HOME & Probate List Soro Akademis Hofret, Skifteprotokol
  

                       Soro Akademis Hofret, Skifteprotokol
                       Book 1 1749(52)-1816 film 52303

Johan Elias Schlegel professor i Soro     13 Aug 1749/12 Jun 1752     pg 2 12
WIFE:  Johanne Sophie Schlegel
CH:   Henrich Frederich Slaegel     3 wks & 3 days
FADER:  Frederich Schlagel applications raad & stifte sydicus i Meissen
BRO:   Johan Henrich Schlaegel secretair i Danske Cancellie i Tydsklund
?MODER: Marie Rebecca (dod 1736?)
GROSMOD: Sophie Elisabeth (1748?)
gd: Jens Kraft professor 
wgd: Willumsen
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Christine Cathrine Desmare sal. Almers madame     13 Mar 1752/21 May 1753     pg 11 21
HUSB:  Magister Almer spragmester (? C.H.Almer)
2 CH:  Frederich Ephraim Almer
     Johan Christian Almer
gd: Janche & C.J. Duncan mon: i Soro Academie
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Elemilia Dumaes sal. Bashedov frue i Soro Academie 1 Apr/25 Sep 1753 pg 21 22
HUSB:  Johan Berndt Bashedov/Bassedov prof. Elogs Germ: et Phil: Moralis 
CH:   Henrich Josias 1 wk 
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Frederich Sandberg hofmester academie Inspecteur       22 May 1754/12 Aug 1755 pg 22 27
? Deichmann jomfrue
? Juncher Windinges hofmester
 Oberste Winding
gd: Christian Hviid forvalter i Hallestrup, fra Terslose
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Peder von Haven professor sognpr Soro & provst i Alsted herred     d.9 Apr 1757/20 Dec 1760     pg 28 32
WIFE:  Mariane 
CH:   Birgethe Cathrine von Haven    9
     Ane Marie von Haven 8
     Frederich Christian von Haven   7
     Mette Sophie Margrethe von Haven  6
     Elias Christian von Haven 5
     Carl von Haven   4 (surnames assumed)
REL:   Jens von Haven provst i Meilsom herred, sognpr i V.Wellinge
     Niels von Haven professor gymnasium i Odense
     Salamon von Haven sognpr. ved Frue kirk i Odense
WIFE.BRO: Lars Gruuner herr i Steenmagle
wgd: C.S.Tasen?
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Mette Christine Brommo sal. Hertzog madame   d.8 Apr/8 May 1758   pg 32 34
HUSB:  Johan Georg Hertzog ridemester
CH:   Johan Christian Hertzog 
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Christopher Kohler kok hos hofmester grev Danneskiold Samsoe  18 Sep 1761/19 May 1762         pg 34 42
 (fodt i Mechlenborg)
BRO:   Johan Albrecht Kohler tiener i Sverin
SIS:   Caroline Kohler = Castellan Seehase fynstelig Mechlen (? F.C.Seehase)
gd: Johan Nicolai Schavenius fuldmaegtig
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Hans Larsen vaegter ungkarl i Adademie        27 May/14 Sep 1762    pg 42 43
MODER:  Ane Hansdtr
BRO:   Jens Larsen   gmd i Pedersborg
SIS:   Ane Larsdtr   = Hans Henrichsen gmd i Holbye ved Corsoer, Bunderup gods
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Cathrine Marie Norlem sal. Guldberg frue i Soro Academi     2 Jan/5 Feb 1763    pg 43 45
HUSB:  Ove Guldberg professor
MODER:  Christence Lerson = afg. Norlem i Bygholms Molle ved Horsens, Jylland
BRO:   Hans Norlem forvalter i Mattrup
SIS:   Ane Margrethe Norlem = Hans Schierenbech forvalter i Merringgaard ved Horsen above
     Lucie Emerence Norlem 25 jomfrue i home
gd: Lauritz Nyeland i Khvn
wgd: Munster forvalter i Birgholm
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Jens Krafte justitsraad prof.     19 Mar 1765/15 Oct 1766     pg 46 76
2WIFE:  Sophie Magdalene Langhorn
CH:   Magnus Kraft   4
     Dorthe Frederikke Kraft 2
1WIFE:  Bodil Cathrine Evertsen (dod - 7 Apr 1758)
CH:   Onse Marie Kraft 15   (10 in 1759)
     Sarine Dorthe Kraft 15  ( 9 in 1759) (? Severine Dorthe Kraft)
     Frederikke Kraft 11   ( 5 in 1759)
     Carl Kraft    9    ( 4 in 1759)
     Lovisa Kraft   (NOTE: only listed in 1758, probably died by 1759)
     Bodil Cathrine Kraft   7    ( 1 in 1759)
1WIFE.FADER: Tilleman Eversen
? Peder Kraft justitraad inspector i Soro Academi
? Jens Evertsen, son of afg. Peder Evertsen
curator: Wernesce doctor fra Nestved & Eriksen prof. i Academie
wgd: H.P.S. Jessen
