HOME & Probate List Samso Grevskabs Gods, Holbaek (Samso Count's Estate) - skifteprotokol
  

     Samso Grevskabs Gods, Holbaek (Samso Count's Estate) - skifteprotokol
         Book 4 1686-1694 FHL film 49486
         Book 5 1694-1700 FHL film 49486 
         Book 6 1700-1707 FHL film 49486
     by Aurelia Clemons 10/8/04

==============================
ARBY   - Arby, 
BESSER  - Alstrup, Besser, Langemark, Sandholm, Torup, Osterby
KOLBY  - Hardmark, Kolby, Krogsgarde, Permelille, Pillemarklille, Skovfogedhuset
ONSBJERG     - Bisgard, Onsbjerg, Pillemark, Selsinggard, Stavns, Taftebjerg, Tanderup, Toftegarden, Vadstrup
SAMSO  - O.Samso
TRANEBJERG -   Ballen, Brattingsborg, Brundby, Brundby Balle, Kyholm, Parrislund, Samso Toldsted, Tranbjerg, Orby & Mark,
         Ornslund, Andersborg
=====================================

Soren Jorgensen i Nordbye  28 Jul 1686   pg 2
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Jens Sorensen 12
     Jorgen Sorensen 9
     Mikkel Sorensen 7
     Dorthe Sorensdtr 14
     Soren Sorensen (dod)
REL:   Peder Jensen Tonnesen i Nordby, Soren Jensen Tonnesen ibid, Ib Holm ibid, Jorgen Holm i Alstrup
wgd: Soren Rasmussen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Rasmus Jensen Nor i Nordbye      28 Jul 1686  pg 8 28
WIFE:  Birgethe Sorensdtr
CH:   Soren Rasmussen 10
     Jorgen Rasmussen 4
REL:   Peder Jensen or Peder Clausen i Nordby
wgd: Peder Tonnesen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Karen Jensdtr i Wastrup   23 Aug 1686   pg 9
2HUSB:  Laurids Nielsen Fogs kongl. majts tolder paa Samsoe
CH:   Niels Lauridsen Fog 5 (dod - 14 Oct 1685)
     Elisabeth Margrethe Fog 3
1HUSB:  Mikkel Mour (dod)
CH:   Ane Michelsdtr 12
     Mourids Michelsen 11 (dod Mar 1686)
REL:   Clemen Olsen i Onsberg, Ole Espensen, Jens Jensen & Morten Jorgensen i Orby, Christen Sorensen dvign?, Mikkel
Michelsen Svendske, Clemen Jensen i Nordby, Peder Pedersen i Osterby, Soren Rasmussen, Rasmus Olsen or Tonnis Pedersen i
Tofteberg, Jorgen Jensen i Stafns, Mens Jorgen Sorensen i Orby, or Soren Clemensen i Morup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Jorgensdtr i Brunby   16 Sep 1686   pg 29
HUSB:  Soren Torkildsen
SIS:   Ane Jorgensdtr = Ole Jorgensen i Onsberg
     Barbara Jorgensdtr i Hormark?
BRO:   Hans Jorgensen (dod)
      CH: Jorgen Hansen i Selsinggaard
SIS:   ... Jorgensdtr (dod) (? Dorthe Jorgensdtr )
      CH: Bodil Hansdtr
         Maren Hansdtr
     Maren Jorgensdtr i Pillemark
      CH:
guard: Jens Jorgensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Dorthe Sorensdtr i Orbye   30 Sep 1686   pg 34
HUSB:  Christen Endvoldsen Morch
CH:   Endvold Christensen 18
     Mette Christensdtr 21
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Soren Nielsen i Pillemark  1 Oct 1686   pg 35
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Niels Sorensen boend i Tystrup, Sielland
     Morten Sorensen reist her fra landet til Holland for 13 aar siden
wgd: Soren Pedersen i Krougsgaard
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Apelone Sorensdtr i Trandberg     11 Dec 1686  pg 36
1CH:   Jens Pedersen 23
? Dorthe Olufsdr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Pedersen smed i Trandberg    16 Dec 1686  pg 37
WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Apolone Jensdtr 13
     Maren Jensdtr 11
     Margrethe Jensdtr 9
     Ole Jensen 7
     Hans Jensen 4
     Mette Jensdtr 2
REL:;  Ole Christensen i Torup & Jens Pedersen i Trandberg
WIFE.REL: Niels Jensen i Brunby, Jacob Jensen & Poul Jensen ibid.
wgd: Morten Jensen i Trandborg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Tyrre Jorgensdtr i Onsberg  13 Jan 1687   pg 41
HUSB:  Mads Olsen
CH:   Ole Madsen of age
     Maren Madsdtr = Peder Svendsen i hiemme
     Ane Madsdtr 13
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

... i Pillemark   3 Mar 1687   pg 43
HUSB:  Morten Jorgensen
HEIRS:  Turre Sorensen i Torup, Ole Christensen ibm, Laurids Jorgensen i Agerup, Soren Jensen i Bedser & Soren Jorgensen i
Agerup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Karen Michelsdtr i Stafns  30 Mar 1687   pg 44
CH:   Jorgen Jensen i Stafns
     Mikkel Jensen i Khvn
     Ane Jensdtr = Jacob Clemensen i Trandberg
     Dorthe Jensdtr (dod) = Soren Tonnesen i Stafns
      CH: Thomas Sorensen 9
         Ane Sorensdtr 7
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Jensen i Pillemark   20 May 1687   pg 48
WIFE:  Birgethe Christensdtr  (=2. (forlovet) Rasmus Sorensen or Morten Pedersen i Tandrup?)
CH:   Christen Pedersen 17
     Niels Pedersen 15
     Henrich Pedersen 12
     Dorthe Pedersdtr 8
BRO:   Hans Jensen
     Peder Jensen
WIFE.BRO: Ole Christensen i Torup 
     Christen Troelsen i Kaalby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Lars Rasmussen i Langemark  17 Jun 1687   pg 51
WIFE:  Maren Pedersdtr (=2. (trolov) Jorgen Jepsen )
CH:   Mette Larsdtr 5
WIFE.BRO: Morten Pedersen i Nordby
by Jens Madsen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Margrethe Christophersdtr i Orbye   15 Jun 1687  pg 51
HUSB:  Hans Willadsen
CH:   Bodil Hansdtr 2
FADER:  Christopher Jacobsen i Orbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]


