan 1845  pg 523 537
WIFE:  Bodil Marie Jensdtr   (?=2. Niels Soren Rasmussen Kornmaaler 22 gmd i Nordbye, son of Rasmus Nielsen Kornmaaler
gmd i Nordbye)
CH:   Mette Johanne Gaard umyndig    ( Johanne age 8 - dod 26 Sep 1845 - pg 531)
WIFE.MODER: Maren Jacobsdtr enke (wgd: Heegaard pastor)
guard: Rasmus Bayed? sognef
wgd: Morten Jacobsen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jacob Jensen ungkarl i Maarup     1 Jan 1845  pg 523
FADER:  Jens Jacobsen gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Hansdtr ( Rasmusdtr x'd out) i Brundbye      17 Feb 1845  pg 523 526
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Peder Hansen = ... i Fyhn
     myndige & umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr i Koldbye      8 Jan 1845    pg 523 525
HUSB:  Morten Bryder gmd    (testament 31 Oct 1819)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Gumesen or Anders Gomesen gmd i Nordbye     28 Mar 1845  pg 525 526 531
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Gome Andersen or Gume Andersen 30 gmd hjelprskolelarer i Nordbye
     Peder Andersen 28 ungkarl i Nordbye
     Rasmus Michel Andersen 20 i Nordbye
     Anders Gommesen 13
     Dorthe Andersdtr = Michel Soren Michelsen gmd i Nordbye
     Johanne Bodil Marie Andersdtr = Peder Sorensen Holm hmd i Nordbye
     Mette Gommesen 19 ugift
     Birthe Marie Gummesen 16 ugift
     Maren Gumesen 10
WIFE.BRO: Christen Pedersen smed i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Jensdtr i Maarup   24 Apr 1845  pg 525 533
MODER:  Bodil Rasmusdtr enke = afg Jens Molboe gmd i Maarup
BRO:   Jacob Jensen 26 hiemme
     Rasmus Jensen 20 hiemme
     Christen Jensen 18 hiemme
SIS:   Maren Jensdtr 29 ugift
     Bodil Jensdtr 24 ugift
     Margrethe Jensdtr 16
wgd: Christen Pedersen Smed i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemen Jensen Beyer ungkarl i Nordbye      7 Apr 1845  pg 525 528 534
MODER:  Inger Michelsdtr or Ingeborg Michelsdtr
BRO:   Michel Jensen Beyer 22  (signed: Michel Jensen Beier)
     Soren Jensen Beyer 17
SIS:   Maren Jensdtr Beyer = Morten Christophersen hmd i Onsberg  (signed: Morten Frederich Christophersen )
     Karen Jensdtr Beyer = Rasmus Pedersen gmd i Nordbye
guard: Rasmus Michelsen gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jorgen Sorensen 19 ungkarl i Langemark   27 Mar 1845  pg 525
FADER:  Soren Wadstrup gmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Rasmussen ungkarl i Koldby    27 Mar 1845  pg 525
SVOGER: Jens Soren Rasmussen Fast gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Larsdtr enke i Nordbye  8 Jul 1845   pg 528
HUSB:  Michel Johnsen gmd (dod)
CH:   Lars Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Simonsen Kokenskye/Kobansbye? gmd i Haarmark    30 Aug 1845  pg 528 539 542
CH:   Simon Frederich Hansen 42 hiemme
     Jens Hansen 30 hiemme
     Maren Hansdtr = Ole Jorgensen gmd i Haarmark
     Mette Hansdtr = Michel Nielsen Gylling gmd i Brundbye
     Dorthe Marie Hansdtr 35 ugift hiemme    (= Soren Philipsen ungkarl i Besser)
     Karen Hansdtr 21 ugift hiemme
guard: Erik Sorensen ungkarl
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Rasmusdtr ugift fruentimer i Koldby      15 Oct 1845  pg 532
FADER:  Rasmus Sorensen gmd (dod)
SIS:   Ane Rasmusdtr = Jens Soren Rasmussen Fast gmd i Koldbye
     Bodil Rasmusdtr ugift
guard: Alfast Jensen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr aftgskone i Maarup     31 Oct 1845  pg 535
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr ugift fruentimer i Permelille   24 Oct 1845  pg 535
HEIR:  Samuel Rasmussen gmd i Permelille
     others 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jensdtr enke i Thorup      13 Nov 1845  pg 536
HUSB:  Jorgen Pedersen gmd (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Poulsdtr i Aggerup   5 Nov 1845   pg 536
HUSB:  Rasmus Jensen aftgsgmd
CH:   
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jensdtr i Osterbye   6 Jan 1846   pg 537 540
HUSB:  Jorgen Sorensen Bentsen or Jorgen Sorensen Bendsen gmd
1HUSB:  Bertel Sorensen gmd i Osterbye (dod)
CH:   Soren Bertelsen 32 hmd i Thorup
     Ane Margrethe Bertelsdr = Jens Holm gmd i Orby
     Mette Kirstine Bertelsdr = Jorgen Hansen hmd i Osterby
     Dorthe Bertelsdr 23 ugift
     Maren Bertelsdr 22 ugift
guard: Jorgen Jensen gmd i Krogegaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbra Willadsdr i Maarup   29 Jan 1846  pg 539 540
HUSB:  Rasmus Michelsen gmd
2 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Pedersdtr pige ugift i Koldbye     11 Jan 1846  pg 539
FADER:  Peder Clausen gmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Mortensdtr aftgsenke i Orbye   17 Apr 1846  pg 540 542 557
HUSB:  Willum Jensen Wadstrup gmd (dod)
CH:   Bodil Willumsdtr enke = afg Soren Hjulmand gmd i Orbye
      CH: Jens Sorensen ungkarl i Orby (for his mother)
     Ane Mette Willumsdtr = Morten Hansen hmd i Orbye
      CH: Willum Jensen ungkarl hmd
     Dorthe Willumsdtr (dod) = Peder Pedersen gmd i Orbye
      CH: Peder Pedersen 28
         Jens Pedersen 26
         Morten Pedersen 18
         Margrethe Pedersdtr ugift
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Pedersdtr enke i Nordbye   9 Feb 1846  pg 540 541 
HUSB:  Peder Kramer gmd (dod)
CH:   Jens Pedersen
     Rasmus Pedersen
     Peder Pedersen  alle myndige 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jacob Michelsen 16 ungkarl i Nordbye      6 Jun 1846  pg 542
MODER:  ... enke = afg Michel Skradder gmd i Nordbye (dod 21 Oct 1842)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jacob Jensen Smed aftgsgmd i Haarmark      31 Jul 1846  pg 544 549
˝BRO:  Morten Jensen Smed gmd i Koldbye
     Jorgen Jensen gmd i Krogsgaarde
     Jens Jensen Smed gmd i Haarmark
     Rasmus Jorgen Jensen gmd i Haarmark
˝SIS:  Maren Jensdtr (dod) = Hans Simonsen gmd i Haarmark
      CH: Simon Frederich Hansen
         Jens Hansen
         Maren Hansdtr = Ole Jorgensen gmd i Haarmark
         Mette Hansdtr = Michel Nielsen Gylling gmd i Brundbye
         Dorthe Marie Hansdtr ugift
         Karen Hansdtr ugif
     Dorthe Marie Jensdtr (dod) = Ole Jorgensen gmd i Haarmark
      CH: Jorgen Olsen 25
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Michelsen gmd i Maarup     5 Aug 1846  pg 545 550
WIFE:  ?
CH:   Willads Rasmussen 15
     Karen Rasmusdtr 12
WIFE.FAD: Willads Christensen Molboe aftgsmd
WIFE.BRO: Christen Willadsen ungkarl
guard: Niels Nielsen gmd i Maarup & Rasmus Pedersen gmd i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Pedersdtr tjenestepige i Brundbye   6 Aug 1846  pg 548
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Erik Sorensen ungkarl gmd i Haarmark      20 Aug 1846  pg 548 553 555 564
FORLOV: Dorthe Marie Hansdtr pige, dau of Hans Simonsen Kokansky gmd i Haarmark   (=2 (forlov) Jorgen Ns ungkarl)
CH:   ufodt  - Maren Eriksdtr fodt by 24 May 1847
SIS:   Ane Marie Sorensdtr = Jens Caspersen hmd i Pillemark
     Karen Sorensdtr (dod) = Bendt Sorensen hmd i Besser
      CH: Karen Bendsdr Besser 10
? Soren Sorensen Sander gmd i Pillemark
wgd: Ole Jorgensen gmd i Haarmark (dod) / Rasmus Jorgen Jensen gmd i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Pedersdtr i Orby   24 Sep 1846   pg 549 552
HUSB:  Dines Jacobsen gmd    (testament 24 Jul 1846)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Pedersdtr i Koldby   5 Oct 1846   pg 549 568 596 606 617 618 
HUSB:  Peder Clausen gmd
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Pedersen Bonde aftgsgmd i Nordby     13 Sep 1846  pg 549
CH:   Jeppe Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Bendsen aftgsgmd i Orby     3 Oct 1846  pg 549
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Jensdtr 18 i Besser    23 Nov 1846   pg 552
FADER:  Jens Fabricius gmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birgethe Marie Fries enke i Pillemark      17 Nov 1846  pg 552
HUSB:  Steensen sognedegn (dod) (testament 9 Jul 1838)
CH:   ... Steensen = J. Brasch gmd i Pillemark
      CH: son - umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Mortensdtr enke i Permelille   24 Nov 1846  pg 552 561
HUSB:  Niels Snedker gmd (dod)
CH:   Morten Nielsen gmd i Koldby
     Soren Nielsen hmd i Koldby
     Peder Nielsen hmd i Koldby
     Abelone Nielsdtr = Henrich Nielsen gmd i Krogsgaarde
     Giertrud Nielsdtr = Jens Jensen gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Jorgensen Rover gmd i Haarmark   6 Dec 1846  pg 552 553
2WIFE:  Maren Hansdtr 
CH:   Jens Olsen 17
     Hans Olsen 10
     Dorthe Marie Olsdtr 16
     Mette Olsdtr 13
     Maren Olsdtr 5
1WIFE:  
CH:   Jorgen Olsen Samtykke/Sanstykke? ungkarl
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jorgensen Bertelsen gmd i Haarmark    11 Nov 1846  pg 552
WIFE:  Margrethe Jensdtr    (testament 26 Aug 1833)
arving - ?Sonne
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemmen Michelsen Foged aftgsmd i Nordby    25 Dec 1846  pg 553
CH:   ... Clemensdr = Jens Kraemmer gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Rasmusdtr aftgsenke i Orby      28 Dec 1846  pg 553
HUSB:  Morten Jensen gmd (dod)
CH:   ... Mortensdtr = Hans Jensen Maler gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jensen Moller aftgsgmd i Nordby    24 Dec 1846   pg 553
STEPCH: Christen Sorensen i Nordbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Viggo Emil Julius Kruse 2 3/4 i Ornslund    10 Dec 1846  pg 553
FADER:  Kruse inspecteur
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr aftgsenke i Koldby     4 Mar 1847  pg 554
HUSB:  Jens Rasmussen Turresen gmd (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jorgensdtr aftgskone i Orby    20 Jan 1847  pg 554
HUSB:  Peder Sorensen Foged aftgsmd
til: Peder Mortensen ungkarl i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Rolandsdr 20 pige i Pillemark       15 Jan 1847  pg 554
FADER:  Roland Mortensen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Sorensdtr aftgsenke i Selsingegaard    20 Feb 1847  pg 554
HUSB:  Ole Mortensen Oster aftgsgmd (dod)
CH:   ... Olsdtr = Jens Sorensen i Selsingegaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jensdtr i Nordby    9 Feb 1847   pg 554
HUSB:  Rasmus Pedersen gmd 
6 CH:  Jens Rasmussen Beyer 1˝
     Barbara Rasmusdtr 7
     Mette Rasmusdtr 6
     Inger Rasmusdtr 5
     Ane Dorthe Rasmusdtr 4
     Kirsten Rasmusdtr 4 wks
REL:   Morten Frederich Christophersen hmd i Onsberg
guard: Rasmus Beyer sognef
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Eriksdtr 4mo illeg i Haarmark      28 Mar 1847  pg 557
MODER:  Dorthe Marie Hansdtr fruentimmer i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Skulst Christensdtr i Permelille    7 Apr 1847  pg 557 558 561 563
HUSB:  Peder Olsen gmd
1 CH:  Ane Mette Pedersdtr umyndig
HUSB.BRO: Jens Olsen gmd i Haarmark
guard: Hans Jacobsen Maler gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Sorensdtr enke i Nordby    24 Apr 1847  pg 558
HUSB:  Jens Havkrog gmd (dod)
BRO:   Michel Sorensen Clausen hmd i Nordby
     Clemmen Sorensen Clausen (dod)
      CH: Ole Clemmensen hmd i Nordby (dod)
          CH:  Clemen Gylling Olsen 14
             Jorgen Soren Olsen 9
             Kirsten Marie Olsdtr 11
             Amalie Olsdtr 6
             Ane Margrethe Olsdtr 4
             Christiane Margrethe Olsdtr 2
         Soren Pedersen Clemmensen 24
         Soren Clemmensen 21
         Michel Clemmensen 17 vanvittig
         Appelone Clemensdr = Peder Jensen Thuse gmd
         Maren Clemensdr ugift
SIS:   Ane Sorensdtr (dod) = Soren Michelsen gmd i Nordby
      CH: Michel Sorensen gmd i Nordby
         Ole Sorensen gmd i Nordby
         Kirsten Sorensdtr = Soren Larsen Gaard gmd i Nordby
         Ane Margrethe Sorensdtr = Jorgen Michelsen Thunbo gmd i Nordby
HUSB.SIS: Margrethe Michelsdtr = Michel Rasmussen gmd (begge dode)
      CH: Rasmus Poulsen gmd i Nordby
         Bodil Michelsdtr (dod) = Peder Jacobsen gmd
          CH:  Michel Pedersen myndig
             Jacob Pedersen mindre
             Maren Pedersdtr ugift
             Kirsten Johanne Pedersdtr ugift
     Maren Michelsdtr enke = afg. Michel Sorensen Thunbo gmd i Nordby
guard: Soren Thunbo gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ellen Cathrine Egeriis 47 i Orby    14 May 1847  pg 560
FADER:  Egeriis toldcontrolleur
MODER:  M.S. Egeriis   
BRO:   C.H. Egeriis
˝BRO:  ...   begge fuldmyndige
1 SIS:  Margrethe Marie Egeriis ugift
wgd: C. Krebs
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]


Kirsten Beyer Rasmusdtr ˝ barn i Nordby     3 Jun 1847  pg 560 579
Jens Rasmussen Beyer 3 barn i Nordby      24 Jan 1848  pg 568 579
FADER:  Rasmus Pedersen gmd i Nordby
SIS:   Barbara Rasmusdtr 
     Mette Rasmusdtr
     Inger Rasmusdtr
     Ane Dorthe Rasmusdtr
MODER:  ... (dod 20 Mar 1847?)
guard: Morten Frederich Christophersen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jensen Foged gmd i Nordby    12 Jun 1847  pg 560 561
WIFE:  Bodil Johanne Hansdtr  (testament 6 Jul 1804)
wgd: T. Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Michelsen Foged 14 or 44 i Nordby    8 Jun 1847   pg 560
FADER:  Michel Hansen Foged gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Troels Seiling snedker gmd i Permelille     13 Jun 1847  pg 560 561 570 573 583
WIFE:  Maren Jacobsdtr     (=2. Willum Rolandsen gmd i Pillemark)
CH:   Peder Seiling 2 
guard: Jens Olsen gmd i Haarmark
wgd: Peder Jorgen Pedersen gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Jensdtr i Haarmark      19 Jul 1847   pg 561 562
HUSB:  Niels Gylling gmd
CH:   myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Deliane Michelsdtr ugift fruentimmer i Orby   31 Jul 1847  pg 563
FADER:  Michel Hansen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lovise Augusta Kruse enkemadame i Ornslund   10 Aug 1847  pg 563 567
HUSB:  Kruse skuespiller (dod)
CH:   Kruse i Onslund
     ... Kruse = J. Roed i Khvn
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Madsen aftgsgmd i Maarup    1 Aug 1847  pg 563
CH:   ... Michelsdtr = Ole Jensen Thunbo gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Sorensen Beyer/Bejer gmd i Maarup   2 Aug 1847  pg 563 564 565
WIFE:  Barbara Michelsdtr
5 CH:  Soren Christensen 10
     Michel Christensen 7
     Rasmus Christensen 5
     Jens Christian Christensen ˝
     Margrethe Christensdtr 8
MODER:  Margrethe Sorensdtr
guard: Soren Sorensen Beyer gmd i Nordby 
wgd: Christian Nielsen gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Nielsdtr i Maarup      27 Aug 1847  pg 564 572
HUSB:  Soren Sorensen gmd
CH:   born (dod)
      CH: umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jorgen Rasmussen 17 ungkarl i Brundby      23 Oct 1847  pg 565
FADER:  Rasmus Mortensen Snedker gmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Rasmusdtr enke i Maarup     16 Dec 1847  pg 566 570
HUSB:  Jens Rasmussen Molboe gmd (dod)
CH:   Jacob Jensen Molbo myndig
     Rasmus Jensen Molbo myndige
     Christen Jensen Molbo myndig
     Maren Jensdtr  umyndig
     Bodil Jensdtr umyndig
     Margrethe Jensdtr
     Barbara Jensdtr (dod)
HUSB.BRO: Christen Rasmussen Molboe
guard: P. Michelsen gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Hansdtr i Besser    4 Dec 1847   pg 566 576 577
HUSB:  Willads Jorgensen Hoy/Hoi gmd
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Marie Jensdtr 19 tjenestepige hos Morten Mortensen hmd i Brundby      10 Dec 1847  pg 566
FADER:  Jens Bertelsen Svane gmd i Koldby
MODER:  ... (dod 30 Nov 1829)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Holger Plesner bagermester gmd i Pillemark     17 Dec 1847  pg 566 568 574 639 640
WIFE:  Marie Westroch? sal Plesner
4 CH:  Johan Plesner 16
     Christine Plesner 18
     Sara Christine Plesner 14
     Elisa Plesner 7 
guard: Egeriis gmd sognef i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Hansen Jensen 5 mo. i Alstrup   16 Dec 1847  pg 566 567
FADER:  Jens Johan Sorensen gmd i Alstrup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Christensen gmd i Koldby   1 Nov 1847  pg 566 567 568
WIFE:  Apolone Pedersdtr    (testament 10 Aug 1835)
wgd: Anders Christensen ungkarl i Koldby / Jens Jensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen Skraedder aftgsgmd i Nordby    17 Jan 1848  pg 567
CH:   Jens Sorensen gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Sorensen Foged aftgsmd i Orby       26 Jan 1848  pg 567 568
til:   Daniel Hansen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Kroyce sal. Sonnin   11 Feb 1848  pg 568 577
HUSB:  Sonnin auditeur & rejimentsqvartermester (dod)
DAU.CH: skifteforvalteren
myndig moderring
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Knud Peter Nielsen i Onsberg, dod & begrav i Manilla  d.7 Jun 1846/24 Feb 1848    pg 569
?WIFE:  Dorthe Galathea or Cornellen Galathea or Corvilten Galathea
FADER:  Niels Sorensen Bodker gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Hansen Maler/Mahler aftgsmd i Brundby      15 Mar 1848  pg 569 570 582
CH:   ... Michelsdtr = Jeppe Pedersen gmd i Brundbye
     Hans Mahler gmd
     others myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ellen Michelsdtr i Wadstrup      27 Mar 1848  pg 572 581
HUSB:  Morten Pedersen sognef gmd    (testament 22 Oct 1814)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Christensdtr 77 enke i Nordby      13 Apr 1848  pg 572
HUSB:  Soren Sorensen gmd (dod)
til: Peder Jensen Gyes gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr enke i Thorup     18 Jun 1848   pg 573 581
HUSB:  Jorgen Jorgensen Holm gmd (dod)  (testament 6 Jan 1832)
by: Niels Mortensen Snedker gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Willadsen Skipper gmd i Thorup       12 May 1848  pg 573 581
WIFE:  Dorthe Kirstine Jensdtr
CH:   Ane Mette Jensdtr = Jens Eriksen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Nielsdtr 71 enke i Nordby   8 May 1848  pg 573
HUSB:  Rasmus Sorensen Beyer gmd (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Michelsen Gaard aftgsmd i Nordbye    20 Jun 1848   pg 573
CH:   ... Larsdtr = Jens Michelsen Skraedder i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Thunbo aftgsmd i Orby      4 Jul 1848  pg 573
4 CH:  ... Sorensdtr = Jens Hansen gmd
     ... Sorensdtr =
     ... Sorensdtr = 
     Ane Margrethe Sorensdtr umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Michelsen Foged ungkarl i Permelille    13 Aug 1848  pg 574
SIS:   ... Michelsdtr = Michel Olsen gmd i Permelille
BRO:   Rasmus Soren Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mogens Peter Wogelius fuldmagtig i Pillemark      29 Aug 1848  pg 575 580 584 586 588 
CH:   Frederich Wogelius maler i Fredericia
     Poul Sophus Wogelius bogbinder i Horsens
     Conrad Wogelius guldsmed i Horsens
     Carl Wogelius fuldemagtig paa Postionteint i Nestved
     Christine Wogelius ugift
     Hedevig Wogelius ugift
guard: Truelsen fuldmaegtig i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Jorgen Pedersen gmd i Permelille     18 Aug 1848  pg 575 581
WIFE:  Maren Jensdtr  (testament 28 Aug 1829)
SVOGER: Jens Jensen Skole gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Dorthe Olsdtr i Orby      25 Oct 1848   pg 576 582
HUSB:  Peder Pedersen gdbest
2 CH:  Dorthe Pedersdtr 4
     Ole Pedersen 3
˝BRO:  Soren Worn gmd i Traneberg    (signed: Soren Waern)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Arine Cathrine Carlstrom i Brundby Ballen    22 Sep 1848  pg 576 646 
HUSB:  L. Rasmussen kjobmand
4 CH:  Rasmus Peter Vilhelm Bencini? Rasmussen 10˝
     Augusta Laurine Rasmussen 8˝
     Abel Cathrine Rasmussen 6
     Rasmine Elisabeth Rasmussen 5
guard: Lund huuseier i Traneberg (signed: R.F. Lund)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Juliane Henriette Petersen sal Monsted i Thorup     1 Dec 1848  pg 576 580 583
HUSB:  Monsted districts chirug
CH:   J. Monsted fuldmaegtig i Jaegerspris
     myndige & umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen Flinck gmd i Koldby    25 Nov 1848  pg 576 577
WIFE:  Barbara Jensdtr
2 Christian   Johanne Sorensdtr ugift
     Maren Sorensdtr ugift
REL:   Niels Henrich Nielsen hmd i Langemark
wgd: Bertel Hansen gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bay birkedommer i Pillemark      6 Dec 1848  pg 577 584 586 587 589 596 606 617 618
WIFE:  A. helig Bay
6 CH:  Anders Bay 13
     Anker Frederich Bay 8
     Peder Rasmus Bay 4
     Lovise Bay 14
     Wilhelmine Marie Bay 11
     Frederikke Lovise Bay 2
guard: Hansteen pastor / T. Hjermitzlev handlesmand i Bisgaard
wgd: Lassen forpagter i Bisgaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Pedersdtr i Orby     3 Jan 1849    pg 580 631 642
HUSB:  Thomas Hansen gmd         i uskifte boe
CH:   Ane Dorthe Thomasdtr 21 umyndige
guard: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Rasmussen Turresen gmd i Permelille    1 Jan 1849  pg 580
CH:   ... Pedersdtr = Samuel Rasmussen gdbest i Permelille
     myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Sorensdtr i Traneberg       12 Mar 1849  pg 583 591
2HUSB:  Peder Jensen gmd
1HUSB:  Jacob Mortensen gmd (dod)
2 CH:  Ane Dorthe Jacobsdtr 10
     Jacobsine Jacobsdtr 6
?    Margrethe Jacobsdtr
BRO:   Jens Sorensen Hjulmand i Orby Mark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen Skraedder gmd i Nordby   18 Mar 1849  pg 583 584 587 594
WIFE:  Margrethe Hansdtr
CH:   Hans Jensen 14
     Jens Jensen 8
     Maren Jensdtr 17
     Barbara Jensdtr 12
guard: Niels Kieldsen gmd i Nordby
wgd: Jens Hansen gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Michelsdtr i Maarup      7 Apr 1849    pg 583
HUSB:  Jens Jorgensen Thunboe aftgsgmd
CH:   ... Jensdtr = Jorgen Soren Jensen gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Michelsdtr i Nordby     4 Apr 1849  pg 583
HUSB:  Soren Thunbo gmd
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Adamsdr enke i Besser    20 Apr 1849  pg 584
HUSB:  Niels Jorgen Holm gmd (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Jorgen Philipsen gmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Michelsen gmd i Osterby     2 May 1849  pg 586 588 600 643
WIFE:  Mette Sorensdtr
7 CH:  Michel Sorensen 14
     Clemmen Sorensen 12
     Soren Sorensen 6
WIFE.1HUSB. Tonnes Sorensen (dod)
WIFE.CH:     Jens Tonnesen
guard: Hans Michelsen Mahler gmd i Pillemark
wgd: Ole Hansen Kleis
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Christensen gmd ungkarl i Koldby     27 May 1849  pg 587
FORLOV: Abelone Pedersdtr enke efter afg Christen Christensen gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Mortensen Snedker ungkarl i Thorup    26 May 1849  pg 587 634 635
     (testament 18 May 1849)
BRO:   Niels Mortensen Snedker gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Marie Bertelsdr 53 pigen i Besser     26 Jun 1849  pg 589
FADER:  Bertel Olsen gmd i Besser (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Peter Hansen 22 i Traneberg   14 Jul 1849  pg 589
FADER:  Hans Christian Petersen Labo gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Olsen Bryder aftgsmd i Pillemark      20 Aug 1849  pg 589
CH:   ... Olsdtr = Jens Jensen Rolandsen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]


Peder Clausen aftgsgmd i Koldby    10 Jul 1849  pg 589 632
CH:   Peder Pedersen gmd i Aggerup   (signed: Peder Pedersen Kleis)
     Johanne Kirstine Pedersdtr = Hans Jacobsen Mahler gmd i Koldby
     ... Pedersdtr = Jens Poulsen gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Kirstine Hansdtr i Pillemark    23 Sep 1849  pg 590 633
2HUSB:  Jens Pedersen Smed gmd
1HUSB:  Soren Pedersen gmd
CH:   Hans Sorensen
     Rasmus Sorensen begge myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Holm sal. Michelsen i Nordby      26 Sep 1849  pg 590 592
HUSB:  Thomas Michelsen skolelarer gmd
CH:   Soren Peter Michelsen or Soren Peder Michelsen 9
     Thomas Michelsen 3˝
     Marie Petirene Michelsdtr or Marie Petrea Michelsdtr 12
     Ida Johanne Elisabeth Michelsdtr 6
     Jensine Michelsdtr 6 wks
BRO:   Peder Holm baadaire i Nordby Mose/Mark?
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Pedersen Foged 9 i Nordby    8 Sep 1849   pg 590
FADER:  Peder Jacobsen gmd
MODER:  Abelone Larsdtr = STEPFAD: Rasmus Jensen Molboe gmd i Nordby
˝BRO:  Michel Pedersen myndig
     Jacob Pedersen myndig
˝SIS:  Maren Pedersdtr = Peder Carstensen i Nordby
     Kirsten Johanne Pedersdtr umyndig
     Bodil Foged umyndig
BRO:   Lars Pedersen umyndig
     Jens Pedersen umyndig
     Soren Peter Foged umyndige
guard: Jens Jacobsen Oster gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Elisabeth Bruun/Beuun jomfru pleie svigerinde hos Lassen forpagter i Bisgaard    5 Oct 1849   pg 591 599
      (testament 26 May 1849)
CH:   Henriette Gerhardine
     Augusta Cathrine
FADER:  Bruun sognedegn i Marie Magdalene by, Jylland (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jensen Snedker aftgsgmd i Permelille  8 Oct 1849   pg 591
til:   Peder Hansen gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Poulsen ungkarl i Koldby     6 Oct 1849  pg 591
BRO:   Jorgen Poulsen gmd i Koldby
     ... Poulsen i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Dorthe Groskoff i Tannerup      20 Oct 1849  pg 592 633
HUSB:  Jens Soren Olsen inds (signed: Jens Soren Jensen pg 633)
FADER:  M. Groskoff gmd i Tannerup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Cecilia Jensdtr i Langemark     19 Nov 1849   pg 594
2HUSB:  Rasmus Poulsen gmd
1HUSB:  Soren Jensen smed i Fyen
1 CH:  ... Sorensen myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Alfastsdr i Koldby   8 Nov 1849   pg 594 599
HUSB:  Jens Rasmussen gdbest
2 CH:  Rasmus Jensen 5 den 18 Feb 1850
     other must have died by 1850
FADER:  Alfast Jensen gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Else Cathrine Hansdtr i Tofteberg   8 Nov 1849  pg 594 597
HUSB:  Soren Eriksen gmd         (testament 13 Feb 1844)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Jorgen Jorgensen skibsforer i Sophusminde, Samsoe     20 Nov 1849  pg 594 621 623
WIFE:  Marie Helene Jorgensen
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Rasmussen Lund 58 sindssvage vanvittige i Orby      19 Nov 1849  pg 594 627 237 641 650 651 655 657
      (testament 28 Sep 1822)
FADER:  Rasmus Rasmussen Lund = Cathrine Andersdtr aftgsmd i Orby (dod)
til:   Jens Rasmussen (dod) =1. Ane Dorthe Hansdtr (dod) =2. Abelone Jensdtr gmd i Orby =2. Jens Jensen Helboe gmd
      CH: Ane Cathrine Jensdtr pigen     (= Rasmus Hansen snedker hmd i Orbye)
         Rasmus Jensen ungkarl/ nu i Sildeballe
guard: Ole Pedersen gmd & Michel Hansen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Jorgensdtr i Tannerup    4 Jan 1850  pg 596 598
HUSB:  Martin Groskof/Groskopff gmd
CH:   
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Pedersen sognef i Wadstrup   16 Feb 1850  pg 598 600 634 638 645 647 652 657 659
WIFE:  El Michelsdtr or Ellen Michelsdtr (dod by 29 Jun 1852)   (testament 22 Oct 1814)
˝BRO:  Soren Pedersen gmd i Pillemark(dod)
      CH: Peder Sorensen hmd i Sjaelland
         Willum Sorensen tjenestekarl i Wadstrup
         Rasmus Sorensen ungkarl i Orby / gmd i Orby
         Hans Sorensen inds i Pillemark/ gmd i Pillemark
         Kirsten Sorensdtr = Morten Jensen hmd i Thorup
     Michel Jorgensen Stauns gmd i Besser (dod)
      CH: Mette Dorthe Michelsdtr pigen       (= Clemmen Sorensen Holm gmd )
˝SIS:  Maren Jorgensdtr Stauns = Niels Bodker gmd i Onsberg
     Birthe Pedersdtr = Soren Eriksen gmd i Pillemark (begge dod)
      CH: Ane Marie Sorensdtr = Jens Caspersen hmd i Pillemark
         Karen Sorensdtr (dod) = Bendt Sorensen hmd i Besser
          CH:  Karen Besser
FADER:  Peder Mortensen = MODER: Dorthe Olsdtr gmd (begge dod) =2. Jorgen Michelsen Stauns gmd (dod)
WIFE.BRO: Jorgen Michelsen Stauns i Besser (dod)
       CH: Michel Jorgensen gmd (dod)
          CH:  Mette Dorthe Michelsdtr (above)  (= Clemen Sorensen Holm gmd )
         Maren Jorgensdtr Stauns = Niels Bodker gmd i Onsberg
     Bendt Michelsen skipper i Aarhuus (dod) = Jensine Felix fod Hasle i Aarhuus
      CH: Bentsine Michelsen ugift i Aarhuus (dod by 1852)  
     Hans Michelsen moller i Onsberg (dod)
      CH: Poul Hansen moller i Onsberg (dod)
          CH:  Hans Poulsen hmd i Onsberg
             Anders Peder Poulsen ungk tiene i Onsberg/ hmd i Traneberg
         Ole Soren Hansen gmd i Langemark
         Peder Andreas Hansen gmd i Besser
         Bendt Hansen moller hmd i Holstenske?
         Anders Jorgen Hansen hmd i Onsberg
         Karen Hansen = Christian Sorensen hmd i Tafteberg
WIFE.SIS: Maren Michelsdtr (dod) = Jorgen Smed hmd i Onsberg
      CH: Maren Jorgensdtr (enke by 1852) = Morten Clemmensen lods i Kyholm
     Ane Michelsdtr (dod) = Soren Besser hmd i Besser
      CH: Jorgen Sorensen skolelarer (dod) = ... =2. Jorgen Jorgensen hmd i Orby
          CH:  Jorgen Jorgensen hmd i Tannerup/Tanderup
             Soren Besser hmd i Tannerup/Tanderup
             Ane Margrethe Jorgensdtr = Christen Olsen hmd i Onsberg
             Barbara Jorgensdtr ugift i Tannerup
         Michel Besser hmd i Besser     ( Michel Soren Sorensen Besser skraeder i Besser)
         Bendt Sorensen hmd i Besser    (? Bendt Soren Sorensen snedker)
WIFE.FAD: Michel Jorgensen Stauns = Maren Hansdtr gmd (begge dod)
guard: Egeriis sognef / Bendt Soren Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Apolone Jorgensdtr enke i Nordby  18 Feb 1850   pg 599
HUSB:  Lars Christensen aftgsgmd (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Jorgensdtr ugift fruentimmer tjenestepige i Maarup    15 Mar 1850  pg 599
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Giertrud Michelsdtr i Orby  3 Apr 1850   pg 600 631 636
HUSB:  Hans Jensen Maler/Mahler gmd
CH:   Mette Hansdtr 14
     Jens Hansen 9
     Michel Hansen 6
HUSB.1WIFE: Mette Mortensdtr (dod 1834)
HUSB.CH:
guard: Hans Michelsen Mahler gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Jensdtr 29 i Maarup   9 May 1850   pg 602 634
HUSB:  Jens Soren Clemmensen gmd     (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Hansen Bryder gmd i Tafteberg   9 May 1850  pg 602 603 609
WIFE:  Ane Margrethe Jorgensdtr
4 CH:  Morten Jensen Bryder 19
     Hans Jorgen Jensen 15
     Jorgen Jensen 13
     Ane Cathrine Jensdtr 21 (= Ole Rasmussen )
STEPCH: Jens Mortensen ungkarl
guard: Ole Hansen Bryder gmd i Orby
wgd: Morten Nielsen gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Soren Rasmussen 49 gmd i Pillemark     19 May 1850  pg 602 604 605
WIFE:  Ane Dorthe Pedersdtr   i uskiftet bo
CH:   Tonnes Jensen 5
     Maren Jensdtr 9
     Mette Kirstine Jensdtr 7
     Dorthe Marie Jensdtr 6
     Barbara Jensdtr 2
REL:   Rasmus Jorgen Jensen gmd i Pillemark
wgd: Jorgen Sorensen Bendsen gmd i Osterby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mariane Larsdtr Smed 17 3/4 pige i Nordby  22 May 1850   pg 602 603
BRO:   Rasmus Soren Smed mindre
SIS:   Apelone Larsdtr Smed = Jens Sorensen Mahler smed i Nordbye
FADER:  Lars Rasmussen hmd 
guard: Soren Olsen Gaard gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jacobsdtr i Onsberg      25 May 1850   pg 604 615
HUSB:  Jens Henrich Buhr/Buur gmd
2 CH:  Henrich Soren Jensen 5
     Ane Jensdtr 6
guard: Jacob Sorensen gmd i Permelille
wgd: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Soren Hansen gdbest i Orby    3 Jun 1850  pg 604 611 619 625
WIFE:  Dorthe Jensdtr      (=2. Rasmus Sorensen ungkarl i Orby)
CH:   Hans Nielsen 12
     Jens Nielsen 9
     Karen Nielsdtr 10
     Ane Mette Nielsdtr 6
     Bodil Nielsdtr 4
MODER:  Bodil Nielsdtr enke = afg Hans Sorensen gmd i Orby     (wgd: Jens Clausen gmd i Permelille)
BRO:   Jens Hansen Maler/Mahler gmd i Orby
wgd: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby / Rasmussen kjobmand i Bellen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Poulsen aftgsmd i Langemark      28 May 1850   pg 604 621
til:   Anders Hansen gmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christiane Pedersdtr i Nordby     6 Jul 1850  pg 606 614
     (testament 26 Nov 1848)
CH:   dau (dod) = Andreas Nielsen hmd tommermand i Nordby
      CH: Jens Snedker umyndige
         Christiane Snedker umyndige
guard: Rasmus Beyer sognef i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johan Rasmussen hmd rebslager i Koldby     11 Jul 1850  pg 609 611
WIFE:      (testament)
FADER:  Rasmus Hansen i ?Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ingeborg Rasmusdtr i Nordby      27 Jul 1850  pg 611
2HUSB:  Jorgen Pedersen hmd
1HUSB:  
3 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christian Baggesen bagersvend hos Bang bager i Onsberg      7 Aug 1850  pg 612 622 624 628 634
WIFE:  Marie Soeistrup i Grenaa
1 CH:  ... Christiansdtr abt 16
guard: Willusen (signed: H. Wittusen)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Michelsen Kraemmer hmd i Nordby     6 Aug 1850  pg 612 613
WIFE:  Ane Cathrine Michelsdtr
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Christian Pedersen gmd i Traneberg     15 Aug 1850  pg 613 618 625 666
WIFE:  Ane Dorthe Nielsdtr
1 CH:  umyndig (?dod by 1854)
BRO:   Jens Johan Labo gmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Soren Michelsen gmd i Nordby       27 Aug 1850  pg 613 625 629
2WIFE:  Dorthe Gommesen
CH:   Michel beyer Michelsen 11
     Anders Peter Michelsen 5
     Peder Michelsen 2
     Ane Dorthe Michelsdtr 13
     Kirsten Marie Michelsdtr 10
     Barbara Michelsdtr 1
1WIFE:  
CH:   Christen Soren Michelsen Beyer
BRO:   Thomas Michelsen skolelaerer
WIFE.BRO: Gomme Andersen hjelpelaerer i Nordby
guard: P. Michelsen skolelarer i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Soren Sorensen gmd i Maarup      25 Aug 1850  pg 613 634
     (testament)
? signed: Soren Olsen Rasmussen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Andreas Michelsen 5 i Langemark    30 Aug 1850  pg 614
STEPFAD: Peder Christian Hansen hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jorgen Pedersen hmd i Thorup   29 Aug 1850  pg 614 638
WIFE:  Mariane Abrahamsdr or Mariane Sorensdtr
CH:   Maren Jensdtr 2
FADER:  Peder Larsen hmd i Langemark
REL:   Lars Pedersen hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Nielsen aftgsmd i Nordby     4 Sep 1850  pg 614
til: Michel Poulsen Sorensen hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Jensen Krag hmd/inds i Permelille   13 Sep 1850  pg 615 628?
WIFE:  Margrethe Jorgensdtr
CH:   Jens Christensen 10
     Hans Jorgen Christensen 8
     Dorthe Christensdtr 14
guard: Rasmus Jorgen Jensen hmd i Pillemark
wgd: Rasmus Bagge hmd i Koldby  (signed: Rasmus Bakke)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jorgensen hmd i Koldby      23 Sep 1850  pg 617 632 635 639
WIFE:  Mette Kirstine Jorgensdtr     (testament 16 Mar 1844)  (?=2. Morten Jorgensen kaldet Truels Morten hmd - signed
Morten Jorgensen Troelsen)
WIFE.BRO: Jens Jorgensen hmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Nielsen Nyrup hmd i Onsberg   17 Sep 1850  pg 617
WIFE:  Ane Frazine Meyer         (=2. Johannes Nielsen skraedder)
CH:   Michel Nielsen 7
     Caroline Nielsdtr 10
     Betty Nielsdtr 4
guard: Hansen senior musikant i Onsberg
wgd: Egeriis sognef i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

H.C. Petersen Labo gmd i Traneberg  10 Sep 1850  pg 618
WIFE:  Ane Dorthe Nielsdtr
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Marie Hansdtr i Haarmark    13 Oct 1850  pg 620 621 624
HUSB:  Jorgen Nielsen Bodker gmd
CH:   Hans Simonsen Jorgensen 1˝
     Maren Jorgensdtr 3
     Dorthe Marie Jorgensdtr 2 mo
guard: Jens Hansen gmd i Koldby 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Michelsen aftgshmd hos Jeppe Christensen hmd i Orby, begrav i Koldby     17 Oct 1850  pg 620
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Sorensdtr enke i Traneberg    16 Oct 1850  pg 620
HUSB:  Michel Pedersen hmd (dod)
CH:   Frederich Michelsen hmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Bendtsdr fattiglem i Onsberg   14 Oct 1850  pg 620
by: Jens Hansen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Pedersen aftgshmd hos Christen Sorensen hmd i Orby       17 Oct 1850   pg 620
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bertel Bertelsen fattig i Langemark       1 Nov 1850  pg 621
by: Peder Rasmussen hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Michelsdtr enke i Nordby    21 Oct 1850  pg 621
HUSB:  Ole Sorensen gmd (dod)
by: Soren Larsen Gaard gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Thomasdtr 18 i Orby   1 Nov 1850   pg 621
FADER:  Thomas Hansen gmd
by: Hans Thomasen hmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Jochumsen aftgshmd i Langemark     23 Oct 1850   pg 621
CH:   Lars Pedersen hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Sorensdtr enke i Koldby    13 Nov 1850  pg 622
HUSB:  Hans Jorgensen Skipper hmd (dod)
1 CH:  ... Hansdtr = Bendt Clemmensen hmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Christensdtr i Pillemark     11 Nov 1850  pg 622
HUSB:  Jens Havkrog hmd
CH:   ... Jensdtr 18
     ... Jensen 26
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anthon Winther portraitmaler inds hos Soren Nielsen hmd i Onsberg    2 Dec 1850  pg 623 655 657
WIFE:  
?˝BRO:  Bramer pastor i Wiborg
     Ferdinand Bramer literatus i Khvn
     ... i Altona
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Thomasdtr i Nordby   26 Nov 1850  pg 623
HUSB:  Peder Michelsen skolelaerer
CH:   Poul H. Michelsen gmd i Nordby 
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Michelsdtr enke i Brundby    6 Dec 1850   pg 625
HUSB:  Christen Sorensen hmd (dod)
CH:   ... Christensen i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christian Clemmensen Jyde hmd i Maarup     9 Dec 1850  pg 627 640
     (drowned on reise fra Aarhuus til Samso)
WIFE:  Maren Jensdtr  (=2. Christen Christensen Holbo i Maarup)
FADER:  Clemmen Jensen Jyde gmd i Morup
BRO:   Hans Clemensen Jyde
˝BRO:  Jens Soren Clemensen gmd i Maarup
     Michel Clemmensen ungkarl
     Soren Clemmensen Jyde ungkarl i Maarup
wgd: Soren Olsen Gaard gmd i Morup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Sorensdtr i Nordby   14 Dec 1850  pg 628
HUSB:  Jens Peder Sorensen hmd
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Hansen Bakke aftgshmd i Permelille    18 Dec 1850  pg 628
til: Rasmus Jensen hmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Hansen rebslager i Pillemark     18 Dec 1850   pg 628
CH:   ... Rasmusdtr = Knud Christophersen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Rasmussen Snedker barnet i Nordby    17 Dec 1850  pg 628
FADER:  Rasmus Soren Jorgensen hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mariane Sorensdtr enke i Thorup    28 Dec 1850  pg 631
HUSB:  Jens Jorgen Pedersen (?dod 21 May 1845)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Sorensdtr aftgsenke i Maarup     28 Dec 1850  pg 631
HUSB:  Soren Rasmussen Beyer gmd (dod)
til: Jacob Beyer gmd i Maarup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Jensen gjortler i Pillemark   28 Dec 1850  pg 631
WIFE:  Dorthe Mortensdtr    (testament)
wgd: Brasch
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Pedersen Holm aftgsmd i Langemark   d.1 Dec 1848/28 Dec 1850    pg 631
HEIRS:  Peder Pedersen
     Jens Nordby
     P.C. Hansen - alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Johanne Botcher/Bodker/Bosker/Botcker pigen ugift fruentimmer fattig dod i Onsberg  31 Dec 1850  pg 632 641
643
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Just Nielsen rogter i Bisgaard     31 Dec 1850  pg 632
1 HEIR: Christen Rasmussen hmd i Osterby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

