HOME & Probate List Sonnerup Gods, Skifteprotokol
  

         Sonnerup Gods, Skifteprotokol
         Book 1 1722-1797 film 41358
         Book 2 1797-1850 FHL film 41359
         Book 3 1796-1852 FHL film 41359

Jens Simonsen i K.Hvalsoe  14 May 1722   pg 2 (not in index)
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Kirsten Jensdtr 13
wgd: Hans Jensen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Nielsdtr i N.Hvalsoe  9 Jul 1722   pg 5 
HUSB:  Anders Mortensen
7 CH:  Niels Andersen  26
     Morten Andersen 22
     Ole Andersen   18
     Christen Andersen    14
     Dorthe Andersdtr 12
     Poul Andersen  9
     Bodil Andersdtr 6
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Poul Mortensen i Baarup, Eskildstrup      18 Jul 1722  pg 8
WIFE:  Maren Rasmusdtr
4 CH:  Jens Poulsen   14
     Hans Poulsen   12
     Morten Poulsen  10
     Anedorthe Poulsdtr 8
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Jorgen Madsen i K.Hvalsoe  10 Dec 1722   pg 11
WIFE:  Dorthe Mortensdtr
2 CH:  Morten Jorgensen 3
     Bodil Jorgensdtr 5
WIFE.BRO: Christen Mortensen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Rasmussen i N.Hvalsoe      26 Jan 1723  pg 14
WIFE:  Ingeborg Mathiasdtr
2 CH:  Karen Nielsdtr  2 (guard: Erik Jensen i Molle gaard, K.Eskildstrup)
     Dorthe Lucie Nielsdtr ˝ (guard: Lars Pedersen i Tingerup, Soderup)
wgd: Bonde Christensen or Bunde Christensen 
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Jorgen Larsen i Bucherup/ Soderup   20 Feb 1723  pg 21
2WIFE:  Kirsten Jorgensdtr
CH:   Lars Jorgensen  3
1WIFE:
CH:   Ane Jorgensdtr  17
     Ellen Jorgensdtr 15
wgd: Lars Larsen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christen Pedersen i Abbetved     10 Jun 1723  pg 25
WIFE:  Else Christophersdtr or Ellen Christophersdtr (=2. Peder Hansen )
CH:   Peder Christensen    5˝ 
wgd: Anders Olsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Poulsen i K.Hvalsoe   16 Jul 1723   pg 28
WIFE:  Maren Jensdtr  (=2 Christen Nielsen )
4 CH:  Sidse Hansdtr  22
     Jens Hansen   15
     Kirsten Hansdtr 13
     Dorthe Hansdtr  7
guard: Morten Mortensen      wgd: Ole Knudsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