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Svend Hurtigkarl inspector ved Soro Riddelige Academie     26 Nov 1765/28 Jan 1766     pg 77 
WIFE:  Marie Hurtigkarl
CH:   
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Johan Georg Hertzog ridsemester    30 Jan/17 Oct 1770   pg 77 85
2WIFE:  Ane Cathrine Wallund
CH:   Mette Christine Hertzog 10
     Frederikke Hertzog    8
     Ane Joachimine Hertzog 6
     Lovise Hertzog  4
1WIFE:  Mette Kirstine Brommos
CH:   Johan Christian Hertzog 13
wgd: Muller forpagter
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Jonas Lindgren bogtrykker  14 Aug 1771   pg 85 86
WIFE:  
CH:   
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Christian Gotlob Almer assessor sprogmester   15 Aug 1773/Feb 1774 pg 86 104
WIFE:  Sophie Magdalena Grolou/Grollou sal. Almer i Kongslev
CH:   Frederich Ephraim Almer  fod 1739, secretair i Kockedahl/Roeskilde
     Johan Christian Almer  fod 1741, 
wgd: Jens Rasmussen material skriver
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Georg F Majol ritmester/staldmester rytter i Kioge       5 Mar 1775/3 Jun 1776   pg 105 126
WIFE:  Christine Xop (unsure of her name, 
CH:   Trchter Marie Antonette Majolin jomfrue
? Majol ritmester i regmt i Kioge
? Herman Otte i Sleswig 1747
gd: J. Rasmussen material skriver
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Andreas Schytte justiceraad professor        27 Aug 1777   pg 126 127
WIFE:  Karen Staehr sal. Schytte     (testament 1775)
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Bolette Cathrine Elling   26 Jan 1773/2 Aug 1779 pg 127
HUSB:  J.L.C. Pontoppidan professor    
FADER:  Elling byeskriver i Soroe
? Niels Albek sognepraeste i Munkebierbye
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Christian Albrecht Thorlund postmester     d.1 Jul 1781/9 May 1783     pg 127 132
WIFE:
DAU:   ... Thorlund  jomfrue
SON:   ... Thorlund
gd: Reeberg forvalter / Troels Pedersen tegne mester
wgd: Jessen byefoged
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Laurits Laurberg Kongslew professor i here   3 Apr/5 May 1783    pg 132 133
WIFE:  Helene Paludan
5 CH:  2 sons & 3 dau - minors
WIFE.BRO: Johan Paludan
? afg. postmester Thorlund
gd: Troels Pedersen taegne-mester ved Academie & forvalter Reeberg
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Lovise Getruer i here    29 Feb 1784   pg 133 134
HUSB:  Jean Baptiste Bachar sprogmester (testament)
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Johanne Sophie Schlegel enke frue i Soroe   22 May/30 Dec 1784   pg 134 139
HUSB:  Schlegel professor (dod)
CH:   Henrich Frederich Schlegel kammerraad i Khvn
by: Hans Nicolai Nissen professor
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Sophie Magdalena Grolan/Grohan sal. Almers enke frue assessorinde    9 Apr 1786/21 May 1787 pg 139 152
HUSB:  magister Almers sproguermester magister assessor (dod)
2 STEPCH: F.O. Almer secretaire i Khvn
2 BRO:  Anker Grolau capitaine conducteur i Closterlund, Jylland 
     Emanuel Grolan capitaine i Hamburg
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Cathrine Drabe    9 Jan/23 Nov 1789    pg 152 154
HUSB:  Jean Francois Moreau sprogmester
SIS:   ... Drabe = ... tommermand i Holmen, Khvn (gone 20 yrs)
      CH: 2 - 1 son & 1 dau (had 20 yrs ago)
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Jean Baptiste Bachar sprogmester   13 Apr 1790/16 Aug 1791     pg 154 157 160
2WIFE:  Lovise Getruls?/Lovise Gertrude/Got (dod - pg 133)
1WIFE.SIS.CH:  J. Krygel malermester i Khvn #18
         Ane Marie Krygel = 
MADMOD?: Garver Meylands pige
? Ane Margrethe = Niels Hansen (dod with Ole Nielsens wife)
to madme Thorland for her children
wgd: Udrichr Gebanes
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Krafte enke frue   3 Jan 1791   pg 157 158
HUSB:  Kraft inspector justiraad
CH:   S.T. Kraft justisraad i Odemark/Edemark
     Evenus Kraft lieutenant i Slagelse/Raglise (?Edenus Kraft)
     Caroline Kraft = Bang doctor i home
?gd: Worhalv prov. ungkarl
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Judte Christine Holst sal. Thorlund madme   14 Mar 1791  pg 159
HUSB:  Thorlund fogtmaester
CH:   Elisabeth Cathrine Thorlund jmfr.