...     23 Feb 1851  pg 633
WIFE:  Christiane Jensdtr
wgd: Carl Mortensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Olsdtr i Orby     17 Nov 1850   pg 633 635
HUSB:  Hans Hansen   (testament)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Sd      5 Apr 1850   pg 635
HUSB:  Lars Pedersen Bodker hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Alfast Jensen 72 aftgsmd i Koldby   15 Jul 1854  pg 663
CH:   ... Alfastsdr = Jens Rasmussen Ladefoged gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Frederikke Wernhendine fod Wulff 71 enke i Koldby      17 Jul 1854  pg 663
HUSB:  Henckell sognepraest amtsprovst (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Christensdtr i Orby?  18 Jul 1854   pg 663
HUSB:  Jens Rasmussen Brundby aftgsmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jacobsdtr i Kyeholm  23 Mar 1844/20 Jul 1854     pg 663
HUSB:  Niels Rasmussen Hul arbeidsmand
3 CH:  Jacob Severin Hul 15
     Marie Kirstine Constance Hul 13
     Ane Marie Regine Hul 10
guard: Niels Jensen Foged gmd i Alstrup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Michelsdtr i Maarup      27 Jul 1854  pg 664
2HUSB:  Jacob Jensen Molboe gmd
CH:   Christen Beyer Jacobsen 3
     Bodil Beyer Jacobsen 6
1HUSB:  Christen Sorensen Beyer gmd i Maarup
CH:   Soren Christensen 17
     Michel Christensen 14
     Rasmus Christensen 12
     Jens Christian Christensen 7
     Margrethe Christensdtr 15
BRO:   Hans Peter Michelsen gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jensen Mahler gmd i Orby     24 Aug 1854  pg 665
3WIFE:  Mette Kirstine Olsdtr
CH:   Ole Hansen 2˝
     Giertrud Hansine Hansen 9
1WIFE:  
CH:   Morten Hansen gmd i Langemark
     Ane Margrethe Hansdtr = Jens Rasmussen Mester skraeder hmd i Pillemark
2WIFE:  
CH:   Jens Hansen 14
     Michel Hansen 10
     Mette Hansdtr 18
guard: Hans Michelsen Mahler gmd i Pillemark
wgd: Peder Sorensen Wadstrup gmd i Orby  (signed: Peder Vastrup)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Christensdtr 71 i Nordby    18 Aug 1854  pg 665
HUSB:  Michel Michelsen Kjaer aftgshmd
CH:   ... Michelsdtr = Peder Jensen Skraeder hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Martin Bech Groskop gmd i Tanderup  3 Aug 1854   pg 665 705
CH:   Ane Cathrine Groskop = Ole Soren Nielsen 
     Barbara Kirstine Groskoff umyndig
     Ane Dorthe Groskopf umyndig
WIFE.BRO: Soren Jorgensen Svensk gmd i Besser
guard: Michel Olsen gmd i Pillemark / Ole Soren Nielsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Hansen 63 aftgsmd i Orby    23 Aug 1854  pg 665 686 687 735
WIFE:  Mette Marie Sorensdtr
CH:   Hans Christian Michelsen
     Maren Michelsdtr = Jacob Jensen gmd i Orby
guard: Bertel Hansen sognef
wgd: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Wendt 77 almisse i Onsberg    29 Aug 1854  pg 667
CH:   Lars Nielsen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Jensdtr i Orby     29 Aug 1854  pg 667
HUSB:  Hans Christian Michelsen gdbest
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Olsdtr 64 enke almisse i Onsberg     5 Sep 1854   pg 668
HUSB:  Simon Andersdtr West hmd (dod)
by: Soren Nielsen Taersker inds i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Caspersen aftgsmd i Pillemark  7 Sep 1854   pg 668
CH:   Soren Jensen skraeder hmd i Pillemark
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Jacobsdtr 21 pigen i Traneberg    9 Sep 1854   pg 668 682
FADER:  Jacob Snedker gmd i Traneberg (dod)
˝SIS:  Ane Dorthe Jacobsdtr
     Jacobsine Jacobsdtr   begge umyndige i Traneberg
guard: Jens Sorensen Hjulmand gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Fremming af Besser   16 Sep 1854   pg 668
? Fremming magorind
 Fremming viinhandler
 others
 madame Sorensen enke
   CH:     ... dau
guard: N. Jorgensen exam juris i Horsens & H. Muller exam juris forpagter i Svanholm?
wgd: 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marie Hansdtr 32 i Onsberg  9 Sep 1854   pg 668 676
HUSB:  Henrich Sorensen hmd 
2 CH:  Ane Margrethe Henrichsdtr 7
     Barbara Henrichsdtr 4
BRO:   Christopher Hansen Glarmester i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Bager 15 i Nordby   11 Sep 1854   pg 668
FADER:  Rasmus Bager = MODER: Bodil Michelsdtr hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Andersdtr 38 i Besser  21 Sep 1854  pg 669
HUSB:  Morten Mortensen Jeppesen inds
2 CH:  1 son & 1 dau begge umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Caroline Juliane Meinecke 39 i Nordby     20 Sep 1854  pg 669 675
HUSB:  Frederich Kjerulf huuseier tommermand
5 CH:  Ferdinand Kjerulff 13
     Christian Kjerulff 8
     Ane Dorthe Kjerulff 12
     Clara Kjerulff 6
     Margrethe Kjerulff 3
guard: Poul Nielsen tommermand i Osterby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Fremming major i Besser   30 Sep 1854   pg 670 694 701
WIFE:  Henriette Dorthea Fremming majorinde    (testament 28 Sep 1853)
CH:   Fremming premierlieutenant
     ... Fremming madame Sorensen enke i Besser     (?signed: E.M. Sorensen )
      CH: Trine Sorensen Faveur jomfrue
? Fremming viinhandler
guard: Jorgensen exam juris
wgd: Muller exam juris
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Olsen hmd i Orby    21 Sep 1854   pg 670
WIFE:  Bodil Marie Jensdtr
CH:   Jens Jensen 4
guard: Niels Jorgen Jensen skraeder hmd i Orby
wgd: Jorgen Olsen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Hansdtr Foged 40 i Nordby   23 Sep 1854  pg 670
HUSB:  Morten Holm gmd
3 CH:  2 sons & 1 dau (1 son & 1 dau umyndige)
by: Jens Mortensen gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen Beyer 25 3/4 ungkarl i Maarup   26 Sep 1854  pg 670 680
BRO:   Michel Jensen Beyer 31 ungkarl
SIS:   Maren Jensdtr = Morten Frederich Christophersen hmd i Onsberg
     Karen Jensdtr (dod) = Rasmus Pedersen gmd i Nordby
      4CH: Barbarra Rasmusdtr
         Mette Rasmusdtr
         Inger Rasmusdtr
         Ane Dorthe Rasmusdtr   - alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Andersdtr 80 aftgsenke i Pillemrk     18 Oct 1854  pg 672
HUSB:  Johannes Troelsen hmd
CH:   Anders Johansen hmd i Pillemark
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bertel Jensen 79 gmd i Besser     17 Oct 1854  pg 672
WIFE:  Ane Mette Andersdtr
CH:   Bodil Bertelsdr = Jens Albrecht Fabricius gmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Nicoline Hellemann jomfrue i Aarhuus      d.24 Sep 1853/18 Oct 1854    pg 672 720
SIS:   Boline Hellemann (dod)
      CH: Sophie Hedevig Poulsen umyndig
BRO:   Claudius Benjamin Hellemann (dod) (?pastor)
      CH: Marie Cecilie Kjaer Hellemann umyndig
SIS:   Trine Kirstine Hellemann = Moller secretair i Roeskilde
     Jacobine Marie Hellemann = Caspersen ankersvend i Christianshavn
BRO:   Carl Nicolai Hellemann sognepraest i Rye nr. Roeskilde
SIS:   Kirstine Elisabeth Hellemann i Rygaard myndig
BRO:   Jorgen Hellemann forpagter i Rygaard
˝SIS:  Jorgine Frederikke Dorthea Hellemann umyndig
˝BRO:  Julius Phillip Nicolai Helleman moller
˝SIS:  Ane Dorthea Hellemann = Vernberg capellan i Slagslunde
˝BRO:  Edvard Ulrik Hellemann avlsforvalter
     Henrich Jorgen Hellemann i Australien
guard: Muller exam juris forpagter i Sannholm
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Michelsen Dreier 48 inds i Besser    4 Oct 1854   pg 672
WIFE:  
CH:   2 sons & 3 dau (1 son & daus umyndige)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jorgensdtr i Sildeballe      26 Oct 1854  pg 673
HUSB:  Rasmus Jensen inds
3 CH:  Jens Peter Rasmussen 4
     Maren Rasmusdtr 5
     Bodil Margrethe Rasmusdtr 2
guard: Morten Jensen bmd i Sildeballe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Frederich Christian Nielsen 63 skovrider i Sarislund  28 Oct 1854  pg 674
WIFE:  (dod 8 May 1886)
1 CH:  son mindre
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jorgensen Thunbo 77 aftgsmd i Maarup   31 Oct 1854  pg 674
CH:   Ole Thunbo gmd i Maarup
     myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Rasmussen Blaes hmd   9 Nov 1854   pg 674
CH:   Rasmus Jensen Blaes hmd i Brundbye
     Poul Jensen Blaes mindre
     Mariane Jensdtr = Jens Eriksen inds i Haarmark
     Ole Soren Jensen (unsure about this one)
guard: Carl Petersen hmd i Langemark & Soren Olsen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Hansdtr i Nordby   9 Nov 1854   pg 674
HUSB:  Morten Holm gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Rasmussen Bonde 53 i Onsberg  6 Nov 1854   pg 674
WIFE:  Dorthe Marie Pedersdtr  (dod 2 Jan 1886)
2 CH:  ... Nielsen 17
     ... Nielsdtr 21
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Sorensdtr i Nordby   16 Nov 1854  pg 675
HUSB:  Jorgen Michelsen Thunboe gmd
by: Michel Michelsen Thunbo hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Rasmusdtr 77 enke almisse i Besser    17 Nov 1854  pg 675
HUSB:  Jens Larsen Skriver hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Inger Michelsdtr 68 aftgsenke i Nordby     24 Nov 1854  pg 677
HUSB:  Jens Beyer gmd (dod)
CH:   ... Jensdtr = Rasmus Pedersen i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Carstensen Momme skipper     29 Nov 1854  pg 678 683
MODER:  
SIS:   Mette Carstendr = Christen Jensen Sude hmd i Nordby
BRO:   Hans Carstensen skipper
SIS:   Margrethe Carstendr = Peder Sorensen hmd i Nordby
BRO:   Hans Peter Carstensen tjenestekarl i Traneberg
FADER:  (dod)
?    Karen Phillipsdr, dau of Phillip Jorgensen i Besser     (guard: Jens Kleis skipper i Besser)
guard:  Peder Carstensen hmd i Nordby
guard: Thomas Michelsen skolelarer
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Christiansen Boes hmd i Osterby      15 Dec 1854  pg 679
CH:   Ole Larsen myndige
     Christian Larsen Boes sindsvage
     Bodil Kirstine Larsdtr = Christian Jorgensen Skjot i Besser
guard: Peder Jorgen Jensen sognef i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Soren Jensen Holm 8˝ i Langemark     13 Dec 1854  pg 679
PARENTS:     Jens Sorensen Holm (dod) = Giertrud Pedersdtr enke almisse smed i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Soren Flensberg 20 3/4 ungkarl i Nordby     16 Dec 1854  pg 680
BRO:   Nicolai Hansen Flensberg inds i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr i Nordby     28 Dec 1854   pg 683
HUSB:  Jens Christensen hmd 
3 CH:  Jens Michel Jensen hmd i Nordby
     ... Jensdtr umyndige
     ... Jensdtr umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Grethe Larsdtr Gaard 31˝ i Nordby   25 Dec 1854  pg 683 688 735
HUSB:  Jens Michelsen Skraeder gmd i Nordby
CH:   Michel Gaard 8
     Lars Gaard 6
BRO:   Soren Larsen Gaard gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Soren Rasmussen Fast 37 gmd i Koldby   26 Dec 1854  pg 683 688 692 735
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Rasmus Jensen 3˝     (? Rasmus Soren Jensen )
BRO:   Erik Rasmussen gmd i Kolldby
SIS:   Bodil Rasmusdtr umyndig
wgd: Michel Nielsen hmd i Traneberg
wgd: Jacob Nielsen gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johan Ditlev Severin Hansen Stagbrandt hmd   30 Dec 1854  pg 685
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
BRO:   Anders Hansen Stagbrandt snedker
wgd: Jens Pedersen hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Knud Pedersen Kjeldmand 63 hmd i Sildeballe  31 Dec 1854  pg 685
2 CH:  Lars Oster Knudsen hmd i Sildeballe
     Ane Johanne Knudsdtr ugift
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Olsen Kraemmer aftgsmd i Onsberg    30 Jan 1855  pg 686
umyndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Clemmensdr 79 i Besser     25 Jan 1855  pg 686
HUSB:  Jorgen Rasmussen Meisen? aftgsmd
CH:   Clemmen Jorgensen hmd i Besser
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Hansdtr 37 almisse i Besser   6 Jan 1855   pg 686
FADER:  Hans Keiser almisse i Besser (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Jensen 20 ungkarl i Orby     2 Jan 1855   pg 686
BRO:   Jacob Jensen gmd i Orby
PARENTS:     living
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen Helbo gmd i Orby     22 Feb 1855  pg 687
WIFE:  Abelone Jensdtr
wgd: Peder Sondergaard gmd i Osterby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Mortensdtr 57 i Brundby     10 Feb 1855  pg 687
HUSB:  Peder Madsen hmd     (testament 2 May 1833)
CH:   
by: Morten Jensen Bisp hmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Elisabeth Kjeldsen 70 aftgsenke i Nordby     3 Feb 1855   pg 687
HUSB:  Peder Jensen Skraeder aftgsmd (dod)
CH:   Jens Pedersen Skraeder gmd i Nordby
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Larsdtr 31 i Brundby    5 Feb 1855   pg 687
MODER:  Ane Giertrud Jensdtr = Lars Pedersen Smed hmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Julius Smidt faergeforpagter     1 Mar 1855   pg 689
4 CH:  Svend Smidt skipper i Ballen
     Henriette Smidt = Skonning skibscapitain i Khvn
     Ane Margrethe Smidt ugift i Khvn
     Bertholdmine Nicoline Smidt = Kruse inspecteur i Ornslund
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Paludan districtslaege i Traneberg  26 Feb 1855  pg 689
WIFE:  
wgd: Muller forpagter i Sannholm
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Thomas Bertelsen 36 aftgsnyder ungkarl i Koldby    24 Feb 1855  pg 689
SIS:   ... Bertelsdr = Peder Jensen hmd i Koldby
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Abelone Pedersdtr 10 illeg i Pillemark     7 Mar 1855   pg 690
MODER:  Ane Sabine Kirstine Nielsdtr = Thyge Nielsen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Martin Hansen ungkarl tiene hos Daniel Hansen gmd i Orby    4 Mar 1855   pg 690
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Johanne Jensdtr i Pillemark   8 Mar 1855   pg 690 735
HUSB:  Hans Michelsen Mahler/Maler jordbruger 
CH:   Bodil Cathrine Hansdtr 18
     Jens Hansen 17
     Michel Hansen 13
     Mette Kirstine Hansdtr 9
     Soren Hansen 3
FADER:  Jens Jorgensen Vaever
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Pedersen Holm aftgsmd i Nordby      5 Mar 1855   pg 690
CH:   Peder Sorensen Holm hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Michelsdtr Thunbo 58 i Maarup   12 Mar 1855  pg 691
HUSB:  Clemen Jensen Jyde gmd
3 CH:  Jens Soren Clemmensen gmd i Maarup
     alle myndige sons
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Sorensdtr 69 i Pillemark    18 Mar 1855  pg 691
HUSB:  Peder Christensen hmd
CH:   Soren Pedersen hmd i Pillemark
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Carl Christian Nielsen 18 i Orby   16 Mar 1855  pg 691
FADER:  Niels Christian Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Elisabeth Cathrine Fallentin/Vallentin 70 i Pillemark      17 Mar 1855  pg 691 700
HUSB:  Thomas Hjermitslev handelsmand
CH:   ... Thomasen myndig
     ... Thomasdtr (dod) = Nielsen cantor i Kallundborg
      2CH: umyndige
     ... Thomasdtr = Musmann toldassistent i Jylland
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jacobsen 68 aftgsmd i Orby    13 Mar 1855  pg 691
CH:   Jacob Jensen
     alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Tonnesdr enke i Traneberg      2 Apr 1855   pg 692
HUSB:  David Clemmensen hmd (dod)
FADER:  Tonnes Olsen aftgsmd i Traneberg
SIS:   Dorthe Tonnesdr i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jensen Kjeldmand 52 hmd i Brundby     2 Apr 1855   pg 692
WIFE:  
4 CH:  2 sons & 2 daus alle umyndige
WIFE.CH:     1 dau umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Jensen Hiulmand 78 aftgsmd i Traneberg     29 Mar 1855  pg 692
CH:   ... Jorgensdtr = Jorgen Tonnesen gmd i Traneberg
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Marthe Hansdtr 38 i Brundby      5 Apr 1855   pg 692 714 736
HUSB:  Michel Jensen Kleis hmd
CH:   Jens Michelsen Kleis 5
     Birthe Kirstine Michelsdtr Kleis 10
     Ansine Michelsdtr Kleis 7
BRO:   Soren Hansen gmd i Pillemark
by: Frederich Jensen hmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Hansen Smed 68 hmd i Besser   22 Mar 1855  pg 692
myndige arvinger
by: Rasmus Jorgen Jorgensen inds i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christen Jensen Thuse 68 aftgsmd i Nordby   22 Mar 1855  pg 692
CH:   ... Christensdtr = Christen Michelsen Kjaer hmd i Nordby
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Margrethe Bertelsdr 62 i Haarmark     28 Apr 1855  pg 694
HUSB:  Soren Jorgensen Ladefoged gmd   (testament 13 May 1845)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Pedersdtr i Pillemark     16 Feb 1854  pg 694
HUSB:  Soren Pedersen Skraedder hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Jensdtr 68 almisse enke i Besser     13 Apr 1855  pg 694
HUSB:  Christen Nielsen hmd (dod)
by: Soren Tanghuus hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Sorensdtr 74 enke i Permelille  23 Apr 1854  pg 695 719
HUSB:  Hans Nielsen Thygesen hmd (dod)
CH:   Morten Hansen Thygesen hmd i Permelille
     Niels Hansen Thygesen hmd i Brundby
     Bodil Margrethe Hansdtr 31 umyndig
guard: Jens Jensen Snedker gmd i Permelille
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Marie Jensdtr 47 i Brundby   26 Apr 1855  pg 695 728
HUSB:  Turre Sorensen hmd    (signed: Thure Sorensen )
3 CH:  Jens Soren Thuresen 
     Soren Thuresen 8
     Ane Thuresdr 13
BRO:   Niels Jensen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Pedersdtr 75 enke i Tafteberg     26 Apr 1855  pg 695
HUSB:  Jens Jensen Gies inds (dod)
CH:   Peder Nielsen Jensen hmd i Osterby
     Kirsten Jensdtr umyndige
     1 son & 2 daus alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Betty Amalia Nyerup 9 i Onsberg    9 May 1855   pg 696
MODER:  ... = STEPFAD: Nielsen skraeder i Onsberg
FADER:  Nyerup vaever i Onsberg (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hugo Poulsen 70 aftgsmd i Koldbye   6 May 1855   pg 696
til:   Morten Henrich Jensen hmd i Koldbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Hansen Mann 68 aftgsmd i Haarmark     30 Apr 1855  pg 696
myndige arvinger
by: Poul Sorensen ungkarl i Haarmark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mariane Jacobsdtr i Orby   7 May 1855   pg 696
HUSB:  Morten Sorensen Krag aftgsmd
CH:   ... Mortensdtr = Peder Mortensen Kragh hmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Christensdtr Tuse 41˝ i Nordby      20 May 1855  pg 697
HUSB:  Christen Michelsen Kjaer hmd
1 CH:  umyndig datter
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Nielsdtr 61 enke i Pillemark      18 May 1855  pg 697
HUSB:  Jens Jorgensen Bloch hmd (dod)
CH:   Niels Jorgen Jensen Bloch hmd i Pillemark
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Sorensen Mahler 17 i Tafteberg     22 May 1855  pg 697
FADER:  Soren Jorgensen Mahler gmd i Tafteberg
BRO:   Jorgen Jorgensen Svensk gmd i Tafteberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Just Nielsen hmd i Orby   19 May 1855   pg 697
WIFE:  
2 CH:  umyndige sons
BRO:   Niels Jorgen Jensen skraeder i Neergaardsminde
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Christensdtr Foged 27 i Nordby      19 May 1855  pg 697 700
HUSB:  Rasmus Pedersen Foged gmd
CH:   Peder Christian Rasmussen Foged 8 mo.
FADER:  Christen Rasmussen Molbo gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Christian Nielsen gmd i Orby  20 May 1855  pg 697 732
WIFE:  Karen Petersdtr or Maren Petersdtr
4 CH:  2 sons & 2 daus (sons & 1 dau umyndige)
wgd: Hegevald glarmester i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Michelsen 69 hmd i Koldby    13 May 1855  pg 697
CH:   Hans Jorgen Pedersen hmd i Koldby
     ... Pedersdtr svagelig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Nielsen Suder 61 aftgsmd i Orby     13 May 1855  pg 697
CH:   ... Pedersdtr = Jorgen Jorgensen Rytter hmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Sorensen 73 hmd i Langemark   16 May 1855  pg 697
CH:   Soren Pedersen inds i Langemark
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Rasmussen Vester/Wester hmd i Onsberg  13 May 1855  pg 697 711 735
2WIFE:  Else Christensdtr
CH:   Christen Sorensen 21 snedker i Onsberg
     Rasmus Sorensen 18
     Michel Jorgen Sorensen 15
1WIFE:  (dod)
CH:   Karen Sorensdtr 31 ugift
     Maren Sorensdtr 28 ugift
guard: Soren Pedersen hmd i Besser
wgd: Jorgen Pedersen Jydsker hmd i Onsberg     (signed: Jorgen Petersen Jydsker)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Nielsen Krog 76 aftgsmd i Brundby    30 May 1855  pg 698
CH:   ... Andersdtr = Jorgen Pedersen Skipper hmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Kirstine Hansdtr i Onsberg    5 Jul 1853/1 Jun 1855  pg 698
HUSB:  Niels Hansen skraeder hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Pedersdtr 71 enke i Maarup    3 Jun 1855   pg 698
HUSB:  Michel Madsen gmd (dod)
CH:   ... Michelsdtr = Ole Jensen Thunboe gmd i Maarup
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Michelsdtr 74 3/4 aftgsenke i Maarup      13 Jun 1855  pg 698
HUSB:  Villads Molbo gmd (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Olsdtr i Onsberg    23 Jul 1852/1 Jun 1855 pg 698
HUSB:  Nicolai Mortensen bmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Frederich Sorensen Fast 59 hmd i Koldby    13 Jun 1855  pg 698
WIFE:  
2 CH:  1 son & 1 dau umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Christensen Rask 68 aftgsmd i Nordby  4 Jun 1855   pg 698
WIFE:  Dorthe Jensdtr  (testament)
? Soren Sorensen Moesgaard hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr 34 i Brundby     23 May 1855  pg 698 732 740
HUSB:  Carl Poulsen garner
CH:   Ane Kirstine Marie Poulsen 3/4 aar
BRO:   Hans Morten Sorensen gmd i Brundby
HUSB.FAD: Jens Poulsen skomager i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jensen 52 hmd i Tanderup     4 Jun 1855   pg 699
WIFE:  
3 CH:  1 son & 2 daus (daus umyndige)
by: Jorgen Soren Hansen hmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Tonnesen Smed 90 aftgsmd i Sildeballe   5 Jun 1855   pg 699
myndige arvinger
by: Morten Jensen inds i Sildeballe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Hansen Foged 44 hmd i Nordby      10 Jun 1855  pg 699 724
WIFE:  Maren Jensdtr
6CH:   Hans Michelsen 18
     Jens Soren Michelsen 16
     Peder Michelsen 13
     Mette Michelsdtr 21
     Barbara Marie Michelsdtr 16
     Bodil Johanne Michelsdtr 6
guard: Morten Holm gmd i Nordby
wgd: Michel Michelsen Visser hmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Marie Nielsdtr 59 enke i Haarmark    9 Jun 1855   pg 699 719
HUSB:  Jens Jorgensen Jochumsen hmd (dod)
6 CH:  Else Margrethe Jensdtr = Christen Jensen Nor hmd i Onsberg
     Niels Jorgen Jensen 32 ungkarl i Khvn
     Anders Jensen 30 i Korsoer
     Jens Soren Jensen 28 bmd i Orby
     Ane Jensdtr ugift tiene i Khvn
     Ane Cathrine Jensdtr umyndig   (= (trolov) Rasmus Jorgen Dideriksen ungkarl i Haarmark)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Nielsen Jydsker 77 aftgsmd i Tanderup  14 Jun 1855  pg 700
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemmen Jorgensen 74˝ aftgsmd i Nordby     26 Jun 1855  pg 702
myndige arvinger
by: Jens Clemmensen hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Henrichsdtr 64˝ i Besser    7 Jul 1855   pg 702
HUSB:  Henrich Hansen skomager hmd 
2 CH:  1 son & 1 dau umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jorgen Tolder 53 hmd i Osterby      29 Jun 1855  pg 702 721
WIFE:  Ane Mette Sorensdtr
7 CH:  Knud Hansen 25
     Jens Soren Hansen 18
     Marie Hansdtr = Jens Peter Jensen hmd i Alstrup
     Mette Margrethe Hansdtr umyndig
     Ane Johanne Hansdtr umyndig
     Susanne Hansdtr umyndig
     Ane Mette Hansdtr umyndig
guard: Soren Lund hmd i Osterby
wgd: Jens Pedersen hmd i Osterby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Nielsen Hansen 32 ungkarl i Thorup    28 Jun 1855  pg 702
FADER:  Hans Hansen Moller gmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Pedersen Kruse 82 aftgsmd i Onsberg    28 Jun 1855  pg 702
myndige & umyndige arvinger
by: Hans Jorgen Willumsen gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Pedersen Palle 65 hmd i Onsberg      28 Jun 1855  pg 702 722
2WIFE:  Karen Marie Jensdtr
6 CH:  Jens Christian Peder Jensen 17
     Peder Jensen 8
     Kirsten Marie Jensdtr 15
     Ane Mette Frederikke Jensdtr 12
     Marie Jensdtr 4
     Arine Cathrine Jensdtr 2
1WIFE:  
3 CH:  Clemen Jensen Palle 45 arbeidsmand i Jylland
     Peder Jensen 40 hmd
     Henrich Soren Jensen 38 hmd i Onsberg
guard: Jorgen Pedersen Jydsker hmd i Onsberg
wgd: Jens Hansen hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Pedersen 48 almisse i Koldby      7 Jul 1855   pg 702
by: Jens Mortensen Smed gmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Pedersen Bage 49 hmd i Langemark    30 Jun 1855  pg 702
WIFE:  Cecilie Henrichsdtr
2 CH:  1 son & 1 dau umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Hansen Frandsen 40 hmd i Koldby     9 Jul 1855   pg 702
WIFE:  Ingeborg Jorgensdtr   (testament)
by: Peder Michelsen Bonde hmd i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ansine Mortensdtr 41 i Thorup     14 Jul 1855  pg 703
HUSB:  Hans Rasmussen Havkrog hmd
1 CH:  ... Hansdtr umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Mortensdtr 63 i Brundby     12 Jul 1855  pg 703
HUSB:  Rasmus Mortensen gmd
CH:   ... Rasmusdtr = Peder Rasmus Pedersen inds i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Birthe Jensdtr 24 i Ballen  20 Jul 1855   pg 703
MODER:  Johanne Frederichsdtr = FADER:  Jens Soren Kleis hmd (dod) = 2. Clemmen Jensen Beyer hmd i Ballen
2 SIS:  umyndige
1 ˝SIS: umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Claus Albrechtsen 15 days illeg i Onsberg   21 Jul 1855  pg 703
MODER:  Bodil Marie Clausdr i Onsberg
FADER:  Albrecht Jensen tjenestekarl i Stauns
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Henrich Sorensen 36 hmd i Onsberg   18 Jul 1855  pg 703 710 735
2WIFE:  Ane Dorthe Rasmusdtr
CH:   Henriette Rasmine Henrichsdtr 6 wks
1WIFE:  
2 CH:  Ane Margrethe Henrichsdtr 8
     Barbara Henrichsdtr 5
BRO:   Jens Sorensen hmd i Selsinggaard
wgd: Niels Pedersen gmd i Selsinggaard
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Sorensen Prinds 66 aftgsmd i Onsberg   16 Jul 1855  pg 703
by: Christen Jensen Nor hmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Rasmusdtr 84 almisse enke i Pillemark  13 Jul 1855  pg 703
HUSB:  Knud Sorensen hmd (dod)
by: Karen Knudsdtr enke = afg Jens Skipper hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Olsen Bryder 79 gmd i Koldby      12 Jul 1855  pg 703 704
WIFE:  Birthe Margrethe Nielsdtr
1 CH:  Morten Bryder Mortensen 10
by: Niels Kjaer Mortensen ungkarl i Langemark
guard: Jorgen Jensen gmd i Pillemark
wgd: Niels Henrich Nielsen bmd i Traneborg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peter Farver 7 wks i Nordby      1 Aug 1855   pg 703
FADER:  Jens Mortensen Farver gmd i Nordby
BRO:   Hans Jensen Skraeder ungkarl i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christian Bang 43 bager huuseier i Onsberg   6 Aug 1855   pg 704 733 741
WIFE:  Charlotte Amalia Bang
4 CH:  Frederich Adolph Bang 18
     Carl Frederich Wilhelm Bang 8
     Soren Vitzen Bang 5
     Ane Sophie Caroline Bang 133
guard: Frederich Bertelsen gmd i Onsberg
wgd: Clemen Holm gmd i Vadstrup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Rasmussen 1˝ i Orby   8 Aug 1855   pg 704
FADER:  Rasmus Hansen tommermand hmd
FARBRO: Marcus Hansen inds i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jensen Haarmark 19 & 5mo i Orby     8 Aug 1855   pg 704
HUSB:  Basballe skolelarer
CH:   son 3 wks
by: Jens Hansen Mahler gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Basballe 25 skolelarer i Orby     31 Aug 1855  pg 705 712
WIFE:  Mette Jensen Haarmark (dod 8 Aug 1855)
CH:   son 1mo
WIFE.FAD: Jens Haarmark sognef
by: Jens Haarmark sognef i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Jacobsen Nor 66 aftgsmd i Traneberg    29 Aug 1855  pg 705
CH:   Jacob Jensen Nor hmd i Traneberg
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Sorensdtr 73 almisse fruentimmer i Pillemark  25 Aug 1855  pg 705
by: Soren Hansen gmd fattigbestyrer i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Pouline Henriette Ebbesen 15 i Onsberg     1 Sep 1855   pg 705
FADER:  Jens Ebbesen bmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Jensdtr 65 aftgsenke i Traneberg    10 Sep 1855  pg 708
HUSB:  Jens Jacobsen Nor aftgsmd (dod)
HUSB.CH:     Jacob Jensen Nor hmd i Traneberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Erik Hansen 72 gmd i Pillemark    11 Sep 1855  pg 708 731
WIFE:  Ane Mortensdtr
7 CH:  3 sons & 4 daus (2 sons & 3 daus umyndige)
wgd: Jens Mortensen Oster gmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr 63 3/4 aftgsenke i Nordby     25 Sep 1855  pg 709
HUSB:  Carsten Mumme hmd (dod)
CH:   ... = Peder Knudsen hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Christiane Michelsdtr 54 i Brundby  21 Sep 1855  pg 709
2HUSB:  Soren Sorensen Skonning hmd
1HUSB:  
1 CH:  umyndig son
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemmen Sorensen Labo 81˝ aftgsmd i Brundby  20 Sep 1855  pg 709
CH:   Soren Clemensen hmd i Brundby
     others umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Andersdtr 47˝ i Pillemark   28 Sep 1855  pg 709
HUSB:  Jorgen Thomasen Pihl hmd
5 CH:  umyndige daus
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Sorensdtr 80 aftgsenke i Brundby    21 Sep 1855  pg 709
HUSB:  Lars Larsen hmd (dod)
CH:   ... Larsdtr = Peder Jorgen Jorgensen hmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Rasmussen 72 aftgsmd i Orby   27 Sep 1855  pg 709
myndige arvinger
by: Michel Larsen Begtrup hmd i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Jorgensen Svensk 58 selv.bmd i Sildeballe    21 Sep 1855  pg 709
WIFE:  
3 CH:  
STEPCH: Rasmus Jensen bmd i Sildeballe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Barbara Moesgaard/Molsgaard 34 i Nordby    17 Oct 1855  pg 712 729 736
HUSB:  Jorgen Clemmensen Gyes/Gejes hmd
CH:   Clemen Jorgen Clemensen 2˝
     Margrethe Clemensen 10
BRO:   Soren Sorensen Moesgaard hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Madsdtr 49 i Besser  16 Oct 1855   pg 712
HUSB:  Morten Phillipsen hmd
3 CH:  1 son & 2 daus
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Clemen Sorensen Weyo 67 inds i NOrdby     4 NOv 1855   pg 713
by: Ole Clemensen hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Jensdtr 68 aftgsenke i Nordby      22 Oct 1855  pg 713
HUSB:  Michel Christensen hmd (dod)
by: Ole Rasmussen hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Jorgen Hansen 32 musicus hmd i Onsberg  10 Nov 1855  pg 713 732
WIFE:  Mette Kirstine Sorensen
CH:   ... Hansdtr 6
wgd: Sorensen glarmester i Thorup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Pedersdtr or Karen Sandersdr 59 i Nordby     22 Oct 1855  pg 713
HUSB:  Peder Jensen Kjaer hmd
1 myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Margrethe Jensdtr 70 i Onsberg    22 Oct 1855  pg 713
HUSB:  Christen Sorensen Kukkerhuus aftgsmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr 73 i Osterby     6 Nov 1855   pg 713
2HUSB:  Jens Jensen aftgsmd
CH:   ... Jensdtr = Peder Jorgen Jensen sognef i Thorup
1HUSB:  Poul ...
CH:   Jacob Poulsen
     Karen Poulsdtr umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Sorensen Krog 59 gmd i Orby   27 Oct 1855  pg 713 732
WIFE:  Maren Sorensdtr
7 CH:  4 sons & 3 daus (2 sons myndige)
by: Jens Sorensen Hjulmand gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Niels Rasmussen Farver 90 aftgsmd i Tanderup      17 Nov 1855  pg 714
by: Hans Jorgen Pedersen hmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Sorensen smed hmd i Orby    d.10 Jan 1854/22 Nov 1855    pg 715
WIFE:  Sidsel Marie Hansdtr   (signed: Marie Selsels datter )
3 CH:  Hans Jorgensen 14
     Soren Jorgensen 11
     Ane Kirstine Jorgensdtr 12
WIFE.MOD: Karen Rasmusdtr enke i hiemme
guard: Jacob Sorensen hmd moller i Orby
wgd: Daniel Hansen gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Laura Birthe Bruun tienestepige i Onsberg, fra Nykjobing kobsted    d.29 Sep 1852/4 Dec 1855     pg 716 736
HEIR:  Kirstine Larsen = Hans Christian Olsen skomagermester i Nysted
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Nielsdtr 36 i Brundby     6 Dec 1855   pg 717
HUSB:  Peder Jorgen Jorgensen hmd
3 CH:  2 sons & 1 dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Thomasdtr 78 i Koldby     12 Dec 1855  pg 717
HUSB:  Truels Mouritsen hmd
CH:   Thomas Truelsen hmd i Koldby
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr 59˝ i Onsberg     10 Dec 1855  pg 717
HUSB:  Rasmus Sorensen Vadstrup gmd
CH:   ... Rasmusdtr = Jens Pedersen Hjulmand inds i Onsberg
     mindige & mindre
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ole Christensen Ib 63 aftgsmd i Pillemark   7 Dec 1855   pg 717
CH:   ... Olsdtr = Morten Henckell hmd i Pillemark
     Jens Soren Olsen umyndige
     Ane Margrethe Olsdtr
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Poul Pedersen Merckel 41 selv.gmd i Sildeballe/Besser      14 Dec 1855  pg 717 733 736
WIFE:  Marie Eline Fabricius
3 CH:  Peder Andreas Poulsen 8
     Claus Fabricius Poulsen 6
     Michel Poulsen 4
BRO:   Jens Peter Pedersen hmd handelsmand i Besser
     Lars Pedersen
MODER:  Ane Jensdtr aftgsenke aft 1846
wgd: Rasmus Jorgen Fabricius i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Petrine Nicoline Larsen tjenestepige i Ornslund    17 Dec 1855  pg 718
FADER:  Andreas Larsen skomagermester i Vartou Hospital
SIS:   Mariane Sophie Larsen = Villumsen murer i Alkestrup
     Laurine Christiane Larsen 38 ugift i Skjelskjor
     Ane Marie Larsen = Christian Hagemann handskemagersvend boende i Peder Madsen 's gang i Khvn
BRO:   Carl Frederich Larsen 34 skomagermester i Skjelskjor
     Graves Pedersen Larsen 33 skomager i Saerslev
     Niels Julius Larsen 24 bomuldsvaeversvend
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Justesdr 77 enke i Orby     26 Dec 1855  pg 721
HUSB:  Niels Rasmussen hmd (dod)
CH:   Just Nielsen hmd i Orby
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Eliasen 77 gmd i Brundby     30 Dec 1855  pg 724
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr  (testament 31 Mar 1841)
by: Soren Jorgensen Sonder gmd i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Johanne Rasmusdtr 31 i Nordby      31 Dec 1855  pg 725
HUSB:  Niels Christian Nielsen inds
5 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Hansen 63 musicus huuseier i Onsberg   31 Dec 1855  pg 725 726
CH:   ( Hans Pedersen - dod)
      CH: Caroline Hansen umyndig
? Mette Kirstine Sorensen enke = afg Hans Jorgen Hansen hmd musicus i Onsberg     (wgd her bro: Sorensen glarmester i
Thorup)
guard: Jens Henrichsen Buur/Bouer gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Jensen skolelarer i Orby    31 Dec 1855  pg 725
CH:   Karen Sorensdtr enke = afg Ole Sorensen Fisker hmd i Koldby
     Mette Sorensdtr (dod) = Jacob Sorensen hmd i Orby
      5CH: Soren Jacobsen mindre
         Morten Soren Jacobsen 6
         Karen Jacobsdtr 15
         Ane Margrethe Jacobsdtr 12
         Mette Jacobsdtr 8
guard: Peder Christophersen hmd i Thorup 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Rasmussen Skipper 71 aftgsmd i Haarmark     1 Jan 1856   pg 726 729
CH:   ... Jorgensdtr = Peder Jensen Kornmaaler hmd i Haarmark
     myndige & umyndige
by: Bertel Hansen sognef i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Kirstine Sorensdtr 53 i Tafteberg    14 Jan 1856  pg 728
2HUSB:  Jorgen Hansen hmd
3 CH:  2 sons & 1 dau (1 son mindre, others umyndige)
1HUSB:  
2 CH:  Jorgen Soren Clemmensen skomager i Tafteberg
     ... Clemensen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Rasmusdtr 59 enke i Nordby   23 Jan 1856  pg 729
HUSB:  Peder Christensen Sjorslev hmd (dod)
CH:   ... Pedersdtr = Michel Ipsen hmd i Nordby
     ... Pedersdtr umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Truelsen 73 aftgsmd i Orby   17 Jan 1856  pg 729
WIFE:  
myndige & umyndige arvinger
til: Jorgen Rasmussen Helbo
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Hans Pedersen Glarmester aftgsmd i Pillemark      26 Jan 1856  pg 730
CH:   Christopher Hansen 
     myndige & umyndige arvinger
by: Peter Johnsen hmd i Pillemrk
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Jensdtr 76 aftgsenke i Onsberg     28 Jan 1856  pg 730
HUSB:  Knud Jensen aftgsmd (dod)
CH:   ... Knudsdtr = Morten Olsen Oster gmd i Onsberg
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Nielsdtr i Orby  d.18 Apr 1850/31 Jan 1856    pg 731
FADER:  Niels Jorgen Jensen hmd i Orby
SIS:   Ane Nielsdtr 12
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mariane Sorensdtr af Brundby, dod i Traneberg fattighuus    31 Jan 1856  pg 731
HUSB:  Jorgen Sorensen Skonning inds i Brundby
CH:   Ane Margrethe Jorgensdtr 12˝
guard: Hans Pedersen hmd i Brundbye
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Nielsdtr 27 i Besser   8 Feb 1856   pg 732
FADER:  Niels Nielsen Alstrup hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Lars Sorensen Nor 55 hmd i Pillemark      9 Feb 1856   pg 732
WIFE:  
5 CH:  1 son mindre, 1 son & 2 daus umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bodil Michelsdtr 82 enke fattiglem i Besser  18 Feb 1856  pg 733
HUSB:  Hans Rasmussen Keiser hmd (dod)
by: Lars Jorgensen hmd i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Cathrine Sorensdtr 45 i Selsinggaard    6 Mar 1856   pg 734
HUSB:  Ole Jensen Mann hmd
2 CH:  ... Olsen mindre
     ... Olsen umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mads Marcusen 53 gmd i Onsberg    27 Feb 1856  pg 734 738
2WIFE:  Ane Margrethe Jorgensdtr
3 CH:  Marcus Jorgen Madsen 9
     Christen Madsen 5
     Jorgine Amalia Madsdtr umyndig
1WIFE:  
4 CH:  Hans Madsen 26 ungkarl i Onsberg
     Peder Madsen 22
     Johanne Laurine Madsdtr = Soren Jorgensen hmd i Onsberg
     Maren Madsdtr umyndig
ILLEG.CH: ... Madsdtr = 
(total 8 CH: 2 sons & 2 daus umyndige)
guard: Egeriis sognef i Onsberg
wgd: Mads Larsen gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Kirstine Jensdtr 66 aftgsenke i Onsberg     22 Feb 1856  pg 734
HUSB:  Morten Hansen Praest gmd (dod)
CH:   ... Mortensdtr = Soren Pedersen gmd i Onsberg
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Soren Sorensen 18 ungkarl i Pillemark     27 Feb 1856  pg 734
FADER:  Soren Sorensen skomager hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Anders Rasmussen Mogensen 75 aftgsmd i Nordby     17 Mar 1856  pg 736
CH:   Anders Rasmussen Mogensen hmd i Nordby
     2 daus (1 umyndig)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Abelone Nielsdtr 55 i Krogsgaard   17 Mar 1856  pg 736 743
HUSB:  Henrich Nielsen Gylling gmd
CH:   Roland Henrichsen 20 
     Dorthe Cathrine Henrichsdtr 14
1HUSB:  Roland Jensen
CH:   Rolandine Rolandsdr = Morten Jorgen Jorgensen gmd i Permelille
     Kirsten Rolandsdr = Erik Rasmussen gmd i Koldby
guard: Morten Nielsen gmd i Koldby
guard: Soren J. Sonder i Brundby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Dorthe Mortensdtr 63 enke i Brundby      15 mar 1856  pg 736
HUSB:  Klinke glarmester (dod)
CH:   Morten Jensen Bisp hmd i Brundby
     myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Johanne Tolder 19 i Nordby   13 Mar 1856  pg 736
FADER:  Anders Knudsen Tolder hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Peder Larsen Johnsen 38 gmd i     15 Mar 1856  pg 736 745
WIFE:  Mette Johanne Sorensdtr
3 CH:  Soren Moesgaard 5 3/4
     Margrethe Moesgaard 4
     Maren Moesgaard 3/4 aar
guard: Jens Pedersen Ges inds i Nordby
wgd: Rasmus Beyer sognef i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Olsen Wester hmd i Haarmark   18 Mar 1856  pg 737
CH:   Christian Jensen Wester hmd i Orby Mark  
     Ole Soren Jensen 13
     Johanne Kirstine Jensdtr 16
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Mette Pedersdtr 43 pigen i Onsberg     1 Apr 1856   pg 738
SIS:   ... Pedersdtr (?dod) = Michel Knudsen hmd i Onsberg
      CH: 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Jorgensdtr 60 i Onsberg     8 Apr 1856   pg 738
HUSB:  Niels Sorensen Bodker gmd
1 myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jorgen Rasmussen Sondergaard 66 hmd i Pillemark     4 Apr 1856   pg 738
2WIFE:  
4 CH:  2 sons & 2 daus (daus umyndige)
1WIFE:  
CH:   Clemen Rasmussen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Andreas Nielsen 56 gmd i Stauns     17 Apr 1856  pg 742
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Karen Hjulmand 35 i Nordby  3 May 1856   pg 742 746
HUSB:  Michel Thunbo hmd
2 CH:  Maren Thunbo 7
guard: Jens Christensen Thuse hmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Sorensen Clausen 72˝ aftgsmd i Nordby      19 Apr 1856  pg 742
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Pedersdtr 24 i Orby  21 Apr 1856   pg 742
HUSB:  Lars Sorensen Hollander hmd 
CH:   ... Larsen 3˝
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Marie Michelsdtr 58 tjenestepige enke i Koldby   9 May 1856   pg 743
HUSB:  Anders Mortensen Rugaard gmd (dod)
CH:   ... Andersdtr = Jens Gylling inds i Koldby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Bendt Jensen 42 ungkarl aftgsmd i Tanderup   16 May 1856  pg 743
by: Jens Sorensen Koldby hmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Pedersen Kraemmer 30 hmd i Nordby     16 May 1856  pg 743
WIFE:  
2 CH:  umyndige daus
FADER:  Peder Jensen Kraemmer aftgsmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Stine Dideriksdr 75 fattig i Orby   14 May 1856  pg 743
by: Jorgen Rasmussen hmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Tonnes Sorensen 55 hmd i Orby     19 May 1856  pg 744
WIFE:  
2 CH:  Bodil Tonnesdr 20
     Ane Tonnesdr 16
BRO:   Peder Vastrup gmd i Orby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Marie Kjeldsen 7 days i Nordby  19 May 1856  pg 745
FADER:  Ole Kjeldsen inds 
FARFAD: Niels Kjeldsen gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Kirsten Vohnsdr 72 1/4 aftgs enke i Pillemark     19 May 1856  pg 745
HUSB:  Niels Hansen Buch hmd (dod)
CH:   Vohn Nielsen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Jorgensdtr 40 i Thorup     19 May 1856  pg 745
HUSB:  Peder Christophersen hmd 
3 CH:  2 sons & 1 dau alle umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Maren Sorensdtr Fast 44 i Koldby   20 may 1856  pg 745
HUSB:  Peder Jensen Vinther hmd
2 CH:  umyndige 1 son & 1 dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr 72 i Besser   30 May 1856   pg 746
HUSB:  Bertel Jensen hmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Jensdtr aftgsenke i Brundby    9 Jun 1856   pg 746
HUSB:  Peder Vibe hmd (dod)
CH:   Jorgen Pedersen = Dorthe Pedersdtr hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Ane Johanne Pedersdtr 44 i Pillemark      3 Jun 1856   pg 746
HUSB:  Niels Jensen Skraeder hmd 
2 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Johanne Rasmusdtr 18 i Pillemark   24 May 1856  pg 746
FADER:  Rasmus Jorgen Jensen hmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jorgen Tonnesen 36 gmd i Traneberg  30 May 1856  pg 746
WIFE:  
2 CH:  umyndige daus
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Michel Hansen gmd i Orby   24 May 1856   pg 746
CH:   Hans Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jacobsen gmd i Nordby     24 May 1856  pg 746
myndige arvinger
STEPCH: Niels Jensen Mathiesen gmd i Nordby
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Morten Jorgen Jensen inds snedker i Pillemark     28 May 1856  pg 746
WIFE:  
by: Jens Jorgensen Vaever gmd i Pillemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Larsen 77 aftgsmd i Tanderup      7 Jun 1856   pg 746
by: Roland Jensen hmd i Tanderup
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Jens Pedersen Skomager 46 hmd i Onsberg    11 Jun 1856  pg 747
WIFE:  
3 CH:  umyndige sons
by: Jens Tolder hmd i Langemark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Mette Rasmusdtr 14˝ i Nordby     14 Jun 1856  pg 747
FADER:  Rasmus Pedersen Degn hmd i Nordby
BRO:   Peder Rasmussen Degn
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