... i Saabye     10 Nov 1723  pg 31 (not in index)
HUSB:  Hans Larsen
CH:   Peder Hansen   2
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Jensen i Lille Walbye      28 May 1723  pg 34
WIFE:  Ane Madsdtr
5 CH:  Gundel Nielsdtr = Niels Olsen i Gunselille
     Birthe Nielsdtr = Mads Pedersen i Olssoemagle
     Niels Nielsen  15
     Kirsten Nielsdtr 17
     Margrethe Nielsdtr    12
guard: Hans Pedersen i L.Walbye & Peder Jensen i Windinge  wgd: Rasmus Madsen i Bircherup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Jacob Pedersen i N.Hvalsoe  6 May 1724   pg 41
WIFE:  Giertrud Andersdtr
4 CH:  Peder Jacobsen  19
     Lars Jacobsen  17
     Anders Jacobsen 3˝
     Kirsten Jacobsdtr    8
wgd: Anders Mortensen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ole Jensen rogter ugift hos Lars Jensen Wind forpagter i Sonnerupgaard      12 Dec 1724  pg 44
SODSKENDE SKULDE:
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Laursen ( Peder Larsen ) moller i Taderup Molle, K.Saabye     16 May 1725  pg 45
WIFE:  Maren Stephensdtr
SIS:   Magdalena Larsdtr = Lars Poulsen i Allerup, Tuse-Merlose herit
     Ane Larsdtr   with son i Ohen, Syf, Roeskilde amt ( Ane Andersdtr )
˝SIS.CH:     Peder Pedersen 
     Christen Hansen - begge af Englerup
wgd: Rasmus Andersen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Bodil Knudsdtr i K.Hvalsoe  15 Aug 1726   pg 54
HUSB:  Hans Jensen
4 CH:  Morten Hansen  4
     Kirstine Hansdtr 12
     Kirsten Hansdtr 8
     Walborg Hansdtr 7
guard: Knud Knudsen i K.Hvalsoe, Anders Larsen i N.Hvalsoe, Lars Jensen i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Erik Jensen i Stedstrup, Eskildstrup, Tuse-Merlose herred, Holbaek   28 Nov 1726  pg 56
WIFE:  Maren Christensdtr
STIFDTR:     ..... (dau of afg. Niels Rasmussen i N.Hvalsoe)
guard: Lars Rasmussen       wgd: Thomas Olsen Huulegaard 
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Anders Wognsen i N.Hvalsoe  30 Nov 1726   pg 61
WIFE:  Kirsten Knudsdtr
7 CH:  Knud Andersen
     Frands Andersen
     ... Andersen
     Anneche Andersdtr - krobling
     ... Andersdtr  =
     ... Andersdtr  =
     ... Andersdtr  =
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Nielsen Skaaning i N.Hvalsoe  9 Mar 1728   pg 66
WIFE:  Ellen Andersdtr
3 CH:  Anders Nielsen  7
     Kirsten Nielsdtr 3
     Else Nielsdtr ˝
guard: Lars Jensen & Anders Lauritsen i N.Hvalsoe  wgd: Anders Mortensen i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Christensdtr i K.Hvalso      23 Mar 1728  pg 68
HUSB:  Anders Jensen
HEIRS:
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peter Jacobsen Smid i K.Hvalsoe    26 Mar 1728  pg 72
WIFE:  Ane Sorensdtr
CH:   
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Nielsen Krog i Steedstrup    15 Apr 1729  pg 76
WIFE:  Karen Hansdtr
(no heirs listed)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Rasmus Andersen i Dumpedal Molle, Hvalsoe   14 Jul/4 Sep 1730   pg 78
WIFE:  Ane Jensdtr
4 CH:  Anders Rasmussen 12
     Peder Rasmussen 7
     Karen Rasmusdtr 14
     Ane Rasmusdtr  9
WIFE.1HUSB: Anders Pedersen (dod - 3 Dec 1714)
WIFE.CH:     Jens Andersen
     Ane Kirstine Andersdtr
guard: Lars Jensen forpagter i Sonnerupgrd & Hans Rasmussen i Windre Molle
wgd: Peiter Heller i Tader Molle
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Kirsten Christensdtr i Smidstrup   19 Oct 1730  pg 106
HUSB:  Knud Jensen gmd
6 CH:  Niels Knudsen  14
     Maren Knudsdtr  = Anders Pedersen i N.Hvalsoe
     Bodil Knudsdtr
     Kirsten Knudsdtr
     Ane Knudsdtr
     Karen Knudsdtr
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Pedersdtr i Hiulbekshus      25 May 1731  pg 112
HUSB:  Niels Christensen
SIS.CH: Nelaus Andersen boend i Gronholt
     Niels Andersen  tien i Orup
     Jens Andersen  boend i Orup
     Maren Andersdtr i Stubberup
guard: Niels Mortensen i Hiulbekshuus
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Marie Knudsdtr i Stedstrup  26 Nov 1731   pg 117
2HUSB:  Jens Rasmussen gmd
CH:   Bodil Jensdtr
1HUSB:  Christen Knudsen
CH:   Niels Christensen    i Gadstrup
     Ane Christensdtr
2HUSB.BRO: Hans Rasmussen
guard: Jorgen Larsen i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ole Knudsen i Buske Kro   17 Sep 1732   pg 123
WIFE:  Ane Christensdtr
8 CH:  Knud Olsen    21 i Korsoer Skoele
     Christen Olsen  19 tien mester Hans Hansen Snedker i Korsoer
     Emanuel Olsen 13
     Anders Olsen   11
     Niels Olsen   8
     Kirsten Olsdtr  17 = Jorgen Stephensen i Dyrelund
     Johanne Cathrine Olsdtr 10
     Ane Olsdtr    7
curator: Hans Hansen Snedker i Korsoer   
guard: Caspar Hencke i K.Hvalsoe & Adrian Christophersen i Kongsted & Knud Andersen i N.Hvalsoe
wgd: herr Soren Jacobsen sognepraest i K.Hvalsoe & Saerlose
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Anders Nielsen i K.Hvalsoe  27 Jul 1733   pg 142
WIFE:  Sidse Olsdtr
2 CH:  Maren Andersdtr
     Ane Andersdtr
guard: Morten Mortensen i K.Hvalsoe         wgd: Morten Andersen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Rasmusdtr i K.Hvalso   2 Oct 1733   pg 146
HUSB:  Mads Gregersen hmd
CH:   Ane Madsdtr   ˝
FADER:  Rasmus Christensen i Spurehuuset
guard: Morten Andersen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Maren Pedersdtr i Thostrup  9 Feb 1734   pg 149
HUSB:  Hans Hansen hmd
CH:   Christen Hansen boend i Ubberup
     ... Hansdtr   = Laurs Jensen i Mierlose ( Lars Jensen )
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Sorensen hmd i K.Hvalsoe    28 Jul 1734  pg 151
WIFE:  (name not given)
CH:   Morten Pedersen 2
     Inger Pedersdtr 10
guard: Morten Mortensen i K.Hvalsoe    wgd: Mads Hansen i Vilstenbierg huuset
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Hansen hmd i N.Hvalso  6 Aug 1734   pg 155
2WIFE:  Karen Jensdtr
3 CH:  Poul Hansen   12 tien Niels Andersen i K.Hvalsoe
     Ane Hansdtr   8
     Sidse Hansdtr  5
1WIFE:
3 CH:  Mads Hansen   boende i Kidserup
     Hans Hansen   tien Anders Larsen i N.Hvalsoe
     Margrethe Hansdtr    hos Jens Christophersen i N.Hvalsoe
guard: Lars Jensen i N.Hvalsoe       wgd: Rasmus Pedersen i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Inger Jensdtr i Saerlose   1 Jul 1735   pg 159
HUSB:  Knud Ibsen
5 CH:  Jeppe Knudsen   15 tien Niels Nielsen i K.Hvalsoe
     Hans Knudsen   13 tien Niels Larsen i Aunserup
     Peder Knudsen  12 tien Jens Bendsen i Oem
     Jens Knudsen   11 hos Peder Rasmussen i Lejre
     Karen Knudsdtr  8 hiemme
? Niels Ibsen i Saerlose
guard: Rasmus Michelsen i Saerlose
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Rasmus Hansen hmd i Stedstrup     1 Jul 1735  pg 161
WIFE:  Karen Hansdtr
FADER:  Hans Rasmussen i Kiellinghuus
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Elisabeth Hansdtr i K.Hvalso     14 Jul 1735  pg 162
HUSB:  Rasmus Andersen
FARBRO.CH: Jens Ibsen i Saerlose
      Knud Ibsen i Saerlose
      Anders Ibsen i Roerup
      Peder Ibsen i Tolstrup
      Ane Dorthe Ibsdtr = Hans Andersen i Saerlose
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Knud Eriksen hmd i Kiedalsholm    4 May 1736   pg 165
WIFE:  (dod)
SIS:   Karen Eriksdtr (dod)
      CH: Lars Nielsen   tien Peder Johansen i Allinde-Lille
         Thomas Nielsen  boend i Buckerup
         Bodil Nielsdtr  = Peder Hein i Soderup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Olsen i Kildehuuset  1 Jul 1736   pg 171
WIFE:  Ane Laursdtr ( Ane Larsdtr )
CH:   Laurs Pedersen   6   ( Lars Pedersen )
     Maren Pedersdtr 23
guard: Knud Knudsen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christine Christensdtr i K.Hvalso      11 Oct 1737   pg 173
HUSB:  Morten Mortensen
3 CH:  Niels Mortensen boend i Baarup
     Lars Mortensen  hiemme
     Karen Mortensdtr = Ole Christensen i Old.huuset
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Jensdtr i Tingerup    8 Nov 1737   pg 178
HUSB:  Laurs Pedersen ( Lars Pedersen )
4 CH:  Peder Laursen  boende i Buckerup ( Peder Larsen )
     Ole Laursen   32 ( Ole Larsen )
     Niels Laursen  24 - begge hiemme ( Niels Larsen )
     Ane Laursdtr   = Soren Nielsen i Tingerup ( Ane Larsdtr )
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ole Nielsen hmd i Stedstrup      12 Nov 1737  pg 180
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Niels Olsen   2
WIFE.BRO: Niels Pedersen tien i Dumpedahlsmolle
WIFE.MORBRO: Christen Pedersen i Stedstrup
guard: Niels Tonnesen i Stedstrup 
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Sorensdtr inds hos Peiter Henrichsen i K.Hvalsoe  16 Jan 1739  pg 184
HUSB:  Soren Larsen
(no heirs listed)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Laursdtr ( Karen Larsdtr ) i K.Hvalsoe      16 Jan 1739  pg 185
HUSB:  Jens Pedersen hmd
(no heirs listed)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Bodil Thomasdtr i K.Hvalsoe      16 Jan 1739  pg 187
HUSB:  Frederich Laursen hmd ( Frederich Larsen )
MODER:  ... = Hans Madsen i Torkildstrup, Ryegaards gods
HUSB.FADER: Laurs Andersen Urte gmd ( Lars Andersen )
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ellen Nielsdtr i K.Hvalsoe  16 Jan 1739   pg 190 205
HUSB:  Ole Nielsen
(no heirs listed)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Bodil Knudsdtr i K.Hvalsoe  11 Jun 1739   pg 193
HUSB:  Laurs Morten ( Lars Mortensen )
CH:   Kirsten Laursdtr 1 ( Kirsten Larsdtr )
guard: Niels Andersen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Sidse Olsdtr i K.Hvalso   11 Jun 1739   pg 199
2HUSB:  Niels Andersen gmd
CH:   Karen Nielsdtr  1
1HUSB:  Anders Nielsen (dod)
3 CH:  Maren Andersdtr 8
     Ane Andersdtr  7
     Mette Andersdtr 6
guard: Lars Mortensen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ole Larsen = Ellen Nielsdtr i K.Hvalsoe    3 Jul 1739   pg 205 (not in index)
CH:   Niels Olsen   10
     Peder Olsen   6
     Lars Olsen    5
     Sidse Olsdtr   13
HIS.BRO: Tonne Larsen i Hauboerup
     Jesper Larsen i N.Eschildstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Nielsdtr i K.Hvalsoe   11 Jul 1739   pg 209
HUSB:  Mikkel Jensen hmd
CH:   Niels Michelsen 2
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Maren Laursdtr ( Maren Larsdtr ) i K.Hvalsoe      11 Jul 1739  pg 212
HUSB:  Laurs Hansen Skraeder hmd ( Lars Hansen )
4 CH:  Rasmus Larsen  9
     Peder Larsen   6
     Frederich Larsen 4
     Else Larsdtr   1
˝BRO:  Lars Larsen tien for mollersvend i Strandmollen, Holbech
guard: Morten Andersen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ingeborg Mathiasdtr i N.Hvalsoe    3 Jul 1739   pg 218
2HUSB:  Rasmus Pedersen gmd
1HUSB:  Niels Rasmussen (dod - 26 Jan 1723)
CH:   Dorthe Lucie Nielsdtr 17
     Karen Nielsdtr (dod)
SODSK.CH: Hans Hansen i Torkildstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Knud Frandsen hmd i K.Hvalso     30 Jul 1739  pg 228
WIFE:  Kirsten Laursdtr ( Kirsten Larsdtr )
BRO:   Niels Frandsen  boende i K.Hvalsoe
     Lars Frandsen (dod)
      CH: Karen Larsdtr  30 tien i Buske Kroe
     Jens Frandsen (dod) = ... = 2. Mads Rasmussen i Kidserup
      CH: Karen Jensdtr  12 hiemme
SIS:   Bodil Frandsdtr tien i Khvn
wgd: Claus Christensen i hadstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Olsdtr i Tingerup    9 Oct 1739   pg 231
HUSB:  Jep Nielsen hmd 
4 CH:  Niels Jepsen   14
     Ole Jepsen    12
     Hans Jepsen   4
     Kirsten Jepsdtr 7 (surnames assumed)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christen Mortensen i K.Hvalsoe    4 Mar 1740   pg 233
WIFE:  Maren Hansdtr
3 CH:  Hans Christensen 17 hiemme
     Ane Christensdtr = Rasmus Larsen i N.Hvalsoe
     Margrethe Christensdtr  21 hiemme
wgd: Knud Knudsen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Margrethe Berntzdtr hos Lars Jensen i K.Hvalsoe    25 Apr 1740  pg 240 (not in index)
CH:   Mathias Johansen Sigvart sognepraeste i Yster-vester Egede (dod) = Cathrine Marie Sigvardtz i Nestved
      CH: 
     Johan Johansen i Nestved
     Peder Lassen Johansen i Nestved
wgd: monsr Peiter Wittusen forvalter over Turebyeholm
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Anders Laursen ( Anders Larsen ) = Maren Mogensdtr gmd i N.Hvalsoe   he 24 Nov 1739/15 Jan 1740    pg 242 259
3 CH:  Lars Andersen  14
     Niels Andersen  8
     Kirsten Andersdtr    16
HIS.˝BRO: Knud Knudsen i K.Hvalsoe (by: Knud Andersen )
HIS.SIS:     ... Larsdtr = Lars Jensen i N.Hvalsoe
HER.BRO:     Christen Mogensen i N.Hvalsoe
gaard til: Rasmus Larsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Sophie Christensdtr i Stedstrup      16 Mar 1741  pg 268
HUSB:  Jens Rasmussen gmd
CH:   Jorgen Jensen  22
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Birthe Lauritzdtr ( Birthe Larsdtr ) i K.Hvalsoe    6 Jul 1741   pg 273 275
HUSB:  Jens Jensen Smed hmd (signed: Jens Jensen Grofsmed)
CH:   Kirstine Jensdtr 6˝
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Jensen hmd i Baarup  31 Jan 1742   pg 277
WIFE:  ...
CH:   ... Nielsdtr   = Knud Arentsen i Heinemoese
wgd: Hans Nielsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Knud Knudsen i    6 May 1741   pg 279 284
WIFE:  Maren Sorensdtr
CH:   Kirsten Knudsdtr 15
     Ellen Knudsdtr  9
REL:   Morten Andersen i K.Hvalsoe
     Lars Jensen i N.Hvalsoe
wgd: Christen Nielsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Christophersdtr i K.Hvalso    29 Nov 1741  pg 287
HUSB:  Niels Andersen gmd
CH:
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Frandsdtr i K.Hvalso   19 Nov 1742   pg 291
HUSB:  Peder Nielsen gmd
(no heirs listed)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christine Nielsdtr i N.Hvalso     29 Aug 1742  pg 297 301
2HUSB:  Claus Andersen Smed
CH:   Clare Clausdtr 4
1HUSB:  Rasmus ... (dod)
CH:   Niels Rasmussen 11
HUSB.BRO: Jens Andersen Hegelund bosse skiotte i Toyhuuset, Khvn (or deceased's bro?)
guard: Niels Mortensen gmd i N.Hvalsoe & Knud Andersen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Elisabeth Christensdtr i Stedstrup  30 May 1743  pg 302
2HUSB:  Jorgen Larsen hmd
1HUSB:  Jens Jensen (in index)  (? Jens Ibsen)
CH:   Frederich Jensen 19 tien i Slangerup, Grev Larvigs gods
     Mikkel Jensen  16 tien Frands Nielsen i N.Hvalsoe
1HUSB.BRO: Niels Ibsen hmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Sidsel Nielsdtr i N.Hvalsoe      14 Apr/9 Jul 1744    pg 304
HUSB:  Anders Pedersen gmd
CH:   Poul Andersen  22
     Bodil Andersdtr = Lars Mortensen gmd i K.Hvalsoe 
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Morten Andersen gmd sognefoged i K.Hvalso   9 Jul 1744   pg 311
WIFE:  Birthe Nielsdtr
CH:   Hans Mortensen  16
     Anders Mortensen 6
     Christen Mortensen    1˝
     Karen Mortensdtr 22
     Else Mortensdtr 18
     Mette Mortensdtr 10
BRO:   Poul Andersen
SIS:   ... Andersdtr = Soren Olsen i Baarup
     ... Andersdtr = Niels Mortensen i N.Hvalsoe
wgd: msr Niels Lund i Dompedaal
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Johanne Nielsdtr i K.Hvalsoe     9 Nov 1744/13 Jan 1745 pg 321
2HUSB:  Jens Jensen Vaever hmd 
1HUSB:  Jens (dod - 14 May 1722)
CH:   Kirsten Jensdtr 36 hiemme
guard: Hans Jensen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Kirsten Pedersdtr i Stedstrup     11 Mar 1745  pg 326
HUSB:  Christen Pedersen Krag hmd
DID:   Dorthe Pedersdtr = Jens Pedersen hmd i Stedstrup
˝BRO:  Christen Pedersen    i Graes, Jydland
˝SIS:  Else Pedersdtr  i Graes, Jydland
guard: msr Lars Huulegaard i Stedstrup (signed: Laurits Huulegaard)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Frederich Nielsen Blejmand i Dumpedalshus   21 Apr 1745  pg 332
2WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Niels Frederichsen    13
     Lars Frederichsen    9
     Rasmus Frederichsen   7
     Dorthe Frederichsdtr   3
1WIFE:
CH:   Ole Frederichsen 20 tien Christen Nielsen i K.Hvalsoe
     Marie Frederichsdtr   16 tien Anders Boesen i Smidstrup
BRO:   Christopher Nielsen i Bucherup
wgd: Conrad Knudsen i Kiedeholmshuuse
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Mortensen hos BRO Peder Mortensen sognefoged i N.Hvalsoe     12 Mar 1746  pg 336
WIFE:  Ingeborg Rasmusdtr inds hos Ole Snedker i K.Hvalsoe
4 CH:  Kirsten Nielsdtr 17 tien Hans Jensen i K.Hvalsoe
     Maren Nielsdtr  13 tien forpagter i Nysoe
     Andreas Nielsen 10 tien Niels Pedersen i N.Eskildstrup
     Christen Nielsen 8 hiemme
BRO:   Peder Mortensen sognefoged i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Kirsten Marcusdtr i K.Hvalsoe     28 Mar 1746  pg 338
HUSB:  Tage Nielsen hmd
4 CH:  Karen Tagesdtr  22 tien Peder Mortensen i N.Hvalsoe
     Kirstine Tagesdtr    19
     Ane Tagesdtr   15
     Johanne Tagesdtr 7 
guard: Lars Hansen vaever i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Anders Pedersen hmd i Stedstrup    18 Jul 1746  pg 344
WIFE:  Karen Christensdtr
4 CH:  Niels Andersen  32 gmd i Stedstrup, Skioldenesholms gods
     Christen Andersen    29 gmd i Stedstrup, Sonnerupgaards gods
     Peder Andersen  21 tien Ole Larsen gmd i Tingerup
     Ole Andersen   19 hiemme, laerer Skraeder haandverk
curator: Lars Pedersen gmd i Stedstrup   wgd: Niels Ibsen hmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Frands Nielsen gmd i K.Hvalsoe    8 Aug 1746   pg 346
WIFE:  Birthe Christensdtr
CH:   Ane Frandsdtr  12
     Niels Frandsen  10
     Kirsten Frandsdtr    8
     Christen Frandsen    3
wgd: Hans Hansen gmd i K.Hvalsoe guard: Lars Hansen vaever i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Marie Hansdtr i Smedstrup     15 Aug 1746  pg 350
HUSB:  Morten Tuesen gmd
1 CH:  Christen Mortensen    16 tien hiemme
guard: Morten Jorgensen gmd i Smedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Otte Knudsen hmd i Hiulebeckshuse   20 Oct 1746  pg 354
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Lars Ottesen   landsoldat tien Hans Rasmussen gmd i Omby
     Karen Ottesdtr  = Hans Jensen soldat under Cron Princens Regmt
     Maren Ottesdtr  tien Niels Jensen i Osager
     Ellen Ottesdtr  18 hiemme
? Knud Ottesen gmd i Kircherup
guard: Morten Nielsen i andet Hiulbechshuus, son of Niels Mortensen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Bodil Andersdtr i N.Hvalso     21 Feb 1747   pg 356
HUSB:  Lars Nielsen gmd
4 CH:  Niels Larsen   27 hmd i N.Hvalsoe
     Jens Larsen   23 tien hiemme
     Kirsten Larsdtr 32 tien i Khvn
     Sidse Larsdtr  = Anders Hansen i K.Saaby
guard: Knud Andersen i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Frederikke Sophie Lauritzdtr Lend ( Frederikke Sophie Larsdtr ) i K.Hvalso    22 May 1744/18 Mar 1747     pg
335 361
HUSB:  Jens Rasmussen Brehemer/Braemer (u-skiftboe) i Lovegaarden
CH:   Rasmus Jensen Bremmer  10
     Lauritz Jensen Bremmer 5
BRO:   Thidemand Christian Lend studiosus i Khvn
HUSB.BRO: Bendt Bremmer
HUSB.SIS: .... Bremmer = Andreas Maar i Englerup Molle
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ole Frederichsen ungkarl tine Hans Hansen gmd i K.Hvalso    28 Mar 1747  pg 363
˝BRO:  Niels Frederichsen    11 tien Niels Mortensen i N.Hvalsoe
     Lars Frederichsen    8 hos FARBRO i K.Hvalsoe
     Rasmus Frederichsen   7 hos FARBRO Christopher Nielsen i Bucherup
SIS:   Marie Frederichsdtr   18 tien i Qvandlose
˝SIS:  Dorthe Frederichsdtr   3
     Mette Frederichsdtr   1˝ - hos stifmoder Ane Nielsdtr i K.Hvalsoe
FARBRO: Christen Nielsen gmd i K.Hvalsoe
     Christopher Nielsen i Bucherup
? Hans Hansen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Jensen = Karen Knudsdtr hmd fattig i N.Hvalsoe  15 Aug 1747  pg 365
CH:   Kirsten Nielsdtr
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Anders Larsen i Hiulebechshuuse, en betlere i Kisserup     20 Feb 1748  pg 366
WIFE:  Ellen Rasmusdtr
5 CH:  Margrethe Andersdtr   23 tien Peder Pedersen i Alleslev
     Karen Andersdtr 21 laere vaeve hos Johan Rasmussen i andet Hiulebechshuus
     Hans Andersen  17 tien Peder Nielsen i K.Hvalsoe
     Lars Andersen  12
     Sidse Andersdtr 10
guard: ... enke = afg. Morten Nielsen (naboen)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ole Zachariasen hmd i Spuurehuset   26 Feb 1748  pg 368
WIFE:  Karen Jorgensdtr
CH:   Abelone Kirstine Olsdtr 9 wks
FADER:  Zacharias Olsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Bendte Christophersdtr i K.Hvalso   6 May 1748  pg 369
HUSB:  Niels Larsen Post hmd 
HEIRS:
guard: Mogens Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Anders Jensen hmd i K.Hvalsoe     6 May 1748   pg 370
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
4 CH:  Ane Andersdtr  19 tien Jens Hansen i N.Hvalsoe
     Jens Andersen  16 tien Poul Andersen i N.Hvalsoe
     Peder Andersen  13 tien Hans Hansen i K.Hvalsoe
     Rasmus Andersen 10 hiemme
guard: Tage Nielsen snedker
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Poulsen hmd i K.Hvalsoe     6 May 1748   pg 371
WIFE:  Karen Jensdtr
3 CH:  Maren Pedersdtr 18 tien Poul Andersen i N.Hvalsoe
     Ane Pedersdtr  10
     Niels Pedersen  1˝
guard: Tage Nielsen Snedker
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Kirsten Hansdtr i N.Hvalso  18 Apr 1748   pg 372
HUSB:  Jens Hansen gmd
MODER:  Maren Jensdtr = Christen Nielsen gmd i K.Hvalsoe
SODSK:  Jens Hansen   klokker i K.Hvalsoe
     Dorthe Hansdtr  enke = afg. Hans Andersen praestebonde i Saerlose
     Sidse Hansdtr (dod) = Peder Pedersen gmd i Torkildstrup
      4CH: Hans Pedersen
         Christen Pedersen     tien Knud Andersen i N.Hvalsoe
         Peder Pedersen
         Maren Pedersdtr alle hiemme
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Lars Larsen hmd i Aagerup  31 Oct 1748   pg 376
WIFE:  Bodil Hansdtr
CH:   Ingeborg Larsdtr = Peder Larsen gmd i Wipperod, Erichsholms gods
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Maren Laursdtr ( Maren Larsdtr ) i K.Valso   18 Apr 1750  pg 379
HUSB:  Rasmus Andersen hmd
SODSK:  Peder Larsen   hmd i Torkildstrup, Ryegaards gods
     Christen Larsen hmd i Rye, Ryegaards gods
     Ane Larsdtr   = Niels Larsen hmd i N.Valsoe
? Frederich Braband landsdommer
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Peitersen Heller kroemand i Bushe Kro   16 Oct 1750  pg 383
WIFE:  Ane Christensdtr
CH:   Ole Hansen
CH.˝BRO:     Knud Olsen Walsoe deign i N.Hierlose (signed: Knud Olsen Hvalsoe)
WIFE.SVIGERSON: Niels Christophersen i Dyyrelunde gaarden
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Conrad Knudsen hmd i K.Hvalsoe    2 Apr 1751   pg 392
WIFE:  Ane Dorthe Poulsdtr
CH:   Knud Conratsen  10
     Poul Conratsen  4
guard: Lars Mortensen i Walsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Lars Pedersen gmd i Stedstrup     19 Aug 1751  pg 396 (not in index)
WIFE:  Maren Christensdtr
SODSK.CH: Niels Jensen  landsoldat i Tudse, Universitets gods
     Ane Jensdtr   (dod) = Jens Nielsen hmd i Soderup, Universitets gods
      CH: Lars Jensen   12
         Jens Jensen   5
         Kirsten Jensdtr 9
wgd: Peder Andersen i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Birgethe Lovensteins enkefrue i K.Hvalsoe   3 Feb 1752   pg 405
HUSB:  Johan Lovenstein (dod) (testament? 3 Jul 1744)
HEIR:  Ane Ingeborg madame = herr Soren Jacobsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Knud Andersen gmd i N.Hvalso     11 May 1752  pg 406
WIFE:  Inger Pedersdtr
BRO:   Frands Andersen borger og sangkiaerer i Khvn
SIS:   Karen Andersdtr = Jeppe Pedersen i Khvn
     Sidselle Andersdtr = Jens Pedersen inds i Skov Vallingerode, Tollosegrd gods ( Sidsel Andersdtr )
     ... Andersdtr (dod)
      CH: Jens Larsen   gmd i N.Hvalsoe
         Niels Larsen   hmd i N.Hvalsoe
         Sidselle Larsdtr = Anders Hansen hmd i K.Hvalsoe ( Sidsel Larsdtr )
         Kirsten Larsdtr 39 tien i Khvn
BRO:   Christopher Andersen (dod)
      CH: Maren Christophersdtr   = Jens Hansen hmd i Kitzerop, Schulleropholms gods
     Niels Andersen (dod)
      CH: Ingeborg Nielsdtr     29 tien i Lyngbye Kroe
         Mette Nielsdtr  26 tien here i gaarden
wgd: Soren Hansen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Soren Larsen indsidder i K.Hvalsoe  7 Jun 1752   pg 414
WIFE:  Maren Jensdtr
CH:   Ane Sorensdtr  10
     Kirsten Sorensdtr    8
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Mortensen gmd i N.Hvalsoe    24 Nov 1752  pg 416
WIFE:  Bodil Andersdtr
CH:   Kirsten Nielsdtr 14
     Karen Nielsdtr  13
     Ane Nielsdtr   11
     Sidsel Nielsdtr 8
     Ellen Nielsdtr  3
     Morten Nielsen  3/4
     Anders Nielsen  3/4
wgd: Anders Knudsen i N.Hvalsoe      guard: Poul Andersen i N.Hvalsoe & Lars Mortensen i K.Hvalsoe
signed by: Peder Mortensen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Juliane Juliusdtr i Dumpedalshuset  27 Sep/10 Dec 1752   pg 426
HUSB:  Jorgen Albert Frederichsen hmd
CH:   Cathrine Sophie Jorgensdtr    5
HUSB.FADER: Frederich Hansen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Maren Jensdtr i N.Hvalsoe  4 Jul 1753   pg 428
HUSB:  Erik Madsen hmd
CH:   Frands Eriksen  9
     Ane Eriksdtr   10
HUSB.FADER: Mads Frandsen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Maren Sorensdtr i K.Hvalsoe      23 Dec 1753  pg 430
HUSB:  Christen Mogensen hmd
6 CH:  Kirsten Christensdtr   22
     Ane Christensdtr 18
     Maren Christensdtr    16
     Bodil Christensdtr    11
     Mette Lisbeth Christensdtr 8
     Karen Christensdtr    2˝
guard: Hans Larsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Olsen gmd i N.Hvalsoe  8 Nov 1754   pg 432
WIFE:  Kirsten Larsdtr (=2. (trolov) Niels Christensen
CH:   Dorthe Hansdtr  1
WIFE.FADER: Lars Jensen i Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Larsdtr i Tueholtshuset     26 Nov 1756  pg 437
HUSB:  Jens Larsen hmd
CH:   Christen Jensen 8
     Kirsten Jensdtr 6
     Knud Jensen   4
     Bodil Jensdtr  2
BRO:   Niels Larsen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Lars Hansen Vaever hmd i K.Hvalsoe  19 Sep 1757  pg 440
2WIFE:  Anneche Jorgensdtr
CH:   Hans Larsen   14
     Ane Cathrine Larsdtr 12 (? Cathrine Larsdtr )
     Pernille Larsdtr 7
     Marie Larsdtr  6
     Maren Larsdtr  4˝
     Charlotte Sophie Larsdtr 2
1WIFE:  Maren Larsdtr (dod - 11 Jul 1739)
CH:   Peder Larsen   24
     Frederich Larsen 22
     Else Larsdtr   19
2WIFE.FADER: Jorgen Olsen i Skov Wallingerod, Tollose gods
guard: Peder Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Jens Larsen hmd i Tueholtshuset    28 Jun 1758/3 Feb 1759 pg 449
WIFE:  Ane Jensdtr
4 CH:  Christen Jensen 11   (guard: Christen Larsen gmd i Stedstrup)
     Kirsten Jensdtr 9    (guard: Niels Pedersen gmd i N.Hvalsoe )
     Knud Jensen   7    (guard: u. Peder Larsen gmd i N.Hvalsoe )
     Bodil Jensdtr  4    (guard: Hans Nielsen hmd i Tueholtshuuset)
WIFE.BRO: Frederich Larsen gmd i Ordrup, Trudsholms gods
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Larsen gmd i Stedstrup     29 Jan/26 Nov 1759   pg 456
WIFE:  Helvig Nielsdtr (=2. (trolov) Lars Nilausen (signed: Lauritz Nilausen))
3 CH:  Lars Nielsen   8
     Ane Nielsdtr   16
     Maren Nielsdtr  10
BRO:   Peder Larsen gmd i Buccerup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Else Cathrine Nielsdtr i K.Hvalsoe  18 Dec 1759  pg 460 
HUSB:  Peder Larsen vaever hmd (? Niels Larsen in index - lists him as the deceased )
MODER:    Sidsel Andersdtr i this home    18 Dec 1759   pg 460  
BRO:   Peder Andersen
     Thomas Andersen
SIS:   ... Andersdtr  - all i Friderichborgs Rytter District
HUSB.SIS: Else Larsdtr (guard: Peder Nielsen i K.Hvalsoe ) (foraeldre skifter 11 Jul 1739 & 19 Sep 1749?)
HUSB.STIFMODER: Anneke Jorgensdtr
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christen Jacobsen moller i Tadere Molle    2 Jul/14 Nov 1763   pg 465
WIFE:  Inger Marie Larsdtr
CH:   Lars Christensen 32 vaerende ved Holmen, Khvn ( Lars Christensen Tiiberg)
     Hans Christensen 30 bodker i Khvn     ( Hans Christensen Tiiberg)
     Jens Christensen 26 tien i Hesle Molle   ( Jens Christensen Tiiberg)
     Margrethe Christensdtr  23 tien i Roskilde
     Johan Christensen    20 tien i Khvn      ( Johan Christensen Tiiberg)
     Ane Kirstine Christensdtr 14 tien i Roskilde
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Lund skiotte i K.Hvalsoe    9 Jan/16 Apr 1764    pg 468
WIFE:  Ane Jensdtr
BRO:   Andreas Lund   i Svogerslov
     Ole Lund     skiotte i Aastrup og boende i Tadere Molle
SIS:   Sidsel Hansdtr  = Peder Nielsen i Saeder sogn, Walloe
     Ane Hansdtr   = Mathias Andersen hmd i Wollerslov, Juellinge Lunds gods
WIFE.1HUSB: Anders Pedersen (dod - 3 Dec 1714)
WIFE.CH:     Ane Kirstine Andersdtr = Conrad Fabritius i Nyekiobing, Falster
wgd: Ole Hansen i Busche Kroe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Lars Svendsen ungkarl hos Niels Andersen gmd i K.Hvalsoe    15 Sep 1764  pg 475 (not in index)
BRO:   Jorgen Svendsen (dod)
      CH: Jens Jorgensen  25 inderste i Ortved, Svenstrup gods
         Ingeborg Jorgensdtr    16 tien i Saebye, Eegholms gods
     Niels Svendsen (dod)
      CH: Karen Nielsdtr  23 tien i Hvalsoe
         Gundel Nielsdtr 21 tien Niels Andersen i K.Hvalsoe
SIS:   Maren Svendsdtr = Niels Andersen gmd i K.Hvalsoe
     Ane Svendsdtr  (dod) = Rasmus Larsen gmd i Smidstrup
      CH: Marie Larsdtr  8
         Karen Larsdtr  6
˝SIS:  Kirsten Svendsdtr    = Andreas Jensen tommermand i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Borgesdtr i K.Hvalso  28 Sep 1764   pg 479
HUSB:  Svend Jorgensen hmd
MODER:
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Jorgensdtr i K.Hvalsoe  2 Oct 1764   pg 481 
HUSB:  Christian Schultz smed
CH:   Jorgen Christiansen   4
     Kirsten Christiansdtr  9
     Ane Sophie Christiansdtr 6
     Johanne Cathrine Christiansdtr 2
MORBRO: Ole Hansen i Busche Kroe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Nielsdtr i K.Hvalsoe  25 Nov 1764   pg 485
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Hans Hansen   19
     Kirsten Hansdtr 14
     Maren Hansdtr  5
     Niels Hansdtr  3
BRO:   Mogens Nielsen gmd i K.Hvalsoe
1HUSB:  Hans Lausen ( Hans Larsen ) (NOTE: only listed in the index)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Andreas Jensen = Kirsten Svendsdtr tommermand hmd i N.Hvalsoe      16 Mar 1765/19 Mar 1766/10 May 1767   pg
489
HER.BRO:     Jorgen Svendsen (dod)
      CH: Jens Jorgensen  i Ortved, Svenstrup gods
         Ingeborg Jorgensdtr    tien i Eegholms gods
     Niels Svendsen (dod)
      CH: Karen Nielsdtr  = Andreas Nielsen gmd i N.Hvalsoe
         Gundel Nielsdtr hos above Andreas Nielsen
HER.SIS:     Maren Svendsdtr = Niels Andersen gmd i K.Hvalsoe
     Ane Svendsdtr (dod) = Rasmus Larsen hmd i N.Hvalsoe
      CH: Marie Rasmusdtr 11
         Karen Rasmusdtr 9
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Kirstine Jensdtr i Tingerup      10 Jun 1767  pg 496
HUSB:  Niels Pedersen gmd
CH:   Karen Nielsdtr  2
BRO:   Ferdinand Jensen
HUSB.CH:     Jorgen Nielsen  9
     Hans Nielsen   6
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ingeborg Jorgensdtr i K.Hvalsoe    9 Feb 1768   pg 497
HUSB:  Peder Larsen vaever hmd
2 CH:  Lars Pedersen  6
     Marie Cathrine Pedersdtr 4
guard: Peder Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Maren Kieldsdtr i Tadere Molle    14 Mar 1769  pg 499
HUSB:  Niels Olsen moller
CH:   Kield Nielsen   18
     Ole Nielsen   16
     Hans Nielsen   14
     Anders Nielsen  ¬
     Ane Kirstine Nielsdtr 9
     Mette Marie Nielsdtr 6
     Ane Nielsdtr   2
HUSB.BRO: Ole Hansen i Busche Kroe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Mortensen i Kiedelsholm huuset      15 Mar 1769  pg 505
WIFE:  Else Mortensdtr (=2. (trolov) Ole Sorensen)
CH:   Morten Hansen  10
BRO:   Mikkel Mortensen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Alexander Jacobsen Lycke/Locke inds hos Peder Andersen hmd i N.Hvalso, K.Hvalsoe     18 Apr 1770   pg 508
WIFE:  Johanne Peitersdtr    (=2. (trolov) Ole Olsen )
CH:   Jacob Peiter Locke/Lyche 12
BRO:   Christian Locke i Ronde Kroe, Jydland
     Jens Jacobsen Locke (dod - 22 Oct 1769?)
guard: Ole Hansen i Busche Kroe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Ipsen ungkarl tine Rasmus Andersen gmd i N.Hvalso, dod hos Rasmus Jacobsen i Tingerup, Aastrup gods     10
Oct 1770     pg 524
˝BRO:  Hans Ipsen    hmd i Stedstrup
     Niels Ipsen (dod)
      CH: Ole Nielsen   16 tien Christen Larsen gmd i Stedstrup
˝SIS:  Kirsten Ipsdtr tien i K.Eskildstrup
guard: Christen Larsen i Stedstrup & Niels Christophersen i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ellen Andersdtr i Buske Kroe, K.Hvalsoe    9 Sep 1771   pg 527
HUSB:  Ole Hansen Heller kromd (testament 8 Aug 1767)
BRO:   Claus Andersen (dod) = ... = 2. Peder Pedersen Smed i Jydstrup
      CH: Christopher Clausen    7
         Anders Clausen  
SIS:   Margrethe Lucie Andersdtr (dod) = Lars Pedersen Smed i Jydstrup (dod)
      CH: Peder Larsen   14 hos Lars Andersen Smed i Reistrup, Lovenborg gods
         Karen Larsdtr  19 tien i Busche Kroe
     Ane Cathrine Andersdtr = Morten Leerbech gmd i Aagerup, Sonnerup gods
˝BRO:  Jacob Andersen  i Brenholte, Uggerlose sogn, Lovenborg gods
     Jens Andersen  mestersmed i Khvn
     Lars Andersen  smed i Reistrup
˝SIS:  Mette Kirstine Andersdtr = Daniel Christensen i Tamrod, Svenstrupgrd gods (her surname assumed)
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Kirstine Thagesdtr enke inderste i N.Hvalsoe      29 Aug 1775  pg 530
HUSB:  Hans Larsen (dod)
CH:   Lars Hansen   17
     Maren Hansdtr  13
HUSB.BRO: Christen Larsen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Frandsdtr i N.Hvalso   28 Sep 1799  pg 532
HUSB:  Peder Andersen Post gmd
3 CH:  Christen Pedersen    12
     Kirsten Pedersdtr    10
     Karen Pedersdtr 6
BRO:   Peder Frederichsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Bodil Hansdtr tjnestepige hos Christen Pedersen gmd i N.Hvalso     7 Feb 1780   pg 534
MOSTER: Maren Rasmusdtr = Andreas Larsen Holm skraeder i Khvn
     ... Rasmusdtr (dod)
      CH: Ingeborg Christensdtr   = Jens Eriksen gmd i Stedstrup
MORBRO: ( Peder Rasmussen - dod)
      CH: Ane Pedersdtr  17 tien Knud Conradsen gmd i N.Hvalsoe
     Soren Rasmussen (dod)
      CH: Morten Sorensen 16 tien i N.Hvalsoe
         Peder Sorensen  8 i Roskilde
         Christian Sorensen    5 hiemme
         Dorthe Sorensdtr 20 tien K.Hvalsoe
         Karen Sorensdtr 13 tien N.Hvalsoe
guard: Christen Pedersen & Knud Conratsen gmd i N.Hvalsoe & Jens Eriksen i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Cathrine Marie Christophersdtr i Stedstrup   30 Oct 1780  pg 537
HUSB:  Hans Knudsen gmd
5 CH:  Christopher Hansen    20
     Arild Hansen   19
     Ane Hansdtr   17
     Johanne Hansdtr 15
     Karen Hansdtr  14
guard: Lars Nielausen gmd i Stedstrup   
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Christensdtr enke i Buske Kro, dod hos SON Niels Olsen moller i Tadere Molle     26 Feb 1781   pg 542
HUSB:  Hans Peitersen Heller kroemand i Busche Kroe (dod)
CH:   Niels Olsen   moller i Tadere Molle
     Ole Hansen    kroemand i Busche Kroe (ved sin sviger-fader Moller i Harrested)
     Anders Olsen   fate unknown
     Knud Olsen    sognedegn i N.Jernlose, Holbaek amt (dod)
      8CH: Rasmus Knudsen  36 slagter svend i Khvn
         Ole Knudsen   32 slagter svend i Khvn
         Hans Knudsen   22 tien Christen Nielsen slagter i Khvn
         Christen Knudsen 17 hos Christian Smed i Roskilde
         Ane Cathrine Knudsdtr 40 tien i Saebye
         Kirsten Knudsdtr 28 tien i Giorslov
         Karen Knudsdtr  30 tien i gl. Kioge gaard
         Helvig Knudsdtr 24 hiemme i Giershoy
     Christen Olsen  moller i Kiserups Molle, Tudsenaes (dod)
      5CH: Christen Christensen   43 smed i Qvarmlose, Aastrup gods
         Simon Christensen     37 i Holland
         Peiter Christensen 34 smed svend i Nyekiobing, Aads herred ( Peder Christensen )
         Hans Christensen 28 moller svend i Kiserup Molle, Tudsenaes
         Ane Marie Christensdtr = Mads Hansen Moller i Kidserup Molle
     Ane Cathrine Olsdtr = Soren Moller skoleholder i Hadstrup, Saerlosse sogn
     Kirsten Olsdtr  (dod)
      3CH: Ole Nielsen   i Tudse Kroe  (? Niels Olsen )
         ... Nielsdtr   = Christen Larsen gmd i Stedstrup
         Ane Jorgensdtr  (dod) = Christian Schultz Smed i K.Hvalsoe
          4CH: Jorgen Christiansen    21 tien i Alleslov
             Kirsten Christiansdtr   25 tien i Roskilde
             Ane Sophie Christiansdtr 20 hiemme
             Ane Cathrine Christiansdtr 18 tien i K.Hvalsoe
     Ane Olsdtr    i Harrested (dod)= 1. Anders ... (dod) =2. Lars Tonnesen i Harrested
      7CH: Peder Andersen  40 hmd i Mierlose
         Hans Andersen  hmd i Mierlose
         Ole Andersen   28 tien i Harrested
         Christian Larsen 18 tien i Orderup, Tollose gods
         Anders Larsen  23 tien i Harrested
         Johanne Larsdtr 18 tien i Busche Kroe
         Ane Elisabeth Larsdtr 15 hiemme
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christen Jensen gmd i N.Hvalsoe    26 Jul 1782  pg 556
WIFE:  Maren Rasmusdtr     (=2. (trolov) Lars Pedersen )
CH:   Karen Christensdtr    3
     Christen Christensen   5 wks
WIFE.FADER: Rasmus Christensen gmd i Kidserup
guard: Christen Pedersen sognefoged i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Petronelle Nielsdtr i Hauggaard    5 Oct 1782   pg 557
2HUSB:  Niels Jensen gmd
CH:   Jeppe Nielsen 18
     Jens Nielsen   3
     Kirsten Nielsdtr 13
     Birthe Nielsdtr 11
     Ane Nielsdtr   6
1HUSB:  Jeppe ...
CH:   Peder Jeppesen 23 tien Niels Jorgensen i Kyringe
guard: Christen Hansen gmd i Hauborup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Marie Madsdtr i Stedstrup     1 Jul 1784   pg 562
HUSB:  Niels Olsen hmd
CH:   Ole Nielsen   4
FADER:  Mads Johansen hmd i Smistrup
HUSB.BRO: Jacob Olsen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ole Hansen Heller i Buske Kro, K.Hvalsoe    9 Oct 1784   pg 563
WIFE:  Johanne Marie Lindberg (testament 30 Mar 1772) (=2. (forlov) Loeman Rasmussen )
BRO:   Niels Olsen i Tadere Molle
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Larsen Vaever hmd i K.Hvalsoe      9 Aug 1785   pg 566
WIFE:  Karen Mortensdtr
CH:   Lars Pedersen  23 skreder svend hos Hans Ipsen skraeder i Holbech
     Marie Cathrine Pedersdtr 22 tien i Hedehuusene
     Frederich Pedersen    6 hiemme
˝SIS:  ... = Hans Jensen gmd i Lunderod, Tollosegaards gods
guard: Ole Pedersen Bruun gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Mortensdtr i K.Hvalsoe  19 Jan 1786   pg 570
HUSB:  Hans Ulrick Jorgensen hmd
2 CH:  Jorgen Hansen  9?
     Hans Hansen   8
guard: Anders Larsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Inger Poulsdtr i Stedstrup  2 Mar 1786   pg 573
HUSB:  Jacob Olsen gmd
2 CH:  Ole Jacobsen   8
     Jacob Jacobsen  4
guard: Hans Knudsen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Zicel Marthinidtr ( Sidsel Mortensdtr ) i K.Hvalso   18 Feb 1787  pg 578
HUSB:  Morten Andersen hmd
CH:   Karen Mortensdtr 1˝
HUSB.FADER: Anders Jensen i K.Hvalsoe
? Morten Mortensen gmd
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Johan Andersen hmd i K.Hvalso     27 Apr 1787  pg 580
WIFE:  Ane Poulsdtr
CH:   Hans Johansen  6
WIFE.FADER: Poul Andersen i K.Hvalsoe
? Anders Poulsen ungkarl tien i N.Hvalsoe
guard: Peder Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Helvig Nielsdtr i Stedstrup      d.11/15 Apr 1789    pg 583
2HUSB:  Lars Nielausen gmd
1HUSB:  Niels Larsen gmd (dod)
CH:   Lars Nielsen   38
     Ane Nielsdtr   = Christian Hansen gmd i Kidserup, Ledreborg gods ( Christen Hansen )
     Maren Nielsdtr  = Anders Christensen gmd i N.Edskildstrup
guard: Hans Tonnesen & Peder Jensen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Nielsdtr i N.Hvalsoe  15 Aug 1789   pg 584
2HUSB:  Hans Poulsen inds
1HUSB:  Ole ...
CH:   Sophie Olsdtr  34
guard: Frands Eriksen Smed i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Larsen gmd i N.Hvalsoe     13 Jul/8 Aug 1789    pg 585
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr or Karen Nielsdtr (signed: Karen Nielsdtr & Kirsten Nielsdtr )
CH:   Kirsten Pedersdtr or Bodil Pedersdtr
1WIFE:
CH:   Karen Pedersdtr or Kirsten Pedersdtr (Kirsten Pedersdtr = Soren Christensen - by 11 Jun 1791 Helvigstrup - pg 662)
enkes.faestemand: Anders Mortensen
wgd: Rasmus Andersen gmd i N.Hvalsoe    guard: Peder Hansen gmd N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Knud Nielsen gmd i K.Hvalsoe     4 May 1789   pg 591
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Maren Knudsdtr
wgd: Peder Nielsen i K.Hvalsoe       guard: herr J. Sandbeck i K.Hvalsoe / Morten Nielsen gmd
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Thomasen i Kildehuuset, K.Hvalsoe    7 Sep 1789/27 Feb 1790 pg 596 (not in index)
WIFE:  Ane Kirstine Pedersdtr
CH:   Johanne Pedersdtr    = Henrich Martin Johannes i Kildehuuset (?steenhugger)
by: Peder Aarup of Tollosegaard
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Margrethe Jorgensdtr i Needre Tadre Molle, Tollosegrd    d.10/18 Mar 1790    pg 610 627
HUSB:  Niels Olsen sr faesteren
CH:   Jorgen Nielsen  16
HUSB.CH:     Kield Olsen sr hollender i Knabstrup (signed: Kield Nielsen Walsoe)
guard: Svend Espensen forpager i Schullerupholm
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Jensen gmd i Haugaard, Tollosegrd    d.13/22 Mar 1790    pg 619 630
2WIFE:  Maren Christensdtr
CH:   Ane Kirstine Nielsdtr  5
     Maren Nielsdtr      3
     Ane Marie Nielsdtr    ˝
1WIFE:
CH:   Jeppe Nielsen   26
     Jens Nielsen   10
     Kirsten Nielsdtr 
     Birthe Margrethe Nielsdtr 18
     Ane Nielsdtr   14
BRO:   Christen Jensen hmd og smid i Uggerlose
2WIFE.BRO: Niels Christensen gmd i N.Wallingerod
2WIFE.SIS: ... Christensdtr = Peder Gabrielsen gmd i N.Wallingerod
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Knud Pedersen hmd i N.Hvalsoe     14 Jun 1790  pg 635
WIFE:  Ane Eriksdtr
1 CH:  Peder Knudsen  13 tien i K.Hvalsoe
wgd: Frands Eriksen Smed     guard: Peder Frederichsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]


