HOME & Probate List Stensgaard Gods, Fyn - Skifteprotokol
  

    Stensgaard Gods, Fyn - Skifteprotokol
    Book 1 1718-1777 FHL film 50077 Roll 6054 - FamilySearch.org
     by Aurelia Clemons Sep 2013


Ane Rasmusdtr i Ilum     12 Mar 1718     pg 5
HUSB:  Iver Hansen hmd
CH:   Hans Iversen 1
BRO:  Jorgen Rasmussen i Svaninge
    Jeppe Rasmussen i Svaninge
STEPCH: Maren Iversdr 8
    Ane Iversdr 6
    Elisabeth Iversdr 3
? Christen Iversen Rytter i Faldsled
guard: Jens Madsen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Madsen hmd i Millinge     20 Mar 1718     pg 29
WIFE:  Karen Eriksdtr  (= (trolov) Soren Nielsen )
CH:   Mads Rasmussen 15
guard: Anders Pedersen i Milling
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Olufsen i Ilum         4 Mar 1719  pg 31
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Ane Hansdtr (dod) = Christen Iversen i Faldsteed
      CH:  Iver Christensen 2 1/2
    Kirsten Hansdtr = Peder Hansen i Ilum
wgd: Jep Pedersen i Heedens Molle, Svanninge sogn
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Pedersdtr i Jomfrue gaarden, Millinge    12 Mar 1719  pg 37
HUSB:  Hans Hansen
CH:   Peder Hansen 12
    Hans Hansen 10
    Maren Hansdtr 14
    Kirsten Hansdtr 6 1/2
STEPFAD: Peder Christensen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Hansdtr i Millinge   9 Mar 1758  pg 48
HUSB:  Hans Jensen hmd
MODER: Ane enke = afg Hans Skraeder hos Jorgen Grevar i Millinge
SODSK: Peder Hansen 37 tiene i Osterbye  (? Peder Skraeder)
    Niels Hansen 28 tiene i Millinge
    Karen Hansdtr 22 tiene i Faaborg
wgd: Anders Rasmussen i Millinge (signed: Rasmus Andersen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Hansdtr i Millinge  16 Sep 1758     pg 50
HUSB:  Hans Hansen Moller hmd
BRO:  Poul Hansen i Aastrup
    Frederich Hansen i Bonnemosesgaard (dod) = ... =2. Peder Eilersen i Osterbye
      2CH: Karen Frederichsdtr = Rasmus Pedersen i Osterbye    (? Karen Hansdtr ?)
         Johanne Frederichsdtr ugift tiene STIFFAD: Peder Eilersen i Osterbye
    Michel Hansen i Wester Schierning (dod)
      1CH: Maren Michelsdtr ugift tiene i Vester schierning
SIS:  Birthe Hansdtr (dod) = Hans Jensen i Falslev 
      4CH: Marie Hansdtr = Peder Rasmussen skoemager i Faaborg   (signed: Peder Rasmussen Kaas)
         Karen Hansdtr = Hans Nielsen i Haastrup
         Maren Hansdtr = Jens Kudsk tien i Hvedholm
         Birthe Hansdtr = Jens Kudsk i Falslev
    Else Hansdtr enke = afg Peder Madsen i Osterbye
    Ane Hansdtr = Peder Jensen i Svanninge
    Maren Hansdtr = Marcus Ellegaard i Aastrup
    Margrethe Hansdtr = Jens Pedersen i Wester Schierninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Soren Ladefoget gmd i Millinge    d.13 Oct/25 Sep 1758     pg 54
WIFE:  Karen Pedersdtr
7 CH:  Anders Sorensen 17
    Peder Sorensen 10
    Jens Sorensen 7 1/2
    Ane Marie Sorensdtr 13 1/2
    Karen Sorensdtr 12
    Maren Sorensdtr 5
    Ane Sorensdtr 2
BRO:  Peder Nielsen vaever i Millinge
WIFE.FAD: Peder Nielsen
wgd: Rasmus Bodker i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Marcus Jespersen gmd i Eybye       7 Nov 1758    pg 63
WIFE:  Karen Nielsdtr
4 CH:  Jesper Marcusen 30 gmd hiemme
    Niels Marcusen 18 med curator: Hans Jorgensen i Inslef
    Rasmus Marcursen 15
    Ane Marcusdr = Hans Jorgensen i Inslev
wgd: Peder Pedersen Bang i Eybye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Jorgensen gmd i Osterbye    7 Nov 1758      pg 66
WIFE:  Karen Pedersdtr
2 CH:  Ane Jensdtr 26  (= Niels Hansen ungkarl)
    Karen Jensdtr 20
SIS:  ... = Rasmus Andersen i Millinge
wgd: Hans Nielsen i Haastrup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Pedersen gmd i Millinge       8 Nov 1758    pg 73
WIFE:  Ane Clausdr   (= Rasmus Christensen Brun landsoldat faestemd )
6 CH:  Peder Madsen 14
    Lars Madsen 12
    Jens Madsen 8
    Kirsten Madsdtr 24
    Karen Madsdtr 22
    Bodil Madsdtr 19
BRO:  Hans Pedersen i Faaborg
SODSK.CH: Rasmus Laursen Haastrup i Millinge
wgd: Henrich Clausen i Haarbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Trafne/Trane gmd i Millinge     22 Nov 1758   pg 79
WIFE:  Ane Marie Jorgensdtr
2 CH:  Jorgen Hansen Trane 26 
    Karen Hansdtr = Jacob Nielsen i Falsleed
wgd: Mads Rasmussen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Nielsen hmd i Osterbye     16 Oct 1758      pg 81
2WIFE: Maren Hansdtr
CH:   Peder Hansen 2
1WIFE: 
4CH:  Jens Hansen 41 tiene i Bierne
    Niels Hansen 36 tiene i Osterbye
    Jorgen Hansen 35 tiener i Bierne
    Hans Hansen 26 tiener i Faaborg
wgd: Christen Jensen Due/Dur
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johan Falchenberg tiene hos skytte/skiotte i Steensgaard  12 Mar 1759   pg 85
FADER: Nicolaius Falchenberg i Svindinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Larsen = ... & datter tiene i Brahesholm, Haarby   4 Nov 1759   pg 86
CH:   Else Nielsdtr (?dod)
HIS.SIS: ... enke = afg. Mads Pedersen i Haarby
    Maren Larsdtr = Anders Hansen Woltofte
HIS.BRO: Henrich Clausen i Haarbye (? HER.BRO)
HIS.MOD: Else Jensdtr   (guard: Rasmus Rasmussen i Haarbye)
HER.MOD: Maren Jensdtr til huus hos sin datter i Kiong (guard: Anders Heilig degn i Kiong)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Dorthe Jensdtr i Hesle    19 Jun 1773     pg 98? **
HUSB:  Peder Pedersen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Cathrine Christiansdtr i Kaestehaven, Osterbye     7 Nov 1758   pg 104
HUSB:  Ole Rafn gmd   (signed: Ole Hansen Rafn)
2 CH:  Christen Olsen 4 1/2
    Hans Olsen 2 1/2
SODSK.CH: Poul Hansen i Falsled
HUSB.1WIFE: ... (dod 25 Jun 1753)
HUSB.3CH: Jeppe Olufsen 2 in 1753
     Marie Olufsdr  2 in 1753
     Cathrine Olufsdr  9
HUSB.BRO: Michel Hansen gmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Dorothea Hansdtr i Korshavn, Avernako      pg 110? **
HUSB:  Hans Hansen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Christen Nielsen moller i Heedens Molle  4 Apr 1759   pg 112
WIFE:  Karen Hansdtr
SIS:  Karen Nielsdtr enke = ... gmd i Sonderbye bye/SondenBrobye sogn, Revengaarden
     CH:  ... = Anders Hansen / Andreas Hansen i Revengaarden, SondenBrobye sogn
    Giertrud Nielsdtr = Jens Mortensen gmd i Tranderup ved Soeboe
WIFE.BRO: Peder Ellegaard i Milinge
     Hans Hansen i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johanne Jensdtr i Svanning 28 May 1759     pg 117
HUSB:  Niels Hansen inderste
BRO:  Claus Jensen gmd i Svanninge
    Mads Jensen hmd i Millinge
1/2BRO: Christen Jensen hmd i Osterbye
    Jorgen Jensen (dod)
      CH:  Ane Jorgensdtr 5
1/2SIS: Kirsten Jensdtr = Hans Rasmussen i Haastrup
guard?: Jorgen Pedersen Due/Dur
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Hansen hiulmand i Heeden   16 Jun 1759     pg 119 
CH:   Jens Rasmussen karl i Gadehuus   (dod 14 Feb 1754)
    Hans Rasmussen gmd i Heeden
    Maren Rasmusdtr = Envold Jensen hmd i Heeden
    Giertrud Rasmusdtr = Hans Andersen gmd i Allested    (? Hans Rasmussen )
    Johanne Rasmusdtr 54 ugift hiemme
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Jensen hmd i Millinge 4 Jul 1759  pg 122
WIFE:  Mette Pedersdtr
SIS:  Kirsten Jensdtr enke i Strandbye
SIS.CH: Hans Hansen 31 tien i Helnes
wgd: Mads Jensen Due
wgd: Niels Madsen gl. gmd i Strandbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Cicilia/Ane Zicilia i Millinge   28 Sep 1758/9   pg 124
HUSB:  Carl Johansen Hoyer hmd
3 CH:  Rasmus Hoyer 9
    Ane Marie Hoier 19
    Birthe Hoier 12
HUSB.1WIFE: (?dod 14 Feb 1746)
1WIFE:SIS: Birthe Kirstine Michelsdtr pige i Westerhasinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jeppe Pedersen i Hedens Molle    13 Mar 1722     pg 131
WIFE:  Mette Jensdtr
CH:   Ane Jepsdr 19  (= (forlov) Christen Nielsen faestemd)
    Jens Jepsen 16
    Maren Jepsdr 15
    Mette Jepsdr 12
    Peder Jepsen 10
    Hans Jepsen 5 1/2
    Magrette Jepsdr 3
SIS:  ... Pedersdtr = Peder Hansen i Ilum
guard: Christen Iversen i Faldsled     (by: Hans Jorgensen i Milling)
guard: Poul Hansen i Faldsled
wgd: Christen Nielsen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Jorgensen hmd i Millinge    3 Feb 1723      pg 145
3WIFE: Maren Lauritzdr/Lauridsdr (= Jep Rasmussen )
CH:   Ane Marie Hansdtr 6
1WIFE:
CH:   Hans Hansen 30
    Helvig Hansdtr = Hoornoe
21WIFE: 
CH:   Hans Hansen 26
guard: Hans Jorgensen i Ellegaard, Millinge
wgd: Peder Madsen i Norre Molle
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Kirsten Hansdtr i Torringe     6 Oct 1725  pg 151
HUSB:  Morten Pedersen  (? 12 May 1726)    (=2. Ane Jensdtr 13 Jan 1729 pg 231)
CH:   Maren Mortensdtr 11
    Karen Mortensdtr 9
    Hans Mortensen 7 1/2
BRO:  Rasmus Hansen i Torringe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Pedersen skomager i Svanninge  28 Jan 1737     pg 161
2WIFE: Ane Madsdtr
1WIFE: Kirsten Madsdtr
CH:   Rasmus Nielsen 30 i Millinge
    Ane Marie Nielsdtr = Hans Rasmussen i Peirupe
    Kirstine Nielsdtr 28 i Holstenhuus
wgd: Jorgen Pedersen i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Madsen i Nore Molle  5 Apr 1726  pg 171
2WIFE: Maren Pedersdtr (=2. (forlov) Peder Christensen i Faaborg)
CH:   Hans Pedersen 15
    Rasmus Pedersen 14
    Jens Pedersen 10
    Ane Pedersdtr 16
    Else Pedersdtr 8
1WIFE: Karen Knudsdtr (dod)
CH:   Mads Pedersen 29
    Beretted Pedersen
    Karen Pedersdtr 25
    Maren Pedersdtr 23
?WIFE: Else Pedersdtr
guard: Lars Pedersen i Millinge & Hans Jorgensen i Millinge
wgd: Jens Madsen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Mortensdtr i Mellinge  14 Dec 1726     pg 188
HUSB:  Mads Rasmussen Skiotte
CH:   Mathias Madsen 30
    Ane Madsdtr 26
guard: Anders Pedersen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jochim Verner strandrider i Millinge   15 Mar 1728   pg 190
WIFE:  Johanne Andersdtr
CH:   Cisla Jochimsdr 10
WIFE.FARBRO: Niels Hansen i Vester Haesing
guard: Lars Pedersen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Zebbo Hartterman i Flemlose     29 May 1727     pg 200
2WIFE: Ane Olufsdr
CH:   Ane Sophie Zebbosdr 1 1/2
1WIFE: Margrethe Thomasdtr (dod 16 Nov 1719)
2CH:  Johanne Kirstine Zebbosdr = Jorgen Engel Hardt i Nyekiobing i Falster (guard: Hans Laursen i Flemlose)
    Margrethe Zebbosdr = Lars Rasmussen i Trunderup
    Zebbo Zebbosen 27 arbeider hos en skomager i Echelsor
guard: Mads Pedersen i Flemlose
wgd: Peder Olufsen i Flemlose
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Jensdtr i Svanninge  5 Sep 1727  pg 211
HUSB:  Jacob Poulsen
CH:   Poul Jacobsen 9
    Maren Jacobsdtr 7
    Ane Jacobsdtr 5
    Jens Jacobsen 3
FADER: Jens Madsen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Rasmusdtr 31? enke i Ilum     15 Jan 1728     pg 226
HUSB:  Hans Olufsen (dod)
CH:   Kirsten Hansdtr = Peder Hansen
    Ane Hansdtr (dod) = Christen Iversen
      CH:  Iver Christensen
? Iver Hansen & Jens Knudsen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Hansen gmd i Haastrup, Ostrupgaards skiftrpro       pg 226 **
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Hansdtr i Osterby, Svanninge  12 Jan 1729     pg 229
HUSB:  Jeppe Hansen
SIS:  Maren Hansdtr = Hans Hansen i Millinge
    Ane Hansdtr = Hans Olufsen i Svanninge
    Peder Hansen 
    Jorgen Hansen i Woltofte
    guard: Hans Jorgensen i Milinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Jensdtr i Torringe    13 Jan 1729     pg 231