Rasmus Jensen 39 hmd i Permelille   12 Jun 1856  pg 747
WIFE:  
2 CH:  umyndige 1 son & 2 dau
WIFE.CH: 2 sons & 1 dau
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 4 1828-1856; FHL film 49483]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////
     Samso Birk, Holbaek - Skifteprotokol
     Book 5 1856-1864 no index - FHL film 49484
     Book 6 Tuno 1805-64 FHL film 49484
      (1805-18 under Aarhus Domkirkes gods)
      (1819-29 under Hads-Ning herred)
      (1830-64 under Samso Birk )
     Book 7 - index only and used for other books.
     Book 8 Samso Birk 1849-68 Dodsanmeldelsesprotokol (fort bagi midlertidig retsprotokol 1846-49) FHL film 49484
      starts pg 130 & goes to 188
     Book 9 Dodsanmeldelsesprotokol 1856-1861 FHL film 49484
NOT DOING THIS BOOK - does not give family information. Only lists husband, father if a child. All other information is:
myndige, umyndige & foraelder living - no names. All are found in previous books of probates.
      by Aurelia Clemons - Jun 2007


Dorthe Nielsdtr i Brundby  d.5 Dec 1855/12 Jul 1856     pg 0
HUSB:  Peder Jorgen Jorgensen hmd
3 CH:  Niels Jorgen Pedersen 10
     Jens Pedersen 8
     Karen Margrethe Pedersdtr 3
guard: Espen Sorensen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Jorgen Nielsen Holm 32 inds i Nordby      17 Jun 1856  pg 0
WIFE:  
CH:   daus
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Christian Andersen 17 skibsdreng (fodt i Gjaevno, Holbek amt 77 laegd, No.263)   17 Jun 1856   pg 0
FADER:  Anders Hansen musicus i Store Hedinge
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Soren Rasmussen 28 inds i Pillemark    28 Jun 1856  pg 0 70 90
WIFE:  Dorthe Petersdtr
CH:   Jens Soren Rasmussen 1      (fodt efter faderns dod)
FADER:  Rasmus Jorgen Jensen hmd i Pillemark
SODSK.CH: Jens Rasmussen hmd i Pillemark
wgd: Peter Thomasen Ib hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Rasmusdtr Skonning 47 i Nordby      3 Jul 1856   pg 0
HUSB:  Michel Larsen Gronfeldt hmd
CH:   Bodil Marie Michelsdtr 20 ugift
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Jensdtr 35 i Koldby  7 Jul 1856   pg 0 56
HUSB:  Rasmus Jorgensen Bagge hmd smed
4 CH:  Jens Jorgen Rasmussen 11
     Rasmus Peter Rasmussen 8
     Hans Christian Rasmussen 3
     Dorthe Margrethe Rasmusdtr    (dod 10 mo    11 Feb 1856 )
guard: Johan Frederich Henckell Nielsen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Truelsdr 47 i Brundby    28 Jun 1856  pg 0
HUSB:  Hans Morten Sorensen gmd (testament 17 Apr 1843)
by: Bertel Eriksen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Soren Petersen 57 inds handelsmand i Onsberg  17 Jun 1856  pg 0 2 150
2WIFE:  ... i Odense
1WIFE:  (dod)
CH:   ... Mortensen umyndig
BRO:   D. Petersen retsvidnet
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Torkild Jorgensen aftgsmd i Pillemark     27 Jun 1856  pg 0
by: Morten Jorgensen Kleis hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Tonnesen gmd i Traneberg    15 Jul 1856  pg 1
WIFE:  Bodil Jorgensdtr
CH:   Giertrud Jorgensen 3
     Maren Kirstine Jorgensen 1˝
MORBRO: Poul Bertelsen hmd i Besser
wgd: Peder Jensen gmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hansine Maren Kirstine Hansen 13 illeg i Pillemark   16 Jul 1856  pg 2
MODER:  Ane Sabine Kirstine Nielsdtr = STEPFAD: Thye Nielsen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Rasmussen Ladefoged 37 gmd i Koldby    16 Jul 1856  pg 2 48 67
2WIFE:  Sidsel Jorgensdtr    
2 CH:  umyndige
1WIFE:  
1 CH:  umyndige
BRO:   Ole Rasmussen Ladefoged gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Christensdtr aftgsenke 58 i Koldby    17 Jul 1856  pg 2 69
HUSB:  Alfast Jensen aftgsmd (dod)
1 CH:  ... Alfastdr (dod) = ( Jens Rasmussen Ladefoged, bro of Peder Rasmussen Ladefoged gmd i Koldby)
      CH: Rasmus Jensen  umyndig No.695 
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Sorensen Kjeldmand 75 aftgsmd i Pillemark    17 Jul 1856  pg 2
myndige arvinger
by: Morten Sorensen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ditmar Petersen 53 thingvidnet i Langemark   24 Jul 1856  pg 3
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jensen Friis 58 hmd ringer i Onsberg   31 Jul 1856  pg 3 27
WIFE:  Ane Cathrine Sorensdtr
2 CH:  Jens Soren Jensen 16
     Mette Jensdtr = Soren Petersen Molbo/Malboe i Onsberg
SVOGER: Jens Rasmussen Wadstrup hmd
wgd: Christian Bertelsen gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Clemmensen aftgsmd somand af Frederiksdahl, fra Kjoge  1856 pg 3
 (NOTE: fell overboard 1 mile north of Kyholm)
CH:   ... Michelsdtr = Michel Jensen Beyer bmd i Frederiksdahl ved Langore
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Frederichsdtr 61 i Traneberg  18 Jul 1856  pg 3
HUSB:  Niels Nielsen Flink aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Michelsdtr 55 enke fattig i Nordby    18 Jul 1856  pg 3
HUSB:  Clemmen Sorensen Veio inds (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Hansen musicus hmd i Onsberg  24 Jul 1855  pg 3 48 64
WIFE:  Mette Kirstine Sorensen
CH:   son (dod)
      CH: Caroline Hansen umyndige
HEIR:  Mette Kirstine Sorensen = Haberlin farver (signed: Jacob F. Haberlaen)
umyndige arvinger
guard: Jens Buur/Buus gmd i Onsberg
wgd: Sorensen glarmester i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Frederich Dahl fattig i Brundby    12 Aug 1856  pg 4
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Jensen Hjulmand 72 hmd i Nordby      14 Aug 1856  pg 4
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Nielsen Haarmark 56 hmd i Koldby     19 Aug 1856  pg 4 43
WIFE:  Mette Kirstine Jensdtr
3 CH:  Niels Jensen 31 i Koldby
     Jens Jensen 30
     Rasmus Jorgen Jensen 16
BRO:   Johan Frederich Henckell Nielsen hmd i Koldby   (signed: Johan Frederich Haengel Nielsen )
wgd: Erik Pedersen gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Mortensdtr 68 i Brundby     16 Aug 1856  pg 4
1 CH:  ... enke = afg Hans Jensen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mariane Mortensen 1 1/3, illeg dau of Maren Hansdtr fruentimmer i Pillemark   12 Aug 1856  pg 4
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Sidsel Jorgensdtr enke 29 i Koldby  12 Aug 1856  pg 4 48 67
HUSB:  Jens Rasmussen Ladefoged gmd (dod 15 Jul 1856)
2 CH:  Alfast Jensen 5
     Jens Jorgen Jensen 2
HUSB.1WIFE:   Dorthe Alfastdr
HUSB.CH:     Rasmus Jensen 11
HUSB.BRO: Ole Rasmussen Ladefoged gmd i Koldby
? Peder Rasmussen also signed
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bendt Clemmensen 44 hmd i Koldby   27 Aug 1856  pg 8 40
WIFE:  Ane Hansdtr
4 CH:  Hans Bendsen 10
     Niels Jorgen Bendsen 7
     Barbara Bendsdr 2
     ... Bendsdr   (dod efter fader & before 13 Feb 1857)
BRO:   Jacob Clemensen hmd i Orby
wgd: Jacob Nielsen gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christian Hansen Blegvad 28 handskemager i Thorup     3 Sep 1856   pg 8
CH:   Hans Jorgen Blegvad somand Khvn til Amerika 13-14 aar siden
BRO:   Blegvad skolelarer i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Hansen Buur 27 inds i Hotofte Molle   6 Sep 1856   pg 8 32
WIFE:  Maren Rasmussen
4 CH:  Rasmus Jorgen Nielsen Buur 7
     Hans Nielsen Buur 3
     Ane Nielsen Buur 6
     Maren Nielsen Buur 1
FADER:  Hans Buur moller i Hotofte Molle ved Permelille
guard: Morten Buur i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Poul Michelsen Oster 56 hmd i Besser      27 Aug 1856  pg 8
WIFE:  
CH:   Michel Poulsen ungkarl
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Pedersen 76 gmd i Tanderup   19 Aug 1856  pg 8 29
2WIFE:  Giertrud Sorensdtr Holm
CH:   Tonnes Pedersen ungkarl i Tanderup     (signed: Thomas Pedersen )
     others myndige & umyndige
2WIFE:  
CH:   alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Rasmussen Skipper aftgsmd i Haarmark  31 Dec 1855/17 Sep 1856     pg 9 48 61 62 
CH:   Ane Dorthe Jorgensdtr = Albrecht Nielsen i Orby
     Maren Jorgensdtr (dod) = Rasmus Clemensen hmd i Pillemark
      CH: Bodil Kirstine Rasmusdtr
     Johanne Jorgensdtr (dod) = Peder Jensen Kornmaaler hmd i Haarmark
      CH: Maren Pedersdtr
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Madsdtr i Besser    18 Sep 1855   pg 9
HUSB:  Morten Philipsen hmd
CH:   Mads Jorgen Mortensen 16
     Mette Marie Mortensdtr 21
     Maren Mortensdtr 17
BRO:   Jorgen Nielsen hmd i Kanhauge
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Nielsdtr 40 enke i Tafteberg   22 Sep 1856  pg 10
HUSB:  Peder Hansen Tasholm/Taxholm/Faxholm mucsicus (dod)
2 CH:  1 son & 1 dau umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Bertelsen Vinther 76 i Koldby  24 Sep 1856  pg 10
CH:   ... Jensdtr = Bertel Hansen gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Jorgen Jensen snedker i Pillemark    27 Sep 1856  pg 10
WIFE:  Ingeborg Jorgensdtr
CH:   Morten Jorgen Mortensen 6 wks
guard: Jens Jorgensen Vaever gmd i Pillemark
wgd: Brasch huuseier
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Basballe skolelaerer i Orby      29 Sep 1856  pg 11 47
WIFE:  Mette Haarmark (dod)
CH:   Jens Peter Metha Basballe 1
WIFE.FAD: Haarmark sognef i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jensine Michelsen i Nordby  4 Oct 1856   pg 12
FADER:  Thomas Michelsen skolelarer
BRO:   Soren Peter Michelsen       
     Thomas Michelsen
SIS:   Marie Petrea Michelsen
     Ida Johanne Elisabeth Michelsen
MORBRO: Peder Holm handelsmand i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jensen Caspersen 28 skraeder hmd i Pillemark   30 Sep 1856  pg 12
WIFE:  Ane Kirstine Hansdtr
2 CH:  umyndige sons
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Johanne Pedersdtr i Pillemark   9 Oct 1856   pg 13
HUSB:  Niels Jensen Skraeder hmd
2 CH:  Niels Peter Nielsen 6
     Ane Margrethe Nielsdtr 17
guard: Jorgen Rasmussen Truelsen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Rasmusdtr i Nordby   4 Oct 1856   pg 13
FADER:  Rasmus Pedersen Degn hmd i Thuse
BRO:   Peder Rasmussen Degn   umyndig? No.619
BEDSTEFAD: Rasmus Beyer/Beyes sognef i Nordby
MODER:  ... (dod 6 Jan 1846)
SIS:   ... Rasmusdtr (dod 15 Dec 1853)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christian Ludvig Theodor Hahn 17 hos Frederichsen forpagter i Wadstrup      10 Oct 1856  pg 14 77 78
PARENTS:     (both dod)
3 BRO:  Johan Peter Henrich Hahn
     Frands Julius Spendrup Hahn
     Christian Henrich Carl Hahn    (family alle i Khvn)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Jorgensdtr i Thorup  11 Oct 1856   pg 15
HUSB:  Peder Christophersen hmd
3 CH:  Jorgen Pedersen 15
     Christopher Pedersen 13
     Ane Margrethe Pedersdtr 19
guard: Niels Jensen gartner huuseier i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Petersdtr i Orby    14 Oct 1856   pg 16 47
HUSB:  Lars Sorensen Hollaender hmd 
CH:   Peter Soren Larsen 4
BRO:   Jorgen Sorensen Kleis hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Willadstr 58 aftgsenke i Tanderup      16 Oct 1856  pg 17
HUSB:  Rasmus Jorgen Rasmussen Prinds hmd (dod)
CH:   Jorgen Soren Rasmussen
by: Jorgen Soren Hansen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr 37 i Langemark    20 Oct 1856  pg 17
HUSB:  Niels Jorgen Jorgensen arbeidsmand
CH:   ... Nielsdtr ˝
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christiane Andrea Alstrup 81 aftgsenke i Onsberg    23 Oct 1856  pg 18
HUSB:  Bertel Nielsen gmd (dod)
CH:   Frederich Bertelsen gmd i Onsberg
     ? others myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Pedersen Skomager hmd i Onsberg      24 Oct 1856  pg 18
WIFE:  Kirsten Jensdtr
3 CH:  Jens Peter Jensen 12
     Albreth Jensen 10
     Jens Johan Jensen 5
BRO:   Michel Pedersen Skomager hmd i Orby
wgd: Niels Jorgen Rasmussen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Jensdtr i Haarmark  29 Oct 1856   pg 19
HUSB:  Jens Olsen gmd      (testament 19 Apr 1831)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Marie Sorensen Keiser 20 i Besser    28 Oct 1856  pg 19 21
HUSB:  Nielsen skolelaerer   (? signed: S. Nielsen )
CH:   nyfodt drenge barn
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr Fast i Koldby     1 Nov 1856   pg 19
HUSB:  Peter Jensen Winther hmd     (signed: Peder Jensen Vinther)
2 CH:  Jens Soren Petersen 16
     Bodil Kirstine Petersen 18
guard: Jacob Nielsen gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Apollone Marie Larsdtr 30 tjenestepige i Brundby    3 Nov 1856   pg 20 22 93
ILLEG.CH: Henrich Larsen 3
BRO:   Soren Larsen Faergemand hmd i Brundby
SVOGER: Peder Pedersen Skipper hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Sorensdtr i Pillemark   4 Nov 1856   pg 20
HUSB:  Jens Soren Jespersen hmd
CH:   Bodil Margrethe Jensen 3
BRO   Soren Sorensen Nor hmd i Koldby
HUSB.PARENTS: Jesper Vohnsen = Bodil Sorensdtr aftgsmd i 1845
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Hansen 18 i Nordby   2 Nov 1856   pg 20
FADER:  Hans Peter Nielsen hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Jensen Kjempe 59 bmd i Orby   6 Nov 1856   pg 21 92
WIFE:  Ane Kirstine Jensdtr
CH:   ... Nielsdtr (dod)
      2CH: umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Jorgen Jorgensen hmd i Brundby      9 Nov 1856   pg 21 35
2WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   dau fodt efter fader dod & dod 17 Jan 1857
1WIFE:  
3 CH:  Niels Jorgen Petersen 11 ( Niels Jorgen Pedersen )
     Jens Petersen 9     ( Jens Pedersen )
     Karen Margrethe Petersdtr 3    ( Karen Margrethe Pedersdtr )
BRO:   Jens Havkrog hmd i Tranebjerg
guard: Esben Sorensen i Orby
wgd: Mads Sorensen hmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bertel Jensen 66 aftgsmd i Besser   27 Nov 1856  pg 22
til: Lars Jorgensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Rasmussen Kjeldsen ungkarl funden dod i Aarhuus     12 Nov 1856  pg 22
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Christensen Smed gmd smed i Nordby    19 Nov 1856  pg 22 23
WIFE:  Birthe Marie Gommesen
2 CH:  Christen Smed 6
     Margrethe Smed 8
FADER:  Christen Petersen smed i Nordby
wgd: Gomme Andersen hjelplerer? i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Cathrine Jensdtr 10 #782, dau of afg Jens Sorensen bmd i Traneberg      29 Nov 1856  pg 23 98
MODER:  Ane Mette Olsdtr i Helgenaes
SIS:   Mette Jensdtr = Anders Petersen gmd i Helgenaes
     Dorthe Marie Jensdtr = Kattrup uhrmager i Strands
     Bodil Kirstine Jensdtr  umyndig
     Maren Jensdtr      umyndig
˝SIS:  Ane Dorthe = Jens Soren Larsen gmd i Thorup
     Ane Mette = Peter Jensen Ladefoged hmd i Brundby  (? Peder Jensen )
wgd: Anders Pedersen gmd i Helgenaes
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Erik Jensen Kjaer 75 gmd i Agerup   7 Dec 1856   pg 25
CH:   ... Eriksdtr = Michel Peter Nielsen gmd i Agerup
     ... Eriksdtr = Frederich Christian Petersen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Olsen Wester hmd i Haarmark   19 Dec 1856  pg 25 100
CH:   Christen Jensen Wester hmd i Orby Mark   (? Christian Jensen Westes?)
     Ole Soren Jensen umyndig
     Johanne Kirstine Jensen
BRO:   Ole Olsen Wester hmd i Orby    (signed: Ole Olsen Vester)
guard: Jens Olsen gmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacobine Marie Jacobsdtr i Koldby   17 Dec 1856  pg 25 42
HUSB:  Jochum Davidsen hmd
2 CH:  Maren Jochumsdtr 13
     Jens Knudsen Jochumsen 11
ILLEG.CH: Frederich Petersen 20+ i Khvn  (nu 25 by 1857)
guard: Bertel Hansen sognef 
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Larsdtr 67 enke fattig i Tannerup    16 Dec 1856  pg 25
HUSB:  Hans Alroes (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jorgensen Mand hmd i Onsberg  15 Dec 1856  pg 25 29
WIFE:  Johanne Laurine Madsen
CH:   Mads Sorensen 4
guard: Michel Jorgen Sorensen hmd i Onsberg
wgd: Mads Larsen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Jensen Gylling i Haarmark    19 Dec 1856  pg 26
CH:   ... Nielsdtr = Ole Rasmussen Bodker gmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Julius Smidt faergeforpagter i Traneberg    20 Dec 1856  pg 26 96 105 122
CH:   Svend Julius Smidt skipper
     Bertholdnine Smidt sal Kruse = Kruse godsinspecteur
     Ane Methe Smidt or Ane Marthe Smidt
     Henriette Skonning i Khvn
guard: Soren Jensen skipper
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Christophersdtr enke i Koldby    25 Dec 1856  pg 28
HUSB:  Mads Thomasen Ruus hmd (dod)   
CH:   Jens Madsen Ruus hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Thomas Truelsen Ruus hmd i Koldby   23 Dec 1856  pg 28 40
WIFE:  Kirsten Clemensdr
2 CH:  Clemen Thomasen 9
     Maren Kirstine Thomasdtr 5
BRO:   Lars Truelsen hmd i Brundby
wgd: Bertel Hansen sognef i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Johanne Rasmusdtr   1855  pg 29
HUSB:  Nielsen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Andreas Christensen Mand hmd i Besser     2 Jan 1857   pg 30 108 121
WIFE:  Johanne Jensdtr
BRO:   Jorgen Christensen Mand hmd i Onsberg
SIS:   Mette Kirstine Christensdtr = Ole Moller hmd i Onsberg, Sjelland
     Dorthe Marie Christensdtr enke = afg Jens Jorgen Henrichsen skraeder i Besser
     Ane Cathrine Christensdtr (dod) = Troels Troelsen or Truels Truelsen hmd i Stauns
      3CH: Dorthe Johanne Troelsdr = Jens Christian Jorgensen reebslager i Tafteberg/ nu i Onsbjerg
         Ane Margrethe Truelsdr = Peter Jensen Backmand fisker i Hammeslev pr. Grenna, Jylland
         Ane Cathrine Truelsdr ugift
˝SIS:  Karen Marie Christensdtr = Soren Hansen Vinther inds i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

... Pedersdtr 14 days udobt i Traneberg    19 Jan 1857  pg 30
FADER:  Peder Jorgen Jorgensen (dod) = Johanne Johansen hmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Marie Olsdtr i Pillemark     20 Jan 1857  pg 30 45
2HUSB:  Jens Soren Sorensen Kjeldmand hmd
1HUSB:  Christen Thomasen Krag hmd (dod)
3 CH:  Thomas Christensen Krog 15
     Ole Christensen Krog 12
     Ane Marie Christensdtr 9
BRO:   Michel Olsen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Nielsdtr i Onsberg   26 Jan 1857  pg 31
HUSB:  Morten Jorgen Sorensen hmd 
4 CH:  umyndige dottre
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Hansdtr i Nordby  20 Jan 1857   pg 31 37 96
2HUSB:  Jens Mortensen Farver gmd
1 CH:  Jens Morten Farver    umyndig
1HUSB:  
4 CH:  Hans Jensen mindre
     Jens Jensen   umyndige
     Maren Jensdtr
     Barbara Jensdtr
curator: Morten Holm gmd
guard: Niels Kjeldsen gmd & Jens Hansen Foged gmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Poul Esbensen hmd i Langemark     23 Jan 1857  pg 31
by: Esben Clemmensen arbeidsmand i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Sorensdtr 95 i Koldby      27 Jan 1857  pg 32
HUSB:  Jens Hansen Snedker hmd (testament 12 Oct 1827)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christian Sorensen Holm 18 3/4 i Langemark   29 Jan 1857  pg 33 48
FADER:  Soren Holm hmd i Langemark (dod)
PLEIEFAD: Morten Hansen gmd i Langemark
2 BRO:  myndige & umyndige?
1 SIS:  
1 BRO:  ... (dod)
      CH: datter
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Jorgen Hansen musicus i Onsbjerg     d.9 Nov 1855/6 Feb 1857     pg 33 96
WIFE:  Mette Kirstine Sorensdtr
2 CH:  Caroline Hansen 7
guard: Jens Henrichsen Buur/Baur gmd
wgd: Sorensen glarmester i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Rasmussen Blaes hmd i      27 Feb 1851/7 Feb 1857     pg 34
CH:   Rasmus Jensen Blaes hmd
     Ole Soren Jensen
     Poul Jensen Blaes
     (... Jensdtr )= Jens Eriksen
guard: Soren Olsen hmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr enke i Tanderup    8 Feb 1857   pg 34 39 105
HUSB:  Ole Bryder gmd (dod)
CH:   ... Olsen myndig i Naerheden af Aarhuus
     ... Olsdtr = Peter Buur/Buer/Beur gmd i Selsingegaardene
     Jens Soren Jensen myndig
BRO:   Hans Michelsen Mahler gmd i Pillemark
by: Christen Christensen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Petersen Holm eller Kraemmer hmd i Nordby     10 Feb 1857  pg 36
WIFE:  Sidse Rasmusdtr Mogensen
CH:   Barbara Holm 7 3/4 aar
     Birthe Holm 4˝
SODSK.CH: Jens Sorensen Kraemmer gmd
WIFE.BRO: Anders Rasmussen Mogensen reebslager
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Gudmand Sorensen aftgsmd i Besser   11 Feb 1857  pg 39
CH:   Jens Gudmandsen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Sorensen Clemensen aftgsmd i Koldby    12 Feb 1857  pg 39
CH:   ... = Christen Rasmussen Ladefoged hmd i Koldby
     Jorgen Soren Olsen myndig
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Hansen 55 ungkarl i Brundby   15 Feb 1857  pg 41 42 57
MODER:  Bodil Jensdtr 80 enke = afg Hans Jensen gmd i Brundby
BRO:   Peder Hansen gmd i Permelille
SIS:   Maren Hansdtr = M.G. Johansen skolelaerer i Brundby
     Mette Hansdtr = Soren Jensen skipper
     Margrethe Hansen umyndig
guard: Jens Snedker gmd i Permelille
wgd: Jens Petersen gmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Mogensdtr i Tafteberg      16 Feb 1857  pg 41 74 96 121
HUSB:  Peter Henrich Michelsen hmd
5 CH:  Michel Petersen 16
     Ane Mette Petersdtr 14˝ (? Ane Margrethe Petersen )
     Karen Margrethe Petersen 12
     Jorgen Soren Petersen 7
     Mariane Petersdtr 2
SIS:   ... Mogensdtr = Soren Jorgensen hmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Skraeder 10 1/4 i Nordby    26 Feb 1857  pg 42
FADER:  Rasmus Michelsen Skraeder inds i Nordby
PLEIE.AF: Hans Peter Skraeder gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Larsen Kjaer 61 aftgsmd i Tafteberg   24 Dec 1857  pg 42
til: Jorgen Soren Clemmensen skomager i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Hansen 33 i Pillemark   2 Mar 1857   pg 46
BRO:   Christopher Hansen hmd i Pillemark
FADER:  Hans Pedersen Glarmester (?dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr enke i Nordby     4 Mar 1857   pg 46
HUSB:  Peter Christensen Sjorslev hmd
CH:   Ane Marie Petersdtr = Michel Ipsen hmd skomager i Nordby
     Apollone Petersdtr 21
guard: Jens Mahler smed hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Juliane Marie Nielsdtr 30 i Pillemark     4 Mar 1857   pg 47
FADER:  Niels Soren Petersen skraedder i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Olsdtr i Pillemark  14 Mar 1857   pg 47 50
HUSB:  Hans Jensen Vohnsen hmd
2 CH:  Morten Hansen 14
     Ole Hansen 9
SVOGER: Rasmus Jorgen Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Rasmusdtr i PIllemark     10 Mar 1857  pg 47
HUSB:  Morten Frederich Jensen hmd 
3 CH:  2 daus & 1 son - eldest 11
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mariane Sorensdtr i Brundby      31 Jan 1856  pg 47
HUSB:  Jorgen Sorensen Skonning inds
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Hansen Faxholm/Taxholm i Onsberg     1856/11 Apr 1857    pg 48
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jorgensen Mand i Onsberg    1856/11 Apr 1857    pg 48
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Julius Frederich Smidt forpagter i Orby    1856/11 Apr 1857    pg 48
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Soren Pedersen inds i Onsberg      1856/11 Apr 1857    pg 48 96
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Albretht Olsen or Albrecht Olsen 42 hmd i Besser    21 Mar 1857  pg 48 89 122
WIFE:  Ane Jensdtr Gylling
1WIFE:  
4 CH:  Ole Soren Albrechtsen 17
     Jens Kleis Albrechtsen 15
     Dorthe Marie Alberchtsdr 12
     Marie Albrectsdr 9
BRO:   Christen Olsen hmd i Besser
wgd: Jacob Clemensen Beyer hmd i Agerup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Jensdtr enke i Langemark     22 Mar 1857  pg 48
HUSB:  Niels Sorensen (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Niels Rasmussen hmd i Langemark
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Petersdtr enke i Nordby     19 Mar 1857  pg 48
HUSB:  Morten Jacobsen gmd (dod)
CH:   ... Mortensdtr = Jens Rasmussen i Nordby
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Sidsel Rasmusdtr Mogensen 39 enke i Nordby   21 Mar 1857  pg 48 71 96 122
HUSB:  Jens Petersen Holm hmd (dod)   (? Jens Pedersen Holm)
2 CH:  Barbara Holm 8
     Birthe Holm 5
guard: Jens Sorensen Kraemmer gmd
til: Peter Jensen Kremmer aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jorgen Abrahamsen 18 wks i Pillemark   5 May 1857   pg 49
MODER:  Mariane Sorensdtr = (fraskildt) Niels Peter Petersen hmd i Pillemark
PLEIEBARN af: Christen Hjort hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jensen Vohnsen hmd smed i Brundby     30 Apr 1857  pg 49 52
WIFE:  Ane Mette Thomasdtr
3 CH:  Barbara Jensdtr 17
     Ane Kirstine Jensdtr 14
     Thomas Jensen 12
SIS:   ... Vohnsdr = Peter Hansen smed i Traneberg
wgd: Peter Thomasen Bloch hmd i brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacob Jensen Nor hmd i Tranebjerg   29 Mar 1857  pg 49 ?59
WIFE:  
4 CH:  
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Pedersdtr 57 enke fattiglem i Nordby   1 May 1857   pg 49
HUSB:  Soren Abrahamsen hmd (dod)
by: Jens Knudsen Skjot hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Olsdtr 69 i Koldby   24 Apr 1857   pg 49
HUSB:  Morten Jensen gmd
CH:   Jens Mortensen gdbest i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Jensen 16 i Maarup    3 May 1857   pg 49
FADER:  Jens Pedersen Truels? hmd i Maarup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Christensen 2 mo i Orby     16 May 1857  pg 51
MODER:  Ane Mette Christensen tjenestepige i Brattingsberg
FADER:  Hans Nielsen i Hove
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Olsdtr 57 i Pillemark      15 May 1857  pg 51 54
2HUSB:  Soren Sorensen Kjeldmand gmd
CH:   Niels Soren Sorensen 11
1HUSB:  Niels Sorensen Rugaard gmd
2 CH:  Ole Soren Nielsen gmd i Tanderup
     Mette Marie Nielsdtr 29 ugift
guard: Jorgen Jensen Bryder gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jorgensdtr almisse enke i Orby      20 May 1857  pg 51
HUSB:  Peder Pedersen Svend (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Christian Nielsen ˝, son of Petrea Barnth hos Niels Soren Petersen skraeder i Pillemark   12 May 1856  pg 51
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bolette Anthonette Kirstine Frederikke Jensen 4 mo illeg i Pillemark  1 Jun 1857   pg 52 or 59
MODER:  Juliane Marie Nielsdtr i Pillemark
MORFAD: Niels Soren Petersen skraeder i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christian Rasmussen 6 i Permelille    10 Jun 1857  pg 52
Ane Cathrine Rasmusdtr 2 & 11 mo i Permelille     16 Jun 1857  pg 54
PARENTS:     afg Rasmus Jensen = Margrethe Jorgensdtr hmd i Permelille
by: Jens Jorgensen Bagge skraeder i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Oline Christiansdtr Floystrup 77 enke i Tanderup, dod i Brundby     6 Jun 1857   pg 52
HUSB:  Jens Kock reebslager i Tanderup(dod)
CH:   ... Jensdtr = Soren Kraemmer handelsmand i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Michelsdtr 78 enke i Pillemark      18 Jun 1857  pg 54
HUSB:  Soren Jensen Skjot hmd (dod)
CH:   ... Sorensdtr = Lars Jensen hmd i Pillemark
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Andreas Villadsen 5 i Tanderup    22 Jun 1857  pg 57 92
FADER:  Villads Bendsen gmd (dod) = MODER: Birthe Kirstine Jorgensdtr =2. STEPFAD: Soren Rasmussen gmd i Tanderup
BRO:   Jorgen Peter Villadsen mindre
SIS:   Ane Kirstine Villadsen umyndig
     Bodil Johanne Villadsen umyndig
˝BRO:  Jens Soren Villadsen hmd i Orby  (signed: Jens Soren Vilosen)
     Niels Soren Villadsen i Haderslev
     Michel Villadsen ungkarl i Tanderup
     Johannes Villadsen inds i Tanderup
˝SIS:  Mette Johanne Villadsdr = Jens Christian Bendsen hmd i Tanderup
     Bodil Villadsdr = Jorgen Soren Jorgensen bmd i Tanderup
guard: Jorgen Spinder bmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Jorgensdtr i Orby    23 Jun 1857  pg 57 90
HUSB:  Ole Jorgen Nielsen gmd
CH:   ... Olsdtr 2
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Johanne Foged i Nordby    1 Jul 1857   pg 58 59
HUSB:  Jorgen Michelsen Thunboe gmd
CH:   Barbara Thunboe (age 2 mo by 13 Jul)
BRO:   Michel Petersen inds i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Cathrine Hansdtr i Orby      11 Jul 1857  pg 59 66 103 107
HUSB:  Peter Christian Rasmussen tommermand    (testament)
FADER:  Hans Jorgensen Buur moller i Hotofte Molle = MODER: (dod)
BRO:   Niels Hansen Buur (dod)
      CH: umyndige
SIS:   Ane Johanne Hansdtr = Hans Hansen gmd i Orby
     Giertrud Marie Hansdtr 18 ugift
     Karen Hansdtr = Hans Thomasen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Jensdtr enke i Koldby  4 Jul 1857   pg 59
HUSB:  Rasmus Sorensen Fast gmd (dod)
CH:   Erik Rasmussen gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Lars Rasmussen Kraemmer hmd i Langemark    6 Jul 1857   pg 59
WIFE:  
2 CH:  ... Larsen 22
     ... Larsen 11
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Dorthe Christensdtr 17 i Tanderup    3 Jul 1857   pg 59
FADER:  Christen Christensen Rysser hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jensdtr 16 i Brundby  2 Jul 1856   pg 59
FADER:  Jens Pedersen Lanther hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Sorensen aftgshmd i Nordby   6 Jul 1857   pg 59
WIFE:  
myndige arvinger
til: Peter Jensen Farver
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Sorensdtr i Taftebjerg   14 Jul 1857  pg 61 62
HUSB:  Rasmus Rasmussen Bager gmd
2 CH:  Mette Marie Rasmusdtr = Jorgen Mortensen Holm gdbest
     Giertrud Rasmusdtr 18 ugift
BRO:   Soren Sorensen gmd i Pillemrk
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Sorensdtr i Pillemrak      29 Jul 1857  pg 66
HUSB:  Jesper Wohnsen aftgsmd
CH:   Jens Soren Jespersen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Jensen Kraemmer 26 hmd i Nordby, dod i Khvn    7 Aug 1857   pg 66 85
WIFE:  Ane Margrethe Michelsdtr Foged
CH:   Oline Kraemmer  (fodt efter faderns dod)
FADER:  Jens Petersen Kraemmer gmd i Nordby
? Michel Sorensen Clausen 's enke
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacob Torkildsen 65 aftgsmd i Osterby     10 Aug 1857  pg 67
CH:   ... Jacobsdtr = Niels Henrich Olsen hmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mads Olsen 74 hmd i Pillemark     12 Aug 1857  pg 67
CH:   ... Madsdtr = Rasmus Olsen Svane gmd i Pillemark
     umyndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Abelone Pedersdtr 28 #579 i Nordby  17 Sep 1857  pg 70
myndige arvinger
by: Michel Ibsen hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Sorensen 46 gmd i Pillemark  5 Sep 1857   pg 70 72
WIFE:  Karen Michelsdtr
CH:   Soren Mortensen 2˝
guard: Hans Morten Sorensen gmd i Brundby
wgd: Jens Mortensen Lihme handelsmand
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Olsen Degn 65 atgsmd i Nordby      9 Sep 1857   pg 70
HEIR:  Peder Sorensen Degn skipper i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Christensen Rysser hmd i Koleborg/Kalumborg?   9 Sep 1857   pg 70 91
WIFE:  Ane Johanne Jensdtr
3 CH:  Bodil Marie Sorensdtr = Jorgen Jorgensen Holm vedmand
     Hans Christian Sorensen 29 hmd i Ldlore?
     Kirsten Margrethe Sorensdtr 26 ugift
guard: Niels Peter Jensen dreier i Onsbjerg 
guard: Christen Christensen Rysser hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Abelone Larsdtr 46 i Nordby      24 Sep 1857  pg 71 78
2HUSB:  Rasmus Jensen Malboe gmd
CH:   Bodil Foged 14
     Soren Peter Foged 10   (dod day efter moder   d.1 Sep 1857   pg 80)
1HUSB:  Peter Jacobsen
2 CH:  Lars Foged 22
     Jens Foged    20   
curator: Michel Petersen inds i Nordby
guard:  Soren Larsen Gaard gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Jorgensen Buur moller i Brundby     24 Sep 1857  pg 71
WIFE:  
1 CH:  Jorgen Soren Mortensen Buur mollebest i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Rasmussen Poulsen 15 i Nordby      20 Sep 1857  pg 71 93
MODER:  Karen Rasmusdtr enke = afg. Rasmus Michelsen Poulsen gmd
BRO:   Rasmus Poulsen inds i Nordby   (perhaps Rasmus Rasmussen below?)
     Michel Rasmussen 30
     Rasmus Rasmussen 24
SIS:   Margrethe Rasmusdtr 21
BRO:   Peter Rasmussen 14
guard: Christian Nielsen handelsmand i Maarup
wgd: Morten Holm gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Villadsdr 25 i Nordby   1 Oct 1857   pg 73
HUSB:  Peder Jensen hmd 
1 CH:  ... Pedersen 14 days
by: Jorgen Villadsen Hoiy bmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Christensdtr 80 enke i Pillemark    9 Oct 1857   pg 73
HUSB:  Hans Pedersen fattig (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Larsdtr Gronfeldt enke i Nordby     27 Sep 1857  pg 73
HUSB:  Soren Jensen Kraemmer gmd
CH:   Jens Kraemmer gmd i Nordby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Madsen Kjertinge 27 soldat i Gluchstadt      10 Oct 1857  pg 73 83 154 191
BRO:   Peder Madsen hmd i Onsberg
SIS:   Laurine Madsen = Niels Jensen hmd i Onsberg
     Maren Madsen = Anders Person Trobek snedker i Onsberg
˝SIS:  Jorgine Amalia Madsen = Hans Nielsen inds i Onsberg
˝BRO:  Marcus Jorgen Madsen 12
     Christen Madsen 9
FADER:  Mads Marcusen (dod)
STEPMOD:     Margrethe Jorgensdtr enke = afg. Hans Marcusen gmd i Onsberg     (?= Peder Larsen gmd )
guard: Egeriis gaardeier i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Kirstine Rasmusdtr 17 pigen i Nordby   10 Oct 1857  pg 73
FADER:  Rasmus Michelsen Bonde gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Henrichsen 73 aftgshmd i Koldby     7 Oct 1857   pg 73
1 CH:  ... Sorensen moller i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Peter Foged 10 i Nordby     28 Sep 1857  pg 73 80
MODER:  (dod) = FADER: Rasmus Jensen Molbo gmd i Nordby
˝BRO:  Lars Foged
     Jens Foged
SIS:   Bodil Foged
guard: Soren Larsen Gaard gmd i Nordby
curator: Michel Petersen inds i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Johanne Sorensdtr i Brundby    2 Nov 1857   pg 75
HUSB:  Hans Petersen hmd    (testament 26 Mar 1846)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Nielsdtr i Onsberg   13 Nov 1857  pg 75
HUSB:  Morten Jorgen Sorensen hmd
3 CH:  Marie Mortensdtr 13
     Ane Mette Mortensdtr 11
     Ane Margrethe Mortensdtr 8˝
     Ane Mortensdtr  (dod 4 Jun 1857)
BRO:   J.N.C. Knudsen maler i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Jorgensen Jochumsen 84 aftgsmd i Tafteberg    7 Nov 1857   pg 75
CH:   Soren Jorgensen ungkarl i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Knudsen Tolder 31 almisse i Nordby   4 Nov 1857   pg 75
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Michelsen Thunbo hmd i Nordby      2 Nov 1857   pg 75 81
2WIFE:  Margrethe Jorgensdtr Hjulmand
1WIFE:  
CH:   Maren Thunboe 9
BRO:   Jorgen Michelsen Thunbo gmd i Nordby
2WIFE.STEPFAD: Jens Christensen Tuse Tolder hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Jensen Gyes 64 gmd i Nordby   29 Oct 1857  pg 75
CH:   Michel Soren Gyes ungkarl i Nordby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Villads Madsen 66 hmd i Orby     28 Oct 1857  pg 75
CH:   Jens Villadsen hmd i Orby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Arine Cathrine Jensen i   7 Dec 1857   pg 77
FADER:  Jens Petersen Palle (dod) = ... =2. Niels C. Sorensen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Jorgensdtr i Orby   22 Nov 1857   pg 77
HUSB:  Michel Michelsen hmd
3 CH:  daus, 1 gift
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Gerda Hansine Hansen 3 i Orby     28 Nov 1857  pg 77 94
FADER:  Hans Moller gmd i Orby (dod)
MODER:  Mette Kirstine Olsdtr = Villads Rasmussen gmd i Orby
BRO:   Morten Hansen gmd i Langemark
SIS:   Ane Margrethe Hansdtr = Jens Rasmussen Mester handelsmand i Pillemark
     Mette Hansdtr = Jacob Jorgensen smed i Permelille
BRO:   Jens Hansen 17
     Michel Hansen 13
     Ole Hansen 6
guard: Hans M. Mahler gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Frederichsen 59 aftgsmd i Onsberg     7 Dec 1857   pg 77
STEPCH: Hans Poulsen
     myndige arvinger
by: Anders Peter Poulsen hmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Truelsen gmd i Brundby     28 Nov 1857  pg 77
WIFE:       (testament)
CH:   ... Sorensdtr = Jens Soren Petersen hmd i Brundby 
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Thyge Nielsen 79 i Tranebjerg     15 Nov 1857  pg 77
CH:   ... Thygesdr = Mads Jorgensen tommermand i Tranebjerg
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Jensen Smed 79 gmd i Koldby  23 Nov 1856  pg 77
1 CH:  Jens Mortensen Smed gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Michelsen Frier 71 gmd i Pillemark    7 Dec 1856   pg 77
CH:   ... Nielsdtr = Lars Madsen gdbest i Pillemark
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Jensen Gaard i Nordby     12 Dec 1857  pg 81
FADER:  Jens Michelsen Skraeder gmd
BRO:   Lars Jensen Gaard umyndig
MORBRO: Soren Larsen Gaard gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Madsen ungkarl af Onsberg, soldat i Gluckstadt  30 Dec 1857  pg 83
     (hos Ane Margrethe Jorgensdtr enke = afg. Mads Marcusen gmd i Onsberg)
HEIR:  Peder Madsen mindre
umyndige arvinger         (guard: Egeriis gaardeier i Onsberg)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Kirstine Nielsen 8˝ illeg i Orby     8 Jan 1858   pg 83
MODER:  Maren Christensdtr = Jorgen Sorensen Skonning inds i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Niels Christian Knudsen 47 hmd i Onsberg     15 Jan 1858  pg 84
WIFE:  
8 CH:  Thor Albreth Jensen
     & 2 more sons & 5 daus - alle umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mads Christophersen aftgsmd i Langemark Mark      22 Jan 1858  pg 84
CH:   ... Madsdtr = Peter Jensen Stjerns hmd i Langemark Mark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Hansen skolelarer i Thorup   11 Jan 1858  pg 84
CH:   ... Mortensdtr = Soren Bertelsen skraeder i Thorup
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jensdtr 89 fattig enke i Onsberg     10 Jan 1858  pg 84
HUSB:  Soren Saxild hmd (dod)
CH:   ... Sorensen (dod) = Ane Marie Sorensdtr enke i Onsberg   (NOTE: Karen Jensdtr x'd out)
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Mortensen Snedker gmd i Thorup      25 Jan 1858  pg 84 109
WIFE:  Bodil Mortensen Oster
3 CH:  sons, only 1 youngest umyndig
wgd: Jens Mortensen Oster gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ebbe Tonnes Soren Mortensen 6 illeg i Brundby     8 Feb 1858   pg 85
FADER:  Morten Tonnesen inds
FARBRO: Jens Tonnesen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Albert Jensen 6 i Nyrup   10 Feb 1858   pg 86
FADER:  Jens Niels Christian Knudsen hmd i Onsberg (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Jorgensdtr 77 enke i Haarmark      10 Feb 1858  pg 86
HUSB:  Roland Clemmensen hmd (dod)
CH:   ... Rolandsdr = Soren Rasmussen Ruus hmd i Haarmark
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Hansen Emmelev 39 fattig i Onsberg    18 Feb 1858  pg 86
by: Soren Jensen Skrader hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Andreas Polynarpus Breyer 21 contorist     27 Feb 1858  pg 87
FADER:  Edwin Breyer kammeraad toldforvalter i Roeskilde, fra Fhne
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Petersen Jorgensen skolelarer i Besser    27 Feb 1858  pg 87 99 122
MODER:  
BRO:   Andreas Petersen Jorgensen jurelos? i Erdbjerg, Als
SIS:   
? Ellen M. Fabricius pigen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Giertrud Jensdtr i Brundby    2 Mar 1858   pg 88
HUSB:  Lars Petersen Smed    (adskilt nu paa Kallundborg Ladegaard)
CH:   Peter Larsen Smed i Brundby
     myndig
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Marie Jensdtr i Tanderup   2 Mar 1858   pg 88
HUSB:  Niels Andreasen Hammeltern sadelmager
2 CH:  ... Nielsdtr = 
     ... Nielsdtr 32 ugift
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Mortensen 66 ugift hmd i Pillemark    1 Mar 1858   pg 88
SIS:   ... Mortensdtr
      CH: Morten Eriksen ungkrl i Pillemark
         Ane Mette Eriksdtr
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Nielsen Flink 67 aftgsmd i Tranebjerg  5 Mar 1858   pg 89
WIFE:  ... enke af Jorgen Olsen Spinder
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Marie Nielsen i Orby   10 Mar 1858   pg 90 128
HUSB:  Niels Justesen skraedder
2 CH:  Ane Lovise Nielsdtr 6
     Jensine Caroline Nielsdtr 4
PARENTS:     Niels Christian Nielsen = ... gmd i Orby (?dod)
SIS:   ... Nielsdtr = J.H. Koke/Kolm/Kohn dyvlag? gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Peter Brondkjaer    1858  pg 91
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Marie Petersdtr 43 i Besser   14 Mar 1858  pg 92
HUSB:  Niels Jacobsen Kok inds
1 CH:  ... Nielsdtr 4
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Jensdtr Printz enke i Nordby  21 Mar 1858  pg 93
HUSB:  Clemmen Rasmussen Printz hmd
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Cathrine Jensdtr i Pillemark   29 Apr 1858  pg 96
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Sorensdtr 26 i Onsberg   27 Mar 1858  pg 96
HUSB:  Christen Sorensen Vester inds
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Olsen Vester i Haarmark     29 Apr 1858  pg 96
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]