Ane Ibsdtr i N.Hvalso    17 Jul 1790   pg 639
HUSB:  Sonne Pedersen hmd age 70 
CH:   Hans Nielsen   hmd i N.Hvalsoe
     Hans Jacobsen  hmd i N.Hvalsoe
guard: Hans Nielsen
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Ibsen hmd i Stedstrup  17 Jul 1790   pg 640
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Niels Hansen   25
     Peder Hansen   13
     Bodil Hansdtr  22
guard: Peder Jensen i Stedstrup
wgd: Ole Johansen i K.Eskildstrup / Anders Christensen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Soren Nielsen inds i K.Hvalsoe    16 Feb 1791  pg 643
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Niels Sorensen  1˝
     Ane Marie Sorensdtr 8
guard: Peder Hansen gmd i N.Hvalsoe
wgd: Niels Nielsen hmd i Brodlose huse
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Andersen hmd i Stedstrup     28 Mar 1791  pg 645 652 
WIFE:  Sidse Poulsdtr
CH:   Poul Hansen   13
     Kirsten Hansdtr 7
BRO:   Jens Andersen hmd i Bleghuuset
wgd: Peder Nielsen hmd i Stedstrup / Peder Pedersen hmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Karen Madsdtr i Stedstrup  16 Feb 1791   pg 645 668
HUSB:  Peder Pedersen hmd
CH:   Margrethe Pedersdtr   = u. Hans Nielsen hmd i K.Hvalsoe
     Peder Pedersen  25
     Jorgen Pedersen 19
     Karen Pedersdtr 16
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christen Madsen gmd i Smidstrup    23 Apr 1791  pg 647 678
WIFE:  Dorthe Mortensdtr
CH:   Jens Christensen 19 tien i Busche Kroe
     Christen Christensen   17 hos Peder Jensen gmd i Tingerup
     Anders Christensen    10
     Lars Christensen 1˝
     Kirsten Christensdtr   7
     Karen Christensdtr    5 
wgd: Mikkel Jacobsen gmd i Smidstrup    guard: Lars Pedersen gmd i Smidstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Hans Olsen hmd i N.Hvalsoe  2 May 1791   pg 650 565
2WIFE:  Lisbeth Andersdtr
1WIFE:  Dorthe
CH:   Kirsten Hansdtr 23 tine Niels Mortensen gmd i Kisserup
wgd: Peder Hansen gmd       guard: Anders Mortensen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Jensen gmd i Stedstrup     21 Jun 1791  pg 653 662 678
WIFE:  Ane Olsdtr
CH:   Jens Pedersen  10
     Christen Pedersen    7
     Maren Pedersdtr 19
     Inger Pedersdtr 14
     Ane Pedersdtr  12
     Helvig Pedersdtr 14 wks - children only listed on 12 Sep 1791 document
wgd: Knud Ferdinant/Ferdinantsen gmd i Stedstrup   guard: Lars Nielausen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Hansdtr i K.Hvalso    15 Jul 1791   pg 658 666
HUSB:  Jorgen Sorensen gmd
CH:   Karen Jorgensdtr 3/4 aar
guard: Anders Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Christen Nielsen inds i N.Hvalsoe   4 Nov 1791   pg 664 671 
2WIFE:  Maren Larsdtr
CH:   Bodil Christensdtr    3
1WIFE:  Bodil Olsdtr
CH:   Niels Christensen    27 tien sin svoger Kield Nielsen hollaendren i Knapstrup
     Karen Christensdtr    = sr. Kield Nielsen Hvalsoe i Knapstrup 
wgd: Lars Nielsen gmd i Kidserup/ / Morten Mogensen gmd i N.Hvalsoe guard: Christopher Sonnesen hmd i N.Hvalsoe 
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Frederich Pedersen i Hospital, K.Hvalsoe, Tollosegrd  28 Dec 1791  pg 669 683 (not in index)
CH:   Peder Frederichsen    gmd i N.Hvalsoe
     Maren Frederichsdtr   = Niels Pedersen Brun gmd i K.Hvalsoe
     Karen Frederichsdtr   (dod) = Knud Nielsen gmd i Taastrup, Magistrats gods
      CH: Niels Knudsen  17
         Lars Knudsen   15
         Peder Knudsen  11
         Hans Knudsen   5
         Kirsten Knudsdtr 13
         Ane Knudsdtr   7
to: Karen Knudsdtr enke = afg. Christen Mogensen i Hospital
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Sidse Hansdtr i N.Hvalso   5 Jan 1792   pg 673 685
2HUSB:  Morten Mogensen gmd 
CH:   Peder Mortensen 21
1HUSB:  Peder Larsen gmd (dod)
CH:   Maren Pedersdtr = Christen Mortensen gmd i Smidstrup
     Margrethe Pedersdtr   33 or 32 hiemme
     Birthe Pedersdtr 30 tien i Falster eller Lolland
     Ellen Pedersdtr = Niels Hansen hmd i N.Hvalsoe
1HUSB.BRO: Christen Larsen gmd i Stedstrup
guard: Christen Mortensen gmd
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ellen Christensdtr hos Knud Jensen i N.Hvalso, Tollosegrd    10 Nov 1792  pg 689
Thomas Christensen ungkarl hos Knud Jensen hmd i N.Hvalso    17 Dec 1792  pg 689
FADER:  Christen Thomasen inds i V.Saabye
SIS:   ... = Knud Jensen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Rasmus Frederichsen hmd i Tueholts huus, N.Hvalso   18 Feb 1793  pg 691 696
HUSB:  Ane Margrethe Hansdtr
CH:   Maren Rasmusdtr 25 tien i Khvn
     Ane Marie Rasmusdtr 17 tien i N.Hvalsoe
     Karen Rasmusdtr 16 tien i Torkildstrup
     Dorthe Rasmusdtr 11
     Kirsten Rasmusdtr    7
     Ane Rasmusdtr  2
guard: Hans Andersen hmd i Maebierg huuset, Schullerup gods
wgd: Rasmus Andersen hmd i Steenbecher huuset, Ledreborg gods
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Marie Christensdtr i Smidstrup    28 Feb 1793  pg 693
2HUSB:  Anders Christensen hmd
CH:   Christen Andersen    1
     Ane Andersdtr  3
1HUSB:  Niels Jorgensen
CH:   Inger Nielsdtr  11
guard: Jacob Christensen hmd i Smidstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ane Jensdtr i Stedstrup   24 Jun 1793   pg 697
HUSB:  Christen Nielsen indsidder
CH:   Peder Christensen    myndig i Khvn
     Maren Christensdtr    32 tien i Khvn
     Kirsten Christensdtr   31 hiemme
     Karen Christensdtr    23 tien i Roeskilde
guard: Hans Olsen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Lars Olsen hmd i N.Hvalsoe  25 Nov 1793   pg 700
WIFE:  Kirsten Pedersdtr
CH:   Kirsten Larsdtr 8?
wgd: Peder Andersen inds i Soderup         guard: Christen Nielsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Dorthe Mortensdtr enke i Hospital, K.Hvalsoe      22 Dec 1793  pg 703 709
HUSB:  Christen Madsen gmd i Smidstrup (dod)
CH:   Jens Christensen 21
     Christen Christensen   19
     Anders Christensen    12
     Lars Christensen 5
     Kirsten Christensdtr   9
     Karen Christensdtr    7
BRO:   Lars Tuesen hmd i K.Hvalsoe (signed: Lars Tusen/ Lars Thuesen)
by: Hans Drejer gmd i K.Hvalsoe & Conrad Wulf i Tollose
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Ellen Knudsdtr i Bukkerup      24 Feb 1794    pg 705
HUSB:  Hans Andersen gmd
SIS:   Kirsten Knudsdtr enke = afg. Anders Knudsen i N.Hvalsoe, hos SON
      CH: Knud Andersen gmd i N.Hvalsoe
guard: Niels Larsen gmd i Bukkerup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Niels Christensen tienestekarl hos Kield Valdsoe i Buske Kro      25 Mar 1794  pg 707 712
WIFE:  Grete Clausdtr
SIS:   Karen Christensdtr    = Kield Valdsoe i Buske 
˝SIS:  Bodil Christensdtr    5 hos moder Maren Larsdtr enke = afg. Christen Nielsen i N.Hvalsoe
Maren Larsdtr 's FADER: Lars Nielsen i Kidserup 
wgd: Christen Pedersen sognefoged i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Kirsten Pedersdtr enke i K.Hvalsoe  26 May 1794  pg 710 717
HUSB:  Lars Olsen hmd (dod)
CH:   Kirsten Larsdtr 9
BRO:   Niels Pedersen hmd i Soderup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Peder Jensen indsidder i N.Hvalsoe  24 Sep 1794  pg 714
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Karen Pedersdtr 6
wgd: Peder Hansen gmd i N.Hvalsoe guard: Knud Conratsen i N.Hvalsoe
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Margrethe Christophersdtr i Smidstrup, Tollosegrd   16 Feb 1795  pg 720
2HUSB:  Jacob Torkildsen hmd 
1HUSB:  Niels Sorensen hmd i Tradeshuset
CH:   Peder Nielsen  myndig
     Ane Nielsdtr   46 ugift i Khvn ( Ane Kirstine Nielsdtr )
     Marie Nielsdtr  = Jacob Ronne gmd baadsmand i Holmen, Khvn
     Sophie Nielsdtr (dod 6 aar siden) = Stilling borger og skibstommermand i Khvn
      CH: Christen Rasmussen    15
         Johanne Marie Rasmusdtr 18 begge i Khvn
guard: Christian Nielsen gmd i Smidstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Jens Madsen hmd i Bukkerup  9 Apr 1795   pg 725
2WIFE:  Ane Madsdtr
1WIFE:  Mette Andersdtr
CH:   Anders Jensen  24˝
     Christen Jensen 22 er vandfoer og betler sit Brod
     Hans Jensen   20
     Kirsten Jensdtr 14
1WIFE.BRO: Peder Andersen hmd i Bukkerup
wgd: Morten Hansen gmd i Bukkerup / Johan Hansen gmd i N.Wallingerod
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Margrethe Danielsdtr i Smidstrup, Tollosegd  5 Feb 1796   pg 731 735
2HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Hans Hansen   2?
     Mette Hansdtr  = Soren Hansen hmd i Smidstrup
     Margrethe Hansdtr    18
     Ane Hansdtr   11
1HUSB:  Christen Larsen
CH:   Daniel Christensen    hmd i Smidstrup
     Karen Christensdtr        20? ugift
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

... dod hos Jacob Olsen gmd i Stedstrup    5 Jun 1794/30 Oct 1796 pg 734
HUSB:  Niels Frandsen gmd i Baarup, Tollosegrd
CH:   ... = Jacob Olsen gmd i Stedstrup
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

Marie Nielsdtr i Smidstrup  10 Jan 1797   pg 737
HUSB:  Niels Jensen hmd
CH:   Niels Nielsen  20
     Jens Nielsen   8
     Morten Nielsen  4
     Kirsten Nielsdtr 17
     Karen Nielsdtr  15
     Ane Nielsdtr   12
     Johanne Nielsdtr ˝
BRO:   Ole Nielsen hmd i Proven
[Sonnerup gods probates; Book 1 1722-1797; film 41358]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////
     Sonnerup Gods, skpr for Holbaek
          by Aurelia Clemons 1/7/2005