Karen Lauridtsdtr i Tanderup     7 Jul 1687   pg 52
HUSB:  Christen Clemmensen
CH:   Clemen Christensdtr 8
     Mikkel Christensen 6
     Niels Christensen 4
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mette Rasmusdtr i Kaalbye  7 Jul 1687   pg 54
2HUSB:  Ole Pedersen (dod)
1HUSB:  Rasmus Lauridsen
CH:   Laurids Rasmussen 17
? Jorgen Rasmussen i Kaalby, hans moder er arf
? Jens Jensen skreder
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Christen Pedersen i Trandberg     14 Jul 1687  pg 55
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Peder Christensen of age
     Jens Christensen 19
     Jorgen Christensen 15
     Maren Christensdtr 1?
WIFE.BRO: Rasmus Jensen i Torup, Morten Jensen i Trandberg, Peder Jensen & Soren Jensen i Vedser
wgd: Rasmus Jensen i Torup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Margrethe Jensdtr i Trandberg     d.1786/14 Jul 1687   pg 59
HUSB:  Jens Mortensen
CH:   Kirsten Jensdtr
BRO:   Soren Jensen i Hovmark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Rasmus Sorensen i Kaalbye  21 Jul 1687   pg 60
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Soren Rasmussen
     Jens Rasmussen
     Niels Rasmussen - all of age
     Karen Rasmusdtr 22 hiemme
wgd: Jorgen Clemensen i Trandberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Margrethe Olufsdtr i Nordby      28 Jul 1687  pg 63
2HUSB:  Christen Sorensen
CH:   Soren Christensen 17
     Ole Christensen 12
1HUSB:  Jens ...
CH:   Christen Jensen 
     Ane Jensdtr = Knud Sorensen i Nordby
MODER:  (dod udj Kandvorde afhended)
? Mikkel Mouridsen (dod), his son Mourids Michelsen (dod i Aarhus 23 Nov 1680)
? Mikkel Sorensen i Nordby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Kirsten Nielsdtr i Pillemark     12 Sep 1687  pg 66
HUSB:  Peder ... (?dod)
CH:   Ane Pedersdtr = Jens Christensen Verendis paa Pladtzet
     Margrethe Pedersdtr
     Dorthe Pedersdtr
HUSB.BRO: Morten Jorgensen i Tanderup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Maren Jorgensdtr i Tafteberg     23 Oct 1687  pg 67
HUSB:  Bendt Pedersen ( Bent Pedersen )
CH:   Albreth Albretsen i Tanderup
     Soren Albretesen i Jyelland
     Jorgen Albretsen formodes i Holland
     Anders Albretsen (dod)
      CH: 1 dau 
     Rasmus Albretsen i Eegeberg sogn i Schordhuuset
     Ane Albretsdtr i Alstrup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mikkel Jensen Agerup i Permelille   24 Oct 1687  pg 68
WIFE:  Karen Mouridsdtr
STIFSON:     Mourids Willadsen
wgd: Troels Pedersen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Apolone Michelsdtr i Brunbye     8 Nov 1687   pg 70
HUSB:  Jens ... (?dod - 21 Dec 1665)
CH:   Mikkel Jensen i Kaalby (dod)
      CH: Soren Michelsen 8
         Ane Michelsdtr 7
     Morten Jensen i Trandberg
     Rasmus Jensen i Pladsen fuld.
guard: Peder Jorgensen i Orby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Maren Pedersdtr i Orby    24 Jan 1688   pg 71
HUSB:  Frands Lauridsen
BRO:   (dod)
      CH: 1 dau
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Maren Nielsdtr i Kaalby   15 Feb 1688   pg 72
HUSB:  Jorgen Rasmussen
?BRO:  Jens Nielsen i Bedser of age
     Soren Nielsen 20 tien i Brunby
     Jens Nielsen 
SIS?:  Barbra Nielsdtr = Jens Christensen i brunby
     Bodil Nielsdtr = Morten Jorgensen i Bedser
     Dorthe Nielsdtr tien i Bedser
BRO?:  Poul Nielsen (dod) = ... = 2. Jens Nielsen Oster i Bedser
      CH: Dorthe Poulsdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Pedersen i Trandberg  22 Feb 1688   pg 74
WIFE:  Barbra Nielsdtr (?dod - 30 May 1688)    (=2. Morten Jorgensen )
CH:   
BRO:   Anders Smed i Onsberg
wgd: Jens Mortensen i Trandberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Mortensen i Brunbye  1 Mar 1688   pg 77
WIFE:  Kirsten Olsdtr
CH:   Morten Jorgensen 15
     Ole Jorgensen 13
     Kirsten Jorgensdtr 20
     Karen Jorgensdtr 19
     Dorthe Jorgensdtr 16
WIFE.REL: Bendt Jorgensen i Orby, Rasmus Jorgensen i Brunby, Soren Ibsen ibm, Soren Mortensen & Morten Mortensen i Brunby
wgd: Rasmus Jorgensen i Brunby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Rasmus Jorgensen i Tofteberg     23 Mar 1688  pg 79
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Jorgen Rasmussen of age
     Maren Rasmusdtr 26
     Ellen Rasmusdtr 25
REL:   Jens Jorgensen i Tofteberg & Jorgen Rasmussen i Brunby
wgd: Rasmus Pedersen i Tofteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mikkel Nielsen i Kaalbye   26 Mar 1688   pg 81
WIFE:  Maren Mouridsdtr
CH:   Marcus Michelsen of age
     Maren Michelsdtr
wgd: Jens Hansen 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Christen Jorgensen Agerup i Bedser  30 Mar 1688  pg 82
WIFE:  Ane Jacobsdtr
2 CH:  Jorgen Christensen 5
     Christen Christensen 2
BRO:   Lars Jorgensen i Agerup 
     Soren Jorgensen Agerup i Bedser
wgd: Poul Olsen i Bedser
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jesper Rasmussen (? Jesper Nielsen ) i Pillemark    8 Jun 1688   pg 84
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Rasmus Jespersen 10
     Ane Jespersdtr 5
     Jesper Jespersen 1
BRO:   Rasmus Rasmussen i Maastrup
     Soren Rasmussen i Torup
WIFE.BRO: Ole Hansen i Pillemark
? Jens Rasmussen here, Jens Henrichsen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mette Jacobsdtr i Bedser   10 Jun 1688   pg 86
HUSB:  Jorgen Jensen Skreder
CH:
guard: Christopher Jacobsen i Trandberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Mortensdtr i Tanderup  13 Jul 1688   pg 87
HUSB:  Soren Jorgensen Boshoi
CH:   Morten Sorensen 5
     Mads Sorensen 3
     Ane Hansdtr 22
REL:   Morten Jorgensen Aalfadr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Morten Mortensen ( Andersen surname crossed out) i Bedser    opbuds 12 Jan 1689   pg 88
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Morten Jensen i Langemark  17 Jan 1689   pg 90
WIFE:  Dorthe Jorgensdtr
CH:   Margrethe Mortensdtr 16
     Ane Mortensdtr 14
     Dorthe Mortensdtr 10
     Jens Mortensen 7
     Jorgen Mortensen 4
REL:   Jens Michelsen i Langemark, Peder Pedersen i Brunby, Jens Pedersen & Jens Mortensen i ibdm, Laurids Sorensen i Orby
wgd: Rasmus Jensen i Torup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Pedersen Mouridsen i Nordby   18 Jan 1689  pg 93
WIFE:  Gei Nielsdtr
CH:   Mikkel Jensen
     Soren Jensen
     Niels Jensen
     Mourids Jensen - alle of age 
WIFE.BRO: Jorgen Nielsen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Olsen i Morup     18 Jan 1689   pg 95
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Ane Pedersdtr = Jens Kieldsen i Nordby
     Ellen Pedersdtr 20
     Apelone Pedersdtr 18
     Kirsten Pedersdtr 25 vandfor
REL:   Jens Rasmussen, Jorgen Michelsen & Poul Madsen i Nordby
wgd: Soren Clemensen i Morup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Morten Mortensen i Brunbye  5 Feb 1689   pg 96
WIFE:  Johanne Jensdtr
? Peder Mortensen (dod) = ... enke i Brunby
wgd: Jens Snedker i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Dorthe Sorensdtr i Kaalbye  25 Feb 1689   pg 101
HUSB:  Jorgen Mouridsen (dod)
CH:   Mourids Jorgensen
     Hans Jorgensen
     Soren Jorgensen
     Ane Jorgensdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Dorthe Michelsdtr i Vorstrup     3 Apr 1689   pg 102
2HUSB:  Rasmus Rasmussen inds
CH:   Bodil Rasmusdtr 2
1HUSB:  Ole ...
CH:   Ane Olsdtr 19
     Johanne Olsdtr 17
     Soren Olsen 13
BRO:   Jens Michelsen i Langemark
REL:   Willads Sorensen & Peder Pedersen i Hormark, Hans Sorensen i Tangemark, 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Morten Jorgensen i Orbye   27 Jun 1689   pg 104
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Jorgen Mortensen 3
     Ane Mortensdtr 7
     Karen Mortensdtr 5
     Margrethe Mortensdtr 1½
REL:   Peder Pedersen i Brunby, Jens Pedersen , Jens Mortensen ibm & Tos Sorensen i Orby
WIFE.REL: Jens Jensen i Orby, Morten Jensen i Brunby, Jorgen Mortensen i Pillemark, Hans Mortensen i Orby, Jens Mortensen ibm
& Niels Mortensen i Permelille
guard: Jens Pedersen i Brunby & his bro. Jorgen Pedersen
wgd: Bendt Jorgensen i Orby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Rasmus Tonnesen i Trandberg  24 Sep 1689  pg 108
BRO:   Jens Tonnesen den elste uden land
     Jorgen Thonnesen i Sielland
     Jens Tonnesen den yngst 
     Clemen Tonnesen
SIS:   Maren Tonnesdtr = Anders Axelsen i Trandberg
     Giertrud Thonnisdtr = Niels Mortensen i Permelille
     Ane Tonnesdtr ugift
     ... Thomasdtr (?dod) = Ole Christensen i Torup
      CH: Christen Olsen
         Maren Olsdtr
         Ane Olsdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Maren Sorensdtr i Selsinggaard    4 Oct 1689   pg 114
HUSB:  Willads Pedersen
CH:   Margrethe Willadsdtr = Casper Hansen
     Bodil Willadsdtr tien i Sielland
     Ane Willadsdtr hiemme
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Sorensdtr i Brunbye   26 Oct 1689   pg 115
CH:   Soren Bertelsen 24
     Else Bertelsdtr 36
     Kirsten Bertelsdtr = Soren Rasmussen
     Bodil Bertelsdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Rasmus Bendsen i Hormark   opbuds 28 Oct 1689   pg 116
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Lars Michelsen Svendske i Morup    13 Nov 1691  pg 118
? Mikkel Svendske & Soren Svendske
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mikkel Pedersen i Brunbye, dod i Krogerup, Norge    19 Nov 1689  pg 120
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Jorgen Michelsen 32
     Peder Michelsen 28
     Morten Michelsen 23
     Ane Michelsdtr
wgd: Jens Sorensen i Nor
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Oelle Espensen = Ane Jensdtr i Orbye      5 Dec 1689   pg 122
CH:   Jens Olsen 25
     Maren Olsdtr = Hans Jensen i Permelille
     Margrethe Olsdtr = (trolov) Jens Pedersen i Brunby
     Espen Olsen 21
     Morten Olsen 19
     Mette Olsdtr 13
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Jensen Tonnesen i Nordbye    23 Dec 1689  pg 129
WIFE:  Ane Poulsdtr
CH:   Jens Pedersen 7
     Poul Pedersen 2
     Barbara Pedersdtr 5
REL:   Poul Jensen, Mikkel Jensen & Soren Jensen Tonnesen i Nordby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mette Mortensdtr i Onsberg  4 Jan 1690   pg 132
CH:   Morten Pedersen i Aarhuus
     Ane ... (dod) = Tonnis Olsen
      CH: Maren Tonnisdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Olufsdtr i Onsberg    4 Jan 1690   pg 133
HUSB:  Tonnis Olsen
CH:   Maren Tonnisdtr
BRO:   Morten Pedersen i Aarhuus
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Michelsen i Nordbye  13 Jan 1690   pg 133
WIFE:  Ane Michelsdtr
CH:   Jens Jorgensen 10
     Jep Jorgensen 6
     Maren Jorgensdtr 3
REL:   Soren Larsen i Nordby, Soren Rasmussen ibm & Soren Clemensen i Morup
wgd: Mikkel Pedersen i Kiered?
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Niels Jensen Bedser i Nordbye     23 Jan 1690  pg 135
WIFE:  Mette Mouridsdtr
CH:   Mourids Nielsen 3
     Jens Nielsen 1½
BRO:   Peder Jensen i Bergen
wgd: Jens Sorensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Karen Jensdtr i Brunbye   25 Feb 1690   pg 137
2HUSB:  Poul Jensen
1HUSB:  Niels ... (? Niels Rasmussen )
CH:   Senie Nielsdtr
     Jens Nielsen (?dod)
REL?:  Clemen Jorgensen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Trandberg   10 Mar 1690   pg 138
HUSB:  Morten Jensen
BRO:   Morten Jensen i Langemark (dod)
      CH: 2 sons & 3 dattere
SIS:   ... Jensdtr (dod)
      CH: Jens Michelsen i Langemark
         Rasmus Rasmussen (dod) i Vaastrup
          CH:  1 son & 2 dattere
     Maren Jensdtr i Alstrup (dod)
      CH: 1 son & 3 dattere (2 gift)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Dorthe Nielsdtr i Morup   15 May 1690   pg 141
HUSB:  Clemmen Pedersen
BRO:   Jorgen Nielsen i Nordby
SIS:   Gir Nielsdtr or Birthe Nielsdtr
     Maren Nielsdtr = Clemen Sorensen i Osterby
     ... Nielsdtr (dod)
      CH: Ole Larsen
     ... Nielsdtr (dod) = Mikkel Pedersen
      CH: ane Michelsdtr
++++
Lars Deign      29 May 1761  pg 143
? Clemen Poulsen, Clemen Pedersen Jyde
? Ane Michelsdtr, efter hendis MOSTER 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Soren Mortensen i Brunbye  19 May 1690   pg 143
WIFE:  Maren Mortensdtr
CH:   Morten Sorensen 8
     Jorgen Sorensen 6
     Soren Sorensen 5
     Espen Sorensen 3
     Casper Sorensen 2
     Karen Sorensdtr 9
BRO:   Morten Mortensen
REL:   Poul Pedersen, Soren Ibsen & Rasmus Jorgensen all i Brunby & Bent Jorgensen i Orby
WIFE.REL: Soren Pedersen i Hovmark & Jens Sorensen Nor i Brunby
WIFE.STIFFAD:  Jens Jensen i Orby
? Casper Mortensen (dod - ?30 Nov 1680)
guardian for: Morten Pedersen & Casper Pedersen (24 Oct 1681)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Else Jensdtr i Brunby    4 Jun 1690   pg 149
HUSB:  Christen Pedersen skomager
CH:   Peder Christensen
     Niels Christensen
     Derich Christensen
     Maren Christensdtr
     Jens Christensen 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Dorthe Jensdtr i Brunbye   27 Oct 1690   pg 150
HUSB:  Tonnis Jensen gmd
CH:   Jens Tonnesen 6½
     Soren Tonnesen (dod)
      CH: Peder Sorensen i Brunby 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Gir Madsdtr ( Bye Madsdtr ) i Nordbye     6 Nov 1690   pg 152
HUSB:  Peder Nielsen
CH:   Mads Pedersen 
     Hans Pedersen
     Niels Pedersen i Noskov
     Else Pedersdtr (dod)
      CH:  (guard: Christen Sorensen i Nordby)
     Ane Pedersdtr i Noskov
     Mette Pedersdtr = Christen Sorensen
     Maren Pedersdtr
     Sophie Pedersdtr 
guard: Jorgen Olsen 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Else Pedersdtr i Nordbye   13 Jan 1691   pg 153
HUSB:  Christen Sorensen
CH:   Gri Christensdtr 5 
     Ane Christensdtr 7
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Jorgensen i Leiehuus, Hormark      20 Apr 1691  pg 154
WIFE:  Maren Olsdtr
BRO:   Morten Jorgensen i Pillemark
SIS:   ... Jorgensdtr (dod)
      CH: Ane Jensdtr 16
         Ole Jensen 13
BRO:   Hans Jorgensen (dod)
      CH: Jorgen Hansen 7 (guard: Ole Jensen i Hormark & sin son J.C. )
     (Alfost Jorgensen - dod)
      CH: Jorgen Alfostsen
         Niels Alfostsen - minors
? Jens Hansen i Kaalby
guard: Peder Nielsen i Permelille
wgd: Soren Pedersen i Hormark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Niels Jensen i Brunbye    4 Nov 1690   pg 155
WIFE:  Kirsten Christensdtr
BRO:   Jacob Jensen
     Poul Jensen
SIS:   Ane Jensdtr = Jorgen Clemensen i Trandberg
     Dorthe Jensdtr = Peder Jorgensen i Orby
½SIS:  ... (dod)
      CH: Ane Nielsdtr = Soren Ibsen i Brunby
         Maren Nielsdtr = Hans Rasmussen i Torup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Michelsen i Morup   24 Jul 1691   pg 158
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Ane Jorgensdtr = Kield Rasmussen i hiemme
     Mikkel Jorgensen of age
wgd: Clemen Pedersen i Morup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Rasmus Christophersen i Nordbye    3 Jul 1691   pg 160
WIFE:  Maren Sorensdtr
BRO:   Soren Christophersen hiemme
SIS:   Barbra Christophersdtr = Soren Pedersen i Langemark
     Bodil Christophersdtr i Tofteberg
     Dorthe Christophersdtr = Mads Skreder i Nordbye
wgd: Clemen Jorgensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Clemmen Sorensen i Osterbye      18 May 1691  pg 161
WIFE:  Maren Nielsdtr
SIS:   Karen Sorensdtr i Brunbye
     Dorthe Sorensdtr (dod) = Morten Helboe i Osterbye
      CH: Jens Mortensen
STEPCH: Karen Poulsdtr
     Peder Poulsen
? Poul Knudsen i Torup
guard: Poul Jensen ungkarl i Brunbye
wgd: Niels Pedersen i Agerup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Anders Pedersen i Kaalbye  23 Jul 1691   pg 164
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Peder Andersen 4½
     Maren Andersdtr 9
REL:   Mikkel Jensen i Kaalbye
WIFE.BRO: Ole Pedersen
WIFE.REL: Jens Jensen
was guardian for: Maren Nielsdtr, after her parents (21 Jan 1686) - has broder Niels Nielsen skreder i Hormark
wgd: Jens Jensen i Kaalbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jesper Sorensen i Permelille     11 Sep 1691  pg 166
WIFE:  Sidsel Pedersdtr
CH:   Birgethe Jespersdtr (langverge: Jens Hansen i Kaalbye)
wgd: Peder Rasmussen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Christensen = Barbara Nielsdtr i Brunbye     22 Sep 1691  pg 169
CH:   Christen Jensen 13
     Niels Jensen 7
HER.CH: Bodil Poulsdtr 
HER.REL:     Jens Nielsen
guard: Morten Olsen skoemager i Brunbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Ibsen i Kaalbye     23 Jul 1691   pg 172
2WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Peder Jensen 11
     Jep Jensen 5
     Johanne Jensdtr 3
     Karen Jensdtr 1
1WIFE:  
CH:   Ole Jensen 13
     Ane Jensdtr 15
REL:   Soren Ibsen i Brunby
WIFE.REL: Soren Tonnesen i Stafns, Jens Sorensen Nor i Brunbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Pedersen hiulmand i Onsberg   15 Jul 1691  pg 174
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Karen Jensdtr = Soren Nielsen i Klacferen i Jyelland
     Kirsten Jensdtr 14
WIFE.BRO: Ole Jensen i Onsberg
wgd: Ole Jensen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Jorgensen Alleroe i Pillemark  20 Oct 1691  pg 175
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Jensen
     Jorgen Jensen - myndig
     Ane Jensdtr 
wgd: Rasmus Sorensen i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Lauridsen Munch i Onsberg    8 Sep 1691   pg 176
2WIFE:  Karen Frandsdtr
CH:   Kirsten Jensdtr
1WIFE:
CH:   Karen Jensdtr = Peder (dod)
     Johanne Jensdtr = Jorgen Jensen i Bedser (? Jorgen Skreder i Bedser)
wgd: Jens Clemensen i Brunby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Christen Jacobsen i Kaalbye      11 Nov 1691  pg 179
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   May Christensdtr 7
     Ane Christensdtr 5
     Karen Christensdtr 2
WIFE.BRO: Jens Jensen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Christen Throelsen i Kaalbye     21 Jan 1692  pg 179
WIFE:  Dorthe Jensdtr
CH:   Hans Christensen 4?
     Throels Christensen 3
WIFE.BRO: Peder Jensen & Soren Sorensen i Kaalbye
WIFE.FADER: Jens Hansen Deign
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jochum Jensen i Kaalbye   27 Jan 1692   pg 182
WIFE:  Birgethe Jespersdtr
CH:   Kirsten Jochumsdtr 6
     Scholst Jochumsdtr 5 (unsure of her 1st name)
     Hans Jochumsen 3
     Jesper Jochumsen 2
WIFE.BRO: Peder Rasmussen 
wgd: Jens Hansen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Willadsen ungkarl i Orbye    11 Apr 1692  pg 184
SIS:   Karen Willadsdtr = Soren Pedersen Moller i Callundborg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Clemmensen i Trandberg     7 Jun 1692   pg 185
WIFE:  Ane Jensdtr
SIS:   Maren Clemensdtr (dod)
      CH: Christen Iversen i Hofreberg, Sielland
     Karen Clemensdtr = Mikkel Jorgensen i Bierbye, Sielland
     Ane Clemensdtr = Peder Sorensen i Brunbye
? Maren Jorgensdtr, Karen Jorgensdtr, Soren Jorgensen, Jorgen Jorgensen
? Peder Jorgensen i Orby, Rasmus Jorgensen i Brunbye, Christopher Jacobsen skoemagers arvinger, eldste datter Maren
Jorgensdtr, Karen Jorgensdtr, Soren Jorgensen
wgd: Morten Jensen i Trandbeg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Michelsen i Kaalbye   16 Mar 1692   pg 189
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Mikkel Jensen
     Jens Jensen - begge fuldmyndige
     Maren Jorgensdtr 29
     Margrethe Jensdtr 27
wgd: Mikkel Jensen i Kaalbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Hansen i Pillemark   9 Jun 1692   pg 191
WIFE:  Johanne Sorensdtr
BRO:   Poul Hansen i Bedser
     Anders Hansen i Bedser
     Jorgen Hansen ungkarl i Pillemark
SIS:   Dorthe Hansdtr i Pillemark
WIFE.STIFFADER: Peder Rasmussen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Bentsen i Orbye    25 Jul 1692   pg 193
WIFE:  Mette Rasmusdtr
MODER:  Kirsten Pedersdtr
BRO:   Jorgen Bendsen i Orbye
     Troels Bendsen i Kaalbye
½BRO:  Rasmus Bendsen i Hormark
SIS:   ... Bendsdtr (dod)
      CH: Ane Nielsdtr 15
         Maren Nielsdtr 10
wgd: Rasmus Jensen i Bedser
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Mortensdtr i Pillemark  29 Jul 1692   pg 197
HUSB:  Mikkel Jensen
CH:   Ole Hansen i Pillemark
     Bodil Hansdtr = sal. Morten Rasmussen
     Dorthe Hansdtr = Morten Jorgensen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Morten Olsen skoemager i Brunbye   13 Sep 1692  pg 199
WIFE:  Maren Nielsdtr
1 CH:  Ole Mortensen
guard: Jens Clemensen i Brunbye
wgd: Jorgen Pedersen i Brunbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Karen Jensdtr i Kaalby    23 Sep 1692   pg 201
HUSB:  Niels Lauridsen
CH:   (dau - dod) = Stei Jensen
      CH: Jens Steisen 3
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Jensen i Orbye     25 Nov 1692   pg 202
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
HEIRS:  Ane Jensdtr (guard: Morten Jensen i Brunbye)
     ... Jensdtr (dod) = Christen Christensen
      CH: Mette Christensdtr
         Dorthe Christensdtr
? Soren Mortensen (dod) - son Jorgen Sorensen
? Peder Jorgensen (dod) = Ane Jensdtr
wgd: Soren Tonnesen i Stafns
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mette Jensdtr pige i Langemark    20 Jun 1692  pg 207
BRO:   ( Soren Jensen - dod)
      CH: Jorgen Sorensen i Kallundborg
         Jens Sorensen
         Dorthe Sorensdtr = Hans Madsen
         Karen Sorensdtr = Ole Moller alle i Kallundborg
SIS:   ... Jensdtr (dod) = Jens Pedersen Pillemark i Callundborg (dod)
      CH: Ole Pedersen i Kaalbye
     ... Jensdtr (dod)
      CH: Maren Sorensdtr = Niels Christensen Smid i Brunbye 
         Willads Sorensen i Haarmark
         Hans Sorensen i Langemark
         Jens Sorensen (dod) i Brunbye
          CH:  Bodil Jensdtr
             Ole Jensen i Aars
             Dorthe Jensdtr = Ole Tonnesen i Langemark (? Ole Thomasen )
             Ane Jensdtr = Hans Olsen i Langemark
             Jens Jensen (dod)
               CH: Dorthe Jensdtr (guard: Simon Lassen i Onsberg)
     ... Jensdtr (dod)
      CH: Peder Pedersen i Haarmark
         Lars Pedersen i Kbhvn
         Soren Pedersen (dod)
          CH:  Peder Sorensen
             Jorgen Sorensen
             Anders Sorensen
             Bertel Sorensen
             Margrethe Sorensdtr
SIS:   ... Jensdtr (dod) 
      CH: Jens Michelsen i Langemark
         Dorthe Michelsdtr (dod) i Waastrup?
          CH:  Ane Olsdtr 
             Johanne Olsdtr
             Soren Olsen
             Bodil Rasmusdtr
(NOTE: hard to figure out relationships - may be incorrect?)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Dorthe Nielsdtr i Krogsgaard     2 Dec 1692   pg 216
HUSB:  Tygge Hansen
5 CH:  minors
BRO:   Peder Nielsen & Jens Nielsen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Clemmensen i Nordbye  11 Jan 1693   pg 216
2WIFE:  Ane Bendsdtr
1WIFE:  (?dod - 9 Mar 1682)
CH:   Mette Pedersdtr 22  ( Mette Jensdtr = Jens Mortensen )
     Bold Pedersdtr 15 ( Boel Jensdtr )
1WIFE.BRO: Jens Madsen Jyde i Norbye
guard: Mads Jorgensen i Norbye
wgd: Soren Jensen Tonboe
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Maren Lauridsdtr i Nordbye  7 Dec 1692   pg 218
HUSB:  Mikkel Poulsen Standsvend
SISi:  Ane Lauridsdtr = Lars Mortensen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Soren Jensen Joensen = Bodil Jensdtr i Nordbye     11 Jan 1693  pg 219
CH:   Jens Sorensen 14
     Mikkel Sorensen 10
HIS.REL:     Mads Sorensen skreder i NOrdbye
HER.REL:     Rasmus Jensen Svendske
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Olsen i Nordbye    12 Jan 1693   pg 221
2WIFE:  Lisbeth Jensdtr
CH:   Jens Jorgensen 17
     Mette Jorgensdtr 13
     Jorgen Jensen 5
1WIFE:  
CH:   Mads Olsen
     Jorgen Olsen
     Apolene Jorgensdtr
REL:   Mads Jorgensen
WIFE.REL: Mikkel Jensen i Morup & Soren Jensen Tonnesen i Nordbye
wgd: Soren Jensen Tonnesen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Haukrog = Maren Nielsdtr i Nordbye   12 Jan 1693  pg 223
CH:   Mikkel Jorgensen Haukrog gmd i hiemme
     Maren Jorgensdtr vandfor 
     Ane Jorgensdtr = Mikkel Olsen i NordLang?
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Michelsen i Stafns  17 Jan 1693   pg 224
2WIFE:  
CH:   Ole Jorgensen 6
     Maren Jorgensdtr 8
1WIFE:  
CH:   Mikkel Jorgensen
     Ane Jorgensdtr 25
     Kirsten Jorgensdtr 20
     Maren Jorgensdtr 14
1WIFE.BRO: Rasmus Olsen i Tafteberg
REL:   Jens Snedker & Jens Nielsen i Permelille
wgd: Hans Olsen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Morten Sorensen i Brunbye  16 Jan 1693   pg 225
WIFE:  Maren Mortensdtr 
CH:   Soren Mortensen 
WIFE.CH:     Espen Sorensen
     Casper Sorensen
BRO:   Lasse Sorensen i Orbye
? Niels Christensen Smid i Brunbye & 2 sons Soren Nielsen & Jens Nielsen
wgd: Morten Mortensen i Brunbye (BRO of 1st HUSB?)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Rasmus Sorensen i Tanderup  24 Jan 1693   pg 228
WIFE:  Scholst Olsdtr
CH:   Morten Rasmussen i Pillemrk(dod)
      CH: Hans Mortensen
     Maren Rasmusdtr = Poul Jorgensen
wgd: Jorgen Pedersen i Tanderup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Orby      16 Mar 1693   pg 229
CH:   Jens Pedersen 20
     Morten Pedersen 14
     Bodil Pedersdtr 22
     Maren Pedersdtr 18 (unsure of her 1st name)
BRO:   Jens Jensen (dod - ?25 NOv 1692)
HUSB.BRO: Jorgen Jensen Nor i Orbye 
     Soren Jensen i Trandberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Morten Rasmussen Qvist i Pillemark  7 Jul 1693   pg 231
WIFE:  Bodil Hansdtr  (=2. (trolov) Hans Jensen )
CH:   Hans Mortensen 2
BRO:   Soren Rasmussen
     Rasmus Rasmussen i Waastrup
? Rasmus Jespersen , Jesper Jespersen , Ane Jespersdtr
WIFE.BRO: Ole Hansen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mikkel Pedersen Mouritsen i Nordbye      18 Jul 1693  pg 233
WIFE:  Margrethe Olsdtr
CH:   Bodil Michelsdtr 20
     Ane Michelsdtr 30
     Johanne Michelsdtr 16
     Maren Michelsdtr 9
REL: Mikkel Jensen i Morup & Soren Jensen Tonnesen i Nordbye
wgd: Soren Lauritsen i Nordby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Niels Knudsen = Maren Jensdtr i Osterbye    23 Aug 1693  pg 234
CH:   Knud Nielsen 11
     Jens Nielsen 9
     Christen Nielsen 4
     Poul Nielsen 2 wks
     Ane Nielsdtr 7
HIS.BRO:     Jens Knudsen & Poul Knudsen 
HER.BRO:     Morten Hansen i Osterbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Soren Rasmussen i Tafteberg      22 Aug 1693  pg 238
WIFE:  Mette Jorgensdtr
CH:   Rasmus Sorensen i Pillemark
     Jorgen Sorensen i Orbye
     Mette Sorensdtr = Jens Sorensen i Brunbye
     Margrethe Sorensdtr = Jens Mortensen i Langemark
     Ane Sorensdtr = (trolov) Soren Jensen i hiemme
wgd: Jens Jorgensen i Tafteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ane Sorensdtr pige i Tafteberg    d.31 Aug/31 Oct 1693  pg 239
HUSB:  (trolov) Soren Jensen i hiemme
MODER:
SODSK:  Jorgen Sorensen
     Rasmus Sorensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Niels Lauritsen i Kaalbye  18 Nov 1693   pg 239
2WIFE:  Tyre Andersdtr
CH:   ½ aar gl.
1WIFE:
CH.CH:  Jens Stisen
? Hans Jensen & Ove Jensen begge i Kaalbye
? Sti Jensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Tonnis Pedersen = Karen Sorensdtr i Tafteberg     20 Oct 1693  pg 240
CH:   Peder Tonnesen 11
     Barbara Tonnisdtr 6½
HIS.BRO:     Peder Pedersen i Osterbye
HER.BRO:     Soren Sorensen i Osterbye
?FADER: Peder Pedersen i Tofteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Mikkel Ibsen i Kaalbye    26 Oct 1693   pg 244
WIFE:  Kirsten Pedersdtr         (=2. (trolov) Jens Rasmussen )
CH:   Margrethe Michelsdtr 15 or 13
     Dorthe Michelsdtr 9
     Karen Michelsdtr 4
BRO:   Soren Ibsen i brunby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Hansen snedker i Permelille   13 Dec 1693  pg 245
WIFE:  (?dod)
CH:   Jens Jensen 22
     Bodil Jensdtr 20
REL:   Jens Mortensen i Brunby & Morten Mortensen i Hoorsens
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Poul Sorensen = Mette Sorensdtr i Pillemark  8 Dec 1693   pg 247
CH:   Soren Poulsen 23
     Dorthe Sorensdtr 20
     Barbara Poulsdtr 18
     Maren Poulsdtr 14
REL:   Jorgen Mortensen i Pillemark, Soren Mortensen i Orbye & Niels Mortensen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Margrethe Jorgensdtr i Tafteberg   12 Dec 1693  pg 250
2HUSB:  Jens Jorgensen
CH:   Soren Jensen 2
     Ane Jensdtr 5
1HUSB:  Soren ...
CH:   Jens Sorensen 15½
     Jorgen Sorensen 12
REL:   Jorgen Jensen i Stafns
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Karen Christophersdtr i Nordbye    9 Jan 1694   pg 254
2HUSB:  Jorgen Lauritsen Moller
1HUSB:  Simon ...
CH:   Simon Simonsen reist til Ostidien
     Maren Simonsdtr 27 (unsure of her 1st name)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Christen Pedersen skomager i Brunbye      18 Jan 1694  pg 255
2WIFE:  Bodil Rasmusdtr
CH:   Else Christensen 10 wks
1WIFE:  
CH:   Peder Christensen 25
     Niels Christensen 23
     Derich Christensen 18
     Jens Christensen (?dod)
     Maren Christensdtr 20
wgd: Soren Pedersen i Brundbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Agerup i Torup     18 Jan 1694   pg 257
WIFE:  Kirsten Jespersdtr
CH:   Jens Jensen 11
     Bodil Jensdtr 9
     Maren Jensdtr 5
WIFE.BRO: Rasmus Jespersen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Troels Nielsen i Pillemark  23 Jan 1694   pg 259
WIFE:  Ane Willadsdtr
CH:   Niels Throlsden 16
     Ane Truelsdtr 15
wgd: Hans Willadsen i Orbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Soren Madsen i Orbye     3 Feb 1694   pg 260
2WIFE:  Maren Jensdtr
1WIFE:  
CH:   Maren Sorensdtr = Christen Jensen i Haarsens (? Horsens, Jyelland?)
     Lisbeth Sorensdtr = Soren Hansen i Beedbye, Jyelland
     Peder Sorensen i Orbye
     Maren Sorensdtr 23
wgd: Christen Christensen i Orbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Karen Sorensdtr i Tanderup  19 Feb 1694   pg 261
2HUSB:  Erik Pedersen Murmand
1WIFE:  Soren ...
CH:   Soren Sorensen i Tanderup
     Ane Sorensdtr = Jorgen Bendsen i Orbye
     Maren Sorensdtr hiemme
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Birgethe Christensdtr i Pillemark   19 Apr 1694  pg 263
2HUSB:  Rasmus Sorensen
1HUSB:  Peder ...
CH:   Christen Pedersen 24
     Niels Pedersen 22
     Henrich Pedersen 19
     Dorthe Pedersdtr 15
BRO:   Ole Christensen Smed/Smid i Torup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jorgen Jensen i Tanderup   18 Jan 1694   pg 264 ** (not found - only listed in index)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Karen Sorensdtr i Brunbye  24 Jan 1694   pg 265
HHEIR:  Morten Helbors son i Osterbye 
? Mikkel Helboe i Onsberg
 Morten Hansen Helboe
 Poul Sorensen = i Pillemark (dod)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Maren Jensdtr i Kaalbye   5 Jan 1694   pg 265
HUSB:  Bertel Jensen
CH:   Jens Bertelsen 1
BRO:   Mikkel Jensen i Kaalbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Munch = Karen Jensdtr i Onsberg     17 Apr 1694  pg 267
CH:   Kirsten Pedersdtr 16
     Jens Pedersen 13
     Ane Cathrine Pedersdtr 11
     Giertrud Pedersdtr 8
     Peder Pedersen 4
REL:   Ole Jensen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Troels Pedersen i Permelille     13 Mar 1694       pg 268
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Soren Troelsen 11
     Peder Troelsen 7
     ane Troelsdtr 10
     Margrethe Troelsdtr 5
REL:   Jens Michelsen i Permelille & Soren Jensen i Kaalbye
WIFE.BRO: Hans Sorensen i Permelille
? Barbara Sorensdtr, Dorthe Sorensdtr, Willads Sorensen & bro. Hans Sorensen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Ture Sorensen = ... i Torup     7 May 1694   pg 270
CH:   Johanne Turesdtr 12
     Maren Turesdtr 11
     Jorgen Turesen 7
     Ane Turesdtr 6
HIS.REL:     Laurids Jorgensen i Agerup, Christen Olsen i Torup, Jorgen Sorensen i Orbye, Rasmus Sorensen i Pillemark
HIS.SIS.CH: Soren Mortensen (his farbro: Peder Pedersen & Jens Pedersen i Brunbye)
guard: Jens Orn i Tofteberg & Jens Mortensen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Jens Jensen skraeder = ... i Permelille    15 May 1694  pg 273
CH:   Ane Margrethe Jensdtr 6
     Dorthe Jensdtr 4
     Troelsd Jensen 1
HER.BRO:     Hans Sorensen i Permelille
HER.SIS:     ... = Jorgen Jensen i Permelille
guard: Jorgen Skraeder
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Soren Sorensen i Osterbye  12 Jul 1694   pg 276
WIFE:  Dorthe Jensdtr      (?=2. Bertel Sorensen )
CH:   Soren Sorensen 5
     Jens Sorensen 2
     Maren Sorensdtr 11
     Mette Sorensdtr 8
REL:   Christen Olsen i Torup
WIFE.FADER: Mikkel Hansen i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Peder Christensen = Dorthe Rasmusdtr i Pillemark    23 Jul 1694  pg 278
CH:   Christen Pedersen 5
     Mette Pedersdtr 8
HER.BRO:     Jens Christensen & Poul Christensen i Pillemark, Rasmus Rasmussen i Pillemark & Jens Rasmussen, & Willum
Rasmussen ungkarl i Tafteberg/Brunby 1697
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