[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Nielsen Aarhuus 74 aftgsmd i Brundby   31 Mar 1858  pg 96
CH:   ... Jensdtr = Jorgen Eriksen hmd i Brundby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Pedersen Skipper 75 aftgsmd i Onsberg   29 Mar 1858  pg 96
CH:   Peder Jensen Skipper hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Cathrine Sorensdtr 77 i Onsberg     30 Mar 1858  pg 96
HUSB:  Jens Vaern aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Sophie Magnussen 47 i Langemark    30 Mar 1858  pg 96 124
HUSB:  Hans Jorgen Pedersen mollersvend (signed: Hans Jorgen Petersen )
3 CH:  Christian Nielsen Volgast snedker i Langemark
     1 son & 1 dau umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Jensen 15 i Brundby   12 Apr 1858  pg 97 102
MODER:  Ane Mette Thomasdtr enke
BRO:   Thomas Jensen
SIS:   Barbara Jensdtr begge umyndige
guard: Peder Hansen smed i Traneberg
MORBRO: Peder Thomasen Blok hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Sorensen Saxild hmd i Onsbjerg      6 Apr 1858   pg 97
WIFE:  
3 CH:  umyndige
by: Michel Poulsen hmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Staugaard Petersen capitain af Landetaten i Wadstrup    17 Apr 1858  pg 97
     (? af Ebeltoft)
? O.E. Frederichsen forpagter i Wadstrup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Michelsen Skraeder 68 fattig i Onsbjerg      21 Apr 1858  pg 98
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Madsen Frier 77 aftgsmd i Besser     22 Apr 1858  pg 98
til: Lars Petersen Merkel hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Poulsen 80 ungkarl hos Jens Peter Johansen hmd i Osterby  24 Apr 1858  pg 98 102
SIS.DAU:     
HEIRS:  myndige arvinger i Sjaelland
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Bertelsen 63 hmd i Brundby    20 May 1858  pg 100
2WIFE:  
5 CH:  umyndige
1HUSB:  
1 CH:  ... Jensen myndig
BRO:   Soren Bertelsen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christiansen Astrup 50 hmd i Onsberg   15 May 1858  pg 100
WIFE:  
4 CH:  3 umyndige
by: Rasmus Jorgen Jensen gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Jensdtr Kjaer 54 i Nordby    24 May 1858  pg 100
HUSB:  Ole Rasmussen hmd 
1 CH:  ... Olsen myndig
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Jochumsdtr 42 i Orby  19 May 1858   pg 100 108
HUSB:  Thomas Danielsen hmd
CH:   Daniel Thomasen 8
guard: Morten Michelsen hmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Sorensen Kraemmer 62 hmd i Onsberg   8 May 1858   pg 100
CH:   Henrich Soren Michelsen hmd i Onsberg
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Christiansen sygrogter paa Kyholm    29 May 1858  pg 100
WIFE:  Inger Dorthe Strom sal Christiansen nu hos arbeidsmd i Khvn
5 CH:  2 over 18 i Khvn
     3 younger of which 1 i Khvn & 2 i Kyholm
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Lunde Hansteen 70 pastor i Traneberg   9 Jun 1858   pg 101
CH:   ... = Langhoff pastor i Traneberg
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Mortensen Krag 88 aftgsmd i Koldby    12 Jun 1858  pg 101
CH:   ... Sorensdtr Krag = Niels Thomasen Ib hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Jorgensdtr i Brundby  26 Jun 1858   pg 102
HUSB:  Henrich Jensen Blok hmd (testament 23 May 1858)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Sorensdtr 51 i Nordby   22 Jul 1858  pg 102 188
HUSB:  Anders Rasmussen Mogensen reebslager hmd
CH:   Ane Mogensen 23 = Clemmen Gylling styrmand i Maarup
     Jens Soren Mogensen 20 ungkarl i Nordby
     Birthe Marie Mogensen 9
guard: Niels Kjeldsen gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Birthe Kirstine Ibsen 7 i Nordby   2 Jul 1858   pg 102
FADER:  Michel Ibsen hmd i Nordby
? Ane Margrethe Larsdtr enke = afg Rasmus Jorgen Sorensen hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christensen Jespersen 71 aftgsmd i Orby      29 Jun 1858  pg 102
CH:   Christen Jensen Jespersen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr 54 i Pillemark    17 Jun 1858  pg 102
HUSB:  Jens Jorgensen Villumsen hmd   (testament 18 Jan 1848)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Sorensen Kraemmer 33 ungkarl i Koldby      15 Jun 1858  pg 102 104 120 155
      (testament 5 Aug 1851)
?WIFE:  Birthe Margrethe Nielsdtr enke efter afg Morten Olsen Bryder (dod 1855)   (=3. Rasmus Soren Rs Ladefoged gmd)
      CH: Morten Bryder Mortensen 12˝
guard: Jorgen Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Stine Rasmusdtr 57 fattig enke i Pillemark   5 Jul 1858   pg 102
HUSB:  Rasmus Jensen Fast hmd (dod)
by: Peder Larsen Bodker aftgsmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Johanne Christine Jacobsdtr i Besser      24 Jul 1858  pg 103 109 122
HUSB:  Morten Jensen Alfastsen or Morten Jensen Alfast skraeder hmd
CH:   Jens Mortensen 9
MODER:  Barbara Frederichsdtr
guard: Frederich Jacobsen hmd i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Cathrine Sorensdtr 56˝ enke i Besser    28 Aug 1858  pg 105
HUSB:  Michel Mortensen hmd (dod)
1 CH:  Rasmus Morten Michelsen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Hansdtr 45 i Nordby  21 Aug 1858   pg 105
HUSB:  Hans Pedersen hmd
2 CH:  umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Hansen 72 aftgsmd i Orby    2 Sep 1858   pg 107
til: Jens Hansen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Cathrine Christensen 69 i Pillemark    1 Oct 1858   pg 110
HUSB:  Morten Jensen Skraeder fattig
by: Hans Jorgensen Blok inds i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Marie Pedersdtr 66 1/3 i Besser      11 Oct 1858  pg 110
HUSB:  Jorgen Michelsen aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Christensdtr 54 i Brundby   24 Sep 1858  pg 110
HUSB:  Niels Jensen Thgesen aftgsmd
CH:   Karen Nielsdtr 15
til: Jacob Rasmussen Kornmaaler hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Jorgensdtr 78 aftgsenke i Traneberg  12 Oct 1858  pg 110
HUSB:  Tonnes Mortensen aftsgmd (dod)
CH:   ... Tonnesdr = Jens Hansen Kjempe hmd i Traneberg
     myndige & 1 umyndig arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Frier 68 hmd i Besser     5 Oct 1858   pg 110
CH:   Christian Frier bmd i Besser
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Troels Sorensen Hollaender 77 aftgsmd i Brundby    30 Sep 1857  pg 110
CH:   .. Toelsdr = Mads Jensen Skipper hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Jorgensdtr 81 aftgsenke i Agerup   1858 pg 111
HUSB:  Rasmus Mortensen Kok (dod)
by: Jacob Beyer hmd i Agerup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christian Bendsen 36 hmd i Pillemark   21 Oct 1858  pg 111
WIFE:  Mette Johanne Villadsdr      (testament 14 Apr 1857)
STEPFAD: Michel Rasmussen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jorgensen Bakke 42 ungkarl i Permelille      22 Nov 1858  pg 111
BRO:   Soren Jorgensen Bakke hmd i Haarmark
til:   Margrethe Jorgensdtr enke = afg Rasmus Jensen hmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jesper Vohnsen 80 aftgsmd i Pillemark     1 Nov 1858   pg 111
CH:   Jens Soren Jespersen hmdi Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Jorgensdtr sal Clausen 82 aftgsenke i Nordby   11 Nov 1858  pg 111
HUSB:  Michel Sorensen Clausen aftgsmd (dod)
til: Margrethe Michelsdtr Foged
by: Jacob Beyer hmd i Agerup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jorgensdtr 74 fattig i Agerup      29 Oct 1858  pg 111
by: Jacob Beyer hmd i Agerup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Madsen 69 snedker hmd i Brundby     24 Nov 1858  pg 111
HEIR:  Bodil Bertelsdr pigen  (= Peter Johansen hmd i Brundby)  (testament)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Mortensen 68 gmd i Brundby   26 Nov 1858  pg 111
1 CH:  ... Rasmusdtr = Peder Rasmus Pedersen inds i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Eriksen 64 gmd i Tafteberg   30 Nov 1858  pg 111 112 130
CH:   Johanne Sorensdtr = Soren Sorensen moller i Tafteberg
     Ane Mette Sorensdtr = Soren Jorgensen Besser forbryder i Tugthuset?
     Erik Sorensen gmd i Tafteberg
     Kirsten Sorensdtr = Anders Jorgensen bmd i Sildeballe
     Margrethe Sorensdtr = Jorgen Sorensen Holm gdbest i Tafteberg
     Ane Kirsten Sorensdtr = Morten Jensen Snedker inds i Tafteberg   (signed: Morten Sneker Jensen )
     Dorthe Marie Sorensdtr 29 ugift
? Christen Olsen also signed.
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Jorgensen 73 aftgs ungkarl i Stauns   2 Dec 1858   pg 112
by: Jens Sorensen selv i Stauns
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Jensdtr Kruse enke fattig i Pillemark   14 Dec 1858  pg 115
HUSB:  Torkild Sorensen hmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Jensdtr 54 aftgsenke i Besser    28 Dec 1858  pg 115
HUSB:  Gudmand Sorensen aftgsmd (dod)
CH:   Jens Gudmandsen hmd i Besser
     ... Gudmandsdr mindre
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Jensdtr 55 i Besser Mark  13 Dec 1858  pg 115 167
HUSB:  Soren Sorensen Taersker hmd
myndige arvinger
? Winther skolelarere i Sindvad vye, Jylland
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Jensdtr Havekrog 76 enke i Nordby    12 Dec 1858  pg 115
HUSB:  Clemmen Jorgensen hmd (dod)
CH:   Jens Clemensen i Nordby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Rasmusdtr 79 aftgsenke i Brundby    31 Dec 1858  pg 115
HUSB:  Clemmen Sorensen hmd (dod)
CH:   Soren Sorensen Hyrup hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Soren Nielsen 6 wks i Onsbjerg      30 Dec 1858  pg 115
FADER:  Niels Christian Sorensen hmd i Onsberg
SIS:   Ane Mette Frederikke Jensen i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Jorgen Bendsen 75 aftgsmd i Tanderup  25 Dec 1858  pg 115
CH:   ... Mortensdtr = Jens Soren Hansen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jensen Helbo 72 aftgsmd i Tafteberg   24 Dec 1858  pg 115
CH:   ... Sorensdtr = Jorgen Nielsen Holm hmd i Tafteberg
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Cathrine Andersdtr i   d.20 Sep 1854/17 Jan 1859    pg 116
HUSB:  Morten Mortensen Jepsen inds
umyndige arvinger
BRO:   Jens Andersen Keiser/Koches? hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Sorensdtr 78 ugift pige i Brundby     7 Jan 1859   pg 116
SIS.CH: Soren Skonning hmd i Brundby
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Jensdtr 80 enke i Brundby    16 Jan 1859  pg 116
HUSB:  Hans Jensen gmd (dod)
CH:   ... = S. Jensen skipper i Brundby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Petersen Kjeldmand or Hans Pedersen Kjeldmand aftgsmd i Brundby  13 Jan 1859  pg 116 117 165 180 
SIS.CH: Jens Soren Jensen ungkarl i Brundby
til: Niels Christian Bertelsen snedker i Brundby
guard: Soren Sorensen gmdi Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Lars Michelsen Farver 75 aftgsmd i Nordby   8 Jan 1859   pg 116
CH:   Hans Larsen gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Nielsen Molbo hmd i Pillemark     3 Jan 1859   pg 116 129
WIFE:  Mette Marie Jensdtr
1 CH:  Niels Christensen 11
SIS:   ... Nielsdtr = Jens Madsen sadelmager i Brundby
wgd: Hans Jensen Man hjulmand i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Svend Clarisius Kjerulff or Svend Clausius Kjeruff farver i Onsberg   falletboe 19 Jan 1859  pg 117 122 151 165 170
191
MODER:  Sophie Kierulff enkemadame
signed: Soren Kjerulff selv i Stauns, 
 Mads Jorgen Sorensen gmd i Langemark,
 P. Jensen, 
 Niels Sorensen gmd i Alstrup, 
  CH: dau
 F.C. Kjerulff
 Karen Kjerulff
NOTE: not probate because he signed it
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Abelone Jensdtr enke i Orby      30 Jan 1859  pg 118 137
HUSB:  Jens Jensen Helbo gmd (dod)
3 CH:  Jens Jensen Skipper 21 or 20˝   (signed: Jens Jensen Skibber)
     Marie Jensdtr 24 or 23
     Ane Dorthe Jensdtr 17
BRO:   Peder Jensen Sondergaard gmd i Osterby
guard: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Sorensdtr i Selsinggaardene    30 Jan 1859  pg 118
HUSB:  Jens Sorensen Thunbo hmd (signed: Jens Sorensen Tunboe)
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Petersen Panny Awosky 79 almisse i Besser    31 Jan 1859  pg 118
WIFE:  Ane Petersdtr
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Jorgensdtr 74 aftgsenke i Orby  7 Feb 1859   pg 120
HUSB:  Bendt Madsen hmd (dod)
by: Jacob Clemensen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Marie Pedersdtr 84 fattig enke i Pillemark     8 Feb 1859   pg 120
HUSB:  Jens Norring hmd (dod)
CH:   dau i Koldby
by: Niels Soren Rasmussen Dam hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Giertrud Sorensdtr i Brundby     12 Feb 1859  pg 120 124 136
HUSB:  Morten Mortensen Oster gmd
4 CH:  Hans Mortensen Oster 13
     Morten Mortensen Oster 7
     Soren Mortensen Oster 3
     Ane Margrethe Mortensdtr Oster 10
BRO:   Hans Morten Sorensen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jensen Kleis skipper i Besser  7 Feb 1859   pg 120 138 140 141
2WIFE:  Abelone Kleis  (signed: Appelone Klies ?fodt Sorensen )
1WIFE:  
2 CH:  Jens Kleis 8
     Clara Kleis 10
guard: Niels Sorensen gmd i Alstrup
guard: Soren Kierulff gmd i Stauns
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Soren Nielsen 21 i Astrup    18 Feb 1859  pg 120
FADER:  Niels Sorensen gmd i Astrup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Marie Clemensen 21 i Onsberg      4 Mar 1859   pg 121
MODER:  Line Rasmusdtr fattiglem i Onsberg
by: Niels Christian Sorensen hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jesper Petersen 85 aftgsmd i Brundby      22 Mar 1859  pg 122
til:   Lars Peter Mortensen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Henrichsdtr 84 aftgsenke i Besser    25 Mar 1859  pg 122
til:   Christen Sorensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Soren Pedersen inds i Onsberg      ?19 Sep 1856/7 Apr 1859     pg 122 150 
guard: Clemmensen kjobmand i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Christensdtr 66 i Tanderup   3 May 1859   pg 123 165
2HUSB:  Michel Rasmussen Skraeder hmd 
1HUSB:  
CH:   Jorgen Soren Bendsen 32 tjener i Jylland
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Kirstine Michelsdtr 52 i Permelille   29 Apr 1859  pg 123
HUSB:  Michel Olsen gmd (testament 4 Sep 1854)
by: Jens Olsen gmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Marie Jensdtr 44 i Onsberg      14 Apr 1859  pg 123
HUSB:  Mogens Nielsen aftgsmd
CH:   ... Mogensdtr = Soren Jorgensen Hjulmand hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Jorgen Jorgensen Svensk 59 aftgsmd i Koldby   18 Apr 1859  pg 123
by: Peder Pedersen Kleis gmd i Agerup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christensen Havkrog 60 aftgsmd i Nordby      4 May 1859   pg 124
til:   Michel Michelsen Bonde hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Sorensdtr i Orby Mark     9 May 1859   pg 124
HUSB:  Jacob Jensen hmd
CH:   ... 4 mo
FADER:  Soren Jensen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Marie Rasmussen 6 wks illeg i Koldby      6 May 1859   pg 124
MODER:  Karen Marie Jensdtr fruentimmer i Koldby
by: Ane Christensdtr i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Willadsen gmd i Maarup    12 May 1859  pg 124 147
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Christen Madsen 5 wks
SVOGER: Niels Nielsen gmd i Maarup
wgd: Willads Rasmussen gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Gronfeldt 17 i Nordby     14 May 1859  pg 125
FADER:  Jorgen Sorensen gmd i Nordby
by: Michel Gronfeldt hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

J.H. Gotthardt consul i Nordby    falletbo 9 Jan 1859   pg 125 133 138 144 152 154 157 163 166 167 179 171 174
191
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Clausen 66 skolelarer i Besser     19 May 1859  pg 125
by: Morten Jorgen Pedersen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Johansen 50 hmd i Pillemark    3 Jun 1859   pg 125
myndige arvinger
by: Niels Soren Rasmussen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Rasmussen    1859 pg 125 + **    (only listed in index)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Poul Soren Sorensen 28 i Onsberg   29 May 1859  pg 125
CH:   ... 1˝
FADER:  Soren Jensen Snor? hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Sidsel Marie Rasmussen 77 enke i Orby     6 Jun 1859   pg 125
HUSB:  Jeppe Sorensdtr hmd (dod)
myndige arvinger
by:   Jens Soren Willadsen hmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Mortensen 32 i Tafteberg     15 Jun 1859  pg 130 144
HUSB:  Jorgen Jorgensen Svensk gmd
1 CH:  Margrethe Jorgensdtr 5
by: Morten Henrich Sorensen, son of Soren Jacob Mortensen i Tafteberg
guard: Soren Mortensen skraeder stervboemand i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacob Jensen 29 inds i Orby      20 Jun 1859  pg 132 141
WIFE:  Kirsten Sorensdtr (dod 9 May 1859)
CH:   Maren Jacobsen 6 mo   (dod 6mo      - 20 Jul 1859 pg 135)
?FADER: Jens Christian Madsen snedker i Besser
WIFE.FAD: Soren Jensen Smed hmd i Orby
? Jens Jacobsen snedker i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jorgensen Besser i Toglheirhaug?/Onsberg     18 Jun 1859  pg 132 135 137 153 187
WIFE:  Ane Mette Sorensdtr i Tafteberg
SVIGERFAD: Soren Eriksen gmd i Tafteberg (dod)
guard: Christen Olsen hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Carl Colding contuorist   6 Jul 1859   pg 134
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christensen Suder 69 aftgsmd i Langemark     5 Jul 1859   pg 134
CH:   Niels Jensen hmd i Langemark
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Mortensdtr 73 i Selsingaarde  4 Jul 1859   pg 134
HUSB:  Petersen gmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Jacobsen 60 gmd i Brundby   5 Jun 1859   pg 134 135
WIFE:  
CH:   ... Mortensdtr = Jens Andersen gdbest
STEPCH: Soren Sorensen sogneforstander i Brundby
by: Mortensen skolelarer i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Clemensen Beyer 46 hmd i Nordby    3 Jul 1859   pg 134 135
WIFE:  
3 CH:  umyndige
     Michel Beyer    (dod 18 wks  d.17 Jul 1859  pg 135)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Jensen 74 aftgsmd i Krogsgaard     9 Jul 1859   pg 135
myndige arvinger
by: Soren Christensen gdbest i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Philipsdr 35 i Besser      14 Jul 1859  pg 135 146
HUSB:  Morten Jensen Alfast hmd
CH:   Carl Jensen 15 wks    (dod age 5mo   7 Dec 1859    pg 153)
FADER:  Philip Jorgensen hmd i Besser
HUSB.CH:     Jens Mortensen umyndig
by: Alfast Jensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Sorensdtr 1 1/4 i Koldby     17 Aug 1859  pg 136 144
FADER:  Soren Sorensen Nor hmd i Koldby
by: Ane Christensen = Hans Sorensen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

J. Petersen dansk somand af Samsoe  10 Aug 1859  pg 136
MODER:  Ane Mette Johansdtr = STEPFAD: Jacob Clemmensen Beyer hmd i Agerup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Soren Jensen Thunbo 55 gmd i Maarup   5 Aug 1859   pg 136 142
WIFE:  Ane Johanne Pedersdtr
5 CH:  Bodil Margrethe Thunboe = Jorgen Michelsen Thunboe gmd i Nordby
     Mette Thunboe 22 ugift
     Ane Margrethe Thunboe 20 ugift
     Michel Jorgen Thunboe 15
     Kirsten Marie Thunboe 13
BRO:   Ole Thunbo gmd i Maarup
wgd: Rasmus Jensen Molbo gmd i Maarup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]


Soren Alfastsen 49 ungkarl i Koldby      29 Jul 1859  pg 136
SIS:   Kirsten Margrethe Jensdtr = Soren Bertelsen gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Jensdtr sal Kornmaaler 42 i Nordby     18 Aug 1859  pg 137 139 148
HUSB:  Niels Soren Kornmaaler gmd
4 CH:  Jens Johan Gaard 11
     Rasmus Gaard 7
     Niels Soren Gaard 5
     Maren Foged Gaard 12 or 10 or 19
HUSB.BRO: Knud Kornmaaler gmd i Nordby
guard: Gomme Andersen hjelpelaere gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Olsen Skaarup 24 skraeder ugift i Nordby     22 Aug 1859  pg 137
BRO:   Niels Olsen Skaarup i Nordby
PARENTS:     living
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette enke 65 enke i Krogsgaard      2 Sep 1859   pg 139
HUSB:  Jorgen Jensen gmd (dod)
myndige arvinger
by: Soren Christensen gmd i KOldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Jensen Blaes 48 baadforer i Nordby   7 Sep 1859   pg 139
WIFE:  
3 CH:  Niels Rasmussen Soudrup 18 i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Jorgensdtr 36 i Haarmark      19 Sep 1859  pg 141
HUSB:  Soren Sorensen Mand hmd
CH:   Morten Jorgen Sorensen 4 (dod age 4    17 Sep 1859   pg 141)
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Giertrud Jensdtr 34 i Brundby     23 Sep 1859  pg 141 148
HUSB:  Bertel Nielsen gdbest
1 CH:  
by: Jorgen Buer moller i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Sorensen 52 hmd i Haarmark    15 Sep 1859  pg 141
by: Jorgen Jensen hmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Sorensen 68 aftgsmd i Pillemark     20 Sep 1859  pg 141
CH:   Morten Sorensen hmd i Pillemark
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Jorgensen Blok 66 fattiglem i Tanderup     28 Sep 1859  pg 144
by: Anders Jorgensen Tydslev hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Lars Pedersen 35 hmd i Besser     28 Sep 1859  pg 144
WIFE:  Maren Sorensdtr (testament )
by: Niels Henrich Sorensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]


Kirsten Christensen Suder 67 enke i Langmark      20 Oct 1859  pg 146
HUSB:  Jens Christensen Suder aftgsmd (dod)
CH:   Niels Jensen Suder hmd i Langore?
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Sorensdtr 59 i Besser    19 Oct 1859  pg 146
HUSB:  Jens Sorensen Havkrog hmd
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Jorgensen 50 i Traneberg  9 Nov 1859   pg 148
HUSB:  Peder Jorgen Stephensen hmd
CH:   mmyndig son
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Willadsen 7 wks i Maarup   17 Nov 1859  pg 148
MODER:  Karen Rasmusdtr enke = afg. Christen Villadsen gmd i Maarup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Hansdtr i Onsbjerg    d.5 Jul 1853/24 Nov 1859    pg 149
HUSB:  Niels Hansen skraeder
2 CH:  Hansine Marie Hansen 14˝
     Ane Petrine Hansen 13       ( Ane Cathrine x'd out)
BRO:   Jens Jorgen Hansen bmd i Taftegaard
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Olsdtr 67 i Pillemark  3 Jan 1860   pg 153
HUSB:  Rasmus Larsen Fynbo hmd
1 CH:  ... Rasmussen myndig
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Rasmussen 67 i Thorup  16 Dec 1859   pg 153
2HUSB:  Erik Sorensen
1HUSB:  Jorgen ...
CH:   Rasmus Jorgen Jorgensen hmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Gabriel Hansen 22 ungkarl i Brundby      3 Dec 1859   pg 153
FADER:  
SODSK:  ... Hansdtr =P Christian Olsen gdbest i Brundby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Grethe Jorgensdtr 77 enke almisse i Brundby  23 Dec 1859  pg 153
HUSB:  Jens Taersker hmd (dod)
CH:   ... Jensdtr = Bertel Sorensen Skonning hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Johanne Sorensdtr 63 i Nordby      17 Dec 1859  pg 153
HUSB:  Soren Beyer gmd (dod)
CH:   ... Sorensdtr = Clemen Holm gmd i Nordby
     myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mariane Jensdtr 31 i Haarmark     12 Jan 1860  pg 153 157
HUSB:  Jens Eriksen inds
3 CH:  Erik Jensen 3˝
     Jens Soren Jensen 1˝
     Bodil Marie Jensdtr 5˝
BRO:   Rasmus Jensen Blales hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Thomas Hansen 62 gmd i Orby      10 Jan 1860  pg 153
CH:   ... Thomasdtr = Morten Pedersen gdbest i Orby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Inger Poulsdtr sal Smed 65 i Nordby      19 Jan 1860  pg 154
HUSB:  Jens Smed gmd
CH:   alle myndige
by: Johannes Pedersen Skraeder inds i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Hansen 2 illeg i pleie i Orby     20 Jan 1860  pg 154
MODER:  Ane Dorthea Hansen fruentimmer ugift
by: Christen Soren Hansen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Habelien farver i Onsberg  falleb 1 Feb 1860    pg 155 169 203 215
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Nielsdtr 45 i Onsberg    4 Feb 1860   pg 157 190
HUSB:  Rasmus Jensen gmd     i uskiftet boe
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Sorensen Forpagter 78 hmd i Pillemark   11 Feb 1860  pg 157
WIFE:  
1 CH:  ... Jensen umyndig
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Christensdtr i Pillemark    d.10 Nov 1850/18 Feb 1860    pg 157 191
HUSB:  Jens Rasmussen Havkrog hmd
CH:   Christen Jensen 35
     Karen Margrethe Jensdtr 28
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Jensdtr 76 enke i Besser   4 Mar 1860   pg 158
HUSB:  Jorgen Thunboe gmd (dod)
CH:   ... Jorgensdtr = Niels Jacobsen hmd i Besser
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Olsdtr 50 i Nordby   28 Feb 1860   pg 158 191
HUSB:  Jens Pedersen Kraemmer gmd
4 CH:  2 myndige & 2 umyndige
by: Rasmus Pedersen Kraemmer hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Gudmandsen 29 hmd i Besser    24 Feb 1860  pg 158 192
WIFE:  Bodil Marie Pedersdtr
2 CH:  Peder Gudmand Jensen 5˝
     Ane Mette Jensen 2 3/4
guar: Michel Nim/Nimp/Nimse hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Kraemmer 17 i Nordby  21 Feb 1860   pg 158
FADER:  Jens Pedersen Kraemmer gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Jensen Bodker 64 bmd i Sildeballe    6 Mar 1860   pg 158 170
WIFE:  Bodil Poulsdtr
CH:   ... Jorgensdtr = Morten Jensen inds i Sildeballe
     ... Jorgensdtr (dod)
      3CH: umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Mortensdtr 74 aftgsenke i Osterby   28 Feb 1860  pg 158
HUSB:  Peder Pedersen Skjodt hmd (dod)
CH:   Peder Pedersen Skjodt hmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jensen 58 i Osterby   8 Mar 1860       pg 159
STEPCH: Jacob Poulsen gdbest i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Peder Brondkjaer nyfodt i Nordby     10 Mar 1860  pg 159
FADER:  Niels Jorgen Rasmussen gmd
BRO:   Rasmus Sorensen (signed: Rasmus Soren Brondkjer)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Kock/Koch 62 handelsmand huuseier i Koldby    14 Mar 1860  pg 159 160 166 169 191
2WIFE:  Else Marie Nielsen sal Kock    (signed: Else Cok)
CH:   Niels Soren Rasmussen Koch 10
     Andreas Rasmussen Koch 8
     Marie Amalie Koch 4 or 5
     Soren Rasmussen Koch 3/4 aar
1WIFE:  
CH:   Carl Kock 32 bagersvend i Horsens 
     Rasmus Jorgen Koch 29 hos regmt i Slesvig (? Jorgen Koch)
     Caroline Cathrine Koch = Theodor Smith/Schmidt skomager i Koldby
guard: Rasmus Petersen gmd i Koldby
wgd: Bertel Hansen sognef
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Frederich Jorgen Rasmussen 18 i Onsberg    17 Mar 1860  pg 162
PARENTS:     living
BRO:   Jens Rasmussen ungkarl i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Jorgen Jensen 24 hmd i Haarmark      1859 pg 162
WIFE:  Kirsten Jensdtr
PARENTS:     living
by: Peder Johnsen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacob Sorensen 72 aftgsmd i Permelille     25 Mar 1860  pg 162 163
CH:   ... Jacobsdtr = Willum Rolandsen gmd i Permelille (? Willum Rasmussen )
     ... Jacobsdtr (dod) = Jens Buur gmd i Onsberg
      2CH: umyndige
by: Morten Jorgen Rolandsen ungkarl i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Andreas Sorensen 51 skomager i Nordby  26 Mar 1860  pg 162 164 168
WIFE:  Eleonore Martine Sorensen jordemoder    (signed: Marthine Sorensen )
2 CH:  Ane Sorensen 12
     Mads Vilhelm Sorensen 21 corporal i Rensberg
guard: Fr. Jacobsen pastor i Nordby
wgd: Knud Kornmaaler gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Jorgen Pedersen Holm 82 aftgsmd i Langemark   27 Mar 1860  pg 162
myndige arvinger
by: Dorthe Pedersdtr = Jens Jorgen Pedersen hmd i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Annine Theodora Johansen 5mo 10day illeg i Kallundborg     2 Apr 1860   pg 163
MODER:  Camilla Johansen
MORFAD: Johansen skolelarer i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Rasmusdtr 63 enke i Pillemark   13 Apr 1860  pg 163 190
HUSB:  Frederich Hansen hmd (dod)
CH:   Rasmus Sorensen hmd i Pillemark
     myndige
til: Jens Rasmussen Kragh hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Sorensdtr 80 almisse enke i Kaldby    13 Apr 1860  pg 163
HUSB:  Hans Frandsen hmd (dod)
by: Jens Poulsen gmd fattigforstander i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Caroline Gabrielsdr enke i Tanderup      15 Apr 1860  pg 163
HUSB:  Jens Alsoe/Alroe hmd
til: Peter Hansen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacob Sorensen Smed 58 (?fra Christianshavn) i Orby  2 Apr 1860   pg 163 168 173
2WIFE:  Karen Madsdtr (separated/fraskilt)
1WIFE:  
CH:   Soren Jacobsen 24
     Karen Jacobsdtr 19
     3 umyndige
BRO:   Jorgen Sorensen smed i Permelille
?til: Jens Soren Villadsen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Mortensdtr 80 ugift fruentimmer fattig i Orby  3 Apr 1860   pg 163
ILLEG.CH: ... = Soren Sorensen Nor inds i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Kleis 7mo i Besser     19 Apr 1860  pg 164
MODER:  Abelone Jensdtr enke = afg Kleis skipper i Besser (?he died 12 days after child)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Rasmusdtr 37 i Koldby  21 Apr 1860  pg 164 190
HUSB:  Jacob Nielsen gmd
1 CH:  umyndig son
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Rasmusdtr fattig i Permelille    18 Apr 1860  pg 164
CH:   Jens Mortensen Vohnsen inds i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Sorensen hmd i Nordby  27 Apr 1860   pg 165 270 186
WIFE:  
5 CH:  2 umyndige
by: Torkild Jorgensen hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jorgensen 24 inds i Tafteberg      5 May 1860   pg 166
WIFE:  
FADER:  Jorgen Hansen hmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Sneedorff Christensen kjobmand i Orby     falletb 11 May 1860  pg 166 176 183 184 189 215
SIS:   Christensen jomfru
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jensen Smed 72 gmd i Haarmark  24 May 1860  pg 167
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Christensen Mand 61 aftgsmd i Onsberg      16 May 1860  pg 167
CH:   Jens Christian Jorgensen
by: Ane Johanne Olsdtr = Lars Soren Jensen aftgsmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jensdtr 68 enke i Koldby    14 May 1860  pg 167
HUSB:  Christopher Hansen hmd (dod)
CH:   ... = Peder Thomasen Ib hmd i Koldby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Margrethe Andersdtr 74 fattig enke i Langemark  9 Jul 1860   pg 171
HUSB:  Bertel Bertelsen Koch hmd (dod)
CH:   ... Bertelsdr = Peder Rasmussen Smed inds i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Petersen 7 i Koldby  1860  pg 171
FADER:  Rasmus Petersen gaardeier i Koldby
FARBRO: Niels Petersen gaardeier i Selsinggaard
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Olsdtr 31 i Orby      24 Jul 1860  pg 172 174
HUSB:  Gabriel Frederichsen hmd smed
2 CH:  Mette Marie Frederichsen 4 or 5
     Bodil Marie Frederichsen 1 or 2
BRO:   Jorgen Olsen hmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Marie Jensdtr enke i Tanderup   23 Jul 1860  pg 172
HUSB:  Rasmus Michelsen snedker (dod)
CH:   Michel Rasmussen hmd i Tanderup
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Jorgensdtr 61 i Tanderup   24 Jul 1860  pg 172
HUSB:  Jens Pedersen Clausen hmd     (testament 28 Aug 1841)
HUSB.BRO: Peder Pedersen Clausen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jorgensen 4 i Brundby      23 Jul 1860  pg 172
FADER:  Jorgen Wadstrup bmd i Brundby
BRO:   Soren Jorgensen ungkarl i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr enke i Sildeballe   17 Jul 1860  pg 172
HUSB:  Peder Jorgensen Svensk selv.hmd (dod)
1 CH:  Rasmus Jensen hmd i Sildeballe
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mortensen 15 i Brundby  24 Aug 1860   pg 173
FADER:  Morten Jorgen Jorgensen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christian Frederichsen 50 rogter i Svanholm  30 Aug 1860  pg 173
myndige arvinger?
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Nielsen Gylling gmd i Brundby  8 Sep 1860   pg 173
WIFE:  (dod)  (testament 16 Dec 1853)
til: Soren J. Sonder sogneforstander i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Poulsen 66 ugift hos Poul Jensen i Pillemark  26 Jul 1860  pg 173
myndige arvinger
by: Niels Jorgensen Rytter bmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr 70 pigen i Koldby   3 Sep 1860   pg 173
til:   Lars Michelsen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Nielsen 19 days i Osterby    24 Jul 1860  pg 173
MODER:  Ane Nielsdtr
MORFAD: Niels Rasmussen Mogensen hmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Gronbek Grever Thomasen quarantainsofficiant i Tranebjerg    17 Sep 1860  pg 174 224
WIFE:  Ane Cathrine Sorensen  i uskift boe
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacob Severin Hull      1860  pg 174 **    (not found, only in index)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Jensdtr enke i Permelille   18 Sep 1860  pg 174
HUSB:  Morten Pedersen Schronnen? gmd sognef   (testmanet 10 Jul 1829)
HUSB.BRO.CH:   Morten Jorgen Jorgensen ungkarl   
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Kirstine Groskop i Selsinggaard Mark      8 Oct 1860   pg 175
HUSB:  Morten Pedersen bmd
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Else Margrethe Westphal 41 i Kaldby      2 Oct 1860   pg 175 177
HUSB:  Poul Jorgensen hmd
2 CH:  Jorgen Poulsen 8˝
     Henriette Poulsen 10˝
BRO:   Jens Christian Henrichsen hmd i Onsberg
MODER:  Karen Jensdtr
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Christensdtr 27 pigen i Brundby     2 Oct 1860   pg 175 177
FADER:  Christen Olsen hmd (dod)
MODER:  ...
2 BRO:  myndige
by: Rasmus Pedersen Junker hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Nielsdtr 83 aftgsenke i Brundby     1 Nov 1860   pg 176
HUSB:  Jens Michelsen Kleis hmd (dod)
CH:   ... Jensdtr = Morten Jorgen Jorgensen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Olsdtr 55 i Langemark   19 Nov 1860  pg 176
HUSB:  Espen Clemensen hmd
3 CH:  2 umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hanne Esmann 36 i Brundbyballe    3 Nov 1859   pg 176
HUSB:  Michel Jensen hmd
2 SIS:  Bine Esmann = Thomasen skolelarer i Thjornelund pr. Slagelse
     Marie Esmann = Christian Pedersen tommermand i Thjornelund pr. Slagelse
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Jorgensen Svensk gmd i Tafteberg    26 Oct 1860  pg 176 193
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Jorgen Jorgensen Svensk 4mo
1WIFE:  
CH:   Margrethe Jorgensen 7
BRO:   Mads Jorgensen hmd i Traneberg
by: Jens Rasmussen ungkarl i Onsberg
wgd: Soren Kjerulff selv i Stauns
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Jensdtr 77 enke i Besser    9 Oct 1860   pg 176
HUSB:  Soren Alre/Alse hmd (dod)
myndige arvinger
by: Peder Simonsen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Tonnesen   1860 pg 176
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Madsen 67 fattiglem i Onsberg      23 Oct 1860  pg 176
CH:   ... Nielsdtr = Rasmus Jensen gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Knudsen 60 almisse i Pillemark      16 Nov 1860  pg 176
by: Niels Sorensen Rasmussen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Rasmus Jorgensen 19 days i Tafteberg   13 Nov 1860  pg 176
FADER:  Soren Jorgensen (dod) = MODER: Kirsten Rasmussen
FARFAD: Jorgen Hansen hmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jorgensdtr 24 i Krogsgaard   20 Nov 1860  pg 177
FADER:  Jorgen Jensen gmd i Krogsgaard (dod)
SVIGER: Rasmus Sorensen gdbest i Brundby
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Jorgensdtr i Brundbyballen    21 Dec 1860  pg 178
HUSB:  Peder Nielsen bandforer
CH:   Niels Jorgen Nielsen 29
     Caroline Nielsen 27
     Carl Nielsen 18
guard: Bertel Hansen sognef
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christian Petersen Long soemand af Kalundborg, i Kolby     18 Dec 1860  pg 178 195 202 212 215 221
WIFE:  Johanne Henriette Long i Khvn?
CH:   Sophie Long hos Lars Henrich Engelbret i Arhuus
     Petrea Christiane Long = Hoiby/Hoyby smed i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Nielsdtr 23 i Thorup    12 Dec 1860  pg 178
FADER:  Niels Peter Rasmussen hmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