HUSB:  Morten Pedersen (=1. Kirsten Hansdtr 6 Oct 1725  pg 151)
CH:   Kirsten Mortensdtr 1/2 aar
guard: Rasmus Hansen i Torringe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jeppe Pedersen i Millinge  28 Jan 1730     pg 233
WIFE:  Maren Mortensdtr (=2. (forlov) Lars Sorensen faestemand)
CH:   Ane Jepsdr 15
    Karen Jepsdr 13
    Morten Ibsen 10
SODSK.CH: Jens Andersen i Strandbye
WIFE.SIS: ... = Simon Rasmussen i Strandbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Offer Christensen i Kiong Hoirup   28 Mar 1730     pg 238
WIFE:  Ane Hansdtr   (=2. (forlov) Soren Laursen faestemand)
BRO:  Jorgen Christensen i Oldsted
    Jorgen Christensen i Oldsted (NOTE: there are 2 Jorgen Christensen i Olsted, this is correct)
SIS.CH: Jorgen Rasmussen i Torringe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Jorgensen i Ellegaard, Millinge    4 May 1730   pg 241
WIFE:  Maren Jorgensdtr (=2. Peder Hansen )
CH:   Jorgen Hansen 21
    Maren Hansdtr 17
    Hans Hansen 13
    Soren Hansen 11
guard: Anders Pedersen i Millinge & Jens Jorgensen i Osterbye & Hans Hansen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Mundtberg kongl strandrider i Haarby     12 Feb 1731  pg 249
WIFE:  Ane Mundtberg
CH:   Hans Mondtberg/Mundtberg 21
    Else Cathrine Mondtberg/Mundtberg 23  (signed: C.E. Mundtberg)
guard: Mads Jensen i Haarbye & Hans Christensen i Haarbye
wgd: monsr Ronander forpagter i Friderichsgaue
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Hansdtr i Heden         8 Jan 1733  pg 301
HUSB:  Erik Christensen (dod)
CH:   Marirs Eriksen 30     (? Marias/Marcus Eriksen )
    Maren Eriksdtr 29
    Karen Eriksdtr 26 tiene i Odense
    Ane Eriksdtr 20
    Jens Eriksen 18
    Hans Eriksen 15
HUSB.1WIFE: Maren Hansdtr (dod)
HUSB.CH: Christen Eriksen 40
     Ellen Eriksdtr = Anders Jensen i Heden
     Maren Eriksdtr 41 tiene i Odense
     Hans Eriksen i Aal ved Assens
? Bonde Johansen i Heeden
guard: Hans Rasmussen i Heeden & Hans Jorgensen i Heeden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Jensdtr i Millinge   26 Jan 1836     pg 312
HUSB:  Niels Torkildsen
CH:   Torkild Nielsen 4
    Kierstina Nielsdtr 6
    Maria Nielsdtr 1 (? Anna Nielsdtr )
MORBRO: Hans Madsen i Fleninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Marie Poulsdtr i Millinge, Svanninge     24 Nov 1736   pg 318
2HUSB: Jorgen Jorgensen
1HUSB: Mads Jorgensen (dod)
4 CH:  Jorgen Madsen 29
    Maren Madsdtr tiene i Siaelland
    Ane Madsdtr
    Marie Madsdtr
REL:  Jacob Poulsen i Svanninge & Poul Poulsen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Inger Madsdtr ugift almisselem (fodt i Randers) i Svanninge     d.23/24 Apr 1732    pg 326
BRO.&.SIS.CH: 
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Toger Madsen hos Mads Rasmussen i Millinge     20 May 1735  pg 343
WIFE:  Karen Willadsdr
wgd: Carl Johansen Hoier i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Laursen hos Rasmus Bodker hmd i Millinge      17 Jan 1739   pg 346
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Peder Pedersen 1 ?
BRO:  Rasmus Laursen i Millinge
wgd: Rasmus Bodker i Millinge / Jorgen Jorgensen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jeppe Rasmussen hmd i Millinge      6 Apr 1739    pg 350
WIFE:  Maren Laursdr  (?=2. Hans Jensen )
CH:   Hans Jepsen 9
guard: Rasmus Pedersen i Millinge
wgd: Hans Jensen faestemand
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]


Mette Knudsdtr i Ostrupgd  28 May 1739     pg 355 (see Ostrupgd 1719-43 pg 126 )
2HUSB: Peder Hansen hmd i Haarbye pg 355
1HUSB: Peder ...
CH:   Claus Pedersen   afkald 28 May 1739
curator: Soren Hansen i Haarbye Sonder Balle
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Hansdtr i Eybye        30 Jul 1739 pg 356
2HUSB: Jens Bang
CH:   Mette Jensdtr = Jorgen Pedersen i Eybye (?=1. Stribolt birkedommer (dod))
    Karen Jensdtr = Peder Pedersen halve.gmd i hiemme
    Ane Jensdtr 23 ugift
1HUSB: Niels Madsen i Gielsted
CH:   Maren Nielsdtr = Niels Madsen i Krnudstrup, Gielsted, Grevskabet Wedelsborg gods
    Karen Nielsdtr = Marius Jespersen i Eybye, of Justetsraad Heins & interressentes gods (or Marcus Jespersen )
BRO:  Jorgen Hansen i Inslef
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Nielsdtr i Osterbye  15 Oct 1739     pg 365
HUSB:  Poul Poulsen
CH:   Poul Poulsen 12
    Marie Poulsdtr 10
    Niels Poulsen 1/2 
FADER: Niels Olsen i Svanninge
HUSB.BRO: Jacob Poulsen i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Michelsdtr i Millinge      20 Jun 1739     pg 372
HUSB:  Carl Johansen Hojer hmd
2 CH:  Michel Carlsen Hojer 8
    Johan Frederich Hoyer 5
BRO:  Poul Michelsen moller i Trentte Molle (dod by 4 Aug 1739)
SIS:  ... Michelsdtr = Christen Nielsen i Wester Haesinge
guard: Peder Hansen Ellegaard i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mette Madsdtr i Osterbye      25 Feb 1740 pg 378
2HUSB: Mads Larsen   (? Mads Borsen in index)
1HUSB: Peder Andersen (dod)
CH:   Kirsten Pedersdtr 7 1/2
BRO:  Poul Madsen i Ostrup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jacob Jensen bortromt (runaway) c.1734 i Heden      22 Mar 1740   pg 385
WIFE:  Sophie Amalie Nicolaisdr huus i Heden (= (fastemand) Christian Andersen ungkarl)
3 CH:  Ane Rebecca Jacobsdtr 18
    Birthe Marie Jacobsdtr 16
    Dorthe Sophie Jacobsdtr 14
guard: Marcus Eriksen i Heeden & Lars Mortensen i Heeden & Jorgen Andersen i Heeden
wgd: Christen Haugsted i Heeden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Sirac Nielsen i Osterbye   13 Feb 1740     pg 389
WIFE:  Margrethe Pedersdtr
4 CH:  Karen Siracsdr 10
    Ane Marie Sirichsdr 8
    Ellen Sirachsdtr 5
    Maren Sirachsdr 2
SIS:  ... = Christen Nielsen Brun i Osterbye
guard: Lars Nielsen Brun i Svanning 
wgd: Jens Pedersen i Osterbye / Hans Madsen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mette Nielsdtr i Trentte Molle    5 May 1739     pg 397
HUSB:  Michel Moller (dod)
CH:   ... = Carl Johansen Hojer
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Buur i Millinge     2 Jan 1740 pg 399
WIFE:  Kiersten Jensdtr     (=2. (forlov) Christopher Larsen i Millinge)
4 CH:  Soren Hansen 11
    Jens Hansen 1
    Mette Hansdtr 4
    Johanne Hansdtr 2
BRO:  Jorgen Hansen Buur/Beur i Millinge
wgd: Mads Jensen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Apelone Poulsdtr i Osterbye       10 Aug 1740   pg 407
HUSB:  Mads Jensen
CH:   Poul Madsen 
    Maren Madsdtr
    Marie Madsdtr 6
BRO:  Jacob Poulsen i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Knudsen hmd i Falsled     14 Aug 1740 pg 412
WIFE:  Maren Hansdtr
2 CH:  Hans Jensen 17
    Ane Margrethe Jensdtr 15
guard: Just Hansen sergiant i Wester Haessinge
wgd: Morten Jacobsen i Falsled
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Pedersen i Flemlose      14 Aug 1740 pg 416
WIFE:  Ane Madsdtr
CH:   Peder Madsen 21
    Johanne Madsdtr 19
    Mads Madsen 13
    Hans Madsen 10
    Jorgen Madsen 2 1/2
BRO:  Hans Madsen i Haarbye
curator: Lars Madsen i Flemlose
wgd: Henrich Michelsen i Flemlose
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Marie Hansdtr i Millinge       20 Jan 1741   pg 421
HUSB:  Soren Ladefoget
MODER: Maren Larsdtr = Hans Jensen i Millinge
1/2BRO: Hans Ibsen 10
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jesper Sorensen hos Rasmus Bodker i Millinge    9 Jun 1741   pg 426
WIFE:  Karen Jorgensdtr
3 CH:  Jorgen Jespersen 6
    Maren Jespersdtr 4
    Karen Jespersdtr 5-6 wks
BRO:  Jorgen Sorensen i Millinge
guard: Rasmus Bodker i Millinge
wgd: Peder Ladefoget i Millinge  (signed: Peder Hansen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Rasmusdtr i Falsled       7 Jul 1741  pg 430
HUSB:  Poul Hansen
CH:   Mette Marie Poulsdtr 20
HUSB.1WIFE: (dod)
HUSB.CH: Maren Poulsdtr
guard: Hans Jacobsen i Falsled
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Birgethe Hansdtr i Falsled        7 Jul 1741    pg 435
HUSB:  Hans Jensen
4 CH:  Marie Hansdtr 20
    Karen Hansdtr 18
    Maren Hansdtr 17
    Birthe Hansdtr 11
guard: Morten Jacobsen i Falsled
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Jorgensdtr fattig hos Hans Madsen Pebers i Svanninge  23 Jun 1741  pg 441
BRO:  Hans Jorgensen (dod) = Ane Rasmusdtr
      2CH: Hans Hansen i Millinge (dod)
          CH: Sidsel Hansdtr
         Helvig Hansdtr i Millinge (dod) = 1. Hans ... =2. Mads Rasmussen i Millinge
          CH: Hans Hansen
             Karen Hansdtr
             Sidsel Hansdtr
             Ane Hansdtr
             Rasmus Madsen
             Maren Madsdtr
SIS.CH: Jorgen Hansen i Katteroy paa Holstenhuuses gods
guard: Niels Jensen i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Madsdtr enke hos Hans Madsen i Svanninge       12 May 1741   pg 445
HUSB:  Niels Skoemager (dod 28 Jan 1737)
SIS.CH: Johanne Jorgensdtr = Erik Eriksen i Aastrup paa Nachebolle gods
STEPCH: Rasmus Nielsen skoemager i Millinge
    Ane Marie Nielsdtr = Hans Rasmussen i Peirup paa Nachebolle gods
    Kierstine Nielsdtr = Jorgen Hansen i Aabye paa Holstenhuusen gods
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Nielsdtr i Heeden       19 Feb 1742 pg 453
HUSB:  Anders Tostesen
SIS:  Maren Nielsdtr i Dommelstrup
    Karen Nielsdtr i Haastrup
    Johanne Nielsdtr (?dod)
      CH:  Ane Rasmusdtr (?dod)
          2CH: Niels Hansen dreng
             Ane Hansdtr pige alle i Haastrup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Mortensen ( Laurs Mortensen ) i Heeden        21 Jun 1742   pg 455
WIFE:  Ane Hansdtr
4 CH:  Jens Larsen 19
    Hans Laursen 11
    Karen Laursdr 21
    Ellen Laursdr 17
guard: Marcus Eriksen i Heeden & Jorgen Hansen i Heeden
curator: Jorgen Andersen Skoemager i Heeden
wgd: Christen Haugsted i Heeden  (signed: Christen Hausted/Hansted)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Hansen hmd i Torringe  15 May 1743    pg 460
WIFE:  Eva Jochumsdr (signed: Eeva Jorgensdtr )
CH:   Jorgen Larsen 4
WIFE.FAD: Jochum Jacob i Kistrup Skovhuuse
guard: Rasmus Ibsen   (signed: Rasmus Jacobsen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Soren Laursen or Soren Larsen i Kionghojrup        27 May 1743   pg 463
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Hans Sorensen 7
    Maren Sorensdtr 9
BRO:  Niels Larsen i Norup, Rytter godset
    Lars Larsen i Norup, Rytter godset 
guard: Hans Larsen 
wgd: Peder Larsen i Gtensberg
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Margrethe Lauridsdr i Svanninge   16 Jul 1743   pg 468
HUSB:  Hans Madsen hmd
CH:   Mads Hansen 3
FARBRO: Christian Hansen i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Andersen hmd i Millinge    26 Nov 1744      pg 470
WIFE:  Maren Jespersdtr
CH:   Anders Nielsen 11
    Kirsten Nielsdtr 8
    Maren Nielsdtr 3
    Ane Nielsdtr 1/2 aar
WIFE.BRO: Peder Jespersen i Svanninge
wgd: Mads Jensen faestemand
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Willum Berntsen = Maren Nielsdtr hmd i Flemlose  d.he 17 & she 9 Feb/16 Mar 1745      pg 474
5 CH:  Bernt Willumsen 14
    Niels Willumsen 11
    Morten Willumsen 8 1/2
    Ane Willumsdtr 11
    Jacob Willumsen 2 1/2
HER.BRO: Hans Nielsen Lund i Flemlose
guard: Niels Geertsen i Flemlose
guard: Hans Nielsen i Flemlose
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Rasmusdtr i Torringe  8 Oct 1746 pg 478