Inger Jensdtr i Stedstrup   8 May 1797   pg 2 3
HUSB:  Knud Ferdinant gmd
CH:   Poul Knudsen 19
     Jacob Knudsen 12
     Peder Knudsen 8
     Ane Knudsdtr 15
     Ingeborg Knudsdtr 4
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Niels Jensen hmd i Smidstrup      22 Jul 1797  pg 5 7
2WIFE:  Ane Hansdtr
1WIFE:  Marie Nielsdtr (dod)
CH:   Niels Nielsen 20 tien i Khvalsoe
     Jens Nielsen 8 tien i Ebberup
     Morten Nielsen 4 hiemme
     Kirsten Nielsdtr 18 tien i Khvalsoe
     Karen Nielsdtr 15 tien i N.Hvalsoe
     Ane Nielsdtr 12 hiemme
     Johanne Nielsdtr 1 hos morbro Ole Nielsen hmd i Prome huset
1WIFE.BRO: Ole Nielsen hmd i Provz huset/Proven
wgd: Mikkel Jacobsen gmd i Smidstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hans Knudsen inds i Stedstrup     1 Apr 1799  pg 9 33
2WIFE:  Johanne Albretsdtr
1WIFE:  Cathrine Marie Christophersdtr
CH:   Christopher Hansen 38 arbeidskarl i Khvn / kieldermand i Khvn
     Karen Hansdtr = Ole Christiansen arbeidsmand i Khvn
     Ane Hansdtr = Magnus Nielsen gmd i Stedstrup
     Johanne Hansdtr 34 ugift i Heinemoese gaarden / 38 in 1803 ugift hos Lars Nielausen i Stedstrup
guard: Knud Larsen gmd i Stedstrup
wgd: Christen Larsen gmd i Stedstrup / Hans Tonnesen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Niels Frandsen gmd i Baarup      6 May 1800  pg 11 13
WIFE:  Karen Nielsdtr
˝BRO:  Peder Frederichsen gmd i N.Hvalsoe (dod)
      CH: Niels Pedersen 26 tien i Frederiksberg gaden, Khvn
         Hans Pedersen 22
         Peder Pedersen 10 begge hiemme
SISI:  Ane Frandsdtr enke (dod) = afg. Peder Post gmd i N.Hvalsoe
      CH: Christen Pedersen Post gmd i N.Hvalsoe
         Kirsten Pedersdtr 30 ugift tien i en Molle Osten for Roskilde
         Karen Pedersdtr 26 = Jorgen Nielsen moller i Tadre Molle
˝SIS:  Karen Frederichsdtr (dod) = Knud Nielsen gmd i Taastrup/Tostrup
      CH: Niels Knudsen 28 jaeger recrut tien i Tostrup/Fostrup
         Lars Knudsen 26 hiemme
         Peder Knudsen 17 tien i Udstup
         Hans Knudsen 12 hiemme
         Kirsten Knudsdtr 21 ugift hiemme
         Ane Knudsdtr 16 tien i Udstrup
     Maren Frederichsdtr = Niels Pedersen Bruun gmd i K.Hvalsoe
WIFE.BRO: Soren Nielsen land recrut
WIFE.STIFFAD: Villards Bertelsen hmd i Tingerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Christine Jensdtr i Stedstrup      17 Sep 1800   pg 15
HUSB:  Christen Jensen hmd
CH:   Jens Christensen 12
     Soren Christensen 7
     Ane Christensdtr 1/4 aar
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hans Andersen gmd i Bukkerup    16 Feb 1802   pg 17 20
WIFE:  Kirsten Jensdtr
CH:   Anders Hansen 6
     Ane Marie Hansdtr 2
WIFE.BRO: Jochum Jensen gmd i N.Eskildstrup
wgd: Lars Larsen gmd i Bukkerup / Niels Larsen gmd i Bukkerup, Universitets gods
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Christen Sorensen Smed i Baarup    2 Feb 1803  pg 22
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Karen Christensdtr 37 ugift tien i Norregade, Khvn
     Ane Christensdtr = Anders Nielsen gmd i N.Eskildstrup, Tollose gods
     Sidse Christensdtr 29 ugift tien i Roeskilde
     Maren Christensdtr 26 ugift tien i Roeskilde
     Marie Christensdtr 23 ugift hiemme
wgd: Rasmus Hansen i Baarup, Magistrats gods
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Johanne Jorgensdtr i Stedstrup     20 Apr 1803  pg 28 34 35
HUSB:  Christen Larsen gmd
CH:   Lars Christensen 42 hiemme
     Jens Christensen 38 kieldermand i Frideriksberg Gaden No.202, Khvn
     Kirsten Christensdtr (dod) = Christen Jensen smed i Uggerlose
      CH: Jens Christensen 26 tien enke efter Christen Jensen gmd i Egtved Gaarden, Skiodnesholms gods
         Niels Christensen 23 tien hiemme
         Christen Christensen 18 tien nye Smed i Uggerlose
         Ane Kirstine Christensdtr 24 ugift tien hiemme
         Johanne Marie Christensdtr 13 tien here
     Else Christensdtr enke = afg. Christen Jensen gmd i Egtved Gaarden
     Ellen Christensdtr = Niels Mortensen gmd i Beenlose, Ringsted Closters gods
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Jensdtr enke i Bukkerup    10 Jan 1804  pg 38 42 43 46 47 54
HUSB:  Hans Andersen gmd (dod)
CH:   Anders Hansen 7
     Ane Marie Hansdtr 3
BRO:   Jochum Jensen gmd i N.Eskilstrup 
     Soren Jensen Rytter i Garnisonen i Slagelse
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Soren Eriksen hmd i Stedstrup     21 Mar 1805  pg 49
WIFE:  Johanne Peitersdtr
CH:   Erik Sorensen 35 hmd i Stedstrup
     Peiter Sorensen 31 ungkarl i Trigerup?
     Lars Sorensen 21 tien i Stedstrup
     Anders Sorensen 19 tien N.Eskildstrup
     Karen Sorensdtr = Ole Jorgensen hmd i Skee Taastrup
BRO:   Jens Eriksen gmd i Stedstrup
wgd: Lars Nielausen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Pedersdtr i Stedstrup      21 Mar 1805  pg 51
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Peder Nielsen 8
     Anders Nielsen 4
     Kirsten Nielsdtr 13 - alle hiemme
     Ane Nielsdtr 9 hos Lars Knudsen gmd i Baarup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jacob Andersen hmd i Stedstrup Old   3 Jun 1807  pg 58
WIFE:  Ane Jensdtr
CH:   Dorthe Jacobsdtr 6 hos FARFAD Anders Christensen gmd i Stedstrup
     Ane Jacobsdtr 4 hiemme
FADER:  Anders Christensen gmd i Stedstrup
WIFE.STIFFAD: Lars Jacobsen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Christen Jensen hmd i Stedstrup    16 Apr 1808  pg 60 61
2WIFE:  Giertrud Pedersdtr
CH:   Niels Christensen 6
     Ane Kirstine Christensdtr 1˝
1WIFE:  Ane Kirstine Jensdtr (dod)
CH:   Jens Christensen 19 tien i Stedstrup
     Soren Christensen 14 hos Peder Poulsen gmd i Smidstrup
     Ane Christensdtr 7
curator: Niels Andersen hmd i Stedstrup
guard: Lars Nielausen gmd i Stedstrup
wgd: Jens Eriksen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Mette Kirstine Madsdtr i Norre Eskildsstrup   15 Jul 1809  pg 62 63 66
2HUSB:  Ole Bertelsen hmd
CH:   Birthe Olsdtr = Christen Nielsen hmd i Saderup
1WIFE:  Claus Hansen (dod)
CH:   Hans Clausen 47 gmd i N.Hvalsoe
     Jens Clausen (dod) = ... = 2. Soren Frederichsen gmd i Udstrup
      CH: Sidse Marie Jensdtr 3
     Peder Clausen 44 hmd i Haugboerup
     Karen Clausdtr = Niels Christensen hmd i N.Hvalsoe
     Maren Clausdtr = Hans Sorensen hmd i Udstrup
     Ane Clausdtr = Christen Pedersen hmd i N.Hvalsoe
     Mette Clausdtr ugift tien i Khvn
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Margrethe Hansdtr i Smidstrup     6 Nov 1809  pg 64
HUSB:  Daniel Christensen hmd
CH:   Christen Danielsen 15 tien i Smedstrup
     Hans Danielsen 8
     Lars Danielsen 7
     Rasmus Danielsen 3
     Margrethe Danielsdtr 13
     Ane Marie Danielsdtr 1
guard: Hans Hansen gmd i Smidstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Anders Rasmussen gmd i Norre Eskildstrup    3 Feb 1810  pg 65 66 67 74
WIFE:  Johanne Hansdtr
CH:   Peder Andersen 19
     Jens Andersen 8
     Karen Andersdtr 
     Johanne Andersdtr 
     Kirsten Andersdtr 
     Sidse Andersdtr 
     Ane Andersdtr - alle ugift smaa hiemme
BRO:   Niels Rasmussen gmd i Qvarmlose
curator: Peder Rasmussen gmd i Ramsoemagle
wgd: Anders Hansen gmd i Ramsoemagle
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jacob Olsen gmd i Stedstrup      28 Jul 1810  pg 68 69 70
2WIFE:  Charlotte Marie Iversdtr
CH:   Lars Jacobsen 19
     Karen Jacobsdtr 21 begge hiemme
1WIFE:  Inger Poulsdtr (dod)
CH:   Jacob Jacobsen 28 gmd i Haugborup
     Ole Jacobsen 32 hiemme / fortiden i krigstienesten i Khvn
2WIFE.BRO: Knud Nielsen gmd i Taastrup/Store Tostrup
curator: Hans Olsen hmd i Stedstrup
wgd: Peder Andersen hmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Niels Andersen hmd i Bukkerup     d.* May 1805/29 Oct 1810    pg 71 72
WIFE:  Ane Cathrine Nielsdtr
CH:   Anders Nielsen 12 tien i Bukkerup
     Kirsten Nielsdtr 15 ugift tien i Bukkerup 
     Ane Margrethe Nielsdtr 6
guard: Niels Larsen gmd i Bukkerup
wgd: Jens Michelsen hmd i Bukkerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Lars Jensen hmd i Stedstrup Old    29 Jun 1811  pg 74 75
WIFE:  Ane Marie Andersdtr
CH:   Hans Larsen 8
     Jens Larsen 7
     Ane Dorthe Larsdtr 4
     Cathrine Larsdtr 1
FADER:  Jens Eriksen i Stedstrup
wgd: Anders Christensen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Peder Nielsen unge hmd i Stedstrup Old     29 Jun 1811  pg 76 77
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Hans Pedersen 4
     Ane Pedersdtr 11
     Kirsten Pedersdtr 7
guard: Jorgen Rasmussen gmd i Stedstrup
wgd: Ole Larsen gmd i Bukkerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Nielsdtr pige i Stedstrup   28 Dec 1810  pg 72 73 78 79
BRO:   Peder Nielsen gl. 65 hmd i Stedstrup
     Lars Nielsen hmd i Qvarmlose (dod)
      CH: Niels Larsen 25 hmd i Qvarmlose
         Thomas Larsen 21 tien i Aastrup
         Lars Larsen 14 tien i Aastrup
         Maren Larsdtr ugift tien i Skomagerkroen 
         Ane Larsdtr ugift tien i Khvn
         Karen Larsdtr ugift tien i Khvn
˝BRO:  Ole Poulsen 40 tien i Holbek
˝SIS:  Sidse Poulsdtr = Ole Jensen hmd i Oldhuset ved Stedstrup
guard: Lars Nielausen
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Christopher Nielsen gmd i Baarup   23 Mar 1812  pg 79 81 82
WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Hans Christophersen 11
     Peder Christophersen 6
     Soren Christophersen 3
     Ane Christophersdtr 9
guard: Thobias Clausen gmd i Allindelille
wgd: Jacob Jacobsen gmd i Haugborup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ole Sorensen gmd i Bukkerup      19 Oct 1812  pg 82 84 85
WIFE:  Kirsten Larsdtr
CH:   Soren Olsen 24 hiemme
curator: Niels Larsen gmd i Bukkerup
wgd: Jens Michelsen hmd i Bukkerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Christen Mortensen hmd i Smidstrup Old     4 May 1813  pg 85 87
WIFE:  (dod)
CH:   Hans Christensen 29 i N.Hvalsoe
     Morten Christensen 26 krigstien
     Peder Christensen 19 i Smidstrup
guard: Georg Amtsbuller i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hans Pedersen gmd i Stedstrup    15 Aug 1814   pg 89 92 93
WIFE:  Susanne Hermansdtr
CH:   Niels Hansen 23
     Peder Hansen 19
     Lars Hansen 17
     Christen Hansen 12
     Herman Hansen 8
     Dorthe Hansdtr 25 ugift hiemme
curator: Niels Pedersen ungkarl i Gjerdrup, Roeskild amt
wgd: Hans Tonnesen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Hansdtr i Stedstrup    2 Dec 1814   pg 90 93 94
HUSB:  Lars Nielausen gmd
CH:   Kirsten Larsdtr = Ole Hansen gmd i Stedstrup
     Hedevig Larsdtr 15 ugift hiemme
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Larsdtr i Stedstrup Old     24 Dec 1814  pg 91 94 96
2HUSB:  Jacob Jorgensen hmd
1HUSB:  Peder Nielsen (dod)
CH:   Hans Pedersen 8
     Ane Pedersdtr 15
     Kirsten Pedersdtr 11˝
BRO:   Ole Larsen gmd i Bukkerup
1HUSB.BRO: ... Nielsen i Khvn amt
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Sidse Nielsdtr i Bukkerup      13 Apr 1815   pg 96 97 98
HUSB:  Peder Nielsen gmd
CH:   Jens Pedersen 2
     Ane Marie Pedersdtr 8
HUSB.BRO: Hans Nielsen gmd i Hauborup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Inger Andersdtr i Stedstrup Old    14 Apr 1816  pg 98 99
HUSB:  Peder Sorensen hmd
CH:   Anders Pedersen 20 vanvittig
     Soren Pedersen 19 tien i Stedstrup
BRO:   Jens Andersen gmd i K.Eskildstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ole Jensen gmd i N.Eskildstrup     22 May 1817  pg 100 102 103 104
WIFE:  Ane Mortensdtr
SIS:   Margrethe Jensdtr = Niels Pedersen smed i Bukkerup
     Sidse Jensdtr ugift hos smed Niels Pedersen
˝BRO:  Jens Rasmussen 43 gmd i N.Eskildstrup
     Niels Rasmussen 41 gmd i Broefeld
˝SIS:  Maren Rasmusdtr (dod) = Westi Andersen gmd i Soderup ( Vesti Andersen )
      CH: Anders Westisen 20 hiemme (signed: Anders Vaestesen)
         Rasmus Westisen 11 hiemme
         Jens Westisen 8
         Ane Westisdtr = Jorgen Andersen hmd i Vinkelhuset ved Soderup
         Maren Westisdtr ugift hiemme
         Ane Marie Westisdtr ugift hiemme
wgd: Morten Christensen gmd i Skov Vallingrod
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jeppe Nielsen gmd i Haugborup, ?Tollosegaard      5 May 1819   pg 105 107 (not in index)
WIFE:  Bodil Jacobsdtr
CH:   Niels Jeppesen 14
     Kirsten Jeppesdtr 24
     Maren Jeppesdtr 21
     Ane Jeppesdtr 10
     Ane Kirstine Jeppesdtr 7 alle ugift hiemme
BRO:   Jens Nielsen gmd i K.Eskildstrup
wgd: Anders Jacobsen hmd i Ondlose
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Sorensdtr i N.Hvalsoe      19 Jun 1819  pg 107 (entry x'd out)
HUSB:  Christen Nielsen hmd
CH:   Mette Christensdtr 28 = 
     Birthe Christensdtr 26 = 
     Johanne Christensdtr 24 = 
     Maren Christensdtr 21 ugift
     Ane Christensdtr 18
     Birthe Christensdtr 14
     Margrethe Christensdtr 12
     ... Christensen 8
guard: Niels Christensen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Peder Pedersen hmd i Stedstrup    24 Nov 1819  pg 109 112 (not in index)
WIFE:  Birthe Sorensdtr
CH:   Soren Pedersen 16
     Karen Pedersdtr 20 ugift tien i Agerupgaarden
BRO:   Jorgen Pedersen hmd i Ordrup
wgd: Knud Arentsen gmd i Aagerupgaarden
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Jensdtr i Stedstrup  4 Mar 1820   pg 110 (not in index)
WIFE:  Anders Pedersen gmd
CH:   Peder Andersen 8 hiemme
BRO:   Ole Jensen hmd i Smidstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Peder Sorensen hmd i Stedstrup Old  8 Nov 1820   pg 113 115 119 (not in index)
2WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:   Karen Sophie Pedersdtr 3
     Inger Marie Pedersdtr 1˝
1WIFE:  Inger Andersdtr (dod)
CH:   Anders Pedersen 24 vanvittig hiemme
     Soren Pedersen 23 tien i Stedstrup
2WIFE.FADER: Niels Pedersen hmd i Stedstrup Old
curator: Jens Andersen gmd i K.Eskildstrup
guard: Lars Rasmussen i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Anders Christensen gmd i Norre Eskildstrup   17 Mar 1823  pg 120
HEIRS:  myndige
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Gabriel Gabrielsen gmd i Haugborup   5 May 1821  pg 116 120 126 137
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Niels Gabrielsen 29        (1823 gmd i Ordrup)
     Gabriel Gabrielsen 17  (20 i 1823)
     Anders Gabrielsen 7 wks ( 3 i 1823)
     Ane Gabrielsdtr 14    (16 i 1823)
     Karen Gabrielsdtr 11   (13 i 1823)
     Maren Gabrielsdtr 8        (9 i 1823)
     Kirsten Gabrielsdtr 6       (8 i 1823 - alle hiemme)
guard: Peder Gabrielsen gmd i N.Vallingerod
wgd: Gabriel Sorensen gmd i Morup/Marup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Maren Nielsdtr enke i N.Eskildstrup       11 Mar 1824  pg 122
HUSB:  Anders Christensen gmd
CH:   Christen Andersen 41
     Marie Andersdtr = Niels Jensen gmd i Bretved
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Pedersen gmd i Baarup     27 Aug 1824   pg 123 124 132
WIFE:  Karen Pedersdtr or Karen Nielsdtr
BRO:   Ole Pedersen 50 tien i Baarup
SIS:   Karen Pedersdtr = Morten Rasmussen hmd i Stilleberghuuset ved Saslov/ ?Tommerup
     Ane Dorthe Pedersdtr (dod) = Svend Corneliusen gmd i Torkildstrup
      Ch: Peder Svendsen 9
wgd: Jorgen Pedersen smed i Baarup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Jeppesdtr i Bukkerup   16 Sep 1824  pg 124
HUSB:  Jens Michelsen hmd - uskift boe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Larsdtr i Stedstrup      25 Apr 1825  pg 126 130
HUSB:  Ole Hansen gmd
CH:   Jacob Olsen 6
     Hans Olsen 4
     Ane Elisabeth Olsdtr 10
     Ane Marie Olsdtr 8
     Kirstine Olsdtr 1 (dod 9 May 1825 - pg 130)
guard: Anders Johansen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Cathrine Nielsdtr i Bukkerup   25 Apr 1825  pg 129 134
2HUSB:  Niels Hansen hmd
1HUSB:  Niels Andersen 
CH:   Kirsten Nielsdtr = Lars Larsen inds i Bukkerup
     Ane Margrethe Nielsdtr 20 ugift tien i Bukkerup
guard: Peder Rasmussen skovfoged i Nederskov
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Andersdtr i Stedstrup   10 Oct 1825  pg 132 136
HUSB:  Knud Ferdinantsen gmd ( Knud Ferdinandsen)
CH:   Lars Knudsen 13
     Inger Knudsdtr = Peder Pedersen hmd i Skioldenesholm ( Ingeborg Knudsdtr )
     Karen Knudsdtr 22 ugift hiemme
     Kirsten Knudsdtr 20 ugift tien i Baarup ( Kirstine Knudsdtr )
BRO:   Peder Andersen gmd i Aunserup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Birthe Christiansdtr tienestepige hos Poul Andersen gmd i Smidstrup   14 Jul 1825  pg 132
FADER:  Christian Larsen i Sandbye
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jacob Nielsen hmd i Smidstrup     6 Jun 1826  pg 137
WIFE:   uskift boe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Maren Andersdtr i Stedstrup     10 Jun 1826   pg 137 139
2HUSB:  Jens Olsen hmd
CH:   Lars Jensen 6
     Kirsten Jensdtr 10
     Ane Jensdtr 1˝
1WIFE:  Lars Jensen hmd (dod 1811)
CH:   Hans Larsen 24 i kongens tjeneste
     Jens Larsen 22
     Ane Dorthe Larsdtr 18
     Cathrine Larsdtr 16
curator: Christen Andersen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Hansdtr i Stedstrup    19 Oct 1826  pg 139
HUSB:  Magnus Nielsen gmd
CH:   Hans Magnusen 26
     Peder Magnusen 25
     Lars Magnusen 21 tien
guard: Stoltze 
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Marie Pedersdtr i Smidstrup    10 Jan 1827  pg 141 142
HUSB:  Jens Larsen hmd 
CH:   Jorgen Jensen 3
FADER:  Peder Hansen inds i Smidstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Knud Ferdinantsen aftaegtsmand enkemand i Stedstrup   20 Feb 1828  pg 143 148
CH:   Poul Knudsen 50 tien i Langtved
     Jacob Knudsen 42 gmd i Stedstrup
     Peder Knudsen 39 inds i Baarup
     Lars Knudsen 16 tien i Stedstrup
     Ane Knudsdtr = Christen Andersen hmd i N.Hvalsoe
     Ingeborg Knudsdtr = Hans Christensen hmd i Englerup
     Inger Knudsdtr = Peder Pedersen hmd i Jydstrup
     Karen Knudsdtr 27 ugift tien i Holbek   (= Jens Clausen gmd i Sigerholm)
     Kirsten Knudsdtr 14 ugfit tien i Holbek
guard: Peder Andersen gmd i Aunserup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Lars Rasmussen hmd i Stedstrup   14 Mfar 1828   pg 144 145
WIFE:  Kirsten Nielsdtr
CH:  Ane Marie Ld     (d. 1 Sep 1825 - pg 132)
     Soren Larsen 7
     Hans Larsen 2˝
guard: Ole Nielsen hmd i Stedstrup
wgd: Niels Pedersen i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Sidse Jensdtr i Stedstrup   17 Mar 1828  pg 145
HUSB:  Jorgen Rasmussen aftgsmd - uskift boe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Pedersen hmd i Stedstrup     30 Jun 1828  pg 146 147 148
WIFE:  Karen Larsdtr i uskift boe
CH:   Ane Marie Jensdtr 14
     Maren Jensdtr 12
     Ane Jensdtr 6
guard: Peder Knudsen gmd i Stedstrup
wgd: Johan Larsen hmd i Skee
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Pedersdtr i Stedstrup      26 Oct 1828  pg 149
HUSB:  Andreas Pedersen hmd - uskift boe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Christian Jensen hmd i Stedstrup    2 May 1830  pg 150
WIFE:  Sidse Nielsdtr i uskift boe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jacob Pedersen 1˝ uaegte bar af Sidse Marie Nielsdtr tienestepige i Stedstrup   8 Oct 1830  pg 150
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Magnus Nielsen gmd i Stedstrup     27 Sep 1829  pg 150
CH:   Peder Magnusen 28
     Hans Magnusen 29
     Lars Magnusen 24
curator: Jens Jensen hmd i Grontvedhuset
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Margrethe Pedersdtr 19 i Stedstrup   1 Apr 1830  pg 150
FADER:  Peder Andersen hmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Stine Nielsdtr uagte barn af tjenestepige Ane Poulsdtr i Smidstrup    4 Apr 1830  pg 150
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Larsdtr i Stedstrup      10 Jun 1831  pg 151 155 156
HUSB:  Christen Andersen gmd
CH:   Jens Christensen 10
     Ellen Christensdtr 13
     Ane Christensdtr 7
BRO:   Rasmus Larsen gmd i Nyeglim
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Jacobsdtr 15, dau of Jacob Jorgensen hmd i Stedstrup    8 Mar 1831  pg 151
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