Christopher Jacobsen skoemager i Trandberg   26 Jul 1694  pg 281
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Jacob Christophersen of age
     Ane Christophersdtr = Clemen Tonnesen 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 4 1686-1694; FHL film 49486]

////////////////////////////////////////END BOOK 4 ////////////////////////////////////////

         Samso Grevskabs Gods - skpr

Margrethe Clemensdtr i Morup     d.14 Nov 1692/8 Jan 1694    pg 1
HUSB:  Clemen Rasmussen (dod - 24 Oct 1686)
CH:   Soren Clemensen (dod 11 Nov 1692)
     Rasmus Clemensen i Oster Risser, Norge
     Ole Clemensen i Oster Rissoe, Norge
     Clemen Clemensen i Laurvigen, Norge (?dod )
     ... Clemensdtr (dod) = Mikkel Jensen i Morup
      CH: 
guard: Niels Olsen i Tofteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ole Jensen i Norbye     20 Aug 1694   pg 50
WIFE:  Maren Clemensdtr
CH:   Scholst Olsdtr
     Kirsten Olsdtr - twins 11 wks
MODER:  Schultz Olsdtr
BRO:   Soren Jensen foget i Nordbye
wgd: Poul Jensen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Jacobsdtr i Morup   11 Sep 1694   pg 53
HUSB:  Mikkel Sorensen
CH:   Niels Michelsen
     Jens Michelsen - of age
     Ane Michelsdtr = Soren Poulsen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Rasmussen = Johanne Sorensdtr i Nordbye     17 Sep 1694  pg 55
HER.CH: Mikkel Sorensen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Cathrine Jacobsdtr Summers i Onsberg      2 Sep 1694   pg 56
HUSB:  Eilert Silleman Bremmer
CH:   Lorents Eilertsen Silleman
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Tonnisdtr i Vaastrup   31 Oct 1694   pg 58
HUSB:  Rasmus Rasmussen
CH:   Rasmus Rasmussen 3
     Dorthe Rasmusdtr 1
HUSB.CH:     Bodil Rasmusdtr
HUSB.1WIFE.½SIS: Johanne Olsdtr (dod)
HUSB.STIFSON:  Soren Olsen over 18? (parents dod - 3 Apr 1689)
         Ane Olsdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Onsberg    2 Nov 1694   pg 60
HUSB:  Ole Sorensen Skipper
CH:   Margrethe Olsdtr 8
BRO:   Soren Jensen ungkarl 
SVOGER: Jens Bendsen i Tanderup
guard: Rasmus Jespersen i ?
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Permelille   20 Nov 1694   pg 60
HUSB:  Hans Sorensen
CH:   Soren Hansen 6
     Jens Hansen 3
STIFFAD: Erik Tonesen i Krogsgaard
BRO:   Jens Eriksen i Krogsgaard
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Villads Olsen skreder i Onsberg    27 Nov 1694  pg 61
WIFE:  Margrethe Sorensdtr   (=2. (forlov) Christen Olsen )
CH:   Ane Villadsdtr 7
     Dorthe Villadsdtr 5
     Mette Villadsdtr 3
BRO:   Mads Olsen i Onsberg
WIFE.FADER: Soren Jensen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Madsen birkeskriver i Onsberg  6 Dec 1694   pg 63
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr (dod)
CH:   Jorgen Jensen i Selsingegaard
     Mads Jensen of age
     Peder Jensen 20
     Ane Jensdtr 40
     Inger Jensdtr 28
     Kirsten Jensdtr (dod) = Clemen Jorgensen i Onsberg
      CH: Karen Clemensdtr
         Giertrud Clemensdtr
     Jens Jensen i Engeland (?dod)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Barbra Pedersdtr i Brundbye      12 Dec 1694  pg 70
HUSB:  Peder Mortensen (dod)
CH:   Jens Pedersen ½gaard
     Peder Pedersen i Brundby
     Jorgen Pedersen i Brundby
     Abelone Pedersdtr = Jens Christensen i Brundby
     Margrethe Pedersdtr = Jens Trolsen
     Morten Pedersen i Orbye (dod)
      CH: Peder Mortensen
         Morten Mortensen
         Soren Mortensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Dorthe Jensdtr i Marup    13 Dec 1694   pg 70
HUSB:  Jorgen Sorensen
CH:   Jens Jorgensen 8
     Soren Jorgensen 6
     Mette Jorgensdtr 11
? Ane Jensdtr
BRO:   Jens Smid i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Michelsen i Morup   15 Jan 1695   pg 72
WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Mikkel Sorensen of age
     Ane Jensdtr abt 40
wgd: Jens Rasmussen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Margrethe ... i Nordby    16 Jan 1695   pg 74
HUSB:  Jens Sorensen Halm (dod)
CH:   Jorgen Jensen Holm i Alstrup
     Ib Jensen Holm i Nordbye
     Mette Jensdtr = Mads Michelsen i Nordbye
     Morten Holm (dod)
      CH: Soren Mortensen Holm 
         Jacob Mortensen of age
         Ane Mortensdtr = Niels Skreder i Nordby
         Kirsten Mortensdtr
         Margrethe Mortensdtr
     Soren Jensen Holm (dod)
      CH: Ane Sorensdtr
         Mikkel Sorensen i Nordbye
     Mikkel Holm (dod) = ..., sister of Mads Skraeder i Nordby
      CH: Mads Michelsen
         Jens Michelsen
         Ane Michelsen 
         Soren Michelsen
         Morten Michelsen (? signed: Mikkel Michelsen )
         Margrethe Michelsdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ole Christensen den eldere = Johanne Jensdtr i Torup  24 Jan 1695  pg 75
CH:   Christen Olsen of age
     Maren Olsdtr = Rasmus Rasmussen i Vaastrup (=1. Ane Tonesdtr -dod - 31 Oct 1694?)
     Ane Olsdtr ugift
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Poul Pedersen = Maren Rasmusdtr i Brunby    6 Nov 1693   pg 77
CH:   Peder Poulsen of age
     Maren Poulsdtr 24
     Dorthe Poulsdtr 21
HIS.BRO:     Morten Pedersen i Tanderup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Bodil Nielsdtr i Bedser   14 Feb 1695   pg 80
HUSB:  Morten Jorgensen
CH:   Niels Mortensen 12
BRO:   Jens Nielsen & Soren Nielsen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Pedersen i Trandberg  18 Feb 1695   pg 80
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Peder Jensen 7
     Soren Jensen 5
     Clemen Jensdtr 3
SODSK.CH: Soren Jorgensen, Ole Jorgensen & Jens Jorgensen i Kaalbye
WIFE.BRO: Laurids Sorensen nu i Tafteberg 
WIFE.MORBRO: Laurids Agerup (? Lars Jorgensen i Agerup)
wgd: Morten Jensen den elder i Tranberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Villadsen i Bedser   19 Dec 1695   pg 83
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Villads Sorensen
     Jens Sorensen
     Jorgen Sorensen all of age
     Maren Sorensdtr 24
     Ane Sorensdtr 22
wgd: Poul Hansen i Bedser
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Sorensdtr i Pillemark  28 Feb 1695   pg 85
HUSB:  Peder Rasmussen (?skrader)
CH:   Rasmus Pedersen 11 mo.
?BRO:  Soren Jensen i Haarmark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Jorgensen i Permelille      d.17 Jun 1694/1 Mar 1695    pg 86
2WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Jens Jensen 11 wks
1WIFE:  (dod - 2 Dec 1693)
CH:   Soren Jensen 4
     Ane Jensdtr 7
FADER:  Jorgen Jensen i Moigrd, Fyen
SVOGER: Soren Pedersen i Brunby (ved forste hustru)
2WIFE.BRO: Jens Jensen
guard: Ole Sorensen Taessen i Alstrup & Niels Olsen i Tafteberg
wgd: Jens Michelsen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ole Mortensen = Bodil Jorgensdtr i Bedser   4 Mar 1695   pg 96
CH:   Jorgen Olsen schibbyger i Bedser
     Soren Olsen
     Jacob Olsen
     Mette Olsdtr = Morten Mortensen
     Ane Olsdtr = Niels Snecher i Bedser
     Karen Olsdtr = Jorgen Pedersen i Bedser
     Morten Olsen i Kolding (dod)
      CH: 4 children
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Peder Svendsen i Onsberg   14 Mar 1695   pg 98
WIFE:  Maren Madsdtr  ( =2. (trolov) Rasmus Pedersen )
CH:   Peder Pedersen 18 wks
BRO:   Jorgen Svendsen i 
WIFE.FAD: Mads Olsen
WIFE.BRO: Ole Madsen ungkarl
? Ane Madsdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Karen Iversdtr i Pillemark  15 Mar 1695   pg 100
HUSB:  Soren Rasmussen
CH:   Kirsten Sorensdtr 17
     Ingeborg Sorensdtr 12
BRO:   Lars Schreder i TRandberg & Espen Snedker i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Tonnesen i Kaalbye   15 Mar 1695   pg 101
WIFE:  Mette Jensdtr      (=2. Jens Jepsen )
CH:   Tonnis Sorensen 13
     Dorthe Sorensdtr 7
BRO:   Erik Tonnesen i Krogsgaard
     Ole Tonnesen i Langemark 
     Rasmus Tonnesen i Orbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Villadsdtr i Osterbye  10 Apr 1695   pg 102
HUSB:  Jens Jorgensen Smid
CH:   Jorgen Jensen 12
     Villads Jensen 10
     Maren Jensdtr 7
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Laurids Michelsen i Permelille    20 May 1695  pg 103
WIFE:  Mette Pedersdtr
CH:   Peder Larsen 8
     Maren Larsdtr 7
REL:   Niels Michelsen i Sieland
WIFE.REL: Morten Pedersen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Troulsen i Onsberg   9 Jul 1695   pg 105
WIFE:  Dorthe Cfreusdtr? or Dorthe Thonnisdtr   (=2. Jens Jorgensen )
CH:   Soren Sorensen 5
     Maren Sorensdtr 2
WIFE.BRO: Jens Krogsgaard i Pillemark
     Peder Krogsgaard i Pillemark
? signed: Soren Pedersen Kragsgaard
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Bodil Tonnisdtr / Thomasdtr i Tanderup     9 Jul 1695   pg 107
2HUSB:  Morten Jorgensen
1HUSB:  Jorgen Pedersen i Tanderup
CH:   Bodil Pedersdtr = Clemen Rasmussen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Tones Olsen i Onsberg    16 Jul 1695   pg 108
WIFE:  Ane Sorensdtr      (=2. Soren Andersen )
1WIFE:  
2 CH:  Ane Tonisdtr = Soren Mortensen or Madsen ? i Housberg
     Maren Tonisdtr 18
guard: Soren Sorensen i Kolbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Rasmussen standsvend i Kaalbye     17 Jul 1695  pg 110
2WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Rasmus Jorgensen 5
     Jorgen Jorgensen 1
1WIFE:  
CH:   Maren Jorgensdtr 7
REL:   Jens Vryder & Niels Byde begge i Kaalbye (? Jorgen Eriksen ?)
WIFE.REL: Niels Pedersen i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Rasmussen standsvend i Kaalbye      31 Jul 1695  pg 111
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
FADER:  Rasmus Olsen
BRO:   Soren Rasmussen
WIFE.1HUSB:   Mikkel Ibsen (dod)
WIFE.CH:     Dorthe Michelsdtr 11
     Karen Michelsdtr 6
WIFE.1HUSB.REL: Soren Ibsen i Brunbye
WIFE.REL: Soren Tonnesen i Stafns
wgd: Jens Sorensen Krogsgaard i 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Mette Jensdtr i Haarmark   6 Aug 1695   pg 113
2HUSB:  Peder Pedersen
CH:   Margrethe Pedersdtr 17
     Ane Pedersdtr 12
1HUSB:  Morten Sorensen
CH:   Jorgen Mortensen of age
     Margrethe Mortensdtr = Soren Jensen Keimpe i Kolbye
     Bodil Mortensdtr = Jens Michelsen i Permelille
     Kirsten Mortensdtr = Peder Rasmussen i Permelille
     Dorthe Mortensdtr 22 ugift
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Jorgensen den eldre i Osterbye      8 Aug 1695   pg 117
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Jorgen Jensen 13
     Rasmus Jensen 11
     Ralland Jensen 9
     Jens Jensen 5
     Ane Jensdtr 17
     Margrethe Jensdtr 15
WIFE.SODSK.BRN: Jorgen Sorensen i Orbye & Rasmus Sorensen i Pillemark
guard: Ole Pedersen, Villads Sorensen & Hans Sorensen, Soren Nielsen
wgd: Lars Jorgensen i Agerup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Dorthe Jorgensdtr i Orbye  9 Aug 1695   pg 118
HUSB:  Hans Jensen
1HUSB:  Bertel Olsen (dod)
CH:   Ole Bertelsen of age - fate unknown
     Maren Bertelsdtr 28
     Apelone Bertelsdtr 25
REL:   Willum Sorensen i Brunbye & Soren Sorensen i Kaalbye (dod 1696)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Tygge Hansen i Krogsgaard  26 Aug 1695   pg 120
2WIFE:  Dorthe Michelsdtr
1WIFE:  
CH:   Niels Tyggesen 16
     Soren Tyggesen 13
     Maren Tyggesdtr 17
     Shuls Tyggesdtr 9
1WIFE.BRO: Peder Nielsen i Permelille
      Jens Nielsen i Permelille
2WIFE.FAD: Mikkel Hansen i Pillemark = MODER: Bodil Jorgensdtr (dod)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Olsdtr i Brunbye    1 Oct 1695   pg 131
HUSB:  Jens Clemensen
CH:   Clemen Jensen 27
     Ole Jensen 25
     Bent Jensen 18
     Giertrud Jensdtr = Soren Mortensen i Orbye
     Karen Jensdtr 22 ugift
?guard: Morten Jensen i Brunbye (?or another child?)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Bodil Jorgensdtr i Pillemark     3 Oct 1695   pg 136
HUSB:  Mikkel Hansen
CH:   Jens Michelsen (dod efter moder)
      CH: Dorthe Jensdtr = Bertel Sorensen i Osterbye
     Dorthe Michelsdtr = afg. Tygge Hansen i Krogsgaard
     Johanne Michelsdtr 18 ugift
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Niels Bertelsen standsvend i Brunby      15 Oct 1695  pg 136
2WIFE:  Ane Jorgensdtr
CH:   Ole Nielsen 12
     Ingeborg Nielsdtr 9
1WIFE:  
CH:   Bertel Nielsen
     Niels Nielsen
     Christen Nielsen
     Anders Nielsen - alle myndig
     Rasmus Nielsen 17
     Karen Nielsdtr ugift i Saedland
BRO:   Jens Bertelsen hiulmand i Kaalbye
wgd: Rasmus Jorgensen i Brunbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Bodil Pedersdtr i Torup, dod hos Hans Rasmussen i Torup     22 Oct 1695  pg 137
HUSB:  Soren Jensen (dod)
CH:   Maren Sorensdtr = Willum Olsen i Brunbye
     Mette Sorensdtr = Rasmus Madsen i Orbye
     Ane Sorensdtr = Peder Michelsen standsvend i Brunbye
     Bodil Sorensdtr 29 ugift
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Rasmus Pedersen i Tafteberg      7 Nov 1695   pg 138
WIFE:  Barbara Pedersdtr    (=2. Jorgen Jepsen )
CH:   Peder Rasmussen 6
     Kirsten Rasmusdtr 9
     Dorthe Rasmusdtr 4
BRO:   Peder Pedersen i Osterbye
WIFE.BRO: Niels Pedersen i Agerup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Tonnisdtr i Trandberg      22 Nov 1695  pg 140
HUSB:  Anders Axelsen
CH:   Axel Andersen 10
     Tonnes Andersen 6
     Rasmus Andersen 4
     Maren Andersdtr 12
     Ane Andersdtr 8
BRO:   Jens Tonnesen i Orbye, Clemen Tonnesen i Trandberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Peder Rasmussen Hals standsvend i Pillemark  9 Dec 1695   pg 141
2WIFE:  Sidsel Sorensdtr
1WIFE:  
CH:   ... Pedersdtr (dod)
      CH: Ane Hansdtr 25 ugift
wgd: Tonnes Sorensen i Pillemark (? Thomas Sorensen )
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Rasmussen = Dorthe Pedersdtr i Brunbye     2 Dec 1695   pg 142 149
CH:   Casper Jorgensen 12
     Rasmus Jorgensen 7
     Margrethe Jorgensdtr 10
HER.1HUSB: Casper Mortensen, brother of Morten Mortensen i Brunbye 
HER.CH: Karen Caspersdtr 13
HER.BRO:     Jens Pedersen i Tofteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Sorensen Kiempe = Ane Jorgensdtr i Onsberg   3 Dec 1695   pg 146 150
CH:   Soren Jensen i Pillemark of age
     Mette Jensdtr = Mads Jensen i Onsberg
     Maren Jensdtr 23
     Kirsten Jensdtr 21
     Jorgen Jensen 18
     Jens Jensen 14
HIS.BRO:     Laurits Kiempe i Torup
HER.BRO:     Clemen Jorgensen i Onsberg
? Jens Michelsen i Permelille
 Soren Kiempe i Kaalbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Sorensen = Kirsten Jensdtr i Kolby    3 Feb 1696   pg 151
1 CH:  Soren Sorensen 3
HIS.SODSK.BRN:  Erik Tonesen i Kragsgrd & Ole Tonesen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Hans Jensen i Permelille   4 Feb 1696   pg 154
WIFE:  Maren Olsdtr
BRO:   Soren Jensen i Tafteberg
     Morten Jensen ungkarl
SIS:   Dorthe Jensdtr = Christen Christensen i Orbye
     Bodil Jensdtr ugift
wgd: Soren Pedersen i Haarmark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Seigne/Signe Sorensdtr i Norby    5 Feb 1696   pg 158 
HUSB:  Soren Michelsen
CH:   Soren Sorensen of age
     Kirsten Sorensdtr = Jens Lauridsen 
     Giertrud Sorensdtr = Christen Deigyens i Norby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Lauridz Villadsen skreder i Trandberg     6 Feb 1696   pg 159
2WIFE:  Maren Rasmusdtr
1WIFE:  
CH:   Ingeborg Larsdtr 17
     Jorgen Larsen 13
     Villads Larsen 8
BRO:   Espen Villadsen snecher i Pillemark
     Villads Villadsen i Khvn
1WIFE.BRO: Hans Jorgensen Bachmand i Pillemark
2WIFE.BRO: Hans Rasmussen i Torup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Christen Sorensen karl i Nordbye   7 Feb 1696   pg 162
WIFE:  (trolov) Giertrud Michelsdtr
½SIS:  Maren Andersdtr
STIFFAD:     Anders Christensen i Nordbye
wgd: Ole Michelsen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Barbara Olsdtr pige i Nordbye     12 Feb 1696  pg 164
BRO:   Mikkel Olsen Morup i Nordbye
½BRO:  Rasmus Morup i Nordbye (? Rasmus Olsen )
     Rasmus Christensen i Nordbye
½SIS:  Mette Olsdtr = Jens Sorensen i Tunoe?
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Hansdtr i Tanderup   17 Feb 1696   pg 165
2HUSB:  Morten Pedersen
1HUSB:  Jens Sorensen (dod - 23 Oct 1665)
CH:   Hans Jensen i Pillemark
     Peder Jensen of age
     Maren Jensdtr = Lars Jorgensen i Agerup
     Mette Jensdtr = Jorgen Jensen i Orbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Pedersdtr i Torup   20 Feb 1696   pg 168
HUSB:  Poul Knudsen
CH:   Ane Poulsdtr 7
     Mette Poulsdtr 5
     Peder Poulsen 3
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Peder Jensen Bogense i Langemark   21 Feb 1696  pg 169
WIFE:  Maren Sorensdtr
BRO:   ( Mikkel Jensen Bogense - dod)
      CH: Dorthe Michelsdtr enke i Aarhuus (guard: Jens Kier i Morup)
     Jens Bogense i Morup (dod)
      CH: Jens Kier
         Soren Jensen Kier i Morup (dod) = Maren Kiers
          CH:  
         Ane Jensdtr i Alstrup
SIS:   ... Jensdtr (dod)
      CH: Ane = Jochum Schult sogne rytter i Kolt, Aars
? Morten Andersen i Langemark
wgd: Jens Pedersen i Langemark / Niels Rasmussen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Tonnesen den eldre fod i Trandberg, dod i Hamborg     d.1693/2 Mar 1696   pg 171
½BRO:  Jorgen Tonnesen i Khvn Vester port
     Jens Tonnesen i Orbye
     Clemen Tonnesen i Trandberg
½SIS:  Johanne Jensdtr (dod) = Ole Christensen i Torup
      CH:
     Maren Tonnesdtr (dod) = Anders Axelsen i Traeder
      CH: 
SIS:   Ane Tonnisdtr (dod) = Rasmus Rasmussen i Maastrup
      CH: 
     Giertrud ... = Niels Mortensen i Permelille, alle paa Samsoe
BRO:   Rasmus Tonnesen i Trandberg (?dod - 24 Sep 1689)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Hans Olsen gmd i Torup    3 Mar 1696   pg 173
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Peder Hansen gmd i hiemme (?dod)
     Ole Hansen ungkarl i Krogsgaard
     Ane Hansdtr = Villads Mouritsen i Langemark
     Kirsten Hansdtr = Jorgen Michelsen i Brunbye
     Mette Hansdtr = Soren Nielsen i Bedser
     Maren Hansdtr = (trolov) Hans Hansen gmd i hiemme
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Rasmussen i Tanderup  19 Mar 1696   pg 174
WIFE:  Maren Hansdtr
CH:   Rasmus Jensen of age
     Maren Jensdtr = Ole Thomasen rytter i Fyen
     Ane Jensdtr       (guard: Jorgen Jensen i Selsinggrd)
     Bodil Jensdtr 38 ugfit hiemme
     Dorthe Jensdtr i Khvn 
     Hans Jensen fra Khvn & dod i Tanderup (after father)
SODSK.BRN: Jorgen Rasmussen i Tafteberg & Peder Poulsen i Brunbye
wgd: Jacob Christophersen i Trandberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Jorgensdtr i Langemark     23 Mar 1696  pg 177
HUSB:  Rasmus Jespersen
BRO:   Morten Jorgensen i Langemark
SIS:   Ane Jorgensdtr enke = afg. Jep Pedersen i Brunbye
     Dorthe Jorgensdtr i Gaastoft, Sielland (dod)
      CH: Bertel Sorensen tiene Jens Jepsen i Kaalbye
         others (? Soren Sorensen )
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Dorthe Bertelsdtr i Pillemark     30 Jan/27 Feb 1696   pg 181
HUSB:  Jorgen Mortensen
SIS:   Karen Bertelsdtr (dod) = Tommer Torsmeders i Frederikshald, Frederiksborg, Sielland
      CH: Karen Torsmeders
         Maren Torsmeders
         Malene Torsmeders
     Maren Bertelsdtr (dod) i Holbek
      CH: Dorthe Hansdtr
         Ane Hansdtr 
         Karen Axelsdtr
BRO:   Hans Teslose (dod)
     Key Bertelsen i Trundhiem
½BRO:  Niels Sorensen
     Christen Sorensen
     Poul Sorensen (dod) i Bedser
      CH: Knud Poulsen (dod)
          CH:  i Jydland
½SIS:  Ane Sorensdtr (dod) = Peder Sneker i Kaalbye
      CH: Dorthe Pedersdtr i Kaalbye
         Schuldse Pedersdtr (dod) = Jens Deigns i Kaalbye
          CH:  
         Maren Pedersdtr = Jens Jensen i Kaalbye
? Jorgen Mortensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Mette Troelsdtr i Onsberg  26 Mar 1696   pg 183
HUSB:  Oluf Jensen ung ( Ole Jensen )
CH:   Troels Olsen 11
     Ane Olsdtr 14
     Maren Olsdtr 5
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Kirsten Christensdtr i Brunbye    27 May 1696  pg 184
2HUSB:  (dod - 4 Nov 1790)
1HUSB:  Poul ...
CH:   Peder Poulsen
     Jens Poulsen
     Christen Poulsen
     Mette Rasmusdtr i Fredericia
BRO:   Niels Christensen Smid i Brundby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Hansdtr i Brunby    28 May 1696   pg 187
HUSB:  Jens Michelsen
CH:   Mette Jensdtr 9
     Bodil Jensdtr 7
     Hans Jensen 4
HUSB.CH: Soren Jensen 
     Jorgen Jensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Sorensdtr i Brunby   28 May 1696   pg 189
2HUSB:  Jens Jensen Skraeder
CH:   Christen Jensen 11
     Jens Jensen 8
     Ane Jensdtr 7
     Maren Jensdtr 5
     Bodil Jensdtr 2
1HUSB:  Christen ...
CH:   Ingeborg Christensdtr  (guard: Hans Sorensen i Kaalbye)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Peder Pedersen i Haarmark  13 Jul 1696   pg 191
WIFE:  Mette Jorgensdtr (dod)
CH:   Ane Pedersdtr 13
     Margrethe Pedersdtr (dod efter fader?)
STEPCH: Jorgen Mortensen (dod)
     ... = Soren Jensen i Kaalbye
     ... = Jens Michelsen i Permelille
     ... = Peder Smid i Permelille (? Peder Rasmussen )
     Dorthe Mortensdtr
REL:   Hans Sorensen i Langemark, Villads Sorensen i Haarmark & Ole Pedersen i Kaalbye
WIFE.REL: Niels Christensen Smid & Jens Smid i Brunbye
guard: Jorgen Tonnesen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Mortensen ungkarl i Haarmark      13 Jul 1696  pg 193
SIS:   Margrethe Mortensdtr  = Soren Jensen Kiempe i Kaalbye
     Bodil Mortensdtr = Jens Michelsen i Permelille
     Kirsten Mortensdtr = Peder Rasmussen i Permelille
     Dorthe Mortensdtr 23 ugift
½SIS:  Ane Pedersdtr 13 (guard: Niels Christensen Smid i Brunbye)
     Margrethe Pedersdtr (dod)
MODER:  Mette Jorgensdtr (dod - 6 Aug 1695)
STIFFAD:     Peder Pedersen i Haarmark (dod)
guard: Jorgen Tonnesen gmd i hiemme
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Hans Lauritsen i Haarmark  13 Jul 1696   pg 195
WIFE:  Mette Jorgensdtr
CH:   Laurids Hansen (dod) ( Lars Hansen )
      CH:
     Casper Hansen Soren i Haarmark (dod)
      CH: Jorgen Caspersen
     Rasmus Hansen i Kaalbye
     Poul Hansen i Haarmark
     Maren Hansdtr = Ole Smid i Ostrup, Gend sogn
     Ane Hansdtr = Niels Daugaard i Ostrup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Kirsten Mortensdtr i Brunbye     d.29 Feb 1684/4 Aug 1696    pg 196
HUSB:  Willum Olsen
CH:   Ole Willumsen  (age 22 in 1696)
     Morten Willumsen (age 17 in 1696)
BRO:   Morten Mortensen i Brunbye
guard: Soren Rasmussen i Torup & Soren Jensen i Tafteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Kirsten Jensdtr i Onsberg  14 Sep 1696   pg 198 (? 1716 pg 777)
HUSB:  Clemen Jorgensen
CH:   Karen Clemensdtr 12
     Giertrud Clemensdtr 6
SIS:   ... Jensdtr = Ivers Sorensen Koch i Osterby ( ? Jens Sorensen )
BRO:   Mads Jensen i Onsbierg
     Jorgen Jensen i Selsinggaard
FADER:  Jens Madsen i Onsberg (dod - 6 Dec 1694?)
HUSB.1WIFE: ... (dod - 21 Sep 1682)
HUSB.CH:     Jorgen Clemensen
     Maren Clemensdtr
     Mette Clemensdtr
     Rasmus Clemensen i Oster Risoer
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Kirsten Sorensdtr i Kaalbye      15 Sep 1696  pg 202
2HUSB:  Jorgen Poulsen
CH:   Soren Jorgensen 12
     Poul Jorgensen 10
     Rasmus Jorgensen 7
     Dorthe Jorgensdtr 13
1HUSB:  Soren Nielsen (dod)
CH:   Maren Sorensdtr 15
BRO:   Hans Sorensen Remsnider i Kaalbye
1HUSB.BRO: Mikkel Nielsen i Tafteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Madsdtr i Kaalbye   16 Sep 1696   pg 203
HUSB:  Niels Rasmussen Bryde
CH:   Mette Nielsdtr 9
     Ane Nielsdtr 6
     Mads Nielsen 3
MODER:  Maren Jensdtr
? Ole Jensen skriver i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Christensdtr i Morup  23 Sep 1696   pg 205
HUSB:  Mikkel Johansen
½BRO:  Christen Rasmussen i Nordbye
SIS:   Karen Christensdtr i Morup
      CH: Mikkel Sorensen i Morup (for his mother)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Hans Poulsen i Haarmark   10 Oct 1696   pg 207
WIFE:  Mette Jorgensdtr
CH:   Ane Hansdtr 15
BRO   Ole Poulsen i Langemark
WIFE.CH:     Jorgen Sorensen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Kirsten Jensdtr i Norbye   2 Dec 1696   pg 208
HUSB:  Jorgen Nielsen
CH:   Niels Jorgensen
     Rasmus Jorgensen
     Jens Jorgensen
     Soren Jorgensen - all of age
     Karen Jorgensdtr
     Bodil Jorgensdtr
? Clemen Pedersen
     