HUSB:  Hans Jorgensen hmd
CH:   Johanne Hansdtr 10 wks
FADER: Rasmus Hansen i Sonderbrobye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Larsen hmd i Millinge     9 Oct 1745      pg 481
WIFE:  Helvig Nielsdtr
5 CH:  Lars Rasmussen 13
    Niels Rasmussen 9
    Jorgen Rasmussen 7
    Hans Rasmussen 4 1/2
    Kirsten Rasmusdtr 11
BRO:  Christopher Larsen i Millinge
WIFE.FAD: Niels Olsen i Svanninge
wgd: Rasmus Pedersen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Jensen gmd i Haarbye  22 Aug 1746     pg 484
WIFE:  Johanne Nielsdtr
6 CH:  Jens Madsen 24
    Niels Madsen 13
    Maren Madsdtr = Peder Hansen i Haarbye
    Karen Madsdtr 22
    Ane Madsdtr 21
    Maren Madsdtr 15
WIFE.BRO: Rasmus Nielsen i Langsted
wgd: Peder Hansen kirkeverger i Haarbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Jespersdtr i Millinge      13 Jan 1747     pg 490
2HUSB: Mads Jensen hmd
CH:   Maren Madsdtr 14 days
1HUSB: Niels Andersen
CH:   Anders Nielsen 14
    Kirsten Nielsdtr aelste datter
    Ane Nielsdtr 3
    Maren Nielsdtr 6
BRO:  Peder Jespersen i Svanninge
guard: Christopher Larsen i Millinge & Peder Nielsen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Jacobsen hmd i Bonnemoesegaards Ennemarkhuus, Svanninge       13 Apr 1747   pg 496
WIFE:  Sidsel Michelsdtr
CH:   Michel Rasmussen 7
HIS.CH: Niels Rasmussen Smed i Marslev
WIFE.BRO: Mads Michelsen i Svanninge
wgd: Mads Jensen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Mortensdtr i Haarbye  5 Jun 1747  pg 501
2HUSB: Soren Hansen Balle
2 CH:  Hans Sorensen 9
    Ane Sorensdtr 5
1HUSB: Knud Jacobsen (skift 17 Jan 1727 i Odense)
CH:   Knud Jacobsen 21
BRO:  Niels Mortensen Pilegaard or Niels Pillemand
MODER: Maren Henrichsdtr = afg Morten Balle
SIS:  ... = Jorgen Ibsen i Acherup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Hansen Passeret inderste i Osterbye  9 Dec 1747   pg 512
WIFE:  Dorthe Poulsdtr
CH:   Ane Jensdtr 13
    Karen Jensdtr 2
BRO:  Lars Hansen skredder i Millinge
wgd: Poul Poulsen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Marcus Eriksen i Heden   21 Dec 1747     pg 514
WIFE:  Maren Olufsdr
5 CH:  Erik Markusen 14 ( Erik Marcusen)
    Ole Markusen 12 ( Ole Marcusen)
    Hans Markusen 5 ( Hans Marcusen)
    Christen Markusen 1 1/2  ( Christen Marcusen)
    Aplone Markusdr 3 ( Aplone Marcusdr )
BRO:  Jens Eriksen i Heeden
    Hans Eriksen
wgd: Anders Jensen i Heeden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Pedersdtr i Norre Molle    11 Jan 1749     pg 522
2HUSB: Peder Christensen Moller
1HUSB: 
5 CH:  Hans Pedersen 37 i Millinge
    Rasmus Pedersen 36 tiene i Falsled
    Jens Pedersen 33 tiene here i Mollen
    Ane Pedersdtr 39 ugift
    Else Pedersdtr 30 tiene here i Mollen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Larsdtr i Millinge  5 Mar 1749  pg 529
2HUSB: Hans Jensen hmd 
1HUSB: 
CH:   Hans Ibsen 19
curator: Peder Hansen Ellegaard i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Rasmussen = Ane Sorensdtr hmd i Kirke Laden, Heeden  8 Nov 1748/5 Apr 1749  pg 531
HIS.SIS.CH: Peder Hansen i Snarup
       Maren Hansdtr enke i Giestelov  (? Marie Hansdtr )
HIS.BRO.CH: Mads Larsen i Sandager, Gieslev sogn
HER.BRO: Mads Sorensen i Lydinge (? HER.BRO.CH:?)
HER.SIS: Else Sorensdtr = Knud Andersen i Giestelev
     Birthe Sorensdtr = Morten Henrichsen i Khvn
     Johanne Sorensdtr (dod) = Anders Jensen i Waerlinge
      2CH: dattre
     Maren Sorensdtr = Johan Schuldt i Naesbye 
      CH: Niels Hansen tien i Sollested Praestegaard (for his mother)
HER.1/2SIS: Ane Margrethe Sorensdtr (dod) = Peder Rasmussen i Agerup, Espe sogn, Fiellebroe gods
         2CH: sons
      Karen Sorensdtr = Rasmus Jacobsen i Lydomgaard
      Marie Sorensdtr = Hans Andersen i Lydinge Molle
      Mette Sorensdtr ugift i Pilehuuset, Hundstrup sogn
HER.1/2BRO: Jens Sorensen ugift tien i Brande Lydinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Inger Olufsdr Brasen/Braesen enke madme Barfold i Heeden  1 Dec 1747   pg 543
HUSB:  Peder Barfold/Baerfold (dod)
SIS.CH: Inger Marie Schive madme = Hans Henningsen Houberg i Heeden
    .... Schive = ... i Kiaedrup, Saeland 
SIS:  Kirsten Olufsdr Brasen = Albret Sorensen i Nive (dod)
      CH:  Dorthe Albrethsdr = Christen Christensen Bra Norgaard
BRO:  Jens Braesen magt i Oe kaldet Fanoe under Riiber stift
    Jacob Olufsen Brasen gmd i Lundgaard, Monsted
      CH:  Oluf Jacobsen gmd i Monsted sogn, Fiends herred, Halds amt, Viborg Stift
BRO.CH: Anders Jensen Brasen degn til Hornbeck-Christrup, Jylland
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Christensen moller i Norre Molle, Svanninge     26 Jul 1749   pg 563
2 CH:  Hans Pedersen i Molle ved Ringsted, Siaelland
    Maren Pedersdtr i Borningholm (? Ane Pedersdtr )
3STEPCH: Jens Pedersen
     Ane Pedersdtr
     Else Pedersdtr alle tiene here i Mollen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Iver Hansen i Ilum oe    2 Jan 1750  pg 572
2WIFE: Birthe Rasmusdtr
CH:   Rasmus Iversen 30 
    Ane Iversdr 26 ugift
    Margrethe Iversdr 24 ugift
1WIFE: Ane Rasmusdtr (d. 16 Mar 1718)
CH:   Maren Iversdr = Christopher Christensen i Gommerop, Kiong sogn  (signed: Christopher Christopher )
    Ane Iversdr = Morten Jacobsen i Falsled, Svanninge
    Elisabeth Iversdr = Rasmus Hansen i Dyreborg ude Horne sogn
2WIFE.BRO: Niels Rasmussen i Dyreborg
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Jorgensen i Haarbye      23 Apr 1750 pg 582
WIFE:  Maren Hansdtr
2 CH:  Jorgen Hansen 18
    Margrethe Hansdtr 16
BRO:  Mads Jorgensen i Hollendrup
WIFE.SIS: ... = Peder Hansen Beck i Haarbye
wgd: Niels Larsen i Haarbye / Anders Nielsen Smed i Helnes
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Jorgensen Smed hmd i Hadstrup/Hovstrup    29 Apr 1750   pg 593
WIFE:  Ane Hansdtr
CH:   Jorgen Madsen 27
    Hans Madsen 19 
    Birthe Madsdtr 32
curator: Poul Hansen i Falsled
wgd: Hans Larsen i Haastrup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Kirsten Christophersdtr i Heeden Kireks Lode   30 Apr 1750   pg 595
HUSB:  Mads Knudsen
SIS:  Ane Christophersdtr = Niels Larsen i Sallinge
    Maren Christophersdtr (dod) = Rasmus Rasmussen hmd i Heeden
      3CH: Maren Rasmusdtr = Morten Nielsen i Heeden
         Rasmus Rasmussen soldat tienede i Folleshauge
         Hans Rasmussen tiene i Runchebye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Hansen hmd i Haarbye 21 Jan 1751     pg 599
2WIFE: Maren Andersdtr
1WIFE: 
CH:   Hans Nielsen tiene i Ostrupgaard
    Maren Nielsdtr (dod)
      4CH: Niels Jorgensen rytter ved major Frankenbergs Comp
         Peder Jorgensen bortreist
         Hans Jorgensen tiene i Hesle
         Werner Jorgensen tiene Peder Jensen i Woltofte
? Niels Johansen hmd i Haarbye (? 24 Oct 1734)
wgd: Lars Jensen i Haarbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

... i Woltofte       30 Mar 1751  pg 603
HUSB:  Lars Ebbesen hmd
CH:   Maren Larsdtr 17
    Anders Larsen 14
    Kirsten Larsdtr 11
    Rasmus Larsen 7
    Karen Larsdtr 2 1/2
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Larsen ( Mads Laursen) gmd i Osterbye        14 Apr 1751   pg 604
WIFE:  Aplonne Jensdtr
CH:   Jens Madsen 9
    Lars Madsen 7
    Aplone Madsdtr 4
BRO:  Jens Larsen hmd i Osterbye
wgd: Jep Smed i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mette Jensdtr i Heedens Molle      23 Apr 1751   pg 609
2HUSB: Christen Nielsen moller
1HUSB: Jep Pedersen
CH:   Jens Ibsen (dod) = ... =2. Jens Madsen i Langsted
      CH: Johanne Jensdtr 18 foed i Langsted
    Peder Ibsen 40 reisth til Herrnhut
    Hans Ibsen Smed 34 i Flemlose
    Ane Ibsdr = Jacob Poulsen i Svanninge
    Maren Ibsdr (dod) = Hans Tommermand i Faaborg  (signed: Hans Praestor Tommermand)
      5CH: Lars Hansen 10
         Jeppe Hansen 9
         Johanne Hansdtr 13
         Bodil Marie Hansdtr 11
         Mette Hansdtr 6
    Margrethe Ibsdr 32 ugift
1HUSB.SIS.CH: Peder Jorgensen i Faaborg
guard: Jens Madsen i Langsted / P.J.Mahl
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Jorgensen hmd i Haarbye       30 Mar 1751   pg 615
WIFE:  Maren Michelsdtr (=2. (forlov) Jens Larsen i Hielmdrup)
CH:   Jorgen Madsen i Hielmdrup, Werninge sogn (dod)
      3CH: Knud Jorgensen 7
         Mads Jorgensen 5
         Anders Jorgensen 3
guard: Christen Jacobsen i Werninge & Rasmus Nielsen i Werninge 
wgd: Niels Mortensen Piilegaard
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Kirsten Michelsdtr fattig hos Mads Jorgensen hmd i Haarbye         30 Mar 1751   pg 622
HUSB:  (? dod)
SIS:  Maren Michelsdtr enke   med sin lauverge Niels Piilegaard i Haarbye
wgd: Christen Jacobsen i Werninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Larsen ungkarl tiene Peder Eylersen i Osterby        14 Apr 1751   pg 625
BRO:  Jens Larsen hmd i Osterbye     (signed: Jens Laursen)
    Mads Laursen i Osterbye (dod) = Aplone Jensdtr
      CH:  Jens Madsen 9
         Lars Madsen 7
         Aplone Madsdtr 4
wgd: Jep Pedersen Smed
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Hansen Skiotte i Steensgaard  15 Feb 1751     pg 631
MODER: Johanne Hansdtr enke i Kierte
SIS:  Mette Hansdtr = Niels Hansen hmd i Orsberg, Kierte sogn
    Maren Hansdtr = Christopher Larsen hmd i Norre Aabye
BRO:  Rasmus Hansen ugift i Kiobenhavn 
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Pedersen hmd i Millinge, Svanninge  30 Mar 1751   pg 641
WIFE:  Johanne Nielsdtr
CH:   Peder Hansen 34 ungkarl 
    Ane Hansdtr 31
wgd: Peder Ellegaard i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Nielsdtr i Haarbye      10 Apr 1752      pg 645
HUSB:  Michel Madsen Kiobenhafner
2 CH:  Niels Michelsen 24
    Kirstine Michelsdtr 25
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Nielsen gmd i Langsted, Werninge  16 May 1752  pg 647
WIFE:  Kirsten Eskildsdr
CH:   Niels Rasmussen 19
WIFE.1HUSB: ... (dod 16 Dec 1730)
WIFE.CH: Niels Hansen gmd i Fangel
     Eschild Hansen i Fangel
     Ane Hansdtr = Morten Pedersen i Fangel
     Ane Hansdtr = Peder Pedersen i Fangel
     Maren Hansdtr = Niels Andersen i Langsted
     Anders Hansen (dod )
    (? Hans Hansen - signed like Andreas heir)
wgd: Morten Pedersen i Fangel
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Jensdtr i Eybye        29 May 1752 pg 651
HUSB:  Peder Pedersen gmd
2 CH:  Maren Pedersdtr 14
    Ane Pedersdtr 5
FADER: Jens Bang i Eybye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Soren Hansen ungkarl hos Christopher Larsen gmd i Millinge     22 Nov 1752       pg 653
MODER: Kirsten Jensdtr = STEPFAD: Christopher Larsen gmd i Millinge
BRO:  Hans Hansen 14
SIS:  Mette Hansdtr 17
    Johanne Hansdtr 15
MORBRO: Mads Jensen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Poulsdtr i Falsled   24 Nov 1752 pg 656
HUSB:  Jacob Nielsen gmd
FADER: Poul Hansen 
?    Mette Marie (dode uden at faar brollup)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Jorgensen hmd i Millinge      4 Jan 1753    pg 659
WIFE:  Maren Hansdtr
2 CH:  Hans Nielsen 33 i Haartrup
    Jacob Nielsen 31 i Falsleed
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Poulsdtr i Osterbye      2 Jun 1753  pg 660
2HUSB: Ole Hansen Rafn 
3 CH:  Ane Marie Olsdtr 14    (Ane Marie Olufsdr)
    Jeppe Olsen 10  (Jeppe Olufsen)
    Ane Cathrine Olsdtr 3   (Ane Cathrine Olufsdr)
1HUSB: Jeppe ...