.. Sorensen son      pg 152 ?
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Olsdtr 1˝ illeg dau of Karen Knudsdtr tienestepige i Kaestrup?    3 Sep 1831  pg 153
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Else Christensdtr i Smidstrup     6 Sep 1831  pg 153
HUSB:  Niels Nielsen gmd
FADER:  Christen Sorensen gmd i Leerbjerg
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Christensdtr i Stedstrup   25 Jun 1831   pg 153
HUSB:  Peder Jorgensen hmd i uskift boe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Lucie Knudsdtr i Stedstrup  26 Aug 1831  pg 153
HUSB:  Peder Knudsen hmd i uskiftboe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Christen Andersen gmd i N.Eskildstrup      3 Sep 1831  pg 153 154 155 156 157
WIFE:  Inger Pedersdtr
CH:   Maren Christensdtr 8
     Ane Cathrine Christensdtr 7
guard: Niels Jensen gmd i Bredhold/Bretved
wgd: Peder Nielsen gmd i N.Eskildstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hans Hansen tien Ole Hansen gmd i Stedstrup     13 Sep 1831   pg 155
FADER:  Hans Hansen hmd i Haraested
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Bertelsen gmd i N.Eskildstrup   16 Oct 1831  pg 155 157 159
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Niels Jensen 48 hmd i N.Eskildstrup
     Ole Jensen 16
     Ane Jensdtr enke = afg. Hans Rasmussen gmd i Qvarmlose
     Ane Beathe Jensdtr = Niels Gudmansen hmd i Vognserup
     Karen Jensdtr ugift
     Margrethe Jensdtr ugift
     Else Jensdtr ugift
     Ane Jensdtr ugift
guard: Peder Nielsen gmd i N.Eskildstrup
wgd: Anders Johansen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Johanne Dorthe Elisabeth Christensdtr i Smidstrup    13 Sep 1831  pg 155
HUSB:  Poul Hansen hmd i uskiftboe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Anders Davidsen gmd i Stedstrup    9 Jun 1832  pg 161 201 202
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr i uskiftet boe (dod by 9 Sep 1843)
CH:   Ane Andersdtr 
     David Andersen gmd i Stedstrup
curator: Soren Jensen gmd i Baarup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Sidse Marie Olsdtr i Smidstrup     12 Jul 1832  pg 161
HUSB:  Poul Hansen hmd i uskiftboe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Anders Thomasen hmd i Stedstrup    3 Nov 1833  pg 162
WIFE:  Mette Kirstine Jensdtr
CH:   Thomas Andersen
     Lars Andersen
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Larsen hmd i Stedstrup      17 Feb 1833  pg 162
WIFE:  Johanne Madsdtr
CH:   Lars Jensen 21
     Hans Jensen 17 tiene
     Mads Jensen 7
     Marie Jensdtr 14
     Johanne Marie Jensdtr 4
     Ane Jensdtr 3
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Christensdtr dau      pg 162
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Pedersdtr 13, dau of hmd Peder Jorgensen i Stedstrup    4 Apr 1833  pg 162
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Pedersdtr dau         pg 162
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Marie Poulsdtr i N.Eskildstrup     7 Dec 1833  pg 162 164
HUSB:  Hans Christian Pedersen hmd
CH:   Ane Marie Hansdtr 5
     Ane Kirstine Hansdtr ˝
FADER:  Poul Rasmussen bmd i Qvarmlose
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Maren dau of tjenestepige Dorthe Kirstine Pedersdtr i Stedstrup     8 May 1833  pg 162
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ole Nielsen hmd i Stedstrup      13 Apr 1833  pg 162
WIFE:  Giertrud Pedersdtr
CH:   Peder Olsen i uskiftboe
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Johanne Cathrine Christensdtr i Stedstrup    28 Feb 1834  pg 164
HUSB:  Jacob Jorgensen hmd
CH:   Soren Jacobsen 16
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Marie Rasmusdtr i Smidstrup    6 Nov 1834   pg 165 167 168
HUSB:  Soren Jorgensen gmd
CH:   Peder Sorensen 26
     Jens Sorensen 23
     Maren Sorensdtr ugift - alle hiemme
BRO:   Claus Rasmussen gmd i N.Eskildstrup
guard: Jens Christensen sognfoged i Taegerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hans Sorensen 22 i Bukkerup      31 Aug 1834  pg 165
FADER:  Soren Andersen hmd i Bukkerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Johanne Nielsdtr i Iggelsoe      12 Mar 1835  pg 168
HUSB:  Johan Ludvigsen hmd
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Morten Jensen gmd i Stedstrup     13 Mar 1835  pg 168 170 171 175
WIFE:  Cathrine Marie Pedersdtr
BRO:   Jens Jensen 29 tien i Roeskilde
     Soren Jensen 27 gmd i N.Eskildstrup
     ? Niels Jensen
˝SIS:  Margrethe Jensdtr ugift i N.Eskildstrup
     Ingeborg Jensdtr ugift i N.Eskildstrup
STEDFAD:     Claus Rasmussen gmd i N.Eskildstrup
wgd: Peder Hansen aftgsmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jacob Jorgensen hmd i Stedstup     16 Aug 1835  pg 170
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:  Johanne Cathrine Jacobsdtr    (10 days d.17 Feb 1835 pg 168)
     Soren Jacobsen
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Johanne Nielsdtr i Bukkerup      3 Jan 1836  pg 171 173
HUSB:  Niels Hansen hmd
CH:   Hans Nielsen 4 wks (dod 18 May 1836 age 14 wks - pg 174)
FADER:  Nilaus Hansen hmd i Vestersaabye 
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Marie Nielsdtr i Stedstrup Old   22 Jan 1838  pg 175
HUSB:  Peder Andersen hmd (testament 22 Jul 1837)
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Johansen uagte son of Maren Jensdtr i Stedstrup  19 May 1838  pg 175
MOR.STEDFAD: Hans Nielsen hmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirstine Larsdtr i Smidstrup Old, Tollose gods     29 May 1837  pg 175 178
HUSB:  Jens Jensen hmd
CH:   Lars Jensen 14
     Ane Kirstine Jensdtr 9
     Jens Jensen 2
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Nielsdtr i Stedstrup Old     21 Jan 1838  pg 175
HUSB:  Anders Pedersen hmd
CH:   Ane Andersdtr 29 ugift
     Kirsten Andersdtr = Lars Pedersen mollesvend i Tadre Molle (? Soren Jochumsen i Tadre)
     Niels Andersen 19
BRO:   Jens Nielsen hmd i Skee
HUSB.BRO: Niels Pedersen hmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Jensdtr i Stedstrup Old      1 Aug 1838  pg 177 175
HUSB:  Niels Pedersen hmd or Jens Pedersen 
CH:   Karen Marie Nielsdtr 13 or 12 
     Maren Nielsdtr 9     
     Kirsten Nielsdtr 3     (surnames assumed)   
BRO:   Mads Jensen ungkarl i Beenlose
MORBRO?:     Peder Andersen hmd i Stedstrup Old
(unsure of her surname - could be Ane Larsdtr )
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Cathrine Marie Pedersdtr i Stedstrup      24 Mar 1839  pg 179 182
HUSB:  Rasmus Johansen gmd
FADER:  Peder Hansen aftgsmd
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Johanne Marie Nielsdtr i Stedstrup   6 Mar 1839  pg 179 180 182
HUSB:  Peder Magnussen gmd
CH:   Ane Pedersdtr 8
     Hans Pedersen 5
FADER:  Niels Jensen hmd i Bukkerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Marie Pedersdtr i Stedstrup      2 Apr 1839  pg 182
HUSB:  Rasmus Johansen gmd
CH:   Cathrine Marie Pedersdtr (?perhaps SIS?)
FADER:  Peder Hansen aftgsmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Nielsdtr enke i Stedstrup Old      25 Apr 1839  pg 182 184
2HUSB:  Lars Rasmussen hmd (dod)
CH:   Soren Larsen 17
     Hans Larsen 13
1HUSB:  Peder Sorensen (dod)
CH:   Inger Marie Pedersdtr 21 ugift
     Karen Sophie Pedersdtr 22 ugift
BRO:   Anders Nielsen hmd i Stedstrup Old
? Peder Nielsen hmd i Stedstrup Old
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Bodil Sorensdtr tien hos Peder Knudsen gmd i Stedstrup      26 Apr 1840  pg 185 186 187
BRO:   Peder Sorensen gmd i Stedstrup
     Hans Sorensen tien i Gronneburg?
SIS:   Ane Marie Sorensdtr = Anders Pedersen hmd i Stedstrup
     Kirsten Sorensdtr = Peder Knudsen gmd i Stedstrup/ parcellist
     Karen Sorensdtr = Peder Nielsen gmd i Soderup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Jensen hmd i Smidstrup Old    24 Mfar 1841 pg 186 187
2WIFE:  Kirsten Larsdtr
1WIFE:  Kirstine Larsdtr (dod)
CH:   Lars Jensen 20 hiemme sindssvag?
     Maren Kirstine Jensdtr 14 
     Jens Jensen 6
1WIFE.BRO: Jacob Larsen hmd i S.Jernlose
wgd: Anders Larsen hmd i Englerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Margrethe Olsdtr i K.Hvalsoe     28 Mar 1841  pg 187
WIFE:  Peder Sorensen hmd
CH:   Jens Pedersen hmd i Stedstrup
     Christian Pedersen (dod)
      CH: Maren Christiansdtr 23 tien i Tredsholmen?
         ... Christiansdtr 
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Mariane Olsdtr i Stedstrup  11 Aug 1841  pg 188
HUSB:  Erik Sorensen hmd
CH:   Jens Eriksen i Udstrup
     Christen Eriksen i Khvn (dod)
      CH: 2 ugift datter
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Else Pedersdtr 46 i Bukkerup      18 Oct 1842  pg 189
HUSB:  Soren Andersen hmd
CH:   Kirsten Sorensdtr 16
     Niels Sorensen 13
     Anders Sorensen 13
BRO:   Hans Pedersen hmd i N.Eskildstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Johansdtr i Stedstrup      30 Dec 1842  pg 192 210 212
HUSB:  Jens Larsen hmd 
CH:  Johanne Jensdtr (16 - dod 26 Apr 1842     pg 189)
     Johanne Jensdtr (14 days - dod 1 Jul 1842  pg 189)
   Jens Jensen (13 wks - dod 7 Oct 1842      pg 189)
     Lars Jensen 13  
     Anders Jensen 11
     Ane Marie Jensdtr 16 (dod age 16 - 22 Apr 1844 pg 210)
     Bodil Jensdtr 9
     Johan Jensen 4 (age 9 in 1844)
     Christen Jensen 4  (age 5 in 1844) (dod ag 6 - 21 Apr 1845 pg 213)
FADER:  Johan Larsen hmd i K.Hvalsoe
guard: Peder Hansen sognefoged i K.Eskildstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Peder Andersen hmd i Stedstrup Old   1 Jan 1843  pg 192 193 208
WIFE:  Maren Jorgensdtr (signed: Karen Jorgensdtr )
BRO:   Christen Andersen gmd i Stedstrup
SIS:   Ane Andersdtr enke = afg. Lars Frederichsen hmd i Snevre
      CH: Hans Larsen i Snevre (for his mother)
BRO:   Jens Andersen gmd i N.Eskildstrup (dod) = ... = 2. Claus Rasmussen gmd i N.Eskildstrup
      CH: Soren Jensen hmd i N.Eskildstrup
         Jens Jensen tien i Roeskilde
         Ingeborg Jensdtr 28 ugift hiemme
         Margrethe Jensdtr 30 ugift hiemme
SIS:   Ane Marie Andersdtr (dod) = afg. Lars Jensen hmd i Stedstrup =2. Jens Olsen hmd i Stedstrup
      CH: Hans Larsen 41 tien i Khvn
         Jens Larsen hmd i Stedstrup
         Ane Dorthe Larsdtr = Jens Larsen hmd i Smidstrup Old
         Cathrine Larsdtr (dod) = Johan Jensen i Ordrup
          CH:  Ane Marie Johansdtr 9
         Lars Jensen 24 sindssvag
         Ane Jensdtr 19 ugift tien i Stedstrup
BRO:   Jacob Andersen hmd i Stedstrup Old (dod)
      CH: Ane Dorthe Jacobsdtr 43 enke i Khvn
         Ane Jacobsdtr = Lars Jensen i Khvn/Christiania
wgd: Christopher Pedersen gmd i N.Eskildstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Peder Poulsen son     pg 193 **
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hedvig Larsdtr 44 i Stedstrup        23 Jun 1843   pg 195 200
HUSB:  Anders Johansen gmd
CH:   Ane Andersdtr = Thomas Jensen gmd i Qvandlose
     Johan Andersen 23 soldat tien i Khvn
     Lars Andersen 20 hiemme
     Mikkel Andersen 15
     Ingeborg Andersdtr 13
     Kirsten Andersdtr 6
     Hans Andersen 2˝
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Andersdtr 49 enke i Stedstrup      2 Aug 1843  pg 195 201 202
HUSB:  Anders Davidsen gmd (dod 1832)
CH:   David Andersen 27 hiemme
     Ane Andersdtr 18 or 19 ugift hiemme
HUSB.BRO: Soren Davidsen bmd i Baarup
guard: Soren Jensen gmd i Baarup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ole Hansen gmd i Stedstrup  22 Feb 1844  pg 202 211
2WIFE:  Karen Nielsdtr
CH:   Christiane Margrethe Kirstine Olsdtr 12
1WIFE:  Kirsten Larsdtr (dod)
CH:   Lisbeth Olsdtr = Anders Madsen hmd i Baarup
     Ane Marie Olsdtr = Peder Stephensen smed i Skee
     Jacob Olsen 24 hiemme
     Hans Olsen 22 tien i Baarup
guard: Peder Knudsen gmd i Stedstrup
wgd: Peter Hansen sognefoged i K.Eskildstrup ( Peder Hansen )
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Maren Hansdtr 30 i Stedstrup      2 Apr 1844  pg 209
MODER:  Margrethe Elisdtr = 1. afg. Hans Davidsen = 2. STEPFAD: Ole Jorgensen hmd i Stedstrup
BRO:   Soren Hansen i Torbe
SIS:   Karen Hansdtr = Jens Tobiasen i Skee
BRO:   Hans Hansen i Khvn
SIS:   Lisbeth Hansdtr = Frederich Vossen hmd i Tingerup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hans Hansen gmd i Smidstrup      26 Feb 1846  pg 213 217
WIFE:  Inger Andersdtr
CH:   Morten Hansen 32 i Nebs Molle
     Christen Hansen 31 i Vintre Molle
     Villads Hansen 26 hiemme
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jacob Knudsen gmd i Stedstrup     1 Jun 1846  pg 213 217 222 230 234
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Hans Jacobsen 20 hiemme
     Knud Jacobsen 18 or 17 tien i Sonderstrup
     Jens Jacobsen 12 hiemme
     Jacob Jacobsen 7
BRO:   Peder Knudsen hmd i Stedstrup
guard: Anders Johansen gmd i Stedstrup (dod 1847)/ Peder Magnusen gmd i Stedstrup
wgd: Anders Hansen hmd i Sonderstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Jensdtr 13 i Bukkerup         31 Apr 1845   pg 213
FADER:  Jens Nielsen gmd
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Lars Larsen i Stedstrup Old         pg 217
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Maren Rasmusdtr 46 i Stedstrup    10 Sep 1846  pg 217
HUSB:  Anders Nielsen hmd
CH:   Karen Andersdtr 7
REL:   Jens Christensen aftgsmd i Tinalrup?
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Andersen hmd i Smidstrup Old   11 May 1847  pg 218 221 222 230
WIFE:  Ane Nielsdtr
CH:   Birthe Jensdtr = Jens Rasmussen hmd i Moenslovs
     Johanne Jensdtr 20 hiemme
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ole Jorgensen hmd smed i Stedstrup  2 Jun 1847   pg 218 222 228 229
WIFE:  Margrethe Eliasdtr
BRO:   Frederich Jorgensen smed i Allendelille
     Hans Jorgensen smed i K.Hvalsoe
     Lars Jorgensen i K.Hvalsoe (? Hans Jorgensen inds i K.Hvalsoe)
HEIR:  Marie Jensdtr pigen i Stedstrup (per testament) (= Christian Pedersen smed i Stedstrup)
WIFE.SVIGERSON: Frederich Wortziger hmd i Tingerup
guard: Christen Andersen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Andersen hmd i Smidstrup Old   9 Jun 1847   pg 221
WIFE:  Johanne Jensdtr
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Anders Johansen gmd i Stedstrup    30 Jul 1847  pg 223 228 229 236
WIFE:  Hedvig Larsdtr (dod)
CH:   Ane Andersdtr = Thomas Jensen gmd i Qvandlose
     Johan Andersen 27 hiemme
     Lars Andersen 23 hiemme
     Mikkel Andersen 19 hiemme
     Ingeborg Andersdtr 17
     Kirsten Andersdtr 10
     Hans Andersen 7
WIFE.REL: Christen Andersen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Kirsten Pedersdtr 40 i Stedstrup   11 Apr 1848  pg 231
HUSB:  Soren Jensen hmd
CH:   Christen Sorensen 12
     Ane Marie Sorensdtr 9
     Hans Sorensen 7
     Peder Sorensen 6
     Cathrine Marie Sorensdtr 4
guard: Christen Andersen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Olsen hmd i Stedstrup  10 Dec 1846  pg 217
BRO:   Lars Jensen 29
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jens Olsen hmd i Stedstrup Old    14 May 1848  pg 232
2WIFE:  Ane Larsdtr
CH:   Kirsten Larsdtr 14
1WIFE:  Ane Marie Andersdtr (dod)
CH:   Ane Jensdtr 23 ugift tien i Gronneborg Kroe
BRO:   Niels Olsen bmd i Vinkelhusene 
?WIFE.BRO: Jens Larsen hmd i Stedstrup
wgd: Christopher Pedersen hmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Hans Nielsen gmd i Stedstrup    6 Aug 1848    pg 233 235
WIFE:  Kirsten Mortensdtr
CH:   Lars Hansen hmd i Herluflille ved Naestved
     Inger Marie Hansdtr = David Andersen gmd i Stedstrup
     Morten Hansen hiemme myndig
     Soren Hansen myndig i Krigbrandsten?
     Peder Hansen myndig hiemme
     Ane Hansdtr = Niels Larsen hmd i Gislinge
     Karen Hansdtr ugift hiemme
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Niels Hansen hmd i Bukkerup      22 Aug 1848  pg 233 238
WIFE:  Kirsten Christensdtr (testament 18 Aug 1848)
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Ane Nielsdtr enke i Smidstrup     11 Apr 1849  pg 238 246
HUSB:  Jens Andersen hmd (dod)
CH:   Birthe Jensdtr = Jens Rasmussen gmd i Mogenstrup
     Johanne Jensdtr = Soren Hansen i Kongetieneste (surnames assumed)
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Anders Gabrielsen hmd i Haugborup   23 Jun 1849  pg 239
WIFE:  Christiane Pedersdtr
CH:   Johanne Wilhelmine Andersdtr 5
     Ane Andersdtr 3
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Inger Andersdtr enke i Smidstrup   16 Apr 1849  pg 239
HUSB:  Hans Hansen gmd (dod)
CH:   Morten Hansen myndig hiemme
     Christen Hansen gmd i Harcherup
     Villads Hansen hiemme
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Jorgen Pedersen smed i Baarup    23 Apr/May 1849      pg 239 246 
WIFE:  Marie Christensdtr
CH:   Christen Jorgensen 45 i Baarup
     Hans Jorgensen 43 i Baarup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Nielsdtr enke i Stedstrup    24 Aug 1849  pg 239 244 245 246 248 249
HUSB:  Ole Hansen gmd (dod - 4 Mar 1844?)
CH:   Christiane Margrethe Kirstine Olsen 17 ugift    (= (forlov) Soren Eliasen - married 4 Jan 1850)
STEDSON:     Jacob Olsen (takes over the home/farm)
     Hans Olsen
     ... Olsdtr = Peder Stephensen i Allindelille
     ... Olsdtr = Anders Madsen i Stedstrup
guard: Peder Knudsen gmd i Stedstrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Karen Jorgensdtr i N.Eskildstrup   6 Jan 1850   pg 246 (not in index)
WIFE:  Jens Pedersen hmd
CH:   Hans Jensen 20 tien i Qvarmlose
     Niels Jensen 18 tien i Baarup
     Peder Jensen 9 
     Johanne Jensdtr 25 tien i Asmindrup
     Karen Jensdtr 22 tien i Hellestrup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