John Henrichsen 41 hmd i Maarup    28 Dec 1860  pg 179 190
WIFE:  Karen Jensdtr
2 CH:  Karen Johnsdr 19
     Ane Johnsdr 17
curator: Peder Henrich Michelsen hmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Hansen Mand 84 hmd i Haarmark      27 Dec 1860  pg 179
CH:   ... Sorensdtr (dod)
      CH: .... = Jens Tonnesen hmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Margrethe Ls?     1861  pg 177 ? (not found, in index only)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Jensdtr 57 enke i Onsberg      8 Jan 1861   pg 179
HUSB:  Soren Jensen Gise? hmd
by: Jens Hansen Lam hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Clemmen Pedersen 72 hmd i Tafteberg      12 Jan 1861  pg 179
WIFE:      (testament 21 May 1832)
by: Rasmus Jensen inds i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Mortensdtr 79 aftgskone i Onsberg    3 Jan 1861   pg 179
CH:   Rasmus Christiansen Lam hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Nielsdtr 67 fattig enke i Pillemark     3 Jan 1861   pg 179
HUSB:  Jorgen Rasmussen Stolmager hmd (dod)
by: Margrethe Hansdtr pigen i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Bertelsdr 77 aftgskone i Brundby     7 Jan 1861   pg 179
CH:   ... = Jens Pedersen Lanther hmd i Brundby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christiane Michelsdtr i Brundby    d.21 Sep 1855/18 Jan 1861    pg 180 210
2HUSB:  Soren Sorensen Skonning hmd        (signed: Soren Skoing)
1HUSB:  Jens ...
CH:   Jens Soren Jensen umyndig in 1860
guard: Soren J. Sonder gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Jensen Foged 62 gaardeier i Alstrup   10 Jan 1861  pg 179 180 
WIFE:  Giertrud Sorensdtr    (testament 12 Jan 1857)
by: Morten Jorgen Gylling gdeier i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Sorensen Wadstrup 66 gmd i Onsberg Mark     14 Jan 1861  pg 179 
CH:   Soren Rasmussen Wadstrup gmd
     Clemen Rasmussen Wadstrup myndig
     ... Rasmusdtr Wadstrup = Jens Pedersen Hjulmand gmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christian Christensen gjestgiver i Koldby   23 Feb 1861  pg 181 186
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Olsen 80 aftgsmd i Pillemark   23 Feb 1861  pg 181
1 CH:  ... Jensdtr = Erik Jensen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Pedersen Smed 72 aftgsmd i Pillemark   8 Feb 1861   pg 181
STEPCH: Hans Sorensen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Sorensen Viller 51˝ hmd i Orby     23 Jan 1861  pg 181 191
2WIFE:  Hanne Sorensdtr
CH:   Soren Mortensen 16
1WIFE:  
CH:   Maren Mortensdtr 26 or 25 ugift
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Peter Tolder 16 i Nordby    13 Feb 1861  pg 181
FADER:  Jens Knudsen Tolder hmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Sophie Rasmusdtr i Brundby   12 Mar 1861  pg 183 195
HUSB:  Peter Rasmus Petersen gmd or Peder Rasmus Pedersen
5 CH:  Bodil Marie Pedersen 9
     Martha Jorgine Pedersen 7
     Rasmus Pedersen 6
     Morten Jorgen Pedersen 4
     Albertine Marie Pedersen 1˝
guard: Morten Soren Mortensen hmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jacob Mortensen 44 hmd i tafteberg    16 Mar 1861  pg 183 157
WIFE:  
3 CH:  Morten Koch Sorensen 16
     Samuel Sorensen 12
     Michel Sorensen or Christian Sorensen 1
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Soren Hansen 28 ungkarl i Tranebjerg   31 Mar 1861  pg 184
BRO:   Michel Hansen hmd i Tranebjerg
PARENTS:     living
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Jorgensdtr 75 enke i Pillemark      25 Mar 1861  pg 184
HUSB:  Soren Hansen hmd (dod)
CH:   Jens Jorgen Sorensen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Peter Larsen matros dod i Rio de Jenairo     23 Mar 1861  pg 184
WIFE:  
FADER:  Lars Soren Olsen hmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Signe Michelsdtr 22˝ ugift i Brundbyballen   20 Mar 1861  pg 184
FADER:  Michel Sorensen Havkrog hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Rasmussen af Holbek Amt 80 laegd #F.226 i Brundby     8 Apr 1861   pg 186
PARENTS:     Rasmus Nielsen = ... hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Sorensen Degn aftgsmd i Nordby      30 Apr 1861   pg 191
CH:   
by: Jens Snedker gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Hansdtr Kruse i Brundby     6 May 1861   pg 192 213 215 244
HUSB:  Peder Larsen Smed arrestanten tughhuusfange
CH:   Mariane Pedersdtr 16   (signed: Mariane Petersen )
ILLEG.CH:  Peder Kruse hmd    myndig
? Svend Jorgen Pedersen Skippen
guard: Niels Jorgen Aarhuus moller i Burndby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Rasmusdtr 79 aftgsenke i Tanderup    27 May 1861  pg 194
HUSB:  Anders Olsen Nosker aftgsmd (dod)
by: Peder Rasmussen Smed inds i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Willadsdr i Pillemark      31 May 1861  pg 194
HUSB:  Rasmus Jorgen Jensen gmd
CH:   Jens Rasmussen gdbest i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Lars Sorensen Skraeder hmd i Orby   10 Jun 1861  pg 194
WIFE:  
4 CH:  umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Michelsdtr 95 enke i Langemark      12 Jun 1861  pg 194
HUSB:  Ole Poulsen hmd (dod)
CH:   ... = Mads Jorgen Sorensen gmd i Langemark
     others?
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Petersen Moller hmd i Langore      4 Jun 1861   pg 194 208 215
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr Kjeldsen
2 CH:  Mette Johanne Moller 17
     Rasmus Peder Moller 14
BRO:   Hans Pedersen Moller hmd i Nordby (signed: Hans Peder Moller )
WIFE.BRO: Ole Rasmussen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Sorensen Printz 65 gmd i Nordby     23 May 1861  pg 194
WIFE:  
5 CH:  myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Stephen Sorensen 84 aftgsmd i Traneberg    22 May 1861  pg 194
CH:   Peder Jorgen Stephensen hmd i Traneberg
     ... Stephensen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Willum Sorensen or Villum Sorensen gmd i Tranebjerg  18 May 1861  pg 194
WIFE:      (testament)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Jorgensdtr i Osterby    12 Jul 1861  pg 195
HUSB:  Soren Jorgensen gmd
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Giertrud Jensdtr 65 i Brundby     8 Jul 1861   pg 195
HUSB:  Erik Bertelsen gmd
myndige arvinger
by: Hans Morten Sorensen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Margrethe Johannesdr i Onsberg      24 Jun 1861  pg 195 199
HUSB:  Michel Soren Michelsen Bagtrup/Begtrup/Beiotrup hmd
CH:   Johanne Marie Begtrup 4 or 5
BRO:   Frederich Johannesen hmd i Tanderup
by: Kirsten Johansen = Waller hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Holm sal Kjeldsen i  4 Jul 1861   pg 195 201
HUSB:  Jens Olsen Kjeldsen skraeder   (testament)
PARENTS:     ... = P. Michelsen baadforer
by: Ole Rasmussen Kjeldsen aftgsmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Olsdtr 55 or 56 fattig pigen i Orby     26 Jul 1861  pg 196
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Marie Magdalene Tofte 67 jomfru i Besser    26 Jul 1861  pg 196 197 251 263
      (testament 10 Mar 1861)
BRO:   ( ... Tafte - dod)
      CH: Mathilde Tafte = Laurits Rodtwith/Rodtwitt kjobmand i Frederikslund
         Laurette Tafte (dod) = Thejll branddirecteier i Frederiksberg
          CH:  Mariette Theill 13
             Jacob A.C.A. Theill 11
     Peter Tafte toldcontrolleur
     Fritz Tafte toldforvalter i Besser
SIS:   Cathrine Tofte sal Petersen = H.J. Petersen kjobmand i Flensborg
      CH: Petersen forvalter i Tranbjerg (for his parents)  (? Ole Petersen )
     Mariane Tafte sal Bagger (dod) = Bagger pastor
      CH: Frederich Wilhelm Bagger 16        (guard: Heisum pastor i Tranebjerg)
         Soren Bagger 15
til:   Thea Ferslov jfr i Ribe
     Julie Harss jfr
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Rasmussen reisen fra Vestindien til Danmark   d.6-7 Mar/ 5 Aug 1861  pg 198
FADER:  Rasmus Nielsen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Magdalene Amalie Walso i Traneberg  8 Aug 1861   pg 198 
HUSB:  Carl Ferdinand Haagensen skomager
CH:   Edward Haagensen 28 skomager i Tranebjerg
HER.CH: Rindal skrodersvend i Khvn
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Sorensdtr i Orby    22 Aug 1861  pg 199 201
HUSB:  Peter Petersen gmd or Peder Pedersen
CH:   Ane Dorthe Pedersen 5
guard: Jens Hansen gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Johannes Jorgensen Kornmaaler hmd i Tanderup      17 Aug 1861  pg 199 209
WIFE:   Maren Sorensdtr
CH:   dodfodt 10 Nov 1862
MODER:  Kirsten Margrethe Olsdtr
BRO:   Jens Soren Jorgensen Kornmaaler hmd i Pillemark
     Rasmus Jorgensen Kornmaaler
     ... Jorgensen Kornmaaler (dod)
      CH: Jorgen Soren Bendsen i Malling Mark, Jylland
SIS:   ... Jorgensdtr = Soren Rasmussen gmd i Tandrup
SVOGER: Morten Sorensen skomager i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Jensen Skraeder rogter fattig i Pillemark    27 Aug 1861  pg 199
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Christian Rude 10 days illeg i Pillemark     3 Sep 1861   pg 199
FADER:  C.A. Rude skomagersvend i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Rasmussen Foged aftgsmdgmd i Nordby   24 Aug 1861  pg 199
CH:   Rasmus Petersen Foged
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Sorensen Holm 49 hmd i Tanderup     16 Sep 1861  pg 199 223
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Ane Margrethe Pedersen Holm 8
WIFE.BRO: Soren Jorgensen Ladefoged gmd i Haarmark
by: Chr. Eriksen hattemager i Tanderup
guard: Johannes Villadsen gmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jensen Kraemmer aftgsmd i Nordby     17 Aug 1861  pg 199
CH:   ... Sorensdtr = Michel Pedersen gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Petersen Smed or Christian Pedersen Smed aftgsmd i Nordby   21 Aug 1861  pg 199 215 220 276 115 
CH:   Peder Christensen Smed gmd (dod) = Birthe Marie Gommesen =2. Jens Snedker gmd i Nordby
      2CH: Margrethe Smed 13
         Christen Smed 11
? Rasmus Smed smed i Nordby
by: Michel Michelsen gmd i Stauns
guard: Jacobsen provst i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Jensen Gylling 32 matros hmd i Maarup      9 Oct 1861   pg 200 208
WIFE:  Karen Simonsen
CH:   Jens Gylling 3
BRO:   Ole Jensen Gylling hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Jensdtr 65 aftgsenke i Langemark Mark  19 Oct 1861  pg 200
HUSB:  Mads Christophersen aftgsmd (dod)
CH:   ... Madsdtr = Peder Jensen hmd i Langemark Mark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Beyer Rasmusdtr 72 i Nordby   25 Oct 1861  pg 200
HUSB:  R. Beyer sognef
til: Rasmus Kornmaaler gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Kirstine Jensdtr 19 i Pillemark     27 Sep 1861  pg 200 210
MODER:  Ane Dorthe Pedersdtr = STEPFAD: Rasmus Jorgen Pedersen gmd i Pillemark
FADER:  ... (dod 27 Apr 1850)
SIS:   Maren Jensdtr mindre
     Dorthe Marie Jensdtr 17
BRO:   Tonnes Jensen 16
SIS:   Barbara Jensdtr 13
guard: Jorgen Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr enke i Brundby    12 Oct 1861  pg 200
HUSB:  Morten Jacobsen gmd (dod)
myndige arvinger
by: Jens Petersen bmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Hansen Krog 43 hmd i Onsberg  26 Oct 1861  pg 200
WIFE:  
3 CH:  umyndige - 1 son & 2 daus
by: Jens Hansen Lam hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Abelone Hjort elle Jensdtr 82 aftgsenke i   17 Nov 1861  pg 201
HUSB:  Rasmus Sorensen Hjort aftgsmd (dod)
by: Frederich Kjerulff skibstommermand
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jensen Holm inds hos Peder Stephensen hmd i Onsbjerg    12 Nov 1861  pg 201
WIFE:  
4 CH:  2 umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Bertelsen 66 ungkarl i Koldby   11 Nov 1861  pg 201
BRO:   Jens Bertelsen gdbest i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Poul Bertelsen 75 aftgsmd i Besser  30 Oct 1861  pg 201
CH:   ... Poulsdtr = Jens Peter Pedersen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Henrichsen smed i Taftebjerg  10 Nov 1861  pg 201
WIFE:  
6 CH:  Poul Sorensen hmd i Tranebjerg
     ... Sorensen over 30 i Amerika
     (5 over 18 her paa Oen)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Sophus Amundsen Rude 1/4 aar i Pillemark    20 Nov 1861  pg 201
MODER:  Dorothea Petersen fruentimmer
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Nielsen 66 ungkarl i Pillemark     30 Nov 1861  pg 202
SVOGER: Rasmus Clemensen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Mortensdtr 65 aftgsenke i Tanderup    3 Dec 1861   pg 203
HUSB:  Morten Jorgensen Bendsen aftgsmd (dod)
CH:   ... Mortensdtr = Jens Soren Hansen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr 76 enke i Koldby   16 Dec 1861  pg 203
HUSB:  Hans Sorensen Bodker gmd (dod)
myndige arvinger
by: Hansen sognef i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Olsen hmd i Pillemark      8 Dec 1861   pg 203
umyndige arvinger
by: Lars Petersen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Else Margrethe Sorensen enkemadam i Besser   28 Dec 1861  pg 204 211
CH:   Andrea Ottelie Cathrine Sorensen (signed: Cathrine Sorensen )
     Elisabeth Marie Sorensen     (signed: Marie Sorensen )
     Carl Frederich Sorensen mearmemaaler i Khvn
     Soren Sorensen restmnrertain? i Sondon/London
     Margrethe Sorensdtr = Axel Berg madehandle i Gothenberg
     R.J. Sorensen snedker i Khvn
     Trine Sorensen
     Marie Sorensen  (probably these 2 are same Andersen 1st 2 CH:)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Kirstine Jensdtr i Orby     29 Dec 1861  pg 204
HUSB:  Soren Nielsen Ostergaard hmd
myndige arvinger
by: Jens Villadsen hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Sorensen Holm gmd i Brundby  22 Dec 1861  pg 204 206
WIFE:  Ane Dorthe Henrichsdtr
6 CH:  ... Mortensdtr 12
WIFE.BRO: Jens Buhs gmd i Onsbjerg
by: Ole Bertelsen hmd i brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Else Kirstine Nielsdtr 77 i Koldby  4 Jan 1862   pg 205
HUSB:  Morten Olsen Fisker aftgsmd
by: Soren Nielsen hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Hansdtr i Brundby       7 Jan 1862    pg 205 249
HUSB:  Rasmus Jensen Blas hmd 
CH:   Hans Rasmussen 17
guard: Soren J. Sonder gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Rasmussen sal Kolding 56 i Onsberg    3 Jan 1862   pg 205 235 245
HUSB:  Kolding sadelmager bortreiste gone 16-17 aar
2 CH:  Rasmine Birgethe Marie Kolding 21
     Martinus Kolding 18˝
curator: C.J/S. Holm sognef
? M. Truelsen fuldmagtig i Pillemark
by: Henrich Jensen Palle hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mortensdtr enke fattig i Taafteberg    22 Jan 1862  pg 206
HUSB:  Ole Bonde gmd (dod)
CH:   ... Olsdtr = Ole Eriksen hmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Sorensdtr Holm sal Skraeder 43 i Nordby     15 Jan 1862  pg 206 211
HUSB:  Peder Michelsen Skraeder bmd baadforer
4 CH:  
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Jensdtr 80 ugift i Onsberg   25 Jan 1862  pg 206
BRO:   Soren Jensen Madsen hmd i Onsberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthea Elisabeth Moller 82 aftgsenke i Nordby     24 Jan 1862  pg 206
HUSB:  Soren Sorensen hmd (dod)
CH:   Margrethe Larsdtr enke = afg Rasmus Jorgen Sorensen i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Margrethe Jorgensdtr 62 i Traneberg   23 Jan 1862  pg 206
HUSB:  Soren Olsen Varns gmd
CH:   Ole Sorensen
     Dorthe Margrethe Sorensdtr
     Marie Sorensdtr alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mariane Olsdtr i Brundby   12 Jan 1862   pg 206
HUSB:  Jens Mortensen Oster   (d.11 Jan 1883)
4 CH:  youngest 21
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Signe Pedersdtr 78 enke i Tanderup  16 Jan 1862  pg 206
HUSB:  Johan Simonsen hmd skomager (dod)
CH:   Simon Johannesen hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bertel Jensen Holm 23 ungkarl i Orby      17 Feb 1862  pg 207
FADER:  Jens Holm gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Christian Jensen hmd i Koldby  19 Mar 1862  pg 207
WIFE:  
1 CH:  Jens Hansen Thunbo myndig i Koldby     (signed: Jens Hansen Tonbo)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christian Rude 5 wks illeg i Brundby   23 Feb 1862  pg 207
MODER:  Karen Jensdtr ugift fruentimmer i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Soren Hansen 38 dovstune? i Pillemark   21 Feb 1862  pg 207
FADER:  Hans Jensen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Johanne Frederichsdtr i Brundby-Ballen     20 Mar 1862  pg 207 211 217 227 228
2HUSB:  Clemmen Jensen Gylling (Beyers) hmd
1HUSB:  
CH:   Jensine Kleis myndig i Khvn
     Ane Cathrine Jensen Kleis myndig her i Oen
2HUSB:  
CH:   Ane Mette Andreasen enke = afg Niels Rasmussen hmd i Oen
?guard: Jens Jensen Svensk hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Johanne Larsen 67 i Orby   7 Feb 1862   pg 207
HUSB:  Ole Olsen Vester hmd 
CH:   ... Olsdtr = Jens Jensen Molbo hmd i Orby
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Johanne Sorensdtr sal Foged i Nordby      10 Mar 1862  pg 207
HUSB:  Jens Hansen Foged gmd
CH:   ... Jensdtr = Hans Foged Holm/Hahn gdbest i Nordby
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Mortensen Skipper gmd i Besser     25 Feb 1862  pg 207
2 CH:  ... Mortensdtr = Christian Philipsen gdbest i Besser
     ... Mortensdtr = Christian Nielsen kjobmand i Maarup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Larsdtr ugift fruentimmer i Koldby    1 Mar 1862   pg 207
by: Niels Jorgensen Floistrup hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Nicolai Mortensen i Onsbjerg     4 Feb 1862   pg 207
      (testament 18 Dec 1857)
CH:   ... Nicolaisdr = Jens Jorgen Hansen bmd i Onsbjerg Mark
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Jacobsen i Brdby    24 Mar 1862   pg 211
CH:   ... Hansdtr = Niels Jorgen Jensen hmd i Brdby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Jensdtr enke i Brundby      12 Apr 1862  pg 212 213
HUSB:  Jens Eliasen gmd (dod)
BRO:   Tonnes Jensen gmd
     Jorgen Tonnesen
SIS:   Karen Tonnesdr  alle myndige i Brundby
HUSB.SIS: Barbara Eliasen i Koldby
     Karen Eliasen i Koldby
by: Elias Mortensen
by: Jorgen Soren Mortensen Buer/Bocter gdbest i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr i Pillemark      9 Apr 1862   pg 212 244 271
HUSB:  Jens Mortensen Lihme handelsmand baadforer
4 CH:  Morten Jensen Lihme 18
     Rasmus Soren Jensen Lihme 11
     Michel Jensen Lihme 7
     Karen Margrethe Jensen Lihme 5
BRO:   Jens Rasmussen Merter sksroder huuseier i Pillemark
by: Niels Soren Rasmussen bmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Torkildsen aftgsmd i Maarup   11 Apr 1862  pg 212
WIFE:  
CH:   Peder Knudsen hmd i Maarup
     son
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Villumsdr enke i Orby    2 May 1862   pg 213
HUSB:  Morten Hansen hmd (dod)
CH:   Villum Jensen handelsmand i Orby (signed: Willum Jensen )
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr enke i Nordby     29 Apr 1862  pg 213
HUSB:  Michel Pedersen Skraeder gmd (dod)
CH:   son i Nordby
by: Hans Farver gdbest i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Soren Olsen eller Ole Sorensen Moller hmd i Onsbjerg    30 May 1862  pg 215 216 217 221 
2WIFE:  Mette Kirstine Christensdtr
CH:   Caroline Olsdtr 20 or 23 tiene i Oen
1WIFE:  (dod)
CH:   ... Olsdtr = Jens Soren Mortensen lods i Koldby
     Jens Olsen hmd i Vedby/Vesby og Slagelse
     ... Olsdtr = Peder Skjorts/Skjordt/Skjot hmd i Onsbjerg
2WIFE.CH: Dorthe Marie Nielsdtr = Rasmus Sorensen Bagge i Pillemark
guard: Peder Jensen gmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Sorensen aftgsmd i Nordby Mark      2 May 1862   pg 213
CH:   Niels Sorensen hmd i Nordby        (?signed: Niels Moesgaard)
     others
     ... Sorensdtr = Michel Larsen gmd i Nordby Mark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Johanne Petersen i Taftebjerg     9 May 1862   pg 214
HUSB:  Peter Petersen hmd
CH:   myndig & umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Mortensen Helbo bmd i Besser      17 May 1862  pg 214
WIFE:      (testament 31 Dec 1855)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Michelsen 78˝ skolelaerer kirkesanger i Nordby  9 May 1862   pg 214 
CH:   Th. Michelsen skolelaerer i Nordby
     Poul Henrich Michelsen  (note: could be same person BRO below)
BRO:   P.H. Michelsen gaardeier i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Larsen gmd i Onsbjerg      15 May 1862  pg 214 220
WIFE:  Karen Nielsen
CH:   Ane Dorthe = Ankjaer karethmager i Skive
     Ane Margrethe Sorensdtr = Morten Petersen Praest bmd i Selsinggaard
     Niels Sorensen 17 hiemme
     Ane Sorensdtr = Bertel Frederichsen gdbest i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Jensen Frier/Friis 69 ugift i Pillemark    14 May 1862  pg 214
by: Jens Olsen Reber gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christiane Michelsdtr enke i Brundby      17 May 1862  pg 215
HUSB:  Morten Palle hmd (dod)
CH:   ... Mortensdtr = Jens Rasmussen Bager hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jacob Mortensen Kok hmd i Besser   17 May 1862  pg 215
CH:   Morten Mortensen inds i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Olsdtr i Besser    23 May 1862   pg 215
HUSB:  Bendt Sorensen snedker hmd 
CH:   myndig & umyndige 
by: Michel Sorensen Besser skoemagermand i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Sorensen ugift karl i Nordby      20 May 1862  pg 215
? ... enke = afg. Soren Beyer gmd aftgs hos Clemmen Hahn gmd
by: Morten Hahn gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Carolus Ferdinand Hentzell quarantainbetjent? i Kyholm, nu i Laengemark     3 Jun 1862   pg 216 217 219
WIFE:      (?dod 18 Jan 1885 No.70 84/85)
CH:   Carolus Ferdinand Hentzell skomager i Khvn
     Henrich Vilhelm HEntzell smed i Khvn
     Marie Frederikke Hentzell enke = afg Melgaard lieutenant i Horsens
     Mette Caroline Vilhelmine Hentzell = Morten Clausen skomager i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Rasmussen Beyer gmd i Maarup  31 May 1862  pg 216 217
WIFE:  Maren Olsdtr
4 CH:  Ane Mette Beyer 12
     Christen Soren Beyer 10
     Rasmus Beyer 6
     Peder Christian Beyer 4
BRO:   Jens Rasmussen Beyer gaardeier i Nordby
wgd: Jens Sorensen Kraemmer gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Sorensen Nor hmd i Orby     5 Jun 1862   pg 216 219
2WIFE:  Bodil Johnsdr
CH:   Jorgen Sorensen Nor matros
     Mette Sorensen 20 ugift hiemme
1WIFE:  
CH:   Soren Sorensen Nor hmd i Koldby
     Jens Sorensen Nor hmd i Orby
     Ole Sorensen Nor hmd i Koldby
     Maren Sorensdtr = Rasmus Jorgensen inds i Orby
     Bodil Marie Sorensdtr (dod) = Jens Soren Jespersen hmd i Pillemark
      CH: Bodil Margrethe Jensdtr 7
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Pedersen enke almisse i Kaldby    5 Jun 1862   pg 217
HUSB:  Jens Christensen hmd (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Kjeldsen hmd i Nordby  16 Jun 1862   pg 218 224 32
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr
1 CH:  ... 1
by: Niels Kjeldsen ungkarl i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Olsdtr eller Nielsdtr fattig i Brundby     25 Jun 1862  pg 219 242 276 72 92
by: Soren Sonder sogneforstander i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Olsen i Pillemark     10 Jul 1862  pg 219 228
HUSB:  Morten Henchell hmd
CH:   Oline Johanne Henchell 11
     Christian Conrad Sophus Henchell 8
     Ane Henchell 4
     Hansine Andrea Olivia Henchell 1˝
BRO:   Christian Olsen moller i Onsbjerg (signed: Christen Olsen )
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Giertrud Sorensdtr enke i Alstrup   7 Jul 1862   pg 219
HUSB:  Niels Jensen gmd (dod)  (testament)
BRO.CH: Soren Jensen 21
by: Jens Jensen Farver tjenestemand i Alstrup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Johansen Stagbrandt 87 murer fattig i Besser   4 Jul 1862   pg 219
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Henriette B. Gram sal Larsen /Lassen enkemadame i Bisgaard   24 Jun 1862  pg 219
SON:   (dod?)
      CH: Lassen Forvalter i Bisgaard    (signed: C.W. Lassen ?)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Michel Michelsen Kjaer 78 aftgshmd i Nordby  18 Jun 1862  pg 219
myndige arvinger
til: Peder Jensen Skraeder hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Philip Jorgensen gmd i Besser     2 Jul 1862   pg 219
myndige arvinger
by: Christian Philipsen gmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Jensen Suds 38 tjenestekarl hos Meyer forpagter i Besser     22 Jun 1862  pg 219
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Skipper Jensen 3.. i Alstrup      19 Jul 1862  pg 222
FADER:  Bertel Jensen gdbest i Alstrup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Kirstine Mortensdtr i Haarmark      21 Jul 1862  pg 222 227
HUSB:  Jens Eriksen hmd tommer
FADER:  
BRO:   Peder Mortensen i Endelave
SODSK:  myndige alle paa Oen
by: Bertel Jorgensen hmd i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Marie Svendsdtr i Toftegaard     29 Jul 1862  pg 222
HUSB:  Knud Petersen bmd
CH:   ... Knudsdtr = Peder Jorgen Olsen bmd i Taftegaard
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Christensdtr i Orby  24 Jul 1862   pg 222
HUSB:  Morten Olsen hmd (testament)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Petersen gmd i Brundby      3 Aug 1862   pg 223
CH:   ... Jensdtr = Bertel Nielsen snedker i Brundby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Rasmussen hmd i Brundbyballe  1 Aug 1862   pg 223 235 246
WIFE:  Ane Cathrine Jensen sal Rasmussen
CH:   Jens Soren Rasmussen 3
FADER:  Rasmus Clemmensen hmd i Pillemark
by: Rasmus Frandsen hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ernestine Amalie Toftegaard i Oen,       6 Sep 1862   pg 224 249
HUSB:  H. Nielsen skolelaerer  (in 26 May 1860 i Store Lihme i Norvang Torrild herred)
CH:   Cathrine Johanne Nielsen 5
     Johanne Marie Nielsen 3
guard: Lund farver i Tranebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Michelsen Smed hmd i Tranebjerg     18 Aug 1862  pg 224 226
2WIFE:  Kirsten Jochumsdtr
CH:   ... Mortensen 14
1WIFE:  
CH:   ... Mortensdtr myndig
by: Tonnes Olsen hmd i Tranebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Rasmusdtr 40 i Koldby      30 Sep 1862  pg 226
HUSB:  Bertel Hansen sognef
SIS:   ... Rasmusdtr = Morten Rasmussen Ladefoged gmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Kirstine Jensdtr enke i Thorup     10 Sep 1862  pg 226
HUSB:  Jens Villadsen gmd
1 CH:  ... Jensdtr = Jens Eriksen gmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Elias Mortensen gmd i Brundby     7 Oct 1862   pg 226 229 241 
WIFE:  Karen Jacobsdtr 
CH:   Ane Margrethe Eliasdr 3 
˝BRO:  Peder Mortensen gmd i Orby
by: Soren P. Sonder sognef gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Rolandsdr i Koldby  2 Oct 1862   pg 226 230
HUSB:  Erik Rasmussen Fast gmd 
CH:   Rasmus Eriksen 12
     Karen Eriksdtr 11
     Roland Eriksen 8 or 9
     Ane Eriksdtr 7
     Abelone Eriksdtr 5
guard: Morten Jorgen Jorgensen gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Jacobsen 23 i Tranebjerg      5 Nov 1862   pg 227
FADER:  Jacob Mortensen Snedker gmd i Traneberg (dod)
1 SIS:  Jacobine Jacobsdtr 20
by: Marcus Hansen gdbest i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Birthe Nielsdtr i Koldby   16 Oct 1862   pg 227 231
2HUSB:  Rasmus Soren Rasmussen Ladefoged gmd
2 CH:  Jens Rasmussen Ladefoged 6
     Ane Dorthe Rasmussen Ladefoged 3
1HUSB:  
1 CH:  Morten Bryder 16 or 17
BRO:   Jorgen Christian Nielsen snedker i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jorgensen Holm gmd i Orby    4 Nov 1862   pg 227 234 237
2WIFE:  Ane Margrethe Bertelsdr
3 Christian   Jens Jensen Holm 25
     Morten Jensen Holm 19
     Christian Gotlieb Jensen Holm 13
1WIFE:  
2 CH:  Ole Holm gaardeier
     Jorgen Holm gaardeier
wgd: Ole Jorgen Nielsen gmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Marie Jensen i Onsberg    31 Nov 1862  pg 227
?MODER: Karen Marie Jensdtr = Niels Christian Sorensen Taersker hmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Sorensdtr enke i Brundby   9 Nov 1862   pg 228
HUSB:  Jens Rasmussen Bendsen hmd (dod)
CH:   ... Jensdtr = Jorgen Nielsen Nor hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Jensen enke i Besser   1862  pg 230 233 236?
HUSB:  Rasmus Rasmussen Fabricius/Fabricuis hmd (dod)
CH:   Jens Rasmussen Fabricius tommermand i Aabenraa
     Ellen Marie Fabricius hiemme
     Rasmus Clausen Fabricius hmd i Sildeballe
     Claus Rasmussen Fabricius baadforer i Taftebjerg
     Maren Sophie Fabircius = Iver Thomasen or Tonnesen jernhandler i Khvn    - alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Rasmusdtr i Pillemark   24 Nov 1862  pg 233
HUSB:  Jens Jorgensen Willumsen hmd   (testament)
SIS.CH: alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Johanne Christensdtr enke i Kaldby     24 Nov 1862  pg 233
HUSB:  Hans Christian Jensen hmd (dod ?1859)
til: Jens Hansen Thynbo hmd i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Esbensdr i Langemark    26 Nov 1862  pg 233 
HUSB:  Morten Hansen gmd    (testament)
by: Jorgen Sorensen Rytter gmd i Langemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Nielsen skipper af BrundbyBallen, dod i Fredericia    29 Nov 1862  pg 233 234 235 276 63
2WIFE:  Karen Petersen  (note: Karen fodt Petersen )
1WIFE:  
3 CH:  ... Petersen over 18 tilsoes last heard from 6-7 years ago
     ... PRd over 18 tiene i Aalborg
     ... Petersen 17 nu tilsoes
? Carl Petersen
wgd: Christian Christensen kjobmand i Ballen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

N. Petersen kobbersmed af Nyberg, hos Morten Mortensen gmd i Brundby/Orby    1 Dec 1862   pg 234
WIFE:  
7 CH:  
by: S. Sonder gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Marie Beyer aftgsenke i Nordby  19 Dec 1862  pg 235
HUSB:  Jens Gylling (dod)
CH:   Ole Jensen Gylling hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Jensdtr i Orby       14 Dec 1862   pg 235
HUSB:  Jens Sorensen Hjulmand gmd         (testament)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Sorensdtr i Thorup    6 Dec 1862   pg 235 247
HUSB:  Morten Soren Mortensen hmd 
2 CH:  Morten Jorgen Mortensen 4
     Soren Mortensen 2
BRO:   Mads Sorensen hmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jorgensen Degn 62 hmd skroder i Pillemark    11 Dec 1862  pg 235
WIFE:  Kirsten Jespersdtr
CH:   Vohn Sorensen 27 hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Larsen Blok hmd i Pillemark   6 Dec 1862   pg 235 237
WIFE:  Karen Jensdtr  (testament ?1847)
by: Soren Larsen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Thomasen enke i Onsbjerg     16 Jan 1863  pg 236
HUSB:  Munk kjobmand af Ebeltoft (dod)
CH:   ... Munk = J.S. Clemmensen skomager i Onsbjerg
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Nielsen Holst 70 enke i Pillemark     15 Jan 1863  pg 236
HUSB:  Jens Nielsen Holst hmd (dod)
CH:   ... Jensdtr = Rasmus Jensen Skriver hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Sorensdtr i Haarmark  11 Jan 1863   pg 236
HUSB:  Erik Jensen hmd 
myndige arvinger
by: Jens Eriksen inds i Haarmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Jensen 66 ungkarl i Brundby  20 Jan 1863  pg 236
myndige arvinger
by: Erik Bertelsen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Jensen 21 ungkarl i Tranebjerg  19 Jan 1863  pg 236
PARENTS:     living
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Henrichsen Smed hos Lars Soren Jensen Blok i Besser    19 Jan 1863  pg 236
CH:   ... Petersdtr = Lars Soren Jensen Blok hmd i Besser
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Christensdtr 22 i Pillemark   3 Feb 1863   pg 239
FADER:  Christen Sorensen Hjort hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Hansdtr i Brundby   26 Jan 1863   pg 239 242
HUSB:  Niels Jorgen Jensen (Norrings) hmd
3 CH:  Jens Johan Nielsen 22
     Hans Nielsen 18
     Margrethe Nielsdtr 14
BRO:   Morten Hansen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Henrich Emil Petersen uhrmager i Brundby Skole  7 Feb 1863   pg 239 163
? P. Petersen, H. Petersen, M.P.P.
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Anders Christensen Rude hmd i Orby  16 Feb 1863  pg 240
2 CH:  Dorthe Marie Andersdtr = Niels Jorgen Jorgensen hmd i Orby
     Karen Margrethe enke = afg Soren Jeppesen hmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Johanne Olsdtr i Onsberg     13 Feb 1863  pg 240
HUSB:  Lars Soren Jensen aftgsmd 
by: Peder Pedersen Skjodt hmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Michelsdtr enke i Besser  17 Feb 1863  pg 240
HUSB:  Philip Jorgensen gmd (dod)
CH:   ... Philipsdr = Jens Soren Gylling gdeier i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bendt Sorensen Besser hmd i Besser  13 Feb 1863  pg 240
CH:   Karen Besser 26
     Ane El Kirstine Besser 24
     Jorgen Besser 16
BRO:   Michel Sorensen Besser i Beser
? Peder Andreas Hansen gmd i Besser & Jorgen Willadsen Hoi handelsmand i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Dorthe Christensdtr fattig enke i Nordby    15 Feb 1863  pg 240
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Johanne Esbensdr i Koldby  22 Feb 1863   pg 242
HUSB:  Jorgen S. Krag hmd
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Sorensen Bodker 75 gmd i Onsbjerg    26 Feb 1863  pg 242
CH:   ... Nielsdtr = Morten Jorgen Nielsen gmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Nielsdtr i Pillemark    25 Mar 1863  pg 243
HUSB:  Jens Rasmussen Krag hmd (testament 25 Jan 1863)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Nicolai Jorgensen Flensborg hmd i Nordby     20 Mar 1863  pg 243 245
CH:   Nicolai Flensborg 32 inds i Nordby
     Christen Flensborg 26 i Lyngby, Aarhuus
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Andersen ungkarl af Sjelland, her at Aarsted i Nordby   26 Mar 1863  pg 244 248 276
FORLOV: Kirsten Tuse i Nordby, dau of Peder Jensen Tuse gmd     (=2 Niels Jensen gmd i Nordby)  (testament)
SIS:   ... Andersdtr = Jorgen Jensen gmd i Lilleroddinge, Sjelland
     others i Sjelland
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Christensen Skraeder aftgsmd i Pillemark     26 Mar 1863  pg 244
til: Soren Tonnesen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Margrethe Jorgensdtr ugift fruentimmer i Haarmark    4 Apr 1863   pg 245
  (testament)
til:   Hans J. Rolandsen = ... hmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Sorensen Gaard aftgsmd i Maarup      25 Apr 1863  pg 246
2 CH:  Soren Olsen Gaard gaardeier i Maarup
     Michel Olsen Gaard ungkarl
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Stephensen hmd i Onsbjerg    18 Apr 1863  pg 246
WIFE:  Ane Kirstine Mortensdtr (testament)
BRO:   Peder Stephensen hmd i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Jorgensdtr i Haarmark   28 Apr 1863  pg 247 250
HUSB:  Hans Jorgen Rolandsen hmd
6 CH:  Roland Hansen 16
     Ane Mette Hansen 13
     Dorthe Cathrine Hansen 10
     Marie Hansen 6
     Jorgen Soren Hansen 2˝
     Andreas Hansen 6 wks   (dod - age 12 wks         9 Jul 1863 pg 252)
FADER:  Jorgen Poulsen gmd i Koldby Mark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Henrich Soren Jacobsen hmd i Tranebjerg    3 May 1863   pg 248 253
WIFE:  Ane Stephensdtr
1 CH:  ... Henrichsen umyndig
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Rasmussen styrmand i Langoe, til soes   2 May 1863   pg 248 258 110
WIFE:  Karen Petersen fodt Rasmussen       (testament 6 Feb 1862)
BRO:   Hans Rasmussen = ... parc i Kallehave
     Rasmus Rasmussen
     Ole Hansen
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Nielsdtr i Brundbysmark     22 May 1863  pg 248
HUSB:  Lind farver
til: Frands Rasmussen hmd i Brundsmark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Petersen enke fattig i Thorup      22 May 1863  pg 248
HUSB:  Hans Stagbrandt murer (dod)
by: Ane Cathrine Jensen = Jorgen S. Jensen hmd i Thorup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Rasmussen Bager i Tanderup   18 May 1863  pg 248
WIFE:  
4 CH:  ... Sorensdtr = Soren Sorensen Mand hmd i Tandrup
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Lund 19 i Besser    11 Jun 1863   pg 250
FADER:  Lund pastaend? i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Gronfeldt i Nordby    19 Jun 1863  pg 251 256
HUSB:  Rasmus Beier Kjeldsen hmd or Rasmus Beyer Kjeldsen
2 CH:  Niels Carl Kjeldsen 3
     Michel Soren Kjeldsen ˝
MORBRO: Rasmus Skonning havnefoged
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Frands Hansen hmd i Taftebjerg    2 Jul 1863   pg 251 275
WIFE:  
ILLEG.CH: Hans Jorgen Hansen hmd i Taftebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Peter Hansen 20 wks illeg i Pillemark   3 Jul 1863   pg 251
MODER:  Maren Hansdtr ugift
MORFAD: Hans Blok arbeidsmand i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jorgen Petersen fattig i Selsinggaard     30 Jun 1863  pg 251
by: Claus Soren Petersen hmd i Selsinggaarde
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Jensen Kraemmer gmd i Nordby      8 Jul 1863   pg 253 254
WIFE:  Bdl Christensdtr Farver
6 CH:  Ane Krammer 16
     Kirsten Krammer 15
     Mette Kirstine Krammer 8
     Maren Krammer 5
     Bodil Margrethe Krammer 3
     Rasmine Christine Krammer fodt 3 Dec 1862
1WIFE:  
CH:   Jens Rasmussen Krammer inds i Nordby
     Lars Rasmussen Krammer gmd i Nordby
     Henrich Rasmussen Krammer inds i Maarup
     Michel Soren Krammer inds i Nordby
by: Jacob Christensen Farver inds i Nordby
wgd: Morten Holm gmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Andreas Hansen    1863 pg 254 74 **   (not found, only in index)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Marie Jensen 18 i Tranebjerg  14 Jul 1863  pg 254
FADER:  Jens Olsen hmd i Traneberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Jorgen Larsen somand i Tranebjerg     9 Jul 1863   pg 254
PARENTS:     Lars Soren Olsen = ... hmd i Traneberg
SVOGER: Clausen murer i Tranebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Peter Hansen gmd af Grundfor i Hasle, Aarhuus, dod i Taftebjerg  22 Jul 1863  pg 256 258 261
WIFE:  Marie Christensen i Taftebjerg
FADER:  Hans Jensen gmd i Tafteberg
by: Jorgen Sorensen Holm gmd i Tafteberg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kirstine Hansdtr i Brundby    29 Jul 1863  pg 257 260
HUSB:  Peder Jensen Moller hmd
3 CH:  Anesine Petersen Moller 16
     Maren Petersen Moller 15
     Birthe Marie Petersen Moller 7
SODSK.CH: Niels Rasmussen Krog havnefoged i Koldbye     (signed: N. Krogh)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Rasmus Rasmussen Bager gmd i Taftebjerg    1 Aug 1863   pg 257
4 CH:  ... Rasmusdtr Bager = Jorgen Mortensen Holm gmd i Tafteberg
     alle myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Johns 73 almisse i Permelille Fattighuus         8 Aug 1863    pg 258
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Bodil Marie Malbo i Nordby  3 Aug 1863   pg 258
HUSB:  Gomme Andersen gmd
5 CH:  4 umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Henning Christopher Emanuel Krebs i Koldby   4 Aug 1863   pg 258
FADER:  Krebs pastor i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Frederich Christian Peschardt kusplingskraemmer af Tugsted, Orsted sogn, Jerlev herred, dod i Onsbjerg   17 Aug 1863
pg 259
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Rasmussen Brundby aftgshmd i Osterby   19 Aug 1863  pg 259
by: Christen Jensen gmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Frederichsdtr enke i Osterby      23 Sep 1863  pg 260
HUSB:  Jacob Torkildsen hmd (dod)
CH:   Torkild Jacobsen skomager i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Hansen gmd i Brundby  14 Sep 1863   pg 260
CH:   ... Hansdtr = Peter Christian Olsen gmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr enke i Orby      31 Aug 1863  pg 260
HUSB:  Soren Sorensen Krog gmd (dod)
CH:   Jens Sorensen
     Soren Sorensen
     Elias Sorensen
     Jorgen Sorensen alle fuldmyndige
     Dorthe Margrethe Sorensen     mindre
     Karen Sorensen  mindre
     Bodil Sorensen 16
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jensen Thun/Thuse aftgsmd i Onsbjerg   21 Aug 1863  pg 260
CH:   Jens Sorensen Thun handelsmand i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Petersen Praest hmd i Orby   24 Aug 1863  pg 260
WIFE:  Ane Dorthe Hansdtr
1 CH:  ... Sorensdtr = ...
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Tonnes Christensen selv.gmd i Besser      24 Aug 1863  pg 260
WIFE:  
1 CH:  ... Tonnesdr = Rasmus Jorgen Fabricius gdbest
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Christen Christensen Rysser aftgsmd i Tanderup     16 Sep 1863  pg 260
til: Peder Rasmussen Smed hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Marie Larsdtr 22 i Pillemark   17 Oct 1863  pg 262
SIS:   ... Larsdtr = Niels Nielsen hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Barbara Abrahamsdr enke i Orby    18 Oct 1863  pg 262
CH:   ... = Henrich Sorensen Viller hmd i Orby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Olsen Kleis hmd i Besser     29 Sep 1863  pg 262
WIFE:  
2 CH:  Ole Hansen Kleis handelsmand i Besser
     Rasmus Hansen Klus smed i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Christensen Gylling huuseier handelsmand i Koldby, dod i Maarup  2 Nov 1863   pg 263 282
WIFE:  Mette Margrethe Antonsdr or Mette Margrethe Andersdtr
2 CH:  Anders Jensen Gylling 13
     Christian Jensen Gylling 9
wgd: Petersen forpagter i Kaldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Jorgen Olsen baadforer i Orby      fallitbo 3 Nov 1863  pg 263 161
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Petersen hmd i Tanderup     3 Nov 1863   pg 263
WIFE:  Dorthe Kirstine Olsen ???     (she signed)
1 CH:  ... Petersdtr 19
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Birthe Marie Olsdtr enke i Besser   3 Dec 1863   pg 264
HUSB:  Jorgen Henrichsen hmd (dod)
til: Hans Jacob Olsen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Christophersen 63 hmd i Pillemark     18 Nov 1863  pg 264
WIFE:  
1 CH:  Jens Hansen mindre
by: Jens Soren Jorgensen Kornmaaler hmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Pedersdtr sal Gommesen aftgsenke i Nordby    21 Nov 1863  pg 264
HUSB:  Anders Gommesen gmd skipper (dod)
CH:   Anders Gommesen gmd i Nordby
     myndig
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Andersdtr sal Tuse 75 enke i Nordby   7 Nov 1863   pg 264
HUSB:  Christen Tuse hmd (dod)
CH:   ... Christensdtr = Christen Michelsen Kjaer hmd i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Andreasen sadelmager i Tanderup, dod i Nordby  4 Dec 1863   pg 264 275
2WIFE:  ... gift i Sjelland
2 CH:  ... Nielsdtr = Morten Mortensen i Tanderup
     ... Nielsdtr = Hans Knudsen hmd i Tanderup
1WIFE:  
2 CH:  i Sjelland    (unsure about this)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ole Olsen Thomasen fattiglem i Besser     8 Nov 1863   pg 264
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Hans Christian Hoiby smed af Orby, i Khvn   falletbo 16 Dec 1863  pg 265 89
WIFE:  Petrea Christiane Long i Orby
? August Hoiby/Hoybye
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Dorthe Jacobsen 19˝ i Tranebjerg      26 Dec 1863  pg 266
MODER:  ...
BRO:   Jens Jacobsen Nor ringer i Tranebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Margrethe Jorgensdtr enke i Taftebjerg   26 Dec 1863  pg 266
HUSB:  Jens Hansen Bryder gmd (dod)
CH:   Morten Snedker Jensen gmd i Taftebjerg
     ?others myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Eleonore Sorensdtr i Tranebjerg    31 Dec 1863  pg 266
HUSB:  Morten Jorgen Petersen hmd 
CH:   son 7
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Frederich Michel Nyrup tungmand i Onsbjerg, dod i Langore    25 Dec 1863  pg 266
STEPFAD:     Nielsen Skraedder i Onsbjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]