gd: Holst professor
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Karen Staehr enke frue justitsraadind     21 Jan/7 Sep 1793   pg 160 178
HUSB:  Andreas Schytte justitsraad (dod 1777) (testament 1772)
 SIS:  Mette Cathrine Krogsgaard 's (dod)
      CH: Karen Bagge = Frederich Christian Hiorth praest i Hyllested, brother of Hiorth birkeskriver
SIS:   Mette Marie Staehn enke = afg. Stonning/Stauning praesten i Aldrup Molle, Jylland
      CH: ... = Kiaer herredsfoged i Heidemolle i Jylland
HUSB.BRO: Carolus Gustavus Schiot justisraad regmtsqvartermester
HUSB.SIS: Ane Margrethe Schiott enke = afg. Morten Wemmerhoy sognepraest i Ugerslev-Bederslev, Fyen
     Karen Schytte ugift
     Mette Margrethe Ovidea Schytte (dod) = Petersen forvalter i Hornstorff
      CH: Sophie Charlotte Georgine Petersen (fodt 11 Oct 1765)
         Andreas Gustav Petersen (fod 19 Oct 1774)
     Birgethe Eline Schiotte = Schroder moller i Saltoe Molle
?HUSB.HEIR: S.T Schiott justisraad i Nestved
gd: Bergmann birkedommer i Fyen
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Mariane von Haven enkefrue professorinde    8 Jul 1799/11 Jun 1800 pg 178 183
HUSB:  von Haven professor (dod)
CH:   Birthe Cathrine von Haven     50 jomfru
     Mette Sophie Margrethe von Haven 47 jomfru
     Frederich Christian v. Haven sognpraest i Lyngbye ved Khvn
     Elias Christian v. Haven sognpraest i Odden
     Carl v. Haven granvlateur i Khvn (?translator)
     Ane Marie v. Haven enke = afg. Rieben/Riber laerer ved seminerie i Blaagaard
SIS:   Fohlman madame
gd: Holberg herr i Soroe
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Christian Vogelius Steenstrup professor i Soro      22 Oct 1801  pg 183
WIFE:  Bolette Cathrine Steenstrup frue (NOTE: this could be her probate instead)
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Nicoline Cathrine v. Biilov/Bulow sal. Witte frue   12 Dec 1804  pg 184 186
HUSB:  Elias Witte major a-la Suite, Sjaellands Landvaerns Regmt
CH:   Mette Ephrosine Witte 18 (? Mette Epuhroscrce)
     Bolette Nicoline Witte 12
? Magnus von Biilov herr i Nestved
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Borch professor i Soroe   17 May 1805   pg 186
WIFE:  Ane Margrethe Borch (NOTE: could be her probate instead)
CH:   minors
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Elias Witte major  opbudsboe 28 May 1805/4 Feb 1806     pg 186 189
? Magnus v. Bulow
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Marie Cecilia Berg ( Mette Cecilia Berg)    4 Jun 1810  pg 189 190 191
HUSB:  Jean Francois Moreau sprogmester
CH:   Sophie Helene Moreau   21
     Theresia Moreau 17
     Janette Moreau  15
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Ane Dorthe Witterok enkefrue i Soroe Academie         10 Aug 1811   pg 191 192
HUSB:  Witterok staldmester (dod)
CH:   Ane Ludvika Witterok = Diderich Schov
     Sybilla Witterok = Nicolai Boeg/Bogt
     Juliane Marie Witterog jomfrue i Soroe (13 Apr 1803)
     Johan Georg Witterog         (26 Dec 1796)
gd: Warming consuptions inspecteur & lieutenant i Soroe- in whose house they lived for 10 years
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Johanne Dorthe Straett sal. Carstensen frue i Soroe  d.6/7 Mar 1812 pg 193 195
HUSB:  Knud Nicolai Carstensen doctor medicina (testament 26 Jan 1794) (=2. Mette Margrethe Straett [sis of deceased])
SIS:   Mette Margrethe Straett (= Knud Nicolai Carstensen, above - by 4 Jul 1812)
     Marie Elisabeth Straett - both i Khvn
BRO:   Jorgen Straett doctor medicine i Helsingoer
? Knud Bredenberg magister or his heirs
? Johanne Kirstine Kraadel jomfrue
TO: major v. Jakhulles eldest dau Juliane Cathrine Jakhelln
   capitain v. Bays eldest dau Caroline Dorthe Boy
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Knud Nicolai Carstensen doctor medicus     8 May 1820   pg 195
WIFE:  (testament 28 Apr 1820 i Khvn)
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Truels Pedersen tegnemester i Soroe Academie      d.3/4 Apr 1816     pg 195
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

Cadet Seipiot/Supiot/Supcot faegtemester    21 Dec 1819      pg 195
WIFE:  Cathrine Bidstrup
CH:   Benedicte Marie Cadet - ugift
     rest of age ??
[Soro Akademis Hofret; Bk 1 1749-1816; film 52303]

////////////////////////////////////////END OF FILM////////////////////////////////////////