Marie Christensdtr enke i Baarup    14 Sep 1850  pg 249
HUSB:  Jorgen Pedersen smed (dod)
CH:   Christen Jorgensen i Baarup
     Hans Jorgensen i Baarup
[Sonnerup Gods, Holbaek amt skpr; Book 2 1797-1850; FHL film 41359]

////////////////////////////////////////END BOOK 2 ////////////////////////////////////////

     Sonnerup Gods, Roskilde amt

Ingeborg Rasmusdtr enke i Hospitalet, K.Hvalsoe     30 Dec 1796  pg 1 2 (page 1 is missing)
HUSB:  Christen Andersen inds (dod)
CH:   Niels Christensen hmd i K.Hvalsoe
     Ole Christensen gmd i K.Hvalsoe
     Anders Christensen i N.Hvalsoe
     Kirsten Christensdtr = Niels Andersen i Stedstrup
     Inger Larsdtr
     Kirstine Larsdtr
     Maren Larsdtr
guard: Jens Andersen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Johanne Pedersdtr i N.Hvalsoe        11 Dec 1797   pg 3 4
2HUSB:  Ole Olsen Lund skraeder hmd
1HUSB:  Alexander Lykke
CH:   Jacob Petersen Lykke tommermand ved Holmen i Khvn 
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Nielsen gl. hmd i K.Hvalsoe    27 Jun 1798  pg 5 6
WIFE:  Inger Pedersdtr
BRO:   Niels Nielsen i Brodlodshuus/ hmd i Urtehuuset ved Sonnerup
     Anders Nielsen hmd i Skovs Hadstrup
SIS:   Karen Nielsdtr = Soren Boyesen i Kidserup (? Soren Bojesen)
˝SIS:  Ane Nielsdtr = Jorgen Butterskov i Bierreskovs huuset
wgd: Peder Nielsen i K.Hvalsoe / Peder Jensen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Christensen Krag hmd i K.Hvalsoe      14 Nov 1798  pg 7
WIFE:  Karen Marie Nielsdtr
CH:   Niels Jensen 9
     Charlotte Sophie Jensdtr 25 ugift tien paa Leerbeks gaarden i Roeskilde
     Ane Cicilia Jensdtr 22 ugift hiemme
     Martha Margrethe Jensdtr 12 tien i Leerbeks gaarden i Roeskilde
BRO:   Peder Christensen Krag hmd i N.Hvalsoe
wgd: Ole Pedersen Bruun gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Margrethe Jorgensdtr i Tadre Molle     7 Apr 1790/5 May 1798      pg 9
HUSB:  Niels Olsen moller
CH:   Jorgen Nielsen of age by 1798
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Anders Mortensen gmd i N.Hvalsoe    2 Mar 1799  pg 9 11 13
WIFE:  Karen Nielsdtr
SIS:   Sidse Mortensdtr = Soren Jorgensen hmd i Hoed, Skioldenesholms gods
     Karen Mortensdtr = Jens Olsen hmd i Krudtshuuset, Skioldenesholms gods
     Kirsten Mortensdtr = Morten Mortensen gmd i N.Hvalsoe (signed: Morten Mogensen & Morten Mortensen )
BRO:   Niels Mortensen gmd i Roerup bye, Ledreborg gods (dod) = ... = 2. Christen Hansen gmd i Roerup
      CH: Birthe Nielsdtr 10
         Kirsten Nielsdtr 6
guard: Niels Pedersen hmd i K.Hvalsoe
wgd: Lars Pedersen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Frederichsen gmd i N.Hvalsoe   20 Sep 1799  pg 13 15
WIFE:  Sidse Nielsdtr
CH:   Niels Pedersen 25 tien i K.Hvalsoeav
     Hans Pedersen 21 hiemme
     Peder Pedersen 9
BRO:   Niels Frandsen gmd i Baarup
wgd: Morten Mogensen gmd i N.Hvalsoe or Morten Mortensen in some places
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Andersen Post i N.Hvalsoe    ?11 Dec 1795/23 Oct 1799    pg 17
CH:   Christen Pedersen (afkald 1799)
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Mette Hansdtr i K.Hvalsoe   3 Mar 1800   pg 17 21
HUSB:  Anders Larsen gmd
CH:   Niels Andersen 20
     Bodil Andersdtr = Thomas Hansen gmd i Sonderstrup, Universitets gods
     Ane Andersdtr 25 ugift hiemme
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Mortensdtr i K.Hvalsoe      3 Mar 1800  pg 19 23
2HUSB:  Abraham Jorgensen hmd
1HUSB:  Thage Nielsen (dod)
CH:   Niels Tagesen 45 gmd i Saerlose
     Morten Tagesen 37 hmd i Catrineberg, Khvn amt
     Peder Tagesen 30 hmd i Tolstrup, Saerlose sogn
     Kirsten Tagesdtr = Morten Clausen farnesaetter i Khvn
     Maren Tagesddtr (dod) = Fyrboder Carlsen i Khvn
      CH: Christian Carlsen 18
         Carl Carlsen 24
         ... Carlsen (dau) i Khvn
     Margrethe Tagesdtr = Hans Jensen Snedker i Aastrup
     Dorthe Tagesdtr (dod) = 3. ...
      CH: Hans Hansen 7 hos Ole Christensen gmd i K.Hvalsoe
         Maren Andersdtr 20 ugift hiemme
     Cathrine Tagesdtr = Ole Christensen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jorgen Nielsen hmd i N.Hvalsoe     31 Mar 1800  pg 20 24
WIFE:  Lisbeth Andersdtr
BRO:   Ole Nielsen hmd i Proven
SIS:   Marie Nielsdtr (dod) = Niels Jensen hmd i Smidstrup
      CH: Niels Nielsen 22 tien i Tingerup
         Jens Nielsen 10 tien i Ebberup
         Morten Nielsen 7 hos Hans Hansen gmd i Smidstrup
         Kirsten Nielsdtr 20 tien i K.Hvalsoe
         Karen Nielsdtr 18 tien i K.Hvalsoe
         Ane Nielsdtr 15 tien i K.Hvalsoe
         Johanne Nielsdtr 12 hos Ole Nielsen i Proven
     Ane Nielsdtr (dod) = Christen Andersen hmd i V.Saabye
      CH: Jorgen Christensen 12
         Karen Christensdtr 8
WIFE.BRO: Jens Andersen ungkarl i K.Eskildstrup
wgd: Mads Olsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Mortensdtr i N.Hvalsoe     16 Dec 1800  pg 24 28
HUSB:  Morten Mogensen gmd
CH:   Mogens Mortensen 8
     Niels Mortensen 1
     Sidse Mortensdtr 6
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Maren Hansdtr i K.Hvalsoe  1 Jun 1803   pg 30 (not in index)
HUSB:  Hans Pedersen Drejer gmd
CH:   Peder Hansen 19
     Karen Hansdtr 18
     Bodil Hansdtr 14
     Maren Hansdtr 4
BRO;   Hans Hansen gmd i Smidstrup
HUSB.SVOGER: Anders Olsen gmd sognefoged i Kidserup
HUSB.STIFFAD: Lars Jorgensen gmd i Kidserup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Maren Christophersdtr i Peminshuuset      24 Dec 1802  pg 33 35
HUSB:  Georg Amtspihl/Amtsbil/Amtsbiller hmd skovfoged (signed - Georg Ambdtsbuller/Gorg Ambts'biitzlre))
BRO:   Ole Christophersen 26 hmd i Tystrup, Soroe gods
˝SIS:  Ane Cathrine Jensdtr 19 (guard: her farbro Jens Pedersen hmd i Broefelde
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