CH:   Hans Jeppesen 21
    Niels Jeppesen 16
    Karen Jeppesdr 23 = Rasmus Rasmussen i Millinge (signed: Jorgen Rasmussen Bonde)
BRO:  Jacob Poulsen i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Larsen ( Hans Laursen) gmd i Schaarup, Drosleth    28 Jun 1753  pg 666
WIFE:  Kirsten Hansdtr
BRO:  Jorgen Larsen i Kiong
    Morten Larsen i Ebberup
    Soren Larsen (dod)
      CH:  Lars Sorensen ungkarl 30 i Staerup
SIS:  Ane Larsdtr = Jens Knudsen i Dreslette
wgd: Morten Hansen i Dreslette
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Christen Brun gmd i Osterbye       2 Jun 1753    pg 669
WIFE:  Margrethe Nielsdtr
6 CH:  Peder Christensen Brun 26
    Rasmus Christensen 25   ( Rasmus Brun)
    Niels Christensen 20 or 10
    Karen Christensdtr 33
    Maren Christensdtr = Peder Ladefoget i Svanninge     (signed: Peder Jacobsen )
    Ellen Christensdtr 7
? Hans Knudsen signed also.
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Hansen hmd i Heeden 18 Jul 1753      pg 679
WIFE:  Ane Ottesdr
HEIR:  Cathrine hos Rasmus Rasmussen i Giestelef
WIFE.CH: Rasmus Rasmussen i Nyebolle
guard: Peder Pedersen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Rasmusdtr i Millinge     6 Jun 1753  pg 682
HUSB:  Christen Jensen hmd
FOSTER.CH: Lars Rasmussen Smed i Millinge
MOSTER.CH: Kirsten Mathiasdtr = Jorgen Christensen i Aabye   (? Kirsten Vastensdr)
FOSTER.CH: Johanne Rasmusdtr (dod)
       CH: Rasmus Andersen i Millinge
          Jens Andersen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Frederich Mortensen gl.ungkarl i Osterbye, Svanninge       3 Apr 1753    pg 689
BRO:  Jens Mortensen (dod)
      CH:  Morten Jensen kroemand i Falsled
    Iver Mortensen (dod)
      CH:  Morten Iversen 38 tien i Jordlose
         Peder Iversen 34 tiene Christen Iversen i Falsled
         Hans Iversen 30 tiene i Falsled
         Johanne Iversdr 24 ugift tien Christen Mortensen i Jordlose
         Karen Iversdr (dod) = Peder Danielsen i Jordlose, eri Arrest i Nyborg
          CH: Daniel Pedersen 6
             Maren Pedersdtr 3
SIS:  ... Mortensdtr (dod) = Jacob ...
      CH:  Morten Jacobsen gmd i Falsled
         Hans Jacobsen gmd i Falsled
         Ursla Jacobsdtr = Niels Brun i Millinge
         Maren Jacobsdtr = Mads Jensen i Osterbye
         Peder Jacobsen gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jep Smed inderste i Millinge   25 Sep 1753   pg 699
WIFE:  Maren Jespersdtr
BRO:  Jens Pedersen i Sonderbye (dod)
      3CH: Aplone Jensdtr enke = afg Mads Larsen i Osterbye
          3CH: smaae born
         Maren Jensdtr = Ole Fransen or Ole Trane ? i Ostrup   
         Cathrine Jensdtr = Peder Bodker i Kiong
    Rasmus Pedersen i Kiobenhafn (dod)
      CH:
1/2BRO: Hans Pedersen i Sonderbye
    Peder Pedersen i Sonderbye
    Niels Pedersen i Sonderbye (dod)
      2CH: Rasmus Nielsen i Nanbye
         Peder Nielsen tiene i Falsled
    Jacob Pedersen (dod)
      CH:  ... Jacobsdtr = (trolov) Jens Larsen ungkarl i Sonderbye
1/2SIS: Aplone ... i Sonderbye (dod)
      CH:  1 son & 1 datter
    Ane Pedersdtr nu i Sonderbye
WIFE.CH: Jorgen Pedersen Kudsk i Svanninge   
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johanne Rasmusdtr i Osterbye       14 Jan 1754   pg 704
2HUSB: Hans Nielsen hmd
CH:   Jens Hansen 36 tiene i Horne
    Niels Hansen 31 tien i Svanninge
    Jorgen Hansen 29 tien i Bierne
    Hans Hansen 23 tien Peder Jespersen i Svanninge
1WIFE: Jens ...
CH:   Rasmus Jensen i Bierne
    Karen Jensdtr ugift    
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Ibsdr i Svanninge        22 Mar 1754 pg 707
HUSB:  Jacob Poulsen  (=1. Maren Jensdtr   pg 211)
2 CH:  Jeppe Jacobsen 22
    Niels Jacobsen 21
BRO:  Hans Ibsen Smed i Flemlose
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mette Jacobsdtr i Flemlose     8 Apr 1754  pg 709
HUSB:  Hans Nielsen
2 CH:  Kirsten Hansdtr 18
    Mette Hansdtr 13
BRO:  Hans Jacobsen i Flemlose
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Nielsen gmd i Haarbye     30 Nov 1754 pg 711
WIFE:  Else Jensdtr over 70
CH:   Niels Laursen 34 ( Niels Larsen )
    Bodil Larsdtr = Rasmus Rasmussen gmd i Haarbye
    Maren Larsdtr 36 ugift
WIFE.CH: Henrich Clausen
wgd: Hans Rasmussen i Haarbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Hansdtr i Millinge      30 Jun 1755 pg 715
HUSB:  Mads Rasmussen
8 CH:  Hans Madsen 15
    Rasmus Madsen 6
    Lars Madsen 4
    Helvig Madsdtr 16
    Ane Madsdtr 13
    Karen Madsdtr 8
    Johanne Madsdtr 3
    Ane Margrethe Madsdtr 3/4 aar
BRO:  Rasmus Hansen Brede gmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Nielsen i Flemlose       19 Jan 1756 pg 721
2WIFE: Ane Christensdtr (=2. Mads Madsen faesteman)  (signed: Ane Christiansdtr )
1WIFE: ... (dod 8 Apr 1754)
CH:   Kirsten Hansdtr 20
    Mette Hansdtr 15
BRO:  Peder Nielsen i Dreslette, Friderichsgaves gods
    Niels Nielsen i Brydegaard, Friderichsgaves gods
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Nielsdtr i Svanninge 22 Nov 1756     pg 728 738
HUSB:  Jens Hansen gmd
2 CH:  Aplone Jensdtr 7 
    Ane Jensdtr 4
SIS:  ... Nielsdtr = Peder Hansen Klov/Kloug i Jordlose
HUSB.SIS: ... Hansdtr = Hans Olsen i Millinge
guard: Hans Nielsen 
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Nielsen hmd hos Peder Bang gmd i Eybye        28 Jun 1757   pg 734
WIFE:  Voldborre Laursdr     (signed: Volborg Larsdtr )
BRO:  Mads Nielsen gmd i Eybye
SIS:  Ane Nielsdtr (dod) = .... (his sodsk.barn: Marcus Jespersen i Eybye)
      2CH: Sidsel Pedersdtr 20    
         Ane Pedersdtr 13 hos Mads Nielsen above
wgd: Niels Laursen i Eybye ( signed: Niels Larsen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Hansdtr i Jomfrue Gaarden, Millinge         16 Oct 1758   pg 736
2HUSB: Peder Hansen Ladefoged  (=2. Mette Jorgensdtr 23 Aug 1773 pg 930)
1HUSB: Hans ...
CH:   Hans Hansen ugift i Falsled
    Niels Hansen 26 ungkarl
    Karen Hansdtr 33 = Christen Nielsen i Heedens Molle, bro af Peder Ellegaard i Millinge
    Ane Hansdtr 23 ugift
?signed HALV.BRO.til Karen Hd: Peder Ellegaard i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Madsen gmd i Osterbye       3 Mar 1759    pg 740
WIFE:  Karen Jensdtr
5 CH:  Rasmus Jorgensen 20
    Jens Jorgensen 6
    Peder Jorgensen 3
    Ane Marie Jorgensdtr 16
    Karen Jorgensdtr 14
MORBRO: Jacob Poulsen i Svanninge
wgd: Rasmus Pedersen hmd i Millinge / Lars Christiansen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Christian Mathiasen Munck urtegmd i Hestehaughuuset    24 Mar 1759   pg 744
WIFE:  Elisabeth Christophersdtr
SIS:  ... Mathiasdtr i Kbhvn (dod abt 5 aar)
      3CH: Johan
         Birthe Marie ugift i Kbhvn
         Ester Malene Flor ugift tiene i Kbhvn
    Christiane Mathiasdtr ugift tiene hos guldsmed enke madme Langesman i Amager Torv
guard: P. Blankholm
wgd: Peder Hansen i Norre Molle
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Nielsen bmd i Kiong      15 Aug 1759 pg 751
WIFE:  Ane Cathrine Jensdtr
4 CH:  Jens Pedersen 8
    Niels Pedersen 6
    Lars Pedersen 1 3/4
    Ane Pedersdtr 4
BRO:  Hans Nielsen bodkier i Osterbye, Svanninge
wgd: Peder Rasmussen i Kiong, Brahesborg gods
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Bodkier i Millinge      10 Feb 1760 pg 755
WIFE:  Johanne Rasmusdtr
CH:   Jorgen Bonde 
    Rasmus Rasmussen Bonde tiene i Kiobenhavn
    ... Rasmusdtr = Jens Jacobsen gmd i Svanninge
    Karen Rasmusdtr = Jens Frandsen Smed i Jordlose
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Pedersdtr i Millinge     18 Nov 1760 pg 759
2HUSB: Michel Hansen gmd
1HUSB: Soren ...