Christen Jensen Skreder standsvend i Norbye  8 Dec 1696   pg 211
WIFE:  Kirsten Michelsdtr
CH:   Mikkel Christensen 6
BRO:   Jens Jensen standsvend skraeder i Norby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Jensen = ... i Haarmark     21 Jan 1697  pg 212
CH:   Schulst Sorensdtr 21
     Ane Sorensdtr 19
     Kirsten Sorensdtr 16
     Mette Sorensdtr 14
     Rasmus Sorensen 11
     Jens Sorensen 8
HER.BRO:     Peder Rasmussen Smid i Permelille
guard: Soren Hansen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Jorgensen i Tafteberg  22 Jan 1697   pg 214
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Jorgen Jensen of age (gets the house & farm)
     Ellen Jensdtr = Peder Jensen i Tanderup
     Peder Jensen i Holland (?dod)
WIFE.BRO: Morten Pedersen i Tanderup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Jensen i Haarmark   26 Jan 1697   pg 216
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Jens Jorgensen 21
     Ane Jorgensdtr 20
     Bodil Jorgensdtr 17
WIFE.BRO: Peder Sorensen i brunbye & Jorgen Sorensen i Langemark
WIFE.1HUSB: Jens ... (dod - 27 Feb 1668)
WIFE.CH:     Soren Jensen
     Maren Jensdtr
wgd: Ole Jensen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Peder Jensen tommermand i Nordby   1 Feb 1697   pg 218
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Pedersen 28
     Jorgen Pedersen 20
     Rasmus Pedersen 16
     Jacob Pedersen 13
     Kirsten Pedersdtr 22
     Karen Pedersdtr 7
WIFE.BRO: Jens Jensen Smid i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Hansen hos Jacob Clemensen i Trandberg  12 Mar 1697  pg 220 223 231
WIFE:  Giertrud Jacobsdtr
BRO:   ( Hans Hansen - dod) = ... , sister of Jens Mortensen & Rasmus Mortensen i Brunby
      CH: Hans Hansen i Orbye
STIFFAD:     Bent Jorgensen i Orbye
WIFE.FADER: Jacob Clemensen gmd i Trandberg
guard: Jens Mortensen i Brunbye & Bent Jorgensen i Orbye
? Rasmus Mortensen skipper fra Norge
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Madsen standsvend i Onsberg   10 Mar 1697  pg 223
WIFE:  Bodil Rasmusdtr 
2 CH:  Rasmus Sorensen ungkarl i lifregmt i Siaelland
     Dorthe Sorensdtr 28
WIFE.BRO: Lars Bocher i Onsberg
guard: Ole Vester skraeder i Osterbye
wgd: Ole Jensen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Peder Rasmussen i Nordbye  18 Feb 1697   pg 224
2WIFE:  Maren Jensdtr
1WIFE:  
CH:   Karen Pedersdtr 20
     Ane Pedersdtr 16
     Mette Pedersdtr 8
2WIFE.BRO: Jens Jensen skreder i Nordbye
1WIFE.BRO: Soren Mouritsen (dod - 27 Jul  1686)
guard: Rasmus Jensen Svenske i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Nielsdtr i Torup    26 Feb 1697   pg 226
HUSB:  Hans Rasmussen
CH:   Rasmus Hansen 14
     Karen Hansdtr 10
     Maren Hansdtr 7
     Niels Hansen 3
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Bertel Jensen standskend i Kaalby   17 May 1697  pg 228
2WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Bertel Bertelsen 10 wks
1WIFE:  
CH:   Jens Bertelsen 5
REL:   Jens Rasmussen Hiulmand unge i Kaalbye
1WIFE.REL: Mikkel Jensen i Kaalbye
1WIFE.SIS: Margrethe ... (dod) = Peder Poulsen i brunbye
2WIFE.FADER: Rasmus Villadsen gmd i Kaalbye (dod)
? Willum Rasmussen i Brunbye
wgd: Jens Jorgensen i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Jensen i Kaalbye    3 Jun 1697   pg 239
WIFE:  Apelone Jensdtr (=2. (trolov) Jens Sorensen gmd )
CH:   Hans Jensen 4
     Jens Jensen (dod efter fader)
FADER:  Jens Hansen Degn (dod)
WIFE.BRO: Jorgen Jensen i Permelille
WIFE.FAD: Jens Jorgensen i Kaalby
? Jochum Jensen (dod), Peder Jensen i Colbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Hans Pedersen standsvend i Tanderup      7 Jun 1697   pg 242
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Mette Hansdtr = Hans Nielsen i Onsberg
     Dorthe Hansdtr = Jens Jorgensen Smid i Osterbye
     Anders Hansen snieger
     Maren Hansdtr 20
     Ane Hansdtr 24
wgd: Rasmus Olsen i Tanderup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Margrethe Vognsdtr i Tafteberg    1 Sep 1697   pg 243
HUSB:  Peder Poulsen
CH:   Maren Pedersdtr 10
HUSB.BRO: Rasmus Poulsen 
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Olsen i Kaalbye     17 Sep 1697   pg 244
WIFE:  Karen Pedersdtr
FADER:  Ole Jensen i Haarmark (by: Henrich Sorensen )
WIFE.4CH:  (guard: Peder Thomasen i Orbye)
wgd: Peder Thomasen i Orbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Sorensdtr i Pillemark      14 Jun 1697  pg 249
HUSB:  Peder Olsen
CH:   Ole Pedersen 2
HUSB.MODER: Margrethe Pedersdtr (dod?)
REL:   Hans Jensen i Kaalbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Olsdtr i Permelille  15 Jun 1697   pg 249
HUSB:  Peder Jacobsen
BRO:   Jens Olsen 
     Espen Olsen
     Morten Olsen
SIS:   Margrethe Olsdtr = Jens Pedersen i Brunbye
     Mette Olsdtr 
1HUSB:  ... (dod - 4 Feb 1696)
? Jens Michelsen & Peder Rasmussen Smid i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Hans Jorgensen Bachmand standsvend i Pillemark     4 Nov 1697   pg 250
WIFE:  Bodil Jorgensdtr
CH:   Jorgen Hansen 18
     Jens Hansen 13
WIFE.BRO: Jens Jorgensen i Pillemark
     Jorgen Jorgensen i Pillemark
wgd: Thomas Sorensen i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Sorensen standsvend i Pillemark     4 Nov 1697   pg 252
WIFE:  Maren Rasmusdtr
CH:   Soren Jorgensen 2
BRO:   Thomas Sorensen i Pillemark (signed: Tonnos Sorensen )
WIFE.BRO: Poul Rasmussen i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Nielsen i Onsberg   8 Nov 1697   pg 253
WIFE:  Maren Christensdtr
BRO:   Niels Nielsen (dod)
      DAU:
½BRO:  Rasmus Rasmussen (dod) i Onsberg
      2 CH: ... Rasmusdtr = Rasmus Olsen i Bedser
         Maren Rasmusdtr = Corneli Erysen i Khvn
guard: Jens Pedersen 
wgd: Rasmus Pedersen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Bodil Nielsdtr i Langemark  9 Nov 1697   pg 255
HUSB:  Ole Madsen
BRO:   Jens Nielsen i Engelaue
SIS:   Karen Nielsdtr = Rasmus Michelsen
     Maren Nielsdtr = Jens Sorensen
     Margrethe Nielsdtr = afg. Niels Olsen
     Kirsten Nielsdtr (dod) 
      CH: Niels Rasmussen i Pillemark
     Mette Nielsdtr = Tonnes Rasmussen i Trandberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Rasmus Jensen i Torup    16 Nov 1697   pg 256
WIFE:  Ane Michelsdtr
CH:   Jens Rasmussen 18
     Mikkel Rasmussen 15
     Hans Rasmussen 11
     Jorgen Rasmussen 6
     Ane Rasmusdtr 13
BRO:   Morten Jensen den elder i Tranberg
     Peder Jensen i Bedser
     Soren Jensen i Bedser
?guard: Soren Tonnesen i Stafns
wgd: Jorgen Jensen i Stafns
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Jensdtr i Nordbye   18 Nov 1697   pg 262
HUSB:  Jens Sorensen Jyde
CH:   Soren Jensen
     Jens Jensen - begge myndige
     Maren Jensdtr
     Karen Jensdtr
     Kirsten Jensdtr
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Tanderup    6 Dec 1697   pg 265
1HUSB:  Jorgen Jensen (dod)
CH:   Maren Jorgensdtr = Lars Jacobsen i Tafteberg
     Ane Jorgensdtr = Soren Christensen
2HUSB:  Jorgen Pedersen (dod)
CH:   Hans Jorgensen i Pellemark (dod) = ... = 2. Peder Sorensen Krogsgaard i Pellemark
      CH: Jorgen Hansen
         Peder Hansen
     Jorgen Jorgensen i Tanderup
     Mette Jorgensdtr = Peder Jacobsen i Pellemark
     Maren Jorgensdtr = ... vaever? i Sielland
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Jensdtr i Torup    9 Dec 1697   pg 266
HUSB:  Jens Sorensen skoemager
CH:   Jens Jensen 8
     Bertel Jensen 8 twins
     Ane Jensdtr 3
     Barbra Jensdtr 1
BRO:   Rasmus Jensen deign i Bedser
?HUSB.CH: (of former marriage)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Christophersen i Nordbye    14 Dec 1697  pg 271
WIFE:  Mette Lausdtr
CH:   Kirsten Sorensdtr 21 ( Kirstine Sorensdtr )    (guard: Rasmus Svenske)
     Maren Sorensdtr 28 = (trolov) Mikkel Jorgensen
     Dorthe Sorensdtr (her svoger: Soren Lauridsen i Nordbye (signed: Soren Lausen)
WIFE.BRO: Morten Lausen i Nordbye (signed: Morten Lauritsen)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Andersen standsvend i Nordbye      15 Dec 1697  pg 273
WIFE:  Bodil Sorensdtr
CH:   Anders Sorensen 10
     Soren Sorensen 6
     Jens Sorensen 2
BRO:   Ip Andersen i Nordbye
WIFE.FADER: Soren Pedersen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Christen Jensen Tunboe i Nordbye   26 Dec 1697  pg 274
WIFE:  Bodil Jensdtr
CH:   Margrethe Christensdtr 8
     Jens Christensen 2
guard: Rasmus Jensen i Nordby & Laurids Rasmussen sneker i Nordbye
wgd: Anders Christensen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Karen Knudsdtr i Nordbye   20 Dec 1697   pg 276
HUSB:  Peder Poulsen
CH:   Mette Pedersdtr 3
FADER:  Knud Skkreder i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Mikkel Jensen Holm = Bodil Sorensdtr i Nordbye     18 Jan 1698  pg 277
CH:   Soren Michelsen  
     Mads Michelsen of age
     Jens Michelsen 15
     Morten Michelsen 12
     Ane Michelsdtr 21
     Margrethe Michelsdtr 19
HIS.BRO:     Ib Jensen Holm i Nordbye
guard: Jorgen Holm i Alstrup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Jorgensdtr i Pillemark  20 Jan 1698   pg 284
HUSB:  Soren Jensen
CH:   Jens Sorensen 13
     Maren Sorensdtr 10
BRO:   Jens Jorgensen i Pillemark
     Jorgen Jorgensen i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Sorensen standsvend i Pillemark     20 Jan 1698  pg 288
WIFE:  ... Jorgensdtr
CH:   Jorgen Sorensen
     Soren Sorensen
     Johanne Sorensdtr
BRO:   Peder Jorgensen i Onsberg
wgd: Joen Sorensen i Pillemark (? Iven Sorensen )
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Hansen standsven i Pellemark      20 Jan 1698  pg 288
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Ane Jorgensdtr 3
BRO:   Poul Hansen i Bedser
     Anders Hansen i Bedser
wgd: Niels Pedersen i Pellemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Rasmus Villadsen i Harmark  26 Jan 1698   pg 290
WIFE:  Kirsten Poulsdtr
CH:   Poul Rasmussen
     Niels Rasmussen - of age
     Ane Rasmusdtr = sl. Bertel Jensen i Kaalbye
     Maren Rasmusdtr = Willum Rasmussen i Brundbye
     Bodil Rasmusdtr 22
     Kirsten Rasmusdtr 19
? Willads Sorensen i Haarmark
wgd: Soren Pedersen i Harmark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Henrichsen i Haarmark      27 Jan 1698  pg 294
WIFE:  Maren Nielsdtr
CH:   Henrich Sorensen
     Rasmus Sorensen
     Jorgen Sorensen - of age
     Maren Sorensdtr 18
wgd: Soren Henrich Sorensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Michelsen i Morup    28 Jan 1698   pg 297
WIFE:  Apelone Pedersdtr
CH:   Peder Jensen i Orbye
     Mikkel Jensen unge i Morup
by: Mikkel Sorensen & Niels Michelsen i Morup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Bertel Sorensen i Brundbye  17 Mar 1698   pg 299
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Poul Bertelsen of age
     Ane Bertelsdtr 30
guard: Soren Rasmussen i Aurup & Rasmus Rasmussen i Waastrup
wgd: Tonnes Jensen i Brundby
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Jensdtr i Nordbye   17 Mar 1698   pg 302
HUSB:  Anders Sorensen
CH:   Ip Andersen standsven i Nordbye
     Soren Andersen (dod)
      CH: Anders Sorensen
         Soren Sorensen
         Jens Sorensen
     Johanne Andersdtr = Christen Rasmussen i Tafteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Karen Hansdtr i Nordby    18 Mar 1698   pg 303
HUSB:  Jens Jensen lademand
CH:   Jens Jensen 3
     Rasmus Jensen 12 wks
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Sorensen Boichen/Bachmand i Pillemark      3 May 1698   pg 304
WIFE:  Ane Mortensdtr
CH:   Soren Jorgensen 12
     Morten Jorgensen 9
     Mette Jorgensdtr 6
     Ane Jorgensdtr 4
FARBRO: Laurits Rasmussen Bocher? i Onsberg ( Lars Rasmussen )
WIFE.MODER: Maren Jorgensdtr (guard: Peder Olsen i Pellemark)
wgd: Thomas Sorensen i Pellemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Barabra Olsdtr i Norby    23 May 1698   pg 306
HUSB:  Poul Jensen
CH:   Ane Poulsdtr = sl. Peder Jensen i Norby
     Kirsten Poulsdtr = Niels Jorgensen i Norby
     Bodil Poulsdtr = Mikkel Sorensen i Morup
     Jens Poulsen of age
     Maren Poulsdtr 28
     Johanne Poulsdtr = Soren Michelsen Holm i Norby
     Margrethe Poulsdtr 21
     Karen Poulsdtr 20
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Niels Olsen Bund i Osterby  5 Mar 1698   pg 306
WIFE:
?    Rasmus Olsen i Bedser
     ... = Cornelius Krevisens Raat
     Poul Olsen i Holland (dod)
      CH:
? Svend Skraeder i Khvn
wgd: Soren Hansen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Christen Olsen i Torup    24 May 1698   pg 308
WIFE:  Ane Mortensdtr
CH:   Ole Christensen
REL:   Peder Christensen Smid i Permelille
? Ole Christensen den elder (dod) = Johanne Jensdtr (dod - 24 Jan 1695) i Torup
wgd: Rasmus Knudsen i Langemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Sorensen skipper i Pillemark      26 May 1698  pg 311
WIFE:  Birgethe Jorgensdtr
CH:   Soren Jorgensen 25
     Jorgen Jorgensen 21
     Jens Jorgensen 16
     Claus Jorgensen 13
     Maren Jorgensdtr 10
     Else Jorgensdtr 7
BRO:   Ole Sorensen skipper i Onsberg
WIFE.REL: Jorgen Mortensen i Pillemark, Soren Mortensen i Orbye & Niels Mortensen i Permelille
wgd: Morten Jensen i Brunbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Poul Hansen i Bedser     27 Jun 1698   pg 313
     (testament 16 May 1696)
BRO:   Anders Hansen i Bedser
     Jorgen Hansen i Pellemark (dod)
      CH: Ane Jorgensdtr
HEIR:  Maren Pedersdtr = (forlov) Jens Jorgensen i Selsinggaard  (guard: Willads Sorensen i Bedser)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ole Sorensen Brunbye i Alstrup    30 Aug 1698  pg 317
WIFE:  Sinne Nielsdtr
CH:   Karen Olsdtr 5
     Soren Olsen 2
BRO:   Morten Sorensen i Bedser
     Bertel Sorensen i Osterbye
WIFE.STIFFAD: Poul Jensen i Brundbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Sorensen deign i Nordbye    9 Dec 1698   pg 318
WIFE:  Margrethe Rasmusdtr
CH:   Soren Sorensen
     Rasmus Sorensen - of age
WIFE.BRO: Soren Rasmussen i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ole Madsen skreder i Onsberg     6 Jun 1699   pg 321
CH:   Hans Olsen 30
     Dorthe Olsdtr 37
     Ane Olsdtr 32
     Maren Olsdtr = Soren Andersen i Onsberg
     Willads Olsen (dod)
      CH: Ane Willadsdtr
         Dorthe Willadsdtr
         Mette Willadsdtr
guard: Christen Olsen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Karen Pedersdtr i Langemark      13 Oct 1699  pg 322
HUSB:  Hans Sorensen
CH:   Soren Hansen 13
     Mette Hansdtr 11
     Dorthe Hansdtr 9
     Ane Hansdtr 5
     Maren Hansdtr 5 - twins
BRO:   Jens Pedersen i Taftebeg
HUSB.BRO: Velads Sorensen i Hormark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Dorthe Jorgensdtr hos Rasmus Rasmussen Damb i Onsberg      27 Nov 1699  pg 323
SIS:   Barbra Jorgensdtr (dod)
      CH: Mette Jorgensdtr = Jens Andersen i Haarmark
         Margrethe Jorgensdtr hos Jens Andersen above
     Maren Jorgensdtr (dod)
      CH: Jens Jorgensen
         Jorgen Jorgensen
         Dorthe Jorgensdtr = Clemen Olsen
         Margrethe Jorgensdtr
          CH:  Rasmus Rasmussen (mother living with him)
         Maren Jorgensdtr = Poul Christensen
         Bodil Jorgensdtr = sl. Hans Bachmand (wgd: Thomas Sorensen )
         Ane Jorgensdtr (dod)
          CH:  Jens Sorensen
             Maren Sorensdtr 
         Barbra Jorgensdtr = Thomas Sorensen alle i Pellemark
         Kirsten Jorgensdtr = Niels Pedersen i Selsingaard
½SIS:  Dorthe Sorensdtr = Soren Jensen i Onsberg
     Margrethe Sorensdtr 24
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Soren Rasmussen i Torup   13 Dec 1699   pg 324
WIFE:  Maren Pedersdtr
MODER:  Bodil Sorensdtr = Laurits Sorensen Kiempe i Torup
BRO:   Rasmus Rasmussen i Waastrup
½SIS:  Dorthe Jorgensdtr = Jens Michelsen
     Maren Jorgensdtr = Soren Sorensen i Langemark
     Jesper Rasmussen i Pellemark (dod) = ..., sister to Ole Hansen i Pellemark
      CH: Rasmus Jespersen 24
         Jesper Jespersen 15
         Ane Jespersdtr 16
     Siene Rasmusdtr = Niels Andersen i Tuse, Sielland
     Karen Rasmusdtr = Knud Mortensen i Ome?
WIFE.BRO: Jens Pedersen i Onsberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Karen Pedersdtr i Kaalbye  29 Jan 1700   pg 326
1HUSB:  Jens Ibsen (?dod - 17 Sep 1697)
CH:   Peder Jensen 20
     Ib Jensen 14
     Johanne Jensdtr 18
     Karen Jensdtr 10
1HUSB.BRO: Soren Ibsen i Brundbye
? Poul Bertelsen
guard: Peder Sorensen Krogsgaard & Jens Krogsgaard i Pellemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ane Jorgensdtr i Tanderup  13 Feb 1700   pg 328
HUSB:  Soren Christensen skreder
CH:   Dorthe Sorensdtr 3
BRO:   Jorgen Jorgensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Kirsten Jorgensdtr i Haarmark     15 Feb 1700  pg 329
HUSB:  Ole Jensen
CH:   Bodil Olsdtr = Hans Willadsen i Orbye
     Ane Olsdtr = Henrich Sorensen i Haarmark
     Karen Olsdtr = Rasmus Sorensen 
     Kirsten Olsdtr ugift
guard: Rasmus Sorensen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Niels Pedersen i Pillemark  22 Mar 1700   pg 333
WIFE:  Bodil Hansdtr
BRO:   Anders Pedersen i Engelaur
     Thomas Pedersen i Engelaur
     Molle Anders Pedersen i Pillemark
wgd: Peder Pedersen i Osterbye (signed: Peder Andersen or Mikkel Jensen )
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Kirsten Pedersdtr i Kaalbye      15 Mar 1700  pg 335
1HUSB:  Mikkel Ibsen (dod - 31 Jul 1695)
CH:   Dorthe Michelsdtr 17
     Karen Michelsdtr 11
HUSB.BRO: Soren Ibsen i Brundbye
guard: Jens Sorensen Krogsgaard & Peder Sorensen Krogsgaard i Pillemark
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Rasmus Sorensen i Pillemark      27 Apr 1700  pg 337
WIFE:  Maren Sorensdtr (?=2. Niels Pedersen i Brundbye)
CH:   Soren Rasmussen 5
     Beate Rasmusdtr 3
     Maren Rasmusdtr 2
REL:   Jorgen Sorensen i Orbye
? Christen Pedersen & Henrich Pedersen (brothers of Niels Pedersen above)
wgd: Knud Pedersen i Torup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Maren Rasmusdtr i Tanderup  3 Jun 1700   pg 339
HUSB:  Poul Jorgensen
MODER:  Schulst Mortensdtr 
BRO:   Morten Rasmussen (dod) = ... = 2. Hans Jensen i Pellemark
      CH: Hans Mortensen
wgd: Jorgen Pedersen i Tanderup
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Jensen Smid i Nordbye  16 Jun 1700   pg 340
WIFE:  Kirsten Michelsdtr
MODER:  Karen Jensdtr = sl. Rasmus Skreder
SIS:   Ane Jensdtr = sl. Peder Jensen i Nordbye
BRO:   Jacob Jensen i Aarhuus (dod) = ... = 2. Anders Jensen i Aarhuus
      CH: Jens Jacobsen i Aarhuus
SIS:   Dorthe Jensdtr (dod) = Jorgen Sorensen i Morup
      CH: Ane Jorgensdtr
? Mikkel Jensen (possibly another son - ?)
guard: Jens Pedersen Smid i Nordbye / Jens Jensen skreder
wgd: Christen Jostesen i Nordbye / Jens Madsen Jyde i Nordbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Mette Hansdtr i Bedser    22 Sep 1700   pg 344
HUSB:  Soren Nielsen standsvend
CH:   Maren Sorensdtr
BRO:   Ole Hansen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Niels Olsen sneker = Ane Olsdtr i Bedser    13 Apr 1699/7 May/6 Aug 1700  pg 345
CH:   ... Nielsen i Bremmerholm (? Mikkel Nielsen )
     Jorgen Nielsen
     3 datter i Samsoe
? Gunder Larsen
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Mette Sorensdtr i Brunby   25 Nov 1700   pg 347
HUSB:  Jens Sorensen Nor
CH:   Bodil Jensdtr 21
     Mette Jensdtr 17
     Ane Jensdtr 7
     Soren Jensen 14
     Ole Jensen 12
     Jens Jensen 9
     Jorgen Jensen 3
? Karen Sorensdtr (guard: her father's bro. Morten Mortensen i Brunbye)
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Hans Villadsen = Bodil Olsdtr i Orbye     6 Oct 1700   pg 350
CH:   Margrethe Hansdtr 12
HIS.CH: Bodil Hansdtr 15
HER.1HUSB: Hans Jorgensen (dod) i Permelille, brother of Morten Jorgensen i Pillemark (by: Soren Mortensen i Orbye)
HER.CH: Jorgen Hansen 17
HER.SIS:     ... Olsdtr = Rasmus Sorensen i Haarmark
     ... Olsdtr = Henrich Sorensen i Haarmark
? Soren Jorgensen i Orbye (dod - 11 Dec 1683)
guard: Clemen Tonnesen i Trandberg / Mourits Willadsen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jens Nielsen i Permelille  5 Aug 1700   pg 354
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Schulst Jensdtr 14 (Schuldst Jensdtr )
     Dorthe Jensdtr 7
BRO:   Peder Nielsen 
WIFE.BRO: Soren Rasmussen i Kaalbye
wgd: Peder Jacobsen i Permelille
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Jorgen Sorensen i Orbye   29 Nov 1700   pg 358
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   Jens Jorgensen 11
     Soren Jorgensen 8
     Ole Jorgensen 4
     Ane Jorgensdtr 13
WIFE.1HUSB: Jens Jorgensen i Orbye (dod - 26 Feb 1684)
WIFE.CH:     Bodil Jensdtr
     Maren Jensdtr (dod - 3 Jan 1702)
? Soren Jensen i Tafteberg & Jorgen Nielsen i Orbye
guard: Jens Sorensen i Brunbye / Espen Olsen & Morten Olsen i Orbye
wgd: Bent Jorgensdtr i Orbye
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