... i K.Hvalsoe   31 Mar 1803  pg 37
HUSB:  Hans Pedersen gmd 
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Jensen vaever hmd i N.Hvalsoe       2 Apr 1803  pg 37 40
WIFE:  Dorthe Jacobsdtr
SIS:   Kirsten Jensdtr (dod) = Christopher Pedersen hmd i Skov Hastrup 
      CH: Sidse Christophersdtr 22 ugift
         Kirsten Christophersdtr 17
wgd: Jeppe Jacobsen hmd i Soderup 
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jonas Nielsen hmd i N.Hvalsoe     29 Jun 1803  pg 38 
2WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Henrich Jonasen 17
     Jorgen Jonasen 12
     Peder Jonasen 9
     Niels Jonasen 2˝
1WIFE:  Dorthe ...
CH:   Ane Marie Jonasdtr 21 ugift
guard: Frands Eriksen smed i ny
wgd: Johan Pedersen inds i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Marie Nielsdtr enke i K.Hvalsoe      15 Apr 1805  pg 41 44
HUSB:  Jens Krag hmd (dod)
CH:   Niels Jensen 16 snedkerlaere i Roeskilde
     Charlotte Sophie Jensdtr 31 ugift tien i Roeskilde
     Ane Cicilia Jensdtr 28 = Peder Pedersen hmd i Klosterhuusene, St.Agnes ved Roeskilde
     Marte Margrethe Jensdtr 20 ugift tien paa Jomfrue Klosteret i Roeskilde
HUSB.BRO: Peder Christensen Krag hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Pedersen hmd i Budskehuus, N.Hvalsoe      24 Feb 1806  pg 46 53
WIFE:  Karen Sorensdtr
CH:   Peder Christensen 10
     Soren Christensen 2
guard: Peder Hansen gmd i N.Hvalsoe
wgd: Andreas Nielsen hmd i Rullebierg huuset, Kidserup sogn
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jorgen Nielsen moller i Tadre Molle       20 Aug 1806  pg 47 51 54 62 67
WIFE:  Karen Pedersdtr
CH:   Ane Margrethe Jorgensdtr 5
     Ane Kirstine Jorgensdtr 3
     Karen Marie Jorgensdtr 3/4 aar
BRO:   Anders Nielsen
SIS.CH: Hans Johansen
FADER:  Niels Olsen inds (dod)
WIFE.BRO: Christen Pedersen Post gmd i N.Hvalsoe
guard: Walsoe forpagter i Agersvold / Anders Rasmussen skytten i Aastrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Rasmus Andersen gmd i N.Hvalsoe    6 Mar 1807  pg 57 64
3WIFE:  Margrethe Olsdtr
CH:   Birthe Rasmusdtr 18
     Margrethe Rasmusdtr 13
     Bodil Rasmusdtr 8 - alle hiemme
1WIFE:  Inger Pedersdtr (no children)
2WIFE:  Birthe Ebbesdtr (dod)
CH:   Ebbe Rasmussen 28 hiemme
     Kirsten Rasmusdtr (dod) = Morten Mogensen gmd i N.Hvalsoe (no children)
     Ane Rasmusdtr (enke by 8 Aug 1807) = Morten Mogensen above
     Inger Rasmusdtr 22 tien hos Morten Mogensen
˝BRO:  Anders Nielsen gmd i K.Hvalsoe
wgd: Ole Andersen gmd i Kidserup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Morten Mogensen gmd i N.Hvalsoe    4 Jun 1807  pg 59 66
4WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Lars Mortensen 4
     Jens Mortensen 1
1WIFE:  Sidse Hansdtr (dod)
CH:   Peder Mortensen 36 ugift hiemme
2WIFE:  Kirsten Mortensdtr (dod)
CH:   Mogens Mortensen 14
     Niels Mortensen 8
     Sidse Mortensdtr 12 
3WIFE:  Kirsten Rasmusdtr (no children)
BRO:   Niels Mogensen gmd i Abbetved
wgd: Anders Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Bruun gmd i K.Hvalsoe      9 Mar 1810  pg 68 75
WIFE:  Maren Frederichsdtr
CH:   Christen Nielsen 23 or 22
     Frederich Nielsen 14
     Karen Nielsdtr
     Ane Nielsdtr ugift - alle hiemme
BRO:   Peder Bruun hmd i Kielsholm huset
curator: Knud Jeppesen gmd i K.Hvalsoe
wgd: Christen Nielsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Olsdtr i N.Hvalsoe     26 Jan 1811   pg 70 73 74
HUSB:  Peder Hansen udflottergmd
CH:   Hans Pedersen 40 afsindig og skal vaere fodt saaledes (vanvittige)
     Ole Pedersen 37
     Jens Pedersen 31
     Christen Pedersen 29
     Karen Pedersdtr = Morten Rasmussen hmd i Sletteberghuset, Lederborg
     Ane Dorthe Pedersdtr ugift hiemme
guard: Jens Poulsen hmd i Tueoldhuus, N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Jensdtr i K.Hvalsoe      19 Mar 1811  pg 72 75 76
HUSB:  Knud Jeppesen gmd
CH:   Jens Knudsen 19
     Lars Knudsen 15
     Jeppe Knudsen 8
curator: Rasmus Jensen inds i N.Tostrup / Knud Christensen hmd i Kildehuset
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Jensen hmd i N.Hvalsoe      20 Mar 1812  pg 76 82
WIFE:  Marie Andersdtr
CH:   Peder Hansen 8
     Johanne Hansdtr 15
     Ane Marie Hansdtr 5
     Ane Margrethe Hansdtr 3
     Karen Hansdtr 1
guard: Hans Nielsen hmd i N.Hvalsoe
wgd: Christen Nielsen gmd i N.Hvalsoe / Jens Jensen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Nielsen hmd i Urtehusene, N.Hvalsoe   20 Apr 1812  pg 77 (not in index)
WIFE:  Bodil Knudsdtr (testament 29 Dec 1806 i K.Hvalsoe )
no children or living heirs
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Larsen kroemand i Budskekroe, K.Hvalsoe      8 Jun 1812  pg 78 79 80 81 82
WIFE:  Marie Sandbek
CH:   Jens Pedersen 11
     Ellen Pedersdtr 9
BRO:   Ole Larsen gmd i Bukkerup
wgd: Sandbek degn i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Larsdtr i K.Hvalsoe    9 Jan 1813   pg 83 84
HUSB:  Christen Hansen hmd
CH:   Birthe Christensdtr 2
     Maren Christensdtr 5 wks
FADER:  Lars Mortensen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Inger Nielsdtr enkd i K.Hvalsoe   23 Jun 1813   pg 85 89 90 91
HUSB:  Carl Christian Oldendorff i Khvn (dod - fodt i Sverrig) (testament 6 Dec 1796)
BRO:   Peder Nielsen hmd i Smidstrup (dod)
      CH: Hans Pedersen 26 
         Peder Pedersen 26 begge i kongens tieneste
         Niels Pedersen 18 tien i Bukkerup
         Maren Pedersdtr = Nicolai Nielsen hmd i K.Hvalsoe
˝BRO:  Peder Hansen gmd i Turned, Holbek amt (dod)
      CH: Hans Pedersen gmd i sidstmelte stald (dod)
          CH:  Peder Hansen 28 ved Danske Liveregmt
             Lars Hansen 24 tien i Marup
             Hans Hansen 22 tien i Tiirned
             Jens Hansen 12 tien i Tiirned
             Ane Marie Hansdtr = Lars Jochumsen i Tiurned
             Margrethe Hansdtr 15 i Tiornved
more ˝SODSK:
HUSB.SIS.CH: Maja Lena Oldendorff 30 ugift i Malmoe, Sverrig
guard: Christen Nielsen gmd i Skov Vallingerod & Hans Michelsen hmd i K.Hvalsoe
guard: Hans Michelsen Bodker i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Pedersdtr i Tadre Molle     7 Dec 1813  pg 86 87 88 89
HUSB:  Mikkel Hansen moller
CH:   Margrethe Michelsdtr 12
     Ane Kirstine Michelsdtr 10
     Karen Marie Michelsdtr 8˝
     Hans Jorgen Michelsen 5
     Peder Michelsen 3 (surnames assumed)
BRO:   Christen Pedersen gmd i N.Hvalsoe
guard: Christen Pedersen Post gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Morten Andersen hmd i K.Hvalsoe       6 Apr 1814    pg 90 91 93
2WIFE:  Sidse Christensdtr
CH:   Niels Mortensen 26 hmd i N.Hvalsoe
     Christen Mortensen 20 hiemme
     Sophie Mortensdtr = Christen Hansen hmd i Ablelose/Abbetved
1WIFE:  Sidse Mortensdtr (dod)
CH:   Karen Mortensdtr (dod) = Christopher Vith hmd i Soderup
      CH: Johannes Christophersen 2
         Ane Marie Christophersdtr 1
curator: Niels Jensen hmd i K.Hvalsoe
wgd: Peder Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Andersen i K.Hvalsoe  17 Apr 1816   pg 95
WIFE:  Hedevig Nielsdtr
CH:   Christen Jensen 35 boesidder i Khvn
     Hans Jensen 33 boesidder i Khvn
     Anders Jensen 29 boesidder i Roeskilde/ hjulmand i Roeskilde
     Jens Jensen 20 hos BRO i Roeskilde
     Ane Jensdtr = Jacob Christiansen glarmester i K.Saabye
     Karen Jensdtr ugift hiemme
     Kirsten Jensdtr 16 ugift tien i Roeskilde
guard: Jens Poulsen
wgd: Nicolai Nielsen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Agathe Johanne Jensdtr i K.Hvalsoe  26 Oct 1816  pg 96 97 (not in index)
HUSB:  Lars Jensen hmd
3 CH:  Anders Larsen 23
     Jens Larsen 21
     Peder Larsen 14
curator: Jens Poulsen
guard: Caspar Hansen gmd i Svogerslev
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Hansen hmd i N.Hvalsoe     11 Dec 1816  pg 98 99 101 (not in index)
WIFE:  Karen Knudsdtr
CH:   Knud Nielsen 10
     Ane Nielsdtr 7
guard: Soren Jeppesen hmd i N.Hvalsoe
wgd: Hans Clausen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Villads Andersen i K.Hvalsoe     12 Feb 1817  pg 100 104 (not in index)
WIFE:  Karen Larsdtr
CH:   Maren Villadsdtr fodt 5 Mar 1817
FADER:  Anders Nielsen gmd i K.Hvalsoe
wgd: Nielsen forpagter i Sonnerupgaard (signed: Mads Nielsen )
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Frederich Kiobenhavn tjenestekarl i K.Hvalsoe         31 May 1817   pg 102 107 (not in index)
 (har var et opfostringsbarn fra Fodselsstiftelsen i Khvn)
guard: Peder Nielsen gmd
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Pedersen Bruun hmd i Kjelsholmshuset, N.Hvalsoe      20 Jun 1817  pg 102 105 (not in index)
WIFE:  Ane Nielsdtr
BRO:   Rasmus Pedersen Bruun 72 hmd i K.Hvalsoe
     Niels Pedersen Bruun gmd i K.Hvalsoevafen (dod)
      CH: Christen Nielsen 29 tien i Khvn
         Frederich Nielsen 21 tien i Roeskilde
         Karen Nielsdtr 38 ugift
         Ane Nielsdtr = Claus Hansen gmd i K.Hvalsoe
? Hans Clausen gmd i N.Hvalsoe
guard: Peder Nielsen gmd i N.Hvalsoe & his son Mogens Pedersen tienestekarl in K.Hvalsoe 
wgd: Hans Knudsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Sorensdtr i K.Hvalsoe      9 Nov 1818   pg 109 110 
HUSB:  Hans Michelsen bodker hmd
CH:   Mikkel Hansen 18
     Maren Hansdtr 12
guard: Mogens Pedersen i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Lars Jensen hmd i N.Hvalsoe      9 Feb 1819   pg 111 112 118
WIFE:  Karen Marcusdtr
CH:   Jens Larsen 16
     Ellen Larsdtr 14
BRO:   Mads Jensen 
guard: Jorgen Jensen gmd i Bigspe-gaarden (dod by 29 Jun 1819)
wgd: Jorgen Larsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Sidse Poulsdtr i K.Hvalsoe  20 Sep 1819   pg 113 126 127
HUSB:  Anders Nielsen gmd
CH:   Bodil Andersdtr 40 = Jens Nielsen hmd i Langtved 
     Inger Andersdtr 34 = Hans Hansen i Smidstrup
     Villad Andersen (dod) = Karen Larsdtr i Sonnerupgaard
      CH: Maren Villadsdtr 2˝
guard: Niels Nielsen forpagater i Sonnerup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Sorensdtr i N.Hvalsoe      20 Sep 1819  pg 114 115
HUSB:  Christen Nielsen hmd 
CH:   Mette Christensdtr 28 = Jacob Jensen i K.Hvalsoe
     Kirsten Christensdtr 26 = Peder Jorgensen gmd i Stedstrup
     Johanne Christensdtr 24 = Just Jorgensen hmd i Stedstrup (? Anders Jorgensen )
     Maren Christensdtr 20 ugift
     Ane Christensdtr 18
     Birthe Christensdtr 14
     Margrethe Christensdtr 12
     Niels Christensen 8
guard: Niels Christensen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Maren Rasmusdtr i K.Hvalsoe/N.Hvalsoe     27 Nov 1819  pg 116 118 129
HUSB:  Lars Pedersen gmd
CH:   Abelone Larsdtr = Peder Andersen gmd i Hjelmstrup
     Peder Larsen 28 hiemme
     Ane Larsdtr 23 ugift hiemme
1HUSB:  Christen Jensen gmd i K.Hvalsoe
CH:   Karen Christensdtr (dod) = Jens Clausen i K.Hvalsoe (dod), bro to Hans Clausen i N.Hvalsoe
      CH: Sidse Marie Jensdtr 13 hos Christen Christensen gmd i K.Saabye 
     Christen Christensen 37 gmd i K.Hvalsoe
guard: Soren Andersen kroemand i Bidsk kroe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Marie Sandbek i Budske Kroe      5 Feb 1820   pg 119 124
2HUSB:  Soren Andersen kroemand
1HUSB:  Peder Larsen (dod)
CH:   Jens Pedersen 18
     Ellen Pedersdtr 17 ugift 
FADER:  J. Sandbek/Sandbech degnen i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Johanne Corneliusdtr i N.Hvalsoe   16 Feb 1820  pg 122 125
HUSB:  Christen Pedersen unge gmd
CH:   Peder Christensen 8 days (dod by 20 May 1820)
BRO:   Svend Corneliusen gmd i Torkildstrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Dorthe Nielsdtr tjenestepige hos Lars Pedersen gmd i N.Hvalsoe     27 Nov 1819  pg 117 128
BRO:   Lars Nielsen 36 gmd i Aunstrup
     Rasmus Nielsen 26 toem Ole N.Hvalsoe
     Mogens Nielsen 17 tien i Castholm
SIS:   Ane Nielsdtr 28 ugift tien i Kidserup
     Karen Nielsdtr 22 or 24 
     Johanne Nielsdtr 16
guard: Lars Pedersen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Lars Pedersen gmd i udflotter fra N.Hvalsoe  4 Oct 1822   pg 129 132
CH:   Abelone Larsdtr = Peder Andersen gmd i Aunserup
     Peder Larsen 31 hiemme
     Ane Larsdtr ugift hiemme (= Niels Nielsen gmd i N.Hvalsoe )
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Hansdtr i N.Hvalsoe    18 Nov 1822  pg 130 133 134 139 140 141 142
HUSB:  Hans Pedersen gmd (af Overjheden)
CH:   Karen Hansdtr 15
guard: Christen Pedersen Post gmd i N.Hvalsoe
curator: Christen Nielsen gmd i N.Hvalsoe
guard: Hans Clausen gmd i N.Hvalsoe / Hans Hansen gmd i N.Hvalsoe / Soren Andersen kroemand i Budske Kroe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ingeborg Mortensdtr i K.Hvalsoe    d.20 Sep 1823 pg 143
HUSB:  Hans Michelsen hmd
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Anders Nielsen gmd i N.Hvalsoe     16 Jul 1823  pg 135 139 140 145 148
CH:   Willads Andersen (dod) = ... = Jorgen Jensen hmd i Mannerup
      CH: Maren Willadsdtr 6 hiemme
     Bodil Kirstine Andersdtr = Jens Nielsen hmd i Langtved
     Inger Andersdtr = Hans Hansen gmd i Smidstrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Sonnesdtr i N.Hvalsoe   18 Feb 1824  pg 143
HUSB:  Hans Nielsen hmd uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Christensen hmd i N.Hvalsoe    2 Mar 1824  pg 143
WIFE:  
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Soren Jorgensen , Jorgen Sorensen gmd i K.Hvalsoe     d.2 Aug 1823 pg 297 305        pg 143
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Nielsen gmd i N.Hvalsoe    4 Feb 1824  pg 143 148
WIFE:  Johanne Larsdtr
CH:   Niels Christensen 28
     Johanne Marie Christensdtr = Anders Jacobsen gmd i Kisserup
wgd: Peder Andersen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christopher Rasmussen pleijson af Jens Christensen hmd i K.Hvalsoe    d.22 Jul 1823 pg 143
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Pedersen gmd i N.Hvalsoe   23 May 1824  pg 144 147 148
WIFE:  Ane Xpd     (=2. Rasmus Nielsen )
BRO:   Ole Pedersen 50 tiene i Baarup
     Jens Pedersen gmd i Baarup
SIS:   Karen Pedersdtr = Morten Rasmussen hmd i Slotteberghuset ved Saerlgt/ Tokkerup
     Ane Dorthe Pedersdtr (dod) = Svend Corneliusen hmd i Torkildstrup
      CH: Peder Svendsen 9
wgd: Jens Poulsen gmd sognefoged i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Andersdtr i Kildehuset     15 Jun 1824  pg 145
HUSB:  Knud Christensen hmd
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Marcusdtr i N.Hvalsoe      13 Aug 1824  pg 145
HUSB:  Christen Andersen hmd uskiftetboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Jorgensen 16 i K.Hvalsoe     7 Jan 1825  pg 148
FADER:  Jorgen Larsen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Sidse Marie Jacobsdtr i N.Hvalsoe   4 Feb 1825  pg 149 160 162
HUSB:  Christen Hansen tjenestekarl
CH:   Christen Christensen 1 1/3
     Ane Kirstine Christensdtr 8
BRO:   Morten Jacobsen gmd i Skov Hastrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Anders Larsen gmd i K.Hvalsoe     23 Apr 1825  pg 150 158 162 163
2WIFE:  Inger Pedersdtr
CH:   Lars Andersen 23
     Peder Andersen 21 tien i Nebhavn/Kbhavn?
     Jens Andersen 13 
     Mette Andersdtr 18 ugift hiemme
     Bodil Andersdtr 5
1WIFE:  Mette Hansdtr (dod)
CH:   Niels Andersen gmd i Soderup
     Bodil Andersdtr (dod) = Thomas Hansen gmd i Sondestrup
      CH: Hans Thomasen 25
         Maren Thomasdtr = Hans Hansen hmd i Margrethehaabshusene, Bidstrupgaard
     Ane Andersdtr (dod) = Anders Jensen gmd i Roerup
      CH: Mette Andersdtr = Lars Hansen gmd i Roerup
         Ellen Andersdtr ugift tien i Roeskilde
guard: Christen Pedersen gmd i Baarup / Niels Andersen
wgd: Hans Pedersen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Georg Amtsbiller hmd i K.Hvalsoe    d.1 Apr 1825 pg 150 155 159
WIFE:  Maren Andersdtr
CH:   Peder Georgsen 21 or 22
     Christian Georgsen 19 or 21
     Jens Georgsen 14
     Frederich Georgsen 6
     Ane Cathrine Georgsdtr 16 ugift
     Ane Kirstine Georgsdtr 12 or 11
     Ane Margrethe Georgsdtr 3 
guard: Hans Dreier gmd i K.Hvalsoe (signed: Hans Pedersen )
wgd: Ole Jorgensen skovfoged i Borup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Mogens Petersen gmd ( Mogens Pedersen ) i K.Hvalsoe      21 May 1825   pg 152 156 162
WIFE:  Ane Pedersdtr
CH:   Peder Mogensen 3˝
     Maren Mogensdtr 13
     Marie Mogensdtr 8
     Abelone Mogensdtr 5
BRO:   Peder Mogensen gmd i N.Hvalsoe
wgd: Christen Pedersen gmd i Baarup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Christensdtr, dau of Christen Mortensen hmd i K.Hvalsoe   25 Apr 1825  pg 152
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Christensen 21 i Urtehusene   17 May 1825  pg 152
FADER:  Christen Pedersen hmd i Urtehusene
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Poulsen gmd sognefoged i K.Hvalsoe     21 May 1825  pg 154 161 163
WIFE:  Klara Grethe Kragsdtr
CH:   Niels Jensen 27
     Peder Jensen 23
     Rasmus Jensen 19
     Ane Cathrine Jensdtr 29 = Jens Nicolaisen inds i K.Hvalsoe
     Bolette Jensdtr 21 ugift
     Karen Jensdtr 16 ugift
curator: Christen Jensen hmd i K.Hvalsoe / Johan Larsen hmd i K.Hvalsoe
wgd: Soren Andersen kroemand i Budske Kroe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Johansen Bjerring hmd i N.Hvalsoe       pg 162
CH:  Johan Js     d.4 Jan 1826   pg 162
     Inger Jensdtr      d.nyefodt 17 Jun 1829 pg 179
   Hans Js     d.8 days, 9 May 1830  pg 180
   dodfodt son   d.27 Nov 1831         pg 190
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Nielsdtr i N.Hvalsoe   24 Feb 1826  pg 163 165 166
HUSB:  Soren Frandsen smed hmd
CH:   Frands Sorensen 14
     Poul Sorensen 11
     Soren Sorensen 4
     Erik Sorensen 2
     Marie Sorensdtr 9
guard: Niels Larsen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Jensen hmd i K.Hvalsoe    28 Feb 1826  pg 163
WIFE:  Ane Kirstine Johansdtr
CH:   Jens Christensen 5
     Johan Christensen 3
     Christen Christensen 2 mo.
     Johanne Kirstine Christensdtr 7
guard: Claus Hansen gmd i K.Hvalsoe 
wgd: Johan Larsen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Mikkel Hansen hmd i N.Hvalsoe     19 May 1826  pg 166
WIFE:  
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Mette Christensdtr i N.Hvalsoe     14 Jul 1826  pg 166
HUSB:  Hans Clausen gmd
CH:   Claus Hansen 37 gmd i K.Hvalsoe
     Christen Hansen 29 i N.Hvalsoe
     Anders Hansen 26 hiemme
     Maren Hansdtr = Anders Larsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Soren Frandsen hmd smed i N.Hvalsoe       18 Nov 1826  pg 167 169
2WIFE:  Caroline Hansdtr
1WIFE:  Ane Nielsdtr (dod)
CH:   Frands Sorensen 14
     Poul Sorensen 11
     Soren Sorensen 5
     Erik Sorensen 2˝
     Marie Sorensdtr 9
1WIFE.FADER: Niels Larsen inds i K.Hvalsoe
wgd: Hans Madsen gmd i N.Hvalsoe / Lydeking smedesvend i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Marie Hansdtr i N.Hvalsoe     25 May 1827  pg 170 171 173
HUSB:  Niels Madsen gmd
CH:   Hans Nielsen 6˝
     Ole Nielsen 4
     Mads Nielsen 6 wks 
     Trine Nielsdtr 6
     Kirsten Nielsdtr 2˝
guard: Hans Olsen hmd i Gadstrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Inger Marie i Kildehuset, K.Hvalsoe       11 Mar 1827  pg 170
HUSB:  Lars Jorgensen hmd
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Bodil Knudsdtr i Urtehusene, Havlsoe      27 Sep 1827  pg 171
HUSB:  Lars Rasmussen hmd (testament 13 Jun 1814)
no children or living heirs
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Mortensen hmd i K.Hvalsoe   15 Jun 1827  pg 171
WIFE:  
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Nielsdtr i K.Hvalsoe, Hvalsoe  5 Nov 1827   pg 172
HUSB:  Peder Andersen hmd (testament 18 Sep 1811)
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Frederikke Nielsdtr i K.Hvalsoe    19 Feb 1828  pg 174
HUSB:  Lars Hansen hmd
CH:   Niels Larsen 7
     Anders Larsen 1˝
     Sidse Marie Larsdtr 10
     Ane Marie Larsdtr 4
guard; Niels Jensen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Inger Hansdtr tienestepige i N.Hvalsoe     1 Mar 1828  pg 175 177
ILLEG.CH: Anders Hansen 3
FADER:  Hans Nielsen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jeppe Hansen hmd i Urtehusene     15 Mar 1828  pg 176
WIFE:  Margrethe Sorensdtr
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Sidse Marie Frederichsdtr, dau of Frederich Pedersen skovfoged i K.Hvalsoe    2 Apr 1828   pg 176
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Mogensen gmd i N.Hvalsoe     14 Apr 1828  pg 176
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Morten Pedersen 18˝
BRO:   Niels Mogensen gmd i Abbetved
wgd: Rasmus Rasmussen gmd i Lunderod?
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Sidse Marie Frederichsdtr dau        pg 176
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Bodil Jensdtr 14, dau of Jens Andersen gmd i K.Hvalsoe         1 Dec 1828   pg 177
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Mette Andersdtr ugift i Sonnerupgaard      14 Sep 1828  pg 177
MODER:  Kirsten Christensdtr enke tien i Sonnerupgaard
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Mortensen hmd i K.Hvalsoe   22 Dec 1828  pg 178 179
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Morten Christensen 8
     Kirsten Christensdtr 12
     Sidse Marie Christensdtr 10
     Ane Christensdtr 2
guard: Christen Hansen hmd i Abbetved
wgd: Hans Pedersen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Anders Larsen hmd i K.Hvalsoe     7 Oct 1829  pg 179
WIFE:  Ane Andersdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Jensen hmd i K.Hvalsoe      21 Aug 1829  pg 179
WIFE:  Mette Jensdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Hansen 12, son of Hans Hansen hmd i Dumpedalshuset    28 Nov 1829  pg 179
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jacob Hansen 3˝ uaegte son af Karen Jensdtr tienepige i N.Hvalsoe    28 Feb 1830  pg 180
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Madsdtr i K.Hvalsoe   15 Jul 1830  pg 180 185 187
HUSB:  Hans Pedersen Dreier gmd
SIS:   Johanne Madsdtr = Soren Pedersen smed i Eibye
     Ane Madsdtr = Christen Jensen gmd i Tokkerup
˝BRO:  Peder Madsen 34 gmd i Lyngbye
     Niels Madsen 30 gmd i Herslov
     Anders Madsen 24 tien i Kidserup
˝SIS:  Maren Madsdtr (dod) = Christian Larsen smed i Torkildstrup
      CH: Lars Christiansen 30 tien i Torkildstrup
         Johanne Christiansdtr = Peder Jensen hmd i Ousted
         Ane Marie Christiansdtr ugift
     Bodil Madsdtr = Christian Olsen gmd i Uglestrup
curator: Frederich Pedersen skovfoged i Starskoven
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Nielsen 13 i N.Hvalsoe      5 Sep 1830  pg 182
FADER:  Niels Jensen hmd N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Marie 10 wks, opfastringsbarn fra kongelige Fodselsstiftelse dod i K.Hvalsoe    29 Sep 1830  pg 182
PLEIEFADER: Jacob Jensen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Margrethe Pedersdtr i K.Hvalsoe    7 Aug 1830  pg 182
HUSB:  Hans Nielsen hmd uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Pedersen hmd skraedder i K.Hvalsoe    20 Oct 1830  pg 182
WIFE:  Kirsten Christophersdtr (testament 29 Dec 1806)
no children or heirs
wgd: Anders Larsen sognefoged i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christiane Elisabeth Rieftsdtr tjenestepige hos Jens Olsen gmd i N.Hvalsoe   1 Dec 1830    pg 184 185 187
FADER:  Rieft skraedder = Karen Larsdtr i Wibye (both dead)
MORBRO: Peder Larsen 38 hmd i Uggerlose
     Christen Larsen 26 ved husarregmt i militaer tjeneste / tien i SkovVallingerod
     Hans Larsen (dod) = ... i Kongsdahl
      CH: Ole Hansen 4
         Karen Hansdtr 10
         Ane Kirstine Hansdtr 6
MOSTER: Maren Larsdtr = Soren Christensen inds i N.Hvalsoe
guard: Jens Olsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Lars Jensen hmd i K.Hvalsoe      16 May 1831  pg 188
WIFE:  Johanne Agathe Albrethsdtr uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Maren Hansdtr i N.Hvalsoe   11 Jul 1831  pg 188 190
HUSB:  Anders Larsen gmd
CH:   Christian Andersen 3
BRO:   Claus Hansen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Anders Jensen hmd i K.Hvalsoe    30 Aug 1831   pg 190
WIFE:  Bodil Jensdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Knudsdtr i N.Hvalsoe   29 Aug 1831  pg 190
HUSB:  Christen Andersen hmd   uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jacob Jensen hmd i K.Hvalsoe      28 Aug 1831  pg 190
WIFE:  Mette Christensdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Sorensdtr i Budskehuset     31 Aug 1831  pg 190
HUSB:  Espen Nielsen hmd uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Lars Hansen hmd i K.Hvalsoe      11 Sep 1831  pg 190
WIFE:  Else Christiansdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Mads Larsen skovfoged hmd i Sonnerup      4 Sep 1831  pg 190
WIFE:  Maren Mogensdtr uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Margrethe Christensdtr dau of Christen Nielsen hmd i N.Hvalsoe      28 Jul 1831  pg 190
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Nielsen hmd i N.Hvalsoe      29 Nov 1831  pg 190
WIFE:  Karen Pedersdtr uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Olsen hmd i K.Hvalsoe  13 Sep 1831  pg 190
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Martin Christophersen hmd i Urtehuse      26 Sep 1831  pg 191
WIFE:  Maren Nielsdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Hansen hmd i K.Hvalsoe      1 Aug 1832   pg 192
WIFE:  Ane Margrethe Jensdtr uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Rasmusdtr i N.Hvalsoe      1 Oct 1832  pg 192 193 194
2HUSB:  Anders Larsen gmd 
1HUSB:  Christen Jensen smed i Soderup (dod)
CH:   Hans Christensen 1˝
     Maren Christensdtr 6 (? Karen Rasmusdtr )
guard: Hans Jacobsen gmd i Tingerup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Larsen tjenestekarl i K.Hvalsoe      28 May 1832  pg 192
FADER:  Lars Jensen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Henrichsen hmd i N.Hvalsoe    25 Apr 1833  pg 194 195
WIFE:  Mette Cathrine Jensdtr
BRO:   Lars Henrichsen 38 hmd i Eibye
SIS:   Mette Marie Henrichsdtr enke = afg. Peder Olsen hmd i Eibye
     Sidse Henrichsdtr = Ole Nielsen hmd i K.Saabye
     Dorthe Henrichsdtr ugift tien i Roeskilde
guard: Christen Nielsen hmd i N.Hvalsoe
wgd: Jens Olsen gmd i Urtehusene/N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Kirstine Jorgensdtr tjenestepige i N.Hvalsoe    8 Apr 1834  pg 197
SIS:   Margrethe Jorgensdtr = Christian Jensen arbeidsmand i Bellerue
     Karen Marie Jorgensdtr = Rasmus Nielsen hmd i Uggerlose
˝BRO:  Peder Michelsen hmd i Tollose
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Hansen hmd i N.Hvalsoe      12 Oct 1833  pg 197
WIFE:  Sidse Olsdtr uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Pedersdtr i N.Hvalsoe      11 Nov 1833  pg 197
HUSB:  Christen Andersen hmd uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Jensen gmd i K.Hvalsoe      31 Oct 1834  pg 199 208
WIFE:  Marie Schnell
CH:   Jens Pedersen 8
     Marie Pedersdtr 13
     Ane Kirstine Pedersdtr 11
     Maren Pedersdtr 6 
     Sophie Pedersdtr 3
     Margrethe Pedersdtr 1
BRO:   Sigvart Jensen gmd i Tjerebye
wgd: Frederich Bech snedker i K.Saabye
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Pedersen aftgsmd i N.Hvalsoe      25 Apr 1834  pg 198
WIFE:  Bodil Pedersdtr
CH:   Peder Christensen 33 gmd i Rorerup
     Niels Christensen 29 gmd i N.Hvalsoe
     Ane Christensdtr = Ole Andersen gmd i Slots Bjergbye
wgd: Egelund
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Pedersen hmd i Urtehusene   30 Aug 1834  pg 199
WIFE:  Ane Clausdtr uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Pedersdtr i K.Hvalsoe   26 Nov 1834  pg 201 204
2HUSB:  Anders Larsen gmd sognefoged
1HUSB:  Mogens Pedersen (dod)
CH:   Peder Mogensen 13
     Maren Mogensdtr = Niels Nielsen gmd i Smidstrup
     Marie Mogensdtr 19 ugift hiemme
     Abelone Mogensdtr 15 
BRO:   Christen Pedersen gmd i Baarup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Pedersen gmd i K.Hvalsoe     3 Mar 1835  pg 206
WIFE:  Birthe Christophersdtr
CH:   Peder Hansen 29 tien i Roeskilde
     Jens Hansen 27 gmd i Udstrup
     Lars Hansen 24 hiemme
     Christopher Hansen 15
     Karen Marie Hansdtr = Egelund kirkesanger i K.Hvalsoe
     Sidse Marie Hansdtr ugift hiemme
     Mette Marie Hansdtr ugift hiemme
BRO:   Morten Pedersen hmd i Lyngbye
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Christophersdtr i N.Hvalsoe    7 May 1835   pg 210 214 253 262
HUSB:  Rasmus Nielsen gmd
CH:  Kirsten Rasmusdtr ugift (d.28 Apr 1835    pg 210)
     Christen Rasmussen 6
     Johanne Rasmusdtr 10
     Ane Kirstine Rasmusdtr 4
BRO:   Peder Christophersen gmd i Baarup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Pedersen hmd i K.Hvalsoe     27 May 1835  pg 210
WIFE:  Margrethe Christiansdtr uskift boe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Soren Andersen gestgiver i Budske Kroe     9 Jul 1835  pg 211 217 231 237 239 240
WIFE:  Ane Kirstine Christophersdtr (dod by 1837)
CH:   Anders Sorensen 7
     Karen Marie Sorensdtr 9
BRO:   Peder Davidsen gmd sognefoged i Hellestrup
wgd: Hans Christophersen gmd i Oystrup/Dystrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Marie Larsdtr ugift dau of Lars Rasmussen hmd i Urtehusene    29 Sep 1835  pg 214
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Nielsen gl. hmd i K.Hvalsoe    2 Jan 1836  pg 215 230 237
WIFE:  Kirstine Johansdtr 
CH:   Niels Jensen 4
guard: Niels Jensen hmd i Gronnebjerg
wgd: Johan Larsen inds i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Hansen gmd i N.Hvalsoe   3 Feb 1836    pg 215 231 233 238
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr   (=2. Christen Hansen ( Christian Hansen ) gmd i N.Hvalsoe )
CH:   Christen Christensen 13
     Jens Christensen 10
     Hans Christensen 3
     Sidse Marie Christensdtr 8
     Mette Marie Christensdtr 5
     Karen Marie Christensdtr ˝
BRO:   Claus Hansen i K.Hvalsoe
til: Jens Pedersen ungkarl i Bakkerup
guard: Hans Clausen gmd i K.Hvalsoe
wgd: Jens Pedersen i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Marie Pedersdtr i Kjelsholmshuset      9 Apr 1836  pg 216
HUSB:  Hans Pedersen hmd uskiftboe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Rasmusdtr enke i N.Hvalsoe    2 Apr 1836   pg 216
HUSB:  Peder Mogensen gmd (dod)
HEIRS:  Lars Mortensen 33
     Jens Mortensen 30
     Morten Pedersen 26
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Rasmus Jensen hmd i K.Hvalsoe       pg 216
CH:  Jens Rasmussen  d.9 Jul 1836     pg 216
   Karen Margrethe Rasmusdtr ugift  d.21 Oct 1836     pg 216
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirstine Hansdtr ugift i K.Hvalsoe  28 Apr 1836  pg 216 
HUSB:  Hans Jorgensen hmd smed
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Kirstine Christophersen ( Ane Christine Christophersen ) enke i Budskekroe      28 Nov 1836  pg 217 231
234 237 239 240
HUSB:  Soren Andersen kromand gjestgiver (dod) 
CH:   Anders Sorensen 7
     Karen Marie Sorensdtr 9
guard: Peder Davidsen gmd i Hellestrup
? Anders Larsen gmd i Dyrlundegaarden
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Edvard Larsen ungkarl i K.Hvalsoe   9 Dec 1836  pg 226
FADER:  Lars Andersen hmd i Windinge
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Pedersen hmd i Kjelsholmshuset       12 Dec 1836  pg 226 233
WIFE:  Ane Marie Pedersdtr (dod - 9 Apr 1836)
CH:   Niels Hansen 17 hiemme
guard: Peder Jorgensen gmd i Ebberup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Jens Pedersen hmd i N.Hvalsoe    12 Dec 1836   pg 228
WIFE:  Margrethe Christiansdtr
CH:   Lars Jensen 3
     Karen Marie Jensdtr 6
guard: Hans Pedersen gmd i Rye
wgd: Henrich Pedersen hmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Kirstine Johansdtr i K.Hvalsoe   27 Jan 1838  pg 236 237 
HUSB:  Peder Hansen Tostrup hmd
1WIFE:  Christen Jensen hmd i K.Hvalsoe (dod) 
CH:   Johanne Christensdtr 19 ugift tien i Sonnerup
     Jens Christensen 17
     Johan Christensen 15
     Christen Christensen 12
2HUSB:  Jens Nielsen hmd i K.Hvalsoe (dod)
CH:   Niels Jensen 5
FADER:  Johan Larsen aftgsmd i K.Hvalsoe
2HUSB.FADER: Niels Jensen hmd i Qverkeberg?
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Jorgensdtr i K.Hvalsoe    4 Feb 1838   pg 236 254 255 262
HUSB:  Lars Jacobsen hmd 
CH:   Jacob Larsen 3
     ... Larsen udobte 14 days (dod after probate)
guard: Jens Jorgensen gmd i Horbye?
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Christian Olsen 15, son of Ole Nielsen hmd i N.Hvalsoe   15 Nov 1837  pg 239 
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Lars Olsen tjenestedreng i K.Hvalsoe      22 Jan 1839  pg 242
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Marie Larsdtr dau       pg 243 or 213
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Maren Andersdtr i Skovskoven      21 Oct 1839  pg 243 245
HUSB:  Mads Andersen hmd
CH:   Ane Marie Madsdtr 13
1HUSB:  Georg Amtsbiller (dod)
CH:   Peder Georgsen gaardforpagter i Kallehauge
     Christian Georgsen tien i Roeskilde
     Jens Georgsen jaeger ved Sjaellindske Jaegercorp
     Frederich Georgsen tien i Roerup
     Ane Cathrine Georgsdtr 24 ugift tien i Wernersminde
     Ane Kirstine Georgsdtr = Ole Nielsen praestefopagter i Ousted
     Ane Margrethe Georgsdtr 20 ugift tien i Smidstrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Soren Christensen hmd i Urtehusene   9 Jun 1839  pg 243 276 282 289 292
WIFE:  Maren Larsdtr  (=2. Johan Albrecht Caspersen by 29 Dec 1844)
CH:   Christen Sorensen 19 / 1843 tjeneste ved artillerist
     Peder Sorensen 14 / 1843 tien i Roeskilde
     Karen Marie Sorensdtr 8
     Maren Sorensdtr 4
     Ane Marie Sorensdtr 2
     Christiane Sorensdtr 5 hjemme - added this child in 1843
guard: Hans Jensen gmd i N.Hvalsoe
wgd: Frederich Nielsen gmd i K.Hvalsoe (signed: Frederich Brun)
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Frederich Andersen 14, son of Anders Larsen gmd i K.Hvalsoe   21 Oct 1847  pg 296
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Madsen gmd i N.Hvalsoe      29 May 1840  pg 246 249
2WIFE:  Margrethe Henrichsdtr
CH:   Ane Marie Nielsdtr 12 or 11
1WIFE:  Ane Marie Nielsdtr (? Ane Marie Hansdtr - dod)
CH:   Hans Nielsen 18
     Ole Nielsen 15 or 17
     Kirsten Nielsdtr 14 i Garlstrup
BRO:   Ole Madsen gmd i Ramsoemagle
wgd: Peder Henrichsen gmd i Gundsoemagle
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Christensen gl. gmd i N.Hvalsoe        pg 248 **
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Rasmusdtr dau        pg 249 **
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Pedersen gmd i K.Hvalsoe    8 Sep 1840    pg 250 251 253 257 262
2WIFE:  Ane Margrethe Olsdtr   (=2. Hans Larsen gmd i K.Hvalsoe )
CH:   Lars Hansen 9
     Karen Hansdtr 7
     Ane Kirstine Hansdtr 3
1WIFE:  Maren Hansdtr (dod)
CH:   Peder Hansen gmd i Kidserup
     Karen Hansdtr = Niels Mogensen gmd i Abbetved
     Maren Hansdtr = Johan Hansen gmd i Gorlov
SVOGER: Marcus Olsen
wgd: Frederich Pedersen skovfoged i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Frandsen hmd i N.Hvalsoe     21 Aug 1840  pg 250
WIFE:  Bodil Christensdtr
CH:  Peder Nielsen  d.28 Aug 1831      pg 190
     Ane Nielsdtr 31 ugift
     Christen Nielsen 28 hiemme
     Frands Nielsen 24 tien i Bukkerup
     Sidse Nielsdtr 21 ugift tien i N.Hvalsoe
     Maren Nielsdtr 18 tien i V.Saabye
     Kirsten Nielsdtr 14 tien i N.Hvalsoe
     Peder Nielsen 9 hiemme
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Maren Pedersdtr i K.Hvalsoe     7 Dec 1841   pg 257 259 
HUSB:  Nicolai Nielsen hmd
CH:   Maren Nicolaisdtr = Claus Hansen hmd i Kidserup
     Inger Nicolaisdtr = Peder Nielsen hmd i Tollose
     Niels Nicolaisen 26 tien i Tollose
? Niels Pedersen tienestekarl i Tollose
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ellen Jensdtr i K.Hvalsoe   24 Dec 1840  pg 253 259 261
HUSB:  Hans Poulsen hmd
CH:   Jens Hansen 16  (age 17 in Feb 1842)
BRO:   Jacob Jensen gmd i Tollose
?SIS:  Ane Cathrine Jensdtr
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Nicoline Jensdtr 16 tienestepige hos Niels Jensen gmd i K.Hvalsoe    17 Apr 1841  pg 254 255 258 259 263 
˝BRO:  Jens Nielsen 6 hos FADER Niels Madsen hmd i Oslov vester
MODER:  Ane Cathrine Jensdtr (dod) = STIFFAD: Niels Madsen hmd i Osted vester
FADER:  Jens Nicolaisen i K.Hvalsoe (dod)
guard: Niels Pedersen gmd i K.Hvalsoe / Niels Jensen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Margrethe Jensdtr 40 i K.Hvalsoe      3 Nov 1841  pg 255 256 258 262
2HUSB:  Peder Hansen hmd
CH:   Sidse Marie Pedersdtr 8
     Jens Peder Pedersen 5  (? Peder Pedersen )
     Lars Peder Pedersen 1˝ (? Peder Pedersen )
1HUSB:  Jens Olsen (dod)
CH:   Ane Jensdtr 18 ugift
     Ole Jensen 11
BRO:   Christen Jensen hmd i Assentorph
1HUSB.BRO: Christen Olsen bmd i Uggerlose
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Marie Rasmusdtr 62 i N.Hvalsoe  5 Feb 1842   pg 259
HUSB:  Jens Hansen hmd
CH:   Ingeborg Jensdtr = Jens Olsen vagter i Khvn
     Rasmus Jensen 35 arbeidsmand i Khvn
     Jens Jensen 30 tiene i Khvn
     Dorthe Jensdtr 25 ugift
     Ellen Jensdtr 28 ugift hiemme
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Jensdtr tjenestepige i K.Hvalsoe       pg 259
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Sophie Bostrup sal. Kjaersgaard i Budske Kroe, Hvalsoe      3 Jan 1842  pg 259 261 263 264
HUSB:  Mikkel Frederich Kiaergaard giestgiver
2 CH:  Frederikke Cathrine Kjersgaard 2˝
     Sophie Frederikke Kiaersgaard 1 1/4
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Ottesen hmd i K.Hvalsoe        pg 262
CH:  Hans Ottesen dodfodt son     d.8/11 May 1842    pg 262
     Hans Ottesens dodfodt son    d.1/3 May 1843     pg 264
   Hans Ottesens dodfodt son    d.17/21 May 1844    pg 279
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Larsen hmd i Urtehusene     1 Oct 1842  pg 263 264
WIFE:  Margrethe Sorensdtr
CH:   Lars Pedersen 22 tien ved artillerist
     Karen Marie Pedersdtr 18 tien i Roeskilde
     Ane Kirstine Pedersdtr 14 tien i Sonnerup
     Christen Pedersen 7 hiemme
guard: Frederich Nielsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Marie Madsdtr i K.Hvalsoe     23 Feb 1843  pg 264 267 270
HUSB:  Peder Pedersen gmd
CH:   Ane Pedersdtr 17
     Peder Pedersen 14
     Anders Pedersen 12
     Mads Pedersen 10
     Christen Pedersen 8
     Sine Marie Pedersdtr 6
     Ludvig Pedersen 4
     Karen Marie Pedersdtr 1
guard: Claus Hansen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Cathrine Georgsdtr 34 i K.Hvalsoe      28 May 1843  pg 267 268 270 277
HUSB:  Hans Poulsen hmd
BRO:   Christian Georgsen gmd i Herslov ( ? Christen Georgsen)
     Peder Georgsen gmd i Rannels Kroe
     Jens Georgsen i Khvn
     Frederich Georgsen tien i Roeskilde
SIS:   Stine Georgsdtr = Ole Nielsen i Ousted
     Margrethe Georgsdtr 22 ugift tien i Smidstrup (? Ane Margrethe Georgsdtr - ?married HUSB Hans Poulsen ?)
˝SIS:  Marie Madsdtr 20 ugift tien i Hvalsoe
STEPFAD:     Mads Andersen hmd i Skovskoven
HUSB.1WIFE.SIS: Ane Cathrine Jensdtr
? Marie Madsdtr
til: Georg Valentin i Roeskilde
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Jorgensdtr i Kildehuset      27 Sep 1843  pg 273 278
HUSB:  Niels Andreasen hmd
BRO:   Hans Jorgensen smed i Hvalsoe
     Ole Jorgensen smed i Stedstrup
     Lars Jorgensen i K.Hvalsoe
     Frederich Jorgensen smed i Allindelille
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Karen Olsdtr 48 i Urtehusene     11 Dec 1843  pg 273 279 281
HUSB:  Niels Martinsen
CH:   Niels Nielsen 19 tien i Torkildstrup
     Maren Nielsdtr 15 tien i Allerslev
     Ole Nielsen 12 hiemme
guard: Hans Jensen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Andersen hmd i K.Hvalsoe     15 Dec 1843  pg 273 274 282 284 289 291
WIFE:  Ane Marie Jensdtr
˝BRO:  Johan Jacobsen hmd i K.Saabye
     Anders Jacobsen gmd i Kidserup (dod)
      CH: Hans Andersen gmd i Kidserup
         Lars Andersen tien i Roeskilde
         Christen Andersen 17 tien i Roeskilde
         Maren Andersdtr = Morten Jensen hestgiver? i Vestergade i Khvn
     Lars Jacobsen gjestgiver i Avlsgaard i Khvn (dod)
      CH: Peder Jacobsen skoleshold i Annise ved Frederiksborg
         Maren Johanne Christine Jacobsen =(separated) ...
         Marthe Sophie Cathrine Jacobsen ugift (surnames of girls assumed)
WIFE.CH:     Hans Michelsen hmd i Stedstrup
     Jens Michelsen
Birthe Pedersdtr i N.Hvalsoe      20 Feb 1844  pg 278
HUSB:  Christen Nielsen hmd
CH:   Ellen Christensdtr = Poul Jensen hmd i Thricoldshuset
     Karen Sophie Christensdtr 20 ugift
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Niels Christensen gmd i N.Hvalsoe   29 Jan 1844  pg 278
WIFE:  Johanne Madsdtr
CH:   Christen Nielsen 14
     Ole Nielsen 13
     Mads Nielsen 10
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Sophie Amalia Larsen 52 i Tadre skov      4 Jun 1843  pg 269 278 279
HUSB:  Christian Erenreich hmd skrader
CH:   Christiane Caroline Erenreich 21 ugift ( Ermreich)
ILLEG.CH: Jens Nicolai Gyth snedker i Torbyegaarden, Bregninge sogn, Callundborg
BRO:   Larsen giestgiver i Faergeboren ved Ryegaard
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Rasmussen gmd i K.Hvalsoe     14 Jun 1844  pg 280 285 286
WIFE:  Marie Schnell  (=2. Ole Jacobsen gmd i K.Hvalsoe )
CH:   Peder Hansen 8
     Rasmus Hansen 5 (dod age 9˝ - 7 Sep 1848 pg 297 301 305)
     Dorthe Hansdtr 4
guard: Jens Christensen sognefoged i Tingerup/aftgsmd i Tingerup
wgd: Anders Larsen gmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Carl Rasmussen hmd i K.Hvalsoe     9 Feb 1845  pg 282 291 295
2WIFE:  Ane Mortensdtr
CH:   Maren Carlsdtr = Jens Larsen inds i K.Hvalsoe
     Lars Carlsen 19
     Margrethe Carlsdtr 16 ugift
     Kirsten Carlsdtr 12
1WIFE:  Sidse Jensdtr (dod)
CH:   Ane Carlsdtr = Niels Nicolaisen hmd i Orsted
     Sidse Carlsdtr = Peder Hansen hmd i K.Hvalsoe
guard: Niels Rasmussen hmd i Orsted
wgd: Hans Larsen hmd i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Jensen = Ane Olsdtr hmd i K.Hvalsoe    25 Jul 1845  pg 287 288 291 292
CH:   Maren Hansdtr 22 tien i Kidserup
     Margrethe Hansdtr 20 tien i Roeskilde
     Sophie Hansdtr 12 hiemme
     Sidse Marie Hansdtr 10
     Ane Marie Hansdtr 3
     Ane Hansdtr nagle dags gl.
HIS.1WIFE: (dod)
CH:   Jens Hansen myndig i Store Ladager (dod by 1 Oct 1846) = Birthe Marie Hansdtr = 2. Peder Jensen i Litgedtshusene ved
Roeskild
      CH: Jens Hansen 10 mo. 
     Peder Hansen myndig tien i Roeskilde
BRO:   Ole Olsen hmd i Udstrup
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Lars Rasmussen hmd i Urtehusene, K.Hvalsoe      28 Nov 1845   pg 289 292 294
WIFE:  Ane Andersdtr (testament 17 Mar 1837)
BRO:   Poul Rasmussen aftgsmd i Vingelhusene
SIS:   Dorthe Rasmusdtr = Jens Christensen aftgsmd i Tingerup
˝BRO:  Hans Rasmussen gmd i K.Hvalsoe (dod)
      CH: 3 born
     Christopher Rasmussen residence unknown
˝SIS:  Karen Rasmusdtr (dod) = Anders Larsen gmd i N.Hvalsoe
      CH: 1 son & 1 dau
     Maren Rasmusdtr = ... i Stedstrup Old
     ... Rasmusdtr = Isak Larsen skovfoged i Aastrup
? Niels Mortensen hmd i Urtehusene
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Annike Pedersdtr 60 i K.Hvalsoe    25 Mar 1846  pg 292 295
HUSB:  Jens Andersen gmd
CH:   Hans Jensen 29 hmd i Kastholm
     Maren Jensdtr = Peder Sorensen hmd i Svalmstinge
     Karen Jensdtr = Ole Pedersen gaardbestjer i Bjerget, Roeskilde
     Peder Jensen 24 hiemme
     Anders Jensen 20 hiemme
     Kirsten Jensdtr 28 ugift hiemme
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Larsen hmd i Rakkehuset        pg 292 297
CH:  Christian Hansen son (d. age 13, 22 Feb 1846)     pg 292
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Johanne Christiansdtr i N.Hvalsoe   20 Jun 1846  pg 292 294
HUSB:  Lars Mortensen gmd
CH:   Christian Larsen 8
     Morten Larsen 7
     Ane Larsdtr 5
     Marie Larsdtr 3
BRO:   Lars Christiansen gmd i Abbetved
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Lars Jorgensen 11, son of Jorgen Larsen hmd i N.Hvalsoe     29 Jun 1846  pg 292
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Johanne Hansdtr i Urtehusene      8 Feb 1848  pg 297 298 306
HUSB:  Lars Jeppesen hmd
CH:   Ane Marie Larsdtr 23 ugift
     Christen Larsen 22 i militair tieneste i Khvn / hiemme
     Hans Larsen 20 tien i Tadr Molle / 21 tien i Blokkeladshuset
     Ane Margrethe Larsdtr 15 tien i Saabye 
     Maren Larsdtr 11 hiemme
     Peder Larsen 4
BRO:   Lars Hansen gmd i Mulstrup
guard: Jens Olsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Poulsen hmd i K.Hvalsoe      11 May 1847  pg 295 296 297 301 302 303 306 308 
2WIFE:  Ane Margrethe Georgsdtr
CH:   Christian Georg Hansen 1
     Maren Hansdtr  (dod ˝ - d.15/18 Oct 1848 - pg 298 - probably born after fader dod)
1WIFE:  Ellen Jensdtr (dod)
CH:   Jens Hansen 22 i Dyrlunde / tien i Khvn
1WIFE.BRO: Jacob Jensen gmd i Tollose
guard: Anders Larsen gmd i K.Hvalsoe / Hans Larsen hmd i K.Hvalsoe
wgd: Christian Georgsen gmd i Herslev / Mads Andersen hmd i Storskoven
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Mikkel Hansen hmd i K.Hvalsoe     16 May 1847  pg 295 296 297
WIFE:  Karen Poulsdtr
CH:   Morten Michelsen 16˝
SISI:  ... Hansdtr = Jens Mortensen hmd i N.Hvalsoe
guard: Jens Mortensen hmd i N.Hvalsoe
wgd: Hans Jorgensen smed i K.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Kirsten Frandsdtr i N.Hvalsoe     7 Jun 1847   pg 296
HUSB:  Niels Pedersen hmd
CH:   Christen Nielsen smed i Skee
     Frands Nielsen smed i Bukkerup
     Ane Nielsdtr = Lars Pedersen inds i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Christen Pedersen 13 i Urtehusene   13 Jul 1848  pg 298
MODER:  ... enke = afg. Peder Larsen hmd i Urtehusene
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Ane Elisabeth Nielsdtr i N.Hvalsoe   23 Nov 1848  pg 300 304 308 310
FADER:  Niels Frandsen hmd i N.Hvalsoe (dod by 6 Jun 1849) = MODER: Bodil Christensdtr
BRO:   Christen Nielsen hiemme - of age
     Frands Nielsen tien i Negelose/Nexelsoe/Nexeloe/Nexsloe?
SIS:   Sidse Nielsdtr 28 ugift tien i Khvn
     Maren Nielsdtr 24 ugift tien i Smidstrup  (= Niels Larsen i Budske Kroe - by 28 Feb 1850)
     Kirsten Nielsdtr 22 ugift hiemme
BRO:   Peder Nielsen 17 hiemme
guard: Christian Corneliusen skovfoged hmd i Biergskov
wgd: Christen Nielsen 
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Sidse Olsdtr i N.Hvalsoe  6 Dec 1848    pg 300 301 307 316 317 318
2HUSB:  Peder Olsen hmd
1HUSB:  Jens Hansen (dod)
CH:   Hans Jensen 35 tien i Roeskilde Kroe
     Ane Marie Jensdtr 34 ugift hiemme
     Christen Jensen 23 i krigstjeneste/1851 hiemme
guard: Lars Mortensen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Peder Olsen 65 hmd i K.Hvalsoe     19 Apr 1849  pg 303 308 316
WIFE:  Ane Margrethe Olsdtr
˝BRO:  Peder Jacobsen kjeldesmand i Khvn
     Lars Jacobsen hmd i Gunderup, Ods herred
     Jorgen Jacobsen i Tommerup
     Sidse Jacobsdtr i Hoibye
guard: Egelund skolelarer kirkesanger i K.Hvalsoe
wgd: Niels Jensen
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Petrine Pedersen 6 i Urtehusene    25 Apr 1849  pg 303
MODER:  ... enke = afg. Peder Larsen hmd i Urtehusene
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