CH:   Anders Sorensen 19
    Peder Sorensen 12
    Jens Sorensen 9 1/2
    Ane Marie Sorensdtr 15 1/2
    Karen Sorensdtr 14
    Maren Sorensdtr 7
    Ane Sorensdtr 4
FADER: Peder Nielsen hmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Hansen i Ilum Oe       10 Nov 1760 pg 760
WIFE:  Kirstine Hansdtr
CH:   Hans Pedersen i Svanninge
    Niels Pedersen hiemme
    Peder Pedersen tiene hiemme
    Ane Pedersdtr = Soren Pedersen i Svanninge
    Ane Marie Pedersdtr = Rasmus Dyreborg i Faaborg
    Ellen Pedersdtr = Hans Mogensen i Trunderup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Margrethe Nielsdtr i Millinge      28 Dec 1760   pg 766
HUSB:  Peder Rafn over 70    (signed: Peder Raun)
CH:   Karen Pedersdtr 27 ugift
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Hansdtr i Svanninge      18 Dec 1761 pg 766
HUSB:  Peder Christensen Brun  
FADER: Hans Olsen
      CH:  Ole Hansen i Svanninge
         ... Hansdtr
         Christen Hansen
? Lars Brun i Peder Ladefogets gaard
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johan Sebastian Hovmejer rytter hos Rasmus Andersen i Millinge   19 Apr 1762  pg 768
    (barnfoed i Hessen Cassel)
2WIFE: Ane Jensdtr
CH:   Ane Margrethe Johansdtr 10
1WIFE: 
CH:   Ane Cathrine Johansdtr 22 hiemme, tien i Als
guard: Peder Hansen Ladefoged gmd i Millinge & Niels Hansen Glarmester i Millinge
wgd: Peder Nielsen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Pedersen hmd i Millinge      21 Jun 1762   pg 774
WIFE:  Karen Nielsdtr
3 CH:  Peder Rasmussen 25
    Karen Rasmusdtr = Rasmus Hansen Bonde hmd i Millinge
    Ane Rasmusdtr 27 ugift
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Olsen gmd i Svanninge     30 Jun 1762 pg 776
WIFE:  Ane Hansdtr
2 CH:  Christen Hansen
    Ole Hansen begge myndige i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Hansen ungkarl hos Niels Hansen gmd i Osterbye        5 Jul 1762    pg 778
BRO:  Jens Hansen ungkarl tiene i Hoerne
    Jorgen Hansen ungkarl tien i Bierne
    Niels Hansen gmd i Osterbye
1/2BRO: Rasmus Jensen i Bierne
1/2SIS: Karen Jensdtr i Svanninge Hospital
1/2BRO: Peder Hansen 5 hvis stiffader er Christen Jensen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Jensen Duu hmd i Millinge      25 Apr 1763   pg 781
WIFE:  Elisabeth Nielsdtr    (signed: Else Nielsdtr )
SODSK: Sidsel Staals enke i Dals Molle, Wantinge sogn
    Ane Jensdtr = Jorgen Mortensen hmd i Haastrup, Ostrupgaard
      CH:  ... = Tommerup i Dals Molle
wgd: Rasmus Haastrup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Larsen gmd i Heeden   10 Sep 1763     pg 784
WIFE:  Karen Knudsdtr  (=2. (faestemand) Poul Christophersen)
6 CH:  Lars Jensen 14
    Hans Jensen 12
    Knud Jensen 10
    Niels Jensen 8
    Christen Jensen 5
    Mette Jensdtr 7 wks
BRO:  Hans Larsen hmd i Heeden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Ellegaard gmd i Heeden       3 Jan 1764    pg 785
WIFE:  Maren Olufsdr
CH:   Maren Hansdtr 12
BRO:  Soren Ellegaard i Haastrup
?WIFE.CH: eldest son
      1/2 sister of CH:
wgd: Erik Markusen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Rosengaard 93 i Kiong-Hoyrup  5 Mar 1764     pg 787
2WIFE: (dod)
CH:   Henning Jorgensen gmd i Kiong-Hoyrup
    Sidsel Jorgensdtr 23 ugift     (guard: MORBRO Hans Henningsen i Haarbye)
    Peder Jorgensen 21 desertere
1WIFE: (dod)
CH:   Maren Jorgensdtr = Rasmus Pedersen gmd i Steenlose
    Karen Jorgensdtr = Lars Hansen gmd i Glensberg
    Ane Jorgensdtr = Sonneke Larsen hmd i Wollerslev
    Maren Jorgensdtr = Peder Pedersen Smed i Lundager
    Kirsten Jorgensdtr = Lars Jorgensen i Haarbye
NOTE: not sure which children go with which wife??
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Holger Nielsen hmd i Flemlose      5 Mar 1764    pg 788
WIFE:  Karen Jensdtr
6 CH:  Niels Holgersen 12
    Hans Holgersen 4
    Maren Holgersdr 14
    Karen Holgersdr 10
    Ane Holgersdr 7
    Dorthe Holgersdr 3/4 aar
BRO:  Jorgen Holgersen i Moreboe
wgd: Morten Hansen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Knudsen = Maren Ibsdr inds i Heeden     6 Apr 1764    pg 790
HIS.BRO: Hans Knudsen (dod) = ... i Steenstrup
      5CH: Niels Hansen 14 tiene i Steenstrup
         Hans Hansen 12 hiemme
         Johanne Hansdtr = Anders Nielsen gmd i Hoie
         Ane Sophie Hansdtr 22 tiene Anders Nielsen i Hoie
         Ane Dorthe Hansdtr 16 hiemme i Steenstrup
     Lars Knudsen i Snarup
     Peder Knudsen (dod)
      3CH: Knud Pedersen 24 tien Rasmus Ibsen i Lille Loytved
         Karen Pedersdtr 17 tien i Grostebierg
         Ane Pedersdtr 11 tien i Beirup
     Rasmus Knudsen i Steenstrup
HIS.SIS: Ane Knudsdtr (dod)
      4CH: Rasmus Andersen 
         Hans Andersen
         Stephen Andersen
         Anders Andersen 
     Johanne Knudsdtr = Jorgen Rasmussen i Grofteberg
HER.BRO: Peder Ibsen (dod) = Karen Hartvigsdatter enke i Allested
      CH:  Ane Pedersdtr 13 hiemme
HER.SIS: Karen Ibsdr = Jochum Svendsen i Lyndelse
     Ane Ibsdr enke i Lyndelse
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Jorgensdtr i Millinge       21 Mar 1764   pg 792
2HUSB: Peder Hansen Ellegaard gmd
1HUSB: 
CH:   Soren Hansen Ellegaard gmd i Haastrup
    Hans Ellegaard i Heeden (dod)
      CH:  Maren Hansdtr umyndige
    Maren Hansdtr = Hans Hansen gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Larsdtr i Torringe   7 Feb 1765  pg 794
HUSB:  Jorgen Jorgensen
FADER: Lars Andersen i Torringe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Eilersen gmd i Osterbye    3 Dec 1765      pg 796
WIFE:  Anneke Thomasdtr
4 CH:  Frederich Pedersen 24
    Eiler Pedersen 16
    Johanne Pedersdtr 21
    Mette Pedersdtr 18
BRO:  Christen Eilersen hmd i Trunderup
wgd: Jorgen Knudsen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Torkildsen hmd i Millinge     5 May 1766    pg 800
2WIFE: Karen Hansdtr
CH:   Karen Nielsdtr 26 tien i Norrebrobye
    Ane Nielsdtr 24 hiemme
    Lars Nielsen 20 hiemme
1WIFE: 
CH:   Kirstine Nielsdtr = ... reebslager i Als    
    Torkild Nielsen 30 tien i Als
    Maren Nielsdtr 28 tien i Als
2WIFE.BRO: Peder Hansen i Norre Molle
guard: Torkild Rasmussen i Snare (CH.SODSK.CH:)
wgd: Torkild Pedersen i Strandbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Pedersdtr i Norre Molle     22 Jul 1766      pg 805
HUSB:  Peder Hansen moller
BRO:  Rasmus Pedersen 50 tien i Mollen
    Jens Pedersen 49 tien i Mollen
    Hans Pedersen Moller gmd i Millinge
SIS:  Else Pedersdtr (dod) = Rasmus Nielsen gmd i Haastrup
      3CH: Peder Rasmussen 10
         Niels Rasmussen 5
         Ane Rasmusdtr 9
1/2SIS: Maren Pedersdtr = Rasmus ... i Marstal
1/2BRO: Mads Pedersen hmd i Jordlose (dod)
      CH:  Peder Madsen Moller hmd i Jordlose
         Else Madsdtr i Als
         Karen Madsdtr tien i Als
1/2SIS: Karen Pedersdtr i Faaborg (dod) = ... reebslager i Faaborg
      3CH: Vilhelm Valentin Bush reebslager i Nyborg
         Peder Buss faver til soes (fate unknown)
         Maren Cathrine ... = Jens Ibsen skoemager i Faaborg
guard: Niels Hansen, Lars Christiansen gmd i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Madsdtr i Flemlose       12 Sep 1766 pg 814 829
2HUSB: Niels Giertesen gmd
1HUSB: Mads ...
CH:   Peder Madsen gmd i Flemlose
    Mads Madsen gmd i Flemlose
    Jorgen Madsen tiene hiemme
    Hans Madsen gmd i Orsberg
    Johanne Madsdtr = Lars Nielsen i Flemlose, Frederichsgaves gods
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Brun gmd i Millinge      15 Sep 1766 pg 816
WIFE:  Ursala Jacobsdtr
CH:   Peder Brun gmd i Falsted
    ... = C. Johansen 1768 gmd i Kalby? (NOTE: added in above & after Peder Brun)
    Jacob Nielsen Brun 29 ungkarl tien i hiemme
    Jens Brun 17
    Hans Brun 14
WIFE.BRO: Peder Jacobsen gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Nielsen hmd i Millinge, Svanninge  afkald 6 May 1767   pg 822
WIFE:  Mette Pedersdtr
SIS:  Marie Nielsdtr = (? H. Rasmussen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Madsdtr i Millinge       8 May 1767  pg 823
HUSB:  Peder Nielsen hmd
SODSK.CH: Henrich Eriksen i Hoye Tinghuus
guard: Peder Ellegaard gmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Jorgensen moller i Heedens Molle, Svanninge        1 Jun 1767    pg 827
WIFE:  Karen Hansdtr  (= (fastemand) Niels Ibsen (signed: Niels Jepsen))
3 CH:  Christen Jorgensen 6
    Else Marie Jorgensdtr 4
    Maren Jorgensdtr 1/2 aar
WIFE.BRO: Hans Hansen gmd i Falsled
wgd: Peder Ellegaard i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Greve gmd i Millinge       16 Nov 1767   pg 831
WIFE:  Ellen Hansdtr
6 CH:  Ane Jorgensdtr = Jorgen Hansen Buur gmd i Millinge
    Kirsten Jorgensdtr = Poul Madsen gmd i Osterbye
    Marie Jorgensdtr 24    (= Hans Rasmussen ungkarl i Millinge)
    Karen Jorgensdtr 19
    Johanne Jorgensdtr 17
    Maren Jorgensdtr 14
WIFE.BRO: Rasmus Hansen gmd i Haarbye, Loysmoese gods
wgd: Hans Hansen Ladefoged i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Nielsen hmd i Millinge    16 Jan 1768      pg 838
WIFE:  Marie Elisabeth Lorentzdtr
BRO:  Rasmus Nielsen i Millinge (dod)
      5CH: Markus Rasmussen 8 aar siden er komt fra Godset
         Maren Rasmusdtr = Jorgen Hansen hmd i Steillemalhuuset, HOlstenshuuses gods
         Johanne Marie Rasmusdtr = Hans Jochumsen hmd i Seerup
         Kirsten Rasmusdtr = Anders Jensen hmd i Seerup
         Ane Horns enke hos Soren Jensen hmd i Svanninge
1/2BRO: Niels Nielsen gmd i Falsled
1/2SIS: Maren Nielsdtr = Rasmus Hansen Bonde gmd i Millinge
BRO:  Hans Nielsen matros i Kiobenhavn (dod)
     CH:  Jacob Hansen i Kiobenhavn
guard: Peder Ellegaard gmd i Millinge
wgd: Niels Michelsen hmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Pedersdtr i Millinge     18 Feb 1768 pg 842
HUSB:  Jorgen Pedersen hmd
3 CH:  Peder Jorgensen 13
    Maren Jorgensdtr 8
    Else Cathrine Jorgensdtr 4
guard: Peder Madsen hmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Andersen gmd i Millinge      foreening 3 Mar 1768   pg 845
2 CH:  Jorgen Rasmussen hmd i Millinge
    ... Rasmusdtr = Peder Brun/Bruun gmd i Falsled (signed: Peder Nielsen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Jorgensen gmd i Osterbye     10 May 1768   pg 848
WIFE:  Kirsten Madsdtr (=2. Hans Ibsen ungkarl i Millinge)
3 CH:  Mads Rasmussen 15
    Ellen Rasmusdtr 13
    Maren Rasmusdtr 10
WIFE.BRO: Niels Madsen gmd i Jordlose
wgd: Peder Hansen Moller i Norre Molle
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Ellegaard gmd i Millinge    20 Jul 1768     pg 854
WIFE:  Karen Jorgensdtr (= Peder Rasmus Ellegaard ungkarl)
2 CH:  Karen Pedersdtr 3
    Maren Pedersdtr 3 - twins
BRO:  Hans Hansen gl. gmd i Svanninge
wgd: Soren Ellegaard i Haastrup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Kirsten Madsdtr i Millinge     7 Apr 1769  pg 856 967