Ole Sorensen Lasen i Alstrup     14 Dec 1700  pg 360
WIFE:  Apelone Jorgensdtr
CH:   Soren Olsen 5
     Ane Olsdtr 2
guard: Rasmus Bentsen i Langemark & Ole Jensen i Torup / Soren Pedersen i Brunbye & Jens Pedersen i Tafteberg
wgd: Niels Olsen i Tafteberg
[Samso Grevskabs Gods, Holbaek skpr; Book 5 1694-1700; FHL film 49486]

////////////////////////////////////////END Book 5 ////////////////////////////////////////
     Samso Grevskabs gods, skpr Holbaek
     Oct 28, 2004

Rasmus Olsen i Bedser    16 Dec 1700   pg 2
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Ole Rasmussen 19
     Rasmus Rasmussen 11
     Soren Rasmussen 7
     Ane Rasmusdtr 14
REL:   Clemen Olsen i Onsberg & Lars Sorensen i Tafteberg
WIFE.MODER: Maren Rasmusdtr
? Ole Lauridsen i Morup (guard: Rasmus Olsen )
wgd: Morten Sorensen i Bedser
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Dorthe Jensdtr i Orbye    13 Jan 1701   pg 3 268
HUSB:  Christen Christensen
CH:   Christen Christensen 15
     Karen Christensdtr 11
     Mette Christensdtr 8
     Bodil Christensdtr 6
BRO:   Soren Jensen i Tafteberg
     Morten Jensen i Tafteberg/ i Orbye
guard: Poul Bertelsen
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Dorthe Jorgensdtr i Langemark     27 Jan 1701  pg 6
HUSB:  Jens Michelsen
CH:   Jorgen Jensen 10
     Mikkel Jensen 12
     Morten Jensen 7
     Else Jensdtr 3
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Morten Jorgensen i Langemark     19 May 1701  pg 7
WIFE:  Dorthe Hansdtr
wgd: Ole Hansen i Pillemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Peder Sorensen standsvend i Brundby      14 Jul 1701  pg 8
WIFE:  
CH:   Soren Pedersen =
     Christen Pedersen 20
     Morten Pedersen 17
     Bodil Pedersdtr 10
ILLEG.CH: Maren Pedersdtr tien hos Barbara Jorgensdtr i Kolbye
wgd: Jens Sorensen i Brunbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Niels Jensen Oster i Bedser      31 Aug 1701  pg 9
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr
     Maren Nielsdtr
WIFE.BRO: Jens Nielsen Oster i Bedser
guard: Soren Olsen / Jorgen Jensen 
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]