[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Hansen Foged aftgsgmd i Nordby      7 Jan 1864   pg 266
CH:   ... Jensdtr = Hans Foged Holm gmd i Nordby
     myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Bendsdr 47 i Orby  11 Jan 1864        pg 266
2HUSB:  Jacob Clemensen hmd
1HUSB:  
CH:   Ane Mette Jensen 20
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Johanne Holm sal Bonde 80 enke i Nordby     2 Jan 1864   pg 266
HUSB:  Michel Pedersen Bonde gmd (dod)
CH:   son
      CH: Peder Bonde ungkarl i Nordby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Mortensdtr i Brundby  11 Jan 1864   pg 266
HUSB:  Morten Tonnesen hmd
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Kraemmer 17 i Nordby   27 Jan 1864   pg 267 50
˝BRO:  Lars Kraemmer gmd
FADER:  Rasmus Jensen Krammer gmd i Nordby (dod)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Nielsdtr i Besser Mark   20 Jan 1864  pg 267 268
HUSB:  Jorgen Philipsen bmd
11 CH:  Maren Jorgensdtr = Christopher Hansen glarmester i Pillemark
     Niels Jorgen Philipsen 28 til Orlags
     Ane Mette Jorgensdtr = Jens Jorgen Sorensen hmd i PIllemark
     Marie Christine Jorgensdtr 23
     Philip Carl Jorgensen 22 (signed: Fillip Jorgensen )
     Karen Margrethe Jorgensdtr 20
     Edvard Jorgensen 17
     Soren Jorgensen 16
     Jens Jorgen Jorgensen 13
     Bodil Jorgensdtr 9
     Ingeborg Jorgensdtr 7
BRO:   Jorgen Nielsen Holm hmd i Taftebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Rasmusdtr enke i Besser   1864  pg 267
HUSB:  Claus Fabricius gmd (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Cathrine Rasmusdtr i Thorup      17 Jan 1864  pg 267
HUSB:  Ole Holm gmd
1 CH:  mindre son
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Else Cathrine Jensdtr enke i Tanderup     2 Mar 1864   pg 267
HUSB:  Soren Rasmussen Bager hmd (dod)
til: Soren Sorensen Mand hmd i Tanderup
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Margrethe Kaalund sal Boyes enke i Besser   25 Jan 1864  pg 267
HUSB:  Boyes smednarielerer (dod)
1 CH:  ... Boyes = Andersen skolelarer i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Samuelsdr i Koldby   8 Mar 1864   pg 267
HUSB:  Villads Bager aftgsmd
CH:   ... Villadsdr = Niels Krog hannefoged i Koldby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Kirstine Sorensdtr enke i Permelille   14 Mar 1864  pg 268
HUSB:  Jens Rugaard gmd (dod)
myndige arvinger
by: Jens Snedker gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Maren Mortensdtr i Haarmark      8 Mar 1864   pg 268
HUSB:  Jens Eriksen hmd
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jorgensen Holm selv.gmd i Stauns     14 Mar 1864  pg 268 270
WIFE:  Barbara Margrethe Rasmusdtr
6 CH:  Holm sognef i Vadstrup
SVIGERBORN:
STEDBORN:
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Jensen Oster recrut af Haarmark, dod i Khvn   22 Mar 1864  pg 268 270 4
MODER:  Kirsten Johansdtr = STEPFAD: Jorgen Larsen moller i Haarmark
BRO:   Johannes Jensen Oster i Altona og reise til America
SIS:   Ane Jensdtr Oster hiemme
˝BRO:  Michel Jensen Oster hmd i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Sorensen Rugaard ungkarl i Permelille   26 Mar 1864  pg 270
FADER:  Soren Jensen Rugaard gdbest i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Olsen gmd i Haarmark  29 Mar 1864   pg 270
WIFE:  ...   (testament 27 Feb 1860)
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Oline Johanne Henckell uconfirmerede i Pillemark    3 Mar 1864   pg 270
FADER:  Morten Henchell snedker i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Hansen smed aftgs i Tranebjerg      25 Mar 1864  pg 270
CH:   Hans Soren Petersen smed i Tranebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Hansen smedsvend fra Kallundborg, hos Hans Soren Petersen smed i Tranebjerg    2 Mar 1864   pg 270
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peter Jorgen Jensen sognef gaardeier i Thorup Mark   31 Mar 1864  pg 270 30
WIFE:  Egedie Christine Poulsen
8 CH:  myndige & umyndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Olsen Vaern gmd i Tranebjerg  4 Apr 1864   pg 270
CH:   Ole Sorensen Vaern
     Dorthe Margrethe Sorensdtr = Bertel Tonnesen hmd i Tranebjerg
     Marie Sorensdtr
by: Niels H. Nielsen bmd i Tranebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Henrich Hansen hmd skomager i Besser      8 Apr 1864   pg 271
CH:   Hans Henrich Henrichsen hmd i Besser
     Mariane Henrichsen = Abraham Sorensen hmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jorgensen Vaever aftgsmd i Pillemark   8 Apr 1864   pg 271 66
WIFE:  
CH:   ... Jensdtr (dod) = Hans Michelsen Maler gmd i Pillemark
      CH: myndige & umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Morten Pedersen Kraemmer aftgsmd i Pillemark      28 Apr 1864  pg 271
til: Soren Hansen gmdi Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Soren Nielsen Moller hmd i Langemark      23 Apr 1864  pg 271 273 278
2WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Niels Peter Sorensen 7 or 8    
1WIFE:  
CH:   Ane Mette Sorensdtr 20 ugift / 24 i Brundbyballen
     Jens Sorensen 18 tilsoe / 20
guard: Mads Jorgen Sorensen gmd i Langemark / Jorgen Sorensen Rytter gmd i Langemark
wgd: Carl Mortensen skolelarer i Brundby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Villads Hansen 87 arbeidsmand i Besser     28 Apr 1864  pg 271
by: Lars Jorgensen hmd i Besser
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ane Mette Johannesdr i Agerup     16 May 1864  pg 275
HUSB:  Jacob Clemmensen Beyer hmd
BRO:   Jens Peter Johansen hmd i Osterby
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Jensen Rolandsen gmd i Pillemark     13 May 1864  pg 275 281
WIFE:  Maren Larsdtr
2 CH:  umyndige
BRO:   Roland Jensen hmd i Tanderup
wgd: Jorgen Olsen Reber gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Sorensdtr enke i Pillemark   16 May 1864  pg 275 66
HUSB:  Jens Vaever gmd (dod 8 Apr 1864)
CH:   ... Jensdtr = Hans Michelsen Mahler gmd i Pillemark
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Poul Sorensen ungkarl i Osterby    5 May 1864   pg 275
FADER:  Soren Jorgensen gmd
SODSK:  myndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Karen Olsdtr i Haarmark   20 May 1864   pg 276 45
HUSB:  Jens Nielsen smed
5 CH:  ... Jensen 18
     ... Jensen
     ... Jensen
     ... Jensdtr 16
     ... Jensdtr 13
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Dorthe Michelsdtr i Vadstrup  25 May 1864  pg 276 8
HUSB:  Clemmen Sorensen Holm sognf
6 CH:  umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Niels Peter Jacobsen af Besser, dod i Khvn   26 May 1864  pg 276 32
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Peder Thomasen Ib hmd af Koldby    30 May 1864  pg 276 280
WIFE:  Ane Kirstine Christophersdtr
2 CH:  umyndige
BRO:   Michel Thomasen Ib Skrodder i Tranebjerg
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Thomas Michelsen Hjermitslev handelsmand hmd i Pillemark    2 Jun 1864   pg 276 277 37 48 122 129 131 143 151
156 170 182 200 207 255 257 261
CH:   Andreas Michel Hjermitzlev 44
     Kirstine Sophie Thomasdtr (dod) = Niels Christian Nielsen konctor i Kallundborg   (her surname assumed)
      2CH: Thomas Vilhelm Axel Nielsen 19˝ handelsbetjent i Helsingor
         Jens Andreas Sofus Nielsen 17 handelslaere i Ringsted
     ... Thomasdtr = Muurmann/Musmann toldeassistent i Norsiden af Ebeltoft
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Kirsten Marie Poulsdtr i Onsbjerg   2 Jun 1864   pg 277
HUSB:  Soren Jensen Snor hmd
CH:   myndige & umyndige arvinger
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Jens Sorensen Kolby hmd i Tanderup  25 Jun 1864  pg 279 100
WIFE:  
7 CH:  5 umyndige
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Ellen Marie Hansdtr fruentimmer hos Hans Poulsen hmd i Onsbjerg     2 Jul 1864   pg 280 141
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

Mette Kirstine Sorensen 17 i Permelille    1 Jul 1864   pg 280
FADER:  Soren Rugaard gmd i Permelille
[Samso Birk skpr; Book 5 1856-1864; FHL film 49484]

////////////////////////////////////////END BOOK 5 ////////////////////////////////////////
     Samso Birk - skifteprotokol
     Book 6 Tuno 1805-64 FHL film 49484
      (1805-18 under Aarhus Domkirkes gods)
      (1819-29 under Hads-Ning herred)
      (1830-64 under Samso Birk )
      by Aurelia Clemons - Jun 2007

Karen Mortensdtr enke i Thunoe    30 Mar 1805  pg 2
HUSB:  Rasmus Rasmussen Schonning (dod)
CH:   Rasmus Rasmussen Schonning (dod)
      CH:  Karen Rasmusdtr = Hans August Thomasen skibstommermand i Sonderborg
         Ane Rasmusdtr ugift tiene i Sonderborg
     Morten Rasmussen (dod)
      CH: Rasmus Mortensen umyndige
         Inger Mortensdtr
         Karen Mortensdtr
     Ane Rasmusdtr = Morten Olsen i Thunoe
     Boel Rasmusdtr enke = afg Peder Olsen i Thunoe
guard: Niels Schonning kiobmand i Horsens & Johannes Michelsen i Thunoe
wgd: Jorgen Christiansen sognef i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Jorgensen i Thunoe       12 Jan 1807   pg 4
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Christen Jensen 35
     Jorgen Jensen 30
     Mads Jensen 16
     Boel Marie Jensdtr enke = afg Michel Jensen
     Ane Jensdtr (dod 25 days after father) = Soren Nielsen Soede
      CH: Jens Niels Morten Soede 5
     Eva Jensdtr ugift
wgd: Hans Jorgensen & Jens Sorensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mads Christensen ungkarl i Thunoe  17 Jan 1807   pg 8
SIS:   Edel Kirstine Christensdtr = Jens Sorensen Samsing
     ... Christensdtr (dod)
      CH: Maren Sorensdtr ugift i Thunoe
? Maren Pedersdtr enke = afg Christen Madsen (?dod 25 Jan 1799)
guard: Rasmus Christensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Jensdtr        21 Jan 1807    pg 11
HUSB:  Soren Nielsen Soed inds
CH:   Jens Niels Morten Soede 5
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Soren Jorgensen Dybvad i Thunoe   5 Mar 1807    pg 12
2WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Martine Mette Marie Sorensdtr - umyndige
1WIFE:  
CH:   Maren Sorensdtr
     Johanne Sorensdtr    alle umyndige
REL:   Jens Sorensen Samsing
     Ole Christensen
wgd: Johannes Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Johanne Sorensdtr Dybvad pige i Thunoe     8 Apr 1807  pg 15
SIS:   Maren Sorensdtr
˝SIS:  Martine Mette Marie Sorensdtr   alle umyndige
guard: Jens Sorensen Samsing & Ole Christensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Johanne Michelsdtr i Thunoe    4 Apr 1808  pg 16
HUSB:  Christen Jensen skpr
CH:   Edel Kirstine Christensdtr 7
     Ane Cathrine Christensdtr 4
     Lisbeth Marie Christensdtr 1 3/4
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Edel Kirstine Christensdtr i Thunoe       6 Apr 1811  pg 18
HUSB:  Jens Sorensen Samsing
CH:   Ane Marie Jensdtr 9˝
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Morten Olsen i Thunoe     3 Jul 1810/12 Apr 1811     pg 25
HEIRS:  Soren Michelsen
     Rasmus Mortensen - alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Birthe Olsdtr enke i Thunoe         17 Nov 1810/18 Jun 1811 pg 25
HUSB:  Jens Michelsen
HEIRS:  Rasmus Windelboe
     Soren Jensen   - alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Peder Ludvig Hansen sognepraest i Thunoe    29 Apr 1811  pg 25
WIFE:  Jacobine Frederikke Johanne Pechyle sal Hansen
2 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Dorthe Jensdtr i Thunoe      17 Jul 1811  pg 26
HUSB:  Soren Jensen
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Inger Sorensdtr i Thunoe   28 Feb 1812  pg 26
HUSB:  Mads Pedersen hmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Jensen i Thunoe    12 Apr 1812  pg 26
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Maren Rasmusdtr = Hans Jensen Moller i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Niels Sorensen Soede skipper i Thunoe        5 Oct 1812    pg 26
WIFE:  Johanne Michelsdtr sal Soede
CH:   Soren Nielsen Soede skpr
     Michel Nielsen Soede myndig
     Birthe Nielsdtr Soede
     Ane Cathrine Nielsdtr Soede    begge umyndige
guard: Michel Michelsen
wgd: Soren Michelsen skpr
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Johannes Michelsen lodsformand & fyhrappasser i Thunoe      9 Oct 1812  pg 30
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Knud Johannesen 18
     Michel Georg Johannesen 15
     Soren Johannesen 11
     Kirsten Johannesdr 20
curator: Michel Jensen
guard: Michel Michelsen
wgd: Peder Sorensen Soede
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Hans Jensen den aelder hmd i Thunoe       2 Dec 1812  pg 34
WIFE:  Johanne Ovesdr
CH:   Ane Hansdtr = Michel Nielsen inds i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Rasmussen Soede i Thunoe    6 Nov 1813  pg 34
WIFE:  Ingeborg Michelsdtr
CH:   Michel Rasmussen Soede (dod after fader) = ... enke
      CH: 1 dau
     Rasmus Rasmussen Soede (dod - no children)
     Karen Rasmusdtr Soede = Rasmus Mortensen i Thunoe
     Maren Rasmusdtr Soede
     Ane Cathrine Rasmusdtr Soede
     Ane Marie Rasmusdtr Soede     alle 3 ugift
REL:   Michel Nielsen
guard: Jorgen Christiansen
wgd: Michel Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Rasmussen Soede skipper i Thunoe     20 Nov 1813  pg 39
WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Michelsine Michelsdtr Soede ˝   (fodt efter fader dod)
guard: Jorgen Christiansen laegsmand
wgd: Rasmus Christensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jacob Jorgensen Moller i Thunoe   3 Oct 1814    pg 41
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Niels Jacobsen myndig
     Apelone Jacobsdtr umyndig
     Mariane Jacobsdtr umyndig
REL:   Hans Jorgensen i Thunoe
wgd: Peder Sorensen Soede
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Rasmusdtr enke i Thunoe      8 Mar 1815  pg 44
HUSB:  Morten Olsen (dod)
HEIRS:  Jens Jacobsen  alle myndige
     Rasmus Mortensen
     Soren Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Eva Jensdtr ugift pige i Thunoe   19 Nov 1814   pg 44
MODER:  Karen Jorgensdtr enke
BRO:   Christen Jensen
     Mads Jensen   myndige
     Jorgen Jensen (dod) = ... enke
      CH: 2 umyndige
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Soren Nielsen Soede
      CH: Jens Niels Martin Soede 12
     Bodil Marie Jensdtr = Soren Nielsen Soede
wgd: Hans Jorgensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jorgen Jensen i Thunoe    12 Dec 1814  pg 45
WIFE:  Boellette Marie Flemming (signed: Boel Marie Flemming)   (=2. Niels Jacobsen )
CH:   Eva Jorgensdtr 4
     Jorgenjensine Jorgensdtr 1˝
REL:   Christen Jensen
wgd: Hans Jorgensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Niels Madsen i Thunoe     31 Jan 1816  pg 47
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Jorgen Nielsen 28
     Mads Nielsen 24
     Marie Boel Nielsdtr ugift
guard: Jorgen Christiansen
wgd: Michel Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Morten Sorensen i Thunoe      6 Mar 1816    pg 50
HEIRS:  Jens Mortensen
     Rasmus Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Hans Jorgensen i Thunoe    5 Mar 1816   pg 50
WIFE:  Mette Rasmusdtr
CH:   Rasmus Hansen 22
     Jorgen Hansen 12
     Marie Hansdtr 17
     Boel Johanne Hansdtr 15
guard: Jens Christiansen & Jorgen Christiansen lagsmand
wgd: Christen Jensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Jorgensdtr enke i Thunoe     27 Jun 1816  pg 55
HUSB:  Jens Jorgensen (dod)
CH:   Christen Jensen
     Mads Jensen   begge myndige
     Jorgen Jensen (dod)
      2CH: Eva Jorgensdtr 5
         Jorgenjensine Jorgensdtr 4
     Boel Marie Jensdtr = Soren Soede skpr i Thunoe
     Ane Jensdtr (dod) = Soren Soede skpr i Thunoe
      CH: Jens Niels Martin Soede 15
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Peder Michelsen i Thunoe   10 Aug 1816  pg 58
WIFE:  Ane Marie Christensdtr
MODER:  Elisabeth Marie Sorensdtr enke = afg Michel Pedersen i Thunoe
BRO:   Soren Michelsen skipper i Thunoe
˝BRO:  Jacob Sorensen i Aarhuus
     Soren Sorensen (dod)
      CH: Soren Sorensen 27 i Thunoe
         Ane Sorensdtr = Jacob Hatting i Aarhuus
         Dorthe Sorensdtr = Jens Sorensen Samsing i Thunoe
SIS:   Ane Johanne Michelsdtr (dod) = Christen Jensen i Thunoe
      2CH: Edel Kirstine Christensdtr 16
         Ane Cathrine Christensdtr 12
˝SIS:  Edel Kirstine Sorensdtr (dod) = Peder Udbye sognedegn i Rye
      2CH: Soren Udbye 26 i Rye
         Maren Udbye 29 ugift i Rye
guard: Christen Jensen sognef i Thunoe
wgd: Jens Christiansen 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Peder Jorgensen Smed hmd i Thunoe   6 Feb 1817  pg 66
WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   Christen Pedersen 24 i Rander Hospital
     Jorgen Pedersen 22
     Soren Pedersen 19
     Peder Pedersen 17
     Anders Pedersen 15
     Dorthe Johanne Pedersdtr 16
STEPCH: Jens Christensen = ... i Corsoer
WIFE.PARENTS: Jens Pedersen = Ane Larsdtr (dod)
WIFE.SIS: Dorthe Jensdtr (dod)
      CH: .... ? i Aarhuus
guard: Elias Moller kjobmand i Aarhuus & Rasmus Gundersen gmd i Svorbek, Tvenstrup sogn & Poul Nielsen hmd i Assendrup, Nolev
sogn
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Elisabeth Marie Sorensdtr enke i Thunoe     23 Dec 1817  pg 71 72 73 75
2HUSB:  Michel Pedersen (dod 19 Nov 1791)
CH:   Peder Michelsen i Thunoe (dod) = Ane Marie Christensdtr enke
      CH:  ?
     Soren Michelsen Skipper i Thunoe
     Ane Johanne Michelsdtr (dod) = Christen Jensen skpr i Thunoe
      CH: Edel Kirstine Christensdtr 17
         Ane Cathrine Christensdtr 12
         Elisabeth Marie Christensdtr (dod after moder)
1HUSB:  Soren ...
CH:   Jacob Sorensen kjobmand i Aarhuus
     Soren Sorensen (dod)
      CH: Soren Sorensen 28 i Thunoe
         Ane Sorensdtr = Jacob Hatting styrmand i Aarhuus
         Dorthe Sorensdtr = Jens Sorensen Samsing i Thunoe
     Edel Kirstine Sorensdtr (dod) = Peder Udbye skolelarer i Rye
      CH: Soren Udbye 28
         Maren Udbye 30 begge i Rye
wgd: Jens Christiansen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Peder Michelsen i Thunoe   12 Jan 1818   pg 72
WIFE:  Ane Marie Christensdtr
MODER:  Elisabeth Marie Sorensdtr (dod 23 Dec 1817) = afg Michel Pedersen
BRO:   Soren Michelsen skipper i Thunoe
˝BRO:  Jacob Sorensen kjobmand i Aarhuus
     ( Soren Sorensen - dod)
      CH: Soren Sorensen 28 i Thunoe
         Ane Sorensdtr = Jacob Hatting styrmand i Aarhuus
         Dorthe Sorensdtr = Jens Sorensen Samsing i Thunoe
SIS:   ... Michelsdtr (dod) = Christen Jensen skipper
      CH: Edel Kirstine Christensdtr 17
         Ane Cathrine Christensdtr 13
˝SIS:  ... Sorensdtr (dod)
      CH: Soren Udbye 28
         Maren Udbye 30 begge i Rye, Jylland
wgd: Jens Christiansen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Boel Sorensdtr enke i Thunoe      9 Feb 1818  pg 79
HUSB:  Rasmus Hansen (dod 26 Feb 1796)
CH:   Mette Rasmusdtr enke = afg. Hans Jorgensen i Thunoe
      CH: Rasmus Hansen 23
         Jorgen Hansen 14˝
         Marie Hansdtr 21
         Boel Johanne Hansdtr 17
?HEIRS: Jorgen Christiansen myndig
guard: Jens Christensen
wgd: Christen Jensen skippr i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Rasmusdtr enke i Thunoe     10 Feb 1818  pg 80
HUSB:  Hans Jorgensen (dod)
CH:   Rasmus Hansen 23
     Jorgen Hansen 14˝
     Marie Hansdtr 21
     Boel Johanne Hansdtr 17
MODER:  Boel Sorensdtr (dod) = Rasmus Hansen i Thunoe (dod 26 Feb 1796)
guard: Jens Christiansen & Jorgen Christiansen
wgd: Christen Jensen skipper i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Johanne Jensdtr enke i Thunoe     9 Mar 1819  pg 81
HUSB:  Morten Sorensen (dod)
HEIRS:  Jens Mortensen
     Rasmus Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Boel Rasmusdtr enke i Thunoe      29 Mar 1819  pg 81
HUSB:  Peder Olsen (dod)
HEIRS:  Ole Pedersen
     Jens Pedersen
     Ole Olsen
     Peder Andersen
     Niels Jensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jorgen Nielsen i Thunoe    16 Jun 1819  pg 81
WIFE:  Mariane Jacobsdtr
CH:   Ane Cathrine Jorgensdtr 4
     Karen Marie Jorgensdtr 3
     Ane Jorgensdtr ˝
REL:   Christen Jensen skipper i Thunoe
wgd: Michel Jensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Michelsen hmd i Thunoe     6 Dec 1819  pg 84
WIFE:  Kirsten Mortensdtr
CH:   Morten Rasmussen 2˝        (dod age 6    22 Oct 1823   pg 99)
     Ane Rasmusdtr 8
REL:   Jorgen Michelsen i Thunoe
wgd: Rasmus Sorensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Christensdtr enke i Thunoe     d.5 Apr 1820 pg 88
HUSB:  Rasmus Jensen (dod)
HEIR:  Hans Jensen Moller i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Niels Olsen 4mo, lille son of Ole Michelsen i Thunoe  10 Oct 1820  pg 88
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Cathrine Sorensdtr enke i Thunoe      3 Oct 1820  pg 88
HUSB:  Ole Mortensen (dod)   (testament 2 Apr 1802)
SIS:   (? Lisbeth Sorensdtr - dod) = Michel Sorensen
      CH: Soren Michelsen i Thunoe
?    Ane Kirstine Sorensdtr pigen i 1820
wgd: Michel Sorensen / Michel Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Hans August Thomasen i Sonderborg & Iver Petersen i Horsens   falletboe 28 Dec 1822 pg 92
guard: Soren Soede skpr for H.A. Thomsen
guard: Soren Michelsen sognef for I. Petersen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr i Thunoe      26 Apr 1823   pg 93 101
HUSB:  Hans Jensen Moller
3 CH:  Jens Hansen 21
     Rasmus Hansen 18
     Michel Hansen 14
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mads Pedersen fattiglem i Thunoe   20 Oct 1823  pg 101
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Christensen Bjerager i Thunoe      2 Dec 1823  pg 101
WIFE:  Elisabeth Marie Rasmusdtr
CH:   Johanne Rasmusdtr enke = afg. Michel Rasmussen Soede
wgd: Michel Jensen & Jens Christiansen 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jorgen Sorensen Gronfeld = Mette Johanne Jorgensdtr i Thunoe   15 Sep 1824  pg 102
CH:   Jacob Jorgensen 52 skipper i Kysing
     Soren Jorgensen boende i Aarhuus (dod)
      CH: Jorgen Sorensen 12 i Aarhuus
     Karen Jorgensdtr = Knud Christiansen i Thunoe
     Georgine Jorgensdtr = Rasmus Rasmussen i Boelstrup
     Ane Elisabeth Jorgensdtr enke = afg Christen Jensen skipper i Thunoe
     Marie Jorgensdtr ugift
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Johanne Elisabeth Marie Jorgensdtr i Thunoe   4 Oct 1824  pg 106
HUSB:  Jens Jacobsen
CH:   Jacob Jensen 30
     Jorgen Jensen 28
     Christen Jensen 23
     Rasmus Jensen 20
     Ane Marie Jensdtr 27 ugift
     Jacobine Jensdtr 25 ugift
     Karen Jensdtr 21 ugift
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Christen Jensen skipper i Thunoe    6 Dec 1824  pg 113
2WIFE:  Ane Elisabeth Jorgensdtr Gronfeldt
CH:   Jens Christensen 12
     Jorgen Christensen 11
     Ane Johanne Christensdtr 8
1WIFE:  Christen Jensen
CH:   Edel Kirstine Christensdtr 24
     Ane Cathrine Christensdtr 20 begge ugift
REL:   Mads Jensen
guard: Soren Michelsen sognef i Thunoe 
wgd: Knud Christiansen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Sorensen Samsing gmd i Thunoe      22 Mar 1825   pg 118
2WIFE:  Dorthe Sorensdtr
CH:   Soren Jensen Samsing 12
     Jacob Jensen Samsing 5
     Edel Kirstine Jensdtr Samsing 9
1WIFE:  
CH:   Ane Marie Jensdtr Samsing 23 ugift
REL:   Soren Sorensen i Thunoe
guard: Jorgen Christiansen laegsmand i Thunoe
wgd: Soren Michelsen sognef i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Rasmussen Skraeder inds i Thuneo     2 Apr 1825  pg 123
WIFE:  Mette Johanne Jorgensdtr
CH:   Jorgen Michelsen 36 boende i Thunoe
     Hans Michelsen 34 boende i Thunoe
     Rasmus Michelsen (dod)
      CH: Ane Rasmusdtr 12 i Thunoe
     Mette Michelsdtr = Thomas Jensen i Dyngbye
     Maren Michelsdtr = Kjeld Olsen i Thunoe
     Karen Michelsdtr 25 ugift tiene i Aarhuus
wgd: Rasmus Sorensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Niels Jacobsen hmd drukned matros i Thunoe   28 May 1825  pg 127
WIFE:  Boel Marie Flemming    (signed: Boellette Marie Flemming)
CH:   Else Marie Nielsdtr 8
REL: Michel Jensen i Thunoe
wgd: Mads Jensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Christensdtr i Thunoe      10 Sep 1824  pg 129
HUSB:  Jens Christiansen hmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Niels Martin Soede kjobmandskarl i Thunoe     30 Dec 1824  pg 129
FADER:  Soren Soede i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Johanne Jorgensdtr enke i Thunoe        8 Oct 1825    pg 129
HUSB:  Michel Rasmussen Skraeder (dod)
CH:   Hans Michelsen i Thunoe
     Jorgen Michelsen (dod)
      CH: Morten Jorgensen 11
         Christian Jorgensen 6
         Ole Jorgensen 9
         Soren Jorgensen 4
         Michel Jorgensen 2˝
         Inger Margrethe Jorgensdtr 14
     Rasmus Michelsen (dod)
      CH: Ane Rasmusdtr 14
     Mette Michelsdtr = Thomas Jensen gmd i Dyngbye
     Maren Michelsdtr = Kjeld Olsen i Thunoe
     Karen Michelsdtr ugift tiene i Aarhuus
guard: Michel Michelsen i Thunoe & Jens Mortensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Marie Christiansdtr, dau of Christian Michelsen i Thunoe      18 Oct 1825  pg 132
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jorgen Michelsen hmd i Thunoe        15 May 1825   pg 132
WIFE:  Karen Mortensdtr i uskiftet boe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Edel Kirstine Samsing, dau of afg Jens Samsing = Dorthe Sorensdtr i Thunoe    3 Aug 1825  pg 132
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Michelsdtr enke i Thunoe        16 Nov 1825   pg 132
HUSB:  Michel Sorensen Soede (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Johanne Marie Olsdtr Gronfeldt & Niels Olsen Gronfeldt, children of Ole Michelsen     11 & 18 Dec 1825    pg
132
FADER:  Ole Michelsen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Niels Jensen i Thunoe    2 Mar 1826   pg 133
PARENTS:     Jens Mortensen = Marie Boel Nielsdtr hmd i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Christen Jensen skipper i Thunoe    21 Mar 1826  pg 133
WIFE:  Ane Elisabeth Jorgensdtr Gronfeld
CH:   Edel Kirstine Christensdtr = Christian Jorgensen 
     Ane Cathrine Christensdtr
     Jens Christensen
     Jorgen Christensen
     Ane Johanne Christensdtr
guard: Soren Michelsen & Mads Jensen
wgd: Knud Christiansen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr Soede i Thunoe        15 Apr 1826   pg 137
HUSB:  Ole Pedersen hmd
CH:   Marie Kirstine Olsdtr 11
     Boel Marie Olsdtr 6
     Ingeborg Pedersdtr 2
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Elisabeth Marie Rasmusdtr enke i Thunoe     27 Mar 1826  pg 141
HUSB:  Rasmus Christensen (dod)
CH:   Johanne Rasmusdtr enke = afg. Michel Rasmussen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Christiansen hmd i Thunoe     6 Jun 1826  pg 141
WIFE:  Mette Christensdtr (dod 10 Sep 1824)
myndige arvinger - ?i Aarhuus
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Jensen Bjerager hmd i Thunoe     15 Dec 1826   pg 141
WIFE:  Maren Jorgensdtr i uskift boe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Hansen ungkarl i Thunoe     18 Jan 1827  pg 141
FADER:  Hans Jensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Boel Madsdtr enke i Thunoe 8 Mar 1827    pg 141
HUSB:  Rasmus Jensen Holken (dod)
CH:   Soren Sorensen i Thunoe
     alle myndige 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Caroline Marie Jensdtr 31 days i Thunoe     1 Apr 1827  pg 141
FADER:  Jens Pedersen lods i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Maren Jorgensdtr enke i Thunoe        2 Jul 1827    pg 141
HUSB:  Rasmus Jensen Bjerager hmd (dod)
CH:   Jens Rasmussen myndige i Thunoe
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Madsen Gronfeld gdbruger i Thunoe    13 Jul 1827  pg 142
CH:   Rasmus Michelsen Gronfeld i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Jorgensdtr enke i Thunoe     12 Oct 1827  pg 142
HUSB:  Niels Madsen hmd (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Jens Mortensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Christensdtr enke i Thunoe     7 Dec 1827  pg 142
HUSB:  Soren Jorgensen Dybvad (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Christen Jensen junior hmd i Thunoe       26 Jan 1829  pg 142
WIFE:  
4 CH:  small
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ingeborg Michelsdtr enke i Thunoe      22 Sep 1829   pg 143
HUSB:  Rasmus Rasmussen Soede (dod)
CH:   Michel Rasmussen Soede i Thunoe (dod)
      CH: Michelsine Michelsdtr Soed 16 i Thunoe
         Maren Rasmusdtr Soede (dod) = Ole Pedersen lodsformand i Thunoe
          CH:  Marie Kirstine Olsdtr 15
             Boel Marie Olsdtr 10
             Ingeborg Olsdtr 7
         Karen Rasmusdtr Soede = Rasmus Mortensen i Thunoe
         Ane Cathrine Rasmusdtr Soede = Rasmus Hansen sognef i Thunoe
         Ane Marie Rasmusdtr Soede = Mads Jensen farstlods i Thunoe
guard: Jorgen Christiansen laegsmand i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Maren Michelsdtr i Thunoe      13 Jun 1829   pg 142 146
HUSB:  Kjeld Olsen hmd 
2 CH:  Michel Kjeldsen 2˝
     Rasmus Jorgen Kjeldsen 1
? Michel Rasmussen = Mette Johanne Jorgensdtr (both dod?)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Boel Marie Jorgensdtr i Thunoe     27 Apr 1829  pg 149
HUSB:  Christian Jensen hmd
FADER:  Jorgen Christiansen 
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Johanne Michelsdtr enke i Thunoe    29 May 1830  pg 149
HUSB:  Niels Sorensen Soede (dod)
CH:   
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Nielsen Soede hmd i Thunoe      13 Jun 1830   pg 149
WIFE:  Ane Hansdtr   i uskift boe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Christiansdtr i Thunoe         19 Sep 1830   pg 149
HUSB:  Michel Michelsen gmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Boel Marie Jorgensdtr i Thunoe     7 Dec 1830  pg 149
HUSB:  Christian Jensen skipper
CH:   Ane Cathrine Christiansdtr 5 3/4
     Jensmine Christiansdtr 3
FADER:  Jorgen Christiansen i Thunoe
BRO:   Christian Jorgensen
? Knud Christiansen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Marie Christensdtr enke inds i Thunoe      28 Nov 1830   pg 153
HUSB:  Peder Michelsen (dod)
til:   Christen Jensen (dod) = Marie Hansdtr enke
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Peder Sorensen Soede skipper i Thunoe      11 Mar 1831  pg 153
WIFE:  Christiane Sorensdtr
CH:   Soren Pedersen Soede (dod)
      CH: Lars Peder Soede 13
         Jacob Soede 11
         Christian Soede 9 (x'd out)
         Hans Soede 5
         Christiane Soede 17
         Sorine Soede 15 alle i Aarhuus
     Michel Pedersen Soede 42 heimme i Thunoe
     Kirsten Pedersdtr Soede = Rasmus Andersen Gosmer/Gosmen i Thunoe
     Maren Pedersdtr Soede 32 ugift tiene i Aarhuus
guard: Rasmus Sorensen i Thunoe
wgd: Jorgen Christiansen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr enke i Thunoe     18 Jan 1831      pg 156
HUSB:  Ole Christensen (dod)
CH:   ... Olsdtr = Kjeld Olsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Cathrine Nielsdtr i Thunoe   3 Apr 1831    pg 156
HUSB:  Ole Michelsen hmd
2 CH:  small
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Soren Nielsen Soede hmd i Thunoe    26 Apr 1831  pg 157
WIFE:  
1 CH:  ... Sorensdtr
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Kirsten Sorensdtr enke i Thunoe    4 Oct 1833  pg 157
HUSB:  Johannes Michelsen gmd fyroppasser (dod)
CH:   ... Johansdtr = Rasmus Sorensen i Thunoe
     & 3 sons - alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Maren Olsdtr i Thunoe     19 Dec 1834  pg 157 162
HUSB:  Kjeld Olsen hmd (testament 19 Nov 1834)
MORBRO: Soren Rasmussen i Frebjerg, Jylland
MORSIS:  (dod)
      CH: Birthe Marie Simonsdr = Jens Munk i Hansted, Jylland
FARSIS: Maren Christensdtr = Michel Madsen Gronfeld i Thunoe (dod)
      CH: Ole Michelsen Gronfeld i Thunoe
         Ane Marie Michelsdtr Gronfeld = Niels Ankjer kobbersmedmester i Horsens
     Ane Christensdtr (dod) = Soren Jorgensen Dybvad i Thunoe
      3CH: Rasmus Mortensen i Thunoe
         Karen Mortensdtr enke = afg Jorgen Michelsen i Thunoe
         Marthine Mette Marie Sorensdtr = Peder Rasmussen skoemager i Randers
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Christian Jorgensen = Edel Kirstine Christensdtr i Thunoe    she d.29 Dec 1834/he d.1 Jan 1835    pg 157 162
168
CH:   Ane Christine Christiansdtr 1/4 aar 
REL:   Jorgen Christiansen
REL:   Hans Jorgensen i Thunoe (because Jorgen Christiansen dod) for Ane Christine Christiansdtr umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jorgen Christiansen laegdsmand gmd i Thunoe     1 Apr 1835    pg 159 173 178
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Hans Jorgensen 34 jordbruger i Thunoe
     Ole Jorgensen 30
     Christian Jorgensen (dod)
      CH: Ane Christine Christiansdtr ˝
     Bodil Marie Jorgensdtr (dod)
      CH: Ane Cathrine Christiansdtr 14
         Mette Kirstine Christiansdtr 11
         Jensmine Christiansdtr 8
REL:   Rasmus Jorgen Jensen soemand (for children of Bodil Marie Jorgensdtr )
? Christian Michelsen (dod)
wgd: Heegaard sogenpraest i Thunoe / Knud Christiansen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Soren Michelsen skipper gmd i Thunoe      3 Oct 1835  pg 170
WIFE:  Mette Cathrine Mortensdtr
CH:   Jacob Sorensen 21
     Morten Sorensen 18
     Ane Kirstine Sorensdtr = Hans Jorgensen i Thunoe
curator: Rasmus Mortensen i Thunoe
wgd: Hans Michelsen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Mortensen Schonning tjenestekarl i Thunoe    23 Nov 1835  pg 173
SIS:   Karen Mortensdtr enke = afg Jorgen Michelsen lods i Thunoe
˝SIS:  Martine Mette Marie Sorensdtr = J.P. Rasmussen skoemager i Rander
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Jensen hmd i Thunoe     13 Dec 1835   pg 173
2 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Hansdtr enke i Thunoe      14 Jun 1836   pg 177 192
HUSB:  Michel Nielsen hmd (dod)
CH:   Niels Michelsen Sade 27
     Johanne Michelsdtr Sade 18
guard: Rasmus Sorensen i Oen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Christian Michelsen hmd i Thunoe    28 Oct 1836  pg 178 179
WIFE:  
3 CH:  3 small
     Christiane Michelsen nyefodt   (dod 13 Aug 1836 pg 179)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Rasmusdtr enke fattig i Thunoe      14 May 1836  pg 179
HUSB:  Jacob Moller inds (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Marie Olsdtr enke i Thunoe        9 Nov 1836    pg 179
HUSB:  Michel Gronfeld (dod)
CH:   Rasmus Gonfeldt myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Rasmusdtr enke i Thunoe        15 Feb 1837   pg 179
HUSB:  Hans Jorgensen gmd (dod)
alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Hansen hmd i Thunoe   24 Oct 1837   pg 179
WIFE:  
1 CH:  ... Jensdtr liile
     Jens Christian Jensen   (dod 5 days old  14 Dec 1837  pg 179)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Christian Michelsen hmd i Thunoe    28 Dec 1837  pg 180
WIFE:  Ane Kirstine Jensdtr
3 CH:  Karen Marie Christiansdtr 11
     Mette Kirstine Christiansdtr 7
     Michelline Jensine Christense Christiansdtr 5
REL:   Michel Michelsen
wgd: Rasmus Jorgen Jensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ole Jorgensen gmd i Thunoe  5 Mar 1838   pg 184
WIFE:  Bodil Johanne Hansdtr  (testament 20 Dec 1837)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Jacobsen gmd i Thunoe  10 May 1838   pg 186
CH:   Jacob Jensen
     Jorgen Jensen
     Christen Jensen
     Rasmus Jensen
     Ane Marie Jensdtr = Ole Pedersen lods 
     Jacobine Jensdtr = Bertel Rasmussen skolelarer i Tafteberg
     Karen Jensdtr enke = afg Jens Hansen i Thunoe
wgd: Michel Michelsen jordbruger i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Hansen hmd i Thunoe   12 Aug 1838   pg 188 191
WIFE:  Karen Jensdtr  (=2. Hans Jensen )
CH:   Jens Christian Jensen fodt 9 Dec 1837 & dod 14 Dec 1837
     Marthe Marie Jensdtr 9
BRO:   Michel Hansen jordbruger
wgd: Ole Pedersen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Christensen ungkarl i Thunoe   24 Sep 1838  pg 189 
MODER:  Ane Elisabeth Jorgensdtr enke
BRO:   Jorgen Christensen 24       
SIS:   Ane Johanne Christensdtr 21 ugift
˝SIS:  Edel Kirstine Christensdtr (dod)
      CH: Ane Christine Christiansdtr 2˝
     Ane Cathrine Christensdtr = Anders Rasmussen i Thunoe
guard: Mads Jensen & Hans Jorgensen & Rasmus Andersen
wgd: Knud Christiansen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jorgen Nielsen Tafteberg i Thunoe   20 Nov 1838  pg 189
fra enke Bodil Marie Jensdtr i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Bodil Marie Jensdtr enke i Thunoe   8 Feb 1839   pg 192 194
1 CH:  Ane Sorensdtr = Michel Hansen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jacob Jensen jordbruger ungkarl i Thunoe    25 Aug 1839  pg 193
BRO:   Jorgen Jensen
     Christen Jensen
     Rasmus Jensen  alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Bodil Marie Christensdtr fattig i Thunoe    9 Jun 1840   pg 194
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mads Nielsen hmd i Thunoe  10 Aug 1841   pg 194
WIFE:  
4 CH:  umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Rasmusdtr enke i Thunoe      16 Mar 1842  pg 194 198 199 201 202
HUSB:  Jorgen Christiansen gmd (dod 1835)
CH:   Hans Jorgensen gmd i Thunoe
     Christian Jorgensen (dod)
      CH: Ane Christine Christiansdtr 7
     Bodil Marie Jorgensdtr (dod) = ( Christian Jensen ), bro of Rasmus Jorgen Jensen fyroppasser
      2CH: Ane Cathrine Christiansdtr = Christen Christensen soemand
         Mette Kirstine Christiansdtr 18
         Jensemine Christiansdtr 14˝
     Ole Jorgensen (dod) = Bodil Johanne Hansdtr    =2. Jens Christensen
wgd: P. Michelsen gaardeier i Nordbye
guard: Anders Nielsen Botker skolelarer kirkesanger i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Christiane Sorensdtr enke i Thunoe  10 Jul 1842  pg 198
HUSB:  Peder Soede jordbruger (dod)
1 CH:  Michel Pedersen Soede jordbruger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Hans Jensen inds i Thunoe  19 May 1843   pg 201
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Magdalene Michelsdtr almisse enke i Thunoe   16 Apr 1844  pg 206
HUSB:  Jens Enevoldsen (dod)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ip Pedersen hmd almisse i Thunoe   10 Nov 1844  pg 206
WIFE:      i uskift boe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Pedersen Soede jordbruger i Thunoe   4 Oct 1845   pg 206 207 208
WIFE:  Maren Jensdtr Koldbye
CH:   Peder Soede Michelsen 10
     Jensine Kirstine Michelsdtr Soede 5 or 6
REL:   Rasmus Andersen Gosmer i Thunoe
wgd: Rasmus Jorgen Jensen i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Jorgensen jungmand i Thunoe, dod i Horsens   19 Nov 1845  pg 206
alle myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rafelmine Madsdtr i Thunoe  9 Dec 1845   pg 207
HUSB:  Johannes Rasmussen Degn hmd
ingen umyndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Soren Jensen aftgsmd i Thunoe     20 Feb 1846  pg 207
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Cathrine Mortensdtr enke i Thunoe    26 May 1846  pg 207
HUSB:  Soren Michelsen (dod)
CH:   Jacob Sorensen
     Morten Sorensen alle myndige
     Ane Kirstine Sorensdtr = Hans Jorgensen gmd alle i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Andersen hmd i Thunoe     14 Jun 1847  pg 209
1 CH:  ... Rasmussen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Kirstine Christiansdtr ugift i Thunoe  4 Jul 1847   pg 210
MODER:  Ane Kirstine Jensdtr = STEPFAD: Jorgen Jensen i Thunoe
SIS:   Karen Marie Christiansdtr ugift
     Micheline Jensine Christence Christiansdtr     ugift
FARBRO: Michel Michelsen jordbruger i Thunoe
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Knud Christiansen aftgsmd i Thunoe  25 Feb 1848  pg 212
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Jorgensdtr Gronfeldt aftgeskone i Thunoe     28 Feb 1848  pg 212
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jorgen Rasmussen hmd i Thunoe     21 Aug 1848  pg 212
WIFE:  Karen Elisabeth Nielsdtr (=2. Morten Sorensen ungkarl)
CH:   Niels Jorgensen 10        (fodt 2 Jun 1839)
BRO:   Bertel Rasmussen skolelarer i Besser
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Kirsten Mortensdtr enke i Thunoe   17 Mar 1850  pg 214
HUSB:  Rasmus Michelsen bmd (dod)
CH:   Ane Rasmusdtr = Peter Jensen bmd i Thunoe
     ?others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Marie Olsdtr i Thuno  28 May 1850   pg 214
HUSB:  Jens Pedersen hmd lods
5 CH:  1 umyndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Hans Michelsen aftgsmd i Thunoe    1 Nov 1850   pg 214
CH:   Rasmus Jorgen Hansen hmd i Thunoe
CH:   Peder Wiil Jensen skipper i Aarhuus
     Inger Christine Jensen = Nolfi reebslagermester i Ebeltoft
     Ole Christian Jensen i Thuno
     Caroline Marie Jensen
guard: Jens Pedersen lods & Michel Michelsen jordbruger & Rasmus Hansen sognef i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Hansen gmd i Thuno  17 May 1851   pg 216 218
WIFE:  Ane Sorensdtr
2 CH:  Jens Martin Michelsen 12˝
     Bolette Marie Hansine Michelsdtr 4
REL:   Clemmen Olsen hmd i Thuno
wgd: Rasmus Hansen sognef i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Michelsen gmd i Thuno     4 Nov 1851   pg 216
CH:   Michel Michelsen jordbruger i Thuno
     others
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Dorthe Sorensdtr enke i Thuno     6 Jun/12 Aug 1851    pg 216
HUSB:  Jens Sorensen Samsing
CH:   Soren Jensen hmd i Thuno
     ... Jensen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Caroline Molbo sal Petersen enke (fodt i Horsens) i Thuno    7 Feb 1853   pg 217 222
HUSB:  Petersen portner (dod)
SIS:   ... Molbo (dod)
      CH: Caroline Jorgensen = Jens Henrichsen arbeidsmd i Horsens
         Bastian Peter Jorgensen i Aale Mark
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Apelone Jacobsdtr enke i Thuno    10 Feb 1853  pg 218
HUSB:  Michel Jensen hmd (dod)
CH:   ... Michelsdtr = Ole Jorgensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Marie Jorgensdtr pigen i Thuno    20 Feb 1853  pg 218
SODSK:  alle myndige
by: Jorgen Christensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jacob Sorensen bmd i Thuno  8 Oct 1853   pg 220
WIFE:  Karen Marie Christiansdtr
BRO:   ... Sorensen myndig
SIS:   ... Sorensdtr = Hans Jorgensen gmd i Oen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Knud Johannesen gmd i Oen  4 Nov 1853   pg 220
WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   alle umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ingeborg Olsdtr i Thuno   6 Jan 1854   pg 220
HUSB:  Niels Olsen inds
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Lauritz Christian Hvalso skolelarer kirkesanger i Thuno     25 Feb 1854  pg 220
WIFE:  
CH:   ... Hvalso = Jens Rasmussen Hjorth i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Marie Rasmusdtr i Thuno      19 Nov 1854  pg 221
CH:   ... = Jorgen Hansen i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Karen Mortensdtr enke i Oen      18 Mar 1855  pg 221
HUSB:  Jorgen Michelsen fastlods (dod)
CH:   Ole Jorgensen myndig
     alle myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Cathrine Rasmusdtr i Thuno    26 Mar 1855  pg 221
HUSB:  Rasmus Hansen
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Schonheyder pastor i Thuno  22 Jun 1855   pg 221
WIFE:  Louise Schonheyder
CH:   umyndig
signed by: L. Schonheyder
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Mortensen bmd i Thuno     8 Aug 1855   pg 221
WIFE:  Karen Rasmusdtr
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Soren Sorensen gmd i Thuno  9 Aug 1855   pg 222
CH:   Jens Rasmus Sorensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Elisabeth Jorgensdtr enke i Thuno     21 Dec 1855  pg 223
HUSB:  Christen Jensen skipper (dod)
CH:   Jorgen Christensen myndig i Thuno
     Ane Johanne Christensdtr = Rasmus Jacobsen i Oens/Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Michelsen Gronfeldt aftgsmd i Thuno   26 Feb 1856  pg 223
CH:   ... Rasmussen Gronfeldt myndig
by: Morten Sorensen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Marie Jensdtr enke i Oen/Thuno      14 Apr 1856  pg 223 224 227 230
HUSB:  Soren Sorensen gmd (dod)
CH:   Soren Sorensen 39 sindsvag eller tasset
     Jens Rasmus Sorensen
     Jacob Sorensen  alle myndig
SIS.CH: Soren Jensen Samsing bmd (HUSB.SIS.CH:?)
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Marie Hansdtr i Thuno      22 Apr 1856  pg 223
BRO:   Rasmus Jorgen Hansen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ole Petersen bmd lods i Thuno     16 Feb 1857  pg 226 228
2WIFE:  Ane Marie Jensdtr
5 CH:  Karen Marie Olsdtr 30
     Peter Olsen 27      (? Peder Olsen )
     Jens Olsen 24
     Rasmus Olsen 21
     Maren Olsdtr 18
1WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Marie Kirstine Olsdtr = Kjeld Olsen bmd
     Bodil Marie Olsdtr = Johannes Rasmussen gmd
guard: Morten Jensen bmd i Oen
wgd: Jens Thomasen gmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Bodil Marie Flemmingsdr enke inds hos Michel Michelsen i Oen  17 Mar 1857  pg 227
HUSB:  Jorgen Jensen hmd (dod)
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Michel Michelsen bmd i Oen  19 May 1857   pg 230 232
HUSB:  Eva Jorgensdtr
CH:   umyndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Niels Michelsen hmd i Thuno      20 May 1857  pg 230 
WIFE:  
1 CH:  ... Nielsen umyndig
by: Ole Michelsen
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Marie Jensdtr i Thuno  12 Feb 1860   pg 232
CH:   Niels Carl Madsen myndige
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Jorgen Madsen somand dod i Hongkong    11 May 1860  pg 233
2 BRO:  Niels Carl Madsen myndig
     Soren Madsen
1 SIS:  Edel Kirstine Madsdtr alle myndige
guard: Soren Jensen Samsing bmd
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ole Christian Jensen hmd, dod tilsoes fra Aarhuus til England, dod i England   d.1855/20 Sep 1860   pg 233 235
WIFE:  Ane Marie Christensdtr
2 CH:  Christen Anthon Olsen 12˝
     Christiane Eline Marie Olsdtr 7
MODER:  Karen = STEPFAD: Morten Sorensen 
SIS:   umyndig
guard: Christen Christensen hmd i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr enke i Oen  5 Dec 1860   pg 234
HUSB:  Hans Michelsen hmd (dod)
CH:   Rasmus Jorgen Hansen myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Niels Jorgensen somand i Thuno    4 Apr 1861   pg 234
MODER:  Karen Elisabeth Nielsdtr = STEPFAD: Morten Sorensen gmd i Thunoe
˝SIS:  Mette Cathrine Mortensdtr 10
guard: Jacob Sorensen hmd i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Soren Sorensen i Thuno    8 Mar 1861   pg 236
BRO:   Jens Rasmus Sorensen myndig
     myndig
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Marie Hansdtr enke i Oen      27 Jan 1862        pg 237
WIFE:  Christen Jensen jordburger (dod)
CH:   ... = Michel Kjelsen i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Jens Rasmussen Hjort inds hos Hvalsoes enke i Thuno  22 May 1862  pg 237
WIFE:  Karen Birgethe Hjorth
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Ane Kirstine Jensdtr i Thuno     4 Oct 1862   pg 237
HUSB:  Jorgen Jensen bmd
CH:   Jens Christian Jorgensen myndig i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Krarup pastor i Thuno    5 Feb 1863   pg 237
WIFE:  Cecilie Krarup
umyndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Mette Michelsdtr i Thuno   31 Aug 1863   pg 238
HUSB:  Rasmus Jorgen Jensen gmd
myndige arvinger
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