HUSB:  Jorgen Hansen Trane gmd 
2 CH:  Ane Marie Jorgensdtr 10  (?STEPDAU of Jorgen Hansen Trane?)
    Mads Jorgensen 2 (dod 4-5 aar siden by 1777)
FADER: Rasmus Christensen Brun gmd i Millinge
BRO:  Jorgen Hansen i Svanninge
    Hans Hansen karlen i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Larsen Smed hmd i Millinge    8 Nov 1769    pg 857 870
WIFE:  Ane Jensdtr   (=2. Hans Hansen faestemand)
3 CH:  Lars Rasmussen 3
    Karen Rasmusdtr 8
    Ane Cathrine Rasmusdtr 5
WIFE.BRO: Soren Jensen hmd i Svanninge
guard: Peder Jacobsen Ladefoged gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Christen Jensen hmd i Osterbye      15 Feb 1770   pg 860
WIFE:  Maren Hansdtr
BRO:  Jorgen Jensen (dod)
      CH:  Ane Jorgensdtr 15 hos Jorgen Pedersen Due hmd i Millinge
SIS:  Kirsten Jensdtr 40 i Haastrup   
1/2BRO: Mads Jensen Bek/Beck hmd i Millinge
    Claus Jensen gmd i Svanninge
wgd: Jorgen Jensen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Mortensdtr i Millinge      15 May 1770 pg 861
HUSB:  Niels Hansen Skraeder hmd
2 CH:  Jorgen Nielsen 5
    Hans Nielsen 2
FARBRO: Peder Jacobsen Ladefoged gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Jorgensen Kudsk hmd i Millinge      9 Aug 1770    pg 863
WIFE:  Else Marie Nielsdtr    (? Ellen Nielsdtr )
2 CH:  Niels Jorgensen 30
    Jorgen Jorgensen i Heedens Molle (dod)
      3 CH: Christen Jorgensen 8
         Else Marie Jorgensdtr 6
         Maren Jorgensdtr 3 1/2
BRO:  Henrich Jorgensen kiobmand i Faaborg
wgd: Hans Henrichsen Milling i Faaborg
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Rasmussen liden i Millinge     6 Feb 1771    pg 870
FADER: Rasmus Larsen Smed i Millinge (dod - 8 Nov 1769)
MODER: Ane Jensdtr = STEPFAD: Hans Hansen Smed hmd i Millinge
SIS:  Karen Rasmusdtr 9
    Ane Cathrine Rasmusdtr 6
1/2BRO: Rasmus Hansen 1/2 aar
guard: Peder Jacobsen gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Rasmussen gmd i Millinge      7 Feb 1771    pg 871
2WIFE: Maren Pedersdtr
3 CH:  Peder Madsen 13
    Lars Madsen 4
    Karen Madsdtr 11
1WIFE: 
CH:   Rasmus Madsen = ... tien i Svanninge
    Hans Madsen hmd i Millinge
    Maren Madsdtr = Hans Andersen hmd i Jordlose
    Helvig Madsdtr = Jorgen Due hmd i Millinge   (? Jorgen Pedersen signed)
    Ane Madsdtr 29 tien i Millinge
    Karen Madsdtr 25 tien i Hvedholm
    Johanne Madsdtr 18 tien i Faaborg
    Ane Margrethe Madsdtr 15 tien hiemme
guard: Jens Hansen Bonde gmd i Millinge
wgd: Rasmus Larsen gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Jorgensen gmd i Osterbye      3 Apr 1771    pg 874
WIFE:  Kirsten Hansdtr
CH:   Jorgen Jensen gmd hiemme
    Hans Jensen 20
    Karen Jensdtr = Niels Jorgensen Kudsk i Millinge
WIFE.SIS: ... = Rasmus Larsen Haastrup gmd i Millinge
wgd: Hans Hansen gl. gmd i Svanninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Nielsdtr i Millinge      18 May 1771 pg 878
HUSB:  Rasmus Hansen Bonde gmd
6 CH:  Niels Rasmussen 28
    Hans Rasmussen 30 vanvittig
    Hans Rasmussen 16 tien i Falsled
    Jens Rasmussen 11 tien hiemme
    Johanne Rasmusdtr 23
    Ane Rasmusdtr 20
BRO:  Niels Nielsen gmd i Falsled
? ... = Niels Hansen Moller faestere af gaarden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Andreas Trone/Trane hmd i Millinge    8 Jul 1771    pg 885
WIFE:  Elisabeth Nielsdtr    (?=2. Jens Jorgensen Due faestemand)
2 CH:  Mads Andreasen 7
    Ellen Andreasdtr 6
REL:  Jorgen Hansen Trane gmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Hansen i Skaarup        13 Nov 1771 pg 888
WIFE:  Karen Olsdtr
6 CH:  Hans Larsen gmd i Hvedholm
    Ole Larsen 28 tiene i Horne Molle
    Karen Larsdtr = Jorgen Hansen gmd i Sarup
    Ane Larsdtr 35 tien i Dreslette
    Maren Larsdtr 31 i Sonderbye
    Kirsten Larsdtr 26 tien i Snave
WIFE.BRO: Peder Olsen hmd i Hoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Envold Jensen = Maren Rasmusdtr age 70+ i Heeden     13 Jan 1772   pg 891
2 CH:  Rasmus Envoldsen tommermand i Schambyoe, Dallunds gods
    Karen Envoldsdr = Clemmen Laursen i Weillegaard gods
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johanne Andersdtr i Haarbye      17 Jan 1772     pg 895
HUSB:  Jens Madsen
CH:   Rasmus Jensen 17
    Mads Jensen 15
    Johanne Madsdtr 12
guard: Lars Rasmussen gmd i Haarbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Pedersen i Heeden       8 Jul 1772  pg 898
WIFE:  Maren Jespersdtr
CH:   Peder Pedersen bmd i Heeden
    Karen Pedersdtr 28 tien Hospital
BRO:  Claus Pedersen Smed hmd i Schellerup
guard: Erik Marcusen gmd i Heeden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Pedersen Moller gl.ungkarl i Norre Molle       20 May 1772   pg 900
BRO:  Hans Pedersen Moller gmd i Millinge
    Rasmus Pedersen inds i Osterbye  ( Rasmus Moller )
SIS:  Else Pedersdtr (dod) = Rasmus Nielsen gmd i Haastrup
      2CH: Anders Rasmussen 16     (? Peder Rasmussen )
         Ane Rasmusdtr 15 begge hiemme
1/2BRO: Mads Pedersen (dod)
      3CH: Peder Madsen Moller hmd i Jordlose
         Else Madsdtr i Als
         Karen Madsdtr tien i Als
1/2SIS: Karen Pedersdtr i Faaborg (dod)  
      3 CH: Wilhelm Valentin Bush reebslager i Nyborg
         Peder Bush i Westindian
         Marie Cathrine ... = Jens Ibsen skoemager i Faaborg   (? Maren Cathrine )
    Maren Pedersdtr = ... i Marstal
? Peder Hansen Moller i Norre Molle
guard: Iwart Iwartzen i Faaborg
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Pedersen gmd i Kion     1 Dec 1772  pg 912
WIFE:  Maren Rasmusdtr (=2. Rasmus Frederichsen )
4 CH:  Peder Jorgensen 10
    Rasmus Jorgensen 9
    Jens Jorgensen 4 (surnames assumed)
    Maren Pedersdtr 2
BRO:  Hans Pedersen gmd i Oroberg, Erholmsgods
    Anders Pedersen 
FADER: Peder Rasmussen (?dod 27 Apr 1750)
wgd: Jens Rasmussen gmd i Gommerup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johanne Hansdtr i Norre Molle, Svanninge  17 Feb 1773  pg 915
HUSB:  Peder Hansen Moller
CH:   Hans Pedersen 5
STEPFAD: Christopher Larsen gmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Sorensen i Kionghoyrup       29 Mar 1773   pg 917
WIFE:  Maren Andersdtr
MODER: Ane Hansdtr = STEDFAD: Mads Olsen gmd i Kiionghoyrup
SIS:  Maren Sorensdtr = Henning Jorgensen gmd i Hoyrup
    Ane Sorensdtr (dod) = Mads Larsen gmd i Flemlose, Krengerup gods
      CH:  Maren Madsdtr 6  (surname assumed)
WIFE.FAD: Anders Jorgensen gmd i Kiong Hoyrup
MOSTER: ... = Hans Sorensen gmd i Kiaerbye sogn, Frederichsgaves gods (might be wife's)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Kirsten Jensdtr i Millinge  d.16 Mar/5 Apr 1774     pg 929
2HUSB: Christopher Larsen gmd
1HUSB: Hans Buur (pg 399)
CH:   Johanne Hansdtr (dod 1773) = Peder Hansen Moller i Norre Molle
      CH:  Hans Pedersen 6
    Mette Hansdtr 38 hiemme
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mette Jorgensdtr i Millinge       23 Apr 1773   pg 930
HUSB:  Peder Hansen gmd (?ladefoged)   (=1. Maren Hansdtr pg 736) 
CH:   Maren Pedersdtr 13
BRO:  Hans Jorgensen hmd i Jordlose
SIS.CH: Ane Jensdtr = Niels Rasmussen ungkarl i Wellinge, gmd i Millinge  
guard: Hans Hansen gmd i Falsled
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Dorthe Jensdtr i Hesle   19 Jun 1773      pg 934
HUSB:  Peder Pedersen 
FADER: Jens Larsen gmd i Hesle
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Hansen Smed hmd i Heeden    29 Nov 1773      pg 937
WIFE:  Marie Sorensdtr (=2. Jens Christensen smedesvend faestemand)
5 CH:  Hans Hansen 18
    Soren Hansen 10
    Jens Hansen 7
    Rasmus Hansen 2
    Ane Hansdtr 15 alle hiemme
guard: Erik Marcusen gmd i Heeden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Jorgensen gl. ungkarl hos Jorgen Hansen gmd i Woldtofte        11 Apr 1776   pg 940
BRO:  Hans Jorgensen i Woldtofte (dod)
      2CH: Jorgen Hansen 40 i Woldtofte
         Rasmus Hansen 37 tien i Woldtofte
1/2BRO: Mads Hansen i Nellemose, Haarbye sogn (dod)
      3CH: Lars Madsen 46 i Strerup, Dreslette sogn
         Peder Madsen 40+ i Haarbye
         Christopher Madsen 36 i Nellemose hos stedfadern (? Christen Madsen )
1/2SIS: Sidsel Hansdtr (dod) = Anders Andersen i Buggerup, Sollested sogn
      4CH: Hans Andersen 44 i Ebberup
         Karen Andersdtr = Peder Hansen i Tofte
         Kirsten Andersdtr enke = afg Anders Gormsen i Causlund/Caslund
         Maren Andersdtr = Jorgen Hansen i Hechebolle/Hekkebolle
          CH: Gorm Hansen for his mother
    Kirsten Hansdtr (dod) = Peder Torkildsen i Nellemose
      5CH: Torkild Pedersen i Strandbye (dod)
          4CH: Rasmus Torkildsen alle umyndige
             Lars Torkildsen
             Karen Torkildsdtr
             Maren Torkildsdtr
         Lars Pedersen gmd i Haarbye
         Kirsten Pedersdtr = Rasmus Rasmussen gmd i Nellemose
         Ane Pedersdtr = Soren Simonsen i Strandbye
         Johanne Pedersdtr = Peder Jensen i Nellemose
    Karen Jorgensdtr (dod) = Lars Andersen i Dreslette
      6CH: Anders Larsen 40 gmd i Hoyrup
         Lars Larsen 37 gmd i Hoyrup
         Birthe Larsdtr = Rasmus Rasmussen gmd i Dreslette
         Johanne Larsdtr = Hans Larsen gmd i Naarup
         Ane Larsdtr ugift i Orbechgaard
         Maren Larsdtr tien hos borgemester Uldall i Assens
    Appolone Jorgensdtr = Jorgen Hansen here i Gaarden
    Maren Jorgensdtr (dod) = Niels Pedersen gmd i Strerup, Dreslette
      4CH: Jorgen Nielsen 37 hiemme
         Peder Nielsen 30 gmd i Snare, Dreslette sogn
         Hans Nielsen 26 tien i Dreslette
         Johanne Nielsdtr ugift here i byen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Iversdr i Heeden       23 May 1776 pg 946
HUSB:  Poul Larsen hmd
CH:   Lars Poulsen 
guard: Poul Christophersen i Heeden
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Michel Hansen hmd i Millinge    25 Jul 1776      pg 947
WIFE:  Ane Margrethe Madsdtr   (=2. Peder Sorensen fra Horne)
BRO:  Ole Hansen Ravn gmd i Osterbye
    Rasmus Hansen gmd i Haastrup (dod)
     3CH:  Mads Rasmussen tien i Millinge