Rasmus Lauridsen i Orby   1 Sep 1701   pg 10
WIFE:  Margrethe Mortensdtr
CH:   Jens Rasmussen of age
     Lars Rasmussen of age
     Peder Rasmussen of age
     Morten Rasmussen
     Jorgen Rasmussen of age
     Rasmus Rasmussen 19
     Hans Rasmussen 16
     Karen Rasmusdtr 15
BRO:   Peder Lauridsen i Khvn
wgd: Soren Mortensen i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ole Jensen i Koldby     7 Sep 1701   pg 11
WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Jens Olsen 25
     Anders Olsen 24
     Peder Olsen 20
     Maren Olsdtr 16
wgd: Ole Pedersen Sonder i Kolbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Pedersen i Onsberg   12 Oct 1701   pg 13
WIFE:  Ane Troelsdtr
CH:   Peder Jensen 6
     Maren Jensdtr 4
     Bodil Jensdtr 2
WIFE.REL: Soren Jensen Kaempe i Kolbye
guard: Jens Michelsen i Permelille
wgd: Laurids Kaempe i Torup
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Kirsten Michelsdtr enke i Nordby   17 Oct 1701  pg 15
2HUSB:  Jens Smid (dod)
1HUSB:  Christen Jensen Skraeder i Nordbye
CH:   Mette Christensdtr 11
1HUSB.BRO: Niels Jensen Skraedder 
      Jens Jensen 
      Stj Jensen alle i Nordbye
SIS.CH: Ane Cathrine Christensdtr i Khvn
? Mikkel Christensen 
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Pedersen standsvend i Kaaldbye      14 Dec 1701  pg 16
WIFE:  Mette Sorensdtr
CH:   Ane Jensdtr 6
     Mette Jensdtr 3
½BRO:  Soren Jensen i Kaalbye
     Ole Jensen i Kaalbye
wgd: Jens Krogsgaard i Pillemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Niels Olufsen i Osterbye   16 Dec 1701   pg 17
WIFE:  Lisbeth Hansdtr
CH:   Bodil Nielsdtr 12
     Dorthe Nielsdtr 8
     Maren Nielsdtr 6
WIFE.BRO: Soren Hansen i Haarmark
wgd: Morten Hansen Helboe i Ysterbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Soren Jensen Kiempe i Pillemark    16 Feb 1702  pg 19
WIFE:  Johanne Michelsdtr
CH:   Bodil Sorensdtr 4
     Ane Sorensdtr 1
BRO:   Laurids Kaempe i Torup
     Jorgen Jensen
SVOGER: Mads Jensen & Jens Christensen Smid i Onsberg
WIFE.FAD: Mikkel Hansen, sviger fader af Soren Jensen
WIFE.SIS: Dorthe Michelsdtr = Peder Olsen
guard: Soren Jensen Kiempe i Kolbye, Jens Michelsen i Permelille
wgd: Bertel Sorensen i Osterbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Poul Rasmussen i Pillemark  4 Mar 1702   pg 21
WIFE:  Mette Jensdtr      (=2. Mikkel Michelsen i Pillemark - by 16 Jan 1717)
CH:   Bodil Poulsdtr 7
     Dorthe Poulsdtr 1
WIFE.BRO: Soren Jensen i Pillemark
wgd: Thomas Sorensen i Pillemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Mette Nielsdtr i Trandberg  29 Jan 1702   pg 22
2HUSB:  Tonnis Rasmussen Lauboe
?CH:   Rasmus Tonnisen
     Jorgen Tonnisen?
1HUSB:  Soren ...
CH:   Rasmus Sorensen Tyverj
     Niels Sorensen
NOTE: unsure whose probate this is Andreasdtr relationships???
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jorgen Jorgensen i Pillemark     16 Feb 1702  pg 23
WIFE:  Maren Sorensdtr
BRO:   Jens Jorgensen i Pillemrk
SIS:   Barbara Jorgensdtr = Thomas Sorensen i Pillemark
     Bodil Jorgensdtr = sl. Hans Bakmand i Pillemark
     Maren Jorgensdtr = Poul Skraeder i Pillemark
     Dorthe Jorgensdtr = Clemen Olsen i Pillemark
     Margrethe Jorgensdtr = ... i Jylland
     Kirsten Jorgensdtr = Niels Pedersen i Selsinggaard
     Ane Jorgensdtr (dod) i Pillemark
      2CH: Jens Sorensen
         Maren Sorensdtr
WIFE.BRO: Ole Sorensen i Onsberg
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Knud Haukrog i Nordby    25 Apr 1702   pg 24
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Ane Knudsdtr 20
     Johanne Knudsdtr 18
     Soren Knudsen 15
     Jens Knudsen 12
     Jorgen Knudsen 8
BRO:   Jens Sorensen Samsing af Aarhuus
guard: Clemen Pedersen Jyde i Morup, Mikkel Madsen i Nordbye, Jorgen Mortensen, Rasmus Jensen
wgd: Christen Sorensen Degn
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Christen Jensen Schouboe i Koldby   1707  pg 24 **
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Peder Rasmussen skredder hos Tonnis Nielsen i Pillemark     4 May 1702   pg 26
CH:   Rasmus Pedersen 9
REL:   Niels Rasmussen i Pillemark
? Niels Rasmussen, Mikkel Jensen & Rasmus Skraeder i Pillemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Elias Simonsen bager i Onsberg    10 Mar 1702  pg 27
 (from Callundborg)
2WIFE:  Karen Zachariasdtr
CH:   Zacharias Eliasen abt 1
1WIFE:  Karen Christensdtr
CH:   Simon Eliasen 16
     Christen Eliasen 14
WIFE.FADER: Zacharias Hoph chirurgus
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Mikkel Nielsen = Margrethe Rasmusdtr i Taftebjerg   26 May 1702  pg 30
CH:   Maren Michelsdtr 28
     Mette Michelsdtr 26
     Margrethe Michelsdtr 23
HIS.SODSK.CH:  Poul Jensen i Brundbye 
         Jacob Jensen i Brundbye, 
         Soren Jensen i Brundbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Niels Christensen Smid i brundby   13 Jul 1702  pg 32
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Soren Nielsen
     Jens Nielsen Smed - of age
     Ane Nielsdtr
BRO:   Jens Christensen Smid i Brundbye
WIFE.BRO: Willads Sorensen i Haarmark
     Hans Sorensen i Langemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Clemensen i Brundby   20 Jul 1702   pg 36
2WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Christen Jensen 3
1WIFE:  
CH:   Clemen Jensen i Brundbye
     Ole Jensen i Permelille
     Bendt Jensen hos svogeren Soren Mortensen i Orbye
     Giertrud Jensdtr = Soren Mortensen i Orbye
     Karen Jensdtr = Ole Hansen i Krogsgaard
wgd: Morten Mortensen i Brundbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Clemen Sorensen ungkarl i Koldby   20 Jul 1702  pg 39
MODER:  Kirsten Jorgensdtr = STIFFAD: Mikkel Jensen
½BRO:  Soren Michelsen of age
½SIS:  Ane Michelsdtr 24
     Mette Michelsdtr 14
MORBRO: Peder Jorgensen i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Rasmus Jorgensen i Pillemark     24 Jul 1702  pg 40
WIFE:  Birgethe Sorensdtr
BRO:   Hans Jorgensen - of age
     Maren Jorgensdtr = Soren Pedersen i Trandberg
     Dorthe Jorgensdtr = Rasmus Jensen Kiemp i Tanderup
wgd: Soren Pedersen i Haarmark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Mette Jorgensdtr enke of Tafteberg, hos Jens Mortensen i Langemark   6 Nov 1702   pg 42
HUSB:  Soren Rasmussen (dod)
CH:   Rasmus Sorensen i Pillemark (dod)
      CH: Soren Rasmussen
         Birgethe Rasmusdtr
         Maren Rasmusdtr
     Jorgen Sorensen i Orbye (dod)
      CH: Jens Jorgensen
         Ole Jorgensen
         Ane Jorgensdtr
     Margrethe Sorensdtr = Jens Mortensen i Langemark
     Jens Sorensen i Brundby (dod)
      CH: Soren Jensen i Tafteberg
         Ole Jensen
         Jorgen Jensen
         Mette Jensdtr
         Ane Jensdtr
SVOGER: Jens Mortensen i Langemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Rasmus Tonnesen i Orby    16 Jan 1703   pg 43
WIFE:  Barbara Sorensdtr
7 CH:  Soren Rasmussen 25
     Tonnis Rasmussen 20
     Jens Rasmussen 18
     Rasmus Rasmussen 14
     Bodil Rasmusdtr 22
     Dorthe Rasmusdtr 16
     Barbara Rasmusdtr 8
BRO:   Ole Tonnesen i Langemark
     Erik Tonnesen i Krogsgaard
wgd: Erik Tonnesen i Krogsgaard
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jorgen Sorensen 19 ungkarl i Orby   16 Jan 1703  pg 45 135
MODER:  Maren Mortensdtr = STIFFAD: Peder Thomasen i Orby
BRO:   Morten Sorensen
     Soren Sorensen
     Espen Sorensen
     Casper Sorensen
SIS:   Karen Sorensdtr
½BRO:  Soren Mortensen
FADER:  Soren Mortensen (dod - 19 May 1690)
FARBRO: Morten Mortensen i Brundbye
guard: Jens Jensen unge i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Oluf Christensen Smid i Torup     29 Jan 1703  pg 46 
WIFE:  Karen Rasmusdtr
CH:   Bodil Olsdtr 21
REL:   Ole Thomasen i Langemark (? Ole Tonnesen)
wgd: Laurids Sorensen Kiempe i Torup
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Soren Jensen Tunboe i Nordby     3 Jan 1703   pg 47
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Margrethe Sorensdtr 13
BRO:   Jorgen Jensen i Tunsoe
?WIFE.CH: Jens Sorensen
     Soren Sorensen
     Jorgen Sorensen
     Dorthe Sorensdtr
wgd: Jorgen Jensen i Stauns
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Mette Christensdtr i Orby  18 Mar 1703   pg 48
HUSB:  Troels Hansen
CH:   Christen Troelsen 14
     Maren Troelsdtr 11
     Dorthe Troelsdtr 9
     Hans Troelsen 7
     Jacob Trolesen 5
     Peder Troelsen 1½
FADER:  Christen Endvoldsen i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Maren Olsdtr i Krogsgaard  11 Apr 1703   pg 49
2HUSB:  Erik Tonnesen
1HUSB:  Jens Pedersen (dod)
CH:   Mette Jensdtr = Jens Jepsen i Kaalbye
     Ane Jensdtr (dod) = Hans Sorensen i Permelille
      CH: Soren Hansen
         Jens Hansen - minors
     Kirsten Jensdtr (dod) = sl. Soren Sorensen i Kaalbye
      CH: Soren Sorensen 10
guard: Ole Hansen i Krogsgaard
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Maren Pedersdtr i Brundbye  9 Aug 1703   pg 50
HUSB:  Soren Michelsen Spinder
BRO:   ( Jorgen Pedersen - dod) i Onsberg
      CH: Peder Jorgensen 8
         Margrethe Jorgensdtr 6
guard: Mikkel Jorgensen Lamb i Onsberg
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Karen Rasmusdtr i Kaaldby  3 Sep 1703   pg 51
HUSB:  Troels Bentsen
CH:   Mette Troelsdtr 14
     Bendt Troelsen 4
BRO:   Jens Rasmussen Bryde i Kaalbye
     Niels Rasmussen Bryde i Kaalbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Tanderup    5 Jun 1703   pg 55
2HUSB:  Rasmus Olsen
1HUSB:  Soren ...
CH:   Dorthe Sorensdtr 30
REL:   Jacob Christophersen i Trandberg
? Dorthe Rasmusdtr (skift 5 Jun 1678 age 16? - probably above Dorthe Sorensdtr instead)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Jorgensen Smid i Osterby     17 Oct 1703  pg 57
2WIFE:  Dorthe Hansdtr
CH:   Ane Jensdtr 9
     Maren Jensdtr 7
     Karen Jensdtr 3
1WIFE:  
CH:   Jorgen Jensen 21
     Villads Jensen 19
     Maren Jensdtr 15
?HIS.CH:     Soren Jensen
BRO:   Soren Jorgensen Byshoy i Tanderup
2WIFE.BRO: Anders Hansen i Onsberg
wgd: Anders Jensen i Onsberg
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Morten Jorgensen i Bedser  12 Dec 1703   pg 58
2WIFE:  Ellen Olsdtr
CH:   Jorgen Mortensen 8
     Ole Mortensen 5
1WIFE:  Bodil Nielsdtr (dod)
CH:   Niels Mortensen 21
wgd: Ole Sorensen i Onsberg
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Rasmus Madsen i Bedser    17 Dec 1703   pg 61
WIFE:  Kirsten Tonnesdtr
CH:   Mads Rasmussen 18
     Dorthe Rasmusdtr 16
     Ane Rasmusdtr 13
WIFE.BRO: Erik Tonnesen i Krogsgaard
     Ole Tonnesen i Langemark
wgd: Ole Tonnesen i Langemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Dorthe Mortensdtr i Brundby      24 Dec 1703  pg 63
HUSB:  Rasmus Jorgensen (?dod)
CH:   Kirsten Rasmusdtr 20
     Morten Rasmussen 14
     Barbara Rasmusdtr 12
     Jorgen Rasmussen 9
     Karen Rasmusdtr 5
     Ane Rasmusdtr 3
BRO:   Jorgen Mortensen i Permelille
     Niels Mortensen i Permelille
     Soren Mortensen
? Jorgen Sorensen (dod - 1674)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Jensen skraeder i Brundby     16 Feb 1703      pg 65
2WIFE:  Maren Sorensdtr
1WIFE:  
CH:   Christen Jensen 18
     Jens Jensen 15
     Ane Jensdtr 14
     Bodil Jensdtr 9
BRO:   Sti Jensen i Kaalbye
     Ole Jensen i Brundby
? Soren Nielsen Smed i Brundby
wgd: Jorgen Bentsen i Orby (unsure of last name)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Bodil Christensdtr i Kaalbye     4 Jan 1704   pg 67
HUSB:  Jacob Drevitz skreder
CH:   Bodil Jacobsdtr 10 wks
FADER:  Christen Jensen Skauboe i Kaalbye
BRO:   Christen Pedersen (dod)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Jacobsdtr i Bedser    22 Jan 1704   pg 68
2HUSB:  Laurids Rasmussen
1HUSB:  Christen ...
CH:   Jorgen Christensen 20
     Christen Christensen 17
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Dorthe Sorensdtr i Pillemark     23 Jan 1704  pg 70
HUSB:  Jens Rasmussen
CH:   Soren Jensen 6
     Rasmus Jensen 3
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Rasmus Jensen i Tanderup   28 Feb 1704   pg 71
WIFE:  Mette Christensdtr
MODER:  Maren Hansdtr (dod)
MOD.SVIGERSON: Jorgen Jensen i Selsinggaard
SIS:   Dorthe Jensdtr pige i Khvn
     Bodil Jensdtr
? Peder Jensen Allerup i Pillemark ( Peder Jensen Allroe)
NOTE: not his probate, could be for his mother?
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Barbarra Michelsdtr i Brundby     4 Mar 1704   pg 75
HUSB:  Peder Christensen skomager
CH:   Mikkel Pedersen 5
     Christen Pedersen 3
     Else Pedersdtr 7
     Maren Pedersdtr 2
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Brundby    1704  pg 76
HUSB:  Bendt Pedersen
CH:   Jens Bentsen 12
     Peder Bentsen 10
     Knud Bentsen 8
     Giertrud Bentsdtr 14
     Maren Bentsdtr 5
FADER:  Jens Jorgensen i Kaalbye
BRO:   Jorgen Jensen i Permelille
SVOGER: Hans Vinter i Permelille
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Dorthe Michelsdtr i Pillemark     13 Mar 1704  pg 78
HUSB:  Peder Olsen
CH:   Tygge Pedersen 5
     Maren Pedersdtr 2
FADER:  Mikkel Hansen i Pillemark
? Jens Rasmussen skreder i huus & gaard & Peder Sorensen hiulmand i Pillemark (pg 121)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Kirsten Sorensdtr ugift hos Soren Hansen i Haarmark  2 Apr 1704   pg 79
BRO:   Rasmus Sorensen
     Jens Sorensen
SIS:   Skulst Sorensdtr = Soren Hansen i Haarmark
     Ane Sorensdtr
     Mette Sorensdtr
guard: Peder Rasmussen Smid i Permelille
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Peder Andersen Smid i Onsberg     15 Apr 1704  pg 81
FADER:  Anders Smid (dod - this is probably his probate)
? Bertel Sorensen i Bedser-Osterbye & brother Morten Sorensen
? Jorgen Nielsen Snedker, Hans Jorgensen
NOT A PROBATE but paying off debts of his father.
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Soren Hansen i Haarmark   3 Apr 1704   pg 83
WIFE:  Skulst Sorensdtr
SIS:   Lisbeth Hansdtr = Soren Rasmussen i Osterbye
     ... Hansdtr (dod) = Jens Michelsen i Brundbye
      CH:
WIFE.BRO: Rasmus Sorensen 18 i Haarmark
     Jens Sorensen i Haarmark
WIFE.FADER: Soren Jensen (dod - 21 Jan 1697)
WIFE.FARBRO: Peder Rasmussen i Permelille
? Jens Rasmussen i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Barbara Olufsdtr enke i Osterby    21 Apr 1704  pg 87
HUSB:  Jens ... (dod - 5 Sep 1695?)
CH:   Ane Jensdtr 22
     Bodil Jensdtr 18
     Mikkel Jensen 16
     Laurids Jensen 13
     Ole Jensen 9
HUSB.BRO: Jorgen Michelsen Lamb i Onsberg, nu hiemme i Norge
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Michelsen i Brundby   7 May 1704   pg 89
2WIFE:  Maren Jensdtr
1WIFE:  (dod - 28 May 1696)
CH:   Hans Jensen 17
     Mette Jensdtr 16
     Bodil Jensdtr 14
SIS:   ... Michelsdtr (dod - 28 May 1696)
      CH: Jorgen Jensen
REL:   Tonnis Clemensen & bro. Jorgen Clemensen i Brundby
? Jens Sorensen i Orbye
guard: Jens Pedersen i Brundbye (?= Ane Jensdtr )
wgd: Jens Michelsen i Permelille
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Mette Jensdtr enke i Morup  27 May 1704   pg 95
HUSB:  Clemend Mouridsen (dod)
CH:   Karen Clemensdtr = Soren Jensen Jyde i Morup
     Ane Clemensdtr = Peder Sorensen i Orbye
     Maren Clemensdtr = Hans Sorensen i Nordbye
     Morten Clemensen of age
     Apolone Clemensdtr  
guard: Mikkel Sorensen i Morup
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Bodil Mortensdtr i Bedser  29 May 1704   pg 98
HUSB:  Villads Sorensen
CH:   Soren Villadsen 7
     Ane Villadsdtr 3
BRO:   Soren Mortensen i Onsberg
HUSB.BRO: Jorgen Sorensen i Alstrup
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Kirsten Jorgensdtr i Orby  16 Jun 1704   pg 99
HUSB:  Jens Lauritsen
CH:   Ingeborg Jensdtr = Rasmus Rasmussen i Pillemark
     Maren Jensdtr ugift
     Jorgen Lauridsen of age (? Jorgen Jensen Lauridsen)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Jensdtr i Kaaldbye    3 Jul 1704   pg 100
HUSB:  Anders Andersen Bagge
CH:   Anders Andersen 13
     Maren Andersdtr 10
BRO:   Ole Jensen Bundtmager i Brundbye
     Sti Jensen Skraeder i Kaalbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Else Jorgensdtr i Onsberg  8 Jul 1704   pg 102
HUSB:  Morten Clemensen
CH:   Jorgen Mortensen - of age
     Jens Mortensen 25
     Karen Mortensdtr 32 i Khvn
     Dorthe Mortensdtr 23
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Christensdtr enke i Brundbye   21 Jul 1704  pg 103
HUSB:  Peder Sorensen (dod - 14 Jul 1701)
CH:   Soren Pedersen
     Christen Pedersen
     Morten Pedersen 20
     Bodil Pedersdtr 13
BRO:   Soren Christensen i Tanderup
     Jens Christensen i Pillemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Inger Rasmusdtr i Morup   23 Jul 1704   pg 105
2HUSB:  Jens Jensen
CH:   Peder Jensen 23
1HUSB:  Peder Clemensen (dod)
CH:   Clemen Pedersen 34
     Maren Pedersdtr 31
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Apolone Pedersdtr enke i Nordby    22 Jul 1704  pg 106
HUSB:  Jens Madsen Jyde (dod)