Rasmus Hansen sognef i Thuno     11 Feb 1864  pg 238
HEIR:  Schonning skolelarer i Tommerup pr Kallundborg
by: Jacob Jensen bmd i Thuno
[Samso Birk, Holbaek skpr; Book 6 1805-64; FHL film 49484]

////////////////////////////////////////END OF BOOK ////////////////////////////////////////
     Book 8 Samso Birk 1849-68 Dodsanmeldelsesprotokol (fort bagi midlertidig retsprotokol 1846-49) FHL film 49484
      starts pg 130 & goes to 188

Ane Cathrine Jensdtr aftgskone i Langemark   11 Jun 1849  pg 130 (starts on this page)
CH:   Jens Soren Sorensen selv.hmd i Langemark Mark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jorgen Sorensen Mahler aftgsmd i Sildeballe  25 Jun 1849  pg 130
by: Andreas Andersen selv.gmd i Sildeballe
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Bertelsen Svane 65 aftgsmd i Koldby    17 Mar 1851  pg 130
CH:   ... Jensdtr = Niels Jorgensen Rytter bmd i Koldby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Rasmus Rasmussen 14 illeg i Pillemark     20 Mar 1851  pg 130
MODER:  Kirsten Rasmusdtr fruentimmer i Pillemark (dod)
by: Knud Christophersen smed hmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jorgen Sorensen Ladefoged 68 aftgsmd i Brundby     24 Mar 1851  pg 130
2WIFE:  
CH:   Ane Jorgensdtr = Jens Oster havnefoged i Haarmark
     Ane Dorthe Jorgensdtr
     Bodil Jorgensdtr
1WIFE:  Ane Mortensdtr (dod 23 Aug 1836)
CH:   Jens Jorgensen Ladefoged gmd
     Soren Jorgensen gmd i Haarmark
     Maren Jorgensdtr
BRO:   Soren Rasmussen Ladefoged gmd i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Dorthe Marie Jorgensen ˝ i Haarmark      25 Mar 1851  pg 131
FADER:  Jorgen Nielsen Bodker gmd i Haarmark = MODER: Dorthe Marie Hansdtr (dod 13 Oct 1850)
BRO:   Hans Simonsen Jorgensen
     Maren Jorgensen begge umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Karen Hansdtr i Langemark  27 Mar 1851   pg 131
HUSB:  Soren Jensen Wadstrup gmd
myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Barbara Sorensdtr i Brundby      29 Mar 1851  pg 131
HUSB:  Morten Mortensen bmd staevningsmand        (testament)
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Rasmus Rasmussen Fast 23 ungkarl almisse i Pillemark  2 Apr 1851   pg 132
  (under Besser-Onsberg fattig)
by: Rasmus Larsen Fynbo hmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Mette Mortensdtr 26 ugift i Alstrup    3 Apr 1851   pg 132
FADER:  Morten Rasmussen gmd i Alstrup 
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Jensen Rolandsen gmd i PIllemark     3 Apr 1851   pg 132
WIFE:  
4 CH:  2 sons & 2 daus - 1 son & 1 dau umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Carl Julius Henrichsen tjenestekarl i Permelille    4 Apr 1851   pg 132
BRO:   Christian Henrichsen tjenestekarl
myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Kirsten Margrethe Bendsen? 1 i Tanderup    7 Apr 1851   pg 132
FADER:  Willads Bendsen gmd
BRO:   Johannes Willads Bendsen ungkarl i Tanderup
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Mortensen 20 i Brundby     7 Apr 1851   pg 132
FADER:  Morten Kleis gmd i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Poulsen aftgsmd i Pillemark   7 Apr 1851   pg 133
CH:   Poul Jensen
til: Rasmus Sorensen Havkrog hmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Kirstine Jensdtr 53 i Orby    9 Apr 1851   pg 133
HUSB:  Soren Pedersen gmd
CH:   Peder Sorensen 24 hiemme
     Ane Margrethe Sorensdtr = Rasmus Jorgen Jorgensen hmd i Orby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Egeriis' madame enke i Orby      6 Aug 1851   pg 133
HUSB:  Egeriis gmd
CH:   Egeriis gaardeier
     ... Egeriis sal Krebs madame 
?FADER: Kruse inspecteur
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Frederich Michelsen hmd i Traneberg      4 Mar 1852   pg 134 136
WIFE:  Mette Kirstine Hansdtr
3 CH:  Michel Peter Frederichsen 12
     Hans Christian Frederichsen 9
     Ane Mette Frederichsen 10˝
bRO:   Soren Michelsen hmd smed i Thorup
wgd: Soren Eriksen gmd i Tafteberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jacob Hansen ungkarl i Osterby    10 Mar 1852  pg 134
SIS:   ... Hansdtr = Christen Jensen gmd i Osterby
mindre arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Bodil Rasmusdtr 4 & 7mo i Nordby   12 Mar 1852  pg 134
FADER:  Rasmus Jensen i Nordby
by: Soren Jorgensen Mand i Onsberg, son of Jorgen Christensen Mand = ... hmd i Onsberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Morten Pedersen Smed aftgsmd i Nordby     13 Mar 1852  pg 134
CH:   Rasmus Mortensen hmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Elias Jensen 22 ungkarl i Orby    18 Mar 1852  pg 134
FADER:  Jens Eliasen hmd i Orby = MODER: ...
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Joseph Stormhevol almisse i Besser  20 Mar 1852  pg 135
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Dorthe Jorgensdtr i Brundby      25 Mar 1852  pg 135
HUSB:  Lars Pedersen Lanther skraeder  (testament)
HUSB.BRO: Jens Pedersen Lanther skraeder hmd i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Michelsen Bonde 37 handelmand hmd i Nordby   28 Mar 1852        pg 135
WIFE:  
CH:   umyndige
wgd: Morten Holm gmd
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Karen Michelsdtr 78 aftgsenke i Nordby     29 Mar 1852  pg 135
HUSB:  Christen Jensen Thun hmd (dod)
by: Christen Thun hmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Lars Hansen 88 selv.gmd i Besser   29 Mar 1852  pg 135
CH:   Hans Larsen selv.gmd i Besser
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Dorthe Kjerulff i Besser     19 Apr 1852  pg 137
HUSB:  Jens Kleis skipper
2 CH:  1 son & 1 dau umyndige
by: Michel Michel Dreier hmd i Besser
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Dorthe Pedersdtr enke i Langemark   14 Apr 1853  pg 138
HUSB:  Rasmus Jensen Mand hmd (dod)
CH:   Niels Peter Rasmussen hmd i Thorup
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr 17 i Brundby     16 Apr 1853  pg 138
FADER:  Soren Rasmussen Ladefoged gmd i Brundby
by: Jens Jorgensen Ladefoged gmd i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Jorgen Nielsen 11 wks i Pillemark     23 Apr 1853  pg 138
FADER:  Niels Peter Pedersen = Mariane Sorensdtr hmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Johansen skipper af Fredericia, dod i Maarup   24 Apr 1853  pg 138 139
WIFE:  
? Giertrud Cathrine
? Christian Nielsen skibsdreng
? Mads Jensen soemand i Fredericia?
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Hans Rasmussen 6 i Pillemark     1 May 1853   pg 139
FADER:  Rasmus Jorgen Jensen hmd i Pillemark
BRO:   Jens Rasmussen tjenestekarl i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr enke i Permelille  3 May 1853        pg 139
HUSB:  Jens Jensen Snedker gmd 
CH:   Jens Jensen Snedker gmd i Permelille
     alle myndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Giertrud Larsdtr 60 enke i Besser   15 May 1853  pg 140
2HUSB:  Peder Sorensen Koldby hmd
CH:   Dorthe Cathrine Pedersdtr
1HUSB:  Jacob ...
CH:   Soren Jacobsen hmd i Besser
     Jacobine Jacobsdtr
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Rasmus Nielsen 13 i Onsberg      15 May 1853  pg 140
STEPFAD:     Christian Bertelsen gmd i Onsberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Inger Pedersdtr Holm 59 i Nordby   15 May 1853  pg 140
CH:   Jens Pedersen Holm hmd i Nordby  (signed: Jens Pedersen Honnl)
     myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Margrethe Pedersdtr 36 i Nordby    22 May 1853  pg 140
HUSB:  Rasmus Michelsen hmd
8 CH:  umyndige
HUSB.BRO: Hans Peter Michelsen gmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Morten Christensen eller Morten Johnsen lods 59 hmd i Brundby      25 May 1853  pg 140
WIFE:  
CH:   Jens Christian Mortensen 11
by: Peder Thomasen eller Block bodker i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Mette Christophersdtr enke i Orby   28 May 1853  pg 141
HUSB:  Jens Michelsen Skomager hmd
1 CH:  Christian Jensen Skomager hmd i Orby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Mariane Sorensdtr eller Sorensen 54 i Koldby      28 May 1853  pg 141
2HUSB:  Jacob Jensen Kruse hmd
1HUSB:  
3 CH:  Jorgen Soren Willumsen 28
     Lars Christian Willumsen Hvalsoe 23
     Niels Willumsen 17
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Knudsen Justesen 20 i Orby    31 May 1853  pg 141
FADER:  Just Nielsen hmd i Orby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Dorthe Kirstine Sorensdtr 8˝ i    31 May 1853  pg 141
MODER:  Ane Nielsdtr = Soren Michelsen Begtrup hmd
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Hans Mortensen Buer 22 ungkarl i Brundby    7 Jun 1853   pg 141
FADER:  Morten Jorgensen Buer bmd moller i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Claus Johnsen hmd i Onsberg      18 Mar 1854  pg 142
WIFE:  Mette Kirstine Pedersdtr
6 CH:  Peder Clausen tjenestekarl i Onsberg
     7 umyndige dattre
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Barbara Michelsdtr 38 or 39 i Maarup      22 Mar 1854  pg 142
2HUSB:  Jacob Jensen Molboe gmd
2 CH:  umyndige
1HUSB:  
5 CH:  umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Elisabeth Jensdtr 68 fruentimmer fattig i Onsberg      22 Mar 1854  pg 142
HUSB:  Adam Petersen (separated)
CH:   Jens Niels Christian Knudsen maler i Onsberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Marie Jacobsdtr i Orby  23 Mar 1854   pg 142
HUSB:  Ole Jensen Lillemands aftgsmd
by: Jens Christensen hmd i Orby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jorgen Larsen Lanther hmd i Orby   30 Mar 1854  pg 142
WIFE:  Maren Jensdtr
3 CH:  Jens Jorgensen inds i Brundby
     2 daus umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ole Hansen Bryder aftgsmd i Selsinggaard    10 Apr 1854  pg 143
HEIR:  ... = Peder Jensen Beur gmd i Selsinggaard      (signed: Peder Bieuer)
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Kirstine Nielsen 1 mo i Neergaardsminde     10 Apr 1854  pg 143
FADER:  Niels Jorgen Jensen inds skraeder i Neergaardsminde
FARFAD: Jens Danielsen inds i Neergaardsminde
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Jensdtr i Traneberg  10 Apr 1854   pg 143
HUSB:  Jorgen Jensen Hjulmand aftgsmd
myndige arvinger
by: Jorgen Tonnesen gmd i Traneberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Clemmen Sorensen Hollaender hmd i Permelille      10 Apr 1854  pg 143
WIFE:  Ane Dorthe Nielsdtr
4 CH:  1 son & 3 umyndige daus
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Jorgensen Jochumsen hmd i Haarmark    12 Apr 1854  pg 144
WIFE:  Mette Marie Nielsdtr
6 CH:  3 sons & 3 daus, 2 daus umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jorgen Soren Andersen 8˝ i Onsberg  19 Apr 1854  pg 144
MODER:  Kirsten Marie Sorensdtr enke = afg Anders Jorgensen hmd i Onsberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Johan Ditlev Severin Hansen Stagbrandt hmd i Langemark     22 Apr 1854  pg 144
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
CH:   Hans Johansen 6
     Maren Kirstine Johansen 3
BRO:   Anders Hansen Stagbrandt snedker i Langemark    (signed: Anders Hansen Staubrand)
wgd: Soren Christian Pedersen Tanghuus hmd i Langemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Rasmussen Alro 75 almis i Besser     24 Apr 1854  pg 145
by: Michel Michelsen Dreier inds i Besser
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Hans Jensen Mahler gmd i Orby     24 Apr 1854  pg 145
3WIFE:  Mette Kirstine Olsdtr
CH:   ... Hansen 2
1WIFE:  
2 CH:  myndige
2WIFE:  
3 CH:  umyndige
by: Peder Sorensen Vadstrup gmd i Orby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jensine Kirstine Nielsdtr myndling overform #497 i Tafteberg  28 Apr 1854  pg 145
FADER:  Niels Almstok gmd i Tafteberg (dod) = MODER: Margrethe Pedersdtr
SODSK:  alle myndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Morten Jensen 73 hmd i Thorup     29 Apr 1854  pg 146
3WIFE:  
CH:   
1WIFE:  
CH:
2WIFE:  
CH:   alle mindre
by: Michel Larsen Begtrup hmd i Thorup
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Christian Jensen 4 1/4 illeg i Besser   3 May 1854   pg 146
MODER:  Birthe Marie Bertelsdr = Lars Jorgensen Skriver hmd i Besser
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Jensen Hebo gmd i Orby      9 May 1854   pg 146
WIFE:  Abelone Jensdtr
3 CH:  1 son & 2 daus alle umyndige
by: Peder Jensen Sondergaard gmd i Osterby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Morten Hansen Mand 82 aftgsmd i Pillemark   11 May 1854  pg 146
by: Jorgen Jensen gmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Sorensdtr 74 enke i Permelille  23 Apr 1855  pg 147
HUSB:  Hans Nielsen Thygesen hmd (dod)
2 CH:  Morten Hansen Thygesen hmd i Permelille
     Niels Hansen Thygesen hmd i Brundby
     Bodil Margrethe Hansdtr 31 umyndige
guard: Jens Snedker gmd i Permelille
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Kirsten Pedersdtr 75 enke i Tafteberg     26 Apr 1855  pg 147
HUSB:  Jens Jensen Gjes inds 
CH:   Peder Nielsen Jensen hmd i Osterby
     ... Jensen myndig
     ... Jensdtr myndig
     ... Jensdtr myndig
     Kirsten Jensdtr umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Dorthe Marie Jensdtr 47 i Brundby   26 Apr 1855  pg 147
HUSB:  Thure Sorensen hmd 
2 CH:  1 son & 1 daus begge umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Hansen Mann 68 aftgsmd i Haarmark     30 Apr 1855  pg 147
myndige arvinger
by: Poul Sorensen ungkarl i Haarmark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Hugo Poulsen 70 aftgshmd i Koldby   6 May 1855   pg 147
til:   Morten Henrich Jensen hmd i Koldby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Mariane Jacobsdtr i Orby  7 May 1855   pg 148
HUSB:  Morten Sorensen Krag aftgsmd
1 myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Betty Amalia Nyerup 9 i Onsberg    9 May 1855   pg 148
MODER:  .... =1. Nyerup vaever i Onsberg (dod) =2. Nielsen skraeder i Onsberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Rasmussen Vester hmd i Onsberg      12 May 1855  pg 148
2 WIFE: 
CH:   Christen Sorensen 21 snedker i Onsberg
     Rasmus Sorensen 18
     Michel Jorgen Sorensen 14
1WIFE:  (dod)
2 CH:  Karen Sorensdtr 31 ugift
     Maren Sorensdtr 28 ugift
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Peder Michelsen 69 aftgshmd i Koldby      13 May 1855  pg 148
CH:   Hans Jorgen Pedersen hmd i Koldby
     ... Pedersdtr
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Peder Nielsen Suder 61 aftgsmd i Orby     13 May 1855  pg 148
CH:   ... Pedersdtr = Jorgen Jorgensen Rytter hmd i Orby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Peder Sorensen 73 hmd i Langemark   16 May 1855  pg 148
CH:   Soren Pedersen inds i Langemark
     myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Johanne Nielsdtr enke i Pillemark   18 May 1855  pg 150
HUSB:  Jens Jorgensen Bloch hmd 
CH:   Niels Jorgen Jensen Blok/Block hmd (dod)
     myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Just Nielsen hmd i Orby   19 May 1855   pg 150
WIFE:  
2 CH:  2 myndige sons
BRO:   Niels Jorgen Jensen skraeder i Neergaardsminde
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Mette Marie Nielsdtr enke i Haarmark      11 Jun 1855  pg 150
HUSB:  Jens Jorgensen Jochumsen hmd (dod)
CH:   Ane Cathrine Jensdtr umyndige   (= (forlov) Rasmus Jorgen Dideriksen ungkarl)
     Else Margrethe Jensdtr = Christen Jensen Nor hmd i Onsberg
     Niels Jorgen Jensen 32 ungkarl i Khvn
     Anders Jensen 30 i Corsoer
     Jens Soren Jensen 28 bmd i Orby
     Ane Jensdtr ugift tien i Khvn
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Peder Larsen Johnsen 38 gmd i Nordby      13 Mar 1856  pg 150
WIFE:  Mette Johanne Sorensdtr
3 CH:  1 son & 2 daus alle umyndige
by: Knud Kornmaaler gmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Mette Johanne Tolder 19 i Nordby   13 Mar 1856  pg 151
FADER:  Anders Knudsen Tolder hmd i Nordby
by: Knud R. Kornamaaler gmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Dorthe Mortensdtr 63 enke i Brundby      15 Mar 1856  pg 151
HUSB:  Klinke glarmester (dod)
CH:   Morten Jensen Bisp hmd i Brundby
     myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Abelone Nielsdtr 55 i Krogsgaard   17 Mar 1856  pg 151
HUSB:  Henrich Nielsen Gylling gmd
umyndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Rasmus Nielsen Mogensen 75 aftgsmd i Nordby  17 Mar 1856  pg 151
CH:   Anders Rasmussen Mogensen hmd i Nordby
     2 daus umyndige
     4 others children
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Olsen Vester hmd i Langemark mark til Haarmark  18 Mar 1856  pg 151
CH:   Christian Jensen Vester hmd i Orby Mark
     Ole Soren Jensen 13
     Johanne Kirstine Jensen 16
guard: Jens Olsen gmd i Haarmark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Mette Pedersdtr 43 pigen i Onsberg     1 Apr 1856   pg 153
SIS:   ... Pedersdtr = Michel Knudsen hmd i Onsberg
     myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Rasmus Jorgen Rasmussen Sondergaard 66 hmd i Pillemark     4 Apr 1856   pg 153
2WIFE:  
4 CH:  2 sons & 2 umyndige daus 
1WIFE:  
CH:   Clemmen Rasmussen hmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Jorgensdtr 60 i Onsberg     8 Apr 1856   pg 153
HUSB:  Niels Sorensen Bodker gmd
myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Mads Marcusen gmd i Onsberg      10 Apr 1856  pg 153
2WIFE:  Ane Margrethe Jorgensdtr
CH:   Marcus Jorgen Madsen 9
     Christen Madsen 5
     Jorgine Amalia Madsen umyndig
1WIFE:  
CH:   Hans Madsen 26
     Peder Madsen 22
     Johanne Laurine Madsen = Soren Jorgensen hmd i Onsberg
     Maren Madsen umyndig
guard: Egeriis sognef i Onsberg
wgd: Mads Larsen gmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Sorensdtr i Brundby  14 Apr 1856   pg 156
HUSB:  Carl Poulsen garner hmd
CH:   Ane Kirstine Marie Poulsen 1˝
BRO:   Hans Morten Sorensen gmd i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Christian Bang bager hmd i Onsberg  15 Apr 1856  pg 157
WIFE:  Charlotte Amalia Bang
4 CH:  Frederich Adolph Bang 18
     Carl Frederich Vilhelm Bang 8
     Soren Vitzen Bang 5
     Ane Sophie Caroline Bang 13
guard: Frederich Bertelsen gmd i Onsberg
wgd: Clemmen Holm gmd i Vadstrup
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jorgen Andreas Nielsen 56 gmd i Stauns     17 Apr 1856  pg 158
myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Michel Sorensen Clausen 72˝ aftgsmd i Nordby      19 Apr 1856  pg 158
by: Peder Pedersen murer hmd i Langemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Pedersdtr 24 i Orby  21 Apr 1856   pg 159
HUSB:  Lars Sorensen Hollaender hmd
1 CH:  ... Larsen 3˝
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Margrethe Dorthe Jensen 3 & 2mo i Onsberg   26 Apr 1856  pg 159
FADER:  Jens Soren Jensen arbeidsmand = (fraskildt) Dorthe Marie Jacobsdtr
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Rasmus Jorgen Nielsen Holm 32 inds i Nordby  17 Jun 1856  pg 159
WIFE:  
1 CH:  pigebarn
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Morten Soren Petersen 57 handelsmand inds i Onsberg  17 Jun 1856  pg 159
2WIFE:  (separated) i Odense
1WIFE:  (dod)
1 CH:  umyndig son
BRO:   D. Petersen retsvidnet
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Hans Christian Andersen 17 skibsdrenge fodt i Gjaevno, Holbaek amt laegd 77, #263    17 Jun 1856   pg 159
FADER:  Anders Hansen musicus i Storehedinge
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Torkild Jorgensen aftgsmd i Pillemark     27 Jun 1856  pg 159
by: Morten Jorgensen Kleis hmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Soren Rasmussen 28 inds i Pillemark    28 Jun 1856  pg 160
WIFE:  
FADER:  Rasmus Jorgen Jensen hmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Margrethe Truelsdr 47 i Brundby    28 Jun 1856  pg 160
HUSB:  Hans Morten Sorensen gmd (testament 17 Apr 1843)
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Karen Rasmusdtr Skonning 47˝ i Nordby     3 Jul 1856   pg 160
HUSB:  Michel Larsen Gronfeldt hmd
CH:   Bodil Marie Michelsdtr 20     (surname assumed)
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Christian Sorensen Holm   16 Mar 1857   pg 160
PLEIEFAD: Morten Hansen gmd i Langemark
BRO:   myndige
umyndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Bodil Pedersdtr enke i Nordby     19 Mar 1857  pg 160
HUSB:  Morten Jacobsen gmd (dod)
CH:   ... Mortensdtr = Jens Rasmussen i Nordby
     myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Albreth Olsen 42 hmd i Besser     21 Mar 1857  pg 160
2WIFE:  
1WIFE:  
4 CH:  umyndige (2 sons & 2 daus)
BRO:   Christen Olsen hmd i Besser
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Sidsel Rasmusdtr Mogensen 39 enke i Nordby   21 Mar 1857  pg 161
HUSB:  Jens Pedersen Holm hmd (dod)
2 CH:  umyndige
til: Peder Jensen Kraemmer aftgsmd
by: Rasmus Soren Smed hmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Jensdtr enke i Langemark     22 Mar 1857  pg 161
HUSB:  Niels Sorensen (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Niels Rasmussen hmd i Langemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jacob Jensen Nor hmd i Tranebjerg   29 Mar 1857  pg 161
WIFE:  
4 CH:  
by: Jens Johan Petersen gmd i Tranebjerg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Olsdtr 69 i Koldby   24 Apr 1857   pg 161
HUSB:  Morten Jensen gmd
CH:   Jens Mortensen gdbest i Koldby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Hans Sorensen Saxild hmd i Onsbjerg      6 Apr 1858   pg 162
WIFE:  
3 CH:  umyndige
by: Michel Poulsen hmd i Onsbjerg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Kirstine Jensen 15 pigen i Brundby     12 Apr 1858  pg 162
MODER:  
SODSK:  2 umyndige
by: Ole Hansen hjulmand i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Bangaard Petersen capitain i Wadstrup   17 Apr 1858  pg 162
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Michelsen Skraeder 68 fattiglem i Onsberg     21 Apr 1858  pg 163
by: Clemmen Holm sognef i Vadstrup
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Madsen Frier 77 aftgsmd i Besser     22 Apr 1858  pg 163
til: Lars Petersen Merkel hmd i Besser
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ole Poulsen 80 ungkarl hos Jens Peter Johansen hmd i Osterby  24 Apr 1858  pg 163
SIS.CH: ... = Jens Peter Johansen hmd i Osterby
myndige arvinger i Sjelland
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Cathrine Jensdtr umyndige     27 Apr 1858  pg 164
MODER:  Ane Mette Olsdtr i Helgenaes
SIS:   Mette Jensdtr = Anders Petersen gmd i Helgenaes
     Dorthe Marie Jensdtr = Kattrup uhrmager i Strands
     Bodil Kirstine Jensdtr umyndig
     Maren Jensdtr
˝SIS:  Ane Dorthe = Jens Soren Larsen gmd i Thorup
     Ane Mette = Peter Jensen Ladefoged hmd i Brundby
SIS.CH: Kirstine
wgd: Petersen gaardeier i Selsinggaard
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jesper Petersen 85 aftgsmd i Brundby      22 Mar 1859  pg 166
til: Lars Peter Mortensen hmd i Brundbyballen
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Karen Henrichsdtr 84 aftgskone i Besser    25 Mar 1859  pg 166
HUSB:  (dod)
by: Christen Sorensen hmd i Besser
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Svend Clarisius Kjerulff farver    falletboe 4 Apr 1859  pg 166
? Soren Kjerulff gaardeier
 Mads Jorgen Sorensen gaardeier
 Peter Jensen handelsmand
 ... enke, dau of Niels Sorensen gaardeier = afg Kleis skipper
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Karen Christensdtr i Tanderup     3 May 1860   pg 167
HUSB:  Michel Rasmussen Skraedder hmd
STEPCH: Jorgen Soren Bendsen ungkarl i Jylland
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Jorgensen 24 inds i Tafteberg      5 May 1860   pg 167
WIFE:  
FADER:  Jorgen Hansen hmd i Tafteberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Kock handelsmand i KOldby    7 May 1860   pg 168
2WIFE:  ?Else Kok
4 CH:  alle umyndige
1WIFE:  (dod)
CH:   Carl Kock bagersvend i Horsens
     Jorgen Koch hansdarem i Sleesvig
     Caroline Koch = Theodor Smith/Schmidt skoemager i Kaldby
guard: R. Petersen forpagter i Kaoldby
wgd: Bertel Hansen sognf
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Gotthard consul   falletbo 10 May 1860  pg 169
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Sneedorff Christensen esabond i Orby      falletbo 11 May 1860  pg 169
NOTE: not Anders probate Andersen Sneedorff Christensen signed
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Jensdtr 68 enke i Koldby    14 May 1860  pg 174
HUSB:  Christopher Hansen hmd (dod)
CH:   ... Christophersdtr = Peder Thomasen Ib hmd i Koldby
     myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jorgen Christensen Mand 61 aftgsmd i Onsberg      16 May 1860  pg 174
WIFE:  Ane Johanne Olsdtr
CH:   Jens Christian Jorgensen
by: Lars Sorensen Jensen aftgsmd i Onsberg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Sorensen Degn aftgsmd i Nordby      30 Apr 1861  pg 174
CH:   myndige
by: Jens Snedker gmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Morten Sorensen Viller hmd i Orby   1 May 1861   pg 174
2WIFE:  Hanne Sorensdtr
CH:   Soren Mortensen tiene i Orby
1WIFE:  
CH:   Maren Mortensdtr 25
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Michelsdtr 95 enke i Langemark      12 Jun 1861  pg 175
HUSB:  Ole Poulsen hmd (dod)
HEIR:  ... = Mads Jorgen Sorensen gmd i Langemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ane Mette Jorgensdtr i Osterby    12 Jun     1861   pg 175
HUSB:  Soren Jorgensen gmd
myndige arvinger
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Michel Sorensen ugift karl i Nordby      20 May 1862  pg 175
fra: Soren Bager gmd's enke var paa aftaegt hos Clemmen Holm gmd
by: Morten Holm gmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Karen Olsdtr i Besser    23 May 1862   pg 175
HUSB:  Bendt Sorensen snedker hmd
CH:   myndige & umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Jensine Hansen ˝ i Brundby   24 May 1862  pg 175
MORFAD: Hoyer skomagersvend
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Ole Soren Olsen or Ole Sorensen Moller hmd i Koldby  30 May 1862  pg 176 178
2WIFE:  Mette Kirstine Christensdtr i Onsbjerg
CH:   Caroline Olsen 20 or 23 tiene i Onsbjerg
1WIFE:  
CH:   ... Olsen i Vedby pr. Slagelse
     ... Olsdtr = Jens Soren Mortensen lods i Koldby
     ... Olsdtr = Peder Skjoar hmd i Onsbjerg
2WIFE.1HUSB:   ...
2WIFE.CH: Dorthe Marie Nielsdtr = Rasmus Sorensen Bagge i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Rasmussen Beyer/Besser gmd i Maarup   31 May 1862  pg 177
WIFE:  
4 CH:  umyndige
BRO:   Jens Rasmussen Beyer gmd i Nordby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Carolus Ferdinand Hentzell qvarentrinebetjent i Kyholm, nu i Langemark      3 Jun 1862   pg 177 178
WIFE:  
CH:   Carolus Ferdinand Hentzell skomager i Khvn
     Henrich Vilhelm Hentzell smed i Khvn
     Marie Frederikke Hentzell enke = afg. Melgaard lieutenant i Horsens
     Mette Caroline Vilhelmine Hentzell = Clausen skomager i Langemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Soren Sorensen Nor hmd i Orby     5 Jun 1862   pg 177
2WIFE:  Bodil Johnsdr
CH:   Jorgen Sorensen Nor matros
     Mette Sorensen 20 ugift hiemme
1WIFE:  
CH:   Soren Sorensen Nor hmd i Kaldby
     Jens Sorensen Nor hmd i Orby
     Ole Sorensen Nor hmd i Kaldby
     Maren Sorensdtr = Rasmus Jorgensen inds i Orby
     Bodil Marie Sorensdtr (dod) = Jens Soren Jespersen hmd i Pillemark
      CH: Bodil Margrethe Jensdtr 7
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Margrethe Pedersen enke almisse i Permelille Fattighuus     5 Jun 1862   pg 178
HUSB:  Jens Christensen hmd (dod)
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Hansdtr i Brundby   26 May 1863   pg 178
HUSB:  Rasmus Jensen Blas hmd
1 CH:  Hans Rasmussen
curator: Soren J. Sonder gmd i Brundby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Mette Dorthe Michelsdtr i Vadstrup  25 May 1864  pg 180
HUSB:  Clemmen Sorensen Holm sognef
6 CH:  umyndige
by: Christen Olsen hmd i Onsbjerg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Niels Peter Jacobsen soedrengligtig af Besser, dod i Khvn    26 May 1864  pg 180
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Peter Thomasen Ib hmd i Koldby    30 May 1864  pg 180
WIFE:  
2 CH:  umyndige
BRO:   Michel Thomasen Ibsen skraedder i Tranebjerg
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Thomas Michelsen Hjermitzlov 83 handelsmand hmd i Pillemark   2 Jun 1864   pg 180 182
CH:   Andreas Michel Hjermitzlov 44
     Kirstine Sophie Thomasdtr (dod) = Niels Christian Nielsen cantor i Kallundborg
      CH: Thomas Vilhelm Axel Nielsen 19˝ handelsbetjent i Helsingoer
         Jens Andreas Sofus Nielsen 17 handelslaare i Ringsted
     ... Thomasdtr = Musmann tolderasistent i Norheden af Ebeltoft
guard: Hans Michelsen Mahler gmd i Pillemark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Kirsten Marie Poulsdtr i Onsbjerg   2 Jun 1864   pg 182
HUSB:  Soren Jensen Snorr hmd
CH:   myndige & umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Kirstine Marie Andersen tjenestepige fruentimmer af Drevstrup under Bjerge Aahuus herred, i Fyen      23 May 1865
pg 184
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Christen Jensen Nor aftgsmd i Koldby      25 May 1865  pg 184
CH:   
by: Jens Jorgensen gmd i Krogsgaard
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Niels Rasmussen Mogensen hmd i Osterby     6 Jun 1865   pg 185
WIFE:  
5 CH:  1 umyndige, 4 myndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Michel Michelsen ungkarl i Thuno   12 Jun 1866  pg 185
MODER:  Eva Jorgensdtr enke = afg. Michel Michelsen gmd
SIS:   Karen Michelsen = Rasmus Pedersen gmd i Thuno
BRO:   Jorgen Michelsen 17
SIS:   Bollette Marie Michelsen 14
guard: Soren Jensen bmd
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Karen Rasmusdtr 82 enke i Thuno    12 Jun 1866  pg 186
HUSB:  Rasmus Mortensen gmd (dod)
DAU.SON:     Jens Rasmussen Holm 
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Peder Jensen Hjulmand i Onsbjerg   28 Jun 1866  pg 186
CH:   ... Pedersdtr = Soren Rasmussen Vadstrup gmd i Onsbjerg Mark
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Maren Rasmusdtr i Brundbye  27 May 1867   pg 186
HUSB:  Norre maler
CH:   myndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Barbara Sophie Rasmussen enke i Besser     27 May 1867  pg 186
HUSB:  Michel Michelsen Frier huseier (dod)
CH:   Else Cathrine Frier
     M. Frier selv.gmd i Besser
?signed: R.H. Frier
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Barbara Samuelsdr i Tafteberg     28 May 1867  pg 187
HUSB:  Jens Soren Degn hmd
CH:   Morten Henrich Sorensen 22
     Samuel Sorensen 17
     Michel Sorensen 7
ILLEG.CH: Jens Michelsen Foged 28 skipper i Brundby
curator: Jens Hansen Petersen i Traneberg (signed: H.S. Petersen )
guard: O. Hansen gmd i Vadstrup & Morten Henrich Sorensen
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Olsen hmd i Tanderup  3 Jun 1867   pg 188
WIFE:  
3 BRO:  umyndige
SIS:   (dod)
      CH: myndige & umyndige
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Rasmussen Vadstrup aftgsmd i Osterby   3 Jun 1867   pg 188
CH:   ... Jensdtr = Soren Jensen hmd i Osterby
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Jens Rasmus Sorensen bmd i Thuno   6 Jun 1867   pg 188
WIFE:  Mettine Rasmussen
DAU.CH: umyndige
by: Peder Gommesen gmd i Thuno
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

Peder V. Rasmussen      falletbo 28 May 1868  pg 188
[Samso Birk dods..prot; Book 8 1849-68; FHL film 49484]

////////////////////////////////////////END BOOK 8 ////////////////////////////////////////

     Samso Birk - Dodsameldelses
     Book 9 Dodsanmeldelsesprotokol 1856-1861 FHL film 49484
NOT DOING THIS BOOK - does not give family information. Only lists husband, father if a child. All other information is:
myndige, umyndige & foraelder living - no names. All are found in previous books of probates.