         Hans Rasmussen 16 here i Gaarden
         Inger Rasmusdtr tien i Jordlose
    Anders Hansen hmd i Haastrup, Soeboe gods
SIS:  Ane Hansdtr = Knud Offersen i Haastrup, Trolleborg gods
    Maren Hansdtr enke = afg. Christen Jensen gmd i Falsled, nu here i byen hos Niels Hansen Skraeder
      CH:  ... = Niels Hansen Skraeder i Millinge
WIFE.BRO: Peder Madsen hmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johan Johansen almisselem til huus hos Hans Jorgensen Snedker i Millinge      4 Feb 1775    pg 953
CH:   Niels Johansen tien Soren Hansen i Svaninge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jorgen Madsen gmd i Flemlose       6 Feb 1777    pg 954
WIFE:  Ane Lauritsdr
2 CH:  Niels Jorgensen 2
    Ane Jorgensdtr
BRO:  Mads Madsen gmd i Flemlose
wgd: Niels Rasmussen ungkarl i Friderichsgave gods
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Mads Jensen gmd i Osterbye  12 Feb 1777     pg 956
2WIFE: Maren Jacobsdtr
6 CH:  Jacob Madsen 32
    Jens Madsen 25
    Frederich Madsen 22
    Appollone Madsdtr = Niels Johansen Smed i Horne
    Berte Madsdtr 30 hiemme
    Maren Madsdtr 16 hiemme
1WIFE: Appollone Poulsdtr (dod)
CH:   Poul Madsen i Osterbye
2WIFE.BRO: Peder Jacobsen Ladefoged i Svanninge
guard: Christopher Larsen i Osterbye
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Henning Jorgensen gmd i Kiong Hoyrup       5 Apr 1777    pg 960
WIFE:  Maren Sorensdtr
2 CH:  Soren Henningsen 17
    Ane Henningsdr 8
SODSK.CH: Jens Andersen i Kiong
? Sidsel Jorgensdtr (dod) = Rasmus Raunekier gmd i Ebberup
   CH:     
wgd: Mads Olsen i Kiong Hoyrup
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Hansen Moller gmd i Millinge  28 Jul 1777     pg 972
WIFE:  Johanne Rasmusdtr         (=2. Eiler Pedersen faestd gaarden)
3 CH:  Hans Hansen Moller 5
    Maren Hansdtr Moller 3
    Marie Hansdtr Moller 1
BRO:  Hans Hansen gmd i Falsled
WIFE.SIS: Ane Rasmusdtr
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Olsen gmd i Millinge      10 Oct 1777 pg 974
WIFE:  Ane Marie Hansdtr
3 CH:  Rasmus Hansen gmd i Millinge
    Maren Hansdtr = Jorgen Nielsen Ladfoged gmd i Falsleed
    Ane Hansdtr 38 hiemme
guard: Jens Bonde 
wgd: Jorgen Rasmussen gmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Iversen ungkarl i Falsled     25 Jun 1776   pg 976
BRO:  Hans Iversen i Vartou huuset (dod)
      5CH: Iver Hansen 13 hos Jorgen Ladfoged i Falsleed
         Jorgen Hansen 10 hos Rasmus Hoysgaard i Jordlose
         Johanne Hansdtr
         Maren Hansdtr
         Kirsten Hansdtr - alle hiemme
SIS:  Karen Iversdr (dod) = Peder Danielsen i Jordlose
      CH:  Daniel Pedersen hmd i Miauen, Horup sogne, Als 
guard: Hans Madsen Smed
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Jorgensen Snedker hmd i Millinge      10 Oct 1777   pg 981
WIFE:  Ane Jensdtr
2 CH:  Jens Hansen 11
    Jorgen Hansen 8
guard: Niels Rasmussen vaever i Millinge
wgd: Rasmus Haastrup gmd i Millinge
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Peder Nielsen gmd i Dreyoe     16 Dec 1765 pg 984
WIFE:  Maren Hansdtr  (?=2. Henning Ibsen)
2 CH:  Niels Pedersen 6
    Johanne Margrethe Pedersdtr 9
WIFE.BRO: Christopher Hansen
guard: Christopher Jensen i Draeyoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Andersdtr inds hos Jorgen Christophersen i Dreyoe      16 Dec 1765   pg 987
BRO:  Thomas Andersen i Schaaroe
    Niels Andersen (dod)
      CH:  Lars Nielsen i Egense, Fyen
    Hans Andersen (dod)
      CH:  Morten Hansen i Dreyoe
SIS:  Karen Andersdtr (dod)
      CH:  Karen Jensdtr i Birckholm
    Sidsel Andersdtr i Dreyoe
      CH:  Jorgen Christophersen (for his mother)
guard: Rasmus Ibsen gmd i Dreyoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Michel Andersen gmd & stifson Rasmus Rasmussen i Auernachoe        foreening 21 Mar 1766       pg 990
CH:   ... Michelsdtr (dod) = Rasmus Rasmussen gmd i Auernachoe
      2CH: Rasmus Rasmussen 20
         Michel Rasmussen 16
         Ane Kirstine Rasmusdtr 22
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Christophersen gmd i Drejoe  1 Apr 1767      pg 992
WIFE:  Maren Madsdtr
SODSK.CH: Rasmus Pedersen i Trunderup (dod)
      CH:  Peder Rasmussen = ... i Trunderup, Conferentz Raad Pentzes gods
         Hans Rasmussen i Trunderup
         Ane Rasmusdtr = Anders Hansen i Trunderup, Eegeshous gods
     Rasmus Nielsen i Hunstrup (dod)
      CH:  Ane Rasmusdtr = Hans Laursen i Hunstrup, Eegeschous gods
         Kirsten Rasmusdtr = Rasmus Rasmussen i Mynderup, Eegeschous gods
         Mette Rasmusdtr i Schousgaard (dod)
          5CH: 4 pige & 1 drenge (guard: Rasmus Rasmussen & Jens Laursen)
     Rasmus Rasmussen i WesterSkierninge, Eegeschous gods (dod)
      CH: Rasmus Rasmussen i Westerskierninge
         Maren Rasmusdtr (dod) = ... i Hunstrup
          3CH: pigeborn
     Karen Rasmusdtr i Ulbolle (dod)
      CH: Rasmus Mogensen i Ulbolle, Justits Raad Langes gods
         Ane Mogensdtr (dod) = 
          2CH: 2 pigeborn
         Maren Mogensdtr = Hans Hansen i Vaesterschierninge, Hvidkilde gods
     Apelone Rasmusdtr (dod) = ... i Vesterschierninge
      5CH: 2 sons & 3 dotter
         Jens Christensen (dod) - eldest son
          2CH: pigeborn
         ... = Christen Rasmussen i Vesterschierninge, Eegeschous gods
     Ane Rasmusdtr (dod) = ... i VesterSchierninge
      5CH: 1 son & 4 dottre
         Karen Andersdtr (dod) = Niels Nielsen Ballen
          1CH: son
         Bodil Andersdtr (dod) = Mads Christophersen i Vesterschierninge
          1CH: son
         ... Andersen
     Rasmus Hansen i Dreyoe
     Karen Mortensdtr i Dreyoe = Jens Rasmussen 
     Kirsten Rasmusdtr = Rasmus Nielsen i Hortol  (guard: Christopher Jensen i Dreyoe
STIFSON: Hans Hansen gmd i Drejoe
wgd: Christopher Jensen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Mortensdtr i Dreyoe       9 May 1766  pg 996
HUSB:  Rasmus Strangesen gmd 
2 CH:  Morten Rasmussen 3
    Apelone Rasmusdtr 6
guard: Rasmus Ibsen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Malene Jensdtr i Dreyoe       2 Apr 1767  pg 998
2HUSB: Mads Andersen hmd
1HUSB: Soren ...
CH:   Hans Sorensen i Hunstrup (dod)
      CH:  Rasmus Hansen 5
    Niels Sorensen i Auernachoe
    Maren Sorensdtr = Peder Pedersen i Strynoe, Greve Ahrenfeldtz gods, Langeland
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Anders Rasmussen Klingenberg i Auernachoe     foreening 3 Apr 1767      pg 1001
     (skifte 5 May 1748)
WIFE:  
STEPCH: Anders Rasmussen gmd here
    ... Rasmusdtr = Niels Hansen Skraeder hmd i Auernachoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Bodil Hansdtr i Korshavn  9 May 1767  pg 1008
HUSB:  Simon Olufsen gmd
CH:   Karen Nielsdtr = Hans Jensen i Korshavn
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Laursen gmd i Auernachoe     19 Dec 1767   pg 1010
WIFE:  Ane Rasmusdtr
CH:   Laurs Rasmussen or Lars Rasmussen gmd i hiemme
SIS:  ... (dod) = Anders Simonsen i Korshavn (dod 18 Jan 1744/ 30 Mar 1754)
      CH:  Niels Andersen
         Ane Andersdtr
wgd: Rasmus Albretsen i Auennachoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Madsdtr i Drejoe     19 May 1768     pg 1012
HUSB:  Rasmus Clausen gmd
5 CH:  Morten Rasmussen 25
    Mads Rasmussen 20
    Jorgen Rasmussen 16
    Ane Cathrine Rasmusdtr 20 = Hans Hansen gl. gmd i Dreyoe
    Kirsten Rasmusdtr 12
SIS:  ... = Jacob Henrichsen gmd i Dreyoe
HUSB.MODER: Karen Jespersdtr = FADER: Claus Rasmussen i Dreyoe (dod 6 Jun & 3 Oct 1731)
HUSB.BRO: Joseph Clausen 
HUSB.SIS: Johanne Clausdr = Christopher Hansen smed i Dreyoe
HUSB.1WIFE: ....
HUSB.CH: Rasmus Rasmussen 32 gmd i hiemme (from his 1st marriage)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Henrichsen gmd i Drejoe       19 Nov 1768   pg 1015
WIFE:  Ane Hansdtr
2 BRO: Jacob Henrichsen gmd i Dreioe
    Peder Henrichsen gmd i Birekholm under Drejoe sogn
nu faester af gaarden: Niels Josephsen
wgd: Hans Pedersen i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Anders Rasmussen Klingenberg gmd i Auernache       2 May 1769    pg 1017
WIFE:  Mette Marie Larsdtr    (?=2. Rasmus Rasmussen ungkarl faestemand here)
CH:   Ane Cathrine Andersdtr 2 (surname assumed)
WIFE.BRO: Lars Christiansen gmd i Korshavn
wgd: Hans Hansen gmd 
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Hansdtr i Drejoe       17 May 1769 pg 1020
2HUSB: Henning Ibsen gmd
CH:   Jeppe Henningsen 7 wks
1HUSB: Peder ..
CH:   Niels Pedersen 10
    Johanne Margrethe Pedersdtr 13
BRO:  Christopher Hansen i Drejoe
guard: Christopher Jensen gmd   (by: Rasmus Stranger)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Erik Pedersen tjenestekarl hos Rasmus Andersen gmd i Drejoe        21 Sep 1769   pg 1024
WIFE:  Margrethe Jensdtr
2 CH:  Jens Eriksen 1 1/2
    Ane Marie Eriksdtr 5
BRO:  Morten Pedersen hmd i Drejoe
    Joseph Pedersen i Birckholm, Grevskabet Langeland
    Hans Pedersen here i Drejoe
WIFE.BRO: Christopher Jensen i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johanne Clausdr i Drejoe      22 Sep 1769 pg 1030
HUSB:  Christopher Hansen Smed hmd
4 CH:  Hans Christophersen 14
    Karen Christophersdtr 22
    Ane Cathrine Christophersdtr 19
    Ane Margrethe Christophersdtr 16 
BRO:  Rasmus Clausen gmd i Drejoe
? Joseph Clausen ungkarl i Drejoe
guard: Jacob Henrichsen gmd i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Henrichsdtr i Drejoe     22 Sep 1769 pg 1033
HUSB:  Hans Eriksen gmd (over 80)
2 CH:  Jorgen Hansen gmd i hiemme
    Ane Hansdtr 45 ugift
guard: Hans Pedersen gmd i drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Rasmussen gmd i (Drejo x'd out) Auernache     5 Jun 1771    pg 1035
WIFE:  Ane Michelsdtr (dod 5 aar)
3 CH:  Rasmus Rasmussen Klingenberg gmd i Auernache
    Michel Rasmussen gmd i hiemme
    Ane Kirstine Rasmusdtr 28 
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Inger Rasmusdtr i Munchoe      6 Jun 1771  pg 1038
2HUSB: Jens Christensen gmd
1HUSB: Hans ...