CH:   Peder Jensen 27  ( ? Peder Madsen )
     Ane Jensdtr 19
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Jorgensen unge i Osterby     19 Dec 1703  pg 109
WIFE:  Mette Nielsdtr
CH:   Jorgen Jensen 14
     Niels Jensen 11
     Soren Jensen 7
     Jens Jensen 2
     Karen Jensdtr 17
     Dorthe Jensdtr 4
     Jens Jensen 2 wks by 3 Aug 1704
REL:   Jens Michelsen i Permelille & Soren Jensen Kiemp i Kaalbye
wgd: Niels Pedersen Agerup
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Bodil Alfastdtr i Orbye   1 Oct 1704   pg 110
HUSB:  Jens Jensen Brundby
CH:   Alfast Jensen 15
     Bodil Jensdtr 13
BRO:   Niels Alfastsen i Orbye
HUSB.BRO: Peder Jensen i Orby
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Sorensen Steenhugger i Kaaldby      20 Sep 1704  pg 111
WIFE:  ?
1HUSB:  ... (dod - 3 Jun 1697)
STIFSON:     Hans Jensen 
guard: Peder Jensen Degn i Kolby
NOT Anders PROBATE: just change of guardian from Jens Sorensen Steenhugger to Peder Jensen Degn.
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Morten Jensen i Brundby    8 Oct 1704   pg 112
WIFE:  Mette Olsdtr
CH:   Jens Mortensen 23
     Karen Mortensdtr 18
WIFE.BRO: Jens Olsen i Torup
guard: Soren Mortensen i Orby
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Peder Pedersen i Osterby   15 Oct 1704   pg 115
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
CH:   Rasmus Pedersen i Tafteberg (dod) = ... = 2. Jens Christensen Helboe i Tafteberg
      CH: Kirsten Rasmusdtr
         Dorthe Rasmusdtr
     Niels Pedersen i Agerup
     Tonnis Pedersen i Tafteberg (dod)
      CH: Peder Tonnesen 22
         Barbara Tonnisdtr 17 (guard-REL: Morten Olsen & Espen Olsen i Orbye)
WIFE.CH:     ... = Anders Axelsen i Trandberg
STEPCH: Dorthe Jensdtr
     Peder Jensen i Brundby
? Peder Vestes i Osterby (dod - ?12 Jan 1692)
guard: Jens Sorensen i Tafteberg 
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Dorthe Jensdtr i Kaalbye   10 Nov 1704   pg 118
2HUSB:  Soren Jorgensen
CH:   Jens Sorensen 6
     Mette Sorensdtr 10
1HUSB:  Christen Troelsen (dod)
CH:   Hans Christensen 14
BRO:   Peder Jensen Degn i Kaalbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jacob Knudsen i Bedser    28 Nov 1704   pg 119
WIFE:  Charlotta Bertelsdtr
CH:   Ane Jacobsdtr 8
     Johanne Jacobsdtr 7 wks
     Bertel Jacobsen 5
? Rasmus Jensen Degn i Bedser
guard: Rasmus Knudsen i Langemark
wgd: Soren Jensen i Bedser
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Peder Olsen i Pillemark   opbud 6 Dec 1704    pg 121 130 (see pg 78)
2WIFE:  ...
1WIFE:  (dod - 13 Mar 1704)
2 CH:  ... Pedersen 5
     ... Pedersdtr 2
SVOGER: Peder Sorensen hiulmand i Pillemark
? Hans Sorensen karl i Kaalbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Lauridsen i Nordby   30 Dec 1704   pg 125
WIFE:  Kirsten Sorensdtr
CH:   Bodil Jensdtr 21
BRO:   Soren Lauridsen i Norby
WIFE.BRO: Soren Sorensen i Norbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Mikkel Jensen = Dorthe Olufsdtr i Haarmark   14 Jan 1705  pg 126
HIS.1WIFE: (dod - 16 Sep 1671)
HIS.CH: Jens Michelsen 37
     Jorgen Michelsen 34
     Ane Michelsdtr 41 ugift (guard: Soren Pedersen i Haarmark)
     Maren Michelsdtr = Peder Poulsen Synder i Brundby
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Soren Michelsen Spinder i Brundby   22 Jan 1705  pg 133
1WIFE:  Inger Jorgensdtr (dod)
CH:   Poul Sorensen myndig
     Ane Sorensdtr 27
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Morten Mortensen i Brundbye & Peder Thomasen i Orby  27 Jan 1705  pg 135
WIFE:  ...
STEPCH: Jorgen Sorensen (dod - 16 Jan 1703) (of Peder Thomasen i Orby)
     Morten Sorensen
     Soren Sorensen
     Karen Sorensdtr = Jens Rasmussen i Haarmark
     Soren Mortensen (half-bro to deceased Jorgen Sorensen )
SVIGERSON: Morten Jensen i Brundbye (of Morten Mortensen )
(NOT PROBATE FOR THESE - probably should be for Jorgen Sorensen )
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Sidsel Sorensdtr i Orby   20 Mar 1705   pg 138
HUSB:  Jens Jensen
BRO:   Soren Sorensen i Hulgnis, Espbye
     ... Sorensen (dod)
      CH: 2 datter
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Kirsten Tonnesdtr i Bedser  27 Jul 1705   pg 140
HUSB:  Rasmus Madsen Hjulmand (dod - 17 Dec 1703)
CH:   Mads Rasmussen 21
     Dorthe Rasmusdtr 19 (? Dorthe Madsdtr )
     Ane Rasmusdtr 10 (? Ane Madsdtr )
BRO:   Ole Tonnesen i Langemark
? Rasmus Tonnesen i Orbye (dod)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Rasmus Olsen i Tanderup   14 Jan 1706   pg 143
2WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Ane Rasmusdtr 2
1WIFE:  (dod - 5 Jun 1703?)
CH:   Dorthe Rasmusdtr
STEPCH: Dorthe Sorensdtr, her mother dod 5 Jun 1703
guard: Jacob Christophersen i Trandberg
wgd: Thomas Sorensen i Pellemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Erik Tonnesen i Krogsgaard  18 Jan 1706   pg 147
2WIFE:  Ane Nielsdtr   (=2. (forlov) Jens Sorensen Tonboe)
CH:   Maren Eriksdtr 2
1WIFE:  Maren Olsdtr (dod - 11 apr 1703)
BRO:   Ole Tonnesen i Langemark
      CH: Jens Olsen i Kaalbye
     Rasmus Tonnesen i Orbye (dod)
2WIFE.FAD: Niels Christensen Smed i Brunbye (dod - 18 Jul 1702)
2WIFE.BRO: Soren Nielsen i Brunbye
     Jens Nielsen i Brunbye
? Ole Hansen i Krogsgaard
wgd: Soren Mortensen i Orby
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Jensdtr enke i Trandbjerg     21 Jan 1706  pg 148
HUSB:  Jorgen Clemmesen (dod)
CH:   Soren Jorgensen of age
     Maren Jorgensdtr = Jorgen Mortensen i Pellemark
     Karen Jorgensdtr 39
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Christensen Smed i Brundby    22 Jan 1706  pg 151
WIFE:  Apolone Pedersdtr
CH:   Christen Jensen of age
     Bodil Jensdtr = Jens Sorensen i Brunby
     Ane Jensdtr = Jens Olsen 
     Margrethe Jensdtr 28
     Barbara Jensdtr 26
     Dorthe Jensdtr 23
     Apelone Jensdtr 20
     Kirsten Jensdtr 14
wgd: Peder Pedersen i Brunbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Maren Christophersdtr enke i Onsberg      16 Feb 1706  pg 154
HUSB:  Soren Nielsen (dod - ?22 Jun 1697)
HEIR:  Margrethe Pedersdtr = Erik Jensen i Onsberg
     Berethe Jepsdtr = Jorgen Fynboe i Permelille ( Birthe Jepsdtr)
     Jep Jorgensen 14 i Permelille
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Peder Pedersen Skotte karl i Orby, slegt i Fyen    17 Apr 1705  pg 158
HEIRS:  Peder Madsen i Arbye
     Soren Bertelsen i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Johanne Michelsdtr i Pillemark    4 Mar 1706   pg 160 291
2HUSB:  Peder Sorensen hjulmand
1HUSB:  Soren Jensen (dod - 16 Feb 1702)
CH:   Bodil Sorensdtr 9
     Ane Sorensdtr 5
FADER:  Mikkel Hansen i Pillemark (old & svaghed)
SIS:   Dorthe Michelsdtr = Peder Olsen i Pillemark
     Johanne Michelsdtr (dod)
1HUSB.REL: Soren Jensen Kiempe i Kalbye & Jens Michelsen i Permelille
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ole Christensen Spinder i Onsberg   17 Mar 1706  pg 167
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Christen Olsen i Onsberg
     Rasmus Olsen i Pillemark - of age
? Peder Jacobsen (possibly married the WIFE?)
wgd: Rasmus Pedersen Damb i Onsberg
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jens Jorgensen i Bedser   opbud 13 Mar 1706    pg 170
WIFE:  
? Ane Jorgensdtr, efter sin FARBRO sl. Poul Hansen i Bedser (dod - 25 Jul 1698) & Anders Hansen i Bedser
?STIFFAD: Peder Sorensen Skreder i Pillemark
turns farm over to Jens Olsen i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Bodil Sorensdtr i Torup   18 Mar 1706   pg 172
3HUSB:  Lars Sorensen Kiempe
1HUSB:  Rasmus ...
CH:   Rasmus Rasmussen i Maastrup
2HUSB:  Jorgen ...
CH:   Maren Jorgensdtr = Soren Sorensen i Langemark
     .... (dod) = Jens Michelsen i Langemark
      CH: 3 sons & 1 datter
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Poul Jensen i Brunbye    18 Jun 1706   pg 174
WIFE:  Bodil Michelsdtr     (?=2. Soren Christensen i Stafns)
4 CH:  Jens Poulsen 14
     Mikkel Poulsen 12
     Ane Poulsdtr 7
     Maren Poulsdtr 2
BRO:   Jacob Jensen i Brunbye
Jorgen Poulsen 's stepch Maren Sorensdtr i Kolbye 
wgd: Jens Mortensen i Brunbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Bodil Pedersdtr i Kaaldby  29 Jan 1706   pg 178
2HUSB:  Christen Jensen Schauboe
CH:   Maren Christensdtr = Niels Bryder i Kaalbye
     Bodil Christensdtr (dod) = Jacob Dreivits Skreder i Kaalbye
      CH: Bodil Jacobsdtr
     Mette Christensdtr = (trolov) Soren Rasmussen i 
1HUSB:  Peder Christensen (dod)
CH:   Peder Pedersen Schreder i Brunbye - of age
     Ane Pedersdtr = Peder Jensen Deign i Kaalbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Anders Jepsen i Brundby   30 Jun 1706   pg 182
WIFE:  Kirsten Sorensdtr    (?=2. Soren Mortensen )
CH:   Jeppe Andersen 11
     Maren Andersdtr 6
BRO:   Jens Jepsen i Kaalbye
     Peder Jepsen i Kaalbye
     Morten Jepsen
SIS:   Kirsten Jepsdtr
MODER:  Ane Jorgensdtr
WIFE.BRO: Soren Sorensen i Langemark
WIFE.MODER: Maren Sorensdtr i Langemark = Soren Sorensen (dod)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Jorgensdtr 11 i Pillemark     28 Sep 1706  pg 188
MODER:  Maren Nielsdtr = STEPFAD: Peder Sorensen i Pillemark
½BRO:  Jorgen Pedersen 6
     Soren Pedersen 4
     Niels Pedersen 16 wks
FADER:  ( Hans Hansen - dod 20 Jan 1698)
FARBRO: Anders Hansen i Bedser
      STEPSON: Lars Pedersen i Bedser
     Poul Hansen i Bedser (dod - 25 Jul 1698) - til Jens Jorgensen i Bedser
guard: Jens Jorgensen
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ole Andersen i Haarmark   opbud 10 Nov 1706    pg 191
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Lauridsdtr i Onsberg   21 Dec 1706   pg 196
HUSB:  Troels Rasmussen strandsvend
BRO:   Peder Lauridsen i Khvn
SIS:   Maren Larsdtr = Niels Rasmussen i Permelille
     Karen Larsdtr = Niels Rasmussen i Orbye
BRO:   Rasmus Lauridsen (dod) i Orbye
      CH: Jens Rasmussen
         Lars Rasmussen
         Peder Rasmussen - of age
         (total of 7 sons & 1 datter)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jorgen Sorensen skraeder i Langemark      21 Jan 1707  pg 200
2WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Jens Jorgensen 21
     Ane Jorgensdtr 23
1WIFE:  Ane Sorensdtr (dod)
CH:   Jens Jorgensen i Onsberg
     Peder Jorgensen i Langemark - of age
     Soren Jorgensen i Onsberg (dod abt 1704)
wgd: Morten Andersen i langemark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ellene Jensdtr i Tanderup  24 Feb 1707   pg 203
HUSB:  Peder Jensen
CH:   Jens Pedersen 9
     Soren Pedersen 7
     Maren Pedersdtr 3
BRO:   Jorgen Jensen i Tafteberg (only BRO) 
HUSB.STIFFAD: Morten Pedersen (dod abt 1706)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jorgen Jensen strandsvend i Onsberg      2 Mar 1707   pg 211
WIFE:  Ane Rasmusdtr      (=2. (trolov) Ole Madsen )
CH:   Rasmus Jorgensen 9
BRO:   Jens Jensen Esbensen i Tafteberg
wgd: Jacob Rasmussen
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Bodil Michelsdtr enke i Brunbye    11 Mar 1707  pg 213
2HUSB:  Soren Christensen i Stafns (forlov)
1HUSB:  Poul Jensen (dod - 18 Jun 1706)
4 CH:  Jens Poulsen 15
     Mikkel Poulsen 13
     Ane Poulsdtr 8
     Maren Poulsdtr 3
SIS:   Maren Michelsdtr = Jens Michelsen i Langemark
1HUSB.BRO: Jacob Jensen i Brunbye (dod 1721 & his sodsk.brn: Morten Jacobsen i Brunbye took over guardianship.)
1HUSB.SIS.CH: Soren Jorgensen i Tranberg (or just guardian?)
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Maren Michelsdtr i Brundby  11 Mar 1707   pg 221
HUSB:  Peder Poulsen Sonder
CH:   Poul Pedersen 8
     Maren Pedersdtr 7
     Niels Pedersen 3
     Mikkel Pedersen 2
BRO:   Jens Michelsen i Haarmark
HUSB.BRO: Christen Poulsen i Brunbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Dorthe Hansdtr i Trandberg  1 Apr 1707   pg 223
2HUSB:  Morten Jensen 
CH:   Apelone Mortensdtr 19
     Dorthe Mortensdtr 17
     Jens Mortensen 15
1HUSB:  Jens Pedersen Smed (dod - 16 Dec 1686)
CH:   Abelone Jensdtr = Peder Madsen i Jydland (? Apolone Jensdtr )
     Maren Jensdtr 32 tien i Kallundborg
     Margrethe Jensdtr 30 (only mentioned once so may have died?)
     Ole Jensen 28 tien Jens Mortensen unge i Tranberg
     Mette Jensdtr 23 tien i Tranberg
     Hans Jensen 25 weiler i Khvn 
1HUSB.REL: Peder Christensen Smed i Permelille 
      Jens Christensen Smed i Onsberg
2HUSB.BRO: Rasmus Jensen i Brunbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Bent Sorensen i Onsberg   29 Apr 1707   pg 235
2WIFE:  Ane Nielsdtr
1WIFE:  
CH:   Ane Bentsdtr 11
BRO:   Peder Sorensen i Orbye
wgd: Jens Pedersen Smed i Onsberg
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ole Jensen i Haarmark    7 Jun 1707   pg 237
WIFE:  Kirsten Jorgensdtr (dod - 15 Feb 1700)
CH:   Bodil Olsdtr (eldest - dod)
      2CH: Jorgen Hansen of age
         Margrethe Hansdtr (guard: Clemen Tonesen i Tranberg)
     Ane Olsdtr = Henrich Sorensen i Haarmark, brother of Rasmus Sorensen
     Kirsten Olsdtr ugift
?MODER: (dod - 6 Oct 1700))
guard: Rasmus Sorensen i Haarmark
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Karen Axelsdtr i Orby    20 Jun 1707   pg 239
HUSB:  Peder Jensen Brunbye
SIS:   Ane Hansdtr = sl. Morten Mortensen i Bedser
     Dorthe Hansdtr (dod) = Morten Jensen i Tranberg
      CH: 2 sons & 5 datter
? Jens Jensen Brunbye i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Christen Jensen Skauboe i Kkaalbye  19 Sep 1707  pg 231
WIFE:  Bodil Pedersdtr (dod - 29 Jun 1706)
CH:   Maren Christensdtr = Niels Rasmussen Bryde i Kaalbye
     Mette Christensdtr = Soren Rasmussen i Kaalbye
     Bodil Christensdtr (dod) = Jacob Dreivits Skreder i Kaalbye
      CH: Bodil Jacobsdtr 3
? Peder Jensen Deign
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Soren Jensen i Tafteberg   27 Sep 1707   pg 243
WIFE:  Ane Rasmusdtr
2 CH:  Jens Sorensen 12
     Rasmus Sorensen 7
BRO:   Morten Jensen i Orbye
     Hans Jensen i Permelille (dod 4 Feb 1696)
SIS:   Bodil Jensdtr ugift
? Mette Jorgensdtr = sl. Soren Rasmussen i Tafteberg 
? Jens Mortensen i Langemark (dod - 6 Nov 1702)
guard: Lars Sorensen i Tafteberg
wgd: Soren Tonesen i Stafns
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ifver Pedersen i Bedser   2 Oct 1707   pg 249
WIFE:  Skuldst Knudsdtr (dod)
5 CH:  Peder Iversen 30
     Knud Iversen 24
     Paaske Iversen 22
     Soren Iversen 15
     Ane Iversdtr 27
WIFE.BRO: Rasmus Knudsen i Langemark
? Paaske Pedersen, Knud Pedersen
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Giertrud Hansdtr i Langemark     19 Apr 1707  pg 257
 (born i Halland, Andreasdtr came to Khvn 24 years ago?)
HUSB:  Johannes Hansen Friis musikant fra Khvn (married 10 years - his 3rd marriage), i Kaalbye 1721
(born in Norge, came as a child to Samsoe for 16 years, since in Syen, Selland Andreasdtr to Khvn where learned Musicen &
married)
HUSB.MODER: Elisabeth Sander i Bedser, til hus hos Karen Skibbygge i Bedser
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Soren Pedersen i Nordby   12 Oct 1707   pg 260
WIFE:  Ane Michelsdtr
CH:   Mikkel Sorensen 15
     Karen Sorensdtr 13
     Maren Sorensdtr 8
     Dorthe Sorensdtr 2½
BRO:   Mads Poulsen i Nordbye
WIFE.BRO: Niels Michelsen Marup i Nordbye (? Niels Michelsen i Morup)
     Jens Michelsen i Nordbye
wgd: Soren Mortensen Holm i Nordbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Soren Stisen i Morup     13 Oct 1707   pg 263
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr
1WIFE:  Karen Michelsdtr
CH:   Ane Sorensdtr 48
     Karen Sorensdtr 30
     Dorthe Sorensdtr 35 = Soren Jensen Jyde i Nordbye
     Christen Sorensen 32
CH.SODSK.BN:   Niels Jensen skreder i Nordbye
         Jens Jensen skreder i Nordbye
CH.½BRO:     Mikkel Esbensen Bachmand i Nordbye
? Clemen Christensen barn fod i Nordbye (guard: Clemen Pedersen i Morup)
wgd: Clemen Pedersen i Morup
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Ane Willumsdtr i Koldby (fod i Jydland)    14 Oct 1707  pg 267
HUSB:  Ole Andersen Bager eller Bagge
5 CH:  Peder Olsen = ... i Onsberg
     Anders Olsen 15
     Dorthe Olsdtr 21
     Karen Olsdtr 18
     Kirsten Olsdtr 12
HUSB.BRO: Anders Andersen Bage/Bagge i Kaalbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Christen Christensen i Orby      19 Oct 1707  pg 268
2WIFE:  Dorthe Jensdtr (dod - 13 Jan 1701)
CH:   Christen Christensen (age 18 in 1701)
     Karen Christensdtr
     Mette Christensdtr
     Bodil Christensdtr - alle ugift
1WIFE:  
CH:   Mette Christensdtr = Rasmus Jensen i Tanderup
     Dorthe Christensdtr = Poul Bertelsen i Orbye
2WIFE.BRO: Morten Jensen i Orbye
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

Jep Jorgensen i Koldby    25 Nov 1707   pg 269
WIFE:  Kirsten Andersdtr
CH:   Troels Jepsen of age
     Margrethe Jepsdtr 24
BRO:   Jens Jorgensen i Kolbye
wgd: Jorgen Jensen i Permelille
[Samso Grevskabs gods, Holbaek skpr; Book 6 1700-1707; FHL film 49486]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////