Margrethe Nielsdtr fattiglem i Pillemark    d.2 Jan 1861  pg ? #1
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Dorthe Mortensdtr aftgskone i Onsberg     d.2 Jan 1861  pg ? Litr A: #2
myndige arvinger
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Maren Bertelsdr aftgskone i Brundby      d.6 Jan 1861  pg ? Litr B: #3
myndige arvinger
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Ane Mette Jensdtr enke i Onsberg   d.7 Jan 1861  pg ? #4
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Niels Jensen Foged gmd i Alstrup   d.10 Jan 1861 pg ? Litr C: #5
     (testament)
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Clemmen Pedersen hmd i Tafteberg   d.11 Jan 1861 pg ? Litr D: #6
WIFE:      (testament
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Rasmus Sorensen Vadstrup gmd i Onsberg     d.12 Jan 1861 pg ? Litr E: #8
myndige arvinger
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Morten Sorensen Viller hmd i Orby   d.23 Jan 1861 pg ? #9
WIFE:  
CH:   myndige son
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Jens Pedersen Smed aftgsmd i Pillemark     d.7 Feb 1861  pg ?  #12
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Jens Olsen aftgsmd i Pillemark    23 Feb 1861  pg ? #15
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Bodil Sophie Rasmusdtr i Brundby   d.12 Mar 1861 pg ? #17
HUSB:  Peter Rasmus Petersen gmd
CH:   
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Soren Jacob Mortensen hmd i Tafteberg     d.15 Mar 1861 pg ? #20
WIFE:  
CH:
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Signe Michelsdtr 22˝ fattig i Brundbyballen  d.19 Mar 1861 pg ? #22
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Maren Jorgensdtr aftgskone i Pillemark     d.23 Mar 1861 pg ? #23
myndige arvinger
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Jens Soren Hansen ungkarl i Taarnberg     d.31 Mar 1861 pg ? #24
FADER:  
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]


Christiane Michelsdtr i Brundby    d.21 Sep 1855/8 Jan 1861    pg ?
2HUSB:  Soren Sorensen Skonning hmd
1HUSB:  
CH:   Jens Soren Jensen umyndige
guard: Soren Sonder gmd i Brundby
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

Hans Pedersen Kjeldmand aftgsmd i Brundby   d.13 Jan 1859 pg ?
HEIR:  Jens Soren Jensen umyndige
guar: Soren Sonder gmd i Brundby
[Samso Birk dodsameldelses; Book 9 1856-1861; FHL film 49484]

////////////////////////////////////////END OF FILM ///////////////////////////////////////

         Samso Birk for Tuno - skifteprotkol
         Book 9 1805-1864 - FHL film 521168
     (under Aarhus Domkirkes gods 1805-18)
     (under Hads-Ning herred 1819-1829)
     (under Samso Birk 1830-1864) NOTE: page 160 missine & index stops at pg 184)
          by Aurelia Clemons - May, 2007

Karen Mortensdtr enke i Thunoe        30 Mar 1805   pg 2
HUSB:  Rasmus Rasmussen Schonning (dod)
CH:   Rasmus Rasmussen (dod)
      CH: Karen Rasmusdtr = Hans August Thomesen skibstommermand i Sonderborg
         Ane Rasmusdtr ugift tiene i Sonderborg
     Morten Rasmussen (dod)
      CH: Rasmus Mortensen umyndige
         Inger Mortensdtr
         Karen Mortensdtr
     Ane Rasmusdtr = Morten Olsen i Thunoe
     Boel Rasmusdtr enke = afg Peder Olsen i Thunoe
guard: Niels Schonning kiobmand i Horsens & Johannes Michelsen i Thunoe
wgd: Jorgen Christiansen sognefoged i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Jorgensen i Thunoe       12 Jan 1807   pg 4
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Christen Jensen 35
     Jorgen Jensen 30
     Mads Jensen 16
     Bodil Marie Jensdtr enke = afg Michel Jensen    (wgd: Jens Sorensen )
     Ane Jensdtr (dod 25 days after fader) = Soren Nielsen Soede
      CH: Jens Niels Martin Soede 5
     Eva Jensdtr ugift
BRO:   Mads Jensen (elste broder of Christen Jensen )
wgd: Hans Jorgensen 
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mads Christensen ungkarl i Thunoe   17 Jan 1807  pg 8
SIS:   Edel Kirstine Christensdtr = Jens Sorensen Samsing i Thunoe
     ... Christensdtr (dod)
      CH: Maren Sorensdtr ugift i Thunoe
? Maren Pedersdtr enke = afg. Christen Madsen
guard: Rasmus Christensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Jensdtr i Thunoe        21 Jan 1807   pg 11
HUSB:  Soren Nielsen Soede inds
CH:   Jens Niels Martin Soede 5
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Soren Jorgensen Dybvad i Thunoe   5 Mar 1807   pg 12
2WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Martine Mette Marie Sorensdtr
1WIFE:  
CH:   Maren Sorensdtr alle umyndige
     Johanne Sorensdtr
REL:   Jens Sorensen Samsing  (for children of 1st marriage)
     Ole Christensen (for child of 2nd marriage)
wgd: Johannes Michelsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Johanne Sorensdtr Dybvad pige umyndige i Thunoe     8 Apr 1807  pg 15
SIS:   Maren Sorensdtr
˝SIS:  Martine Mette Marie Sorensdtr
guard: Jens Sorensen Samsing (for Maren Sorensdtr ), Ole Christensen (for Martine)
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Johanne Michelsdtr i Thunoe    4 Apr 1808  pg 16
HUSB:  Christen Jensen skpr
CH:   Edel Kirstine Christensdtr 7
     Ane Cathrine Christensdtr 4
     Lisbeth Marie Christensdtr 1 3/4 aar
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Edel Kirstine Christensdtr i Thunoe       6 Apr 1811  pg 18
HUSB:  Jens Sorensen Samsing
CH:   Ane Marie Jensdtr 9˝
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Birthe Olsdtr enke i Thunoe         18 Jun 1811   pg 25
HUSB:  Jens Michelsen (dod)
HEIRS:  Rasmus Windelboe
     Soren Jensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Morten Olsen i Thunoe        d.3 Jul 1810/12 Apr 1811 pg 25
HEIRS:  Soren Michelsen
     Rasmus Mortensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Peder Ludvig Hansen sognepraest i Thunoe, Aarhuus amt      d.29 Apr 1811 pg 25
WIFE:  Jacobine Frederikke Johanne Pechyle sal Hansen
2 CH:  umyndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Dorthe Jensdtr i Thunoe      17 Jul 1811  pg 26
HUSB:  Soren Jensen
arvinger alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Inger Sorensdtr i Thunoe      28 Feb 1812   pg 26
HUSB:  Mads Pedersen hmd
arvinger alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Niels Sorensen Soede skpr i Thunoe      5 Oct 1812    pg 26
WIFE:  Johanne Michelsdtr sal Soede
CH:   Soren Nielsen Soede
     Michel Nielsen Soede begge myndige
     Birthe Nielsdtr Soede
     Ane Cathrine Nielsdtr Soede begge umyndige
? Lauritz Christian Hvalsoe
guard: Michel Michelsen 
wgd: Soren Michelsen skpr
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Jensen hmd i Thunoe     12 Apr 1812   pg 26
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Maren Rasmusdtr = Hans Jensen Moller i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Johannes Michelsen lodsformand fyhrappasser i Thunoe  9 Oct 1812  pg 30
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Knud Johannessen 18
     Michel Georg Johannessen 15
     Soren Johannessen 11
     Kirsten Johannesdtr 20
guard: Michel Jensen & Michel Michelsen
wgd: Peder Sorensen Soede
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Hans Jensen den aelder hmd i Thunoe       2 Dec 1812  pg 34
WIFE:  Johanne Ovesdtr
CH:   Ane Hansdtr = Michel Nielsen inds i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Rasmussen Soede i Thunoe    6 Nov 1813  pg 34
WIFE:  Ingeborg Michelsdtr   (signed: Enge Bore Michelsdtr)
CH:   Michel Rasmussen Soede (dod efter sin fader) = ... enke
      CH: ... Michelsdtr Soede
     Rasmus Rasmussen Soede (dod uden live arvinger)
     Karen Rasmusdtr Soede = Rasmus Mortensen i Thunoe
     Maren Rasmusdtr Soede
     Ane Cathrine Rasmusdtr Soede
     Ane Marie Rasmusdtr Soede - alle ugift
REL:   Michel Nielsen
guard: Jorgen Christiansen
wgd: Michel Michelsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Rasmussen Soede skpr i Thunoe         20 Nov 1813   pg 39
WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Michelsine Michelsdtr Soed ˝ (fodt efter faders dod)
? Rasmus Rasmussen Soede
guard: Jorgen Christiansen laegsmand
wgd: Rasmus Christensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jacob Jorgensen Moller i Thunoe    3 Oct 1814  pg 41
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Niels Jacobsen myndige
     Apelone Jacobsdtr
     Mariane Jacobsdtr
REL:   Hans Jorgensen i Thunoe
wgd: Peder Sorensen Soede
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Rasmusdtr enke i Thunoe         8 Mar 1815    pg 44
HUSB:  Morten Olsdtr (dod)
HEIRS:  Jens Jacobsen
     Rasmus Mortensen
     Soren Michelsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Eva Jensdtr ugift pige i Thunoe    19 Nov 1814  pg 44
MODER:  Karen Jorgensdtr enke
BRO:   Christen Jensen of age
     Mads Jensen   of age
     Jorgen Jensen (dod) = ... enke
      2CH: umyndige
SIS:   Ane Jensdtr (dod) = Soren Nielsen Soede
      CH: Jens Niels Martin Soede 12
     Boel Marie Jensdtr = Soren Nielsen Soede
wgd: Hans Jorgensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Jensen i Thunoe       12 Dec 1814   pg 45
WIFE:  Boellette Marie Flemming (signed: Bodil Marie Flemming)   (=2. Niels Jacobsen )
CH:   Eva Jorgensdtr 4
     Jorgenjensine Jorgensdtr 1˝
REL:   Christen Jensen
wgd: Hans Jorgensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Niels Madsen i Thunoe        31 Jan 1816   pg 47
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Jorgen Nielsen 28
     Mads Nielsen 24
     Marie Boel Nielsdtr ugift
REL:   Jorgen Christiansen
wgd: Michel Michelsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Hans Jorgensen i Thunoe       5 Mar 1816    pg 50
WIFE:  Mette Rasmusdtr
CH:   Rasmus Hansen 22
     Jorgen Hansen 12
     Marie Hansdtr 17
     Boel Johanne Hansdtr 15
guard: Jens Christiansen & Jorgen Christiansen laegsmand  (? Jens Christensen )
wgd: Christen Jensen sognef
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Morten Sorensen i Thunoe      6 Mar 1816    pg 50
HEIRS:  Jens Mortensen
     Rasmus Michelsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Jorgensdtr enke i Thunoe        27 Jun 1816   pg 55
HUSB:  Jens Jorgensen (dod)
CH:   Christen Jensen
     Mads Jensen
     Jorgen Jensen (dod)
      CH: Eva Jorgensdtr 5
         Jorgenjensine Jorgensdtr 4
     Boel Marie Jensdtr = Soren Soede skpr i Thunoe
     Ane Jensdtr (dod)
      CH: Jens Niels Marten Soede 15
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Peder Michelsen i Thunoe      10 Aug 1816   pg 58
WIFE:  Ane Marie Christensdtr
MODER:  Elisabeth Marie Sorensdtr enke = afg Michel Pedersen i Thunoe
BRO:   Soren Michelsen i thunoe
˝BRO:  Jacob Sorensen i Aarhuus
     Soren Sorensen i Thunoe (dod)
      CH: Soren Sorensen 27 i Thunoe
         Ane Sorensdtr = Jacob Hatting i Aarhuus
         Dorthe Sorensdtr = Jens Sorensen Samsing i Thunoe
SIS:   Ane Johanne Michelsdtr (dod) = Christen Jensen i Thunoe
      CH: Edel Kirstine Christensdtr 16
         Ane Cathrine Christensdtr 12
˝SIS:  Edel Kirstine Sorensdtr (dod) = Peder Udbye sognedeg i Rye
      CH: Soren Udbye 26 i Rye
         Maren Udbye 29 ugift i Rye
? Jorgen Michelsen gaard
wgd: Jens Christiansen sognf & Christen Jensen sognf i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Peder Jorgensen Smed hmd i Thunoe   6 Feb 1817  pg 66
WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   Christen Pedersen 24 i Randers Hospital
     Jorgen Pedersen 22
     Soren Pedersen 19
     Peder Pedersen 17
     Anders Pedersen 15
     Dorthe Johanne Pedersdtr 16
STEPCH: Jens Christensen = ... i Corsoer
WIFE.PARENTS: Jens Pedersen = Ane Larsdtr
WIFE.SIS: Dorthe Jensdtr (dod)
      CH: ... i Aarhuus
guard: Elias Moller kjobmand i Aarhuus
guard: Rasmus Gundersen gmd i Svorbek, Tvenstrup & Poul Nielsen hmd i Assendrup, Nolev sogn
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Elisabeth Marie Sorensdtr enke i Thunoe       23 Dec 1817   pg 71 72 75
2HUSB:  Michel Pedersen (dod - 19 Nov 1791)
CH:   Peder Michelsen i Thunoe (dod) = Ane Marie Christensdtr enke
      2CH: 
     Soren Michelsen skipper i Thunoe
     Ane Johanne Michelsdtr (dod) = Christen Jensen skpr i Thunoe
      CH: Edel Kirstine Christensdtr 17
         Ane Cathrine Christensdtr 12
         Elisabeth Marie Christensdtr (dod efter hendes moder) 
1HUSB:  Soren ...
CH:   Jacob Sorensen kjobmand i Aarhuus
     Soren Sorensen (dod)
      CH: Soren Sorensen 28 i Thunoe
         Ane Sorensdtr = Jacob Hatting styrmand i Aarhuus
         Dorthe Sorensdtr = Jens Sorensen Samsing i Thunoe
     Edel Kirstine Sorensdtr (dod) = Peder Udbye sognedegnn skolelaerer i Rye
      CH: Soren Udbye 28
         Maren Udbye 30 - begge i Rye
wgd: Jens Christiansen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Peder Michelsen i Thunoe      12 Jan 1818   pg 73
WIFE:  Ane Marie Christensdtr
CH:   
MODER:  Elisabeth Marie Sorensdtr (dod - 23 Dec 1817) = Michel Pedersen (dod)
BRO:   Soren Michelsen skipper i Thunoe
˝BRO:  Jacob Sorensen kjobmand i Aarhuus
     ... Sorensen (dod)
      CH: Soren Sorensen 28 i Thunoe
         Ane Sorensdtr = Jacob Hatting styrmand i Aarhuus
         Dorthe Sorensdtr = Jens Sorensen Samsing i Thunoe
SIS:   ... Michelsdtr (dod) = Christen Jensen skpr
      CH: Edel Kirstine Christensdtr 17
         Ane Cathrine Christensdtr 13
˝SIS:  ... Sorensdtr (dod)
      CH: Soren Udbye 28
         Maren Udbye 30 begge i Rye, Jylland
wgd: Jens Christiansen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Boel Sorensdtr enke i Thunoe      8 Feb 1810  pg 79 80
HUSB:  Rasmus Hansen (dod - 26 Feb 1796)
CH:   Mette Rasmusdtr enke = afg Hans Jorgensen i Thunoe (unsure who is the child - him or her)
      CH: Rasmus Hansen 23
         Jorgen Hansen 14˝
         Marie Hansdtr 21
         Boel Johanne Hansdtr 17
guard: Jens Christiansen & Jorgen Christiansen
wgd: Christen Jensen skpr i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Boel Rasmusdtr enke i Thunoe      d.20 Mar 1819 pg 81
HUSB:  Peder Olsen (dod)
HEIRS:  Ole Pedersen
     Jens Pedersen
     Ole Olsen
     Peder Andersen
     Niels Jensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Johanne Jensdtr enke i Thunoe     d.9 Mar 1819 pg 81
HUSB:  Morten Sorensen (dod) 
HEIRS:  Jens Mortensen
     Rasmus Michelsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Nielsen i Thunoe       16 Jun 1819   pg 81
WIFE:  Mariane Jacobsdtr
CH:   Ane Cathrine Jorgensdtr 4
     Karen Marie Jorgensdtr 3
     Ane Jorgensdtr ˝
REL:   Christen Jensen skpr i Thunoe
wgd: Michel Jensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Michelsen hmd i Thunoe        6 Dec 1819    pg 84
WIFE:  Kirsten Mortensdtr
CH:   Morten Rasmussen 2˝
     Ane Rasmusdtr 8
REL:   Jorgen Michelsen i Thunoe
wgd: Rasmus Sorensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Cathrine Sorensdtr enke i Thunoe, Aarhuus amt       3 Oct 1820    pg 88
HUSB:  Ole Mortensen (dod)   (1801 contract)
SIS.CH: Soren Michelsen i Thunoe
? Lisbeth Sorensdtr
 Ane Kirstine Sorensdtr pigen
wgd: Michel Sorensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Christensdtr enke i Thunoe        d.5 Apr 1820   pg 88
HUSB:  Rasmus Jensen (dod)
REL:   Hans Jensen Molle i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Niels Olsen 4mo, son of Ole Michelsen i Thunoe     10 Oct 1820  pg 88
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Hans August Thomasen & Iver Petersen i Horsens        fallitboe 28 Dec 1822  pg 92
guard: S.N. Soede & Soren Michelsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Maren Rasmusdtr i Thunoe      26 Apr 1823   pg 93 101
HUSB:  Hans Jensen Moller
CH:   Jens Hansen 21
     Rasmus Hansen 18
     Michel Hansen 14
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Kirstine Christiansdtr 5 wks, dau of Christian Jensen i Thunoe      20 Jun 1823   pg 99
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Morten Rasmussen 6, son of Rasmus Michelsen 's enke i Thunoe   22 Oct 1823  pg 99
MODER:  Kirsten Mortensdtr enke = afg. Rasmus Michelsen i Thunoe
SIS:   Ane Rasmusdtr
guard: Jorgen Michelsen i Thunoe
wgd: Rasmus Sorensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mads Pedersen fattiglem i Thunoe   20 Oct 1823  pg 101
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Christensen Bjerager i Thunoe         2 Dec 1823    pg 101
WIFE:  Elisabeth Marie Rasmusdtr
CH:   Johanne Rasmusdtr enke = afg. Michel Rasmussen Soede
wgd: Michel Jensen & Jens Christiansen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Sorensen Gronfeld = Mette Johanne Jorgensdtr i Thunoe     15 Sep 1824   pg 102
CH:   Jacob Jorgensen 52 boende i Kysing
     Soren Jorgensen boende i Aarhuus (dod)
      CH: Jorgen Sorensen 12 i Aarhuus
     Karen Jorgensdtr = Knud Christiansen i Thunoe
     Georgine Jorgensdtr = Rasmus Rasmussen i Boelstrup
     Ane Elisabeth Jorgensdtr enke = afg. Christen Jensen skpr i Thunoe
     Marie Jorgensdtr ugift
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Sorensen 3, son of Soren Sorensen i Thunoe    20 May 1824  pg 102
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Jorgen Jensen 3/4 aar, son of Jens Pedersen i Thunoe      30 Jul 1824   pg 102
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Johanne Elisabeth Marie Jorgensdtr i Thunoe   4 Oct 1824  pg 106
HUSB:  Jens Jacobsen
CH:   Jacob Jensen 30
     Jorgen Jensen 28
     Christen Jensen 23
     Rasmus Jensen 20
     Ane Marie Jensdtr 27 ugift
     Jacobine Jensdtr 25 ugift
     Karen Jensdtr 21 ugift
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christen Jensen skpr i Thunoe        6 Dec 1824    pg 113
2WIFE:  Ane Elisabeth Jorgensdtr Gronfeldt
CH:   Jens Christensen 12
     Jorgen Christensen 11
     Ane Johanne Christensdtr 8
1WIFE:  
CH:   Edel Kirstine Christensdtr 24
     Ane Cathrine Christensdtr 20 begge ugift
REL:   Mads Jensen
? Michel Madsen Gronfeldt
 Ole Michelsen Gronfeldt
guard: Knud Christiansen i Thunoe & Soren Michelsen sognef i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Sorensen Samsing gmd i Thunoe      22 Mar 1825   pg 118
2WIFE:  Dorthe Sorensdtr
CH:   Soren Jensen Samsing 12
     Jacob Jensen Samsing 5
     Edel Kirstine Jensdtr Samsing 9
1WIFE:  
CH:   Ane Marie Jensdtr Samsing 23 ugift
REL:   Jorgen Christiansen laegsmand i Thunoe (for Ane Marie Jensdtr )
     Soren Sorensen i Thunoe (for children of 2nd marriage)
wgd: Soren Michelsen sognef i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Rasmussen Skraeder inds hmd i Thunoe     2 Apr 1825    pg 123
WIFE:  Mette Johansdtr Jorgensdtr
CH:   Jorgen Michelsen 36 boende i Thunoe
     Hans Michelsen 34 boende i Thunoe
     Rasmus Michelsen (dod) = ... i Thunoe
      CH: Ane Rasmusdtr 12 i Thunoe
     Mette Michelsdtr = Thomas Jensen i Dyngbye
     Maren Michelsdtr = Kjeld Olsen i Thunoe
     Karen Michelsdtr 25 ugift tiene i Aarhuus
wgd: Rasmus Sorensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Niels Jacobsen matros hmd i Tunoe      28 May 1825   pg 127
WIFE:  Boel Marie Flemming    (signed: Boellette Marie Flemming)
CH:   Else Marie Nielsdtr 8
REL:   Michel Jensen i Thunoe
wgd: Mads Jensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Niels Martin Soede kjobmandskarl i Thunoe     30 Dec 1824  pg 129
FADER:  Soren Soede i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Johanne Jorgensdtr enke inds i Thunoe     8 Oct 1825    pg 129
HUSB:  Michel Rasmussen Skraeder (dod)
CH:   Hans Michelsen i Thunoe
     Jorgen Michelsen (dod)
      CH: Morten Jorgensen 11
         Christian Jorgensen 6
         Ole Jorgensen 9
         Soren Jorgensen 4
         Michel Jorgensen 2˝
         Inger Margrethe Jorgensdtr 14
     Rasmus Michelsen (dod)
      CH: Ane Rasmusdtr 14
     Mette Michelsdtr = Thomas Jensen gmd i Dyngbye
     Maren Michelsdtr = Kjeld Olsen i Thunoe
     Karen Michelsdtr ugift tiene i Aarhuus
guard: Michel Michelsen i Thunoe & Jens Mortensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Christensdtr i Thunoe         10 Sep 1824   pg 129
HUSB:  Jens Christiansen hmd
arvinger alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Edel Kjerstine Samsing, dau of Jens Samsing i Thunoe  3 Aug 1825  pg 132
MODER:  Dorthe Sorensdtr enke = afg. Jens Samsing
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Johanne Marie Olsdtr Gronfeldt & Niels Olsen Gronfeldt, children of Ole Michelsen i Thunoe     11 & 18 Dec 1825pg
132
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Michelsen hmd i Thunoe        15 May 1825   pg 132
WIFE:  Karen Mortensdtr
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Michelsdtr enke i Thunoe        16 Nov 1825   pg 132
HUSB:  Michel Sorensen Soede (dod)
1 myndige arvinger
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Marie Christiansdtr 1˝, dau of Christian Michelsen i Thunoe    18 Oct 1825  pg 132
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Niels Jensen ˝, son of Jens Mortensen = Marie Boel Nielsdtr hmd i Thunoe     2 Mar 1826  pg 133
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christen Jensen skpr i Thunoe        21 Mar 1826   pg 133
WIFE:  Ane Elisabeth Jorgensdtr Gronfeld
CH:   Edel Kirstine Christensdtr = Christian Jorgensen 
     Ane Cathrine Christensdtr
     Jens Christensen
     Jorgen Christensen
     Ane Johanne Christensdtr
guard: Mads Jensen & Soren Michelsen
wgd: Knud Christiansen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Maren Rasmusdtr Soede i Thunoe        15 Apr 1826   pg 137
HUSB:  Ole Pedersen hmd
CH:   Marie Kirstine Olsdtr 11
     Boel Marie Olsdtr 6
     Ingeborg Olsdtr 2˝
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Boel Madsdtr enke i Thunoe  8 Mar 1827   pg 141
HUSB:  Rasmus Jensen Holken (dod)
CH:   Soren Sorensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Caroline Marie Jensdtr 3 days, dau of Jens Pedersen lods i Thunoe    1 Apr 1827  pg 141
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Elisabeth Marie Rasmusdtr enke i Thunoe    27 Mar 1826   pg 141
HUSB:  Rasmus Christensen (dod)
HEIR:  Johanne Rasmusdtr enke = afg Michel Rasmussen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Christiansen = Mette Christensdtr hmd i Thunoe      6 Jun 1826    pg 141
 (he d.10 May 1826, she d.10 Sep 1824)
myndige arvinger
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Maren Jorgensdtr enke i Thunoe        2 Jul 1827    pg 141
HUSB:  Rasmus Jensen Bjerager hmd (dod)
CH:   Jorgen Rasmussen myndige i Thunoe
     alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Nicoline Jensdtr nyfodte, dau of Jens Mortensen i Thunoe     5 Jul 1826  pg 141
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Hansen ungkarl i Thunoe     18 Jan 1827  pg 141
FADER:  Hans Jensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Jensen Bjerager hmd i Thunoe       15 Dec 1826  pg 141
WIFE:  Maren Jorgensdtr
CH:   Jorgen Rasmussen myndige i Thunoe
     alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Christensdtr enke i Thunoe        1 Dec 1827    pg 142
HUSB:  Soren Jorgensen Dybvad (dod)
arvinger alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Jorgensdtr enke i Thunoe     12 Oct 1827  pg 142
HUSB:  Niels Madsen hmd (dod)
CH:   ... Nielsdtr = Jens Mortensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Madsen Gronfeld gmd i Thunoe       18 Jul 1827  pg 142
WIFE:  ?
CH:   Rasmus Michelsen Gronfeld hiemme i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Kirstine Christiansdtr ˝, dau of Christian Michelsen i Thunoe   7 Sep 1829  pg 142
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ole Kjeldsen 5, son of Kjeld Olsen i Thunoe   21 May 1829  pg 142
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christen Jensen hmd junior? i Thunoe         26 Jan 1829   pg 142
WIFE:  
CH:   
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christopher Christiansen 1˝, son of Christian Jorgen i Thunoes         9 Dec 1827    pg 142
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ingeborg Michelsdtr enke i Thunoe   22 Sep 1829  pg 143
HUSB:  Rasmus Rasmussen Soede (dod - 9 Nov 1813)
CH:   Michel Rasmussen Soede i Thunoe (dod)
      CH: Michelsine Michelsdtr Soed 16 i Thunoe
     Maren Rasmusdtr Soede (dod) = Ole Pedersen lodsformand i Thunoe
      CH: Marie Kirstine Olsdtr 15
         Boel Marie Olsdtr 10
         Ingeborg Olsdtr 7
     Karen Rasmusdtr Sode = Rasmus Mortensen i Thunoe
     Ane Cathrine Rasmusdtr Soede = Rasmus Hansen sognef i Thunoe
     Ane Marie Rasmusdtr Soede = Mads Jensen fastlods i Thunoe
guard: Jorgen Christiansen laegsmand i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Maren Michelsdtr i Thunoe   13 Jun 1829  pg 142 146 
HUSB:  Kjeld Olsen hmd
CH:   Michel Kjeldsen 2˝
     Rasmus Jorgen Kjeldsen 1
? Michel Rasmussen = Mette Johanne Jorgensdtr (?dod)
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Boel Marie Jorgensdtr i Thunoe        27 Apr 1829   pg 149
HUSB:  Christian Jensen hmd
FADER:  Jorgen Christiansen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christian Jensen = Boel Marie Jorgensdtr skpr i Thunoe      7 Dec 1730  pg 149
  (she d.27 Apr 1829) (he has home i Trondhjem, Norge)
CH:   Ane Cathrine Christiansdtr 9˝ 
     Mette Kirstine Christiansdtr 5 3/4
     Jensmine Christiansdtr 3
HER.FAD:     Jorgen Christiansen i Thunoe
HER.BRO:     Christian Jorgensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Jacob Michelsen 7, son of Michel Jensen i Thunoe         11 May 1830   pg 149
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Johanne Michelsdtr enke iinds i Thunoe        29 May 1830   pg 149
HUSB:  Niels Sorensen Soede (dod)
CH:   
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Christiansdtr i Thunoe         19 Sep 1830   pg 149
HUSB:  Michel Michelsen gmd
arvinger myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Nielsen hmd i Thunoe      13 Jun 1830  pg 149
WIFE:  Ane Hansdtr   i uskiftet boe
NOTE: per index - Michel Soede is the deceased
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Marie Christensdtr enke inds i Thunoe    28 Nov 1830  pg 153
HUSB:  Peder Michelsen (dod - 1 Oct 1816)
? Marie Hansdtr enke = afg Christen Jensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Peder Sorensen Soede hmd i Thunoe   11 Mar 1831  pg 153
WIFE:  Christiane Sorensdtr
CH:   Soren Pedersen Soede (dod)
      CH: Lars Peter Soede 13
         Jacob Soede 11
         Christian Soede 9 - x'd out
         Hans Soede 5
         Christiane Soede 17
         Sorine Soede 15 alle i Aarhuus
     Michel Pedersen Soede 42 hiemme
     Kirsten Pedersdtr Soede = Rasmus Andersen Gosmer i Thunoe
     Maren Pedersdtr Soede 32 ugift tiene i Aarhuus  
fra: Soren Soede i Thunoe (1824)
guard: Rasmus Sorensen i Thunoe
wgd: Jorgen Christiansen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Cathrine Nielsdtr i Thunoe   3 Apr 1831    pg 156
HUSB:  Ole Michelsen hmd
2 CH:  smaa
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Maren Rasmusdtr enke i Thunoe     18 Jan 1831  pg 156
HUSB:  Ole Christensen (dod)
CH:   ... Olsdtr = Kjeld Olsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Boeline Jensdtr, dau of Jens Pedersen hmd i Thunoe      5 Mar 1834    pg 157
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christian Jorgensen = Edel Kirstine Christensdtr hmd i Thunoe      she d.29 Dec 1834/he d.1 Jan 1835    pg
157 162 168
CH:   Ane Christine Christiansdtr 1/4 aar
FADER:  Jorgen Christiansen laegdsmand (dod by 27 May 1835)
BRO:   Hans Jorgensen jordbruger i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Birthe Kirstine Ipsdtr, dau of Ip Pedersen hmd i Thunoe    5 Mar 1832   pg 157
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Michelsdtr 7 wk, dau of Michel Michelsen i Thunoe     10 May 1832  pg 157
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Kirsten Sorensdtr enke i Thunoe    4 Oct 1833  pg 157
HUSB:  Johannes Michelsen gmd fyroppasser (dod)
CH:   ... Johansen
     ... Johansen alle myndige
     ... Johansdtr = Rasmus Sorensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Maren Olsdtr i Thunoe     19 Dec 1834  pg 157 162
HUSB:  Kjeld Olsen hmd (testament)
MORBRO: Soren Rasmussen boende i Trebjerg, Jylland
MORSIS: ... Rasmusdtr (dod)
      CH: Birthe Marie Simonsdtr = Jens Munk i Hansted, Jylland
FASTER: Maren Christensdtr (dod) = Michel Madsen Gronfeld i Thunoe
      CH: Ole Michelsen Gronfeld boende i Thunoe
         Ane Marie Michelsdtr Gronfeld = Niels Ankjer kobbermedmester i Horsens
     Ane Christensdtr (dod) = Soren Jorgensen Dybvad i Thunoe
      3CH: Rasmus Mortensen i Thunoe
         Karen Mortensdtr enke = afg. Jorgen Michelsen i Thunoe
         Marthine Mette Marie Sorensdtr = Peder Rasmussen skoemager i Randers
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Soren Nielsen Soede hmd i Thunoe    26 Apr 1831  pg 157
WIFE:  
CH:   ... Sorensdtr Soede = ...
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Christiansen i Thunoe         14 Sep 1835   pg 159 173 178 (NOTE: page 160 is missing)
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Hans Jorgensen myndige
     Christian Jorgensen (dod)
      CH: Ane Christine Christiansdtr
     Ole Jorgensen  alle myndige
     Bodil Jorgensdtr (dod)
      3CH: Ane Cathrine Christiansdtr
         Mette Kirstine Christiansdtr
         Jensimine Christiansdtr  (guard: REL Rasmus Jorgen Jensen or Christian Michelsen)
? signed: Christian Michelsen
wgd: Heegaard / Knud Christiansen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Peder Soede 1, son of Michel Pedersen Soed i Thunoe   4 Jan 1835  pg 169
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Soren Michelsen skpr/gmd i Thunoe      3 Oct 1835    pg 170
WIFE:  Mette Cathrine Mortensdtr
CH:   Jacob Sorensen 21
     Morten Sorensen 18
     Ane Kirstine Sorensdtr = Hans Jorgensen i Thunoe
REL:   Rasmus Mortensen i Thunoe
wgd: Hans Michelsen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Hans Christian Jensen 6wks, son of Jens Hans hmd i Thunoes    2 Jan 1836  pg 173
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Jensen hmd i Thunoe  13 Dec 1835  pg 173
WIFE:  
CH:   2 umyndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Michelsen 1/4 aar, son of Michel Michelsen inds i Thunoe/Faroe?         10 May 1835    pg 173
Michel Michelsen nyefodt, son of Michel Michelsen inds i Thunoe        8 May 1837    pg 179
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Mortensen Skonning tjenestekarl i Thunoe        23 Nov 1835   pg 173
SIS:   Karen Mortensdtr enke = afg. Jorgen Michelsen lods i Thunoe
˝SIS:  Martine Mette Marie Sorensdtr = J.P. Rasmussen skoemager i Randers
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Hansdtr enke i Thunoe   14 Jun 1836  pg 177
HUSB:  Michel Nielsen hmd (dod)
CH:   Niels Michelsen Sode myndige
     Johanne Michelsdtr Sode umyndige
guard: Rasmus Sorensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christian Michelsen hmd i Thunoe    28 Oct 1836  pg 178
WIFE:  
CH:  Christiane Michelsdtr nyefodt  d.3 Aug 1836  pg 178 179
     3 small umyndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Jorgensen, son of Jorgen Rasmussen i Thunoe   13 Aug 1836  pg 178 179
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Rasmusdtr enke fattig i Thunoe      14 May 1836  pg 179
HUSB:  Jacob Moller inds (dod)
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Marie Olsdtr enke i Thunoe        9 Nov 1836    pg 179
HUSB:  Michel Gronfeld hmd (dod)
CH:   Rasmus Gronfeld
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Hansen, son of Hans Jorgensen i Thunoe     18 Jul 1836  pg 179
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Hansen hmd i Thunoe   4 Oct 1837   pg 179 188
WIFE:  Karen Jensdtr
CH:  Jens Christian Jensen 5 days (fodt 9 Dec, dod 14 Dec)   4 Dec 1837  pg 179
     Marthe Marie Jensdtr 9
REL:   Michel Hansen
wgd: Ole Pedersen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Rasmusdtr enke i Thunoe     15 Feb 1837  pg 179
HUSB:  Hans Jorgensen gmd (dod)
myndige arvinger alle
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christiane Kirstine Sorensdtr, dau of Soren Johansen styrmand i Thunoe      11 Oct 1837  pg 179
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Michelsen, son of Michel Michelsen      pg 179
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Soren Johansen 's lille datter        pg 179
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christian Michelsen hmd i Thunoe    28 Dec 1837  pg 180
WIFE:  Ane Kirstine Jensdtr
CH:   Karen Marie Christiansdtr 11
     Mette Kirstine Christiansdtr 7
     Michelline Jensine Christense Christiansdtr 5
REL:   Michel Michelsen
wgd: Rasmus Jorgen Jensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ole Jorgensen gmd i Thunoe  25 Mar 1838  pg 184
WIFE:  Bodil Johanne Hansdtr  (testament 20 Dec 1837)
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Christian Jorgensen 5 wks, son of Jorgen Rasmussen hmd i Thunoe         17 Jan 1838    pg 184
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Jacobsen gmd i Thunoe  10 May 1838   pg 186
CH:   Jacob Jensen 
     Jorgen Jensen
     Christen Jensen
     Rasmus Jensen  alle myndige
     Ane Marie Jensdtr = Ole Pedersen lods 
     Jacobine Jensdtr = Bertel Rasmussen skolelaerer i Safteberg
     Karen Jensdtr enke = afg. Jens Hansen i Thunoe
wgd: Michel Michelsen jordbruger i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Christensen ungkarl i Thunoe   24 Sep 1838  pg 189
MODER:  Ane Elisabeth Jorgensdtr enke
BRO:   Jorgen Christensen 24
SIS:   Ane Johanne Christensdtr 21 ugift
˝SIS:  Edel Kirstine Christensdtr (dod)
      CH: Ane Christine Christiansdtr 2˝   ( Ane Kirstine Christensdtr )
     Ane Cathrine Christensdtr = Anders Rasmussen i Thunoe
guard: Jorgen Jensen, Mads Jensen, Hans Jorgensen, Rasmus Andersen
wgd: Knud Christiansen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Nielsen Tasteberg i Aarhuus  20 Nov 1838  pg 189
WIFE:  Bodil Marie Jensdtr i Thunoe
NOTE: may not be probate?
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Hansen hmd i Thunoe   31 May 1839   pg 191
WIFE:  Karen Jensdtr  (=2. Hans Jensen )
CH:   Jens Christian Jensen (dod hos fader?)
     Marthe Marie Jensdtr umyndige
BRO:   Michel Hansen jordebruger
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Poul Marie Jensdtr i Thunoe      8 Feb 1839   pg 192
HEIR:  Michel Hansen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Hansdtr enke i Thunoe  25 Apr 1836   pg 192
HUSB:  Michel Nielsen hmd
CH:   Niels Michelsen 27
     Johanne Michelsdtr 18 ugift
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jacob Jensen jordbruger ungkarl i Thunoe    25 Aug 1839  pg 193
3 BRO:  Jorgen Jensen
     Christen Jensen
     Rasmus Jensen  alle myndige (?i Kallundborg?)
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Bodil Marie Jensdtr enke i Thunoe   8 Feb 1839   pg 194
CH:   Ane Sorensdtr i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Bodil Marie Christensdtr fattig i Thunoe    9 Jun 1840   pg 194
PARENTS:     fattig
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mads Nielsen hmd i Thunoe  10 Aug 1841   pg 194
WIFE:  
4 CH:  umyndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Rasmusdtr enke i Thunoe      16 Mar 1842  pg 194 198 199 201
HUSB:  Jorgen Christiansen gmd (dod - 1835)
CH:   Hans Jorgensen gmd i Thunoe
     Christian Jorgensen (dod)
      CH: Ane Christine Christiansdtr 7
     Bodil Marie Jorgensdtr (dod) = ( Christian Jensen ) bro of Rasmus Jorgen Jensen syeroppasser?
      CH: Ane Cathrine Christiansdtr = Christen Christensen soemand
         Mette Kirstine Christiansdtr 18
         Jensemine Christiansdtr 14˝
     Ole Jorgensen (dod - no children) = Bodil Johanne Hansdtr enke (=2. Jens Christensen )    (wgd: P. Michelsen
skolelarer i Nordbye)
guard: Anders Nielsen Botker skolelarer kirkesanger i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Christiane Sorensdtr enke i Thunoe  10 Jul 1842  pg 198
HUSB:  Peder Soede jordbruger (dod)
CH:   Michel Pedersen Soede jordbruger i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Hans Jensen inds i Thunoe  19 May 1843   pg 201
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Magdalene Michelsdtr enke almiss i Thunoe   16 Apr 1844  pg 206
HUSB:  Jens Enevoldsen (dod)
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ip Pedersen hmd almiss i Thunoe    10 Nov 1844  pg 206
WIFE:      i uskiftet boe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Pedersen Soede jordbruger i Thunoe   4 Oct 1845   pg 206 207 208
WIFE:  Maren Jensdtr Koldbye
CH:   Peder Soede Michelsen 10
     Jensine Kirstine Michelsdtr Soede 5 or 6
REL:   Rasmus Andersen Gosmer i Thunoe
wgd: Rasmus Jorgen Jensen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Jorgensen jungmand af Thunoe, dod i Horsens   19 Nov 1845  pg 206
arvinger alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Raselmine Madsdtr i Thunoe  9 Dec 1845   pg 207
HUSB:  Johannes Rasmussen hmd 
ingen myndige arvinger
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Soren Jensen aftgsmd i Thunoe     20 Feb 1846  pg 207
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Cathrine Mortensdtr enke i Thunoe    26 May 1846  pg 207
HUSB:  Soren Michelsen (dod)
CH:   Jacob Sorensen myndige
     Morten Sorensen myndige
     Ane Kirstine Sorensdtr = Hans Jorgensen gmd alle i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Andersen hmd i Thunoe     14 Jun 1847  pg 208
CH:   ... Rasmussen myndig
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Kirstine Christiansdtr ugift i Thunoe  4 Jul 1847   pg 210
MODER:  Ane Kirstine Jensdtr = STEPFAD: Jorgen Jensen jordbruger i Thunoe
SIS:   Karen Marie Christiansdtr
     Micholine Jensine Christence Christiansdtr     begge ugift
FARBRO: Michel Michelsen i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Knud Christiansen aftgsmd i Thunoe  25 Feb 1848  pg 212
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Jorgensdtr Gronfeldt aftgskone i Thunoe     28 Feb 1848  pg 212
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jorgen Rasmussen hmd i Thunoe     21 Aug 1848  pg 212
WIFE:  Karen Elisabeth Nielsdtr     (?=2 Morten Sorensen ungkarl)
CH:   Niels Jorgensen 10     (fodt 2 Jun 1839)
BRO:   Bertel Rasmussen skolelarer i Besser
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Kirsten Mortensdtr enke i Thunoe   17 Mar 1850  pg 214
HUSB:  Rasmus Michelsen bmd (dod)
CH:   Ane Rasmusdtr = Peter Jensen bmd i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Marie Olsdtr i Thuno  28 May 1850   pg 214
HUSB:  Jens Pedersen hmd lods
4 CH:  Peder Wiil Jensen skipper i Aarhuus    
     Inger Christine Jensen = Nolsi reebslagermester i Ebeltoft
     Ole Christian Jensen i Thuno
     Caroline Marie Jensen umyndig
guard: Michel Michelsen jordbruger & Rasmus Hansen sognef i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Hans Michelsen aftgsmd i Thunoe    1 Nov 1850   pg 214
CH:   Rasmus Jorgen Hansen hmd i Thunoe
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Hansen gmd i Thuno  17 May 1851   pg 216 218
WIFE:  Ane Sorensdtr
2 CH:  Jens Martin Michelsen 12˝
     Bolette Marie Hansine Mortensen 4
REL:   Clemen Olsen hmd i Thuno
wgd: Rasmus Hansen sognef i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Michelsen gmd i Thuno     4 Nov 1851   pg 216
CH:   Mads Michelsen jordbruger i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Dorthe Sorensdtr enke i Thuno     12 Aug 1852  pg 216
HUSB:  Jens Sorensen Samsing (dod)
CH:   2 sons - myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Caroline Molbo sal Petersen (fodt i Horsens) i Thuno  24 Feb 1853  pg 217 222
HUSB:  Petersen partner (dod)
SIS.CH: Caroline Jorgensen = Jens Henrichsen arbeidsmand i Horsens
     Bastian Peter Jorgensen i Aale Mark
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Apelone Jacobsdtr enke i Thuno    10 Feb 1853  pg 218
HUSB:  Michel Jensen hmd (dod)
CH:   ... Michelsdtr = Ole Jorgensen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Marie Jorgensdtr pigen i Thuno    20 Feb 1853  pg 218
SODSK:  alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jacob Sorensen bmd i Thuno  8 Oct 1853   pg 220
WIFE:  Karen Marie Christiansdtr
BRO:   ... Sorensen
SIS:   ... Sorensdtr = Hans Jorgensen gmd i Orn
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Knud Johannesen gmd i Oen  4 Nov 1853   pg 220
WIFE:  Mette Andersen
CH:   flere umyndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ingeborg Olsdtr i Thuno   6 Jan 1854   pg 220
HUSB:  Niels Olsen inds
arvinger alle myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Lauritz Christian Hvalso skolelarer kirkesanger i Thunoe    25 Feb 1854  pg 220
WIFE:  
CH:   ... Lauritzdr Hvalso = Jens Rasmussen Hjorth
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Marie Rasmusdtr i Thuno      16 Dec 1854  pg 221
CH:   ... = Jorgen Hansen i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Karen Mortensdtr enke i Oen      18 Mar 1855  pg 221
HUSB:  Jorgen Michelsen lods (dod)
CH:   Ole Jorgensen
     flere arvinger
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Cathrine Rasmusdtr i Thuno    26 Mar 1855  pg 221
HUSB:  Rasmus Hansen
myndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Schonheyder pastor i Thuno  25 Jun 1855   pg 221
WIFE:  Louise Schonheydes
CH:   umyndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Mortensen bmd i Thuno     8 Aug 1855   pg 221
WIFE:  Karen Rasmusdtr
arvinger myndig
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Soren Sorensen gmd i Thuno  9 Aug 1855   pg 222
CH:   Jens Rasmus Sorensen myndig i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Elisabeth Jorgensdtr enke i Thuno     21 Dec 1855  pg 223
HUSB:  Christen Jensen skipper (dod)
CH:   Jorgen Christensen i Thuno
     Ane Johanne Christensdtr = Rasmus Jacobsen i Oens
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Michelsen Gronfeldt aftgsmd i Oen    18 Feb 1856  pg 223
CH:   1 son myndig
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Marie Jensdtr enke i Orn/Thuno      14 Apr 1856  pg 223 224 227 230
HUSB:  Soren Sorensen gmd (dod)
CH:   Jens Rasmussen Sorensen myndig i Thuno
     Jacob Sorensen 24
     Soren Sorensen 39 umyndig hiemme 
HUSB.SIS.CH:   Simon Jensen Sorensen
guard: Soren Jensen Samsing bmd i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Marie Hansdtr i Thuno      22 Apr 1856  pg 223
BRO:   Rasmus Jorgen Hansen i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ole Petersen bmd lods i Thuno     16 Feb 1857  pg 224 228
2WIFE:  Ane Marie Jensdtr
CH:   Karen Marie Olsdtr 30 ugift
     Peter Olsen 27
     Jens Olsen 24
     Rasmus Olsen 21
     Maren Olsdtr 18 ugift
1WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Marie Kirstine Olsdtr = Kjeld Olsen bmd
     Bodil Marie Olsdtr = Johannes Rasmussen gmd
guard: Morten Jensen bmd
wgd: Jens Thomasen gmd
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Bodil Marie Flemmensdtr enke inds i Orn    1 Mar 1857   pg 227
HUSB:  Jorgen Jensen hmd (dod)
CH:   ... Jorgensdtr = Michel Michelsen i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Michel Michelsen bmd i Om  19 May 1857   pg 230
WIFE:  Eva Jorgensdtr
CH:   umyndige
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Niels Michelsen hmd i Thuno      22 May 1857  pg 230
WIFE:  
1 CH:  ... Nielsen umyndige 
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Marie Jensdtr i Thuno  12 Feb 1860   pg 232
CH:   Niels Carl Madsen
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Jorgen Madsen somand af Thuno, dod i Hongkong   11 May 1860  pg 233
BRO:   Niels Carl Madsen hmd
SIS:   Edel Kirsten Madsen 25
BRO:   Soren Madsen   (? i Liverpool)
guard: Soren Jensen Samsing bmd
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ole Christian Jensen hmd i Thuno, til soes fra Aarhuus med skipper Michelsen til England, fra skibet i Nordsoen  20
Sep 1860     pg 233 235
WIFE:  Ane Marie Christensen
2 CH:  Christen Anthon Olsen 12˝
     Christine Eline Marie Olsen 7   ( Kirstiane Eline Marie Olsen )
MODER:  Marie Hansdtr enke i Thunoe
guard: Christen Christensen hmd i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Niels Jorgensen af Thuno, til England, dod i England  20 Sep 1860  pg 233 234
MODER:  Karen Elisabeth Nielsdtr = STEDFAD: Morten Sorensen gmd i Thuno
˝SIS:  Mette Cathrine Mortensdtr 10 
guard: Jacob Sorensen hmd i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Maren Sorensdtr enke i Orn  5 Dec 1860   pg 234
HUSB:  Hans Michelsen hmd (dod)
CH:   Rasmus Jorgen Hansen myndig
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Soren Sorensen i Thuno    8 Mar 1861   pg 236
BRO:   Jens Rasmus Sorensen i Thuno
     others myndige?
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Marie Hansdtr enke i Oen        27 Jan 1862      pg 237
HUSB:  Christen Jorgensen jordbruger (dod)
CH:   ... Christensdtr = Michel Kjelesen i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Jens Rasmussen Hjort inds i Thuno   22 May 1862  pg 237
WIFE:  Karen Birgethe Hjorth
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Ane Kirstine Jensdtr i Thuno     11 Oct 1862  pg 237
HUSB:  Jorgen Jensen bmd
CH:   Jens Christian Jorgensen i Thuno
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Krarup pastor i Thune    5 Feb 1863   pg 237
WIFE:  Cecilie Krarup  i uskiftet boe
umyndige arvinger
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Mette Michelsdtr i Thuno   31 Aug 1863   pg 238
HUSB:  Rasmus Jorgen Jensen gmd
myndige arvinger
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

Rasmus Hansen sognefoged i Thuno   11 Feb 1864  pg 238
CH:   ... = Jacob Jensen bmd i Nordby
HEIR:  Schoning skolelarer i Tommerup nr Kallundborg
[Samso Birk for Tuno skpr; Book 9 1805-1864; FHL film 521168]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////