3 CH:  Hans Hansen gmd i Auernache
    Rasmus Hansen 49 tien i hiemme
    Ane Hansdtr = Soren Rasmussen gmd i Biornoe, Holstenshuuses gods
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Eriksdtr i Drejo    d.25 Jan/6 Jun 1771     pg 1040
2HUSB: Peder Hansen gmd
1HUSB: Ib Henningsen (dod 1747)
CH:   Erik Ibsen gmd i Turoe
    Henning Ibsen gmd i Drejoe
    Peder Ibsen 32 tien i hiemme
    Ane Cathrine Ibsdr = Jens Christensen skibsmand i Tronse
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Rasmussen gmd i Drejoe       7 Jun 1771    pg 1043
WIFE:  Karen Mortensdtr
CH:   Hans Jensen gmd i hiemme
WIFE.1HUSB: Hans Andersen (?d. 5 Jun 1736)
WIFE.CH: Morten Hansen i Drejoe
wgd: Hans Pedersen gmd here
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Hansen gmd i Drejoe      7 Jun 1771  pg 1047
WIFE:  Kirsten Rasmusdtr
4 CH:  Maren Jensdtr = Anders Christensen gmd i Drejoe
    Karen Jensdtr = Niels Hansen gmd i Seharoe   (guard: Rasmus Ibsen sognefoged i Drejoe)
    Kirsten Jensdtr = Rasmus Jensen here i gaarden
    Maren Jensdtr = Hans Mortensen gmd i Scharoe  (guard: Hans Mortensen gmd i Scharoe)
WIFE.CH: ... = Rasmus Christensen faester af stedet
wgd: Rasmus Mortensen gmd i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Bodil Rasmusdtr i Drejoe      14 Aug 1771 pg 1050
2HUSB: Rasmus Ibsen gmd sognefoged
1HUSB: Morten Rasmussen (dod 1739) 
CH:   Rasmus Mortensen gmd i Drejoe
    Christen Mortensen tien i hiemme
    Morten Mortensen hmd i Drejoe
    Karen Mortensdtr = Peder Ibsen gmd i Scharo
    Ane Mortensdtr (dod) = Rasmus Strangelsen gmd i Oen   (? Rasmus Strangesen)
      2CH: Morten Rasmussen 9
         Apelone Rasmusdtr 12
2HUSB.BRO: Peder Ibsen gmd i Scharoe
2HUSB.1/2BRO: Niels Rasmussen (dod)
         CH:   Rasmus Nielsen 37 ungkarl tien Hans Pedersen gl. i Drejoe
             Rasmus Nielsen 28 tiene Hans Hansen i Drejoe
             Maren Nielsdtr = Hans Hansen gmd i Drejoe (? Karen Nielsen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Hansdtr enke i Drejoe      d.23 May/15 Aug 1771 pg 1055
HUSB:  Hans Hansen (dod -?10 May 1766)
CH:   Hans Hansen gmd i Drejoe
    Johanne Hansdtr = Morten Hansen hmd i Drejoe
    Ane Cathrine Hansdtr = Anders Clausen gmd i Stryno
    Maren = Jens Andersen i Birchholm
HUSB.SIS: Sophie Dorthea Blissmern i Louenborg (dod - testament 14 Sep 1760)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Karen Rasmusdtr i Auernache       30 Apr 1772   pg 1057
HUSB:  Lars Rasmussen gmd
CH:   Rasmus Larsen 2
guard: Lorentz Rasmussen gmd i Auernache
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Eriksdtr i Drejoe        1 May 1772  pg 1060
2HUSB: Rasmus Andersen gmd
1HUSB: Peder ... (dod 1737)
6 CH:  Joseph Pedersen i Birckholm
    Hans Pedersen i Drejoe
    Morten Pedersen i Drejoe
    Erik Pedersen = ... hmd here i gaarden (dod 3 aar)
      2 CH: Jens Eriksen 4
         Ane Marie Eriksdtr 7
    Johanne Pedersdtr = Peder Lassen gmd i Drejoe
    Maren Pedersdtr = Peder Nielsen hmd i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Albretsen gmd i Auernache     14 Dec 1772   pg 1063
WIFE:  Karen Andersdtr 
MODER: Ane Christensdtr 
BRO:  Christen Albretsen i Munchoe
SIS:  Maren Albretsdr = Rasmus Gregersen gmd i Auernache
    Ane Albretsdr = Simon Olufsen gmd i Korshafn
nu faester af gaarden: Rasmus Rasmussen
wgd: Rasmus Andersen gmd i Auernache
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Jensen inds i Drejoe       23 Jun 1773   pg 1065
WIFE:  Margrethe Hansdtr     (signed: Margrethe Jensdtr )
CH:   Ane Rasmusdtr 4 wks
FARBRO: Rasmus Andersen gmd i Drejoe
    Jens Andersen i Hiortoe
faester af gaarden: Niels Nielsen
wgd: Christopher Jensen i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Kirstine Hansdtr i Drejo   24 Jun 1773     pg 1071
2HUSB: Jens Mortensen hmd
CH:   Niels Jensen 35 ungkarl tien Rasmus Strangelsen i Drejo
1HUSB: Niels ...
CH:   Peder Nielsen inderste hmd i hiemme
? Jens Jensen signed also - who is he?
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Kirsten Larsdtr i Drejoe      24 Jun 1773 pg 1073
2HUSB: Lars Nielsen hmd
1HUSB: Rasmus Nielsen (dod - 26 Mar 1751)
4 CH:  Niels Rasmussen 24 tien i Drejoe
    Ane Rasmusdtr = Hans Nielsen hmd i Drejoe
    Margrethe Rasmusdtr = Jens Hansen hmd i Hioroe
    Johanne Rasmusdtr 27 ugift hiemme
guard: Jacob Henrichsen i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Jensdtr i Korshafn       15 Oct 1773 pg 1076
HUSB:  Hans Larsen halvgaardmand ( Hans Laursen)
CH:   Johanne Rasmusdtr = Niels Larsen gmd i Munckoe
HUSB.BRO: Niels Larsen gmd i Munchoe
     Rasmus Larsen 57 ugift tien Niels Larsen above
HUSB.SIS: Karen Larsdtr = Rasmus Munckoe deignen monsr.
nu faester af gaarden: Anders Pedersen ungkarl i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Gregers Hansen gmd i Auernache      18 Nov 1773   pg 1078
WIFE:  Maren Pedersdtr
CH:   Rasmus Gregersen 1769 faaret faestebrev paa gaarden
    Hans Gregersen 30 tiene i Munchoe
    Anders Gregersen 25 tien hiemme
    Ane Gregersdtr = Christen Albretsen i Munchoe
    Karen Gregersdtr 36 tien i Hiortoe
wgd: Lorentz Rasmussen i Auernache
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Johanne Pedersdtr i Drejoe     18 Nov 1773 pg 1082
HUSB:  Peder Lassen gmd
4 CH:  Peder Pedersen = ... tiene i hiemme
    Johanne Pedersdtr = Niels Josepsen gmd i Drejoe
    Maren Pedersdtr 26 tiene i hiemme
    Ane Cathrine Pedersdtr 21 tiene Niels Josepsen i Drejoe
BRO:  Hans Pedersen unge gmd i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Christopher Hansen gmd i Drejoe     8 Dec 1773    pg 1085
2WIFE: Lehne Jorgensdtr 60+
CH:   Ane Christophersdtr = Peder Ibsen (i 1771 faester af gaard) i hiemme
1WIFE: Ane Nielsdtr (d. 2 Apr 1750)
CH:   Karen Christophersdtr = Jorgen Hansen gmd i Drejoe
    Ane Marie Christophersdtr 27 ugift tien i Drejoe
2WIFE.CH: Jorgen Hansen gmd i Drejoe 
     Rasmus Hansen 29 tien i Drejoe
     Karen Hansdtr = Hans Jensen gmd i Drejoe
     Stine Hansdtr = Peder Rasmussen tien i Auernache
guard: Rasmus Strangesen
wgd: Christen Mortensen gmd
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Jens Pedersen i Korshavn      10 Mar 1774 pg 1090
WIFE:  Karen Hansdtr
CH:   Hans Jensen gmd i Korshavn (took over farm 12 years ago)
wgd: Hans Pedersen gmd i Korshavn
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Hans Nielsen hmd i Drejoe      26 Aug 1774 pg 1092
WIFE:  Ane Rasmusdtr
BRO:  Lars Nielsen hmd i Drejoe
wgd: Hans Pedersen
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Maren Hansdtr i Drejoe       29 Apr 1775 pg 1094
HUSB:  Hans Pedersen gmd
CH:   Maren Hansdtr 14
BRO:  Hans Hansen gmd i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Niels Christensen gmd i Drejoe      11 Jul 1775   pg 1095
WIFE:  Maren Mortensdtr
CH:   Christen Nielsen faester af gaard since 8 Jul 1762
    Ane Nielsdtr 
guard: Hans Jensen i Drejoe
wgd: Rasmus Rasmussen i Drejoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Christensen gmd i Korshavn     7 Sep 1775    pg 1096
WIFE:  Ane Lorentzdr
4 CH:  Inger Larsdtr = Hans Hansen i Auernache
    Ane Larsdtr = Rasmus Rasmussen i Auernache
    Mette Marie Larsdtr = Rasmus Rasmussen Klingberg
    Karen Lauritsdr = (forlov) Hans Hansen ungkarl fasteren i gaarden
wgd: Lars Rasmussen i Munkoe   (signed: Lauritz Rasmussen )
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Hansdtr i Dreyoe        14 Nov 1775 pg 1097
HUSB:  Rasmus Rasmussen gmd
BRO:  Niels Hansen gmd i Skaroe
4 SIS: Karen Hansdtr = Jens Pedersen gmd i Korshavn (dod)
      CH:  Hans Jensen gmd i hiemme (for his mother)
    Maren Hansdtr enke = afg Hans Rasmussen hmd i Tuuro
    Kirsten Jorgensdtr = Niels Rasmussen i Birckholm
    Maren Jorgensdtr = Dietlev Jensen hmd i Dreyoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Rasmussen gmd i Auernache     20 Nov 1775   pg 1099
WIFE:  Karen Andersdtr (=2. Rasmus Nielsen faester af gaarden)
FADER: Rasmus Christensen i Munkoe
TIL:  Niels Rasmussen i Munkoe
    Jorgen Rasmussen i Munkoe
    Lars Rasmussen i Munkoe
    Rasmus Gregersen i Auenache
    Rasmus Rasmussen tien i Auernache
    Peder Rasmussen tien i Auernache (? all creditors)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Rasmus Christensen gmd i Dreyoe     31 Oct 1776   pg 1100
WIFE:  Kirsten Jensdtr (=2. Rasmus Nielsen faester af gaarden)
3 CH:  Maren Rasmusdtr 8
    Ane Cathrine Rasmusdtr 6
    Karen Rasmusdtr 2
BRO:  Anders Christensen 
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Laursdr i Auernache       pg 1101 (page missing)
HUSB:  Rasmus Rasmussen hmd
CH:   daughters (assumed)
guard: Rasmus Rasmussen Klingenberg
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Michel Rasmussen hmd i Auernache     pg 1101 (page missing)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Svend Christensen hmd i Auernache    pg 1101 (page missing)
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Inger Larsdtr i Auernache   26 Nov 1776    pg 1103
HUSB:  Hans Hansen gmd
CH:   Hans Hansen 23 hiemme
    Ane Cathrine Hansdtr i hiemme
guard: Rasmus Rasmussen Klingenberg
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Ane Albrectsd i Korshavn      27 Nov 1777 pg 1104
HUSB:  Simon Olsen gmd
2 CH:  Bodil Simonsdr smaae
    Ane Simonsdr smaae
BRO:  Christen Albrectsen i Munkoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Dorothea Hansdtr i Korshavn       27 Nov 1776       pg 1105
HUSB:  Hans Hansen inds
CH:   Hans Hansen 7
guard: Christen Albrechtsen i Munkoe
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

Lars Rasmussen gmd i Auernachoe     10 Apr 1777   pg 1105
2WIFE: Karen Lorentzdr
2 CH:  Lorents Larsen 3
    Karen Larsdtr 2
1WIFE: Karen Rasmusdtr
CH:   Rasmus Larsen 6-7
1WIFE.FAD: Lorents Rasmussen gmd i Auernacoe  (signed: Lorentz Rasmussen )
wgd: Hans Gregersen i Auernache
[Stensgaard gods, Fyn - skpr; Book 1 1718-1777; FHL film 50077 ]

////////////////////////////////////////END OF BOOK ////////////////////////////////////////