Hans Jensen gmd i N.Hvalsoe, dod i Frederiks Hospital, Khvn  1 Jun 1850     pg 311 316 317
WIFE:  Margrethe Henrichsdtr (testament 12 Nov 1849)  (? Margrethe Hansdtr )
WIFE.1HUSB: Niels Madsen gmd 
WIFE.CH:     Ane Marie Nielsdtr 22 ugift    (= (forlov) Christen Nielsen ungkarl/gmd i N.Hvalsoe )
     Hans Nielsen hmd i N.Hvalsoe (bro of Ane Marie Nielsdtr )
BRO:   Lars Jensen hmd i Kyndelose
˝BRO:  Rasmus Jensen hmd i Bokker ved Roeskilde
     Jens Jensen inds i Rye bye /hmd i Rye
SIS:   Margrethe Jensdtr = Anders Christensen inds i Svogerslev bye (signed: Anders Jacobsen )
˝SIS:  Maren Jensdtr = Niels Nielsen hjulmand i Lyngbye/Lyndbye
     Kirsten Jensdtr = Niels Nielsen hmd i Skibye
curator: Anders Andersen sognefoge i Kidserup
guard: Christian Ehrenrick i Tadre
wgd: Anders Larsen gmd i N.Hvalsoe
[Sonnerup Gods, Roskilde amt skpr; Book 3 1796-1852; FHL film 41359]

////////////////////////////////////////END OF FILM ////////////////////////////////////////